Canon | i-SENSYS MF3010 | User manual | Canon i-SENSYS MF3010 User manual

Canon i-SENSYS MF3010 User manual
Windows
Ovladač tiskárny UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2/PCL6 V4
Uživatelská příručka
USRMA-3220-02 2018-09 cs
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku
................................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce
Odmítnutí odpovědnosti
Copyright
............................................................................................................................. 4
........................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
O tomto ovladači ............................................................................................................................................ 9
Před použitím .................................................................................................................................................
12
Instalace ovladače ...................................................................................................................................... 14
Kontrola před instalací
............................................................................................................................................ 15
Systémové požadavky
......................................................................................................................................... 16
Poznámky a upozornění týkající se instalace
Informace o souboru Readme
........................................................................................................... 17
.............................................................................................................................. 18
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti
Instalace zadáním portu nebo adresy IP
Instalace pomocí připojení USB
Instalace zadáním souboru inf
.................................................................................................... 19
................................................................................................................... 24
............................................................................................................................... 30
................................................................................................................................. 33
Aktualizace/odinstalace ovladače
............................................................................................................................ 35
Aktualizace ovladače
........................................................................................................................................... 36
Odinstalace ovladače
.......................................................................................................................................... 38
Změna nastavení podle prostředí používání ........................................................................ 42
Používání sdílené tiskárny
....................................................................................................................................... 43
Instalace jako tiskový server
................................................................................................................................. 44
Nastavení klientů sdílené tiskárny
Změna portu
......................................................................................................................... 46
........................................................................................................................................................... 49
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení
...................................................................................................................... 53
Tisk ..........................................................................................................................................................................
Tisk z desktopové aplikace
...................................................................................................................................... 58
Tisk z aplikace z online obchodu
Měřítko
57
.............................................................................................................................. 61
.................................................................................................................................................................. 69
Připojení vodoznaku
................................................................................................................................................ 70
Tisk velkého plakátu na více stránek
....................................................................................................................... 71
Tisk dat přes pevně definovaný formulář
Připojení kódu PIN k tiskovým datům
Šifrování tiskových dat
................................................................................................................. 76
...................................................................................................................... 78
............................................................................................................................................ 79
I
Pozastavení tiskových úloh
Ukládání tiskových dat
...................................................................................................................................... 81
............................................................................................................................................ 82
Stanovení vyšší priority tiskové úlohy ve srovnání s jinými úlohami
.......................................................................... 83
Pozastavení úloh aktuálně v tisku kvůli stanovení vyšší priority tiskové úlohy
Změna výchozího nastavení
.......................................................... 84
..................................................................................................................................... 85
Vytvoření brožury .......................................................................................................................................
Tisk brožury
87
............................................................................................................................................................ 88
Vytvoření brožury z několika sad
............................................................................................................................. 89
Oprava posunu při tisku brožury
.............................................................................................................................. 90
Tisk brožur se sedlovým sešitím
............................................................................................................................... 91
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím
Lepená vazba
................................................................................... 92
........................................................................................ 93
.......................................................................................................................................................... 94
Tisk čísel stránek na stejném místě na přední a zadní straně každé stránky
.............................................................. 95
Používání různých typů papíru ........................................................................................................ 98
Registrace vlastních velikostí papíru
........................................................................................................................ 99
Vkládání listů mezi transparentní listy
Vkládání listů
................................................................................................................... 100
........................................................................................................................................................ 101
Vložení tabelačního papíru
Tisk na tabelační papír
.................................................................................................................................... 102
.......................................................................................................................................... 103
Úpravy oblíbených nastavení .........................................................................................................
Registrace oblíbených nastavení
........................................................................................................................... 106
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení
..................................................................................................................... 107
Koordinace s funkcemi zařízení ....................................................................................................
Nastavení funkce ověřování
105
110
.................................................................................................................................. 111
Nastavení uživatelského jména
............................................................................................................................. 113
Potvrzení nastavených uživatelských informací před tiskem
.................................................................................. 115
Seznam nastavení ..................................................................................................................................... 118
Společná nastavení pro všechny listy
Karta [Hlavní]
..................................................................................................................... 119
....................................................................................................................................................... 121
Karta [Rozvržení]
................................................................................................................................................... 124
Karta [Podávání papíru]
Karta [Kompletace]
........................................................................................................................................ 128
............................................................................................................................................... 130
Karta [Kvalita]
....................................................................................................................................................... 132
Karta [Přebaly]
...................................................................................................................................................... 135
Karta [Podpora/zařízení]
........................................................................................................................................ 136
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce]
...................................................................................................... 138
II
Řešení potíží ..................................................................................................................................................
Nelze zjistit zařízení v síti
141
...................................................................................................................................... 142
Po instalaci zařízení se nezobrazuje jeho ikona
....................................................................................................... 144
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows
Po aktualizaci ovladače se obnovuje výchozí nastavení tisku
III
....................................................................... 145
.................................................................................. 149
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku ............................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce ....................................................................................................................... 4
Odmítnutí odpovědnosti ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Jak používat příručku(P. 3)
Odmítnutí odpovědnosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Jak používat příručku
Zde jsou vysvětleny věci, které jsou potřeba vědět pro používání této příručky.
Zápisy používané v této příručce(P. 4)
3
Úvod
Zápisy používané v této příručce
Zde jsou vysvětleny symboly a nastavení používané v této příručce.
Symboly používané v této příručce
V této příručce jsou pro vysvětlení položek a operací, které musí být dodržovány při používání ovladače,
stanoveny symboly označující následující.
DŮLEŽITÉ
● Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste mohli výrobek správně
obsluhovat a aby nedošlo k poškození výrobku.
POZNÁMKA
● Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu. Důrazně doporučujeme si tyto
poznámky přečíst.
Informace o nastavení
V této příručce jsou názvy nastavení zobrazované na obrazovce počítače uvedeny jako v následujících
příkladech.
Příklad:
[Tisk]
[OK]
4
Úvod
Odmítnutí odpovědnosti
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ NAPŘÍKLAD
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST CANON
INC. NESMÍ NÉST ODPOVĚDNOST ZA LIBOVOLNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO
CHARAKTERU, NEBO ZA ZTRÁTY ČI NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Žádná z částí této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v úložných systémech
nebo překládána do žádného jazyka nebo počítačového jazyka, v žádné formě nebo žádnými prostředky,
elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými, bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft a Windows jsou buďto registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA nebo dalších zemích.
macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Další názvy produktů a společností zde uvedené mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
7
O tomto ovladači
O tomto ovladači
O tomto ovladači ................................................................................................................................................ 9
8
O tomto ovladači
O tomto ovladači
Tento ovladač umožňuje zobrazit obrazovku nastavení tisku ovladačů, které podporují aplikace pro Windows
Store a desktopové aplikace, a používat funkce tisku zařízení Canon.
V této příručce se aplikace pro Windows Store, aplikace pro Windows a aplikace pro UWP (Universal Windows
Platform) označují jako aplikace z online obchodu.
Tisk z desktopové aplikace
Při tisku z desktopové aplikací se zobrazí následující obrazovka nastavení tisku.
Tisk z aplikace z online obchodu
Při tisku z aplikací z online obchodu se zobrazí následující obrazovka nastavení tisku.
Funkce vyžadované k tisku z aplikací z online obchodu se po nainstalování ovladače automaticky nainstalují z
Windows Store.
9
O tomto ovladači
Související témata
Tisk z desktopové aplikace(P. 58)
Tisk z aplikace z online obchodu(P. 61)
10
Před použitím
Před použitím
Před použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Před použitím
Před použitím
● Nejnovější software ovladačů je k dispozici na webu společnosti Canon. Ověřte si prosím požadavky na
operační systém apod. a stáhněte si příslušný software.
Globální web Canon: http://www.canon.com/
● Použitelné funkce se mohou lišit v závislosti na níže uvedených podmínkách.
- Na vámi používaném zařízení a jeho nastavení
- Na verzi firmwaru zařízení
- Struktura voleb zařízení
- Používaný ovladač
- Na verzi ovladače
- Na prostředí vámi používaného počítače
● Obsah obrazovky, postupy apod., které jsou zobrazeny a popsány v této příručce, se mohou lišit od skutečně
zobrazených.
● V této příručce jsou používány příklady založené na systému Windows 10.
12
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Instalace ovladače ........................................................................................................................................... 14
Kontrola před instalací ........................................................................................................................................ 15
Systémové požadavky ..................................................................................................................................... 16
Poznámky a upozornění týkající se instalace .................................................................................................. 17
Informace o souboru Readme ........................................................................................................................ 18
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti ........................................................................................... 19
Instalace zadáním portu nebo adresy IP ........................................................................................................... 24
Instalace pomocí připojení USB .......................................................................................................................... 30
Instalace zadáním souboru inf ........................................................................................................................... 33
Aktualizace/odinstalace ovladače ...................................................................................................................... 35
Aktualizace ovladače ....................................................................................................................................... 36
Odinstalace ovladače ...................................................................................................................................... 38
13
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Vyberte metodu instalace vhodnou pro metodu připojení a prostředí používaného zařízení.
Kontrola před instalací(P. 15)
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
Instalace pomocí připojení USB(P. 30)
Instalace zadáním souboru inf(P. 33)
Aktualizace/odinstalace ovladače(P. 35)
14
Instalace ovladače
Kontrola před instalací
Zde je vysvětleno, co se musí předem zkontrolovat, aby bylo možné správně nainstalovat ovladač.
Systémové požadavky(P. 16)
Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 17)
Informace o souboru Readme(P. 18)
15
Instalace ovladače
Systémové požadavky
Tento ovladač lze používat v následujících systémových prostředích.
Operační systémy
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Některá zobrazení a funkce nemusí na tabletech a chytrých telefonech fungovat správně.
Hardware
● Libovolný počítač kompatibilní s výše uvedenými operačními systémy
Kombinace jazyků zobrazení ovladače a operačního systému
V závislosti na kombinaci podporovaných jazyků ovladače a jazyka zobrazení operačního systému nemusí být
zaručena správná funkčnost. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v jazyce, který je při spuštění instalačního
programu vybraný jako výchozí.
Podporované jazyky ovladače
Angličtina / Arabština / Baskičtina / Katalánština / Zjednodušená čínština / Tradiční čínština / Čeština / Dánština /
Nizozemština / Finština / Francouzština / Němčina / Maďarština / Italština / Japonština / Korejština / Malajština /
Norština / Polština / Portugalština / Ruština / Slovenština / Španělština / Švédština / Thajština / Turečtina /
Vietnamština
Rozsah zaručené funkčnosti
Jazyk operačního systému
zahrnutý v podporovaných
jazycích ovladače
Jazyk operačního systému
nezahrnutý v podporovaných
jazycích ovladače
Nainstalováno s jazykem odpovídajícím
operačnímu systému
Zaručeno
--
Nainstalováno s jazykem neodpovídajícím
operačnímu systému
Zaručeno*1
Nezaručeno*2
Změna na jazyk neodpovídající operačnímu
systému po instalaci
Zaručeno*1
Nezaručeno*2
*1 Může však být poškozeno rozvržení nebo se ovladač nemusí zobrazovat správně.
*2 Fungování je zaručeno pouze při instalaci v angličtině. Může však být poškozeno rozvržení nebo se ovladač nemusí
zobrazovat správně.
16
Instalace ovladače
Poznámky a upozornění týkající se instalace
Při instalaci dávejte pozor na následující položky.
● Pokud se zobrazí obrazovka požadující povolení změn v počítači, tyto změny povolte.
● Pokud se zobrazí obrazovka Zabezpečení systému Windows s informací, že nelze ověřit vydavatele ovladače,
povolte instalaci.
● Pokud se po dokončení instalace v části [Zařízení a tiskárny] nezobrazuje ikona zařízení, může být důvodem
problém s obrazovkou nebo stavem instalace. Zobrazení ikony zařízení zajistíte podle jednotlivých položek v
části Řešení potíží.
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
Instalace pomocí připojení USB(P. 30)
Instalace zadáním souboru inf(P. 33)
Po instalaci zařízení se nezobrazuje jeho ikona(P. 144)
17
Instalace ovladače
Informace o souboru Readme
Opatření při instalaci nebo používání ovladačů jsou uvedeny v souboru Readme.
Soubor Readme je uložen ve složce se staženým ovladačem pod následujícím názvem.
Readme_cs.html
Také v případě, že provádíte instalaci pomocí instalátoru, můžete zobrazit obrazovku LICENČNÍ DOHODA NA
SOFTWARE FIRMY CANON.
18
Instalace ovladače
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti
Zařízení můžete v síťovém prostředí vyhledat automaticky a nainstalovat ovladač.
Zařízení můžete vyhledávat v sítích TCP/IP a v síťových prostředích využívajících port WSD.
POZNÁMKA
● V případě jiných než výše uvedených síťových prostředí použijte postup pro instalaci prostřednictvím zadání
portu nebo adresy IP.
● Pokud nevíte, jaké používáte síťové prostředí, zeptejte se svého správce sítě.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 16)
● Povolení funkce [Nastavení Multicast Discovery] v zařízení
V síťových prostředích, která používají WSD, povolte [Použít WSD].
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) zařízení
Nastavte na zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
- Pro „Ovladač tiskárny UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4“: [*** (V4)] (nebo [*** (XPS)])
*** představuje jazyk popisu stránky odpovídající zařízení.
- Pro „Ovladač tiskárny PCL6 V4“: [PCL6 (V4)] (nebo [PCL6])
● Zařízení je ve stejné podsíti jako vámi používaný počítač (pro síťová prostředí TCP/IP)
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 17)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
Dvakrát klikněte na soubor [Setup.exe].
Chcete-li změnit jazyk zobrazovaný instalačním programem, vyberte možnost [Jazyk]
→ klikněte na tlačítko [Další].
Ovladač se nainstaluje na základě vybraného jazyka.
3
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Pokud na obrazovce LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON kliknete na [Zobrazit soubor Readme],
můžete si prohlédnout obsah souboru Readme.
4
Vyberte možnost [Standardní] → klikněte na tlačítko [Další].
19
Instalace ovladače
[Probudit všechny tiskárny, které se nachází v režimu spánku, a hledat.]: Tuto možnost vyberte, pokud v síti
chcete detekovat zařízení, která jsou v režimu spánku.
5
Pokud se zobrazí následující obrazovka, vyberte možnost [Přidat nové tiskárny] →
klikněte na tlačítko [Další].
[Přidat nové tiskárny a aktualizovat stávající ovladače tiskárny]: Tuto možnost vyberte, pokud při přidávání
nového ovladače chcete současně aktualizovat už nainstalované ovladače.
20
Instalace ovladače
6
Pokud se zobrazí následující zpráva, potvrďte zprávu a klikněte na [Ano] nebo [Ne].
[Ano]: Komunikace pomocí protokolu TCP/IP a WSD je povolena. To je normálně doporučeno.
[Ne]: Komunikace je omezena pouze na protokol TCP/IP. V tomto případě je možné, že informace o zařízení
nebudou získány správně.
7
V části [Seznam tiskáren] vyberte zařízení, které chcete nainstalovat.
Pokud se zařízení nezobrazí v [Seznam tiskáren], klikněte na [Hledat znovu].
POZNÁMKA
21
Instalace ovladače
● Pokud nelze zjistit zařízení, může být problém s operačním systémem nebo nastavením zařízení. Podle
následujícího řešení potíží povolte zobrazování zařízení ve výsledcích zjišťování.
Nelze zjistit zařízení v síti(P. 142)
8
Pokud chcete změnit název zařízení nebo ho nastavit jako výchozí zařízení, vyberte
možnost [Konfigurovat údaje tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
Pokud nechcete změnit název zařízení nebo ho nastavit jako výchozí zařízení, klikněte na tlačítko [Další] a
přejděte na krok 10.(P. 23)
9
V případě potřeby změňte možnost [Název tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
[Nastavit jako výchozí]: Výběrem této možnosti nastavte zařízení jako běžně používané zařízení.
[Použít jako sdílenou tiskárnu]: Tuto možnost vyberte, pokud zařízení chcete sdílet.
[Port]: Vyberte port, který chcete používat, když můžete používat více portů.
22
Instalace ovladače
10
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren k instalaci] → klikněte na tlačítko [Spustit].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
11
Zkontrolujte zprávu instalace je hotová → klikněte na tlačítko [Konec].
V případě potřeby můžete také vytisknout zkušební stránku.
Související témata
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
Instalace jako tiskový server(P. 44)
23
Instalace ovladače
Instalace zadáním portu nebo adresy IP
Můžete manuálně zadat port nebo IP adresu k použití pro zařízení připojená síťově nebo lokálně a nainstalovat
ovladač. Instalaci podle tohoto postupu provádějte v případě, že nelze automaticky zjistit zařízení na síti nebo
když jsou potřeba unikátní nastavení.
Můžete použít existující port nebo můžete přidat další port.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 16)
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 17)
● Potvrďte port, který se má zadat
Zadejte port WSD, standardní port TCP/IP, port síťové tiskárny nebo místní port. Můžete zadat již
zaregistrovaný port. Můžete vybrat dočasný port ([LPT1] atd.) a nastavit ho po dokončení instalace.
● Potvrďte název hostitele, název nebo adresu IP zařízení (pokud přidáváte port WSD nebo standardní port
TCP/IP).
Pokud instalaci provádíte prostřednictvím přidání portu WSD nebo standardního portu TCP/IP, musíte zadat
název hostitele, název a IP adresu zařízení. Jako název hostitele nebo název zařízení použijte název, pod
kterým je zařízení známé v síti. Pokud název nebo hodnotu, které se mají zadat, neznáte, zeptejte se správce
sítě.
● Potvrdit sdílenou tiskárnu (v případě přidání portu síťové tiskárny)
Sdílená tiskárna vybraná při přidávání portu musí odpovídat zařízení vybranému prostřednictvím instalačního
programu. Potvrďte také, že se shoduje verze ovladače nainstalovaného ve sdílené tiskárně a verze
instalačního programu.
Nezapomeňte se předem přihlásit do počítače, v němž je zadaná sdílená tiskárna nainstalována.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
Dvakrát klikněte na soubor [Setup.exe].
Chcete-li změnit jazyk zobrazovaný instalačním programem, vyberte možnost [Jazyk]
→ klikněte na tlačítko [Další].
Ovladač se nainstaluje na základě vybraného jazyka.
3
4
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
24
Instalace ovladače
5
Pokud se zobrazí následující obrazovka, vyberte možnost [Přidat nové tiskárny] →
klikněte na tlačítko [Další].
[Přidat nové tiskárny a aktualizovat stávající ovladače tiskárny]: Tuto možnost vyberte, pokud při přidávání
nového ovladače chcete současně aktualizovat už nainstalované ovladače.
[Aktualizovat stávající ovladače tiskárny]: Tuto možnost vyberte, pokud chcete pouze aktualizovat ovladače.
Podrobné informace najdete v postupu pro aktualizaci ovladačů.
25
Instalace ovladače
6
V nabídce [Seznam tiskáren] vyberte zařízení, které chcete nainstalovat → klikněte na
tlačítko [Další].
[Počet tiskáren]: Zadejte počet tiskáren, které se mají nainstalovat pro vybrané zařízení. Pokud zadáte větší
počet tiskáren, lze najednou zaregistrovat více zařízení.
POZNÁMKA
● Pokud má větší počet tiskáren přidělen stejný port pro jedno zařízení, pro vybrané zařízení se zaregistruje
větší počet tiskových front. Pro každou tiskovou frontu lze zadat různá výchozí nastavení, aby je bylo možné
při tisku odlišit. Nicméně můžete přidělit pouze jeden port jednomu zařízení, pokud zadáte port WSD nebo
port pro síťovou tiskárnu.
26
Instalace ovladače
7
Nastavte port.
Pokud jste v kroku 6.(P. 26) zadali větší počet tiskáren pro jedno zařízení, nastavení portu pro první tiskárnu se
použije jako výchozí nastavení pro druhou a následné tiskárny.
27
Instalace ovladače
Při přidávání portu WSD
(1) Klikněte na tlačítko [Přidat port] → vyberte možnost [WSD Port] v části [Port pro přidání] → klikněte na
tlačítko [OK].
(2) Zadejte adresu IP nebo název hostitele → klikněte na tlačítko [OK].
Při přidávání standardního portu TCP/IP
(1) Klikněte na tlačítko [Přidat port] → vyberte možnost [Standard TCP/IP Port] v části [Port pro přidání] →
klikněte na tlačítko [OK].
(2) Zadejte název zařízení nebo adresu IP podle pokynů průvodce.
[Název portu] bude zadán automaticky. V případě potřeby název portu změňte.
Pokud se zobrazí obrazovka [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu], klikněte na tlačítko Otevřít
podrobnosti a proveďte požadované operace.
Proveďte jednu z následujících akcí.
- Vraťte se v průvodci na předchozí obrazovku → zadejte znovu informace pro nastavení [Název či IP adresa
tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
- Vyberte možnost [Typ zařízení] > [Standardní] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klikněte na
tlačítko [Další].
V závislosti na používaném zařízení se název, který vyberete v části [Typ zařízení] > [Standardní], může od
názvu [Canon Network Printing Device with P9100] lišit.
(3) Klikněte na tlačítko [Dokončit].
Při přidávání portu síťové tiskárny
(1) Klikněte na tlačítko [Přidat port] → vyberte možnost [Síť] v části [Port pro přidání] → klikněte na tlačítko
[OK].
(2) Vyberte používanou síťovou tiskárnu → klikněte na tlačítko [OK].
POZNÁMKA
● Pokud se v seznamu nezobrazí síťová tiskárna odpovídající zařízení, může se jednat o nesprávný operační
systém nebo nastavení zařízení. Podle následujícího řešení potíží povolte zobrazování zařízení v seznamu
tiskáren.
Nelze zjistit zařízení v síti(P. 142)
28
Instalace ovladače
Při přidávání místního portu
(1) Klikněte na tlačítko [Přidat port] → vyberte možnost [Local Port] v části [Port pro přidání] → klikněte na
tlačítko [OK].
(2) Zadejte název portu → klikněte na tlačítko [OK].
Při používání existujícího portu
Vyberte port v části [Port].
8
V případě potřeby změňte možnost [Název tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
[Nastavit jako výchozí]: Výběrem této možnosti nastavte zařízení jako běžně používané zařízení.
[Použít jako sdílenou tiskárnu]: Tuto možnost vyberte, pokud zařízení chcete sdílet.
Pokud jste přidali nebo vybrali port síťové tiskárny, nemůžete nastavit [Název tiskárny] a [Použít jako sdílenou
tiskárnu].
Pokud jste v kroku 6.(P. 26) vybrali větší počet zařízení nebo jste zadali větší počet tiskáren pro jedno zařízení,
opakujte kroky 7.(P. 27) a 8.(P. 29)
9
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren k instalaci] → klikněte na tlačítko [Spustit].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
10
Zkontrolujte zprávu instalace je hotová → klikněte na tlačítko [Konec].
V případě potřeby můžete také vytisknout zkušební stránku.
Související témata
Instalace jako tiskový server(P. 44)
Změna portu(P. 49)
Aktualizace ovladače(P. 36)
29
Instalace ovladače
Instalace pomocí připojení USB
Zařízení a počítač můžete propojit pomocí USB kabelu a nainstalovat ovladač.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 16)
● Instalace desky volitelného rozhraní USB (pokud je používaným zařízením požadována)
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) v zařízení (pokud je používaným zařízením
požadována)
Nastavte na zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
- Pro „Ovladač tiskárny UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4“: [*** (V4)] (nebo [*** (XPS)])
*** představuje jazyk popisu stránky odpovídající zařízení.
- Pro „Ovladač tiskárny PCL6 V4“: [PCL6 (V4)] (nebo [PCL6])
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 17)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Vypněte zařízení.
2
Dvakrát klikněte na soubor [Setup.exe].
3
Chcete-li změnit jazyk zobrazovaný instalačním programem, vyberte možnost [Jazyk]
→ klikněte na tlačítko [Další].
Ovladač se nainstaluje na základě vybraného jazyka.
4
5
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Vyberte možnost [Připojení USB] → klikněte na tlačítko [Další].
30
Instalace ovladače
6
Pokud se zobrazí následující obrazovka, zapněte zařízení → připojte zařízení a počítač
pomocí kabelu USB.
[Přeskočit]: Pokud je připojení USB v pořádku, můžete na této obrazovce dokončit instalaci bez čekání na
automatické dokončení.
31
Instalace ovladače
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
Pokud instalace na výše uvedené obrazovce selže, klikněte na tlačítko Otevřít podrobnosti a proveďte
požadované operace.
Po provedení následujícího postupu přeinstalujte ovladač.
(1) Zapněte zařízení → připojte zařízení a počítač pomocí kabelu USB.
(2) Zobrazte okno [Správce zařízení].
V systému Windows 10/Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [
] → klikněte na tlačítko [Správce zařízení].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Správce zařízení].
(3) V části [Další zařízení] klikněte pravým tlačítkem na cílové zařízení → klikněte na tlačítko [Odinstalovat
zařízení] nebo [Odinstalovat].
(4) Potvrďte název zařízení.
Canon + <název použitého modelu>
7
Zkontrolujte zprávu instalace je hotová → klikněte na tlačítko [Konec].
V případě potřeby můžete také vytisknout zkušební stránku.
32
Instalace ovladače
Instalace zadáním souboru inf
Zde je vysvětlen postup instalace ovladače zadáním souboru inf s funkcí Přidat tiskárnu systému Windows.
Pokud budete instalovat podle tohoto postupu, budete muset použít standardní obrazovku nastavení tisku
systému Windows při tisku z desktopové aplikace, protože obrazovka nastavení tisku ovladače se nezobrazí.
Vysvětlení bude poskytnuto s ohledem na instalaci pomocí standardního portu TCP/IP.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 16)
● Potvrďte adresu IP zařízení.
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 17)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spusťte průvodce Přidat tiskárnu systému Windows.
Při spuštění z okna [Nastavení] (pouze Windows 10/Server 2016)
(1) Klikněte na tlačítko [Zařízení] > klikněte na tlačítko [Přidat tiskárnu nebo skener] v okně [Tiskárny a
skenery].
(2) Klikněte na tlačítko [Požadovaná tiskárna není v seznamu].
Při spuštění z okna [Ovládací panely]
(1) Zobrazte okno [Zařízení a tiskárny] → klikněte na tlačítko [Přidat tiskárnu].
(2) Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr zařízení, klikněte na tlačítko [Požadovaná tiskárna není v seznamu].
2
3
4
Vyberte možnost přidání místní tiskárny a přejděte na další obrazovku.
V nabídce [Typ portu] vyberte možnost [Vytvořit nový port] → vyberte možnost
[Standard TCP/IP Port] → klikněte na tlačítko [Další].
V poli [Hostitelský název či IP adresa] zadejte IP adresu zařízení → postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Pokud zařízení nelze najít, může být rozpoznáno jako neznámé zařízení. V takovém případě klikněte na tlačítko
Otevřít podrobnosti.
(1) Ve Windows zobrazte okno [Správce zařízení].
V systému Windows 10/Server 2016: Klikněte pravým tlačítkem na [
] → klikněte na tlačítko [Správce
zařízení].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2: Klikněte na tlačítko [Ovládací panely] > [Správce zařízení].
(2) Vyberte možnost [Další zařízení] > [Neznámé zařízení] → klikněte na nabídku [Akce] > [Aktualizovat ovladač]
nebo [Aktualizovat software ovladače].
33
Instalace ovladače
(3) V průvodci aktualizací softwaru ovladače klikněte na tlačítko [Vyhledat ovladač v počítači] > [Vybrat ze
seznamu ovladačů dostupných na mém počítači].
(4) V části [Běžné typy hardwaru] vyberte možnost [Tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
5
6
Na obrazovce [Přidat tiskárnu] klikněte na tlačítko [Z disku].
Klikněte na tlačítko [Procházet] → vyberte jeden ze souborů inf ve složce se staženým
ovladačem.
Operace nebudou bez ohledu na vybraný soubor inf nijak ovlivněny.
7
V části [Tiskárny] vyberte zařízení, které se má použít → klikněte na tlačítko [Další].
8
Nainstalujte ovladač podle pokynů na obrazovce → klikněte na tlačítko [Dokončit].
Související témata
Změna portu(P. 49)
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows(P. 145)
34
Instalace ovladače
Aktualizace/odinstalace ovladače
Postupy aktualizace ovladače a odinstalace ovladače jsou popsány níže.
Aktualizace ovladače(P. 36)
Odinstalace ovladače(P. 38)
35
Instalace ovladače
Aktualizace ovladače
Nainstalované ovladače můžete aktualizovat na jejich novější verze.
Doporučujeme, abyste si stáhli nejnovější ovladače odpovídající novým funkcím a operačním systémům a
aktualizovali je.
Současně s instalací ovladače pro nové zařízení můžete aktualizovat už nainstalované ovladače, ale zde je
vysvětlen pouze postup aktualizace nainstalovaných ovladačů.
V prostředích, kde lze použít službu Windows Update, není nutné tento postup provádět, protože se ovladač
aktualizuje automaticky.
Podmínky
● Stáhněte si instalátor
Aktualizovaný ovladač si můžete stáhnout z webu společnosti Canon (http://canon.com/).
● Připojte zařízení kabelem USB a zapněte napájení (při aktualizaci ovladače nainstalovaného prostřednictvím
připojení USB).
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
2
V nabídce [Instalace tiskárny] vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
3
Vyberte možnost [Aktualizovat stávající ovladače tiskárny] → klikněte na tlačítko
[Další].
36
Instalace ovladače
4
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren k instalaci] → klikněte na tlačítko [Spustit].
5
Zkontrolujte zprávu instalace je hotová → klikněte na tlačítko [Konec].
V případě potřeby můžete také vytisknout zkušební stránku.
Když se zobrazí výzva k restartování počítače, udělejte to.
Při aktualizaci ovladače na tiskovém serveru aktualizujte také ovladače na klientech podle postupu pro
nastavení počítačů jako sdílených tiskových klientů.
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
Instalace pomocí připojení USB(P. 30)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 46)
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
37
Instalace ovladače
Odinstalace ovladače
Zde je popsán postup odinstalace nepotřebného ovladače.
Metoda odinstalace se liší v závislosti na tom, jestli byl při instalaci ovladače použitý instalátor nebo soubor inf.
Ovladače nainstalované pomocí instalátoru(P. 38)
Ovladače nainstalované zadáním souboru inf(P. 39)
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
Ovladače nainstalované pomocí instalátoru
1
Spusťte odinstalátor ovladače.
Při používání funkcí systému Windows
V systému Windows 10/Server 2016
(1) Zobrazte okno [Nastavení] > [Aplikace] nebo [Systém] > [Aplikace a funkce].
(2) V části [V4 Printer Driver Uninstaller] vyberte ovladač, který se má odebrat → klikněte na tlačítko
[Odinstalovat].
V jiných než výše uvedených operačních systémech
(1) Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Programy] > [Odinstalovat program].
(2) V části [V4 Printer Driver Uninstaller] vyberte ovladač, který se má odebrat → klikněte na tlačítko
[Odinstalovat nebo změnit].
Při použití funkce odinstalování v systému Windows se odinstalační program zobrazí v jazyce, který jste
vybrali v instalačním programu.
Při použití odinstalačního souboru dodaného s ovladačem
Dvakrát klikněte na jeden z následujících souborů.
Při použití souboru ve složce s nainstalovaným ovladačem
Použijte soubor [UNINSTAL.exe] odpovídající ovladači v následující složce.
<instalační složka>\Canon\PrnUninstall
Při použití souboru ve složce se staženým ovladačem
Installer\UNINSTAL.exe
2
Vyberte název zařízení, které chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odstranit].
[Vymazat]: Pokud chcete současně s vybraným ovladačem odstranit všechny soubory a informace v registrech
související se všemi ovladači zobrazenými v seznamu, klikněte sem. Kliknutím na tlačítko [Odstranit] proveďte
normální odinstalaci ovladače.
38
Instalace ovladače
3
Chcete-li tiskárnu odstranit, na obrazovce s žádostí o potvrzení klikněte na tlačítko
[Ano].
Může se zobrazit potvrzovací zpráva s dotazem, zda chcete zároveň odstranit balíček.
4
Na obrazovce [Odstranit tiskárnu] klikněte na tlačítko [Konec].
POZNÁMKA
● Pokud je zařízení připojeno přes USB, ikonu zařízení nelze odinstalátorem odstranit. Abyste ji mohli odstranit,
musíte provést postup odinstalace ovladačů nainstalovaných zadáním souboru inf.
Ovladače nainstalované zadáním souboru inf
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete odstranit → vyberte možnost
[Odebrat zařízení].
Pokud používáte dotykový panel, stiskněte a podržte ikonu zařízení, které chcete odstranit → v rozevírací
nabídce klepněte na tlačítko [Odebrat zařízení].
3
Na obrazovce [Odebrat zařízení] klikněte na tlačítko [Ano].
39
Instalace ovladače
4
5
6
Vyberte ikonu libovolného zařízení → klikněte v nabídce na tlačítko [Vlastnosti
tiskového serveru].
Zobrazte kartu [Ovladače].
V části [Nainstalované ovladače tiskáren] vyberte ovladač, který se má odebrat →
klikněte na tlačítko [Odebrat].
7
Vyberte možnost [Odebrat ovladač a balíček] → klikněte na tlačítko [OK].
8
Potvrďte ovladač na obrazovce s žádostí o potvrzení → klikněte na tlačítko [Ano].
40
Změna nastavení podle prostředí používání
Změna nastavení podle prostředí
používání
Změna nastavení podle prostředí používání .................................................................................... 42
Používání sdílené tiskárny .................................................................................................................................. 43
Instalace jako tiskový server ........................................................................................................................... 44
Nastavení klientů sdílené tiskárny .................................................................................................................. 46
Změna portu ........................................................................................................................................................ 49
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení ............................................................................................................... 53
41
Změna nastavení podle prostředí používání
Změna nastavení podle prostředí používání
Zde je vysvětleno nastavení sdílené tiskárny, přepínání portů a ruční nastavení stavu instalace volitelného
doplňku zařízení.
Používání sdílené tiskárny(P. 43)
Změna portu(P. 49)
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
42
Změna nastavení podle prostředí používání
Používání sdílené tiskárny
Zde je vysvětlen postup nastavení pro sdílení zařízení s počítači ve stejné síti.
Instalace jako tiskový server(P. 44)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 46)
43
Změna nastavení podle prostředí používání
Instalace jako tiskový server
Zde je vysvětleno, jak nakonfigurovat nastavení sdílení a jak nainstalovat ovladač, aby bylo možné počítač
připojený k zařízení používat jako tiskový server.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
V části [Instalace tiskárny] vyberte možnost [Standardní] nebo [Vlastní] → klikněte na
tlačítko [Další].
Pokud máte připojení k síti, které nepoužívá protokol TCP/IP, vyberte možnost [Vlastní].
3
4
Pokud se zobrazí obrazovka [Vyberte proces], vyberte možnost [Přidat nové tiskárny] →
klikněte na tlačítko [Další].
V nabídce [Seznam tiskáren] vyberte zařízení, které chcete nainstalovat → klikněte na
tlačítko [Další].
Pokud vyberete možnost [Standardní] a nakonfigurujete sdílená nastavení, vyberte možnost konfigurovat
[Konfigurovat údaje tiskárny] a klikněte na tlačítko [Další].
5
Vyberte možnost [Použít jako sdílenou tiskárnu] → v případě potřeby změňte
nastavení [Sdílený název] → klikněte na tlačítko [Další].
Pokud vyberete možnost [Vlastní] a nakonfigurujete sdílená nastavení, nastavte port v části [Port] a klikněte na
tlačítko [Další].
44
Změna nastavení podle prostředí používání
6
Postupujte podle pokynů na obrazovce → klikněte na tlačítko [Konec].
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 46)
45
Změna nastavení podle prostředí používání
Nastavení klientů sdílené tiskárny
Zde je vysvětlen postup povolení tisku z klientského počítače (dále jen „klient“) pomocí tiskového serveru
sdíleného ve stejné síti.
Podmínky
● Konfigurace nastavení sílení ovladače tiskového serveru
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Pokud nastavení klienta konfigurujete v prostředí pracovní skupiny, musí uživatelské jméno a heslo
používané k přihlášení ke klientskému počítači odpovídat uživatelskému jménu a heslu zaregistrovanému na
serveru.
Postupy
1
2
Zobrazte v Průzkumníku Windows okno [Síť].
Dvojitým kliknutím vyberte počítač (tiskový server), který jste nastavili pro sdílení
tisku.
3
Klikněte dvakrát na ikonu zařízení, které chcete nainstalovat.
4
Zkontrolujte, jak se v klientovi zobrazila obrazovka nastavení tisku.
Obrazovku nastavení tisku můžete nastavit následujícím postupem.
(1) Zobrazte ve Windows okno [Zařízení a tiskárny].
(2) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → vyberte možnost [Předvolby tisku].
Pokud se zobrazí následující obrazovka, proveďte následující postup.
46
Změna nastavení podle prostředí používání
Pokud se zobrazí následující obrazovka, operace je u konce.
5
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
47
Změna nastavení podle prostředí používání
K instalaci použijte ovladač stejné verze jako tiskový server.
6
7
V nabídce [Instalace tiskárny] vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
Na obrazovce [Vyberte proces] vyberte možnost [Aktualizovat stávající ovladače
tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
8
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren k instalaci] → klikněte na tlačítko [Spustit].
9
Klikněte na tlačítko [Konec].
10
Po dokončení instalace restartujte počítač.
Související témata
Instalace jako tiskový server(P. 44)
Aktualizace ovladače(P. 36)
48
Změna nastavení podle prostředí používání
Změna portu
Zde je vysvětlen postup změny portu používaného zařízením připojeným k síti.
Pokud jste při instalaci ovladače dočasně nastavili port zařízení, změňte ho následujícím postupem na správný
port.
Zde je vysvětlena metoda pro vytvoření portu Raw nebo LPR pomocí nastavení „Standard TCP/IP Port“.
Podmínky
● Instalace ovladače
● Potvrďte název nebo adresu IP zařízení (pokud přidáváte standardní port TCP/IP).
Pokud chcete přidat standardní port TCP/IP, musíte zadat název a IP adresu zařízení. Jako název zařízení
použijte název, pod kterým je zařízení známé v síti. Pokud název nebo adresu IP zařízení neznáte, zeptejte se
správce sítě.
● Určení protokolu, který se má použít
Raw: Protokol, který lze používat se systémem Windows. Přenáší data vyššími rychlostmi než protokol LPR.
LPR: Protokol běžně používaný protokolem TCP/IP.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → vyberte
[Vlastnosti tiskárny].
Pokud používáte dotykový panel, stiskněte a podržte ikonu zařízení, které chcete nastavit → v rozevírací
nabídce klepněte na tlačítko [Vlastnosti tiskárny].
3
Zobrazte kartu [Porty] → klikněte na [Přidat port].
49
Změna nastavení podle prostředí používání
4
5
V dialogovém okně [Porty tiskáren] vyberte v nabídce [Dostupné typy portů] možnost
[Standard TCP/IP Port] → klikněte na tlačítko [Nový port].
Postupujte podle pokynů v průvodci a zadejte název nebo IP adresu zařízení.
[Název portu] bude zadán automaticky. V případě potřeby název portu změňte.
Pokud se zobrazí obrazovka [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu], klikněte na tlačítko Otevřít
podrobnosti a proveďte požadované operace.
Proveďte jednu z následujících akcí.
- Vraťte se v průvodci na předchozí obrazovku → zadejte znovu informace pro nastavení [Název či IP adresa
tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
- Vyberte možnost [Typ zařízení] > [Standardní] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klikněte na
tlačítko [Další].
V závislosti na používaném zařízení se název, který vyberete v části [Typ zařízení] > [Standardní], může od
názvu [Canon Network Printing Device with P9100] lišit.
50
Změna nastavení podle prostředí používání
6
Klikněte na tlačítko [Dokončit].
7
V dialogovém okně [Porty tiskáren] klikněte na [Zavřít].
8
Klikněte na tlačítko [Konfigurovat port].
9
Nastavte port.
Při používání protokolu Raw
Vyberte možnost [Protokol] > [Raw] → klikněte na tlačítko [OK].
Při používání protokolu LPR
(1) Vyberte možnost [Protokol] > [LPR] → zadejte jednu z následujících tiskových front pro [Nastavení
protokolu LPR] > [Název fronty].
51
Změna nastavení podle prostředí používání
LP: Provádí výstup podle nastavení zařazování zařízení. Toto je běžně používané nastavení.
SPOOL: Vždy provádí výstup po zařazení na pevný disk, bez ohledu na nastavení zařízení.
DIRECT: Vždy provádí výstup bez zařazení na pevný disk, bez ohledu na nastavení zařízení.
(2) Klikněte na tlačítko [OK].
10
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
52
Změna nastavení podle prostředí používání
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení
Při instalaci ovladače, když je tiskárna připojena k síti, se obvykle načtou informace o volitelných doplňcích
nainstalovaných v zařízení a funkce související s ovladačem se nastaví tak, aby šly používat. Pokud funkce
zařízení nelze používat nebo po přidání volitelného doplňku, musí být informace ze zařízení načteny znovu a
struktura volitelných doplňků se musí nastavit ručně.
Podmínky
● Nastavení v zařízení
Povolte v zařízení nastavení [Použít WSD Browsing]. Pokud používáte zařízení, které tuto funkci nepodporuje,
povolte nastavení [Vyvolat informace správy tiskárny od hostitele].
Podrobné informace najdete v příručce k zařízení.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → vyberte
[Předvolby tisku].
Pokud používáte dotykový panel, stiskněte a podržte ikonu zařízení, které chcete nastavit → v rozevírací
nabídce klepněte na tlačítko [Předvolby tisku].
3
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
53
Změna nastavení podle prostředí používání
POZNÁMKA
● Pokud se zobrazí standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows, která nemá kartu [Podpora/
zařízení], důvodem může být chyba prostředí, nastavení nebo stav instalace ovladače. Informace o povolení
zobrazení obrazovky nastavení tisku ovladače najdete v následujícím řešení potíží.
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows(P. 145)
4
Klikněte na tlačítko [Nastavení zařízení].
Když po zobrazení potvrzovací obrazovky s dotazem, zda chcete uložit nastavení, kliknete na tlačítko
[Nastavení zařízení], obrazovka nastavení tisku se zavře.
5
6
7
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení].
V případě potřeby v části [Nastavení adresy IP] dole na obrazovce nastavte, jestli se má
IP adresa zařízení detekovat automaticky nebo ručně.
Klikněte na tlačítko [Načíst informace o zařízení].
54
Změna nastavení podle prostředí používání
8
Pokud se zobrazí zpráva „Chcete načíst informace o zařízení?“, klikněte na tlačítko
[Ano].
Načtou-li se informace, struktura volitelných doplňků se nastaví automaticky. Zkontrolujte nastavení.
Pokud se informace nenačtou, nastavte volitelné doplňky ručně. Vyberte volitelné doplňky připojené k zařízení.
9
Klikněte na tlačítko [OK].
POZNÁMKA
● Pokud instalujete ovladač zjištěním odpovídajícího zařízení na síti, některé informace o zařízení nemusí být k
dispozici, pokud je zakázána komunikace WSD. V takovém případě můžete správně získat informace o
zařízení provedením postupu výše.
● V některém z následujících případů nemusí být některé z informací o zařízení k dispozici. Pokud to tak je,
nastavte možností ručně.
- Zařízení je připojeno pomocí USB
- Instalujete ovladač zadáním standardního portu TCP/IP
- Používáte zařízení nebo port neumožňující získání informací o zařízení
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
55
Tisk
Tisk
Tisk ........................................................................................................................................................................... 57
Tisk z desktopové aplikace ................................................................................................................................. 58
Tisk z aplikace z online obchodu ........................................................................................................................ 61
Měřítko ................................................................................................................................................................. 69
Připojení vodoznaku ............................................................................................................................................ 70
Tisk velkého plakátu na více stránek ................................................................................................................. 71
Tisk dat přes pevně definovaný formulář .......................................................................................................... 76
Připojení kódu PIN k tiskovým datům ............................................................................................................... 78
Šifrování tiskových dat ........................................................................................................................................ 79
Pozastavení tiskových úloh ................................................................................................................................ 81
Ukládání tiskových dat ....................................................................................................................................... 82
Stanovení vyšší priority tiskové úlohy ve srovnání s jinými úlohami .............................................................. 83
Pozastavení úloh aktuálně v tisku kvůli stanovení vyšší priority tiskové úlohy ............................................. 84
Změna výchozího nastavení ............................................................................................................................... 85
56
Tisk
Tisk
Tisk z desktopové aplikace(P. 58)
Tisk z aplikace z online obchodu(P. 61)
Měřítko(P. 69)
Připojení vodoznaku(P. 70)
Tisk velkého plakátu na více stránek(P. 71)
Tisk dat přes pevně definovaný formulář(P. 76)
Připojení kódu PIN k tiskovým datům(P. 78)
Šifrování tiskových dat(P. 79)
Pozastavení tiskových úloh(P. 81)
Ukládání tiskových dat(P. 82)
Stanovení vyšší priority tiskové úlohy ve srovnání s jinými úlohami(P. 83)
Pozastavení úloh aktuálně v tisku kvůli stanovení vyšší priority tiskové úlohy(P. 84)
Změna výchozího nastavení(P. 85)
57
Tisk
Tisk z desktopové aplikace
Tato část popisuje základní postup pro zobrazování obrazovky tiskových nastavení ovladače a tisku z aplikace
pro stolní počítač.
POZNÁMKA
● Pokud používáte zařízení připojené prostřednictvím portu WSD, povolte v zařízení možnost [Použít WSD].
1
2
Vyberte v nabídce aplikace možnost [Tisk].
Na obrazovce tisku vyberte zařízení, které používáte → klikněte na tlačítko
[Předvolby], [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
58
Tisk
3
Na obrazovce ovladače s nastaveními tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby můžete přepnout karty.
Aktuální nastavení jsou zobrazena v náhledu. Kliknutím na náhled můžete nastavit základní funkce tisku, jako
je oboustranný tisk, umístění vazby, rozvržení stránky atd.
59
Tisk
POZNÁMKA
● Pokud se zobrazí standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows a liší se od výše uvedené
obrazovky, důvodem může být chyba prostředí, nastavení nebo stav instalace ovladače. Informace o povolení
zobrazení obrazovky nastavení tisku ovladače najdete v řešení potíží.
● Pokud funkce, kterou chcete použít, není na obrazovce s nastaveními tisku zobrazená, nakonfigurujte
nastavení tisku po povolení funkcí zařízení načtením informací o zařízení atd.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
5
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
Související témata
O tomto ovladači(P. 9)
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows(P. 145)
60
Tisk
Tisk z aplikace z online obchodu
Tato část popisuje základní postup pro zobrazování obrazovky tiskových nastavení ovladače a tisku z aplikace z
online obchodu.
Pokud na obrazovce s nastaveními tisku zobrazené z aplikace z online obchodu nejsou zobrazené funkce, které
chcete používat, lze tyto funkce používat změnou výchozích nastavení.
Informace o nastaveních tisku z aplikací z online obchodu naleznete v uživatelské příručce pro Canon Office
Printer Utility.
POZNÁMKA
● Pokud používáte zařízení připojené prostřednictvím portu WSD, povolte v zařízení možnost [Použít WSD].
Tisk z aplikace z online obchodu v systému Windows 10/Server 2016
1
2
Vyberte v nabídce aplikace možnost [Tisk].
Na obrazovce tisku vyberte zařízení, které používáte → klikněte na tlačítko [Další
nastavení].
61
Tisk
3
Na obrazovce ovladače s nastaveními tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby můžete přepnout karty.
62
Tisk
POZNÁMKA
● Pokud se zobrazí standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows a liší se od výše uvedené
obrazovky, důvodem může být chyba prostředí, nastavení nebo stav instalace ovladače. Informace o povolení
zobrazení obrazovky nastavení tisku ovladače najdete v řešení potíží.
● Pokud funkce, kterou chcete použít, není na obrazovce s nastaveními tisku zobrazená, nakonfigurujte
nastavení tisku po povolení funkcí zařízení načtením informací o zařízení atd.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
63
Tisk
5
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk].
Tisk z aplikace z online obchodu v systému Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Zobrazte v aplikaci data, která chcete vytisknout.
2
Zobrazte panel tlačítek a klikněte na tlačítko [
používané zařízení.
64
Zařízení] → [
Tisknout] → vámi
Tisk
3
Klikněte na tlačítko [Další nastavení].
65
Tisk
4
Na obrazovce ovladače s nastaveními tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby můžete přepnout karty.
66
Tisk
POZNÁMKA
● Pokud se zobrazí standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows a liší se od výše uvedené
obrazovky, důvodem může být chyba prostředí, nastavení nebo stav instalace ovladače. Informace o povolení
zobrazení obrazovky nastavení tisku ovladače najdete v řešení potíží.
● Pokud funkce, kterou chcete použít, není na obrazovce s nastaveními tisku zobrazená, nakonfigurujte
nastavení tisku po povolení funkcí zařízení načtením informací o zařízení atd.
5
Klikněte na tlačítko [
] (Zpět).
67
Tisk
6
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk].
Související témata
O tomto ovladači(P. 9)
Změna výchozího nastavení(P. 85)
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows(P. 145)
68
Tisk
Měřítko
Umožňuje při tisku zvětšit nebo zmenšit tisková data.
Zvětšení na velikost výstupního papíru
1
2
Zobrazte kartu [Hlavní].
Zkontrolujte, zda se v části [Velikost strany] zobrazuje velikost papíru nastavená v
aplikaci.
Pro změnu velikosti papíru klikněte na tlačítko [Podrobnosti] → v části [Velikost strany] vyberte velikost papíru
→ klikněte na tlačítko [OK].
3
V části [Velikost výstupu] vyberte velikost stránky, na kterou chcete tisknout.
Zadání požadovaného měřítka
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Klikněte na tlačítko [Velikost strany] > [Podrobnosti].
3
V dialogovém okně [Podrobná nastavení] zkontrolujte, zobrazuje-li se v části [Velikost
strany] velikost papíru nastavená v aplikaci.
Pokud chcete změnit velikost papíru, vyberte velikost papíru v části [Velikost strany].
4
Vyberte možnost [Určit poměr výtisku].
V případě potřeby nastavte poměr a vyberte možnost [Počáteční bod pro určený poměr].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Registrace vlastních velikostí papíru(P. 99)
69
Tisk
Připojení vodoznaku
Umožňuje vám přes tisková data tisknout poloprůhledné nápisy, jako [PŘÍSNĚ TAJNÉ] nebo [KONCEPT].
Můžete rovněž vytvářet nové vodoznaky.
Připojení a tisk vodoznaku
1
Zobrazte kartu [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Vložit vodoznak] → vyberte název vodoznaku.
Vytváření nových vodoznaků
1
Zobrazte kartu [Rozvržení].
2
Klikněte na tlačítko [Vložit vodoznak] > [Podrobnosti].
3
V dialogovém okně [Upravit vodoznak] klikněte na [Přidat].
4
Do pole [Název] zadejte název.
V případě potřeby zadejte znaky a nastavte atributy, polohu, ohraničení a překrytí vodoznaku.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
6
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
Vytvořený vodoznak se přidá do seznamu [Vložit vodoznak].
Související témata
Karta [Rozvržení](P. 124)
70
Tisk
Tisk velkého plakátu na více stránek
Tisková data jedné strany můžete zvětšit a vytisknout na několik listů papíru. Když vytištěné listy spojíte
dohromady, vytvoříte výtisk velký jako plakát.
Toto téma také pojednává o nastavení tisku plakátů a obsahuje příklady výstupu.
Nastavení tisku plakátu a příklady výstupů(P. 71)
Provedení tisku plakátů
1
Zobrazte kartu [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Plakát] → zadejte počet částí.
Pokud jste vybrali možnost [Vlastní], zadejte v dialogovém okně [Zadejte vlastní počet řádků a sloupců pro
plakát] počet řádků, případně počet sloupců.
Pokud chcete nastavit informace, jako rozsah stránek k tisku, tisk s ohraničením atd., proveďte následující
postup.
3
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
4
V dialogovém okně [Nastavení plakátu] nastavte všechny potřebné položky.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení tisku plakátu a příklady výstupů
Zde jsou uvedeny kombinace příkladů nastavení a výsledků výstupu související s tiskem plakátů. Příklady
nastavení jsou v případě potřeby uvedeny v kombinaci se stavem nastavení v dialogovém okně [Nastavení
plakátu].
Příklad nastavení 1.
● Karta [Hlavní] > [Orientace]: [Na výšku]
● Karta [Rozvržení] > [Plakát]: [1 x 2]
71
Tisk
Výsledek výstupu
Příklad nastavení 2.
● Karta [Hlavní] > [Orientace]: [Na výšku]
● Karta [Rozvržení] > [Plakát]: [2 x 2]
Výsledek výstupu
Když je v dialogovém okně [Nastavení plakátu] vybrána možnost [Otočit listy o 90 stupňů] > [Zapnuto]
Když je v dialogovém okně [Nastavení plakátu] vybrána možnost [Otočit listy o 90 stupňů] > [Vypnuto]
nebo [Automaticky]
Pokud jste vybrali možnost [Automaticky], stránky budou natočeny směrem, ve kterém se tisková data
vytisknou větší. V tomto případě je orientace stejná, jako když je vybrána možnost [Vypnuto].
Příklad nastavení 3.
● Karta [Hlavní] > [Orientace]: [Na výšku]
● Karta [Rozvržení] > [Plakát] > [Vlastní]: Nastavte 3 pro [Počet řádků] a 2 pro [Počet sloupců]
Výsledek výstupu
Když je v dialogovém okně [Nastavení plakátu] vybrána možnost [Otočit listy o 90 stupňů] > [Zapnuto]
nebo [Automaticky]
Pokud jste vybrali možnost [Automaticky], stránky budou natočeny směrem, ve kterém se tisková data
vytisknou větší. V tomto případě je orientace stejná, jako když je vybrána možnost [Zapnuto].
72
Tisk
Když je v dialogovém okně [Nastavení plakátu] vybrána možnost [Otočit listy o 90 stupňů] > [Vypnuto]
Příklad nastavení 4.
● Karta [Rozvržení] > [Plakát]: [2 x 2]
● Podrobná nastavení v dialogovém okně [Nastavení plakátu]
73
Tisk
Výsledek výstupu
Příklad nastavení 5.
● Karta [Rozvržení] > [Plakát]: [2 x 2]
● Podrobná nastavení v dialogovém okně [Nastavení plakátu]
Výsledek výstupu
Legenda
Přerušovaná čára: ohraničení
74
Tisk
: Značka vložení
: Značka oříznutí
: Šířka okraje
Související témata
Karta [Rozvržení](P. 124)
75
Tisk
Tisk dat přes pevně definovaný formulář
Data lze tisknout přes pevně definovaný formulář uložený v zařízení. Tato funkce se nazývá tisk překrytí.
Pokud používáte vytvořený pevně definovaný formulář, musíte jej nejprve uložit v zařízení.
Uložení pevně definovaného formuláře do zařízení
1
Vyberte v nabídce aplikace možnost [Tisk] → zobrazte si obrazovku ovladače s
nastaveními tisku.
2
Zobrazte kartu [Rozvržení].
3
Klikněte na tlačítko [Překrytí].
4
V dialogovém okně [Nastavení překrytí] vyberte možnost [Způsob zpracování] >
[Vytvořit soubor formuláře] → zadejte název souboru do pole [Název souboru] →
klikněte na tlačítko [OK].
5
Na obrazovce nastavení tisku klikněte na tlačítko [OK].
6
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
Provedení tisku překrytí
1
Zobrazte kartu [Rozvržení].
2
Klikněte na tlačítko [Překrytí].
3
V dialogovém okně [Nastavení překrytí] vyberte možnost [Způsob zpracování] > [Použít
tisk překrytí].
76
Tisk
4
Klikněte na [Získat informace ze souboru formuláře] → v nabídce [Seznam souborů]
vyberte soubor formuláře, který se má použít.
Pokud ze zařízení nedokážete získat informace, zadejte název souboru formuláře do pole [Název souboru].
5
6
Při oboustranném tisku v části [Použít na] vyberte, na kterou stranu se má použít tisk
překrytí.
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Rozvržení](P. 124)
Tisk z desktopové aplikace(P. 58)
77
Tisk
Připojení kódu PIN k tiskovým datům
K tiskovým datům můžete připojit kód PIN a uložit je do zařízení. Tato funkce je užitečná při tisku důvěrných
dokumentů atd.
POZNÁMKA
● Pokud kód PIN použitý při zabezpečeném tisku zaregistrujete jako výchozí nastavení, můžete snížit náročnost
konfigurace nastavení při tisku.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Zabezpečený tisk] z pole [Způsob výstupu].
3
V dialogovém okně [Nastavení zabezpečeného tisku] zadejte [Kód PIN] → klikněte na
tlačítko [OK].
V případě potřeby po výběru možnosti [Použít kód PIN] zadejte kód [Kód PIN].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Šifrování tiskových dat(P. 79)
Změna výchozího nastavení(P. 85)
Potvrzení nastavených uživatelských informací před tiskem(P. 115)
78
Tisk
Šifrování tiskových dat
Data lze do zařízení posílat v zašifrovaném stavu. Tím se sníží riziko manipulace s daty a úniku informací v
průběhu přenosu tiskových dat. Tato funkce se nazývá Šifrovaný zabezpečený tisk.
Uložená data lze vytisknout po zadání hesla na ovládacím panelu zařízení.
Pokud chcete tuto funkci použít, musíte povolit funkci Šifrovaný zabezpečený tisk v nastaveních zařízení.
Povolení funkce Šifrovaný zabezpečený tisk
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení zařízení].
Když po zobrazení potvrzovací obrazovky s dotazem, zda chcete uložit nastavení, kliknete na tlačítko
[Nastavení zařízení], obrazovka nastavení tisku se zavře.
3
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení].
4
V okně [Seznam volitelných doplňků] povolte možnost [Šifrovaný zabezpečený tisk].
V případě potřeby nastavte úroveň šifrování.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
POZNÁMKA
● V prostředí sdílené tiskárny je na straně serveru nutné povolit funkci CSR (Client Side Rendering) systému
Windows. Funkci CSR můžete povolit následujícím způsobem.
(1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu vámi používané tiskárny → klikněte na tlačítko [Vlastnosti tiskárny].
(2) Zobrazte kartu [Sdílení] → zkontrolujte, že je vybrána možnost [Sdílet tuto tiskárnu] → vyberte možnost
[Vytvářet tiskové úlohy v klientských počítačích].
Tisk s šifrováním
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
79
Tisk
2
3
Vyberte možnost [Zabezpečený tisk] z pole [Způsob výstupu].
V dialogovém okně [Nastavení zabezpečeného tisku] vyberte možnost [Použít heslo pro
šifrovaný zabezpečený tisk] → zadejte [Heslo] → klikněte na tlačítko [OK].
Místo hesla může být nutné zadat kód PIN.
POZNÁMKA
● Pokud heslo použité při Šifrovaném zabezpečeném tisku zaregistrujete jako výchozí nastavení, můžete snížit
náročnost konfigurace nastavení při tisku.
● Při tisku bez nastaveného hesla bude tisková úloha zrušena.
Při registrování nastavení Šifrovaného zabezpečeného tisku do oblíbených nastavení zkontrolujte, jestli je na
kartě [Podpora/zařízení] povolena možnost [Předvolby] > [Ověřovací údaje uložit v oblíbených nastaveních].
Pokud je zakázána [Ověřovací údaje uložit v oblíbených nastaveních], heslo není uložené v oblíbených
nastaveních.
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Podpora/zařízení](P. 136)
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce](P. 138)
Připojení kódu PIN k tiskovým datům(P. 78)
Změna výchozího nastavení(P. 85)
Potvrzení nastavených uživatelských informací před tiskem(P. 115)
80
Tisk
Pozastavení tiskových úloh
Můžete dočasně uložit tiskovou úlohu do fronty uchovávání v zařízení. Pořadí tisku nebo nastavení uložených
úkolů můžete měnit na ovládacím panelu zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Uchovat] z pole [Způsob výstupu].
3
V dialogovém okně [Nastavení uchování dokumentu] nastavte [Název dokumentu].
Chcete-li zadat požadovaný název, vyberte možnost [Zadejte název] → zadejte název.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Když provádíte pozastavený tisk můžete na zobrazené obrazovce potvrdit nebo nastavit název dat.
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
81
Tisk
Ukládání tiskových dat
Tisková data můžete uložit do schránky v zařízení. Nastavení uložených dat nebo jejich kombinování s jinými
daty můžete provádět z ovládacího panelu na zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní.
POZNÁMKA
● Pokud číslo schránky použité při zabezpečeném tisku zaregistrujete jako výchozí nastavení, můžete snížit
náročnost konfigurace nastavení při tisku.
1
2
3
Zobrazte kartu [Hlavní].
Vyberte možnost [Uložit v poštovní schránce/Uložit ve schránce] z pole [Způsob
výstupu].
V dialogovém okně [Nastavení úložiště] nastavte [Název dokumentu].
Chcete-li zadat požadovaný název, vyberte možnost [Zadejte název] → zadejte název.
4
Klikněte na [Načíst informace o poštovní schránce/Načíst informace o schránce] →
vyberte cíl z nabídky [Poštovní schránka/Schránka].
Více schránek současně může být možné vybrat stiskem klávesy [Ctrl] nebo [Shift].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Změna výchozího nastavení(P. 85)
82
Tisk
Stanovení vyšší priority tiskové úlohy ve srovnání s
jinými úlohami
Můžete vytisknout dokument s vyšší prioritou, než mají ostatní tiskové úlohy čekající na vytištění v zařízení.
Pokud při prioritním tisku zařízení zpracovává tiskovou úlohu, prioritní tisk bude zahájen po dokončení tiskové
úlohy.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Prioritní tisk] z pole [Způsob výstupu].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Pozastavení úloh aktuálně v tisku kvůli stanovení vyšší priority tiskové úlohy(P. 84)
83
Tisk
Pozastavení úloh aktuálně v tisku kvůli stanovení vyšší
priority tiskové úlohy
Je možné zrušit tiskovou úlohu, kterou zařízení právě zpracovává, a vytisknout jinou zadanou úlohu.
Tato funkce je užitečná v případě, kdy zpracovávaná tisková úloha trvá dlouho a potřebujete před ní vytisknout
jinou tiskovou úlohu.
Pozastavená tisková úloha se po dokončení tiskové úlohy, kvůli které byla přerušena, znovu spustí.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Přerušit a vytisknout] z pole [Způsob výstupu].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Stanovení vyšší priority tiskové úlohy ve srovnání s jinými úlohami(P. 83)
84
Tisk
Změna výchozího nastavení
Pro požadovaná nastavení tisku můžete změnit jejich výchozí nastavení. Pokud je změníte na často používaná
nastavení, můžete snížit náročnost konfigurace nastavení při tisku.
1
2
3
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → vyberte
[Předvolby tisku].
Na obrazovce ovladače s nastavením tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby se přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte odpovídající nastavení.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Tisk z desktopové aplikace(P. 58)
85
Vytvoření brožury
Vytvoření brožury
Vytvoření brožury ............................................................................................................................................ 87
Tisk brožury ......................................................................................................................................................... 88
Vytvoření brožury z několika sad ....................................................................................................................... 89
Oprava posunu při tisku brožury ........................................................................................................................ 90
Tisk brožur se sedlovým sešitím ......................................................................................................................... 91
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím ......................................................................... 92
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím .............................................................................. 93
Lepená vazba ....................................................................................................................................................... 94
Tisk čísel stránek na stejném místě na přední a zadní straně každé stránky ................................................. 95
86
Vytvoření brožury
Vytvoření brožury
Tisk brožury(P. 88)
Vytvoření brožury z několika sad(P. 89)
Oprava posunu při tisku brožury(P. 90)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 92)
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 93)
Lepená vazba(P. 94)
Tisk čísel stránek na stejném místě na přední a zadní straně každé stránky(P. 95)
87
Vytvoření brožury
Tisk brožury
Můžete tisknout s automaticky uspořádanými stránkami, aby po přeložení na polovinu vytvořily brožuru.
1
Zobrazte kartu [Hlavní] nebo [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury].
Pokud chcete nastavit polohu vazby a mezery pro vazbu, použijte níže uvedené postupy.
3
4
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
Při tisku brožury vyberte v dialogovém okně [Nastavení brožury], v části [Vazba], směr
vazby.
5
V poli [Šířka mezery pro vazbu] zadejte šířku.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Vytvoření brožury z několika sad(P. 89)
Oprava posunu při tisku brožury(P. 90)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
88
Vytvoření brožury
Vytvoření brožury z několika sad
Při vytváření brožury z dokumentu s velkým množstvím stránek můžete tyto stránky pro tisk rozdělit do několika
sad.
1
Zobrazte kartu [Hlavní] nebo [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury] → klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
3
4
V dialogovém okně [Nastavení brožury] vyberte možnost [Rozdělit do sad pro rozvržení
brožury].
V nabídce [Rozdělit do sad] vyberte způsob dělení.
Pokud rozdělování provádíte ručně, zadejte počet stránek v jednotlivých sadách.
Při ručním dělení a tisku brožury se sedlovým sešitím zadejte hodnotu shodnou nebo nižší, než je maximální
počet stránek, které je zařízení schopno sedlově sešít. Údaj o maximálním počtu stránek, které lze sedlově
sešít, najdete v příručce k zařízení.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Tisk brožury(P. 88)
89
Vytvoření brožury
Oprava posunu při tisku brožury
Můžete vytvářet a tisknout brožury a zároveň opravovat posun mezi vnějšími a vnitřními stránkami, ke kterému
dochází při jejich tisku. Pokud ořezáváte okraje stran pomocí řezačky, můžete nastavit hodnotu okraje, aby
nedocházelo k odchylce polohy dat tisku na jednotlivých stránkách.
1
Zobrazte kartu [Hlavní] nebo [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury] → klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
3
4
V dialogovém okně [Nastavení brožury] vyberte možnost [Použít opravu deformace
(posunu)].
V části [Metoda opravy] vyberte metodu opravy.
Pokud opravu provádíte ručně, zadejte velikost opravy do pole [Velikost opravy].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Tisk brožury(P. 88)
90
Vytvoření brožury
Tisk brožur se sedlovým sešitím
Při tisku brožury můžete zadat sešívání uprostřed stránek výstupu. Stránky jsou rozdělené do sad a přeložené v
půli, a všechny sady jsou sešité uprostřed.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury].
Můžete rovněž nastavit možnost [Tisk brožury] na kartě [Rozvržení].
3
V části [Sešít] vyberte možnost [Zapnuto] → jako polohu sešití vyberte možnost
[Sedlové sešití].
Můžete rovněž nastavit možnost [Sešít] na kartě [Kompletace].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Karta [Kompletace](P. 130)
Tisk brožury(P. 88)
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 92)
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 93)
91
Vytvoření brožury
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým
šitím
Při tisku brožur se sedlovým sešitím můžete stisknout sešívanou část, aby byla rovná.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury].
Můžete rovněž nastavit možnost [Tisk brožury] na kartě [Rozvržení].
3
V části [Sešít] vyberte možnost [Zapnuto] → jako polohu sešití vyberte možnost
[Sedlové sešití].
Můžete rovněž nastavit možnost [Sešít] na kartě [Kompletace].
4
5
6
Klikněte na tlačítko [Tisk brožury] > [Podrobnosti].
V dialogovém okně [Nastavení brožury] vyberte možnost [Sedlový lis] → zadejte sílu
sedlového lisu v poli [Nastavení sedlového lisu].
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Karta [Kompletace](P. 130)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
92
Vytvoření brožury
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým
šitím
Při sešívání uprostřed, kvůli vytvoření brožury, můžete ořezávat a zarovnávat okraje stránek.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury].
Můžete rovněž nastavit možnost [Tisk brožury] na kartě [Rozvržení].
3
V části [Sešít] vyberte možnost [Zapnuto] → jako polohu sešití vyberte možnost
[Sedlové sešití].
Můžete rovněž nastavit možnost [Sešít] na kartě [Kompletace].
4
Zobrazte kartu [Kompletace].
5
Vyberte možnost [Oříznout].
Pokud chcete nastavit metodu nastavení šířky ořezu, použijte následující postup.
6
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
7
V dialogovém okně [Upravit šířku ořezu] nastavte metodu nastavení šířky ořezu.
Pokud se zobrazí okno [Upravit podle], výběr možnosti [Šířka kompletace] stránky po dokončení ořízne na
zadanou výšku a šířku.
8
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Karta [Kompletace](P. 130)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
93
Vytvoření brožury
Lepená vazba
Na stránkách s obsahem můžete nanést na stranu s mezerou pro vazbu lepidlo a uzavřením stránek do přebalu
vytvoříte brožuru.
1
Zobrazte kartu [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Lepená vazba] → klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
3
V dialogovém okně [Nastavení lepené vazby] nastavte požadované položky.
Při tisku na přebal
Zobrazte kartu [Základní nastavení] → nastavte [Nastavení přebalu pro lepenou vazbu] > [Tisk na přebal].
Při úpravách velikosti kompletace
Zobrazte kartu [Základní nastavení] → vyberte [Nastavení kompletace] > [Určit podle].
Pokud vyberete možnost [Velikost kompletace], vyberte v nabídce [Velikost kompletace] velikost papíru pro
kompletaci. Přebal a stránky s obsahem budou oříznuty, aby odpovídaly velikosti kompletace.
Pokud vyberete možnost [Šířka ořezu], zadejte do polí [Šířka ořezu (přední části)] a [Šířka ořezu (horní/spodní
části)] šířky oříznutí.
Na kartě [Přizpůsobení kompletace] můžete upravit pozici tisku pro stránky s obsahem a obálky, a také úhel a
místo ořezu.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Rozvržení](P. 124)
94
Vytvoření brožury
Tisk čísel stránek na stejném místě na přední a zadní
straně každé stránky
Pokud provádíte tisk brožury a oboustranný tisk, můžete nastavit čísla stránek, aby se na přední i zadní straně
stránky tiskla na stejném místě. Pokud například zadáte stranu proti mezeře pro vazbu, číslo stránky se připojí
jako u brožované knihy.
Pokud jako polohu tisku čísla stránky zadáte pravý dolní roh, bude výsledek tisku po zapnutí této funkce vypadat
následovně.
Při tisku brožury
Při oboustranném tisku
Zde je vysvětlen postup když je tato funkce použita při tisku brožury.
1
Zobrazte kartu [Rozvržení].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury].
Můžete rovněž nastavit možnost [Tisk brožury] na kartě [Hlavní].
POZNÁMKA
● Když je tato funkce použita při oboustranném tisku, nastavte na kartě [Hlavní] možnost [Oboustranný tisk].
3
Klikněte na tlačítko [Záhlaví/zápatí].
4
V dialogovém okně [Nastavení záhlaví/zápatí] zobrazte kartu [Informace o tisku].
5
V části [Výstupní listy] > [Číslo stránky] vyberte polohu tisku pro čísla stránek.
6
7
Vyberte možnost [Výstupní listy] > [Tisknout způsobem, aby poloha překrývala přední a
zadní strany papíru].
Klikněte na tlačítko [OK].
95
Vytvoření brožury
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Tisk brožury(P. 88)
96
Používání různých typů papíru
Používání různých typů papíru
Používání různých typů papíru ................................................................................................................ 98
Registrace vlastních velikostí papíru ................................................................................................................. 99
Vkládání listů mezi transparentní listy ............................................................................................................ 100
Vkládání listů ..................................................................................................................................................... 101
Vložení tabelačního papíru ............................................................................................................................... 102
Tisk na tabelační papír ...................................................................................................................................... 103
97
Používání různých typů papíru
Používání různých typů papíru
Registrace vlastních velikostí papíru(P. 99)
Vkládání listů mezi transparentní listy(P. 100)
Vkládání listů(P. 101)
Vložení tabelačního papíru(P. 102)
Tisk na tabelační papír(P. 103)
98
Používání různých typů papíru
Registrace vlastních velikostí papíru
Můžete si zaregistrovat požadovanou velikost papíru a používat ji při tisku. Můžete také používat zaregistrované
vlastní velikosti papíru k tisku na ostatních zařízeních z vámi používaného počítače.
1
Zobrazte kartu [Hlavní].
2
Klikněte na tlačítko [Vlastní papír].
3
V dialogovém okně [Nastavení vlastního papíru] klikněte na [Přidat].
4
5
V dialogovém okně [Upravit vlastní papír] nakonfigurujte podrobná nastavení vlastní
velikosti papíru, jako název, rozměry atd. → klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Hlavní](P. 121)
99
Používání různých typů papíru
Vkládání listů mezi transparentní listy
Můžete tisknout s listy papíru vloženými mezi transparentní listy. Rovněž můžete tisknout na vkládané listy.
1
Zobrazte kartu [Podávání papíru].
2
V nabídce [Typ papíru] vyberte transparentní list.
Transparentní list můžete zvolit z následujících možností.
- Rozevírací seznam [Typ papíru].
- V dialogovém okně [Nastavení typu papíru] klikněte na tlačítko [Typ papíru].
Dialogové okno [Nastavení typu papíru] můžete zobrazit výběrem možnosti [Výběr papíru] > [Typ papíru]
a poté kliknutím na [Nastavení] nebo na [Typ papíru] > [Nastavení].
3
4
5
6
Vyberte v části [Zdroj papíru pro transparentní listy] nebo [Zdroj papíru] zdroj papíru
pro transparentní listy.
Vyberte možnost [Zapnuto] nebo [Tisk na listy přebalu] v nabídce [Listy přebalu].
V nabídce [Určit listy přebalu podle] > [Zdroj papíru] nebo [Zdroj papíru pro listy
přebalu] vyberte zdroj papíru, ve kterém jsou založené listy pro vkládání.
Pokud chcete změnit typ papíru pro vkládané listy, klikněte v části [Typ papíru pro listy
přebalu] na tlačítko [Určit listy přebalu podle] > [Typ papíru] nebo [Nastavení] →
vyberte typ papíru → klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Podávání papíru](P. 128)
100
Používání různých typů papíru
Vkládání listů
Mezi zadané stránky můžete vkládat listy papíru.
1
Zobrazte kartu [Podávání papíru].
2
Vyberte možnost [Vkládání listů] → klikněte na tlačítko [Nastavení].
3
V dialogovém okně [Nastavení vkládání listů] vyberte možnost [Vložené listy] z nabídky
[Listy k vložení].
4
Nastavte možnost [Zdroj papíru] [Vložené listy / tabelační papír] a [Poloha vkládání].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Podávání papíru](P. 128)
101
Používání různých typů papíru
Vložení tabelačního papíru
Mezi zadané stránky můžete vkládat tabelační papír. Můžete také tisknout na ouško.
1
Zobrazte kartu [Podávání papíru].
2
Vyberte možnost [Vkládání listů] → klikněte na tlačítko [Nastavení].
3
4
5
V dialogovém okně [Nastavení vkládání listů] vyberte z nabídky [Listy k vložení]
tabelační papír.
Nastavte možnost [Zdroj papíru] [Vložené listy / tabelační papír] a [Poloha vkládání].
Pro změnu typu papíru klikněte na tlačítko [Typ papíru pro tabelační papír] >
[Nastavení] → v nabídce [Typ papíru] vyberte typ papíru, který chcete použít.
Pro nastavení velikosti tabelačního papíru a polohy tisku na oušku postupujte podle níže uvedeného postupu.
Pokud nastavení není potřeba, zavřete dialogové okno [Nastavení typu papíru] kliknutím na tlačítko [OK].
6
7
8
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti tabelačního papíru].
V dialogovém okně [Nastavení tabelačního papíru] vyberte v části [Velikost
tabelačního papíru] velikost papíru.
Vyberte možnost [Přesah pozice tisku] → zadejte hodnotu [Šířka přesahu] → klikněte
na tlačítko [OK].
Pokud jste vytvořili tisková data s jednou z následujících velikostí papíru, nevybírejte možnost [Přesah pozice
tisku]. Ouško je zahrnuté do šířky.
- Tabelační papír A4: 223 x 297 mm
- Tabelační papír Letter: 228,6 x 279,4 mm
9
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Podávání papíru](P. 128)
102
Používání různých typů papíru
Tisk na tabelační papír
Můžete tisknout na ouško tabelačního papíru.
1
Zobrazte kartu [Podávání papíru].
2
Klikněte na tlačítko [Typ papíru] > [Nastavení].
Pokud můžete vybrat možnost [Výběr papíru], vyberte možnost [Typ papíru] a klikněte na tlačítko [Nastavení].
3
4
V dialogovém okně [Nastavení typu papíru] vyberte z nabídky [Typ papíru] tabelační
papír.
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti tabelačního papíru].
Zobrazí se dialogové okno [Nastavení tabelačního papíru].
5
Vyberte možnost [Přesah pozice tisku] → určete možnost [Šířka přesahu].
Pokud jste vytvořili tisková data s jednou z následujících velikostí papíru, nevybírejte možnost [Přesah pozice
tisku]. Ouško je zahrnuté do šířky.
- Tabelační papír A4: 223 x 297 mm
- Tabelační papír Letter: 228,6 x 279,4 mm
Pokud můžete vybrat možnost [Velikost tabelačního papíru], vyberte velikost papíru.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
V dialogovém okně [Nastavení tabelačního papíru] klikněte na [OK].
Související témata
Karta [Podávání papíru](P. 128)
103
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy oblíbených nastavení ................................................................................................................. 105
Registrace oblíbených nastavení ..................................................................................................................... 106
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení .............................................................................................................. 107
104
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy oblíbených nastavení
Registrace oblíbených nastavení(P. 106)
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení(P. 107)
105
Úpravy oblíbených nastavení
Registrace oblíbených nastavení
Často používaná nastavení tisku můžete vyvolávat při tisku, když tato nastavení zaregistrujete v části [Oblíbená
nastavení].
1
Nastavení, která chcete zaregistrovat, lze nakonfigurovat na obrazovce nastavení
tisku.
V případě potřeby přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte odpovídající nastavení.
2
3
Klikněte na tlačítko [Zaregistrovat] ve spodní části seznamu [Oblíbená nastavení].
V dialogovém okně [Zaregistrovat oblíbená nastavení] vyberte možnost [Název] a
[Ikona].
Do pole [Komentář] zadejte požadovaný text.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
106
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení
Seznam [Oblíbená nastavení] můžete upravit a potom ho importovat nebo exportovat pro použití v jiných
počítačích.
POZNÁMKA
● Nastavení tisku zaregistrovaná v oblíbených nastaveních nelze upravovat. Pokud jako oblíbená nastavení
chcete použít jiná nastavení tisku, zaregistrujte je jako nová oblíbená nastavení.
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Upravit oblíbená nastavení].
3
V seznamu [Oblíbená nastavení] vyberte oblíbené nastavení, které chcete upravit →
klikněte na možnost [Upravit].
Pokud chcete odstranit nějaká oblíbená nastavení, vyberte je → klikněte na tlačítko [
] (Odstranit) →
klikněte na tlačítko [Ano] na zobrazené obrazovce s ověřením.
4
V dialogovém okně [Upravit oblíbená nastavení] vyberte možnost [Název] a [Ikona] →
klikněte na tlačítko [OK].
Do pole [Komentář] zadejte požadovaný text.
5
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
Export oblíbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Upravit oblíbená nastavení].
3
V nabídce [Oblíbená nastavení] vyberte oblíbená nastavení, která chcete exportovat.
4
Klikněte na tlačítko [Export] → zadejte umístění pro uložení a název souboru →
klikněte na tlačítko [Uložit] nebo [OK].
Vybraná oblíbená nastavení se ukládají do souboru s příponou „.profile“.
107
Úpravy oblíbených nastavení
Import oblíbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Upravit oblíbená nastavení].
3
Vyberte možnost [Import] → vyberte soubor (s příponou „.profile“) k importu →
klikněte na tlačítko [Otevřít].
Naimportovaná oblíbená nastavení jsou zobrazena v seznamu [Oblíbená nastavení].
Související témata
Karta [Podpora/zařízení](P. 136)
Registrace oblíbených nastavení(P. 106)
108
Koordinace s funkcemi zařízení
Koordinace s funkcemi zařízení
Koordinace s funkcemi zařízení ............................................................................................................. 110
Nastavení funkce ověřování ............................................................................................................................. 111
Nastavení uživatelského jména ....................................................................................................................... 113
Potvrzení nastavených uživatelských informací před tiskem ........................................................................ 115
109
Koordinace s funkcemi zařízení
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení funkce ověřování(P. 111)
Nastavení uživatelského jména(P. 113)
Potvrzení nastavených uživatelských informací před tiskem(P. 115)
110
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení funkce ověřování
Tisk můžete spravovat prostřednictvím funkce správy ID oddělení nebo pomocí funkce ověřování uživatelů.
Pokud chcete nastavit funkci ověřování, musíte ji povolit v nastaveních zařízení.
Povolení funkce ověřování
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení zařízení].
Když po zobrazení potvrzovací obrazovky s dotazem, zda chcete uložit nastavení, kliknete na tlačítko
[Nastavení zařízení], obrazovka nastavení tisku se zavře.
3
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení].
4
Vyberte možnost [Funkce ověřování] → klikněte na tlačítko [Nastavení].
5
6
V dialogovém okně [Nastavení funkcí ověřování] vyberte požadovanou funkci →
klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení ověřovacích údajů
POZNÁMKA
● Pokud ověřovací údaje zaregistrujete jako výchozí nastavení, můžete snížit náročnost konfigurace nastavení
při tisku.
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení ověřovacích údajů].
111
Koordinace s funkcemi zařízení
3
Na zobrazené obrazovce zadejte ověřovací údaje nastavené v zařízení.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Podpora/zařízení](P. 136)
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce](P. 138)
Změna výchozího nastavení(P. 85)
Potvrzení nastavených uživatelských informací před tiskem(P. 115)
112
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení uživatelského jména
Můžete nastavit uživatelské jméno pro tiskové úlohy. Na ovládacím panelu zařízení se zobrazí nastavené
uživatelské jméno a vytiskne se jako uživatelské jméno pro záhlaví nebo zápatí.
Abyste mohli měnit uživatelská jména, musíte tyto změny povolit v nastavení zařízení.
Povolení změn uživatelských jmen
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení zařízení].
Když po zobrazení potvrzovací obrazovky s dotazem, zda chcete uložit nastavení, kliknete na tlačítko
[Nastavení zařízení], obrazovka nastavení tisku se zavře.
3
Zobrazte kartu [Nastavení správce].
4
Klikněte na tlačítko [Změnit nastavení správce].
Pokud se zobrazí obrazovka s žádostí o potvrzení, zda chcete změny povolit, klikněte na tlačítko [Ano] →
zobrazte kartu [Nastavení správce].
5
Povolte možnost [Seznam nastavení] > [Povolit změny uživatelského jména] → klikněte
na tlačítko [OK].
Nastavení uživatelského jména
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení uživatelského jména].
3
V dialogovém okně [Nastavení uživatelského jména] vyberte možnost [Jméno určené k
použití] → klikněte na tlačítko [OK].
113
Koordinace s funkcemi zařízení
Související témata
Karta [Podpora/zařízení](P. 136)
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce](P. 138)
114
Koordinace s funkcemi zařízení
Potvrzení nastavených uživatelských informací před
tiskem
Před provedením tisku můžete zkontrolovat uživatelské informace.
Pokud tuto funkci nastavíte, při provedení tisku se zobrazí obrazovka, která vám umožňuje zkontrolovat
uživatelské informace. V případě potřeby můžete tyto informace nastavit znovu.
Uživatelské informace, které můžete zkontrolovat, jsou kód PIN (nebo heslo), které nastavíte pro zabezpečený
tisk, a ověřovací údaje, které nastavíte pro správu tisku pomocí funkce Správa ID oddělení nebo funkce Ověření
uživatele.
Podmínky
● Používáte Windows 10 verze 1803 nebo pozdější
● Program Canon Office Printer Utility je nainstalovaný
● Systém je správně nastaven, takže se zobrazí obrazovka pro potvrzení
Povolte možnosti [Povolit aplikacím běžet na pozadí] a [Canon Office Printer Utility] v položkách [Nastavení] >
[Soukromí] > [Aplikace na pozadí] v systému Windows.
Postupy
1
Zobrazte kartu [Podpora/zařízení].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení zařízení].
Když po zobrazení potvrzovací obrazovky s dotazem, zda chcete uložit nastavení, kliknete na tlačítko
[Nastavení zařízení], obrazovka nastavení tisku se zavře.
3
Zobrazte kartu [Nastavení správce].
4
Klikněte na tlačítko [Změnit nastavení správce].
Pokud se zobrazí obrazovka s žádostí o potvrzení, zda chcete změny povolit, klikněte na tlačítko [Ano] →
zobrazte kartu [Nastavení správce].
5
Povolte možnost [Seznam nastavení] > [Při tisku vždy potvrdit informace uživatele] →
klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Podpora/zařízení](P. 136)
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce](P. 138)
Připojení kódu PIN k tiskovým datům(P. 78)
115
Koordinace s funkcemi zařízení
Šifrování tiskových dat(P. 79)
Nastavení funkce ověřování(P. 111)
116
Seznam nastavení
Seznam nastavení
Seznam nastavení .......................................................................................................................................... 118
Společná nastavení pro všechny listy .............................................................................................................. 119
Karta [Hlavní] ..................................................................................................................................................... 121
Karta [Rozvržení] ............................................................................................................................................... 124
Karta [Podávání papíru] .................................................................................................................................... 128
Karta [Kompletace] ........................................................................................................................................... 130
Karta [Kvalita] .................................................................................................................................................... 132
Karta [Přebaly] ................................................................................................................................................... 135
Karta [Podpora/zařízení] ................................................................................................................................... 136
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce] .............................................................................................. 138
117
Seznam nastavení
Seznam nastavení
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Karta [Hlavní](P. 121)
Karta [Rozvržení](P. 124)
Karta [Podávání papíru](P. 128)
Karta [Kompletace](P. 130)
Karta [Kvalita](P. 132)
Karta [Přebaly](P. 135)
Karta [Podpora/zařízení](P. 136)
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce](P. 138)
118
Seznam nastavení
Společná nastavení pro všechny listy
Základní funkce tisku lze nastavit prostřednictvím náhledu nastavení na každém listu. Můžete také zobrazit
oblíbená nastavení, vrátit nastavení tisku na jejich standardní konfigurace atd.
Náhled nastavení
Zobrazí aktuální nastavení tisku v náhledu. Kliknutím na náhled můžete nastavit základní tiskové funkce.
Zobrazení průvodce náhledem nastavení
Přepnout mezi 1stranným/oboustranným
tiskem
Sešít
Klikněte, kde chcete umístit sešití strany. Při
nastavování tisku brožury můžete zapnout nebo
vypnout sedlové sešití.
Místo pro vazbu
Klikněte na okraj strany, kde chcete nastavit
umístění vazby.
Otočení kolečkem / stažení prstů: změna
rozvržení stránky
Můžete změnit počet stran uspořádaných na každý
list papíru.
Počet stran lze změnit otáčením kolečka myši po
najetí na náhled nastavení. Pokud používáte
dotykový panel, můžete změnit počet stran
stažením nebo roztažením prstů na náhledu
nastavení.
[Oblíbená nastavení]
Zobrazí seznam registrovaných oblíbených nastavení.
[Zaregistrovat]
Umožňuje zaregistrovat aktuální nastavení tisku jako oblíbená nastavení.
☞ Dialogové okno [Zaregistrovat oblíbená nastavení]
[Název]
Udává název, který bude připojen k oblíbeným nastavením.
[Ikona]
Udává ikonu, která bude připojena k oblíbeným nastavením.
[Komentář]
Udává komentář týkající se oblíbených nastavení. Zadejte ho v případě potřeby.
[Zobrazit nastavení]
Zobrazí obsah pro oblíbená nastavení.
[Resetovat nastavení tisku]
Vrátí nastavení tisku všech karet na standardní konfigurace.
119
Seznam nastavení
[Obnovit výchozí nastavení]
Vrátí nastavení tisku otevřené karty na standardní konfigurace.
Související témata
Registrace oblíbených nastavení(P. 106)
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení(P. 107)
120
Seznam nastavení
Karta [Hlavní]
Můžete nastavit základní funkce tiskárny.
[Velikost strany]
Zobrazí velikost stránky nastavenou v aplikaci nebo velikost stránky nastavenou kliknutím na [Podrobnosti].
[Podrobnosti]
Umožňuje nastavit velikost dokumentu a zvětšení nebo zmenšení.
Velikosti papíru zobrazené s ikonou (
) lze jako velikost papíru zadat pouze v tiskových datech. Nejsou
podporovány jako velikosti papíru, na které se má skutečně tisknout.
[Velikost výstupu]
Udává skutečnou velikost stránky, na kterou chcete tisknout. Když vyberete velikost, která se liší od nastavení
[Velikost strany], tisková data se při tisku zvětší nebo zmenší podle nastavené velikosti stránky.
[Orientace]
Udává orientaci tiskových dat.
[Počet kopií]
Udává počet kopií k tisku.
[Typ papíru]
Udává papír, na který se má tisknout, dle typu papíru.
[Oboustranný tisk]
Tiskne na obě strany papíru. Výchozí nastavení pro tiskárny, které podporují oboustranný tisk, je [Oboustranný
tisk].
[Místo pro vazbu]
Udává umístění vazby.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastavit šířku mezery pro vazbu. Po nastavení mezery pro vazbu se tisková oblast zúží pouze o
hodnotu šířky mezery pro vazbu. Pokud vyberete možnost [Přizpůsobení obrazu kvůli umístění mezery pro
vazbu] > [Zmenšit obraz], tisková data se zmenší, aby se vešla do oblasti tisku. Pokud vyberete možnost
[Posunout obraz], tisková data se posunou a uspořádají tak, jak jsou. V takovém případě nelze některá z dat,
která nejsou v oblasti tisku, vytisknout.
[Tisk brožury]
Tiskne se stránkami dokumentu uspořádanými tak, aby je šlo přeložit v polovině a vytvořit brožuru.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovat podrobná nastavení při tisku brožur, jako je směr otevírání a šířka mezery pro
vazbu.
☞ Dialogové okno [Nastavení brožury]
[Vazba]
121
Seznam nastavení
Při vytváření brožury udává, zda se dokument otevírá doprava nebo doleva.
[Šířka mezery pro vazbu]
Udává šířku mezery pro vazbu.
[Rozdělit do sad pro rozvržení brožury]
Vytvoří brožuru ve více sadách. V části [Rozdělit do sad] vyberte, zda se stránky mají do sad rozdělovat
automaticky nebo ručně. Při ručním dělení v části [Počet listů na sadu] zadejte, kolik stránek je v jedné sadě.
[Použít opravu deformace (posunu)]
Opravuje posun mezi vnějšími a vnitřními stránkami, ke kterému dochází při tisku brožury. V nabídce
[Metoda opravy] vyberte metodu opravy. Pokud opravu provádíte ručně, zadejte v části [Velikost opravy] míru
opravy.
[Sedlový lis]
Při vytváření brožury se sedlovým šitím se použije sedlový lis. Sílu sedlového lisu můžete zadat v části
[Nastavení sedlového lisu].
POZNÁMKA
● Karta [Hlavní] nebo [Rozvržení] > možnost [Tisk brožury] nelze nastavit současně s následujícími nastaveními.
- Jiná nastavení než na kartě [Přebaly] > [Konfigurovat nastavení předního přebalu] > [Přední přebal] >
[Ponechat prázdný]
- Karta [Přebaly] > [Konfigurovat nastavení zadního přebalu]
[Rozvržení strany]
Tiskne s více stránkami uspořádanými na jednom listu.
[Sešít]
Sešije stránky při výstupu tiskových dat. Vyberte umístění sešití.
Možnost [Zapnuto (Eko (bez svorek))] ohne papír bez použití sponek.
Dostupné polohy sešití se liší podle velikosti výstupního papíru, směru podávání papíru a zdroje papíru.
[Režim barvy]
Přepíná mezi barevným a černobílým tiskem.
POZNÁMKA
● Když vyberete možnost [Režim barvy] > [Barevně] (výchozí nastavení), určí se, jestli jsou jednotlivé stránky
barevné nebo černobílé a příslušně se přepne barevný režim.
● Chcete-li všechny stránky tisknout barevně, zakažte na kartě [Podpora/zařízení] možnost [Řešení problémů] >
[Automaticky (barevně/černobíle)].
[Způsob výstupu]
Nastavuje metodu pro výstup tiskových dat. Můžete v tiskových datech nastavit kód PIN nebo data uložit do
zařízení.
[Tisk]
Provede normální tisk.
[Uchovat]
Uloží tisková data do fronty uchovávání (dočasného úložiště) v zařízení. Pořadí tisku nebo nastavení
uložených dat můžete měnit na ovládacím panelu zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského
rozhraní.
Název souboru se zobrazí v zařízení. Požadovaný název můžete zadat, když v dialogovém okně [Nastavení
uchování dokumentu] zobrazeném kliknutím na tlačítko [Nastavení] vyberete možnost [Název dokumentu] >
[Zadejte název].
122
Seznam nastavení
[Zabezpečený tisk]
Připojí k tiskovým datům kód PIN a uloží ho do zařízení. Tato funkce je užitečná při tisku důvěrných
dokumentů atd. Když povolíte funkci Šifrovaný zabezpečený tisk, můžete šifrovat a tisknout data a získat tak
účinnější zabezpečení.
Uložená data lze vytisknout po zadání kódu PIN na ovládacím panelu zařízení.
POZNÁMKA
● Pokud máte v možnostech tisku systému Windows zapnutou možnost [Tisk chráněný PIN kódem] a tisknete
prostřednictvím ovladače, tisková úloha bude normálně vytištěna jako zabezpečený tisk.
[Uložit v poštovní schránce/Uložit ve schránce]
Uloží tisková data do schránky v zařízení. Nastavení uložených dat nebo jejich kombinování můžete provádět
z ovládacího panelu na zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní.
[Prioritní tisk]
Tiskne s prioritou vyšší, než mají ostatní tisková data čekající na vytištění zařízením.
[Přerušit a vytisknout]
Zruší tiskovou úlohu, kterou zařízení právě zpracovává, a vytiskne zadanou úlohu.
[Naplánovaný tisk]
Tiskne v nastavený čas.
Když je nastavený čas, zobrazí se, když kurzorem myši najedete nad možnost [Naplánovaný tisk].
Pokud se čas nastavený v zařízení neshoduje s časem nastaveným na vámi používaném počítači, nemusí se
tisková úloha vytisknout v nastavený čas nebo může být tisk zrušen.
[Vlastní papír]
Umožňuje zaregistrovat požadovanou velikost papíru, kterou můžete používat k tisku.
Položky označené symbolem ( ) jsou standardní velikosti papíru a nelze je upravit ani odstranit.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Měřítko(P. 69)
Připojení kódu PIN k tiskovým datům(P. 78)
Šifrování tiskových dat(P. 79)
Pozastavení tiskových úloh(P. 81)
Ukládání tiskových dat(P. 82)
Stanovení vyšší priority tiskové úlohy ve srovnání s jinými úlohami(P. 83)
Pozastavení úloh aktuálně v tisku kvůli stanovení vyšší priority tiskové úlohy(P. 84)
Tisk brožury(P. 88)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
Tisk čísel stránek na stejném místě na přední a zadní straně každé stránky(P. 95)
Registrace vlastních velikostí papíru(P. 99)
123
Seznam nastavení
Karta [Rozvržení]
Při tisku můžete vybrat rozvržení nebo nastavit úpravy stránek.
[Tisk brožury]
Tiskne se stránkami dokumentu uspořádanými tak, aby je šlo přeložit v polovině a vytvořit brožuru.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovat podrobná nastavení při tisku brožur, jako je směr otevírání a šířka mezery pro
vazbu.
☞ Dialogové okno [Nastavení brožury]
[Vazba]
Při vytváření brožury udává, zda se dokument otevírá doprava nebo doleva.
[Šířka mezery pro vazbu]
Udává šířku mezery pro vazbu.
[Rozdělit do sad pro rozvržení brožury]
Vytvoří brožuru ve více sadách. V části [Rozdělit do sad] vyberte, zda se stránky mají do sad rozdělovat
automaticky nebo ručně. Při ručním dělení v části [Počet listů na sadu] zadejte, kolik stránek je v jedné sadě.
[Použít opravu deformace (posunu)]
Opravuje posun mezi vnějšími a vnitřními stránkami, ke kterému dochází při tisku brožury. V nabídce
[Metoda opravy] vyberte metodu opravy. Pokud opravu provádíte ručně, zadejte v části [Velikost opravy] míru
opravy.
[Sedlový lis]
Při vytváření brožury se sedlovým šitím se použije sedlový lis. Sílu sedlového lisu můžete zadat v části
[Nastavení sedlového lisu].
POZNÁMKA
● Karta [Hlavní] nebo [Rozvržení] > možnost [Tisk brožury] nelze nastavit současně s následujícími nastaveními.
- Jiná nastavení než na kartě [Přebaly] > [Konfigurovat nastavení předního přebalu] > [Přední přebal] >
[Ponechat prázdný]
- Karta [Přebaly] > [Konfigurovat nastavení zadního přebalu]
[Lepená vazba]
Na stránkách s obsahem nanese na stranu s mezerou pro vazbu lepidlo a uzavřením stránek do přebalu
vytvoří brožuru.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovat podrobná nastavení při tisku brožur, jako je směr otevírání a šířka papíru.
☞ Dialogové okno [Nastavení lepené vazby]
Karta [Základní nastavení]
[Vazba]
Při vytváření brožury nastavuje, jestli se dokument otevírá doprava nebo doleva.
[Nastavení přebalu pro lepenou vazbu]
Nastavuje velikost papíru a zdroj papíru pro přebal. Pokud tisknete na přebal, nastavte možnost [Tisk na
přebal].
[Nastavení strany s obsahem]
124
Seznam nastavení
Nastavuje velikost papíru pro stránky s obsahem.
[Nastavení kompletace]
Udává v nabídce [Určit podle] konečnou velikost a metodu nastavení.
Karta [Přizpůsobení kompletace]
Umožňuje upravit pozici tisku pro stránky s obsahem a obálky, a také úhel a místo ořezu.
[Vložit vodoznak]
Tiskne poloprůhledné nápisy, jako [PŘÍSNĚ TAJNÉ] nebo [KONCEPT], přes tisková data.
[Podrobnosti]
Umožňuje vytvářet nové vodoznaky a upravovat existující vodoznaky.
☞ Dialogové okno [Upravit vodoznak]
[Seznam vodoznaků]
Zobrazí seznam registrovaných vodoznaků. Když vyberete vodoznak, podrobná nastavení vodoznaku se
zobrazí v náhledu a v části [Obsah].
Když vyberete nějaký vodoznak a kliknete na tlačítko [
výše) nebo [
] (Přesunout vybraný vodoznak o jednu úroveň
] (Přesunout vybraný vodoznak o jednu úroveň níže), můžete změnit jeho pořadí v
seznamu vodoznaků.
[Přidat]
Umožňuje přidání nového vodoznaku do nabídky [Seznam vodoznaků].
[Upravit]
Umožňuje upravit vybraný vodoznak.
[
] (Odstranit)
Odstraní vybraný vodoznak.
POZNÁMKA
● Text vodoznaku můžete zadat kliknutím na tlačítko [Přidat] nebo [Upravit] → zadáním textu v poli [Atributy] >
[Text]. Použitím znaku „\“ s určitými znaky můžete zadat následující obsah.
\d: Datum
\t: Čas
\u: Uživatelské jméno
\s: Název počítače
\j: Název úlohy
Pokud chcete zadat znak „\“, zadejte v poli [Text] znaky „\\“.
[Přidat rámeček]
Vytiskne okolo stránky ohraničení.
[Plakát]
Zvětší tisková data jedné strany a vytiskne je na několik listů papíru. Když se vytištěné listy spojí dohromady,
vytvoří velký výtisk, jako je plakát.
Když vyberete možnost [Vlastní], můžete zadat počet řádků, případně počet sloupců.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastavit informace, jako rozsah stránek k tisku, tisk s ohraničením atd.
☞ Dialogové okno [Nastavení plakátu]
125
Seznam nastavení
[Stránky k vytištění]
Udává rozsah stránek k vytištění. Můžete také specifikovat pouze některé stránky.
Pokud jste v části [Vlastní] vybrali počet řádků a sloupců, můžete číselně zadat rozsah tisku a čísla stránek.
[Otočit listy o 90 stupňů]
Otočí stránky zadané na kartě [Hlavní] > [Orientace] o 90 stupňů.
Pokud jste vybrali možnost [Automaticky], stránky budou natočeny směrem, ve kterém se tisková data
vytisknou větší.
[Vytisknout okraje]
Vytiskne ohraničení s ostatními listy jako vodítkem pro vkládání listů dohromady.
[Nastavit okraje pro odstřižení/vložení]
Nastavuje ořezávání/vkládání a okraje při tisku.
Šířky okrajů pro nastavení [Standardní] jsou 20 mm. Nastavení [Tenký] a [Široký] zmenší, případně zvětší,
šířky o 10 mm na základě hodnoty [Standardní].
Výběr možnosti [Vytisknout značky zarovnání] vytiskne symboly rozlišující ořez a vkládání.
[Smíšené velikosti/orientace]
Tiskne data s různou velikostí a orientací stránek.
[Podrobnosti]
Toto nastavení umožňuje nastavit kombinaci velikostí a metod zarovnání stránek.
[Záhlaví/zápatí]
Umožňuje k tiskovým datům připojit záhlaví nebo zápatí. Pro záhlaví a zápatí můžete nastavit polohu a formát.
Pokud provádíte tisk brožury nebo oboustranný tisk, můžete rovněž nastavit číslo stránky, aby se na přední
i zadní straně stránky tisklo na stejném místě.
[Překrytí]
Provede překryvný tisk. Můžete rovněž nastavit vytvoření souboru formuláře, který se má používat v
překryvném tisku.
☞ Dialogové okno [Nastavení překrytí]
[Způsob zpracování]
Nastavuje, zda se má provést překryvný tisk, nebo zda se má vytvořit soubor formuláře, který se má používat
při překryvném tisku. Pokud vyberete možnost [Použít tisk překrytí], použije se soubor formuláře uložený v
zařízení.
[Získat informace ze souboru formuláře]
Získá nejnovější informace o souboru formuláře.
[Seznam souborů]
Zobrazí seznam souborů formuláře uložených v zařízení. Při provádění překryvného tisku vyberte v seznamu
soubor formuláře, který se má použít.
Pokud ze zařízení nelze získat informace, seznam se nezobrazí.
Nastavení [Barevně] se použije, když kliknete na [Získat informace ze souboru formuláře].
[Název souboru]
Udává název pro nově vytvořený soubor formuláře.
Pokud v části [Seznam souborů] nemůžete vybrat soubor formuláře, zadejte zde název souboru formuláře,
který se má použít.
[Použít na]
Udává, na jakou stranu se má při oboustranném tisku použít překryvný tisk.
126
Seznam nastavení
[Číslování sad kopií]
Vytiskne sériová čísla na více kopií dokumentu. Sériová čísla se tisknou tak, že „1“ se vytiskne na první kopii
dokumentu, „2“ na druhou kopii, „3“ na třetí kopii atd.
[Podrobnosti]
Nastaví počáteční číslo tisku.
[Použít funkci zabezpečeného tisku zařízení]
Použije funkci zabezpečeného tisku zařízení.
Funkce, které chcete použít, se musí na zařízení aktivovat.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Připojení vodoznaku(P. 70)
Tisk velkého plakátu na více stránek(P. 71)
Tisk dat přes pevně definovaný formulář(P. 76)
Tisk brožury(P. 88)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
Lepená vazba(P. 94)
Tisk čísel stránek na stejném místě na přední a zadní straně každé stránky(P. 95)
127
Seznam nastavení
Karta [Podávání papíru]
Můžete nastavit typ papíru a zdroj papíru.
[Výběr papíru]
Nastaví, jestli se má papír k tisku zadat podle zdroje nebo typu papíru.
[Zdroj papíru]
Udává papír pro tisk podle zdroje papíru. Pokud vyberete možnost [Automaticky], vybere se automaticky zdroj
papíru odpovídající velikosti výstupního papíru.
[Informace o zdroji papíru]
Zobrazuje informace o papíru nastaveném ve zdrojích papíru. Pro každý zdroj papíru také můžete nastavit
požadovaný komentář.
[Název papíru]
Udává zdroj papíru, který má být použit, když je v části [Zdroj papíru] vybrána možnost [Automaticky]. Aby bylo
možné použít toto nastavení, je nutné nejdříve zaregistrovat název papíru odpovídající zdroji papíru v zařízení
a získat informace o zařízení.
[Typ papíru]
Udává papír, na který se má tisknout, dle typu papíru.
[Nastavení]
Umožňuje zadat typ papíru.
Vyberete-li možnost [Automaticky], dokument se vytiskne na typ papíru nastavený v zařízení.
[Načíst informace o papíru]
Načte informace o papíru nastaveném v zařízení a zobrazí je v části [Typ papíru].
[Podrobnosti tabelačního papíru]
Umožňuje nastavit informace pro tisk na tabelační papír, když je zadán tabelační papír.
[Zdroj papíru pro transparentní listy]
Udává zdroj papíru pro transparentní listy.
[Listy přebalu]
Nastavuje, jestli se mají mezi transparentní listy vkládat listy papíru. Pokud na vložené listy chcete tisknout,
vyberte možnost [Tisk na listy přebalu]. Na vložené listy se bude tisknout stejný obsah jako na transparentní
listy.
[Zdroj papíru pro listy přebalu]/[Typ papíru pro listy přebalu]/[Určit listy přebalu podle]
Nastaví zdroj a typ papíru pro listy vkládané mezi transparentní listy. Pokud můžete zadat zdroj nebo typ
papíru, vyberte možnost [Určit listy přebalu podle].
[Vkládání listů]
Vkládá listy mezi zadané stránky.
[Nastavení]
Tato možnost umožňuje nastavit informace o listech k vložení a jejich poloze.
☞ Dialogové okno [Nastavení vkládání listů]
128
Seznam nastavení
[Listy k vložení]
Vybere typ papíru listů k vložení.
[Zdroj papíru]
Vybere zdroj papíru listů k vložení.
[Vložené listy / tabelační papír]
Nastavuje, zda se má tisknout na listy k vložení. Pokud ano, vyberte, na kterou stranu.
[Poloha vkládání]
Udává stránky, před které se mají vkládat listy.
[Typ papíru pro tabelační papír]
Umožňuje zadat typ tabelačního papíru, který se má vkládat. Můžete také nakonfigurovat nastavení tisku pro
ouško.
[Kopie]
Vytiskne po jedné kopii ze dvou zdrojů papíru.
Tato funkce je užitečná, když chcete vytisknout jednu kopii dokumentu na papír vysoké kvality pro zákazníka a
jednu na recyklovaný papír pro sebe.
Tuto funkci lze použít, když je v části [Zdroj papíru] zvoleno jiné nastavení než [Automaticky]. Druhý zdroj
papíru nastavíte v části [Kopie] > [Nastavení].
Když je povolena tato funkce, je z každého zadaného zdroje papíru vždy vytištěna jedna kopie, bez ohledu na
nastavení na kartě [Hlavní] > [Počet kopií].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Vkládání listů mezi transparentní listy(P. 100)
Vkládání listů(P. 101)
Vložení tabelačního papíru(P. 102)
Tisk na tabelační papír(P. 103)
129
Seznam nastavení
Karta [Kompletace]
Můžete nakonfigurovat nastavení související s kompletací, jako je třídění sešívání atd.
Třídit
Skupina
Přesah
Otáčet
Děrovat
Sešít
[Způsob výstupu]
Udává způsob oddělování při tisku více kopií.
[Třídit]
Na výstup odešle zadaný počet kopií v pořadí stránek.
[Skupina]
Na výstup odešle stanovený počet kopií se všemi stejně očíslovanými stranami seskupenými dohromady.
[Sešít]
Sešije stránky při výstupu tiskových dat. Vyberte umístění sešití.
Možnost [Zapnuto (Eko (bez svorek))] ohne papír bez použití sponek.
Dostupné polohy sešití se liší podle velikosti výstupního papíru, směru podávání papíru a zdroje papíru.
[Děrovat]
Vytiskne stránky s otvory pro vazbu. Tuto funkci lze používat jenom tehdy, je-li v zařízení povolena. Typ otvorů,
který můžete vybrat, závisí na volitelné jednotce připojené k zařízení.
[Přesah]
Odsadí jednotlivé sady vytištěných stránek.
[Určit interval přesahu: každé]
Vytiskne stránky tak, aby byl odsazený každý zadaný počet stránek.
[Otáčet]
Vytiskne každou tiskovou úlohu otočenou o 90 stupňů vůči předchozí a následující úloze.
[Skládání]
Udává typ skládání při tisku stránek složených do jedné z různých forem.
130
Seznam nastavení
Skládání do C
Skládání do Z
Sedlové přeložení
Skládání do Z
(harmonika)
Dvojité paralelní
skládání
[Podrobnosti]
Udává formu skládání, pokud je jako typ skládání vybrána možnost [Skládání do C], [Skládání v půlce], [Sedlové
přeložení (rozšířené)], [Skládání do Z (harmonika)] nebo [Dvojité paralelní skládání].
POZNÁMKA
● Pokud je současně zadáno skládání do Z a sešívání, směr skládání do Z se změní v závislosti na umístění
sešití.
[Oříznout]
Ořízne a vyrovná okraje stránek při vytváření brožury sešitím stránek uprostřed.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastavit šířku ořezu a metodu nastavení.
[Cíl výstupu]
Udává cíl výstupu potištěného papíru.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastavit údaje o stohování, když je vybrána možnost [Odkládací zásobník (odkládací oblast)] pro
výstup do velkokapacitní stohovací jednotky.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 91)
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 92)
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 93)
131
Seznam nastavení
Karta [Kvalita]
Můžete nastavit metodu zpracování tisku odpovídající obsahu tiskových dat.
[Tisk založený na obsahu]
Udává cíl, který odpovídá tiskovým datům, a nastavuje vhodný režim kvality tisku.
[Podrobná nastavení kvality]
Umožňuje nastavit údaje o kvalitě tisku, jako je rozlišení, gradace, množství toneru atd.
☞ Dialogové okno [Podrobná nastavení kvality]
[Rozlišení]
Udává rozlišení tisku.
[Gradace]
Udává metodu gradace.
[Vysoká 2]: Použije jemnější gradaci než nastavení [Vysoká 1] pro plynulé gradace.
[Polotóny (obrázky)]/[Polotóny (grafika)]/[Polotóny (text)]
Udává metody pro znázornění polotónů (oblasti mezi tmavými a světlými oblastmi).
[Rozlišení]: Nastavuje prioritu pro rozlišení a tiskne hladké obrysy.
[Vysoké rozlišení]: Zvyšuje rozlišení obrysů na větší hodnotu než při nastavení [Rozlišení].
[Gradace]: Nastavuje prioritu pro gradace a tiskne hladké gradace.
[Barevný tón]: Tiskne gradace s větší hodnotou vyhlazení než při nastavení [Gradace].
[Chyba difúze]: Tiskne přesně drobné znaky a tenké čáry.
[Rozšířené vyhlazování]
Opravuje obrysy znaků a čar a vyhlazuje gradace.
[Hladké 2]: Provádí silnější vyhlazení než při nastavení [Hladké 1].
[Ostrost]
Mírně upraví ostrost obrysů znaků a obrázků uspořádaných na každé stránce.
[Ostrost (fotografie)]
Zesílí při tisku obrysy u obrázků, rozmazání atd.
[Zpracování pouze černé barvy]
Udává cílový objekt a tiskne jiné části než bílé v černé barvě.
[Kompenzace šedé]
Udává cílový objekt a tiskne černá a šedá data skutečně v černé a šedé barvě.
[Nastavení sytosti toneru]
Nastavuje sytost toneru. Na obrazovce s podrobnostmi, zobrazené po zadání možnosti [Vlastní nastavení] a
kliknutí na tlačítko [Podrobnosti], můžete nastavovat jednotlivé barvy.
[Nastavení objemu toneru]/[Korekce objemu toneru]
Nastavuje množství toneru podle obsahu tiskových dat.
[Priorita gradace]: Tiskne data obsahující velké množství grafiky a CG gradací.
[Priorita textu]: Tiskne data se zaměřením na text.
[Vyhlazení gradace]
Hladce tiskne velké barevné změny gradací.
[Hladké 2]: Provádí silnější vyhlazení než při nastavení [Hladké 1].
[Komprese obrazu]
132
Seznam nastavení
Při odesílání tiskových dat do tiskárny nastaví poměr jejich komprese, a tiskne s prioritou udělenou buďto
kvalitě obrazu, nebo rychlosti tisku.
[Optimalizace komprese obrazu]
Nastavuje metodu komprese obrazu. Můžete vybírat mezi optimalizační metodou (přepínání mezi vratnými a
nevratnými procesy) nebo jednotnou metodou komprese (bez optimalizace). Komprese obrázku bez
optimalizace potlačí šum bloku JPEG.
[Řízení čar]
Vylepšuje reprodukci znaků a čar.
[Priorita rozlišení]: Nastavuje prioritu pro rozlišení.
[Priorita gradace]: Nastavuje prioritu pro gradace.
[Upřednostnit tisk barevných čar a textu]
Pokud jsou barevné čáry nebo text rozmazané nebo přerušované, v případě povolení této funkce se mohou
vytisknout čistěji.
Pokud jste vybrali kartu [Kvalita] > [Tisk založený na obsahu] > [Linie], je tato funkce povolena ve výchozím
nastavení.
[Korekce barev]/[Korekce šedé]
Umožňuje upravit barvu, jas a kontrast.
☞ Dialogové okno [Korekce barev]/[Korekce šedé]
[Typ vzorku]
Udává typ obrázku zobrazeného v náhledu s ukázkou.
Pokud vyberete možnost [Výchozí], uloží se tato volba do nastavení tisku, která odpovídají typu dat
vybranému v části [Prvky k úpravě], a změní se také zobrazený obrázek.
[Prvky k úpravě]
Udává objekt jako cíl nastavování barev.
[Použít na vzorek]
Použije hodnoty nastavené na kartách [Sytost] a [Odstín] na náhled s ukázkou.
Přepnutím do stavu výběru můžete zkontrolovat, kolik barev se změnilo.
[Barevné kolo]
Toto se zobrazí jako průvodce při úpravě barev, když je vybrána karta [Odstín].
Karta [Sytost]/[Odstín]
Umožňuje v dialogovém okně [Korekce barev] nastavit sytost a odstín jednotlivých barev při tisku. Nastavení
provedete přetažením posuvníku nebo zadáním číselné hodnoty.
[Nastavit všechny barvy pomocí stejné hodnoty]
Nastaví všechny barvy v dialogovém okně [Korekce barev] současně.
[Jas]/[Kontrast]
Nastaví jas nebo kontrast přetažením posuvníku nebo zadáním číselné hodnoty.
[Nastavení shody]
Umožňuje nastavit odpovídající operaci pro nastavení barev.
☞ Dialogové okno [Nastavení shody]
[Režim dosažení shody]
Udává metodu zpracování pro shodu barev.
[Metoda shody]
Udává, který faktor je při určování shody upřednostňován. V závislosti na zařízení můžete vybírat faktory,
které mají být upřednostněny pro jednotlivé subjekty.
Když kliknete na tlačítko [Načíst informace o metodě shody], můžete načíst informace o metodách shody
registrovaných v zařízení.
[Gamma]/[Nastavení gamma]
133
Seznam nastavení
Umožňuje tisknout s nastavením gama.
[Dvoubarevný tisk]
Tiskne ve dvou barvách. Části tiskových dat, ve kterých nejsou žádné barvy, se tisknou v odstínech šedé, a
části, ve kterých jsou barvy, se tisknou v odstínech dané barvy.
[Úspora toneru]/[Podrobná úspora toneru]
Šetří tonerem prostřednictvím tisku dat s menším množstvím toneru.
V části [Podrobná úspora toneru] je tisk zesvětlený v pořadí [Režim 1], [Režim 2] a [Režim 3].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
134
Seznam nastavení
Karta [Přebaly]
Můžete přidat přední nebo zadní přebal, použít papír, který se liší od stránek obsahu, a nakonfigurovat
nastavení tisku týkající se přebalů.
[Konfigurovat nastavení předního přebalu]/[Konfigurovat nastavení zadního přebalu]
Nastavuje přední nebo zadní přebal.
[Přední přebal]/[Zadní přebal]
Udává, na kterou stranu nebo strany předního nebo zadního přebalu se má tisknout.
[Zdroj papíru]
Udává zdroj papíru.
POZNÁMKA
● Karta [Hlavní] nebo [Rozvržení] > možnost [Tisk brožury] nelze nastavit současně s následujícími nastaveními.
- Jiná nastavení než na kartě [Přebaly] > [Konfigurovat nastavení předního přebalu] > [Přední přebal] >
[Ponechat prázdný]
- Karta [Přebaly] > [Konfigurovat nastavení zadního přebalu]
[Vytisknout stránku s hlavičkou]
Před tiskem první stránky vloží stránku (informační stránku) se jménem uživatele, názvem úlohy a časem.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastavit metodu zadání papíru, na který je vytištěna informační stránka (zdroj a/nebo typ papíru) a
velikost písma.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Tisk brožury(P. 88)
135
Seznam nastavení
Karta [Podpora/zařízení]
Můžete nakonfigurovat nastavení prostředí ovladače, nastavení informací o zařízení atd.
[Zobrazit nastavení]
Zobrazí seznam pro kontrolu aktuálních nastavení.
[Upravit oblíbená nastavení]
Umožňuje upravit seznam [Oblíbená nastavení] a importovat ho nebo ho exportovat pro použití v jiných
počítačích.
☞ Dialogové okno [Upravit oblíbená nastavení]
[Oblíbená nastavení]
Zobrazí seznam registrovaných oblíbených nastavení. Obsah vybraných oblíbených nastavení ze seznamu se
zobrazuje v části [Nastavení]. Nastavení, která se liší od standardních nastavení, jsou zobrazená tučně.
Když vyberete nějaké oblíbené nastavení a kliknete na tlačítko [
nastavení o jednu úroveň výše) nebo [
] (Přesunout vybrané oblíbené
] (Přesunout vybrané oblíbené nastavení o jednu úroveň níže),
můžete změnit jeho pořadí v seznamu oblíbených nastavení.
[Import]
Umožňuje naimportovat oblíbená nastavení uložená jako soubor (*.profile) a přidat je do nabídky [Oblíbená
nastavení].
[Export]
Umožňuje exportovat vybraná oblíbená nastavení jako soubor (*.profile).
[
] (Odstranit)
Odstraní vybraná oblíbená nastavení.
[Komentář]
Zobrazí komentáře o vybraných oblíbených nastaveních.
[Upravit]
Umožňuje upravit možnosti [Název], [Ikona] a [Komentář] vybraných oblíbených nastavení.
[Řešení problémů]
Umožňuje nakonfigurovat podrobná nastavení fungování ovladače pro speciální tisk nebo aplikace. Výběr
položky ze seznamu [Seznam nastavení] v dialogovém okně [Řešení problémů] zobrazí podrobné vysvětlení.
[Předvolby]
Umožňuje změnit velikosti papíru zobrazené ovladačem a jazyk zobrazení podle vámi používané oblasti nebo
podle vašich preferencí, inicializovat nastavení oblíbených nastavení atd. Pokud v části [Jazyk] vyberete jazyk,
který chcete používat, a potom chcete změnit jazyk zobrazení, zavřete obrazovku s nastavením tisku a znovu ji
otevřete.
[Nastavení ověřovacích údajů]
Umožňuje spravovat tisk prostřednictvím funkce správy ID oddělení nebo pomocí funkce ověřování uživatelů.
Kliknutím na tlačítko [Ověřit] na zobrazené obrazovce můžete zkontrolovat, zda ověřovací informace v zařízení
a zadaný obsah vzájemně odpovídají.
136
Seznam nastavení
[Nastavení uživatelského jména]
Umožňuje nastavit uživatelské jméno pro tiskové úlohy. Na ovládacím panelu zařízení se zobrazí nastavené
uživatelské jméno a použije se jako uživatelské jméno pro záhlaví nebo zápatí.
POZNÁMKA
● Pokud používáte funkci ověřování uživatelů, prioritu má uživatelské jméno nastavené pro funkci ověřování
uživatelů.
[Nastavení zařízení]
Umožňuje konfigurovat nastavení volitelných doplňků zařízení a nastavení správce.
POZNÁMKA
● Když po zobrazení potvrzovací obrazovky s dotazem, zda chcete uložit nastavení, kliknete na tlačítko
[Nastavení zařízení], obrazovka nastavení tisku se zavře.
[O aplikaci]
Zobrazuje informace o verzi ovladače.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 119)
Úpravy seznamu Oblíbená nastavení(P. 107)
Nastavení funkce ověřování(P. 111)
Nastavení uživatelského jména(P. 113)
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
137
Seznam nastavení
Karta [Nastavení zařízení]/[Nastavení správce]
Můžete kontrolovat nastavení volitelných doplňků, konfigurovat nastavení správy ID oddělení a nastavení
správce související se zařízením.
POZNÁMKA
● Když se vrátíte na obrazovku nastavení tisku, zobrazte ji z ikony zařízení v části [Zařízení a tiskárny] nebo z
nabídky tisku v aplikaci pro stolní počítače.
Karta [Nastavení zařízení]
[Načíst informace o zařízení]
Načte informace o zařízení a použije je na nastavení.
[Seznam volitelných doplňků]
Zobrazí seznam nastavení pro volitelné výstupy papíru, volitelné zdroje papíru atd. připojené k zařízení.
Pokud po výběru položky chcete nastavení volitelného doplňku nakonfigurovat ručně, nastavte položku
zobrazenou v části [Seznam volitelných doplňků].
[Funkce ověřování]
Spravuje tisk prostřednictvím funkce správy ID oddělení nebo funkce ověřování uživatelů. Klikněte na tlačítko
[Nastavení] a vyberte typ funkce ověřování, která se použije.
Pokud používáte funkci správy ID oddělení, výběr možnosti [Nepoužívat správu ID oddělení při černobílém
tisku] povolí černobílý tisk bez ověřování.
[Výchozí uživatelské jméno]
Umožňuje nastavit výchozí hodnotu uživatelského jména pro tiskové úlohy. Na ovládacím panelu zařízení se
zobrazí nastavené uživatelské jméno a použije se jako uživatelské jméno pro záhlaví nebo zápatí.
Abyste mohli nastavit tuto položku, musí být povolena možnost [Povolit změny uživatelského jména] na kartě
[Nastavení správce].
[Nastavení funkce zařízení]
Umožňuje nastavit verzi firmwaru řídicí jednotky zařízení. Funkce, které může zařízení používat, závisí na
nastavené verzi.
Verze firmwaru řídicí jednotky se skládají z verzí funkce a verzí platformy. Můžete si je prohlédnout na výtisku
se stavem zařízení nebo na obrazovce pro ověření struktury.
Podrobné informace o tom, jak provést výtisk se stavem zařízení nebo jak ověřit strukturu zařízení, najdete v
jeho příručce.
[Informace o zdroji papíru]
Zobrazuje informace o papíru nastaveném ve zdrojích papíru. Pro každý zdroj papíru také můžete nastavit
požadovaný komentář.
[Nastavení adresy IP]
Umožňuje nastavit, zda se má IP adresa zařízení, jehož informace se mají načíst, detekovat automaticky nebo
zadat ručně. Pokud IP adresu nelze rozpoznat, můžete ji zadat, aby se načetly informace o zařízení.
Pokud IP adresu zadáte prostřednictvím tohoto nastavení, nebude použita na port pro tisk.
138
Seznam nastavení
[O aplikaci]
Zobrazuje informace o verzi ovladače.
Karta [Nastavení správce]
[Seznam nastavení]
Zobrazí seznam nastavení a jejich obsah pro správce zařízení za účelem správy výchozích nastavení.
[Změnit nastavení správce]
Umožňuje měnit uživatelská oprávnění a jednotlivá nastavení na kartě [Seznam nastavení].
Související témata
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
Nastavení funkce ověřování(P. 111)
Nastavení uživatelského jména(P. 113)
Šifrování tiskových dat(P. 79)
139
Řešení potíží
Řešení potíží
Řešení potíží ...................................................................................................................................................... 141
Nelze zjistit zařízení v síti ................................................................................................................................. 142
Po instalaci zařízení se nezobrazuje jeho ikona .............................................................................................. 144
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows ............................................................ 145
Po aktualizaci ovladače se obnovuje výchozí nastavení tisku ........................................................................ 149
140
Řešení potíží
Řešení potíží
Zde jsou vysvětlena řešení běžných problémů.
Nelze zjistit zařízení v síti(P. 142)
Po instalaci zařízení se nezobrazuje jeho ikona(P. 144)
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows(P. 145)
Po aktualizaci ovladače se obnovuje výchozí nastavení tisku(P. 149)
141
Řešení potíží
Nelze zjistit zařízení v síti
Při instalaci se síťovým připojením se zařízení nemusí zobrazovat v části [Seznam tiskáren] instalátoru.
Pokud také při instalaci zadáte port síťové tiskárny, zařízení se nemusí zobrazovat v seznamu sdílených tiskáren.
Pokud k něčemu takovému dojde, důvodem může být několik příčin. Změňte nastavení podle potřeby na
základě jednotlivých položek v části „Řešení“.
1. Příčina
Nastavení zařízení nejsou správná.
Řešení
Zkontrolujte, jestli byly v zařízení nastaveny následující položky. Pokud nastaveny nebyly, změňte nastavení
nebo nainstalujte vhodný ovladač.
● Nastavení protokolu IPv4 nebo IPv6 byla povolena v [Nastavení TCP/IP].
● [Nastavení Multicast Discovery] byla povolena.
V síťových prostředích, která používají WSD, bylo povoleno [Použít WSD].
● Nastavení [Výběr PDL (Plug and Play)] odpovídá jazyku popisu stránky ovladače.
- Pro „Ovladač tiskárny UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4“: [*** (V4)] (nebo [*** (XPS)])
*** představuje jazyk popisu stránky odpovídající zařízení.
- Pro „Ovladač tiskárny PCL6 V4“: [PCL6 (V4)] (nebo [PCL6])
Informace o metodě nastavení pro funkci jazyka popisu stránky (plug and play) v zařízení najdete v příručce
k zařízení.
2. Příčina
Nastavení sítě v operačním systému nejsou správná.
Řešení
Zkontrolujte, zda jsou v nastaveních sítě operačního systému nakonfigurovaná nezbytná nastavení. Pokud ne,
změňte nastavení podle následujícího postupu.
(1) Zobrazte [Centrum síťových připojení a sdílení] → v části [Zobrazit aktivní sítě] zkontrolujte používaný profil.
[Centrum síťových připojení a sdílení] můžete zobrazit následovně.
V systému Windows 10/Server 2016
Vyberte možnost [Nastavení] > [Síť a internet] > [Ethernet] → klikněte na tlačítko [Centrum síťových připojení
a sdílení].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte na tlačítko [Ovládací panely] > [Síť a Internet] > [Centrum síťových připojení a sdílení].
(2) Klikněte na tlačítko [Změnit pokročilé nastavení sdílení].
(3) Pokud je v síťovém profilu zaškrtnutém v kroku (1)(P. 142) vybrána možnost [Zjišťování sítě] > [Vypnout
zjišťování sítě], vyberte možnost [Zapnout zjišťování sítě].
(4) Klikněte na tlačítko [Uložit změny].
Pokud je vyžadováno heslo uživatele Administrator nebo potvrzení, zadejte heslo nebo poskytněte
informace o potvrzení.
3. Příčina
Operační systém byl nastaven tak, že zařízení nelze zjistit.
142
Řešení potíží
Řešení
Pokud chcete zařízení zobrazit v seznamu sdílených tiskáren, změňte nastavení operačního systému podle
následujícího postupu.
(1) Klikněte na možnost [Programy] > [Programy a funkce] v okně [Ovládací panely] systému Windows.
(2) Klikněte na možnost [Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows] na obrazovce [Programy a funkce].
(3) Povolte možnost [Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS] na obrazovce [Funkce systému
Windows] → klikněte na možnost [OK].
Je možné, že nové nastavení se aktivuje až po restartování počítače.
Pro operační systém serveru vyberte možnost [Správa] > [Přidat role a funkce] na okně [Správce serveru] a
povolte možnost [Funkce] > [Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS].
(4) Po dokončení instalace ovladače vraťte nastavení na původní hodnoty.
Výše uvedené změny nastavení jsou nutné pouze pro instalaci ovladače. Po dokončení instalace ovladače
vám doporučujeme vrátit možnost [Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS] na původní
nastavení.
4. Příčina
V síťovém prostředí nelze zařízení zjistit.
Řešení
● V síťovém prostředí TCP/IP proveďte nastavení tak, aby zařízení, které chcete zjistit, a počítač, který používáte,
byly ve stejné podsíti.
● Pokud zařízení, které chcete zjistit, je připojeno k síťovému prostředí, které nepodporuje TCP/IP ani WSD,
nainstalujte ovladač zadáním portu nebo adresy IP.
5. Příčina
Ovladač odpovídající zjištěnému zařízení je již nainstalován.
Řešení
Pokud chcete ovladač nainstalovat prostřednictvím zjištění zařízení, nejdříve ho odinstalujte a poté ho znova
zjistěte.
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
143
Řešení potíží
Po instalaci zařízení se nezobrazuje jeho ikona
Pokud se po dokončení instalace v části [Zařízení a tiskárny] nezobrazuje ikona zařízení, může být důvodem
několik příčin. Pro zobrazení ikony zařízení postupujte podle pokynů uvedených v části „Řešení“.
1. Příčina
Obrazovka nebyla aktualizována.
Řešení
Kliknutím na tlačítko [
] (Aktualizovat) v řádku adresy aktualizujte obrazovku na nejnovější stav.
2. Příčina
Probíhá instalace ovladače, nebo instalace nebyla správně dokončena.
Řešení
Počkejte na dokončení instalace. Pokud se po nějaké době čekání ikona ovladače stále nezobrazuje, ovladač
přeinstalujte.
144
Řešení potíží
Zobrazí se standardní obrazovka nastavení tisku
systému Windows
Obrazovka nastavení tisku ovladače se i po instalaci ovladače nemusí zobrazovat a místo toho se zobrazuje
standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows. Pokud k tomuto dojde, důvodem může být několik
příčin.
Podle položek v části „Příčina“ a „Řešení“, které popisují jednotlivé zobrazené standardní obrazovky nastavení
tisku systému Windows, zobrazte obrazovku nastavení tisku ovladače.
V případě zobrazení z ikony zařízení v části [Zařízení a tiskárny] nebo z
desktopové aplikace
Z ikony zařízení v části [Zařízení a tiskárny] nebo při tisku z desktopové aplikace se zobrazí následující
obrazovka.
1. Příčina
Ovladač nebyl v klientovi v prostředí sdílené tiskárny správně nainstalován.
Řešení
Podívejte se na postup pro nastavení počítače jako klienta sdílené tiskárny a nainstalujte ovladač.
145
Řešení potíží
2. Příčina
Ovladač byl nainstalován zadáním souboru inf.
Řešení
Nainstalujte ovladač pomocí instalačního programu.
Pokud prostředí neumožňuje instalaci pomocí instalačního programu, budete moci použít standardní
obrazovku nastavení tisku systému Windows.
3. Příčina
Při instalaci ovladače tiskárny se mohou vyskytnout určité problémy.
Řešení
Ovladač tiskárny odinstalujte a potom ho následujícím postupem znovu nainstalujte.
Při zobrazení z aplikace z online obchodu
Při tisku z aplikace z online obchodu se zobrazí následující obrazovka.
146
Řešení potíží
1. Příčina
Z počítače, který používáte, se nemůžete připojit k internetu.
Řešení
Funkce vyžadované k tisku z aplikací z online obchodu se instalují z Windows Store prostřednictvím internetu.
Zkontrolujte, jestli máte z používaného počítače přístup do Windows Store a přeinstalujte ovladač.
2. Příčina
Účet, který jste použili k přihlášení do systému Windows, není přidružen k účtu Microsoft.
Řešení
Pro instalaci z Windows Store používejte účet Microsoft.
Pokud účet, který používáte při přihlašování do systému Windows, není účet Microsoft (místní účet nebo účet
domény), musíte ho níže uvedeným postupem přiřadit k účtu Microsoft a poté provést instalaci.
(1) Zobrazte obrazovku [Účty].
V systému Windows 10/Server 2016
Vyberte možnost [Nastavení] > [Účty].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte panel tlačítek na obrazovce [Plocha] → vyberte [
Nastavení] > [Změnit nastavení počítače] >
[Účty].
(2) Nastavte přidružení k účtu Microsoft.
V systému Windows 10/Server 2016
Vyberte možnost [Vaše informace] > [Přihlásit se místo toho účtem Microsoft].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2
Vyberte možnost [Váš účet] > [Připojit se k účtu Microsoft].
Po nakonfigurování nastavení podle pokynů na obrazovce zkontrolujte, jestli se v informacích o účtu zobrazuje
přidružený účet Microsoft.
3. Příčina
Aplikace je nastavena tak, aby se zobrazovala standardní obrazovka nastavení tisku systému Windows.
Řešení
Tisknete-li z aplikace z online obchodu, nastavte aplikaci tak, aby se zobrazila obrazovka tiskových nastavení
ovladače.
(1) Spusťte Canon Office Printer Utility.
V systému Windows 10/Server 2016
Vyberte nabídku Start a poté v seznamu aplikací vyberte [Canon Office Printer Utility].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte na [
] v dolní části obrazovky [Start] > [Canon Office Printer Utility] na obrazovce [Aplikace].
(2) V okně [Možnosti] zobrazte Canon Office Printer Utility.
V systému Windows 10/Server 2016
Zvolte nabídku [
] v horní části obrazovky aplikace > [Nastavení] > [Možnosti].
V systému Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte panel tlačítek na obrazovce [Plocha] → vyberte [
147
Nastavení] > [Možnosti].
Řešení potíží
(3) Zakažte [Nastavení pro obrazovku nastavení tisku] > [Vždy zobrazovat v režimu kompatibility].
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 19)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 24)
Instalace zadáním souboru inf(P. 33)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 46)
Odinstalace ovladače(P. 38)
148
Řešení potíží
Po aktualizaci ovladače se obnovuje výchozí nastavení
tisku
Pokud se po aktualizaci nainstalovaného ovladače nepřenesou žádná nastavení tisku a všechna nastavení tisku
se vrátí do výchozího nastavení, důvodem může být následující příčina. Vyřešte problém podle pokynů v části
„Řešení“.
Příčina
Specifikace systému Windows nebo změny v ovladači kvůli dodatkům nebo změnám funkcí.
Řešení
Po získání informací o zařízení změňte nastavení tisku.
Abyste získali informace o zařízení, musíte provést postup pro povolení používání funkcí zařízení.
Související témata
Zajištění použitelnosti funkcí zařízení(P. 53)
149
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
150
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
151
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising