Canon i-SENSYS LBP710Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP710Cx User manual
LBP712Cx / LBP710Cx
Brugervejledning
USRMA-0728-01 2018-12 da
Copyright CANON INC. 2018
Indhold
Vigtige sikkerhedsanvisninger ..........................................................................................................
Installation
............................................................................................................................................................... 3
Strømforsyning
Håndtering
2
......................................................................................................................................................... 5
............................................................................................................................................................... 6
Vedligeholdelse og eftersyn
Forbrugsmaterialer
....................................................................................................................................... 9
................................................................................................................................................. 10
Grundlæggende betjening ..................................................................................................................
Dele og deres funktioner
14
......................................................................................................................................... 16
Forside
.............................................................................................................................................................. 17
Bagside
............................................................................................................................................................. 19
Indvendigt
......................................................................................................................................................... 21
Universalbakke
Papirskuffe
........................................................................................................................................................ 23
Kontrolpanel
Display
................................................................................................................................................... 22
...................................................................................................................................................... 24
........................................................................................................................................................ 27
Brug af kontrolpanelet
............................................................................................................................................ 29
Indtastning af tekst
............................................................................................................................................. 32
Tænd/sluk for strømmen
......................................................................................................................................... 34
Udføre en hurtigopstart af maskinen
Ilægning af papir
.................................................................................................................... 36
.................................................................................................................................................... 38
Ilægning af papir i papirskuffen
............................................................................................................................ 40
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af kuverter eller postkort
Ilægning af fortrykt papir
...................................................................................................................... 46
........................................................................................................................ 49
..................................................................................................................................... 53
Angivelse af papirformat og -type
......................................................................................................................... 57
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen
........................................................................................ 58
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken
Energibesparelse
................................................................................... 60
.................................................................................................................................................... 62
Aktivering af dvaletilstand
................................................................................................................................... 63
Indstilling af automatisk nedlukningstid
................................................................................................................ 66
Udskrivning af et dokument .............................................................................................................. 70
Udskrivning fra en computer
................................................................................................................................... 71
Grundlæggende udskrivning
Annullering af udskrifter
................................................................................................................................ 73
...................................................................................................................................... 78
Forskellige udskriftsindstillinger
........................................................................................................................... 80
Forstørrelse eller reducering
.......................................................................................................................... 82
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print
................................................................................................................ 84
Sætvis sortering af udskrifter efter side
Udskrivning af flere sider på et ark
........................................................................................................... 86
................................................................................................................. 88
I
................................................................................................................................. 90
Udskrivning af plakater
Folderudskrivning
......................................................................................................................................... 92
.................................................................................................................................... 94
Udskrivning af kanter
Udskrivning af datoer og sidetal
Udskrivning af vandmærker
Indstilling af farvestatus
..................................................................................................................... 95
........................................................................................................................... 97
................................................................................................................................ 99
Udskrivning af specifikke sider på andet papir
................................................................................................................................. 103
Valg af dokumenttype
Mindre tonerforbrug
............................................................................................... 101
................................................................................................................................... 105
Kombination og udskrivning af flere dokumenter
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov
........................................................................................... 107
............................................................................................ 111
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger
Ændring af standardindstillingerne
Brug nyttige udskrivningsfunktioner
............................................................... 112
............................................................................................................... 114
..................................................................................................................... 116
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)
....................................................................................... 118
Ændringer af standardindstillingerne for USB-udskrifter
................................................................................. 128
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)
Brug af krypteret udskrivning
........................................................ 130
...................................................................................................................... 135
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)
Slette et dokument, der er gemt på maskinen
Indstille et navn eller pinkode for en boks
......................................................... 136
................................................................................................ 140
..................................................................................................... 144
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)
............................................................................................ 146
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning
............................................................................................ 150
Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)
......................................................................................... 161
Kan nemt bruges med en mobil enhed ..................................................................................
Tilslutning til en mobil enhed
................................................................................................................................ 170
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende programmerne
Brug af AirPrint
169
.............................................................................. 171
................................................................................................................................................ 173
Udskrivning med AirPrint
............................................................................................................................ 177
Hvis AirPrint ikke kan bruges
Brug af Google Cloud Print
....................................................................................................................... 180
................................................................................................................................ 181
Fjernbaseret administration af maskinen
.............................................................................................................. 185
Netværk ............................................................................................................................................................
Tilslutning til et netværk
187
....................................................................................................................................... 188
Tilslutning til et kablet LAN
Angivelse af IP-adresser
................................................................................................................................ 190
.................................................................................................................................... 192
Indstilling af IPv4-adresse
............................................................................................................................ 193
Indstilling af IPv6-adresser
.......................................................................................................................... 197
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en computer
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner
Aktivering af IPP/IPPS
.................................................................................... 201
...................................................................................... 202
................................................................................................................................. 208
Konfiguration af printserver
............................................................................................................................... 217
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø
Konfiguration af Ethernet-indstillinger
.............................................................................. 221
................................................................................................................ 222
II
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
Konfiguration af DNS
.............................................................................. 224
........................................................................................................................................ 225
Konfiguration af WINS
....................................................................................................................................... 231
Konfiguration af SNTP
....................................................................................................................................... 234
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
.................................................................................................. 237
Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder
Konfiguration af SMB
............................................................................. 243
........................................................................................................................................ 247
Konfigurering af computerens indstillinger med henblik på udskrivning
........................................................... 250
Sikkerhed .........................................................................................................................................................
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
Sådan forhindres uautoriseret adgang
Indstilling af adgangsrettigheder
................................................................................................ 255
................................................................................................................ 256
....................................................................................................................... 258
Indstilling af systemadministratorens adgangskode
Indstilling af administration af afdelings-id
....................................................................................... 259
.................................................................................................... 262
Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler
.............................................................................. 270
.......................................................................................... 272
..................................................................................................... 273
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler
Angivelse af proxy
254
................................................................................................. 280
............................................................................................................................................ 283
Begrænsning af maskinens funktioner
Begrænse udskrivningshandlinger
Begrænsning af USB-funktioner
.................................................................................................................. 286
..................................................................................................................... 287
......................................................................................................................... 291
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner
Deaktivering af HTTP-kommunikation
......................................................................................................... 294
................................................................................................................. 297
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening
Deaktivering af LAN-port
................................................................................................. 298
................................................................................................................................... 299
Skjule historikken over udskrivningsjob
............................................................................................................... 300
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation
Konfiguration af IPSec-indstillinger
.................................................................................................. 302
....................................................................................................... 304
..................................................................................................................... 308
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse
........................................................................................................... 319
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
Generering af nøglepar
........................................................................... 325
............................................................................................................................... 327
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater
.......................................................................... 336
.............................................................................................. 340
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening ..........................................................................
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
.............................................................................................................. 344
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
....................................................................................................... 347
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status
Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne
.............................................................................. 353
........................................................................................... 359
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening
Lagring/indlæsning af registrerede data
Lagring af registrerede data
343
......................................................................... 362
................................................................................................................ 364
.............................................................................................................................. 365
III
Indlæsning af registrerede data
......................................................................................................................... 367
Liste over menuen Indstilling ......................................................................................................... 370
Opsætningsmenuen
................................................................................................................................................... 372
Kontrolmenu
Papirkilde
Netværk
Layout
.............................................................................................................................................. 371
........................................................................................................................................................ 386
.......................................................................................................................................................... 387
............................................................................................................................................................. 407
Printkvalitet
..................................................................................................................................................... 411
Grænseflade
.................................................................................................................................................... 426
Brugervedligehold.
Printstatus
........................................................................................................................................... 430
....................................................................................................................................................... 446
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand
UFR II
PCL
.................................................................................................... 448
........................................................................................................................................................ 449
........................................................................................................................................................... 450
........................................................................................................................................ 456
Billedbehandling
XPS
........................................................................................................................................................... 466
PDF
........................................................................................................................................................... 477
PS
............................................................................................................................................................. 488
MEAP-indstillinger
Tjek tæller
....................................................................................................................................................... 499
Initialisér menu
Menuen Værktøj
Jobmenu
............................................................................................................................................ 498
................................................................................................................................................ 500
................................................................................................................................................... 501
............................................................................................................................................................... 506
Nulstillingsmenu
.................................................................................................................................................. 508
Vælg menuen Fremfører
....................................................................................................................................... 510
Fejlfinding ........................................................................................................................................................ 519
Udbedring af papirstop
......................................................................................................................................... 521
Når der vises en fejlmeddelelse
Almindelige fejl
............................................................................................................................. 529
..................................................................................................................................................... 552
Problemer med installation/indstilling
Problemer med udskrivning
................................................................................................................. 553
............................................................................................................................... 556
Når du ikke kan udskrive korrekt
.......................................................................................................................... 559
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
Papiret krølles eller foldes
Papiret fremføres forkert
....................................................................................................... 561
................................................................................................................................. 568
................................................................................................................................... 570
Når et problem ikke kan løses
............................................................................................................................... 571
Vedligeholdelse ........................................................................................................................................... 573
Rengøring af maskinen
Udvendigt
......................................................................................................................................... 575
....................................................................................................................................................... 576
Fikseringsenhed
............................................................................................................................................... 577
Udskiftning af tonerpatroner
................................................................................................................................ 578
IV
Sådan udskifter du en tonerpatron
..................................................................................................................... 581
Udskiftning af affaldstonerbeholder
...................................................................................................................... 583
Udskiftning af affaldstonerbeholder
Placering af maskinen et nyt sted
................................................................................................................... 584
.......................................................................................................................... 586
Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet
Justering af udskrivningstæthed
......................................................................................................................... 589
Korrektion af farvefejl og nuancer
Justering af udskrivningsposition
Udskriftsrapporter og -lister
................................................................................................. 588
...................................................................................................................... 591
........................................................................................................................ 594
.................................................................................................................................. 598
....................................................................................................................................... 607
Visning af tællerværdien
Kontrol af forbrugsmaterialer
Initialisering af indstillinger
Initialisering af menuer
............................................................................................................................... 610
.................................................................................................................................. 612
..................................................................................................................................... 613
Initialisering af netværksindstillinger
.................................................................................................................. 614
Tillæg ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 617
Tredjepartssoftware
Fremhævede funktioner
........................................................................................................................................ 618
Miljøvenlig og økonomisk
Øge effektiviteten
Meget andet
Specifikationer
.................................................................................................................................. 619
............................................................................................................................................. 621
.................................................................................................................................................... 624
..................................................................................................................................................... 627
Maskinspecifikationer
Papir
....................................................................................................................................... 628
............................................................................................................................................................... 632
............................................................................................................................................... 637
Forbrugsmaterialer
Valgfri muligheder
................................................................................................................................................ 639
Installation af ROM
........................................................................................................................................... 641
Installering af SD-kort
....................................................................................................................................... 645
Vejledninger, der medfølger maskinen
Brug af Brugervejledning
.................................................................................................................. 649
...................................................................................................................................... 650
Skærmbilledlayout for Brugervejledning
Visning Brugervejledning
.............................................................................................................................. 657
Administration af MEAP-programmer
Brug af FTP-klienter
............................................................................................................. 651
.................................................................................................................................. 655
Manuel Visningsindstillinger
.................................................................................................................... 658
.............................................................................................................................................. 659
Forberedelse til brug af FTP-serveren
.................................................................................................................. 660
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)
Angivelse af indstillinger via FTP-klient
Andre
616
........................................................................................................ 663
................................................................................................................ 665
................................................................................................................................................................... 672
Grundlæggende Windows-handlinger
Skrifttypeprøver
Bemærkning
................................................................................................................. 673
............................................................................................................................................... 680
.................................................................................................................................................... 685
V
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vigtige sikkerhedsanvisninger .................................................................................................................. 2
Installation ............................................................................................................................................................ 3
Strømforsyning ...................................................................................................................................................... 5
Håndtering ............................................................................................................................................................. 6
Vedligeholdelse og eftersyn ................................................................................................................................. 9
Forbrugsmaterialer ............................................................................................................................................. 10
1
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vigtige sikkerhedsanvisninger
1213-000
Det indhold, der beskrives i dette kapitel, omhandler forebyggelse af skader på ejendom og personskade på brugere
og andre på grund af denne maskine. Før du bruger denne maskine, skal du læse dette kapitel og følge vejledningen i
korrekt anvendelse af denne maskine. Udfør ikke handlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Canon er ikke
ansvarlig for skader, der skyldes brug, som ikke er beskrevet i denne vejledning, forkert brug eller reparationer/
ændringer, der ikke udføres af Canon eller en tredjepart, der er autoriseret af Canon.
2
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Installation
1213-001
For at bruge denne maskine på en sikker og bekvem måde skal du læse følgende forholdsregler og installere
maskinen på det rigtige sted.
Installer ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød
● Et sted, hvor ventilationsåbningerne er blokerede
(for tæt på vægge, senge, sofaer, tæpper eller lignende genstande)
● Et fugtigt eller støvet sted
● Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs
● Et sted, der udsættes for høje temperaturer
● Et sted, der er udsat for åben ild
● I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer
Andre advarsler
● Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
● Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis
fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller
elektrisk stød.
● Når du installerer eller fjerner valgfrit tilbehør og ekstraudstyr, skal du sørge for at slukke maskinen, trække
strømstikket ud og derefter trække interfacekablet og netledningen ud af maskinen. Hvis dette ikke sker,
kan det beskadige netledningen eller interfacekabler og forårsage brand eller elektrisk stød.
● Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten og
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Installer ikke på følgende steder
Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade.
● En ustabile overflade
● Sted, hvor der er vibrationer
Andre forholdsregler
● Når du bærer denne maskine, skal du følge instruktionerne i denne vejledning. Hvis den bæres forkert, kan
den falde ned og medføre personskade.
● Når du installerer denne maskine, skal du være omhyggelig med ikke at få hænderne i klemme mellem
maskinen og gulvet eller væggene. Det kan medføre personskade.
3
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Undgå steder med dårlig udluftning
● Denne maskine genererer en lille smule ozon og andre emissioner under normal brug. Disse emissioner er
ikke skadelige. De kan muligvis mærkes mere under længere tids brug eller lange produktionskørsler, især i
rum med dårlig udluftning. Det anbefales, at det rum, hvor maskinen anvendes, udluftes korrekt for at sikre
et behageligt arbejdsmiljø. Undgå også steder, hvor personer ville blive udsat for emissioner fra maskinen.
Installer ikke på følgende steder, da det kan medføre skade
● Et sted, hvor der er markante ændringer i temperatur eller
luftfugtighed
● Et sted i nærheden af udstyr, der genererer magnetiske eller
elektromagnetiske bølger
● Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske
reaktioner
● Et sted, der er udsat for korroderende eller giftige gasser
● Et sted, der kan blive bøjet på grund af maskinens vægt, eller
hvor maskinen kan synke ned (f.eks. et tæppe)
Installer ikke på et sted, hvor der opstår kondens
● Vanddråber (kondensvand) kan dannes inde i maskinen, når det rum, hvor maskinen er installeret, hurtigt
opvarmes, og når maskinen flyttes fra et køligt eller tørt sted til et varmt eller fugtigt sted. Hvis maskinen
bruges under disse betingelser kan det medføre papirstop, dårlig papirkvalitet eller beskadigelse af
maskinen. Lad maskinen tilpasse sig den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug.
I højder på 3.000 m eller mere over havets overflade
● Maskiner med harddisk virker muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i store højder ca. 3.000 meter over
havets overflade eller højere.
4
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Strømforsyning
1213-002
Denne maskine kan bruges med en spænding fra 220 til 240 V og en elektrisk frekvens på 50/60 Hz.
● Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
● Maskinen skal være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse med den medfølgende elledning.
● Anvend ikke andre netledninger end den medleverede, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
● Den medfølgende strømledning er beregnet til brug med denne maskine. Tilslut ikke strømledningen til
andre enheder.
● Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige netledningen. Placer
ikke tunge genstande på elledningen. Hvis netledningen ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk
stød.
● Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
● Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk
stød.
● Undlad at pakke netledningen sammen eller binde den i en knude, da det kan medføre ildebrand eller
elektrisk stød.
● Sæt elledningen helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
● Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød
eller skader på maskinen.
● Installer denne maskine i nærheden af stikkontakten, og sørg for, at det er nemt at trække stikket ud i
nødstilfælde.
Under tilslutning af strøm
● Tilslut ikke maskinen til en nødstrømskilde.
● Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte
andre enheder.
● Sæt ikke netledningen i computerens hjælpeudgang.
Andre forholdsregler
● Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data.
5
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Håndtering
1213-003
● Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret
henvendelse til en autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen
kommer med en usædvanlig lyd, udsender en usædvanlig lugt
eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre brand
eller elektrisk stød.
● Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den.
Der er komponenter med høj spænding og høje temperaturer
inden i maskinen, hvilket kan medføre brand eller elektrisk
stød.
● Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med netledningen og andre kabler eller
interne eller elektriske dele. Ellers kan det medføre uventede uheld.
● Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med
elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
● Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og computeren og
derefter tage strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige netledningen eller
interfacekablerne og forårsage brand eller elektrisk stød.
● Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved
forbindelsens metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød.
Hvis du har pacemaker
● Denne maskine genererer et svagt magnetflux. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk
fra maskinen og straks søge læge.
● Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade.
● For din egen sikkerheds skyld skal du trække netledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid.
● Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne.
● Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i
hænder eller tøj.
● Maskinens inderside og udgangsbakken er varm under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse
områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær
forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger.
6
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● Bær ikke maskinen, samtidig med at papirskuffen eller den
valgfri papirindføringsenhed er isat. Ellers kan de falde ud og
medføre personskade.
Laserstråle
● Hvis laserstrålen stråler ud og ind i dine øjne, kan eksponeringen skade dine øjne.
Under transport af maskinen
Gør følgende, hvis du vil undgå at beskadige maskinen under transport.
● Tag tonerpatronerne ud.
● Pak maskinen sikkert ind i den originale kasse sammen med emballagen.
Hvis driftsstøjen bekymrer dig
● Afhængigt af det omgivende miljø og driftstilstanden anbefales det at installere maskinen et andet sted end
på kontoret, hvis driftsstøjen udgør en bekymring.
Andre forholdsregler
● Følg instruktionerne på advarselsmærkatet på maskinen.
● Undgå at ryste maskinen eller give den et stød.
● Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Dette kan beskadige maskinen.
● Berør ikke kontakterne (
) inde i maskinen. Dette kan beskadige maskinen.
7
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● For at forhindre papirstop må du ikke slukke for strømmen, åbne/lukke dæksler og ilægge/udtage papir
under udskrivning.
8
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vedligeholdelse og eftersyn
1213-004
Rengør denne maskine med jævne mellemrum. Hvis der ophobes støv, fungerer maskinen muligvis ikke korrekt. Vær
opmærksom på følgende under rengøring. Hvis der opstår problemer under betjeningen, skal du se
Fejlfinding(P. 519) . Hvis problemet ikke kan løses, eller du synes, at maskinen skal efterses, kan du se under Når et
problem ikke kan løses(P. 571) .
● Før du går i gang med rengøringen, skal du slukke for strømmen og trække strømstikket ud af
stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
● Træk strømstikket ud med jævne mellemrum, og rengør det med en tør klud for at fjerne støv og snavs.
Ophobet støv kan absorbere luftens fugtighed, og det kan medføre en ildebrand, hvis det kommer i kontakt
med elektricitet.
● Brug en fugtig, hårdt opvredet klud til at rengøre maskinen. Brug kun vand. Brug ikke alkohol, benzin,
fortynder til maling eller andre brændbare stoffer. Brug ikke køkkenrulle eller papirhåndklæder. Hvis disse
stoffer kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan de skabe statisk elektricitet eller
medføre ildebrand eller elektrisk stød.
● Tjek jævnligt netledningen og strømstikket for skader. Tjek maskinen for rust, buler, ridser, revner eller
overdreven varmeproduktion. Brug af udstyr, der er dårligt vedligeholdt, kan medføre brand eller elektrisk
stød.
● Der er dele i maskinens indre med høj spænding og høje temperaturer. Berøring af disse dele kan give
forbrændinger. Rør ikke ved dele i maskinen, som ikke er beskrevet i manualen.
● Pas på, at du ikke skærer hænderne på papirets kanter, når du ilægger papir eller fjerner fastklemt papir.
● Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter tonerpatroner eller lignende, skal du passe på ikke at få toner
på hænderne eller tøjet. Hvis du får toner på hænder eller tøj, skal du straks vaske dem med koldt vand.
9
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Forbrugsmaterialer
1213-005
● Brugte tonerpatroner eller lignende må ikke bortskaffes i åben ild. Opbevar desuden ikke patroner eller
papir i nærheden af åben ild. Dette kan antænde toneren, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand.
● Hvis du ved et uheld kommer til at spilde eller sprøjte med toner, skal du tørre den løse toner op med en
fugtig, blød klud og undgå at indånde tonerstøv. Fjern ikke løs toner med en støvsuger, der ikke er forsynet
med sikkerhedsanordninger, der skal forhindre støveksplosioner. Dette kan beskadige støvsugeren eller
resultere i en støveksplosion på grund af den statiske ladning.
● Vær omhyggelig med ikke at inhalere toner. Hvis du kommer til at inhalere toner, skal du straks søge læge.
● Vær omhyggelig med, at du ikke får toner i øjnene eller munden. Hvis du får toner i øjnene eller munden,
skal du straks vaske dig med koldt vand og søge læge.
● Vær omhyggelig med, at din hud ikke kommer i berøring med toner. Hvis det skulle ske, skal du vaske dig
med sæbe og koldt vand. Hvis der opstår irritation på huden, skal du straks søge læge.
● Tonerpatroner og andre forbrugsmaterialer opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis du indtager toner,
skal du øjeblikkeligt søge læge.
● Undlad at adskille eller ændre tonerpatronen eller lignende. Ellers kan toneren blive spredt.
● Fjern forseglingstapen i tonerpatronen helt, uden at bruge for meget kraft. Ellers kan toneren blive spredt.
Håndtering af tonerpatronen
● Sørg for at holde tonerpatronen vha. håndtaget.
● Undgå at ridse overfladen på tromlen inde i maskinen eller eksponere den til lys (
tonerpatronhukommelsen (
) eller de elektriske kontakter (
10
).
). Rør ikke ved
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen eller ud af maskinen, med mindre det er nødvendigt.
● Tonerpatronen er et magnetisk produkt. Lad den ikke komme i nærheden af produkter, der er følsomme
over for magnetisme, herunder disketter og diskdrev. Dette kan føre til tab af data.
Opbevaring af tonerpatronen
● Sørg for, at opbevaringen sker i det følgende miljø, så der bliver en sikker og tilfredsstillende brug.
Temperaturområde for opbevaring: 0 til 35 °C
Luftfugtighedsområde for opbevaring: 35 til 85 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)*
● Undlad at åbne tonerpatronen før brug.
● Når du fjerner tonerpatronen fra denne maskine med henblik på opbevaring, skal du placere den fjernede
tonerpatron i den originale emballage.
● Under opbevaring af tonerpatronen skal du sørge for, den ikke står lodret eller er vendt på hovedet.
Toneren kan sætte sig fast og vil muligvis ikke kunne vende tilbage til dens oprindelige tilstand, selvom den
bliver rystet.
* Selv inden for luftfugtighedsområdet for opbevaring, kan der dannes vanddråber (kondens) inden i tonerpatronen, hvis
der er forskel på temperaturen inden i og uden for tonerpatronen. Kondensering vil påvirke udskriftskvaliteten af
tonerpatronen negativt.
Opbevar ikke tonerpatronen på følgende steder
● Steder, hvor der er åben ild
● Steder, hvor der er direkte sollys eller kraftigt sollys i fem minutter eller mere
● Sted, hvor luften er meget saltholdig
● Steder, hvor der er korroderende gasser (dvs. aerosolspray og ammoniak)
● Steder med høj temperatur og høj luftfugtighed
● Steder, hvor der er markante ændringer i temperaturen og luftfugtigheden, så der nemt kan opstå kondens
● Steder, hvor der er meget støvet
● Steder, der er inden for børns rækkevidde
Pas på med forfalskede tonerpatroner
● Vær opmærksom på, at der er forfalskede Canon-tonerpatroner i omløb. Brug af forfalskede tonerpatroner
kan resultere i dårlig printkvalitet eller maskinproblemer. Canon er ikke ansvarlig for fejlfunktioner, ulykker
eller skader, der opstår ved brug af forfalskede tonerpatroner.
For flere informationer, se canon.com/counterfeit .
Tilgængelighedsperiode for reservedele og tonerpatroner og lignende
● Reservedele, tonerpatroner og lignende til maskinen fås i mindst syv (7) år efter, produktion af denne
maskinmodel er ophørt.
Emballage til tonerpatroner
● Gem emballagen til tonerpatronen. Den er nødvendig under transport af maskinen.
● Emballagen kan ændres i form eller anbringelse eller kan tilføjes eller fjernes uden varsel.
● Når du har trukket forseglingstapen af tonerpatronen, skal du bortskaffe den i overensstemmelse med de
gældende lokale bestemmelser.
11
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Ved bortskaffelse af brugt tonerpatron eller lignende
● Ved bortskaffelse af en tonerpatron eller lignende skal du lægge den i den originale emballage for at
forhindre spredning af toneren, og bortskaf den derefter i henhold til lokale bestemmelser.
12
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening ......................................................................................................................... 14
Dele og deres funktioner .................................................................................................................................... 16
Forside ............................................................................................................................................................ 17
Bagside ........................................................................................................................................................... 19
Indvendigt ...................................................................................................................................................... 21
Universalbakke ............................................................................................................................................... 22
Papirskuffe ..................................................................................................................................................... 23
Kontrolpanel ................................................................................................................................................... 24
Display ..................................................................................................................................................... 27
Brug af kontrolpanelet ....................................................................................................................................... 29
Indtastning af tekst ........................................................................................................................................ 32
Tænd/sluk for strømmen .................................................................................................................................... 34
Udføre en hurtigopstart af maskinen ............................................................................................................. 36
Ilægning af papir ................................................................................................................................................. 38
Ilægning af papir i papirskuffen ..................................................................................................................... 40
Ilægning af papir i universalbakken ................................................................................................................ 46
Ilægning af kuverter eller postkort ................................................................................................................. 49
Ilægning af fortrykt papir ............................................................................................................................... 53
Angivelse af papirformat og -type .................................................................................................................. 57
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen .............................................................................. 58
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken ........................................................................ 60
Energibesparelse ................................................................................................................................................. 62
Aktivering af dvaletilstand .............................................................................................................................. 63
Indstilling af automatisk nedlukningstid ........................................................................................................ 66
13
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening
1213-006
I dette kapitel beskrives den grundlæggende betjening, f.eks. hvordan du bruger kontrolpanelet, eller hvordan du
ilægger papir, der ofte udføres for at bruge maskinens funktioner.
◼ Dele og deres funktioner
I dette afsnit beskrives de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner, samt hvordan tasterne på
kontrolpanelet bruges, og hvordan displayet vises. Dele og deres funktioner(P. 16)
◼ Brug af kontrolpanelet
I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger tasterne på kontrolpanelet til at udføre forskellige typer betjening, f.eks.
justering og kontrol af indstillingerne. Brug af kontrolpanelet(P. 29)
◼ Tænd/sluk for strømmen
I dette afsnit beskrives det, hvordan man tænder/slukker for strømmen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
◼ Ilægning af papir
I dette afsnit beskrives, hvordan du lægger papir i papirskuffen og universalbakken.
14
Ilægning af papir(P. 38)
Grundlæggende betjening
◼ Energibesparelse
I dette afsnit beskrives det, hvordan man kan reducere strømforbruget.
15
Energibesparelse(P. 62)
Grundlæggende betjening
Dele og deres funktioner
1213-007
I dette afsnit beskrives maskinens dele (udvendigt, for- og bagside og indvendigt), og hvordan de fungerer. Ud over at
beskrive de dele af maskinen, der bruges til den grundlæggende betjening, f.eks. ilægning af papir og udskiftning af
tonerpatroner, beskrives tasterne på kontrolpanelet og i displayet også. Læs dette afsnit for at få tip til, hvordan du
kan bruge maskinen rigtigt.
Forside(P. 17)
Bagside(P. 19)
Indvendigt(P. 21)
Universalbakke(P. 22)
Papirskuffe(P. 23)
Kontrolpanel(P. 24)
16
Grundlæggende betjening
Forside
1213-008
Udbakke
Det udskrevne papir sendes til udbakken.
Venstre dæksel
Åbn venstre dæksel, når du udskifter beholderen til affaldstoner.
Ventilationsåbning
Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres
genstande foran ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes. Installation(P. 3)
Løftehåndtag
Hold i løftehåndtagene, når du bærer maskinen.
Placering af maskinen et nyt sted(P. 586)
Kontrolpanel
Kontrolpanelet består af taltasterne, et display, statusindikatorer, etc. Du kan foretage alle betjeninger og
angive indstillinger i kontrolpanelet. Kontrolpanel(P. 24)
Display(P. 27)
Afbryder
Tryk på strømkontakten. Når du slukker for strømmen, må du ikke bruge denne kontakt, men skal følge de
procedurer, der er vist i Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34) .
Frontdæksel
Åbn frontdækslet, når du udskifter tonerpatroner.
17
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Grundlæggende betjening
Papirskuffe
Læg papir af den type, du ofte bruger, i papirskuffen.
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Universalbakke
Indfør papir i universalbakken, når du midlertidigt vil bruge en papirtype, der er anderledes end den, der er
lagt i papirskuffen. Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
USB-hukommelsesport (til USB-hukommelse)
Du kan koble en USB-hukommelsesenhed til maskinen og udskrive dataene direkte fra en USBhukommelsesenhed. Du kan udskrive data på en USB-hukommelsesenhed direkte uden brug af en
computer. ( Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118) ). Du kan også tilslutte en
USB-hukommelsesenhed ved eksport eller import af maskinens indstillinger ( Imp./eksp.-indstill.
(P. 443) ).
Højre dæksel
Åbn bagdækslet ved afhjælpning af papirstop.
Udbedring af papirstop(P. 521)
18
Grundlæggende betjening
Bagside
1213-009
Bagdæksel
Åbn bagdækslet for at installere yderligere ROM.
Installation af ROM(P. 641)
Mærkeplade
Dette mærke viser serienummeret, der skal bruges ved forespørgsler om maskinen.
kan løses(P. 571)
Når et problem ikke
Strømudtag
Tilslut netledningen.
Ventilationsåbning
Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres
genstande foran ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes. Installation(P. 3)
Dæksel til SD-kortåbning
Åbn dækslet til SD-kortåbningen for at installere det valgfri SD-kort.
USB-port (til tilslutning af USB-enhed)
Tilslut en USB-enhed, der bruges sammen med MEAP-programmer.
USB-port (til computertilslutning)
Tilslut et USB-kabel, når du forbinder maskinen og en computer.
ACT-indikator
ACT-indikatoren blinker, hvis der sendes eller modtages data.
19
Installering af SD-kort(P. 645)
Grundlæggende betjening
LNK-indikator
LNK-indikatoren blinker grønt, hvis maskinen er korrekt tilsluttet et netværk.
LAN-port
Tilslut et LAN-kabel, når du forbinder maskinen til en kablet LAN-router osv.
LAN(P. 190)
20
Tilslutning til et kablet
Grundlæggende betjening
Indvendigt
1213-00A
Åbninger til tonerpatron
Installer tonerpatronerne i disse åbninger: Y (gul) i åbningen yderst til venstre efterfulgt af M (magenta), C
(cyan) og K (sort). Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Leveringsenhed
Hvis der er papirstop inde i maskinen, skal du løfte transportstyret for at fjerne det papir, der sidder fast.
Udbedring af papirstop(P. 521)
Transportstyr
Hvis der opstår papirstop i maskinen, skal du løfte leveringsenheden op og åbne styret for at fjerne det papir,
der sidder fast. Udbedring af papirstop(P. 521)
21
Grundlæggende betjening
Universalbakke
1213-00C
Papirstyr
Juster papirstyrene, så de præcist passer til bredden på det ilagte papir, for at sikre, at papiret fremføres lige
ind i maskinen. Tryk på låseudløsningshåndtaget, der er markeret med pile i illustrationen, for at udløse
låsen og skubbe papirstyrene.
Papirbakke
Træk papirbakken ud, når du ilægger papir.
LINKS
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
22
Grundlæggende betjening
Papirskuffe
1213-00E
Papirstyr
Juster papirstyrene, så de præcist passer til bredden på det ilagte papir, for at sikre, at papiret fremføres lige
ind i maskinen. Tryk på låseudløsningshåndtagene, der er markeret med pile i illustrationerne, for at udløse
låsene og skubbe papirstyrene.
Papirniveauindikator
Angiver den resterende mængde papir. Mærket bevæger sig nedad i takt med, at mængden af resterende
papir reduceres.
LINKS
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
23
Grundlæggende betjening
Kontrolpanel
1213-00F
Display
Viser status for aktuel udskrivning og andre statusser, fejlinformationer, resterende mængde i
tonerpatronen, etc. Display(P. 27)
Jobstatus/annuller tast
Hvis du trykker på denne tast, mens [ ]-indikatoren lyser eller blinker, udskrives der et dokument, og de
dokumenter, der venter på at blive udskrevet, bliver angivet. Du kan vælge dokumentet fra listen og
annullere udskrivningen af dokumentet. Fra kontrolpanelet(P. 79)
Tilbage-tasten
Tryk på denne tast for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Hvis du f.eks. trykker på denne tast, når du
angiver indstillinger, anvendes indstillingerne ikke, og displayet vender tilbage til den forrige skærm.
Taltaster (tasterne [0]-[9])
Tryk for at angive tal og tekst.
Indtastning af tekst(P. 32)
Tasten [*]
Tryk for at skifte den type tekst, der er angivet.
24
Grundlæggende betjening
Klar indikator
Lyser op, når maskinen er parat til udskrivning, ellers vil den blinke.
Meddelelse indikator
● Lyser, hvis der opstår et problem, så man kan deaktivere udskrivningen.
Fejlfinding(P. 519)
● Lyser, hvis maskinen går i dvaletilstand, når den er offline.
Job indikator
Lyser, hvis maskinen modtager udskrivningsdata, eller hvis der er resterende udskrivningsdata i maskinens
hukommelse. Blinker, hvis der behandles udskrivningsdata.
Energisparer-tasten
Tryk for at sætte maskinen i dvaletilstand. Tasten lyser grønt, når maskinen er i dvaletilstand. Tryk på tasten
igen for at afslutte dvaletilstanden. Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Program-tasten
Hvert tryk på denne tast skifter mellem funktionerne i rækkefølgen Udskriv skærm MEAP1 MEAP2
MEAP8 Direkte USB-udskrivning Udskriv skærm. Vælg den funktion, du ønsker at bruge. Hvis du
trykker på denne tast uden at logge på, mens administration af afdelings-id er aktiveret, bliver
godkendelsesskærmen vist.
...
Vælg indfører-tasten
Tryk for at vælge papirkilde eller angive papirformat.
Vælg menuen Fremfører(P. 510)
[Id]-tasten
Viser login-skærm for brug af MEAP-funktionen. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på
denne tast igen for at logge af.
Slet-tasten
Tryk for at slette de angivne numre og den angivne tekst.
Online-tasten
Skifter mellem online-funktion (der accepteres udskrivningsjob) og offline-funktion (der accepteres ikke
udskrivningsjob). Denne tast lyser grønt, hvis maskinen er online, og slukkes, hvis maskinen er offline.
Normalt skal denne maskine holdes online, men indstil den til offline, når du skal konfigurere indstillinger for
Brugervedligehold.(P. 430) i indstillingsmenuen.
● Hvis du ikke bruger tasten i 2 minutter, når maskinen er offline, og Hovedskærm(P. 27) vises, vil
maskinen automatisk gå online. Du kan vælge <Tid for auto. nulst.> for at vælge tidsværdien ( Tid for
auto. nulst.(P. 374) ).
[#]-tasten
Tryk for at angive symboler som f.eks. "@" eller "/".
25
Grundlæggende betjening
Hjælpeprogram-tasten/[
]-tasten
● Viser menuen Hjælpeprogram. Du kan se det samlede antal udskrevne sider og udskrive interne
systeminformationer som kontrol. Menuen Værktøj(P. 501)
● Når du angiver indstillingerne, skal du trykke for at gå til den forrige skærm. Når du indtaster tekst, skal
du trykke for at flytte markøren til venstre.
Job-tasten/[
]-tasten
● Viser menuen Job. Du kan kontrollere udskrivningsloggene.
Jobmenu(P. 506)
● Når du angiver indstillinger, skal du trykke for med det samme at vælge et element oven over det element,
der er valgt i øjeblikket. Når du ændrer indstillingsværdier, skal du trykke for at øge en værdi.
Indstillinger-tasten/[
]-tasten
● Viser opsætningsmenuen. Du kan angive maskinens indstillinger.
Opsætningsmenuen(P. 371)
● Når du angiver indstillingerne, skal du trykke for at gå til den næste skærm. Når du indtaster tekst, skal du
trykke for at flytte markøren til højre.
Nulstil-tasten/[
]-tasten
● Viser menuen Nulstil. Du kan annullere alle processer, slette data i hukommelsen og slukke for strømmen.
Nulstillingsmenu(P. 508)
● Når du angiver indstillinger, skal du trykke for med det samme at vælge et element under det element,
der er valgt i øjeblikket. Når du ændrer indstillingsværdier, skal du trykke for at reducere en værdi.
[OK]-tasten
Tryk for at anvende indstillingerne eller de angivne oplysninger.
LINKS
Brug af kontrolpanelet(P. 29)
26
Grundlæggende betjening
Display
1213-00H
Displayet viser udskrivningsstatus og skærmene til angivelse af indstillinger. Det viser
også fejlmeddelelser og resterende niveau i tonerpatronen.
Hovedskærm
Statusindikation
Viser maskinens aktuelle status eller driftstilstand.
Angivelse af papirformat
Vælg det aktuelt valgte papirformat.
Følgende papirformater vises i forkortet form.
● Legal: LG
● Kuvert NAGAGATA 3: N3
● Letter:LT
● Kuvert YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement: ST
● Kuvert No. 10 (COM10): CO
● Executive: EX
● Kuvert Monarch: MO
● Foolscap: FC
● Kuvert C5: EC5
● Kartotekskort: IC
● Kuvert DL: DL
● Postkort: PD
● Frit format: FR
● Svar på postkort: P2
● Brugerdefineret liggende papirformat: 80R
● 4 på 1 postkort: P4
● Brugerdefineret stående papirformat: 80
Angivelse af resterende tonerpatron
Viser, hvor meget toner der er tilbage i patronen.
Menuskærm
Tryk på
(
),
( ),
(
),
( ) eller
( ) for at få vist skærmen for den
korresponderende menu. Nedenfor vises som eksempel den skærm, der vises, hvis der trykkes på
Liste over menuen Indstilling(P. 370)
27
(
).
Grundlæggende betjening
Når der sker en fejl
Når der opstår en fejl, vil der i visse tilfælde blive vist instruktioner i, hvordan der skal reageres på fejlen. Følg
anvisningerne på skærmen for at løse problemet. Den skærm, der vises, når der opstår et papirstop, er vist som
eksempel herunder. Når der vises en fejlmeddelelse(P. 529)
LINKS
Brug af kontrolpanelet(P. 29)
28
Grundlæggende betjening
Brug af kontrolpanelet
1213-00J
Brug pilene nedenfor for at angive indstillinger og justere værdier.
Brug af
/
Rulning på skærmen
Rullepanelet vises i den højre side af skærmen, når det ikke er alle oplysninger, der kan være på skærmen.
/
for at rulle op eller ned. Et punkts tekst og baggrundsfarve
Hvis rullepanelet vises, skal du bruge
omvendes, når det markeres.
Ændring af en indstillingsværdi
Brug
/
til at angive værdier.
● Værdier i ( ), som vises under indtastningsfeltet, er det værdiområde, der kan indtastes.
29
Grundlæggende betjening
Brug af
/
Fortsættelse til næste skærm/retur til den forrige skærm
Tryk på
for at gå til den næste skærm. Tryk på
for at gå til den forrige skærm.
● Du kan også gå til den næste skærm ved at trykke på
og gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke
.
på
Sådan flyttes markøren
Brug
/
for at angive tal og tekst.
Indtastning af tekst(P. 32)
Brug af
Tryk på
for at anvende en indstilling.
Brug af
Tryk på
(
(
)
) for at vende tilbage til hovedskærmen efter at have afsluttet indstillingsmenuen.
Brug af taltasterne
Brug taltasterne til at angive tekst og værdier.
Indtastning af tekst(P. 32)
● Afhængigt af skærmen kan du ikke anvende de numeriske taster til at indtaste værdier. I dette tilfælde
skal du indtaste med
/
.
30
Grundlæggende betjening
● Du kan angive en række forskellige displayrelaterede indstillinger som f.eks. skærmjustering eller sproget
på displayet ved at bruge <Kontrolmenu> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Kontrolmenu(P. 372)
31
Grundlæggende betjening
Indtastning af tekst
1213-00K
Brug taltasterne til at angive tekst og værdier.
Skift af teksttype
Tryk på
for at skifte den type tekst, der er angivet.
Teksttyper, der kan angives
Tekst, der kan indtastes, er angivet herunder.
Tast
A
a
@.-_/
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
32
Grundlæggende betjening
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(ikke tilgængelig)
0
(mellemrum) -.*#!",;:^`_=/|'[email protected]%&+\~()[]{}<> (ikke tilgængelig)
● Tryk på
, når den type tekst, der angives, er <A> eller <B>, for at få vist de symboler, du kan
angive på skærmen. Brug
/
/
/
for at vælge det symbol, du vil angive, og tryk på
.
Sletning af tekst
Der slettes et tegn, hver gang der trykkes på
tekst.
. Tryk på og hold
Sådan flyttes markøren
Tryk på
eller
for at flytte markøren.
Indtastning af mellemrum
Tryk på
, og tryk på
.
Eksempel på angivelse af tekst og tal
Eksempel: "Canon 1"
1
Tryk flere gange på
, indtil <A> er valgt.
2
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "C" er valgt.
3
Tryk flere gange på
, indtil <a> er valgt.
4
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "a" er valgt.
5
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "n" er valgt.
6
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "o" er valgt.
7
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "n" er valgt.
8
Tryk på
9
Tryk flere gange på
10
Tryk på
11
Tryk på
, og tryk på
.
, indtil <12> er valgt.
.
.
33
nede for at slette hele den angivne
Grundlæggende betjening
Tænd/sluk for strømmen
1213-00L
Strømkontakten bruges til at tænde maskinen. Når du slukker for maskinen, skal du være sikker på at slukke for
maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge strømkontakten. Denne procedure er den samme for for at slukke/tænde
en computer.
Tænde for strømmen(P. 34)
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
Tænde for strømmen
Tryk på maskinens strømkontakt. Når hovedskærmen vises på kontrolpanelets display efter udførelse af
selvdiagnostik, er maskinen parat til udskrivning.
● Hvis der vises en meddelelse efter selvdiagnose
Når der vises en fejlmeddelelse(P. 529)
● Hvis du angiver indstillingerne for hurtigopstart, kan du reducere ventetiden, efter at der er blevet tændt for
strømmen. Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
Slukke for strømmen (lukke ned)
Når du slukker for maskinen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet.
Lukke ned uden at bruge strømkontakten
● Hvis du trykker på strømkontakten for at slukke for strømmen, kan der opstå en uventet fejl. Følg
nedenstående procedure for at korrekt at slukke for strømmen.
● Hvis du har aktiveret hurtigstartfunktionen, skal du trykke på strømkontakten for at slukke for strømmen.
Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
1
Tryk på
(
).
34
Grundlæggende betjening
2
Brug
3
Vælg <Ja>, og tryk på
/
til at vælge <Luk ned>, og tryk på
.
.
➠ Efter at nedenstående meddelelse vises, bliver strømmen slukket automatisk.
Hvis <Kunne ikke udføre handlingen.> vises
● Der er resterende udskrivningsdata. Slet dataene (
igen. For at annullere handlingen skal du trykke på
Nulstillingsmenu(P. 508) ), og forsøg handlingen
(
).
● Det kan tage op til 10 minutter, før der slukkes for strømmen, men det er ikke en fejl.
Tænd ikke for strømmen med det samme efter at have slukket for strømmen
● Vent i 10 sekunder eller mere og tænd så for strømmen igen.
● Selv om maskinen er slukket, bruges der stadig en smule strøm. For at eliminere alt strømforbrug skal du
tage strømstikket ud af stikkontakten.
LINKS
Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
35
Grundlæggende betjening
Udføre en hurtigopstart af maskinen
1213-00R
Hvis du konfigurerer indstillingerne for hurtigopstart, kan du reducere tiden, fra der trykkes på strømkontakten, til
skærmen kan anvendes. Metoden til at slukke for strømmen for at udføre en hurtigopstart af maskinen kaldes en
"hurtigslukning".
Konfigurering af indstillingerne for hurtigstart(P. 36)
Slukke for strømmen (udføre en hurtigslukning)(P. 37)
Før konfigurering af indstillingerne for hurtigopstart
Hvis du anvender et netværk
Hvis en af nedenstående indstillinger er <Til>, deaktiveres funktionen for hurtigopstart.
Netværk(P. 187)
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 308)
Hvis du anvender MEAP-funktionen
Kontroller, om de aktuelt installerede MEAP-programmer understøtter hurtigstartfunktionen.
Konfigurering af indstillingerne for hurtigstart
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <H.strøm. hurt. start>, og tryk på
4
Vælg <Til>, og tryk på
(
/
).
til at vælge <Kontrolmenu>, og tryk på
.
.
.
<Fra>
Deaktiverer hurtigstartfunktionen.
<Til>
Aktiverer hurtigstartfunktionen.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
36
Grundlæggende betjening
Slukke for strømmen (udføre en hurtigslukning)
Hvis du trykker på strømkontakten for at slukke for strømmen, når du har aktiveret hurtigstartfunktionen, udføres der
en hurtigstart af maskinen, næste gang der tændes for maskinen (hurtigslukning).
Hvis du har udført en hurtigslukning, må du ikke tage strømstikket ud af stikkontakten
● Tag ikke strømstikket ud af stikkontakten, hvis du har slukket for strømmen i form af en hurtigslukning.
Dette kan beskadige maskinens indvendige dele. Før du tager strømstikket ud i forbindelse med flytning af
maskinen, skal du tænde for strømmen og derefter slukke for maskinen. Slukke for strømmen (lukke
ned)(P. 34)
● Hvis maskinen er i gang med at udføre et job eller er i fejltilstand, eller hvis du efter en ændring af en
indstilling via kontrolpanelet eller Brugerinterface til fjernbetjening trykker på strømkontakten, og dette ikke
udløser en hurtigslukning, men i stedet en nedlukning.
● Hvis du slukker for strømmen ved hjælp af nedlukningshandlingen, selv om du har aktiveret
hurtigstartfunktionen, udføres der en normal start af maskinen, næste gang der tændes for maskinen.
● Hvis du anvender timerfunktionen til automatisk slukning, når hurtigstartfunktionen er aktiveret, udføres
der en hurtigslukning. Indstilling af automatisk nedlukningstid(P. 66)
● Hvis du tænder for strømmen umiddelbart efter at have udført en hurtigslukning, kan det tage lidt tid, før
maskinen starter.
37
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir
1213-00S
Du kan lægge papiret i papirskuffen eller i universalbakken. Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen.
Papirskuffen er praktisk, når du skal bruge store mængder papir. Brug universalbakken, når du midlertidigt anvender
et papirformat eller en papirtype, der ikke er lagt i papirskuffen. Se Papir(P. 632) om tilgængelige papirstørrelser.
Papirtype og -indstilling for maskinen
Se tabellen nedenfor for at angive papirindstillingerne iht. papirets type og vægt for at lægge det i papirkilden.
Se Angivelse af papirformat og -type(P. 57) for at få flere oplysninger om, hvordan man angiver
papirindstillingerne på maskinen. Se Papir(P. 632) for at få oplysninger om den mængde papir, der kan
lægges i hver enkelt papirkilde.
Papirtype
Almindeligt papir*1
Papirvægt
Papirindstilling på maskinen
60 g/m²
<Almindeligt L2>
61 til 74 g/m²
<Almindeligt L>
75 til 90 g/m²
<Almindeligt>
91 til 119 g/m²
<Kraftigt 1>
120 til 128 g/m² <Kraftigt 2>
Kraftigt papir
129 til 200 g/m² <Kraftigt 3>
201 til 216 g/m² <Kraftigt 4>
60 til 74 g/m²
<Groft 1>
75 til 105 g/m²
<Groft 2>
Groft papir
Postkort/Svar på postkort/4på1 postkort *2
<Postcard>
Kuvert
<Kuvert>
Etiket
<Etiketter>
*1 Genbrugspapir
*2 Det
er også tilgængeligt.
inkjet-udskrivbare postkort eller svarpostkort kan ikke anvendes.
Brug ikke følgende papirtyper:
● Foldet eller krøllet papir
● Krøllet eller oprullet papir
● Iturevet papir
● Fugtigt papir
38
Grundlæggende betjening
● Meget tyndt papir
● Papir, der er udskrevet på en termisk transfer-printer
● Kraftigt papir
● Blankt papir
● Papir med lav stivhed
Håndtering og opbevaring af papir
● Opbevar papiret på en plan overflade.
● Opbevar papiret i dets originale emballage for at beskytte det mod fugt eller tørhed.
● Opbevar ikke papiret på en måde, der kan få det til at folde eller krølle.
● Opbevar ikke papiret lodret eller i for store bunker.
● Opbevar ikke papiret i direkte sollys eller et sted med høj luftfugtighed, tørhed eller store skift i
temperatur eller fugt.
Ved udskrivning af fugtigt papir
● Der kan blive udsendt damp fra papirudgangsområdet, eller der kan dannes vanddråber på og
omkring papirudgangsområdet. Der er ikke noget usædvanligt ved nogle af disse tilfælde, der opstår,
når den varme, der genereres fra fikseringen af toneren på papiret, får fugten i papiret til at
fordampe (er mest sandsynligt ved lave rumtemperaturer).
39
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir i papirskuffen
1213-00U
Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen. Når du udskriver på papir, der ikke er lagt i papirskuffen, skal du
lægge papiret i universalbakken. Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
Ilægning af papir i standardformat(P. 40)
Ilægning af papir med et brugerdefineret format(P. 42)
Papirretning
Se nedenstående tabel for at ilægge det tilgængelige papir i den korrekte retning.
Papir
Retning
A4, B5, A5 (liggende), A6, Legal *, Letter, Statement, Executive, Foolscap *, 16K, Indian Legal *, Government Legal *,
Government Letter, Australia Foolscap *, brugerdefineret (liggende)
A5 (stående), brugerdefineret (stående)
* Kan
kun lægges i den valgfri papirfremfører.
● Følg fremgangsmåden herunder, når du lægger papir i den valgfri papirfremfører.
Ilægning af papir i standardformat
For at ilægge papir med et format, der fastlægges ud fra papirformatmarkeringerne i papirskuffen, skal du bruge
følgende fremgangsmåde. For papir med et format, der ikke fastlægges ud fra papirformatmarkeringerne, henvises til
Ilægning af papir med et brugerdefineret format(P. 42) .
1
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper.
2
Juster positionerne for papirstyret til det ønskede papirformat.
● Tryk på låseudløsningshåndtaget (
) for at justere den fremskydende del (
papirformatmarkering.
40
) i forhold til den passende
Grundlæggende betjening
3
Ilæg papiret, så kanten af papirstakken er justeret i forhold til papirstyret på venstre
side af papirskuffen.
● Ilæg papiret med udskrivningssiden opad.
● Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
● Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (
). Hvis du lægger for meget papir i, kan
det give papirstop.
● Se under
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) , når du ilægger papir med logo.
4
Indstil papirskuffen.
»
Fortsæt til
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Ved ændring af papirformat eller papirtype
41
Grundlæggende betjening
● Standardindstillingerne for papirformat og papirtype er henholdsvis <A4> og <Blandede typer>. Hvis du
ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype i maskinen, skal du sørge for at ændre
indstillingerne. Hvis du ikke ændrer indstillingerne for papirformat eller papirtype, kan maskinen ikke
udskrive korrekt.
Automatisk registrering af papirtype
● Maskinen har en funktion til automatisk registrering af papirtype. Hvis denne funktion er aktiveret, er det
ikke nødvendigt at ændre papirtypeindstillinger, når du ilægger almindeligt eller kraftigt papir. Autoreg.
af pap.type(P. 514)
● Hvis du ønsker at udskrive et dokument fra et miljø, hvor du ikke må foretage indstillinger for papirformat
og papirtype, som f.eks. fra en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
nogen printerdrivere, skal du indstille <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype>. Vælg menuen
Fremfører(P. 510)
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken (
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46) ), så udskrivningssiden vender nedad (tidligere udskrevet side
nedad).
● Hvis du ønsker at udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du indstille <Manuelt 2-sidet (U)> til
<2. side> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Manuelt 2-sidet (U)(P. 516)
● Ilæg ét ark papir, hver gang du udskriver.
● Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
● Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
Ilægning af papir med et brugerdefineret format
For at ilægge brugerdefineret papir eller papir med et format, der ikke fastlægges ud fra papirformatmarkeringerne i
papirskuffen, skal du bruge følgende fremgangsmåde.
1
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper.
2
Skub papirstyrene fra hinanden.
● Tryk på låseudløsningshåndtaget for at skubbe papirstyret udad.
42
Grundlæggende betjening
3
Ilæg papiret, så kanten af papirstakken er justeret i forhold til højre side af
papirskuffen.
● Anbring papirstakken med udskrivningssiden opad.
● Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
● Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (
). Hvis du lægger for meget papir i, kan
det give papirstop.
● Se under
4
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) , når du ilægger papir med logo.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
● Tryk på låsehåndtaget, og skub papirstyrene indad, indtil de er justeret i forhold til papirets kanter.
43
Grundlæggende betjening
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
● Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
5
Indstil papirskuffen.
»
Fortsæt til
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Ved ændring af papirformat eller papirtype
● Hvis du ilægger et brugerdefineret papirformat eller en anden papirtype i maskinen, skal du sørge for at
ændre indstillingerne. Hvis du ikke ændrer indstillingerne for papirets format eller type, kan maskinen ikke
udskrive korrekt.
Automatisk registrering af papirtype
● Maskinen har en funktion til automatisk registrering af papirtype. Hvis denne funktion er aktiveret, er det
ikke nødvendigt at ændre papirtypeindstillinger, når du ilægger almindeligt eller kraftigt papir. Autoreg.
af pap.type(P. 514)
● Hvis du ønsker at udskrive et dokument fra et miljø, hvor du ikke må foretage indstillinger for papirformat
og papirtype, som f.eks. fra en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
nogen printerdrivere, skal du indstille <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype>. Vælg menuen
Fremfører(P. 510)
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken (
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46) ), så udskrivningssiden vender nedad (tidligere udskrevet side
nedad).
● Hvis du ønsker at udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du indstille <Manuelt 2-sidet (U)> til
<2. side> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Manuelt 2-sidet (U)(P. 516)
● Ilæg ét ark papir, hver gang du udskriver.
● Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
● Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
LINKS
44
Grundlæggende betjening
Papir(P. 632)
45
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir i universalbakken
1213-00W
Når du udskriver på papir, der ikke er lagt i papirskuffen, skal du indføre papiret i universalbakken. Læg det papir, du
plejer at bruge, i papirskuffen. Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Papirretning
Se nedenstående tabel for at ilægge det tilgængelige papir i den korrekte retning.
Papir
A4, B5, A5 (liggende), A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, 16K, kartotekskort, Indian Legal,
Government Legal, Government Letter, Australia Foolscap, brugerdefineret (liggende), postkort, svar på postkort,
4 på 1 postkort, kuvert
A5 (stående), brugerdefineret (stående)
1
Åbn dækslet.
2
Træk papirskuffen ud.
3
Skub papirstyrene fra hinanden.
● Tryk på låseudløsningshåndtaget for at skubbe papirstyret udad.
46
Retning
Grundlæggende betjening
4
Indsæt papiret i universalbakken, indtil papiret stopper.
● Ilæg papiret med udskrivningssiden nedad.
● Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
● Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (
). Hvis du lægger for meget papir i, kan
det give papirstop.
● Se under Ilægning af kuverter eller postkort(P. 49) eller
du ilægger kuverter eller papir med logo.
5
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) , når
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
● Tryk på låsehåndtaget, og skub papirstyrene indad, indtil de er justeret i forhold til papirets kanter.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
● Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
»
Fortsæt til
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
Ved ændring af papirformat eller papirtype
47
Grundlæggende betjening
● Standardindstillingerne for papirformat og papirtype er henholdsvis <A4> og <Blandede typer>. Hvis du
ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype i maskinen, skal du sørge for at ændre
indstillingerne. Hvis du ikke ændrer indstillingerne for papirformat eller papirtype, kan maskinen ikke
udskrive korrekt.
Automatisk registrering af papirtype
● Maskinen har en funktion til automatisk registrering af papirtype. Hvis denne funktion er aktiveret, er det
ikke nødvendigt at ændre papirtypeindstillinger, når du ilægger almindeligt eller kraftigt papir. Autoreg.
af pap.type(P. 514)
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken, så
udskrivningssiden vender nedad (tidligere udskrevet side opad).
● Hvis du ønsker at udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du indstille <Manuelt 2-sidet (U)> til
<2. side> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Manuelt 2-sidet (U)(P. 516)
● Ilæg ét ark papir, hver gang du udskriver.
● Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
● Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
LINKS
Papir(P. 632)
48
Grundlæggende betjening
Ilægning af kuverter eller postkort
1213-010
Sørg for at udjævne eventuelle krøllede kuverter eller postkort, før du ilægger dem. Vær også opmærksom på
retningen af kuverterne eller postkortene, og hvilken side der vender opad. Bemærk, at der ikke kan lægges kuverter
eller postkort i papirskuffen.
Ilægning af kuverter(P. 49)
Ilægning af postkort(P. 51)
● I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger kuverter i den ønskede retning, samt de fremgangsmåder, du
skal udføre, før du ilægger kuverter eller postkort. Se Ilægning af papir i universalbakken(P. 46) for den
generelle fremgangsmåde for ilægning af kuverter eller postkort i universalbakken.
Ilægning af kuverter
◼ Før ilægning af kuverter
Følg fremgangsmåden herunder for at klargøre kuverterne, før de ilægges.
1
Luk flappen på hver kuvert.
2
Gør dem flade for at få eventuel resterende luft ud, og sørg for, at kanterne er
3
trykket tæt sammen.
Løsn eventuelle stive hjørner på kuverterne og udjævn eventuelle krøller.
49
Grundlæggende betjening
4
Ret kuvertens kanter ind på et plant underlag.
◼ Ilægning af kuverter i universalbakken
Ilæg kuverterne i stående retning (med de korte kanter mod maskinen), så siden uden lim vender nedad (forside). Du
kan ikke udskrive på den modsatte side af kuverter.
Kuverter YOUGATANAGA 3, C5, Monarch, No. 10 (COM10) eller DL
Ilæg kuverten, så kanten af flappen vender mod den venstre side, sådan som det er vist i illustrationen.
Kuvert NAGAGATA 3
Ilæg kuverten med flappen ind mod dig selv.
50
Grundlæggende betjening
Ilægning af postkort
● For postkort er automatisk 2-sidet udskrivning ikke mulig. Hvis du ønsker at udskrive på begge sider af
postkortet, skal du først udskrive på den ene side og derefter udskrive den anden side.
● Før ilægning skal du udglatte eventuelt krøllede postkort. Hvis de er krøllede, kan udskrifterne blive skæve,
eller billederne kan blive udskrevet forvrænget.
◼ Ilægning af postkort i universalbakken
Ilæg postkortet med udskrivningssiden nedad og med den korte side ind mod maskinen.
Postkort
Ilæg postkortet med den øverste ende ind mod dig selv.
Svar på postkort
Fold postkortet ud, og læg det i med den højre side ind mod maskinen.
51
Grundlæggende betjening
4 på 1 postkort
Ilæg postkortet med den øverste ende ind mod dig selv.
52
Grundlæggende betjening
Ilægning af fortrykt papir
1213-011
Når du bruger papir med fortrykt logo på, skal du være opmærksom på papirets retning, når du ilægger det. Ilæg
papiret korrekt, så udskrivning udføres på den rigtige side af papiret med logo.
1-sidet udskrivning på papir med logo(P. 53)
2-sidet udskrivning på papir med logo(P. 54)
● I dette afsnit beskrives primært, hvordan du ilægger fortrykt papir, så den rigtige side vender opad, og
papiret ligger i den rigtige retning. Se følgende for den generelle fremgangsmåde for ilægning af papir i
papirskuffen eller universalbakken.
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
1-sidet udskrivning på papir med logo
Udskrivning på papir med logo i stående retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med logosiden opad (den side, dokumentet skal udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med logosiden nedad (den side, dokumentet skal udskrives på).
53
Grundlæggende betjening
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med logosiden opad (den side, dokumentet skal udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med logosiden nedad (den side, dokumentet skal udskrives på).
2-sidet udskrivning på papir med logo
Hvis et udskrivningsdokument består af et ulige antal papirer, skal du indstille <Alternativ metode> til <Fra> i
indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Alternativ metode(P. 410)
54
Grundlæggende betjening
Udskrivning på papir med logo i stående retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
55
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Indstillingen <Papirfremfør.metode>
● Når du udskriver på fortrykt papir, skal du ændre retningen af papiret, der skal ilægges, hver gang du skifter
mellem 1-sidet eller 2-sidet udskrivning. Men hvis <Papirfremfør.metode> er indstillet til <Printsideprior.>,
kan retningen, som du bruger til at ilægge fortrykt papir i til 2-sidet (med logosiden nedad for papirskuffen
eller opad for universalbakken), også bruges til 1-sidet udskrivning. Denne indstilling er især nyttig, hvis du
ofte udfører både 1-sidet og 2-sidet udskrivning. Papirfremfør.metode(P. 441)
56
Grundlæggende betjening
Angivelse af papirformat og -type
1213-012
Du skal angive indstillingerne for papirformat og papirtype, så de svarer til de papir, der ilægges. Sørg for at ændre
papirindstillingerne, når du ilægger papir, der er forskelligt fra det, der tidligere er lagt i.
● Hvis indstillingen ikke svarer til formatet og typen af det ilagte papir, kan der opstå papirstop eller
udskrivningsfejl.
57
Grundlæggende betjening
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen
1213-013
Angiv papirformatet og -typen efter behov alt afhængigt af det papir, der er lagt i papirskuffen.
1
Tryk på
2
Brug
( ).
/
og tryk på
til at vælge en af <Skuffe 1 Papirformat> eller <Skuffe 4 Papirformat>,
.
● <Skuffe 2 Papirformat> til <Skuffe 4 Papirformat> vises, når den valgfri papirfremfører er installeret.
3
Vælg papirformatet, og tryk på
.
Ved A5/brugerdefineret papirformat
● Papir i A5-format eller brugerdefineret format kan ilægges enten stående eller liggende. Se nedenstående
tabel for at vælge indstillingen i henhold til papirretningen.
Papirformat
A5
Indstilling
*1
Brugerdefineret papirformat
*1 Før
Retning
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Br.def. form.R>
<
Brugdef. form.>
udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør A5 lodret] på fanen [Papirkilde] i printerdriveren.
*2 Før udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør brugerdefineret papir lodret] på fanen [Papirkilde] i
printerdriveren.
Om <Fri størrelse>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Fri størrelse>, hvilket sparer dig
besværet med at ændre indstillingen af papirformatet, hver gang du udskriver. Bemærk, at det
papirformat, der er indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
58
Grundlæggende betjening
● Hvis du vælger <Fri størrelse>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
4
Vælg en af <Skuffe 1 Papirtype> til <Skuffe 4 Papirtype>, og tryk på
.
● <Skuffe 2 Papirtype> til <Skuffe 4 Papirtype> vises, når den valgfri papirfremfører er installeret.
5
Vælg papirtypen, og tryk på
.
Om <Blandede typer>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Blandede typer>, hvilket sparer dig
besværet med at ændre indstillingen af papirtypen, hver gang du udskriver. Bemærk, at den papirtype,
der er indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
Automatisk registrering af papirtype
● Maskinen har en funktion til automatisk registrering af papirtype. Hvis denne funktion er aktiveret, er det
ikke nødvendigt at ændre papirtypeindstillinger, når du ilægger almindeligt eller kraftigt papir. Autoreg.
af pap.type(P. 514)
LINKS
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Papir(P. 632)
59
Grundlæggende betjening
Angivelse af papirformat og papirtype i
universalbakken
1213-014
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg papirformatet, og tryk på
( ).
/
til at vælge <Papirform., u-bakke>, og tryk på
.
.
Ved A5/brugerdefineret papirformat
● Papir i A5-format eller brugerdefineret format kan ilægges enten stående eller liggende. Se nedenstående
tabel for at vælge indstillingen i henhold til papirretningen.
Papirformat
A5
Indstilling
*1
Brugerdefineret papirformat
*1 Før
Retning
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Br.def. form.R>
<
Brugdef. form.>
udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør A5 lodret] på fanen [Papirkilde] i printerdriveren.
*2 Før udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør brugerdefineret papir lodret] på fanen [Papirkilde] i
printerdriveren.
Om <Fri størrelse>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Fri størrelse>, hvilket sparer dig
besværet med at ændre indstillingen af papirformatet, hver gang du udskriver. Bemærk, at det
papirformat, der er indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
● Hvis du vælger <Fri størrelse>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
60
Grundlæggende betjening
4
Vælg <Papirtype, u-bakke>, og tryk på
5
Vælg papirtypen, og tryk på
.
.
Om <Blandede typer>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Blandede typer>, hvilket sparer dig
besværet med at ændre indstillingen af papirtypen, hver gang du udskriver. Bemærk, at den papirtype,
der er indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
Automatisk registrering af papirtype
● Maskinen har en funktion til automatisk registrering af papirtype. Hvis denne funktion er aktiveret, er det
ikke nødvendigt at ændre papirtypeindstillinger, når du ilægger almindeligt eller kraftigt papir. Autoreg.
af pap.type(P. 514)
LINKS
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
Papir(P. 632)
61
Grundlæggende betjening
Energibesparelse
1213-016
Du kan spare energi ved at konfigurere en indstilling, så maskinen automatisk går i strømbesparelsestilstand
(dvaletilstand) eller automatisk slukkes, hvis der ikke udføres nogen handling i et bestemt stykke tid, eller så maskinen
automatisk slukkes på et bestemt tidspunkt på hver af ugens dage.
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Indstilling af automatisk nedlukningstid(P. 66)
62
Grundlæggende betjening
Aktivering af dvaletilstand
1213-017
Funktionen til dvaletilstand reducerer den mængde strøm, der bruges af maskinen, ved at slå strømmen til
kontrolpanelet fra. Hvis der ikke udføres nogen betjeninger på maskinen i et stykke tid, f.eks. under en frokostpause,
på kontrolpanelet. Du kan også bruge indstillingen til
kan du spare på strømmen ved blot at trykke på
automatisk dvaletid til automatisk at sætte maskinen i dvaletilstand, hvis den ikke bruges i en angiven tidsperiode. Du
kan angive indstillingerne for at ændre det interval, hvorved den automatiske dvaletidsfunktion aktiveres, eller sætte
maskinen i dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
I dvaletilstand
● Når maskinen går i dvaletilstand, lyser
grøn.
Situationer, hvor maskinen ikke går i dvaletilstand
● Maskinen går ikke i dvaletilstand, hvis den modtager data fra eller sender data til en computer, hvis et af
dækslerne er åbnede eller hvis der ikke er installeret en tonerpatron.
Valg af dvaletilstandsniveau
Dvaletilstanden kan indstilles til 2 forskellige niveauer med forskellig reducering af energiforbruget.
Standardindstillingen for dvaletilstandsniveauet er <Høj (dyb dvale)>. Vi anbefaler at bruge
standardindstillingen for herved at spare mest energi. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du følge
nedenstående fremgangsmåde.
Dvaletilstand
Strømbesparende effekt
Høj (dyb dvale)
Stor
Med. (printerdvale)
(
Mellem
)
<Kontrolmenu>
<Dvalestatus>
Valg af dvaletilstandsniveau
Ændring af automatisk dvaletidspunkt
Hvis dvaletilstandsniveauet er indstillet til andet end <Fra>, vil maskinen automatisk gå i dvaletilstand, hvis den
er inaktiv et bestemt stykke tid. Standardindstillingen for den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går
i dvaletilstand, er 1 minut (området for brugerindstilling er fra 1 til 60 minutter). Vi anbefaler, at du bruger
standardindstillingerne for at spare mest muligt strøm. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen
automatisk går i dvaletilstand, skal du følge fremgangsmåden herunder.
63
Grundlæggende betjening
(
)
<Kontrolmenu>
<Overgang til dvale>
Vælg tidspunktet
● Straks efter at maskinen er blevet tændt, er længden på den tid der går, indtil maskinen går i
dvaletilstand, måske længere end specificeret i menuen.
Automatisk aktivering/deaktivering af dvalefunktion på et bestemt tidspunkt
Du kan indstille maskinen til at gå i dvaletilstand på et bestemt tidspunkt. Du kan også indstille maskinen til at
deaktivere dvaletilstanden på et bestemt tidspunkt.
(
)
<Kontrolmenu>
<Dvaletimer>
<Til>
<Timerindstillinger>
<Wake up-tid> eller <Dvaletid>
<Wake up-timer> eller
Indstil
tidspunktet
<Wake up-timer>
Vælg <Til> for automatisk at forlade dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
<Wake up-tid>
Indstil tidspunktet, hvor maskinen automatisk skal forlade dvaletilstand.
<Dvaletimer>
Vælg <Til> for automatisk at gå i dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
<Dvaletid>
Indstil tidspunktet, hvor maskinen automatisk skal gå i dvaletilstand.
Hvis du ønsker at forhindre, at maskinen går i dvaletilstand, hvis der sker en fejl
Som standard aktiveres dvaletilstanden, hvis der sker en fejl. Du kan dog konfigurere indstillingerne, så
maskinen i tilfælde af en fejl ikke går i dvaletilstand.
64
Grundlæggende betjening
(
)
<Kontrolmenu>
<Dvale, også ved fejl>
<Fra>
Afbrydelse af dvaletilstand
Tryk på
.
Hvis du anvender hjælpeprogrammer relateret til et netværk
● Hvis du indstiller dvaletilstand til <Høj (dyb dvale)>, kan der ske fejl under programmernes kommunikation.
65
Grundlæggende betjening
Indstilling af automatisk nedlukningstid
1213-018
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at slukke, når den ikke har været brugt i lang tid. Du kan også konfigurere
maskinen til at slukke på et angivet tidspunkt. Med disse funktioner undgår du unødvendigt strømforbrug, hvis der
ikke er blevet slukket for strømmen. Denne funktion er aktiveret som standard.
● Angivelse af en auto-nedlukningstid, der er kortere end standardinstillingen (4 timer), kan forkorte
tonerpatronens levetid.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Kontrolmenu]
4
Konfigurering af indstillingerne for automatisk nedlukningstid.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Redigér].
66
Brug af
Grundlæggende betjening
[Brug auto-nedlukningstimer]
Marker afkrydsningsfeltet for at slukke strømmen, når tiden angivet i [Auto-nedlukningstid] er gået.
[Auto-nedlukningstid]
Angiv, hvor mange timer der skal gå, fra maskinen er gået i dvaletilstand, til den skal slukkes. Du kan vælge i
området mellem [Efter 1 t.] til [Efter 8 t.] timer.
[Indstil auto-nedlukningstimer (ugentlig)]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille tidspunktet for automatisk slukning for hver ugedag.
[Søndag] til [Lørdag]
Angiv tidspunktet, hvor der skal slukkes for strømmen på hver ugedag. Hvis der ikke er angivet et tidspunkt,
indstilles der ikke et tidspunkt for automatisk slukning for den pågældende ugedag.
5
Klik på [OK].
Hvis slukningen ikke virker til at være gjort færdig
● Det kan tage op til 10 minutter, før der slukkes for strømmen, men det er ikke en fejl.
67
Grundlæggende betjening
Situationer, der kan forårsage, at strømmen ikke slukkes automatisk på det angivne
tidspunkt
● Hvis du udfører handlinger på maskinen.
● Hvis maskinen er i gang med at udskrive, at blive renset eller andre handlinger.
● Hvis der vises en fejlmeddelelse.
Hvis strømmen ikke kan slukkes automatisk på det angivne tidspunkt, vil der blive forsøgt igen op til 10 gange
med 1 minuts interval. Hvis strømmen ikke kan slukkes efter 10 forsøg, er det umuligt at udføre automatisk
slukning for den pågældende dag.
68
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument ..................................................................................................................... 70
Udskrivning fra en computer ............................................................................................................................. 71
Grundlæggende udskrivning .......................................................................................................................... 73
Annullering af udskrifter ................................................................................................................................. 78
Forskellige udskriftsindstillinger ..................................................................................................................... 80
Forstørrelse eller reducering ................................................................................................................... 82
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print ........................................................................................................ 84
Sætvis sortering af udskrifter efter side ................................................................................................... 86
Udskrivning af flere sider på et ark .......................................................................................................... 88
Udskrivning af plakater ............................................................................................................................ 90
Folderudskrivning .................................................................................................................................... 92
Udskrivning af kanter .............................................................................................................................. 94
Udskrivning af datoer og sidetal .............................................................................................................. 95
Udskrivning af vandmærker .................................................................................................................... 97
Indstilling af farvestatus .......................................................................................................................... 99
Udskrivning af specifikke sider på andet papir ...................................................................................... 101
Valg af dokumenttype ............................................................................................................................ 103
Mindre tonerforbrug ............................................................................................................................. 105
Kombination og udskrivning af flere dokumenter ................................................................................. 107
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov ................................................................................... 111
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger ................................................... 112
Ændring af standardindstillingerne ....................................................................................................... 114
Brug nyttige udskrivningsfunktioner .............................................................................................................. 116
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift) ............................................................................. 118
Ændringer af standardindstillingerne for USB-udskrifter ....................................................................... 128
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning) ........................................... 130
Brug af krypteret udskrivning ................................................................................................................ 135
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning) ............................................ 136
Slette et dokument, der er gemt på maskinen ....................................................................................... 140
Indstille et navn eller pinkode for en boks ............................................................................................. 144
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning) .................................................................................. 146
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning .................................................................................. 150
Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail) ............................................................................... 161
69
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument
1213-019
I dette afsnit beskrives, hvordan man udskriver dokumenter fra din computer, udskriver filer gemt på en USBhukommelsesenhed og udskriver dokumenter ved at indtaste en PIN-kode fra kontrolpanelet.
◼ Udskrivning fra en computer
Du kan udskrive et dokument, der er oprettet på din computer, vha. printerdriveren.
computer(P. 71)
Udskrivning fra en
◼ Brug nyttige udskrivningsfunktioner
Du kan bruge udskrivningsfunktionerne til at udskrive filer, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, ved at
forbinde den direkte med maskinen uden at skulle bruge en computer eller indstille en PIN-kode, der skal indtastes før
udskrivningsstart. Brug nyttige udskrivningsfunktioner(P. 116)
70
Udskrivning af et dokument
Udskrivning fra en computer
1213-01A
Du kan udskrive et dokument, der er oprettet med et program på computeren, vha. printerdriveren. Der er nyttige
funktioner på printerdriveren, f.eks. forstørrelse/reducering og 2-sidet udskrivning, der giver dig mulighed for at
udskrive dine dokumenter på forskellige måder. Før du kan bruge denne funktion, skal du udføre nogle procedurer,
f.eks. installere printerdriveren på computeren. Se under Installationsvejledning til printerdriver for at få flere
oplysninger.
● Hvis du er Mac-bruger, kan du under Canon UFR II/UFRII LT Printer Driver Guide finde oplysninger om,
hvordan du installerer printerdriverne, og hjælpen til printerdriveren, når du skal bruge
udskriftsfunktionerne.
● Afhængigt af operativsystemet og typen eller versionen af den printerdriver, du bruger, kan printerdriverens
skærme i denne vejledning være anderledes end dine.
● Du kan bruge PCL6-printerdriveren samt UFRII-printerdriveren. De tilgængelige udskriftsindstillinger
varierer afhængigt af printerdriveren. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på hver enkelt
skærm for printerdriveren.
Om hjælp til printerdriveren
● Hvis du klikker på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren, vises hjælpeskærmen. På denne skærm kan du se
de detaljerede beskrivelser, der ikke er i Brugervejledning.
◼ For at bruge valgfrit ekstraudstyr
Hvis den valgfri papirfremfører eller SD-kortet er sat på maskinen, skal du udføre den følgende betjening af
printerdriveren.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
71
Udskrivning af et dokument
Åbn printermappen ( Visning af printermappen(P. 673) ) Højreklik på dit printerikon
[Printeregenskaber] eller [Egenskaber] fanen [Enhedsindstillinger] Konfigurer indstillingerne
for den funktion, du vil bruge [OK]
72
Udskrivning af et dokument
Grundlæggende udskrivning
1213-01C
I dette afsnit beskrives, hvordan du kan udskrive et dokument på computeren vha. printerdriveren.
● Før du udskriver, skal du angive papirformatet og -typen for det papir, der er lagt i papirkilden.
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din printer, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
● Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Angiv papirformatet.
73
Udskrivning af et dokument
[Sidestørrelse]
Vælg størrelsen på et dokument, der er oprettet i programmet.
[Outputstørrelse]
Vælg den størrelse papir, hvorpå dokumentet faktisk bliver udskrevet. Hvis den valgte størrelse er
forskelligt fra det, der er angivet i [Sidestørrelse], udskrives dokumentet automatisk forstørret/
formindsket i overensstemmelse med den størrelse, der er angivet i [Outputstørrelse]. Forstørrelse
eller reducering(P. 82)
Klikbar brugergrænseflade
● Du kan nemt angive sidelayoutet, indbindingspositionen osv. på en intuitiv måde på eksempelbilledet. Du
kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
4
Klik på fanen [Papirkilde], og angiv papirkilden og papirtypen.
74
Udskrivning af et dokument
[Papirkilde]
Vælg den papirkilde, hvorfra papiret fremføres.
Indstilling af værdi
Papirkilde
Auto
Papirkilden vælges automatisk i henhold til det angivne format og den angivne type af
det papir, der skal udskrives på, og de indstillinger, der er konfigureret i maskinen.
Universalbakke
Papiret fremføres fra universalbakken.
Skuffe 1
Papiret fremføres fra maskinens papirskuffe.
Skuffe N (N=2 til 4)
Papiret fremføres fra den ekstra papirfremfører.
[Papirtype]
Angiv indstillingen i henhold til den papirtype og basisvægt af papiret, der skal udskrives på.
af papir(P. 38)
Ilægning
● Hvis [Printerstandard] er valgt, anvendes den papirtype, der er angivet for <Standardpapirtype> i
indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Standardpapirtype(P. 515)
● Hvis der lægges papir i liggende retning, skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør A5 lodret] eller [Indfør
brugerdefineret papir lodret].
5
Angiv andre udskriftsindstillinger efter behov.
Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
● Du kan registrere de angivne indstillinger i dette trin som en "profil" og bruge profilen, når du skal
udskrive. Du kan undgå behovet for at skulle angive de samme indstillinger, hver gang du udskriver.
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 112)
6
Klik på [OK].
75
Udskrivning af et dokument
7
Klik på [Print] eller [OK].
● Udskrivningen starter. I nogle programmer vises en skærm som nedenstående.
● Hvis du vil annullere udskrivningen, skal du klikke på [Annuller], når ovenstående skærm vises. Når skærmen
er væk igen, eller hvis den ikke vises, kan udskrivningen annulleres på andre måder. Annullering af
udskrifter(P. 78)
Ved udskrivning fra Windows Store-app'en i Windows 8/10/Server 2012
Windows 8/Server 2012
Vis amuletter til højre på skærmen
[Udskriv]
[Enheder]
printerdriveren for denne maskine
Windows 8.1/Server 2012 R2
Vis amuletter til højre på skærmen
klik på [Udskriv]
[Enheder]
[Udskriv]
Windows 10
] [Udskriv]
[
76
tryk eller klik på
printerdriveren for denne maskine
tryk eller
Udskrivning af et dokument
● Hvis du udskriver ved hjælp af denne metode, er kun et begrænset antal udskrivningsindstillinger
tilgængelige.
● Hvis meddelelsen [Printeren kræver din opmærksomhed. Gå til skrivebordet for at ordne det.] vises, skal du
gå til skrivebordet og følge instruktionerne i den viste dialogboks. Denne meddelelse vises, når maskinen er
indstillet til at vise brugernavnet under udskrivning og i lignende tilfælde.
LINKS
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status(P. 353)
77
Udskrivning af et dokument
Annullering af udskrifter
1213-01E
Du kan annullere udskrivning fra computeren eller på maskinens kontrolpanel.
Fra en computer(P. 78)
Fra kontrolpanelet(P. 79)
Fra en computer
Du kan annullere en udskrivning via printerikonet, der vises på proceslinjen på skrivebordet.
1
Dobbeltklik på printerikonet.
Når printerikonet ikke vises
● Åbn printermappen ( Visning af printermappen(P. 673) ), højreklik på printerikonet, og klik på [Se,
hvad der udskrives] (eller dobbeltklik på ikonet for maskinens printerdriver).
2
Vælg det dokument, du vil annullere, og klik på [Dokument]
3
Klik på [Ja].
[Annuller].
● Udskrivning af det valgte dokument er annulleret.
● Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
Annullering fra Brugerinterface til fjernbetjening
● Du kan annullere udskrivning via siden [Jobstatus] på Fjern-UI:
dokumenter til udskrivning(P. 353)
78
Kontrol af den aktuelle status for
Udskrivning af et dokument
Annullering fra et program
● I nogle programmer vises en skærm som nedenstående. Du kan annullere udskrivning ved at klikke på
[Annuller].
Fra kontrolpanelet
Hvis udskrivningsdata sendes til maskinen fra en computer, lyser indikatoren [
udskrivning fra kontrolpanelet, mens indikatoren lyser eller blinker.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Ja>, og tryk på
(
/
] (eller blinker). Du kan annullere
).
til at vælge det dokument, der skal annulleres, og tryk på
.
➠ Meddelelsen <Annullerer job> vises, og det valgte udskrivningsjob annulleres.
● Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status(P. 353)
79
.
Udskrivning af et dokument
Forskellige udskriftsindstillinger
1213-01F
Der er en række indstillinger, du kan bruge efter behov, f.eks. forstørret/reduceret og 2-sidet udskrivning.
Forstørrelse eller
reducering(P. 82)
Udskrivning af flere sider på et
ark(P. 88)
Udskrivning af kanter(P. 94)
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet
print(P. 84)
Sætvis sorteri
efter side(P. 86)
Udskrivning af plakater(P. 90)
Folderudskriv
Udskrivning af datoer og
sidetal(P. 95)
80
Udskrivning a
vandmærker(P.
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af specifikke sider
på andet papir(P. 101)
Indstilling af
farvestatus(P. 99)
Mindre tonerforbrug(P. 105)
Kombination og udskrivning af
flere dokumenter(P. 107)
81
Valg af dokum
Udskrivning af et dokument
Forstørrelse eller reducering
1213-01H
Du kan oprette forstørrede eller reducerede udskrifter ved at bruge et forindstillet
udskriftsforhold, f.eks. A5 til A4, eller et brugerdefineret udskriftsforhold, du angiver
i intervaller på 1 %.
Angivelse af udskriftsforhold ved at angive det originale dokument og papirformatet
(forindstillet forhold)
Udskriftsforholdet indstilles automatisk ud fra det dokument- og papirformat, du har angivet.
[Grundlæggende indstillinger]-fanen Vælg dokumentformatet i [Sidestørrelse]
papirformatet i [Outputstørrelse] [OK]
Vælg
Angivelse af udskriftsforhold i intervaller på 1 %
[Grundlæggende indstillinger]-fanen
udskriftsforholdet [Skalering] [OK]
Marker afkrydsningsfeltet [Manuel skalering]
82
Angiv
Udskrivning af et dokument
● Afhængigt af det valgte papirformat kan du muligvis ikke angive det optimale forhold for forstørrelse/
reducering. Der kan f.eks. være stor tomme områder på udskriften, eller dele af dokumentet kan mangle.
● Indstillingerne for forstørrelse/reducering i visse programmer har forrang i forhold til dem i printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
83
Udskrivning af et dokument
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print
1213-01J
Du kan lave både 1-sidede og 2-sidede udskrifter. Standardindstillingen er [2-sidet
udskrift]. Rediger indstillingen efter behov.
● 2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater og -typer.
Papir(P. 632)
[Grundlæggende indstillinger]-fanen Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift] i [1-sidet/2sidet/Folderudskrivning] Vælg indbindingspositionen [Indbindingsplacering] [OK]
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift].
● For [Folderudskrivning] henvises til
Folderudskrivning(P. 92) .
[Indbindingsplacering]
Angiv, hvor udskrifterne skal indbindes med et bindingsværktøj som f.eks. en hæftemaskine.
Udskrivningsretningen ændres afhængigt af den angivne indbindingsplacering. Klik på [Indb.margen] for at
angive bredden af margenen for indbindingsplaceringen.
[Lang kant [Venstre]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes til venstre, når de er indbundet.
84
Udskrivning af et dokument
[Kort kant [Top]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes opad, når de er indbundet.
[Lang kant [Top]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes opad, når de er indbundet.
[Kort kant [Venstre]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes til venstre, når de er indbundet.
[Indb.margen]
Angiv en indbindingsmargen.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af flere sider på et ark(P. 88)
Folderudskrivning(P. 92)
85
Udskrivning af et dokument
Sætvis sortering af udskrifter efter side
1213-01K
Når du udskriver kopier af dokumenter på flere sider, skal du vælge [Sætvis] for at
udskrive et helt sæt i fortløbende siderækkefølge. Denne funktion er nyttig ved
forberedelse af materiale til møder eller præsentationer.
[Grundlæggende indstillinger]-fanen
Vælg[Sætvis] eller [Gruppér] i [Sætvis/Gruppér]
[OK]
[Sætvis/Gruppér]
Angiv en sorteringsmetode for udskrifterne, når du udskriver dokumenter med flere sider.
[Fra]
Hvis du vælger [Fra], vil det afhænge af indstillingen i programmet, om udskrifterne er
sætvist sorteret eller ej.
[Sætvis]
Udskrifterne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks.
udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende
siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Gruppér]
Udskrifterne samles ikke sætvist. Det angivne antal kopier udskrives for hver side. Hvis
du f.eks. udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i
følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
86
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
87
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af flere sider på et ark
1213-01L
Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark. Du kan f.eks. udskrive fire eller ni sider
på et enkelt ark vha. [4 på 1] eller [9 på 1]. Brug denne funktion, hvis du vil spare
papir eller vise dokumenterne som miniaturebilleder.
● Du kan spare mere papir ved at kombinere denne indstilling med 2-sidet udskrivning.
sidet og 2-sidet print(P. 84)
Skift mellem 1-
[Grundlæggende indstillinger]-fanen I [Sidelayout], vælg det antal sider, der skal udskrives på et
enkelt ark I [Siderækkefølge], vælg sidefordelingslayoutet [OK]
[Sidelayout]
Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, fra [1 på 1] til [16 på 1]. Du kan f.eks. udskrive 16
sider på et enkelt ark ved at vælge [16 på 1].
● For ekstraudstyr som [Plakat [2 x 2]] henvises til
Udskrivning af plakater(P. 90) .
● Udskrivning vil muligvis ikke være korrekt, hvis du kombinerer denne indstilling med en programindstilling
til sætvis sortering af udskrifter.
88
Udskrivning af et dokument
[Siderækkefølge]
Vælg et sidefordelingslayout. Hvis du f.eks. vælger [På tværs fra venstre], udskrives den første side øverst til
venstre, og derefter arrangeres de resterende sider i retningen mod højre.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84)
89
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af plakater
1213-01R
Du kan udskrive en side i et dokument på flere sider. Hvis du f.eks. laver et etsidet
dokument i A4-format ni gange større, får du en plakat med en størrelse på 3 x 3 ark
i A4-format, når du udskriver dokumentet og sætter dem sammen.
[Grundlæggende indstillinger]-fanen
2]]) [OK]
I [Sidelayout], vælg målene for din plakat (f.eks. [Plakat [2 x
[Sidelayout]
Der er fire størrelsesindstillinger: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] og [Plakat [4 x 4]].
● Indstillingerne for plakatstørrelse kan ikke vælges, når 2-sidet udskrivning er aktiveret. Vælg [1-sidet
udskrift] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning], og vælg derefter en indstilling for plakatstørrelse.
[Oplysninger om plakat]
På følgende skærm kan du konfigurere indstillinger for kanter og indsættelse af margin. Du kan få flere
oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
90
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Forstørrelse eller reducering(P. 82)
91
Udskrivning af et dokument
Folderudskrivning
1213-01S
Du kan udskrive to sider af et dokument på begge sider af papiret og derefter folde
de udskrevne sider midt på, så du får en folder. Printerdriveren kontrollerer
siderækkefølgen, så sidetallene angives korrekt.
● Folderudskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater og -typer. Papir, der kan bruges til 2sidet udskrivning, kan også bruges til folderudskrivning. Se Papir(P. 632) .
[Grundlæggende indstillinger]-fanen Vælg [Folderudskrivning] i [1-sidet/2-sidet/
Folderudskrivning] Klik på [Folder] for at angive de detaljerede indstillinger efter behov
[OK]
[OK]
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg [Folderudskrivning].
● For [1-sidet udskrift] og [2-sidet udskrift] henvises til
[Folder]
Skærmen herunder vises.
92
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84) .
Udskrivning af et dokument
[Folderudskrivningsmetode]
● [Alle sider på én gang]: Udskriver alle sider på én gang som et enkelt bundt, så du kan lave en folder
ved blot at folde de udskrevne sider på midten.
● [Opdel i sæt]: Udskriver som flere bundter, der er opdelt efter det antal sider, der er angivet under [Ark
pr. sæt]. Indbind hvert bundt, og kombiner dem derefter som en folder. Markér denne indstilling, når
dokumentet har så mange sider, at du ikke kan indbinde dem alle i en enkelt folder.
[Angiv folderindbindingsmargen]
Hvis du bruger en hæftemaskine eller andre indbindingsværktøjer, skal du angive bredden af margenen
for din folder. Marker afkrydsningsfeltet [Angiv folderindbindingsmargen], og angiv bredden af margenen
i [Folderindbindingsmargen].
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
93
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af kanter
1213-01U
Du kan tilføje kanter, f.eks. stiplede linjer eller dobbeltlinjer i margenerne på
udskrifterne.
[Sideopsætning]-fanen
Klik [Sideindstillinger]
[Afkantning]
Vælg kanttypen.
Vis udskrift
Viser eksempelvisning med den valgte kant.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af datoer og sidetal(P. 95)
Udskrivning af vandmærker(P. 97)
94
Vælg kanttype [Afkantning]
[OK]
[OK]
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af datoer og sidetal
1213-01W
Du kan udskrive oplysninger som f.eks. datoer eller sidetal, og du kan angive, hvor
disse oplysninger skal udskrives i dokumentet (øverst til venstre, nederst til højre
osv.).
[Sideopsætning]-fanen Klik [Sideindstillinger]
brugernavnet eller sidetallet [OK] [OK]
Vælg udskriftsplaceringen af udskriftsdatoen,
[Udskriv dato]
Angiv, hvor udskriftsdatoen skal placeres.
[Udskriv brugernavn]
Angiv den placering, hvor brugernavnet (logonnavnet) til den computer, der bruges til at udskrive
dokumentet, skal udskrives.
[Udskriv sidetal]
Angiv, hvor sidetallet skal placeres.
Ændring af udskriftsformatet for datoer og sidetal
● Du kan ændre formateringsdetaljer som f.eks. skrifttype og -størrelse, når du udskriver datoer, logonnavne
eller sidetal. Klik på [Formatindstillinger] på skærmen for sideindstillinger, der vises herunder, for at angive
detaljerne.
95
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af kanter(P. 94)
Udskrivning af vandmærker(P. 97)
96
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af vandmærker
1213-01X
Du kan udskrive vandmærker som f.eks. "KOPI" eller "FORTROLIGT" over
dokumentet. Du kan oprette nye vandmærker eller bruge forudregistrerede
vandmærker.
[Sideopsætning]-fanen
rullelisten [OK]
Vælg afkrydsningsfeltet [Vandmærke]
Vælg et vandmærke fra
[Vandmærke]
Marker afkrydsningsfeltet [Vandmærke] for at få vist en liste over vandmærkerne på rullelisten. Vælg et
vandmærke i menuen.
[Rediger vandmærke]
Viser skærmen for oprettelse eller redigering af vandmærker.
97
Udskrivning af et dokument
[Tilføj]
Klik for at oprette et nyt vandmærke. Der kan registreres op til 50 vandmærker.
[Navn]
Angiv navnet på det oprettede vandmærke.
[Attributter]/[Justering]/[Udskriftslayout]
Klik på hver enkelt fane for at angive teksten, farven eller udskriftsplaceringen af vandmærket. Du kan få
flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af kanter(P. 94)
Udskrivning af datoer og sidetal(P. 95)
98
Udskrivning af et dokument
Indstilling af farvestatus
1213-01Y
Du kan vælge en farvestatus (farve eller sort/hvid). Hvis der i et dokument både er
sider i farve og sort/hvid, udskrives farvesider i farve og sider i sort/hvid automatisk
ved at indstille den automatiske tilstand.
[Grundlæggende indstillinger]-fanen
Vælg farvetilstanden i [Farvestatus]
[OK]
[Farvestatus]
Vælg [Sort/hvid] eller [Farve]. Hvis du vælger [Automatisk [Farve/S-H]], skiftes der automatisk farvetilstand
fra side til side.
Sådan angives de detaljerede farveindstillinger
Du kan også angive detaljerede farveindstillinger som f.eks. farvejustering og farvematching.
[Kvalitet]-fanen Vælg afkrydsningsfeltet [Manuelle farveindstillinger]
Angiv farveindstillingerne efter behov [OK] [OK].
99
Klik på [Farveindstillinger]
Udskrivning af et dokument
[Farvejustering]
Juster tone, lysstyrke og kontrast.
[Matching]
Angiv indstillingerne for farvematching (du kan f.eks. justere indstillingerne, så farvetonerne på dine
udskrifter matcher de farvetoner, der vises på computerskærmen).
● For at få mere information skal du klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
100
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af specifikke sider på andet papir
1213-020
Du kan udskrive specifikke sider i et dokument, f.eks. hvis du vil udskrive en folders
omslag på farvet papir. I så fald skal du lægge det farvede papir til omslaget i
universalbakken og lægge almindeligt papir til resten af folderen i papirskuffen.
Angiv derefter papirindstillinger på printerdriveren.
[Papirkilde]-fanen Vælg de sider, der skal udskrives på andet papir, og den papirkilde, der er ilagt
papir fra [Papirvalg] [OK]
[Papirvalg]
Angiv, hvilke sider der skal udskrives på andet papir, og vælg, hvilken papirkilde der skal bruges til at
fremføre papir for hver enkelt side.
[Samme papir til alle sider]
Udskriver alle siderne på samme papir og udskriver ikke nogen specifikke
sider på andet papir. Alle siderne udskrives på papir angivet i [Papirkilde].
[Forskellig for første, øvrige og
sidste]
Du kan bruge andet papir for henholdsvis den første side, den sidste side og
de øvrige sider. Du kan f.eks. angive papiret i universalbakken for [Første
side], papiret i papirskuffen for [Øvrige sider] (øvrige sider), og papiret i
universalbakken for [Sidste side]. Du kan også udskrive ved at angive
papirtypen i [Papirtype].
[Forskellig for første, anden, øvrige
Du kan også angive papiret for den side, der følger efter omslaget, samt
og sidste]
angive papiret i [Forskellig for første, øvrige og sidste]. Du kan også udskrive
ved at angive papirtypen i [Papirtype].
[Forskellig for forside og øvrige]
Angiv indstillingerne for folderudskrivning ( Folderudskrivning(P. 92) ). Du
kan angive forskelligt papir for henholdsvis omslaget og de øvrige sider. Du
kan f.eks. angive papiret i universalbakken for [Forside] og papiret i
papirskuffen for [Øvrige sider] (øvrige sider).
101
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
102
Udskrivning af et dokument
Valg af dokumenttype
1213-021
Du kan angive dokumenttypen for at sikre optimal billedkvalitet. Der er forskellige
indstillinger for fotodokumenter, dokumenter med diagrammer eller grafer, og
dokumenter, der har designtegninger med fine streger.
[Kvalitet]-fanen
Vælg dokumenttype i [Målsætning]
[OK]
[Målsætning]
Vælg en indstilling, der passer til dokumenttypen eller formålet med udskrivningen. Du kan f.eks. vælge
[Generelt] til generel brug eller vælge [Fotos], når du vil udskrive fotobilleder i optimal udskriftskvalitet.
[Generelt]
En alsidig indstilling, der er velegnet til udskrivning af de fleste dokumenter.
[Publikationer]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har et miks af fotobilleder, diagrammer og grafer.
[Grafik]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har diagrammer eller grafer.
[Vivid Photo]
Velegnet ved udskrivning af fotobilleder.
[Design [CAD]]
Velegnet ved udskrivning af designtegninger, der har mange tynde streger.
[Speciel rød]
Velegnet, når der udskrives en særlig nuance af rød.
103
Udskrivning af et dokument
● Hvis du vil angive detaljerede indstillinger for hvert punkt, der er valgt i [Målsætning], skal du klikke på
[Avancerede indstillinger]. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for
printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
104
Udskrivning af et dokument
Mindre tonerforbrug
1213-022
Du kan indstille printerdriveren til at udskrive dokumenter med mindre toner.
● Når indstillingen til mindre tonerforbrug er aktiveret, kan fine streger og dele med mindre udskriftstæthed
blive sløret.
[Kvalitet]-fanen Vælg dokumenttypen i [Målsætning] Klik [Avancerede indstillinger] Vælg
[Tonerbesparelse] på skærmen [Avancerede indstillinger] Vælg [Til] fra rullelisten [OK] [OK]
[Målsætning]
Valg af dokumenttype(P. 103)
Vælg den dokumenttype, du vil aktivere indstillingen for tonerbesparelse for.
105
Udskrivning af et dokument
[Avancerede indstillinger]
Der vises en skærm med indstillinger. Klik på [Tonerbesparelse] og vælg [Til] på rullelisten nederst på
skærmen.
● Du kan angive, om du vil aktivere indstillingen for tonerbesparelse for hver dokumenttype. Angiv
indstillingen for tonerbesparelse for hver dokumenttype, der er angivet i [Målsætning].
● På skærmen [Avancerede indstillinger] kan du angive diverse udskriftsindstillinger ud over indstillinger for
tonerbesparelse. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
106
Udskrivning af et dokument
Kombination og udskrivning af flere dokumenter
1213-023
Ved hjælp af Canon PageComposer kan du kombinere flere dokumenter til ét enkelt
udskriftsjob og udskrive jobbet med de angivne udskriftsindstillinger. Denne
funktion gør dig f.eks. i stand til at kombinere dokumenter, der er lavet i forskellige
programmer, og udskrive alle siderne med samme papirformat.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din printer, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
3
Vælg [Rediger og Eksempel] i [Outputmetode].
● Klik på [OK] på pop op-skærmen [Information].
● Klik på [OK] nederst på skærmen.
4
Klik på [Print] eller [OK].
107
Udskrivning af et dokument
● Canon PageComposer starter. Udskrivning starter ikke i dette trin.
5
Gentag trin 1 til 4 for de dokumenter, du vil kombinere.
● Dokumenterne føjes til Canon PageComposer.
6
På listen [Dokumentnavne] skal du vælge de dokumenter, der skal kombineres, og
klikke på
.
● Hvis du vil vælge flere dokumenter, skal du klikke på dokumenterne, samtidig med at du holder [SKIFT] eller
[CTRL] nede.
7
Rediger indstillingerne efter behov, og klik på [Kombiner].
● De dokumenter, der blev valgt i trin 6, kombineres.
108
Udskrivning af et dokument
[Vis udskrift]
Viser et eksempel på det dokument, der skal udskrives.
[Dokumentliste]/[Udskriftsindstillinger]
● Klik på fanen [Dokumentliste] for at få vist de dokumenter, der blev tilføjet i trin 1 til 4. Du kan fjerne
dokumenter ved at markere dem på listen og klikke på [Slet fra liste].
● Klik på fanen [Udskriftsindstillinger] for at få vist skærmen til angivelse af udskriftsindstillinger som
f.eks. antal kopier eller 1-sidet/2-sidet udskrivning. De indstillinger, der er angivet her, gælder for hele
udskriftsjobbet.
● Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen Canon PageComposer.
[Detaljer]
Viser skærmen for udskriftsindstillinger for printerdriveren. Der er færre tilgængelige indstillinger i
forhold til den almindelige udskriftsmetode.
109
Udskrivning af et dokument
8
Vælg det udskriftsjob med kombinerede dokumenter, du vil udskrive, på listen
[Dokumentnavn], og klik på
● Udskrivningen starter.
● Se
Annullering af udskrifter(P. 78) for vejledning i at annullere udskrivning.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
110
Udskrivning af et dokument
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov
1213-024
Du kan registrere kombinationer af indstillinger som "Profiler", der passer til dine forskellige udskrivningsbehov. Du
kan også registrere de indstillinger, du oftest bruger, som standardindstilling. Når standardindstillingen er angivet,
vises de registrerede indstillinger automatisk på printerdriverens skærm, så du kan springe proceduren med at angive
udskriftsindstillinger over og udskrive med det samme.
Angiv "TOP SECRET" som vandmærke og registrer det
som en "Profil." Du skal blot vælge denne "Profil", når du
har brug for det. Registrering af kombinationer af
ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 112)
Angiv [2 på 1] som brugerens standardindstilling i
printerdriveren. Næste og følgende job vil blive udført, så
hver to sider vil blive formindsket og udskrevet på én
side. Ændring af standardindstillingerne(P. 114)
111
Udskrivning af et dokument
Registrering af kombinationer af ofte anvendte
udskriftsindstillinger
1213-025
Hvis du skal angive kombinationer af indstillinger som f.eks. "1-sidet liggende retning på papir i A4-format", hver gang
du udskriver, kan det blive tidskrævende. Hvis du registrerer disse ofte anvendte kombinationer af
udskriftsindstillinger som "profiler", kan du angive udskrivningsindstillingerne ved blot at vælge en af disse profiler på
listen. I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer profiler, og hvordan du bruger dem til at udskrive.
Registrering af en profil(P. 112)
Valg af en profil(P. 113)
Registrering af en profil
1
Rediger de indstillinger, du vil registrere som en profil, og klik på [Tilføj].
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
2
Angiv et profilnavn i [Navn], vælg et ikon, og klik derefter på [OK].
● Angiv kommentarer på profilen i [Kommentar] efter behov.
● Klik på [Visningsindstillinger] for at få vist de indstillinger, der skal registreres.
112
Udskrivning af et dokument
Redigering af en profil
● Ved at klikke på [Rediger] i den højre side af [Tilføj] på den skærm, der vises i trin 1, kan du ændre navnet,
ikonet eller kommentaren for de profiler, du tidligere har registreret. Du kan ikke redigere forudregistrerede
profiler.
Valg af en profil
Vælg den profil, der passer til dit behov, og klik på [OK].
Sådan ændres indstillinger for den valgte profil
● Du kan ændre indstillingerne for en valgt profil. Herudover kan de ændrede indstillinger registreres som en
anden profil.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Ændring af standardindstillingerne(P. 114)
113
Udskrivning af et dokument
Ændring af standardindstillingerne
1213-026
Standardindstillingerne er de indstillinger, der vises først, når du åbner skærmen for udskriftsindstillinger for
printerdriveren, men du kan ændre dem. Hvis du f.eks. vil udskrive alle dokumenter, så hver to sider gøres mindre og
kan udskrives på én side, skal du angive [2 på 1] som brugerstandard for sidelayoutet. Fremover vil printerdriveren
blive åbnet med [2 på 1] angivet som indstilling for sidelayoutet, og dermed undgår du at skulle angive de samme
indstillinger, hver gang du udskriver.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Udskriftsindstillinger].
3
Rediger indstillingerne på skærmen for udskriftsindstillinger, og klik på [OK].
Visning af printermappen(P. 673)
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
114
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 112)
115
Udskrivning af et dokument
Brug nyttige udskrivningsfunktioner
1213-027
Med printerdriveren kan du bruge forskellige nyttige udskrivningsfunktioner samt udføre de grundlæggende
udskrivningshandlinger.
◼ Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)
Du kan udskrive PDF-filer og billedfiler, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, ved at forbinde den direkte med
maskinen. Med denne funktion kan du udskrive uden at bruge en computer. Udskrivning fra USB-hukommelse
(direkte USB-udskrift)(P. 118)
◼ Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)
Ved at indstille en pinkode, der sendes til maskinen fra en computer, udskrives data ikke, førend den korrekte pinkode
indtastes på maskinens kontrolpanel. Denne funktion er nyttig ved udskrivning af fortrolige dokumenter.
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)(P. 130)
◼ Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)
Du kan gemme udskrivningsdata, der sendes fra en computer, på et SD-kort. De gemte data kan udskrives så mange
gange, du ønsker. Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
◼ Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)
Du kan udskrive filer (PDF, JPEG, etc.), der er lagret på din computer, ved at sende dem til maskinen via en
webbrowser. Det er ikke nødvendigt med specielle programmer. Udskrivning uden at åbne en fil (direkte
udskrivning)(P. 146)
116
Udskrivning af et dokument
◼ Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)
Du kan direkte udskrive e-mailmeddelelser og de vedhæftede filer, der er modtaget på maskinen, uden at skulle bruge
en computer. Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)(P. 161)
117
Udskrivning af et dokument
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USBudskrift)
1213-028
Du kan udskrive billedfiler (PDF, TIFF, JPEG og XPS), der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, ved at forbinde den
direkte med maskinen. Med denne funktion kan du udskrive uden at bruge en computer.
Tilgængelige filformater
Du kan udskrive følgende typer billedfiler. Afhængigt af filstrukturen kan nogle filer dog ikke udskrives.
● PDF-fil *
● JPEG-fil
● TIFF-fil
● XPS-fil
* Version
1.7 er understøttet.
● Den maksimale størrelse for en udskrivningsfil er 2 GB.
Tilgængelige USB-hukommelsesenheder
Du kan bruge FAT32-formaterede USB-hukommelsesenheder (hukommelseskapacitet: op til 32 GB).
● Brug ikke andet end standard-USB-hukommelsesenheder. Du kan muligvis ikke udskrive filer korrekt
afhængigt af USB-hukommelsesenheden.
● Du må ikke tilslutte andet end en USB-hukommelsesenhed. USB-hukommelsesenheder må ikke
tilsluttes via en USB-hub eller et forlængelseskabel.
● Brug ikke USB-hukommelsesenheder med specialfunktioner som f.eks. indbyggede
sikkerhedsfunktioner.
● USB-porten på maskinen understøtter USB 2.0.
● Hvis der er mange filer i en mappe på en USB-hukommelsesenhed, tager det en del længere tid at
scanne de billedfiler, der skal udskrives. Brug computeren til at slette unødvendige filer på din USBhukommelsesenhed, eller flyt dem til en anden mappe.
1
Slut en USB-hukommelsesenhed til USB-porten på højre side af maskinen.
118
Udskrivning af et dokument
➠ Følgende skærm vises automatisk.
● Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du trykke på
(
).
● Hverken USB-hukommelsesenheden eller maskinen må udsættes for stød eller rystes, mens enheden er
tilsluttet maskinen.
2
Brug
3
Vælg den filtype, der skal udskrives, og tryk på
4
Vælg den fil, der skal udskrives, og tryk på
/
til at vælge <Vælg fil(er)>, og tryk på
.
.
.
● Du kan vælge op til 10 filer.
● Hvis du vil fjerne en markering, skal du vælge den fil, du har markeret (angivet som
For at fjerne alle valg skal du vælge <Ryd alt> og trykke på
eller
eller
.
● Mapper og filer på de laveste niveauer eller med længere navne vises måske ikke.
● Når du flytter til en anden mappe, fjernes de forrige filmarkeringer.
119
.
.
● Hvis du vil vise indholdet af en mappe, skal du vælge en mappe og trykke på
til mappen på det øverste niveau, skal du trykke på
), og trykke på
. Hvis du vil tilbage
Udskrivning af et dokument
5
Vælg <Anvend>, og tryk på
.
Ved udskrivning af et XPS-dokument ved hjælp af udskrivningsbillet
Hvis en udskrivningsfil er i XPS-format, kan den udskrives i henhold til udskrivningsbilletten
(udskrivningsindstillingerne), der er tilknyttet filen.
1
Vælg <Brug Print Ticket>, og tryk på
2
Vælg <Start print>, og tryk på
.
.
➠ Udskrivningen begynder. Når udskrivningen er færdig, skal du fjerne USB-hukommelsesenheden fra
maskinen.
6
Afbryd USB-hukommelsesenheden.(P. 127)
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
● Vælg det ønskede indstillingspunkt, tryk på
, og angiv hver enkelt indstilling.
Ikoner* i beskrivelsen
Indstillinger for udskrivning af PDF-filer
Indstillinger for udskrivning af XPS-filer
Indstillinger for udskrivning af JPEG-filer
Indstillinger for udskrivning af TIFF-filer
* Ikoner
udelades for indstillinger, der vises uanset filformat.
<Antal kopier>
Angiv antallet af kopier til mellem 1 til 9999. Brug taltasterne for at angive et antal, og tryk på
120
.
Udskrivning af et dokument
<Printområde>/<Printområde (TIFF)>
Angiv udskrivningsområderne (siderne). Brug
til at angive udskrivningsområdet
/
til at vælge <Angivelsesmetode>
vælg metoden
.
<Alle>
Udskriver alle sider.
<Angiv sider>
Udskriver kun de angivne sider. For at angive siderne skal du vælge <Sideområde>
side> og <Sidste side> ved hjælp af taltasterne
og vælg <Anvend>
angiv <Første
.
<Farvestatus>
Vælg, om der skal udskrives i sort-hvid. Brug
/
til at vælge indstilling, og tryk på
.
<Auto (farve/sort)>
Vælg automatisk farve eller sort-hvid udskrivning afhængigt af dokumenttypen.
<Sort>
Udskriv i sort-hvid, også selv om dokumentet er i farve.
<2-sidet print>
Vælg, om der skal udskrives på begge sider af papiret. Brug
/
til at vælge indstilling, og tryk på
● <2-sidet print> er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater eller -typer.
.
Papir(P. 632)
<Indbindingsplacering>
Angiv, om 2-sidede udskrifter skal indbindes på den lange eller korte kant med et bindingsværktøj som f.eks. en
hæftemaskine. Brug
/
til at vælge indbindingsplacering, og tryk på
.
121
Udskrivning af et dokument
<Lang kant>
Binder udskrifterne på den lange kant.
<Kort kant>
Binder udskrifterne på den korte kant.
<Vælg papir>
Vælg den papirkilde, hvor udskrivningspapiret allerede er lagt i. Brug
på
.
/
til at vælge en papirkilde, og tryk
● Hvis du ønsker at udskrive en PDF-fil eller en XPS-fil, skal du angive <Auto> til automatisk at vælge den
bedste papirkilde.
● Der kan ikke vælges en papirkilde med papir i brugerdefineret format.
<Gråtoner>
Du kan vælge metoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
PDF-filer og XPS-filer
Du kan angive <Fejldiffusion> som metode til halvtonegengivelse eller angive metoden til halvtonegengivelse
separat for hver billedtype. For at angive <Fejldiffusion> skal du bruge
/
til at vælge <Fejldiffusion> tryk
på
<Til> tryk på
. For at angive gengivelsesmetode separat for hver billeddatatype skal du bruge
/
til at vælge <Opløsning/Udjævning>
til at gengive halvtoner
tryk på
tryk på
.
122
vælg billeddatatype
tryk på
vælg metode
Udskrivning af et dokument
<Fejldiffusion>
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er egnet til at udskrive
skarpe kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
<Opløsning/Udjævning>
Vælg metoden til halvtonegengivelse, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Du kan konfigurere denne
indstilling for hver type billede, der er i et dokument.
Billedtype
Vælg den billedtype, der skal ændres indstilling for. <Tekst> repræsenterer bogstaver og tegn <Grafik>
repræsenterer linjer og figurer, og <Billede> repræsenterer fotografier og billeder.
<Opløsning>
Udskriver tekst med tydelige kanter på teksten og giver en fin udskrivning. Egnet til udskrivning af tekst
og tynde linjer.
<Udjævning>
Giver udskrivning af graderinger og kanter med jævne overgange. Denne funktion er egnet til udskrivning
af figurer eller grafer med graderede områder.
● Hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Til>, vises <Opløsning/Udjævning> ikke.
JPEG-filer og TIFF-filer
Brug
/
til at vælge metoden til at gengive halvtoner, og tryk på
.
<Fejldiffusion>
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning>. Denne funktion er egnet til at udskrive skarpe
kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
<Opløsning>
Udskriver tekst med tydelige kanter på teksten og giver en fin udskrivning. Egnet til udskrivning af tekst og
tynde linjer.
<Udjævning>
Giver udskrivning af graderinger og kanter med jævne overgange. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Match papirformat>
123
Udskrivning af et dokument
Laver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til papirets Udskriftsområde(P. 635) . Udskrifterne
forstørres eller reduceres med bevarelse af originalens formatforhold. Brug
/
til at vælge indstilling og
tryk på
.
● Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis <Auto> er sat til <Vælg papir>.
<Zoom>
Aktiver eller deaktiver forstørrelse/reducering af billeder. Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevaret
billedformat. Brug
/
for at vælge opløsning, og tryk på
.
<Fra>
Hvis billedet er inden for papirets
Udskriftsområde(P. 635) , udskrives det i den pågældende størrelse.
Hvis et billede er større end det område, der kan udskrives, bliver udskriften reduceret.
<Auto>
Giver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til
Udskriftsområde(P. 635) .
<Forstør printområde>
Angiv, om billedet skal udskrives eller ej ved at forlænge Udskriftsområde(P. 635) helt i forhold til
papirformatet. Brug
/
til at vælge indstilling, og tryk på
.
● Hvis du vælger <Til>, kan nogle dele af billedet mangle nær papirets kant, eller også kan papiret afhængigt
af originalen være snavset.
<N på 1>
124
Udskrivning af et dokument
Vælg, om der skal udskrives flere sider på et enkelt ark ved at angive dem i rækkefølge fra øverst til venstre. For
at udskrive fire sider på et enkelt ark skal du f.eks. vælge <4 på 1>. Brug
/
til at vælge indstilling og tryk på
.
● Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis <Auto> er sat til <Vælg papir>.
<Efterbehandler>
Angiv metoden til sætvis samling af udskrifterne ved udskrivning af dokumenter med flere sider. Brug
til at vælge, om udskrifterne skal samles sætvist eller ej, og tryk på
.
/
<Fra>
Udskrifterne samles ikke sætvist. Det angivne antal kopier udskrives for hver side. Hvis du f.eks. udskriver tre
kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
4, 4, 4.
<Sætvis>
Udskrifterne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks. udskriver tre kopier af et
dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Billedretning>
Angiv billedets udskrivningsretning. Brug
/
til at vælge udskrivningsretning, og tryk på
125
.
Udskrivning af et dokument
<Auto>
Fastlægger automatisk udskrivningsretning baseret på billedets bredde og højde.
<Vertikal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den lodrette led.
<Horisontal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den vandrette led.
● Hvis den angivne indstilling for <Vertikal> eller <Horisontal> ikke passer overens med billedets retning,
udskrives billedet reduceret.
<Printplacering>
Angiv billedets udskrivningsplacering. Brug
/
til at vælge udskrivningsplacering, og tryk på
.
<Auto>
Hvis TIFF-dataene indeholder informationer med angivelse af udskrivningsplacering, udskrives billedet i
henhold til informationerne, og ellers udskrives det i midten af papiret. JPEG-data udskrives altid i midten af
papiret.
<Centrum>
Billeder udskrives midt på papiret.
<Øverst venstre>
Billeder udskrives øverst til venstre.
7
Vælg <Start print>, og tryk på
.
➠ Udskrivningen starter.
● For at annullere udskrivningen skal du bruge kontrolpanelet.
126
Annullering af udskrifter(P. 78)
Udskrivning af et dokument
8
Afbryd USB-hukommelsesenheden.
1
Vælg <Fjern USB-hukom.>, og tryk på
2
Vælg <Ja>, og tryk på
.
.
➠ Vent, indtil nedenstående meddelelse vises.
3
Afbryd USB-hukommelsesenheden.
● Hvis du vælger <Sortér filer> på skærmen i trin 1, kan du ændre rækkefølgen af de viste filer, når du vælger
den fil, der skal udskrives.
TIP
Hvis du altid vil udskrive med de samme indstillinger:
udskrifter(P. 128)
Ændringer af standardindstillingerne for USB-
127
Udskrivning af et dokument
Ændringer af standardindstillingerne for USBudskrifter
1213-029
De indstillinger, der vises først ved angivelse af udskrivningsindstillingerne kaldes for standardindstillinger. Hvis du
ændrer disse standardindstillinger, så de passer til de betjeninger, du ofte udfører, kan du undgå behovet for at
angive de samme indstillinger, hver gang du laver udskrifter.
(
)
<USB-printindstill.>
<Std.indst. PDF/XPS> eller <Std.indst. JPEG/TIFF>
Vælg indstillingspunktet
PDF/XPS
Skift standardværdien for det valgte punkt
JPEG/TIFF
Indstillingspunkter
Vælg det punkt, du vil indstille, og skift standardværdien.
◼ Indstilling af rækkefølgen af viste filer, der skal udskrives
Du kan indstille rækkefølgen for, hvordan de filer, der skal udskrives fra en USB-hukommelsesenhed, vises til at blive
valgt.
(
)
<USB-printindstill.>
<Std.indst. filsort.>
rækkefølgen af viste filer
<Navn (stigende)>
Viser filerne i stigende rækkefølge efter navn.
128
Vælg standarden for
Udskrivning af et dokument
<Navn (faldende)>
Viser filerne i faldende rækkefølge efter navn.
<Dato/tid (stigende)>
Viser filerne i stigende rækkefølge efter dato/klokkeslæt.
<Dato/tid (faldende)>
Viser filerne i faldende rækkefølge efter dato/klokkeslæt.
LINKS
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
129
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en
pinkode (sikret udskrivning)
1213-02A
Ved at indstille en pinkode for et dokument ved udskrivning fra en computer gemmes dokumentet på et SD-kort
(ekstraudstyr) installeret på maskinen og udskrives ikke, før den rigtige pinkode er angivet på maskinens kontrolpanel.
Denne funktion kaldes "Sikker udskrivning," og det dokument, der er beskyttet af en pinkode, kaldes et "sikret
dokument". Brugen af sikker udskrivning garanterer, at udskrifter af fortrolige dokumenter ikke efterlades uden
overvågning. Du skal installere et SD-kort (ekstraudstyr) på maskinen, inden du kan bruge denne funktion (
Installering af SD-kort(P. 645) ).
Afsendelse af et sikret dokument fra en computer til en maskine(P. 130)
Udskrivning af sikrede dokumenter(P. 132)
Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter(P. 133)
Afsendelse af et sikret dokument fra en computer til en maskine
Følg nedenstående fremgangsmåde. Du kan sende et dokument, der er beskyttet af en pinkode.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg denne maskine, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
● Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Vælg [Sikret udskrivning] i [Outputmetode].
● Klik på [Ja] eller [Nej] på pop op-skærmen [Information].
● Klik på [Ja], hvis du vil bruge samme brugernavn og PIN hver gang. Klik på [Nej] for at ændre brugernavn og
PIN hver gang.
130
Udskrivning af et dokument
Hvis du valgte [Ja]
Angiv brugernavn for [Brugernavn] og PIN for [PIN], og klik på [OK].
● Din computers computernavn (loginnavn) vises i [Brugernavn]. Hvis du vil ændre det, kan du indtaste op til
32 alfanumeriske tegn til et nyt computernavn.
● Indtast [PIN] på op til syv cifre.
4
Angiv udskriftsindstillingerne, og klik på [OK].
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
131
Udskrivning af et dokument
5
Klik på [Udskriv] eller [OK].
➠ Når det sikrede dokument er sendt til maskinen, gemmes det SD-kortet, mens det venter på at blive
udskrevet.
Hvis du har valgt [Nej], gå til trin 3.
Indtast [Dokumentnavn], [Brugernavn] og [PIN] og klik på [OK].
● Dokumentnavnet indstilles automatisk ud fra oplysningerne fra programmet. Hvis du vil ændre
dokumentnavnet, kan du angive op til 32 alfanumeriske tegn for et nyt dokumentnavn.
● Din computers computernavn (loginnavn) vises i [Brugernavn]. Hvis du vil ændre brugernavnet, kan du
indtaste op til 32 alfanumeriske tegn til et nyt brugernavn.
● Indtast [PIN] på op til syv cifre.
● Hvis du installerede "Encrypted Print Driver Add-in", der leveres med det valgfri SD CARD-C1-sæt til
maskinen, kan du bruge den krypterede udskrivningsfunktion, der giver øget sikkerhed. Brug af
krypteret udskrivning(P. 135)
Udskrivning af sikrede dokumenter
Når du har sendt det sikrede dokument til maskinen, skal du udskrive det inden for én time. Derefter bliver det sikrede
dokument slettet fra SD-kortet og kan ikke længere udskrives.
● Du kan ændre den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter.
sikrede dokumenter(P. 133)
132
Ændring af den gyldige tidsperiode for
Udskrivning af et dokument
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg det sikrede dokument, der skal udskrives, og tryk på
(
/
).
til at vælge <Sikret print>, og tryk på
.
.
● Dette skærmbillede vises ikke, hvis SD-kortet kun indeholder ét sikret dokument.
Hvis brugernavnet vises
● Hvis sikrede dokumenter fra to eller flere brugere gemmes på SD-kortet, vises skærmen til valg af bruger
som vist nedenfor, før den ovenfor viste skærm vises. Vælg dit brugernavn og tryk på
4
Angiv pinkoden, og tryk på
.
.
➠ Udskrivningen starter.
● For at annullere udskrivningsjob skal du bruge kontrolpanelet.
Annullering af udskrifter(P. 78)
Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter
Som standard er maskinen indstillet til at slette sikrede dokumenter én time efter modtagelsen af dem, medmindre de
udskrives. Du kan ændre denne tidsværdi inden for et defineret område.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Sikr. print, sl.tid>, og tryk på
(
/
).
vælg <Kontrolmenu>, og tryk på
.
133
.
Udskrivning af et dokument
4
Angiv, i hvor lang tid SD-kortet skal holde på sikrede dokumenter, og tryk på
● Det sikrede dokument slettes fra SD-kortet, når den tid, der er valgt her, udløber.
LINKS
Brug af krypteret udskrivning(P. 135)
Installering af SD-kort(P. 645)
134
.
Udskrivning af et dokument
Brug af krypteret udskrivning
1213-02C
Udskrivningsdata krypteres, før de sendes til maskinen, hvilket forbedrer sikkerheden mere end den almindelige
funktion med sikret udskrift. For at bruge denne funktion skal du installere "Encrypted Print Driver Add-in", der leveres
sammen med "SD CARD-C1"-sættet, der er ekstraudstyr. Et dokument, der er udskrevet via funktionen Krypteret
Udskrivning, kaldes for et "krypteret dokument".
For at installere "Encrypted Print Driver Add-in"
● Se "Readme.txt" i Cd-rom, der leveres sammen med "SD CARD-C1"-sættet.
◼ Afsendelse af et krypteret dokument fra en computer til en maskine
Se Hjælp-filen. Du kan få vist Hjælp-filen fra printerdriveren.
Åbn printermappen ( Visning af printermappen(P. 673) ) Højreklik på dit maskinikon
[Printeregenskaber] eller [Egenskaber] [Encrypted-P]-fanen [Hjælp]
◼ Udskrivning af krypterede dokumenter
Når du har sendt det sikrede dokument til maskinen, skal du udskrive det inden for én time. Derefter bliver det sikrede
dokument slettet fra SD-kortet og kan ikke længere udskrives.
(
)
udskrives
<Krypteret print>
Vælg det krypterede dokument, der skal
Indtast pinkoden ved hjælp af taltasterne
Om den gyldige tidsperiode for krypterede dokumenter
● Du kan ændre den gyldige tidsperiode for krypterede dokumenter. Du kan bruge samme metode til
at ændre dette som ved sikrede dokumenter. Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede
dokumenter(P. 133)
Hvis du bruger alfanumeriske tegn eller symboler i din pinkode
● Med funktionen Krypteret Udskrivning kan du bruge alfanumeriske tegn og symboler samt tal, når du
skal angive pinkoden i printerdriveren. Hvis du dog bruger bogstaver eller symboler i pinkoden, kan
du ikke udskrive et krypteret dokument fra maskinens kontrolpanel. Brug [Jobstatus] i
Brugerinterface til fjernbetjening for at udskrive et krypteret dokument. Kontrol af den aktuelle
status for dokumenter til udskrivning(P. 353)
135
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen
(gemt jobudskrivning)
1213-02E
De data, der udskrives fra en computer, kan gemmes på et SD-kort, der installeres på maskinen. Da de gemte data kan
udskrives direkte fra maskinen, har du ikke brug for en computer, hver eneste gang du skal udskrive. Det er nyttigt at
gemme et dokument, der skal udskrives mange gange, f.eks. en forside til en fax. Installering af SD-kort(P. 645)
Gemme et dokument i maskinen(P. 136)
Udskrive et dokument, der er gemt på maskinen(P. 138)
● Der kan gemmes op til 1000 dokumenter på maskinen.
● De data, der gemmes på SD-kortet, slettes ikke, selv når strømmen slukkes, men maskinen indstilles til
automatisk at slette data tre dage senere. Hvis du ønsker at ændre datalagringsperioden eller forhindre den
automatiske sletning af data, skal du ændre de pågældende indstillinger i Brugerinterface til fjernbetjening
( Ændring af lagringsperiode for dokumenter(P. 140) ). De gemte data kan også slettes manuelt (
Manuel sletning af dokumenter(P. 141) ).
Gemme et dokument i maskinen
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg denne maskine, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
● Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Vælg [Gem] i [Outputmetode], og klik på [Ja].
136
Udskrivning af et dokument
4
Angiv indstillingerne til at lagre dokumenter, og klik på [OK].
[Datanavn]
Tildel et navn til udskriftsdata, der skal gemmes på SD-kortet.
[Angiv navn]
[Brug filnavn]
Indstil et navn manuelt. Du kan indtaste op til 24 tegn for navnet på udskriftsdata.
Angiv et venligt navn, der let kan identificeres på maskinens display.
Der indstilles automatisk et navn baseret på filnavnet for de udskriftsdata, der skal
gemmes, og informationerne om det program, som du bruger.
[Postkasse]
Et sted, hvor du kan gemme udskriftsdata på SD-kortet, kaldes en boks. Vælg nummeret for den boks,
hvor dokumentet skal gemmes. Du kan tildele et navn til boksen, så den er lettere at identificere.
Indstille et navn eller pinkode for en boks(P. 144)
5
Angiv udskriftsindstillingerne, og klik på [OK].
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
● De indstillinger, der ændres her, gemmes med dokumentet. Når dokumentet udskrives næste gang,
udskrives det med de gemte indstillinger.
137
Udskrivning af et dokument
6
Klik på [Print] eller [OK].
➠ Dokumentet sendes til maskinen og gemmes i den angivne boks.
Udskrive et dokument, der er gemt på maskinen
1
Tryk på
(
).
● Hvis maskinen er offline, virker den ikke, hvis du trykker på
(
). Indstil maskinen til online.
tasten(P. 25)
2
Brug
3
Vælg boksnummeret for det dokument, der skal udskrives, og tryk på
/
til at vælge <Print af gemte job>, og tryk på
138
.
.
Online-
Udskrivning af et dokument
Hvis boksen er beskyttet med en pinkode
● Når skærmen til indtastning af pinkoden vises, skal du indtaste pinkoden og trykke på
. Hvis du er i tvivl
om pinkoden, skal du kontakte maskinens administrator.
4
Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk på
.
➠ Udskrivningen starter.
● For at annullere udskrivningen skal du bruge kontrolpanelet.
Annullering af udskrifter(P. 78)
● Dokumenter, der gemmes på SD-kortet, kan også udskrives fra siden [Boks] i Brugerinterface til
fjernbetjening ( Siden [Boks](P. 350) ). Åbn den boks, hvor dokumenterne er blevet gemt, vælg
afkrydsningsfeltet for det dokument, der skal udskrives, og klik på [Print].
LINKS
Slette et dokument, der er gemt på maskinen(P. 140)
Indstille et navn eller pinkode for en boks(P. 144)
Installering af SD-kort(P. 645)
139
Udskrivning af et dokument
Slette et dokument, der er gemt på maskinen
1213-02F
De data, der gemmes på SD-kortet, er som standard indstillet til automatisk at blive slettet tre dage senere. Hvis du
ønsker at ændre, hvor lang tid SD-kortet skal gemme dokumenterne, eller forhindre den automatiske sletning af
dokumenterne, skal du ændre de pågældende indstillinger i Brugerinterface til fjernbetjening. De gemte dokumenter
kan også slettes manuelt.
Ændring af lagringsperiode for dokumenter(P. 140)
Manuel sletning af dokumenter(P. 141)
Ændring af lagringsperiode for dokumenter
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Kontrolmenu]
4
Ændring af lagringsperioden.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Redigér].
● For at forhindre at dokumenterne slettes automatisk, skal du vælge [Fra].
140
Brug af
Udskrivning af et dokument
5
Klik på [OK].
Manuel sletning af dokumenter
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på.
Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344)
Hvis du er logget ind som generel bruger
● Som standard er maskinen konfigureret, så ingen andre brugere (generelle brugere) end administratoren
kan slette dokumenterne. For at tillade at slutbrugerne kan bruge dokumenterne, skal du ændre
indstillingerne. Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne(P. 359)
● Du kan kun slette det dokument, som matcher med det brugernavn, der blev brugt til at logge ind med på
Brugerinterface til fjernbetjening.
2
Klik på [Boks].
141
Udskrivning af et dokument
3
Klik på nummeret for den boks, hvor det dokument, der skal slettes, er gemt.
Hvis boksen er beskyttet med en pinkode
● Hvis skærmen nedenfor vises, skal du indtaste pinkoden og klikke på [OK].
4
Vælg afkrydsningsfeltet for det dokument, der skal slettes, og tryk på [Slet].
➠ Det valgte dokument slettes.
142
Udskrivning af et dokument
● Du kan klikke på tekstlinket under [Filnavn] for at kontrollere detaljerne for dokumentet.
● Det kan tage lidt tid, før den ledige plads på SD-kortet øges, da de gemte data slettes i baggrunden.
143
Udskrivning af et dokument
Indstille et navn eller pinkode for en boks
1213-02H
Du kan indstille et navn for en boks og en pinkode til at åbne boksen. Hvis du indstiller et brugervenligt navn for
boksen, kan du let identificere boksen, når du vælger stedet til at gemme dokumenter ved hjælp af printerdriveren.
Hvis du indstiller en pinkode, kan der skabes adgang til de gemte dokumenter fra kun et begrænset antal brugere,
hvilket øger sikkerheden.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Boks].
3
Klik på nummeret for den boks, som du ønsker at angive indstillinger for.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Hvis boksen er beskyttet med en pinkode
● Hvis skærmen nedenfor vises, skal du indtaste pinkoden og klikke på [OK].
144
Brug af
Udskrivning af et dokument
4
[Indstillinger].
5
Indstil navn og pinkode.
[Boksnavn]
For at angive boksens navn kan du indtaste op til 96 tegn alt afhængigt af tegntypen.
[Indstil PIN-kode]
For at indstille en pinkode skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indstil PIN-kode] og indtaste et tal på op til syv
cifre for pinkoden i tekstfeltet [PIN-kode]. For at bekræfte skal du indtaste samme nummer i tekstfeltet
[Bekræft].
● Du kan ikke bruge "0" som første ciffer i pinkoden. Et nummer med "0" fjernet fra det første ciffer vil blive
indstillet som pinkode.
6
Klik på [OK].
145
Udskrivning af et dokument
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)
1213-02J
Du kan udskrive en fil fra en webbrowser (Brugerinterface til fjernbetjening) uden at åbne filen. Du kan også udskrive
en PDF-fil på internettet ved at angive en internetadresse.
Tilgængelige filformater
Du kan udskrive følgende typer filer via direkte udskrivning. Afhængigt af filstrukturen kan direkte udskrivning
dog være utilgængelig.
● PDF-fil *1
● PS-fil
● EPS-fil
● JPEG-fil
● TIFF-fil
● XPS-fil
*1 Version
1.7 er understøttet.
Du kan ikke udskrive billedfiler, der overskrider følgende datastørrelse.
● PDF/XPS-filer (med installeret SD-kort) : 2 GB
(uden installeret SD-kort) : 20 MB
● PS/EPS/JPEG/TIFF-filer *2
: 2 GB
*2 Afhængigt
af filstrukturen kan der måske ikke engang udskrives TIFF-filer, der ikke overskrider
maksimumgrænsen for størrelsen. I dette tilfælde skal du indstille <TIFF Spooler> til <Til> og prøve at udskrive igen.
TIFF Spooler(P. 458)
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på.
fjernbetjening(P. 344)
Klik på [Direct Print].
146
Brug af Brugerinterface til
Udskrivning af et dokument
3
Vælg den filtype, der skal udskrives.
[PDF-fil]
Klik for at udskrive en PDF-fil.
[PS-fil]
Klik for at udskrive en PS- eller en EPS-fil.
[Billedfil]
Klik for at udskrive en JPEG- eller en TIFF-fil.
[XPS-filer]
Klik for at udskrive en XPS-fil.
4
Klik på [Gennemse].
● Når dialogboksen for valg af fil vises, skal du vælge den fil, der skal udskrives, og klikke på [Åbn].
● Når du udskriver en PDF-fil, skal du vælge [Filsti].
147
Udskrivning af et dokument
Når du udskriver en PDF-fil på internettet
● Vælg [URL], og indtast internetadressen for PDF-filen. Hvis der udføres brugergodkendelse, skal du angive
brugernavn og adgangskode.
Hvis PDF-filen er adgangskodebeskyttet
● Indtast adgangskoden i [Dokumentadgangskode].
Når du udskriver en PDF-fil, der er tilknyttet en politikbaseret server
● Angiv indstillingerne [Politikserver, brugernavn] og [Politikserver, password].
5
6
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
Udskrivningsindstillinger for direkte
udskrivning(P. 150)
Klik på [Start print].
➠ Skærmen herunder vises, og udskrivningen begynder.
● Hvis du klikker på [Til jobliste], vises siden [Jobstatus] for at vise udskrivningsstatus.
aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 353)
148
Kontrol af den
Udskrivning af et dokument
● Det kan tage lidt tid, før udskrivningen starter.
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 343)
149
Udskrivning af et dokument
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning
1213-02K
Hvis du ønsker at ændre indstillinger for direkte udskrivning alt efter af det dokument, der skal udskrives, skal du
angive følgende indstillinger.
Hvis du angiver udskrivningsindstillingerne for XPS-filer
● Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet [Prioritér Print Ticket]. Hvis afkrydsningsfeltet er valgt, er nogle
punkter ikke tilgængelige.
Ikoner* i beskrivelsen
Indstillinger for udskrivning af PDF-filer
Indstillinger for udskrivning af PS/EPS-filer
Indstillinger for udskrivning af JPEG-filer
Indstillinger for udskrivning af TIFF-filer
Indstillinger for udskrivning af XPS-filer
* Ikoner
udelades for indstillinger, der vises uanset filformat.
[Angiv printområde]
150
Udskrivning af et dokument
[Printområde]
Angiv området (siderne), der skal udskrives.
[Alle]
Vælg for at udskrive alle sider.
[Angiv sider]
Vælg for at angive udskrivningsområdet. Denne indstilling er ikke tilgængelig for JPEGfiler.
[Kvalitetsindstillinger]
[Udjævning]
Angiv graderingen til behandling af udskrivningsdata.
[Høj 1]
Denne udskrivningsfunktion er velegnet til udskrivning af fotografier eller lignende
ved gennemsnitlig kvalitet.
[Høj 2]
Angiv denne indstilling for at udskrive fotografier eller lignende ved høj kvalitet.
[Gråtoner]
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse
og mørke områder på et billede). For PDF-filer og XPS-filer kan du angive [Opløsning] eller [Udjævning] for
hver af billedtyperne i et dokument: [Tekst], [Grafik] og [Billede].
[Fejldiffusion]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, kan du udføre finere udskrivning end med
[Opløsning]. Denne funktion er egnet til at udskrive skarpe kanter på data med fin
kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer. Dette anvendes for alle billeddatatyper,
så du kan ikke vælge [Opløsning] eller [Udjævning].
[Opløsning]
Udskriver tekst med tydelige kanter på teksten og giver en fin udskrivning. Egnet til
udskrivning af tekst og tynde linjer.
[Udjævning]
[Fejldiffusion]
Giver udskrivning af graderinger og kanter med jævne overgange. Denne funktion er
egnet til udskrivning af figurer eller grafer med graderede områder.
Du kan udføre finere udskrivning end med [Opløsning]. Denne funktion er egnet til at
udskrive skarpe kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
151
Udskrivning af et dokument
[Avanceret udjævning]
Konfigurer indstillingerne for udjævningstilstanden, så kanter på linjer, figurer og tekst udskrives jævnt.
[Fra]
Udfører ikke udjævning.
[Udjævning 1]
Udskriver kanter på linjer, figurer og tekst jævnt.
[Udjævning 2]
Kanterne vil være mere jævne end med [Udjævning 1].
[Grafik]
Med dette afkrydsningsfelt valgt, anvendes udjævningstilstanden til linjer og figurer,
hvis [Udjævning 1] eller [Udjævning 2] er angivet.
[Tekst]
Med dette afkrydsningsfelt valgt, anvendes udjævningstilstanden til tekst, hvis
[Udjævning 1] eller [Udjævning 2] er angivet.
152
Udskrivning af et dokument
[Farveindstillinger]
[Farvestatus]
Vælg, om der skal udskrives i farve eller sort/hvid.
[Auto (Farve / Sort/hvid)]
Vælg automatisk farve eller sort-hvid udskrivning afhængigt af dokumenttypen.
[Sort/hvid]
Udskriv i sort-hvid, også selv om dokumentet er i farve.
[Farve]
Udskriv i farve.
153
Udskrivning af et dokument
[Passende status]
Vælg behandlingstilstanden for farveudskrivning.
[ICC-profil]
Brug en profil til farvematching.
[Gamma]
Udfør en farvekorrigering ved at indstille en gammaværdi for justering af lysstyrken.
[RGB-kildeprofil]
Vælg en egnet profil for RGB-data, der matcher den anvendte monitor. For XPS-filer kan du indstille dette
emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument: [Tekst], [Grafik] og [Billede].
Der anvendes en RGB-profil, der tilsvarer den gennemsnitlige profil for de
fleste skærme til Windows-computere. Ved brug af en skærm, der understøtter
sRGB, kan du udskrive farver, der er tættere på de farver, der vises på
[sRGB v3.0 (Canon)]
monitoren.
[Canon HDTV gamma 1.5 til 2.4
Monitor]
Hvis du ønsker lysstyrkejustering efter at have sammenlignet de udskrevne
farver og de farver, der vises på skærmen, skal du foretage de nødvendige
indstillinger her. Jo højere værdi, jo mørkere blive de udskrevne farver.
[Ingen]
Udfører farveseparering fra RGB-data til CMYK uden at anvende en profil for
RGB-kilden.
● For XPS-filer er dette emne tilgængeligt, hvis [Passende status] er indstillet til [ICC-profil].
[CMYK-simuleringsprofil]
Du kan vælge et simulationsmål ved udskrivning af CMYK-data. Maskinen konverterer CMYK-data til en
enhedsafhængig CMYK-farvemodel baseret på det valgte simulationsmål.
[JapanColor(Canon)]
Brug JapanColor-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til
udskrivningsstandarden i Japan.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Brug U.S. Web Coated-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje
til udskrivningsstandarden i USA.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Brug Euro Standard-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til
udskrivningsstandarden i Europa.
[Ingen]
Udskriver CMYK-data ved hjælp af en enhedsafhængig CMYK-farvemodel uden at
anvende en CMYK-simulationsprofil.
● Hvis dette emner er indstillet til [Ingen], kan graderingen af mørke farve kollapse alt afhængigt af dataene.
[Outputprofil]
Du kan vælge egnede profiler for data, der skal udskrives. For PDF-filer og XPS-filer kan du indstille dette
emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument: [Tekst], [Grafik] og [Billede].
[Normal]
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på
skærmen.
154
Udskrivning af et dokument
[Photo]
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi.
[TR Normal]
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på
skærmen, og så tonerpletter i tekst og tynde linjer kan kontrolleres.
[TR Photo]
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi, og så
tonerpletter i tekst og tynde linjer kan kontrolleres.
● For XPS-filer er dette emne tilgængeligt, hvis [Passende status] er indstillet til [ICC-profil].
[Tilpasningsmetode]
Angiv, hvilket element der skal have prioritet over andre i farvematching alt efter [RGB-kildeprofil]. For XPSfiler kan du indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument: [Tekst], [Grafik] og[Billede].
[Opfattelse]
Matching udføres med prioritet efter, hvad der ser bedst ud.
[Mætning]
Matching udføres med prioritet efter mætningsgraden.
[Kolorimetrisk]
Matching udføres, så farveforskellen mellem original og udskrift er så lille som mulig.
[Brug gråskalaprofil]
Med dette afkrydsningsfelt valgt, konverteres grå data til CMYK-data afhængigt af maskinens gråskalaprofil.
● Udskrivning udføres kun ved hjælp af den sorte (K) toner afhængigt af indstillingerne for [Outputprofil]
eller [Brug ren sort tekst].
[Brug ren sort tekst]
Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, udskrives der sort tekst med kun den sorte toner (K). I modsætning til
udskrivning med farvetoner (CMY) vil der ikke forekomme sløring af kanterne med tonerfarve. Det anbefales,
at du normalt bruger denne indstilling.
[Sort overtryk]
Indstil, hvordan der skal udskrives, hvis sort tekst overlapper på farvebaggrund eller en farvefigur, og [Brug
ren sort tekst] er valgt. Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, skal først kun farvebaggrunden eller figuren
udskrives, hvorefter den sorte tekst udskrives på baggrunden eller figuren med kun sort toner (K). Hvis dette
afkrydsningsfelt fravælges, udskrives data først, efter at den sorte tekst er isoleret fra farvebaggrunden eller
figuren, så det korresponderende område efterlades hvidt, hvorefter der udskrives sort tekst på det hvide
tomme område.
● Hvis dette afkrydsningsfelt ikke vælges, kan udskriften blive mere mat, eller tekstens kant kan være
omkranset af hvidt.
[Udfør Komposit overtryk]
Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, vil CMYK-data, for hvilket overskrivning er indstillet, blive overskrevet
som kompositdata.
● Hvis [CMYK-simuleringsprofil] er indstillet til andet end [Ingen], udføres overskrivningen ikke, hvis dette
afkrydsningsfelt er valgt
155
Udskrivning af et dokument
[Lysstyrke]
Du kan justere lysstyrken af hele billedet i trin af 5 %. Jo mindre værdi, jo lysere billede.
[Gammakorrektion]
Lysstyrkejusteringen kan udføres, så lysstyrken i de lyseste og mørkeste dele af originalen ikke påvirkes i
udskrivningsresultatet. [1,4] er standardindstillingen (ingen korrektion), og jo højere indstillingsværdi, jo
mørkere udskrivning. Du kan indstille dette punkt for hver af billedtyperne i et dokument: [Tekst], [Grafik] og
[Billede].
● Dette punkt er tilgængeligt, hvis [Passende status] er indstillet til [Gamma].
[Photo Optimizer PRO]
Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, udføres udskrivningen med automatisk korrigering af billedets kontrast,
farvebalance, mætning og gradering.
[Rødøjekorrektion]
"Rødøje" er et fænomen, der får menneskers øjne på et fotografi, der er taget med blitz, til at se unaturligt
røde ud. Indstil denne funktion for automatisk at detektere røde øjne og korrigere de pågældende områder,
så de får naturlige farver. Markér afkrydsningsfeltet, og vælg korrigeringsniveauet under [Niveau for
rødøjekorrektion].
[Ansigtslysner]
Ved fotografier hvor menneskers ansigter ser unaturligt mørke ud grundet modlys eller undereksponering,
skal du indstille funktionen for at udskrive billedet ved at korrigere den samlede lysstyrke, så personernes
ansigter bliver naturligt lyse. Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg korrigeringsniveauet under [Niveau for
ansigtslysner].
[Gråskalakonvertering]
Du kan vælge metoden til at konvertere farveudskrivningsdata til sort-hvid data. For XPS-filer kan du angive
konverteringsmetoden for hver billeddatatype [Tekst], [Grafik] og [Billede].
[sRGB]
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn
overgang.
[NTSC]
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tvapparat (NTSC).
[Ensartet RGB]
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret
kun på lysstyrken.
● Dette punkt er tilgængeligt, hvis [Farvestatus] er indstillet til [Sort/hvid].
[Gråkompensation]
For sorte eller grå data med farveinformationer, der definerer R=G=B, skal du vælge, om du vil udskrive med
kun sort toner (K). Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument: [Tekst],
[Grafik] og [Billede].
● Når du indstiller dette punkt til [Fra], udføres udskrivningen med de fire CMYK-farvetoner.
156
Udskrivning af et dokument
[Printindstillinger]
[Kopier]
Angiv antallet af kopier.
[Papirformat]
Angiv formatet af det papir, du vil udskrive på.
● Hvis du ønsker at udskrive en PDF-fil eller en XPS-fil, skal du angive [Auto] til automatisk at vælge den
bedste papirkilde. Hvis det bedste format ikke kan findes, vælges det papirformat, der er angivet i
<Standardpapirformat> ( Standardpapirformat(P. 512) ).
[Papirtype]
Angiv typen af det papir, du vil udskrive på.
[Manuel fremføring]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, udskrives der kun et dokument på det papir, der er lagt i
universalbakken.
[Forstør/reducér så det passer med papirformat]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, forstørres eller reduceres udskrifterne i henhold til papirets
Udskriftsområde(P. 635) . Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevarelse af originalens
formatforhold.
157
Udskrivning af et dokument
● Hvis [Papirformat] er sat til [Auto], er dette punkt ikke tilgængeligt.
[Billedretning]
Angiv udskriftsretningen for et billede.
[Auto]
Fastlægger automatisk udskrivningsretning baseret på billedets bredde og højde.
[Vertikal]
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den lodrette led.
[Horisontal]
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den vandrette led.
● Hvis den angivne indstilling for [Vertikal] eller [Horisontal] ikke passer overens med billedets retning,
udskrives billedet reduceret.
[Printplacering]
Angiv, hvor billedet skal udskrives.
[Auto]
Hvis TIFF-dataene indeholder informationer med angivelse af udskrivningsplacering,
udskrives billedet i henhold til informationerne, og ellers udskrives det i midten af
papiret. JPEG-data udskrives altid i midten af papiret.
[Centrum]
Billeder udskrives midt på papiret.
[Øverst venstre]
Billeder udskrives øverst til venstre.
[Zoom]
Aktiver eller deaktiver forstørrelse/reducering af billeder. Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevaret
billedformat.
[Fra]
Hvis billedet er inden for papirets
Udskriftsområde(P. 635) , udskrives det i den
pågældende størrelse. Hvis et billede er større end det område, der kan udskrives,
bliver udskriften reduceret.
[Auto]
Giver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til det område på papiret, der
kan udskrives på.
[Forstør printområde]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, udskrives billedet ved at forlænge Udskriftsområde(P. 635)
fuldstændigt i forhold til papirformatet. En del af billedet kan mangle nær papirets kant, eller også kan
papiret afhængigt af originalen være snavset.
[Print 2-sidet]
Vælg afkrydsningfeltet for at udskrive på begge sider af papiret.
[Indbindingsplacering]
Angiv, om udskrifterne skal indbindes langs den lange eller korte kant med et bindingsværktøj som f.eks. en
hæftemaskine. Udskrivningsretningen ændres afhængigt af den angivne indbindingsplacering. Du kan også
angive margenen for indbindingsplaceringen ( Margen(P. 409) ).
[Lang kant]
Binder udskrifterne på den lange kant.
158
Udskrivning af et dokument
[Kort kant]
Binder udskrifterne på den korte kant.
[Vis advarsler]
Du kan angive, hvordan maskinen skal opføre sig i tilfælde af en fejl.
[Print]
Der udskrives fejlinformation, men ikke noget billede.
[Panel]
Der udskrives ikke noget billede, og fejlmeddelelsen vises på kontrolpanelet.
[Fra]
Der udskrives intet billede, og der vises ingen fejl.
[N på 1]
Vælg, om der skal udskrives flere sider på et enkelt ark ved at angive dem i rækkefølge. For at udskrive fire
sider på et enkelt ark skal du f.eks. vælge [4 på 1].
● Hvis [Papirformat] er sat til [Auto], er dette punkt ikke tilgængeligt.
[Siderækkefølge]
Vælg et layout med sidefordeling.
[Efterbehandler]
Angiv metoden til sætvis samling af udskrifterne ved udskrivning af dokumenter med flere sider. Dette punkt
vises, hvis SD-kortet er installeret.
[Fra]
Udskrifterne samles ikke sætvist. Det angivne antal kopier udskrives for hver side. Hvis
du f.eks. udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i
følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
159
Udskrivning af et dokument
[Sætvis]
Udskrifterne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks.
udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende
siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Kommentarprint]
Vælg, om der skal udskrives kommentarer.
[Auto]
Udskriv kommentarer i PDF-filen.
[Fra]
Printer ingen kommentarer.
[Gem i boks]
Du kan gemme et dokument på det SD-kort, der er installeret i maskinen, uden at foretage udskrivninger.
Vælg afkrydsningsfeltet for at gemme dokumentet i en boks, der er specificeret i [Boksnummer (00-99)]. Du
kan udskrive dokumenterne i boksen fra kontrolpanelet så mange gange, du ønsker. For information om
udskrivning af et dokument henvises til Udskrive et dokument, der er gemt på maskinen(P. 138) . Dette
punkt vises, hvis SD-kortet er installeret.
LINKS
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)(P. 146)
160
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)
1213-02L
Med funktionen Udskrivning Af E-mail kan du udskrive meddelelser og vedhæftede JPEG- eller TIFF-billedfiler, der
modtages fra en POP3-mailserver, uden at skulle bruge en computer. Man kan modtage e-mails manuelt eller
automatisk ved regelmæssige intervaller. Hvis der anvendes SMTP-protokol, udskrives e-mails, der er sendt direkte til
maskinen uden mailserver.
Konfiguration af indstillinger for udskrivning af e-mail(P. 162)
Manuel modtagelse af e-mails(P. 166)
● Når du indstiller <TIFF Spooler> i menuen Opsætning til <Til>, vil de modtagede data blive gemt midlertidigt
i maskinen eller SD-kortet før udskrivningen. Dette reducerer forekomsten af fejl. TIFF Spooler(P. 458)
Oversigt over udskrivning af e-mails
Generelt
● Der udskrives en e-mail med information om e-mailens overskrift.
● En HTML-baseret e-mail udskrives som almindelig tekst.
● Hvis en linje (uden linjeskift) i en e-mailmeddelelse indeholder mere end 1.000 tegn, anbringes
overskydende tegn på en ny linje og bliver måske ikke udskrevet korrekt.
Når <TIFF Spooler> er indstillet til <Til>
● Hvis størrelsen af e-mailmeddelelsen er over 25 MB, eller hvis e-mailens størrelse er over 1,5 GB, udskrives
e-mailmeddelelsen ikke.
● Hvis data i e-mailens overskrift overskrider 20 KB, udskrives de overskydende data ikke.
● Hvis der ikke er installeret et SD-kort, vil TIFF-filer med en størrelse på over 40 MB ikke blive udskrevet.
● Hvis SD-kortet ikke har tilstrækkeligt med ledig plads, er funktionen Udskrivning Af E-mail ikke tilgængelig.
● Hvis tonerpatronen er næsten tom, kan der ikke modtages e-mail.
Understøttede kodningsformater for e-mail
● 7bit
● uuencode
● 8bit
● x-uuencode ● quoted-Printable
● base64
● binært
161
Udskrivning af et dokument
Understøttede tegnsæt for e-mail
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(Hvis der ikke er angivet noget tegnsæt, anvendes "us-ascii".)
Printbare formater for vedhæftede billedfiler
Funktionen Udskrivning Af E-mail understøtter følgende typer billedfiler.
● JPEG-fil
● TIFF-fil
● Afhængigt af filstrukturen kan nogle filer være utilgængelige.
● Du kan udskrive op til tre vedhæftede filer for hver e-mail (overskydende vedhæftede filer udskrives
ikke).
● Hvis SD-kortet er installeret, er den printbare filstørrelse på 100 MB eller mindre pr. fil.
Konfiguration af indstillinger for udskrivning af e-mail
Dette afsnit beskriver, hvordan man angiver indstillinger til at modtage og udskrive e-mails på denne maskine. Brug
en computer til at angive indstillingerne til at modtage e-mails, og brug maskinens kontrolpanel til at angive
indstillingerne for udskrivning af e-mail.
Fra en computer
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[E-mailprintindstillinger].
162
Brug af
Udskrivning af et dokument
4
Klik på [Redigér].
5
Angive indstillinger for udskrivning af e-mail.
Ved udskrivning af e-mail fra en POP3-mailserver
Når modtagelsen af e-mail begynder, vil alle e-mails, der er lagret i mailserverens indbakke, blive udskrevet.
Hvis du på forhånd sender e-mails, som du ønsker at udskrive på maskinen, kan du automatisk udskrive e-mails
med regelmæssige intervaller, eller du kan udskrive alle lagrede e-mails på vilkårlige tidspunkter.
● Vi anbefaler at bruge e-mailadressen udelukkende til Udskrivning Af E-mail, da alle e-mails, der modtages
på maskinen, slettes fra mailserveren.
Betingelser for brug af POP3-protokollen
163
Udskrivning af et dokument
● POP3-mailserveren skal understøtte UIDL-kommandoen. For flere oplysninger skal du kontakte din
netværksadministrator eller serveradministrator.
[POP3-servernavn]
Indtast mailserverens navn eller IP-adresse for at modtage e-mails.
[POP3-brugernavn]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der anvendes til at oprette forbindelse med
mailserveren.
[Indstil/skift password]
For at indstille den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til mailserveren, skal du markere
afkrydsningsfeltet og indtaste op til 32 alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at
bekræfte skal du indtaste samme adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
[POP3-modtageinterval]
Angiv intervallet i minutter for automatisk oprettelse af forbindelse til mailserveren. Nye e-mails i
mailserverens indbakke modtages automatisk og udskrives med de angivne tidsintervaller. Du kan også
angive denne indstilling ved at bruge <POP3-modtag.interval> i indstillingsmenuen i kontrolpanelet (
POP3-modtag.interval(P. 405) ).
Forhindre at e-mails modtages automatisk
● Indstil [POP3-modtageinterval] til [0]. Hvis du indstiller [0], skal du modtage dine e-mails manuelt.
Manuel modtagelse af e-mails(P. 166)
[POP3-modtag]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere Udskrivning Af E-mail fra POP3-mailserveren. Du kan også angive
denne indstilling ved at bruge <POP3-modtag> i kontrolpanelets indstillingsmenu ( POP3modtag(P. 406) ).
[POP3-server, portnummer]
Angiv portnummeret for den mailserver, der modtager e-mails.
Ved udskrivning af e-mail ved brug af SMTP-protokollen
Hvis e-mails sendes til maskinen via SMTP, udskriver maskinen disse e-mails umiddelbart efter modtagelsen af
dem. Aktiver denne funktion, hvis du ønsker at videresende faxdokumenterne fra Canons
multifunktionsprintere til denne maskine og udskrive dem på maskinen ( For at videresende
faxdokumenter fra Canons multifunktionsprintere(P. 166) ).
164
Udskrivning af et dokument
[SMTP-modtagelse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere Udskrivning Af E-mail fra SMTP-protokollen. Du kan også angive
denne indstilling ved at bruge <SMTP-modtagelse> i kontrolpanelets indstillingsmenu ( SMTPmodtagelse(P. 406) ).
[SMTP-server, portnummer]
Angiv portnummeret for den SMTP-server, der modtager e-mails.
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Fra kontrolpanelet
8
Angive andre indstillinger for udskrivning af e-mail efter behov.
Angiv, om du vil udskrive e-mailmeddelelsen eller ej.
Print e-mailtekst(P. 459)
Du kan begrænse antallet af sider for udskrivning af e-mailmeddelelsen.
Begræns e-mailprint(P. 459)
Du kan angive indstillingerne for udskrivning af vedhæftede billedfiler.
Billedretning(P. 456)
Zoom(P. 457)
165
Udskrivning af et dokument
Printplacering(P. 457)
TIFF Spooler(P. 458)
Vis advarsler(P. 459)
Forstør printområde(P. 460)
RGB-kildeprofil(P. 460)
CMYK-sim.profil(P. 461)
Outputprofil(P. 461)
Tilpasningsmetode(P. 462)
Gråtoner(P. 462)
Billedkorr. (kun CL)(P. 463)
Gråskalakonvertering(P. 465)
Angiv, om du vil have vist fejl ved udskrivning af e-mail eller ej.
Vis advarsler(P. 377)
Manuel modtagelse af e-mails
Hvis udskrivning af e-mails fra POP3-mailserveren er aktiveret, kan du også manuelt modtage og udskrive e-mails.
Hvis du ønsker at oprette forbindelse til mailserveren, før der automatisk modtages e-mails, eller hvis maskinen er
konfigureret til at forhindre automatisk modtagelse af e-mails, skal du følge nedenstående fremgangsmåde til
manuelt at modtage e-mails.
1
Tryk på
(
).
● Hvis maskinen er offline, virker den ikke, selv om der trykkes på
(
). Indstil maskinen til online.
Online-tasten(P. 25)
2
Brug
3
Vælg <Modtaget e-mail>, og tryk på
4
Vælg <Ja>, og tryk på
/
til at vælge <Værktøj, E-mailprint>, og tryk på
.
.
.
➠ Maskinen er tilsluttet mailserveren. Udskrivning af e-mails startes for nye e-mails i mailserverens
indbakke, hvis der er nogen.
For at videresende faxdokumenter fra Canons multifunktionsprintere
166
Udskrivning af et dokument
Aktiver SMTP RX på denne maskine og angiv derefter maskinens IP-adresse som internetfaxadressen (I Fax) på
den multifunktionsprinter, der er kilde. Videresendte faxdokumenter udskrives omgående, når de modtages.
● Vedhæftede filer kan kun udskrives, hvis de er i TIFF-format. Der kan kun udskrives én TIFF-fil for hvert
faxdokument.
● Hvis tonerpatronen er næsten tom, kan der ikke modtages faxdokumenter. De faxdokumenter, der ikke
kunne modtages på denne maskine, udskrives på den multifunktionsprinter, der er kilden.
● Hvis det valgfri SD-kort er installeret på maskinen, begrænses den maksimale størrelse for TIFF-filer, der kan
udskrives, til 100 MB.
LINKS
Kontrol af dokumenthistorik(P. 354)
Logliste over e-mailmodtagelse(P. 600)
167
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Kan nemt bruges med en mobil
enhed
Kan nemt bruges med en mobil enhed ............................................................................................. 169
Tilslutning til en mobil enhed ........................................................................................................................... 170
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende programmerne ................................................................... 171
Brug af AirPrint ............................................................................................................................................. 173
Udskrivning med AirPrint ....................................................................................................................... 177
Hvis AirPrint ikke kan bruges ................................................................................................................. 180
Brug af Google Cloud Print ........................................................................................................................... 181
Fjernbaseret administration af maskinen ....................................................................................................... 185
168
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Kan nemt bruges med en mobil enhed
1213-02R
Hvis du kombinerer maskinen med en mobil enhed, som f.eks. en smartphone eller en tablet, kan du med det rette
program let udføre udskrivning. Du kan også bruge en mobil enhed til at betjene maskinen fjernbaseret, kontrollere
udskriftsstatus og ændre maskinens indstillinger.
Tilslutning til en mobil enhed(P. 170)
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende programmerne(P. 171)
Fjernbaseret administration af maskinen(P. 185)
169
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Tilslutning til en mobil enhed
1213-02S
Tilslut en mobil enhed og maskinen via en trådløs LAN-router. For information om, hvordan man indstiller og
anvender den trådløse LAN-router og mobile enheder henvises til enhedernes instruktionsmanualer, eller også skal du
kontakte dine producenter.
● Maskinen leveres ikke med en trådløs LAN-router. Hav en parat, hvis det er nødvendigt.
170
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende
programmerne
1213-02U
Du kan bruge et relevant program, der gør det muligt at udskrive ved at betjene maskinen fra din mobile enhed.
Maskinen understøtter et dedikeret program fra Canon og forskellige andre programmer. Du kan vælge det mest
relevante program for din mobile enhed eller i forhold til formålet, situationen, osv.
◼ Udskrivning via Canon PRINT Business
Du kan udskrive fra mobilenheder, der understøtter iOS/Android. Ved udskrivning er det ikke nødvendigt at udføre
handlingerne på maskinen. For at få flere informationer om de understøttede styresystemer, detaljerede
indstillingsmetoder og betjeningsprocedurer henvises til hjælpefunktionen i programmet eller hjemmesiden for
Canon ( http://www.canon.com/ ).
◼ Udskrivning med Canon Print Service
Du kan let udskrive fra menuen i programmer, der understøtter Androids underliggende udskrivningssystem. For at få
flere informationer om de understøttede styresystemer, detaljerede indstillingsmetoder og betjeningsprocedurer
henvises til hjælpefunktionen i programmet eller hjemmesiden for Canon ( http://www.canon.com/ ).
◼ Brug af Google Cloud Print
Du kan udskrive fra et program eller en tjeneste, der understøtter Google Cloudprinter. Du kan udskrive ved at
betjene maskinen fjernbaseret, når som helst og fra hvor som helst, hvis du f.eks. er på farten. Brug af Google
Cloud Print(P. 181)
◼ Udskrivning med Mopria®
Denne maskine understøtter også Mopria®. Ved at bruge Mopria® kan du udskrive med printere fra forskellige
producenter ved hjælp af fælles handlinger og fælles indstillinger. Antag, at der f.eks. er installeret Mopria®kompatible printere af forskellige modeller og fra forskellige producenter på dit kontor, på din arbejdsplads eller
steder, som du besøger. Du kan så udskrive med enhver af disse printere ved at bruge Mopria® uden at skulle
installere de respektive dedikerede programmer på dem. Yderligere oplysninger om de modeller, der understøtter
Mopria®, samt systemkravene findes under http://www.mopria.org .
171
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Visning af Mopria®-indstillinger
Log på Brugerinterface til fjernbetjening i administratortilstand ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Indstillinger/Registrering] [Netværk] [Mopria-indstillinger]
[Redigér] Kontroller, at afkrydsningsfeltet [Brug Mopria] er valgt [OK]
◼ Udskrivning fra Windows-telefon (Windows 10 Mobile og senere)
Du kan udføre udskrivning fra en Windows-telefon uden at skulle downloade en dedikeret applikation eller installere
en driver. Sørg for, at indstillingerne <WSD-print>, <WSD-browsing> og <Multicast Discovery> i <WSD> er slået til.
WSD(P. 393)
172
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Brug af AirPrint
1213-02W
Du kan udskrive uden brug af printerdriver ved at sende udskriftsdata fra Apple-enheder.
AirPrint-indstillinger
Konfiguration af AirPrint-indstillinger(P. 173)
Visning af skærmen for AirPrint(P. 175)
Funktioner i AirPrint
Udskrivning med AirPrint(P. 177)
Fejlfinding
Hvis AirPrint ikke kan bruges(P. 180)
Konfiguration af AirPrint-indstillinger
Du kan registrere oplysninger, herunder navnet på maskinen og installationsplaceringen, der bruges til at identificere
maskinen. Du kan også deaktivere maskinens AirPrint-funktion. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at ændre
disse indstillinger.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Klik på [Indstillinger/Registrering].
● Hvis du bruger en mobilenhed, f.eks. iPad, iPhone eller iPod touch, skal du læse "klik" som "tryk" i dette
afsnit.
3
Klik på [Netværk]
[AirPrint-indstillinger].
173
Kan nemt bruges med en mobil enhed
4
Klik på [Redigér].
5
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
174
Kan nemt bruges med en mobil enhed
[Brug AirPrint]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere AirPrint. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere
AirPrint.
[Printernavn]/[Placering]/[Breddegrad]/[Længdegrad]
Angiv navn og oplysninger om installationsplacering, som kan hjælpe dig med at identificere maskinen, når
du bruger din Apple-enhed. Disse oplysninger nyttige, hvis du har mere end én AirPrint-printer.
Hvis du vælger [Brug AirPrint], skal du markere afkrydsningsfeltet.
Følgende punkter indstilles automatisk til <Til>.
● <mDNS-indstillinger> i IPv4 og IPv6
● <HTTP>
Konfiguration af DNS(P. 225)
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 297)
● <IPP-print>
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
Hvis du ændrer [Printernavn]
● Hvis du ændrer [Printernavn], som du har angivet før, kan du måske ikke længere udskrive fra den Mac,
som du indtil videre har kunnet udskrive med. Dette fænomen opstår, fordi <mDNS-navn> (
Konfiguration af DNS(P. 225) ) for IPv4 også ændres automatisk. I dette tilfælde skal du tilføje maskinen
til din Mac igen.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere AirPrint-udskrivning fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<AirPrint>
<Fra> eller <Til>
Visning af skærmen for AirPrint
Du kan vise skærmen for AirPrint, og på den kan du ikke blot få adgang til AirPrint-indstillingerne, men også få vist
oplysninger om forbrugsvarer, f.eks. papir og tonerpatron. Desuden kan du konfigurere indstillingerne for
sikkerhedsfunktioner ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ).
1
Klik på [Systemindstillinger] i dock'en på skrivebordet
2
Vælg printeren, og klik på [Ekstraudstyr og forbrugsstoffer].
3
Klik på [Vis printerwebside].
4
Log på Brugerinterface til fjernbetjening.
[Printere og scannere].
● For at ændre AirPrint-indstillingerne skal du logge på i administratortilstand.
➠ Siden dedikeret til AirPrint vises.
175
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Varemærker
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
176
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Udskrivning med AirPrint
1213-02X
Du behøver ikke nødvendigvis bruge en computer til at udskrive e-mails, billeder, websider og andre dokumenter.
AirPrint gør det muligt at udskrive direkte fra Apple-enheder som f.eks. iPad, iPhone og iPod touch.
Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch(P. 177)
Udskrivning fra Mac(P. 178)
Systemkrav
Hvis du vil udskrive med AirPrint, skal du bruge en af følgende Apple-enheder.
● iPad (alle modeller)
● iPhone (3GS eller senere)
● iPod touch (3. generation eller senere)
● Mac (Mac OS X 10.7 eller nyere)*
* Mac
OS X 10.9 eller nyere, når du bruger USB-tilslutning.
Netværksmiljø
Du skal bruge et af følgende miljøer.
● Apple-enheden og maskinen er tilsluttet til samme LAN.
● Mac og maskinen er forbundet via USB.
Ved brug af USB-forbindelse
● Indstil <OS på USB-tilsl. PC> til <Mac OS>.
OS på USB-tilsl. PC(P. 381)
Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch
1
Sørg for, at maskinen er tændt, og at den er tilsluttet til din Apple-enhed.
● Oplysninger om, hvordan du kontrollerer dette, findes under "Sådan kommer du i gang".
der medfølger maskinen(P. 649)
2
3
Fra programmet på din Apple-enhed skal du trykke på
menuindstillingerne.
Tryk på [Udskriv] på rullelisten.
177
for at få vist
Vejledninger,
Kan nemt bruges med en mobil enhed
4
Vælg denne maskine fra [Printer] i [Printerindstillinger].
● De printere, der er koblet til netværket, vises. Vælg denne maskine i dette trin.
● [Printerindstillinger] vises ikke i programmer, der ikke understøtter AirPrint. Du kan ikke udskrive ved
hjælp af disse programmer.
5
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
● De tilgængelige indstillinger og papirformater afhænger af det program, du bruger.
6
Tryk på [Udskriv].
➠ Udskrivningen starter.
Kontrol af udskriftsstatussen
● Under udskrivning skal du trykke to gange på Apple-enheden
tryk på [Udskriv].
Udskrivning fra Mac
1
Sørg for, at maskinen er tændt, og at den er tilsluttet til din Mac.
● Oplysninger om, hvordan du kontrollerer dette, findes under "Sådan kommer du i gang".
Vejledninger,
der medfølger maskinen(P. 649)
2
Tilslut maskinen til din Mac fra [Systemindstillinger]
3
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
[Printere og scannere].
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
4
Vælg denne maskine i udskriftsdialogboksen.
● De printere, der er tilsluttet din Mac, vises. Vælg denne maskine i dette trin.
5
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
● De tilgængelige indstillinger og papirformater afhænger af det program, du bruger.
6
Klik på [Udskriv].
178
Kan nemt bruges med en mobil enhed
➠ Udskrivningen starter.
179
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Hvis AirPrint ikke kan bruges
1213-02Y
Hvis AirPrint ikke kan bruges, skal du prøve følgende løsninger.
● Sørg for, at maskinen er tændt. Hvis maskinen er tændt, så sluk maskinen, vent i mindst 10 sekunder, og tænd den
derefter igen for at se, om problemet er løst.
● Sørg for, at der ikke vises fejlmeddelelser på skærmen.
● Sørg for, at Apple-enheder og maskinen er tilsluttet det samme LAN. Hvis maskinen er tændt, kan det vare flere
minutter, før maskinen er klar til kommunikation.
● Sørg for, at Bonjour er aktiveret på din Apple-enhed.
● Sørg for, at maskinen er konfigureret til at aktivere udskrivning fra en computer, selvom der ikke er angivet et id og
en adgangskode for afdelingen. Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 268)
● Sørg for, at papiret er lagt i maskinen, og at der er tilstrækkelig toner i maskinen.
AirPrint(P. 175)
180
Visning af skærmen for
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Brug af Google Cloud Print
1213-030
Google Cloud Print er en tjeneste, der giver en bruger med en Google-konto mulighed for at udskrive fra programmer,
der er kompatible med Google Gloud Print via en smartphone, tablet eller computer med forbindelse til internettet.
Modsat udskrivning fra en computer, der er den konventionelle måde, kan du med Google Cloud Print foretage
udskrivning uden en printerdriver. Hvis du f.eks. vil udskrive en e-mail eller filer, der er vedhæftet en e-mail, kan du
udskrive ved blot at bruge et program, der er kompatibelt med Google Cloud Print. Du finder udskrifterne i maskinen.
Kontrol af maskinens indstillinger(P. 181)
Ændring af indstillinger for Google Cloudprinter(P. 181)
Registrering af maskinen til Google Cloudprinter(P. 182)
● Når du registrer maskinen, eller når du bruger Google Cloud Print til at udskrive dokumenter, skal du kunne
slutte maskinen til internettet. Du er også ansvarlig for betaling af alle gebyrer på internetforbindelsen.
● Du kan muligvis ikke bruge denne funktion i visse lande eller områder.
● Google Cloud Print understøtter ikke udskrivning fra IPv6-adresser.
● Hvis du vil bruge Google Cloud Print, kræves en Google-konto. Hvis du ikke har en, skal du gå til Googles
websted for at oprette din konto.
Kontrol af maskinens indstillinger
Før du konfigurerer Google Cloud Print, skal du kontrollere følgende:
● Sørg for, at maskinen har fået tildelt en IPv4-adresse og er sluttet til en computer via et netværk.
Tilslutning til et
kablet LAN(P. 190)
● Sørg for, at indstillingerne for dato og klokkeslæt er korrekte.
Dato/tid-indstill.(P. 378)
● Hvis administration af afdelings-id er aktiveret, skal du sørge for, at maskinen er konfigureret til at aktivere
udskrivning fra en computer, også selvom der ikke er angivet et id og en pinkode.
Blokering af job, når
afdelings-id'et er ukendt(P. 268)
Ændring af indstillinger for Google Cloudprinter
Aktiver Google Cloud Print-funktionen på maskinen. Du kan også deaktivere Google Cloud Print-funktionen på
maskinen.
1
Tryk på
(
).
181
Kan nemt bruges med en mobil enhed
2
Brug
/
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
.
3
Vælg <Google Cloudprinter>, og tryk på
4
Vælg <Brug Cloud-print>, og tryk på
5
Vælg <Fra> eller <Til>, og tryk på
.
.
.
Registrering af maskinen til Google Cloudprinter
Hvis du registrerer maskinen til Google Cloudprinter, kan du udskrive, uanset hvor du er.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Indstillinger for Google Cloudprinter].
182
Brug af
Kan nemt bruges med en mobil enhed
4
Klik på [Registrér] i [Registreringstilstand].
Hvis [Registrér] er utilgængelig
● Du skal aktivere Google Cloudprinter. Klik på [Redigér], markér afkrydsningsfeltet [Brug Google
Cloudprinter], og klik derefter på [OK].
Genregistrering af maskinen
● Hvis du vil genregistrere maskinen, f.eks. fordi den har fået ny ejer eller af andre årsager, skal du
afregistrere maskinen og registrere den igen.
5
Klik på linket for den URL-adresse, der er vist for [URL til registrering].
183
Kan nemt bruges med en mobil enhed
6
Følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
➠ Du kan udskrive fra et Google Cloud Print-kompatibelt program som f.eks. Google Chrome™.
● Gå til webstedet for Google Cloud Print for at få oplysninger om de seneste programmer, der understøtter
Google Cloud Print.
Registrering fra en mobil enhed eller Google Chrome
Du kan også registrere maskinen fra en mobilenhed eller Google Chrome. Maskinens display viser følgende
bekræftelsesskærm, før registreringen færdiggøres. Udfør
<Ja>
for at færdiggøre registreringen.
● Du kan finde registreringsproceduren i betjeningsvejledningen til din mobile enhed eller på webstedet for
Google Cloud Print.
184
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Fjernbaseret administration af maskinen
1213-031
Du kan bruge Brugerinterface til fjernbetjening fra en webbrowser installeret på din mobile enhed. Det giver dig
mulighed for at kontrollere maskinens status og angive maskinens indstillinger fra din mobile enhed. Bemærk, at
skærmen Brugerinterface til fjernbetjening måske ikke vises korrekt for nogle enheder og miljøer.
Start af Brugerinterface til fjernbetjening med en mobil enhed
Indtast maskinens IP-adresse i webbrowseren, og start Brugerinterface til fjernbetjening. Kontrollér på forhånd den
IP-adresse, maskinen er indstillet til ( Netværksstatusudskrift(P. 598) ). Hvis du har nogen spørgsmål, kan du
spørge din netværksadministrator.
1
Start webbrowseren på din mobile enhed.
2
Skriv "http://(maskinens IP-adresse)/" i adressefeltet.
● Hvis du vil bruge en IPv6-adresse, skal du sætte IPv6-adressen i parentes (f.eks.: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 343)
185
Netværk
Netværk
Netværk .............................................................................................................................................................. 187
Tilslutning til et netværk .................................................................................................................................. 188
Tilslutning til et kablet LAN ........................................................................................................................... 190
Angivelse af IP-adresser ............................................................................................................................... 192
Indstilling af IPv4-adresse ...................................................................................................................... 193
Indstilling af IPv6-adresser .................................................................................................................... 197
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en computer ......................................................................... 201
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner ............................................................................ 202
Aktivering af IPP/IPPS ............................................................................................................................ 208
Konfiguration af printserver ......................................................................................................................... 217
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø ................................................................... 221
Konfiguration af Ethernet-indstillinger ......................................................................................................... 222
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse ................................................................... 224
Konfiguration af DNS .................................................................................................................................... 225
Konfiguration af WINS .................................................................................................................................. 231
Konfiguration af SNTP .................................................................................................................................. 234
Overvågning og styring af maskinen med SNMP ......................................................................................... 237
Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder .................................................................. 243
Konfiguration af SMB ................................................................................................................................... 247
Konfigurering af computerens indstillinger med henblik på udskrivning .............................................. 250
186
Netværk
Netværk
1213-032
Maskinen er udviklet til at kunne bruges fleksibelt i forskellige miljøer, og den indeholder avancerede teknologier ved
siden af de grundlæggende netværksfunktioner. Du behøver ikke at være en netværksekspert, for maskinen er nemlig
udviklet, så den er nem at bruge. Slap af, og fortsæt med netværkskonfigurationen et trin ad gangen.
◼ Tilslutning til en computer/Visning af maskinens netværksindstillinger
Tilslutning til et netværk(P. 188)
◼ Konfiguration til udskrivning
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en computer(P. 201)
◼ Tilpasning af maskinen, så det bliver nemmere at arbejde med netværket
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø(P. 221)
187
Netværk
Tilslutning til et netværk
1213-033
Maskinen kan tilsluttes et netværk via kabelbaseret LAN, hvilket kræver en unik IP-netværksadresse. For information
om indstilling af specifikke IP-adresser skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.
● Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, der ikke er sikret, kan dine personlige oplysninger blive videregivet til
en tredjepart.
● Der leveres ikke et LAN-kabel eller en router sammen med maskinen. Sørg for at have dem klar.
◼ Før du går i gang
Følg disse trin for at slutte maskinen til netværket.
Kontroller dine computerindstillinger.
● Sørg for, at computeren er tilsluttet netværket korrekt. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledninger, der fulgte med de enheder, du bruger, eller ved at kontakte
producenterne af enhederne.
● Sørg for, at netværksindstillingerne er angivet på computeren. Hvis netværket ikke er
blevet konfigureret korrekt, kan du ikke bruge maskinen på netværket, også selvom
du udfører resten af fremgangsmåden herunder.
● Afhængigt af netværket skal du muligvis ændre indstillingerne for
kommunikationsmetoden (halv eller fuld dupleks) eller Ethernet-typen (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T) ( Konfiguration af Ethernet-indstillinger(P. 222) ). Få
flere oplysninger ved at kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.
● Sådan kontrollerer du maskinens MAC-adresse.
MAC-adresse(P. 405)
● Du kan oprette forbindelse til et IEEE 802.1X-netværk ved at se
IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319) .
188
Konfiguration af
Netværk
Opret forbindelse til et kabelbaseret LAN.
Tilslutning til et kablet LAN(P. 190)
Indstil IP-adressen.
● På købstidspunktet er maskinen indstillet til automatisk at hente en IP-adresse. Skift
denne indstilling, hvis du vil bruge en bestemt IP-adresse.
Angivelse af IP-adresser(P. 192)
189
Netværk
Tilslutning til et kablet LAN
1213-034
Opret forbindelse mellem maskinen og en computer ved hjælp af en router. Brug et LAN-kabel til at oprette
forbindelse mellem maskinen og routeren.
1
Tilslut et LAN-kabel.
● Opret forbindelse mellem maskinen og en router ved hjælp af et LAN-kabel.
● Skub stikket ind, indtil det klikker på plads.
2
Kontroller, at LNK-indikatoren (
● Hvis LNK-indikatoren ikke lyser.
3
) lyser.
Problemer med den kablede LAN-forbindelse(P. 553)
Vent i ca. 2 minutter.
● Mens du venter, indstilles IP-adressen automatisk.
● Du kan indstille IP-adressen manuelt.
Angivelse af IP-adresser(P. 192)
190
Netværk
LINKS
Tilslutning til et netværk(P. 188)
191
Netværk
Angivelse af IP-adresser
1213-035
Hvis du vil oprette forbindelse mellem maskinen og et netværk, kræver det en entydig IP-adresse for netværket. Der er
to versioner af IP-adresser tilgængelige: IPv4 og IPv6. Konfigurer disse indstillinger afhængigt af netværksmiljøet. Du
skal konfigurere indstillingerne for IPv4-adressen korrekt for at bruge IPv6-adresser.
192
Netværk
Indstilling af IPv4-adresse
1213-036
Maskinens IPv4-adresse kan enten tildeles automatisk via en dynamisk IPadresseringsprotokol, som f.eks. DHCP, eller den kan indtastes manuelt. Hvis
maskinen tilsluttes et kabelbaseret LAN, skal du kontrollere, at stikkene på LANkablet sættes ordentligt ind i portene ( Tilslutning til et kablet LAN(P. 190) ).
Indstilling af IPv4-adresse
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>
4
Konfigurer IP-adresseindstillinger.
.
.
<IPv4-indstillinger>
<IP-status>.
<Auto>
Vælg for automatisk at tildele en IP-adresse via en protokol som f.eks. DHCP.
<Manuel>
Vælg for at konfigurere IP-adresseindstillingerne ved manuelt at indtaste en IP-adresse.
Automatisk tildeling af en IP-adresse
1
Vælg <Auto>, og tryk på
2
Vælg <Protokol>, og tryk på
3
Vælg <Brug DHCP>, <Brug BOOTP> eller <Brug RARP>, og tryk på
.
.
193
.
Netværk
● Du kan kun bruge én af protokollerne DHCP, BOOTP og RARP. Hvis den valgte protokol er indstillet til
<Til>, indstilles de to andre protokoller automatisk til <Fra>.
4
Vælg <Til>, og tryk på
5
Tryk på
6
Vælg <Auto-IP>, og tryk på
7
Vælg <Til>, og tryk på
.
.
.
.
Ved brug af DHCP
Hvis du slukker for strømmen og tænder igen, vil der blive tildelt en anden IP-adresse end den aktuelle. Dette
kan deaktivere udskrivningen. For at bruge DHCP skal du angive en af følgende indstillinger efter at have
kontaktet netværksadministratoren.
● Konfigurering af den dynamiske opdateringsfunktion for DNS
Konfiguration af DNS(P. 225)
● Angive indstillinger for DHCP-serveren, så den altid tildeler samme IP-adresse
Hvis du ikke ønsker at bruge DHCP/BOOTP/RARP til at tildele en IP-adresse
● Indstil alle protokoller til <Fra>. Hvis du indstiller <Brug DHCP>, <Brug BOOTP> eller <Brug RARP> til <Til>,
og hvis DCHP/BOOTP/RARP-serverne ikke er tilgængelige, vil maskinen spilde tiden og
kommunikationsressourcerne med at søge netværket for tilgængelige tjenester.
IP-adresser, der har forrang
● IP-adresser, der tildeles via DHCP/BOOTP/RARP, tilsidesætter den adresse, der blev hentet via Auto-IP.
Manuel angivelse af en IP-adresse
1
Vælg <Manuel>, og tryk på
2
Vælg <Indstill., IP-adr.>, og tryk på
.
.
194
Netværk
3
Angiv IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen (eller standardgatewayen).
● Vælg det element, du vil indstille, tryk på
, indtast en adresse, og tryk derefter på
.
Sådan angiver man adresser
● Brug
/
til at navigere til det ønskede felt (et indtastningsfelt separeret af punktum), og brug
taltasterne til at øge/reducere værdien.
Hvis du er i tvivl om den IP-adresse, der skal angives
● IP-adressen kan fastlægges ud fra netværkets routerindstillinger.
der skal tildeles maskinen(P. 195)
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Fastlæggelse af den IP-adresse,
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
● Sørg for, at skærmbilledet for Brugerinterface til fjernbetjening kan vises med din computer.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Brug af
Hvis du har ændret maskinens IP-adresse efter installeringen af printerdriveren
● Ved at følge proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten, der er beskrevet i "Installationsvejledning til
printerdriver", skal du angive den port, der skal bruges igen.
Fastlæggelse af den IP-adresse, der skal tildeles maskinen
Hvis du ønsker at bruge en fast IP-adresse for maskinen, kan du fastlægge IP-adressen som vist nedenfor.
◼ For at fastlægge IP-adressen
En IP-adresse består af fire tal, der er adskilt af et punktum (.) (eksempel: 192.168.1.45). Hvert tal skal være i
området mellem 0 og 255. Generelt skal de første tre tal indstilles til de samme som dem for routeren, fordi de
er fælles for netværket. Fastlæg det sidste tal (f.eks. 45 i 192.168.1.45), der er forskelligt fra de andre enheders.
195
Netværk
◼ Kontrol af routerens indstillinger
Hvis du ønsker at bruge en fast IP-adresse, skal du kontrollere indstillingerne for DHCP, der automatisk tildeler
IP-adresser på netværket. For at undgå to ens IP-adresser skal du indstille en IP-adresse uden for området af IPadresser, der er tildelt af DHCP. Da en router ofte fungerer som en DHCP-server, skal du kontrollere routerindstillingerne.
● Der henvises til instruktionsmanualen for din router for information om, hvordan man får vist
indstillingsskærmen for routeren.
1
Vis indstillingsskærmen for routeren.
2
Kontroller området af IP-adresser, der tildeles via DHCP.
● Området af IP-adresser, der tildeles via DHCP, indstilles i henhold til din router.
Eksempel på DHCP-indstillingsskærm for routeren:
3
Fastlæg maskinens IP-adresse.
● I det eksempel, der er vist i trin 2, skal der tildeles en IP-adresse i området fra 192.168.11.66 til
192.168.11.254 til maskinen, da IP-adresser tildelt af routeren via DHCP ligger i området fra 192.168.11.2 til
192.168.11.65.
LINKS
Indstilling af IPv6-adresser(P. 197)
Netværksstatusudskrift(P. 598)
Konfiguration af WINS(P. 231)
196
Netværk
Indstilling af IPv6-adresser
1213-037
IPv6-adresserne på maskinen kan konfigureres via Brugerinterface til fjernbetjening.
Før du indstiller IPv6-adresserne, skal du kontrollere IPv4-adresseindstillingerne (
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193) ). Du skal angive de korrekte IPv4-indstillinger
for at bruge IPv6-adresser. Maskinen kan bruge op til syv af følgende IPv6-adresser:
Type
Det maksimale
antal
tilgængelige
Beskrivelse
Lokal linkadresse
1
En adresse, der kun er gyldig inden for et undernet eller link, og som ikke kan
bruges til at kommunikere med enheder uden for en router. En lokal linkadresse
indstilles automatisk, når IPv6-funktionen i maskinen aktiveres.
Manuel adresse
1
En adresse, der indtastes manuelt. Hvis denne adresse bruges, skal du angive
præfikslængde og standardrouteradressen.
Dynamisk adresse
4
En adresse, der genereres automatisk ved hjælp af maskinen MAC-adresse og
netværkspræfikset, som angives af routeren. Dynamiske adresser kasseres, når
maskinen genstartes (eller tændes).
Statisk adresse
1
1
En adresse, der er hentet fra en DHCP-server ved hjælp af DHCPv6.
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
[TCP/IP-indstillinger].
197
Brug af
Netværk
4
Klik på [Redigér] i [IPv6-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IPv6], og konfigurer de nødvendige indstillinger.
198
Netværk
[Brug IPv6]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere IPv6 på maskinen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når IPv6
ikke anvendes.
[Brug dynamisk adresse]
Markér afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse anvendes. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når
den statiske adresse ikke anvendes.
[Brug manuel adresse]
Når du vil indtaste en IPv6-adresse manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet og indtaste IP-adressen,
præfikslængden og standardrouteradressen i de tilsvarende tekstfelter.
[IP-adresse]
Indtast en IPv6-adresse. Du kan ikke indtaste en adresse, der starter med "ff" (eller en rundsendingsadresse),
adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse, der starter med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Præfikslængde]
Indtast et tal, der angiver, hvor mange bits der er tilgængelige for netværksadressen.
[Adresse for standardrouter]
Angiv IPv6-adressen for standardrouteren, hvis det er nødvendigt. Du kan ikke indtaste en adresse, der
starter med "ff" (eller en rundsendingsadresse), adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse, der
starter med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Brug DHCPv6]
Marker afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse anvendes. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når
DHCPv6 ikke anvendes.
6
Klik på [OK].
199
Netværk
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
● Sørg for, at skærmbilledet for Brugerinterface til fjernbetjening kan vises sammen med din computer ved at
bruge maskinens IPv6-adresse. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IPv6-adresser fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
indstillinger(P. 390)
IPv6-
Hvis du har ændret maskinens IP-adresse efter installeringen af printerdriveren
● Ved at følge proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten, der er beskrevet i "Installationsvejledning til
printerdriver", skal du angive den port, der skal bruges igen.
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
Netværksstatusudskrift(P. 598)
200
Netværk
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en
computer
1213-038
Når maskinen bruges som en netværksprinter, kan du konfigurere protokollerne og portene, der anvendes til
udskrivning, og oprette en printserver til maskinen. Inden maskinen konfigureres til udskrivning fra en computer, skal
du udføre de grundlæggende konfigurationsprocedurer, herunder installation af printerdriveren. For mere
information henvises til Installationsvejledning til printerdriver.
● Udskrivningsprotokoller er regler for levering af dokumentdata, der er oprettet på en computer, til
maskinen og kan vælges i henhold til udskrivningsformålet eller netværksmiljøet.
● Porte fører dokumentdata fra en computer til printeren. Forkerte portindstillinger er ofte årsag til, at
dokumenter ikke kan udskrives fra en computer med netværksforbindelse.
201
Netværk
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSDfunktioner
1213-039
Konfigurer protokollerne, som bruges til udskrivning af dokumenter fra en computer med netværksforbindelse.
Protokollerne, der understøttes af maskinen, omfatter LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) og FTP. I
dette afsnit beskrives indstillingerne for LPD, RAW, IPP/IPPS og WSD. For at bruge FTP henvises til Brug af FTPklienter(P. 659) .
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Konfigurer udskrivningsprotokoller.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
202
Brug af
Netværk
Konfiguration af LPD-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [LPD-indstillinger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug LPD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via LPD. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Print LPD-bannerside]
Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere informationer, som f.eks. brugernavne og filnavne på
udskrifterne. Hvis du ikke udskriver informationerne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Modtag-timeout]
Indstil den tid, der skal gå, før et udskrivningsjob automatisk afsluttes, hvis der ikke kan modtages
udskriftsdata pga. et problem, som f.eks. en kommunikationsfejl.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af RAW-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [RAW-indstillinger].
203
Netværk
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug RAW-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via RAW. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Brug tovejskommunikation]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge tovejskommunikation til at give computeren besked om
maskinens status og færdiggørelse af udskrivningen. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Modtag-timeout]
Indstil den tid, der skal gå, før et udskrivningsjob automatisk afsluttes, hvis der ikke kan modtages
udskriftsdata pga. et problem, som f.eks. en kommunikationsfejl.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af IPP/IPPS-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [IPP-printindstillinger].
204
Netværk
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug IPP-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via IPP/IPPS. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug TLS]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge IPPS (IPP-udskrivning med TLS-krypteret kommunikation). Hvis du
ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Når bruger du IPPS, skal du aktivere funktionen til TLS-krypteret kommunikation.
krypteret kommunikation(P. 304)
Anvendelse af TLS-
[Brug IPP-autentificering]
Marker afkrydsningsfeltet og indstil brugernavn og adgangskode for at bruge
brugergodkendelsesfunktionen til IPP-udskrivning. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet.
[Brugernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der anvendes til IPP-godkendelse.
[Indstil/skift password]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 24
alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at bekræfte skal du indtaste samme
adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
3
Klik på [OK].
205
Netværk
Konfiguration af WSD-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [WSD-printindstillinger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug WSD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via WSD. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Brug WSD-browsing]
Marker afkrydsningsfeltet for at hente oplysninger om maskinen fra en computer via WSD.
Afkrydsningsfeltet markeres automatisk, når afkrydsningsfeltet [Brug WSD-print] er markeret.
[Brug Multicast Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser.
Hvis afkrydsningsfeltet er ryddet, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selvom der strømmer
rundsendingsregistreringsmeddelelser på netværket.
3
5
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
206
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere LPD-, RAW- og IPP-udskrivning fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet.
LPD-indstillinger(P. 392)
RAW-indstillinger(P. 392)
IPP-print(P. 393)
● Der kan opnås adgang til indstillingerne for WSD fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
WSD(P. 393)
Opsætningsprocedurerne for din computer
Når indstillingen af maskinen er udført, skal du måske konfigurere indstillingerne eller installere programmer
på også din computer. Konfigurer indstillingerne på din computer efter behov.
● Konfiguration af printerporte
Udskrivningsfejl kan opstå, når maskinens IP-adresse er blevet ændret, eller når en printer er blevet tilføjet
via Windows-printermappen. Disse fejl skyldes oftest forkerte indstillinger for printerporte. Der kan f.eks.
være angivet et forkert portnummer eller en forkert porttype på computeren. For at løse denne type
problemer skal du konfigurere printerportindstillingerne ved at følge proceduren for at ændre standard
TCP/IP-porten som beskrevet i "Installationsvejledning til printerdriver".
● Opsætning af WSD-netværksenheder på Windows Vista/7/8/10
Installer printerdriveren ved at følge proceduren for installation med WSD-porten som beskrevet i
"Installationsvejledning til printerdriver".
● Aktivering af IPP/IPPS
Installer printerdriverne ved at angive IPP-porten.
Aktivering af IPP/IPPS(P. 208)
LINKS
Konfiguration af printserver(P. 217)
207
Netværk
Aktivering af IPP/IPPS
1213-03A
For at indstille udskrivningsprotokollerne til IPP eller IPPS skal du installere printerdriveren ved at bruge den nedenfor
viste procedure, der passer til computerens styresystem.
Ved brug af Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012(P. 208)
Ved brug af Windows Server 2003(P. 214)
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
● Konfigurer IPP-udskrivningsindstillingerne ved at bruge Fjernbetjening til brugerinterface, før proceduren
startes.
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
Ved brug af Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Installering af printerdriveren kræver Dvd-rom med brugersoftware. Indsæt Dvd-rom med brugersoftware i drevet på
computeren, før proceduren startes.
● Luk opsætningsskærmen, der vises, hvis Dvd-rom sættes i.
1
Åbn printermappen.
2
Klik på [Tilføj en printer].
3
Visning af printermappen(P. 673)
Hvis du bruger Windows Vista/7/Server 2008, skal du klikke på [Tilføj
netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer].
208
Netværk
4
Klik på [Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen].
5
Vælg [Vælg delt printer efter navn], indtast en destination for forbindelsen, og klik
på [Næste].
● For at bruge IPP skal du indtaste "http://<maskinens IP-adresse>/ipp" for forbindelsens destination.
Eksempel: http://192.168.1.81/ipp
● For at bruge IPPS skal du indtaste "https://<maskinens IP-adresse>/ipp" for forbindelsens destination.
Eksempel: https://192.168.1.81/ipp
● Hvis du bruger en DNS-server, skal du indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for
"maskinens IP-adresse" (eksempel: https://min_printer.eksempel.com/ipp).
6
Klik på [Har disk].
209
Netværk
7
Klik på [Gennemse].
8
Angiv mappen med printerdriverne, vælg INF-filen, og klik derefter på [Åbn].
● Angiv mappen som vist nedenfor i henhold til din computers styresystem. Hvis du ikke er sikker på, om din
computers styresystem er 32-bits eller 64-bits version, henvises til Kontrol af bitarkitekturen(P. 675) .
32-bits styresystemer
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[32BIT]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
64-bits styresystemer
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[x64]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
Ved brug af IPP-godkendelsesfunktion
● Når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden, og
klikke på [OK]. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
9
Fortsæt med indstillingsproceduren ved at følge instruktionerne på skærmen.
➠ Printerdriveren er installeret. For at bruge IPPS skal du installere maskinens offentlige nøgler i
computeren.
◼ Installering af maskinens offentlige nøgler
Hvis du skal bruge IPPS, er det også nødvendigt at installere maskinens offentlige nøgler på computeren.
● [Fællesnavn] for nøgleparrene skal indstilles på forhånd til at være den "IP-adresse" eller
"<værtsnavn>.<domænenavn>", der bruges ved tilslutning til maskinen. Generering af nøglepar(P. 327)
210
Netværk
1
Start webbrowseren.
2
Skriv "https://<maskinens IP-adresse>/" i adressefeltet, og tryk på tasten [Enter].
● Eksempel: https://192.168.1.81/
● Hvis du bruger en DNS-server, skal du indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for
"maskinens IP-adresse" (eksempel: https://min_printer.eksempel.com/).
3
Klik på [Fortsæt til dette websted (anbefales ikke).].
➠ Loginsiden vises.
4
Klik på [Funktioner]
5
Vælg [Websteder, du har tillid til] på fanen [Sikkerhed], og klik på [Websted].
[Internetindstillinger].
211
Netværk
6
Sørg for, at der står "https://<maskinens IP-adresse> eller <maskinens
7
Hvis der er kryds ved [Aktiver beskyttet tilstand (kræver, at Internet Explorer
8
Klik på [OK].
værtsnavn>.<domænenavn>/", og klik på [Tilføj]
[Luk].
genstartes)], skal du fjerne det.
➠ Skærmen vender tilbage til skærmen for Brugerinterface til fjernbetjening.
9
Afslut webbrowseren.
10
Gentag trin 1 til 3 for at starte Brugerinterface til fjernbetjening.
11
Klik på [Certifikatfejl]
[Vis certifikater] til højre for adressefeltet.
212
Netværk
12
Klik på [Installer certifikat].
13
Klik på [Næste].
14
Vælg [Placer alle certifikater i følgende certifikatlager], og klik derefter på
15
16
[Gennemse].
Vælg [Rodnøglecentre, der er tillid til], og følg instruktionerne på skærmen for at
færdiggøre guiden til import af certifikat.
Hvis du slettede krydset ved [Aktiver beskyttet tilstand (kræver, at Internet Explorer
genstartes)] i trin 7, skal du markere afkrydsningsboksen.
213
Netværk
Ved brug af Windows Server 2003
Installering af printerdriverne kræver Dvd-rom med brugersoftware. Indsæt Dvd-rom med brugersoftware i drevet på
computeren, før proceduren startes.
● Luk opsætningsskærmen, der vises, hvis Dvd-rom sættes i.
1
Åbn printermappen.
2
Dobbeltklik på [Tilføj printer].
3
Klik på [Næste].
4
Visning af printermappen(P. 673)
Vælg [En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer] og
klik på [Næste].
214
Netværk
5
Vælg [Opret forbindelse til en printer på Internettet eller på et hjemme- eller
kontornetværk:], indtast destination for forbindelsen og klik på [Næste].
● For at bruge IPP skal du indtaste "http://<maskinens IP-adresse>/ipp" for forbindelsens destination.
Eksempel: http://192.168.1.81/ipp
● For at bruge IPPS skal du indtaste "https://<maskinens IP-adresse>/ipp" for forbindelsens destination.
Eksempel: https://192.168.1.81/ipp
● Hvis du bruger en DNS-server, skal du indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for
"maskinens IP-adresse" (eksempel: https://min_printer.eksempel.com/ipp).
6
Klik på [Har disk].
7
Klik på [Gennemse].
215
Netværk
8
Angiv mappen med printerdriverne, vælg INF-filen, og klik derefter på [Åbn].
● Angiv mappen som vist nedenfor i henhold til din computers operativsystem.
32-bits styresystemer
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[32BIT]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
64-bits styresystemer
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[x64]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
Ved brug af IPP-godkendelsesfunktion
● Når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden, og
klikke på [OK]. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
9
Fortsæt med indstillingsproceduren ved at følge instruktionerne på skærmen.
➠ Printedriveren er installeret, og du kan udskrive via IPP/IPPS.
LINKS
Konfiguration af printserver(P. 217)
216
Netværk
Konfiguration af printserver
1213-03C
Med en printserver kan du mindske belastningen på den computer, du udskriver fra. Printserveren giver også
mulighed for, at hver enkelt computer kan installere printer drivere via netværket, hvilket betyder, at du slipper for
problemerne med at installere printerdriverne på hver enkelt computer vha. Dvd-rom. Hvis du vil angive en computer
som en printserver, skal du konfigurere indstillingerne for printerdeling.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
● Du kan muligvis ikke installere printerdrivere via netværket afhængigt af operativsystemet og
bitarkitekturen (32-bit eller 64-bit) af printserverne og klientcomputerne.
● Når du implementerer en printserver i et domænemiljø, skal du kontakte netværksadministratoren.
Sådan udføres administration af afdelings-id ved hjælp af en printserver
● Canon Driver Information Assist Service skal tilføjes under installationen af printerdriveren. Du kan få flere
oplysninger i Installationsvejledning til printerdriver.
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
3
Visning af printermappen(P. 673)
Klik på fanerne [Deling], vælg [Del denne printer], og indtast derefter maskinens
delingsnavn.
217
Netværk
Hvis [Skift indstillinger for deling] vises
● Klik på [Skift indstillinger for deling].
4
Installer evt. flere drivere.
● Denne handling kræves, hvis du vil installere printerdrivere på andre computere, der kører med en anden
bitarkitektur, via printserveren.
1
Klik på [Yderligere drivere].
2
Marker afkrydsningsfeltet for den bitarkitektur, som andre computere kører, og klik derefter på [OK].
218
Netværk
● Vælg flere drivere fra følgende punkter i henhold til printserverens operativsystem.
Printserver
32-bit operativsystemer
Markér afkrydsningsfeltet for
[x64]
● Windows Server 2003
64-bit operativsystemer
[Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003] under [Version]
● Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
[x86] under [Processor]
● Hvis du ikke ved, om dit Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 er et 32-bit eller 64-bit
operativsystem, skal du se Kontrol af bitarkitekturen(P. 675) .
3
Indsæt Dvd-rom med brugersoftware i drevet på computeren, og klik på [Gennemse].
4
Angiv mappen med de yderligere printerdrivere, vælg INF-filen, og klik derefter på [Åbn].
● Angiv mappen som vist nedenfor i henhold til printserverens operativsystem.
Hvis printserveren anvender et 32-bit operativsystem
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[x64]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
Hvis printserveren anvender et 64-bit operativsystem
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[32BIT]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
5
Klik på [OK].
➠ Installeringen af de yderligere drivere starter. Vent, indtil fanen [Deling] vises igen.
Hvis [Kontrol af brugerkonti] vises
● Klik på [Ja].
5
Klik på [OK].
219
Netværk
◼ Installation af printerdrivere på en computer via printserveren
1
Find den delte printer på printserveren.
2
Dobbeltklik på den delte printer.
3
Følg vejledningen på skærmbilledet for at installere printerdriverne.
Visning af delte printere i
printserver(P. 674)
LINKS
Udskrivning fra en computer(P. 71)
220
Netværk
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit
netværksmiljø
1213-03E
Konfigurationen af et netværk varierer afhængigt af netværkets formål. Maskinen er udviklet til at være kompatibel
med så mange netværkskonfigurationer som muligt, og den er udstyret med forskellige teknologier. Kontakt din
netværksadministrator, og indstil en konfiguration, der passer til dit netværksmiljø.
221
Netværk
Konfiguration af Ethernet-indstillinger
1213-03F
Ethernet er en standard for datakommunikation i et LAN (local area network). Du kan
indstille kommunikationstilstanden (halv eller fuld dupleks) og Ethernet-typen (10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T). Maskinen kan generelt bruges uden at ændre
standardindstillingerne ( Ethernet-driver(P. 403) ), men du kan ændre disse
indstillinger, så de passer til dit netværksmiljø.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
.
3
Vælg <Ethernet-driver>
4
Vælg, om Ethernet-indstillingerne skal konfigureres automatisk eller manuelt.
<Autodetektér>.
Automatisk konfiguration af Ethernet-indstillinger
Vælg <Til>, og tryk på
. Maskinen registrerer og indstiller automatisk kommunikationstilstanden og den
Ethernet-type, der kan anvendes.
Manuel konfiguration af Ethernet-indstillinger
1
Vælg <Fra>, og tryk på
2
Vælg kommunikationstilstanden.
.
● Vælg <Kommunikationsstatus>
Vælg <Halv dupleks> eller <Fuld dupleks>
<Halv dupleks>
Sender og modtager kommunikationsdata skiftevis. Vælg, om maskinen er tilsluttet en
netværksenhed, der anvender halv dupleks.
<Fuld dupleks>
Sender og modtager kommunikationsdata samtidigt. Brug denne indstilling for de fleste miljøer.
222
Netværk
3
Vælg Ethernet-typen.
● Vælg <Ethernet-type>
Vælg Ethernet-typen
● Hvis du vælger <1000 Base-T>, ændres indstillingen for <Kommunikationsstatus> til <Fuld dupleks>.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse(P. 224)
223
Netværk
Indstilling af en ventetid for oprettelse af
netværksforbindelse
1213-03H
Når et netværk er udviklet til at håndtere dublerede forbindelser med flere omskifterhubs og broer, skal det indeholde
en mekanisme, der forhindrer pakker i at loope. En effektiv løsning er at definere en rolle for alle porte på hubben.
Kommunikationen kan dog stadig blive forstyrret i op mod et minut, lige efter du har ændret måden, hvorpå
netværksenhederne er tilsluttet, eller hvis du tilføjer en ny enhed. Hvis denne type problem opstår, skal du angive en
ventetid ved oprettelse af forbindelse til netværket.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
.
3
Vælg <Ventetid ved start>, og tryk på
4
Angiv ventetiden i sekunder, og tryk på
.
.
● Brug taltasterne for at angive tiden.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Konfiguration af Ethernet-indstillinger(P. 222)
224
Netværk
Konfiguration af DNS
1213-03J
DNS (Domain Name System) er en tjeneste for navnefortolkning, der knytter et værtsnavn (eller domænenavn) til en
IP-adresse. Konfigurer indstillingerne for DNS, mDNS eller DHCP efter behag. Bemærk, at procedurerne for
konfiguration af DNS er anderledes end for IPv4 og IPv6.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Konfigurer DNS-indstillinger.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
225
Brug af
Netværk
Konfiguration af IPv4 DNS
1
Klik på [Redigér] i [IPv4-indstillinger].
2
Konfigurer IPv4 DNS-indstillinger.
[DNS-indstillinger]
[Primær DNS-serveradresse]
Indtast IP-adressen for en DNS-server. Du kan også indstille IP-adressen fra kontrolpanelet (
IPv4-indstillinger(P. 387) ).
[Sekundær DNS-serveradresse]
Indtast IP-adressen for en sekundær DNS-server, hvis der er en. Du kan også indstille IP-adressen
fra kontrolpanelet ( IPv4-indstillinger(P. 387) ).
[Værtsnavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for den værtsmaskine, der skal registreres til DNS-serveren.
[Domænenavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på det domæne, maskinen tilhører, f.eks.
"example.com".
[Dynamisk DNS-opdatering]
Marker afkrydsningsfeltet for dynamisk at opdatere DNS-poster, hver gang maskinens IP-adresse
ændres.
226
Netværk
[mDNS-indstillinger]
[Brug mDNS]
mDNS (multicast DNS) er vedtaget af Bonjour og er en protokol til tilknytning af et værtsnavn med
en IP-adresse uden at bruge DNS. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere mDNS, og indtast
mDNS-navnet i tekstfeltet [mDNS-navn] med op til 63 tegn. Dette afkrydsningsfelt kan kun vælges,
hvis afkrydsningsfeltet [Brug IPv4] er valgt.
[Indstillinger DHCP-valg]
[Hent værtsnavn]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 12 for at hente værtsnavnet fra DHCPserveren. Du kan også angive, om du skal indhente et værtsnavn fra kontrolpanelet ( IPv4indstillinger(P. 387) ).
[Dynamisk DNS-opdatering]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 81 for dynamisk at opdatere DNS-poster via
DHCP-serveren. Du kan også angive, om du skal udføre dynamisk DNS-opdatering fra
kontrolpanelet ( IPv4-indstillinger(P. 387) ).
[Hent DNS-serveradresse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 6 for at hente en DNS-serveradresse fra
DHCP-serveren.
[Hent domænenavn]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 15 for at hente et domænenavn fra DHCPserveren.
[Hent WINS-serveradresse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 44 for at hente en WINS-serveradresse fra
DHCP-serveren.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af IPv6 DNS
1
Klik på [Redigér] i [IPv6-indstillinger].
227
Netværk
2
Konfigurer IPv6 DNS-indstillinger.
● Afkrydsningsfeltet [Brug IPv6] skal være markeret for at konfigurere disse indstillinger.
af IPv6-adresser(P. 197)
Indstilling
[DNS-indstillinger]
[Primær DNS-serveradresse]
Angiv IP-adressen for en DNS-server. Du kan ikke indtaste en adresse, der starter med "ff" (eller en
rundsendingsadresse), adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse, der starter med
"0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Sekundær DNS-serveradresse]
228
Netværk
Angiv IP-adressen for en sekundær DNS-server, hvis der er en. Du kan ikke indtaste en adresse, der
starter med "ff" (eller en rundsendingsadresse), adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse,
der starter med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Brug IPv4 vært/domænenavne]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge den samme vært og de samme domænenavne som i IPv4.
[Værtsnavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for den værtsmaskine, der skal registreres til DNS-serveren.
[Domænenavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på det domæne, maskinen tilhører, f.eks.
"example.com".
[Dynamisk DNS-opdatering]
Marker afkrydsningsfeltet for dynamisk at opdatere DNS-poster, hver gang maskinens IP-adresse
ændres. Hvis du vil angive den eller de typer adresser, du vil registrere til DNS-serveren, skal du
markere afkrydsningsfeltet for [Registrér manuel adresse], [Registrér statisk adresse] eller
[Registrér dynamisk adresse].
[mDNS-indstillinger]/[Indstillinger DHCP-valg]
[Brug mDNS]
mDNS (multicast DNS) er vedtaget af Bonjour og er en protokol til tilknytning af et værtsnavn med
en IP-adresse uden at bruge DNS. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere mDNS. Dette
afkrydsningsfelt kan kun vælges, hvis afkrydsningsfeltet [Brug IPv6] er valgt.
[Brug samme mDNS-navn som IPv4]
Marker afkrydsningsfeltet ved brug af samme mDNS-navn som indstillet for IPv4. Hvis du vil angive
et andet navn, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og angive mDNS-navnet i tekstfeltet
[mDNS-navn] med op til 63 tegn.
[Hent DNS-serveradresse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 23 for at hente en DNS-serveradresse fra
DHCP-serveren.
[Hent domænenavn]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 24 for at hente et domænenavn fra DHCPserveren.
3
5
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
229
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
Indstilling af IPv6-adresser(P. 197)
Netværksstatusudskrift(P. 598)
230
Netværk
Konfiguration af WINS
1213-03K
WINS (Windows Internet Name Service) er en navnefortolkningstjeneste, der knytter et NetBIOS-navn (en computer
eller et printernavn på et SMB-netværk) sammen med en IP-adresse. Hvis du vil aktivere WINS, skal WINS-serveren
være angivet.
● Funktionen er ikke tilgængelig i et IPv6-netværk.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér] i [WINS-konfiguration].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
231
Brug af
Netværk
5
Marker afkrydsningsfeltet [WINS-opløsning], angiv de krævede indstillinger, og klik
på [OK].
[WINS-opløsning]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge WINS til navnefortolkning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når
WINS ikke anvendes.
[WINS-serveradresse]
Angiv IP-adressen for WINS-serveren.
● Hvis IP-adressen for WINS-serveren er hentet fra en DHCP-server, vil den hentede IP-adresse have forrang
i forhold til den IP-adresse, der er angivet i tekstfeltet [WINS-serveradresse].
[Område-ID]
Hvis netværket skal opdeles i flere grupper med omfangs-id'er (identifikatorer for grupper af enheder på
netværket), kan du angive op til 64 tegn afhængigt af tegntypen. Udfyld ikke tekstfeltet, hvis der er ikke er
angivet et omfangs-id for computeren.
[SMB-servernavn]
Ved registrering af maskinen på WINS-serveren, kan du angive servernavnet på SMB-netværket ved at
indtaste op til 16 tegn alt afhængigt af tegntypen.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
● Et servernavn indstillet i [Servernavn] under [SMB-indstillinger] anvendes automatisk for [SMBservernavn], hvis der er en. En ændring i servernavnet i [SMB-servernavn] anvendes også for [Servernavn]
under [SMB-indstillinger].
[SMB-arbejdsgruppenavn ]
Ved registrering af maskinen på WINS-serveren, kan du angive navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen
tilhører, ved at indtaste op til 16 tegn alt afhængigt af tegntypen.
232
Netværk
● Du kan ikke bruge mellemrum.
● Et arbejdsgruppenavn indstillet i [Arbejdsgruppenavn] under [SMB-indstillinger] anvendes automatisk for
[SMB-arbejdsgruppenavn], hvis der er en. En ændring i arbejdsgruppenavnet i [SMB-arbejdsgruppenavn]
anvendes også for [Arbejdsgruppenavn] under [SMB-indstillinger].
6
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere WINS-indstillingerne fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
WINS-opløsning(P. 391)
LINKS
Konfiguration af SMB(P. 247)
233
Netværk
Konfiguration af SNTP
1213-03L
SNTP (Simple Network Time Protocol) gør det muligt at justere systemuret ved hjælp af
tidsserveren på netværket. Når du bruger SNTP, vil systemet kontrollere tidsserveren
regelmæssigt, så systemuret altid er nøjagtigt.
● Maskinens SNTP understøtter både NTP- (version 3) og SNTP-servere (version 3 og 4).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
234
Brug af
Netværk
4
Klik på [Redigér] i [SNTP-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SNTP], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug SNTP]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge SNTP til synkronisering. Hvis du ikke vil bruge SNTP, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[NTP-servernavn]
Angiv IP-adressen for NTP- eller SNTP-serveren. Hvis DNS er tilgængelig på netværket, kan du angive
"<værtsnavn>.<domænenavn>" (eller FQDN) på op til 255 alfanumeriske tegn (eksempel: ntp.eksempel.com).
[Pollinginterval]
Angiv intervallet mellem en synkronisering og den næste synkronisering. Angiv et interval fra 1 til 48 timer.
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
235
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Test af kommunikation med NTP-/SNTP-serveren
● Du kan se kommunikationsstatus med den registrerede server ved at klikke på [Indstillinger/Registrering]
[Netværk] [TCP/IP-indstillinger] og derefter klikke på [Tjek NTP-serverforbindelse] i [SNTP-indstillinger],
som vises. Hvis der er etableret en korrekt forbindelse, vises resultatet som vist herunder. Bemærk, at denne
handling ikke justerer systemuret.
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere SNTP-indstillingerne fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
SNTP(P. 396)
236
Netværk
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
1213-03R
SNMP (Simple Network Management Protocol) er en protokol til overvågning og styring af kommunikationsenheder
på et netværk ved hjælp af MIB (Management Information Base). Maskinen understøtter SNMPv1 og den
sikkerhedsudvidede SNMPv3-udgave. Du kan kontrollere statussen på maskinen fra en computer, når du udskriver
dokumenter eller bruger Brugerinterface til fjernbetjening. Du kan aktivere enten SNMPv1 eller SNMPv3 eller begge
på samme tid. Angiv indstillingerne for hver version, så de passer til dit netværksmiljø og anvendelsens formål.
SNMPv1
SNMPv1 anvender oplysninger, der kaldes "community" til at definere omfanget af SNMP-kommunikation. Da
disse oplysninger er tilgængelige for netværket som almindelig tekst, er dit netværk følsomt over for angreb.
Hvis du have netværkssikkerhed, skal du deaktivere SNMPv1 og bruge SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementere styring af netværksenheder, der beskyttes af robuste sikkerhedsfunktioner.
Bemærk, at TLS skal være aktiveret for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer SNMPv3 (
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ).
● Maskinen understøtter ikke funktion til trap-beskeder i SNMP.
● Når SNMP-styringssoftwaren er installeret på en computer på netværket, kan du konfigurere, overvåge og
styre maskinen fra fjernlokation via computeren. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din
styringssoftware.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
237
Brug af
Netværk
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér].
5
Angiv SNMPv1-indstillinger.
[SNMP-indstillinger].
● Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv1-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
238
Netværk
[Brug SNMPv1]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv1. Du kan kun angive resten af SNMPv1-indstillingerne, når
dette afkrydsningsfelt er markeret.
[Brug gruppenavn 1]/[Brug gruppenavn 2]
Marker afkrydsningsfeltet for at angive et community-navn. Hvis du ikke behøver angive et community-navn,
skal du rydde afkrydsningsfeltet.
[Gruppenavn 1]/[Gruppenavn 2]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for community-navn.
[MIB-adgangstilladelse]
For hvert community skal du vælge [Læs/skriv] eller [Skrivebeskyttet] i forhold til adgangsrettighederne til
MIB-objekter.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Dedikeret gruppe]
Dedikeret Community er et forudindstillet community, der udelukkende er tiltænkt administratorer, som
anvender Canons software, som f.eks. imageWARE Enterprise Management Console. Vælg [Fra], [Læs/skriv]
eller [Skrivebeskyttet] for adgangsrettigheder til MIB-objekter.
6
[Fra]
Bruger ikke dedikeret community.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter ved at bruge
dedikeret community.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter ved at bruge dedikeret community.
Angiv SNMPv3-indstillinger.
● Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv3-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
239
Netværk
[Brug SNMPv3]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv3. Du kan kun angive resten af SNMPv3-indstillingerne, når
dette afkrydsningsfelt er markeret.
[Aktivér bruger]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere [Brugerindstillinger 1] til [Brugerindstillinger 5]. Hvis du vil
deaktivere brugerindstillingerne, skal du rydde det tilhørende afkrydsningsfelt.
[Brugernavn]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for brugernavnet.
[MIB-adgangstilladelse]
Vælg [Læs/skriv] eller [Skrivebeskyttet] i forhold til adgangsrettighederne til MIB-objekter.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Sikkerhedsindstillinger]
Vælg [Autentificering Ja/Kryptering Ja], [Autentificering Ja/Kryptering Nej] eller [Autentificering Nej/Kryptering
Nej] for den ønskede kombination af godkendelses- og krypteringsindstillinger.
[Autentificeringsalgoritme]
Klik på [Autentificering Ja/Kryptering Ja] eller [Autentificering Ja/Kryptering Nej] for [Sikkerhedsindstillinger]
for den algoritme, der passer til dit miljø.
[Krypteringsalgoritme]
Klik på [Autentificering Ja/Kryptering Ja] for [Sikkerhedsindstillinger] for den algoritme, der passer til dit miljø.
[Indstil/skift password]
Hvis du vil angive eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive mellem 6 og 16
alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Autentificeringspassword] eller [Krypteringspassword].
Angiv den samme adgangskode i tekstfeltet [Bekræft] for at bekræfte den. Du kan indstille adgangskoderne
uafhængigt af godkendelses- og krypteringsalgoritmer.
[Kontekstnavn 1] til [Kontekstnavn 5]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for kontekstnavnet. Der kan registreres op til fem kontekstnavne.
240
Netværk
7
Angiv indstillinger for hentning af printeradministrationsoplysninger.
● Med SNMP kan printeradministrationsoplysningerne, f.eks. udskrivningsprotokoller og printerporte,
overvåges og hentes regelmæssigt fra en computer på netværket.
[Hent info om printerstyring fra vært]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere overvågning af maskinens printeradministrationsoplysninger via
SNMP. Du kan deaktivere overvågningen af printeradministrationsoplysningerne ved at fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Afvis SNMP-pakker når i dvalestatus]
Marker afkrydsningsfeltet for at afvise SNMP-pakker, der modtages i dvaletilstand. Hvis du ikke vil afvise
pakkerne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
● Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, kan programmer, der anvender SNMP-protokollen, som f.eks. Canon
software imageWARE Series, blive deaktiveret for at få adgang til maskinen.
8
Klik på [OK].
9
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
241
Netværk
Deaktivering af SNMPv1
● Hvis SNMPv1 er deaktiveret, vil nogle af maskinens funktioner ikke være tilgængelige, f.eks. hentning af
maskinoplysninger via printerdriveren.
Brug af kontrolpanelet
● Der kan også opnås adgang til indstillingerne for SNMP fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
indstillinger(P. 400)
SNMP-
Aktivering af både SNMPv1 og SNMPv3
● Hvis begge SNMP-versioner er aktiveret, anbefales det, at MIB-adgangstilladelse i SNMPv1 angives til
[Skrivebeskyttet]. MIB-adgangstilladelsen kan indstilles uafhængigt i SNMPv1 og SNMPv3 (og for hver
bruger i SNMPv3). Hvis [Læs/skriv] (fuld adgangstilladelse) vælges i SNMPv1, negerer det de robuste
sikkerhedsfunktioner, der er et kendetegn ved SNMPv3, fordi de fleste af maskinindstillingerne så kan
kontrolleres med SNMPv1.
LINKS
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304)
242
Netværk
Konfiguration af indstillinger for software til styring af
enheder
1213-03S
Du kan gøre indsamling og administration af forskellige oplysninger om enheder i netværk nemmere ved at
implementere software til styring af enheder, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console, på netværket.
Oplysninger som f.eks. enhedsindstillinger og fejllogge hentes og distribueres via servercomputeren. Hvis maskinen
er koblet til et sådant netværk, søger imageWARE Enterprise Management Console efter maskinen på netværket ved
hjælp af protokoller som f.eks. SLP (Service Location Protocol) for at indsamle oplysninger fra maskinen, herunder
status for tændt/slukket. SLP-indstillingerne kan angives ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Angiv SLP-indstillingerne.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
243
Brug af
Netværk
Angivelse af registrering af multicast-enheder
1
Klik på [Redigér] i [Indstillinger for Multicast Discovery].
2
Marker afkrydsningsfeltet [Svar på Discovery], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Svar på Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at reagere på pakker til registrering af softwaremulticasts til styring af enheder og aktivere overvågning ved hjælp af software til styring af enheder. Hvis
du ikke ønsker, at maskinen skal reagere, skal du fjerne markeringen.
[Områdenavn]
Hvis du vil medtage maskinen i et bestemt omfang, skal du angive op til 32 tegn for omfangsnavnet.
3
Klik på [OK].
Sådan får software til styring af enheder besked om, om maskinen er tændt eller
slukket
1
Klik på [Redigér] i [Dvaletilstand-besked-indstillinger].
244
Netværk
2
Marker afkrydsningsfeltet [Underret], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Underret]
Marker afkrydsningsfeltet for at give software til styring af enheder besked om, om maskinen er tændt
eller slukket. Når [Underret] er valgt, kan du forvente, at maskinen undgår unødvendig kommunikation i
dvaletilstanden, så det samlede strømforbrug reduceres.
[Portnummer]
Rediger portnummeret for denne funktion i overensstemmelse med netværksmiljøet.
[Antal routere der skal passeres]
Angiv, hvor mange routere meddelelsespakkerne kan passere. Angiv et tal mellem 0 og 254.
[Beskedinterval]
Angiv, hvor ofte maskinen giver software til styring af enheder besked om, hvorvidt den er tændt eller
slukket. Angiv et tal i sekunder mellem 60 og 65535.
3
5
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
245
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere registreringsreaktionen fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
Discovery-svar(P. 397)
● Der kan også opnås adgang til indstillingerne for strømstatusmeddelelser fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. Inds. besk. om dvale(P. 397)
LINKS
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
246
Netværk
Konfiguration af SMB
1213-03U
SMB (Server Message Block) er en protokol til deling af ressourcer, f.eks. filer og printere, hvor der er flere end én
enhed på et netværk, og anvendes til at registrere maskinen som en delt printer på SMP-netværket.
● SMB understøtter kun NetBIOS over TCP/IP og understøtter ikke NetBEUI. Konfigurer IP-adressen, før du
konfigurerer SMB-indstillingerne. Angivelse af IP-adresser(P. 192)
● SMB aktiveres kun, hvis det valgfri SD-kort er installeret på maskinen.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[SMB-indstillinger].
247
Brug af
Netværk
4
Klik på [Redigér].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SMB-server], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug SMB-server]
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angives computeren som en SMB-server på SMB-netværket.
[Servernavn]
For at angive servernavnet, der skal vises på SMB-netværket, kan du indtaste op til 16 tegn afhængigt af
tegntypen. Navnet skal være forskelligt fra navnene på de andre computere og printere på netværket.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
● Et servernavn indstillet i [SMB-servernavn] under [WINS-konfiguration] anvendes automatisk for
[Servernavn], hvis der er en. En ændring i servernavnet i [Servernavn] anvendes også for [SMBservernavn] under [WINS-konfiguration].
[Arbejdsgruppenavn]
For at angive navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen tilhører, kan du indtaste op til 16 tegn afhængigt
af tegntypen. Hvis der ikke er en arbejdsgruppe i dit netværksmiljø, skal du oprette en arbejdsgruppe i
Windows og indtaste navnet på arbejdsgruppen.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
248
Netværk
● Et arbejdsgruppenavn indstillet i [SMB-arbejdsgruppenavn] under [WINS-konfiguration] anvendes
automatisk for [Arbejdsgruppenavn], hvis der er en. En ændring i servernavnet i [Arbejdsgruppenavn]
anvendes også for [SMB-arbejdsgruppenavn] under [WINS-konfiguration].
[Kommentarer]
For at oprette kommentarer på maskinen efter behov kan du indtaste op til 192 tegn alt afhængigt af
tegntypen.
[Brug LM-annoncering]
Marker afkrydsningsfeltet for at meddele LAN-administratoren om maskinens eksistens. Hvis det ikke er
nødvendigt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, så netværksbelastningen reduceres.
[Brug SMB-print]
Ved brug af SMB-udskrivning med maskinen skal du markere afkrydsningsfeltet.
[Printernavn]
For at angive maskinens navn kan du indtaste op til 13 tegn alt afhængigt af tegntypen.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
»
Fortsæt til
Konfigurering af computerens indstillinger med henblik på
udskrivning(P. 250) .
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere SMB-serveren fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
SMB(P. 399)
● Du kan også aktivere eller deaktivere SMP-udskrivning fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
SMB(P. 399)
LINKS
Konfiguration af WINS(P. 231)
249
Netværk
Konfigurering af computerens indstillinger med
henblik på udskrivning
1213-03W
Konfigurer forbindelsesindstillingerne og installer printerdriveren på computeren, så udskrivningen kan udføres med
maskinen fra computeren via SMB-netværk.
Tilslutning til SMB-netværket(P. 250)
Installation af printerdriveren(P. 251)
Tilslutning til SMB-netværket
1
Visning af [Egenskaber for LAN-forbindelse].
2
Marker afkrydsningsfeltet [Klientprogram til Microsoft-netværk].
3
Visning af [Egenskaber for LAN-
forbindelse](P. 678)
Vælg [TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)] eller [Internetprotokol] og klik på
[Egenskaber].
250
Netværk
4
Klik på fanen [Generelt]
5
Klik på fanen [WINS], vælg [Aktivér NetBIOS over TCP/IP], og klik derefter på [OK].
6
Klik på [OK], indtil alle dialogbokse er lukket.
[Avanceret].
● Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.
Installation af printerdriveren
Installer printerdriveren ved at følge fremgangsmåden beskrevet i "Installationsvejledning til printerdriver".
Når der vises en skærm om valg af port i løbet af installeringen
● Følg nedenstående fremgangsmåde.
1
Klik på [Tilføj port].
2
Vælg [Netværk], og klik på [OK].
251
Netværk
3
Fra listen skal du vælge "Arbejdsgruppenavn", "Servernavn" og "Printernavn", der blev
angivet i indstillingerne for SMB-protokollen i denne rækkefølge. Konfiguration af
SMB(P. 247)
252
Sikkerhed
Sikkerhed
Sikkerhed ............................................................................................................................................................ 254
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang ....................................................................................... 255
Sådan forhindres uautoriseret adgang ......................................................................................................... 256
Indstilling af adgangsrettigheder ................................................................................................................. 258
Indstilling af systemadministratorens adgangskode ............................................................................. 259
Indstilling af administration af afdelings-id ........................................................................................... 262
Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening ................................................................... 270
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls ................................................................................ 272
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler ............................................................................................ 273
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler ........................................................................................ 280
Angivelse af proxy ........................................................................................................................................ 283
Begrænsning af maskinens funktioner ........................................................................................................... 286
Begrænse udskrivningshandlinger ............................................................................................................... 287
Begrænsning af USB-funktioner ................................................................................................................... 291
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner ................................................................................................. 294
Deaktivering af HTTP-kommunikation .......................................................................................................... 297
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening ........................................................................................ 298
Deaktivering af LAN-port .............................................................................................................................. 299
Skjule historikken over udskrivningsjob ....................................................................................................... 300
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner ......................................................................................... 302
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation ............................................................................................... 304
Konfiguration af IPSec-indstillinger .............................................................................................................. 308
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse ................................................................................................... 319
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater ................................................................ 325
Generering af nøglepar ......................................................................................................................... 327
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA ............................................................... 336
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater ..................................................................................... 340
253
Sikkerhed
Sikkerhed
1213-03X
Fortrolige oplysninger håndteres af informationsenheder overalt, herunder computere og printere, og disse enheder
kan når som helst blive mål for tredjeparter med onde hensigter. Hackere kan få uautoriseret adgang direkte til dine
enheder eller indirekte udnytte uagtsomhed eller forkert brug. I begge tilfælde kan du blive udsat for uventede tab,
når dine fortrolige oplysninger lækkes. Maskinen er udstyret med en række sikkerhedsfunktioner for at imødegå disse
risici. Indstil den nødvendige konfiguration afhængigt af dit netværksmiljø.
● Du kan konfigurere det bedste sikkerhedssystem ved at skabe et miljø, der forhindrer adgang til printere på
dit interne netværk via internettet, og ved at bruge et sådant miljø sammen med maskinens
sikkerhedsfunktioner. Sådan forhindres uautoriseret adgang(P. 256)
◼ Oprettelse af grundlæggende beskyttelse af oplysninger.
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang(P. 255)
◼ Forberedelse af risici i forbindelse med uagtsomhed eller misbrug
Begrænsning af maskinens funktioner(P. 286)
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en
pinkode (sikret udskrivning)(P. 130)
◼ Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner(P. 302)
254
Sikkerhed
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
1213-03Y
Uautoriserede tredjeparter kan forhindres i at bruge og få adgang til maskinen. Du kan implementere flere
sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. styring af brugernes adgangsrettigheder og brug af firewalls.
255
Sikkerhed
Sådan forhindres uautoriseret adgang
1213-040
Dette afsnit beskriver sikkerhedsforanstaltningerne for, hvordan du forhindrer uautoriseret adgang fra det eksterne
netværk. Alle brugere og administratorer bør læse det inden brug af denne maskine, andre printere og
multifunktionsmaskiner tilsluttet til netværket. I de senere år kan en printer/multifunktionsmaskine tilsluttet til
netværket tilbyde dig en række forskellige nyttige funktioner som f.eks. udskrivning fra en computer, betjening fra en
computer ved hjælp af fjernadgangsfunktionen og afsendelse af scannede dokumenter via internettet. På den anden
side er det vigtigt at indføre sikkerhedsforanstaltninger for at reducere sikkerhedsrisikoen for informationslækage,
idet en printer/multifunktionsmaskine er blevet mere udsat for trusler, f.eks. uautoriseret adgang og tyveri, når den er
tilsluttet til netværket. Dette afsnit forklarer nødvendige indstillinger, du skal foretage for at forhindre uautoriseret
adgang, inden du bruger en printer/multifunktionsmaskine tilsluttet til netværket.
Sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang fra det eksterne
netværk
Tildeling af en privat IP-adresse(P. 256)
Brug af en firewall til at begrænse transmission(P. 257)
Angivelse af TLS-krypteret kommunikation (P. 257)
Angivelse af pinkode til administration af oplysninger gemt i printer(P. 257)
Tildeling af en privat IP-adresse
En IP-adresse er en numerisk etiket, der tildeles til hver enkelt enhed, som er en del af et computernetværk. En "global
IP-adresse" bruges til kommunikationen ved oprettelse af forbindelse til internettet, og en "privat IP-adresse" bruges
til kommunikation inden for et lokalt netværk, f.eks. et LAN i virksomheden. Hvis en global IP-adresse tildeles, er din
printer/multifunktionsmaskine åben for offentligheden, og der kan opnås adgang til den via internettet. Derfor stiger
risikoen for informationslækage grundet uautoriseret adgang fra eksterne netværk. Men hvis der tildeles en privat IPadresse, lukkes din printer/multifunktionsmaskine til et lokalt netværk, og kun brugere på dit lokale netværk kan få
adgang til den, f.eks. via et LAN i virksomheden.
Global IP-adresse
Privat IP-adresse
Brugere i et lokalt netværk kan få adgang til den Brugere i et lokalt netværk kan få adgang til den
Du tildeler en privat IP-adresse til din printer/multifunktionsmaskine. Sørg for at kontrollere, om den IP-adresse, der er
tildelt til den printer/multifunktionsmaskine, du bruger, er en privat IP-adresse eller ej. En privat IP-adresse findes i et
af følgende områder.
Områder for private IP-adresser
● Fra 10.0.0.0 til 10.255.255.255
● Fra 172.16.0.0 til 172.31.255.255
● Fra 192.168.0.0 til 192.168.255.255
Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontrollerer IP-adressen, under
adresse(P. 193) .
256
Indstilling af IPv4-
Sikkerhed
● Hvis en global IP-adresse tildeles til en printer/multifunktionsmaskine, kan du skabe et netværksmiljø og
reducere risikoen for uautoriseret adgang ved at installere sikkerhedssoftware, f.eks. en firewall, der
forhindrer adgang fra eksterne netværk. Hvis du vil tildele en global IP-adresse til og bruge en printer/
multifunktionsmaskine, skal du kontakte din netværksadministrator.
Brug af en firewall til at begrænse transmission
En firewall er et system, der forhindrer uautoriseret adgang fra de eksterne netværk og beskytter et lokalt netværk
mod angreb/indtrængen. Du kan bruge en firewall på dit netværksmiljø til at blokere adgang fra det eksterne netværk,
som virker farlige, ved at begrænse kommunikation fra bestemte IP-adresser på det eksterne netværk. Funktionen,
der er installeret på en Canon-printer/-multifunktionsmaskine, giver dig mulighed for at konfigurere IP-adressefiltret.
Du kan finde oplysninger om konfiguration af et IP-adressefilter under Angivelse af IP-adresser for firewallregler(P. 273) .
Angivelse af TLS-krypteret kommunikation
Du kan finde flere oplysninger om TLS-krypteret kommunikation under Implementering af robuste
sikkerhedsfunktioner(P. 302) og om de procedurer, der skal følges, under Anvendelse af TLS-krypteret
kommunikation(P. 304) .
Angivelse af pinkode til administration af oplysninger gemt i printer
Hvis en skadelig tredjepart forsøger at få uautoriseret adgang til en printer/multifunktionsmaskine, vil indstilling af en
pinkode for information gemt i maskinen reducere risikoen for informationslækage. En Canon-printer/multifunktionsmaskine giver dig mulighed for at beskytte forskellige typer oplysninger ved at angive en pinkode.
Indstilling af pinkode for hver funktion
● Indstilling af pinkode for brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Yderligere oplysninger kan findes under Indstilling af pinkode for Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 270) .
● Indstilling af adgangskode for systemadministrator
Yderligere oplysninger kan findes under
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 259) .
Herover findes nogle eksempler på sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang. Yderligere
oplysninger om de andre sikkerhedsforanstaltninger findes under Sikkerhed(P. 254) . Tag de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger for dit miljø for at forhindre uautoriseret adgang.
257
Sikkerhed
Indstilling af adgangsrettigheder
1213-041
Beskyt maskinen mod uautoriseret adgang ved kun at lade brugere med adgangsrettigheder bruge maskinen.
Adgangsrettigheder indstilles separat for systemadministratorens adgangskode, en konto kaldet "Afdelings-id" og
Brugerinterface til fjernbetjening. Når rettighederne er indstillet, skal brugeren indtaste et id og en pinkode for at
udskrive eller ændre indstillinger.
Systemadministratorens adgangskode er udelukkende tiltænkt administratorer, mens afdelings-id er for generelle
brugere. Begge dele angives af systemadministratorerne. Ved at indstille Pinkode For Adgang Via Brugerinterface Til
Fjernbetjening kan du også begrænse brugen af Brugerinterface til fjernbetjening.
Systemadministratorens adgangskode
Hvis man skal angive indstillingerne for maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, har man brug for
systemadministratorens adgangskode. Adgangskoden er som standard "7654321" og kan ændres, så kun
specifikke administratorer kan ændre indstillingerne.
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 259)
Afdelings-id (Administration af afdelings-ID)
Afdelings-id er en konto til administrering af udskrivningsjob. Du kan registrere flere afdelings-id'er for at
angive adgangsrettigheder for en bruger (eller en gruppe af brugere). Hvis en bruger forsøger at udskrive et
dokument, og afdelings-id'er er aktiveret, vises skærmen for indtastning af afdelings-id, og brugeren skal
indtaste vedkommendes eget afdelings-id. Der kan vises oplysninger for hvert afdelings-id, f.eks. hvor mange
sider der er blevet udskrevet.
Indstilling af administration af afdelings-id(P. 262)
Pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening (adgangspinkode for Brugerinterface til
fjernbetjening)
Dette er en pinkode til brug af Brugerinterface til fjernbetjening. Kun brugere, der kender pinkoden, kan få
adgang til Brugerinterface til fjernbetjening.
Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 270)
258
Sikkerhed
Indstilling af systemadministratorens adgangskode
1213-042
Hvis man skal ændre indstillingerne konfigureret på maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, har man brug for
rettigheder som administrator. Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre systemadministratorens
adgangskode. Informationerne om indstilling af systemadministratorens adgangskode er kritisk for maskinens
sikkerhed, så sørg for, at kun administratorerne kender til systemadministratorens adgangskode.
● Standardindstillingen for systemadministratorens adgangskode er "7654321." Bemærk, at det af hensyn til
sikkerheden ikke anbefales at bruge denne værdi. Det anbefales, at du ændrer værdien ved at bruge
følgende procedure.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Administrationsindstillinger].
259
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Redigér].
5
Indtast den aktuelle adgangskode i [Nuværende systemadministratorpassword].
● Adgangskoden er som standard "7654321".
6
Angiv en ny adgangskode.
[Indstil/skift password]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 16
alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at bekræfte skal du indtaste samme
adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
260
Sikkerhed
● Hvis du klikker på [OK] med markeret afkrydsningsfelt, og tekstfelterne [Password] og [Bekræft] er
tomme, slettes den aktuelt indstillede adgangskode.
7
Indtast systemadministratorens navn og kontaktoplysninger efter behov, og klik på
[OK].
[Systemadministrator]
Angiv op til 128 tegn for navnet på en administrator.
[Kontaktinformationer]
Angiv op til 128 tegn for kontaktoplysningerne for en administrator.
[E-mailadresse]
Angiv op til 64 alfanumeriske tegn for administratorens e-mailadresse.
[Systemadministratorkommentar]
Indtast op til 128 tegn for administratorens kommentar.
● Husk den adgangskode, som du har indstillet. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du kontakte din
lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
LINKS
Indstilling af adgangsrettigheder(P. 258)
Kontrol af information om systemadministrator(P. 357)
261
Sikkerhed
Indstilling af administration af afdelings-id
1213-043
Du kan styre adgang til maskinen ved hjælp af flere id'er for flere brugere eller grupper. Hvis en bruger forsøger at
bruge maskinen, når administration af afdelings-id er aktiveret, vises en logonskærm, hvor brugeren skal angive sit
afdelings-id og en korrekt pinkode for at bruge maskinen. Administration af afdelings-id indeholder gemte
oplysninger om tidligere brug af maskinen for hvert afdelings-id. Hvis du vil konfigurere Administration af afdelings-id,
skal du evt. registrere afdelings-id'er og derefter aktivere funktionen Administration af afdelings-id. Flere indstillinger
er påkrævet, hvis du vil aktivere administration af afdelings-id'er for udskrivning fra en computer.
Registrering/redigering af afdelings-id og -pinkode(P. 262)
Aktivering af administration af afdelings-id'er(P. 264)
Opsætning af administration af afdelings-id'er til udskrivning fra computeren(P. 266)
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 268)
For at administrere udskrivningsstatus for hver afdeling
Kontrol af det antal sider, der er udskrevet for hver afdeling(P. 607)
Registrering/redigering af afdelings-id og -pinkode
Registrer et afdelings-id og konfigurer en pinkode for det. Der kan registreres op til 300 afdelings-id'er.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Klik på [Indstillinger/Registrering].
262
Brug af
Sikkerhed
3
Klik på [Administration af afdelings-ID], og registrer eller rediger afdelings-id'er.
Registrer et afdelings-id
1
Klik på [Registrér ny afdeling].
2
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
[Afdelings-ID]
Angiv et tal på op til syv cifre for afdelings-id'et.
[Indstil PIN-kode]
Angiv en pinkode ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste et tal på op til syv cifre i tekstfelterne
[PIN-kode] og [Bekræft].
Redigering af indstillingerne for det registrerede afdelings-id
1
Klik på det tilsvarende tekstlink under [Afdelings-ID] for at redigere.
2
Rediger indstillingerne efter behov, og klik på [OK].
Sletning af et afdelings-id
● Klik på [Slet] til højre for det afdelings-id, du vil slette
263
, klik på [OK].
Sikkerhed
Aktivering af administration af afdelings-id'er
Aktiver administration af afdelings-id'er, når du har registreret afdelings-id'erne.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Administration af afdelings-ID]
4
Marker afkrydsningsfeltet [Aktivér administration af afdelings-ID], og klik på [OK].
264
[Indstillinger].
Sikkerhed
[Aktivér administration af afdelings-ID]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere administration af afdelings-id'er. Hvis du ikke vil bruge
administration af afdelings-id'er, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet.
● Hvis du vil have oplysninger om afkrydsningsfeltet [Acceptér printjob med ukendte ID'er], skal du se
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 268) .
Hvis styring af afdelings-id er aktiveret
● Hvis brugerne forsøger at udskrive en fil på en USB-hukommelsesenhed eller
et dokument på et SD-kort via kontrolpanelet, vises godkendelsesskærmen.
Indtast afdelings-id og pinkode, vælg <Log Ind> og tryk på
.
● Du skal indtaste afdelings-id'et og pinkoden for at logge på med Brugerinterface til fjernbetjening som
generel bruger. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
◼ Hvis XPS-printerdriveren bruges
Hvis du ønsker at bruge styring af afdelings-id, når XPS-printerdriveren anvendes, skal du indstille nøgleparrene
for krypteret TLS-kommunikation ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ). Efter
konfigurering af indstillingerne for nøgleparrene skal du konfigurere de nedenfor viste indstillinger.
Log på Brugerinterface til fjernbetjening i administratortilstand ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Indstillinger/Registrering] [Netværk] [TCP/IP-indstillinger]
[Redigér] i [Indstillinger for bekræftelse af PIN-kode til administration af afdelings-ID] Vælg
afkrydsningsfeltet [Brug Bekræftelse af PIN-kode til administration af afdelings-ID] [OK]
265
Sikkerhed
[Brug Bekræftelse af PIN-kode til administration af afdelings-ID]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil administration af afdelings-id'er blive aktiveret for udskrivning med
XPS-printerdriveren. Hvis du ikke vil bruge administration af afdelings-id'er, skal du fjerne markeringen af
afkrydsningsfeltet.
● Hvis der ikke er indstillet et nøglepar i maskinen, kan du ikke aktivere [Brug Bekræftelse af PIN-kode til
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale
administration af afdelings-ID].
certifikater(P. 325)
Opsætning af administration af afdelings-id'er til udskrivning fra computeren
Hvis du vil aktivere administration af afdelings-id'er til udskrivning fra en computer, skal du angive disse indstillinger
ved at bruge den printerdriver, du allerede har installeret på computeren. Angiv afdelings-id og pinkode efter behov.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Visning af printermappen(P. 673)
266
Sikkerhed
3
Klik på fanen [Enhedsindstillinger], og angiv de krævede indstillinger.
1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug administration af afdelings-ID'er], og klik på [Indstillinger] til højre for
det.
2
Angiv indstillingerne efter behov, og klik på [OK].
[Tillad indstillinger af pinkode]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere indstilling af pinkode.
[Afdelings-ID]
Angiv et tal på op til syv cifre for afdelings-id'et.
[PIN]
Angiv et tal på op til syv cifre for pinkoden, hvis den er angivet for afdelings-id'et.
[Bekræft]
Klik for at bekræfte, at det korrekte id og den korrekte pinkode er indtastet. Denne funktion er kun
tilgængelig, hvis maskinen og computeren er forbundet via USB- eller WSD-porten (Web Services on
Devices).
[Kontroller afdelings-ID/PIN ved udskrivning]
Marker afkrydsningsfeltet for at få vist pop op-skærmen [Kontroller afdelings-ID/PIN], hver gang du
udskriver fra en computer.
[Godkend afdelings-ID/PIN på enhed]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis maskinen og computeren er tilsluttet via en USB- eller WSD-port.
3
Klik på [OK].
267
Sikkerhed
Logon på maskinen
● Når du forsøger at udskrive eller sende en fax fra en computer, mens
administration af afdelings-id'er er aktiveret, vises denne pop opskærm (med mindre afkrydsningsfeltet [Kontroller afdelings-ID/PIN
ved udskrivning] ikke er markeret):
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt
Standardindstillingen er således, at når administration af afdelings-id'er er aktiveret, kan du udskrive fra en computer
uden at indtaste et id og en pinkode. Hvis du ønsker at ændre dette, så udskrivning ikke mulig, med mindre der
indtastes et id og en pinkode, skal du bruge følgende procedure.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Administration af afdelings-ID]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
268
[Indstillinger].
Brug af
Sikkerhed
4
Fjern afkrydsningsfeltet [Acceptér printjob med ukendte ID'er], og klik på [OK].
● Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, kan brugerne ikke udskrive via en metode, som ikke er
understøttet af styring af afdelings-id eller udføre direkte udskrivning fra det Brugerinterface til
fjernbetjening, som brugerne logger på i administrationstilstand.
LINKS
Indstilling af adgangsrettigheder(P. 258)
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 259)
269
Sikkerhed
Indstilling af pinkode for Brugerinterface til
fjernbetjening
1213-044
Du kan indstille en pinkode for adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Alle brugere bruger en fælles pinkode.
● Når administration af afdelings-id er aktiveret, kræves indstilling her ikke.
af afdelings-id(P. 262)
1
Tryk på
2
Brug
(
/
Indstilling af administration
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <Fjern-UI-indstill.>
4
Vælg <Til>, og tryk på
5
Indstil en pinkode.
● Indtast op til 7 cifre og tryk på
.
.
<Sik.indst Fj.UI-adg.>.
.
.
● Når <Bekræft PIN-kode> vises til bekræftelse, skal du angive samme pinkode igen.
Hvis indstillinger for Brugerinterface til fjernbetjening initialiseres
● PIN-kode til adgang til Fjern-UI initialiseres også. Efter en initialisering skal du nulstille pinkoden.
Initialisering af menuer(P. 613)
LINKS
Indstilling af adgangsrettigheder(P. 258)
270
Sikkerhed
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 259)
271
Sikkerhed
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
1213-045
Uden den tilstrækkelige sikkerhed kan tredjeparter få adgang til computere og andre kommunikationsenheder, der er
tilsluttet et netværk. Uautoriseret adgang forhindres ved at angive indstillingerne for pakkefilter – en funktion, der
begrænser kommunikation med enheder med angivne IP-adresser eller MAC-adresser.
272
Sikkerhed
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler
1213-046
Du kan enten begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne IP-adresser, eller du kan blokere
enheden med angivne IP-adresser, men tillade anden kommunikation. Du kan angive en enkelt IP-adresse eller et IPadresseområde. For datamodtagelse kan du specificere IP-adresser ved at angive portnumrene.
● Der kan angives op til 16 IP-adresser (eller IP-adresseområder) for både IPv4 og IPv6.
● Det maksimale antal portnumre, der kan angives for en enkelt IP-adresse, er 50.
● De pakkefiltre, der er beskrevet i dette afsnit, styrer meddelelser via TCP, UDP og ICMP.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[IP-adressefilter].
273
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Redigér] for den filtertype, du vil bruge.
[IPv4-adresse: Sendefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv4-adresser.
[IPv4-adresse: Modtagefilter]
Vælg for at begrænse datamodtagelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv4-adresser og
portnummer.
[IPv6-adresse: Sendefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv6-adresser.
[IPv6-adresse: Modtagefilter]
Vælg for at begrænse datamodtagelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv6-adresser og
portnummer.
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
For TX-filter
Vælg standardpolitikken for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv
derefter IP-adresserne for undtagelser.
274
Sikkerhed
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for
[Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere
begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
2
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra
enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er tilladt.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages
fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er ikke tilladt.
Angiv adresseundtagelser.
● Indtast IP-adressen (eller IP-adresseområdet) i [Registrér adresser], og klik på [Tilføj].
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
● Hvis IP-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra
Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <Adressefilter> til <Fra>.
Adressefilter(P. 405)
Hvis du har valgt [Afvis] under [Standardpolitik]
● Hverken multicast- eller broadcast-pakker kan filtreres.
Sletning af en IP-adresse fra undtagelser
● Vælg en IP-adresse, og klik på [Slet].
275
Sikkerhed
3
Klik på [OK].
For RX-filter
Hvis du vælger [Tillad] under [Standardpolitik], skal du angive IP-adresserne for enheder, hvor
kommunikationen med maskinen burde være blokeret. Hvis du vælger [Afvis] under [Standardpolitik], skal du
angive IP-adresserne for enheder, der burde kunne kommunikere med maskinen.
1
Klik på [Registrér ny].
2
Angiv adresseundtagelser.
● Indtast IP-adressen (eller IP-adresseområdet) i [Registrér adresser].
● For at angive et portnummer skal du vælge afkrydsningsfeltet [Angiv portnummer] indtaste et
portnummer (1 til 65535) i [Portnummer] og klikke på [Tilføj].
276
Sikkerhed
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
● Hvis IP-adresserne eller portnumrene er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen
fra Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <Adressefilter> til <Fra>.
Adressefilter(P. 405)
Sådan slettes et indstillet portnummer
● Vælg det portnummer, der skal slettes, og klik på [Slet].
3
Klik på [OK].
4
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for
[Standardpolitik].
277
Sikkerhed
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere
begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra
enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er tilladt.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages
fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er ikke tilladt.
Redigering af en indstillet IP-adresse blandt undtagelser
● Klik på et tilhørende tekstlink under [Fejladresser] efter behov på den skærm, der er blevet vist under
ændringen af indstillingerne, og klik på [OK].
Sletning af en IP-adresse fra undtagelser
● Vælg en IP-adresse, der skal slettes, og klik på [Slet].
5
6
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
278
Sikkerhed
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IP-adressefiltrering fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
Adressefilter(P. 405)
LINKS
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler(P. 280)
279
Sikkerhed
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler
1213-047
Du kan begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne MAC-adresser, eller du kan blokere enheder
med angivne MAC-adresser, men tillade anden kommunikation. Der kan angives op til 50 MAC-adresser.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér] for en filtertype.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[MAC-adressefilter].
280
Brug af
Sikkerhed
[Sendefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive MAC-adresser.
[Modtagefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive MAC-adresser.
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
● Vælg betingelsen (standardpolitik) for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen,
og angiv derefter MAC-adresserne for undtagelser.
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Tillad] eller alternativknappen [Afvis] for
[Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere
begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra
enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er tilladt.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages
fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med
andre enheder er ikke tilladt.
281
Sikkerhed
2
Angiv adresseundtagelser.
● Indtast MAC-adressen i tekstfeltet [Registrér adresser], og klik på [Tilføj].
● Det er ikke nødvendigt at adskille adressen med bindestreger eller koloner.
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
● Hvis MAC-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra
Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <Adressefilter> til <Fra>.
Adressefilter(P. 405)
Når [Afvis] er valgt for udgående filter
● Udgående multicast- og broadcast-pakker kan ikke filtreres.
Sletning af en MAC-adresse fra undtagelser
● Vælg en MAC-adresse, og klik på [Slet].
3
6
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere MAC-adressefiltrering fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
Adressefilter(P. 405)
LINKS
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler(P. 273)
282
Sikkerhed
Angivelse af proxy
1213-048
En proxy (eller HTTP-proxyserver) henviser til en computer eller et stykke software, der udfører HTTP-kommunikation
for andre enheder, især i forbindelse med kommunikation med ressourcer uden for netværket som f.eks. i forbindelse
med besøg på websteder. Klientenhederne opretter forbindelse uden for netværket gennem proxyserveren og
kommunikerer ikke direkte med de udenforstående ressourcer. Angivelsen af en proxy gør det ikke kun nemmere at
administrere trafik mellem interne og udenforstående netværk, autoriseret adgang blokeres også, og
antivirusbeskyttelse konsolideres for øget sikkerhed. Når du bruger Google Cloudprinter til at udskrive over
internettet, kan du forbedre sikkerheden ved at angive en proxy. I forbindelse med angivelsen af en proxy skal du
sørge for, at du har de nødvendige proxyoplysninger, herunder IP-adresse, portnummer samt brugernavn og
adgangskode til godkendelse.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér] i [Proxy-indstillinger].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
283
Brug af
Sikkerhed
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug proxy], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug proxy]
Markér afkrydsningsfeltet for at bruge den angivne proxyserver, når der skal kommunikeres med en HTTPserver.
[Adresse til HTTP proxy-server]
Indtast proxyserverens adresse. Angiv IP-adressen eller værtsnavnet alt efter miljøet.
[Portnummer til HTTP-proxy-server]
Skift portnummeret efter behov. Indtast et nummer mellem 1 og 65535.
[Brug proxy inden for samme domæne]
Markér afkrydsningsfeltet for også at bruge den angivne proxyserver for kommunikation med enheder på
det samme domæne.
[Anvend proxy-godkendelse]
Bekræft godkendelse af proxyserveren ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste op til 24 alfanumeriske
tegn for brugernavnet i tekstfeltet [Brugernavn].
[Indstil/skift password]
Du kan angive eller ændre adgangskoden for proxygodkendelse, når den er aktiveret, ved at markere
afkrydsningsfeltet og indtaste op til 24 alfanumeriske tegn for den nye adgangskode i tekstfeltet [Password].
For at bekræfte skal du indtaste samme adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
284
Sikkerhed
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Der kan også opnås adgang til proxyindstillingerne fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
indstillinger(P. 394)
LINKS
Brug af Google Cloud Print(P. 181)
285
Proxy-
Sikkerhed
Begrænsning af maskinens funktioner
1213-049
Nogle af maskinens funktioner kan i sjældne tilfælde misbruges eller give mulighed for misbrug. Af
sikkerhedsmæssige årsager kan maskinens funktioner begrænses ved delvist eller fuldstændigt at deaktivere disse
funktioner.
Begrænsning af udskrivningsfunktionerne
Begrænse udskrivningshandlinger(P. 287)
Begrænsning af USB-funktioner
Begrænsning af USB-funktioner(P. 291)
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner(P. 294)
Begrænse netværksfunktioner herunder HTTP-kommunikation
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 297)
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 298)
Deaktivering af LAN-port(P. 299)
Skjule historikken over udskrivningsjob
Skjule historikken over udskrivningsjob(P. 300)
286
Sikkerhed
Begrænse udskrivningshandlinger
1213-04A
Du kan angive indstillinger for at forhindre modtagne udskrivningsdata i at blive udskrevet automatisk, forhindre
unødig brug af papir og deaktivere tredjeparter i at bruge maskinen. For at bruge denne funktion skal du installere det
valgfrie SD-kort. Installering af SD-kort(P. 645)
● Selv hvis udskrivningshandlingerne er begrænsede, kan der godt udskrives indstillingslister og rapporter.
Udskriftsrapporter og -lister(P. 598)
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Administrationsindstillinger].
287
Brug af
Sikkerhed
4
5
6
Klik på [Redigér].
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
systemadministratorpassword].
Marker afkrydsningsfeltet [Begræns printerjob], og klik på [OK].
288
Sikkerhed
[Begræns printerjob]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse maskinens udskrivningshandlinger. Ryd afkrydsningsfeltet for at
deaktivere begrænsningen.
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Når udskrivningshandlingerne er begrænsede
● Der kan kun udføres udskrivning af gemte job fra printerdriverne.
gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
Udskrivning af et dokument, der er
● Kun PDF-, PS-, EPS- og XPS- filer, der er gemt i bokse, kan udskrives fra Brugerinterface til fjernbetjening.
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)(P. 146)
● Direkte USB-udskrivning fra USB-hukommelsesenhed og e-mailudskrivning er ikke tilgængelig.
LINKS
289
Sikkerhed
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
290
Sikkerhed
Begrænsning af USB-funktioner
1213-04C
USB er en praktisk måde at oprette forbindelse til perifere enheder og lagre eller flytte data på, men USB kan også
være en kilde til informationslækage, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles omhyggelig ved håndtering af
USB-hukommelsesenheder. Dette afsnit beskriver, hvordan du begrænser forbindelse via maskinens USB-port, og
hvordan du forbyder brugen af USB-hukommelsesenheder.
Begrænsning af USB-forbindelse med en computer(P. 291)
Begrænsning af funktionen direkte USB-udskrivning(P. 292)
Begrænsning af USB-forbindelse med en computer
Du kan deaktivere USB-porten til tilslutning af en computer, der befinder sig på maskinens venstre side. Tilslutning til
en computer via USB vil blive deaktiveret, men der kan tilsluttes en USB-hukommelsesenhed til USB-porten på
maskinens højre side.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Grænsefladevalg>, og tryk på
.
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
(
/
).
til at vælge <Grænseflade>, og tryk på
4
Vælg <USB>, og tryk på
5
Vælg <Fra>, og tryk på
.
.
<Fra>
Deaktiverer USB-porten, der findes på venstre side af maskinen.
<Til>
Aktiverer USB-porten, der findes på venstre side af maskinen.
291
.
Sikkerhed
6
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Begrænsning af funktionen direkte USB-udskrivning
Du kan deaktivere udskrivningsdata fra en USB-hukommelsesenhed. Dette gør det umuligt at udskrive data, der er
gemt på USB-hukommelsen.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
[Administrationsindstillinger].
292
Brug af
Sikkerhed
5
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
6
Fjern afkrydsningsfeltet [USB Direct Print], og klik på [OK].
systemadministratorpassword].
[USB Direct Print]
Fjern afkrydsningsfeltet for at deaktivere direkte udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed. Vælg
afkrydsningsfeltet for at aktivere udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed. Hvis du også vælger
afkrydsningsfeltet [Vis automatisk skærmen USB Direct Print], vil skærmen for direkte USB-udskrivning blive
vist automatisk, når der tilsluttes en USB-hukommelsesenhed til maskinen.
LINKS
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
293
Sikkerhed
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner
1213-04E
Du kan begrænse brugen af tasterne på kontrolpanelet for at forhindre, at maskinens indstillinger anvendes
skødesløst.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Administrationsindstillinger].
294
Brug af
Sikkerhed
5
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
6
Vælg afkrydsningsfeltet for den tast, der skal begrænses, og tryk på [OK].
systemadministratorpassword].
[Taster der skal låses]
295
Sikkerhed
Du kan vælge afkrydsningsfeltet for at låse den korresponderende tast, selv hvis der trykkes på den på
kontrolpanelet. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at låse tasten op. Du kan også låse
opsætningstasten fra kontrolpanelet ( Adm.indstill.(P. 382) ).
● Tasternes funktioner
Kontrolpanel(P. 24)
296
Sikkerhed
Deaktivering af HTTP-kommunikation
1213-04F
HTTP bruges til kommunikation via netværket, f.eks. når du har adgang til maskinen via Brugerinterface til
fjernbetjening. Hvis du bruger en USB-forbindelse eller på anden måde ikke bruge HTTP, kan du deaktivere HTTP, så
skadelig indtrængning fra tredjepart via den ubrugte HTTP-port blokeres.
● Hvis du deaktiverer HTTP, deaktiveres nogle af netværksfunktionerne, f.eks. Brugerinterface til
fjernbetjening, WSD-udskrivning og udskrivning med Google Cloudprinter.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
.
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>
4
Vælg <Fra>, og tryk på
.
<HTTP>.
.
<Fra>
Deaktiverer HTTP-kommunikation.
<Til>
Aktiverer HTTP-kommunikation.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 343)
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
Brug af Google Cloud Print(P. 181)
Hvis XPS-printerdriveren bruges(P. 265)
297
Sikkerhed
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening
1213-04H
Brugerinterface til fjernbetjening er nyttigt, fordi maskinindstillingerne kan angives ved hjælp af en webbrowser på en
computer. For at bruge Brugerinterface til fjernbetjening skal maskinen være koblet til en computer via et netværket.
Hvis maskinen er koblet til en computer via USB, eller du ikke behøver at bruge Brugerinterface til fjernbetjening, kan
du deaktivere Brugerinterface til fjernbetjening for at reducere risikoen ved, at skadelige tredjeparter styrer din
maskine eksternt via netværket.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <Fjern-UI-indstill.>
4
Vælg <Fra>, og tryk på
.
.
<Fjern-UI>.
.
<Fra>
Deaktiverer Brugerinterface til fjernbetjening.
<Til>
Aktiverer Brugerinterface til fjernbetjening.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 343)
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 297)
298
Sikkerhed
Deaktivering af LAN-port
1213-04J
En LAN-port er et interface, hvor man tilslutter et LAN-kabel for at bruge et netværk. Hvis du bruger maskinen via USB,
kan du deaktivere LAN-porten til fuldstændigt at lukke ned for netværket og blokere ondsindet indtrængning fra
tredjeparter via LAN-porten.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Grænsefladevalg>, og tryk på
.
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
(
/
).
til at vælge <Grænseflade>, og tryk på
4
Vælg <Netværk>, og tryk på
5
Vælg <Fra>, og tryk på
.
.
.
<Fra>
Deaktiverer LAN-porten.
<Til>
Aktiverer LAN-porten.
6
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
299
Sikkerhed
Skjule historikken over udskrivningsjob
1213-04K
For at beskytte brugernes fortrolighed kan du angive indstillinger til at deaktivere visning af
udskrivningsjobhistorikken på skærmen Brugerinterface til fjernbetjening og udskrive listen over
udskrivningshistorikken. Historikken over udskrivningsjob opdateres og vedligeholdes, også selvom den er indstillet til
at være skjult, så administratorerne kan få vist historikken efter behov.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Vis joblog].
300
Brug af
Sikkerhed
5
Fjern afkrydsningsfeltet [Vis joblog], og klik på [OK].
[Vis joblog]
Hvis du fjerner afkrydsningsfeltet, vil historikken over udskrivningsjob ikke blive vist på skærmen
Brugerinterface til fjernbetjening, og udskrivningslisten kan ikke udskrives. For at få vist jobhistorikken skal
du vælge afkrydsningsfeltet.
[Tillad Hent joblog med administrationssoftware]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, kan software til enhedsadministration, som f.eks. imageWARE
Enterprise Management Console, bruges til at hente en historik over udskrivningsjob. Fjern markeringen i
afkrydsningsfeltet for at deaktivere, at administrationssoftwaren henter historikken over udskrivningsjob.
Funktionen aktiveres automatisk, hvis afkrydsningsfeltet [Vis joblog] er valgt.
LINKS
Kontrol af dokumenthistorik(P. 354)
Jobmenu(P. 506)
301
Sikkerhed
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
1213-04L
Autoriserede brugere kan få uventede tab på grund af angreb fra skadelige tredjeparter, f.eks. i forbindelse med
sniffing, spoofing og manipulation af data, når de føres igennem et netværk. For at beskytte dine vigtige og værdifulde
oplysninger mod disse angreb understøtter maskinen følgende funktioner, der skal forbedre sikkerheden og
fortroligheden.
Krypteret TLS-kommunikation
TLS er en protokol til kryptering af data, der sendes over et netværk og som ofte bruges til kommunikation via
en webbrowser eller et e-mailprogram. TLS skaber sikker netværkskommunikation, når du skaber adgang til
maskinen fra en computer via Brugerinterface til fjernbetjening. Anvendelse af TLS-krypteret
kommunikation(P. 304)
IPSec-kommunikation
Selvom TLS kun krypterer data, der anvendes i et bestemt program, f.eks. en webbrowser eller et emailprogram, krypterer IPSec hele IP-pakker (eller data i IP-pakker). Det betyder, at IPSec udgør et mere alsidigt
sikkerhedssystem end TLS. Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 308)
IEEE 802.1X-godkendelse
IEEE 802.1X er en standard og mekanisme til blokering af uautoriseret adgang til netværk ved samlet at
administrere brugergodkendelsesoplysningerne. Hvis en enhed forsøger at oprette forbindelse til 802.1Xnetværket, skal enheden igennem brugergodkendelse for at bevise, at forbindelsen oprettes af en autoriseret
bruger. Godkendelsesoplysningerne sendes til og kontrolleres af en RADIUS-server, der tillader eller afviser
kommunikation til netværket afhængigt af godkendelsesresultatet. Hvis godkendelsen mislykkes, blokerer en
LAN-switch adgangen fra den udvendige side af netværket. Maskinen kan oprette forbindelse til et 802.1Xnetværk som en klientenhed. Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
LINKS
302
Sikkerhed
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 325)
303
Sikkerhed
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation
1213-04R
Du kan kryptere kommunikation mellem maskinen og en webbrowser på computeren og IPP-udskrivningsdata til at
udskrive via internettet via TLS (Transport Layer Security). TLS er en mekanisme til kryptering af data, der sendes eller
modtages via netværket. TLS skal aktiveres, når Brugerinterface til fjernbetjening bruges til at angive indstillinger for
IPSec (Pre-Shared Key Method), IEEE 802.1X-godkendelse (TTLS/PEAP) eller SNMPv3. For at bruge TLS-krypteret
kommunikation skal du indstille et nøglepar og aktivere TLS-funktionen. Hav et nøglepar parat til brug (
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 325) ).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
304
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Nøgle og certifikat] i [TLS-indstillinger].
5
Vælg en nøgle fra listen over nøgler og certifikater, og klik på
[Standardnøgleindstillinger].
Visning af detaljer om et certifikat
● Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende
tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet.
Bekræftelse af nøglepar og digitale
certifikater(P. 340)
Hvis [Standardnøgleindstillinger] ikke vises
● Hvis TLS allerede er aktiveret via [Fjern-UI-indstillinger] eller [IPP-printindstillinger], vises
[Standardnøgleindstillinger] ikke. For at ændre den nøgle, der skal anvendes, henvises til trin 6, og ryd
afkrydsningsfelterne [Brug TLS] under [Fjern-UI-indstillinger] eller [IPP-printindstillinger] respektivt.
6
Aktiver TLS for Brugerinterface til fjernbetjening.
Brug af TLS til kommunikation med Brugerinterface til fjernbetjening
1
Klik på [Sikkerhed]
[Fjern-UI-indstillinger].
305
Sikkerhed
2
Klik på [Redigér].
3
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TLS], og klik på [OK].
[Brug TLS]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge TLS til kommunikation via Brugerinterface til fjernbetjening. Hvis
du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Brug af TLS for en funktion, der er kompatibel med krypteret kommunikation
Brug af TLS til IPP-udskrivning
Konfigurer følgende indstilling for at udføre IPP-udskrivning ved hjælp af TLS. For andre IPPudskrivningsindstillinger henvises til Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202) .
306
Sikkerhed
[Netværk]
[Brug TLS]
7
[TCP/IP-indstillinger]
[OK]
[Redigér] i [IPP-printindstillinger]
Vælg afkrydsningsfeltet
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere TLS-krypteret kommunikation fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. Fjern-UI-indstill.(P. 402)
Start af Brugerinterface til fjernbetjening med TLS
● Hvis du forsøger at starte Brugerinterface til fjernbetjening, når TLS er aktiveret, kan der blive vist en
sikkerhedsbesked om sikkerhedscertifikatet. I dette tilfælde skal du kontrollere, at den rigtige URL-adresse
er angivet i adressefeltet og derefter fortsætte for at få vist skærmen Brugerinterface til fjernbetjening.
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
LINKS
Generering af nøglepar(P. 327)
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 336)
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 308)
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
Overvågning og styring af maskinen med SNMP(P. 237)
307
Sikkerhed
Konfiguration af IPSec-indstillinger
1213-04S
Internet Protocol Security (IPSec eller IPsec) er en protokolprogrampakke til kryptering af data, der transporteres via et
netværk, herunder internetnetværk. Selvom TLS kun krypterer data, der anvendes i et bestemt program, f.eks. en
webbrowser eller et e-mailprogram, krypterer IPSec hele IP-pakker eller data i IP-pakker, hvilket giver et mere alsidigt
sikkerhedssystem. Maskinens IPSec fungerer i transportstatus, i hvilken dataene i IP-pakkerne krypteres. Med denne
funktion kan maskinen oprette direkte forbindelse til en computer, der er på det samme VPN (virtual private network).
Kontroller systemkravene, og angiv den nødvendige konfiguration på computeren, før du konfigurerer maskinen.
Registrering af sikkerhedspolitikker(P. 309)
Aktivering af IPSec-kommunikation(P. 316)
Systemkrav
IPSec, der understøttes af maskinen, er i overensstemmelse med RFC4301, RFC4302, RFC4303 og RFC4305.
Styresystemer, der er
understøttet af
kommunikationspartnere
Windows Vista/7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Forbindelsesstatus
Transportstatus
IKEv1
● Modtagestatus
Printfunktion
● Aggressiv status
Godkendelsesmetode
● Forhåndsdelt nøgle
● Digital signatur
● HMAC-MD5-96
Hashalgoritme
● HMAC-SHA1-96
Nøgleudvekslingsprotokol
Krypteringsalgoritme
(og nøglelængde)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bit, 192 bit eller 256
bit)
Diffie-Hellman (DH)
Nøgleududvekslingsalgoritme/gruppe (og nøglelængde)
● Gruppe 1 (768 bit)
● Gruppe 2 (1024 bit)
● Gruppe 14 (2048 bit)
● HMAC-MD5-96
Hashalgoritme
ESP (Encapsulating Security
Payload)
AH (Authentication Header)
● HMAC-SHA1-96
Krypteringsalgoritme
(og nøglelængde)
Hashalgoritme
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bit, 192 bit eller 256
bit)
● HMAC-MD5-96
308
Sikkerhed
● HMAC-SHA1-96
Før konfiguration af IPSec-kommunikationsindstillinger
● Kontroller IPSec-indstillingerne i det styresystem, som maskinen skal kommunikere med. En forkert
kombination af styresystemets indstillinger og maskinens indstillinger vil deaktivere IPSec-kommunikation.
IPSec-funktionsbegrænsninger
● IPSec understøtter kommunikation til en unicast-adresse (eller en enkelt enhed).
● Maskinen kan ikke bruge både IPSec og DHCPv6 samtidigt.
● IPSec er ikke tilgængelig på netværk, hvor der er implementeret en NAT- eller IP-maske.
● Hvis PFS ikke understøttes i IKEv1 fase 1.
Brug af IPSec med IP-adressefilter
● IPSec-indstillingerne anvendes før indstillingerne for IP-adressefiltrering under pakkemodtagelsen, mens IPadresseindstillingerne anvendes før IPSec-indstillingerne under pakketransmission. Angivelse af IPadresser for firewall-regler(P. 273)
Registrering af sikkerhedspolitikker
For at bruge IPSec til krypteret kommunikation, skal du registrere sikkerhedspolitikkerne (SP), før du aktiverer IPSecindstillingerne ( Aktivering af IPSec-kommunikation(P. 316) ). En sikkerhedspolitik består af de grupper
indstillinger, der er beskrevet herunder. Der kan registreres op til 10 politikker. Du kan registrere flere politikker i
henhold til kombinationen af IP-adresse og portnummer. Når du har registreret politikkerne, skal du angive den
rækkefølge, i hvilken de anvendes.
Vælger
Vælgeren definerer betingelserne for IP-pakker for at anvende IPSec-kommunication. De indstillinger, der kan
vælges, omfatter maskinens IP-adresser og portnumre og de enheder, der skal kommunikeres med.
IKE
IKE konfigurerer den IKEv1, der bruges til nøgleudvekslingsprotokollen. Bemærk, at instruktionerne kan variere,
afhængigt af den godkendelsesmetode der er valgt.
[Metoden Forhåndsdelt nøgle]
En nøgle på 24 alfanumeriske tegn kan deles med de andre enheder. Aktiver TLS for Brugerinterface til
fjernbetjening på forhånd ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ).
[Digital signaturmetode]
Maskinen og de andre enheder godkender hinanden ved gensidigt at bekræfte deres digitale signaturer. Hav et
nøglepar parat til brug ( Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 336) ).
Indstilling af protokoller og funktioner
Angiv indstillingerne for ESP og AH, som føjes til pakkerne under IPSec-kommunikation. ESP og AH kan ikke
bruges samtidigt. Du kan også vælge, hvorvidt du vil aktivere PFS for at stramme sikkerheden eller ej.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
309
Brug af
Sikkerhed
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [IPSec-policy-liste].
5
Klik på [Registrér IPSec-politik].
[IPSec-indstillinger].
310
Sikkerhed
6
Indtast et politiknavn i [Policy-navn], og vælg afkrydsningsfeltet [Aktivér politik].
[Policy-navn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for et navn, der bruges til at identificere politikken.
[Aktivér politik]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere politikken. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når politikken
ikke anvendes.
7
Angiv indstillingerne for vælgeren.
311
Sikkerhed
[Lokal adresse]
Vælg typen af IP-adresse for maskinen for at anvende politikken fra følgende liste.
[Alle IP-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker.
[IPv4-adresse]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker, der blev sendt til eller fra
maskinens IPv4-adresse.
[IPv6-adresse]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker, der blev sendt til eller fra
maskinens IPv6-adresse.
[Manuelle IPv4-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv4-adresse eller et udvalg af IPv4-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv4-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Manuelle IPv6-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv6-adresse eller et udvalg af IPv6-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv6-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Adresser til manuel indstilling]
Hvis [Manuelle IPv4-indstillinger] eller [Manuelle IPv6-indstillinger] vælges for [Lokal adresse], skal du
indtaste den IP-adresse, der gælder for politikken.
[Indstillinger for undernet]
Når du angiver IPv4-adresserne manuelt, kan du udtrykke området ved hjælp af undernetmasken. Angiv
undernetmasken, og adskil tallene med punktummer (eksempel:"255.255.255.240").
[Fjernadresse]
Vælg typen af IP-adresse for andre enheder for at anvende politikken fra nedenstående liste.
[Alle IP-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker.
[Alle IPv4-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle pakker, der blev sendt til eller fra en IPv4adresse.
[Alle IPv6-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle pakker, der blev sendt til eller fra en IPv6adresse.
[Manuelle IPv4-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv4-adresse eller et udvalg af IPv4-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv4-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Manuelle IPv6-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv6-adresse eller et udvalg af IPv6-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv6-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Adresser til manuel indstilling]
Hvis [Manuelle IPv4-indstillinger] eller [Manuelle IPv6-indstillinger] vælges for [Fjernadresse], skal du indtaste
den IP-adresse, der gælder for politikken.
[Indstillinger for undernet]
Når du angiver IPv4-adresserne manuelt, kan du udtrykke området ved hjælp af undernetmasken. Angiv
undernetmasken, og adskil tallene med punktummer (eksempel:"255.255.255.240").
[Lokal port]/[Fjernport]
Hvis du vil oprette separate politikker for hver protokol, f.eks. HTTP eller SMTP, skal du angive det relevante
portnummer for protokollen for at finde ud af, om IPSec skal bruges.
● Der anvendes ikke IPSec for pakker, der har en specificeret multicast- eller broadcast-adresse.
8
Angiv IKE-indstillingerne.
312
Sikkerhed
[IKE-tilstand]
Den status, der bruges til nøgleudvekslingsprotokollen vises. Normalt skal du vælge hovedstatussen.
● Vælg den aggressive status, hvis IP-adressen ikke er fast. Bemærk, at sikkerheden er lavere i aggressiv
status end i hovedstatus.
[AUT-metode]
Vælg [Metoden Forhåndsdelt nøgle] eller [Digital signaturmetode] for den metode, der skal bruges til
godkendelse af maskinen.
● Hvis den aggressive status vælges i [IKE-tilstand], vil indstillingen [Metoden Forhåndsdelt nøgle] ikke
kryptere den delte nøgle.
[Autentificerings/krypteringsalgoritme]
For automatisk at indstille den algoritme, der skal bruges til nøgleudvekslingen, skal du vælge
afkrydsningsfeltet [Auto]. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, indstilles algoritmen som vist nedenfor.
[Autentificering]
[SHA1 og MD5]
[Kryptering]
[3DES-CBC og AES-CBC]
[DH-gruppe]
[Gruppe 2 (1024)]
For manuelt at indstille algoritmen skal du fjerne markeringen og vælge algoritmen.
[Autentificering]
Vælg hashalgoritmen.
[Kryptering]
Vælg krypteringsalgoritmen.
[DH-gruppe]
Vælg Diffie-Hellman-gruppen, der bestemmer længden på nøglen.
Brug af [Metoden Forhåndsdelt nøgle] til godkendelse
1
Vælg [Metoden Forhåndsdelt nøgle] for [AUT-metode] og klik på [Indstillinger for delt nøgle].
2
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for den forhåndsdelte nøgle, og klik på [OK].
313
Sikkerhed
Brug af [Digital signaturmetode] til godkendelse
1
Vælg [Digital signaturmetode] for [AUT-metode] og klik på [Nøgle og certifikat].
2
Vælg det nøglepar, du vil bruge, og klik på [Standardnøgleindstillinger].
Visning af detaljer om et nøglepar eller et certifikat
● Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende
tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet. Bekræftelse af nøglepar og digitale
certifikater(P. 340)
9
Angiv netværksindstillingerne for IPSec.
[Brug PFS]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere PFS (Perfect Forward Secrecy) for IPSec-sessionsnøgler. Hvis du
aktiverer PFS, forbedrer det sikkerheden, samtidig med at belastningen af kommunikationen øges. Sørg for,
at PFS også er aktiveret for de andre enheder. Hvis du ikke bruger PFS, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
314
Sikkerhed
[Gyldighed]
Angiv, hvor længe SA skal bruges som en kommunikationstunnel. Vælg afkrydsningsfeltet [Angiv efter tid]
eller [Angiv efter størrelse] eller begge felter efter behov. Hvis du markerer begge felter, afsluttes SAsessionen, når en af betingelserne er blevet opfyldt.
[Angiv efter tid]
Angiv en tid i minutter for at angive, i hvor lang tid en session varer. Den indtastede
tid gælder både for IPSec SA og IKE SA.
[Angiv efter størrelse]
Angiv en størrelse i MB for at angive, hvor mange data der kan transporteres i en
session. Den indtastede størrelse anvendes kun på IPSec SA.
Hvis du har valgt kun afkrydsningsfeltet [Angiv efter størrelse]
● IKE SA-gyldigheden kan ikke angives efter størrelse, så startværdien (480 minutter) er [Angiv efter tid]
anvendes.
[Autentificerings/krypteringsalgoritme]
Vælg den protokol og algoritme, der skal bruges til IPSec-kommunikation.
Automatisk konfiguration af forbindelse
Vælg [Auto].
[ESP-autentificering]
ESP er aktiveret, og godkendelsesalgoritmen er indstillet til [SHA1 og MD5].
[ESP-kryptering]
ESP er aktiveret, og krypteringsalgoritmen er indstillet til [3DES-CBC og AES-CBC].
Brug af ESP
Vælg [ESP] og vælg godkendelses- og krypteringsalgoritmen.
[ESP-autentificering]
Vælg den hashalgoritme, der skal bruges til ESP-godkendelse.
[ESP-kryptering]
Vælg krypteringsalgoritmen for ESP.
Brug af AH
Vælg [AH], og vælg den hashalgoritme, der skal bruges til AH-godkendelse fra [AH-autentificering].
[Tilslutningsstatus]
Forbindelsesstatussen for IPSec vises. Maskinen understøtter transportstatussen, i hvilken dataene i IPpakkerne krypteres. Tunnelstatussen, i hvilken hele IP-pakker (headere og data) indkapsles, er ikke
tilgængelig.
10
Klik på [OK].
● Hvis du skal registrere en ekstra sikkerhedspolitik, skal du gå tilbage til trin 5.
11
Arranger rækkefølgen af de politikker, der vises under [IPSec-policy-liste].
● Politikkerne anvendes fra den, som er placeret højest, til den, der er placeret nederst. Klik på [Hæv prioritet]
eller [Sænk prioritet] for at flytte en politik op eller ned i rækkefølgen.
315
Sikkerhed
Redigering af en politik
● Du kan klikke på tekstlinket under [Policy-navn] for at redigere indstillingerne.
Sletning af en politik
● Klik på [Slet] til højre for den politik, du vil slette.
12
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når en fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Aktivering af IPSec-kommunikation
Når registreringen af sikkerhedspolitikkerne er færdig, skal du aktivere IPSec-kommunikationen.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Klik på [Indstillinger/Registrering].
316
Brug af
Sikkerhed
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IPSec], og klik på [OK].
[IPSec-indstillinger].
317
Sikkerhed
[Brug IPSec]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge IPSec i maskinen. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Tillad Non-policy-pakker]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet ved brug af IPSec, sendes/modtages der også pakker, der ikke er
tilgængelige for de registrerede politikker. For at deaktivere afsendelse/modtagelse af pakker, der ikke er
tilgængelige for politikkerne, skal du rydde afkrydsningsfeltet.
6
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IPSec-kommunikation fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
IPSec(P. 397)
LINKS
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 325)
IPSec-policy-liste(P. 502)
318
Sikkerhed
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse
1213-04U
Maskinen kan oprette forbindelse til et 802.1X-netværk som en klientenhed. Et typisk 802.1X-netværk består af en
RADIUS-server (godkendelsesserver), LAN-switch (godkender) og klientenheder med godkendelsessoftware
(supplikanter). Hvis en enhed forsøger at oprette forbindelse til 802.1X-netværket, skal enheden igennem
brugergodkendelse for at bevise, at forbindelsen oprettes af en autoriseret bruger. Godkendelsesoplysningerne
sendes til og kontrolleres af en RADIUS-server, der tillader eller afviser kommunikation til netværket afhængigt af
godkendelsesresultatet. Hvis godkendelsen mislykkes, blokerer en LAN-switch (eller et adgangspunkt) adgangen fra
den udvendige side af netværket.
Vælg godkendelsesmetoden i indstillingerne herunder. Installer eller registrer om nødvendigt et nøglepar eller et CAcertifikat, før du konfigurerer IEEE 802.1X-godkendelse ( Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt
af CA(P. 336) ).
TLS
Maskinen og godkendelsesserveren godkender hinanden ved gensidigt at bekræfte deres certifikater. Der
kræves et nøglepar, der er udstedt af en CA (certification authority), i forbindelse med klientgodkendelsen (når
maskinen godkendes). Når det gælder servergodkendelsen, kan der bruges et CA-certifikat, der er installeret
ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening, ud over det CA-certifikat, der allerede er installeret på maskinen.
TTLS
Denne godkendelsesmetode anvender et brugernavn og en adgangskode til klientgodkendelse og et CAcertifikat til servergodkendelsen. MSCHAPv2 eller PAP kan vælges som internetprotokollen. TTLS kan bruges
med PEAP samtidigt. Aktiver TLS for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer denne
godkendelsesmetode ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ).
PEAP
De krævede indstillinger er omtrent de samme som dem, der gælder for TTLS. MS-CHAPv2 bruges som den
interne protokol. Aktiver TLS for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer denne
godkendelsesmetode ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
319
Brug af
Sikkerhed
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér].
5
[IEEE 802.1X-indstillinger].
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IEEE 802.1X], angiv logonavnet i tekstfeltet [Loginnavn], og angiv de krævede indstillinger.
320
Sikkerhed
[Brug IEEE 802.1X]
Marker afkrydsningsfeltet for at give mulighed for IEEE 802.1X-godkendelse.
[Login-navn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for et navn (EAP-identitet), der bruges til at identificere brugeren.
Indstilling af TLS
1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TLS], og klik på [Nøgle og certifikat].
● Du kan ikke bruge TLS med TTLS eller PEAP.
2
Vælg en nøgle fra listen over nøgler og certifikater, og klik på [Standardnøgleindstillinger].
Visning af detaljer om et nøglepar eller et certifikat
● Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende
tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet. Bekræftelse af nøglepar og digitale
certifikater(P. 340)
Indstilling af TTLS/PEAP
1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TTLS] eller [Anvend PEAP].
321
Sikkerhed
Intern protokol for TTLS
● Du kan vælge MSCHAPv2 eller PAP. Hvis du vil bruge PAP, skal du klikke på alternativknappen [PAP].
2
Klik på [Skift brugernavn/password].
● Hvis du vil angive et andet brugernavn end logonnavnet, skal du fjerne markeringen fra
afkrydsningsfeltet [Anvend login-navn som brugernavn]. Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge
logonnavnet som brugernavnet.
3
Indstil brugernavnet og adgangskoden, og klik på [OK].
322
Sikkerhed
[Brugernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for brugernavnet.
[Skift password]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 24
alfanumeriske tegn for den nye adgangskode både i tekstfeltet [Password] og [Bekræft].
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
323
Sikkerhed
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IEEE 802.1X-godkendelse fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
IEEE802.1X(P. 404)
LINKS
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 325)
324
Sikkerhed
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale
certifikater
1213-04W
Hvis du vil kryptere kommunikation med en fjernenhed, skal der på forhånd bruges et usikret netværk til afsendelse
og modtagelse af en krypteringsnøgle. Dette problem løses ved kryptografi med en offentlig nøgle. Kryptografi med
offentlig nøgle sikrer sikker kommunikation ved at beskytte vigtige og værdifulde oplysninger mod angreb som f.eks.
sniffing, spoofing og datamanipulation, når de føres igennem et netværk.
Nøglepar
Et nøglepar består af en offentlig nøgle og en hemmelig nøgle, som begge kræves til
kryptering eller dekryptering af data. Eftersom de data, der er blevet krypteret med et
nøglepar, ikke kan returneres til deres oprindelige dataform uden den anden, giver kryptografi
med en offentlig nøgle sikker datakommunikation via netværket. Der kan registreres op til otte
nøglepar, inklusive de på forhånd installerede par, ( Brug af nøglepar og digitale
certifikater, der er udstedt af CA(P. 336) ). Når det gælder krypteret TLS-kommunikation, kan
der oprettes et nøglepar for maskinen ( Generering af nøglepar(P. 327) ).
CA-certifikat
Digitale certifikater, herunder CA-certifikater, svarer til andre former for identifikation, f.eks.
kørekort. Et digitalt certifikat indeholder en digital signatur, som sætter maskinen i stand til at
registrere spoofing eller datamanipulation. Det er særdeles svært for tredjeparter at misbruge
digitale certifikater. Et digitalt certifikat, som indeholder en offentlig nøgle fra en CA
(certification authority), kaldes et CA-certifikat. CA-certifikater bruges til at bekræfte den enhed,
maskinen kommunikerer med, med funktioner som udskrivning med Google Cloudprinter eller
IEEE 802.1X-godkendelse. Der kan registreres op til 150 CA-certifikater, herunder de 72
certifikater, der er installeret på maskinen på forhånd ( Brug af nøglepar og digitale
certifikater, der er udstedt af CA(P. 336) ).
◼ Krav til nøgler og certifikater
Det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, der er oprettet med maskinen, er i overensstemmelse med X.509v3. Hvis
du installerer et nøglepar eller et CA-certifikat fra en computer, skal du sørge for, at de overholder følgende krav:
● Nøglepar: PKCS#12*1
● CA-certifikat:
X.509v1 DER (binær kode)
X.509v3 DER (binær kode)
Format
Filtypenavn
Algoritme for offentlig nøgle
(og nøglelængde)
*1 Kraven
● Nøglepar: ".p12" eller ".pfx"
● CA-certifikat: ".cer"
● Nøglepar: RSA (512 bit*2, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
● CA-certifikat:
RSA (512 bit*2, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
til det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, er i henhold til CA-certifikater.
*2 Ikke understøttet, hvis styresystemet for den enhed, som maskinen kommunikerer med, er Windows 8/10/Server 2012.
Krypteret kommunikation kan også være utilgængelig med andre Windows-versioner afhængigt af programmets
opdateringsstatus.
*3
SHA384-RSA og SHA512-RSA er kun tilgængeligt, hvis RSA-nøglelængden er 1024 bit eller mere.
325
Sikkerhed
DSA (1024 bit/2048 bit/3072 bit)
Algoritme for certifikatsignatur
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5RSA eller MD2-RSA
Algoritme for certifikatminiaturebillede
SHA1
*1 Kraven
til det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, er i henhold til CA-certifikater.
*2 Ikke
understøttet, hvis styresystemet for den enhed, som maskinen kommunikerer med, er Windows 8/10/Server 2012.
Krypteret kommunikation kan også være utilgængelig med andre Windows-versioner afhængigt af programmets
opdateringsstatus.
*3
SHA384-RSA og SHA512-RSA er kun tilgængeligt, hvis RSA-nøglelængden er 1024 bit eller mere.
● Maskinen understøtter ikke brugen af en CRL (certificate revocation list).
326
Sikkerhed
Generering af nøglepar
1213-04X
Der kan genereres et nøglepar med maskinen, når det er nødvendigt til krypteret kommunikation via TLS (Transport
Layer Security). Du kan bruge TLS, når du får adgang til maskinen via Fjern-UI eller udfører IPP-udskrivning. Der kan
registreres op til otte nøglepar, inklusive dem der er indstillet på forhånd. Selvsignerede certifikater bruges med
nøglepar genereret i "Netværkskommunikation". Med en "Nøgle og anmodning om signering af certifikat (CSR)" kan
du søge om et CA-udstedt digitalt certifikat for det nøglepar, der genereres af maskinen.
Generer netværkskommunikationsnøgle(P. 327)
Generer nøgle og CSR (Certificate Signing Request)(P. 330)
Generer netværkskommunikationsnøgle
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Nøgle- og certifikatindstillinger].
327
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Generér nøgle].
Sletning af et registreret nøglepar
● Klik på [Slet] til højre for det nøglepar, du vil slette
, klik på [OK].
● Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis aktuelt bruges til et formål, f.eks. når der vises "TLS" eller
"IEEE 802.1X" under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret,
før du sletter det.
5
Vælg [Netværkskommunikation], og klik på [OK].
6
Angiv indstillinger for nøglen og certifikatet.
328
Sikkerhed
[Nøgleindstillinger]
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret. Angiv et navn, så det bliver nemmere
for dig at finde på listen på et senere tidspunkt.
[Signaturalgoritme]
Vælg signaturalgoritmen på rulleliste.
[Nøglealgoritme]
RSA bruges til generering af et nøglepar. Vælg nøglelængden på rullelisten. Des højere værdien er for
nøglelængden, desto langsommere er kommunikationen. Sikkerheden er dog strammere.
● [512 bit] kan ikke vælges for nøglelængden, hvis [SHA384] eller [SHA512] er valgt for
[Signaturalgoritme].
[Certifikatindstillinger]
[Startgyldighedsdato (dd/mm åååå)]
Indtast startdatoen for certifikatets gyldighed i perioden mellem 01/01/2000 og 31/12/2037.
[Slutgyldighedsdato (dd/mm åååå)]
Angiv den slutdato, til hvilken certifikatet er gyldigt, i perioden mellem 01/01/2000 og 31/12/2037. Der
kan ikke angives en dato, der ligger tidligere end [Startgyldighedsdato (dd/mm åååå)].
[Land/område]
Angiv op til 2 tegn for internetkoden for landet.
[Stat]/[By]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for placeringen efter behov.
[Organisation]/[Organisatorisk enhed]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for organisationsnavnet efter behov.
[Fællesnavn]
Angiv op til 41 alfanumeriske tegn for certifikatets "common name" efter behov. "Common Name"
forkortes ofte som "CN".
329
Sikkerhed
For at udføre IPPS-udskrivning fra Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 skal den "IPadresse" eller "<værtsnavn>.<domænenavn>", der bruges til tilslutning via IPPS, indtastes i
[Fællesnavn].
● Angiv "IP-adresse", hvis den er fast.
● Indtast "<værtsnavn>.<domænenavn>", når DNS-serveren bruges.
IPPS(P. 208)
7
Aktivering af IPP/
Klik på [OK].
● Det kan tage ca. 10-15 minutter at generere nøgler til netværkskommunikation.
● Når der er blevet genereret et nøglepar, registreres det automatisk til maskinen.
Generer nøgle og CSR (Certificate Signing Request)
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Nøgle- og certifikatindstillinger].
330
Sikkerhed
4
Klik på [Generér nøgle].
Sletning af et registreret nøglepar
● Klik på [Slet] til højre for det nøglepar, du vil slette
, klik på [OK].
● Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis aktuelt bruges til et formål, f.eks. når der vises "TLS" eller
"IEEE 802.1X" under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret,
før du sletter det.
5
Vælg [Nøgle og anmodning om signering af certifikat (CSR)], og klik på [OK].
6
Angiv indstillinger for nøglen og certifikatet.
331
Sikkerhed
[Nøgleindstillinger]
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret. Angiv et navn, så det bliver nemmere
for dig at finde på listen på et senere tidspunkt.
[Signaturalgoritme]
Vælg signaturalgoritmen på rulleliste.
[Nøglealgoritme]
RSA bruges til generering af et nøglepar. Vælg nøglelængden på rullelisten. Des højere værdien er for
nøglelængden, desto langsommere er kommunikationen. Sikkerheden er dog strammere.
● [512 bit] kan ikke vælges for nøglelængden, hvis [SHA384] eller [SHA512] er valgt for
[Signaturalgoritme].
[Indstillinger for signeringsanmodning for certifikat (CSR)]
[Land/område]
Angiv op til 2 tegn for internetkoden for landet.
[Stat]/[By]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for placeringen efter behov.
[Organisation]/[Organisatorisk enhed]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for organisationsnavnet efter behov.
[Fællesnavn]
Angiv op til 41 alfanumeriske tegn for certifikatets "common name" efter behov. "Common Name"
forkortes ofte som "CN".
For at udføre IPPS-udskrivning fra Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 skal den "IPadresse" eller "<værtsnavn>.<domænenavn>", der bruges til tilslutning via IPPS, indtastes i
[Fællesnavn].
● Angiv "IP-adresse", hvis den er fast.
● Indtast "<værtsnavn>.<domænenavn>", når DNS-serveren bruges.
IPPS(P. 208)
332
Aktivering af IPP/
Sikkerhed
7
Klik på [OK].
● Det kan tage ca. 10-15 minutter at generere nøgle og CSR (Certificate Signing Request).
8
Klik på [Gem i fil].
● En dialogboks til lagring af filen vises. Vælg, hvor filen skal gemmes, og klik på [Gem].
➠ Nøglen og CSR-filen (Certificate Signing Request) gemmes på computeren.
9
Vedhæft den gemte fil, og send programmet til en CA (certification authority).
◼ Registrering af det CA-udstedte digitale certifikat
Du kan ikke bruge det nøglepar, der er genereret af CSR (Certificate Signing Request), før certifikatet er registreret.
Når en CA (certification authority) har udstedt det digitale certifikat, skal du registrere det ved hjælp af
fremgangsmåden herunder.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Nøglenavn] eller [Certifikat] for det certifikat, der skal registreres.
[Nøgle- og certifikatindstillinger].
333
Brug af
Sikkerhed
5
Klik på [Registrér certifikat].
6
Klik på [Gennemse] i [Filsti], angiv filen til CRS (certificate signing request), og klik på
[Registrér].
LINKS
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 336)
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater(P. 340)
334
Sikkerhed
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304)
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 308)
335
Sikkerhed
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt
af CA
1213-04Y
Nøglepar og digitale certifikater kan hentes fra en CA (Certification Authority) til brug på maskinen. Du kan gemme og
derefter registrere disse filer ved hjælp af Fjern-UI. Sørg for, at nøgleparret og certifikatet opfylder maskinens krav (
Krav til nøgler og certifikater(P. 325) ). Der kan registreres op til 8 nøglepar (inklusive de forudinstallerede) og 150
CA-certifikater (inklusive de 72 forudinstallerede certifikater).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Klik på [Sikkerhed] [Nøgle- og certifikatindstillinger] eller [CAcertifikatindstillinger].
● Klik på [Nøgle- og certifikatindstillinger] for at installere et nøglepar eller [CA-certifikatindstillinger] for at
installere et CA-certifikat.
336
Sikkerhed
4
Klik på [Registrér nøgle og certifikat] eller [Registrér CA-certifikat].
Sletning af et registreret nøglepar eller CA-certifikat
● Klik på [Slet] til højre for det nøglepar eller CA-certifikat, du vil slette
klik på [OK].
● Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis det aktuelt bruges til et formål, f.eks. når "[TLS]" eller "[IEEE
802.1X]" vises under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret,
før du sletter det. Det forhåndsinstallerede CA-certifikat kan ikke slettes.
5
Klik på [Installér].
Sletning af nøglepar eller CA-certifikat
337
Sikkerhed
● Klik på [Slet] til højre for den fil, du vil slette, og klik derefter på [OK].
6
Klik på [Gennemse], angiv den fil, der skal installeres, og klik på [Start installation].
● Nøgleparret eller CA-certifikatet er installeret på maskinen.
7
Registrer nøgleparret eller CA-certifikatet.
Registrering af et nøglepar
1
Klik på [Registrér] til højre for det nøglepar, du vil registrere.
2
Angiv navnet på nøgleparret og adgangskoden, og klik derefter på [OK].
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af det nøglepar, der skal registreres.
[Password]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for adgangskoden til filens private nøglesæt, der skal registreres.
Registrering af et CA-certifikat
Klik på [Registrér] til højre for det CA-certifikat, du vil registrere.
338
Sikkerhed
LINKS
Generering af nøglepar(P. 327)
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater(P. 340)
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304)
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 308)
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
339
Sikkerhed
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater
1213-050
Når nøgleparrene og CA-certifikaterne er blevet registreret, kan du se detaljerede oplysninger om dem eller bekræfte
dem i forhold til gyldighed og signatur.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Klik på [Sikkerhed] [Nøgle- og certifikatindstillinger] eller [CAcertifikatindstillinger].
● Klik på [Nøgle- og certifikatindstillinger] for at bekræfte et nøglepar eller [CA-certifikatindstillinger] for at
bekræfte et CA-certifikat.
4
Klik på ikonet for det nøglepar eller certifikat, du vil bekræfte.
340
Sikkerhed
● Oplysningerne om certifikatet kan vises på denne skærm.
5
Kontroller certifikatets detaljer, og klik på [Verificering af certifikat].
● Resultatet fra bekræftelsen af certifikatet vises som angivet herunder.
LINKS
Generering af nøglepar(P. 327)
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 336)
341
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening ...................................................................................... 343
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening ...................................................................................................... 344
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening ............................................................................................... 347
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status ................................................................... 353
Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne .................................................................................. 359
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening ............................................................. 362
Lagring/indlæsning af registrerede data ........................................................................................................ 364
Lagring af registrerede data ......................................................................................................................... 365
Indlæsning af registrerede data ................................................................................................................... 367
342
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
1213-051
Hvis du bruger en webbrowser til at betjene maskinen med fjernadgang, skal du kontrollere de dokumenter, der
venter på at blive udskrevet, eller maskinens status. Du kan også justere nogle indstillinger for maskinen. Du kan gøre
det uden at forlade dit skrivebord, og på den måde bliver systemadministration nemmere.
Funktioner i Brugerinterface til fjernbetjening
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status(P. 353)
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 362)
Lagring/indlæsning af registrerede data(P. 364)
Det grundlæggende om Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
Systemkrav
Følgende miljø kræves for at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. Angiv desuden webbrowseren for at
aktivere cookies.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 eller nyere
● Visning med en opløsning på 800 x 600 pixel eller højere og 256 eller flere farver
343
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
1213-052
Hvis du ønsker fjernbetjening, skal du angive maskinens IP-adresse i webbrowseren og starte Brugerinterface til
fjernbetjening. Kontrollér på forhånd den IP-adresse, maskinen er indstillet til ( Statusprint, netværk(P. 502) ). Hvis
du har nogen spørgsmål, kan du spørge din netværksadministrator.
1
Start webbrowseren.
2
Skriv "http://(maskinens IP-adresse)/" i adressefeltet, og tryk på tasten [Enter].
● Hvis du vil bruge en IPv6-adresse, skal du sætte IPv6-adressen i parentes (f.eks.: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Hvis du bruger en DNS-server
● Du kan indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for "maskinens IP-adresse" (eksempel:
http://min_printer.eksempel.com/).
Hvis der vises en sikkerhedsbesked
● Der kan vises en sikkerhedsalarm, hvis kommunikationen med Brugerinterface til fjernbetjening er
krypteret ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 304) ). Når certifikatindstillinger eller TLSindstillinger ikke har nogen fejl, kan du fortsætte med at browse websitet.
3
Log på Brugerinterface til fjernbetjening.
Når administration af afdelings-id er deaktiveret
Vælg [Administrationsstatus] eller [Generel brugertilstand].
[Administrationsstatus]
Du kan foretage alle handlingerne og indstillingerne i Brugerinterface til fjernbetjening. Angiv
systemadministratoradgangskoden i [Password].
344
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
● Systemadministratoradgangskoden
er
som
systemadministratorens adgangskode(P. 259)
standard
"7654321".
Indstilling
af
[Generel brugertilstand]
Du kan kontrollere statussen på dokumenter eller maskinen, og du kan også ændre nogle af
indstillingerne. Hvis du vil slette dine udskriftsdokumenter, skal du angive brugernavnet for
dokumenterne i [Brugernavn]. Brugernavnet indstilles automatisk for udskriftsdokumenter ud fra dit
computernavn eller dit logonnavn til computeren.
Om [Brugernavn]
● Som standard vises [Brugernavn] ikke, så man kan holde generelle brugere fra at anvende
dokumenterne. Hvis du ønsker at anvende dokumenterne som generel bruger skal du logge på i
administratortilstand og aktivere [Tillad generel brugers jobhandling]. Gøre slutbrugerne i stand til
at bruge dokumenterne(P. 359)
[Adgangs-PIN-kode til Fjern-UI]
Hvis [Adgangs-PIN-kode til Fjern-UI] vises, skal du indtaste pinkoden (
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 270) ).
Indstilling af pinkode for
Når styring af afdelings-id er aktiveret
Angiv det relevante id i [Afdelings-ID] og pinkoden i [PIN-kode] (
afdelings-id(P. 262) ).
4
Indstilling af administration af
Klik på [Log Ind].
➠ Portalside (hovedside) vil blive vist.
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
345
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
346
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
1213-053
Dette afsnit beskriver de typiske skærme for Brugerinterface til fjernbetjening.
Portalside (hovedside)(P. 347)
Siden [Statusmonitor/Annullér](P. 348)
Siden [Indstillinger/Registrering](P. 349)
Siden [Boks](P. 350)
Siden [Direct Print](P. 351)
Portalside (hovedside)
[Log ud]
Logger af Brugerinterface til fjernbetjening. Login-siden vises.
[Mail til systemadministrator]
Viser et vindue til oprettelse af en e-mail til den systemadministrator, der er angivet i
[Administrationsindstillinger] under [Sikkerhed].
Opdater ikon
Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.
Enheds grundlæggende informationer
Viser den aktuelle status for maskinen og fejloplysninger. Hvis der er opstået en fejl, vises linket til siden for
fejloplysninger.
347
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Informationer om forbrugsstoffer
Viser informationer om papiret (resterende mængde, format etc.), den resterende mængde toner i hver
patron og resterende kapacitet for affaldstonerbeholderen.
Meddelelseskort
Viser en meddelelse fra systemadministratoren, der er angivet i [Meddelelseskort/supportlink] under
[Indstillinger/Registrering] [Licens/andet].
Supportlink
Viser et tekstlink til supportinformationerne for den maskine, der er angivet i [Meddelelseskort/supportlink]
under [Indstillinger/Registrering] [Licens/andet].
[Statusmonitor/Annullér]
Viser siden [Statusmonitor/Annullér]. Du kan bruge denne side til at kontrollere den aktuelle
udskrivningsstatus, annullere udskrivningsprocessen og se historikken over udskrivningsjob.
[Indstillinger/Registrering]
Viser en [Indstillinger/Registrering]-side. Når du har logget ind med administratorstatus, kan du ændre
indstillingselementerne og gemme/indlæse de registrerede data. Angivelse af menuindstilling for
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 362)
[Boks] (vises kun, når det valgfri SD-kort er installeret.)
Viser siden [Boks]. Du kan udskrive og slette dokumenter, som er gemt i maskinens hukommelse.
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
[Direct Print]
Du kan udskrive en fil, der gemmes i computeren, uden at skulle åbne den.
fil (direkte udskrivning)(P. 146)
Udskrivning uden at åbne en
[Service Management Service]
Starter SMS (Service Management Service), der bruges til at administrere MEAP-programmer
(funktionsforbedrende software). Brugsvejledning for MEAP Application Management
Siden [Statusmonitor/Annullér]
348
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
Menu
Klik på et punkt, og indholdet vises på den højre side.
maskinens status(P. 353)
Administration af dokumenter og kontrol af
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Opdater ikon
Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Siden [Indstillinger/Registrering]
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
Menu
Klik på et punkt, og indholdet vises på den højre side.
til fjernbetjening(P. 362)
349
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Menu på siden [Indstillinger/Registrering]
● Du kan kun ændre indstillingerne på siden [Indstillinger/Registrering], når du er logget på i
administratorstatus.
● Når du er logget ind med status som generel bruger, vises [Menuen Værktøj], [Enhedskontrol],
[Administration af afdelings-ID] og [Importér/Eksportér] ikke.
Siden [Boks]
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
[Boks]
Viser en liste over bokse. Du kan åbne en boks for at kontrollere detaljerede informationer om de
dokumenter, der er gemt i boksen, samt udskrive og slette dokumenterne. Udskrivning af et dokument,
der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
350
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Opdater ikon
Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.
Boksnummer
Du kan indtaste et boksnummer og klikke på [Åbn] for at åbne boksen for det indtastede nummer.
Boksliste
Du kan klikke på tekstlinket under [Boksnummer] for at åbne den relevante boks.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Siden [Direct Print]
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
Menu
Viser siden til at angive filformatet for den fil, der skal udskrives via direkte udskrivning.
at åbne en fil (direkte udskrivning)(P. 146)
351
Udskrivning uden
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
352
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens
status
1213-054
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 353)
Kontrol af dokumenthistorik(P. 354)
Kontrol af fejloplysninger(P. 356)
Kontrol af enhedsspecifikationer(P. 357)
Kontrol af information om systemadministrator(P. 357)
Kontrol af tæller for samlet udskrivning(P. 358)
● Dokumentets filnavn viser kun 128 tegn. Det udskrevne programnavn føjes muligvis til filnavnet.
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Du kan kontrollere udskrivningsstatus (aktuel udskrivning eller ventende udskrivning) for de dokumenter, der er
tiltænkt at blive udskrevet fra en computer, og slette eller forstyrre dokumenterne.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Statusmonitor/Annullér] [Jobstatus]
[Annullér]
Du kan slette de dokumenter, der udskrives eller venter på at blive udskrevet.
[Afbryd] *
Stopper midlertidigt det aktuelle udskrivningsjob og starter et angivet udskrivningsjob. For det forstyrrede
udskrivningsjob startes udskrivningen af de resterende sider, så snart det forstyrrede udskrivningsjob er
færdigt.
[Prioriteret print] *
Flytter rækkefølgen op med én for det dokument, der venter på at blive udskrevet.
353
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Pause] */[Genoptag] *
Tryk på [Pause] for midlertidigt at standse det aktuelle udskrivningsjob. Tryk på [Genoptag] for at genstarte
det udskrivningsjob, der er sat på pause.
● For et sikret eller krypteret dokument vil et klik på [Genoptag] vise en skærm, hvor du bedes om at angive
pinkoden. Angiv den korrekte pinkode, og klik på [OK].
*
Vises ikke, hvis <Hasteprint> er indstillet til <Fra> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet (
Hasteprint(P. 380) ).
● Status for alle udskrivningsjob vises uanset indstillingerne for administration af afdelings-id.
● Standardindstillingerne forhindrer visse handlinger, som f.eks. at slette et dokument i at blive
udskrevet eller forstyrre et udskrivningsjob, i at blive udført i tilstande som generel bruger. Hvis du
ønsker at anvende dokumenter i tilstand som generel bruger, skal du logge på i administratortilstand
og aktivere [Tillad generel brugers jobhandling]. Gøre slutbrugerne i stand til at bruge
dokumenterne(P. 359)
● Hvis du indtastede dit brugernavn, da du loggede på som almindelig bruger, vises dit brugernavn
kun på de dokumenter, som du udskrev.
● Klik på [Jobnr.] på de midlertidigt afbrudte dokumenter, og sikr dokumenter for at vise detaljerede
oplysninger. Du kan kontrollere brugernavnet og sideoptællingen for det udskrevne dokument.
Kontrol af dokumenthistorik
Udskriftshistorikken og historikken for modtagelsen af e-mails er vist i listeform.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Statusmonitor/Annullér] [Joblog]
[Joblog] (Udskriv)
Der kan vises fire typer udskriftshistorik.
[Printjob/Direkte print]
Der kan vises op til 400 dokumenter, der udskrives fra computere og USBhukommelsesenheder (op til 2.000 dokumenter, hvis SD-kortet er monteret).
354
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Gemte job]
Historikken med op til 2.000 udskrevne dokumenter, der er lagret i maskinen, vises
(kun, hvis SD-kortet er installeret).
[Rapport]
Historikken med op til 16 dokumenter, der er udskrevet som indstillingslister og
rapporter, vises (op til 128 dokumenter, hvis SD-kortet er installeret).
[E-mailprint]
Historikken med op til 16 e-mails, der er udskrevet efter modtagelsen, vises (op til 128
dokumenter, hvis SD-kortet er installeret).
[Joblog] (E-mailmodtagelse)
Historikken over modtagede e-mails viser op til 96 e-mails. Hvis der opstår en fejl under modtagelse af email, vises den pågældende fejlkode i [Modtageresultater].
Fejlkode
Årsag
Handling
Forbindelsen til POP3-mailserveren
blev afbrudt.
407
Der kunne ikke modtages data på 1
KB (1024 bytes) inden for 10
minutter under modtagelse af email.
● Kontakt din netværksadministrator.
● Hvis fejlen opstår hyppigt med samme e-maildata,
skal du kontrollere om disse e-maildata er
normale.
408
Svaret "ERR" blev sendt tilbage fra
POP3-mailserveren.
412
Der kunne ikke modtages data på 1
KB (1024 bytes) inden for 10
minutter under modtagelse af email.
● Hvis fejlen opstår hyppigt med samme e-maildata,
420
Datastørrelsen i e-mail overskrider
1,5 GB.
Hvis SD-kortet er installeret på maskinen, skal
datastørrelsen for den e-mail, der skal sendes, være på
højst 1,5 GB.
421
E-mailens meddelelsesstørrelse
overskrider 25 MB.
Hvis SD-kortet er installeret på maskinen, skal
meddelelsesstørrelsen for den e-mail, der skal sendes,
være på højst 25 MB.
422
Størrelsen af en vedhæftet fil
overskrider 100 MB.
Hvis SD-kortet er installeret på maskinen, skal
størrelsen af hver vedhæftet fil være på højst 100 MB.
423
Der er blevet modtaget en
vedhæftet fil i et format, der ikke er
understøttet.
Vedhæftede filer skal være i JPEG- eller TIFF-format.
Vedhæft ikke filer i andre formater til en e-mail, der
skal afsendes.
424
Der er vedhæftet flere end tre filer.
Der udskrives ikke flere filer end dette.
430
Afsenderen af den modtagede email er ukendt.
Sørg for at indstille en afsender, før du sender en email.
Kontakt din netværksadministrator.
● Kontakt din netværksadministrator.
skal du kontrollere om disse e-maildata er
normale.
Udfør følgende handlinger for at forhindre, at en email sendes som opdelt.
431
Der er blevet modtaget en opdelt email.
● Reducer størrelsen af den e-mail, der skal sendes
(reducer e-mailstørrelsen til at være mindre end
den, der forårsager opdelingen af en e-mail).
● Konfigurer programmet til at forhindre, at e-mails
bliver opdelt før afsendelse.
355
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
For e-mails, der skal afsendes, skal du bruge den
Den modtagede e-mail indeholder
kodning og de tegnkoder, der er understøttet af
kodning eller tegnkoder, der ikke er
maskinen. Oversigt over udskrivning af eunderstøttet.
mails(P. 161)
Den modtagede e-mail er i et
format, der ikke er understøttet.
Kontroller e-mailformatet. Vi anbefaler at sende emails i tekstformat.
432
De modtagede data er ugyldige.
Kontroller om data for den afsendte e-mail er normal.
433
Den modtagede e-mail er i HTMLformat.
Denne maskine understøtter ikke e-mails i HTML (emailmeddelelser i HTML udskrives som almindelig
tekst).
434
Der er ingen meddelelse i e-mailen. Den modtagede e-mail indeholder ingen meddelelse.
435
Det er ulovligt at videresende
faxdokumenter.
Den vedhæftede fil er ikke i TIFF-format eller
overskrider den størrelse, der kan udskrives.
436
Det videresendte faxdokument har
ikke en vedhæftet fil.
Der udskrives intet dokument, da der ikke er nogen
vedhæftet fil.
440
Udskrivningen blev af en eller
anden årsag annulleret.
Send e-mailen igen.
441
Der er opstået en fejl under
behandlingen.
Send e-mailen igen.
499
Der er opstået en fejl i maskinen.
Tag behørig handling i henhold til meddelelsen på
maskinens display. Når der vises en
fejlmeddelelse(P. 529)
● Hvis der sker to eller flere fejl, vises kun fejlkoden for det laveste nummer.
● Du kan også kontrollere de fejlkoder, der anvendes ved brug af listen med historik over modtagede emails. Logliste over e-mailmodtagelse(P. 600)
[Vis] (udskriv kun historik)
Hvis du vælger udskriftstypen fra rullelisten og klikker på [Vis], vises historikken over den valgte udskriftstype
i listeform.
● Hvis der ikke er installeret et valgfrit SD-kort på maskinen, slettes historikken ved slukning, eller hvis der
udføres en fuldstændig nulstilling.
Kontrol af fejloplysninger
Når der opstår en fejl, vises denne side ved at klikke på meddelelsen, som vises under [Fejlinformation] på portalsiden
(hovedside). Portalside (hovedside)(P. 347)
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Statusmonitor/Annullér] [Fejlinformation]
356
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Kontrol af enhedsspecifikationer
Du kan få vist informationer, herunder om den maksimale udskrivningshastighed og maskinens funktioner.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Statusmonitor/Annullér] [Enhedsfunktioner]
Kontrol af information om systemadministrator
Oplysninger om maskinen og systemadministratoren vises. Disse oplysninger er blevet angivet i [Sikkerhed]
[Administrationsindstillinger] på siden [Indstillinger/Registrering] ( Indstilling af systemadministratorens
adgangskode(P. 259) ).
357
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Statusmonitor/Annullér] [Enhedsinformation]
Kontrol af tæller for samlet udskrivning
Det samlede antal udskrevne sider vises.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Statusmonitor/Annullér] [Tjek tæller]
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
358
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne
1213-055
Du kan konfigurere indstillingerne, så du kan slette eller forstyrre dokumenterne, også selv om du logger ind på
Brugerinterface til fjernbetjening i tilstand som generel bruger.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Administrationsindstillinger].
359
Brug af
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
5
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
6
Marker afkrydsningsfeltet [Tillad generel brugers jobhandling], og klik på [OK].
systemadministratorpassword].
[Tillad generel brugers jobhandling]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, vil de generelle brugere være i stand til at kunne bruge de dokumenter,
der matcher det brugernavn, der blev brugt til at logge ind med. Hvis du ikke ønsker at tillade de generelle
brugere i at bruge dokumenterne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
360
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
361
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til
fjernbetjening
1213-056
Du kan ændre de forskellige indstillinger for maskinen ved at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. De fleste
indstillinger kan også angives i maskinen, men nogle indstillinger kan kun angives ved at bruge Brugerinterface til
fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på det menuelement, du vil angive, og klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
● Se nedenstående punkter for at få flere oplysninger om indstillingsmenuen
Menupunkter
Betegnelser
Præferencer
Kontrolmenu
Kontrolmenu(P. 372)
362
Brug af
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Menupunkter
Betegnelser
Papirkildeindstillinger
Vælg menuen Fremfører(P. 510)
Netværk
Netværk(P. 387)
Layout
Layout(P. 407)
Udskriftskvalitet
Printkvalitet(P. 411)
Brugervedligeholdelse
Brugervedligehold.(P. 430)
Output/kontrol
Menu for hjælpeprogram
Udskriftsrapporter og -lister(P. 598)
Jobmenu(P. 506)
Kalibrering
Enhedskontrol
Korrektion af farvefejl og nuancer(P. 591)
Du kan kontrollere maskinens status.
Online-tasten(P. 25)
Blød nulstilling(P. 508)
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Administration af indstillinger
Afdelingens id-styring
Indstilling af administration af afdelings-id(P. 262)
Sikkerhed
Sikkerhed(P. 254)
Importer/eksporter
Lagring/indlæsning af registrerede data(P. 364)
Licens/andet
● Du kan ændre de meddelelser, der vises på opslagstavlen og linket til
supportsiden, der vises på portalsiden (startsiden).
● Du kan registrere eller opdatere software ( Brugsvejledning for
softwareregistrering og opdatering ).
● Du kan muligvis ikke bruge denne funktion i visse lande eller områder.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
Liste over menuen Indstilling(P. 370)
363
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Lagring/indlæsning af registrerede data
1213-057
Menuindstillinger, der er registreret i maskinen, kan gemmes på din computer (eksport). Data, der er gemt på din
computer, kan også registreres i maskinen (import). Data, der eksporteres fra denne maskine, kan importeres til en
anden maskine af samme model. Du kan således let kopiere mange indstillingsdata til flere forskellige maskiner. Hvis
du vil bruge disse funktioner, skal du være logget på i administratorstatus.
Lagring af registrerede data(P. 365)
Indlæsning af registrerede data(P. 367)
Sluk ikke maskinen, før eksport-/importprocessen er gennemført
● Det kan tage et par minutter, før processen er gennemført. Hvis maskinen slukkes under processen, kan det
føre til skader på data eller maskinen.
Brug ikke maskinen under eksport-/importprocessen
● Kontrollér, at handlinger som f.eks. udskrivning af dokumenter ikke behandles i øjeblikket, før du
eksporterer/importerer.
Import/eksport ved hjælp af kontrolpanelet
● Du kan også gemme/indlæse indstillingsdata via en USB-hukommelsesenhed ved at bruge kontrolpanelet
på maskinen. Imp./eksp.-indstill.(P. 443)
364
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Lagring af registrerede data
1213-058
Du kan eksportere data om maskinindstillinger og gemme dem på en computer. Det anbefales, at du
sikkerhedskopierer vigtige indstillinger med jævne mellemrum.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Importér/Eksportér]
4
Vælg de indstillinger, der skal eksporteres, og indstil krypteringsadgangskoden.
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Eksportér].
365
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering]
For at eksportere indstillingsdata for elementer, der kan indstilles fra [Indstillinger/Registrering] på
portalsiden, skal du vælge dette afkrydsningsfelt.
[Information om indstilling af MEAP-program]
Hvis du vil eksportere indstillingsdata for MEAP-programmer, skal du vælge dette afkrydsningsfelt.
[Informationer om PDL-indstilling]
Hvis du vil eksportere indstillingsdata for elementer, der kan indstilles fra
udskrivningstilstand(P. 448) , skal du vælge dette afkrydsningsfelt.
Indstillinger specifikke for
[Krypteringspassword]
Indtast adgangskoden for at kryptere data, der skal eksporteres, med op til 32 alfanumeriske tegn. Indtast
den samme adgangskode i [Bekræft]. Hvis der ikke indstilles en adgangskode, er eksport af data ikke mulig.
● Adgangskoden er nødvendig, hvis der skal importeres eksporteret data.
data(P. 367)
5
6
Indlæsning af registrerede
Klik på [Start eksport].
Følg vejledningen på skærmen for at angive, på hvilken placering de eksporterede
indstillingsdata er gemt.
➠ Indstillingsdataene gemmes.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
Liste over menuen Indstilling(P. 370)
366
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Indlæsning af registrerede data
1213-059
Indlæs (importer) data, der blev eksporteret fra maskinen. Du kan også importere indstillinger fra en anden maskine,
hvis det er den samme model som din maskine.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Importér/Eksportér]
4
Angiv den indstillingsfil, der skal importeres, og indtast adgangskoden.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[Importér].
367
Brug af
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Filsti]
Klik på [Gennemse] og vælg filen.
[Dekrypteringspassword]
Angiv den adgangskode, der blev indstillet ved eksport af indstillingerne.
5
Klik på [Start import].
6
Klik på [OK].
➠ De angivne indstillingsdata importeres til maskinen.
7
Klik på [Genstart].
➠ Indstillingerne aktiveres, når maskinen er blevet genstartet.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 347)
Liste over menuen Indstilling(P. 370)
368
Liste over menuen Indstilling
Liste over menuen Indstilling
Liste over menuen Indstilling ................................................................................................................. 370
Opsætningsmenuen .......................................................................................................................................... 371
Kontrolmenu ................................................................................................................................................ 372
Papirkilde ..................................................................................................................................................... 386
Netværk ........................................................................................................................................................ 387
Layout .......................................................................................................................................................... 407
Printkvalitet .................................................................................................................................................. 411
Grænseflade ................................................................................................................................................. 426
Brugervedligehold. ....................................................................................................................................... 430
Printstatus .................................................................................................................................................... 446
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand ........................................................................................... 448
UFR II ..................................................................................................................................................... 449
PCL ........................................................................................................................................................ 450
Billedbehandling .................................................................................................................................... 456
XPS ........................................................................................................................................................ 466
PDF ........................................................................................................................................................ 477
PS .......................................................................................................................................................... 488
MEAP-indstillinger ........................................................................................................................................ 498
Tjek tæller ..................................................................................................................................................... 499
Initialisér menu ............................................................................................................................................ 500
Menuen Værktøj ................................................................................................................................................ 501
Jobmenu ............................................................................................................................................................. 506
Nulstillingsmenu ............................................................................................................................................... 508
Vælg menuen Fremfører ................................................................................................................................... 510
369
Liste over menuen Indstilling
Liste over menuen Indstilling
1213-05A
Denne maskine har forskellige indstillinger. Du kan foretage en detaljeret justering af indstillingerne. Angiv
indstillingerne ved hjælp af menuskærmene på kontrolpanelet.
BEMÆRK!
Prioritet af indstillinger
● Indstillinger, der specificeres i printerdriveren, vil
tilsidesætte dem, der er angivet på kontrolpanelet.
● Når du udfører direkte USB-udskrivning eller direkte
udskrivning, vil de indstillinger, der er angivet til at blive
udskrevet eller lagret som TIFF-data tilsidesætte dem, der
specificeres på kontrolpanelet.
● Du kan udskrive indstillingsmenuen som en liste for at kontrollere de aktuelle indstillinger:
Konfigurationsside(P. 502)
Statusprint, netværk(P. 502)
370
Liste over menuen Indstilling
Opsætningsmenuen
1213-05C
Du kan angive indstillingerne for maskinens betjeningsmiljø og udskrivningen. Når
du trykker på
(
) på kontrolpanelet, vises opsætningsmenuen og viser
indstillingspunkterne under hvert funktionspunkt.
Kontrolmenu(P. 372)
Papirkilde(P. 386)
Netværk(P. 387)
Layout(P. 407)
Printkvalitet(P. 411)
Grænseflade(P. 426)
Brugervedligehold.(P. 430)
Printstatus(P. 446)
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand(P. 448)
MEAP-indstillinger(P. 498)
Tjek tæller(P. 499)
Initialisér menu(P. 500)
371
Liste over menuen Indstilling
Kontrolmenu
1213-05E
Indstillingerne om dvaletilstand og om maskinens reaktion i tilfælde af en fejl vises
med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
Dvalestatus(P. 372)
Dvale, også ved fejl(P. 372)
Eco-prio. dyb dvale(P. 373)
Overgang til dvale(P. 373)
Slumre v. br. af USB(P. 373)
Timerindstillinger(P. 374)
Advarselstrin(P. 375)
Ign. automatisk fejl(P. 376)
Sprog(P. 376)
Alarm(P. 377)
Vis advarsler(P. 377)
Dato/tid-indstill.(P. 378)
H.strøm. hurt. start(P. 380)
SD-kort(P. 380)
Hasteprint(P. 380)
Sikr. print, sl.tid(P. 381)
Sikret job - log(P. 381)
OS på USB-tilsl. PC(P. 381)
PDL-valg (PnP)(P. 382)
Adm.indstill.(P. 382)
RMT-SW(P. 383)
Justér skærm(P. 383)
Animeret instruktion(P. 384)
Vis tonermåler(P. 384)
Indst. besk. om udf.(P. 384)
Rullehastighed(P. 385)
Dvalestatus
Funktionen med dvaletilstand reducerer maskinens strømforbrug ved midlertidigt at standse visse interne funktioner.
Angiv niveauet af dvaletilstand. Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Høj (dyb dvale)
Med. (printerdvale)
Dvale, også ved fejl
Vælg, om dvaletilstanden automatisk skal aktiveres, hvis der sker en fejl.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Dvale, også ved fejl>
372
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Eco-prio. dyb dvale
Vælg, om strømforbruget skal reduceres yderligere, når maskinen og computeren forbindes via USB.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Eco-prio. dyb dvale>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du udfører en handling for at udskrive med dette element indstillet til <Til>, kan det være, at
maskinen ikke vil forlade dvaletilstand. I dette tilfælde skal du trykke på
for at afslutte
dvaletilstanden.
Overgang til dvale
Hvis maskinen ikke er blevet betjent eller ikke har haft nogle data at udskrive i en angiven tidsperiode, går maskinen i
dvaletilstand for at spare strøm (automatisk dvale). Angiv tidsperioden, efter hvilken automatisk dvale udføres. Vi
anbefaler, at du bruger standardindstillingerne for at spare mest muligt strøm. Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Slumre v. br. af USB *
Vælg, om du skal tillade maskinen i at gå i dvaletilstand, hvis du bruger USB over NW for at få adgang til en USB-enhed
fra en computer via et netværk. Indst., av. funkt.(P. 426)
Tillad ikke
Tillad
(
)
<Kontrolmenu>
<Slumre v. br. af USB>
373
<Tillad ikke> eller <Tillad>
Liste over menuen Indstilling
Timerindstillinger
Du kan angive indstillingerne for maskinhandlingerne og tidsrummet for dvaletilstand og automatisk nulstilling, der
vises for startskærmen, hvis der ikke trykkes på en tast i en angiven tidsperiode.
Wake up-timer
Vælg, om maskinen automatisk skal forlade dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
dvaletilstand(P. 63)
Aktivering af
Fra
Til
Wake up-tid
Indstil tidspunktet, hvor maskinen skal forlade dvaletilstand, hvis <Wake up-timer> er indstillet til <Til>.
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
00:00 til 12:00
til 23:59
Tid for auto. nulst.
Hvis en tast ikke trykkes ned inden for en angiven tidsperiode, vender den aktuelle menuskærm automatisk
tilbage til startskærmen, og maskinen vender tilbage til online-tilstand (automatisk nulstilling). Angiv intervallet
for, hvornår automatisk nulstilling skal udføres. Vælg <Fra> for at deaktivere funktionen til automatisk
nulstilling.
Fra
10 sek.
20 sek.
30 sek.
40 sek.
50 sek.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
(
nulst.>
)
<Kontrolmenu>
<Timerindstillinger>
<Tid for auto.
Vælg tidspunktet
Dvaletimer
Vælg, om maskinen automatisk skal gå dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
dvaletilstand(P. 63)
Fra
Til
374
Aktivering af
Liste over menuen Indstilling
Dvaletid
Indstil tidspunktet, hvor maskinen skal gå i dvaletilstand, hvis <Dvaletimer> er indstillet til <Til>.
dvaletilstand(P. 63)
Aktivering af
til 23:59
00:00 til 12:00
Kalibreringstimer
Vælg, om maskinen automatisk skal udføre en kalibrering på et bestemt tidspunkt.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Timerindstillinger>
<Kalibreringstimer>
<Fra> eller
<Til>
Kalibreringstid
Indstil tidspunktet, hvor maskinen skal udføre en kalibrering, hvis <Kalibreringstimer> er indstillet til <Til>.
00:00 til 12:00
til 23:59
(
)
<Kontrolmenu>
<Timerindstillinger>
<Kalibreringstid>
Angiv
klokkeslættet
Advarselstrin
Angiv, hvordan maskinen skal reagere, hvis der vises en meddelelse om levetiden for tonerpatronen.
Adv., tonerpatron
Vælg, om den automatisk skal stoppe udskrivningen, hvis tonerpatronen er tæt på at nå slutningen af sin
levetid.
Fortsæt print
Stop print
(
)
tonerpatron>
<Kontrolmenu>
<Advarselstrin>
<Fortsæt print> eller <Stop print>
375
<Adv.,
Liste over menuen Indstilling
<Fortsæt print>
Hvis tonerpatronen snart skal udskiftes, vises meddelelsen <Levetid for X-tonerpatron udløber snart.>, men
udskrivningen fortsætter.
<Stop print>
Hvis tonerpatronen snart skal udskiftes, vises meddelelsen <Levetid for X-tonerpatron udløber snart.>, og
udskrivningen standser midlertidigt. For at genoptage udskrivningen skal du trykke på
(
).
● "X" i ovenstående meddelelse repræsenterer en CMYK-farve.
Ign. automatisk fejl
Hvis der opstår en fejl under udskrivningen, stopper udskrivningen. Hvis du ønsker at fortsætte udskrivningen, også
selv om der sker en fejl, skal du angive <Til>. For information om de fejl, under hvilke det aktuelle udskriftsjob for lov til
at fortsætte via denne indstilling, henvises til Når der vises en fejlmeddelelse(P. 529) .
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Ign. automatisk fejl>
<Fra> eller <Til>
Sprog
Du kan ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets skærm, loginskærmen til Brugerinterface til fjernbetjening samt
listen over indstillinger.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
376
Liste over menuen Indstilling
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Kontrolmenu>
<Sprog>
Vælg sproget
Alarm
Vælg, om maskinen bipper, når der opstår et problem, f.eks. papirstop eller en driftsfejl.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Alarm>
<Fra> eller <Til>
Vis advarsler
Vælg, om man skal informeres om advarsler via meddelelser, hvis maskinen er gået i advarselstilstand.
Adv., tonerpatron
Vælg, om der skal vises en relevant meddelelse, hvis tonerpatronen snart skal udskiftes.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis advarsler>
<Adv., tonerpatron>
eller <Til>
Skuffe tom
Vælg, om der skal vises en relevant meddelelse, hvis papirskuffen snart løber tør for papir.
Fra
Til
377
<Fra>
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis advarsler>
<Skuffe tom>
<Fra> eller
<Til>
E-mailoverf.fejl
Vælg, om der skal vises en relevant meddelelse, hvis der opstår en kommunikationsfejl under udskrivning af email.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis advarsler>
<E-mailoverf.fejl>
<Fra>
eller <Til>
Dato/tid-indstill.
Indstil den aktuelle dato og klokkeslæt.
Dato
Angiv dags dato i rækkefølgen år, måned og dag. Brug
at angive dato.
/
til at bevæge markøren, og brug taltasterne for
01/01 2001 til 31/12 2030
(
)
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-indstill.>
<Dato>
Angiv
dato
Tid (24 timer)
Angiv det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format. Brug
at angive klokkeslættet.
/
til at bevæge markøren, og brug taltasterne for
00:00:00 til 23:59:59
(
)
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-indstill.>
klokkeslættet
378
<Tid (24 timer)>
Angiv
Liste over menuen Indstilling
Sommertid
Angiv indstillingerne for sommertid.
DST-indstillinger
Angiv, om der skal indstilles sommertid.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-
<Sommertid>
indstill.>
<Fra> eller <Til>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<DST-indstillinger>
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
Startdato/tid
Angiv startdato og tidspunkt for sommertid.
Måned
Uge
Dag
Tid (24 timer)
(
)
indstill.>
<Kontrolmenu>
<Sommertid>
<Dato/tidKontroller meddelelsen
Angiv dato og klokkeslæt
<Startdato/tid>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Slutdato/tid
Angiv slutdato og tidspunkt for sommertid.
Måned
Uge
Dag
Tid (24 timer)
(
indstill.>
)
<Kontrolmenu>
<Sommertid>
<Dato/tidKontroller meddelelsen
Angiv dato og klokkeslæt
<Slutdato/tid>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
379
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
Tidszone
Angiver tidszonen alt efter det område, hvor maskinen anvendes.
GMT-12:00 til GMT 00:00
(
)
meddelelsen
til GMT+12:00
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-indstill.>
Indstil tidszone
<Tidszone>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Kontroller
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
H.strøm. hurt. start
Hvis du angiver indstillingerne for hurtigopstart, kan du reducere tiden fra det tidspunkt, hvor der bliver trykket på
strømknappen, til skærmen kan anvendes. Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
Fra
Til
SD-kort *
Aktiver eller deaktiver SD-kortet.
Fra
Til
(
)
eller <Til>
<Kontrolmenu>
<SD-kort>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Hasteprint *
Vælg, om funktionen Forstyr Udskrivning skal tillades (
udskrivning(P. 353) ).
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Hasteprint>
380
<Fra>
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Sikr. print, sl.tid *
Indstil tidsrummet, indtil de sikrede dokumenter, der lagres i maskinen, slettes automatisk.
tidsperiode for sikrede dokumenter(P. 133)
Ændring af den gyldige
1 t.
2 t.
3 t.
6 t.
12 t.
24 t.
Sikret job - log *
Hvis maskinen slukkes under udskrivning, kan der ikke genereres en udskriftslog, og det samlede antal udskrevne
sider kan ikke beregnes. Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, genereres der en udskriftslog, og det samlede antal
udskrevne sider optælles. Udskrivningshastigheden vil dog være langsommere.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
<Kontrolmenu>
<Sikret job - log>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
OS på USB-tilsl. PC
Vælg operativsystemet for den computer, der tilsluttes maskinen via USB.
Mac OS
Windows
Andet
● Sørg for, at maskinens indstillinger svarer til computerens operativsystem. Hvis de ikke svarer til
hinanden, kan computeren ikke genkende maskinen korrekt.
● Hvis computerens operativsystem er MAC OS X 10.10 eller tidligere, og du ønsker at udskrive fra en
printerdriver via USB, skal du indstille dette emne til <Andet>.
381
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Kontrolmenu>
<OS på USB-tilsl. PC>
Vælg operativsystemet for
den pc, der tilsluttes maskinen
PDL-valg (PnP)
Angiv den printerdriver, der skal installeres, hvis maskinen er tilsluttet en computer via USB, eller der søges efter den
på et WSD-netværk.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PS3
XPS (Direct)
(
)
<Kontrolmenu>
<PDL-valg (PnP)>
Vælg sidebeskrivelsessproget
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Adm.indstill.
Vælg, om brugen af tasten
skødesløst.
(
) på kontrolpanelet skal begrænses for at forhindre, at indstillinger ændres
Indstillingstastlås
Hvis du vælger <Til>, kan opsætningsmenuen ikke betjenes, selv om der trykkes på
(
).
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
meddelelsen
<Adm.indstill.>
<Indstillingstastlås>
Kontroller
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan tasten Indstillinger kun låses op via Brugerinterface til fjernbetjening.
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner(P. 294)
382
Liste over menuen Indstilling
RMT-SW
Brug denne maskine, og lad dette emne være indstillet til <Off>. Du kan blive bedt om at ændre indstillingen til <On>,
så en servicerepræsentant fra Canon kan udføre fjernbaseret vedligeholdelse af din maskine.
Off
On
(
)
<Kontrolmenu>
<RMT-SW>
<Off> eller <On>
Justér skærm
Du kan justere skærmens kontrast og lysstyrke.
Kontrast
Tilpas displayets kontrast (forskellen i lysstyrken mellem de lyse og mørke områder), så den passer til
maskinens installationsplacering.
-3 til 0
til +3
(
)
<Kontrolmenu>
<Justér skærm>
<Kontrast>
Brug
for at justere kontrasten
Justering af kontrast
Indstil en "+" værdi for at gøre skærmen lysere. Indstil en "-" værdi for at gøre skærmen mørkere.
Baggrundslysstyrke
Tilpas displayets baggrundslysstyrke ud fra tre niveauer. Vælg <Fra> for at deaktivere baggrundslyset.
Fra
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
383
/
Liste over menuen Indstilling
(
)
skærm>
<Kontrolmenu>
<Justér
<Baggrundslysstyrke>
Vælg lysstyrkeniveau
Animeret instruktion
Vælg, om der skal vises animerede instruktioner på skærmen, hvis der sker et papirstop, eller hvis du udskifter
tonerpatroner eller lignende.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Animeret instruktion>
<Fra> eller <Til>
Vis tonermåler
Vælg, om tonermåleren skal vises nederst til højre på maskinens display.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis tonermåler>
<Fra> eller <Til>
Indst. besk. om udf.
Angiv, hvor længe en meddelelse vises i sekunder, hvis der ændres en indstilling. Hvis
du vælger <Fra>, vises meddelelsen ikke længere.
Fra
1 sek.
2 sek.
3 sek.
384
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Kontrolmenu>
<Indst. besk. om udf.>
Vælg antal sekunder
Rullehastighed
Tilpas hastigheden for at rulle tegnene fra højre til venstre på skærmen ved at vælge mellem de tre niveauer.
Langsom
Normal
Hurtig
(
)
<Kontrolmenu>
<Rullehastighed>
385
Vælg hastigheden
Liste over menuen Indstilling
Papirkilde
1213-05F
Se
Vælg menuen Fremfører(P. 510) .
386
Liste over menuen Indstilling
Netværk
1213-05H
Alle indstillinger om netværket vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne
er angivet med en daggert ( ).
Hvis <Netværk> ikke vises
● Hvis <Netværk> under <Grænsefladevalg> er indstillet til <Fra>, vises <Netværk> ikke i opsætningsmenuen.
Grænsefladevalg(P. 426)
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
TCP/IP-indstillinger(P. 387)
Mopria(P. 399)
Google Cloudprinter(P. 399)
SMB(P. 399)
SNMP-indstillinger(P. 400)
Spooler(P. 402)
Parallel modtagelse(P. 402)
Ventetid ved start(P. 402)
Fjern-UI-indstill.(P. 402)
Ethernet-driver(P. 403)
Slumretilst.priorit.(P. 404)
IEEE802.1X(P. 404)
Adressefilter(P. 405)
MAC-adresse(P. 405)
E-mailprintindstill.(P. 405)
Init. netv.konfig.(P. 406)
TCP/IP-indstillinger
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et TCP/IP-netværk, f.eks. indstillinger for IP-adresse.
IPv4-indstillinger
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et IPv4-netværk.
IPv4
Aktiver eller deaktiver IPv4 i maskinen.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<IPv4-indstillinger>
en fuldstændig nulstilling (
<IPv4>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
IP-status
Vælg, hvordan IP-adressen skal indstilles.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
387
Udfør
Liste over menuen Indstilling
Auto
Manuel
Protokol *
Vælg den protokol, der skal bruges, hvis <IP-status> er indstillet til <Auto>. Hvis du indstiller den valgte
protokol til <Til>, indstilles de to andre protokoller automatisk til <Fra>. Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
Brug DHCP
Fra
Til
Brug BOOTP
Fra
Til
Brug RARP
Fra
Til
Auto-IP *
Vælg, om der skal indhentes en IP-adresse automatisk. Angiv <Til>, hvis <IP-status> er indstillet til <Auto>.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
Fra
Til
Indstill., IP-adr.
Konfigurer IP-adressen, som bruges til at identificere enheder som f.eks. computere og printere på et TCP/IPnetværk. Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
IP-adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
Undernetmaske
0.0.0.0
til 255.255.255.255
Gateway-adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
DNS
Angiv indstillingerne for DNS-serveradressen (Domain Name System), der tilvejebringer et værtsnavn til
/
til at flytte markøren, og brug taltasterne til at angive adresse. Brug
fortolkning af IP-adresser. Brug
Brugerinterface til fjernbetjening for at angive andre indstillinger for DNS. Konfiguration af DNS(P. 225)
Primær adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
Sekundær adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
388
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<IPv4-indstillinger>
konfigureres
Indstil adressen
<DNS>
<TCP/IPVælg den server, der skal
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
mDNS-indstillinger *
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktioner uden DNS-servere.
Konfiguration af DNS(P. 225)
mDNS
Fra
Til
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<IPv4-indstillinger>
indstillinger>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS-
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
mDNS-navn *
Hvis <mDNS> er sat til <Til>, skal du indstille dette punkt.
(
)
<Netværk>
indstillinger>
navn>
Kontroller meddelelsen
<IPv4-indstillinger>
Indstil navnet
<TCP/IP-
<mDNS-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<mDNSUdføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
DHCP-valg
Når DHCP er aktiveret, skal du vælge, om værtsnavnet skal hentes, eller om den dynamiske
opdateringsfunktion for DNS skal bruges via DHCP-indstillingen.
Hent værtsnavn
Fra
Til
Dyn. DNS-opdatering
Fra
Til
389
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller
<DHCP-valg>
<IPv4-
<Hent værtsnavn> eller <Dyn. DNS-
<Fra> eller <Til>
opdatering>
<TCP/IP-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
IPv6-indstillinger
Vælg, om du vil bruge maskinen på et IPv6-netværk. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at konfigurere
indstillingerne for IPv6-adressen. Indstilling af IPv6-adresser(P. 197)
IPv6
Aktiver eller deaktiver IPv6 i maskinen.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<IPv6-indstillinger>
en fuldstændig nulstilling (
<IPv6>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
mDNS-indstillinger *
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktioner uden DNS-servere.
Konfiguration af DNS(P. 225)
mDNS
Fra
Til
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<IPv6-indstillinger>
indstillinger>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS-
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Brug IPv4navn (mDNS) *
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<IPv6-indstillinger>
390
<TCP/IP-
<mDNS-indstillinger>
<Brug IPv4navn
Liste over menuen Indstilling
(mDNS)>
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
mDNS-navn *
Hvis <Brug IPv4navn (mDNS)> er sat til <Fra>, skal du indstille dette punkt.
(
)
<Netværk>
indstillinger>
navn>
Kontroller meddelelsen
<IPv6-indstillinger>
Indstil navnet
<TCP/IP-
<mDNS-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<mDNSUdføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
WINS-opløsning
Vælg, om der skal anvendes WINS (Windows Internet Name Service), der giver et NetBIOS-navn til fortolkningen
af IP-adresserne på et blandet netværksmiljø med NetBIOS og TCP/IP. Anvend Brugerinterface til fjernbetjening
til at angive de detaljerede indstillinger, der anvendes, hvis WINS er aktiveret. Konfiguration af WINS(P. 231)
Fra
Til
(
)
indstillinger>
nulstilling (
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<WINS-opløsning>
<TCP/IP-
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
FTP
Vælg, om udskrivningsindstillingerne skal ændres samt dem, der er konfigureret på maskinen via FTP.
FTP-print
Vælg, om du skal udskrive fra FTP. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at indstille brugernavn og den
adgangskode, der bruges til udskrivning fra FTP. Forberedelse til brug af FTP-serveren(P. 660)
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<FTP>
fuldstændig nulstilling (
<FTP-print>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Tillad indst. v. FTP
Vælg, om de indstillinger, der er konfigureret på maskinen via FTP, skal ændres.
391
Udfør en
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
<FTP>
en fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<Tillad indst. v. FTP>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
LPD-indstillinger
Aktiver eller deaktiver LPD, en udskrivningsprotokol, der kan bruges til alle hardwareplatforme eller
operativsystemer. Indstil også tidsperioden, hvorefter udskrivningsjobbet automatisk skal afsluttes, hvis der
ikke modtages udskrivningsdata grundet en kommunikationsfejl eller et andet problem. Anvend
Brugerinterface til fjernbetjening til at angive indstillinger for udskrivning af bannersider, hvis LPD er aktiveret.
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
LPD-print
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<LPD-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<LPD-print>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Modtag-timeout *
1 til 60
(min.)
(
)
indstillinger>
tiden
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<LPD-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<TCP/IP-
<Modtag-timeout>
Indstil timeout-
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
RAW-indstillinger
Aktiver eller deaktiver RAW, der er en Windows-specifik protokol. Indstil også tidsperioden, hvorefter
udskrivningsjobbet automatisk skal afsluttes, hvis der ikke modtages udskrivningsdata grundet en
kommunikationsfejl eller et andet problem. Anvend Brugerinterface til fjernbetjening til at angive indstillinger
for tovejskommunikation. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
Råprint
Fra
Til
392
Liste over menuen Indstilling
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<RAW-indstillinger>
<Råprint>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Modtag-timeout *
1 til 60
(min.)
(
)
indstillinger>
tiden
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<RAW-indstillinger>
<TCP/IP-
<Modtag-timeout>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Indstil timeout-
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
IPP-print
Aktiver eller deaktiver IPP, der aktiverer udskrivning fra et eksternt netværk via internettet. Anvend
Brugerinterface til fjernbetjening til at angive indstillingerne for TLS-kryptering af data til afsendelse og
brugergodkendelse. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
Fra
Til
(
)
indstillinger>
nulstilling (
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<IPP-print>
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
WSD
Aktivér eller deaktiver automatisk browsing og indsamling af oplysninger for maskinen ved hjælp af WSDprotokollen, der er tilgængelig på Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012. Konfigurering af
udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 202)
WSD-print
Vælg, om der skal udskrives med maskinen ved hjælp af WSD.
Fra
Til
393
Liste over menuen Indstilling
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<WSD>
fuldstændig nulstilling (
<WSD-print>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
WSD-browsing *
Vælg, om der skal hentes oplysninger om maskinen fra en computer via WSD. Hvis <WSD-print> er indstillet
til <Til>, er <WSD-browsing> fastsat til <Til> og vises ikke i indstillingsmenuen.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<WSD>
en fuldstændig nulstilling (
<WSD-browsing>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Multicast Discovery
Vælg, om maskinen skal indstilles til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Til>
<Netværk>
<WSD>
Kontroller meddelelsen
<TCP/IP-
<Multicast Discovery>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
● Hvis <Multicast Discovery> er indstillet til <Fra>, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selv om der
er aktive rundsendingsregistreringsmeddelelser på netværket.
HTTP
Aktiver eller deaktiver HTTP. HTTP er påkrævet for kommunikation med en computer som f.eks. ved brug af
Brugerinterface til fjernbetjening eller WSD-udskrivning. Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 297)
Fra
Til
Proxy-indstillinger
Angiv indstillinger for brug af proxyserver med relæ for HTTP-kommunikationer.
394
Angivelse af proxy(P. 283)
Liste over menuen Indstilling
Proxy
Aktiver eller deaktiver proxyserver, når maskinen udfører HTTP-kommunikationer.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<Proxy>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Serveradresse *
Indstil adressen for den proxyserver, der skal bruges. Angiv IP-adresse, domænenavn og andre nødvendige
informationer, der passer med betjeningsmiljøet. Brug
/
til at bevæge markøren, og brug taltasterne
for at angive adressen ( Indtastning af tekst(P. 32) ).
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
indstillinger>
serveradressen
<TCP/IP-
<Serveradresse>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Angiv
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
Portnummer *
Angiv portnummeret for den proxyserver, der skal bruges.
1 til 80
til 65535
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<Proxy-indstillinger>
portnummer
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<TCP/IP-
<Portnummer>
Angiv
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
Samme domæne *
Aktiver eller deaktiver proxyserver selv for udførelse af HTTP-kommunikation med enheder på samme
domæne.
Brug proxy
Brug ikke proxy
395
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
<TCP/IP-
<Samme domæne>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
eller <Brug ikke proxy>
<Brug proxy>
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
Proxy-godkendelse *
Aktiver eller deaktiver godkendelsesfunktionen for proxyserveren.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<Proxy-godkendelse>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Brugernavn *
For at aktivere proxygodkendelse skal du angive op til 24 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der skal
godkendes. Brug taltasterne til at indtaste brugernavnet. ( Indtastning af tekst(P. 32) )
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
brugernavn
<TCP/IP-
<Brugernavn>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Angiv
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
Password *
For at indtaste adgangskoden til proxygodkendelse skal du angive op til 24 alfanumeriske tegn. Brug
taltasterne til at indtaste adgangskoden. ( Indtastning af tekst(P. 32) )
(
)
<Netværk>
indstillinger>
adgangskoden
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
<TCP/IP-
<Password>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Indtast
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
SNTP
Vælg, om du vil hente klokkeslættet fra en netværksbaseret tidsserver. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til
at konfigurere indstillingerne for serveradressen. Konfiguration af SNTP(P. 234)
396
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
(
Kontroller meddelelsen
<SNTP>
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Discovery-svar
Vælg, om maskinen skal indstilles til at reagere på rundsendingsregistreringspakker. Anvend Brugerinterface til
fjernbetjening til at angive det omfangsnavn, der bruges til at inkludere maskinen i et specifikt omfang
Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder(P. 243)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<Discovery-svar>
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
IPSec
Vælg, om du vil udføre krypteret kommunikation ved at oprette et VPN (Virtual Private Network) via IPSec.
Anvend Brugerinterface til fjernbetjening til at registrere og angive sikkerhedspolitikkerne. Konfiguration af
IPSec-indstillinger(P. 308)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
(
<IPSec>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Inds. besk. om dvale
Konfigurer indstillingerne for SLP-kommunikation til at give imageWARE meddelelse om maskinens
strømstatus. Hvis du har indstillet <Besk. om dvalestatus> til <Til>, kan du forvente, at maskinen undgår
unødvendig kommunikation i dvaletilstanden, og reducere det samlede strømforbrug. Konfiguration af
indstillinger for software til styring af enheder(P. 243)
Besk. om dvalestatus
Aktiver eller deaktiver SLP-kommunikation. Hvis du vælger <Til>, gives der meddelelse om maskinens
strømstatus til imageWARE.
Fra
397
Liste over menuen Indstilling
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<Besk. om dvalestatus>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Portnummer *
Angiv det portnummer, der bruges til SLP-kommunikation med administrationssoftwaren.
1 til 11427
til 65535
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
at indtaste portnummeret
<TCP/IP-
<Portnummer>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Brug taltasterne til
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
Rout. der skal pass. *
Angiv, hvor mange routere meddelelsespakkerne kan gå igennem. Indtast et tal fra 0 til 254.
0 til 3
til 254
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
<Rout. der skal pass.>
taltasterne til at angive antallet af routere, der skal anvendes
nulstilling (
<TCP/IPBrug
Udfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Beskedinterval *
Angiv, hvor ofte maskinen giver imageWARE besked om, hvorvidt den er tændt eller slukket. Angiv et tal i
sekunder mellem 60 og 65535.
60 til 600
til 65535
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
taltasterne til at angive notifikationsintervallet
en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
398
<TCP/IP-
<Beskedinterval>
Anvend
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre
Liste over menuen Indstilling
Mopria
Vælg, om der skal bruges Mopria®.
Udskrivning med Mopria®(P. 171)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<Mopria>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Google Cloudprinter
Aktivér eller deaktiver Google Cloudprint.
Ændring af indstillinger for Google Cloudprinter(P. 181)
Brug Cloud-print
Fra
Til
Registreringstilst.
SMB *
Vælg, om du vil bruge maskinen som delt printer på SMB-netværket. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at
konfigurere andre SMB-indstillinger, herunder servernavn og arbejdsgruppenavn. Konfiguration af SMB(P. 247)
SMB-server
Vælg, om maskinen skal vises som en SMB-server på skærmen til konfiguration af SMB-netværk.
Fra
Til
(
server>
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<SMB>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
SMB-print *
Aktivér eller deaktiver SMB-udskrivning.
Fra
Til
399
<SMBUdføre en
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
print>
<Fra> eller <Til>
Kontroller meddelelsen
<SMB>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<SMBUdføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
SNMP-indstillinger
Angiv indstillinger for overvågning og kontrol af maskinen fra en computer, der kører SNMP-kompatiblet software.
Overvågning og styring af maskinen med SNMP(P. 237)
SNMPv1-indstillinger
Angiv indstillingerne for brug af SNMPv1. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive et communitynavn samt adgangsprivilegier for MIB (Management Information Base)-objekter.
SNMPv1
Aktiver eller deaktiver SNMPv1.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Til>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv1-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<SNMP-
<SNMPv1>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Dedik. gr.indstill.
Et dedikeret community er et forudindstillet community, der udelukkende er beregnet til administratorer, der
anvender Canon-software, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console. Vælg adgangsprivilegier for
MIB-objekter (Management Information Base).
Dedikeret gruppe
Fra
Læs/skriv
Skrivebeskyttet
(
)
indstillinger>
gruppe>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv1-indstillinger>
Vælg adgangsprivilegie
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
400
<SNMP-
<Dedik. gr.indstill.>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Dedikeret
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
SNMPv3-indstillinger
Angiv indstillingerne for brug af SNMPv3. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive de detaljerede
indstillinger, der anvendes, når SNMPv3 er aktiveret.
SNMPv3
Aktiver eller deaktiver SNMPv3.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Til>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv3-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<SNMP-
<SNMPv3>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Brugerindstillinger N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Angiv godkendelsesadgangskode og krypteringsadgangskode som de brugerinformationer, der anvendes
på SNMPv3. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at registrere brugerinformationerne. Overvågning
og styring af maskinen med SNMP(P. 237)
Aut.password /Krypteringspassword
Angiv 6 til 16 alfanumeriske tegn for hver adgangskode. Brug taltasterne til at indtaste adgangskoden.
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv3-indstillinger>
brugerindstillingsnummeret
<Krypteringspassword>
(
<SNMP-
Vælg
Kontroller brugernavn
Indtast adgangskode
<Aut.password> eller
Udfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Afvis pakke i dvale
Vælg, om der skal afvises SNMP-pakker, der modtages i dvaletilstand.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Afvis pakke i dvale>
fuldstændig nulstilling (
<SNMP-
<Fra> eller <Til>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
401
Udfør en
Liste over menuen Indstilling
● Hvis du vælger afkrydsningsfeltet <Til>, kan programmer, der anvender SNMP-protokollen, som f.eks.
Canon software imageWARE Series, blive deaktiveret for at få adgang til maskinen.
Spooler *
Vælg, om du vil inkludere SD-kortet i lagringslokationerne for de modtagede udskrivningsdata. Hvis du vælger <Til>,
øges maskinens kapacitet til at modtage udskrivningsdata.
Fra
Til
(
)
<Til>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Spooler>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Parallel modtagelse
Angiv, om de modtagne job skal udskrives i modtagerækkefølgen, når flere udskrivningsjob sendes fra flere
computere eller andre enheder. Når du fortløbende sender flere udskrivningsjob til maskinen, kan du udskrive dem
uden at blive afbrudt af udskrivningsjob, der bliver sendt fra andre computere eller lignende. For at gøre dette skal du
indstille det punkt til <Fra>.
Fra
Til
(
)
modtagelse>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<Parallel
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Ventetid ved start
Angiv ventetid for oprettelse af forbindelse til et netværk. Vælg indstillingen afhængigt af netværksmiljøet.
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse(P. 224)
0
til 300 (sek.)
Fjern-UI-indstill.
Konfigurer indstillingerne for brug af Brugerinterface til fjernbetjening. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening giver
dig mulighed for at konfigurere maskinens indstillinger fra en webbrowser.
402
Liste over menuen Indstilling
Fjern-UI
Aktiver eller deaktiver Brugerinterface til fjernbetjening.
fjernbetjening(P. 298)
Deaktivering af Brugerinterface til
Fra
Til
Sik.indst Fj.UI-adg.
Vælg, om der skal bruges en pinkode til at få adgang til Brugerinterface til fjernbetjening.
pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 270)
Indstilling af
Fra
Til
TLS *
Aktiver eller deaktiver TLS til kommunikation via Brugerinterface til fjernbetjening. For at bruge TLS til krypteret
kommunikation skal du indstille nøglepar ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening ( Anvendelse af TLSkrypteret kommunikation(P. 304) ) respektivt.
Fra
Til
(
indstill.>
)
<Netværk>
<TLS>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<Fjern-UIUdfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Ethernet-driver
Angiv Ethernet-kommunikationsfunktionen (halv duplex/fuld duplex) og Ethernet-type (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Konfiguration af Ethernet-indstillinger(P. 222)
Autodetektér
Vælg, om kommunikationstilstand og Ethernet-type skal registreres automatisk eller angives manuelt.
Fra
Til
Kommunikationsstatus *
Hvis <Autodetektér> er indstillet til <Fra>, skal du vælge Ethernet-kommunikationsfunktionen.
Halv dupleks
Fuld dupleks
Ethernet-type *
Hvis <Autodetektér> er indstillet til <Fra>, skal du vælge Ethernet-typen.
10 Base-T
100 Base-TX
403
Liste over menuen Indstilling
1000 Base-T
Slumretilst.priorit.
Vælg, om der skal gives prioritet til hurtig tilbagevending til dvaletilstand eller større effekt af energibesparelsen ved
dvaletilstanden.
Optimal balance
Udgangshastighed
Energibesparende
(
)
<Netværk>
meddelelsen
Kontroller
<Slumretilst.priorit.>
fuldstændig nulstilling (
Vælg indstillingspunktet
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Optimal balance
Maskinen vender hurtigere tilbage fra dvaletilstand. Hvis de enheder, der er direkte forbundet til maskinen,
understøtter EEE (Energy Efficient Ethernet), kan strømforbruget reduceres endnu mere. Brug normalt denne
indstilling.
Udgangshastighed
Maskinen vender hurtigere tilbage fra dvaletilstand.
Energibesparende
Kommunikationshastigheden i dvaletilstand reduceres for at give det laveste strømforbrug.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <Dvalestatus> er indstillet til <Høj (dyb dvale)>.
dvaletilstand(P. 63)
Aktivering af
IEEE802.1X
Aktiver eller deaktiver IEEE 802.1X-godkendelse. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive de detaljerede
indstillinger, der anvendes, når IEEE 802.1X-godkendelse er aktiveret. Konfiguration af IEEE 802.1Xgodkendelse(P. 319)
Fra
Til
404
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
meddelelsen
Kontroller
<IEEE802.1X>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Adressefilter
Aktiver eller deaktiver kommunikation, der begrænses med IP-adresser og MAC-adresser. Anvend Brugerinterface til
fjernbetjening til at angive adressen, der skal begrænses. Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
eller <Til>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Adressefilter>
<Fra>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
MAC-adresse
Kontroller maskinens MAC-adresse, som er et unikt nummer for hver kommunikationsenhed.
(Kun visning)
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<MAC-adresse>
E-mailprintindstill.
Angiv indstillingerne for brug af funktionen Udskrivning Af E-mail. Anvend Brugerinterface til fjernbetjening til at
angive andre indstillinger for Udskrivning Af E-mail, herunder indstillingerne for mailserveren. Udskrivning af
modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)(P. 161)
POP3-modtag.interval
Angiv intervallet i minutter for automatisk oprettelse af forbindelse til mailserveren. Nye e-mails i mailserverens
indbakke modtages automatisk og udskrives med de angivne tidsintervaller.
0
til 90 (min.)
405
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
mailprintindstill.>
Kontroller meddelelsen
<POP3-modtag.interval>
<EAnvend taltasterne til at indtaste
Udfør en fuldstændig nulstilling (
intervallet for automatisk modtagelse af e-mails
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
● Hvis du vælger "0", modtages der ikke automatisk e-mail. I dette tilfælde modtages e-mail manuelt.
Manuel modtagelse af e-mails(P. 166)
POP3-modtag
Aktiver eller deaktiver Udskrivning Af E-mail for POP3-mailserveren.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
mailprintindstill.>
fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<POP3-modtag>
<E-
<Fra> eller <Til>
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
SMTP-modtagelse
Aktiver eller deaktiver Udskrivning Af E-mail for SMTP-protokollen.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
mailprintindstill.>
fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<SMTP-modtagelse>
<E-
<Fra> eller <Til>
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Init. netv.konfig.
Vælg at gendanne fabriksindstillingerne for netværksindstillinger.
406
Initialisering af netværksindstillinger(P. 614)
Liste over menuen Indstilling
Layout
1213-05J
Indstillinger om udskrivningsudseende, herunder indbindingsmargen og
udskrivningspositioner, vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er
angivet med en daggert ( ).
Antal kopier(P. 407)
Forskyd Y/Forskyd X(P. 407)
Indbindingsplacering(P. 408)
Margen(P. 409)
Alternativ metode(P. 410)
Antal kopier
Angiv antallet af kopier.
1
til 9999
(
)
<Layout>
<Antal kopier>
Brug taltasterne til at angive antallet af
kopier
Forskyd Y/Forskyd X
Uanset papirkilden kan du udskrivningspositionen for alle typer udskrivning i intervaller af 0,5 mm for alle
udskrivningsjob.
-50,0 til 0,0
til +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Forskyd Y> eller <Forskyd X>
forskydningsværdien
<Forskyd Y>
Ændrer udskrivningsposition lodret.
407
Brug
/
til at indtaste
Liste over menuen Indstilling
<Forskyd X>
Ændrer udskrivningsposition vandret.
Forskydningsværdier
For <Forskyd Y> skal du indstille en plusværdi (+) for at flytte udskrivningspositionen nedad. For <Forskyd X>
skal du indstille en plusværdi (+) for at flytte udskrivningsposition til højre. Indstil en minusværdi (-) for at
flytte udskrivningspositionen den anden vej.
<Forskyd X>
<Forskyd Y>
Konfigurere finindstillinger for udskrivningspositionen
Du kan vælge <Justér printplacer.> under <Brugervedligehold.> til at finjustere udskrivningspositionen for hver
papirkilde. Området for de tilgængelige forskydningsværdier er fra -5,0 til +5,0 mm i vertikal retning og fra -2,25
til +2,25 mm i horisontal retning. Justering af udskrivningsposition(P. 594)
Indbindingsplacering
Angiv, om udskrifterne skal indbindes på den lange eller korte kant med et bindingsværktøj som f.eks. en
hæftemaskine. I dette tilfælde skal du angive indstillingerne for <Margen> for også at justere indbindingsplacering.
Lang kant
Kort kant
(
)
<Layout>
<Indbindingsplacering>
<Lang kant>
Vælg, om udskrifterne skal bindes på den lange kant.
408
<Lang kant> eller <Kort kant>
Liste over menuen Indstilling
<Kort kant>
Vælg, om udskrifterne skal bindes på den korte kant.
Margen
Juster margenbredden for den kant, der er angivet i <Indbindingsplacering> ved at flytte udskrivningspositionen for
udskrivningsdataene. Hvis du vælger "0,0", vil margen ikke blive ændret.
-50,0 til 0,0
til +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Margen>
Brug
/
til at indtaste
forskydningsværdien
Margenværdier
Angiv retning og bredde for ændringen af udskrivningspositionen af dine udskrivningsdata. Den kant, hvor
margen ændres, varierer afhængigt af, om der er indstillet et "+" eller et "-". Du kan justere margenbredden i
intervaller af 0,5 mm.
Stående dokument
Indstilling af værdi
Indbinding på den lange kant Indbinding på den korte kant
"+" værdi
Papirets venstre side
(for venstreindbinding)
Papirets øverste side
(for topindbinding)
"-" værdi
Papirets højre side
(for højreindbinding)
Papirets nederste side
(for bundindbinding)
Liggende dokument
409
Liste over menuen Indstilling
Indstilling af værdi
Indbinding på den lange kant Indbinding på den korte kant
"+" værdi
Papirets venstre side
(for topindbinding)
Papirets øverste side
(for højreindbinding)
"-" værdi
Papirets højre side
(for bundindbinding)
Papirets øverste side
(for højreindbinding)
Alternativ metode
Hvis du udfører 2-sidet udskrivning af et dokument, der består af et ulige antal sider, kan du vælge, om du vil
behandle den sidste side i 1-sidet udskrivningstilstand. Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningen være færdig hurtigere
end for almindelig 2-sidet udskrivning.
Fra
Til
(
)
<Layout>
<Alternativ metode>
<Fra> eller <Til>
Hvis udskrivningen af et dokument bestående af et lige antal sider afsluttes med 1sidet udskrivningstilstand
I følgende tilfælde behandles den sidste side i 1-sidet udskrivningstilstand, også selv om dokumentet består af
et lige antal sider.
● Hvis den sidste side er blank.
● Hvis der af en eller anden årsag ikke kan udskrives på den sidste side, som f.eks. fordi papirformatet ikke er
tilgængeligt for 2-sidet udskrivning.
Hvis der anvendes papir med fortrykt logo
● Hvis den sidste side behandles i 1-sidet udskrivningstilstand med <Alternativ metode> til <Til>, matcher
retningen eller udskrivningssiden for den sidste side måske ikke med de andre sider. I dette tilfælde skal du
indstille <Alternativ metode> til <Fra>.
410
Liste over menuen Indstilling
Printkvalitet
1213-05K
Indstillinger om udskrivningskvalitet, herunder gradering og tonertæthed, vises
med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Udjævning(P. 411)
Tonerbesparelse(P. 412)
Tæthed: X (X=C, M, Y, K)(P. 412)
Tæthed X (finjust.) (X=C, M, Y, K)(P. 412)
Farvestatus(P. 412)
Gråtoner(P. 413)
Gråkompensation(P. 414)
CMS(P. 415)
Udjævningsindstill.(P. 420)
Avanceret udjævning(P. 421)
Tonermængde, korr.(P. 422)
Linjekontrol(P. 422)
Reducér kvalitet(P. 423)
Spec. udjævn.stat.(P. 423)
Udjævning
Angiv den gradering, der skal bruges til behandling af udskrivningsdata.
Høj 1
Høj 2
(
)
<Printkvalitet>
<Udjævning>
<Høj 1> eller <Høj 2>
<Høj 1>
Denne udskrivningsfunktion er velegnet til udskrivning af fotografier eller lignende ved gennemsnitlig
kvalitet.
<Høj 2>
Angiv denne indstilling for at udskrive fotografier eller lignende ved høj kvalitet.
411
Liste over menuen Indstilling
Tonerbesparelse
Konfigurer denne indstilling, hvis du ønsker at kontrollere udseendet, som f.eks. layoutet, før et stort udskrivningsjob.
Da denne udskrivningsfunktion sparer toner, kan tynde linjer og områder med lysere udskrivningstæthed blive sløret.
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Tonerbesparelse>
<Fra> eller <Til>
Tæthed: X (X=C, M, Y, K) *
For hver CMYK-farve skal du justere tonertætheden, så den passer til udskrivningen. Dette punkt vises ikke, hvis
<Tonerbesparelse> er indstillet til <Til>. Justering af udskrivningstæthed(P. 589)
-8 til 0
til +8
Tæthed X (finjust.) (X=C, M, Y, K) *
For hver CMYK-farve kan du finjustere den tonertæthed, der anvendes til udskrivningen separat for de tre forskellige
tæthedsområder. Dette punkt vises ikke, hvis <Tonerbesparelse> er indstillet til <Til>. Justering af
udskrivningstæthed(P. 589)
Høj
-8 til 0
til +8
Medium
-8 til 0 til +8
Lav
-8 til 0
til +8
Farvestatus
Vælg, om der skal udskrives i farve eller sort/hvid.
Auto (farve/sort)
Farve
Sort
(
)
<Printkvalitet>
<Farvestatus>
412
Vælg farvetilstand
Liste over menuen Indstilling
<Auto (farve/sort)>
Vælg automatisk farve eller sort-hvid udskrivning afhængigt af dokumenttypen.
<Farve>
Udskriv i farve.
<Sort>
Udskriv i sort-hvid, også selv om dokumentet er i farve.
Gråtoner
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
Fejldiffusion
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er egnet til at udskrive
skarpe kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Gråtoner>
<Fejldiffusion>
<Fra> eller
<Til>
Opløsning/Udjævning *
Vælg metoden til halvtonegengivelse, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Du kan konfigurere denne
indstilling for hver type billede, der er i et dokument.
Tekst
Opløsning
Udjævning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Billede
Opløsning
Udjævning
413
Liste over menuen Indstilling
(
)
billeddatatype
<Printkvalitet>
<Gråtoner>
<Opløsning/Udjævning>
Vælg
<Opløsning> eller <Udjævning>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Udjævning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
Gråkompensation
For sorte eller grå data med farveinformationer, der definerer R=G=B, skal du vælge, om du vil udskrive med kun sort
toner (K) eller udskrive med CMYK 4-farves toner. Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et
dokument.
Tekst
Fra
Til
Grafik
Fra
Til
Billede
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Gråkompensation>
<Fra> eller <Til>
414
Vælg billeddatatype
Liste over menuen Indstilling
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Fra>
Udskriver med CMYK 4-farves toner. Genskabelsen af graderingen af mørke farver er bedre end med <Til>.
<Til>
Udskriver med blot sort toner (K). Der kan forhindres farvefejl grundet brug af farvetoner (CMY).
CMS
Indstil metoderne til at behandle farvekorrektion. Du kan konfigurere forskellige indstillinger til forskellige datatyper i
et dokument.
CMS-valg
Indstil, om der skal udføres farvekorrektion på printerens side eller værtens side (printerdriverens side).
Printer
Vært
(
)
<Printkvalitet>
<CMS>
<CMS-valg>
<Printer> eller
<Vært>
CMS/gamma
Vælg metoden til farveudskrivning. Du kan konfigurere denne indstilling for hver type billede, der er i et
dokument.
Tekst
CMS
Gamma
Grafik
CMS
Gamma
Billede
CMS
Gamma
415
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printkvalitet>
billeddatatype
<CMS>
<CMS/gamma>
Vælg
<CMS> eller <Gamma>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<CMS>
Brug en profil til farvematching.
<Gamma>
Udfør en farvekorrigering ved at indstille en gammaværdi for justering af lysstyrken.
RGB-kildeprofil
Vælg en egnet profil for RGB-data, der matcher den anvendte monitor. Du kan indstille dette emne for hver af
de billedtyper, der er i et dokument.
Tekst
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafik
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Billede
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
billeddatatype
<Printkvalitet>
<CMS>
Vælg profil
416
<RGB-kildeprofil>
Vælg
Liste over menuen Indstilling
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Der anvendes en RGB-profil, der tilsvarer den gennemsnitlige profil for de fleste skærme til Windowscomputere. Ved brug af en skærm, der understøtter sRGB, kan du udskrive farver, der er tættere på de
farver, der vises på monitoren.
<Canon HDTV gamma 1.5> til <Canon HDTV gamma 2.4>
Hvis du ønsker lysstyrkejustering efter at have sammenlignet de udskrevne farver og de farver, der vises på
skærmen, skal du foretage de nødvendige indstillinger her. Jo højere værdi, jo mørkere blive de udskrevne
farver.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <CMS/gamma> er indstillet til <CMS>.
Outputprofil
Du kan vælge egnede profiler for data, der skal udskrives. Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper,
der er i et dokument.
Tekst
Normal
Photo
Grafik
Normal
Photo
Billede
Normal
Photo
(
)
billeddatatype
<Printkvalitet>
<CMS>
<Normal> eller <Photo>
417
<Outputprofil>
Vælg
Liste over menuen Indstilling
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen.
<Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <CMS/gamma> er indstillet til <CMS>.
Tilpasningsmetode
Angiv, hvilket element der skal have prioritet over andre i farvematching, ved hjælp af <RGB-kildeprofil>. Du kan
indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument.
Tekst
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
Grafik
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
Billede
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
(
)
billeddatatype
<Printkvalitet>
<CMS>
<Tilpasningsmetode>
Vælg
Vælg metode til matching
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
418
Liste over menuen Indstilling
<Opfattelse>
Matching udføres med prioritet efter, hvad der farvemæssigt ser bedst ud.
<Mætning>
Matching udføres med prioritet efter mætningsgraden.
<Kolorimetrisk>
Matching udføres, så farveforskellen mellem original og udskrift er så lille som mulig.
Gammakorrektion
Lysstyrkejusteringen kan udføres, så lysstyrken i de lyseste og mørkeste dele af originalen ikke påvirkes i
udskrivningsresultatet. Du kan indstille dette punkt for hver af billedtyperne i et dokument.
Tekst
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafik
1.0
1.4
1.8
2.2
Billede
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
billeddatatype
<Printkvalitet>
<CMS>
<Gammakorrektion>
Vælg
Vælg indstillingsværdi
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
419
Liste over menuen Indstilling
<1.0> til <2.2>
Indstil dette emne, hvis du ønsker at justere udskrifternes lysstyrke. <1.4> er standardindstilling (ingen
korrektion), og jo større indstillingsværdi, jo mørkere udskrivning.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <CMS/gamma> er indstillet til <Gamma>.
Udjævningsindstill.
Konfigurer indstillingerne for udjævningstilstanden, så graderinger i linjer, figurer eller billeder som f.eks. fotografier
udskrives jævnt.
Udjævning
Angiv, om udjævningstilstanden skal aktiveres eller deaktiveres. Graderinger udskrives mere jævnt med
<Udjævning 2> end med <Udjævning 1>.
Fra
Udjævning 1
Udjævning 2
(
)
<Printkvalitet>
<Udjævningsindstill.>
<Udjævning>
Vælg
behandlingsmetode
Grafik *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til linjer og figurer, hvis <Udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Udjævningsindstill.>
<Grafik>
<Fra> eller
<Til>
Billede *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til billeddata som f.eks. fotografier, hvis <Udjævning> er
indstillet til <Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
420
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printkvalitet>
<Udjævningsindstill.>
<Billede>
<Fra> eller
<Til>
Avanceret udjævning
Konfigurer indstillingerne for udjævningstilstanden, så kanter på linjer, figurer og tekst udskrives jævnt.
Avanceret udjævning
Angiv, om udjævningstilstanden skal aktiveres eller deaktiveres. Kanter udskrives mere jævnt med <Udjævning
2> end med <Udjævning 1>.
Fra
Udjævning 1
Udjævning 2
(
)
udjævning>
<Printkvalitet>
<Avanceret udjævning>
<Avanceret
Vælg behandlingsmetode
Grafik *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til linjer og figurer, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Avanceret udjævning>
<Grafik>
eller <Til>
Tekst *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til tekst, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
421
<Fra>
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printkvalitet>
<Avanceret udjævning>
<Tekst>
<Fra> eller
<Til>
Tonermængde, korr.
Indstil, hvordan tonermængden skal justeres, når der udskrives områder med stor tæthed.
Normal
Udjævningsprioritet
Tekstprioritet
(
)
<Printkvalitet>
<Tonermængde, korr.>
Vælg
korrektionsmetode
<Normal>
Udskriver tekst og linjer med en tonermængde, der vil bevare opløsningen, og udskriver andre typer data
med en tonermængde, der vil bevare nuancerne.
<Udjævningsprioritet>
Udskriver alle typer data med en tonermængde, der vil bevare nuancerne.
<Tekstprioritet>
Udskriver alle typer data med en tonermængde, der vil bevare opløsningen.
Linjekontrol
Indstil billedbehandlingsmetoden for linjer.
Opløsningsprioritet
Udjævningsprioritet
422
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printkvalitet>
<Linjekontrol>
<Opløsningsprioritet> eller
<Udjævningsprioritet>
<Opløsningsprioritet>
Behandler linjer, så opløsningen bevares i tilsvarende grad som ved behandling af tekst.
<Udjævningsprioritet>
Behandler linjer, så nuancer og gradering bevares i tilsvarende grad som ved behandling af figurer.
Reducér kvalitet
Vælg, om udskrivningen skal fortsættes ved automatisk at reducere kvaliteten, hvis der ikke er hukommelse nok til
behandlingen.
Fortsæt print
Stop print
(
)
<Printkvalitet>
<Reducér kvalitet>
<Fortsæt print> eller <Stop
print>
● Hvis du vælger <Stop print>, vises en fejlmeddelelse, og udskrivningen stoppes, når maskinen ikke har mere
ledig hukommelse. Du kan trykke på
(
) for at genoptage udskrivningen ved at reducere
kvaliteten.
Spec. udjævn.stat.
Skift indstilling, hvis udskrivningstætheden er uensartet, eller hvis den endelige udskrivning ikke er jævn.
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4
Status 5
Status 6
423
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printkvalitet>
<Spec. udjævn.stat.>
Vælg tilstanden
<Status 1>
Brug denne indstilling til de fleste miljøer.
<Status 2>
Angiv denne indstilling, hvis de indvendige områder i figurer, store tegn eller tykke linjer med høj tæthed
ikke kan udskrives jævnt.
<Status 3>
Angiv denne indstilling, hvis følgende symptomer observeres.
● Hvis de indvendige områder i figurer, store tegn eller tykke linjer med høj tæthed ikke kan udskrives jævnt.
● Hvis yderkanten i figurer, tegn eller linjer med lav tæthed ikke kan udskrives jævnt.
● Hvis tegn og linjer med en solid baggrund ikke kan udskrives jævnt.
<Status 4>
Angiv denne indstilling, hvis yderkanten i figurer, tegn eller linjer med lav tæthed ikke kan udskrives jævnt.
424
Liste over menuen Indstilling
<Status 5>
Angiv denne indstilling, hvis der forekommer streger på billeder som f.eks. fotografier, figurer, graderinger
eller mønstre med skygger, og dette resulterer i uensartede udskrivninger.
<Status 6>
Angiv denne indstilling, hvis udskrivningen ikke er jævn set som en helhed.
● Hvis <Status 2> eller <Status 4> er angivet, kan områder med lav tæthed blive farvet uensartet.
● Hvis <Status 3> er angivet, kan områder med lav tæthed eller mønstre med skygger blive farvet uensartet.
● Hvis <Status 5> er angivet, bliver yderkanten i tegn, linjer eller figurer måske ikke udskrevet jævnt.
● Hvis <Status 6> er angivet, kan farven forekomme uensartet.
425
Liste over menuen Indstilling
Grænseflade
1213-05L
Alle indstillinger om interface med computer og USB vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Grænsefladevalg(P. 426)
Timeout(P. 427)
Genk. af forbindelse(P. 428)
Udv. modtagebuffer(P. 428)
Grænsefladevalg
Vælg det interface, der er brugt for maskinen.
USB
Aktivér eller deaktiver USB-porten.
Begrænsning af USB-forbindelse med en computer(P. 291)
Fra
Til
Netværk
Aktivér eller deaktiver LAN-porten.
Deaktivering af LAN-port(P. 299)
Fra
Til
Av. USB-funktioner
Angiv indstillingerne for at vælge en funktion til at bruge en USB-enhed eller vælge en enhedsdriver, der skal
bruges.
Indst., av. funkt.
Vælg, hvilke MEAP-programmer og USB over NWP, der skal prioriteres, hvis der tilsluttes en USB-enhed til
maskinen.
MEAP-prioritet
Prioritér USB før NW
(
)
meddelelsen
<Grænseflade>
<Grænsefladevalg>
<Av. USB-funktioner>
426
Kontroller
<Indst., av. funkt.>
<MEAP-prioritet>
Liste over menuen Indstilling
eller <Prioritér USB før NW>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 508) )
<MEAP-prioritet>
Angiv denne for at give prioritet til MEAP-programmer.
<Prioritér USB før NW>
Angiv denne for at give prioritet til USB over NW. Med denne funktion kan du fra din computer bruge en USBenhed, der er tilsluttet maskinens USB-port.
USB-lagerenhed
Angiv indstillingerne for enhedsdriveren for brug af en USB-hukommelsesenhed.
MEAP-driver
Aktiver eller deaktiver den MEAP-specifikke enhedsdriver, hvis der er installeret en USBhukommelsesenhed på maskinen. Hvis du ønsker at udføre direkte udskrivning (direkte USB-udskrivning)
fra en USB-hukommelsesenhed uden brug af computer, skal du vælge <Fra>.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
driver>
<Grænseflade>
<Grænsefladevalg>
<Av. USB-funktioner>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
<USB-lagerenhed>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<MEAPUdføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Timeout
Angiv, hvordan maskinen skal reagere, hvis modtagelsen af udskrivningsdata forstyrres.
Timeout
Vælg, om udskrivningen skal annulleres, hvis modtagelsen af udskrivningsdata forstyrres i et vist tidsrum.
Fra
Til
427
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Grænseflade>
<Timeout>
<Timeout>
<Fra> eller
<Timeout>
<Timeouttidspunkt>
<Til>
Timeouttidspunkt *
Indstil tidsperioden, indtil der sker en timeout-fejl.
5 til 15
til 300 (sekunder)
(
)
<Grænseflade>
Brug
taltasterne til at indstille tidsperioden
Genk. af forbindelse
Et problem, som f.eks. forkert overlejringsudskrivning eller forvrængede tegn, kan forekomme under udskrivning via
kabelbaseret LAN-tilslutning. I dette tilfælde skal du indstille Genk. af forbindelse> til <Fra>.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
<Grænseflade>
<Genk. af forbindelse>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
Udv. modtagebuffer
Vælg, om du vil øge pladsen af den hukommelse, der er indbygget i maskinen til at modtage udskrivningsdata fra en
computer. Hvis du vælger <Til>, kan du reducere den tid, der går, til computeren tømmes for udskrivningsdata i
behandling, eller transmissionen kan reduceres, hvis computeren sender en stor mængde data eller komplicerede
strukturerede data.
Fra
Til
428
Liste over menuen Indstilling
(
)
meddelelsen
<Grænseflade>
<Udv. modtagebuffer>
<Fra> eller <Til>
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
429
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
Brugervedligehold.
1213-05R
Indstillinger om justering af maskinen, herunder udskrivningspositionskorrigering
for hver papirkilde og forbedring af udskrivningskvaliteten, vises med korte
beskrivelser. Du kan konfigurere disse indstillinger, hvis maskinen er offline.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret papirindfører eller SD-kort (disse er valgfri) på maskinen.
Justér printplacer.(P. 430)
Gendannelsesprint(P. 431)
Initialisér tæller(P. 431)
Tjek papirformat(P. 432)
Erstat format(P. 432)
Autoreg. af pap.type(P. 432)
Fr.,kort kant prior.(P. 433)
Speciel billedstatus(P. 433)
Spec. overf.status(P. 434)
Frv/S&H skift tlst.(P. 434)
Spec. tæthedsstat.(P. 435)
SD-kort vedligehold.(P. 435)
Speciel printstatus(P. 436)
Spec. printjust. C(P. 440)
Justér stregkode(P. 440)
Opdatér firmware(P. 440)
Første kalibrering(P. 441)
Papirfremfør.metode(P. 441)
Vis jobliste(P. 442)
Imp./eksp.-indstill.(P. 443)
Kalibreringsfrekv.(P. 444)
Underret om rensning(P. 444)
Rens. tid for besked(P. 444)
Tid for tonerkontrol(P. 444)
Spec. tid ton.kontr.(P. 445)
Justér printplacer.
For hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen.
Justering af udskrivningsposition(P. 594)
Forskyd Y (2-sidet)
Du kan justere den lodrette udskrivningsposition for udskrivning på første side (forside) i 2-sidet
udskrivningstilstand. Udskrivningspositionen på anden side (bagside) følger indstillingerne for den papirkilde,
der er tilgængelig, når udskrivningen startes.
-5,0 til 0,0
til +5,0 (mm)
Forskyd X (2-sidet)
Du kan justere den vandrette udskrivningsposition for udskrivning på første side (forside) i 2-sidet
udskrivningstilstand. Udskrivningspositionen på anden side (bagside) følger indstillingerne for den papirkilde,
der er tilgængelig, når udskrivningen startes.
Universalbakke
-2,25 til 0,00 til +2,25 (mm)
Skuffe 1 til 4 *
-2,25 til 0,00 til +2,25 (mm)
430
Liste over menuen Indstilling
Forskyd Y (U-bakke)
Du kan justere den lodrette udskrivningsposition for udskrivning på papir fra universalbakken.
-5,0 til 0,0
til +5,0 (mm)
Forskyd X (U-bakke)
Du kan justere den vandrette udskrivningsposition for udskrivning på papir fra universalbakken.
-2,25 til 0,00
til +2,25 (mm)
Forskyd Y (Skuffe 1 til 4) *
Du kan justere den lodrette udskrivningsposition for udskrivning på papir fra papirskuffen.
-5,0 til 0,0
til +5,0 (mm)
Forskyd X (Skuffe 1 til 4) *
Du kan justere den vandrette udskrivningsposition for udskrivning på papir fra papirskuffen.
-2,25 til 0,00
til +2,25 (mm)
Gendannelsesprint
Vælg, om siden skal udskrives igen, hvis udskrivningen er blevet forstyrret, f.eks. af papirstop eller en fejl.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Gendannelsesprint>
Initialisér tæller
Vælg, om tælling af de udskrevne sider på fikseringsenheden skal startes.
Fikseringsenhed
Start tælling af sider, der bruger samme fikseringsenhed.
(
tæller>
)
<Brugervedligehold.>
<Initialisér
<Fikseringsenhed>
<Ja>
431
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Tjek papirformat
Vælg om formatet skal kontrolleres for det papir, der indføres fra den papirkilde, hvor papirformatet er indstillet til <Fri
størrelse>. Hvis du vælger <Til>, vises meddelelsen for bekræftelse af papirformat, og udskrivningen stoppes, hvis
formatet af det papir, der indføres fra papirkilden, ikke matcher med udskrivningsdata.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Tjek papirformat>
<Fra> eller <Til>
● Hvis størrelsesforskellen mellem det indførte papir og udskrivningsdata ikke er så stor, er det muligt, at der
ikke vil blive vist nogen meddelelse, og udskrivningen vil fortsætte, også selv om den valgte indstilling er
<Til>.
Erstat format
Vælg, om du vil udskrive ved at erstatte papir i A4-format og papir i Letter-format med hinanden. Hvis du vælger <Til>,
bruges der papir i Letter-format til udskrivning, hvis du har angivet papir i A4-format for udskrivning fra en computer,
men der ikke er lagt papir i A4-format i maskinen.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Erstat format>
<Fra> eller <Til>
Autoreg. af pap.type
Du kan optimere funktionen for automatisk papirtyperegistrering ( Autoreg. af pap.type(P. 514) ) afhængigt af det
papirformat, som du bruger oftest. Vi anbefaler, at du normalt bruger standardindstillingen for denne funktion.
Status 1
Status 2
Status 3
(
)
<Brugervedligehold.>
<Autoreg. af pap.type>
tilstanden
432
Vælg
Liste over menuen Indstilling
<Status 1>
Angiv denne indstilling, hvis du oftest bruger <Almindeligt L> eller <Almindeligt L2> på A4-format.
<Status 2>
Angiv denne indstilling, hvis du oftest bruger <Almindeligt> på A4-format.
<Status 3>
Angiv denne indstilling, hvis du oftest bruger <Almindeligt> på Letter-format.
● Dette punkt er aktiveret, hvis <Autoreg. af pap.type> i
andet end <Brug ikke>.
Vælg menuen Fremfører(P. 510) er indstillet til
● Hvis du ændrer standardindstillingen til en anden indstilling, virker den automatiske papirtyperegistrering
måske ikke korrekt.
Fr.,kort kant prior.
Ved udskrivning på papir i et format, der muliggør både stående og liggende ilægning, skal du indstille dette punkt til
<Til>, hvis du helst vil have papiret indført i liggende retning. Denne indstilling gælder kun, hvis <Papirkilde> er
indstillet til <Auto>.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Fr.,kort kant prior.>
<Fra> eller <Til>
Speciel billedstatus
Indstil dette punkt, hvis de centrale områder i tegn eller linjer med mørk tæthed ikke kan udskrives. Forbedringen er
stærkere med <Niveau 2> end med <Niveau 1>.
Fra
Niveau 1
Niveau 2
433
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
<Speciel billedstatus>
Vælg niveauet
● Udskrivningstætheden bliver lysere, hvis du vælger en stærkere forbedring.
Spec. overf.status
Hvis du bruger maskinen i et miljø med lav luftfugtighed, kan udskrevne billeder eller tekst være udtværet. I dette
tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. overf.status>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med høj fugtighed, kan udskrivningstætheden blive
lysere eller uensartet.
Frv/S&H skift tlst.
Ved udskrivning af data, herunder både sort-hvid data og farvedata, kan du angive, om der skal gives prioritet til
højere udskrivningshastighed eller lavere frekvens for brugen af CMY-tonerpatroner.
Status 1
Status 2
(
)
<Brugervedligehold.>
<Frv/S&H skift tlst.>
<Status 1>
Giver prioritet til udskrivningshastighed.
434
Vælg tilstanden
Liste over menuen Indstilling
<Status 2>
Udskrivning kan være mulig, selv om du ikke bruger CMY-tonerpatroner så ofte.
● Hvis du vælger <Status 2>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere.
Spec. tæthedsstat.
Hvis du bruger maskinen i et miljø med høj luftfugtighed, kan udskrivningstætheden blive lysere eller ujævn. I dette
tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. tæthedsstat.>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed, kan billeder eller tekst blive udtværet.
SD-kort vedligehold. *
Hvis der opstår en fejl på et SD-kort, eller hvis du ønsker at bortskaffe et SD-kort, kan du slette alle de data, der er
lagret på kortet.
Format
Initialiser SD-kortet. Alle de gemte data slettes fra kortet.
(
)
<Brugervedligehold.>
vedligehold.>
<SD-kort
<Format>
<Ja>
Komplet datasletning
Alle de gemte data slettes fra SD-kortet. Udfør denne handling efter behov, som f.eks. hvis du ønsker at
bortskaffe et SD-kort efter at have slettet alle de gemte data, herunder fragmenter, som normalt ikke kan
slettes så let. Sletning af alle data på et SD-kort(P. 648)
435
Liste over menuen Indstilling
Speciel printstatus
Angiver punkter, som du kan indstille, hvis udskrivningen ikke kan udføres korrekt.
Krøllekorrektion
Hvis papir fra en papirkilde bliver krøllet ved udskrivning, skal du indstille dette punkt til <Til> for den
pågældende papirkilde.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
printstatus>
<Speciel
<Krøllekorrektion>
Vælg papirkilden
<Fra> eller <Til>
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, du ønsker at ændre indstillingen Krøllekorrektion for.
Skifte indstillinger
For at udføre krøllekorrektion skal du vælge <Til>.
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere. Udskrifterne kan også komme
til at se falmede ud.
Reduc. bølger (Fint)
Hvis du udskriver på tyndt papir, og resultatet er rynket (eller bølget), skal du indstille dette punkt til <Til>,
hvilket muligvis kan løse problemet.
Fra
Til
(
(Fint)>
)
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Fra> eller <Til>
436
<Reduc. bølger
Liste over menuen Indstilling
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrifterne se falmede ud.
Reducér klæb. papir
Ved 2-sidet udskrivning kan de udskrevne papirer eventuelt hænge fast på hinanden alt afhængigt af
billedtætheden af udskriftsdataene. I dette tilfælde kan indstillingen af dette punkt løse problemet.
Fra
Status 1
Status 2
(
)
papir>
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Reducér klæb.
Vælg tilstanden
<Fra>
Der udføres ingen behandling for at forhindre, at papirerne hænger sammen.
<Status 1>
Normalt skal du bruge denne funktion, da fabriksindstillingerne som standard er således, at de udskrevne
papirer ikke så let hænger fast på hinanden.
<Status 2>
Sørg for, at de udskrevne papirer ikke hænger fast på hinanden, selv når der udskrives billeddata med høj
tæthed.
● Hvis du vælger <Status 2>, vil papirene ikke hænge så meget sammen, men hastigheden for 2-sidet
udskrivning vil være langsommere, end hvis du vælger <Status 1>.
Speciel kuvertstatus
Hvis forseglingsflappen på en kuvert har absorberet fugt og hænger fast på kuverten, skal du indstille dette
punkt til <Til>.
Fra
Til
437
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
kuvertstatus>
<Speciel printstatus>
<Speciel
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrifterne se falmede ud.
Korr., hvide streger
Der kan forekomme hvide streger (linjer) på udskrevne billeder. I dette tilfælde skal du indstille dette punkt til
<Til> for muligvis at løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
streger>
<Speciel printstatus>
<Korr., hvide
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningstætheden blive lavere.
Reducér tonerafskal.
Afhængigt af papirtype eller miljøforhold kan toneren måske falde af de udskrevne billeder. Hvis dette er
tilfældet, kan du måske løse problemet ved at indstille dette punkt. Forbedringen er svagest med <Fra> og
stærkest med <Status 2>.
Fra
Status 1
Status 2
(
)
tonerafskal.>
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Reducér
Vælg tilstanden
● Hvis du vælger <Status 2>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
● Hvis du ændrer papirtype eller miljøforhold, kan det løse problemet med, at toneren falder af, uden at
du behøver at skulle ændre indstillinger.
438
Liste over menuen Indstilling
Forbedr ende, fiks.
Hvis kun nederste del af det udskrevne billede er for mørkt pga. utilstrækkelig tonerfiksering, skal du indstille
dette punkt til <Til> for muligvis at løse problemet.
Fra
Til
(
)
fiks.>
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Forbedr ende,
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Reducér glid. papir
Afhængigt af miljøforholdene bliver papiret måske ikke indført korrekt under udskrivningen, hvilket giver
forringet udskrivningskvalitet. I dette tilfælde skal du indstille dette punkt, hvorved problemet måske kan løses.
Angiv tilstanden afhængigt af, om du ønsker at prioritere udskrivningshastigheden, eller at papirerne ikke
hænger fast på hinanden.
Status 1
Status 2
Status 3
(
papir>
)
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Reducér glid.
Vælg tilstanden
<Status 1>
Denne funktion er velegnet til udskrivning af dokumenter med sider, hvor der er meget tekst eller billeddata.
Udskrivningshastigheden kan dog blive langsommere.
<Status 2>
Ved udskrivning af dokumenter med lille mængde tekst eller billeddata kan valg af denne funktion reducere
graden af forringelse af udskrivningshastigheden sammenlignet med <Status 1>.
<Status 3>
Hvis du ønsker at undgå langsommere udskrivningshastighed, skal du vælge denne funktion. Forbedring af
udskrivningskvaliteten vil dog da ikke være mulig.
439
Liste over menuen Indstilling
Spec. printjust. C
Der kan forekomme streger på udskrevne billeder alt afhængigt af papirtypen eller miljøforholdene. I dette tilfælde
kan indstillingen af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. printjust. C>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du indstiller dette punkt til <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Justér stregkode
Indstil dette punkt til <Smal>, hvis en udskrevet stregkode ikke kan aflæses korrekt.
Normal
Smal
(
)
<Brugervedligehold.>
<Justér stregkode>
<Normal> eller <Smal>
Opdatér firmware
Opgraderer maskinens firmware.
(
)
<Brugervedligehold.>
forbindelsesmetode
<Opdatér firmware>
<Ja>
440
Vælg
Liste over menuen Indstilling
Valg af forbindelsesmetode
Vælg metoden til at forbinde til en computer, der udfører firmwareopdatering.
Første kalibrering
Angiv tidspunktet for automatisk udførelse af kalibrering, efter at strømmen er blevet tændt. Du kan konfigurere
denne indstilling separat for korrektion af farvefejl og tæthedskontrol.
Ret. af farvefejl
Efter job
Straks
Tæthedskontrol
Efter job
Straks
(
)
<Brugervedligehold.>
<Tæthedskontrol>
<Første kalibrering>
<Ret. af farvefejl> eller
<Efter job> eller <Straks>
Kalibreringstype
Vælg den type kalibrering, som du ønsker at ændre indstilling for. <Ret. af farvefejl> korrigerer farvefejl, og
<Tæthedskontrol> korrigerer nuancer.
<Efter job>
Starter automatisk kalibrering, når første udskrivningsjob er blevet udført, efter at strømmen er blevet
tændt.
<Straks>
Kalibreringen starter automatisk, umiddelbart efter at der er blevet tændt for strømmen.
● Hvis du vælger <Straks>, tager det lidt tid, før maskinen er parat til udskrivning.
Papirfremfør.metode
Angiv denne indstilling, når du udskriver et dokument med logo. Hvis du vil udskrive på papir med logo, skal du
ændre, hvordan det papir, der er lagt i papirkilden, vender, afhængigt af om du foretager 1- eller 2-sidet udskrivning.
Hvis du imidlertid ændrer indstillingen til <Printsideprior.>, kan du blot ilægge papiret, så det vender forsiden ned ad,
441
Liste over menuen Indstilling
både hvad angår 1-sidet og 2-sidet udskrivning. Se under
oplysninger.
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) for at få flere
Hastighedsprioritet
Printsideprior.
(
)
<Brugervedligehold.>
papirkilden
<Papirfremfør.metode>
Vælg
<Hastighedsprioritet> eller <Printsideprior.>
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, du ønsker at ændre indstillingen Papirindføringstilstand for.
<Hastighedsprioritet>
Når du bruger papir med fortrykt logo, skal du ændre, hvilken side, der vender op, når du udfører 1-sidet og
2-sidet udskrivning.
● Vi anbefaler at vælge <Hastighedsprioritet>, hvis valg af side ikke er relevant.
<Printsideprior.>
Uanset om 1- eller 2-sidet udskrivning er valgt, skal du ikke vende papiret i papirkilden for at udskrive på en
bestemt side af papiret.
● Selv om <Printsideprior.> er valgt som papirkilde ( Papir(P. 632) ), er den deaktiveret, og maskinen
fungerer på samme måde, som hvis <Hastighedsprioritet> var valgt. I dette tilfælde skal du ilægge papiret
på samme måde, som når <Hastighedsprioritet> er valgt ( Ilægning af fortrykt papir(P. 53) ).
● Hvis du vælger <Printsideprior.>, vil hastigheden for 1-sidet udskrivning blive langsommere.
Vis jobliste
Vælg, om der skal vises en liste over data, der udskrives og venter på at blive udskrevet, når du trykker på
på kontrolpanelet.
Fra
Til
442
(
)
Liste over menuen Indstilling
(
)
● Hvis du trykker på
<Brugervedligehold.>
(
<Vis jobliste>
<Fra> eller <Til>
), når <Fra> er valgt, vil det aktuelle udskrivningsjob blive annulleret.
Imp./eksp.-indstill.
Du kan overføre og gemme data, der er registreret i maskinen, samt indstillingsdata for menufunktionerne til den
USB-hukommelsesenhed, der er sat i maskinen. De eksporterede data kan importeres. Hvis du bruger den samme
model, kan andre maskiner importere data, der er eksporteret fra denne maskine, og omvendt.
IMPORTÉR
Du kan importere data, der er blevet skrevet til en USB-hukommelsesenhed fra maskinen.
(
)
indstill.>
<Brugervedligehold.>
<IMPORTÉR>
importeres
<Imp./eksp.<Ja>
Indtast adgangskoden
Vælg den fil, der skal
Kontroller meddelelsen
EKSPORTÉR
Du kan gemme de data, der er registreret i maskinen, samt indstillingsdata for menufunktionerne på en USBhukommelsesenhed.
(
)
indstill.>
<Brugervedligehold.>
<EKSPORTÉR>
(bekræft)
<Imp./eksp.Indtast adgangskoden
Adgangskode
Kontroller meddelelsen
● Af disse årsager kan du kun bruge USB-porten på højre side af maskinen.
● Hvis <Klar til at printe filer fra USB-hukommelse.>-skærmen vises, når der tilsluttes en USB-hukommelse,
skal du trykke på
(
).
● For information om import/eksport af indstillingsdata henvises til
data(P. 364) .
443
Lagring/indlæsning af registrerede
Liste over menuen Indstilling
Kalibreringsfrekv.
Standard
Høj
(
)
<Brugervedligehold.>
<Kalibreringsfrekv.>
<Standard> eller <Høj>
Underret om rensning
Vælg, om der skal vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at rense fikseringsenheden.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Underret om rensning>
<Fra> eller <Til>
Rens. tid for besked *
Hvis du har indstillet <Underret om rensning> til <Til>, kan du angive tidspunktet for, hvornår der skal vises en
meddelelse om rensning af fikseringsenheden, ud fra antallet af udskrevne sider og i enheder af 1.000. På
konfigurationssiden kan du kontrollere, hvor mange sider, du kan udskrive, før meddelelsen vises. (
Konfigurationsside(P. 598) )
1000
til 50000
(
)
<Brugervedligehold.>
udskrevne sider ved hjælp af
<Rens. tid for besked>
Indtast antallet af
eller
Tid for tonerkontrol
Vælg <Brugerdefineret> for at indstille tidspunktet for visningen af den meddelelse, der giver dig besked om, at der
næsten ikke er mere toner tilbage.
Standard
Brugerdefineret
444
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
<Tid for tonerkontrol>
<Standard> eller
<Brugerdefineret>
Spec. tid ton.kontr. *
Hvis du har indstillet <Tid for tonerkontrol> til <Brugerdefineret>, skal du angive tidspunktet for visningen af
meddelelsen.
1 til 20
til 99 (%)
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. tid ton.kontr.>
angive den mængde, der er tilbage i tonerpatronen
445
Brug taltasterne til at
Liste over menuen Indstilling
Printstatus
1213-05S
Alle indstillinger om skift af udskrivningsfunktion vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret valgfri ROM på maskinen.
Auto. statusvalg(P. 446)
Auto. valg(P. 447)
Statusprioritering(P. 447)
◼ Type af udskrivningsfunktion
Tilstand med automatisk valg Maskinen anvender funktionen med automatisk valg, hvis <Automatisk valg> er valgt for <Auto.
statusvalg>. Maskinen registrerer automatisk data, der afsendes fra en computer og vælger
udskrivningsfunktionen. Normalt vælges denne udskrivningsfunktion, når du udskriver fra et
program.
<PCL>
Tilstand for udskrivning af PCL-fil, der er sendt fra en computer.
<PS>
Tilstand for udskrivning af PS-fil, der er sendt fra en computer.
<PDF>
Tilstand til udskrivning af PDF-fil ved hjælp af direkte udskrivning eller direkte USB-udskrivning.
<XPS>
Tilstand til udskrivning af XPS-fil ved hjælp af direkte udskrivning eller direkte USB-udskrivning.
Auto. statusvalg
Angiv den udskrivningstilstand, som maskinen betjenes i.
Automatisk valg
PCL
PS
PDF
XPS
446
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printstatus>
<Auto. statusvalg>
Vælg
udskrivningstilstanden
Auto. valg
Aktiver eller deaktiver funktionen med automatisk valg af tilstand for udskrivningstilstandene, der anvendes under
tilstanden med automatisk valg.
Fra
Til
(
)
<Printstatus>
udskrivningstilstanden
<Auto. valg>
Vælg
<Fra> eller <Til>
● Hvis alle udskrivningstilstande er indstillet til <Fra>, fungerer maskinen i den udskrivningstilstand, der er
angivet for <Statusprioritering>.
Statusprioritering
Angiv de udskrivningstilstande, der vælges automatisk, hvis maskinen ikke kan identificere kontrolkommandoerne
under tilstand med automatisk valg.
Ingen
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Printstatus>
<Statusprioritering>
Vælg den foretrukne
udskrivningstilstand
● Hvis du vælger <Ingen>, fastlægger maskinen automatisk udskrivningstilstanden, hvis den ikke kan
identificere kontrolkommandoen.
447
Liste over menuen Indstilling
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand
1213-05U
Du kan bruge opsætningsmenuen til at angive de indstillinger, der er specifikke for
hver udskrivningstilstand. De indstillinger, der er specifikke for
udskrivningstilstanden, beskrives for hver enkelt tilstand.
UFR II(P. 449)
PCL(P. 450)
Billedbehandling(P. 456)
XPS(P. 466)
PDF(P. 477)
PS(P. 488)
448
Liste over menuen Indstilling
UFR II
1213-05W
Dette afsnit indeholder beskrivelser af de indstillinger, der er tilgængelige under
brug af UFR II med kontrolkommandoer. Standardindstillingerne er angivet med en
daggert ( ).
Papirbesparelse
Vælg, om blanke sider skal forhindres i at blive udskrevet, hvis de er indeholdt i de dokument, der skal udskrives.
Fra
Til
(
)
<UFR II>
<Papirbesparelse>
449
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
PCL
1213-05X
Alle indstillinger om PCL-kontrolkommandoerne vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret valgfri ROM på maskinen.
Papirbesparelse(P. 450)
Retning(P. 450)
Fontnummer(P. 451)
Punktstørrelse(P. 451)
Tegn pr. tomme(P. 451)
Formulér linjer(P. 452)
Tegnkode(P. 452)
Brugerdef. format(P. 453)
Måleenhed(P. 453)
X-dimension(P. 453)
Y-dimension(P. 453)
Tilføj CR til LF(P. 454)
Forstør A4-pr.bredde(P. 454)
BarDIMM(P. 454)
FreeScape(P. 455)
Papirbesparelse
Angiver, om maskinen udskriver den tomme side, der kan blive oprettet, hvis der ikke er nogen data mellem to
formindføringskoder, der sendes fra et program.
Fra
Til
(
)
<PCL>
<Papirbesparelse>
Retning
Gør det muligt for dig at indstille papirretningen.
Stående
Liggende
450
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PCL>
<Retning>
<Stående> eller <Liggende>
Fontnummer
Gør det muligt for dig at indstille denne maskinfunktions standardskrifttype ved hjælp af de korresponderende
skrifttypenumre. De gyldige skrifttypenumre er fra 0 til 104.
0
til 104
(
)
<PCL>
<Fontnummer>
Brug taltasterne til at indtaste
portnummeret
Punktstørrelse *
Hvis det nummer, der er valgt i <Fontnummer>, er for en skalerbar skrifttype med de rette proportioner, vises denne
indstilling i <PCL>. Denne funktion gør det muligt for dig at angive en punktstørrelse for standardskrifttypen.
Punktstørrelsen kan justeres i intervaller på 0,25 punkt.
4,00 til 12,00
til 999,75 punkt
(
)
<PCL>
<Punktstørrelse>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Tegn pr. tomme *
Hvis det nummer, der er valgt i <Fontnummer>, er for en skalerbar skrifttype med fast pitch, vises <Tegn pr. tomme> i
<PCL>. Denne funktion gør det muligt for dig at angive pitch for standardskrifttypen. Pitch kan justeres i intervaller på
0,01 cpi (tegn pr. tomme).
0,44 til 10,00
til 99,99 cpi
(
)
<PCL>
<Tegn pr. tomme>
indstillingsværdien
451
Brug taltasterne til at angive
Liste over menuen Indstilling
Formulér linjer
Gør det muligt for dig at angive antallet af linjer, der skal udskrives på en side. Du kan angive fra 5 til 128 linjer.
5 til 64
til 128 linjer
(
)
<PCL>
<Formulér linjer>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Tegnkode
Gør det muligt at vælge det symbolsæt, der er mest egnet til værtscomputerens behov.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Tegnkode>
452
Vælg tegnkoden
Liste over menuen Indstilling
Brugerdef. format
Gør det muligt for dig at angive et brugerdefineret papirformat. Hvis <Indstil> er valgt, kan du angive et
brugerdefineret format.
Indstil ikke
Indstil
(
)
<PCL>
<Brugerdef. format>
<Indstil> eller <Indstil ikke>
Måleenhed *
Gør det muligt for dig at angive den måleenhed, der skal anvendes til at angive et brugerdefineret papirformat.
Millimeter
Tommer
(
)
<PCL>
<Måleenhed>
<Millimeter> eller <Tommer>
X-dimension *
Gør det muligt for dig at angive X-mål for et brugerdefineret papir. X-målene kan justeres mellem 76,2 mm og 215,9
mm i intervaller af 0,1 mm.
76,2 til 215,9
mm
(
)
<PCL>
<X-dimension>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Y-dimension *
Gør det muligt for dig at angive Y-mål for et brugerdefineret papir. Y-målene kan justeres mellem 127,0 mm og 355,6
mm i intervaller af 0,1 mm.
127,0 til 355,6
mm
453
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PCL>
<Y-dimension>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Tilføj CR til LF
Gør det muligt for dig at angive, om der skal tilføjes et linjeskift (CR), når maskinen modtager en kode for
linjenedrykning (LF).
Ja
Nej
(
)
<PCL>
<Tilføj CR til LF>
<Ja> eller <Nej>
Forstør A4-pr.bredde
Bestemmer, om udskriftsområdet for et papir i A4-format skal udvides i stående retning, så det svarer til bredden af
Letter-format.
Fra
Til
(
)
<PCL>
<Forstør A4-pr.bredde>
BarDIMM *
Du kan aktivere eller deaktivere maskinens funktion for stregkodeudskrivning.
Aktivér
Deaktivér
454
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Aktivér> eller <Deaktivér>
FreeScape *
Du kan angive AEC (Alternate Escape Code), der skal bruges til stregkodekommandoer, når værtscomputeren ikke
understøtter standard-escape-kode.
Fra
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
455
Vælg escape-kode
Liste over menuen Indstilling
Billedbehandling
1213-05Y
Alle indstillinger om billedfiler (JPEG- og TIFF-filer), der er tilgængelige for direkte
USB-udskrivning, direkte udskrivning og udskrivning af e-mail, vises med korte
beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
Billedretning(P. 456)
Zoom(P. 457)
Printplacering(P. 457)
TIFF Spooler(P. 458)
Vis advarsler(P. 459)
Print e-mailtekst(P. 459)
Begræns e-mailprint(P. 459)
Forstør printområde(P. 460)
RGB-kildeprofil(P. 460)
CMYK-sim.profil(P. 461)
Outputprofil(P. 461)
Tilpasningsmetode(P. 462)
Gråtoner(P. 462)
Billedkorr. (kun CL)(P. 463)
Gråskalakonvertering(P. 465)
Billedretning
Angiv udskriftsretningen for et billede.
Auto
Vertikal
Horisontal
(
)
<Billedbehandling>
<Billedretning>
Vælg retning
<Auto>
Fastlægger automatisk udskrivningsretning baseret på billedets bredde og højde.
<Vertikal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den lodrette led.
456
Liste over menuen Indstilling
<Horisontal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den vandrette led.
● Hvis den angivne indstilling (<Vertikal> eller <Horisontal>) ikke passer overens med billedets retning,
udskrives billedet med reduceret størrelse.
Zoom
Aktiver eller deaktiver forstørrelse/reducering af billeder. Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevaret
billedformat.
Fra
Auto
(
)
<Billedbehandling>
<Zoom>
<Fra> eller <Auto>
<Fra>
Hvis et billede er inden for Udskriftsområde(P. 635) , udskrives det i oprindelig størrelse. Hvis et billede er
større end det område, der kan udskrives, bliver udskriften reduceret.
<Auto>
Giver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til det område på papiret, der kan udskrives på.
Printplacering
Angiv, hvor billedet skal udskrives.
Auto
Centrum
Øverst venstre
(
)
<Billedbehandling>
<Printplacering>
positionen
457
Vælg <Auto> eller
Liste over menuen Indstilling
<Auto>
Hvis TIFF-dataene indeholder informationer med angivelse af udskrivningsplacering, udskrives billedet i
henhold til informationerne, og ellers udskrives det i midten af papiret. JPEG-data udskrives altid i midten af
papiret.
<Centrum>
Billeder udskrives midt på papiret.
<Øverst venstre>
Billeder udskrives øverst til venstre.
TIFF Spooler
Vælg, om der skal gemmes TIFF-data på SD-kortet, før det behandles til udskrivning. Indstil dette punkt til <Til>, hvis
der opstår en fejl under udskrivningen.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
<Billedbehandling>
<TIFF Spooler>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 508) )
<Fra>
TIFF-data behandles løbende, så snart det modtages, hvilket reducerer behandlingstiden.
<Til>
Alle modtagede TIFF-data behandles på én gang, hvilket reducerer forekomsten af fejl. Hvis der installeres et
SD-kort, gemmes data på SD-kortet.
● Hvis der ikke er installeret et SD-kort, vil filer med en størrelse på over 40 MB ikke blive udskrevet.
458
Liste over menuen Indstilling
Vis advarsler
Du kan angive, hvordan maskinen skal opføre sig i tilfælde af en fejl.
Fra
Print
Panel
(
)
<Billedbehandling>
<Vis advarsler>
Vælg, hvordan maskinen skal
reagere
<Fra>
Der udskrives intet billede, og der vises ingen fejl.
<Print>
Der udskrives fejlinformation, men ikke noget billede.
<Panel>
Der udskrives ikke noget billede, og fejlmeddelelsen vises på kontrolpanelet.
Print e-mailtekst
Vælg, om der skal udskrives e-mailmeddelelser, hvis der udføres Udskrivning Af E-mail. Hvis du vælger <Fra>, kan der
kun udskrives billeder, der er vedhæftet e-mailen.
Fra
Til
(
)
<Billedbehandling>
<Print e-mailtekst>
<Fra> eller <Til>
Begræns e-mailprint *
Vælg, om antallet af sider for e-mailmeddelelser skal begrænses, hvis <Print e-mailtekst> er indstillet til <Til>. Hvis du
vælger <Til>, begrænses antallet af sider i e-mailmeddelelser til udskrivning til 5.
459
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
(
)
<Billedbehandling>
<Begræns e-mailprint>
<Fra> eller <Til>
Forstør printområde
Angiv, om billedet skal udskrives eller ej ved at forlænge
Udskriftsområde(P. 635) helt i forhold til papirformatet.
Fra
Til
(
)
<Billedbehandling>
<Forstør printområde>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan nogle dele af billedet mangle nær papirets kant, eller også kan papiret afhængigt
af originalen være snavset.
RGB-kildeprofil
Vælg en egnet profil for RGB-data, der matcher den skærm, du bruger.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Billedbehandling>
<RGB-kildeprofil>
Vælg profilen
<sRGB v3.0 (Canon)>
Der anvendes en RGB-profil, der tilsvarer den gennemsnitlige profil for de fleste skærme til Windowscomputere. Ved brug af en skærm, der understøtter sRGB, kan du udskrive farver, der er tættere på de
farver, der vises på monitoren.
460
Liste over menuen Indstilling
<Canon HDTV gamma 1.5> til <Canon HDTV gamma 2.4>
Hvis du ønsker lysstyrkejustering efter at have sammenlignet de udskrevne farver og de farver, der vises på
skærmen, skal du foretage de nødvendige indstillinger her. Jo højere værdi, jo mørkere blive de udskrevne
farver.
CMYK-sim.profil
Du kan vælge et simulationsmål ved udskrivning af CMYK-data. Maskinen konverterer CMYK-data til en
enhedsafhængig CMYK-farvemodel baseret på det valgte simulationsmål.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Billedbehandling>
<CMYK-sim.profil>
Vælg profilen
<Euro Standard v1.00>
Brug Euro Standard-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til udskrivningsstandarden i
Europa.
<JapanColor(Canon)>
Brug JapanColor-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til udskrivningsstandarden i
Japan.
<U.S. Web Coated v1.0>
Brug U.S. Web Coated-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til
udskrivningsstandarden i USA.
Outputprofil
Du kan vælge egnede profiler for data, der venter på at blive udskrevet.
Normal
Photo
(
)
<Billedbehandling>
<Outputprofil>
461
Vælg profilen
Liste over menuen Indstilling
<Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen.
<Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi.
Tilpasningsmetode
Angiv, hvilket element der skal have prioritet over andre med farvematching, ved hjælp af <RGB-kildeprofil>.
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
(
)
<Billedbehandling>
<Tilpasningsmetode>
Vælg metode til
matching
<Opfattelse>
Matching udføres med prioritet efter, hvad der ser bedst ud.
<Mætning>
Matching udføres med prioritet efter mætningsgraden.
<Kolorimetrisk>
Matching udføres, så værdierne for RGB-farver gengives så nøjagtigt som muligt.
Gråtoner
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
Opløsning
Udjævning
Fejldiffusion
462
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Billedbehandling>
<Gråtoner>
Vælg metoden til
halvtonegengivelse
<Opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Udjævning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Fejldiffusion>
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning>. Denne funktion er egnet til at udskrive skarpe
kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
Billedkorr. (kun CL) *
Konfigurer indstillingerne for korrektionsfunktioner for fotografier eller tilsvarende billeddata. Dette punkt vises, hvis
SD-kortet er installeret.
Photo Optimizer PRO
Indstil, om der skal udføres udskrivning med automatisk korrigering af billedets kontrast, farvebalance,
mætning og gradering.
Fra
Til
(
PRO>
)
<Billedbehandling>
<Billedkorr. (kun CL)>
<Photo Optimizer
<Fra> eller <Til>
Rødøjekorrektion
"Rødøje" er et fænomen, der får menneskers øjne på et fotografi, der er taget med blitz, til at se unaturligt røde
ud. Indstil denne funktion for automatisk at detektere røde øjne og korrigere de pågældende områder, så de
får naturlige farver. Du kan vælge mellem tre korrigeringsniveauer.
Rødøjekorrektion
Indstil, om der skal udføres rødøjekorrektion.
Fra
463
Liste over menuen Indstilling
Til
(
)
CL)>
<Billedbehandling>
<Billedkorr. (kun
<Rødøjekorrektion>
<Rødøjekorrektion>
<Fra> eller <Til>
Niveau, rødøjekorr. *
Angiv niveau for korrigeringsstyrke, hvis <Rødøjekorrektion> er angivet til <Til>.
Svag
Standard
Stærk
(
)
CL)>
<Billedbehandling>
<Billedkorr. (kun
<Rødøjekorrektion>
<Niveau, rødøjekorr.>
Vælg niveauet
Ansigtslysner
Ved fotografier hvor menneskers ansigter ser unaturligt mørke ud grundet modlys eller undereksponering, skal
du indstille funktionen for at udskrive billedet ved at korrigere den samlede lysstyrke, så personernes ansigter
bliver naturligt lyse. Du kan vælge mellem tre korrigeringsniveauer.
Ansigtslysner
Angiv, om der skal foretages en korrigering for at gøre personernes ansigter lysere.
Fra
Til
(
CL)>
)
<Billedbehandling>
<Ansigtslysner>
<Billedkorr. (kun
<Ansigtslysner>
<Fra> eller <Til>
Niveau, ansigtslysn. *
Angiv niveau for korrigeringsstyrke, hvis <Ansigtslysner> er angivet til <Til>.
Svag
Standard
Stærk
464
Liste over menuen Indstilling
(
)
CL)>
<Billedbehandling>
<Ansigtslysner>
<Billedkorr. (kun
<Niveau, ansigtslysn.>
Vælg niveauet
Gråskalakonvertering *
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
(
)
<Billedbehandling>
<Gråskalakonvertering>
Vælg
konverteringsmetode
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
● Dette punkt er tilgængeligt, hvis <Farvestatus> (
<Sort>.
Farvestatus(P. 412) ) under <Printkvalitet> er indstillet til
465
Liste over menuen Indstilling
XPS
1213-060
Alle indstillinger om XPS-filer, der er tilgængelige til direkte USB-udskrivning og
direkte udskrivning, vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet
med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Passende status(P. 466)
ICC-profilindstill.(P. 467)
Gammaindstillinger(P. 470)
Billedkorr. (kun CL)(P. 471)
Gråtoner(P. 472)
Gråkompensation(P. 473)
Avanceret udjævning(P. 474)
Gråskalakonvertering(P. 475)
Passende status
Vælg behandlingstilstanden for farveudskrivning.
ICC-profil
Gamma
(
)
<XPS>
<Passende status>
<ICC-profil> eller <Gamma>
<ICC-profil>
Brug en profil til farvematching.
<Gamma>
Udfør en farvekorrigering ved at indstille en gammaværdi for justering af lysstyrken.
466
Liste over menuen Indstilling
ICC-profilindstill.
Indstil den profil, der skal bruges ved udførelse af farvematching, og angiv, hvilket element der skal have prioritet over
andre. Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument.
RGB-kildeprofil
Vælg en egnet profil for RGB-data, der matcher den skærm, du bruger.
Tekst
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafik
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Billede
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<XPS>
billeddatatype
<ICC-profilindstill.>
<RGB-kildeprofil>
Vælg
Vælg profil
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Der anvendes en RGB-profil, der tilsvarer den gennemsnitlige profil for de fleste skærme til Windowscomputere. Ved brug af en skærm, der understøtter sRGB, kan du udskrive farver, der er tættere på de
farver, der vises på monitoren.
467
Liste over menuen Indstilling
<Canon HDTV gamma 1.5> til <Canon HDTV gamma 2.4>
Hvis du ønsker lysstyrkejustering efter at have sammenlignet de udskrevne farver og de farver, der vises på
skærmen, skal du foretage de nødvendige indstillinger her. Jo højere værdi, jo mørkere blive de udskrevne
farver.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <Passende status> er indstillet til <ICC-profil>.
Outputprofil
Du kan vælge egnede profiler for data, der venter på at blive udskrevet.
Tekst
Normal
Photo
Grafik
Normal
Photo
Billede
Normal
Photo
(
)
billeddatatype
<XPS>
<ICC-profilindstill.>
<Outputprofil>
Vælg
<Normal> eller <Photo>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen.
<Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi.
468
Liste over menuen Indstilling
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <Passende status> er indstillet til <ICC-profil>.
Tilpasningsmetode
Angiv, hvilket element der skal have prioritet over andre i farvematching, ved hjælp af <RGB-kildeprofil>. Du kan
indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et dokument.
Tekst
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
Grafik
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
Billede
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
(
)
billeddatatype
<XPS>
<ICC-profilindstill.>
<Tilpasningsmetode>
Vælg
Vælg metode til matching
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opfattelse>
Matching udføres med prioritet efter, hvad der ser bedst ud.
<Mætning>
Matching udføres med prioritet efter mætningsgraden.
<Kolorimetrisk>
Matching udføres, så værdierne for RGB-farver gengives så nøjagtigt som muligt.
469
Liste over menuen Indstilling
Gammaindstillinger
Angiv, om der skal udføres farvekorrigering ved at indstille en gammaværdi for justering af lysstyrken.
Gammakorrektion
Lysstyrkejusteringen kan udføres, så lysstyrken i de lyseste og mørkeste dele af originalen ikke påvirkes i
udskrivningsresultatet. Du kan indstille dette punkt for hver af billedtyperne i et dokument.
Tekst
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafik
1.0
1.4
1.8
2.2
Billede
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
billeddatatype
<XPS>
<Gammaindstillinger>
<Gammakorrektion>
Vælg
Vælg indstillingsværdi
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<1.0> til <2.2>
Indstil dette emne, hvis du ønsker at justere udskrifternes lysstyrke. <1.4> er standardindstilling (ingen
korrektion), og jo større indstillingsværdi, jo mørkere udskrivning.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <Passende status> er indstillet til <Gamma>.
470
Liste over menuen Indstilling
Billedkorr. (kun CL)
Konfigurer indstillingerne for korrektionsfunktioner for fotografier eller tilsvarende billeddata.
Photo Optimizer PRO
Indstil, om der skal udføres udskrivning med automatisk korrigering af billedets kontrast, farvebalance,
mætning og gradering.
Fra
Til
(
)
<XPS>
PRO>
<Billedkorr. (kun CL)>
<Photo Optimizer
<Fra> eller <Til>
Rødøjekorrektion
"Rødøje" er et fænomen, der får menneskers øjne på et fotografi, der er taget med blitz, til at se unaturligt røde
ud. Indstil denne funktion for automatisk at detektere røde øjne og korrigere de pågældende områder, så de
får naturlige farver. Du kan vælge mellem tre korrigeringsniveauer.
Rødøjekorrektion
Indstil, om der skal udføres rødøjekorrektion.
Fra
Til
(
)
CL)>
<XPS>
<Billedkorr. (kun
<Rødøjekorrektion>
<Rødøjekorrektion>
<Fra> eller <Til>
Niveau, rødøjekorr. *
Angiv niveau for korrigeringsstyrke, hvis <Rødøjekorrektion> er angivet til <Til>.
Svag
Standard
Stærk
(
)
rødøjekorr.>
<XPS>
<Billedkorr. (kun CL)>
Vælg niveauet
471
<Rødøjekorrektion>
<Niveau,
Liste over menuen Indstilling
Ansigtslysner
Ved fotografier hvor menneskers ansigter ser unaturligt mørke ud grundet modlys eller undereksponering, skal
du indstille funktionen for at udskrive billedet ved at korrigere den samlede lysstyrke, så personernes ansigter
bliver naturligt lyse. Du kan vælge mellem tre korrigeringsniveauer.
Ansigtslysner
Angiv, om der skal foretages en korrigering for at gøre personernes ansigter lysere.
Fra
Til
(
)
<XPS>
<Billedkorr. (kun
<Ansigtslysner>
CL)>
<Ansigtslysner>
<Fra> eller <Til>
Niveau, ansigtslysn. *
Angiv niveau for korrigeringsstyrke, hvis <Ansigtslysner> er angivet til <Til>.
Svag
Standard
Stærk
(
)
<XPS>
ansigtslysn.>
<Billedkorr. (kun CL)>
<Ansigtslysner>
<Niveau,
Vælg niveauet
Gråtoner
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
Fejldiffusion
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er egnet til at udskrive
skarpe kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
Fra
Til
(
)
<XPS>
<Gråtoner>
472
<Fejldiffusion>
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Opløsning/Udjævning *
Vælg metoden til halvtonegengivelse, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Du kan konfigurere denne
indstilling for hver type billede, der er i et dokument.
Tekst
Opløsning
Udjævning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Billede
Opløsning
Udjævning
(
)
billeddatatype
<XPS>
<Gråtoner>
<Opløsning/Udjævning>
Vælg
<Opløsning> eller <Udjævning>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Udjævning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
Gråkompensation
For sorte eller grå data med farveinformationer, der definerer R=G=B, skal du vælge, om du vil udskrive med kun sort
toner (K) eller udskrive med CMYK 4-farves toner. Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper, der er i et
dokument.
Tekst
Fra
Til
Grafik
473
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
Billede
Fra
Til
(
)
<XPS>
<Gråkompensation>
Vælg billeddatatype
<Fra>
eller <Til>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Fra>
Udskriver med CMYK 4-farves toner. Genskabelsen af graderingen af mørke farver er bedre end med <Til>.
<Til>
Udskriver med blot sort toner (K). Der kan forhindres farvefejl grundet brug af farvetoner (CMY).
Avanceret udjævning
Konfigurer indstillingerne for udjævningstilstanden, så kanter på linjer, figurer og tekst udskrives jævnt.
Avanceret udjævning
Angiv, om udjævningstilstanden skal aktiveres eller deaktiveres. Kanter udskrives mere jævnt med <Udjævning
2> end med <Udjævning 1>.
Fra
Udjævning 1
Udjævning 2
(
)
udjævning>
<XPS>
<Avanceret udjævning>
Vælg behandlingsmetode
474
<Avanceret
Liste over menuen Indstilling
Grafik *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til linjer og figurer, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<XPS>
<Avanceret udjævning>
<Grafik>
<Fra> eller
<Til>
Tekst *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til tekst, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<XPS>
<Avanceret udjævning>
<Til>
Gråskalakonvertering
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
Tekst
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
Grafik
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
Billede
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
475
<Tekst>
<Fra> eller
Liste over menuen Indstilling
(
)
<XPS>
<Gråskalakonvertering>
Vælg billeddatatype
Vælg
konverteringsmetode
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
● Dette punkt er tilgængeligt, hvis <Farvestatus> (
<Sort>.
Farvestatus(P. 412) ) under <Printkvalitet> er indstillet til
476
Liste over menuen Indstilling
PDF
1213-061
Alle indstillinger om PDF-filer, der er tilgængelige til direkte USB-udskrivning og
direkte udskrivning, vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet
med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Tilpas til pap.form.(P. 477)
Forstør printområde(P. 477)
N på 1(P. 478)
Kommentarprint(P. 478)
ICC-profilindstill.(P. 478)
Ren sort tekst(P. 482)
Sort overtryk(P. 483)
Lysstyrke(P. 484)
Gråtoner(P. 484)
Komposit overtryk(P. 485)
Avanceret udjævning(P. 485)
Gråskalakonvertering(P. 486)
Tilpas til pap.form.
Angiv, om der skal laves forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til papirets
Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevarelse af originalens formatforhold.
Udskriftsområde(P. 635) .
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Tilpas til pap.form.>
<Fra> eller <Til>
Forstør printområde
Angiv, om billedet skal udskrives eller ej ved at forlænge
Udskriftsområde(P. 635) helt i forhold til papirformatet.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Forstør printområde>
477
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
● Hvis du vælger <Til>, kan nogle dele af billedet mangle nær papirets kant, eller også kan papiret afhængigt
af originalen være snavset.
N på 1
Vælg, om der skal udskrives flere sider på et enkelt ark i reduceret størrelse ved at angive dem i rækkefølge fra øverst
til venstre. For at udskrive fire sider på et enkelt ark skal du f.eks. vælge <4 på 1>.
Fra
2 på 1
4 på 1
6 på 1
8 på 1
9 på 1
16 på 1
(
)
<PDF>
<N på 1>
Vælg sammenlægningsmetode
Kommentarprint
Vælg, om der skal udskrives kommentarer. Hvis du angiver <Auto>, vil der blive udskrevet kommentarer i PDF-filer.
Fra
Auto
(
)
<PDF>
<Kommentarprint>
<Fra> eller <Auto>
ICC-profilindstill.
Indstil den profil, der skal bruges, når der udføres farvematching, og angiv, hvilket element, der skal have prioritet
over andre.
RGB-kildeprofil
Vælg en egnet profil for RGB-data, der matcher den skærm, du bruger.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Ingen
478
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PDF>
<ICC-profilindstill.>
<RGB-kildeprofil>
Vælg
profilen
<sRGB v3.0 (Canon)>
Der anvendes en RGB-profil, der tilsvarer den gennemsnitlige profil for de fleste skærme til Windowscomputere. Ved brug af en skærm, der understøtter sRGB, kan du udskrive farver, der er tættere på de
farver, der vises på monitoren.
<Canon HDTV gamma 1.5> til <Canon HDTV gamma 2.4>
Hvis du ønsker lysstyrkejustering efter at have sammenlignet de udskrevne farver og de farver, der vises på
skærmen, skal du foretage de nødvendige indstillinger her. Jo højere værdi, jo mørkere blive de udskrevne
farver.
<Ingen>
Udfører farveseparering fra RGB-data til CMYK uden at anvende en profil for RGB-kilden.
CMYK-sim.profil
Du kan vælge et simulationsmål ved udskrivning af CMYK-data. Maskinen konverterer CMYK-data til en
enhedsafhængig CMYK-farvemodel baseret på det valgte simulationsmål.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Ingen
(
)
<PDF>
<ICC-profilindstill.>
<CMYK-sim.profil>
Vælg
profilen
<Euro Standard v1.00>
Brug Euro Standard-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til udskrivningsstandarden i
Europa.
479
Liste over menuen Indstilling
<JapanColor(Canon)>
Brug JapanColor-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til udskrivningsstandarden i
Japan.
<U.S. Web Coated v1.0>
Brug U.S. Web Coated-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til
udskrivningsstandarden i USA.
<Ingen>
Udskriver CMYK-data ved hjælp af en enhedsafhængig CMYK-farvemodel uden at anvende en CMYKsimulationsprofil.
● Hvis dette element er indstillet til <Ingen>, kan graderingen af mørk farve kollapse alt afhængigt af
dataene.
Gråskalaprofil
Angiv, om grå data skal konverteres til CMYK-data ved hjælp af maskinens gråskalaprofil.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<ICC-profilindstill.>
<Gråskalaprofil>
<Fra> eller
<Til>
<Fra>
Udskriver kun ved hjælp af den (sorte) K toner uden at konvertere dataene til CMYK-data.
<Til>
Konverterer dataene til CMYK-data ved hjælp af maskinens gråskalaprofil. Udskrivning kan dog kun udføres
med den (sorte) K toner afhængigt af indstillingen af <Outputprofil> eller <Ren sort tekst>.
Outputprofil
Du kan vælge egnede profiler for data, der skal udskrives. Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper,
der er i et dokument.
Tekst
PS Normal
PS Photo
480
Liste over menuen Indstilling
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafik
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Billede
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
billeddatatype
<PDF>
<ICC-profilindstill.>
<Outputprofil>
Vælg
Vælg profil
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<PS Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen.
<PS Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi.
<PS TR Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen, og så tonerpletter i
tekst og tynde linjer kan kontrolleres.
<PS TR Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi, og så tonerpletter i tekst og tynde
linjer kan kontrolleres.
Dette punkt er deaktiveret, hvis en af følgende indstillinger er blevet foretaget.
● <RGB-kildeprofil> er angivet til <Ingen>.
481
Liste over menuen Indstilling
● <CMYK-sim.profil> er angivet til <Ingen>.
● <Gråskalaprofil> er angivet til <Fra>.
Tilpasningsmetode
Angiv, hvilket element der skal have prioritet over andre med farvematching, ved hjælp af <RGB-kildeprofil>.
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
(
)
<PDF>
<ICC-profilindstill.>
<Tilpasningsmetode>
Vælg den
matchende metode
<Opfattelse>
Matching udføres med prioritet efter, hvad der ser bedst ud.
<Mætning>
Matching udføres med prioritet efter mætningsgraden.
<Kolorimetrisk>
Matching udføres, så farveforskellen mellem original og udskrift er så lille som mulig.
● Dette punkt er deaktiveret, hvis <RGB-kildeprofil> er angivet til <Ingen>.
Ren sort tekst
For sort tekst, hvis farveinformationer definerer "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%" eller "C=M=Y=0%/K=100%," skal du
vælge, om der kun skal udskrives med den sorte toner (K) eller i henhold til indstillingen af <Outputprofil>.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Ren sort tekst>
482
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
<Fra>
Udskrivninger i henhold til indstillingen af <Outputprofil>. Udskriftsresultatet er muligvis bedre end med
<Til> afhængigt af udskriftsdataene.
<Til>
Udskriver sort tekst med kun den sorte toner (K). I modsætning til udskrivning med farvetoner (CMY) vil der
ikke forekomme sløring af kanterne med tonerfarve. Det anbefales, at du normalt bruger denne indstilling.
Sort overtryk *
Indstil, hvordan der skal udskrives, hvis sort tekst er på en farvebaggrund eller en farvefigur. Dette punkt vises ikke,
hvis <Ren sort tekst> er angivet til <Fra>.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Sort overtryk>
<Fra> eller <Til>
<Fra>
Dataene udskrives først, efter at den sorte tekst er isoleret fra farvebaggrunden eller figuren, så det
korresponderende område efterlades hvidt, hvorefter der udskrives sort tekst på det hvide tomme område.
Udskriften kan være mere mat, end med indstillingen <Til>, og tekstens kanter kan være omkranset af hvidt.
<Til>
Først udskrives kun farvebaggrunden eller figuren, og derefter bliver den sorte tekst udskrevet på
baggrunden eller figuren.
483
Liste over menuen Indstilling
Lysstyrke
Du kan justere lysstyrken af hele billedet i trin af 5 %. Jo mindre værdi, jo lysere billede.
85 til 100
til 115 (%)
(
)
<PDF>
<Lysstyrke>
Brug
/
til at indtaste
indstillingsværdien
Gråtoner
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
Fejldiffusion
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er egnet til at udskrive
skarpe kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Gråtoner>
<Fejldiffusion>
<Fra> eller <Til>
Opløsning/Udjævning *
Vælg metoden til halvtonegengivelse, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Du kan konfigurere denne
indstilling for hver type billede, der er i et dokument.
Tekst
Opløsning
Udjævning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Billede
Opløsning
Udjævning
484
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PDF>
billeddatatype
<Gråtoner>
<Opløsning/Udjævning>
Vælg
<Opløsning> eller <Udjævning>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Udjævning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
Komposit overtryk
Angiv, om CMYK-data, for hvilket overskrivning er indstillet, skal overskrives som kompositdata.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Komposit overtryk>
<Fra> eller <Til>
● Indstilling af dette punkt til <Til> aktiverer ikke overskrivning, hvis <CMYK-sim.profil> er angivet til andet end
<Ingen>.
Avanceret udjævning
Konfigurer indstillingerne for udjævningstilstanden, så kanter på linjer, figurer og tekst udskrives jævnt.
485
Liste over menuen Indstilling
Avanceret udjævning
Angiv, om udjævningstilstanden skal aktiveres eller deaktiveres. Kanter udskrives mere jævnt med <Udjævning
2> end med <Udjævning 1>.
Fra
Udjævning 1
Udjævning 2
(
)
<PDF>
udjævning>
<Avanceret udjævning>
<Avanceret
Vælg behandlingsmetode
Grafik *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til linjer og figurer, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Avanceret udjævning>
<Grafik>
<Fra> eller
<Til>
Tekst *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til tekst, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Avanceret udjævning>
<Til>
Gråskalakonvertering *
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
486
<Tekst>
<Fra> eller
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PDF>
<Gråskalakonvertering>
Vælg konverteringsmetode
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
● Dette punkt er tilgængeligt, hvis <Farvestatus> (
<Sort>.
Farvestatus(P. 412) ) under <Printkvalitet> er indstillet til
487
Liste over menuen Indstilling
PS
1213-062
Alle indstillinger om PS-kontrolkommandoerne vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Jobtimeout(P. 488)
Print PS-fejl(P. 488)
ICC-profilindstill.(P. 489)
Ren sort tekst(P. 493)
Lysstyrke(P. 494)
Gråtoner(P. 494)
Komposit overtryk(P. 495)
Avanceret udjævning(P. 496)
Sort overtryk(P. 493)
Gråskalakonvertering(P. 497)
Jobtimeout
Hvis tiden specificeret i dette punkt er gået, siden en jobproces er blevet startet, afslutter maskinen automatisk jobbet
og modtager næste job.
Hvis du ikke ønsker at angive time-out, skal du angive "0 sekunder".
0
til 3.600 sekunder
(
)
<PS>
<Jobtimeout>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Print PS-fejl
Angiver, om der skal udskrives en fejlside, når der opstår en PostScript-fejl.
Fra
Til
(
)
<PS>
<Print PS-fejl>
488
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
ICC-profilindstill.
Indstil den profil, der skal bruges, når der udføres farvematching, og angiv, hvilket element, der skal have prioritet
over andre.
RGB-kildeprofil
Vælg en egnet profil for RGB-data, der matcher den skærm, du bruger.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Ingen
(
)
<PS>
<ICC-profilindstill.>
<RGB-kildeprofil>
Vælg
profilen
<sRGB v3.0 (Canon)>
Der anvendes en RGB-profil, der tilsvarer den gennemsnitlige profil for de fleste skærme til Windowscomputere. Ved brug af en skærm, der understøtter sRGB, kan du udskrive farver, der er tættere på de
farver, der vises på monitoren.
<Canon HDTV gamma 1.5> til <Canon HDTV gamma 2.4>
Hvis du ønsker lysstyrkejustering efter at have sammenlignet de udskrevne farver og de farver, der vises på
skærmen, skal du foretage de nødvendige indstillinger her. Jo højere værdi, jo mørkere blive de udskrevne
farver.
<Ingen>
Udfører farveseparering fra RGB-data til CMYK uden at anvende en profil for RGB-kilden.
CMYK-sim.profil
Du kan vælge et simulationsmål ved udskrivning af CMYK-data. Maskinen konverterer CMYK-data til en
enhedsafhængig CMYK-farvemodel baseret på det valgte simulationsmål.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Ingen
489
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PS>
<ICC-profilindstill.>
<CMYK-sim.profil>
Vælg
profilen
<Euro Standard v1.00>
Brug Euro Standard-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til udskrivningsstandarden i
Europa.
<JapanColor(Canon)>
Brug JapanColor-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til udskrivningsstandarden i
Japan.
<U.S. Web Coated v1.0>
Brug U.S. Web Coated-profilen. Udskrivningen udføres med farver, der svarer nøje til
udskrivningsstandarden i USA.
<Ingen>
Udskriver CMYK-data ved hjælp af en enhedsafhængig CMYK-farvemodel uden at anvende en CMYKsimulationsprofil.
● Hvis dette element er indstillet til <Ingen>, kan graderingen af mørk farve kollapse alt afhængigt af
dataene.
Gråskalaprofil
Angiv, om grå data skal konverteres til CMYK-data ved hjælp af maskinens gråskalaprofil.
Fra
Til
(
)
<PS>
<ICC-profilindstill.>
<Til>
490
<Gråskalaprofil>
<Fra> eller
Liste over menuen Indstilling
<Fra>
Udskriver kun ved hjælp af den (sorte) K toner uden at konvertere dataene til CMYK-data.
<Til>
Konverterer dataene til CMYK-data ved hjælp af maskinens gråskalaprofil. Udskrivning kan dog kun udføres
med den (sorte) K toner afhængigt af indstillingen af <Outputprofil> eller <Ren sort tekst>.
Outputprofil
Du kan vælge egnede profiler for data, der skal udskrives. Du kan indstille dette emne for hver af de billedtyper,
der er i et dokument.
Tekst
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafik
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Billede
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
billeddatatype
<PS>
<ICC-profilindstill.>
<Outputprofil>
Vælg
Vælg profil
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<PS Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen.
491
Liste over menuen Indstilling
<PS Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi.
<PS TR Normal>
Farvematching udføres, så data udskrives i farver tæt på de farver, der vises på skærmen, og så tonerpletter i
tekst og tynde linjer kan kontrolleres.
<PS TR Photo>
Farvematching udføres, så udskrivningsresultatet svarer til et fotografi, og så tonerpletter i tekst og tynde
linjer kan kontrolleres.
Dette punkt er deaktiveret, hvis en af følgende indstillinger er blevet foretaget.
● <RGB-kildeprofil> er angivet til <Ingen>.
● <CMYK-sim.profil> er angivet til <Ingen>.
● <Gråskalaprofil> er angivet til <Fra>.
Tilpasningsmetode
Angiv, hvilket element der skal have prioritet over andre med farvematching, ved hjælp af <RGB-kildeprofil>.
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
(
)
<PS>
<ICC-profilindstill.>
<Tilpasningsmetode>
matchende metode
<Opfattelse>
Matching udføres med prioritet efter, hvad der ser bedst ud.
<Mætning>
Matching udføres med prioritet efter mætningsgraden.
<Kolorimetrisk>
Matching udføres, så farveforskellen mellem original og udskrift er så lille som mulig.
492
Vælg den
Liste over menuen Indstilling
● Dette punkt er deaktiveret, hvis <RGB-kildeprofil> er angivet til <Ingen>.
Ren sort tekst
For sort tekst, hvis farveinformationer definerer "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%" eller "C=M=Y=0%/K=100%," skal du
vælge, om der kun skal udskrives med den sorte toner (K) eller i henhold til indstillingen af <Outputprofil>.
Fra
Til
(
)
<PS>
<Ren sort tekst>
<Fra> eller <Til>
<Fra>
Udskrivninger i henhold til indstillingen af <Outputprofil>. Udskriftsresultatet er muligvis bedre end med
<Til> afhængigt af udskriftsdataene.
<Til>
Udskriver sort tekst med kun den sorte toner (K). I modsætning til udskrivning med farvetoner (CMY) vil der
ikke forekomme sløring af kanterne med tonerfarve. Det anbefales, at du normalt bruger denne indstilling.
Sort overtryk *
Indstil, hvordan der skal udskrives, hvis sort tekst er på en farvebaggrund eller en farvefigur. Dette punkt vises ikke,
hvis <Ren sort tekst> er angivet til <Fra>.
Fra
Til
(
)
<PS>
<Sort overtryk>
493
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
<Fra>
Dataene udskrives først, efter at den sorte tekst er isoleret fra farvebaggrunden eller figuren, så det
korresponderende område efterlades hvidt, hvorefter der udskrives sort tekst på det hvide tomme område.
Udskriften kan være mere mat, end med indstillingen <Til>, og tekstens kanter kan være omkranset af hvidt.
<Til>
Først udskrives kun farvebaggrunden eller figuren, og derefter bliver den sorte tekst udskrevet på
baggrunden eller figuren.
Lysstyrke
Du kan justere lysstyrken af hele billedet i trin af 5 %. Jo mindre værdi, jo lysere billede.
85 til 100
til 115 (%)
(
)
<PS>
<Lysstyrke>
Brug
/
til at indtaste
indstillingsværdien
Gråtoner
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
Fejldiffusion
Du kan udføre finere udskrivning end med <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er egnet til at udskrive
skarpe kanter på data med fin kornethed, som f.eks. tegn eller tynde linjer.
Fra
Til
(
)
<PS>
<Gråtoner>
494
<Fejldiffusion>
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Opløsning/Udjævning *
Vælg metoden til halvtonegengivelse, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Du kan konfigurere denne
indstilling for hver type billede, der er i et dokument.
Tekst
Opløsning
Udjævning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Billede
Opløsning
Udjævning
(
)
billeddatatype
<PS>
<Gråtoner>
<Opløsning/Udjævning>
Vælg
<Opløsning> eller <Udjævning>
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Udjævning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
Komposit overtryk
Angiv, om CMYK-data, for hvilket overskrivning er indstillet, skal overskrives som kompositdata.
Fra
Til
495
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PS>
<Komposit overtryk>
<Fra> eller <Til>
● Indstilling af dette punkt til <Til> aktiverer ikke overskrivning, hvis <CMYK-sim.profil> er angivet til andet end
<Ingen>.
Avanceret udjævning
Konfigurer indstillingerne for udjævningstilstanden, så kanter på linjer, figurer og tekst udskrives jævnt.
Avanceret udjævning
Angiv, om udjævningstilstanden skal aktiveres eller deaktiveres. Kanter udskrives mere jævnt med <Udjævning
2> end med <Udjævning 1>.
Fra
Udjævning 1
Udjævning 2
(
)
<PS>
<Avanceret udjævning>
<Avanceret
Vælg behandlingsmetode
udjævning>
Grafik *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til linjer og figurer, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
(
)
<PS>
<Avanceret udjævning>
<Grafik>
<Fra> eller
<Til>
Tekst *
Angiv, om der skal anvendes udjævningstilstand til tekst, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til
<Udjævning 1> eller <Udjævning 2>.
Fra
Til
496
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PS>
<Avanceret udjævning>
<Tekst>
<Fra> eller
<Til>
Gråskalakonvertering *
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
(
)
<PS>
<Gråskalakonvertering>
Vælg konverteringsmetode
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
● Dette punkt er tilgængeligt, hvis <Farvestatus> (
<Sort>.
Farvestatus(P. 412) ) under <Printkvalitet> er indstillet til
497
Liste over menuen Indstilling
MEAP-indstillinger
1213-063
Indstillingspunkterne om hovedskærmen på MEAP vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Vælg standardskærm
Du kan angive skærmbilledet, der vises på displayet på kontrolpanelet, når maskinen starter.
Print skærm
MEAP
(
)
<MEAP-indstillinger>
<Vælg standardskærm>
<Print skærm> eller
<MEAP>
<Print skærm>
Skærmbilledet for "Udskrivning på standby" (hovedskærmen) vises.
<MEAP>
Skærmen for et eventuelt installeret MEAP-program vises.
● Du kan trykke på
(
) på kontrolpanelet for at ændre skærmbillederne på displayet.
498
Liste over menuen Indstilling
Tjek tæller
1213-064
Du kan kontrollere den samlede mængde udskrevne sider.
● Du kan også kontrollere tællerværdien ved at vælge <Tjek tæller> i
punkt.
Menuen Værktøj(P. 501) samt dette
101: Total 1
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider.
(Kun visning)
108: Total (S&H 1)
Du kan kontrollere det antal sider, der er udskrevet i sort/hvid.
(Kun visning)
113: Total (S&H/l)
Du kan kontrollere det antal sider, der er udskrevet i sort/hvid.
(Kun visning)
114:Total 1(2-sidet)
Du kan kontrollere antallet af udskrevne sider i 2-sidet udskrivningstilstand.
(Kun visning)
123:Total(Fuld+1C/S)
Du kan kontrollere antallet af sider, der er udskrevet i farve (andet end e-mailudskrivning).
(Kun visning)
499
Liste over menuen Indstilling
Initialisér menu
1213-065
Vælg for at gendanne indstillingerne for opsætningsmenuen, der er angivet
nedenfor, til fabriksstandarderne. Initialisering af menuer(P. 613)
Indstillinger, som ikke kan initialiseres
● Du kan ikke initialisere de indstillinger, der er angivet for <Netværk> og <Justér printplacer.>. Hvis du ønsker
at initialisere indstillingerne <Netværk>, henvises til Initialisering af netværksindstillinger(P. 614) .
Hvis du ønsker at initialisere indstillingerne <Justér printplacer.>, skal du manuelt gendanne dem til
standard fabriksindstilling ( Justér printplacer.(P. 430) ).
500
Liste over menuen Indstilling
Menuen Værktøj
1213-066
Du kan få vist det samlede antal udskrevne sider og udskrive interne
systeminformationer. Når du trykker på
(
) på kontrolpanelet, vises
menuen Hjælpeprogram. Du kan angive indstillingerne, der er beskrevet nedenfor,
hvis maskinen er offline.
Tjek tæller(P. 501)
Konfigurationsside(P. 502)
Statusprint, netværk(P. 502)
Forbr.stof. stat.pr.(P. 502)
IPSec-policy-liste(P. 502)
Kalibrering(P. 502)
Værktøj, PCL(P. 502)
Værktøj, PS(P. 503)
Rensning(P. 503)
Begræns kondens(P. 503)
Værktøj, E-mailprint(P. 503)
Printplacer., print(P. 503)
Sidetællerliste(P. 503)
Tællerrapport(P. 504)
Print MEAP-syst.info(P. 504)
Serienummer(P. 504)
Info om forbr.stof.(P. 504)
Tjek tæller
Du kan kontrollere den samlede mængde udskrevne sider.
Kontrol af det samlede antal udskrevne sider(P. 607)
● Du kan også kontrollere tællerværdien ved at vælge <Tjek tæller> i
dette punkt.
Opsætningsmenuen(P. 371) samt
101: Total 1
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider.
(Kun visning)
108: Total (S&H 1)
Du kan kontrollere det antal sider, der er udskrevet i sort/hvid.
(Kun visning)
113: Total (S&H/l)
Du kan kontrollere det antal sider, der er udskrevet i sort/hvid.
(Kun visning)
114:Total 1(2-sidet)
Du kan kontrollere antallet af udskrevne sider i 2-sidet udskrivningstilstand.
(Kun visning)
123:Total(Fuld+1C/S)
Du kan kontrollere antallet af sider, der er udskrevet i farve (andet end e-mailudskrivning).
501
Liste over menuen Indstilling
(Kun visning)
Konfigurationsside
Du kan kontrollere de maskinindstillinger ( Opsætningsmenuen(P. 371) ), der er konfigureret i maskinen. Du kan
også kontrollere andre informationer, herunder mængden af resterende toner, antallet af udskrevne sider samt
kapaciteten af hukommelse (RAM), der er installeret i maskinen. Konfigurationsside(P. 598)
Statusprint, netværk
Vælg for at udskrive en liste over indstillinger ( Netværk(P. 387) ) for netværket, der er konfigureret på maskinen.
Du kan også kontrollere informationerne om sikkerheden, herunder indstillinger for adressefilter samt IPSecindstillingerne. Netværksstatusudskrift(P. 598)
Forbr.stof. stat.pr.
Der udskrives informationer om f.eks. resterende mængde toner, advarselsmeddelelser samt information om, hvor du
kan købe nye tonerpatroner. Statusudskrift for forbrugsstoffer(P. 599)
IPSec-policy-liste
Vælg denne for at udskrive en liste over navne og indstillinger for IPSec-politikkerne ( Konfiguration af IPSecindstillinger(P. 308) ), der er konfigureret på maskinen. Liste over IPSec-politikker(P. 600)
Kalibrering
Hvis der forekommer farvefejl, eller hvis farverne har ændret sig og dataene ikke udskrives i de korrekte farver
(angivne farver), kan du udføre kalibrering. Korrektion af farvefejl og nuancer(P. 591)
Ret. af farvefejl
Forkerte udskriftsfarver henviser til et skift af farvepositioner, der kan opstå ved udskrivning af et billede med
flere tonerpatroner. Hvis forkerte udskriftsfarver opstår, kan du foretage en rettelse ved at justere
udskriftsstartpositionerne for de respektive farver.
Tæthedskontrol
Hvis farverne har ændret sig og dataene ikke udskrives i de korrekte farver (angivne farver), kan der foretages
en rettelse af tæthedskontrollen for de respektive farver.
Fuld kalibrering
Udfører både <Ret. af farvefejl> og <Tæthedskontrol> på samme tid.
Værktøj, PCL
Vælg for at udskrive en liste over interne informationspunkter, der er registreret i maskinen til anvendelse med PCLtilstand.
Fontliste
Vælg for at udskrive en liste over skrifttyper, der kan anvendes i PCL-tilstand.
skrifttyper(P. 602)
502
Liste over PCL-
Liste over menuen Indstilling
Værktøj, PS
Vælg for at udskrive en liste over indstillinger til anvendelse med PS-tilstand samt de interne informationspunkter, der
er registreret i maskinen. Liste over PS-tilstand(P. 602)
Konfigurationsside
Vælg denne for at udskrive en liste over maskinindstillinger (
PS(P. 488) ).
Fontliste
Vælg for at udskrive en liste over skrifttyper, der kan anvendes i PS-tilstand.
Rensning
Vælg indstillingen for at rense fikseringsenheden, hvis der er sorte pletter eller striber på udskrifterne.
Fikseringsenhed(P. 577)
Begræns kondens
Hvis der forekommer hurtige temperaturforandringer i det miljø, hvor maskinen er installeret, kan de udskrevne
billeder eller teksten blive lysere eller udtværet. Hvis dette er tilfældet, kan denne funktion måske løse problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du udføre funktionen flere gange.
(
)
<Begræns kondens>
<Ja>
Værktøj, E-mailprint
Vælg for manuelt at modtage e-mails og udskrive en log over modtagede e-mails i listeform.
Modtaget e-mail
Vælg for manuelt at modtage e-mails fra POP3-mailserveren og udskrive dem.
mails(P. 166)
Manuel modtagelse af e-
E-mail modtagejoblog
Vælg for udskrive en log over emner og dato/tidspunkt for modtagelsen af de e-mails, der er modtaget på
maskinen, i listeform. Udskriftslog over e-mail(P. 605)
Printplacer., print
Vælg for at udskrive mærker, der angiver den aktuelle udskrivningsposition.
udskrivningsposition(P. 594)
Justering af
Sidetællerliste
Vælg for at udskrive en rapport om antallet af udskrevne sider for hver afdeling, hvis Administration Af Afdelings-id er
aktiveret. Liste med sideoptælling(P. 601)
503
Liste over menuen Indstilling
Tællerrapport
Udskriver en samlet rapport om antallet af sider, der udskrives for hver tæller.
Tællerrapport(P. 504)
Print MEAP-syst.info
Vælg for at udskrive en liste over informationer om MEAP-programmer, der er installeret på maskinen, samt MEAPsystemprogrammer, hvis MEAP-funktionen er aktiveret. Udskriv MEAP-systeminformationer(P. 601)
Serienummer
Vælg denne for at få vist maskinens serienummer.
(
)
<Serienummer>
Info om forbr.stof.
Vælg denne for at få vist information om f.eks. papir og tonerpatron.
Papirinformation
Vælg denne for at få vist det aktuelt angivne papirformat og -type samt det resterende papirniveau for hver
papirkilde. Kontrol af papir(P. 610)
Tonerpatronmodel
Vælg denne for at få vist modelnummeret for maskinens tonerpatron.
tonerpatronmodel(P. 610)
Kontrol af
Resterende toner
Vælg denne for at få vist resterende mængde toner.
504
Kontrol af resterende mængde toner(P. 611)
Liste over menuen Indstilling
● Den viste mængde resterende toner er kun vejledende og kan være anderledes end den faktiske
mængde.
Oversk.tonerbehold.
Du kan få vist modelnummeret for beholderen til affaldstoner.
modelnumre(P. 611)
Kontrol af affaldstonerbeholderens
Stat., oversk.toner
Du kan få vist status for beholderen til affaldstoner.
505
Kontrol af status for affaldstonerbeholderen(P. 611)
Liste over menuen Indstilling
Jobmenu
1213-067
Du kan udskrive dokumenter, der er gemt på SD-kortet, samt en udskriftslog. Hvis
du trykker på
( ) på kontrolpanelet, vises menuen Job. Du kan angive
indstillingerne, der er beskrevet nedenfor, hvis maskinen er offline.
Asterisk (*)
● Indstillinger med "*1" vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er installeret et
valgfrit SD-kort på maskinen.
● Indstillinger med "*2" vises ikke, hvis afkrydsningsfeltet [Vis joblog] i Brugerinterface til fjernbetjening ikke er
valgt. Skjule historikken over udskrivningsjob(P. 300)
Krypteret print(P. 506)
Sikret print(P. 506)
Gemt jobliste(P. 506)
Print af gemte job(P. 506)
Jobprintlog(P. 507)
Gemte job-printlog(P. 507)
Rapportprintlog(P. 507)
E-mailprintlog(P. 507)
Krypteret print *1
Vælg for at udskrive krypterede dokumenter, som du har sendt til maskinen fra computeren.
sikrede dokumenter(P. 132)
Udskrivning af
Sikret print *1
Vælg for at udskrive sikrede dokumenter, som du har sendt til maskinen fra computeren.
dokumenter(P. 132)
Udskrivning af sikrede
Gemt jobliste *1
Vælg for at udskrive en liste over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i maskinen.
over gemte job(P. 604)
Liste
Print af gemte job *1
Vælg for at udskrive dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i maskinen.
der er gemt på maskinen(P. 138)
506
Udskrive et dokument,
Liste over menuen Indstilling
Jobprintlog *2
Vælg for at udskrive en log i listeform over de dokumenter, som er blevet udskrevet fra computeren.
udskrivningsjob(P. 604)
Log over
Gemte job-printlog *1*2
Vælg for at udskrive en udskriftslog i listeform over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i
maskinen. Udskriftslog over gemte job(P. 604)
Rapportprintlog *2
Vælg for at udskrive indstillinger samt en udskriftslog i listeform over rapporter.
rapporter(P. 605)
Udskriftslog over
E-mailprintlog *2
Vælg for at udskrive en udskriftslog i listeform over modtagede e-mails.
507
Udskriftslog over e-mail(P. 605)
Liste over menuen Indstilling
Nulstillingsmenu
1213-068
Du kan annullere alle processer, slette data i hukommelsen og slukke for strømmen.
Hvis du trykker på
( ) på kontrolpanelet, vises menuen Nulstil.
Blød nulstilling(P. 508)
Formularfremføring(P. 509)
Luk ned(P. 509)
● Når meddelelsen Ennn-nnnn (n er et tal) vises, kan kun <Luk ned> udføres.
Blød nulstilling
Vælg for at slette alle data for udskrivningsjob, der endnu ikke er blevet afsluttet (blød nulstilling). Du kan også vælge
dette punkt for at udføre en fuldstændig nulstilling for at aktivere de ændrede indstillinger.
● Sørg for at kontrollere, at alle andre brugere ikke anvender maskinen, før der er blevet udført en blød
nulstilling eller en fuldstændig nulstilling, da udskriftsdata ellers bliver slettet, før de bliver udskrevet.
◼ Udføre en blød nulstilling
Du kan udføre en blød nulstilling, hvis du ønsker at slette alle udskriftsdata, der udskrives, venter på at blive udskrevet
eller bliver modtaget.
(
)
<Blød nulstilling>
<Ja>
◼ Udføre en fuldstændig nulstilling
Du kan udføre en fuldstændig nulstilling, hvis du ønsker at aktivere maskinens ændrede indstillinger eller slette de
data, der er registreret i maskinens hukommelse.
1
Tryk på
(
).
● Hvis indstillingsmenuen bliver vist, skal du først trykke på
hovedskærmen, og udfør derefter dette trin 1.
508
(
) for at vende tilbage til
Liste over menuen Indstilling
2
Brug
/
til at vælge <Blød nulstilling>, tryk og hold
nede i 5 sekunder eller
mere, og slip den så.
➠ Meddelelsen <Udfør hård nulst.?> vises.
3
Vælg <Ja>, og tryk på
.
➠ Hvis der udføres en fuldstændig nulstilling, genstartes maskinen.
● Hvis der udføres en blød eller en fuldstændig nulstilling, slettes også sikrede dokumenter, der er gemt på
det valgfri SD-kort.
Formularfremføring
Hvis udskrivningen annulleres fra computeren, eller hvis kommunikationen forstyrres under modtagelse af data, kan
der forblive data i maskinens hukommelse, hvilket forhindrer udskrivningen i at blive afsluttet. Næste udskriftsdata
kan ikke udskrives med de resterende data, som de er. I dette tilfælde skal du vælge <Formularfremføring> for med
tvang at udskrive de data, der er tilbage i hukommelsen.
(
)
<Formularfremføring>
<Ja>
● Hvis de resterende data ikke udskrives, skal du udføre en blød nulstilling.
● Hvis der stadig er data tilbage i maskinens hukommelse, efter at der er blevet udført en formindføring ([
]-
indikatoren lyser på maskinen), skal du udføre en blød nulstilling.
Luk ned
Når du slukker for maskinen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge strømkontakten.
for strømmen (lukke ned)(P. 34)
509
Slukke
Liste over menuen Indstilling
Vælg menuen Fremfører
1213-069
Alle indstillingerne om papirkilde og størrelsen af det format papir, der er lagt i
maskinen, vises med korte beskrivelser. Når du trykker på
( ) på
kontrolpanelet, vises menuen Vælg Fremfører. Standardindstillingerne er angivet
med en daggert ( ).
Fælles indstillinger
● Indstillingerne er de samme som dem for <Papirkilde> i
Opsætningsmenuen(P. 371) . De her angivne
indstillinger anvendes også for indstillingerne <Papirkilde>.
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret en valgfri papirfremfører på maskinen.
Papirkilde(P. 510)
Papirform., u-bakke(P. 510)
Skuffe N Papirformat (N=1, 2, 3, 4)(P. 511)
Standardpapirformat(P. 512)
Prioriteret u-bakke(P. 513)
U.bakke til bl. pap.(P. 513)
Auto. skuffevalg(P. 513)
Autoreg. af pap.type(P. 514)
Standardpapirtype(P. 515)
Papirtype, u-bakke(P. 516)
Skuffe N Papirtype (N=1, 2, 3, 4)(P. 516)
Manuelt 2-sidet (U)(P. 516)
2-sidet print(P. 517)
Papirkilde
Vælg den papirkilde, hvorfra der fremføres papir. Hvis du ønsker automatisk at ændre papirkilden baseret på
papirformat og papirtype, skal du vælge <Auto>.
Auto
Universalbakke
Skuffe 1
Skuffe 2 *
Skuffe 3 *
Skuffe 4 *
(
)
<Papirkilde>
Vælg papirkilden
Papirform., u-bakke
Angiv formatet af det papir, der er lagt i universalbakken.
universalbakken(P. 60)
Angivelse af papirformat og papirtype i
510
Liste over menuen Indstilling
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Fri størrelse
Brugdef. form.
Br.def. form.R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Kuvert ISO-C5
Kuvert Monarch
Kuvert No.10
Kuvert DL
Indekskort
STMT
FLSC
16K
Skuffe N Papirformat (N=1, 2, 3, 4) *
Konfigurer det ilagte papirformat i maskinens papirskuffe eller den valgfri papirfremførers papirskuffe (
af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58) ).
Maskinens papirskuffe
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
EXEC
Fri størrelse
Brugdef. form.
Br.def. form.R
STMT
16K
Papirfremførerens papirskuffe
A6
A5
A5R
B5
511
Angivelse
Liste over menuen Indstilling
A4
LTR
LGL
EXEC
Fri størrelse
Brugdef. form.
Br.def. form.R
STMT
FLSC
16K
Standardpapirformat
Du kan ikke angive papirformatet på en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
printerdrivere. Hvis du ønsker at udskrive fra en sådan computer eller mobilenhed, skal du bruge dette punkt for at
indstille formatet af det papir, der skal udskrives på.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Kuvert ISO-C5
Kuvert Monarch
Kuvert No.10
Kuvert DL
Indekskort
STMT
FLSC
16K
(
)
<Standardpapirformat>
Vælg papirformatet
Valg af papirformatet
Vælg indstillingen alt efter formatet af det papir, der skal udskrives på.
512
Liste over menuen Indstilling
Prioriteret u-bakke
Vælg, om der skal prioriteres papirfremføring fra universalbakken, hvis <Papirkilde> er indstillet til <Auto>. Hvis du
vælger <Til>, indføres papiret fra universalbakken, hvis der er lagt samme papirformat i både universalbakken og
papirskuffen.
Fra
Til
(
)
<Prioriteret u-bakke>
<Fra> eller <Til>
● Hvis <U.bakke til bl. pap.> er indstillet til <Til>, fremføres papiret fortrinsvist fra papirskuffen, også selv om
<Prioriteret u-bakke> er indstillet til <Til>.
U.bakke til bl. pap.
Hvis du vælger <Til> med <Papirkilde> indstillet til <Auto>, vælges universalbakken automatisk, hvis det passende
format papir ikke er lagt i nogen af papirskufferne.
Fra
Til
(
)
<U.bakke til bl. pap.>
<Fra> eller <Til>
Auto. skuffevalg
Hvis du vælger <Brug> med <Papirkilde> indstillet til <Auto>, vælger maskinen automatisk den papirkilde, der har det
passende papirformat ilagt. Hvis den endvidere løber tør for mere papir, vil denne indstilling gøre det muligt at
udskrive uafbrudt ved at skifte fra én papirkilde til en anden, der har samme papirformat ilagt.
Brug ikke
Brug
(
)
<Auto. skuffevalg>
Vælg papirkilden
513
<Brug ikke> eller <Brug>
Liste over menuen Indstilling
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, som du ønsker at bruge funktionen Automatisk Skuffevalg med.
Skifte indstillinger
Vælg <Til> for at aktivere automatisk skuffevalg for den papirkilde, du valgte på den foregående skærm (
).
Autoreg. af pap.type
Angiv, om papirtypen skal registreres automatisk, hvis der ilægges almindeligt eller kraftigt papir. For at bruge denne
funktion skal du indstille papirtypen for papirkilden til <Blandede typer>. Endvidere skal du indstille [Papirtype] i
printerdriveren til [Printerstandard].
Papir(P. 632)
Papirtype, u-bakke(P. 516)
Skuffe N Papirtype (N=1, 2, 3, 4)(P. 516)
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Universalbakke
Brug ikke
Kun første ark
Alle ark
Skuffe 1
Brug ikke
Brug
Skuffe 2 *
Brug ikke
Brug
Skuffe 3 *
Brug ikke
Brug
Skuffe 4 *
Brug ikke
Brug
(
)
papirkilden
<Autoreg. af pap.type>
Kontroller meddelelsen
Vælg indstillingsværdien
514
Vælg
Liste over menuen Indstilling
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, for hvilken du vil foretage en indstilling mht. automatisk registrering af papirtype.
Skifte indstillinger (Universalbakke)
Hvis <Kun første ark> angives, udføres papirtyperegistreringen kun for det første ark. Hvis <Alle ark>
angives, udføres papirtyperegistreringen for hvert enkelt ark, når det indføres.
Skifte indstillinger (Skuffe 1 til 4*)
Hvis <Brug> er valgt, vil papirtyperegistreringen kun blive udført for det første ark.
● Hvis denne funktion er aktiveret, kan udskrivningshastigheden blive langsommere. Hvis <Alle ark> er valgt,
vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
● Hvis denne funktion er aktiveret, udskriver maskinen måske ikke korrekt. Hvis maskinen ikke udskriver
korrekt, skal du indstille denne funktion til <Brug ikke> og angive papirtype fra printerdriveren, før du
forsøger udskrivning igen.
Standardpapirtype
Du kan ikke angive papirtypen på en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
printerdrivere. Hvis du ønsker at udskrive fra en sådan computer eller mobilenhed, skal du bruge dette punkt for at
indstille typen af det papir, der skal udskrives på.
Almindeligt
Almindeligt L
Almindeligt L2
Kraftigt 1
Kraftigt 2
Kraftigt 3
Kraftigt 4
Postcard
Kuvert
Etiketter
Groft 1
Groft 2
(
)
<Standardpapirtype>
Vælg papirtypen
515
Liste over menuen Indstilling
Valg af papirtype
Angiv indstillingerne på samme måde som papirindstillingerne i printerdriveren i henhold til papirtypen for
udskrivning. Ilægning af papir(P. 38)
Papirtype, u-bakke
Konfigurer typen af det ilagte papir i universalbakken.
universalbakken(P. 60)
Angivelse af papirformat og papirtype i
Almindeligt
Almindeligt L
Almindeligt L2
Kraftigt 1
Kraftigt 2
Kraftigt 3
Kraftigt 4
Postcard
Kuvert
Groft 1
Groft 2
Blandede typer
Skuffe N Papirtype (N=1, 2, 3, 4) *
Konfigurer typen af det ilagte papir i papirskuffen.
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Almindeligt
Almindeligt L
Almindeligt L2
Kraftigt 1
Kraftigt 2
Kraftigt 3
Etiketter
Groft 1
Groft 2
Blandede typer
Manuelt 2-sidet (U)
Vælg den papirside, der skal udskrives på, når du vil udføre 2-sidet udskrivning manuelt fra universalbakken.
1. side
2. side
516
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Manuelt 2-sidet (U)>
<1. side> eller <2. side>
<1. side>
Vælg at udskrive på bagsiden (den side, der skal udskrives først).
<2. side>
Vælg at udskrive på forsiden (det modsatte af den side, der allerede er blevet udskrevet).
2-sidet print
Vælg, om der skal udskrives på begge sider af papiret.
Fra
Til
(
)
<2-sidet print>
<Fra> eller <Til>
517
Fejlfinding
Fejlfinding
Fejlfinding .......................................................................................................................................................... 519
Udbedring af papirstop ..................................................................................................................................... 521
Når der vises en fejlmeddelelse ....................................................................................................................... 529
Almindelige fejl ................................................................................................................................................. 552
Problemer med installation/indstilling ......................................................................................................... 553
Problemer med udskrivning ......................................................................................................................... 556
Når du ikke kan udskrive korrekt .................................................................................................................... 559
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende ............................................................................................... 561
Papiret krølles eller foldes ............................................................................................................................ 568
Papiret fremføres forkert .............................................................................................................................. 570
Når et problem ikke kan løses .......................................................................................................................... 571
518
Fejlfinding
Fejlfinding
1213-06A
Når der opstår et problem, skal du se i dette kapitel efter løsninger, før du kontakter Canon.
◼ Papirstop
I tilfælde af et papirstop kan du se under
Udbedring af papirstop(P. 521) for at fjerne det fastklemte papir.
◼ Hvis der vises en meddelelse
Hvis skærmen viser en meddelelse, skal du se
Når der vises en fejlmeddelelse(P. 529) .
◼ Almindelige fejl
Hvis du mistænker, at maskinen har en fejl, skal du se følgende afsnit, før du kontakter Canon.
Almindelige fejl(P. 552)
Problemer med installation/indstilling(P. 553)
Problemer med udskrivning(P. 556)
◼ Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, kan du se
Når du ikke kan udskrive korrekt(P. 559) .
◼ Når et problem ikke kan løses
Hvis problemet fortsætter, kan du se under
skal kontakte.
Når et problem ikke kan løses(P. 571) for at finde ud af, hvem du
519
Fejlfinding
520
Fejlfinding
Udbedring af papirstop
1213-06C
for
Hvis der opstår papirstop, kommer der en alarmlyd, og meddelelsen <Papirstop.> vises på skærmen. Tryk på
at få vist simple løsninger. Hvis det er svært at forstå procedurerne på skærmen, henvises til følgende afsnit om at
fjerne papirstop. Hvis der opstår papirstop flere steder samtidigt, skal du kontrollere alle de viste meddelelser. Læs
omhyggeligt forholdsreglerne i Vigtige sikkerhedsanvisninger(P. 2) , før du begynder at udrede papirstop.
Steder med papirstop
Universalbakke
Papirstop i universalbakken(P. 522)
Højre dæksel
Papirskuffe
Papirstop inde i det højre dæksel eller i
papirskuffen(P. 523)
Udbakke
Papirstop i udbakken(P. 527)
Når du fjerner det fastklemte papir, må du ikke slukke maskinen
● Hvis du slukker for maskinen, slettes de data, der er ved at blive udskrevet.
Hvis papiret går i stykker
● Fjern alle papirstumperne for at undgå, at de sætter sig fast.
Hvis der ofte sker papirstop
● Bank papirstakken mod en jævn overflade, så stakkens kanter er lige, inden papiret lægges i maskinen.
● Kontroller, at papiret passer til maskinen.
Papir(P. 632)
● Kontroller, at der ikke er papirstumper i maskinen.
● Hvis der sker et papirstop under udskrivning på bagsiden af det papir, der allerede er blevet udskrevet
(manuel 2-sidet udskrivning), skal du markere afkrydsningsfeltet [Udskriv på den anden side] på fanen
[Papirkilde] i printerdriveren.
521
Fejlfinding
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt
● Hvis du trækker det ud med magt, kan du ødelægge maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. Når et problem ikke kan
løses(P. 571)
Papirstop i universalbakken
Hvis der er papir i bakken, skal du fjerne det først. Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan
fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstopspunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
2
Luk bakken.
3
Åbn det højre dæksel.
4
Træk forsigtigt papiret ud.
522
Fejlfinding
5
Luk det højre bagdæksel.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om det højre dæksel er blevet lukket ordentligt.
Papirstop inde i det højre dæksel eller i papirskuffen
Hvis der er papir i universalbakken, skal du fjerne det først og lukke bakken. Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes
uden problemer, skal du ikke trække det ud med magt, men derimod skal du gå videre til næste trin.
1
Åbn det højre dæksel.
2
Fjern det papir, der sidder fast i leveringsenheden.
1
Løft leveringsenheden op.
2
Sænk de grønne håndtag på begge sider af transportstyret.
523
Fejlfinding
3
Træk forsigtigt papiret ud.
● Træk papiret ud, og hold det så fladt som muligt for at undgå, at der falder ufikseret toner af.
3
Fjern det papir, der sidder fast inde i duplex-enheden.
1
Åbn dækslet.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Luk dækslet.
Papirstop i fikseringsenheden
1
Vend leveringsenheden på hovedet.
524
Fejlfinding
2
Hold fat i håndtagene på begge sider af fikseringsenheden, og træk fikseringsenheden ud lige mod
dig selv.
3
Åbn dækslet.
4
Træk forsigtigt papiret ud.
● Træk papiret ud, og hold det så fladt som muligt for at undgå, at der falder ufikseret toner af.
5
Luk dækslet.
6
Sæt fikseringsenheden tilbage på plads.
● Skub det helt ind, til det ikke kan komme længere.
4
1
Fjern det papir, der er fastklemt i papirskuffen.
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper.
525
Fejlfinding
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Indstil papirskuffen.
5
Luk det højre bagdæksel.
Når den valgfri papirfremfører er installeret
1
Åbn papirfremførerens højre dæksel.
2
Sænk det grønne håndtag for at åbne transportstyret.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
526
Fejlfinding
4
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper, og træk forsigtigt papiret ud.
5
Indstil papirskuffen.
6
Luk papirfremførerens højre dæksel.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om det højre dæksel er blevet lukket ordentligt.
Papirstop i udbakken
Hvis der er papir i universalbakken, skal du fjerne det først og lukke bakken. Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes
uden problemer, skal du ikke trække det ud med magt, men derimod skal du gå videre til næste trin.
1
Åbn det højre dæksel.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
● Fastlæg, på hvilken måde du lettest kan trække det fastklemte papir ud, og forsøg først at gøre det på den
måde.
● Træk papiret ud, og hold det så fladt som muligt for at undgå, at der falder ufikseret toner af.
527
Fejlfinding
3
Luk det højre bagdæksel.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om det højre dæksel er blevet lukket ordentligt.
528
Fejlfinding
Når der vises en fejlmeddelelse
1213-06E
Hvis der foregår noget unormalt under udskrivningsprocessen, eller hvis hukommelsen er fuld, eller hvis du har
betjeningsproblemer, vises en meddelelse på skærmen. Få flere oplysninger om meddelelserne i følgende liste.
Fortsæt automatisk
● Hvis du konfigurerer <Ign. automatisk fejl> til <Til> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet, fortsættes
udskrivningen med fejlen sprunget over med hensyn til fejlmeddelelsen markeret med
på listen (
Ign. automatisk fejl(P. 376) ). Hvis fejlignoreringen forårsager mistede udskrivningsdata eller ukorrekte
udskrifter, skal du udskrive filen igen.
Sådan annulleres udskrivning
● Hvis du vil annullere den aktuelle udskrivning uanset fejlmeddelelsen, skal du udføre en blød nulstilling.
Blød nulstilling(P. 508)
Om <Vis advarsler>
● Du kan angive indstillingerne, så der ikke vises bestemte meddelelser om, at udskrivningen kan fortsættes.
Vis advarsler(P. 377)
18 Skuffe N overfyldt. (N=2 til 4)
Det papir, der er lagt i den valgfri papirfremfører, overskrider påfyldningsmærket.
● Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir.
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
1F Outputbakke er fuld.
Der er for meget papir i udbakken.
● Fjern papiret fra udbakken.
51 Fejl i printindstill.
Der er blevet forsøgt at udskrive data, der indeholder en utilgængelig papirtype eller -bredde.
● Tryk på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet, da dataene ikke er tilgængelige for
udskrivning.
55 Fejl i SD-kort.
Der er opstået en fejl i SD-kortet.
● Luk maskinen ned, fjern SD-kortet og installer det igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Installering af SD-kort(P. 645)
529
Fejlfinding
● Du kan trykke på
<Fra>.
(
) for at fortsætte udskrivning, men <SD-kort> vil blive ændret til
SD-kort(P. 380)
56 Fejl i SD-kort.
Der er opstået en fejl i SD-kortet.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
● Formatér SD-kortet.
SD-kort vedligehold.(P. 435)
80 Initialiserer MEAP. Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP blev initialiseret.
● Når MEAP-initialiseringen er gennemført, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil
meddelelsen er fjernet.
80 Klargør MEAP... Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP var i gang med at forberede til drift.
● Når MEAP er klar til drift, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil meddelelsen er fjernet.
A4 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
A5 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
A7 nn ERROR (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Mængde i patron kan ikke vises korrekt.
Der kan være indstillet en tonerpatron, som ikke kan garantere udskriftskvaliteten, fordi den er opbrugt
eller andet.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
530
Fejlfinding
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres. Hvis du gør det, kan det resultere i, at maskinen beskadiges.
Der opstod en fejl under modtagelsen.
Uanalyserbare data er blevet modtaget, eller der er sket en timeout-fejl under modtagelse af
udskrivningsdata.
● Tryk på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet, og udskriv filen igen.
● Kontrollér netværksstatussen, som du anvender, da der kan være et problem med netværket.
BT Fejl i ur.
Det indbyggede ur i maskinen har en fejl.
● Du kan fortsætte med at udskrive med det ukorrekte ur, men loggene, inklusive udskriftsloggen, vil ikke
blive genereret korrekt. Kontakt din Canon-forhandler.
C-tonerpatrons levetid udløbet. Skift anbefales
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
Udskrivning af modtaget e-mail
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Levetid for C-toner- patron udløber snart.
Tonerpatronen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● Udskift tonerpatronen, hvis du ser denne meddelelse, før du begynder at udskrive et stort job.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Når udskrivningen er stoppet, kan du trykke på
531
(
) for at fortsætte udskrivningen.
Fejlfinding
Kan ikke afkode data.
Data for krypteret udskrivning gav fejl under analyse.
● Udfør en blød nulstilling, og udskriv filen igen.
Blød nulstilling(P. 508)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke afkode PDF-data.
Der er blevet angivet en forkert adgangskode for PDF-udskrivning.
● Udskriv filen igen med korrekt adgangskode.
Udskrivning af PDF-data er ikke tilladt i henhold til sikkerhedsindstillingerne.
● Udfør ændring af indstillingerne for at tillade udskrivning, og udskriv filen igen.
PDF-filen er tilknyttet den politikbaserede server, men maskinen kan ikke få adgang til serveren.
● Sørg for, at den politikbaserede server er tændt, og at det netværk, som maskinen og den politikbaserede
server har forbindelse til, er normalt, og udskriv så filen igen.
Den anvendte krypteringsalgoritme er ikke understøttet af maskinen.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● Maskinen understøtter PDF-krypteringsalgoritmerne RC4 128bit/AES 128bit/AES 256bit.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 508)
Kan ej fremfør. p.
Det angivne papirformat eller papirtypen er ikke tilgængelig til papirfremføring.
● Indstil <Papirkilde> til den papirkilde, hvor papiret passer med det angivne papirformat/-type er ilagt, eller
til <Auto>.
Papirkilde(P. 510)
● Læg det specificerede papir i den valgte papirkilde.
Ilægning af papir(P. 38)
● Angiv indstillingerne <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype> korrekt.
Standardpapirformat(P. 512)
Standardpapirtype(P. 515)
● For at udskrive på det ilagte papir med tvang skal du trykke på
(
). Indstillingen for
papirformatet for den valgte papirkilde bliver dog automatisk ændret til papirformatet for udskriftsdata.
532
Fejlfinding
Kan ikke udføre 2-sidet print.
Maskinen har modtaget udskrivningsdata for et papirformat (herunder retning) eller en papirtype, der
ikke er tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.
● Udfør en blød nulstilling, angiv papirformat eller en papirtype, der er tilgængelig for automatisk 2-sidet
udskrivning, og udskriv filen igen.
Blød nulstilling(P. 508)
Papir(P. 632)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Data for 2-sidet udskrivning udskrives
dog på to ark i 1-sidet udskrivningstilstand.
Kan ikke printe med den angivne opløsning.
Data er for kompliceret til at udskrive.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Udskrivningskvaliteten er dog
reduceret.
Kan ikke printe. Registreret tabel er fuld.
Den øvre grænse for antallet af indbindere eller dokumenter i et udskriftsdataemne er blevet
overskredet.
● Det maksimale antal indbindere og dokumenter er respektivt 2 og 5 pr. udskriftsdataemne. Korriger data
og udskriv filen igen.
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke læse PDF-data.
Der er opstået en uregelmæssighed under læsningen af PDF-data.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● Maskinen understøtter PDF-version 1.7.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 508)
Kan ej modt. PDF- data. Angiv modtageform.
Der er ikke nok ledig plads til at udføre direkte udskrivning for PDF-filen.
● Optimer PDF-filen til at reducere dens størrelse, eller forsøg at udskrive den igen, efter at du har delt filen
op.
● Installer SD-kortet, og send derefter data igen til maskinen.
Installering af SD-kort(P. 645)
● Send data fra USB-hukommelsesenheden til maskinen.
533
Fejlfinding
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke starte print, fordi job er begrænset.
Normal udskrivning er blevet forsøgt, mens udskrivningshandlingerne var begrænsede.
● Kun udskrivning af gemte job er tilgængelig, mens udskrivningshandlingerne er begrænsede. Udskriv
filen igen med indstillinger til at gemme data på SD-kortet.
Gemme et dokument i maskinen(P. 136)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke gemme.
SD-kortet er indstillet til <Fra>.
● Indstil <SD-kort> til <Til>, og send udskriftsdata igen.
SD-kort(P. 380)
Den øvre grænse for mængden af data, der kan gemmes på SD-kortet, er blevet overskredet.
● Der kan maksimalt gemmes 1000 dataemner på maskinen. Slet unødvendige gemte data.
Slette et dokument, der er gemt på maskinen(P. 140)
Der er ikke nok ledig plads på SD-kortet.
● SD-kortet kan rumme op til 3 GB data i alt. Slet unødvendige gemte data.
Der er blevet angivet et forkert boksnummer.
● Angiv det korrekte boksnummer.
Gemme et dokument i maskinen(P. 136)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke verificere.
Der er opstået en fejl ved godkendelse af afdelings-id.
● Angiv det korrekte afdelings-id og adgangskoden og udskriv filen igen.
● Hvis udskrivningsdata ikke understøtter administration af afdelings-id, skal du angive indstillingen til at
tillade udskrivning med ukendt afdelings-id, og så udskrive filen igen.
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 268)
534
Fejlfinding
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Skift af C-tonerpatron anbefales.
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Udskrivning af modtaget e-mail
Skift af K-tonerpatron anbefales.
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Udskrivning af modtaget e-mail
Skift af M-tonerpatron anbefales.
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Skift oversk.tonerbeh.
Affaldstonerbeholderen er fuld.
● Udskift affaldstonerbeholderen med en ny.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
535
Udskrivning af modtaget e-mail
Fejlfinding
Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 584)
Skift overskuds- tonerbeholder.
Affaldstonerbeholderen er fuld.
● Udskift affaldstonerbeholderen med en ny.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 584)
Skift af Y-tonerpatron anbefales.
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Udskrivning af modtaget e-mail
Kontrollér papirformat.
Det papir, der er lagt i papirkilden, passer ikke med det angivne papirformat.
● Angiv papirformatet korrekt.
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Da papirformatet var indstillet til <Fri størrelse>, er udskrivning blevet forsøgt med papir i
brugerdefineret papir, hvor den lange kant er 215,9 mm eller mindre ilagt i liggende retning (kun under
brug af UFR II-printerdriver).
● Ilæg papiret i stående retning, og udskriv filen igen.
Udskrivning er blevet forsøgt med brugerdefineret papirformat ilagt i stående retning, uden at UFRprinterdriveren blev brugt.
● Ilæg papiret i liggende retning, og udskriv filen igen.
<Tjek papirformat> er indstillet til <Til>.
● Indstil <Tjek papirformat> til <Fra>, og udskriv filen igen.
Tjek papirformat(P. 432)
Tjek papirtype.
Det er blevet forsøgt at udskrive på en papirtype, der ikke kan udskrives på.
● Kontroller typen af det aktuelt ilagte papir, udskift det efter behov med en type papir, der godt kan
udskrives på, og forsøg udskrivningen igen.
Papir(P. 632)
536
Fejlfinding
● Hvis denne meddelelse vises, også efter at du har etableret, at der ikke er noget problem med papirtypen,
skal du indstille <Autoreg. af pap.type> til <Brug ikke> og angive papirtypen fra printerdriveren, før du
forsøger at udskrive igen.
Autoreg. af pap.type(P. 514)
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Kontrol. placer., hvor C-toner- patronen er sat i.
Tonerpatron ikke indstillet i rækkefølge.
● Kontroller farven af tonerpatronen, og indstil patronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Kontrol. placer., hvor K-toner- patronen er sat i.
Tonerpatron ikke indstillet i rækkefølge.
● Kontroller farven af tonerpatronen, og indstil patronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Kontrol. placer., hvor M-toner- patronen er sat i.
Tonerpatron ikke indstillet i rækkefølge.
● Kontroller farven af tonerpatronen, og indstil patronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Kontrol. placer., hvor Y-toner- patronen er sat i.
Tonerpatron ikke indstillet i rækkefølge.
● Kontroller farven af tonerpatronen, og indstil patronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Forbr.stof., statuspr. Tryk på Værktøj-tast.
Der er blevet givet en advarselsmeddelelse om tonerpatronen.
● Kontroller meddelelsen i Statusudskrivning for forbrugsstoffer.
Statusudskrift for forbrugsstoffer(P. 599)
D7 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
D8 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
537
Fejlfinding
D9 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Data- modtagelsesfejl.
Hvis du bruger en anden printerdriver end den, der følger med, indstilles [Autentificeringsmetode for
dedikeret port] for Brugerinterface til fjernbetjening til [Status 2].
● Hvis du bruger en printerdriver, der giver dig mulighed for at vælge godkendelsestilstand for
Administration af afdelings-id'er og Tillad brug af sikret udskrivning, skal du vælge tilstand 2.
● Hvis du bruger en printerdriver, der ikke giver dig mulighed for at vælge godkendelsestilstanden, skal du
indstille [Autentificeringsmetode for dedikeret port] for Brugerinterface til fjernbetjening til [Status 1].
Log på Brugerinterface til fjernbetjening i administratortilstand ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 344) ) [Indstillinger/Registrering] [Netværk] [Indstillinger for dedikeret
port] [Redigér] Vælg [Status 1] i [Autentificeringsmetode] [OK] Udfør en fuldstændig
nulstilling ( Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
● Hvis ud trykker på
(
) annulleres udskrivningsjobbet.
E001-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i fikseringsenheden.
● Skriv fejlkoden, hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tag stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
Tænd ikke for strømmen
● Hvis denne meddelelse vises, må du aldrig tænde for strømmen efter at have slukket for den.
E003-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i fikseringsenheden.
● Skriv fejlkoden, hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tag stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
538
Fejlfinding
Tænd ikke for strømmen
● Hvis denne meddelelse vises, må du aldrig tænde for strømmen efter at have slukket for den.
E004-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i fikseringsenheden.
● Skriv fejlkoden, hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tag stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
Tænd ikke for strømmen
● Hvis denne meddelelse vises, må du aldrig tænde for strømmen efter at have slukket for den.
E1 Klarg. oversk.ton.beh.
Affaldstonerbeholderen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny affaldstonerbeholder klar.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 584)
EM E-mail, adgangsfejl.
Der kunne ikke oprettes forbindelse på grund af en fejl på SD-kortet.
● SD-kortet kan være ødelagt. Udskift SD-kortet med et nyt.
EM POP3-serverfejl
Maskinen kunne ikke få forbindelse til PO3-serveren under udskrivning af e-mail, eller POP3-serverens
indstillinger er ikke konfigureret korrekt.
● Brug Brugerinterface til fjernbetjening
fejlinformationerne.
Kontrol af fejloplysninger(P. 356)
eller
netværksstatusudskrivning
for
at
kontrollere
Ennn-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i maskinens interne mekanismer.
● Hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, vent i mindst 10 sekunder
eller mere, og tænd for strømmen igen.
● Hvis maskinen ikke fungerer normalt, selv efter at der er blevet tændt for strømmen igen, skal du skrive
fejlkoden ned, holde strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tage stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
Fejl. Kun Canon-patr. dækket af garantien.
En tonerpatron er muligvis ikke installeret korrekt, eller der er fejl på tonerpatronen.
539
Fejlfinding
● Geninstaller tonerpatronen. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder efter geninstallation af tonerpatronen,
kan der være fejl på tonerpatronen. Kontakt den butik, hvor du købte tonerpatronen, eller kontakt Canons
kundeservice.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
Fejl. Kun Canon- patroner dækket af garantien.
En tonerpatron er muligvis ikke installeret korrekt, eller der er fejl på tonerpatronen.
● Geninstaller tonerpatronen. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder efter geninstallation af tonerpatronen,
kan der være fejl på tonerpatronen. Kontakt den butik, hvor du købte tonerpatronen, eller kontakt Canons
kundeservice.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
FD Kontrollér firmware.
Der er en fejl i den opdaterede firmware.
● Prøv at opdatere firmware igen. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte din lokale, autoriserede
Canon-forhandler.
Opdatér firmware(P. 440)
Google Cloudprinter ej tilgæng. Servaut.fejl
Servergodkendelse for Cloud-print mislykkedes. Eller hentning af oplysninger for registrering
mislykkedes.
● Kontroller, om indstillingerne for dato og klokkeslæt er angivet korrekt.
Dato/tid-indstill.(P. 378)
CA-certifikatet eksisterer ikke eller er blevet ugyldigt. Eller CA-certifikatet er udløbet.
● Kontroller, om indstillingerne for CA-certifikatet er korrekte.
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater(P. 340)
Google Cloudprinter ej tilgæng. Servkom.fejl
Cloudprinter er ikke tilgængelig pga. en fejl.
● Kontroller, om maskinen er korrekt forbundet til et kablet LAN.
Tilslutning til et kablet LAN(P. 190)
● En port, der bruges til Cloudprinter, blokeres måske af en firewall eller anden beskyttelse. Kontrollér, om
port 5222 er tilgængelig på din computer.
● Hvis der anvendes en proxyserver for netværket, skal du kontrollere, om proxyindstillingerne for maskinen
og serveren er korrekte. Kontakt netværksadministratoren for yderligere oplysninger.
Angivelse af proxy(P. 283)
540
Fejlfinding
IE Der opstod en ukendt fejl.
Der er opstået en fejl med uidentificeret årsag under IEEE802.1X-godkendelsen.
● Udfør en fuldstændig nulstilling eller genstart maskinen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
IE Kan ikke analysere certifikatet.
Analysen af det certifikat, der er modtaget fra godkendelsesserveren, lykkedes ikke under IEEE802.1Xgodkendelsen.
● Kontroller godkendelsesserverens certifikat.
IE Skift password.
Den adgangskode, der anvendes til IEEE802.1X-godkendelse, er udløbet.
● Skift den adgangskode, der er registreret i godkendelsesserveren, og opdater adgangskoden for
IEEE802.1X-godkendelse.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
IE Kontrollér aut.indstill.
IEEE802.1X-godkendelsesmetoden på maskinen og godkendelsesserveren er ikke ens.
● Vælg den korrekte IEEE802.1X-godkendelsesmetode.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
IE Intet svar fra destinationen.
Der er opstået en fejl under kommunikationen for IEEE802.1X-godkendelse med godkendelsesserveren.
● Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet sikkert.
IE Angiv nødvendig autentificeringsinfo.
De informationer, der er angivet for IEEE802.1X-godkendelse, er ikke tilstrækkelige.
● Kontroller IEEE802.1X-indstillingerne, og angiv indstillingerne korrekt.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
IE Angiv den korrekte autentificeringsinfo.
Der er blevet sendt en fejl tilbage fra godkendelsesserveren, da det certifikat, der bruges til IEEE802.1Xgodkendelse, ikke er angivet, eller også er det ugyldigt.
● Det certifikat, der bruges til TLS-godkendelse, er ikke angivet, eller også er det ugyldigt. Kontroller
certifikatet, og angiv det gyldige certifikat.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
● Hvis certifikatet i maskinen er gyldigt, skal du kontrollere CA-certifikatet for godkendelsesserveren.
Det login-navn, der bruges til IEEE802.1X-godkendelse, er ikke angivet.
● Det login-navn, der bruges til IEEE802.1X-godkendelse, er ikke angivet. Angiv login-navnet.
541
Fejlfinding
IE Certifikatet er udløbet.
Det certifikat, der er modtaget fra godkendelsesserveren, blev under IEEE802.1X-godkendelsen
registreret som udløbet.
● Kontroller godkendelsesserverens certifikat.
● Kontroller tidsindstillingerne i maskinen og godkendelsesserveren.
Dato/tid-indstill.(P. 378)
IE Certifikatet er forkert.
Der er opstået en fejl som følge af verificeringen af det certifikat, der er modtaget fra
godkendelsesserveren, ved brug af CA-certifikatet under IEEE802.1X-godkendelsen.
● Kontroller godkendelsesserverens certifikat.
● Installer CA-certifikatet i maskinen.
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 336)
IEEE802.1X fejl. Angiv den nødv. aut.information.
De informationer, der er angivet for IEEE802.1X-godkendelse, er ikke tilstrækkelige.
● Kontroller IEEE802.1X-indstillingerne, og angiv indstillingerne korrekt.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 319)
Fejl ved billed- gen.synsdata.
TIFF-dataene indeholder data, som maskinen ikke kan behandle, mens de modtages.
● Indstil <TIFF Spooler> til <Til>, og udskriv filen igen. Hvis filstørrelsen overskrider 40 MB, skal du installere
et SD-kort.
TIFF Spooler(P. 458)
Installering af SD-kort(P. 645)
● Da disse data ikke kan udskrives, skal du trykke på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet.
Billeddatafejl.
TIFF- eller JPEG-dataene indeholder data, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Da disse data ikke kan udskrives, skal du trykke på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet.
Isæt C-tonerpatron.
Tonerpatronen er ikke indstillet, eller den er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Isæt fikseringsenhed.
Fikseringsenheden er ikke installeret eller er ikke installeret korrekt.
● Åbn det højre dæksel, og kontroller, om fikseringsenheden er installeret korrekt. Hvis meddelelsen vises,
selv efter at fikseringsenheden er blevet installeret korrekt, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler.
542
Fejlfinding
Isæt K-tonerpatron.
Tonerpatronen er ikke indstillet, eller den er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Isæt M-tonerpatron.
Tonerpatronen er ikke indstillet, eller den er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Isæt Y-tonerpatron.
Tonerpatronen er ikke indstillet, eller den er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
K-tonerpatrons levetid udløbet. Skift anbefales
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Udskrivning af modtaget e-mail
Levetid for K-toner- patron udløber snart.
Tonerpatronen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● Udskift tonerpatronen, hvis du ser denne meddelelse, før du begynder at udskrive et stort job.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Når udskrivningen er stoppet, kan du trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen.
Nøgleadm.fil er beskadiget eller slettet.
Filerne relateret til nøgleadministration er beskadigede.
● Genstart maskinen, genskab eller geninstaller nøglen og certifikatet, og angiv derefter TLS-indstillingerne.
543
Fejlfinding
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Angivelse af TLS-krypteret kommunikation (P. 257)
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 325)
● Mens denne fejlmeddelelse vises, kan der ikke oprettes adgang til maskinen fra Brugerinterface til
fjernbetjening, førend den er blevet genstartet.
Ilæg papir.
Papir i det format, der er angivet til udskrivningen, er ikke blevet lagt i papirkilden.
● Læg det passende papir i den valgte papirkilde.
Ilægning af papir(P. 38)
● Vælg den papirkilde, hvori der lagt papir med det format, der er angivet til udskrivning, eller i et større
format.
Papirkilde(P. 510)
M-tonerpatrons levetid udløbet. Skift anbefales
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Udskrivning af modtaget e-mail
Levetid for M-toner- patron udløber snart.
Tonerpatronen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● Udskift tonerpatronen, hvis du ser denne meddelelse, før du begynder at udskrive et stort job.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Når udskrivningen er stoppet, kan du trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen.
mDNS-indst. opdateret. Tænd/sluk hovedafbr.
mDNS-indstillingerne er blevet ændret, mens maskinen var i gang.
● Udfør en fuldstændig nulstilling eller genstart maskinen.
544
Fejlfinding
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
Intet papir: Skuffe N (N=1 til 4)
Der er ikke lagt papir i papirbakken.
● Når det angivne papirformat og papirtypen vises, skal du ilægge det passende papir.
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Kun Canon-patroner er dækket af garantien.
Der kan være indstillet en tonerpatron, som ikke kan garantere udskriftskvaliteten, fordi den er opbrugt
eller andet.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres. Hvis du gør det, kan det resultere i, at maskinen beskadiges.
Ikke nok hukommelse til at vise liste.
Den tilgængelige mængde hukommelse er utilstrækkelig til behandlingen, og der er opstået overflow.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Overflow-data vil dog ikke være blevet
registreret.
Ikke nok hentet hukommelse.
Hukommelsesmængden til registrering af overlejringsformular og eksterne tegn er utilstrækkelig, og
der er opstået overflow.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Overflow-data vil dog ikke være blevet
registreret.
Ikke nok hukommelse til PDF-behandling.
Hukommelsesmængden til behandling af PDF-filen er utilstrækkelig.
● Optimer PDF-filen til at reducere dens størrelse, eller forsøg at udskrive den igen, efter at du har delt filen
op.
545
Fejlfinding
● Hvis du har forsøgt direkte USB-udskrivning eller direkte udskrivning, kan udskrivningen godt startes
korrekt, når den genstartes fra printerdriveren.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 508)
Ikke nok hukommelse til XPS-behandling.
Hukommelsesmængden til XPS-behandling er utilstrækkelig.
● Hvis XPS-filen indeholder et ProgressiveJPEG-billede eller lignende, skal du konvertere billedet til et TIFFeller BaselineJPEG-format og udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Udskrivningsresultaterne for sider med
fejl kan dog ikke garanteres.
Ikke nok spool-hukommelse.
Det er blevet forsøgt at udskrive for mange data.
● Angiv den reducerede papirstørrelse, og udskriv filen igen.
● Indstil <2-sidet print> til <Fra>, og udskriv filen igen.
2-sidet print(P. 517)
● Udfør ændring af indstillingen <Gråtoner>, og udskriv filen igen.
Gråtoner(P. 413)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Sider med fejl udskrives dog ikke.
Ikke nok systemhukommelse.
Hukommelsesmængden til databehandling (primært grafik og tegn) i systemet er utilstrækkelig.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
● Du kan trykke på
) for at fortsætte udskrivningen. Grafik eller tegn med fejl kan dog ikke
(
udskrives korrekt.
Ikke nok arbejdshukommelse.
Hukommelsesmængden dedikeret til hver udskrivningstilstand er utilstrækkelig.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Data med fejl udskrives dog ikke
(
) for at fortsætte udskrivningen, kan data som f.eks. registreret
korrekt.
Registrerede data
● Hvis du trykker på
overlejring eller makroer blive slettet.
546
Fejlfinding
NW-konkur. IP-adr. fundet på netværk.
Den IPv4-adresse, der er indstillet for maskinen, er et duplikat for en tilsvarende tilhørende en anden
vært på netværket.
● Indstil en korrekt IPv4-adresse for maskinen, og genstart maskinen.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
NW-IP-adr. opdateret. Tænd/sluk hovedafbr.
IP-adressen er blevet ændret, da maskinen var i gang, eller da der blev udført en hurtigstart.
● Udfør en fuldstændig nulstilling eller genstart maskinen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 508)
● Ret den IP-adresse, der er tildelt maskinen på DHCP-serveren.
Angivelse af IP-adresser(P. 192)
Papirstop.
Der er opstået papirstop inde i maskinen.
● Du må ikke trække det papir, der sidder fast, ud med magt, men du skal følge den fremgangsmåde, der er
beskrevet i manualen.
Udbedring af papirstop(P. 521)
PDF-fejl.
Det er blevet forsøgt at udskrive PDF-data, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● Maskinen understøtter PDF-version 1.7.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 508)
PDF-fontfejl.
PDF-dataene indeholder data, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 508)
Fejl ved PDF-printområde.
Der er blevet angivet et ugyldigt sideområde til udskrivning.
● Angiv det korrekte område for sider til udskrivning, og udskriv filen igen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
547
Fejlfinding
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning(P. 150)
Versionsfejl ved printdata.
Det er blevet forsøgt at udskrive fra en printerdriver, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Udskriv igen med en printerdriver, der er tilgængelig for denne maskine.
Sæt C-tonerpatron i igen.
Tonerpatronen er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Sæt K-tonerpatron i igen.
Tonerpatronen er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Sæt M-tonerpatron i igen.
Tonerpatronen er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Sæt Y-tonerpatron i igen.
Tonerpatronen er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Sensorfejl. Kan ikke registrere papirtype.
Sensoren for automatisk papirtyperegistrering er ødelagt.
● Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canons Helpdesk.
● For at fortsætte udskrivningen skal du indstille <Autoreg. af pap.type> til <Brug ikke> og indstille
papirtypen for papirkilden, så det passer med det faktisk ilagte papir. Autoreg. af pap.type(P. 514)
Angiv nedst. pap.
Papir i det format, der er angivet til udskrivningen, er ikke blevet ilagt, eller den valgte papirkilde passer
ikke med papirformatet.
● Læg papir i det format, der er angivet til udskrivningen, i den valgte papirkilde.
Ilægning af papir(P. 38)
● Vælg den papirkilde, hvori der er ilagt papir med det format, der er angivet til udskrivning.
Papirkilde(P. 510)
548
Fejlfinding
● For at udskrive på det ilagte papir med tvang skal du trykke på
(
). Indstillingen for
papirformatet for den valgte papirkilde bliver dog automatisk ændret til papirformatet for udskriftsdata.
Starter op... 80 Init. MEAP. Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP blev initialiseret.
● Når MEAP-initialiseringen er gennemført, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil
meddelelsen er fjernet.
Starter op... 80 Klarg. MEAP... Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP var i gang med at forberede til drift.
● Når MEAP er klar til drift, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil meddelelsen er fjernet.
Syntaksfejl.
Der er blevet sendt ugyldige data under udskrivning med UFR II-printerdriveren.
● Udfør ændring af printerdriverindstillingerne eller formatet af udskriftsdata, og udskriv filen igen.
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Sluk for hovedafbryderen. Kontrollér indst.
Den valgfri papirfremfører er ikke installeret korrekt.
● Luk maskinen ned, installer den valgfri papirfremfører korrekt, og tænd så for strømmen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Den valgfri papirfremfører er blevet afmonteret, da maskinen var tændt.
● Luk maskinen ned, installer den valgfri papirfremfører korrekt, og tænd så for strømmen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Der er en kontaktfejl på tilslutningsdelen på den valgfri papirfremfører .
● Sluk for maskinen, træk strømstikket ud af stikkontakten og kontakt din lokale autoriserede Canonforhandler.
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
XPS-dok.datafejl.
XPS-dataene er beskadigede.
● Kontroller, at XPS-dataene ikke er beskadigede, og at XPS-dataformatet er understøttet af maskinen, og
forsøg dernæst at udskrive dokumentet igen.
Der er blevet sendt en stor fil via direkte udskrivning.
● Optimer XPS-filen til at reducere dens størrelse, eller forsøg at udskrive den igen, efter at du har delt filen
op.
● Installer SD-kortet, og send derefter data igen til maskinen.
Installering af SD-kort(P. 645)
549
Fejlfinding
● Send data fra USB-hukommelsesenheden til maskinen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
XPS-fontdatafejl.
Analyse af skrifttypedata lykkedes ikke.
● Erstat skrifttypedata i XPS-filen, og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Tegn med fejl udskrives dog ikke.
XPS-bill.datafejl.
Billeddataene er beskadigede.
● Erstat billeddata i XPS-filen, og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Billeder med fejl udskrives dog ikke.
XPS-sidedatafejl.
Der er en side, som ikke kan genereres grundet en ugyldig beskrivelse.
● Kontroller beskrivelsen af den side, der har en fejl, og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Sider med fejl udskrives dog ikke.
Fejl ved XPS-printområde.
Der er ingen side, der kan behandles i det angivne udskrivningsområde.
● Angiv det korrekte område for sider til udskrivning, og forsøg at udskrive filen igen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning(P. 150)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
XPS-gengiv.fejl.
Der er opstået en fejl i XPS-gengivelsessystemet.
● Kontakt din lokale Canon-forhandler.
XPS-fejl pga. ikke-understøttet billede.
Der er billeder, der ikke kan udskrives (HD-fotografier), i dataene.
● Konverter billeddata i XPS-filen til andre dataformater og forsøg at udskrive filen igen.
550
Fejlfinding
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Billeder med fejl udskrives dog ikke.
Y-tonerpatrons levetid udløbet. Skift anbefales
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
Udskrivning af modtaget e-mail
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Levetid for Y-toner- patron udløber snart.
Tonerpatronen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● Udskift tonerpatronen, hvis du ser denne meddelelse, før du begynder at udskrive et stort job.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
● Når udskrivningen er stoppet, kan du trykke på
551
(
) for at fortsætte udskrivningen.
Fejlfinding
Almindelige fejl
1213-06F
Hvis der opstår problemer, når du bruger maskinen, skal du kontrollere punkterne i dette afsnit, inden du kontakter
os. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Kontroller følgende
Er maskinen tændt? Er strømledningen sat i en stikkontakt?
● Hvis
og skærmen på kontrolpanelet er slukket, indikerer det, at der blevet udført en hurtigslukning,
eller at maskinen ikke er blevet tændt. Hvis maskinen ikke reagerer, når du trykker på strømkontakten,
skal du kontrollere, om strømledningen er tilsluttet korrekt, og trykke på strømkontakten igen. For
information om tilslutning af strømledning henvises til "Sådan kommer du i gang".
Kontrolpanel(P. 24)
Vejledninger, der medfølger maskinen(P. 649)
Er LAN-kablet og USB-kablet tilsluttet korrekt?
● Kontroller, om disse kabler er tilsluttet korrekt.
Dele og deres funktioner(P. 16)
Er dvaletilstand aktiveret?
● Hvis maskinen ikke bruges et bestemt stykke tid, går den i dvaletilstand for at spare på strømmen. Det
gør, at du ikke kan bruge den.
Tryk på
for at ophæve dvaletilstanden.
Vises der en meddelelse på skærmen?
● Hvis der opstår et problem, vises en meddelelse på displayet.
Når der vises en fejlmeddelelse(P. 529)
Hvis problemet fortsætter efter kontrol
Klik på det link, der svarer til problemet.
Problemer med installation/indstilling(P. 553)
Problemer med udskrivning(P. 556)
552
Fejlfinding
Problemer med installation/indstilling
1213-06H
Se også
Almindelige fejl(P. 552) .
Problemer med den kablede LAN-forbindelse(P. 553)
Problem med USB-forbindelsen(P. 554)
Problem med printserveren(P. 554)
Maskinproblem(P. 554)
Problemer med den kablede LAN-forbindelse
Brugerinterface til fjernbetjening vises ikke.
● Er <HTTP> og <Fjern-UI> indstillet til <Til>?
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 297)
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 298)
● Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet ordentligt, og at IP-adressen er angivet korrekt, og start derefter
Brugerinterface til fjernbetjening igen.
Tilslutning til et kablet LAN(P. 190)
Netværksstatusudskrift(P. 598)
● Anvender du en proxyserver? Hvis du gør, skal du tilføje maskinens IP-adresse til listen [Undtagelser]
(adresser, der ikke anvender proxyserver) i webbrowserens dialog for proxyindstillinger.
● Er computerens kommunikation begrænset af firewalls? Brug kontrolpanelet til at indstille <Adressefilter> til
<Fra>.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls(P. 272)
Adressefilter(P. 405)
LNK-indikatoren er slukket.
Bagside(P. 19)
● Brug et lige Ethernet-kabel til forbindelsen med det kabelbaserede LAN-netværk.
● Kontroller, at hub eller router er tændt.
● Forbind ikke kablet til UP-LINK-porten (cascade) på hubben.
● Skift LAN-kabel.
Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket.
● Er <Netværk> under <Grænsefladevalg> indstillet til <Til>?
Grænsefladevalg(P. 426)
● IP-adressen er måske ikke angivet korrekt. Angiv IP-adresse igen.
Angivelse af IP-adresser(P. 192)
● Hvis du bruger en IPv4-adresse, skal du angive den faste IP-adresse.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 193)
Du kender ikke den indstillede IP-adresse.
● Kontroller ved hjælp af netværksstatusudskrift.
553
Fejlfinding
Netværksstatusudskrift(P. 598)
Problem med USB-forbindelsen
Kan ikke kommunikere.
● Er <USB> under <Grænsefladevalg> indstillet til <Til>?
Grænsefladevalg(P. 426)
● Skift USB-kabel. Hvis du bruger et langt USB-kabel, skal du udskifte det med et kort.
● Hvis du bruger en USB-hub, skal du tilslutte maskinen direkte til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
Maskinen kan ikke registreres korrekt fra en computer.
● Matcher indstillingen for <OS på USB-tilsl. PC> under <Kontrolmenu> med din computers OS?
OS på USB-tilsl. PC(P. 381)
Problem med printserveren
Du kan ikke finde den printserver, der skal oprettes forbindelse til.
● Er printserver og computer forbundet direkte?
● Er printserveren aktiv?
● Har du rettighed til at forbinde til printserveren? Hvis du ikke ved det, skal du kontakte
serveradministratoren.
● Er [Netværksregistrering] aktiveret? (Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
Aktivering af [Network discovery] (Netværksregistrering)(P. 673)
Du kan ikke oprette forbindelse til en delt printer.
● Vises maskinen blandt printserverens printere på netværket? Hvis den ikke vises, skal du kontakte netværkseller serveradministratoren.
Visning af delte printere i printserver(P. 674)
Maskinproblem
Der vises ingen menuer.
● Er maskinen offline? Menuen Hjælpeprogram og menuen Job er tilgængelige i online-tilstand.
tasten(P. 25)
Online-
Kontrolpanelets taster virker ikke.
● Er indikatoren [
] tændt? Hvis dette er tilfældet, er der stadig data tilbage i maskinens hukommelse. Hvis
de resterende data ikke udskrives efter lidt tid, skal du vælge <Formularfremføring> i menuen Nulstil.
Formularfremføring(P. 509)
554
Fejlfinding
● Hvis <Tast låst.> vises på skærmen, er tastelåsfunktionen aktiv. Kontakt administratoren for maskinen,
eller deaktiver tastelåsfunktionen via Brugerinterface til fjernbetjening.
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner(P. 294)
● Hvis du ikke kan udføre nogen handlinger, skal du holde strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for
at slukke for strømmen. Når du skal tænde for strømmen, skal du vente i mindst 10 sekunder eller mere,
efter indikatoren
er blevet slukket, og tryk derefter på strømkontakten.
Der kan ikke bruges et SD-kort.
● Er <SD-kort> indstillet til <Fra>? Vælg <Til>.
SD-kort(P. 380)
● Er SD-kortet skrivebeskyttet?
Sluk for maskinen, og kontroller, om SD-kortet er skrivebeskyttet. Hvis kortet er skrivebeskyttet, skal du
låse op for kortet og installere det igen på maskinen. Installering af SD-kort(P. 645)
555
Fejlfinding
Problemer med udskrivning
1213-06J
Se også
Almindelige fejl(P. 552) .
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende. Papiret krøller eller foldes.
Når du ikke kan udskrive korrekt(P. 559)
Du kan ikke udskrive.
Kontroller følgende.
● Er indikatoren [
] tændt, eller blinker den? Hvis dette er tilfældet, er udskrivningen stadig i gang. Vent lidt
tid. Hvis de resterende data ikke udskrives efter lidt tid, skal du vælge <Formularfremføring> eller <Blød
nulstilling> i menuen Nulstil.
Nulstillingsmenu(P. 508)
● Er
(
) tændt? Hvis den ikke er tændt, skal du trykke på
(
) for at indstille
maskinen til online.
Online-tasten(P. 25)
● Kan du udføre en statusudskrivning eller en netværksstatusudskrivning? Hvis du kan udskrive, er der ikke
noget problem med maskinen. Kontroller det konfigurerede netværk og computerindstillingerne.
Udskriftsrapporter og -lister(P. 598)
● Kan du udskrive en Windows-testside? Hvis du kan udskrive en Windows-testside, er der ikke noget problem
med maskinen eller printerdriveren. Kontroller programmets udskrivningsindstillinger.
Udskrivning af en testside i Windows(P. 674)
Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere de punkter, der passer for dit driftsmiljø.
Forbindelsen til kablet LAN
● Har du valgt den korrekte port?
Kontroller printerporten(P. 676)
Hvis den korrekte port er blevet valgt, skal du klikke på [Konfigurer port] på fanen [Porte] for at kontrollere,
om indstillinger, der er angivet for [Printernavn eller IP-adresse], passer med dem, der er konfigureret for
maskinen.
Hvis der ikke er en port, der kan bruges, eller hvis maskinens IP-adresse er blevet ændret, skal du oprette en
port ved at følge proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten, der er beskrevet i
Installationsvejledning til printerdriver.
● Er computerens kommunikation begrænset af firewalls? Brug kontrolpanelet til at indstille <Adressefilter>
til <Fra>.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls(P. 272)
Adressefilter(P. 405)
● Deaktiver sikkerhedssoftware eller andet integreret software.
● Ved at følge proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten, der er beskrevet i Installationsvejledning
til printerdriver, skal du ændre udskrivningsprotokollen.
● Geninstaller printerdriveren i henhold til Installationsvejledning til printerdriver.
● Kan du udskrive fra andre computere på netværket? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere,
skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
556
Fejlfinding
Hvis du bruger SMB-netværket
● Er SMB-indstillingerne konfigureret korrekt? Kontroller i særdeleshed, om DHCP-server og WINS-server er
tilsluttet korrekt, hvis de anvendes. Konfiguration af SMB(P. 247)
● Hvis SMB-indstillingerne er konfigureret korrekt, skal du indstille en tidsværdi, der er lidt længere end
Indstilling af en ventetid for oprettelse af
normalt, i <Ventetid ved start>.
netværksforbindelse(P. 224)
USB-forbindelse
● Har du valgt den korrekte port? Hvis der ikke er en ledig port, eller hvis du ikke er sikker på det, skal du
geninstallere printerdriveren i henhold til Installationsvejledning til printerdriver. Når du geninstallerer
printerdriveren, oprettes den korrekte port automatisk.
Kontroller printerporten(P. 676)
● Er tovejskommunikation aktiveret? Aktivér tovejskommunikation og genstart computeren.
Kontroller tovejskommunikation(P. 677)
● Deaktiver sikkerhedssoftware eller andet integreret software.
● Tilslut via en anden USB-port på computeren.
● Kan du udskrive fra en USB-forbindelse til en anden computer? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre
computere, skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Via printserver
● Kan du udskrive fra printserveren? Hvis du kan udskrive fra printserveren, skal du kontrollere forbindelsen
mellem printserver og din computer.
Problem med printserveren(P. 554)
● Deaktiver sikkerhedssoftware eller andet integreret software.
● Geninstaller printerdriveren i henhold til Installationsvejledning til printerdriver.
● Kan du udskrive fra andre computere via printserveren? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre
computere, skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
● Udskriver du med lpr-kommando? For løbende at udskrive PDF-data ved hjælp af lpr-kommandoen skal du
udskrive job ét ad gangen i intervaller i henhold til <Timeouttidspunkt>-indstillingen.
Timeout(P. 427)
Du kan ikke udskrive med Google Cloud Print.
Brug af Google Cloud Print(P. 181)
Det tager lang tid, før udskrivningen starter.
● Har du udskrevet på smalt papir? Efter udskrivning på smalt papir kan maskinen afkøle sig selv for at bevare
udskriftskvaliteten. Som følge heraf kan det tage lidt tid, før næste job udskrives. Vent, indtil maskinen er
parat til udskrivning. Udskrivningen vil fortsætte, når temperaturen i maskinen er faldet.
Udskrivningen blev stoppet halvvejs.
● Er indikatoren [
] tændt? Hvis den er tændt, modtager maskinen ikke en kommando om afslutning af
udskrivningsdata. Hvis udskrivningen ikke genoptages efter lidt tid, skal du vælge <Formularfremføring> i
menuen Nulstil.
Formularfremføring(P. 509)
557
Fejlfinding
● Hvis du ikke kan udføre nogen handlinger, skal du holde strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at
slukke for strømmen. Vent i mindst 10 sekunder eller mere, efter at du har slukket for strømmen, tænd så
igen og forsøg at udskrive igen.
558
Fejlfinding
Når du ikke kan udskrive korrekt
1213-06K
Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, eller hvis papiret krøller eller folder, kan du prøve følgende
løsninger. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Udtværingsmærker på papirets
bundkant(P. 561)
Efterbilleder vises i de tomme
områder(P. 562)
Der forekommer striber/
Udskrivningen er ujævn(P. 564)
Udtværinger på
udskriften(P. 561)
Udskriften er utydelig(P. 563)
Der forekommer hvide
pletter(P. 565)
559
Toneren er tværet ud, og der er
klatter(P. 562)
En del af papiret er ikke
udskrevet(P. 563)
Der forekommer sorte
pletter(P. 566)
Fejlfinding
Den modsatte side af papiret er
udtværet(P. 566)
Papiret krøller(P. 569)
Trykt stregkode kan ikke
aflæses(P. 566)
Papiret folder(P. 568)
Der fremføres ikke papir/to eller
flere ark fremføres samtidigt
(P. 570)
Udskriften er skæv(P. 570)
560
Fejlfinding
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
1213-06L
Snavs i maskinen kan påvirke udskriftsresultaterne. Sørg for, at maskinen er efterset og rengjort først.
Rengøring af maskinen(P. 575)
Udtværingsmærker på papirets bundkant
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, de understøttede papirtyper, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for
papirformatet og -typen korrekt.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
Har du udskrevet data uden margener?
● Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Margenområderne inden for
de første 5 mm fra de respektive kanter af papiret udskrives ikke (for kuverter vil områderne i top- og
bundmargen i det første 10 mm fra øverste/nederste kant ikke blive udskrevet). Sørg for at have margener
rundt om dokumentet for at kunne udskrive det.
[Efterbehandling]-fanen
[Avancerede indstillinger]
[Udvid udskriftsområde og udskriv]
Udtværinger på udskriften
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
561
[Fra]
Fejlfinding
Opstår der smuds på udskrifterne, når du bruger maskinen i et miljø med lav
fugtighed?
● Skift indstillingen for <Spec. overf.status>. Det kan løse problemet at indstille dette punkt til <Til>.
Spec. overf.status(P. 434)
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med høj fugtighed, kan udskrivningstætheden blive
lysere eller uensartet.
Forekommer der streger på udskrifterne afhængigt af papirtype eller
driftsmiljø?
● Skift indstillingen for <Spec. printjust. C>. Det kan løse problemet at indstille dette punkt til <Til>.
Spec. printjust. C(P. 440)
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Toneren er tværet ud, og der er klatter
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Efterbilleder vises i de tomme områder
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
562
Fejlfinding
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
● Materialerne inde i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Udskriften er utydelig
Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?
● Kontroller, hvor meget toner, der er tilbage, og udskift tonerpatronen efter behov.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for
papirformatet og -typen korrekt.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
En del af papiret er ikke udskrevet
Flugter papirstyrene med papirets bredde?
● Hvis papirstyrene er for løse eller for stramme, bliver hele dokumentet måske ikke udskrevet.
Ilægning af papir(P. 38)
563
Fejlfinding
Har du udskrevet data uden margener?
● Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Margenområderne inden for
de første 5 mm fra de respektive kanter af papiret udskrives ikke (for kuverter vil områderne i top- og
bundmargen i det første 10 mm fra øverste/nederste kant ikke blive udskrevet). Sørg for at have margener
rundt om dokumentet for at kunne udskrive det.
[Efterbehandling]-fanen
[Avancerede indstillinger]
[Udvid udskriftsområde og udskriv]
[Fra]
Anvender du papir i brugerdefineret format, som er ilagt med den korrekte
retning?
● Ilæg det brugerdefinerede papirformat i liggende retning, når du udskriver ved hjælp af UFR IIprinterdriveren.
● Ilæg det brugerdefinerede papirformat i stående retning, hvis følgende forhold er gældende, når du
udskriver ved hjælp af UFR II-printerdriveren.
Papirformat i menuen Vælg Fremfører <Fri størrelse>
Ilagt papir
Længden af den lange kant er 215,9 mm eller mindre.
Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn
Har du renset fikseringsenheden?
● Rens fikseringsenheden.
Fikseringsenhed(P. 577)
Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?
● Kontroller, hvor meget toner, der er tilbage, og udskift tonerpatronen efter behov.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 578)
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
● Materialerne inde i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Bruger du maskinen i et miljø med høj fugtighed?
● Skift indstillingen for <Spec. tæthedsstat.>. Det kan løse problemet at vælge <Til>.
564
Fejlfinding
Spec. tæthedsstat.(P. 435)
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed, kan billeder eller tekst blive
udtværet.
Er korrektionen af farvefejl eller nuancekorrektionen blevet udført korrekt?
● Hvis effekten af farvefejl eller farvede streger (linjer) er uacceptabelt kraftig, skal du udføre en kalibrering.
Korrektion af farvefejl og nuancer(P. 591)
Der forekommer hvide pletter
Bruger du papir, som har fået fugt?
● Udskift med ordentligt papir.
Ilægning af papir(P. 38)
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
● Materialerne inde i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Er det midterste område i tegn eller linjer med høj tæthed ikke blevet
udskrevet?
● Skift indstillingen for <Speciel billedstatus>. Forbedringen er stærkere med <Niveau 2> end med <Niveau
1>.
Speciel billedstatus(P. 433)
● Jo kraftigere forbedring, jo lavere udskriftstæthed.
565
Fejlfinding
Der forekommer sorte pletter
Har du renset fikseringsenheden?
● Rens fikseringsenheden.
Fikseringsenhed(P. 577)
Den modsatte side af papiret er udtværet
Har du lagt papir i, der er mindre end størrelsen af udskrivningsdata?
● Kontroller, at papirformatet passer med størrelsen af udskrivningsdata.
Har du renset fikseringsenheden?
● Rens fikseringsenheden.
Fikseringsenhed(P. 577)
Trykt stregkode kan ikke aflæses
Bruger du en lille stregkode eller en stregkode bestående af tykke linjer?
● Gør stregkoden større.
566
Fejlfinding
● Hvis retningen for stregerne i stregkoden er vinkelret på papirets udskrivningsretning, skal du dreje billedet
90 grader for at gøre linjerne parallelle i forhold til papirets udskrivningsretning.
● Hvis problemet fortsætter, selv efter du har udført ovenstående handling, skal du indstille [Justeringstilstand
for stregkode] til [Smal].
Indstilling i printerdriveren
[Efterbehandling]-fanen
[Avancerede indstillinger]
[Justeringstilstand for stregkode]
[Smal]
Angiv indstillingerne i indstillingsmenuen på kontrolpanelet
Justér stregkode(P. 440)
● Hvis [Justeringstilstand for stregkode] er indstillet til [Smal], vil den overordnede effekt være, at
sådanne linjer udskrives tyndere, og at udskriftstætheden er lavere end forventet.
● Hvis du udskriver fra computeren, vil indstillingen i printerdriveren have prioritet. Hvis indstillingen for
[Justeringstilstand for stregkode] ændres til [Printerstandard], vil indstillingen på kontrolpanelet have
prioritet.
● Hvis problemet ikke kan løses ved at indstille dette punkt, skal du indstille <Tæthed: K> til "-1" eller "-2."
Tæthed: X (X=C, M, Y, K)(P. 412)
567
Fejlfinding
Papiret krølles eller foldes
1213-06R
Papiret folder
Er papiret lagt korrekt i?
● Hvis papiret ligger over påfyldningsmærket eller over påfyldningsstyret, eller hvis det ligger skævt, kan det
folde.
Ilægning af papir(P. 38)
Bruger du papir, som har fået fugt?
● Udskift med ordentligt papir.
Ilægning af papir(P. 38)
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Krøller papiret, når du udskriver på tyndt papir?
● Skift indstillingen for <Reduc. bølger (Fint)>. Det kan løse problemet at vælge <Til>.
Reduc. bølger (Fint)(P. 436)
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrifterne se falmede ud.
Forekommer dette, når du udskriver på almindeligt papir og kuverter?
● I printerdriveren skal du ændre indstillingen i [Udglatningsfunktion]. Problemet kan måske forbedres ved
hjælp af [Tilstand 1], hvis du udskriver på papir af typen Almindeligt/Almindeligt L/Almindeligt L2 eller
[Tilstand 2], når du udskriver på kuverter.
[Efterbehandling]-fanen
[Avancerede indstillinger]
[Udglatningsfunktion]
Vælg tilstand
● Hvis du vælger [Tilstand 1], vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
● Hvis du vælger [Tilstand 2], kan udskrifterne se udtværede ud.
568
Fejlfinding
Papiret krøller
Bruger du papir, som har fået fugt?
● Udskift med ordentligt papir.
Ilægning af papir(P. 38)
● Hvis den aktuelle indstilling af papirtype er <Almindeligt>, skal du ændre den til <Almindeligt L>.
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
● Indstil <Krøllekorrektion> til <Til> for den relevante papirkilde.
Krøllekorrektion(P. 436)
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere. Udskrifterne kan også komme
til at se falmede ud.
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for
papirformatet og -typen korrekt.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
● Drej papiret (forside til bagside), så udskrivningssiden ændres, og læg så papiret i igen.
● Symptomerne kan i sjældne tilfælde blive værre afhængigt af den anvendte type papir. Hvis dette er
tilfældet, skal du vende udskrivningssiden tilbage til den oprindelige.
569
Fejlfinding
Papiret fremføres forkert
1213-06S
Der fremføres ikke papir/to eller flere ark fremføres samtidigt
Er papiret lagt korrekt i?
● Luft papirstakken grundigt, så papiret ikke hænger sammen.
● Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.
Ilægning af papir(P. 38)
● Kontrollér, om antallet af ilagte papirark er passende, og om der bruges det rigtige papir.
Papir(P. 632)
Ilægning af papir(P. 38)
● Kontroller, om forskellige formater og typer er blandet i samme skuffe.
Udskriften er skæv
Flugter papirstyrene med papirets bredde?
● Hvis papirstyrene er for løse eller for stramme, bliver udskiften skæv.
Ilægning af papir(P. 38)
570
Fejlfinding
Når et problem ikke kan løses
1213-06U
Hvis der er et problem, du ikke kan løse med oplysningerne i dette kapitel, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller Canons hjælpelinje.
Prøv ikke at skille eller reparere maskinen selv
● Hvis du adskiller eller reparerer maskinen selv, dækkes den muligvis ikke af garantien.
◼ Når du kontakter Canon
Når du kontakter os, skal du have følgende oplysninger klar:
● Produktnavn (LBP712Cx/LBP710Cx)
● Navnet på den forhandler, hvor du købte maskinen.
● Oplysninger om problemet (hvad har du forsøgt, hvad det resulterede i samt viste meddelelser)
● Serienummeret (består af 10 alfanumeriske tegn, som står etiketten bag på maskinen)
Kontrol af serienummeret fra kontrolpanelet
● Du kan også kontrollere ved hjælp af
(
)
<Serienummer>.
571
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse ............................................................................................................................................... 573
Rengøring af maskinen ..................................................................................................................................... 575
Udvendigt ..................................................................................................................................................... 576
Fikseringsenhed ........................................................................................................................................... 577
Udskiftning af tonerpatroner ........................................................................................................................... 578
Sådan udskifter du en tonerpatron .............................................................................................................. 581
Udskiftning af affaldstonerbeholder ............................................................................................................... 583
Udskiftning af affaldstonerbeholder ............................................................................................................ 584
Placering af maskinen et nyt sted .................................................................................................................... 586
Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet ........................................................................................ 588
Justering af udskrivningstæthed ................................................................................................................... 589
Korrektion af farvefejl og nuancer ................................................................................................................ 591
Justering af udskrivningsposition ................................................................................................................. 594
Udskriftsrapporter og -lister ............................................................................................................................ 598
Visning af tællerværdien .................................................................................................................................. 607
Kontrol af forbrugsmaterialer .......................................................................................................................... 610
Initialisering af indstillinger ............................................................................................................................. 612
Initialisering af menuer ................................................................................................................................ 613
Initialisering af netværksindstillinger ........................................................................................................... 614
572
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
1213-06W
Dette kapitel beskriver vedligeholdelse af maskinen, herunder hvordan maskinen rengøres, og hvordan indstillingerne
startes.
◼ Grundlæggende rengøring
Rengøring af maskinen(P. 575)
● Maskinen bliver snavset – se
Udvendigt(P. 576) .
● Sorte pletter på udskrifter – se
Fikseringsenhed(P. 577) .
◼ Udskiftning af tonerpatroner
● Hvis du vil kontrollere mængden af toner, der er tilbage – se
af tonerpatroner(P. 578) .
● Sådan udskifter du tonerpatroner – se
tonerpatron(P. 581) .
Udskiftning
Sådan udskifter du en
◼ Udskiftning af affaldstonerbeholder
● Udskiftningsmeddelelsen er blevet vist – se
● Sådan udskifter du affaldstonerbeholder – se
Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 583) .
Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 584) .
◼ Placering af maskinen et nyt sted
● Placering af maskinen et nyt sted på grund af vedligeholdelse eller flytning af
kontoret – se Placering af maskinen et nyt sted(P. 586) .
◼ Administration
af
udskriftskvalitet
udskriftskvalitet(P. 588)
Vedligeholdelse
og
forbedring
● Hvis du vil tilpasse den tonertæthed, der skal bruges til udskrivning, henvises til
udskrivningstæthed(P. 589) .
● Hvis du vil korrigere farvefejl eller nuanceforskelle, henvises til
● Hvis du vil tilpasse indstillingerne, henvises til
573
Justering af
Korrektion af farvefejl og nuancer(P. 591) .
Justering af udskrivningsposition(P. 594) .
af
Vedligeholdelse
◼ Udskriftsrapporter og -lister
● For udskrivning af lister over indstillinger og lignende henvises til
lister(P. 598) .
Udskriftsrapporter og -
◼ Kontrol af det samlede antal sider, maskinen har udskrevet
Hvis du vil kontrollere det samlede antal udskrifter – se
Visning af tællerværdien(P. 607) .
◼ Initialisering af indstillinger
Hvis du vil gendanne indstillingerne – se
Initialisering af indstillinger(P. 612) .
574
Vedligeholdelse
Rengøring af maskinen
1213-06X
Rengør regelmæssigt maskinen for at undgå forringelse af udskriftskvaliteten og sikre, at du benytter den sikkert og
nemt. Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledning, før du påbegynder rengøring. Vedligeholdelse og eftersyn(P. 9)
Hvor skal der rengøres
Maskinens ydre og ventilationsåbninger
Udvendigt(P. 576)
Den indvendige fikseringsenhed
Fikseringsenhed(P. 577)
575
Vedligeholdelse
Udvendigt
1213-06Y
Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt, særligt omkring ventilationsåbningerne, for at holde maskinen i god stand.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
● Når du slukker for strømmen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge strømkontakten.
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
2
Rengøring af maskinens ydre og ventilationsåbningerne.
● Brug en blød klud, der er opvredet i vand eller i et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand.
● Se
Forside(P. 17) og
Bagside(P. 19) for at lokalisere ventilationsåbningerne.
3
Vent på, at maskinen er helt tør udvendigt.
4
Sæt strømstikket i igen, og tænd maskinen.
576
Vedligeholdelse
Fikseringsenhed
1213-070
Snavs kan klæbe til fikseringsenheden inden i maskinen og være skyld i, at der kommer sorte pletter på udskrifterne.
Følg denne procedure for at rengøre fikseringsenheden. Vær opmærksom på, at du ikke kan rengøre
fikseringsenheden, når der er dokumenter, der venter på at blive udskrevet i maskinen. Bemærk, at rengøring af
fikseringsenheden kræver A4-papir eller papir i Letter-format. Læg papiret i universalbakken, før du udfører følgende
procedure.
● Rengøring kræver toner. Sørg på forhånd for, at der er tilstrækkelig toner i tonerpatronen.
mængde, der er tilbage i tonerpatronen(P. 579)
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg formatet af det ilagte papir, og tryk på
4
Vælg <Ja>, og tryk på
(
/
Kontrol af den
).
til at vælge <Rensning>, og tryk på
.
.
.
➠ Meddelelsen <Angiv rensepapir, og tryk på tasten Online.> vises på displayet.
5
Tryk på
(
).
➠ Rensepapiret føres langsomt ind i maskinen, og rensningen af fikseringsenheden startes.
● Du kan ikke stoppe rensningen halvvejs. Vent, indtil rensningen er færdig (ca. 223 sekunder).
577
Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerpatroner
1213-071
Maskinen viser en besked, når en tonerpatron næsten er tom. Vær opmærksom på, at udskriftskvaliteten bliver dårlig,
hvis du fortsætter med at udskrive uden at foretage nogen handlinger. På displayet kan du kontrollere mængden af
resterende toner i tonerpatronen.
Når der vises en meddelelse(P. 578)
Hvis kvaliteten af udskrifterne er dårlig(P. 579)
Kontrol af den mængde, der er tilbage i tonerpatronen(P. 579)
◼ Når der vises en meddelelse
Alt efter hvilken meddelelse, der vises, skal du sikre dig, at du har en ny tonerpatron klar eller udskifte tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
Forbrugsmaterialer(P. 637)
● "X" i følgende meddelelse repræsenterer en CMYK-farve.
<Levetid for X-tonerpatron udløber snart.>
<Levetid for X-tonerpatron udløber snart.>
Denne meddelelse giver dig besked om, at en tonerpatron for den angivne farve snart skal udskiftes. Sørg for,
at du har en ny tonerpatron klar. Udskift tonerpatronen, hvis denne meddelelse vises før påbegyndelsen af et
stort udskriftsjob.
● Hvis meddelelsen <Klar til print.> ikke vises, standses udskrivningen midlertidigt. For at genoptage
udskrivningen skal du trykke på
(
).
● Hvilken meddelelse, der skal vises på displayet, afhænger af indstillingen <Advarselstrin> i
indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Advarselstrin(P. 375)
● Du kan angive en hvilken som helst værdi som procentdel for den mængde, der er tilbage i
tonerpatronen, og som udløser denne meddelelse. Spec. tid ton.kontr.(P. 445)
<Skift af X-tonerpatron anbefales.>
<X-tonerpatrons levetid udløbet. Skift anbefales>
Tonerpatronen for den angivne farve har nået slutningen af sin levetid. Det anbefales, at du udskifter denne
patron med en ny.
578
Vedligeholdelse
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 161)
Udskrivning af modtaget e-mail
<Kun Canon-patroner er dækket af garantien.>
Denne meddelelse fortæller dig, at maskinen måske ikke udskriver så godt som muligt. Det anbefales, at du
udskifter denne patron med en ny.
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres. Hvis du gør det, kan det resultere i, at maskinen beskadiges.
◼ Hvis kvaliteten af udskrifterne er dårlig
Hvis udskrifterne begynder at vise nogle af de følgende egenskaber, er en af tonerpatronerne ved at være opbrugt.
Udskift den næste tomme tonerpatron, også selvom der ikke vises en meddelelse. Sådan udskifter du en
tonerpatron(P. 581)
Der forekommer striber
Delvist falmet
Efterbilleder vises i de tomme områder
Ujævn tæthed
Der forekommer hvide pletter
◼ Kontrol af den mængde, der er tilbage i tonerpatronen
Du kan kontrollere det resterende niveau i tonerpatronen på hovedskærmen. Det anbefales, at du kontrollerer
niveauet før påbegyndelse af et stort udskriftsjob.
579
Vedligeholdelse
Resterende mængde i tonerpatronen
Viser den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen. Afhængigt af de miljømæssige forhold kan andre
interne dele nå slutningen af deres levetid, inden toneren er opbrugt.
● Den viste mængde, der er tilbage i tonerpatronen, er kun vejledende og kan være anderledes end
den faktiske mængde.
● Du kan også kontrollere mængden ved hjælp af <Resterende toner> under <Info om forbr.stof.>.
Info om forbr.stof.(P. 504)
LINKS
Forbrugsmaterialer(P. 637)
580
Vedligeholdelse
Sådan udskifter du en tonerpatron
1213-072
Læs forholdsreglerne i
tonerpatronerne.
Vedligeholdelse og eftersyn(P. 9) og
Forbrugsmaterialer(P. 10) , før du udskifter
1
Åbn frontdækslet.
2
Træk tonerpatronen ud.
3
Tag den nye tonerpatron ud af beskyttelsesbeholderen.
4
Ryst tonerpatronen fem eller seks gange, som vist nedenfor, for at fordele toneren
jævnt i patronen, og placer den derefter på en plan overflade.
● I dette trin skal du ikke fjerne valsens beskyttelsesdæksel (
581
).
Vedligeholdelse
5
Gem valsens beskyttelsesdæksel.
6
Installer tonerpatronen.
● Juster tonerpatronen ind efter tonerpatronstyret (
), og skub den ind, indtil den stopper.
● Vær forsigtig med, at tromledelen ikke går imod mundingens åbning.
● Anbring tonerpatronen i den åbning, der er angivet med det passende farvemærkat (
7
Luk frontdækslet.
582
).
Vedligeholdelse
Udskiftning af affaldstonerbeholder
1213-073
Hvis den resterende kapacitet af affaldstonerbeholderen allerede er lille, vises den relevante meddelelse på displayet.
Du kan også kontrollere status for affaldstonerbeholderen på displayet.
Når der vises en meddelelse(P. 583)
Kontrol af status for affaldstonerbeholderen(P. 583)
◼ Når der vises en meddelelse
Alt efter hvilken meddelelse, der vises, skal du sikre dig, at du har en ny affaldstonerbeholder klar eller udskifte
Forbrugsmaterialer(P. 637)
affaldstonerbeholderen. Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 584)
<E1 Klarg. oversk.ton.beh.>
Denne meddelelse giver dig besked om, at en affaldstonerbeholder snart skal udskiftes. Sørg for, at du har en
ny affaldstonerbeholder klar. Udskift affaldstonerbeholderen , hvis denne meddelelse vises før påbegyndelsen
af et stort udskriftsjob.
<Skift oversk.tonerbeh.>
<Skift overskuds- tonerbeholder.>
Affaldstonerbeholderen er fuld. Udskift affaldstonerbeholderen med en ny.
◼ Kontrol af status for affaldstonerbeholderen
Du kan kontrollere status for affaldstonerbeholderen via <Stat., oversk.toner> under <Info om forbr.stof.>. Det
anbefales, at du kontrollerer det, hvis du skal have en ny affaldstonerbeholder klar til brug før påbegyndelse af et stort
udskriftsjob. Info om forbr.stof.(P. 504)
LINKS
Forbrugsmaterialer(P. 637)
583
Vedligeholdelse
Udskiftning af affaldstonerbeholder
1213-074
Læs forholdsreglerne i Vedligeholdelse og eftersyn(P. 9) og
affaldstonerbeholderen.
Forbrugsmaterialer(P. 10) , før du udskifter
1
Åbn frontdækslet.
2
Åbn venstre dæksel.
3
Fjern affaldstonerbeholderen sammen med det venstre dæksel.
● Pas på ikke at vippe beholderen. Hvis du vipper affaldstonerbeholderen, kan du komme til at spilde
opsamlet toner.
4
Fjern affaldstonerbeholderen fra beskyttelsesbeholderen.
584
Vedligeholdelse
● Affaldstonerbeholderen må ikke demonteres eller ændres.
5
Sæt den nye affaldstonerbeholder på, og luk det venstre dæksel.
6
Luk frontdækslet.
585
Vedligeholdelse
Placering af maskinen et nyt sted
1213-075
Maskinen er tung. Følg procedurerne nedenfor ved flytning af maskinen for at undgå personskade, og læs også
sikkerhedsforholdsreglerne, før du begynder. Vigtige sikkerhedsanvisninger(P. 2)
1
Sluk for maskinen og computeren.
● Når du slukker for strømmen, skal du sørge for at slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge
strømkontakten.
2
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
Fjern kablerne og ledningen fra maskinen i numerisk rækkefølge som i illustrationen
nedenfor.
● Det afhænger af dit miljø, om kablerne markeret med "*" er tilsluttet.
Strømstik
Elledning
USB-enhed*
USB-kabel*
LAN-kabel*
3
Når maskinen skal transporteres over store afstande, skal du fjerne tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
4
Træk skuffen ud, indtil den stopper, og fjern den ved at løfte op i forenden.
5
Luk alle åbne dæksler, og flyt maskinen til en ny placering.
● Maskinen er tung (
Maskinspecifikationer(P. 628) ). Prøv ikke på at løfte maskinen selv.
● Brug håndtagene på begge sider af maskinen, og sørg for, den bæres af mindst to personer.
586
Vedligeholdelse
Hvis den valgfri papirfremfører er installeret på maskinen
● Lås op for papirfremføreren, før du løfter maskinen, og transporter papirfremføreren separat.
6
Sæt forsigtigt maskinen ned på det nye installationssted.
● Du kan finde flere oplysninger om, hvordan man installerer maskinen efter flytning, under Sådan kommer du
i gang. Vejledninger, der medfølger maskinen(P. 649)
587
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet
1213-076
Hvis du ikke kan få et tilfredsstillende udskrivningsresultat, f.eks. hvis de udskrevne farver er anderledes end de
originale farver, eller udskrivningspositionen er anderledes end forventet, skal du prøve følgende justeringer.
◼ Justering af tæthed
Juster tonertætheden. Du kan foretage finjustering af tonertætheden ved hjælp tæthedsniveauet.
udskrivningstæthed(P. 589)
Justering af
◼ Farvefejl/Farvekorrektion
Udfør korrektion i tilfælde af farvefejl eller nuanceforskelle.
Korrektion af farvefejl og nuancer(P. 591) .
◼ Justering af udskrivningsposition
For hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen.
588
Justering af udskrivningsposition(P. 594)
Vedligeholdelse
Justering af udskrivningstæthed
1213-077
Hvis den resulterende udskrift er mørkere eller lysere end forventet, kan du justere tonertætheden for hver CMYKfarve. Du kan foretage finjustering af tonertætheden ved at opdele hele tæthedsområdet i tre områder.
● Når <Tonerbesparelse> er angivet til <Til>, kan du ikke bruge denne justeringsfunktion.
Tonerbesparelse(P. 412)
1
Tryk på
2
Brug
3
Juster tætheden.
(
/
).
til at vælge <Printkvalitet>, og tryk på
1
Vælg den farve, hvis tæthed du vil justere, og tryk på
2
Brug
/
.
.
til at justere tætheden.
Justering af tæthed
Indstil en "+" værdi for at øge tætheden. Indstil en "-" værdi for at reducere tætheden.
3
.
Tryk på
Sådan foretages finjusteringer af tonertætheden efter tæthedsniveau
Du kan foretage finjustering af tonertætheden ved hjælp af tre tæthedsniveauer - høj, mellem og lav.
1
Brug
2
Vælg det ønskede tæthedsniveau og tryk på
/
til at vælge den farve, hvis tæthed du ønsker at justere, og tryk på <
.
589
>.
Vedligeholdelse
3
Brug
/
til at justere tætheden.
Justering af tæthed
Indstil en "+" værdi for at øge tætheden. Indstil en "-" værdi for at reducere tætheden.
Eksempel på justering af hvert tæthedsområde
<Høj>
<Medium>
<Lav>
4
Tryk på
.
● Hvis du også ønsker at foretage justeringer af andre tæthedsniveauer, skal du gentage handlingerne i
trin 2 til 4.
590
Vedligeholdelse
Korrektion af farvefejl og nuancer
1213-078
Hvis der opstår en farvefejl, eller hvis billederne udskrives i farver, der er anderledes end de oprindelige, kan du med
en kalibrering korrigere problemet. Denne korrigering kræver, at der er tilstrækkeligt med toner, så det anbefales, at
Kontrol af
du på forhånd kontrollerer den resterende mængde toner og udskifter tonerpatronerne efter behov.
den mængde, der er tilbage i tonerpatronen(P. 579)
Korrektion af forkerte udskriftsfarver(P. 591)
Korrigering af nuancer(P. 592)
Korrigering af farvefejl og nuancer samtidigt(P. 592)
● Hyppig kalibrering kan påvirke levetiden af tonerpatronerne.
● Hvis tonerpatronernes levetid er ved at være udløbet, afsluttes kalibreringen måske ikke korrekt. I dette
Sådan udskifter du en
tilfælde skal du udskifte tonerpatronerne og prøve at kalibrere igen.
tonerpatron(P. 581)
● Normalt udføres kalibreringen automatisk i henhold til den normale brug af maskinen eller ændringer i
miljøforholdene.
● Du kan konfigurere indstillingerne, så der automatisk udføres en kalibrering, umiddelbart efter at maskinen
er blevet tændt, eller også kan du indstille hyppigheden af kalibreringerne.
Første kalibrering(P. 441)
Kalibreringsfrekv.(P. 444)
Korrektion af forkerte udskriftsfarver
Forkerte udskriftsfarver henviser til et skift af farvepositioner, der kan opstå ved udskrivning af et billede med flere
tonerpatroner. Forkerte udskriftsfarver kan få udskrifter til at se slørede ud. Hvis forkerte udskriftsfarver opstår, skal
du udføre en af følgende procedurer for at løse problemet.
Når der forekommer forkerte udskriftsfarver
1
Tryk på
2
/
3
(
Når der ikke forekommer forkerte udskriftsfarver
).
for at vælge <Kalibrering>, og tryk på
Vælg <Ret. af farvefejl>, og tryk på
.
591
.
Vedligeholdelse
4
Vælg <Ja>, og tryk på
.
➠ Korrigeringen af forkerte udskriftsfarver starter. Vent, indtil korrigeringen er færdig (cirka 21 sekunder).
Korrigering af nuancer
Nuancer henviser til tætheden af farver som rød, gul, grøn, blå eller violet. Når nuancer på trykte billeder er
anderledes end på det originale, eller hvis nogle farver er mørkere, eller hvis den generelle tæthed på udskriften er
tyndere end på originalen, skal du gøre følgende for at udføre korrigeringen.
Original
Nuancer gengives ikke korrekt
1
Tryk på
2
/
(
Nuancer gengives korrekt
).
for at vælge <Kalibrering>, og tryk på
3
Vælg <Tæthedskontrol>, og tryk på
4
Vælg <Ja>, og tryk på
.
.
.
➠ Korrigeringen af nuancer starter. Vent, indtil korrigeringen er færdig (cirka 21 sekunder).
Korrigering af farvefejl og nuancer samtidigt
1
Tryk på
2
/
3
(
).
for at vælge <Kalibrering>, og tryk på
Vælg <Fuld kalibrering>, og tryk på
.
592
.
Vedligeholdelse
4
Vælg <Ja>, og tryk på
.
➠ Korrigeringen starter. Vent, indtil korrigeringen er færdig (cirka 21 sekunder).
● Du kan konfigurere indstillingerne, så der udføres en fuld kalibrering på et angivet tidspunkt.
Kalibreringstimer(P. 375)
593
Vedligeholdelse
Justering af udskrivningsposition
1213-079
Hvis et dokument udskrives ucentreret eller uden for udskriftsområdet, skal du justere udskrivningspositionen. For
hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen.
Trin 1: Udskrivning af aktuel udskrivningsposition(P. 594)
Trin 2: Kontrol af retning og afstand ved justering(P. 595)
Trin 3: Justere udskrivningspositionen for hver papirkilde(P. 596)
Trin 1: Udskrivning af aktuel udskrivningsposition
Du kan udføre "Udskrivning af positionsjusteringsprint" for at kontrollere retningen og afstanden, der skal justeres.
● Hvis du ønsker at kontrollere udskrivningspositionen for 2-sidet udskrivning, skal du indstille <2-sidet print>
til <Til> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet på forhånd. 2-sidet print(P. 517)
1
Tryk på
2
Brug
3
4
( ).
/
til at vælge <Papirkilde>, og tryk på
Brug den papirkilde, du ønsker at kontrollere udskrivningspositionen for, og tryk på
.
Tryk på
(
).
➠ Skærmen vender tilbage til hovedskærmen.
5
.
Tryk på
(
).
594
Vedligeholdelse
6
Vælg <Printplacer., print>, og tryk på
7
Vælg <Ja>, og tryk på
.
.
➠ Der udføres en udskrift for justering af udskrivningsposition.
Trin 2: Kontrol af retning og afstand ved justering
Når der udføres en udskrift for justering af udskrivningsposition, udskrives kontrolmærkerne
for
udskrivningspositionen. Fastlæg retning og afstand, der skal justeres ud fra disse mærker. Hvis
udskrivningspositionen er normal, udskrives alle mærkerne ved en position 5 mm fra papirets nærmeste kant.
Sådan kontrolleres en udskrift for justering af udskrivningsposition
Kanten af det papir, der kommer ud først, når papiret udskrives, er toppen af udskriften for justering af
udskrivningsposition. Hvis du kontrollerer udskrivningspositionen, skal du kontrollere, hvilken kant på papiret
der er øverst.
● Størrelsen af mærket
til kontrol af
udskrivningspositionen er som vist på
nedenstående illustration.
Hvis udskrivningspositionen er ucentreret
Når kontrolmærkerne for udskrivningspositionen udskrives forskudt i forhold til den korrekte position, skal du
justere udskrivningspositionen. Hvis du justerer udskrivningspositionen, skal du angive retningen ved hjælp af
"+" og "-" samt afstanden ved hjælp af "mm". Brug "-" til at ændre udskrivningspositionen opad og "+" til at
ændre den nedad (lodret positionskorrigering). Brug "-" til at ændre udskrivningspositionen til venstre og "+" til
at ændre den til højre (vandret positionskorrigering).
Lodret retning (<Forskyd Y>)
Vandret retning (<Forskyd X>)
595
Vedligeholdelse
I det nedenfor viste eksempel ændres udskrivningspositionen 5 mm opad og 1,5 mm til højre, "-5,0 mm"
indstilles i <Forskyd Y> og "+1,50 mm" indstilles i <Forskyd X>.
Trin 3: Justere udskrivningspositionen for hver papirkilde
Efter at du har bekræftet den retning og afstand, der skal justeres, skal du justere udskrivningspositionen. Du kan
justere udskrivningspositionen lodret i området -5,0 til +5,0 mm i intervaller af 0,1 mm og vandret i området -2,25 til
+2,25 mm i intervaller af 0,25 mm
1
Indstil maskinen til offline.
● Hvis
(
) lyser, skal du trykke på
(
).
2
Tryk på
3
Brug
4
Vælg <Justér printplacer.>, og tryk på
5
Vælg kombinationen af justeringsretning og papirkilde, og tryk på
(
/
).
til at vælge <Brugervedligehold.>, og tryk på
596
.
.
.
Vedligeholdelse
● For <Forskyd X (2-sidet)> skal du først vælge papirkilde og derefter justere udskrivningsposition.
Justering af udskrivningsposition for 2-sidet udskrivning
● <Forskyd Y (2-sidet)> og <Forskyd X (2-sidet)> gør dig i stand til at justere udskrivningspositionen på den
første side (forsiden). Udskrivningspositionen på den anden side (bagsiden) vil blive justeret baseret på de
værdier, der er angivet for hver enkelt papirkilde.
Et eksempel på justering af udskrivningsposition
6
Første side (forside)
<Forskyd Y (2-sidet)> indstilling af værdi
Anden side (bagside)
<Forskyd Y (U-bakke)> indstilling af værdi
Indstil en værdi, og tryk på
.
● Baseret på udskrift for justering af udskrivningsposition skal du bruge
/
for at indtaste en værdi.
● Hvis <Forskyd Y (2-sidet)> er angivet, justeres udskrivningspositionen ud fra de angivne værdier for alle
papirkilderne.
● For at justere en anden position eller papirkilde skal du gentage trin 5 og 6.
7
Tryk på
(
).
➠ Skærmen vender tilbage til hovedskærmen.
8
Tryk
(
) igen.
➠ Maskinen går online.
9
Udfør en udskrift for justering af udskrivningsposition, og kontroller den justerede
udskrivningsposition på udskriften. Trin 1: Udskrivning af aktuel
udskrivningsposition(P. 594)
Justering af alle udskrivningspositioner
Du kan bruge <Forskyd Y> og <Forskyd X> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet for at justere
udskrivningspositionerne for alle udskrivningstyper uanset papirkilden. Du kan justere udskrivningspositionen i
området -50,0 til +50,0 mm i intervaller af 0,5 mm i begge retninger, både lodret og vandret.
Forskyd Y/Forskyd X(P. 407)
597
Vedligeholdelse
Udskriftsrapporter og -lister
1213-07A
Du kan kontrollere status for forbrugsstoffer og maskinens indstillinger ved at udskrive rapporter og lister.
Asterisk (*)
● Indstillinger med "*1" vises ikke, afhængigt af om der er installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
● Indstillinger med "*2" vises ikke, hvis afkrydsningsfeltet [Vis joblog] i Brugerinterface til fjernbetjening ikke er
valgt. Skjule historikken over udskrivningsjob(P. 300)
Konfigurationsside
Du kan kontrollere de maskinindstillinger ( Opsætningsmenuen(P. 371) ), der har indhold registreret i maskinen
samt andre informationer i listeform. De andre informationer inkluderer mængden af resterende toner, antallet af
udskrevne sider samt kapaciteten af hukommelse (RAM), der er installeret i maskinen. Indstillingspunkter med en
stjerne foran (*) er de punkter med indstillinger, der er blevet ændret i forhold til fabriksstandarden.
(
)
<Konfigurationsside>
<Ja>
Eksempel:
Netværksstatusudskrift
Du kan kontrollere indstillingerne om det netværk, der er konfigureret i maskinen ( Netværk(P. 387) ), i listeform.
Informationer om sikkerheden, herunder indstillinger for adressefilter samt IPSec-indstillingerne, udskrives også.
598
Vedligeholdelse
(
)
<Statusprint, netværk>
<Ja>
Eksempel:
Statusudskrift for forbrugsstoffer
I listeform kan der vises informationer om f.eks. resterende mængde toner, advarselsmeddelelser samt information
om, hvor du kan købe nye tonerpatroner.
(
)
<Forbr.stof. stat.pr.>
<Ja>
Eksempel:
599
Vedligeholdelse
Liste over IPSec-politikker
Du kan kontrollere listen over navne på politikker og de IPSec-indstillinger, der er registreret i maskinen, ved at
udskrive en liste over IPSec-politikker.
(
)
<IPSec-policy-liste>
<Ja>
Eksempel:
Logliste over e-mailmodtagelse
Du kan kontrollere en log i listeform over emner og dato/tidspunkt for modtagelsen af de e-mails, der er modtaget på
maskinen.
(
)
<Værktøj, E-mailprint>
<E-mail modtagejoblog>
Eksempel:
600
<Ja>
Vedligeholdelse
Liste med sideoptælling
Du kan kontrollere antallet af sider, der udskrives for hver afdeling ved at udskrive en rapport, hvis [Administration af
afdelings-ID] er aktiveret.
(
)
<Sidetællerliste>
<Ja>
Eksempel:
Tællerrapport
Du kan udskrive en samlet rapport om antallet af sider, der udskrives for hver tæller.
(
)
<Tællerrapport>
<Ja>
Eksempel:
Udskriv MEAP-systeminformationer
Du kan kontrollere en liste over informationer om MEAP-programmer, der er installeret på maskinen, samt MEAPsystemprogrammer, hvis MEAP-funktionen er aktiveret.
601
Vedligeholdelse
(
)
<Print MEAP-syst.info>
<Ja>
Eksempel:
Liste over PCL-skrifttyper
Du kan kontrollere de tilgængelige skrifttyper i PCL-tilstand i listeform.
(
)
<Værktøj, PCL>
<Fontliste>
Skrifttypeprøver(P. 680)
<Ja>
Eksempel:
Liste over PS-tilstand
Indstillingerne til anvendelse med PS-tilstand samt de interne informationspunkter, der er registreret i maskinen,
udskrives i listeform.
602
Vedligeholdelse
Konfigurationsside(P. 603)
Liste over skrifttyper(P. 603)
◼ Konfigurationsside
Du kan kontrollere maskinindstillingerne i listeform (
maskinen.
(
)
<Værktøj, PS>
PS(P. 488) ) samt det indhold, der er registreret på
<Konfigurationsside>
Eksempel:
◼ Liste over skrifttyper
Du kan kontrollere de tilgængelige skrifttyper i PS-tilstand i listeform.
(
)
<Værktøj, PS>
<Fontliste>
Eksempel:
603
<Ja>
<Ja>
Vedligeholdelse
Liste over gemte job *1
Du kan udskrive en liste over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i maskinen.
(
)
<Gemt jobliste>
<Ja>
Eksempel:
Log over udskrivningsjob *2
Du kan udskrive en log i listeform over de dokumenter, som er blevet udskrevet fra computeren.
(
)
<Jobprintlog>
<Ja>
Eksempel:
Udskriftslog over gemte job *1*2
Du kan udskrive en udskriftslog i listeform over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i
maskinen.
604
Vedligeholdelse
(
)
<Gemte job-printlog>
<Ja>
Eksempel:
Udskriftslog over rapporter *2
Du kan udskrive indstillinger samt en udskriftslog i listeform over rapporter.
(
)
<Rapportprintlog>
<Ja>
Eksempel:
Udskriftslog over e-mail *2
Du kan udskrive en udskriftslog i listeform over modtagede e-mails.
(
)
<E-mailprintlog>
<Ja>
Eksempel:
605
Vedligeholdelse
LINKS
Menuen Værktøj(P. 501)
Jobmenu(P. 506)
606
Vedligeholdelse
Visning af tællerværdien
1213-07C
Du kan kontrollere antallet af udskrevne sider.
Kontrol af det samlede antal udskrevne sider(P. 607)
Kontrol af det antal sider, der er udskrevet for hver afdeling(P. 607)
Kontrol af det samlede antal udskrevne sider
Du kan kontrollere det samlede antal sider, der er udskrevet indtil videre, samt det aktuelle antal sort-hvid udskrevne
sider samt antallet af farveudskrevne sider.
(
)
<Tjek tæller>
Vælg indstillingen for at se
<101: Total 1>
Du kan kontrollere den samlede mængde udskrevne sider.
<108: Total (S&H 1)>
Du kan kontrollere det antal sider, der er udskrevet i sort/hvid.
<113: Total (S&H/l)>
Du kan kontrollere det antal sider, der er udskrevet i sort/hvid.
<114:Total 1(2-sidet)>
Du kan kontrollere antallet af udskrevne sider i 2-sidet udskrivningstilstand.
<123:Total(Fuld+1C/S)>
Du kan kontrollere antallet af sider, der er udskrevet i farve (andet end e-mailudskrivning).
Kontrol af det antal sider, der er udskrevet for hver afdeling
Du kan kontrollere antallet af sider, der er udskrevet for hver afdeling.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
607
Brug af
Vedligeholdelse
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Administration af afdelings-ID].
➠ Antallet af udskrevne sider vises for hvert afdelings-id under [Printede sider].
608
Vedligeholdelse
Udskrivning af det kontrollerede resultat
Liste med sideoptælling(P. 601)
For at nulstille sidetælleren
● Hvis du ønsker at nulstille sidetælleren for hver afdeling, skal du klikke på tekstlinket under [Afdelings-ID] og
klikke på [Ryd tæller] [OK].
● Hvis du ønsker at nulstille alle afdelingernes tællere, skal du klikke på [Ryd alle tællinger]
609
[OK].
Vedligeholdelse
Kontrol af forbrugsmaterialer
1213-07E
Du kan bruge kontrolpanelet til at kontrollere informationerne om forbrugsmidler.
Kontrol af papir(P. 610)
Kontrol af tonerpatronmodel(P. 610)
Kontrol af resterende mængde toner(P. 611)
Kontrol af affaldstonerbeholderens modelnumre(P. 611)
Kontrol af status for affaldstonerbeholderen(P. 611)
Kontrol af papir
Du kan få vist det aktuelt angivne papirformat og -type samt det resterende papirniveau for hver papirkilde.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Papirinformation>
Vælg papirkilden
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, der vises informationer for.
Kontrol af tonerpatronmodel
Du kan få vist modelnummeret for maskinens tonerpatron.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Tonerpatronmodel>
Farvevalg
Vælg farven for visning af modelnummer.
610
Vælg farve
Vedligeholdelse
Kontrol af resterende mængde toner
Du kan få vist resterende mængde toner.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Resterende toner>
Vælg farve
Farvevalg
Vælg farven for visning af resterende tonermængde.
● Den viste mængde resterende toner er kun vejledende og kan være anderledes end den faktiske
mængde.
Kontrol af affaldstonerbeholderens modelnumre
Du kan få vist modelnummeret for maskinens affaldstoner.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Oversk.tonerbehold.>
Kontrol af status for affaldstonerbeholderen
Viser status for den affaldstonerbeholder, der anvendes i maskinen.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Stat., oversk.toner>
611
Vedligeholdelse
Initialisering af indstillinger
1213-07F
Du kan gendanne de følgende indstillinger:
Initialisering af menuer(P. 613)
Initialisering af netværksindstillinger(P. 614)
612
Vedligeholdelse
Initialisering af menuer
1213-07H
Du kan gendanne maskinens indstillinger (
Opsætningsmenuen(P. 371) ) til standard fabriksindstillinger.
Tryk ikke på strømkontakten, hvis initialiseringen er i gang
● Hvis maskinen er slukket under initialiseringen, kan den blive beskadiget.
Hvis der er blevet angivet en pinkode til adgang til Brugerinterface til fjernbetjening
● Pinkoden til adgang til Brugerinterface til fjernbetjening initialiseres også. Efter en initialisering skal du atter
angive pinkoden til adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Indstilling af pinkode for
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 270)
● Hvis du vil initialisere netværksindstillingerne, skal du følge fremgangsmåden i
netværksindstillinger(P. 614) .
Initialisering af
● Hvis du vil initialisere indstillingerne i <Justér printplacer.>, skal du følge fremgangsmåden i
printplacer.(P. 430) .
(
)
<Initialisér menu>
<Ja>
en fuldstændig nulstilling(P. 508) )
613
Justér
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre
Vedligeholdelse
Initialisering af netværksindstillinger
1213-07J
Du kan gendanne netværksindstillingerne (
Netværk(P. 387) ) til standardfabriksindstillingerne.
Du må ikke initialisere netværksindstillingerne, når maskinen udskriver eller modtager
udskrivningsdata
● Dette kan resultere i ukorrekt udskrivning, papirstop eller beskadigelse af maskinen.
(
)
<Netværk>
netv.konfig.>
<Ja>
Kontroller meddelelsen
<Init.
Udfør en fuldstændig nulstilling (
nulstilling(P. 508) )
614
Udføre en fuldstændig
Tillæg
Tillæg
Tillæg ..................................................................................................................................................................... 616
Tredjepartssoftware .......................................................................................................................................... 617
Fremhævede funktioner ................................................................................................................................... 618
Miljøvenlig og økonomisk ............................................................................................................................. 619
Øge effektiviteten ......................................................................................................................................... 621
Meget andet ................................................................................................................................................. 624
Specifikationer .................................................................................................................................................. 627
Maskinspecifikationer ................................................................................................................................... 628
Papir ............................................................................................................................................................. 632
Forbrugsmaterialer ........................................................................................................................................... 637
Valgfri muligheder ............................................................................................................................................ 639
Installation af ROM ....................................................................................................................................... 641
Installering af SD-kort ................................................................................................................................... 645
Vejledninger, der medfølger maskinen ........................................................................................................... 649
Brug af Brugervejledning ................................................................................................................................. 650
Skærmbilledlayout for Brugervejledning ...................................................................................................... 651
Visning Brugervejledning ............................................................................................................................. 655
Manuel Visningsindstillinger ........................................................................................................................ 657
Administration af MEAP-programmer ............................................................................................................. 658
Brug af FTP-klienter .......................................................................................................................................... 659
Forberedelse til brug af FTP-serveren ........................................................................................................... 660
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning) ................................................................................................ 663
Angivelse af indstillinger via FTP-klient ......................................................................................................... 665
Andre .................................................................................................................................................................. 672
Grundlæggende Windows-handlinger .......................................................................................................... 673
Skrifttypeprøver ........................................................................................................................................... 680
Bemærkning ................................................................................................................................................. 685
615
Tillæg
Tillæg
1213-07K
Dette kapitel indeholder tekniske specifikationer for maskinen, vejledning til brug af Brugervejledning,
ansvarsfraskrivelser, copyrightoplysninger og andre vigtige oplysninger til kunderne.
616
Tillæg
Tredjepartssoftware
1213-08U
617
Tillæg
Fremhævede funktioner
1213-07L
Prøv de funktioner, der er beskrevet i dette afsnit. Funktionerne er grupperet under tre overskrifter: "Miljøvenlig og
økonomisk," "Øge effektiviteten," og "Meget andet."
618
Tillæg
Miljøvenlig og økonomisk
1213-07R
2-sidet print
Du kan udskrive på begge sider af papiret. Brug 2-sidet udskrivning for at spare på papiret, ikke bare ved store
udskrivningsjob, men også hvis du blot vil udskrive nogle få sider. Hvis du vil spare endnu mere, kan du
kombinere 2-sidet udskrivning med N på 1 udskrivning af flere sider på ét ark papir. Du kan udskrive op til 32
sider på et enkelt ark, hvilket er både økonomisk og miljøvenligt.
Sådan udskriver du 2-sidede dokumenter fra din computer:
Sådan udskriver du flere sider på ét ark fra din computer:
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84)
Udskrivning af flere sider på et ark(P. 88)
Udskriv flere sider på ét enkelt ark
Hvis der er mange sider i et dokument, kan udskrifterne være omfangsrige og uhåndterlige, svære at have med
og opbevare og besværlige at læse. Men der er en løsning. Udskriv mange sider på ét ark! På denne måde kan
du spare på papiret og gøre dine dokumenter knap så omfangsrige og lettere at håndtere. Det er endda endnu
mere effektivt i kombination med 2-sidet udskrivning.
Sådan udskriver du flere sider på ét ark fra din computer:
Sådan udskriver du 2-sidede dokumenter fra din computer:
Dvaletilstand
619
Udskrivning af flere sider på et ark(P. 88)
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84)
Tillæg
Hvis du ikke skal bruge maskinen et stykke tid, kan du spare på strømmen ved at sætte den i dvaletilstand
enten manuelt eller automatisk. Du har ikke brug for at slukke for strømmen hver gang, men du kan stadig få
maskinen til at minimere strømforbruget. Den automatiske slukkefunktion kan øge besparelserne ved
automatisk at slukke for maskinen, hvis den skal forblive inaktiv i længere tid. Disse nyttige funktioner foregår i
baggrunden, så du kan spare strøm og penge hver eneste dag.
Sådan sparer du på strømmen ved at sætte maskinen i dvaletilstand:
Sådan konfigurerer du maskinen til at slukke automatisk:
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Indstilling af automatisk nedlukningstid(P. 66)
Tonerbesparelse
For at spare på toneren kan du bruge tilstanden <Tonerbesparelse> til kladder og teste udskrifterne. Du kan
også skifte mellem funktionerne alt efter formålet og bruge normal funktion til smukke billeder og
kladdetilstand til virksomhedsdokumenter, der ikke kræver høj præsentationskvalitet.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
620
Mindre tonerforbrug(P. 105) .
Tillæg
Øge effektiviteten
1213-07S
Udskrivning uden applikationsprogrammer
Du kan sende PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS-data fra Brugerinterface til fjernbetjening direkte til maskinen for at
udskrive. Du kan også udskrive uden en computer ved at slutte en USB-hukommelsesenhed til maskinen. Der er
ingen grund til at åbne filer, så du behøver ikke at starte et applikationsprogram. Det er meget bekvemt, når du
har travlt og ikke har adgang til en computer.
Udskrivning af data direkte fra Brugerinterface til fjernbetjening:
udskrivning)(P. 146)
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte
Udskrivning af data direkte fra USB-hukommelse (Direkte USB-udskrivning):
hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 118)
Udskrivning fra USB-
Fjernstyring med Brugerinterface til fjernbetjening
Med Fjern-UI kan du administrere maskinen via fjernstyring fra din computer på dit skrivebord. Du kan
kontrollere den resterende mængde papir og tonerpatroner, og du kan kontrollere den aktuelle status for
udskrivningsjob, så du kan beslutte, om du midlertidigt skal afbryde et udskrivningsjob, hvis du skal udskrive
dokumenter, der haster, eller så du kan flytte dokumenter op blandt de job, der venter på at blive udskrevet. Du
kan spare tid og besvær ved at eliminere turen mellem dit bord og printeren.
621
Tillæg
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 343) .
Registrering af foretrukne indstillinger og aktivér dem efter behov
Alle på kontoret bruger printeren. Hvis du registrerer de mest populære indstillinger som standardindstillinger,
kan du bruge dem med det samme. Du kan også registrere ofte anvendte kombinationer af
udskrivningsindstillinger som "profiler". Derefter kan du aktivere dine foretrukne indstillinger i én handling ved
at vælge en profil i stedet for at skulle vælge hver eneste indstilling ved hver udskrivning.
Sådan skifter du standardindstillinger:
Ændring af standardindstillingerne(P. 114)
Sådan registrerer du kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger som "profiler":
kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 112)
Registrering af
Spar tid ved hjælp af genveje
Hvis du har flere dokumenter at udskrive, kan det være nyttigt at udskrive dem alle via én handling. Med Canon
PageComposer kan du kombinere flere dokumenter og udskrive dem alle på én gang. Du kan også gemme
dokumenter, du udskriver ofte som f.eks. faxforsider i maskinens SD-kort, og derefter udskrive dem direkte fra
kontrolpanelet. Du behøver ikke at vende tilbage til din computer og opstarte printerdriveren. Disse genveje
sparer tid, så du kan arbejde mere effektivt.
Kombinering af flere dokumenter og udskrivning af dem alle på én gang:
flere dokumenter(P. 107)
Kombination og udskrivning af
Udskrivning af et dokument, der er gemt på SD-kortet, der er installeret på maskinen:
dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
Hastejob ved afbrudt udskrivning
622
Udskrivning af et
Tillæg
Du skal udskrive en enkelt side med det samme, men et dokument på 200 sider er ved at blive udskrevet og 5
andre udskrivningsjob venter! I sådanne situationer kan du bruge funktionen Afbryd udskrivning til at få
udskrevet din side med det samme uden at annullere de andre job. Når din side er udskrevet, genoptages
udskrivningen af de andre job let og automatisk.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
udskrivning(P. 353) .
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til
Angiv udskriftsindstillingerne hurtigt med intuitiv betjening
Du kan nemt angive sidelayout samt indbindingsposition ved intuitivt at skifte mellem 1-sidet og 2-sidet
udskrivning etc. på eksempelbilledet i printerdriveren. Den enkle klik-betjening giver dig mulighed for nemt at
angive indstillinger, mens du ser, hvordan indstillingerne anvendes.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
623
Grundlæggende udskrivning(P. 73) .
Tillæg
Meget andet
1213-07U
Brug af en smartphone/tablet
På tidspunkter, hvor du gerne hurtigt vil udskrive et tilbud, du har lavet på en tablet, mens du var på vej til et
forretningsmøde, er Canon Mobile Application praktisk. Selv i miljøer uden en trådløs LAN-router kan du oprette
forbindelse til maskinen med en mobil enhed – trådløst og direkte.
Uden computer, hurtigt og nemt! Endnu flere muligheder for arbejde/leg med en funktionalitet, der er skabt til
det travle liv af i dag.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Kan nemt bruges med en mobil enhed(P. 169)
Nem udskrivning med Google Cloud Print
Få forbindelse til Google Cloudprinter med din bærbare computer eller mobiltelefon, send dine data, og så
kommer dine udskrevne dokumenter ud. Med denne maskine, Google Cloudprinter og din mobilenhed, kan du
udskrive, når som helst og hvor som helst du ønsker det.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Brug af Google Cloud Print(P. 181) .
Sørg for, at dine udskrifter forbliver fortrolige
Når du udskriver noget fra din computer, kommer det normalt ud med det samme. Men hvis du har følsomme
oplysninger, er det måske ikke noget, du ønsker. Du skal blot bruge sikker udskrivning, og ingen vil kunne
udskrive dine dokumenter uden at angive din adgangskode på maskinens betjeningspanel. Sørg for, at dine
624
Tillæg
fortrolige dokumenter ikke ligger frit fremme i bakken, hvor alle kan se den. For endnu bedre sikkerhed kan du
udskrive vandmærker, som f.eks. "FORTROLIGT" eller "PRIVAT KOPI".
For at udskrive et dokument, der er sikret med en pinkode:
en pinkode (sikret udskrivning)(P. 130)
Udskrivning af et dokument, der er sikret med
Udskrivning af vandmærker som f.eks. "FORTROLIGT" over dokumentet:
Udskrivning af vandmærker(P. 97)
Lav plakater
Forstør en almindelig udskrift på et enkelt ark og få en rigtig stor plakat. En stor plakat udskrives på ni ark. Sæt
dem sammen i et 3 x 3-gitter, og voila!
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Udskrivning af plakater(P. 90) .
Opret foldere
Nogle gange fortjener dine dokumenter en bedre præsentation end en hæfteklamme i øverste venstre hjørne.
Det er nemt at lave foldere. Printerdriveren håndterer placeringen af siden for dig. Det kræver blot, at du folder
siderne og hæfter dem sammen langs midten.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Folderudskrivning(P. 92) .
Automatisk sætvis udskrivning af materialer til møder
Når du udskriver flere kopier af dokumenter på flere sider, kan du bruge funktionen til sætvis samling for at
udskrive sæt efter sæt i korrekt siderækkefølge. Dette er nyttigt ved forberedelse af materiale til møder eller
præsentationer.
625
Tillæg
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
626
Sætvis sortering af udskrifter efter side(P. 86) .
Tillæg
Specifikationer
1213-07W
Maskinspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel pga. forbedringer af maskinen.
Maskinspecifikationer(P. 628)
Papir(P. 632)
627
Tillæg
Maskinspecifikationer
1213-07X
Hardwarespecifikationer(P. 628)
Controller-specifikationer(P. 630)
Softwarespecifikationer(P. 630)
Hardwarespecifikationer
Type
Desktop-printer
Udskriftsmetode
Halvlederlaser + elektrografisk metode af tør type
Tonerfikseringssystem
Øjeblikkelig fikseringssystem
Opløsning
600 dpi
Udskrivningshastighed *1
LBP712Cx
Sort-hvid udskrivning
(Almindeligt papir (60 til 90 g/m²), A4
kontinuerlig udskrivning)
● 1-sidet udskrivning: 38 ark/minut
● 2-sidet udskrivning: 38 sider/minut *2
Farveudskrivning
● 1-sidet udskrivning: 38 ark/minut
● 2-sidet udskrivning: 38 sider/minut *2
LBP710Cx
Sort-hvid udskrivning
● 1-sidet udskrivning: 33 ark/minut
● 2-sidet udskrivning: 33 sider/minut *2
Farveudskrivning
● 1-sidet udskrivning: 33 ark/minut
● 2-sidet udskrivning: 33 sider/minut *2
Opvarmningstid *3
● Normal start: 31 sekunder eller mindre
(fra maskinen tændes, til den går i standby)
● Hurtig start: 2 sekunder eller mindre
Gendannelsestid *4
● Mellem (printerdvale): 6 sekunder eller mindre
(gendannelse fra dvaletilstand til standby) ● Høj (dyb dvale): 6 sekunder eller mindre
Første udskrivningstid *4
● Sort-hvid udskrivning: 5,1 sekunder
(1-sidet udskrivning på papir i A4-format med
anvendt udbakke)
● Farveudskrivning: 6,0 sekunder
Accepteret papirmængde
2-sidet print
Papir(P. 632)
● Standardformat:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap og 16K, Indian Legal, Government
Legal, Government Letter, Australia Foolscap
● Brugerdefineret papirstørrelse:
Bredde 148,0 til 215,9 mm, Længde 210,0 til 355,6 mm
Papiroutput
Forside nedad
Udbakkekapacitet *5
Ca. 200 ark
628
Tillæg
(Udbakke)
Støj
LwAd (deklareret A-vægtet niveau for lydstyrke (1 B = 10 dB))
(målt i henhold til ISO 7779 og deklareret
støjemission i henhold til ISO 9296)
● I standby-tilstand:
LBP712Cx
5,0 B eller mindre
LBP710Cx
5,1 B eller mindre
● Under udskrivning:
LBP712Cx
Sort-hvid udskrivning:
1-sidet udskrivning: 6,5 B eller mindre
2-sidet udskrivning: 6,7 B eller mindre
Farveudskrivning:
1-sidet udskrivning: 6,6 B eller mindre
2-sidet udskrivning: 6,7 B eller mindre
LBP710Cx
Sort-hvid udskrivning:
1-sidet udskrivning: 6,5 B eller mindre
2-sidet udskrivning: 6,7 B eller mindre
Farveudskrivning:
1-sidet udskrivning: 6,5 B eller mindre
2-sidet udskrivning: 6,7 B eller mindre
LpAm (deklareret A-vægtet niveau for lydstyrke (når man står ved siden af))
● I standby-tilstand:
LBP712Cx
36 dB
LBP710Cx
37 dB
● Under udskrivning:
Sort-hvid udskrivning:
1-sidet udskrivning: 50 dB
2-sidet udskrivning: 52 dB
Farveudskrivning:
1-sidet udskrivning: 51 dB
2-sidet udskrivning: 52 dB
Miljøforhold
Systemkrav
(kun hovedenhed)
● Temperatur: 10 til 30 °C
● Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)
Strømforsyning
220 til 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforbrug *6
● Maksimum: 1.470 W eller mindre
(ved 20 °C)
● Under drift:
Ca. 590 W (LBP712Cx)
Ca. 570 W (LBP710Cx)
● Under standby: Ca. 34 W
● I dvaletilstand:
<Med. (printerdvale)> *7:
Ca. 6,1 W (Forbindelse til kablet LAN)
<Høj (dyb dvale)> *7:
Ca. 1,3 W (Forbindelse til kablet LAN)
● I sluttet tilstand:
629
Tillæg
0,16 W eller mindre (slukning)
0,84 W eller mindre (hurtigslukning)
Forbrugsmaterialer(P. 637)
Forbrugsmaterialer
Vægt *8
Ca. 24,8 kg
*1 Udskrivningshastigheden
kan være langsommere afhængigt af udskrivningsopløsning, papirformat, papirtype, papirretning
og det angivne antal af udskrevne ark.
*2 For
2-sidet udskrivning tælles en side, udskrevet på forsiden af et ark og en side, udskrevet på bagsiden, som et
udskrivningsark.
*3 Kan
variere afhængigt af maskinens brugsvilkår (herunder tilsluttet valgfrit ekstraudstyr og installationsmiljøet).
*4 Kan
variere afhængigt af outputmiljøet.
*5 Kan
variere afhængig af installationsmiljøet og den anvendte papirtype.
*6 Selv
om printeren er slukket, bruges der stadig en smule strøm, mens stikket er sat i stikkontakten.
For at eliminere alt strømforbrug skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.
*7 Der
kan blive brugt mere strøm end værdierne viser her alt efter situationen, også selv om dvaletilstand er indstillet til
<Med. (printerdvale)> eller <Høj (dyb dvale)>.
*8 Vægten
af maskinen eksklusiv vægten af en tonerpatron.
Controller-specifikationer
CPU
264 MHz + 528 MHz
Hukommelseskapacitet (RAM) 1.024 MB
Værtsinterface
● USB-interface:
Hi-Speed USB x 4 (forside x 1, bagside x 3)
● Netværksinterface:
Almindelig for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
Fuld duplex/halv duplex
Brugerinterface
● LCD:
132 x 65 punkter
F-STN LCD
● LED-indikator: 5 indikatorer
● Funktionstast: 12 taster
● Taltast: Ja
ROM-stik
1 stik
SD-kortåbning
1 åbning
Softwarespecifikationer
Integreret kontrolkommando
PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF og XPS
Integreret skalerbar skrifttype ● PCL: 93 skalerbare skrifttyper, 10 bitmapskrifttyper
● PS: 136 standardskrifttyper
Udskriftsområde
Udskriftsområde(P. 635)
630
Tillæg
Netværksinterface
Understøttet protokol
● TCP/IP (rammetype: Ethernet II)
● SMB (valgfri)
Udskriftsprogram
● LPD
● RAW
● IPP/IPPS
● FTP
● WSD
631
Tillæg
Papir
1213-07Y
◼ Understøttede papirformater
Papirstørrelser, der kan lægges i papirskuffen, universalbakken eller valgfri papirkilder, er angivet herunder.
: Tilgængelig
: Utilgængelig
Papirformat
Skuffe 1 Skuffe 2 til 4 Universalbakke Automatisk 2-sidet
(valgfri)
Udskrivning *1
A4
(210,0 x 297,0 mm)
B5
(182,0 x 257,0 mm)
A5 *2
(148,0 x 210,0 mm)
A6
(105,0 x 148,0 mm)
Legal (LGL)
(215,9 x 355,6 mm)
Letter (LTR)
(215,9 x 279,4 mm)
Statement (STMT)
(139,7 x 215,9 mm)
*1
Automatisk 2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
*2 Kan
ilægges i stående retning. Automatisk 2-sidet udskrivning er kun muligt, når papir ilægges i
liggende retning.
*3 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
101,6 til 215,9 mm, 148,0 til 297,0 mm
*4 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
101,6 til 215,9 mm, 148,0 til 355,6 mm
*5 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
127,0 til 215,9 mm, 127,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
76,2 til 215,9 mm, 127,0 til 355,6 mm
*6 Følgende
formater er tilgængelige:
● 148,0 til 215,9 mm, 210,0 til 355,6 mm
632
Tillæg
Papirformat
Skuffe 1 Skuffe 2 til 4 Universalbakke Automatisk 2-sidet
(valgfri)
Udskrivning *1
Executive (EXEC)
(184,1 x 266,7 mm)
Foolscap (FLSC)
(215,9 x 330,2 mm)
16K
(195,0 x 270,0 mm)
Kartotekskort
(76,2 x 127,0 mm)
Indian Legal
(215,0 x 345,0 mm)
Government Legal
(203,0 x 330,0 mm)
Government Letter
(203,0 x 267,0 mm)
Australia Foolscap
(206,0 x 337,0 mm)
Postkort
(100,0 x 148,0 mm)
Svar på postkort
(148,0 x 200,0 mm)
4 på 1 postkort
(200,0 x 296,0 mm)
*1
Automatisk 2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
*2 Kan
ilægges i stående retning. Automatisk 2-sidet udskrivning er kun muligt, når papir ilægges i
liggende retning.
*3 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
101,6 til 215,9 mm, 148,0 til 297,0 mm
*4 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
101,6 til 215,9 mm, 148,0 til 355,6 mm
*5 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
127,0 til 215,9 mm, 127,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
76,2 til 215,9 mm, 127,0 til 355,6 mm
*6 Følgende
formater er tilgængelige:
● 148,0 til 215,9 mm, 210,0 til 355,6 mm
633
Tillæg
Papirformat
Skuffe 1 Skuffe 2 til 4 Universalbakke Automatisk 2-sidet
(valgfri)
Udskrivning *1
Kuvert NAGAGATA 3
(120,0 x 235,0 mm)
Kuvert YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
(235,0 x 120,0 mm)
Kuvert No. 10 (COM10)
(104,7 x 241,3 mm)
Konvolut Monarch
(98,4 x 190,5 mm)
Kuvert C5 (ISO-C5)
(162,0 x 229,0 mm)
Konvolut DL
(110,0 x 220,0 mm)
Brugerdefineret papirformat
*1
*3
*4
*5
*6
Automatisk 2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
*2 Kan ilægges i stående retning. Automatisk 2-sidet udskrivning er kun muligt, når papir ilægges i
liggende retning.
*3 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
101,6 til 215,9 mm, 148,0 til 297,0 mm
*4 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
101,6 til 215,9 mm, 148,0 til 355,6 mm
*5 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
127,0 til 215,9 mm, 127,0 til 215,9 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
76,2 til 215,9 mm, 127,0 til 355,6 mm
*6 Følgende
formater er tilgængelige:
● 148,0 til 215,9 mm, 210,0 til 355,6 mm
● Standardindstillingen for papirformatet er <A4>. Ændr indstillingen for papirformatet, når du bruger papir i
et andet format.
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
● Nogle papirformater vises muligvis ikke afhængigt af printerdriveren. Hvis det papirformat, du vil bruge,
ikke bliver vist, kan du downloade UFR II/UFRII LT V4-printerdriveren fra Canons websted. Kontakt din lokale
autoriserede Canon-forhandler eller Canons Helpdesk, hvis du ikke kan downloade.
634
Tillæg
◼ Papirtype og kapacitet af papirkilde
Klorfrit papir kan bruges sammen med denne maskine.
● Udskriftskvaliteten kan forværres afhængigt af den anvendte papirtype. Hver kapacitet for papirkilde, som
er angivet i følgende tabel, er udelukkende vejledende, så den kan være forskellig fra den faktiske kapacitet.
: Utilgængelig
Papirtype
Almindeligt papir *1*2
Kraftigt papir
Skuffe
Universalbakke
60 til 80 g/m²
550 ark *3
100 ark
81 til 90 g/m²
400 ark
80 ark
91 til 105 g/m² *2
400 ark
80 ark
106 til 128 g/m² *2
400 ark
80 ark
129 til 163 g/m² *2
250 ark
50 ark
164 til 216 g/m²
Groft papir
60 til 105 g/m²
Etiketter
30 ark
400 ark
80 ark
100 ark
Postkort/Svar på postkort/4på1 postkort *4
50 ark
Kuvert
10 ark
*1 Genbrugspapir
*2
Automatisk 2-sidet udskrivning er mulig uden at skifte papir.
*3 Kapaciteten
*4
er også tilgængeligt.
for papirkilden, når der anvendes 80 g/m²-papir. For 64 g/m²-papir kan der ilægges op til 640 ark.
Det inkjet-udskrivbare postkort eller svarpostkortet kan ikke anvendes.
◼ Papirtype og -indstilling for maskinen
Ilægning af papir(P. 38)
◼ Udskriftsområde
De skraverede områder i tabellen nedenfor indikerer dokumentets udskrivningsområde. For kuverter er top, bund,
venstre og højre marginer alle 10 mm.
635
Tillæg
636
Tillæg
Forbrugsmaterialer
1213-080
Dette afsnit beskriver maskinens forbrugsmaterialer samt den anslåede udskiftningstid
for dem. Køb forbrugsmaterialer hos din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Overhold sikkerheds- og sundhedsforholdsreglerne, når du opbevarer og håndterer
forbrugsmaterialer ( Forbrugsmaterialer(P. 10) ). For at få den bedste printkvalitet
anbefales det at bruge originale toner- og blækpatroner og andre dele fra Canon.
● Afhængigt af installationsmiljøet, papirstørrelse, der skal udskrives, eller dokumenttypen kan det dog blive
nødvendigt at udskifte forbrugsmaterialer før udløbet af den beregnede levetid.
◼ Tonerpatroner
Medfølgende tonerpatroner
Det gennemsnitlige antal sider* for de tonerpatroner, der følger med maskinen, er vist i tabellen herunder.
● Sort: 6.300 ark
● Y (gul), M (magenta) og C (cyan): 5.400 ark
* Det
gennemsnitlige antal sider er baseret på "ISO/IEC 19798" (den globale standard, der er relateret til en "metode til
bestemmelse af ydeevne for monokrome elektrofotografiske printere og multifunktionsenheder, der indeholder
printerkomponenter", som udgives af ISO [International Organization for Standardization]), når der udskrives papir i A4format med standardindstilling for udskrivningstæthed.
Udskiftning af tonerpatroner
For at få den bedste printkvalitet anbefales det at bruge originale Canon-tonerpatroner.
Original Canon-tonerpatron
Gennemsnitligt antal sider for tonerpatron *
Canon Cartridge 040 Black (Sort)
6.300 ark
Canon Cartridge 040 Yellow (Gul)
Canon Cartridge 040 Magenta (Magenta)
5.400 ark
Canon Cartridge 040 Cyan (Cyan)
Canon Cartridge 040 H Black (Sort)
12.500 ark
Canon Cartridge 040 H Yellow (Gul)
10.000 ark
Canon Cartridge 040 H Magenta (Magenta)
637
Tillæg
Canon Cartridge 040 H Cyan (Cyan)
● Ved udskiftning af tonerpatroner
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 581)
◼ Waste Toner Box WT-B1
Det gennemsnitlige antal sider, der kan udskrives pr. affaldstonerbeholder, er 54.000 (hvis man antager, at
papirformatet er A4 eller Letter).
● Ved udskiftning af affaldstonerbeholder
Udskiftning af affaldstonerbeholder(P. 584)
638
Tillæg
Valgfri muligheder
1213-081
Maskinens funktioner kan udnyttes fuldt ud ved at bruge det ekstraudstyr, der er beskrevet herunder. Ekstraudstyr
kan købes hos den forhandler, hvor du købte maskinen, eller hos din lokale Canon-forhandler.
◼ Paper Feeder PF-D1
Hvis du bruger den valgfri papirfremfører, kan du ilægge et andet
papirformat, end det der kan ilægges i standardpapirskuffen, og du sparer
dermed tiden og arbejdet med at udskifte papirformat.
Tilgængeligt papir
Papir(P. 632)
Strømforsyning
Fra hovedenhed
Mål
(B x L x H)
458 x 464 x 150 mm
Vægt
Ca. 6,1 kg
Installationsmetode
Se "Sådan kommer du i gang."
● Du kan installere op til tre papirindføringsenheder i LBP712Cx og én enhed i LBP710Cx.
◼ Barcode Printing Kit-F1
Hvis Barcode Printing Kit-F1 er installeret på maskinen tilføjes stregkodeudskrivningstilstand,
hvilket gør det muligt at udskrive stregkoder fra din computer.
Barcode Printing Kit-F1 indeholder følgende stregkodeskrifttyper.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Denne funktion gør det muligt at generere stregkoder i forskellige formater. Bemærk, at hvis du
vil udskrive stregkoder, skal PCL være aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om brug af
Barcode Printing Kit under Barcode Printing Guide (Vejledning for udskrivning af stregkoder)
(PDF-vejledning).
Installationsmetode
Installation af ROM(P. 641)
639
Tillæg
◼ PCL International Font Set-C1
Hvis PCL International Font Set-C1 er installeret på maskinen, tilføjes følgende skrifttyper for en
PCL-printer. Som følge heraf kan du udskrive på mange forskellige sprog i et SAP Unicode-miljø.
● Andale® og WorldType® Collection J (japansk version)
● Andale® og WorldType® Collection K (koreansk version)
● Andale® og WorldType® Collection S (forsimplet kinesisk version)
● Andale® og WorldType® Collection T (traditionel kinesisk version)
For at kunne understøtte forskellene i tegnudformningen afhængigt af regionen, er der
aktiveret fire forskellige skrifttypeversioner.
Installationsmetode
Installation af ROM(P. 641)
◼ SD CARD-C1
Du kan installere SD-kortet til at bruge de nedenfor beskrevne funktioner.
● Sikret udskrivning
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)(P. 130)
● Udskrivning af gemte job
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 136)
● Afbryd udskrivning, prioriteret udskrivning, pause/genoptag
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 353)
● SMB-udskrivning
Konfiguration af SMB(P. 247)
● Spooler
Spooler(P. 402)
Installationsmetode
Installering af SD-kort(P. 645)
● Hvis du bortskaffer et brugt SD-kort, skal du udføre <Komplet datasletning> for det eller fysisk destruere det
for at forhindre, at dine personlige oplysninger bliver kompromitteret. Installering af SD-kort(P. 645)
640
Tillæg
Installation af ROM
1213-082
Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer ekstra ROM i
maskinen. ROM bruges tilsluttet ROM-stikkene bag maskinens
bagdæksel. Læs forholdsreglerne i Installation(P. 3) , før du
installerer ROM.
Forholdsregler ved installering af ROM
● Metal, som f.eks. skruer, må ikke komme i kontakt med kredsløbskortene inde i maskinen. Dette kan
beskadige maskinen.
● Berør ikke de indvendige dele, printkort, stik eller kontakter. Dette kan beskadige maskinen.
● Tænd ikke for strømmen, hvis ROM-dækslet er åbent. Dette kan beskadige maskinen.
Forholdsregler for at undgå statisk elektricitet
ROM indeholder dele, der er følsomme over for statisk elektricitet. Overhold følgende forholdsregler for at
undgå, at ROM bliver ødelagt af statisk elektricitet.
● Rør ved noget metal i rummet, så din krop kan blive afledt for statisk elektricitet, før du håndterer ROM.
● Rør ikke ved genstande, som kan generere statisk elektricitet under arbejdet, som f.eks. en skærm.
● For at undgå påvirkning fra statisk elektricitet, må du ikke fjerne ROM fra beskyttelsesbeholderen før til
allersidst før tilslutning til ROM-stikkene.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
● Når du slukker for strømmen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge
strømkontakten. Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
2
1
Fjern bagdækslet.
Skub palen, og åbn dækslet en smule mod dig selv.
641
Tillæg
2
3
Fjern det højre dæksel i den retning, der angives af pilen.
Fjern ROM-dækslet.
1
Brug en mønt til at fjerne skruerne.
2
Åbn ROM-dækslet og fjern det i den retning, der er angivet af pilen.
4
Installer ROM.
● Juster ROM ind efter de to ROM-stik i maskinen, og skub den sikkert ind, indtil den stopper.
Ved afmontering af ROM
● Hold fast i kanten på ROM, og træk den ud som vist på nedenstående illustration.
642
Tillæg
5
Sæt ROM-dækslet tilbage på plads.
1
Luk ROM-dækslet ved at skubbe palen på ROM-dækslet ind i den retning, der er angivet af pilen.
2
Brug en mønt til at sætte skruerne ind igen.
6
Sæt bagdækslet på i den retning, der angives af pilen, og luk det, mens du skubber til
palen.
● Hvis du ønsker at installere et SD-kort samtidigt, skal du fortsætte til
643
Installering af SD-kort(P. 645) .
Tillæg
◼ Kontroller, at Barcode Printing Kit-F1 er installeret korrekt
Udskriv Konfigurationsside(P. 502) , og bekræft, at "BarDIMM" vises i "PCL."
Hvis "BarDIMM" vises, er ROM blevet installeret korrekt.
Hvis "BarDIMM" ikke vises
● ROM er ikke installeret korrekt. Fjern ROM fra maskinen, og sæt det i igen.
644
Tillæg
Installering af SD-kort
1213-083
I dette afsnit beskrives, hvordan man monterer og initialiserer et SD-kort.
Sæt SD-kortet ind i SD-kortåbningen på maskinens venstre side. Læs
forholdsreglerne i Installation(P. 3) , før du installerer SD-kortet.
Bemærk, at data i maskinen, som gemmes på SD-kortet, bliver krypteret.
Dette sørger for, at SD-kortet kan bruges sikkert på computeren eller i
andre situationer, da man ved at kryptere dataene på SD-kortet beskytter
dem mod at blive aflæst uautoriseret.
● Før du installerer SD-kortet, skal du kontrollere, om SD-kortet er skrivebeskyttet. Hvis kortet er
skrivebeskyttet, skal du låse op for kortet, før du sætter det i.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
● Når du slukker for strømmen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge
strømkontakten. Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
2
Fjern dækslet til SD-kortåbningen.
1
Brug en mønt til at fjerne skruerne.
2
Åbn dækslet til SD-kortåbningen og fjern det i den retning, der er angivet af pilen.
645
Tillæg
3
Installer et SD-kort.
● Sæt kortet ind i SD-kortåbningen, indtil det siger klik.
Når du fjerner SD-kortet
● Tryk på SD-kortet, indtil det klikker som vist på illustrationen, slip fingeren og fjern det.
4
Sæt dækslet til SD-kortåbningen på igen.
1
Luk for dækslet til SD-kortåbningen ved at skubbe dækslets pal ind.
2
Brug en mønt til at sætte skruerne ind igen.
646
Tillæg
Tyveribeskyttende sikkerhedshul til SD-kort
● Dækslet til SD-kortåbningen har et sikkerhedshul, hvori du kan
sætte en sikkerhedswire eller lignende.
● Sikkerhedshullet er 3,4 mm bredt og 7,4 mm højt.
● Ved spørgsmål om sikkerhedshullet skal du kontakte din lokale,
autoriserede Canon-forhandler.
◼ Initialisering af SD-kortet
Når du tænder for strømmen første gang efter at have installeret SD-kortet, vises
<Format SD Card?> på skærmen. Tryk på
for at starte initialiseringen af SD-kortet.
Når initialiseringen er færdig, er SD-kortet parat til brug.
Hvis <Format SD Card?> ikke vises
● Initialiser SD-kortet ved at vælge <Format> under <SD-kort vedligehold.> i indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. SD-kort vedligehold.(P. 435)
◼ Kontrol af om SD-kortet er blevet installeret korrekt i maskinen
Udskriv Konfigurationsside(P. 598) , og SD-kortet er installeret korrekt, hvis
"SD Card" under "Control Menu" er markeret som "On".
Hvis der ikke angivet information om SD-kortets status
● SD-kortet er ikke installeret korrekt. Fjern SD-kortet fra maskinen, og
installer det igen.
◼ Konfigurering af informationer på SD-kortet
Hvis der er blevet tilføjet et SD-kort, efter at printerdriveren er blevet installeret, skal du konfigurere informationer om
SD-kortet i printerdriveren. Valgfri muligheder(P. 639)
647
Tillæg
◼ Sletning af alle data på et SD-kort
Før du bortskaffer et SD-kort, kan du bruge nedenstående fremgangsmåde til at slette alle data på kortet.
Fremgangsmåden sletter også de datafragmenter, som normalt ikke kan slettes. Herved fjerner man risikoen for, at
dine data kan aflæses af tredjeparter, hvorfor du herefter kan bortskaffe SD-kortet ganske sikkert.
● For andre SD-kort end det valgfri "SD CARD-C1" kan nedenstående fremgangsmåde ikke bruges.
1
Indstil maskinen til offline.
● Hvis
(
) lyser, skal du trykke på
2
Tryk på
3
Brug
4
Fortsæt med <SD-kort vedligehold.>
(
/
).
)
til at vælge <Brugervedligehold.>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
5
(
Vælg <Ja>, og tryk på
.
<Komplet datasletning> i denne rækkefølge.
.
.
➠ Maskinen genstartes. Herefter slukkes maskinen automatisk.
● Hvis <Komplet datasletning> er blevet udført, ændres indstillingen for <SD-kort> til <Fra>.
648
Tillæg
Vejledninger, der medfølger maskinen
1213-084
De vejledninger, der er angivet herunder, medfølger maskinen. Se i dem efter behov.
Sådan kommer du i gang
Læs denne vejledning først. Den beskriver de grundlæggende
fremgangsmåder for opsætning, lige fra fjernelse af emballagen til
konfiguration af maskinen.
Brugervejledning
(Denne vejledning)
I denne vejledning beskrives alle maskinens funktioner, og vejledningen
kan vises i en webbrowser. Du kan gennemse oplysninger efter kategori
eller angive et søgeord for at søge efter sider om et bestemt emne.
Brug af Brugervejledning(P. 650)
Installationsvejledning til
printerdriver
I denne vejledning beskrives det, hvordan du installerer printerdriveren
og den software, der fulgte med på Dvd-rom med brugersoftware.
649
Tillæg
Brug af Brugervejledning
1213-085
Brugervejledning er en vejledning, der kan ses på din computer eller mobile enhed, og den beskriver alle maskinens
funktioner. Du kan søge efter den handling, du vil foretage, eller angive et søgeord, så du hurtigt kan finde den side,
du leder efter.
Sådan finder du et emne
Du kan finde den side, du leder efter, på 2 måder:
Kig i indhold
Du kan finde den side, du leder efter, ved at vælge et emne fra fanen "Indhold" i venstre side af skærmen.
Øverste side(P. 651)
Emneside(P. 652)
Søg med søgeord
Søg ved at indtaste et søgeord som f.eks. "kuvert" eller "tonerpatron". Herefter vises de sider, der indeholder
søgeordet. Du kan finde den side, du leder efter i søgeresultaterne. Du kan også søge på udtryk som "tilslutning
til netværk". Søgefunktionen understøtter også den booleske operatør OG ved søgning efter flere søgeord.
Søg(P. 653)
● Hvis du ikke har adgang til Adobe Reader til at få vist vejledninger i PDF-format, kan du prøve andre
programmer som f.eks. PDF Preview, der er udviklet af Vivid Document Imaging Technologies.
650
Tillæg
Skærmbilledlayout for Brugervejledning
1213-088
Brugervejledning er inddelt i forskellige skærme, og indholdet af de enkelte skærme varierer.
Øverste side
Vises, når Brugervejledning startes.
Indhold
Kapitlernes titler vises.
/
Klik på
visning.
for også at få vist alle afsnittene under kapitlerne. Klik på
for at gå tilbage til forrige
/
Klik for at skifte visning mellem indhold og søgning.
Klik for at indstille parametre for at fastlægge, hvordan Brugervejledning bliver vist, som f.eks.
tegnstørrelse eller layout.
Klik her for at få vist oplysninger om, hvordan Brugervejledning vises, hvordan man søger og andre
oplysninger.
651
Tillæg
/
Klik for at se det forrige eller næste emne.
Fremhævede funktioner
Indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges. Klik på
/
/
for at skifte
visningen af praktiske eksempler efter kategori, eller klik på det skydbare display for at få flere oplysninger
om hver kategori. Skydedisplayet kan fjernes ved at flytte markøren hen til det. Fremhævede
funktioner(P. 652)
[Hurtighjælp]
Klik for at se, hvordan du løser problemer eller vedligeholder maskinen.
[Meddelelse]
Klik for at se vigtige oplysninger, som du bør have kendskab til, når du bruger maskinen.
Klik for at returnere til øverste side.
Fremhævede funktioner
Indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges.
/
Klik på
for at se detaljerede oplysninger. Klik på
for at lukke vinduet.
Klik for at se den tilsvarende emneside.
Emneside
Indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger maskinen.
652
Tillæg
Navigation
Se, hvilket kapitelemne, du ser i øjeblikket.
Klik for at springe til den pågældende side. Klik på "Tilbage" i webbrowseren for at gå tilbage til forrige
side.
/
Klik på
for at få vist de skjulte detaljerede beskrivelser. Klik på
beskrivelser.
for at lukke de detaljerede
Klik for at returnere til øverste side.
Søg
Klik på
for at få vist et søgevindue. Indeholder et tekstfelt til søgning efter den side, du skal bruge.
[Indtast søgeord her]
653
Tillæg
Skriv et eller flere søgeord, og klik på
for at få vist søgeresultaterne. Adskil søgeordene med et
mellemrum, og søg efter sider, der indeholder alle søgeord. Sæt anførselstegn om søgeordet for kun at
søge efter sider, hvor præcis dit søgeord findes.
Søgeresultat
Viser søgeresultaterne for sider, der indeholder de angivne søgeord. Ud fra resultaterne kan du lokalisere
den side, du leder efter, og klikke på sidens emnetitel.
● De(t) angivne søgeord er vist med fed i søgeresultaterne.
654
Tillæg
Visning Brugervejledning
1213-089
Symboler og markeringer
Advarsler om sikkerhed og begrænsninger samt advarsler vedr. håndtering af maskinen, nyttige tips og andre
oplysninger er markeret med følgende symboler og markeringer:
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i personers død eller
kvæstelser, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse
advarsler, når du betjener maskinen.
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i kvæstelse af
personer, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse
advarsler, når du betjener maskinen.
Indikerer en handling, der ikke må udføres. Læs disse emner grundigt, og undgå
at udføre de beskrevne handlinger.
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse
disse punkter grundigt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgå
funktionsfejl eller skade på ejendele.
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere
forklaring af en fremgangsmåde.
Angiver nyttige funktioner eller tips til brug af maskinen.
Taster og knapper i denne vejledning
Tasterne på kontrolpanelet og knapperne på computerskærmen vises i følgende format:
Type
Eksempel
Taster på kontrolpanelet
(
)
<Timerindstillinger>
Indstillinger, der vises på kontrolpanelet
<Papirstop.>
Knapper og andre tekstgrænseflader, der vises på computerskærmen [Indstillinger]
/
Brugt i denne vejledning
Tasterne
/
bruges til at vælge den ønskede indstilling. De beskrives kun første gang, de skal bruges i
/
beskrives f.eks. i
forbindelse med en funktion, og er udeladt fra anden forekomst og derefter. Tasterne
trin 2, men er udeladt i trin 3.
Eksempel:
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
<IPv4-indstillinger>
655
.
<Indstill., IP-adr.>.
Tillæg
Skærmbilleder brugt i denne vejledning
Medmindre andet er angivet, tilhører de skærmbilleder, der er anvendt i Brugervejledning, LBP712Cx.
Afhængigt af dit operativsystem kan udseendet for de skærmbilleder, der er brugt i denne vejledning, variere
en smule i forhold til de faktiske skærmbilleder. Desuden kan forekomsten af printerdrivere og software variere
afhængigt af versionen.
Illustrationer i denne vejledning
Illustrationerne af den tonerpatron, der bruges i Brugervejledning, er gældende for Canon Cartridge 040 H.
656
Tillæg
Manuel Visningsindstillinger
1213-08W
657
Tillæg
Administration af MEAP-programmer
1213-08A
Du kan installere MEAP-programmer (funktionsforbedrende software) på maskinen for at tilføje forskellige funktioner.
Du kan tilpasse funktionerne efter dine behov, f.eks. for at konfigurere en godkendelse af systemet med IC-kort eller
for at administrere udskrifter baseret på logfiler. Hvis du vil administrere MEAP-programmer, skal du skabe adgang til
maskinen fra din computer via en webbrowser. Se under Brugsvejledning for MEAP Application Management for
at få flere oplysninger.
658
Tillæg
Brug af FTP-klienter
1213-08C
Du kan bruge en FTP-klient til at skabe adgang til FTP-serveren for maskinen og angive indstillinger for
dokumentudskrivning og netværk. Udskrivning og indstillinger kan udføres med kommandoprompten, der er
installeret på kontrolpanelet som standard, hvilket hverken kræver specifikke drivere eller specifikke programmer.
Forberedelse til brug af FTP-serveren
Angiv indstillinger for at aktivere kommunikation mellem maskinen og klienterne.
FTP-serveren(P. 660)
Forberedelse til brug af
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)
Du kan udskrive et dokument, der er blevet sendt til maskinen via FTP.
udskrivning)(P. 663)
Udskrivning via FTP-klient (FTP-
Angivelse af indstillinger via FTP-klient
Du kan downloade maskinindstillingerne i tekstformat og redigere dem.
klient(P. 665)
659
Angivelse af indstillinger via FTP-
Tillæg
Forberedelse til brug af FTP-serveren
1213-08E
Da fabriksstandardindstillingerne forhindrer handlinger fra FTP-klienter, skal du angive indstillinger for at tillade
handlingerne.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér] i [FTP-indstillinger].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 344)
[TCP/IP-indstillinger].
660
Brug af
Tillæg
5
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
[Brug FTP-print]
For at udføre udskrivning via FTP-klient skal du markere afkrydsningsfeltet. Ellers skal du fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet.
[FTP-printbrugernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der anvendes til at logge på FTP-serveren, når du
udfører FTP-udskrivning.
● Du kan ikke indstille "root."
[Indstil/skift password]
Markér afkrydsningsfeltet for at indstille adgangskoden for FTP-udskrivning, og angiv op til 24 alfanumeriske
tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at bekræfte skal du indtaste samme adgangskode i
tekstfeltet [Bekræft].
● Hvis du klikker på [OK] med markeret afkrydsningsfelt, og tekstfelterne [Password] og [Bekræft] er
tomme, slettes den aktuelt indstillede adgangskode.
[Brug UTF-8 til at vise navn på FTP-printjob]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du bruger UTF-8 tegnkode for navnet på den fil, der skal udskrives.
[Tillad indstilling via FTP]
Markér afkrydsningsfeltet for at tillade indstilling af ændringer for maskinen via FTP-klient. Når du ikke vil
tillade indstilling af ændringer, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
661
Tillæg
6
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere FTP-udskrivning og FTP-indstillingerne fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. FTP(P. 391)
LINKS
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)(P. 663)
Angivelse af indstillinger via FTP-klient(P. 665)
662
Tillæg
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)
1213-08F
Dokumenter i TEKST-/JPEG-/TIFF-format kan udskrives fra FTP-klienter via netværk. Kontroller på forhånd den IPadresse, maskinen er indstillet til ( Netværksstatusudskrift(P. 598) ). Hvis du er usikker på IP-adressen, kan du
kontakte din netværksadministrator.
1
Start [Kommandoprompt].
● Åbn menuen [Start], og vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
[Tilbehør]
[Kommandoprompt].
Brugere af Mac OS
● Opstart terminalen.
UNIX-brugere
● Vis konsolskærmen.
2
Kopier et dokument, som du ønsker at udskrive til mappen, der vises i
kommandoprompten.
● I et eksempel på en skærm bliver dokumentet kopieret til mappen "USER_NAME" (brugernavn) i [Brugere] på
C-drevet:.
3
Indtast "ftp <maskinens IP-adresse>", og tryk på tasten [ANGIV].
● Eksempel: ftp 192.168.1.45
4
Indtast brugernavnet for FTP-udskrivning, og tryk på tasten [ANGIV].
● Standardbrugernavnet er "guest".
● Anonym login (en bruger uden en konto) kan ikke bruges til at logge på.
5
Indtast adgangskoden for FTP-udskrivning, og tryk på tasten [ANGIV].
● Adgangskoden er som standard "7654321".
➠ "230 User <brugernavn for FTP-udskrivning> logged in." vises.
663
Tillæg
6
Indtast "bin", og tryk på tasten [ANGIV].
➠ Tilstanden for dataoverførsel ændres til binær tilstand.
● Du skal også angive binær tilstand, når du udskriver et tekstdokument.
7
Indtast "put <Filnavn, der skal udskrives>", og tryk på tasten [ANGIV].
● Eksempel: put eksempel.txt
➠ Dokumentet udskrives.
8
Indtast "quit", og tryk på tasten [ANGIV].
9
Indtast "exit", og tryk på tasten [ANGIV].
➠ Kommandoprompten afsluttes.
664
Tillæg
Angivelse af indstillinger via FTP-klient
1213-08H
Du kan angive indstillinger, som f.eks. maskinens netværksindstillinger, fra en FTP-klient via TCP/IP-netværk.
Kontroller på forhånd den IP-adresse, maskinen er indstillet til ( Netværksstatusudskrift(P. 598) ). Hvis du er
usikker på IP-adressen, kan du kontakte din netværksadministrator.
1
Start [Kommandoprompt].
● Åbn menuen [Start], og vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
[Tilbehør]
[Kommandoprompt].
Brugere af Mac OS
● Opstart terminalen.
UNIX-brugere
● Vis konsolskærmen.
2
Indtast "ftp <maskinens IP-adresse>", og tryk på tasten [ANGIV].
● Eksempel: ftp 192.168.1.45
3
Indtast "root" for brugernavnet, og tryk på tasten [ANGIV].
4
Indtast adgangskoden for systemadministrator, og tryk på tasten [ANGIV].
● Adgangskoden er som standard "7654321".
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 259)
➠ "230 User root logged in." vises.
5
Indtast "cd config", og tryk på tasten [ANGIV].
6
Indtast "get CONFIG <filnavn>", og tryk på tasten [ANGIV].
● "CONFIG" skal være med store bogstaver.
● Alle tegn kan anvendes i <filnavn> (eksempel: get CONFIG Indstilling.txt).
➠ Indstillingsfilen downloades til mappen, der vises, når kommandoprompten opstartes. I et eksempel på
en skærm downloades filen til mappen "USER_NAME" (Brugernavn) i [Brugere] på C-drevet:.
665
Tillæg
7
Rediger den downloadede konfigurationsfil ved hjælp af et tekstredigeringsprogram
som Notepad.
Liste med indstillingspunkter for konfigurationsfil
Generel menu (generelle indstillinger)
Enhedsnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
DEVICE_NAME
(Enhedsnavn)
Op til 128 tegn
LBP712Cx/LBP710Cx
SYS_LOC
(Placering)
Op til 128 tegn
(Tom)
SYS_CONTACT
(Systemadministrator)
Op til 128 tegn
(Tom)
ROOT_PWD
Op til 16 alfanumeriske tegn
(Systemadministratorens adgangskode)
7654321
USER_JOB_CONT
(Tillad slutbrugers jobhandling)
ON, OFF
LINK_URL1
(URL til supportlink)
Op til 512 alfanumeriske tegn http://www.canon.com
OFF
TCP/IP-menu (TCP/IP-indstillinger)
Enhedsnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
INT_ADDR
(IP-adresse)
IP-adresse
0.0.0.0
NET_MASK
(Undernetmaske)
IP-adresse
0.0.0.0
DEF_GW
(Gateway-adresse)
IP-adresse
0.0.0.0
DHCP_ENB
(brug DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Brug RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Brug BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP-adresse
0.0.0.0
666
Tillæg
(Adresse for primær DNS-server)
DNS_SADDR
IP-adresse
(Adresse for sekundær DNS-server)
0.0.0.0
HOST_NAME
(Værtsnavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
"Canon"+
"Sidste 6 cifre
i MAC-adressen"
DOMAIN_NAME
(Domænenavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
(Tom)
DDNS_ENB
(Dynamisk DNS-opdatering)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS-opløsning)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(WINS-serveradresse)
IP-adresse
ARP_PING_ENB
(Brug ARP/PING)
ON, OFF
ON
LPD_ENB
(Brug LPD-udskrivning)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Udskriv LPD-bannerside)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Brug RAW-udskrivning)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Brug tovejskommunikation)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Brug FTP-udskrivning)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(Brugernavn for FTP-udskrivning)
Op til 24 alfanumeriske tegn
0.0.0.0
FTP_PRINT_PWD
Op til 24 alfanumeriske tegn
(Adgangskode for FTP-udskrivning)
guest
7654321
IPP_ENB
(Brug IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Brug IPP-godkendelse)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(Brugernavn for IPP-godkendelse)
Op til 24 alfanumeriske tegn (påkrævet ved brug af IPPgodkendelse)
IPP_AUTH_PASSWD1
Op til 24 alfanumeriske tegn (påkrævet ved brug af IPP(Adgangskode for IPP-godkendelse) godkendelse)
guest
7654321
WSD_ENB
(Brug WSD-udskrivning)
ON, OFF
OFF
WSD_BROWSING
(Brug WSD-browsing)
ON, OFF
OFF
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Brug Multicast Discovery)
ON, OFF
OFF
667
Tillæg
HTTP_ENB
(Brug HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Brug SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(NTP-servernavn)
IP-adresse eller værtsnavn
SNTP_INTERVAL
(Opkaldsinterval)
1 til 48 (timer)
24
DISCOVERY_ENB
(Svar på Discovery)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Scope-navn)
Op til 32 alfanumeriske tegn
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(POP3-servernavn)
Op til 48 alfanumeriske tegn
(Tom)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(POP3-brugernavn)
Op til 32 alfanumeriske tegn
(Tom)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3-adgangskode)
Op til 32 alfanumeriske tegn
(Tom)
EMAIL_POP_INTERVAL
(POP3 RX-interval)
0 til 90 (min.)
EMAIL_POP_PORTNO
(POP3-serverportnummer)
0 til 65535
110
IPV4_USE
(Brug IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Brug IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Brug tilstandsløs adresse)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Brug manuel adresse)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP-adresse)
IP-adresse
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Præfikslængde)
0 til 128
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(standardadresse for router)
IP-adresse
IPV6_DHCPV6_USE
(Brug DHCPv6)
ON, OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adresse for primær DNS-server)
IP-adresse
(Tom)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
IP-adresse
(Adresse for sekundær DNS-server)
(Tom)
(Tom)
standard
OFF
0
(Tom)
64
(Tom)
OFF
668
Tillæg
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
(Brug IPv4-værts-/domænenavne)
ON, OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Værtsnavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
"Canon"+
"Sidste 6 cifre
i MAC-adressen"
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Domænenavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
(Tom)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynamisk DNS-opdatering)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Registrer tilstandsløs adresse)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Registrer manuel adresse)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Registrer statisk adresse)
ON, OFF
OFF
OFF
SMB-servermenu (SMB-indstillinger)
Enhedsnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
SMB_ENB
(Brug SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Servernavn)
Op til 16 tegn
(Tom)
SMB_WG
(Arbejdsgruppenavn)
Op til 16 tegn
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Kommentarer)
Op til 192 tegn
(Tom)
SMB_LM_ENB
(Brug LM-meddelelse)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Brug SMB-udskrivning)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Printernavn)
Op til 13 tegn
OFF
PRINTER
SNMP-menu (SNMP-indstillinger)
Enhedsnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
SNMP_V1_ENB
(Brug SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Brug community-navn 1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
RW (Læse/skrive), RO (kun læse)
RO
669
Tillæg
(Tilladelse til MIB-adgang)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Community-navn 1)
Op til 32 alfanumeriske
tegn
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Brug community-navn 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Tilladelse til MIB-adgang)
RW (Læse/skrive), RO (kun læse)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Community-navn 2)
Op til 32 alfanumeriske
tegn
SNMP_V3_ENB
(Brug SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Hent printeradministrationsoplysninger fra vært)
OFF
public
public2
SPOOLER-menu (Spool-indstillinger)
Enhedsnavn
SPOOL_ENB
(Brug spooler)
Indstilling af værdi Standard fabriksindstillinger
ON, OFF
OFF
START TIMER-menu (ventetidsindstillinger for forbindelse ved opstart)
Enhedsnavn
Indstilling af værdi Standard fabriksindstillinger
STRT_DELAY_TIME
0 til 300 (sek.)
(Ventetid for forbindelse ved opstart)
0
RUI-menu (Indstillinger for Brugerinterface til fjernbetjening)
Enhedsnavn
Indstilling af værdi Standard fabriksindstillinger
RUI_ENB
ON, OFF
(Brug Brugerinterface til fjernbetjening)
8
ON
Indtast "put <filnavn> CONFIG" og tryk på tasten [ENTER].
● Angiv det redigerede filnavn i <filnavn> (eksempel: put Indstilling.txt CONFIG).
➠ Indstillingsfilen er uploadet.
9
Indtast "get reset", og tryk på tasten [ENTER].
➠ Maskinen er genstartet. Indstillingerne er blevet aktiveret, efter at maskinen er blevet genstartet.
670
Tillæg
10
Bekræft, at maskinen er blevet normalt genstartet, tryk ned på [C]-tasten, mens du
11
Indtast "quit", og tryk på tasten [ANGIV].
12
Indtast "exit", og tryk på tasten [ANGIV].
holder [CTRL]-tasten nede.
➠ Kommandoprompten afsluttes.
LINKS
Netværk(P. 387)
671
Tillæg
Andre
1213-08J
I denne afsnit beskrives grundlæggende Windows-handlinger, og det omfatter ansvarsfraskrivelser,
copyrightoplysninger og øvrige oplysninger.
672
Tillæg
Grundlæggende Windows-handlinger
1213-08K
Visning af printermappen(P. 673)
Aktivering af [Network discovery] (Netværksregistrering)(P. 673)
Visning af delte printere i printserver(P. 674)
Udskrivning af en testside i Windows(P. 674)
Kontrol af bitarkitekturen(P. 675)
Kontroller printerporten(P. 676)
Kontroller tovejskommunikation(P. 677)
Visning af [Egenskaber for LAN-forbindelse](P. 678)
◼ Visning af printermappen
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Enheder og printere].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Kontrolpanel]
Windows 10
Højreklik [ ]
vælg [Kontrolpanel]
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel]
vælg [Kontrolpanel]
[Vis enheder og printere].
[Vis enheder og printere].
[Hardware og lyd]
[Enheder og printere].
dobbeltklik på [printere].
Windows Server 2003
[Start] vælg [Printere og faxenheder].
◼ Aktivering af [Network discovery] (Netværksregistrering)
Hvis du bruger Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012, skal du aktivere [Netværksregistrering] for at få vist
computerne på dit netværk.
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Netværksregistrering].
[Vis netværksstatus og -opgaver]
vælg [Slå netværksregistrering til] under
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver] [Rediger avancerede delingsindstillinger]
vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering] .
Windows 8/Server 2012
Højreklik i skærmens nederste venstre hjørne vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver]
[Rediger avancerede delingsindstillinger] vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver] [Rediger avancerede
delingsindstillinger] vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering].
Windows 10
Højreklik [ ] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver] [Rediger avancerede
delingsindstillinger] vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering].
673
Tillæg
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel] dobbeltklik på [Netværks- og delingscenter]
til] under [Netværksregistrering].
vælg [Slå netværksregistrering
◼ Visning af delte printere i printserver
1
Åbn Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
[Tilbehør]
[Windows Stifinder].
vælg [Stifinder].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik [Start] vælg [Stifinder].
Windows 10
Klik [ ] vælg [Stifinder].
2
Vælg [Netværk] eller [Netværkssteder] i printerserveren.
● Hvis du vil vise computere på netværket, kan det være nødvendigt at aktivere netværksregistrering eller søge
efter computere på netværket.
➠ Delte printere vises.
1
◼ Udskrivning af en testside i Windows
Du kan kontrollere, om printerdriveren er driftsklar ved at udskrive en testside i Windows.
1
Læg A4-papir i papirskuffen eller universalbakken.
674
Ilægning af papir(P. 38)
Tillæg
2
Åbn printermappen.
3
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
4
Klik på [Udskriv testside] under fanen [Generelt].
Visning af printermappen(P. 673)
➠ Testsiden udskrives.
◼ Kontrol af bitarkitekturen
Hvis du ikke ved, om din computer kører 32-bit eller 64-bit Windows, skal du følge nedenstående fremgangsmåde.
1
Vis [Kontrolpanel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel].
Windows 8/Server 2012
675
Tillæg
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
vælg [Kontrolpanel].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Kontrolpanel].
Windows 10
Gå videre til trin 2.
2
Vis [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik på [System og vedligeholdelse] eller [System og sikkerhed]
Windows 10
Klik på [ ]
vælg [Indstillinger]
[System]
[System].
[Om].
Windows Server 2008
Dobbeltklik på [System].
3
Kontroller bitarkitekturen.
For 32-bit versioner
[32-bit operativsystem] vises.
For 64-bit versioner
[64-bit operativsystem] vises.
◼ Kontroller printerporten
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Visning af printermappen(P. 673)
676
Tillæg
3
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt.
◼ Kontroller tovejskommunikation
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Visning af printermappen(P. 673)
677
Tillæg
3
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet [Aktiver
tovejsunderstøttelse] er valgt.
◼ Visning af [Egenskaber for LAN-forbindelse]
Windows Vista
1
Åbn menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
[Administrer netværksforbindelser].
Windows 7/Server 2008 R2
1
Åbn menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
adapterindstillinger].
678
[Skift
Tillæg
Windows 8/Server 2012
1
Højreklik i nederste venstre hjørne på skærmen Vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis
netværksstatus og -opgaver] [Skift adapterindstillinger].
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
Windows Server 2008
1
Åbn menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], dobbeltklik på [Netværks- og delingscenter], og klik
derefter på [Administrer netværksforbindelser].
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Højreklik på [Start] Vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
adapterindstillinger].
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
[Skift
Windows 10
1
Højreklik [
]
Vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
[Skift
adapterindstillinger].
2
Højreklik på ikonet [Ethernet], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
Windows Server 2003
1
Åbn menuen [Start], og klik på [Kontrolpanel]
2
Klik på [Egenskaber].
679
[Netværksforbindelser]
[LAN-forbindelse].
Tillæg
Skrifttypeprøver
1213-08L
De skrifttypelister, der udskrives fra menuen Hjælpeprogram, er en omfattende liste over alle skrifttyper, der aktuelt
er tilgængelige. Listen indeholder navne og udskriftseksempler på de skrifttyper, der er lagret i printeren.
Skalerbare skrifttyper (PCL)(P. 681)
OCR-kode skalerbare skrifttyper (PCL) (P. 684)
Bitmapskrifttyper (PCL)(P. 684)
680
Tillæg
Skalerbare skrifttyper (PCL)
681
Tillæg
682
Tillæg
683
Tillæg
OCR-kode skalerbare skrifttyper (PCL)
Bitmapskrifttyper (PCL)
684
Tillæg
Bemærkning
1213-08R
◼ IPv6 Ready-logo
Protokolstakken i denne maskine har opnået IPv6 Ready-logoet, fase 2, som etableret af IPv6
Forum.
◼ Produktoplysninger, der kræves af KOMMISSIONSBESTEMMELSE (EU) NR. 801/2013, som
ændrer bestemmelse (EF) nr. 1275/2008
Strømforbruget af produktet i standby på et netværk, hvis de kablede netværksporte er forbundet, og alle trådløse
netværksporte er aktiveret (hvis de er tilgængelige på samme tid).
Modelnavn
LBP712Cx / LBP710Cx
Strømforbrug af produktet i standby på netværk
3,0 W eller mindre
● Den eller de ovenstående værdier er de faktiske værdier for hver enkelt maskine, er valgt vilkårligt og kan
derfor variere i forhold til værdien for den maskine, der er i brug. De valgfri netværksport er ikke tilsluttet
og/eller aktiveret i målingen.
◼ WEEE og batteridirektiver
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor,
betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en
koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-énprocedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt
for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i
elektrisk og elektronisk udstyr.
685
Tillæg
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din
kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg
www.canon-europe.com/weee , eller
www.canon-europe.com/battery
for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Ansvarsfraskrivelse
● Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
● CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER
FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER
OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.
CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART,
TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.
◼ Varemærker
"MEAP" er et varemærke tilhørende CANON Inc., der henviser til en "programplatform" for multifunktionsprintere og
enkeltfunktionsprintere fra Canon.
Adobe, Acrobat og Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word og Excel er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Google Cloud Print, Google Chrome og Android er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google
Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
686
Tillæg
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Oracle og/
eller disses datterselskaber.
Adobe, PostScript og PostScript-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport tobe merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andre mærkenavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker for varer eller tjenesteydelser
fra deres respektive firmaer.
687
Tillæg
◼ Copyright
Det er forbudt at gengive indholdet i dette dokument både helt og delvist uden forudgående tilladelse.
◼ Juridiske begrænsninger for anvendelsen af dit produkt samt brug af billeder
Det kan være forbudt ved lov at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere visse
dokumenter samt anvende billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde gengivet ved hjælp af
produktet. Dette kan medføre strafferetsligt eller civilretsligt erstatningsansvar. Nedenfor er der en ikkeudtømmende liste over disse dokumenter. Denne liste er tiltænkt som blot en vejledning. Hvis du er usikker på
lovligheden af at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde gengive et bestemt dokument
og/eller anvendelsen af de scannede, udskrevne eller på anden måde gengivne billeder, skal du på forhånd søge
juridisk bistand eller vejledning.
● Pengesedler
● Rejsechecks
● Postanvisninger
● Madkuponer
● Indlånsbeviser
● Pas
● Frimærker(stemplede eller ustemplede)
● Immigrationspapirer
● Id-mærker eller id-tegn
● Skattemærker (stemplede eller ustemplede)
● Selective Service System-papirer eller sessionspapirer
● Obligationer eller andre gældsbeviser
● Checks eller indkaldelser udstedt af regeringsmyndigheder
● Aktiebeviser
● Kørekort og uddannelsesbeviser
● Ophavsretligt beskyttede værker/kunstværker uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten
V_181009
688
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
689
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
690
Software, der er underkastet andre licensbetingelser
Se tabel over software og respektive licensbetingelser nedenfor, hvis du vil have flere detaljer og tilsvarende
licensbetingelser.
Softwaretabel
Softwarenavne
Licens
Licensvilkår og
betingelser:
Se side
Adobe PostScript 3
3
HttpClient2.0 Alpha1 Release
The Apache Software License, Version 1.1
10
Crypto API
Bouncy Castle License
12
expat
MIT License
13
J2ME
libjingle
14
The BSD License
MD4
15
16
NET-SNMP
The BSD License
17
OpenSSL
OpenSSL License / Original SSLeay License
24
servlet.jar
Java Servlet Implementation Classes Version
2.1.1 Binary Code License
-1-
28
Hvis du har brug for kildekode til følgende software, bedes du sende en e-mail med følgende oplysninger på
engelsk eller japansk til: <[email protected]>
-Navn på den model, du har købt.
-Produktets id-nummer, som du finder bag på hovedenheden.
Se tabel over software og respektive licensbetingelser nedenfor, hvis du vil have flere detaljer og tilsvarende
licensbetingelser.
Softwaretabel
Softwarenavne
Licens
Licensvilkår og
betingelser:
Se side
Linux
glib
GNU General Public License Version 2
GNU Lesser General Public License Version
2.0
glibc
GNU Lesser General Public License Version
json-glib
2.1
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
-2-
30
37
52
60
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
[email protected]
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-5-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
http://www.gingerall.org
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-6-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-7-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-8-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-9-
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact [email protected]
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
NO WARRANTY
- 10 -
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 11 -
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 12 -
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
“commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used
in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 14 -
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 15 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 16 -
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
- 17 -
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
- 18 -
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
- 19 -
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 21 -
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
[email protected]
Author: Bernhard Penz <[email protected]>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- 22 -
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 23 -
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core[email protected]
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
- 24 -
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
- 25 -
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
- 26 -
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 27 -
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
- 28 -
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
Department's Table of Denial Orders.
- 29 -
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.
- 30 -
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
- 31 -
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 32 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 33 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 34 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 35 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 36 -
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
- 37 -
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
- 38 -
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.
- 39 -
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
- 40 -
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
- 41 -
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
- 42 -
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
- 43 -
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
- 44 -
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
- 45 -
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
- 46 -
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
- 47 -
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
- 48 -
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 49 -
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
- 50 -
* SOFTWARE.
- 51 -
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
- 52 -
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using
a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
- 53 -
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not
supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
- 54 -
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to
the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
- 55 -
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user
can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
- 56 -
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
- 57 -
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
- 58 -
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
- 59 -
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that
particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by
such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include
additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the
Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code
form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the
time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such
- 60 -
combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other
combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set
forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the
patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to
Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or
otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient
hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For
example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is
Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software
exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
- 61 -
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order
to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such
claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in,
the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such
claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient
is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and costs
of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and
unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
- 62 -
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR
DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity
or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties
hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations
under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and
survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves
the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than
the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement
Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a
suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The
Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under
which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to
distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in
Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any
Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the
Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 63 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement