Canon LV-WU360 User manual

Canon LV-WU360 User manual
MULTIMEDIA PROJECTOR
LV-WU360/LV-WX370/LV-X350
Gebruikershandleiding
Functies en ontwerp
Deze projector is ontworpen voor draagbaarheid, duurzaamheid en gebruiksgemak.
Deze projector heeft ingebouwde multimediafuncties, en ondersteuning voor LCDtechnologiemet een kleurdiepte van 1,07 miljard kleuren.
Eenvoudige instelling van het
computersysteem
De projector heeft het Multi-scansysteem voor verwerking van diverse
computeruitgangssignalen. Tot WUXGAresolutie kan worden gebruikt.
Beveiligingsfunctie
De beveiligingsfunctie helpt u om
de veiligheid van de projector te
garanderen. Met de Toetsblokkeringfunctie kunt u het bedieningspaneel of
de afstandsbediening vergrendelen.
De wachtwoord vergrendelingsfunctie
voorkomt ongeoorloofd gebruik van de
projector.
Handige functies voor presentaties
Met de digitale zoomfunctie kunt u zich
concentreren op informatie tijdens een
presentatie.
Auto Setup-functie
Met deze functie kunt u de invoerbron
selecteren, AUTO PC aanpassen en
AUTOMAtische trapeziumcorrectie
instellen door te drukken op de AUTOknop op de afstandsbediening.
Lampcontrole
De helderheid van de projectielamp kan
worden geselecteerd.
Logofunctie (LV-WX370, LV-X350)
Met de Logofunctie kunt u het
schermlogo aanpassen. U kunt een beeld
getoond op het scherm vastleggen.
Kleurbord-functie
Bij eenvoudige projectie op een gekleurde
muur kunt u dicht bij de kleurweergave
komen van beeld geprojecteerd op een
wit scherm door het selecteren van de
soortgelijke muurkleur uit de vooraf
ingestelde vier kleuren.
Meertalige menuweergave
Het schermmenu van de projector
is beschikbaar in 26 talen: Engels,
Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools,
Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans,
Vereenvoudigd Chinees, traditioneel
Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch,
Turks, Fins, Noors, Deens, Indonesisch,
Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,
Vietnamees, Thais, Farsi.
Power Management
De Power Management-functie
vermindert het stroomverbruik en verlengt
de levensduur van de lamp.
Ondertitel
Dit is een tekstversie van het
programmageluid of andere informatie
die wordt weergegeven op het scherm. U
kunt de functie inschakelen en de kanalen
schakelen.
Handige onderhoudsfuncties
Lamp- en filteronderhoud zorgen voor
correct onderhoud van de projector.
Opmerking:
- Het schermmenu en de beelden in de handleiding kunnen afwijken van het echte product.
- De handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
2
Inhoud
Functies En Ontwerp............................... 2
Gebruik Van Menu ........................... 44
Gebruik Van Afstandsbediening........ 45
Invoerselectie ................................... 47
Tonen .................................................. 49
Auto Pc Instelling.............................. 49
Fijninstelling synchronisatie.............. 49
H-Positie........................................... 49
V-Positie............................................ 50
H-Size............................................... 50
Aspect .............................................. 50
Projectiewijze.................................... 51
Menu-Positie..................................... 52
Achtergrond scherm ......................... 52
Systeem ........................................... 53
Kleurinstelling..................................... 55
Kleurmodus....................................... 55
Kleuraanpassing............................... 56
Instelling.............................................. 57
Direct Power Aan................................. 57
Standby-Modus................................. 57
Gebruik Op Grote Hoogte................. 58
Lampcontrole.................................... 58
Snel Afkoelen.................................... 59
Ondertitel.......................................... 59
Toetsblokkering................................. 60
Iris..................................................... 60
Geluid................................................ 60
Hdmi Invoerbereik............................. 61
Geavanceerd....................................... 62
Taal................................................... 62
Auto Setup........................................ 63
Keystone........................................... 63
Logo.................................................. 66
Beveiliging......................................... 67
Energiebeheer.................................. 68
Filter Teller......................................... 69
Testpatroon....................................... 70
Netwerk............................................. 71
Fabrieksinstellingen.......................... 71
Lampteller......................................... 72
Memory Viewer................................... 73
Begindia............................................ 73
Dia Overgangseffect......................... 73
Sorteer Volgorde............................... 73
Roteren............................................. 74
Best Fit.............................................. 74
Inhoud.............................................................3
Veiligheidsmaatregelen................................5
Veiligheidsmaatregelen...............................5
Aanwijzingen Voor Het Monteren Aan
Het Plafond......................................... 5
Lees En Bewaar Deze
Gebruikershandleiding ....................... 6
Vereiste Netspanningskabel............... 8
Veiligheidssymbolen In Deze
Handleiding ........................................ 9
Voorzorgsmaatregelen Voor Gebruik.10
Veilig Gebruik..................................... 17
Installatievoorbereiding..................... 20
Open Source Software....................... 24
Accessoires........................................ 25
Naam En Functie Van Projector........ 26
Voorkant/Bovenkant.......................... 26
Achterkant......................................... 26
Onderkant......................................... 26
Terminal............................................ 27
Bedieningspaneel En Indicatoren..............28
Afstandsbediening............................ 29
Batterij In Afstandsbediening
Plaatsen............................................ 30
Bedieningsbereik
Afstandsbediening............................ 30
Installatie............................................. 31
Projector Instellen............................. 31
Geprojecteerde Beeld Aanpassen.... 32
Aansluiten Op Pc.............................. 33
Aansluiten Op Video-Apparatuur...... 34
Aansluiten Op Audio-Apparatuur...... 35
Aansluiten Op Usb............................ 36
Netsnoer Aansluiten.......................... 37
Basisbediening................................... 38
Projector Inschakelen....................... 38
Projector Uitschakelen...................... 39
Gebruik Van Osd............................... 40
Overzicht Van Menu.......................... 41
Instellen Van Projector Zoom
En Focus........................................... 42
Automatische Instelling..................... 43
Keystone-Instelling ........................... 43
H/Vkeystone...................................... 43
Volume-Instelling .............................. 44
3
Inhoud
Herhaal............................................. 74
Toepassen......................................... 74
Info....................................................... 75
Netwerkcontrole................................. 76
Handige Functies................................ 90
Memory Viewer................................. 90
USB-display-Functie......................... 92
Onderhoud En Reiniging................... 95
Waarschuwing Lampindicator........... 95
Lens Reinigen................................... 96
Behuizing Van Projector Reinigen..... 96
Filter Reinigen................................... 97
Filterteller Resetten........................... 97
Lamp Vervangen............................... 98
Lampeenheid.................................... 98
Bijlage................................................ 100
Probleemoplossing......................... 100
Menustructuur................................. 101
Lampje Indicator Status.................. 106
Ondersteunde Signaaltypen........... 107
Terminal Configuratie...................... 108
Afmetingen...................................... 109
Specificaties.....................................110
Rs232 Controle-Modus....................112
4
Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING:
• DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.
• OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
VERMINDEREN, DIT APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF
VOCHT.
•D
eze projector produceert intens licht van de projectielens. Niet direct in de lens
kijken om oogletsel te voorkomen. Voorkom dat kinderen direct in de lichtstraal
kijken.
• Installeer de projector op een geschikte plaats. Let op mogelijk brandgevaar.
•D
ek de ventilatieopeningen op de projector niet af. Hitte-ontwikkeling kan de
levensduur van de projector verminderen maar kan ook gevaarlijk zijn.
•A
ls de projector langere tijd niet wordt gebruikt, het apparaat loskoppelen van het
stopcontact.
•H
etzelfde beeld niet te lang continu projecteren.
Een nabeeld kan zichtbaar zijn op de LCD-panelen als gevolg van de technische
eigenschappen van de panelen.
AANWIJZINGEN VOOR HET MONTEREN AAN
HET
Bij het ophangen van de projector aan het plafond moeten de luchtinlaten en
bovenkant van de projector periodiek met een stofzuiger worden gereinigd Als de
projector lange tijd niet wordt schoongemaakt, kunnen de koelventilators met stof
worden verstopt en schade of brand veroorzaken.
PLAATS DE PROJECTOR NIET IN EEN OMGEVING MET VETTE, VOCHTIGE,
OF ROKERIGE LUCHT ZOALS EEN KEUKENOMGEVING OM STORINGEN
OF SCHADE AAN DE LAMP TE VOORKOMEN. DE PROJECTOR KAN
BESCHADIGD WORDEN DOOR OLIE OF CHEMICALIËN.
5
Veiligheidsmaatregelen
■ LEES EN BEWAAR DEZE
GEBRUIKERSHANDLEIDING.
Alle veiligheids-en gebruiksaanwijzingen moeten worden gelezen voordat het
apparaat wordt gebruikt.
Lees alle instructies en bewaar de handleiding om later te kunnen raadplegen.
Haal de stekker van de projector uit het stopcontact voordat het toestel wordt
schoongemaakt. Gebruik geen vloeistof of aerosol reinigingsmiddelen op de
projector. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
Volg alle waarschuwingen en instructies die op de projector zijn aangegeven.
Bij onweer of wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten, de stekker
uit het stopcontact verwijderen. Dit voorkomt mogelijke schade als gevolg van
bliksem en spanningspieken.
Het apparaat niet blootstellen aan regen of en niet op een vochtige plaats
gebruiken.
Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen omdat
deze gevaar kunnen opleveren.
Plaats de projector niet op een onstabiele ondergrond, standaard of tafel. De
projector kan vallen en kan letsel veroorzaken en de projector beschadigen.
Gebruik alleen met een wagentje of stand aanbevolen door de fabrikant of
verkocht met de projector. Wand -of plankmontage moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant, en moet gedaan worden
met een montagekit goedgekeurd door de fabrikant.
Voorzichtigheid is geboden als de projector op een wagentje wordt geplaatst en
verplaatst moet worden.
Plotselinge stops, overmatige kracht en oneffen oppervlakken
kunnen ertoe leiden dat de combinatie van apparaat en wagen
omvalt.
Sleuven en openingen aan de achterkant en de voorkant van de
kast zijn bedoeld voor ventilatie, om te zorgen voor een betrouwbare werking van
de apparatuur en om deze te beschermen tegen oververhitting.
De openingen mogen niet worden bedekt met doeken of andere materialen, en de
openingen aan de onderkant mogen niet worden geblokkeerd door het plaatsen
van de projector op een bed, sofa, tapijt, of andere soortgelijke zachte ondergrond.
Deze projector mag nooit in de buurt van of boven een radiator of warmtebron
worden geplaatst.
Deze projector mag niet in een ingebouwde installatie worden geplaatst, zoals een
boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is.
6
Veiligheidsmaatregelen
Duw nooit objecten in deze projector door kastsleuven, omdat deze gevaarlijke
spanningspunten kunnen raken of delen kortsluiten die brand of een elektrische
schok tot gevolg kunnen hebben. Voorkom dat vloeistoffen in de projector terecht
komen.
Installeer de projector niet in de buurt van de ventilatie van airconditioning.
Deze projector dient alleen te worden gebruikt met het type stroombron dat op het
label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening, neemt u
contact op met het Canon Customer Support Center of het plaatselijke energiebedrijf.
Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet, dit kan leiden tot brand of een
elektrische schok. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats deze projector
niet op een plaats waar het snoer kan worden beschadigd door mensen die erop
lopen.
Probeer deze projector niet zelf te repareren, want het openen of verwijderen van
afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat
alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Koppel deze projector los van het stopcontact en neem contact op met gekwalificeerd
onderhoudspersoneel onder de volgende voorwaarden:
a. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd of versleten is.
b. Als vloeistof in de projector is gemorst.
c. Als de projector is blootgesteld aan regen of water.
d. Als de projector niet normaal werkt na het volgen van de bedieningsinstructies.
Pas alleen die bedieningselementen aan die in de bedieningsinstructies worden
behandeld, omdat een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade
kan veroorzaken en vaak uitgebreid werk van een gekwalificeerde technicus
vereist om de projector in de normale werkingsconditie te herstellen.
e. Als de projector is gevallen of als de behuizing is beschadigd.
f. W
anneer de projector duidelijke storingen vertoond, betekent dit dat onderhoud
nodig is.
Wanneer vervangende onderdelen vereist zijn, zorg er dan voor dat de
onderhoudstechnicus vervangende onderdelen gebruikt die zijn gespecificeerd
door de fabrikant en die dezelfde kenmerken hebben als de originele onderdelen.
Ongeautoriseerde vervangingen kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of
letsel.
Nadat de service of reparaties aan deze projector zijn voltooid, vraagt ​​u de
onderhoudstechnicus om routinematige veiligheidscontroles uit te voeren om vast te
stellen of de projector in een veilige werkende staat verkeert.
7
Veiligheidsmaatregelen
Vereist netsnoer
Het netsnoer dat bij deze projector wordt geleverd, voldoet aan de vereisten voor
gebruik in het land waar u het hebt gekocht.
HET STOPCONTACT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD IN DE BUURT VAN
HET MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM EN MAKKELIJK TOEGANKELIJK.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER
(Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in
overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn
2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk
geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd,
niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch
symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de
richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of
accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb =
lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in
overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen
inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend
verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij
een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de
potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met
EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige
gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product
draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst
voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op
www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.
8
Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidssymbolen in deze handleiding
In dit gedeelte worden de veiligheidssymbolen beschreven die in deze
handleiding worden gebruikt. Belangrijke veiligheidsinformatie over projectoren
wordt aangegeven met de volgende symbolen. Houd altijd rekening met de
veiligheidsinformatie door deze symbolen.
Waarschuwing
Voorzichtigheid
Duidt het risico van overlijden of ernstig letsel door ondeskundig
gebruik aan als de informatie niet wordt nageleefd. Neem deze
informatie altijd in acht om een ​​veilig gebruik te garanderen.
Wijst op het risico van letsel door ondeskundig gebruik als de
informatie niet wordt nageleefd. Neem deze informatie altijd in
acht om een ​​veilig gebruik te garanderen.
Wijst op het risico van een elektrische schok door onjuist
gebruik als de informatie niet wordt nageleefd. Neem deze
informatie altijd in acht om een ​​veilig gebruik te garanderen.
Wijst op het risico van letsel door ondeskundig gebruik als de
informatie niet wordt nageleefd. Neem deze informatie altijd in
acht om een ​​veilig gebruik te garanderen.
Niet toegestaan
Voorzichtigheid
Duidt op verboden handelingen.
Wijst op de vereiste behandeling of aanwijzingen die moet
worden nageleefd.
9
Veiligheidsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Aangezien dit gedeelte belangrijke veiligheidsgerelateerde informatie bevat, moet
u het volgende zorgvuldig van tevoren lezen om uw projector correct en veilig te
kunnen gebruiken.
Waarschuwing
Voeding
Zorg ervoor dat de stekker van de projector gemakkelijk bereikbaar, zodat de projector
onmiddellijk kan woorden losgekoppeld indien nodig, of houd een stroomonderbreker binnen
handbereik. Als de volgende situaties zich voordoen, schakelt u het apparaat uit, verwijdert
u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Canon Customer Support
Center. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Als de projector rook ontwikkelt
• Als een ongewone geur of ruis wordt waargenomen
• Als water of een andere vloeistof in de projector is gemorst
• Als metaal of ander materiaal in de projector is terecht gekomen
• Als de projector is omgestoten of gevallen en de kast is beschadigd
Let op de volgende punten met betrekking tot de voedingsbron, de stekker en het hanteren
van de connector. Als u dit niet doet, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Niet toegestaan
• Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en laat het niet bekneld
raken onder de projector.
• Bedek het netsnoer niet met een tapijt.
• Het netsnoer niet modificeren of te buigen, draaien, trekken,
opwinden of bundelen.
• Houd het netsnoer uit de buurt van kachels en andere bronnen van
warmte.
• Gebruik geen beschadigd netsnoer. Neem contact op met het Canon
Customer Support Center als het netsnoer is beschadigd.
• Gebruik geen stroombron met een ander voltage dan de spanning
aangegeven (AC 100 - 240 V).
• Steek geen metalen voorwerpen in de contactonderdelen van stekker
of connector.
• Het netsnoer dat bij deze projector wordt geleverd, is uitsluiten voor
gebruik met dit product. Gebruik dit snoer niet voor andere producten.
• Verwijder de stekker of connector niet met natte handen.
10
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
Let op de volgende punten met betrekking tot de voedingsbron, de stekker en het
hanteren van de connector. Als u dit niet doet, kan dit brand of een elektrische
schok veroorzaken.
Voorzichtigheid
• Steek de stekker en connector stevig in de basis.
Gebruik bovendien geen beschadigde stekker of een
stopcontact dat los zit.
• Trek niet aan het netsnoer en houd de stekker of connector
vast tijdens het verwijderen. Verkeerde behandeling kan
schade veroorzaken aan het netsnoer veroorzaken.
• Als u een verlengsnoer gebruikt, mag u het nominale
vermogen van het snoer niet overschrijden.
• Overschrijd de nominale capaciteit van het stopcontact niet
(zoals door het te gebruiken voor meer dan één apparaat),
wat een risico met zich meebrengt van oververhitting of
brand.
• Inspecteer de stekker en het stopcontact regelmatig en
verwijder stof of vuil tussen de stekker en het stopcontact.
• Raak de projector, het netsnoer of de kabel niet aan bij
onweer.
• Verplaats de projector niet voordat u het apparaat hebt
uitgeschakeld, de stekker hebt verwijderd uit het stopcontact
en andere kabels hebt losgekoppeld.
• Koppel de projector los voor reiniging of onderhoud.
11
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
Installatie en gebruik
Let op de volgende punten met betrekking tot de installatie en bediening van de
projector. Als u dit niet doet, kan dit brand, elektrische schokken of persoonlijk
letsel veroorzaken.
• Gebruik de projector niet op een plaats waar deze nat kan
worden, zoals buiten of in vochtige omgevingen.
• Plaats geen containers met vloeistof op de projector.
• Installeer de projector niet op een locatie die vochtig of stoffig
is, of wwaar vette rook of stoom aanwezig is. Olie kan de
behuizing plastic aantasten, wat bij plafondmontage kan
resulteren in het vallen van de projector.
• Zorg ervoor dat u maatregelen neemt tegen het vallen van de
projector, zoals een valdraad, wanneer de projector op een
hoge plaats wordt gemonteerd, bijvoorbeeld aan het plafond.
• De behuizing van de projector niet verwijderen of
demonteren. Binnenin de projector zijn onderdelen die
onder spanning staan en heet kunnen worden. Als inspectie,
onderhoud of reparatie is vereist, neem dan contact op met
Canon Klantenservice.
• Demonteer of wijzig de projector (inclusief verbruiksartikelen)
of de afstandsbediening niet.
• Kijk niet direct in de uitlaatopeningen tijdens gebruik.
• Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van de
projector, zoals de inlaat- of uitlaatopeningen.
• Plaats geen spuitbussen voor de uitlaatopeningen.
De druk in de spuitbus kan toenemen door de warmte van de
uitlaatopeningen en dit kan resulteren in een explosie.
• Bij het verwijderen van stof of vuil van projectoronderdelen
Niet toegestaan
zoals de lens of het filter, nooit een spray gebruiken die
ontvlambaar is. Interne onderdelen die heet worden, kunnen
vlam vatten en brand veroorzaken.
• Gebruik geen kleefmiddelen, smeermiddelen, oliën of
alkalische reinigingsmiddelen voor onderhoud van de
projector. Ze kunnen de behuizing aantasten, en onderdelen
beschadigen waardoor de projector kan vallen en letsel
veroorzaken.
• Omdat er sterke lichtstralen
worden uitgezonden terwijl
de projector in gebruik is, niet
rechtstreeks in de projectorlens kijken. Als u dit wel doet,
kan dit oogletsel Voorkom dat kinderen op de projector gaan
zitten.
12
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
Let op de volgende punten met betrekking tot de installatie en bediening van de
projector. Als u dit niet doet, kan dit brand, elektrische schokken of persoonlijk
letsel veroorzaken.
• Licht van de projector wordt geclassificeerd als Risk Group 2
(RG2) volgens IEC 62471-5: 2015.
• Houd optische instrumenten (zoals een vergrootglas,
reflectoren of brillen) in het pad van het licht van de projector.
Als geprojecteerd licht wordt gebroken of gereflecteerd en
binnenkomt in de ogen van mensen, kan dit resulteren in
Niet toegestaan
oogletsel.
• Geen directe blootstelling aan de lichtbundel is toegestaan.
• Wanneer u de projector op een hoog oppervlak instelt voor
projectie, zorg er dan voor dat het oppervlak vlak en stabiel is.
• Gebruik de projector niet op een zacht oppervlak, zoals tapijt
of sponsmat, enz.
• Voor plafondmontage of andere installatiewerkzaamheden,
hulp vragen van een gekwalificeerde technicus of het Canon
Customer Support Center. Slecht installatiewerk kan leiden tot
Voorzichtigheid
ongelukken.
• Om gevaren zoals vallende onderdelen te vermijden wanneer
de lens van plafond gemonteerde projector wordt vervangen,
vraagt u om service van een gekwalificeerde technicus of van
Canon klantenservice.
• Niet gebruiken waar ontvlambare of explosieve gassen kunnen
voorkomen.
De lamp in de projector wordt heet en kan brand veroorzaken
als deze vlam vat.
13
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
Lamp
Deze projector maakt gebruik van een hogedrukkwiklamp. De kwiklamp heeft de
volgende kenmerken.
• De lamp wordt in de loop van de tijd geleidelijk donkerder.
• Stoten, schuren of gebruik van versleten lampen kan ertoe leiden dat de lampen
barsten (wat een hard geluid veroorzaakt) of doorbrandt.
• Lampen hebben meer kans te barsten nadat het bericht Lamp vervangen is
weergegeven (zie "Lamp vervangen" (Pagina 98). Vervang de lamp zo spoedige
mogelijk met een nieuwe lamp.
• De gebruiksduur van lampen varieert sterk van lamp tot lamp en is afhankelijk van
de gebruiksomgeving. Sommige lampen kunnen barsten of scheuren nadat ze
voor het eerst worden gebruikt.
• Houd altijd een reservelamp bij de hand.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens het vervangen van de lamp of
wanneer een lamp is gebarsten.
• Als de lamp breekt, kunnen er stof en gas (met kwikdamp)
uit de uitlaatopeningen komen. Als dit gebeurt, onmiddellijk
de ramen en deuren openen om de kamer te ventileren.
Gebarsten lampen kunnen scherven in de projector
verspreiden. Neem contact op met een gekwalificeerde
technicus of Canon Klantenservice voor het reinigen en
Voorzichtigheid
inspecteren van de projector.
• Als u per ongeluk gas uit de lamp inhaleert of voorwerpen
in uw ogen of mond krijgt, moet u onmiddellijk een arts
raadplegen.
Houd rekening met het volgende bij het vervangen van defecte lampen. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.
Voorzichtig
• Als de lamp plotseling stopt, hetzij wanneer u de projector
inschakelt of nadat deze een tijdje aan is geweest, kan de
lamp zijn gebarsten. Probeer in dit geval nooit om de lamp
zelf te vervangen. Vraag hulp van een technicus of Canon
Klantenservice.
• Als de projector aan het plafons is gemonteerd, kan de lamp
uit het apparaat vallen wanneer u de lampklep opent. Bij
vervanging van de lamp mag niemand direct onder of in de
nabijheid van de projector staan.
14
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
Batterijen voor afstandsbediening
Besteed aandacht aan de volgende punten met betrekking tot batterijen. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot brand of persoonlijk letsel.
• Batterijen niet verhitten, kortsluiten, demonteren, of in open
vuur gooien
• De batterijen die zijn meegeleverd met de afstandsbediening
niet opladen
Niet toegestaan
• Verwijder de batterijen wanneer ze leeg zijn of wanneer u de
afstandsbediening.
• Vervang altijd beide batterijen gelijktijdig.
Gebruik ook niet twee batterijen van een ander type tegelijk.
• Plaats de batterijen met de + en - aansluitingen in de juiste
richting.
Voorzichtigheid
• Als vloeistof uit de batterijen lekt en met uw huid in aanraking
komt, de huid grondig afspoelen met water.
Voorzichtig
Hanteren
Let op de volgende punten met betrekking tot de installatie en bediening van de
projector.
• Als de projector gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet
de stekker uit het stopcontact Als u dit niet doet, bestaat er
een risico op brand als stof zich ophoopt bij de stekker of het
stopcontact.
Voorzichtigheid
• Sluit geen hoofdtelefoon of oortelefoon aan op de AUDIO OUT
terminals Dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Stel het volume in eerste instantie niet te hoog in. Als u dit wel
doet, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging door geluid dat met
hoog volume worden gespeeld. Verlaag het volume voordat u
de projector uitschakelt, en verhoog het volume geleidelijk.
• Raak geen delen van de behuizing aan bij de uitlaatopeningen,
die tijdens de projectie heet kunnen worden. Voorkom dat
kinderen deze onderdelen kunnen aanraken. Plaats geen
metalen voorwerpen bij of boven de uitlaatopeningen.
Dergelijke voorwerpen kunnen door de projector heet worden
en brandwonden of ander letsel veroorzaken.
15
Veiligheidsmaatregelen
Voorzichtig
Let op de volgende punten met betrekking tot de installatie en bediening van de
projector.
• Plaats geen zware voorwerpen op de projector en ga er niet
op staan of zitten. Voorkom dat kinderen op de projector gaan
zitten. De projector kan omvallen en dit kan leiden tot schade
of persoonlijk letsel.
• Plaats de projector niet op een onstabiele of hellende
ondergrond. Als u dit wel doet, kan de projector vallen of
Niet toegestaan
omvallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
• Plaats geen voorwerpen voor de lens tijdens
projectie. Dit kan brand veroorzaken.
Let bij het hanteren van de lamp op de volgende punten.
Voorzichtigheid
• Zorg ervoor dat u de lamp niet meteen hanteert nadat deze
is gebruikt. Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt en wacht
ongeveer 1 uur om de lamp en de projector te laten afkoelen.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden als gevolg
van warmte van de lamp of projector.
16
Veilig gebruik
Voorzichtigheid
Verplaatsen en installeren
Let op de volgende punten wanneer u de projector draagt ​​of verplaatst.
Voorzichtigheid
• Deze projector is een precisie-instrument. Voorkomt dat het apparaat
omvalt of aan schokken wordt blootgesteld. Dit kan een storing
veroorzaken.
• Klap de stelvoetjes in voordat u de projector verplaatst. Uitgeklapte
stelvoetjes kunnen schade veroorzaken.
• Raak de lens niet met blote handen aan. Vegen of vingerafdrukken
op de lens kunnen van invloed zijn op de beeldkwaliteit.
• Bescherming van de projector kan niet worden gegarandeerd als
verpakking of schokabsorberende materialen worden hergebruikt.
Stukjes van shock- absorberend materiaal kunnen het inwendige van
de projector binnendringen en kunnen een storing veroorzaken.
17
Veilig gebruik
Voorzichtig
Let op de volgende punten wanneer u de projector installeert of gebruikt.
• Let op condensatie.
Als de projector wordt verplaats naar een warmere omgeving of als
de de temperatuur plotseling stijgt, kan vocht in de lucht condenseren
op de lens of spiegel en invloed hebben op de geprojecteerde
beelden. Wacht in dit geval even en zorg ervoor dat het vocht is
verdampt voordat u de projector gebruik.
• Installeer de projector niet op een plaats waar de temperatuur hoog
of laag is.Dit kan een storing veroorzaken. Temperatuurbereik voor
gebruik en opslag zijn als volgt.
Voorzichtig
• Gebruiksomgeving: 0°C (32°F) tot 40°C (104°F), 20% tot 85%
RH
• Opslagtemperatuur: -20°C (-4°F) tot 60°C (140°F)
• Bij gebruik van de projector op hoogten boven 1.400 m (4.593.2'):
Pas de installatie-instellingen van de projector aan vanuit het menu
(P147). Als dit niet wordt gedaan, kan het de levensduur van de lamp
verkorten of de lamp beschadigen.
• Plaats de projector niet in de verkeerde richting. Installeer de projector
zodat deze niet naar voren of achter / links of rechts kantelt met
meer dan 10°. Als u dit niet doet, kan dit de levensduur van de lamp
bekorten of de lamp beschadigen.
• Blokkeer de luchtinlaat- of uitlaatopeningen niet. Het blokkeren van
de ventilatieopeningen kan warmte vasthouden in de projector, wat de
levensduur van de projector kan verkorten en optische componenten
of andere onderdelen kan beschadigen.
• Laat minimaal 50 cm (1.6') / 100 cm (3.3') ruimte tussen de luchtinlaat
/ uitlaatopeningen en zijkanten van de projector. Zorg voor ruimte van
ten minste 0,5 cm (0,2 ") van de onderkant van de projector. Er is een
luchtinlaat aan de onderkant van de projector. Onvoldoende ruimte
kan de warmte van de projector vasthouden en deze beschadigen.
Meer dan
Greater
than5050cm
cm
Meer dan
Greater
than100
100cm
cm
Meer dan
Greater
than100
100cm
cm
Meer
danthan
0,5 cm
Greater
0.5 cm
Zijkanten en onderkant
Achterkant
18
Veilig gebruik
• Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de projector die de
vorm of kleur kunnen aantasten.
• Installeer de projector niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of
een elektrische stroombron. Dit kan een defect veroorzaken.
• Maak het luchtfilter regelmatig schoon (P207). Stof dat zich binnenin
verzamelt zonder reiniging kan de projector beschadigen en van
invloed zijn op de beeldkwaliteit.
• Nabeelden kunnen optreden wanneer hetzelfde beeld langdurig
wordt geprojecteerd. Dit komt door de aard van de LCD-panelen en
duidt niet op een probleem. Het nabeeld zal na een tijdje tijdens de
normale projectie verdwijnen.
10°
10°
10°
10°
Kantel de projector NIET meer dan
10 graden.
Kantel de projector NIET meer dan
10 graden.
Plaats de projector NIET op een verticale
projectie.
Plaats de projector NIET ondersteboven
om een ​​projectie te maken.
Plaats de projector NIET op een
horizontale projectie.
19
Voor installatie
Voorzorgsmaatregelen bij het dragen / vervoeren
van de projector
Bereid de projector voor zoals hieronder wordt beschreven voordat u
hem verplaatst.
Voorzichtig
• Ontkoppel de kabels die op de projector zijn aangesloten. Het
optillen van de projector met aangesloten kabels kan een ongeluk
veroorzaken.
• Klap de stelvoetjes in voordat u de projector verplaatst. Uitgeklapte
stelvoetjes kunnen schade veroorzaken.
• Stel de projector niet bloot aan sterke schokken of trillingen.
Voorzorgsmaatregelen voor installatie
Zorg ervoor dat u "Veiligheidsmaatregelen" en "Voor veilig gebruik" leest (P5 – P19).
Neem ook de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie.
Voorzichtigheid
• Raak de projector niet aan en stel hem niet bloot aan schokken. Dit
kan een storing veroorzaken.
• Zet de projector niet op zijkant op in een onstabile ondergrond. De
projector kan beschadigd raken als deze
■N
iet gebruiken in de volgende omgevingen
Voorzichtigheid
• Locaties met overmatige luchtvochtigheid, stof,
olieachtige rook of tabaksrook
Afzetting op de lens, spiegels of andere optische onderdelen
kan de beeldkwaliteit verminderen.
Bovendien kan olie het plastic degraderen, wat bij een
plafond-gemonteerde projector kan lijden te ongelukken.
• In omgeving van hoogspanningsleidingen of elektrische
stroombronnen
Dit kan een defect veroorzaken.
• Op zachte ondergronden zoals tapijten of zachte kussens
Dit kan brand veroorzaken of de projector beschadigen.
• Locaties met hoge temperatuur of vochtigheid
• Locaties die onderhevig zijn aan trillingen of schokken
• Dichtbij hitte- of rookmelders
• Dichtbij ventilatieopeningen van airconditioners
• Locaties waar corrosieve gassen voorkomen, zoals
zwavel uit warmwaterbronnen
Dit kan de projector beschadigen. Aanvaardbare bereiken voor
gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur en vochtigheid
zijn als volgt.
* Bedrijfstemperatuur en vochtigheid wanneer de projector
wordt gebruikt of in de standby-modus staat.
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur
0°C (32°F) – 40°C (104°F)
20% – 85%
-20°C (-4°F) – 60°C (140°F)
20
Voor installatie
aak de lens niet met blote handen aan
■R
Voorzichtigheid
Raak de lens niet met blote handen aan. Vegen of
vingerafdrukken op de lens kunnen van invloed zijn op de
beeldkwaliteit.
■ Installeer op voldoende afstand van muren en
andere obstakels
Voorzichtig
Als de luchtinlaat of -uitlaat is
geblokkeerd, zal er warmte in de projector
worden ontwikkeld, wat mogelijk resulteert
in een kortere levensduur van de projector
of een storing. Installeer het apparaat niet
in een krappe, afgesloten ruimten met
slechte ventilatie.
Zorg voor ten minste 50 cm (1.6') 100 cm
(3.3') tussen luchtinlaat /uitlaatopeningen
en muren achter. Zorg voor ruimte van
ten minste 0,5 cm (0,2") van de onderkant
van de projector.
ees alert op condensatie
■W
Luchtinlaat
Luchtuitlaat
(Voor warmte-afvoer)
Als de temperatuur van de kamer plotseling stijgt, kan vocht in de lucht condenseren
op de lens en de spiegel van de projector, waardoor het beeld wazig wordt. Wacht
tot de condensatie is verdampt om het geprojecteerde beeld weer normaal weer te
geven.
■B
ij hoogtes boven 1.400 m (4.593.2'), pas de
instellingen aan
Projectorinstellingen moeten worden aangepast wanneer de projector op een
hoogte van 1.400 m (4.593.2') of hoger wordt gebruikt. Zie met name de instructies
voor [Gebruik op grote hoogte] (P58) in het [Setting] menu.
21
Voor installatie
lafond-gemonteerde projector gebruiken
■P
Voorzichtigheid
Wanneer de projector wordt gebruikt op
het plafond of op een hoge locatie wordt
geïnstalleerd, moeten de luchtinlaat- en
uitlaatopeningen en het gebied rond het
luchtfilter periodiek worden gereinigd.
Stof dat zich ophoopt in de inlaat- of
uitlaatopeningen kan de ventilatie
schaden, de temperatuur binnenin
verhogen en een risico van schade of
brand met zich meebrengen. Gebruik
een stofzuiger of vergelijkbaar apparaat
om stof uit de luchtinlaat en uitlaat te
verwijderen.
22
Voor installatie
Copyright mededeling
Merk op dat het vergroten of verkleinen van een afbeelding voor commerciële
doeleinden of een openbare presentatie een inbreuk kan vormen op de wettelijk
beschermde auteursrechten of de auteursrechthebbende van het originele
materiaal.
Zorg voor netwerkbeveiliging
Neem maatregelen om het netwerk te beveiligen. Canon is op geen enkele
manier aansprakelijk voor direct of indirect verlies door
netwerkbeveiligingsincidenten, zoals ongeautoriseerde toegang.
Stel vóór gebruik de instellingen van de projector, computer en netwerkbeveiliging
op de juiste manier in.
• Stel de projector alleen in voor verbindingen binnen uw beschermde netwerk,
achter een firewall of iets dergelijks, in plaats van directe internetverbindingen.
Over handelsmerken
• Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation.
• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
• Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd
in de Verenigde Staten en / of andere landen.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
• PJLink is een gedeponeerd handelsmerk van JBMIA en in afwachting van
handelsmerk in sommige landen.
• PJLink is een geregistreerd handelsmerk of een aanvraag is ingediend voor
handelsmerken, in Japan, de Verenigde Staten en / of andere landen of regio's.
• AMX is een geregistreerd handelsmerk van Harman International Industries,
Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView®, and Crestron Connected™ zijn geregistreerd
handelsmerken van Crestron Electronics, Inc.
• Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
23
Voor installatie
Open
source software
Dit product bevat open source software modules.
Raadpleeg voor meer informatie de bestanden "Software gebruikt in dit product" op
de downloadsite (https://global.canon/iprj/). Raadpleeg de licentie-informatie voor
elke module die zich in het betreffende bestand bevindt.
Sommige software van derden staat de distributie van softwaremodules in
uitvoerbare vorm alleen toe onder de voorwaarde dat de broncode van dergelijke
modules vrij beschikbaar wordt gemaakt. Neem contact op met de distributeur van
wie het product is gekocht voor informatie over het verkrijgen van de broncode voor
dergelijke software van derden.
24
Voor installatie
Toebehoren
Controleer voor gebruik of de volgende items in het pakket aanwezig zijn.
Afstandsbediening
(typenummer: LV-RC12)
Batterijen (AAA*2)
Netsnoer
1.8m (70.8'')
Opmerking: de specificatie van
het netsnoer hangt af van de
locatie van uw projector.
Computerkabel
1.5m (59.1")
Belangrijke informatie
Garantiekaart
25
Naam en functie van de projector
① Focus ring
② Zoomring
③ Bedieningspaneel
④ Uitlaatventilator
⑤ Remote receiver (Voorkant)
⑥ Projectielens
Voor/Boven
①
③
②
⑥
⑤
④
⑬
⑭
⑦ Luidspreker
⑧ Beveiligingsbeugel
⑨ Netsnoeraansluiting
⑩ Remote receiver (achterkant)
⑪ Opening voor anti-diefstalslot
⑫ Filtercover
⑬ LED-indicators
⑭ Lampklep
⑫
⑩
⑪
⑦⑧
⑨
⑮ Verstelbare voet
Oderkant
!
Opmerking:
Houd uw handen of voorwerpen uit
de buurt van de uitlaatopening:
●V
entilatie geeft warmte af.
Uw handen of gezicht, of
tthermolabiele objecten uit de
buurt houden van de uitlaat.
Bewaar een afstand van
ten minste 3" (100cm) om
brandwonden
⑮
26
Naam en functie van de projector
②
Terminals
③
④
⑤
⑥
⑦
①
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
① MONO(L/R) terminal
Een MoNo audiosignaal (EEN enkele audioterminal)
⑧ VIDEO IN terminal
Sluit het video-uitgangssignaal aan op deze
terminal.
② AUDIO OUT terminal
Sluit externe audioapparaten aan op deze
terminal.
⑨ AUDIO IN terminal
Sluit het audiosignaal van de PC aan op deze
terminal.
③ HDMI-1/HDMI-2 terminal
Sluit HDMI1 digitale uitgangssignalen of
HDMI2 digitale uitgangssignalen aan op deze
terminal.
⑩ MONITOR OUT terminal
Voor monitoruitgang, het uitgangssignaal van ④
naar andere monitors sturen.
④ COMPUTER IN
Sluit RGB aan op deze terminal.
⑪ Remote Receiver (achterkant)
Gebruik de afstandsbediening om de projector
te bedienen.
⑤ CONTROL
Wanneer u de RS232-functie gebruikt, sluit u
de seriële communicatie aan op deze terminal.
⑫ Opening voor anti-diefstalslot
Een anti-diefstal kabel (niet meegeleverd) kan
hier worden aangesloten.
⑥ USB B terminal
Bij gebruik van de "USB-display"-functie
verbindt u uw computer via de USB-kabel met
deze aansluiting.
⑬ LAN terminal
Sluit de mesh-kabel aan op deze terminal
wanneer u netwerkcontrole gebruikt en uw
projector bedient.
⑦ USB A terminal
Wanneer u de Memory Viewer-functie gebruikt,
moet u het USB-geheugen hier rechtstreeks op
aansluiten.
27
Naam en functie van de projector
Bedieningspaneel en indicatoren
②
③
④
①
⑤
⑦
⑥
① POWER
Schakelt de projector in of uit.
▲
▲
/UP/DOWN/VOL-/VOL+
② Pijl▲▼
-S
electeert items of past gegevens aan in het OSD-menu.
-V
erandert het beeld in de "Digital zoom +/-" modus.
-P
ast het volume aan.
③ WARNING indicator
-D
e indicator knippert rood wanneer de interne temperatuur van de projector
④ POWER indicator
-D
e POWER indicator is rood wanneer de projector zich in de standby-modus bevindt,
-D
e POWER indicator wordt groen tijdens gebruik.
-D
e POWER indicator knippert groen wanneer de projector in de energiebeheermodus staat
-D
e POWER indicator knippert rood wanneer de projector in de koelmodus staat.
-D
e POWER indicator wordt oranje wanneer de spanning van de projector een storing vertoont.
⑤ MENU
Opent of sluit het OSD-menu.
⑥ OK
-S
eleeert opties in het OSD-menu.
⑦ INPUT
Opent of sluit het INVOER menu.
28
Naam en functie van de projector
Remote controller
▲
▲
②
⑧ Pijl▲▼
- Selecteert items of past gegevens aan in het
OSD-menu.
- Selecteert projectie in digitaal zoom+ modus .
①
⑨ OK
Opent het OSD-menu of selecteert opties.
③
⑤
⑥
⑩ BEELD
Selecteert beeldmodus.
④
⑦
⑪ KEYSTONE
Keystone-kalibratie.
⑨
⑫ SCHERM
Opent menu voor aanpassen van schermformaat.
⑩
⑪
⑭
⑮
⑬ LAMP
Selecteert LAMP modus.
⑫
⑬
⑱
⑲
⑳
⑯
⑰
⑧
⑭ FREEZE
Bevriest geprojecteerde beelden.
⑮ PATTERN
Selecteert ingebouwde testpatroon van de projector.
㉑
⑯ INFO.
Toont huidige statusinformatie van projector.
①
POWER
Schakelt de projector in of uit .
② INPUT
Opent of sluit het INPUT-menu .
③ VGA
Selecteert de VGA-ingangsbron.
④ AUTO
Opent de automatische aanpassingsmodus.
⑤ VIDEO
Selecteert de VIDEO-invoerbron.
⑥ HDMI
Selecteert HDMI 1/HDMI 2 invoerbron.
⑦ MENU
Opent of sluit het OSD-menu.
!
⑰ MUTE
Schakelt geluid tijdelijk uit.
⑱ D.ZOOM +
Zoomt in op geprojecteerde beeld.
⑲ D.ZOOM Zoomt uit op geprojecteerde beeld.
⑳ VOLUME +
Verhoogt volume.
VOLUME Verlaagt volume.
BLANK
Maakt beeld tijdelijk donker.
TIMER
Schakelt de timerfunctie in.
PATTERN knop op de afstandsbediening werkt niet wanneer u USB-display, Memory
viewer en Netwerk als invoersignaal selecteer.
29
Naam en functie van de projector
Installeer de batterij van de afstandsbediening
❶
Open de batterij klep.
❷
❸
Plaats een nieuwe batterij.
Twee AAA-batterijen
Plaats de klep
terug.
Plaats batterijen met de anode
en kathode (+ en -) in de juiste
richting. Zorg voor goed contact
in de batterijhouder.
Let op het volgende voor veilige bediening:
!
• Gebruik twee AAA-batterijen.
• Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
• Houd de afstandsbediening uit de buurt van water of andere
vloeistoffen.
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan hoge luchtvochtigheid of
temperatuur.
• Laat de afstandsbediening niet vallen.
• Als een batterij in het compartiment lekt, maak deze dan grondig
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
• Gebruik van een batterij van een ander type dan wat in deze
handleiding wordt aangegeven, kan leiden tot ontploffingsgevaar.
"Lamp vervangen"(Pagina 98)
• Gooi oude batterij weg volgens de instructies op het etiket van de
batterij of plaatselijke voorschriften.
Bedieningsbereik afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger
van de projector.
30°
30°
8M
8M
30°
30°
Optimaal bereik van de afstandsbediening is
ongeveer Arc 30° en ongeveer 8 meter.
30°
30°
30°
30°
8M
30
8M
Installatie
De projector instellen
• Omgevingslicht kan invloed hebben op de beeldkwaliteit. Voor optimale beelden
wordt het aanbevolen om het licht in de ruimte te dempen.
• Waarden getoond in onderstaande figuur zijn bij benadering. Ze kunnen afwijken
van de werkelijke waarden.
LV-WU360
Screensize(WxH)m
16:10aspect
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Projectie afstand (Max.)
0,87m
2,36m
2,96m
3,56m
4,45m
5,95m
8,93m
Projectie afstand (Min.)
1,05m
2,85m
3,56m
4,28m
5,36m
7,15m
10,74m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Screensize(WxH)m
16:9aspect
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projectie afstand (Max.)
0,90m
2,43m
3,04m
3,66m
4,58m
6,11m
9,18m
Projectie afstand (Min.)
1,08m
2,92m
3,66m
4,40m
5,51m
7,35m
11,03m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-WX370
Screensize(WxH)m
16:10aspect
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Projectie afstand (Max.)
0,94m
2,55m
3,20m
3,84m
4,81m
6,42m
9,65m
Projectie afstand (Min.)
1,14m
3,07m
3,85m
4,62m
5,79m
7,72m
11,60m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Screensize(WxH)m
16:9aspect
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projectie afstand (Max.)
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
Projectie afstand (Min.)
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-X350
Screensize(WxH)m
4:3aspect
0,61x0,46 1,63x1,22 2,03x1,52 2,44x1,83 3,05x2,29 4,06x3,05 6,10x4,57
Projectie afstand (Max.)
0,89m
2,41m
3,02m
3,63m
4,54m
6,06m
9,10m
Projectie afstand (Min.)
1,07m
2,90m
3,63m
4,36m
5,46m
7,28m
10,94m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Screensize(WxH)m
16:9aspect
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projectie afstand (Max.)
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
Projectie afstand (Min.)
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
31
Installatie
De geprojecteerde beelden aanpassen
De positie van de geprojecteerde beelden aanpassen
1. Plaats de projector loodrecht op het scherm, zoals getoond in de afbeelding.
2. Til de voorkant van de projector op en druk op de voetjesvergrendeling van de projector.
Draai de voetvergrendeling los om de verstelbare voet te vergrendelen. Verdraai het
voetje om de hoogte aan te passen.
Het draaien van het verstelbare voetje in de richting getoond in de afbeelding (2)
verlengt maakt hem langer, en draaien in tegenovergestelde richting maakt hem
korter. De projectiehoek wordt aangepast in verticale richting.
Max. Angle
hoek
Max
(10°)
Max
Max. length
lengte
(41mm)
(41mm)
Slot van verstelbare voetje
Afbeelding (1)
Afbeelding (2)
32
Installatie
Sluit aan op PC (digitaal en analoog RGB)
Kabels voor aansluiting:
● Computerkabel
●H
DMI kabel*
(* Deze kabel is niet inbegrepen.)
VGA Signaal
input
● Seriële kabel (Cross type)*
HDMI Digitaal VGA Signaal
Signaal Output
Output
RS232 Output
Seriële kabel
(Cross type)
VGA Signaal
input
!
HDMI Digitaal VGA Signaal
Signaal Input
Input
RS232 Input
Koppel netsnoeren van de projector en alle externe apparatuur los voordat u een
kabel aansluit.
33
Installatie
Aansluiten op video-apparatuur
Kabels voor aansluiting:
● VIDEO kabel*
(* Deze kabel is niet inbegrepen.)
VIDEO Output
Signaal
VIDEO Input
Signaal
!
Koppel netsnoeren van de projector en alle externe apparatuur los voordat u een
kabel aansluit.
34
Installatie
Aansluiten op audio-apparatuur
Kabels voor aansluiting:
●A
udiokabel*
(* Deze kabel is niet inbegrepen.)
Externe audioapparaten
Audio Output
(R) (L)
!
Audiokabel
Audio Output
Opmerking:
De linker en rechter
Audiokabel
kanalen worden
(Stereo)
gecombineerd
wanneer alleen
de L (mono) wordt
aangesloten.
(R) (L)
Audio Input
!
Audio Input
Audio Output
Audiokabel
(Stereo)
Audio Input
Koppel netsnoeren van de projector en alle externe apparatuur los voordat u een
kabel aansluit.
35
Installatie
Sluit aan op USB
Kabels voor aansluiting:
● U SB-A of USB-B kabel*
(* Deze kabel is niet inbegrepen.)
USB-B Output
USB-apparaat
USB-B Input
!
Koppel netsnoeren van de projector en alle externe apparatuur los voordat u een
kabel aansluit.
36
Installatie
Sluit het netsnoer aan
De standaardspanning van de projector is AC 100-240V. Het past zich automatisch aan de
verschillende spanningen aan. De projector gebruikt eensingle-phase netsnoer met neutrale
massakabel.
Gebruik geen ander type netsnoeren om te voorkomen dat u wordt blootgesteld aan het risico
van een elektrische schok. Als u twijfelt over het type netsnoer dat u gebruikt, neem dan
contact op met een erkende dealer of een servicecentrum. Voordat u de projector inschakelt,
dient u alle externe apparatuur van tevoren aangesloten te hebben.
!
Opmerking:
Gebruik indien mogelijk een stopcontact in
de buurt van de de projector.
Opmerking:
Trek om veiligheidsredenen de stekker uit
het stopcontact wanneer de projector niet
in gebruik is. De projector verbruikt een
kleine hoeveelheid stroom wanneer deze
is aangesloten op netspanning en in de
standby-modus staat.
Sluit het meegeleverde
netsnoer aan op de projector.
Voorzorgsmaatregelen met netsnoer
Het netsnoer moet voldoen aan de voorschriften van het land/regio waar de projector wordt
gebruikt.
Zorg ervoor dat het type stekker dezelfde is als in de afbeelding hieronder. Controleer of u
het juiste netsnoer gebruikt.
Als het meegeleverde netsnoer niet op het stopcontact past, belt u de dealer voor
vervanging.
De projector kant
Aansluiten op het stopcontact
Aarding
Sluit netsnoer aan op de projector
Sluit aan op een stopcontact
Opmerking:
● Gebruik van een verkeerd netsnoer kan invloed hebben op de werking van het
apparaat of leiden tot elektrische schokken, brand en andere incidenten. Gebruik het
meegeleverde netsnoer om goede en veilige werking van het apparaat te verzekeren.
37
Basisfuncties
Schakel de projector in
1. Sluit externe apparatuur aan op de projector (bijv.
computer of camera) voordat u deze inschakelt.
2. Sluit het netsnoer van de projector aan op een
stopcontact. De voedingsindicator wordt rood.
3. Druk op de Power-knop op het bedieningspaneel
of de afstandsbediening.
De voedingsindicator licht in groen en de
koelventilator begint te lopen.
4. Als de projector is beveiligd met een pincode,
wordt het dialoogvenster voor de pincode
weergegeven. Voer uw pincode in volgens de
instructies hieronder.
Wachtwoord
Opmerking:
● Als de "Logo Select" optie is uitgeschakeld, dan wordt geen welkomstbeeld
getoond.
● Wacht terwijl het welkomstbeeld wordt
weergegeven.
0
1
2
3
4
5
Bevestigen
6
7
8
Annuleren
OK :Voer s.v.p. het wachtwoord in
:----
9
MENU
:Terug
Wachtwoord
Voer de pincode in
Druk op de
knop om een ​​nummer te selecteren,
en druk op om het in te voeren en de cursor
te verplaatsen. Het nummer dat u invoert wordt
weergegeven als " ". Om het nummer dat u hebt
ingevoerd te bewerken, drukt u op de knop om
de cursor naar het nummer te verplaatsen dat u wilt
wijzigen. Druk op de
knop om de juiste nummer
te selecteren.
0
1
2
3
4
*
Bevestigen
:Verplaats
5
6
7
8
9
*
Annuleren
OK :Bevestigen
MENU :Reset
Verplaats de cursor naar de knop
Instellen en druk vervolgens op de
OK knop.
Herhaal deze stap om een ​​3-cijferig nummer in te
voeren.
Verplaats de cursor naar SET nadat u het 3-cijferige
nummer hebt ingevoerd. Druk op de OK knop om de
projector te gebruiken.
Als de pincode ongeldig is, wordt het weergegeven
als " " rood. Probeer het opnieuw met een geldige
pincode.
!
De Pincode is een getal van drie cijfers. Voor meer informatie over het beschermen
van de projector met een Pincode raadpleegt u de Pincode Lock functie in het menu
Instellen op pagina 67 voor details.
Voorzorgsmaatregelen bij Pincode gebruik
U kunt geen Pincode-beschermde projector gebruiken zonder de correctePincode.
Stel een nieuwe Pincode in en bewaar deze op een veilige plaats. Als de Pincode is
verloren of vergeten, raadpleegt u Toegangscode annuleren op pagina 67.
38
Basisfuncties
De projector uitschakelen
1. Druk op de Power-knop op het
bedieningspaneel of de afstandsbediening.
"Stroom uit?" wordt weergegeven.
2. Druk binnen 4 seconden nadat de melding
"Stroom uit?" verschijnt opnieuw op de
Power-knop. De POWER indicator knippert
rood terwijl de koelventilator blijft draaien.
De stekker niet uit het stopcontact halen
totdat de ventilator stopt. Als u dit wel
doet, kan de levenscyclus van de projector
worden verkort of kunnen er storingen
optreden.
Stroom uit?
De "Stroom uit?" melding verdwijnt in 4
seconden.
3. De POWER-indicator stopt met knipperen
zodra de projector is afgekoeld en weer
klaar is voor gebruik.
!
To maintain the life cycle of the lamp,
power off your projector after it has
been turn on for at least 5 minutes.
Gebruik de projector niet zonder
onderbreking. Dit kan de levensduur
van de lamp verkorten. Schakel de
projector ten minste eenmaal per
24 uur voor een uur uit.
Opmerking:
●● Als de "Snelstart"-functie is ingeschakeld, wordt de projector ingeschakeld zodra deze is
aangesloten op een stopcontact. (Zie pagina 57)
●● De snelheid van de koelventilator varieert met de interne temperatuur van de projector.
●● Plaats de projector niet in een doos voordat deze volledig is afgekoeld.
●● Als de waarschuwingsindicator rood knippert, raadpleegt u de "Status light indicator"
voor instructies. (Zie pagina 106)
●● De POWER-indicator knippert wanneer de lamp afkoelt. Schakel de projector op dit
moment niet in. Schakel de projector pas in nadat de voedingsindicator rood wordt.
●● Haal de stekker uit het stopcontact nadat de ventilator stopt.
39
Basisfuncties
Gebruik van het OSD
Astandbediening
De projector aanpassen of instellen met het
schermmenu.
Het menu heeft een menu met meerdere
lagen. Elk hoofdmenu is onderverdeeld
in verschillende sub-menu's, die weer
onderverdeeld zijn in andere submenu's.
MENU

Raadpleeg de relevante sectie van deze
handleiding voor aanpassingen en instellingen.
OK
Boven bedieningspaneel

VOEDING
MENU
OK
INPUT
1. D
ruk op de MENU-knop op
het bedieningspaneel of op de
afstandsbediening om het OSD te openen.
2. D
ruk op de
knop om een functie in het
menu te selecteren. Druk op de knopof
OK knop om een submenu
​​
te openen.
3. D
ruk op de
knop om het gewenste
submenu te selecteren en druk vervolgens
op de OKknop of knop om een ​​optie in te
stellen of te openen.
4. D
ruk op de
knop om instellingen te
selecteren of om door opties te navigeren
en druk vervolgens op de OK knop om een
instelling te maken of te sluiten.
OSD Menu
Display
Automatische correctie
Synchronisatie
0
H-positie
0
V-positie
0
H-grootte
Aspect
Projectiewijze
Positie menu
Achtergrond scherm
Systeem
5. D
ruk op de  knop om terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de MENU
knop op de afstandsbediening of op het
bedieningspaneel om het OSD te sluiten.
40
0
Normaal
Front
Linksboven
Blauw
-----
Basisfuncties
Menu item overzicht
Hoofdmenu
Submemu
①
Display
②
Synchronisatie
0
③
H-positie
0
V-positie
0
Automatische correctie
H-grootte
④
0
Aspect
Normaal
Projectiewijze
⑤
Positie menu
⑥
Systeem
Front
Linksboven
Achtergrond scherm
Blauw
-----
Display menu
●S
electeer Automatische correctie., Fijninstelling synchronisatie, H-Positie, V-Positie, H-grootte
omde parameters in te stellen overeenkomstig het VGA-formaat.
●A
spect: Auto, 16:9(*), Geavanceerd(*), Full. *Alleen voor de LV-WX370/LV-X350
●P
rojectiewijze: Kies None / Rear / Ceiling mounted / Rear, Ceiling / Auto Plafond/Front / Auto
Plafond/Front, Rear.
●P
ositie menu: Stel positie van schermmenu in.
●A
chtergrond scherm: Stelt de achtergrondkleur van het projectiescherm in.
●S
ysteem: Selecteer het compatibele systeem-Systeem met ingangsbron.
Kleuraanpassing menu
Beschikbare opties in het Beeldmodus-menu zijn Presentatie, Standaard, Bioscoop-instelling,
Schoolbord (Groen), Kleurbord, van Beeld.
●V
oor de invoer van videosignalen zijn de beschikbare opties: Contrast, Helderheid,
Kleurniveau, Kleurbalans, Witbalans (Rood, Groen, Bauw) en Scherpte.
●V
oor andere signaalinvoer, de beschikbare opties voor kleuraanpassing: Contrast,
Brightness, Kleurtemperatuur, White balance (Red, Green, Blue) and Sharpness.
Instellingsmenu
Configuratie van de basisfunctiebediening op de projector: Snelstart, Standby-modus,
Ventilatorregeling, Lamp controle, Ventilatie, Ondertitel, Toetsblokkering, Iris, Geluid en HDMI
Set-up.
Geavanceerd menu
Beschikbare aanpassingsopties zijn Language, Auto Setup, Keystone, Logo, Security, Power
management, Filter counter, Test pattern, Netwerk, Factory default en Lamp counter.
Memory Viewer menu
Selecteer Parameter voor startdia, Overgangseffect instellen,Sort order, Roteren, Passend
maken, Herhalen, Apply.
Informatiemenu
Informatie over projector tonen.
41
Basisfuncties
Projector Zoom en Focus instellen
1. Het geprojecteerde beeld aanpassen aan
de gewenste grootte met de zoomring.
2. Roteer de focusring om de
brandpuntsafstand van het beeld aan
te passen aan het beeld dat wordt
geprojecteerd.
ZOOM
FOCUS
De zoom van de projector instellen
De focus van de projector instellen
42
Basisfuncties
Automatische instellingsfunctie
Astandbediening
Druk op de AUTO-knop op de afstandsbediening
om de instellingen in de Auto Setup in het
Advance Manu automatisch in te stellen (inclusief
Invoer zoeken, Automatische correctie. en
Automatische trapeziumcorrectie).
AUTO
Keystone-instelling
Volg onderstaande stappen om de Keystonevervorming van het geprojecteerde beeld handmatig
aan te passen.
Druk op de Keystone-knop op de afstandsbediening.
Het Keystone-dialoogvenster verschijnt (waaronder
HOR. / Vert. trapeziumvervorming, Corner
adjustment, Correctie beeldkromming, Reset value).
Druk op de  knop om keystone-vervorming
aan te passen.
Astandbediening
De instellingen van Keystone Adjustment kunnen
worden opgeslagen.
Hor. / Vert. trapeziumvervorming....Pas het geprojecteerde
beeld aan wanneer de
projector horizontale
of verticale keystonevervorming vertoont.
KEYSTONE
Hoek aanpassing............................Pas het geprojecteerde
beeld aan wanneer
de projector een
trapeziumvervorming van
vier hoeken heeft.
Correctie beeldkromming...............Pas het geprojecteerde
beeld aan wanneer
de lineariteit van de
projector ongelijk is of
het geprojecteerde beeld
verticaal en horizontaal zijn
vervormd.
Waarde terugzetten........................De correctiewaarden
worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen.
●● Het pijlteken is wit wanneer er geen Keystoneaanpassing is.
●● Het pijlteken dat de aanpassingsrichting aangeeft
wordt rood.
●● De pijl verdwijnt wanneer de maximale
aanpassingslimiet is bereikt.
43



Hor. / Vert. trapeziumvervorming

Hor. / Vert. trapeziumvervorming
Hoekcorrectie
Correctie beeldkromming
Waarde terugzetten
LV-WX370/LV-X350
Basisfuncties
●● Het venster met de Keystone melding
verdwijnt als u weer op de knop
KEYSTONE drukt wanneer het
wordt getoond. Druk nogmaals op
de OK-knop om de correctie-items te
wisselen.
●● Het instelbare bereik is afhankelijk van
de bron van de signaalinvoer.
Hor. / Vert. trapeziumvervorming
Hoekcorrectie
Waarde terugzetten
LV-WU360
Volume instelling
Volume
Druk op de afstandsbediening op volume +/-knoppen
om het volume aan te passen.
Astandbediening
Menu
MUTE
Druk op de mute-knop op de afstandsbediening
om mute te selecteren om het geluid tijdelijk uit te
schakelen. Druk nogmaals op de mute-knop om uit
te schakelen of druk op de volume +/- toetsen om
audio opnieuw in te schakelen.
De mute-functie werkt ook voor audio-uitgang
interfaces.
Menubediening
Volume +/-
Geluidsmenu
1. Druk op de MENU-knop op het
bedieningspaneel of afstandsbediening om
het OSD-scherm te openen. Druk op de
knop om het instellingsmenu te openen. Druk
vervolgens op de OK of knop.
2. Druk op de
knop voor geluid, en druk op
OK of knop om te openen.
3. Druk op de
mute.
Mute
knop en selecteer volume of
Instelling
Geluid
Volume
12
Dempen
Uit
Instelling
Uit
Snelstart
Stand-by modus
Eco-modus
Uit
Ventilatorregeling
Lamp controle
Ventilatie
Volume.......... Druk op de knop om het volume
te verhogen.
Druk op de knop om het volume
te verlagen.
Dempen........ Druk op de
knop om te
schakelen tussen On or Off.
4. Druk op de OK knop om te selecteren.
44
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Aan
Iris
Geluid
HDMI set-up
...
Basisfuncties
Gebruik van afstandsbediening
Beeld bevriezen (FREEZE)
Druk op de FREEZE knop op de afstandsbediening
om het beeld stil te zetten en het geluid te dempen.
Freeze pictogram verschijnt op het scherm.
Freeze pictogram verschijnt op het scherm. Druk
op de FREEZE knop of een andere knop om de
stilzetfunctie te annuleren. Weergave van beeld en
geluid wordt hervat.
Dempen (MUTE)
Druk op de mute-knop op de afstandsbediening om
het geluid uit te schakelen. Druk op de mute-knop
of de volume +/- knop om de dempingsfunctie uit te
schakelen.
VOLUME +/- (VOLUME +/-)
Druk op de volume +/- op de afstandsbediening om
het volume te verhogen of te verlagen.
Astandbediening
Image
Freeze
Lamp
INFO.
Mute
Blank
Volume+/-
Beeld (image)
Druk op de IMAGE knop op de afstandsbediening
om de gewenste beeldmodus te selecteren.
LAMP (LAMP)
Druk op de knop Lamp op de afstandsbediening om
de helderheid van het scherm te wijzigen.
Normal.............. Normale helderheid.
Economical....... Verlaag de helderheid en verlaag
het energieverbruik, waardoor de
levensduur van de lamp wordt
verlengd.
INFO.(INFO.)
Druk op de informatieknop op de afstandsbediening
om de informatie van het geprojecteerde beeld en de
werkingsstatus van de projector weer te geven.
Geen beeld (BLANK)
Druk op de BLANK knop op de afstandsbediening;
een leeg scherm wordt weergegeven om de
bestaande afbeelding te vervangen. Druk op de
BLANK knop of een andere knop om het beeld te
herstellen.
Druk op BLANK om het scherm te schakelen zoals
hieronder weergegeven:
BLANK
Geen beeld → Normal → Geen beeld → Normal →
......
Opmerking:
Voor gebruik van andere knoppen verwijzen wij u naar de volgende pagina.
45
Basisfuncties
Timer (TIMER)
Druk op de TIMER knop op de
afstandsbediening. Een timeranimatie (00:00)
wordt rechtsonder getoond en begint in formaat
(00: 00-59: 59).
Druk op de TIMER knop om de timer te stoppen.
Druk opnieuw op de TIMER knop om de
timerfunctie uit te schakelen.
Astandbediening
02 :02
Timer display
Digital Zoom + (D.ZOOM+)
Druk op de D.ZOOM-knop op de
afstandsbediening om naar de digitale
zoommodus te gaan.
Wanneer het OSD menu verdwijn. Het scherm
geeft het scherm digitale zoom + informatie
weer.
*Alleen voor invoer van VGA, RGBHV en als de
schermgrootte-instelling Normal of Wide is.
Digital Zoom- (D.ZOOM-)
Druk op de D.ZOOM-knop op de
afstandsbediening om naar de digitale
zoommodus te gaan.
Wanneer het OSD menu verdwijn. Het scherm
geeft het scherm digitale zoom- informatie weer.
Druk op een willekeurige knop om de Digital
Zoom +/- modus te sluiten.
Selectie schermgrootte (SCREEN)
Druk op de afstandsbediening op de knop
SCREEN en selecteer het gewenste ASPECT.
46
Scherm
Zoom+/-
Timer
Basisfuncties
Invoerselectie
Basisfuncties
Astandbediening
Druk op de INPUT knop op het bedieningspaneel
of op de afstandsbediening om onderstaande
invoer te selecteren: VAG 1,Video,HDMI1,HDMI-2, Memory Viewer, Netwerk, USB-display.
U kunt ook op de VGA, HDMI, VIDEO knop op
de afstandsbediening drukken VAG 1, HDMI-1,H
DMI-2, Video te selecteren.
Menu bediening
1 Druk op INPUT knop op de afstandsbediening
om het Invoermenu te openen.
2 Druk op de
knop en selecteer een van de
volgende invoer: VAG 1, Video, HDMI-1,
HDMI-2, Memory Viewer, Netwerk, USBdisplay, en druk vervolgens op de knop OK om
de invoerbron te selecteren.
Invoer
Bedieningspaneel
Invoer
VAG 1
Selecteer invoer Computer als een pc is
aangesloten op de VAG 1 IN terminal.
Invoermenu
HDMI-1
VAG 1
Selecteer ingang HDMI-1 als een apparaat is
aangesloten op de HDMI-1-terminal.
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
HDMI-2
Memory Viewer
Selecteer ingang HDMI-2 als een apparaat op
de HDMI-2-terminal is aangesloten.
Video
Selecteer invoer Video als een apparaat is
aangesloten op de VIDEO-terminal.
47
USB-display
Basisfuncties
Netwerk
Selecteer Invoer Netwerk als een apparaat is
aangesloten op de LAN terminal.
Memory Viewer
Selecteer invoer Memory Viewer als een
apparaat is aangesloten op de USB-A terminal.
USB-Display
Selecteer invoer USB-Display als een apparaat
is aangesloten op de USB-B terminal.
Opmerking:
●● Als de "Invoer zoeken" function in de Auto Setup optie op "Aan" staat, op de AUTO-knop
drukken. De projector zal automatisch naar invoersignalen zoeken. De AUTO searchingfunctie kan ongeldig zijn voor invoer van "USB-display", "Memory Viewer" en "Netwerk".
●● De volgende functie zullen ongeldig zijn: Freeze, Aspect, Auto setup, Test pattern
en Digital zoom als "USB-display", "Memory Viewer", "Netwerk" is geselecteerd
alssignalinvoer.
●● Meer informatie over de Memory Viewer-functie vindt u op pagina 73-74, 90-92.
●● Meer informatie over het USB-display functie vindt u op pagina 92-94.
48
Tonen
Automatische correctie.
Selecteer de Automatische correctie. function voor automatische instelling van Fijninstelling
synchronisatie, H-positie, V-positie, H die compatibel is met de computer.
Menu bediening
AUTOMATische correctie.
Druk op de <MENU> knop van de afstandsbediening
of het bedieningspaneel om het OSD-menu te
selecteren. Druk op de  knop en selecteer het
Display menu. Druk dan op de <OK> of knop.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het
[Automatische correctie.] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
Automatische correctie. menu
Display
Automatische correctie
Synchronisatie
0
H-positie
0
V-positie
0
H-grootte
Aspect
Projectiewijze
Positie menu
Achtergrond scherm
Systeem
0
Normaal
Front
Linksboven
Blauw
-----
Fijninstelling synchronisatie
(Alleen voor PC-signaalinvoer)
Pas het beeld aan voor optimale weergave wanneer
het beeld trilt of de beeldomtrek vaag is.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het
[Fijninstelling synchronisatie] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer adjust
Fijninstelling synchronisatie .
Het instelbereik is van 0 tot +31. Stel in om
interferentie te minimaliseren.
H Positie
(Alleen voor PC signaalinvoer)
(Alleen voor PC-signaalinvoer)Aangenomen dat
de relatieve positie van zowel de projector als het
scherm goed is ingesteld, kunt u de horizontale
positie van het beeld verplaatsen als de positie van
het geprojecteerde beeld op het scherm afwijkt.
1) D
ruk op de
knop en selecteer [H-Positie]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop voor instelling van de H
positie.
Het instelbereik is van -5 tot +5.
49
Opmerking:
● De projector voert de
functie Auto PC-aanpassing
automatisch uit wanneer het
signaal voor de eerste keer
wordt ingevoerd.
● De Auto PC-aanpassingsfunctie
werkt mogelijk niet als de
aangesloten computer
niet compatibel is met het
ingangssignaal.
● Auto PC-aanpassingsfunctie
werkt niet met HDMI-invoer.
● Auto PC-aanpassingsfucntie
werkt mogelijk niet als u het
volgende systeemsignaalformaat
selecteert: 720 x 480i, 720 x
576i, 720 x 480p, 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920
x 1080p.
Tonen
V Positie
(Alleen voor PC signaalinvoer)
(Alleen voor PC-signaalinvoer) Aangenomen dat de
relatieve positie van zowel de projector als het scherm goed
is ingesteld, kunt u de horizontale positie van het beeld
verplaatsen als de positie van het geprojecteerde beeld op
het scherm afwijkt.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [V Positie] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer adjust image V positie.
Het instelbereik is van -5 tot +5.
H-grootte
(alleen voor PC signaalinvoer)
U kunt de interferentie veroorzaakt door patronen
van geprojecteerde verticale strepen aanpassen en
verminderen. De volgende geprojecteerde patronen
kunnen een cirkelvormig patroon veroorzaken (Noise).
Pas de hoeveelheid interferentie tot het minimum
aan. Gebruikers kunnen de klok gebruiken om de
afbeeldingen aan te passen.
1) D
ruk op de
knop en selecteer [H-grootte] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer adjust H-grootte
level .
Het instelbereik is van -15 tot +15.
Aspect
Het beeld aanpassen aan de schermgrootte terwijl
de Aspect van het ingangssignaal onveranderd blijft.
Druk op de <MENU> knop op de afstandsbediening
of op het bedieningspaneel om het OSD-menu te
openen. Druk op de  knop en selecteer het
Display menu en Druk op de <OK> of  knop.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [ Aspect]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
Auto...................Gebruik de maximale grootte om te
projecteren terwijl het aspect van
het ingangssignaal ongewijzigd
blijft.
16:9…................Projecteer met Aspect van 16:9.
Full.....................Projecteer op maximale grootte.
● Alleen voor PC (VGA) signaal
invoer.
Geavanceerd...Splicing screen.
● Alleen voor PC (VGA) signaal
invoer.
50
Aspect menu
Display
Automatische correctie
Synchronisatie
0
H-positie
0
V-positie
0
H-grootte
Aspect
Projectiewijze
Positie menu
Achtergrond scherm
Systeem
0
Normaal
Front
Linksboven
Blauw
-----
Tonen
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [ Aspect]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer het [
Geavanceerd] menu.
4) D
ruk op de <OK> knop.
5) D
ruk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
Hor. totaal..... Stelt H totaal voor verticale verdeling
van het beeld.
Instelbereik is 1 tot 5 van widescreen
Vert. totaal.... Stelt V totaal in voor horizontale
verdeling van het beeld.
Instelbereik is 1 tot 5 van widescreen
H-Positie....... Stel de projector in horizontale positie
in.
Aanpassingsbereik is van 1 tot de
huidige HoR. totaal value.
V-Positie....... Stel de projector in horizontale positie
in.
Aanpassingsbereik is van 1 tot de
huidige VeRt. totaal value.
Projectiewijze
Selecteer deze voor de projectierichting.
Vander de projectierichting als het OSD wordt
omgedraaid of omgekeerd.
Druk op de <MENU> knop van de afstandsbediening of
het bedieningspaneel om het OSD-menu te selecteren.
Druk op de knop en selecteer het Display menu.
Druk dan op de <OK> of knop.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Projectiewijze]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop om te schakelen.
Front: wanneer de projector op de tafel is geïnstalleerd
en op de voorkant van het scherm wordt geprojecteerd.
Doorzicht-projectie: wanneer de projector op de tafel is
geïnstalleerd en op de achterkant van het scherm wordt
geprojecteerd (met van doorschijnend scherm)
Plafond/Front: bij gebruik van een beugel om de
projector (optioneel) voor het scherm omhoog te
brengen.
Plafond/Rear: bij gebruik van de beugel om de projector
(optioneel) achter het scherm (met een doorschijnend
scherm) omhoog te brengen.
Auto Plafond/Front: bij gebruik van de beugel
om de projector voor het scherm te tillen. De
plafondgemonteerde modus wordt automatisch
ingeschakeld.
Auto Plafond/Front, Rear: wanneer een beugel wordt
gebruikt om de projector aan de achterkant van het
scherm op te tillen. De plafondgemonteerde modus
wordt automatisch ingeschakeld.
51
Project way menu
Display
Automatische correctie
Synchronisatie
0
H-positie
0
V-positie
0
H-grootte
Aspect
Projectiewijze
Positie menu
Achtergrond scherm
Systeem
0
Normaal
Front
Linksboven
Blauw
-----
Tonen
Positie menu
Selecteer deze functie om de OSD-menupositie in te
stellen.
Druk op de <MENU> knop van de afstandsbediening
of het bedieningspaneel om het OSD-menu te
selecteren. Druk op de  knop en selecteer het
Display menu. Druk dan op de <OK> of  knop.
1) D
ruk op de
knop en selecteer [Menu position]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop om de menupositie te
veranderen.
Positie menu
Display
Automatische correctie
Synchronisatie
0
H-positie
0
V-positie
0
H-grootte
Aspect
Projectiewijze
Positie menu
Achtergrond scherm
Systeem
0
Normaal
Front
Linksboven
Blauw
-----
Linksboven...... Het Menu vrschijnt in Linker
bovenhoek van scherm.
Rechtsboven.... Het Menu verschijnt Rechtsboven in
het scherm.
Centrum............ Het OSD verschijnt in het Midden van
het scherm.
Linksonder....... Het Menu verschijnt linksonder in het
scherm.
Rechtsonder..... Het Menu verschijnt rechtsonder in het
scherm.
Achtergrond scherm
Selecteer deze functie om de achtergrondkleur aan te
passen.
Druk op de <MENU> knop van de afstandsbediening
of het bedieningspaneel om het OSD-menu te
selecteren. Druk op de  knop en selecteer het
Display menu. Druk dan op de <OK> of  knop.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Achtergrond
scherm]
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
Blue........ Het hele projectieruimte wordt blauw
weergegeven.
Black....... Het hele projectieruimte wordt zwart
weergegeven.
Opmerking:
Deze functie werkt niet bij ingangsignalen van
USB-Display, Memory viewer en Netwerk.
52
Achtergrond scherm menu
Display
Automatische correctie
Synchronisatie
0
H-positie
0
V-positie
0
H-grootte
Aspect
Projectiewijze
Positie menu
Achtergrond scherm
Systeem
0
Normaal
Front
Linksboven
Blauw
-----
Tonen
Systeem
Systeem selectie
Als een PC is geselecteerd als invoerbron, zal de projector het signaal automatisch detecteren
en het vereiste Systeem instellen. Het beeld wordt getoond zonder dat verdere instelling vereist
is.
De projector geeft een van de volgende opties weer:
Auto
-----
De Auto PC Adjusting-functie
maakt de nodige aanpassingen
aan de projector om geldige
afbeeldingen te projecteren. Als
afbeeldingen onjuist worden
weergegeven, past u deze
instelling handmatig aan.
Systeem menu
Display
Systeem
1024 x 768,60Hz
1280 x 800,60Hz
1920 x 1200,60Hz
-----
Geen PC-signalen gedetecteerd.
Controleer de verbinding tussen
PC en de projector.
---------
Het geselecteerde ingangssignaal
wordt weergegeven in het Systeem
menu.
Opmerking:
De projector kan gegevens opslaan
gegenereerd door de Auto Pc
Adjusting-functie.
Selecteer het Systeem handmatig.
1 Druk op de MENU-knop van de afstandsbediening
om het OSD te openen. Druk op de
knop om
het Invoerpictogram te selecteren. Druk op de
of OK button op het invoermenu te openen.
2 Druk op de
knop om het Systeem te
selecteren en druk vervolgens op OK.
53
Opmerking:
Het Systeem-menu wordt
uitgeschakeld wanneer HDMI-1,
HDMI-2, Memory Viewer, LAN,USBDisplay worden geselecteerd.
Tonen
Video
Selecteer deze functie om de resolutie van het
ingangssignaal compatibel te maken met de PC.
Het Video invoersignaal kleursysteem of de
Component invoersignaal scanningmodus instellen.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Signal
Format] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en selecteer het gewenste
systeem.
Systeem menu
Display
Systeem
AUTO
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
PAL60
Computer invoersignaal
1024x768 60HZ, etc: toon de compatibele naam
van ingangssignaal.
Auto:Wanneer de projector geen compatibel
invoersignaal heeft met een aangesloten
pc, kan de pc automatisch worden
ingeschakeld en wordt Auto op het systeem
weergegeven. Als het beeld niet correct
wordt geprojecteerd, pas het dan handmatig
aan uw computer aan.
- - - -:Geen signaalinvoer van pc. Controleer de
verbindingen.
Video-ingangssignaal
Auto: Als projector het kleurensysteem van het
ingangssignaal automatisch instelt, [PAL-M] of
[PAL-N] handmatig instellen.
[PAL]/[SECAM]/[NTSC]/[NTSC4.43]/[PAL-M]/
[PAL-N]/[PAL60]:Als de projector beelden niet
correct kan weergeven in [Auto],
stel het ingangssignaalformaat
handmatig in.
54
Systeem menu voor video-invoer.
Kleur aanpassen
Beeldmodus
Selecteer Color Adjustment om de beeldmodus in te stellen en de kwaliteit
van het geprojecteerde beeld aan te passen
Direct operation
Druk op de knop Image Select op de
afstandsbediening om de gewenste beeldmodus te
selecteren.
Astandbediening
Image
Menubediening
Druk op de <MENU> knop van de afstandsbedieningof
op het bedieningspaneel om het OSD-menu te
openen. Druk op de knop en selecteer het
Kleuraanpassing menu. Druk dan op de <OK> of
knop.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Beeldmodus]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
Presentatie
Een beeldmodus geschikt voor het bekijken van
voornamelijk tekst in een verlichte kamer.
Beeldmodus (For PC)
Kleuraanpassing
Standaard
Beeldmodus
32
Contrast
32
Helderheid
Middel
Kleurtemperatuur
Rood
32
Groen
32
Blauw
32
Scherpte
0
Standaard
De standaardmodus van de projector kan de nationale
kleur hebben.
Bioscoop-instelling
Verrijkte grijswaarden voor het kijken naar films.
Schoolbord (Groen)
Een Beeldmodus is ontworpen voor weergave op een
Schoolbord (Groen). Het verhoogt de kwaliteit van het
beeld geprojecteerd op het Schoolbord (Groen). Zoals
de naam aangeeft is dit groen in plaats van zwart.
Kleurbord
Een Beeldmodus die geschikt is voor beeldprojectie
op een rode, blauwe, gele of groene muur .Druk op de
<OK> knop om het kleurbord menu te openen. Druk
dan op de
knop en selecteer Rood,Blauw, Geel
of Groen. Druk dan op de <OK> knop.
Beeld
Gebruikers kunnen de kleuraanpassing instellen.
55
Kleurbord
Kleuraanpassing
Kleurenbord
Rood
Blauw
Groen
Geel
Kleur aanpassen
Kleurinstelling
Druk op de <MENU> knop op de afstandsbediening of
op het bedieningspaneel om het OSD-menu te openen.
Druk op de  knop en selecteer het Kleuraanpassing
menu. Druk dan op de <OK> of  knop.
1) Druk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om in te stellen.
Kleuraanpassing (Voor PC/HDMI)
Kleuraanpassing
Beeldmodus
Contrast
Helderheid
Kleurtemperatuur
Helderheid
Druk op de  knop om de helderheid te verlagen,
bereik van0 - +63.
Druk op de  knop om de helderheid te verhogen,
bereik van0 - +63.
Kleurtemperatuur. (Voor PC/HDMI-invoer)
Druk op de  knop en selecteer de vereiste
kleurtemperatuur (Low, Mid. en High)
High temp: Wordt geleidelijk blauw.
Mid temp: geschikte natuurlijke kleur.
Low temp: Wordt geleidelijk rood.
Color level (Voor video-uitvoer)
Druk op de  knop om verzadiging te verminderen.
Druk op de  knop om verzadiging te verhogen.
Kleurbalans (Voor video-invoer)
Druk op de  knop om de gewenste tint te
selecteren.
Rood
Druk op de  knop om de rode tint te verminderen en
de  knop om het te verhogen.
Groen
Druk op de  knop om de groene tint en te verminderen
en de knop om het te verhogen.
Blauw
Druk op de  knop om de blauwe tint en te verlagen en
de  knop om verhogen.
Scherpte
Druk op de  knop om het beeld te verzachten en de
 knop om te verscherpen, tussen 0 - +15.
56
32
32
Middel
Rood
32
Groen
32
Blauw
32
Scherpte
Contrast
Druk op deknop om contrast te verlagen, bereik van
0 - +63.
Druk op de  knop om het contrast te vergroten, bereik
van 0 - +63.
Standaard
0
Kleuraanpassing (Voor video)
Kleuraanpassing
Beeldmodus
Standaard
Contrast
32
Helderheid
32
Color level
32
Kleurbalans
32
Rood
32
Groen
32
Blauw
32
Scherpte
0
Instelling
De projector heeft instelfuncties die u als volgt kunt selecteren.
Menu bediening
Druk op de <MENU> knop op de afstandsbediening
of op het bedieningspaneel om het OSD-menu
te openen. Druk op de knop en selecteer het
Istellingsmenu. Druk dan op de <OK> of knop.
1) Druk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om opties te kiezen.
Instelmenu
Instelling
Snelstart
Stand-by modus
Ventilatorregeling
Uit
Eco-modus
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Iris
Aan
Geluid
HDMI set-up
Snelstart
U kunt de projector inschakelen door alleen het
netsnoer aan te sluiten.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Snelstart]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
Snelstart
Instelling
Snelstart
Stand-by modus
Ventilatorregeling
Uit
Eco-modus
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Uit...... Ga naar Standby-modus.
Aan...... Direct opstarten.
Iris
Aan
Geluid
HDMI set-up
Standby modus
Gebruik de standby-modus wanneer de projector
wordt beheerd via een netwerk
1) Druk op de
knop en selecteer select het
[Standby mode] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om in te stellen.
Normal ............... Zelfs in de standby-modus zijn
er geen beperkingen voor de
netwerkfunctie en de seriële
communicatiefunctie.
Wake Aan Lan.... Deze stand wordt gebruikt om
stroomverbruik te verminderen en
te wachten voor Wake on
Netwerk en RS-232C seriële
communicatie is niet beschikbaar
behalve de POWER ON
commando in die modus.
Eco..................... Alleen RS-232C seriële
communicatie is beschikbaar.
57
Standby mode
Instelling
Snelstart
Stand-by modus
Ventilatorregeling
Uit
Eco-modus
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Ondertitel
Normaal
Uit
Toetsblokkering
Iris
Geluid
HDMI set-up
Aan
Instelling
Ventilatorregeling
U kunt de instelling voor de snelheid van de afkoeling
van de ventilator instellen op basis van de hoogte
waarop de projector wordt gebruikt.
Ventilatorregeling
Instelling
Snelstart
1) Druk op de
knop en selecteer het
[Ventilatorregeling] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en selecteer het
gewenstemenu.
Stand-by modus
Uit: Normale snelheid. ZET deze optie op UIT bij
gebruik van de projector op normale hoogte.
Geluid
Ventilatorregeling
Uit
Eco-modus
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Iris
Aan
HDMI set-up
Aan: Sneller dan in de Off-modus. ZET de optie op
AAN wanneer de projector op hoog terrein wordt
gebruikt.
Opmerking:
●● Zet de grote hoogte optie op AAN wanneer
u de projector gebruikt op een hoogte van
1400-2700 meter.
Lamp controle
Verander de lamphelderheid afhankelijk van de
omgeving en het doel waarvoor de projector wordt
gebruikt.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Lamp
controle] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en schakel naar het gewenste
menu.
N
ormal....Normale helderheid.
Eco..........Verlaag de helderheid en verminder
het energieverbruik om de levensduur
van de lamp te verlengen.
58
Lamp controle
Instelling
Snelstart
Stand-by modus
Ventilatorregeling
Uit
Eco-modus
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Iris
Geluid
HDMI set-up
Aan
Instelling
Ventilatie
Selecteer de afkoeltijd nadat de projector is
uitgeschakeld.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [VentilaTie]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en schakel naar het gewenste
menu.
Normal.......... Normaal functioneren.
Ventilatie
Instelling
Snelstart
Stand-by modus
Ventilatorregeling
Uit
Eco-modus
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
60 Sec.......... Sneller dan in de normale modus met
kortere tijd, maar een luider geluid.
Iris
Aan
Geluid
HDMI set-up
immediate..... Selecteer deze functie om de voeding
direct na het uitschakelen los te
koppelen, zonder te wachten tot de
projector is afgekoeld.
Opmerking:
●● Wanneer [Direct] is geselecteerd, zal de tijd
het langer duren voordat de projector opnieuw
start.
●● Soms heeft de lamp meer tijd nodig om af te
koelen voordat hij weer gebruikt kan worden.
Ondertitel
Ondertitel wordt gebruikt voor het weergeven in tekst
van de audio of andere informatie op het scherm.
Selecteer deze functie om van kanaal te veranderen
met ingangssignaal van Ondertitel.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [OndertItel]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en schakel naar het gewenste
menu.
OFF: Geen Ondertitel.
CC1...... T
oon CC1 data.
CC2...... T
oon CC2 data.
CC3...... T
oon CC3 data.
CC4...... T
oon CC4 data.
OndertItel
Instelling
Snelstart
Stand-by modus
Ventilatorregeling
59
Uit
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Iris
Geluid
HDMI set-up
Opmerking:
●● Het pictogram wordt grijs als Ondertitel
ongeldig is.
●● De Ondertitel-functie is ongeldig als het
OSD-menu en het timerdisplay op het scherm
verschijnen.
Uit
Eco-modus
Aan
Instelling
Toetsblokkering
Selecteer deze functie om het bedieningspaneel of het
toetsenblok van de afstandsbediening te vergrendelen
en ontgrendelen.
1) Druk op de
knop en selecteer het
[Toetsblokkering] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en schakel naar het gewenste
menu.
Toetsblokkering
Instelling
Uit
Snelstart
Stand-by modus
Eco-modus
Uit
Ventilatorregeling
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
off............................... het bedieningspaneel
of afstandsbediening
toetsenbord werkt.
Aan
Iris
Geluid
HDMI set-up
Projector..................... Bedieningspaneel is
ongeldig.
Afstandsbediening..... Afstandsbediening is
ongeldig.
Opmerking:
●● Als u het bedieningspaneel vergrendel en niet
over een afstandsbediening beschikt of als er
iets mis ging, neem dan contact op met uw
dealer of servicecentrum.
Iris
IRIS
Instelling
Uit
Snelstart
Stand-by modus
Pas de lichtuitover aan voor het beeldsignaal en
projecteer met de nadruk op contrast.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Iris] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om in te stellen.
Eco-modus
Uit
Ventilatorregeling
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Aan
Iris
OFF...... G EEN correctie.
Geluid
HDMI set-up
ON........ Corrigeer iris.
Geluid
Geluid
Selecteer deze functie om het geluid bij te stellen.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Geluid]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en schakel naar het gewenste
menu.
Volume..... Druk op de  knop om het volume te
verhogen, bereik van 0~+25.
Druk op de  knop om het volume te
verlagen, bereik van 0~+25.
Dempen.... Druk op de
knop om voor uit en
aanschakelen van de Mute functie.
Aan: Geen audio-uitvoer.
Off:Audio uivoer.
60
Instelling
Uit
Snelstart
Stand-by modus
Eco-modus
Uit
Ventilatorregeling
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Aan
Iris
Geluid
HDMI set-up
...
Instelling
HDMI set-up
Wanneer een extern apparaat is aangesloten op de
HDMI-aansluiting van de projector en de beelden niet
op de normale manier worden geprojecteerd, schakel
de Beeld of Geluid instelling.
Druk op de <MENU> knop van de afstandsbediening of
op het bedieningspaneel om het OSD-menu te openen.
Druk op de knop en selecteer het Istelmenu. Druk
dan op de <OK> of knop om het submenu te openen.
1) Druk op de
knop en selecteer [HDMI set-up]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
● Display [HDMI set-up] direct.
3) Druk op de
knop en selecteer [Image] of [Geluid].
4) D
ruk op de <OK> knop.
HDMI set-up
Instelling
Uit
Snelstart
Stand-by modus
Eco-modus
Uit
Ventilatorregeling
Lamp controle
Ventilatie
Normaal
Ondertitel
Uit
Toetsblokkering
Iris
Aan
Geluid
HDMI set-up
...
Opmerking:
●● HDMI optie kan alleen worden gekozen in
HDMI-1 en HDMI-2 kanaal.
HDMI invoerbereik
Auto
Beperkt
Vol
Stel het signaalniveau automatisch in.
Ingang van de beperkte signaalniveau van 16 tot 235.
Invoer van full signal level van 0 tot 255.
Opmerking:
●● De optimale instellingen voor de projector kan afhangen van uw externe uitvoerapparaat.
●● Voor externe uitvoer raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat.
Geluid
HDMI
Audio I/F
Bij gebruik van een HDMI kabel voor versturen van beelden en audio is geen
aparte kabel voor geluid vereist.
Wanneer het externe audiosignaal van de AUDIO IN terminal komt.
EQ-instelling
Wijzig het HDMI-ontvangstniveau volgens het AV-apparaat dat is aangesloten
MODE 1-4 op de HDMI-ingang. Als ruis in het beeld zichtbaar is of als het beeld niet wordt
getoond, wijzigt u de instellingen.
61
Geavanceerd
De projector heeft een Geavanceerd functie om andere functies te selecteren.
Menu bediening
Druk op de <menu> knop op de afstandsbediening
of op het bedieningspaneel om het OSD-menu
te openen. Druk op de knop en selecteer het
Advaned menu. Druk dan op de <OK> of  knop.
1) Druk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
2) Druk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om opties te kiezen.
4) Druk op de <OK> knop.
Geavanceerd menu
Geavanceerd
Taal
Automatische instelling
Trapeziumvervorming
Logo
Beveiliging
Automatische spaarstand lamp
Filterteller
Testpatroon
Network
Standaardinstelling
Lampteller
Taal
Gebruikers kunnen selecteren welke taal op het
scherm wordt weergegeven.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [Language]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer de gewenste
taal.
4) D
ruk op de <OK> knop.
De naam van menu's, instelling, het OSD, knoppen,
enz., kan worden weergegeven in de gewenste taal.
Uw projector wordt geleverd met de volgende
taalondersteuning. U kiezen uit Engels, Duits, Frans,
Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands,
Portugees, Japans, vereenvoudigd Chinees,
traditioneel Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch,
Turks, Fins, Noors, Deens, Indonesisch, Hongaars,
Tsjechisch, Kazachs, Vietnamees, Thais, Farsi.
62
Taal
Geavanceerd
Taal
Automatische instelling
Trapeziumvervorming
Logo
Beveiliging
Automatische spaarstand lamp
Filterteller
Testpatroon
Network
Standaardinstelling
Lampteller
...
Geavanceerd
Automatische instelling
Druk op de AUTO-knop op de afstandsbediening voor de
Automatische instelling
volgende functies: Invoer zoeken, Automatische correctie., en
Geavanceerd
Automatische trapeziumcorrectie.
Automatische instelling
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [Auto setup] menu.
Invoer zoeken
2) D
ruk op de <OK> knop.
Automatische correctie
Automatische trapeziumcorrectie
3) D
ruk op de
knop en selecteer de gewenste items.
Invoer zoeken:
Automatische
correctie.
Automatische
trapeziumcorrectie
Selecteer deze functie om het
signaal te detecteren Het beeld wordt
automatisch geprojecteerd.
Selecteer deze functie voor
het instellen van [Fijninstelling
synchronisatie], [H-positie], [V-positie]
and [H-Grootte] automatisch bij gebruik
van analoge signalen.
Selecteer deze functie om verticale
vervorming van het geprojecteerde
beeld automatisch te corrigeren.
Opmerking:
●● Een van de Invoer zoeken, Automatische
correctie. en Automatische trapeziumcorrectie
opties moet ingeschakeld zijn.
●● Stel de de projector handmatig in als het beeld
abnormaal wordt weergegeven, ook als u de
Automatische trapeziumcorrectie-functie hebt
geselecteert.
●● Wanneer u Projectiewijze als Ceiling mounted of
Rear Celing hebt ingesteld, en de projector wordt
in de Ceiling-stand gebruikt, is de Automatische
trapeziumcorrectie-functie ongeldig.
●● Wanneer u Projectiewijze als Auto Plafond/Front
of Auto Plafond/Front, Rear instelt, en de projector
wordt in de Ceiling-modus gebruikt, is deAuto
Keystone-functie ongeldig.
Trapeziumvervorming
Druk op de <MENU> knop op de afstandsbediening of
op het bedieningspaneel om het OSD-menu te openen.
Druk op de knop en selecteer het Advaned menu.
Druk dan op de <OK> of knop om te openen
1) Druk op de
knop en selecteer het
[Trapeziumvervorming] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en selecteer het gewenste
item.
4) D
ruk op de <OK> knop.
Trapeziumvervorming
Geavanceerd
Taal
Automatische instelling
Trapeziumvervorming
Logo
Beveiliging
Automatische spaarstand lamp
Filterteller
Testpatroon
Network
Standaardinstelling
Lampteller
63
...
Aan
Aan
Uit
Geavanceerd
Trapeziumvervorming
● Deze functie is alleen wanneer de optie
Automatische trapeziumcorrectie niet is ingesteld op
On.
Store........Leg Keystone fast na het afsluiten van de
projector of
Reset ......Keystone function will be cancelled after
closing the projector or unpluging the AC
power when reset is set.
Keystone submenu
Geavanceerd
Trapeziumvervorming
Trapeziumvervorming
Opslaan
Hor. / Vert. trapeziumvervorming
Hoekcorrectie
Correctie beeldkromming
Waarde terugzetten
HOR. / Vert. trapeziumvervorming
Selecteer deze functie om de geprojecteerde beelden
horizontaal of verticaal te corrigeren
Druk op de knop om
de bovenbreedte te
verkleinen
Druk op de knop om
de bodembreedte te
verkleinen
Druk op de knop
om de linkerbreedte
te verkleinen
Druk op de knop
om de rechterbreedte
te verkleinen
Hoek aanpassing
Selecteer deze functie om de vier vervormde hoeken
van het beeld te corrigeren.
Druk op de
 knop om toe te passen op de vier
hoeken van het scherm. De vier hoeken worden in de
onderstaande volgorde in een lus weergegeven:
Hoek aanpassing
Linksboven
Rechtsboven
Rechtsonder
Opmerking:
●● Witte pijl geeft geen correctie aan.
●● Rode pijl geeft Keystone richting aan.
●● De pijl verdwijnt wanneer de correctie optimaal is.
64
Linksonder
Geavanceerd
Correctie beeldkromming (LV-WX370, LV-X350)
Selecteer deze functie om geprojecteerde beelden
te corrigeren met lineariteit ongelijke of verticale en
horizontale kromming.
Druk op de
 knop om opties aan te passen.
Item
Bediening
Aanpassing
Druk op 
Aanpassen van de toestand
van B naar een
Druk op 
Aanpassen van de toestand
van A naar B
Druk op 
Aanpassen van de toestand
van B naar een
Druk op ▼
Aanpassen van de toestand
van A naar B
Correctie
beeldkromming X
compensation
Druk op 
Correctie
beeldkromming Y
compensation
Druk op 
Vervorming rechterkant
aanpassen
Vervorming linkerkant
aanpassen
Vervorming bovenzijde
aanpassen
Vervorming onderzijde
aanpassen
Correctie
beeldkromming X/Y
versterking
Druk op 
Druk op ▼
A
B
A
B
Opmerking:
●● Na het instellen van de waarden van HOR. / Vert. trapeziumvervorming, als gebruikers
Hoekcorrectie en Correctie beeldkromming uitvoeren, worden de waardes van HOR. / Vert.
trapeziumvervorming gereset . En na het aanpassen van de waardes vanHoecorrectie en
Correctie beeldkromming, als gebruikers de HOR. / Vert. trapeziumvervorming aanpassen,
worden de waardes van Hoekcorrectie gereset.
●● Correctie beeldkromming X-compensatie en Correctie beeldkromming Y compensatie kunnen
niet apart worden aangepast. Voer de Correctie beeldkromming X-compensatie en Correctie
beeldkromming Y compensatie uit na het aanpassen van de X/Y Correctie beeldkromming.
●● Druk op de KEYSTONE-knop op de afstandsbediening. Het Keystone OSD menu verschijnt
(met: Hor. / Vert. trapeziumvervorming, Hoekcorrectie, Correctie beeldkromming en Waarde
terugzetten), en druk op de ▲▼ knop om tussen de vier opties om te schakelen.
●● Maximum Keystone bereik tot ±30° verticaaal en ±15° horizontaal.Echter, de beeldkwaliteit
zal verslechteren en moeilijker scherp te stellen. Installeer de projector met de
minimumcorrectiewaarde.
●● De schermgrootte verandert met verschillende HOR. / Vert. trapeziumvervorming aanpassingen.
●● Keystone kan het beeldaspect beïnvloeden.
Waarde terugzetten
Selecteer deze functie om de aanpassingswaarde
terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
1) Druk op de
 knop en selecteer de [Reset
value] optie.
2) D
ruk op de <OK> knop.
● De waarde aangepast door de keystone wordt
gereset.
65
Geavanceerd
Logo menu
Logo
Geavanceerd
Logo (inclusief Logo en instelling voor Logo
Wachtwoordvergrendeling) U kunt deze functie gebruiken
om Logo-scherm en Logo pincode-slot te selecteren, het
wachtwoord in te stellen en het standaardlogoscherm in te
stellen.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [Logo] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer de gewenste items.
Logo kiezen
Selecteer deze optie om het logoscherm op de projector:
Standaard.... Toon standaard fabriekslogo scherm.
User*......................... Toon vastgelegd logoscherm.
UIT............................. Toon countdown logo scherm.
* Alleen voor LV-WX370/LV-X350
Logo
Logo kiezen
Standaard
Beeld vastleggen
Bewaren PIN-code logo
Uit
Wijzigen PIN-code logo
Opmerking:
●● Na het wijzigen van de Logo
pincode, het nieuwe nummer niet
vergeten en op een veilige plek
bewaren. De Logo pincode kan
niet opnieuw worden gewijzigd als
het nieuwe wachtwoord verloren is
gegaan of vergeten is.
Beeld vastleggen (LV-WX370 / LV-X350)
Maakt het mogelijk beelden die worden geprojecteerd vast te leggen en te gebruiken als startup display
of beeldovergangen bij presentaties.
Druk na het vastleggen van het geprojecteerde beeld op de OK knop. Een bevestigingsvenster
verschijnt. Selecteer Yes om het beeld vast te leggen.
Na het vastleggen van de geprojecteerde beelden gaat u naar "Select a logo." Stel dit in op "user". Het
vastgelegde beeld wordt weergegeven wanneer de projector de volgende keer wordt ingeschakeld.
Bewaren PIN-code logo
BEWAren PIN-code logo
Deze functie voorkomt dat onbevoegden het logo van het scherm veranderen.
Uit........Het Logo-scherm kan worden gewijzigd met het Logo-menu.
Aan......U kunt het logo-scherm niet wijzigen zonder de Logopincode.
Om de pincode van de Logo-bescherming te wijzigen drukt u op de OK knop. Het Logo Pincode venster
wordt geopend. Volg de onderstaande stappen om een ​​pincode voor het logoscherm in te voeren.
●D
ruk op de pijl  knop om een ​​nummer te selecteren en druk vervolgens op de OK knop om het
nummer in te voeren en de cursor te Om het nummer dat u hebt ingevoerd te bewerken, druk u op de
MENU knop om de cursor naar het nummer te verplaatsen dat u wilt wijzigen. Druk op de
knop
om het juiste nummer te selecteren.
●H
erhaal deze stap om een ​​3-cijferig nummer in te voeren. Verplaats de cursor naar SET na het
invoeren van een Druk op de OK knop.
●A
ls het wachtwoord ongeldig is, wordt het weergegeven als "***" in rood. Probeer het opnieuw met een
geldige pincode.
●N
adat u een geldig wachtwoord voor het logoscherm hebt ingevoerd, kunt u op de  knop drukken
om
Wijzigen PIN-codE logo
U kunt Logo-wachtwoord in een willekeurig 3-cijferig nummer veranderen. Druk op de OK knop en
selecteer Logo
Pincode wijzigen. Het venster voor wijzigng van de Logo pincode verschijnt. Druk op de pijl  knop om
een geldige
​​
nieuwe code in te voeren. Het venster New Logo Passcode dialog verschijnt. Stel een nieuw
logo-wachtwoord in, controleer het dialoogvenster en selecteer Yes en om het nieuwe wachtwoord te
bevestigen.
Vergeet uw nieuwe wachtwoord niet en bewaar het veilig.
Als u de Logo pincode wilt annuleren, stelt u de fabrieksinstellingen in.
66
Geavanceerd
Beveiliging
Beveiligingsmenu
Geavanceerd
Stel een pincode in om de projector te vergrendelen en
Beveiliging
te voorkomen dat onbevoegden uw projector bedienen.
PIN-code vergrendelen
Wanneer de projector wordt ingeschakeld, verschijnt
PIN-code wijzigen
het [passcode] scherm.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Security]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om gewenste item te
selecteren.
PIN-code vergrendelen
PIN-code vergrendelen
Deze functie voorkomt dat onbevoegden de projector gebruiken.
Uit......De PIN-code vergrendelen functie is niet beschikbaar.
Aan....Het [Passcode] scherm verschijnt als de projector aan staat. Als u de PIN-Code
Vergrendelen of Passcode wilt wijzingen (voor drie cijfers), moet u het wachtwoord
invoeren.
Het standaard wachtwoord van de fabrieksinstelling is "111."
Uit
PIN-code wijzigen
● U kunt het wachtwoord wijzigen. Klik op de knop [OK] en selecteer [Change Passcode].
Wanneer het venster [Passcode] verschijnt, drukt u op de [← / →] knop om een geldige code in
te stellen en selecteert u [Set] om het venster [New Passcode] te openen. Stel een nieuwe code
in, bevestig deze in het dialoogvenster, en selecteer Set om een nieuwe
​​
toegangscode in te
stellen.
●H
et ingevoerde nummer wordt weergegeven als "*". Om het nummer dat u hebt ingevoerd te
bewerken, druk u op de MENU knop om de cursor naar het nummer te verplaatsen dat u wilt
wijzigen. Druk op de  knop om het juiste nummer te selecteren.
●H
erhaal deze stap om een ​​3-cijferig nummer in te voeren.
●V
oer een driecijferig nummer in, en zet de cursor op "set". Druk op de knop OK. U kunt de
projector nu gebruiken.
●A
ls de code ongeldig is, wordt deze wordt weergegeven als "***" in rood. Probeer het opnieuw
met een geldige pincode.
nthoud uw nieuwe wachtwoord en bewaar het veilig.
●O
De code annuleren
(1) Druk gelijktijdig op [POWER] en [OK.] op het apparaat. Sluit de stekker op het apparaat aan
en wacht tot de LED verandert van knipperen naar continu aan.
(2) Wanneer de [POWER] knop wordt ingedrukt, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.
Voer "111" in.
(3) Selecteer OSD-menu beveiliging>> passcode>> "on". Als de invoerscherm weer verschijnt,
voert u de standaardwaarde (111) in en zet de passcode op "off" of stelt u een nieuwe
passcode in.
67
Geavanceerd
Automatische spaarstand lamp
Om energieverbruik en te verminderen en de
levensduur van de lamp te verlengen, schakelt de
Power Management-functie de projectorlamp uit als
het apparaat langere tijd geen signalen ontvangt.
1) Druk op de
knop en selecteer het
[AutomAtische spaarstand lamp]
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om gewenste item te
selecteren.
Klaar....................... De POWER indicator knippert
groen wanneer de lamp volledig
is afgekoeld. Het lampje
gaat weer branden als een
invoersignaal is aangesloten
of een willekeurige toets
(behalve de power knop)
op het achterpaneel en de
afstandsbediening wordt
ingedrukt gedurende deze
periode.
Afsluiten.................. De projector wordt
uitgeschakeld nadat de lamp
volledig is afgekoeld.
Uit........................... De power management functie
Timer...................... Once the input signal is
interrupted and no keys has
been pressed for 30 seconds
afterwards, the "No signal"
message displays in the timer.
Timer telt af totdat de lamp Druk
op de pijltoets om de timer in te
stellen
Klaar Countdown.... ●
Stelt de interval tussen
gereedmodus en stand-by
(0 tot 30 minuten). Met een
instelling van nul minuten
voorkomt uw projector
automatische overgang.
●Druk op de power-knop om
uw projector van gereed in
de stand-bymodus te zetten
en een willekeurige andere
toets om de projector in te
schakelen.
Automatische spaarstand lamp menu
Geavanceerd
Automatische spaarstand lamp
Klaar
Afsluiten
Uit
Timer
5 Min
Klaar countdown
5 Min
Automatische spaarstand lamp
Geen signaal
01:20
Resterende tijd voor
uitschakelen van de lamp.
Opmerking:
●● Fabrieksinstellen voor standby-tijd: 5 minuten. Aftellen naar gereedmodus: 5 minuten.
68
Geavanceerd
Filterteller
Gebruik deze functie om de filtergebruikstijd te
resetten en een waarschuwing in te stellen.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Filter teller]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop om gewenste item te
selecteren.
Wanneer de projector de door de gebruiker
ingestelde reinigingstijd bereikt, verschijnt het
filterwaarschuwingspictogram op het scherm om de
gebruiker te herinneren dat het projectorfilter gereinigd
moet worden. Zorg ervoor dat u de beginstatus
selecteert en de timer na het schoonmaken instelt.
De waarschuwing wordt uitgeschakeld als u het filter
terugplaatst.
Fliter................................Geeft de filtergebruikstijd
weer.
Timer...............................Stelt de tijd in voor het
weergeven van een
waarschuwing.
Filterteller terug op nul.....filterteller resetten.
Filtercontrole....................Controleer de temperatuur in
de projector.
Aan: Controleer het filter.
●Als de projector controleert
op een mogelijk filter
probleem,toont het scherm
waarschuwingspictogram
"Filter warning!
Het filter vervangen!".
Uit: DO NOT check filter.
Opmerking:
●● Het scherm toont de melding "Filter warning!
Please change the filter! " wanneer de projector één waarschuwing heeft. En dan verdwijnt
het waarschuwingspictogram 30 seconden
later automatisch, en alleen de POWERknop
op dat moment worden gebruikt.
69
Filterteller menu
Geavanceerd
Filterteller
Filterteller
1H
Timer
200H
Filterteller terug op nul
Filtercontrole
O
Filterteller terug op nul?
Ja
Verplaats
Nee
OK
Filterwaarschuwing
Selecteren
MENU
Terug
Geavanceerd
Testpatroon
Selecteer deze functie om het ingebouwde testpatroon van de projector weer te geven.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Testpattern]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop voor het gewenste item.
4) D
ruk op de <OK> knop.
Gray scale 1 / Gray scale 2 / Gray scale 3 / Gray
scale 4 / Color bar / Red / Green / Blue / Cross hatch
/ White / Black / Raster gray: Gebruik het OSD-menu
om het testpatroon weer te geven.
Testpatroon menu
Geavanceerd
Testpatroon
1/2
Testpatroon
2/2
Uit
Grijsschaal 1
Grijsschaal 2
Grijsschaal 3
Grijsschaal 4
Kleurbalk
Rood
Groen
Blauw
Ruitjespatroon
Geavanceerd
Wit
Zwart
Raster grijs
70
Geavanceerd
Netwerk
Voorbereiding
1 Benodigde uitrusting: Projector, computer, netwerkkabel
2 Verbinding:
Sluit de projector aan op een router of gebruik de LAN met een normale of jumper
netwerkkabel. Als een normale netwerkkabel niet werkt, gebruik dan een jumperkabel.
3 Zet de computer aan. De LAN-poort op de computer en de projector knipperen na het
inschakelen van de projector.
Bediening
1 Schakel de projector in.
2 Verkrijg het IP-adres terwijl de DHCP is
ingeschakeld en de automatische IP-toewijzing is
ingeschakeld. (U kunt DHCP instellen op Uit en
het IP-adres handmatig instellen.)
3 Open het menu netwerkinstellingen
(1) Druk op de MENU-knop op de
afstandsbediening of op het bedieningspaneel
en druk op
om het netwerkpictogram te
selecteren.
Netwerkmenu
Geavanceerd
LAN
Netwerkinstelling
Netwerkinformatie
(2) Druk op de
knop, selecteer
netwerkinstellingen en druk op OK om te
openen.
MAC address......Display the MAC address of
wired Netwerk.
IP address...........Display the IP address of
wired Netwerk.
(3) Druk op de
knop om DHCP in te schakelen
en automatisch een IP-adres, subnet, gateway
en DNS te verkrijgen. Druk op de OK-knop om
te bevestigen.
MAC address :
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-adres
192.168.1.100
LAN
Netwerkinstelling
DHCP
Aan
IP-adres
.
.
.
Subnet
.
.
.
Gateway
.
.
.
.
.
.
DNS
Instellen
Move
Verplaats
OK
OK
Volgende
Next
LAN
MENU
Terug
Back
Netwerkinstelling
DHCP
Druk op de
knop en zet DHCP op Off.
Druk dan op de OK-knop om een ​​IP-adres in
te voeren. Druk op de  knop en selecteer
subnet, gateway enDNS automatischEn druk
op de OK-knop om te bevestigen.
Annuleren
Uit
IP-adres
192 . 168 . 1 . 100
Subnet
255 . 255 . 255 . 0
Gateway
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Instellen
Verplaats
OK
Volgende
Annuleren
MENU
Terug
MENU
Terug
Standaardinstelling
Deze functie zet alle instellingen terug naar de
fabrieksinstellingen.
1) Druk op de
knop en selecteer het
[Standaardinstelling menu.
2) Druk op de <OK of > knop.
3) Druk op de knop, en selecteer Ja en druk op de
<OK> knop.
71
Terug naar standaardinstelling ?
Ja
Verplaats
Nee
OK
Selecteren
Geavanceerd
Lampteller
De lampteller resetten bij het vervangen van de lamp.
De WAARSCHUWING indicator gaat uit en het
pictogram voor lampvervanging verdwijnt.
1) D
ruk op de
menu.
knop en selecteer het [Lampteller]
Filter teller menu
Geavanceerd
Lampteller
Lampteller
1H
Lamp tellerreset
2) D
ruk op de <OK of > knop.
3) D
ruk op de
knop en selecteer "Lamp ", en druk
op de <OK> knop. "Lamp replacement counter
Reset?" Selecteer Ja om door te gaan.
4) In een ander pop-up dialoogvenster selecteert u Ja
om de lampteller
Opmerking:
●● DE lampteller niet resetten tenzij de lamp
vervangen moet worden.
Lampvervangingsteller Reset?
Ja
Move
Verplaats
Nee
Select
Selecteren
OK
OK
Terug
Back
MENU
MENU
Lampvervangingsteller Reset?
Ja
OK ?
Ja
Move
Verplaats
72
Nee
OK
OK
Select
Selecteren
MENU
MENU Terug
Back
Memory Viewer
Wanneer het USB-apparaat op de projector is
aangesloten, kan de geheugenfunctie van de projector de
video en beelden van het USB-apparaat projecteren.
Druk op de <MENU> knop op de afstandsbediening en
open het OSD-menu. Druk op de  knop en selecteer
het Memory Viewer menu. Druk op de <OK> of  knop.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het gewenste item.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop om opties te kiezen.
4) D
ruk op de <OK> knop.
Start slide
Selecteer deze functie om dia's af te spelen.
1) D
ruk op de  knop om een ​​bestand te selecteren.
2) D
ruk op de
menu.
Memory Viewer menu
knop en selecteer het [Start slide]
Memory Viewer
Overgangen instellen
3) D
ruk op de <OK of
Overgangseffect instellen
> knop.
Sorteervolgorde
● Full screen display
Roteren
● Druk op <OK> om terug te gaan naar de miniatuur.
Rechts schuiven
Sorteren op naam
Niet roteren
Passend maken
Uit
Herhalen
Uit
Toepassen
Overgangseffect instellen
Selecteer deze functie om de overgang tussen dia's in te
stellen.
1) D
ruk op de
effect] menu.
knop en selecteer het [Slide Transition
2) D
ruk op de <OK of
> knop.
3) D
ruk op de
knop om gewenste item te selecteren.
Slide down.....Wissel dia's van boven naar beneden.
Slide right.......Wissel dia's van links naar rechts.
Sorteervolgorde
Selecteer deze functie om de volgorde van de dia's in te
stellen.
1) Druk op de
menu.
knop en selecteer het [Sorteervolgorde]
2) Druk op de <OK> knop.
3) Druk op de
knop en schakel het gewenste item in.
Sorteren op extensie..... Sorteer door de namen van
bestanden of mappen uit te vouwen.
Sorteren op grootte....... Sorteer op omvang van bestand of
map.
Sorteren op tijd.............. Sorteer op de tijd van bestand of
map.
Sorteren op naam.......... Sorteer op naam van bestand of map.
73
!
Opmerking:
●●Bij gebruik van de [Memory
Viewer] als ingangssignaal,
is het "Memory Viewer" menu
beschikbaar.
●●In het "Start slide" menu, ook
als u de instellingen veranderen,
maar de [Application] niet
activeert, is de instellingswaarde
van de wijziging ongeldig.
Memory Viewer
Roteren
Stel de rotatierichting van de beelden in.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [Rotate] menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en schakel het gewenste item in.
No rotate ....... Rotatie is ongeldig.
270 Degree.... R
oteer tegen de klok in met 270 graden.
180 Degree.... R
Roteer met de klok mee met 180 graden.
90 Degree...... Roteer met de klok mee met 90 graden.
Passend maken
Stel het beeld in zodat het volledig op het projectiescherm past.
1) D
ruk op de
knop en selecteer het [Passend maken]
menu.
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) D
ruk op de
knop en schakel het gewenste item in.
Aan..... T
oon beelden op basis van de Aspect van het scherm.
Uit..... T
oon beeld met de normale pixels.
Herhalen
Selecteer deze functie om dia's herhaaldelijk af te
spelen.
1) Druk op de
knop en selecteer het [Repeat]
menu.
2) D
ruk op de <OK of > knop.
3) Druk op de
knop om gewenste item te
selecteren.
On.....Herhaal het eerste beeld na het weergeven
van het laatste beeld.
Off.....Ga terug naar miniatuurweergavescherm,
na het spelen van de laatstebeeld.
Toepassen
Toepassen bij het weergaven van dia's.
1) Druk op de
knop en selecteer het
[Toepassen] menu.
2) D
ruk op de <OK of > knop.
74
Info.
Selecteer de Info-function om het geprojecteerde beeldsignaal en de bedieningsstatus van
de projector te detecteren.
Menu bediening
Druk op de <info.> knop op de afstandsbediening of
<MENU> knop op het bedieningspaneel om het OSDmenu te openen. Druk op de  knop en selecteer
het Info. menu. Druk dan op de <OK> of  knop.
Info menu
Informatie
Ingang
HDMI-1
----
Hor. synchronisatie
--- KHZ
Vert. synchronisatie
---
HZ
Lampstatus
Lampteller
Info. toont het volgende:
Automatische spaarstand lamp
0u
Uit
5 Min
Ingang: Toont geselecteerde ingangsbron.
Beeldmodus
Hor.
Display H- sync. Freq. of input signal
synchronisatie...... in unit of KHz. Laat "--- KHz" zien als
er geen signalen zijn.
Vert.
Display V- sync. Freq of input signal
synchronisatie...... in unit of KHz. Laat "--- KHz" zien als
er geen signalen zijn.
Lampstatus.......... Toon geselecteerde Lamp.
Lampteller............ Toon de gebruiksduur van de lamp.
Automatische....... Toon geselecteerde Voeding
spaarstand lamp
Beeldmodus......... Toon geselecteerde Image Modus.
75
Standaard
Netwerkcontrole
Gebruik van netwerk
Functie: Deze functie is bedoeld om de computer op afstand in hetzelfde LAN te bedienen.
Voorbereiding
1B
enodigde uitrusting: Projector, computer, netwerkkabel
2 Verbinding:
Sluit de projector aan op een router of gebruik de LAN met een normale of jumper
netwerkkabel. Als een normale netwerkkabel niet werkt, gebruik dan een jumperkabel.
3Z
et de computer aan. De LAN-poort op de computer en de projector knipperen na het
inschakelen van de projector.
Bediening
1 Schakel de projector in.
Geavanceerd
LAN
2 Verkrijg het IP-adres terwijl de DHCP is
ingeschakeld en de automatische IP-toewijzing
is ingeschakeld. (U kunt DHCP uitschakelen
en het IP-adres handmatig instellen als u
vertrouwd bent met netwerken.)
Netwerkinstelling
Netwerkinformatie
MAC address :
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-adres
192.168.1.100
3 Open het menu netwerkinstellingen
(1) D
ruk op de MENU-knop op de
afstandsbediening of op het
bedieningspaneel en druk op
netwerkpictogram te selecteren.
LAN
om het
Netwerkinstelling
DHCP
Aan
IP-adres
.
.
.
Subnet
.
.
.
Gateway
.
.
.
DNS
.
.
.
(2) D
ruk op ENTER of de knop om het
netwerkmenu te openen.
Instellen
Move
Verplaats
(3) D
ruk op de
knop, selecteer
netwerkinstellingen en druk op ENTER om
te bevestigen.
OK
OK
Annuleren
Volgende
Next
LAN
MENU
Netwerkinstelling
DHCP
Uit
IP-adres
192 . 168 . 1 . 100
Subnet
255 . 255 . 255 . 0
Gateway
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
(4) D
ruk op de
toets om DHCP in te stellen
en druk op OK om te bevestigen.
Instellen
Verplaats
Terug
Back
OK
Volgende
Annuleren
MENU
Terug
(5) D
ruk op de
knop en selecteer Set. Druk
op de OK-knop en wacht today de melding
"Please wait" verdwijnst.
Opmerking:
●● Als u gebruikt maakt van de draadloze netwerkverbinding, controleer de SSID/ESSID
en het draadloze IP-adres in de Netwerk Setting status, en noteer de informatie.
76
Netwerkcontrole
Open met een webbrowser
1) S
tart de webbrowser van de computer.
2) Voer het IP-adres in op de projector ingesteld in het URL-invoerveld van de webbrowser.
3) V
oer het wachtwoord [Wachtwoord] in, en klik op [Inloggen].
"*" de fabrieksinstelling is de gebruikersnaam: "Beheerder" (administrator privileges),
wachtwoord: "Beheerder".
4) K
lik op [Inloggen]
OPMERKING:
Gebruikers kunnen op de rechterbovenhoek van het webbrowserscherm klikken om de
schermtaal te selecteren.
Start niet meerdere webbrowser-instellingen of besturingselementen. Gebruik niet meer dan
één computer of regelaars met de projector.
Wijzig uw wachtwoord.
Als het netwerk niet op scherm wordt getoond, raadpleegt u de netwerkbeheerder.
Beschrijving van elke optie
①
②
③
④
⑤
① SysteemiNstellingen:
② Algemene
Klik op deze optie om de pagina [Systeemstatus] weer te geven.
instellingen: Klik op deze optie om de pagina [General Setup] weer te geven.
③
Beeldinstelling:
Klik op deze optie om de [Picture Setup] pagina weer te geven.
④ Weergave-instellingen:
te geven.
⑤ Netwerkinstellingen:
geven.
Klik op deze optie om de [Weergave-instellingen] pagina weer
Klik op deze optie om de pagina [Netwerkinstellingen] weer te
77
Netwerkcontrole
[SysteemiNstellingen] pagina
①
②
① Versies:
② LAN
Toont de firmwareversie van de projector.
Status: Toont de LAN verbindingsstatus.
[Algemene instellingen] pagina
①
②
③
④
⑤
⑥
① Voer
oude wachtwoord in: Voer wachtwoord in voor de configuratie.
nieuwe wachtwoord in: Voer nieuwe wachtwoord in.
③ Bevestig nieuwe wachtwoord: Wachtwoord opnieuw invoeren om te
bevestigen.
② Voer
④ Power
& Source: Update instellingen.
P
ower: Schakel de voeding van de projector aan/uit.
⑥ Source select: Schakel de ingangsbron van de projector.
⑤
[Beeldinstellingen] pagina
①
②
③
④
⑤
⑥
① Helderheid:
Stel de helderheid in van het geprojecteerde beeld.
Stel het contrast in van het geprojecteerde beeld.
③S
cherpte: Stel de scherpte in van het geprojecteerde beeld.
④ Verzadiging: Stel de kleurverzadiging in van het geprojecteerde beeld.
⑤ Tint: Stel de tint in van het geprojecteerde beeld.
⑥ KleurTemperatuur: Stel de van de kleurtemperatuur in van het geprojecteerde beeld.
② Contrast:
78
Netwerkcontrole
[Weergave-instellingen] pagina
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
① Aspect:
Verander de Aspect van het geprojecteerde beeld.
② Fijninstelling
synchronisatie: Stel de fase in van het geprojecteerde beeld.
③ H
positie: Stel de horizontale positie in van het geprojecteerde beeld.
④ V
positie: Stel de verticale positie in van het geprojecteerde beeld.
⑤ H-grootte:
⑥
Stel de horizontale dimensie in van het geprojecteerde beeld.
Freeze: Stel de functie om om het schermbevriezing in en uit te schakelen.
⑦ Automatische
correctie.: Implementeer de automatische computeraanpassingsfunctie.
⑧ V
keystone: Corrigeer trapezoïdale vervorming in verticale richting.
⑨ H
keystone: Corrigeer horizontale vervorming in horizontale richting.
⑩ Correctie
⑪
beeldkromming*: Corrigeer kromming van het geprojecteerde beeld.
C
orner correction: Corrigeer de vier hoeken van het geprojecteerde beeld.
* Alleen voor de LV-WX370/LV-X350
79
Netwerkcontrole
[Netwerkinstellingen] pagina
①
②
① Netwerk
Setup
Als u de DHCP-client wilt inschakelen, selecteert u het IP-adres automatisch.
IP address:
Voer het IP-adres in als u de DHCP-server niet gebruikt.
Subnet:
Voer een subnet shield in als u de DHCP-server niet gebruikt.
Gateway:
Voer de gateway in als u de DHCP-server niet gebruikt.
DNS:
Voer het IP-adres in als u de DHCP-server niet gebruikt.
Beschikbare leestekens: digital (0 - 9), een pint (.)
(Bijvoorbeeld: 192.168.0.253)
② Toepassen
Instellingen bijwerken.
80
Netwerkcontrole
Netwerk Display
Wanneer LAN als ingangssignaalbron wordt gekozen, wordt het netwerk gebruikt om het computerbeeld
te projecteren.
Na het invoeren van het IP-adres van de projector in de webpagina interface, klikt u op "Download". De
overeenkomstige PwPresebter software downloaden met uw projector.
Klik op het
pictogram om naar de pwPresenter-software te gaan.
Windows Firewall
De volgende waarschuwing kan worden weergegeven wanneer u de software voor de eerste keer
start, afhankelijk van uw Windows Firewall instellingen.
Als u communicatie met projectoren wilt inschakelen, schakelt u alle selectievakjes in en klikt u op
de knop [Allow access].
Als u de instellingen wilt wijzigen nadat u de waarschuwing hebt gesloten, opent u het menu [Start]
en selecteert u [Configuratiescherm]> [Systeem en beveiliging]> [Windows Firewall]> [Een app
toestaan ​​via Windows Firewall].
Selecteer [pwpresenter.exe] in de lijst met toegestane apps en functies en schakel vervolgens elk
selectievakje in.
81
Netwerkcontrole
⑥
①
②
③
④
⑤
① Zoeken naar netwerkweergave
Laat de zoekvoorwaarden leeg en klik op "Search" om te zoeken. Selecteer de gewenste
projector en maak verbinding. U kunt ook het IP-adres van de projector invoeren (bijvoorbeeld:
192.168.1.100) en op "Connect" klikken.
OPMERKING
•V
oordat u de pwPresenter-zoekopdracht gebruikt, moet u overschakelen naar de
netwerksignaalbron.
② Screenshot starten of pauzeren
Start of pauzeer de geselecteerde beelden.
③ Kies de opnamemodus
Selecteer de screen shot-modus van "full range", "fixed size" of "variable size", en stel de
projectiegrootte in.
82
Netwerkcontrole
④ Parameters instellen
Basisinstelling: Language, Beeld
vastleggen region size, enz.
Geavanceerde instelling: JPEG afbeelding
omgeving, Netwerk poortinstelling, White
list en Black list, enz.
Global setting: Remote control setting,
Geluid Beeld vastleggen en Screen Beeld
vastleggen, etc.
Multicast setting: Volume instelling,
Bandwidth, Sampling frequency, etc.
83
Netwerkcontrole
⑤ Netwerk display Management
Instellen van pwPresenter netwerkgebruikers
naam, wachtwoord, enz.
⑥ Stop alle aansluitingen
84
Netwerkcontrole
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (e-Control®)
Als u het juiste IP-adres voor de projector hebt voor de projector en de projector in stand-by of aan
staat, kunt u elke computer die zich op hetzelfde LAN bevindt gebruiken om de projector te bedienen.
Wanneer u deze functie gebruikt, moet Adobe Flash Player op uw computer zijn geïnstalleerd.
Download de nieuwste versie van Adobe Flash Player op de website van Adobe Systems Incorporated.
Aanbevolen besturingssystemen: Win7, Win8.1, Win10,Mac OS X v10.5 ~ v10.14.
1. Voer het IP-adres van de projector in de adresbalk van uw browser en druk op ENTER. (bijvoorbeeld,
http://192.168.0.146)
Aanbevolen webbrowsers: IE11, Chrome 44.0 en lager.
2. De pagina voor externe netwerkbediening wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u de projector
bedienen alsof u de afstandsbediening of het bedieningspaneel op de projector gebruikt.
i
ii
i
Druk op / om meer
knoppen te tonen.
▼
▼
i
i. Deze knoppen hebben dezelfde functie als die van de OSD-menu's of de afstandsbediening. Zie
"2.PICTURE menu" op pagina 40 en "Afstandsbediening" op pagina 29 voor bijzonderheden.
ii. Als u de invoerbron wilt activeren, klikt u op de gewenste bron.
Wanneer u het bedieningspaneel van de projector of de afstandsbediening gebruikt om de instellingen van het
OSD-menu te wijzigen, kan het even duren voordat de webbrowser deze wijzigingen synchroniseert met de
projector.
3. Met de pagina Tools kunt u de projector beheren, de LAN-instellingen configureren en de
i
ii
iv
iii
v
vi
i. V
oor gebruik van het Crestron-controlesysteem verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van
Crestron Control
ii. U kunt de projector een naam geven en de locatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het
apparaat bijhouden. Deze kolom staat maximaal 22 tekens met één byte toe.
85
Netwerkcontrole
iii.U kunt de LAN-instellingen aanpassen.
iv.Na he instellen is de toegang tot de externe netwerk-pagina op deze projector beschermd met een
wachtwoord.
Om deze functie in te schakelen, het vakje voor "Enable" aanvinken en gewenste wachtwoord in New
Password kolom invoeren. Bevestig het nieuwe wachtwoord door het nieuwe wachtwoord opnieuw in te
voeren in de kolom. Schakel het selectievakje uit om wachtwoordbeveiliging uit te schakelen.
v.Na de instelling is de toegang tot Tools beschermd met een wachtwoord. Raadpleeg stap iv voor
informatie over het gebruik van de wachtwoordfunctie.
vi.Druk op Exit om terug te gaan naar de pagina externe netwerkbediening.
•
•
•
- De knop MENU en
Right op de projector 3 seconden ingedrukt houden.
- Nu is het wachtwoord is gereset.
De software is beschikbaar in de Engelse taal.
Wanneer DHCP is ingeschakeld, kan de verbinding met de webpagina worden onderbroken. Als dit gebeurt,
controleert u het nieuwe IP-adres van de projector en voert u het nieuwe adres in om opnieuw verbinding te maken.
▼
•
a het maken van de aanpassingen, drukt u op de Send-knop. De gegevens worden opgeslagen in de projector.
N
Zodra het wachtwoord wordt ingesteld, verschijnt de knop Log Out naast de knop Tools.
Noteer uw wachtwoord van tevoren of direct nadat het wachtwoord is ingevoerd, zodat het beschikbaar is mocht u
het vergeten.
Als u het wachtwoord niet opschrijft en het vergeet, kunt u het wachtwoord resetten door de volgende procedure
uit te voeren.
- Open log in screen of e-Control. by your web browser.
•
•
4. Op de Info-pagina worden de informatie en status van deze projector weergegeven.
i
ii
i
iii
i. De informatie die u hebt ingevoerd in de Tools pagina wordt hier weergegeven en deze kolommen zijn
leeg
ii. Wanneer de projector zich in abnormale toestand bevindt, wordt de volgende informatie weergegeven.
Wanneer de projector in normale toestand is of in een abnormale toestand anders dan hieronder genoemd, toon de
Error Status-kolom "0: No Error".
Fout-status
Beschrijving
3: Lampstoring
De lamp gaat niet branden of gaat uit tijdens gebruik.
3: Oververhitting
3: Ventilator is
geblokkeerd
3: Lamp levensduur
De temperatuur van de projector is te hoog of kan niet worden
gedetecteerd.
De ventilator rotatiesnelheid kan niet worden ingesteld of
gedetecteerd.
De lamp wordt nog gebruikt na een waarschuwingsmelding om de
lamp te vervangen.
86
Netwerkcontrole
(3 = fout)
ruk op Exit om terug te gaan naar de pagina externe netwerkbediening.
iii. D
a het indrukken van de knop'Help', verschijnt het titelvenster in de rechterbovenhoek. U kunt berichten
5. N
versturen naar RoomView™ software die is aangesloten op hetzelfde lokale netwerk.
Meer informatie vindt u op http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.
De projector bedienen met PJLink™ toepassing
Deze projector ondersteunt standaardprotocol PJLink™ voor projector besturing en u kunt de functies van
de projector beheren en controleren met dezelfde toepassing met projectoren van verschillende modellen
en verschillende fabrikanten.
Alles over PJLink™
•
•
•
m PJLink™ functie te gebruiken, is de PJLink™ applicatie software vereist.
O
Voor de specificaties van PJLink™ gaat u naar de website van Japan Business machine en
informatiesysteem Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Deze projector voldoet volledig aan de specificaties van JBMIA PJLink™ klasse 1. Het ondersteunt
alle commando's gedefinieerd door PJLink™ klasse 1, en de naleving is geverifieerd met de PJLink™
standaard specificaties Version 1.4.
Gebruik maken van de wachtwoord-functie
Om ongeautoriseerde verbinding met de projector via de PJLink™ toepassing te voorkomen, heeft de
projector een optie voor het instellen van wachtwoordbeveiliging. Het wachtwoord instellen:
1. Open de link naar de website en voer in: Netwerk Display System: selecteer het Netwerkinstellingen
menu.
2. In PJLink Setup opties selecteert u Password Enable.
3. Voer het wachtwoord in de kolom na de Input Password optie.
4. Voer het wachtwoord in dat u wilt wijzigen en kies uit nummers 0-9.
5. H
et wachtwoord opnieuw invoeren in de kolom na de Confirm Password optie en druk op Apply om te
bevestigen.
Als u het wachtwoord vergeet, gebruik dan het wachtwoord "projectorcontroller".
87
Netwerkcontrole
PJLink™ ondersteunde commando's
De onderstaande tabel toont commando's om de projector te bedienen met behulp van het PJLink™ protocol.
Commend
POWR
Beschrijving
Power Control
Opmerking (parameter)
0 = uitschakelen
1 = inschakelen
0 = Standby
POWR?
Vraag over de voedingstatus
1 = Inschakelen
2 = Afkoelen
3 = Opwarmen
11 = COMPUTER
INPT
Invoer schakelen
21 = VIDEO
31 = HDMI-1
32 = HDMI-2
INPT?
Vraag over invoer schakelen
41 = USB Viewer
51 = USB-display
52 = LAN
10 = BLANK uitschakelen
AVMT
Mute-regelaar
11 = BLANK inschakelen
20 = Audio Mute uitschakelen
21 = Audio Mute inschakelen
AVMT?
Vraag over de mute-status
30 = BLANK en audio mute uitschakelen
31 = BLANK en audio mute staat
1st byte: Ventilatorstoring, 0 of 2
2e byte: Lampstoring, 0 of 2
3e byte: Temperatuurstoring, 0 of 2
ERST?
Vraag over de foutstatus
4e byte: Altijd 0
5e byte: Altijd 0
6e byte: Andere fouten, 0 of 2
* 0 of 2 betekent het volgende:
0 = geen fout gedetecteerd, 2 = fout
1e waarde (1 tot 4 cijfers): Cumulatief lampgebruik
LAMP?
Vraag over de lampstatus
INST?
Inquiry about the available
NAAM?
Vraag over de projector
INF1?
Vraag over de naam van de
fabrikant
(dit item toont een gebruiksduur van de lamp (uur)
berekend op basis van de Lamp Modus in de stand Economic.)
2e waarde: 0 = lamp uit, 1 = lamp op
De volgende waarde wordt geretourneerd.
"11 21 31 32 41 51 52"
Het commando reageert met de naam van de projector
opgegeven in de pagina Tools.
"Canon" is geretourneerd.
INF2?
Vraag over de modelnaam
"LV-WU360" of "LV-WX370" of "LV-X350" is geretourneerd.
INFO?
Vraag over andere informatie
"Versienummer" wordt geretourneerd.
CLSS?
Vraag over
klasse informatie
"1" wordt geretourneerd.
• De PJLink "INPT?" beantwoordt alleen wanneer de bron wordt weergegeven op het scherm. Als er geen signaal
is, wordt alleen "ERR3 time!" beantwoord.
88
Netwerkcontrole
• Het bovengenoemde besturingselement kan mogelijk niet correct worden uitgevoerd of de controlegegevens
• Tijdens stand-by
• Tijdens het schakelen van de ingangsbron
• Tijdens opdrachtverwerking
• Tijdens AUTO PC-uitvoering
• Voordat het splash-scherm verdwijnt nadat de stroom is ingeschakeld.
• Gebruik 1 computer om 1 projector te bedienen/controleren.
• Voor het bedienen/controleren met PJLink™, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de PJLink™ toepassing
die u gebruikt.
• Wanneer u de bedieningsstatus van de projector controleert met deze functie door achtereenvolgens
aanvraagopdrachten uit te voeren, geeft u een aanvraagopdracht uit na ontvangst van het antwoord op het
vorige verzoek commando van de projector.
De netwerkfunctie gebruiken wanneer de projector in de standby-modus
staat
Wanneer de Standby-LAN in SYSTEM SETUP staat: Geavanceerd> LAN Het instellingenmenu is
geactiveerd, de projector kan de netwerkfunctie leveren wanneer deze zich in de standby-modus bevindt.
Woordenlijst
Voor meer details over onderstaande woordenlijst, refereert u naar het technisch handboek dat in de
handel verkrijgbaar is.
Woord
Beschrijving
DHCP
Afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Dit protocol wijst
automatisch een IP-adres aan netwerkapparaten.
IP-adres
Numeriek adres om netwerkcomputers te identificeren.
Subnet Mask
Een numerieke waarde om het aantal bits te definiëren dat wordt gebruikt
voor een netwerkadres van een verdeeld netwerk (of subnet) in een
IP-adres.
Default
Gateway
Een server (of router) om te communiceren via netwerken (subnetten) die
worden gedeeld door subnetmasker.
89
Handige functie
Memory Viewer functie
Wanneer het USB-geheugen op de projector is aangesloten, kan de viewer memory-functie de video en foto's projecteren die zijn opgegeslagen op het USB-apparaat.
De geprojecteerde inhoud van de Memory Viewer functie
Memory Viewer functie ondersteunt de volgende beeldformaten.
Video
Extensie naam
Video Codec
Audio Codec
Video formaat
avi
MotionJPEG
ADPCM
Maximaal
1280x720, 30fps
Extensie
naam
jpg/jpeg
Maps
bmp
png
gif
tiff
Formaat
Baseline encoder 24
Progressive RGB24 bit
1.4.8 bit palette-based
RGB24,32 bit
24, 48-bit True Color
1,4,8-bit palette-based
Beschrijving
Max resolutie: 10000x10000
Max resolutie: Paneel resolutie
Max resolutie: 1280X800
Display memory viewer screen
Wanneer het USB-apparaat op de projector is aangesloten, kan de viewer memory-functie de
video en foto's projecteren die zijn opgegeslagen op het USB-apparaat.
1) Druk op de INPUT knop op het bedieningspaneel en op het bovenste bedieningspaneel en
selecteer de ingangsbron [Memory Viewer].
2) P
laats het USB-apparaat in de <USB (browser)>-Terminal.
● Press RC enter to display standby screen instanly, while the USB memory icon display in the
●W
anneer het USB-geheugen onafhankelijk is van de partitie, zal het meer dan een USBpictogram weergeven.
3) Druk op de
knop om naar de gewenste items schakelen.
● De hoofdmap van het USB-apparaat wordt weergegeven in miniatuur.
Beeld afspelen
Er wordt slechts één afbeelding weergegeven op het scherm wanneer u deze afspeelt.
1) D
ruk op de  knop om een ​​bestand te selecteren.
2) D
ruk op de <OK of > knop.
● FULL screen display
3) D
ruk op de <OK> knop.
● Druk op <OK> om terug te gaan naar de miniatuur.
90
Handige functie
Dia afspelen
De Slide Show Mode in het Memory Viewer menu is ingesteld op een speciale instelling, alle
afbeeldingen in dezelfde map kunnen automatisch worden afgespeeld.
1) D
ruk op de  knop om een ​​bestand te selecteren.
2) Druk op de
knop en het selecteer [Memory Viewer] menu, en selecteer het [Start slide]
menu.
3) D
ruk op de <OK> knop.
● Full screen display
● Druk op de <OK> knop terug te gaan naar de miniatuur.
Video afspelen
Videobestanden afspelen.
1) D
ruk op de  knop om een ​​bestand te selecteren.
2) D
ruk op de <OK> knop.
● Full screen display
●G
ebruik de afstandsbediening om de controller onderaan het scherm te bedienen.
Stop met het afspelen van de video en ga terug naar de miniatuur
Pauzeer / speel de video af
Video snel vooruit / achteruit
Video snel vooruit / achteruit bij de dubbele snelheid.
Elke keer dat u op het pictogram drukt, schakelt het vakje. Wanneer het vakje wordt weergegeven,
kan de video worden afgespeeld.
DE MEMORY VIEWER STOPPEN
De Slide Show Mode in het Memory Viewer menu is ingesteld op een speciale instelling, alle
afbeeldingen in dezelfde map kunnen automatisch worden afgespeeld.
1) D
ruk op de  knop en selecteer
2) D
ruk op de <OK> knop.
3) V
erwijder het USB=-apparaat.
, getoond in de linkerhoek van het scherm.
91
Handige functie
!
Opmerking
●● Alleen USB-apparaten tot FAT32 (32GB) kunnen worden gelezen.
●● Let bij het plaatsen van het USB-apparaat op de juiste richting om schade aan de poort te
voorkomen.
●● Let op de volgende punten bij het plaatsen en verwijderen van USB-apparaten:
a. De indicator knippert wanneer het USB-apparaat in de projector of de projector gegevens
leest. VERWIJDER het USB-apparaat niet wanneer het licht knippert.
b. Als u een USB-apparaat zonder indicator gebruikt, wordt het apparaat niet door de
projector herkend. Sluit de bladerfunctie, zet de projector uit en verwijder vervolgens het
USB-geheugen.
c. Plaats en verwijder het USB-geheugen niet vaak. Then remove it after the installation of at
least 5 seconds. After removing at least 5 seconds and then reinsert it.
Voorzorgsmaatregelen bij de verwerking en opslag van USB-geheugen
●● Als rook of een abnormale geur geconstateerd wordt, het externe apparaat sluiten en contact
opnemen met de dealer.
●● S TEEK GEEN voorwerpen of materiaal in de USB-poort. Statische elektriciteit kan
gegevensverlies of beschadiging van gegevens veroorzaken.
USB-display functie
Selecteer deze functie om het beeld en de audio op de projector af te spelen van de computer via
de USB-converter kabel.
Bij gebruik van Windows:
Windows omgeving
BesturingsSysteem Win7,Win8.1,Win10
CPU
Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ of sneller compatibele processors
GeheugenCapaciteit 256MB of meer (512MB of meer)
Beschikbare
Schijfruimte
Monitor
20MB of meer
Resolutie 640x480 of hoger, 1600x1200 of hoger
92
Handige functie
ER IS GEEN garantie dat de PC die aan bovenstaande voorwaarden voldoet normaal kan functioneren.
Project USB-display
1) G
ebruik van USB-B-kabel om de projector aan te sluiten op de USB-display terminals.
2) D
ruk op het informatiebron-menu op de afstandsbediening of INVOER knop op het
bedieningspaneel en selecteer vervolgens [USB-weergave] in het bronmenu.
3) P
ress the driver icon in the computer drive in the computer's task bar
, the select one item
in the pop-up menu bar.
●P
op-up menu wordt alleen weergeven in het Engels.
[Active audio] / [Disable audio]
[Play video] / [Pause video]
[Start / Stop]
[Exit]
Stelt de uitvoer in van de audio van de computer.
Schakelen tussen afspelen en pauzeren van beelden.
De uitvoer van het beeld van de computer instellen.
Grijs betekent niet optioneel
OPMERKING
●● De resolutie van het computerscherm wordt geschakeld.
●● Als het station is niet op de computer geïnstalleerd, wordt het stuurprogramma verwijderd
wanneer de USB-kabel is losgekoppeld.
●● U
moet een moment wachten, voordat u beelden kunt projecteren.
●● Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de USB-connector van de computer. Bij het
aansluiten van de USB-hub kan deze abnormaal zijn.
De fsluiting van USB weergave
1) V
erwijder de USB-kabel bij afsluiten van USB monitor.
●U
hoeft "Hardware veilig verwijderen niet in acht te nemen wanneer de USB-kabel niet is
aangesloten.
93
Handige functie
Gebruik van Mac OS
Mac OS omgeving
BesturingsSysteem Mac OS X v10.5 ~ 10.14
Power PC G4 1GHz of snellere compatibele processors
CPU
GeheugenCapaciteit 512MB of meer
Beschikbare
Schijfruimte
20MB of meer
Monitor
Resolutie 640x480 of hoger, 1600x1200 of hoger
ER IS GEEN garantie dat de PC die aan bovenstaande voorwaarden voldoet normaal kan functioneren.
Project USB-display
1) G
ebruik van USB-B-kabel om de projector aan te sluiten op de USB-display terminals.
2) D
ruk op het informatiebron-menu op de afstandsbediening op de INVOER knop button of het
bedieningspaneel en selecteer vervolgens [USB Monitor] in het invoer bronmenu.
3) D
ubbelklik de "Monitor.app" knopgeïnstalleerd op de virtual disk.
●P
rojecteer beeld op het computerscherm.
4) Druk op het stuurprogrammasymbool in het computerstation in de taakbalk van de
computer
, en selecteer een item in de pop-upmenubalk.
●P
op-up menu alleen in het Chinees.
[Active audio] / [Disable audio]
[Play video] / [Pause video]
[Start / Stop]
[Exit]
!
Stelt de uitvoer in van de audio van de computer.
Schakelen tussen afspelen en pauzeren van beelden.
De uitvoer van het beeld van de computer instellen.
Sluit USB Monitor af
OPMERKING
●● De resolutie van het computerscherm wordt geschakeld.
●● U moet een moment wachten,voordat u beelden kunt projecteren.
●● Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de USB-connector van de computer. Bij het
aansluiten van de USB-hub kan deze abnormaal zijn.
De afsluiting van USB weergave
1) V
erwijder de USB-kabel bij het afsluiten van USB-weergave.
94
Onderhoud en reiniging
WARNING indicator
Het WARNINGSlampje toont de status van de projectorbeveiligingsfunctie. Controleer
waarschuwing en POWER LIGHT indicator voor een goede onderhoudswerking.
De projector wordt uitgeschakeld en de WARNING indicator knippert
rood.
De projector schakelt automatisch uit om componenten te beschermen bij oververhitting. De
POWER-indicator knippert wanneer de projector afkoelt. Druk op de POWER knop om de
projector weer in te schakelen wanneer deze is afgekoeld tot normale bedrijfstemperatuur.
WAARSCHUWING
Opmerking:
POWER
De POWER indicator stopt met knipperen
wanneer de interne temperatuur van de
projector is afgekoeld tot normaal en het
apparaat weer is ingeschakeld.
De WAARSCHUWINGS
indicator knippert rood
Controleer het volgende:
– Is er voldoende ruimte voor de ventilatie van de projector? Controleer de installatiestatus
en eventuele blokkering van de uitlaatventilatoren.
– Is de projector geïnstalleerd in de buurt van de uitlaat van airconditioning? Houd de
projector uit de buurt van de luchtuitlaat van de airconditioning.
– Is het filter schoon? Maak het filter regelmatig schoon.
De voeding is abnormal en de POWER indicator brandt continu groen.
De POWER indicator brandt continu geel en de projector schakelt uit om interne
componenten te beschermen wanneer een abnormaliteit wordt gedetecteerd. Haal de
stekker uit het stopcontact. Herstart de projector en voer de Checkup-routine uit. Als het
probleem zich blijft voordoen, haal het netsnoer uit het stopcontact en bel uw Servicecentrum
voor Checkup en reparatie.
WAARSCHUWING
POWER
De POWER indicator
brandt continu geel
95
Onderhoud en reiniging
Reinig de projector wanneer deze vuil is met stof of de weergavekwalteit slechter wordt.
!
Opmerking:
De projector uitschakelen en volledige laten afkoelen voor het schoonmaken.
Reinig de lens
Stof en vuil van de lens wegblazen. Vuil verwijderen
met een zachte doek. Gebruik geen reinigers die
organische oplosmiddelen bevatten.
Schurende reiniger, oplossing, of andere ruwe
chemische middelen kunnen krassen op de lens
veroorzaken.
Reinig de behuizing van de projector
Veeg de behuizing af met een schone en zachte
doek. Veeg de behuizing voorzichtig met een
schone en zachte doek bevochtigd met kleine
hoeveelheid neutraal wasmiddel om hardnekkig
vuil te verwijderen. Niet teveel reinigingsmiddel
aanbrengen op de behuizing. Schurende reiniger,
oplossing, of andere ruwe chemische middelen
kunnen krassen op de behuizing veroorzaken.
Plaats de projector na gebruik in de juiste
verpakking om het te beschermen tegen vuil, stof
en krassen
Gebruik geen lijmen, smeermiddelen, oliën of
alkalische wasmiddelen voor het onderhoud van de
projector. Ze kunnen de behuizing aantasten, en
onderdelen beschadigen waardoor de projector kan
vallen en letsel veroorzaken.
96
Onderhoud en reiniging
Filter reinigen
Het filter is bedoeld om te voorkomen dat stof
de projector binnendringt. Een verstopt filter
kan de koeling hinderen waardoor de projector
oververhit kan raken en de levensduur nadelig
kan beïnvloeden. Reinig het filter onmiddellijk
wanneer het filter waarschuwingspictogram wordt
weergegeven.
Ga als volgt te werk om het filter schoon te houden:
1.Schakel uw projector uit en koppel het apparaat
los van de netspanning.
2.Verwijder de filterklep en verwijder het filter.
3.Voorzichtig reinigen met een borstel.
4.Installeer het nieuwe filter met de zachte kant
naar de filterklep gericht.
5.Plaats de filterklep en schakel de voeding in.
Filterklep
Pluis
Fuzz
filterklep
filter
Reseau
Rooster
De filterteller opnieuw instellen
1. Druk op de knop MENU en de OSD wordt
weergegeven. Druk op de
knop om het
Setup-menu te selecteren, en druk op de knop
of op OK.
2. Druk op de
knop om "Filterteller" te
selecteren. Druk op de knop of op OK.
Druk op
om "Reset de filter counter" te
selecteren en druk op OK. De melding "Reset
filter counter?" verschijnt. Selecteer Ja om door
te gaan.
3. Selecteer Ja in een ander pop-upvenster om de
filterteller opnieuw in te stellen.
Aanbevelingen
De projector niet gebruiken op plaatsen die stoffig
of rokerig zijn. Dit kan invloed hebben op de
beeldkwaliteit. Gebruik van de projector in stoffige
of rokerige omgevingen kan leiden tot ophoping
van stof en vuil op de lens, het LCD-scherm, en
de interne lenscomponenten. Als dit zich voordoet,
contact opnemen met uw dealer of Servicecentrum
om het apparaat te laten reinigen.
!
Geavanceerd
Filterteller
Filterteller
Timer
1H
200H
Filterteller terug op nul
Filtercontrole
!
Opmerking:
Reset de filterteller na
reiniging of vervanging.
Opmerking:
Gebruik de projector niet terwijl het filter is verwijderd. Stof kan hechten aan de
lens en de beeldkwaliteit aantasten.
Steek geen kleine voorwerpen in de luchtuitlaat. Dit kan de projector beschadigen.
97
O
Onderhoud en reiniging
Lampvervanging
Lampje waarschuwingspictogram
Deze projector maakt gebruik van de volgende
lampen.
Vervangende lamp LV-LP43
Neem bij de aanschaf van een vervangende lamp
contact op met het Canon Customer Support
Center.
Lampje vervangingspictogram
Lampvervanging
Het lampje met het waarschuwingspictogram
geeft aan wanneer de gebruikstijd voorbij de
vervangingsperiode van de lamp minus is, min 300
uur en minder dan de levensduur van de projector.
Het lampje met het waarschuwingspictogram
voor vervanging van de lamp wordt weergegeven
wanneer de gebruiksduur meer is dan de
vervangingsperiode van de lamp .
Lampeenheid
De lamp van de projector is een verbruiksartikel. U
kunt de gebruikstijd controleren op de Lampteller
op het Info. menu op Pagina 75.
Vraag een technicus om de lamp te vervangen.
Neen contact op met uw dealer voor hulp.
Bel uw dealer om de lamp te vervangen.
Voorzichtigheid
DE LAMP niet vervangen zolang deze heet is.
Wacht tenminste 1 uur na gebruik.
De lampeenheid wordt heet tijdens gebruik.
Voorkom dat u de lamp aanraakt om brandwonden
te voorkomen.
98
Lampeenheid
Onderhoud en reiniging
!
Voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van defecte lampen
Als de verlichting plotseling stopt wanneer de projector in gebruik is of nadat u
hem aanzet, kan de lamp defect zijn. Probeer in dit geval nooit om de lamp zelf te
vervangen. Vraag hulp van een technicus of Canon Klantenservice. Bij plafondgemonteerde projectoren kan de lamp uit het apparaat vallen wanneer u de klep van
de lamp opent en terwijl u de lamp probeert te vervangen. Bij vervanging van de lamp
mag niemand direct onder of in de nabijheid van de projector staan.
Opmerking:
Laat de projector minimaal 1 uur voor het openen van de lampkap afkoelen omdat de
temperatuur in de projector erg hoog is.
!
Opmerking:
Vervang de lamp door een nieuwe van hetzelfde model alleen wanneer het nodig is.
De lamp niet aanraken of laten vallen! De lamp kan breken en leiden tot persoonlijk
letsel.
Volg onderstaande stappen om de lamp te vervangen:
1. Schakel de projector uit en haal het netsnoer uit het
stopcontact. Laat het apparaat gedurende ten minste 1
uur afkoelen.
Schroef
2. Open de klep van de lamp na het verwijderen van de
schroeven.
3. Draai alle 3 schroeven van de lamp los. Verwijder de
lamp door het handvat vast te houden.
4. Vervang met een nieuwe lamp en draai de 3 schroeven
vast. Controleer of de lamp correct is geïnstalleerd. Sluit
de klep van de lamp en draai de schroef vast.
5. De projector aansluiten op het stopcontact en
inschakelen.
!
Schroef
Lampklep
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de lamp
De projector maakt gebruik van hoogspanning, die zorgvuldige en correcte werking vereist.
Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan leiden tot ongelukken, lichamelijk letsel, of brand.
●● De gebruiksduur van de lampen varieert sterk en is afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Sommige lampen kunnen barsten of scheuren nadat ze voor het eerst worden gebruikt.
●● Als de projector aangeeft dat de lamp vervangen moet worden, (als het lampje van het
waarschuwingspictogram gaat branden), de lamp vervangen na het uitschakelen en volledig
laten afkoelen van de projector. (De lamp vervangen door de aanwijzingen in deze handleiding
strik op te volgen.) Als u de lamp blijft gebruiken nadat hij vervangen moet worden, bestaat
het gevaar dat de lamp ontploft.
●● De lamp kan ontploffen als gevolg van externe impact en schokken. De risico's van ontploffing
variëren per projector en gebruiksomstandigheden en de status van de lamp.
In geval van een ontploffing van de lamp, de volgende veiligheidsmaatregelen nemen:
Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als de lamp ontploft. Bel het erkende
Servicecentrum om de projector te laten inspecteren en de lamp te laten vervangen. Voer een
grondige inspectie uit om elk stuk glas van de lamp dat in de omgeving verspreid kan zijn op te
ruimen. Verwijder elk stukje glas na een ontploffing. Alleen erkende en opgeleide technici die
bekend zijn met het onderhoud van de projector mogen het apparaat inspecteren. Anders zijn wij
niet aansprakelijk voor de gevolgen.
99
Bijlage
Probleemoplossing
Controleer het volgende voordat u de dealer of een Servicecentrum belt:
Probleemoplossing
Oplossing
Stroomstoring
– Sluit het netsnoer van de projector aan op een stopcontact.
– Controleer of de voedingsindicator rood wordt.
– Start de projector opnieuw op totdat de voedingsindicator rood
wordt. Dit geeft aan dat de projector klaar is om ingeschakeld te
worden.
– Controleer de lamp.
– Schakel de vergrendelingsfunctie van de projector uit.
Geen weergave van het
Logo-scherm
– Make sure the Uit and Countdown Uit is selected in the Display
function.
Het Logo-scherm
verschilt van de
standaardinstellingen.
– Zorg ervoor dat u niet User of Uit hebt geselecteerd in het Logoscherm.
Ingangssignaal
automatisch schakelen
(of niet schakelen).
– Zorg ervoor dat de Invoer zoeken-functie correct is ingesteld.
Beeld is wazig
–
–
–
–
Beeld gespiegeld
Beeld omgedraaid
– Controleer de instellingen voor Ceiling en Rear.
– Controleer de Ceiling-instellingen.
Beeld is dim
–
–
–
–
Pas de focus van de projector aan.
Zorg voor een goede projectieafstand.
De projectorlens vereist reiniging.
Het verplaatsen van de projector van een koude naar een warme
omgeving kan condensatie op de lens veroorzaken.Als dit het
geval is, wacht dan tot de condensatie verdwijnt voordat u de
projector inschakelt.
Controleer de instellingen voor contrast en helderheid.
Controleer de beeld-modus instellingen
Controleer de helderheidsinstellingen van de lamp.
Controleer of de lamp vervangen moet worden. De waarschuwing
voor vervangen van de lamp geeft aam dat de de lamp aan het
einde is van zijn levenscyclus.
De lamp direct vervangen door een nieuwe van hetzelfde model.
100
Bijlage
Geen beeld
– Controleer of er verbinding is tussen de projector en computer- of
beeldapparatuur.
– Controleer het ingangssignaal van de computer. Verbinding met
bepaalde notebooks kunnen wijzigingen in de uitgangsinstellingen
vereisen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de computer
voor meer informatie over instellingen.
– Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de projector het eerste
beeld toont.
– Controleer signaalmodus, kleursysteem, beeldsysteem, of
computersysteem.
– Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur binnen het gegeven
bereik is [0˚C – 40˚C].
– Beeld wordt weergegeven in de BLANK-modus. Controleer de
BLANK-knop of andere knoppen op de afstandsbediening.
Abnormale kleur
– Controleer signaalmodus, kleursysteem, beeldsysteem, of
computersysteem.
– Zorg ervoor dat de Blackboard-modus niet is geselecteerd in
Image Select.
Storing in Auto PC
Adjusting-functie
– Controleer het ingangssignaal. Auto PC aanpassing-functie werkt
niet met HDMI-invoer. Auto PC Adjustment-functie kan mogelijk
niet werken bij het volgende systeemsignaalformaat:
720 x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,720 x 576p, 1280 x 720p, 1920
x 1080i, 1920 x 1080p
Keystone-instellingen
worden na het
uitschakelen niet
opgeslagen
– Zorg ervoor dat u Store hebt geselecteerd nadat de instellingen
van Keystone zijn aangepast. Keystone-instellingen blijven niet
bewaard zonder het selecteren van Store.
Storing met Power
Management
– Bij gebruik van de functies Freeze of Blank werkt de Power
Management-functie niet.
Auto Setting werkt niet
– Zorg ervoor dat het niet is ingesteld op "Uit" in de Setup-menu's.
– Controleer dat "Aan" niet is geselecteerd in the Ceiling-functie.
Beeld vervormd of
verdwenen
– Het PC Adj. menu of Screen menu controleren en instellen.
Een wachtwoord
wordt gevraagd nadat
het apparaat wordt
ingeschakeld
– U hebt de Logo-wachtwoord vergrendelingsfunctie ingesteld
Afstandsbediening werkt
niet
– Controleer de batterij.
– Er mogen geen obstakels zijn tussen de projector en de
afstandsbediening.
– De afstandsbediening mag niet te ver van de projector worden
gebruikt. Het maximale bereik is 8 meter.
– De Toetsblokkering van de afstandsbediening uitschakelen in het
Setup menu.
101
Bijlage
Lampindicator wordt
ingeschakeld of knippert
– Controleer de status van de projector volgens de lichtindicator
status.
"X" markering wordt
getoond
– Ongeldige bewerking, een fout in de bediening.
Het Configuratiescherm
functioneert niet
– Schakel de Toetsblokkering op het bedieningspaneel uit in de
Safety optie van het Setup menu.
– Controleer of de projector correct is aangesloten op externe apparatuur.
– Zorg ervoor dat alle apparaten zijn aangesloten op het stopcontact en zijn ingeschakeld.
– Als de projector geen beeld van de aangesloten computer projecteert, start u de computer
opnieuw op.
!
Opmerking:
De projector gebruikt hoogspanning. Open de behuizing niet. Als het probleem zich
blijft voordoen, belt u uw dealer of servicecentrum. Beschrijf het probleem en geef het
modelnummer van de projector. U wordt geadviseerd over de beschikbaarheid van
onze diensten.
102
Bijlage
Menustructuur
Hoofdmenu
Sub-menu
Automatische correctie.
Fijninstelling
0 - 31
synchronisatie
H positie
-5 - 5
V positie
-5 - +5
H-grootte
Instelling
Opmerkingen
Het bereik van H-formaat
verschilt van signalen.
-15 - +15
Auto*
16:9
Aspect
Hor. totaal
Vert. totaal
Position H
Position V
Geavanceerd
Vol
Projectiewijze
Geen*
Auto Plafond/Front achter
Auto Plafond/Front
Rear Ceiling
Ceiling-gemonteerd
Achterkant
Menupositie
Linksboven*
Rechtsboven
Midden
Linksonder
Rechtsonder
Achtergrondweergave
Blauw*/Zwart
Systeem
Auto*/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/
PAL-M//PAL-60/PAL-N/1080i/1035i/
720p/480p/480i/576p/576i/ ----
Beeldmodus...
Standaard*
Presentatie
Beeld
Kleurbord
Schoolbord (Groen)
Bioscoop-instelling
Contrast
Helderheid
Kleurtemperatuur
Color level
Kleurbalans
Rood
Groen
Blauw
Scherpte
0:-63
0:-63
High/Middle/Low
0-63
0-63
0-63
0-63
0-63
0-15
Display
Coloradjust
* Geeft een item aan dat in de fabriek is ingesteld.
103
Video Input
PC/HDMI Input
Video Input
Video Input
Bijlage
Hoofdmenu
Sub-menu
Snelstart
Standby modus
Grote hoogte
Lampcontrole
Snel afkoelen
Ondertitel
Instelling
Toetsblokkering
Iris
Instelling
Aan/Uit*
Normal/Wake Aan Lan/ECO*
Aan/Uit*
*(Normal)/
(ECO)
Normal*/Immediate/60 Sec
Uit*/CC1/CC2/CC3/CC4
*(Uit)/
(Projector)/
Geluid
Aan*/Uit
Volume
Mute
HDMI invoerbereik
HDMI-instelling
Geluid
Taal
Auto-instelling
Keystone
EQ-instelling
26 talen
Invoer zoeken
Automatische correctie.
Automatische
trapeziumcorrectie
Keystone
Hor. / Vert.
trapeziumvervorming
Hoekcorrectie:
Krommingcorrectie
Waarde terugzetten
Beveiliging
Geavanceerd
Power Management
Filterteller
Testpatroon
0-25
Aan/Uit*
Auto*/Full/Limited
Audio I/F
HDMI*
Mode1*/2/3/4
Aan*/Uit
Aan*/Uit
Uit/AUTO*/Manual
Store*/Reset
CANON(Standaard)*/
User/Uit
Logo select
Logo
(Afstandsbediening)
Beeld vastleggen
Bewaren PIN-code logo
Wijzigen PIN-code logo
PIN-code vergrendelen
PIN-code wijzigen
Ready*
Afsluiten
Uitschakelen
Timer
Ready Countdown
Filterteller
Timer
Filterteller reset
Filtercontrole
Uit*
Gray scale (1-4)
Kleurenbalk
Rood
Groen
Blauw
Cross hatch
Wit
Zwart
Raster grijs
* Geeft een item aan dat in de fabriek is ingesteld.
104
Aan/Uit*
Aan/Uit*
1-30 Min
0-30 Min
Uit/300H*
Aan*/Uit
Opmerkingen
Bijlage
Hoofdmenu
Sub-menu
Instelling
Netwerk instellingen
Netwerk
Geavanceerd
Netwerk informatie
MAC-adres:
IP-adres:
Fabrieksinstelling
Lampteller
Lampteller reset
Lampteller
Start slide
Overgangseffect
instellen
Naar rechts
Naar beneden
Sorteervolgorde
Naamvolgorde*
Tijdvolgorde
Grootte volgorde
Extensievolgorde
Roteren
Niet roteren*
270° rotatie
180° rotatie
90° rotatie
Memory Viewer
Info.
Best fit
Herhalen
Toepassen
Invoer
H- sync. Freq.
V- sync. Freq.
Lampstatus
Lampteller
Power Management
Beeldmodus
Aan/Uit*
Aan/Uit*
* Geeft een item aan dat in de fabriek is ingesteld.
Invoer
COMPUTER
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
Memory Viewer
USB-display
105
DHCP
IP-adres:
Subnet:
Gateway
DNS:
Set
Annuleren
Opmerkingen
Bijlage
LED indicator status
Controleer de lichtindicator voor de status van de projector.
Lichtindicator
POWER
WAARSCHUWING
Status van de projector
De projector is in off-status (zonder netspanning).
De projector staat in de standby-stand. Druk op knop Stand-by
om in te schakelen.
De projector heeft een normale status.
Het apparaat staat in de Ready-status of de lamp koelt af.
De projector staat in de Ready-modus.
De projector detecteert een abnormale temperatuur en schakelt
in de koelmodus.
De projector detecteert een abnormale temperatuur en schakelt
in de standby-modus.
De projector detecteert een storing in de lamp en schakelt in de
koelmodus.
De projector detecteert een storing in de lamp en schakelt in de
standby-modus.
De projector detecteert de gebruikstijd benadert de
vervangingsperiode van de lamp en minder dan 1,1 keer de
vervangingsperiode van de lamp.
De projector detecteertde gebruikstijd is ≥ 1,1 keer de
vervangingsperiode van de lamp .
...Groen
...Rood
...Geel
...Groen knipperend
...Rood knipperend
...Geel knipperend
106
...Schakelt uit
Bijlage
Ondersteunde signaaltypen
De projector is ontworpen om elk computersignaal onder Dot Clock 160MHz te accepteren.
Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de resolutie en de relevante frequentie.
8、 Supported signal format list
Serie序号
nummer
OSD Display
display
OSD
NTSC
1
Component
Component
HDMI
Video
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
NTSC-443
-
-
-
PAL-60
PAL-M
-
-
-
-
-
-
PAL
2
Invoerbron
Input Sorce
RGB
RGB
-
-
-
PAL-N
-
-
-
SECAM
-
-
-
3
4
5
6
7
8
720x480i 60Hz
720x480i 60Hz
○
○
-
-
-
○
-
-
720x576i 50Hz
○
○
-
-
-
720x576i 50Hz
-
-
720x483 60Hz
720x576 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
9
1280x720p 60Hz
○
○
○
-
10
1280x720p 50Hz
○
○
○
-
11
1920x1080i 60Hz
○
○
○
-
12
1920x1080i 50Hz
○
○
○
-
13
1920x1080p 24Hz
-
-
○
-
14
1920x1080p 60Hz
○
○
○
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1920x1080p 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
640x480,60Hz
640x480,67Hz
640x480,72Hz
640x480,75Hz
640x480,85Hz
800x600,56Hz
800x600,60Hz
800x600,72Hz
800x600,75Hz
800x600,85Hz
832x624,75Hz
1024x768,60Hz
1024x768,70Hz
1024x768,75Hz
1024x768,85Hz
1152x864,70Hz
1152x864,75Hz
1280x720,60Hz
1280x768,60Hz
1280x768,75Hz
1280x768,85Hz
1280x800,60Hz
1280x800,75Hz
1280x800,85Hz
1280x960,60Hz
1280x1024,60Hz
1280x1024,72Hz
1280x1024,75Hz
1280x1024,85Hz
1366x768,60Hz
1400x1050,60Hz
1400x1050,75Hz
1440x900,60Hz
1600x900,60Hz
1600x1200,60Hz
1680x1050,60Hz
1920x1080,60Hz
1920x1200,60Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Signaltype/
type/
Signal
resolution
resolution
NTSC
NTSC 4.43
PAL60
PAL-M
PAL
PAL-N
SECAM
720x480i
720(1440)x480i
720x576i
720(1440)x576i
720x483(480P)
720x576(576P)
1280x720p
1920x1080i
1920x1080p
-
-
-
640x480
-
-
-
-
-
800x600
-
-
-
-
-
-
832x624
1024x768
-
-
-
-
1152x864
1280x720
-
-
1280x768
-
-
-
1280x800
-
-
1280x960
-
-
-
1280x1024
-
-
1366x768
-
1400x1050
-
-
-
-
-
-
-
1440x900
1600x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
Vertical
Horizontal
Horizontal
Vertical
frequency
frequency
frequency
[Hz] [Hz]
[kHz][kHz] frequency
15,734
59,940
Dot clock
Dot
clock
(MHz)
(MHz)
-
15,625
50,000
-
15,734
15,734
15,625
15,625
31,469
31,250
45,000
44,955
37,500
33,750
33,716
28,125
27,000
26,970
67,500
67,433
56,250
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
49,725
48,363
56,476
60,023
68,678
63,995
67,500
44,772
47,776
60,289
68,630
49,702
62,795
71,554
60,000
63,981
78,16
79,976
91,146
47,720
65,317
82,278
55,935
55,920
75,000
65,290
66,587
74,038
59,940
59,940
50,000
50,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
24,000
23,980
60,000
59,940
50,000
59,940
66,667
72,809
75,000
85,008
56,250
60,317
72,188
75.000
85,061
74,550
60,004
70,069
75,029
84,997
70,020
75,000
59,855
59,870
74,893
84,840
59,810
74,934
84,880
60,000
60,020
71,97
75,025
85,024
59,799
59,978
74,867
59,887
60,000
60,000
59,954
59,934
59,950
13,500
27,000
13,500
27,000
27,000
27,000
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
148,500
148,352
148,500
25,175
30,240
31,500
31,500
36,000
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
57,283
65,000
75,000
78,750
94,500
94,200
108,000
74,500
79,500
102,250
117,500
83,500
106,500
122,500
108,000
108,000
135,060
135,000
157,500
84,750
121,750
156,000
106,500
118,998
162,000
146,250
138,500
154,000
" ○ " toont invoersignaalbron ondersteuning van dit formaat;" - " toont ingangssignaal bron DONOT
support.
Opmerking:
Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
107
Bijlage
Terminal configuratie
VGA IN / MONITOR OUT Terminal (D-sub 15)
4
5
10
15
3
9
14
2
8
1
7
12
13
1
Rood (input/output)
9
-----
2
Groen (input/output)
10
Aarding (field synchronizing)
3
Blauw (input/output)
11
Aarding
4
-----
12
DDC data
5
Aarding
(line synchronizing)
13
Horizontaal synchroniseren
(compound sync.) input/output
6
Aarding (rood)
14
Verticaal synchroniserend input/output
7
Aarding (groen)
15
DDC Clock
8
Aarding (blauw)
1
-----
6
-----
2
RXD
7
-----
3
TXD
8
-----
4
-----
9
-----
5
GND
1
TX +
5
-----
2
TX -
6
RX -
3
RX +
7
-----
4
-----
8
-----
1
TMDS Data2+
11
TMDS Clock Shield
2
TMDS Date2 Shield
12
TMDS Clock-
3
TMDS Date2-
13
CEC
4
TMDS Date1+
14
Gereserveerd (NC op het apparaat)
5
TMDS Datel Shield
15
SCL
6
TMDS Datel-
16
SDA
7
TMDS Date0+
17
DDC/CEC aarde
8
TMDS Date0 Shield
18
+5V Power
9
TMDS Date0-
19
Hot Plug Detect
10
TMDS Clock+
1
Rood/Pr/S-C input
9
-----
2
Groen/Y/S-Y input
10
Aarding (field synchronizing)
3
B/Pb/- input
11
Aarding
4
-----
12
DDC data
5
Aarding (line synchronizing) 13
Horizontaal synchroniseren
(compound sync.) input
6
Aarding (rood)
14
Verticaal synchroniserend input
7
Aarding (groen)
15
DDC clock
8
Aarding (blauw)
6
11
SERIËLE terminal (D-SUB 9)
LAN Terminal
87654321
HDMI Terminal (HDMI Type A 19)
19 17 15 13 11
9
18 16 14 12 10
7
5
6
8
3
4
1
2
VGA IN 1 Terminal
4
5
10
15
3
9
14
2
8
13
1
7
12
6
11
108
Bijlage
Afmetingen

345
Frame voor plafondmontage
Schroef: M4
Diepte: 10,0 Eenheid: mm
4-4M
261
99
81
154
126,2
175
200
109
Bijlage
Specificaties
Modelnaam
LV-WU360
LV-WX370
LV-X350
Display systeem
Tansmitting LCD: 3 panelen
Optisch systeem
Drie primaire kleuren liquid crystal sluiterprojectiemethoden
Displaydevice
Effectieve
schermoppervlakte
Effectief aantal pixels
0,64"/16:10
0,597"/16:10
0,63" x 3/4:3
2,304,000 (1920x1200)x3
1,024,000 (1280x800)x3
786,432 (1024x768)x3
Projectionlens
Zoom
1.2x (handmatig)
Focus
Handmatig
Brandpuntsafstand
f = 19,2 ~ 23,0 mm
F-nummer
F: 1,6 ~ 1,76
Lichtbron (Normaal / Eco)
Beeldformaat / projectieafstand
30 ~ 300 polegadas/
0,87 ~ 10,74 m
Aantal kleuren
Lichtopbrengst (*1)(*2)
Hogedruk kwiklamp 225W/150W
30 ~ 300 polegadas/
0,94 ~ 11,60m
1.073.000.000 kleuren
30 ~ 300 polegadas/
0,89 ~ 10,94m
3700lm
3500lm
3600lm
Contrastverhouding (*1) (*2) (*3)
Helderheidsverhouding bij
periferie tot midden (*2)
Luidspreker
Ondersteunde signaaltypen
15000: 1
80%
10W
Zie "Ondersteunde signaaltypen" (P 107)
Weer te geven scanfrequentie
Horizontaal
15 kHz ~ 100 KHz
Verticaal
28Hz ~ 85 Hz
Schermresolutie
Computersignaalinvoer
Video-signaal invoer
Videosignalen
Maximale invoerresolutie
Maximale invoerresolutie
1920x1200 dots
1920x1200 dots
Maximale invoerresolutie
(aanpassing van het
(aanpassing van het
1920x1200 dots
formaat van het display)
formaat van het display)
Beeldschermresolutie
Beeldschermresolutie
1280 x 800 dots
1024 x 768 dots
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
Mini D-sub 15-pins
Analoog PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Component video(1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
HDMIx2
Digitaal PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Digital Video (1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
RCA
Video Input
RJ-45
Netwerkverbinding (100 Base-TX (100Mbps)/10 Base-T (10Mbps)、Netwerkweergave)
USB Type B
USB verbinding (USB-display, Service Port)
USB Type A
USB verbinding (USB Memory Viewer)
Andere terminals en connectoren
Dsub 9
Mini D-sub 15-pin
RS-232 verbinding
Analoog PC/Component video output
Mini jack
Audio input
Mini jack
Audio output
2RCA
Audio input
Noise (Normal/Eco)
37dB/30dB
Bedrijfstemperatuur
0°C ~ 40°C
110
Bijlage
Modelnaam
LV-WU360
LV-WX370
Voeding
Maximaal stroomverbruik
(Normaal / Eco)
320W/224W
310W/217W
Stroomverbruik in de standbymodus (LAN UIT / AAN)
0.4W / 2W
Afmetingen
Exclusief uitsteeksel
Gewicht
Toebehoren
LV-X350
AC 100-240V 50/60Hz
W345mmxH261mmxD99mm
W345mmxH261mmxD94mm
Ongeveer 3,3kg
Ongeveer . 3.2kg
Ongeveer . 3.2kg
Afstandsbediening, droge-cel batterijen op afstand, netsnoer, computerkabel, belangrijke
informatie en garantiekaart
(*1) Lamp: Normaal, Beeldmodus: Presentatie
(*2) Voldoet aan ISO21118-2012
(*3)Iris:ON
※ 99.99% of meer van het LCD-schermpixels zijn effectief. Tijdens projectie, 0,01% of minder van
pixel kan verlicht of onverlicht blijven door de kenmerken van het LCD-scherm.
※ Continu gebruik van de projector gedurende langere tijd kan schade veroorzaken aan de
optische onderdelen.
※ Productspecificaties en ontwerp zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande
kennisgeving.
Afstandsbediening
Batterij
AAA ALKALINE TYPE x 2
Werkingsbereik
± 30° ongeveer 8 meter recht
Afmetingen
110mm(L)X50mm(W)X20mm(H)
Nettogewicht
38g
111
Bijlage
RS232 controlemodus
Seriële verbinding
1.1 poortinstelling
Project
Communicatiemethode
Communicatie snelheid
Lengte
Pariteitscontrole
Stoppositie
Flow Control
Setpoint
Asynchrone communicatie
19200
8-bit
NO
1
NO
1.2 verbindingsmodus
Kan alleen gebruik maken van RS232 Serial Cross Connect PC en projector.
Projector terminal
Computer Terminal
CD 1
1 N.C.
RXD 2
2 RXD
TXD 3
3 TXD
DTR 4
4 N.C.
SG 5
5 SG
DSR 6
6 N.C.
RTS 7
7 RTS
CTS 8
8 CTS
RING 9
9 N.C.
112
Bijlage
Gebruikerscommando's
Gebruikerscommando's
ASCII-weergave
Binaire weergave
Power on
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Power off
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
Computer
INPUT=DSUB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 53h 55h 42h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h
0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h
0Dh
Video
INPUT=VIDEO<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh
0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
USB-MEM
INPUT=USB_M<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 4Dh
0Dh
USB-display
INPUT=USB_D<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 44h
0Dh
Input source acquisitie
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
Input lijst acquisitie
GET=INPUTL<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 4Ch 0Dh
Standaard
IMAGE=Standaard<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h
41h 52h 44h 0Dh
Presentatie
IMAGE=PRESENTATION<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h
4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
Cinema
IMAGE=MOVIE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 4Dh 4Fh 56h 49h 45h
0Dh
Gebruiker 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Black board
IMAGE=BLACKBD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 42h 4Ch 41h 43h 4Bh
42h 44h 0Dh
Color board
IMAGE=COLORBD<CR>
49 4D 41 47 45 3D 43 4F 4C 4F 52 42 44 0D
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Auto
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh
0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h
0Dh
CUSTOM
ASPECT=CUSTOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 43h 55h 53h 54h
4Fh 4Dh 0Dh
Vol
ASPECT=Full<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 75h 6Ch 6Ch
0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Voeding
Stroomstatus acquisitie
Input source
Beeldmodus
Beeldmodus acquisitie
Aspect
Aspect waarde acquisitie
113
Bijlage
Gebruikerscommando's
Lampmodus
ASCII-weergave
Binaire weergave
Full power
LIGHT=NORMAL<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh
41h 4Ch 0Dh
Energiebeheer 1
LIGHT=ECO<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Waarde acquisitie lampmodus
GET=LIGHT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 49h 47h 48h 54h 0Dh
Gebruikstijd van projectorgebruik
GET=PJUSGT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Ah 55h 53h 47h 54h
0Dh
Gebruikstijd van lampgebruik
GET=LMPT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 4Dh 50h 54h 0Dh
Blank Aan
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Blank Uit
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh
Mute
MUTE=ON<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Mute Uit
MUTE=OFF<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Audio mute status acquisition
GET=MUTE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Dh 55h 54h 45h 0Dh
Auto Invoer zoeken Aan
QAS=ON<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Auto Invoer zoeken Uit
QAS=OFF<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Auto Invoer zoeken acquisition
GET=QAS<CR>
47h 45h 54h 3Dh 51h 41h 53h 0Dh
Freeze Aan
FREEZE=ON<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Freeze Uit
FREEZE=OFF<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
Freeze acquisition
GET=FREEZE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 46h 52h 45h 45h 5Ah 45h
0Dh
Product code acquisition
GET=PRODCODE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 43h 4Fh 44h
45h 0Dh
Serial number acquisition
GET=PRODSN<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 53h 4Eh
0Dh
Blank
Blank acquisitie
Audio mute
Freeze
High land
mode
High land mode Aan HIGHALT=ON<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 4Eh
0Dh
High land mode Uit HIGHALT=OFF<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 46h
46h 0Dh
GET=HIGHALT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 48h 49h 47h 48h 41h 4Ch
54h 0Dh
Image flip Normaal
IMAGEFLIP=NONE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
4Eh 4Fh 4Eh 45h 0Dh
Image flip achter
IMAGEFLIP=REAR<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 0Dh
Image flip Plafond
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
43h 45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
Image flip achter
plafond
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 0Dh
Image flip Auto
Plafond
IMAGEFLIP=AUTO_CEILING
<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 49h
4Eh 47h 0Dh
Image flip Auto
achter plafond
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
IMAGEFLIP=AUTO_REAR_CEIL
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 52h 45h 41h 52h 5Fh 43h
<CR>
45h 49h 4Ch 0Dh
High land mode acquisition
Image Flip
Image flip status acquisition
GET=IMAGEFLIP<CR>
114
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 46h
4Ch 49h 50h 0Dh
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7568-000
© CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement