Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Ovladač tiskárny Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3
Instalační příručka
USRMA-3650-01 2019-06 cs
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
................................................................................................................................................ 3
Jak používat příručku
Zápisy používané v této příručce
Odmítnutí odpovědnosti
Copyright
............................................................................................................................. 4
........................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
O tomto ovladači ............................................................................................................................................ 9
Před použitím .................................................................................................................................................
11
Kontrola před instalací ...........................................................................................................................
13
Systémové požadavky
............................................................................................................................................. 14
Poznámky a upozornění týkající se instalace
Informace o souboru Readme
............................................................................................................ 16
.................................................................................................................................. 17
Instalace ovladače ...................................................................................................................................... 19
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti
Instalace zadáním portu nebo adresy IP
Instalace pomocí USB připojení
Instalace zadáním souboru inf
.................................................................................................... 20
................................................................................................................... 25
............................................................................................................................... 31
................................................................................................................................. 35
Instalace s použitím portu WSD
............................................................................................................................... 37
Instalace zástupce odkazujícího na online návod
...................................................................................................... 38
Změna nastavení podle prostředí používání ........................................................................ 40
Používání sdílené tiskárny
....................................................................................................................................... 41
Instalace jako tiskový server
................................................................................................................................. 42
Nastavení klientů sdílené tiskárny
Změna portu
......................................................................................................................... 44
........................................................................................................................................................... 46
Instalace souboru PPD (PS3)
.................................................................................................................................... 50
Aktualizace/Odinstalace ovladače ................................................................................................ 52
Aktualizace ovladače
............................................................................................................................................... 53
Odinstalace ovladače
.............................................................................................................................................. 55
Odinstalování zástupce online příručky
................................................................................................................... 57
Tisk ..........................................................................................................................................................................
Tisk z počítače
59
......................................................................................................................................................... 60
Jak se odkazovat na nápovědu
................................................................................................................................. 63
I
Řešení potíží ..................................................................................................................................................... 65
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD
II
....................................................................................... 66
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku ............................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce ....................................................................................................................... 4
Odmítnutí odpovědnosti ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Jak používat příručku(P. 3)
Odmítnutí odpovědnosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Jak používat příručku
Zde jsou vysvětleny věci, které jsou potřeba vědět pro používání této příručky.
Zápisy používané v této příručce(P. 4)
3
Úvod
Zápisy používané v této příručce
Zde jsou vysvětleny symboly a nastavení používané v této příručce.
Symboly používané v této příručce
V této příručce jsou pro vysvětlení položek a operací, které musí být dodržovány při používání ovladače,
stanoveny symboly označující následující.
DŮLEŽITÉ
● Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste mohli výrobek správně
obsluhovat a aby nedošlo k poškození výrobku.
POZNÁMKA
● Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu. Důrazně doporučujeme si tyto
poznámky přečíst.
Informace o nastavení
V této příručce jsou názvy nastavení zobrazované na obrazovce počítače uvedeny jako v následujících
příkladech.
Příklad:
[Tisk]
[OK]
4
Úvod
Odmítnutí odpovědnosti
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ NAPŘÍKLAD
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST CANON
INC. NESMÍ NÉST ODPOVĚDNOST ZA LIBOVOLNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO
CHARAKTERU, NEBO ZA ZTRÁTY ČI NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Žádná z částí této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v úložných systémech
nebo překládána do žádného jazyka nebo počítačového jazyka, v žádné formě nebo žádnými prostředky,
elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými, bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer a Microsoft Edge jsou buďto registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.
macOS a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Další názvy produktů a společností zde uvedené mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
7
O tomto ovladači
O tomto ovladači
O tomto ovladači ................................................................................................................................................ 9
8
O tomto ovladači
O tomto ovladači
Toto je obecný tiskový ovladač, který podporuje různá zařízení. Změnou nastavení tiskového portu a informací o
zařízení můžete používat stejný ovladač pro všechny modely tiskáren.
Funkce
● Informace týkající se funkcí a možností zařízení jsou souhrnně definovány v „konfiguračním profilu“.
Přepínáním „konfiguračních profilů“ můžete přepínat obrazovku nastavení ovladače, aby odpovídala funkcím
zařízení.
● Nemusíte přeinstalovávat ovladač, když přidáváte nebo měníte zařízení.
Využívání konfiguračních profilů
Konfigurační profily odpovídající jednotlivým modelům tiskárny byly připraveny předem. Konfigurační profil
můžete upravit a používat tak, aby odpovídal vašemu řízení provozu tiskárny.
Chcete-li použít konfigurační profil na ovladač, lze změnit nastavení na kartě [Nastavení zařízení] a nastavit
funkce specifické pro dané zařízení. Můžete také exportovat a ukládat funkce a nastavení možností pro zařízení
jako konfigurační profil na kartě [Nastavení zařízení].
Příklady využití konfiguračních profilů
● Vytvoření obrazovky nastavení ovladače pro vámi používaný model tiskárny
Je-li možné ze zařízení získat informace o modelu tiskárny, použije se automaticky konfigurační profil a
obrazovka nastavení se změní tak, aby odpovídala danému zařízení. Není-li možné tyto informace získat,
konfigurační profil nastavte ručně.
● Efektivní konfigurace nastavení ovladače pro více počítačů
Nastavení možností a funkcí zařízení na kartě [Nastavení zařízení] lze exportovat a ukládat jako konfigurační
profil. Informace zařízení o ovladačích použitých v ostatních počítačích lze snadno dávkově nastavit tím, že se
importuje předtím exportovaný konfigurační profil.
Pokud nelze získat informace o zařízení, můžete importovat konfigurační profil exportovaný v prostředí, kde
bylo možné tyto informace získat.
POZNÁMKA
● Více informací o nastavování informací o zařízení a o tom, jak importovat a exportovat profil konfigurace,
najdete v nápovědě.
9
Před použitím
Před použitím
Před použitím ..................................................................................................................................................... 11
10
Před použitím
Před použitím
● Nejnovější software ovladačů je k dispozici na webu společnosti Canon. Ověřte si prosím požadavky na
operační systém apod. a stáhněte si příslušný software.
Globální web Canon: https://global.canon/
● Použitelné funkce se mohou lišit v závislosti na níže uvedených podmínkách.
- Na vámi používaném zařízení a jeho nastavení
- Na verzi firmwaru zařízení
- Struktura voleb zařízení
- Používaný ovladač
- Na verzi ovladače
- Na prostředí vámi používaného počítače
● Jelikož při tisku z aplikace pro Windows Store nelze zobrazit obrazovku s tiskovými nastaveními ovladače,
počet funkcí, které můžete nastavit, je omezený.
● Obsah obrazovky, postupy apod., které jsou zobrazeny a popsány v této příručce, se mohou lišit od skutečně
zobrazených.
● V této příručce jsou používány příklady založené na systému Windows 10.
11
Kontrola před instalací
Kontrola před instalací
Kontrola před instalací ................................................................................................................................. 13
Systémové požadavky ......................................................................................................................................... 14
Poznámky a upozornění týkající se instalace .................................................................................................... 16
Informace o souboru Readme ............................................................................................................................ 17
12
Kontrola před instalací
Kontrola před instalací
Zde je vysvětleno, co se musí předem zkontrolovat, aby bylo možné správně nainstalovat ovladač.
Systémové požadavky(P. 14)
Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 16)
Informace o souboru Readme(P. 17)
13
Kontrola před instalací
Systémové požadavky
Tento ovladač lze používat v následujících systémových prostředích.
Operační systémy
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Počítačové prostředí založené na serveru:
Operační systémy v serverovém prostředí:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Serverové součásti:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808/1811
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operační systémy pro clusterový server:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Počítač
Počítač, který správně běží na jakémkoliv výše uvedeném operačním systému.
POZNÁMKA
● Informace o podpoře nejnovějších operačních systémů a o aktualizačních balíčcích naleznete na webových
stránkách Canon (https://global.canon/).
Kombinace jazyků zobrazení ovladače a operačního systému
V závislosti na kombinaci podporovaných jazyků ovladače a jazyka zobrazení operačního systému nemusí být
zaručena správná funkčnost. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v jazyce, který je při spuštění instalačního
programu vybraný jako výchozí.
Podporované jazyky ovladače
Angličtina / Arabština / Baskičtina / Katalánština / Zjednodušená čínština / Tradiční čínština / Čeština / Dánština /
Nizozemština / Finština / Francouzština / Němčina / Maďarština / Italština / Japonština * / Korejština /
Malajština / Norština / Polština / Portugalština / Ruština / Slovenština / Španělština / Švédština / Thajština /
Turečtina / Vietnamština
* Ovladač PCL6 není podporován.
14
Kontrola před instalací
Rozsah zaručené funkčnosti
Jazyk operačního systému
zahrnutý v podporovaných
jazycích ovladače
Jazyk operačního systému
nezahrnutý v podporovaných
jazycích ovladače
Nainstalováno s jazykem odpovídajícím
operačnímu systému
Zaručeno
--
Nainstalováno s jazykem neodpovídajícím
operačnímu systému
Zaručeno*1
Nezaručeno*2
Změna na jazyk neodpovídající operačnímu
systému po instalaci
Zaručeno*1
Nezaručeno*2
*1 Může však být poškozeno rozvržení nebo se ovladač nemusí zobrazovat správně.
*2 Fungování je zaručeno pouze při instalaci v angličtině. Může však být poškozeno rozvržení nebo se ovladač nemusí
zobrazovat správně.
Služby vyžadované pro funkci získání informací o zařízení
Chcete-li používat funkci získání informací o zařízení, budete potřebovat následující služby a prostředí.
Služby operačního systému
Funkci získání informací o zařízení můžete používat pouze tehdy, když jsou nainstalovány všechny následující
služby v operačním systému a nejsou nastaveny na [Zakázáno].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoly
UDP nebo TCP (IPv4 nebo IPv6)
Podporované konfigurace připojení zařízení
Při připojení k síti: TCP/IP nebo IPX
Při místním připojení (32bitové): USB
15
Kontrola před instalací
Poznámky a upozornění týkající se instalace
Při instalaci dávejte pozor na následující položky.
● Pokud se zobrazí obrazovka požadující povolení změn v počítači, tyto změny povolte.
● Pokud se zobrazí obrazovka Zabezpečení systému Windows s informací, že nelze ověřit vydavatele ovladače,
povolte instalaci.
● Pokud se při získávání informací o ovladači prostřednictvím služby Canon Driver Information Assist Service
zobrazí upozornění týkající se blokování bránou Windows Firewall, toto blokování odstraňte.
● Pokud k instalaci ovladače používáte instalační program, můžete stávající ovladače aktualizovat současně s
instalací nového ovladače.
16
Kontrola před instalací
Informace o souboru Readme
Omezení a opatření ohledně instalace nebo používání ovladačů jsou popsána v souboru Readme.
Soubor Readme je uložen ve složce balíčku pod následujícím názvem.
Readme_cs-CZ.hta
Pokud instalaci provádíte pomocí instalátoru, můžete se na soubor Readme také odkazovat při výběru možnosti
[Instalace tiskárny].
17
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Instalace ovladače ........................................................................................................................................... 19
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti ........................................................................................... 20
Instalace zadáním portu nebo adresy IP ........................................................................................................... 25
Instalace pomocí USB připojení .......................................................................................................................... 31
Instalace zadáním souboru inf ........................................................................................................................... 35
Instalace s použitím portu WSD ......................................................................................................................... 37
Instalace zástupce odkazujícího na online návod ............................................................................................. 38
18
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Vyberte metodu instalace vhodnou pro metodu připojení a prostředí používaného zařízení.
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 20)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 25)
Instalace pomocí USB připojení(P. 31)
Instalace zadáním souboru inf(P. 35)
Instalace s použitím portu WSD(P. 37)
Instalace zástupce odkazujícího na online návod(P. 38)
19
Instalace ovladače
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti
Při instalaci ovladače můžete vyhledávat zařízení na sítích protokolu TCP/IP.
Během instalace se konfigurační profil a funkce zařízení odpovídající modelu tiskárny nastaví automaticky. Dle
potřeby můžete také měnit nebo importovat konfigurační profil.
POZNÁMKA
● V případě síťových prostředí jiných než TCP/IP, použijte postup pro instalaci zadáním portu a IP adresy.
● Pokud nevíte, jaké používáte síťové prostředí, zeptejte se svého správce sítě.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 14)
● Povolení nastavení pro možnosti [Použít WSD] a [Nastavení Multicast Discovery] v zařízení (pro síťová
prostředí využívající port WSD)
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) zařízení
Nastavte na zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
● Zařízení je to, které je na stejné masce podsítě jako vámi používaný počítač
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 16)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Plocha] (když používáte Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spusťte instalační program.
Jestliže používáte instalační program stažený z webové stránky:
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte
na soubor [Setup.exe].
Jestliže používáte přibalený CD-ROM:
(1) Vložte CD-ROM do počítače → klikněte na [Installation].
(2) Na obrazovce [Installation] potvrďte ovladač → klikněte na [Installation].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
20
Instalace ovladače
3
4
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Vyberte možnost [Standardní] → klikněte na tlačítko [Další].
[Znovu aktivovat tiskárny v režimu spánku a vyhledat]: Vyberte toto, jestliže chcete detekovat zařízení na síti,
která jsou v režimu spánku.
5
Vyberte požadované položky → klikněte na tlačítko [Další].
[Canon Driver Information Assist Service]: Vyberte toto, jestliže chcete používat funkci získání informací o
zařízení v prostředí tiskového serveru.
21
Instalace ovladače
6
V části [Seznam tiskáren] vyberte zařízení, které chcete nainstalovat.
[Zařízení IPv4]/[Zařízení IPv6]/[Zařízení WSD]: Zobrazení můžete přepínat kliknutím na tyto karty.
Není-li zařízení zobrazeno v [Seznam tiskáren], klikněte na [Hledat znovu]. Pokud se zařízení stále nezobrazuje
po opětovném hledání, vyberte možnost [Vlastní] a instalujte zadáním portu a IP adresy.
7
Chcete-li změnit název zařízení, nastavit jej jako výchozí zařízení nebo změnit
konfigurační profil, vyberte [Nastavit informace o tiskárně] → klikněte na [Další].
V opačném případě klikněte na [Další] a postupujte dále na krok 9.(P. 24)
22
Instalace ovladače
8
Změňte [Název tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
[Konfigurační profil] > [Změnit]: Klikněte na toto pouze v případě, že chcete změnit nebo importovat
konfigurační profil.
Klikněte na následující možnost „Otevřít podrobnosti“ a proveďte nezbytné operace.
Vyberte konfigurační profil.
Při ručním výběru konfiguračního profilu:
Vyberte profil z nabídky [Konfigurační profil] → klikněte na [OK].
Při importování konfiguračního profilu:
Klikněte na tlačítko [Import] → vyberte soubor s konfiguračním profilem (*.typ) → klikněte na tlačítko [OK].
DŮLEŽITÉ
● Pokud je zařízení připojeno k počítači, který běžně používáte, nastavte instalátor tak, aby byl automaticky
vybrán tento konfigurační profil. Pokud počítač k zařízení nelze připojit a informace o zařízení nelze načíst,
nebo pokud je potřeba konfigurační profil přizpůsobit, vyberte konfigurační profil ručně nebo naimportujte
vyexportovaný profil.
[Nastavit jako výchozí]: Vyberte toto, chcete-li nastavit zařízení jako normálně používané zařízení.
[Použít jako sdílenou tiskárnu]: Tuto možnost vyberte, pokud zařízení chcete sdílet.
23
Instalace ovladače
9
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren pro instalaci ovladače] → klikněte na tlačítko
[Spustit].
[Vyberte tiskárny k aktualizaci]: Klikněte na toto, jestliže existují tiskárny, které není potřeba aktualizovat.
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
10
Klikněte na tlačítko [Restartovat] nebo [Konec].
Jestliže nelze získat informace o zařízení během instalace, nastavte tyto informace před tiskem. Během
nastavování informací o zařízení můžete zároveň změnit nebo importovat konfigurační profil.
Další informace o nastavování informací o zařízení naleznete v nápovědě.
Související témata
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 25)
Instalace jako tiskový server(P. 42)
Aktualizace ovladače(P. 53)
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
24
Instalace ovladače
Instalace zadáním portu nebo adresy IP
Můžete manuálně zadat port nebo IP adresu k použití pro zařízení připojená síťově nebo lokálně a nainstalovat
ovladač. Instalaci podle tohoto postupu provádějte v případě, že nelze automaticky zjistit zařízení na síti nebo
když jsou potřeba unikátní nastavení.
Můžete použít existující port nebo můžete přidat standardní port TCP/IP či port síťové tiskárny.
Pokud je zařízení připojeno během instalace, nastaví se konfigurační profil odpovídající modelu tiskárny. Dle
potřeby můžete konfigurační profil také měnit nebo importovat.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 14)
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 16)
● Potvrďte zadávaný port.
Zadejte standardní port TCP/IP nebo port síťové tiskárny. Můžete zaregistrovat již zadaný port. Můžete vybrat
dočasný port ([LPT1] atd.) a nastavit ho po dokončení instalace.
● Potvrďte název nebo adresu IP zařízení (pokud přidáváte standardní port TCP/IP).
Pokud instalaci provádíte prostřednictvím přidání standardního portu TCP/IP, musíte zadat název a IP adresu
zařízení. Jako název zařízení použijte název, pod kterým je zařízení známé v síti. Pokud název nebo adresu IP
zařízení neznáte, zeptejte se správce sítě.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Plocha] (když používáte Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spusťte instalační program.
Jestliže používáte instalační program stažený z webové stránky:
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte
na soubor [Setup.exe].
Jestliže používáte přibalený CD-ROM:
(1) Vložte CD-ROM do počítače → klikněte na [Installation].
(2) Na obrazovce [Installation] potvrďte ovladač → klikněte na [Installation].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
25
Instalace ovladače
3
4
5
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
Pokud se zobrazí následující obrazovka, vyberte možnost [Přidat nové tiskárny] →
klikněte na tlačítko [Další].
[Aktualizovat stávající ovladače tiskárny]: Vyberte toto, jestliže chcete aktualizovat pouze ovladače. Jestliže toto
vyberete, na další obrazovce klikněte na [Vyberte tiskárny k aktualizaci] → vyberte aktualizované zařízení ze
[Seznam tiskáren] → klikněte na [OK]. Poté klikněte na [Spustit] → přeskočte na krok 10.(P. 30)
[Canon Driver Information Assist Service]: Vyberte toto, jestliže chcete používat funkci získání informací o
zařízení v prostředí tiskového serveru.
26
Instalace ovladače
6
Vyberte profil konfigurace → klikněte na [Další].
27
Instalace ovladače
DŮLEŽITÉ
● Pokud je zařízení připojeno k počítači, který běžně používáte, nastavte [Automatický výběr]. Manuálně
vyberte profil konfigurace pouze v případě, že počítač nelze připojit k zařízení a informace o zařízení nelze
načíst, nebo pokud je potřeba profil konfigurace přizpůsobit.
Nastavte port.
28
Instalace ovladače
Když přidáváte standardní port TCP/IP
(1) Klikněte na tlačítko [Přidání portu] → vyberte možnost [Standard TCP/IP Port] v části [Port pro přidání] →
klikněte na tlačítko [OK].
(2) Zadejte název zařízení nebo adresu IP podle pokynů průvodce.
[Název portu] bude zadán automaticky. V případě potřeby název portu změňte.
Pokud se zobrazí obrazovka [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu.], klikněte na tlačítko Otevřít
podrobnosti a proveďte požadované operace.
Proveďte jednu z následujících akcí.
- Vraťte se v průvodci na předchozí obrazovku → zadejte znovu informace pro nastavení [Název či IP adresa
tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
- Vyberte možnost [Typ zařízení] > [Standardní] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klikněte na
tlačítko [Další].
V závislosti na používaném zařízení se název, který vyberete v části [Typ zařízení] > [Standardní], může od
názvu [Canon Network Printing Device with P9100] lišit.
Při přidávání portu síťové tiskárny
(1) Klikněte na tlačítko [Přidání portu] → vyberte možnost [Síť] v části [Port pro přidání] → klikněte na tlačítko
[OK].
(2) Vyberte používanou síťovou tiskárnu → klikněte na tlačítko [OK].
Při používání existujícího portu
Vyberte port v části [Port].
8
Nastavte [Název tiskárny] dle potřeby → klikněte na [Další].
[Konfigurační profil] > [Změnit]: Klikněte na toto pouze v případě, že chcete změnit nebo importovat
konfigurační profil.
Klikněte na následující možnost „Otevřít podrobnosti“ a proveďte nezbytné operace.
Vyberte konfigurační profil.
29
Instalace ovladače
Při ručním výběru konfiguračního profilu:
Vyberte profil z nabídky [Konfigurační profil] → klikněte na [OK].
Při importování konfiguračního profilu:
Klikněte na tlačítko [Import] → vyberte soubor s konfiguračním profilem (*.typ) → klikněte na tlačítko [OK].
[Nastavit jako výchozí]: Výběrem této možnosti nastavte zařízení jako běžně používané zařízení.
[Použít jako sdílenou tiskárnu]: Tuto možnost vyberte, pokud zařízení chcete sdílet.
Pokud jste přidali nebo vybrali port síťové tiskárny, nemůžete nastavit [Název tiskárny] a [Použít jako sdílenou
tiskárnu].
9
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren pro instalaci ovladače] → klikněte na tlačítko
[Spustit].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
10
Klikněte na tlačítko [Restartovat] nebo [Konec].
Jestliže nelze získat informace o zařízení během instalace, nastavte tyto informace před tiskem. Během
nastavování informací o zařízení můžete zároveň změnit nebo importovat konfigurační profil.
Další informace o nastavování informací o zařízení naleznete v nápovědě.
Související témata
Instalace jako tiskový server(P. 42)
Změna portu(P. 46)
Aktualizace ovladače(P. 53)
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
30
Instalace ovladače
Instalace pomocí USB připojení
Zařízení a počítač můžete propojit pomocí USB kabelu a nainstalovat ovladač.
Během instalace se konfigurační profil odpovídající modelu tiskárny nastaví automaticky. Dle potřeby můžete
konfigurační profil měnit nebo importovat.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 14)
● Instalace desky volitelného rozhraní USB (pokud je používaným zařízením požadována)
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) v zařízení (pokud je používaným zařízením
požadována)
Nastavte na zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 16)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Plocha] (když používáte Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Vypněte zařízení.
2
Spusťte instalační program.
Jestliže používáte instalační program stažený z webové stránky:
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte
na soubor [Setup.exe].
Jestliže používáte přibalený CD-ROM:
(1) Vložte CD-ROM do počítače → klikněte na [Installation].
(2) Na obrazovce [Installation] potvrďte ovladač → klikněte na [Installation].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
3
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
31
Instalace ovladače
4
5
6
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Vyberte možnost [Připojení USB] → klikněte na tlačítko [Další].
Po zobrazení následující obrazovky připojte zařízení a počítač pomocí USB kabelu →
zapněte zařízení.
[Přeskočit]: Pokud je připojení USB v pořádku, můžete na této obrazovce dokončit instalaci bez čekání na
automatické dokončení.
32
Instalace ovladače
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
Pokud instalace na výše uvedené obrazovce selže, klikněte na tlačítko Otevřít podrobnosti a proveďte
požadované operace.
Po provedení následujícího postupu přeinstalujte ovladač.
(1) Propojte zařízení a počítač pomocí USB kabelu → zapněte zařízení.
(2) Zobrazte okno [Správce zařízení].
Ve Windows 10/Server 2016/Server 2019
Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [
] → klikněte na tlačítko [Správce zařízení].
Ve Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Zobrazte [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Správce zařízení].
Ve Windows Server 2008
Zobrazte [Ovládací panely] > [Systém a údržba] > [Správce zařízení].
(3) Klikněte v části [Další zařízení] pravým tlačítkem na název cílového zařízení → klikněte na tlačítko
[Odinstalovat zařízení] nebo [Odinstalovat].
(4) Potvrďte název zařízení.
Canon + <název použitého modelu>
7
Na obrazovce [Informace o tiskárně] zkontrolujte, zda je konfigurační profil vhodný
pro dané zařízení.
[Konfigurační profil] > [Změnit]: Klikněte na toto pouze v případě, že chcete změnit nebo importovat
konfigurační profil.
Klikněte na následující možnost „Otevřít podrobnosti“ a proveďte nezbytné operace.
Vyberte konfigurační profil.
33
Instalace ovladače
Při ručním výběru konfiguračního profilu:
Vyberte profil z nabídky [Konfigurační profil] → klikněte na [OK].
Při importování konfiguračního profilu:
Klikněte na tlačítko [Import] → vyberte soubor s konfiguračním profilem (*.typ) → klikněte na tlačítko [OK].
DŮLEŽITÉ
● Pokud je zařízení připojeno k počítači, který běžně používáte, nastavte instalátor tak, aby byl automaticky
vybrán tento konfigurační profil. Pokud počítač k zařízení nelze připojit a informace o zařízení nelze načíst,
nebo pokud je potřeba konfigurační profil přizpůsobit, vyberte konfigurační profil ručně nebo naimportujte
vyexportovaný profil.
8
Klikněte na tlačítko [Restartovat] nebo [Konec].
Jestliže nelze získat informace o zařízení během instalace, nastavte tyto informace před tiskem. Během
nastavování informací o zařízení můžete zároveň změnit nebo importovat konfigurační profil.
Další informace o nastavování informací o zařízení naleznete v nápovědě.
Související témata
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
34
Instalace ovladače
Instalace zadáním souboru inf
Ovladač můžete také nainstalovat tak, že zadáte soubor inf pomocí funkce přidání tiskárny ve Windows. Pro
případ instalace se standardním portem protokolu TCP/IP se ukáže následující vysvětlení.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 14)
● Potvrďte adresu IP zařízení.
● Připravte soubor inf.
Získejte ovladač z webu společnosti Canon (https://global.canon/) nebo z dodaného CD-ROM a připravte
soubor inf.
Soubor inf je uložený ve složce [Driver] a ve složce [etc] umístěné ve složce se získaným ovladačem.
Při aktualizaci všech ovladačů nainstalovaných v počítači
- Použijte soubor inf ve složce [Driver].
Při samostatné instalaci nového ovladače bez aktualizace ovladače již nainstalovaného v počítači
- Použijte soubor inf ve složce [etc].
● Poznámky a upozornění týkající se instalace(P. 16)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Plocha] (když používáte Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spusťte průvodce Přidat tiskárnu systému Windows.
Při spuštění z okna [Nastavení] (pouze Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Klikněte na tlačítko [Zařízení] > klikněte na tlačítko [Přidat tiskárnu nebo skener] v okně [Tiskárny a
skenery].
(2) Klikněte na tlačítko [Požadovaná tiskárna není v seznamu].
Při spuštění z okna [Ovládací panely]
(1) Zobrazte okno [Zařízení a tiskárny] → klikněte na tlačítko [Přidat tiskárnu].
(2) Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr zařízení, klikněte na tlačítko [Požadovaná tiskárna není v seznamu].
2
3
4
Vyberte možnost přidání místní tiskárny a přejděte na další obrazovku.
V nabídce [Typ portu] vyberte možnost [Vytvořit nový port] → vyberte možnost
[Standard TCP/IP Port] → klikněte na tlačítko [Další].
V poli [Hostitelský název či IP adresa] zadejte IP adresu zařízení → postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Pokud zařízení nelze najít, může být rozpoznáno jako neznámé zařízení. V takovém případě klikněte na tlačítko
„Otevřít podrobnosti“.
(1) Zobrazte okno [Správce zařízení].
35
Instalace ovladače
Ve Windows 10/Server 2016/Server 2019
Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [
] → klikněte na tlačítko [Správce zařízení].
Ve Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Zobrazte [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Správce zařízení].
Ve Windows Server 2008
Zobrazte [Ovládací panely] > [Systém a údržba] > [Správce zařízení].
(2) Vyberte možnost [Další zařízení] > [Neznámé zařízení] → vyberte možnost [Aktualizovat ovladač] nebo
[Aktualizovat software ovladače] v nabídce [Akce].
(3) V průvodci aktualizací softwaru ovladače klikněte na tlačítko [Vyhledat ovladač v počítači] → klikněte na
tlačítko [Vybrat ovladač ze seznamu].
(4) V nabídce [Běžné typy hardwaru] vyberte možnost [Tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
5
Na obrazovce [Přidat tiskárnu] klikněte na tlačítko [Z disku].
6
Klikněte na tlačítko [Procházet] → vyberte připravený soubor inf.
7
V části [Tiskárny] vyberte zařízení, které se má použít → klikněte na tlačítko [Další].
8
Nainstalujte ovladač podle pokynů na obrazovce → klikněte na tlačítko [Dokončit].
Během instalace bude nastaven jeden konfigurační profil, [Základní konfigurace], nebo [Základní konfigurace
(kompatibilní)].
Po dokončení instalace nastavte informace o zařízení. Pro povolení funkcí zařízení změňte konfigurační profil na
ten, který odpovídá vašemu zařízení, a nastavte informace o funkcích a doplňcích zařízení.
Další informace o nastavování informací o zařízení naleznete v nápovědě.
Související témata
Změna portu(P. 46)
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
36
Instalace ovladače
Instalace s použitím portu WSD
Zde je popsán postup vyhledávání zařízení na síti v prostředí systému Windows pomocí portu WSD (Web
Services on Devices) a instalace ovladače.
DŮLEŽITÉ
● Chcete-li nainstalovat více ovladačů, sdílejte standardní port TCP/IP. Pomocí WSD portu nelze instalovat více
ovladačů.
Podmínky
● Systémové požadavky(P. 14)
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) zařízení
Nastavte na zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
● Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 25)
Zadejte dočasný port (např. [LPT1]) a nainstalujte ovladač.
Postupy
1
Zobrazte okno [Zařízení a tiskárny] → klikněte na tlačítko [Přidat zařízení].
2
Vyberte cílové zařízení → klikněte na tlačítko [Další].
Během instalace bude nastaven jeden konfigurační profil, [Základní konfigurace], nebo [Základní konfigurace
(kompatibilní)].
Po dokončení instalace nastavte informace o zařízení. Pro povolení funkcí zařízení změňte konfigurační profil na
ten, který odpovídá vašemu zařízení, a nastavte informace o funkcích a doplňcích zařízení.
Další informace o nastavování informací o zařízení naleznete v nápovědě.
POZNÁMKA
● V případě, že provádíte instalaci pomocí portu WSD, pravděpodobně nebudete moci získat informace
o zařízení v závislosti na připojeném zařízení.
● Po dokončení instalace již není potřebná ikona tiskárny, která byla přidána během instalace pro dočasný port.
Pro odstranění ikony klikněte pravým tlačítkem na ikonu → klikněte na [Odebrat zařízení] nebo
[Odinstalovat].
Související témata
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD(P. 66)
37
Instalace ovladače
Instalace zástupce odkazujícího na online návod
Zde je vysvětlen postup instalace zástupce odkazujícího na webové stránky, kde jsou k dispozici online příručky
výrobků společnosti Canon.
1
Vložte dodaný CD-ROM do počítače.
2
Klikněte na tlačítko [Installation].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
3
4
5
6
Na obrazovce [Manuals] označte pouze zaškrtávací políčko [Installation] → klikněte na
[Install].
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
Přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON → klikněte na
tlačítko [Ano].
Zkontrolujte cíl instalace → klikněte na [Instalovat].
Chcete-li cíl instalace změnit, zvolte [Procházet].
Proces instalace se spustí.
7
Klikněte na tlačítko [Quit].
8
Klikněte na položku nabídky [Next] → [Exit].
Na ploše se vytvoří zástupce.
38
Změna nastavení podle prostředí používání
Změna nastavení podle prostředí
používání
Změna nastavení podle prostředí používání .................................................................................... 40
Používání sdílené tiskárny .................................................................................................................................. 41
Instalace jako tiskový server ........................................................................................................................... 42
Nastavení klientů sdílené tiskárny .................................................................................................................. 44
Změna portu ........................................................................................................................................................ 46
Instalace souboru PPD (PS3) ............................................................................................................................... 50
39
Změna nastavení podle prostředí používání
Změna nastavení podle prostředí používání
Zde je vysvětleno nastavení sdílené tiskárny, přepínání portů a instalace souborů PPD.
Používání sdílené tiskárny(P. 41)
Změna portu(P. 46)
Instalace souboru PPD (PS3)(P. 50)
40
Změna nastavení podle prostředí používání
Používání sdílené tiskárny
Zde je vysvětlen postup nastavení pro sdílení zařízení s počítači ve stejné síti.
Instalace jako tiskový server(P. 42)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 44)
41
Změna nastavení podle prostředí používání
Instalace jako tiskový server
Zde je vysvětleno, jak nakonfigurovat nastavení sdílení a jak nainstalovat ovladač, aby bylo možné počítač
připojený k zařízení používat jako tiskový server.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Plocha] (když používáte Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
2
3
4
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jestliže je zobrazena obrazovka [Vyberte proces.], vyberte možnost [Přidat nové
tiskárny] a [Canon Driver Information Assist Service] → klikněte na [Další].
V nabídce [Seznam tiskáren] vyberte zařízení, které chcete nainstalovat → klikněte na
tlačítko [Další].
Vyberte možnost [Použít jako sdílenou tiskárnu] → v případě potřeby změňte
nastavení [Sdílený název] → klikněte na tlačítko [Další].
Jestliže je klientský počítač s operačním systémem odlišným od tiskového serveru připojen ke sdílené tiskárně,
klikněte na [Ovladače určené pro přidání] a vyberte alternativní ovladač a nechte jej automaticky stáhnout.
42
Změna nastavení podle prostředí používání
5
Postupujte podle pokynů na obrazovce → klikněte na tlačítko [Konec].
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 20)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 25)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 44)
43
Změna nastavení podle prostředí používání
Nastavení klientů sdílené tiskárny
Zde je vysvětlen postup zapnutí tisku z klientského počítače (dále jen „klient“) pomocí tiskového serveru na
stejné síti.
V prostředích, kde lze používat službu Windows Update, není nutné při výběru tiskového serveru k instalaci
nejnovějšího ovladače používat instalátor.
Podmínky
● Nakonfigurujte sdílená nastavení ovladače tiskového serveru.
Pokud se typy operačních systémů na tiskovém serveru a klientech liší, nainstalujte ovladače pro operační
systémy podporované klienty na tiskovém serveru.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Pokud nastavení klienta konfigurujete v prostředí pracovní skupiny, musí uživatelské jméno a heslo
používané k přihlášení ke klientskému počítači odpovídat uživatelskému jménu a heslu zaregistrovanému na
serveru.
Postupy
1
2
Zobrazte v Průzkumníku Windows okno [Síť].
Dvojitým kliknutím vyberte počítač (tiskový server), který jste nastavili pro sdílení
tisku.
3
Klikněte dvakrát na ikonu zařízení, které chcete nainstalovat.
4
V zobrazeném dialogovém okně klikněte na [Ano].
5
Nakonfigurujte nastavení podle pokynů v průvodci.
6
Po skončení instalace restartujte počítač.
POZNÁMKA
● Nastavení ovladače na serveru se v klientech nemusí odrazit. V takovém případě může být verze ovladače
klientů starší než u tiskového serveru. Ovladače v klientech vždy aktualizujte na nejnovější verzi společně s
aktualizacemi tiskového serveru.
44
Změna nastavení podle prostředí používání
Související témata
Instalace jako tiskový server(P. 42)
Aktualizace ovladače(P. 53)
45
Změna nastavení podle prostředí používání
Změna portu
Zde je vysvětlen postup změny portu používaného zařízením připojeným k síti.
Jestliže jste dočasně nastavili port pro zařízení během instalace ovladače, změňte jej na správný podle
následujícího postupu.
Zde je vysvětlena metoda pro vytvoření portu Raw nebo LPR pomocí standardního portu TCP/IP.
Podmínky
● Instalace ovladače
● Potvrďte název nebo adresu IP zařízení (pokud přidáváte standardní port TCP/IP).
Pokud chcete přidat standardní port TCP/IP, musíte zadat název a IP adresu zařízení. Jako název zařízení
použijte název, pod kterým je zařízení známé v síti. Pokud název nebo adresu IP zařízení neznáte, zeptejte se
správce sítě.
● Určení protokolu k použití
Raw: Protokol, který lze používat se systémem Windows. Přenáší data vyššími rychlostmi než protokol LPR.
LPR: Protokol běžně používaný protokolem TCP/IP.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
Zobrazte z okna [Ovládací panely] ve Windows okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → vyberte
[Vlastnosti tiskárny].
Zobrazte kartu [Porty] → nastavte port.
46
Změna nastavení podle prostředí používání
Při použití již existujícího portu:
Vyberte port v části [Port].
Pro přidání standardního portu TCP/IP:
(1) Klikněte na tlačítko [Přidat port] → vyberte možnost [Standard TCP/IP Port] v části [Dostupné typy portů] →
klikněte na tlačítko [Nový port].
(2) Zadejte název zařízení nebo IP adresu podle pokynů průvodce.
[Název portu] bude zadán automaticky. V případě potřeby název portu změňte.
Pokud se zobrazí obrazovka [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu.], klikněte na tlačítko Otevřít
podrobnosti a proveďte požadované operace.
Proveďte jenu z následujících akcí.
- Vraťte se v průvodci na předchozí obrazovku → zadejte znovu informace pro nastavení [Název či IP adresa
tiskárny] → klikněte na tlačítko [Další].
- Vyberte možnost [Typ zařízení] > [Standardní] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klikněte na
tlačítko [Další].
V závislosti na používaném zařízení se název, který vyberete v části [Typ zařízení] > [Standardní], může od
názvu [Canon Network Printing Device with P9100] lišit.
(3) Klikněte na [Dokončit] → klikněte na [Zavřít] v dialogovém okně [Porty tiskáren].
4
Chcete-li nakonfigurovat standardní TCP/IP port, klikněte na [Konfigurovat port].
47
Změna nastavení podle prostředí používání
5
Nakonfigurujte port.
Při používání protokolu Raw:
V nabídce [Protokol] vyberte možnost [Raw] → klikněte na tlačítko [OK].
Při používání protokolu LPR:
(1) V části [Protokol] vyberte možnost [LPR] → zadejte jednu z následujících tiskových front pro [Nastavení
protokolu LPR] > [Název fronty].
LP: Provádí výstup podle nastavení zařazování zařízení. Toto je běžně používané nastavení.
SPOOL: Vždy provádí výstup po zařazení na pevný disk, bez ohledu na nastavení zařízení.
DIRECT: Vždy provádí výstup bez zařazování na pevný disk, bez ohledu na nastavení zařízení.
(2) Klikněte na tlačítko [OK].
48
Změna nastavení podle prostředí používání
6
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
49
Změna nastavení podle prostředí používání
Instalace souboru PPD (PS3)
Zde je vysvětlen postup instalace souboru PPD, využívaného ovladačem PS3.
Pokud tisknete s ovladačem PS3 z aplikací jako PageMaker, QuarkXPress atd., můžete v závislosti na této operaci
používat funkce specifické pro danou tiskárnu. Soubor PPD nainstalujete tak, že ho zkopírujete do určeného
umístění.
1
Dvojitým kliknutím vyberte soubor [gpps3.cab] v následující složce na CD-ROM.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2
Zkopírujte soubor PPD [cns3gp.ppd] do příslušné složky aplikace, kterou chcete použít.
Cílové umístění pro zkopírování souboru PPD najdete v příručce k jednotlivým aplikacím.
50
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Aktualizace/Odinstalace ovladače ......................................................................................................... 52
Aktualizace ovladače ........................................................................................................................................... 53
Odinstalace ovladače .......................................................................................................................................... 55
Odinstalování zástupce online příručky ............................................................................................................ 57
51
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Zde jsou vysvětleny postupy aktualizace a odinstalace ovladače.
Také je zde vysvětlen postup pro odinstalování zástupce online příručky.
Aktualizace ovladače(P. 53)
Odinstalace ovladače(P. 55)
Odinstalování zástupce online příručky(P. 57)
52
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Aktualizace ovladače
Můžete aktualizovat nainstalované ovladače na jejich nejnovější verze.
Doporučujeme, abyste si stáhli nejnovější ovladače odpovídající novým funkcím a operačním systémům a
aktualizovali je.
Současně s instalací ovladače pro nové zařízení můžete aktualizovat už nainstalované ovladače, ale zde je
vysvětlen pouze postup aktualizace nainstalovaných ovladačů.
Podmínky
● Stáhněte si instalátor
Aktualizovaný ovladač si můžete stáhnout z webu společnosti Canon (https://global.canon/).
● Připojte zařízení pomocí USB kabelu a zapněte zařízení (při aktualizaci ovladače nainstalovaného
prostřednictvím USB připojení).
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
2
V nabídce [Instalace tiskárny] vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
3
Vyberte možnost [Aktualizovat stávající ovladače tiskárny] → klikněte na tlačítko
[Další].
53
Aktualizace/Odinstalace ovladače
4
Zkontrolujte nabídku [Seznam tiskáren pro instalaci ovladače] → klikněte na tlačítko
[Spustit].
Nechcete-li u některých zařízení aktualizovat jejich ovladače, klikněte na možnost [Vyberte tiskárny
k aktualizaci] → zrušte výběr zařízení v okně [Seznam tiskáren] → klikněte na [OK].
5
Klikněte na tlačítko [Konec].
Když se zobrazí výzva k restartování počítače, udělejte to.
Při aktualizaci ovladače na tiskovém serveru aktualizujte také ovladače na klientech podle postupu pro
nastavení počítačů jako sdílených tiskových klientů.
Související témata
Instalace prostřednictvím zjišťování zařízení v síti(P. 20)
Instalace zadáním portu nebo adresy IP(P. 25)
Instalace pomocí USB připojení(P. 31)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 44)
54
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Odinstalace ovladače
Zde je vysvětlen postup odinstalace nepotřebného ovladače. Existují dvě metody: spuštění odinstalace z
Windows a použití odinstalátoru na přiloženém disku CD-ROM nebo ve složce se staženým ovladačem.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Plocha] (když používáte Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spusťte odinstalátor ovladače.
● Při použití funkcí systému Windows
Ve Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Zobrazte okno [Nastavení] > [Aplikace] nebo [Systém] > [Aplikace a funkce].
(2) Vyberte ovladač, který chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odinstalovat].
V jiných než výše uvedených operačních systémech
(1) Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Programy] > [Odinstalovat program].
(2) Vyberte ovladač, který chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odinstalovat nebo změnit].
● Při použití odinstalačního souboru dodaného s ovladačem
Dvakrát klikněte na jeden z následujících souborů.
Při použití souboru ve složce s nainstalovaným ovladačem
Použijte soubor [UNINSTAL.exe] odpovídající ovladači v následující složce.
<instalační složka>\Canon\PrnUninstall
Při použití souboru na přiloženém disku CD-ROM nebo ve složce se staženým ovladačem
Použijte následující soubor ve složce se získaným ovladačem.
misc\UNINSTAL.exe
2
Vyberte název zařízení, které chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odstranit].
[Vymazat]: Pokud chcete současně odstranit všechny soubory a informace v registrech související se všemi
ovladači zobrazenými v seznamu, a ne jen vybraný ovladač, klikněte sem. Kliknutím na tlačítko [Odstranit]
proveďte normální odinstalaci ovladače.
55
Aktualizace/Odinstalace ovladače
3
Na obrazovce s žádostí o potvrzení, jestli chcete tiskárnu odstranit, klikněte na tlačítko
[Ano].
Může se zobrazit potvrzovací zpráva s dotazem, jestli chcete odstranit taky balíček ovladače.
4
Na obrazovce [Odstranit tiskárnu] klikněte na tlačítko [Konec].
56
Aktualizace/Odinstalace ovladače
Odinstalování zástupce online příručky
Zde je vysvětlen postup odinstalování zástupce s odkazem na webové stránky, kde jsou dostupné návody pro
výrobky Canon, který byl vytvořen pomocí dodaného CD-ROM.
1
Vložte dodaný CD-ROM do počítače.
2
Klikněte na tlačítko [Start Software Programs].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
3
Klikněte na [Start] pro [Manual Uninstaller] na obrazovce [Start Software Programs].
4
Klikněte na tlačítko [Next].
Proces odinstalování se spustí.
5
Klikněte na tlačítko [Quit].
6
Na obrazovce [Start Software Programs] klikněte na tlačítko [Back].
7
Na obrazovce nastavení klikněte na [Exit].
57
Tisk
Tisk
Tisk ........................................................................................................................................................................... 59
Tisk z počítače ...................................................................................................................................................... 60
Jak se odkazovat na nápovědu ........................................................................................................................... 63
58
Tisk
Tisk
Zde jsou popsány postupy pro základní tiskové operace. Informace o používání ovladače najdete v nápovědě.
Tisk z počítače(P. 60)
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
59
Tisk
Tisk z počítače
Tato část vysvětluje základní postup konfigurace nastavení ovladače tiskárny.
POZNÁMKA
● Pokud používáte zařízení připojené prostřednictvím portu WSD, povolte v zařízení možnost [Použít WSD].
1
2
V nabídce aplikace vyberte [Tisk].
Na obrazovce tisku vyberte zařízení, které používáte → klikněte na tlačítko
[Předvolby], [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
60
Tisk
3
Na obrazovce ovladače s nastavením tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby se přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte odpovídající nastavení.
61
Tisk
POZNÁMKA
● Pokud funkce, kterou chcete použít, není na obrazovce s nastaveními tisku zobrazená, nakonfigurujte
nastavení tisku po povolení funkcí zařízení získáním informací o zařízení atd.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
5
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
Související témata
O tomto ovladači(P. 9)
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 63)
62
Tisk
Jak se odkazovat na nápovědu
Informace o používání ovladače a jednotlivých funkcí najdete v nápovědě.
Nápovědu zobrazíte kliknutím na tlačítko [Nápověda] na obrazovce nastavení tisku ovladače.
63
Řešení potíží
Řešení potíží
Řešení potíží ........................................................................................................................................................ 65
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD ............................................................................. 66
64
Řešení potíží
Řešení potíží
Zde jsou vysvětlena řešení běžných problémů.
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD(P. 66)
65
Řešení potíží
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu
WSD
V úvahu přichází několik příčin. Nastavení upravte požadovaným způsobem a postupujte při tom podle Řešení.
Příčina 1.
Nastavení zařízení nejsou správná.
Řešení
Zkontrolujte, jestli byly v zařízení nastaveny následující položky. Pokud nastaveny nebyly, změňte nastavení
nebo nainstalujte vhodný ovladač.
● Jsou povolena nastavení pro možnost [Použít WSD] i [Nastavení Multicast Discovery].
● Nastavení [Výběr PDL (Plug and Play)] odpovídá jazyku popisu stránky ovladače.
Informace o metodě nastavení pro funkci jazyka popisu stránky (plug and play) v zařízení najdete v příručce k
zařízení.
Příčina 2.
Nastavení sítě v operačním systému nejsou správná.
Řešení
Zkontrolujte, zda jsou v nastavení sítě operačního systému nakonfigurovány nezbytné položky. Pokud ne,
upravte nastavení.
Ve Windows 10/Server 2019
Zobrazte [Nastavení] > [Síť a internet] → klikněte na tlačítko [Změnit vlastnosti připojení] z [Stav] → vyberte
možnost [Privátní] v položce [Profil sítě].
Ve Windows Server 2016
Zobrazte [Nastavení] > [Síť a internet] → klikněte na ikonu zobrazenou ve způsobu připojení k aktuální síti →
zapněte [Nastavit tento počítač jako zjistitelný].
Ve Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Na obrazovce [Plocha] zobrazte panel tlačítek → [Nastavení] > [Změnit nastavení počítače] > [Síť] → klikněte na
ikonu zobrazenou u způsobu připojení ke stávající síti → označte [Vyhledávat zařízení a obsah].
Ve Windows 7/Server 2008 R2
Zobrazte [Ovládací panely] > [Síť a Internet] > [Centrum síťových připojení a sdílení] → klikněte na tlačítko
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] → vyberte možnost [Veřejné] > [Zapnout zjišťování sítě].
Ve Windows Server 2008
Zobrazte [Ovládací panely] > [Síť a Internet] > [Centrum síťových připojení a sdílení] → klikněte na tlačítko
zobrazené vpravo od [Zjištění sítě] v [Sdílení a zjišťování] → vyberte [Zapnout zjišťování sítě].
Příčina 3.
Zařízení není zobrazeno ve výsledcích zjištění, protože ovladač korespondující se zjištěným zařízením je
již nainstalován.
Řešení
Pokud chcete ovladač nainstalovat prostřednictvím zjištění zařízení, nejdříve ho odinstalujte a poté ho znova
zjistěte.
66
Řešení potíží
Související témata
Instalace s použitím portu WSD(P. 37)
Odinstalace ovladače(P. 55)
67
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
68
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising