Handleiding

Handleiding
Gebruiksaanwijzing
www.flowfitness.nl
Turner DHT50 Hometrainer
Handleiding
Mode d’emploi
3 - 31
32 - 59
Copyright © Flow Fitness B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt of gereproduceerd
in welke vorm of op welke wijze dan ook zondervoorgaande schriftelijke toestemming van Flow Fitness B.V.
Tous droits réservés. Rien de ce mode d’emploi ne peut être utilisé ou copié dans quelle forme que ce soit
sans l’autorisation écrite de Flow Fitness BV.
Inhoud
1. Belangrijke informatie
4
1.1 Gezondheid
1.2 Veiligheid
4
4
2. Introductie
6
2.1 Inhoud verpakking
2.2 Belangrijke onderdelen
2.3 Specificaties
6
9
9
3. Fitness
10
3.1 Trainen op hartslag
3.2 Warming up & cooling down
10
12
4. Gebruik
13
4.1 Montage
4.2 Gebruik computer
4.3 Onderhoud
13
18
21
5. Algemene informatie
22
5.1 Trainingsschema’s
5.2 Exploded view en onderdelenlijst
5.3 Garantievoorwaarden
22
26
28
6. Garantiekaart
29
3
1. Belangrijke informatie
1.1 Gezondheid
Belangrijk:
lees eerst deze handleiding en volg de instructies nauwkeurig op voordat
u de Turner DHT50 hometrainer gaat gebruiken.
· Raadpleeg een deskundige om het trainingsniveau te bepalen dat voor u het beste
geschikt is.
· Indien u tijdens het trainen last krijgt van duizeligheid, misselijkheid of ander
lichamelijk ongemak, stop dan direct met trainen en raadpleeg een arts.
· Houd tijdens het trainen uw hartslag in de gaten en stop onmiddellijk bij afwijkende
waarden.
· Wij adviseren u warming up en cooling down oefeningen te doen gedurende vijf tot
tien minuten voor en na gebruik van de hometrainer. Zo kan uw hartslag geleidelijk
toe- en afnemen en voorkomt u spierpijn.
1.2 Veiligheid
· Controleer voor gebruik of de hometrainer juist functioneert. In geval van storing of
defect stoppen met trainen en direct contact opnemen met uw dealer.
· Gebruik de hometrainer nooit als deze defect is.
· Deze hometrainer is alleen bedoeld voor thuisgebruik en dient op een vlakke onder
grond te staan.
· De hometrainer mag door maximaal één persoon tegelijk worden gebruikt.
· Het apparaat is geschikt voor personen met een lichaamsgewicht tot 120 kilogram.
· Zorg ervoor dat er altijd minimaal één meter vrije ruimte in alle richtingen rondom het
apparaat is wanneer u aan het trainen bent.
· Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat.
· Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.
· Personen met een handicap moeten medische goedkeuring hebben en begeleiding
krijgen bij gebruik van de hometrainer.
· Plaats geen handen en voeten onder de hometrainer.
· Houd nooit uw adem in tijdens het trainen. Uw ademhaling moet op een normaal tempo
zijn, afhankelijk van de intensiviteit van uw training.
4
1. Belangrijke informatie
· Begin uw trainingsprogramma langzaam en bouw dit geleidelijk op.
· Draag altijd geschikte kleding wanneer u aan het trainen bent. Draag geen te wijde
kleding, die tussen bewegende delen van de hometrainer kan komen.
· Gebruik voor het verplaatsen van de hometrainer altijd daarvoor geschikte
tiltechnieken om rugklachten te voorkomen.
· Controleer regelmatig of schroeven en bouten goed vastzitten en draai ze indien nodig
aan.
· De eigenaar van dit apparaat is er verantwoordelijk voor dat alle gebruikers op de
hoogte zijn van de waarschuwingen en voorschriften zoals vermeld in deze
gebruiksanwijzing.
· De Turner DHT 50 hometrainer is bedoeld voor gebruik in een schone, droge
omgeving. Opslag in koude en/ of vochtige ruimtes zou tot problemen in de hometrainer
kunnen leiden.
· De Turner DHT 50 hometrainer is niet geschikt voor therapeutische
ondersteuningen/ of het profesioneel gebruik ervan in de fysiotherapie.
WAARSCHUWING
Laat uw conditie controleren door een arts voordat u begint met trainen. Dit is extra
belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen.
Lees alle instructies voor gebruik. Flow Fitness is niet verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan bezittingen veroorzaakt door gebruik van dit product.
De Turner DHT 50 hometrainer is niet geschikt voor verhuur of gebruik in een commerciële of institutionele omgeving.
5
2. Introductie
Dank u voor de aanschaf van de Flow Fitness Turner DHT50 hometrainer. Met de Turner
DHT 50 hometrainer heeft u een hoogwaardig trainingsapparaat in huis gehaald.
Met de Turner DHT 50 hometrainer heeft u de mogelijkheid verschillende trainingswaarden in te stellen om zo uw doel te bereiken. De hartslag wordt door de hand
sensoren geregistreerd. Doordat de Turner DHT50 hometrainer 8 weerstandsniveaus
bevat, is het mogelijk om zeer nauwkeurig en op eenvoudige wijze de ideale weerstand
in te stellen. Door het stille en soepele remsysteem is de Turner DHT50 hometrainer een
prima apparaat voor thuisgebruik.
Het magnetische remprincipe van de Turner DHT 50 hometrainer is manueel instelbaar
en geeft een soepele en gelijkmatige weerstand voor een prettige training. Tevens heeft
deze hometrainer een moderne vormgeving en een eenvoudig te bedienen computer.
In deze handleiding staat alle informatie die nodig is voor het gebruiken en bedienen
van de hometrainer. Tevens bevat deze handleiding tips en adviezen over hoe u het
beste kunt trainen.
Wij adviseren u voor gebruik van de Turner DHT50 hometrainer eerst deze handleiding
aandachtig te lezen, zodat het product optimaal en veilig kan worden gebruikt.
Flow Fitness wenst u veel succes en plezier met trainen.
2.1 Inhoud Verpakking
6
Nr.
Onderdeel
Aantal
1
4
9
12
16
19
22
28
50
Zadel
Zadelbuis
Voorpoot
Pedaal (L+R)
Stuurbuis
Stuur
Monitor
Achterpoot
Hoofdframe
1
1
1
1+1
1
1
1
1
1
2. Introductie
7
2. Introductie
Montage set
Alle onderdelen die nodig zijn om de Turner DHT50 hometrainer
te kunnen assembleren zijn in 1 verpakking samengevoegd. Hieronder staat
per montagestap weergegeven welke bevestigingsmiddelen u nodig heeft.
Stap 1
[ Stap 2
Stap 3
[ Stap 4
Stap 5
[ Combinatie sleutel
8
M5*10L
Inbus sleutel
2. Introductie
2.2 Belangrijke onderdelen
Stuur
Monitor
Weestand knop
Verstelbaar
zadel
Frame
afdekkap
Pedaal L+R
2.3 Specificaties
Lengte:
92 cm
Hoogte: 145 cm
Breedte:
50 cm
Gewicht:
34 kg
9
3. Fitness
.
Wat is fitness? In het algemeen is een fitnessoefening te omschrijven als een activiteit
die er voor zorgt dat uw hart meer zuurstof via het bloed van uw longen naar uw spieren
pompt. Hoe zwaarder de training, hoe meer brandstof (zuurstof) de spieren nodig hebben
en hoe harder het hart moet werken om zuurstofrijk bloed naar de spieren te pompen.
Als u in een goede conditie bent, kan uw hart met elke hartslag meer bloed pompen. Het
hart hoeft dan niet zo vaak te pompen om de noodzakelijke zuurstof naar uw spieren te
transporteren. Uw rusthartslag en hartslag bij inspanning gaan omlaag.
3.1 Trainen op hartslag
Bij het trainen is het dus belangrijk om uw hartslag in de gaten te houden. De hoogte van
uw hartslag is namelijk bepalend voor het resultaat van de training. Wat voor u de beste
hartslag is om op te trainen, hangt ten eerste af van uw leeftijd. Aan uw trainingsdoel. Als
uw trainingsdoel is om gewicht te verliezen dan kunt u het beste op 60% van uw maximale hartslag trainen. Wanneer uw trainingsdoel is om de conditie te verbeteren dan is
dat 85% van uw maximale hartslag.
Het lichaam slaat energie op in twee vormen; koolhydraten en vetten. Bij een inspanning
gebruiken we een combinatie van deze twee engergievoorraden. Wanneer de in spanningsintensiteit hoog is, kiest het lichaam grotendeels voor snel verbrandbare energie, te
weten koolhydraten. Aangezien hiervan maar een beperkte hoeveelheid is, zal dit slechts
korte tijd worden volgehouden. Bij trainingen op lage intensiteit zal het lichaam grotendeels kiezen voor een langdurige en energievoorraad te weten vet. Aangezien dit in grote
hoeveelheden in het lichaam is opgeslagen, is dit langer vol te houden.
Hieronder is een schema weergegeven waarin u kunt aflezen wat voor u de beste
hartslag is om mee te trainen. In dit schema is per leeftijdscategorie een hartslaggebied
aangegeven waarbinnen uw hartslag moet liggen tijdens de training. in de middelste kolom staan de waarden vermeld die u moet aanhouden als u gewicht wilt verliezen. Indien
u uw conditie wilt verbeteren dient u de waarden in de rechterkolom aan te houden.
Leeftijd
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 en ouder
10
Gewicht verliezen
(slagen per minuut)
60%
120 - 118
117 - 115
114 - 112
111 - 109
108 - 106
105 - 103
102 - 100
99 - 97
96 - 94
Conditie verbeteren
(slagen per minuut)
85%
170 - 167
166 - 163
162 - 158
157 - 154
153 - 150
149 - 145
144 - 141
140 - 137
136 - 133
3. Fitness
De beste manier om te beginnen met trainen is per persoon verschillend. Als u ongetraind
bent of overgewicht heeft, moet u rustig aan beginnen en uw trainingsarbeid geleidelijk
opvoeren.
In het laatste hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing (zie: 5.Algemene informatie) staan
verschillende trainingsschema’s weergeven. Deze schema’s kunt u gebruiken bij het
bereiken van uw trainingsdoel. Het programma is verdeeld in twee fasen. De eerste fase
bestaat uit zes weken en is een goede richtlijn voor beginners of personen die sinds lange
tijd weer gaan trainen. gedurende deze fase wordt de intensiteit van de training langzaam
opgebouwd. Na zes weken begint de tweede fase. U kunt dan kiezen voor een trainingsschema om gewicht te verliezen of om uw conditie te verbeteren.
Op www.flowfitness.nl kunt uw vooruitgang berekenen.
11
3. Fitness
3.2 Warming up en cooling down
Een goed trainingsprogramma begint met een warming up en eindigt met een cooling
down. Hiermee kunnen spierpijn en blessures worden voorkomen. Hieronder vindt u een
aantal geschikte oefeningen.
Head Roll
Kantel uw hoofd naar rechts. Hou dit één tel vast, zodat u de linkerkant van uw nek licht
voelt trekken. Doe dezelfde beweging naar links, naar voren en naar achteren. Herhaal dit
twee tot drie keer.
Toe Touch
Buig langzaam voorover met ontspannen armen en rug. Doe dit zover u kunt en houd dit
tien seconden vast. Herhaal dit twee tot drie keer.
Shoulder Lift
Til uw rechterschouder op en draai deze tweemaal met de klok mee. Doe dit vervolgens
tweemaal tegen de klok in. Ontspan en doe dezelfde oefening met de linkerschouder.
Herhaal dit drie tot vier keer.
Calf Stretch
Plaats twee handen tegen een muur. Zet één been schuin naar achteren met uw voet plat
op de grond. Buig uw voorste been en leun tegen de muur. Houd uw achterste been recht,
zodat uw onderbeen gestrekt wordt. Houd dit vijf seconden vast en herhaal dit vervolgens
met uw andere been. Doe dit twee of drie keer.
Side Stretch
Steek uw beide armen in de lucht en rek met uw rechterarm zo hoog als u kunt. Buig naar
links, zodat uw rechterzijde wordt gestrekt. Houd dit gedurende één seconde vast.
Ontspan en doe vervolgens dezelfde beweging met uw linker arm. Herhaal dit drie tot vier
keer.
Inner Thigh Stretch
Ga op de grond zitten en buig uw benen. Zorg dat uw voetzolen tegen elkaar aan komen te
liggen. Houd uw rug recht en buig voorover over uw voeten. Hierdoor worden de spieren
aan de binnenzijde van uw bovenbenen gespannen. Houd dit gedurende vijf seconden
vast, ontspan en herhaal dit drie of vier keer.
Hamstring Stretch
Ga op de vloer zitten met uw rechterbeen gestrekt en plaats uw linkervoet plat tegen de
binnenkant van uw rechter bovenbeen. Buig voorover richting uw rechtervoet en houd dit
gedurende tien seconden vast. Ontspan en doe dit vervolgens met uw linkerbeen
gestrekt. Herhaal dit twee tot drie keer.
12
4. Gebruik
4.1 Montage
Stap 1
Monteer de voorpoot (9) en de achterpoot (28) aan het hoofdframe (50) met behulp
van de inbusbouten (10), de gebogen ringen (8), de veerringen (29) en de bolkop moer
(7).
Belangrijk voor een juiste montage is dat u eerst de gebogen ring plaatst en vervolgens de veerring en de bolkop moer.
Let op: Door de verstelbare pootjes in de achterpoot afdekkappen kan de hometrainer waterpas gezet worden.
$[ M8*1.25*75L
D22*D8.5*1.5T
D22*D8.5*1.5T
D15.4*D8.2*2T
M8*1.25*15L
13
4. Gebruik
Stap 2
A:
B:
Controleer of de zadelplaat (55) goed aan het zadel (1) is bevestigd.
Plaats vervolgens het gemonteerde zadel (55) op het schuine deel
van de zadelbuis (4). Bevestig het zadel (55) met behulp van de ring (53)
en de verstelknop (54) aan de zadelbuis (4).
Schuif vervolgens de complete stuurbuis met het gemonteerde zadel (4)
in de buis van het hoofdframe die uit de afdekkappen steekt. Trek hierbij
de pop-pin (5) uit, zodat de buis in verticale richting vrij kan bewegen.
Laat de pop-pin los als het zadel op de juiste hoogte zit. Draai
vervolgens de pop-pin (5) vast, zodat de zadelbuis (4) is gefixeerd.
14
4. Gebruik
Stap 3
A:
Verbind de bovenste afstelkabel (17) met de onderste afstelkabel (14) door het
uiteinde achter de houder te plaatsen, zoals in illustratie A-1 is aangegeven. Trek
vervolgens de rode kunststof draaibare bus van de bovenste afstelkabel (17) naar
achteren en vervolgens naar beneden. Hierdoor wordt het uiteinde van de bus
achter de houder geplaatst, zoals is geïllustreerd in afbeelding A-4.
Door aan de rode cilinder te draaien, kan de weerstand zwaarder of
lichter worden ingesteld. Draai rechtsom om de weerstand te verlagen en linksom
om deze te verzwaren.
B:
Controleer of de kabels juist aan elkaar zijn verbonden door de weerstand verstel
knop naar links en naar rechts te bewegen. Het uiteinde van de bovenste afstelka
bel (17) moet nu de onderste afstelkabel (14) aantrekken en laten vieren.
Verbind nu de bovenste monitor kabel (24) met de onderste monitorkabel (25) door
de stekkers in elkaar te klikken.
C:
Monteer de stuurbuis (16) aan het hoofdframe (50) met behulp van de gebogen
ringen (8), de veerringen (29) en de inbusbouten (15).
Belangrijk: voor een juiste montage is dat u eerst de veerring (29) om de inbusbout
(15) plaatst, daarna door de gebogen ring (8) en vervolgens de stuurbuis 16) aan het
A-1
A-2
20
&[ M8*1.25*75L
A-3
D15.4*D8.2*2T
D22*D8.5*1.5T
A-4
B
C
15
4. Gebruik
Stap 4
Monteer het stuur (19) aan de stuurbuis (16). Klap hiervoor het stuurbevestiging scharnier open en leg het stuur (19) met het geribbelde gedeelte in het scharnier. Klap het
scharnier weer dicht en breng de hand hartslag sensor kabels (18) door het gat in de
stuurbuis en vervolgens omhoog (illustratie a). De twee hand hartslag sensor kabels
steken nu aan de bovenkant uit de stuurbuis.
Plaats de stuurbevestiging afdekkap (60) over het bevestigingsscharnier en vergrendel
het scharnier met behulp van de bus (59), de ring (57), de veerring (58) en de stuur
verstelknop (56).
Zet het stuur (19) in de gewenste stand en draai de stuur verstelknop (56) vast.
(a)
16
4. Gebruik
Stap 5
Voordat de monitor (22) aan de stuurbuis (16) wordt bevestigd, dient men eerst de twee
hand hartslag sensor kabels (22) en (18) en de toerental sensor kabel (24) aan de monitor
te bevestigen. Daarna kan met behulp van de bouten (52) de monitor (22) aan de stuurbuis bevestigd worden.
Bevestig de voetbanden aan de pedalen(12 L+R). Als laatste worden de pedalen (12 L+R)
aan beide cranks (41) bevestigd. Draai deze stevig vast met behulp van de combinatie
sleutel.
'[ M5*10L
5
/
17
4. Gebruik
4.3 Gebruik computer
Uw trainingscomputer start automatisch wanneer u begint met trainen. Het is ook
mogelijk de computer te activeren door op een van de functietoetsen te drukken. Om
energie te besparen, schakelt de computer in stand-by mode wanneer deze langer dan
4 minuten wordt gebruikt.
SCAN
Display laat in het
grote venster om
de 6 seconden een
andere waarde
zien.
RPM
Omwentelingen per minuut.
SPEED
Snelheid. Maximum snelheid
is 99 KM/H.
DISTANCE
Afgelegde afstand. Maximale
afstand is 99,99 KM.
CALORIE
Aantal verbrande calorieën.
Maximaal aantal verbrande
calorieën is 9999.
PULSE
Hartslagmeting
TEMPERATURE
Omgevingstemperatuur.
CALENDER
Kalender
(verschijnt 4
minuten na het
stoppen met
gebruik).
CLOCK
Klok (24 uur
aanduiding).
RESET
Op nul stellen van de
instelbare waarden.
Door deze toets 2
seconden ingedrukt
te houden worden
alle waarden tegelijk
op nul gezet.
18
MODE
1. Selectie van
waarden.
2. Bevestiging van
keuze.
RECOVERY
Voor het gebruik van
de conditiemeting
aan de hand van herstel van de hartslag
naar rustniveau.
SET
Instellen van de
trainingstijd, afstand,
calorieverbruik
en hartslag (door
de toets lang in te
houden kunt u de
waarde versnelt
verhogen).
4. Gebruik
Bediening computer
1.
Plaats de twee 1,5V AA batterijen achter in het display volgens aangegeven positie. Op de
monitor beginnen alle functies op te lichten zoals weergegeven in afbeelding hieronder. Tevens
hoort u een geluidssignaal.
2.
Als eerste dient men de kalender in te stellen. Het jaartal, de maand en de dag gaan nu
knipperen (zie afbeelding hieronder). Met de SET toets kunt u de waarde instellen. U kunt
ook de RESET toets gebruiken om de waarde op nul te zetten. Druk op de MODE toets om
jaar, maand,dag, uur of de minuut te selecteren. Druk op de MODE toets om de waarde te
bevestigen.
3.
Na de datum te hebben ingesteld kunt nu uw gewenste trainingswaarden TIME/DISTANCE/
CALORIES/PULSE instellen. Als de waarde knippert, kan deze ingesteld worden. Gebruik de
MODE toets om de waarden te selecteren en gebruik de SET toets om de waarden in te stellen.
4.
Nadat de waarden zijn ingesteld, kunt u starten met uw training. De monitor zal automatisch
in de SCAN modus starten. RPM, SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES en PULSE, wordt dan
6 seconden in het groot weergegeven. Door tijdens de training op MODE te drukken, kunt u
handmatig de waarde selecteren die u in het grote display wil laten zien.
19
4. Gebruik
RECOVERY (conditie meting)
1.
Als u op de RECOVERY toets drukt wordt de conditiemeting direct gestart. Houd bij deze
meting beide hand hartslag sensoren stevig vast. Op de monitor verschijnen alleen de
waarden PULSE en TIME. De tijd gaat nu lopen van 00:60 naar 00:00. Tevens gaat het hartje
linksonder in het venster knipperen en het aantal hartslagen per minuut wordt hierbij aange
geven.
2.
Als de meting klaar is verschijnt er een code op de monitor. De code ligt tussen de F1 –F6.
3.
Hieronder is aangegeven welke code bij welke conditie niveau hoort.
F1:
F2:
F3:
F4:
F5:
F6:
uitstekend
goed
voldoende
matig
slecht
zeer slecht / geen correcte meting
Als u tijdens de meting op de RECOVERY toets drukt gaat u weer terug naar het hoofdmenu.
Belangrijk: De RECOVERY conditiemeting start alleen op als er een hartslag gedetecteerd wordt.
Voor een goede RECOVERY conditiemeting dient u de hartslag sensoren goed en zonder te bewegen vast te
houden.
20
4. Gebruik
4.3 Onderhoud
Flow Fitness adviseert om eens in de zes weken de bouten en moeren van de scharnierpunten te controleren en indien nodig aan te draaien. Gebruik hiervoor het bij het product
aangeleverde gereedschap.
Veeg tevens na iedere training het eventuele zweet van alle onderdelen. Hiermee
voorkomt u dat het zweet kringen of zelfs corrosie veroorzaakt.
De metalen en kunststof onderdelen van de hometrainer zijn met standaard schoonmaakmiddelen te reinigen. Zorg er echter wel voor dat alle onderdelen goed droog zijn, voordat
deze weer worden gebruikt.
Wanneer de aandrijfsnaar niet meer de juiste spanning heeft, is het nodig om hem bij te
stellen. Het bijstellen is mogelijk door de zijkappen te verwijderen. Draai vervolgens de
vliegwiel moeren aan beide zijden los en verstel de vliegwiel positie met behulp van de
twee 10mm Stelmoeren. Zorg ervoor dat het vliegwiel blijft uitgelijnd en dat er een speling
van ongeveer 10mm in de aandrijfsnaar zit.
21
5. Algemene informatie
5.1 trainingsschema’s
Introductie trainingsschema.
Trainingsschema week 1 en 2
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 3 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 4 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 2 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Trainingsschema week 3 en 4
Train op 60% van uw maximale hartslag (programma 7).
Maximaal 4 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 5 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 3 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
22
5. Algemene informatie
Trainingsschema week 5 en 6
Train op 60% van uw maximale hartslag (programma 7).
Maximaal 5 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 6 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 4 minuten.
3 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Na het volbrengen van het zes weken durende introductie trainingsschema, kunt u
een keuze maken uit vervolgtrainingen. U kunt kiezen tussen een trainingsschema
om gewicht te verliezen of een trainingsschema om conditie te verbeteren. Beide
trainingsschema’s staan weergeven op de volgende pagina’s.
23
5. Algemene informatie
Trainingsschema om conditie te verbeteren
(vervolg op introductie trainingsschema)
Trainingsschema week 7 en 8
Train op 85% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 7 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 5 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Trainingsschema week 9 en verder
Train op 85% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 10 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 10 minuten.
Herhaal training 1 a 2 keer.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
24
5. Algemene informatie
Trainingsschema om gewicht te verliezen
(vervolg op introductie trainingsschema)
Trainingsschema week 7 en 8
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 7 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 5 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Trainingsschema week 9 en verder
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 10 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 10 minuten.
Herhaal training 2 a 3 keer.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Ga naar www.flowfitness.nl en controleer uw vooruitgang.
25
5. Algemene informatie
5.2
view
5.4 Explode
Garantievoorwaarden
26
5. Algemene informatie
Nr.
onderdeel
aantal
1
4
5
6L
6R
7
8
9
10
11
12
13L
13R
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30L
30R
31
32
Zadel
Zadelbuis
Pop-pin
Frame afdekkap links
Frame afdekkap rechts
Bolkop moer M8
Gebogen ring D22 x D8.5 x 1.5
Voorpoot
Inbusbout M8
Achterpoot kap
Pedaal (L+R)
Voorpoot kap links
Voorpoot kap rechts
Afstel kabel beneden
Inbus bout M8
Stuurbuis
Afstel kabel boven
Hand hartslag sensoren + kabel
Stuur
Stuur afdekkap
Foamgrip
Monitor
Magneet
Monitorkabel boven
Monitorkabel beneden
Zadelbuis beschermkap
Nylon moer M10
Achterpoot
Veerring D15.4 x D8.2 x 2
Crank afdekkap links
Crank afdekkap rechts
Borgring D35 x D22,6 x 2.5
Borgring D40.4 x D24 x 2.8
1
1
1
1
1
4
12
1
4
2
1+1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
Nr.
onderdeel
aantal
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Fixatiering D45 x 12
As moer D7/8’’x D24 x 4
Fixatiering
Lager afdekring D55.6 x D40 x 16
Kogellager
Fixatiering Ø45 x 12
V-snaar
Crank
Afdekkap
Katrol D23.8 x D38 x 24
Veer
Kunststof ring D50 x D10 x 1.0
Ring D30 x D10 x 3.2
Moer D9.5 x 8
Beschermring
Hoofdframe
Zadelbuis afdekkap
Bolt M5
Ring D25 x D8.5 x 2
Zadel verstel knop
Zadel bevestigingsplaat
Stuur verstel knop
Ring D16 x D8.5 x 1.2
Veer ring D15.4 x D8.2 x 2
Bus D8*D12 x 23
Stuur bevestiging afdekkap
V-snaar wiel
Bout M5
Ring D50 x D10 x 2.0
Brogmoer 3/8”-26UNFx6.5
Vliegwiel
Fixatieplaat voor magneet
Moer M8 x 52
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
s
27
5. Algemene informatie
5.3
5.4 Garantievoorwaarden
Flow Fitness verleent de consument een garantie op deze hometrainer van 36 maanden
waarvan de laatste 12 maanden alleen op onderdelen, te rekenen vanaf de datum van
aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur en de ingevulde en opgestuurde
garantiekaart.
Indien het product defect is, neem dan contact op met de fitnessdealer bij wie u het
product heeft gekocht en meld het defect. Binnen de garantietermijn zal Flow Fitness in
samenwerking met de dealer alle gebreken, die het gevolg zijn van materiaalen/of productiefouten, naar eigen inzicht repareren of vervangen.
De garantie vervalt wanneer:
· er gebreken zijn onstaan aan het product door een onjuiste montage van het toestel
dan wel wanneer er sprake is van het niet juist opvolgen van de instructies zoals
beschreven in deze handleiding,
· reparaties aan het product zijn verricht door anderen dan door Flow Fitness
aangewezen personen of zonder haar schriftelijke toestemming,
· het product naar het oordeel van Flow Fitness is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig
en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of sprake is van
normale slijtage,
· het product op andere wijze is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven,
· het product onder andere omstandigheden is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven,
· defecten zijn ontstaan door overige factoren van buitenaf.
Het garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden
drie maanden bedraagt.
28
29
emailadres:
serienummer:
datum van aankoop:
fitness dealer:
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
De garantietermijn wordt niet verlengd of verniewd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde
werkzaamheden drie maanden bedraagt. De Turner DHT 50 Hometrainer is niet geschikt voor verhuur of gebruik in een commerciele of instutionele
omgeving.
De garantie vervalt wanneer:
s
REPARATIESAANHETPRODUCTZIJNVERRICHTDOORANDERENDANDOOR&LOW&ITNESSAANGEWESENPERSONENOFZONDERHAARSCHRIFTELIJKE
toestemming,
s
HETPRODUCTNAARHETOORDEELVAN&LOW&ITNESSISVERWAARLOOSDDANWELONVOORZICHTIGENOFONDESKUNDIGISGEBRUIKTBEHANDELD
en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage,
s
HETPRODUCTOPANDEREWIJZEISGEBRUIKTDANINDEGEBRUIKSAANWIJZINGISBESCHREVEN
s
HETPRODUCTONDERANDEREOMSTANDIGHEDENISGEBRUIKTDANINDEGEBRUIKSAANWIJZINGISBESCHREVEN
s
DEFECTENZIJNONTSTAANDOOROVERIGFACTORENVANBUITENAF
Binnen de garantietermijn zal Flow Fitness alle gebreken, die het gevolg zijn van materaal-en/of productiefouten, naar eigen inzicht repareren of
vervangen. Indien het product defect is, neem dan contact op met de fitnessdealer bij wie u het product heeft gekocht en meld defect.
Flow Fitness verleent garantie op dieTurner DHT 50 hometrainer van 36 maanden waarvan de laaste 12 maanden alleen op onderdelen te rekenen
vanaf de datim van aan koop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur en deze ingevulde garantiekaart. Stuur deze tezamen binnen een maand op
naar het adres op de achterzijde.
GARANTIE KAART
Turner DHT50 Hometrainer
)ORZᚏWQHVV%9
SRVWEXV
$$$PVWHUGDP
1HGHUODQG
www.flowfitness.nl
graag voldoende
frankeren
30
31
Index
1. Informations importantes
1.1 Santé
1.2 Sécurité
2. Introduction
2.1 Contenu de l'emballage
2.2 Parties principales
2.3 Spécifications
3. Fitness
3.1 Entraînement basé sur le rythme cardiaque
3.2 Echauffement et récupération
32
33
33
33
35
35
38
38
39
39
41
4. Utilisation
42
4.1 Montage
4.2 Utilisation de l'ordinateur
4.3 Entretien
42
47
50
5. Informations générales
51
5.1 Schémas d'entraînement
5.2 Vue explosée et liste des pièces détâchées
5.3 Conditions de garantie
51
55
57
6. La carte de garantie
58
1. Informations importantes
1.1 Santé
Important:
lisez premièrement ce manuel et suivez minutieusement les instructions avant
l’utilisation du Turner DHT 50 Hometrainer.
s#ONSULTEZUNEXPERTPOURDÏTERMINERLENIVEAUDENTRAÔNEMENTLEMIEUXADAPTÏ
pour vous.
s3IPENDANTLENTRAÔNEMENTVOUSSOUFFREZDÏTOURDISSEMENTSDENAUSÏESOU
d’autres gênes physiques, arrêtez immédiatement l’entraînement et consultez un
médecin.
s3URVEILLEZVOTRERYTHMECARDIAQUEPENDANTLENTRAÔNEMENTETARRÐTEZIMMÏDIATEment en cas de valeurs anormales.
s.OUSCONSEILLONSDEFAIREDESEXERCICESDÏCHAUFFEMENTETDERÏCUPÏRATION
pendant cinq à dix minutes avant et après l’utilisation du rameur. Ainsi votre rythme
cardiaque peut s’adapter progressivement et vous évitez des courbatures.
1.2 Sécurité
s#ONTRÙLEZAVANTLUTILISATIONLEBONFONCTIONNEMENTDUPRODUIT%NCASDEDÏFAILLANCEOUDEDÏFAUTINTERROMPEZLENTRAÔNEMENTETPRENEZAUSSITÙTCONTACTAVECVOTRE
revendeur.
s.UTILISEZJAMAISLEPRODUITENCASDEDÏFAUTDELAPPAREIL
s#EPRODUITESTUNIQUEMENTDESTINÏÌLUTILISATIONPRIVÏETDOITÐTREPLACÏSURUNE
surface égale.
s,EPRODUITNEPEUTÐTREUTILISÏQUEPARUNEPERSONNEÌLAFOIS
s,APPAREILCONVIENTPOURDESPERSONNESDONTLEPOIDSNEDÏPASSEPASKILOS
s2ESPECTEZUNEDISTANCEDUNMÒTREDESPACELIBREAUTOURDELAPPAREILLORSDESON
utilisation.
s.INTRODUISEZPASDOBJETSDANSLESORIlCESDELAPPAREIL
s4ENEZLESENFANTSETLESANIMAUXDOMESTIQUESÏLOIGNÏSDELAPPAREIL
s$ESPERSONNESHANDICAPÏESDOIVENTAVOIRUNEATTESTATIONMÏDICALEETÐTREACCOMpagnées lors de l’utilisation du produit.
33
1. Informations importantes
s.EMETTEZPASVOSMAINSOUVOSPIEDSSOUSLEVÏLODAPPARTEMENT
s.EBLOQUEZPASVOTRERESPIRATIONAUCOURSDELENTRAÔNEMENT6OTRERESPIRATIONDOITMAINtenir un rythme normal, suivant l’intensivité de l’exercice.
s#OMMENCEZVOTREPROGRAMMEDENTRAÔNEMENTLENTEMENTETAUGMENTEZLEFFORTPROGRESsivement .
s0ORTEZTOUJOURSDESVÐTEMENTSADAPTÏSPENDANTDELENTRAÔNEMENT.EPORTEZPASDE
vêtements trop amples qui peuvent être pris entre les parties mobiles du produit.
s,ORSDURANGEMENTETDUDÏPLACEMENTDUPRODUITMANIEZLAPPAREILDEFA ONÌMÏNAGER
votre dos afin d’éviter des lésions lombaires.
s#ONTRÙLEZRÏGULIÒREMENTLÏTATDESÏCROUSETDESBOULONSETSERREZLESSIBESOINENEST
s,EPROPRIÏTAIREDECETAPPAREILESTRESPONSABLEDECEQUELESUTILISATEURSSOIENTAU
courant des mises en garde et des consignes comme décrits dans ce mode d’emploi.
Attention
Vous devez subir un examen de santé par un médecin avant de commencer de
l’entraînement. Ceci est très important pour des personnes de plus de 35 ans ou des
personnes ayant des problèmes de santé. Lisez toutes les instructions d’utilisation. Flow
Fitness ne peut être tenu responsable pour des blessures ou des dommages matérielles
lors l’utilisation de ce produit.
Le Turner DHT50 Hometrainer n’est pas destiné à la location ou l’utilisation dans un
contexte commercial ou institutionnel.
34
2. Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté le Flow Fitness DHT50 Hometrainer. Avec le Turner
DHT50 Hometrainer, vous vous êtes acquis un appareil d’entraînement unique. Nous vous
conseillons premièrement de lire attentivement ce manuel avant l’utilisation du Turner DHT50
(OMETRAINERPOURQUELEPRODUITPUISSEÐTREUTILISÏDEFA ONOPTIMALEETENTOUTESÏCURITÏ
Vous trouvez dans ce manuel toute information nécessaire à l’utilisation et au maniement du
rameur.
Ce manuel comprend également des conseils pour vous entraîner dans les meilleures conditions.
Flow Fitness vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir pendant votre entraînement.
2.1 Contenu de l’emballage
N°
pièce
nombre
1
4
9
12
16
19
22
28
50
Selle
Tube de la selle
Pied antérieur
Pédale (L+R)
Tube du guidon
Guidon
Moniteur
Pied postérieur
Châssis principal
1
1
1
1+1
1
1
1
1
1
35
2. Introduction
36
2. Introduction
Montage
Veuillez utiliser les outils fournis pour le montage du DHT50
Hometrainer.
[ 1
2
[ 3
4
5
[ combinaison
M5*10L
Allen
37
2. Introduction
2.2 Parties principales
Guidon
Moniteur
Bouton ajustable du guidon
La selle réglable
Capuchon protecteur
du châssis
Pédale L+R
2.3 Spécifications
Longueur: 92 cm
Hauteur: 145 cm
Largeur:
50 cm
Poids:
34 kg
38
3. Fitness
Qu’est-ce que le fitness? Plus généralement on peut décrire un exercice de fitness comme une activité
qui incite le coeur à pomper une plus grande quantité d’oxygène par le sang depuis les poumons vers
les muscles. Plus l’exercice est intensif, plus les muscles ont besoin de combustible (l’oxygène) et plus
le coeur doit travailler pour pomper le sang riche en oxygène vers les muscles. Si vous avez une bonne
condition physique, votrecoeur peut pomper une plus grande quantité de sang par pulsation. Le coeur n’a
pas besoin de pomper aussi souvent pour transporter l’oxygène nécessaire vers vos muscles. Votre rythme
cardiaque baissera aussi bien au repos et qu’à l’effort.
.
3.1 Entraînement basé sur le rythme cardiaque
Lors de l’entraînement il est donc important de surveiller votre rythme cardiaque. Celui-ci détermine le
résultat de l’entraînement. Le rythme cardiaque idéal pour votre entraînement dépend premièrement de
votre âge. Le nombre maximal de pulsations dépend donc de ces données. Le rythme cardiaque dépend
deuxièmement de votre objectif de l’entraînement. Si votre objectif est la perte de poids, vous devez vous
entraîner à 60% de votre rythme cardiaque maximal. Si votre objectif d’entraînement est d’améliorer votre
condition physique il est conseillé de respecter alors 85% de votre rythme cardiaque
maximal.
,ECORPSSTOCKELÏNERGIEDEDEUXFA ONSSOUSFORMEDEGLUCIDESETDEGRAISSES,ORSDUNEFFORTNOUS
utilisons une combinaison de ces deux stocks d’énergie. Quand l’intensité de l’effort est élevée, le corps
choisit en grande partie l’énergie à combustion rapide, à savoir les glucides. Étant donné qu’ily en a
seulement une quantité limitée, ceci ne peut être maintenu que de courte durée. Lors des entraînements
à faible intensité, le corps choisira en grande partie une réserve d’énergie à long terme,
à savoir les graisses . Étant donné que celles-ci sont stockées en quantités plus importantes dans le
corps, ceci peut être maintenu plus longtemps.
Vous pouvez lire dans le schema ci-dessous lequel est le meilleur rythme cardique selon lequel vous devez vous entraîner. Par groupe d’age sont indiquées des valeurs qui correspondent au rythme cardiaque
que vous devez respecter au cours de l’entraînement. Dans la colonne du milieu vous trouvez les valeurs
qui sont appliquables si vous désirez perdre du poids. Si vous désirez améliorer votre condition physique
vous devez appliquer les valeurs comme indiquées dans la colonne de droite.
Age
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60+
Perte de poids
(pulsations par minute)
60%
120 - 118
117 - 115
114 - 112
111 - 109
108 - 106
105 - 103
102 - 100
99 - 97
96 - 94
Améliorer la condition
(pulsations par minute)
85%
170 - 167
166 - 163
162 - 158
157 - 154
153 - 150
149 - 145
144 - 141
140 - 137
136 - 133
39
3. Fitness
La meilleure manière de commencer l’entraînement varie par personne. Si vous n’êtes
pas entraîné ou que vous êtes en surpoids, vous devez commencer lentement et augmenter progressivement l’effort.
Au dernier chapitre de ce mode d’emploi (voir : 5. Informations générales) différents
schémas d’entraînement sont expliqués. Vous pouvez utiliser ces schémas pour atteindre
l’objectif d’entraînement. Le programme est divisé en deux phases. La première phase
dure six semaines et donne de bonnes directives pour des débutants ou des personnes
qui reprennent un entraînement après une longue période d’inactivité sportive. Pendant
cette phase, l’intensité de l’entraînement est construite lentement. Après six semaines
commence la deuxième phase. Vous pouvez alors choisir un schéma d’entraînement en
vue d’une perte de poids ou pour améliorer votre forme.
!LLEZSURWWWmOWlTNESSNLPOURCONTRÙLERVOSPROJETS
40
3. Fitness
3.2 Echauffement et récupération
Un bon programme d’entraînement commence par des exercices d’échauffement et finit
par des exercices de récupération. Ainsi vous pouvez éviter des courbatures et des blessures. Ci-dessous vous trouvez quelques exercices adaptés.
Mouvements de tête.
Basculer la tête vers la droite. Restez ainsi un petit instant, pour que vous sentiez la partie
gauche du cou tirer. Faîtes le même mouvement vers la gauche, puis en avant et en arrière. Répéter ceci deux à trois fois.
Toucher les pieds.
Penchez lentement en avant avec les bras et le dos détendus.
Faites ceci aussi loin que vous pouvez et restez ainsi pendant dix secondes. Répétez
deux à trois fois.
Lever les épaules.
Levez l’épaule droite et faites la tourner deux fois dans le sens des aiguilles d’une montre.
Répétez ceci ensuite deux fois contre le sens des aiguilles d’une montre. Détendez-vous
et faites le même exercice avec l’épaule gauche. Répétez trois à quatre fois.
Etirement des mollets.
Posez les deux mains contre un mur. Placez la jambe droite légèrement écartée derrière
vous avec le pied à plat sur le sol. Pliez l’autre jambe et appuyez-vous contre le mur.
Maintenez la jambe droite bien tendue, afin qu’elle soit étirée. Tenez-vous ainsi pendant
cinq secondes et faites de même avec l’autre jambe. Répétez deux à trois fois.
Etirement des côtés.
Levez les bras au dessus de la tête et tendez le bras droit aussi loin que vous le pouvez.
)NCLINEZVOUSVERSLAGAUCHEAlNDÏTIRERLECÙTÏDROITDUCORPS2ESTEZAINSIPENDANT
une seconde. Détendezvous et faites ensuite le même mouvement avec le bras gauche.
Répétez trois à quatre fois.
Etirement des cuisses.
Asseyez-vous par terre et pliez les jambes. Placez les plantes des pieds les unes contre
les autres. Gardez le dos droit et penchez-vous en avant au dessus des pieds. Ainsi les
muscles à l’intérieur de vos cuisses sont étirés. Tenez-vous ainsi pendant cinq secondes,
détendez-vous et répétez ceci trois ou quatre fois.
Etirement des muscles fessiers.
Asseyez-vous par terre en tendant la jambe droite et placez le pied gauche contre
l’intérieur de la cuisse droite. Penchez-vous vers votre pied droit et tenez-vous ainsi
pendant dix secondes.
Détendez-vous et faites la même chose en tendant la jambe gauche. Répétez ceci deux à
trois fois.
41
4. Utilisation
4.1 Montage
Étape 1
Montez le pied antérieur (9) et le pied postérieur (28) sur le châssis principal (50) à
l’aide des boulons à six pans creux (10), des rondelles bombées (8), des rondelles
élastiques (29) et de l’écrou à tête ronde (7).
Pour un montage correct, veuillez d’abord placer la rondelle bombée, puis la rondelle
élastique et l’écrou à tête ronde.
Attention : grâce aux pieds réglables dans les capuchons protecteurs du pied postérieur, vous pouvez mettre le vélo d’appartement à niveau.
$[ M8*1.25*75L
D22*D8.5*1.5T
D22*D8.5*1.5T
D15.4*D8.2*2T
M8*1.25*15L
42
4. Utilisation
Étape 2
A:
B:
Montez la plaque de la selle (55) à l’aide des rondelles (3) et des contreécrous (2) sur la selle (1).
Placez ensuite la selle montée (55) sur la partie inclinée du tube de la
selle (4). Fixez la selle (55) à l’aide de la rondelle (53) et du bouton de
réglage (54) présents sur le tube de la selle (4).
Faites glisser ensuite le tube du guidon complet avec la selle montée (4) dans le
tube du châssis principal qui ressort des capuchons protecteurs. Sortez également la tige de réglage (5) de sorte que le tube puisse bouger librement dans
le sens vertical. Détachez la tige de réglage lorsque la selle se trouve à bonne
hauteur. Resserrez ensuite la tige de réglage (5) pour que le tube de la selle (4) soit
fixé.
43
4. Utilisation
Étape 3
A:
"
Reliez le câble d’ajustement supérieur (17) au câble d’ajustement inférieur (14) en
PLA ANTLEXTRÏMITÏÌLARRIÒREDUSUPPORTCOMMEINDIQUÏDANSLILLUSTRATION!
Tirez ensuite la bague orientable en plastique rouge du câble d’ajustement supéri
eur (17) d’abord vers l’arrière et ensuite vers le bas. L’extrémité du tube se place
ainsi derrière le support, comme illustré dans l’illustration A-4.
#ONTRÙLEZSILESCÊBLESSONTRELIÏSLESUNSAUXAUTRESENBOUGEANTLEBOUTONRÏGLA
ble de résistance vers la gauche et vers la droite. L’extrémité du câble d’ajustement
supérieur (17) doit à présent tirer et laisser filer le câble d’ajustement inférieur (14).
Reliez à présent le câble de moniteur supérieur (24) au câble de moniteur inférieur
(25) en cliquant les prises l’une dans l’autre.
C:
Montez le tube du guidon (16) sur le châssis principal (50) à l’aide des rondelles
bombées (8), des rondelles élastiques (29) et des boulons à six pans creux (15).
Important : pour un montage correct, veuillez d’abord placer la rondelle élastique
(29) sur le boulon à six pans creux (15),
ensuite fixez la rondelle bombée (8) et puis le tube du guidon (16) sur le châssis
principal (50).
A-1
&[ A-2
M8*1.25*75L
20
D15.4*D8.2*2T
D22*D8.5*1.5T
A-3
A-4
B
C
44
4. Utilisation
Étape 4
Montez le guidon (19) sur le tube du guidon (16). Ouvrez pour ce faire la charnière de
fixation du guidon et placez le guidon (19) par la partie nervurée dans la charnière.
Refermez la charnière et passez les câbles du capteur du pouls de la main (18) dans
l’orifice du tube du guidon ; ensuite, vers le haut (illustration a). Les deux câbles du
capteur du pouls de la main ressortent à présent à la surface supérieure du tube du
guidon.
Placez le capuchon protecteur de fixation du guidon (60) au-dessus de la charnière
de fixation et bloquez la charnière à l’aide de la douille (59), la rondelle (57), la rondelle
élastique (58) et le bouton de réglage du guidon (56).
Placez le guidon (19) dans la position souhaitée et fixez le bouton de réglage du guidon
(56).
(a)
45
4. Utilisation
Étape 5
Avant de fixer le moniteur (22) sur le tube du guidon (16), il faut d’abord fixer les deux
câbles (22) (18) du capteur du pouls de la main et le câble du capteur du régime (24) sur
le moniteur. Ensuite, les boulons (52) permettent de fixer le moniteur (22) sur le tube du
guidon.
Fixez les attaches de pied aux pédales (12 L+R). Pour terminer, fixez les pédales (12 L+R)
aux deux manivelles (41). Fixez-les solidement à l’aide de la clé mixte.
'[ 5
/
46
M5*10L
4. Utilisation
4.2 Utilisation de l’ordinateur
SCAN
L’écran affiche
dans la grande
fenêtre une autre
valeur toutes les
six secondes.
RPM
Tours par minute.
SPEED
Vitesse. La vitesse maximale
est 99 KM/H
DISTANCE
Distance parcourue. La
distance maximale est 99,99
KM.
CALORIE
Nombre de calories brûlées.
Le nombre maximal de calories brûlées est 9999.
PULSE
Hartslagmeting
TEMPERTURE
Température
ambiante.
CALENDER
Calendrier (apparaît quatre
minutes après
l’arrêt de
l’utilisation)
CLOCK
Horloge (indication sur 24
heures).
RESET
La remise à zéro des
valeurs réglées. En
maintenant cette touche enfoncée durant
deux secondes, vous
remettez toutes les
valeurs simultanément à zéro.
MODE
1. Sélection des
valeurs
2. Fixation du choix
RECOVERY
Pour utiliser la
mesure de condition
à l’aide du rétablissement du pouls au
niveau du repos.
SET
Réglage de la durée
d’entraînement,
distance, consommation des calories et
pouls (en maintenant
la touche enfoncée,
vous pouvez augmenter la valeur plus
rapidement)
47
4. Utilisation
Commande par ordinateur
1.
Placez les deux piles AA de 1,5V derrière l’écran selon la position indiquée. Sur le moniteur,
toutes les fonctions commencent à s’éclairer comme indiqué dans l’illustration A. Vous enten
dez en outre un signal sonore.
A
2.
Commencez par régler le calendrier. L’année, le mois et le jour vont se mettre à clignoter. La
touche SET vous permet de régler la valeur. Vous pouvez aussi utiliser la touche RESET pour
mettre la valeur à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner l’année, le mois, la
journée, l’heure ou la minute. Appuyez sur la touche MODE pour fixer la valeur.
3.
Après avoir réglé la date, vous pouvez à présent régler les valeurs d’entraînement souhaitées
TIME/DISTANCE/CALORIES/PULSE. Lorsque la valeur clignote, vous pouvez la régler. Utilisez la
touche MODE pour sélectionner les valeurs et utilisez la touche SET pour régler les valeurs.
4.
Une fois que les valeurs sont réglées, vous pouvez commencer votre entraînement. Le moniteur
démarrera automatiquement
en mode SCAN. Chaque valeur, excepté RPM et SPEED, s’affiche
C
alors durant six secondes en grand.
48
4. Utilisation
RECOVERY (mesure de la condition)
1.
Si vous appuyez sur la touche RECOVERY, la mesure de votre condition commence directement.
Pour effectuer cette mesure, veuillez tenir à deux mains les capteurs de pouls. Le moniteur
n’affiche que les valeurs PULSE et TIME. Le temps va maintenant s’écouler de 00:60 à 00:00.
De plus, le petit cœur situé dans le bas à gauche de la fenêtre va clignoter et le nombre de
PULSATIONSCARDIAQUESPARMINUTESAFlCHERAJUSTEÌCÙTÏDECELUICI
2.
Lorsque la mesure est prête, un code s’affiche sur le moniteur. Le code se situe entre F1 et F6.
3.
Ci-dessous vous trouverez le code qui correspond à un certain niveau de condition physique.
F1 :
F2 :
F3 :
F4 :
F5 :
F6 :
excellent
bon
satisfaisant
moyen
mauvais
très mauvais/pas de mesure correcte
Si, durant la mesure, vous appuyez sur la touche RECOVERY, vous revenez au menu principal.
Important: la mesure de condition RECOVERY ne démarre que lorsque le pouls est détecté.
Pour une bonne mesure de condition RECOVERY, vous devez bien tenir les capteurs de pouls et ne pas
bouger.
49
4. Utilisation
4.3 Entretien
Lorsque la courroie d’entraînement n’est plus tendue correctement, il faut l’ajuster. Pour
l’ajuster, il suffit de retirer les couvercles latéraux. Desserrez ensuite les écrous du volant
DESDEUXCÙTÏSETRÏGLEZLAPOSITIONDUVOLANTÌLAIDEDESDEUXÏCROUSDERÏGLAGEMM
Veillez à ce que le volant reste aligné et qu’il y ait un jeu d’environ 10 mm dans la courroie
d’entraînement.
50
5. Informations générales
5.1 Schémas d’entraînement
Schéma d’entraînement d’introduction
Semaine 1 & 2
Entraînez-vous à 60% du rythme cardiaque maximum.
Max. 3 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 4 min.
avec le program 7.
Reposez-vous 1 min.
Entraînez-vous pendant 2 min. avec le
program 7.
Ramez pendant 1 min. sans effort sur le
program 1.
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
Semaine 1 & 2
Entraînez-vous à 60% du rythme cardiaque maximum.
Max. 3 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 4 min.
avec le program 7.
Reposez-vous 1 min.
Entraînez-vous pendant 2 min. avec le
program 7.
Ramez pendant 1 min. sans effort sur le
program 1.
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
51
5. Informations générales
Semaine 5 & 6
Entraînez-vous à 60% du rythme cardiaque maximal.
Max. 5 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 6 min.
sur le programme 7.
Reposez-vous 1 min.
Entraînez-vous pendant 4 min.
sur le programme 7.
Ramez tranquillement pendant 1 min. sur le
programme 1.
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
Après avoir accompli le schéma d’introduction d’entraînement de 6 semaines, vous pouvez faire un choix parmi les entraînements de continuation. Vous pouvez choisir entre un
schéma d’entraînement en vue de la perte de poids ou un schéma d’entraînement pour
améliorer votre condition physique. Les deux schémas d’entraînement sont reproduits
sur les pages suivantes.
!LLEZSURWWWmOWlTNESSNLPOURCONTRÙLERVOSPROGRÒS
52
5. Informations générales
Schéma d’entraînement d’introduction
Semaine 7 & 8
Entraînez-vous à 60% du rythme cardiaque maximum.
Max. 6 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 7 min.
sur program 7*
Reposez-vous 1 min.
Entraînez-vous pendant 5 min. sur le
programme 7*
Ramez tranquillement pendant 1 min. sur le
programme 1.
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
A partir de la semaine 9
Entraînez-vous à 60% du rythme cardiaque maximum.
Max. 6 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 10 min. sur le
program 7*
Reposez-vous 1 min.
Répétez l'entraînement 2 á 3 fois.
Ramez tranquillement pendant 1 min.
sur le programme 1.
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
53
5. Informations générales
Le schéma d’entraînement pour perte de poids
(Suite du schéma d’entraînement d’introduction
Semaine 7 & 8
Entraînez-vous à 85% du rythme cardiaque maximum.
Max. 6 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 7 min. sur le
programme 7*
Reposez-vous 1 min.
Entraînez-vous pendant 5 min. sur le
programme 3
Ramez tranquillement pendant 1 min. sur le
programme 1
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
A partir de la semaine 9
Entraînez-vous à 85% du rythme cardiaque maximum.
Max. 6 fois par semaine.
Echauffement 5 à 10 min.
Entraînez-vous pendant 10 min. sur le
programme 8*
Reposez-vous 1 min.
Entraînez-vous pendant 10 min. sur le
programme 3
Répétez l'entraînement 2 à 3 fois
Ramez tranquillement pendant 1 min. sur le
programme 1
Faites des exercices de récupération
pendant 5 min.
!LLEZSURWWWmOWlTNESSNLPOURCONTRÙLERVOSPROGRÒS
54
5. Informations générales
5.2 Vue explosée et liste des pièces détâchées
55
5. Informations générales
N°
pièce
nombre
N°
pièce
nombre
1
Selle
1
33
Bague de fixation D45 x 12
1
4
Tube de la selle
1
34
Écrou d’arbre D7/8’’x D24 x 4
1
5
Tige de réglage
1
35
Bague de fixation
1
6L
Capuchon protecteur du châssis à gauche
1
36
Bague de protection du palier D55.6 x
6R
Capuchon protecteur du châssis à droite
1
D40 x 16
2
7
Écrou à tête ronde M8
4
37
Roulement à biles
2
8
Rondelle bombée D22 x D8.5 x 1.5
12
38
Bague de fixation Ø45 x 12
1
9
Pied antérieur
1
40
Courroie trapézoïdale
1
10
Boulon à six pans creux M8
4
41
Manivelle
1
11
Pied postérieur capuchon
12
Pédale (L+R)
13L
13R
2
42
Capuchon protecteur
2
1+1
43
Poulie D23.8 x D38 x 24
1
Capuchon du pied antérieur à gauche
1
44
Ressort
1
Capuchon du pied antérieur à droite
1
46
Bague en plastique D50 x D10 x 1.0
2
14
Câble d’ajustement inférieur
1
47
Rondelle D30 x D10 x 3.2
1
15
Boulon à six pans creux M8
4
48
Écrou D9.5 x 8
2
16
Tube du guidon
1
49
Rondelle de protection
1
17
Câble d’ajustement supérieur
1
50
Châssis principal
1
18
Capteurs de pouls des mains + câble
2
51
Capuchon protecteur du tube de la selle
2
19
Guidon
1
52
Boulon M5
4
20
Capuchon protecteur du guidon
2
53
Rondelle D25 x D8.5 x 2
1
21
Poignée en vélomousse
2
54
Bouton ajustable de la selle
1
22
Moniteur
1
55
Plaque de fixation de la selle
1
23
Aimant
1
56
Bouton ajustable du guidon
1
24
Câble supérieur du moniteur
1
57
Rondelle D16 x D8.5 x 1.2
1
25
Câble inférieur du moniteur
1
58
Rondelle élastique D15.4 x D8.2 x 2
1
26
Capuchon protecteur du tube de la selle
1
59
Douilles D8*D12 x 23
1
27
Écrou M10 en nylon
1
60
Capuchon protecteur de la fixation
28
Pied postérieur
1
du guidon
1
29
Rondelle élastique D15.4 x D8.2 x 2
8
61
Roue à courroie trapézoïdale
1
30L
Capuchon protecteur de la manivelle à gauche
1
62
Boulon M5
1
30R
Capuchon protecteur de la manivelle à droite
1
63
Rondelle D50 x D10 x 2.0
1
31
Bague de blocage D35 x D22 x 2.5
1
64
Écrou 3/8”-26UNFx6.5
2
32
Bague de blocage D40.4 x D24 x 2.8
1
65
Volant d’inertie
1
66
Bague de blocage
1
67
Bague de fixation M8 x 52
1
s
56
5. Informations générales
5.3
de garantie
5.4 Conditions
Garantievoorwaarden
La société Flow Fitness garantie le produit pour une période de 36 mois, des 12 derniers mois sur toutes les parties, à compter de la date d’achat. Pour bénéficier de cette
garantie vous devez conserver votre facture ou bon d’achat et renvoyer le bon de garantie
complété. Pendant la période couverte par la garantie, Flow Fitness réparera d’après son
jugement tout défaut et remplacera toute pièce défectueuse, qui sont la conséquence d’un
défaut matérielle et/ou de production. Si le produit est défectueux, veuillez prendre contact
avec le revendeur chez qui vous avez acheté le produit et signalez-lui le défaut.
La garantie est nulle lorsque :
- des réparations ont été effectuées par un réparateur non-agréé ou sans autorisation
érite de la société Flow Fitness,
- Flow Fitness juge que le produit a été négligé, ou bien mal utilisé, entretenu avec impru
DENCEETOUDEFA ONINCOMPÏTENTEETOUENCASDUSUREANORMALE
- le produit n’a pas été utilisé comme décrit dans ce mode d’emploi,
- le produit n’a pas été utilisé dans des circonstances décrites dans ce mode d’emploi,
- des défaillances ont été causées par des facteurs extérieures.
La période de garantie n’est pas prolongée ou renouvelée par des réparations prises en
charge par la garantie, cependant les réparations sont garanties 3 mois.
57
58
adresse e-mail:
le numéro de série:
date d’achat:
vendeur de fitness:
nom de famille:
prénom:
adresse:
lcode postal et ville :
La période de garantie n’est pas prolongée ou renouvelée par des réparations prises en charge par la garantie, cependant les réparations sont garanties 3 mois.Le produit n’a pas été utilisé dans des circonstances décrites dans ce mode d’emploi, des défaillances ont été causées par des facteurs
extérieures.
sDESDÏFAILLANCESONTÏTÏCAUSÏESPARDESFACTEURSEXTÏRIEURES
sLEPRODUITNAPASÏTÏUTILISÏCOMMEDÏCRITDANSCEMODEDEMPLOI
sFA ONINCOMPÏTENTEETOUENCASDUSUREANORMALE
s&LOW&ITNESSJUGEQUELEPRODUITAÏTÏNÏGLIGÏOUBIENMALUTILISÏENTRETENUAVECIMPRUDENCEETOUDE
sDESRÏPARATIONSONTÏTÏEFFECTUÏESPARUNRÏPARATEURNONAGRÏÏOUSANSAUTORISATIONÏCRITEDELASOCIÏTÏ&LOW&ITNESS
La garantie est nulle lorsque :
La société Flow Fitness garantie le produit pour une période de 36 mois, des 12 derniers mois sur toutes les parties, à compter de la date d’achat. Pour
bénéficier de cette garantie vous devez conserver votre facture ou bon d’achat et renvoyer le bon de garantie complété. Pendant la période couverte
par la garantie, Flow Fitness réparera d’après son jugement tout défaut et remplacera toute pièce défectueuse, qui sont la conséquence d’un défaut
matérielle et/ou de production. Si le produit est défectueux, veuillez prendre contact avec le revendeur chez qui vous avez acheté le produit et
signalez-lui le défaut.
LA CARTE DE GARANTIE
Turner DHT 50 Hometrainer
)ORZ)LWQHVV%9
ER°WHDX[OHWWUHV
$$$PVWHUGDP
3D\V%DV
www.flowfitness.nl
suffisamment
affranchie
s’il vous plaît
59
Turner DHT50 Hometrainer
60
www.flowfitness.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising