Opti flex comfort daglenzen.indd

Opti flex comfort daglenzen.indd
OPTIFLEX COMFORT
daglenzen
nl -GEBRUIKSAANWIJZING – DEZE FOLDER BEVAT
BELANGRIJKE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR DE FOLDER
ZODAT U HEM LATER NOG KAN RAADPLEGEN. CONTACTLENZEN DIENEN STEEDS TE WORDEN AANGEPAST DOOR EEN CONTACTLENSSPECIALIST. HET
IS BELANGRIJK DAT U DE AANWIJZINGEN VAN DE
CONTACTLENSSPECIALIST EN ALLE INSTRUCTIES
OP DE VERPAKKING OPVOLGT VOOR EEN CORRECT
GEBRUIK VAN UW CONTACTLENZEN.
BENAMING PRODUCT
OPTIFLEX COMFORT
MATERIAAL EN VERPAKKING
OPTIFLEX COMFORT zachte contactlenzen (DD02)
bevatten 31% nelfilcon A en 69% water. De lenzen hebben
een lichtblauwe tint om ze beter te kunnen hanteren; de
tint bevat Cu-phtalocyanine.
OPTIFLEX COMFORT zijn verpakt in strips van 5 afzonderlijke blisterverpakkingen met isotonische, fosfaatacetaatgebufferde zoutoplossing. De zoutoplossing kan
tot 0,02% Poloxamer bevatten. De lenzen zijn met stoom
gesteriliseerd
ters intact zijn.
. Enkel gebruiken indien de blis-
GEBRUIKSDOEL
OPTIFLEX COMFORT zijn aangewezen voor overdag
dragen (dagelijkse draagtijd: minder dan 24 uur, niet tijdens de slaap) voor de optische gezichtscorrectie van
personen met gezonde ogen en een lichte mate van astigmatisme dat het gezichtsvermogen niet beïnvloedt.
OPTIFLEX COMFORT zijn voor éénmalig gebruik, alleen
overdag dragen, dagelijks vervangen.
Eénmalig gebruik is aangewezen wegens het specifieke productontwerp.
AANBEVOLEN SCHEMA VOOR HET DRAGEN EN DE
VERVANGING VAN DE LENZEN
OPTIFLEX COMFORT zijn bestemd om éénmalig te
worden gedragen en vervolgens weg te gooien aan het
einde van elke draagperiode. De maximale dagelijkse
draagtijd dient door uw contactlensspecialist te worden
bepaald.
OPTIFLEX COMFORT zijn niet bestemd om te worden
gebruikt met contactlensreinigers of desinfectiesystemen.
Uw lenzen moeten worden weggegooid na gebruik. Begin
elke nieuwe draagperiode met een verse nieuwe lens.
SLAAP NIET MET DE LENZEN IN
OPTIFLEX COMFORT zijn niet ontwikkeld om te dragen
tijdens het slapen. Draag uw OPTIFLEX COMFORT niet
tijdens het slapen.
MANIPULATIE VAN UW LENZEN
Uw contactlensspecialist dient u gedetailleerde aanwijzingen te verstrekken voor het aanbrengen en het uitnemen
van contactlenzen.
Steeds de handen wassen en afdrogen voordat u de
lenzen aanraakt. Schud zachtjes de blisterverpakking
voordat u hem opent. Trek de folie weg. Giet de lens in de
palm van uw hand of, indien nodig, laat de lens voorzichtig uit de houder glijden met behulp van uw wijsvinger. Let
erop dat de lens niet binnenstebuiten zit, en dat u de juiste
lens voor dat oog heeft. Controleer uw lenzen voordat u ze
aanbrengt, niet aanbrengen indien beschadigd.
Wanneer u uw lenzen uitneemt, let erop dat uw handen
volledig droog zijn. Knipper volledig meerdere keren met
uw ogen, en, terwijl u naar boven kijkt, schuif dan de lens
naar beneden op het witte deel van het oog. Verwijder
de lens door ze voorzichtig tussen duim en wijsvinger te
nemen.
Indien de lens zich moeilijk laat uitnemen, zorg er dan
voor dat u niet in het oogweefsel knijpt. Breng comfort- en
bevochtigingsdruppels aan en probeer het opnieuw na
enkele minuten.
• Gebruik nooit pincetten, zuignappen, scherpe voorwerpen of uw nagels om uw lenzen uit uw ogen te nemen of
om ze uit de lenshouder te halen.
WANNEER DE LENZEN NIET TE DRAGEN
Contactlenzen dienen niet te worden gedragen bij
bepaalde gezondheidstoestanden of omgevingsvoorwaarden.
Condities die veilig contactlensdragen kunnen belemmeren of verstoren, zijn ondermeer:
• Allergie, ontsteking, infectie of irritatie van of rond het
oog en de oogleden.
• Perioden van zwakkere gezondheid, zoals ernstige verkoudheden of griep.
• Het gebruik van sommige geneesmiddelen, inclusief
oogmedicatie.
• Ontoereikende traanfilm (droge ogen).
• Uitermate droge of stoffige omgevingen die het contactlensdragen zeer oncomfortabel maken.
• Watersporten zonder gebruik te maken van een zembril.
Overleg met uw contactlensspecialist betreffende deze of
andere condities.
BELANGRIJKE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN
• Laat uw contactlenzen nooit door iemand anders
dragen, dit kan micro-organismen verspreiden, hetgeen
tot ernstige ooggezondheidsproblemen zou kunnen
leiden.
• Controleer elke dag uw ogen. Uw ogen moeten er
gezond uitzien, comfortabel aanvoelen en u moet goed
kunnen zien.
• Het wordt aanbevolen dat contactlensdragers hun contactlensspecialist regelmatig raadplegen, overeenkomstig diens aanwijzingen.
• Gebruik lenzen niet na de vervaldatum.
• Bij gedimd licht kunnen dragers van getinte lenzen
mogelijk een verminderde contrastgevoeligheid ondervinden.
• Noteer de juiste lenssterkte voor elk oog.
• Alvorens de lens aan te brengen, controleer of de lenssterkte op iedere blister overeenstemt met de benodigde sterkte voor dat oog.
• Neem altijd reservelenzen met u mee.
• Wees voorzichtig bij het gebruik van zeep, lotions,
crèmes, cosmetica of deodorants aangezien deze irritatie kunnen veroorzaken als ze in contact komen met
uw lenzen.
• Breng uw lenzen aan voordat u make-up aanbrengt en
neem ze uit voordat u de make-up verwijdert.
• Vermijd het gebruik van spuitbussen zoals haarlak in de
buurt van uw ogen wanneer u lenzen draagt omdat dit
irritatie kan veroorzaken.
• Vraag het advies van uw contactlensspecialist over het
dragen van contactlenzen tijdens het sporten, inclusief
zwemmen.
• Neem de lenzen uit wanneer u wordt blootgesteld aan
schadelijke of irriterende dampen.
• Breng contactlenzen nooit in contact met niet-steriele
vloeistoffen, (inclusief leidingwater en speeksel) daar
microbiële besmetting kan optreden, hetgeen kan
leiden tot permanente oogbeschadiging.
• Verwittig uw werkgever dat u contactlenzen draagt, in
het bijzonder als u oogbescherming dient te gebruiken
tijdens het werk.
• Indien een OPTIFLEX COMFORT daglens wordt
blootgesteld aan de lucht, wanneer ze niet op het oog
zit, zal ze uitdrogen en bros worden. De lens dient dan
te worden weggegooid en te worden vervangen door
een nieuwe.
MOGELIJKE PROBLEMEN
Hoewel het dragen van zachte contactlenzen heel wat
voordelen biedt aan de drager, is het mogelijk dat problemen zouden kunnen optreden welke aanvankelijk kunnen
worden waargenomen als één of meer van de volgende
tekens:
• Gevoel dat zich een vreemd voorwerp in het oog bevindt
• Lens wordt hinderlijk
• Roodheid van de ogen
• Gevoeligheid voor licht
• Stekend of brandend gevoel, jeuk of tranende ogen
• Verminderde gezichtsscherpte
• Regenbogen of halo’s rond lichtbronnen
• Toegenomen oogafscheidingen
• Ongemak/pijn
• Ernstige of lang aanhoudende droge ogen
Indien deze symptomen worden genegeerd, kan dit leiden
tot meer ernstige complicaties.
WAT INDIEN ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET
Als om het even welke van de bovengenoemde tekens of
symptomen zich voordoet:
• NEEM DE LENS (LENZEN) ONMIDDELLIJK UIT.
• Controleer uw oog in de spiegel, ga na of er enige onregelmatigheden zijn.
• Als het ongemak of probleem hiermee ophoudt, breng
dan een verse, nieuwe lens aan.
• Indien de bovengenoemde symptomen aanhouden na
het aanbrengen van een nieuwe lens (lenzen), neem
de lens (lenzen) dan ONMIDDELLIJK uit en neem
dan dadelijk contact op met uw contactlensspecialist. Mogelijk is het probleem toe te schrijven aan een
ernstige aandoening zoals een infectie, een hoornvlieszweer (keratitis ulcerosa) of iritis. Deze aandoeningen kunnen snel erger worden en kunnen tot blijvend
gezichtsverlies leiden. Minder ernstige reacties zoals
abrasie, verkleuring van het epitheel en bacteriële conjunctivitis moeten verzorgd worden en moeten in een
vroeg stadium correct worden behandeld om complica-
ties te voorkomen.
• Indien een lens op het oog scheurt, zal dit oncomfortabel aanvoelen. Er is geen reden tot ongerustheid,
aangezien het onmogelijk is dat een contactlens, of
een deel ervan, zoek raakt achter het oog. Verwijder
de stukjes voorzichtig door ze samen te knijpen, zoals
u normaal doet bij het uitnemen van een lens. Indien
de lensdeeltjes niet zo gemakkelijk te verwijderen zijn,
vermijd dan om hard in het oogweefsel te knijpen. Spoel
met een zoutoplossing. Indien dit niet helpt, neem
contact op met uw contactlensspecialist en vraag om
hulp. Uw contactlensspecialist kan de lens gemakkelijk
terugvinden door gebruik te maken van fluoresceïne.
• Occasionele droogheid kan worden tegengegaan door
volledig meerdere keren met de ogen te knipperen of
door het gebruik van comfort- en bevochtigingsdruppels. Indien de droogheid aanhoudt, contacteer uw
contactlensspecialist.
AANVULLENDE INFORMATIE
Het risico op een mogelijk probleem kan worden verminderd door de tekens te herkennen en het advies op te
volgen onder: “Wat indien zich een probleem voordoet”.
Het dragen van contactlenzen verhoogt het risico op
ooginfecties. Roken verhoogt nog meer het risico op keratitis ulcerosa bij contactlensdragers.
Fabrikant:
CIBA VISION Corporation,
11460 Johns Creek Parkway
Duluth, GA 30097, USA
Europees vertegenwoordiger:
CIBA VISION GmbH,
Industriering 1
63868 Grosswallstadt, Germany
Distributie:
Flanders Opticians cvba,
B-2800 Mechelen
Afkortingen voor lensspecificaties:
DIA
BC
PWR
L
R
Diameter
Radius
Sterkte
Links
Rechts
Datum van voorbereiding: 01-2013
Code: 8060/BNL/IFU/FL-Rev 0
MAT: Prf 3-29-09-09
ALCON
Item Code:
Proof number:
8060/BNL/IFU/FL-Rev 0
02
Product Description: ..................... OPTIFLEX COMPORT
Languages: .................................................. NL
Dimensions (mm): .......................................280//x210
Folded (mm):..................................................
Text size (body text):.......................................... 7,1pt
Created:............................ Indesign CS5
Pharmacode:..................................................
Visual code:..................................................
PG number:...................................... 317471
Date:..............................10 april 2013
Contact:.................... Astrid van Loveren
Colours used:
Black
Cyan
MagentaYellow
Page1
PMSxxxPMSxxxPMSxxxPMSxxx
Approved by
Signature
Approval Date
OPTIFLEX COMFORT
lentilles jetables journalières, port quotidien
fr - MODE D’EMPLOI – CETTE NOTICE CONTIENT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE MODE
D’EMPLOI ANSI QUE DES CONSIGNES DE SECURITE. VEUILLEZ LA LIRE ATTENTIVEMENT ET LA
CONSERVER AFIN DE POUVOIR LA CONSULTER
ULTERIEUREMENT. LES LENTILLES DE CONTACT
DOIVENT TOURJOURS ETRE ADAPTEES PAR UN SPECIALISTE EN LENTILLES DE CONTACT. SUIVEZ LES
INDICATIONS DE VOTRE SPECIALISTE ET TOUTES
LES INSTRUCTIONS SUR L’EMBALLAGE POUR UN
EMPLOI CORRECT DE VOS LENTILLES.
NOM DU PRODUIT
OPTIFLEX COMFORT
MATERIAU ET CONDITIONNEMENT
Les lentilles de contact souples OPTIFLEX COMFORT
(DD02) contiennent 31% nelfilcon A et 69% d’eau. Les lentilles ont une teinte bleutée afin de faciliter la manipulation;
la teinte de manipulation contient du Cu-phtalocyanine.
OPTIFLEX COMFORT sont emballées par plaquette de
5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée au phosphate-acétate. La solution peut
contenir jusqu’à 0,02% Poloxamer. Les lentilles sont stérilisées à la vapeur
blister est intact.
. Utiliser uniquement si le
UTILISATION
Les lentilles OPTIFLEX COMFORT sont indiquées dans
un usage journalier (moins de 24 heures, en période
d’éveil) pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime qui ne gêne pas leur vue.
Les lentilles OPTIFLEX COMFORT sont indiquées pour
un usage unique. Lentilles uniquement à port journalier,
jetables 1 jour.
L’usage unique est dû au design spécifique du produit.
MODE DE PORT ET DE REMPLACEMENT RECOMMANDES
Les lentilles OPTIFLEX COMFORT sont indiquées pour
n’être portées qu’une seule fois, et ensuite être jetées à la
fin de chaque période de port. Le temps de port journalier
maximal doit être déterminé par votre spécialiste en lentilles de contact.
OPTIFLEX COMFORT ne doivent pas être utilisées avec
un nettoyant ou avec une solution de décontamination
pour lentilles de contact. Vos lentilles doivent être jetées
après utilisation. Commencez chaque nouvelle période de
port avec une nouvelle paire.
VOUS NE DEVEZ PAS DORMIR AVEC VOS LENTILLES
Les lentilles OPTIFLEX COMFORT n’ont pas été développées pour être portées pendant le sommeil. Vous ne devez
pas porter les lentilles OPTIFLEX COMFORT pour dormir.
LA MANIPULATION DES LENTILLES
Votre spécialiste en lentilles de contact vous communiquera des informations détaillées concernant la pose et le
retrait des lentilles de contact.
Il convient de toujours se laver et se sécher les mains
avant de manipuler les lentilles. Agitez délicatement le
blister avant l’ouverture. Décollez le feuillet du blister.
Versez le contenu dans la paume de la main, ou, si nécessaire, glissez doucement la lentille hors du blister avec
l’index. Assurez-vous que la lentille soit dans le bon sens
et que la lentille soit celle de l’oeil à corriger. Inspectez
la lentille avant de la poser et ne la mettez pas si elle est
endommagée.
Lors du retrait de la lentille, assurez-vous que vos mains
soient complètement sèches. Clignez des yeux complètement, à plusiers reprises, et ensuite en regardant vers
le haut, faites glisser la lentille vers le bas sur la partie
blanche de l’oeil. Enlevez la lentille en la pinçant entre le
pouce et l’index.
Si la lentille est difficile à retirer, ne pas pincer le tissu
oculaire. Instillez une goutte de solution de lubrification
et d’hydratation et essayez à nouveau après quelques
minutes.
• N’utilisez jamais de pinces, de ventouses adhésives,
d’objet pointu ou les ongles pour enlever les lentilles du
blister ou des yeux.
QUAND NE PAS PORTER DES LENTILLES
Les lentilles de contact ne doivent pas être portées dans
certaines conditions de santé ou lorsque l’environnement
ne le permet pas.
Les conditions, pouvant perturber la sécurité et le confort
du port de lentilles de contact sont entre autres:
• Allergie, inflammation, infection, irritation de l’oeil ou
autour de l’oeil et des paupières.
• Périodes ou l’ état de santé général est affaibli (ex:
rhume sévère, grippe).
• Utilisation de certains médicaments, y compris les
médicaments oculaires.
• Film lacrymal insuffisant (yeux secs).
• Environnements extrêmement secs ou poussiéreux, qui
rendent le port de lentilles inconfortable.
• Sport nautique sans utilisation de lunettes de natation.
Consultez votre spécialiste en lentilles de contact concernant ces conditions (ou autres).
POINTS IMPORTANTS A RETENIR
• Ne prêtez jamais vos lentilles de contact ce qui pourrait
être source de contamination entraînant de graves problèmes oculaires.
• Observez vos jeux chaque jour: ils doivent être sains
et sans gêne ou inconfort et votre vision doit être nette.
• Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact
de consulter régulièrement leur spécialiste en lentilles
de contact, suivant ses indications.
• N’utilisez pas les lentilles après leur date d’expiration.
• Dans des conditions de faible luminosité les porteurs
des lentilles avec la teinte de manipulation, pourront
rencontrer une dimunition de leur acuité visuelle des
objets à faible contraste.
• Notez la puissance exacte des lentilles pour chaque
oeil.
• Avant de poser la lentille, vérifiez si la puissance mentionnée sur chaque blister est correcte pour cet oeil.
• Prévoyez toujours des lentilles de réserve.
• Les produits tels que savons, lotions, crèmes, cosmétiques ou déodorants peuvent être à l’origine d’irritations s’ils entrent en contact avec vos lentilles.
• Posez vos lentilles avant de vous maquiller et enlevezles avant de vous démaquiller.
• Evitez de pulvériser des aérosols tels que de la laque
pour les cheveux près de vos yeux lorsque vous portez
vos lentilles de contact; cela pourrait entraîner une irritation.
• Consultez votre spécialiste en lentilles de contact au
sujet du port des lentilles durant les activités sportives,
telle que la natation.
• Enlevez vos lentilles en cas d’exposition à des vapeurs
nocives ou irritantes.
• Ne jamais mettre les lentilles en contact avec des
liquides non stériles, (y compris l’eau du robinet et la
salive) afin d’éviter toute contamination microbienne
qui pourrait entraîner des dommages oculaires permanents.
• Informez votre employeur que vous portez des lentilles
de contact, surtout si votre travail implique l’utilisation
d’équipements de protection oculaire.
• Si une lentille de contact OPTIFLEX COMFORT est
exposée à l’air sans être portée, elle sèche et peut
devenir cassante. Elle doit dès lors être jetée et remplacée par une lentille neuve.
PROBLEMES EVENTUELS
Bien que le port de lentilles souples ait beaucoup d’avantages, des problèmes peuvent éventuellement se poser.
Ils sont liés à l’ un ou plusieurs des signes suivants:
• Sensation de corps étranger
• Lentille inconfortable
• Rougeur de l’oeil
• Sensibilité à la lumière
• Brûlures, picotements, démangeaison, yeux larmoyants
• Acuité visuelle réduite
• Arc-en ciel ou halos autour des lumières
• Augmentation de sécrétions oculaires
• Inconfort/douleur
• Sécheresse oculaire extrême ou persistante
Si ces symptômes sont ignorés, ils peuvent entraîner des
complications plus graves.
QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME
Si l’un des symptômes énumérés ci-dessus se produit:
• ENLEVEZ IMMEDIATEMENT LA (LES) LENTILLE(S).
• Inspectez votre oeil devant un miroir afin de déceler
d’éventuelles irrégularités.
• Si la gêne ou le problème disparaît, mettez une nouvelle lentille.
• Si les symptômes précités persistent après la pose
d’une (des) nouvelle(s) lentille(s), enlevez IMMEDIATEMENT la (les) lentille(s) et contactez sans tarder votre
spécialiste en lentilles de contact. Une affection grave,
telle qu’une infection, un ulcère cornéen (kératite ulcérative) ou une iritite, pourrait se produire. Ces affections
peuvent progresser rapidement et peuvent conduire à
une perte permanente de la vue. Des réactions moins
graves, telles que des éraflures, une érosion épithéliale
ou une conjonctivite bactérienne, doivent être traitées
rapidement pour éviter les complications.
• Si une lentille se déchire sur votre oeil, vous allez ressentir un inconfort. Ne vous inquiétez pas, puisqu’il
est impossible de perdre une lentille ou une partie de
lentille sous la paupière supérieure. Enlevez délicatement les morceaux en les pinçant comme vous le feriez
normalement pour une lentille. S’il est difficile d’enlever les morceaux, n’insistez pas. Rincez l’oeil avec une
solution saline. Si le problème persiste, contactez votre
spécialiste en lentilles de contact. Ce dernier peut facilement retrouver la lentille en utilisant de la fluorescéine.
• Une sécheresse occasionnelle peut être soulagée par
l’utilisation de gouttes lubrifiantes. Si la sécheresse persiste, consultez votre spécialiste en lentilles de contact.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le risque d’un problème éventuel peut être réduit en
détectant les signes et en suivant les conseils de la
rubrique: “Que faire en cas de problème”. Le port de lentilles de contact augmente le risque d’infection oculaire. Le
tabac augmente le risque de kératite ulcérative chez les
porteurs de lentilles de contact.
Fabricant:
CIBA VISION Corporation,
11460 Johns Creek Parkway
Duluth, GA 30097, USA
Représentant UE:
CIBA VISION GmbH,
Industriering 1
63868 Grosswallstadt, Germany
Distributeur:
Flanders Opticians cvba,
B-2800 Mechelen
Abréviations pour les caractéristiques de la lentille:
DIA
BC
PWR
L
R
Diamètre
Rayon de courbure
Puissance
Gauche
Droite
Date de réalisation 01-2013
Code: 8060/BNL/IFU/FL-Rev 0
MAT: Prf 3-29-09-09
ALCON
Item Code:
Proof number:
8060/BNL/IFU/FL-Rev 0
02
Product Description: ..................... OPTIFLEX COMPORT
Languages: ...................................................FR
Dimensions (mm): .......................................280//x210
Folded (mm):..................................................
Text size (body text):.......................................... 7,1pt
Created:............................ Indesign CS5
Pharmacode:..................................................
Visual code:..................................................
PG number:...................................... 317471
Date:..............................10 april 2013
Contact:.................... Astrid van Loveren
Colours used:
Black
Cyan
MagentaYellow
Page2
PMSxxxPMSxxxPMSxxxPMSxxx
Approved by
Signature
Approval Date
OPTIFLEX COMFORT
Ein-Tages-Kontaktlinsen
de - GEBRAUCHSANWEISUNG – DIESES MERKBLATT ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM
GEBRAUCH DER KONTAKTLINSEN UND ZUR PRODUKTSICHERHEIT. BITTE LESEN SIE ES SORGFALTIG
DURCH UND HEBEN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF. KONTAKTLINSEN SOLLTEN IMMER VON
EINEM KONTAKTLINSENANPASSER ANGEPASST
WERDEN. ES IST SEHR WICHTIG, DASS SIE DIE
ANWEISUNGEN IHRES KONTAKTLINSENANPASSERS
UND ALLE ANWEISUNGEN AUF DEM BEIPACKZETTEL
FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG IHRER KONTAKTLINSEN BEFOLGEN.
PRODUKTNAME
OPTIFLEX COMFORT
MATERIAL UND VERPACKUNG
OPTIFLEX COMFORT weiche Kontaktlinsen (DD02) enthalten 31 % Nelfilcon A und 69 % Wasser. Die Linsen sind
leicht blau getönt, um die Handhabung zu erleichtern; die
Tönung enthält Cu-phthalocyanine.
OPTIFLEX COMFORT sind in Streifen von 5 Einzelblistern verpackt, die isotonische, phosphat-acetat-gepufferte Kochsalzlösung enthalten. Die Kochsalzlösung
kann bis zu 0,02% Poloxamer enthalten. Die Linsen sind
dampfsterilisiert
. Nur verwenden, wenn die
bedruckte Folienpackung unbeschädigt ist.
VORGESEHENE ANWENDUNG
OPTIFLEX COMFORT sind konzipiert zum Tragen während des Tages (weniger als 24 Stunden, nur im Wachzustand) zur optischen Korrektur von Fehlsichtigkeiten bei
Personen mit nicht erkrankten Augen mit geringer Hornhautverkrümmung, die das Sehvermögen nicht beeinträchtigt.
OPTIFLEX COMFORT sind nur zum Tagestragen, zum
Der
einmaligen Gebrauch bei täglichem Austausch.
einmalige Gebrauch ist aufgrund des speziellen Produktkonzepts angezeigt.
EMPFOHLENE TRAGE- UND AUSTAUSCHRHYTHMEN
OPTIFLEX COMFORT sind für einmaligen Gebrauch entwickelt und müssen am Ende jeder Trageperiode weggeworfen werden. Die maximale tägliche Tragezeit sollte von
Ihrem Kontaktlinsenanpasser festgelegt werden.
OPTIFLEX COMFORT sind nicht für den Gebrauch mit
Kontaktlinsenreinigern oder Desinfektionssystemen entwickelt worden. Ihre Linsen sollten nach dem Gebrauch
weggeworfen werden. Starten Sie jede neue Trageperiode
mit einer frischen, neuen Linse.
SCHLAFEN SIE NICHT, WENN SIE IHRE KONTAKTLINSEN TRAGEN.
OPTIFLEX COMFORT wurden nicht zum Tragen während
des Schlafens entwickelt. Tragen Sie OPTIFLEX COMFORT Linsen nicht, während Sie schlafen.
HANDHABUNG IHRER LINSEN
Ihr Kontaktlinsenanpasser sollte Ihnen detaillierte Anweisungen zum Aufsetzen und Abnehmen der Kontaktlinsen
geben.
Waschen und trocknen Sie Ihre Hände immer, bevor Sie
Ihre Kontaktlinsen anfassen. Schütteln Sie die Blisterpackung leicht vor dem Öffnen. Entfernen Sie die Abdeckfolie. Schütten Sie die Linse in die Handinnenfläche oder,
falls erforderlich, schieben Sie die Linse mit dem Zeigefinger vorsichtig aus dem Blister. Achten Sie darauf, dass
die Kontaktlinse nicht umgestülpt ist, und dass Sie die für
das Auge richtige Linse haben. Überprüfen Sie Ihre Linsen
vor dem Aufsetzen. Beschädigte Linsen nicht aufsetzen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Abnehmen Ihrer
Linsen vollständig trocken sind. Blinzeln Sie mehrfach
kräftig, dann ziehen Sie Ihre Kontaktlinse, während Sie
nach oben schauen, mit einer gleitenden Bewegung auf
den weißen Teil Ihres Auges. Nehmen Sie die Linse ab,
indem Sie sie zwischen Daumen und Zeigefinger falten.
Wenn sich die Linse schwierig entfernen lässt, drücken
Sie nicht das Augengewebe. Verwenden Sie Benetzungstropfen, und versuchen Sie es nach ein paar Minuten noch
einmal.
• Verwenden Sie niemals Pinzetten, WeichlinsenSauger, scharfe Gegenstände oder Ihre Fingernägel,
um Ihre Linsen aus dem Behälter oder vom Auge zu
nehmen.
GRÜNDE, DIE LINSEN NICHT ZU TRAGEN
Kontaktlinsen sollten bei bestimmten Gesundheitszuständen oder Umweltbedingungen nicht getragen werden. Die
folgenden Bedingungen können das sichere Tragen der
Kontaktlinsen beeinträchtigen oder unmöglich machen:
• Allergie, Entzündung, Infektion oder Reizung im oder
rund um das Auge oder die Augenlider.
• Verminderter Gesundheitszustand, z. B. starke Erkältung oder Grippe.
• Verwendung bestimmter Medikamente, einschließlich
Augenmedikamente.
• Unzureichender Tränenfilm (Trockene Augen).
• Sehr trockene oder staubige Umgebung, die zum unbequemen Kontaktlinsentragen führt.
• Wassersport treiben, ohne eine Schwimmbrille zu verwenden.
Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser in diesen oder
ähnlichen Fällen.
WICHTIG - ZUR ERINNERUNG
• Lassen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht von einer anderen
Person tragen. Dies könnte Mikroorganismen streuen,
was zu ernsthaften Problemen mit der Augengesundheit führen könnte.
• Untersuchen Sie Ihre Augen täglich. Sie sollten klar
sein, nicht gereizt sein und Sie sollten gut sehen
können.
• Halten Sie die Termine bei Ihrem Kontaktlinsenanpasser regelmäßig ein.
• Kontaktlinsen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht
mehr verwenden.
• Bei schlechten Lichtverhältnissen können Träger von
getönten Kontaktlinsen ein vermindertes Sehvermögen
bei Objekten mit geringem Kontrast feststellen.
• Machen Sie sich eine Notiz der richtigen Linsenstärke
für jedes Auge.
• Prüfen Sie vor dem Aufsetzen der Linse, dass die
Brechkraft auf jeder Folienpackung für das entsprechende Auge korrekt ist.
• Halten Sie immer Ersatzlinsen bereit.
• Seifen, Lotions, Cremes, Kosmetika oder Deodorants
können Reizungen verursachen, wenn sie mit Ihren
Linsen in Kontakt kommen. Verwenden Sie sie daher
vorsichtig.
• Setzen Sie Ihre Linsen auf, bevor Sie Make-up auftragen und nehmen Sie sie wieder ab, bevor Sie Ihr Makeup wieder entfernen.
• Vermeiden Sie es, Aerosole wie z. B. Haarspray in die
Nähe Ihrer Augen zu sprühen, während Sie Ihre Linsen
tragen, da dies Reizungen verursachen kann.
• Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser hinsichtlich
des Tragens von Kontaktlinsen bei sportlichen Aktivitäten, einschließlich Schwimmen.
• Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen ab, wenn Sie schädlichen oder reizenden Dämpfen ausgesetzt sind.
• Bringen Sie niemals Ihre Kontaktlinsen mit unsterilen Flüssigkeiten (einschließlich Leitungswasser und
Speichel) in Kontakt, da dadurch eine mikrobielle
Verunreinigung erfolgen kann, welche zu dauerhaften
Schädigungen der Augen führen könnte.
• Informieren Sie Ihren Arbeitgeber darüber, dass Sie
Kontaktlinsen tragen, besonders dann, wenn Ihre Arbeit
die Verwendung einer Augenschutzausrüstung (z.B.
Schutzbrille) erfordert.
• Wenn eine OPTIFLEX COMFORT Linse nicht am Auge
ist und längere Zeit der Luft ausgesetzt ist, wird sie trocken und brüchig. Sie sollte dann weggeworfen und
durch eine neue Linse ersetzt werden
MÖGLICHE PROBLEME
Obwohl das Kontaktlinsentragen viele Vorteile bietet,
können Probleme auftreten, die meist in Verbindung mit
einem oder mehrerer der folgenden Anzeichen stehen:
• Fremdkörpergefühl
• Die Linse wird unangenehm
• Rötung der Augen
• Lichtempfindlichkeit
• Stechende, brennende, juckende, tränende Augen
• Verminderte Sehschärfe
• Regenbogen oder Lichthöfe bzw. Farbkreise um Lichtquellen herum
• Zunehmende Augensekretionen
• Verringerter Tragekomfort/Schmerzen
• Extrem trockene Augen oder lang anhaltend trockene
Augen
Diese Symptome können bei Nichtbeachten zu schwerwiegenderen Komplikationen führen.
WAS IST BEI PROBLEMEN ZU TUN
Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt:
• NEHMEN SIE DIE LINSE(N) SOFORT HERAUS.
• Untersuchen Sie Ihr Auge im Spiegel, ob Sie Unregelmäßigkeiten entdecken.
• Wenn die Beschwerde oder das Problem aufhört,
setzen Sie eine frische, neue Linse auf.
• Wenn sich die oben genannten Symptome nach dem
Wiederaufsetzen der neuen Linse(n) fortsetzen, so
nehmen Sie die Linse(n) SOFORT heraus und wenden
Sie sich umgehend an Ihren Kontaktlinsenanpasser.
Eine schwerwiegende Komplikation, wie z. B. Infektion, Hornhautulkus oder Iritis könnten vorliegen. Diese
Komplikationen können sich rasch verschlechtern und
zu einem dauernden Verlust der Sehkraft führen. Weniger ernste Reaktionen, wie zum Beispiel Abschürfungen, Epithelanfärbung und bakterielle Konjunktivitis
erfordern eine medizinische Versorgung und müssen
frühzeitig behandelt werden, um Komplikationen zu
vermeiden.
• Wenn eine Linse auf Ihrem Auge zerreißt, fühlt sich das
unkomfortabel an. Bleiben Sie ruhig, denn es ist unmöglich, dass eine Kontaktlinse oder Teile davon hinter das
Auge rutschen. Entfernen Sie die Teile so, wie Sie auch
gewöhnlich Ihre Linsen entfernen. Sollten Sie dabei
Schwierigkeiten haben, drücken Sie das Augengewebe
nicht zu stark. Spülen Sie Ihr Auge mit Kochsalzlösung aus. Wenn auch dies nicht hilft, kontaktieren Sie
schnellstmöglich Ihren Kontaktlinsenanpasser. Mit Hilfe
von Fluorescein wird Ihr Kontaktlinsenanpasser die
Linse leicht finden.
• Gelegentliche Trockenheit kann durch mehrmaliges
kräftiges Blinzeln oder durch die Verwendung von
Benetzungstropfen gelindert werden. Wenn die Trockenheit fortbesteht, suchen Sie bitte Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.
ZUSÄTZLICHE INFORMATION
Das Risiko eines möglichen Problems kann reduziert
werden, indem man auf Anzeichen achtet und den Rat
von “WAS IST BEI PROBLEMEN ZU TUN” befolgt. Kontaktlinsentragen erhöht das Risiko von Augeninfektionen. Zudem erhöht Rauchen für Kontaktlinsenträger das
Risiko, an einer ulzerativen Keratitis zu erkranken.
Hersteller:
CIBA VISION Corporation,
11460 Johns Creek Parkway
Duluth, GA 30097, USA
EU Bevollmächtigter:
CIBA VISION GmbH,
Industriering 1
63868 Grosswallstadt, Germany
Vertrieb:
Flanders Opticians cvba,
B-2800 Mechelen
ALCON
Item Code:
Proof number:
8060/BNL/IFU/FL-Rev 0
Product Description: ..................... OPTIFLEX COMPORT
Languages: .................................................... D
Dimensions (mm): .......................................280//x210
Folded (mm):..................................................
Text size (body text):.......................................... 7,1pt
Created:............................ Indesign CS5
Pharmacode:..................................................
Visual code:..................................................
PG number:...................................... 317471
Date:..............................10 april 2013
Contact:.................... Astrid van Loveren
Colours used:
Black
Cyan
MagentaYellow
Abkürzungen für Linsenspezifikationen:
DIA
BC
PWR
L
R
Durchmesser
Basiskurve
Dioptrie
Links
Rechts
Stand: 01-2013
Code: 8060/BNL/IFU/FL-Rev 0
MAT: Prf 3-29-09-09
02
Page3
PMSxxxPMSxxxPMSxxxPMSxxx
Approved by
Signature
Approval Date
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising