Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual | Manualzz
LBP852Cx
Gebruikershandleiding
USRMA-4094-00 2019-08 nl
Copyright CANON INC. 2019
Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheidsinstructies ..................................................................................................
Installatie
................................................................................................................................................................. 3
Elektrische aansluiting
Hantering
2
.............................................................................................................................................. 5
................................................................................................................................................................. 6
Onderhoud en inspecties
Verbruiksartikelen
........................................................................................................................................... 9
.................................................................................................................................................. 10
Basishandelingen ........................................................................................................................................ 15
Belangrijkste functies
............................................................................................................................................. 17
Onderdelen en de bijbehorende functies
Voorzijde
.................................................................................................................. 18
........................................................................................................................................................... 19
Achterzijde
......................................................................................................................................................... 21
Binnenzijde
........................................................................................................................................................ 23
Multifunctionele invoer
Papierlade
....................................................................................................................................... 24
......................................................................................................................................................... 25
Bedieningspaneel
Display
............................................................................................................................................... 26
........................................................................................................................................................ 29
Het bedieningspaneel gebruiken
Tekst invoeren
.................................................................................................................................................... 34
Het apparaat in- en uitschakelen
Het apparaat snel opstarten
Papier plaatsen
............................................................................................................................. 31
............................................................................................................................. 36
................................................................................................................................. 38
....................................................................................................................................................... 40
Papier in de papierlade plaatsen
........................................................................................................................... 42
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
Enveloppen of Briefkaarten laden
Voorbedrukt papier plaatsen
............................................................................................................ 48
......................................................................................................................... 51
................................................................................................................................ 55
Het type en formaat papier opgeven
..................................................................................................................... 59
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst
................................................................. 60
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven
Energie besparen
.......................................................... 63
.................................................................................................................................................... 66
De slaapstand instellen
....................................................................................................................................... 67
De automatische uitschakeltijd instellen
................................................................................................................ 69
Een document afdrukken ..................................................................................................................... 73
Afdrukken vanaf een computer
Afdrukken annuleren
............................................................................................................................... 74
.......................................................................................................................................... 77
Verschillende afdrukmethoden
................................................................................................................................ 79
Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via geheugengeheugentoestellen)
De standaardinstellingen voor afdrukken wijzigen
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken)
De gecodeerde afdruk gebruiken
................................. 81
............................................................................................ 91
....................................................... 93
................................................................................................................... 96
I
Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken)
Een document verwijderen dat is opgeslagen in het apparaat
Een naam of pincode voor een vak instellen
.......................................................................... 101
................................................................................................... 105
Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)
Afdrukinstellingen voor Direct Print
......................................... 97
......................................................................................... 107
.............................................................................................................. 110
Ontvangen e-mail afdrukken (E-Mail Print)
........................................................................................................... 122
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel ...........................................
Verbinding maken met een mobiel toestel
129
............................................................................................................. 130
Het apparaat door toepassingen gebruiken
........................................................................................................... 131
............................................................................................................................................ 133
AirPrint gebruiken
Afdrukken met AirPrint
................................................................................................................................ 137
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
........................................................................................................... 140
Google Cloudprinter gebruiken
.......................................................................................................................... 141
Het apparaat op afstand beheren
.......................................................................................................................... 145
Netwerk ............................................................................................................................................................
Verbinding maken met een netwerk
...................................................................................................................... 148
Verbinding maken met een bekabeld LAN
IP-adressen instellen
147
........................................................................................................... 150
......................................................................................................................................... 152
IPv4-adres instellen
.................................................................................................................................... 153
IPv6-adres instellen
.................................................................................................................................... 158
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een computer
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
IPP/IPPS inschakelen
Een printserver instellen
................................................................................................. 163
................................................................................................................................... 169
.................................................................................................................................... 176
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
Ethernet-instellingen configureren
............................................................................................. 180
..................................................................................................................... 181
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk
DNS configureren
............................................................................. 162
...................................................................................... 183
............................................................................................................................................. 184
WINS configureren
........................................................................................................................................... 190
SNTP configureren
............................................................................................................................................ 193
De machine bewaken en bedienen met SNMP
...................................................................................................... 196
Instellingen voor software voor apparaatbeheer configureren
SMB configureren
............................................................................... 202
............................................................................................................................................. 206
Instellingen voor afdrukken op de computer configureren
.............................................................................. 209
Beveiliging ......................................................................................................................................................
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang
Onbevoegde toegang voorkomen
Toegangsmachtigingen instellen
213
......................................................................................... 214
...................................................................................................................... 215
........................................................................................................................ 217
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen
Afdeling-ID beheer configureren
...................................................................................... 218
.................................................................................................................. 221
Een pincode instellen voor UI op afstand
....................................................................................................... 228
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
.............................................................................................. 229
II
....................................................................................................... 230
IP-adressen opgeven voor firewallregels
MAC-adressen opgeven voor firewallregels
Een proxy instellen
.................................................................................................... 236
........................................................................................................................................... 240
De functies van de machine beperken
................................................................................................................... 243
Beperkingen instellen voor de afdrukbewerkingen
Beperkingen instellen voor USB-functies
............................................................................................... 244
............................................................................................................. 247
Beperkingen instellen voor functies van het bedieningspaneel
HTTP-communicatie uitschakelen
De UI op afstand uitschakelen
De LAN poort uitschakelen
............................................................................... 250
....................................................................................................................... 253
............................................................................................................................ 254
................................................................................................................................ 255
De geschiedenis van afdruktaken verbergen
........................................................................................................ 256
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie
IPSec-instellingen configureren
............................................................................................... 258
....................................................................................................... 260
.......................................................................................................................... 264
IEEE 802.1X-verificatie configureren
.................................................................................................................... 274
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten
Sleutelparen genereren
........................................................................ 279
............................................................................................................................... 280
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren
............................................................ 288
................................................................................................ 291
De UI op afstand gebruiken .............................................................................................................
De UI op afstand starten
....................................................................................................................................... 295
Schermen van de UI op afstand
............................................................................................................................. 298
Documenten beheren en de status van de machine controleren
Eindgebruikers machtigen om documenten te behandelen
Menuopties instellen via de UI op afstand
Geregistreerde gegevens opslaan/laden
Geregistreerde data opslaan
Geregistreerde data laden
............................................................................. 304
................................................................................... 309
.............................................................................................................. 312
................................................................................................................ 314
.............................................................................................................................. 315
................................................................................................................................. 317
Overzicht van menuopties ................................................................................................................
Menu Instellingen
294
320
................................................................................................................................................. 321
Instelmenu
...................................................................................................................................................... 322
Papierbron
...................................................................................................................................................... 341
.......................................................................................................................................................... 342
Netwerk
Lay-out
............................................................................................................................................................ 364
Afdrukkwaliteit
Interface
................................................................................................................................................. 368
......................................................................................................................................................... 383
Gebruikersonderhoud
....................................................................................................................................... 386
Prioriteit van instelmenu-items
Afdrukmodus
.................................................................................................................... 414
................................................................................................................................................... 415
Specifieke instellingen voor de afdrukmodus
UFR II
PCL
....................................................................................................... 417
........................................................................................................................................................ 418
........................................................................................................................................................... 419
Beeldverwerking
........................................................................................................................................ 425
III
XPS
........................................................................................................................................................... 436
PDF
........................................................................................................................................................... 447
PS
............................................................................................................................................................. 458
MEAP-instellingen
Controleer teller
............................................................................................................................................. 469
............................................................................................................................................... 471
Menu initialiseren
............................................................................................................................................. 473
Hulpprogrammamenu
Taakmenu
.......................................................................................................................................... 474
............................................................................................................................................................ 480
Menu Reset
........................................................................................................................................................... 482
Menu Invoer selecteren
........................................................................................................................................ 485
Problemen oplossen (Veelgestelde vragen) .......................................................................
495
Onderhoud ...................................................................................................................................................... 497
Het apparaat reinigen
Behuizing
........................................................................................................................................... 499
........................................................................................................................................................ 500
Fixeereenheid
.................................................................................................................................................. 501
Gebied papierlevering
....................................................................................................................................... 502
............................................................................................................................... 507
De tonercartridges vervangen
Tonercartridges vervangen
................................................................................................................................ 511
............................................................................................................................... 514
De drumcartridges vervangen
Drumcartridges vervangen
................................................................................................................................ 518
De afvaltonerhouder vervangen
............................................................................................................................ 520
De afvaltonerhouder vervangen
De machine verplaatsen
......................................................................................................................... 521
........................................................................................................................................ 523
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren
Afdrukdensiteit aanpassen
............................................................................................................. 525
................................................................................................................................ 526
Niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren
De afdrukpositie aanpassen
............................................................................................................................... 530
Rapporten en lijsten afdrukken
Aantal afdrukken weergeven
.................................................................................................... 528
............................................................................................................................. 534
................................................................................................................................ 543
Verbruiksartikelen controleren
............................................................................................................................. 546
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
Menu initialiseren
................................................................................................. 549
............................................................................................................................................. 550
De netwerkinstellingen initialiseren
.................................................................................................................... 551
Bijlage .................................................................................................................................................................
Software van derden
Handige functies
............................................................................................................................................. 554
................................................................................................................................................... 555
Milieubesparing levert geld op
Efficiënter werken
........................................................................................................................... 556
............................................................................................................................................. 557
Ongekende mogelijkheden
Specificaties
553
................................................................................................................................ 559
......................................................................................................................................................... 561
Hoofdeenheid
.................................................................................................................................................. 562
IV
Geschikt papier
................................................................................................................................................ 564
Paper Feeder PF-G
............................................................................................................................................ 570
Cassette Feeding Unit-AU
.................................................................................................................................. 571
Printerfuncties
................................................................................................................................................. 572
Beheerfuncties
................................................................................................................................................. 576
Systeemomgeving
............................................................................................................................................ 579
Netwerkomgeving
............................................................................................................................................ 580
Verbruiksartikelen
Options
................................................................................................................................................ 581
................................................................................................................................................................ 584
Als optie verkrijgbare apparatuur
Systeemopties
....................................................................................................................... 585
.................................................................................................................................................. 586
Het ROM installeren
.................................................................................................................................... 588
Een SD-card installeren
............................................................................................................................... 592
Handleidingen en hun inhoud
............................................................................................................................... 597
Gebruikershandleiding gebruiken
......................................................................................................................... 598
Schermindeling van Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding inzien
MEAP-applicaties beheren
FTP-clients gebruiken
......................................................................................................... 599
............................................................................................................................ 602
..................................................................................................................................... 604
............................................................................................................................................ 605
Voorbereidingen voor het gebruik van de FTP-server
Afdrukken via FTP-client (FTP Print)
..................................................................................................................... 609
Instellingen via de FTP-client opgeven
Overige
............................................................................................ 606
................................................................................................................. 611
................................................................................................................................................................ 618
Basisbewerkingen in Windows
Voorbeelden van lettertypen
Kennisgeving
........................................................................................................................... 619
.............................................................................................................................. 628
................................................................................................................................................... 633
V
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................................................................................ 2
Installatie ............................................................................................................................................................... 3
Elektrische aansluiting .......................................................................................................................................... 5
Hantering ............................................................................................................................................................... 6
Onderhoud en inspecties ...................................................................................................................................... 9
Verbruiksartikelen .............................................................................................................................................. 10
1
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
60Y9-000
De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld om beschadiging van eigendommen te voorkomen, evenals lichamelijk letsel
van gebruikers van het apparaat en anderen in de buurt van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en volg de instructies om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. U
mag alleen handelingen uitvoeren die in deze handleiding worden beschreven. Canon kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruiken van het apparaat op een manier die niet wordt
beschreven in deze handleiding, onjuist gebruik of reparaties/aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door Canon of een
hiervoor door Canon aangewezen partij.
2
Belangrijke veiligheidsinstructies
Installatie
60Y9-001
U kunt dit apparaat alleen veilig en prettig gebruiken als u de volgende voorschriften volgt en het apparaat op een
geschikte locatie installeert. (In deze handleiding worden de aanduidingen "apparaat" en "machine" door elkaar
gebruikt om naar het product te verwijzen.)
Plaats het apparaat niet op een locatie die brand of een elektrische schok tot gevolg
kan hebben
● Een plek waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd
(te dicht bij muren of op een bed, bank, hoogpolig tapijt of soortgelijke plaatsen)
● Een vochtige of stoffige locatie
● Een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of buiten
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● In de buurt van alcohol, spiritus of andere brandbare stoffen
Overige waarschuwingen
● Sluit alleen goedgekeurde kabels op dit apparaat aan. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het
risico van brand of een elektrische schok.
● Plaats geen kettingen of andere metalen voorwerpen of met vloeistof gevulde houders op het apparaat. Als
vreemde voorwerpen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit leiden tot
brand of een elektrische schok.
● Bij het installeren en verwijderen van de optionele accessoires moet het apparaat zijn uitgeschakeld, moet
de stekker uit het stopcontact zijn gehaald en moeten alle aansluitkabels en het netsnoer van het apparaat
zijn losgekoppeld. Als u dit niet doet, kunnen het netsnoer en/of de aansluitkabels beschadigd raken, wat
brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Als vreemde voorwerpen in het apparaat vallen, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op
met uw Canon-dealer.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties
Het apparaat kan dan vallen, met beschadiging en/of lichamelijk letsel als
gevolg.
● Een wankel oppervlak
● Een plek die wordt blootgesteld aan trillingen
Andere belangrijke aandachtspunten
● Volg de instructies in deze handleiding wanneer u het apparaat gaat dragen. Als u het apparaat niet op de
juiste manier draagt, kan het vallen en beschadiging of lichamelijk letsel veroorzaken.
3
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Let er bij het installeren van het apparaat op dat uw handen niet bekneld raken tussen het apparaat en de
vloer of een muur. Dit kan namelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Voorkom slecht geventileerde locaties
● Dit apparaat genereert bij normaal gebruik een heel kleine hoeveelheid ozon en andere emissies. Deze
emissies zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Maar ze kunnen waarneembaar zijn bij langer gebruik of
tijdens lange productieruns in slecht geventileerde ruimtes. Het is raadzaam dat de ruimte waarin het
apparaat wordt gebruikt, afdoende wordt geventileerd voor het in stand houden van een comfortabele
werkomgeving. Vermijd ook plaatsen waar mensen bloot zouden staan aan de emissies van het apparaat.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties waar beschadiging kan ontstaan
● Een locatie met grote schommelingen in temperatuur en
luchtvochtigheid
● Een locatie in de buurt van apparatuur die magnetische of
elektromagnetische golven genereert
● Een laboratorium of locatie waar zich chemische reacties
voordoen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan bijtende gassen of
giftige gassen
● Een ondergrond, zoals een tapijt, die kan verbuigen door het
gewicht van het apparaat of waar het apparaat in kan
wegzakken
Plaats het apparaat niet op een locatie waar sprake is van condensvorming
● Als de ruimte waarin het apparaat is opgesteld, zeer snel wordt verwarmd of als het apparaat wordt
overgebracht van een koele of droge locatie naar een warme of vochtige locatie, kunnen zich waterdruppels
in de machine vormen (condensvorming). Wanneer u het apparaat in deze omstandigheden gebruikt, kan
dit leiden tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of beschadiging van het apparaat. Laat het
apparaat minimaal 2 uur ongebruikt in de ruimte staan om geleidelijk te wennen aan de
omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.
Op een hoogte van 3.000 meter of meer boven zeeniveau
● Machines met een vaste schijf kunnen op een hoogte van 3.000 meter boven zeeniveau of hoger onjuist
functioneren.
4
Belangrijke veiligheidsinstructies
Elektrische aansluiting
60Y9-002
● Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de aangegeven spanningsvereisten. Als u dat niet doet, kan dit
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● De machine moet met het meegeleverde netsnoer worden aangesloten op een stopcontact met aarding.
● Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd, om brand of een elektrische schok te
voorkomen.
● Het meegeleverde netsnoer is bedoeld voor gebruik met deze machine. Sluit het netsnoer niet op andere
apparaten aan.
● Het is niet toegestaan het netsnoer aan te passen, aan het snoer zelf te trekken, het snoer met kracht te
verbuigen of andere handelingen uit te voeren waardoor het netsnoer beschadigd kan raken. Plaats geen
zware voorwerpen op het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd raakt, loopt u het risico van brand of een
elektrische schok.
● Zorg dat u droge handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt. Als uw handen vochtig zijn,
loopt u het risico van een elektrische schok.
● Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt,
loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Rol het netsnoer tijdens het gebruik niet op en zorg ervoor dat er geen knopen in komen. Dit kan namelijk
brand of een elektrische schok veroorzaken.
● Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand, een elektrische schok of
beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
● Plaats het apparaat op korte afstand van het stopcontact en laat voldoende ruimte rond de stekker, zodat u
deze in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken.
Stroomvoorziening
● Sluit het netsnoer niet aan op een noodstroomvoorziening. Hierdoor kan het apparaat bij een stroomstoring
defect of beschadigd raken.
● Als u het apparaat aansluit op een stekkerdoos met meerdere stopcontacten, laat de andere stopcontacten
dan leeg.
● Steek het netsnoer niet in de gelijkstroom netsnoeraansluiting van een computer.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat dit apparaat niet goed werkt of dat er gegevens verloren gaan.
5
Belangrijke veiligheidsinstructies
Hantering
60Y9-003
● Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een erkend Canon-dealer als het apparaat vreemde
geluiden maakt, rook of een vreemde geur verspreidt of
extreem heet wordt. Als u het apparaat onder die
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of aan te
passen. Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die
zeer warm zijn of onder hoge spanning staan, wat brand of een
elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Kies een locatie waarbij kinderen niet in contact kunnen komen met het netsnoer, andere kabels, de
binnenkant of elektrische onderdelen van het apparaat. Als u dat niet doet, bestaat de kans op lichamelijk
letsel.
● Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Als deze stoffen in
aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben.
● Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet u eerst de stroomtoevoer van het apparaat en van uw computer
uitschakelen en vervolgens het netsnoer en de aansluitkabels losmaken. Als u dit niet doet, kunnen de
kabels of het snoer beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
● Als u een USB-kabel aansluit of loskoppelt terwijl de stekker van het apparaat in een stopcontact zit, mag u
het metalen deel van de USB-poort niet aanraken, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan
hebben.
Als u een pacemaker gebruikt
● Dit apparaat veroorzaakt een geringe magnetische flux en ultrasone golven. Als u een pacemaker gebruikt
en u zich niet goed voelt, houd dan afstand tot dit apparaat en neem direct contact op met uw arts.
● Leg geen zware voorwerpen op het apparaat. Het voorwerp of het apparaat kan dan vallen, met mogelijk
lichamelijk letsel tot gevolg.
● Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt.
● Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van kleppen en deksels, zodat u uw handen niet bezeert.
● Houd uw handen en kleding uit de buurt van de rollen in het uitvoergebied. Als uw handen of kleding tussen
de rollen bekneld raken, kunt u verwond raken.
● Tijdens en onmiddellijk na gebruik zijn het binnenwerk van het apparaat en de uitvoersleuf extreem heet.
Raak deze gebieden niet aan, om brandwonden te voorkomen. Bedrukt papier kan direct na uitvoer ook
heet zijn; ga hiermee dus voorzichtig om. Als u dat niet doet, bestaat de kans op brandwonden.
6
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Verplaats het apparaat niet met de optionele
papiertoevoer of cassette-toevoereenheid
geïnstalleerd. Ze kunnen dan namelijk vallen en
lichamelijk letsel veroorzaken.
Laserstraal
● Als de laserstraal mocht vrijkomen, kan blootstelling hieraan leiden tot ernstige beschadiging van uw ogen.
Bij het transporteren van het apparaat
Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat het apparaat tijdens het vervoer wordt beschadigd.
● Verwijder de tonercartridges en drumcartridges.
● Gebruik de originele doos met verpakkingsmaterialen om het apparaat goed in te pakken.
Als u last hebt van het geluid van het apparaat
● Afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de bedrijfsstand, wordt u geadviseerd, als u last hebt het geluid
van het apparaat, het apparaat op een plaats buiten uw kantoor te installeren.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Volg de waarschuwingen / instructies die staan vermeld op etiketten en dergelijke die op het apparaat zijn
bevestigd.
● Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan schudden of schokken.
● Gebruik geen kracht om deuren, kleppen en andere onderdelen te openen en te sluiten. Hierdoor kan het
apparaat beschadigd raken.
● Raak de contactpunten (
) in het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
7
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Om papierstoringen te voorkomen, mag u tijdens het afdrukken het apparaat niet uitschakelen, de klep niet
openen/sluiten en geen papier laden/verwijderen.
8
Belangrijke veiligheidsinstructies
Onderhoud en inspecties
60Y9-004
Reinig het apparaat regelmatig. Als er sprake is van stofvorming, werkt de machine mogelijk niet goed. Let op de
volgende punten als u de machine gaat reinigen. Raadpleeg ‘Problemen oplossen’ als er tijdens gebruik een probleem
optreedt.
● Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Als u dat niet doet,
kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Koppel het netsnoer regelmatig los en wrijf het snoer schoon met een droge doek. Als er sprake is van
stofophoping, kan er vocht worden opgenomen uit de lucht, met brand als gevolg wanneer dit vocht in
aanraking komt met elektriciteit.
● Reinig het apparaat met een vochtige, goed uitgewrongen doek. Bevochtig reinigingsdoeken alleen met
water. Gebruik geen alcohol, benzine, verfverdunner of andere brandbare stoffen. Gebruik geen tissues of
keukenpapier. Als deze materialen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit
statische elektriciteit veroorzaken of brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Controleer regelmatig of het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Controleer het apparaat op roest,
deuken, krassen, scheuren of overmatige warmteontwikkeling. Bij gebruik van slecht onderhouden
apparatuur loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan. Als u
deze onderdelen aanraakt, kunt u brandwonden oplopen. Raak geen onderdelen van het apparaat aan die
niet in de handleiding worden beschreven.
● Let er bij het plaatsen van papier of het verwijderen van een papierstoring op dat de rand van het papier
niet in uw handen snijdt.
● Als u vastgelopen papier verwijdert, tonercartridges of dergelijke vervangt, let er dan op dat er geen toner
op uw handen of kleding komt. Als uw handen of kleding in aanraking komen met toner, moet u deze er
onmiddellijk afwassen met koud water.
9
Belangrijke veiligheidsinstructies
Verbruiksartikelen
60Y9-005
● Gooi lege tonercartridges en dergelijke niet in open vuur. Bewaar tonercartridges, drumcartridges of papier
niet op een plek die wordt blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met
brandwonden of brand als gevolg.
● Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden
ingeademd. Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op
te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische
ontlading.
● Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct
spoelen met koud water en een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud
water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
● Zorg ervoor dat tonercartridges en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden
gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum.
● Haal tonercartridges en dergelijke nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan ze te veranderen. Hierdoor
kan de toner zich namelijk verspreiden.
Gebruiksinstructies voor tonercartridges
● Pak de tonercartridge uitsluitend bij de hendel beet.
● Raak het invoergedeelte (
), de elektrische contacten (
10
) of het tonercartridge-geheugen (
) niet aan.
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Tenzij nodig, moet u de tonercartridge niet uit het verpakkingsmateriaal of uit dit apparaat nemen.
● De tonercassette is een magnetisch product. Plaats het niet kort bij producten die gevoelig zijn voor
magnetisme zoals floppydisks en schijfstations. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de data.
Gebruiksinstructies voor drumcartridges
● Pak de drumcartridge uitsluitend bij de hendel beet.
● Vermijd krassen op het trommeloppervlak (
blootgesteld. Raak de elektrische contacten (
) en zorg ervoor dat het oppervlak niet aan licht wordt
) of het geheugen van de drumcartridge (
) niet aan.
● Tenzij nodig, moet u de drumcartridge niet uit het verpakkingsmateriaal of uit dit apparaat nemen.
Gebruiksinstructies voor afvaltonerhouders
● Kantel de tonerafvalbak niet, want dan kan de toner eruit lekken (
11
).
Belangrijke veiligheidsinstructies
De tonercartridges en drumcartridges opslaan
● Bewaar tonercartridges onder de volgende omstandigheden om een veilige werking en een goed resultaat
te garanderen.
Geschikt temperatuurbereik voor opslag: 0 °C tot 35 °C
Geschikt luchtvochtigheidsbereik voor opslag: 35 t/m 85% relatieve luchtvochtigheid (geen
condensvorming)*
● Bewaar toner- en drumcartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
● Als u de toner- en drumcartridges uit het apparaat verwijdert voor opslag, moet u de toner- en
drumcartridges in hun originele verpakkingsmateriaal bewaren.
● Bewaar de tonercartridges niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te
schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.
* Zelfs als de toner wordt bewaard in een ruimte met een acceptabele luchtvochtigheid, kunnen er in de toner- en
drumcartridges waterdruppels (condensvorming) ontstaan als er binnen en buiten de toner- en drumcartridges sprake is
van temperatuurverschil. Condensvorming heeft een nadelig effect op de afdrukkwaliteit van toner- en drumcartridges.
Bewaar toner- en drumcartridges niet op de volgende locaties
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
● Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
● Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
● Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en
waar condensvorming kan optreden
● Een locatie met grote hoeveelheden stof
● Een locatie die toegankelijk is voor kinderen
Wees voorzichtig met namaaktoner- of drumcartridges
● Wees erop bedacht dat er Canon-namaaktoner- of drumcartridges in omloop zijn. Het gebruik van
namaaktoner- of drumcartridges kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of slechte machineprestaties.
Canon is niet verantwoordelijk voor defecten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een
namaaktoner- of drumcartridge.
Voor meer informatie gaat u naar global.canon/ctc.
Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen, tonercartridges,
drumcartridges, en dergelijke
● Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er
vervangende onderdelen, tonercartridges, drumcartridges, en dergelijke leverbaar zijn.
Verpakkingsmaterialen voor de tonercartridges en drumcartridges
● Bewaar het verpakkingsmateriaal van de tonercartridges en drumcartridges. U hebt het nodig als u het
apparaat gaat vervoeren.
12
Belangrijke veiligheidsinstructies
● De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving
worden toegevoegd of verwijderd.
Afvoeren van gebruikte tonercartridges, drumcartridges en dergelijke
● Als u tonercartridges, drumcartridges en dergelijke afvoert, plaats deze dan in het originele
verpakkingsmateriaal om te verhinderen dat toner van binnenuit verspreidt, en voer ze af volgens de
plaatselijk geldende milieuvoorschriften.
13
Basishandelingen
Basishandelingen
Basishandelingen ............................................................................................................................................. 15
Belangrijkste functies ......................................................................................................................................... 17
Onderdelen en de bijbehorende functies .......................................................................................................... 18
Voorzijde ........................................................................................................................................................ 19
Achterzijde ...................................................................................................................................................... 21
Binnenzijde ..................................................................................................................................................... 23
Multifunctionele invoer .................................................................................................................................. 24
Papierlade ...................................................................................................................................................... 25
Bedieningspaneel ........................................................................................................................................... 26
Display ..................................................................................................................................................... 29
Het bedieningspaneel gebruiken ....................................................................................................................... 31
Tekst invoeren ................................................................................................................................................ 34
Het apparaat in- en uitschakelen ....................................................................................................................... 36
Het apparaat snel opstarten ........................................................................................................................... 38
Papier plaatsen .................................................................................................................................................... 40
Papier in de papierlade plaatsen .................................................................................................................... 42
Papier in de multifunctionele lade plaatsen .................................................................................................... 48
Enveloppen of Briefkaarten laden .................................................................................................................. 51
Voorbedrukt papier plaatsen .......................................................................................................................... 55
Het type en formaat papier opgeven .............................................................................................................. 59
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst .................................................... 60
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven ............................................. 63
Energie besparen ................................................................................................................................................. 66
De slaapstand instellen ................................................................................................................................... 67
De automatische uitschakeltijd instellen ........................................................................................................ 69
14
Basishandelingen
Basishandelingen
60Y9-006
In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het bedieningspaneel of het
plaatsen van het papier. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies van het apparaat te
gebruiken.
● De geïnstalleerde functies op het apparaat verschillen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.
Voordat u het apparaat gebruikt, raadpleegt u Belangrijkste functies(P. 17) en controleert u de
beschikbare functies.
◼ Onderdelen en de bijbehorende functies
In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. Onderdelen en de
bijbehorende functies(P. 18)
◼ Het bedieningspaneel gebruiken
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de toetsen op het bedieningspaneel gebruikt om verschillende bewerkingen
uit te voeren, zoals het wijzigen en controleren van de instellingen. Het bedieningspaneel gebruiken(P. 31)
◼ Het apparaat in- en uitschakelen
Dit gedeelte beschrijft hoe u het apparaat in- of uitschakelt.
15
Het apparaat in- en uitschakelen(P. 36)
Basishandelingen
◼ Papier plaatsen
Dit gedeelte beschrijft hoe u het papier in de papierlade en de multifunctionele lade plaatst.
plaatsen(P. 40)
Papier
◼ Energie besparen
Dit gedeelte beschrijft hoe u het stroomverbruik kunt minimaliseren.
16
Energie besparen(P. 66)
Basishandelingen
Belangrijkste functies
60Y9-007
Deze handleiding behandelt al de functies van de modelserie die u hebt gekocht. Voordat u begint, moet u eerst
controleren welke functies aanwezig zijn op het model dat u hebt gekocht.
: Met functie
: Zonder functie
Functie
LBP852Cx
Afdrukken
Dubbelzijdig afdrukken
Beveiligd afdrukken
USB Direct Print
Opgeslagen taak afdrukken
Bedraad LAN-verbinding
Draadloos LAN-verbinding
Aan mobiele apparaten koppelen
Afdeling ID beheer
MEAP
Paper Feeder PF-G *
Cassette Feeding Unit-AU *
Barcode Printing Kit *
PCL International Font Set *
SD CARD *
*Dit
is een optioneel item.
● Voor de beschikbare stuurprogrammatypes raadpleegt u de bij het apparaat geleverde CD-ROM/DVD-ROM
met gebruikerssoftware, of de Canon website (https://global.canon).
KOPPELINGEN
Gebruikershandleiding inzien(P. 602)
17
Basishandelingen
Onderdelen en de bijbehorende functies
60Y9-008
In dit gedeelte worden de onderdelen van het apparaat beschreven (buitenzijde, voorzijde, achterzijde en binnenzijde),
evenals de functie die ze hebben. Naast de onderdelen van het apparaat die nodig zijn voor het uitvoeren van
basishandelingen zoals het laden van papier en het vervangen van tonercartridges, wordt hier ook aandacht besteed
aan de toetsen op het bedieningspaneel en het display. Lees dit gedeelte door om bekend te raken met de
belangrijkste functies van het apparaat.
Voorzijde(P. 19)
Achterzijde(P. 21)
Binnenzijde(P. 23)
Multifunctionele invoer(P. 24)
Papierlade(P. 25)
Bedieningspaneel(P. 26)
18
Basishandelingen
Voorzijde
60Y9-009
Uitvoerlade
Afdrukken worden uitgevoerd via de uitvoerlade.
Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevat numerieke toetsen, een display, statuslampjes enzovoort. U kunt hier alle
bewerkingen uitvoeren en instellingen opgeven. Bedieningspaneel(P. 26)
Display(P. 29)
Hoofdschakelaar
Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen. Als u het apparaat uitschakelt, gebruik dan
niet de schakelaar, maar volg de procedures in Het apparaat uitschakelen (een afsluithandeling
verrichten)(P. 36) .
Klep aan de voorzijde
Open de klep aan de voorzijde als u toner- of drumcartridges wilt vervangen.
vervangen(P. 511)
Drumcartridges vervangen(P. 518)
Tonercartridges
Papierlade
Gebruik de papierlade voor het laden van de papiersoort die u het meest gebruikt.
papierlade plaatsen(P. 42)
Papier in de
USB-geheugenpoort (voor USB-geheugen)
U kunt een USB-geheugenapparaat aansluiten op het apparaat en gegevens rechtstreeks vanaf het USBgeheugenapparaat afdrukken. U kunt de gegevens in het USB-geheugenapparaat rechtstreeks afdrukken,
zonder een computer te gebruiken. ( Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via
19
Basishandelingen
geheugengeheugentoestellen)(P. 81) ). U kunt ook een USB-geheugenapparaat aansluiten om de
apparaatinstellingen te exporteren of importeren ( Inst. import/export(P. 408) ).
Rechterklep
Open de rechter klep als u papierstoringen wilt verhelpen.
Handgrepen
Pak de machine vast bij deze handgrepen als u de machine gaat verplaatsen.
verplaatsen(P. 523)
De machine
Multifunctionele lade
Plaats het papier in de multifunctionele lade wanneer u tijdelijk een andere papiersoort wilt gebruiken dan
het papier dat in de papierlade is geplaatst. Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48)
20
Basishandelingen
Achterzijde
60Y9-00A
Achterklep
Open de achterklep om de optionele ROM te installeren.
Het ROM installeren(P. 588)
Ventilatie-opening
Warme lucht wordt door deze openingen afgevoerd om de binnenzijde van de machine af te koelen. Een
goede ventilatie is niet mogelijk als u voorwerpen voor de ventilatieopeningen plaatst. Installatie(P. 3)
Netstroomaansluiting
Hier sluit u het netsnoer aan.
Linkerklep
Open de linker klep als u de afvaltonerbak wilt vervangen.
De afvaltonerhouder vervangen(P. 521)
Etiket stroomverbruik
Dit etiket vermeldt het serienummer. Dit nummer hebt u nodig als u vragen of problemen hebt. Voor meer
informatie raadpleegt u 'Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)’ op de website voor de handleidingen.
Handgrepen
Pak de machine vast bij deze handgrepen als u de machine gaat verplaatsen.
verplaatsen(P. 523)
De machine
Deksel sleuf SD-kaart
Open de deksel van de sleuf voor SD-kaart als u de optionele SD-card installeert.
installeren(P. 592)
Een SD-card
USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)
Sluit een USB-apparaat aan dat wordt gebruikt bij MEAP-applicaties. Sluit ook een USB-geheugenapparaat
aan bij het ex- of importeren van de apparaatinstellingen ( Inst. import/export(P. 408) ).
21
Basishandelingen
USB-poort (voor aansluiting van computer)
Hier kunt u een USB-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een computer.
ACT-lampje
Het ACT-lampje knippert als gegevens worden ontvangen of verzonden.
LNK-lampje
Het LNK-lampje knippert groen als het apparaat goed is aangesloten op een netwerk.
LAN-poort
Hier kunt u een LAN-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een bekabelde LAN-router, etc.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 150)
22
Basishandelingen
Binnenzijde
60Y9-00C
Sleuven drumcartridge
Plaats de drumcartridges in deze sleuven.
Drumcartridges vervangen(P. 518)
Sleuven tonercartridge
Plaats de kleuren-tonercartridges in de betreffende sleuven: Y (geel) in de linker sleuf, gevolgd door M
(magenta), C (cyaan ) en K (zwart). Tonercartridges vervangen(P. 511)
23
Basishandelingen
Multifunctionele invoer
60Y9-00E
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de breedte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in de
machine wordt gevoerd. Druk op de ontgrendelingspal die in de afbeeldingen met een pijl wordt
aangegeven om de geleider te ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.
Uitschuifblad
Trek het uitschuifblad naar buiten als u groot papier gaat plaatsen.
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48)
24
Basishandelingen
Papierlade
60Y9-00F
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de grootte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in het
apparaat wordt gevoerd. Druk op de ontgrendelingspallen die in de afbeeldingen met pijlen worden
aangegeven om de geleiders te ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.
Indicator papierniveau
Geeft de resterende hoeveelheid papier aan. Het merkteken daalt als de resterende hoeveelheid papier
daalt.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 42)
25
Basishandelingen
Bedieningspaneel
60Y9-00H
Display
Toont de huidige afdrukstatus of andere bedrijfsstatus, fouteninformatie, tonercartridgestatus, enzovoort.
Display(P. 29)
Taakstatus/Annuleren-toets
Als u deze toets indrukt terwijl het [ ] lampje brandt of knippert, wordt een document afgedrukt en worden
documenten die nog moeten worden afgedrukt in een lijst geplaatst. U kunt het document in de lijst
selecteren en het afdrukken van het document annuleren. Vanaf het bedieningspaneel(P. 78)
Terug-toets
Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens
het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige
scherm.
Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])
Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren.
Tekst invoeren(P. 34)
26
Basishandelingen
[*]-toets
Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.
Gereed lampje
Dit lampje brandt wanneer het apparaat gereed is om af te drukken of anderszins knippert.
Bericht lampje
● Brandt als er een probleem optreedt dat het afdrukken verhindert. Voor meer informatie raadpleegt u
'Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)’ op de website voor de handleidingen.
● Brandt als het apparaat offline is en naar de sluimermodus gaat.
Taak lampje
Brandt als het apparaat afdrukgegevens ontvangt of enige afdrukgegevens achterblijft in het geheugen van
het apparaat. Knippert als afdrukgegevens worden verwerkt.
Energiebesparing-toets
Druk hierop om de machine in de slaapstand te plaatsen. Deze toets brandt groen wanneer de slaapstand
actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. De slaapstand instellen(P. 67)
Toepassing-toets
Iedere keer wanneer u deze toets indrukt, wordt een volgende functie gekozen in de volgorde van:
Schermafdruk MEAP1 MEAP2 ... MEAP8 USB Direct Print Schermafdruk. Selecteer de gewenste
functie. Als u deze toets indrukt zonder in te loggen terwijl afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, verschijnt het
verificatiescherm.
Documentinvoer selecteren-toets
Indrukken om de papierbron te selecteren of het papierformaat op te geven.
selecteren(P. 485)
Menu Invoer
[ID]-toets
Toont het inlogscherm voor het gebruik van de MEAP-functie. Als u het apparaat niet langer gebruikt, druk
deze toets dan nogmaals in om uit te loggen.
Wissen-toets
Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.
Online-toets
Schakelt tussen online (afdruktaken worden geaccepteerd) en offline (er worden geen afdruktaken
geaccepteerd). Deze toets brandt groen als het apparaat online is en gaat uit als het apparaat offline is.
Gewoonlijk houdt u het apparaat online, maar zet het offline als u in het instellingenmenu instellingen van
Gebruikersonderhoud(P. 386) opgeeft.
● Als u de toets een tijdje niet bedient als het apparaat offline is en het Hoofdscherm(P. 29) verschijnt,
gaat het apparaat automatisch online. U kunt <Automat. resettijd> selecteren om deze tijdswaarde te
veranderen ( Automat. resettijd(P. 324) ).
27
Basishandelingen
[#]-toets
Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".
Utility-toets / [
]-toets
● Toont het menu Utility. U kunt het totale aantal afgedrukte pagina's weergeven en interne
systeeminformatie afdrukken voor controle. Hulpprogrammamenu(P. 474)
● Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk
tijdens het invoeren van tekst op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.
Taak-toets / [
]-toets
● Toont het menu Taak. U kunt de afdruk-logboeken controleren.
Taakmenu(P. 480)
● Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item boven het geselecteerde item te
kiezen. Tijdens het wijzigen van instelling kunt u met deze toets de waarde verhogen.
Instellingen-toets / [
]-toets
● Toont het menu Instellingen. U kunt de apparaat-instellingen opgeven.
Menu Instellingen(P. 321)
● Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om naar het volgende scherm te gaan. Druk
tijdens het invoeren van tekst op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.
Reset-toets / [
]-toets
● Toont het menu Reset. U kunt alle processen annuleren, gegevens in het geheugen verwijderen en het
apparaat uitschakelen. Menu Reset(P. 482)
● Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item onder het geselecteerde item te
kiezen. Druk tijdens het wijzigen van de waarde voor een instelling op deze toets om de waarde te
verlagen.
[OK]-toets
Druk hierop om de gekozen instellingen of opgegeven gegevens te bevestigen.
KOPPELINGEN
Het bedieningspaneel gebruiken(P. 31)
28
Basishandelingen
Display
60Y9-00J
Het display toont de afdrukstatus plus de schermen voor het opgeven van
instellingen. Tevens toont het foutberichten en de tonercartridgestatus.
Hoofdscherm
Indicatie van status
Toont de huidige status of bedieningsmodus van het apparaat.
Indicatie papierformaat
Toont het momenteel geselecteerde papierformaat.
De volgende papierformaten worden weergegeven in afgekorte vorm.
● Ledger: LD
● Antwoordkaart: P2
● Legal: LG
● 4 op 1 Briefkaart: P4
● Letter (liggend) : LTR
● Envelop KAKUGATA 2: K2
● Letter (staand) : LT
● Envelop NAGAGATA 3: N3
● Statement (liggend) : STR
● Envelop YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement (staand) : ST
● Envelop nummer 10 (COM10): CO
● Executive (liggend) : EXR
● Envelop Monarch: MO
● Executive (staand) : EX
● Envelop ISO-C5: EC5
● Foolscap: FC
● Envelop DL: DL
● 305x457 mm / 12x18 inch: TxE
● Vrij formaat: FR
● Index Card: IC
● Aangepast papierformaat liggend: 80R
● Indian Legal: ILG
● Aangepast papierformaat staand: 80
● Briefkaart: PD
Indicatie van tonercartridgestatus
Geeft de status van de tonercartridges weer.
Menuscherm
Druk op
(
),
( ),
(
),
( ), of
( ) om het bijbehorende menuscherm weer te
geven. Onderstaande voorbeeld toont het scherm dat verschijnt als
(
) wordt ingedrukt.
29
Basishandelingen
Overzicht van menuopties(P. 320)
Er treedt een fout op
In sommige gevallen worden, wanneer er een fout optreedt, instructies weergegeven over hoe u moet
reageren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het oplossen van het probleem. Het scherm dat wordt
weergegeven wanneer er zich een papierstoring voordoet, wordt hieronder getoond als voorbeeld. Voor meer
informatie over de weergegeven berichten raadpleegt u 'Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)’ op de
website voor de handleidingen.
KOPPELINGEN
Het bedieningspaneel gebruiken(P. 31)
30
Basishandelingen
Het bedieningspaneel gebruiken
60Y9-00K
Gebruik de onderstaande toetsen om instellingen op te geven en waarden aan te passen.
De toetsen
/
Door het scherm bladeren
Aan de rechterkant van het scherm ziet u een schuifbalk als niet alle informatie op één scherm past. Als de
/
om omhoog en omlaag te bladeren. De tekst- en
schuifbalk wordt weergegeven, gebruikt u
achtergrondkleuren van een item worden omgekeerd wanneer u deze toetsen selecteert.
Een instelling wijzigen
Gebruik
/
om waarden in te voeren.
● Tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
31
Basishandelingen
De toetsen
/
Volgende of vorige scherm weergeven
Druk op
om naar het volgende scherm te gaan. Druk op
● U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op
om terug te gaan naar het vorige scherm.
te drukken. Met
keert u terug naar het
vorige scherm.
De cursor verplaatsen
/
Met behulp van
kunt u tekst en waarden invoeren.
Tekst invoeren(P. 34)
gebruiken
Druk op
(
om een instelling toe te passen.
) gebruiken
Als u na het verlaten van het instellingenmenu wilt terugkeren naar het hoofdscherm, drukt u op
(
).
Met behulp van de numerieke toetsen
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
Tekst invoeren(P. 34)
● Afhankelijk van het scherm, kunt u de numerieke toetsen niet gebruiken. In dat geval voert u in met
behulp van
/
.
32
Basishandelingen
● U kunt een variëteit aan displaygerelateerde instellingen opgeven, zoals de scherminstelling en displaytaal,
met behulp van <Instelmenu> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel. Instelmenu(P. 322)
33
Basishandelingen
Tekst invoeren
60Y9-00L
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
Een ander type tekst kiezen
Druk op
om te schakelen tussen het in te voeren type tekst.
Typen tekst die u kunt invoeren
Hieronder wordt vermeld welke tekst u kunt invoeren.
Toets
A
a
(niet beschikbaar)
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
34
Basishandelingen
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(niet beschikbaar)
0
(spatie) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (niet beschikbaar)
● Druk op
als het type ingevoerde tekst <A> of <a> is, om bruikbare symbolen op het scherm
weer te geven. Selecteer het symbool dat u wilt invoeren met behulp van
dan op
/
/
/
en druk
.
Tekst wissen
Telkens als u op
drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door
ingedrukt te houden.
De cursor verplaatsen
Druk op
of
om de cursor te verplaatsen.
Een spatie invoeren
Druk op
, en vervolgens op
.
Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers
Voorbeeld: 'Canon-1'
1
Druk herhaaldelijk op
tot <A> is geselecteerd.
2
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "C" is geselecteerd.
3
Druk herhaaldelijk op
tot <a> is geselecteerd.
4
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "a" is geselecteerd.
5
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "o" is geselecteerd.
7
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
8
Druk op
9
Druk herhaaldelijk op
10
Druk op
11
Druk op
, en vervolgens op
.
totdat <12> is geselecteerd.
.
.
35
langer
Basishandelingen
Het apparaat in- en uitschakelen
60Y9-00R
De aan-/uit-schakelaar wordt gebruikt om het apparaat in te schakelen. Bij het uitschakelen van het apparaat moet u
beslist het bedieningspaneel gebruiken en niet de aan-/uit-schakelaar. Deze procedure is hetzelfde als voor het in-/
uitschakelen van een computer.
Het apparaat inschakelen(P. 36)
Het apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
Het apparaat inschakelen
Druk op de aan-/uit-schakelaar van het apparaat. Als het hoofdscherm verschijnt op het display van het
bedieningspaneel nadat de zelfdiagnose is verricht, is het apparaat gereed voor afdrukken.
● Na de zelfdiagnose kan een bericht worden weergegeven. Voor meer informatie raadpleegt u 'Problemen
oplossen (Veelgestelde vragen)’ op de website voor de handleidingen.
● Als u de instellingen van snelle startinstellingen opgeeft, kunt u een wachttijd reduceren nadat het apparaat
is ingeschakeld. Het apparaat snel opstarten(P. 38)
Het apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)
Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan vanaf het bedieningspaneel.
Een afsluithandeling verrichten zonder de aan-/uit-schakelaar te gebruiken
● Als u de aan-/uit-schakelaar indrukt om het apparaat uit te schakelen, dan kan er een onverwachte fout
optreden. Volg onderstaande procedure om het apparaat op de juiste wijze uit te schakelen.
● Als u de snelstartfunctie hebt ingeschakeld, kunt u de aan-/uit-schakelaar indrukken om het apparaat uit te
schakelen. Het apparaat snel opstarten(P. 38)
36
Basishandelingen
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer <Ja> en druk op
).
om <Uitschakelen> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
➠ Als onderstaand bericht verschijnt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
Als <Kan niet uitvoeren.> weergegeven wordt
● Er zijn nog afdrukgegevens aanwezig. Verwijder de gegevens (
Menu Reset(P. 482) ) en probeer de
bewerking nogmaals uit te voeren. Om de bewerking te annuleren, drukt u op
(
).
● Het kan een tijdje duren voordat het apparaat geheel is uitgeschakeld. Wacht tot het display is gedoofd
en trek dan pas de stekker eruit.
Na het uitschakelen moet u het apparaat niet te snel weer inschakelen
● Wacht minimaal 10 seconden schakel dan het apparaat in.
Energieverbruik na het uitschakelen van de printer
● Het apparaat blijft een beetje stroom gebruiken, ook nadat het is uitgeschakeld. Om het stroomverbruik
geheel te vermijden, trekt u de stekker uit het stopcontact.
KOPPELINGEN
Het apparaat snel opstarten(P. 38)
37
Basishandelingen
Het apparaat snel opstarten
60Y9-00S
Als u de snelstartinstellingen opgeeft, kunt u de tijd reduceren vanaf het moment dat de aan-/uitschakelaar wordt
ingedrukt tot het moment dat u het scherm kunt gebruiken. De methode om het apparaat uit te schakelen teneinde
een snelstart te verrichten, heet 'snel uitschakelen'.
Snelstartinstellingen opgeven(P. 38)
Het apparaat uitschakelen (een snelle uitschakeling verrichten)(P. 39)
Als u een netwerk gebruikt
● Als een van onderstaande instellingen <Aan> is, wordt de snelstartfunctie uitgeschakeld.
- RARP, BOOTP, IPv6
- IPSec
Netwerk(P. 147)
IPSec-instellingen configureren(P. 264)
Als u de MEAP-functie gebruikt
● Controleer of de momenteel geïnstalleerde MEAP-applicaties de snelstartfunctie ondersteunen.
Snelstartinstellingen opgeven
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer <Snel opstarten> en druk op
4
Selecteer <Uit> of <Aan>, en druk op
).
om <Instelmenu> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
<Uit>
Schakelt de snelstartinstellingen uit.
<Aan>
Schakelt de snelstartinstellingen in.
5
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
38
.
Basishandelingen
Het apparaat uitschakelen (een snelle uitschakeling verrichten)
Als u op de aan-/uit-schakelaar drukt om het apparaat uit te schakelen terwijl de snelstartfunctie is ingeschakeld,
wordt de volgende keer wanneer het apparaat wordt ingeschakeld een snelstart verricht (snel uitschakelen).
Trek de stekker niet uit het stopcontact nadat u het apparaat snel hebt uitgeschakeld
● Trek de stekker niet uit het stopcontact nadat u het apparaat snel hebt uitgeschakeld. Dat kan de interne
componenten van het apparaat beschadigen. Voordat u de stekker uit het stopcontact trekt wanneer u het
apparaat wilt verplaatsen, schakelt u het apparaat in en vervolgens weer uit.
(een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
Het apparaat uitschakelen
● Als het apparaat een taak verricht, in een storingstoestand verkeert of als u een instelling verandert met het
bedieningspaneel of met de UI op afstand, dan heeft het indrukken van de aan-/uitschakelaar geen snelle
uitschakeling tot gevolg, maar schakelt het apparaat op gangbare wijze uit.
● Als u het apparaat op gangbare wijze uitschakelt terwijl de snelstartfunctie is ingeschakeld, start het de
volgende keer op gangbare wijze.
● Als u de functie Automatische uitschakeltijd toepast terwijl de snelstartfunctie is ingeschakeld, wordt een
snelle uitschakeling verricht. De automatische uitschakeltijd instellen(P. 69)
● Als u het apparaat na een snelle uitschakeling onmiddellijk weer inschakelt, kan het even duren voordat het
daadwerkelijk opstart.
39
Basishandelingen
Papier plaatsen
60Y9-00U
U kunt papier in de papierlade of de multifunctionele lade plaatsen. Gebruik de papierlade voor het laden van de
papiersoort die u meestal gebruikt. De papierlade is handig wanneer u grote hoeveelheden papier gebruikt. Gebruik
de multifunctionele invoer wanneer u tijdelijk een papierformaat of -soort wilt gebruiken dat niet in de papierlade is
geplaatst. Raadpleeg Geschikt papier(P. 564) voor beschikbare papierformaten of -soorten.
Papier
Richtlijnen voor papier(P. 40)
Het door het apparaat bedrukte papier bewaren(P. 41)
Papier laden
Papier in de papierlade plaatsen(P. 42)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48)
Enveloppen of Briefkaarten laden(P. 51)
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 55)
De instellingen voor het geladen papier configureren
Het type en formaat papier opgeven(P. 59)
Richtlijnen voor papier
De volgende papiersoorten mag u niet gebruiken:
● Er kan een papier- of afdrukstoring optreden.
- Gekreukeld of gevouwen papier
- Gekruld of opgerold papier
- Gescheurd papier
- Vochtig papier
- Zeer dun papier
- Dun, grof papier
- Papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
- Achterzijde van papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
- Papier met een grove structuur
- Glanzend papier
Opmerkingen over het gebruik van papier
● Gebruik uitsluitend papier dat geheel geacclimatiseerd is aan de omgeving waarin het apparaat is
geïnstalleerd. Gebruik van papier dat is opgeslagen bij een andere temperatuur of vochtigheidsgraad kan
leiden tot papierstoringen of slechte afdrukkwaliteit.
40
Basishandelingen
Behandeling en opslag van papier
● U wordt geadviseerd het papier na het uitpakken zo snel mogelijk te gebruiken. Papier dat nog niet wordt
gebruikt, moet weer in de originele verpakking worden gedaan en op een platte ondergrond worden
bewaard.
● Bewaar het papier in de originele verpakking om het te beschermen tegen vocht of droogte.
● Bewaar het papier niet op een manier waardoor het kan krullen of vouwen.
● Bewaar het papier niet verticaal en plaatst niet te veel papier op elkaar.
● Bewaar het papier niet in direct zonlicht, op een plaats die onderhevig is aan hoge vochtigheid of droogte of
op een plaats met grote verschillen in temperatuur of luchtvochtigheid.
Als u gaat afdrukken op papier dat vochtig is geworden
● Er kan stoom vrijkomen in het uitvoergedeelte van het apparaat of er kunnen zich waterdruppels vormen in
het uitvoergedeelte. Dit is normaal. Het vocht in het papier verdampt op het moment dat er warmte wordt
gegeneerd tijdens het fixeren van de toner (dit gebeurt meestal als de omgevingstemperatuur laag is).
Het door het apparaat bedrukte papier bewaren
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als u het door het apparaat bedrukte papier verwerkt / bewaart.
◼ Het opgeslagen papier bewaren
● Bewaar het op een vlakke ondergrond.
● Bewaar het niet samen met artikelen met PVC (polyvinylchloride) zoals heldere folders. De toner kan smelten
waardoor het papier aan de PVC artikelen gaat plakken.
● Zorg ervoor dat het papier niet gaat kreuken of krullen. Toner kan loslaten.
● Om het voor langere tijd te bewaren (twee jaar of langer), moet u het in mappen of dergelijke bewaren.
● Als het papier langere tijd wordt bewaard, kunnen de kleuren verlopen waardoor het lijkt of het drukwerk een
kleurverandering heeft ondergaan.
● Bewaar het niet op locaties met hoge temperatuur.
◼ Waarschuwingen voor het gebruik van lijm
● Gebruik altijd niet-oplosbare lijm.
● Voordat u de lijm aanbrengt, moet u deze testen op een overbodig vel papier.
● Voordat u papiervellen met lijm over elkaar legt, moet u eerst controleren dat de lijm geheel is opgedroogd.
41
Basishandelingen
Papier in de papierlade plaatsen
60Y9-00W
1660-02Y
Laad het papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is
geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48)
Papier met standaardformaat plaatsen(P. 42)
Papier met aangepast formaat plaatsen(P. 45)
Invoerrichting van papier
Zie onderstaande tabel voor hoe u het beschikbare papier in de juiste afdrukstand laadt.
Papier
Afdrukstand
A3, B4, A4 (liggend),
B5 (liggend), A5 (liggend),
Ledger, Legal, Letter (liggend),
Executive (liggend), Foolscap,
8K, 16K (liggend), Indian Legal,
Custom (liggend)
A4 (staand), B5 (staand),
A5 (staand), Letter (staand),
Executive (staand), 16K (staand),
Custom (staand)
● Volg de onderstaande procedure als u papier gaat plaatsen in de optionele papiertoevoer of cassettetoevoereenheid.
Papier met standaardformaat plaatsen
Om papier te plaatsen waarvan het formaat te vinden is in de papierformaatmarkeringen in de papierlade volgt u de
volgende procedure. Voor papier waarvan het formaat niet is aangegeven in de papierformaatmarkeringen,
raadpleegt u Papier met aangepast formaat plaatsen(P. 45) .
1
2
Trek de papierlade zo ver mogelijk naar buiten.
Verstel de positie van de papiergeleiders zodanig dat ze overeenkomen met het
papierformaat dat u wilt gebruiken.
42
Basishandelingen
● Druk op de ontgrendelingspal (
) om de opstaande rand (
) gelijk te stellen met de markering voor het
gewenste papierformaat.
Als u papier gaat plaatsen in de optionele papiertoevoer of cassette-toevoereenheid
● Als u papierformaat A3 of Ledger plaatst, plaatst u de hendel (
3
) zoals in de afbeelding.
Plaats het papier zo dat de rand van de papierstapel de papiergeleider aan de
linkerzijde van de papierlade raakt.
● Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
43
). Als
Basishandelingen
● Wanneer wordt afgedrukt op papier met een logo, raadpleeg dan
plaatsen(P. 55) .
4
Plaats de papierlade.
»
Ga verder met
Voorbedrukt papier
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
geplaatst(P. 60)
Als u papier van een ander formaat of een andere soort gaat gebruiken
● Als u een ander papierformaat of -soort hebt gekozen, moet u altijd de instelling controleren. Als het
geladen papier afwijkt van de papierinstellingen, wordt er niet goed afgedrukt.
Automatische detectie van het papiertype
● Het apparaat heeft een functie voor het automatisch detecteren van het papiertype. Als deze functie is
ingeschakeld, hoeft u de instelling van het papiertype niet te veranderen als u gewoon of zwaar papier
laadt.
Auto detec. pprsoort(P. 489)
● Als u wilt afdrukken vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of vanaf
een mobiel apparaat of ander apparaat dat instellingen voor papierformaat en -soort niet ondersteunt,
geeft u <Stndrd papierformaat> en <Stndrd papiersoort> op. Menu Invoer selecteren(P. 485)
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
multifunctionele lade ( Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48) ), met de te bedrukken zijde
naar beneden (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
● Als u wilt afdrukken op de achterzijde van reeds bedrukt papier stelt u <Handm. 2-zijdig (MF)> in op <Tweede
zijde> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel. Handm. 2-zijdig (MF)(P. 492)
● Plaats iedere keer dat u afdrukt één vel papier.
● U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
● U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
44
Basishandelingen
Papier met aangepast formaat plaatsen
Voor het plaatsen van papier met aangepast formaat of ander papier waarvan het formaat niet is aangegeven in de
papierformaatmarkeringen, volgt u de volgende procedure.
1
Trek de papierlade zo ver mogelijk naar buiten.
2
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven.
3
Leg het papier zo dat de rand van de papierstapel net de rechterzijde van de
papierlade raakt.
● Plaats de stapel papier met de afdrukzijde naar boven.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
45
). Als
Basishandelingen
● Wanneer wordt afgedrukt op papier met een logo, raadpleeg dan
plaatsen(P. 55) .
4
Voorbedrukt papier
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van
het papier zitten.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
Als u papier gaat plaatsen in de optionele papiertoevoer of cassette-toevoereenheid
● Als de hendel (
) het correct plaatsen van het papier hindert (bijvoorbeeld als het papier omhoog komt
of scheef ligt), verwijdert u het papier en past de positie van de hendel aan aan het papierformaat. Daarna
plaatst u het papier weer en past u de positie van de papiergeleiders aan.
46
Basishandelingen
5
Plaats de papierlade.
»
Ga verder met
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
geplaatst(P. 60)
Wanneer u papier van een ander formaat of soort gaat gebruiken
● Als u een andere papiersoort in het apparaat plaatst, vergeet dan niet de instellingen aan te passen. Als u
de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort niet aanpast, kan het apparaat niet goed
afdrukken.
Automatische detectie van het papiertype
● Het apparaat heeft een functie voor het automatisch detecteren van het papiertype. Als deze functie is
ingeschakeld, hoeft u de instelling van het papiertype niet te veranderen als u gewoon of zwaar papier
laadt. Auto detec. pprsoort(P. 489)
● Als u wilt afdrukken vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of vanaf
een mobiel apparaat of ander apparaat dat instellingen voor papierformaat en -soort niet ondersteunt,
geeft u <Stndrd papierformaat> en <Stndrd papiersoort> op. Menu Invoer selecteren(P. 485)
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
multifunctionele lade ( Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48) ), met de te bedrukken zijde
naar beneden (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
● Als u wilt afdrukken op de achterzijde van reeds bedrukt papier stelt u <Handm. 2-zijdig (MF)> in op <Tweede
zijde> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel. Handm. 2-zijdig (MF)(P. 492)
● Plaats iedere keer dat u afdrukt één vel papier.
● U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
● U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
KOPPELINGEN
Geschikt papier(P. 564)
47
Basishandelingen
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
60Y9-00X
1660-030
Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Laad het
papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Papier in de papierlade plaatsen(P. 42)
Invoerrichting van papier
Zie onderstaande tabel voor hoe u het beschikbare papier in de juiste afdrukstand laadt.
Papier
Afdrukstand
A3, B4, A4 (liggend),
B5 (liggend), A5 (liggend),
A6 (liggend), Ledger, Legal,
Letter (liggend),
Statement (liggend),
Executive (liggend),
Foolscap, 305x457 mm / 12x18 inch,
Indian Legal, 8K,
16K (liggend), Index Card,
Postcard, Reply Postcard,
Envelope, Custom (liggend)
A4 (staand), A5 (staand),
B5 (staand), Letter (staand),
Executive (staand),
Statement (staand),
16K (staand),
4 op 1 Briefkaart, Custom (staand)
1
Open de klep.
2
Trek de papierlade eruit.
3
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven.
48
Basishandelingen
4
Plaats het papier in de multifunctionele lade invoer tot het papier stopt.
● Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de lijn die het maximale aantal vellen aangeeft (
). Als
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
● Zie
Enveloppen of Briefkaarten laden(P. 51)
of
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 55)
als u
enveloppen gaat laden of papier met een logo.
5
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van
het papier zitten.
49
Basishandelingen
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
»
Ga verder met
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade
opgeven(P. 63)
Als u papier van een ander formaat of een andere soort gaat gebruiken
● De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Gem. soorten>.
Als u papier van een ander formaat of type in de machine plaatst, moet u beslist de instelling aanpassen.
Als u de instellingen voor het type en formaat papier niet verandert, kan er niet goed worden afgedrukt.
Automatische detectie van het papiertype
● Het apparaat heeft een functie voor het automatisch detecteren van het papiertype. Als deze functie is
ingeschakeld, hoeft u de instelling van het papiertype niet te veranderen als u gewoon of zwaar papier
laadt. Auto detec. pprsoort(P. 489)
● Als u wilt afdrukken vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of vanaf
een mobiel apparaat of ander apparaat dat instellingen voor papierformaat en -soort niet ondersteunt,
geeft u <Stndrd papierformaat> en <Stndrd papiersoort> op. Menu Invoer selecteren(P. 485)
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
multifunctionele lade, met de te bedrukken zijde naar beneden (de reeds bedrukte zijde naar boven).
● Als u wilt afdrukken op de achterzijde van reeds bedrukt papier stelt u <Handm. 2-zijdig (MF)> in op <Tweede
zijde> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel. Handm. 2-zijdig (MF)(P. 492)
● Plaats iedere keer dat u afdrukt één vel papier.
● U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
● U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
KOPPELINGEN
Geschikt papier(P. 564)
50
Basishandelingen
Enveloppen of Briefkaarten laden
60Y9-00Y
Voordat u enveloppen of briefkaarten laadt, moet u ze voorbehandelen, zoals eventuele oneffenheden gladstrijken.
Let ook op de invoerrichting van de enveloppen of briefkaarten en welke kant naar boven wijst. Let op: enveloppen
noch briefkaarten kunnen in de papierlade worden geladen.
Enveloppen plaatsen(P. 51)
Briefkaarten plaatsen(P. 53)
● In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u enveloppen in de gewenste richting laadt. Daarnaast worden de
stappen besproken die u moet uitvoeren voordat u enveloppen of briefkaarten gaat laden. Raadpleeg
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48) voor de algemene procedure voor het laden van
enveloppen of briefkaarten in de multifunctionele lade.
Enveloppen plaatsen
◼ Voordat u enveloppen gaat laden
Volg de onderstaande procedure om de enveloppen voor te bereiden voor afdrukken.
1
2
3
Sluit de flap van de enveloppen.
Strijk de enveloppen glad om alle resterende lucht eruit te persen en de randen plat
te drukken.
Maak de enveloppen aan de hoeken los en strijk oneffenheden weg.
51
Basishandelingen
4
Lijn de randen van de enveloppen uit op een vlak oppervlak.
◼ Enveloppen in de multifunctionele lade plaatsen
Laad de enveloppen met de korte zijde naar voren en met de kant zonder lijm (de voorzijde) naar onderen. U kunt niet
afdrukken op de achterzijde van enveloppen.
Enveloppen YOUGATANAGA 3, ISO-C5, Monarch, No. 10 (COM10), of DL
Plaats de enveloppen zo dat de rand met de flap aan de rechterkant zit, zoals in de afbeelding.
Enveloppen KAKUGATA 2 of NAGAGATA 3
Plaats de enveloppen met de flap naar u toe.
52
Basishandelingen
Briefkaarten plaatsen
● Voor briefkaarten is automatisch dubbelzijdig afdrukken niet mogelijk. Als u de briefkaart aan beide zijden
wilt bedrukken, moet u eerst de ene zijde bedrukken en dan de andere.
● Voordat u de briefkaarten laadt, moet u eventuele oneffenheden gladstrijken. Als er nog oneffenheden zijn,
kunnen afdrukken scheef zijn of afbeeldingen vervormd zijn.
◼ Briefkaarten in de multifunctionele lade plaatsen
Plaats de briefkaart met de afdrukzijde naar beneden en met de korte zijde naar voren.
Postcard
Plaats de briefkaart met het boveneinde naar het apparaat.
Antwoordkaart
Vouw de briefkaart open en plaats hem met het rechtereinde naar het apparaat.
4 in 1 briefkaart
Plaats de briefkaart met de rechterkant naar het apparaat.
53
Basishandelingen
54
Basishandelingen
Voorbedrukt papier plaatsen
60Y9-010
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, let u bij het plaatsen op de invoerrichting van het papier.
Zorg dat het papier goed is geplaatst zodat er op de juiste kant van het papier met een logo wordt afgedrukt.
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 55)
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 56)
● In dit gedeelte wordt voornamelijk aandacht besteed aan het op de juiste manier laden van voorbedrukt
papier, dus met de juiste afdrukrichting en afdrukzijde. Zie hieronder voor een beschrijving van de
algemene procedure voor het laden van papier in de papierlade of multifunctionele lade.
Papier in de papierlade plaatsen(P. 42)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48)
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Het papier in de papierlade laden
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.
Als u papier in de multifunctionele lade plaatst
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar beneden.
55
Basishandelingen
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
Het papier in de papierlade laden
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.
Als u papier in de multifunctionele lade plaatst
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar beneden.
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's
Als een af te drukken document uit een oneven aantal pagina's bestaat, stelt u <Alternatieve methode> in op <Uit> in
het instellingenmenu van het bedieningspaneel. Alternatieve methode(P. 367)
56
Basishandelingen
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Het papier in de papierlade laden
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar beneden.
Als u papier in de multifunctionele lade plaatst
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar boven.
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
57
Basishandelingen
Het papier in de papierlade laden
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar beneden.
Als u papier in de multifunctionele lade plaatst
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar boven.
De instelling <Papierinvoermethode>
● Wanneer u afdrukt op voorbedrukt papier, moet u de afdrukzijde van het geladen papier wijzigen als u
wisselt tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken. Als <Papierinvoermethode> echter is ingesteld op
<Priorit. afdrukzijde>, kunt u de afdrukzijde die u gebruikt voor het laden van voorbedrukt papier voor
dubbelzijdig afdrukken (met de logokant naar beneden voor de papierlade of naar boven voor de
multifunctionele lade) ook gebruiken voor enkelzijdig afdrukken. Deze instelling is vooral handig als u
regelmatig zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukt. Papierinvoermethode(P. 402)
58
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven
60Y9-011
U moet ervoor zorgen dat de instellingen voor het type en formaat papier overeenkomen met het papier dat is
geladen. Vergeet dus niet de papierinstellingen aan te passen wanneer u papier gaat laden dat afwijkt van het eerder
gebruikte papier.
● Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
59
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven dat in de
papierlade is geplaatst
60Y9-012
Geef het formaat en het type papier op dat u in de papierlade laadt.
1
Druk op
2
Gebruik
( ).
/
om een keuze te maken uit <Lade 1 papierformaat> t/m <Lade 5
papierformaat>, en druk op
.
● <Lade 2 papierformaat> t/m <Lade 5 papierformaat> worden weergegeven wanneer de optionele
papierinvoer of het papiermagazijn is geïnstalleerd.
3
Selecteer het papierformaat en druk op
.
Over <Automatisch>
● Voor de volgende papierformaten geeft u <Automatisch> op.
- A3
- Ledger
- B4
- Legal
- A4
- Letter
- B5 (staand)
- Executive (staand)
- A5 (staand)
U kunt papierformaten zowel in staande als liggende afdrukrichting plaatsen
● Papier van de volgende formaten kan worden geladen in zowel staande als liggende afdrukrichting.
Raadpleeg de onderstaande tabel om de instelling te selecteren die overeenkomt met de afdrukrichting
van het papier.
Papierformaat
A4
Afdrukstand
Optie
<Automatisch>
<Automatisch>
60
Basishandelingen
Papierformaat
A5
Afdrukstand
*1
Optie
<
A5R>
<Automatisch>
B5
<
B5R>
<Automatisch>
Letter
<Automatisch>
<Automatisch>
Executive
<
EXECR>
<Automatisch>
16K
Aangepast papierformaat
*2
<
16KR>
<
16K>
<
Aang. form. R>
<
Aangep formaat>
*1 Bij
gebruik van het printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II kiest u vóór het afdrukken het selectievakje
[Standaardpapierformaten verticaal invoeren] op het tabblad [Papierbron].
*2 Bij
gebruik van het printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II kiest u vóór het afdrukken het selectievakje
[Aangepast papier verticaal invoeren] op het tabblad [Papierbron].
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak verandert, kunt u <Vrij formaat> opgeven, zodat u niet
iedere keer dat u afdrukt de papiersoort-instelling hoeft te veranderen. Maar let op: bij deze instelling zal
het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander papierformaat is ingesteld dan
er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
● Als u <Vrij formaat> selecteert, wordt de afdruksnelheid lager.
4
Maak een keuze uit <Lade 1 papiersoort> t/m <Lade 5 papiersoort>, en druk op
.
● <Lade 2 papiersoort> t/m <Lade 5 papiersoort> worden weergegeven wanneer de optionele papierinvoer of
het papiermagazijn is geïnstalleerd.
61
Basishandelingen
5
Selecteer het papiertype en druk op
.
<Gem. soorten>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak verandert, kunt u <Gem. soorten> opgeven, zodat u niet
iedere keer dat u afdrukt de papiersoort-instelling hoeft te veranderen. Maar let op: bij deze instelling zal
het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander papiersoort is ingesteld dan er
daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
Automatische detectie van het papiersoort
● Het apparaat heeft een functie voor het automatisch detecteren van het papiertype. Als deze functie is
ingeschakeld, hoeft u de instelling van het papiertype niet te veranderen als u gewoon of zwaar papier
laadt. Auto detec. pprsoort(P. 489)
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 42)
Geschikt papier(P. 564)
62
Basishandelingen
Het papierformaat en de papiersoort in de
multifunctionele lade opgeven
60Y9-013
1
Druk op
2
Druk op
3
Selecteer het papierformaat en druk op
( ).
/
om <Papierform. MF-lade> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
U kunt papierformaten zowel in staande als liggende afdrukrichting plaatsen
● Papier van de volgende formaten kan worden geladen in zowel staande als liggende afdrukrichting.
Raadpleeg de onderstaande tabel om de instelling te selecteren die overeenkomt met de afdrukrichting
van het papier.
Papierformaat
Afdrukstand
A4
B5
A5
Letter
*1
Optie
<
A4R>
<
A4>
<
B5R>
<
B5>
<
A5R>
<
A5>
<
LTRR>
63
Basishandelingen
Papierformaat
Afdrukstand
Executive
16K
Statement
Aangepast papierformaat
*2
Optie
<
LTR>
<
EXECR>
<
EXEC>
<
16KR>
<
16K>
<
STMTR>
<
STMT>
<
Aang. form. R>
<
Aangep formaat>
*1 Bij
gebruik van het printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II kiest u vóór het afdrukken het selectievakje
[Standaardpapierformaten verticaal invoeren] op het tabblad [Papierbron].
*2 Bij
gebruik van het printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II kiest u vóór het afdrukken het selectievakje
[Aangepast papier verticaal invoeren] op het tabblad [Papierbron].
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak verandert, kunt u <Vrij formaat> opgeven, zodat u niet
iedere keer dat u afdrukt de papiersoort-instelling hoeft te veranderen. Maar let op: bij deze instelling zal
het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander papierformaat is ingesteld dan
er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
● Als u <Vrij formaat> selecteert, wordt de afdruksnelheid lager.
4
Selecteer <Papiersoort MF-lade> en druk op
5
Selecteer het papiertype en druk op
.
64
.
Basishandelingen
<Gem. soorten>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak verandert, kunt u <Gem. soorten> opgeven, zodat u niet
iedere keer dat u afdrukt de papiersoort-instelling hoeft te veranderen. Maar let op: bij deze instelling zal
het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander papiersoort is ingesteld dan er
daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
Automatische detectie van het papiersoort
● Het apparaat heeft een functie voor het automatisch detecteren van het papiertype. Als deze functie is
ingeschakeld, hoeft u de instelling van het papiertype niet te veranderen als u gewoon of zwaar papier
laadt. Auto detec. pprsoort(P. 489)
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 48)
Geschikt papier(P. 564)
65
Basishandelingen
Energie besparen
60Y9-014
U kunt energie besparen door een instelling te realiseren opdat het apparaat automatisch naar de energiespaarstand
(sluimermodus) of UIT gaat als er voor een bepaalde periode geen handeling wordt verricht, of het apparaat iedere
dag van de week op een bepaalde tijd automatisch UIT gaat.
De slaapstand instellen(P. 67)
De automatische uitschakeltijd instellen(P. 69)
66
Basishandelingen
De slaapstand instellen
60Y9-015
In de slaapstand wordt het stroomverbruik verlaagd door de stroomtoevoer naar het bedieningspaneel te
onderbreken. Als er gedurende bepaalde tijd geen bewerkingen worden uitgevoerd op de machine, zoals tijdens de
op het bedieningspaneel te drukken. U kunt ook de instelling
lunchpauze, kunt u energie besparen door op
Automatische sluimertijd gebruiken om de machine automatisch in de slaapstand te zetten als deze gedurende de
opgegeven tijd inactief is. U kunt instellingen opgeven om het interval te veranderen waarop de functie Automatische
sluimerstand wordt geactiveerd of het apparaat op een opgegeven tijd in de sluimerstand wordt geplaatst.
Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld
● Als het apparaat in de sluimerstand staat, brandt
groen.
Situaties waarin de slaapstand niet wordt geactiveerd
● Het apparaat gaat niet in de sluimerstand als het gegevens van een computer ontvangt of er gegevens heen
zendt, een deksel open staat of er geen tonercartridge is geplaatst.
Het niveau van de sluimermodus instellen
De mate waarin van energiebesparing van de sluimerstand varieert met het geselecteerde niveau van de stand
( Sluimerstand(P. 322) ). We adviseren u de fabrieksinstelling voor de sluimerstand te gebruiken, als u zo
effectief mogelijk energie wilt besparen. Als u de instelling wil veranderen, volg dan onderstaande procedure.
(
)
<Instelmenu>
<Sluimerstand>
<Hoog (diepe sluimer)> of <Normaal
(sluimerst.)>
De automatische sluimertijd instellen
Het apparaat gaat automatisch naar de sluimermodus als het voor de opgegeven periode niet wordt gebruikt.
We adviseren u de standaard fabrieksinstelling ( Tijd tot sluimerst.(P. 323) ) te gebruiken om zo veel
mogelijk stroom te besparen. Volg de onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen
waarna het apparaat automatisch in de sluimermodus wordt geplaatst.
(
)
<Instelmenu>
<Tijd tot sluimerst.>
67
Selecteer de periode
Basishandelingen
● Onmiddellijk nadat het apparaat is INgeschakeld, kan de wachttijd voordat het apparaat naar de
sluimerstand gaat, langer zijn dan in het menu is opgegeven.
De sluimermodus op een opgegeven tijd automatisch starten / verlaten
U kunt instellen dat het apparaat op een opgegeven tijd naar de sluimermodus gaat. U kunt ook instellen dat
het apparaat de sluimermodus op een opgegeven tijd verlaat.
(
)
<Instelmenu>
<Sluimertimer>
<Aan>
<Timerinstellingen>
<Inschakeltimer> of
<Inschakeltijd> of <Sluimertijd>
Stel de tijd
in
<Inschakeltimer>
Selecteer <Aan> om de sluimermodus op een opgegeven tijd te verlaten.
<Inschakeltijd>
Stel de tijd in om de sluimermodus automatisch te verlaten.
<Sluimertimer>
Selecteer <Aan> om op een opgegeven tijd naar de sluimermodus te gaan.
<Sluimertijd>
Stel de tijd in om automatisch naar de sluimermodus te gaan.
Als u wilt vermijden dat het apparaat naar de sluimermodus gaat als er een fout
optreedt
U kunt instellingen opgeven zodat het apparaat niet naar de sluimermodus gaat als er een fout optreedt.
Sluimer zelfs fout(P. 323)
(
)
<Instelmenu>
<Sluimer zelfs fout>
De slaapstand verlaten
Druk op
.
68
<Uit>
Basishandelingen
De automatische uitschakeltijd instellen
60Y9-016
U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld als het langere tijd niet wordt gebruikt. U
kunt het apparaat ook zo instellen dat het op een specifiek tijdstip wordt uitgeschakeld. Met behulp van deze functies
kunt u voorkomen dat het apparaat nutteloos stroom verbruikt als het niet is uitgeschakeld. In de standaard
fabrieksinstelling is deze functie ingeschakeld.
● Als u een periode voor automatisch uitschakelen opgeeft die korter is dan de standaardinstelling (4 uur),
bestaat de kans dat u een tonercartridge eerder dan aangegeven moet vervangen.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Instelmenu]
4
Instellingen voor de automatische uitschakeltijd configureren.
[Bewerken].
69
Basishandelingen
[Gebruik automatische uitschakeltimer]
Activeer het selectievakje om het apparaat uit te schakelen wanneer de in [Auto uitschakeltijd] ingestelde tijd
is verstreken.
[Auto uitschakeltijd]
Geef op hoe lang het apparaat in de sluimerstand mag blijven voordat het wordt uitgeschakeld.
[Stel weektimer auto uitschakel]
Activeer het selectievakje om de automatische uitschakeltijd voor iedere dag van de week in te stellen.
[Zondag] t/m [Zaterdag]
Geef de tijd op waarop het apparaat UIT moet gaan. Als u geen tijd opgeeft voor een bepaalde weekdag, is
de functie voor die dag niet actief.
5
Klik op [OK].
Als het lijkt dat het uitschakelen niet is afgerond
● Het kan een tijdje duren voordat het apparaat geheel is uitgeschakeld. Wacht tot het display is gedoofd en
trek dan pas de stekker eruit.
70
Basishandelingen
Situaties die er verantwoordelijk voor kunnen zijn dat het apparaat op de opgegeven
tijd niet automatisch uitschakelde
● U voert een bewerking uit op het apparaat.
● Het apparaat is bezig met afdrukken, reiniging of enige andere bewerking.
● Er verschijnt een foutbericht.
Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT kan worden gezet, wordt in de volgende 10
minuten elke minuut een nieuwe poging verricht. Als zelfs na tien herhalingspogingen het apparaat op de
opgegeven tijd niet UIT kan worden gezet, is de functie voor het automatisch uitschakelen niet meer effectief
voor die dag.
71
Een document afdrukken
Een document afdrukken
Een document afdrukken ............................................................................................................................ 73
Afdrukken vanaf een computer ......................................................................................................................... 74
Afdrukken annuleren ...................................................................................................................................... 77
Verschillende afdrukmethoden .......................................................................................................................... 79
Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via geheugengeheugentoestellen) ................. 81
De standaardinstellingen voor afdrukken wijzigen .................................................................................. 91
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken) ......................................... 93
De gecodeerde afdruk gebruiken ............................................................................................................ 96
Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken) ......................... 97
Een document verwijderen dat is opgeslagen in het apparaat .............................................................. 101
Een naam of pincode voor een vak instellen .......................................................................................... 105
Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print) ............................................................................... 107
Afdrukinstellingen voor Direct Print ....................................................................................................... 110
Ontvangen e-mail afdrukken (E-Mail Print) ................................................................................................... 122
72
Een document afdrukken
Een document afdrukken
60Y9-017
Dit gedeelte beschrijft hoe u documenten afdrukt die op uw computer zijn gemaakt, bestande afdrukt die in een USBgeheugentoestel zijn opgeslagen, en documenten afdrukt door vanaf het bedieningspaneel een pincode in te voeren.
◼ Afdrukken vanaf een computer
Een document dat u op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het printerstuurprogramma.
vanaf een computer(P. 74)
Afdrukken
◼ Handige afdrukfuncties gebruiken
U kunt de afdrukfuncties gebruiken om bestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugentoestel, af te drukken
door het geheugentoestel rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten zonder gebruik te maken van een computer en
in te stellen dat een pincode moet worden ingevoerd voordat het afdrukken kan starten. Verschillende
afdrukmethoden(P. 79)
73
Een document afdrukken
Afdrukken vanaf een computer
60Y9-018
Documenten die u met een programma op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het
printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma heeft een aantal handige instellingen, zoals vergroten /
verkleinen en dubbelzijdig afdrukken, waarmee u uw documenten op verschillende manieren kunt afdrukken. U kunt
de afdrukfunctie van de machine pas gebruiken nadat u enkele procedures hebt doorlopen, zoals het installeren van
het printerstuurprogramma op uw computer. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de
betreffende stuurprogramma´s op de website met handleidingen.
Help-informatie van het printerstuurprogramma(P. 74)
De optionele items gebruiken(P. 74)
Basisbewerkingen met de printer(P. 75)
Help-informatie van het printerstuurprogramma
Wanneer u op [Help] klikt in het scherm van het printerstuurprogramma, verschijnt het Help-scherm. In dit scherm
ziet u de gedetailleerde beschrijvingen die niet in de Gebruikershandleiding staan.
De optionele items gebruiken
Als de optionele papiertoevoer of cassette-toevoereenheid aan het apparaat is bevestigd, voert u eerst de volgende
bewerking uit in het printerstuurprogramma.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
beheerdersaccount.
Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 619) ) Klik met de rechtermuisknop op
het printerpictogram voor dit apparaat [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen]
tabblad [Apparaatinstellingen] [Papierbron] Selecteer de papierbron [OK] [OK]
74
Een document afdrukken
Basisbewerkingen met de printer
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een document op uw computer afdrukt via het printerstuurprogramma.
Papierinstellingen op het apparaat
● Normaal gesproken moet u, voordat u gaat afdrukken, het papierformaat en -soort opgeven dat is geladen
in iedere papierbron.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
2
Selecteer de printer en klik op [Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
3
Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].
● Kies het tabblad volgens de instellingen.
75
Een document afdrukken
Als u [POP-afdrukoptimalisatie] * hebt geconfigureerd
● Voor betere afdrukresultaten wordt aanbevolen de volgende instellingen op het apparaat te kiezen.
- <Tonerwaarsch.modus> : <POP-afdrukken>
- <POP-afdruksnelheid> : <Modus 2>
- <Auto POP-kalibratie> : <Aan>
Tonerwaarsch.modus(P. 407)
POP-afdruksnelheid(P. 406)
Auto POP-kalibratie(P. 407)
● Bij deze functie gelden er beperkingen voor het te gebruiken papier. Raadpleeg
Beschikbare
papiersoorten met POP-afdrukoptimalisatie(P. 567) voor beschikbare papierformaten en -soorten.
● Als de toner bijna op is, kan automatische kalibratie worden verricht, wat leidt tot een tragere aanvang van
het afdrukken.
● Als <Auto POP-kalibratie> niet is geconfigureerd, wordt aanbevolen dat u voorafgaand aan POP-afdrukken
<POP-afdrukkalibratie> verricht. Niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren(P. 528)
*Voor meer informatie over [POP-afdrukoptimalisatie] raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma
´s op de website voor de handleidingen.
4
Klik op [Afdrukken] of [OK].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Raadpleeg, als u het afdrukken wilt annuleren,
76
Afdrukken annuleren(P. 77) .
Een document afdrukken
Afdrukken annuleren
60Y9-019
U kunt het afdrukken annuleren vanaf uw computer of vanaf het bedieningspaneel van de machine.
Vanaf een computer(P. 77)
Vanaf het bedieningspaneel(P. 78)
Vanaf een computer
U annuleert het afdrukken vanaf het pictogram van de printer dat wordt weergegeven in het systeemvak van het
bureaublad.
1
Dubbelklik op het printerpictogram.
Als het printerpictogram niet wordt weergegeven
● Open de printermap (
De printermap weergeven(P. 619) ), klik met de rechtermuisknop op het
printerpictogram en klik op [Afdruktaken weergeven] (of dubbelklik op het pictogram van het
printerstuurprogramma voor het apparaat).
2
Selecteer het document dat u wilt annuleren en klik op [Document]
3
Klik op [Ja].
[Annuleren].
➠ Het afdrukken van het geselecteerde document wordt geannuleerd.
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
Annuleren vanuit de externe UI
● U kunt het afdrukken annuleren vanuit de pagina [Taakstatus] van de UI op afstand:
van afdruktaken controleren(P. 304)
77
De huidige status
Een document afdrukken
Annuleren vanuit een programma
● In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm. U kunt het afdrukken annuleren door te
klikken op [Annuleren].
Vanaf het bedieningspaneel
Als de afdrukgegevens vanaf een computer naar het apparaat zendt, gaat het lampje [ ] branden (of knipperen). Als
het lampje brandt of knippert, kunt u het afdrukken annuleren vanaf het bedieningspaneel.
1
Druk op
2
Druk op
3
Selecteer <Ja> en druk op
(
/
).
om het document te annuleren en druk op
.
.
➠ Als het bericht <Taken annuleren> wordt weergegeven en de geselecteerde afdruktaak is geannuleerd.
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een computer(P. 74)
Documenten beheren en de status van de machine controleren(P. 304)
78
Een document afdrukken
Verschillende afdrukmethoden
60Y9-01A
U kunt verschillende handige afdrukfuncties gebruiken, maar ook de basisafdrukbewerkingen met de printer
verrichten.
◼ Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via geheugenapparaten)
U kunt afbeeldingsbestanden en PDF-bestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugentoestel afdrukken door het
USB-geheugentoestel rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten. Als u deze functie gebruikt, kunt u afdrukken
zonder een computer te gebruiken. Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via
geheugengeheugentoestellen)(P. 81)
◼ Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken)
Als u vanaf een computer gegevens naar het apparaat gaat zenden, kunt u een pincode instellen voor de gegevens. De
gegevens worden dan pas afgedrukt nadat op het bedieningspaneel van het apparaat de juiste pincode is ingevoerd.
Deze functie is nuttig voor het afdrukken van vertrouwelijke documenten. Een document afdrukken dat is
beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken)(P. 93)
◼ Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak
afdrukken)
U kunt afdrukgegevens vanaf een computer opslaan op een SD-card. De opgeslagen gegevens kunnen net zo vaak
worden afgedrukt als u wilt. Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak
afdrukken)(P. 97)
◼ Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)
U kunt bestanden (PDF, JPEG, enzovoort) die op uw computer zijn opgeslagen afdrukken door ze via een webbrowser
naar het apparaat te zenden. Er is geen specifieke applicatie vereist. Afdrukken zonder een bestand te openen
(Direct Print)(P. 107)
79
Een document afdrukken
◼ Ontvangen e-mail afdrukken (E-Mail Print)
U kunt e-mailberichten en hun bijgevoegde bestanden direct op het apparaat afdrukken zonder een computer te
gebruiken. Ontvangen e-mail afdrukken (E-Mail Print)(P. 122)
80
Een document afdrukken
Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct
afdrukken via geheugengeheugentoestellen)
60Y9-01C
U kunt bestanden rechtstreeks afdrukken door een USB-geheugenapparaat op het apparaat aan te sluiten. Met
behulp van deze functie kunt u afdrukken zonder gebruik te maken van een computer.
Ondersteunde USB-geheugenapparaten
U kunt FAT32-geformatteerde USB-geheugenapparaten gebruiken.
● Gebruik geen niet-standaard USB-geheugentoestellen. U kunt de bestanden mogelijk niet correct
afdrukken, afhankelijk van het USB-geheugentoestel.
● Sluit alleen een USB-geheugenapparaat aan op het apparaat. USB-geheugenapparaten kunnen niet
worden aangesloten via een USB-hub of USB-verlengkabel.
● Gebruik geen USB-geheugenapparaten met speciale functies zoals ingebouwde beveiligingsfuncties.
1
Sluit een USB-geheugenapparaat aan op een USB-poort aan de rechterzijde van het
apparaat.
➠ Het volgende scherm wordt automatisch weergegeven.
● Als het scherm niet verschijnt, drukt u op
(
).
● Behoed het USB-geheugentoestel en het apparaat tegen stoten en schudden wanneer het toestel is
aangesloten op het apparaat.
2
Druk op
/
om <Bestand(en) select.> te selecteren en druk vervolgens op
81
.
Een document afdrukken
3
Selecteer het soort bestand dat u wilt afdrukken en druk op
4
Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en druk op
.
.
● U kunt meerdere bestanden selecteren.
● Als u de selectie van een bestand ongedaan wilt maken, selecteert u het desbetreffende bestand
(gemarkeerd met
u op
) en drukt u op
. Om alle selecties op te heffen, selecteert u <Alles wissen> en drukt
.
● Als u de inhoud van een map wilt weergeven, selecteert u een map en drukt u op
of
of
. Druk op
om terug te gaan naar de bovenliggende map.
● Mappen en bestanden in lagere niveaus of met langere namen kunnen mogelijk niet worden
weergegeven.
● Als u naar een andere map gaat, worden de eerdere bestandsselecties gewist.
5
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
Een XPS-bestand afdrukken met behulp van een printticket
Als u een bestand in XPS-formaat wilt afdrukken, kunt u het afdrukken volgens het printticket
(afdrukinstellingen) dat bij het bestand is gevoegd.
1
Selecteer <Gebr. afdrukticket> en druk op
2
Selecteer <Start afdrukken> en druk op
.
.
82
Een document afdrukken
➠ Het afdrukken begint. Als het afdrukken is voltooid, verwijder dan het USB-geheugentoestel van het
apparaat.
6
Verwijder het USB-geheugentoestel.(P. 90)
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● Selecteer het gewenste instel-item, druk op
, en geef de instelling op.
Pictogrammen* in de beschrijving
Instellingen voor het afdrukken van PDF-bestanden
Instellingen voor het afdrukken van XPS-bestanden
Instellingen voor het afdrukken van JPEG-bestanden
Instellingen voor het afdrukken van TIFF-bestanden
* Pictogrammen
voor instellingen die voor alle bestandsformaten worden weergegeven, worden weggelaten.
<Aantal kopieën>
Geef het aantal afdrukken op. Gebruik de numerieke toetsen om het gewenste aantal op te geven en druk op
.
<Afdrukbereik>/<Afdrukbereik (TIFF)>
Geef het bereik (pagina's) op dat u wilt afdrukken. Met behulp van
Selecteert de methode om het afdrukbereik toe te wijzen
<Alle>
Drukt alle pagina's af.
83
/
selecteert u <Toewijzingsmethode>
.
Een document afdrukken
<Pagina's opgeven>
Drukt uitsluitend de opgegeven pagina's af. Om de pagina's op te geven, selecteert u <Paginabereik>
en voert u <Eerste pagina> en <Laatste pagina> in met behulp van de numerieke toetsen
selecteer <<Toepassen>>
.
<Kleurmodus>
Geef op of u in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken. Met behulp van
op
.
/
selecteert u de instelling en drukt u
<Auto (kleur/zwart)>
Selecteer automatisch kleur of zwart/wit afdrukken afhankelijk van het documenttype.
<Zwart>
Druk in zwart/wit af zelfs als het document in kleur is.
<Dubbelz. afdrukken>
Selecteer of u het papier aan beide zijden wilt bedrukken. Met behulp van
Druk nu op
.
/
selecteert u de instelling.
● <Dubbelz. afdrukken> is eventueel niet voor alle formaten of soorten papier beschikbaar.
papier(P. 564)
Geschikt
<Inbindlocatie>
Geef op of u over de lange of de korte zijde van dubbelzijdig afdrukwerk wilt inbinden met behulp van een
inbindhulpmiddel, bijvoorbeeld een nietapparaat. Met behulp van
/
selecteert u de inbindpositie. Druk nu
op
.
<Lange rand>
Bind het afdrukwerk over de lange zijde.
84
Een document afdrukken
<Korte rand>
Bind het afdrukwerk over de korte zijde.
<Papier selecteren>
Selecteer de papierbron waarin het papier waarop u wilt afdrukken reeds aanwezig is. Druk op
papierbron te selecteren en druk vervolgens op
.
/
om een
● Als u een PDF-bestand of XPS-bestand wilt afdrukken, geef dan <Automatisch> op om automatisch de
optimale papierbron te selecteren.
● Een papierbron met aangepast papierformaat kan niet worden geselecteerd.
<Halftonen>
U kunt de methode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding).
PDF-bestanden en XPS-bestanden
U kunt <Error Diffusion> als de reproductiemethode met halftonen opgeven of de reproductiemethode met
halftonen individueel voor ieder type beeldgegevens opgeven. Om <Error Diffusion> op te geven, gebruikt u
/
voor de selectie van <Error Diffusion> druk op
<Aan>
. Om de reproductiemethode met
halftonen individueel voor ieder type beeldgegevens op te geven, gebruikt u
<Resolutie/gradatie>
druk op
selecteer het type beeldgegevens
methode om halftonen te reproduceren
druk op
/
druk op
voor de selectie van
selecteer de
.
<Error Diffusion>
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, en de gebogen lijnen van
CAD-gegevens, enzovoort.
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u <Error Diffusion> gebruikt.
85
Een document afdrukken
<Resolutie/gradatie>
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Error Diffusion> is ingesteld op <Uit>. U kunt deze
instelling realiseren voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
Type afbeelding
Selecteer het type afbeelding waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en
tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en
andere typen afbeeldingen.
<Resolutie>
Drukt tekst af met scherpe tekstranden voor een fijne afdruk. Het is geschikt voor het afdrukken van tekst
en dikke lijnen.
<Gradatie>
Drukt gradaties en contouren af met een vloeiende afwerking. Dit is geschikt voor het afdrukken van
figuren en grafieken die gradaties bevatten.
● Als <Error Diffusion> is ingesteld op <Aan>, wordt <Resolutie/gradatie> niet weergegeven.
JPEG-bestanden en TIFF-bestanden
Druk op
/
om de methode voor het reproduceren van halftonen te selecteren en druk op
.
<Error Diffusion>
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, en de gebogen lijnen van
CAD-gegevens, enzovoort.
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u <Error Diffusion> gebruikt.
<Resolutie>
Drukt tekst af met scherpe tekstranden voor een fijne afdruk. Het is geschikt voor het afdrukken van tekst en
dikke lijnen.
<Gradatie>
Drukt gradaties en contouren af met een vloeiende afwerking. Dit is geschikt voor het afdrukken van figuren
en grafieken die gradaties bevatten.
<Papierform afstemmen>
86
Een document afdrukken
De grootte van de afdruk wordt automatisch aangepast aan de Afdrukgebied(P. 568) van het papier. De
grootte van de afdruk wordt aangepast terwijl de beeldverhouding van het origineel blijft gehandhaafd. Druk
op
/
om de instelling te selecteren en druk op
.
● Deze instelling is niet beschikbaar als <Automatisch> is ingesteld in <Papier selecteren>.
<Zoomen>
De grootte van afbeeldingen aanpassen in-/uitschakelen. De grootte van de afdruk wordt aangepast terwijl de
beeldverhouding van het origineel blijft gehandhaafd. Selecteer de instelling met
/
en druk op
.
<Uit>
Als de afbeelding binnen de
Afdrukgebied(P. 568) van het papier blijft, wordt ze afgedrukt met de
afmetingen zoals ze zijn. Als een afbeelding groter is dan het afdrukbare gedeelte, wordt de afdruk verkleind.
<Automatisch>
Past de afmetingen van de afdruk aan overeenkomstig de
Afdrukgebied(P. 568) .
<Afdrbereik vergroten>
Geef op of u de afbeelding al of niet wilt afdrukken door de
papierformaat te vergroten. Selecteer de instelling met
/
Afdrukgebied(P. 568) geheel tot het
en druk op
.
● Als u <Aan> selecteert, kunnen bepaalde gedeelten van de afbeelding kort bij de rand van het papier
ontbreken of het papier kan gedeeltelijk vlekkerig worden, afhankelijk van het origineel.
<N op 1>
87
Een document afdrukken
Selecteer of u meerdere pagina's op één vel wilt afdrukken door ze vanaf linksboven na elkaar te plaatsen.
Bijvoorbeeld: om vier pagina's op één vel af te drukken, selecteert u <4 op 1>. Selecteer de instelling met
/
en druk op
.
● Deze instelling is niet beschikbaar als <Automatisch> is ingesteld in <Papier selecteren>.
<Afwerking>
Geef op hoe u de documenten op de pagina wilt plaatsen. Gebruik
wilt sorteren, en druk op
.
/
om te selecteren of u het afdrukwerk
<Uit>
De afdrukken worden niet gesorteerd. Het opgegeven aantal afdrukken wordt voor iedere pagina afgedrukt.
Als u bijvoorbeeld drie afdrukken maakt van een document dat uit vier pagina's bestaat, worden de
afdrukken als volgt uitgevoerd: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
<Sorteren>
De afdrukken worden in de juiste volgorde gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een
document dat uit vier pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Afdrukstand afbeeld.>
Geef de afdrukrichting van een afbeelding op. Selecteer de afdrukrichting met
88
/
en druk op
.
Een document afdrukken
<Automatisch>
Bepaalt automatisch de afdrukrichting op basis van de breedte en hoogte van de afbeelding.
<Verticaal>
Selecteer deze optie als u een in verticale richting lange afbeelding afdrukt.
<Horizontaal>
Selecteer deze optie als u een in horizontale richting lange afbeelding afdrukt.
● Als de opgegeven instelling van <Verticaal> of <Horizontaal> niet overeenkomt met de richting van de
afbeelding, wordt de verkleinde afbeelding afgedrukt.
<Afdrukpositie>
Geef de positie voor het afdrukken van een afbeelding op. Selecteer de afdrukpositie met
.
/
en druk op
<Automatisch>
Als de TIFF-gegevens de informatie bevat die de afdrukpositie bepaalt, wordt de afbeelding afgedrukt
volgens de informatie. Anders wordt het in het midden van het papier afgedrukt. JPEG-gegevens worden
altijd in het midden van het papier afgedrukt.
<Midden>
Afbeeldingen worden in het midden van het papier afgedrukt.
<Linksboven>
Afbeeldingen worden linksboven afgedrukt.
7
Selecteer <Start afdrukken> en druk op
➠ Het afdrukken wordt gestart.
89
.
Een document afdrukken
● Om het afdrukken te annuleren, gebruikt u het bedieningspaneel.
8
Afdrukken annuleren(P. 77)
Verwijder het USB-geheugentoestel.
1
Selecteer <USB-geh. verwijd.> en druk op
2
Selecteer <Ja>, en druk op
.
.
➠ Wacht tot het onderstaande bericht verschijnt.
3
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
● Als u <Bestanden sorteren> op het scherm in stap 1 selecteert, kunt u de weergavevolgorde van de
bestanden veranderen wanneer u het af te drukken bestand selecteert.
TIPS
Als u altijd dezelfde afdrukinstellingen wilt gebruiken:
wijzigen(P. 91)
De standaardinstellingen voor afdrukken
90
Een document afdrukken
De standaardinstellingen voor afdrukken wijzigen
60Y9-01E
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven als u het scherm met afdrukinstellingen van het
printerstuurprogramma opent. Als u deze standaardinstellingen afstemt op de bewerkingen die u regelmatig uitvoert,
kunt u tijd besparen doordat u niet steeds dezelfde instellingen hoeft op te geven als u gaat afdrukken.
(
)
<USB-afdrukinstell.>
<PDF/XPS-stndrd.inst.> of <JPEG/TIFF-stnd.inst.>
Selecteer de instelling die u wilt wijzigen
Wjzig de standaardwaarde van het
geselecteerde item
PDF/XPS
JPEG/TIFF
Instelopties
Selecteer het item dat u wilt instellen en wijzig de standaardwaarde.
◼ De weergavevolgorde van af te drukken bestanden instellen
U de volgorde instellen waarin af te drukken bestanden uit een USB-geheugentoestel worden weergegeven voor
selectie.
(
)
<USB-afdrukinstell.>
<Std.inst. best.sort.>
standaard weergavevolgorde voor bestanden
<Naam (oplopend)>
Geeft de bestanden in aflopende naamvolgorde weer.
91
Selecteer de
Een document afdrukken
<Naam (aflopend)>
Geeft de bestanden in oplopende naamvolgorde weer.
<Datum/tijd (oplop.)>
Geeft de bestanden in aflopende volgorde van datum/tijd weer.
<Datum/tijd (aflop.)>
Geeft de bestanden in oplopende volgorde van datum/tijd weer.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via geheugengeheugentoestellen)(P. 81)
92
Een document afdrukken
Een document afdrukken dat is beveiligd met een
pincode (beveiligd afdrukken)
60Y9-01F
Als u gaat afdrukken vanaf een computer, kunt u een pincode instellen voor een document. Het document blijft dan in
een optionele SD-card op het apparaat staan en wordt pas afgedrukt nadat op het bedieningspaneel van het apparaat
de juiste pincode is ingevoerd. Deze functie wordt Beveiligd afdrukken genoemd en het document dat u beveiligt met
een pincode wordt een beveiligd document genoemd. Gebruik deze functie om te voorkomen dat vertrouwelijke
documenten onbeheerd bij het apparaat blijven liggen. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u eerste een
optionele SD-card op het apparaat installeren ( Een SD-card installeren(P. 592) ).
Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen(P. 93)
Beveiligde documenten afdrukken(P. 94)
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 95)
Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen
Volg onderstaande procedure. U kunt een document verzenden dat is beveiligd met een PIN.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
2
Selecteer dit apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
3
Selecteer [Veilig afdrukken] in [Uitvoermodus].
➠ Het uitklapscherm [Informatie] verschijnt. Controleer het bericht en klik op [Ja] of [Nee].
4
Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].
● Kies het tabblad volgens de instellingen.
93
Een document afdrukken
5
Klik op [Afdrukken] of [OK].
➠ Nadat het beveiligde document naar het apparaat is verzonden, blijft het document op de SD-card
wachten om te worden afgedrukt.
● U kunt ook de functie voor gecodeerd afdrukken met hogere veiligheid gebruiken.
gebruiken(P. 96)
De gecodeerde afdruk
Beveiligde documenten afdrukken
Drukt beveiligde documenten af die naar het apparaat zijn verzonden. Als een bewaarperiode ( De periode
instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 95) ) is verstreken, wordt het beveiligde
document verwijderd uit het geheugen van het apparaat en kunt u het niet meer afdrukken.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer het beveiligde document dat u wilt afdrukken en druk op
).
om <Beveiligd afdrukken> te selecteren en druk vervolgens op
● Als de SD-card slechts één beveiligd document bevat, wordt dit scherm niet weergegeven.
94
.
.
Een document afdrukken
Als de gebruikersnaam wordt weergegeven
● Als er beveiligde documenten van twee of meer gebruikers op de SD-card staan, wordt eerst het
onderstaande scherm voor het selecteren van de gebruiker weergegeven, alvorens het bovenstaande
scherm verschijnt. Selecteer uw gebruikersnaam en druk op
4
Voer de pincode in en druk op
.
.
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Om afdruktaken te annuleren, gebruikt u het bedieningspaneel.
Afdrukken annuleren(P. 77)
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd
U kunt de bewaarperiode wijzigen vanaf het moment dat beveiligde documentgegevens naar het apparaat zijn
verzonden tot het moment dat ze zijn verwijderd.
1
Druk op
(
2
Gebruik
/
3
Selecteer <Wistijd beveil. afdr> en druk op
4
Geef op hoe lang beveiligde documenten op SD-card moeten blijven staan en druk op
).
om <Instelmenu> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
.
● Het beveiligde document wordt van de SD-card verwijderd wanneer de hier geselecteerde tijd is verstreken.
KOPPELINGEN
De gecodeerde afdruk gebruiken(P. 96)
Een SD-card installeren(P. 592)
95
Een document afdrukken
De gecodeerde afdruk gebruiken
60Y9-01H
Afdrukgegevens worden gecodeerd voordat ze naar het apparaat worden verzonden, wat de veiligheid meer verhoogt
dan de gangbare functie Beveiligd afdrukken.
◼ De functie Gecodeerd afdrukken activeren
Als u de functie Gecodeerd afdrukken wilt gebruiken, moet u eerst het volgende doen.
Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 619) ) Klik met de rechtermuisknop op
het printerpictogram voor dit apparaat [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen]
tabblad [Apparaatinstellingen] [Details] tabblad [Overige instellingen] Schakel [Encrypted
Secure Print] in [OK] [OK]
◼ Een gecodeerd document van een computer naar het apparaat sturen
Raadpleeg de Help. U kunt de Help bekijken uit het printerstuurprogramma.
Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 619) ) Klik met de rechtermuisknop op
het apparaatpictogram [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen] tabblad [Encrypted-P]
[Help]
◼ Gecodeerde documenten afdrukken
Als u een gecodeerd document naar het apparaat hebt verstuurd, moet u het document afdrukken. Als een retentietijd
( De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 95) ) is verstreken, worden
beveiligde documenten automatisch verwijderd uit het geheugen van het apparaat en kunt u ze niet meer afdrukken.
Het instellen van de retentietijd gaat net zo als het instellen van beveiligde documenten en gecodeerde documenten.
(
)
document
<Versleuteld afdr.>
Selecteer het af te drukken gecodeerde
Voer de pincode in met behulp van de numerieke toetsen
Als u alfanumerieke tekens of symbolen in uw pincode gebruikt
● Met behulp van de functie Gecodeerd afdrukken kunt u alfabetische tekens en symbolen, maar ook
getallen gebruiken om een pincode in het printerstuurprogramma in te stellen. Maar als u
alfabetische tekens en symbolen in de pincode gebruikt, kunt u een gecodeerd document niet
afdrukken vanaf het bedieningspaneel van het apparaat. Gebruik [Taakstatus] van de Externe UI om
een gecodeerd document af te drukken. De huidige status van afdruktaken controleren(P. 304)
96
Een document afdrukken
Een document dat op het apparaat is opgeslagen,
afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken)
60Y9-01J
De gegevens die vanaf een computer worden afgedrukt, kunnen worden opgeslagen op de SD-card die op het
apparaat is geïnstalleerd. De opgeslagen gegevens kunnen rechtstreeks vanaf het apparaat worden afgedrukt, en
daarom hoeft u niet iedere keer de computer te gebruiken wanneer u ze afdrukt. Het is handig een document dat vaak
wordt afgedrukt (bijvoorbeeld een voorblad van een fax) op te slaan. Een SD-card installeren(P. 592)
Een document in het apparaat opslaan(P. 97)
Een document afdrukken dat is opgeslagen in het apparaat(P. 99)
● De gegevens die zijn opgeslagen op de SD-card worden niet verwijderd, ook niet als het apparaat wordt
uitgeschakeld. Maar ze worden automatisch verwijderd als de ingestelde opslagtermijn is verstreken, en u
ze dan niet meer kunt afdrukken. Als u de opslagtermijn van de gegevens wilt veranderen of in het geheel
wilt verhinderen dat de gegevens automatisch worden gewist, verander dan de betreffende instellingen
vanaf de externe UI ( De opslagperiode voor documenten veranderen(P. 101) ). De opgeslagen
gegevens kunnen ook handmatig worden verwijderd ( Documenten handmatig verwijderen(P. 102) ).
Een document in het apparaat opslaan
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
2
Selecteer dit apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
3
Selecteer [Opslaan] in [Uitvoermodus] en klik op [Ja].
97
Een document afdrukken
4
Geef de instellingen op voor het opslaan van documenten en klik op [OK].
[Datanaam]
Wijs een naam toe om de gegevens die op de SD-card moeten worden opgeslagen, af te drukken.
[Naam invoeren]
[Bestandnaam gebruiken]
Stel handmatig een naam in. Geef een vriendelijke naam op die gemakkelijk kan
worden herkend op de display van het apparaat.
Een naam wordt automatisch ingesteld op basis van de bestandsnaam van
afdrukgegevens en de informatie van een applicatie die u gebruikt.
[Postbussen]
Wijs een naam toe om de gegevens die op de SD-card moeten worden opgeslagen, af te drukken.
Selecteer het nummer van het vak om het document op te slaan. U kunt een naam aan het vak toewijzen
om het makkelijker te herkennen. Een naam of pincode voor een vak instellen(P. 105)
5
Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].
● Kies het tabblad volgens de instellingen.
● De instellingen die hier worden veranderd, worden samen met het document opgeslagen. Als het document
de volgende keer wordt afgedrukt, wordt het afgedrukt met de opgeslagen instellingen.
98
Een document afdrukken
6
Klik op [Afdrukken] of [OK].
➠ Het document wordt naar het apparaat verzonden en opgeslagen in het opgegeven vak.
Een document afdrukken dat is opgeslagen in het apparaat
1
Druk op
(
).
● Als het apparaat offline is, werkt het niet, ook niet als u op
(
) drukt. Stel het apparaat op Online.
Online-toets (P. 27)
2
Druk op
3
Selecteer het vaknummer van het af te drukken document, en druk op
/
om <Opgesl. taak afdr.> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
Als het vak is beveiligd met een pincode
● Als het invoerscherm voor de pincode verschijnt, voer dan de pincode in en druk op
niet goed weet, neem dan contact op met de beheerder van het apparaat.
99
. Als u de pincode
Een document afdrukken
4
Selecteer het document dat u wilt afdrukken en druk op
.
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Om het afdrukken te annuleren, gebruikt u het bedieningspaneel.
Afdrukken annuleren(P. 77)
● Documenten die zijn opgeslagen op de SD-card kunnen ook worden afgedrukt vanaf de pagina [Box] van de
externe UI ( [Box] Pagina(P. 302) ). Open het vak waarin de documenten zijn opgeslagen, activeer het
selectievakje voor het af te drukken document, en klik op [Afdrukken].
KOPPELINGEN
Een document verwijderen dat is opgeslagen in het apparaat(P. 101)
Een naam of pincode voor een vak instellen(P. 105)
Een SD-card installeren(P. 592)
100
Een document afdrukken
Een document verwijderen dat is opgeslagen in het
apparaat
60Y9-01K
De fabrieksinstelling is dat de door u op een SD-card opgeslagen gegevens na het verstrijken van een bepaalde tijd
automatisch worden verwijderd, waarna u ze niet meer kunt afdrukken. Als u de opslagtermijn van de gegevens op de
SD-card wilt veranderen of in het geheel wilt verhinderen dat ze automatisch worden gewist, verander dan de
betreffende instellingen vanaf de externe UI. De opgeslagen gegevens kunnen ook handmatig worden verwijderd.
De opslagperiode voor documenten veranderen(P. 101)
Documenten handmatig verwijderen(P. 102)
De opslagperiode voor documenten veranderen
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Instelmenu]
4
Verander de opslagperiode.
[Bewerken].
● Om te verhinderen dat de documenten automatisch worden verwijderd, selecteert u [Uit].
101
Een document afdrukken
5
Klik op [OK].
Documenten handmatig verwijderen
1
Start de externe UI en meld u aan.
De UI op afstand starten(P. 295)
Als u zich hebt aangemeld in de Algemene Gebruikersstand
● Standaard is het apparaat zodanig ingesteld dat geen gebruikers (algemene gebruikers) anders dan de
beheerder de documenten kunnen verwijderen. Om eindgebruikers te machtigen documenten te
behandelen, moet u de instellingen veranderen.
Eindgebruikers machtigen om documenten te
behandelen(P. 309)
● U kunt uitsluitend het document verwijderen waarvan de gebruikersnaam overeenkomt met de naam die
werd gebruikt om in te loggen op de externe UI.
2
Klik op [Box].
102
Een document afdrukken
3
Klik op het vaknummer waar het te verwijderen document is opgeslagen.
Als het vak is beveiligd met een pincode
● Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, voer dan de pincode in en klik op [OK].
4
Activeer het selectievakje van het te verwijderen document, en klik op [Verwijderen].
➠ Het geselecteerde document wordt verwijderd.
● U kunt op de tekstlink onder [Bestandsnaam] klikken om de details van het document te controleren.
103
Een document afdrukken
● Het kan een tijdje duren voordat er meer vrije ruimte op de SD-card komt, omdat de opgeslagen gegevens
op de achtergrond worden verwijderd.
104
Een document afdrukken
Een naam of pincode voor een vak instellen
60Y9-01L
U kunt een naam voor een vak instellen en een pincode op het vak te openen. Als u een vriendelijke naam voor het vak
instelt, kunt u het vak gemakkelijk herkennen als u met behulp van het printerstuurprogramma de plaats selecteert
waar u de documenten wilt opslaan. Als u een pincode instelt, kunnen de opgeslagen documenten uitsluitend worden
geopend door een beperkt aantal gebruikers, hetgeen de veiligheid verhoogt.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
2
Klik op [Box].
3
Klik op het nummer van het vak waarvoor u de instellingen wilt opgeven.
Als het vak is beveiligd met een pincode
● Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, voer dan de pincode in en klik op [OK].
4
[Instellingen].
105
Een document afdrukken
5
Stel een naam en pincode in.
[Boxnaam]
U kiest de naam door de betreffende tekens in te voeren.
[PIN instellen]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje [PIN instellen] in en typt u een pincode in het
tekstvak [PIN]. Ter bevestiging typt u hetzelfde getal in het tekstvak [Bevestigen].
● Het eerste cijfer van de pincode kan geen '0' zijn. In dat geval wordt de '0' weggelaten en de rest als
pincode ingesteld.
6
Klik op [OK].
106
Een document afdrukken
Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)
60Y9-01R
U kunt een bestand vanaf een webbrowser (externe UI) afdrukken zonder het bestand te openen. Bovendien kunt u
ook een PDF-bestand afdrukken op het internet, door slechts het internetadres op te geven.
1
Start de externe UI en meld u aan.
2
Klik op [Direct afdrukken].
3
Klik op het af te drukken soort bestand.
De UI op afstand starten(P. 295)
[PDF-bestand]
Klik om een PDF bestand af te drukken.
[PS-bestand]
107
Een document afdrukken
Klik om een PS of EPS bestand af te drukken.
[Afbeeldingsbestand]
Klik om een JPEG of TIFF bestand af te drukken.
[XPS-bestanden]
Klik om een XPS bestand af te drukken.
4
Klik op [Bladeren].
● Als het dialoogvenster verschijnt om bestanden te selecteren, selecteer dan het af te drukken bestand en klik
op [Openen].
● Als u een PDF bestand afdrukt, selecteer dan [Bestandspad].
Als u een PDF bestand op het internet afdrukt
● Selecteer [URL], en voer het internetadres van het PDF bestand in. Als de gebruiker wordt geverifieerd,
voer dan de gebruikersnaam en wachtwoord in.
Als het PDF bestand is beveiligd door een wachtwoord
● Voer het wachtwoord in bij [Document wachtwoord].
Als u een PDF-bestand afdrukt dat is gekoppeld aan een policyserver
● Geef instellingen op voor [Beleidsserver gebruikersnaam] en [Wachtwoord beleidsserver].
5
6
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
Afdrukinstellingen voor Direct
Print(P. 110)
Klik op [Start afdrukken].
➠ U ziet het onderstaande scherm en het afdrukken wordt gestart.
108
Een document afdrukken
● Als u op [Naar opdrachtenlijst] klikt, verschijnt de pagina [Taakstatus] om de afdrukstatus weer te
geven. De huidige status van afdruktaken controleren(P. 304)
● Het kan een tijdje duren voordat het afdrukken start.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 294)
109
Een document afdrukken
Afdrukinstellingen voor Direct Print
60Y9-01S
Als u de instellingen voor Direct Print wilt veranderen overeenkomstig het af te drukken document, realiseer dan de
volgende instellingen.
Als u de afdrukinstellingen voor XPS-bestanden opgeeft
● Activeer het selectievakje [Afdrukticket prioriteren]. Als het selectievakje is geactiveerd, zijn enkele
onderdelen mogelijk niet beschikbaar.
Pictogrammen* in de beschrijving
Instellingen voor het afdrukken van PDF-bestanden
Instellingen voor het afdrukken van PS/EPS bestanden
Instellingen voor het afdrukken van JPEG-bestanden
Instellingen voor het afdrukken van TIFF-bestanden
Instellingen voor het afdrukken van XPS bestanden
* Pictogrammen
voor instellingen die voor alle bestandsformaten worden weergegeven, worden weggelaten.
110
Een document afdrukken
[Specificeer afdrukbereik]
[Afdrukbereik]
Geef het af te drukken paginabereik op.
[Alle]
Selecteer om alle pagina's af te drukken.
[Pagina's opgeven]
Selecteer om het afdrukbereik op te geven. Deze instelling is niet beschikbaar voor
JPEG bestanden.
[Kwaliteitsinstellingen]
[Gradatie]
Stel de gradatie voor het verwerken van de afdrukgegevens in.
[Hoog 1]
Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van foto's en dergelijke op
gemiddelde kwaliteit.
[Hoog 2]
Geef deze instelling op om foto's en dergelijke op hoge kwaliteit af te drukken.
[Halftonen]
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding). Voor PDF en XPS bestanden kunt u [Resolutie] of
[Gradatie] instellen voor ieder soort beeldgegevens binnen één document: [Tekst], [Illustraties] en
[Afbeelding].
[Error Diffusion]
Als u dit selectievakje activeert, kunt u een modus gebruiken die geschikt is voor het
afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, de gebogen lijnen van CADgegevens, enzovoort. Dit geldt voor alle typen beeldbestanden en daarom kunt u
[Resolutie] of [Gradatie] niet selecteren.
111
Een document afdrukken
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u [Error
Diffusion] gebruikt.
[Resolutie]
Drukt tekst af met scherpe tekstranden voor een fijne afdruk. Het is geschikt voor
het afdrukken van tekst en dikke lijnen.
[Gradatie]
Drukt gradaties en contouren af met een vloeiende afwerking. Dit is geschikt voor
het afdrukken van figuren en grafieken die gradaties bevatten.
[Error Diffusion]
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen,
en de gebogen lijnen van CAD-gegevens, enzovoort.
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u [Error
Diffusion] gebruikt.
[Geavanceerd gladmaken]
Realiseer instellingen voor de vereffeningsstand die ervoor zorgt dat randen van lijnen, figuren en tekst
vloeiend kunnen worden afgedrukt.
[Uit]
Drukt randen niet vloeiend af.
[Gladmaken 1]
Drukt randen van lijnen, figuren en tekst vloeiend af.
[Gladmaken 2]
Randen worden vloeiender dan met [Gladmaken 1].
[Illustraties]
Met dit selectievakje geactiveerd, wordt de vloeiende modus toegepast op lijnen en
figuren als [Gladmaken 1] of [Gladmaken 2] is opgegeven.
[Tekst]
Met dit selectievakje geactiveerd, wordt de vloeiende modus toegepast op tekst
wanneer [Gladmaken 1] of [Gladmaken 2] is opgegeven.
112
Een document afdrukken
[Kleurinstellingen]
[Kleurmodus]
Geef op of u in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken.
[Auto(Kleur/Z & W)]
Selecteer automatisch kleur of zwart/wit afdrukken afhankelijk van het documenttype.
[Zwart-wit]
Druk in zwart/wit af zelfs als het document in kleur is.
[Kleur]
Afdrukken in kleur.
113
Een document afdrukken
[Overeenstemmingsmodus]
Selecteer de verwerkingsmodus voor afdrukken in kleur.
[ICC-profiel]
Gebruik een profiel voor passende kleuren.
[Gamma]
Kleurcorrectie toepassen door een gammawaarde in te stellen voor de helderheid.
[RGB-bronprofiel]
Selecteer een geschikt profiel voor RGB-gegevens die passen bij de monitor die u gebruikt. Voor XPS
bestanden kunt u dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document: [Tekst], [Illustraties], en
[Afbeelding].
[sRGB v3.0 (Canon)]
Er wordt een RGB profiel gebruikt dat gelijk is aan een gemiddeld profiel van
de meeste Windows PC monitors. Als u een monitor gebruikt die sRGB
ondersteunt, kunt u kleuren afdrukken die kort bij de kleuren liggen die op de
monitor worden weergegeven.
[Canon HDTV gamma 1.5 tot 2.4
Monitor]
Als u de helderheid wilt instellen nadat u de drukwerkkleuren hebt vergeleken
met de monitorkleuren, kunt u dat hier doen. Hoe hoger de waarde, hoe
donkerder de drukwerkkleuren.
[Geen]
Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK zonder enig RGB-bronprofiel
toe te passen.
● Voor XPS bestanden is dit onderdeel beschikbaar als [Overeenstemmingsmodus] is ingesteld op [ICCprofiel].
[CMYK simulatieprofiel]
U kunt een simulatiedoel selecteren bij het afdrukken van CMYK gegevens. Het apparaat zet de CMYKgegevens om naar een CMYK-kleurenmodel dat afhangt van het apparaat volgens het geselecteerde
simulatiedoel.
[JapanColor(Canon)]
Het JapanColor-profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de
Japanse afdruknormen liggen.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Het U.S. Web Coated gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de
Amerikaanse afdruknormen liggen.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Het Euro Standard profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de
Europese afdruknormen liggen.
[Geen]
Drukt CMYK gegevens af met behulp van een CMYK kleurenmodel dat apparaatafhankelijk is, zonder enig CMYK simulatieprofiel toe te passen.
● Als de instelling van dit onderdeel op [Geen] staat, kan het (afhankelijk van de gegevens) mis gaan met de
gradatie van donkere kleuren.
114
Een document afdrukken
[Afdrukprofiel]
U kunt geschikte profielen selecteren voor gegevens die u wilt afdrukken. Voor PDF en XPS bestanden kunt u
dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document: [Tekst], [Illustraties], en [Afbeelding].
[Normal]
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven.
[Photo]
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan
fotografie.
[TR Normal]
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven, en het doorlopen van toner naar tekst
en dunne lijnen goed onder controle is.
[TR Photo]
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan
fotografie, en het doorlopen van toner naar tekst en dunne lijnen goed onder controle
is.
● Voor XPS bestanden is dit onderdeel beschikbaar als [Overeenstemmingsmodus] is ingesteld op [ICCprofiel].
[Afstemmethode]
Geef met behulp van [RGB-bronprofiel] op welk element voorrang moet krijgen bij kleurafstemming. Voor
XPS bestanden kunt u dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document: [Tekst],
[Illustraties], en [Afbeelding].
[Perceptueel]
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor perceptie.
[Verzadiging]
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor verzadiging.
[Colorimetrisch]
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodanig dat kleurverschil tussen originelen en
afdrukken minimaal is.
[Gebruik Grijsschaal profiel]
Als dit selectievakje is geactiveerd, wordt grijze data geconverteerd naar CMYK data, volgens het
grijswaardenprofiel van het apparaat.
● Afdrukken mag uitsluitend worden verricht met K (zwart) toner, afhankelijk van de instelling van
[Afdrukprofiel] of [Gebruik Geheel zwarte tekst].
[Gebruik Geheel zwarte tekst]
Als dit selectievakje is geactiveerd, wordt zwarte tekst uitsluitend geproduceerd met K (zwart) toner. In
tegenstelling tot afdrukken met kleur (CMY) toner, treden aan de randen geen vlekken op met kleurentoner.
Het is aan te bevelen dat u in gangbare situaties deze instelling gebruikt.
[Zwarte overdruk]
Stel in hoe u moet afdrukken als zwarte tekst wordt overlapt op een kleurige achtergrond of kleurenfiguur
terwijl [Gebruik Geheel zwarte tekst] is geselecteerd. Als dit vakje is geactiveerd, wordt eerst de kleurige
achtergrond of kleurenfiguur gedrukt en vervolgens wordt de tekst op de gekleurde achtergrond of figuur
115
Een document afdrukken
afgedrukt met alleen zwarte (Bk) toner. Als dit vakje niet is geactiveerd, wordt eerst de data afgedrukt nadat
de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of afbeelding is 'gesneden', wat de corresponderende witte
leegte geeft, en vervolgens wordt zwarte tekst afgedrukt op de witte leegte.
● Als dit selectievakje niet is geselecteerd, kan de afdruk flauwer zijn of kan de tekst een witte rand hebben.
[Samengestelde overdruk uitvoeren]
Met dit selectievakje geactiveerd, wordt CMYK data waarvoor overdrukken is ingesteld, overgedrukt als
samengestelde data.
● Als [CMYK simulatieprofiel] op iets anders is ingesteld dan [Geen], wordt niet overgedrukt, zelfs niet als dit
selectievakje is geactiveerd.
[Helderheid]
U kunt de helderheid van de hele afbeelding instellen in stappen van 5%. Hoe kleiner de waarde, hoe
helderder de afbeelding.
[Gammacorrectie]
De helderheid kan worden aangepast zodat de helderste en donkerste delen van het origineel goed tot hun
recht komen in het afdrukresultaat. [1.4] is de standaard instelling (geen correctie), en hoe groter de
instelwaarde, hoe donkerder de afdruk wordt. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één
document: [Tekst], [Illustraties], en [Afbeelding].
● Dit onderdeel is beschikbaar als [Overeenstemmingsmodus] is ingesteld op [Gamma].
[Photo Optimizer PRO]
Als dit selectievakje is geactiveerd, wordt bij het afdrukken automatisch beeldcontrast, kleurbalans,
verzadiging en gradatie gecorrigeerd.
[Rode-ogen correctie]
'Rode-ogen' is een fenomeen dat er bij gebruik van flits of stroboscoop toe leidt dat de ogen van mens en
dier onnatuurlijk rood worden weergegeven. Stel in of in de foto rode ogen automatisch moeten worden
opgemerkt en moeten worden gecorrigeerd zodat ze hun natuurlijke kleur krijgen. Activeer het selectievakje
en selecteer het correctieniveau onder [Rode-ogen correctieniveau].
[Gezicht helderder]
Voor een foto waarin de gezichten van mensen onnatuurlijk donker zijn ten gevolge van tegenlicht of te
weinig belichting, stelt u in of de afbeelding moet worden afgedrukt met diens gehele helderheid
gecorrigeerd, zodat de gezichten hun natuurlijke helderheid krijgen. Activeer het selectievakje en selecteer
het correctieniveau onder [Gezicht helderder niveau].
[Grijswaardeomzetting]
U kunt de methode selecteren om kleurendruk-gegevens om te zetten naar zwart/wit-gegevens. Voor XPS
bestanden kunt u de omzettingsmethode voor ieder soort afbeeldingsgegevens opgeven: [Tekst],
[Illustraties], en [Afbeelding].
[sRGB]
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor een
kleurgetrouwe, soepele gradatie.
116
Een document afdrukken
[NTSC]
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor weergaven die
gelijkwaardig zijn aan TV-beelden (NTSC).
[Gelijkmatig RGB]
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens opdat uitsluitend de
helderheid gelijk is aan alle RGB-niveaus.
● Dit onderdeel is beschikbaar als [Kleurmodus] is ingesteld op [Zwart-wit].
[Grijscompensatie]
Voor zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B is, selecteert u of er moet worden
afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Voor PDF en XPS bestanden kunt u dit onderdeel instellen voor
alle beeldtypen binnen één document: [Tekst], [Illustraties], en [Afbeelding].
● Als u dit onderdeel instelt op [Uit], wordt er afgedrukt met de vier CMYK kleurentoners.
[Afdrukinstellingen]
[Kopieën]
Hiermee geeft u het aantal kopieën op.
[Papierformaat]
Geef het papierformaat op waarop u gaat afdrukken.
117
Een document afdrukken
● Als u een PDF-bestand of XPS-bestand wilt afdrukken, geef dan [Automatisch] op om automatisch de
optimale papierbron te selecteren. Als geen optimaal formaat wordt gevonden, wordt het papierformaat
ingesteld dat is geselecteerd in <Standaard papierformaat> ( Stndrd papierformaat(P. 487) ).
[Papiersoort]
Geef het papiersoort op waarop u gaat afdrukken.
[Handmatige invoer]
Als u het selectievakje activeert, wordt een document uitsluitend op het papier afgedrukt dat in de
multifunctionele lade is geladen.
[Vergroten/verkleinen om aan papierformaat aan te passen]
Als u het selectievakje activeert, wordt de grootte van de afdruk aangepast aan de Afdrukgebied(P. 568)
van het papier. De grootte van de afdruk wordt aangepast terwijl de beeldverhouding van het origineel blijft
gehandhaafd.
● Als [Papierformaat] wordt ingesteld op [Automatisch], is dit onderdeel niet beschikbaar.
[Afbeeldingsoriëntatie]
Geef de afdrukrichting voor een afbeelding op.
[Automatisch]
Bepaalt automatisch de afdrukrichting op basis van de breedte en hoogte van de
afbeelding.
[Verticaal]
Selecteer deze optie als u een in verticale richting lange afbeelding afdrukt.
[Horizontaal]
Selecteer deze optie als u een in horizontale richting lange afbeelding afdrukt.
● Als de opgegeven instelling van [Verticaal] of [Horizontaal] niet overeenkomt met de richting van de
afbeelding, wordt de verkleinde afbeelding afgedrukt.
[Afdrukpositie]
Geef de positie aan voor het afdrukken van de afbeelding.
[Automatisch]
Als de TIFF-gegevens de informatie bevat die de afdrukpositie bepaalt, wordt de
afbeelding afgedrukt volgens de informatie. Anders wordt het in het midden van het
papier afgedrukt. JPEG-gegevens worden altijd in het midden van het papier
afgedrukt.
[Midden]
Afbeeldingen worden in het midden van het papier afgedrukt.
[Linksboven]
Afbeeldingen worden linksboven afgedrukt.
[Zoom]
De grootte van afbeeldingen aanpassen in-/uitschakelen. De grootte van de afdruk wordt aangepast terwijl
de beeldverhouding van het origineel blijft gehandhaafd.
118
Een document afdrukken
[Uit]
Als de afbeelding binnen de
Afdrukgebied(P. 568) van het papier blijft, wordt ze
afgedrukt met de afmetingen zoals ze zijn. Als een afbeelding groter is dan het
afdrukbare gedeelte, wordt de afdruk verkleind.
[Automatisch]
Past de afmetingen van de afdruk aan overeenkomstig het bedrukbare gedeelte van
het papier.
[Afdrukbereik vergroten]
Als u het selectievakje activeert, wordt de afbeelding afgedrukt door de Afdrukgebied(P. 568) geheel uit
te breiden over het papierformaat. Maar een gedeelte van de afbeelding kort bij de rand van het papier kan
ontbreken of het papier kan gedeeltelijk vlekkerig worden, afhankelijk van het origineel.
[Dubbelzijdig afdrukken]
Activeer het selectievakje om op beide zijden van het papier af te drukken.
[Plaats inbinden]
Geef op of u aan de lange zijde of aan de korte zijde van de afdrukken wilt inbinden, bijvoorbeeld met een
nietapparaat. De afdrukstand verandert als dat nodig is voor de opgegeven inbindlocatie. U kunt ook de
margebreedte opgeven ( Rugmarge(P. 366) ).
[Lange rand]
Bind het afdrukwerk over de lange zijde.
[Korte rand]
Bind het afdrukwerk over de korte zijde.
[Toon waarschuwingen]
U kunt opgeven wat het apparaat moet doen wanneer er een fout optreedt.
[Afdrukken]
Foutinformatie wordt afgedrukt en er wordt geen afbeelding afgedrukt.
[Paneel]
Er wordt geen afbeelding afgedrukt en er wordt een foutmelding weergegeven op het
bedieningspaneel.
[Uit]
Er wordt geen afbeelding afgedrukt en er wordt geen fout weergegeven.
[N op 1]
Geef op of u al of niet meerdere pagina's op één vel wilt afdrukken door ze na elkaar te plaatsen. Als u
bijvoorbeeld vier pagina's op één vel wilt afdrukken, selecteert u [4 op 1].
119
Een document afdrukken
● Als [Papierformaat] wordt ingesteld op [Automatisch], is dit onderdeel niet beschikbaar.
[Paginavolgorde]
Selecteer een indeling van de pagina-opmaak.
[Afwerking]
Geef op hoe u de documenten op de pagina wilt plaatsen. Dit onderdeel wordt weergegeven wanneer de SDcard is geïnstalleerd.
[Uit]
De afdrukken worden niet gesorteerd. Het opgegeven aantal afdrukken wordt voor
iedere pagina afgedrukt. Als u bijvoorbeeld drie afdrukken maakt van een document
dat uit vier pagina's bestaat, worden de afdrukken als volgt uitgevoerd: 1, 1, 1, 2, 2, 2,
3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Sorteren]
De afdrukken worden in de juiste volgorde gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld drie
kopieën maakt van een document dat uit vier pagina's bestaat, worden de kopieën als
volgt uitgevoerd: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Commentaar afdrukken]
Selecteer of u al of niet opmerkingen wilt afdrukken.
[Automatisch]
Druk opmerkingen in het PDF-bestand af.
[Uit]
Drukt geen opmerkingen af.
[Bewaren in Box]
U kunt een document opslaan op de SD-card die op het apparaat is geïnstalleerd, zonder afdrukken te
maken. Activeer het selectievakje om het document op te slaan in een vak dat is opgegeven in [Boxnummer
(00-99)]. U kunt de documenten in het vak vanaf het bedieningspaneel zo vaak afdrukken als u wilt. Hoe u
een document afdrukt, ziet u in Een document afdrukken dat is opgeslagen in het apparaat(P. 99) . Dit
onderdeel wordt weergegeven wanneer de SD-card is geïnstalleerd.
KOPPELINGEN
120
Een document afdrukken
Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)(P. 107)
121
Een document afdrukken
Ontvangen e-mail afdrukken (E-Mail Print)
60Y9-01U
Met behulp van E-Mail Print kunt u de melding en bijgevoegde beeldbestanden van een e-mail die is ontvangen van de
POP3 mailserver afdrukken zonder tussenkomst van een computer. E-mails kunnen handmatig worden ontvangen
maar ook automatisch in regelmatige intervallen worden ontvangen. Als het SMTP protocol wordt gebruikt, worden emails die zonder mailserver rechtstreeks naar het apparaat zijn verzonden, afgedrukt.
Afdrukinstellingen e-mail realiseren(P. 122)
Handmatig e-mails ontvangen(P. 126)
● Als u <TIFF Spooler> in het instellingenmenu instelt op <Aan>, worden de ontvangen gegevens tijdelijk
opgeslagen in het apparaat of op de SD-card voordat ze worden afgedrukt. Hierdoor treden minder fouten
op. TIFF Spooler(P. 427)
Afdrukinstellingen e-mail realiseren
Dit gedeelte beschrijft hoe u de instellingen opgeeft voor het ontvangen en afdrukken van e-mails op dit apparaat.
Gebruik een computer om de instellingen voor het ontvangen van e-mails op te geven en het bedieningspaneel van
het apparaat om de instellingen voor het afdrukken van e-mails op te geven.
Vanaf een computer
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
[Instellingen e-mailafdrukken].
122
De UI op afstand
Een document afdrukken
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de instellingen op voor E-Mail Print.
E-Mail Print vanaf POP3 mailserver verrichten
Bij he begin van het ontvangen van de e-mail worden alle e-mails die zijn opgeslagen in de mailbox van de
mailserver afgedrukt. Als u e-mails die u op het apparaat wilt afdrukken, vooraf verzendt, kunt u de e-mails
automatisch in regelmatige intervallen afdrukken of alle opgeslagen e-mails op een willekeurig tijdstip opslaan.
● We adviseren u het mailadres exclusief voor E-Mail Print te gebruiken omdat alle e-mails die op het
apparaat worden ontvangen, van de mailserver worden verwijderd.
Gebruikscondities voor POP3 protocol
● De POP3 mailserver moet de opdracht UIDL ondersteunen. Voor meer informatie neemt u svp contact op
met uw netwerk- of serverbeheerder.
123
Een document afdrukken
[POP3-servernaam]
Voer de naam van de mailserver of het IP-adres in voor het ontvangen van e-mails.
[POP3-gebruikersnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met de
mailserver.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord voor verbinding met de mailserver wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en typt
u alfanumerieke tekens voor het wachtwoord in het vak [Wachtwoord]. Typ het wachtwoord ter bevestiging
nogmaals in het vak [Bevestigen].
[POP3 RX-interval]
Geef het interval (in minuten) op voor automatisch verbinden met de mailserver. Nieuwe e-mails in de
mailbox van de mailserver worden automatisch ontvangen en afgedrukt op opgegeven intervallen. U kunt
deze instelling ook opgeven met behulp van <POP3 RX-interval> in het instelmenu van het bedieningspaneel
( POP3 RX-interval(P. 361) ).
Verhinderen dat e-mails automatisch worden ontvangen
● Stel [POP3 RX-interval] in op [0]. Als u de instelling [0] gebruikt, moet u de e-mailontvangst handmatig
regelen. Handmatig e-mails ontvangen(P. 126)
[POP3 RX]
Activeer het selectievakje om E-Mail Print vanaf de POP3 mailserver in te schakelen. U kunt deze instelling
ook opgeven met behulp van <POP3 RX> in het instelmenu van het bedieningspaneel ( POP3 RX(P. 362) ).
[POP3-server poortnummer]
Geef het poortnummer van de mailserver op die e-mails ontvangt.
E-Mail Print gebruiken met behulp van SMTP protocol
Als e-mails via SMTP naar het apparaat worden verzonden, drukt het apparaat de e-mails onmiddellijk af nadat
hij ze heeft ontvangen. Schakel deze functie in als u faxdocumenten vanaf Canon multifunctionele printers wilt
doorsturen naar dit apparaat en ze op het apparaat wilt afdrukken ( Om faxdocumenten door te sturen
vanaf Canon multifunctionele printers(P. 126) ).
[SMTP RX]
124
Een document afdrukken
Activeer het selectievakje om E-Mail Print met behulp van het SMTP protocol in te schakelen. U kunt deze
instelling ook opgeven met behulp van <SMTP RX> in het instelmenu van het bedieningspaneel ( SMTP
RX(P. 362) ).
[SMTP-server poortnummer]
Geef het poortnummer van de SMTP server op voor het ontvangen van e-mails.
6
Klik op [OK].
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Vanaf het bedieningspaneel
8
Geef naar wens andere instellingen op voor E-Mail Print.
Geef op of het e-mailbericht al of niet moet worden afgedrukt.
E-mailtekst afdr.(P. 428)
U kunt het aantal pagina's voor het afdrukken van de e-mailtekst begrenzen.
Beperk e-mailafdruk(P. 429)
U kunt de instellingen voor het afdrukken van bijgevoegde beeldbestanden opgeven.
Afdrukstand afbeeld.(P. 425)
Zoomen(P. 426)
125
Een document afdrukken
Afdrukpositie(P. 426)
TIFF Spooler(P. 427)
Toon waarschuwingen(P. 428)
Afdrbereik vergroten(P. 429)
RGB-bronprofiel(P. 429)
CMYK-simul.profiel(P. 430)
Afdrukprofiel(P. 431)
Afstemmethode(P. 431)
Halftonen(P. 432)
Fotocorr (alleen CL)(P. 433)
Grijswaardeomzetting(P. 434)
Geef op of u een fout van E-Mail Print al of niet wilt weergeven.
Toon waarschuwingen(P. 327)
Handmatig e-mails ontvangen
Als het afdrukken van e-mails vanaf de POP3 mailserver is ingeschakeld, kunt u e-mails ook handmatig ontvangen en
afdrukken. Als u verbinding wilt maken met de mailserver voordat u e-mails automatisch ontvangt of het apparaat
zodanig ingesteld is dat e-mails niet automatisch worden ontvangen, volg dan onderstaande procedure om de e-mails
handmatig te ontvangen.
1
Druk op
(
).
● Als het apparaat offline is, werkt het niet, ook niet als u op
(
) drukt. Stel het apparaat op Online.
Online-toets (P. 27)
2
Druk op
3
Selecteer <Ontvangen e-mail> en druk op
4
Selecteer <Ja> en druk op
/
om <Hulppr. e-mailafdruk> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
➠ Het apparaat is aangesloten op de mailserver. E-Mail Print wordt gestart voor nieuwe e-mails in de
mailbox van de eventuele mailserver.
Om faxdocumenten door te sturen vanaf Canon multifunctionele printers
126
.
Een document afdrukken
Schakel SMTP RX op dit apparaat in en geef dan het IP-adres van het apparaat op als het Internet Fax (I Fax)
adres op de oorspronkelijke multifunctionele printer. Doorgestuurde faxdocumenten worden na ontvangst
onmiddellijk afgedrukt.
● Uitsluitend bijgevoegde bestanden in TIFF indeling kunnen worden afgedrukt. Voor een faxdocument kan
slechts één TIFF bestand worden afgedrukt.
● Als de tonercartridge bijna leeg is, kunnen geen faxdocumenten worden ontvangen. De faxdocumenten die
niet op dit apparaat konden worden ontvangen, worden afgedrukt op de oorspronkelijke multifunctionele
printer.
● Als de optionele SD-card op het apparaat is geïnstalleerd, is het maximumformaat van een afdrukbaar TIFFbestand maximaal 100 MB.
KOPPELINGEN
Taakgeschiedenis controleren(P. 305)
Logboeklijst E-Mail RX(P. 536)
127
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met
een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel .......................................................... 129
Verbinding maken met een mobiel toestel ..................................................................................................... 130
Het apparaat door toepassingen gebruiken ................................................................................................... 131
AirPrint gebruiken ........................................................................................................................................ 133
Afdrukken met AirPrint .......................................................................................................................... 137
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is ................................................................................................... 140
Google Cloudprinter gebruiken .................................................................................................................... 141
Het apparaat op afstand beheren .................................................................................................................... 145
128
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
60Y9-01W
Door het apparaat te gebruiken in combinatie met een mobiel toestel, zoals een smartphone of tablet, kunt u
gemakkelijk een juiste toepassing gebruiken. Tevens kunt u een mobiel toestel gebruiken om het apparaat op afstand
te bedienen, de afdrukstatus te controleren en de instellingen van het apparaat te wijzigen.
Verbinding maken met een mobiel toestel(P. 130)
Het apparaat door toepassingen gebruiken(P. 131)
Het apparaat op afstand beheren(P. 145)
129
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Verbinding maken met een mobiel toestel
60Y9-01X
Verbind een mobiel toestel en het apparaat via een draadloze LAN router. Hoe u uw draadloze LAN router en mobiele
toestellen instelt en bedient, leest u in de handleidingen van de toestellen. U kunt ook contact opnemen met uw
leveranciers.
● Er wordt geen draadloze LAN-router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor dit onderdeel.
130
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Het apparaat door toepassingen gebruiken
60Y9-01Y
Afdrukken en andere bewerkingen realiseren vanaf het mobiele toestel dat is verbonden met het apparaat, met
behulp van toepassingen. Verschillende toepassingen inclusief toepassingen die exclusief voor Canon zijn, worden
ondersteund. Gebruik ze correct in overeenstemming met het apparaat, de toepassing, en de situatie.
◼ Canon PRINT Business gebruiken
Deze toepassing wordt gebruikt voor het afdrukken en andere bewerkingen vanaf de mobiele toestellen die geschikt
zijn voor iOS / Android. Bij het afdrukken hoeven geen bewerkingen op het apparaat te worden verricht. Voor meer
informatie over ondersteunde besturingssystemen, gedetailleerde instelmethoden, en bewerkingen raadpleegt u de
Help van de toepassing of de Canon website (https://global.canon/gomp/).
● U kunt Canon PRINT Business gratis downloaden, maar er zijn kosten verbonden aan de internet-verbinding.
◼ Afdrukken met Canon Print Service
U kunt gemakkelijk afdrukken vanaf het toepassingenmenu dat het Android afdruk-subsystem ondersteunt. Voor
meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en gedetailleerde instelmethoden en procedures raadpleegt
u de helpinformatie of de Canon website (https://global.canon).
◼ Afdrukken met behulp van Mopria®
Het apparaat ondersteunt ook Mopria®. Met behulp van Mopria® kunt u afdrukken vanaf mobiele toestellen die
Android ondersteunen met behulp van algemene handelingen en instellingen, ook als merken en modellen
verschillen. Als u bijvoorbeeld printers gebruikt die Mopria® ondersteunen, die zijn gemaakt door verschillende
fabrikanten, of een printer die Mopria® ondersteunt, die zich op een locatie bevindt die u bezoekt, kunt u afdrukken
zonder exclusief voor ieder merk of model een applicatie te installeren. Voor meer informatie over ondersteunende
modellen of werkomgevingen raadpleegt u http://www.mopria.org.
Mopria® instellingen bevestigen
Meld u aan op de UI op afstand in de beheerdersmodus ( De UI op afstand starten(P. 295) )
[Instellingen/registratie] [Netwerk] [Mopria-instellingen] [Bewerken] Controleer of het
selectievakje [Mopria gebruiken] is geselecteerd [OK]
131
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
◼ Afdrukken met Google Cloudprinter
U kunt toepassingen en diensten gebruiken die Google Cloudprinter ondersteunen om af te drukken vanaf een
computer of mobiel toestel zonder een printerstuurprogramma te gebruiken. Google Cloudprinter
gebruiken(P. 141)
132
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
AirPrint gebruiken
60Y9-020
Door afdrukgegevens draadloos vanaf Apple-apparaten te versturen, kunt u afdrukken zonder daarbij gebruik te
maken van een printerstuurprogramma.
AirPrint instellingen
AirPrint-instellingen configureren(P. 133)
Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 135)
Functies van AirPrint
Afdrukken met AirPrint(P. 137)
Problemen oplossen
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is(P. 140)
AirPrint-instellingen configureren
U kunt gegevens registreren die worden gebruikt voor het identificeren van de machine, zoals de naam van de
machine en de installatielocatie. U kunt ook het afdrukken via AirPrint uitschakelen op de machine. U gebruikt de UI
op afstand om deze instellingen te wijzigen.
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
● Als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een iPad, iPhone of iPod touch, moet u "klikken" hieronder lezen
als "tikken".
3
Klik op [Netwerk]
[AirPrint-instellingen].
133
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[AirPrint gebruiken]
Schakel dit selectievakje in als u wilt afdrukken met AirPrint. Schakel het selectievakje uit als u AirPrint wilt
uitschakelen.
134
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
[Printernaam]/[Locatie]/[Breedtegraad]/[Lengtegraad]
Voer de naam en de installatielocatie in om dit apparaat eenvoudig te herkennen vanaf uw Apple-apparaat.
Deze informatie is handig als u meerdere AirPrint-printers gebruikt.
Bij selectie van het vakje [AirPrint gebruiken]
De volgende items worden ook automatisch ingesteld op <Aan>.
● <mDNS-instellingen> in IPv4 en IPv6
● <HTTP>
DNS configureren(P. 184)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 253)
● <IPP-afdrukken>
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
Als u de instelling [Printernaam] aanpast
● Als u aanpassingen maakt in de eerder opgegeven [Printernaam] kunt u misschien niet langer vanaf een
Mac afdrukken die eerder geen problemen met afdrukken had. Dit verschijnsel treedt op omdat de
<mDNS-naam> ( DNS configureren(P. 184) ) die aan de IPv4-naam is gekoppeld ook automatisch
gewijzigd wordt. In dat geval voegt u het apparaat nogmaals toe aan de Mac.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u AirPrint in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
<AirPrint>
<Uit>
of <Aan>
Het scherm voor AirPrint weergeven
U kunt het scherm van AirPrint weergeven en zo niet alleen toegang krijgen tot de verschillende AirPrint-instellingen,
maar ook gegevens van verbruiksartikelen bekijken, zoals papier en tonercartridge. Verder kunt u instellingen van
beveiligingsfuncties realiseren ( TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260) ).
1
Klik op [Systeemvoorkeuren] in het Dock op het bureaublad
2
Selecteer de printer en klik op [Opties en toebehoren].
3
Klik op [Geef webpagina van printer weer].
4
Meld u aan op de UI op afstand.
[Printers en scanners].
● Wilt u AirPrint-instellingen wijzigen, dan moet u zich aanmelden in de beheerdersmodus.
➠ De AirPrint-pagina wordt weergegeven.
135
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Handelsmerken
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X , en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
136
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Afdrukken met AirPrint
60Y9-021
U hebt niet altijd een computer nodig voor het afdrukken van e-mailberichten, foto's, webpagina's en andere
documenten. Met AirPrint kunt u direct afdrukken vanaf Apple-apparaten zoals iPad, iPhone, iPod touch.
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch(P. 137)
Afdrukken vanaf Mac(P. 138)
Systeemvereisten
Voor het afdrukken met AirPrint hebt u een van de volgende Apple-toestellen nodig.
● iPad (alle modellen)
● iPhone (3GS of hoger)
● iPod touch (derde generatie of hoger)
● Mac (Mac OS X 10.7 of later)*
* OS
X 10.9 of hoger bij gebruik van een USB-verbinding.
Netwerkomgeving
U hebt een van de volgende omgevingen nodig.
● Het Apple-toestel en het apparaat hebben verbinding met hetzelfde LAN.
● De Mac en het apparaat zijn op elkaar aangesloten via USB.
Gebruik van een USB-aansluiting
● Stel <OS van USB verb. pc> in op <Mac OS>.
OS van USB verb. pc(P. 335)
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld en is verbonden met uw Apple-toestel.
● Zie "Aan de slag", als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
2
Tik in de applicatie op uw Apple-toestel op
3
Tik op [Druk af] in de vervolgkeuzelijst.
weergegeven.
137
Handleidingen en hun inhoud(P. 597)
zodat de menuopties worden
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
4
Selecteer dit apparaat bij [Printer] in [Printeropties].
● De printers in het netwerk worden weergegeven. Selecteer dit apparaat.
● [Printeropties] wordt niet weergegeven in programma's die geen ondersteuning bieden voor AirPrint. U
kunt dan ook niet draadloos afdrukken vanuit deze programma's.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
6
Tik op [Druk af].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
De afdrukstatus controleren
● Druk tijdens het afdrukken twee keer op de Home-knop van het Apple-toestel
tik op [Druk af].
Afdrukken vanaf Mac
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld en verbinding heeft met uw Mac.
● Zie "Aan de slag", als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
2
3
Handleidingen en hun inhoud(P. 597)
Voeg het apparaat aan de Mac toe vanuit [Systeemvoorkeuren]
scanners].
[Printers en
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
4
Selecteer deze machine in het afdrukvenster.
● De printers die verbinding hebben met de Mac, worden weergegeven. Selecteer dit apparaat in deze stap.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
138
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
6
Klik op [Druk af].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
139
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
60Y9-022
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is, probeer dan een van de volgende oplossingen.
● Controleer dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, schakel het dan eerst uit, wacht ten
minste 10 seconden en zet het vervolgens weer aan en kijk of het probleem is verholpen.
● Controleer of er geen foutberichten worden weergegeven op de machine.
● Controleer dat Apple-toestellen en het apparaat met dezelfde LAN zijn verbonden. Als u het apparaat inschakelt,
kan het enkele minuten duren voordat het apparaat klaar is voor draadloze communicatie.
● Zorg ervoor dat Bonjour is ingeschakeld op het Apple toestel.
● Als de functie Beheer afdelings-id is ingeschakeld, moet de machine zo zijn geconfigureerd dat afdrukken vanaf een
computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en wachtwoord worden ingevoerd. Taken blokkeren
indien afdelings-id onbekend(P. 226)
● Controleer dat er papier in het apparaat is geplaatst en dat er nog voldoende toner in de tonercartridge zit.
scherm voor AirPrint weergeven(P. 135)
140
Het
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Google Cloudprinter gebruiken
60Y9-023
Google Cloudprinter is een service waarmee een gebruiker met een Google-account met behulp van toepassingen die
compatibel zijn Google Cloudprinter, kan afdrukken vanaf een smartphone, tablet of computer. In tegenstelling tot
conventioneel afdrukken vanaf een computer, heeft het geen printerstuurprogramma nodig.
De apparaatinstellingen controleren(P. 141)
De instellingen van Google Cloud Print wijzigen(P. 141)
De machine registreren bij Google Cloudprinter(P. 142)
● Als u het apparaat gaat registreren of wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om documenten af te
drukken, moet het apparaat verbinding kunnen maken met internet. U bent ook verantwoordelijk voor alle
kosten voor de internetverbinding.
● Het is mogelijk dat deze functie niet is toegestaan in bepaalde landen of regio's.
● Google Cloud Print ondersteunt niet het afdrukken vanaf IPv6 adressen.
● U kunt Google Cloudprinter alleen gebruiken met een Google-account. Als u die nog niet hebt, gaat u naar
de website van Google en maakt u een account aan.
De apparaatinstellingen controleren
Controleer de volgende punten voordat u Google Cloudprinter gaat instellen:
● Zorg dat er een IPv4-adres is toegewezen aan de machine en dat de machine via het netwerk is verbonden met een
computer. Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 150)
● Zorg ervoor dat de datum- en tijdinstellingen juist zijn.
Datum/tijd-instell.(P. 332)
● Als de functie Afdeling ID beheer is ingeschakeld, moet het apparaat zo zijn geconfigureerd dat afdrukken vanaf
een computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en pincode worden ingevoerd. Taken blokkeren
indien afdelings-id onbekend(P. 226)
De instellingen van Google Cloud Print wijzigen
Schakel de functie Google Cloud Print functie van het apparaat in. U kunt de functie Google Cloud Print van het
apparaat ook uitschakelen.
1
Druk op
(
).
141
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
2
Druk op
/
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
.
.
3
Selecteer <Google Cloudprinter> en druk op
4
Selecteer <Cloudprinter gebr.> en druk op
5
Selecteer <Uit> of <Aan> en druk op
.
.
.
De machine registreren bij Google Cloudprinter
Het apparaat registreren bij Google Cloud Print maakt dat u overal vandaan kunt afdrukken.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
[Instellingen Google Cloudprinter].
142
De UI op afstand
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
4
Klik op [Registreren] in [Registratiestatus].
Als [Registreren] niet beschikbaar is
● U moet Google Cloudprinter inschakelen. Klik op [Bewerken], schakel het selectievakje [Google
Cloudprinter gebruiken] in en klik op [OK].
Als u het apparaat opnieuw wilt registreren
● Als u het apparaat opnieuw wilt registreren omdat de eigenaar van het apparaat is veranderd of vanwege
andere redenen, moet u de registratie van het apparaat eerst ongedaan maken en het apparaat
vervolgens opnieuw registreren.
5
Klik op de URL bij [URL voor registratie].
143
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
6
Volg de aanwijzingen op het scherm om de machine te registreren.
➠ Afdrukken kan nu worden verricht vanaf toepassingen die Google Cloudprinter ondersteunen, zoals
Google Chrome™.
● Ga naar de website van Google Cloudprinter voor informatie over de meest recente programma's die
ondersteuning bieden voor Google Cloudprinter.
Registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome
U kunt het apparaat ook registreren met behulp van een mobiel toestel of Google Chrome. Het display van het
apparaat toont het volgende bevestigingsscherm voordat de registratie wordt voltooid. Selecteer
<Ja>
om de de registratie te voltooien.
● De registratie kan alleen vanuit het hoofdscherm worden uitgevoerd. Druk op
(
) om het
hoofdscherm op te roepen en ga vervolgens door met de registratie.
● Zie voor de registratieprocedure de instructie hadden voor uw mobiele toestel of de website van Google
Cloud Print.
144
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Het apparaat op afstand beheren
60Y9-024
U kunt de UI op afstand gebruiken vanuit een webbrowser die op uw mobiele toestel is geïnstalleerd. Zo kunt u de
status van het apparaat controleren en instellingen van het apparaat opgeven vanaf uw mobiele toestel. Let op: het
externe UI-scherm wordt voor sommige apparaten en omgevingen misschien niet goed weergegeven.
UI op afstand starten met een mobiel toestel
Voer het IP adres van het apparaat in de webbrowser in en start de UI op afstand. Controleer vooraf het IP-adres dat
op het apparaat is ingesteld ( Netwerkstatusafdruk(P. 534) ). Als u vragen hebt, neem dan contact op met de
netwerkbeheerder.
1
Start de internetbrowser op uw mobiele toestel.
2
Voer "http://(het IP-adres van het apparaat)/" in het adresveld.
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 294)
145
Netwerk
Netwerk
Netwerk ............................................................................................................................................................... 147
Verbinding maken met een netwerk ............................................................................................................... 148
Verbinding maken met een bekabeld LAN ................................................................................................... 150
IP-adressen instellen .................................................................................................................................... 152
IPv4-adres instellen ............................................................................................................................... 153
IPv6-adres instellen ............................................................................................................................... 158
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een computer ................................................................. 162
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren ........................................................................................ 163
IPP/IPPS inschakelen ............................................................................................................................. 169
Een printserver instellen ............................................................................................................................... 176
De machine configureren voor uw netwerkomgeving ................................................................................... 180
Ethernet-instellingen configureren ............................................................................................................... 181
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk ............................................................................ 183
DNS configureren ......................................................................................................................................... 184
WINS configureren ....................................................................................................................................... 190
SNTP configureren ....................................................................................................................................... 193
De machine bewaken en bedienen met SNMP ............................................................................................. 196
Instellingen voor software voor apparaatbeheer configureren .................................................................... 202
SMB configureren ......................................................................................................................................... 206
Instellingen voor afdrukken op de computer configureren ................................................................... 209
146
Netwerk
Netwerk
60Y9-025
De machine is ontworpen voor flexibel gebruik binnen verschillende omgevingen. Dit betekent dat de machine naast
verschillende standaardfuncties voor netwerkgebruik, ook geavanceerde technologieën ondersteunt. Gelukkig hoeft u
geen netwerkexpert te zijn om deze functies te kunnen gebruiken, bij het ontwerpen van de machine is immers ook
rekening is gehouden met het gebruiksgemak. Voer de configuratiestappen voor de netwerkfuncties één voor één uit
door de instructies zorgvuldig op te volgen.
◼ Verbinding maken met een computer/de netwerkinstellingen van de machine bekijken
Verbinding maken met een netwerk(P. 148)
◼ Configureren voor het afdrukken
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een computer(P. 162)
◼ De machine aanpassen voor een nog betere netwerkervaring
De machine configureren voor uw netwerkomgeving(P. 180)
147
Netwerk
Verbinding maken met een netwerk
60Y9-026
Het apparaat kan via bedraad LAN worden aangesloten op het netwerk, maar vereist dan een uniek IP-adres. Voor
specifieke IP-adresinstellingen neemt u contact op met uw Internet serviceprovider of netwerkbeheerder.
● Als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen
komen van derden.
● Er wordt geen LAN-kabel of router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor deze onderdelen.
◼ Voordat u begint
Voer deze stappen uit om de machine te verbinden met een netwerk.
Controleer de instellingen op de computer.
● Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van de netwerkapparatuur of
neem contact op met de fabrikant.
● Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen juist zijn geconfigureerd op de computer. Als
het netwerk niet goed is geconfigureerd, kunt u het apparaat niet gebruiken in het
netwerk, zelfs niet als u de rest van de procedure hieronder uitvoert.
● Afhankelijk van het netwerk, moet u misschien instellingen wijzigen voor de
communicatiemethode (half duplex/full duplex) of het type Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T) ( Ethernet-instellingen configureren(P. 181) ). Neem
voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Het MAC-adres van het apparaat controleren.
MAC-adres(P. 361)
● Om verbinding te maken met een IEEE 802.1X-netwerk, raadpleegt u
verificatie configureren(P. 274) .
148
IEEE 802.1X-
Netwerk
Maak verbinding met een bedraad LAN.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 150)
Configureer het IP-adres.
● Op het tijdstip van aankoop is de Auto IP-functie zo ingesteld dat een IP adres
automatisch wordt opgehaald. Maar bij sommige netwerkomgevingen kan deze
functie niet worden gebruikt. In dat geval stelt u handmatig een IP-adres in of kiest u
een configuratie die automatisch een IP-adres ophaalt via het DHCP of een ander
protocol.
IP-adressen instellen(P. 152)
149
Netwerk
Verbinding maken met een bekabeld LAN
60Y9-027
Sluit de machine via een router aan op een computer. Sluit de machine met een LAN-kabel aan op de router.
1
Sluit een LAN-kabel aan.
● Sluit de machine met een LAN-kabel aan op een router.
● U hoort een klik als de connector van de kabel op zijn plaats klikt.
2
Controleer dat het LNK lampje (
) brandt.
● Als het LNK lampje niet brandt, kunnen er problemen zijn opgetreden met de bekabelde LAN-verbinding.
Voor meer informatie raadpleegt u 'Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)’ op de website voor de
handleidingen.
3
Configureer het IP-adres.
IP-adressen instellen(P. 152)
● Op het tijdstip van aankoop is de Auto IP-functie zo ingesteld dat een IP adres automatisch wordt opgehaald.
Maar bij sommige netwerkomgevingen kan deze functie niet worden gebruikt. In dat geval stelt u handmatig
150
Netwerk
een IP-adres in of kiest u een configuratie die automatisch een IP-adres ophaalt via het DHCP of een ander
protocol.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 148)
151
Netwerk
IP-adressen instellen
60Y9-028
Als u de machine wilt gebruiken in een netwerk, hebt u een uniek IP-adres nodig. Er zijn twee versies van IP-adressen
beschikbaar: IPv4 en IPv6. Configureer het IP-adres afhankelijk van de netwerkomgeving. Als u IPv6-adressen wilt
gebruiken, moet u de IPv4-adresinstellingen op de juiste manier configureren.
152
Netwerk
IPv4-adres instellen
60Y9-029
1660-00W
Het IPv4-adres van het apparaat kan automatisch worden toegewezen via een
speciaal protocol zoals DHCP of het kan handmatig worden ingevoerd. Als u het
apparaat verbindt met een bekabeld LAN, zorg er dan voor dat de stekker van de
LAN-kabel stevig in de aansluiting zit ( Verbinding maken met een bekabeld
LAN(P. 150) ).
IPv4-adres instellen
1
Druk op
(
2
Druk op
/
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
.
.
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Configureer de instellingen van het IP-adres.
<IPv4-instellingen>
<IP-modus>.
<Automatisch>
Selecteer deze optie als u automatisch een IP-adres wilt toewijzen via een protocol zoals DHCP.
<Handmatig>
Selecteer deze optie om de instellingen van het IP-adres te configureren door handmatig een IP-adres in
te voeren.
Automatisch een IP-adres toewijzen
1
Selecteer <Automatisch>, en druk op
2
Selecteer <Protocol>, en druk op
.
.
153
Netwerk
3
Selecteer <Gebruik DHCP>, <Gebruik BOOTP>, of <Gebruik RARP>, en druk op
.
● U kunt slechts één van de protocollen DHCP, BOOTP, en RARP gebruiken. Als het geselecteerde
protocol wordt ingesteld op <Aan>, worden de andere twee protocollen automatisch ingesteld op
<Uit>.
4
Selecteer <Aan>, en druk op
5
Druk op
6
Selecteer <Auto IP>, en druk op
7
Selecteer <Aan>, en druk op
.
.
.
.
DHCP gebruiken
Als u het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt een ander IP-adres dan het huidige toegewezen. Dit kan het
afdrukken deactiveren. Om DHCP te gebruiken, geeft u één van de volgende instellingen op nadat u de
netwerkbeheerder hebt geraadpleegd.
● De functie DNS Dynamic Update configureren
DNS configureren(P. 184)
● Instellingen voor de DHCP Server opgeven om constant hetzelfde IP-adres toe te wijzen
Als u niet met DHCP/BOOTP/RARP een IP-adres wilt toewijzen
● Stel alle protocollen in op <Uit>. Als u <Gebruik DHCP>, <Gebruik BOOTP>, of <Gebruik RARP> instelt op
<Aan> wanneer de DHCP/BOOTP/RARP servers niet beschikbaar zijn, verspilt het apparaat tijd en
communicatiemiddelen door op het netwerk naar beschikbare services te zoeken.
IP-adressen die voorrang hebben op andere adressen
● IP-adressen die worden toegewezen via DHCP/BOOTP/RARP vervangen het adres dat is verkregen via Auto
IP.
154
Netwerk
Handmatig een IP-adres invoeren
1
Selecteer <Handmatig>, en druk op
2
Selecteer <Instellingen IP-adr.>, en druk op
3
Geef het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres (of de standaardgateway).
.
.
● Selecteer het item dat u wilt instellen en druk op
, voer een adres in en druk op
.
Adressen invoeren
● Gebruik
/
om naar het doelveld te gaan (een door punten gescheiden invoergedeelte), en
gebruik het numerieke toetsenblok om de waarde te verhogen / verlagen.
Als u niet zeker weet welk IP-adres u moet invoeren
● Het IP-adres kan worden bepaald uit de routerinstellingen van het netwerk.
vaststellen dat aan het apparaat wordt toegewezen(P. 155)
5
Verricht een harde reset.
Het IP-adres
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Controleren of de instellingen juist zijn
● Controleer of het scherm van de externe UI kan worden weergegeven met uw computer.
afstand starten(P. 295)
De UI op
Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma
● U moet de te gebruiken poort nogmaals specificeren. Voor de procedure om een andere poort te kiezen,
raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
Het IP-adres vaststellen dat aan het apparaat wordt toegewezen
Als u een vast IP-adres voor het apparaat wilt gebruiken, ziet u hieronder hoe u het IP-adres kunt bepalen.
155
Netwerk
◼ Het IP-adres bepalen
Een IP-adres bestaat uit vier getallen die zijn gescheiden door een punt (.) (voorbeeld: 192.168.1.45). Ieder getal
moet in het bereik 0 tot 255 liggen. Over het algemeen moeten de eerste drie getallen gelijk zijn aan die voor de
router, omdat dit algemene getallen zijn die gelden voor het hele netwerk. Specificeer het laatste getal
(bijvoorbeeld 45 in 192.168.1.45) dat per apparaat verschilt.
◼ De routerinstellingen controleren
Als u een vast IP-adres wilt gebruiken, controleer dan de instellingen van de DHCP die functioneert om
automatisch een IP-adres in een netwerk toe te wijzen. Om dubbel gebruik van het IP-adres te vermijden, moet
u een IP-adres gebruiken buiten het bereik aan IP-adressen toegewezen door DHCP. Een router functioneert
vaak als een DHCP-server, controleer daarom de routerinstellingen.
● De gebruikshandleiding van uw router vertelt u hoe u het instelscherm van de router weergeeft.
1
Geef het instelscherm van de router weer.
2
Controleer het bereik aan IP-adressen toegewezen door DHCP.
● Het bereik aan IP-adressen toegewezen door DHCP wordt ingesteld conform uw router.
Voorbeeld DHCP-instelscherm van de router:
3
Bepaal het IP-adres van het apparaat.
● In het voorbeeldscherm uit stap 2, wijst u een IP-adres in het bereik van 192.168.11.66 tot 192.168.11.254
aan het apparaat toe, omdat een IP-adres dat de router toewijst via DHCP in het bereik van 192.168.11.2 tot
192.168.11.65 ligt.
KOPPELINGEN
156
Netwerk
IPv6-adres instellen(P. 158)
Netwerkstatusafdruk(P. 534)
WINS configureren(P. 190)
157
Netwerk
IPv6-adres instellen
60Y9-02A
De IPv6-adressen van het apparaat kunnen worden geconfigureerd via de externe
UI. Voordat u IPv6-adressen instelt, moet u de instellingen voor het IPv4-adres
controleren ( IPv4-adres instellen(P. 153) ). U moet de juiste IPv4-instellingen
opgeven om te kunnen werken met IPv6-adressen. Het apparaat kan de
onderstaande IPv6-adressen gebruiken:
Type
Link-local adres
Beschrijving
Een adres dat alleen geldig is binnen een subnet of koppeling en dat niet kan worden gebruikt voor
communicatie met apparaten achter een router. Er wordt automatisch een link-local adres ingesteld
op het moment dat de IPv6-functie van het apparaat wordt ingeschakeld.
Handmatig adres
Een adres dat handmatig wordt ingevoerd. Als u dit type adres gebruikt, geeft u de lengte van het
prefix (voorvoegsel) en het standaardrouteradres op.
Stateless adres
Een adres dat automatisch wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres van het apparaat en het
netwerkprefix dat wordt gepubliceerd door de router. Stateless adressen worden gewist wanneer
het apparaat opnieuw wordt opgestart (of wordt ingeschakeld).
Stateful adres
1
Een adres dat via DHCPv6 wordt verkregen van een DHCP-server.
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
[TCP/IP-instellingen].
158
De UI op afstand
Netwerk
4
Klik op [Bewerken] in [IPv6-instellingen].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPv6] in en configureer de vereiste instellingen.
159
Netwerk
[Gebruik IPv6]
Schakel dit selectievakje in om IPv6 te activeren op het apparaat. Als u IPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik stateless adres]
Schakel dit selectievakje in als u een stateless adres gebruikt. Als u geen stateless adres gebruikt, schakelt u
het selectievakje uit.
[Gebruik handmatig adres]
Wanneer u handmatig een IPv6-adres wilt invoeren, schakelt u dit selectievakje in en gebruikt u de daarvoor
bestemde vakken om het IP-adres, de prefixlengte en het standaardrouteradres in te voeren.
[IP-adres]
Voer een IPv6-adres in. U kunt geen adres invoeren dat begint met 'ff' (of multicast-adressen), het adres
'0000::0000' (allemaal nullen), of een adres dat begint met '0:0:0:0:0:ffff' of '0:0:0:0:0:0.'
[Lengte voorvoegsel]
Voer een waarde in voor het aantal bits dat beschikbaar is voor het netwerkadres.
[Standaard routeradres]
Geef, indien nodig, een IPv6-adres op als de standaard router. U kunt geen adres invoeren dat begint met 'ff'
(of multicast-adressen), het adres '0000::0000' (allemaal nullen), of een adres dat begint met '0:0:0:0:0:ffff' of
'0:0:0:0:0:0.'
[Gebruik DHCPv6]
Schakel dit selectievakje in als u een stateful adres gebruikt. Als u DHCPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
6
Klik op [OK].
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
160
Netwerk
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Controleren of de instellingen juist zijn
● Controleer of het scherm UI op afstand kan worden weergegeven op uw computer door het IPv6-adres van
het apparaat te gebruiken. De UI op afstand starten(P. 295)
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● Tevens kunt u IPv6-adressen in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
instellingen(P. 345)
IPv6-
Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma
● U moet de te gebruiken poort nogmaals specificeren. Voor de procedure om een andere poort te kiezen,
raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 153)
Netwerkstatusafdruk(P. 534)
161
Netwerk
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een
computer
60Y9-02C
Als u het apparaat gebruikt als een netwerkprinter, kunt u de protocollen en poorten configureren die u wilt gebruiken
voor afdrukken, en een printserver instellen voor het apparaat. Ga het apparaat pas configureren voor afdrukken
vanaf een computer nadat u de basisprocedures hebt uitgevoerd, zoals het installeren van het
printerstuurprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s
op de website voor de handleidingen.
● Afdrukprotocollen zijn regels die moeten worden gevolgd om documentgegevens die zijn gemaakt op een
computer af te leveren op het apparaat. U kunt een afdrukprotocol selecteren op basis van het doel van de
afdruktaak of de netwerkomgeving.
● Poorten zijn gateways om documentgegevens door te geven van een computer naar de printer. Als het niet
lukt documenten af te drukken vanaf een netwerkcomputer, wordt dit vaak veroorzaakt door onjuiste
poortinstellingen.
162
Netwerk
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
60Y9-02E
Configureer de protocollen die worden gebruikt voor het afdrukken van documenten vanaf een netwerkcomputer.
Raadpleeg Netwerkomgeving(P. 580) om te zien welke protocollen worden ondersteund door het apparaat. Dit
gedeelte beschrijft de instellingen van LPD, RAW, IPP/IPPS, en WSD.
FTP gebruiken
● Hoe u de instellingen configureert, ziet u in onderstaand item.
FTP-clients gebruiken(P. 605)
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Configureer afdrukprotocollen.
[TCP/IP-instellingen].
163
De UI op afstand
Netwerk
LPD-instellingen configureren
1
Klik op [Bewerken] in [LPD-instellingen].
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik LPD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken met LPD. Als u niet afdrukt met LPD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Print LPD bannerpagina]
Schakel het selectievakje in als informatie moet worden opgenomen op afdrukken, zoals
gebruikersnamen en bestandsnamen. Schakel het selectievakje uit, als er geen informatie moet worden
opgenomen.
[RX-time-out]
Stel een periode in waarna een afdruktaak automatisch beëindigd wordt wanneer de ontvangst van
afdrukgegevens niet mogelijk is door een communicatiefout of een ander probleem.
3
Klik op [OK].
RAW-instellingen configureren
1
Klik op [Bewerken] in [RAW-instellingen].
164
Netwerk
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik RAW-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken met RAW. Als u niet afdrukt met RAW, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik bidirectionele communicatie]
Bij bidirectionele communicatie om de computer te informeren over de apparaatstatus en voltooiing van
het afdrukken, activeert u het selectievakje. Schakel anders het selectievakje uit.
[RX-time-out]
Stel een periode in waarna een afdruktaak automatisch beëindigd wordt wanneer de ontvangst van
afdrukgegevens niet mogelijk is door een communicatiefout of een ander probleem.
3
Klik op [OK].
IPP/IPPS-instellingen configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPP-afdrukinstellingen].
2
Configureer de instellingen.
165
Netwerk
[Gebruik IPP-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken met IPP/IPPS. Als u niet afdrukt met IPP/IPPS, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik TLS]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken met IPPS (IPP Print met TLS beveiligde communicatie). Als u
niet afdrukt met IPPS, schakelt u het selectievakje uit.
Bij gebruik van IPPS moet u de functie TLS beveiligde communicatie inschakelen.
beveiligde communicatie(P. 260)
TLS gebruiken voor
Als u de sleutel voor netwerkcommunicatie genereert en u selecteert [RSA] voor [Sleutelalgoritme], stel
dan minimaal een sleutellengte in van [1024 bits]. Bij sommige besturingssystemen zal u bij een
sleutellengte van [512 bits] IPPS-afdrukken niet correct plaatsvinden.
[Gebruik IPP-authentificatie]
Bij gebruikersverificatie voor IPP Print activeert u het selectievakje en stelt u gebruikersnaam en
wachtwoord in. Schakel anders het selectievakje uit.
[Gebruikersnaam]
Voer alfanumerieke tekens in voor de gebruikersnaam die in IPP verificatie wordt gebruikt.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke
tekens voor het wachtwoord in het vak [Wachtwoord]. Typ het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in
het vak [Bevestigen].
3
Klik op [OK].
WSD-instellingen configureren
1
Klik op [Bewerken] in [WSD-afdrukinstellingen].
166
Netwerk
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik WSD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken met WSD. Als u niet afdrukt met WSD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik WSD-bladeren]
Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit
selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Gebruik WSD-afdrukken]
inschakelt.
[Gebruik Multicast Discovery]
Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het
selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er multicast-discoveryberichten worden verstuurd in het netwerk.
3
5
Klik op [OK].
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
167
Netwerk
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u LPD, RAW, en IPP afdrukken in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het
bedieningspaneel.
LPD-instellingen(P. 347)
RAW-instellingen(P. 348)
IPP-afdrukken(P. 348)
● De instellingen voor WSD zijn ook bereikbaar via het instellingenmenu op het bedieningspaneel.
WSD(P. 349)
Instelprocedures op uw computer
Nadat de instellingen in het apparaat zijn voltooid, moet u misschien ook instellingen configureren of
applicaties op uw computer installeren. Configureer, indien nodig, instellingen op uw computer.
● Printerpoorten configureren
Er kunnen afdrukfouten optreden wanneer het IP-adres van de machine is gewijzigd of wanneer er een
printer is toegevoegd via de printermap van Windows. Deze fouten zijn meestal het gevolg van onjuiste
printerpoortinstellingen. Zo kan er in de computer een onjuist poortnummer of type poort zijn opgegeven.
In dat geval moet u de printerpoorten configureren. Voor de procedure voor het veranderen van de poorten
raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
● WSD netwerktoestellen instellen op Windows Vista/7/8/10
Installeer het printerstuurprogramma met behulp van de WSD. Voor meer informatie raadpleegt u de
handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
● IPP/IPPS inschakelen
Installeer de printerstuurprogramma's door de IPP poort op te geven.
KOPPELINGEN
Een printserver instellen(P. 176)
168
IPP/IPPS inschakelen(P. 169)
Netwerk
IPP/IPPS inschakelen
60Y9-02F
Om het afdrukprotocol op IPP of IPPS in te stellen, installeert u het printerstuurprogramma met onderstaande
procedure die bij het besturingssysteem van uw computer past. Het printerstuurprogramma bevindt zich op de bij het
apparaat meegeleverde CD-ROM/DVD-ROM met gebruikerssoftware. Plaats de CD-ROM/DVD-ROM met
gebruikerssoftware in het station op de computer voordat u de procedure start.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
● Configureer de IPP afdrukinstellingen met de externe UI voordat u de procedure start.
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
● Sluit het instelscherm dat verschijnt na het insteken van de CD-ROM/DVD-ROM.
1
Open de printermap.
2
Klik op [Een printer toevoegen].
3
4
De printermap weergeven(P. 619)
Als u Windows Vista/7/Server 2008 gebruikt, klikt u op [Netwerkprinter, draadloze
printer of Bluetooth-printer toevoegen].
Klik op [De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.].
169
Netwerk
5
Selecteer [Een gedeelde printer op naam selecteren], voer een
verbindingsbestemming in en klik op [Volgende].
● Voor het gebruik van IPP voert u 'http://<IP-adres van het apparaat>/ipp' in voor de verbindingsbestemming.
Voorbeeld: http://192.168.1.81/ipp
● Voor het gebruik van IPPS voert u 'https://<IP-adres van het apparaat>/ipp' in voor de
verbindingsbestemming.
Voorbeeld: https://192.168.1.81/ipp
● As u een DNS-server gebruikt, voer dan '<hostnaam van het apparaat>.<domeinnaam>' in, in plaats van
'IP-adres van het apparaat' (voorbeeld: https://mijn_printer.voorbeeld.com/ipp).
6
Klik op [Bladeren].
7
Klik op [Bladeren].
170
Netwerk
8
Geef de map op waarin de printerstuurprogramma's zijn opgeslagen, selecteer het
INF-bestand en klik op [Openen].
● Geef de map op zoals hieronder weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer. Als
u niet zeker weet of het besturingssysteem van uw computer een 32-bits of 64-bits versie is, raadpleeg dan
De bitarchitectuur controleren(P. 622) .
32-bits besturingssystemen
Selecteer de map [UFR II]-uw taal-[32BIT]-[Driver] op de CD-ROM/DVD-ROM met gebruikerssoftware.
64-bits besturingssystemen
Selecteer de map [UFR II]-uw taal-[x64]-[Driver] op de CD-ROM/DVD-ROM met gebruikerssoftware.
Als u de functie voor IPP-verificatie gebruikt
● Als u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in en
klikt u op [OK]. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
9
Ga verder met de instelprocedure door de instructies op het scherm te volgen.
➠ Het printerstuurprogramma is geïnstalleerd. Om IPPS te gebruiken, installeert u de openbare sleutels van
het apparaat in de computer.
◼ Openbare sleutels van het apparaat installeren
Voor aanvullend gebruik van IPPS moet u openbare sleutels van het apparaat op de computer installeren.
● De [Algemene naam] van sleutelparen moet vooraf worden ingesteld voor het 'IP-adres' of de
'<hostnaam>.<domeinnaam>' waarmee verbinding met het apparaat wordt gemaakt. Sleutelparen
genereren(P. 280)
171
Netwerk
1
Start de webbrowser.
2
Geef 'https://<IP-adres van het apparaat>/' op in het adresveld en druk op de toets
[Enter].
● Voorbeeld: https://192.168.1.81/
● As u een DNS-server gebruikt, voer dan '<hostnaam van het apparaat>.<domeinnaam>' in, in plaats van
'IP-adres van het apparaat' (voorbeeld: https://mijn_printer.voorbeeld.com/).
3
Klik op [Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).].
➠ De inlogpagina verschijnt.
4
Klik op [Extra]
5
Selecteer [Vertrouwde websites] op het tabblad [Beveiliging] en klik op [Websites].
[Internetopties].
172
Netwerk
6
Controleer of 'https://<IP-adres van het apparaat> of <hostnaam van het
7
Schakel het selectievakje [Beveiligde modus inschakelen (hiervoor moet Internet
8
Klik op [OK].
apparaat>.<domeinnaam>/' wordt weergegeven en klik op [Toevoegen]
[Sluiten].
Explorer opnieuw worden gestart)] uit indien het is ingeschakeld.
➠ Het scherm keert terug naar het scherm voor externe UI.
9
Sluit de webbrowser.
10
Herhaal stappen 1 tot 3 om de externe UI te starten.
11
Klik op [Certificaatfout]
[Certificaten weergeven] aan de rechterzijde van het
adresveld.
173
Netwerk
12
Klik op [Certificaat installeren].
13
Klik op [Volgende].
14
Selecteer [Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan] en klik op
15
16
[Bladeren].
Selecteer [Vertrouwde basiscertificeringsinstanties], en volg de instructies op het
scherm om de wizard om het importeren van het certificaat te voltooien.
Als u het selectievakje [Beveiligde modus inschakelen (hiervoor moet Internet
Explorer opnieuw worden gestart)] in stap 7 hebt uitgeschakeld, schakel hem dan nu
in.
174
Netwerk
KOPPELINGEN
Een printserver instellen(P. 176)
175
Netwerk
Een printserver instellen
60Y9-02H
Met een printserver kunt u de computer ontlasten die u gebruikt om af te drukken. Een bijkomend voordeel is dat de
computers de printerstuurprogramma's via het netwerk kunnen installeren en dat u dit dus niet per computer hoeft te
doen vanaf de CD-ROM/DVD-ROM. Als u een computer in het netwerk wilt instellen als printserver, moet u de
instellingen voor het delen van de printer configureren.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en de bitarchitectuur (32-bits of 64-bits) van de printserver en de
clientcomputers, is het misschien niet mogelijk printerstuurprogramma's via het netwerk te installeren.
● Overleg met uw netwerkbeheerder als u een printserver wilt implementeren in een domeinomgeving.
Afdeling ID beheer uitvoeren met een afdrukserver
● Canon Driver Information Assist Service moet worden toegevoegd tijdens de installatie van het
printerstuurprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de relevante
stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 619)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
Open het tabblad [Delen], selecteer [Deze printer delen] en voer de share-naam van
de machine in.
176
Netwerk
Als [Opties voor delen wijzigen] wordt weergegeven
● Klik op [Opties voor delen wijzigen].
4
Installeer eventueel aanvullende stuurprogramma's.
● Deze bewerking is noodzakelijk als u via de afdrukserver printerstuurprogramma's wilt installeren op
computers met een andere bitarchitectuur.
1
Klik op [Extra stuurprogramma's].
2
Schakel het selectievakje in van de bitarchitectuur van andere computers en klik op [OK].
● Selecteer extra stuurprogramma's uit de volgende opties in overeenstemming met het
besturingssysteem van de afdrukserver.
Afdrukserver
32-bits besturingssystemen
Schakel het selectievakje in voor
[x64]
177
Netwerk
64-bits besturingssystemen
[x86] in [Processor]
● Als u niet weet of uw Windows besturingssysteem een 32-bits of 64-bits versie is, raadpleegt u
bitarchitectuur controleren(P. 622) .
De
3
Plaats de CD-ROM/DVD-ROM met gebruikerssoftware in het cd-rom-station van uw computer en klik op
[Bladeren].
4
Geef de map op waar de extra stuurprogramma's zijn opgeslagen, selecteer het INF-bestand en klik op
[Openen].
● Selecteer de map op zoals hieronder weergegeven, in overeenstemming met het besturingssysteem
van de printserver.
Als de printserver een 32-bits besturingssysteem heeft
Selecteer de map [UFR II]-uw taal-[x64]-[Driver] op de CD-ROM/DVD-ROM met gebruikerssoftware.
Als de printserver een 64-bits besturingssysteem heeft
Selecteer de map [UFR II]-uw taal-[32BIT]-[Driver] op de CD-ROM/DVD-ROM met gebruikerssoftware.
5
Klik op [OK].
➠ Installatie van de extra stuurprogramma's start. Wacht tot het tabblad [Delen] weer verschijnt.
Als [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven
● Klik op [Ja].
5
Klik op [OK].
◼ Printerstuurprogramma's via de printserver installeren op een computer
1
Zoek de gedeelde printer op de printserver.
2
Dubbelklik op de gedeelde printer.
gedeeld op de printserver(P. 620)
178
Printers weergeven die worden
Netwerk
3
Volg de instructies op het scherm om de printerstuurprogramma´s te installeren.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een computer(P. 74)
179
Netwerk
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
60Y9-02J
De configuratie van een netwerk varieert naargelang de functie van het netwerk. Het apparaat is ontworpen voor
compatibiliteit met zo veel mogelijk netwerkconfiguraties en ondersteunt om die reden verschillende technologieën.
Overleg met de netwerkbeheerder en kies voor een configuratie die aansluit bij uw netwerkomgeving.
180
Netwerk
Ethernet-instellingen configureren
60Y9-02K
Ethernet is een standaard voor het uitwisselen van gegevens in een lokaal netwerk
(LAN). U kunt de communicatiemodus en het type Ethernet instellen. Over het algemeen
is het zo dat u het apparaat kunt gebruiken zonder dat u de standaardinstellingen hoeft
te wijzigen ( Ethernet-stuurprogr.(P. 359) ), maar u kunt de instellingen wijzigen om
deze beter af te stemmen op uw netwerkomgeving.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
.
.
3
Selecteer <Ethernet-stuurprogr.>
4
Geef aan of u de Ethernet-instellingen automatisch of handmatig wilt configureren.
<Automat. detectie>.
Ethernet-instellingen automatisch configureren
Selecteer <Aan> en druk op
. De machine detecteert en registreert automatisch de communicatiemodus
en het type Ethernet.
Ethernet-instellingen handmatig configureren
1
Selecteer <Uit> en druk op
2
Selecteer de communicatiemodus.
.
● Selecteer <Communicatiemodus>
Selecteer <Half-duplex> of <Full-duplex>
<Half-duplex>
In deze modus worden er afwisselend gegevens verzonden en ontvangen. Selecteer deze modus als
het apparaat is aangesloten op een netwerkapparaat dat half duplex gebruikt.
<Full-duplex>
In deze modus worden gegevens tegelijkertijd verzonden en ontvangen. Deze instelling kunt u voor
de meeste omgevingen gebruiken.
181
Netwerk
3
Selecteer het type Ethernet.
● Selecteer <Type ethernet>
Selecteer het type Ethernet
● Als u <1000 Base-T> selecteert, verandert de instelling voor <Communicatiemodus> in <Full-duplex>.
5
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
KOPPELINGEN
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 183)
182
Netwerk
Een wachttijd instellen voor verbinding met een
netwerk
60Y9-02L
Als in een netwerk redundante connectiviteit wordt aangeboden door de aanwezigheid van verschillende switching
hubs of bridges, moet er een mechanisme zijn om te voorkomen dat pakketten in een oneindige lus terechtkomen.
Een efficiënte oplossing is dus om voor elke switch-poort een bepaalde rol te definiëren. Dan is het echter nog steeds
mogelijk dat de communicatie gedurende enkele tienden van een seconde wordt onderbroken nadat u de manier hebt
gewijzigd waarop netwerkapparaten met elkaar zijn verbonden of wanneer u een nieuw apparaat toevoegt. Als dit
type probleem optreedt, stelt u een wachttijd in voor verbinding met het netwerk.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
.
3
Selecteer <Wachttijd bij start> en druk op
4
Voer het aantal seconden voor de wachttijd in en druk op
.
.
● Gebruik de numerieke toetsen om de wachttijd in te voeren.
5
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 181)
183
.
Netwerk
DNS configureren
60Y9-02R
DNS (Domain Name System) is een service voor naamomzetting waarmee de naam van een host (of domein) wordt
gekoppeld aan een IP-adres. Configureer de benodigde instellingen voor DNS, mDNS of DHCP. De procedures voor het
configureren van DNS zijn verschillend voor IPv4 en IPv6.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Configureer de DNS-instellingen.
[TCP/IP-instellingen].
IPv4 DNS configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPv4-instellingen].
184
De UI op afstand
Netwerk
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv4.
[DNS-instellingen]
[Primair DNS-serveradres]
Voer het IP-adres van een DNS-server in. U kunt het IP-adres ook instellen vanaf het
bedieningspaneel ( IPv4-instellingen(P. 342) ).
[Secundaire DNS-serveradres]
Voer het IP-adres van een eventuele secundaire DNS-server in. U kunt het IP-adres ook instellen
vanaf het bedieningspaneel ( IPv4-instellingen(P. 342) ).
[Hostnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt registreren op de
DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan het apparaat deel uitmaakt,
zoals ‘voorbeeld.com’.
[DNS Dynamic Update]
Schakel dit selectievakje in om de DNS-records dynamisch bij te werken wanneer het IP-adres van
het apparaat verandert.
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Activeer het selectievakje om mDNS in te
185
Netwerk
schakelen en geef de mDNS-naam op in het tekstvak [mDNS-naam]. Dit selectievakje kan alleen
worden geactiveerd als het selectievakje [Gebruik IPv4] ook geactiveerd is.
[Instellingen DHCP-opties]
[Hostnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in om Optie 12 in te schakelen en de hostnaam te verkrijgen van de DHCPserver. U kunt ook opgeven of een hostnaam van het bedieningspaneel moet worden ontvangen
( IPv4-instellingen(P. 342) ).
[DNS Dynamic Update]
Schakel dit selectievakje in om Optie 81 in te schakelen om de DNS records dynamisch te
actualiseren via de DHCP-server. U kunt ook opgeven of u een dynamische DNS actualisering vanaf
het bedieningspaneel wilt realiseren ( IPv4-instellingen(P. 342) ).
[DNS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 6 wilt inschakelen en een DNS-server wilt ophalen van de
DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 15 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van te
verkrijgen van de DHCP-server.
[WINS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 44 wilt inschakelen en een WINS-serveradres wilt ophalen
van de DHCP-server.
3
Klik op [OK].
IPv6 DNS configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPv6-instellingen].
186
Netwerk
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv6.
● Het selectievakje [Gebruik IPv6] moet zijn ingeschakeld om de instellingen te configureren.
adres instellen(P. 158)
[DNS-instellingen]
187
IPv6-
Netwerk
[Primair DNS-serveradres]
Voer het IP-adres van een DNS server in. U kunt geen adres invoeren dat begint met 'ff' (of
multicast-adressen), het adres '0000::0000' (allemaal nullen), of een adres dat begint met
'0:0:0:0:0:ffff' of '0:0:0:0:0:0'.
[Secundaire DNS-serveradres]
Voer het IP-adres van een eventuele secundaire DNS server in. U kunt geen adres invoeren dat
begint met 'ff' (of multicast-adressen), het adres '0000::0000' (allemaal nullen), of een adres dat
begint met '0:0:0:0:0:ffff' of '0:0:0:0:0:0'.
[Gebruik IPv4-host/domeinnamen]
Schakel het selectievakje in als u de host- en domeinnamen van IPv4 wilt gebruiken.
[Hostnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt registreren op de
DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan het apparaat deel uitmaakt,
zoals ‘voorbeeld.com’.
[DNS Dynamic Update]
Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken, wanneer het IP-adres
van het apparaat verandert. Als u één of meer adrestypen wilt opgeven die u wilt registreren op de
DNS-server, schakelt u het selectievakje [Registreer handmatig adres], [Registreer stateful adres] of
[Registreer stateless adres] in.
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Activeer het selectievakje om mDNS in te
schakelen. Dit selectievakje kan alleen worden geactiveerd als het selectievakje [Gebruik IPv6] ook
geactiveerd is.
[Gebruik zelfde mDNS-naam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u dezelfde mDNS-naam wilt gebruiken als de in IPv4 ingestelde
naam. Als u een andere naam wilt instellen, schakelt u het selectievakje uit en typt u de mDNSnaam in het vak [mDNS-naam].
[Instellingen DHCP-opties]
[DNS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 23 wilt inschakelen en een DNS-serveradres wilt ophalen van
de DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 24 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van de
DHCP-server.
3
5
Klik op [OK].
Een harde reset uitvoeren.
188
Netwerk
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 153)
IPv6-adres instellen(P. 158)
Netwerkstatusafdruk(P. 534)
189
Netwerk
WINS configureren
60Y9-02S
WINS (Windows Internet Name Service) is een service voor naamomzetting waarmee een NetBIOS-naam (de naam van
een computer of printer in een SMB-netwerk) wordt gekoppeld aan een IP-adres. U moet de WINS-server opgeven om
WINS in te schakelen.
● Deze functie is niet beschikbaar in een IPv6-netwerk.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken] in [WINS-configuratie].
[TCP/IP-instellingen].
190
De UI op afstand
Netwerk
5
Schakel het selectievakje [WINS-resolutie] in, geef de vereiste instellingen op en klik
op [OK].
[WINS-resolutie]
Schakel dit selectievakje in als u WINS wilt gebruiken voor naamomzetting. Als u WINS niet gebruikt, schakelt
u het selectievakje uit.
[WINS-serveradres]
Voer het IP-adres van de WINS-server in.
● Als het IP-adres van de WINS-server wordt verkregen van een DHCP-server, heeft het verkregen IP-adres
prioriteit boven het IP-adres dat is ingevoerd in het vak [WINS-serveradres].
[Bereik ID]
Als het netwerk is onderverdeeld in groepen met bereik-id's (id's voor groepen apparaten in het netwerk),
kunt u het bereik-id voor uw computer invoeren. Laat het tekstvak leeg als er geen bereik-id is ingesteld voor
uw computer.
[SMB-servernaam]
Als u het apparaat in de WINS server opgeeft, kunt u de servernaam in het SMB netwerk opgeven.
● U mag geen spaties gebruiken.
● Een eventuele servernaam die is ingesteld in [Servernaam] onder [SMB-instellingen] wordt automatisch
gebruikt voor [SMB-servernaam]. Als de servernaam wordt veranderd in [SMB-servernaam], wordt dit ook
toegepast op [Servernaam] onder [SMB-instellingen].
[SMB-werkgroepnaam ]
Als u het apparaat opgeeft in de WINS server, geef dan de naam van de werkgroep waartoe het apparaat
behoort, op in het SMB-netwerk.
191
Netwerk
● U mag geen spaties gebruiken.
● Een eventuele werkgroepnaam die is ingesteld in [Werkgroepnaam] onder [SMB-instellingen] wordt
automatisch gebruikt voor [SMB-werkgroepnaam]. Als de werkgroepnaam wordt veranderd in [SMBwerkgroepnaam], wordt dit ook toegepast op [Werkgroepnaam] onder [SMB-instellingen].
6
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● Tevens kunt u WINS-instellingen in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
WINS-resolutie(P. 346)
KOPPELINGEN
SMB configureren(P. 206)
192
Netwerk
SNTP configureren
60Y9-02U
Met SNTP (Simple Network Time Protocol) kunt u de systeemklok synchroniseren met de
tijdserver in het netwerk. Als u SNTP gebruikt, controleert het systeem regelmatig de
tijdserver, zodat de systeemklok altijd accuraat is.
● De SNTP van het apparaat ondersteunt zowel NTP- (versie 3) als SNTP-servers (versies 3 en 4).
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken] in [SNTP-instellingen].
[TCP/IP-instellingen].
193
De UI op afstand
Netwerk
5
Schakel het selectievakje [Gebruik SNTP] in en geef de benodigde instellingen op.
[Gebruik SNTP]
Schakel het selectievakje in als u SNTP wilt gebruiken voor synchronisatie. Als u SNTP niet wilt gebruiken,
schakelt u het selectievakje uit.
[NTP-servernaam]
Voer het IP-adres van de NTP- of de SNTP-server in. Als DNS beschikbaar is in het netwerk, kunt u in plaats
daarvan de '<hostnaam>.<domeinnaam>' (of FQDN) met alfanumerieke tekens invoeren (voorbeeld:
ntp.voorbeeld.com).
[Pollinginterval]
Geef het interval op tussen opeenvolgende synchronisaties.
6
Klik op [OK].
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
194
Netwerk
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Communicatie met de NTP-/SNTP-server testen
● U kunt de communicatiestatus bij de geregistreerde server zien door te klikken op [Instellingen/
registratie] [Netwerk] [TCP/IP-instellingen] en vervolgens te klikken op [Controleer verbinding NTPserver] in [SNTP-instellingen] dat verschijnt. Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, wordt dit
zoals hieronder aangegeven. Met deze bewerking wordt de systeemklok niet aangepast.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● Tevens kunt u SNTP-instellingen in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
SNTP(P. 352)
195
Netwerk
De machine bewaken en bedienen met SNMP
60Y9-02W
SNMP (Simple Network Management Protocol) is een protocol voor het bewaken en aansturen van
communicatieapparaten in een netwerk dat werkt met MIB (Management Information Base). De machine ondersteunt
SNMPv1 en SNMPv3 met extra beveiliging. U kunt de status van de machine controleren vanaf een computer wanneer
u documenten afdrukt of de UI op afstand gebruikt. U kunt SNMPv1 of SNMPv3 inschakelen, of beide versies tegelijk.
Geef voor elke versie de instellingen op die aansluiten bij de inrichting en functie van uw netwerkomgeving.
SNMPv1
SNMPv1 maakt gebruik van informatie die "community" wordt gebruikt om het bereik van SNMP-communicatie
te definiëren. Aangezien deze informatie als ongecodeerde tekst beschikbaar is in het netwerk, betekent dit dat
het netwerk kwetsbaar is voor aanvallen. Als een goede netwerkbeveiliging essentieel is, schakelt u SNMPv1 uit
en gebruikt u SNMPv3.
SNMPv3
Met SNMPv3 kunt u netwerkapparatuur beheren in een sterk beveiligde omgeving. U moet TLS inschakelen
voor de externe UI voordat u SNMPv3 gaat configureren ( TLS gebruiken voor beveiligde
communicatie(P. 260) ).
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de functie van SNMP voor het versturen van trap-meldingen.
● Als er SNMP-beheersoftware is geïnstalleerd op een computer in het netwerk, kunt u het apparaat extern
vanaf die computer configureren, bewaken en bedienen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of
Help van de beheersoftware.
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
196
De UI op afstand
Netwerk
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef instellingen voor SNMPv1 op.
[SNMP-instellingen].
● Als u de SNMPv1-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
197
Netwerk
[Gebruik SNMPv1]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv1 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv1 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruik Community-naam 1]/[Gebruik Community-naam 2]
Schakel het selectievakje in om een Community-naam op te geven. Als u geen Community-naam hoeft op te
geven, schakelt u het selectievakje uit.
[Community-naam 1]/[Community-naam 2]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de community.
[MIB toegangsrechten]
Selecteer voor elke community [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten
te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Speciale community]
De speciale community is een vooraf gedefinieerde community die uitsluitend is bedoeld voor beheerders
die met Canon-software werken, zoals iW Management Console. Selecteer [Uit], [Lezen/schrijven], of [Alleen
lezen] voor toegangsrechten tot MIB objecten.
6
[Uit]
Gebruik geen speciale community.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd, met behulp van speciale community.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten uitsluitend worden weergegeven, met
behulp van speciale community.
Geef instellingen voor SNMPv3 op.
● Als u de SNMPv3-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
198
Netwerk
[Gebruik SNMPv3]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv3 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv3 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Geef gebruiker vrij]
Activeer dit selectievakje om [Gebruikersinstellingen 1] tot [Gebruikersinstellingen 5] in te schakelen. Om de
gebruikersinstellingen uit te schakelen, schakelt u het desbetreffende selectievakje uit.
[Gebruikersnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[MIB toegangsrechten]
Selecteer [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Beveiligingsinstellingen]
Selecteer [Authentificatie Ja/Versleuteling Ja], [Authentificatie Ja/Versleuteling Nee] of [Authentificatie Nee/
Versleuteling Nee] om de gewenste combinatie van verificatie- en coderingsinstellingen te kiezen.
[Authentificatie algoritme]
Klik op de [Authentificatie Ja/Versleuteling Ja] of [Authentificatie Ja/Versleuteling Nee] voor
[Beveiligingsinstellingen] voor het algoritme dat overeenkomt met uw omgeving.
[Versleuteling algoritme]
Klik op de [Authentificatie Ja/Versleuteling Ja] voor [Beveiligingsinstellingen] voor het algoritme dat
overeenkomt met uw omgeving.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en voert u alfanumerieke
tekens in voor het wachtwoord in het tekstvak [Authentificatie wachtwoord] of [Versleutelingswachtwoord].
Voer het wachtwoord ter bevestiging in in het tekstvak [Bevestigen]. U kunt afzonderlijke wachtwoorden
instellen voor authenticatie en voor versleutelingsalgoritmen.
199
Netwerk
[Contextnaam 1] tot en met [Contextnaam 5]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
7
Geef instellingen op voor het verkrijgen van informatie voor het beheren van
printers.
● Met SNMP kunt u gegevens voor het beheren van printers, zoals afdrukprotocollen en printerpoorten,
controleren en periodiek opvragen bij een computer in het netwerk.
[Haal printerbeheerinformatie van host]
Schakel het selectievakje in om via SNMP de gegevens voor printerbeheer van het apparaat te bewaken. Als u
geen printerbeheerinformatie wilt bewaken, schakelt u het selectievakje uit.
[SNMP-pakketten weigeren als in Sluimermodus]
Schakel het selectievakje in om SNMP-pakketten tijdens de sluimermodus te verwerpen. Als u de pakketten
niet wilt verwerpen, schakelt u het selectievakje uit.
● Wanneer u het selectievakje activeert, kunnen toepassingen die gebruik maken van het SNMP-protocol,
zoals Canon software imageWARE series, misschien geen toegang krijgen tot het apparaat.
8
Klik op [OK].
9
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
200
Netwerk
SNMPv1 uitschakelen
● Als SNMPv1 is uitgeschakeld, zijn bepaalde functies van het apparaat niet langer beschikbaar, zoals het
opvragen van apparaatgegevens via het printerstuurprogramma.
Het bedieningspaneel gebruiken
● De instellingen voor SNMP zijn ook bereikbaar via het instellingenmenu op het bedieningspaneel.
instellingen(P. 355)
SNMP-
Zowel SNMPv1 als SNMPv3 inschakelen
● Als beide versies van SNMP zijn ingeschakeld, is het raadzaam de MIB-toegangsmachtigingen in SNMPv1 in
te stellen op [Alleen lezen]. U kunt de toegangsmachtigingen voor MIB afzonderlijk instellen voor SNMPv1
en SNMPv3 (en voor elke gebruiker in SNMPv3). Als u [Lezen/schrijven] (volledige toegang) selecteert in
SNMPv1, heeft dit gevolgen voor de beveiligingsfuncties van SNMPv3 omdat de meeste instellingen van het
apparaat kunnen worden gewijzigd met SNMPv1.
KOPPELINGEN
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260)
201
Netwerk
Instellingen voor software voor apparaatbeheer
configureren
60Y9-02X
U kunt het ophalen en het beheren van diverse gegevens over apparaten in het netwerk gemakkelijker maken door
software voor apparaatbeheer, zoals iW Management Console, in het netwerk te implementeren. Informatie zoals
apparaatinstellingen en foutlogboeken, wordt opgehaald en verdeeld via de server-computer. Als het apparaat op zo'n
netwerk is aangesloten, zoekt iW Management Console op het netwerk naar het apparaat door middel van protocollen
zoals Service Location Protocol (SLP). Hiermee wordt informatie over het apparaat verzameld, waaronder de status van
de stroomvoorziening. SLP-instellingen kunnen worden opgegeven via de UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Geef de SLP-instellingen op.
[TCP/IP-instellingen].
Instellingen voor Multicast Discovery opgeven
1
Klik op [Bewerken] in [Multicast Discovery-instellingen].
202
De UI op afstand
Netwerk
2
Schakel het selectievakje [Reageren op Discovery] in en geef de benodigde instellingen op.
[Reageren op Discovery]
Schakel het selectievakje in als het apparaat moet reageren op pakketten voor Multicast Discovery van
software voor apparaatbeheer en u bewaking door software voor apparaatbeheer wilt inschakelen. Als u
wilt dat het apparaat niet reageert, schakel het selectievakje dan uit.
[Scope naam]
Als u het apparaat wilt toevoegen aan een bepaald bereik, typt u hier de tekens voor de naam van het
bereik.
3
Klik op [OK].
Software voor toestelbeheer informeren over de status van de stroomvoorziening van
het apparaat
1
Klik op [Bewerken] in [Meldingsinstellingen sluimermodus].
2
Schakel het selectievakje [Melden] in en geef de benodigde instellingen op.
203
Netwerk
[Melden]
Schakel het selectievakje in als u Software voor apparaatbeheer wilt informeren over de status van de
stroomvoorziening van het apparaat. Als [Melden] is geselecteerd, wordt er niet onnodig
gecommuniceerd tijdens de slaapstand en wordt het totale stroomverbruik teruggebracht.
[Poortnummer]
Kies deze optie om het poortnummer voor deze functie te wijzigen voor uw netwerkomgeving.
[Aantal routers te passeren]
Geef aan hoeveel routers de pakketten met meldingen kunnen passeren.
[Meldingsinterval]
Geef aan hoe vaak het apparaat informatie over de status van de stroomvoorziening moet verstrekken
aan de software voor apparaatbeheer.
3
5
Klik op [OK].
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u Respons van Discovery in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
Respons v. Discovery(P. 352)
● De meldingsinstellingen voor stroomvoorziening zijn ook bereikbaar via het instellingenmenu op het
bedieningspaneel. Sluimermelding inst.(P. 352)
KOPPELINGEN
204
Netwerk
De slaapstand instellen(P. 67)
205
Netwerk
SMB configureren
60Y9-02Y
SMB (Server Message Block) is een protocol voor het delen van bronnen, zoals bestanden en printers, met meerdere
apparaten in een netwerk en het wordt gebruikt om het apparaat te registreren als een gedeelde printer in het SMB
netwerk.
● SMB ondersteunt uitsluitend NetBIOS boven TCP/IP en ondersteunt niet NetBEUI. Configureer het IP-adres
voordat u de SMB instellingen configureren. IP-adressen instellen(P. 152)
● SMB wordt uitsluitend ingeschakeld wanneer de optionele SD-card in het apparaat is geïnstalleerd.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
[SMB-instellingen].
206
De UI op afstand
Netwerk
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik SMB-server] in en geef de benodigde instellingen
op.
[Gebruik SMB-server]
Als u het selectievakje activeert, wordt de computer op het SMB netwerk aangeduid als een SMB server.
[Servernaam]
Geef de servernaam op die wordt weergegeven in het SMB netwerk. De naam moet verschillen van de
namen van alle andere computers en printers in het netwerk.
● U mag geen spaties gebruiken.
● Een eventuele servernaam die is ingesteld in [SMB-servernaam] onder [WINS-configuratie] wordt
automatisch gebruikt voor [Servernaam]. Als de servernaam wordt veranderd in [Servernaam], wordt dit
ook toegepast op [SMB-servernaam] onder [WINS-configuratie].
[Werkgroepnaam]
Geef de naam op van de werkgroep waartoe het apparaat behoort. Is er geen werkgroep in uw
systeemomgeving, maak dan een werkgroep in Windows, en voer de werkgroepnaam in.
● U mag geen spaties gebruiken.
207
Netwerk
● Een eventuele werkgroepnaam die is ingesteld in [SMB-werkgroepnaam] onder [WINS-configuratie] wordt
automatisch gebruikt voor [Werkgroepnaam]. Als de servernaam wordt veranderd in [Werkgroepnaam],
wordt dit ook toegepast op [SMB-werkgroepnaam] onder [WINS-configuratie].
[Commentaren]
In zoverre nodig voert u opmerkingen op het apparaat in.
[Gebruik LM-aankondiging]
Schakel het selectievakje in om de LAN manager te informeren over het bestaan van het apparaat. Als dat
niet nodig is, schakelt u het selectievakje uit om de werkbelasting te verminderen .
[Gebruik SMB-afdrukken]
Als u SMB afdrukken met het apparaat gebruikt, activeer dan het selectievakje.
[Printernaam]
Geef de naam van het apparaat op.
● U mag geen spaties gebruiken.
6
Klik op [OK].
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
»
Ga verder met
Instellingen voor afdrukken op de computer configureren(P. 209) .
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u de SMB server in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
SMB(P. 354)
● Tevens kunt u SMB afdrukken in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
SMB(P. 354)
KOPPELINGEN
WINS configureren(P. 190)
208
Netwerk
Instellingen voor afdrukken op de computer
configureren
60Y9-030
Configureer de verbindingsinstellingen en installeer het printerstuurprogramma op de computer zodanig dat u vanaf
de computer via SMB netwerk op het apparaat kunt afdrukken.
Verbinding met het SMB netwerk(P. 209)
Het printerstuurprogramma installeren(P. 210)
Verbinding met het SMB netwerk
1
Geef [Eigenschappen van LAN-verbinding] weer.
2
Schakel het selectievakje [Client voor Microsoft-netwerken] in.
3
Schakel het selectievakje [Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)] of [Internetprotocol]
in en klik op [Eigenschappen].
209
Netwerk
4
Klik op het tabblad [Algemeen]
5
Klik op het tabblad [WINS], selecteer [NetBIOS via TCP/IP inschakelen] en klik
6
Klik op [OK] totdat alle dialoogvensters dicht zijn.
[Geavanceerd].
vervolgens op [OK].
● Start de computer opnieuw op als dat wordt gevraagd.
Het printerstuurprogramma installeren
Voor meer informatie over de installatieprocedure raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma
´s op de website voor de handleidingen.
Als er tijdens de installatie een scherm voor het selecteren van de poort verschijnt
● Volg de onderstaande procedure.
1
Klik op [Poort toevoegen].
210
Netwerk
2
Selecteer [Netwerk] en klik op [OK].
3
Kies van de lijst in deze volgorde 'Werkgroepnaam', 'Servernaam' en 'Printernaam' die zijn
opgegeven in het SMB protocol. SMB configureren(P. 206)
211
Beveiliging
Beveiliging
Beveiliging ......................................................................................................................................................... 213
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang ............................................................................... 214
Onbevoegde toegang voorkomen ................................................................................................................ 215
Toegangsmachtigingen instellen .................................................................................................................. 217
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen ............................................................................ 218
Afdeling-ID beheer configureren ........................................................................................................... 221
Een pincode instellen voor UI op afstand ............................................................................................... 228
Communicatie beperken door firewalls in te stellen ..................................................................................... 229
IP-adressen opgeven voor firewallregels ............................................................................................... 230
MAC-adressen opgeven voor firewallregels ........................................................................................... 236
Een proxy instellen ....................................................................................................................................... 240
De functies van de machine beperken ............................................................................................................. 243
Beperkingen instellen voor de afdrukbewerkingen ...................................................................................... 244
Beperkingen instellen voor USB-functies ...................................................................................................... 247
Beperkingen instellen voor functies van het bedieningspaneel .................................................................... 250
HTTP-communicatie uitschakelen ................................................................................................................. 253
De UI op afstand uitschakelen ...................................................................................................................... 254
De LAN poort uitschakelen ........................................................................................................................... 255
De geschiedenis van afdruktaken verbergen ............................................................................................... 256
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren ...................................................................................... 258
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie .............................................................................................. 260
IPSec-instellingen configureren .................................................................................................................... 264
IEEE 802.1X-verificatie configureren ............................................................................................................. 274
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten ............................................................ 279
Sleutelparen genereren ......................................................................................................................... 280
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken .............................................. 288
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren ...................................................................................... 291
212
Beveiliging
Beveiliging
60Y9-031
De realiteit is dat overal en altijd vertrouwelijke gegevens worden verwerkt door informatieapparaten, waaronder
computers en printers. Het vervelende is dat elk van deze apparaten het doelwit kan worden van kwaadwillende
derden. Aanvallers kunnen ongeoorloofde toegang krijgen tot uw apparaten of indirect voordeel halen uit slordigheid.
Hoe het ook zij, u kunt geconfronteerd worden met onverwachte verliezen als uw vertrouwelijke gegevens worden
onderschept. Om deze risico's tegen te gaan, is het apparaat uitgerust met verschillende beveiligingsfuncties. Bepaal
afhankelijk van de netwerkomgeving de juiste configuratie.
● U kunt het beste beveiligingssysteem configureren door een omgeving op te bouwen die toegang tot
printers in uw thuisnetwerk via internet verhindert en een dergelijke omgeving te combineren met de
beveiligingsfuncties van het apparaat. Onbevoegde toegang voorkomen(P. 215)
◼ Basisvoorzieningen voor het beveiligen van informatie
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang(P. 214)
◼ Inspelen op risico's als gevolg van slordigheid of onjuist gebruik
De functies van de machine beperken(P. 243)
Een document afdrukken dat is beveiligd met een
pincode (beveiligd afdrukken)(P. 93)
◼ Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren(P. 258)
213
Beveiliging
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang
60Y9-032
Voorkom dat onbevoegden toegang krijgen tot de machine en deze kunnen gebruiken. U kunt verschillende
beveiligingsmaatregelen treffen, zoals het beheren van toegangsmachtigingen en het instellen van firewalls.
214
Beveiliging
Onbevoegde toegang voorkomen
60Y9-033
Dit gedeelte beschrijft de veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van onbevoegde toegang vanuit een extern
netwerk. Dit moet absoluut worden gelezen voor alle gebruikers en beheerders voordat zij het apparaat, andere
printers en multifunctionele apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, gaan gebruiken. In de afgelopen jaren zijn
printers/multifunctionele apparaten ontwikkeld die op het netwerk worden aangesloten en die u een uiteenlopende
reeks van nuttige functies kunnen bieden, zoals het afdrukken vanaf een computer, bedienen vanaf een computer met
de functie op afstand en het verzenden van gescande documenten via internet. Het is daarentegen van essentieel
belang dat u veiligheidsmaatregelen neemt om het veiligheidsrisico voor informatielekken te beperken, omdat een
printer/multifunctioneel apparaat meer blootstaat aan bedreigingen, zoals onbevoegde toegang en diefstal, wanneer
het is aangesloten op het netwerk. Dit gedeelte geeft uitleg over de noodzakelijke instellingen die u moet opgeven om
onbevoegde toegang te voorkomen voordat u een printer/multifunctioneel apparaat die/dat is aangesloten op het
netwerk, gaat gebruiken.
Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang vanuit het externe
netwerk
Een particulier IP-adres toewijzen(P. 215)
Transmissie beperken door middel van een firewall(P. 216)
TLS-gecodeerde communicatie opgeven (P. 216)
In de code instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in het multifunctionele
apparaat(P. 216)
Een particulier IP-adres toewijzen
Een IP-adres is een numeriek label dat wordt toegewezen aan elk toestel dat deel uitmaakt van een computernetwerk.
Een "routeerbaar IP-adres" (global IP address) wordt gebruikt voor de communicatieverbinding met internet en een
"privé-IP-adres" (private IP address) wordt gebruikt voor communicatie binnen een lokaal netwerk, zoals een LAN in
het bedrijf. Als een routeerbaar IP-adres wordt toegewezen, is uw printer/multifunctioneel apparaat vrij toegankelijk
via internet. Daardoor neemt het risico van een informatielek als gevolg van onbevoegde toegang vanuit een extern
netwerk toe. Wordt daarentegen een privé-IP-adres toegewezen, dan is uw printer/multifunctioneel apparaat gesloten
binnen een lokaal netwerk en alleen toegankelijk voor gebruikers op uw lokaal netwerk, zoals een LAN in het bedrijf.
Routeerbaar IP-adres
Privé-IP-adres
Toegankelijk voor gebruikers binnen een lokaal netwerk Toegankelijk voor gebruikers binnen een lokaal netwerk
U moet een privé-IP-adres aan uw printer/multifunctioneel apparaat toewijzen. Het is belangrijk dat u vaststelt of het
IP-adres, dat is toegewezen aan de printer/het multifunctionele apparaat dat u gebruikt, een privé-IP-adres of niet.
Een privé-IP-adres vindt u in een van de volgende bereiken.
Bereiken voor privé-IP-adressen
● Van 10.0.0.0 tot 10.255.255.255
● Van 172.16.0.0 tot 172.31.255.255
● Van 192.168.0.0 tot 192.168.255.255
Zie voor informatie over hoe u kunt vaststellen wat voor een IP-adres u heeft
instellen(P. 152) .
215
IP-adressen
Beveiliging
● Als een routeerbaar IP-adres is toegewezen aan een printer/multifunctioneel apparaat, kunt u een
netwerkomgeving creëren waarin het risico van onbevoegde toegang wordt beperkt, door
veiligheidssoftware te installeren, zoals een firewall, die toegang vanuit externe netwerken voorkomt. Als u
een routeerbaar IP adres wil toewijzen aan een printer/multifunctioneel apparaat dat u wilt gebruiken, neem
dan contact op met uw netwerkbeheerder.
Transmissie beperken door middel van een firewall
Een firewall is een systeem dat onbevoegde toegang vanuit externe netwerken voorkomt en bescherming biedt tegen
aanvallen op/invallen in een lokaal netwerk. U kunt met een firewall op uw netwerkomgeving toegang vanuit het
gevaarlijk lijkende externe netwerk voorkomen, door communicatie vanaf het opgegeven IP-adres van het externe
netwerk te beperken. Deze functie die is geïnstalleerd op een Canon-printer/multifunctioneel apparaat, biedt u de
mogelijkheid een IP-adresfilter op te zetten. Zie voor informatie over hoe u een IP-adresfilter kunt opzetten IPadressen opgeven voor firewallregels(P. 230) .
TLS-gecodeerde communicatie opgeven
Zie voor informatie over de TLS Encrypted Communication Geavanceerde beveiligingsfuncties
implementeren(P. 258) , en zie over de procedures die u moet opgeven TLS gebruiken voor beveiligde
communicatie(P. 260) .
In de code instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in het
multifunctionele apparaat
Als een kwaadwillende buitenstaander probeert onbevoegd toegang te krijgen tot een printer/multifunctioneel
apparaat, beperkt het instellen van een pincode voor informatie die is opgeslagen in het apparaat, het risico van een
informatielek. Met de Canon printer/het Canon multifunctionele apparaat kunt u diverse typen informatie beveiligen
door een pincode in te stellen.
Een pincode instellen voor elk van de functies
● Een pincode instellen voor UI op afstand
Zie voor meer informatie Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 228) .
● Een pincode instellen voor Instellingen van de systeembeheerder
Zie voor meer informatie Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen(P. 218) .
Hierboven worden enkele voorbeelden genoemd van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde
toegang. Zie voor meer informatie over andere veiligheidsmaatregelen Beveiliging(P. 213) en neem de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang die past bij uw omgeving.
216
Beveiliging
Toegangsmachtigingen instellen
60Y9-034
Beveilig het apparaat tegen toegang door onbevoegden door alleen gebruikers met toegangsrechten toe te staan het
apparaat te gebruiken. Toegangsrechten worden apart ingesteld voor het wachtwoord van de systeembeheerder, een
account genaamd 'Afdelings-ID' en de externe UI. Wanneer toegangsrechten zijn ingesteld, moet de gebruiker een ID
en pincode invoeren als hij of zij wil afdrukken of instellingen wil wijzigen.
Het wachtwoord van de systeembeheerder is uitsluitend bedoeld voor beheerders terwijl het Afdelings-ID voor
algemene gebruikers is. Beiden worden opgegeven door systeembeheerders. En door een pincode voor de externe UI
in te stellen, kunt u het gebruik van de externe UI beperken.
Wachtwoord systeembeheerder
Als u de instellingen voor het apparaat wilt opgeven vanaf de externe UI, moet u het wachtwoord van de
systeembeheerder hebben. Standaard is dat '7654321', en u kunt het zodanig veranderen dat uitsluitend
bepaalde beheerders de instellingen kunnen veranderen.
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen(P. 218)
Afdelings-id (Afdeling-ID beheer)
Afdelings-ID is een account voor het beheren van afdruktaken. U kunt meerdere Afdelings-ID's registreren om
toegangsrechten voor een gebruiker (of een groep gebruikers) op te geven. Als een gebruiker probeert een
document af te drukken terwijl afdelings-id's zijn ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm voor het
invoeren van een afdelings-id en moet de gebruiker zijn of haar afdelings-id invoeren. U kunt per afdelings-ID
informatie weergeven, zoals het aantal pagina's dat is afgedrukt.
Afdeling-ID beheer configureren(P. 221)
Pincode UI op afstand (Pincode Toegang UI op afstand)
Er is een pincode voor het gebruik van de UI op afstand. Alleen gebruikers die de pincode weten hebben
toegang tot de UI op afstand.
Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 228)
217
Beveiliging
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen
60Y9-035
Als u de instellingen voor het apparaat wilt opgeven vanaf de externe UI, moet u beheerdersrechten hebben. Volg
onderstaande procedure om het wachtwoord van de systeembeheerder te veranderen. Informatie over het instellen
van het wachtwoord van de systeembeheerder is essentieel voor de veiligheid van het apparaat. Daarom moet u
ervoor zorgen dat uitsluitend beheerders het wachtwoord van de systeembeheerder kennen.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken].
[Beheerinstellingen].
218
De UI op afstand
Beveiliging
5
Voer het huidige wachtwoord in bij [Huidig wachtwoord systeembeheerder].
● Het standaardwachtwoord is '7654321'.
6
Voer een nieuw wachtwoord in.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke
tekens voor het wachtwoord in het vak [Wachtwoord]. Typ het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in het
vak [Bevestigen].
● Als u op [OK] klikt terwijl het selectievakje is ingeschakeld en de selectievakjes [Wachtwoord] en
[Bevestigen] zijn leeg, wordt het huidge wachtwoord verwijderd.
7
Voer, indien nodig, de naam en de contactinformatie van de systeembeheerder in en
klik op [OK].
219
Beveiliging
[Systeembeheerder]
Voer hier de naam van de beheerder in.
[Contact Informatie]
Voer de contactinformatie van de beheerder in.
[E-mail adres]
Voer alfanumerieke tekens in voor het e-mailadres van de beheerder.
[Systeembeheerder commentaar]
Voer opmerkingen van de beheerder in.
● U moet beslist het door u ingestelde wachtwoord onthouden. Als u dit wachtwoord bent vergeten, neem
dan contact op met uw bevoegde Canon dealer of de Canon helplijn.
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 217)
Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 307)
220
Beveiliging
Afdeling-ID beheer configureren
60Y9-036
U kunt de toegang tot het apparaat beheren door meerdere ID's te gebruiken voor meerdere gebruikers of groepen.
Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken terwijl Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, verschijnt er een
aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar Afdelings-ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang
te krijgen tot het apparaat. Afdelings-ID beheer geeft opgenomen details van het gebruik van het apparaat voor ieder
Afdelings-ID. U kunt Afdelings-ID beheer configureren door Afdelings-ID's in te stellen en vervolgens de functie
Afdelings-ID beheer in te schakelen. Er zijn extra instellingen nodig als u Afdelings-ID beheer wilt inschakelen voor
afdrukken vanaf een computer.
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken(P. 221)
Afdeling-ID beheer inschakelen(P. 223)
Afdelings-ID beheer instellen voor afdrukken vanaf een computer(P. 225)
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 226)
De afdrukstatus van iedere afdeling beheren
Het aantal pagina´s dat iedere afdeling heeft afgedrukt, controleren(P. 544)
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken
U kunt een Afdelings-ID registreren en hieraan een pincode toewijzen. Registreer alle Afdelings-ID's die moeten
worden beheerd.
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
221
De UI op afstand
Beveiliging
3
Klik op [Afdeling-ID beheer] en registreer of bewerk Afdelings-ID's.
Een afdelings-id registreren
1
Klik op [Nieuwe afdeling registreren].
2
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[Afdeling ID]
Voer de te registreren afdelings-ID in.
[PIN instellen]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en voert u hetzelfde nummer in beide
tekstvakken in: [PIN] en [Bevestigen].
De instellingen van een opgeslagen afdelings-id bewerken
1
Klik op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdeling ID] om bewerkingen uit te voeren.
2
Wijzig de instellingen en klik op [OK].
Een Afdelings-ID wissen
● Klik op [Verwijderen] bij de afdelings-ID die u wilt verwijderen
222
klik op [OK].
Beveiliging
Afdeling-ID beheer inschakelen
Nadat u het gewenste aantal afdelings-id's hebt geregistreerd, kunt u Afdeling-ID beheer inschakelen.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Afdeling-ID beheer]
4
Schakel het selectievakje [Afdeling-ID beheer inschakelen] in en klik op [OK].
[Instellingen].
[Afdeling-ID beheer inschakelen]
223
Beveiliging
Schakel het selectievakje in als u Afdelings-ID-beheer wilt activeren. Als u Afdelings-ID-beheer niet wilt
gebruiken, schakel het selectievakje dan uit.
● Raadpleeg
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 226)
voor informatie over het
selectievakje [Opdrachten met onbekende ID's accepteren].
Als Afdelings-ID beheer is ingeschakeld
● Als gebruikers proberen vanaf het bedieningspaneel een bestand in het USB
geheugentoestel of een document dat op de SD card is opgeslagen, af te
drukken, verschijnt het verificatiescherm. Voer Afdelings-ID en pincode in,
selecteer <Inloggen> en druk op
.
● Om u in de Algemene Gebruikersstand aan te melden op de UI op afstand, moet u de Afdelings-ID en
pincode invoeren. De UI op afstand starten(P. 295)
◼ Als het XPS printerstuurprogramma wordt gebruikt
Als u Beheer afdelings-ID wilt gebruiken terwijl het XPS printerstuurprogramma wordt gebruikt, stel dan
sleutelparen in voor TLS beveiligde communicatie ( TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260) ).
Nadat u de instellingen voor de sleutelparen hebt voltooid, configureert u onderstaande instellingen.
Meld u aan op de externe UI in de stand Systeembeheerder ( De UI op afstand starten(P. 295) )
[Instellingen/registratie] [Netwerk] [TCP/IP-instellingen] [Bewerken] in [Instellingen voor
pincodebevestiging afdeling-ID-beheer] Activeer het selectievakje [Gebruik PIN-bevestiging voor
Afdeling-ID beheer] [OK]
[Gebruik PIN-bevestiging voor Afdeling-ID beheer]
Als u het selectievakje activeert, wordt Afdelings-ID-beheer ingeschakeld voor het afdrukken met het XPS
printerstuurprogramma. Als u Afdelings-ID-beheer niet wilt gebruiken, schakel het selectievakje dan uit.
● Als er geen enkel sleutelpaar in het apparaat is ingesteld, kunt u [Gebruik PIN-bevestiging voor AfdelingID beheer] niet inschakelen.
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale
certificaten(P. 279)
224
Beveiliging
Afdelings-ID beheer instellen voor afdrukken vanaf een computer
Als u Afdelings-ID beheer wilt inschakelen voor afdrukken vanaf een computer, moet u instellingen opgeven met het
stuurprogramma die u al op de computer hebt geïnstalleerd. Geef een Afdelings-ID op en eventueel de bijbehorende
pincode.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
Open de printermap.
2
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
3
Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen] en geef de vereiste instellingen op.
De printermap weergeven(P. 619)
printer] of [Eigenschappen].
1
Selecteer [Afdeling-ID beheer] in [Gebruikersbeheer], en klik op het onderstaande [Instellingen].
2
Geef de instellingen op en klik op [OK].
225
Beveiliging
[Pincode instellen toestaan]
Schakel het selectievakje voor het gebruik van een pincode in.
[Afdelings-id]
Voer het nummer van de afdelings-ID in.
[Pincode]
Voer, naar noodzaak, de pincode in die bij de afdelings-ID behoort.
[Verifiëren]
Klik hier als u wilt controleren of de juiste ID en pincode zijn ingevoerd. Deze functie is niet beschikbaar
als het apparaat en de computer via een USB- of een WSD-poort (Web Services on Devices) met elkaar
zijn verbonden.
[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken]
Selecteer het selectievakje voor het weergeven van het pop-upscherm [Afdelings-id/pincode
bevestigen], steeds wanneer u afdrukt vanaf een computer.
[Afdelings-id en pincode verifiëren op apparaat]
Schakel het selectievakje in als de aansluiting tussen het apparaat en de computer via een USB- of een
WSD-poort tot stand is gebracht.
3
Klik op [OK].
Aanmelden bij het apparaat
● Als u vanaf een computer wilt afdrukken terwijl Afdelings-ID beheer is
ingeschakeld, verschijnt het volgende scherm (tenzij het selectievakje
[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken] leeg is):
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend
De fabrieksinstellingen zijn zodanig dat ook wanneer Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, u van een computer kunt
afdrukken zonder dat u een ID en pincode hoeft in te invoeren. Als u wilt instellen dat afdrukken uitsluitend mogelijk is
na het invoeren van een ID en pincode, volg dan deze procedure.
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
226
De UI op afstand
Beveiliging
3
4
Klik op [Afdeling-ID beheer]
[Instellingen].
Maak het selectievakje [Opdrachten met onbekende ID's accepteren] leeg en klik op
[OK].
● Als u het selectievakje deactiveert, kunnen gebruikers niet afdrukken met behulp van een methode die
niet wordt ondersteund door afdelings-ID-beheer, of Direct Print gebruiken vanaf de externe UI waarop
de gebruikers inloggen in de beheerdersmodus.
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 217)
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen(P. 218)
227
Beveiliging
Een pincode instellen voor UI op afstand
60Y9-037
U kunt een pincode instellen voor toegang tot de UI op afstand. Alle gebruikers gebruiken een gewone pincode.
● Wanneer Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, is deze instelling niet vereist.
configureren(P. 221)
1
Druk op
(
2
Druk op
/
Afdeling-ID beheer
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
3
Selecteer <Instell. externe UI>
4
Selecteer <Aan> en druk op
5
Stel een pincode in.
.
.
<RUI-toeg. sec. inst.>.
.
● Voer een getal in voor de pincode en druk op
.
● Als <Pincode bevestigen> verschijnt voor bevestiging, voer dan dezelfde cijfers van de pincode nogmaals in.
Als de instellingen voor UI op afstand zijn geïnitialiseerd
● De pincode voor toegang tot de UI op afstand wordt ook geïnitialiseerd. Reset de pincode na een
initialisatie. Menu initialiseren(P. 550)
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 217)
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen(P. 218)
228
Beveiliging
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
60Y9-038
Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die
op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het
filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.
229
Beveiliging
IP-adressen opgeven voor firewallregels
60Y9-039
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde IP-adressen of apparaten met specifieke IPadressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt een afzonderlijk IP-adres opgeven of een bereik van
IP-adressen. Voor gegevensontvangst kunt u IP-adressen opgeven door poortnummers in te voeren.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken] voor het type filter dat u wilt gebruiken.
[IP-adresfilter].
230
De UI op afstand
Beveiliging
[IPv4-adres: TX-filter]
Selecteer deze optie om het verzenden van gegevens vanaf het apparaat naar een computer te beperken
door IPv4-adressen op te geven.
[IPv4-adres: RX-filter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
IPv4-adressen en het poortnummer op te geven.
[IPv6-adres: TX-filter]
Selecteer deze optie om het verzenden van gegevens vanaf het apparaat naar een computer te beperken
door IPv6-adressen op te geven.
[IPv6-adres: RX-filter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
IPv6-adressen en het poortnummer op te geven.
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
Voor verzendfilter
Selecteer het standaardbeleid om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te
weigeren en geef vervolgens IP-adressen op voor uitzonderingen.
1
Activeer het selectievakje [Gebruik filter] en klik op het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
231
Beveiliging
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde voor het toestaan of weigeren van de communicatie van andere toestellen met
het apparaat.
2
[Toestaan]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzondering adressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
[Weigeren]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzondering adressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
Geef de adresuitzonderingen op.
● Geef het IP-adres (of het bereik van IP-adressen) op in [Registreer adres] en klik op [Toevoegen].
Controleer op invoerfouten
● Als u IP-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. In dat geval stelt u <Adresfilter> in op <Uit>.
Adresfilter(P. 361)
Als u [Weigeren] hebt geselecteerd onder [Standaardbeleid]
● Loopback-, multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.
Een IP-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een IP-adres en klik op [Verwijderen].
3
Klik op [OK].
Voor ontvangstfilter
Als u [Toestaan] in [Standaardbeleid] selecteert, geeft u de IP-adressen op van de apparaten waarvan de
communicatie met het apparaat geblokkeerd moet worden. Als u [Weigeren] in [Standaardbeleid] selecteert,
geeft u de IP-adressen op van de apparaten waarvan de communicatie met het apparaat toegestaan moet
worden.
232
Beveiliging
1
Klik op [Registreer nieuw].
2
Geef de adresuitzonderingen op.
● Geef het IP-adres (of het bereik van IP-adressen) op in [Registreer adres].
● Om een poortnummer op te geven, activeert u het selectievakje [Geef poortnummer aan], voert u een
poortnummer in [Poortnummer] in en klikt u op [Toevoegen].
Controleer op invoerfouten
● Als u IP-adressen of poortnummers verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken
vanuit de UI op afstand. In dat geval stelt u <Adresfilter> in op <Uit>. Adresfilter(P. 361)
Een ingesteld poortnummer verwijderen
● Selecteer het poortnummer dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
233
Beveiliging
3
Klik op [OK].
4
Activeer het selectievakje [Gebruik filter] en klik op het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde voor het toestaan of weigeren van de communicatie van andere toestellen met
het apparaat.
[Toestaan]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzondering adressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
[Weigeren]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzondering adressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
Een ingesteld IP-adres uit de uitzonderingen bewerken
● Klik op de bijbehorende tekstkoppeling onder [Uitzondering adressen]. In het scherm dat verschijnt,
wijzigt u desgewenst de instellingen en klikt u op [OK].
Een IP-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een IP-adres dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
5
6
Klik op [OK].
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
234
Beveiliging
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u filteren van IP-adressen in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
Adresfilter(P. 361)
KOPPELINGEN
MAC-adressen opgeven voor firewallregels(P. 236)
235
Beveiliging
MAC-adressen opgeven voor firewallregels
60Y9-03A
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde MAC-adressen, of apparaten met specifieke
MAC-adressen blokkeren maar andere communicatie toestaan.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken] voor een filtertype.
[MAC-adresfilter].
236
De UI op afstand
Beveiliging
[TX-filter]
Selecteer deze optie om het verzenden van gegevens vanaf het apparaat naar een computer te beperken
door MAC-adressen op te geven.
[RX-filter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
MAC-adressen op te geven.
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
● Selecteer de voorwaarde (het standaardbeleid) om de communicatie van andere apparaten met het apparaat
toe te staan of te weigeren en geef vervolgens MAC-adressen op voor uitzonderingen.
1
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Toestaan] of [Weigeren] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te
weigeren.
[Toestaan]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn
opgegeven in [Uitzondering adressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
237
Beveiliging
[Weigeren]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn
opgegeven in [Uitzondering adressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
2
Geef de adresuitzonderingen op.
● Typ het MAC-adres in het vak [Registreer adres] en klik op [Toevoegen].
● U hoeft geen afbreekstreepjes of dubbelepunten te gebruiken in het adres.
Controleer op invoerfouten
● Als u MAC-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. Om dat op te lossen, moet u <Adresfilter> instellen op <Uit>. Adresfilter(P. 361)
Als u [Weigeren] hebt geselecteerd onder [Standaardbeleid]
● Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.
Een MAC-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een MAC-adres en klik op [Verwijderen].
3
6
Klik op [OK].
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u filteren van MAC-adressen in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het
bedieningspaneel. Adresfilter(P. 361)
238
Beveiliging
KOPPELINGEN
IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 230)
239
Beveiliging
Een proxy instellen
60Y9-03C
Een proxy (of HTTP-proxyserver) verwijst naar een computer of software die HTTP-communicatie uitvoert voor andere
apparaten, met name bij communicatie met bronnen buiten het netwerk, zoals bij het browsen op websites. De
clientapparaten maken via de proxyserver verbinding met het externe netwerk en communiceren niet rechtstreeks
met de externe bronnen. Het instellen van een proxy maakt het niet alleen mogelijk het gegevensverkeer tussen
interne en externe netwerken te beheren, maar blokkeert ook onbevoegde toegang en integreert de aanwezige
antivirusbescherming voor een nog betere beveiliging. Wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om af te drukken via
internet, kunt u de beveiliging verbeteren door een proxy in te stellen. Als u een proxy instelt, moet u beschikken over
de benodigde gegevens, zoals het IP-adres, het poortnummer, en een gebruikersnaam en wachtwoord voor
verificatie.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken] in [Proxy-instellingen].
[TCP/IP-instellingen].
240
De UI op afstand
Beveiliging
5
Schakel het selectievakje [Gebruik Proxy] in en geef de benodigde instellingen op.
[Gebruik Proxy]
Schakel het selectievakje in om de opgegeven proxyserver te gebruiken voor communicatie met een HTTPserver.
[HTTP Proxy Server-adres]
Voer het adres van de proxyserver in. Geef het IP-adres op of de hostnaam, afhankelijk van de omgeving.
[HTTP Proxy Server-poortnummer]
Het poortnummer naar noodzaak wijzigen.
[Gebruik Proxy binnen zelfde domein]
Schakel het selectievakje in als u ook de opgegeven proxyserver wilt gebruiken voor communicatie met
toestellen in hetzelfde domein.
[Gebruik Proxy-authentificatie]
Als de proxy-server verificatie moet uitvoeren, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke tekens
voor de gebruikersnaam in het vak [Gebruikersnaam].
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord voor de proxy-verificatie wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en
typt u alfanumerieke tekens voor het nieuwe wachtwoord in het vak [Wachtwoord]. Typ dit nieuwe
wachtwoord ter bevestiging nogmaals in het tekstvak [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
241
Beveiliging
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● De proxy-instellingen zijn ook bereikbaar via het instellingenmenu op het bedieningspaneel.
instellingen(P. 350)
KOPPELINGEN
Google Cloudprinter gebruiken(P. 141)
242
Proxy-
Beveiliging
De functies van de machine beperken
60Y9-03E
De kans bestaat dat sommige functies van de machine bijna nooit worden gebruikt of aanleiding geven voor misbruik.
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de functionaliteit van de machine beperken door deze functies geheel of
gedeeltelijk uit te schakelen.
Beperkingen instellen voor de afdrukfuncties
Beperkingen instellen voor de afdrukbewerkingen(P. 244)
Beperkingen instellen voor USB-functies
Beperkingen instellen voor USB-functies(P. 247)
Beperkingen instellen voor functies van het bedieningspaneel
Beperkingen instellen voor functies van het bedieningspaneel(P. 250)
Beperkingen instellen voor netwerkfuncties inclusief HTTP communicatie
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 253)
De UI op afstand uitschakelen(P. 254)
De LAN poort uitschakelen(P. 255)
De geschiedenis van afdruktaken verbergen
De geschiedenis van afdruktaken verbergen(P. 256)
243
Beveiliging
Beperkingen instellen voor de afdrukbewerkingen
60Y9-03F
U kunt instellingen opgeven die verhinderen dat ontvangen afdrukgegevens automatisch worden afgedrukt, hetgeen
papierverspilling vermindert en verhindert dat derden het apparaat gebruiken. Om deze functie te gebruiken, moet u
een optionele SD card installeren. Een SD-card installeren(P. 592)
● Ook als de afdrukbewerkingen zijn beperkt, kunnen instellingslijsten en -rapporten worden afgedrukt.
Rapporten en lijsten afdrukken(P. 534)
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
[Beheerinstellingen].
244
De UI op afstand
Beveiliging
4
Klik op [Bewerken].
5
Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in [Huidig wachtwoord
6
Schakel het selectievakje [Afdrukopdrachten beperken] in en klik op [OK].
systeembeheerder].
[Afdrukopdrachten beperken]
Schakel het selectievakje in om afdrukbewerkingen van het apparaat te beperken. Schakel het selectievakje
uit als u de beperking wilt opheffen.
245
Beveiliging
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Bij beperkte afdrukbewerkingen
● Uitsluitend opgeslagen afdruktaken kunnen vanuit de printerstuurprogramma's worden verricht. Een
document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken)(P. 97)
● Uitsluitend PDF, PS, EPS, en XPS bestanden opgeslagen in vakken kunnen worden afgedrukt vanaf de
externe UI. Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)(P. 107)
● USB Direct Print vanuit USB geheugentoestel en E-mail Print zijn niet beschikbaar.
KOPPELINGEN
Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken)(P. 97)
246
Beveiliging
Beperkingen instellen voor USB-functies
60Y9-03H
USB is een handige manier om randapparatuur aan te sluiten en gegevens op te slaan of te verplaatsen. Bij een
onjuist beheer kan USB echter ook een bron van informatielekkage zijn. Wees voorzichtig wanneer u USBgeheugenapparaten gebruikt. Dit gedeelte beschrijft hoe u de verbinding via de USB-poort van het apparaat kunt
beperken en hoe u het gebruik van USB-geheugenapparaten kunt uitsluiten.
Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer(P. 247)
Beperkingen instellen functie USB Direct Print(P. 248)
Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer
U kunt de USB poort aan de linkerzijde van het apparaat, om een computer aan te sluiten, uitschakelen. Verbinding
met een computer via USB wordt uitgeschakeld, maar een USB geheugentoestel kan worden aangesloten op de
USB poort aan de rechterzijde van het apparaat.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer <Interfaceselectie> en druk op
).
om <Interface> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
4
Selecteer <USB> en druk op
5
Selecteer <Uit> en druk op
.
.
.
.
.
<Uit>
Selecteer deze optie om de USB-poort aan de linkerzijde van het apparaat uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om de USB-poort aan de linkerzijde van het apparaat in te schakelen.
247
Beveiliging
6
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Beperkingen instellen functie USB Direct Print
U kunt instellen dat er geen gegevens mogen worden afgedrukt die zijn opgeslagen op een USB-geheugentoestel. Nu
kunnen er geen gegevens worden afgedrukt die zijn opgeslagen in het USB-geheugentoestel.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken].
starten(P. 295)
[Beheerinstellingen].
248
De UI op afstand
Beveiliging
5
Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in [Huidig wachtwoord
6
Maak het selectievakje [USB Direct afdruk] leeg en klik op [OK].
systeembeheerder].
[USB Direct afdruk]
Deactiveer dit selectievakje om direct afdrukken vanuit een USB-geheugentoestel uit te schakelen. Activeer
dit selectievakje om direct afdrukken vanuit een USB-geheugentoestel in te schakelen. Als u ook het
selectievakje [USB Direct schermafdruk automatisch weergeven] activeert, verschijnt automatisch het scherm
USB Direct Print als een USB-geheugentoestel op het apparaat wordt aangesloten.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via geheugengeheugentoestellen)(P. 81)
249
Beveiliging
Beperkingen instellen voor functies van het
bedieningspaneel
60Y9-03J
U kunt het gebruik van de sleutelparen op het bedieningspaneel beperken om te verhinderen dat de
apparaatinstellingen abusievelijk worden veranderd.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken].
[Beheerinstellingen].
250
De UI op afstand
Beveiliging
5
Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in [Huidig wachtwoord
6
Activeer het selectievakje van de te bepreken sleutel en klik op [OK].
systeembeheerder].
[Te vergrendelen toetsen]
U kunt het selectievakje activeren om de overeenkomstige sleutel te vergrendelen, ook als hij wordt
ingedrukt vanaf het bedieningspaneel. Deactiveer het selectievakje om de sleutel te ontgrendelen. U kunt de
instelsleutel ook ontgrendelen vanaf het bedieningspaneel ( Instellingen beheren(P. 336) ).
251
Beveiliging
● Functies van de sleutels
Bedieningspaneel(P. 26)
252
Beveiliging
HTTP-communicatie uitschakelen
60Y9-03K
HTTP wordt gebruikt voor communicatie via het netwerk, bijvoorbeeld wanneer u het apparaat bedient via de UI op
afstand. Als u een USB-verbinding gebruikt of HTTP om een andere reden niet nodig hebt, kunt u het protocol
uitschakelen om aanvallen van kwaadwillende gebruikers via de ongebruikte HTTP-poort te voorkomen.
● Als u HTTP uitschakelt, zijn bepaalde netwerkfuncties niet meer beschikbaar, zoals de UI op afstand,
afdrukken via WSD en afdrukken met Google Cloudprinter.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Selecteer <Uit> en druk op
.
<HTTP>.
.
<Uit>
Selecteer deze optie om HTTP-communicatie uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om HTTP-communicatie in te schakelen.
5
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 294)
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 141)
Als het XPS printerstuurprogramma wordt gebruikt(P. 224)
253
.
Beveiliging
De UI op afstand uitschakelen
60Y9-03L
De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een
computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer.
Als de machine via USB met een computer is verbonden, of als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface
uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via
het netwerk.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
3
Selecteer <Instell. externe UI>
4
Selecteer <Uit> en druk op
.
<Externe UI>.
.
<Uit>
Selecteer deze optie om de UI op afstand uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om de UI op afstand in te schakelen.
5
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 294)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 253)
254
.
Beveiliging
De LAN poort uitschakelen
60Y9-03R
Een LAN poort is een interface die een LAN kabel aansluit voor gebruik van een netwerk. Als u het apparaat via USB
gebruikt, kunt u de LAN poort uitschakelen om het netwerk uit te schakelen en zo kwaadaardige indringing van
derden via de LAN poort te blokkeren.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer <Interfaceselectie> en druk op
).
om <Interface> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
4
Selecteer <Netwerk> en druk op
5
Selecteer <Uit> en druk op
.
.
.
.
<Uit>
Schakelt de LAN poort uit.
<Aan>
Schakelt de LAN poort in.
6
Verricht een harde reset.
Een harde reset verrichten(P. 482)
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
255
.
Beveiliging
De geschiedenis van afdruktaken verbergen
60Y9-03S
Om de privacy van gebruikers te beschermen, kunt u instellingen opgeven om de geschiedenis van afdruktaken op het
scherm van de externe UI weer te geven en de lijst met geschiedenis van afdruktaken af te drukken. De geschiedenis
van afdruktaken wordt geactualiseerd en onderhouden, ook als is ingesteld dat hij wordt verborgen, zodat
beheerders, indien nodig, de geschiedenis kunnen bekijken.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken].
[Weergave opdrachtlog].
256
De UI op afstand
Beveiliging
5
Maak het selectievakje [Weergave opdrachtlog] leeg en klik op [OK].
[Weergave opdrachtlog]
Als u het selectievakje deactiveert, verschijnt de geschiedenis van afdruktaken niet op het scherm van de
externe UI en kan tevens de lijst met geschiedenis van afdruktaken niet worden afgedrukt. Als u het
selectievakje activeert, verschijnt de geschiedenis van afdruktaken.
[Opdrachtlog ophalen met beheersoftware toestaan]
Als u het selectievakje activeert, kunt u software voor toestelbeheer zoals iW Management Console
gebruiken om een geschiedenis van afdruktaken te krijgen. Deactiveer het selectievakje om de
beheersoftware om een geschiedenis van afdruktaken te krijgen, uit te schakelen. Deze functie wordt
automatisch ingeschakeld als het selectievakje [Weergave opdrachtlog] is geactiveerd.
KOPPELINGEN
Taakgeschiedenis controleren(P. 305)
Taakmenu(P. 480)
257
Beveiliging
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
60Y9-03U
Bevoegde gebruikers kunnen worden benadeeld door aanvallen van kwaadwillende personen, bijvoorbeeld door
sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden verzonden. Om uw belangrijke en
kostbare gegevens te beschermen tegen deze aanvallen, ondersteunt de machine de volgende functies te verbetering
van de veiligheid en beveiliging.
TLS-gecodeerde communicatie
TLS is een protocol voor het coderen (versleutelen) van gegevens die over een netwerk worden verstuurd en
wordt vaak gebruikt voor communicatie via een webbrowser of een e-mailprogramma. TLS maakt beveiligde
netwerkcommunicatie mogelijk wanneer u het apparaat vanaf een computer via de externe UI benadert. TLS
gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260)
IPSec-communicatie
Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser
of een e-mailprogramma, worden met IPSec alle IP-pakketten (of payloads daarvan) gecodeerd. Dit betekent
dat met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden gerealiseerd dan met TLS. IPSec-instellingen
configureren(P. 264)
Verificatie met IEEE 802.1X
IEEE 802.1X is een norm en tegelijkertijd een mechanisme voor het blokkeren van onbevoegde toegang tot het
netwerk door het centraal beheren van gegevens voor gebruikersverificatie. Als een apparaat probeert
verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker
van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden
verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van
het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de
externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch. Het apparaat kan als een clienttoestel
worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 274)
258
Beveiliging
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 279)
259
Beveiliging
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie
60Y9-03W
U kunt met behulp van Transport Layer Security (TLS) de communicatie coderen die plaatsvindt tussen het apparaat en
een webbrowser op de computer en de af te drukken IPP Print gegevens. TLS is een mechanisme voor het coderen
van gegevens die over het netwerk worden verzonden of ontvangen. TLS moet zijn ingeschakeld wanneer u de
externe UI gebruikt voor het opgeven van instellingen voor IPSec (Pre-Shared Key Method), verificatie met IEEE 802.1X
(TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u via TLS gecodeerde communicatie wilt gebruiken, moet u een sleutelpaar instellen en de
functie TLS inschakelen. Zorg dat u een sleutelpaar gereed hebt ( Instellingen configureren voor sleutelparen en
digitale certificaten(P. 279) ).
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken] in [TLS-instellingen].
[TCP/IP-instellingen].
260
De UI op afstand
Beveiliging
5
TLS-instellingen bewerken.
[Instellingen sleutel en certificaat]
Selecteer een sleutel in de lijst met sleutels en certificaten.
● Selecteer een sleutel in de lijst met sleutels en certificaten en klik op [Standaard sleutelinstellingen].
Details bekijken van een certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen en
digitale certificaten verifiëren(P. 291)
Als [Standaard sleutelinstellingen] niet verschijnt
● De instelling [Standaard sleutelinstellingen] wordt niet weergegeven als TLS reeds is ingeschakeld door
[Instellingen externe UI] of [IPP-afdrukinstellingen]. Om een andere sleutel te gebruiken, raadpleegt u
stap 6 en schakelt u de selectievakjes [Gebruik TLS] in [Instellingen externe UI] of [IPP-afdrukinstellingen]
uit.
261
Beveiliging
[Toegestane versies]
Selecteer de toegestane versies voor TLS.
[Te beperken versleutelingsalgoritmes]
Selecteer het coderingsalgoritme dat moet worden beperkt tegen gebruik voor TLS. Als u geen beperking
aanbrengt, selecteer dan [Geen].
6
Schakel TLS in voor de externe UI.
TLS gebruiken voor communicatie met de externe UI
1
Klik op [Beveiliging]
2
Klik op [Bewerken].
3
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [OK].
[Instellingen externe UI].
[Gebruik TLS]
Schakel dit selectievakje in om TLS voor externe communicatie te gebruiken. Als u TLS niet wilt gebruiken,
schakelt u het selectievakje uit.
262
Beveiliging
TLS voor een functie gebruiken die compatibel is met beveiligde communicatie
TLS gebruiken voor het afdrukken met IPP
Voer de volgende instelling in om gebruik te maken van TLS bij het afdrukken met IPP. Raadpleeg
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163) voor andere instellingen voor het afdrukken met
IPP.
[Netwerk] [TCP/IP-instellingen]
selectievakje [Gebruik TLS] [OK]
7
[Bewerken] in [IPP-afdrukinstellingen]
Activeer het
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u TLS beveiligde communicatie in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het
bedieningspaneel. Instell. externe UI(P. 358)
De externe UI starten met TLS
● Als u probeert de externe UI te starten terwijl TLS is ingeschakeld, kan er een waarschuwing worden
weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is
ingevoerd in het adresveld en ga dan verder om het scherm van de externe UI weer te geven. De UI op
afstand starten(P. 295)
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 280)
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 288)
IPSec-instellingen configureren(P. 264)
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 274)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 196)
263
Beveiliging
IPSec-instellingen configureren
60Y9-03X
Internet Protocol Security (IPSec of IPsec) bestaat uit een verzameling protocollen voor het coderen van gegevens die
worden getransporteerd over een netwerk, inclusief internet-netwerken. Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in
een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma, worden met IPSec
complete IP-pakketten of de payloads daarvan gecodeerd, waardoor met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden
gerealiseerd. De IPSec van het apparaat werkt in de transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden
gecodeerd. Met deze functie kan het apparaat direct worden verbonden met een computer die zich in hetzelfde VPN
(Virtual Private Network) bevindt. Stel de juiste configuratie in op de computer voordat u het apparaat gaat
configureren.
Beveiligingsprincipes registreren(P. 264)
IPSec communicatie inschakelen(P. 271)
IPSec gebruiken met een IP-adresfilter
● Bij het ontvangen van een pakket worden de IPSec instellingen vóór de filterinstellingen voor IP-adressen
toegepast. Bij het verzenden van een pakket worden de juiste instellingen voor IP-adressen vóór de IPSec
instellingen toegepast. IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 230)
Beveiligingsprincipes registreren
U kunt IPSec voor gecodeerde communicatie pas gebruiken als u beleidsinstellingen (SP) voor beveiliging hebt
geregistreerd en de IPSec instellingen ( IPSec communicatie inschakelen(P. 271) ) hebt ingeschakeld. Een
dergelijke beleidsinstelling bestaat uit de hieronder beschreven groepen met instellingen. U kunt meerdere
beleidsinstellingen registreren overeenkomstig een combinatie van het IP-adres en het poortnummer. Als u klaar bent
met de instellingen, geeft u de volgorde aan waarin u de beleidsinstellingen wilt toepassen.
Selector
De beleidsinstelling Selector definieert voorwaarden waaraan IP-pakketten moeten voldoen om met IPSeccommunicatie te worden uitgewisseld. Voorbeelden van voorwaarden zijn IP-adressen en poortnummers van
de machine en van de apparaten waarmee wordt gecommuniceerd.
IKE
De beleidsinstelling IKE configureert de IKEv1 die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van
sleutels. De instructies verschillen naargelang de geselecteerde verificatiemethode.
[Vooraf gedeelde sleutelmethode]
U kunt een sleutel van alfanumerieke tekens delen met de andere apparaten. Schakel vooraf TLS voor de
externe UI in ( TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260) ).
[Methode digitale handtekening]
Het apparaat en de andere apparaten verifiëren elkaar door elkaars digitale handtekening te controleren. U
moet een sleutelpaar gereed hebben ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten
gebruiken(P. 288) ).
264
Beveiliging
Protocollen en opties instellen
Geef de instellingen op voor ESP en AH, die tijdens IPSec-communicatie worden toegevoegd aan pakketten. ESP
en AH kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. U kunt ook aangeven of u PFS wilt inschakelen voor een nog
betere beveiliging.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [IPSec-beleidslijst].
5
Klik op [Registreer IPSec-beleid].
[IPSec-instellingen].
265
De UI op afstand
Beveiliging
6
Voer de naam van een beleid in [Policy-naam] en activeer het selectievakje [Beleid
inschakelen].
[Policy-naam]
Typ alfanumerieke tekens als de naam die wordt gebruikt voor het identificeren van het beleid.
[Beleid inschakelen]
Schakel dit selectievakje in om het beleid in te schakelen. Als u het beleid niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
7
Geef de selectorinstellingen op.
[Lokaal adres]
Selecteer in onderstaande lijst het type IP-adres van het apparaat waarop u het beleid wilt toepassen.
266
Beveiliging
[Alle IP-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[IPv4-adres]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het
IPv4-adres van het apparaat worden verstuurd.
[IPv6-adres]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het
IPv6-adres van het apparaat worden verstuurd.
[Handmatige IPv4-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv4-adres of een bereik van IPv4-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv4-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Handmatig in te stellen adressen].
[Handmatige IPv6-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv6-adres of een bereik van IPv6-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv6-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Handmatig in te stellen adressen].
[Handmatig in te stellen adressen]
Als [Handmatige IPv4-instellingen] of [Handmatige IPv6-instellingen] is geselecteerd bij [Lokaal adres], typt u
het IP-adres waarop het beleid moet worden toegepast.
[Subnetinstellingen]
Als u IPv4-adressen handmatig invoert, kunt u een bereik opgeven door het subnetmasker te gebruiken.
Voer het subnetmasker in en gebruik punten om getallen te scheiden (bijvoorbeeld:'255.255.255.240').
[Extern adres]
Selecteer in onderstaande lijst het type IP-adres van de andere toestellen waarop u het beleid wilt toepassen.
[Alle IP-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[Alle IPv4-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar
een IPv4 adres worden verstuurd.
[Alle IPv6-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar
een IPv6 adres worden verstuurd.
[Handmatige IPv4-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv4-adres of een bereik van IPv4-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv4-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Handmatig in te stellen adressen].
[Handmatige IPv6-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv6-adres of een bereik van IPv6-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv6-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Handmatig in te stellen adressen].
[Handmatig in te stellen adressen]
Als [Handmatige IPv4-instellingen] of [Handmatige IPv6-instellingen] is geselecteerd bij [Extern adres], typt u
het IP-adres waarop het beleid moet worden toegepast.
[Subnetinstellingen]
Als u IPv4-adressen handmatig invoert, kunt u een bereik opgeven door het subnetmasker te gebruiken.
Voer het subnetmasker in en gebruik punten om getallen te scheiden (bijvoorbeeld:'255.255.255.240').
[Lokale poort]/[Externe poort]
Als u voor elk protocol afzonderlijke beleidsinstellingen wilt opgeven, bijvoorbeeld voor HTTP en SMTP, voert
u hier het poortnummer van het protocol in als daarvoor IPSec moet worden gebruikt.
● IPSec wordt niet toegepast voor de pakketten die een gespecificeerd multicast- of broadcast-adres
hebben.
8
Geef de IKE-instellingen op.
267
Beveiliging
[IKE-modus]
Hier ziet u de modus die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van sleutels. Gewoonlijk
selecteert u de hoofdmodus.
● Selecteer de agressieve modus als er geen vast IP-adres is. Let op: in de agressieve modus is de veiligheid
lager dan in de hoofdmodus.
[AUTH-methode]
Selecteer [Vooraf gedeelde sleutelmethode] of [Methode digitale handtekening] voor de methode die wordt
gebruikt bij het verifiëren van het apparaat.
● Als de agressieve modus is geselecteerd in [IKE-modus], codeert de instelling [Vooraf gedeelde
sleutelmethode] de gedeelde sleutel niet.
[Authentificatie/Encryptie-algoritme]
Om het algoritme dat wordt gebruikt voor het automatisch uitwisselen van de sleutels in te stellen, activeert
u het selectievakje [Automatisch]. Als u het selectievakje activeert, wordt het algoritme ingesteld zoals
hieronder weergegeven.
[Authentificatie]
[SHA1 en MD5]
[Encryptie]
[3DES-CBC en AES-CBC]
[DH-groep]
[Groep 2 (1024)]
Om het algoritme handmatig in te stellen, deactiveert u het selectievakje en selecteert u het algoritme.
[Authentificatie]
Selecteer het hash-algoritme.
[Encryptie]
Selecteer het coderingsalgoritme.
[DH-groep]
Selecteer de Diffie-Hellman-groep, die bepalend is voor de sterkte van de sleutel.
[Vooraf gedeelde sleutelmethode] gebruiken voor verificatie
1
Selecteer [Vooraf gedeelde sleutelmethode] bij [AUTH-methode] en klik op [Instellingen gedeelde
sleutel].
2
Typ alfanumerieke tekens voor de gedeelde sleutel en klik op [OK].
268
Beveiliging
[Methode digitale handtekening] gebruiken voor verificatie
1
Selecteer [Methode digitale handtekening] bij [AUTH-methode] en klik op [Sleutel en certificaat].
2
Selecteer het sleutelpaar dat u wilt gebruiken en klik op [Standaard sleutelinstellingen].
Details weergeven van een sleutelpaar of certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen
en digitale certificaten verifiëren(P. 291)
9
Geef de IPSec-instellingen op.
[PFS gebruiken]
Schakel dit selectievakje in om PFS (Perfect Forward Secrecy) in te schakelen voor sleutels van IPSec-sessies.
Als u PFS inschakelt, wordt de beveiliging verbeterd maar wordt de communicatie ook extra belast. Zorg
ervoor dat PFS ook is ingeschakeld voor de andere apparaten. Als u PFS niet gebruikt, deactiveer het
selectievakje dan.
[Geldigheid]
269
Beveiliging
Geef hier op hoe lang SA wordt gebruikt als een communicatietunnel. Schakel de selectievakjes [Volgens tijd
opgeven] of [Volgens grootte opgeven] in (of, indien nodig, beiden). Als u beide selectievakjes activeert,
wordt de IPSec SA-sessie beëindigd als aan één van de beide voorwaarden wordt voldaan.
[Volgens tijd opgeven]
Typ het aantal minuten voor de tijdsduur van een sessie. De ingevoerde tijd wordt
toegepast op zowel IPSec SA als IKE SA.
[Volgens grootte opgeven]
Typ een grootte in MB om aan te geven hoeveel gegevens er in een sessie kunnen
worden getransporteerd. Het ingevoerde formaat wordt alleen toegepast op IPSec SA.
Als u uitsluitend het selectievakje [Volgens grootte opgeven] hebt geselecteerd
● De geldigheid van IKE SA kan niet worden opgegeven met formaat, zodat de beginwaarde (480 minuten)
van [Volgens tijd opgeven] wordt toegepast.
[Authentificatie/Encryptie-algoritme]
Selecteer het protocol en algoritme voor gebruik van IPSec communicatie.
Verbinding automatisch instellen
Selecteer [Automatisch].
[ESP-authentificatie]
ESP wordt ingeschakeld en het verificatie-algoritme wordt ingesteld op [SHA1 en
MD5].
[ESP-encryptie]
ESP wordt ingeschakeld en het encryptie-algoritme wordt ingesteld op [3DES-CBC en
AES-CBC].
ESP gebruiken
Kies [ESP] en selecteer het verificatie- en encryptie-algoritme.
[ESP-authentificatie]
Selecteer het hash-algoritme om ESP-verificatie te gebruiken.
[ESP-encryptie]
Selecteer het encryptie-algoritme voor ESP.
AH gebruiken
Kies [AH] en selecteer het hash-algoritme om AH-verificatie uit [AH-authentificatie] te gebruiken.
[Verbindingsmodus]
Hier wordt de verbindingsmodus van IPSec weergegeven. Het apparaat biedt ondersteuning voor de
transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden gecodeerd. De tunnelmodus is niet
beschikbaar. In deze modus worden complete IP-pakketten (headers en payloads) ingekapseld.
10
Klik op [OK].
● Als u nog een beveiligingsbeleid wilt registreren, gaat u terug naar stap 5.
11
Bepaal de volgorde van de beleidsinstellingen onder [IPSec-beleidslijst].
● De bovenste set met beleidsinstellingen (ook wel beleidslijnen genoemd) wordt als eerst toegepast, dan de
volgende in de lijst, enzovoort. Klik op [Prioriteit verhogen] of [Prioriteit verlagen] om een instelling één
positie omhoog of omlaag te verplaatsen.
270
Beveiliging
Een beleid bewerken
● U kunt op de tekstlink onder [Policy-naam] klikken om de instellingen te bewerken.
Een beleid verwijderen
● Klik op [Verwijderen] rechts van het beleid dat u wilt verwijderen.
12
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
IPSec communicatie inschakelen
Als het veiligheidsbeleid is geregistreerd, schakelt u de IPSec communicatie in.
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
271
De UI op afstand
Beveiliging
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPSec] in en klik op [OK].
[IPSec-instellingen].
[Gebruik IPSec]
Activeer dit selectievakje als uw apparaat gebruikmaakt van IPsec. Als dat niet zo is, schakelt u het
selectievakje uit.
[Ontvangst non-policy pakketten toestaan]
Als u het selectievakje activeert bij het gebruiken van IPSec, worden pakketten die niet beschikbaar zijn voor
het geregistreerde beleid ook verzonden / ontvangen. Om verzenden / ontvangen van de pakketten die niet
beschikbaar zijn voor het beleid uit te schakelen, deactiveert u het selectievakje.
6
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
272
Beveiliging
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u IPSec communicatie in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
IPSec(P. 352)
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 279)
IPSec-beleidslijst(P. 475)
273
Beveiliging
IEEE 802.1X-verificatie configureren
60Y9-03Y
De machine kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. Een doorsnee 802.1X-netwerk
bestaat uit een RADIUS-server (verificatieserver), een LAN-switch (authenticator) en clientapparaten met
verificatiesoftware (supplicants). Als een apparaat probeert verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de
gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een
bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde
RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de
verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt).
Selecteer een verificatiemethode uit de onderstaande opties. Installeer of registreer indien nodig een sleutelpaar of
CA-certificaat voordat u verificatie met IEEE 802.1X gaat configureren ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en
digitale certificaten gebruiken(P. 288) ).
TLS
De machine en de verificatieserver verifiëren elkaar door de wederzijdse certificaten te controleren. Een
sleutelpaar uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) is vereist voor de clientverificatie (voor het
verifiëren van het apparaat). In het geval van de serververificatie kan een CA-certificaat worden gebruikt dat is
geïnstalleerd via de externe UI, samen met een CA-certificaat dat vooraf op het apparaat is geïnstalleerd.
TTLS
Bij deze verificatiemethode wordt de clientverificatie uitgevoerd met een gebruikersnaam en wachtwoord, en
de serververificatie met een CA-certificaat. U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren als het interne protocol. TTLS
kan gelijktijdig worden gebruikt met PEAP. Schakel eerst TLS voor de externe UI in en configureer dan deze
verificatiemethode ( TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260) ).
PEAP
De vereiste instellingen zijn bijna gelijk aan die van TTLS. MS-CHAPv2 wordt gebruikt als het interne protocol.
Schakel eerst TLS voor de externe UI in en configureer dan deze verificatiemethode ( TLS gebruiken voor
beveiligde communicatie(P. 260) ).
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
274
De UI op afstand
Beveiliging
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken].
5
[IEEE 802.1X-instellingen].
Schakel het selectievakje [Gebruik IEEE 802.1X] in, typ de aanmeldingsnaam in het
vak [Loginnaam] en geef de vereiste instellingen op.
275
Beveiliging
[Gebruik IEEE 802.1X]
Schakel dit selectievakje in om verificatie met IEEE 802.1X mogelijk te maken.
[Loginnaam]
Typ alfanumerieke tekens als de naam (EAP-identiteit) die wordt gebruikt voor het identificeren van de
gebruiker.
TLS instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [Sleutel en certificaat].
● U kunt geen TLS gebruiken in combinatie met TTLS of PEAP.
2
Selecteer een sleutel in de lijst met sleutels en certificaten en klik op [Standaard sleutelinstellingen].
Details weergeven van een sleutelpaar of certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen
en digitale certificaten verifiëren(P. 291)
TTLS/PEAP instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] in.
276
Beveiliging
Intern protocol voor TTLS
● U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren. Als u PAP wilt gebruiken, klik dan op het keuzerondje [PAP].
2
Klik op [Wijzig gebruikersnaam/wachtwoord].
● Als u een andere gebruikersnaam wilt opgeven dan de aanmeldingsnaam, schakelt u het selectievakje
[Gebruik loginnaam als gebruikersnaam] uit. Schakel het selectievakje in als u de aanmeldingsnaam
wilt gebruiken als de gebruikersnaam.
3
Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [OK].
277
Beveiliging
[Gebruikersnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[Wijzig wachtwoord]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u tekens voor het
nieuwe wachtwoord in de vakken [Wachtwoord] en [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
7
Een harde reset uitvoeren.
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt de IEEE 802.1X verificatie in- of uitschakelen vanuit het instellingenmenu op het bedieningspaneel.
IEEE802.1X(P. 360)
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 279)
278
Beveiliging
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale
certificaten
60Y9-040
Om de communicatie te coderen met een extern apparaat, moet vooraf een coderingssleutel worden verzonden en
ontvangen via een onbeveiligd netwerk. Dit probleem wordt opgelost door cryptografie met openbare sleutels.
Cryptografie met openbare sleutels garandeert een veilige uitwisseling door belangrijke en waardevolle gegevens te
beschermen tegen aanvallen, zoals sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden
verzonden.
Sleutelpaar
Een sleutelpaar bestaat uit een openbare sleutel en een geheime sleutel. Beide sleutels zijn
nodig voor het coderen of decoderen van gegevens. Aangezien gegevens die zijn gecodeerd
met één van de sleutels uit het sleutelpaar niet kunnen worden hersteld zonder de andere
sleutel, kan met dit type cryptografie een veilige uitwisseling van gegevens over het netwerk
worden gegarandeerd. U kunt maximaal acht sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde
paren) opslaan ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten
gebruiken(P. 288) ). Voor TLS-gecodeerde communicatie kunt u een sleutelpaar genereren
voor het apparaat ( Sleutelparen genereren(P. 280) ).
CA-certificaat
Digitale certificaten zoals CA-certificaten zijn vergelijkbaar met andere vormen van identificatie,
zoals een rijbewijs. Een digitaal certificaat bevat een digitale handtekening die het apparaat in
staat stelt spoofing of het manipuleren van gegevens te detecteren. Het is extreem moeilijk
voor derden om digitale certificaten te misbruiken. Een digitaal certificaat dat een openbare
sleutel van een certificeringsinstantie (CA) bevat, wordt een CA-certificaat genoemd. CAcertificaten worden gebruikt voor het verifiëren van apparaten waarmee uw apparaat
communiceert voor functies zoals afdrukken met Google Cloudprinter of IEEE 802.1Xverificatie. U kunt maximaal 150 CA-certificaten registreren, inclusief de 72 certificaten die
vooraf zijn geïnstalleerd op het apparaat ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en
digitale certificaten gebruiken(P. 288) ).
279
Beveiliging
Sleutelparen genereren
60Y9-041
Een sleutelpaar kan worden gegenereerd met het apparaat wanneer dat nodig is voor versleutelde communicatie via
Transport Layer Security (TLS). U kunt TLS gebruiken wanneer u toegang wenst tot het apparaat via de externe UI of
IPP Print verricht. Er kunnen maximaal acht sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde paren) worden
geregistreerd op het apparaat. Zelf-gesigneerde certificaten worden gebruikt met sleutelparen die zijn gegenereerd in
'Netwerkcommunicatie'. Met een 'Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)' kunt u een CA-uitgegeven digitaal
certificaat voor het sleutelpaar aanvragen, dat is gegenereerd door het apparaat.
Netwerkcommunicatiesleutel aanmaken(P. 280)
Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken(P. 282)
Netwerkcommunicatiesleutel aanmaken
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
[Instellingen sleutel en certificaat].
280
De UI op afstand
Beveiliging
Een geregistreerd sleutelpaar wissen
● Klik op [Verwijderen] bij het sleutelpaar dat u wilt verwijderen
klik op [OK].
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer 'TLS' of 'IEEE
802.1X' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen of het
sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen.
5
Selecteer [Netwerkcommunicatie] en klik op [OK].
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
281
Beveiliging
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar. Kies een naam die u eenvoudig kunt
terugvinden in lijsten.
[Algoritme handtekening]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
RSA of ECDSA wordt gebruikt om een sleutelpaar te genereren. Selecteer de sleutellengte in de
vervolgkeuzelijst. Hoe groter het aantal is voor de sleutellengte, hoe trager de communicatie verloopt.
De beveiliging is echter krachtiger.
● [512 bits] kan niet als sleutellengte worden geselecteerd als [SHA384] of [SHA512] is
geselecteerd voor [Algoritme handtekening].
[Certificaatinstellingen]
[Begindatum geldigheid (dd/mm jjjj)]
Voer de geldigheids-begindatum van het certificaat in.
[Einddatum geldigheid (dd/mm jjjj)]
Voer de einddatum voor de geldigheidsperiode van het certificaat in. U kunt hier geen datum opgeven
die voorafgaat aan [Begindatum geldigheid (dd/mm jjjj)].
[Land/regio]
Voer tekens in voor de op internet gangbare landcode.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Algemene naam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het certificaat. 'Common
Name' wordt vaak afgekort tot 'CN'.
Om af te drukken met IPPS, moet het 'IP-adres' of de '<hostnaam>.<domeinnaam>' waarmee een
IPPS-verbinding tot stand wordt gebracht, worden ingevoerd in [Algemene naam].
● Voer het IP-adres in als het vast is.
● Voer '<hostnaam>.<domeinnaam>' in als een DNS-server gebruikt wordt.
inschakelen(P. 169)
7
IPP/IPPS
Klik op [OK].
● Het genereren van sleutels voor netwerkcommunicatie kan 10 tot 15 minuten in beslag nemen.
● Het gegenereerde sleutelpaar wordt automatisch opgeslagen op de machine.
Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
2
Klik op [Instellingen/registratie].
De UI op afstand starten(P. 295)
282
Beveiliging
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
[Instellingen sleutel en certificaat].
Een geregistreerd sleutelpaar wissen
● Klik op [Verwijderen] bij het sleutelpaar dat u wilt verwijderen
klik op [OK].
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer 'TLS' of 'IEEE
802.1X' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen of het
sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen.
5
Selecteer [Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)] en klik op [OK].
283
Beveiliging
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar. Kies een naam die u eenvoudig kunt
terugvinden in lijsten.
[Algoritme handtekening]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
RSA of ECDSA wordt gebruikt om een sleutelpaar te genereren. Selecteer de sleutellengte in de
vervolgkeuzelijst. Hoe groter het aantal is voor de sleutellengte, hoe trager de communicatie verloopt.
De beveiliging is echter krachtiger.
● [512 bits] kan niet als sleutellengte worden geselecteerd als [SHA384] of [SHA512] is
geselecteerd voor [Algoritme handtekening].
[Instellingen certificaatondertekeningsverzoek (CSR)]
[Land/regio]
Voer tekens in voor de op internet gangbare landcode.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Algemene naam]
284
Beveiliging
Gebruik alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het certificaat. 'Common
Name' wordt vaak afgekort tot 'CN'.
Om af te drukken met IPPS, moet het 'IP-adres' of de '<hostnaam>.<domeinnaam>' waarmee een
IPPS-verbinding tot stand wordt gebracht, worden ingevoerd in [Algemene naam].
● Voer het IP-adres in als het vast is.
● Voer '<hostnaam>.<domeinnaam>' in als een DNS-server gebruikt wordt.
inschakelen(P. 169)
7
IPP/IPPS
Klik op [OK].
● Het genereren van een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) kan ongeveer 10 tot 15 minuten in
beslag nemen.
8
Klik op [Opslaan in bestand].
● Er wordt een dialoogvenster voor het opslaan van het bestand weergegeven. Kies waar u het bestand wilt
opslaan en klik op [Opslaan].
➠ Het CSR-bestand (Key and Certificate Signing Request) wordt opgeslagen op de computer.
9
Hecht het opgeslagen bestand aan en leg de applicatie voor aan de
certificeringsinstantie (CA).
◼ Registreer het digitale certificaat dat is afgegeven door de certificeringsinstantie.
U kunt het sleutelpaar dat is gegenereerd door het Certificate Signing Request (CSR) pas gebruiken als het certificaat is
geregistreerd. Registreer het digitale certificaat wanneer de certificeringsinstantie het heeft uitgegeven en volg
daarvoor onderstaande procedure.
1
2
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
285
De UI op afstand
Beveiliging
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Sleutelnaam] of [Certificaat] zodat het certificaat wordt geregistreerd.
5
Klik op [Certificaat registreren].
6
[Instellingen sleutel en certificaat].
Klik op [Bladeren] in [Bestandspad], geef het bestand voor het
certificaatondertekeningsverzoek op en klik op [Registreren].
KOPPELINGEN
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 288)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 291)
286
Beveiliging
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260)
IPSec-instellingen configureren(P. 264)
287
Beveiliging
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale
certificaten gebruiken
60Y9-042
Sleutelparen en digitale certificaten voor gebruik met het apparaat zijn verkrijgbaar bij een certificeringsinstantie (CA).
U kunt deze bestanden opslaan en vervolgens registreren via de UI op afstand. Let er goed op dat het sleutelpaar en
het certificaat voldoen aan de eisen die het apparaat stelt ( Registratie van sleutels en certificaten(P. 576) ). U
kunt maximaal 8 sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde paren) en maximaal 150 CA-certificaten (inclusief de
72 vooraf geïnstalleerde certificaten) registreren.
1
2
3
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
Klik op [Beveiliging]
certificaat].
[Instellingen sleutel en certificaat] of [Instellingen CA-
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] voor het installeren van een sleutelpaar, of [Instellingen CAcertificaat] voor het installeren van een CA-certificaat.
288
Beveiliging
4
Klik op [Registreer sleutel en certificaat] of [Registreer CA-certificaat].
Een geregistreerd sleutelpaar of CA-certificaat wissen
● Klik op [Verwijderen] naast het sleutelpaar of CA-certificaat dat u wilt verwijderen
[OK].
en klik vervolgens op
● U kunt een sleutelpaar niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer '[TLS]' of
'[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u het pas wissen als u de
functie hebt uitgeschakeld of het sleutelpaar hebt vervangen. U kunt het vooraf geïnstalleerde CAcertificaat niet wissen.
5
Klik op [Installeer].
Een sleutelpaar of CA-certificaat wissen
● Klik op [Verwijderen] naast het bestand dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op [OK].
6
Klik op [Bladeren], selecteer het bestand dat u wilt installeren en klik op [Installatie
starten].
● Het sleutelpaar of CA-certificaat is geïnstalleerd op het apparaat.
289
Beveiliging
7
Registreer het sleutelpaar of CA-certificaat.
Een sleutelpaar registreren
1
Klik op [Registreren] naast het sleutelpaar dat u wilt opslaan.
2
Voer de naam van het sleutelpaar en het wachtwoord in en klik op [OK].
[Sleutelnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar dat u wilt registreren.
[Wachtwoord]
Gebruik alfanumerieke tekens voor het wachtwoord van de privésleutel die is ingesteld voor het bestand
dat u wilt opslaan.
Een CA-certificaat registreren
Klik op [Registreren] naast het CA-certificaat dat u wilt opslaan.
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 280)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 291)
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260)
IPSec-instellingen configureren(P. 264)
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 274)
290
Beveiliging
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren
60Y9-043
Als u sleutelparen en CA-certificaten hebt geregistreerd, kunt u de gegevens van deze onderdelen bekijken of hun
geldigheid en handtekening controleren.
1
2
3
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
Klik op [Instellingen/registratie].
Klik op [Beveiliging]
certificaat].
[Instellingen sleutel en certificaat] of [Instellingen CA-
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] voor het verifiëren van een sleutelpaar, of [Instellingen CAcertificaat] voor het verifiëren van een CA-certificaat.
4
Klik op het pictogram voor het sleutelpaar of certificaat dat u wilt controleren.
291
Beveiliging
● De certificaatgegevens kunt u bekijken op dit scherm.
5
Controleer de details van het certificaat en klik op [Certificaatverificatie].
● Het resultaat van het verifiëren van het certificaat wordt zoals hieronder weergegeven.
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 280)
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 288)
292
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken ..................................................................................................................... 294
De UI op afstand starten ................................................................................................................................... 295
Schermen van de UI op afstand ....................................................................................................................... 298
Documenten beheren en de status van de machine controleren .................................................................. 304
Eindgebruikers machtigen om documenten te behandelen ......................................................................... 309
Menuopties instellen via de UI op afstand ...................................................................................................... 312
Geregistreerde gegevens opslaan/laden ......................................................................................................... 314
Geregistreerde data opslaan ........................................................................................................................ 315
Geregistreerde data laden ............................................................................................................................ 317
293
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken
60Y9-044
Als u een webbrowser gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kunt u de documenten die wachten om te
worden afgedrukt, of de status van het apparaat controleren. U kunt ook enkele instellingen voor het apparaat
realiseren. U hoeft uw bureau dus niet te verlaten om systeembeheertaken uit te voeren. Voor meer informatie over
de systeemvereisten voor de externe UI, raadpleegt u Systeemomgeving(P. 579) .
Functies van de UI op afstand
Documenten beheren en de status van de machine controleren(P. 304)
Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 312)
Geregistreerde gegevens opslaan/laden(P. 314)
Basisbeginselen van de UI op afstand
De UI op afstand starten(P. 295)
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
294
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand starten
60Y9-045
Om het apparaat op afstand te bedienen, moet u het IP-adres van het apparaat in een webbrowser invoeren en de UI
op afstand opstarten. Controleer vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld ( Statusafdruk
netwerk(P. 475) ). Als u vragen hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.
1
Start de webbrowser.
2
Typ "http://(het IP-adres van de machine)/" in het adresveld en druk op [Enter].
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Als u een DNS-server gebruikt
● U kunt '<hostnaam van het apparaat>.<domeinnaam>' invoeren in plaats van 'IP-adres van het apparaat'
(voorbeeld: http://mijn_printer.voorbeeld.com).
Als er een veiligheidswaarschuwing wordt weergegeven
● Er kan een waarschuwing worden weergegeven als de communicatie van de externe UI is versleuteld (
TLS gebruiken voor beveiligde communicatie(P. 260) ). Als de certificaatinstellingen of TLS-instellingen
geen fouten bevatten, kunt u verder bladeren op de website.
3
Meld u aan op de UI op afstand.
Wanneer Afdelings-id beheer is uitgeschakeld
Selecteer [Management-stand] of [Algemene gebruikersmodus].
[Management-stand]
U kunt alle bewerkingen en instellingen van de externe UI uitvoeren. Voer het wachtwoord van de
systeembeheerder in [Wachtwoord] in.
295
De UI op afstand gebruiken
● Het standaard wachtwoord van de systeembeheerder is '7654321.'
systeembeheerder instellen(P. 218)
Het wachtwoord van de
[Algemene gebruikersmodus]
U kunt de status van documenten of van de machine controleren. Daarnaast kunt u enkele instellingen
aanpassen. Als u afdrukdocumenten wilt verwijderen, typt u de gebruikersnaam van de documenten in
het vak [Gebruikersnaam]. De gebruikersnaam wordt automatisch ingesteld om documenten af te
drukken op basis van gegevens zoals uw computernaam of aanmeldingsnaam voor de computer.
Over [Gebruikersnaam]
● Standaard wordt [Gebruikersnaam] niet weergegeven, om te verhinderen dat algemene gebruikers een
handeling kunnen uitvoeren op documenten. Als u in de Algemene Gebruikersstand een handeling wilt
uitvoeren op documenten, moet u inloggen in de beheerdersmodus en [Opdrachthandeling door
Eindgebruikers machtigen om documenten te
algemene gebruiker toestaan] inschakelen.
behandelen(P. 309)
[Toegangspincode externe UI]
Als [Toegangspincode externe UI] verschijnt, voer dan de pincode in (
afstand(P. 228) ).
Een pincode instellen voor UI op
Wanneer Afdelings-id beheer is ingeschakeld
Typ een ID bij [Afdeling ID] en een pincode bij [PIN] (
4
Afdeling-ID beheer configureren(P. 221) ).
Klik op [Inloggen].
➠ De portaalpagina (hoofdpagina) wordt weergegeven.
296
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
De UI op afstand gebruiken
297
De UI op afstand gebruiken
Schermen van de UI op afstand
60Y9-046
In dit gedeelte worden de belangrijkste schermen van de UI op afstand beschreven.
Portaalpagina (Hoofdpagina)(P. 298)
[Status Monitor/Annuleren] Pagina(P. 300)
[Instellingen/registratie] Pagina(P. 301)
[Box] Pagina(P. 302)
[Direct afdrukken] Pagina(P. 303)
Portaalpagina (Hoofdpagina)
[Uitloggen]
Hiermee meldt u zich af bij de UI op afstand. UI staat trouwens voor User Interface, ofwel
gebruikersinterface in het Nederlands. De aanmeldingspagina wordt vervolgens weergegeven.
[Mail naar Systeembeheerder]
Hiermee opent u een venster waarmee u een e-mail kunt opstellen voor de systeembeheerder die is
opgegeven bij [Beheerinstellingen] onder [Beveiliging].
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
298
De UI op afstand gebruiken
Fundamentele apparaatinformatie
Hier ziet u de huidige status van de machine en foutgegevens. Als er een fout is opgetreden, wordt er een
koppeling weergegeven naar de pagina Foutgegevens.
Informatie over verbruiksmaterialen
Toont informatie over het papier (resterende hoeveelheid, formaat, enzovoort) en de status van
tonercartridges en andere verbruiksartikelen.
Berichtendienst
Geeft een bericht van de systeembeheerder weer, zoals opgegeven bij [Berichtendienst/Support Link] in
[Instellingen/registratie] [Licentie/Overig].
Support Link
Geeft een tekstkoppeling weer die naar informatie over ondersteuning van het apparaat leidt, zoals
opgegeven bij [Berichtendienst/Support Link] in [Instellingen/registratie] [Licentie/Overig].
[Status Monitor/Annuleren]
Geeft de pagina [Status Monitor/Annuleren] weer. U kunt deze pagina gebruiken om de huidige afdrukstatus
te controleren, het afdrukken te annuleren en de geschiedenis van afdruktaken te bekijken.
[Instellingen/registratie]
Geeft de pagina [Instellingen/registratie] weer. Als u zich hebt aangemeld in de beheerdersmodus, kunt u de
instellingen van de opties wijzigen en de geregistreerde gegevens opslaan/oproepen. Menuopties
instellen via de UI op afstand(P. 312)
[Box] (uitsluitend als een optionele SD-card is geïnstalleerd)
Geeft de pagina [Box] weer. U kunt documenten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen,
afdrukken en verwijderen. Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen
taak afdrukken)(P. 97)
[Direct afdrukken]
U kunt een bestand dat is opgeslagen op een computer afdrukken zonder het te openen.
zonder een bestand te openen (Direct Print)(P. 107)
Afdrukken
[Service Management Service]
Activeert Service Management Service (SMS) voor het beheer van MEAP-applicaties (software die de functies
verbetert). Functiehandleiding voor MEAP Application Management
299
De UI op afstand gebruiken
[Status Monitor/Annuleren] Pagina
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina.
status van de machine controleren(P. 304)
Documenten beheren en de
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
300
De UI op afstand gebruiken
[Instellingen/registratie] Pagina
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina.
op afstand(P. 312)
Menuopties instellen via de UI
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Menu op de pagina [Instellingen/registratie]
● U kunt instellingen op de pagina [Instellingen/registratie] uitsluitend veranderen als u hebt ingelogd
in de beheerdersmodus.
● Als u zich aanmeldt in de Algemene Gebruikersstand, worden [Hulpprogrammamenu], [Kalibratie],
[Apparaatcontrole], [Afdeling-ID beheer], en [Importeren/Exporteren] niet weergegeven.
301
De UI op afstand gebruiken
[Box] Pagina
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
[Box]
Geeft een lijst van vakken weer. U kunt een vak openen voor gedetailleerde informatie van de documenten in
het vak, en de documenten afdrukken en verwijderen. Een document dat op het apparaat is
opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken)(P. 97)
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
Vaknummer
U kunt een vaknummer invoeren en op [Openen] klikken om het vak met het ingevoerde nummer te openen.
Vakkenlijst
U kunt op de tekstlink onder [Boxnummer] klikken om het betreffende vak te openen.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
302
De UI op afstand gebruiken
[Direct afdrukken] Pagina
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Geeft de pagina weer voor het opgeven van het formaat van een bestand dat moet worden afgedrukt met
Direct Print. Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)(P. 107)
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
303
De UI op afstand gebruiken
Documenten beheren en de status van de machine
controleren
60Y9-047
De huidige status van afdruktaken controleren(P. 304)
Taakgeschiedenis controleren(P. 305)
Foutgegevens controleren(P. 306)
Apparaatspecificaties controleren(P. 306)
Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 307)
Totaal aantal afdrukken controleren(P. 307)
Geschiedenis van tonercartridges / drumcartridges bekijken(P. 308)
● Een bestandsnaam van een document wordt misschien niet volledig weergegeven. De afgedrukte
toepassingsnaam kan aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
De huidige status van afdruktaken controleren
U kunt de afdrukstatus (wordt momenteel afgedrukt of in de wachtrij) van de documenten die zijn aangewezen om te
worden afgedrukt vanaf een computer, controleren, en documenten verwijderen of onderbreken.
Meld u aan bij de UI op afstand (
Annuleren] [Taakstatus]
De UI op afstand starten(P. 295) )
[Status Monitor/
[Annuleren]
U kunt documenten die worden afgedrukt, of op verwerking wachten, verwijderen.
[Onderbreken] *
Onderbreekt de huidige afdruktaak tijdelijk en start een opgegeven afdruktaak. Voor de onderbroken
afdruktaak worden de resterende pagina's afgedrukt zodra de onderbrekende afdruktaak is afgerond.
[Prioriteitafdruk] *
Verplaatst afdruktaak in de wachtrij één plaats omhoog.
304
De UI op afstand gebruiken
[Pauze] */[Hervatten] *
Druk op [Pauze] om de huidige afdruktaak te stoppen. Druk op [Hervatten] om de onderbroken afdruktaak
opnieuw te starten.
● Voor een beveiligd of gecodeerd document: als u op [Hervatten] klikt, verschijnt een vraag of u de pincode
wilt invoeren. Voer de juiste de pincode in en klik op [OK].
*
(
Niet weergegeven als <Afdruk onderbreken> is ingesteld op <Uit> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel
Afdruk onderbreken(P. 334) ).
● De status van alle afdruktaken wordt weergegeven, ongeacht de instellingen van het afdelings-IDbeheer.
● In de Algemene Gebruikersstand worden sommige bewerkingen, zoals het verwijderen van een af te
drukken document of het onderbreken van een afdruktaak, geblokkeerd door de standaard
fabrieksinstellingen. Als u in de Algemene Gebruikersstand een handeling wilt uitvoeren op
documenten, meldt u zich aan in de beheerdersmodus en activeert u de optie [Opdrachthandeling
door algemene gebruiker toestaan]. Eindgebruikers machtigen om documenten te
behandelen(P. 309)
● Als u een gebruikersnaam hebt ingevoerd tijdens het inloggen in de Algemene Gebruikersstand,
wordt uw gebruikersnaam alleen weergegeven op de documenten die u hebt afgedrukt.
● Klik op [Opdrachtnr.] op de gepauzeerde documenten en de beveiligde documenten om
gedetailleerde informatie weer te geven. U kunt de gebruikersnaam en de paginatelling van het
afgedrukte document controleren.
Taakgeschiedenis controleren
De afdrukgeschiedenis en geschiedenis van e-mailontvangst worden in lijstvorm weergegeven.
Meld u aan bij de UI op afstand (
Annuleren] [Opdrachtlog]
De UI op afstand starten(P. 295) )
[Opdrachtlog] (Afdrukken)
Voor ieder afdruktype kan de afdrukgeschiedenis worden weergegeven.
305
[Status Monitor/
De UI op afstand gebruiken
[Opdrachtlog] (E-Mail RX)
De geschiedenis van e-mailontvangst wordt weergegeven. Als er tijdens ontvangst van een e-mail een fout
optreedt, wordt de toepasselijke foutcode weergegeven in [RX Resultaten]. Foutcodes ontvangst email(P. 577)
[Tonen] (uitsluitend geschiedenis afdrukken)
Als u het afdruktype in de vervolgkeuzelijst selecteert en op [Tonen] klikt, verschijnt de geschiedenis van het
geselecteerde afdruktype in lijstvorm.
● Als er geen optionele SD-card in het apparaat is geïnstalleerd, wordt de geschiedenis gewist als het apparaat
wordt uitgeschakeld of er een harde reset wordt verricht.
● Als [Opdrachthandeling door algemene gebruiker toestaan] actief is en u op het apparaat inlogt in de
Algemene Gebruikersstand, is de documentnaam voor taken die niet van u zijn, vervangen door sterretjes,
bijvoorbeeld ‘********’. Eindgebruikers machtigen om documenten te behandelen(P. 309)
Foutgegevens controleren
Als er een fout optreedt, kunt u deze pagina weergeven door op de portaalpagina (hoofdpagina) op het bericht te
klikken onder [Foutgegevens]. Portaalpagina (Hoofdpagina)(P. 298)
Meld u aan bij de UI op afstand (
Annuleren] [Foutgegevens]
De UI op afstand starten(P. 295) )
[Status Monitor/
Apparaatspecificaties controleren
U kunt informatie bekijken, zoals de maximale afdruksnelheid en apparaatfuncties.
Meld u aan bij de UI op afstand (
Annuleren] [Apparaatfuncties]
De UI op afstand starten(P. 295) )
306
[Status Monitor/
De UI op afstand gebruiken
Gegevens van systeembeheerder controleren
U kunt informatie over het apparaat en de systeembeheerder weergeven. Deze informatie is ingesteld bij [Beveiliging]
[Beheerinstellingen] op de pagina [Instellingen/registratie] ( Het wachtwoord van de systeembeheerder
instellen(P. 218) ).
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 295) )
Annuleren] [Apparaatinformatie]
Totaal aantal afdrukken controleren
Geef het totaal aantal bladzijden weer dat is afgedrukt.
307
[Status Monitor/
De UI op afstand gebruiken
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 295) )
Annuleren] [Controleer tellerstand]
[Status Monitor/
Geschiedenis van tonercartridges / drumcartridges bekijken
U kunt gebruikslogboeken van tonercartridges en drumcartridges controleren.
Meld u aan bij de UI op afstand (
Annuleren] [Cartridgelog]
De UI op afstand starten(P. 295) )
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
308
[Status Monitor/
De UI op afstand gebruiken
Eindgebruikers machtigen om documenten te
behandelen
60Y9-048
U kunt de instellingen configureren zodat u de documenten kunt verwijderen of onderbreken, ook als u zich in de
Algemene Gebruikersstand aanmeldt op de UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiliging]
4
Klik op [Bewerken].
[Beheerinstellingen].
309
De UI op afstand
De UI op afstand gebruiken
5
6
Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in [Huidig wachtwoord
systeembeheerder].
Schakel het selectievakje [Opdrachthandeling door algemene gebruiker toestaan] in
en klik op [OK].
[Opdrachthandeling door algemene gebruiker toestaan]
Als u het selectievakje activeert, kunnen algemene gebruikers documenten behandelen waarvan de
gebruikersnaam overeenkomt met de naam die werd gebruikt om in te loggen. Als u niet wilt dat algemene
gebruikers documenten kunnen behandelen, moet u het selectievakje deactiveren.
KOPPELINGEN
310
De UI op afstand gebruiken
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
311
De UI op afstand gebruiken
Menuopties instellen via de UI op afstand
60Y9-049
U kunt verschillende instellingen van de machine wijzigen met de UI op afstand. De meeste instellingen kunnen ook
via het bedieningspaneel van de machine worden gewijzigd, maar sommige instellingen kunt u alleen wijzigen via de
UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op de menuoptie die u wilt instellen en klik op [Bewerken].
● Raadpleeg de onderstaande items voor meer informatie over het instellingenmenu
Menu-items
Referenten
Voorkeuren
Regelmenu
Instelmenu(P. 322)
Instellingen papierbron
Menu Invoer selecteren(P. 485)
Netwerk
Netwerk(P. 342)
Indeling
Lay-out(P. 364)
312
De UI op afstand gebruiken
Menu-items
Referenten
Afdrukkwaliteit
Afdrukkwaliteit(P. 368)
Gebruikersonderhoud
Gebruikersonderhoud(P. 386)
Uitvoer / Regelen
Menu Utility
Rapporten en lijsten afdrukken(P. 534)
Taakmenu(P. 480)
Kalibrering
Toestelregeling
Niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren(P. 528)
U kunt ook de status van de machine regelen.
Online-toets (P. 27)
Zachte reset(P. 482)
De slaapstand instellen(P. 67)
Beheerinstellingen
Afdeling ID beheer
Afdeling-ID beheer configureren(P. 221)
Beveiliging
Beveiliging(P. 213)
Importeren/Exporteren
Geregistreerde gegevens opslaan/laden(P. 314)
Licentie / Overig
● U kunt de berichten op het berichtenbord en de link naar de supportpagina die op
de portaalpagina (hoofdpagina) veranderen.
● U kunt software registreren of actualiseren ( Functiehandleiding voor
softwareregistratie en -updates ).
● Het is mogelijk dat deze functie niet is toegestaan in bepaalde landen of regio's.
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
Overzicht van menuopties(P. 320)
313
De UI op afstand gebruiken
Geregistreerde gegevens opslaan/laden
60Y9-04A
Menuopties die op het apparaat zijn opgeslagen, kunt u ook opslaan in uw computer (exporteren). Gegevens die in de
computer zijn opgeslagen, kunnen ook worden geregistreerd in het apparaat (importeren). Gegevens die vanaf dit
apparaat zijn geëxporteerd, kunnen worden geïmporteerd in een ander apparaat van hetzelfde model. U kunt dus
gemakkelijk diverse instellingen naar meerdere apparaten kopiëren. U kunt uitsluitend exporteren en importeren als u
in de beheerdersmodus bent aangemeld.
Geregistreerde data opslaan(P. 315)
Geregistreerde data laden(P. 317)
Schakel het apparaat niet uit als een import- of exportbewerking nog niet is voltooid
● Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking,
kan dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.
Bedien het apparaat niet tijdens een import- of exportbewerking.
● Ga pas gegevens exporteren of importeren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden
uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.
Importeren/exporteren met het bedieningspaneel
● U kunt met het het bedieningspaneel van het apparaat ook instellingen via een USB-geheugenapparaat
opslaan of oproepen. Inst. import/export(P. 408)
314
De UI op afstand gebruiken
Geregistreerde data opslaan
60Y9-04C
U kunt apparaatinstellingen exporteren en deze opslaan in uw computer. We adviseren u regelmatig reservekopieën
te maken van belangrijke instellingen.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren]
4
De UI op afstand
[Exporteren].
Selecteer de instellingen die u wilt exporteren en voer het wachtwoord voor
versleuteling in.
315
De UI op afstand gebruiken
[Basisinformatie instellingen/registratie]
De instellingen van onderdelen die in [Instellingen/registratie] op de portaalpagina zijn vastgelegd, kunt u
ook exporteren. Hiertoe activeert u dit selectievakje.
[Instellingsgegevens MEAP-toepassing]
Activeer dit selectievakje als u de instellingen van MEAP-applicaties wilt exporteren.
[Alle PDL-instellingsgegevens]
Activeer dit selectievakje als u de instellingen die in
zijn vastgelegd, wilt exporteren.
Specifieke instellingen voor de afdrukmodus(P. 417)
[Versleutelingswachtwoord]
Voer met tekens het wachtwoord in om de gegevens die u wilt exporteren te versleutelen. Geef hetzelfde
wachtwoord op in [Bevestigen]. Als er geen wachtwoord is ingesteld, is het niet mogelijk om gegevens te
exporteren.
● Het wachtwoord is vereist bij het importeren van geëxporteerde gegevens.
laden(P. 317)
5
6
Geregistreerde data
Klik op [Start exporteren].
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de
geëxporteerde instellingen.
➠ De instellingen worden opgeslagen.
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
Overzicht van menuopties(P. 320)
316
De UI op afstand gebruiken
Geregistreerde data laden
60Y9-04E
Laad (importeer) gegevens die zijn geëxporteerd uit het apparaat. U kunt ook instellingen importeren van een andere
apparaat, als dat van hetzelfde model is als het uwe.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren]
4
De UI op afstand
[Importeren].
Geef aan welk bestand met instellingen u wilt importeren en voer het wachtwoord
in.
317
De UI op afstand gebruiken
[Bestandspad]
Klik op [Bladeren] en selecteer het bestand.
[Decryptiewachtwoord]
Voer het wachtwoord in dat ook werd gebruikt bij het exporteren van de instellingen.
5
Klik op [Start importeren].
6
Klik op [OK].
➠ De instellingen uit het opgegeven bestand worden geïmporteerd op de machine.
7
Klik op [Opnieuw opstarten].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat het apparaat opnieuw is gestart.
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 298)
Overzicht van menuopties(P. 320)
318
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties ....................................................................................................................... 320
Menu Instellingen ............................................................................................................................................. 321
Instelmenu ................................................................................................................................................... 322
Papierbron ................................................................................................................................................... 341
Netwerk ........................................................................................................................................................ 342
Lay-out ......................................................................................................................................................... 364
Afdrukkwaliteit ............................................................................................................................................. 368
Interface ....................................................................................................................................................... 383
Gebruikersonderhoud .................................................................................................................................. 386
Prioriteit van instelmenu-items .............................................................................................................. 414
Afdrukmodus ............................................................................................................................................... 415
Specifieke instellingen voor de afdrukmodus ............................................................................................... 417
UFR II ..................................................................................................................................................... 418
PCL ........................................................................................................................................................ 419
Beeldverwerking .................................................................................................................................... 425
XPS ........................................................................................................................................................ 436
PDF ........................................................................................................................................................ 447
PS .......................................................................................................................................................... 458
MEAP-instellingen ........................................................................................................................................ 469
Controleer teller ........................................................................................................................................... 471
Menu initialiseren ......................................................................................................................................... 473
Hulpprogrammamenu ...................................................................................................................................... 474
Taakmenu .......................................................................................................................................................... 480
Menu Reset ........................................................................................................................................................ 482
Menu Invoer selecteren .................................................................................................................................... 485
319
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
60Y9-04F
Er zijn verschillende instellingen in dit apparaat. U kunt alle opties uitgebreid aanpassen. Geef de instellingen vanuit
het instellingenmenu van het bedieningspaneel.
OPMERKING
Prioriteit van instellingen
● Instellingen die worden opgegeven in het
printerstuurprogramma hebben voorrang boven de
instellingen op het bedieningspaneel.
● Als u USB Direct Print of Direct Print verricht, hebben de
instellingen die zijn opgegeven voor het afdrukken of zijn
opgeslagen in TIFF-gegevens voorrang boven de
instellingen op het bedieningspaneel.
● U kunt een lijst afdrukken met alle instellingen om de huidige instellingen te controleren:
Configuratiepagina(P. 475)
Statusafdruk netwerk(P. 475)
320
Overzicht van menuopties
Menu Instellingen
60Y9-04H
U kunt de instellingen opgeven voor de bedieningsomgeving van het apparaat en
voor het afdrukken. Als u op het bedieningspaneel op
(
) drukt, verschijnt
het menu Setup en toont de instel-items onder ieder functie-item.
Instelmenu(P. 322)
Papierbron(P. 341)
Netwerk(P. 342)
Lay-out(P. 364)
Afdrukkwaliteit(P. 368)
Interface(P. 383)
Gebruikersonderhoud(P. 386)
Afdrukmodus(P. 415)
Specifieke instellingen voor de afdrukmodus(P. 417)
MEAP-instellingen(P. 469)
Controleer teller(P. 471)
Menu initialiseren(P. 473)
321
Overzicht van menuopties
Instelmenu
60Y9-04J
De instellingen van de sluimermodus en hoe het apparaat moet functioneren als er
een fout optreedt, staan in een lijst en worden kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
Sluimerstand(P. 322)
Sluimer zelfs fout(P. 323)
Prior diep sluimeren(P. 323)
Tijd tot sluimerst.(P. 323)
Sluimermodus bij USB(P. 324)
Timerinstellingen(P. 324)
Fout auto overslaan(P. 325)
Taal(P. 326)
Alarm(P. 326)
Toon waarschuwingen(P. 327)
Actie na waarsch.(P. 330)
Datum/tijd-instell.(P. 332)
Snel opstarten(P. 334)
SD-kaart(P. 334)
Afdruk onderbreken(P. 334)
Wistijd beveil. afdr(P. 335)
Beveil. opdrachtlog(P. 335)
OS van USB verb. pc(P. 335)
PDL-selectie (PnP)(P. 336)
Instellingen beheren(P. 336)
RMT-SW(P. 337)
Scherm aanpassen(P. 337)
Geanimeerde instr.(P. 338)
Toon tonermeter(P. 338)
Melding inst. volt.(P. 338)
Papierinstel. contr.(P. 339)
Schuifsnelheid(P. 339)
Canon Genuine Mode(P. 339)
Sluimerstand
In de sluimermodus wordt het stroomverbruik van het apparaat verlaagd door tijdelijk enkele interne bewerkingen te
stoppen. Geef het sluimermodusniveau op. De slaapstand instellen(P. 67)
Hoog (diepe sluimer)
Normaal (sluimerst.)
Sluimerstandniveaus
● Het effect op de energiebesparing is kleiner met <Normaal (sluimerst.)> en groter met <Hoog (diepe
sluimer)>.
Bij gebruik van hulpprogramma's in verband met netwerk
● Als u de sluimermodus instelt op <Hoog (diepe sluimer)>, kunnen de hulpprogramma's misschien niet
communiceren.
322
Overzicht van menuopties
Sluimer zelfs fout
Selecteer of na een opgetreden fout de sluimermodus actief moet worden.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Sluimer zelfs fout>
<Uit> of <Aan>
Prior diep sluimeren
Geef aan of u het stroomverbruik nog verder wilt verminderen als het apparaat en de computer via USB zijn
verbonden.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Prior diep sluimeren>
<Uit> of <Aan>
● Het is mogelijk dat het apparaat niet uit de slaapstand komt als u probeert af te drukken terwijl dit
item is ingesteld op <Aan>. In dat geval drukt u op
om de slaapstand te verlaten.
Tijd tot sluimerst.
Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt of geen afdrukgegevens heeft gehad, wordt de
sluimermodus geactiveerd om energie te besparen (Automatische sluimertijd). Geef de periode op waarna de
automatische sluimertijd ingaat. Gebruik de standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. De
slaapstand instellen(P. 67)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
323
Overzicht van menuopties
Sluimermodus bij USB *
Selecteer of het apparaat naar de sluimermodus mag gaan als u USB boven NW gebruikt om in een netwerk vanaf een
computer verbinding te maken met een USB toestel. Geav. functie-inst.(P. 383)
Niet toestaan
Toestaan
(
)
<Instelmenu>
<Sluimermodus bij USB>
<Niet toestaan> of
<Toestaan>
Timerinstellingen
U kunt de instellingen opgeven voor de apparaatbewerkingen en tijdstip voor sluimermodus en voor de functie Auto
Reset die het hoofdscherm toont als er gedurende een ingestelde tijd geen toets wordt ingedrukt.
Inschakeltimer
Selecteer of de sluimermodus op een opgegeven tijd moet worden verlaten.
De slaapstand instellen(P. 67)
Uit
Aan
Inschakeltijd
Stel de tijd in om de sluimermodus te verlaten als <Inschakeltimer> is ingesteld op <Aan>.
instellen(P. 67)
00:00 t/m 12:00
De slaapstand
t/m 23:59
Automat. resettijd
Als er gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt, keert het huidige menuscherm automatisch
terug naar het hoofdscherm en keert het apparaat terug naar de onlinemodus (Auto Reset). Geef de tijd op
waarna de Auto Reset wordt uitgevoerd. Selecteer <Uit> als u het apparaat niet automatisch wilt resetten.
Uit
10 sec.
20 sec.
30 sec.
40 sec.
50 sec.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
324
Overzicht van menuopties
(
)
<Instelmenu>
resettijd>
<Timerinstellingen>
<Automat.
Selecteer de periode
Sluimertimer
Selecteer of de sluimermodus op een opgegeven tijd moet worden verlaten.
De slaapstand instellen(P. 67)
Uit
Aan
Sluimertijd
Voer een tijdstip in waarop de slaapstand moet ingaan als <Sluimertimer> is ingesteld op <Aan>.
slaapstand instellen(P. 67)
00:00 t/m 12:00
De
t/m 23:59
Kalibratietimer
Selecteer of er op een opgegeven tijd automatisch moet worden gekalibreerd.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Timerinstellingen>
<Kalibratietimer>
<Uit>
of <Aan>
Kalibratietijd
Stel een tijd in waarop een kalibrering moet worden verricht als <Kalibratietimer> is ingesteld op <Aan>.
00:00 t/m 12:00
(
t/m 23:59
)
<Instelmenu>
<Timerinstellingen>
<Kalibratietijd>
Stel de
tijd in
Fout auto overslaan
Als er tijdens het afdrukken een fout optreedt, stopt het afdrukken. Als u het afdrukken wilt voortzetten, ook als er een
fout optreedt, geef dan <Aan> op. Voor de fouten waarbij de huidige afdruktaak mag worden voortgezet, raadpleegt u
'Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)’ op de website voor de handleidingen.
Uit
Aan
325
Overzicht van menuopties
(
)
<Instelmenu>
<Fout auto overslaan>
<Uit> of <Aan>
Taal
U kunt de taal die op het scherm van het bedieningspaneel, inlogscherm van de externe UI en de instellingslijsten
verschijnt, veranderen.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Instelmenu>
<Taal>
Selecteer de taal
Alarm
Geef aan of het apparaat een geluidssignaal moet produceren als er een papierstoring of een werkingsfout optreedt.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Alarm>
326
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
Toon waarschuwingen
Geef aan of waarschuwingsberichten moeten worden weergegeven als het apparaat zich in de waarschuwingsstand
bevindt.
Waarsch. Tonercart.
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de tonercartridge
nadert.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
Tonercart.>
<Toon waarschuwingen>
<Waarsch.
<Uit> of <Aan>
Einde tonercartridge
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als het einde van de levensduur van de
tonercartridge is aangebroken.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
tonercartridge>
<Toon waarschuwingen>
<Einde
<Uit> of <Aan>
Drumcart. waarsch.
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de drumcartridge
nadert.
Uit
Aan
(
)
waarsch.>
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Drumcart.
<Uit> of <Aan>
Einde drumcartridge
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als het einde van de levensduur van de
drumcartridge is aangebroken.
Uit
327
Overzicht van menuopties
Aan
(
)
<Instelmenu>
drumcartridge>
<Toon waarschuwingen>
<Einde
<Uit> of <Aan>
Waarsch. Fix.eenheid
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de fixeereenheid
nadert.
Uit
Aan
(
)
Fix.eenheid>
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Waarsch.
<Uit> of <Aan>
Waarsch. ITB-eenh.
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de ITB-eenheid nadert.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Waarsch. ITB-
<Uit> of <Aan>
eenh.>
Waarsch. Afvaltoner
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de afvalbak nadert.
Uit
Aan
(
)
Afvaltoner>
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Waarsch.
<Uit> of <Aan>
Waarsch. 2e trf.rol
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de secundaire
buitenste transfer-rol nadert.
328
Overzicht van menuopties
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
trf.rol>
<Toon waarschuwingen>
<Waarsch. 2e
<Uit> of <Aan>
Wrsch. oppak/inv.rol
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor de toevoer-rol nadert.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Wrsch. oppak/
<Uit> of <Aan>
inv.rol>
Eind fixeereenheid
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als het einde van de levensduur van de
fixeereenheid is aangebroken.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
fixeereenheid>
<Toon waarschuwingen>
<Eind
<Uit> of <Aan>
Eind ITB-eenheid
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als het einde van de levensduur van de ITBeenheid is aangebroken.
Uit
Aan
(
eenheid>
)
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Uit> of <Aan>
329
<Eind ITB-
Overzicht van menuopties
Lade leeg
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de papierlade leeg raakt.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Lade leeg>
<Uit>
of <Aan>
Fout m. e-mailtrans.
Selecteer of er een overeenkomstig bericht moet verschijnen als er een communicatiefout optreedt tijdens EMail Print.
Uit
Aan
(
)
mailtrans.>
<Instelmenu>
<Toon waarschuwingen>
<Fout m. e-
<Uit> of <Aan>
Actie na waarsch.
Geef op wat het apparaat moet doen als er een levensduurbericht voor verbruiksartikelen verschijnt.
Waarsch. Tonercart.
Geef op of de printer moet doorgaan met afdrukken of stoppen wanneer de tonercartridge spoedig het einde
van zijn levensduur bereik.
Doorgaan m. afdruk.
Afdrukken stoppen
(
)
Tonercart.>
<Instelmenu>
<Actie na waarsch.>
<Waarsch.
<Doorgaan m. afdruk.> of <Afdrukken stoppen>
330
Overzicht van menuopties
<Doorgaan m. afdruk.>
Als de tijd voor het vervangen van een tonercartridge nadert, verschijnt het bericht <Gebr.duur X toner-cartr.
Bijna bereikt.>, maar het afdrukken wordt voortgezet.
<Afdrukken stoppen>
Als de tijd voor het vervangen van de tonercartridge nadert, verschijnt het bericht <Gebruiksduur X
tonercartridge bijna bereikt.>, en het afdrukken wordt tijdelijk stopgezet. Om het afdrukken voort te zetten,
(
).
drukt u op
● 'X' in het bovenstaande bericht vertegenwoordigt een CMYK-kleur.
Drumcart. waarsch.
Selecteer of het afdrukken automatisch moet stoppen als de vervangingstijd voor de drumcartridge nadert.
Doorgaan m. afdruk.
Afdrukken stoppen
(
)
waarsch.>
<Instelmenu>
<Actie na waarsch.>
<Drumcart.
<Doorgaan m. afdruk.> of <Afdrukken stoppen>
<Doorgaan m. afdruk.>
Als de tijd voor het vervangen van een drumcartridge nadert, verschijnt het bericht <Gebr.duur drumcartr. N
bijna bereikt.>, maar het afdrukken wordt voortgezet.
<Afdrukken stoppen>
Als de tijd voor het vervangen van de drumcartridge nadert, verschijnt het bericht <Gebr.duur drumcartr. N
bijna bereikt.>, en het afdrukken wordt tijdelijk stopgezet. Om het afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
● ‘N’ in het bovenstaande bericht vertegenwoordigt een getal tussen 1 en 4.
Waarsch. Afvaltoner
Selecteer of het afdrukken automatisch moet stoppen als de vervangingstijd voor de afvaltonerbak nadert.
Doorgaan m. afdruk.
Afdrukken stoppen
331
Overzicht van menuopties
(
)
<Instelmenu>
Afvaltoner>
<Actie na waarsch.>
<Waarsch.
<Doorgaan m. afdruk.> of <Afdrukken stoppen>
<Doorgaan m. afdruk.>
Als de tijd voor het vervangen van de afvaltonerbak nadert, verschijnt het bericht <Wissel afvaltonerreservoir spoedig.>, maar het afdrukken wordt voortgezet.
<Afdrukken stoppen>
Als de tijd voor het vervangen van de afvaltonerbak nadert, verschijnt het bericht <Wissel afvaltonerreservoir spoedig.>, en het afdrukken wordt tijdelijk stopgezet. Om het afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
Datum/tijd-instell.
Stel de huidige datum en tijd in.
Datum
Stel de huidige datum in de volgorde van jaar, maand, en dag in. Gebruik
en gebruik de numerieke toetsen om de datum op te geven.
/
om de cursor te verplaatsen,
01/01 2001 tot 31/12 2030
(
)
<Instelmenu>
<Datum/tijd-instell.>
<Datum>
Stel de
datum in
Tijd (24 uur)
Stel de huidige datum in op basis van 24-uursnotatie. Gebruik
de numerieke toetsen om de tijd op te geven.
/
om de cursor te verplaatsen, en gebruik
00:00:00 tot 23:59:59
(
)
<Instelmenu>
<Datum/tijd-instell.>
tijd in
332
<Tijd (24 uur)>
Stel de
Overzicht van menuopties
Zomertijd
Instellingen voor de zomertijd realiseren.
DST-instellingen
Hiermee bepaalt u of de zomertijd wordt ingesteld.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Zomertijd>
instell.>
<Uit> of <Aan>
<Datum/tijdControleer het bericht
Verricht een harde reset (
<DST-instellingen>
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Startdatum/-tijd
Hiermee geeft u de startdatum en -tijd van zomertijd op.
Maand
Week
Dag
Tijd (24 uur)
(
)
instell.>
<Instelmenu>
<Zomertijd>
Stel de datum en tijd in
<Datum/tijdControleer het bericht
Verricht een harde reset (
<Startdatum/-tijd>
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
Einddatum/-tijd
Hiermee geeft u de einddatum en -tijd van zomertijd op.
Maand
Week
Dag
Tijd (24 uur)
(
instell.>
)
<Instelmenu>
<Zomertijd>
Stel de datum en tijd in
<Datum/tijdControleer het bericht
Verricht een harde reset (
verrichten(P. 482) )
333
<Einddatum/-tijd>
Een harde reset
Overzicht van menuopties
Tijdzone
Hiermee wordt de tijdzone opgegeven uitgaande van de regio waar het apparaat wordt gebruikt.
GMT-12:00 tot GMT 00:00
(
)
tot GMT+12:00
<Instelmenu>
<Datum/tijd-instell.>
Stel de tijdzone in
het bericht
<Tijdzone>
Verricht een harde reset (
Controleer
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
Snel opstarten
Als u de snelle startinstellingen opgeeft, kunt u een tijd reduceren tussen het moment dat het apparaat is
ingeschakeld totdat het scherm actief wordt, reduceren. Het apparaat snel opstarten(P. 38)
Uit
Aan
SD-kaart *
Schakel de SD-card in of uit.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Aan>
<SD-kaart>
Verricht een harde reset (
Controleer het bericht
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Afdruk onderbreken *
Selecteer of het gebruik van de functie Interrupt Print al of niet is toegestaan.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Afdruk onderbreken>
334
<Uit> of <Aan>
<Uit> of
Overzicht van menuopties
Wistijd beveil. afdr *
Stel de hoeveelheid tijd in dat op het apparaat opgeslagen beveiligde documenten automatisch worden verwijderd.
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 95)
1 uur
2 uur
3 uur
6 uur
12 uur
24 uur
Beveil. opdrachtlog *
Afhankelijk van de tijdinstelling van het afsluiten, wordt er wellicht geen afdruklogboek gemaakt en het totale aantal
afgedrukte pagina's wordt misschien niet geteld. Als u deze functie op <Aan> instelt, wordt beslist een afdruklogboek
gemaakt en wordt het totale aantal afgedrukte pagina's geteld. Maar de afdruksnelheid is dan lager.
Uit
Aan
(
)
bericht
<Instelmenu>
<Uit> of <Aan>
<Beveil. opdrachtlog>
Verricht een harde reset (
Controleer het
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
OS van USB verb. pc
Selecteer het besturingssysteem van de computer wanneer u het apparaat via USB aansluit.
Mac OS
Windows
Overige
● Stem vooral de instellingen van het apparaat af op het besturingssysteem van de computer. Als de
instellingen niet zijn afgestemd, zal de computer het apparaat niet goed herkennen.
● Als het besturingssysteem van uw computer OS X 10.10 of lager is en u met een
printerstuurprogramma via USB wilt afdrukken, stelt u dit item in op <Overige>.
335
Overzicht van menuopties
(
)
<Instelmenu>
<OS van USB verb. pc>
Controleer het bericht
Selecteer het besturingssysteem van de computer die moet worden verbonden met het
Harde reset (
apparaat
Een harde reset verrichten(P. 482) )
PDL-selectie (PnP)
Geef een printerstuurprogramma op dat moet worden geïnstalleerd wanneer het apparaat via USB is aangesloten op
een computer of ernaar wordt gezocht via het WSD netwerk.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Direct)
(
)
<Instelmenu>
<PDL-selectie (PnP)>
Selecteer de paginabeschrijvingstaal
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
Instellingen beheren
Selecteer of u het gebruik van de
(
) sleutel op het bedieningspaneel wilt beperken om te verhinderen dat
eventuele instellingen abusievelijk worden veranderd.
Inst. toetsvergrend.
Als u <Aan>, selecteert, werkt het menu Setup niet, ook niet als
(
) is ingedrukt.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
toetsvergrend.>
<Instellingen beheren>
Controleer het bericht
<Inst.
<Uit> of <Aan>
● Met het selecteren van <Aan> kunt u de toets Instellingen alleen ontgrendelen via de externe UI.
Beperkingen instellen voor functies van het bedieningspaneel(P. 250)
336
Overzicht van menuopties
RMT-SW
Gebruik dit apparaat terwijl dit onderdeel is ingesteld op <Off>. Misschien wordt u gevraagd de instelling te
veranderen in <On> opdat een servicemonteur van Canon op afstand onderhoud kan verrichten aan het apparaat.
Off
On
(
)
<Instelmenu>
<RMT-SW>
<Off> of <On>
Scherm aanpassen
U kunt contrast en helderheid van het display instellen.
Contrast
U kunt het contrast (helderheidsverschil tussen lichte en donkere gedeelten) van het scherm aanpassen aan de
gebruikslocatie van het apparaat.
-3 t/m 0
t/m +3
(
/
)
<Instelmenu>
<Scherm aanpassen>
<Contrast>
Gebruik
om het contrast in te stellen
Het contrast instellen
Stel een '+' waarde in om de helderheid van het scherm te verhogen. Stel een '-' waarde in om de helderheid
van het scherm te verlagen.
Helderh. tegenlicht
Selecteer deze optie om de achtergrondhelderheid van het scherm in te stellen op één van de drie niveaus.
Selecteer <Uit> om de achtergrondverlichting uit te schakelen.
Uit
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
337
Overzicht van menuopties
(
)
tegenlicht>
<Instelmenu>
<Scherm aanpassen>
<Helderh.
Selecteer het helderheidsniveau
Geanimeerde instr.
Selecteer of er aanwijzingen met animaties op het scherm moeten worden weergegeven als er een papierstoring
optreedt of wanneer u tonercartridges of dergelijke vervangt.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Geanimeerde instr.>
<Uit> of <Aan>
Toon tonermeter
Selecteer of het indicatorpictogram voor de status van de tonercartridge rechtsonder in het scherm moet verschijnen.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Toon tonermeter>
<Uit> of <Aan>
Melding inst. volt.
Geef op hoe lang (seconden) een bericht over een veranderde instelling moet worden
weergegeven. Als u <Uit> selecteert, wordt het bericht niet langer weergegeven.
Uit
1 sec.
2 sec.
3 sec.
338
Overzicht van menuopties
(
)
<Instelmenu>
<Melding inst. volt.>
Selecteer het aantal
seconden
Papierinstel. contr.
Geef op of u een melding wilt weergeven die u vraagt de papierinstellingen te controleren wanneer u een papierlade
kiest.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Papierinstel. contr.>
<Uit> of <Aan>
Schuifsnelheid
Selecteer deze optie om de snelheid voor het van rechts naar links scrollen (bladeren) van tekens over het scherm in te
stellen op één van de drie niveaus.
Langzaam
Normaal
Snel
(
)
<Instelmenu>
<Schuifsnelheid>
Selecteer de snelheid
Canon Genuine Mode
De modus voor als er merkeigen Canon tonercartridges worden gebruikt.
Uit
Aan
(
)
<Instelmenu>
<Canon Genuine Mode>
339
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
● Indien nodig, kan de servicemonteur de instelling veranderen. Als dit onderdeel niet verschijnt, neem dan
contact op met de beheerder van het apparaat.
340
Overzicht van menuopties
Papierbron
60Y9-04K
Zie
Menu Invoer selecteren(P. 485) .
341
Overzicht van menuopties
Netwerk
60Y9-04L
Alle instellingen voor het netwerk worden kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Als <Netwerk> niet verschijnt
● Als <Netwerk> onder <Interfaceselectie> is ingesteld op <Uit>, verschijnt <Netwerk> niet in het menu Setup.
Interfaceselectie(P. 383)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
TCP/IP-instellingen(P. 342)
Mopria(P. 354)
Google Cloudprinter(P. 354)
SMB(P. 354)
SNMP-instellingen(P. 355)
Afdrukrij(P. 357)
Parallel ontvangen(P. 357)
Wachttijd bij start(P. 358)
Instell. externe UI(P. 358)
Regist/update softw.(P. 358)
Ethernet-stuurprogr.(P. 359)
Prior. sluimermodus(P. 359)
IEEE802.1X(P. 360)
Adresfilter(P. 361)
MAC-adres(P. 361)
E-mailafdruk inst.(P. 361)
Controleservice(P. 362)
Netwerkinst. init.(P. 363)
TCP/IP-instellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven om de machine te gebruiken in een TCP/IP-netwerk, zoals instellingen voor het
IP-adres.
IPv4-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.
IPv4
IPv4 in het apparaat in- of uitschakelen.
Uit
Aan
(
)
instellingen>
<Aan>
<Netwerk>
Controleer het bericht
<IPv4-instellingen>
Verricht een harde reset (
342
<IPv4>
<TCP/IP<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Overzicht van menuopties
IP-modus
Selecteer hoe u het IP-adres wilt instellen.
IPv4-adres instellen(P. 153)
Automatisch
Handmatig
Protocol *
Selecteer het te gebruiken protocol als <IP-modus> is ingesteld op <Automatisch>. Als u het geselecteerde
protocol instelt op <Aan>, worden de andere twee protocollen automatisch ingesteld op <Uit>. IPv4-adres
instellen(P. 153)
Gebruik DHCP
Uit
Aan
Gebruik BOOTP
Uit
Aan
Gebruik RARP
Uit
Aan
Auto IP *
Selecteer of een IP-adres automatisch moet worden ontvangen. Geef <Aan> op als <IP-modus> is ingesteld
op <Automatisch>. IPv4-adres instellen(P. 153)
Uit
Aan
Instellingen IP-adr.
Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van apparaten, zoals computers en
printers, in een TCP/IP-netwerk. IPv4-adres instellen(P. 153)
IP-adres
0.0.0.0
tot 255.255.255.255
Subnetmasker
0.0.0.0
tot 255.255.255.255
Gatewayadres
0.0.0.0
tot 255.255.255.255
DNS
Geef instellingen op voor het serveradres van het Domain Name System (DNS), dat een hostnaam voor IP/
om de cursor te verplaatsen, en geef het adres op met behulp van
adresoplossingen levert. Gebruik
de numerieke toetsen. Met behulp van de externe UI geeft u instellingen voor DNS op. DNS
configureren(P. 184)
Primair adres
0.0.0.0
tot 255.255.255.255
343
Overzicht van menuopties
Secundair adres
0.0.0.0
tot 255.255.255.255
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
instellingen>
<IPv4-instellingen>
configureren
Stel het adres in
<TCP/IP-
<DNS>
Selecteer de server die u wilt
Verricht een harde reset (
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
mDNS-instellingen *
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 184)
DNS
mDNS
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
instellingen>
<IPv4-instellingen>
instellingen>
<mDNS>
<TCP/IP-
<mDNS-
<Uit> of <Aan>
Verricht een harde reset (
Een
harde reset verrichten(P. 482) )
mDNS-naam *
Stel dit item in als <mDNS> is ingesteld op <Aan>.
(
)
<Netwerk>
<IPv4-instellingen>
instellingen>
naam>
Controleer het bericht
Stel de naam in
<TCP/IP-
<mDNS-instellingen>
Verricht een harde reset (
<mDNS-
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
DHCP-optie
Als DHCP is ingeschakeld, geef dan aan of u de hostnaam automatisch wilt verkrijgen en of de DNS met
behulp van de DHCP opties dynamisch moet worden bijgewerkt .
Hostnaam verkrijgen
Uit
Aan
DNS Dynamic Update
Uit
344
Overzicht van menuopties
Aan
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
<IPv4-instellingen>
instellingen>
of <DNS Dynamic Update>
<TCP/IP-
<DHCP-optie>
<Uit> of <Aan>
<Hostnaam verkrijgen>
Verricht een harde reset (
Een harde
reset verrichten(P. 482) )
IPv6-instellingen
Selecteer of u het apparaat in een IPv6 netwerk wilt gebruiken. Gebruik de externe UI om de IPv6
adresinstellingen op te geven. IPv6-adres instellen(P. 158)
IPv6
IPv6 in het apparaat in- of uitschakelen.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<Aan>
Controleer het bericht
<IPv6-instellingen>
Verricht een harde reset (
<IPv6>
<TCP/IP<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
mDNS-instellingen *
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 184)
DNS
mDNS
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
instellingen>
<IPv6-instellingen>
instellingen>
<mDNS>
<mDNS-
<Uit> of <Aan>
harde reset verrichten(P. 482) )
Gebr IPv4-naam(mDNS) *
Uit
Aan
345
<TCP/IPVerricht een harde reset (
Een
Overzicht van menuopties
(
)
<Netwerk>
instellingen>
naam(mDNS)>
Controleer het bericht
<TCP/IP-
<IPv6-instellingen>
<mDNS-instellingen>
<Gebr IPv4-
<Uit> of <Aan>
Verricht een harde reset (
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
mDNS-naam *
Stel dit item in als <Gebr IPv4-naam(mDNS)> is ingesteld op <Uit>.
(
)
<Netwerk>
instellingen>
naam>
Controleer het bericht
<IPv6-instellingen>
Stel de naam in
<TCP/IP-
<mDNS-instellingen>
Verricht een harde reset (
<mDNS-
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
WINS-resolutie
Selecteer of WINS (Windows Internet Name Service) moet worden gebruikt. WINS is het protocol dat in een
netwerkomgeving met zowel NetBIOS als TCP/IP een NetBIOS-naam levert voor de omzetting naar een IPadres. Gebruik de externe UI om gedetailleerde instellingen op te geven die worden toegepast wanneer WINS
is ingeschakeld. WINS configureren(P. 190)
Uit
Aan
(
)
instellingen>
(
<Netwerk>
Controleer het bericht
<WINS-resolutie>
<Uit> of <Aan>
<TCP/IPVerricht een harde reset
Een harde reset verrichten(P. 482) )
FTP
Selecteer of u de instellingen voor het afdrukken en de instellingen die vanuit FTP in het apparaat zijn
geconfigureerd, wilt veranderen.
FTP-afdrukken
Selecteer of u vanuit FTP wilt afdrukken. Gebruik de externe UI om gebruikersnaam en wachtwoord in te
stellen die worden gebruikt om af te drukken vanuit FTP. Voorbereidingen voor het gebruik van de FTPserver(P. 606)
Uit
Aan
346
Overzicht van menuopties
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<FTP>
een harde reset (
Controleer het bericht
<FTP-afdrukken>
<TCP/IP<Uit> of <Aan>
Verricht
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Inst. via FTP toest.
Selecteer of de instellingen die vanuit FTP in het apparaat zijn geconfigureerd, worden veranderd.
Uit
Aan
(
)
instellingen>
<Aan>
<Netwerk>
<FTP>
Controleer het bericht
<TCP/IP-
<Inst. via FTP toest.>
Verricht een harde reset (
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
LPD-instellingen
Met deze optie kunt u LPD in- of uitschakelen. LPD is een afdrukprotocol dat op ieder hardwareplatform of in
ieder besturingssysteem kan worden gebruikt. Stel ook een periode in waarna een afdruktaak automatisch
beëindigd wordt wanneer de ontvangst van afdrukgegevens niet mogelijk is door een communicatiefout of een
ander probleem. Gebruik de UI op afstand om instellingen op te geven voor het afdrukken van een
bannerpagina als LPD is ingeschakeld. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
LPD-afdrukken
Uit
Aan
(
)
instellingen>
<Aan>
<Netwerk>
Controleer het bericht
<LPD-instellingen>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<LPD-afdrukken>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
RX-time-out *
1 tot 60
(min.)
(
)
instellingen>
<Netwerk>
Controleer het bericht
<LPD-instellingen>
347
<RX-time-out>
<TCP/IPStel de periode in
Overzicht van menuopties
waarna een time-out optreedt
Verricht een harde reset (
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
RAW-instellingen
Schakel RAW, een afdrukprotocol van Windows, in of uit. Stel ook een periode in waarna een afdruktaak
automatisch wordt beëindigd wanneer de ontvangst van afdrukgegevens niet mogelijk is door een
communicatiefout of een ander probleem. Gebruik de UI op afstand om instellingen op te geven voor
bidirectionele communicatie. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
RAW-afdrukken
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<Aan>
Controleer het bericht
<RAW-instellingen>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<RAW-afdrukken>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
RX-time-out *
1 tot 60
(min.)
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<RAW-instellingen>
waarna een time-out optreedt
<TCP/IP-
<RX-time-out>
Verricht een harde reset (
Stel de periode in
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
IPP-afdrukken
IPP in- of uitschakelen, hetgeen via internet afdrukken vanaf een extern netwerk mogelijk maakt. Gebruik de
externe UI om instellingen op te geven voor TLS-codering van te verzenden gegevens en gebruikersverificatie.
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
Uit
Aan
(
)
instellingen>
(
<Netwerk>
Controleer het bericht
<IPP-afdrukken>
Een harde reset verrichten(P. 482) )
348
<Uit> of <Aan>
<TCP/IPVerricht een harde reset
Overzicht van menuopties
WSD
Schakel automatisch bladeren en verkrijgen van informatie voor het apparaat in of uit door het WSD-protocol te
gebruiken. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 163)
WSD-afdrukken
Selecteer of u al of niet met het apparaat wilt afdrukken, met behulp van WSD.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<WSD>
een harde reset (
Controleer het bericht
<WSD-afdrukken>
<TCP/IP<Uit> of <Aan>
Verricht
Een harde reset verrichten(P. 482) )
WSD bladeren *
Selecteer of met behulp van WSD informatie over het apparaat wordt opgevraagd. Als <WSD-afdrukken> is
ingesteld op <Aan>, wordt <WSD bladeren> vastgesteld op <Aan> en wordt niet weergegeven in het
instellingenmenu.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<WSD>
een harde reset (
Controleer het bericht
<WSD bladeren>
<TCP/IP<Uit> of <Aan>
Verricht
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Multicast Discovery
Selecteer of het apparaat moet reageren op multicast-discovery berichten.
Uit
Aan
(
)
instellingen>
<Aan>
<Netwerk>
<WSD>
Controleer het bericht
<Multicast Discovery>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
● Als <Multicast Discovery> is ingesteld op <Uit>, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er
multicast-discovery-berichten worden verstuurd in het netwerk.
349
Overzicht van menuopties
HTTP
Hiermee kunt u HTTP in- of uitschakelen. HTTP is een protocol dat vereist is voor communicatie met een
computer, bijvoorbeeld wanneer u de UI op afstand gaat gebruiken of gaat afdrukken via WSD. HTTPcommunicatie uitschakelen(P. 253)
Uit
Aan
Proxy-instellingen
Geef instellingen op voor het gebruik van de proxyserver die HTTP communicatie bezorgt.
instellen(P. 240)
Een proxy
Proxy
De proxyserver in- of uitschakelen als het apparaat HTTP communicatie verricht.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
<Aan>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<Proxy>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Serveradres *
Stel het adres van de te gebruiken proxyserver in. Geef IP-adres, domeinnaam en andere benodigde
/
om de cursor te verplaatsen, en gebruik de
informatie op die past bij uw werkomgeving. Gebruik
numerieke toetsen om het adres op te geven ( Tekst invoeren(P. 34) ).
(
)
<Netwerk>
instellingen>
in
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<Serveradres>
Voer het serveradres
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Poortnummer *
Geef het poortnummer van de te gebruiken proxyserver op.
1 t/m 80
t/m 65535
(
)
<Netwerk>
instellingen>
poortnummer in
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
Verricht een harde reset (
350
<TCP/IP-
<Poortnummer>
Voer het
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Overzicht van menuopties
Zelfde domein *
De proxyserver in- of uitschakelen, ook voor het verrichten van HTTP communicatie met toestellen in
hetzelfde domein.
Gebruik Proxy
Gebruik geen proxy
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
<Zelfde domein>
Verricht een harde reset (
<Gebruik geen proxy>
<TCP/IP<Gebruik Proxy> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Proxyverificatie *
De verificatiefunctie van de proxyserver in- of uitschakelen.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<Aan>
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<Proxyverificatie>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Gebruikersnaam *
Om proxy-verificatie in te schakelen, voert u maximaal 24 alfanumerieke tekens in voor
gebruikersnaamverificatie. Voer de gebruikersnaam in met behulp van de numerieke toetsen. (
invoeren(P. 34) )
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
gebruikersnaam in
<TCP/IP-
<Gebruikersnaam>
Verricht een harde reset (
Tekst
Voer de
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Wachtwoord *
Om het wachtwoord voor proxy-verificatie in te stellen, voert u maximaal 24 alfanumerieke tekens in. Voer
het wachtwoord in met behulp van de numerieke toetsen. ( Tekst invoeren(P. 34) )
(
)
<Netwerk>
instellingen>
in
Controleer het bericht
<Proxy-instellingen>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<Wachtwoord>
Een harde reset verrichten(P. 482) )
351
Voer het wachtwoord
Overzicht van menuopties
SNTP
Selecteer of u tijd van de netwerktijd-server wilt ontvangen. Gebruik de externe UI om de
serveradresinstellingen op te geven. SNTP configureren(P. 193)
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<SNTP>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<TCP/IPVerricht een harde reset (
Een
harde reset verrichten(P. 482) )
Respons v. Discovery
Selecteer of het apparaat moet reageren op multicast discovery pakketten in het netwerk. Gebruik de externe
UI om de bereiknaam op te geven die wordt gebruikt om het apparaat in een specifiek bereik op te nemen.
Instellingen voor software voor apparaatbeheer configureren(P. 202)
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
<Respons v. Discovery>
instellingen>
reset (
Controleer het bericht
<TCP/IP-
<Uit> of <Aan>
Verricht een harde
Een harde reset verrichten(P. 482) )
IPSec
Kies deze optie om aan te geven of u gecodeerde communicatie wilt gebruiken door een VPN (Virtual Private
Network) tot stand te brengen via IPSec. Gebruik de externe UI om het veiligheidsbeleid te registreren en op te
geven. IPSec-instellingen configureren(P. 264)
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<IPSec>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<TCP/IPVerricht een harde reset (
Een
harde reset verrichten(P. 482) )
Sluimermelding inst.
Geef de instellingen op voor SLP-communicatie om imageWARE te informeren over de status van de
stroomvoorziening van het apparaat. Als u <Sluimerstandmelding> instelt op <Aan>, wordt er niet onnodig
gecommuniceerd tijdens de sluimermodus en wordt het totale stroomverbruik teruggebracht. Instellingen
voor software voor apparaatbeheer configureren(P. 202)
352
Overzicht van menuopties
Sluimerstandmelding
SLP communicatie in- of uitschakelen. Als u <Aan> selecteert, wordt de status van de stroomvoorziening van
het apparaat doorgegeven aan imageWARE.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<Sluimermelding inst.>
<Aan>
Verricht een harde reset (
<TCP/IP-
<Sluimerstandmelding>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Poortnummer *
Voer het poortnummer voor SLP communicatie in met beheersoftware.
1 tot 11427
tot 65535
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<Sluimermelding inst.>
<TCP/IP-
<Poortnummer>
poortnummer in met behulp van de numerieke toetsen
Voer het
Verricht een harde reset (
Een
harde reset verrichten(P. 482) )
Te passeren routers *
Geef aan hoeveel routers de pakketten met meldingen kunnen passeren.
0 tot 3
tot 254
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<Sluimermelding inst.>
<Te passeren routers>
behulp van de numerieke toetsen het aantal te passeren routers in
reset (
<TCP/IPVoer met
Verricht een harde
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Meldingsinterval *
Geef aan hoe vaak het apparaat informatie over de status van de stroomvoorziening moet verstrekken aan
imageWARE.
60 tot 600
tot 65535
353
Overzicht van menuopties
(
)
instellingen>
<Netwerk>
Controleer het bericht
<Sluimermelding inst.>
<TCP/IP-
<Meldingsinterval>
meldingsinterval in met behulp van de numerieke toetsen
Voer het
Verricht een harde reset (
Een
harde reset verrichten(P. 482) )
Mopria
Geef aan of het apparaat Mopria® moet gebruiken.
Afdrukken met behulp van Mopria®(P. 131)
Uit
Aan
(
)
<Aan>
<Netwerk>
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
<Mopria>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Google Cloudprinter
Hiermee kunt u de functie Google Cloudprinter in- of uitschakelen.
wijzigen(P. 141)
De instellingen van Google Cloud Print
Cloudprinter gebr.
Uit
Aan
Registratiestatus
SMB *
Selecteer of u het apparaat als een gedeelde printer in een SMB-netwerk wilt gebruiken. Gebruik de externe UI om de
SMB-instellingen zoals servernaam en werkgroepnaam op te geven. SMB configureren(P. 206)
SMB-server
Selecteer of u het apparaat als een SMB-server op het configuratiescherm voor het SMB-netwerk wilt
weergeven.
Uit
Aan
354
Overzicht van menuopties
(
)
<Netwerk>
server>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<SMB>
Verricht een harde reset (
<SMB-
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
SMB-afdrukken *
Schakel de functie SMB Print in of uit.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
afdrukken>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<SMB>
Verricht een harde reset (
<SMB-
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
SNMP-instellingen
Kies deze optie om de instellingen op te geven voor het bewaken en bedienen van de machine vanaf een computer
met SNMP-compatibele software. De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 196)
SNMPv1-instellingen
Geef instellingen op voor het gebruik van SNMPv1. Gebruik externe UI om een communitynaam en
toegangsmachtigingen op voor MIB-objecten (Management Information Base) op te geven.
SNMPv1
Schakel SNMPv1 in of uit.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
instellingen>
<Aan>
Controleer het bericht
<SNMPv1-instellingen>
Verricht een harde reset (
<SNMPv1>
<SNMP<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Spec. communityinst.
De speciale community is een vooraf gedefinieerde community die uitsluitend is bedoeld voor beheerders
die met Canon-software werken, zoals iW Management Console. Selecteer de toegangsmachtiging tot
Management Information Base (MIB) objecten.
Spec. community
Uit
Lezen/schrijven
355
Overzicht van menuopties
Alleen lezen
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
instellingen>
<SNMPv1-instellingen>
community>
Selecteer de toegangsmachtiging
<SNMP-
<Spec. communityinst.>
<Spec.
Verricht een harde reset (
Een
harde reset verrichten(P. 482) )
SNMPv3-instellingen
Instellingen opgeven voor het gebruik van SNMPv3. Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde instellingen op
te geven die moeten worden toegepast wanneer SNMPv3 is ingeschakeld.
SNMPv3
Schakel SNMPv3 in of uit.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
<SNMPv3-instellingen>
instellingen>
<Aan>
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
<SNMP-
<SNMPv3>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Gebruikersinstell. N (N = 1, 2, 3, 4, 5) *
Geef het verificatie- en het encryptie-wachtwoord op als de gebruikersinformatie die wordt gebruikt op
SNMPv3. Gebruik de externe UI om de gebruikersinformatie te registreren. De machine bewaken en
bedienen met SNMP(P. 196)
Verif. wachtwoord /Versleutelingswachtw
Voer 6 tot 16 alfanumerieke tekens in voor ieder wachtwoord. Voer het wachtwoord in met behulp van de
numerieke toetsen.
(
)
<Netwerk>
instellingen>
Controleer het bericht
<SNMPv3-instellingen>
gebruikersinstellingen
Selecteer het nummer van de
Controleer de gebruikersnaam
<Versleutelingswachtw>
<SNMP-
Voer het wachtwoord in
<Verif. wachtwoord> of
Verricht een harde reset (
harde reset verrichten(P. 482) )
Pkkt in sluimer weig
Selecteer of de in de sluimermodus ontvangen SNMP-pakketten moeten worden weggegooid.
Uit
Aan
356
Een
Overzicht van menuopties
(
)
<Netwerk>
instellingen>
reset (
Controleer het bericht
<Pkkt in sluimer weig>
<SNMP-
<Uit> of <Aan>
Verricht een harde
Een harde reset verrichten(P. 482) )
● Wanneer u <Aan> activeert, kunnen toepassingen die gebruik maken van het SNMP-protocol, zoals
Canon software imageWARE series, misschien geen toegang krijgen tot het apparaat.
Afdrukrij *
Selecteer of de SD-card in de opslaglocaties van ontvangen afdrukgegevens moet worden opgenomen. Als u <Aan>
selecteert, wordt de apparaatcapaciteit voor het ontvangen van afdrukgegevens verhoogd.
Uit
Aan
(
)
<Aan>
<Netwerk>
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
<Afdrukrij>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Parallel ontvangen
Geeft aan of de taken afgedrukt moeten worden in volgorde van ontvangst, als meerdere afdruktaken vanaf één
computer naar de printer zijn verstuurd. Als u <Uit> selecteert, worden taken in volgorde van ontvangst afgedrukt,
maar het afdrukken kan meer tijd in beslag nemen.
Uit
Aan
(
)
<Netwerk>
ontvangen>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<Parallel
Verricht een harde reset (
verrichten(P. 482) )
357
Een harde reset
Overzicht van menuopties
● Zelfs als u <Uit> selecteert, worden taken in sommige gevallen misschien niet opgeslagen in de
volgorde waarin ze worden ontvangen, bijvoorbeeld als de functie Opgeslagen taak afdrukken wordt
uitgevoerd.
Wachttijd bij start
Kies deze optie om de wachttijd in te stellen waarna verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Selecteer de tijd
afhankelijk van de netwerkomgeving. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 183)
0
tot 300 (seconden)
Instell. externe UI
Geef instellingen op voor het gebruiken van UI op afstand. Met de externe UI geeft u de instellingen van het apparaat
op vanaf een webbrowser.
Externe UI
Schakel de externe UI in of uit.
De UI op afstand uitschakelen(P. 254)
Uit
Aan
RUI-toeg. sec. inst.
Selecteer of er een pincode wordt gebruikt voor toegang tot de externe UI.
afstand(P. 228)
Een pincode instellen voor UI op
Uit
Aan
TLS *
Schakel TLS voor communicatie met externe UI in of uit. Om TLS te gebruiken voor gecodeerde communicatie,
moet u sleutelparen instellen met behulp van de externe UI ( TLS gebruiken voor beveiligde
communicatie(P. 260) ), respectievelijk.
Uit
Aan
(
UI>
)
<Netwerk>
<TLS>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<Instell. externe
Verricht een harde reset (
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
Regist/update softw. *
Als u een MEAP toepassing registreert of actualiseert, kunt u op communicatie controleren met behulp van een
distributieserver waarmee u verbinding wilt maken.
358
Overzicht van menuopties
Beheerinst. software
Communicatietest
(
)
<Netwerk>
<Beheerinst. software>
Controleer het bericht
<Communicatietest>
<Regist/update softw.>
<Ja>
Controleer het bericht
Controleer het bericht
Ethernet-stuurprogr.
Geef de Ethernet communicatiemodus (Half duplex/Full duplex) en het type Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T) op. Ethernet-instellingen configureren(P. 181)
Automat. detectie
Geef aan of u de communicatiemodus en het type Ethernet automatisch wilt vaststellen of handmatig wilt
selecteren.
Uit
Aan
Communicatiemodus *
Als <Automat. detectie> is ingesteld op <Uit>, selecteer dan de Ethernet communicatiemodus.
Half-duplex
Full-duplex
Type ethernet *
Als <Automat. detectie> is ingesteld op <Uit>, selecteer dan het type Ethernet.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
Prior. sluimermodus
Selecteer of er prioriteit moet worden gegeven aan snel ontwaken uit de sluimermodus of aan een groter
energiebesparingseffect van de sluimermodus.
Optimale balans
Hervattingssnelheid
Energiebesparing
359
Overzicht van menuopties
(
)
<Netwerk>
sluimermodus>
Controleer het bericht
Selecteer het instel-item
<Prior.
Verricht een harde reset (
Een harde
reset verrichten(P. 482) )
Optimale balans
Het apparaat ontwaakt snel uit de sluimermodus. Als de direct op het apparaat aangesloten toestellen EEE
(Energy Efficient Ethernet) ondersteunen, kan het stroomverbruik sterker worden gereduceerd. Gebruik deze
instelling in gangbare situaties.
Hervattingssnelheid
Het apparaat ontwaakt sneller uit de sluimermodus.
Energiebesparing
Communicatiesnelheid tijdens de sluimermodus is gereduceerd, voor het laagste stroomverbruik.
● Dit onderdeel is beschikbaar als <Sluimerstand> is ingesteld op <Hoog (diepe sluimer)>.
slaapstand instellen(P. 67)
De
IEEE802.1X
IEEE 802.1X verificatie in- of uitschakelen. Gebruik de externe UI om gedetailleerde instellingen op te geven die
worden toegepast als IEEE802.1X verificatie is ingeschakeld. IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 274)
Uit
Aan
(
bericht
<Aan>
)
<Netwerk>
<IEEE802.1X>
Controleer het
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
360
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Overzicht van menuopties
Adresfilter
Communicatie die is beperkt met het IP-adres en MAC-adres in- of uitschakelen. Gebruik de externe UI om het te
beperken adres op te geven. Basisbewerkingen met de printer(P. 75)
Uit
Aan
(
)
<Aan>
<Netwerk>
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
<Adresfilter>
<Uit> of
Een harde reset verrichten(P. 482) )
MAC-adres
Controleer het MAC-adres van het apparaat. Dit is een nummer dat uniek is voor elk communicatietoestel.
(Alleen weergave)
(
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
<MAC-adres>
E-mailafdruk inst.
Geef instellingen op voor het gebruiken van de functie E-Mail Print. Met de externe UI geeft u andere instellingen voor
E-Mail Print op, zoals de instellingen van de mailserver. Ontvangen e-mail afdrukken (E-Mail Print)(P. 122)
POP3 RX-interval
Geef het interval voor automatisch verbinden met de mailserver (in minuten) op. Nieuwe e-mails in het postvak
van de mailserver worden op de opgegeven intervallen automatisch ontvangen en afgedrukt.
0
tot 90 (minuten)
(
inst.>
)
<Netwerk>
Controleer het bericht
<POP3 RX-interval>
<E-mailafdruk
Voer het interval voor het automatisch ontvangen van
e-mails in met behulp van de numerieke toetsen
reset verrichten(P. 482) )
361
Verricht een harde reset (
Een harde
Overzicht van menuopties
● Als u '0' selecteert, worden e-mails niet automatisch ontvangen. In dat geval moeten e-mails
handmatig worden ontvangen. Handmatig e-mails ontvangen(P. 126)
POP3 RX
Schakel E-Mail Print voor de POP3 mailserver in of uit.
Uit
Aan
(
)
inst.>
<Netwerk>
<POP3 RX>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<E-mailafdruk
Verricht een harde reset (
Een harde
reset verrichten(P. 482) )
SMTP RX
Schakel E-Mail Print voor het SMTP protocol in of uit.
Uit
Aan
(
)
inst.>
<Netwerk>
<SMTP RX>
Controleer het bericht
<Uit> of <Aan>
<E-mailafdruk
Verricht een harde reset (
Een harde
reset verrichten(P. 482) )
Controleservice
Communicatie inschakelen met een externe bewakingsserver, en communicatielogs weergeven.
Communicatietest
Communicatie inschakelen met een externe bewakingsserver. Dit item maakt het mogelijk dat informatie over
het apparaat regelmatig naar de externe bewakingsserver wordt verzonden die met het apparaat is verbonden.
(
)
<Netwerk>
bericht
<Controleservice>
bericht
<Ja>
Controleer het
<Communicatietest>
Controleer het
Communicatielog
Communicatielogs weergeven inclusief foutgegevens die zijn gegenereerd met <Communicatietest>.
(Alleen weergave)
362
Overzicht van menuopties
(
)
<Netwerk>
bericht
<Controleservice>
logboek
Selecteer de tijd
Controleer het
<Communicatielog>
Selecteer het
Netwerkinst. init.
Selecteer deze optie om de standaardwaarden van de netwerkinstellingen te herstellen.
initialiseren(P. 551)
363
De netwerkinstellingen
Overzicht van menuopties
Lay-out
60Y9-04R
De instellingen voor het verschijnen van de afdruk, inclusief rugmarges en
afdrukposities verschijnen in een lijst, met korte beschrijvingen.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Aantal kopieën(P. 364)
Offset Y/Offset X(P. 364)
Inbindlocatie(P. 365)
Rugmarge(P. 366)
Alternatieve methode(P. 367)
Aantal kopieën
Hiermee geeft u het aantal kopieën op.
1
tot 9999
(
)
<Lay-out>
<Aantal kopieën>
Gebruik de numerieke toetsen om het
aantal afdrukken in te voeren
Offset Y/Offset X
U kunt instellingen opgeven voor het verschuiven van de afdrukpositie voor alle types drukwerk in 0,5 mm stappen,
ongeacht de papierbron.
-50,0 t/m 0,0
t/m +50,0 (mm)
(
)
<Lay-out>
<Offset Y> of <Offset X>
voor de verschuiving op te geven
<Offset Y>
Verschuift de afdrukpositie verticaal.
364
Gebruik
/
om de waarde
Overzicht van menuopties
<Offset X>
Verschuift de afdrukpositie horizontaal.
Verschuivingswaarden
Voor <Offset Y>, stelt u een plus (+) waarde in om de afdrukpositie naar beneden te verschuiven. Voor
<Offset X>, stelt u een plus (+) waarde in om de afdrukpositie naar rechts te verschuiven. Stel een minus (-)
waarde in om de afdrukpositie in tegenovergestelde richting te verschuiven.
<Offset X>
<Offset Y>
Fijne instellingen voor de afdrukpositie opgeven
U kunt <Afdrukpositie aanp.> onder <Gebruikersonderhoud> selecteren om de afdrukpositie voor iedere
papierbron nauwkeurig op te geven. Het bereik aan beschikbare verschuivingswaarden is vanaf -5,0 mm tot
+5,0 mm in de verticale richting en vanaf -3,5 mm tot +3,5 mm in de horizontale richting. De afdrukpositie
aanpassen(P. 530)
Inbindlocatie
Geef op of u aan de lange zijde of aan de korte zijde van de afdrukken wilt inbinden, bijvoorbeeld met een
nietapparaat. In dat geval geeft u ook de instellingen voor <Rugmarge> op om de bindmarge te bepalen.
Lange rand
Korte rand
(
)
<Lay-out>
<Inbindlocatie>
<Lange rand>
Selecteer het afdrukwerk over de lange zijde te binden.
365
<Lange rand> of <Korte rand>
Overzicht van menuopties
<Korte rand>
Selecteer het afdrukwerk over de korte zijde te binden.
Rugmarge
Stel de marge van de rand die is opgegeven in <Inbindlocatie> in door de afdrukpositie van de afdrukgegevens te
verschuiven. Als u '0,0' selecteert, wordt de marge niet veranderd.
-50,0 t/m 0,0
t/m +50,0 (mm)
(
)
<Lay-out>
<Rugmarge>
Gebruik
/
om de waarde voor de
verschuiving op te geven
Marges
Geef de richting en breedte voor het verschuiven van de afdrukpositie van de afdrukgegevens op. De rand
waar de marge wordt veranderd, varieert, afhankelijk van het feit of er een '+' of '-' waarde is ingesteld. U
kunt de marge instellen in stappen van 0,5 mm.
'Staand' document
Instelwaarde
Binden over de lange zijde Binden over de korte zijde
'+' waarde
Linker einde van het papier
(voor links binden)
'-' waarde
Rechter einde van het papier Ondereinde van het papier
(voor rechts binden)
(voor onderaan binden)
'Liggend' document
366
Boveneinde van het papier
(voor bovenaan binden)
Overzicht van menuopties
Instelwaarde
Binden over de lange zijde Binden over de korte zijde
Boveneinde van het papier
(voor rechts binden)
'+' waarde
Linker einde van het papier
(voor bovenaan binden)
'-' waarde
Rechter einde van het papier Boveneinde van het papier
(voor onderaan binden)
(voor rechts binden)
Alternatieve methode
Als u dubbelzijdig afdrukken toepast voor een document dat uit een oneven aantal pagina´s bestaat, kunt u
selecteren of de laatste pagina in de enkelzijdige afdrukmodus wordt behandeld. Als u <Aan> selecteert, wordt het
afdrukken sneller voltooid dan het gangbare dubbelzijdig afdrukken.
Uit
Aan
(
)
<Lay-out>
<Alternatieve methode>
<Uit> of <Aan>
Als het drukwerk van een uit een even aantal pagina's bestaand document wordt
voltooid in de enkelzijdige afdrukmodus
In de volgende gevallen wordt de laatste pagina in de enkelzijdige afdrukmodus verwerkt, ook als het
document uit een even aantal pagina's bestaat.
● De laatste pagina is leeg.
● De laatste pagina kan niet worden afgedrukt, bijvoorbeeld omdat het papierformaat niet beschikbaar is voor
dubbelzijdig afdrukken.
Als papier met voorgedrukt logo wordt gebruikt
● Als de laatste pagina in enkelzijdige afdrukmodus wordt verwerkt met <Alternatieve methode> op <Aan>,
komt de afdrukrichting of afdrukzijde van de laatste pagina misschien niet overeen met die van andere
pagina's. In dat geval stelt u <Alternatieve methode> in op <Uit>.
367
Overzicht van menuopties
Afdrukkwaliteit
60Y9-04S
De instellingen over afdrukkwaliteit inclusief de gradatie en tonerdichtheid worden
in een lijst geplaatst en kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven
met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van andere
instel-items.
Gradatie(P. 368)
Toner sparen(P. 369)
Dichtheid: X (X=C, M, Y, K)(P. 369)
Dichth. X (fijnaanp) (X=C, M, Y, K)(P. 369)
Kleurmodus(P. 369)
Halftonen(P. 370)
Grijscompensatie(P. 371)
CMS(P. 372)
Gradatie-instell.(P. 377)
Geavanc. gladmaken(P. 378)
Tonervolumecorrectie(P. 379)
Lijncontrole(P. 380)
Kwaliteit verlagen(P. 380)
Spec. gladmaakmodus(P. 381)
Gradatie
Geef bij het verwerken van de afdrukgegevens de gradatie op.
Hoog 1
Hoog 2
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Gradatie>
<Hoog 1> of <Hoog 2>
<Hoog 1>
Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van foto's en dergelijke op gemiddelde kwaliteit.
<Hoog 2>
Geef deze instelling op om foto's en dergelijke op hoge kwaliteit af te drukken.
368
Overzicht van menuopties
Toner sparen
Geef deze instelling op als u het afwerken zoals een grote afdruktaak afdrukken, wilt controleren. De afdrukmodus
bespaart toner, en daarom kunnen dunne lijnen en gedeeltes met lichtere afdrukdichtheid vager worden.
Uit
Aan
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Toner sparen>
<Uit> of <Aan>
Dichtheid: X (X=C, M, Y, K) *
Stel voor iedere CMYK kleur de tonerdichtheid in die voor het afdrukken wordt toegepast. Dit onderdeel verschijnt niet
als <Toner sparen> is ingesteld op <Aan>. Afdrukdensiteit aanpassen(P. 526)
-8 tot 0
tot +8
Dichth. X (fijnaanp) (X=C, M, Y, K) *
Voor iedere CMYK kleur kunt u voor drie verschillende dichtheidsgebieden afzonderlijk een fijne instelling realiseren
van de tonerdichtheid die wordt toegepast op het drukwerk. Dit onderdeel verschijnt niet als <Toner sparen> is
ingesteld op <Aan>. Afdrukdensiteit aanpassen(P. 526)
Hoog
-8 tot 0
tot +8
Normaal
-8 tot 0 tot +8
Laag
-8 tot 0
tot +8
Kleurmodus
Geef op of u in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken.
Auto (kleur/zwart)
Kleur
Zwart
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Kleurmodus>
369
Selecteer de kleurenmodus
Overzicht van menuopties
<Auto (kleur/zwart)>
Selecteer automatisch kleur of zwart/wit afdrukken afhankelijk van het documenttype.
<Kleur>
Afdrukken in kleur.
<Zwart>
Druk in zwart/wit af zelfs als het document in kleur is.
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding).
Error Diffusion
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, en de gebogen lijnen van
CAD-gegevens, enzovoort.
Uit
Aan
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Halftonen>
<Error Diffusion>
<Uit> of
<Aan>
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u <Error Diffusion> gebruikt.
Resolutie/gradatie *
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Error Diffusion> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel
instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
Tekst
Resolutie
Gradatie
Illustraties
Resolutie
Gradatie
Afbeelding
370
Overzicht van menuopties
Resolutie
Gradatie
(
)
gradatie>
<Afdrukkwaliteit>
<Halftonen>
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens
<Resolutie/
<Resolutie> of
<Gradatie>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Resolutie>
Levert fijn drukwerk door de randen van tekens scherp weer te geven. Deze afdrukstand is geschikt voor het
afdrukken van gegevens van tekens en dunne lijnen met een heldere afwerking.
<Gradatie>
Drukt gradatie en lijnen met vloeiende afwerking. Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van
figuren en diagrammen met gradatie.
Grijscompensatie
Voor zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B is, selecteert u of er moet worden afgedrukt
met uitsluitend zwarte (K) of met CMYK 4-kleurentoner. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één
document.
Tekst
Uit
Aan
Illustraties
Uit
Aan
Afbeelding
Uit
Aan
371
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukkwaliteit>
type beeldgegevens
<Grijscompensatie>
Selecteer het
<Uit> of <Aan>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Uit>
Drukt af met CMYK 4-kleurentoner. Reproduceerbaarheid van gradatie van donkere kleuren is beter dan met
<Aan>.
<Aan>
Drukt af met uitsluitend zwarte (K) toner. Niet afgestemde kleuren door het gebruik van kleurentoner (CMY)
kan worden vermeden.
CMS
Stel de verwerkingsmethoden in voor kleurcorrectie. U kunt verschillende instellingen realiseren voor verschillende
datatypes binnen één document.
CMS-selectie
Stel in of kleurcorrectie aan de printerzijde of aan de hostzijde (printerstuurprogramma-zijde) moet
plaatsvinden.
Printer
Host
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<CMS>
<CMS-selectie>
<Printer> of
<Host>
CMS/Gamma
Selecteer de verwerkingsmethode voor kleurendruk. U kunt dit onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat
zich binnen één document bevindt.
Tekst
CMS
Gamma
372
Overzicht van menuopties
Illustraties
CMS
Gamma
Afbeelding
CMS
Gamma
(
)
<Afdrukkwaliteit>
type beeldgegevens
<CMS>
<CMS/Gamma>
Selecteer het
<CMS> of <Gamma>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<CMS>
Gebruik een profiel voor passende kleuren.
<Gamma>
Kleurcorrectie toepassen door een gammawaarde in te stellen voor de helderheid.
RGB-bronprofiel
Selecteer een geschikt profiel voor RGB-gegevens die passen bij de monitor die u gebruikt. U kunt dit onderdeel
instellen voor alle beeldtypen binnen één document.
Tekst
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Illustraties
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Afbeelding
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
373
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukkwaliteit>
type beeldgegevens
<CMS>
<RGB-bronprofiel>
Selecteer het
Selecteer het profiel
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Er wordt een RGB profiel gebruikt dat gelijk is aan een gemiddeld profiel van de meeste Windows PC
monitors. Als u een monitor gebruikt die sRGB ondersteunt, kunt u kleuren afdrukken die kort bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven.
<Canon HDTV gamma 1.5> tot <Canon HDTV gamma 2.4>
Als u de helderheid wilt instellen nadat u de drukwerkkleuren hebt vergeleken met de monitorkleuren, kunt
u dat hier doen. Hoe hoger de waarde, hoe donkerder de drukwerkkleuren.
● Dit onderdeel is beschikbaar als <CMS/Gamma> is ingesteld op <CMS>.
Afdrukprofiel
U kunt geschikte profielen selecteren voor gegevens die u wilt afdrukken. U kunt dit onderdeel instellen voor
alle beeldtypen binnen één document.
Tekst
Normal
Photo
Illustraties
Normal
Photo
Afbeelding
Normal
Photo
374
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukkwaliteit>
type beeldgegevens
<CMS>
<Afdrukprofiel>
Selecteer het
<Normal> of <Photo>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven.
<Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie.
● Dit onderdeel is beschikbaar als <CMS/Gamma> is ingesteld op <CMS>.
Afstemmethode
Geef op welk element voorrang moet krijgen tijdens kleurafstemming door <RGB-bronprofiel>. U kunt dit
onderdeel instellen voor alle beeldtypen in één document.
Tekst
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
Illustraties
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
Afbeelding
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
375
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukkwaliteit>
type beeldgegevens
<CMS>
<Afstemmethode>
Selecteer het
Selecteer de afstemmingsmethode
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Perceptueel>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor kleurperceptie.
<Verzadiging>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor verzadiging.
<Colorimetrisch>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodanig dat kleurverschil tussen originelen en afdrukken minimaal is.
Gammacorrectie
De helderheid kan worden aangepast zodat de helderste en donkerste delen van het origineel goed tot hun
recht komen in het afdrukresultaat. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document.
Tekst
1.0
1.4
1.8
2.2
Illustraties
1.0
1.4
1.8
2.2
Afbeelding
1.0
1.4
1.8
2.2
376
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukkwaliteit>
het type beeldgegevens
<CMS>
<Gammacorrectie>
Selecteer
Selecteer de instelwaarde
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<1.0> tot <2.2>
Stel dit onderdeel in als u de helderheid van de afdrukken wilt instellen. <1.4> is de standaard instelling (geen
correctie), en hoe groter de instelwaarde, hoe donkerder de afdruk wordt.
● Dit onderdeel is beschikbaar als <CMS/Gamma> is ingesteld op <Gamma>.
Gradatie-instell.
Realiseer instellingen voor de vereffeningsstand die ervoor zorgt dat gradaties in lijnen, figuren of afbeeldingen zoals
foto's vloeiend kunnen worden afgedrukt.
Gradatie
Geef op of u de vereffeningsmodus wilt in- of uitschakelen. Gradaties worden met <Gladmaken 2> vloeiender
afgedrukt dan met <Gladmaken 1>.
Uit
Gladmaken 1
Gladmaken 2
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Gradatie-instell.>
<Gradatie>
Selecteer
de verwerkingsmethode
Illustraties *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op lijnen en figuren als <Gradatie> is ingesteld op <Gladmaken
1> of <Gladmaken 2>.
Uit
377
Overzicht van menuopties
Aan
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Gradatie-instell.>
<Illustraties>
<Uit>
of <Aan>
Afbeelding *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op beeldgegevens zoals foto's als <Gradatie> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Gradatie-instell.>
<Afbeelding>
<Uit>
of <Aan>
Geavanc. gladmaken
Realiseer instellingen voor de vloeiende modus die ervoor zorgt dat randen van lijnen, figuren en tekst vloeiend
kunnen worden afgedrukt.
Geavanc. gladmaken
Geef op of u de vloeiende modus wilt in- of uitschakelen. Randen worden vloeiender met <Gladmaken 2> dan
met <Gladmaken 1>.
Uit
Gladmaken 1
Gladmaken 2
(
)
gladmaken>
<Afdrukkwaliteit>
<Geavanc. gladmaken>
<Geavanc.
Selecteer de verwerkingsmethode
Illustraties *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op lijnen en figuren als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
378
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukkwaliteit>
gladmaken>
<Geavanc.
<Illustraties>
<Uit> of <Aan>
Tekst *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op tekst als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Geavanc. gladmaken>
<Tekst>
<Aan>
Tonervolumecorrectie
Geef het instellen van het tonervolume op als u gebieden met hoge dichtheid afdrukt.
Normaal
Gradatieprioriteit
Tekstprioriteit
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Tonervolumecorrectie>
Selecteer de
correctiemethode
<Normaal>
Drukt tekst en lijnen af met behulp van het tonervolume dat de resolutie behoudt, en de andere
gegevenstypen afdrukt met het tonervolume dat de nuance behoudt.
<Gradatieprioriteit>
Drukt alle gegevenstypen af met het tonervolume dat de nuance behoudt.
<Tekstprioriteit>
Drukt alle gegevenstypen af met het tonervolume dat de resolutie behoudt.
379
<Uit> of
Overzicht van menuopties
Lijncontrole
Stel de beeldverwerkingsmethoden in voor lijnen.
Resolutieprioriteit
Gradatieprioriteit
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Lijncontrole>
<Resolutieprioriteit> of
<Gradatieprioriteit>
<Resolutieprioriteit>
Verwerkt lijnen zodat de resolutie in gelijke mate wordt gehandhaafd als bij het verwerken van tekst.
<Gradatieprioriteit>
Verwerkt lijnen zodanig dat nuance en gradatie in gelijke mate wordt gehandhaafd als bij het verwerken van
figuren.
Kwaliteit verlagen
Selecteer of het afdrukken moet worden voortgezet met automatische kwaliteitsreductie, als er onvoldoende
geheugen beschikbaar is voor het verwerken.
Doorgaan m. afdruk.
Afdrukken stoppen
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Kwaliteit verlagen>
<Doorgaan m. afdruk.> of
<Afdrukken stoppen>
● Als u <Afdrukken stoppen> selecteert, verschijnt een foutmelding en het afdrukken wordt gestopt als het
geheugen van de machine op raakt. U kunt
(
kwaliteit voort te zetten.
380
) indrukken om het afdrukken met lagere
Overzicht van menuopties
Spec. gladmaakmodus
Wijzig de instelling als de uitgevoerde afdrukdichtheid ongelijk is of het drukwerk niet vloeiend is afgewerkt.
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Modus 4
Modus 5
Modus 6
(
)
<Afdrukkwaliteit>
<Spec. gladmaakmodus>
Selecteer de
modus
<Modus 1>
Deze instelling kunt u voor de meeste omgevingen gebruiken.
<Modus 2>
Geef deze instelling op als het interne gebied van erg dichte figuren, grote tekens, of dikke lijnen niet kan
worden afgedrukt met een vloeiende afwerking.
<Modus 3>
Realiseer deze instelling als op een gegeven moment de volgende symptomen worden waargenomen.
● Het interne gebied van erg dichte figuren, grote tekens, of dikke lijnen kan niet worden afgedrukt met een
vloeiende afwerking.
● De omtrek van minder dichte figuren, tekens, of lijnen kan niet worden afgedrukt met een vloeiende
afwerking.
381
Overzicht van menuopties
● Tekens en lijnen op een massieve achtergrond kunnen niet worden afgedrukt met een vloeiende
afwerking.
<Modus 4>
Realiseer deze instelling als de omtrek van minder dichte figuren, tekens, of lijnen niet kan worden afgedrukt
met een vloeiende afwerking.
<Modus 5>
Realiseer deze instelling als er strepen verschijnen op afbeeldingen zoals foto's, figuren, gradaties of
schaduwpatronen, die leiden tot ongelijke afdrukken.
<Modus 6>
Realiseer deze instelling als het afdrukken over het geheel genomen niet vloeiend is.
● Als <Modus 2> of <Modus 4> wordt opgegeven, worden gebieden met lage dichtheid misschien ongelijk van
kleur voorzien.
● Als <Modus 3> wordt opgegeven, worden gebieden met schrale dichtheid of schaduwpatronen misschien
ongelijk van kleur voorzien.
● Als <Modus 5> wordt opgegeven, wordt de omtrek van tekens, lijnen, of figuren misschien niet vloeiend
afgedrukt.
● Als <Modus 6> wordt opgegeven, kan dat leiden tot ongelijke kleuren.
382
Overzicht van menuopties
Interface
60Y9-04U
Alle instellingen ten aanzien van interfaces voor communicatie met een computer
en USB verschijnen in een lijst en worden kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
Interfaceselectie(P. 383)
Time-out(P. 384)
Verbinding herkennen(P. 385)
Uitgebr. RX-buffer(P. 385)
Interfaceselectie
Selecteer het interface dat voor het apparaat wordt gebruikt.
USB
Hiermee kunt u de USB poort in- of uitschakelen.
computer(P. 247)
Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een
Uit
Aan
Netwerk
Hiermee kunt u de LAN poort in- of uitschakelen.
De LAN poort uitschakelen(P. 255)
Uit
Aan
Geavanc USB-functies
Geef instellingen op om een functie te selecteren voor gebruik van een USB toestel of selecteer een
toestelstuurprogramma dat moet worden gebruikt.
Geav. functie-inst.
Selecteer welke MEAP applicaties en USB voorrang boven NW moeten krijgen als een USB toestel op het
apparaat is aangesloten.
MEAP-prioriteit
Priorit. USB over NW
383
Overzicht van menuopties
(
)
<Interface>
bericht
<Interfaceselectie>
<Geavanc USB-functies>
of <Priorit. USB over NW>
Controleer het
<Geav. functie-inst.>
Verricht een harde reset (
<MEAP-prioriteit>
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
<MEAP-prioriteit>
Geef dit op om MEAP applicaties voorrang te verlenen.
<Priorit. USB over NW>
Selecteer deze optie om USB voorrang te verlenen boven NW. Met behulp van deze functie kunt u vanaf uw
computer een USB-apparaat gebruiken dat is aangesloten op de USB-poort van het apparaat.
USB-opslagapparaat
Geef instellingen op voor het toestelstuurprogramma om een USB geheugentoestel te gebruiken.
MEAP-stuurprogramma
Schakel het stuurprogramma voor het MEAP specifieke toestel in als een USB geheugentoestel is
aangesloten op het apparaat. Als u de functie voor rechtstreeks afdrukken (USB Direct Print) vanaf een
USB geheugentoestel wilt gebruiken zonder tussenkomst van een computer, selecteer dan <Uit>.
Uit
Aan
(
bericht
)
<Interface>
<Interfaceselectie>
<Geavanc USB-functies>
stuurprogramma>
<Uit> of <Aan>
Controleer het
<USB-opslagapparaat>
Verricht een harde reset (
<MEAPEen harde reset
verrichten(P. 482) )
Time-out
Geef op wat het apparaat moet doen als ontvangen afdrukgegevens worden onderbroken.
Time-out
Selecteer of het afdrukken moet worden geannuleerd als de ontvangst van afdrukgegevens voor een bepaalde
periode worden onderbroken.
Uit
Aan
384
Overzicht van menuopties
(
)
<Interface>
<Time-out>
<Time-out>
<Uit> of <Aan>
<Time-out>
<Time-outtijd>
Time-outtijd *
Stel de periode in tot een timeout optreedt.
5 tot 15
tot 300 (seconden)
(
)
<Interface>
Stel de periode in
met behulp van de numerieke toetsen
Verbinding herkennen
Bij afdrukken via een bekabeld LAN kan een probleem optreden zoals het onjuist afdrukken van een overlay of
vervormde tekens. In dat geval stelt u <Verbinding herkennen> in op <Uit>.
Uit
Aan
(
)
bericht
<Interface>
<Uit> of <Aan>
<Verbinding herkennen>
Controleer het
Verricht een harde reset (
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
Uitgebr. RX-buffer
Selecteer deze optie om de geheugenruimte van het standaard apparaatgeheugen te vergroten om gegevens van een
computer te ontvangen. Als u <Aan> selecteert, kan de tijd tot de computer wordt ontslagen van het verwerken of
verzenden van afdrukgegevens worden verkort als de computer grote gegevensvolumes of gegevens met
gecompliceerde structuur verzendt.
Uit
Aan
(
bericht
)
<Interface>
<Uit> of <Aan>
<Uitgebr. RX-buffer>
Controleer het
Verricht een harde reset (
verrichten(P. 482) )
385
Een harde reset
Overzicht van menuopties
Gebruikersonderhoud
60Y9-04W
De instellingen voor apparaatinstellingen inclusief correctie van de afdrukpositie
voor iedere papierbron en verbetering van afdrukkwaliteit verschijnen in een lijst,
met korte beschrijvingen. U kunt deze instellingen opgeven als het apparaat offline
is. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
Afdrukpositie aanp.(P. 386)
Herstel afdrukken(P. 387)
Teller initial.(P. 387)
Controleer pap.form.(P. 388)
Corr hiaat volg afdr(P. 389)
Vervangend formaat(P. 389)
Auto detec. pprsoort(P. 389)
Prior inv. korte zde(P. 390)
Speciale beeldmodus(P. 390)
Sp. transfermodus(P. 391)
Kreukcorrectie(P. 391)
Spec. fixeermodus 4(P. 392)
Tonerfixering verb.(P. 392)
Klr/z-w schakelmodus(P. 392)
Rein. geladen roller(P. 393)
Drumregelcorrectie(P. 393)
Spec. dichth.modus(P. 394)
Onderhoud SD-kaart(P. 394)
Speciale afdrukmodus(P. 395)
Spec. afdrukmodus E(P. 401)
Firmware bijwerken(P. 401)
Eerste kalibratie(P. 402)
Papierinvoermethode(P. 402)
Stand-bytemp. aanp.(P. 403)
Toon takenlijst(P. 404)
Papieruitvoer aanp.(P. 404)
Vrmd klrmsmtch Zwr 3(P. 404)
Kleurmismatchcorr.(P. 405)
Corr zwart-witdichth(P. 405)
POP-afdruksnelheid(P. 406)
POP-kleurcorrectie(P. 406)
Tonerwaarsch.modus(P. 407)
Auto POP-kalibratie(P. 407)
Inst. import/export(P. 408)
Kalibratiefrequentie(P. 409)
Melding vr reiniging(P. 409)
Tijd reinig.melding(P. 409)
Controletijd toner(P. 410)
Contr.tijd spec. tnr(P. 410)
Controletijd drum(P. 410)
Contrtijd spec. drum(P. 410)
Actie bij toner op(P. 411)
Min strp afdr lg snl(P. 412)
Margevlekkn vermndrn(P. 412)
Condensatiecontrole(P. 412)
Afdrukpositie aanp.
Voor iedere papierbron kunt u de afdrukpositie aanpassen.
De afdrukpositie aanpassen(P. 530)
Offset Y (2-zijdig)
U kunt de verticale afdrukpositie instellen om bij dubbelzijdig afdrukken op de eerste pagina (voorzijde) af te
drukken. De afdrukpositie op de tweede pagina (achterzijde) volgt de instellingen voor de papierbron die
beschikbaar is als het afdrukken wordt gestart.
-5,0 t/m 0,0
t/m +5,0 (mm)
386
Overzicht van menuopties
Offset X (2-zijdig)
U kunt de horizontale afdrukpositie instellen om bij dubbelzijdig afdrukken op de eerste pagina (voorzijde) af te
drukken. De afdrukpositie op de tweede pagina (achterzijde) volgt de instellingen voor de papierbron die
beschikbaar is als het afdrukken wordt gestart.
Multifunction. lade
-3,5 t/m 0,00 t/m +3,5 (mm)
Lade 1 tot 5 *
-3,5 t/m 0,00
t/m +3,5 (mm)
Offset Y (MF-lade)
U kunt de verticale afdrukpositie instellen om op papier uit de multifunctionele invoer af te drukken.
-5,0 t/m 0,0
t/m +5,0 (mm)
Offset X (MF-lade)
U kunt de horizontale afdrukpositie instellen om op papier uit de multifunctionele invoer af te drukken.
-3,5 t/m 0,00
t/m +3,5 (mm)
Offset Y (Lade 1 tot 5) *
U kunt de verticale afdrukpositie instellen om op papier uit een papierlade af te drukken.
-5,0 t/m 0,0
t/m +5,0 (mm)
Offset X (Lade 1 tot 5) *
U kunt de horizontale afdrukpositie instellen om op papier uit een papierlade af te drukken.
-3,5 t/m 0,00
t/m +3,5 (mm)
Herstel afdrukken
Selecteer of u de pagina weer wilt afdrukken waarvan het afdrukken werd onderbroken door een papierstoring of een
fout.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Herstel afdrukken>
Teller initial.
Initialiseer de teller van het aantal gedrukte bladzijden voor ieder vervangingsonderdeel.
387
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
2e buit. trf.roller
Initialiseer de teller van het aantal gedrukte bladzijden met gebruik van dezelfde secundaire buitenste transferrol. Verricht deze handeling als de secundaire buitenste transfer-rol is vervangen.
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Teller initial.>
<2e buit.
<Ja>
trf.roller>
Oppakroller MF-lade
Initialiseer de teller van het aantal gedrukte bladzijden met gebruik van dezelfde multifunctionele lade
oppakrol. Verricht deze handeling als de multifunctionele lade oppakrol is vervangen.
(
)
lade>
<Gebruikersonderhoud>
<Teller initial.>
<Oppakroller MF-
<Ja>
Cass. 1 invoerroller tot Cass. 5 invoerroller *
Initialiseer de teller van het aantal gedrukte bladzijden met gebruik van dezelfde toevoer-rol. Verricht deze
handeling als de toevoer-rol is vervangen.
(
)
<Gebruikersonderhoud>
Cass. 5 invoerroller>
<Teller initial.>
<Cass. 1 invoerroller tot
<Ja>
Controleer pap.form.
Selecteer of u het formaat van het papier van de papierbron wilt controleren, met het papierformaat ingesteld op <Vrij
formaat>. Als u <Aan> selecteert, verschijnt het bericht voor het bevestigen van het papierformaat, en het afdrukken
wordt gestopt als het formaat van de papiertoevoer van de papierbron niet overeenkomt met de afdrukgegevens.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
388
<Controleer pap.form.>
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
● Als een formaatverschil tussen het toegevoerde papier en de afdrukgegevens niet erg groot is, verschijnt er
misschien geen bericht en blijft het afdrukken doorgaan, ook als de geselecteerde instelling <Aan>.
Corr hiaat volg afdr
Als u doorgaat met afdrukken, kan dat leiden tot ongelijke afdrukdichtheid. In dat geval wordt het probleem misschien
verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Corr hiaat volg afdr>
<Uit> of
<Aan>
Vervangend formaat
Selecteer of de papierformaten A4 respectievelijk Letter wederzijds als vervanging mogen worden gebruikt. Als u
<Aan> selecteert, wordt het formaat Letter gebruikt voor het afdrukken als u het formaat A4 hebt opgegeven voor
afdrukken vanaf een computer, maar het formaat A4 niet in het apparaat is geladen.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Vervangend formaat>
<Uit> of <Aan>
Auto detec. pprsoort
U kunt de functie voor het automatisch detecteren van het papiertype ( Auto detec. pprsoort(P. 489) )
optimaliseren, afhankelijk van het papierformaat dat u het meest gebruikt. We adviseren u om normaliter voor deze
functie de standaard fabrieksinstelling te gebruiken.
Modus 1
Modus 2
Modus 3
(
)
<Gebruikersonderhoud>
modus
389
<Auto detec. pprsoort>
Selecteer de
Overzicht van menuopties
<Modus 1>
Geef deze instelling op als u meestal <Normaal L> of <Normaal L2> van formaat A4 of A3 gebruikt.
<Modus 2>
Specificeer deze instelling als u meestal <Normaal> van formaat A4 of A3 gebruikt.
<Modus 3>
Specificeer deze instelling als u meestal <Normaal> van Letter of Ledger formaat gebruikt.
● Dit item is geactiveerd als <Auto detec. pprsoort> in de
instelling heeft dan <Niet gebruiken>.
Menu Invoer selecteren(P. 485) een andere
● Als u de standaard fabrieksinstelling voor enige andere instelling verandert, kan het het automatisch
detecteren van het papiertype onjuist werken.
Prior inv. korte zde
Als u afdrukt op een papierformaat dat zowel staand als liggend kan worden geladen, stel dit onderdeel dan in op
<Aan> als u het liefst hebt dat het papier liggend wordt geladen. Deze instelling geldt alleen als <Papierbron> is
ingesteld op <Automatisch>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Prior inv. korte zde>
<Uit> of <Aan>
Speciale beeldmodus
Stel dit onderdeel in als het centrale gebied van tekens of lijnen met een donkere dichtheid niet kan worden afgedrukt.
Het verbeterende effect is sterker met <Niveau 2> dan met <Niveau 1>.
Uit
Niveau 1
Niveau 2
390
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Speciale beeldmodus>
Selecteer het
niveau
● Afdrukdichtheid wordt lichter als u een sterkere verbetering selecteert.
Sp. transfermodus
Als u het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen of tekst
vlekken gaan vertonen. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door hier de optie <Aan> in te stellen.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Sp. transfermodus>
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest en het apparaat gebruikt in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, kan de
tonerdichtheid verminderen of ongelijkmatig worden.
Kreukcorrectie
Afdrukken op normaal papier of dun papier kan gekreukeld drukwerk geven. In dat geval wordt het probleem
misschien opgelost als u dit onderdeel instelt op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
391
<Kreukcorrectie>
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Spec. fixeermodus 4
Als u het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen in witte gedeelten zogenaamde
spookbeelden verschijnen. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Spec. fixeermodus 4>
<Uit> of
<Aan>
Tonerfixering verb.
Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt en u gaat vervolgens dubbelzijdig afdrukken, kunnen in afgedrukte
afbeeldingen witte plekken optreden. In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item in te stellen. Het
verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>.
Uit
Modus 1
Modus 2
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Tonerfixering verb.>
Selecteer de
modus
Als bij dubbelzijdig afdrukken dit item niet is ingesteld op <Uit>, kan het langer duren voordat het afdrukken
start.
Klr/z-w schakelmodus
Als u gegevens afdrukt met daarin zowel zwart-wit- als kleurengegevens, kunt u opgeven of u de voorkeur geeft aan
een hoge afdruksnelheid of een minder frequent gebruik van de CMY tonercartridge.
Modus 1
Modus 2
392
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Klr/z-w schakelmodus>
Selecteer de
modus
<Modus 1>
Kies deze optie om prioriteit te geven aan een hoge afdruksnelheid.
<Modus 2>
Afdrukken gaat vaak uitstekend bij een minder frequent gebruik van de CMY tonercartridges.
● Als u <Modus 2> kiest, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Rein. geladen roller
Soms zijn witte gedeelten lichtelijk gekleurd. In dat geval wordt het probleem misschien verholpen door dit onderdeel
in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Rein. geladen roller>
<Uit> of
<Aan>
Als u <Aan> selecteert, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.
Drumregelcorrectie
Als er strepen op de afdrukken verschijnen, kan instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.
Uit
Aan
393
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Drumregelcorrectie>
<Uit> of
<Aan>
Spec. dichth.modus
Als u het apparaat gebruikt in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, kan de tonerdichtheid verminderen of
ongelijkmatig worden. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door hier de optie <Aan> in te stellen.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Spec. dichth.modus>
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest en het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de
afgedrukte afbeeldingen of tekst vlekken gaan vertonen.
Onderhoud SD-kaart *
Als er een fout optreedt in een SD-card of wanneer u een SD-card wilt weggooien, kunt u alle gegevens wissen die op
de kaart staan.
Formatteren
Initialiseert de SD-card. Alle gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden gewist.
(
)
kaart>
<Gebruikersonderhoud>
<Formatteren>
<Onderhoud SD<Ja>
Geg. volledig wissen
Alle gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden gewist. Verricht deze handeling als het nodig is,
bijvoorbeeld als u een SD-card wilt weggooien nadat u alle opgeslagen gegevens hebt gewist, ook de
fragmenten die normaal gesproken niet kunnen worden gewist. Alle gegevens op een SD-card
verwijderen(P. 595)
394
Overzicht van menuopties
Speciale afdrukmodus
Geeft items die u kunt instellen als niet goed kan worden afgedrukt.
Krulcorrectie
Afdrukken op normaal papier of dun papier kan gekruld drukwerk geven. In dat geval kunt u het probleem
misschien oplossen door dit item op <Aan> te zetten voor de papierlade die u gebruikte voor het papier dat
blijkt te krullen.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
afdrukmodus>
<Krulcorrectie>
<Speciale
Selecteer de papierbron
<Uit> of
<Aan>
Selectie papierbron
Selecteer de papierbron waarvoor u de instelling van krulcorrectie wilt veranderen.
De instellingen wijzigen
Om krulcorrectie toe te passen, selecteert u <Aan>.
● Als u <Aan> selecteert, kan het langer duren voordat het afdrukken wordt gestart. Ook kan de
afdruksnelheid lager zijn.
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Krulcorrectie 2
Als het activeren van <Krulcorrectie> het krullen niet echt verhelpt, kunt u dit probleem misschien oplossen
door dit item in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
395
Overzicht van menuopties
(
)
2>
<Gebruikersonderhoud>
<Speciale afdrukmodus>
<Krulcorrectie
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest, kan de afdruksnelheid lager zijn. Tevens kunnen afdrukken vaag zijn.
Modus sp. gecoat pap
Afhankelijk van het papiertype of de omgevingscondities kan de toner loslaten van het drukwerk. In dat geval
wordt het probleem misschien verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
gecoat pap>
<Speciale afdrukmodus>
<Modus sp.
<Uit> of <Aan>
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Ruw papier aanpassen
Bij het afdrukken op dik, ruw papier kan, afhankelijk van de omgevingscondities, de volgende fenomenen zich
voordoen. In dit geval kan het probleem worden opgelost door dit item in te stellen op <Aan>.
● Toner laat los van het drukwerk
● Afdrukdichtheid is lager
● Afdrukken krullen
Uit
Aan
(
)
aanpassen>
<Gebruikersonderhoud>
<Uit> of <Aan>
396
<Speciale afdrukmodus>
<Ruw papier
Overzicht van menuopties
● Als u <Aan> kiest, is de afdruksnelheid lager.
Spec. envelopmodus
Als de sluitklep van een envelop vocht heeft geabsorbeerd en aan de envelop plakt, stel dit onderdeel dan in op
<Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
envelopmodus>
<Speciale afdrukmodus>
<Spec.
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest, kunnen afdrukken vaag zijn.
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Fixatie voorkomen
Als uitgevoerde vellen aan elkaar kleven, kan het probleem misschien worden opgelost door dit item op <Aan>
te zetten.
Uit
Aan
(
)
voorkomen>
<Gebruikersonderhoud>
<Speciale afdrukmodus>
<Fixatie
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn.
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Sp. H/H dun papier
Als u dun papier gebruikt in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid, kan het papier
vastlopen in de fixeereenheid. In dit geval kan het probleem misschien worden opgelost door dit item in te
stellen op <Aan>.
397
Overzicht van menuopties
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
papier>
<Speciale afdrukmodus>
<Sp. H/H dun
<Uit> of <Aan>
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Verbtr paprscheidng
Als er tijdens het afdrukken een papierstoring optreedt, kan het probleem misschien worden opgelost door dit
item op <Aan> te zetten.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
paprscheidng>
<Speciale afdrukmodus>
<Verbtr
<Uit> of <Aan>
Modus spec. glans
Als u het apparaat gebruikt in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid, kunnen witte
gedeelten lichtelijk gekleurd worden. In dit geval kan het probleem misschien worden opgelost door dit item in
te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
glans>
)
<Gebruikersonderhoud>
<Speciale afdrukmodus>
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.
398
<Modus spec.
Overzicht van menuopties
Witte regel corrig.
De afgedrukte afbeeldingen kunnen strepen gaan vertonen. In dat geval wordt het probleem misschien
verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
corrig.>
<Speciale afdrukmodus>
<Witte regel
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest, kunnen zogenaamde spookbeelden verschijnen.
Corr zwart-witstrpen
Als er strepen op afdrukken verschijnen, kunt u het probleem misschien niet oplossen door de fixeereenheid te
reinigen. In dit geval kan het probleem misschien worden opgelost door dit item in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
witstrpen>
<Gebruikersonderhoud>
<Speciale afdrukmodus>
<Corr zwart-
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn. Tevens kunnen zogenaamde spookbeelden
verschijnen.
Kleurcorr.2 nrml pap
Als de afdrukken ongelijke glans vertonen, kan het probleem misschien worden opgelost door dit item op
<Aan> te zetten.
Uit
Aan
(
nrml pap>
)
<Gebruikersonderhoud>
<Uit> of <Aan>
399
<Speciale afdrukmodus>
<Kleurcorr.2
Overzicht van menuopties
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Minder dubbelbeeld 3
Als de afdruk een 'spookbeeld' vertoont van een afbeelding op dezelfde pagina, wordt het probleem misschien
verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
dubbelbeeld 3>
<Speciale afdrukmodus>
<Minder
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest, kan dat leiden tot ongelijk drukwerk.
Spec. fixeermodus 2
Afhankelijk van de omgevingscondities kan de toner loslaten van de afgedrukte afbeeldingen. In dat geval
wordt het probleem misschien verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
fixeermodus 2>
<Speciale afdrukmodus>
<Spec.
<Uit> of <Aan>
● U kunt deze instelling misschien niet kiezen als u <Aan> hebt geselecteerd voor bepaalde instel-items.
Prioriteit van instelmenu-items(P. 414)
Vermind. druppelpatr
Als de afdrukdichtheid van afgedrukte afbeeldingen zodanig ongelijk is dat de afdruk op een patroon van
waterdruppeltjes lijkt, wordt het probleem misschien opgelost als u dit item instelt op <Aan>.
Uit
Aan
400
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
druppelpatr>
<Speciale afdrukmodus>
<Vermind.
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> kiest, kan de afdrukkwaliteit veranderen.
Spec. afdrukmodus E
Als bij doorgaand afdrukken zogenaamde spookbeelden verschijnen, kunt u het probleem mogelijk verhelpen
door voor dit item een andere keuze te maken dan <Uit>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan
met <Modus 1>.
Uit
Modus 1
Modus 2
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Spec. afdrukmodus E>
Selecteer de
modus
● Als u <Modus 1> of <Modus 2> kiest, krijgt u misschien een ongelijke afdrukdichtheid.
Firmware bijwerken
Actualiseert de firmware van het apparaat.
(
)
<Gebruikersonderhoud>
verbindingstype
<Ja>
401
<Firmware bijwerken>
Selecteer het
Overzicht van menuopties
Selectie verbindingsmethode
Selecteer de methode om verbinding te maken met een computer die de firmware actualiseert.
Eerste kalibratie
Geef de tijd op waarop de kalibrering automatisch wordt verricht nadat het apparaat is ingeschakeld.
Na taken
Onmiddellijk
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Eerste kalibratie>
<Na taken> of
<Onmiddellijk>
<Na taken>
Start na het voltooien van de eerste afdruktaak automatisch de kalibrering, nadat het apparaat is
ingeschakeld.
<Onmiddellijk>
Automatisch kalibreren onmiddellijk nadat de printer is AANgezet
● Als u <Onmiddellijk> kiest, kan het even duren voordat het apparaat gereed is om af te drukken.
Papierinvoermethode
Geef deze instelling op wanneer u een document gaat afdrukken op papier met logo's. Als u gaat afdrukken op papier
met logo's, moet u voor enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken het papier in de papierbron anders laden. Als u de
instelling echter wijzigt in <Priorit. afdrukzijde>, kunt u het papier voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukken
met de afdrukzijde naar beneden laden. Zie Voorbedrukt papier plaatsen(P. 55) voor meer informatie.
Snelheidsprioriteit
Priorit. afdrukzijde
(
)
papierbron
<Gebruikersonderhoud>
<Papierinvoermethode>
<Snelheidsprioriteit> of <Priorit. afdrukzijde>
402
selecteer de
Overzicht van menuopties
Selectie papierbron
Selecteer de papierbron waarvoor u de instelling van de papiertoevoermodus wilt veranderen.
<Snelheidsprioriteit>
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, moet u de afdrukzijde wijzigen, afhankelijk van
het feit of u enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukt.
● U kunt het beste <Snelheidsprioriteit> selecteren als het niet uitmaakt op welke zijde er wordt afgedrukt.
<Priorit. afdrukzijde>
Als u op een bepaalde zijde van het papier wilt afdrukken, hoeft u het papier in de papierbron niet om te
draaien, ongeacht of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd.
● Ook als <Priorit. afdrukzijde> is geselecteerd voor de papierbron ( Geschikt papier(P. 564) ), wordt hij
uitgeschakeld en het apparaat functioneert op dezelfde manier als wanneer <Snelheidsprioriteit> is
geselecteerd. In dat geval laadt u het papier op dezelfde manier als wanneer <Snelheidsprioriteit> is
geselecteerd ( Voorbedrukt papier plaatsen(P. 55) ).
● Als u <Priorit. afdrukzijde> selecteert, wordt de afdruksnelheid voor enkelzijdig afdrukken lager.
Stand-bytemp. aanp.
Bepaal of de temperatuur van de fixeereenheid moet worden afgesteld. Als u <Aan> selecteert, wordt de wachttijd tot
aan het afdrukken misschien korter.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Stand-bytemp. aanp.>
<Aan>
● Als u <Aan> instelt, verbruikt het apparaat tijdens het opstarten meer energie.
403
<Uit> of
Overzicht van menuopties
Toon takenlijst
Selecteer of een lijst met gegevens moet worden weergegeven die wordt afgedrukt en in de wachtrij wordt geplaatst
als u
(
) op het bedieningspaneel indrukt.
Uit
Aan
(
● Als u
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Toon takenlijst>
<Uit> of <Aan>
) indrukt wanneer <Uit> is geselecteerd, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.
Papieruitvoer aanp.
Als er bij het gebruik van de multifunctionele lade een papierstoring optreedt, kan het probleem misschien worden
opgelost door dit item op <Aan> te zetten.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Papieruitvoer aanp.>
<Uit> of
<Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Vrmd klrmsmtch Zwr 3
Als er bij het afdrukken op bepaald zwaar papier sprake is van onjuiste kleuren, kunt u dat probleem misschien
verhelpen door een andere instelling te kiezen.
Modus 1
Modus 2
404
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Vrmd klrmsmtch Zwr 3>
<Modus 1> of
<Modus 2>
● Afdrukken op verschillende soorten papier kan leiden tot een meer of minder verbeterend effect. Als de
afdrukresultaten niet aan de verwachtingen voldoen, pendel dan tussen <Modus 1> en <Modus 2> om te
zien wat het beste resultaat geeft.
Kleurmismatchcorr.
Als kleuren niet overeenstemmen, kan het probleem misschien worden opgelost door dit item in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Kleurmismatchcorr.>
<Uit> of
<Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Corr zwart-witdichth
Als <Kleurmodus> ( Kleurmodus(P. 369) ) onder <Afdrukkwaliteit> of <Kleurmodus> ( Afdrukken vanaf een USBgeheugentoestel (direct afdrukken via geheugengeheugentoestellen)(P. 81) ) in de afdrukinstellingen voor USB
Direct Print is ingesteld op <Auto (kleur/zwart)> of <Zwart>, kan dat leiden tot ongelijke afdrukdichtheid of tot
horizontale strepen in de afdruk. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de instelling van dit item
te veranderen.
Uit
Modus 1
Modus 2
(
)
<Gebruikersonderhoud>
modus
405
<Corr zwart-witdichth>
Selecteer de
Overzicht van menuopties
● Als u <Modus 1> opgeeft, stel dan <Auto detec. pprsoort> in op <Niet gebruiken> voor de te gebruiken
papierbron. Auto detec. pprsoort(P. 489)
● Als <Modus 1> of <Modus 2> zijn opgegeven, worden bij sommige papiersoorten de CMYK toners gebruikt,
ook bij afdrukken in zwart-wit. Verder kan de afdruksnelheid lager zijn.
● Als <Uit> is opgegeven, kan zwart/wit afdrukken leiden tot ongelijke afdrukdichtheid.
POP-afdruksnelheid
Als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten als u afdrukt met [POP-afdrukoptimalisatie] geconfigureerd op het
printerstuurprogramma, wordt aanbevolen <Modus 2> op te geven. Dat leidt tot POP-afdrukken met een meer
levendige kleurtoon. Voor meer informatie over [POP-afdrukoptimalisatie] raadpleegt u de handleidingen voor de
relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
Modus 1
Modus 2
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<POP-afdruksnelheid>
<Modus 1> of
<Modus 2>
● Als u <Modus 2> selecteert, wordt de afdruksnelheid lager.
● Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd, wordt aangeraden om ook de volgende items te
configureren.
- <Tonerwaarsch.modus>
- <Auto POP-kalibratie>
POP-kleurcorrectie
Als POP-afdrukken waarbij [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd, leidt tot ongelijke afdrukdichtheid, geef dan
<Aan> op.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
406
<POP-kleurcorrectie>
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.
● Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd, wordt aangeraden om ook de volgende items te
configureren.
- <Tonerwaarsch.modus>
- <Auto POP-kalibratie>
Tonerwaarsch.modus
U kunt het tijdstip voor het weergeven van een bericht dat er niet veel toner meer aanwezig is, veranderen. <POPafdrukken> toont het bericht eerder dan <Standaardafdrukken>. Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd op
het printerstuurprogramma, bent u misschien niet tevreden met de kwaliteit van het drukwerk, als er niet veel toner
meer aanwezig is. Daarom wordt aanbevolen <POP-afdrukken> op te geven. Voor meer informatie over [POPafdrukoptimalisatie] raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de
handleidingen.
Standaardafdrukken
POP-afdrukken
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Tonerwaarsch.modus>
<Standaardafdrukken> of <POP-afdrukken>
● Als <POP-afdrukken> is opgegeven, verliezen de instellingen van de volgende items effect.
- <Controletijd toner>
- <Contr.tijd spec. tnr>
Controletijd toner(P. 410)
Contr.tijd spec. tnr(P. 410)
● Als u <POP-afdrukken> opgeeft, wordt aangeraden om ook de volgende items te configureren.
- <POP-afdruksnelheid>
- <Auto POP-kalibratie>
Auto POP-kalibratie
U kunt het type van de automatisch toe te passen kalibratie veranderen. Naast gangbare kalibratie, een kalibratie die
de in POP-afdrukken opgetreden kleurongelijkheid corrigeert. Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd op het
printerstuurprogramma, wordt altijd aanbevolen <Aan> op te geven. Voor meer informatie over [POPafdrukoptimalisatie] raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de
handleidingen.
Uit
Aan
407
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Auto POP-kalibratie>
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> opgeeft, vraagt de kalibratie meer tijd. Ook kan het invloed hebben op de levensduur van de
tonercartridges.
● Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd, wordt aangeraden om ook de volgende items te
configureren.
- <Tonerwaarsch.modus>
Inst. import/export
U kunt de geregistreerde gegevens op het apparaat en de instelgegevens van de menuopties naar het USB
geheugentoestel dat is aangesloten op het apparaat verzenden en opslaan. De geëxporteerde gegevens kunnen
worden geïmporteerd. Als het apparaat van hetzelfde model is, kunnen andere apparaten de gegevens importeren die
zijn geëxporteerd vanaf dit apparaat en vice versa.
IMPORTEREN
U kunt gegevens importeren die vanuit het apparaat naar USB zijn geschreven.
(
)
export>
<Gebruikersonderhoud>
<IMPORTEREN>
importeren
<Inst. import/
<Ja>
Voer het wachtwoord in
Selecteer het bestand dat u wilt
Controleer het bericht
EXPORTEREN
U kunt de gegevens die zijn geregistreerd in het apparaat en de instellingen van de menuopties opslaan op een
USB-geheugenapparaat.
(
)
export>
bevestiging)
<Gebruikersonderhoud>
<EXPORTEREN>
<Inst. import/
Voer het wachtwoord in
Wachtwoord (ter
Controleer het bericht
● Hiertoe kunt u beide USB-poorten aan de linker- en rechterzijde van het apparaat gebruiken. Als USBgeheugenapparaten zijn verbonden met beide USB-poorten, worden gegevens geïm- of geëxporteerd via de
poort aan de rechterzijde.
408
Overzicht van menuopties
● Als het scherm <Gereed om bestanden uit USB-geheugen af te drukken.> verschijnt terwijl USB geheugen is
aangesloten, drukt u op
(
).
● Voor meer informatie over het importeren / exporteren van instellingsgegevens, raadpleegt u
Geregistreerde gegevens opslaan/laden(P. 314) .
Kalibratiefrequentie
Geef de frequentie van automatische kalibratie op. Als er vaak sprake is van onjuiste kleuren, stelt u dit item in op
<Hoog> of <Zeer hoog>.
Standaard
Hoog
Zeer hoog
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Kalibratiefrequentie>
Stel de frequentie
in
Melding vr reiniging
Selecteer of er een bericht moet verschijnen dat u vraagt de fixeereenheid te reinigen.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Melding vr reiniging>
<Uit> of <Aan>
Tijd reinig.melding *
Als u <Melding vr reiniging> hebt ingesteld op <Aan>, kunt u de tijd opgeven om een bericht weer te geven dat u
vraagt de fixeereenheid te reinigen, in termen van het aantal afgedrukte pagina's en in eenheden van 1.000. Op de
Configuratiepagina kunt u controleren hoeveel pagina's u kunt afdrukken voordat het bericht verschijnt. (
Configuratiepagina(P. 534) )
1000
tot 50000
(
)
<Gebruikersonderhoud>
afgedrukte pagina's in met behulp van
409
<Tijd reinig.melding>
of
Voer het aantal
Overzicht van menuopties
Controletijd toner
Om het tijdstip voor het weergeven van een bericht dat er niet veel toner meer aanwezig is, te veranderen, selecteert
u <Aangepast>.
Standaard
Aangepast
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Controletijd toner>
<Standaard> of
<Aangepast>
Contr.tijd spec. tnr *
Als u <Controletijd toner> hebt ingesteld op <Aangepast>, geef dan het tijdstip voor het weergeven van een bericht
op.
1 t/m 20
t/m 99 (%)
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Contr.tijd spec. tnr>
Voer met de
numerieke toetsen de resterende hoeveelheid toner in
Controletijd drum
Om de tijdinstelling voor het weergeven van een overeenkomstig bericht moet verschijnen als de vervangingstijd voor
de drumcartridge nadert, te veranderen, selecteert u <Aangepast>.
Standaard
Aangepast
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Controletijd drum>
<Standaard> of
<Aangepast>
Contrtijd spec. drum *
Als u <Controletijd drum> hebt ingesteld op <Aangepast>, geef dan het tijdstip voor het weergeven van een bericht
op.
410
Overzicht van menuopties
1 t/m 20
t/m 99 (%)
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Contrtijd spec. drum>
Voer met de
numerieke toetsen de resterende hoeveelheid toner in de drumcartridge in
Actie bij toner op
Geef op of het afdrukken moet worden voortgezet als het einde van de levensduur van de tonercartridge is
aangebroken.
Doorgaan m. afdruk.
Pauzeer afdrukken
Afdrukken stoppen
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Actie bij toner op>
Selecteer de
bewerking voor afdrukken
<Doorgaan m. afdruk.>
Als een tonercartridge het einde van zijn levensduur heeft bereikt, verschijnt het bericht <Vervang X
tonercartridge.>, maar het afdrukken wordt voortgezet.
<Pauzeer afdrukken>
Als een tonercartridge het einde van zijn levensduur heeft bereikt, verschijnt het bericht <Einde gebr.duur
bereikt. Vervang X toner.>, en het afdrukken wordt tijdelijk stopgezet. Om het afdrukken voort te zetten,
drukt u op
(
).
<Afdrukken stoppen>
Als een tonercartridge het einde van zijn levensduur heeft bereikt, verschijnt het bericht <Vervang X
tonercartridge.>, en het afdrukken wordt stopgezet. Als dit bericht verschijnt, kunt u niet doorgaan met
afdrukken.
● 'X' in het bovenstaande bericht vertegenwoordigt een CMYK-kleur.
411
Overzicht van menuopties
● Als u doorgaat met afdrukken, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
Min strp afdr lg snl
Afhankelijk van het papiertype of apparaatinstellingen kunnen er horizontale strepen op afdrukken verschijnen. In dat
geval wordt het probleem misschien verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Min strp afdr lg snl>
<Uit> of
<Aan>
Margevlekkn vermndrn
Als er verontreinigingen in de marge van de onderrand van afdrukken verschijnen, kunt u dat probleem misschien
verhelpen door een andere instelling te kiezen.
Uit
Modus 1
Modus 2
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Margevlekkn vermndrn>
Selecteer de
modus
● Als doorgaand afdrukken met <Modus 1> of <Modus 2> is opgegeven, activeert het afdrukken van een
groter aantal pagina´s dan een opgegeven waarde automatisch het reinigen, waardoor het afdrukken
langzamer gaat.
Condensatiecontrole
De afdruk kan flets zijn ten gevolge van condens binnen de hoofdeenheid. In dat geval wordt het probleem misschien
verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Automatisch>.
Uit
Automatisch
412
Overzicht van menuopties
(
)
<Gebruikersonderhoud>
<Automatisch>
413
<Condensatiecontrole>
<Uit> of
Overzicht van menuopties
Prioriteit van instelmenu-items
60Y9-04X
Er is een prioriteitsvolgorde voor de volgende instelmenu-items. Als er meerdere items zijn ingesteld op <Aan>, wordt
uitsluitend het item met de hoogste prioriteit van kracht. Nummer 1 heeft de hoogste prioriteit en met het stijgen van
het nummer daalt de prioriteit.
Prioriteit
Instellingen
Spec. fixeermodus 2(P. 400)
1
Spec. fixeermodus 2
2
Modus sp. gecoat pap
3
Krulcorrectie
4
Sp. H/H dun papier
5
Kreukcorrectie
6
Spec. envelopmodus
7
Fixatie voorkomen
8
Kleurcorr.2 nrml pap
Modus sp. gecoat pap(P. 396)
Krulcorrectie(P. 395)
Sp. H/H dun papier(P. 397)
Kreukcorrectie(P. 391)
Spec. envelopmodus(P. 397)
Fixatie voorkomen(P. 397)
Kleurcorr.2 nrml pap(P. 399)
414
Overzicht van menuopties
Afdrukmodus
60Y9-04Y
Alle instellingen voor het veranderen van de afdrukmodus verschijnen in een lijst en
worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een
dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
Autom. modusselectie(P. 415)
Autom. selectie(P. 416)
Modusprioriteit(P. 416)
◼ Type afdrukmodus
Modus voor automatische selectie Het apparaat gaat naar de modus voor automatische selectie als <Automat. selectie> is
geselecteerd voor <Autom. modusselectie>. Het apparaat onderscheidt automatisch gegevens
die vanaf een computer worden verzonden en selecteert de afdrukmodus. Gewoonlijk gebruikt
u deze afdrukmodus als u vanaf een applicatie afdrukt.
<PCL>
Modus om een PCL bestand af te drukken dat vanaf een computer is verzonden.
<PS>
Modus om een PS bestand af te drukken dat vanaf een computer is verzonden.
<PDF>
Modus voor het afdrukken van een PDF bestand met behulp van Direct Print of USB Direct
Print.
<XPS>
Modus voor het afdrukken van een XPS bestand met behulp van Direct Print of USB Direct
Print.
Autom. modusselectie
Geef de afdrukmodus op waarin het apparaat werkt.
Automat. selectie
PCL
PS
PDF
XPS
415
Overzicht van menuopties
(
)
<Afdrukmodus>
<Autom. modusselectie>
Selecteer de
afdrukmodus
Autom. selectie
Schakel de selectiefunctie voor de automatische modus voor de afdrukmodi tijdens de automatische selectiemodus in
of uit.
Uit
Aan
(
)
afdrukmodus
<Afdrukmodus>
<Autom. selectie>
Selecteer de
<Uit> of <Aan>
● Als alle afdrukmodi zijn ingesteld op <Uit>, werkt het apparaat in de afdrukmodus die is opgegeven voor
<Modusprioriteit>.
Modusprioriteit
Geef de afdrukmodus op die automatisch wordt geselecteerd als het apparaat in de automatische selectiemodus de
regelopdracht niet kan herkennen.
Geen
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Afdrukmodus>
<Modusprioriteit>
Selecteer de favoriete
afdrukmodus
● Als u <Geen> selecteert, bepaalt het apparaat automatisch de afdrukmodus als het de regelopdracht niet
kan herkennen.
416
Overzicht van menuopties
Specifieke instellingen voor de afdrukmodus
60Y9-050
U kunt het menu Setup gebruiken om voor iedere afdrukmodus specifieke
instellingen op te geven. De voor de afdrukmodus specifieke instellingen worden
voor iedere modus beschreven.
UFR II(P. 418)
PCL(P. 419)
Beeldverwerking(P. 425)
XPS(P. 436)
PDF(P. 447)
PS(P. 458)
417
Overzicht van menuopties
UFR II
60Y9-051
Dit gedeelte beschrijft de instellingen die beschikbaar zijn tijdens gebruik van UFR II
met de regelopdrachten. Standaardinstellingen worden aangegeven met een
dolksymbool ( ).
Papier besparen
Selecteer of u wilt verhinderen dat lege pagina's worden uitgevoerd, indien zich in af te drukken documenten lege
pagina's bevinden.
Uit
Aan
(
)
<UFR II>
<Papier besparen>
418
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
PCL
60Y9-052
Alle instellingen voor de PCL regelopdrachten verschijnen in een lijst en worden kort
toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met een asterix (*), worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van
andere instel-items en het feit of het optioneel ROM op het apparaat is geïnstalleerd.
Papier besparen(P. 419)
Afdrukstand(P. 419)
Lettertypenummer(P. 420)
Puntgrootte(P. 420)
Pitch(P. 420)
Formulierlijnen(P. 421)
Tekencode(P. 421)
Aangepast formaat(P. 422)
Maateenheid(P. 422)
X-afmeting(P. 422)
Y-afmeting(P. 422)
CR toevoegen aan LF(P. 423)
A4-afdruk verbreden(P. 423)
BarDIMM(P. 423)
FreeScape(P. 424)
Papier besparen
Hiermee wordt opgegeven of het apparaat de lege pagina uitvoert die mogelijk wordt aangemaakt doordat er geen
gegevens aanwezig zijn tussen twee Form Feed-codes die vanuit een toepassing worden verzonden.
Uit
Aan
(
)
<PCL>
<Papier besparen>
Afdrukstand
Hiermee kunt u de papierinvoerrichting instellen.
Staand
Liggend
419
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
(
)
<PCL>
<Afdrukstand>
<Staand> of <Liggend>
Lettertypenummer
Hiermee kunt u het standaardlettertype voor deze apparaatfunctie instellen aan de hand van de bijbehorende
lettertypenummers. Geldige lettertypenummers zijn 0 tot 104.
0
tot 104
(
)
<PCL>
<Lettertypenummer>
Gebruik de numerieke toetsen om het
poortnummer in te voeren
Puntgrootte *
Als het getal dat is geselecteerd in <Lettertypenummer> toebehoort aan een proportioneel lettertype, verschijnt deze
optie bij de <PCL>-opties. Hiermee kunt u een puntgrootte opgeven voor het standaardlettertype. De puntgrootte kan
worden aangepast in stappen van 0,25 punten.
4,00 t/m 12,00
t/m 999,75 (punt)
(
)
<PCL>
<Puntgrootte>
Gebruik de numerieke toetsen om de
instelwaarde in te voeren
Pitch *
Als het getal dat is geselecteerd in <Lettertypenummer> toebehoort aan een vast lettertype, verschijnt <Pitch> bij de
<PCL>-opties. Hiermee kunt u de pitch opgeven voor het standaardlettertype. U kunt de pitch aanpassen in stappen
van 0,01 cpi (tekens per inch).
0,44 t/m 10,00
t/m 99,99 (cpi)
(
)
<PCL>
<Pitch>
Gebruik de numerieke toetsen om de instelwaarde
in te voeren
420
Overzicht van menuopties
Formulierlijnen
Hiermee kunt u instellen hoeveel regels moeten worden afgedrukt op een pagina. U kunt van 5 tot 128 regels
opgeven.
5 t/m 64
t/m 128 (lijnen)
(
)
<PCL>
<Formulierlijnen>
Gebruik de numerieke toetsen om de
instelwaarde in te voeren
Tekencode
Hiermee kunt u de symbolenset selecteren die het meest geschikt is voor de hostcomputer.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Tekencode>
421
Selecteer de tekencode
Overzicht van menuopties
Aangepast formaat
Hiermee kunt u een aangepast papierformaat opgeven. Als <Instellen> is geselecteerd, kunt u een aangepast formaat
invoeren.
Niet instellen
Instellen
(
)
<PCL>
<Aangepast formaat>
<Instellen> of <Niet instellen>
Maateenheid *
Hiermee kunt u de maateenheid opgeven die u wilt gebruiken voor het opgeven van het aangepaste papierformaat.
Millimeters
Inches
(
)
<PCL>
<Maateenheid>
<Millimeters> of <Inches>
X-afmeting *
Hiermee kunt u de X-afmeting van het aangepaste papier opgeven. U kunt de X-afmeting aanpassen tussen 64,0 mm
en 320,0 mm in stappen van 0,1 mm.
t/m 320,0 (mm)
64,0 t/m 304,8
(
)
<PCL>
<X-afmeting>
Gebruik
/
om de instelwaarde op te
geven
Y-afmeting *
Hiermee kunt u de Y-afmeting van het aangepaste papier opgeven. U kunt de Y-afmeting aanpassen tussen 120 mm
en 1.200 mm in stappen van 0,1 mm.
120 t/m 457,2
t/m 1200 (mm)
422
Overzicht van menuopties
(
)
<PCL>
<Y-afmeting>
Gebruik
/
om de instelwaarde op te
geven
CR toevoegen aan LF
Hiermee kunt u opgeven of u een wagenterugloop (CR) wilt aanhechten wanneer een regelinvoercode (LF) wordt
ontvangen.
Ja
Nee
(
)
<PCL>
<CR toevoegen aan LF>
<Ja> of <Nee>
A4-afdruk verbreden
Hiermee kunt u opgeven of het afdrukgebied van papier van A4-formaat moet worden uitgebreid naar de breedte van
Letter-formaat.
Uit
Aan
(
)
<PCL>
<A4-afdruk verbreden>
<Uit> of <Aan>
BarDIMM *
U de printerfunctie voor het afdrukken van streepjescodes inschakelen of uitschakelen.
Inschakelen
Uitschakelen
423
Overzicht van menuopties
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Inschakelen> of <Uitschakelen>
FreeScape *
U kunt de AEC (Alternate Escape Code) opgeven die voor streepjescode-opdrachten moet worden gebruikt wanneer de
hostcomputer de standaard Escape-code niet ondersteunt.
Uit
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
424
Selecteer de Escape-code
Overzicht van menuopties
Beeldverwerking
60Y9-053
Alle instellingen voor beeldbestanden (JPEG en TIFF bestanden) die beschikbaar zijn
voor USB Direct Print, Direct Print, en E-Mail Print worden in en lijst geplaatst en kort
toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
Afdrukstand afbeeld.(P. 425)
Zoomen(P. 426)
Afdrukpositie(P. 426)
TIFF Spooler(P. 427)
Toon waarschuwingen(P. 428)
E-mailtekst afdr.(P. 428)
Beperk e-mailafdruk(P. 429)
Afdrbereik vergroten(P. 429)
RGB-bronprofiel(P. 429)
CMYK-simul.profiel(P. 430)
Afdrukprofiel(P. 431)
Afstemmethode(P. 431)
Halftonen(P. 432)
Fotocorr (alleen CL)(P. 433)
Grijswaardeomzetting(P. 434)
Afdrukstand afbeeld.
Geef de afdrukrichting voor een afbeelding op.
Automatisch
Verticaal
Horizontaal
(
)
<Beeldverwerking>
<Afdrukstand afbeeld.>
Selecteer de
afdrukstand
<Automatisch>
Bepaalt automatisch de afdrukrichting op basis van de breedte en hoogte van de afbeelding.
425
Overzicht van menuopties
<Verticaal>
Selecteer deze optie als u een in verticale richting lange afbeelding afdrukt.
<Horizontaal>
Selecteer deze optie als u een in horizontale richting lange afbeelding afdrukt.
● Als de opgegeven instelling van (<Verticaal> of <Horizontaal>) niet overeenkomt met de afdrukrichting van
de afbeelding, wordt de afbeelding verkleind afgedrukt.
Zoomen
De grootte van afbeeldingen aanpassen in-/uitschakelen. De grootte van de afdruk wordt aangepast terwijl de
beeldverhouding van het origineel blijft gehandhaafd.
Uit
Automatisch
(
)
<Beeldverwerking>
<Zoomen>
<Uit> of <Automatisch>
<Uit>
Als de afbeelding binnen Afdrukgebied(P. 568) blijft, wordt ze afgedrukt met de afmetingen zoals ze zijn.
Als een afbeelding groter is dan het afdrukbare gedeelte, wordt de afdruk verkleind.
<Automatisch>
Past de afmetingen van de afdruk aan overeenkomstig het bedrukbare gedeelte van het papier.
Afdrukpositie
Geef de positie aan voor het afdrukken van de afbeelding.
Automatisch
Midden
Linksboven
426
Overzicht van menuopties
(
)
<Beeldverwerking>
<Afdrukpositie>
Selecteer <Automatisch> of de
positie
<Automatisch>
Als de TIFF-gegevens de informatie bevat die de afdrukpositie bepaalt, wordt de afbeelding afgedrukt
volgens de informatie. Anders wordt het in het midden van het papier afgedrukt. JPEG-gegevens worden
altijd in het midden van het papier afgedrukt.
<Midden>
Afbeeldingen worden in het midden van het papier afgedrukt.
<Linksboven>
Afbeeldingen worden linksboven afgedrukt.
TIFF Spooler
Selecteer of TIFF gegevens op de SD-card worden opgeslagen, voordat ze worden verwerkt voor het afdrukken. Stel dit
in onderdeel op <Aan> als er tijdens het afdrukken een fout optreedt.
Uit
Aan
(
bericht
)
<Beeldverwerking>
<Uit> of <Aan>
<TIFF Spooler>
Verricht een harde reset (
Controleer het
Een harde reset
verrichten(P. 482) )
<Uit>
TIFF gegevens worden doorlopend verwerkt zodra ze zijn ontvangen, hetgeen de verwerkingstijd verkort.
<Aan>
Alle ontvangen TIFF gegevens worden in één keer verwerkt, waardoor er minder fouten optreden. Als een
SD-card is geïnstalleerd, worden de gegevens opgeslagen op de SD-card.
427
Overzicht van menuopties
● Als geen SD-card is geïnstalleerd, worden bestanden groter dan 40 MB eventueel niet afgedrukt.
Toon waarschuwingen
U kunt opgeven wat het apparaat moet doen wanneer er een fout optreedt.
Uit
Afdrukken
Paneel
(
)
<Beeldverwerking>
<Toon waarschuwingen>
Selecteer hoe het
apparaat moet functioneren
<Uit>
Er wordt geen afbeelding afgedrukt en er wordt geen fout weergegeven.
<Afdrukken>
Foutinformatie wordt afgedrukt en er wordt geen afbeelding afgedrukt.
<Paneel>
Er wordt geen afbeelding afgedrukt en er wordt een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel.
E-mailtekst afdr.
Geef aan of e-mailberichten moeten worden afgedrukt als de functie E-Mail Print uitgevoerd wordt. Als u <Uit>
selecteert, worden alleen de bijgevoegde afbeeldingen afgedrukt.
Uit
Aan
(
)
<Beeldverwerking>
<E-mailtekst afdr.>
428
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
Beperk e-mailafdruk *
Selecteer of het aantal af te drukken pagina's van een e-mailbericht moet worden beperkt als <E-mailtekst afdr.> is
ingesteld op <Aan>. Als u <Aan> selecteert, wordt het aantal af te drukken pagina's van een e-mailbericht beperkt tot
5.
Uit
Aan
(
)
<Beeldverwerking>
<Beperk e-mailafdruk>
<Uit> of <Aan>
Afdrbereik vergroten
Geef op of u de afbeelding al of niet wilt afdrukken door de
vergroten.
Afdrukgebied(P. 568) geheel tot het papierformaat te
Uit
Aan
(
)
<Beeldverwerking>
<Afdrbereik vergroten>
<Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kunnen bepaalde gedeelten van de afbeelding kort bij de rand van het papier
ontbreken of het papier kan gedeeltelijk vlekkerig worden, afhankelijk van het origineel.
RGB-bronprofiel
Kies een geschikt profiel voor RGB-gegevens die passen bij de monitor die u gebruikt.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Beeldverwerking>
<RGB-bronprofiel>
429
Selecteer het profiel
Overzicht van menuopties
<sRGB v3.0 (Canon)>
Er wordt een RGB profiel gebruikt dat gelijk is aan een gemiddeld profiel van de meeste Windows PC
monitors. Als u een monitor gebruikt die sRGB ondersteunt, kunt u kleuren afdrukken die kort bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven.
<Canon HDTV gamma 1.5> tot <Canon HDTV gamma 2.4>
Als u de helderheid wilt instellen nadat u de drukwerkkleuren hebt vergeleken met de monitorkleuren, kunt
u dat hier doen. Hoe hoger de waarde, hoe donkerder de drukwerkkleuren.
CMYK-simul.profiel
U kunt een simulatiedoel selecteren bij het afdrukken van CMYK gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens om
naar een CMYK-kleurenmodel dat afhangt van het apparaat volgens het geselecteerde simulatiedoel.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Beeldverwerking>
<CMYK-simul.profiel>
Selecteer het
profiel
<Euro Standard v1.00>
Het Euro Standard profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Europese afdruknormen
liggen.
<JapanColor(Canon)>
Het JapanColor-profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Japanse afdruknormen
liggen.
<U.S. Web Coated v1.0>
Het U.S. Web Coated gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Amerikaanse afdruknormen
liggen.
430
Overzicht van menuopties
Afdrukprofiel
U kunt geschikte profielen selecteren voor gegevens die u gaat afdrukken.
Normal
Photo
(
)
<Beeldverwerking>
<Afdrukprofiel>
Selecteer het profiel
<Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven.
<Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie.
Afstemmethode
Geef op welk element bij kleurafstemming voorrang moet krijgen door <RGB-bronprofiel>.
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
(
)
<Beeldverwerking>
<Afstemmethode>
afstemmethode
<Perceptueel>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor perceptie.
431
Selecteer de
Overzicht van menuopties
<Verzadiging>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor verzadiging.
<Colorimetrisch>
Afstemming vindt plaats zodat de RGB kleurwaarden zo nauwkeurig mogelijk worden gereproduceerd.
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding).
Resolutie
Gradatie
Error Diffusion
(
)
<Beeldverwerking>
<Halftonen>
Selecteer de reproductiemethode
met halftonen
<Resolutie>
Levert fijn drukwerk door de randen van tekens scherp weer te geven. Deze afdrukstand is geschikt voor het
afdrukken van gegevens van tekens en dunne lijnen met een heldere afwerking.
<Gradatie>
Drukt gradatie en lijnen met vloeiende afwerking. Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van
figuren en diagrammen met gradatie.
<Error Diffusion>
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, en de gebogen lijnen van
CAD-gegevens, enzovoort.
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u <Error Diffusion> gebruikt.
432
Overzicht van menuopties
Fotocorr (alleen CL) *
Realiseer instellingen voor correctiefuncties voor foto's of andere soortgelijke beeldgegevens. Dit onderdeel wordt
weergegeven wanneer de SD-card is geïnstalleerd.
Photo Optimizer PRO
Stel in of bij het afdrukken beeldcontrast, kleurbalans, verzadiging en gradatie automatisch worden
gecorrigeerd.
Uit
Aan
(
)
<Beeldverwerking>
PRO>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Photo Optimizer
<Uit> of <Aan>
Rode-ogencorrectie
"Rode-ogen" is een fenomeen dat er bij gebruik van flits of stroboscoop toe leidt dat de ogen van mens en dier
onnatuurlijk rood worden weergegeven. Stel in of in de foto rode ogen automatisch moeten worden opgemerkt
en moeten worden gecorrigeerd zodat ze hun natuurlijke kleur krijgen. U kunt de correctiesterkte instellen op
drie niveaus.
Rode-ogencorrectie
Stel in of rode-ogencorrectie moet plaatsvinden.
Uit
Aan
(
)
<Beeldverwerking>
ogencorrectie>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Rode-ogencorrectie>
<Rode-
<Uit> of <Aan>
Niveau rode-ogencorr *
Geef het correctieniveau op als <Rode-ogencorrectie> is ingesteld op <Aan>.
Zwak
Standaard
Sterk
(
)
<Beeldverwerking>
ogencorrectie>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Niveau rode-ogencorr>
433
<Rode-
Selecteer het niveau
Overzicht van menuopties
Gezicht helderder
Voor een foto waarin de gezichten van mensen onnatuurlijk donker zijn ten gevolge van tegenlicht of te weinig
belichting, stelt u in of de afbeelding moet worden afgedrukt met diens gehele helderheid gecorrigeerd, zodat
de gezichten hun natuurlijke helderheid krijgen. U kunt de correctiesterkte instellen op drie niveaus.
Gezicht helderder
Stel in of er een correctie moet worden verricht om de gezichten van de onderwerpen helderder te maken.
Uit
Aan
(
)
<Beeldverwerking>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Gezicht helderder>
helderder>
<Gezicht
<Uit> of <Aan>
Niv. gez. helderder *
Geef het correctieniveau op als <Gezicht helderder> is ingesteld op <Aan>.
Zwak
Standaard
Sterk
(
)
<Beeldverwerking>
helderder>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Niv. gez. helderder>
<Gezicht
Selecteer het niveau
Grijswaardeomzetting *
U kunt de methode selecteren voor het converteren van kleur-afdrukgegevens naar zwart/wit-afdrukgegevens.
sRGB
NTSC
Gelijkmatig RGB
(
)
<Beeldverwerking>
<Grijswaardeomzetting>
converteermethode
434
Selecteer de
Overzicht van menuopties
<sRGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor een kleurgetrouwe, soepele gradatie.
<NTSC>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor weergaven die gelijkwaardig zijn aan
TV-beelden (NTSC).
<Gelijkmatig RGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens opdat uitsluitend de helderheid gelijk is aan
alle RGB-niveaus.
● Dit item is beschikbaar als <Kleurmodus> (
<Zwart>.
Kleurmodus(P. 369) ) onder <Afdrukkwaliteit> is ingesteld op
435
Overzicht van menuopties
XPS
60Y9-054
Alle instellingen voor de XPS bestanden die beschikbaar zijn voor USB Direct Print en
Direct Print worden in een lijst geplaatst en kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van andere
instel-items.
Overeenstemmingsmod.(P. 436)
ICC-profielinstell.(P. 437)
Gamma-instellingen(P. 439)
Fotocorr (alleen CL)(P. 441)
Halftonen(P. 442)
Grijscompensatie(P. 443)
Geavanc. gladmaken(P. 444)
Grijswaardeomzetting(P. 445)
Overeenstemmingsmod.
Selecteer de verwerkingsmodus voor afdrukken in kleur.
ICC-profiel
Gamma
(
)
<XPS>
<Overeenstemmingsmod.>
<ICC-profiel> of <Gamma>
<ICC-profiel>
Gebruik een profiel voor passende kleuren.
<Gamma>
Kleurcorrectie toepassen door een gammawaarde in te stellen voor de helderheid.
436
Overzicht van menuopties
ICC-profielinstell.
Stel het te gebruiken profiel in bij het toepassen van kleurafstemming en geef op welk element voorrang moet krijgen.
U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen in één document.
RGB-bronprofiel
Kies een geschikt profiel voor RGB-gegevens die passen bij de monitor die u gebruikt.
Tekst
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Illustraties
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Afbeelding
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<XPS>
het type beeldgegevens
<ICC-profielinstell.>
<RGB-bronprofiel>
Selecteer
Selecteer het profiel
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Er wordt een RGB profiel gebruikt dat gelijk is aan een gemiddeld profiel van de meeste Windows PC
monitors. Als u een monitor gebruikt die sRGB ondersteunt, kunt u kleuren afdrukken die kort bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven.
<Canon HDTV gamma 1.5> tot <Canon HDTV gamma 2.4>
Als u de helderheid wilt instellen nadat u de drukwerkkleuren hebt vergeleken met de monitorkleuren, kunt
u dat hier doen. Hoe hoger de waarde, hoe donkerder de drukwerkkleuren.
437
Overzicht van menuopties
● Dit onderdeel is beschikbaar als <Overeenstemmingsmod.> is ingesteld op <ICC-profiel>.
Afdrukprofiel
U kunt geschikte profielen selecteren voor gegevens die u gaat afdrukken.
Tekst
Normal
Photo
Illustraties
Normal
Photo
Afbeelding
Normal
Photo
(
)
<XPS>
type beeldgegevens
<ICC-profielinstell.>
<Afdrukprofiel>
Selecteer het
<Normal> of <Photo>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven.
<Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie.
● Dit onderdeel is beschikbaar als <Overeenstemmingsmod.> is ingesteld op <ICC-profiel>.
438
Overzicht van menuopties
Afstemmethode
Geef op welk element voorrang moet krijgen tijdens kleurafstemming door <RGB-bronprofiel>. U kunt dit
onderdeel instellen voor alle beeldtypen in één document.
Tekst
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
Illustraties
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
Afbeelding
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
(
)
<XPS>
het type beeldgegevens
<ICC-profielinstell.>
<Afstemmethode>
Selecteer
Selecteer de afstemmingsmethode
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Perceptueel>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor perceptie.
<Verzadiging>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor verzadiging.
<Colorimetrisch>
Afstemming vindt plaats zodat de RGB kleurwaarden zo nauwkeurig mogelijk worden gereproduceerd.
Gamma-instellingen
Stel in of u kleurcorrectie wilt toepassen door een gammawaarde in te stellen voor de helderheid.
439
Overzicht van menuopties
Gammacorrectie
De helderheid kan worden aangepast zodat de helderste en donkerste delen van het origineel goed tot hun
recht komen in het afdrukresultaat. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document.
Tekst
1.0
1.4
1.8
2.2
Illustraties
1.0
1.4
1.8
2.2
Afbeelding
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<XPS>
instellingen>
<Gamma<Gammacorrectie>
type beeldgegevens
Selecteer het
Selecteer de instelwaarde
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<1.0> tot <2.2>
Stel dit onderdeel in als u de helderheid van de afdrukken wilt instellen. <1.4> is de standaard instelling (geen
correctie), en hoe groter de instelwaarde, hoe donkerder de afdruk wordt.
● Dit onderdeel is beschikbaar als <Overeenstemmingsmod.> is ingesteld op <Gamma>.
440
Overzicht van menuopties
Fotocorr (alleen CL)
Realiseer instellingen voor correctiefuncties voor foto's of andere soortgelijke beeldgegevens.
Photo Optimizer PRO
Stel in of bij het afdrukken beeldcontrast, kleurbalans, verzadiging en gradatie automatisch worden
gecorrigeerd.
Uit
Aan
(
)
<XPS>
PRO>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Photo Optimizer
<Uit> of <Aan>
Rode-ogencorrectie
"Rode-ogen" is een fenomeen dat er bij gebruik van flits of stroboscoop toe leidt dat de ogen van mens en dier
onnatuurlijk rood worden weergegeven. Stel in of in de foto rode ogen automatisch moeten worden opgemerkt
en moeten worden gecorrigeerd zodat ze hun natuurlijke kleur krijgen. U kunt de correctiesterkte instellen op
drie niveaus.
Rode-ogencorrectie
Stel in of rode-ogencorrectie moet plaatsvinden.
Uit
Aan
(
)
<XPS>
ogencorrectie>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Rode-ogencorrectie>
<Rode<Uit> of <Aan>
Niveau rode-ogencorr *
Geef het correctieniveau op als <Rode-ogencorrectie> is ingesteld op <Aan>.
Zwak
Standaard
Sterk
(
)
<XPS>
ogencorrectie>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Niveau rode-ogencorr>
441
<RodeSelecteer het niveau
Overzicht van menuopties
Gezicht helderder
Voor een foto waarin de gezichten van mensen onnatuurlijk donker zijn ten gevolge van tegenlicht of te weinig
belichting, stelt u in of de afbeelding moet worden afgedrukt met diens gehele helderheid gecorrigeerd, zodat
de gezichten hun natuurlijke helderheid krijgen. U kunt de correctiesterkte instellen op drie niveaus.
Gezicht helderder
Stel in of er een correctie moet worden verricht om de gezichten van de onderwerpen helderder te maken.
Uit
Aan
(
)
<XPS>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Gezicht helderder>
<Gezicht
<Uit> of <Aan>
helderder>
Niv. gez. helderder *
Geef het correctieniveau op als <Gezicht helderder> is ingesteld op <Aan>.
Zwak
Standaard
Sterk
(
)
<XPS>
gez. helderder>
<Fotocorr (alleen CL)>
<Gezicht helderder>
<Niv.
Selecteer het niveau
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding).
Error Diffusion
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, en de gebogen lijnen van
CAD-gegevens, enzovoort.
Uit
Aan
(
)
<XPS>
<Halftonen>
<Aan>
442
<Error Diffusion>
<Uit> of
Overzicht van menuopties
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u <Error Diffusion> gebruikt.
Resolutie/gradatie *
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Error Diffusion> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel
instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
Tekst
Resolutie
Gradatie
Illustraties
Resolutie
Gradatie
Afbeelding
Resolutie
Gradatie
(
)
<XPS>
type beeldgegevens
<Halftonen>
<Resolutie/gradatie>
Selecteer het
<Resolutie> of <Gradatie>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Resolutie>
Levert fijn drukwerk door de randen van tekens scherp weer te geven. Deze afdrukstand is geschikt voor het
afdrukken van gegevens van tekens en dunne lijnen met een heldere afwerking.
<Gradatie>
Drukt gradatie en lijnen met vloeiende afwerking. Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van
figuren en diagrammen met gradatie.
Grijscompensatie
Voor zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B is, selecteert u of er moet worden afgedrukt
met uitsluitend zwarte (K) of met CMYK 4-kleurentoner. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één
document.
443
Overzicht van menuopties
Tekst
Uit
Aan
Illustraties
Uit
Aan
Afbeelding
Uit
Aan
(
)
<XPS>
<Grijscompensatie>
Selecteer het type beeldgegevens
<Uit> of <Aan>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Uit>
Drukt af met CMYK 4-kleurentoner. Reproduceerbaarheid van gradatie van donkere kleuren is beter dan met
<Aan>.
<Aan>
Drukt af met uitsluitend zwarte (K) toner. Niet afgestemde kleuren door het gebruik van kleurentoner (CMY)
kan worden vermeden.
Geavanc. gladmaken
Realiseer instellingen voor de vloeiende modus die ervoor zorgt dat randen van lijnen, figuren en tekst vloeiend
kunnen worden afgedrukt.
Geavanc. gladmaken
Geef op of u de vloeiende modus wilt in- of uitschakelen. Randen worden vloeiender met <Gladmaken 2> dan
met <Gladmaken 1>.
Uit
Gladmaken 1
Gladmaken 2
444
Overzicht van menuopties
(
)
<XPS>
gladmaken>
<Geavanc. gladmaken>
<Geavanc.
Selecteer de verwerkingsmethode
Illustraties *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op lijnen en figuren als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<XPS>
<Geavanc. gladmaken>
<Illustraties>
<Uit> of
<Aan>
Tekst *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op tekst als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<XPS>
<Geavanc. gladmaken>
<Tekst>
<Uit> of
<Aan>
Grijswaardeomzetting
U kunt de methode selecteren voor het converteren van kleur-afdrukgegevens naar zwart/wit-afdrukgegevens.
Tekst
sRGB
NTSC
Gelijkmatig RGB
Illustraties
sRGB
NTSC
Gelijkmatig RGB
Afbeelding
sRGB
NTSC
Gelijkmatig RGB
445
Overzicht van menuopties
(
)
<XPS>
type beeldgegevens
<Grijswaardeomzetting>
Selecteer het
Selecteer de converteermethode
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<sRGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor een kleurgetrouwe, soepele gradatie.
<NTSC>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor weergaven die gelijkwaardig zijn aan
TV-beelden (NTSC).
<Gelijkmatig RGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens opdat uitsluitend de helderheid gelijk is aan
alle RGB-niveaus.
● Dit item is beschikbaar als <Kleurmodus> (
<Zwart>.
Kleurmodus(P. 369) ) onder <Afdrukkwaliteit> is ingesteld op
446
Overzicht van menuopties
PDF
60Y9-055
Alle instellingen voor de PDF bestanden die beschikbaar zijn voor USB Direct Print
en Direct Print worden in een lijst geplaatst en kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van andere
instel-items.
Form. aanp. aan pap.(P. 447)
Afdrbereik vergroten(P. 447)
N op 1(P. 448)
Commentaar afdrukken(P. 448)
ICC-profielinstell.(P. 448)
Puur zwarte tekst(P. 452)
Zwarte overdruk(P. 453)
Helderheid(P. 454)
Halftonen(P. 454)
Samengest. overdruk(P. 455)
Geavanc. gladmaken(P. 456)
Grijswaardeomzetting(P. 457)
Form. aanp. aan pap.
Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan de
Afdrukgebied(P. 568) van het papier. De grootte van
de afdruk wordt aangepast terwijl de beeldverhouding van het origineel blijft gehandhaafd.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Form. aanp. aan pap.>
<Uit> of <Aan>
Afdrbereik vergroten
Geef op of u de afbeelding al of niet wilt afdrukken door de
vergroten.
Afdrukgebied(P. 568) geheel tot het papierformaat te
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Afdrbereik vergroten>
447
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
● Als u <Aan> selecteert, kunnen bepaalde gedeelten van de afbeelding kort bij de rand van het papier
ontbreken of het papier kan gedeeltelijk vlekkerig worden, afhankelijk van het origineel.
N op 1
Selecteer of u al of niet meerdere pagina's op één vel wilt afdrukken door ze vanaf linksboven verkleind na elkaar te
plaatsen. Als u bijvoorbeeld vier pagina's op één vel wilt afdrukken, selecteert u <4 op 1>.
Uit
2 op 1
4 op 1
6 op 1
8 op 1
9 op 1
16 op 1
(
)
<PDF>
<N op 1>
Selecteer de verzamelmethode
Commentaar afdrukken
Selecteer of u opmerkingen wilt afdrukken. Als u <Automatisch> selecteert, worden opmerkingen in PDF bestanden
afgedrukt.
Uit
Automatisch
(
)
<PDF>
<Commentaar afdrukken>
<Uit> of <Automatisch>
ICC-profielinstell.
Stel het te gebruiken profiel in bij het toepassen van kleurafstemming en geef op welk element voorrang moet krijgen.
RGB-bronprofiel
Kies een geschikt profiel voor RGB-gegevens die passen bij de monitor die u gebruikt.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Geen
448
Overzicht van menuopties
(
)
<PDF>
<ICC-profielinstell.>
<RGB-bronprofiel>
Selecteer
het profiel
<sRGB v3.0 (Canon)>
Er wordt een RGB profiel gebruikt dat gelijk is aan een gemiddeld profiel van de meeste Windows PC
monitors. Als u een monitor gebruikt die sRGB ondersteunt, kunt u kleuren afdrukken die kort bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven.
<Canon HDTV gamma 1.5> tot <Canon HDTV gamma 2.4>
Als u de helderheid wilt instellen nadat u de drukwerkkleuren hebt vergeleken met de monitorkleuren, kunt
u dat hier doen. Hoe hoger de waarde, hoe donkerder de drukwerkkleuren.
<Geen>
Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK zonder enig RGB-bronprofiel toe te passen.
CMYK-simul.profiel
U kunt een simulatiedoel selecteren bij het afdrukken van CMYK gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens
om naar een CMYK-kleurenmodel dat afhangt van het apparaat volgens het geselecteerde simulatiedoel.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Geen
(
)
<PDF>
simul.profiel>
<ICC-profielinstell.>
<CMYK-
Selecteer het profiel
<Euro Standard v1.00>
Het Euro Standard profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Europese afdruknormen
liggen.
449
Overzicht van menuopties
<JapanColor(Canon)>
Het JapanColor-profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Japanse afdruknormen
liggen.
<U.S. Web Coated v1.0>
Het U.S. Web Coated gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Amerikaanse afdruknormen
liggen.
<Geen>
Drukt CMYK gegevens af met behulp van een CMYK kleurenmodel dat apparaat-afhankelijk is, zonder enig
CMYK simulatieprofiel toe te passen.
● Als de instelling van dit item op <Geen> staat, kan het (afhankelijk van de gegevens) mis gaan met de
gradatie van donkere kleuren.
Grijswaardenprofiel
Stel in of grijze data wordt geconverteerd naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het
apparaat.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<ICC-profielinstell.>
<Grijswaardenprofiel>
<Uit> of
<Aan>
<Uit>
Drukt uitsluitend af met K (zwart) toner zonder de data te converteren naar CMYK data.
<Aan>
Converteert de data naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het apparaat. Afdrukken
mag echter uitsluitend worden verricht met K (zwart) toner, afhankelijk van de instelling van <Afdrukprofiel>
of <Puur zwarte tekst>.
Afdrukprofiel
U kunt geschikte profielen selecteren voor gegevens die u wilt afdrukken. U kunt dit onderdeel instellen voor
alle beeldtypen binnen één document.
Tekst
450
Overzicht van menuopties
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Illustraties
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Afbeelding
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PDF>
type beeldgegevens
<ICC-profielinstell.>
<Afdrukprofiel>
Selecteer het
Selecteer het profiel
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<PS Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven.
<PS Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie.
<PS TR Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven, en het doorlopen van toner naar tekst en dunne lijnen goed onder controle is.
<PS TR Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie, en het doorlopen van
toner naar tekst en dunne lijnen goed onder controle is.
451
Overzicht van menuopties
Dit onderdeel wordt uitgeschakeld als één van de volgende instellingen is
verricht.
● <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.
● <CMYK-simul.profiel> is ingesteld op <Geen>.
● <Grijswaardenprofiel> is ingesteld op <Uit>.
Afstemmethode
Geef op welk element bij kleurafstemming voorrang moet krijgen door <RGB-bronprofiel>.
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
(
)
<PDF>
<ICC-profielinstell.>
<Afstemmethode>
Selecteer
de afstemmethode
<Perceptueel>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor perceptie.
<Verzadiging>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor verzadiging.
<Colorimetrisch>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodanig dat kleurverschil tussen originelen en afdrukken minimaal is.
● Dit onderdeel wordt uitgeschakeld als <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.
Puur zwarte tekst
Voor zwarte tekst waarvan de kleurinformatie definieert dat 'R=G=B=0%', 'C=M=Y=100%', of 'C=M=Y=0%/K=100%'
selecteert u of er moet worden afgedrukt met uitsluitend K (black) toner of volgens de instelling van <Afdrukprofiel>.
Uit
Aan
452
Overzicht van menuopties
(
)
<PDF>
<Puur zwarte tekst>
<Uit> of <Aan>
<Uit>
Drukt af volgens de instelling van <Afdrukprofiel>. Het afdrukresultaat kan beter zijn dan met <Aan>,
afhankelijk van de afdrukgegevens.
<Aan>
Zwarte tekst wordt uitsluitend geproduceerd met K (zwart) toner. In tegenstelling tot afdrukken met kleur
(CMY) toner, treden aan de randen geen vlekken met kleurentoner op. Het is aan te bevelen dat u in
gangbare situaties deze instelling gebruikt.
Zwarte overdruk *
Stel in hoe u moet afdrukken als zwarte tekst zich op een kleurige achtergrond of kleurenfiguur bevindt. Dit onderdeel
verschijnt niet als <Puur zwarte tekst> is ingesteld op <Uit>.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Zwarte overdruk>
<Uit> of <Aan>
<Uit>
Eerst wordt de data afgedrukt nadat de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of figuur is 'gesneden',
wat de corresponderende witte leegte geeft, en vervolgens wordt zwarte tekst afgedrukt op de witte leegte.
De afdruk kan onscherper zijn dan met de instelling <Aan>, en de randen van de tekst kunnen met wit zijn
afgezet.
<Aan>
Eerst wordt de kleurige achtergrond of kleurenfiguur gedrukt en vervolgens wordt de zwarte tekst op de
gekleurde achtergrond of figuur afgedrukt.
453
Overzicht van menuopties
Helderheid
U kunt de helderheid van de hele afbeelding instellen in stappen van 5%. Hoe kleiner de waarde, hoe helderder de
afbeelding.
85 tot 100
tot 115 (%)
(
)
<PDF>
<Helderheid>
Gebruik
/
om de instelwaarde op te
geven
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding).
Error Diffusion
Deze stand is geschikt voor het afdrukken van gegevens met tekst en dunne lijnen, en de gebogen lijnen van
CAD-gegevens, enzovoort.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Halftonen>
<Error Diffusion>
<Uit> of
<Aan>
● De stevigheid van de textuur en hechtende toner kan afnemen als u <Error Diffusion> gebruikt.
Resolutie/gradatie *
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Error Diffusion> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel
instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
Tekst
Resolutie
Gradatie
Illustraties
454
Overzicht van menuopties
Resolutie
Gradatie
Afbeelding
Resolutie
Gradatie
(
)
<PDF>
type beeldgegevens
<Halftonen>
<Resolutie/gradatie>
Selecteer het
<Resolutie> of <Gradatie>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Resolutie>
Levert fijn drukwerk door de randen van tekens scherp weer te geven. Deze afdrukstand is geschikt voor het
afdrukken van gegevens van tekens en dunne lijnen met een heldere afwerking.
<Gradatie>
Drukt gradatie en lijnen met vloeiende afwerking. Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van
figuren en diagrammen met gradatie.
Samengest. overdruk
Stel in of CMYK data waarvoor overdrukken is ingesteld, moet worden overgedrukt als samengestelde data.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Samengest. overdruk>
<Uit> of <Aan>
● Als u dit onderdeel instelt op <Aan> is overdrukken niet geactiveerd als <CMYK-simul.profiel> een andere
instelling heeft dan <Geen>.
455
Overzicht van menuopties
Geavanc. gladmaken
Realiseer instellingen voor de vloeiende modus die ervoor zorgt dat randen van lijnen, figuren en tekst vloeiend
kunnen worden afgedrukt.
Geavanc. gladmaken
Geef op of u de vloeiende modus wilt in- of uitschakelen. Randen worden vloeiender met <Gladmaken 2> dan
met <Gladmaken 1>.
Uit
Gladmaken 1
Gladmaken 2
(
)
<PDF>
gladmaken>
<Geavanc. gladmaken>
<Geavanc.
Selecteer de verwerkingsmethode
Illustraties *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op lijnen en figuren als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Geavanc. gladmaken>
<Illustraties>
<Uit> of
<Aan>
Tekst *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op tekst als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<PDF>
<Geavanc. gladmaken>
<Aan>
456
<Tekst>
<Uit> of
Overzicht van menuopties
Grijswaardeomzetting *
U kunt de methode selecteren voor het converteren van kleur-afdrukgegevens naar zwart/wit-afdrukgegevens.
sRGB
NTSC
Gelijkmatig RGB
(
)
<PDF>
<Grijswaardeomzetting>
Selecteer de
converteermethode
<sRGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor een kleurgetrouwe, soepele gradatie.
<NTSC>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor weergaven die gelijkwaardig zijn aan
TV-beelden (NTSC).
<Gelijkmatig RGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens opdat uitsluitend de helderheid gelijk is aan
alle RGB-niveaus.
● Dit item is beschikbaar als <Kleurmodus> (
<Zwart>.
Kleurmodus(P. 369) ) onder <Afdrukkwaliteit> is ingesteld op
457
Overzicht van menuopties
PS
60Y9-056
Alle instellingen voor de PS regelopdrachten verschijnen in een lijst en worden kort
toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van andere
instel-items.
Time-out taak(P. 458)
PS-fouten afdrukken(P. 458)
Helderheid(P. 464)
Halftonen(P. 464)
ICC-profielinstell.(P. 459)
Puur zwarte tekst(P. 463)
Zwarte overdruk(P. 463)
Samengest. overdruk(P. 466)
Geavanc. gladmaken(P. 466)
Grijswaardeomzetting(P. 467)
Time-out taak
Als de tijd die is opgegeven in dit item is verstreken sinds het verwerken van een taak is gestart, sluit het apparaat
automatisch de taak en ontvangt het de volgende taak.
Als u de time-out niet wilt opgeven, geef dan '0 seconden' op.
0
t/m 3600 (seconden)
(
)
<PS>
<Time-out taak>
Gebruik de numerieke toetsen om de
instelwaarde in te voeren
PS-fouten afdrukken
Hiermee wordt opgegeven of een foutpagina moet worden afgedrukt wanneer er een PostScript-fout is opgetreden.
Uit
Aan
(
)
<PS>
<PS-fouten afdrukken>
458
<Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
ICC-profielinstell.
Stel het te gebruiken profiel in bij het toepassen van kleurafstemming en geef op welk element voorrang moet krijgen.
RGB-bronprofiel
Kies een geschikt profiel voor RGB-gegevens die passen bij de monitor die u gebruikt.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Geen
(
)
<PS>
<ICC-profielinstell.>
<RGB-bronprofiel>
Selecteer het
profiel
<sRGB v3.0 (Canon)>
Er wordt een RGB profiel gebruikt dat gelijk is aan een gemiddeld profiel van de meeste Windows PC
monitors. Als u een monitor gebruikt die sRGB ondersteunt, kunt u kleuren afdrukken die kort bij de kleuren
liggen die op de monitor worden weergegeven.
<Canon HDTV gamma 1.5> tot <Canon HDTV gamma 2.4>
Als u de helderheid wilt instellen nadat u de drukwerkkleuren hebt vergeleken met de monitorkleuren, kunt
u dat hier doen. Hoe hoger de waarde, hoe donkerder de drukwerkkleuren.
<Geen>
Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK zonder enig RGB-bronprofiel toe te passen.
CMYK-simul.profiel
U kunt een simulatiedoel selecteren bij het afdrukken van CMYK gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens
om naar een CMYK-kleurenmodel dat afhangt van het apparaat volgens het geselecteerde simulatiedoel.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Geen
459
Overzicht van menuopties
(
)
<PS>
<ICC-profielinstell.>
<CMYK-simul.profiel>
Selecteer
het profiel
<Euro Standard v1.00>
Het Euro Standard profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Europese afdruknormen
liggen.
<JapanColor(Canon)>
Het JapanColor-profiel gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Japanse afdruknormen
liggen.
<U.S. Web Coated v1.0>
Het U.S. Web Coated gebruiken. Er wordt afgedrukt in kleuren die dicht bij de Amerikaanse afdruknormen
liggen.
<Geen>
Drukt CMYK gegevens af met behulp van een CMYK kleurenmodel dat apparaat-afhankelijk is, zonder enig
CMYK simulatieprofiel toe te passen.
● Als de instelling van dit item op <Geen> staat, kan het (afhankelijk van de gegevens) mis gaan met de
gradatie van donkere kleuren.
Grijswaardenprofiel
Stel in of grijze data wordt geconverteerd naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het
apparaat.
Uit
Aan
(
)
<PS>
<ICC-profielinstell.>
<Aan>
460
<Grijswaardenprofiel>
<Uit> of
Overzicht van menuopties
<Uit>
Drukt uitsluitend af met K (zwart) toner zonder de data te converteren naar CMYK data.
<Aan>
Converteert de data naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het apparaat. Afdrukken
mag echter uitsluitend worden verricht met K (zwart) toner, afhankelijk van de instelling van <Afdrukprofiel>
of <Puur zwarte tekst>.
Afdrukprofiel
U kunt geschikte profielen selecteren voor gegevens die u wilt afdrukken. U kunt dit onderdeel instellen voor
alle beeldtypen binnen één document.
Tekst
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Illustraties
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Afbeelding
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PS>
type beeldgegevens
<ICC-profielinstell.>
<Afdrukprofiel>
Selecteer het
Selecteer het profiel
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
461
Overzicht van menuopties
<PS Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven.
<PS Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie.
<PS TR Normal>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat de afdrukkleuren dicht bij de kleuren liggen die op de monitor
worden weergegeven, en het doorlopen van toner naar tekst en dunne lijnen goed onder controle is.
<PS TR Photo>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodat het afdrukresultaat gelijk is aan fotografie, en het doorlopen van
toner naar tekst en dunne lijnen goed onder controle is.
Dit onderdeel wordt uitgeschakeld als één van de volgende instellingen is
verricht.
● <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.
● <CMYK-simul.profiel> is ingesteld op <Geen>.
● <Grijswaardenprofiel> is ingesteld op <Uit>.
Afstemmethode
Geef op welk element bij kleurafstemming voorrang moet krijgen door <RGB-bronprofiel>.
Perceptueel
Verzadiging
Colorimetrisch
(
)
<PS>
<ICC-profielinstell.>
afstemmethode
<Perceptueel>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor perceptie.
462
<Afstemmethode>
Selecteer de
Overzicht van menuopties
<Verzadiging>
Er wordt kleurafstemming toegepast, met voorrang voor verzadiging.
<Colorimetrisch>
Er wordt kleurafstemming toegepast, zodanig dat kleurverschil tussen originelen en afdrukken minimaal is.
● Dit onderdeel wordt uitgeschakeld als <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.
Puur zwarte tekst
Voor zwarte tekst waarvan de kleurinformatie definieert dat 'R=G=B=0%', 'C=M=Y=100%', of 'C=M=Y=0%/K=100%'
selecteert u of er moet worden afgedrukt met uitsluitend K (black) toner of volgens de instelling van <Afdrukprofiel>.
Uit
Aan
(
)
<PS>
<Puur zwarte tekst>
<Uit> of <Aan>
<Uit>
Drukt af volgens de instelling van <Afdrukprofiel>. Het afdrukresultaat kan beter zijn dan met <Aan>,
afhankelijk van de afdrukgegevens.
<Aan>
Zwarte tekst wordt uitsluitend geproduceerd met K (zwart) toner. In tegenstelling tot afdrukken met kleur
(CMY) toner, treden aan de randen geen vlekken met kleurentoner op. Het is aan te bevelen dat u in
gangbare situaties deze instelling gebruikt.
Zwarte overdruk *
Stel in hoe u moet afdrukken als zwarte tekst zich op een kleurige achtergrond of kleurenfiguur bevindt. Dit onderdeel
verschijnt niet als <Puur zwarte tekst> is ingesteld op <Uit>.
Uit
Aan
463
Overzicht van menuopties
(
)
<PS>
<Zwarte overdruk>
<Uit> of <Aan>
<Uit>
Eerst wordt de data afgedrukt nadat de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of figuur is 'gesneden',
wat de corresponderende witte leegte geeft, en vervolgens wordt zwarte tekst afgedrukt op de witte leegte.
De afdruk kan onscherper zijn dan met de instelling <Aan>, en de randen van de tekst kunnen met wit zijn
afgezet.
<Aan>
Eerst wordt de kleurige achtergrond of kleurenfiguur gedrukt en vervolgens wordt de zwarte tekst op de
gekleurde achtergrond of figuur afgedrukt.
Helderheid
U kunt de helderheid van de hele afbeelding instellen in stappen van 5%. Hoe kleiner de waarde, hoe helderder de
afbeelding.
85 tot 100
tot 115 (%)
(
)
<PS>
<Helderheid>
Gebruik
/
om de instelwaarde op te
geven
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding).
Error Diffusion
U kunt fijner afdrukken dan met <Resolutie/gradatie>. Deze afdrukstand is geschikt voor het scherp afdrukken
van fijnkorrelige randen zoals tekens of dunne lijnen.
464
Overzicht van menuopties
Uit
Aan
(
)
<PS>
<Halftonen>
<Error Diffusion>
<Uit> of <Aan>
Resolutie/gradatie *
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Error Diffusion> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel
instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
Tekst
Resolutie
Gradatie
Illustraties
Resolutie
Gradatie
Afbeelding
Resolutie
Gradatie
(
)
<PS>
type beeldgegevens
<Halftonen>
<Resolutie/gradatie>
Selecteer het
<Resolutie> of <Gradatie>
Soort afbeeldingsgegevens
Selecteer het soort afbeeldingsgegevens waarvoor de instellingen worden veranderd. Selecteer <Tekst> voor
tekens, <Illustraties> voor lijnen en figuren, of <Afbeelding> voor afbeeldingen zoals foto's.
<Resolutie>
Levert fijn drukwerk door de randen van tekens scherp weer te geven. Deze afdrukstand is geschikt voor het
afdrukken van gegevens van tekens en dunne lijnen met een heldere afwerking.
<Gradatie>
Drukt gradatie en lijnen met vloeiende afwerking. Deze afdrukstand is geschikt voor het afdrukken van
figuren en diagrammen met gradatie.
465
Overzicht van menuopties
Samengest. overdruk
Stel in of CMYK data waarvoor overdrukken is ingesteld, moet worden overgedrukt als samengestelde data.
Uit
Aan
(
)
<PS>
<Samengest. overdruk>
<Uit> of <Aan>
● Als u dit onderdeel instelt op <Aan> is overdrukken niet geactiveerd als <CMYK-simul.profiel> een andere
instelling heeft dan <Geen>.
Geavanc. gladmaken
Realiseer instellingen voor de vloeiende modus die ervoor zorgt dat randen van lijnen, figuren en tekst vloeiend
kunnen worden afgedrukt.
Geavanc. gladmaken
Geef op of u de vloeiende modus wilt in- of uitschakelen. Randen worden vloeiender met <Gladmaken 2> dan
met <Gladmaken 1>.
Uit
Gladmaken 1
Gladmaken 2
(
)
gladmaken>
<PS>
<Geavanc. gladmaken>
<Geavanc.
Selecteer de verwerkingsmethode
Illustraties *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op lijnen en figuren als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
466
Overzicht van menuopties
(
)
<PS>
<Geavanc. gladmaken>
<Illustraties>
<Uit> of
<Aan>
Tekst *
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op tekst als <Geavanc. gladmaken> is ingesteld op
<Gladmaken 1> of <Gladmaken 2>.
Uit
Aan
(
)
<PS>
<Geavanc. gladmaken>
<Tekst>
<Uit> of
<Aan>
Grijswaardeomzetting *
U kunt de methode selecteren voor het converteren van kleur-afdrukgegevens naar zwart/wit-afdrukgegevens.
sRGB
NTSC
Gelijkmatig RGB
(
)
<PS>
<Grijswaardeomzetting>
Selecteer de
converteermethode
<sRGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor een kleurgetrouwe, soepele gradatie.
<NTSC>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens voor weergaven die gelijkwaardig zijn aan
TV-beelden (NTSC).
467
Overzicht van menuopties
<Gelijkmatig RGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit-gegevens opdat uitsluitend de helderheid gelijk is aan
alle RGB-niveaus.
● Dit item is beschikbaar als <Kleurmodus> (
<Zwart>.
Kleurmodus(P. 369) ) onder <Afdrukkwaliteit> is ingesteld op
468
Overzicht van menuopties
MEAP-instellingen
60Y9-057
De instel-items voor het hoofdscherm over MEAP worden in een lijst geplaatst en
kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool
( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van andere
instel-items.
Select. stndrdscherm(P. 469)
Gebruik DNS-caching(P. 470)
Geldigheidsperiode(P. 470)
X-FRAME-OPTIONS toev(P. 470)
Select. stndrdscherm
U kunt het scherm opgeven dat verschijnt op het display van het bedieningspaneel als het apparaat start.
Schermafdruk
MEAP
(
)
<MEAP-instellingen>
<Select. stndrdscherm>
<MEAP>
<Schermafdruk>
Het scherm voor de afdrukgerede situatie (hoofdscherm) verschijnt.
<MEAP>
Het scherm van een eventueel geïnstalleerde MEAP-applicatie wordt weergegeven.
469
<Schermafdruk> of
Overzicht van menuopties
● U kunt op
(
) op het bedieningspaneel drukken om te pendelen tussen de schermen van het
display.
Gebruik DNS-caching
U kunt opgeven of het geheugen de DNS informatie moet blijven bewaren waarmee het zoeken door een MEAP
toepassing was geslaagd. Met <Aan (periode opgvn)> kunt u deze informatie tijdelijk bewaren en kunt u een
bewaartijd invoeren ( Geldigheidsperiode(P. 470) ).
Uit
Aan (onbep. gebruik)
Aan (periode opgvn)
(
)
<MEAP-instellingen>
<Gebruik DNS-caching>
Selecteer de
instelwaarde
Geldigheidsperiode *
Als bij <Gebruik DNS-caching> <Aan (periode opgvn)> is ingesteld, moet u opgeven hoe lang de DNS informatie in het
geheugen bewaard moet blijven.
1 t/m 60
t/m 120 (seconden)
(
)
<MEAP-instellingen>
<Geldigheidsperiode>
Stel de tijdsduur in met
behulp van de numerieke toetsen
X-FRAME-OPTIONS toev
Bepaal of X-FRAME-OPTIONS aan de koptekst moet worden toegevoegd als de HTTP server een antwoord geeft. XFRAME-OPTIONS toevoegen verhindert dat de informatie overlapt met inhoud die is gegenereerd door andere servers.
Uit
Aan
(
)
<MEAP-instellingen>
<X-FRAME-OPTIONS toev>
<Aan>
470
<Uit> of
Overzicht van menuopties
Controleer teller
60Y9-058
U kunt het totaal aantal afgedrukte pagina's controleren.
● Ook kunt u de tellerwaarde controleren door <Controleer teller> in het
selecteren, evenals dit onderdeel.
Hulpprogrammamenu(P. 474) te
101: Totaal 1
U kunt het totaal aantal afgedrukte pagina's controleren.
(Alleen weergave)
108: Totaal (z/w 1)
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's controleren.
(Alleen weergave)
112: Tot. (zwart/L)
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's groter dan B4-formaat controleren.
(Alleen weergave)
113: Tot (z/w-klein)
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's van B4-formaat of kleiner controleren.
(Alleen weergave)
114:Totaal 1(2-zijd)
U kunt het aantal dubbelzijdig afgedrukte pagina's controleren.
(Alleen weergave)
471
Overzicht van menuopties
122:Totaal(Vol+1C/L)
U kunt het aantal in kleur afgedrukte pagina's groter dan B4-formaat controleren (behalve e-mailafdrukken).
(Alleen weergave)
123:Totaal(Vol+1C/S)
U kunt het aantal in kleur afgedrukte pagina's van B4-formaat of kleiner controleren (behalve e-mailafdrukken).
(Alleen weergave)
472
Overzicht van menuopties
Menu initialiseren
60Y9-059
Selecteer deze optie om de standaardinstellingen van het hieronder genoemde
menu Setup te herstellen. Menu initialiseren(P. 550)
Instellingen die niet kunnen worden geïnitialiseerd
● U kunt de instellingen die zijn opgegeven voor <Netwerk> en <Afdrukpositie aanp.> niet initialiseren. Als u
de instellingen <Netwerk> wilt initialiseren, raadpleeg dan De netwerkinstellingen initialiseren(P. 551) .
Als u de instellingen <Afdrukpositie aanp.> wilt initialiseren, stel ze dan handmatig terug op de standaard
fabrieksinstellingen ( Afdrukpositie aanp.(P. 386) ).
473
Overzicht van menuopties
Hulpprogrammamenu
60Y9-05A
U kunt het totale aantal afgedrukte pagina's weergeven en interne
systeeminformatie afdrukken. Als u op het bedieningspaneel
(
) indrukt,
verschijnt het menu Utility. U kunt de hieronder beschreven instellingen opgeven als
het apparaat offline is.
Controleer teller(P. 474)
Configuratiepagina(P. 475)
Statusafdruk netwerk(P. 475)
Stat. verbr.art afdr(P. 475)
IPSec-beleidslijst(P. 475)
Kalibratie(P. 475)
PCL-hulpprogramma(P. 476)
PS-hulpprogramma(P. 476)
Reinigen(P. 476)
Voorkom morsen toner(P. 476)
ITB-reiniging(P. 476)
Aanp na cart.-wissel(P. 476)
Hulppr. e-mailafdruk(P. 477)
Afdrukpositie afdr.(P. 477)
Paginatellerlijst(P. 477)
Tellerrapport(P. 477)
MEAP-syst.info afdr.(P. 477)
Cartridgelog afdr.(P. 477)
Serienummer(P. 477)
Info verbruiksart.(P. 478)
Controleer teller
U kunt het totaal aantal afgedrukte pagina's controleren.
controleren(P. 543)
Het totale aantal afgedrukte pagina's
● Ook kunt u de tellerwaarde controleren door <Controleer teller> in het
selecteren, evenals dit onderdeel.
Menu Instellingen(P. 321) te
101: Totaal 1
U kunt het totaal aantal afgedrukte pagina's controleren.
(Alleen weergave)
108: Totaal (z/w 1)
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's controleren.
(Alleen weergave)
112: Tot. (zwart/L)
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's groter dan B4-formaat controleren.
(Alleen weergave)
113: Tot (z/w-klein)
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's van B4-formaat of kleiner controleren.
(Alleen weergave)
474
Overzicht van menuopties
114:Totaal 1(2-zijd)
U kunt het aantal dubbelzijdig afgedrukte pagina's controleren.
(Alleen weergave)
122:Totaal(Vol+1C/L)
U kunt het aantal in kleur afgedrukte pagina's groter dan B4-formaat controleren (behalve e-mailafdrukken).
(Alleen weergave)
123:Totaal(Vol+1C/S)
U kunt het aantal in kleur afgedrukte pagina's van B4-formaat of kleiner controleren (behalve e-mailafdrukken).
(Alleen weergave)
Configuratiepagina
U kunt de apparaatinstellingen ( Menu Instellingen(P. 321) ) controleren die zijn geconfigureerd in het apparaat. U
kunt ook andere informatie controleren zoals de status van de tonercartridges, het aantal afgedrukte pagina´s, en de
geheugencapaciteit (RAM) die in het apparaat is geplaatst. Configuratiepagina(P. 534)
Statusafdruk netwerk
Selecteer deze optie om een lijst af te drukken van de instellingen ( Netwerk(P. 342) ) voor het netwerk die zijn
geconfigureerd in het apparaat. Tevens kunt u de informatie controleren over de veiligheid, inclusief de
adresfilterinstellingen en IPSec-instellingen. Netwerkstatusafdruk(P. 534)
Stat. verbr.art afdr
U kunt informatie afdrukken zoals de status van de tonercartridges, waarschuwingsberichten, en informatie over waar
u nieuwe tonercartridges kunt kopen. Afdruk Status Verbruiksartikelen(P. 535)
IPSec-beleidslijst
Selecteer of u een lijst wilt afdrukken van de IPSec beleidsnamen en instellingen ( IPSec-instellingen
configureren(P. 264) ) die in het apparaat zijn geconfigureerd. IPSec-beleidslijst(P. 536)
Kalibratie
Als kleuren niet op elkaar zijn afgestemd of wanneer de kleuren zijn veranderd en de gegevens niet worden afgedrukt
met de juiste kleuren (opgegeven kleuren), kunt u een kalibrering verrichten. Niet-afgestemde kleuren en nuance
corrigeren(P. 528)
POP Prnt Calibration
Met behulp van deze functie kunt u niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren, indien dat optreedt in POPafdrukken.
Volledige kalibrering
Met behulp van deze functie kunt u niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren.
475
Overzicht van menuopties
PCL-hulpprogramma
Selecteer of u een lijst wilt afdrukken met de interne informatie-items die zijn geregistreerd in het apparaat, voor
gebruik van de PCL modus.
Lettertypelijst
Selecteer of u een lijst wilt afdrukken van lettertypen die kunnen worden gebruikt in de PCL-modus.
lettertypelijst(P. 538)
PCL-
PS-hulpprogramma
Selecteer of u een lijst wilt afdrukken met de instellingen voor gebruik van de PS-modus en de interne informatieitems die zijn geregistreerd in het apparaat. PS Modus Lijst(P. 539)
Configuratiepagina
Selecteer of een lijst wilt afdrukken van de apparaatinstellingen (
PS(P. 458) ).
Lettertypelijst
Selecteer of u een lijst wilt afdrukken van lettertypen die kunnen worden gebruikt in de PS-modus.
Reinigen
Selecteer deze optie om de fixeereenheid te reinigen als afdrukken zwarte punten of zwarte strepen bevatten.
Fixeereenheid(P. 501)
Voorkom morsen toner
Als u het apparaat over een grote afstand verplaatst, kunt u het morsen van toner vermijden.
verplaatsen(P. 523)
ITB-reiniging
Als de afdrukkwaliteit niet goed is, kunt u de ITB-eenheid reinigen.
(
)
<ITB-reiniging>
<Ja>
Aanp na cart.-wissel
Pas de tonerdichtheid aan als POP-afdrukken niet mogelijk is met de verwachte dichtheid.
(
)
<Aanp na cart.-wissel>
476
<Ja>
De machine
Overzicht van menuopties
Hulppr. e-mailafdruk
Selecteer deze optie om e-mails handmatig te ontvangen en in lijstvorm een logboek van ontvangen e-mails af te
drukken.
Ontvangen e-mail
Selecteer deze optie om handmatig e-mails van de POP3 mailserver te ontvangen en ze af te drukken.
Handmatig e-mails ontvangen(P. 126)
Logboeklst E-mail RX
Selecteer deze optie om in het apparaat in lijstvorm een logboek af te drukken van onderwerp,
ontvangstdatum/-tijdstip van ontvangen e-mails. Logboek afgedrukte e-mails(P. 542)
Afdrukpositie afdr.
Selecteer deze optie om opmerkingen af te drukken die de huidige afdrukpositie aangeven.
aanpassen(P. 530)
De afdrukpositie
Paginatellerlijst
Selecteer deze optie om een rapport af te drukken over het aantal afgedrukte pagina´s voor iedere afdeling, als
beheer van afdelings-ID is ingeschakeld. Lijst Paginateller(P. 537)
Tellerrapport
Produceert een rapport met het totaalaantal pagina's dat vandaag is afgedrukt.
Rapport Teller(P. 537)
MEAP-syst.info afdr.
Selecteer deze optie om een lijst af te drukken met informatie over MEAP applicaties die zijn geïnstalleerd in het
apparaat en de MEAP systeemapplicaties als de MEAP functie is ingeschakeld. Info MEAP systeem
afdrukken(P. 537)
Cartridgelog afdr.
Drukt logs voor gebruik van tonercartridge / drumcartridge af in lijstvorm.
Serienummer
Selecteer om het serienummer van het apparaat weer te geven.
(
)
<Serienummer>
477
Cartridge-log afdrukken(P. 538)
Overzicht van menuopties
Info verbruiksart.
Selecteer deze optie om informatie over bijvoorbeeld het papier en de tonercartridge weer te geven.
Papierinformatie
Selecteer deze optie om het momenteel opgegeven papierformaat en -type weer te geven, en het resterende
papierniveau voor iedere papierbron. Papier controleren(P. 546)
Tonercart. model
Selecteer deze optie om het modelnummer van de tonercartridge voor het apparaat weer te geven.
model tonercartridge controleren(P. 546)
Het
Resterende toner
Geeft de status van de tonercartridges weer.
De status van de tonercartridges controleren(P. 547)
● De weergegeven status van de tonercartridges kan uitsluitend als schatting worden gezien en kan
verschillen van de daadwerkelijke status.
Drumcart. model
Selecteer deze optie om het modelnummer van de drumcartridge voor het apparaat weer te geven.
model van de drumcartridge controleren(P. 547)
Resterende drum
Geeft de status van de drumcartridges weer.
De status van de drumcartridge controleren(P. 547)
478
Het
Overzicht van menuopties
● De weergegeven status van de drumcartridges kan uitsluitend als schatting worden gezien en kan
verschillen van de daadwerkelijke status.
Afvaltonerreservoir
U kunt het modelnummer van de afvaltonerhouder weergeven.
afvaltonerhouder controleren(P. 548)
De modelnummers van de
Status afvaltoner
U kunt de status van de afvaltonerhouder weergeven.
controleren(P. 548)
479
De status van de afvaltonerhouder
Overzicht van menuopties
Taakmenu
60Y9-05C
U kunt documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de SD-card en een
afdruklogboek. Als u op het bedieningspaneel
( ) indrukt, verschijnt het
Taakmenu. U kunt de hieronder beschreven instellingen opgeven als het apparaat
offline is.
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met ‘*1’ worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties die u
gebruikt, of andere instel-items.
● Instellingen die zijn gemarkeerd met '*2', worden misschien niet weergegeven, als het selectievakje
[Weergave opdrachtlog] van de externe UI niet is geactiveerd. De geschiedenis van afdruktaken
verbergen(P. 256)
Versleuteld afdr.(P. 480)
Beveiligd afdrukken(P. 480)
Opgeslagen takenlst(P. 480)
Opgesl. taak afdr.(P. 480)
Logboek afdruktaken(P. 481)
Logboek opgesl taken(P. 481)
Logb. afdr.rapporten(P. 481)
Logboek e-mailafdruk(P. 481)
Versleuteld afdr. *1
Selecteer deze optie om gecodeerde documenten af te drukken die u vanaf de computer naar het apparaat zond.
Beveiligde documenten afdrukken(P. 94)
Beveiligd afdrukken *1
Selecteer deze optie om beveiligde documenten af te drukken die u vanaf de computer naar het apparaat zond.
Beveiligde documenten afdrukken(P. 94)
Opgeslagen takenlst *1
Selecteer deze optie om een lijst van documenten af te drukken die zijn opgeslagen op de SD-card in het apparaat.
Lijst met opgeslagen taken(P. 540)
Opgesl. taak afdr. *1
Selecteer deze optie om documenten af te drukken die zijn opgeslagen op de SD-card in het apparaat.
document afdrukken dat is opgeslagen in het apparaat(P. 99)
480
Een
Overzicht van menuopties
Logboek afdruktaken *2
Selecteer deze optie om in lijstvorm een logboek af te drukken van documenten die vanaf de computer zijn afgedrukt.
Opdrachtlog afdrukken(P. 541)
Logboek opgesl taken *1*2
Selecteer deze optie om in lijstvorm een logboek van documenten af te drukken die zijn opgeslagen op de SD-card in
het apparaat. Logboek opgeslagen opdrachten afdrukken(P. 541)
Logb. afdr.rapporten *2
Selecteer deze optie om in lijstvorm de instellingen en een logboek van rapporten af te drukken .
Rapportafdruk(P. 542)
Logboek
Logboek e-mailafdruk *2
Selecteer deze optie om in lijstvorm een logboek af te drukken van ontvangen e-mails.
mails(P. 542)
481
Logboek afgedrukte e-
Overzicht van menuopties
Menu Reset
60Y9-05E
U kunt alle processen annuleren, gegevens in het geheugen verwijderen en het
apparaat uitschakelen. Als u
( ) op het bedieningspaneel indrukt, verschijnt
het menu Reset.
Zachte reset(P. 482)
Formulierinvoer(P. 483)
Uitschakelen(P. 484)
● Als het bericht Ennn-nnnn (n is een getal) verschijnt, kan uitsluitend <Uitschakelen> worden verricht.
Zachte reset
Selecteer deze optie om alle gegevens te wissen van afdruktaken die nog niet zijn voltooid (zachte reset). Tevens kunt
u dit onderdeel selecteren om een harde reset te verrichten voor het inschakelen van de veranderde instellingen.
● Controleer voordat u een zachte of harde reset uitvoert of er geen andere gebruikers van het apparaat zijn.
Anders worden alle afdrukgegevens vóór het afdrukken, gewist.
◼ Een zachte reset verrichten
Verricht een zachte reset als u alle afdrukgegevens wilt wissen die reeds zijn afgedrukt, in de wachtrij staan om te
worden afgedrukt, of worden ontvangen.
(
)
<Zachte reset>
<Ja>
◼ Een harde reset verrichten
Verricht een harde reset als u de veranderde instellingen van het apparaat wilt inschakelen of gegevens wilt wissen die
in het geheugen van het apparaat zijn geregistreerd.
1
Druk op
(
).
482
Overzicht van menuopties
● Als het instellingenmenu wordt weergegeven, drukt u eerst op
(
) om terug te keren naar
het hoofdscherm, en voert u daarna stap 1 uit.
2
Gebruik
/
om <Zachte reset> te selecteren, houd
minimaal 5 seconden
ingedrukt en laat hem weer los.
➠ Het bericht <Harde reset uitvoeren?> verschijnt.
3
Selecteer <Ja> en druk op
.
➠ Als een harde reset wordt verricht, wordt het apparaat opnieuw gestart.
● Als een zachte of harde reset wordt verricht, worden ook beveiligde documenten op de optionele SD-card
verwijderd.
Formulierinvoer
Als het afdrukken wordt geannuleerd vanaf de computer of de communicatie wordt onderbroken tijdens ontvangst,
kunnen de gegevens in het geheugen van het apparaat aanwezig blijven, waardoor het afdrukken niet wordt
afgerond. De volgende afdrukgegevens kunnen niet worden afgedrukt met de resterende gegevens ongewijzigd
gelaten. In dat geval selecteert u <Formulierinvoer> om de resterende gegevens in het geheugen gedwongen af te
drukken.
(
)
<Formulierinvoer>
<Ja>
● Als de resterende gegevens niet worden afgedrukt, verricht dan een zachte reset.
● Als de gegevens nog in het geheugen van het apparaat aanwezig zijn nadat een form feed is verricht (het
lampje [ ] op het apparaat brandt), verricht dan een zachte reset.
483
Overzicht van menuopties
Uitschakelen
Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan vanaf het bedieningspaneel, niet via de hoofdschakelaar.
uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
484
Het apparaat
Overzicht van menuopties
Menu Invoer selecteren
60Y9-05F
De instellingen voor de papierbron en het papierformaat dat in het apparaat is
geladen, worden in een lijst geplaatst en kort toegelicht. Als u
( ) op het
bedieningspaneel indrukt, verschijnt het menu Select Feeder. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Algemene instellingen
● De instellingen zijn hetzelfde als die voor <Papierbron> in het
Menu Instellingen(P. 321) . De hier
opgegeven instellingen gelden ook voor de instellingen <Papierbron>.
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de opties
die u gebruikt, of andere instel-items.
Papierbron(P. 485)
Papierform. MF-lade(P. 486)
Lade N papierformaat (N = 1, 2, 3, 4, 5)(P. 486)
Stndrd papierformaat(P. 487)
Prioriteit MF-lade(P. 488)
MF-lade vr mix ppr.(P. 488)
Lade autom. select.(P. 489)
Auto detec. pprsoort(P. 489)
Stndrd papiersoort(P. 491)
Papiersoort MF-lade(P. 491)
Lade N papiersoort (N = 1, 2, 3, 4, 5)(P. 492)
Handm. 2-zijdig (MF)(P. 492)
Dubbelz. afdrukken(P. 493)
Papierbron
Selecteer de papierbron waaruit het papier wordt gehaald. Als u de papierbron automatisch wilt wisselen op basis van
papierformaat en -type, selecteert u <Automatisch>.
Automatisch
Multifunction. lade
Lade 1
Lade 2 *
Lade 3 *
Lade 4 *
Lade 5 *
(
)
<Papierbron>
Selecteer de papierbron
485
Overzicht van menuopties
Papierform. MF-lade
Hiermee geeft u het formaat op van het papier dat in de multifunctionele lade wordt geplaatst.
en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 63)
Het papierformaat
A6
A5
A5R
B5
B5R
A4
A4R
B4
A3
LTR
LTRR
LGL
11x17
EXEC
EXECR
305x457 mm
Vrij formaat
Aangep formaat
Aang. form. R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Envelop nr. 10
Env. DL
India-LGL
Indexkaart
STMT
STMTR
FLSC
8K
16K
16KR
Lade N papierformaat (N = 1, 2, 3, 4, 5) *
Stel het formaat in van het papier dat is geladen in de papierlade, optionele papierlade of cassettetoevoereenheid van
het apparaat ( Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst(P. 60) ).
Papierlade van het apparaat
A5R
486
Overzicht van menuopties
B5R
EXECR
Vrij formaat
Automatisch
Aangep formaat
Aang. form. R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Papierlade van papiertoevoer of cassettetoevoereenheid
A5R
B5R
EXECR
Vrij formaat
Automatisch
Aangep formaat
Aang. form. R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Stndrd papierformaat
Stel het standaard papierformaat in. Het afdrukken vindt plaats op het hier ingestelde papierformaat als u wilt
afdrukken vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of vanaf een mobiel toestel
of ander apparaat dat instellingen voor papierformaat niet ondersteunt.
A6
A5
B5
A4
B4
A3
LTR
LGL
11x17
EXEC
305x457 mm
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
487
Overzicht van menuopties
Envelop nr. 10
Env. DL
India-LGL
Indexkaart
STMT
FLSC
8K
16K
(
)
<Stndrd papierformaat>
Selecteer het papierformaat
Het papierformaat selecteren
Geef de instelling op volgens het formaat papier waarop u gaat afdrukken.
Prioriteit MF-lade
Selecteer of papier uit de multifunctionele invoer voorrang heeft als <Papierbron> is ingesteld op <Automatisch>. Als u
<Aan> selecteert, wordt het papier uit de multifunctionele lade genomen als hetzelfde papierformaat in zowel de
multifunctionele lade als de papierlade is geplaatst.
Uit
Aan
(
)
<Prioriteit MF-lade>
<Uit> of <Aan>
● Als <MF-lade vr mix ppr.> is ingesteld op <Aan>, wordt het papier bij voorkeur uit de papierlade gehaald, ook
als <Prioriteit MF-lade> is ingesteld op <Aan>.
MF-lade vr mix ppr.
Als u <Aan> selecteert met <Papierbron> ingesteld op <Automatisch>, wordt de multifunctionele invoer automatisch
geselecteerd als het juiste papierformaat in geen enkele papierlade is geladen.
Uit
Aan
488
Overzicht van menuopties
(
)
<MF-lade vr mix ppr.>
<Uit> of <Aan>
Lade autom. select.
Als u <Gebruiken> selecteert met <Papierbron> ingesteld op <Automatisch>, selecteert het apparaat automatisch de
papierbron waarin het juiste papierformaat is geladen. Bovendien, als het papier opraakt, maakt deze instelling
continu afdrukken mogelijk door van de ene papierbron over te stappen naar de andere die met hetzelfde
papierformaat is geladen.
Niet gebruiken
Gebruiken
(
)
<Lade autom. select.>
Selecteer de papierbron
<Niet gebruiken> of
<Gebruiken>
Selectie papierbron
Selecteer de papierbron waarop u de functie Automatisch Lade Selecteren wilt toepassen.
De instellingen wijzigen
Selecteer <Aan> om automatische selectie van papierladen in te schakelen voor de papierbron die u in het
).
vorige scherm hebt geselecteerd (
Auto detec. pprsoort
Geef op of het papiertype automatisch moet worden gedetecteerd wanneer normaal papier of zwaar papier is
geladen. Om deze functie te gebruiken, stelt u het papiertype voor de papierbron in op <Gem. soorten>. Stel ook
[Papiersoort] in het printerstuurprogramma in op [Standaardwaarde printer].
Geschikt papier(P. 564)
Papiersoort MF-lade(P. 491)
Lade N papiersoort (N = 1, 2, 3, 4, 5)(P. 492)
Basisbewerkingen met de printer(P. 75)
Multifunction. lade
Niet gebruiken
Alleen eerste vel
Elk vel
Lade 1
Niet gebruiken
489
Overzicht van menuopties
Gebruiken
Lade 2 *
Niet gebruiken
Gebruiken
Lade 3 *
Niet gebruiken
Gebruiken
Lade 4 *
Niet gebruiken
Gebruiken
Lade 5 *
Niet gebruiken
Gebruiken
(
)
<Auto detec. pprsoort>
papierbron
Controleer het bericht
Selecteer de
Selecteer de instelwaarde
Selectie papierbron
Selecteer de papierbron waarvoor u een instelling wilt realiseren voor het automatisch detecteren van het
papiertype.
De instellingen wijzigen (Multifunction. lade)
Als <Alleen eerste vel> is opgegeven, wordt detectie van het papiertype uitsluitend verricht voor het eerste
vel. Als <Elk vel> is opgegeven, wordt detectie van het papiertype verricht voor ieder ingevoerd vel.
De instellingen wijzigen (Lade 1 tot 5*)
Als <Gebruiken> is opgegeven, wordt detectie van het papiertype uitsluitend verricht voor het eerste vel.
● Als deze functie is ingeschakeld, kan de afdruksnelheid lager worden. Als <Elk vel> wordt de afdruksnelheid
lager.
● Als deze functie is ingeschakeld, drukt het apparaat misschien niet correct af. Als het apparaat misschien
niet correct kan afdrukken, stel deze functie dan in op <Niet gebruiken> en geef het papiertype op in het
printerstuurprogramma. Probeer het nu opnieuw.
490
Overzicht van menuopties
Stndrd papiersoort
Stel het standaard papiersoort in. Het afdrukken vindt plaats op de hier ingestelde papiersoort als u wilt afdrukken
vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of vanaf een mobiel toestel of ander
apparaat dat instellingen voor papiersoorten niet ondersteunt.
Normaal
Normaal L
Normaal L2
Zwaar 1
Zwaar 2
Zwaar 3
Zwaar 4
Zwaar 5
Postcard
Envelop
Gecoat 1
Gecoat 2
Gecoat 3
Etiketten
Ruw 1
Ruw 2
(
)
<Stndrd papiersoort>
Selecteer het type papier
Selectie type papier
Geef de instellingen op dezelfde manier op als de papierinstellingen in het printerstuurprogramma volgens
het voor het afdrukken te gebruiken type papier. Papier plaatsen(P. 40)
● Het afdrukken vindt plaats op de hier ingestelde papiersoort als [Papiersoort] is ingesteld op
[Standaardwaarde printer] aan de zijde van het printerstuurprogramma en het papiersoort dat in de
papierbron is geladen is ingesteld op <Gem. soorten> aan de apparaatzijde.
Papiersoort MF-lade
Stelt de papiersoort in die is geladen in de multifunctionele lade.
multifunctionele lade opgeven(P. 63)
Normaal
Normaal L
491
Het papierformaat en de papiersoort in de
Overzicht van menuopties
Normaal L2
Zwaar 1
Zwaar 2
Zwaar 3
Zwaar 4
Zwaar 5
Postcard
Envelop
Gecoat 1
Gecoat 2
Gecoat 3
Etiketten
Ruw 1
Ruw 2
Gem. soorten
Lade N papiersoort (N = 1, 2, 3, 4, 5) *
Stel het papiertype in dat in de papierlade is geladen.
geplaatst(P. 60)
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
Normaal
Normaal L
Normaal L2
Zwaar 1
Zwaar 2
Zwaar 3
Zwaar 4
Etiketten
Ruw 1
Ruw 2
Gem. soorten
Handm. 2-zijdig (MF)
Selecteer de te bedrukken papierzijde als u dubbelzijdig afdrukken handmatig met papier uit de multifunctionele
invoer wilt verrichten.
Eerste zijde
Tweede zijde
(
)
<Handm. 2-zijdig (MF)>
<Eerste zijde> of <Tweede zijde>
492
Overzicht van menuopties
<Eerste zijde>
Selecteer deze optie om op de achterzijde af te drukken (de zijde om eerst te bedrukken).
<Tweede zijde>
Selecteer deze optie om de voorzijde van het papier te bedrukken (tegenovergestelde zijde van de reeds
bedrukte zijde).
Dubbelz. afdrukken
Selecteer of u aan beide zijden van het papier wilt afdrukken.
Uit
Aan
(
)
<Dubbelz. afdrukken>
<Uit> of <Aan>
493
Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)
Problemen oplossen (Veelgestelde
vragen)
Problemen oplossen (Veelgestelde vragen) ................................................................................... 495
494
Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)
Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)
60Y9-05H
Als er een probleem optreedt, raadpleegt u dit hoofdstuk om oplossingen te zoeken voordat u contact opneemt met
Canon.
495
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud ......................................................................................................................................................... 497
Het apparaat reinigen ....................................................................................................................................... 499
Behuizing ..................................................................................................................................................... 500
Fixeereenheid ............................................................................................................................................... 501
Gebied papierlevering .................................................................................................................................. 502
De tonercartridges vervangen ......................................................................................................................... 507
Tonercartridges vervangen .......................................................................................................................... 511
De drumcartridges vervangen ......................................................................................................................... 514
Drumcartridges vervangen .......................................................................................................................... 518
De afvaltonerhouder vervangen ...................................................................................................................... 520
De afvaltonerhouder vervangen ................................................................................................................... 521
De machine verplaatsen ................................................................................................................................... 523
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren ..................................................................................................... 525
Afdrukdensiteit aanpassen ........................................................................................................................... 526
Niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren ........................................................................................... 528
De afdrukpositie aanpassen ......................................................................................................................... 530
Rapporten en lijsten afdrukken ....................................................................................................................... 534
Aantal afdrukken weergeven ........................................................................................................................... 543
Verbruiksartikelen controleren ........................................................................................................................ 546
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden ........................................................................................ 549
Menu initialiseren ......................................................................................................................................... 550
De netwerkinstellingen initialiseren ............................................................................................................. 551
496
Onderhoud
Onderhoud
60Y9-05J
In dit hoofdstuk wordt het onderhoud van de machine beschreven, inclusief het reinigen van de machine en het
initialiseren van instellingen.
◼ Standaardreiniging
Het apparaat reinigen(P. 499)
● Het apparaat wordt vuil, zie
Behuizing(P. 500) .
● Zwarte stippen verschijnen op afdrukken, zie
Fixeereenheid(P. 501) .
◼ De tonercartridges vervangen
● Als u de status van de tonercartridges wilt controleren, raadpleegt u
tonercartridges vervangen(P. 507) .
● Zo vervangt u tonercartridges, zie
De
Tonercartridges vervangen(P. 511) .
◼ De drumcartridges vervangen
● Als u de status van de drumcartridges wilt controleren, raadpleegt u
● Voor het vervangen van drumcartridges raadpleegt u
De drumcartridges vervangen(P. 514) .
Drumcartridges vervangen(P. 518) .
◼ De afvaltonerhouder vervangen
● Het bericht voor de vervanging is verschenen, zie
De afvaltonerhouder vervangen(P. 520) .
● Voor het vervangen van de afvaltonerhouder, zie
De afvaltonerhouder vervangen(P. 521) .
◼ De machine verplaatsen
● Het apparaat verplaatsen voor onderhoud of voor een interne verhuizing, zie
De machine verplaatsen(P. 523) .
◼ Afdrukkwaliteit beheren
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren(P. 525)
● Als u de voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid wilt aanpassen, raadpleeg dan
aanpassen(P. 526) .
● Als u niet afgestemde kleuren of nuanceverschillen wilt corrigeren, raadpleeg dan
nuance corrigeren(P. 528) .
● Als u de afdrukinstelling wilt aanpassen, raadpleeg dan
Niet-afgestemde kleuren en
De afdrukpositie aanpassen(P. 530) .
497
Afdrukdensiteit
Onderhoud
◼ Rapporten en lijsten afdrukken
● Instellingslijsten of dergelijke afdrukken, raadpleeg
afdrukken(P. 534) .
Rapporten en lijsten
◼ Het totale aantal afgedrukte pagina's controleren
Als u het totale pagina-aantal van de afdrukken wilt controleren, zie
Aantal afdrukken weergeven(P. 543) .
◼ Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
Als u de instellingen wilt herstellen, zie
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden(P. 549) .
498
Onderhoud
Het apparaat reinigen
60Y9-05K
Maak de machine regelmatig schoon om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt en om de machine veilig en
prettig te kunnen gebruiken. Lees eerst de veiligheidsinstructies door voordat u aan de slag gaat. Onderhoud en
inspecties(P. 9)
Onderdelen die u moet reinigen
Behuizing van het apparaat en de ventilatieopeningen
Behuizing(P. 500)
Interne fixeereenheid
Fixeereenheid(P. 501)
Intern gebied papierlevering
Gebied papierlevering(P. 502)
499
Onderhoud
Behuizing
60Y9-05L
Wrijf de behuizing van het apparaat regelmatig schoon, vooral bij de ventilatieopeningen, om het apparaat in goede
conditie te houden.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan vanaf het bedieningspaneel, niet via de hoofdschakelaar.
apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
2
Het
Reinig de buitenkant van het apparaat en de ventilatieopeningen.
● Gebruik een zachte doek die heel iets is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel dat is verdund
met water.
● Zie voor de locatie van de ventilatieopeningen:
Voorzijde(P. 19) .
3
Wacht tot de behuizing van het apparaat helemaal droog is.
4
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
500
Onderhoud
Fixeereenheid
60Y9-05R
Er kan zich vuil verzamelen op de fixeereenheid in het apparaat, met zwarte stippen op de afdrukken als gevolg. Voer
de onderstaande procedure uit om de fixeereenheid te reinigen. U kunt de fixeereenheid niet reinigen als de wachtrij
van het apparaat documenten bevat die nog moeten worden afgedrukt. U hebt normaal papier van het formaat A4 of
Letter nodig. Plaats het papier in de multifunctionele lade voordat u de volgende procedure gaat uitvoeren.
● Er wordt namelijk toner verbruikt tijdens het reinigen. Controleer vooraf of er voldoende toner is.
status van de tonercartridges controleren(P. 510)
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer het formaat van het geplaatste papier en druk op
4
Selecteer <Ja> en druk op
De
).
om <Reinigen> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
.
➠ Het bericht <Plaats reinigings-papier en druk op toets Online.> verschijnt op het display.
5
Druk op
(
).
➠ Het reinigingspapier wordt langzaam in het apparaat gevoerd en het reinigen van de fixeereenheid start.
● U kunt het reinigen niet halverwege stoppen. Wacht tot het reinigen is voltooid.
501
Onderhoud
Gebied papierlevering
60Y9-05S
Als u vaak etiketten gebruikt, kan het lijm erop aan het gebied van de papierlevering blijven plakken waardoor
papierstoringen optreden. Pas na het gebruik van etiketten de volgende procedure toe om de lijmresten van het
gebied papierlevering te verwijderen.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan vanaf het bedieningspaneel, niet via de hoofdschakelaar.
apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
2
Het
Veeg de lijmresten van het gebied papierlevering af.
● Veeg de lijmresten eraf met een zachte doek die heel licht is bevochtigd met water of een mild
reinigingsmiddel dat is verdund met water.
Voor de papierlade
● Pas ook de volgende procedure toe om de lijmresten van de optionele papiertoevoer of de cassettetoevoereenheid te verwijderen.
1
Trek de papierlade zo ver mogelijk naar buiten.
2
Veeg de lijmresten van de papiergeleiders af.
● Als er papier in de betreffende papierbron is geladen, verwijdert u het papier voordat u met het
afvegen begint.
3
Plaats de papierlade.
● Als er papier was geplaatst, plaats het dan opnieuw.
502
Papier in de papierlade plaatsen(P. 42)
Onderhoud
4
Open de rechterklep.
5
Veeg de lijmresten van de binnenzijde van de hoofdeenheid af.
● Als u de lijmresten van de binnenzijde van de hoofdeenheid afveegt, pas dan op dat u niet de ITBeenheid of de detectiesensor voor automatisch papiersoort aanraakt.
6
Sluit de rechterklep.
Voor de multifunctionele lade
1
Open de klep.
2
Veeg de lijmresten van de papiergeleiders af.
503
Onderhoud
3
Verwijder de deksel voor de toevoer-rollen.
4
Trek de bovenste toevoer-rol eruit.
5
Veeg de lijmresten van de toevoer-rol af.
6
Breng de verwijderde toevoer-rol weer op zijn plaats.
7
Plaats de deksel voor de toevoer-rollen terug.
8
Sluit de klep.
9
Open de rechterklep.
504
Onderhoud
10
Veeg de lijmresten van de binnenzijde van de hoofdeenheid af.
● Als u de lijmresten van de binnenzijde van de hoofdeenheid afveegt, pas dan op dat u niet de ITBeenheid of de detectiesensor voor automatisch papiersoort aanraakt.
11
Sluit de rechterklep.
3
Veeg de lijmresten van de uitvoerlade af.
4
Wacht tot de behuizing van het apparaat helemaal droog is.
505
Onderhoud
5
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
506
Onderhoud
De tonercartridges vervangen
60Y9-05U
U ziet een bericht op het display als een tonercartridge bijna leeg is. De afdrukkwaliteit neemt flink af als u dan
gewoon blijft afdrukken zonder actie te ondernemen. U kunt ook de status van de tonercartridges controleren op het
display.
Er wordt een bericht weergegeven(P. 507)
Afdrukken zijn van slechte kwaliteit(P. 509)
De status van de tonercartridges controleren(P. 510)
◼ Er wordt een bericht weergegeven
Het weergegeven bericht bepaalt of u een vervangende tonercartridge gereed moet hebben of dat u de
Verbruiksartikelen(P. 581)
tonercartridge al moet vervangen. Tonercartridges vervangen(P. 511)
● 'X' in het volgende bericht vertegenwoordigt een CMYK-kleur.
<Gebr.duur X toner-cartr. Bijna bereikt.>
<Gebruiksduur X tonercartridge bijna bereikt.>
Dit bericht betekent dat de tonercartridge met de aangegeven kleur binnenkort moet worden vervangen. Zorg
dat u beschikt over een nieuwe tonercartridge. Vervang de tonercartridge als u dit bericht ziet net voordat u
een grote taak wilt gaan afdrukken.
● Als het bericht <Klaar voor afdruk.> verschijnt, wordt het afdrukken tijdelijk stopgezet. Om het
afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
● Welk bericht verschijnt, is afhankelijk van de instelling <Actie na waarsch.> in het instellingenmenu
van het bedieningspaneel. Actie na waarsch.(P. 330)
● U kunt een waarde instellen als percentage van de hoeveelheid die over is in de tonercartridge en die
dit bericht op het scherm brengt. Contr.tijd spec. tnr(P. 410)
<Vervang X tonercartridge.>
<Einde gebr.duur bereikt. Vervang X toner.>
De tonercartridge van de aangegeven kleur is bijna helemaal leeg. We adviseren u de tonercartridge te
vervangen door een nieuwe.
507
Onderhoud
● U kunt blijven afdrukken als dit bericht wordt weergegeven, maar de afdrukkwaliteit neemt dan
waarschijnlijk wel af.
● Het ontvangen van e-mail- en faxdocumenten wordt uitgeschakeld.
(E-Mail Print)(P. 122)
Ontvangen e-mail afdrukken
● Als het bericht <Einde gebr.duur bereikt. Vervang X toner.> verschijnt, wordt het afdrukken tijdelijk
stopgezet. Om het afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
● Welk bericht verschijnt, is afhankelijk van de instelling <Actie bij toner op> in het instellingenmenu
van het bedieningspaneel.
Actie bij toner op(P. 411)
<Vervang X tonercartridge.>
De tonercartridge van de aangegeven kleur is bijna helemaal leeg. Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
● Als dit bericht verschijnt, kunt u niet doorgaan met afdrukken.
● Of dit bericht al of niet verschijnt, is afhankelijk van de instellingen van <Actie bij toner op> in het
instellingenmenu van het bedieningspaneel. Actie bij toner op(P. 411)
<Namaak/nt-Canon-cart. niet gedekt door gar.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
tonercartridge te vervangen door een nieuwe.
● U kunt blijven afdrukken als dit bericht wordt weergegeven, maar de afdrukkwaliteit neemt dan
waarschijnlijk wel af. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
<Mogelijk namaak/niet-Canon toner-cartr. in gebruik.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
tonercartridge te vervangen door een nieuwe.
508
Onderhoud
● U kunt op
(
) drukken om door te gaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit neemt
dan waarschijnlijk wel af. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
<Kan niet afdr. Tnrcartr. mog. namaak/niet-Canon.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
tonercartridge te vervangen door een nieuwe.
● Als dit bericht verschijnt, kunt u niet doorgaan met afdrukken.
Canon Genuine Mode(P. 339)
<Comm.ft X tnr. Cartr. is mogelijk namaak/niet-Canon.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
tonercartridge te vervangen door een nieuwe. Tonercartridges vervangen(P. 511)
◼ Afdrukken zijn van slechte kwaliteit
Als uw afdrukken één van de onderstaande kenmerken gaan vertonen, raakt één van uw tonercartridges leeg.
Vervang de bijna lege tonercartridge ook als er geen bericht wordt weergegeven. Tonercartridges
vervangen(P. 511)
Er verschijnen strepen / Het afdrukken is ongelijk
Lege gebieden bevatten zogenaamde
nabeelden
Vage afdruk
Ongelijke dichtheid
Er verschijnen witte vlekken
509
Afdrukken worden licht gekleurd
Onderhoud
◼ De status van de tonercartridges controleren
U kunt de status van de tonercartridges controleren op het hoofdscherm. Het is raadzaam dit altijd te doen voordat u
een grote taak wilt gaan afdrukken.
Indicatie van cartridgestatus
Geeft de status van de tonercartridges weer. Afhankelijk van uw situatie, kunnen andere interne onderdelen
op of versleten raken voordat de toner opraakt.
● De weergegeven status van de tonercartridges kan uitsluitend als schatting worden gezien en kan
verschillen van de daadwerkelijke status.
● U kunt de status van de tonercartridges ook controleren met <Resterende toner> in <Info
verbruiksart.>. Info verbruiksart.(P. 478)
KOPPELINGEN
Verbruiksartikelen(P. 581)
510
Onderhoud
Tonercartridges vervangen
60Y9-05W
Lees de veiligheidsvoorschriften in
tonercartridges gaat vervangen.
Onderhoud en inspecties(P. 9) en
1
Open de voorklep volledig.
2
Trek de tonercartridge eruit.
3
Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.
4
Verbruiksartikelen(P. 10) voordat u
Schud de tonercartridge vijf of zes keer heen en weer zoals hieronder aangegeven
om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. Leg de cartridge vervolgens op
een vlakke ondergrond.
● Verwijder in dit stadium de beschermende afdekking (
511
) nog niet.
Onderhoud
5
Verwijder de beschermklep.
6
Installeer de tonercartridge.
● Lijn de tonercartridge uit met de tonercartridge-geleider (
) door hem in de horizontale stand te houden
en hem in de gleuf te drukken tot hij niet verder kan.
● Pas op dat u niet de tandwielen (
) van het toevoergedeelte (
) aanraakt of ze tegen de mond van de
sleuf stoot.
● Plaats de tonercartridge in de gleuf die is gemarkeerd met het juiste kleuretiket (
512
).
Onderhoud
7
Sluit de klep aan de voorzijde.
513
Onderhoud
De drumcartridges vervangen
60Y9-05X
U ziet een bericht op het display als een drumcartridge bijna leeg is. De afdrukkwaliteit neemt flink af als u dan
gewoon blijft afdrukken zonder actie te ondernemen. U kunt ook de status van de drumcartridges controleren op het
display.
● Drumcartridges die zijn gebruikt of worden gebruikt voor een bepaalde kleur mogen niet opnieuw worden
gebruikt voor een andere kleur. Dat zou leiden tot een slechte afdrukkwaliteit.
Als een bericht verschijnt(P. 514)
Als afdrukken van slechte kwaliteit zijn(P. 516)
De status van de drumcartridge controleren(P. 517)
◼ Als een bericht verschijnt
Het weergegeven bericht bepaalt of u een vervangende tonercartridge gereed moet hebben of dat u de
drumcartridge al moet vervangen. Drumcartridges vervangen(P. 518)
Verbruiksartikelen(P. 581)
● ‘N’ in het volgende bericht vertegenwoordigt een getal tussen 1 en 4.
<Gebr.duur drumcart. N bijna bereikt.>
<Gebr.duur drumcartr. N bijna bereikt.>
Dit bericht betekent dat de drumcartridge in de aangegeven sleuf binnenkort moet worden vervangen. Zorg
dat u beschikt over een nieuwe drumcartridge. Vervang de drumcartridge als u dit bericht ziet net voordat u
een grote taak wilt gaan afdrukken.
● Als het bericht <Klaar voor afdruk.> verschijnt, wordt het afdrukken tijdelijk stopgezet. Om het
afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
● Welk bericht verschijnt, is afhankelijk van de instelling <Actie na waarsch.> in het instellingenmenu
van het bedieningspaneel. Actie na waarsch.(P. 330)
● U kunt een waarde instellen van de resterende hoeveelheid in de drumcartridge (in procenten) die dit
bericht op het scherm brengt. Contrtijd spec. drum(P. 410)
<Vervang drumcartridge N.>
514
Onderhoud
<Einde gebruiksduur bereikt. Vervang drumcartridge N.>
De drumcartridge van de aangegeven sleuf is bijna helemaal leeg. We adviseren u de drumcartridge te
vervangen door een nieuwe.
● U kunt blijven afdrukken als dit bericht wordt weergegeven, maar de afdrukkwaliteit neemt dan
waarschijnlijk wel af.
● Het ontvangen van e-mail- en faxdocumenten wordt uitgeschakeld.
(E-Mail Print)(P. 122)
Ontvangen e-mail afdrukken
● Als het bericht <Einde gebruiksduur bereikt. Vervang drumcartridge N.> verschijnt, wordt het
afdrukken tijdelijk stopgezet. Om het afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
<Vervang drumcartridge N.>
De drumcartridge van de aangegeven sleuf is bijna helemaal leeg. Vervang de drumcartridge door een nieuwe.
● Als dit bericht verschijnt, kunt u niet doorgaan met afdrukken.
<Namaak/nt-Canon-cart. niet gedekt door gar.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
drumcartridge te vervangen door een nieuwe.
● U kunt blijven afdrukken als dit bericht wordt weergegeven, maar de afdrukkwaliteit neemt dan
waarschijnlijk wel af. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
515
Onderhoud
<Mogelijk namaak/niet-Canon drum-cartr. in gebruik.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
drumcartridge te vervangen door een nieuwe.
● U kunt op
(
) drukken om door te gaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit neemt
dan waarschijnlijk wel af. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
<Kan niet afdr. Drumcart. mogelijk namaak/niet-Canon.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
drumcartridge te vervangen door een nieuwe.
● Als dit bericht verschijnt, kunt u niet doorgaan met afdrukken.
Canon Genuine Mode(P. 339)
<Comm.ft drum N. Cartr. is mogelijk namaak/niet-Canon.>
Dit bericht vertelt u dat het apparaat misschien niet in optimale kwaliteit afdrukt. We adviseren u de
drumcartridge te vervangen door een nieuwe.
◼ Als afdrukken van slechte kwaliteit zijn
Als uw afdrukken één van de onderstaande kenmerken gaan vertonen, raakt één van uw drumcartridges leeg.
Vervang de bijna lege drumcartridge ook als er geen bericht wordt weergegeven. Drumcartridges
vervangen(P. 518)
Er verschijnen strepen / Het afdrukken is ongelijk
Vage afdruk
516
Ongelijke dichtheid
Onderhoud
Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden
Er verschijnen witte vlekken
◼ De status van de drumcartridge controleren
U kunt de status van de drumcartridges controleren met <Resterende drum> onder <Info verbruiksart.>. Het is
raadzaam dit altijd te doen voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken.
KOPPELINGEN
Verbruiksartikelen(P. 581)
517
Onderhoud
Drumcartridges vervangen
60Y9-05Y
Lees de veiligheidsvoorschriften in
drumcartridges gaat vervangen.
Onderhoud en inspecties(P. 9) en
1
Open de voorklep volledig.
2
Ontgrendel de hendel van de drumcartridge.
3
Trek de drumcartridge naar buiten.
4
Haal de nieuwe drumcartridge uit de verpakking.
518
Verbruiksartikelen(P. 10) voordat u
Onderhoud
5
Verwijder de beschermklep.
6
Installeer de drumcartridge.
● Lijn de drumcartridge uit met de drumcartridge-geleider (
● Pas op dat u niet het drumoppervlak (
het drumoppervlak (
) en druk hem in de gleuf tot hij niet verder kan.
) aanraakt of het tegen de mond van de sleuf stoot. Krassen op
) kunnen leiden tot storingen.
● Drumcartridges die zijn gebruikt of worden gebruikt voor een bepaalde kleur mogen niet opnieuw worden
gebruikt voor een andere kleur. Dat zou leiden tot een slechte afdrukkwaliteit.
7
Vergrendel de hendel van de drumcartridge.
8
Sluit de klep aan de voorzijde.
519
Onderhoud
De afvaltonerhouder vervangen
60Y9-060
Als de afvaltonerhouder bijna vol is, verschijnt een bijbehorend bericht op het display. U kunt de status van de
afvaltonerhouder ook op het display controleren.
Er wordt een bericht weergegeven(P. 520)
De status van de afvaltonerhouder controleren(P. 520)
◼ Er wordt een bericht weergegeven
Het weergegeven bericht bepaalt of u een vervangende afvaltonerbak gereed moet hebben of dat u de afvaltonerbak
Verbruiksartikelen(P. 581)
al moet vervangen. De afvaltonerhouder vervangen(P. 521)
<Wissel afvaltoner-reservoir spoedig.>
Dit bericht betekent dat de afvaltonerhouder met de aangegeven kleur binnenkort moet worden vervangen.
Zorg dat u beschikt over een vervangende afvaltonerhouder. Vervang de afvaltonerhouder als u dit bericht ziet
net voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken.
● Als het bericht <Klaar voor afdruk.> niet verschijnt, wordt het afdrukken tijdelijk stopgezet. Om het
afdrukken voort te zetten, drukt u op
(
).
● Welk bericht verschijnt, is afhankelijk van de instelling <Actie na waarsch.> in het instellingenmenu
van het bedieningspaneel. Actie na waarsch.(P. 330)
<Verv. afv.tonerreserv.>
<Vervang afvaltoner-reservoir.>
De afvaltonerhouder is vol geraakt. Vervang de afvaltonerhouder door een nieuwe.
◼ De status van de afvaltonerhouder controleren
U kunt de status van de afvaltonerhouder controleren via <Status afvaltoner> onder <Info verbruiksart.>. Het is
raadzaam altijd te controleren of u een nieuwe afvaltonerhouder gereed moet houden voordat u een grote taak wilt
gaan afdrukken. Info verbruiksart.(P. 478)
KOPPELINGEN
Verbruiksartikelen(P. 581)
520
Onderhoud
De afvaltonerhouder vervangen
60Y9-061
Lees de veiligheidsvoorschriften in
afvaltonerhouder gaat vervangen.
Onderhoud en inspecties(P. 9) en
1
Open de voorklep volledig.
2
Open de linker klep.
3
Verwijder de tonerafvalbak.
Verbruiksartikelen(P. 10) voordat u
● Zorg ervoor dat u de houder niet kantelt. Bij het kantelen van de afvaltonerhouder zou u de verzamelde
toner morsen.
● Plaats de tonerafvalbak in een kunststof zak om te voorkomen dat de toner in de bak zich verspreidt.
521
Onderhoud
4
Haal de tonerafvalbak uit de verpakking.
● Het is niet toegestaan de afvaltonerhouder te demonteren of aan te passen.
5
Plaats de nieuwe afvaltonerhouder en sluit de klep.
● Tijdens het insteken houdt u hem in lijn met de linker deksel en onderste lade.
6
Sluit de klep aan de voorzijde.
522
Onderhoud
De machine verplaatsen
60Y9-062
Het apparaat is zwaar. Volg altijd de onderstaande procedures als u het apparaat gaat verplaatsen om lichamelijk
letsel te voorkomen. Lees ook altijd de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat. Belangrijke
veiligheidsinstructies(P. 2)
1
Wanneer u de machine over een grote afstand gaat verplaatsen, activeert u
<Voorkom morsen toner>.
1
Druk op
2
Gebruik
3
Selecteer <Ja>, en druk op
(
/
).
om <Voorkom morsen toner> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
➠ Het reinigen start.
● Als het reinigen is gestart, kunt u het niet meer annuleren. Wacht tot de bewerking is voltooid.
2
Schakel het apparaat en de computer uit.
● Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan beslist vanaf het bedieningspaneel, niet via de hoofdschakelaar.
Het apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
3
Koppel de kabels en het netsnoer van het apparaat los in de numerieke volgorde
zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
● De kabels gemarkeerd met "*" zijn niet in alle configuraties van toepassing.
Stekker
Netsnoer
USB-toestel*
USB-kabel*
LAN-kabel*
523
Onderhoud
4
Verwijder de toner- en drumcartridge als u het apparaat over een grotere afstand
gaat transporteren.
Tonercartridges vervangen(P. 511)
Drumcartridges vervangen(P. 518)
5
Trek de papierlade naar buiten zo ver als het gaat, en verwijder hem door hem aan
6
Sluit alle geopende kleppen en breng de machine naar de nieuwe gebruikslocatie.
de andere zijde op te tillen.
● Het apparaat is zwaar (
Hoofdeenheid(P. 562) ). Pas op dat u zich er niet aan vertilt.
● Gebruik de handgrepen aan weerszijden van het apparaat en draag het apparaat met minimaal twee
mensen.
Als de optionele papiertoevoer of cassette-toevoereenheid op het apparaat is geplaatst
● Ontgrendel de papiertoevoer of cassette-toevoereenheid voordat u het apparaat optilt, en transporteer de
papiertoevoer of cassette-toevoereenheid afzonderlijk van het apparaat.
7
Zet het apparaat voorzichtig neer op de nieuwe gebruikslocatie.
● Zie Aan de slag voor informatie over het installeren van het apparaat nadat u dit hebt verplaatst.
Handleidingen en hun inhoud(P. 597)
524
Onderhoud
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren
60Y9-063
Als de afdrukresultaten te wensen overlaten, bijvoorbeeld als de kleuren verschillen van de originele kleuren of de
afdrukpositie niet aan de verwachtingen voldoet, probeert u de volgende instellingen.
◼ Aanpassing densiteit
Pas de tonerdensiteit aan. U kunt de tonerdensiteit fijn afregelen.
Afdrukdensiteit aanpassen(P. 526)
◼ Correctie van niet afgestemde kleuren of van nuance
Verricht een correctie bij niet afgestemde kleuren of nuanceverschillen.
corrigeren(P. 528)
Niet-afgestemde kleuren en nuance
◼ Aanpassing van de afdrukpositie
Voor iedere papierbron, kunt u de afdrukpositie aanpassen.
525
De afdrukpositie aanpassen(P. 530)
Onderhoud
Afdrukdensiteit aanpassen
60Y9-064
Als het afdrukresultaat donker of lichter is dan verwacht, kunt u de tonerdichtheid voor iedere CMYK-kleur instellen. U
kunt de fijnafstelling van de tonerdichtheid realiseren door het hele dichtheidsbereik te verdelen in drie
dichtheidsniveaus.
● Als <Toner sparen> is ingesteld op <Aan>, kunt u deze afstelfunctie niet gebruiken.
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Stel de dichtheid in.
).
om <Afdrukkwaliteit> te selecteren en druk vervolgens op
1
Selecteer de kleur waarvan u de dichtheid wilt instellen en druk op
2
Gebruik
/
Toner sparen(P. 369)
.
.
om de dichtheid in te stellen.
Dichtheid instellen
Stel een pluswaarde ("+") in om de dichtheid te verhogen. Stel een minuswaarde ("-") in om de
dichtheid te verlagen.
3
Druk op
.
Een fijnafstelling van de tonerdichtheid realiseren via het dichtheidsniveau
U kunt de fijnafstelling van de tonerdichtheid op drie dichtheidsniveaus (hoog, middel en laag) realiseren.
1
Selecteer met
2
Selecteer het dichtheidsniveau en druk op
/
de kleur waarvan u de dichtheid wilt veranderen, en druk op
.
526
.
Onderhoud
3
Gebruik
/
om de dichtheid in te stellen.
Dichtheid instellen
Stel een pluswaarde ('+') in om de dichtheid te verhogen. Stel een minuswaarde ('-') in om de dichtheid
te verlagen.
Voorbeeld-instelling van ieder dichtheidsgebied
<Hoog>
<Normaal>
<Laag>
4
Druk op
.
● Als u ook instellingen op andere dichtheidsniveaus wilt realiseren, herhaal dan de handelingen in de
stappen 2 t/m 4.
527
Onderhoud
Niet-afgestemde kleuren en nuance corrigeren
60Y9-065
Als de kleuren niet bij elkaar passen of als de afdrukkleuren verschillen van het origineel, kunt u dit oplossen met
kalibrering. Dit vereist voldoende toner, controleer dus eerst de resterende hoeveelheid toner en vervang, indien
De status van de tonercartridges controleren(P. 510)
nodig, de tonercartridge(s).
Niet-overeenkomende kleuren corrigeren.
Er kan sprake zijn van onjuiste afdrukkleuren als de positie van kleuren verschuiven wanneer voor het
afdrukken van één afbeelding meerdere tonercartridges nodig zijn. Niet geheel overeenkomende kleuren
kunnen tot gevolg hebben dat afdrukken er vaag uit zien. U moet het probleem dan verhelpen.
Als er sprake is van onjuiste kleuren
Als er geen sprake is van onjuiste kleuren
Nuance corrigeren
Nuance heeft betrekking op de dichtheid van een kleur zoals rood, geel, groen, blauw, of paars. Als de
afgedrukte afbeelding andere nuances heeft dan het origineel of wanneer bepaalde kleuren donkerder zijn of
de dichtheid van de afdruk over het algemeen minder is dan het origineel, verricht dan een correctie.
Nuances niet correct weergegeven
Origineel
Nuances correct weergegeven
● Veelvuldig kalibreren kan invloed hebben op de levensduur van tonercartridges.
● Als de levensduur van de tonercartridge(s) is verstreken, kan het kalibreren een slecht resultaat hebben.
Tonercartridges vervangen(P. 511)
Vervang in dit geval de tonercartridge(s), en kalibreer opnieuw.
● Normaliter wordt kalibreren automatisch verricht aan de hand van de gebruiksconditie van het apparaat of
veranderingen in de omgevingscondities.
● U kunt instellen dat het kalibreren automatisch plaatsvindt onmiddellijk nadat het apparaat AAN is gezet of
u kunt de kalibratie regelmatig laten plaatsvinden.
Eerste kalibratie(P. 402)
Kalibratiefrequentie(P. 409)
1
Druk op
(
).
528
Onderhoud
2
3
/
om <Kalibratie> te selecteren en druk op
Selecteer het type kalibratie en druk op
.
.
● Als u de kleurongelijkheid in de POP-afdruk wilt corrigeren, selecteer dan <POP-afdrukkalibratie>.
● Correctie door kalibratie duurt langer met <POP-afdrukkalibratie> dan met <Volledige kalibratie>.
4
Selecteer <Ja>, en druk op
.
➠ De aanpassing start.
● U kunt instellen dat op een gegeven tijd automatisch een kalibratie plaatsvindt.
Kalibratietimer(P. 325)
Kalibratietijd(P. 325)
● Hoewel normaal gesproken het type kalibratie dat automatisch wordt verricht gelijk is aan <Volledige
kalibratie>, kunt u dat veranderen in <POP-afdrukkalibratie>.
Auto POP-kalibratie(P. 407)
529
Onderhoud
De afdrukpositie aanpassen
60Y9-066
Als het document excentrisch of buiten het afdrukbereik wordt afgedrukt, moet u de afdrukpositie aanpassen. U kunt
de afdrukpositie voor iedere papierbron aanpassen.
Stap 1: Afdrukken op de huidige afdrukpositie(P. 530)
Stap 2: De aan te passen richting en afstand controleren(P. 531)
Stap 3: De afdrukpositie voor elke papierbron aanpassen(P. 532)
Stap 1: Afdrukken op de huidige afdrukpositie
U kunt 'aanpassing van de afdrukpositie' verrichten en de aan te passen richting en afstand controleren.
● Als u de afdrukinstelling voor dubbelzijdig afdrukken wilt controleren, stel dan vooraf <Dubbelz. afdrukken>
in op <Aan> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel. Dubbelz. afdrukken(P. 493)
1
Druk op
2
Druk op
3
4
( ).
/
om <Papierbron> te selecteren en druk vervolgens op
Selecteer de papierbron waarvan u de afdrukpositie wilt controleren en druk daarna
op
.
Druk op
(
).
➠ Het scherm keert terug naar het hoofdscherm.
5
.
Druk op
(
).
530
Onderhoud
6
Selecteer <Afdrukpositie afdr.> en druk op
7
Selecteer <Ja> en druk op
.
.
➠ Er wordt een afdrukinstelling uitgedraaid.
Stap 2: De aan te passen richting en afstand controleren
Als de afdrukpositie-instelling is uitgedraaid, worden de markeringen
voor de afdrukpositie afgedrukt. Bepaal
aan de hand van deze markeringen de aan te passen richting en afstand. Als de afdrukpositie normaal is, worden alle
markeringen afgedrukt op een positie 5 mm vanaf de dichtstbijzijnde papierrand.
De afdrukken voor aanpassing van de afdrukpositie controleren
De papierrand die bij de uitdraai het eerst naar buiten komt, is de bovenzijde van de afdruk voor aanpassing
van de afdrukpositie. Als u de afdrukpositie controleert, moet u goed kijken welke papierrand de bovenzijde is.
● Het formaat van de markering
voor
het controleren van de afdrukpositie is
zoals weergegeven in de onderstaande
illustratie.
Al de afdrukpositie excentrisch is
Als de markeringen van de afdrukpositie niet op de juiste positie worden afgedrukt, moet u de afdrukpositie
aanpassen. Als u de afdrukpositie aanpast, geef dan de richting op met behulp van '+' en '-' en de afstand met
behulp van 'mm'. Gebruik '-' om de afdrukpositie omhoog en '+' om hem omlaag te bewegen (verticale
positiecorrectie). Gebruik '-' om de afdrukpositie naar links en '+' om hem naar rechts te bewegen (horizontale
positiecorrectie).
Verticale richting (<Offset Y>)
Horizontale richting (<Offset X>)
531
Onderhoud
In onderstaand voorbeeld: om de afdrukpositie 5 mm omhoog en 1,5 mm naar rechts te verschuiven, is "-5,0
mm" ingesteld in <Offset Y> en is "+1,50 mm" ingesteld in <Offset X>.
Stap 3: De afdrukpositie voor elke papierbron aanpassen
Nadat u de aan te passen richting en afstand hebt bevestigd, geeft u een aangepaste afdrukpositie op. U kunt de
afdrukpositie verticaal instellen in het bereik van -5,0 mm tot +5,0 mm in stappen van 0,1 mm, en horizontaal in het
bereik van -3,5 mm tot +3,5 mm in stappen van 0,25 mm.
1
Stel het apparaat in op offline.
● Als
(
) brandt, druk dan op
(
).
2
Druk op
(
3
Druk op
/
4
Selecteer <Afdrukpositie aanp.> en druk op
5
Selecteer de combinatie van aan te passen richting en de papierbron, en druk op
).
om <Gebruikersonderhoud> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Voor <Offset X (2-zijdig)> kiest u eerst de papierbron en stelt u dan de afdrukpositie in.
532
.
.
Onderhoud
Afdrukpositie instellen voor dubbelzijdig afdrukken
● Met <Offset Y (2-zijdig)> en <Offset X (2-zijdig)> kunt u de afdrukpositie op de eerste pagina (voorzijde) in
te stellen. De afdrukpositie op de tweede pagina (achterzijde) wordt ingesteld aan de hand van de
waarden die zijn ingesteld voor iedere papierbron.
Een voorbeeld van het instellen van de afdrukpositie
6
Eerste pagina (voorzijde)
<Offset Y (2-zijdig)> instelwaarde
Tweede pagina (achterzijde)
<Offset Y (MF-lade)> instelwaarde
Stel een waarde in en druk op
.
● Op basis van de uitdraai die is gemaakt door de afdruk voor aanpassing van de afdrukpositie, voert u een
waarde in met behulp van
/
.
● Als <Offset Y (2-zijdig)> is opgegeven, wordt de afdrukpositie ingesteld door de invoerwaarden voor alle
papierbronnen.
● Om een andere positie of papierbron in te stellen, herhaalt u de stappen 5 en 6.
7
Druk op
(
).
➠ Het scherm keert terug naar het hoofdscherm.
8
Druk nogmaals op
(
).
➠ Het apparaat komt online.
9
Verricht de afdruk voor aanpassing van de afdrukpositie en controleer op de uitdraai
de aangepaste afdrukpositie. Stap 1: Afdrukken op de huidige afdrukpositie(P. 530)
Alle afdrukposities aanpassen
U kunt <Offset Y> en <Offset X> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel gebruiken om de
afdrukposities voor alle types drukwerk aan te passen, ongeacht de papierbron. U kunt de afdrukpositie
instellen in het bereik -50,0 mm tot +50,0 mm in stappen van 0,5 mm in beide richtingen: verticaal en
horizontaal. Offset Y/Offset X(P. 364)
533
Onderhoud
Rapporten en lijsten afdrukken
60Y9-067
U kunt de conditie van verbruiksartikelen bekijken en de instellingen van het apparaat controleren door rapporten en
lijsten af te drukken.
Sterretjes (*)
● Bij sommige opties worden instellingen gemarkeerd met *1 niet weergegeven.
● Instellingen die zijn gemarkeerd met '*2', worden misschien niet weergegeven, als het selectievakje
[Weergave opdrachtlog] van de externe UI niet is geactiveerd. De geschiedenis van afdruktaken
verbergen(P. 256)
Configuratiepagina
U kunt de apparaatinstellingen ( Menu Instellingen(P. 321) ), de geregistreerde inhoud op het apparaat en overige
informatie in lijstvorm controleren. De overige informatie omvat de status van de tonercartridge, het aantal
afgedrukte pagina´s, en de geheugencapaciteit (RAM) die in het apparaat is geplaatst. Instel-items waarvan vóór de
naam een asterix (*) staat, zijn items waarvan de fabrieksinstelling werd aangepast naar een niet-standaard waarde.
(
)
<Configuratiepagina>
<Ja>
Voorbeeld:
Netwerkstatusafdruk
U kunt de instellingen voor het netwerk die zijn geconfigureerd in het apparaat ( Netwerk(P. 342) ) in lijstvorm
controleren. Tevens wordt de informatie afgedrukt over de veiligheid, inclusief de adresfilterinstellingen en IPSecinstellingen.
534
Onderhoud
(
)
<Statusafdruk netwerk>
<Ja>
Voorbeeld:
Afdruk Status Verbruiksartikelen
De informatie zoals de status van toner- en drumcartridges, waarschuwingsberichten, en verkooppunten voor nieuwe
tonercartridges, kan in lijstvorm worden bekeken.
(
)
<Stat. verbr.art afdr>
<Ja>
Voorbeeld:
535
Onderhoud
IPSec-beleidslijst
U kunt controleren welke beleidsinstellingen en IPSec-instellingen zijn geregistreerd op de machine door het rapport
IPSec-beleidslijst af te drukken.
(
)
<IPSec-beleidslijst>
<Ja>
Voorbeeld:
Logboeklijst E-Mail RX
U kunt een in lijstvorm een logboek afdrukken bestaande uit onderwerp, ontvangstdatum/-tijdstip van in het apparaat
ontvangen e-mails.
(
)
<Hulppr. e-mailafdruk>
Voorbeeld:
536
<Logboeklst E-mail RX>
<Ja>
Onderhoud
Lijst Paginateller
U kunt via een afgedrukt rapport het aantal afgedrukte pagina's voor iedere afdeling controleren, als [Afdeling-ID
beheer] is ingeschakeld.
(
)
<Paginatellerlijst>
<Ja>
Voorbeeld:
Rapport Teller
Produceert een rapport met het totaalaantal pagina's dat vandaag is afgedrukt.
(
)
<Tellerrapport>
<Ja>
Voorbeeld:
Info MEAP systeem afdrukken
U kunt de informatie over MEAP applicaties die zijn geïnstalleerd in het apparaat en de MEAP systeemapplicaties in
lijstvorm controleren als de MEAP functie is ingeschakeld.
537
Onderhoud
(
)
<MEAP-syst.info afdr.>
<Ja>
Voorbeeld:
Cartridge-log afdrukken
U kunt gebruikslogboeken van tonercartridges en drumcartridges in lijstvorm controleren.
(
)
<Cartridgelog afdr.>
<Ja>
Voorbeeld:
PCL-lettertypelijst
U kunt in lijstvorm de lettertypes controleren die beschikbaar zijn in de stand PCL.
lettertypen(P. 628)
538
Voorbeelden van
Onderhoud
(
)
<PCL-hulpprogramma>
<Lettertypelijst>
<Ja>
Voorbeeld:
PS Modus Lijst
De instellingen voor gebruik van de PS modus en de interne informatie-items die zijn geregistreerd in het apparaat
worden in lijstvorm afgedrukt.
Configuratiepagina(P. 539)
Lettertypelijst(P. 540)
◼ Configuratiepagina
U kunt de apparaatinstellingen (
controleren.
(
)
PS(P. 458) ) en de inhoud die op het apparaat is geïnstalleerd in lijstvorm
<PS-hulpprogramma>
<Configuratiepagina>
Voorbeeld:
539
<Ja>
Onderhoud
◼ Lettertypelijst
U kunt in lijstvorm de lettertypes controleren die beschikbaar zijn in de stand PS.
(
)
<PS-hulpprogramma>
<Lettertypelijst>
<Ja>
Voorbeeld:
Lijst met opgeslagen taken *1
U kunt een lijst van documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de SD-card in het apparaat.
(
)
<Opgeslagen takenlst>
<Ja>
Voorbeeld:
540
Onderhoud
Opdrachtlog afdrukken *2
U kunt in lijstvorm een logboek afdrukken van vanaf de computer afgedrukte documenten.
(
)
<Logboek afdruktaken>
<Ja>
Voorbeeld:
Logboek opgeslagen opdrachten afdrukken *1*2
U kunt in lijstvorm een logboek van documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de SD-card in het apparaat.
(
)
<Logboek opgesl taken>
<Ja>
Voorbeeld:
541
Onderhoud
Logboek Rapportafdruk *2
U kunt de instellingen afdrukken en in lijstvorm een logboek afdrukken van rapporten.
(
)
<Logb. afdr.rapporten>
<Ja>
Voorbeeld:
Logboek afgedrukte e-mails *2
U kunt in lijstvorm een logboek afdrukken van ontvangen e-mails.
(
)
<Logboek e-mailafdruk>
<Ja>
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
Hulpprogrammamenu(P. 474)
Taakmenu(P. 480)
542
Onderhoud
Aantal afdrukken weergeven
60Y9-068
U kunt het aantal afgedrukte pagina's controleren.
Het totale aantal afgedrukte pagina's controleren(P. 543)
Het aantal pagina´s dat iedere afdeling heeft afgedrukt, controleren(P. 544)
Het totale aantal afgedrukte pagina's controleren
U kunt het totaal aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's controleren, maar ook het huidige aantal zwart/wit
afgedrukte pagina's en in kleur afgedrukte pagina's.
(
)
<Controleer teller>
Selecteer de instelling die u wilt weergeven
<101: Totaal 1>
U kunt het totaal aantal afgedrukte pagina's controleren.
<108: Totaal (z/w 1)>
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's controleren.
<112: Tot. (zwart/L)>
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's groter dan B4-formaat controleren.
<113: Tot (z/w-klein)>
U kunt het aantal in zwart/wit afgedrukte pagina's van B4-formaat of kleiner controleren.
<114:Totaal 1(2-zijd)>
U kunt het aantal dubbelzijdig afgedrukte pagina's controleren.
<122:Totaal(Vol+1C/L)>
U kunt het aantal in kleur afgedrukte pagina's groter dan B4-formaat controleren (behalve e-mailafdrukken).
543
Onderhoud
<123:Totaal(Vol+1C/S)>
U kunt het aantal in kleur afgedrukte pagina's van B4-formaat of kleiner controleren (behalve emailafdrukken).
Het aantal pagina´s dat iedere afdeling heeft afgedrukt, controleren
U kunt het aantal afgedrukte pagina's voor iedere afdeling controleren.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
De UI op afstand
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Afdeling-ID beheer].
➠ Het aantal afgedrukte pagina's voor ieder afdelings-id wordt weergegeven onder [Afgedrukte pagina's].
544
Onderhoud
Het controleresultaat afdrukken
Lijst Paginateller(P. 537)
De paginateller op nul zetten
● Als u de voor iedere afdeling de paginateller op nul wilt zetten, klik dan op de tekstlink onder [Afdelings-ID],
en klik op [Aantallen wissen] [OK].
● Als u voor alle afdelingen de telresultaten op nul wilt zetten, klik dan op [Alle aantallen verwijderen]
545
[OK].
Onderhoud
Verbruiksartikelen controleren
60Y9-069
U kunt het bedieningspaneel gebruiken om de informatie van de verbruiksartikelen te controleren.
Papier controleren(P. 546)
Het model tonercartridge controleren(P. 546)
De status van de tonercartridges controleren(P. 547)
Het model van de drumcartridge controleren(P. 547)
De status van de drumcartridge controleren(P. 547)
De modelnummers van de afvaltonerhouder controleren(P. 548)
De status van de afvaltonerhouder controleren(P. 548)
Papier controleren
U kunt het momenteel opgegeven papierformaat en -type weergeven, en het resterende papierniveau voor iedere
papierbron.
(
)
<Info verbruiksart.>
<Papierinformatie>
Selecteer de
papierbron
Selectie papierbron
Selecteer de papierbron waarvan informatie wordt weergegeven.
Het model tonercartridge controleren
U kunt het modelnummer van de tonercartridge voor het apparaat weergeven.
(
)
<Info verbruiksart.>
<Tonercart. model>
546
Selecteer de kleur
Onderhoud
Kleurselectie
Selecteer de modelnummer-displaykleur.
De status van de tonercartridges controleren
Geeft de status van de tonercartridges weer.
(
)
<Info verbruiksart.>
<Resterende toner>
● De weergegeven waarden kunnen uitsluitend als schatting worden gezien en kunnen verschillen van
de daadwerkelijke status.
Het model van de drumcartridge controleren
U kunt het modelnummer van de drumcartridge voor het apparaat weergeven.
(
)
<Info verbruiksart.>
<Drumcart. model>
drumcartridge
Selectie drumcartridge
Selecteer de drumcartridge waarvan u het modelnummer wilt weergeven.
De status van de drumcartridge controleren
Geeft de status van de drumcartridges weer.
547
Selecteer de
Onderhoud
(
)
<Info verbruiksart.>
<Resterende drum>
● De weergegeven waarden kunnen uitsluitend als schatting worden gezien en kunnen verschillen van
de daadwerkelijke status.
De modelnummers van de afvaltonerhouder controleren
Geeft het modelnummer weer van de afvaltonerhouder die in het apparaat wordt gebruikt.
(
)
<Info verbruiksart.>
<Afvaltonerreservoir>
De status van de afvaltonerhouder controleren
Geeft de status weer van de afvaltonerhouder die in het apparaat wordt gebruikt.
(
)
<Info verbruiksart.>
<Status afvaltoner>
548
Onderhoud
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
60Y9-06A
U kunt de volgende instellingen herstellen (initialiseren):
Menu initialiseren(P. 550)
De netwerkinstellingen initialiseren(P. 551)
549
Onderhoud
Menu initialiseren
60Y9-06C
U kunt de instellingen van het apparaat (
Menu Instellingen(P. 321) ) terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Druk niet op de hoofdschakelaar als het apparaat bezig is met initialiseren
● Als het apparaat tijdens het initialiseren wordt uitgeschakeld, kan het beschadigd raken.
Als er een toegangspincode externe UI is opgegeven
● De toegangspincode voor de externe UI wordt ook geïnitialiseerd. Geef de toegangspincode voor de externe
UI na een initialisatie opnieuw op. Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 228)
● Als u de netwerkinstellingen wilt initialiseren, volg dan de procedure in
initialiseren(P. 551) .
De netwerkinstellingen
● Als u de instellingen in <Afdrukpositie aanp.> wilt initialiseren, volg dan de procedure in
Afdrukpositie
aanp.(P. 386) .
(
)
<Menu initialiseren>
<Ja>
reset verrichten(P. 482) )
550
Verricht een harde reset (
Een harde
Onderhoud
De netwerkinstellingen initialiseren
60Y9-06E
U kunt de netwerkinstellingen (
Netwerk(P. 342) ) terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Initialiseer de netwerkinstellingen niet wanneer het apparaat afdrukt of
afdrukgegevens ontvangt
● Dat kan leiden tot onjuist drukwerk, papierstoringen of schade aan het apparaat.
(
init.>
)
<Netwerk>
<Ja>
Controleer het bericht
Verricht een harde reset (
551
<Netwerkinst.
Een harde reset verrichten(P. 482) )
Bijlage
Bijlage
Bijlage ................................................................................................................................................................... 553
Software van derden ......................................................................................................................................... 554
Handige functies ............................................................................................................................................... 555
Milieubesparing levert geld op ..................................................................................................................... 556
Efficiënter werken ........................................................................................................................................ 557
Ongekende mogelijkheden .......................................................................................................................... 559
Specificaties ....................................................................................................................................................... 561
Hoofdeenheid .............................................................................................................................................. 562
Geschikt papier ............................................................................................................................................ 564
Paper Feeder PF-G ........................................................................................................................................ 570
Cassette Feeding Unit-AU ............................................................................................................................. 571
Printerfuncties .............................................................................................................................................. 572
Beheerfuncties ............................................................................................................................................. 576
Systeemomgeving ........................................................................................................................................ 579
Netwerkomgeving ........................................................................................................................................ 580
Verbruiksartikelen ............................................................................................................................................ 581
Options .............................................................................................................................................................. 584
Als optie verkrijgbare apparatuur ................................................................................................................. 585
Systeemopties .............................................................................................................................................. 586
Het ROM installeren ............................................................................................................................... 588
Een SD-card installeren .......................................................................................................................... 592
Handleidingen en hun inhoud .......................................................................................................................... 597
Gebruikershandleiding gebruiken ................................................................................................................... 598
Schermindeling van Gebruikershandleiding ................................................................................................. 599
Gebruikershandleiding inzien ....................................................................................................................... 602
MEAP-applicaties beheren ................................................................................................................................ 604
FTP-clients gebruiken ........................................................................................................................................ 605
Voorbereidingen voor het gebruik van de FTP-server ................................................................................... 606
Afdrukken via FTP-client (FTP Print) .............................................................................................................. 609
Instellingen via de FTP-client opgeven .......................................................................................................... 611
Overige .............................................................................................................................................................. 618
Basisbewerkingen in Windows ..................................................................................................................... 619
Voorbeelden van lettertypen ........................................................................................................................ 628
Kennisgeving ................................................................................................................................................ 633
552
Bijlage
Bijlage
60Y9-06F
Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties van dit apparaat, instructies voor het gebruik van de
Gebruikershandleiding, disclaimers, auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie voor klanten.
553
Bijlage
Software van derden
60Y9-06H
Voor informatie over software van derden klikt u op het (de) volgende pictogram(men).
554
Bijlage
Handige functies
60Y9-06J
Het is zeker de moeite waard om de functies uit te proberen die in dit hoofdstuk worden beschreven. De functies zijn
onderverdeeld in drie categorieën: "Milieubesparing levert geld op", "Efficiënter werken" en "Ongekende
mogelijkheden".
555
Bijlage
Milieubesparing levert geld op
60Y9-06K
Er zijn veel manieren om papier, toner, stroom en kosten te besparen.
2-zijdig afdrukken
U kunt het papier aan beide zijden bedrukken. Met behulp van dubbelzijdig afdrukken bespaart u papier, niet
alleen bij grote afdrukopdrachten, maar ook wanneer u slechts een paar pagina´s wilt afdrukken. U kunt zelfs
nog meer besparen door dubbelzijdig afdrukken te combineren met N op 1-afdrukken van meerdere pagina's
op één blad papier. U kunt tot wel 32 pagina's op een enkel blad afdrukken, en dat is zowel zuinig als
milieuvriendelijk.
Afdrukken vanaf een computer(P. 74)
Slaapstand
Als u het apparaat een tijdje niet gebruikt, kunt u energie besparen door het in de sluimermodus te plaatsen,
hetzij handmatig of automatisch. U hoeft de stroomtoevoer niet steeds geheel UIT te schakelen, terwijl het
apparaat toch zo min mogelijk energie verbruikt. De functie Automatisch uitschakelen kan de besparing
vergroten, door het apparaat automatisch UIT te schakelen als het langere tijd niet wordt gebruikt. Deze
comfortfuncties werken op de achtergrond om iedere dag energie en geld te besparen.
De slaapstand instellen(P. 67)
De automatische uitschakeltijd instellen(P. 69)
556
Bijlage
Efficiënter werken
60Y9-06L
Hier zijn een paar eenvoudige bewerkingen die gecompliceerde taken efficiënter maken.
Afdrukken zonder een programma te gebruiken
U kunt PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS-gegevens rechtstreeks van de UI op afstand naar het apparaat sturen om
deze af te drukken. U kunt ook zonder computer afdrukken door een USB-geheugenapparaat aan te sluiten op
het apparaat. U hoeft geen bestanden te openen en u hoeft dus ook geen programma op te starten. Dit is
handig als u haast hebt en geen toegang hebt tot een computer.
Afdrukken zonder een bestand te openen (Direct Print)(P. 107)
Afdrukken vanaf een USB-geheugentoestel (direct afdrukken via geheugengeheugentoestellen)(P. 81)
Beheer op afstand met de UI op afstand
Met behulp van de externe UI kunt u het apparaat op afstand via uw bureaucomputer beheren. U kunt de
status van papier en tonercartridges controleren en ook de huidige status van afdruktaken controleren om te
bepalen of u tijdelijk afdruktaken moet onderbreken om spoedeisende documenten af te drukken of
documenten omhoog te schuiven in de wachtrij. Bespaar tijd en moeite door het heen en weer lopen tussen
bureau en printer te elimineren.
De UI op afstand gebruiken(P. 294)
Tijs besparen met sneltoetsen
557
Bijlage
Als u een aantal documenten wilt afdrukken, is het handig als u ze allemaal met één handeling kunt afdrukken.
Met Canon PageComposer kunt u meerdere documenten combineren en alles in één keer afdrukken. Ook kunt
u documenten die u vaak afdrukt, zoals faxvoorbladen, opslaan op de SD-card van het apparaat en deze
rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel afdrukken. U hoeft niet meer terug te gaan naar uw computer om het
printerstuurprogramma te starten. Deze handigheidjes besparen tijd en stellen u in staat efficiënter te werken.
Afdrukken vanaf een computer(P. 74)
Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak afdrukken)(P. 97)
Snel instellingen in orde maken met intuïtieve bediening
U kunt gemakkelijk de paginaopmaak en ook de inbindpositie opgeven, overschakelen tussen enkelzijdig en
dubbelzijdig afdrukken, enz., alles op intuïtieve wijze in de voorbeeldweergave in het printerstuurprogramma.
Met eenvoudig klikken kunt u handig instellingen regelen en tegelijkertijd zien hoe de instellingen worden
toegepast.
Afdrukken vanaf een computer(P. 74)
558
Bijlage
Ongekende mogelijkheden
60Y9-06R
Er is een scala aan functies voor wat u ook maar wilt doen: thuis, op kantoor, of zelfs onderweg.
Met een smartphone/tablet
Wanneer u snel een voorstel wilt afdrukken dat u hebt opgemaakt op een tablet terwijl u onderweg was naar
een zakenbestemming, komt Canon Mobile Application goed van pas.
PC-loos, snel en gemakkelijk! Een nog breder scala van mogelijkheden voor werk / plezier met de functionaliteit
van de snelle tijd van nu.
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel(P. 129)
Eenvoudig afdrukken met Google Cloudprinter
Maak vanaf uw laptop of smartphone verbinding met Google Cloudprinter, verstuur uw gegevens en haal de
afdrukken op bij het apparaat. Met dit apparaat, Google Cloudprinter en uw mobiele apparaat kunt u altijd en
overal afdrukken.
Google Cloudprinter gebruiken(P. 141)
Afdrukken beveiligen
Als u een afdrukopdracht verstuurt vanaf uw computer, wordt de opdracht normaal gesproken direct
afgedrukt. In het geval van vertrouwelijke documenten is dit misschien niet altijd handig. U kunt dan de functie
Beveiligd afdrukken gebruiken. De verstuurde documenten worden dan opgeslagen op de machine en worden
pas afgedrukt nadat via het bedieningspaneel het ingestelde wachtwoord is ingevoerd. Laat vertrouwelijke
documenten niet zonder toezicht in de opvangbak liggen waar iedereen ze kan zien.
559
Bijlage
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken)(P. 93)
560
Bijlage
Specificaties
60Y9-06S
Specificaties van het apparaat kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd bij verbeteringen van het apparaat
of toekomstige vrijgave.
◼ Apparaatspecificaties
Hoofdeenheid(P. 562)
Geschikt papier(P. 564)
◼ Specificaties van optioneel verkrijgbare apparatuur
Paper Feeder PF-G(P. 570)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 571)
◼ Functionele specificaties
Printerfuncties(P. 572)
Beheerfuncties(P. 576)
◼ Omgeving om het apparaat te gebruiken
Systeemomgeving(P. 579)
Netwerkomgeving(P. 580)
561
Bijlage
Hoofdeenheid
60Y9-06U
● Voor informatie over papierformaat en -soort raadpleegt u '
Type
Bureaublad
Met kleurondersteuning
Full-color
Resolutie voor het schrijven
600 x 600 dpi
Aantal tinten
256
Geschikt papier
Papierformaten
Geschikt papier(P. 564) '.
● Max: 320,0 mm x 457,2 mm
● Max (papierlade): 297,0 mm x 431,8 mm
● Min (papierlade): 148,0 mm x 148,0 mm
● Min (multifunctionele lade): 64,0 mm x 127,0 mm
Papiergewicht
● Papierlade: 60 g/m² tot 256 g/m²*1
● Multifunctionele lade: 60 g/m² tot 300 g/m²
Papiersoort
Opwarmtijd *2
Geschikt papier(P. 564)
Na het inschakelen
34,0 seconden of minder
'Ontwaken' uit de sluimermodus
4,0 seconden of minder
Tijd eerste afdruk
(A4)
Afdruksnelheid *3
(A4)
● Volledige kleuren: ongeveer 7,4 seconden
● Zwart/wit: ongeveer 6,7 seconden
● Volledige kleuren: 36 vellen per minuut
● Zwart/wit: 36 vellen per minuut
Papiertoevoersysteem/-capaciteit *4 Papierlade
640 vel (64 g/m²)/550 vel (80 g/m²) x 1
Multifunctionele invoer
120 vel (64 g/m²)/100 vel (80 g/m²) x 1
562
Bijlage
Papieruitvoersysteem/-capaciteit *4 Uitvoerlade
200 vel (60 t/m 90 g/m²)
100 vel (90 t/m 300 g/m²)
Stroomtoevoer
220 tot 240 V wisselstroom, 4,7 A, 50 Hz / 60 Hz
Opgenomen vermogen *2
Maximaal opgenomen vermogen
1.500 W of minder
In de sluimermodus
Ongeveer 2,0 W
Met de netvoeding uitgeschakeld
0,1 W of minder
Afmetingen
(B x L x H)
556 mm x 608 mm x 403 mm
Gewicht
Hoofdeenheid *5
Ongeveer 38,0 kg
Verbruiksartikelen
Verbruiksartikelen(P. 581)
Benodigde ruimte
Zie 'Aan de slag'
Handleidingen en hun inhoud(P. 597)
Geheugencapaciteit
RAM: 1 GB
Omgevingsomstandigheden
Temperatuur: 10 °C tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (geen condensvorming)
*1Als
u papier plaatst met een lengte van 364,0 mm of meer in afdrukstand Liggend, mag het basisgewicht van het
papier niet hoger zijn dan 199 g/m².
*2Kan
variëren al naar gelang de omgeving waar het apparaat wordt gebruikt.
*3De
afdruksnelheid is gemeten door middel van een interne test waarbij enkelzijdige afdrukken zijn gemaakt op papier
in A4-formaat, met een afdrukverhouding van 100% ten opzichte van het originele document. De interne test werd
verricht door continu dezelfde pagina op normaal papier af te drukken. De afdruksnelheid kan variëren, afhankelijk van
de papiersoort, het papierformaat of de invoerrichting van het papier.
Het is mogelijk dat het apparaat tijdens continu afdrukken de bewerking onderbreekt of vertraagt om de toestand van
de printer te veranderen. Denk hierbij aan het aanpassen van de temperatuur van een bepaalde eenheid, of het
beperken van beeldkwaliteitsvermindering.
*4Is
afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.
*5De
toner- en drumcartridges zijn niet inbegrepen.
563
Bijlage
Geschikt papier
60Y9-06W
◼ Ondersteunde papierformaten
Hieronder ziet u een overzicht van de papierformaten die u in de papierlade, multifunctionele lade of de optionele
papierbronnen kunt laden.
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
Papierformaat
Papierlade *1
Multifunctionele
invoer
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *2
A3
B4
A4
B5
A5
A6
Ledger (11x17)
Legal (LGL)
Letter (LTR)
Statement (STMT)
*1Inclusief
de optionele Paper Feeder PF-G / Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisch
*3De
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Indien geladen in staande afdrukrichting (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II):
Breedte 148,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 297,0 mm
● Indien geladen in liggende afdrukrichting:
Breedte 148,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 431,8 mm
*4De
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Indien geladen in staande afdrukrichting (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II):
Breedte 120,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 120,0 mm tot 320,0 mm
● Indien geladen in liggende afdrukrichting:
Breedte 64,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 120,0 mm tot 457,2 mm
Breedte 200,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 457,3 mm tot 1.200,0 mm (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II)
*5De
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Breedte 148,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 457,2 mm
564
Bijlage
Papierformaat
Papierlade *1
Multifunctionele
invoer
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *2
Executive (EXEC)
Foolscap (FLSC)
305x457 mm / 12x18 inch
8K
16K
Indexkaart
Indian Legal (India-LGL)
Postcard
Antwoordkaart
4 in 1 briefkaart
Envelop NAGAGATA 3
Envelop KAKUGATA 2
Envelop YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
Envelop nummer 10 (COM10)
Envelop Monarch
*1Inclusief
de optionele Paper Feeder PF-G / Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisch
*3De
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Indien geladen in staande afdrukrichting (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II):
Breedte 148,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 297,0 mm
● Indien geladen in liggende afdrukrichting:
Breedte 148,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 431,8 mm
*4De
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Indien geladen in staande afdrukrichting (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II):
Breedte 120,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 120,0 mm tot 320,0 mm
● Indien geladen in liggende afdrukrichting:
Breedte 64,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 120,0 mm tot 457,2 mm
Breedte 200,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 457,3 mm tot 1.200,0 mm (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II)
*5De
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Breedte 148,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 457,2 mm
565
Bijlage
Papierformaat
Papierlade *1
Multifunctionele
invoer
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *2
Envelop C5 (ISO-C5)
Envelop DL
Aangepast papierformaat
*1Inclusief
*4
*5
de optionele Paper Feeder PF-G / Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisch
*3De
*3
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Indien geladen in staande afdrukrichting (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II):
Breedte 148,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 297,0 mm
● Indien geladen in liggende afdrukrichting:
Breedte 148,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 431,8 mm
*4De
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Indien geladen in staande afdrukrichting (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II):
Breedte 120,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 120,0 mm tot 320,0 mm
● Indien geladen in liggende afdrukrichting:
Breedte 64,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 120,0 mm tot 457,2 mm
Breedte 200,0 mm tot 297,0 mm, Lengte 457,3 mm tot 1.200,0 mm (alleen bij gebruik van printerstuurprogramma Canon Generic Plus UFR II)
*5De
volgende formaten zijn beschikbaar:
● Breedte 148,0 mm tot 320,0 mm, Lengte 148,0 mm tot 457,2 mm
● Afhankelijk van het printerstuurprogramma worden sommige papierformaten misschien niet weergegeven.
Download een geschikt printerstuurprogramma van de Canon-website als het gewenste papierformaat niet
wordt weergegeven. Als het downloaden niet lukt, neemt u contact op met uw Canon-dealer of met de
Canon-helpbalie.
◼ Ondersteunde papiersoorten
In dit apparaat kan chloorvrij papier worden gebruikt.
● Afhankelijk van de gebruikte papiersoort kan de afdrukkwaliteit verslechteren.
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
566
Bijlage
Papiersoort
Papierlade *1 Multifunctionele invoer
Normaal L2
60 g/m²
Normaal L *3
60 g/m² tot 74 g/m²
Normaal *3
75 g/m² tot 90 g/m²
Zwaar 1
91 g/m² tot 120 g/m²
Zwaar 2
121 g/m² tot 163 g/m²
Zwaar 3
164 g/m² tot 220 g/m²
*4
Zwaar 4
221 g/m² tot 256 g/m²
*4
Zwaar 5
257 g/m² tot 300 g/m²
Gecoat 1
100 g/m² tot 130 g/m²
Gecoat 2
131 g/m² tot 160 g/m²
Gecoat 3
161 g/m² tot 220 g/m²
Ruw 1
60 g/m² tot 74 g/m²
Ruw 2
75 g/m² tot 103 g/m²
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *2
Etiketten
Briefkaart *5
Enveloppen
*1Inclusief
de optionele Paper Feeder PF-G / Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisch
*3Gerecycled
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
papier is ook beschikbaar.
*4Als
u papier plaatst met een lengte van 364,0 mm of meer in afdrukstand Liggend, mag het basisgewicht van het papier niet hoger zijn dan 199
g/m².
*5De
op een inkjet bedrukbare briefkaart of antwoordkaart kan niet worden gebruikt.
◼ Beschikbare papiersoorten met POP-afdrukoptimalisatie
Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd op het printerstuurprogramma, zijn de volgende papiersoorten
beschikbaar.
567
Bijlage
● Voor meer informatie over [POP-afdrukoptimalisatie] raadpleegt u de handleidingen voor de relevante
stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
● Als [POP-afdrukoptimalisatie] is geconfigureerd, kunt u niet dubbelzijdig afdrukken.
● U kunt papier gebruiken van de formaten die kunnen worden opgegeven als aangepast formaat. Maar als u
papier gebruikt dat 199,0 mm of smaller is of 298,0 mm of breder is, kan de afdrukkwaliteit teruglopen.
Papier met een breedte van 200,0 mm tot en met 297,0 mm wordt aanbevolen.
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
Papiersoort *1*2
Papiergewicht
POP-afdruksnelheid *3
<Modus 1> <Modus 2>
Normaal
75 g/m² tot 90 g/m²
*4
Zwaar 1
91 g/m² tot 120 g/m²
*4
Zwaar 2
121 g/m² tot 128 g/m²
*4
129 g/m² tot 163 g/m²
*5
Gecoat 1
100 g/m² tot 130 g/m²
*6
Gecoat 2
131 g/m² tot 160 g/m²
*6
*1Als
u [POP-afdrukoptimalisatie] configureert, moet u opgeven welk papiersoort u gebruikt.
*2Als
een niet-ondersteund papiersoort wordt gedetecteerd, verschijnt een foutbericht. Vervang het door een
ondersteunde papiersoort en ga nu afdrukken.
*3Voor meer informatie over het kiezen van andere instellingen of soortgelijke onderwerpen raadpleegt u
afdruksnelheid(P. 406) .
*4Afhankelijk
POP-
van de omgevingsvoorwaarden kan de afdrukkwaliteit teruglopen. Als u niet tevreden bent over de
afdrukresultaten, wordt aanbevolen <Modus 2> in te stellen.
*5De
afdrukkwaliteit kan teruglopen, ongeacht de omgevingsvoorwaarden.
*6Ook
als <Modus 1> is ingesteld, wordt afgedrukt als met <Modus 2>.
◼ Papiersoorten en bijbehorende instellingen
Papier plaatsen(P. 40)
◼ Afdrukgebied
Het grijze gebied in de onderstaande afbeelding geeft het afdrukgebied van het document aan.
568
Bijlage
● Voor Envelop NAGAGATA 3 en Envelop YOUGATANAGA 3 zijn de bovenste en
onderste marge 10 mm, en zijn de linker en rechter marge 5 mm. Voor alle
andere enveloppen zijn de bovenste, onderste, linker en rechter marge allen
10 mm.
● Voor papier met een breedte van minimaal 312 mm zijn de linker en rechter
marges minimaal 5 mm.
569
Bijlage
Paper Feeder PF-G
60Y9-06X
Papierformaten
● Max: 297,0 mm x 431,8 mm
● Min: 148,0 mm x 148,0 mm
Papiergewicht
60 g/m² tot 256 g/m²
Capaciteit papierladen *
640 vel (64 g/m²)/550 vel (80 g/m²) x 1
Afmetingen
556 mm x 585 mm x 125 mm
(B x L x H)
Gewicht
Ongeveer 10,0 kg
*Is
afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.
570
Bijlage
Cassette Feeding Unit-AU
60Y9-06Y
Papierformaten
● Max: 297,0 mm x 431,8 mm
● Min: 148,0 mm x 148,0 mm
Papiergewicht
60 g/m² tot 256 g/m²
Capaciteit papierladen *
640 vel (64 g/m²)/550 vel (80 g/m²) x 2
Afmetingen
641 mm x 717 mm x 325 mm
(B x L x H)
Gewicht
Ongeveer 23,0 kg
*Is
afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.
571
Bijlage
Printerfuncties
60Y9-070
◼ UFR II-printerfunctie
Type
Afdrukformaat
Afdruksnelheid
Intern
Geschikt papier(P. 564)
Zelfde als 'Afdruksnelheid’ in 'Hoofdeenheid'
Hoofdeenheid(P. 562)
Resolutie
Dataverwerking
600 x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL) UFR II
Protocol ondersteund
TCP/IP en SMB (met SD-card geïnstalleerd)
Residente lettertypes
Geen
Interface
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Bedraad LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 compatibel)
◼ PS printerfunctie
Type
Afdrukformaat
Afdruksnelheid
Intern
Geschikt papier(P. 564)
Zelfde als 'Afdruksnelheid’ in 'Hoofdeenheid'
Hoofdeenheid(P. 562)
Resolutie
Dataverwerking
600 x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL) Adobe®PostScript®3TM
(*Origineel Adobe PostScript. Ondersteuningsversie is 3018)
572
Bijlage
Protocol ondersteund
TCP/IP en SMB (met SD-card geïnstalleerd)
Residente lettertypes
136 Roman
Interface
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Bedraad LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 compatibel)
◼ PCL Printerfunctie
Type
Intern
Afdrukformaat
Geschikt papier(P. 564)
Afdruksnelheid
Zelfde als 'Afdruksnelheid’ in 'Hoofdeenheid'
Hoofdeenheid(P. 562)
Resolutie
Dataverwerking
600 x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL) PCL6, PCL5
Protocol ondersteund
TCP/IP en SMB (met SD-card geïnstalleerd)
Residente lettertypes
93 Roman, 10 Bitmap lettertypes, 2 OCR lettertypes, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japans, Koreaans,
Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), lettertypes voor streepjescodes*2
Interface
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Bedraad LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 compatibel)
*1Vereist
optionele PCL International Font Set
*2Vereisen
optionele Barcode Printing Kit
◼ Functie USB Direct Print
Afdrukbare bestandsindelingen ● PDF (versie 1.7)
● JPEG
● TIFF
● XPS
573
Bijlage
◼ Functie Opgeslagen taak afdrukken
● U kunt maximaal 1.000 documenten (3 GB in totaal) opslaan op het apparaat.
◼ Functie Direct Print
Afdrukbare bestandsindelingen *1 ● PDF (versie 1.7)*2
● PS
● EPS
● JPEG
● TIFF
● XPS
*1Afhankelijk
*2Het
van de data is het mogelijk dat het afdrukken niet goed wordt uitgevoerd.
apparaat ondersteunt het PDF encryptie-algoritme van RC4 128 bit/AES 128 bit/AES 256 bit.
Het maximaal afdrukbare bestandsformaat is zoals hieronder weergegeven.
● PDF/XPS bestanden (met SD-card geïnstalleerd)
: 2 GB
(zonder SD card geïnstalleerd) : 20 MB
● JPEG-bestanden
(met SD-card geïnstalleerd)
: 2 GB
(zonder SD card geïnstalleerd) : 2 GB
● TIFF-bestand*1
(met SD-card geïnstalleerd)
: 2 GB
(zonder SD card geïnstalleerd) : 2 GB
*1Bij
sommige bestandsstructuren worden zelfs TIFF-bestanden die de bovengrens niet overschrijden misschien niet
afgedrukt. In zo'n geval zet u <TIFF Spooler> op <Aan> en probeert u opnieuw af te drukken. TIFF Spooler(P. 427)
◼ Functie E-Mail Print
Schets van E-Mail Print
Algemeen
● Een e-mailbericht wordt afgedrukt met de koptekst van de e-mail.
● Een HTML e-mailbericht wordt afgedrukt als gewone tekst.
● Als een regel (zonder regeleinde) in een e-mailbericht meer dan 1.000 tekens bevat, worden overmatlige
tekens op een nieuwe regel geplaatst en eventueel niet correct afgedrukt.
Als <TIFF Spooler> is ingesteld op <Aan>
● Als het e-mailbericht groter is dan 25 MB of de e-mail groter is dan 1,5 GB, wordt het e-mailbericht niet
afgedrukt.
● Als de kopgegevens van de e-mail groter is dan 20 kB, worden de overtollige gegevens niet afgedrukt.
● Als geen SD-card is geïnstalleerd, worden TIFF bestanden groter dan 40 MB eventueel niet afgedrukt.
● Als de SD-card niet voldoende vrije ruimte heeft, is E-Mail Print niet beschikbaar.
574
Bijlage
● Als de tonercartridge vrijwel leeg is, kunnen geen e-mails worden ontvangen.
Ondersteunde codeerformaten
● 7 bit
● 8 bit
● binair
● uuencode
● x-uuencode
● base64
● quoted-printable
Ondersteunde tekensets *
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
Drukbare formaten van bijgevoegde beeldbestanden ● JPEG
● TIFF
*Als
een bepaalde tekenset niet is opgegeven, wordt 'us-ascii' gebruikt.
Bijgevoegde beeldbestanden
● Sommige bestanden zijn niet beschikbaar, afhankelijk van de bestandsstructuur.
● Voor iedere e-mail kunt u maximaal drie bijgevoegde bestanden afdrukken. (Overmatig bijgevoegde
bestanden worden niet afgedrukt.)
● Als de SD-card is geïnstalleerd, is het afdrukbare bestandsformaat maximaal 100 MB per bestand.
575
Bijlage
Beheerfuncties
60Y9-071
◼ Firewallinstellingen
● U kunt maximaal 16 IP-adressen (of bereiken van IP-adressen) opgeven voor zowel IPv4 als IPv6.
● U kunt maximaal 16 MAC-adressen opgeven.
◼ Registratie van sleutels en certificaten
● Als u een sleutel of een CA-certificaat installeert vanaf een computer, zorg er dan voor dat het onderdeel voldoet
aan deze vereisten:
Indeling
● CA certificaat: X.509 DER/PEM
● Sleutel: ".p12" of ".pfx"
Bestandsextensie
● CA-certificaat: ".cer" of ".pem"
● RSA (512 bits, 1024 bits, 2048 bits, 4096 bits)
Algoritme openbare sleutel
(en sleutellengte)
● DSA (1024 bits, 2048 bits, 3072 bits)
● ECDSA (P256, P384, P521)
● RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*, SHA-512*, MD2, MD5
Algoritme voor handtekening certificaat
● DSA: SHA-1
● ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
*SHA384-RSA
en SHA512-RSA zijn alleen beschikbaar wanneer de RSA-sleutel 1024 bits of langer is.
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een certificaatintrekkingslijst (CRL).
◼ Maximaal aantal opdrachtlogboeken dat kan worden weergegeven
[Afdrukopdracht/Directe afdruk] Er worden maximaal 200 documenten weergegeven die zijn afgedrukt vanaf
computers en USB-geheugentoestellen.
[Opgeslagen opdracht]
De geschiedenis van maximaal 200 op het apparaat opgeslagen documenten wordt
weergegeven (uitsluitend als de SD-card is geplaatst).
[Rapport]
De geschiedenis van maximaal 16 als instellijsten en rapporten afgedrukte
documenten wordt weergegeven (maximaal 128 documenten als de SD-card is
geplaatst).
[E-mailafdruk]
De geschiedenis van maximaal 16 e-mails die na ontvangst zijn afgedrukt wordt
weergegeven (maximaal 128 documenten als de SD-card is geplaatst).
576
Bijlage
◼ Foutcodes ontvangst e-mail
Hieronder ziet u details van de foutcodes.
Foutcode
Oorzaak
Actie
De verbinding met de POP3mailserver is onderbroken.
407
Gegevens van 1 kB (1024 bytes)
kunnen tijdens ontvangst van de
e-mail niet binnen 10 minuten
worden ontvangen.
● Raadpleeg de netwerkbeheerder.
● Als de fout vaak optreedt bij dezelfde e-mailgegevens,
controleer dan of de e-mailgegevens normaal zijn.
408
De POP3 mailserver heeft als
reactie het woord 'ERR'
gezonden.
412
Gegevens van 1 kB (1024 bytes)
kunnen tijdens ontvangst van de
e-mail niet binnen 10 minuten
worden ontvangen.
420
De omvang van de emailgegevens is groter dan 1,5
GB.
Als de SD-card op het apparaat is geplaatst, mag de
omvang van de te verzenden e-mailgegevens niet groter
zijn dan 1,5 GB.
421
De omvang van de emailgegevens is groter dan 25
MB.
Als de SD-card op het apparaat is geplaatst, mag het te
verzenden e-mailbericht niet groter zijn dan 25 MB.
422
De omvang van het bijgevoegde
bestand is meer dan 100 MB.
Als de SD-card op het apparaat is geplaatst, mag het
formaat van ieder bijgevoegd bestand niet groter zijn dan
100 MB.
423
Een ontvangen is in een niet
ondersteunde indeling.
Bijlagen moeten in JPEG- of TIFF-formaat zijn. Voeg aan
een te verzenden e-mail geen bestanden met andere
indelingen toe.
424
Er zijn meer dan drie bestanden
bijgevoegd.
Overtollige bijgevoegde bestanden worden niet
afgedrukt.
430
De afzender van de ontvangen e- Zorg er beslist voor dat u een afzender instelt voordat u
mail is onbekend.
e-mails verzendt.
Raadpleeg de netwerkbeheerder.
● Raadpleeg de netwerkbeheerder.
● Als de fout vaak optreedt bij dezelfde e-mailgegevens,
controleer dan of de e-mailgegevens normaal zijn.
Verricht de volgende actie om te verhinderen dat e-mails
als een opgesplitste e-mail worden verzonden.
● Verklein de omvang van een te verzenden e-mail.
Er is een opgesplitste e-mail
ontvangen.
● Configureer de applicatie om te verhinderen dat emails worden opgesplitst voordat ze worden
verzonden.
431
432
(Verklein de e-mail tot een omvang die geen
aanleiding tot opsplitsing geeft.)
De ontvangen e-mail bevat nietondersteunde codering of
tekencodes.
Voor te verzenden e-mails gebruikt u de codering en
tekencodes die het apparaat ondersteunt. Schets van
E-Mail Print(P. 574)
De ontvangen e-mail is in een
niet-ondersteunde indeling.
Controleer de e-mailindeling. We adviseren u e-mails in
tekstindeling te verzenden.
De ontvangen gegevens zijn
ongeldig.
Controleer of de gegevens van de verzonden e-mail
normaal zijn.
577
Bijlage
433
De ontvangen e-mail is in HTMLindeling.
Het apparaat ondersteunt geen e-mails in HTML-formaat.
(De berichttekst van een HTML e-mail wordt afgedrukt als
een gewoon tekstbericht.)
434
Er is geen bericht in de e-mail.
De ontvangen e-mail bevat geen bericht.
435
Doorgestuurde faxdocument is
ongeldig.
De bijlage is niet in TIFF-indeling of overschrijdt het
afdrukbare formaat.
436
Doorgestuurde faxdocument
heeft geen bijlage.
Er wordt geen document afgedrukt omdat er geen
bestand is bijgevoegd.
440
Het afdrukken is om een of
andere reden geannuleerd.
Verzend de e-mail nogmaals.
441
Er is een fout opgetreden tijdens
Verzend de e-mail nogmaals.
het verwerken.
499
Er is een fout opgetreden in het
apparaat.
Neem de juiste maatregelen overeenkomstig het bericht
op het scherm van het apparaat. Voor meer informatie
raadpleegt u 'Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)’
op de website voor de handleidingen.
● Als er twee of meer fouten optreden, wordt uitsluitend de foutcode van een lager nummer weergegeven.
● U kunt de foutcodes ook controleren met behulp van de E-Mail RX History List (Lijst geschiedenis emailontvangst). Logboeklijst E-Mail RX(P. 536)
578
Bijlage
Systeemomgeving
60Y9-072
Systeemvereisten voor de externe UI *1
Windows
● Windows Vista / 7 / 8 / 10: Internet Explorer 7.0 of hoger
Systeemvereisten voor de Gebruikershandleiding Windows
● Internet Explorer 9 of hoger
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Voordat
u de apparaatinstellingen verandert, moet u de webbrowser instellen om alle cookies te activeren en
JavaScript te gebruiken.
*2Uitsluitend
wanneer u de handleiding via internet bekijkt.
579
Bijlage
Netwerkomgeving
60Y9-073
◼ Netwerkspecificaties
Interface
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
Protocol ondersteund
Communicatieprotocol
● TCP/IP (frametype: Ethernet II)
Afdruktoepassingen
● LPD
● Raw
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows10 Mobile Print
580
Bijlage
Verbruiksartikelen
60Y9-074
Dit gedeelte beschrijft de verbruiksartikelen van het apparaat en de geschatte tijd tot
ze moeten worden vervangen. Schaf verbruiksartikelen aan bij uw plaatselijke, erkende
Canon dealer. Neem voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid in acht
wanneer u verbruiksartikelen opslaat en hanteert ( Verbruiksartikelen(P. 10) ). Voor
een optimale printkwaliteit worden originele toner, tonercartridges en onderdelen van
Canon aanbevolen.
● Afhankelijk van de installatieomgeving, het papierformaat of het documenttype moet u verbruiksartikelen
misschien eerder dan aangegeven vervangen.
◼ Tonercartridges
Meegeleverde tonercartridges
Hieronder vindt u de gemiddelde capaciteit en het gewicht van de bij het apparaat geleverde tonerpatronen.
Canon Toner Cartridge 059
● Zwart
- Gemiddelde capaciteit* per tonerpatroon
7.000 vellen
- Gewicht
Circa 1,1 kg
● Y (geel), M (magenta) en C (cyaan)
- Gemiddelde capaciteit* per tonerpatroon
5.000 vellen
- Gewicht
Circa 1,0 kg
Canon Toner Cartridge 059 H
● Zwart
- Gemiddelde capaciteit* per tonerpatroon
15.500 vellen
- Gewicht
Circa 1,2 kg
● Y (geel), M (magenta) en C (cyaan)
- Gemiddelde capaciteit* per tonerpatroon
13.500 vellen
581
Bijlage
- Gewicht
Circa 1,1 kg
*De
gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de standaard "ISO/IEC 19798" (de wereldwijde standaard die door de ISO
[Internationale Organisatie voor Standaardisatie] is uitgegeven met betrekking tot de methode voor het bepalen van het
verbruik van tonerpatronen voor monochromatische elektrofotografische printers en multifunctionele apparaten die
printeronderdelen bevatten) bij het afdrukken op papier van A4-formaat met de standaardinstelling voor afdrukdichtheid.
*De
meegeleverde toners kunnen per land en landstreek in type variëren. Voor meer informatie neemt u contact op met de
dealer waar u uw aankopen heeft gedaan.
Vervangende tonercartridges
Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon aanbevolen.
Originele Canon-tonerpatroon
Gemiddelde opbrengst * en gewicht
Gemiddelde capaciteit per tonerpatroon
7.000 vellen
Canon Toner Cartridge 059 Black (Zwart)
Gewicht
Ongeveer 1,1 kg
Gemiddelde capaciteit per tonerpatroon
Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Geel)
Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cyaan)
5.000 vellen
Gewicht
Ongeveer 1,0 kg
Gemiddelde capaciteit per tonerpatroon
15.500 vellen
Canon Toner Cartridge 059 H Black (Zwart)
Gewicht
Ongeveer 1,2 kg
Gemiddelde capaciteit per tonerpatroon
13.500 vellen
Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Geel)
Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
Gewicht
Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cyaan)
Ongeveer 1,1 kg
● Bij het vervangen van tonercartridges
Tonercartridges vervangen(P. 511)
◼ Drumcartridge
582
Bijlage
Meegeleverde drumcartridges
Hieronder vindt u de gemiddelde capaciteit en het gewicht van de bij het apparaat geleverde drumcartridges.
● Gemiddelde capaciteit van drumcartridge*
70.000 vellen
● Gewicht
Circa 0,6 kg
*De
gemiddelde capaciteit is op basis van onze evaluatiecriteria bij het afdrukken op interval 3-vellen (3-vellen
onregelmatig afdrukken) van normaal papier van A4-formaat.
Vervangings-drumcartridges
Voor een optimale printkwaliteit worden originele drumcartridges van Canon aanbevolen.
Originele Canon drumcartridge
Gemiddelde opbrengst * en gewicht
Gemiddelde capaciteit van drumcartridge
70.000 vellen
Canon Drum Cartridge 053
Gewicht
Ongeveer 0,6 kg
● Bij het vervangen van drumcartridges
Drumcartridges vervangen(P. 518)
◼ Waste Toner Box WT-C1
Het gemiddelde aantal pagina´s dat per afvaltonerbak kan worden afgedrukt, is ongeveer 100.000 (voor
papierformaat normaal A4).
● De afvaltonerhouder vervangen
De afvaltonerhouder vervangen(P. 521)
583
Bijlage
Options
60Y9-075
Als u opties op het apparaat installeert, kunt u meer functies gebruiken.
◼ Weten welke soorten opties beschikbaar zijn
Als optie verkrijgbare apparatuur(P. 585)
◼ Doelgericht zoeken naar optioneel verkrijgbare apparatuur
Een papierlade toevoegen
Paper Feeder PF-G(P. 570)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 585)
584
Bijlage
Als optie verkrijgbare apparatuur
60Y9-076
U kunt de functionaliteit van het apparaat volledig benutten door als optie verkrijgbare hieronder beschreven
apparatuur toe te passen. Als optie verkrijgbare apparatuur kunt u aanschaffen bij de leverancier waar u het apparaat
hebt aangeschaft of bij de Canon-dealer ter plaatse.
Paper Feeder PF-G
Met behulp van de optionele papiertoevoer kunt u papier plaatsen met een formaat
dat afwijkt van het papier dat in de standaard papierlade geplaatst kan worden. Dit
bespaart u de tijd en de moeite van het vervangen van het papier.
● U kunt maximaal drie papiertoevoer-eenheden in het apparaat installeren. Maar als u de optionele cassettetoevoereenheid gebruikt, is het maximaal installeerbare aantal papiertoevoer-eenheden twee.
Installatiemethode
Zie 'Aan de slag'.
Cassette Feeding Unit-AU
Met behulp van de optionele cassette-toevoereenheid kunt u twee papiersoorten
plaatsen met een formaat dat afwijkt van het papier dat in de standaard
papierlade geplaatst kan worden. Dit bespaart u de tijd en de moeite van het
vervangen van het papier.
Installatiemethode
Zie 'Aan de slag'.
585
Bijlage
Systeemopties
60Y9-077
U kunt de functionaliteit van het apparaat volledig benutten door als optie verkrijgbare hieronder beschreven
apparatuur toe te passen. Als optie verkrijgbare apparatuur kunt u aanschaffen bij de leverancier waar u het apparaat
hebt aangeschaft of bij de Canon-dealer ter plaatse.
Barcode Printing Kit(P. 586)
PCL International Font Set(P. 586)
SD CARD(P. 587)
Barcode Printing Kit
Als de Barcode Printing Kit in het apparaat is geïnstalleerd, wordt de modus streepjescodes
afdrukken toegevoegd, waarmee u vanaf uw computer streepjescodes kunt afdrukken.
De Barcode Printing Kit bevat de volgende lettertypes voor streepjescodes.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Met deze optie kunt u streepjescodes in diverse formaten genereren. U kunt alleen streepjescodes
afdrukken als PCL is ingeschakeld. Voor informatie over het gebruik van de Barcode Printing Kit
raadpleegt u de Barcode Printing Guide (Gids voor afdrukken streepjescodes) (PDF-handleiding).
Installatiemethode
Het ROM installeren(P. 588)
PCL International Font Set
Als de PCL International Font Set in het apparaat is geïnstalleerd, worden de volgende lettertypes
toegevoegd voor een PCL printer. Als resultaat kunt u afdrukken met behulp van meerdere talen
in een SAP Unicode omgeving.
● Andale® en WorldType® Collection J (Japanse Versie)
● Andale® en WorldType® Collection K (Koreaanse Versie)
● Andale® en WorldType® Collection S (Vereenvoudigd Chinese Versie)
● Andale® en WorldType® Collection T (Traditioneel Chinese Versie)
Om regionale verschillen in tekenontwerp te ondersteunen, zijn vier lettertypeversies
ingeschakeld.
Installatiemethode
Het ROM installeren(P. 588)
586
Bijlage
SD CARD
U kunt de SD-card installeren om de hieronder beschreven functies te gebruiken.
● Beveiligd afdrukken
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken)(P. 93)
● Opgeslagen taak afdrukken
Een document dat op het apparaat is opgeslagen, afdrukken (Opgeslagen taak
afdrukken)(P. 97)
● Afdrukken onderbreken, Voorrang geven aan een afdruktaak, Onderbreken / Hervatten
De huidige status van afdruktaken controleren(P. 304)
● SMB afdrukken
SMB configureren(P. 206)
● Spooler
Afdrukrij(P. 357)
Installatiemethode
Een SD-card installeren(P. 592)
● Als u een gebruikte SD-card weggooit, verricht er dan <Geg. volledig wissen> voor of vernietig hem fysiek,
om te verhinderen dat uw persoonlijke informatie lekt. Een SD-card installeren(P. 592)
587
Bijlage
Het ROM installeren
60Y9-078
Dit gedeelte beschrijft hoe u het optionele ROM in het
apparaat plaatst. Het ROM wordt aangesloten op de ROM
connectors in de achterklep van het apparaat. Lees de
waarschuwingen in Installatie(P. 3) voordat u het ROM
installeert.
Voorzorgsmaatregelen bij het installeren van het ROM
● Zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals schroeven, geen contact maken met de printplaten in het
apparaat. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
● Raak de interne onderdelen, geprinte bedrading, connectoren of schakelaars niet aan. Hierdoor kan het
apparaat beschadigd raken.
● Schakel het apparaat niet in als de ROM klep open is. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
Voorzorgsmaatregelen voor het vermijden van statische elektriciteit
Het ROM bevat onderdelen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht om te vermijden dat statische elektriciteit het ROM beschadigt.
● Raak alvorens het ROM vast te pakken eerst een metalen voorwerp in de kamer aan zodat statische
elektriciteit van uw lichaam kan wegvloeien.
● Raak tijdens de werkzaamheden geen enkel onderdeel aan dat waarschijnlijk statische elektriciteit
produceert, zoals een display.
● Om de invloed van statische elektriciteit te vermijden, mag u het ROM niet uit het verpakkingsmateriaal
nemen, behalve vlak voordat u het aansluit op de ROM connectors.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan vanaf het bedieningspaneel, niet via de hoofdschakelaar.
Het apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
2
1
Verwijder de achterklep.
Open de klep enigszins in uw richting terwijl u het lipje ingedrukt houdt.
588
Bijlage
2
3
Verwijder de rechter klep in de richting van de pijl.
Verwijder de ROM klep.
1
Gebruik een munt om de schroeven te verwijderen.
2
Open de ROM klep en verwijder hem in de richting van de pijl.
4
Installeer het ROM.
● Als u het ROM uitlijnt met de twee ROM connectors van het apparaat, druk hem dan stevig aan tot hij niet
verder kan.
589
Bijlage
Het ROM loskoppelen
● Houd de randen van het ROM vast en trek hem naar buiten, zoals onderstaande afbeelding aangeeft.
5
Plaats de ROM klep weer op zijn plaats.
1
Sluit de ROM klep door het lipje in de richting van de pijl te drukken.
2
Gebruik een munt om de schroeven weer vast te draaien.
6
Plaats de achterklep in de richting van de pijl en sluit de klep terwijl u het lipje
ingedrukt houdt.
590
Bijlage
● Als u tegelijkertijd een SD-card installeert, ga dan verder met
Een SD-card installeren(P. 592) .
◼ Controleren of de Barcode Printing Kit op juiste wijze is geïnstalleerd
Druk de Configuratiepagina(P. 475) af en controleer of 'BarDIMM'
verschijnt in 'PCL'
Het ROM-geheugen is op de juiste manier geïnstalleerd als 'BarDIMM'
verschijnt.
Als 'BarDIMM' niet verschijnt
● Het ROM is niet correct geplaatst. Verwijder het uit het apparaat en sluit het
opnieuw aan.
591
Bijlage
Een SD-card installeren
60Y9-079
Dit gedeelte beschrijft hoe u een SD-card plaatst en initialiseert.
Plaats de SD-card in de bestreffende gleuf aan de linker zijde van
het apparaat. Lees de waarschuwingen in Installatie(P. 3)
voordat u de SD-card plaatst. Bedenk dat de gegevens in het
apparaat die op de SD-card zijn opgeslagen, gecodeerd zijn. Dit
garandeert veilig gebruik van de SD-card op een computer of in
andere situaties omdat de gecodeerde gegevens in de SD-card zijn
beveiligd tegen onbevoegd uitpakken.
● Voordat u de SD-kaart plaatst, controleert u of hij is ingesteld op schrijfbescherming. Als de
schrijfbescherming van de kaart is ingesteld, ontgrendel de kaart dan en plaats hem in het apparaat.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, doe dat dan vanaf het bedieningspaneel, niet via de hoofdschakelaar.
Het apparaat uitschakelen (een afsluithandeling verrichten)(P. 36)
2
Verwijder het afdekplaatje van de SD-kaart.
1
Gebruik een munt om de schroeven te verwijderen.
2
Open de SD-card klep en verwijder hem in de richting van de pijl.
592
Bijlage
3
Installeer een SD-card.
● Steek de SD-card in de sleuf voor SD-cards totdat de card klikt.
De SD-card verwijderen
● Duw de SD-card aan totdat hij klikt, zoals onderstaande afbeelding laat zien. Haal dan uw vinger weg en
verwijder het.
4
1
Installeer de klep van de SD-kaart weer.
Sluit de klep op de SD-card gleuf door het lipje van de klep in te duwen.
593
Bijlage
2
Gebruik een munt om de schroeven weer vast te draaien.
Anti-diefstal veiligheidsgleuf van de SD-card
● De SD-card gleufklep heeft een veiligheidsgleuf, waaraan u een
veiligheidskoord of equivalent kunt bevestigen.
● De opening van de veiligheidsgleuf is 3,4 mm breed en 7,4
mm hoog.
● Voor vragen over de veiligheidsgleuf kunt u contact opnemen
met uw bevoegde Canon-dealer.
◼ De SD-card initialiseren
Wanneer u na het installeren van de SD-card het apparaat voor het eerst inschakelt,
verschijnt <Format SD Card?> op het display. Druk op
om het initialiseren van de
SD-card te starten. Als het initialiseren is voltooid, is de SD-card gereed voor gebruik.
Als <Format SD Card?> niet verschijnt
● Initialiseer de SD-card door <Formatteren> onder <Onderhoud SD-kaart> het instellingenmenu van het
bedieningspaneel op te geven. Onderhoud SD-kaart(P. 394)
594
Bijlage
◼ Controleer dat de SD-card goed in het apparaat is geplaatst
Druk de Configuratiepagina(P. 534) af. De SD-card is op de juiste manier
geplaatst als 'SD Card' in 'Control Menu' op 'Aan' staat.
Als geen SD-card statusinformatie wordt aangegeven
● De SD-card is niet goed geplaatst. Verwijder de SD-card uit het apparaat, en
plaats hem opnieuw.
◼ De informatie van de SD-card configureren
Als een SD-card werd toegevoegd nadat het printerstuurprogramma was geïnstalleerd, moet u de SD-card informatie
in het printerstuurprogramma configureren. De optionele items gebruiken(P. 74)
◼ Alle gegevens op een SD-card verwijderen
Voordat u een SD-card weggooit, kunt u met behulp van onderstaande procedure alle gegevens op de card
verwijderen. De procedure verwijdert ook de gegevensfragmenten die normaal gesproken niet kunnen worden
verwijderd. Dit elimineert het risico dat uw gegevens worden gelezen door derden, u kunt uw SD-card nu dus veilig
weggooien.
● Voor iedere SD-card anders dan de optionele 'SD CARD', kan onderstaande procedure niet worden gebruikt.
1
Stel het apparaat in op offline.
● Als
(
) brandt, druk dan op
(
2
Druk op
(
3
Druk op
/
4
Ga verder met <Onderhoud SD-kaart>
).
)
om <Gebruikersonderhoud> te selecteren en druk vervolgens op
● Als er een bericht wordt weergegeven, druk dan op
595
<Geg. volledig wissen> in deze volgorde.
.
.
Bijlage
5
Selecteer <Ja> en druk op
.
➠ Het apparaat is opnieuw gestart. Hierna is het automatisch uitgeschakeld.
● Als <Geg. volledig wissen> is verricht, verandert de instelling voor <SD-kaart> in <Uit>.
596
Bijlage
Handleidingen en hun inhoud
60Y9-07A
Het apparaat wordt geleverd met de volgende handleidingen. Raadpleeg deze handleidingen als u iets niet weet.
Aan de slag
Lees deze handleiding eerst. Hij beschrijft de installatieprocedure voor het
apparaat.
Gebruikershandleiding
(Deze handleiding)
In deze handleiding worden alle functies van het apparaat beschreven. U kunt de
handleiding weergeven in een webbrowser. U kunt informatie bekijken per
categorie of een trefwoord invoeren om alleen pagina's over een bepaald
onderwerp te bekijken. Gebruikershandleiding gebruiken(P. 598)
597
Bijlage
Gebruikershandleiding gebruiken
60Y9-07C
De Gebruikershandleiding is een handleiding die u via uw computer of mobiel toestel kunt raadplegen. In de
handleiding vindt u beschrijvingen van alle apparaatfuncties. U kunt een zoekopdracht ingeven op basis van het
beoogde apparaatgebruik of een trefwoord invoeren om snel de pagina te vinden die u zoekt. Het gedeelte beschrijft
de schermindeling van de Gebruikershandleiding en hoe u de handleiding moet lezen. U kunt opgeven hoe de
Gebruikershandleiding er moet uitzien.
◼ Schermindeling van Gebruikershandleiding
Dit gedeelte beschrijft de schermen die de Gebruikershandleiding configureren en hoe u de schermknoppen gebruikt.
Schermindeling van Gebruikershandleiding(P. 599)
◼ Gebruikershandleiding inzien
Dit gedeelte beschrijft de betekenis van de merktekens die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding, hoe de
toetsen op het bedieningspaneel en de knoppen op de computerdisplay zijn weergegeven, en andere zaken die u
helpen de informatie in de Gebruikershandleiding te begrijpen. Gebruikershandleiding inzien(P. 602)
◼ De aanblik van de Gebruikershandleiding opgeven
U kunt de tekengrootte in de Gebruikershandleiding veranderen, en de schermindeling aan het apparaat waarmee u
de Gebruikershandleiding bekijkt.
● Als u niet over Adobe Reader beschikt om de handleidingen in PDF-indeling te bekijken, probeert u een
ander programma zoals PDF Preview van Vivid Document Imaging Technologies.
De gewenste informatie opzoeken
De inhoud doorzoeken
● U kunt zoeken naar de gewenste pagina door het onderwerp te selecteren in het tabblad ‘Inhoudsopgave’
aan de linkerkant van het scherm.
Zoeken op trefwoord
● Voer een zoekopdracht uit door een trefwoord in te voeren, zoals 'envelop' of 'tonercartridge', en de
pagina's die het trefwoord bevatten, worden vervolgens weergegeven. Daarna kunt u in deze lijst met
resultaten zoeken naar de gewenste pagina. U kunt ook zinnen opgeven zoals 'verbinding maken met een
netwerk'. Het zoeken op trefwoord ondersteunt ook de booleaanse AND-functie om te zoeken naar
meerdere trefwoorden. Voor het organiseren van het zoekscherm en hoe u er mee omgaat, raadpleegt u
Zoeken(P. 600) .
598
Bijlage
Schermindeling van Gebruikershandleiding
60Y9-07E
De Gebruikershandleiding is opgesplitst in verschillende schermen en de inhoud van elk scherm varieert.
Bovenste pagina
Verschijnt wanneer u Gebruikershandleiding start.
/
Klik op
om ook alle gedeelten onder de hoofdstukken weer te geven. Klik op
naar de vorige weergave.
om terug te keren
/
Klik hierop om heen en weer te schakelen tussen de inhoud en de zoekfunctie. Als de inhoudsopgave
wordt weergegeven, zorgt iedere klik op
voor een omschakeling tussen verbergen en weergeven van
het display. Als het zoekdisplay wordt weergegeven, zorgt iedere klik op
tussen verbergen en weergeven van het display.
voor een omschakeling
Klik hierop om de weergave van de Gebruikershandleiding te bepalen, zoals de lettergrootte of de lay-out.
Klik hierop als u informatie wilt weergeven over hoe u de Gebruikershandleiding kunt bekijken, hoe u een
zoekopdracht uitvoert en andere informatie.
/
599
Bijlage
Klik hierop om het vorige of volgende onderwerp weer te geven.
[Kennisgeving]
Klik hierop om belangrijke informatie weer te geven waarmee u bekend moet zijn voordat u het apparaat
gaat gebruiken.
Onderwerppagina
Deze pagina bevat informatie over het configureren en gebruiken van het apparaat.
Navigatie
Zie welk hoofdstukonderwerp u momenteel bekijkt.
Klik hierop om naar de overeenkomstige pagina te gaan. Klik op "Terug" in uw webbrowser om terug te
gaan naar de vorige pagina.
/
Klik op
om de verborgen gedetailleerde beschrijvingen weer te geven. Klik op
gedetailleerde beschrijvingen te sluiten.
om de
Klik hierop om naar het begin van de pagina te gaan.
Zoeken
Klik op
om het zoekvenster weer te geven. Dit bevat een tekstvak om een zoekopdracht met trefwoorden
uit te voeren en naar de gewenste pagina te zoeken.
600
Bijlage
[Voer hier trefwoord(en) in]
om de zoekresultaten weer te geven. U kunt zoeken naar
Voer (een) trefwoord(en) in en klik op
pagina's die alle zoekwoorden bevatten, door de zoekwoorden te scheiden met een spatie. Ook kunt u
naar pagina's zoeken die een exacte frase bevatten, door de trefwoorden tussen dubbele
aanhalingstekens te plaatsen.
Zoekresultaten
Geeft de zoekresultaten weer van de pagina's die de opgegeven trefwoorden bevatten. Zoek in de
resultaten naar de gewenste pagina en klik op de onderwerptitel van de pagina.
● De ingevoerde trefwoorden worden vetgedrukt weergegeven in de zoekresultaten.
601
Bijlage
Gebruikershandleiding inzien
60Y9-07F
Dit gedeelte beschrijft de merktekens, knoppen, schermen, en andere items die worden gebruikt in de
Gebruikershandleiding. De waarschuwingen worden ook gegeven in de bij het apparaat meegeleverde 'Belangrijke
veiligheidsvoorschriften' in het 'Aan de slag'. Raadpleeg ook deze instructies.
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de
bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de
onderstaande markeringen.
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor
handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg
kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor
een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze
waarschuwingen altijd ter harte nemen.
Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij
handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen
hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een
veilig gebruik van dit apparaat moet u deze
waarschuwingen altijd ter harte nemen.
Geeft een bewerking aan die niet mag worden
uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg
ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen
aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een
juiste bediening van het apparaat en om schade aan het
apparaat of eigendom te voorkomen.
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven.
Het kan ook extra informatie over een procedure
bevatten.
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het
apparaat aan.
Toetsen en knoppen in deze handleiding
Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Type
Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel
(
)
<Timerinstellingen>
<Papier is vastgelopen.>
Instellingen weergegeven op het bedieningspaneel
Knoppen en andere interface-onderdelen die op het computerscherm worden weergegeven [Voorkeursinstellingen]
602
Bijlage
/
In deze handleiding gebruikt
De toetsen
/
worden gebruikt om een gewenste instelling te selecteren. Deze worden alleen beschreven
wanneer ze voor het eerst in een pagina worden gebruikt en worden vanaf de tweede keer weggelaten. De
/
verschijnen bijvoorbeeld in stap 2, maar worden weggelaten vanaf stap 3.
toetsen
Voorbeeld:
1
Druk op
(
2
Druk op
/
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
).
om <Netwerk> te selecteren en druk vervolgens op
<IPv4-instellingen>
.
<Instellingen IP-adr.>.
In deze handleiding gebruikte schermen
Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de displays in deze handleiding iets
afwijken van de werkelijke displays. De weergave van het printerstuurprogramma en software kan ook variëren
afhankelijk van hun versie.
Illustraties in deze handleiding
In de afbeeldingen van de tonercartridge in de Gebruikershandleiding wordt de Canon Toner Cartridge 059 H
weergegeven.
603
Bijlage
MEAP-applicaties beheren
60Y9-07J
U kun MEAP-applicaties (software die de functies verbetert) op het apparaat installeren om verschillende features toe
te voegen. U kunt de functies aan uw behoeften aanpassen, bijvoorbeeld om een verificatiesysteem met IC-cards te
configureren of om drukwerk op basis van logboeken te beheren. Als u MEAP-applicaties wilt beheren, opent u het
apparaat via een webbrowser. Voor meer informatie, zie Functiehandleiding voor MEAP Application Management .
604
Bijlage
FTP-clients gebruiken
60Y9-07K
U kunt een FTP-client gebruiken om een FTP-server van het apparaat te openen en om instellingen op te geven om
een document af te drukken en om te netwerken. Afdrukken en instellingen kunnen worden met de opdrachtregel
standaard in het besturingssysteem geïnstalleerd, hetgeen noch specifieke stuurprogramma's noch specifieke
applicaties vraagt.
Voorbereidingen voor het gebruik van de FTP-server
Geef instellingen op om communicatie tussen het apparaat en de clients mogelijk te maken.
Voorbereidingen voor het gebruik van de FTP-server(P. 606)
Afdrukken via FTP-client (FTP Print)
U kunt via FTP een document naar het apparaat verzenden.
Afdrukken via FTP-client (FTP Print)(P. 609)
Instellingen via FTP-client opgeven
U kunt de apparaatinstellingen in tekstformaat ophalen en ze bewerken.
opgeven(P. 611)
605
Instellingen via de FTP-client
Bijlage
Voorbereidingen voor het gebruik van de FTP-server
60Y9-07L
De standaard fabrieksinstellingen verhinderen bewerkingen door FTP-clients; geef daarom instellingen op om de
bewerkingen mogelijk te maken.
1
Start de externe UI en meld u aan in de managementstand.
starten(P. 295)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerk]
4
Klik op [Bewerken] in [FTP-instellingen].
[TCP/IP-instellingen].
606
De UI op afstand
Bijlage
5
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[Gebruik FTP-afdrukken]
Als u wilt afdrukken via de FTP-client, activeer dan het selectievakje. Anders moet u het uitschakelen.
[FTP afdruk gebruikersnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam die wordt gebruikt om in te loggen op de FTP-server
voor het verrichten van FTP Print.
● U kunt 'root' niet instellen.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord voor FTP Print wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke
tekens voor het wachtwoord in het vak [Wachtwoord]. Typ het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in het
vak [Bevestigen].
● Als u op [OK] klikt terwijl het selectievakje is ingeschakeld en de selectievakjes [Wachtwoord] en
[Bevestigen] zijn leeg, wordt het huidge wachtwoord verwijderd.
[UTF-8 gebruiken om naam van FTP-afdrukopdracht weer te geven]
Activeer het selectievakje als u UTF-8 tekencodering gebruikt voor de naam van het af te drukken bestand.
[Instelling via FTP toestaan]
Activeer het selectievakje als u wilt dat veranderingen aan het apparaat via de FTP-client mogelijk zijn. Als u
veranderingen aan instellingen wilt verhinderen, schakelt u het selectievakje uit.
6
Een harde reset uitvoeren.
607
Bijlage
● Klik op [Apparaatcontrole], selecteer [Harde reset] en klik vervolgens op [Uitvoeren].
➠ De instellingen worden ingeschakeld nadat een harde reset is verricht.
Het bedieningspaneel gebruiken
● Tevens kunt u de functie FTP Print en FTP-instellingen in- of uitschakelen in het instellingenmenu van het
bedieningspaneel. FTP(P. 346)
KOPPELINGEN
Afdrukken via FTP-client (FTP Print)(P. 609)
Instellingen via de FTP-client opgeven(P. 611)
608
Bijlage
Afdrukken via FTP-client (FTP Print)
60Y9-07R
Documenten in TEXT/JPEG/TIFF indeling kunnen vanaf FTP-clients via het netwerk worden afgedrukt. Controleer vooraf
het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld ( Netwerkstatusafdruk(P. 534) ). Als u twijfels hebt over het IP-adres,
neem dan contact op met de netwerkbeheerder.
1
Start [Opdrachtprompt].
● Open het menu [Starten] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's]
[Bureau-accessoires]
[Opdrachtprompt].
Voor macOS-gebruikers
● Start de Terminal.
Voor UNIX gebruikers
● Open het consolescherm.
2
Kopieer een document dat u wilt afdrukken in de map die wordt weergegeven bij de
opdrachtprompt.
● In een schermvoorbeeld wordt het document gekopieerd naar de map 'USER_NAME' in [Gebruikers] op
station C:.
3
Typ 'ftp <IP-adres van de printer>' en druk op de toets [ENTER].
● Bijvoorbeeld: ftp 192.168.1.45
4
Voer de gebruikersnaam voor afdrukken via FTP in en druk op toets [ENTER].
● De standaardgebruikersnaam is "guest".
● Anonymous (een gebruiker zonder account) kan niet worden gebruikt om in te loggen.
5
Voer het wachtwoord voor afdrukken via FTP in en druk op toets [ENTER].
● Het standaardwachtwoord is '7654321'.
➠ '230 Gebruiker <FTP Print gebruikersnaam> ingelogd.' verschijnt.
609
Bijlage
6
Voer 'bin' in en druk op de toets [ENTER].
➠ De gegevensoverdrachtmodus wordt veranderd in de binaire modus.
● U moet de binaire modus ook opgeven als u een tekstdocument afdrukt.
7
Voer 'put <af te drukken bestandsnaam>' in en druk op toets [ENTER].
● Bijvoorbeeld: put voorbeeld.txt
➠ Het document wordt afgedrukt.
8
Voer 'quit' (afsluiten) in en druk op de toets [ENTER].
9
Voer 'exit' (verlaten) in en druk op de toets [ENTER].
➠ De opdrachtprompt wordt gesloten.
610
Bijlage
Instellingen via de FTP-client opgeven
60Y9-07S
U kunt instellingen opgeven, zoals de netwerkinstellingen van het apparaat, vanaf een FTP-client via een TCP/IP
netwerk. Controleer vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld ( Netwerkstatusafdruk(P. 534) ). Als u
twijfels hebt over het IP-adres, neem dan contact op met de netwerkbeheerder.
1
Start [Opdrachtprompt].
● Open het menu [Starten] en selecteer [Alle programma's] of [Programma's]
[Bureau-accessoires]
[Opdrachtprompt].
Voor macOS-gebruikers
● Start de Terminal.
Voor UNIX gebruikers
● Open het consolescherm.
2
Typ 'ftp <IP-adres van de printer>' en druk op de toets [ENTER].
● Bijvoorbeeld: ftp 192.168.1.45
3
Voer 'root' in voor de gebruikersnaam en druk op toets [ENTER].
4
Voer het wachtwoord van de systeembeheerder in en druk op toets [ENTER].
● Het standaardwachtwoord is '7654321'.
Het wachtwoord van de systeembeheerder instellen(P. 218)
➠ "230 User root logged in." verschijnt.
5
Voer 'cd config' in en druk op de toets [ENTER].
6
Voer 'get CONFIG <bestandsnaam>' in en druk op de toets [ENTER].
● 'CONFIG' moet in hoofdletters.
● Alle tekens kunnen worden gebruikt in <bestandsnaam> (voorbeeld: get CONFIG Instelling.txt).
➠ Het instelbestand wordt opgehaald en in de map geplaatst die verschijnt als de opdrachtprompt is
gestart. In een schermvoorbeeld wordt het document opgehaald en in de map 'USER_NAME' in
[Gebruikers] op station C: geplaatst.
611
Bijlage
7
Bewerk het configuratiebestand in Kladblok of een vergelijkbare teksteditor.
Lijst van instel-items van het configuratiebestand
Menu Algemeen (Algemene instellingen)
Naam onderdeel
Instelwaarde
Standaard fabrieksinstelling
DEVICE_NAME
(Naam apparaat)
Maximaal 128 tekens
LBP852Cx
SYS_LOC
(Locatie)
Maximaal 128 tekens
(Leeg)
SYS_CONTACT
(Systeembeheerder)
Maximaal 128 tekens
(Leeg)
ROOT_PWD
(Wachtwoord systeembeheerder)
Maximaal 16 alfanumerieke tekens
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Werken met taken van eindgebruikers toestaan)
LINK_URL1
(URL ondersteuningskoppeling)
7654321
OFF
Maximaal 512 alfanumerieke tekens https://global.canon
Menu TCP/IP (TCP/IP instellingen)
Naam onderdeel
Instelwaarde
Standaard fabrieksinstelling
INT_ADDR
(IP-adres)
IP-adres
0.0.0.0
NET_MASK
(Subnetmasker)
IP-adres
0.0.0.0
DEF_GW
(Gatewayadres)
IP-adres
0.0.0.0
DHCP_ENB
(DHCP gebruiken)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(RARP gebruiken)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(BOOTP gebruiken)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
(Adres primaire DNS-server)
IP-adres
0.0.0.0
DNS_SADDR
IP-adres
0.0.0.0
612
Bijlage
(Adres secundaire DNS-server)
HOST_NAME
(Hostnaam)
Maximaal 47 alfanumerieke tekens
'Canon'+
'Laagste 6 cijfers
van MAC-adres'
DOMAIN_NAME
(Domeinnaam)
Maximaal 47 alfanumerieke tekens
(Leeg)
DDNS_ENB
(DNS dynamische update)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS resolutie)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(WINS serveradres)
IP-adres
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(ARP/PING gebruiken)
ON, OFF
OFF
LPD_ENB
(LPD-afdrukken gebruiken)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(LPD voorblad afdrukken)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(RAW afdrukken gebruiken)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
ON, OFF
(Bidirectionele communicatie gebruiken)
OFF
FTP_PRINT_ENB
(FTP Print gebruiken)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(Gebruikersnaam FTP Print)
Maximaal 24 alfanumerieke tekens
guest
FTP_PRINT_PWD
(Wachtwoord FTP Print)
Maximaal 24 alfanumerieke tekens
7654321
IPP_ENB
(IPP gebruiken)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(IPP verificatie gebruiken)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(Gebruikersnaam IPP verificatie)
Maximaal 24 alfanumerieke tekens (verplicht als IPP
verificatie wordt gebruikt)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(Wachtwoord IPP verificatie)
Maximaal 24 alfanumerieke tekens (verplicht als IPP
verificatie wordt gebruikt)
7654321
WSD_ENB
(WSD afdrukken gebruiken)
ON, OFF
ON
WSD_BROWSING
(WSD bladeren gebruiken)
ON, OFF
ON
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Multicast Discovery gebruiken)
ON, OFF
ON
HTTP_ENB
(HTTP gebruiken)
ON, OFF
ON
613
Bijlage
SNTP_ENB
(SNTP gebruiken)
ON, OFF
SNTP_ADDR
(NTP servernaam)
IP-adres of hostnaam
SNTP_INTERVAL
(Pollinginterval)
1 tot 48 (uur)
24
DISCOVERY_ENB
(Reageren op Discovery)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Bereiknaam)
Maximaal 32 alfanumerieke tekens
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 ontvangen)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(POP3 servernaam)
Maximaal 48 alfanumerieke tekens
(Leeg)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(POP3 gebruikersnaam)
Maximaal 32 alfanumerieke tekens
(Leeg)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3 wachtwoord)
Maximaal 32 alfanumerieke tekens
(Leeg)
EMAIL_POP_INTERVAL
(POP3 ontvangstinterval)
0 tot 90 (minuten)
EMAIL_POP_PORTNO
(Poortnummer POP3 server)
0 tot 65535
110
IPV4_USE
(IPv4 gebruiken)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(IPv6 gebruiken)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Stateless adres gebruiken)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Handmatig adres gebruiken)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP-adres)
IP-adres
(Leeg)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Prefixlengte)
0 tot 128
64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Standaard routeradres)
IP-adres
(Leeg)
IPV6_DHCPV6_USE
(DHCPv6 gebruiken)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adres primaire DNS-server)
IP-adres
(Leeg)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
(Adres secundaire DNS-server)
IP-adres
(Leeg)
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
(IPv4 host / domeinnamen gebruiken)
ON, OFF
OFF
OFF
(Leeg)
standaard
OFF
614
0
Bijlage
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Hostnaam)
Maximaal 47 alfanumerieke tekens
'Canon'+
'Laagste 6 cijfers
van MAC-adres'
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Domeinnaam)
Maximaal 47 alfanumerieke tekens
(Leeg)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(DNS dynamische update)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Stateless adres registreren)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Handmatig adres registreren)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Stateful adres registreren)
ON, OFF
OFF
Menu SMB server (SMB instellingen)
Naam onderdeel
Instelwaarde
Standaard fabrieksinstelling
SMB_ENB
(SMB instellingen)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Servernaam)
Maximaal 16 tekens
(Leeg)
SMB_WG
(Werkgroepnaam)
Maximaal 16 tekens
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Opmerkingen)
Maximaal 192 tekens
(Leeg)
SMB_LM_ENB
(LM melden gebruiken)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(SMB afdrukken gebruiken)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Printernaam)
Maximaal 13 tekens
OFF
PRINTER
Menu SNMP (SNMP instellingen)
Naam onderdeel
Instelwaarde
Standaard fabrieksinstelling
SNMP_V1_ENB
(SNMPv1 gebruiken)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Communitynaam 1 gebruiken)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
(Toegangspermissie MIB)
RW (lezen / schrijven), RO (uitsluitend lezen)
RO
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Communitynaam 1)
Maximaal 32 alfanumerieke
tekens
615
public
Bijlage
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Communitynaam 2 gebruiken)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Toegangspermissie MIB)
RW (lezen / schrijven), RO (uitsluitend lezen)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Communitynaam 2)
Maximaal 32 alfanumerieke
tekens
SNMP_V3_ENB
(SNMPv3 gebruiken)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Printerbeheer-informatie van host ontvangen)
OFF
public2
Menu SPOOLER (spoolinstellingen)
Naam onderdeel
SPOOL_ENB
(Spooler gebruiken)
Instelwaarde Standaard fabrieksinstelling
ON, OFF
OFF
Menu START TIMER (Wachttijd-instellingen voor het maken van een verbinding bij het opstarten)
Naam onderdeel
Instelwaarde
Standaard fabrieksinstelling
STRT_DELAY_TIME
0 tot 300 (seconden)
(Wachttijd voor het maken van een verbinding bij het opstarten)
0
Menu RUI (instellingen externe UI)
Naam onderdeel
RUI_ENB
(Externe UI gebruiken)
8
Instelwaarde Standaard fabrieksinstelling
ON, OFF
ON
Voer 'put <bestandsnaam> CONFIG' in en druk op de toets [ENTER].
● Geef de bewerkte bestandsnaam in in <bestandsnaam> (voorbeeld: put Instelling.txt CONFIG).
➠ Het instelbestand is geüpload.
9
Voer 'reset ontvangen' in druk op de toets [ENTER].
➠ Het apparaat wordt opnieuw gestart. De instellingen worden ingeschakeld nadat het apparaat opnieuw is
gestart.
10
Bevestig dat het apparaat opnieuw is gestart, druk u op de toets [C] terwijl u de toets
[Ctrl] ingedrukt houdt.
616
Bijlage
11
Voer 'quit' (afsluiten) in en druk op de toets [ENTER].
12
Voer 'exit' (verlaten) in en druk op de toets [ENTER].
➠ De opdrachtprompt wordt gesloten.
KOPPELINGEN
Netwerk(P. 342)
617
Bijlage
Overige
60Y9-07U
In deze bijlage worden basisbewerkingen van Windows beschreven. De bijlage bevat verder disclaimers,
auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie.
618
Bijlage
Basisbewerkingen in Windows
60Y9-07W
De printermap weergeven(P. 619)
[Netwerkdetectie] inschakelen(P. 619)
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 620)
Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 621)
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 621)
De bitarchitectuur controleren(P. 622)
De computernaam controleren(P. 623)
De printerpoort controleren(P. 624)
Bidirectionele communicatie controleren(P. 625)
Als u afdrukt vanuit de app Windows Store(P. 626)
● Afhankelijk van welke computer u gebruikt, kan de handeling verschillen.
◼ De printermap weergeven
Windows Vista
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
[Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Starten] selecteer [Apparaten en printers].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm
[Apparaten en printers weergeven].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
Windows 10
[ ] selecteer [Systeem]
selecteer [Configuratiescherm]
[Configuratiescherm]
Windows Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
Windows Server 2016
Klik met de rechtermuisknop op [
printers].
]
selecteer [Configuratiescherm]
[Apparaten en printers weergeven].
[Hardware en geluiden]
[Apparaten en printers].
dubbelklik op [Printers].
selecteer [Configuratiescherm]
[Hardware]
[Apparaten en
◼ [Netwerkdetectie] inschakelen
Schakel [Netwerkdetectie] in om de computers op uw netwerk te bekijken.
Windows Vista
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
[Netwerkstatus en -taken weergeven]
selecteer [Netwerkdetectie
Windows 7/Server 2008 R2
[Starten] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken weergeven] [Geavanceerde
instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
Windows 8/Server 2012
619
Bijlage
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm selecteer [Configuratiescherm]
[Netwerkstatus en -taken weergeven] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer
[Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken
weergeven] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen]
onder [Netwerkdetectie].
Windows 10
[ ] selecteer [Systeem] [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken weergeven] [Geavanceerde
instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
Windows Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
dubbelklik op [Netwerkcentrum]
selecteer [Netwerkdetectie
Windows Server 2016
Klik met de rechtermuisknop op [ ] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken
weergeven] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen]
onder [Netwerkdetectie].
◼ Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver
1
Open Windows Verkenner.
Windows Vista/7/Server 2008
[Starten] selecteer [Alle programma's] of [Programma's]
[Bureau-accessoires]
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm
[Windows Verkenner].
selecteer [Verkenner].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
Windows 10/Server 2016
Klik met de rechtermuisknop op [
2
]
selecteer [Verkenner].
selecteer [Verkenner].
Selecteer de printerserver in [Netwerk] of [Mijn netwerklocaties].
● Als u wilt zien welke computers in het netwerk zijn opgenomen, moet u mogelijk netwerkdetectie
inschakelen of in het netwerk zoeken naar computers.
➠ Gedeelde printers worden weergegeven.
620
Bijlage
◼ Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] weergeven
Als uw computer het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] niet weergeeft nadat u de CDROM/DVD-ROM hebt geplaatst, volg dan onderstaande procedure. De stationsnaam van CD-ROM/DVD-ROM wordt in
deze handleiding aangeduid met "D:". De naam van CD-ROM/DVD-ROM kan verschillen afhankelijk van de computer
die u gebruikt.
Windows Vista/7/Server 2008
[Starten] voer ‘D:\MInst.exe’ in in [Programma's en bestanden zoeken] of [Zoekopdracht starten]
op de toets [ENTER].
en druk
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm
klik op [OK]
[Uitvoeren]
Voer ‘D:\MInst.exe’ in
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
[Uitvoeren]
Voer ‘D:\MInst.exe’ in
klik op [OK]
Windows 10
Klik op [Stel een vraag]
zoekresultaat.
typ ‘D:\MInst.exe’
klik op [D:\MInst.exe] dat wordt weergegeven als het
Windows Server 2016
Klik op [
]
typ ‘D:\MInst.exe’
klik op [D:\MInst.exe] dat wordt weergegeven als het zoekresultaat.
◼ Een testpagina afdrukken in Windows
U kunt controleren of het printerstuurprogramma werkt door een testpagina af te drukken in Windows.
1
Plaats papierformaat A4 in de papierlade of de multifunctionele lade.
2
Open de printermap.
3
Papier
plaatsen(P. 40)
De printermap weergeven(P. 619)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
621
Bijlage
4
Klik op [Testpagina afdrukken] op tabblad [Algemeen].
➠ De testpagina wordt afgedrukt.
◼ De bitarchitectuur controleren
Weet u niet zeker of op uw computer de 32-bits of 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd, volg dan
onderstaande procedure.
1
Geef [Configuratiescherm] weer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Starten] selecteer [Configuratiescherm].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
selecteer [Configuratiescherm].
Windows 10 / Server 2016
Ga naar stap 2.
622
selecteer [Configuratiescherm].
Bijlage
2
Geef [Systeem] weer.
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging]
Windows 10/Server 2016
Klik op [ ] [Instellingen]
[Systeem]
[Systeem].
selecteer [Info].
Windows Server 2008
Dubbelklik op [Systeem].
3
Controleer de bitarchitectuur.
Voor 32-bit versies wordt
[32 bitsbesturingssysteem] weergegeven.
Voor 64-bit versies wordt
[64 bitsbesturingssysteem] weergegeven.
◼ De computernaam controleren
1
Geef [Configuratiescherm] weer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Starten] selecteer [Configuratiescherm].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
Windows 10
Klik op [ ]
selecteer [Systeem]
Windows Server 2016
Klik met de rechtermuisknop op [
selecteer [Configuratiescherm].
[Configuratiescherm].
]
selecteer [Configuratiescherm].
623
selecteer [Configuratiescherm].
Bijlage
2
Geef [Systeem] weer.
Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016
Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging] [Systeem].
Windows Server 2008
Dubbelklik op [Systeem].
3
Controleer de naam van de computer.
◼ De printerpoort controleren
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 619)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
624
Bijlage
3
Controleer op het tabblad [Poorten] dat de poort correct is geselecteerd.
◼ Bidirectionele communicatie controleren
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 619)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
625
Bijlage
3
Controleer of op het tabblad [Poorten] het selectievakje [Ondersteuning in twee
richtingen inschakelen] is geactiveerd.
◼ Als u afdrukt vanuit de app Windows Store
Windows 8/Server 2012
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer
dat u gebruikt [Afdrukken].
Tik of klik op [Apparaten]
Het stuurprogramma
Windows 8.1/Server 2012 R2
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer
stuurprogramma dat u gebruikt [Afdrukken].
Tik of klik op [Apparaten]
[Afdrukken]
Windows 10
Tik of klik op [Afdrukken] op de toepassing
Het stuurprogramma dat u gebruikt
[Afdrukken].
● Als u afdrukt volgens deze methode, is er slechts een beperkt aantal instellingen beschikbaar.
626
Het
Bijlage
● Als het bericht [Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen.] wordt weergegeven,
gaat u naar het bureaublad en volgt u de instructies in het dialoogvenster. Dit bericht verschijnt als het
apparaat zodanig is ingesteld dat de gebruikersnaam wordt weergegeven tijdens taken zoals afdrukken.
627
Bijlage
Voorbeelden van lettertypen
60Y9-07X
Met het menu Utilility kunt u lijsten met lettertypen afdrukken. Deze lijsten vormen een uitgebreid overzicht van alle
lettertypen die momenteel beschikbaar zijn. Hierin vindt u de namen en afdrukvoorbeelden van de lettertypen die zijn
opgeslagen op de printer.
Schaalbare lettertypen (PCL)(P. 629)
Schaalbare OCR-lettertypen (PCL) (P. 632)
Bitmaplettertypen (PCL)(P. 632)
628
Bijlage
Schaalbare lettertypen (PCL)
629
Bijlage
630
Bijlage
631
Bijlage
Schaalbare OCR-lettertypen (PCL)
Bitmaplettertypen (PCL)
632
Bijlage
Kennisgeving
60Y9-07Y
◼ IPv6 Ready-logo
De protocolset in dit apparaat heeft het IPv6 Ready-logo Phase-2 verkregen, vastgesteld door het
IPv6 Forum.
◼ Productgegevens die verplicht zijn krachtens COMMISSIEVERORDENING (EG) nr.
801/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by als bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze
netwerkpoorten zijn geactiveerd (indien deze tegelijkertijd beschikbaar zijn).
Naam model
LBP852Cx
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by
3,0 W of minder
● De bovenstaande waarde(n) zijn de werkelijke waarden voor één willekeurig gekozen apparaat en kunnen
daarom afwijken van de waarde van het gebruikte apparaat. De waarden zijn gemeten zonder dat er
optionele netwerkpoorten waren verbonden en/of geactiveerd.
◼ WEEE- en batterijrichtlijnen
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de
richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen
zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming
met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd =
cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de
genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een
hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de
633
Bijlage
recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke
stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen
hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit
product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente,
afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/
weee, of www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Disclaimer
● De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
● CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH
STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES
OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP
ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE
VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT
MATERIAAL.
◼ Handelsmerken
"MEAP" is een handelsmerk van CANON Inc. en verwijst naar een "toepassingsplatform" voor multifunctionele en
single-function printers van Canon.
Mopria®, het Mopria® logo en het Mopria® Alliance logo zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van
Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Gebruik zonder toestemming is strikt verboden.
Adobe, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en / of andere landen.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken
van Apple Inc.
634
Bijlage
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word en Excel zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt gebruikt onder
licentie.
Google Cloudprinter, Google Chrome en Android zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google
Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Oracle en / of diens dochterondernemingen.
Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
635
Bijlage
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van de
respectieve eigenaren.
◼ Copyright
Zonder vooraf verleende toestemming is volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud van dit document
verboden.
◼ Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen
Het is mogelijk dat het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van
bepaalde documenten, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product
gereproduceerde beelden of afbeeldingen van rechtswege is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke
vervolging en/of andere, civielrechtelijke procedures. Hieronder treft u een onvolledige lijst van dergelijke
documenten aan. Deze lijst dient uitsluitend als richtlijn. Als u eraan twijfelt of het gebruik van uw product voor
het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van een bepaald document, alsmede het gebruik van
dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen wettelijk
is toegestaan, dient u vooraf uw juridisch adviseur te raadplegen.
● Papiergeld
● Travelers checks
● Postwissels
● Voedselbonnen
● Depositobewijzen
● Paspoorten
● Postzegels (al dan niet afgestempeld)
● Immigratiebescheiden
● Voor identificering gebruikte tekens of insignes
● Belastingzegels (al dan niet afgestempeld)
● Documenten betreffende vervangende of algemene dienstplicht
● Obligaties of andere bewijzen van schuldbekentenis
● Van overheidswege verstrekte cheques of wissels
● Aandelencertificaten
● Rijbewijzen en eigendomspapieren van motorvoertuigen
● Van copyright voorziene werken/kunstwerken zonder toestemming van degene bij wie het copyright berust
V_181009
636
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
637
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
638
Diensten van derden
Als u via het PRODUCT diensten van derden gebruikt, moeten deze diensten aan onderstaande voorwaarden
voldoen.
Als u via de SOFTWARE toegang neemt tot inhoud van derden of deze ontvangt (bijvoorbeeld tekst,
afbeeldingen, video's, audio's, of software), is het (tenzij nadrukkelijk toegestaan door de eigenaar van de
inhoud of door van toepassing zijnde wetgeving) verboden om (a) deze inhoud te 'scrapen', er databases van
te vormen of er anderszins permanent kopieën van te genereren, of gecachete kopieën langer bewaren dan is
toegestaan door de cachekop; (b) deze inhoud te kopiëren, te vertalen, te veranderen, er een afgeleid werk
van te genereren of aan enige derde partij te verkopen, te verhuren, uit te lenen, door te geven, te
verspreiden, openbaar weer te geven, of in sublicentie te geven; (c) de bron of eigenaarschap in een verkeerd
daglicht te stellen; en (d) enige vermelding van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht te
verwijderen, te bedekken, of te veranderen, enige auteursbijdragen, juridische kennisgevingen of andere
identificatiemiddelen van de oorsprong van het bronmateriaal te vervalsen of te verwijderen.
- 1 -
Software onderhevig aan overige licentievoorwaarden
Raadpleeg de softwaretabel en de bijbehorende licentietermen hieronder voor meer informatie en
bijbehorende licentievoorwaarden.
Softwaretabel
Softwarenamen
Algemene voorwaarden van de
licentie:
Zie pagina
Adobe PostScript 3
4
HttpClient2.0 Alpha1 Release
11
Crypto API
13
expat
14
J2ME
15
libjingle
16
MD4
17
NET-SNMP
18
OpenSSL
25
servlet.jar
29
- 2 -
Mocht u de broncode van de onderstaande software nodig hebben, dan kunt u een e-mail met de volgende
informatie in het Engels of Japans sturen naar <[email protected]>
-Naam van het model dat u hebt aangeschaft.
-ID-nummer van het product op het etiket aan de achterzijde van het apparaat.
Raadpleeg de softwaretabel en de bijbehorende licentietermen hieronder voor meer informatie en
bijbehorende licentievoorwaarden.
Softwaretabel
Softwarenamen
Algemene voorwaarden van de
licentie:
Zie pagina
Linux
32
glibc
39
json-glib
glib
47
OSGi Release 4
62
- 3 -
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- 4 -
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
- 5 -
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
- 6 -
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under
the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
- 7 -
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
- 8 -
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright
notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants,
Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
- 9 -
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei.
"Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 10 -
HttpClient2.0 Alpha1 Release
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact [email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
- 11 -
NO WARRANTY
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 12 -
Crypto API
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 14 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of “commercial
computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R.
12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 15 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 16 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 17 -
NET-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
- 18 -
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
- 19 -
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 21 -
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- 22 -
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
[email protected]
Author: Bernhard Penz <[email protected]>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 23 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 24 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
[email protected].
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 25 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
- 26 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 27 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 28 -
servlet.jar
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
- 29 -
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
- 30 -
Department's Table of Denial Orders.
- 31 -
Linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply
it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code.
And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
- 32 -
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or
not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
- 33 -
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 34 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 35 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 36 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 37 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 38 -
glibc
json-glib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too,
but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
- 39 -
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to
use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program
using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
- 40 -
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you
must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function
or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it,
the square root function must still compute square roots.)
- 41 -
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
- 42 -
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
- 43 -
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties
remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
- 44 -
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
- 45 -
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
- 46 -
That's all there is to it!
- 47 -
glib
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
- 48 -
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
- 49 -
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
- 50 -
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
- 51 -
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
- 52 -
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
- 53 -
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
- 54 -
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
- 55 -
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
- 56 -
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
- 57 -
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
- 58 -
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
- 59 -
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- 60 -
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
- 61 -
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
- 62 -
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular
Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such
Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions
to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program
under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
- 63 -
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form.
This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the
Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to
be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which
include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth
herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or
other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient
for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise.
As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes
sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third
party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's
responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
- 64 -
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In
order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of
such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial
Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may
participate in any such claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is
solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and
costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment,
and unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
- 65 -
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED
HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the
validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the
parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision
valid and enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's
obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue
and survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward
reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one
other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial
Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement
Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing
version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the
Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published,
Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as
expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual
property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All
rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
- 66 -
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 67 -
Functiehandleiding voor
softwareregistratie en -updates
Gebruikershandleiding
USRM2-6363-02 2017-11 nl
Copyright CANON INC. 2017
Inhoudsopgave
Beschikbare functies ..................................................................................................................................
2
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren ........................................................................
4
Installatie door het aansluiten van deze printer op een extern netwerk (levering)
....................................................... 6
Installatie door deze printer niet aan te sluiten op een extern netwerk (handleiding)
De handleidingen en gerelateerde software downloaden
.................................................. 9
......................................................................................... 15
De Firmware updaten .............................................................................................................................. 17
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten ..................................................
28
Gebruik van deze handleiding .......................................................................................................... 32
Besturingsomgeving voor deze handleiding
Schermindeling van deze handleiding
Bovenste pagina
...................................................................................................................... 34
................................................................................................................................................. 35
Onderwerppagina
Sitemap
............................................................................................................. 33
.............................................................................................................................................. 36
............................................................................................................................................................. 38
Zoekmethode
..................................................................................................................................................... 39
Deze handleiding inzien
.......................................................................................................................................... 41
Disclaimer .......................................................................................................................................................... 43
Handelsmerken ............................................................................................................................................
I
45
Beschikbare functies
Beschikbare functies
Beschikbare functies ........................................................................................................................................ 2
1
Beschikbare functies
Beschikbare functies
0YX0-000
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Met de functie Softwarefunctie registreren/updaten kunt u de Systeemopties/MEAP-applicaties op de printer
installeren. U kunt deze functie gebruiken via zowel het display van het touch panel en de computer (Extern UI).
Installatie door deze printer aan te sluiten op een extern netwerk
U kunt de systeemopties/MEAP-applicaties installeren via de leveringsserver van deze printer.
Installatie door deze printer niet aan te sluiten op een extern netwerk
U kunt de Systeemopties/MEAP-applicaties installeren door het licentiebestand/de licentiesleutel te gebruiken
die u gekregen heeft van het licentiebeheersysteem.
De Firmware updaten
Met de functie Softwarefunctie registreren/updaten kunt u de firmware van de printer updaten naar de meest
recente versie. U kunt deze functie gebruiken van de computer (Extern UI).
Update door deze printer aan te sluiten op een extern netwerk
U kunt de firmware updaten via de leveringsserver van deze printer.
2
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Systeemopties/MEAP-applicaties
installeren
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren .................................................................................... 4
Installatie door het aansluiten van deze printer op een extern netwerk (levering) ......................................... 6
Installatie door deze printer niet aan te sluiten op een extern netwerk (handleiding) ................................... 9
De handleidingen en gerelateerde software downloaden ............................................................................... 15
3
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
0YX0-001
De procedures om de syteemopties of de MEAP-applicaties op de printer te installeren verschillen afhankelijk
van of de printer wel of niet is aangesloten op een extern netwerk. Selecteer de procedure die past bij de
omstandigheden door de onderstaande referenties te gebruiken.
Installatie door deze printer aan te sluiten op een extern netwerk
Installeren via de Externe UI.
OPMERKING
Communicatietest
Voer indien nodig voor installatie een communicatietest uit om te controleren dat de overdracht naar de
leveringsserver goed werkt.
" Communicatie testen met behulp van de Externe UI(P. 29) "
Installatie door deze printer niet aan te sluiten op een extern netwerk
Systeemopties installeren
Voer dan een installatie uit met één van de volgende procedures.
OPMERKING
Als u meerdere systeemopties installeert
Wij raden u aan de installatie uit te voeren met behulp van de Externe UI.
Procedure
Nodige stappen
1.
Haal het licentiebestand uit het
" Het licentiebestand nemen(P. 9)
licentiebeheersysteem
"
Installeer het licentiebestand
met de Externe UI
" Het installeren van de
systeemopties met gebruik van de
Externe UI(P. 9) "
De Externe UI gebruiken voor installatie
2.
Referentiepagina
MEAP-applicaties installeren
Gebruik de volgende procedure voor installatie.
Procedure
De Externe UI gebruiken voor installatie
Nodige stappen
1.
Haal het licentiebestand uit het
licentiebeheersysteem
4
Referentiepagina
" Het licentiebestand
nemen(P. 9) "
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Procedure
Nodige stappen
Installeer het licentiebestand en
2. het applicatiebestand met de
Externe UI
3. Start de MEAP-applicaties via SMS
5
Referentiepagina
" Het installeren van de MEAPapplicaties met gebruik van de
Externe UI(P. 11) "
" MEAP-applicaties starten(P. 13)
"
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Installatie door het aansluiten van deze printer op een
extern netwerk (levering)
0YX0-002
Als de printer is aangesloten op een extern netwerk, dan kunt u de systeemopties en de MEAP-applicaties
installeren via de Externe UI door verbinding te maken met de leveringsserver.
OPMERKING
Voorbereiden van een certificaat van een licentietoegangsnummer
Zorg ervoor dat het licentietoegangsnummer in het pakket beschikbaar is.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
3
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
Other] → [Register/Update Software].
Klik op [Delivered Installation].
6
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
4
Voer het licentietoegangsnummer in → klik op [Next].
Zodra het licentietoegangsnummer is bevestigd na contact met de leveringsserver, wordt de informatie
getoond voor de systeemopties/MEAP-applicaties die u kunt installeren.
5
Selecteer de systeemopties en de MEAP-applicaties → klik op [Start Installation].
Status na installatie:
Start: Start de geïnstalleerde MEAP-applicaties.
Stop: Stopt de geïnstalleerde MEAP-applicaties.
BELANGRIJK
Als [Stop] wordt geselecteerd bij installatie van de MEAP-applicaties
U moet de applicatie starten voordat u de MEAP-applicatie gebruikt.
" Functiehandleiding voor MEAP Application Management "
Lees de overeenkomst als het overeenkomstscherm wordt weergegeven. Klik als u instemt met de
overeenkomst op [Accept].
6
Controleer de pagina Installatieresultaat.
7
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Als de installatie van de systeemopties voltooid is, verschijnt de melding <Restart the device.>. Start de printer
opnieuw op om de functie in te schakelen.
Klik om terug te gaan naar het scherm Geleverde installatie op [To Delivered Installation].
OPMERKING
De handleiding voor systeemopties/MEAP-applicaties
U kunt de handleiding voor de geïnstalleerde systeemopties/MEAP-applicaties downloaden op de
handmatige downloadsite van de URL weergegeven op het scherm Installatieresultaat.
" De handleidingen en gerelateerde software downloaden(P. 15) "
8
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Installatie door deze printer niet aan te sluiten op een
extern netwerk (handleiding)
0YX0-003
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de systeemopties en de MEAP-applicaties geïnstalleerd kunnen worden
zonder de printer aan te sluiten op een extern netwerk.
Het licentiebestand nemen
Neem het licentiebestand.
Licentiebestand: Zorg dat u het licentiebestand verkrijgt bij installatie van de systeemopties/MEAP-applicaties
met behulp van de Externe UI.
OPMERKING
Voorbereiden van een certificaat van een licentietoegangsnummer
Zorg ervoor dat het licentietoegangsnummer in het pakket beschikbaar is.
Het licentietoegangsnummer is niet gedrukt op het pakket van de MEAPapplicatie
Als het licentietoegangsnummer niet is gedrukt op het pakket van de MEAP-applicatie die u gebruikt, dan
wordt het licentiebestand verstrekt door de distributeur van de MEAP-applicatie. U moet het
licentiebestand gebruiken zoals uitgelegd in dit hoofdstuk. Zie voor meer informatie de handleding voor
elke MEAP-applicatie.
1
Controleer het managementnummer van het licentiebestand.
Voor het gebruik van het licentiebestand is het volgende managementnummer nodig.
● Licentietoegangsnummer: Controleer het certificaat van het licentietoegangsnummer.
● Serienummer van het apparaat: u kunt dit nummer opzoeken met behulp van het menu Utility
(Hulpprogramma) op het bedieningspaneel.
" e-Handleiding "
2
Toegang http://www.canon.com/lms/license/.
3
Volg de instructies op het scherm en gebruik het licentiebestand.
Installeer vervolgens de systeemopties of de MEAP-applicaties.
Het installeren van de systeemopties met gebruik van de Externe UI
U kunt de systeemopties op de printer installeren met behulp van de Externe UI.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
9
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
3
Klik op [Manual Installation].
4
Klik op [Browse...] → selecteer het licentiebestand voor installatie → klik op [Next].
Other] → [Register/Update Software].
10
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Bestandsextensies:
Licentiebestand: Een bestand met de extensie [lic].
5
Controleer de te installeren inhoud op het bevestigingsscherm → klik op [Install].
Het installeren van de MEAP-applicaties met gebruik van de Externe UI
U kunt de MEAP-applicaties op de printer installeren met behulp van de Externe UI.
OPMERKING
Het aantal MEAP-applicaties dat geïnstalleerd kan worden
U kunt tot acht applicaties installeren.
Voor details over MEAP-applicaties
Er kunnen andere systeemvereisten gelden voor de installatie, afhankelijk van de MEAP-applicaties. Zie
voor instructies over instellingen de handleiding van de MEAP-applicatie.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
3
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
Other] → [Register/Update Software].
Klik op [Manual Installation].
11
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
4
Klik op [Browse...] → selecteer het licentiebestand en het applicatiebestand voor
installatie → klik op [Next].
Bestandsextensies:
Licentiebestand:
Een bestand met de extensie [lic].
Applicatiebestand: Een bestand met de extensie [jar].
BELANGRIJK
Bij installatie van MEAP-applicaties
● U kunt niet alleen licentiebestanden installeren.
● Zorg er bij installatie van de MEAP-applicatie voor dat u het licentiebestand opgeeft. U kunt de MEAPapplication niet installeren zonder het licentiebestand op te geven.
5
Bevestig de informatie weergegeven op de bevestigingspagina van de installatie →
klik op [Yes].
12
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
Afhankelijk van de MEAP-applicatie kan er een softwarelicentieovereenkomst worden weergegeven. Bevestig de
informatie weergegeven op het scherm → klik op [OK].
Als u een nieuwe MEAP-applicatie installeert, wordt de volgende informatie weergegeven op het scherm.
● Application Information
● License Information
De volgende informatie wordt weergegeven als u een MEAP-applicatie overschrijft.
● Current Application Information
● Application Information after Overwrite
Installatie start na de melding <Installing... Please wait.> weer wordt weergegeven. Klik na de installtie op [To
Manual Installation] om het scherm Handmatige installatie weer te geven.
BELANGRIJK
Het gebruik van MEAP-applicaties
Om de geïnstalleerde MEAP-applicatie te gebruiken moet u de MEAP-applicatie starten.
" Functiehandleiding voor MEAP Application Management "
MEAP-applicaties starten
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de geïnstalleerde MEAP-applicatie gestart moet worden vanuit het SMSscherm.
OPMERKING
Details over SMS
Zie voor details over SMS " Functiehandleiding voor MEAP Application Management ."
1
Klik bovenaan de pagina van SMS op [MEAP Application Management].
13
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
2
Selecteer de applicatie die u wilt starten → klik op [Start].
14
Systeemopties/MEAP-applicaties installeren
De handleidingen en gerelateerde software
downloaden
0YX0-004
U kunt de handleidingen voor de geïnstalleerde systeemopties/MEAP-applicaties en hun gerelateerde software
downloaden van de volgende URL.
http://canon.com/fau/downloads
OPMERKING
● Zorg ervoor dat het licentietoegangsnummer in het pakket beschikbaar is.
● Bij installatie via de Externe UI kunt u naar de bovenstaande URL gaan via de link op het scherm
Installatieresultaat. Als u dit doet, wordt het licentietoegangsnummer automatisch ingevoerd.
1
Start de internetbrowser op uw computer.
2
Voer de URL in [Adres].
3
Volg na invoer van het licentietoegangsnummer de instructies op het scherm om de
handleidingen en de gerelateerde software te downloaden.
Zie na het downloaden de handleiding van de te installeren software.
15
De Firmware updaten
De Firmware updaten
De Firmware updaten .................................................................................................................................... 17
16
De Firmware updaten
De Firmware updaten
0YX0-005
Updaten via de Externe UI.
OPMERKING
Communicatietest
Voer indien nodig voor installatie een communicatietest uit om te controleren dat de overdracht naar de
leveringsserver goed werkt.
" Communicatie testen met behulp van de Externe UI(P. 29) "
Update door deze printer aan te sluiten op een extern netwerk
Als de printer is aangesloten op een extern netwerk, dan kunt u de meest recente firmware updaten via een
koppeling naar de leveringsserver.
BELANGRIJK
Geschatte tijd nodig voor het toepassen van firmware
De benodigde tijd om de gedownloade firmware toe te passen is ongeveer 20 minuten. De verwerking
kan langer duren afhankelijk van de systeemconfiguratie en de netwerkomgeving van uw printer.
De nieuwe Firmware controleren/De leveringsinstellingen specificeren
U kunt de nieuwe firmware controleren die wordt toegepast bij de printer en de leveringsinstellingen
specificeren.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
Other] → [Register/Update Software].
17
De Firmware updaten
3
Klik op [Delivered Update].
4
Klik op [Confirm New Firmware].
Maak contact met de leveringsserver voor informatie over het beschikbaar zijn van nieuwe, toepasbare
firmware.
5
Controleer de weergegeven informatie → specificeer de benodigde instellingen → klik
op [Execute].
Lees de overeenkomst als het overeenkomstscherm wordt weergegeven. Druk als u instemt met de
overeenkomst op [I Accept].
18
De Firmware updaten
Details van elk item worden hieronder getoond.
● Firmware:
Current Version:
Toont de versie van de huidige firmware.
Applicable Firmware: Toont de nieuwe firmware die toepasbaar is voor de printer.
Release Note:
als de nieuwe firmware een release note heeft, wordt die informatie weergegeven.
Delivery Settings:
● Delivery Schedule: klik op "Deliver now" of "Deliver at specified date and time".
[Deliver now]:
Downloadt de firmware na de leveringsinstelling is gespecificeerd.
[Deliver at specified date
and time]:
Selecteer de datum/tijd (jaar, maand, datum en tijd) om de firmware te
downloaden uit de vervolgkeuzelijst.
● Timing to Apply: Klik op [Auto] of [Manual].
[Auto]:
De firmware wordt automatisch toegepast nadat het downloaden van de firmware voltooid is.
[Manual]: Downloadt alleen de firmware. Voor het toepassen van de gedownloade firmware, instellen bij
[Apply Firmware].
● Deliver Update: Klik op [On] of [Off].
[On]: Downloadt alleen het verschil tussen de huidige firmware en de nieuwe firmware.
[Off]: Downloadt de nieuwe firmware helemaal.
● E-Mail Address: voer het e-mailadres van de beheerder in. Hiermee kunt u e-mails ontvangen met betrekking
tot de status van de updates die door de leveringsserver wordt gestuurd.
19
De Firmware updaten
● Comments: voer een opmerking in die automatisch aan de e-mail wordt toegevoegd. Als de modelnaam
wordt ingevoerd, kunt u zien op welke apparaatstatus de e-mail betrekking heeft.
OPMERKING
Leveringsschema en toe te passen timing
● Als het leveringsschema is ingesteld op [Deliver now] en de timing tot toepassen is ingesteld op [Auto]
De firmware wordt toegepast nadat de nieuwe firmware is gedownload van de leveringsserver. Als de
applicatie is voltooid, dan start de printer automatisch opnieuw op.
● Als het leveringsschema is ingesteld op [Deliver now] en de timing tot toepassen is ingesteld op
[Handmatig]
De nieuwe firmware wordt gedownload.
● Als het leveringsschema is ingesteld op [Deliver at specified date and time]
De geplande levering is ingesteld op de specifieke datum/tijd.
De gedownloade firmware toepassen
U kunt de gedownloade firmware toepassen op de printer.
OPMERKING
Als de timing tot toepassen in Leveringsinstellingen is ingesteld op [Auto], dan is deze stap niet nodig.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
Other] → [Register/Update Software].
20
De Firmware updaten
3
Klik op [Delivered Update].
4
Klik op [Apply Firmware].
21
De Firmware updaten
5
Bevestig de firmware tot toepassen → klik op [Yes].
De nieuwe firmware wordt toegepast op de printer. Als de applicatie is voltooid, dan start de printer
automatisch opnieuw op.
De gedownloade firmware verwijderen
U kunt de gedownloade firmware verwijderen.
22
De Firmware updaten
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
Other] → [Register/Update Software].
3
Klik op [Delivered Update].
4
Klik op [Delete Firmware].
23
De Firmware updaten
5
Bevestig de firmware om te verwijderen → klik op [Yes].
De firmware is verwijderd.
De geplande levering verwijderen
U kunt de geplande levering van de firmware verwijderen.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
24
De Firmware updaten
" e-Handleiding "
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
3
Klik op [Delivered Update].
4
Klik op [Delete Scheduled Delivery].
Other] → [Register/Update Software].
25
De Firmware updaten
5
Bevestig de informatie van de geplande levering → klik op [Yes].
De geplande levering is verwijderd.
26
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten
Beheer van de softwarefunctie
registreren/updaten
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten ................................................................ 28
27
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten
0YX0-006
U kunt de installatielogboeken weergeven en de communicatie testen met behulp van de Externe UI.
Het installatie/updatelogboek weergeven met de Externe UI
U kunt de installatielogboeken van de systeemopties/MEAP-applicaties en het updatelogboek van de firmware
controleren.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
3
Klik op [Display Logs/Communication Test].
Other] → [Register/Update Software].
28
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten
4
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst van de logboekweergave [Update Logs] → klik op
[Switch].
De installatielogboeken van de systeemopties/MEAP-applicaties en het updatelogboek van de firmware worden
weergegeven.
Communicatie testen met behulp van de Externe UI
U kunt controleren of de printer goed kan communiceren met de leveringsserver.
1
Start de Externe UI en meld u aan als beheerder.
" e-Handleiding "
2
Klik bovenaan de pagina van de Externe UI op [Settings/Registration] → [License/
Other] → [Register/Update Software].
29
Beheer van de softwarefunctie registreren/updaten
3
Klik op [Display Logs/Communication Test] → [Communication Test].
Klik als het bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven op [Yes].
De inhoud van de test kan worden gedownload van de leveringsserver.
Als de communicatietest is voltooid, wordt het resultatenscherm van de communicatietest weergegeven.
OPMERKING
Als [Failed] wordt weergegeven op het communicatietestresultaat
Als [Failed] wordt weergegeven op het scherm van het communicatietestresultaat, controleer dan of de
netwerkkabel is aangesloten en dat de netwerkinstellingen juist zijn. Neem als het probleem niet is
opgelost contact op met uw bevoegde Canon-dealer.
30
Gebruik van deze handleiding
Gebruik van deze handleiding
Gebruik van deze handleiding .................................................................................................................. 32
Besturingsomgeving voor deze handleiding ..................................................................................................... 33
Schermindeling van deze handleiding ............................................................................................................... 34
Bovenste pagina ............................................................................................................................................. 35
Onderwerppagina .......................................................................................................................................... 36
Sitemap .......................................................................................................................................................... 38
Zoekmethode ................................................................................................................................................. 39
Deze handleiding inzien ...................................................................................................................................... 41
31
Gebruik van deze handleiding
Gebruik van deze handleiding
0YX0-007
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze handleiding dient te gebruiken.
Besturingsomgeving voor deze handleiding(P. 33)
Schermindeling van deze handleiding(P. 34)
Bovenste pagina(P. 35)
Onderwerppagina(P. 36)
Sitemap(P. 38)
Zoekmethode(P. 39)
Deze handleiding inzien(P. 41)
<Gewenste inhoud vinden>
● Categoriepictogram selecteren
Selecteer het pictogram voor de gewenste categorie boven aan de pagina.
" Bovenste pagina(P. 35) "
● Zoeken in de sitemap
In de sitemap wordt de lijst met alle onderdelen van deze handleiding per categorie weergegeven.
Hiermee kunt u onderdelen van een categorie direct weergeven.
" Sitemap(P. 38) "
● Zoekfunctie voor volledige tekst
U kunt in deze handleiding op trefwoorden zoeken. U kunt de gewenste beschrijving in de
zoekresultaten weergeven door een trefwoord in te voeren waarop u wilt zoeken. Deze functie
ondersteunt het zoeken met EN.
" Zoekmethode(P. 39) "
32
Gebruik van deze handleiding
Besturingsomgeving voor deze handleiding
0YX0-008
Voor het gebruik van deze handleiding hebt u een webbrowser nodig. Als u de onderstaande webbrowsers
gebruikt, functioneert de handleiding zonder problemen.
Windows
● Internet Explorer 6.0 of hoger
● Firefox 2.x of hoger
Mac OS
● Safari 3.x of hoger
● Firefox 3.x of hoger
OPMERKING
De scriptfunctie inschakelen
Schakel de scriptfunctie voor de webbrowser in voordat u deze handleiding gebruikt.
33
Gebruik van deze handleiding
Schermindeling van deze handleiding
0YX0-009
In dit gedeelte wordt de schermindeling van deze handleiding beschreven.
De pagina die bij het openen van deze handleiding wordt weergegeven, heeft de benaming "Bovenste pagina"
en in de beschrijving van de handleiding in deze sectie wordt gesproken van de "Onderwerppagina".
De "Sitemap" wordt weergegeven via [Sitemap] rechtsboven in deze handleiding.
Het zoekpaneel wordt gebruikt voor zoekopdrachten in deze handleiding.
De schermindeling verschilt per pagina; u kunt op de volgende koppelingen klikken om de instructie weer te
geven.
Bovenste pagina(P. 35)
Onderwerppagina(P. 36)
Sitemap(P. 38)
Zoekmethode(P. 39)
34
Gebruik van deze handleiding
Bovenste pagina
0YX0-00A
(1) Functies kiezen
Hier vindt u een beschrijving van de instructies voor elke functie en gebruiksmethode.
(2) [Zoeken]
Het zoekpaneel wordt geopend door trefwoorden in te voeren en op [
] te klikken.
Zie " Zoekmethode(P. 39) " voor meer informatie.
(3) [Boven]
De hoofdpagina van deze handleiding wordt hier weergegeven.
(4) [Sitemap]
De volledige inhoud van deze handleiding wordt hier weergegeven.
(5) [Help]
Instructies voor een correct gebruik van deze handleiding worden hier weergegeven.
(6) [Aansprakelijkheid]
De afwijzingen van aansprakelijkheid worden weergegeven.
(7) [Copyright]
De auteursrechten worden weergegeven.
(8) [Handelsmerken]
De handelsmerken worden weergegeven.
35
Gebruik van deze handleiding
Onderwerppagina
0YX0-00C
(1) Inhoudsopgave van het hoofdstuk
Dit is de lijst met de inhoud van het hoofdstuk. Door op een onderwerp te klikken wordt de beschrijving in
de onderwerppagina getoond.
Klik op [
] om een menu uit te klappen, en klik op [
U kunt ook op [
] om een menu in te klappen.
Alles uitvouwen ] klikken om alle menu's uit te klappen, en op [
Alles
samenvouwen ] klikken om alles in te klappen.
(2) Onderwerppagina
De beschrijvingen van elk item worden weergegeven.
De huidige locatie van het weergegeven onderwerp wordt linksboven op de onderwerppagina getoond.
Klik op een link om naar een hoger niveau te gaan.
(3) Menu [Hoofdstuk]
U kunt een ander hoofdstuk selecteren in het vervolgmenu.
(4) Tabblad [Inhoudsopgave]
Klik om het inhoudpaneel van het hoofdstuk te bekijken.
(5) Tabblad [Zoeken]
Klik om het zoekpaneel weer te geven.
Zie voor details " Zoekmethode(P. 39) ".
(6) [
]
Klik om het inhoudpaneel/zoekpaneel van het hoofdstuk te tonen of verbergen.
(7) [Vorige]/[Volgende]
Klik om naar het vorige of volgende onderwerp te gaan.
(8) [Dit onderwerp afdrukken]
Hiermee wordt alleen de weergegeven onderwerppagina afgedrukt.
(9) [Alles afdrukken]
36
Gebruik van deze handleiding
Hiermee wordt de volledige inhoud van een hoofdstuk afgedrukt.
37
Gebruik van deze handleiding
Sitemap
0YX0-00E
(1) Volledige inhoud
Toont alle hoofdstukken en onderdelen van deze handleiding. Klik op een item om de inhoud weer te
geven.
38
Gebruik van deze handleiding
Zoekmethode
0YX0-00F
(1) Zoeken
Voer een karakterreeks in het vakje [Zoeken] in bovenaan de pagina of in het vakje [Trefwoord] in het
zoekpaneel en klik op [
] om de resultaten te tonen.
U kunt in deze handleiding zoeken met EN-opdrachten, zodat u de zoekresultaten kunt verfijnen door twee
of meer trefwoorden in te voeren. Wanneer u trefwoorden invoert, plaats dan een spatie tussen de
trefwoorden.
● Voorbeeld: "Bestand Licentie" (als u pagina's wilt weergeven met de woorden "Bestand" en "Licentie")
(2) Zoekresultaat
De zoekresultaten voor een trefwoord worden weergegeven.
Als er meer dan tien zoekresultaten zijn, kunt u de overige resultaten bekijken door te klikken op [
[
],
] of het nummer onder het resultaat.
(3) [Zoekopties]
Klik om de zoekopties te bekijken.
De zoekopties kunnen worden gebruikt om aan te geven welk hoofdstuk moet worden doorzocht, of
hoofdlettergevoeligheid wordt gebruikt, en om onderscheid te maken tussen karakters van 1 en 2 byte.
39
Gebruik van deze handleiding
Klik op [Zoeken met volgende voorwaarden] om de zoekopdracht uit te voeren met de opgegeven
voorwaarden.
40
Gebruik van deze handleiding
Deze handleiding inzien
0YX0-00H
Symbolen in deze handleiding
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt ter aanduiding van gebruiksvoorwaarden,
voorzorgsmaatregelen en instructies die u voor uw eigen veiligheid moet opvolgen.
BELANGRIJK
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door
voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.
OPMERKING
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure
bevatten. We raden u ten zeerste aan om deze opmerkingen te lezen.
Knoppen in deze handleiding
De volgende voorbeelden laten zien hoe toetsen op het bedieningspaneel en knoppen in het scherm worden
weergegeven in deze handleiding.
Type
Weergave in deze handleiding Voorbeeld
Knoppen in het scherm op de computer en andere [Knopnaam enzovoort]
[OK]
Schermafbeeldingen in deze handleiding
De schermafbeeldingen in deze handleiding geven de standaardinstellingen weer.
Afhankelijk van de systeemconfiguratie kan de inhoud van de schermafbeeldingen deels afwijken.
41
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer ............................................................................................................................................................. 43
42
Disclaimer
Disclaimer
0YX0-00J
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
CANON INC. BIEDT TEN AANZIEN VAN DIT MATERIAAL GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH
EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, MET UITZONDERING VAN HET IN DIT DOCUMENT BEPAALDE, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT MARKTGESCHIKTHEID,
VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, OF TEGEN ENIGE SCHENDING
VAN ENIG RECHT OP PATENT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE DAN
WEL GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT
HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.
43
Handelsmerken
Handelsmerken
Handelsmerken ................................................................................................................................................. 45
44
Handelsmerken
Handelsmerken
0YX0-00L
● "MEAP" is een handelsmerk van CANON Inc. en verwijst naar een "toepassingsplatform" voor
multifunctionele en single-function printers van Canon.
● Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en in andere landen.
● Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
● This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype
Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and
Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
● UFST: Copyright© 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
● Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Oracle en / of diens dochterondernemingen.
● Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
● Copyright© 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
● Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763;
6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
● All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for
Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
● Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or
similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
● Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
● Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
45
Handelsmerken
● All other trademarks are the property of their respective owners.
● Alle andere product- en merknamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken
van de respectieve eigenaren.
46
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
47
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
48
Functiehandleiding voor MEAP
Application Management
Gebruikershandleiding
USRM2-6346-02 2017-11 nl
Copyright CANON INC. 2017
Inhoudsopgave
Beschikbare functies ..................................................................................................................................
2
SMS opstarten en afsluiten ................................................................................................................... 5
............................................................................................................... 7
Voor het opstarten van SMS (voorbereiding)
HTTP-communicatie instellen
................................................................................................................................. 8
....................................................................................................................................... 9
SMS opstarten (Aanmelden)
..................................................................................................................... 13
Let op (SMS opstarten (Aanmelden))
........................................................................................................................................... 14
SMS sluiten (Uitloggen)
MEAP-applicatie-instellingen ............................................................................................................
MEAP-applicaties installeren
................................................................................................................................... 19
Let op (MEAP-applicaties installeren)
MEAP-applicaties de-installeren
..................................................................................................................... 22
............................................................................................................................... 23
Starten/Stoppen MEAP-applicaties
MEAP-applicaties starten
16
........................................................................................................................... 25
..................................................................................................................................... 26
MEAP-applicaties stoppen
.................................................................................................................................... 27
Het controleren van de details van MEAP-applicaties
Licentie-instellingen MEAP-applicatie
Licentiebestanden toevoegen
................................................................................................ 29
...................................................................................................................... 31
.............................................................................................................................. 32
Licentiebestanden uitschakelen
............................................................................................................................ 35
Uitgeschakelde licentiebestanden downloaden
...................................................................................................... 38
Uitgeschakelde licentiebestanden verwijderen
....................................................................................................... 41
Informatieverificatie instellen voor MEAP-applicaties
............................................................................................... 44
Systeeminstellingen .................................................................................................................................
De volgorde wijzigen waarin de MEAP-applet wordt weergegeven
Loginservices controleren
............................................................................ 50
....................................................................................................................................... 52
Verbeterde systeemapplicaties instellen
.................................................................................................................. 54
Starten/Stoppen verbeterde systeemapplicaties
Verbeterde systeemapplicaties starten
Verbeterde systeemapplicaties installeren
..................................................................................................... 55
............................................................................................................ 56
Verbeterde systeemapplicaties stoppen
.......................................................................................................... 57
............................................................................................................. 58
Verbeterde systeemapplicaties deïnstalleren
Informatie controleren
49
.......................................................................................................... 61
........................................................................................................................................... 62
............................................................................................................................ 63
Systeeminformatie controleren
Applicatie-informatie controleren
Licentiebestanden controleren
Het SMS-wachtwoord wijzigen
......................................................................................................................... 65
............................................................................................................................. 66
................................................................................................................................. 67
Verwijderen van de instellinformatie MEAP-applicatie
Logdata MEAP-applicatie beheren
Logdata downloaden
.............................................................................................. 69
............................................................................................................................ 71
.......................................................................................................................................... 72
I
Logdata verwijderen
........................................................................................................................................... 74
Lijst met foutmeldingen (MEAP) ..................................................................................................... 77
Fouten in verband met pagina [Login]
...................................................................................................................... 79
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Management]
Fouten in verband met pagina [Install MEAP Application]
.............................................................................. 81
......................................................................................... 83
Fouten in verband met pagina [Authentication Information Settings]
Fouten in verband met pagina [License Management]
....................................................................... 88
.............................................................................................. 89
Fouten in verband met pagina [Enhanced System Application Management]
Fouten in verband met de pagina's [Check License] en [Change Password]
............................................................. 91
................................................................ 97
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Setting Information Management]
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Log Management]
Overige fouten
................................................ 99
...................................................................... 100
..................................................................................................................................................... 101
Gebruik van deze handleiding .......................................................................................................
Besturingsomgeving voor deze handleiding
Schermindeling van deze handleiding
Bovenste pagina
........................................................................................................... 104
.................................................................................................................... 105
............................................................................................................................................... 106
Onderwerppagina
Sitemap
103
............................................................................................................................................ 107
........................................................................................................................................................... 109
Zoekmethode
.................................................................................................................................................. 110
Deze handleiding inzien
........................................................................................................................................ 112
Disclaimer ........................................................................................................................................................ 114
Handelsmerken ..........................................................................................................................................
II
116
Beschikbare functies
Beschikbare functies
Beschikbare functies ........................................................................................................................................ 2
1
Beschikbare functies
Beschikbare functies
0YX1-000
SMS (Service Management Service) is software die toegang heeft tot de printer via een bestaande
internetbrowser en die MEAP-applicaties kan installeren en beheren ( "applicaties" genoemd in dit document).
Aangezien de software (internetserver) voor het gebruik van SMS is opgenomen in de printer, is er geen andere
software nodig dan een internetbrowser.
Als een printer op het netwerk is aangesloten op een computer, kan SMS worden gebruikt. U kunt de volgende
handelingen uitvoeren met SMS.
U kunt de applicatie-informatie controleren vanaf computers op het netwerk
U kunt toegang krijgen tot de printer via het netwerk en de status en informatie van geïnstalleerde applicaties
weergeven.
Nadat SMS is opgestart en u heeft ingelogd met uw wachtwoord op de pagina [Log In], wordt de volgende
pagina weergegeven.
2
Beschikbare functies
(1) [MEAP Application Management]
Kan de status weergeven van de applicaties die geïnstalleerd zijn in de printer.
" MEAP-applicatie-instellingen(P. 16) "
(2) [Install MEAP Application]
De MEAP-applicatie installeren.
" MEAP-applicaties installeren(P. 19) "
(3) [System Management]
De beheerdersinstellingen van het MEAP-systeem worden gebruikt voor het instellen van
systeemapplicatie-instellingen, het weergeven van informatie en het wijzigen van wachtwoorden, etc.
" Systeeminstellingen(P. 49) "
U kunt applicaties installeren en de-installeren
U kunt applicaties installeren en de-installeren die deze printer ondersteunen vanaf de computer.
" MEAP-applicaties installeren(P. 19) "
" MEAP-applicaties de-installeren(P. 23) "
U kunt geïnstalleerde applicaties en licentiebestanden bijwerken
Als de licentie voor de geïnstalleerde applicaties is verlopen, kunt u de licentie opnieuw installeren en updaten.
" Licentiebestanden toevoegen(P. 32) "
3
SMS opstarten en afsluiten
SMS opstarten en afsluiten
SMS opstarten en afsluiten .......................................................................................................................... 5
Voor het opstarten van SMS (voorbereiding) ....................................................................................................... 7
HTTP-communicatie instellen ........................................................................................................................... 8
SMS opstarten (Aanmelden) ................................................................................................................................. 9
Let op (SMS opstarten (Aanmelden)) ............................................................................................................... 13
SMS sluiten (Uitloggen) ....................................................................................................................................... 14
4
SMS opstarten en afsluiten
SMS opstarten en afsluiten
0YX1-001
Om SMS te gebruiken moet u zich aanmelden.
Voor het opstarten van SMS
(voorbereiding)(P. 7)
SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9)
SMS sluiten (Uitloggen)(P. 14)
OPMERKING
Instellingen internetbrowser
De volgende instellingen zijn nodig.
● JavaScript moet ingeschakeld zijn
● Het gebruik van sessie-cookies moet ingeschakeld zijn
● Als een proxy server wordt gebruikt voeg dan, met gebruik van de proxyserverinstellingen van uw
internetbrowser, het IP-adres van de printer toe aan de lijst [Uitzonderingen] (adressen die geen proxy
gebruiken).
De instellingen verschillen per netwerkomgeving, vraag uw netwerkbeheerder om hulp.
SMS opstarten
Er kunnen niet meerdere gebruikers gelijktijdig inloggen op SMS.
Automatische SMS-logout
Als SMS in gebruik is, wordt SMS uitgeschakeld als het na vijf minuten of langer niet gebruikt wordt en
wordt de gebruiker automatisch uitgelogd. Meld u als dit gebeurt opnieuw aan op de pagina [Login].
Gebruik niet de navigatieknop [Terug] van uw internetbrowser
Als u de navigatieknop [Terug] van uw internetbrowser gebruikt, is het mogelijk dat SMS niet goed
functioneert.
SMS-systeemomgeving
SMS-bediening wordt gegarandeerd in de volgende systeemomgevingen.
Internetbrowsers
Besturingssysteem
● Internet Explorer 7 of hoger
● Safari 4.0.5 of hoger
● Windows Vista SP2
● Windows 7 SP1
5
SMS opstarten en afsluiten
● Windows 8
● Windows 10
● Mac OS X versie 10.5 of hoger
6
SMS opstarten en afsluiten
Voor het opstarten van SMS (voorbereiding)
0YX1-002
Stel het volgende in voor het opstarten van SMS.
Stap 1 Configureer de netwerkinstellingen.
" e-Handleiding "
Stap 2
Controleer het IP-adres van de printer
met behulp van Netwerkstatusafdruk.
" e-Handleiding "
Stap 3
Het moet zo worden ingesteld dat het
toegankelijk is via de internetbrowser.
" HTTP-communicatie instellen(P. 8) "
7
SMS opstarten en afsluiten
HTTP-communicatie instellen
0YX1-003
Om de MEAP-functies van de internetbrowser te gebruiken moet de HTTP-communicatie ingeschakeld zijn.
Volg de stappen in de onderstaande procedure om de instellingen te configureren (de standaardinstellingen
zijn <Aan>).
1
Druk op de toets [Instellingen], selecteer <Netwerk> met
/
en druk vervolgens op
de toets [OK].
Druk nadat het bericht wordt weergegeven op de toets [OK].
2
Selecteer <TCP/IP-instell.> met
3
Selecteer <HTTP> met
4
Selecteer <Aan> met
5
/
/
/
en druk vervolgens op de toets [OK].
en druk vervolgens op de toets [OK].
en druk vervolgens op de toets [OK].
<Aan>
Het gebruikt HTTP.
<Uit>
Het gebruikt geen HTTP.
Voer een harde reset uit of start de printer opnieuw op.
De instellingen worden ingeschakeld na een harde reset of nadat de printer opnieuw is opgestart.
OPMERKING
Details over Harde Resets
Raadpleeg de " e-Handleiding ".
8
SMS opstarten en afsluiten
SMS opstarten (Aanmelden)
0YX1-004
De volgende twee methoden worden gebruikt om SMS op te starten.
SMS direct opstarten vanuit de internetbrowser(P. 9)
SMS opstarten vanaf een Externe UI(P. 10)
Zie " Let op (SMS opstarten (Aanmelden))(P. 13) " voordat SMS wordt opgestart.
SMS direct opstarten vanuit de internetbrowser
1
Start de webbrowser.
2
Voer "https://< IP-adres van de printer >:8443/sms/" in in de adresbalk en druk dan
op [ENTER] op het toetsenbord.
● Voorbeeld invoer: https://192.168.0.215:8443/sms/
Als de hostnaam van de printer is geregistreerd op de DNS-server, kunt u [hostnaam.domeinnaam] in plaats
van het IP-adres invoeren.
● Voorbeeld van invoer: http://my_printer.xy_dept.company.com:8443/sms/
Als SMS niet opstart
Controleer het volgende.
● HTTP-communicatie wordt ingeschakeld.
" HTTP-communicatie instellen(P. 8) "
● De computer en printer zijn juist met elkaar verbonden via een netwerk.
● De printer is ingeschakeld.
9
SMS opstarten en afsluiten
● Het IP-adres of [hostnaam.domeinnaam] is correct ingevoerd.
OPMERKING
Serienummer apparaat
Het serienummer van de printer wordt linksboven in het scherm weergegeven. (Het serienummer van
het apparaat is nodig voor het licentiebestand van het licentiebeheersysteem.)
3
Voer het wachtwoord in en klik op [Log In].
Het standaardwachtwoord is "MeapSmsLogin" (hoofdlettergevoelig).
Als u niet kunt inloggen
Als u niet kunt inloggen omdat het wachtwoord niet goed is, dan wordt er een melding weergegeven die
u vraagt om het wachtwoord opnieuw in te voeren.
Voer het juiste wachtwoord in en klik op [Log In].
Als u niet inlogt binnen ongeveer vijf minuten nadat de inlogpagina wordt weergegeven, kunt u
zelfs niet inloggen als u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.
Een switch-licentiebestand is nodig om wachtwoorden te initialiseren. Na het klikken op [Browse]
in [Initialize Password] in het scherm dat de melding toont voor het opnieuw invoeren van het
wachtwoord, selecteer Switch License File en klik op [Initialize]. Neem contact op met uw
bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
SMS opstarten vanaf een Externe UI
1
Start de Externe UI en meld u aan in de systeemmanagermodus.
" e-Handleiding "
10
SMS opstarten en afsluiten
2
Klik op [Service Management Service] op de portaalpagina.
3
Voer het wachtwoord in en klik op [Log In].
Het standaardwachtwoord is "MeapSmsLogin" (hoofdlettergevoelig).
Als u niet kunt inloggen
Als u niet kunt inloggen omdat het wachtwoord niet goed is, dan wordt er een melding weergegeven die
u vraagt om het wachtwoord opnieuw in te voeren.
Voer het juiste wachtwoord in en klik op [Log In].
Als u niet inlogt binnen ongeveer vijf minuten nadat de inlogpagina wordt weergegeven, kunt u
zelfs niet inloggen als u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.
11
SMS opstarten en afsluiten
Een switch-licentiebestand is nodig om wachtwoorden te initialiseren. Na het klikken op [Browse]
in [Initialize Password] in het scherm dat de melding toont voor het opnieuw invoeren van het
wachtwoord, selecteer Switch License File en klik op [Initialize]. Neem contact op met uw
bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
12
SMS opstarten en afsluiten
Let op (SMS opstarten (Aanmelden))
0YX1-005
BELANGRIJK
SMS-wachtwoord
● Om niet-geautoriseerde toegang te vorkomen, wordt aangeraden dat de administrator het
wachtwoord verandert voor begonnen wordt met het SMS-gebruik. Zie " Het SMS-wachtwoord
wijzigen(P. 67) " voor het wijzigen van wachtwoorden.
● Dit wachtwoord is om niet-geautoriseerde bediening van de printer te voorkomen. Laat niemand dit
weten behalve de beheerder.
● Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Als u het wachtwoord vergeet, dan kunt u SMS niet
gebruiken. Neem als dit gebeurt contact op met uw plaatselijke dealer.
13
SMS opstarten en afsluiten
SMS sluiten (Uitloggen)
0YX1-006
Klik op [Log Out from SMS] om SMS te sluiten.
Als u de internetbrowser sluit zonder te klikken op [Log Out from SMS], wordt SMS tijdelijk onbruikbaar.
14
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicatie-instellingen .................................................................................................................... 16
MEAP-applicaties installeren .............................................................................................................................. 19
Let op (MEAP-applicaties installeren) .............................................................................................................. 22
MEAP-applicaties de-installeren ......................................................................................................................... 23
Starten/Stoppen MEAP-applicaties .................................................................................................................... 25
MEAP-applicaties starten ................................................................................................................................ 26
MEAP-applicaties stoppen .............................................................................................................................. 27
Het controleren van de details van MEAP-applicaties ...................................................................................... 29
Licentie-instellingen MEAP-applicatie ................................................................................................................ 31
Licentiebestanden toevoegen ......................................................................................................................... 32
Licentiebestanden uitschakelen ..................................................................................................................... 35
Uitgeschakelde licentiebestanden downloaden .............................................................................................. 38
Uitgeschakelde licentiebestanden verwijderen ............................................................................................... 41
Informatieverificatie instellen voor MEAP-applicaties ..................................................................................... 44
15
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicatie-instellingen
0YX1-007
MEAP-applicaties worden ingesteld via het [MEAP Application Management] en de menu's [Install MEAP
Application].
Items weergegeven in het menu [MEAP Application Management]
[Application Name]
De naam van de applicatie wordt weergegeven.
[Installed on]
De datum waarop de applicatie is geïnstalleerd wordt weergegeven.
[Status]
De status van de applicatie wordt weergegeven.
● [Installed]:
16
MEAP-applicatie-instellingen
De applicatie is geïnstalleerd, maar niet gestart.
Of de printer is uitgezet nadat de applicatie is gestopt eb nadat de printer opnieuw is
opgestart is de applicatie niet gestart.
● [Started]:
De applicatie loopt.
● [Stopped]:
De applicatie is gestopt.
● [Starting]:
De applicatie is bezig met opstarten.
● [Stopping]:
De applicatie is bezig te stoppen.
De licentiestatus van de applicatie wordt weergegeven.
● [Installed]:
Er is een geldige licentie geïnstalleerd.
● [Not Installed]:
Het licentiebestand is uitgeschakeld.
● [Over Limit]:
[License]
Het licentiebestand dat geïnstalleerd is heeft een vervaldatum en er zijn verschillende
soorten tellers ingesteld. Eén of meer tellerwaardes heeft de limiet van de teller
overschreden.
● [Invalid]:
De vervaldatum van het geïnstalleerde licentiebestand is verstreken.
Of de huidige tellerwaarde heeft de limiet van het licentiebestand overschreden.
*
Als er limieten zijn ingesteld voor meerdere type tellers, dan wordt de licentie
ongeldig op het moment dat een teller de limiet overschrijdt.
● [Unnecessary]:
Voor het opstarten van de applicatie is geen licentiebestand nodig.
De bronnen die gebruikt worden door de applicaties worden weergegeven.
● [Storage]:
De hoeveelheid opslagruimte die gebruikt wordt. Wordt weergegeven in kilobytes (KB).
● [Memory]:
De hoeveelheid geheugen die gebruikt wordt. Wordt weergegeven in kilobytes (KB).
● [Threads]:
Het aantal threads.
● [Sockets]:
Het aantal sockets.
● [File Descriptors]:
[Resource Information]
Het aantal bestandsdescriptors.
OPMERKING
Timing van updates [Resource Information]
[Resource Information] wordt op de volgende tijden bijgewerkt.
Item
[Storage]
Tijdstip van updates
Als de applicatie wordt
geïnstalleerd of gedeïnstalleerd
[Memory]
[Threads]
[Sockets]
17
Als de applicatie start of stopt
MEAP-applicatie-instellingen
Item
Tijdstip van updates
[File Descriptors]
[Install MEAP Application] menu-instellingen
De MEAP-applicatie installeren.
● [Install]:
Geef het applicatiebestand en het licentiebestand op die geïnstalleerd moeten
[Install MEAP Application/
License]
worden en klik op [Install] om de installatie te starten.
● [Application File Path]:
Geef het applicatiebestand op dat moet worden geïnstalleerd.
● [License File Path]:
Geef het licentiebestand op.
Zie de volgende sectie voor instellingen die de menu's [MEAP Application Management] en [Install MEAP
Application] gebruiken.
MEAP-applicaties installeren(P. 19)
MEAP-applicaties de-installeren(P. 23)
Starten/Stoppen MEAP-applicaties(P. 25)
Het controleren van de details van MEAP-applicaties(P. 29)
Licentie-instellingen MEAPapplicatie(P. 31)
Informatieverificatie instellen voor
MEAP-applicaties(P. 44)
18
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicaties installeren
0YX1-008
Zie " Let op (MEAP-applicaties installeren)(P. 22) " voordat u de volgende bediening start.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Install MEAP Application].
3
Stel [Application File Path] en [License File Path] in.
Selecteer het bestand door te klikken op [Browse...], of door de locatie in te voeren waar het bestand is
opgeslagen.
19
MEAP-applicatie-instellingen
[Application File Path]
Geef een bestand op met een "jar"-extensie.
[License File Path]
Geef een bestand op met een "lic"-extensie.
4
Klik op [Install].
5
Bevestig de informatie op de bevesitigingspagina en klik op [Yes].
Bevestig de informatie als de [License Agreement] verschijnt en klik op [I Accept].
→ De installatie begint.
< Informatie weergegeven op de bevestigingspagina van de installatie>
Bij het installeren van een nieuwe toepassing
[Application Information]
Informatie over de applicatie
[License Information]
De vervaldatum van de applicatie
Bij het updaten van een toepassing
[Application Information]
[License Information]
[Current Application Information]
Informatie over de huidige applicatie
[Application Information after
Overwrite]
Applicatie-informatie na overschrijving
[Expires after]
De vervaldatum van de doelgerichte applicatie
[Current Counter Usage Limit]
Informatie huidige teller
[Counter Usage Limit after Overwrite] Tellerinformatie na overschrijving
Als het installeren geannuleerd wordt
20
MEAP-applicatie-instellingen
Als het uitschakelingsproces voor de printer start terwijl er een applicatie wordt geïnstalleerd, dan kan er
een melding worden weergegeven op de pagina [Install] voor SMS, en wordt de installatie geannuleerd.
Installeer als dit gebeurt de applicatie opnieuw nadat de printer opnieuw is opgestart door de
hoofdschakelaar uit en weer aan te zetten.
6
Klik nadat de installatie is voltooid op [To MEAP Application Management].
OPMERKING
Bij gebruik van de geïnstalleerde applicatie
Start de applicatie.
" MEAP-applicaties starten(P. 26) "
21
MEAP-applicatie-instellingen
Let op (MEAP-applicaties installeren)
0YX1-009
BELANGRIJK
Applicaties installeren
● Er kunnen andere specifieke eisen gelden voor de installatie, afhankelijk van de applicatie. Raadpleeg
de instructiehandleiding bij de applicatie voor meer informatie.
● U kunt tot acht applicaties installeren.
● U kunt niet alleen licentiebestanden installeren. Geef zowel het applicatiebestand en het
licentiebestand op.
Om alleen een licentiebestand toe te voegen voor een applicatie die al geïnstalleerd is, zie "
Licentiebestanden toevoegen(P. 32) ."
Licentiebestanden ophalen
● Om een applicatie te installeren is een geldig licentiebestand nodig.
Haal als u een licentietoegangsnummer in uw applicatiepakket hebt een geldig licentiebestand op uit
het licentiebeheersysteem ( http://www.canon.com/lms/license/ ).
Om een licentiebestand op te
halen zijn een
licentietoegangsnummer en
een serienummer van het
apparaat nodig (het nummer
dat links in het SMS-scherm
wordt weergegeven).
● Als u geen licentietoegangsnummer in uw applicatiepakket heeft, dan kan de dealer bij wie u de
applicatie heeft aangeschaft u hier aan helpen. Raadpleeg de instructiehandleiding bij de applicatie
voor meer informatie.
Opslagruimte
Met de functie "Storage" in de broninformatie op de pagina [MEAP Application Management] kunt u de
maximale opslagruimte instellen voor de toepassing zelf, en de opslagruimte die de toepassing
momenteel gebruikt.
Bij het updaten van een applicatie
Stop de applicatie voor het installeren van de nieuwe versie.
" MEAP-applicaties stoppen(P. 27) "
22
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicaties de-installeren
0YX1-00A
BELANGRIJK
Als de licentiestatus "Not Installed" is.
Deïnstalleer de applicatie na het uitschakelen en verwijderen van de licentiebestanden.
" Licentiebestanden uitschakelen(P. 35) "
" Uitgeschakelde licentiebestanden verwijderen(P. 41) "
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op [Uninstall] van de applicatie.
Applicaties met [Uninstall] zijn grijs gemaakt en kunnen niet worden verwijderd.
4
Klik op [Yes].
→ De deïnstallatie begint.
Als de melding opnieuw opstarten wordt weergegeven
Volg de instructies op het scherm om de printer opnieuw op te starten.
23
MEAP-applicatie-instellingen
BELANGRIJK
Als <A package exported from this application cannot be used.> wordt
weergegeven
en u de applicatie deïnstalleert die deze melding heeft veroorzaakt, dan is het mogelijk dat u andere
applicaties niet kunt gebruiken.
24
MEAP-applicatie-instellingen
Starten/Stoppen MEAP-applicaties
0YX1-00C
MEAP-applicaties starten(P. 26)
MEAP-applicaties stoppen(P. 27)
25
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicaties starten
0YX1-00E
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op [Start] om de applicatie te starten.
Als de toepassing niet opstart
Controleer het volgende.
● Het benodigde licentiebestand is geïnstalleerd
● Er zijn voldoende [Memory], [Threads], [Sockets] en [File Descriptors] onder [Resource Information]
Als de melding opnieuw opstarten wordt weergegeven
Volg de instructies op het scherm om de printer opnieuw op te starten.
26
MEAP-applicatie-instellingen
MEAP-applicaties stoppen
0YX1-00F
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op [Stop] om de applicatie te stoppen.
27
MEAP-applicatie-instellingen
Als de melding opnieuw opstarten wordt weergegeven
Volg de instructies op het scherm om de printer opnieuw op te starten.
28
MEAP-applicatie-instellingen
Het controleren van de details van MEAP-applicaties
0YX1-00H
Controleer de details van de geïnstalleerde applicaties.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op de applicatie om de details te controleren.
→ [Application/License Information] wordt weergegeven op het scherm.
29
MEAP-applicatie-instellingen
Als [Authentication Information Settings] wordt weergegeven
Stel de informatieverificatie in.
" Informatieverificatie instellen voor MEAP-applicaties(P. 44) "
30
MEAP-applicatie-instellingen
Licentie-instellingen MEAP-applicatie
0YX1-00J
U kunt licentiebestanden voor geïnstalleerde applicaties toevoegen, uitschakelen en verwijderen.
Licentiebestanden toevoegen(P. 32)
Licentiebestanden
uitschakelen(P. 35)
Uitgeschakelde licentiebestanden
downloaden(P. 38)
Uitgeschakelde licentiebestanden
verwijderen(P. 41)
BELANGRIJK
Licenties uitschakelen
● U kunt een licentiebestand niet uitschakelen als de applicatie nog loopt.
" MEAP-applicaties stoppen(P. 27) "
● Als een uitgeschakeld licentiebestand wordt gegenereerd, wordt de status van die licentie <Not
Installed> en wordt de applicatie onbruikbaar.
Licenties downloaden en verwijderen
● U kunt alleen uitgeschakelde licentiebestanden downloaden of verwijderen.
● Sommige licentiebestanden moeten worden gedownload nadat ze zijn uitgeschakeld.
● Zodra u het uitgeschakeld licentiebestand heeft verwijderd, kunt u het niet nog een keer downloaden
van de printer. Wij raden aan om het te downloaden en een backup te maken voor het verwijderen.
Opnieuw installeren van licentiebestanden
U kunt uitgeschakelde of gedownloade licentiebestanden opnieuw installeren op dezelfde printer.
31
MEAP-applicatie-instellingen
Licentiebestanden toevoegen
0YX1-00K
U kunt licentiebestanden installeren voor applicaties die al geïnstalleerd zijn.
U kunt ook de tellerwaarden vergroten en de geldigheidsduur verlengen door licentiebestanden toe te voegen.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op de naam van de applicatie waarvoor een licentiebestand wordt toegevoegd.
32
MEAP-applicatie-instellingen
4
Klik op [License Management].
5
Geef het licentiebestand op.
(1) Klik op [Browse], en selecteer het licentiebestand dat moet worden toegevoegd.
33
MEAP-applicatie-instellingen
(2) Klik op [Install].
6
Bevestig de informatie op de bevesitigingspagina en klik op [Yes].
→ Het licentiebestand wordt geïnstalleerd.
Als u een licentiebestand toevoegt aan een toepassing die [Over Limit] of [Invalid] weergeeft
dan is het mogelijk dat u de applicatie opnieuw moet opstarten.
" Starten/Stoppen MEAP-applicaties(P. 25) "
34
MEAP-applicatie-instellingen
Licentiebestanden uitschakelen
0YX1-00L
Als u een licentiebestand uitschakelt, dan kunt u het downloaden en opslaan op een computer of het
verwijderen.
BELANGRIJK
Licenties uitschakelen
● U kunt een licentiebestand niet uitschakelen als de applicatie nog loopt.
" MEAP-applicaties stoppen(P. 27) "
● Als een uitgeschakeld licentiebestand wordt gegenereerd, wordt de status van die licentie <Not
Installed> en wordt de applicatie onbruikbaar.
Opnieuw installeren van licentiebestanden
U kunt uitgeschakelde licentiebestanden opnieuw installeren op dezelfde printer.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
3
Klik op [MEAP Application Management].
Klik op de naam van de applicatie waarvan het licentiebestand moet worden
uitgeschakeld.
35
MEAP-applicatie-instellingen
4
Klik op [License Management].
5
Klik op [Disable].
36
MEAP-applicatie-instellingen
6
Klik op [Yes].
→ Het licentiebestand wordt uitgeschakeld.
37
MEAP-applicatie-instellingen
Uitgeschakelde licentiebestanden downloaden
0YX1-00R
Uitgeschakelde bestanden downloaden en een backup maken op de computer.
BELANGRIJK
Licenties downloaden
● U kunt alleen uitgeschakelde licentiebestanden downloaden.
● Sommige licentiebestanden moeten worden gedownload nadat ze zijn uitgeschakeld.
Opnieuw installeren van licentiebestanden
U kunt uitgeschakelde of gedownloade licentiebestanden opnieuw installeren op dezelfde printer.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
3
Klik op [MEAP Application Management].
Klik op de naam van de applicatie waarvan het licentiebestand moet worden
gedownload.
38
MEAP-applicatie-instellingen
4
Klik op [License Management].
5
Klik op [Download].
39
MEAP-applicatie-instellingen
6
Volg de instructies op het scherm en geef een directory op voor bestandsopslag.
→ Het licentiebestand wordt opgeslagen.
40
MEAP-applicatie-instellingen
Uitgeschakelde licentiebestanden verwijderen
0YX1-00S
Om een applicatie te deïnstalleren moet u eerst het licentiebestand verwijderen.
BELANGRIJK
Licenties verwijderen
● U kunt alleen uitgeschakelde licentiebestanden verwijderen.
● Zodra u het uitgeschakeld licentiebestand heeft verwijderd, kunt u het niet nog een keer downloaden.
Wij raden aan om het te downloaden en een backup te maken voor het verwijderen.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
3
Klik op [MEAP Application Management].
Klik op de naam van de applicatie waarvan het licentiebestand moet worden
verwijderd.
41
MEAP-applicatie-instellingen
4
Klik op [License Management].
5
Klik op [Delete].
42
MEAP-applicatie-instellingen
6
Klik op [Yes].
→ Het licentiebestand wordt verwijderd.
43
MEAP-applicatie-instellingen
Informatieverificatie instellen voor MEAP-applicaties
0YX1-00U
Bij het verwerken van taken van applicaties waarvoor geen bediening van de printer nodig is, moet u eerst de
informatieverificatie instellen.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op de naam van de applicatie waarvoor de informatieverificatie moet worden
ingesteld.
44
MEAP-applicatie-instellingen
4
Klik op [Authentication Information Settings].
5
Voer de informatieverificatie in.
45
MEAP-applicatie-instellingen
Als u gebruikmaakt van een afdelings-ID
Voer het afdelings-ID en het wachtwoord in in de velden [Department ID] en [PIN].
Als u geen gebruikmaakt van een afdelings-ID
Voer een willekeurig ID en het wachtwoord in in de velden [Department ID] en [PIN].
6
Klik op [Update].
→ Informatieverificatie is ingesteld.
BELANGRIJK
46
MEAP-applicatie-instellingen
Bij het annuleren van informatieverificatie
Klik op [Delete].
47
Systeeminstellingen
Systeeminstellingen
Systeeminstellingen ....................................................................................................................................... 49
De volgorde wijzigen waarin de MEAP-applet wordt weergegeven ................................................................. 50
Loginservices controleren .................................................................................................................................. 52
Verbeterde systeemapplicaties instellen ........................................................................................................... 54
Starten/Stoppen verbeterde systeemapplicaties ............................................................................................ 55
Verbeterde systeemapplicaties starten .................................................................................................... 56
Verbeterde systeemapplicaties stoppen .................................................................................................. 57
Verbeterde systeemapplicaties installeren ..................................................................................................... 58
Verbeterde systeemapplicaties deïnstalleren ................................................................................................. 61
Informatie controleren ....................................................................................................................................... 62
Systeeminformatie controleren ...................................................................................................................... 63
Applicatie-informatie controleren ................................................................................................................... 65
Licentiebestanden controleren ....................................................................................................................... 66
Het SMS-wachtwoord wijzigen ........................................................................................................................... 67
Verwijderen van de instellinformatie MEAP-applicatie .................................................................................... 69
Logdata MEAP-applicatie beheren ..................................................................................................................... 71
Logdata downloaden ...................................................................................................................................... 72
Logdata verwijderen ....................................................................................................................................... 74
48
Systeeminstellingen
Systeeminstellingen
0YX1-00W
Het menu [System Management] bevat de volgende items.
[Panel Display Order Settings]
Het stelt de volgorde in waarin de MEAP-applets worden weergegeven op het
bedieningspaneel.
" De volgorde wijzigen waarin de MEAP-applet wordt weergegeven(P. 50)
"
[Enhanced System Application
Management]
Het toont de verbeterde systeemapplicatiestatus en voert de instellingen uit. U
kunt ook log-in serviceinstellingen instellen.
" Verbeterde systeemapplicaties instellen(P. 54) "
[System Application Management]
Het toont de systeemapplicatiestatus en voert start-/stopbewerkingen uit.
[System Information]
Het toont versies en systeemapplicatie-informatie, etc.
" Systeeminformatie controleren(P. 63) "
[MEAP Application Information]
Het toont de details over MEAP-applicaties.
" Applicatie-informatie controleren(P. 65) "
[Check License]
Het controleert de content van het licentiebestand voordat het wordt
geïnstalleerd.
" Licentiebestanden controleren(P. 66) "
[Change Password]
Het wijzigt het SMS loginwachtwoord.
" Het SMS-wachtwoord wijzigen(P. 67) "
[MEAP Application Setting
Information Management]
Het verwijdert de details over MEAP-applicaties.
" Verwijderen van de instellinformatie MEAP-applicatie(P. 69) "
[MEAP Application Log Management]
Het downloadt en verwijdert logdata verkregen door MEAP-applicaties.
" Logdata MEAP-applicatie beheren(P. 71) "
49
Systeeminstellingen
De volgorde wijzigen waarin de MEAP-applet wordt
weergegeven
0YX1-00X
De weergavevolgorde van de applets wordt gewijzigd als u op de toets [Application] op het bedieningspaneel
drukt.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Panel Display Order Settings].
3
Selecteer de vakjes van de applets waarvan u de weergavevolgorde wilt wijzigen.
50
Systeeminstellingen
4
De weergavevolgorde wordt veranderd.
(1) Verplaats de applets omhoog en omlaag door op [Up] en [Down].
(2) Klik op [Update].
51
Systeeminstellingen
Loginservices controleren
0YX1-00Y
Controleer de loginservices die gebruikersverificatie uitvoeren.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Enhanced System Application Management].
3
Controleer de status van de loginservice.
52
Systeeminstellingen
53
Systeeminstellingen
Verbeterde systeemapplicaties instellen
0YX1-010
Ze voeren de bewerkingen uit van de verbeterde systeemapplicaties die de systeemapplicaties verbeteren (de
basisapplicaties die het MEAP-systeem vormen).
Starten/Stoppen verbeterde systeemapplicaties(P. 55)
Verbeterde systeemapplicaties starten(P. 56)
Verbeterde systeemapplicaties stoppen(P. 57)
Verbeterde systeemapplicaties installeren(P. 58)
Verbeterde systeemapplicaties deïnstalleren(P. 61)
54
Systeeminstellingen
Starten/Stoppen verbeterde systeemapplicaties
0YX1-011
Verbeterde systeemapplicaties
starten(P. 56)
Verbeterde systeemapplicaties
stoppen(P. 57)
55
Systeeminstellingen
Verbeterde systeemapplicaties starten
0YX1-012
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Enhanced System Application Management].
3
Klik op [Start] voor andere systeemapplicaties en start vervolgens de applicatie op.
Bevestig de informatie als de [License Agreement] verschijnt en klik op [I Accept].
56
Systeeminstellingen
Verbeterde systeemapplicaties stoppen
0YX1-013
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Enhanced System Application Management].
3
Klik op [Stop] voor andere systeemapplicaties en stop vervolgens de applicatie.
57
Systeeminstellingen
Verbeterde systeemapplicaties installeren
0YX1-014
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Enhanced System Application Management].
3
Stel [Enhanced System Application File Path] en [License File Path] in.
Selecteer het bestand door te klikken op [Browse...], of door de locatie in te voeren waar het bestand is
opgeslagen.
58
Systeeminstellingen
[Enhanced System Application File Path] Geef een bestand op met een "jar"-extensie.
[License File Path]
Geef een bestand op met een "lic"-extensie.
BELANGRIJK
Bij het opgeven van een bestand
Geef zowel het applicatiebestand als het licentiebestand op.
4
Klik op [Install].
59
Systeeminstellingen
5
Bevestig de informatie op de bevesitigingspagina en klik op [Yes].
Bevestig de informatie als de [License Agreement] verschijnt en klik op [I Accept].
→ De installatie begint.
60
Systeeminstellingen
Verbeterde systeemapplicaties deïnstalleren
0YX1-015
OPMERKING
Licentiebestanden verwijderen
Licentiebestanden hoeven niet te worden verwijderd voordat verbeterde systeemapplicaties worden
gedeïnstalleerd.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Enhanced System Application Management].
3
Klik op [Uninstall] van de applicatie.
Applicaties met [Uninstall] zijn grijs gemaakt en kunnen niet worden verwijderd.
4
Klik op [Yes].
→ De deïnstallatie begint.
61
Systeeminstellingen
Informatie controleren
0YX1-016
Systeeminformatie
controleren(P. 63)
Applicatie-informatie
controleren(P. 65)
Licentiebestanden
controleren(P. 66)
62
Systeeminstellingen
Systeeminformatie controleren
0YX1-017
U kunt de versie-informatie controleren van platformen zoals Java virtual machine en versie-informatie,
installatiedatum en status van de systeemapplicaties.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [System Information].
Klik op [Display Details] om de gedetailleerde informatie te controleren.
63
Systeeminstellingen
64
Systeeminstellingen
Applicatie-informatie controleren
0YX1-018
U kunt de informatie controleren over geïnstalleerde of gedeïnstalleerde applicaties (behalve
systeemapplicaties).
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Information].
3
De informatie over applicatie wordt weergegeven.
(1) Selecteer [Installed] of [Uninstalled].
(2) Klik op [Switch].
[Installed]
Informatie over geïnstalleerde applicaties (behalve voor systeemapplicaties) wordt
weergegeven.
[Uninstalled]
Informatie over gedeïnstalleerde applicaties (behalve voor systeemapplicaties) wordt
weergegeven.
65
Systeeminstellingen
Licentiebestanden controleren
0YX1-019
U kunt de content van het licentiebestand controleren voordat het wordt geïnstalleerd.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
3
4
Klik op [Check License].
Selecteer het bestand door te klikken op [Browse], of door de locatie in te voeren waar
het bestand is opgeslagen.
Klik op [Check].
→ De content van het licentiebestand wordt weergegeven.
66
Systeeminstellingen
Het SMS-wachtwoord wijzigen
0YX1-01A
BELANGRIJK
SMS-wachtwoord
● Om niet-geautoriseerde toegang te vorkomen, wordt aangeraden dat de administrator het
wachtwoord verandert voor begonnen wordt met het SMS-gebruik.
● Dit wachtwoord is om niet-geautoriseerde bediening van de printer te voorkomen. Laat niemand dit
weten behalve de beheerder.
● Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Als u het wachtwoord vergeet, dan kunt u SMS niet
gebruiken. Neem als dit gebeurt contact op met uw plaatselijke dealer.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [Change Password].
3
Stel het wachtwoord in.
(1) Stel het wachtwoord in.
(2) Klik op [Change].
Voer tussen 8 en 32 alfanumerieke tekens in (a tot z, A tot Z, en 0 tot 9) voor het wachtwoord.
[Old Password]
Voer het wachtwoord in dat momenteel wordt gebruikt.
[New Password]
Voer het nieuwe wachtwoord in.
67
Systeeminstellingen
[Confirm]
Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in [New Password].
68
Systeeminstellingen
Verwijderen van de instellinformatie MEAP-applicatie
0YX1-01C
Verwijdert de applicatiedata.
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
3
Klik op [MEAP Application Setting Information Management].
Selecteer het vakje van de applicatie waarvan u de instelinformatie wilt verwijderen
en klik op [Delete].
Klik op [Select All] om alle applicaties te selecteren.
69
Systeeminstellingen
4
Klik op [Yes].
→ De instelinformatie van de applicatie wordt verwijderd.
70
Systeeminstellingen
Logdata MEAP-applicatie beheren
0YX1-01E
Het downloadt en verwijdert logdata verkregen door MEAP-applicaties.
Logdata downloaden(P. 72)
Logdata verwijderen(P. 74)
71
Systeeminstellingen
Logdata downloaden
0YX1-01F
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Log Management].
3
Klik op [Download Application Logs].
72
Systeeminstellingen
4
Volg de instructies op het scherm en geef een directory op voor bestandsopslag.
→ Het logbestand wordt opgeslagen.
73
Systeeminstellingen
Logdata verwijderen
0YX1-01H
1
Start SMS (Service Management Service).
" SMS opstarten (Aanmelden)(P. 9) "
2
Klik op [MEAP Application Log Management].
3
Klik op [Delete Application Logs].
74
Systeeminstellingen
4
Klik op [Yes].
→ De logdata wordt verwijderd.
75
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Lijst met foutmeldingen (MEAP) ............................................................................................................. 77
Fouten in verband met pagina [Login] ............................................................................................................... 79
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Management] ................................................................... 81
Fouten in verband met pagina [Install MEAP Application] ............................................................................... 83
Fouten in verband met pagina [Authentication Information Settings] ........................................................... 88
Fouten in verband met pagina [License Management] .................................................................................... 89
Fouten in verband met pagina [Enhanced System Application Management] ............................................... 91
Fouten in verband met de pagina's [Check License] en [Change Password] ................................................... 97
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Setting Information Management] ................................. 99
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Log Management] .......................................................... 100
Overige fouten .................................................................................................................................................. 101
76
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
0YX1-01J
In dit deel wordt beschreven hoe foutmeldingen kunnen worden behandeld die worden weergegeven bij het
inloggen op of het werken met SMS.
De foutmeldingen zijn verdeeld over aparte pagina's. Klik op de volgende links en voer de nodige handelingen
uit.
Fouten in verband met pagina
[Login](P. 79)
Fouten in verband met pagina [MEAP
Application Management](P. 81)
Fouten in verband met pagina
[Install MEAP Application](P. 83)
Fouten in verband met pagina
[Authentication Information Settings]
(P. 88)
Fouten in verband met pagina
[License Management](P. 89)
Fouten in verband met pagina
[Enhanced System Application
Management](P. 91)
Fouten in verband met de pagina's
[Check License] en [Change Password]
(P. 97)
77
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [MEAP
Application Setting Information
Management](P. 99)
Fouten in verband met pagina [MEAP
Application Log Management](P. 100)
Overige fouten(P. 101)
78
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [Login]
0YX1-01K
● < The specified file does not exist or the file path is
incorrect. Try to specify the path again.(P. 79) >
● < The contents of the specified file are incorrect or
information is missing. Check the file.(P. 79) >
● < The specified switch license file cannot be used for
password initialization. Try to specify the file again.
(P. 79) >
● < Cannot initialize password because a used switch
license file is specified. Try to specify the file again.
(P. 79) >
● < Cannot initialize the password because another
application is being installed, or the firmware being
updated.Please wait a moment and then try again.(P. 79) >
● < You do not have permissions to use Service Management
Service. Log in with administrator rights.(P. 80) >
● < Cannot login because another user is logged in or logout
operations have not been successfully performed.
Pleasewait a moment and then try this operation again.
(P. 80) >
● < Error: <Foutdetails>(P. 80) >
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.
Probleem
Maatregelen
Het bestand bestaat niet bij het opgegeven pad of het bestandspad is niet juist.
Geef het juiste bestandspad op.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Probleem
Maatregelen
Probleem
Maatregelen
Het opgegeven bestand is geen switch-licentiebestand.
Controleer of het gespecificeerde bestand een switch-licentiebestand is voor wachtwoordinitialisatie.
Er ontbreekt informatie van het opgegeven bestand.
Het wachtwoord kan niet worden geïnitialiseerd met het opgegeven bestand. Controleer de inhoud van
het bestand.
The specified switch license file cannot be used for password initialization. Try to
specify the file again.
Probleem
Maatregelen
Het opgegeven bestand is geen switch-licentiebestand om het wachtwoord te initialiseren.
Geef een switch-licentiebestand op om het wachtwoord te initialiseren.
Cannot initialize password because a used switch license file is specified. Try to specify
the file again.
Probleem
Het opgegeven licentiebestand is al geïnstalleerd. Licentiebestanden die al een keer zijn geïnstalleerd
kunnen niet nog een keer worden geïnstalleerd.
Maatregelen
Geef een ander bestand op aangezien het opgegeven licentiebestand niet kan worden geïnstalleerd.
Cannot initialize the password because another application is being installed, or the
firmware being updated.
79
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Please wait a moment and then try again.
Probleem
Maatregelen
Het is of geïnstalleerd in een andere applicatie buiten SMS, of het kan het wachtwoord niet initialiseren
omdat de firmware wordt bijgewerkt.
Wacht tot de verwerking is gestopt voordat het wachtwoord wordt geïnitialiseerd.
You do not have permissions to use Service Management Service. Log in with
administrator rights.
Probleem
Alleen gebruikers met administratorrechten kunnen inloggen op SMS met de gebruikersnaam en het
wachtwoord dat gebruikt wordt om in te loggen op de printer. De gebruiker die probeert in te loggen kan
niet inloggen omdat hij of zij geen administratorrechten heeft.
Maatregelen
Log opnieuw in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker met administratorrechten.
Cannot login because another user is logged in or logout operations have not been
successfully performed. Please
wait a moment and then try this operation again.
Probleem
Maatregelen
Kan gedurende een bepaalde tijd niet inloggen omdat een andere gebruiker is ingelogd of omdat er de
vorige keer niet goed is uitgelogd door de gebruiker.
Als er een andere gebruiker is ingelogd, wacht dan tot de gebruiker uitlogt. Als er geen andere gebruiker
is ingelogd, wacht dan tot de vergrendeling geannuleerd wordt.
Error: <Foutdetails>
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden. Zie <Foutdetails> voor details.
Als de oplossingen van <Foutdetails> onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.
80
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [MEAP Application
Management]
0YX1-01L
● < Cannot start this application because there is no
● < Cannot uninstall this application because the license
file has not been deleted. Uninstall the application after
deletingthe license in the [License Management] page.
distributable software in the application. Get a
distributable software.(P. 81) >
(P. 82) >
● < Cannot start this application because the number of
bootable applets has exceeded the limit. Start this
application after stopping other applications.(P. 81) >
● < A license is needed to start this application. Try to start it
again after installing a license.(P. 81) >
● < Cannot start this application because system resources
(memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or
screen size) required to start the application may not be
available. <Bronnen>(P. 81) >
● < The name listed in the file for the application and the
applet name to register with Applet Viewer Service are
different. Check the file.(P. 82) >
● < Cannot start this application because application
setting information is being processed. Please wait a
moment and then try again.(P. 82) >
● < Error: <Foutdetails>(P. 82) >
Cannot start this application because there is no distributable software in the
application. Get a distributable software.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden opgestart omdat het geen opnieuw distribueerbare modules bevat.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the
limit. Start this application after stopping other applications.
Probleem
De applicatie die u probeert te starten bevat applets. Als de applicatie zou worden opgestart, dan zou het
aantal applets dat wordt geboot op het systeem de limiet (vijf applets) overschrijdem, dus de applicatie
kan niet worden opgestart.
Maatregelen
Verlaag ten eerste het aantal applets dat op het systeem loopt door een applicatie te stoppen die op het
systeem loopt met een applet, en start de applicatie vervolgens opnieuw.
A license is needed to start this application. Try to start it again after installing a
license.
Probleem
Maatregelen
Kan de applicatie niet opstarten om er een licentiebestand niet is geïnstalleerd.
Installeer het licentiebestand en start de applicatie opnieuw op.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file
descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be
available. <Bronnen>
Probleem
De applicatie kan niet worden opgestart om de systeembronnen voor het openen van de applicatie niet
kunnen worden toegewezen.
Maatregelen
Start deze applicatie opnieuw nadat andere applicaties zijn gestopt. Het is mogelijk dat de applicatie nu
wel opstart.
81
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Cannot uninstall this application because the license file has not been deleted.
Uninstall the application after deleting
the license in the [License Management] page.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden gedeïnstalleerd omdat het licentiebestand voor de applicatie nog bestaat in
de printer.
Deïnstalleer de applicatie nadat de licentie is verwijderd op de pagina [License Management].
The name listed in the file for the application and the applet name to register with
Applet Viewer Service are different. Check the file.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden opgestart omdat de appletnaam die de applicatie probeert te registreren in
de Applet Viewer Service anders is dan de appletnaam in het applicatiebestand.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar want er moeten correcties worden uitgevoerd aan het
applicatiebestand.
Cannot start this application because application setting information is being
processed. Please wait a moment and then try again.
Probleem
Maatregelen
De toepassing kan niet worden gestart omdat de toepassingsgegevens zijn verwijderd.
Nadat het verwijderen van de toepassingsgegevens is voltooid, start u de toepassing opnieuw.
Error: <Foutdetails>
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden. Zie <Foutdetails> voor details.
Als de oplossingen van <Foutdetails> onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.
82
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [Install MEAP
Application]
0YX1-01R
● < The file for the application to install does not exist or the
file path is incorrect. Try to specify the path again.(P. 83) >
● < The specified application does not require a license.
(P. 85) >
● < The file for the license to install does not exist or the file
path is incorrect. Try to specify the path again.(P. 83) >
● < The specified license does not match this device.
Specify an installable license.(P. 86) >
● < The manifest is not listed in the specified file. Check the
file.(P. 84) >
● < The specified application does not support this
device.(P. 86) >
● < The contents of the file for the application to install are
incorrect or information is missing. Check the file.(P. 84) >
● < Cannot install this application because an applet
included in the specified application has exceeded the
area that can be displayed in the device panel.(P. 86) >
● < The contents of the file for the license to install are
incorrect or information is missing. Check the file.(P. 84) >
● < The specified file is an update file. Stop the
application that you want update and then install the
● < The following information is missing in file for the specified
file.(P. 86) >
application. Check the file. <Ontbrekende informatie>(P. 84)
>
● < Cannot install the application because the license
requirement is different. Uninstall the specified
● < The following information in the specified application is
application, and then try to install the application
incorrect. Check the file. <Onvolledige informatie>(P. 84) >
● < Cannot install this application because a code signing has
not been confirmed to be valid. Get a valid code signing.
again.(P. 86) >
● < Cannot install this application because storage space
has been exceeded. Uninstall other applications and
(P. 84) >
then try to install it again.(P. 86) >
● < Cannot install this license because the specified application
● < Could not cancel installation. Installation has been
and license do not correspond. Try to specify a path for the
successfully completed.(P. 86) >
license file again.(P. 85) >
● < This application does not support the MEAP version
● < The number of applications that can be installed has
of the device. Contact your service representative
exceeded the limit. Try to install this application after
after checking the application version.(P. 87) >
uninstalling other applications.(P. 85) >
● < The specified application cannot be installed on this
● < Cannot install this license because the number of license
device.(P. 87) >
file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact
your service representative.(P. 85) >
● < The process is canceled because the system has been
shut down. Restart the system, and then perform the
● < Cannot install because a used license file is specified. Try to
process again.(P. 87) >
specify the file again.(P. 85) >
● < To install the specified application, a license file must be
installed at the same time. Specify a license file.(P. 85) >
● < The specified file is a system application. Install the
● < Cannot install the application or license because
another application is being installed, or the firmware
being updated. Please wait a moment and then try
again.(P. 87) >
application from the [Enhanced System Application
Management] page.(P. 85) >
● < Error: <Foutdetails>(P. 87) >
The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to
specify the path again.
Probleem
Maatregelen
Het gespecificeerde bestand bestaat niet of het bestandspad is niet juist.
Geef het juiste bestandspad op.
The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify
the path again.
Probleem
Maatregelen
Het licentiebestand bestaat niet bij het opgegeven pad of het bestandspad is niet juist.
Geef het juiste bestandspad op.
83
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
The manifest is not listed in the specified file. Check the file.
Probleem
Maatregelen
Er bestaat geen manifest voor het opgegeven bestand als het applicatiebestand.
Deze applicatie kan niet worden geïnstalleerd. Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is
missing. Check the file.
Probleem
Maatregelen
Of de inhoud van de opgegeven bestanden als applicatiebestanden zijn onjuist of er ontbreekt informatie.
Dit applicatiebestand kan niet worden geïnstalleerd. Controleer het bestand. Als er geen problemen zijn
met de bestanden, neem dan contact op met de applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de
applicatie.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing.
Check the file.
Probleem
Maatregelen
Of de inhoud van de opgegeven bestanden als licentiebestanden zijn onjuist of er ontbreekt informatie.
Dit licentiebestand kan niet worden geïnstalleerd. Controleer het bestand. Als er geen problemen zijn met
de bestanden, neem dan contact op met de applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de
applicatie.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file.
<Ontbrekende informatie>
Probleem
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat de benodigde informatie niet is opgenomen in het
applicatiebestand.
Maatregelen
Controleer het bestand. Als er geen problemen zijn met de bestanden, neem dan contact op met de
applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de applicatie over de <Ontbrekende informatie>.
The following information in the specified application is incorrect. Check the file.
<Onvolledige informatie>
Probleem 1
Maatregelen
Probleem 2
Maatregelen
<Onvolledige informatie> in het applicatiebestand kan niet worden herkend als juiste informatie.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de applicatie.
Als de <Onvolledige informatie> de MEAP-specificaties is, dan komen de MEAP-specificatiewaarden van de
applicatie en de MEAP-specificatiewaarden van de printer niet overeen.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be
valid. Get a valid code signing.
Probleem 1
Maatregelen
Probleem 2
Maatregelen
Kan niet bevestigen dat er een geldige gecodeerde handtekening is in het applicatiebestand.
Voer de juiste handeling uit voor de gecodeerde handtekening voor de applicatie.
Het bestand kan gewijzigd zijn.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
84
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Cannot install this license because the specified application and license do not
correspond. Try to specify a path for the license file again.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat het opgegeven licentiebestand niet overeenkomt met
de opgegeven applicatie.
Geef het licentiebestand op dat overeenkomt met de applicatie.
The number of applications that can be installed has exceeded the limit. Try to install
this application after uninstalling other applications.
Probleem
Maatregelen
Het maximale aantal applicaties dat geïnstalleerd kan worden is acht. U probeert een applicatie te
installeren waardoor dat aantal wordt overschreden.
U kunt de applicatie installeren als u eerst een andere geïnstalleerde applicatie deïnstalleert (tenzij het
een systeemapplicatie is).
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved
has exceeded the limit. Contact your service representative.
Probleem
Maatregelen
Het licentiebestand kan niet worden geïnstalleerd omdat het aantal ID-informatielogs van
licentiebestanden het aantal overschrijdt dat kan worden opgeslagen.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Probleem
Maatregelen
Licentiebestanden die al een keer zijn geïnstalleerd kunnen niet nog een keer worden geïnstalleerd. Het
opgegeven licentiebestand is al geïnstalleerd.
Geef een ander bestand op aangezien het opgegeven licentiebestand niet kan worden geïnstalleerd.
To install the specified application, a license file must be installed at the same time.
Specify a license file.
Probleem
U kunt de applicatie niet installeren tenzij u gelijktijdig het licentiebestand opgeeft dat overeenkomt met
de applicatie.
Maatregelen
Geef het bijbehorende licentiebestand op als de applicatie wordt opgegeven en installeer ze vervolgens.
The specified file is a system application. Install the application from the [Enhanced
System Application Management] page.
Probleem
Het opgegeven bestand is een systeemapplicatie. Het kan niet worden geïnstalleerd vanaf deze pagina
[Install MEAP Application].
Maatregelen
Installeer de applicatie van de pagina [Enhanced System Application Management].
The specified application does not require a license.
Probleem
Maatregelen
Een applicatiebestand en het licentiebestand zijn opgegeven maar voor het opgegeven applicatiebestand
is geen licentiebestand nodig.
De applicatie installeren zonder het opgeven van een licentiebestand.
85
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Probleem
Licentiebestanden bevatten een serienummer van printers waarin het licentiebestand kan worden
geïnstalleerd. De opgegeven licentie kan niet worden geïnstalleerd omdat het niet het serienummer van
de printer bevat.
Maatregelen
Geef een licentiebestand op dat overeenkomt met het serienummer van de printer.
The specified application does not support this device.
Probleem
Maatregelen
Sommige applicaties kunnen alleen worden geïnstalleerd in bepaalde printermodellen. Het kan niet
worden geïnstalleerd in dit model.
Geef een applicatie op die deze printer ondersteunt.
Cannot install this application because an applet included in the specified application
has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat het weergavedeel van een applet opgenomen in de
applicatie het deel overschrijdt dat kan worden weergegeven in het bedieningspaneel van de printer.
Installeer een applicatie die applets bevat die deze printer ondersteunen.
The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then
install the file.
Probleem
Maatregelen
Het opgegeven applicatiebestand is een bestand voor het updaten van een applicatie die al is
geïnstalleerd. De applicatie die moet worden bijgewerkt moet gestopt worden voor de update.
Stop de applicatie die u wilt updaten en voer vervolgens de update weer uit.
Cannot install the application because the license requirement is different. Uninstall
the specified application, and then try to install the application again.
Probleem
Maatregelen
U heeft geprobeerd om een applicatie te upgraden die al geïnstalleerd is met een versie van dezelfde
applicatie met andere licentievereisten.
Voer een upgrade uit met dezelfde licentievoorwaarden.
Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall
other applications and then try to install it again.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat er niet voldoende opslagcapaciteit vrij is.
Maak opslagcapaciteit beschikbaar door een applicatie te deïnstalleren die niet wordt gebruikt.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Probleem
Maatregelen
De knop [Cancel] is ingedrukt toen de installatie niet kon worden geannuleerd.
Schakel het licentiebestand uit, download het van de pagina [License Management] en deïnstalleer het.
86
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
This application does not support the MEAP version of the device. Contact your service
representative after checking the application version.
Probleem
Maatregelen
De opgegeven applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat het de MEAP-versie op deze printer niet
ondersteunt.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
The specified application cannot be installed on this device.
Probleem
Maatregelen
De opgegeven applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat er niet voldoende geheugen is in de
printer.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system,
and then perform the process again.
Probleem
De installatie kon niet worden voltooid omdat het een conflict vormde met een uitschakeling van het
systeem.
Maatregelen
Start de printer opnieuw op en voer de installatie opnieuw uit.
Cannot install the application or license because another application is being installed,
or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.
Probleem
Maatregelen
Het is of geïnstalleerd in een andere applicatie buiten SMS, of de applicatie kan niet worden geïnstalleerd
omdat de firmware is bijgewerkt.
Wacht tot de verwerking is gestopt voordat de applicatie wordt geïnstalleerd.
Error: <Foutdetails>
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden. Zie <Foutdetails> voor details.
Als de oplossingen van <Foutdetails> onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.
87
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [Authentication
Information Settings]
0YX1-01S
● < Settings are incorrect.(P. 88) >
● < The [Department ID] is incorrect. Enter an integer for the
[Department ID].(P. 88) >
● < The [Department ID] is not entered.(P. 88) >
● < Could not set authentication information because
an error occurred.(P. 88) >
● < Could not delete authentication information
because an error occurred.(P. 88) >
Settings are incorrect.
● Controleer of het wachtwoord goed is.
● Voer het afdelings-ID in met 7 cijfers.
● Controleer of het afdelings- ID is geregistreerd voor het apparaat.
Probleem
Kan de verificatie-informatie niet instellen omdat het ingevoerde afdelings-ID niet bestaat of omdat de
PIN verkeerd is ingevoerd.
Maatregelen
Voer een afdelings-ID en een PIN in die geregistreerd zijn voor de printer.
The [Department ID] is incorrect.
Enter an integer for the [Department ID].
Probleem
Maatregelen
Het ingevoerde afdelings-ID was een positief heel getal maar het geregistreerde afdelings-ID is niet een
positief heel getal.
Voer het juiste afdelings-ID in dat geregistreerd is voor het apparaat.
The [Department ID] is not entered.
Probleem
Maatregelen
Het afdelings-ID is leeg.
Geef een afdelings-ID op.
Could not set authentication information because an error occurred.
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden waardoor de verificatie-informatie niet kon worden ingesteld.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden waardoor de verificatie-informatie niet kon worden verwijderd.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
88
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [License Management]
0YX1-01U
● < The specified file does not exist or the file path is incorrect.
Try to specify the path again.(P. 89) >
● < The specified license does not match this device.
Specify an installable license.(P. 90) >
● < The contents of the file for the license to install are incorrect ● < Could not cancel installation. Installation has been
or information is missing. Check the file.(P. 89) >
successfully completed.(P. 90) >
● < Cannot install this license because the specified license does ● < Cannot install the license because another
not correspond to this application. Try to specify a path for
application is being installed, or the firmware being
the license file again.(P. 89) >
updated.Please wait a moment and then try again.
(P. 90) >
● < Cannot install this license because the number of license file
ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your ● < Cannot disable the license file because this
service representative.(P. 89) >
● < Cannot install because a used license file is specified. Try to
specify the file again.(P. 89) >
application has been started. Disable the license file
after stopping the application.(P. 90) >
● < Error: <Foutdetails>(P. 90) >
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.
Probleem
Maatregelen
Het bestand bestaat niet bij het opgegeven pad of het bestandspad is niet juist.
Geef het juiste bestandspad op.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing.
Check the file.
Probleem
Maatregelen
De inhoud van het bestand is niet juist of er ontbreekt informatie.
Dit licentiebestand kan niet worden geïnstalleerd. Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
Cannot install this license because the specified license does not correspond to this
application. Try to specify a path for the license file again.
Probleem
Maatregelen
Het opgegeven licentiebestand komt niet overeen met de applicatie waardoor het niet kon worden
geïnstalleerd.
Geef het licentiebestand op dat overeenkomt met de applicatie.
Controleer dat het manifestbestand vermeld in het licentiebestand juist is.
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved
has exceeded the limit. Contact your service representative.
Probleem
Maatregelen
Het licentiebestand kan niet worden geïnstalleerd omdat het aantal ID-informatielogs van
licentiebestanden het aantal overschrijdt dat kan worden opgeslagen.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Probleem
Volgens de specificaties kan een licentiebestand dat al geïnstalleerd is niet opnieuw worden geïnstalleerd.
Het opgegeven licentiebestand is al geïnstalleerd.
89
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Maatregelen
Geef een ander bestand op aangezien het opgegeven licentiebestand niet kan worden geïnstalleerd.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Probleem
Maatregelen
Licentiebestanden bevatten lijsten met printers waarin ze kunnen worden geïnstalleerd. Het opgegeven
licentiebestand kan niet in deze printer worden geïnstalleerd.
Geef een licentiebestand op dat in deze printer kan worden geïnstalleerd.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Probleem
Maatregelen
De knop [Cancel] is ingedrukt toen de installatie niet kon worden geannuleerd.
Schakel het licentiebestand uit, download het van de pagina [License Management] en deïnstalleer het.
Cannot install the license because another application is being installed, or the
firmware being updated.
Please wait a moment and then try again.
Probleem
Maatregelen
Het is of geïnstalleerd in een andere applicatie buiten SMS, of het licentiebestand kan niet worden
geïnstalleerd omdat de firmware is bijgewerkt.
Wacht tot de verwerking is gestopt voordat het licentiebestand wordt geïnstalleerd.
Cannot disable the license file because this application has been started. Disable the
license file after stopping the application.
Probleem
Maatregelen
U kunt een licentie niet uitschakelen als de bijbehorende applicatie nog loopt.
Stop de applicatie die bij de licentie hoort voordat de licentie wordt uitgeschakeld.
Error: <Foutdetails>
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden. Zie <Foutdetails> voor details.
Als de oplossingen van <Foutdetails> onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw applicatieontwikkelaar.
90
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [Enhanced System
Application Management]
0YX1-01W
● < Cannot start this application because there is no
● < To install the specified application, a license file must be
installed at the same time. Specify a license file.(P. 94) >
distributable software in the application. Get a
distributable software.(P. 92) >
● < The following information in the specified application is
incorrect. Check the file. <Onvolledige informatie>(P. 94)
● < Cannot start this application because the number of
>
bootable applets has exceeded the limit. Start this
application after stopping other applications.(P. 92) >
● < The following information is missing in file for the
specified application. Check the file. <Ontbrekende
informatie>(P. 94) >
● < Cannot start this application because system resources
(memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or
screen size) required to start the application may not be ●
available. <Bronnen>(P. 92) >
● < The name listed in the file for the application and the
applet name to register with Applet Viewer Service are
(P. 95) >
● < The specified license does not match this device. Specify
an installable license.(P. 95) >
different. Check the file.(P. 92) >
● < Cannot install this application because an applet
included in the specified application has exceeded the
● < The following login services cannot be uninstalled:
(P. 92)
area that can be displayed in the device panel.(P. 95) >
- The currently set login service
● < The specified file is an update file. Stop the application
that you want update and then install the file.(P. 95) >
- Login services that will be enabled after the device is
restarted
● < The specified file is an update file for a login service that
is currently set. Switch to another login service, restart
- Default Authentication login services
the device, and then install the file.(P. 95) >
The currently set login service can be uninstalled after the
device is restarted.>
● < Cannot install this application because storage space
has been exceeded. Uninstall other applications and then
try to install it again.(P. 95) >
● < The file for the application to install does not exist or
the file path is incorrect. Try to specify the path again.
(P. 92) >
●
● < The manifest is not listed in the specified file. Check the
file.(P. 93) >
●
● < The file for the license to install does not exist or the
file path is incorrect. Try to specify the path again.(P. 93)
>
●
● < The contents of the file for the application to install are
incorrect or information is missing. Check the file.(P. 93)
>
● < The contents of the file for the license to install are
incorrect or information is missing. Check the file.(P. 93)
>
< The specified application does not support this device.
< Could not cancel installation. Installation has been
successfully completed.(P. 95) >
< The process is canceled because the system has been
shut down. Restart the system, and then perform the
process again.(P. 96) >
< Cannot install the application or license because
another application is being installed, or the firmware
being updated. Please wait a moment and then try again.
(P. 96) >
● < Error: <Foutdetails>(P. 96) >
● < Cannot install this application because a code signing
has not been confirmed to be valid. Get a valid code
signing.(P. 93) >
● < Cannot install this license because the specified
application and license do not correspond. Try to specify
a path for the license file again.(P. 93) >
● < The specified file is not system application. Check the
file.(P. 94) >
● < Cannot install this license because the number of
license file ID logs that can be saved has exceeded the
limit. Contact your service representative.(P. 94) >
● < Cannot install because a used license file is specified.
Try to specify the file again.(P. 94) >
91
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Cannot start this application because there is no distributable software in the
application. Get a distributable software.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden opgestart omdat het geen opnieuw distribueerbare modules bevat.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the
limit. Start this application after stopping other applications.
Probleem
De applicatie die u probeert te starten bevat applets. Als de applicatie zou worden opgestart, dan zou het
aantal applets dat wordt geboot op het systeem de limiet (vijf applets) overschrijdem, dus de applicatie
kan niet worden opgestart.
Maatregelen
Verlaag ten eerste het aantal applets dat op het systeem loopt door een applicatie te stoppen die op het
systeem loopt met een applet, en start de applicatie vervolgens opnieuw.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file
descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be
available. <Bronnen>
Probleem
De applicatie kan niet worden opgestart om de systeembronnen voor het openen van de applicatie niet
kunnen worden toegewezen.
Maatregelen
Start deze applicatie opnieuw nadat andere applicaties zijn gestopt. Het is mogelijk dat de applicatie nu
wel opstart.
The name listed in the file for the application and the applet name to register with
Applet Viewer Service are different. Check the file.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden opgestart omdat de appletnaam die de applicatie probeert te registreren in
de Applet Viewer Service anders is dan de appletnaam in het applicatiebestand.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar want er moeten correcties worden uitgevoerd aan het
applicatiebestand.
The following login services cannot be uninstalled:
- The currently set login service
- Login services that will be enabled after the device is restarted
- Default Authentication login services
The currently set login service can be uninstalled after the device is restarted.
Probleem
Maatregelen
De momenteel ingestelde loginservice, een loginservice die wordt ingeschakeld nadat de machine
opnieuw is opgestart en de standaardverificatie loginservice kan niet worden gedeïnstalleerd.
Deïnstalleer de momenteel ingestelde loginservice, een loginservice die wordt ingeschakeld nadat de
machine opnieuw is opgestart of de standaardverificatie loginservice. Om de momenteel ingestelde
loginservice te deïnstalleren, moet het worden gedeïnstalleerd nadat de machine opnieuw is opgestart.
The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to
specify the path again.
Probleem
Het gespecificeerde bestand bestaat niet of het bestandspad is niet juist.
92
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Maatregelen
Geef het juiste bestandspad op.
The manifest is not listed in the specified file. Check the file.
Probleem
Maatregelen
Er bestaat geen manifest voor het opgegeven bestand als het applicatiebestand.
Deze applicatie kan niet worden geïnstalleerd. Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify
the path again.
Probleem
Maatregelen
Het gespecificeerde bestand bestaat niet of het bestandspad is niet juist.
Geef het juiste bestandspad op.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is
missing. Check the file.
Probleem
Maatregelen
Of de inhoud van de opgegeven bestanden als applicatiebestanden zijn onjuist of er ontbreekt informatie.
Dit applicatiebestand kan niet worden geïnstalleerd. Controleer het bestand. Als er geen problemen zijn
met de bestanden, neem dan contact op met de applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de
applicatie.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing.
Check the file.
Probleem
Maatregelen
Of de inhoud van de opgegeven bestanden als licentiebestanden zijn onjuist of er ontbreekt informatie.
Dit licentiebestand kan niet worden geïnstalleerd. Controleer het bestand. Als er geen problemen zijn met
de bestanden, neem dan contact op met de applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de
applicatie.
Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be
valid. Get a valid code signing.
Probleem 1
Maatregelen
Probleem 2
Maatregelen
Kan niet bevestigen dat er een geldige gecodeerde handtekening is in het applicatiebestand.
Voer de juiste handeling uit voor de gecodeerde handtekening voor de applicatie.
Het bestand kan gewijzigd zijn.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar.
Cannot install this license because the specified application and license do not
correspond. Try to specify a path for the license file again.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat het opgegeven licentiebestand niet overeenkomt met
de opgegeven applicatie.
Geef het licentiebestand op dat overeenkomt met de applicatie.
93
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
The specified file is not system application. Check the file.
Probleem
Maatregelen
Het opgegeven bestand is geen systeemapplicatie. Het kan niet worden geïnstalleerd van de pagina
[Enhanced System Application Management].
Installeer het van de pagina [Install MEAP Application].
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved
has exceeded the limit. Contact your service representative.
Probleem
Maatregelen
Het licentiebestand kan niet worden geïnstalleerd omdat het aantal ID-informatielogs van
licentiebestanden het aantal overschrijdt dat kan worden opgeslagen.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Probleem
Maatregelen
Licentiebestanden die al een keer zijn geïnstalleerd kunnen niet nog een keer worden geïnstalleerd. Het
opgegeven licentiebestand is al geïnstalleerd.
Geef een ander bestand op aangezien het opgegeven licentiebestand niet kan worden geïnstalleerd.
To install the specified application, a license file must be installed at the same time.
Specify a license file.
Probleem
U kunt de applicatie niet installeren tenzij u gelijktijdig het licentiebestand opgeeft dat overeenkomt met
de applicatie.
Maatregelen
Geef het bijbehorende licentiebestand op als de applicatie wordt opgegeven en installeer ze vervolgens.
The following information in the specified application is incorrect. Check the file.
<Onvolledige informatie>
Probleem 1
Maatregelen
Probleem 2
Maatregelen
<Onvolledige informatie> in het applicatiebestand kan niet worden herkend als juiste informatie.
Neem contact op met de applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de applicatie.
Als de <Onvolledige informatie> de MEAP-specificaties is, dan komen de MEAP-specificatiewaarden van de
applicatie en de MEAP-specificatiewaarden van de printer niet overeen.
Neem contact op met uw bevoegde Canon-dealer of verkoopvertegenwoordiger.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file.
<Ontbrekende informatie>
Probleem
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat de benodigde informatie niet is opgenomen in de
applicatie.
Maatregelen
Controleer het bestand. Als er geen problemen zijn met de bestanden, neem dan contact op met de
applicatie-ontwikkelaar of de support helpdesk van de applicatie over de <Ontbrekende informatie>.
94
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
The specified application does not support this device.
Probleem
Maatregelen
Sommige applicaties kunnen alleen worden geïnstalleerd in bepaalde printermodellen. Het kan niet
worden geïnstalleerd in dit model.
Geef een applicatie op die deze printer ondersteunt.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Probleem
Licentiebestanden bevatten een serienummer van printers waarin het licentiebestand kan worden
geïnstalleerd. De opgegeven licentie kan niet worden geïnstalleerd omdat het niet het serienummer van
de printer bevat.
Maatregelen
Geef een licentiebestand op dat overeenkomt met het serienummer van deze printer.
Cannot install this application because an applet included in the specified application
has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat het weergavedeel van een applet opgenomen in de
applicatie het deel overschrijdt dat kan worden weergegeven in het bedieningspaneel van de printer.
Installeer een applicatie die applets bevat die deze printer ondersteunen.
The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then
install the file.
Probleem
Maatregelen
Het opgegeven applicatiebestand is een bestand voor het updaten van een applicatie die al is
geïnstalleerd. De applicatie die moet worden bijgewerkt moet gestopt worden voor de update.
Stop de applicatie die u wilt updaten en voer vervolgens de update weer uit.
The specified file is an update file for a login service that is currently set. Switch to
another login service, restart the device, and then install the file.
Probleem
Hoewel het opgegeven applicatiebestan een updatebestand is voor de loginservice die momenteel is
ingesteld, kan het geen loginservice bijwerken die al gestart is.
Maatregelen
Start om het updatebestand te installeren voor de loginservice een andere loginservice en installeer
vervolgens het updatebestand.
Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall
other applications and then try to install it again.
Probleem
Maatregelen
De applicatie kan niet worden geïnstalleerd omdat er niet voldoende opslagcapaciteit vrij is.
Maak opslagcapaciteit beschikbaar door een applicatie te deïnstalleren die niet wordt gebruikt.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Probleem
Maatregelen
De knop [Cancel] is ingedrukt toen de installatie niet kon worden geannuleerd.
Schakel het licentiebestand uit, download het van de pagina [License Management] en deïnstalleer het.
95
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system,
and then perform the process again.
Probleem
De installatie kon niet worden voltooid omdat het een conflict vormde met een uitschakeling van het
systeem.
Maatregelen
Start de printer opnieuw op en voer de installatie opnieuw uit.
Cannot install the application or license because another application is being installed,
or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.
Probleem
Maatregelen
Het is of geïnstalleerd in een andere applicatie buiten SMS, of de applicatie kan niet worden geïnstalleerd
omdat de firmware is bijgewerkt.
Wacht tot de verwerking is gestopt voordat de applicatie wordt geïnstalleerd.
Error: <Foutdetails>
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden. Zie <Foutdetails> voor details.
Als de oplossingen van <Foutdetails> onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.
96
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met de pagina's [Check License] en
[Change Password]
0YX1-01X
● < The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to
specify the path again.(P. 97) >
● < The old password is incorrect.(P. 98) >
● < The contents of the specified file are incorrect or information is
missing. Check the file.(P. 97) >
● < The new password is incorrect. Enter the
password with 8 to 32 single-byte
alphanumeric characters.(P. 98) >
● < The specified switch license file cannot be used to delete the license
file ID log. Try to specify the path again.(P. 97) >
● < The new password and password to confirm
do not match.(P. 98) >
● < The specified license is already installed. Installed license file
information cannot be displayed.(P. 97) >
● < Error: <Foutdetails>(P. 98) >
● < Cannot perform the operation because another application is being
installed, or the firmware being updated.Please wait a moment and
then try again.(P. 97) >
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.
Probleem
Maatregelen
Het bestand bestaat niet bij het opgegeven pad of het bestandspad is niet juist.
Geef het juiste bestandspad op.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Probleem 1
Maatregelen
Probleem 2
Maatregelen
De inhoud van het bestand is niet correct. (Er is een ander bestand dan een licentiebestand opgegeven.)
Controleer of het opgegeven bestand een licentiebestand is.
Er ontbreekt informatie van het bestand.
Controleer de inhoud van het bestand.
The specified switch license file cannot be used to delete the license file ID log. Try to
specify the path again.
Probleem
Het opgegeven bestand is geen switch-licentiebestand voor het verwijderen van ID-logs van
licentiebestanden.
Maatregelen
Probeer om het bestandspad op te geven voor de switch-licentie voor het verwijderen van de ID-logs van
licentiebestanden.
The specified license is already installed. Installed license file information cannot be
displayed.
Probleem
Maatregelen
Informatie over licentiebestanden die al op deze printer zijn geïnstalleerd kan niet worden weergegeven.
Geef een ander licentiebestand op.
Cannot perform the operation because another application is being installed, or the
firmware being updated.
97
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Please wait a moment and then try again.
Probleem
Maatregelen
Het is of geïnstalleerd in een andere applicatie buiten SMS, of de licentiebestandinformatie kan niet
worden weergegeven omdat de firmware is bijgewerkt.
Wacht tot de verwerking is gestopt voordat de licentie-informatie wordt weergegeven.
The old password is incorrect.
Probleem
Maatregelen
De tekststring ingevoerd als het huidige wachtwoord is anders dan het huidige wachtwoord.
Voer het juiste wachtwoord in.
The new password is incorrect. Enter the password with 8 to 32 single-byte
alphanumeric characters.
Probleem
Maatregelen
Het nieuwe wachtwoord heeft minder dan 8 tekens of meer dan 33 tekens. Er zijn illegale tekens gebruikt
die niet kunnen worden gebruikt in wachtwoorden.
Voer een nieuw wachtwoord in van 8 tot 32 alfanumerieke tekens (a tot z, A tot Z, en 0 tot 9).
The new password and password to confirm do not match.
Probleem
Maatregelen
Het wachtwoord kan niet worden gewijzigd omdat het nieuwe wachtwoord en het
bevestigingswachtwoord niet overeenkomen.
Voer een nieuw wachtwoord in en dezelfde tekststring als het bevestigingswachtwoord.
Error: <Foutdetails>
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden. Zie <Foutdetails> voor details.
Als de oplossingen van <Foutdetails> onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.
98
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [MEAP Application
Setting Information Management]
0YX1-01Y
● < Cannot delete the setting information for the selected applications because it is in use by currently running
applications.Stop the following applications, or stop all applications except for login services, and then delete the
setting information. <Naam toepassing>(P. 99) >
● < Could not delete MEAP application setting information because an error occurred.(P. 99) >
Cannot delete the setting information for the selected applications because it is in use
by currently running applications.
Stop the following applications, or stop all applications except for login services, and
then delete the setting information.
<Naam toepassing>
Probleem
De toepassing heeft een van de volgende statussen.
● Gestart
● Bezig met starten
● Bezig met stoppen
Maatregelen
Ga terug naar de vorige pagina met behulp van de [Terug]-knop. Wijzig de status van de toepassingen
waarop de foutmelding van toepassing is naar een andere status dan "Gestart", "Bezig met starten" of
"Bezig met stoppen" en probeer opnieuw te verwijderen.
Could not delete MEAP application setting information because an error occurred.
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden waardoor de instelinformatie niet kon worden verwijderd.
Ga terug naar de vorige pagina met de knop [Terug].
99
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Fouten in verband met pagina [MEAP Application Log
Management]
0YX1-020
● < Cannot download application logs because application logs do not exist.
(P. 100) >
● < Could not delete application logs
because an error occurred.(P. 100) >
● < Could not download application logs because an error occurred.(P. 100) >
Cannot download application logs because application logs do not exist.
Probleem
Maatregelen
De applicatielog bestaat niet.
Ga terug naar de vorige pagina met de knop [Terug].
Could not download application logs because an error occurred.
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden waardoor de log niet kon worden gedownload.
Ga terug naar de vorige pagina met de knop [Terug].
Could not delete application logs because an error occurred.
Probleem
Maatregelen
Er is een fout opgetreden waardoor de log niet kon worden verwijderd.
Ga terug naar de vorige pagina met de knop [Terug].
100
Lijst met foutmeldingen (MEAP)
Overige fouten
0YX1-021
● < Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.(P. 101) >
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
Probleem
Maatregelen
De applicatie voor de geprobeerde bewerking bestaat niet.
Ga terug naar de vorige pagina met de knop [Terug].
101
Gebruik van deze handleiding
Gebruik van deze handleiding
Gebruik van deze handleiding ................................................................................................................ 103
Besturingsomgeving voor deze handleiding ................................................................................................... 104
Schermindeling van deze handleiding ............................................................................................................. 105
Bovenste pagina ........................................................................................................................................... 106
Onderwerppagina ........................................................................................................................................ 107
Sitemap ........................................................................................................................................................ 109
Zoekmethode ............................................................................................................................................... 110
Deze handleiding inzien .................................................................................................................................... 112
102
Gebruik van deze handleiding
Gebruik van deze handleiding
0YX1-022
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze handleiding dient te gebruiken.
Besturingsomgeving voor deze handleiding(P. 104)
Schermindeling van deze handleiding(P. 105)
Bovenste pagina(P. 106)
Onderwerppagina(P. 107)
Sitemap(P. 109)
Zoekmethode(P. 110)
Deze handleiding inzien(P. 112)
<Gewenste inhoud vinden>
● Categoriepictogram selecteren
Selecteer het pictogram voor de gewenste categorie boven aan de pagina.
" Bovenste pagina(P. 106) "
● Zoeken in de sitemap
In de sitemap wordt de lijst met alle onderdelen van deze handleiding per categorie weergegeven.
Hiermee kunt u onderdelen van een categorie direct weergeven.
" Sitemap(P. 109) "
● Zoekfunctie voor volledige tekst
U kunt in deze handleiding op trefwoorden zoeken. U kunt de gewenste beschrijving in de
zoekresultaten weergeven door een trefwoord in te voeren waarop u wilt zoeken. Deze functie
ondersteunt het zoeken met EN.
" Zoekmethode(P. 110) "
103
Gebruik van deze handleiding
Besturingsomgeving voor deze handleiding
0YX1-023
Voor het gebruik van deze handleiding hebt u een webbrowser nodig. Als u de onderstaande webbrowsers
gebruikt, functioneert de handleiding zonder problemen.
Windows
● Internet Explorer 6.0 of hoger
● Firefox 2.x of hoger
Mac OS
● Safari 3.x of hoger
● Firefox 3.x of hoger
OPMERKING
De scriptfunctie inschakelen
Schakel de scriptfunctie voor de webbrowser in voordat u deze handleiding gebruikt.
104
Gebruik van deze handleiding
Schermindeling van deze handleiding
0YX1-024
In dit gedeelte wordt de schermindeling van deze handleiding beschreven.
De pagina die bij het openen van deze handleiding wordt weergegeven, heeft de benaming "Bovenste pagina"
en in de beschrijving van de handleiding in deze sectie wordt gesproken van de "Onderwerppagina".
De "Sitemap" wordt weergegeven via [Sitemap] rechtsboven in deze handleiding.
Het zoekpaneel wordt gebruikt voor zoekopdrachten in deze handleiding.
De schermindeling verschilt per pagina; u kunt op de volgende koppelingen klikken om de instructie weer te
geven.
Bovenste pagina(P. 106)
Onderwerppagina(P. 107)
Sitemap(P. 109)
Zoekmethode(P. 110)
105
Gebruik van deze handleiding
Bovenste pagina
0YX1-025
(1) Functies kiezen
Hier vindt u een beschrijving van de instructies voor elke functie en gebruiksmethode.
(2) [Zoeken]
Het zoekpaneel wordt geopend door trefwoorden in te voeren en op [
] te klikken.
Zie " Zoekmethode(P. 110) " voor meer informatie.
(3) [Boven]
De hoofdpagina van deze handleiding wordt hier weergegeven.
(4) [Sitemap]
De volledige inhoud van deze handleiding wordt hier weergegeven.
(5) [Help]
Instructies voor een correct gebruik van deze handleiding worden hier weergegeven.
(6) [Disclaimer]
De afwijzingen van aansprakelijkheid worden weergegeven.
(7) [Copyright]
De auteursrechten worden weergegeven.
(8) [Handelsmerken]
De handelsmerken worden weergegeven.
106
Gebruik van deze handleiding
Onderwerppagina
0YX1-026
(1) Inhoudsopgave van het hoofdstuk
Dit is de lijst met de inhoud van het hoofdstuk. Door op een onderwerp te klikken wordt de beschrijving in
de onderwerppagina getoond.
Klik op [
] om een menu uit te klappen, en klik op [
U kunt ook op [
] om een menu in te klappen.
Alles uitvouwen ] klikken om alle menu's uit te klappen, en op [
Alles
samenvouwen ] klikken om alles in te klappen.
(2) Onderwerppagina
De beschrijvingen van elk item worden weergegeven.
De huidige locatie van het weergegeven onderwerp wordt linksboven op de onderwerppagina getoond.
Klik op een link om naar een hoger niveau te gaan.
(3) Menu [Hoofdstuk]
U kunt een ander hoofdstuk selecteren in het vervolgmenu.
(4) Tabblad [Inhoudsopgave]
Klik om het inhoudpaneel van het hoofdstuk te bekijken.
(5) Tabblad [Zoeken]
Klik om het zoekpaneel weer te geven.
Zie voor details " Zoekmethode(P. 110) ".
(6) [
]
Klik om het inhoudpaneel/zoekpaneel van het hoofdstuk te tonen of verbergen.
(7) [Vorige]/[Volgende]
Klik om naar het vorige of volgende onderwerp te gaan.
(8) [Dit onderwerp afdrukken]
Hiermee wordt alleen de weergegeven onderwerppagina afgedrukt.
(9) [Alles afdrukken]
107
Gebruik van deze handleiding
Hiermee wordt de volledige inhoud van een hoofdstuk afgedrukt.
108
Gebruik van deze handleiding
Sitemap
0YX1-027
(1) Volledige inhoud
Toont alle hoofdstukken en onderdelen van deze handleiding. Klik op een item om de inhoud weer te
geven.
109
Gebruik van deze handleiding
Zoekmethode
0YX1-028
(1) Zoeken
Voer een karakterreeks in het vakje [Zoeken] in bovenaan de pagina of in het vakje [Trefwoord] in het
zoekpaneel en klik op [
] om de resultaten te tonen.
U kunt in deze handleiding zoeken met EN-opdrachten, zodat u de zoekresultaten kunt verfijnen door twee
of meer trefwoorden in te voeren. Wanneer u trefwoorden invoert, plaats dan een spatie tussen de
trefwoorden.
● Voorbeeld: "Licentie Toevoegen" (als u pagina's wilt weergeven met de woorden "Licentie" en
"Toevoegen")
(2) Zoekresultaat
De zoekresultaten voor een trefwoord worden weergegeven.
Als er meer dan tien zoekresultaten zijn, kunt u de overige resultaten bekijken door te klikken op [
[
] of het nummer onder het resultaat.
(3) [Zoekopties]
Klik om de zoekopties te bekijken.
110
],
Gebruik van deze handleiding
De zoekopties kunnen worden gebruikt om aan te geven welk hoofdstuk moet worden doorzocht, of
hoofdlettergevoeligheid wordt gebruikt, en om onderscheid te maken tussen karakters van 1 en 2 byte.
Klik op [Zoeken met volgende voorwaarden] om de zoekopdracht uit te voeren met de opgegeven
voorwaarden.
111
Gebruik van deze handleiding
Deze handleiding inzien
0YX1-029
Symbolen in deze handleiding
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt ter aanduiding van gebruiksvoorwaarden,
voorzorgsmaatregelen en instructies die u voor uw eigen veiligheid moet opvolgen.
BELANGRIJK
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door
voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.
OPMERKING
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure
bevatten. We raden u ten zeerste aan om deze opmerkingen te lezen.
Toetsen en knoppen in deze handleiding
De volgende voorbeelden laten zien hoe toetsen op het bedieningspaneel en knoppen in het scherm worden
weergegeven in deze handleiding.
Type
Weergave in deze handleiding
Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel
[Toetsnaam]-toetsen
Instellingen op het bedieningspaneel
<Naam van de instelling op het scherm> <Aan>
Knoppen in het scherm op de computer en andere [Knopnaam enzovoort]
[Netwerk]-toets
[OK]
Schermafbeeldingen in deze handleiding
De schermafbeeldingen in deze handleiding geven de standaardinstellingen weer.
Afhankelijk van de systeemconfiguratie kan de inhoud van de schermafbeeldingen deels afwijken.
112
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer .......................................................................................................................................................... 114
113
Disclaimer
Disclaimer
0YX1-02A
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
CANON INC. BIEDT TEN AANZIEN VAN DIT MATERIAAL GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH
EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, MET UITZONDERING VAN HET IN DIT DOCUMENT BEPAALDE, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT MARKTGESCHIKTHEID,
VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, OF TEGEN ENIGE SCHENDING
VAN ENIG RECHT OP PATENT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE DAN
WEL GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT
HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.
114
Handelsmerken
Handelsmerken
Handelsmerken ............................................................................................................................................... 116
115
Handelsmerken
Handelsmerken
0YX1-02E
● "MEAP" is een handelsmerk van CANON Inc. en verwijst naar een "toepassingsplatform" voor
multifunctionele en single-function printers van Canon.
● Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en in andere landen.
● Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
● This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype
Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and
Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
● UFST: Copyright© 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
● Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Oracle en / of diens dochterondernemingen.
● Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
● Copyright© 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
● Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763;
6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
● All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for
Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
● Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or
similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
● Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
● Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
116
Handelsmerken
● All other trademarks are the property of their respective owners.
● Alle andere product- en merknamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken
van de respectieve eigenaren.
117
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
118
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
119
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement