ARNICA - Eureka Pharma

ARNICA - Eureka Pharma
Sara
Pampaloni
Firma
non
verificata
Firmato
digitalmente da
Sara Pampaloni
ND: cn=Sara
Pampaloni,
o=Aboca
S.P.A.,
ou=marketing,
c=IT
Data:
2009.03.20
14:19:10 +01'00'
BIO POMATA
Chiara Piccini
Firma non
verificata
ARNICA
Firmato digitalmente
da Chiara Piccini
ND: cn=Chiara
Piccini, o=Aboca,
ou=Marketing, c=IT
Data: 2009.03.20
12:15:09 +01'00'
50 ml
2 fl oz
bio pommade - bio zalf - biosalbe
pommade avec extrait lyophilisé de fleurs d’Arnica
titré en lactones sesquiterpéniques 3%
VALKRUIDBLOEMEN Zalf met gevriesdroogd valkruidbloemen extract (gestandaardiseerd op 3 % sesquiterpeenlactonen)
ARNIKAISTIN Salbe mit gefriergetrocknetem Extrakt von Arnika-Blüten (standardisiert in Sesquiterpenlacton 3% )
FR BioPommade Arnica est un produit cosmétique biologique innovateur qui sert à équilibrer les
conditions normales de la peau, en procurant un soulagement immédiat aux zones concernées grâce à son
action rafraîchissante et apaisante. La concentration élevée de lactones sesquiterpéniques, principes actifs
des fleurs d’Arnica, est garantie par le processus de lyophilisation qui permet de concentrer efficacement les
composants actifs du phytocomplexe. Sa formule spéciale nécessite également la présence d’huile essentielle
de menthe qui, en synergie avec les principes actifs de l’Arnica, complète l’effet de la pommade et en garantit
l’efficacité.
BioPommade Arnica est réalisée conformément aux standards rigoureux de production du produit cosmétique
biologique qui certifient l’utilisation de matières premières provenantes d’une Agriculture Biologique (CE
2092/91), standards qui interdisent l’utilisation de nombreuses substances et excipients de synthèse chimique
(dont ceux dérivés du pétrole, du paraben et du PEG), et qui établissent le pourcentage d’ingrédients naturels
que le produit doit contenir. Ces éléments, associés aux huiles essentielles pures, permettent d’obtenir un
parfum complètement naturel et de satisfaire aux exigences des personnes les plus sensibles.
MODE D’EMPLOI: appliquer la pommade en massant avec des mouvements circulaires la partie intéressée,
jusqu’à pénétration complète.
Nous conseillons 2 à 3 applications par jour.
Composants actifs: 1% d’extrait lyophilisé de fleurs d’Arnica (titré en lactones sesquiterpéniques calculés
comme hélénaline tiglate 3%); 0,5% d’huile essentielle de menthe; 15% d’extrait huileux d’Hypericum; 58,3%
de solution aqueuse de mucilage d’althéa.
La ligne des pommades “BioPomate Aboca” propose également les confections: Arnica, Calendula, Artiglio,
Propoli
NL BioZalf Valkruidbloemen is een innovatief biologisch cosmeticaproduct, nuttig om de normale
huidconditie te herstellen. Dankzij zijn verfrissende en kalmerende werking, schenkt het de huid onmiddellijk
een gevoel van welzijn. De hoge concentratie van sesquiterpeenlactonen, actieve bestanddelen van de
valkruidbloemen, wordt gegarandeerd door het lyofilisatieproces (vriesdrogen), waardoor de werkzame
bestanddelen van het fytocomplex op doeltreffende wijze geconcentreerd worden. In deze speciale formule
is bovendien etherische muntolie aanwezig die, in synergie met de werkzame bestanddelen van het valkruid,
de werking van de zalf vervolledigt en de doeltreffendheid ervan garandeert.
BioZalf Valkruidbloemen wordt verwezenlijkt met inachtneming van de strikte productiestandaard van de
biologische cosmetica, die het gebruik van grondstoffen afkomstig uit de biologische landbouw garandeert
(Verordening (EEG) nr. 2092/91), het gebruik van talrijke bestanddelen en excipientia uit chemische synthese
verbiedt (zoals petroleumderivaten, parabenen en PEG) en het percentage natuurlijke ingrediënten bepaalt
die in het product moeten aanwezig zijn. Deze elementen samen met de zuivere etherische oliën, gebruikt
voor het verkrijgen van een volledig natuurlijk parfum, voldoen aan de eisen van de gevoeligste patiënten.
GEBRUIKSAANWIJZING: breng de zalf aan op de te verzorgen huidzone en masseer met cirkelvormige
bewegingen tot het product volledig geabsorbeerd wordt.
Het is aangeraden het product 2 tot 3 keer per dag aan te brengen.
Werkzame bestanddelen: gevriesdroogd extract van valkruidbloemen 1% (gestandaardiseerd op 3 %
sesquiterpeenlactonen berekend als helenaline tiglaat); Etherische muntolie 0,5%;
Oliehoudend sint-janskruid extract 15%; In water opgeloste slijmstof van heemst 58,3%.
De productlijn BioPomate Aboca is samengesteld uit: Valkruid, Goudsbloem, Duivelsklauw, Propolis
DE Die BioSalbe Arnikaistin ist ein innovatives biologisches Kosmetikum, geeignet die normalen
Hauteigenschaften auszugleichen, wobei den interessierten Hautzonen dank seiner erfrischenden und
lindernden Wirkung eine sofortige Sensation der Erleichterung geschenkt wird. Die hohe Konzentration
an Sesquiterpenlactone, Wirkstoffe der Arnikablüten, wird durch den Prozess der Gefriertrocknung
gewährleistet, der es ermöglicht, die Wirkstoffe des Phytokomplex zu konzentrieren. Ihre besondere Formel
sieht außerdem die Verwendung von ätherischem Minz-Öl vor, das in Synergie mit den Wirkstoffen der Arnika
die Wirkungsweise der Pomade vervollständigt und deren Wirksamkeit garantiert.
Die BioSalbe Arnikaistin Übereinstimmung mit dem Produktionsstandard für biologische Kosmetikprodukte
realisiert worden ist und weist die Zertifizierung für den Gebrauch von Rohstoffen aus biologischem Anbau
(EG 2092/91) auf; diese Verordnung verbietet die Verwendung von zahlreichen Substanzen und chemischen
Synthesehilfsmitteln (wie Erdölprodukte, Parabene, PEG) und setzt den Anteil natürlicher Zutaten fest,
den das Produkt enthalten muss. Diese Elemente, zusammen mit der Verwendung von reinen ätherischen
Ölen, verleihen dem Produkt eine absolut natürliche Duftnote und stellen so auch die Anforderungen des
sensibelsten Hauttyps zufrieden.
ANWENDUNG: Die Salbe auf die interessierten Zonen durch leichte Massage mit kreisförmigen Bewegungen
bis zur vollständigen Aufnahme auftragen.
Es werden 2 bis 3 Anwendungen pro Tag empfohlen.
Fabrikant/Frabricant/Hersteller: Aboca Spa Società Agricola - Sansepolcro (AR) - Italia
Verdeler/Distributeur/Verteiler: Eureka Pharma bvba - Veen 11, 8710 Wielsbeke, België/Belgique/Belgien
www.aboca.com
LEABEARNBI-A
Wirkstoffe: Gefriergetrockneter Extrakt von Arnika-Blüten 1% (standardisiert in Sesquiterpenlactone
berechnet als Helenalin Tiglat 3%); ätherisches Minz-Öl 0,5%; Johanniskraut Ölextrakt 15%; Eibisch
Pflanzenschleim Wasserlösung 58,3%.
Die Linie der Aboca Bio Pomaden umfasst: Arnika, Ringelblume, Teufelskralle (Harpagophytum procumbens
Wurzel), Propolis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising