Handleiding SALORA 24LED8105CD 24" (61CM) LED TV/DVD met

Handleiding SALORA 24LED8105CD 24" (61CM) LED TV/DVD met
GEBRUIKSAANWIJZING
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
24LED8105CD
KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE
50248776
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie............................................... 2
Aan de slag............................................................. 3
Meldingen & Kenmerken & Accessoires................. 3
DVD - Bedieningstoetsen........................................ 4
Afstandsbediening .................................................. 6
Afstandsbediening - DVD........................................ 7
Aansluitingen........................................................... 8
Eerste installatie - USB-aansluiting......................... 9
TV menukenmerken en functies.............................11
Algemene tv-bediening.......................................... 14
Ouderlijk toezicht instellingen configureren........... 14
Elektronische zendergids (EPG).......................... 14
Software upgrade.................................................. 14
Probleemoplossen & tips....................................... 14
PC-invoer normale weergavemodi ....................... 16
Ondersteunde bestandsformaten voor de USBmodus.................................................................... 16
AV en HDMI- signaal compatibiliteit...................... 16
DVD modus........................................................... 17
Hoe een DVD bekijken.......................................... 17
Dvd-modus configuratie........................................ 18
Algemene bediening............................................. 20
Dvd-modus ondersteunde bestandsformaten....... 21
Compatibele disktypes.......................................... 21
Nederlands - 1 -
Veiligheidsinformatie
Bij onweer of bliksem, of als de tv gedurende
een langere periode niet zal worden gebruikt
(bijv. als u vakantie vertrekt), moet u de stekker
van de tv uit het stopcontact verwijderen. De
stekker dient om het tv-toestel los te koppelen
van het elektriciteitsnet en moet daarom
gemakkelijk te bedienen zijn.
LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET
VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER
ZELF KAN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD
EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Uw LCD TV in extreme milieu omstandigheden te
bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.
Het uitroepteken in een gelijke driehoek
dient om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de begeleidende
documentatie van het apparaat.
Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de
verwante functie te bewerken.
BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de TV installeert en in gebruik neemt
WAARSCHUWING: Laat nooit personen
(inclusief kinderen) met fysieke, gevoelsmatige
of mentale zwakheden of met gebrek aan ervaring
en / of kennis het elektrische apparaat gebruiken
zonder toezicht!
• Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm
vrije ruimte laten rond het toestel.
• Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
• Plaats de tv niet op een hellende of onstabiele
oppervlakte. De tv zou kunnen kantelen.
• Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.
• De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk
of andere objecten niet op het netsnoer. Een
beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken
of een elektrische schok veroorzaken. Neem het
netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte
handen want dit kan kortsluitingen of elektrische
schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het
snoer of bind het niet samen met andere snoeren.
Indien beschadigd, moet het worden vervangen. Dit
moet worden uitgevoerd door deskundig personeel.
Gebruik de tv niet in een vochtige locatie. Stel de tv
niet bloot aan vloeistoffen. Indien een vloeistof in de
kast terecht komt, koppel de TV los en laat het door
bekwame vakmensen nakijken alvorens opnieuw in
gebruik te nemen.
• Stel de tv niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
• De set mag niet in de nabijheid van open vlammen
en intense hitte, zoals een elektrische verwarmer,
geplaatst worden.
• Overmatige geluidsdruk van een hoofdtelefoon kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Zorg ervoor dat er geen open vlambronnen, zoals
aangestoken kaarsen, op het tv-toestel worden geplaatst.
• Om het risico op letsels te voorkomen, moet
deze tv stevig bevestigd zijn aan de muur
volgens de installatierichtlijnen (indien deze
optie beschikbaar is).
• Het is mogelijk dat een aantal inactieve
pixels als een onbeweeglijk blauw, groen
of rood punt op het scherm verschijnen. Dit
heeft dit geen invloed op de prestaties van
uw toestel. Zorg ervoor het scherm niet te krassen met
vingernagels of andere harde voorwerpen.
• Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker van
de tv uit het stopcontact verwijderen. Gebruik een zachte
en droge doek bij het reinigen.
Waarschuwing
Risico op elektrische
schokken
Opgelet
Belangrijk
Opgelet
Risico op ernstige letsels of fatale
gevolgen
Risico op gevaarlijke spanningen
Risico op letsels of schade aan
eigendom
Het systeem correct bedienen
Bijkomende aantekeningen
gemarkeerd
Onderhoud
•
Waarschuwing: Risico van blootstelling
aan straling van klasse 1/klasse 3b zichtbare en
onzichtbare laserstralen. U mag de TV niet openen
en rechtstreeks in de straal staren.
KLASSE 1 LASER
PRODUCT
•
Waarschuwing: Risico op elektrische
schokken. U mag niet proberen dit televisietoestel
zelf te repareren, te onderhouden of te wijzigen.
Neem contact op met de fabrikant, hun erkende
onderhoudstechnicus
Nederlands - 2 -
Aan de slag
Meldingen & Kenmerken & Accessoires
Milieu-informatie
Deze televisie is ontworpen om minder energie
te verbruiken om het milieu te besparen. Om het
energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende
stappen uitvoeren:
Als u de Power Save modus instelt op Eco schakelt
de tv over op de energiebesparing modus. De Power
Save modus instellingen staan vermeld in de "Beeld"
sectie van het hoofdmenu. Merk op dat bepaalde
beeldinstellingen niet kunnen worden gewijzigd.
•Automatische geluidsdemping indien geen
uitzending.
•NTSC-weergave.
•AVL (Automatische volumebegrenzing).
•PLL (frequentie zoeken).
•Pc-ingang.
•Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
windows 7.
•Spelmodus (optioneel).
Accessoires inbegrepen
Als Beeld uit geselecteerd is, verschijnt het bericht
“Scherm schakelt uit in 3 seconden.” op het scherm.
Selecteer DOORGAAN en druk op OK om door te
gaan. Het scherm schakelt onmiddellijk uit.
•Afstandsbediening
Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen
of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het
energieverbruik.
•Zijde AV verbindingskabel
Stand-by meldingen
•Batterijen: 2 X AAA
•Gebruikshandleiding
TV bedieningsknoppen & bewerking
1) Als tv geen ingangsignaal ontvangt (bijv. van een
antenne of HDMI-bron) gedurende 5 minuten schakelt
de tv op stand-by. Wanneer u de tv de volgende maal
inschakelt, verschijnt het volgende bericht: “Stand-by
oorzaak geen signaal”. Druk op OK om door te gaan.
2) Als de tv ingeschakeld is gebleven en gedurende
een poosje niet heeft gewerkt, schakelt de tv over
op stand-by. Wanneer u de tv de volgende maal
inschakelt, verschijnt het volgende bericht. “Stand-by
oorzaak geen werking” Druk op OK om door te gaan.
Functies
•Kleuren-TV met afstandsbediening.
•Volledig geïntegreerde digitale/kabel-TV (DVBT/C) (*).
•HDMI Invoeren dienen om te verbinden met een
toestel dat een HDMI-aansluiting heeft.
•USB-ingang.
•Instelmenu op scherm (On-screen Display).
•Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals
DVD-spelers, PVR, videospelletjes, audioset, etc.).
•Stereo geluidssysteem.
•Teletekst.
•Aansluiting voor hoofdtelefoon.
•Automatisch programmeersysteem.
•Manuele afstemming.
•Automatische uitschakeling na zes uur.
•Slaap timer
•Kinderslot.
1.Omhoog
2. Omlaag
3 . Z e n d e r / Vo l u m e / AV / S t a n d - b y - A a n
selectieschakelaar
De bedieningstoets biedt u de mogelijkheid het
Volume/Programma/Bron en de Stand-by aan functies
te bedienen van de tv.
Volume wijzigen: Verhoog het volume door de knop
in te drukken. Verlaag het volume door de knop neer
te drukken.
Zenders wijzigen: Druk in het midden van de knop
en het kanaal informatievaandel verschijnt op het
scherm. Blader doorheen de opgeslagen zenders
door de knop omhoog of omlaag te drukken
De bron wijzigen: Druk twee maal in het midden
van de knop en de bronlijst verschijnt op het scherm.
Blader doorheen de beschikbare bronnen door de
knop omhoog of omlaag te drukken
Om de TV uit te schakelen: Druk de middelste
knop in en houd hem ingedrukt gedurende een
aantal seconden. De TV schakelt over op de standby modus.
Nederlands - 3 -
DVD - Bedieningstoetsen
1. Afspelen / Pauzeren ( / ) knopSpeelt af/
pauzeert de schijf . Wanneer het Dvd-menu
(hoofdmenu) actief is, werkt deze toets als de
“selecteertoets” (selecteert een gemarkeerd
item in het menu) als dit door de schijf wordt
toegelaten
2. Stoppen / Uitwerpen( / ) toetsStopt het
afspelen van schijven/Uitwerpen of Laden van
de schijf .
3. Schijf lader
OPMERKING: U kunt de schijf niet via de
afstandsbediening uitwerpen. Om de schijf uit te werpen
tijdens het afspelen van een bestand; u moet de STOP toets
“
/
” (op de TV) drie maal indrukken.
1
2
3
Nederlands - 4 -
Informatie voor de gebruiker betreffende het
wegwerpen van oude apparatuur en batterijen
De batterijen aanbrengen in de
afstandsbediening
Til het deksel omhoog aan de achterkant van de
afstandsbediening. Installeer twee AAA batterijen.
Zorg ervoor dat de + en – uiteinden van de batterijen
in het batterijcompartiment overeenstemmen
(observeer de correcte polariteit). Breng het deksel
opnieuw aan.
[Enkel Europese Unie]
Deze symbolen geven aan dat apparatuur met
deze symbolen niet weggeruimd mogen worden
als algemeen huishoudelijk afval. Als u het
product of de batterij wilt wegruimen, moet u de
ophaalsystemen of faciliteiten overwegen voor
een correcte recyclage.
Opgelet: H et Pb-symbool onder het symbool voor de
batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat
Batterij
Producten
Stroom aansluiten
BELANGRIJK: Het tv-toestel is ontworpen voor
een stopcontact met een vermogen van 220-240V
AC, 50 Hz Hz. Laat na het uitpakken het tv- toestel
op kamertemperatuur komen voor u het op de
netstroom schakelt. Steek het netsnoer in het
stopcontact.
Antenne/Kabelaansluitingen
HDMI 1
HDMI 2
Sluit een antenne of kabel aan op de tv.ANTENNE
INPUT (ANT) aansluiting op de achterzijde van de tv.
SPDIF
Coax.OUT
Melding
Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.
ERKENNING VAN HANDELSMERK
“Dolby” en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken
van de Dolby Laboratories.
“HDMI, het HDMITM logo en de High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMITM
Licensing LLC."
Dit product bevat copyright beschermde technologie
die beschermd wordt door V.S patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze
kopieerbeveiligingstechnologie moet worden toegelaten
door Rovi Corporation, en is uitsluitend bedoeld voor
weergave thuis of op andere beperkte locaties, tenzij
anders toegelaten door Rovi Corporation. Terugwerkend
ontwikkelen en construeren of ontmanteling is verboden.
Specificaties
TV-UITZENDING
PAL B/G D/K K
Kanalen ontvangen
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Aantal instelbare
kanalen
1000
Kanaalindicator
Menu Weergave op het
scherm.
RF Antenne-Input
75 ohm (niet gebalanceerd)
Werkingsspanning
220-240V AC, 50Hz.
Audio
Duits+Nicam
Geluidsuitgang stroom
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Stroomverbruik
50W
Gewicht
4,80
TV afmetingen BxLxH
(met voet)
135 x 563 x 380
TV afmetingen BxLxH
(zonder voet)
55 x 563 x 345
Scherm
16/9 24”inch
Operationele
temperatuur en
operationele
vochtigheid:
5ºC tot 45ºC, 85% rel.
Vochtigheid max.
Nederlands - 5 -
Aan de slag
Afstandsbediening
1
/
2
/
SOURCE
PRESETS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
0
Q.
MENU
EXIT
BACK
.
V
P
V
P
LANG.
ZOOM
REPEAT
Teletekst
Druk op de “ ” toets voor toegang. Druk opnieuw
om de mix-modus in te schakelen. Druk opnieuw
om af te sluiten. Volg de instructies op het digitale
teletekstscherm.
Digitale teletekst (** uitsluitend voor het VK)
Druk op de “
” toets om de digitale teletekstinformatie
weer te geven. U kunt dit menu bedienen met de
gekleurde toetsen, cursor toetsen en de OK toets. De
bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van de
inhoud van de digitale teletekst. Volg de instructies op
het digitale teletekstscherm. Wanneer de “
” toets
ingedrukt wordt, keert de TV terug naar de televisie
uitzending.
1. Offline (Reden)
2. Mijn knop 1
3. Geen functie
4. Equalizer instelling modus
5. Beeldmodus selectie
6. Numerieke toetsen
7. TV-toets / Kanaallijst
8. Elektronische programmagids
9. Menu
10. Navigatietoetsen (Omhoog/Omlaag/Links/(Rechtstekst subpagina)
11. Back
12. Favorieten
13. VOLUME Omhoog/Omlaag
14. Info
15. Geen functie
16. Afspelen (in Media Browser-videomodus)
17. Mono / Stereo - Dual I-II / Huidige taal (*)
18. Snel terug
19. Rode toets
20. Groene toets
21. Mijn knop 2
22. Bronselectie
23. Slaap timer
24. Mediabrowser
25. Swap Kanalen
26. Teletekst
27. Q. Menu
28. OK/Houden (in Tkst-modus) / Kanaallijst
29. Afsluiten / Terugkeren / Indexpagina (in TXT-modus)
30. Opnamegrootte
31. Geluid dempen
32. Programma Omhoog/ Omlaag
33. Pauzeren
34. Stop (in Media Browser-videomodus)
35. Ondertitels
36. Snel vooruit
37. Blauwe toets
38. Gele toets
Het gebruik van Mijn toets 1
Als u zich op een gewenste bron, kanaal of link bevindt,
drukt u op MIJN KNOP 1 gedurende vijf seconden tot
het “MIJN KNOP IS INGESTELD” bericht op het scherm
verschijnt. Dit bevestigt dat de geselecteerde MIJN KNOP
nu geassocieerd is met de geselecteerde functie. Het
gebruik van Mijn toets 2
Als u zich op een gewenste bron, kanaal of link bevindt,
drukt u op MIJN KNOP 2 gedurende vijf seconden tot
het “MIJN KNOP IS INGESTELD” bericht op het scherm
verschijnt. Dit bevestigt dat de geselecteerde MIJN KNOP
nu geassocieerd is met de geselecteerde functie.
Nederlands - 6 -
Hoe te beginnen
Afstandsbediening - DVD
1. Stand-by.
2. Display time / dvd menu
3. Geen functie
4. Numerieke toetsen
5. Menu button
6. Navigational buttons
7. Back / return
8. Volume Omhoog/Omlaag
9. Info
10. Geen functie
11. Afspelen (in Media Browser-videomodus)
12. De taal selecteren
13. Snel terug
14. Rode toets / zoom
15. Groene toets / herhalingen
16. Zoekmodus
17. Bronselectie
18. Geen functie
19. Geen functie
20. Knop OK
21. Verlaten
22. Pauze
23. Stop (in Media Browser-videomodus)
24. Ondertiteling
25. Snel vooruit
26. Blauwe toets / titel
27. Gele toets / hoofd
OPMERKING: De knoppen van de
afstandsbediening die niet met een cijfer worden
aangeduid, kunnen niet worden gebruikt in de dvdmodus.
Nederlands - 7 -
Aan de slag
Aansluitingen
Connector
Type
Kabels
Apparaat
Scart
Verbindingen
(achterzijde)
VGA
Verbindingen
(achterzijde)
ZIJDE AV
PC/YPbPr
Audio
Verbindingen
(zijde)
Zijde video/ audio
verbindingskabel
aansluitingen
(geleverd)
PC geluidskabel
(niet geleverd)
HDMI
Verbindingen
(achterzijde)
SPDIF
Verbindingen
(achterzijde)
ZIJDE AV
Zijde AV
Verbindingen
AV verbindingskabel
(geleverd)
(zijde)
KOPTELEFOON
Koptelefoon
Verbindingen
HEADPHONE
(zijde)
YPbPr video
Verbindingen
(achterzijde)
YPbPr
verbindingskabel
USB
Verbindingen
(zijde)
CI
Verbindingen
(zijde)
CAM
module
OPMERKING: Indien u een apparaat aansluit via de YPbPr of Zijde AV ingang moet u de geleverde
verbindingskabels gebruiken om een verbinding in te schakelen. Raadpleeg de illustraties hierboven. | Om PC audio in
te schakelen, moet u de WITTE & RODE ingangen gebruiken van de geleverde ZIJDE AV VERBINDING kabel. | Indien een
extern apparaat verbonden is via de SCART-aansluiting schakelt de TV automatisch op de AV-modus.| Als u DTV-zenders
ontvangt (Mpeg4 H.264) of in de Mediabrowser modus is de uitgang niet beschikbaar via de scartaansluiting. | Wanneer u
de wandmontage kit (optioneel) gebruikt, raden we aan alle kabels in de achterzijde van de tv te steken voor u het toestel
monteert op de wand. | Verwijder of voeg de CI module enkel in wanneer de tv UITGESCHAKELD is. Voor details over de
instellingen raadpleegt u de handleiding van de module.
Nederlands - 8 -
Aan de slag
Eerste installatie - USB-aansluiting
(*) LCN is het logisch kanaalnummer systeem dat de
beschikbare uitzendingen organiseert op basis van
een herkenbare zendervolgorde.
In-/uitschakelen
De tv inschakelen
Sluit het netsnoer aan op 220-240V AC wisselstroom
50 Hz.
Om de tv in te schakelen vanuit stand-bymodus, doet
u het volgende:
Druk op de “ ” toets, P+ P- of een numeriek toets van
de afstandsbediening.
Druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv
inschakelt van stand-by.
De tv uitschakelen
Druk op de “ “ knop op de afstandsbediening of
druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv
inschakelt van de stand-by modus.
Om de tv volledig uit te schakelen, trekt u de
stekker van de tv uit het stopcontact.
Opmerking: Wanneer de tv in stand-bymodus staat, knippert
het stand-by indicatorlampje om aan te geven dat functies zoals
'Stand-by zoeken', 'Downloaden over de ether' of 'Timer' actief
zijn. De LED-indicator kan ook knipperen wanneer u de TV
overschakelt van de stand-by modus.
Eerste ingebruikneming
Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt
het “taalselectie” scherm. Selecteer de gewenste taal
en druk op OK.
Het Eerste installatie (FTI) verschijnt op het scherm.
Stel uw voorkeuren in met de navigatieknoppen en
klik daarna op OK om door te gaan.
Als de Winkelmodus geselecteerd is, is de
Winkelmodus beschikbaar in het andere instellingen
menu en de functies van uw tv worden weergegeven
bovenin het scherm. Druk op JA om door te gaan.
Als Thuismodus geselecteerd is, is de Opslagmodus
niet beschikbaar na de eerste installatie. Druk op OK
om door te gaan.
Installatie van de antenne
Als u de ANTENNEoptie selecteert in Zoektype scherm
zoekt de televisie digitale aardse televisie-uitzendingen.
Installatie van de kabel
Als u de KABEL optie selecteert en druk op OK op
de afstandsbediening. Om door te gaan, selecteer
JA en druk op OK. Om de bewerking te annuleren,
selecteer nee en druk op OK. In dit scherm kunt u een
frequentiebereik selecteren.
Voer het frequentiebreik handmatig in met de
numerieke toetsen.
Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt
af van de geselecteerde zoekstap.
Media afspelen via USB-ingang
U kunt een 2.5" en 3.5" inch (hdd met externe voeding)
externe harde schijven of USB geheugensticks
aansluiten op uw tv via de USB ingangen van de tv.
BELANGRIJK! Maak een backup van uw bestanden
voor u aanluitingen uitvoert op de tv. De fabrikant
is niet aansprakelijk is voor eventuele schade
aan bestanden of gegevensverlies. Sommige
types USB-apparaten (bv. MP3-spelers) of USBharde schijven/geheugensticks zijn mogelijk niet
compatibel met deze tv.
Bij de formattering van een USB harde schijf van 1
TB (Tera Byte) of meer vermogen kunt u problemen
ondervinden tijdens de formatteerprocedure. Steek
de USB-driver er niet snel en herhaaldelijk in en
uit. Dit kan materiële schade veroorzaken aan
de USB-speler en in het bijzonder aan het USBapparaat zelf. Verwijder de USB-module niet tijdens
de weergave van een bestand.
Snel menu
Snelle instellingenmenu biedt u snel toegang tot
bepaalde opties. Dit menu bevat de Energiebesparing
modus, Beeldmodus, Equalizer instellingen,
Favorieten en Slaaptimer opties. Druk op de Q.MENU
toets van de afstandsbediening om het snelmenu
weer te geven. Zie de volgende hoofdstukken voor
de informatie over de vermelde functies.
OPMERKING: Om te annuleren, drukt u op de MENUknop.
Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt een
zenderlijst op het scherm. Als u de zenders wilt
sorteren volgens de LCN(*) selecteert u “Ja” en
daarna drukt u op OK.
Druk op de MENUknop om de kanalenlijst te verlaten
en tv te kijken.
Nederlands - 9 -
Mediabrowser menu
U kunt foto’s, muziek en filmbestanden afspelen die opgeslagen zijn op een USB-schijf door ze aan te sluiten
op uw tv. Sluit een USB schijf aan op een van de USB ingangen op de zijkant van de tv. Druk op de MENU
knop in de Media Browser modus voor toegang tot de foto, geluid en instellingen menu opties. Druk opnieuw op de
MENU knop om dit scherm af te sluiten. U kunt uw mediabrowser voorkeuren instellen met het Instellingen menu.
Lus/Willekeurige weergave bediening
U kunt de weergave starten met
en
De tv speelt het volgende bestand af en speelt
d e l i j s t i n e e n l u s w e e r.
OK en
hetzelfde bestand wordt in een lus afgespeeld
(herhalen).
i n s c h a k el en
U kunt de weergave starten met
inschakelen
U kunt de weergave starten met
inschakelen
OK/
en
het bestand wordt afgespeeld in willekeurige
volgorde.
Nederlands - 10 -
TV menukenmerken en functies
Beeldmenu inhoud
Modus
U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De beeldmodus kan
worden ingesteld op een van deze opties: Cinema, Spel , Sport, Dynamisch en Natuurlijk.
Contrast
Om het contrast tussen donker en licht van het scherm in te stellen.
Helderheid
Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Beeldscherpte
Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur
Om de kleurwaarden in te stellen
Om de Power Save modus in te stellen als Eco, Beeld uit en Uitgeschakeld.
Power Save modus
(Als de modus ingesteld is op Dynamisch wordt de Power Save modus automatisch
uitgeschakeld).
Achtergrod
(optioneel):
Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting.. De achtergrondverlichting functie is niet
actief wanneer de Power Save modus ingeschakeld is op Eco. De achtergrondverlichting mag
niet ingeschakeld zijn in de VGA of mediabrowser modus of wanneer de beeldmodus ingesteld
is op Spel.
Ruisonderdrukking
Indien het uitzendsignaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisreductie
instelling gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch
contrast
U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.
Kleurtemp
Om de kleurtoon in te stellen.
Beeld scherpstellen
Stelt de gewenste beeldgrootte in op basis van het beeldzoom menu.
Opmerking: Automatisch (Enkel beschikbaar in Scartmodus met SCART PIN8 hoogspanning/
laagspanning omschakeling)
HDMI True Black:
Terwijl u een HDMI-bron bekijkt, is deze functie zichtbaar in het Beeldinstellingenmenu.
U kunt deze functie gebruiken om de zwarte tinten van het beeld te verbeteren.
Filmmodus
Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale
televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de
snel bewegende scènes duidelijk weer te geven.
Huidtoon
De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.
Kleurverschuiving
De gewenste kleurtoon aanpassen.
RGB verhoging
U kunt de kleurtemperatuurwaarden configureren met de RGB verhoging functie.
Terugstellen
Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten. (Behalve
Spelmodus)
Automatisch
positioneren (in PC
modus)
Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.
H positie (in PCmodus)
Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
V positie (in PCmodus)
Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
Pixelfrequentie (in
PC-modus)
Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met
een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.
Fase (in PC mode)
Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het TV toestel kan een
onzuiver beeld op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze functie gebruiken
om een zuiver beeld te ontvangen via de proefondervindelijke methode.
In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pc-modus
de VGA-modusinstellingen toegevoegd aan Beeldinstelling.
Nederlands - 11 -
Geluidsmenu inhoud
Volume
Past het volumeniveau aan.
Equalizer
Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel
in de gebruiker modus worden uitgevoerd.
Balans
Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of rechtse luidspreker meer te
benadrukken.
Koptelefoon
Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.
Geluidsmodus
U kunt een geluidsmodus selecteren. (als het geselecteerde kanaal dit
ondersteunt).
AVL (Automatische
volumebeperking)
Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen
programma's.
Als u een externe versterker aansluit op uw tv via de hoofdtelefoon aansluiting
Hoofdtelefoon/lijn-uit kunt u deze optie selecteren als lijn-uit. Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten
op de tv stelt u deze optie in als hoofdtelefoon.
Dynamische lage
tonen
Schakelt de Dynamische lage tonen in of uit.
Surround Sound
(optioneel)
De Surround sound modus kan In of Uit worden geschakeld.
Digitale uitgang
Om het type van digitale audiouitgang in te stellen.
Instellingen Menu Inhoud
Voorwaardelijke
toegang
Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Taal
Configureert de taalinstellingen (kan wijzigen naargelang het geselecteerde
land). D e Vo o r k e u r e n h u i d i g e i n s t e l l i n g e n zijn beschikbaar. Deze
instellingen kunnen worden veranderd wanneer de uitzender dit ondersteunt.
Ouderlijk
Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen.
U kunt de menuvergrendeling, maturiteitsvergrendeling (kan wijzigen
naargelang het geseleccteerde land) en het kinderslot in dit menu eenvoudig
aanpassen. U kunt ook een nieuw pin-nummer instellen.
Timers
Stelt de slaaptimer in om de tv uit te schakelen na een bepaalde periode. Stelt de timers
in voor bepaalde programma's.
Datum/tijd
Stelt datum en tijd in
Bronnen
Activeert of deactiveert bepaalde bronopties.
Nederlands - 12 -
Andere instellingen: Geeft de andere instellingsopties voor het tv-toestel weer:
Menu time-out
Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.
Gecodeerde kanalen
scannen
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het zoekproces ook de gecodeerde
kanalen vinden.
Blauwe achtergrond
Activeert of deactiveert het blauwe achtergrondsysteem wanneer het signaal zwak of
niet aanwezig is.
Software upgrade
Om zeker te zijn dat uw TV steeds de meest recente firmware bevat.
Applicatie versie
Geeft de applicatie versie.
Hardhorenden
Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.
Geluid beschrijving
Audiobeschrijving verwijst naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden
en slechtziende kijkers van visuele media, inclusief televisie en films. U kunt
deze functie gebruiken, enkel als de uitzender die bijkomende verhaaltracks
ondersteunt.
Auto tv uit
U kunt de time-out waarde instellen als automatisch uit. Wanneer de timeout waarde
wordt bereikt en de Tv gedurende de geselecteerde tijdsduur niet wordt bediend, schakelt
de tv over op de stand-by modus.
Stand-by Zoeken
(optioneel)
Als Stand-by zoeken is ingesteld op Aan wanneer de TV in stand-by modus staat,
worden de beschikbare uitzendingen gezocht. Als de TV nieuwe of ontbrekende
uitzendingen vindt, verschijnt een scherm met de vraag of u deze wijzigingen al of
niet wilt uitvoeren. De zenderlijst wordt bijgewerkt en gewijzigd na deze procedure.
Opslagmodus
Als u de tv tentoonstelt in een winkel kunt u deze modus inschakelen. ingeschakeld
is, is het mogelijk dat sommige items in het tv-menu niet beschikbaar zijn.
Inschakelmodus
Deze instelling configureert de inschakelmodus voorkeur.
Installeer de menu-inhoud en stem opnieuw af
Automatische
zenderscan (opnieuw
afstemmen)
(indien beschikbaar)
Geeft automatisch afstemmingsopties weer. Digitaal aards:Zoekt antenne
DVB-zenders en slaat ze op. Digitale kabel:Zoekt kabel DVB-zenders en slaat
ze op. Analoog: Zoekt analoge stations en slaagt ze op. Digitaal aards
& analoog: Zoekt zowel analoge antenne DVB en analoge zenders en slaat
ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt zowel analoge kabel DVB en analoge
zenders en slaat ze op.
Handmatige
kanaalscan
Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse
uitzendingen.
Netwerk zenderscan
Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem.
Analoge
fijnafstemmen
U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders fijn af te stemmen. Deze
functie is niet beschikbaar indien er geen analoge zenders opgeslagen zijn.
Eerste
ingebruikneming
Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van
de tv naar de fabrieksinstellingen.
Nederlands - 13 -
Algemene tv-bediening
Het gebruik van de zenderlijst
Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in
een zenderlijst. Aan de hand van de opties van de
zenderlijst, kunt u deze zenderlijst bewerken, uw
favouriete kanalen instellen of de actieve kanalen
selecteren die u wenst op te nemen in de lijst.
Ouderlijk toezicht instellingen configureren
Om te vermijden dat bepaalde programma's
toegankelijk zouden zijn, kunnen bepaalde kanalen
en menu worden vergrendeld aan de hand van het
besturingssysteem voor ouderlijk toezicht.
Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer te
geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Het
standaard PIN-nummer ingesteld in de fabriek is 0000.
Als u het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het
ouderlijke instellingenmenu.
Blokada menu: Deze functie vergrendelt of
ontgrendeld de toegang tot het menu.
Volwassenen vergrendeling: Als dit ingesteld is,
wordt informatie over leeftijdsbeperking ingewonnen
bij de zender, en indien het desbetreffende
leeftijdsniveau is uitgeschakeld, worden het beeld
en het geluid niet weergegeven.
Kinderslot: Als het kinderslot is ingesteld, kan de TV
enkel worden bediend met de afstandsbediening. In
dat geval werken de toetsen van het configuratiepaneel
niet.
PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te
leggen.
Opmerking: Als de landoptie werd ingesteld op
Frankrijk kunt u 4725 gebruiken als de standaardcode.
Elektronische zendergids (EPG)
Een aantal, maar niet alle, zenders versturen informatie
over de huidige en volgende programma’s. Druk op de “
” EPG toets om het EPG menu weer te geven.
Up/Down/Links/Rechts: EPG navigeren.
OK: Geeft zenderopties weer.
INFO(i): Geeft in detail informatie weer van het
geselecteerde programma.
GROEN: Schakelt over naar Lijstschema EPG.
GEEL: Schakelt over naar Tijdlijn schema EPG.
BLAUW:Geeft de filteropties weer.
Zender opties
In het EPG menu drukt u op de OK toets om naar het
Gebeurtenis opties menu te gaan.
Kanaal selecteren
In het EPG EPG-menu kunt u met deze optie
overschakelen naar de geselecteerde zender.
Timer instellen / Timer verwijderen
Nadat u een programma hebt geselecteerd in het EPG
menu drukt u op de OK knop. Selecteer de "Timer
instellen op gebeurtenis" optie en druk op de OK
toets U kunt een timer instellen voor programma’s in de
toekomst. Om een reeds ingestelde wekker annuleren,
markeert u dat programma en u drukt op de OK toets.
Daarna selecteert u de "Timer verwijderen"optie. De
timer wordt geannuleerd.
Opmerking: Het is niet mogelijk twee zenders gelijktijdig
op te nemen.
Software upgrade
Uw tv kan automatisch zoeken en bijwerken via het
Antenne/Kabel signaal of via het internet.
Software upgrade zoeken via gebruikersinterface
Navigeer eenvoudig naar uw hoofdmenu. Selecteer
Instellingen en selecteer Overige instellingen menu.
In het Overige instellingen menu navigeert u naar
het Software upgrade item en u drukt op de OK toets
om te controleren of er een nieuwe software upgrade
beschikbaar is.Opmerking: Er is een internetverbinding
vereist. Als er geen internetverbinding beschikbaar is,
moet u proberen upgraden via de uitzending. Indien
een nieuwe upgrade wordt gevonden, wordt deze
gedownload. Druk op OK om door te gaan met de
herstartbewerking.
3) AM zoeken en upgrade modus
Wanneer de tv aangesloten is op een antennesignaal.
Als Automatisch scannen is ingeschakeld in het Upgrade
opties menu schakelt de TV in om 03:00 en zoek zenders
voor een nieuwe software upgrade. Indien nieuwe
software wordt gevonden en gedownload, opent de
TV de volgende maal met de nieuwe software versie.
Opmerking: Als de tv niet inschakelt na de upgrade
moet u de stekker van de tv 2 minuten uit het stopcontact
verwijderen en opnieuw invoeren.
Probleemoplossen & tips
De tv schakelt niet in
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact
is gevoerd. Het is mogelijk dat de batterijen in de
afstandsbediening leeg zijn. Druk op de powerknop van
de Tv.
Zwakke beeldkwaliteit
• Hebt u het verkeerde tv-systeem geselecteerd?
• Laag signaalniveau kan de beeldvervorming
veroorzaken. Controleer de antenne-toegang.
• Controleer of u de correcte kanaalfrequentie hebt
ingevoerd als u een handmatige afstemming hebt
uitgevoerd.
Nederlands - 14 -
• De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee
randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de tv. In
dat geval kunt u een van beide apparaten loskoppelen.
Geen beeld
• Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending ontvangt.
Hebt u de juiste knoppen van de afstandsbediening
geselecteerd? Probeer het opnieuw. Zorg er ook voor
dat de correcte invoerbron geselecteerd werd.
• Is de antenne correct aangesloten?
Verkeerde schijftype. De DVD speler kan geen CDROMS etc. met PC-gegevens.
• Is de antennekabel beschadigd?
4. Probeer het geluid of de ondertitels te wijzigen in
het titelmenu van de DVD. Bepaalde DVD’s laten de
gebruiker niet toe deze instellingen te wijzigen zonder
het menu van de schijf te gebruiken.
• Werden de correcte stekkers gebruikt voor de aansluiting
van de antenne?
• Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.
Geen geluid
• Werd het geluid van de TV gedempt? Om het geluid
dempen te annuleren, drukt u op de “ ” knop of u verhoogt
het volume.
• Het geluid komt slechts uit één van de luidsprekers.
Is de balans ingesteld op en uiteinde? Raadpleeg het
Geluidsmenu.
Afstandsbediening – werkt niet
•Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen
vervangen.
Invoerbronnen – kunnen niet worden geselecteerd
• Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren, is het
mogelijk dat het toestel niet is aangesloten. zo niet
Verkeerde OSD-taal
1. Selecteer de taal in het set-upmenu.
2. De taal voor het geluid of de ondertiteling van een
DVD kan niet veranderd worden.
3. Er werden geen meertalige audio en/of
ondertitelingen op de DVD opgenomen.
Camerastandpunt, Zoom, Etc..functies
werken niet
1. Deze functies zijn niet beschikbaar op de DVD.
2.De camerahoek kan alleen worden veranderd
als het symbool van het camerastandpunt wordt
weergegeven.
Als er niets werkt..
Indien u bovenstaande oplossingen geprobeerd
hebt en niets lijkt te werken, kan u proberen de DVD
speler uit te schakelen en opnieuw aan te schakelen.
Als het niet zou werken, neemt u contact op met de
leverancier of reparateur van de TV-DVD. Probeer
nooit een kapotte TV-DVD speler zelf te repareren.
• Controleer de AV-kabels en verbindingen als u
geprobeerd hebt een toestel aan te sluiten.
De DVD beeldkwaliteit is slecht
1. Controleer of het DVD-oppervlak niet beschadigd
is (kras, vingerafdruk, enz.)
2. Reinig de DVD en probeer opnieuw. Zie de
instructies in de “Disks schoonmaken” om uw schijf
correct schoon te maken.
3. Zorg ervoor dat de dvd in de lader met het etiket
naar boven is geplaatst.
4. Een vochtige DVD of condensatie kunnen het
toestel beïnvloeden. Wacht 1 tot 2 uren in stand-by
om het toestel te laten drogen.
De schijf wordt niet afgespeeld
1. Er is geen schijf in het toestel - Plaats een schijf
in de lader..
2. De disk is niet correct geladen - Zorg ervoor dat de
dvd in de lader met het etiket naar boven is geplaatst.
3. Verkeerd schijftype. De DVD speler kan geen
CD-ROMS etc.
4. De regiocode van de DVD moet overeenkomen
met de regiocode van de DVD-speler.
Verifieer of de DVD in de lade ligt met het label naar
boven
Nederlands - 15 -
PC-invoer normale weergavemodi
AV en HDMI- signaal compatibiliteit
Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal van de normale
video schermmodi. Het is mogelijk dat uw TV niet alle resoluties
ondersteunt. Uw TV ondersteunt tot 1920x1080.
Inhoudsopgave
Resolutie
Frequentie
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
9
1024x768
Bron
Ondersteunde signalen
Beschikbaar
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Zijde AV
480I, 480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
60 Hz
1080I
50Hz,60Hz
O
60 Hz
1080P
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
PC/
YPbPr
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
480P
60Hz
O
12
1360x768
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
13
1280x1024
60 Hz
720P
50Hz,60Hz
O
14
1280x960
60 Hz
1080I
50Hz,60Hz
O
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
1080P
17
1600x1200
60 Hz
30Hz, 50Hz,
60Hz
18
1920x1080
60 Hz
HDMI1
HDMI2
24Hz, 25Hz
O
(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)
In bepaalde gevallen kan een signaal op de LCD-tv
incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een
onverenigbaarheid zijn met de standaarden van het
brontoestel (DVD, set-top-box, etc...) Indien een dergelijk
probleem zich voordoet, neemt u contact op met uw verdeler
en de fabrikant van het bronmateriaal.
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus
Media
Film
Bestandsextensie
Indeling
Opmerkingen
Video
Audio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG laag 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
(Maximum resolutie/Bitrate etc.)
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Muziek
Foto
Ondertiteling
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 laag 1 /
2 (MP3)
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
.jpg .jpeg
Basislijn JPEG
-
max WxH = 15360x8640 4147200bytes
.
Progressive JPEG
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp
-
-
max WxH = 5760x4096 3840000bytes
.sub .srt
-
-
-
Nederlands - 16 -
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
DVD modus
Hoe een DVD bekijken
Disks hanteren
•Om de schijf schoon te houden, dient u de schijf bij
de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.
•Plak geenpapier of plakband op de schijf.
•Als er lijm of een vergelijkbare stof op de schijf zit,
verwijder deze dan volledig alvorens de schijf te
gebruiken.
•De schijf nooit blootstellen aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals warme luchtleidingen. De
schijf ook nooit achterlaten in een geparkeerde
wagen die zich in direct zonlicht bevindt. De
temperatuur kan namelijk aanzienlijk stijgen en de
schijf kan beschadigd worden.
•Na het afspelen van de schijf, dient u de schijf in het
bijbehorende doosje op te bergen.
Disks schoonmaken
OPMERKING: Geen toegang tot de dvd-modus tenzij
een dvd wordt ingevoerd of een dvd-bedieningstoets wordt
ingedrukt.
Als u overschakelt naar een andere bron door de
“
(SOURCE)”, “
” of P+/P- toetsen in te drukken
op de afstandsbediening wordt de dvd-weergave
automatisch gepauzeerd. U moet PLAY indrukken
en de weergave handmatig hervatten wanneer u
overschakelt naar de dvd-modus.
1. Zet de Tv aan.
2. Schakel over naar dvd met de “
knop op de afstandsbediening.
(SOURCE)”
3. Plaats een schijf in de lader.
De schijf MOET naar u gericht zijn als u het tv-scherm
bekijkt.
•Alvorens de schijf af te spelen, dient u de schijf te
reinigen met een schone doek Veeg de schijfschoon
vanaf het midden naar buiten.
•Maak geen gebruik van oplosmiddelen zoals
benzine, thinner, commercieel beschikbare
reinigingsmiddelen of antistatische spray die
bedoeld is voor vinyl LP’s.
DVD - Eigenschappen
•DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG
Afspelen.
•Weergave van NTSC/PAL (afhankelijk van de inhoud
van de schijf)
•LPCM audio via coaxiale en optische digitale
geluidsuitgangen.(optioneel)
•Multi-Audio (tot 8) ondersteuning (volgens inhoud
van de schijf)
•Multi-Ondertiteling (tot 32) ondersteuning (volgens
inhoud van de schijf)
•Multi-Angle (tot 9) ondersteuning (volgens inhoud
van de schijf)
•8 censuurniveaus
•Snel vooruit en terugspoelen in 5 verschillende
snelheden. 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
•Vertraagde weergave in 4 verschillende snelheden.
(1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x voorwaarts)
•Beeld per beeld voorwaartse weergave.
De schijf wordt automatisch geladen en het afspelen begint
automatisch als de schijf geen menu’s heeft.
Als het afspelen niet automatisch start, drukt u op de
afspelen knop " " op de afstandsbediening, of de
afspelen knop “ / "op de rechterzijde van de tv .
Na een paar seconden kan er een menu verschijnen
op het TV scherm of de film kan onmiddellijk beginnen
na de introductie van de filmonderneming. Dit hangt
af van de disk-inhoud en kan variëren naargelang
de disk.
OPMERKING: Stappen 4 en 5 zijn uitsluitend
beschikbaar indien een menu werd opgeslagen op
de schijf.
4. Druk op de navigatieknoppen “
”,“
” ,“ ” of
“ ” of de cijfertoets(en) om het vereiste bestand te
selecteren.
5. Druk op de OK toets. Het geselecteerde nummer begint
af te spelen.
•Zoekmodus
Opmerkingen bij het Afspelen:
•Herhaalde
a.U zal geen geluid horen tijdens snel vooruit of
terugspoelen.
•Coaxiale audio out (optioneel).
•Gekopieerde schijven kunnen incompatibel zijn.
b.U zult geen geluid horen tijdens de langzame
weergave.
c. De functie vertraagd afspelen achteruit is niet
beschikbaar.
Nederlands - 17 -
d. In sommige gevallen wordt de ondertitelingstaal
niet onmiddellijk in de geselecteerde ondertitelingstaal
veranderd.
e. Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt ook
al drukt u meerdere malen op de knop, dan betekent
dat dat de taal niet beschikbaar is op de schijf.
f. Als de speler DVD opnieuw opgestart wordt
of de schijf wordt verwisseld, dan verandert de
ondertitelingselectie automatisch naar de
oorspronkelijke instellingen.
g. Als er een taal wordt geselecteerd en deze taal is niet
ondersteund door de schijf, dan wordt de ondertitelingstaal
automatisch de favoriete taal op de schijf.
h. Normaal gesproken werkt deze functie in een
bepaalde volgorde, d.w.z. dat u de ondertiteling
kunt stopzetten door meerdere malen op deze knop
te drukken totdat ”Ondertiteling Uit” op het scherm
verschijnt.
i.Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf
wordt verwijderd, schakelt de taal automatisch over
naar de oorspronkelijke instellingen.
j. Sommige Dvd's hebben geen hoofd en/of titel
menu's.
Taalinstelling
Dit menu wordt gebruikt om de taalvoorkeuren in te
stellen in de dvd-modus. De inhoud van het taalmenu
wordt hieronder weergegeven:
OSD LANG
U kunt de standaardinstelling van de OSD-taal
selecteren uit de menu’s van de DVD-speler
AUDIO
U kunt de standaard geluidstaal selecteren als dat
ondersteund wordt door de betreffende DVD schijf.
SCHIJFMENU
U kan de taal van DVD schijfmenu selecteren
uit deze talen. Het schijfmenu verschijnt in de
geselecteerde talen, indien dat ondersteund wordt
door de betreffende DVD schijf.
ONDERTITELING:
U kunt de standaard ondertitelingstaal selecteren,
indien dat ondersteund wordt door de betreffende
DVD-schijf.
Voorkeuren: Dit zijn de dvd-modus voorkeuren. De
inhoud van het menu wordt hieronder weergegeven:
k. De functie beelden achteruit is niet beschikbaar.
HELDERHEID
l.Enkel als referentie: Indien u een poging doet een
getal in te toetsen dat groter is dan de totale tijdsduur
van de huidige titel verdwijnt het zoekveld en de
Als u RESET selecteert en u drukt op OK worden de
fabrieksinstellingen geladen. Het ouderlijk toezicht
en het wachtwoord daarvoor zijn dan niet veranderd.
boodschap “Ingang ongeldig
” verschijnt in de
linkerbovenhoek van het scherm..
DOWNMIX
m. Slide Show is uitgeschakeld als de ZOOM modus
actief is.
Dvd-modus configuratie
2. Dit menu wordt bediend met de “ ” of “
” of “
SURROUND
Surround geluid output.
1. In de dvd-bron drukt u op de “
(DISPLAY)” knop
voor toegang tot het dvd-instellingenmenu. Dit is enkel
mogelijk als er geen disk wordt afgespeeld.
“
deze modus kan geselecteerd worden wanneer de
digitale audio-output van de TV gebruikt wordt.
” en
” knoppen.
TV Type
STEREO
Twee kanalen stereo.
OUDERLİJK
De weergave van sommige Dvd’s kan beperkt worden
afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker. De functie
''Ouderlijk Toezicht'' stelt u als ouder in staat om het
niveau van de afspeelbeperking in te stellen. Het
Censuurniveau kan afgesteld worden op één van
de acht niveaus. Het niveau “8 Volwassene” instelling
geeft u toegang tot alle DVD titels zonder belang
te moeten hechten aan het DVD censuurniveau. U
kunt de DVD’s bekijken die hetzelfde of een lager
censuurniveau hebben dan het niveau van alleen de
DVD-speler. De inhoud van het menu wordt hieronder
weergegeven:
TV Type is enkel als ‘PAL’ beschikbaar. Het Tv-toestel
ondersteund ook NTSC-signalen, het signaal zal, bij
het verschijnen op het scherm, naar PAL omgezet
worden
Nederlands - 18 -
WACHTWOORD
Met deze optie kunt u uw huidige wachtwoord
veranderen. Om het wachtwoord te veranderen wordt
u gevraagd om uw oude wachtwoord in te voeren.
Nadat u het oude wachtwoord hebt ingevoerd, kan
u nu het nieuwe wachtwoord van vier karakters
invoeren. U kunt met de C toets een onjuiste invoer
wissen.
OPMERKING: De fabrieksinstelling van het
wachtwoord is ''0000'' U moet het XXXX digitale
paswoord iedere keer invoeren wanneer u het
ouderlijk niveau wenst te wijzigen. Als u het paswoord
vergeten bent, dient u contact op te nemen met de
technische dienst.
SPDIF uitgang.
U kunt de Spdif uitvoer instellen als PCM of RAW. Als
u PCM selecteert uit SPDIF uitgang in het dvd-menu
en dvd wilt afspelen met Dolby audio kunt u het geluid
uitvoeren met twee kanalen via de luidsprekers en de
SPDIF Out. Als u RAW selecteert uit SPDIF uitvoer
in het dvd-menu en de dvd afspeelt met Dolby audio
wordt het geluid van de luidsprekers gedempt en u
kunt 5+1 Dolby-geluid ontvangen via de SPDIF Out.
Nederlands - 19 -
Algemene bediening
U kunt de Dvd, film-Cd, muziek of foto-Cd inhoud bewerken met de correcte toetsen op uw afstandsbediening. Hieronder
ziet u de belangrijkste functies van vaak gebruikte toetsen op de afstandsbediening.
Toetsen
EEN DVD
Film afspelen
Weergave van
afbeeldingen
Muziekweergave
Afspelen
Afspelen
Afspelen
Afspelen
Pauzeren
Pauzeren
Pauzeren
Pauzeren
Stop (in Media
Browservideomodus)
Stop (in Media Browservideomodus)
Stop (in Media Browservideomodus)
Stop (in Media Browser-videomodus)
AFSPELEN
Verschuift het ingezoomde beeld naar links of rechts (indien beschikbaar)
/
Wijst op een menu-item/ Verschuift het ingezoomde beeld naar onder of naar boven (indien beschikbaar)
/
Snel vooruit spoelen / Snel terugspoelen
/
Geeft de scène weer vanuit verschillende
camerastandpunten (indien beschikbaar)
Wijzigt het dia-effect
(afhankelijk van de inhoud)
X
Geeft de tijd weer / Geeft het hoofd set-upmenu weer
INFO (İ)
Tijd tellermodus selectie (tijdens het afspelen). Druk herhaaldelijk tussen modi.
LANG.
Auto-taal
X
MENU
X
Geeft het Tv-menu weer.
OK / SELECT
Enter/Weergeven/Afspelen
Groene
Geeft de herhaalopties weer.
BACK
Keert terug naar het vorige menu (indien beschikbaar).
Gele
Keert terug naar het hoofdmenu (indien beschikbaar).
Blauwe
Rode
Rechtstreekse selectie van scènes of tijd
Selecteert het gewenste
bestand.
Selecteert het gewenste bestand.
Ondertiteling aan-uit. Druk herhaaldelijk om te
schakelen tussen ondertitelingopties.
X
X
X
X
Geeft schijfmenu
weer (indien
beschikbaar)
Geeft schijfmenu weer
(indien beschikbaar)
Zoomt de foto in. Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen zoomopties.
Andere functies – Toetsencombinaties (tijdens de weergave)
Langzaam voorwaarts
+
[
+
]+
Stelt de snelheid in van het langzaam vooruitspoelen.
+
Stelt de snelheid in van het langzaam vooruitspoelen.
+
Stelt de snelheid in voor het snel terugspoelen.
Bevestigt de stoppen opdracht.
+
(*) U kunt overschakelen naar de titel door rechtstreeks op de numerieke toetsen in te drukken. U moet 0
indrukken en daarna een cijfertoets om de numerieke titels in te schakelen (voorbeeld: om 5 te selecteren,
drukt u op 0 en daarna op 5).
Nederlands - 20 -
Dvd-modus ondersteunde bestandsformaten
Media
.mpg/ .dat/ .vob
Film
Indeling
Bestandsextensie
.avi
Video
Ondersteund(Maximum resolutie/
Bitrate etc.)
Audio
MPEG1
MPEG laag 1/2/3
MPEG2
MPEG2
XviD/ 3ivx
PCM/MP3
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
PCM/MP3
Ondersteuning van SP en ASP
PCM
Sample rate: 8K ~ 48KHz
MPEG 1/2
Sample rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate:
64K ~ 320Kbps
XviD versie tot:1.1.2
MPEG4
Muziek
-
.mp3
Layer 1/2/3 MP3
Basislijn JPEG
Foto
.jpg
Progressieve JPEG
.srt
Externe
ondertiteling
W x H = 8902 x 8902 tot 77 Megapixel Ondersteunde formaten: 444/
440/ 422/ 420/ Grijs schaal
Tot 4 Mega-pixel Ondersteunde
formaten: 444/ 440/ 422/ 420/ Grijs
schaal
Ondersteund tekstbestandformaat,
maar geen ondersteuning van
fotobestandformaat
.smi
.sub
.ssa
.ass
Compatibele disktypes
Spelersoorten
(Logos)
Opslaan
Soorten
Speler
Lengte
Audio +
Video
12cm
Max.
Afspeeltijd
Eén zijdig;
240 min
Dubbel –
zijde; 480
min.
Eigenschappen
DVD heeft een fantastisch geluid
en video door het Dolby Digital en
MPEG -2 systeem. Verschillende
scherm- en geluidsfuncties.
kunnen eenvoudig geselecteerd
worden via het menu op het
scherm.
Audio
12cm
74 min.
Een LP wordt opgenomen
als een analoog signaal
met meer vervorming. Een
CD word opgenomen als
een digitaal signaal met een
betere geluidskwaliteit, minder
vervorming en de geluidskwaliteit
gaat minder snel achteruit na
verloop van tijd.
Geluid
(xxxx.mp3)
12cm
Hangt af
van de
MP3kwaliteit
MP3 word opgenomen als
een digitaal signaal met
een betere geluidskwaliteit,
minder vervorming en de
geluidskwaliteit gaat minder
snel achteruit na verloop van
tijd.
Video
(stilstaand
beeld)
12cm
Hangt af
van de JPGkwaliteit
JPEG is opgeslagen als
digitaal signaal met een betere
beeldkwaliteit na verloop van
tijd.
Voor een correcte werking mag u uitsluitend 12cm disks gebruiken.
Nederlands - 21 -
Contents
Safety Information................................................. 23
Getting Started...................................................... 24
Notifications & Features & Accessories................. 24
DVD - Control buttons........................................... 25
Remote Control .................................................... 27
Remote Control - DVD.......................................... 28
Connections.......................................................... 29
First Time Installation - USB Connections............. 30
TV Menu Features and Functions......................... 32
General TV Operation........................................... 35
Configuring Parental Settings................................ 35
Electronic Programme Guide (EPG)..................... 35
Software Upgrade................................................. 35
Troubleshooting & Tips.......................................... 35
PC Input Typical Display Modes ........................... 37
Supported File Formats for USB Mode................. 37
AV and HDMI Signal Compatibility........................ 37
DVD Mode............................................................. 38
How to watch a DVD............................................. 38
DVD Mode Configuration...................................... 39
General Operation................................................. 40
DVD Mode supported file formats......................... 41
Compatible disc types........................................... 41
English - 22 -
Safety Information
If there is lightning or storms, or if the TV is not
going to be used for a while (e.g. if going away
on holiday), disconnect the TV set from the
mains. The mains plug is used to disconnect
TV set from the mains and therefore it must
remain readily operable.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
To operate your TV in extreme ambient conditions
may cause the damage of the device.
The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to
the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the appliance.
Note : Follow the on screen instructions for operating the
related features.
IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating
WARNING: Never let people (including
children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and / or
knowledge use electrical devices unsupervised.
•For ventilation purposes, leave a free space of at
least 10 cm all around the set.
•Do not block ventilation holes.
•Do not place the TV on sloping or unstable surfaces,
the TV may tip over.
•Occasionally, a few non-active pixels may
appear on the screen as a fixed blue, green
or red point. Please note that this does not
affect the performance of your product.
Take care not to scratch the screen with
fingernails or other hard objects.
• Before cleaning, unplug the TV from the
wall socket. Only use a soft, dry cloth while
cleaning.
•Use this device in moderate climates.
•The power cord plug should be easily accessible. Do
not place the TV, furniture, etc. on the power cord.
A damaged power cord/plug can cause fire or give
you an electric shock. Handle the power cord by the
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.
Never touch the power cord/plug with wet hands
as this could cause a short circuit or electric shock.
Never make a knot in the power cord or tie it with
other cords. When damaged it must be replaced,
this should only be done by qualified personnel.
•Do not use this TV in a humid or damp place. Do
not expose the TV to liquids. If any liquid falls into
the cabinet unplug the TV and have it checked by
qualified personnel before operating it any further.
•Do not expose the TV to direct sunlight or other
heat sources.
•The TV should not be placed near to open flames or
sources of intense heat such as an electric heater.
•Excessive sound pressure from earphones and
headphones can cause hearing loss.
• Ensure that no open flame sources, such as lit candles,
are placed on top of the TV.
•To prevent injury, this TV must be securely attached
to the wall in accordance with the installation
instructions (if the option is available).
Warning
Serious injury or death risk
Risk of electric shock
Dangerous voltage risk
Caution
Injury or property damage risk
Important
Operating the system correctly
Notice
Additional notes marked
Servicing
•
Warning: Risk of exposure to radiation from
class 1/class 3b visible and invisible laser beams.
Do not open the TV and stare directly into beam.
CLASS 1
LASER PRODUCT
•
Warning: Risk of electric shock, do not attempt
to repair, service or modify this TV yourself. Contact
the manufacturer, their approved service agent
English - 23 -
Getting Started
Notifications & Features & Accessories
•AVL (Automatic Volume Limiting).
Environmental Information
This television is designed to consume less energy
to help save the environment. To reduce energy
consumption, you should take the following steps:
If you set the Power Save Mode as Eco, the TV will
switch to energy-saving mode. The Power Save Mode
settings can be found in the ‘Picture’ section of the
Main Menu. Note that some picture settings will be
unavailable to be changed.
If Picture Off is selected, “Screen will be off in
3 seconds.” message will be displayed. Select
PROCEED and press OK to continue. The screen
will be off immediately.
When the TV is not in use, please switch off or
disconnect the TV from the mains plug. This will also
reduce energy consumption.
•PLL (Frequency Search).
•PC input.
•Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Game Mode (Optional).
Accessories Included
•Remote Control
•Batteries: 2 x AAA
•Instruction Book
•Side AV Connection Cable
TV Control Switch & Operation
Standby Notifications
1) If the TV does not receive any input signal (e.g.
from an aerial or HDMI source) for 5 minutes, the TV
will go into standby. When you next switch-on, the
following message will be displayed: “Standby Cause
No Signal”. Press OK to continue.
2) If the TV has been left on and not been operated
for a while, the TV will go into standby. When you next
switch-on, the following message will be displayed.
“Standby Cause No Operation” Press OK to
continue.
1.Up direction
2. Down direction
Features
3. Programme/Volume / AV / Standby-On selection
switch
•Remote controlled colour TV.
•Fully integrated digital/cable TV (DVB-T/C)
•HDMI inputs are for connecting a device that has
a HDMI socket.
•USB input.
•OSD menu system.
•Scart socket for external devices (such as DVD
Players, PVR, video games, etc.)
•Stereo sound system.
•Teletext.
•Headphone connection.
The Control button allows you to control the Volume/
Programme/ Source and Standby-On functions of
the TV.
To change volume: Increase the volume by pushing
the button up. Decrease the volume by pushing the
button down.
To change channel: Press the middle of the button,
the channel information banner will appear on screen.
Scroll through the stored channels by pushing the
button up or down
To change source: Press the middle of the button
twice, the source list will appear on screen. Scroll
through the available sources by pushing the button
up or down.
•Automatic programming system.
•Manual tuning.
•Automatic power down after up to six hours.
To turn the TV off: Press the middle of the button
down and hold it down for a few seconds, the TV will
turn into standby mode.
•Sleep timer.
•Child lock.
•Automatic sound mute when no transmission.
•NTSC playback.
English - 24 -
DVD - Control buttons
1. Play / Pause ( / ) button
Plays / pauses the disc. When DVD menu (root
menu) is active, this button functions as “button
select” (selects the highlighted item in menu) if
this is not prohibited by the disc).
2. Stop / Eject ( / ) button
Stops the disc playing / Ejects or Loads the
disc.
3. Disc loader
NOTE: You cannot eject the disc via the remote control.
To eject while playing a file; you should press the STOP button
“
/
” (on the TV) three times.
1
2
3
English - 25 -
Inserting the Batteries into the Remote
Lift the cover on the back of the remote upward
gently. Install two AAA batteries. Make sure to
match the + and - ends of the batteries in the
battery compartment (observe the correct polarity)
Replace the cover.
Information for Users on Disposal of Old
Equipment and Batteries
[European Union only]
These symbols indicate that equipment with these
symbols should not be disposed of as general
household waste. If you want to dispose of the
product or battery, please consider the collection
systems or facilities for appropriate recycling.
Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates
that this battery contains lead.
Battery
Connect Power
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on
220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow
the TV set to reach the ambient room temperature
before you connect the set to the mains. Plug the
power cable to the mains socket outlet.
Antenna/Cable Connection
HDMI 1
HDMI 2
Connect the “aerial” or “cable TV” plug to AERIAL
INPUT (ANT) socket located on the back of the TV.
SPDIF
Products
Specification
TV Broadcasting
PAL B/G D/K K
Receiving Channels
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Number of Preset
Channels
1000
Channel Indicator
On Screen Display
RF Aerial Input
75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage
220-240V AC, 50Hz.
Audio
German+Nicam
Audio Output Power
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Power Consumption
50W
Weight
4,80
TV Dimensions DxLxH
(with foot)
135 x 563 x 380
TV Dimensions DxLxH
(without foot)
55 x 563 x 345
Display
16/9 24”inch
Operation
temperature and
operation humidity:
5ºC up to 45ºC, 85% humidity
max
Coax.OUT
Notification
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT
“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
“HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia
Interface are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC.”
This product incorporates copyright protection technology
that is protected by U.S. patents and other intellectual
property rights. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Rovi Corporation,
and is intended for home and other limited viewing uses
only unless otherwise authorized by Rovi Corporation.
Reverse engineering and disassembly are prohibited.
English - 26 -
Getting Started
Remote Control
1
/
2
/
SOURCE
PRESETS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
0
Q.
MENU
EXIT
BACK
.
V
P
V
P
LANG.
ZOOM
REPEAT
Teletext
Press “
” button to enter. Press again to activate mix
mode. Press once more to exit. Follow the instructions
displayed on digital teletext screen.
Digital Teletext (for UK only)
Press “
” button to view digital teletext information.
Operate it with the coloured buttons, cursor buttons
and the OK button. The operation method may differ
depending on the contents of the digital teletext. Follow
the instructions displayed on the digital teletext screen.
When the “
” button is pressed again, the TV returns
to television broadcast.
1. Standby
2. My button 1
3. No function
4. Equalizer settings mode
5. Picture mode selection
6. Numeric buttons
7. TV Button / Channel list
8. Electronic programme guide
9. Menu
10. Navigation buttons (Up/Down/Left/(Right-TXT
Subpage)
11. Back
12. Favourites
13. Volume Up / Down
14. Info
15. No function
16. Play
17. Current language / Mono/Stereo - Dual I-II
18. Rapid reverse
19. Red button
20. Green button
21. My button 2
22. Source selection
23. Sleep timer
24. Media browser
25. Channel swap
26. Teletext
27. Q. Menu
28. OK / Select / Hold (in TXT mode) / Channel List
(DTV mode)
29. Exit / Return / Index page (in TXT mode)
30. Image size
31. Mute
32. Program Up / Down
33. Pause
34. Stop
35. Subtitles
36. Rapid advance
37. Blue button
38. Yellow button
Using My button 1
Press MY BUTTON 1 for five seconds when on a desired
source, channel or link, until the “MY BUTTON IS SET”
message is displayed on the screen. This confirms that
the selected MY BUTTON is now associated with the
selected function.
Using My button 2
Press MY BUTTON 2 for five seconds when on a desired
source, channel or link, until the “MY BUTTON IS SET”
message is displayed on the screen. This confirms that
the selected MY BUTTON is now associated with the
selected function.
English - 27 -
Getting Started
Remote Control - DVD
1. Standby
2. Display time / dvd menu
3. No function
4. Numeric buttons
5. Menu button
6. Navigational buttons
7. Back / return
8. Volume up / down
9. Info
10. No function
11. Play
12. Language select
13. Rapid reverse
14. Red button / zoom
15. Green button / repeat
16. Search mode
17. Source select
18. No function
19. No function
20. OK button
21. Exit
22. Pause
23. Stop
24. Subtitle
25. Rapid advance
26. Blue button / title
27. Yellow button / root
NOTE: Remote Control buttons that are not
indicated with a number cannot be used in DVD mode.
English - 28 -
Getting Started
Connections
Connector
Type
Cables
Device
Scart
Connection
(back)
VGA
Connection
(back)
SIDE AV
PC/YPbPr
Audio
Connection
(side)
Side Audio/Video
Connection Cable
(Supplied)
PC Audio Cable
(Not supplied)
HDMI
Connection
(back)
SPDIF
Connection
(back)
SIDE AV
Side AV
Connection
(side)
HEADPHONE
AV Connection Cable
(supplied)
Headphone
Connection
HEADPHONE
(side)
YPbPr Video
Connection
(back)
YPbPr Connection
Cable
USB
Connection
(side)
CI
Connection
CAM
module
(side)
NOTE: When connecting a device via the YPbPr or Side AV input, you must use a connection cables to enable
connection. See the illustrations above. | To enable PC audio, you will need to use the SIDE AV CONNECTION cable’s
WHITE & RED inputs. | If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV
mode.| When receiving DTV channels (Mpeg4 H.264) or while in Media Browser mode, output will not be available via the
scart socket. | When using the wall mounting kit (optional), we recommend that you plug all your cables into the back of the
TV before mounting on the wall. | Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer
to the module instruction manual for details of the settings.
English - 29 -
Getting Started
First Time Installation - USB Connections
Cable Installation
Switching On/Off
To Switch the TV On
Connect the power cord to the 220-240V AC, 50 Hz.
To switch on the TV from standby mode either:
Press the “ ” button, P+ P- or a numeric button on the
remote control.
Press the side function switch until the TV comes on
from standby.
To Switch the TV Off
If you select CABLE option and press OK button on the
remote control. To continue, please select YES and
press OK. To cancel operation, select NO and press
OK. You can select frequency ranges from this screen.
Enter the frequency range manually by using the
numeric button.
Note: Searching duration will change depending on
the selected search step.
Media Playback via USB Input
Press the “ “ button on the remote control or press
the side function switch until the TV switches into
standby mode.
To power down the TV completely, unplug the
power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched to standby mode, the standby
LED can blink to indicate that features such as Standby Search,
Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink
when you switch on the TV from standby mode.
First Time Installation
When turned on for the first time, the language
selection screen is displayed. Select the desired
language and press OK.
The First Time Installation (FTI) screen will be
displayed next. Set your preferences using the
navigation buttons and when finished, press OK to
continue.
You can activate Store mode option to be available
in “Other settings” menu and your TV’s features will
be illustrated on the top of the screen. a confirmation
screen will be displayed. Select YES to proceed.
If Home Mode is selected, Store mode will not be
available after the First Time Installation. Press OK
button to continue.
You can connect a 2.5” and 3.5” inch (hdd with external
power supply) external hard disk drives or USB memory
stick to your TV by using the USB inputs of the TV.
IMPORTANT! Back up your files before making
any connections to the TV. Manufacturer will not
be responsible for any file damage or data loss.
Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players)
or USB hard disk drives/memory sticks may not be
compatible with this TV.
While formatting a USB hard disk that has 1TB (Tera
Byte) or more file capacity, you can experience
problems with the formatting process. Do not
repeatedly quickly plug and unplug the drive. This
may cause physical damage to the USB player
and USB device itself. Do not pull out USB module
while playing a file.
Quick Menu
Quick Settings menu allows you to access some
options quickly. This menu includes Power Save
Mode, Picture Mode, Equalizer Settings, Favourites
and Sleep Timer options. Press Q.MENU button
on the remote control to view quick menu. See the
following chapters for the details of the listed features.
Aerial Installation
If you select AERIAL option from the Search Type screen,
the television will search for digital terrestrial TV broadcasts.
NOTE: You can press MENU button to cancel.
After all the available stations are stored, the Channel
List will be displayed on the screen. If you like how the
channels are sorted according to the LCN (*), please
select “Yes” and than press OK.
Press MENU button to quit channel list and watch TV.
(*) LCN is the Logical Channel Number system that
organizes available broadcasts in accordance with a
recognizable channel sequence (if available).
English - 30 -
Media Browser Menu
You can play photo, music, and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB
disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the MENU button while in the Media Browser
mode will access the Picture, Sound and Settings menu options. Pressing the MENU button again will exit from
this screen. You can set your Media Browser preferences by using the Settings Menu.
Loop/Shuffle Mode Operation
S t a r t pl ayb a ck w i th
an d activate
TV plays next file and loop the list.
Start playback with OK and activate
the same file will be played in a loop (repeat).
Start playback with OK/
the file will be played in a shuffle.
and activate
English - 31 -
TV Menu Features and Functions
Picture Menu Contents
Mode
You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can
be set to one of these options: Cinema, Game, Sport, Dynamic and Natural.
Contrast
Sets the lightness and darkness values of the screen.
Brightness
Sets the brightness value for the screen.
Sharpness
Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour
Sets the colour value, adjusting the colors.
Power Save
Mode
(When the Mode is Dynamic, Power Save mode is automatically set as disabled.)
To set the Power Save Mode as Eco, Picture Off and Disabled.
Backlight
(Optional)
This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Power Save
Mode is set to Eco. The backlight cannot be activated in VGA, Media Browser mode or while the
picture mode is set to Game.
Noise
Reduction
If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting
to reduce the amount of noise.
Advanced Settings
Dyanmic
Contrast
You can change the Dynamic Contrast ratio to desired value.
Colour Temp
Sets the desired colour tone.
Sets the desired picture size from picture zoom menu.
Picture Zoom
Note: Auto (Only available in Scart mode with SCART PIN8 high voltage/low voltage
switching)
HDMI True
Black
While watching from HDMI source, this feature will be visible in the Picture Settings menu.
You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Film Mode
Films are recorded at a different number of frames per second to normal television
programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast
motion scenes clearly.
Skin Tone
Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift
Adjust the desired colour tone.
RGB Gain
You can configure the colour temperature values using the RGB Gain feature.
Reset
Resets the picture settings to factory default settings.(Except Game Mode)
Autoposition
(in PC mode)
Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position (in
PC mode)
This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position (in
PC mode)
This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock (in
PC mode)
Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot
intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase (in PC
mode)
Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you may
see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this item to get a
clear picture by trial and error method.
While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added
to the Picture Settings while in PC mode.
English - 32 -
Sound Menu Contents
Volume
Adjusts the volume level.
Equalizer
Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when
in user mode.
Balance
This setting is used for emphasizing left or right speaker balance.
Headphone
Sets headphone volume.
Sound Mode
You can select a sound mode. (If the selected channel supports).
AVL (Automatic
Volume Limiting)
Function sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
Headphone/Lineout
When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack,
you can select this option as Lineout. If you have connected headphones to the
TV, set this option as Headphone.
Dynamic Bass
Enables or disables the Dynamic Bass.
Surround Sound
Surround sound mode can be changed as On or Off.
(optional)
Digital Out
Sets digital out audio type.
Settings Menu Contents
Conditional Access
Controls conditional access modules when available.
Language
Configures language settings (may change depending on the country selected)
Pre fe r r e d a n d cu r r e n t se tti n g s will be available. Current settings can be
changed only if the broadcaster supports.
Parental
Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust
menu lock, maturity lock(may change depending on the country selected) and
child lock in this menu. You can also set new pin number.
Timers
Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.
Date/Time
Sets date and time.
Sources
Enables or disables selected source options.
English - 33 -
Other Settings: Displays other setting options of the TV set:
Menu Timeout
Changes timeout duration for menu screens.
Scan Encrypted
Channels
When this setting is on, the search process will locate the encrypted channels as well.
Blue Background
Activates or deactivates the blue background system when the signal is weak or absent.
Software Upgrade
To ensure that your TV always has the most up to date firmware.
Application Version
Displays application version.
Hard of Hearing
Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description
Audio description refers to an additional narration track for blind and visually
impaired viewers of visual media, including television and movies. You can use
this feature, only if the broadcaster supports that additional narration track.
Auto TV Off
You can set the timeout value of auto off feature. When the timeout value is reached
and the TV has not been operated for a selected time, the TV will go into standby mode.
Standby Search
(Optional)
If the Standby Search is set to On, when the TV is in standby mode, available
broadcasts will be searched. If the TV locates any new or missing broadcasts, a
menu screen will be displayed, asking you whether or not to execute these changes.
The Channel list will be updated and changed after this process.
Store Mode
If you are displaying the TV in a store, you can activate this mode. Whilst Store
Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Power Up Mode
This setting confrigures the power up mode preference.
Install and Retune Menu Contents
Automatic Channel
Scan (Retune)
(If available)
Displays automatic tuning options. Digital Aerial: Searches and stores aerial
DVB stations. Digital Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue:
Searches and stores analogue stations. Digital Aerial & Analogue: Searches
and stores aerial DVB and analogue stations. Digital Cable & Analogue:
Searches and stores cable DVB and analogue stations.
Manual Channel Scan
This feature can be used for direct broadcast entry.
Network Channel Scan
Searches for the linked channels in the broadcast system.
Analogue Fine Tune
You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not
available if no analogue channels are stored.
First Time Installation
Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.
English - 34 -
General TV Operation
Using the Channel List
The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options.
Configuring Parental Settings
To prohibit viewing of certain programmes, channels
and menus can be locked by using the parental
control system.
To display parental lock menu options, the PIN number
should be entered. The factory default PIN number is
0000. After coding the correct PIN number, parental
settings menu will be displayed.
Menu Lock: Menu lock setting enables or disables
the menu access.
Maturity Lock: When set, this option gets the maturity
information from the broadcast and if this maturity
level is disabled, disables access to the broadcast.
Child Lock: When Child Lock is set, the TV can only
be controlled by the remote control. In this case the
control panel buttons will not work.
Set PIN: Defines a new PIN number.
Note: If the Country option is set to France, you can
use 4725 as the default code.
Electronic Programme Guide (EPG)
Some, but not all channels send information about the
current and next programmes. Press the “
” button to
view the EPG menu.
Up/Down/Left/Right: Navigate EPG.
OK: Displays programme options.
INFO (i): Displays, in detailed, information on the
programme selected.
GREEN: Switches to List Schedule EPG.
YELLOW: Switches to Timeline Schedule EPG.
BLUE: Displays filtering options.
Programme Options
In EPG menu, press the OK button to enter the Event
Options menu.
Select Channel
In EPG menu, using this option, you can switch to the
selected channel.
Set Timer / Delete Timer
After you have selected a programme in the EPG menu,
press the OK button. Select the Set Timer on Event
option and press the OK button. You can set a timer
for future programmes. To cancel an already set timer,
highlight that programme and press the OK button. Then
select “Delete Timer” option. The timer will be cancelled.
Note: It is not possible to record two channels at the
same time.
Software Upgrade
Your TV is capable of finding and updating automatically
via the Aerial/Cable signal or over the Internet.
Software upgrade search via user interface
Simply navigate on your main menu. Choose Settings
and select Other Settings menu. In Other Settings
menu navigate on to the Software for Upgrade item and
press OK button to check for a new software upgrade.
Note : Internet connection is needed. If an internet
connection is not available, try to upgrade via broadcast.
If a new upgrade is found, it starts to download
the upgrade. Press OK to continue with the reboot
operation.
3 AM search and upgrade mode
While the TV is connected to an aerial signal. If Automatic
scanning in the Upgrade Options menu is enabled, the
TV wakes up at 03:00 and searches broadcast channels
for new software upgrades. If new software is found and
downloaded successfully, the next time the TV powers
up , it will have the new software version.
Note: If the TV fails to come on after the upgrade unplug
the TV for 2 minutes and plug in again.
Troubleshooting & Tips
Tv will not turn on
Make sure the power cord is plugged in securely to
wall outlet. The batteries in the remote control may be
exhausted. Press the Power button on the TV.
Poor picture
• Have you selected the correct TV system?
• Low signal level can cause picture distortion.Please
check antenna access.
• Check if you have entered the correct channel
frequency if you have done manual tuning.
• The picture quality may degrade when two devices
are connected to the TV at the same time. In such a
case, disconnect one of the devices.
No picture
• No Picture means that your TV is not receiving a
transmission. Have you selected the correct button on
the remote control? Try once more. Also make sure the
correct input source has been selected.
• Is the antenna connected properly?
• Is the antenna cable damaged?
• Are suitable plugs used to connect the antenna?
• If you are in doubt, consult your dealer.
English - 35 -
No sound
If nothing works..
• Has the TV been set to mute? To cancel mute, press the “
” button, or increase the volume level.
If you have tried the above solutions and none seem
to work, try switching your TV-DVD off and on again.
If this does not work, contact your supplier or TV-DVD
repair technician. Never attempt to repair a defective
TV-DVD yourself.
• Sound is coming from only one speaker. Is the balance set
to one extreme? See Sound Menu section.
Remote control - does not operate
•The batteries may be exhausted. Replace the
bateries.
Input sources - can not be selected
• If you cannot select an input source, it is possible that no
device is connected. if not
• Check the AV cables and connections if you have tried
to connect a device.
The DVD picture quality is poor
1. Make sure the DVD disc surface is not damaged
(no scratches, fingerprints etc.).
2. Clean the DVD disc and try again. See instructions
in “Cleaning Discs” to clean your disc properly.
3. Ensure that the DVD disc is in the loader with the
label facing you when looking at the TV screen.
4. A damp DVD disc or condensation may effect the
equipment. Wait for 1 to 2 hours in Stand-by mode to
dry the equipment.
The Disc does not play
1. No disc in the machine - Place a disc into the loader.
2. Disc is incorrectly loaded - Ensure that the DVD
disc is in the loader with the label facing you when
looking at the TV screen.
3. Wrong type of disc. The DVD player cannot play
CD-ROMS etc.
4. The region code of the DVD disc must match the
player.
Ensure that the DVD disc is in the loader with the label
facing to the front.
Wrong type of disc. The machine cannot play CDROMS with PC-Data.
Wrong OSD language
1. Select the language in the setup menu.
2. The language for the sound or subtitles on a DVD
disc cannot be changed.
3. Multilingual sound and/or subtitles are not recorded
on the DVD disc.
4. Try to change the sound or subtitles using DVD’s
title menu. Some DVD’s do not allow the user to
change these settings without using the disc’s menu.
Angle, Zoom etc. functions do not work
1. These functions are not available on the DVD.
2. Angle can only be changed when the angle symbol
is displayed.
English - 36 -
PC Input Typical Display Modes
AV and HDMI Signal Compatibility
The following table is an illustration of some of the typical video
display modes. Your TV may not support all resolutions. Your TV
supports up to 1920x1080.
Index
Resolution
Source
Frequency
Supported Signals
Available
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
480I, 480P
60Hz
O
6
720x400
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
7
800x600
56 Hz
720P
50Hz,60Hz
O
8
800x600
60 Hz
O
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Side AV
PC/
YPbPr
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
1080I
50Hz,60Hz
1080P
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
HDMI1
HDMI2
24Hz, 25Hz
O
(X: Not Available, O: Available)
In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed
properly. The problem may be an inconsistency with
standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.
). If you do experience such a problem please contact your
dealer and also the manufacturer of the source equipment.
Supported File Formats for USB Mode
Media
Movie
File Extension
Format
Remarks
Video
Audio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
(Maximum resolution/Bit rate etc.)
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Music
Photo
Subtitle
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
.jpg .jpeg
Baseline JPEG
-
max WxH = 15360x8640 4147200bytes
.
Progressive JPEG
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp
-
-
max WxH = 5760x4096 3840000bytes
.sub .srt
-
-
-
English - 37 -
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
1. Switch on the TV.
DVD Mode
Handling Discs
•To keep the disc clean, only handle the disc by its
edge. Do not touch the surface.
•Do not stick paper or tape on the disc.
•If the disc is contaminated with any substance like
glue, remove before using it.
2. Switch to DVD source using the “
button on the remote control.
(SOURCE)”
3. Insert a disc into the loader.
The disc MUST be facing you when looking at the
TV screen.
•Do not expose the disc to direct sunlight or heat
sources such as hot air ducts, or leave it in a car
parked in direct sunlight as the temperature can rise
quickly and damage the disc.
•After playing, store the disc in its case.
Cleaning Discs
•Before playing, clean the disc with a cleaning cloth.
Wipe the disc from the centre out.
•Do not use solvents such as benzine, thinner,
commercially available cleaners or anti-static spray
intended for vinyl LPs.
DVD - Features
•DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG
playback.
•NTSC / PAL playback (according to disc content).
•LPCM audio via coaxial and optical digital audio
outputs (optional).
•Multi-Audio (up to 8) support (according to disc
content).
•Multi-Subtitle (up to 32) support (according to disc
content).
•Multi-Angle (up to 9) support (according to disc
content).
•8 level parental control.
•Fast forward and rewind - 5 different speeds:
2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
•Slow motion playback - 4 different speeds:
1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x forward.
• Frame by frame forward playback.
••Search Mode
Most discs will be automatically loaded and play will
start automatically if the disc does not have any menus
recorded on it.
If play does not start automatically, press the play
button “ ” on the remote control, or the play button
“ / ” on the right side of the TV.
A menu may appear on the TV screen after a few
moments or the film may start immediately after the
Film/TV Company introduction. This will depend on
the disc content and may differ on each disc.
NOTE: Steps 4 and 5 are only available when a
menu is recorded on the disc.
4. Press the navigation buttons “
”,“
” ,“ ” or “
” or the number button/s to select the required title.
5. Press the OK button. The selected item starts to play.
Notes on DVD Playback
a. No sound will be heard during Rapid advance or
Rapid reverse.
b. No sound will be heard during Slow motion play.
c. Reverse Slow motion play is not available.
d. In some cases, the subtitle language will not be
changed immediately to the selected one.
e. When the preferred language will not select, even
after pressing the button several times, it means the
language is not available on the disc.
•Repeat
•Coaxial audio output (optional).
f. When the DVD player is restarted or the disc
is changed, the subtitle selection is automatically
changed back to the initial settings.
•Copied disks may be incompatible.
How to watch a DVD
NOTE: DVD mode cannot be accessed unless a DVD
is inserted or a DVD control button is pressed.
If you switch to another source by pressing “
(SOURCE)”, “
” or P+/P- buttons on the remote
control, DVD playback will be paused automatically.
You should press PLAY and resume the playback
manually when you switch to DVD mode.
g. If a language is selected that is not supported by
the disc, the subtitle language will automatically be
set to the disc’s priority (default) language.
h. Usually a ‘circulation’ will happen while switching
to another language, this means you can cancel the
subtitle by pressing the same button a number of times
until “Subtitle Off” appears on the screen.
English - 38 -
i. When the power is turned on or the disc is removed,
the language heard will be the one selected at the
initial settings.
j. Some DVDs may not contain root and/or title menus.
k. Reverse stepping is not available.
l. For reference: If you attempt to enter a number
greater than the total time of the current title, the
time search box disappears and “Input Invalid
message appears on top-left corner of screen.
”
m. The slide show is disabled when the ZOOM mode
is on.
DVD Mode Configuration
1. While in DVD source, press “
(DISPLAY)” button
to access DVD Setup menu. This is only possible if
there is no playback.
Preferences: These are the DVD mode preferences.
Menu contents are detailed below:
DEFAULT
If you choose RESET and press OK, the factorypresets are loaded. Parental level and parental
password does not change.
DOWNMIX
This mode can be selected when the digital audio
output of the TV is used.
SURROUND
Surround sound output.
STEREO
Two channels stereo.
PARENTAL
Playing some DVDs can be limited depending on the
age of users. The “Parental Control” function allows
playback limitation level to be set by the parent.
Parental Level can be adjusted to one of the eight
levels. Level “8 ADULT” adjustment let you watch
all of the DVD titles ignoring the DVD disc’s parental
level. You can watch the DVD discs, which has the
same or lower parental level than the player’s level
only. Menu contents are detailed below:
PASSWORD
2. This menu is operated using “ ” or “
” or “
” and “
” buttons.
TV Type
TV Type is only available as ‘PAL’. The TV set also
supports NTSC signal; however, the signal will be
converted to PAL when it appears on the screen.
Language Setup
This menu is used for setting language preferences
in DVD mode. Language menu contents are detailed
below:
OSD LANG
You can select the default OSD language of the
player menus
AUDIO
You can select the default audio language if supported
by the DVD disc.
Using this item you can change the current password.
To change the password you will be prompted to
enter your old password. After you have entered
your old password, you can now enter the new 4-digit
password. You can use C key to delete the incorrect
entry.
NOTE: Factory preset of the password is “0000”.
You have to enter XXXX digital password every time
you want to change the parental level. If you forget
your password please contact technical service.
SPDIF OUTPUT
You can set Spdif Output as PCM or RAW. If you select
PCM from SPDIF Output in DVD menu and play DVD
with Dolby audio, you can get audio output with two
channels via the speakers and the SPDIF Out. If you
select RAW from SPDIF Output in DVD menu and
play DVD with Dolby audio, speakers will be muted
and you can get 5+1 Dolby audio via the SPDIF Out.
DISC MENU
You can select the DVD’s disc menu language among
these languages. Disc menu appears in the selected
language, if supported by the DVD disc.
SUBTITLE
You can select the default subtitle language if
supported by the DVD disc.
English - 39 -
General Operation
You can operate DVD, movie CD, music or picture CD’s content by using the proper buttons on your remote control. Below
are main functions of commonly used remote control buttons.
Buttons
DVD Playback
Movie Playback
Picture Playback
Music Playback
Play
Play
Play
Play
Pause
Pause
Pause
Pause
Stop
Stop
Stop
Stop
Shifts the zoomed picture left or right (if available).
/
Highlights a menu item / Shifts the zoomed picture up or down (if available).
/
Rapid advance / Rapid reverse
/
Views the scene from different angles
(if available)
Changes slide effect
(depends on the
content)
X
Displays time / Views main setup menu
INFO (İ)
LANG.
Time counter mode selection (during playback). Press repeatedly to switch between modes.
Auto language
X
MENU
X
Displays TV menu.
OK / SELECT
Enter / View / Play
GREEN
Displays repeat options.
BACK
Returns back to the previous menu (if available).
YELLOW
Goes back to the root folder (if available).
BLUE
RED
Direct selection of scenes or time.
Selects the desired file.
Selects the desired file.
Subtitle on-off. Press repeatedly to
switch between subtitle options.
X
X
X
X
Displays disc
menu
(if available).
Displays disc menu
(if available).
Zooms picture. Press repeatedly to switch between zoom options.
Other Functions – Button Combinations (During playback)
Slow forward.
+
[
+
+
]+
Sets slow forward speed.
+
Sets fast forward speed.
+
Sets fast reverse speed.
Confirms stop command.
(*) You can switch to title by pressing numeric keys directly. You need to press 0 and then digit key to switch
one digit titles (example: to select 5, press 0 and 5).
English - 40 -
DVD Mode supported file formats
Media
Format
File
Extension
.mpg/.dat/.
vob
Movie
.avi
Video
Audio
Supported
(Maximum resolution/Bit rate etc.)
MPEG1
MPEG Layer
1/2/3
MPEG2
MPEG2
XviD/3ivx
PCM/MP3
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
PCM/MP3
Support SP and ASP
PCM
Sample Rate: 8K ~ 48KHz
MPEG 1/2
Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit
Rate: 64K ~ 320Kbps
XviD Version up to:1.1.2
MPEG4
Music
Photo
-
.mp3
Layer 1/2/3 MP3
W x H = 8902 x 8902 up to 77 Megapixel Support format: 444/ 440/ 422/
420/ Grayscale
Baseline JPEG
.jpg
Progressive JPEG
Up to 4 Mega-pixel Support format: 444/
440/ 422/ 420/ Grayscale
.srt
External
Subtitles
Support Text File Format, but do
not support Picture File Format
.smi
.sub
.ssa
.ass
Compatible disc types
Disc Types
(Logos)
Recording
Types
Disc
Size
Max.
Playing
Time
Audio
+
Video
12cm
Single
sided; 240
min.
Double
sided; 480
min.
Characteristics
DVD contains excellent sound
and video due to Dolby Digital
and MPEG-2 System. Various
screen and audio functions can
be easily selected through the on
screen menu.
Audio
12cm
74 min.
An LP is recorded as an analogue
signal with more distortion. CD is
recorded as a digital signal with
better audio quality, less distortion
and less deterioration of audio
quality over time.
Audio
(xxxx.mp3)
12cm
Depends on
MP3 quality
MP3 is recorded as a digital
si gnal w i th better audi o
quality, less distortion and
less deterioration of audio
quality over time.
Video
(still
picture)
12cm
Depends on
JPG
quality
JPEG is recorded as a digital
signal with better picture
quality over time.
For proper operation, only 12 cm discs must be used.
English - 41 -
Table des matières
Consignes de sécurité........................................... 43
Mise en route......................................................... 44
Notifications & Caractéristiques & Accessoires..... 44
DVD - Buttons de commande................................ 45
Télécommande ..................................................... 47
Télécommande - DVD........................................... 48
Connexions (Connections).................................... 49
Installation initiale- Connections USB................... 50
Options et fonctions du menu TV.......................... 52
Fonctionnement général de la TV......................... 55
Mise à jour du logiciel............................................ 55
Résolution des problèmes et astuces................... 55
Modes d’affichage typiques d’une entrée de PC .. 57
Formats de fichier pris en charge pour le mode
USB....................................................................... 57
Compatibilité des signaux AV et HDMI.................. 57
Mode DVD............................................................. 58
Comment regarder un DVD................................... 58
Configuration du mode DVD................................. 59
Fonctionnement général........................................ 61
les formats de fichiers supportés en mode DVD... 62
Types de disques compatibles.............................. 62
Français - 42 -
Consignes de sécurité
En cas de foudre, d'orage, ou de non utilisation
du téléviseur pendant un certain temps (pendant
les vacances par exemple), débranchez
l'appareil du secteur. La prise d’alimentation
est utilisée pour débrancher le téléviseur
de l’alimentation secteur et doit donc rester
facilement opérable.
AVERTISSEMENT
RISQUE D’ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE
D’ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE
COUVERCLE. (OU LE ARRIÈRE).L’ENTRETIEN
DES PIÈCES INTERNES EST INTERDIT AUX
UTILISATEURS. VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN
A UN PERSONNEL QUALIFIE.
Le fait de faire fonctionner votre téléviseur TV
dans des conditions ambiantes extrêmes peut
l’endommager.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle
équilatéral a pour fonction d’alerter l’utilisateur
de la présence d’instructions importantes pour le
bon fonctionnement et l’entretien (maintenance)
dans la documentation fournie avec l’appareil.
Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser
les fonctions y relatives.
Veuillez lire complètement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser.
AVERTISSEMENT: Ne jamais permettre aux
personnes (y compris les enfants) souffrant
de déficiences physiques, sensorielles ou
mentales et / ou manquant de connaissances
appropriées, d’utiliser un appareil électrique
sans être encadrées par une autre personne
responsable de leur sécurité!
•Pour la ventilation, laissez un espace d’au moins 10
cm autour du poste.
•N'obstruez pas les trous de ventilation.
•Évitez de placer le téléviseur sur des pentes ou
surfaces instable, car il pourrait basculer.
•Utilisez cet appareil sous des climats modérés.
•Le cordon d'alimentation doit être facilement
accessible. Évitez de placer le téléviseur ou le
coffre, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon/
prise de raccordement endommagé peut causer un
incendie ou vous infliger une décharge électrique.
Tenez le cordon d'alimentation par la prise, et,
évitez de débrancher le téléviseur en tirant le
cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon/
la prise d’alimentation avec des mains humides,
car cela pourrait causer un court-circuit ou une
commotion électrique. Ne faites jamais de nœud
au niveau du cordon d'alimentation, et ne le liez
pas à d'autres cordes. Si le cordon d'alimentation
est endommagé, il doit être remplacé par un
technicien qualifié.N'utilisez pas cette TV dans un
environnement humide ou mouillé. N'exposez pas la
TV aux liquides. Si un liquide se déverse à l'intérieur
du poste, débranchez-la TV et faites-la vérifier par
un personnel qualifié avant de continuer à l’utiliser.
•N’exposez pas le téléviseur directement à la lumière
solaire ou à des sources de chaleur.
•L’appareil ne doit pas être placé à côté des flammes
nues ou à proximité des sources de grande chaleur
à l'instar d'un radiateur.
•Une pression sonore excessive provenant
des écouteurs et du casque peut provoquer
une perte auditive.
• Assurez-vous qu’aucune source de flamme
vive, telles que des bougies allumées, n'est
placée sur le téléviseur.
•Pour éviter toute blessure, le téléviseur
doit être solidement fixé au mûr conformément aux
instructions d'installation (si l'option est disponible).
•Occasionnellement, quelques pixels non actifs
peuvent apparaître à l’écran comme un point fixe
bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que ceci n’affecte
pas les performances de votre appareil. Veillez
à ne pas rayer l’écran avec les ongles ou autres
objets durs.
• Avant de nettoyer, débranchez le poste TV de la prise
murale. Nettoyez la TV avec un tissu doux et sec.
Avertissement
R i s q u e
d’électrocution.
Risque de blessure grave ou
de mort
Risque de tension dangereuse
Attention
Risque de blessure ou de
dommage matériel
Important !
Mise en marche correcte du
système
Attention
Notes supplémentaires relevées
Maintenance
•
•
Avertissement : Risque d’exposition a la radiation
de classe 1/classe 3b les rayons laser visible et invisible.
Evitez d’ouvrir le téléviseur et fixer directement le rayon.
PRODUIT LASER
DE CLASSE 1
Avertissement : Risque d’électrocution, n’essayez
pas de réparer, assurer ou modifier vous-même ce
téléviseur. Contactez le fabricant, leur agent de service
agréé.
Français - 43 -
Mise en route
Notifications & Caractéristiques & Accessoires
Informations à caractère environnemental
Ce téléviseur est conçu pour consommer moins
d’énergie afin de protéger l’environnement. Pour
réduire effectivement votre consommation électrique,
vous devez suivre les étapes ci-après :
Si vous réglez le mode d'économie d'énergie à Eco,la
TV va passer en mode d'économie d'énergie. Le
mode d'économie d'énergie se trouve au niveau du
sous menu ‘Image‘ dans le menu principal. Sachez
que les réglages de certaines images ne pourront pas
être accessibles pour modification.
Si l’option Image désactivée est sélectionnée, le
message l'écran s’éteindra dans 15 secondes
s’affichera à l’écran. Sélectionnez l’option
CONTINUER et appuyez sur OK pour continuer.
L'écran va immédiatement s'éteindre.
Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le
débrancher du secteur lorsque vous ne vous en
servez pas. Cette bonne pratique vous permet aussi
d’économiser de l’énergie.
Notifications de veille
1) Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée
(par exemple une antenne ou une source HDMI)
pendant 5 minutes, il passe en veille. Au prochain
démarrage, le message suivant s'affichera : “Mode
veille en cas d'absence de signal”. Appuyez sur la
touche OK pour continuer.
•L’arrêt automatique après plus de six heures de
temps
•Arrêt programmé.
•Verrouillage parental
•Coupure du son automatique quand il n’y a aucune
transmission.
•Lecture NTSC.
•AVL (Limitation Automatique du Volume)
•PLL (Recherche de Fréquence).
•Entrée PC.
•Plug&Play (branchement et utilisation instantanée)
pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
•Mode Jeux (en option)
Accessoires inclus.
•Télécommande
•Batteries : 2 x AAA
•Manuel d’utilisation
•Câble de connexion AV latéral
le bouton de contrôle & Fonctionnement de TV
2) Lorsque le téléviseur est resté inactif pendant
un moment, il passe en mode veille. Au prochain
démarrage, le message suivant s'affichera : “Mode
veille en cas d'absence de signal” Appuyez sur
OK pour continuer.
Fonctions
•Téléviseur couleur à avec télécommande.
•TV numérique/par câble entièrement intégrée
(DVB-T/C).
•L e s e n t r é e s H D M I s o n t r é s e r v é e s à u n
périphérique doté d’une prise HDMI.
•Entrée USB.
•Menu de paramétrage OSD.
•Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo,
jeu vidéo, appareil audio, etc.)
•Système de son stéréo.
1.Direction précédente
2. Direction suivante
3. Programme/Volume / AV / Veille sur commande
de sélection
Le commutateur vous permet de contrôler les
fonctions de volume/Programme/Source et activation
du mode veille de votre téléviseur.
Pour ajuster le volume: Augmentez le volume en
appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en
appuyant sur le bouton Bas.
•Télétexte.
•Branchement du casque
•Système d’auto programmation.
•Réglage manuel
Français - 44 -
Pour changer de chaîne: Appuyer sur la partie
centrale du bouton pour faire apparaître à l’écran
les informations sur la canal. Parcourrez les chaînes
mémorisées en appuyant sur le bouton Haut ou Bas
Pour modifier la source :Appuyer deux fois sur
la partie centrale du bouton pour faire apparaître à
l’écran la liste de sources. Parcourrez les sources
disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.
Pour éteindre le téléviseur : Appuyez au milieu
du bouton Bas et maintenez-le enfoncé pendant
quelques secondes jusqu’à ce que le téléviseur passe
en mode Veille.
DVD - Buttons de commande
1. Bouton Lecture / Pause( / )
Permet de lire/faire une pause dans le disque.
Lorsque le menu DVD (menu principal) est
activé, ce bouton fonctionne comme bouton
de sélection (Sélectionne la rubrique mise en
surbrillance dans le menu) si le disque prend en
charge cette fonctionnalité.
2. Bouton Stop / Eject ( / )
Arrête la lecture du disque / éjecte le disque.
3. Chargeur de disques
REMARQUE : Vous ne pouvez pas éjecter le disque à
l’aide de la télécommande. Lors de la lecture d’un fichier, vous
devez appuyer sur la bouton STOP “
/
” du téléviseur
trois fois pour pouvoir éjecter le disque..
1
2
3
Français - 45 -
Insertion des piles dans la télécommande
Soulever le couvercle situé à l’arrière de la
télécommande. Insérer deux piles AAA. S’assurer
Insertion des piles dans la télécommande
Soulever le couvercle situé à l’arrière de la
télécommande. Insérer deux piles AAA. S’assurer
que les extrémités + et – des piles correspondent
dans le compartiment de piles (respecter la
bonne polarité). Replacer le couvercle de la
télécommande.
exceptionnelle de Rovi Corporation. Le désossage ou le
démontage est interdit. »
Informations applicables aux utilisateurs
concernant la mise au rebut de l’ancien appareil
et des piles
[Seulement Union européenne]
Ce symbole indique que l’équipement ne doit pas
être éliminé comme un déchet domestique. Si
vous devez éliminer le poste ou les piles, veuillez
considérer les systèmes ou infrastructures de
collecte pour un recyclage approprié.
Remarque: Le signe Pb qui se trouve au dessus des piles
indique que la batterie en question concerne
du plomb.
Batterie
Branchez le câble d'alimentation
IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu uniquement
pour fonctionner avec une prise de220-240V AC,
50 Hz Après avoir retiré la TV de l’emballage,
attendez un moment pour que la TV atteigne la
température ambiante avant de brancher la TV à la
prise de courant. Branchez le câble d’alimentation
à la prise secteur.
Branchement de l'antenne/Câble
HDMI 1
HDMI 2
Branchez l’antenne ou le câble d’antenne dans la prise
ENTREE (INPUT) à l’arrière de l’appareil.
SPDIF
Coax.OUT
Notification
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE
« Dolby » et le symbole du double D sont des marques
commerciales de Dolby Laboratories.
HDMI, le logo de HDMI et l’Interface des médias
multiples de haute définition sont des appellations ou
des appellations registrées de HDMI Licensing LLC.
Ce produit incorpore la technologie de protection
de copyright qui est protégée par des brevets des
ETATS-UNIS et autres droits de propriété intellectuelle.
L’utilisation de cette technologie doit être autorisée par
Rovi Corporation et est destinée à un usage personnel,
ou dans tous les cas limité, à moins d’une autorisation
Produits
Détails techniques
Emission TV
PAL B/G D/K K
Chaînes réceptives
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Nombre de chaînes
prédéfinies
1000
Indicateur de chaîne
(Channel Indicator)
Affichage à l’écran
Entrée d’antenne RF
75 Ohms (Non équilibré)
Voltage de
fonctionnement
220-240V AC, 50Hz.
Audio
Allemand+Nicam
Puissance De Sortie
Audio (Wrms.) (10%
Thd)
2 x 2,5
Consommation
d’énergie
50W
Poids
4,80
TV Dimensions DxLxH
(sans support)
135 x 563 x 380
TV Dimensions DxLxH
(sans support)
55 x 563 x 345
Affichage
16/9 32”inch
Humidité et
température de
fonctionnement :
5°C de jusqu’à 45°C, %85
humidité max
Français - 46 -
Mise en route
Télécommande
1
/
2
/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SOURCE
PRESETS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
0
Q.
MENU
EXIT
BACK
.
V
P
V
P
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
LANG.
ZOOM
REPEAT
Télétexte
Appuyez sur la touche “ ” pour entrer. Appuyez à
nouveau pour activer le mode Mélanger. Appuyez
une nouvelle fois pour quitter. Suivre les instructions
affichées à l’écran télétexte numérique.
Télétexte numérique (Réservé au RU)
Appuyez sur la touche “
” pour afficher les
informations relatives au télétexte numérique. Utilisez
les touches colorées, les touches du curseur et la
toucheOK La méthode de fonctionnement peut différer
selon le contenu du télétexte numérique. Suivre les
instructions affichées à l’écran télétexte numérique.
Quand le bouton “
” est pressé encore, la TV revient
à la diffusion télévisée.
Veille
Mon bouton 1
Aucune fonction
Egaliseur Réglage mode
Sélection du mode Image
Touches numériques
Liste bouton de chaînes:
Guide Programme Electronique
Menu
Boutons de navigation (Précédent/Suivant/Gauche/
(Droite-Sous-page TXT)
Précédent
Favoris
Augmenter/Diminuer le volume
Info
Aucune fonction
Lecture
Mono-stéréo / Dual I-II / Langue courante (*)
Retour rapide
Touche rouge
Touche verte
Mon bouton 2
Sélection de la Source
Minuteur de mise en veille
Navigateur média
Echanger Chaînes
Télétexte
Q. Menu
OK / Sélectionner / Pause (en mode TXT) / Liste des
chaînes (DTV mode)
Quitter / Retour / Page d’index (en mode TXT)
Taille de l’image
Muet
Programme suivant/précédent
Pause
Stop
Sous-titres
Avance rapide
Touche bleue
38. Touche jaune
Utilisation de Mon bouton 1
Une fois sur une source, une chaîne, ou un lien souhaité,
appuyez sur MON BOUTON 1 pendant cinq secondes,
jusqu’à ce que le message MON BOUTON EST REGLÉ
s’affiche à l’écran. Ce message confirme que l'option
MON BOUTON sélectionnée est à présent associée à
la fonction sélectionnée.
Utilisation de Mon bouton 2
Une fois sur une source, une chaîne, ou un lien souhaité,
appuyez sur MON BOUTON 2 pendant cinq secondes,
jusqu’à ce que le message MON BOUTON EST REGLÉ
s’affiche à l’écran. Ce message confirme que l'option
MON BOUTON sélectionnée est à présent associée à
la fonction sélectionnée.
Français - 47 -
Mise en route
Télécommande - DVD
1. Veille
2. Affichage de l’heure/ le menu DVD
3. Aucune fonction
4. Touches numériques
5. Touche Menu
6. Les boutons de navigation
7. Précédent / Retour
8. Volume haut/bas
9. Info
10. Aucune fonction
11. Lecture
12. De sélection de langue
13. Retour rapide
14. Bouton rouge / zoom
15. Bouton vert / repeat
16. Mode recherche
17. Sélection de Source
18. Aucune fonction
19. Aucune fonction
20. Bouton OK
21. Quitter
22. Pause
23. Stop
24. Sous-titre
25. Avance rapide
26. Bouton Bleu/ titre
27. Bouton Jaune/ racine
REMARQUE : Les touches suivantes de la
télécommande qui sont renseignés par un numéro
ne peut pas être utilisés en mode DVD.
Français - 48 -
Mise en route
Connexions (Connections)
Connecteur
Type
Câbles
Appareil
Péritel
Branchement
(arrière)
VGA
Branchement
(arrière)
AV SUR
CÔTÉ
PC/YPbPr
Audio
Branchement
(côté)
Câble de Connexion
Latérale Audio/Vidéo Câble de connexion
AV (fourni)
(fourni)
HDMI
Branchement
(arrière)
SPDIFF
Branchement
(arrière)
AV SUR
CÔTÉ
AV latéral
Branchement
(côté)
CASQUE
Câble de connexion
AV (fourni)
Casque
Branchement
HEADPHONE
(côté)
YPbPr Vidéo
Branchement
(arrière)
Câble de connexion
YPbPr
USB
Branchement
(côté)
CI
Branchement
CAM
module
(côté)
REMARQUE: Quand vous branchez un périphérique via YPbPR ou l’entrée AV latérale, vous devez utiliser le
branchement des câbles pour activer la connexion Voir l’illustration ci-dessus | Pour activer audio PC, vous devrez
utiliser Les entrées rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni |Si un périphérique externe est branché à l’aide
des prises PÉRITEL, le téléviseur passe automatiquement en mode AV.|Pendant la réception des chaînes DTV (Mpeg 4 H.
264) ou en mode Navigateur multimédia, la sortie ne sera pas disponible à travers la prise péritel. |Lorsque vous utilisez
le kit de montage mural fourni, Il est recommandé de brancher tous vos câbles à l’arrière du téléviseur avant tout montage
mural. |Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT. Consultez le manuel d’instructions
du module pour plus d’informations sur les réglages.
Français - 49 -
Mise en route
Installation initiale- Connections USB
retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN(*),
veuillez sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.
Mise sous/hors tension
Mise sous tension du téléviseur
Branchez le cordon d’alimentation à une prise de 220240V AC, 50 Hz.
Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous
pouvez soit :
Presser le “ ” bouton P+ P- ou un bouton numérique
sur la télécommande.
Appuyez le commutateur de la fonction côté jusqu'à
ce que la TV passe en mode de veille.
Éteindre le téléviseur
Appuyez sur le bouton “ “ de la télécommande ou
sur le commutateur de la fonction de cotés jusqu'à
ce que la TV passe en mode de veille.
Pour éteindre complètement le téléviseur,
débranchez le cordon d’alimentation de la
prise secteur.
Remarque: Lorsque le téléviseur est en mode veille, le voyant
lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options
comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique
ou Minuterie sont actives. La DEL peut également clignoter
lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode de veille.
Première installation
Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la
première fois, le menu de sélection de la langue
apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix et
appuyez sur OK.
Ensuite, l'écran de première installation (FTI) s'affiche.
Réglez vos préférences en utilisant les boutons de
navigation. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur
OK pour continuer.
Vous pouvez activer le mode de mémorisation dans
le menu "Autres paramètres" et les fonctionnalités de
votre téléviseur s'afficheront dans la partie supérieure
de l'écran. Sélectionnez OUI pour continuer.
Si le mode Domicile est sélectionné, le mode de
Mémorisation ne sera plus disponible après la
première installation. Appuyez sur la touche OK pour
continuer.
Installation de l’antenne
Si vous sélectionnez l’option ANTENNE à partir de l’écran
Type de recherche la télévision numérique recherchera
les diffusions terrestres numériques.
REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur la touche MENU
pour annuler.
Appuyez sur le bouton MENU pour quitter la liste des
chaînes et regarder la télé.
(*) LCN est le système du numéro de chaîne logique
qui organise les diffusions disponibles conformément à
la séquence de chaîne reconnaissable (si disponible).
Installation du câble
Si vous sélectionnez l'option CÂBLE et appuyez sur
le bouton OK de la télécommande. Pour continuer,
veuillez sélectionner OUI et appuyez sur OK. Pour
annuler l’opération, sélectionnez NON et appuyez
sur OK. Vous pouvez sélectionner des plages de
fréquence à partir de cet écran.
Entrez la gamme de fréquence manuellement à l’aide
des touches numériques.
Remarque: Le temps de recherche dépendra de la
zone de recherche sélectionnée.
Lecture de média via entrée USB
Vous pouvez connecter des disques durs externes
de 2,5” et 3,5”pouces (disques durs avec câble
d'alimentation externe) ou une carte mémoire à votre
TV via les entrées USB de votre TV.
IMPORTANT ! Sauvegardez vos fichiers avant
d'effectuer tout branchement à la TV. Veuillez
remarquer que la responsabilité du fabricant ne
saurait être engagée en cas de dommage de
fichier ou de perte de données. Certains types de
périphériques USB (à l’exemple des lecteurs MP3)
ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires
USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur.
Pendant le formatage d’un disque dur USB d'une
capacité de 1TO (Tera Octet), il peut arriver que
vous soyez confronté à certains problèmes au cours
du processus de formatage. Évitez de brancher et
de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité.
Ceci peut physiquement endommager le lecteur
USB et surtout le périphérique USB lui-même. Ne
jamais enlever l’USB durant la lecture d’un fichier.
Menu rapide
Le Menu de paramètres rapides vous donne
rapidement accès à certaines options. Il s'agit des
options suivantes: Mode économie d'énergie, Mode
image, Paramètres de l'égaliseur, Favoris et Arrêt
programmé. Appuyez sur la touche MENU R. de
la télécommande pour afficher le menu rapide. Voir
les chapitres suivants pour plus de détails sur les
fonctionnalités énumérées.
Une fois toutes les stations disponibles enregistrées,
la liste des chaînes s’affichera à l’écran. Si les chaînes
Français - 50 -
Menu Navigateur média
Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique, et de film stockés sur un disque USB en connectant ce
dernier à votre téléviseur. Branchez un disque USB à l'une des entrées USB située sur le côté du téléviseur.
En appuyant le bouton MENU lorsque vous êtes encore en mode navigateur média, vous aurez accès aux options
d'image, de son et menus de réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton MENU l'écran disparaîtra. Vous
pouvez régler les préférences de votre navigateur média via votre menu de réglages.
Boucle/Aléatoire Mode d’opération
D é m a rrez l a l ectu re a ve c
et activez
Le téléviseur lit le fichier suivant et boucle
la liste.
Démarrez la lecture avec OK et activez
le même fichier sera lu dans une boucle (répété).
Démarrez la lecture avec OK/
le fichier sera lu de manière aléatoire.
et activez
Français - 51 -
Options et fonctions du menu TV
Contenu du menu Image
Mode
Vous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode
Image peut être réglé sur l’une de ces options: Cinéma , Jeu, Sport, Dynamique etNaturel.
Contraste
Règle les valeurs de l’éclairage et de l’obscurité de l’écran.
Luminosité
Règle la valeur de luminosité de l’écran.
Netteté
Définit la valeur de netteté des objets affichés à l’écran.
Couleur
Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs.
Mode
Économie
d’énergie
Définir le mode Economie d’énergie sur Eco, Image Désactivée, et Désactivé.
Rétro
éclairage (en
option)
Ce paramètre contrôle le niveau de rétro éclairage. La fonction de rétro éclairage sera inactive
si le mode Économie d’énergie est réglé sur Éco. Le mode rétro éclairage ne peut être activé
en mode VGA, mode Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image est défini sur Jeu..
Réduction du
bruit
Si le signal de diffusion est faible et que l’image est bruyante, utilisez la fonctionnalité
réduction du bruit pour réduire l’intensité du bruit.
(Lorsque le mode est dynamique, l'économie d'énergie est automatiquement désactivé.)
Paramètres avancés
Contrast
(Contraste):
Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Température
de couleur
Règle le ton de la couleur désirée.
Réglez la taille des images dans le menu de zoom des images.
Zoom image
Remarque : Auto (Disponible uniquement en mode Scart avec SCART PIN8 commutateur
tension élevée/faible)
HDMI True
Black
Lorsque vous regardez le téléviseur à partir de la source HDMI, cette option est visible
dans le menu Paramètres de l’image. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer
la noirceur de l’image.
Mode Film
Les films sont enregistrés à un nombre d’images par seconde différent des
programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez
des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Couleur de
peau
La fonction skin tone peut être modifiée entre -5 et 5.
Changer de
couleur
Règle le ton de la couleur désirée.
Gain RGB
Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l’aide de la
fonctionnalité Gain RGB.
Réinitialiser
Réinitialise les paramètres d’image aux valeurs par défaut.(sauf en mode Jeu)
Autoposition
(en mode PC)
Optimise automatiquement l’affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.
Position H (en
mode PC)
Cette rubrique change l’image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l’écran.
Français - 52 -
Position V (en mode
PC)
Cet élément déplace l’image verticalement vers le haut ou le bas de l’écran.
Fréquence pilote (en
mode PC)
Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent
comme des lignes verticales dans l’image pour des présentations telles que les feuilles
de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.
Phase (en mode PC)
Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur,
vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l’écran. Dans un tel cas vous pouvez
utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.
En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode
VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.
Contenu du menu Son
Volume
Ajuste le niveau du volume.
Égaliseur
Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne
peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode utilisateur.
Balance
Ce paramètre s’utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche
ou droit.
Casque
Règle le volume du casque.
Mode Son
Vous pouvez sélectionner un mode de son. (Si la chaîne sélectionnée
supporte).
AVL (Limitation
Automatique du
Volume)
Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévue entre les
programmes.
Lorsque vous branchez un amplificateur externe à votre téléviseur en vous
C a s q u e / S o r t i e d e servant de la prise casque, vous pouvez sélectionner cette option en tant que
ligne
Sortie de ligne. Si vous avez branché des casques à votre téléviseur, définissez
cette option en tant que Casque.
Basse dynamique
Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique
Son du casque
(optionnel)
Vous pouvez Activer ou Désactiver le mode Son Surround.
Sortie Digitale
Règle le type de sortie audio numérique.
Contenu du menu Réglages
Accès conditionnel
Contrôle les modules d’accès conditionnel lorsqu’ils sont disponibles.
Langue
Configure les paramètres linguistiques (-peuvent varier en fonction du
pays sélectionné). Les par am èt r es p r é f é r é s e t c e u x e n c o u r s seront
disponibles. Les réglages en cours ne peuvent être modifiés que si le diffuseur
les prend en charge.
Parental
Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle
parental. Vous pouvez facilement régler le verrouillage du menu, le contrôle
parental (peut varier en fonction du pays sélectionné) à partir de ce menu.
Vous pouvez également entrer un nouveau code pin.
Minuteries
Définit la minuterie sommeil pour éteindre le téléviseur après un certain temps. Règle les
minuteries des programmes sélectionnés.
Date / Heure
Sélection de la date et de l’heure.
Sources
Active ou désactive les options sources sélectionnées.
Français - 53 -
Autres réglages: Affiche les autres options de réglage du téléviseur :
Temporisation du
menu
Change la durée de temporisation des écrans de menu.
Recherche chaînes
codées
Lorsque ce paramètre est ACTIVÉ, le processus de recherche localisera également
les chaînes cryptées.
Fond bleu
Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou absent.
Mise à jour du logiciel
Pour garantir que votre TV dispose toujours d’informations actualisées.
Version de
l’application:
Affiche Version de l’application.
Malentendant
Active toute fonctionnalité spéciale envoyé par le diffuseur.
Description Audio
La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée
aux déficients visuels et malentendants. Vous ne pouvez utiliser cette option que
si le diffuseur la prend en charge.
Mise hors tension
automatique du
téléviseur
Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l’option de mise hors tension
automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur
ne fonctionne pas suivant l’heure sélectionnée, il passera en mode de veille.
Recherche en mode
Veille (en option)
Si l'option Recherche en mode de veille est définie sur Activé, lorsque le téléviseur
est en mode de veille, les chaînes disponibles seront recherchées. Si le téléviseur
trouve des chaînes manquantes ou nouvelles, un écran de menu s'affichera, vous
demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces changements. La liste des chaînes
sera mise à jour et modifiée après ce processus.
Mode Magasin
Si vous regardez la télévision dans un magasin, vous pouvez activer ce mode.
Lorsque le mode de mémorisation est activé, certains éléments du menu de la
TV ne peuvent pas être disponibles.
Allumer le mode
Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous
tension. Installation et Réglage Le Contenu du Menu
Balayage de chaîne
automatique
(Nouveau réglage)
(si disponible)
Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique :Recherche
et enregistre les chaînes DVB. Câble numérique :Recherche et enregistre les
chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations
analogiques. Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les
chaînes DVB et analogiques. Câble analogique et numérique : Recherche et
enregistre le câble DVB et analogiques .
Balayage de chaîne
manuel
Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche des chaînes
réseau
Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion.
Réglage fin
(analogique)
Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques.
Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont
mémorisées.
Première installation
Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV
en fonction des réglages de l'entreprise.
Français - 54 -
Fonctionnement général de la TV
Utilisation de la liste de chaînes
Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans
la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste
de chaînes, configurer les favoris ou les stations
actives à inclure dans la liste en utilisant les options
Liste de chaînes.
Configuration des paramètres parentaux
Pour éviter que certains programmes soient regardés,
des chaînes et des menus peuvent être verrouillés
grâce au système de contrôle parental.
Pour afficher les options du menu de verrouillage,
saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en
usine à 0000. Après avoir saisi le code PIN approprié,
le menu Paramètres parentaux s’affichera :
Verrouillage Menu: L'option Verrouillage Menu active
ou désactive l'accès au menu.
Verrouillage Maturité: Après installation, cette
option recherche l’information relative aux émissions
parentales et si ce niveau parental a été inactivé,
l’accès à la diffusion n’est pas activé.
Verrouillage parental: Lorsque l’option Verrouillage
Parental est sélectionnée, le téléviseur peut
uniquement être contrôlé à l’aide de la télécommande.
Dans ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne
fonctionneront pas.
Paramétrage du code PIN: Définit un nouveau
code PIN.
Remarque: Si l'option Pays est définie sur France,
vous pouvez utiliser le code par défaut 4725.
Guide électronique des programmes (EPG)
Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des
informations portant sur l’émission en cours de même que
les prochaines émissions. Appuyez sur le “
” bouton
EPG pour accéder au menu EPG.
HAUT/BAS/GAUCHE/DROIT: Permet de naviguer dans
le menu EPG
OK : Affiche les options de répétition.
INFO (i): Affiche des informations détaillées sur le
programme sélectionné.
VERT : Permet de passer à la Liste des Programmes du
menu EPG.
JAUNE: Permet de passer à la Chronologie des
Programmes du menu EPG.
Sélectionner une chaîne
Grâce au menu EPG vous pouvez passer à la chaîne
sélectionnée.
Régler la minuterie / Supprimer la minuterie
Une fois un programme sélectionné dans le menu EPG
appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l’option “Régler
la minuterie sur Événement ” et appuyez sur la touche
OK. Vous avez la possibilité de définir une minuterie
pour les programmes à venir Pour annuler une minuterie
existante, sélectionnez le programme en question et
appuyez sur la touche OK. Sélectionnez ensuite l’option
“Supprimer la minuterie”. La minuterie sera annulée.
Remarque: Il est impossible d'enregistrer deux chaînes
en même temps.
Mise à jour du logiciel
Votre TV peut grâce à l'antenne ou au câble ou Internet
rechercher et effectuer les mises à jour automatiques.
Recherche de mise à jour de logiciels à travers
l’interface utilisateur
Parcourrez simplement le menu principal. Choisissez
Paramètres et sélectionnez le menu Autres
paramètres. Dans le menu Autres paramètres ,
sélectionnez l’élément Mise à jour de logiciel et
appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le menu Options
de mise à jour Remarque: Une connexion Internet
est nécessaire. En cas d'échec de connexion Internet,
essayez une mise à jour via la diffusion. Si une mise à
jour est disponible, il commence à la télécharger.
Appuyez sur OK pour poursuivre l’opération de
redémarrage.
3 Recherche et mode de mise à jour
Lorsque la TV reçoit le signal de l'antenne. Si l’option
Recherche automatique du menu Options de mise à
jour est active, le téléviseur se met automatiquement
en marche à 3 heures du matin et lance la recherche
de chaînes de diffusion pour la mise à jour du nouveau
logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé
avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec
la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.
Remarque : Si la TV ne s'allume pas après la mise
à jour, débranchez la pour 2 minutes avant de la
débrancher.
Résolution des problèmes et astuces
BLEU :Affiche les options de filtre.
La TV va s'allumer
Options du programme
Veillez à ce que le câble d’alimentation soit branché
en toute sécurité dans la prise murale. Les piles qui
se trouvent dans la télécommande peuvent être
déchargées. Appuyez sur l’interrupteur du téléviseur ou.
Dans le menuEPG appuyez sur la touche OK pour
accéder au menu Options de l’événement .
Français - 55 -
Mauvaise qualité d’image
• Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?
• Un signal faible pourrait déformer l'image. Veuillez
vérifier le point d'accès de l'antenne.
• Si vous avez effectuez un réglage manuel, vérifiez
que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
• La qualité d’image peut se dégrader lorsque deux
périphériques sont connectés au téléviseur en
même temps. Dans un tel cas, déconnectez l’un des
appareils.
Pas d’image
• Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit
aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les boutons
appropriés de la télécommande? Essayez une nouvelle
fois. Assurez-vous également que la bonne source
d’entrée a été sélectionnée.
• Est-ce que l’antenne est correctement branchée ?
Le disque ne se met pas en marche
• Est-ce que le câble d’antenne est endommagé ?
1. Sélectionnez la langue dans le menu réglage.
• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher
l’antenne?
• En cas d’incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur.
Pas de son
•Est-ce que le téléviseur est réglé pour couper le
son? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur
le bouton " ", ou augmenter le volume.
•Le son sort d’un seul haut-parleur. Est-ce que la
balance est à l’extrémité d’une direction ? Consultez
le menu Son.
1. ll n’y a pas de disque dans l’appareil - Introduisez
un disque dans le chargeur.
2. Le disque est mal installé.- Assurez-vous que
le disque DVD est bien placé dans le chargeur de
disque avec l’étiquette face à vous regardant l’écran
du téléviseur.
3. Ce n’est pas le bon type de disque. Le lecteur DVD
ne peut pas lire.
4. Le code régional du DVD doit correspondre à celui
du lecteur.
Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans
le chargeur de disque avec l’étiquette vers le haut.
Ce n’est pas le bon type de disque. L’appareil ne peut
pas lire les disques CD-ROM, etc.
Langue OSD incorrecte
2. La langue audio ou de sous-titre du DVD ne peut
être change
3. Le son et / ou le sous-titre multilingue n’ont pas été
enregistrés sur le DVD.
4. Essayez de changer le son ou sous-titre en
utilisant les menus de titre des DVD. Certains DVD ne
permettent pas à l’utilisateur de modifier ces réglages
sans utiliser le menu du disque.
Angle, Zoom, etc. fonctions ne fonctionnent
pas
La télécommande - ne fonctionne pas
1. Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le DVD.
•Les piles peuvent être déchargées. Remplacez
les piles.
2. L’angle ne peut être modifié que si le symbole
d’angle est affiché.
Les sources d’entrée - ne peuvent pas être
sélectionnées.
Rien ne fonctionne..
• Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d’entrée,
il est possible qu’aucun périphérique ne soit connecté.
• Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez
essayé de brancher un appareil.
La qualité DVD d’image est mauvaise
Si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus
et qu’aucune ne marche, essayez d’éteindre le TVDVD et de le rallumer. Ci cela ne marche toujours
pas, contactez votre fournisseur ou technicien de
réparation pour lecteurs TV-DVD. Ne tentez jamais de
réparer vous-même un TV-DVD défectueux.
1. Assurez-vous que la surface du disque DVD n’est
pas endommagée (rayures, traces de doigts, etc.)
2. Nettoyez le disque DVD et essayez de nouveau.
Reportez-vous aux instructions dans Nettoyer les
disques pour nettoyer le disque correctement.
3. Assurez-vous que le disque DVD est bien placé
dans le chargeur de disque avec l’étiquette face à
vous regardant l’écran du téléviseur.
4. Un disque DVD humide ou de la condensation
risque de nuire à l’appareil. Wait for 1 to 2 hours in
Stand-by mode to dry the equipment.
Français - 56 -
Modes d’affichage typiques d’une entrée de PC
Compatibilité des signaux AV et HDMI
Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes
d’affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre
en charge toutes les résolutions. Votre téléviseur prend en charge
jusqu’à 1920x1080.
Source
Signaux pris en charge
Disponible
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
Sommaire
Résolution
Fréquence
RGB 50
O
1
640x350p
60 Hz
RGB 60
O
2
640x400p
60 Hz
PAL 50/60
O
3
1024x768
60 Hz
NTSC 60
O
4
1280x768
60 Hz
480I, 480P
60Hz
O
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
7
800x600
56 Hz
720P
50Hz,60Hz
O
8
800x600
60 Hz
1080I
50Hz,60Hz
O
9
1024x768
60 Hz
1080P
50Hz,60Hz
O
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
AV
latéral
PC/
YPbPr
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
1280x1024
60 Hz
720P
50Hz,60Hz
O
14
1280x960
60 Hz
1080I
50Hz,60Hz
O
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
13
HDMI1
HDMI2
24Hz,
25Hz
1080P
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Non disponible, O: Disponible)
Dans certains cas, un signal sur l’écran du téléviseur LCD peut
ne pas s’afficher correctement. Le problème peut être une
incompatibilité avec les normes de l’équipement source (DVD,
décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez
contacter votre fournisseur et le fabricant de l’appareil source.
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB
Média
Film
Extension de
fichier
Format
Remarques
Vidéo
Audio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
(Résolution maximale/Débit binaire, etc.)
MPEG2
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Musique
Photo
Sous-titre
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
32KHz ~ 48KHz(Taux d’échantillonnage)
.jpg .jpeg
JPEG de base
-
max WxH = 15360x8640 4147200bytes
.
JPEG Progressif
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp
-
-
max WxH = 5760x4096 3840000bytes
.sub .srt
-
-
-
Français - 57 -
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
Comment regarder un DVD
Mode DVD
Manipuler vos disques
•Pour garder le disque propre, tenez-le par ses bords.
Ne touchez pas la surface.
•Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur
le disque.
•Si le disque est sali par n’importe quelle substance,
par ex. de la colle, enlevez-la avant de l’utiliser.
•N’exposez pas le disque directement à la lumière
solaire ou à des sources de chaleur telles que les
conduits d’air chaud et ne le laissez pas dans une
voiture garée en plein soleil, où la température peut
monter rapidement et endommager le disque.
•Après usage, rangez le disque dans son boîtier.
Nettoyez les disques
•Avant usage, nettoyez le disque avec un chiffon.
Frottez le disque du centre vers le bord.
REMARQUE : Le mode DVD ne peuvent pas être
ouvert à moins qu’un DVD soit inséré ou un bouton de
commande de DVD pressé.
Si vous passez à une autre source en appuyant
sur “
(SOURCE)”, “
” ou en vous servant des
boutons P+/P- de la télécommande, la lecture du
DVD s’arrête automatiquement. Vous devez appuyer
sur PLAY et reprendre manuellement la lecture
lorsque vous repassez au mode DVD.
1. Allumer le téléviseur
2. Passer en source DVD en utilisant le bouton “
(SOURCE)” de la télécommande
3. Introduisez un disque dans le chargeur.
Le disque doit être face à vous regardant l’écran du
téléviseur.
•N’utilisez pas de solvants tel que le benzine ou les
diluants, ni les produits nettoyants disponibles dans
le commerce et les atomiseurs antistatiques prévus
pour les disques vinyle.
DVD - Fonctions
•Lecture DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG
/ MPEG.
•Lecture NTSC/PAL (selon le contenu du disque).
•LPCM par sorties audio coaxiales et optiques
numériques (optionnelle).
•Prise en charge Multi-audio (jusqu’à 8) (selon le
contenu du disque)
•Support Multi-sous-titrage (jusqu’à 32) (selon le
contenu du disque)
•Support Multi-angle (jusqu’à 9) (selon le contenu
du disque).
•Contrôle parental à 8 niveaux.
Le disque est chargé automatiquement et la lecture
commence si le disque ne comporte pas de menus.
Si lecture ne démarre pas automatiquement
“ ” de la télécommande, ou le bouton lecture “
/ ” sur le côté droit du téléviseur. Il est possible
qu’un menu apparaisse sur l’écran du téléviseur
après quelques instants, ou que le film commence
immédiatement après la présentation de la compagnie
cinématographique/TV. Cela dépendra du contenu
du disque et peut changer d’après chaque disque.
•Lecture rapide avant et arrière dans 5 vitesses
différentes: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
REMARQUE : Les étapes 4 et 5 ne sont possibles
que si le disque comporte un menu.
•Lecture au ralenti dans 4 vitesses différentes:
1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x avant.
4. Appuyez les touches de navigation, “
”,“
” ,“ ”
ou “ ” ou sur les boutons numériques a fin de sélectionner
le titre désiré.
•Lecture avant image par image
•Mode recherche
5. Pressez bouton OK. La rubrique sélectionnéecommence
à être lue.
•Répétition
•Coaxial audio output (optional).
•Les disques copiés peuvent être incompatibles.
Remarques sur la lecture DVD
a. Le son disparaît pendant l’Avance/Retour Rapide.
b. Vous n’entendrez aucun son lors du ralenti.
c. La lecture ralentie en arrière n’est pas disponible.
d. Dans certains cas, la langue du sous-titrage ne
change pas immédiatement en fonction de la langue
sélectionnée.
Français - 58 -
e. Quand la langue préférée n’est pas sélectionnée
même après avoir pressé plusieurs fois le bouton,
ceci signifie que la langue n’est pas disponible sur
le disque.
Configuration de la langue
f. Quand le lecteur est remis en marche ou quand le
disque est changé, la sélection du sous-titrage change
automatiquement vers les paramètres initiaux..
LANGUE OSD
g. Si une langue sélectionnée, n’est pas acceptée
par le disque, la langue du sous-titrage sera
automatiquement la langue prioritaire (par défaut)
du disque.
h. Une ‘circulation’ se produit quand vous changez
vers une autre langue. Vous pouvez annuler le soustitre en pressant la même touche plusieurs fois jusqu’à
ce que “Sous-titre désactivé” (Subtitle Off) soit affiché
sur l’écran.
i. Quand vous mettez en marche le lecteur ou quand
vous changez le disque, la langue que vous entendez
est celle sélectionnée lors du réglage initial.
j. Certains DVD n’ont pas de menu et/ou titre principal.
k. La lecture en arrière n’est pas disponible
l. Si vous essayez d’introduire un chiffre supérieur
au temps total du titre actuel, la boîte de recherche
temporelle disparaît et le message
apparaît sur l’écran.
“Input Invalid”
m. La présentation de diapositives n’est pas
disponible quand le mode ZOOM est activé.
Configuration du mode DVD
1. En source DVD , appuyez sur la touche “
(DISPLAY)” pour accéder à au menu DVD de
configuration. Ceci n’est possible que s’il n’y a aucune
lecture.
Ce menu s’utilise pour régler préférences linguistiques
en mode DVD. Le contenu du menu Langue sont
données ci-dessous :
Vous pouvez sélectionner la langue OSD par défaut
des menus du lecteur.
AUDIO
Vous pouvez choisir la langue audio par défaut si cette
fonction est permise par le disque DVD.
MENU DU DISQUE
Vous pouvez sélectionner la langue du menu du
disque DVD parmi ces langues. Le menu du disque
apparaît dans la langue sélectionnée, si acceptée
par le disque DVD.
SOUS-TITRE
Vous pouvez sélectionner la langue du sous-titre par
défaut si acceptée par le disque DVD.
Preferences: Ceux-ci sont les préférences du mode
DVD. Le contenu du menu sont données ci-dessous :
PAR DEFAUT
Si vous sélectionnez Reset puis appuyez sur le bouton
OK, les paramètres initiaux du lecteur sont chargés.
Le niveau parental et le mot de passe parental ne
changent pas.
DOWNMIX Ce mode peut être sélectionné quand la sortie audio
digitale de la TV est utilisée.
SURROUND
Sortie de son surround.
STEREO
Deux chaînes stéréo.
PARENTAL
2. Ce menu esr utilisé les boutons “ ” ou “
” ou “
” et “
”.
Type de TV
Le type de TV est uniquement disponible en tant que
“PAL”. Le poste de télévision prend le signal NTSC
en charge aussi; cependant le signal est convertit en
PAL lors qu’il apparaît sur l’écran.
La lecture de certains DVD peut être limitée selon
l’âge de l’utilisateur. La fonction « Contrôle Parental
» permet de régler le niveau limite de la lecture par
les parents. Le niveau parental peut être réglé entre
le niveau un et huit. Le niveau « 8 ADULTES » vous
permet de voir tous les titres DVD en ignorant le
niveau de contrôle parental du disque DVD. Vous ne
pouvez visionner que les disques DVD ayant le même
niveau de contrôle parental ou un niveau inférieur à
celui du lecteur. Le contenu du menu sont données
ci-dessous :
Français - 59 -
MOT DE PASSE
En utilisant cette rubrique vous pouvez changer le
mot de passe actuel. Pour changer le mot de passe
vous devez introduire l’ancien mot de passe. Après
avoir introduit l’ancien mot de passe, vous pouvez
introduire le nouveau mot de passe de 4 caractères.
Vous pouvez utiliser la touche C pour effacer une
entrée erronée.
REMARQUE : «0000» est le réglage par défaut
du mot de passe. Vous devez entrer le mot de passe
numérique XXXX à chaque fois que vous voulez
changer le niveau de contrôle parental. Si vous
oubliez votre mot de passe, contactez un technicien
de service.
Sortie SPDIF
Vous pouvez régler la sortie Spdif en tant que PCM
ou RAW. Si vous sélectionnez l’option PCM à partir
de la sortie SPDIF dans le menu DVD et lisez l’option
DVD avec Dolby audio, vous pouvez obtenir la sortie
audio avec deux chaînes à travers les haut-parleurs
et la sortie SPDIF. Si vous sélectionnez l’option RAW
à partir de la sortie SPDIF dans le menu DVD et lisez
l’option DVD avec Dolby audio, les haut-parleurs
seront coupés et vous pouvez obtenir la sortie audio
5+1 Dolby avec deux chaînes à travers les hautparleurs et la sortie SPDIF.
.
Français - 60 -
Fonctionnement général
Vous pouvez lire le contenu des DVD et CD de film, musique ou image en vous servant des touches appropriées qui se trouvent
sur votre télécommande. Les fonctions principales ci-après sont celles des touches de télécommande communément utilisées.
Boutons
Lecture DVD
Lecture Film
Lecture de l’image
Lecture de la musique
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture
Pause
Pause
Pause
Pause
Stop
Stop
Stop
Stop
Déplace l’image zoomée à gauche ou à droite (si disponible).
/
/
Sélectionne la rubrique de menu / Déplace l’image zoomée vers le haut ou vers le bas (si
disponible).
Avance Rapide / retour rapide
/
Présente l’image à partir de différents
angles (si disponible)
Change l’effet du
curseur (en fonction
du contenu)
X
Affiche le temps / présente le menu de configuration principal
INFO (İ)
Sélection du mode Chronoscope (pendant la lecture). Appuyez continuellement pour passer d’un
mode à l’autre.
Auto langue
LANG.
X
OK / SELECT
Entrée / Affichage / Lecture
VERTE
Affiche les options de répétition.
BACK
Retour au menu précédent (si disponible)
Retour au dossier racine (si disponible)
JAUNE
BLEUE
Sélection directe des scènes ou du
temps.
Sélectionne le fichier
souhaité.
Sélectionne le fichier souhaité.
Sous-titre Marche-Arrêt Appuyez
continuellement pour passer d’une
option de sous-titre à l’autre.
X
X
X
X
Affiche le
menu du
disque
(si disponible).
ROUGE
Affiche le menu du
disque
(si disponible).
Agrandit l’image. Appuyez continuellement pour passer d’une option de zoom à l’autre.
Autres fonctions – combinaisons de touches (Lors de la lecture)
Ralenti avant
+
(
+
)+
Ralenti la vitesse avant
+
Avance de vitesse rapide
+
Avance rapide de vitesse inverse
+
X
Affiche le menu du téléviseur.
MENU
Confirmation de la touche Stop
Français - 61 -
(*) Vous pouvez passer au titre
en appuyant directement sur les
touches numériques. Vous devez
appuyer sur 0, puis sur une autre
touche numérique pour obtenir le
numéro souhaité (exemple: pour
sélectionner 5, appuyez sur 0 et 5.)
les formats de fichiers supportés en mode DVD
Média
.mpg/.dat/.
vob
Film
.avi
Compatibles
Format
Extension
de fichier
Vidéo
Audio
(Résolution maximale/Débit
binaire, etc.)
MPEG1
MPEG Layer
1/2/3
MPEG2
MPEG2
XviD/3ivx
PCM/MP3
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
PCM/MP3
Prend en charge SP et ASP
PCM
Fréquence de test: 8K ~ 48KHz
MPEG 1/2
Fréquence de test: 8K ~
48KHz, Débit binaire: 64K ~
320Kbps
Version XviD jusqu’à :1.1.2
MPEG4
Musique
Photo
-
.mp3
Layer 1/2/3 MP3
W x H = 8902 x 8902 jusqu’à 77
Mega-pixel Format soutien:444/
440/ 422/ 420/ Echelle de gris
JPEG de base
.jpg
JPEG Progressif
Up to 4 Mega-pixel Support format:
444/ 440/ 422/ 420/ Echelle de gris
.srt
Support Text File Format, but
do not support Picture File
Format
.smi
Photo
.sub
.ssa
.ass
Types de disques compatibles
Disc Types
(Logos)
Types
d’enregistrements
Dimension
du disque
Audio
+
Video
12cm
Durée de
Lecture Max.
Simple
face ; 240
min.
Double
face; 480
min.
Caractéristiques
Un DVD contient des données audio
et vidéo d’excellente qualité grâce aux
systèmes Dolby Digital et MPEG-2.
Le menu affiché à l’écran permet
de sélectionner facilement diverses
fonctions audio et options d’affichage.
Audio
12cm
74 min.
An LP is recorded as an analogue
signal with more distortion. Un CD est
enregistré sous la forme d’un signal
numérique offrant une meilleure
qualité de son, moins de distorsion
et une meilleure durabilité de la
qualité audio.
Audio
(xxxx.mp3)
12cm
Dépend de
la qualité
des fichiers
MP3.
Un MP3 est enregistré sous la
forme d’un signal numérique offrant
une meilleure qualité de son, moins
de distorsion et une meilleure
durabilité de la qualité audio.
Video
(still picture)
12cm
Dépend de
la qualité
des fichiers
JPG
Les JPEG sont enregistrés sous
la forme d’un signal numérique
offrant une meilleure durabilité de
la qualité d’image.
Pour que l’appareil fonctionne correctement, utiliser uniquement les disques de 12 cm.
Français - 62 -
A
Product Fiche
B
Comercial Brand: SALORA
C
Product No.
10084862
D
Model No.
24LED8105CD
E
Energy efficiency class
F
J
Visible screen size
(diagonal, approx.) (inch/cm)
On mode average power
consumption (Watt)
Annual energy consumption
(kWh/annum)
Standby power consumption
(Watt)
Off mode power consumption
(Watt)
K
Display resolution (px)
G
H
I
A
24 inches
61 cm
25
36
0,5
0
1366 x 768
F
Visible screen size
(diagonal, approx.) (inch/cm)
Sichtbare Bildschirmgröße
Produkt-Datenblatt
Markenzeichen
Produkt-Nr.
Modell-Nr.
Energieeffizienzklasse
(diagonal,ca.) (Zoll /cm)
Deutsch

 :



(/)()

  
   
 
 
 
 
    (,.) ( /c )

Viditelná velikost obrazovky
Produktový list
Znaka výrobce
íslo produktu
Model .
Energetická tída
(úhlopíka,pøibl.)(palc /cm)
eština
Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.)
Produktoplysningsskema
Varemærke
Produktnr.
Model nr.
Energieffektivitetsklasse
(HK/cm)
Dansk
Näkyvän kuvaruudun koko
Tuote fiche
Kaupallinen merkki
Tuote nro.
Malli nro.
Virran tehokkuusluokka
(diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm)
Suomi
Taille d'écran visible (diagonale,approx.)
Fiche du produit
Marque commerciale
Produit N°
Modèle N°
(pouces/cm)
Français
Classe d'efficacité énergétique
Vidljiva veliina ekrana
SAŽETAK PROIZVODA
Trgovaka marka
Br. proizvoda
Br. modela
Klasa energetske uinkovitosti
(dijagonalna,približno) (ina/cm)
Hrvatski
Zichtbare schermgrootte
Commercieel merk.
Productnr.
Modelnr.
Energie efficiëntie klasse
(diagonaal,ca.) (inches/cm)
Nederlands Productfiche
Tamaño de pantalla visible
Ficha del Producto
Marca Comercial
Nº de Producto
Nº de Modelo
Clasificación Energética
(diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Español
Synlig skärmstorlek
Produktspecifikation
Varumärke
Produktnr.
Modellnr.
Energiklass
(diagonal,ungefärlig) (tum/cm)
Svenska
Dimensioni visibili dello schermo
Scheda prodotto
Marchio commerciale
Numero prodotto Numero modello
Classe di efficienza energetica
(diagonale,circa)(pollici/cm)
Italiano
Widoczny obraz ekranu
KARTA PRODUKTU
Marka produktu
Nr produktu
Nr modelu
Polski
Klasa efektywnoci energetycznej (przektna,około)(cali/cm)
Látható képtartomány (diagonális,kb.)
Termékismertet adatlap
Kereskedelmi márka
Termékszám
Modellszám
Energiahatékonysági osztály
(inches/cm)
Magyar
Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.)
Produktinformasjon
Kommersiell merkevare Produkt nr.
Modell nr.
Energieffektivitet klasse
(tommer/cm)
Norsk
Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.)
Ficha do produto
Marca Comercial
Produto Nº
Modelo Nº
Classificação eficiência energética (polegadas/cm)
Português
Dimensiunea ecranului vizibil
Fi produs
Marc comercial
Nr. Produs
Nr. Model
Clasa de eficien energetic
(diagonal, aprox. ) (inch/cm)
Român
English

A
B
C
D
E
Product Fiche
Commercial Brand
Product No.
Model No.
Energy efficiency class
 
 
 
    
 
   (
, ) (/)
   (
,)(/ )
   
 
 .
 .
    (, ) (/cm)
  
   (,
 


 
) (/cm)
  
Veliina vidljivog ekrana (dijagonala,
Tehnike odlike
Komercijalna marka
Proizvod br.
Model br.
Klasa energetske efikasnosti
tokom) (ina/cm)
Srpski
Viditená vekos obrazovky
Produktový list
Znaka výrobcu
íslo produktu
Model .
Energetická trieda
(uhloprieka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenina
Vidna velikost zaslona (diagonala,
Komercialna znamka
Št. zdelka
Št. Modela
Razred energetske uinkovitosti
pribl.) (palcev/cm)
Slovenšina Opis izdelka
  η (ιι,
 
ι 
. 
. 
η ι η .) (/cm)
Ev
Vidljiva veliina ekrana (diagonala,
Tehniki podaci
Komercijalna marka
Produkt br.
Model br.
Klasa energetske efikasnosti
približno.) (ina/cm)
Bosanski
 
 
 '
 '
  
(/)(,)   

Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklk.)
(inç/cm)
Ürün fii
Ticari Marka
Ürün No.
Model No.
Enerji verimlilii sınıfı
Türkçe
Madhësia e ekranit të dukshëm
Të dhënat e produktit
Marka tregtare
Nr. i produktit.
Nr. i modelit.
Klasa e eficiencës së energjisë
(diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Shqip
Matomas ekrano dydis (strižain,
Gaminio etiket
Gamintojas
Gaminio Nr.
Modelio Nr.
Energetinio efektyvumo klas
approx.) (coli/cm)
Lietuvi
Ekrna izmrs (pa diognli, apmçram)
Produkta apraksts
Marka
Produkta nr.
Modea nr.
Energoefektivittes klase
(collas/cm)
Latviešu
Vaadatava ekraani suurus (diagonaal,
TOOTEKIRJELDUS
Tootja firma
Toote nr.
Mudeli nr.
Energiaklass
umbes) (tolli/cm)
Eesti
/) (,)





(


 
    
 
 
Français - 63 -
 
English
Deutsch


eština
G
On mode average
power consumption (Watt)
Durchschnittlicher Stromverbrauch im
eingeschaltetem Zustand (Watt)
H
Annual energy consumption
(kWh/annum)
Jährlicher Energieverbrauch
(kWh/Jahr)
Standby-Stromverbrauch (Watt)
J
Off mode power consumption
(Watt)
Stromverbrauch im ausgeschaltetem
Zustand (Watt)
()
   
  (Watt)
Prmrná spoteba elektrické energie v
zapnutém režimu (Watt)
Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand
(Watt)
Päällä-tilan keskimääräinen virrankulutus
(Wattia)
Consommation énergétique moyenne en
mode "marche" (Watt)
Prosjena potrošnja el. energije kada je
proizvod ukljuen (Watta)
(/)
  
 (kWh/)
Roní spoteba energie
(kWh/Roní)
()
   
   (Watt)
Spoteba elektrické energie v
pohotovostním režimu (Watt)
()
()
   
 
  (Watt)
 ()
Spoteba elektrické energie ve
vypnutém režimu (Watt)
Rozlišení displeje (px)
Strømforbrug (standby)(Watt)
Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)
Vakiovirran kulutus (Wattia)
Consommation d'énergie en veille
(Watt)
Potrošnja el. energije u modu
pripravnosti (Watta)
Pois-tilan virrankulutus (Wattia)
Näytön erottelukyky (pikselia)
Consommation d'énergie en mode
"arrêt" (Watt)
Résolution de l'écran (px)
Potrošnja el. energije kada je proizvod
iskljuen (Watta)
Rezolucija zaslona (piksela)
Stand-by stroomverbruik (Watt)
Consumo en modo en espera (Vatio)
Uit-modus stroomverbruik (Watt)
Consumo eléctrico modo apagado
(Vatio)
Resolución de pantalla (px)
Strömkonsumtion i viloläge (Watt)
Consumo di corrente in modalità
standby (Watt)
rednie zuycie energii w trybie
oczekiwania (Watów)
Energiafogyasztás standby
üzemmódban (Watt)
Strömkonsumtion i AV-läge (Watt)
Skärmupplösning (pixlar)
Consumo di corrente da spenta (Watt) Risoluzione del display (px)
Zuycie energii w trybie wyłczonym
(Watów)
Rozdzielczo obrazu (pikseli)
Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (Watt)
Képernyfelbontás (px)
Årligt energiforbrug (kWh/Årligt)
Vuosittainen sähkönkulutu
(kWh/Vuosittainen)
Consommation énergétique
annuelle (kWh/annuel)
Français
Godišnja potrošnja el. Energije
(kWh/Godišnja)
Hrvatski
Jaarlijks
Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt) energieverbruik(kWh/Jaarlijks )
Nederlands
Consumo eléctrico medio, en
Consumo eléctrico anual
funcionamiento (Vatio)
(kWh/anual)
Español
Energikonsumtion per år
Strömkonsumtion i PÅ-läge (Watt)
(kWh/Årlig)
Svenska
Consumo di corrente medio da accesa
Consumo annuale di energia
(Watt)
(kWh/annuo)
Italiano
rednie zuycie energii w trybie włczonym Roczne zuycie energii
(Watów)
(kWh/Roczne)
Polski
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott
üzemmódban (Watt)
Éves energiafogyasztás (kWh/Éves)
Magyar
Påmodus gjennomsnittlig strømforbruk
(Watt)
Årlig strømforbruk (kWh/Årlig)
Norsk
Consumo annual energia
Consumo energia em modo médio (Watt)
(kWh/anual)
Português
Consum anual de energie
Consum electric mediu în modul pornit (Wai) (kWh/anual)
Român
    
  
 ()
(/)

    
  
(kWh/)
  ()
  
 (kWh/)
     
   
 
 (kWh/)
   ()
Godišnja potrošnja energije
Prosena potrošnja kada je ukljueni (Vati) (kWh/Godišnja)
Srpski
Priemerná spotreba elektrickej energie v
Roná spotreba energie
zapnutom režime (Wattov)
(kWh/Roná)
Slovenina
Poraba elektrine energije v povprenem
Letna poraba energije (kWh/Letna)
Slovenšina nainu (Wattov)
  ε ευ
  εε
(Watt)
(kWh/)
Ev
Godišnja potrošnja energije
Prosjena potrošnja kada je ukljuen (Watt) (kWh/Godišnja)
Bosanski
()(    
(/")  

Dansk
Suomi
I
Standby power consumption
(Watt)
Hvilemodus strømforbruk (Watt)
Consumo energia em stand-by (Watt)
Consum electric în stare de repaus
(Wai)
    
()
    
()
Shqip
Lietuvi
Latviešu
Keskmine energiakulu töörežiimil (Vatti)
Eesti

()
Display-Auflösung (px)
Skærmopløsning (px)
Schermresolutie (px)
Skjermoppløsning (piksel)
Resolução do visor (pixel)
   ()
   
 ()
Rezoluia ecranului (pixeli)
 
()
 
()
  
    () ()
      
 ()
()
Potrošnja tokom mirovanja (Vati)
Spotreba elektrickej energie v
pohotovostnom režime (Wattov)
Poraba energije v stanju pripravljenosti
(Wattov)
 ε  
(Watt)
Potrošnja kada je iskljueni (Vati)
Spotreba elektrickej energie vo
vypnutom režime (Wattov)
Poraba energije nainu izklopa
(Wattov)
 ε ε
εε (Watt)
Potrošnja tokom mirovanja (Watt)
()   
Bekleme durumunda enerji tüketimi
Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt) Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıllık)
(Watt)
Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur
Konsumi vjetor i energjisë
Konsumi i energjisë si në gatishmëri
(Watt)
(kWh/vjetor)
(Watt)
Metins energijos snaudos
Energijos snaudos budjimo režimu
Vidutins energijos snaudos jungus (Vatai) (kWh/Metins)
(Vatai)
Enerijas patriš gaidšanas režm
Enerijas patriš aktv režm (Vati)
Gada enerijas patriš (kWh/gada) (Vati)
Türkçe
Av-modus strømforbruk (Watt)
Consumo energia em modo
alimentação (Watt)
K
Display resolution
(px)
Consum electric în modul oprit (Wai)
   
 ()
   
 ()
Rezolucija displeja (piks.)
Rozlíšenie displeja (pixl.)
Resolucija zaslona (piks.)
υ  (ε)
Potrošnja kada je iskljuen (Watt)
Rezolucija ekrana (piks.)
()    
() 
Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt)
Ekran çözünürlüü (piks.)
Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)
Rezolucioni i ekranit (piks.)
Ekrano skiriamoji geba
(pikseli)
Energijos snaudos išjungus (Vatai)
Enerijas patriš izslgt stvokl
(Vati)
Displeja rezolcija (pikseïiem)
Aastane energiakulu (kWh/aastane) Energiakulu ooterežiimil (Vatti)
Energiakulu väljalülitatud olekus (Vatti) Ekraani resolutsioon (pikslit)
)
(/
()
()
()
Français - 64 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising