AEG | BCE542350M | User manual | Aeg BCE542350M Εγχειρίδιο χρήστη

Aeg BCE542350M Εγχειρίδιο χρήστη
BCE542350M
USER
MANUAL
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................... 9
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ........................................................................10
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.......................................................................................10
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 12
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 14
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.............................................................................. 17
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.......................................................................18
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 38
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 41
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................43
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον
λαμπτήρα για την αποφυγή πιθανότητας
ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την
τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας
και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα.
Τοποθετήστε τις πλευρικές σχάρες στη θέση τους,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα φαγητού
(αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) που συνιστάται για
αυτή τη συσκευή.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε
κατάλληλο και ασφαλές μέρος που
πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή,
ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου
ανοίγει χωρίς εμπόδια.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Η εντοιχιζόμενη μονάδα πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας
του προτύπου DIN 68930.
Ελάχιστο ύψος ντου‐
λαπιού (Ελάχιστο
ύψος ντουλαπιού κά‐
τω από τον πάγκο)
Ύψος μπροστινού μέ‐
ρους της συσκευής
594 mm
Ύψος του πίσω μέ‐
ρους της συσκευής
576 mm
Πλάτος μπροστινού
μέρους της συσκευής
549 mm
Πλάτος του πίσω μέ‐
ρους της συσκευής
548 mm
Βάθος της συσκευής
567 mm
Βάθος εντοιχισμού
της συσκευής
546 mm
Βάθος με ανοιχτή
πόρτα
1017 mm
Ελάχιστο μέγεθος
ανοίγματος εξαερι‐
σμού. Άνοιγμα στο
κάτω μέρος της πίσω
πλευράς
550 x 20 mm
Μήκος καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδο‐
σίας. Το καλώδιο εί‐
ναι τοποθετημένο στη
δεξιά γωνία στην πί‐
σω πλευρά
1500 mm
Βίδες τοποθέτησης
4 x 12 mm
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
600 (600) mm
•
Πλάτος ντουλαπιού
550 mm
Βάθος ντουλαπιού
605 (580) mm
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής ή με την εσοχή κάτω
από τη συσκευή, ιδιαίτερα όταν
βρίσκεται σε λειτουργία ή η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Αυτή η συσκευή παρέχεται με φις και
καλώδιο τροφοδοσίας.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των αξεσουάρ
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην
είναι ποτέ κλειστή όσο η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία
σε ένα κλειστό πλαίσιο επίπλου και να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή, το
έπιπλο εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην
κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου
προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
•
•
•
•
•
7
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με
απορρυπαντικά.
2.5 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
2.6 Σέρβις
•
•
Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
8
www.aeg.com
•
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
11
2 3
4
5
4
3
2
1
5 6
7
8
9
10
3.2 Αξεσουάρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτης προγραμμάτων
Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
Οθόνη
Διακόπτης λειτουργίας (για τη
θερμοκρασία)
Ένδειξη / σύμβολο θερμοκρασίας
Αντίσταση
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Θέσεις σχαρών
Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
Αισθητήρας Φαγητού
Ταψί ψησίματος
Για κέικ και μπισκότα.
Για μέτρηση της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φαγητού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την ευκολότερη τοποθέτηση και
αφαίρεση ταψιών και μεταλλικών
σχαρών.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Κουμπιά
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΗΤΗΣ
Για ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ. Πιέ‐
στε παρατεταμένα το κουμπί για περισσό‐
τερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον λαμ‐
πτήρα φούρνου.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Για έλεγχο της θερμοκρασίας του φούρ‐
νου ή της θερμοκρασίας του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα (εάν διατίθεται).
Χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι ενεργο‐
ποιημένη μια λειτουργία φούρνου.
4.2 Οθόνη
A
G
F
E
B
D
C
A. Χρονοδιακόπτης/ Θερμοκρασία
B. Ένδειξη προθέρμανσης και
υπολειπόμενης θερμότητας
C. Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
D. Κλείδωμα πόρτας (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
E. Ώρες / λεπτά
F. Λειτουργία Demo (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
G. Λειτουργίες ρολογιού
9
10
www.aeg.com
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα εξαρτήματα
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
5.1 Πρώτος Καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από
τον φούρνο.
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
6.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε τον διακόπτη. Ο διακόπτης
πετάγεται προς τα έξω.
Λειτουργία
φούρνου
Για ψήσιμο πίτσας. Για
έντονο ρόδισμα και τρα‐
Λειτουργία πί‐ γανή βάση.
τσας
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
6.2 Προγράμματα
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Ο φούρνος είναι σβη‐
στός.
Θέση απενερ‐
γοποίησης
Ταχεία προ‐
θέρμανση
Για μείωση του χρόνου
προθέρμανσης του φούρ‐
νου.
Για ψήσιμο μέχρι και σε
τρεις θέσεις σχαρών ταυ‐
Θερμός Αέρας τόχρονα και για ξήρανση
φαγητού.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλό‐
τερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω + Κάτω
Θέρμανση.
Χρήση
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
Κάτω Θέρμαν‐ διατήρηση τροφίμων.
ση
Απόψυξη
Για την απόψυξη τροφί‐
μων (λαχανικά και φρού‐
τα). Ο χρόνος απόψυξης
εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των
κατεψυγμένων τροφίμων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία
φούρνου
Ψήσιμο με
Υγρασία
Γκριλ
Χρήση
Αυτή η λειτουργία σχεδιά‐
στηκε για να εξοικονομεί‐
τε ενέργεια κατά το ψήσι‐
μο. Για τις οδηγίες μαγει‐
ρέματος ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Υποδείξεις και
συμβουλές», Ψήσιμο με
Υγρασία. Η πόρτα του
φούρνου θα πρέπει να εί‐
ναι κλειστή κατά τη διάρ‐
κεια του μαγειρέματος,
έτσι ώστε η λειτουργία να
μη διακόπτεται και για να
εξασφαλιστεί ότι ο φούρ‐
νος λειτουργεί με την
υψηλότερη δυνατή ενερ‐
γειακή απόδοση. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία, η θερμοκρα‐
σία στο εσωτερικό του
φούρνου μπορεί να δια‐
φέρει από τη ρυθμισμένη
θερμοκρασία. Χρησιμο‐
ποιείται η υπολειπόμενη
θερμότητα.Η θερμαντική
ισχύς μπορεί να μειωθεί.
Για γενικές συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Ενεργειακή Απόδοση»,
Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Αυτή η λειτουργία χρησι‐
μοποιούνταν για συμμόρ‐
φωση με την τάξη ενερ‐
γειακής απόδοσης σύμ‐
φωνα με το πρότυπο EN
60350-1. Όταν χρησιμο‐
ποιείτε αυτή τη λειτουρ‐
γία, ο λαμπτήρας απενερ‐
γοποιείται αυτόματα μετά
από 30 δευτερόλεπτα.
Για ψήσιμο στο γκριλ φα‐
γητού σε φέτες, καθώς
και για φρυγάνισμα ψω‐
μιού.
Λειτουργία
φούρνου
Γκριλ με Θερ‐
μό Αέρα
Κατάλυση
11
Χρήση
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Για
γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Για συμβολή στην αυτο‐
καθαριζόμενη καταλυτική
επίστρωση του φούρνου.
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα
σε θερμοκρασία κάτω των
60 °C κατά τη διάρκεια
ορισμένων λειτουργιών
φούρνου.
6.3 Ρύθμιση ενός
προγράμματος
1. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας για
να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, στρέψτε τον διακόπτη
προγραμμάτων στη θέση
απενεργοποίησης.
6.4 Ταχεία προθέρμανση
Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης.
Μην τοποθετείτε φαγητό
στον φούρνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η Ταχεία
προθέρμανση.
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να ρυθμίσετε την ταχεία
προθέρμανση.
2. Στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Μόλις ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα
σήμα.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
12
www.aeg.com
6.5 Ένδειξη προθέρμανσης
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
φούρνου, οι γραμμές στην οθόνη
εμφανίζονται μία-μία καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία του φούρνου και
εξαφανίζονται καθώς μειώνεται.
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
7.1 Πίνακας λειτουργιών
ρολογιού
Λειτουργία
ρολογιού
ΩΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕΛΟΣ
Χρήση
Για εμφάνιση ή αλλαγή
της ώρας. Μπορείτε να
αλλάξετε την ώρα μόνο
όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος.
00:00
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΟ
Για ρύθμιση της διάρκειας
λειτουργίας του φούρνου.
Χρησιμοποιείται μόνο
όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Για να ρυθμίσετε πότε
απενεργοποιείται ο φούρ‐
νος. Χρησιμοποιείται μό‐
νο όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Συνδυασμός της λειτουρ‐
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑ‐ γίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕ‐
ΘΥΣΤΕΡΗ‐ ΛΟΣ.
ΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΗΤΗΣ
Λειτουργία
ρολογιού
Χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση αντίστροφης μέ‐
τρησης. Η λειτουργία αυ‐
τή δεν έχει καμία επίδρα‐
ση στη λειτουργία του
φούρνου. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ‐
ΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε
στιγμή, ακόμα και αν ο
φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Χρήση
Εάν δεν ρυθμίσετε καμία
άλλη λειτουργία του ρο‐
λογιού, η λειτουργία
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ παρα‐
κολουθεί αυτόματα τη
διάρκεια λειτουργίας του
φούρνου.
Ενεργοποιείται αμέσως
μόλις ο φούρνος αρχίσει
να θερμαίνεται.
Το Χρονόμετρο δεν μπο‐
ρεί να χρησιμοποιηθεί με
τις εξής λειτουργίες:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΛΟΣ, αι‐
σθητήρας θερμοκρασίας
πυρήνα.
7.2 Ρύθμιση και αλλαγή της
ώρας
Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστούν οι ενδείξεις
και «12:00».
"Η ένδειξη «12» αναβοσβήνει.
1. Πιέστε το
την ώρα.
ή
για να ρυθμίσετε
2. Πιέστε το
για επιβεβαίωση και για
να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη ώρα. "Η ένδειξη «00»
αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το
λεπτά.
ή
για να ρυθμίσετε τα
για επιβεβαίωση αλλιώς
4. Πιέστε το
η ρυθμισμένη ώρα θα αποθηκευτεί
αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα, μέχρι να αρχίσει να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη της
ώρας
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τα λεπτά και κατόπιν τις ώρες της
.
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Πιέστε το
για
επιβεβαίωση.
Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει
7.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
η ένδειξη
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
.
ή το
για να ρυθμίσετε
3. Πιέστε το
τα λεπτά και κατόπιν τις ώρες. Πιέστε
το
για επιβεβαίωση.
Όταν η ρυθμισμένη Διάρκεια φθάνει στο
τέλος, ακούγεται ένα σήμα για 2 λεπτά. Η
και η ρύθμιση χρόνου
ένδειξη
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης.
7.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
επανειλημμένα μέχρι να
.
ή το
για να ρυθμίσετε
3. Πιέστε το
τις ώρες και κατόπιν τα λεπτά. Πιέστε
το
για επιβεβαίωση.
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει
αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης.
7.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
για
ΤΕΛΟΥΣ. Πιέστε το
επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται
η ένδειξη
και η ρυθμισμένη
θερμοκρασία.
Ο φούρνος ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη
ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ.
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει.
5. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
6. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης.
7.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
4. Πιέστε το
τις ώρες και κατόπιν τα λεπτά του
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
2. Πιέστε το
13
Ο Χρονομετρητής μπορεί να ρυθμιστεί
είτε όταν ο φούρνος είναι
ενεργοποιημένος είτε όταν είναι
απενεργοποιημένος.
1. Πιέστε το επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο
και η ένδειξη «00» στην οθόνη.
ή το
για να ρυθμίσετε
2. Πιέστε το
τα δευτερόλεπτα και κατόπιν τα
λεπτά.
Όταν ο χρόνος ρύθμισης υπερβαίνει
τα 60 λεπτά, στην οθόνη
.
αναβοσβήνει η ένδειξη
3. Ρυθμίστε την ώρα.
4. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Μετά την πάροδο του 90% του
καθορισμένου χρόνου, ακούγεται το
σήμα.
5. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. "Η
14
www.aeg.com
ένδειξη «00:00» και το σύμβολο
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
7.7 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Για να μηδενίσετε το Χρονόμετρο, πιέστε
και . Το
παρατεταμένα τα
χρονόμετρο ξεκινά και πάλι τη μέτρηση.
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
μετράει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό
του φαγητού. Όταν το φαγητό φτάσει στη
θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει, ο
φούρνος απενεργοποιείται.
Πρέπει να ρυθμιστούν δύο θερμοκρασίες:
•
•
τη θερμοκρασία φούρνου
(τουλάχιστον 120 °C),
τη θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο τον
παρεχόμενο αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα και τα
γνήσια ανταλλακτικά.
Οδηγίες για βέλτιστα αποτελέσματα:
• Τα υλικά θα πρέπει να βρίσκονται σε
θερμοκρασία δωματίου.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
υγρά πιάτα.
• Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο
αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
πρέπει να παραμένει εντός του
σκεύους και το βύσμα στην υποδοχή.
• Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας πυρήνα του
φαγητού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Κάθε φορά που τοποθετείτε
τον αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα στην υποδοχή,
πρέπει να ρυθμίζετε ξανά τη
θερμοκρασία πυρήνα. Δεν
μπορείτε να επιλέξετε τη
διάρκεια και την ώρα τέλους.
Ο φούρνος υπολογίζει τον
κατά προσέγγιση χρόνο
ψησίματος και μπορεί να
αλλάξει.
Κατηγορίες φαγητού: κρέας,
πουλερικά και ψάρι
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη
θερμοκρασία του φούρνου.
2. Εισαγάγετε το άκρο του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα στο κέντρο
του κρέατος ή του ψαριού, στο πιο
παχύ μέρος εάν είναι δυνατό.
Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον τα 3/4
του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
είναι εντός του σκεύους.
3. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
στην υποδοχή που βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο της συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
Την πρώτη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα, η προεπιλεγμένη
θερμοκρασία πυρήνα είναι 60 °C.
Ενώ αναβοσβήνει το σύμβολο
,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
διακόπτη θερμοκρασίας για να αλλάξετε
την προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα και η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα.
για να αποθηκεύσετε τη
4. Πιέστε το
νέα θερμοκρασία πυρήνα ή
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να
αποθηκευτεί η ρύθμιση αυτόματα.
Η νέα προεπιλεγμένη θερμοκρασία
πυρήνα εμφανίζεται κατά την επόμενη
χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
Όταν το φαγητό φτάσει στη θερμοκρασία
πυρήνα που έχετε ορίσει, αναβοσβήνει η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα και
η ένδειξη
. Ενεργοποιείται ένα ηχητικό
σήμα για 2 λεπτά.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα από την
υποδοχή και βγάλτε το σκεύος από
τη συσκευή.
15
ένα στέρεο υλικό. Χρησιμοποιήστε το
χείλος του σκεύους ψησίματος για να
στηρίξετε τη λαβή σιλικόνης του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα. Το
άκρο του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα δεν θα πρέπει να αγγίζει τον
πυθμένα του σκεύους ψησίματος.
4. Καλύψτε τον αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα με τα
υπόλοιπα υλικά.
5. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
στην υποδοχή που βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος καθώς ο
αισθητήρας θερμοκρασίας
πυρήνα θερμαίνεται. Να
είστε προσεκτικοί όταν τον
αποσυνδέετε και τον
αφαιρείτε από το σκεύος.
Κατηγορία φαγητού: γάστρα
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη
θερμοκρασία του φούρνου.
2. Τοποθετήστε τα μισά υλικά σε ένα
σκεύος ψησίματος.
3. Εισαγάγετε το άκρο του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα ακριβώς στο
κέντρο της γάστρας.Ο αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα θα πρέπει να
είναι σταθεροποιημένος σε μία θέση
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Για να το πετύχετε, χρησιμοποιήστε
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
6. Πιέστε το
για να αποθηκεύσετε τη
νέα θερμοκρασία πυρήνα ή
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να
αποθηκευτεί η ρύθμιση αυτόματα.
Η νέα προεπιλεγμένη θερμοκρασία
πυρήνα εμφανίζεται κατά την επόμενη
χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
Όταν το φαγητό φτάσει στη θερμοκρασία
πυρήνα που έχετε ορίσει, αναβοσβήνει η
16
www.aeg.com
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα και
. Ενεργοποιείται ένα ηχητικό
η ένδειξη
σήμα για 2 λεπτά.
7. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
8. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα από την
υποδοχή και βγάλτε το σκεύος από
τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος καθώς ο
αισθητήρας θερμοκρασίας
πυρήνα θερμαίνεται. Να
είστε προσεκτικοί όταν τον
αποσυνδέετε και τον
αφαιρείτε από το σκεύος.
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
Αλλαγή της θερμοκρασίας
κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος:
1. Πιέστε το
:
• μία φορά - η οθόνη εμφανίζει
εναλλάξ ανά 10 δευτερόλεπτα
πρώτα την καθορισμένη
θερμοκρασία πυρήνα και έπειτα
την τρέχουσα θερμοκρασία
πυρήνα.
• δύο φορές - η οθόνη εμφανίζει
εναλλάξ ανά 10 δευτερόλεπτα
πρώτα την τρέχουσα θερμοκρασία
του φούρνου και έπειτα την
καθορισμένη θερμοκρασία του
φούρνου.
• τρεις φορές - η οθόνη εμφανίζει
την καθορισμένη θερμοκρασία του
φούρνου.
2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
θερμοκρασίας για να αλλάξετε τη
θερμοκρασία.
8.2 Τοποθέτηση των
αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της
σχάρας .
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
8.3 Τηλεσκοπικοί βραχίονες τοποθέτηση των αξεσουάρ
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
17
Βαθύ ταψί:
Τοποθετήστε το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τις τηλεσκοπικές
ράγες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα
στον φούρνο πριν κλείσετε
την πόρτα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα και το
βαθύ ταψί μαζί επάνω στον τηλεσκοπικό
βραχίονα.
Μεταλλική σχάρα:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
9.1 Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά
Όταν το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να
χειριστείτε τον φούρνο ακούσια.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
λειτουργιών φούρνου βρίσκεται στη
θέση απενεργοποίησης.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά
και
για 2
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη SAFE .
18
www.aeg.com
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά, επαναλάβετε το
βήμα 2.
9.2 Χρήση του Κλειδώματος
Χειρισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
Κλείδωμα Χειρισμού μόνο όταν ο
φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν το Κλείδωμα Χειρισμού είναι
ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις
θερμοκρασίας και ώρας μιας ενεργής
λειτουργίας φούρνου δεν μπορούν να
αλλαχθούν ακούσια.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
ρυθμίστε την σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
και
2. Πιέστε παρατεταμένα τα
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη Loc για 5
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Loc όταν στρέψετε το
διακόπτη θερμοκρασίας ή
πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί
όταν είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Χειρισμού.
Όταν στρέψετε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου, ο φούρνος απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιήσετε τον φούρνο ενώ
είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού, το Κλείδωμα Χειρισμού
αλλάζει αυτόματα σε Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
9.3 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Όταν απενεργοποιείτε τον φούρνο, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
εάν η
υπολειπόμενης θερμότητας
θερμοκρασία του φούρνου είναι
μεγαλύτερη από 40 °C.
9.4 Αυτόματη
Απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και
δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
(°C)
(ώ)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
3
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση δεν
λειτουργεί με τις λειτουργίες: Φωτισμός,
Αισθητήρας Φαγητού,Διάρκεια, Τέλος.
9.5 Ανεμιστήρας
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι
επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 2.
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10.1 Συστάσεις μαγειρέματος
10.3 Ψήσιμο
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Οι παρακάτω
πίνακες δείχνουν τις συνιστώμενες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χρόνους
μαγειρέματος και θέση σχάρας για
συγκεκριμένους τύπους φαγητού.
Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή,
αναζητήστε μια παρόμοια.
10.2 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας
του φούρνου θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
φαγητά.
19
Μπορείτε να παρατείνετε τους χρόνους
ψησίματος κατά 10 – 15 λεπτά, αν ψήνετε
κέικ σε περισσότερες από μια θέσεις
σχάρας.
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν πάντοτε
με ομοιόμορφο τρόπο. Δεν χρειάζεται να
αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας αν
δεν υπάρχει ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι
διαφορές εξομαλύνονται κατά τη διάρκεια
του ψησίματος.
Τα ταψιά μέσα στον φούρνο μπορεί να
παραμορφωθούν κατά το ψήσιμο. Όταν
τα ταψιά κρυώσουν και πάλι,
επιστρέφουν ξανά στο κανονικό τους
σχήμα.
10.4 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Το κέικ δεν έχει ψηθεί
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότε‐
σωστή.
ρη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λα‐
σπώνει, σβολιάζει ή δη‐
μιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή.
Την επόμενη φορά μειώστε λίγο
τη θερμοκρασία του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Την επόμενη φορά αυξήστε το
χρόνο ψησίματος και μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά αυξήστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά μειώστε το
χρόνο ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή και ο
χρόνος ψησίματος πολύ
σύντομος.
Μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου και αυξήστε το χρόνο
ψησίματος.
Η ζύμη του κέικ δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένη.
Την επόμενη φορά απλώστε
ομοιόμορφα τη ζύμη του κέικ επά‐
νω στη λαμαρίνα.
Το κέικ ψήνεται ανο‐
μοιόμορφα.
Αντιμετώπιση
20
www.aeg.com
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ δεν είναι έτοιμο
στον καθορισμένο χρό‐
νο ψησίματος που ανα‐
γράφεται στη συνταγή.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά αυξήστε λίγο
τη θερμοκρασία του φούρνου.
10.5 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο σχάρας
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ
(°C)
(min)
Βάση Τάρτας - Θερμός Αέρας
ζύμη κουρού,
προθερμάνετε
τον άδειο
φούρνο
170 - 180
10 - 25
2
Βάση τάρτας μείγμα αφρά‐
του κέικ
Θερμός Αέρας
150 - 170
20 - 25
2
Κέικ στρογγυ‐
λής φόρμας /
Μπριός
Θερμός Αέρας
150 - 160
50 - 70
1
Παντεσπάνι /
Κέικ φρούτων
Θερμός Αέρας
140 - 160
70 - 90
1
Cheesecake
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐ 170 - 190
ση
60 - 90
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:
Θερμός Αέρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:
Θερμός Αέρας.
τος.
Χρησιμοποιήστε ταψί ψησίμα‐
Κέικ με τραγανή
επικάλυψη
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Τάρτες φρούτων
150
(με ζύμη με μαγιά /
μείγμα αφράτου
κέικ), χρησιμοποιή‐
στε ένα βαθύ ταψί
τος.
Χρησιμοποιήστε ταψί ψησίμα‐
(°C)
Τάρτες φρούτων με 160 - 170
ζύμη κουρού
35 - 55
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω + Κάτω Θέρμανση.
Χρησιμοποιήστε ταψί ψησίματος.
(°C)
(min)
Κέικ κορμός
180 - 200
10 - 20
3
Ψωμί σίκαλης:
πρώτα: 230
20
1
μετά: 160 - 180
30 - 60
(min)
40 - 80
21
22
www.aeg.com
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω + Κάτω Θέρμανση.
Χρησιμοποιήστε ταψί ψησίματος.
(°C)
(min)
Κέικ αμυγδάλου με
βούτυρο / Κέικ με
επικάλυψη ζάχαρης
190 - 210
20 - 30
3
Κορνέ / Εκλέρ
190 - 210
20 - 35
3
Τσουρέκι / Ψωμί
μαργαρίτα
170 - 190
30 - 40
3
Τάρτες φρούτων (με
ζύμη με μαγιά / μείγ‐
μα αφράτου κέικ),
χρησιμοποιήστε ένα
βαθύ ταψί
170
35 - 55
3
Κέικ μαγιάς με λεπτή
επικάλυψη (π.χ. τυρί
quark, σαντιγί, κρέ‐
μα)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Μπισκότα ζύμης κουρού Θερμός Αέρας
150 - 160
10 - 20
Ψωμάκια, προθερμάνετε Θερμός Αέρας
τον άδειο φούρνο
160
10 - 25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Μπισκότα με μείγμα
αφράτου κέικ
Θερμός Αέρας
150 - 160
15 - 20
Μικρά γλυκά με φύλλο
κρούστας, προθερμάνε‐
τε τον άδειο φούρνο
Θερμός Αέρας
170 - 180
20 - 30
Μπισκότα από ζύμη με
μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
80 - 100
120 - 150
Γλυκίσματα με ασπράδι Θερμός Αέρας
αβγού / Γλυκίσματα από
μαρέγκα
Ψωμάκια, προθερμάνετε Πάνω + Κάτω Θέρ‐ 190 - 210
τον άδειο φούρνο
μανση
10 - 25
10.6 Σουφλέ και ωγκρατέν
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Μπαγκέτες με επικάλυ‐ Θερμός Αέρας
ψη λιωμένου τυριού
160 - 170
15 - 30
Λαχανικά ογκρατέν,
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό Αέρα
160 - 170
15 - 30
Λαζάνια
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐
ση
180 - 200
25 - 40
Ψάρι στον φούρνο
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐
ση
180 - 200
30 - 60
Γεμιστά λαχανικά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
23
24
www.aeg.com
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Γλυκά φούρνου
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐
ση
180 - 200
40 - 60
Σουφλέ με ζυμαρικά
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐
ση
180 - 200
45 - 60
10.7 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
Χρησιμοποιήστε τα ταψιά ψησίματος.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός
Αέρας.
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ
(°C)
(min)
2 θέσεις
Κορνέ / Εκλέρ, προ‐
θερμάνετε τον άδειο
φούρνο
160 - 180
25 - 45
1/4
Κέικ τριφτό, απλό
150 - 160
30 - 45
1/4
ΜΠΙΣΚΟΤΑ / ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΑΚΙΑ
(°C)
(min)
2 θέσεις
3 θέσεις
20 - 30
1/4
-
Μπισκότα ζύμης 150 - 160
κουρού
20 - 40
1/4
1/3/5
Μπισκότα με
μείγμα αφράτου
κέικ
25 - 40
1/4
-
Ψωμάκια
180
160 - 170
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
ΜΠΙΣΚΟΤΑ / ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΑΚΙΑ
(°C)
(min)
2 θέσεις
3 θέσεις
Μικρά γλυκά με 170 - 180
φύλλο κρού‐
στας, προθερμά‐
νετε τον άδειο
φούρνο
30 - 50
1/4
-
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Μακαρόν
100 - 120
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
Μπισκότα με
80 - 100
ασπράδι αυγού /
Γλυκίσματα από
μαρέγκα
10.8 Συμβουλές για το
Ψήσιμο
Γυρίστε το ψητό αφού περάσει το 1/2 2/3 του χρόνου μαγειρέματος.
Χρησιμοποιείτε σκεύη φούρνου ανθεκτικά
στη θερμότητα.
Ψήστε άπαχα κρέατα καλυμμένα.
Ψήστε κρέας και ψάρι σε μεγάλα
κομμάτια (άνω του 1 kg).
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αλείφετε
αρκετές φορές τις μερίδες κρέατος με
τους χυμούς τους.
Ψήστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
απευθείας στο ταψί ή στη μεταλλική
σχάρα πάνω από το ταψί.
10.9 Ψήσιμο
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ώστε να
μην καεί το λίπος που θα στάξει.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
ΒΟΔΙΝΟ
Ψητό κατσαρόλας
1 - 1,5 kg
Ψητό βοδινό ή φιλέ‐ για κάθε εκατο‐
το, λίγο ψημένο,
στό πάχους
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
(°C)
(min)
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
230
120 - 150
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
190 - 200
5-6
26
www.aeg.com
ΒΟΔΙΝΟ
(°C)
(min)
Ψητό βοδινό ή φιλέ‐ για κάθε εκατο‐
το, μέτρια ψημένο,
στό πάχους
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
180 - 190
6-8
Ψητό βοδινό ή φιλέ‐ για κάθε εκατο‐
το, καλοψημένο,
στό πάχους
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
170 - 180
8 - 10
ΧΟΙΡΙΝΟ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Ωμοπλάτη / Λαιμός /
Χοιρομέρι
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Μπριζόλες / Κορτεζίνες
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Ρολό Κιμάς
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Κότσι χοιρινό, προμαγει‐ 0.75 - 1
ρεμένο
150 - 170
90 - 120
ΜΟΣΧΑΡΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Ψητό Μοσχάρι
1
160 - 180
90 - 120
Μοσχάρι κότσι
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΡΝΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Αρνί μπούτι / Ψητό
αρνί
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Αρνί σπάλα
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ΚΥΝΗΓΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω + Κάτω Θέρμανση.
(kg)
(°C)
(min)
Σπάλα / Λαγός
έως 1
μπούτι, προθερμάνε‐
τε τον άδειο φούρνο
230
30 - 40
Ελάφι σπάλα
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Μπούτι ελαφιού
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Πουλερικά, μερίδες
0,2 - 0,25 η καθεμία
200 - 220
30 - 50
Κοτόπουλο, μισό
0,4 - 0,5 το καθένα
190 - 210
35 - 50
Κοτόπουλο, κότα
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Πάπια
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Χήνα
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
27
28
www.aeg.com
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Γαλοπούλα
4-6
140 - 160
150 - 240
ΨΑΡΙ (ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω + Κάτω Θέρμανση.
Ψάρι Ολόκληρο
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.10 Ψήσιμο με κρούστα
με:Λειτουργία πίτσας
ΠΙΤΣΑ
ΠΙΤΣΑ
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
(°C)
(min)
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
Σουφλέ με
σπανάκι
160 - 180
45 - 60
Κις λορέν /
Ελβετική
φλαν
170 - 190
45 - 55
Cheesecake 140 - 160
60 - 90
Πίτα με λα‐
χανικά
(°C)
(min)
160 - 180
50 - 60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΙΤΣΑ
29
ΠΙΤΣΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο
πριν το μαγείρεμα.
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο
πριν το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
(°C)
(min)
Πίτσα, λεπτή 200 - 230
ζύμη, χρησι‐
μοποιήστε
ένα βαθύ τα‐
ψί
15 - 20
Πίτσα, χον‐
τρή ζύμη
180 - 200
20 - 30
Άζυμο ψωμί
230 - 250
10 - 20
Τάρτα με
σφολιάτα
160 - 180
45 - 55
(°C)
(min)
Πίτσα Αλσα‐
τίας
230 - 250
12 - 20
Πιερόγκι
180 - 200
15 - 25
10.11 Γκριλ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν το
μαγείρεμα.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο λεπτά κομμάτια
κρέατος ή ψαριού.
Τοποθετήστε ένα ταψί στην πρώτη θέση
σχάρας για να συλλέγει τα λίπη.
ΓΚΡΙΛ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ
(°C)
(min)
1η πλευρά
(min)
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή μπριζόλα 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Μοσχαρίσια
μπριζόλα
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνί σπάλα
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
30
www.aeg.com
ΓΚΡΙΛ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ
Ψάρι Ολόκληρο,
0,5 kg - 1 kg
(°C)
(min)
1η πλευρά
(min)
2η πλευρά
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Καταψυγμένα Τρόφιμα
ΑΠΟΨΥΞΗ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
(°C)
(min)
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής, κατεψ.
190 - 210
20 - 25
2
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα σνακ, κατεψυγμ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές πατάτες, λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγ. πατάτες, χοντρ.
200 - 220
25 - 35
3
Φέτες / Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια / Καννελόνια,
φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνια / Καννελόνια, κα‐
τεψυγμένα
160 - 180
40 - 60
2
Ψητό τυρί
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο φτερούγα
190 - 210
20 - 30
2
10.13 Απόψυξη
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των τροφίμων
και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα πιάτο.
Μην καλύπτετε το φαγητό καθώς αυτό
μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο
απόψυξης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για μεγάλες ποσότητες φαγητού,
τοποθετήστε ένα αναποδογυρισμένο
άδειο πιάτο στο κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου. Τοποθετήστε
το φαγητό μέσα σε ένα βαθύ πιάτο και
31
τοποθετήστε το επάνω στο πιάτο στο
εσωτερικό του φούρνου. Αφαιρέστε τα
στηρίγματα σχαρών, εάν χρειάζεται.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(kg)
(min)
(min)
Χρόνος απόψυ‐ Επιπλέον χρό‐
ξης
νος απόψυξης
Κοτόπουλο
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε το από την
άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος.
κρέας, γυρίστε
από την άλλη
πλευρά μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε το από την
άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος.
Πέστροφα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράουλες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα, χτυπήστε 2 x 0,2
την κρέμα όταν
είναι ακόμη ελα‐
φρώς παγωμένη
σε μερικά σημεία
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέ‐
μα όταν είναι ακόμη
ελαφρώς παγωμέ‐
νη σε μερικά ση‐
μεία.
Κέικ
60
60
-
1.4
10.14 Διατήρηση
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται στην
αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή μεταλλικά
δοχεία.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο ταψί
ψησίματος.
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό στο
ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει αρκετή
υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
32
www.aeg.com
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 160 170 °C.
10.15 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο
λίπος ή λαδόκολλα.
ΜΑΛΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
(min)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο
Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε
τον φούρνο μόλις περάσει ο μισός
χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και
αφήστε τον να κρυώσει για μια νύχτα για
να ολοκληρωθεί η ξήρανση.
Για 1 ταψί, χρησιμοποιήστε την τρίτη
θέση σχάρας.
Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη
και την τέταρτη θέση σχάρας.
Φράουλες / Μύρτιλα / 35 - 45
Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ
Ροδάκινα /
Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
(min)
Χρόνος μέ‐
χρι να αρχί‐
σει το σιγα‐
νό βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγείρε‐
μα στους
100 °C
35 - 45
10 - 15
(°C)
(h)
Φασόλια
60 - 70
6-8
Πιπεριές
60 - 70
5-6
Λαχανικά για σούπα 60 - 70
5-6
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 60 - 70
°C.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ
(min)
Χρόνος μέ‐
χρι να αρχί‐
σει το σιγα‐
νό βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγείρε‐
μα στους
100 °C
Καρότα
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
50 - 60
-
Ανάμικτα
τουρσιά
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρα‐
κάς / Σπα‐
ράγγια
50 - 60
15 - 20
(h)
Δαμάσκηνα
8 - 10
Βερίκοκα
8 - 10
Φέτες μήλου
6-8
Αχλάδια
6-9
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10.16 Αισθητήρας Φαγητού
ΒΟΔΙΝΟ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λίγο Ψημένο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Καλοψημένο
Ψητό βοδινό
45
60
70
Φιλέτο
45
60
70
ΒΟΔΙΝΟ
Ρολό Κιμάς
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
80
83
ΧΟΙΡΙΝΟ
86
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Ζαμπόν / Ψητό
80
84
88
Παϊδάκια σπάλας / Χοιρινή μπριζό‐
λα, καπνιστή / Χοιρινή μπριζόλα,
ποσέ
75
78
82
ΜΟΣΧΑΡΙ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
Ψητό Μοσχάρι
75
80
85
Μοσχάρι κότσι
85
88
90
ΠΡΟΒΑΤΟ / ΑΡΝΙ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Πρόβατο μπούτι
80
85
88
Πρόβατο σπάλα
75
80
85
Ψητό αρνί / Αρνί μπούτι
65
70
75
33
34
www.aeg.com
ΚΥΝΗΓΙ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
65
70
75
Λαγός μπούτι / Λαγός, ολόκληρος /
70
Ελάφι μπούτι
75
80
Λαγός σπάλα / Ελάφι σπάλα
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
80
83
86
Πάπια, ολόκληρη / μισή / Γαλοπού‐
75
λα, ολόκληρη / στήθος
80
85
Πάπια, στήθος
65
70
Κοτόπουλο
ΨΑΡΙ (ΣΟΛΟΜΟΣ, ΠΕ‐
ΣΤΡΟΦΑ, ΛΑΒΡΑΚΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ)
Ψάρι, ολόκληρο / μεγάλο / στον
ατμό / Ψάρι, ολόκληρο / μεγάλο /
ψητό
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - ΠΡΟΜΑ‐
ΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Κολοκυθάκια στη γάστρα / Μπρό‐
κολο στη γάστρα / Μάραθος στη
γάστρα
60
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
60
64
68
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
85
88
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - ΑΛΜΥΡΑ
Καννελόνια / Λαζάνια / Σουφλέ με
ζυμαρικά
91
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
85
88
91
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - ΓΛΥΚΑ
Λευκό ψωμί στη γάστρα με / χωρίς
φρούτα / Χυλός ρυζιού στη γάστρα
με / χωρίς φρούτα / Γλυκά νουντλ
στη γάστρα
35
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
80
85
10.17 Ψήσιμο με Υγρασία προτεινόμενα αξεσουάρ
90
δοχεία. Έχουν καλύτερη απορρόφηση
θερμότητας από τα ανοιχτόχρωμα και
ανακλαστικά σκεύη.
Χρησιμοποιείτε σκούρα και μη
ανακλαστικά βαθιά ταψιά/φόρμες και
Ταψί πίτσας
Σκεύος ψησίματος
Σκούρο, μη ανακλα‐
στικό
Διαμέτρου 28 cm
Σκούρο, μη ανακλαστικό
Διαμέτρου 26 cm
Μικρή φόρμα
Κεραμικό
Διαμέτρου 8
cm, ύψους 5
cm
Βαθύ ταψί/φόρμα
βάσης τάρτας
Σκούρο, μη ανακλα‐
στικό
Διαμέτρου 28 cm
10.18 Ψήσιμο με Υγρασία
Για καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις προτάσεις που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Ζυμαρικά ωγκρατέν
200 - 220
45 - 55
Πατάτες ωγκρατέν
180 - 200
70 - 85
Μουσακάς
170 - 190
70 - 95
Λαζάνια
180 - 200
75 - 90
Καννελόνια
180 - 200
70 - 85
Τάρτα με βάση το ψωμί
190 - 200
55 - 70
36
www.aeg.com
(°C)
(min)
Ρυζόγαλο
170 - 190
45 - 60
Κέικ μήλου, φτιαγμένο με μείγμα αφράτου
κέικ (στρογγυλή φόρμα για κέικ)
160 - 170
70 - 80
Λευκό ψωμί
190 - 200
55 - 70
10.19 Πληροφορίες για
ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το: EN 60350, IEC
60350.
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
(°C)
(min)
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
160
35 - 50
2
Μηλόπιτα, 2 φόρμες
Ø20 cm
Θερμός Αέρας
160
60 - 90
2
Μηλόπιτα, 2 φόρμες
Ø20 cm
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
180
70 - 90
1
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. Μπισκότα
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
Θερμός Αέρας
(°C)
(min)
140
25 - 40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
37
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. Μπισκότα
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες, προθερ‐
μάνετε τον άδειο φούρνο
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐
ση
160
20 - 30
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/
ταψί, προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Θερμός Αέρας
150
20 - 35
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/
ταψί, προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Πάνω + Κάτω Θέρμαν‐
ση
170
20 - 30
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Μπισκότα
(°C)
(min)
Μπισκότα σόρτμ‐
Θερμός Αέρας
πρεντ / Ζύμη σε λωρί‐
δες
140
Μικρά κέικ, 20 τεμά‐
χια/ταψί, προθερμά‐
νετε τον άδειο φούρ‐
νο
150
Θερμός Αέρας
2 θέ‐
σεις
3 θέσεις
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
38
www.aeg.com
ΓΚΡΙΛ
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5 λεπτά.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
(min)
Τοστ
Γκριλ
1-3
5
Βοδινή μπριζόλα, γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος
Γκριλ
24 - 30
4
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
11.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και
κάποιο απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα εξειδι‐
κευμένο καθαριστικό.
Προϊόντα Κα‐
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
θαρισμού
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό φούρνου στις καταλυτικές επιφάνειες.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά από κάθε χρήση. Η συσσώ‐
ρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί του γκριλ.
Καθημερινή
Χρήση
Σκουπίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί μετά από κάθε
χρήση.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στε‐
γνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο καθα‐
ριστικό. Μην πλένετε τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.
Αξεσουάρ
Μην καθαρίζετε τα αντικολλητικά αξεσουάρ χρησιμοποιώντας ισχυρά κα‐
θαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.2 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών .
•
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
•
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαιτείται προσοχή όταν
αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
11.3 Καταλυτικός καθαρισμός
Το εσωτερικό του φούρνου με καταλυτική
επίστρωση είναι αυτοκαθαριζόμενο.
Απορροφά τα λίπη.
Προτού ενεργοποιήσετε τον καταλυτικό
καθαρισμό:
•
αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών.
39
καθαρίστε το δάπεδο του φούρνου με
χλιαρό νερό και ένα απαλό
απορρυπαντικό.
καθαρίστε το εσωτερικό τζάμι της
πόρτας με ζεστό νερό και ένα απαλό
πανί.
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία .
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια του
Καταλυτικού καθαρισμού. Μπορείτε να
καθυστερήσετε την εκκίνηση του
καθαρισμού με τη λειτουργία: ΤΕΛΟΣ.
Το σήμα ενεργοποιείται στο τέλος του
καθαρισμού.
2. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
3. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Για να διακόψετε τον καθαρισμό προτού
ολοκληρωθεί, στρέψτε τον διακόπτη
προγραμμάτων στη θέση
απενεργοποίησης.
4. Όταν κρυώσει ο φούρνος, καθαρίστε
το εσωτερικό του φούρνου με ένα
υγρό μαλακό πανί.
Οι κηλίδες ή ο αποχρωματισμός της
καταλυτικής επίστρωσης δεν επηρεάζει
τον Καταλυτικό καθαρισμό.
11.4 Υπενθύμιση Καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται καταλυτικός
καθαρισμός, στην οθόνη αναβοσβήνει η
ένδειξη CATA για 10 δευτερόλεπτα μετά
από κάθε ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του φούρνου.
Η υπενθύμιση καθαρισμού σβήνει:
•
•
μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας
Kατάλυσης.
εάν πιέσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά
και
.
11.5 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για να τα καθαρίσετε. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πόρτα είναι βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
40
www.aeg.com
2. Πιέστε μέχρι τέρμα τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση ανοίγματος (γωνία
70° περίπου).
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τον φούρνο με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
Ο ένας από τους δύο
μεντεσέδες (συνήθως ο
δεξιός) κινείται ελεύθερα.
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο
μεντεσέδες βρίσκονται στην
ίδια θέση (γωνία 70°
περίπου).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
11.6 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω
μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
Ο επάνω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
41
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
12.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
φούρνο.
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυ‐
τόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ρα.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας Το βύσμα του αισθητήρα
πυρήνα δεν λειτουργεί.
θερμοκρασίας πυρήνα δεν
είναι σωστά εγκατεστημένο
στην υποδοχή.
Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα όσο το δυνατόν βα‐
θύτερα μέσα στην υποδοχή.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
42
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη
Αφαιρέστε το βύσμα του αι‐
δειξη «C2».
λειτουργία Κατάλυσης ή τη
σθητήρα θερμοκρασίας πυ‐
λειτουργία Απόψυξης, χωρίς ρήνα από την υποδοχή.
όμως να έχετε αφαιρέσει το
βύσμα του αισθητήρα θερμο‐
κρασίας πυρήνα από την
υποδοχή.
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐ Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
•
•
Η συσκευή ενεργοποιείται
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμι‐ τουργία demo.
στήρας δεν λειτουργεί. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"Demo".
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά ο κωδικός σφάλμα‐
τος, επικοινωνήστε με το
Τμήμα Υποστήριξης Πε‐
λατών.
1. Απενεργοποιήστε τον
φούρνο.
2. Πιέστε παρατεταμένα το
κουμπί
.
3. Το πρώτο ψηφίο στην
οθόνη και η ένδειξη
Demo αρχίζουν να ανα‐
βοσβήνουν.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό
2468 πιέζοντας τα κου‐
μπιά
ή
για να αλ‐
λάξετε τις τιμές και πιέ‐
στε το
για επιβεβαίω‐
ση.
5. Το επόμενο ψηφίο ξεκι‐
νά να αναβοσβήνει.
6. Η λειτουργία Demo απε‐
νεργοποιείται όταν επι‐
βεβαιώσετε το τελευταίο
ψηφίο και ο κωδικός εί‐
ναι σωστός.
12.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του
φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
43
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό του φούρνου.
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
13.1 Φύλλο Πληροφοριών
Προϊόντος
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ
65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
BCE542350M 944187797
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
1.09 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία με αντιστάσεις και αέρα
0.69 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα
34.5 kg
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
13.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου
είναι σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την
πόρτα συχνά κατά τη διάρκεια του
44
www.aeg.com
μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το
λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι
είναι καλά στερεωμένο στη θέση του.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά
σκεύη για να βελτιώσετε την
εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού το μαγείρεμα
ολοκληρωθεί. Η υπολειπόμενη θερμότητα
μέσα στον φούρνο θα συνεχίσει το
μαγείρεμα.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο πριν το μαγείρεμα.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα
σε μερικές λειτουργίες φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν. Όταν
απενεργοποιείτε τον φούρνο, η οθόνη
εμφανίζει την υπολειπόμενη θερμότητα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
Ψήσιμο με Υγρασία
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το μαγείρεμα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία,
ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
45
46
www.aeg.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
47
867336842-B-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising