Canon | i-SENSYS LBP710Cx | User manual | Canon i-SENSYS LBP710Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP710Cx User manual
LBP712Cx / LBP710Cx
Uživatelská příručka
USRMA-0734-01 2018-12 cs
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny ............................................................................................................ 2
Instalace
................................................................................................................................................................... 3
Napájení
................................................................................................................................................................... 5
Manipulace
............................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontrola
..................................................................................................................................................... 9
Spotřební materiál
.................................................................................................................................................. 10
Základní operace .........................................................................................................................................
Součásti a jejich funkce
Přední strana
........................................................................................................................................... 16
..................................................................................................................................................... 17
....................................................................................................................................................... 19
Zadní strana
Vnitřní prostor
.................................................................................................................................................... 21
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)
Zásuvka na papír
Ovládací panel
Displej
14
............................................................................................................ 22
................................................................................................................................................ 23
.................................................................................................................................................... 24
......................................................................................................................................................... 27
Použití ovládacího panelu
Zadávání textu
........................................................................................................................................ 29
................................................................................................................................................... 32
Zapnutí/Vypnutí zařízení
......................................................................................................................................... 34
Rychlé spuštění tiskárny
...................................................................................................................................... 36
...................................................................................................................................................... 38
Vkládání papíru
Vkládání papíru do zásuvky na papír
..................................................................................................................... 40
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Vkládání obálek nebo pohlednic
Vkládání předtištěného papíru
Zadání velikosti a typu papíru
.............................................................................................................. 45
........................................................................................................................... 48
............................................................................................................................. 52
............................................................................................................................... 56
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
.............................................................................................. 57
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
Úspora energie
..................................................................................... 59
....................................................................................................................................................... 61
Přepnutí do režimu spánku
.................................................................................................................................. 62
Nastavení času automatického vypnutí
.................................................................................................................. 65
Tisk dokumentu ............................................................................................................................................ 69
Tisk z počítače
......................................................................................................................................................... 70
Základní tiskové operace
Zrušení tisku
..................................................................................................................................... 72
...................................................................................................................................................... 77
Různá nastavení tisku
.......................................................................................................................................... 79
Zvětšení nebo zmenšení
................................................................................................................................ 81
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem
...................................................................................... 83
Třídění výtisků podle stránky
.......................................................................................................................... 85
Tisk více stránek na jeden list
......................................................................................................................... 87
I
Tisk plakátů
................................................................................................................................................. 89
Tisk brožury
................................................................................................................................................. 91
............................................................................................................................................. 93
Tisk ohraničení
................................................................................................................................... 94
Tisk dat a čísel stránek
Tisk vodoznaků
............................................................................................................................................. 96
................................................................................................................................. 98
Nastavení režimu barev
Tisk určitých stránek na jiný papír
Výběr typu dokumentu
Úspora toneru
................................................................................................................. 100
................................................................................................................................ 102
............................................................................................................................................ 104
................................................................................................................. 106
Kombinace a tisk více dokumentů
Konfigurace požadovaného nastavení tisku
......................................................................................................... 110
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku
..................................................................................... 111
Změna výchozích nastavení
......................................................................................................................... 113
Používání užitečných funkcí tisku
.......................................................................................................................... 115
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)
.................................................................................................................... 117
Změna výchozích nastavení tisku USB
........................................................................................................... 127
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)
.............................................................................. 129
............................................................................................................................. 134
Použití šifrovaného tisku
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně
Nastavení názvu a kódu PIN pro box
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
..................................................................................... 135
................................................................................................... 139
............................................................................................................. 143
................................................................................................................. 145
Nastavení tisku pro přímý tisk
...................................................................................................................... 149
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)
..................................................................................................................... 160
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením ......................................................... 168
Připojení k mobilnímu zařízení
.............................................................................................................................. 169
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací
Použití služby AirPrint
....................................................................................................................................... 172
Tisk pomocí služby AirPrint
.......................................................................................................................... 176
Pokud nelze službu AirPrint použít
Použití služby Google Cloud Print
Vzdálená správa zařízení
............................................................................................................ 170
................................................................................................................ 178
....................................................................................................................... 179
....................................................................................................................................... 183
Síť ............................................................................................................................................................................ 185
Připojení k síti
....................................................................................................................................................... 186
Připojení ke kabelové síti LAN
Nastavení IP adres
............................................................................................................................. 188
............................................................................................................................................ 190
Nastavení adresy IPv4
Nastavení adres IPv6
................................................................................................................................. 191
.................................................................................................................................. 195
Konfigurace zařízení k tisku z počítače
................................................................................................................... 199
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD
Aktivace IPP/IPPS
........................................................................................................... 200
....................................................................................................................................... 206
Nastavení tiskového serveru
.............................................................................................................................. 215
Konfigurace zařízení na síťové prostředí
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
................................................................................................................ 219
.................................................................................................................... 220
II
Nastavení čekací doby před připojením k síti
Konfigurace služby DNS
........................................................................................................ 222
.................................................................................................................................... 223
Konfigurace služby WINS
................................................................................................................................... 229
Konfigurace protokolu SNTP
.............................................................................................................................. 232
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení
Konfigurace protokolu SMB
..................................................................................... 235
.......................................................................................... 241
............................................................................................................................... 245
Nastavení počítače pro tisk
.......................................................................................................................... 248
Zabezpečení ...................................................................................................................................................
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem
Zabránění neoprávněnému přístupu
................................................................................................... 252
................................................................................................................... 253
...................................................................................................................... 255
Nastavení přístupových oprávnění
Nastavení hesla správce systému
Nastavení správy ID oddělení
................................................................................................................. 256
....................................................................................................................... 259
Nastavení kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní
Omezení komunikace pomocí bran firewall
.................................................................................... 267
.......................................................................................................... 268
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall
..................................................................................... 269
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall
Nastavení serveru proxy
Omezení funkcí zařízení
........................................................................................................................................ 281
................................................................................................................................ 282
.......................................................................................................................................... 286
Omezení funkcí ovládacího panelu
Zákaz komunikace HTTP
...................................................................................................................... 289
.................................................................................................................................... 292
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zakázání portu LAN
................................................................................. 275
.................................................................................................................................... 278
Omezení tiskových operací
Omezení funkcí USB
251
............................................................................................................ 293
.......................................................................................................................................... 294
Skrytí historie tiskových úloh
.............................................................................................................................. 295
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci
Konfigurace nastavení IPSec
.............................................................................................. 297
............................................................................................................ 298
.............................................................................................................................. 302
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X
..................................................................................................................... 313
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty
Generování párů klíčů
..................................................................................... 319
................................................................................................................................. 321
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů
.......................................................... 330
..................................................................................................... 334
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní ........................................................................ 337
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
.......................................................................................................... 338
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení
....................................................................................................... 341
......................................................................................................... 347
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům
.................................................................................... 353
Nastavení možností nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní
Ukládání/načtení registrovaných dat
Ukládání registrovaných dat
.................................................................. 356
..................................................................................................................... 358
.............................................................................................................................. 359
III
Načtení registrovaných dat
................................................................................................................................ 361
Nastavení seznamu nabídky ...........................................................................................................
Nabídka nastavení
................................................................................................................................................ 365
Nabídka ovládání
Zdroj papíru
Síť
364
.............................................................................................................................................. 366
..................................................................................................................................................... 379
................................................................................................................................................................... 380
......................................................................................................................................................... 400
Rozvržení
Kvalita tisku
..................................................................................................................................................... 404
.......................................................................................................................................................... 419
Rozhraní
............................................................................................................................................ 422
Uživatelská údržba
Režim tisku
...................................................................................................................................................... 438
Nastavení specifická pro režim tisku
UFR II
PCL
.................................................................................................................... 440
........................................................................................................................................................ 441
........................................................................................................................................................... 442
Zobrazování
............................................................................................................................................... 448
XPS
........................................................................................................................................................... 458
PDF
........................................................................................................................................................... 469
PS
............................................................................................................................................................. 480
Nastavení MEAP
............................................................................................................................................... 490
Zkontrol. počitadlo
............................................................................................................................................ 491
Inicializace nabídky
........................................................................................................................................... 492
Utility Menu
.......................................................................................................................................................... 493
Nabídka Úloha
...................................................................................................................................................... 498
Nabídka Resetovat
................................................................................................................................................ 500
Nabídka Vybrat podavač
....................................................................................................................................... 502
Odstraňování problémů ......................................................................................................................
Odstraňování zachycených papírů
Pokud se zobrazí chybová zpráva
Obecné problémy
511
......................................................................................................................... 513
........................................................................................................................... 521
.................................................................................................................................................. 543
Problémy s instalací nebo nastavením
Problémy s tiskem
................................................................................................................. 544
............................................................................................................................................ 547
Když se nedaří uspokojivě tisknout
........................................................................................................................ 549
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
........................................................................................................................ 551
Papír se kroutí nebo mačká
................................................................................................................................ 558
Papír není správně podáván
Pokud problém nelze vyřešit
............................................................................................................................... 560
................................................................................................................................. 561
Údržba ................................................................................................................................................................
Čištění zařízení
563
..................................................................................................................................................... 565
Vnější povrchy
.................................................................................................................................................. 566
Fixační jednotka
............................................................................................................................................... 567
Výměna tonerových kazet
..................................................................................................................................... 568
IV
Postup výměny tonerových kazet
........................................................................................................................ 571
Výměna odpadní nádobky na toner
....................................................................................................................... 573
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner
Přemístění zařízení
............................................................................................................... 574
............................................................................................................................................... 576
Udržení a vylepšení kvality tisku
Nastavení sytosti tisku
........................................................................................................................... 578
....................................................................................................................................... 579
Oprava neshody barev a odstínů
Nastavení pozice tisku
Tisk hlášení a seznamů
........................................................................................................................ 581
....................................................................................................................................... 584
.......................................................................................................................................... 588
Zobrazení hodnoty počítadla
................................................................................................................................. 597
Kontrola spotřebního materiálu
............................................................................................................................ 600
............................................................................................................................................ 602
Inicializace nastavení
Inicializace nabídky
........................................................................................................................................... 603
Inicializace nastavení sítě
................................................................................................................................... 604
Dodatek ............................................................................................................................................................. 606
Software třetí strany
To nejlepší z funkcí
............................................................................................................................................. 607
................................................................................................................................................ 608
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
................................................................................................. 609
Vyšší účinnost
.................................................................................................................................................. 611
Mnohem více
................................................................................................................................................... 614
Specifikace
........................................................................................................................................................... 617
Specifikace zařízení
Papír
........................................................................................................................................... 618
............................................................................................................................................................... 622
Spotřební materiál
Volitelné položky
................................................................................................................................................ 627
.................................................................................................................................................. 629
Instalace paměti ROM
Vložení karty SD
....................................................................................................................................... 631
............................................................................................................................................... 635
Příručky dodané se zařízením
................................................................................................................................ 639
Použití tlačítka Uživatelská příručka
...................................................................................................................... 640
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
Manuální nastavení displeje
........................................................................................... 641
.......................................................................................................... 645
............................................................................................................................... 647
Správa aplikací MEAP
............................................................................................................................................ 648
Používání klientů FTP
............................................................................................................................................ 649
Příprava na použití serveru FTP
.......................................................................................................................... 650
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)
............................................................................................................ 653
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP
Jiné
....................................................................................................... 655
....................................................................................................................................................................... 662
Základní operace v systému Windows
Ukázky písma
Upozornění
................................................................................................................. 663
................................................................................................................................................... 670
...................................................................................................................................................... 675
V
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny .................................................................................................................... 2
Instalace ................................................................................................................................................................. 3
Napájení ................................................................................................................................................................. 5
Manipulace ............................................................................................................................................................ 6
Údržba a kontrola .................................................................................................................................................. 9
Spotřební materiál .............................................................................................................................................. 10
1
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
1197-000
Informace uvedené v této kapitole jsou určeny k tomu, aby se zabránilo poškození majetku nebo zranění uživatele
nebo jiných osob používajících zařízení. Před zahájením používání tohoto zařízení si prostudujte tuto kapitolu a řiďte se
pokyny pro správné používání zařízení. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Společnost
Canon nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z používání zařízení způsobem nepopsaným v této příručce,
vzniklé nesprávným používáním nebo jako následek oprav/změn provedených jiným subjektem než je společnost
Canon nebo autorizovaná třetí strana společnosti Canon.
2
Důležité bezpečnostní pokyny
Instalace
1197-001
Přečtěte si pozorně následující upozornění a umístěte zařízení na vhodné místo, abyste zajistili bezpečné a pohodlné
používání zařízení.
Zařízení neinstalujte na místo, kde hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem
● Umístění, kde dochází k blokování větracích otvorů
(v těsné blízkosti stěn, postelí, gaučů, huňatých přikrývek a podobných předmětů)
● Vlhké nebo prašné místo
● Místo vystavené přímému působení slunečního záření nebo venkovní místo
● Místo vystavené působení vysokých teplot,
● Místo vystavené přímému působení otevřeného ohně
● Do blízkosti látek jako je alkohol, ředidla nebo jiné hořlavé látky
Další varování
● Nepřipojujte k přístroji neschválené kabely. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
● Neumísťujte na přístroj řetízky či jiné kovové předměty či nádoby naplněné kapalinami. Pokud elektrické
součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s cizími látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Při instalaci a odebírání volitelného příslušenství zařízení vypněte, odpojte napájecí kabel a pak od zařízení
odpojte všechny kabely rozhraní a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího
kabelu nebo kabelů rozhraní, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud se dovnitř zařízení dostanou cizí látky, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního
autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení neinstalujte na následující místa
Na místo odkud by zařízení mohlo sklouznout nebo spadnout a způsobit
zranění osob.
● Nestabilní místo
● Místo vystavené vibracím
Další upozornění
● Při přenášení zařízení postupujte podle pokynů uvedených v této příručce. V případě nesprávného přenášení
může dojít k pádu zařízení a zranění osob.
● Při instalaci zařízení dávejte pozor, abyste nenechali ruce mezi zařízením a podlahou nebo stěnou. Jinak by
mohlo dojít k vážnému zranění.
3
Důležité bezpečnostní pokyny
Vyhýbejte se nedostatečně větraným místům
● Toto zařízení vytváří malé množství ozónu a další emise, a to i během normálního provozu. Tyto emise
nejsou zdraví škodlivé. Během delšího použití nebo při celkově vyšším vytížení zařízení může být množství
ozónu v okolí zařízení znatelnější, především v nedostatečně větraných místnostech. Místnosti, ve kterých
zařízení pracuje, doporučujeme dostatečně větrat, aby bylo pracovní prostředí příjemné. Vyhněte se rovněž
místům, kde by byli emisím ze zařízení vystaveni lidé.
Zařízení neinstalujte na následující místa, kde hrozí poškození zařízení
● Místo vystavené výrazným změnám teploty nebo vlhkosti
● Místo v blízkosti zařízení, které vytváří magnetické nebo
elektromagnetické vlny
● Laboratoř nebo místo, kde dochází k chemickým reakcím
● Místo vystavené působení žíravých nebo jedovatých plynů
● Místo, které by se v důsledku hmotnosti zařízení mohlo
prohnout, nebo kde by zařízení mohlo výškově poklesnout
(např. koberec apod.)
Neinstalujte zařízení na místa, kde dochází ke kondenzaci vody
● Pokud se teplota v místnosti, kde je zařízení umístěno, rychle zvýší, nebo je-li zařízení přesunuto z chladného
nebo suchého místa do horkého či vlhkého prostředí, mohou se uvnitř zařízení vytvářet kapičky vody
(kondenzace). Používání zařízení v tomto stavu může způsobit uvíznutí papíru, nízkou kvalitu tisku nebo
poškození zařízení. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu 2 hodin před
použitím.
V nadmořských výškách přesahujících 3 000 metrů nad mořem
● Přístroje s pevným diskem nemusí fungovat správně, když se budou používat ve vysokých výškách
přesahujících 3 000 metrů nad mořem.
4
Důležité bezpečnostní pokyny
Napájení
1197-002
Zařízení je kompatibilní s napětím 220 až 240 V a síťovou frekvencí 50/60 Hz.
● Používejte pouze zdroj napájení splňující uvedené požadavky na napájení. V opačném případě by mohlo dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Přístroj musí být připojen do elektrické zásuvky s uzemněním prostřednictvím odpovídajícího napájecího
kabelu.
● Nepoužívejte jiné napájecí šňůry než dodané. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Dodaný napájecí kabel je určený k použití s tímto zařízením. Nepřipojujte jej k jiným zařízením.
● Neupravujte, netahejte, silou neohýbejte ani s napájecím kabelem nemanipulujte způsobem, kdy by mohlo
dojít k jeho poškození. Na napájecí kabel neumísťujte těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může
vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zástrčku nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nepoužívejte s tímto zařízením prodlužovací šňůry nebo vícenásobné zásuvky. V opačném případě by mohlo
dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí šňůru nesmotávejte ani nesvazujte do uzlu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Zástrčku zasuňte do zásuvky střídavého proudu až nadoraz. V opačném případě by mohlo dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
● Za bouřky zcela odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít
k požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení.
● Zařízení umístěte v blízkosti elektrické zásuvky a ponechejte u ní dostatek místa, aby bylo možné snadno
odpojit napájecí zástrčku v naléhavých situacích.
Připojení zařízení ke zdroji napájení
● Nepřipojujte zařízení k nepřerušitelnému zdroji napájení.
● Pokud zapojujete zařízení do vícenásobné zásuvky, nepoužívejte ostatní místa v zásuvce k připojení dalších
zařízení.
● Nepřipojujte zástrčku do přídavné zásuvky v počítači.
Další opatření
● Elektrický šum může vést k nesprávné funkci zařízení nebo ke ztrátě dat.
5
Důležité bezpečnostní pokyny
Manipulace
1197-003
● Pokud bude zařízení vydávat neobvyklý hluk, podivný zápach,
kouř či teplo, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a
obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Budete-li dále pokračovat v používání zařízení, může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř zařízení jsou
součásti pod vysokým napětím a s vysokou teplotou, které by
mohly způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
● Zařízení umístěte tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu dětí s napájecím kabelem nebo ostatními kabely nebo
s vnitřními a elektrickými součástmi zařízení. V opačném případě může dojít k neočekávaným nehodám.
● Nepoužívejte v okolí zařízení hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti zařízení přijdou do styku s hořlavými
látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Před přemisťováním vypněte zařízení i počítač a poté odpojte od zařízení napájecí kabel i kabely rozhraní.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní a k následnému
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v zásuvce střídavého proudu,
nedotýkejte se kovových částí konektoru – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Používáte-li kardiostimulátor
● Toto zařízení vytváří slabý magnetický tok. Pokud používáte kardiostimulátor a pociťujete nestandardní
stavy, nepřibližujte se k zařízení a neprodleně se poraďte s lékařem.
● Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Předměty by mohly spadnout a způsobit poranění osob.
● V zájmu vlastní bezpečnosti odpojte napájecí kabel, pokud nebudete zařízení delší dobu používat.
● Při otevírání a zavírání krytů buďte opatrní, abyste si neporanili ruce.
● Držte ruce a oblečení stranou od válců ve výstupní části. Pokud se v podavačích zachytí ruce či součásti
oděvu, může dojít ke zranění.
● Vnitřek zařízení a výstupní přihrádka jsou během používání a bezprostředně po něm velmi horké. Abyste se
nepopálili, nedotýkejte se těchto oblastí. Také potištěný papír může být ihned po výstupu horký, při
manipulaci s ním tedy buďte opatrní. V opačném případě byste se mohli popálit.
6
Důležité bezpečnostní pokyny
● Nepřenášejte zařízení s nainstalovanou zásuvkou na papír či
volitelným podavačem papíru. Jinak by mohly tyto části
vypadnout a způsobit někomu zranění.
Laserový paprsek
● Pokud by laserový paprsek unikl a zasáhl oči, mohlo by dojít k poškození zraku.
Při přepravě zařízení
Abyste zabránili poškození zařízení při přepravě, proveďte následující postup.
● Vyjměte tonerové kazety.
● Zařízení pomocí balicích materiálů bezpečně zabalte do původní krabice.
Pokud požadujete tiché pracovní prostředí
● Pokud požadujete tiché pracovní prostředí, v závislosti na prostředí použití produktu a provozním režimu
doporučujeme zařízení instalovat jinam než do kanceláře.
Další opatření
● Dodržujte pokyny na štítku s upozorněním přilepeném k tomuto zařízení.
● Nevystavujte toto zařízení otřesům nebo nárazům.
● Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, kryty nebo jiné části zařízení silou. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
● Nedotýkejte se kontaktů (
) uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
7
Důležité bezpečnostní pokyny
● Aby nedošlo k uvíznutí papíru, nevypínejte zařízení, neotevírejte nebo nezavírejte kryty a nevkládejte ani
nevyjímejte papír během tisku.
8
Důležité bezpečnostní pokyny
Údržba a kontrola
1197-004
Zařízení pravidelně čistěte. Vlivem usazeného prachu nemusí zařízení pracovat správně. Během čištění dodržujte
následující pokyny. Pokud během provozování nastanou problémy, podívejte se do části Odstraňování
problémů(P. 511) . Jestliže problém nelze vyřešit nebo se domníváte, že zařízení potřebuje kontrolu, podívejte se do
části Pokud problém nelze vyřešit(P. 561) .
● Před čištěním zařízení vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky střídavého proudu. V opačném případě by
mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí kabel pravidelně odpojujte a pomocí suchého hadříku ho čistěte od prachu a nečistot.
Nahromaděný prach může absorbovat vzdušnou vlhkost a při kontaktu s elektrickým proudem může dojít ke
vzniku požáru.
● Přístroj čistěte vlhkým, dobře vyždímaným hadříkem. Hadříky vlhčete pouze ve vodě. Nepoužívejte alkohol,
benzin, ředidlo na barvy nebo jiné hořlavé látky. Nepoužívejte papírové ubrousky nebo papírové utěrky.
Pokud elektrické součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s těmito látkami a materiály, pak může vznikat
statická elektřina nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
● Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Kontrolujte, zda na přístroji není rez,
škrábance, praskliny nebo zda není příliš teplý. Při používání nedostatečně udržovaného zařízení může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Uvnitř tiskárny se nacházejí komponenty zahřáté na vysoké teploty a pod vysokým napětím. Při dotyku
těchto součástí může dojít k popáleninám. Nedotýkejte se žádné části přístroje, která není uvedená
v příručce.
● Při zakládání papíru nebo odstraňování uvíznutého papíru dbejte na to, abyste si o hrany papíru nepořezali
prsty.
● Při odstraňování uvíznutého papíru nebo výměně tonerových kazet nebo něčem podobném dbejte na to,
abyste si tonerem nepotřísnili ruce nebo oblečení. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned
zasažené místo omyjte studenou vodou.
9
Důležité bezpečnostní pokyny
Spotřební materiál
1197-005
● Nelikvidujte použité tonerové kazety ani jiné podobné věci v otevřeném ohni. Neskladujte tonerové kazety
nebo papír na místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru,
a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru.
● Pokud toner náhodně vylijete nebo vysypete, volný toner opatrně utřete měkkým navlhčeným hadříkem
způsobem, který zabraňuje vdechnutí. K úklidu vylitého či vysypaného toneru nikdy nepoužívejte vysavač,
který není zabezpečen proti výbuchu prachu. Mohlo by dojít k poškození vysavače nebo k výbuchu prachu
způsobenému statickým výbojem.
● Dbejte na to, aby nedošlo ke vdechnutí toneru. Pokud dojde ke vdechnutí toneru, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
● Dbejte na to, aby se vám toner nedostal do očí nebo do úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst,
okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
● Dbejte na to, aby toner nepřišel do kontaktu s pokožkou. Pokud k tomu dojde, omyjte pokožku mýdlem a
studenou vodou. Pokud dojde k jakémukoli podráždění pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
● Udržujte tonerové kazety a další spotřební materiál mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k vdechnutí
toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
● Tonerovou kazetu ani jiné podobné věci nerozebírejte ani neupravujte. Může dojít k rozsypání toneru.
● Pokud chcete odstranit těsnicí pásku z tonerové kazety, vytáhněte ji celou, ale bez použití nadměrné síly. Při
použití nepřiměřené síly by mohlo dojít k rozsypání toneru.
Manipulace s tonerovou kazetou
● Tonerovou kazetu držte za držák.
● Aby nedošlo k poškrábání povrchu (
elektrických kontaktů (
) válce uvnitř zařízení nebo jeho vystavení světlu. Nedotýkejte se
) ani paměti tonerové kazety (
10
).
Důležité bezpečnostní pokyny
● Kromě nezbytných okolností nevytahujte tonerovou kazetu z obalového materiálu ani z tohoto zařízení.
● Tonerová kazeta je magnetický produkt, Nedávejte ji poblíž výrobků citlivých na magnetické pole, včetně
disket a diskových jednotek. Pokud byste to udělali, mohlo by dojít ke ztrátě dat.
Skladování tonerové kazety
● Při skladování dodržujte následující podmínky prostředí, aby bylo použití tonerových kazet bezpečné a
bezproblémové.
Rozsah teplot pro uložení: 0 až 35 °C
Rozsah vlhkosti pro uložení: 35 až 85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)*
● Tonerovou kazetu nerozbalujte až do jejího použití.
● Pokud vyjmete tonerovou kazetu ze zařízení a chcete ji uskladnit, vložte vyjmutou tonerovou kazetu do
původního ochranného.
● Tonerovou kazetu neukládejte ve svislé nebo obrácené poloze. Toner v kazetě ztuhne a nemusí se vrátit do
původního stavu ani po protřepání.
* I když je vlhkost v povoleném rozsahu pro skladování, mohou se přesto v důsledku rozdílných teplot uvnitř a vně tonerové
kazety vytvářet uvnitř kazety kapky vody (kondenzace vody). Kondenzace nepříznivě ovlivňuje kvalitu tisku tonerových kazet.
Tonerové kazety neskladujte na následujících místech
● Místa vystavená přímému působení otevřeného ohně
● Místa vystavená přímému působení slunečního záření nebo v blízkosti silného světelného zdroje působícího
po dobu delší než pět minut
● Místa vystavená působení příliš slaného vzduchu
● Místa s výskytem žíravých plynů (např. aerosolové spreje nebo čpavek)
● Místa s výskytem vysokých teplot a vysokou vlhkostí
● Místa vystavená výrazným změnám teploty nebo vlhkosti, kde dochází často ke kondenzaci vody
● Místa s vysokou prašností
● Místa, která jsou v dosahu dětí
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
● Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerových kazet Canon. Použití padělané
tonerové kazety může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon nenese
odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití padělaného toneru.
Další informace naleznete na adrese canon.com/counterfeit .
Doba dostupnosti náhradních dílů a tonerových kazet a podobných věcí
● Náhradní díly a tonerové kazety atd. pro toto zařízení budou k dispozici nejméně sedm (7) let od ukončení
výroby tohoto modelu zařízení.
Obalové materiály tonerové kazety
● Obalový materiál, ve kterém byla dodána kazeta, pečlivě uschovejte. Je třeba při přepravě zařízení.
● Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez
předchozího upozornění.
● Když vytáhnete těsnicí pásku z tonerové kazety, zlikvidujte ji v souladu s příslušnými místními předpisy.
11
Důležité bezpečnostní pokyny
Likvidace použité tonerové kazety atd.
● Pokud chcete zlikvidovat tonerovou kazetu atp., umístěte ji do původního obalového materiálu, aby se toner
nerozsypal, a zlikvidujte ji v souladu s příslušnými místními předpisy.
12
Základní operace
Základní operace
Základní operace .............................................................................................................................................. 14
Součásti a jejich funkce ....................................................................................................................................... 16
Přední strana .................................................................................................................................................. 17
Zadní strana ................................................................................................................................................... 19
Vnitřní prostor ................................................................................................................................................ 21
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka) .................................................................................................... 22
Zásuvka na papír ............................................................................................................................................ 23
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 24
Displej ...................................................................................................................................................... 27
Použití ovládacího panelu ................................................................................................................................... 29
Zadávání textu ................................................................................................................................................ 32
Zapnutí/Vypnutí zařízení .................................................................................................................................... 34
Rychlé spuštění tiskárny ................................................................................................................................. 36
Vkládání papíru ................................................................................................................................................... 38
Vkládání papíru do zásuvky na papír .............................................................................................................. 40
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky ...................................................................................................... 45
Vkládání obálek nebo pohlednic ..................................................................................................................... 48
Vkládání předtištěného papíru ....................................................................................................................... 52
Zadání velikosti a typu papíru ......................................................................................................................... 56
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír .................................................................................... 57
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce ........................................................................... 59
Úspora energie .................................................................................................................................................... 61
Přepnutí do režimu spánku ............................................................................................................................ 62
Nastavení času automatického vypnutí .......................................................................................................... 65
13
Základní operace
Základní operace
1197-006
Tato kapitola popisuje základní operace, např. používání ovládacího panelu nebo postup vložení papíru. Jedná se o
operace, které jsou při obsluze zařízení prováděny často.
◼ Součásti a jejich funkce
Tato část popisuje vnitřní a vnější součásti zařízení a jeho funkce, dále pak způsoby používání tlačítek na operačním
panelu a zobrazení na displeji. Součásti a jejich funkce(P. 16)
◼ Použití ovládacího panelu
Tato část popisuje, jak používat tlačítka na ovládacím panelu k různým operacím, jako je úprava nebo kontrola
nastavení. Použití ovládacího panelu(P. 29)
◼ Zapnutí/Vypnutí zařízení
Tato část popisuje, jak zařízení zapnout/vypnout.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
◼ Vkládání papíru
Tato část popisuje, jak založit papír do zásuvky na papír a do víceúčelové přihrádky.
14
Vkládání papíru(P. 38)
Základní operace
◼ Úspora energie
Tato část popisuje, jak snížit spotřebu energie.
Úspora energie(P. 61)
15
Základní operace
Součásti a jejich funkce
1197-007
Tato část popisuje části zařízení (vnější součásti, přední a zadní stranu, vnitřní součásti) a jejich funkci. Kromě informací
týkajících se součástí zařízení, která jsou využívána k základním operacím, jakými jsou vkládání papíru a výměna
tonerových kazet, popisuje tato část také tlačítka na ovládacím panelu a obrazovku. V této části naleznete tipy pro
správné používání zařízení.
Přední strana(P. 17)
Zadní strana(P. 19)
Vnitřní prostor(P. 21)
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)(P. 22)
Zásuvka na papír(P. 23)
Ovládací panel(P. 24)
16
Základní operace
Přední strana
1197-008
Výstupní přihrádka
Potištěný papír se vysouvá do výstupní přihrádky.
Levý kryt
Levý kryt se otvírá při výměně odpadní nádobky na toner.
Větrací otvor
Vzduch z vnitřku zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Mějte na
paměti, že pokud před větrací otvory umístíte nějaké předměty, bude ventilace zařízení omezena.
Instalace(P. 3)
Rukojeti
Při přenášení držte zařízení za tyto rukojeti.
Přemístění zařízení(P. 576)
Ovládací panel
Ovládací panel obsahuje číselná tlačítka, displej, indikátory stavu atd. Prostřednictvím ovládacího panelu lze
provádět všechny operace a nastavení. Ovládací panel(P. 24)
Displej(P. 27)
Vypínač
Stiskněte hlavní vypínač a zařízení zapněte. Když zařízení vypínáte, nepoužívejte tento vypínač, ale postupujte
podle pokynů v Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34) .
17
Základní operace
Přední kryt
Přední kryt se otvírá při výměně tonerových kazet.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Zásuvka na papír
Do zásuvky na papír vložte typ papíru, který používáte nejčastěji.
papír(P. 40)
Vkládání papíru do zásuvky na
Víceúčelová přihrádka
Pokud potřebujete dočasně použít jiný typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky na papír, použijte k vložení
tohoto typu papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45)
Port paměti USB (pro paměť USB)
K zařízení je možné připojit paměťové zařízení USB a tisknout data přímo z tohoto paměťového zařízení. Data
v paměťovém zařízení USB můžete tisknout přímo bez použití počítače. ( Tisk z paměti USB (Přímý tisk z
USB)(P. 117) ). Paměťové zařízení USB také připojte při exportování nebo importování nastavení zařízení (
Nast. import/export(P. 435) ).
Pravý kryt
Pravý kryt se otvírá při odstraňování zachyceného papíru.
18
Odstraňování zachycených papírů(P. 513)
Základní operace
Zadní strana
1197-009
Zadní kryt
Otevřete zadní kryt a nainstalujte volitelnou paměť ROM.
Instalace paměti ROM(P. 631)
Typový štítek
Na štítku je uvedeno sériové číslo, které využijete v případě dotazů týkajících se zařízení.
nelze vyřešit(P. 561)
Pokud problém
Zásuvka napájení
Slouží k připojení napájecího kabelu.
Větrací otvor
Vzduch z vnitřku zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Mějte na
paměti, že pokud před větrací otvory umístíte nějaké předměty, bude ventilace zařízení omezena.
Instalace(P. 3)
Kryt otvoru na kartu SD
Při instalaci volitelné karty SD otevřete kryt jejího otvoru.
Vložení karty SD(P. 635)
Port USB (pro připojení zařízení USB)
Připojte paměťové zařízení USB, které se používá s aplikacemi MEAP.
Port USB (pro připojení počítače)
Sem připojte kabel USB, chcete-li zařízení připojit k počítači.
Kontrolka ACT
Kontrolka ACT bliká, když se data přijímají nebo odesílají.
19
Základní operace
Kontrolka LNK
Kontrolka LNK bliká zeleně, když je zařízení správně připojeno k síti.
Port LAN
Sem připojte kabel LAN, chcete-li k zařízení připojit kabelový směrovač LAN apod.
síti LAN(P. 188)
20
Připojení ke kabelové
Základní operace
Vnitřní prostor
1197-00A
Otvory na tonerové kazety
Do těchto otvorů vložte tonerové kazety: Y (žlutá) do otvoru úplně vlevo a potom M (purpurová), C (azurová) a
K (černá). Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Dodací jednotka
Pokud v zařízení dojde k zachycení papíru, zvedněte transportní vodítko, aby bylo možné zachycený papír
vyjmout. Odstraňování zachycených papírů(P. 513)
Transportní vodítko
Pokud se papír zachytí uvnitř zařízení, zvedněte dodací jednotku a otevřete toto vodítko pro vyjmutí
zachyceného papíru. Odstraňování zachycených papírů(P. 513)
21
Základní operace
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)
1197-00C
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle šířky papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván. Zatlačte na
uvolňovací páčku zámku označenou na obrázku šipkou, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte vodítka papíru.
Přihrádka na papír
Před vložením papíru vysuňte přihrádku na papír.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45)
22
Základní operace
Zásuvka na papír
1197-00E
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle velikosti vkládaného papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
Zatlačte na uvolňovací páčky zámku označené na obrázku šipkami, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte
vodítka papíru.
Indikátor úrovně papíru
Ukazuje zbývající množství papíru. Tím, jak se zbývající množství zmenšuje, se značka pohybuje dolů.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
23
Základní operace
Ovládací panel
1197-00F
Displej
Zde se zobrazuje stav tisku či dalších operací, informace o chybách, zbývajícím množství toneru atd.
Displej(P. 27)
Stav úlohy/Zrušit tlačítko
Pokud toto tlačítko stisknete, když svítí nebo bliká kontrolka [ ], právě tisknutý dokument a dokumenty
čekající na vytištění se uvedou v seznamu. Ze seznamu můžete dokument vybrat a zrušit jeho tisk. Pomocí
ovládacího panelu(P. 78)
Tlačítko Zpět
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud toto tlačítko stisknete, např. při určování nastavení,
provedené změny nebudou uloženy a na displeji se zobrazí předchozí obrazovka.
Číselná tlačítka (tlačítka [0]-[9])
Stisknutím zadáte číslice a znaky.
Zadávání textu(P. 32)
Tlačítko [*]
Stisknutím přepnete typ zadávaného textu.
24
Základní operace
Připraveno – indikátor
Rozsvítí se, když je zařízení připraveno k tisku nebo jinak bliká.
Hlášení – indikátor
● Rozsvítí se, když se vyskytne problém znemožňující tisk.
Odstraňování problémů(P. 511)
● Rozsvítí se, když se tiskárna uvede do režimu spánku, zatímco je offline.
Úloha – indikátor
Rozsvítí se, když tiskárna přijímá tisková data nebo když jakákoli tisková data zůstávají v paměti tiskárny.
Bliká, když se tisková data zpracovávají.
Tlačítko Spořič energie
Stisknutím přepnete zařízení do režimu spánku. Pokud je zařízení v režimu spánku, pak se tlačítko rozsvítí
zeleně. Opětovným stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
Tlačítko Aplikace
Každým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte v cyklu funkce v následujícím pořadí: tisk obrazovky MEAP1
MEAP2 ... MEAP8 přímý tisk z USB tisk obrazovky. Vyberte funkci, kterou chcete použít. Pokud
stisknete toto tlačítko, aniž se přihlásíte pomocí ID oddělení, zobrazí se ověřovací obrazovka.
Tlačítko Vybrat podavač
Stisknutím vyberete zdroj papíru nebo zadáte formát papíru.
Nabídka Vybrat podavač(P. 502)
Tlačítko [ID]
Zobrazí se přihlašovací obrazovka pro použití funkce MEAP. Po ukončení práce se zařízením opětovně
stiskněte tlačítko, čímž se odhlásíte.
Tlačítko Vymazat
Stisknutím odstraníte zadané číslice a znaky.
Tlačítko Online
Zajistí přepínání mezi režimem online (tiskové úlohy jsou přijaty) a offline (nejsou přijímány žádné tiskové
úlohy). Toto tlačítko se rozsvítí zeleně, když je tiskárna online a zhasne, když je tiskárna offline. Obvykle mějte
tiskárnu online, ale nastavte ji offline, když zadáváte nastavení Uživatelská údržba(P. 422) v nabídce
nastavení.
● Pokud tlačítko nestisknete 2 minuty, když je tiskárna offline a je zobrazeno Hlavní obrazovka(P. 27) ,
tiskárna se automaticky přepne online. Můžete vybrat <Čas auto. resetu> a změnit pro tentokrát hodnotu
( Čas auto. resetu(P. 368) ).
Tlačítko [#]
Stisknutím získáte možnost zadávat symboly, např. „@“ nebo „/“.
25
Základní operace
Tlačítko Příslušenství/Tlačítko [
]
● Zobrazí se nabídka Příslušenství. Můžete zobrazit celkový počet vytištěných stránek a vytisknout pro
kontrolu interní systémové informace. Utility Menu(P. 493)
● Při zadávání nastavení se stisknutím tlačítka vrátíte na předchozí obrazovku. Při zadávání textu se po
stisknutí tlačítka přesune kurzor doleva.
Tlačítko Úloha/Tlačítko [
]
● Zobrazí se nabídka Úlohy. Můžete zkontrolovat protokoly tisku.
Nabídka Úloha(P. 498)
● Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku nad aktuálně vybranou položkou. Při změnách
nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota zvýší.
Tlačítko Nastavení/Tlačítko [
]
● Zde se zobrazuje nabídka nastavení, která vám umožňuje zadat nastavení zařízení.
nastavení(P. 365)
Nabídka
● Při zadávání nastavení přejdete po stisknutí tlačítka na další obrazovku. Při zadávání textu se po stisknutí
tlačítka přesune kurzor doprava.
Tlačítko Obnovit/Tlačítko [
]
● Zobrazí se nabídka Reset. Můžete zrušit všechny procesy, vymazat data z paměti a vypnout napájení.
Nabídka Resetovat(P. 500)
● Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku pod aktuálně vybranou položkou. Při změnách
nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota sníží.
Tlačítko [OK]
Stisknutím uložíte změny nastavení nebo jiné provedené změny.
ODKAZY
Použití ovládacího panelu(P. 29)
26
Základní operace
Displej
1197-00H
Displej ukazuje stav tisku a obrazovky pro zadávání nastavení. Zobrazuje také chybové
zprávy a množství zbývajícího toneru v kazetě.
Hlavní obrazovka
Indikace stavu
Zobrazí aktuální nebo provozní režim zařízení.
Indikace velikosti papíru
Zobrazí aktuálně vybranou velikost papíru.
Následující formáty papíru se zobrazí ve zkrácené formě.
● Legal: LG
● Obálka NAGAGATA 3: N3
● Letter:LT
● Obálka YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement: ST
● Obálka č. 10 (COM10): CO
● Executive: EX
● Obálka Monarch: MO
● Foolscap: FC
● Obálka C5: EC5
● Kartotéční lístek: IC
● Obálka DL: DL
● Pohlednice: PD
● Libovolný formát: FR
● Odpovědní pohlednice: P2
● Uživatelská velikost papíru vodorovně: 80R
● Pohlednice 4 na 1: P4
● Uživatelská velikost papíru svisle: 80
Indikace zbývajícího toneru v kazetě
Je uvedeno množství zbývajícího toneru v kazetě.
Obrazovka s nabídkou
Stisknutím
(
),
( ),
(
),
nabídkou. Obrazovka se objeví, když se stiskne
(
(
Nastavení seznamu nabídky(P. 364)
27
) nebo
( ) zobrazíte odpovídající obrazovku s
) je ukázáno níže jako příklad.
Základní operace
Dojde-li k chybě
V některých případech se po výskytu chyby zobrazí postup, jak na chybu reagovat. Podle pokynů na obrazovce
problém vyřešte. Jako příklad je níže uvedena obrazovka, která se objeví, když se zachytí papír. Pokud se
zobrazí chybová zpráva(P. 521)
ODKAZY
Použití ovládacího panelu(P. 29)
28
Základní operace
Použití ovládacího panelu
1197-00J
Pomocí zobrazených tlačítek zadejte nastavení a upravte hodnoty.
Použití tlačítek
/
Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na její pravé straně posuvník. Pokud je
/
posouvat obrazovku nahoru a dolů. Při výběru
zobrazen posuvník, pak je možné pomocí tlačítek
této možnosti se vymění barva textu a pozadí položky.
Změna hodnoty nastavení
Pomocí tlačítek
/
zadejte hodnoty.
● Hodnoty v závorkách „()“ zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
29
Základní operace
Použití tlačítek
/
Přechod na další obrazovku / návrat na předchozí obrazovku
Stisknutím tlačítka
obrazovku.
přejdete na další obrazovku. Stisknutím tlačítka
● Na další obrazovku lze přejít také stisknutím tlačítka
tlačítka
se vrátíte na předchozí
a vrátit se na předchozí obrazovku stisknutím
.
Přesun kurzoru
Pomocí tlačítek
/
lze zadávat text a hodnoty.
Zadávání textu(P. 32)
Použití tlačítka
Stisknutím tlačítka
Použití tlačítek
uložíte zvolené nastavení.
(
)
Pro návrat na hlavní obrazovku po ukončení nabídky nastavení stiskněte
(
).
Použití číselných tlačítek
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka.
Zadávání textu(P. 32)
● V závislosti na zobrazené obrazovce nelze používat k zadávání hodnot číselné klávesy. V takovém případě
hodnoty zadejte pomocí
/
.
30
Základní operace
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je např. rychlost posouvání
obrazovky nebo jazyk zobrazování, a to pomocí <Nabídka ovládání> v nabídce nastavení na ovládacím
panelu. Nabídka ovládání(P. 366)
31
Základní operace
Zadávání textu
1197-00K
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka.
Přepnutí typu zadávaného textu
Stisknutím
přepnete typ zadávaného textu.
Typy textu, které lze zadat
Níže je uveden text, který lze zadat.
Tlačítko
A
a
@.-_/
12
1
AÁÄBC
aáäbc
2
DEÉF
deéf
3
GHIÍ
ghií
4
JKL
jkl
5
MNOÓ
mnoó
6
32
Základní operace
PQRS
pqrs
7
TUÚŮV
tuúův
8
WXYZ
wxyz
9
(není k dispozici)
0
(mezera) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (není k dispozici)
● Stiskněte
, když je typ zadávaného textu <A> nebo <a>, čímž se zobrazí povolené symboly na
obrazovce. Pomocí
/
/
/
vyberte symbol, který chcete zadat, a stiskněte
.
Odstraňování textu
Každým stisknutím tlačítka
zadaný text.
je odstraněn jeden znak. Stisknutím a podržením tlačítka
Přesun kurzoru
Pomocí tlačítka
nebo
pohybujte kurzorem.
Zadání mezery
Stiskněte
, a stiskněte
.
Příklad zadávání znaků a číslic
Příklad : „Canon 1“
1
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybrána možnost <A>.
2
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybrán znak „C“.
3
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybrána možnost <a>.
4
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „a“.
5
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „n“.
6
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „o“.
7
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „n“.
8
Stiskněte
9
Opakovaně tiskněte tlačítko
10
Stiskněte tlačítko
11
Stiskněte tlačítko
, a stiskněte
.
, dokud není vybrána možnost <12>.
.
.
33
se smaže celý
Základní operace
Zapnutí/Vypnutí zařízení
1197-00L
Vypínač se používá k zapnutí tiskárny. Když se však tiskárna vypíná, dělejte to pomocí ovládacího panelu a nepoužívejte
hlavní vypínač. Postup je stejný jako při zapínání a vypínání počítače.
Zapnutí tiskárny(P. 34)
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34)
Zapnutí tiskárny
Stiskněte na tiskárně hlavní vypínač. Když se po provedení autodiagnostiky na displeji ovládacího panelu objeví hlavní
obrazovka, zařízení je připraveno k tisku.
● Pokud se po provedení autodiagnostiky zobrazí zpráva
Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 521)
● Pokud zadáte nastavení rychlého startu, můžete zkrátit čekací dobu po zapnutí.
tiskárny(P. 36)
Rychlé spuštění
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)
Při vypínání tiskárny využijte ovládací panel.
Vypnutí tiskárny bez použití hlavního vypínače
● Pokud při vypínání stisknete hlavní vypínač, může dojít k neočekávané chybě. Při vypínání postupujte podle
níže uvedených pokynů.
● Pokud jste aktivovali funkci rychlého startu, můžete při vypínání tiskárny použít hlavní vypínač.
spuštění tiskárny(P. 36)
1
Stiskněte tlačítko
(
).
34
Rychlé
Základní operace
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
/
vyberte možnost <Vypínání> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Když se objeví níže uvedená zpráva, napájení se automaticky vypne.
Pokud se zobrazí <Nelze provést.>
● V tiskárně zůstala tisková data. Data vymažte (
znovu. Pro zrušení této operace stiskněte
Nabídka Resetovat(P. 500) ) a proveďte operaci
(
).
● Vypnutí může trvat až 10 minut, ale není to porucha.
Tiskárnu nezapínejte ihned poté, co jste ji vypli
● Počkejte nejméně 10 vteřin, a teprve pak ji znovu zapněte.
● Tiskárna má minimální odběr proudu i ve vypnutém stavu. Pokud chcete spotřebu energie zcela eliminovat,
vytáhněte vidlici ze zásuvky.
ODKAZY
Rychlé spuštění tiskárny(P. 36)
35
Základní operace
Rychlé spuštění tiskárny
1197-00R
Pokud nastavíte rychlý start tiskárny, můžete zkrátit čas mezi stisknutím hlavního vypínače a provozuschopností
obrazovek. Způsob vypnutí napájení s cílem provést rychlý start tiskárny se nazývá „rychlé vypnutí“.
Konfigurace nastavení rychlého spuštění(P. 36)
Vypnutí napájení (provedení rychlého vypnutí)(P. 37)
Před nastavením rychlého spuštění
Používáte-li síť
Pokud je některé z níže uvedených nastavení <Zap>, funkce rychlého spuštění je deaktivována.
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Síť(P. 185)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 302)
Používáte-li funkci MEAP
Zkontrolujte, zda aktuálně instalované aplikace MEAP podporují funkci rychlého spuštění.
Konfigurace nastavení rychlého spuštění
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Rychlé spušt.hl.nap.> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Nabídka ovládání> a stiskněte tlačítko
.
<Vyp>
Zakáže funkci rychlého spuštění.
<Zap>
Povolí funkci rychlého spuštění.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
36
.
.
Základní operace
Vypnutí napájení (provedení rychlého vypnutí)
Pokud stisknete hlavní vypínač a tiskárnu vypnete, když je aktivována funkce rychlého spuštění, toto rychlé spuštění se
provede, když se příště tiskárna zapne (rychlé vypnutí).
Po provedení rychlého vypnutí napájecí kabel nevytahujte ze zásuvky
● Po provedení rychlého vypnutí napájecí kabel nevytahujte ze síťové zásuvky. Mohly by se poškodit vnitřní
součásti tiskárny. Než tiskárnu budete přenášet a budete muset vytáhnout vidlici ze zásuvky, tiskárnu
zapněte a poté proveďte standardní vypnutí. Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34)
● Když tiskárna provádí nějakou úlohu nebo je ve stavu chyby nebo jste změnili nastavení pomocí ovládací
panelu a Vzdáleného uživatelského rozhraní, stisknutím hlavního vypínače se nespustí rychlé vypnutí, ale
klasické vypnutí.
● Pokud se napájení vypne pomocí klasického postupu vypnutí i při aktivované funkci rychlého spuštění,
tiskárna se při dalším zapnutí spustí jako obvykle.
● Pokud nastavíte funkci časovače automatického vypnutí, když je aktivní funkce rychlého spuštění, provede se
rychlé vypnutí. Nastavení času automatického vypnutí(P. 65)
● Pokud po rychlém vypnutí tiskárnu ihned zapnete, může to určitou dobu trvat, než se tiskárna spustí.
37
Základní operace
Vkládání papíru
1197-00S
Papír je možné vložit do zásuvky na papír nebo do víceúčelové přihrádky. Papír, který používáte nejčastěji, vložte do
zásuvky na papír. Zásuvka na papír je vhodná, pokud používáte velké množství papíru. Víceúčelovou přihrádku
používejte v případě, že potřebujete dočasně použít jinou velikost nebo typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky na
papír. Dostupné typy papíru viz část Papír(P. 622) .
Typ papíru a nastavení zařízení
Podle následující tabulky lze zadat nastavení papíru podle typu a hmotnosti papíru, který se vloží do zdroje
papíru. Další informace o zadání nastavení papíru na zařízení viz Zadání velikosti a typu papíru(P. 56) .
Informace o množství papíru, které může být vloženo do jednotlivých zdrojů papíru, naleznete v části
Papír(P. 622) .
Typ papíru
Hmotnost papíru Velikost papíru v zařízení
Běžný papír*1
60 g/m²
<Běžný L2>
61 až 74 g/m²
<Běžný L>
75 až 90 g/m²
<Běžný>
91 až 119 g/m²
<Silný 1>
120 až 128 g/m²
<Silný 2>
129 až 200 g/m²
<Silný 3>
201 až 216 g/m²
<Silný 4>
60 až 74 g/m²
<Hrubý 1>
75 až 105 g/m²
<Hrubý 2>
Silný papír
Hrubý papír
Pohlednice/Odpovědní pohlednice/Pohlednice 4 na 1 *2
<Postcard>
Obálka
<Obálka>
Štítek
<Štítky>
*1 Je
k dispozici i recyklovaný papír.
*2 Tisknutelnou
pohlednici pro tryskové tiskárny ani odpovědní pohlednici nelze použít.
Nepoužívejte následující typy papíru:
● Zvrásněný nebo pomačkaný papír
● Zvlněný nebo stočený papír
● Potrhaný papír
38
Základní operace
● Zvlhlý papír
● Velmi tenký papír
● Papír vytištěný tiskárnou s termickým přenosem
● Papír s výraznou texturou
● Lesklý papír
● Papír s nízkou tuhostí
Manipulace s papírem a jeho skladování
● Papír skladujte na rovném povrchu.
● Papír skladujte zabalený v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí či vyschnutím.
● Neskladujte papír tak, že by se mohl zvlnit nebo zohýbat.
● Neskladujte papír svisle a neukládejte na sebe příliš velké množství papíru.
● Papír neskladujte na přímém slunečním světle nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, suchu nebo
výrazným změnám teploty a vlhkosti.
Při tisku na navlhlý papír
● Na výstupní straně, kde papír vychází, se z něj mohou uvolňovat výpary nebo se kolem výstupní
oblasti mohou tvořit kapičky vody. Na tom není nic nezvyklého, protože při zahřívání fixovacího
toneru na papíru dochází k odpařování vody, která je v papíru obsažena (nejpravděpodobněji k tomu
bude docházet tehdy, když bude v místnosti nízká teplota).
39
Základní operace
Vkládání papíru do zásuvky na papír
1197-00U
Papír, který používáte nejčastěji, vložte do zásuvky na papír. Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen do
zásuvky na papír, použijte k vložení papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 45)
Vkládání papíru standardní velikosti(P. 40)
Vložení papíru vlastní velikosti(P. 42)
Orientace papíru
V níže uvedené tabulce je uvedena správná orientace papíru při vkládání.
Papír
Orientace
A4, B5, A5 (na šířku), A6, Legal *, Letter, Statement, Executive, Foolscap *, 16K, Indian Legal *, Government Legal
Government Letter, Australia Foolscap *, vlastní (na šířku)
*,
A5 (na výšku), vlastní (na výšku)
* Lze
vložit pouze do volitelného podavače papíru.
● Pokud vkládáte papír do volitelného podavače papíru, postupujte následujícím způsobem.
Vkládání papíru standardní velikosti
Pro zavedení papíru, jehož velikost je uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce na papír, postupujte podle
následujícího postupu. V případě papíru, jehož velikost není uvedena na značkách velikostí papíru, viz Vložení
papíru vlastní velikosti(P. 42) .
1
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí.
2
Upravte polohy vodítek papíru podle formátu papíru, který chcete použít.
● Stiskněte uvolňovací páčku (
) pro zarovnání výstupu (
40
) podle příslušné značky velikostí papíru.
Základní operace
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný podle vodítka papíru na levé
straně zásuvky na papír.
● Papír vložte potiskovanou stranou nahoru.
● Stoh papíru prolistujte a sklepněte okraje o rovnou plochu.
Při vkládání nepřekračujte rysku pro maximální množství papíru
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
papíru(P. 52) .
4
Zavřete zásuvku na papír.
»
Pokračujte částí
Vkládání předtištěného
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 57)
Při změně velikosti a typu papíru
41
Základní operace
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Smíšené typy>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné
velikosti nebo typu, musíte změnit příslušné nastavení. Pokud nastavení velikosti nebo typu nezměníte,
zařízení nebude tisknout správně.
Automatická detekce typu papíru
● Zařízení má funkci automatické detekce typu papíru. Pokud je tato funkce povolena, není nutné měnit
nastavení typu papíru, když vložíte běžný nebo těžký papír. Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
● Pokud chcete tisknout dokument z prostředí, které vám neumožňuje provést nastavení velikosti a typu
papíru, například z počítače s operačním systémem nebo mobilního zařízení, které nepodporují žádný
ovladač tiskárny, nastavte <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>. Nabídka Vybrat
podavač(P. 502)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45) ) prázdnou stranou
nahoru (již potištěnou stranou dolů).
● Když chcete tisknout na zadní stranu papíru, který je již potištěn, nastavte na ovládacím panelu v nabídce
nastavení možnost <Ruční 2str.(V.Ú.př.)> na <2. strana>. Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 508)
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
● Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
● Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
Vložení papíru vlastní velikosti
Pro zavedení papíru vlastní velikosti nebo papíru, jehož velikost není uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce
na papír, postupujte podle následujícího postupu.
1
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí.
2
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
42
Základní operace
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný s pravou stranou zásuvky na
papír.
● Stoh papírů vložte potiskovanou stranou nahoru.
● Stoh papíru prolistujte a sklepněte okraje o rovnou plochu.
Při vkládání nepřekračujte rysku pro maximální množství papíru
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
papíru(P. 52) .
4
Vkládání předtištěného
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
43
Základní operace
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
5
Zavřete zásuvku na papír.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 57)
Při změně velikosti a typu papíru
● Pokud do zařízení vložíte papír jiné velikosti nebo jiného typu, nezapomeňte změnit nastavení. Pokud
nastavení velikosti nebo typu papíru nezměníte, zařízení nebude tisknout správně.
Automatická detekce typu papíru
● Zařízení má funkci automatické detekce typu papíru. Pokud je tato funkce povolena, není nutné měnit
nastavení typu papíru, když vložíte běžný nebo těžký papír. Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
● Pokud chcete tisknout dokument z prostředí, které vám neumožňuje provést nastavení velikosti a typu
papíru, například z počítače s operačním systémem nebo mobilního zařízení, které nepodporují žádný
ovladač tiskárny, nastavte <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>. Nabídka Vybrat
podavač(P. 502)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45) ) prázdnou stranou
nahoru (již potištěnou stranou dolů).
● Když chcete tisknout na zadní stranu papíru, který je již potištěn, nastavte na ovládacím panelu v nabídce
nastavení možnost <Ruční 2str.(V.Ú.př.)> na <2. strana>. Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 508)
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
● Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
● Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
ODKAZY
Papír(P. 622)
44
Základní operace
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
1197-00W
Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen do zásuvky na papír, vložte papír do víceúčelové přihrádky.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Orientace papíru
V níže uvedené tabulce je uvedena správná orientace papíru při vkládání.
Papír
A4, B5, A5 (na šířku), A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, Indian Legal,
Government Legal, Government Letter, Australia Foolscap, vlastní (na šířku), pohlednice, odpovědní pohlednice,
pohlednice 4 na 1, obálka
A5 (na výšku), vlastní (na výšku)
1
Otevřete kryt.
2
Vytáhněte přihrádku na papír.
3
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
45
Orientace
Základní operace
4
Vložte papír do víceúčelové přihrádky nadoraz.
● Papír vložte potiskovanou stranou dolů.
● Stoh papíru prolistujte a sklepněte okraje o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte zarážku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout zarážku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
pohlednic(P. 48) nebo Vkládání předtištěného papíru(P. 52) .
5
Vkládání obálek nebo
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 59)
46
Základní operace
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Smíšené typy>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné
velikosti nebo typu, musíte změnit příslušné nastavení. Pokud nastavení velikosti nebo typu nezměníte,
zařízení nebude tisknout správně.
Automatická detekce typu papíru
● Zařízení má funkci automatické detekce typu papíru. Pokud je tato funkce povolena, není nutné měnit
nastavení typu papíru, když vložíte běžný nebo těžký papír. Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do víceúčelové přihrádky prázdnou stranou dolů (již potištěnou stranou nahoru).
● Když chcete tisknout na zadní stranu papíru, který je již potištěn, nastavte na ovládacím panelu v nabídce
nastavení možnost <Ruční 2str.(V.Ú.př.)> na <2. strana>. Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 508)
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
● Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
● Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
ODKAZY
Papír(P. 622)
47
Základní operace
Vkládání obálek nebo pohlednic
1197-010
Před vložením obálek nebo pohlednic proveďte nějaké přípravy, například vyrovnejte možné zvlnění obálek. Také dejte
pozor na orientaci obálek nebo pohlednic a stranu, kterou jsou otočeny nahoru. Pamatujte, že obálky ani pohlednice
nelze vkládat do zásuvky na papír.
Vkládání obálek(P. 48)
Vkládání pohlednic(P. 50)
● Tato část popisuje vkládání obálek v požadované orientaci a postupy, které je třeba před vložením obálek
nebo pohlednic provést. Obecný postup vkládání obálek nebo pohlednic do víceúčelové přihrádky naleznete
v části Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45) .
Vkládání obálek
◼ Než vložíte obálky
Před vložením obálek je třeba obálky připravit následujícím způsobem.
1
Zavřete chlopně všech obálek.
2
Zmáčkněte je, abyste vytlačili přebytečný vzduch a pevně stiskněte okraje.
3
Uvolněte nepoddajné rohy obálek a vyrovnejte zvlnění.
48
Základní operace
4
Okraje obálek zarovnejte na rovném povrchu.
◼ Vkládání obálek do víceúčelové přihrádky
Obálky vložte v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) stranou bez lepidla (přední stranou) dolů. Nelze
tisknout na opačnou stranu obálek.
Obálky YOUGATANAGA 3, C5, Monarch, č. 10 (COM10) nebo DL
Obálku vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
Obálka NAGAGATA 3
Vložte oválku tak, aby klopa byla směrem k vám.
49
Základní operace
Vkládání pohlednic
● V případě pohlednic není automatický oboustranný tisk možný. Pokud chcete na pohlednici tisknout z obou
stran, nejprve tiskněte na jednu stranu a potom na druhou.
● Před vložením pohlednic vyrovnejte možné zvlnění. V případě zvlnění by výtisky mohly být našikmo nebo by s
obrázky mohly vytisknout zkresleně.
◼ Vkládání pohlednic do víceúčelové přihrádky
Vložte pohlednici potiskovanou stranou dolů a kratší stranou směrem k zařízení.
Pohlednice
Vložte pohlednici horním koncem směrem k zařízení.
Odpovědní pohlednice
Rozbalte pohlednici a vložte ji pravou stranou směrem k zařízení.
50
Základní operace
Pohlednice 4 na 1
Vložte pohlednici horním koncem směrem k zařízení.
51
Základní operace
Vkládání předtištěného papíru
1197-011
Používáte-li papír s předtištěným logem, při jeho vkládání dávejte pozor na jeho orientaci. Papír vložte tak, aby se
potiskla správná strana papíru s logem.
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem(P. 52)
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem(P. 53)
● Tato část popisuje způsob vložení předtištěného papíru správnou stranou nahoru a ve správné orientaci.
Obecný postup vkládání papíru do zásuvky na papír nebo do víceúčelové přihrádky naleznete dále.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45)
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) dolů.
52
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) dolů.
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem
Když má tisknutý dokument lichý počet stran, nastavte na ovládacím panelu v nabídce nastavení možnost <Alternativní
způsob> na <Vyp>. Alternativní způsob(P. 403)
53
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
54
Základní operace
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Nastavení <Způsob podávání pap.>
● Při tisku na předtištěný papír je potřeba obrátit vložený papír vždy, když změníte jednostranný režim tisku na
oboustranný a naopak. Je-li však možnost <Způsob podávání pap.> nastavena na hodnotu <Priorita tisk.
str.>, otočení tiskové strany předtištěného papíru při oboustranném tisku (u zásuvky na papír stranou s
logem směrem dolů nebo u víceúčelové přihrádky směrem nahoru) lze použít také při jednostranném tisku.
Toto nastavení je užitečné zejména v případě, kdy často střídáte režim jednostranného a oboustranného
tisku. Způsob podávání pap.(P. 434)
55
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru
1197-012
Vždy je třeba nastavit velikost a typ vloženého papíru. Pokud jste vložili do zařízení papír s jinými parametry než měl
předchozí papír, je třeba změnit nastavení papíru.
● Pokud nastavení neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru, může dojít k zachycení papíru nebo
k tiskové chybě.
56
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
1197-013
Zadejte velikost a typ papíru podle toho, jaký papír vložíte do zásuvky na papír.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
( ).
/
vyberte jednu z možností <Vel.pap. v zásuvce 1> na <Vel.pap.
v zásuvce 4>, a stiskněte
.
● <Vel.pap. v zásuvce 2> až <Vel.pap. v zásuvce 4> se zobrazí pouze tehdy, je-li vložen volitelný podavač.
3
Vyberete velikost a typ papíru a stiskněte tlačítko
.
Pro formát papíru A5/vlastní formát
● Papír formátu A5 nebo vlastní velikosti lze vložit na výšku nebo na šířku. Podle níže uvedené tabulky
vyberte nastavení v závislosti na orientaci papíru.
Velikost papíru
A5
Vlastní velikost papíru
Orientace
Nastavení
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Vlastní vel. R>
<
Vlastní vel.>
*1 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed A5 Vertically] (Nakrmit A5 svisle) v kartě [Paper Source] (Zdroj papíru) na
ovladači tiskárny.
*2 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed Custom Paper Vertically] (Nakrmit Vlastní velikost papíru svisle) v kartě [Paper
Source] (Zdroj papíru) na ovladači tiskárny.
Možnost <Volná velikost>
57
Základní operace
● Pokud často měníte velikost podávaného papíru, můžete zadat <Volná velikost>, což vám ušetří nutnost
měnit velikost papíru při každém tisku. Pamatujte však, že velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny
není v tomto případě zkontrolována.
● Pokud vyberete <Volná velikost>, rychlost tisku bude nižší.
4
Vyberte jednu možnost z <Typ pap. v zásuvce 1> až <Typ pap. v zásuvce 4>, a stiskněte
.
● <Typ pap. v zásuvce 2> až <Typ pap. v zásuvce 4> se zobrazí pouze tehdy, je-li vložen volitelný podavač.
5
Vyberte typ papíru a stiskněte tlačítko
.
Možnost <Smíšené typy>
● Pokud často měníte typ podávaného papíru, můžete zadat <Smíšené typy>, což vám ušetří nutnost měnit
typ papíru při každém tisku. Pamatujte však, že typ papíru nastavený v ovladači tiskárny není v tomto
případě zkontrolován.
Automatická detekce typu papíru
● Zařízení má funkci automatické detekce typu papíru. Pokud je tato funkce povolena, není nutné měnit
nastavení typu papíru, když vložíte běžný nebo těžký papír. Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Papír(P. 622)
58
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
1197-014
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberete velikost a typ papíru a stiskněte tlačítko
( ).
/
vyberte možnost <Vel.pap.ve vú.přihr.> a stiskněte tlačítko
.
.
Pro formát papíru A5/vlastní formát
● Papír formátu A5 nebo vlastní velikosti lze vložit na výšku nebo na šířku. Podle níže uvedené tabulky
vyberte nastavení v závislosti na orientaci papíru.
Velikost papíru
A5
Vlastní velikost papíru
Orientace
Nastavení
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Vlastní vel. R>
<
Vlastní vel.>
*1 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed A5 Vertically] (Nakrmit A5 svisle) v kartě [Paper Source] (Zdroj papíru) na
ovladači tiskárny.
*2 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed Custom Paper Vertically] (Nakrmit Vlastní velikost papíru svisle) v kartě [Paper
Source] (Zdroj papíru) na ovladači tiskárny.
Možnost <Volná velikost>
● Pokud často měníte velikost podávaného papíru, můžete zadat <Volná velikost>, což vám ušetří nutnost
měnit velikost papíru při každém tisku. Pamatujte však, že velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny
není v tomto případě zkontrolována.
● Pokud vyberete <Volná velikost>, rychlost tisku bude nižší.
59
Základní operace
4
Vyberte možnost <Typ.pap.ve vú.přihr.> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte typ papíru a stiskněte tlačítko
.
.
Možnost <Smíšené typy>
● Pokud často měníte typ podávaného papíru, můžete zadat <Smíšené typy>, což vám ušetří nutnost měnit
typ papíru při každém tisku. Pamatujte však, že typ papíru nastavený v ovladači tiskárny není v tomto
případě zkontrolován.
Automatická detekce typu papíru
● Zařízení má funkci automatické detekce typu papíru. Pokud je tato funkce povolena, není nutné měnit
nastavení typu papíru, když vložíte běžný nebo těžký papír. Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 45)
Papír(P. 622)
60
Základní operace
Úspora energie
1197-016
Můžete ušetřit energii, když nastavíte, aby zařízení automaticky přešlo do úsporného režimu (režim spánku) nebo se
automaticky vypnulo, pokud se po stanovenou dobu neprovede žádná operace nebo když nastavíte, že se zařízení má
v určenou dobu každý den v týdnu automaticky vypnout.
Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
Nastavení času automatického vypnutí(P. 65)
61
Základní operace
Přepnutí do režimu spánku
1197-017
Funkce režim spánku snižuje množství energie spotřebované zařízením vypnutím ovládacího panelu. Pokud bude
zařízení po určitou dobu v nečinnosti, např. během přestávky na oběd, můžete ušetřit energii pouhým stisknutím
na ovládacím panelu. Můžete také nastavit čas automatického přepnutí do režimu spánku, pokud víte, že
tlačítka
bude zařízení po určitou dobu v nečinnosti. Můžete změnit interval, po němž se aktivuje funkce automatického spánku
nebo uvést tiskárnu do režimu spánku v určenou hodinu.
V režimu spánku
se rozsvítí zeleně.
● Pokud zařízení přejde do režimu spánku, tlačítko
Situace, kdy zařízení nepřejde do režimu spánku
● Tiskárna nepřejde do režimu spánku, když přijímá data z počítače, nebo je na něj odesílá, když je nějaký kryt
otevřený nebo když není vložena kazeta s tonerem.
Výběr úrovně režimu spánku
Režim spánku lze nastavit na 2 různé úrovně s různými stupni spotřeby energie. Výchozí tovární nastavení
režimu spánku je <Vysoká (Hlub.spánek)>. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí
tovární nastavení. Pokud chcete nastavení změnit, postupujte podle pokynů uvedených níže.
Režim spánku
Efekt úspory energie
Vysoká (Hlub.spánek)
Velký
Stř. (spánek tisk.)
(
Střední
)
<Nabídka ovládání>
<Režim spánku>
Vyberte úroveň režimu
spánku
Změna času uvedení do režimu spánku
Když se úroveň režimu spánku nastaví na jinou hodnotu než <Vyp>, tiskárna automaticky vstoupí do režimu
spánku, pokud nebude používána po stanovenou dobu. Výchozí nastavení doby, která uplyne před
automatickým přepnutím do režimu spánku je 1 minuta (rozsah nastavení je 1 až 60 minut). V zájmu maximální
úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Pokud chcete změnit dobu, po kterou má být
zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
62
Základní operace
(
)
<Nabídka ovládání>
<Auto. čas spánku>
Vyberte čas
● Okamžitě po zapnutí zařízení může být délka doby, která uplyne, než zařízení přejde do režimu
spánku, delší, než je zadáno v nastavení.
Automatické spuštění/ukončení režimu spánku ve stanovené době
Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se přepnula do režimu spánku ve stanoveném čase. Můžete také nastavit čas,
kdy se režim spánku ukončí.
(
)
<Nabídka ovládání>
nebo <Časovač spánku>
spánku>
<Nastavení časovače>
<Zap>
<Časovač probuzení>
<Čas probuzení> nebo <Čas
Zadejte čas
<Časovač probuzení>
Chcete-li automaticky ukončit režim spánku ve stanoveném čase, zadejte <Zap>.
<Čas probuzení>
Nastavte čas, kdy se má režim spánku automaticky ukončit.
<Časovač spánku>
Chcete-li automaticky spustit režim spánku ve stanoveném čase, zadejte<Zap>.
<Čas spánku>
Nastavte čas, kdy se má režim spánku automaticky spustit.
Když chcete zabránit tomu, aby tiskárna přešla do režimu spánku, pokud dojde k chybě
Výchozí nastavení automatického přechodu do režimu spánku je aktivováno, i když dojde k chybě. Můžete však
nastavit, že tiskárna nepřejde do režimu spánku, pokud dojde k chybě.
63
Základní operace
(
)
<Nabídka ovládání>
<Spánek i při chybě>
<Vyp>
Přechod z režimu spánku
Stiskněte tlačítko
.
Používáte-li na příslušenství software týkající se sítě
● Pokud režim spánku nastavíte na <Vysoká (Hlub.spánek)>, software příslušenství nemusí komunikovat.
64
Základní operace
Nastavení času automatického vypnutí
1197-018
Zařízení můžete nakonfigurovat tak, aby se automaticky vypnulo, pokud není delší dobu v provozu. Nakonfigurovat ho
můžete i tak, že se automaticky vypne v nastaveném čase. Pomocí těchto funkcí předejdete zbytečné spotřebě energie,
k níž dochází kvůli opomenutí vypnout napájení. Tato funkce je ve výchozím továrním nastavení aktivována.
● Pokud zadáte kratší čas do automatického vypnutí, než je čas ve výchozím nastavení (4 hodiny), může to
zkrátit životnost tonerových kazet.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Nabídka ovládání]
4
Nastavení času automatického vypnutí.
65
[Editovat].
Spuštění
Základní operace
[Použít časovač automatického vypnutí]
Zaškrtněte políčko pro vypnutí napájení, když uplyne čas nastavený v možnosti [Čas do automatického
vypnutí].
[Čas do automatického vypnutí]
Zadejte, kolik hodin má být tiskárna v režimu spánku, než se vypne. Můžete vybrat v rozmezí [Za 1 hod.] až
[Za 8 hod.] v jednotkách hodin.
[Nastavit týdenní časovač automatického vypnutí]
Zaškrtněte políčko nastavení automatického vypnutí pro každý den v týdnu.
[Neděle] až [Sobota]
Zadejte čas vypnutí napájení pro každý den v týdnu. Pokud není čas zadán, čas automatického vypnutí není
pro daný den v týdnu zadán.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Pokud se zdá, že se vypínání nedokončilo
● Vypnutí může trvat až 10 minut, ale není to porucha.
66
Základní operace
Situace, které působí selhání automatického vypínání ve stanovenou dobu
● Na tiskárně provádíte nějakou operaci.
● Tiskárna právě tiskne, čistí se nebo provádí nějakou jinou operaci.
● Je zobrazena chybová zpráva.
Pokud nelze napájení vypnout automaticky v zadaném čase, provede se v intervalu po 1 minutě opakovaný
pokus, a to až 10krát. Pokud nelze napájení vypnout ani po deseti opakovaných pokusech, automatické vypnutí
v daném dnu se neprovede.
67
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu ................................................................................................................................................ 69
Tisk z počítače ...................................................................................................................................................... 70
Základní tiskové operace ................................................................................................................................ 72
Zrušení tisku ................................................................................................................................................... 77
Různá nastavení tisku ..................................................................................................................................... 79
Zvětšení nebo zmenšení .......................................................................................................................... 81
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem ........................................................................... 83
Třídění výtisků podle stránky ................................................................................................................... 85
Tisk více stránek na jeden list ................................................................................................................... 87
Tisk plakátů .............................................................................................................................................. 89
Tisk brožury ............................................................................................................................................. 91
Tisk ohraničení ......................................................................................................................................... 93
Tisk dat a čísel stránek ............................................................................................................................. 94
Tisk vodoznaků ........................................................................................................................................ 96
Nastavení režimu barev ........................................................................................................................... 98
Tisk určitých stránek na jiný papír .......................................................................................................... 100
Výběr typu dokumentu .......................................................................................................................... 102
Úspora toneru ....................................................................................................................................... 104
Kombinace a tisk více dokumentů ......................................................................................................... 106
Konfigurace požadovaného nastavení tisku ................................................................................................. 110
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku ........................................................................... 111
Změna výchozích nastavení ................................................................................................................... 113
Používání užitečných funkcí tisku .................................................................................................................... 115
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB) ............................................................................................................. 117
Změna výchozích nastavení tisku USB ................................................................................................... 127
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk) .................................................................. 129
Použití šifrovaného tisku ........................................................................................................................ 134
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy) ........................................................................... 135
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně .......................................................................................... 139
Nastavení názvu a kódu PIN pro box ..................................................................................................... 143
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk) .......................................................................................................... 145
Nastavení tisku pro přímý tisk ............................................................................................................... 149
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů) ............................................................................................................... 160
68
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu
1197-019
V této části je popsáno, jak tisknout dokumenty vytvořené na vašem počítači, jak tisknout soubory uložené na
paměťovém zařízení USB a jak tisknout dokumenty zadáním kódu PIN z ovládacího panelu.
◼ Tisk z počítače
Dokument vytvořený v počítači lze tisknout pomocí ovladače tiskárny.
Tisk z počítače(P. 70)
◼ Používání užitečných funkcí tisku
Tiskové funkce můžete použít pro tisk souborů uložených na paměťovém zařízení USB pomocí připojení tohoto zařízení
přímo k tiskárně bez využití počítače a nastavením požadavku, že se před zahájením tisku musí zadat kód PIN.
Používání užitečných funkcí tisku(P. 115)
69
Tisk dokumentu
Tisk z počítače
1197-01A
Pomocí ovladače tiskárny lze tisknout dokument vytvořený pomocí aplikace v počítači. Ovladač tiskárny zahrnuje
užitečná nastavení, například zvětšení/zmenšení a oboustranný tisk, díky nimž lze dokumenty tisknout mnoha
způsoby. Než budete moci tuto funkci použít, je třeba provést některé kroky, například nainstalovat do počítače
ovladač tiskárny. Další informace získáte v části Instalační příručka ovladače tiskárny.
● Pokud používáte počítače Mac, informace o instalaci ovladače tiskárny a nápovědu k ovladači tiskárny týkající
se použití funkcí tiskárny najdete v dokumentu Canon UFR II/UFRII LT Printer Driver Guide.
● V závislosti na operačním systému a typu či verzi ovladače tiskárny, který používáte, se obrazovky ovladače
tiskárny uvedené v této příručce mohou od vašich obrazovek lišit.
● Můžete používat ovladač tiskárny PCL6 a také ovladač tiskárny UFR II. Dostupná nastavení tisku se liší podle
ovladače tiskárny. Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na každé obrazovce
ovladače tiskárny.
Nápověda k ovladači tiskárny
● Obrazovku nápovědy zobrazíte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny. Na
této obrazovce najdete podrobné popisy, které nejsou uvedené v dokumentu Uživatelská příručka.
◼ Použití volitelného příslušenství
Je-li k zařízení připojen volitelný podavač papíru nebo karta SD, proveďte v ovladači tiskárny následující postup.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 663) ) Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu tiskárny na kartě [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti] [Device Settings] (Nastavení
zařízení) Zaškrtněte políčko pro volbu, kterou chcete použít [OK]
70
Tisk dokumentu
71
Tisk dokumentu
Základní tiskové operace
1197-01C
Tato část popisuje postup tisku dokumentu v počítači pomocí ovladače tiskárny.
● Před tiskem zadejte velikost a typ papíru vloženého ve zdroji papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 56)
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
● Zobrazená obrazovka se liší podle používané aplikace.
3
Zadejte velikost papíru.
72
Tisk dokumentu
[Page Size]
Vyberte velikost dokumentu vytvořeného v aplikaci.
[Output Size]
Vyberte velikost papíru, na kterou se má dokument vytisknout. Pokud se vybraná velikost liší od nastavení
v možnosti [Page Size] (Velikost papíru), dokument se automaticky vytiskne zvětšený nebo zmenšený podle
vybrané velikosti v [Output Size] (Velikost výstupu). Zvětšení nebo zmenšení(P. 81)
Uživatelské rozhraní s možnostmi kliknutí
● Umožňuje snadné a intuitivní nastavení rozložení stránky, umístění vazby atd. prostřednictvím náhledu
obrazu. Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny.
4
Klikněte na kartu [Paper Source] (Zdroj papíru) a zadejte zdroj a typ papíru.
73
Tisk dokumentu
[Paper Source]
Vyberte zdroj papíru, ze kterého je papír podáván.
Hodnota nastavení
Zdroj papíru
Auto
Zdroj papíru bude automaticky vybrán podle zadané velikosti a typu papíru pro tisk
a nastavení provedeného v zařízení.
Multi-purpose Tray
Papír bude podán z víceúčelové přihrádky.
Drawer 1
Papír bude podán ze zásuvky papíru zařízení.
Zásuvka N (N=2 až 4)
Papír bude podán z volitelného podavače papíru.
[Paper Type]
Zadejte nastavení podle typu a gramáže papíru, na který chcete tisknout.
Vkládání papíru(P. 38)
● Pokud se zvolí [Printer Default] (Výchozí hodnota tiskárny), použije se typ papíru zadaný pro <Výchozí
typ papíru> v nabídce nastavení ovládacího panelu. Výchozí typ papíru(P. 507)
● Pokud se papír vloží na šířku, zaškrtněte políčko [Feed A5 Vertically] nebo [Feed Custom Paper Vertically].
5
Podle potřeby zadejte další nastavení tisku.
Různá nastavení tisku(P. 79)
● Nastavení zadaná v tomto kroku můžete uložit jako „profil“ a tento profil použít při každém tisku. Nebude
pak nutné zadávat stejná nastavení při každém tisku. Uložení kombinací často používaných nastavení
tisku(P. 111)
6
Klikněte na tlačítko [OK].
74
Tisk dokumentu
7
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
● Zahájí se tisk. U některých aplikací se objeví obrazovka podobná následující.
● Chcete-li tisk zrušit, klikněte na možnost [Zrušit], když se objeví výše uvedená obrazovka. Když obrazovka
zmizí nebo pokud se nezobrazí, můžete tisk zrušit jinak. Zrušení tisku(P. 77)
Při tisku z aplikace z webu Windows Store v systému Windows 8 /10/Server 2012
Windows 8/Server 2012
Zobrazte ovládací tlačítka na pravé straně obrazovky
nebo klikněte na tlačítko [Tisk]
[Zařízení]
ovladač tiskárny tohoto zařízení
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte ovládací tlačítka na pravé straně obrazovky
klepněte nebo klikněte na tlačítko [Tisk]
[Zařízení]
[Tisk]
ovladač tiskárny tohoto zařízení
Windows 10
] [Tisk]
[
● Pokud tisknete tímto způsobem, je k dispozici pouze omezené množství nastavení tisku.
75
klepněte
Tisk dokumentu
● Zobrazí-li se zpráva [Tiskárna vyžaduje vaši pozornost. Přepněte na plochu a podívejte se, co je potřeba
udělat.], přejděte na plochu a postupujte podle pokynů v zobrazeném dialogovém okně. Tato zpráva se
zobrazí, pokud je zařízení nastavené na možnost zobrazení uživatelského jména při tisku a podobných
činnostech.
ODKAZY
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení(P. 347)
76
Tisk dokumentu
Zrušení tisku
1197-01E
Tisk lze zrušit z počítače nebo z ovládacího panelu zařízení.
Pomocí počítače(P. 77)
Pomocí ovládacího panelu(P. 78)
Pomocí počítače
Tisk lze zrušit pomocí ikony tiskárny zobrazené na hlavním panelu na ploše počítače.
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny.
Pokud ikona tiskárny není zobrazena
● Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 663) ), pravým tlačítkem klikněte na ikonu
tiskárny a klikněte na možnost [Zobrazit aktuální tiskové úlohy], případně dvakrát klikněte na ikonu
příslušného ovladače tiskárny.
2
Vyberte dokument ke zrušení a klikněte na možnost [Dokument]
3
Klikněte na tlačítko [Ano].
[Zrušit].
● Tisk vybraných dokumentů se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
Zrušení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Tisk lze zrušit ze stránky [Stav úlohy] ve Vzdáleném uživatelském rozhraní:
tištěných dokumentů(P. 347)
77
Kontrola aktuálního stavu
Tisk dokumentu
Zrušení z aplikace
● U některých aplikací se objeví obrazovka podobná následující. Tisk lze zrušit kliknutím na tlačítko [Zrušit].
Pomocí ovládacího panelu
Když se tisková data odešlou na tiskárnu z počítače, kontrolka [
panelu, pokud je kontrolka rozsvícená nebo bliká.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
(
/
] se rozsvítí (nebo bliká). Tisk lze zrušit z ovládacího
).
vyberte dokument, který chcete zrušit, a stiskněte
.
➠ Zobrazí se zpráva <Rušení úloh> a vybraná tisková úloha se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení(P. 347)
78
.
Tisk dokumentu
Různá nastavení tisku
1197-01F
K dispozici máte řadu nastavení, například zvětšená/zmenšená velikost a oboustranný tisk.
Zvětšení nebo
zmenšení(P. 81)
Přepnutí mezi jednostranným
a oboustranným tiskem(P. 83)
Tisk více stránek na jeden
list(P. 87)
Tisk ohraničení(P. 93)
79
Třídění výtisk
stránky(P. 85)
Tisk plakátů(P. 89)
Tisk brožury(P
Tisk dat a čísel stránek(P. 94)
Tisk vodoznak
Tisk dokumentu
Nastavení režimu barev(P. 98)
Tisk určitých stránek na jiný
papír(P. 100)
Úspora toneru(P. 104)
Kombinace a tisk více
dokumentů(P. 106)
80
Výběr typu do
Tisk dokumentu
Zvětšení nebo zmenšení
1197-01H
Můžete vytvářet zvětšené či zmenšené výtisky pomocí přednastaveného poměru
tisku, například A5 na A4, případně vlastního poměru tisku, který lze nastavit
v krocích po 1 %.
Nastavení poměru tisku zadáním velikosti původního dokumentu a papíru
(přednastavený poměr)
Poměr tisku se nastaví automaticky na základě zadané velikosti dokumentu a papíru.
Karta [Basic Settings] Vyberte velikost dokumentu v nabídce [Page Size]
v nabídce [Output Size] [OK]
Vyberte velikost papíru
Zadání poměru tisku v krocích po 1 %
Karta [Basic Settings]
[OK]
Zaškrtněte pole [Manual Scaling]
81
Zadejte poměr tisku v části [Scaling]
Tisk dokumentu
● Podle vybrané velikosti papíru se může stát, že nebude možné nastavit optimální poměr zvětšení či
zmenšení. Na výtisku se například mohou nacházet velká prázdná místa nebo mohou chybět části
dokumentu.
● Nastavení zvětšení či zmenšení v některých aplikacích mají přednost před nastaveními v ovladači tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
82
Tisk dokumentu
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem
1197-01J
Vytvářet můžete jednostranné i oboustranné výtisky. Jako výchozí je nastavena
hodnota [2-sided Printing] (Oboustranný tisk). Nastavení podle potřeby změňte.
● Oboustranný tisk nemusí být dostupný u některých velikostí a typů papíru.
Papír(P. 622)
Karta [Basic Settings] Vyberte možnost [1-sided Printing] nebo [2-sided Printing] v [1-sided/2sided/Booklet Printing] Vyberte místo pro vazbu v položce [Binding Location] [OK]
[1-sided/2-sided/Booklet Printing]
Vyberte možnost [1-sided Printing] (Jednostranný tisk) nebo [2-sided Printing] (Oboustranný tisk).
● Pokud jde o [Booklet Printing] (Tisk brožury), viz
Tisk brožury(P. 91) .
[Binding Location]
Určete, kde chcete výtisky svázat vázacím nástrojem, například sešívačkou. Orientace tisku se změní podle
zadané polohy vazby. Chcete-li zadat šířku okraje pro umístění vazby, klikněte na možnost [Gutter] (Mezera
pro vazbu).
[Long Edge [Left]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat doleva.
83
Tisk dokumentu
[Short Edge [Top]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat nahoru.
[Long Edge [Top]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat nahoru.
[Short Edge [Left]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat doleva.
[Gutter] (Mezera pro vazbu)
Určete okraj pro svázání.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Tisk více stránek na jeden list(P. 87)
Tisk brožury(P. 91)
84
Tisk dokumentu
Třídění výtisků podle stránky
1197-01K
Chcete-li při tisku kopií vícestránkových dokumentů vytvářet sady v pořadí stránek
jdoucích za sebou, vyberte možnost [Collate] (Třídit). Tato funkce je užitečná při
přípravě materiálů pro schůzky nebo prezentace.
Karta [Basic Settings]
Vyberte možnost [Collate] nebo [Group] v nabídce [Collate/Group]
[OK]
[Collate/Group]
Zadejte způsob řazení výtisků při tisku vícestránkových dokumentů.
[Off]
Vyberete-li možnost [Off] (Vypnuto), závisí na nastavení provedeném v aplikaci, zda se
výtisky budou, či nebudou třídit.
[Collate]
Výtisky se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Group]
Výtisky se netřídí. Vytiskne se zadaný počet kopií každé stránky. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
85
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
86
Tisk dokumentu
Tisk více stránek na jeden list
1197-01L
Můžete tisknout více stránek na jeden list. Pomocí možnosti [4 on 1] (4 na 1) nebo [9
on 1] (9 na 1) můžete například vytisknout čtyři nebo devět stránek na jeden list. Tuto
funkci použijte, pokud chcete šetřit papírem nebo si dokument prohlédnout ve
formě miniatur.
● Další papír můžete ušetřit, pokud toto nastavení zkombinujete s oboustranným tiskem.
jednostranným a oboustranným tiskem(P. 83)
Přepnutí mezi
Karta [Basic Settings] V nabídce [Page Layout] vyberte počet stránek, které chcete vytisknout na
jeden list V nabídce [Page Order] vyberte distribuční rozvržení stránek [OK]
[Page Layout]
Vyberte počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list, z možností [1 on 1] (1 na 1) až [16 on 1] (16 na 1).
Chcete-li například vytisknout 16 stránek na jeden list, vyberte možnost [16 on 1] (16 na 1).
● Pokud jde o možnosti jako [Poster [2 x 2]] (Plakát (1 x 2), viz
Tisk plakátů(P. 89) .
● Pokud toto nastavení zkombinujete s nastavením třídění výtisků v aplikaci, nemusí se tisk vydařit.
87
Tisk dokumentu
[Page Order]
Vyberte distribuční rozvržení stránek. Vyberete-li například možnost [Across from Left] (Zleva napříč), bude
první stránka umístěna vlevo nahoře a ostatní stránky směrem doprava.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 83)
88
Tisk dokumentu
Tisk plakátů
1197-01R
Jednu stránku dokumentu lze vytisknout na více stránek. Pokud například
devítinásobně zvětšíte jednostránkový dokument velikosti A4, po vytištění a slepení
dokumentu získáte plakát velikosti 3x3 A4.
Karta [Basic Settings]
[OK]
V nabídce [Page Layout] vyberte rozměry plakátu (například [Poster [2 x 2]])
[Page Layout]
Existují čtyři nastavení velikosti: [Poster [1 x 2]] (Plakát (1 x 2)), [Poster [2 x 2]] (Plakát (2 x 2)), [Poster [3 x 3]]
(Plakát (3 x 3)) a [Poster [4 x 4]] (Plakát (4 x 4)).
● Nastavení velikosti plakát nelze vybrat, pokud je povolen oboustranný tisk. Vyberte možnost [1-sided
Printing] (Jednostranný tisk) v nabídce [1-sided/2-sided/Booklet Printing] (1stranný tisk / oboustranný tisk /
tisk brožury) a poté vyberte nastavení velikosti plakátu.
[Poster Details]
Následující obrazovka vám umožňuje provést nastavení pro okraje a lepicí kraje. Pro další informace klikněte
na [Help] na obrazovce ovladače tiskárny.
89
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Zvětšení nebo zmenšení(P. 81)
90
Tisk dokumentu
Tisk brožury
1197-01S
Dvě stránky dokumentu lze vytisknout na obě strany papíru a poté vytištěné stránky
složit na polovinu, a vytvořit tak brožuru. Ovladač tiskárny řídí pořadí tisku tak, aby
byly stránky správně uspořádány.
● Tisk brožury nemusí být dostupný u některých velikostí a typů papíru. Papír dostupný pro oboustranný tisk
je také dostupný pro tisk brožury. Viz část Papír(P. 622) .
Karta [Basic Settings] Vyberte možnost [Booklet Printing] v nabídce [1-sided/2-sided/Booklet
Printing] Klikněte na možnost [Booklet] a podle potřeby zadejte podrobná nastavení [OK]
[OK]
[1-sided/2-sided/Booklet Printing]
Vyberte možnost [Booklet Printing] (Tisk brožury).
● Pokud jde o [1-sided Printing] (Jednostranný tisk) a [2-sided Printing] (Oboustranný tisk), viz
mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 83) .
[Booklet]
Zobrazí se následující obrazovka.
91
Přepnutí
Tisk dokumentu
[Booklet Printing Method] (Metoda tisku brožury)
● [All Pages at Once] (Všechny strany najednou): Všechny stránky se vytisknou najednou v jediném balíku,
takže lze vytvořit brožuru jednoduše přeložením vytištěných stránek na polovinu.
● [Divide into Sets] (Rozdělit do sad): Vytiskne se více balíků rozdělených podle čísel stránek zadaných
v nabídce [Sheets per Set] (Listů na sadu). Každý balík svažte a poté je spojte do jedné brožury. Tuto
možnost vyberte v případě, že dokument obsahuje tolik stránek, že je nelze svázat do jediné brožury.
[Specify Booklet Gutter] (Zadat mezeru pro vazbu brožury)
Používáte-li sešívačku nebo jiný vázací nástroj, zadejte šířku okraje ke svázání brožury. Zaškrtněte pole
[Specify Booklet Gutter] (Zadat mezeru pro vazbu brožury) a zadejte šířku okraje v nabídce [Booklet Gutter]
(Mezera pro vazbu brožury).
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
92
Tisk dokumentu
Tisk ohraničení
1197-01U
Na kraje výtisků lze přidat ohraničení, například přerušované či dvojité čáry.
Karta [Page Setup] Klikněte na možnost [Page Options]
[Edging] [OK] [OK]
[Edging]
Vyberte typ ohraničení.
[Náhled]
Zobrazí náhled se zvoleným ohraničením.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Tisk dat a čísel stránek(P. 94)
Tisk vodoznaků(P. 96)
93
Vyberte typ ohraničení v nabídce
Tisk dokumentu
Tisk dat a čísel stránek
1197-01W
Můžete tisknout informace, jakou jsou data nebo čísla stránek, a můžete určit, kde
tyto údaje chcete na dokumentu vytisknout (vlevo nahoře, vpravo dole apod.).
Karta [Page Setup] Klikněte na možnost [Page Options]
vytisknout datum tisku, jméno uživatele nebo číslo stránky
Vyberte umístění, kam se má
[OK] [OK]
[Print Date]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout datum tisku.
[Print User Name]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout uživatelské jméno (přihlašovací jméno) počítače, z něhož se
dokument tiskl.
[Print Page Number]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout číslo stránky.
Změna tiskového formátu dat a čísel stránek
● Při tisku dat, přihlašovacích jmen nebo čísel stránek můžete změnit formátování, například písmo a velikost
písma. Klikněte na možnost [Format Settings] (Nastavení formátu) na výše uvedené obrazovce Možnosti
strany a zadejte možnosti.
94
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Tisk ohraničení(P. 93)
Tisk vodoznaků(P. 96)
95
Tisk dokumentu
Tisk vodoznaků
1197-01X
Přes dokument lze vytisknout vodoznaky, například nápis „KOPIE“ nebo „DŮVĚRNÉ“.
Můžete vytvořit nové vodoznaky nebo použít předem uložené vodoznaky.
Karta [Page Setup]
Zaškrtněte pole [Watermark]
Vyberte vodoznak ze seznamu
[OK]
[Watermark]
Zaškrtnutím pole [Watermark] (Vodoznak) zobrazte seznam vodoznaků v rozbalovacím seznamu. Vyberte
vodoznak z nabídky.
[Edit Watermark]
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření či úpravu vodoznaků.
96
Tisk dokumentu
[Add]
Kliknutím vytvoříte nový vodoznak. Je možné uložit až 50 vodoznaků.
[Name]
Zadejte název vytvářeného vodoznaku.
[Attributes]/[Alignment]/[Print Style]
Po kliknutí na každou kartu můžete zadat text, barvu či umístění tisku vodoznaku. Další informace získáte
kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Tisk ohraničení(P. 93)
Tisk dat a čísel stránek(P. 94)
97
Tisk dokumentu
Nastavení režimu barev
1197-01Y
Můžete vybrat režim barev (barevný nebo černobílý). Pokud dokument obsahuje
barevné i černobílé stránky, vyberete-li automatický režim, vytisknou se barevné
stránky automaticky barevně a černobílé stránky černobíle.
Karta [Basic Settings]
Vyberte režim barvy [Color Mode]
[OK]
[Color Mode]
Vyberte možnost [Black and White] nebo [Color]. Pokud vyberete možnost [Auto [Color/B&W]], režim
barev se bude automaticky přepínat podle dané stránky.
Zadání podrobného nastavení barev
Můžete také zadat podrobná nastavení barev, například korekci barev a shodu barev.
Karta [Quality] Zaškrtněte pole [Manual Color Settings]
Podle potřeby zadejte nastavení barev [OK] [OK].
98
Klikněte na možnost [Color Settings]
Tisk dokumentu
[Color Adjustment]
Upravte tón, jas a kontrast.
[Matching]
Zadejte nastavení shody barev (nastavení lze například upravit tak, aby barevné tóny na výtiscích odpovídaly
barevným tónům zobrazeným na obrazovce počítače).
● Pro další informace klikněte na [Help] na obrazovce ovladače tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
99
Tisk dokumentu
Tisk určitých stránek na jiný papír
1197-020
Konkrétní stránky dokumentu, například obálku brožury, lze vytisknout na barevný
papír. V tomto případě vložte barevný papír na obálku do víceúčelové přihrádky a
běžný papír na ostatní stránky do zásuvky na papír a poté zadejte nastavení papír
v ovladači tiskárny.
Karta [Paper Source] Vyberte stránky, které chcete vytisknout na jiný papír, a zdroj papíru
obsahující papír nastavený v možnosti [Paper Selection] [OK]
[Paper Selection]
Zadejte, které stránky je třeba vytisknout na jiný papír, a vyberte zdroj papíru, který se má použít k podání
papíru pro každou stránku.
[Same Paper for All Pages]
Vytiskne všechny stránky na stejný papír (tzn., že nevytiskne žádné zvláštní
stránky na jiný papír). Všechny stránky se vytisknou na papír nastavený
v možnosti [Paper Source] (Zdroj papíru).
[Different for First, Others, and Last]
Pro první stránku, stránky s vlastním obsahem a poslední stránku můžete
použít odlišný papír. Můžete například zadat papír ve víceúčelové přihrádce
pro možnost [First Page] (První strana), papír v zásuvce na papír pro možnost
[Other Pages] (Ostatní strany) (stránky s vlastním obsahem) a papír ve
víceúčelové přihrádce pro možnost [Last Page] (Poslední strana). Tisknout lze
také výběrem typu papíru v možnosti [Paper Type] (typu papíru).
[Different for First, Second, Others,
and Last]
Rovněž můžete zadat papír pro stránku následující za titulní stránkou a také
papír v možnosti [Different for First, Others, and Last] (Různé pro první, další a
poslední). Tisknout lze také výběrem typu papíru v možnosti [Paper Type]
(typu papíru).
100
Tisk dokumentu
[Different for Cover and Others]
Zadejte nastavení pro tisk brožury ( Tisk brožury(P. 91) ). Můžete zadat
různý papír pro titulní stránku a stránky s vlastním obsahem. Například lze
zadat papír v otvoru ručního podavače pro možnost [Cover Page] (Titulní
strana) a papír v zásuvce papíru pro možnost [Other Pages] (Ostatní strany)
(stránky s vlastním obsahem).
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
101
Tisk dokumentu
Výběr typu dokumentu
1197-021
Abyste zajistili optimální obrazovou kvalitu, můžete zadat typ dokumentu. Existují
různá nastavení pro fotografické dokumenty, dokumenty obsahující diagramy či
grafy a dokumenty s konstrukčními nákresy s tenkými linkami.
Karta [Quality]
Vyberte typ dokumentu v nabídce [Objective]
[OK]
[Objective]
Vyberte možnost odpovídající typu dokumentu a účelu tisku. V případě obecného použití vyberte možnost
[General] (Obecné), případně chcete-li tisknout fotografické obrázky v optimální kvalitě, vyberte možnost
[Photos] (Fotografie).
[General] (Obecné)
Všestranná možnost vhodná k tisku většiny dokumentů.
[Publications] (Publikace)
Vhodné k tisku dokumentů obsahujících mix fotografií, diagramů a grafů.
[Graphics] (Grafika)
Vhodné k tisku dokumentů obsahujících diagramy či grafy.
[Vivid Photo] (Fotografie)
Vhodné k tisku fotografických obrázků.
[Designs [CAD]] (Designy (CAD))
Vhodné k tisku konstrukčních nákresů s mnoha jemnými linkami.
[Special Red]
Vhodné při tisku příslušného odstínu červené.
102
Tisk dokumentu
● Chcete-li zadat podrobná nastavení, u každé položky vybrané v nabídce [Objective] (Cíl) klikněte na
možnost [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení). Další informace získáte kliknutím na možnost [Help]
(Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
103
Tisk dokumentu
Úspora toneru
1197-022
Ovladač tiskárny lze nastavit na tisk s využitím menšího množství toneru.
● Po aktivaci nastavení úspory toneru může dojít k rozmazání jemných čar a částí s nižší sytostí tisku.
Karta [Quality] Vyberte typ dokumentu v nabídce [Objective] Klikněte na možnost [Advanced
Settings] Vyberte možnost [Toner Save] na obrazovce [Advanced Settings] Vyberte možnost
[On] z rozbalovacího seznamu [OK] [OK]
[Objective]
Výběr typu dokumentu(P. 102)
Vyberte typ dokumentu, pro který chcete aktivovat nastavení úspory toneru.
104
Tisk dokumentu
[Advanced Settings]
Zobrazí se obrazovka s nastaveními. Klikněte na možnost [Toner Save] (Úspora toneru) a z rozbalovacího
seznamu ve spodní části obrazovky vyberte možnost [On] (Zapnuto).
● Pro každý typ dokumentu můžete zadat, zda chcete aktivovat nastavení úspory toneru. Zadejte nastavení
úspory toneru pro každý typ dokumentu uvedený v nabídce [Objective] (Cíl).
● Na obrazovce [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení) lze kromě nastavení úspory toneru zadat různá
nastavení tisku. Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače
tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
105
Tisk dokumentu
Kombinace a tisk více dokumentů
1197-023
Pomocí nástroje Canon PageComposer lze více dokumentů spojit do jedné tiskové
úlohy a danou úlohu vytisknout se zadanými nastaveními tisku. Díky této funkci
můžete například zkombinovat dokumenty vytvořené v různých aplikacích a všechny
stránky vytisknout na stejnou velikost papíru.
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
3
Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
Vyberte možnost [Edit and Preview] (Úprava a náhled) v nabídce [Output Method]
(Způsob výstupu).
● Ve spodní části automaticky otevírané obrazovky Informace klikněte na možnost [OK].
● Klikněte na tlačítko [OK] ve spodní části obrazovky.
4
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
106
Tisk dokumentu
● Spustí se nástroj Canon PageComposer. Tisk se zatím nespustí.
5
Opakujte kroky 1 až 4 u dokumentů, které chcete zkombinovat.
● Dokumenty se přidají do nástroje Canon PageComposer.
6
Ze seznamu [Document Name] (Název dokumentu) vyberte dokumenty, které chcete
zkombinovat, a klikněte na tlačítko
.
● Chcete-li vybrat více dokumentů, klikněte na dané dokumenty a současně podržte klávesu [SHIFT] nebo
[CTRL].
7
Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko [Combine] (Zkombinovat).
● Dokumenty vybrané v kroku 6 se zkombinují.
107
Tisk dokumentu
[Náhled tisku]
Zobrazí se náhled dokumentu, který se má vytisknout.
[Seznam dokumentů]/[Nastavení tisku]
● Kliknutím na kartu [Document List] (Seznam dokumentů) zobrazíte dokumenty přidané v krocích 1 až 4.
Dokumenty lze odebrat tak, že je vyberete v seznamu a kliknete na možnost [Delete from List]
(Odstranit ze seznamu).
● Po kliknutí na možnost [Print Settings] (Nastavení tisku) se zobrazí obrazovka, na níž lze zadat nastavení
tisku, například počet kopií nebo jednostranný či oboustranný tisk. Zde zadaná nastavení se použijí
u celé tiskové úlohy.
● Další informace získáte kliknutím na možnost [Nápověda] na obrazovce nástroje Canon PageComposer.
[Podrobnosti]
Zobrazí se obrazovka nastavení tisku v ovladači tiskárny. K dispozici je méně nastavení než při použití
běžného způsobu tisku.
108
Tisk dokumentu
8
Ze seznamu [Document Name] (Název dokumentu) vyberte tiskovou úlohu tvořenou
zkombinovaným dokumentem, kterou chcete vytisknout, a klikněte na tlačítko
● Zahájí se tisk.
● Pokyny ke zrušení tisku naleznete v části
Zrušení tisku(P. 77) .
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
109
.
Tisk dokumentu
Konfigurace požadovaného nastavení tisku
1197-024
Kombinace nastavení můžete uložit jako „profily“ odpovídající různým potřebám tisku. Často používaná nastavení
můžete také uložit jako výchozí nastavení. Po zadání výchozího nastavení se na obrazovce tiskového ovladače
automaticky zobrazí uložená nastavení, a můžete tak přeskočit zadávání nastavení tisku a okamžitě tisknout.
Zadejte pro vodoznak „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ a zaregistrujte jej
jako „Profil“. Tento „Profil“ pak vyberte, až jej budete
potřebovat. Uložení kombinací často používaných
nastavení tisku(P. 111)
Jako uživatelské výchozí nastavení v ovladači tiskárny
použijte [2 on 1]. Další a následující tiskové úlohy budou
provedeny tak, že každé dvě strany budou zmenšeny a
vytištěny na jednu stranu. Změna výchozích
nastavení(P. 113)
110
Tisk dokumentu
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku
1197-025
Zadávání kombinací nastavení, například „jednostranný, orientace na šířku, na papír velikosti A4“ při každém tisku
může zabírat mnoho času. Pokud tyto často používané kombinace nastavení tisku uložíte jako „profily“, lze nastavení
tisku zadat jednoduše výběrem jednoho z těchto profilů ze seznamu. Tento oddíl popisuje, jak lze uložit profily a jak
pomocí profilů tisknout.
Uložení profilu(P. 111)
Výběr profilu(P. 112)
Uložení profilu
1
Změňte nastavení, která chcete uložit jako profil, a klikněte na tlačítko [Add] (Přidat).
● Podle potřeby klikněte na karty [Basic Settings] (Základní nastavení), [Page Setup] (Vzhled strany), [Finishing]
(Kompletace), [Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé
obrazovce.
Různá nastavení tisku(P. 79)
2
Zadejte název profilu v části [Name] (Název), vyberte ikonu a poté klikněte na
tlačítko [OK].
● V části [Comment] (Komentář) můžete podle potřeby přidat k profilu komentář.
● Ukládaná nastavení lze zobrazit kliknutím na tlačítko [View Settings] (Zobrazit nastavení).
Úprava profilu
● Po kliknutí na možnost [Edit] (Úpravy) napravo od položky [Add] (Přidat) na obrazovce uvedené v kroku 1 lze
změnit název, ikonu či komentář u dříve uložených profilů. Předem uložené profily nelze upravit.
111
Tisk dokumentu
Výběr profilu
Vyberte profil, který vyhovuje vašim potřebám, a klikněte na tlačítko [OK].
Změna nastavení vybraného profilu
● Nastavení vybraného profilu lze změnit. Změněná nastavení lze navíc uložit jako nový profil.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Změna výchozích nastavení(P. 113)
112
Tisk dokumentu
Změna výchozích nastavení
1197-026
Výchozí nastavení jsou ta, která se zobrazí vždy po otevření obrazovky nastavení tisku v ovladači tiskárny, lze je však
změnit. Chcete-li například vytisknout všechny dokumenty tak, že každé dvě strany budou zmenšeny a vytištěny na
jednu stranu, zadejte jako výchozí rozložení stránky [2 on 1]. Od dalšího tisku se ovladač tiskárny otevře v nastavení
rozložení stránky [2 on 1] a vy nebude muset toto nastavení měnit při každém tisku.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu tiskárny a poté klikněte na položku [Předvolby
3
Změňte nastavení na obrazovce nastavení tisku a klikněte na tlačítko [OK].
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
tisku].
● Podle potřeby klikněte na karty [Basic Settings] (Základní nastavení), [Page Setup] (Vzhled strany), [Finishing]
(Kompletace), [Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé
Různá nastavení tisku(P. 79)
obrazovce.
113
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 72)
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku(P. 111)
114
Tisk dokumentu
Používání užitečných funkcí tisku
1197-027
Můžete využívat různé užitečné tiskové funkce a pomocí ovladače tiskárny také provádět základní tiskové operace.
◼ Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)
Soubory PDF a obrazové soubory uložené na paměťovém zařízení USB lze tisknout po připojení zařízení USB přímo
k zařízení. Pomocí této funkce lze tisknout bez počítače. Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
◼ Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)
Nastavením kódu PIN pro data odeslaná do tiskárny z počítače se data nevytisknou, dokud se na ovládacím panelu
tiskárny nezadá správný kód PIN. Tato funkce je užitečná, když se tisknou důvěrné dokumenty. Tisk dokumentu
zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)(P. 129)
◼ Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)
Můžete uložit tisková data odeslaná z počítače na kartu SD. Uložená data lze vytisknout libovoněkrát.
dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 135)
Tisk
◼ Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
Můžete tisknout soubory (PDF, JPEG, atd.) uložené na počítači tak, že je odešlete na tiskárnu pomocí webového
prohlížeče. Není třeba žádnou speciální aplikaci. Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 145)
115
Tisk dokumentu
◼ Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)
Můžete přímo tisknout e-mailové zprávy a jejich přílohy přijaté tiskárnou, aniž použijete počítač.
mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
116
Tisk přijatých e-
Tisk dokumentu
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)
1197-028
Obrazové soubory (PDF, TIFF, JPEG a XPS) uložené na paměťovém zařízení USB lze tisknout po připojení zařízení USB
přímo k zařízení. Pomocí této funkce lze tisknout bez počítače.
Dostupné formáty souborů
Můžete tisknout následující typy obrazových souborů. Některé soubory však v závislosti na struktuře souboru
tisknout nelze.
● Soubor PDF *
● Soubor JPEG
● Soubor TIFF
● Soubor XPS
* Je
podporována verze 1.7.
● Maximální velikost tisknutelného souboru je 2 GB.
Dostupná paměťová zařízení USB
Můžete použít paměťová zařízení USB formátovaná dle FAT32 (kapacita paměti: až 32 GB).
● Nepoužívejte nestandardní paměťová zařízení USB. U některých paměťových zařízení USB se soubory
nemusí správně vytisknout.
● Nepřipojujte žádné jiné zařízení než paměťové zařízení USB. Paměťová zařízení USB nelze připojit
pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu.
● Nepoužívejte paměťová zařízení USB se speciálními funkcemi, např. vestavěnými funkcemi
zabezpečení.
● Port pro paměť USB na zařízení podporuje standard USB 2.0.
● Pokud složka na paměťovém zařízení USB obsahuje mnoho souborů, bude načítání obrazových
souborů k tisku trvat poměrně dlouho. Nepotřebné soubory můžete s využitím počítače z
paměťového zařízení USB odstranit nebo je přesunout do jiné složky.
1
Připojte paměťové zařízení USB ke zdířce USB na pravé straně tiskárny.
117
Tisk dokumentu
➠ Automaticky se otevře se následující obrazovka.
● Pokud se obrazovka neobjeví, stiskněte
(
).
● Během připojení k tiskárně paměťovým zařízením USB ani tiskárnou netřeste a chraňte je před nárazy.
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte typ souboru k tisku a stiskněte
4
Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
/
vyberte možnost <Vybrat soubory> a stiskněte tlačítko
.
.
.
● Můžete vybrat až 10 souborů.
● Chcete-li výběr zrušit, vyberte soubor, který jste předtím vybrali (označený jako
Chcete-li zrušit všechny výběry, vyberte možnost <Vynulovat vše>, a stiskněte
● Chcete-li zobrazit obsah složky, vyberte složku a stiskněte tlačítko
na vyšší úrovni, stiskněte tlačítko
nebo
nebo
.
● Složky a soubory v nižších úrovních nebo s delšími názvy se nemusí zobrazit.
● Přejdete-li do jiné složky, zruší se předchozí výběr souborů.
5
Vyberte možnost <Použít> a stiskněte tlačítko
118
.
), a stiskněte tlačítko
.
. Chcete-li se vrátit ke složce
.
Tisk dokumentu
Když tisknete dokument XPS pomocí tiskového lístku
Když chcete nějaký soubor vytisknout ve formátu XPS, lze ho vytisknout pomocí tiskového lístku (nastavení
tisku) připojeného k danému souboru.
1
Vyberte možnost <Použít tisk. tiket> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte možnost <Spustit tisk> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Tisk se zahájí. Když se tisk ukončí, odstraňte paměťové zařízení USB z tiskárny.
Odpojte paměťové
zařízení USB.(P. 125)
6
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Vyberte požadovanou nastavovanou položku, stiskněte
, a proveďte nastavení.
Ikony* v popisu
Nastavení pro tisk souborů PDF
Nastavení pro tisk souborů XPS
Nastavení pro tisk souborů JPEG
Nastavení pro tisk souborů TIFF
* Ikony
jsou vynechány pro nastavení zobrazená bez ohledu na formát souboru.
<Počet kopií>
Zadejte počet kopií od 1 do 9999. Počet zadejte pomocí číselných tlačítek a stiskněte
<Rozsah tisku>/<Rozsah tisku (TIFF)>
119
.
Tisk dokumentu
Zadejte rozsah (strany) tisku. Pomocí
tisku
/
vyberte <Metoda určení>
vyberte metodu určení rozsahu
.
<Vše>
Vytisknout všechny strany.
<Zadat stránky>
Vytiskne pouze zadané strany. Pro zadání stran vyberte <Rozsah papíru>
<Poslední strana> pomocí číselných kláves
vyberte <Použít>
zadejte <První strana> a
.
<Barevný režim>
Zadejte, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle. Pomocí
/
vyberte nastavení a stiskněte
.
<Auto (Barvy/Černá)>
Automaticky vybírat barevný nebo černobílý tisk v závislosti na typu dokumentu.
<Černá>
Černobílý tisk, i když je dokument barevný.
<2stranný tisk>
Vyberte, zda chcete tisknout na obě strany papíru. Pomocí tlačítek
/
vyberte nastavení a stiskněte
● <2stranný tisk> nemusí být u některých velikostí či typů papíru k dispozici.
Papír(P. 622)
<Umístění vazby>
Zadejte, zda u oboustranného tisku chcete listy vázat podél dlouhého okraje nebo krátkého okraje pomocí
vázacího nástroje, například sešívačky. Pomocí
/
vyberte místo vazby a stiskněte
.
120
.
Tisk dokumentu
<Delší strana>
Vazba má provést po dlouhé straně papíru.
<Kratší strana>
Vazba má provést po krátké straně papíru.
<Vybrat papír>
Vyberte zdroj papíru, v němž je již papír umístěn. Pomocí tlačítek
tlačítko
.
/
vyberte zdroj papíru a stiskněte
● Když chcete tisknout soubor PDF nebo XPS, zadejte <Auto>, aby se optimální zdroj papíru vybral
automaticky.
● Zdroj papíru s vloženým papírem vlastní velikosti nelze vybrat.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu).
Soubory PDF a XPS
Můžete zadat <Difúze chyb> jako metodu reprodukce polotónů nebo zadat metodu reprodukce polotónů
samostatně pro každý typ obrazových dat. Pokud chcete zadat <Difúze chyb>, pomocí
/
vyberte <Difúze
chyb> stiskněte
<Zap> stiskněte
. Pokud chcete metodu reprodukce zadat samostatně pro každý
typ obrazových dat, pomocí
dat
stiskněte
/
vyberte <Rozlišení/gradace>
vyberte metodu reprodukce polotónů
121
stiskněte
stiskněte
.
vyberte typ obrazových
Tisk dokumentu
<Difúze chyb>
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení/gradace>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk
okrajů dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
<Rozlišení/gradace>
Vyberte metodu reprodukce polotónů, když je možnost <Difúze chyb> nastavena na <Vyp>. Toto nastavení
můžete provést pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Typ obrázku
Vyberte typ obrazových dat, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky,
<Grafika> představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a další typy obrázků.
<Rozlišení>
Tiskne text s jasnými okraji a vytváří jemný tisk. Je vhodný pro tisk textu a jemných čar.
<Gradace>
Tiskne gradace a obrysy s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel a grafů využívajících gradace.
● Pokud je možnost <Difúze chyb> nastavena na <Zap>, nezobrazí se možnost <Rozlišení/gradace>.
Soubory JPEG a TIFF
Pomocí tlačítek
/
vyberte metodu reprodukce polotónů a stiskněte
.
<Difúze chyb>
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů dat s
jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
<Rozlišení>
Tiskne text s jasnými okraji a vytváří jemný tisk. Je vhodný pro tisk textu a jemných čar.
<Gradace>
Tiskne gradace a obrysy s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel a grafů využívajících gradace.
<Shoda vel. papíru>
Automaticky provede zvětšené nebo zmenšené tisky podle Oblast tisku(P. 625) papíru. Výtisky se zvětší
nebo zmenší a zároveň se zachovají proporce originálu. Pomocí
/
vyberte nastavení a stiskněte
.
122
Tisk dokumentu
● Toto nastavení není dostupné, pokud je možnost <Auto> nastavena v <Vybrat papír>.
<Přiblížení>
Povolí nebo zakáže zvětšování/zmenšování obrázků. Výtisky se zvětší nebo zmenší a zachovají se původní
/
vyberte nastavení a stiskněte
.
proporce obrázku. Pomocí
<Vyp>
Když je obrázek v
Oblast tisku(P. 625) papíru, je vytištěn v té velikosti, v jaké je. Když je obrázek větší než
tisknutelná oblast, výtisky se zmenší.
<Auto>
Provede zvětšení nebo zmenšení výtisku podle
Oblast tisku(P. 625) .
<Zvětšit tisk. oblast>
Zadejte, zda chcete tisknout obrázek rozšířením
vyberte nastavení a stiskněte
.
Oblast tisku(P. 625) plně na velikost papíru. Pomocí
/
● Pokud vyberete <Zap>, některé části obrázku mohou u okraje papíru chybět nebo může být papír v
závislosti na originálu částečně znečištěný.
<N na 1>
Vyberte, zda se má tisknout více stránek na jeden list a postupně je skládat z levého horního rohu. Chcete-li
například tisknout čtyři stránky na jeden list, vyberte <4 na 1>. Pomocí
/
vyberte nastavení a stiskněte
123
.
Tisk dokumentu
● Toto nastavení není dostupné, pokud je možnost <Auto> nastavena v <Vybrat papír>.
<Kompletace>
Když tisknete dokument o více stránkách zadejte metodu třídění výtisků. Pomocí
třídit, a stiskněte
.
/
vyberte, zda výtisky
<Vyp>
Výtisky se netřídí. Vytiskne se zadaný počet kopií každé stránky. Pokud například tisknete tři kopie
čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
4, 4, 4.
<Třídit>
Výtisky se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například tisknete tři kopie
čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4.
<Orientace obrazu>
Zdejte orientaci tisku obrázku. Pomocí
/
vyberte orientaci tisku a stiskněte
<Auto>
Automaticky určí orientaci tisku založenou na šířce a výšce obrázku.
<Vertikální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na výšku.
124
.
Tisk dokumentu
<Horizontální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na šířku.
● Pokud zadané nastavení možnosti <Vertikální> nebo <Horizontální> neodpovídá orientaci obrázku,
vytiskne se zmenšený obrázek.
<Poloha tisku>
Zdejte pozici tisku obrázku. Pomocí
/
vyberte pozici tisku a stiskněte
.
<Auto>
Pokud data TIFF obsahují informace, které určují polohu tisku, obrázek se vytiskne podle této informace, jinak
se vytiskne do středu papíru. Data JPEG se vždy tisknou na střed papíru.
<Uprostřed>
Obrázky se tisknou na střed papíru.
<Nahoře vlevo>
Obrázky se tisknou vlevo nahoru.
7
Vyberte možnost <Spustit tisk> a stiskněte tlačítko
.
➠ Zahájí se tisk.
● Pro zrušení tisku použijte ovládací panel.
8
Zrušení tisku(P. 77)
Odpojte paměťové zařízení USB.
1
Vyberte možnost <Odebrat jedn. USB> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte
.
➠ Počkejte, až se zobrazí zpráva uvedená níže.
125
.
Tisk dokumentu
3
Odpojte paměťové zařízení USB.
● Pokud vyberete v kroku 1 na obrazovce možnost <Řadit soubory>, můžete změnit pořadí zobrazených
souborů, když zvolíte soubory k tisku.
TIPY
Plánujete-li vždy tisknout se stejným nastavením:
Změna výchozích nastavení tisku USB(P. 127)
126
Tisk dokumentu
Změna výchozích nastavení tisku USB
1197-029
Nastavení, která se původně zobrazí pro zadání tisku se nazývají výchozí zobrazení. Změníte-li tato výchozí nastavení
podle často prováděných operací, nebudete muset provádět stejná nastavení při každém tisku.
(
)
TIFF>
<Nastavení tisku USB>
Vyberte položku nastavení
PDF/XPS
<Výchozí nast.PDF/XPS> nebo <Vých. nast.JPEG/
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
JPEG/TIFF
Položky nastavení
Vyberte položku, kterou chcete nastavit, a změňte výchozí hodnotu.
◼ Vyberte pořadí zobrazených souborů k tisku
Můžete nastavit pořadí, v němž se soubory budou tisknout z paměťového zařízení USB, kde jsou zobrazeny pro výběr.
(
)
<Nastavení tisku USB>
standardní pořadí zobrazených souborů
<Název (vzestupně)>
Soubory se seřadí vzestupně podle názvu.
<Název (sestupně)>
Soubory se seřadí sestupně podle názvu.
127
<Vých.nast. řaz. soub>
Vyberte
Tisk dokumentu
<Datum/čas (vzestup.)>
Soubory se seřadí vzestupně podle data/času.
<Datum/čas (sestupně)>
Soubory se seřadí sestupně podle data/času.
ODKAZY
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
128
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(zabezpečený tisk)
1197-02A
Pokud při tisku z počítače přiřadíte dokumentu kód PIN, uchová se dokument na SD kartě vložené do tiskárny
a vytiskne se až po zadání správného kódu PIN na ovládacím panelu tiskárny. Tato funkce se nazývá „zabezpečený tisk“
a dokument chráněný kódem PIN se nazývá „zabezpečený dokument“. Pomocí funkce zabezpečený tisk lze zajistit, že
se důvěrné dokumenty neocitnou bez dozoru. Než budete moci tuto funkci použít, je třeba instalovat do tiskárny
volitelnou kartu SD. ( Vložení karty SD(P. 635) ).
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení(P. 129)
Vytisknutí zabezpečených dokumentů(P. 131)
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů(P. 132)
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení
Postupujte podle níže uvedených pokynů. Můžete poslat dokument chráněný kódem PIN.
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberte toto zařízení a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
● Zobrazená obrazovka se liší podle používané aplikace.
3
Vyberte možnost [Secured Print] (Zabezpečený tisk) v nabídce [Output Method]
(Způsob výstupu).
● Na automaticky otevírané obrazovce [Informace] klikněte na možnost [Ano] nebo [Ne].
● Chcete-li vždy používat stejné uživatelské jméno a PIN, klikněte na možnost [Ano]. Chcete-li uživatelské jméno
a PIN měnit, klikněte na možnost [Ne].
129
Tisk dokumentu
Pokud jste vybrali tlačítko [Ano]
Do pole [User Name] (Uživatelské jméno) zadejte uživatelské jméno a do pole [PIN] zadejte PIN a klikněte na
tlačítko [OK].
● Název počítače (přihlašovací jméno) počítače je zobrazeno v [User Name] (Uživatelské jméno). Chcete-li
název změnit, zadejte nové jméno o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
● Zadejte číslo o délce až sedm číslic do [PIN].
4
Zadejte nastavení tisku a klikněte na tlačítko [OK].
● Klikněte na kartu [Basic Settings] (Zakladni nastaveni), [Page Setup] (Vzhled strany) , [Finishing] (Kompletace),
[Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (Kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé obrazovce. Různá
nastavení tisku(P. 79)
130
Tisk dokumentu
5
Klikněte na možnost [Tisk] nebo [OK].
➠ Zabezpečený dokument se po zaslání do zařízení uchová na kartě SD, dokud nebude vytištěn.
Pokud jste v kroku 3 vybrali tlačítko [Ne]
Zadejte možnost [Document Name] (Název dokumentu), [User Name] (Uživatelské jméno) a [PIN] a klikněte
na [OK].
● Podle údajů z aplikace se automaticky nastaví název dokumentu. Chcete-li název dokumentu změnit,
zadejte nový název dokumentu o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
● V poli [User Name] (Uživatelské jméno) je zobrazen název počítače (či přihlašovací jméno k počítači).
Chcete-li uživatelské jméno změnit, zadejte nové uživatelské jméno o délce maximálně 32 alfanumerických
znaků.
● Zadejte [PIN] o délce maximálně sedmi číslic.
● Pokud instalujete „Encrypted Print Driver Add-in“, který se dodává s doplňkovou výbavou zařízení SD CARDC1, můžete použít funkci šifrovaného tisku se zvýšeným zabezpečením. Použití šifrovaného tisku(P. 134)
Vytisknutí zabezpečených dokumentů
Po zaslání zabezpečeného dokumentu do zařízení ho vytiskněte do hodiny. Po této době se zabezpečený dokument
odstraní z karty SD a již nebude možné ho vytisknout.
● Dobu platnosti zabezpečených dokumentů můžete změnit.
dokumentů(P. 132)
131
Změna doby platnosti zabezpečených
Tisk dokumentu
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte zabezpečený dokument, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Zabezpečený tisk> a stiskněte tlačítko
.
.
● Pokud je na kartě SD pouze zabezpečený dokument, tato obrazovka se neobjeví.
Pokud se zobrazí uživatelské jméno
● Jsou-li na kartě SD uloženy zabezpečené dokumenty od dvou či více uživatelů, před objevením se
obrazovky ukázané výše se objeví obrazovka uživatelské volby zobrazená dole. Vyberte své uživatelské
jméno a stiskněte
4
.
Zadejte PIN a stiskněte
.
➠ Zahájí se tisk.
● Pro zrušení tiskové úlohy použijte ovládací panel.
Zrušení tisku(P. 77)
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů
Ve výchozím nastavení tiskárna maže zabezpečené dokumenty hodinu po přijetí, pokud nejsou vytištěny. Tuto časovou
prodlevu můžete změnit v definovaném rozmezí.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí
/
(
).
vyberte <Nabídka ovládání> a stiskněte
132
.
Tisk dokumentu
3
Vyberte možnost <Čas vym.zabezp.tisku> a stiskněte tlačítko
4
Zadejte dobu, po kterou se na kartě SD uchovají zabezpečené dokumenty, a stiskněte
tlačítko
.
● Po vypršení zde zadané doby se zabezpečený dokument z karty SD vymaže.
ODKAZY
Použití šifrovaného tisku(P. 134)
Vložení karty SD(P. 635)
133
.
Tisk dokumentu
Použití šifrovaného tisku
1197-02C
Tisková data jsou před odesláním na tiskárnu šifrována, přičemž se míra zabezpečení oproti normálně zabezpečenému
tisku zvyšuje. Pro použití této funkce instalujte „Encrypted Print Driver Add-in“, který se dodává s doplňkovou výbavou
"SD CARD-C1". Dokument vytištěný pomocí šifrovaného tisku se nazývá „šifrovaný dokument“.
Instalace „Encrypted Print Driver Add-in“
● Viz soubor „Readme.txt“ obsažený v CD-ROM dodané spolu se sadou „SD CARD-C1“.
◼ Zaslání šifrovaného dokumentu z počítače do zařízení
Viz Nápovědu. Nápovědu můžete zobrazit pomocí ovladače tiskárny.
Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 663) ) Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu tiskárny [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti] karta [Encrypted-P] [Nápověda]
◼ Vytisknutí šifrovaných dokumentů
Po zaslání zabezpečeného dokumentu do zařízení ho vytiskněte do hodiny. Po této době se zabezpečený dokument
odstraní z karty SD a již nebude možné ho vytisknout.
(
)
<Šifrovaný tisk>
Vyberte šifrovaný dokument k tisku
Pomocí číselných
kláves zadejte kód PIN
Doba platnosti šifrovaných dokumentů
● Dobu platnosti šifrovaných dokumentů můžete změnit. Změnu můžete provést pomocí stejné metody
jako u zabezpečených dokumentů. Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů(P. 132)
Pokud používáte v vašem kódu PIN alfanumerické znaky nebo symboly
● Funkce šifrovaného tisku umožňuje používat abecední znaky a symboly a rovněž čísla při zadávání
kódu PIN na ovladači tiskárny. Pokud ovšem používáte abecední znak nebo symbol v kódu PIN,
nemůžete tisknout šifrovaný dokument z ovládacího panelu tiskárny. K tisku šifrovaného dokumentu
použijte [Stav úlohy] nebo vzdálené uživatelské rozhraní. Kontrola aktuálního stavu tištěných
dokumentů(P. 347)
134
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené
úlohy)
1197-02E
Data vytištěná z počítače mohou být uložena na kartě SD instalované v tiskárně. Uložená data se dají vytisknout přímo
z tiskárny, a proto odpadá potřeba používat při každém tisku počítač. Je pohodlné uložit dokument, který se bude
tisknout mnohokrát, jako například titulní stránku faxu. Vložení karty SD(P. 635)
Uložení dokumentu v tiskárně(P. 135)
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně(P. 137)
● V tiskárně lze uložit až 1000 dokumentů.
● Data uložená na kartě SD se při vypnutí napájení nevymažou, ale tiskárna je nastavena tak, že automaticky
data vymaže o tři dny později. Když chcete změnit dobu uložení dat nebo zabránit automatickému vymazání
dat, změňte volitelná nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní ( Změna doby uložení
dokumentů(P. 139) ). Uložená data lze vymazat také ručně ( Ruční mazání dokumentů(P. 140) ).
Uložení dokumentu v tiskárně
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberte toto zařízení a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
● Zobrazená obrazovka se liší podle používané aplikace.
3
Vyberte možnost [Store] (Uložit) v [Output Method] (Způsob výstupu) a klikněte na
tlačítko [Ano].
135
Tisk dokumentu
4
Zadejte nastavení pro ukládání dokumentů a klikněte na tlačítko [OK].
[Data Name]
Přidělení jména pro tisk dat uložených na kartě SD.
[Enter Name]
[Use File Name]
Ručně zadejte název. Název tištěných dat může mít až 24 znaků. Zadejte čitelný název,
který lze snadno identifikovat na displeji tiskárny.
Název se automaticky nastaví podle názvu souboru s tištěnými daty a podle informací
o aplikaci, kterou používáte.
[Box]
Místo použité pro uložení tištěných dat na kartě SD se nazývá box. Vyberte číslo boxu, kam se má
dokument uložit. Danému boxu můžete přidělit název, abyste box mohli snáze identifikovat. Nastavení
názvu a kódu PIN pro box(P. 143)
5
Zadejte nastavení tisku a klikněte na tlačítko [OK].
● Klikněte na kartu [Basic Settings] (Základní nastavení), [Page Setup] (Vzhled strany), [Finishing] (Kompletace),
[Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (Kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé obrazovce.
nastavení tisku(P. 79)
Různá
● Nastavení provedené zde se uloží i do dokumentu. Když se dokument bude tisknout příště, vytiskne se s
uloženým nastavením.
136
Tisk dokumentu
6
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
➠ Dokument se odešle do tiskárny a uloží se do zadaného boxu.
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● Když je tiskárna offline, nefunguje, i když stisknete
(
). Nastavte tiskárnu na režim online.
Tlačítko
Online(P. 25)
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte číslo boxu dokumentu k tisku a stiskněte
/
vyberte možnost <Tisk uložených úloh> a stiskněte tlačítko
.
137
.
Tisk dokumentu
Pokud je box chráněn kódem PIN
● Když se zobrazí obrazovka pro zadání PIN, zadejte PIN a stiskněte
. Pokud si kódem PIN nejste jistí,
kontaktujte správce tiskárny.
4
Vyberte dokument, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
.
➠ Zahájí se tisk.
● Pro zrušení tisku použijte ovládací panel.
Zrušení tisku(P. 77)
● Dokumenty uložené na kartě SD se dají také vytisknout ze stránky [Schránka] vzdáleného uživatelského
rozhraní ( Stránka [Schránka](P. 344) ). Otevřete box, v němž jsou dokumenty uloženy, zaškrtněte pole
pro tisk dokumentu a klikněte na [Tisk].
ODKAZY
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně(P. 139)
Nastavení názvu a kódu PIN pro box(P. 143)
Vložení karty SD(P. 635)
138
Tisk dokumentu
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně
1197-02F
Data uložená na kartě SD se podle výchozího nastavení automaticky vymažou po třech dnech. Pokud chcete změnit
dobu, po kterou se na kartě SD dokumenty uchovají nebo zabránit automatickému vymazání dat, změňte nastavení
pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní. Uložené dokumenty lze vymazat také ručně.
Změna doby uložení dokumentů(P. 139)
Ruční mazání dokumentů(P. 140)
Změna doby uložení dokumentů
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Nabídka ovládání]
4
Změňte nastavení doby uložení.
[Editovat].
● Pokud chcete zabránit automatickému vymazání dokumentů, vyberte [Vyp].
139
Spuštění
Tisk dokumentu
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Ruční mazání dokumentů
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se.
Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 338)
Pokud se přihlásíte v režimu běžného uživatele
● Ve výchozím nastavení tiskárny nemohou žádní uživatelé (obecní uživatelé) kromě správce vymazat
dokumenty. Chcete-li koncovým uživatelům umožnit operovat s dokumenty, musíte změnit nastavení.
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům(P. 353)
● Vymazat můžete pouze dokument, u nějž uživatelské jméno odpovídá jménu použitému k přihlášení
pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní.
2
Klikněte na tlačítko [Schránka].
140
Tisk dokumentu
3
Klikněte na číslo boxu, kde je uložen dokument určený ke smazání.
Pokud je box chráněn kódem PIN
● Když se zobrazí obrazovka uvedená níže, zadejte PIN a klikněte na [OK].
4
Zaškrtněte políčko u dokumentu, který chcete vymazat, a klikněte na [Smazat].
➠ Vybraný dokument se vymaže.
141
Tisk dokumentu
● Můžete kliknout na textový odkaz pod [Název souboru] a zkontrolovat detaily dokumentu.
● Může určitou dobu trvat, než se na kartě SD vytvoří volné místo, protože uložená data se mažou na pozadí.
142
Tisk dokumentu
Nastavení názvu a kódu PIN pro box
1197-02H
Pro otevření daného boxu můžete zadat název a PIN. Pokud boxu zadáte čitelné jméno, budete ho moci snadno
rozeznat při výběru místa pro uložení dokumentů pomocí ovladače tiskárny. Pokud zadáte PIN, uložené dokumenty
budou moci používat pouze vybraní uživatelé a zvýší se tím zabezpečení dokumentů.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Schránka].
3
Klikněte na číslo boxu, u nějž chcete zadat nastavení.
Pokud je box chráněn kódem PIN
● Když se zobrazí obrazovka uvedená níže, zadejte PIN a klikněte na [OK].
4
[Nastavení].
143
Spuštění
Tisk dokumentu
5
Zadejte název a PIN.
[Název schránky]
Chcete-li zadat název boxu, můžete použít až 96 znaků, a to v závislosti na typu znaků.
[Nastavit PIN]
Pro zadání kódu PIN zaškrtněte dané pole [Nastavit PIN] a zadejte maximálně sedmimístné číslo PIN do
textového pole [PIN]. Pro potvrzení zadejte stejné číslo do textového pole [Potvrdit].
● Jako první číslici kódu PIN nesmíte „0“. Jako PIN bude zadáno číslo po odstranění nuly na prvním místě.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
144
Tisk dokumentu
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
1197-02J
Můžete vytisknout soubor z webového prohlížeče (vzdálené uživatelské rozhraní), aniž byste soubor otvírali. Navíc
můžete tisknout také soubor PDF přímo z webu, a to po zadání URL.
Dostupné formáty souborů
Přímým tiskem můžete tisknout následující typy souborů. Některé soubory však v závislosti na struktuře
souboru přímo tisknout nelze.
● Soubor PDF *1
● Soubor PS
● Soubor EPS
● Soubor JPEG
● Soubor TIFF
● Soubor XPS
*1 Je
podporována verze 1.7.
Nelze tisknout žádný obrázek přesahující následující velikost dat.
● Soubory PDF/XPS (s instalovanou kartou SD) : 2 GB
(bez instalované karty SD) : 20 MB
● Soubory PS/EPS/JPEG/TIFF *2
: 2 GB
*2 Ani
když soubory TIFF, které nepřesahují horní limit velikosti se nemusí vytisknout v závislosti na struktuře
souborů. V takovém případě nastavte možnost <TIFF Spooler> na <Zap> a zkuste tisk znovu. TIFF Spooler(P. 450)
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se.
uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Přímý tisk].
145
Spuštění Vzdáleného
Tisk dokumentu
3
Klikněte na typ souboru, který chcete tisknout.
[Soubor PDF]
Klikněte pro tisk souboru PDF.
[Soubor PS]
Klikněte pro tisk souboru PS nebo EPS.
[Obrazový soubor]
Klikněte pro tisk souboru JPEG nebo TIFF.
[Soubor XPS]
Klikněte pro tisk souboru XPS.
4
Klikněte na tlačítko [Procházet].
● Když se objeví dialogové okno pro výběr souboru, vyberte soubor k tisku a klikněte na [Otevřít].
● Když tisknete soubor PDF, vyberte [Cesta k souboru].
146
Tisk dokumentu
Když tisknete soubor PDF z webu
● Vyberte možnost [URL] a zadejte URL souboru PDF. Pokud se vyžaduje ověření uživatele, zadejte
uživatelské jméno a heslo.
Když je soubor PDF chráněn heslem
● Heslo zadejte do pole [Heslo dokumentu].
Když tisknete soubor PDF spojený s policy serverem
● Zadejte nastavení pro [Uživatelské jméno serveru zásad zabezpečení] a [Heslo serveru zásad zabezpečení].
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
6
Klikněte na tlačítko [Spustit tisk].
Nastavení tisku pro přímý tisk(P. 149)
➠ Zobrazí se následující obrazovka a zahájí se tisk.
● Vyberete-li možnost [Na seznam úloh], pak se zobrazí stránka [Stav úlohy] a ukáže se stav tisku.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 347)
147
Tisk dokumentu
● Než se tisk zahájí, může to nějakou dobu trvat.
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 337)
148
Tisk dokumentu
Nastavení tisku pro přímý tisk
1197-02K
Když chcete změnit nastavení přímého tisku podle tištěného dokumentu, zadejte následující nastavení.
Když zadáváte nastavení tisku pro soubory XPS
● Odstraňte zaškrtnutí [Preferovat tiskový tiket]. Pokud je zaškrtnutí aktivní, některé položky nejsou dostupné.
Ikony* v popisu
Nastavení pro tisk souborů PDF
Nastavení pro tisk souborů PS/EPS
Nastavení pro tisk souborů JPEG
Nastavení pro tisk souborů TIFF
Nastavení pro tisk souborů XPS
* Ikony
jsou vynechány pro nastavení zobrazená bez ohledu na formát souboru.
[Specifikovat rozsah tisku]
149
Tisk dokumentu
[Rozsah tisku]
Zadejte rozsah (stránky) tisku.
[Vše]
Zadejte tisk všech stránek.
[Zadat stránky]
Zadejte rozsah tisku. Toto nastavení není k dispozici pro soubory JPEG.
[Nastavení kvality]
[Gradace]
Nastavte gradaci pro zpracování tiskových dat.
[Vysoká 1]
Tento tiskový režim je vhodný pro tisk fotografií nebo podobných věcí v průměrné
kvalitě.
[Vysoká 2]
Zadejte toto nastavení pro tisk fotografií nebo podobných věcí ve vysoké kvalitě.
[Polotóny]
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu). U souborů PDF a XPS můžete zadat [Rozlišení] nebo [Gradace] pro každý typ obrazových dat
obsažených v jednom dokumentu: [Text], [Grafika], a [Obraz].
[Difúze chyb]
Když zaškrtnete toto pole, můžete provést jemnější tisk než pomocí [Rozlišení]. Tento
režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a
tenké čáry. To se vztahuje na všechny typy obrazových dat, takže nemůžete vybrat
[Rozlišení] nebo [Gradace].
[Rozlišení]
Tiskne text s jasnými okraji a vytváří jemný tisk. Je vhodný pro tisk textu a jemných čar.
[Gradace]
Tiskne gradace a obrysy s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel a grafů využívajících
gradace.
[Difúze chyb]
Můžete provést jemnější tisk než pomocí [Rozlišení]. Tento režim tisku je vhodný pro
ostrý tisk okrajů dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
150
Tisk dokumentu
[Zdokonalené vyhlazování]
Proveďte nastavení pro režim vyhlazování, který umožňuje vyhlazený tisk okrajů čar, obrázků a textu.
[Vyp]
Neprovádí vyhlazování.
[Vyhlazený 1]
Hladce tiskne okraje čar, obrázků a textu.
[Vyhlazený 2]
Okraje budou hladší než pomocí [Vyhlazený 1].
[Grafika]
Pokud je toto pole zaškrtnuté, je režim vyhlazování použit na čáry a obrázky, je-li
zadána možnost [Vyhlazený 1] nebo [Vyhlazený 2].
[Text]
Pokud je toto pole zaškrtnuté, je režim vyhlazování použit na text, je-li zadána možnost
[Vyhlazený 1] nebo [Vyhlazený 2].
151
Tisk dokumentu
[Nastavení barev]
[Barevný režim]
Zadejte, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.
[Auto (Barvy/Černá a bílá)]
Automaticky vybírat barevný nebo černobílý tisk v závislosti na typu dokumentu.
[Černá a bílá]
Černobílý tisk, i když je dokument barevný.
[Barvy]
Barevný tisk.
152
Tisk dokumentu
[Režim shody]
Vyberte režim zpracování pro barevný tisk.
[ICC profil]
Použijte profil pro shodu barev.
[Gama]
Proveďte korekci barev nastavením hodnoty gama pro úpravu jasu.
[Zdrojový profil RGB]
Vyberte vhodný profil pro data RGB, který odpovídá používanému monitoru. U souborů XPS můžete tuto
položku nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu: [Text], [Grafika] a [Obraz].
Použije se profil RGB, který je podobný průměrnému profilu většiny monitorů
pro počítače se systémem Windows. Pokud používáte monitor, který
podporuje sRGB, můžete tisknout barvy, které se blíží barvám zobrazeným na
[sRGB v3.0 (Canon)]
monitoru.
[Canon HDTV gamma 1.5 až 2.4
Monitor]
Pokud chcete upravit jas po srovnání mezi vytištěnými barvami a barvami
zobrazenými na monitoru, proveďte potřebná nastavení zde. Čím vyšší
hodnota, tím tmavší vytištěné barvy.
[Žádný]
Provádí separaci barev z dat RGB do CMYK bez použití profil zdroje RGB.
● U souborů XPS je tato položka k dispozici, pokud je možnost [Režim shody] nastavena na [ICC profil].
[CMYK simulační profil]
Při tisku dat CMYK můžete vybrat cíl simulace. Zařízení převede data CMYK na model barev CMYK závislý na
zařízení na základě vybraného cíle simulace.
[JapanColor(Canon)]
Použijte profil JapanColor. Tisk se provede v barvách, které se blíží japonským
tiskovým normám.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Použijte profil U.S. Web Coated. Tisk se provede v barvách, které se blíží americkým
tiskovým normám.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Použijte profil Euro Standard. Tisk se provede v barvách, které se blíží evropským
tiskovým normám.
[Žádný]
Tiskne data CMYK pomocí modelu barev CMYK závislého na zařízení bez použití
profilu simulace CMYK.
● Když je tato položka nastavena na [Žádný] , gradace tmavých barev se může v závislosti na datech zhroutit.
[Výstupní profil]
Můžete vybrat vhodné profily pro data, které hodláte vytisknout. Pokud jde o soubory PDF a XPS, můžete tuto
položku nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu: [Text], [Grafika] a [Obraz].
[Normal]
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru.
[Photo]
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii.
153
Tisk dokumentu
[TR Normal]
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru a že je dobře kontrolováno stékání toneru do textu
a jemných čar.
[TR Photo]
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii a že je dobře
kontrolováno stékání toneru do textu a jemných čar.
● U souborů XPS je tato položka k dispozici, pokud je možnost [Režim shody] nastavena na [ICC profil].
[Způsob shody]
Zadejte, který prvek má mít ve shodě barev prioritu před ostatními pomocí [Zdrojový profil RGB]. Pokud jde o
soubory XPS, můžete tuto položku nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu:
[Text], [Grafika] a [Obraz].
[Percepční]
Shoda se provede s prioritou na percepční.
[Nasycení]
Shoda se provede s prioritou na sytost.
[Kolorimetrický]
Shoda se provede tak, že rozdíl barev mezi originály a výtisky je minimální.
[Použít škálu odstínů šedé]
Pokud je toto pole zaškrtnuto, šedá data se převedou na data CMYK podle profilu stupňů šedé v zařízení.
● Tisk se může provést pouze s tonerem K (černá) v závislosti na nastavení možnosti [Výstupní profil] nebo
[Použít čistě černý text].
[Použít čistě černý text]
Pokud je toto pole zaškrtnuto, černý text se vytiskne pouze s tonerem K (černá). Na rozdíl od tisku s
barevným tonerem (CMY) se neobjeví šmouhy barevného toneru na okrajích. Doporučujeme toto nastavení
běžně používat.
[Černý přetisk]
Nastavte, jak tisknout, když je černý text překryt na barevném pozadí nebo barevném obrázku s vybranou
možností [Použít čistě černý text]. Pokud je toto pole zaškrtnuto, vytiskne se nejprve pouze barevné pozadí
nebo obrázek a potom černý text se vytiskne na pozadí nebo obrázek pouze s tonerem K (černá). V případě,
že toto pole není zaškrtnuto, nejprve se vytisknou data po tom, co je černý text vyňat z barevného pozadí
nebo obrázku, čímž vznikne příslušné bílé místo, a potom se černý text vytiskne na toto bílé místo.
● V případě, že toto pole není zaškrtnuto, může být tisk slabší nebo okraje textu mohou být bíle lemovány.
[Provést smíšený přetisk]
Pokud je toto pole zaškrtnuto, budou data CMYK, pro něž je nastaven přetisk, přetištěna jako kompozitní
data.
● Pokud je možnost [CMYK simulační profil] nastavena jinak než na položku [Žádný], přetisk se neprovede,
ani když je toto políčko zaškrtnuto.
154
Tisk dokumentu
[Jas]
Jas celého obrázku můžete upravit v krocích po 5 %. Čím nižší hodnota, tím jasnější obrázek.
[Korekce gama]
Úprava jasu lze provést tak, aby jas nejjasnějších a nejtmavších částí originálu nebyl ve výsledku tisku
ovlivněn. [1.4] je standardní nastavení (bez korekce) a čím větší je hodnota nastavení, tím tmavší bude výtisk.
Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu: [Text],
[Grafika] a [Obraz].
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost [Režim shody] vybráno nastavení [Gama].
[Photo Optimizer PRO]
Pokud je toto pole zaškrtnuto, tisk se provádí s automatickou korekcí kontrastu obrazových dat, vyvážení
barev, sytosti a gradace.
[Korekce červených očí]
„Efekt červených očí“ je jev, který způsobuje, že oči lidských objektů fotografovaných pomocí blesku či výbojky
vypadají nepřirozeně červeně. Nastavte, zda chcete automaticky detekovat efekt červených očí na obrázku a
opravit příslušné části, aby jejich zbarvení bylo přirozené. Zaškrtněte pole a vyberte úroveň korekce v
možnosti [Úroveň korekce červených očí].
[Rozjasnění tváře]
V případě fotografií, na nichž jsou tváře lidských objektů nepřirozeně tmavé v důsledku podsvícení nebo
podexponování, nastavte, zda chcete obrázek tisknout s korekcí celého jasu tak, aby tvář objektů byla
přirozeně jasná. Zaškrtněte pole a vyberte úroveň korekce v možnosti [Úroveň rozjasnění tváře].
[Konverze odstínů šedé]
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data. Pro soubory XPS můžete zadat
převodní metodu pro každý typ obrazových dat: [Text], [Grafika] a [Obraz].
[sRGB]
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se
dosáhne plynulého odstupňování.
[NTSC]
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní
televizním snímkům (NTSC).
[Jednotné RGB]
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze
na základě jasu.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost [Barevný režim] vybráno nastavení [Černá a bílá].
[Kompenzace šedé]
V případě černých nebo šedých dat s barevnými informacemi definujícími R=G=B vyberte, zda chcete tisknout
pouze s černým (K) tonerem. Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v
jednom dokumentu: [Text], [Grafika] a [Obraz].
● Když tuto položku nastavíte na [Vyp], provede se tisk pomocí čtyř barevných tonerů CMYK.
155
Tisk dokumentu
[Nastavení tisku]
[Kopie]
Nastavte počet kopií.
[Velikost papíru]
Zadejte velikost papíru, na který se má tisknout.
● Když chcete tisknout soubor PDF nebo XPS, zadejte [Auto] aby se optimální zdroj papíru vybral
automaticky. Pokud se žádná optimální velikost nenajde, zvolí se velikost papíru nastavená v <Standardní
velikost papíru> ( Standard. vel.papíru(P. 504) ).
[Typ papíru]
Zadejte typ papíru, na který se má tisknout.
[Ruční podání]
Pokud zaškrtnete dané pole, dokument se vytiskne pouze na papír vložený do víceúčelové přihrádky.
[Zvětšit/Zmenšit dle velikosti papíru]
Pokud pole zaškrtnete, výtisky se zvětší nebo zmenší podle
nebo zmenší a zároveň se zachovají proporce originálu.
Oblast tisku(P. 625) papíru. Výtisky se zvětší
● Pokud je možnost [Velikost papíru] nastavena na [Auto], tato položka není dostupná.
156
Tisk dokumentu
[Orientace obrazu]
Zadejte orientaci tisku obrázku.
[Auto]
Automaticky určí orientaci tisku založenou na šířce a výšce obrázku.
[Vertikální]
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na výšku.
[Horizontální]
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na šířku.
● Pokud zadané nastavení možnosti [Vertikální] nebo [Horizontální] neodpovídá orientaci obrázku, vytiskne
se zmenšený obrázek.
[Poloha tisku]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout obrázek.
[Auto]
Pokud data TIFF obsahují informace, které určují polohu tisku, obrázek se vytiskne
podle této informace, jinak se vytiskne do středu papíru. Data JPEG se vždy tisknou na
střed papíru.
[Uprostřed]
Obrázky se tisknou na střed papíru.
[Nahoře vlevo]
Obrázky se tisknou vlevo nahoru.
[Zoom]
Povolí nebo zakáže zvětšování/zmenšování obrázků. Výtisky se zvětší nebo zmenší a zachovají se původní
proporce obrázku.
[Vyp]
Když je obrázek v
Oblast tisku(P. 625) papíru, je vytištěn v té velikosti, v jaké je.
Když je obrázek větší než tisknutelná oblast, výtisky se zmenší.
[Auto]
Provede zvětšení nebo zmenšení výtisků podle oblasti tisku papíru.
[Zvětšit tiskovou oblast]
Pokud zaškrtnete pole, obrázek se vytiskne na celou plochu papíru Oblast tisku(P. 625) . Část obrázku
však může kolem okrajů papíru chybět nebo může být papír částečně znečištěný, což závisí na originálu.
[Tisk 2stranný]
Zaškrtněte pole pro tisk na obě strany papíru.
[Umístění vazby]
Určete, zda chcete výtisky svázat podél krátkého nebo dlouhého okraje vázacím nástrojem, například
sešívačkou. Orientace tisku se změní podle zadané polohy vazby. Můžete také zadat okraj pro svázání (
Vnitřní okraj(P. 402) ).
[Delší strana]
Vazba má provést po dlouhé straně papíru.
157
Tisk dokumentu
[Kratší strana]
Vazba má provést po krátké straně papíru.
[Zobrazit varování]
Můžete zadat, jak se má tiskárna chovat, když dojde k chybě.
[Tisk]
Vytiskne se informace o chybě a nevytiskne se obrázek.
[Panel]
Nevytiskne se obrázek a chybová zpráva se zobrazí na ovládacím panelu.
[Vyp]
Nevytiskne se obrázek a nezobrazí se chybová zpráva.
[N na 1]
Zadejte, zda tisknout více stránek na jeden list postupným skládáním na list. Chcete-li například tisknout čtyři
stránky na jeden list, vyberte [4 na 1].
● Pokud je možnost [Velikost papíru] nastavena na [Auto], tato položka není dostupná.
[Pořadí stran]
Vyberte rozložení stránky.
[Kompletace]
Když tisknete dokument o více stránkách zadejte metodu třídění výtisků. Tato položka se zobrazí, když se
vsune karta SD.
[Vyp]
Výtisky se netřídí. Vytiskne se zadaný počet kopií každé stránky. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
158
Tisk dokumentu
[Třídit]
Výtisky se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Tisk komentáře]
Vyberte, zda chcete tisknout poznámky.
[Auto]
Vytiskne poznámky v souboru PDF.
[Vyp]
Nevytiskne žádné poznámky.
[Uložit do schránky]
Můžete dokument uložit na kartě SD instalované v tiskárně, aniž provedete tisk. Zaškrtněte pole pro ukládání
dokumentů do boxu zadaného v [Číslo schránky (00–99)]. Dokumenty v boxu můžete tisknout z ovládacího
panelu tolikrát, kolikrát chcete. Způsob tisku je popsán v Tisk dokumentu uloženého v tiskárně(P. 137) .
Tato položka se zobrazí, když je instalována karta SD.
ODKAZY
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 145)
159
Tisk dokumentu
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)
1197-02L
Tisk e-mailů vám umožní tisknout zprávy a připojené soubory JPEG nebo TIFF v příloze e-mailu přijaté z poštovního
serveru POP3 bez použití počítače. E-maily lze přijímat ručně i automaticky v pravidelných intervalech. Když se použije
protokol SMTP, vytisknou se e-maily odeslané přímo do tiskárny bez poštovního serveru.
Konfigurace nastavení e-mailu(P. 161)
Ruční přijímání e-mailů(P. 165)
● Když v nabídce Nastavení nastavíte možnost <TIFF Spooler> na <Zap>, přijatá data se před tiskem dočasně
uloží v tiskárně nebo na kartu SD. Tím se sníží výskyt chyb. TIFF Spooler(P. 450)
Osnova tisku e-mailů
Obecné
● E-mailová zpráva se vytiskne s hlavičkou.
● E-mailová zpráva HTML se vytiskne jako prostý text.
● Pokud nějaký řádek (bez posunu o řádek) v e-mailové zprávě obsahuje více než 1000 znaků, nadbytečné
znaky se umístí na nový řádek a nemusí se vytisknout správně.
Když je možnost <TIFF Spooler> nastavená na <Zap>
● Pokud je e-mailová zpráva větší než 25 MB nebo velikost e-mailu překročí 1,5 GB, e-mailová zpráva se
nevytiskne.
● Pokud mají data v hlavičce více než 20 kB, nadbytečná data se nevytisknou.
● Pokud není vložena žádná karta SD, soubory TIFF větší než 40 MB se nemusí vytisknout.
● Pokud na kartě SD není dostatek volného prostoru, funkce tisk e-mailu není k dispozici.
● Když je tonerová kazeta téměř prázdná, nelze přijmout žádné e-maily.
Podporované formáty kódování e-mailů
● 7bitový ● uuencode
● base64
● 8bitový ● x-uuencode ● quoted-printable
● binární
160
Tisk dokumentu
Podporované sady znaků v e-mailech
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(Pokud není některý znak specifikován, použije se sada „us-ascii“.)
Tisknutelné formáty připojených obrazových souborů
Funkce tisku e-mailů podporuje následující typy obrazových souborů.
● Soubor JPEG
● Soubor TIFF
● Některé soubory jsou v závislosti na struktuře souboru nedostupné.
● Můžete tisknout až tři připojené soubory pro každý e-mail. (Další připojené soubory se nevytisknou.)
● Pokud je vložena karta SD, tisknutelná velikost souboru je 100 MB nebo méně na jeden soubor.
Konfigurace nastavení e-mailu
Tato část pojednává o tom, jak zadat nastavení pro přijímání a tisk e-mailů z tiskárny. Pomocí počítače zadejte
nastavení pro příjem e-mailů a na ovládacím panelu tiskárny zadejte nastavení pro tisk e-mailů.
Pomocí počítače
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
[Nastavení tisku e-mailu].
161
Spuštění
Tisk dokumentu
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte nastavení pro tisk e-mailů.
Když provádíte tisk e-mailů z poštovního serveru POP3
Když se zahájí příjem e-mailu, všechny e-maily uložené ve schránce poštovního serveru se vytisknou. Pokud
odešlete e-maily, které chcete vytisknout na tiskárně předem, můžete automaticky tisknout e-maily v
pravidelných intervalech nebo vytisknout všechny uložené e-maily tehdy, kdy to určíte.
● Doporučujeme používat danou e-mailovou adresu pouze pro tisk e-mailů, protože všechny e-maily přijaté
tiskárnou se z poštovního serveru smažou.
162
Tisk dokumentu
Podmínky použití protokolu POP3
● Poštovní sever POP3 musí podporovat příkaz UIDL. Podrobnosti získáte u správce sítě nebo serveru.
[Název serveru POP3]
Zadejte název poštovního serveru nebo IP adresu pro přijímání e-mailů.
[Uživatelské jméno POP3]
Zadejte až 32 alfanumerických znaků pro uživatelské jméno použité pro připojení k poštovnímu serveru.
[Nastavit/Změnit heslo]
Pro zadání hesla pro připojení k poštovnímu serveru zaškrtněte pole a zadejte až32 alfanumerických znaků
hesla do textového pole [Heslo]. Pro potvrzení zadejte stejné heslo do textového pole [Potvrdit].
[Interval PŘ. POP3]
Zadejte interval pro automatické připojení k poštovnímu serveru v minutách. Nové e-maily v poštovní
schránce na poštovním serveru se automaticky přijmou a vytisknou v zadaných časových intervalech. Toto
nastavení můžete provést také pomocí <Interval PŘ. POP3> v nabídce nastavení na ovládacím panelu (
Interval PŘ. POP3(P. 398) ).
Zabránění automatickému přijímání e-mailů
● Nastavte [Interval PŘ. POP3] na [0]. Pokud nastavíte [0], musíte e-maily přijímat ručně.
e-mailů(P. 165)
Ruční přijímání
[POP3 PŘ.]
Zaškrtnutím pole umožníte tisk e-mailů z poštovního serveru POP3. Toto nastavení můžete zadat také pomocí
<POP3 PŘ.> v nabídce nastavení na ovládacím panelu ( POP3 PŘ.(P. 398) ).
[Číslo portu serveru POP3]
Zadejte číslo portu poštovního serveru, který přijímá e-maily.
Když provádíte tisk e-mailů pomocí protokolu SMTP
Pokud se e-maily odesílají na tiskárnu prostřednictví SMTP, tiskárna vytiskne e-maily okamžitě po přijetí. Tuto
funkci aktivujte, když chcete přeposlat faxové dokumenty z multifunkčních tiskáren Canon na tuto tiskárnu a
vytisknout je na ní ( Přeposílání faxových dokumentů z multifunkčních tiskáren Canon(P. 165) ).
[SMTP PŘ.]
163
Tisk dokumentu
Zaškrtnutím pole umožníte tisk e-mailů pomocí protokolu SMTP. Toto nastavení můžete zadat také pomocí
<SMTP PŘ.> v nabídce nastavení na ovládacím panelu ( SMTP PŘ.(P. 399) ).
[Číslo portu serveru SMTP]
Zadejte číslo portu SMTP serveru, který přijímá e-maily.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Pomocí ovládacího panelu
8
Podle potřeby zadejte další nastavení pro tisk e-mailů.
Zadejte, zda chcete tisknout e-mailovou zprávu.
Tisk textu e-mailu(P. 451)
Můžete omezit počet stránek, které se mají v e-mailové zprávě vytisknout.
Omezit tisk e-mailu(P. 451)
Můžete zadat nastavení pro tisk připojených obrázků.
Orientace obrazu(P. 448)
Přiblížení(P. 449)
Poloha tisku(P. 449)
164
Tisk dokumentu
TIFF Spooler(P. 450)
Zobrazit varování(P. 450)
Zvětšit tisk. oblast(P. 452)
Zdrojový profil RGB(P. 452)
Profil sim. CMYK(P. 453)
Výstupní profil(P. 453)
Způsob shody(P. 454)
Polotóny(P. 454)
Korek. foto.(jen CL)(P. 455)
Konverze odst. šedé(P. 457)
Zadejte, zda chcete zobrazit chybu při tisku e-mailu.
Zobrazit varování(P. 371)
Ruční přijímání e-mailů
Pokud je aktivován tisk e-mailů z poštovního serveru POP3, můžete e-maily rovněž ručně přijímat a tisknout. Pokud se
chcete připojit k poštovnímu serveru před automatickým přijetím e-mailů nebo je tiskárna nastavena tak, že
automaticky e-maily nepřijímá, postupujte podle pokynů níže pro ruční přijímání e-mailů.
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● Když je tiskárna offline, nefunguje, i když stisknete
(
). Nastavte tiskárnu na režim online.
Tlačítko Online(P. 25)
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Přijatý e-mail> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
/
vyberte možnost <Nástroj.tisk e-mailů> a stiskněte tlačítko
.
.
.
➠ Tiskárna je připojena k poštovnímu serveru. Tisk e-mailů se zahájí pro nové e-maily v poštovní schránce
poštovního serveru, pokud nějaké jsou.
Přeposílání faxových dokumentů z multifunkčních tiskáren Canon
165
Tisk dokumentu
Na této tiskárně aktivujte SMTP RX a poté zadejte IP adresu tiskárny jako internetový fax (I Fax) na zdrojové
multifunkční tiskárně. Přeposlané faxové dokumenty se vytisknou okamžitě po přijetí.
● Připojené soubory lze vytisknout pouze pokud jsou ve formátu TIFF. Lze vytisknout pouze jeden soubor TIFF
pro každý faxový dokument.
● Když je tonerová kazeta téměř prázdná, nelze přijímat žádné faxové dokumenty. Faxové dokumenty, které
nelze přijmout na tiskárnu, se vytisknou na zdrojové multifunkční tiskárně.
● Když je do tiskárny vložena volitelná karta SD, maximální velikost tisknutelného souboru TIFF je omezena na
100 MB.
ODKAZY
Kontrola historie dokumentů(P. 348)
Seznam protokolu o příjmu e-mailů(P. 590)
166
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Praktické možnosti využití
s mobilním zařízením
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením ...................................................................... 168
Připojení k mobilnímu zařízení ......................................................................................................................... 169
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací .................................................................................................... 170
Použití služby AirPrint ................................................................................................................................... 172
Tisk pomocí služby AirPrint .................................................................................................................... 176
Pokud nelze službu AirPrint použít ........................................................................................................ 178
Použití služby Google Cloud Print ................................................................................................................. 179
Vzdálená správa zařízení .................................................................................................................................. 183
167
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
1197-02R
Díky zkombinování zařízení s mobilním přístrojem, například smartphonem nebo tabletem, budete moci využít
vhodnou aplikaci pro snadný tisk. Mobilní zařízení můžete využít také pro ovládání tiskárny na dálku, ke kontrole stavu
tisku a ke změně nastavení tiskárny.
Připojení k mobilnímu zařízení(P. 169)
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací(P. 170)
Vzdálená správa zařízení(P. 183)
168
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Připojení k mobilnímu zařízení
1197-02S
Propojte mobilní zařízení a tiskárnu pomocí ro uteru bezdrátové sítě LAN. Postup nastavení a provozu ro uteru
bezdrátové sítě LAN a mobilních zařízení najdete v návodech k použití příslušných zařízení nebo kontaktujte výrobce.
● Tiskárna se nedodává s routerem bezdrátové sítě LAN. Podle potřeby si jej musíte zajistit sami.
169
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací
1197-02U
Můžete využít vhodné aplikace, které vám umožní tisk a ovládání tiskárny z mobilního zařízení. Tiskárna podporuje
aplikace od společnosti Canon a různé další aplikace. Můžete si vybrat aplikaci, která je nejvhodnější pro vaše mobilní
zařízení, pro daný účel, situaci atp.
◼ Tisk prostřednictvím Canon PRINT Business
Můžete tisknout z mobilních zařízení, která podporují systém iOS/Android. Při tisku není nutné provádět operace na
zařízení. Další informace o podporovaných operačních systémech, podrobné způsoby nastavení a kroky provozu
najdete v nápovědě k aplikaci nebo na webové stránce Canon ( http://www.canon.com/ ).
◼ Tisk prostřednictvím Canon Print Service
Můžete jednoduše tisknout z nabídek aplikací, které podporují tiskový podsystém systému Android. Další informace o
podporovaných operačních systémech a podrobná nastavení a postupy najdete na webové stránce Canon ( http://
www.canon.com/ ).
◼ Použití služby Google Cloud Print
Můžete tisknout z aplikace nebo služby podporující Google Cloud Print. Můžete tisknout kdykoli a odkudkoli pomocí
dálkového ovládání tiskárny, například i když jste na cestách. Použití služby Google Cloud Print(P. 179)
◼ Tisk s aplikací Mopria®
Toto zařízení podporuje také aplikaci Mopria®. Díky aplikaci Mopria® můžete tisknout na tiskárnách různých modelů
od různých výrobců s využitím společných operací a běžných nastavení. Předpokládejme například, že v kanceláři,
doma nebo tam, kde jste na návštěvě, máte nainstalovány tiskárny různých modelů od různých výrobců kompatibilní s
aplikací Mopria®. Pomocí aplikace Mopria® můžete tisknout na kterékoli z těchto tiskáren, aniž byste museli instalovat
příslušné konkrétní aplikace. Podrobnosti o modelech podporujících aplikaci Mopria® a systémových požadavcích
najdete zde: http://www.mopria.org .
170
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Zobrazení nastavení služby Mopria®
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338) ) [Nastavení/Uložení] [Síť] [Nastavení
technologie Mopria] [Editovat] Zaškrtněte políčko [Použít technologii Mopria] [OK]
◼ Tisk ze systému Windows Phone (Windows 10 Mobile a pozdější)
Tisk ze systému Windows Phone můžete provádět bez stažení příslušné aplikace nebo instalace ovladače. Ujistěte se,
že jsou povoleny položky nastavení <Tisk WSD>, <Procházení WSD> a <Multicast Discovery> v <WSD>. WSD(P. 386)
171
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Použití služby AirPrint
1197-02W
Díky možnosti zaslat tisková data ze zařízení Apple, můžete tisknout data bez použití ovladače tiskárny.
Nastavení AirPrint
Konfigurace nastavení služby AirPrint(P. 172)
Otevření obrazovky služby AirPrint(P. 174)
Funkce služby AirPrint
Tisk pomocí služby AirPrint(P. 176)
Odstraňování problémů
Pokud nelze službu AirPrint použít(P. 178)
Konfigurace nastavení služby AirPrint
Můžete zaregistrovat údaje, včetně názvu zařízení a instalačního umístění, pomocí nichž lze zařízení identifikovat.
Můžete také deaktivovat službu AirPrint zařízení. Tato nastavení lze změnit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
● Používáte-li mobilní zařízení, například iPad, iPhone nebo iPod touch, výrazu „klikněte“ v tomto oddíle
rozumějte jako „klepněte“.
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení AirPrint].
172
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
173
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
[Použít AirPrint]
Zaškrtnutím políčka povolte službu AirPrint. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka lze službu AirPrint opět
zakázat.
[Název tiskárny]/[Umístění]/[Zeměpisná šířka]/[Zeměpisná délka]
Zadejte název a údaje o instalačním umístění, pomocí nichž bude možné toto zařízení identifikovat při
obsluze zařízení Apple. Tyto informace jsou užitečné v případě, že máte k dispozici více než jednu tiskárnu
se službou AirPrint.
Když zaškrtnete okénko [Použít AirPrint]
Také následující položky jsou automaticky nastaveny na možnost <Zap>.
● <Nastavení mDNS> v IPv4 a IPv6
Konfigurace služby DNS(P. 223)
Zákaz komunikace HTTP(P. 292)
● <HTTP>
● <Tisk IPP>
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
Pokud změníte [Název tiskárny]
● Pokud změníte možnost [Název tiskárny], kterou jste zadali dříve, může se stát, že nebude možné tisknout
ze zařízení Mac, které bylo možné doposud k tisku používat. K tomuto jevu dochází kvůli <Název mDNS>
( Konfigurace služby DNS(P. 223) ) v IPv4 se také mění automaticky. V tomto případě znovu přidejte
zařízení do zařízení Mac.
Použití ovládacího panelu
● Službu AirPrint můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<AirPrint>
<Vyp> nebo
<Zap>
Otevření obrazovky služby AirPrint
Z obrazovky služby AirPrint máte přístup k nastavením služby AirPrint a také k informacím o spotřebním materiálu,
například papíru a tonerové kazety. Můžete zde rovněž nakonfigurovat nastavení funkcí zabezpečení ( Používání TLS
pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ).
1
Klikněte na možnost [Předvolby systému] na liště na ploše
2
Vyberte tiskárnu a klikněte na možnost [Možnosti a spotřební materiál].
3
Klikněte na možnost [Zobrazit webovou stránku tiskárny].
4
Přihlaste se k Vzdálené uživatelské rozhraní.
● Chcete-li nastavení služby AirPrint změnit, přihlaste se v režimu správce.
➠ Zobrazí se stránka vyhrazená pro AirPrint.
174
[Tiskárny a skenery].
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
175
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Tisk pomocí služby AirPrint
1197-02X
K tisku e-mailů, fotografií, webových stránek a dalších dat není nutné použít počítač. Služba AirPrint umožňuje přímý
tisk ze zařízení Apple, například iPad, iPhone a iPod touch.
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch(P. 176)
Tisk z počítače Mac(P. 177)
Požadavky na systém
Chcete-li tisknout pomocí služby AirPrint, je třeba použít jedno z následujících zařízení Apple.
● iPad (všechny modely)
● iPhone (3GS nebo novější)
● iPod touch (3. generace nebo novější)
● Mac (Mac OS X 10.7 nebo novější)*
* Mac
OS X 10.9 nebo novější při použití připojení USB.
Síťové prostředí
Jsou podporována následující prostředí.
● Zařízení Apple a toto zařízení jsou připojená do stejné sítě LAN.
● Počítač Mac a toto zařízení jsou propojené přes rozhraní USB.
Když používáte připojení USB
● Nastavte položku <OS PC připoj. s USB> na možnost <Mac OS>.
OS PC připoj. s USB(P. 375)
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k zařízení Apple.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v dokumentu „Začínáme“.
Příručky dodané se zařízením(P. 639)
2
Z aplikace v zařízení Apple zobrazte možnosti nabídky klepnutím na tlačítko
3
V rozevírací nabídce klepněte na možnost [Tisk].
176
.
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
4
Vyberte toto zařízení ze seznamu [Tiskárna] v nabídce [Možnosti tiskárny].
● Zobrazí se tiskárny připojené k síti. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
● Nabídka [Možnosti tiskárny] není zobrazena v aplikacích, které nepodporují službu AirPrint. Z takových
aplikací nelze tisknout.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na možnost [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
Kontrola stavu tisku
● Během tisku dvakrát stiskněte tlačítko Home na zařízení Apple
Klepněte na možnost [Tisk].
Tisk z počítače Mac
1
Ověřte, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v dokumentu „Začínáme“.
2
3
Příručky dodané se zařízením(P. 639)
Přidejte zařízení do počítače Mac z možnosti [Předvolby systému]
[Tiskárny a
skenery].
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
● Zobrazí se tiskárny připojené k počítači Mac. Nyní vyberte toto zařízení.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na tlačítko [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
177
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Pokud nelze službu AirPrint použít
1197-02Y
Pokud službu AirPrint nelze použít, vyzkoušejte následující řešení.
● Ověřte, že je zařízení zapnuté. Pokud je zařízení zapnuté, vypněte je, počkejte alespoň 10 sekund a potom je znovu
zapněte a zkontrolujte, zda se tím problém vyřešil.
● Zkontrolujte, zda na zařízení nejsou zobrazeny chybové zprávy.
● Přesvědčte se, že zařízení Apple a toto zařízení jsou připojená ke stejné síti LAN. Je-li zařízení zapnuté, může trvat
několik minut, než bude připravené na komunikaci.
● Je třeba, aby na zařízeních Apple byla povolena služba Bonjour.
● Je třeba, aby bylo zařízení nakonfigurováno na možnost tisku z počítače, i když nebude zadáno ID oddělení ani
heslo. Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 265)
● Ověřte, že je v zařízení vložen papír a že je v tonerových kazetách dostatek toneru.
AirPrint(P. 174)
178
Otevření obrazovky služby
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Použití služby Google Cloud Print
1197-030
Služba Google Cloud Print umožňuje uživatelům s účtem na webu Google tisk z aplikací kompatibilních se službou
Google Cloud Print pomocí zařízení smartphone, tabletu nebo počítače připojeného k internetu. Na rozdíl od běžného
tisku z počítače umožňuje Google Cloud Print tisknout bez ovladače tiskárny. Pokud například chcete vytisknout e-mail
nebo soubory připojené k e-mailu, můžete tisknout pomocí aplikace kompatibilní se službou Google Cloud Print.
Výtisky na vás budou čekat v zařízení.
Kontrola nastavení zařízení(P. 179)
Změna nastavení služby Google Cloud Print(P. 179)
Registrace zařízení ve službě Google Cloud Print(P. 180)
● Při registraci zařízení nebo při tisku dokumentů pomocí služby Google Cloud Print je třeba připojit zařízení
k internetu. Zodpovídáte také za uhrazení veškerých poplatků za internetové připojení.
● V některých zemích či oblastech nemusí být možné tuto funkci použít.
● Google Cloud Print nepodporuje tisk z adres IPv6.
● Použití služby Google Cloud Print vyžaduje účet Google. Nemáte-li takový účet zřízený, vytvořte si ho na
webu Google.
Kontrola nastavení zařízení
Před nastavením služby Google Cloud Print zkontrolujte následující položky:
● Přesvědčte se, že zařízení je přiřazena adresa IPv4 a že je připojeno k počítači prostřednictvím sítě.
Připojení ke
kabelové síti LAN(P. 188)
● Zkontrolujte správnost nastavení data a času.
Nastavení data/času(P. 372)
● Pokud je povolena funkce Správa ID oddělení, přesvědčte se, že je zařízení nakonfigurováno na povolení tisku
z počítače i bez zadání ID oddělení a kódu PIN. Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 265)
Změna nastavení služby Google Cloud Print
Povolte v zařízení funkci Google Cloud Print. Funkci Google Cloud Print můžete v zařízení také zakázat.
1
Stiskněte tlačítko
(
).
179
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
2
Pomocí tlačítek
/
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte možnost <Google Cloud Print> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte možnost <Použít Cloud Print> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte možnost <Vyp> nebo <Zap> a stiskněte tlačítko
.
.
.
Registrace zařízení ve službě Google Cloud Print
Registrace zařízení ve službě Google Cloud Print umožňuje tisknout data prakticky odkudkoli.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení Google Cloud Print].
180
Spuštění
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
4
Klikněte na tlačítko [Uložit] v části [Stav uložení].
Pokud je možnost [Uložit] nedostupná
● Je třeba povolit službu Google Cloud Print. Klikněte na možnost [Editovat], zaškrtněte políčko [Použít
Google Cloud Print] a klikněte na tlačítko [OK].
Opětovná registrace zařízení
● Chcete-li zařízení znovu zaregistrovat po změně majitele nebo z jiných důvodů, zrušte registraci a znovu jej
zaregistrujte.
5
Klikněte na odkaz adresy URL zobrazené v poli [Adresa URL pro uložení].
181
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
6
Zaregistrujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
➠ Můžete tisknout z aplikace kompatibilní se službou Google Cloud Print, například Google Chrome™.
● Informace o nejnovějších aplikacích, které podporují službu Google Cloud Print, naleznete na webu služby
Google Cloud Print.
Registrace z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome
Zařízení můžete také zaregistrovat z mobilního zařízení nebo Google Chrome. Na displeji zařízení se zobrazí
následující obrazovka pro potvrzení. Pro dokončení registrace proveďte
<Ano>
.
● Informace o postupu registrace najdete v příručce k mobilnímu zařízení nebo na webových stránkách služby
Google Cloud Print.
182
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Vzdálená správa zařízení
1197-031
Vzdálené uživatelské rozhraní je možné použít v mobilním zařízení prostřednictvím nainstalovaného webového
prohlížeče. Díky tomu můžete pomocí mobilního zařízení zkontrolovat stav zařízení a konfigurovat jeho nastavení.
Upozorňujeme, že obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní se na některých zařízeních nebo v některých
prostředích nemusí zobrazit řádně.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní z mobilního zařízení
Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče a spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní. Nejprve zkontrolujte IP
adresu nastavenou v zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 588) ). V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Na mobilním zařízení spusťte webový prohlížeč.
2
Do pole pro adresu zadejte text „http://(IP adresa zařízení)/“.
● Chcete-li použít adresu IPv6, dejte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 337)
183
Síť
Síť
Síť ............................................................................................................................................................................ 185
Připojení k síti .................................................................................................................................................... 186
Připojení ke kabelové síti LAN ....................................................................................................................... 188
Nastavení IP adres ........................................................................................................................................ 190
Nastavení adresy IPv4 ............................................................................................................................ 191
Nastavení adres IPv6 ............................................................................................................................. 195
Konfigurace zařízení k tisku z počítače ............................................................................................................ 199
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD .................................................................................................... 200
Aktivace IPP/IPPS ................................................................................................................................... 206
Nastavení tiskového serveru ........................................................................................................................ 215
Konfigurace zařízení na síťové prostředí ......................................................................................................... 219
Konfigurace nastavení sítě Ethernet ............................................................................................................. 220
Nastavení čekací doby před připojením k síti ................................................................................................ 222
Konfigurace služby DNS ............................................................................................................................... 223
Konfigurace služby WINS .............................................................................................................................. 229
Konfigurace protokolu SNTP ........................................................................................................................ 232
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP ........................................................................... 235
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení ................................................................................ 241
Konfigurace protokolu SMB .......................................................................................................................... 245
Nastavení počítače pro tisk .................................................................................................................... 248
184
Síť
Síť
1197-032
Zařízení bylo navrženo k flexibilnímu používání napříč různými prostředími a kromě základních síťových funkcí
zahrnuje pokročilé technologie. Není nutné, abyste byli odborníky v oblasti sítí, protože zařízení bylo navrženo s cílem
zajistit pohodlné a snadné používání. Uvolněte se a krok za krokem proveďte síťové nastavení.
◼ Připojení k počítači / Zobrazení síťových nastavení zařízení
Připojení k síti(P. 186)
◼ Konfigurace tisku
Konfigurace zařízení k tisku z počítače(P. 199)
◼ Přizpůsobení zařízení k pohodlnější práci v síti
Konfigurace zařízení na síťové prostředí(P. 219)
185
Síť
Připojení k síti
1197-033
Tiskárnu lze připojit k síti pomocí pevné sítě LAN, což vyžaduje jedinečnou síťovou IP adresu. Pro konkrétní nastavení
IP adresy kontaktujte vaše poskytovatele internetových služeb nebo správce sítě.
● Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, může dojít k úniku osobních údajů.
● Zařízení není dodáváno s kabelem ani směrovačem sítě LAN. Opatřete si je podle potřeby.
◼ Než začnete
Připojte zařízení k síti podle těchto kroků.
Zkontrolujte nastavení počítače.
● Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti. Další informace naleznete v příručkách
dodaných se zařízeními, která používáte, nebo je získáte od výrobce.
● Ujistěte se, že v počítači byla provedena síťová nastavení. Pokud nebyla síť řádně
nastavena, nebude možné zařízení používat v síti, ani když provedete následující
zbývající postup.
● Podle používané sítě může být nutné změnit nastavení způsobu komunikace
(poloviční duplex / plný duplex) nebo typu sítě Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T) ( Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 220) ). Další informace
o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Kontrola adresy MAC zařízení.
Adresa MAC(P. 398)
● Informace o připojení k síti IEEE 802.1X najdete v části
IEEE 802.1X(P. 313)
Připojení k pevné síti LAN.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 188)
186
Konfigurace ověřování
Síť
Nastavení IP adresy.
● Při dodání je v zařízení nastaveno automatické získání IP adresy. Chcete-li použít
konkrétní IP adresu, toto nastavení změňte.
Nastavení IP adres(P. 190)
187
Síť
Připojení ke kabelové síti LAN
1197-034
Připojte zařízení k počítači pomocí směrovače. Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu sítě LAN.
1
Připojte kabel LAN.
● Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu LAN.
● Zatlačte konektor na místo, dokud nezacvakne.
2
Zkontrolujte, zda kontrolka LNK (
● Když se kontrolka LNK nerozsvítí.
3
) svítí.
Problémy s připojením ke kabelové síti LAN(P. 544)
Počkejte přibližně 2 minuty.
● Zatím se automaticky nastaví IP adresa.
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení IP adres(P. 190)
188
Síť
ODKAZY
Připojení k síti(P. 186)
189
Síť
Nastavení IP adres
1197-035
Připojení zařízení k síti vyžaduje jedinečnou IP adresu. K dispozici jsou dvě verze IP adres: IPv4 a IPv6. Tato nastavení
nakonfigurujte podle síťového prostředí. Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba řádně nakonfigurovat nastavení adres
IPv4.
190
Síť
Nastavení adresy IPv4
1197-036
Adresu IPv4 zařízení lze přidělit automaticky dynamickým protokolem IP adresy,
například protokolem DHCP, nebo zadat ručně. Připojujete-li zřízení ke kabelové síti
LAN, přesvědčte se, že konektory kabelu LAN jsou pevně zastrčeny do portů (
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 188) ).
Nastavení adresy IPv4
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
<Režim IP>.
<Auto>
Vyberte, pokud chcete automaticky přiřazovat IP adresu pomocí protokolu, jako je DHCP.
<Ruční>
Vyberte, pokud chcete nastavení IP adresy nakonfigurovat ručně zadáním IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy
1
Vyberte možnost <Auto> a stiskněte
2
Vyberte možnost <Protokol> a stiskněte
3
Vyberte možnost <Použít DHCP>, <Použít BOOTP> nebo <Použít RARP> a stiskněte tlačítko
.
.
191
.
Síť
● Můžete použít pouze jeden z protokolů DHCP, BOOTP a RARP. Pokud je vybraný protokol nastaven na
<Zap>, další dva protokoly se automatiky nastaví na <Vyp>.
4
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte
5
Stiskněte tlačítko
6
Vyberte možnost <Auto. adresa IP> a stiskněte
7
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte
.
.
.
.
Když používáte DHCP
Když vypnete a zapnete napájení, přidělí se jiná IP adresa, než je ta stávající. Tím se může tisk znemožnit.
Chcete-li použít DHCP, zadejte po poradě se správcem sítě jedno z následujících nastavení.
● Konfigurace funkce dynamické aktualizace DNS
Konfigurace služby DNS(P. 223)
● Zadání nastavení pro server DHCP tak, aby přiděloval stále stejnou IP adresu
Pokud nechcete použít protokol DHCP/BOOTP/RARP k přiřazení IP adresy
● Nastavte všechny protokoly na <Vyp>. Pokud nastavíte <Použít DHCP>, <Použít BOOTP> nebo <Použít
RARP> na <Zap>, když jsou servery DCHP/BOOTP/RARP nedostupné, tiskárna bude mrhat časem a
komunikačními zdroji na hledání sítě pro dostupné služby.
IP adresy, které mají přednost
● IP adresy přiřazené pomocí protokolu DHCP/BOOTP/RARP mají přednost před adresami získanými funkcí
Auto IP.
Ruční zadání IP adresy
1
Vyberte možnost <Ruční> a stiskněte
2
Vyberte možnost <Nastavení adresy IP> a stiskněte
.
192
.
Síť
3
Zadejte IP adresu, masku podsítě a adresu brány (případně výchozí bránu).
● Vyberte nastavovanou položku, stiskněte
, zadejte adresu a stiskněte
.
Jak zadávat adresy
● Pomocí
/
se posouvejte k cílovému poli (vstupní oblast oddělená tečkami) a pomocí číselných
kláves zvyšujte nebo snižujte hodnotu.
Když si nejste jisti, jakou IP adresu zadat
● IP adresu lze určit z nastavení routeru v síti.
5
Proveďte tvrdý reset.
Určení IP adresy, která se přidělí tiskárně(P. 193)
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Kontrola správnosti nastavení
● Ověřte, že na počítači můžete zobrazit obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Spuštění
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Pomocí následujícího postupu pro změnu standardního portu TCP/IP popsaného v části „Instalační příručka
ovladače tiskárny“, zadejte port, který chcete znovu použít.
Určení IP adresy, která se přidělí tiskárně
Když chcete pro tiskárnu použít pevnou IP adresu, můžete ji určit podle níže uvedeného postupu.
◼ Určení IP adresy
IP adresa se skládá ze čtyř číslic oddělených tečkou (.) (příklad: 192.168.1.45). Každé číslo musí být v rozsahu od
0 do 255. Obecně platí, že první tři čísla jsou stejná jako u routeru, protože jsou pro síť společná. Určete poslední
číslo (například 45 ve 192.168.1.45), které se liší od čísel ostatních zařízení.
193
Síť
◼ Kontrola nastavení routeru
Když chcete použít pevnou IP adresu, zkontrolujte nastavení DHCP, které automaticky přiděluje IP adresu v síti.
Abyste se vyhnuli duplicitě IP adresy, musíte ji nastavit mimo rozsah IP adres přidělených DHCP. Router často
funguje jako server DHCP, a proto zkontrolujte nastavení routeru.
● Pokyny k tomu, jak zobrazit nastavovací obrazovku routeru, najdete v příručce k routeru.
1
Zobrazte obrazovku nastavení routeru.
2
Zkontrolujte rozsah IP adres přidělených DHCP.
● Rozsah IP adres přidělených DHCP se nastavuje podle vašeho routeru.
Příklad obrazovky nastavení DHCP routeru:
3
Zadejte IP adresu tiskárny.
● Na obrazovce s příkladem ukázané v kroku 2 přidělte tiskárně IP adresu v rozsahu 192.168.11.66 až
192.168.11.254, protože IP adresa, kterou přiděluje router pomocí DHCP je v rozsahu 192.168.11.2 až
192.168.11.65.
ODKAZY
Nastavení adres IPv6(P. 195)
Tisk stavu sítě(P. 588)
Konfigurace služby WINS(P. 229)
194
Síť
Nastavení adres IPv6
1197-037
Adresy IPv6 zařízení lze nakonfigurovat pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Před nastavením adres IPv6 zkontrolujte nastavení adresy IPv4 ( Nastavení
adresy IPv4(P. 191) ). Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba správně nastavit
adresu IPv4. Zařízení může používat až sedm z následujících adres IPv6:
Typ
Maximální
dostupný počet
Popis
Místní spojovací adresa
1
Adresa platná pouze v rámci podsítě nebo linky, nelze ji používat ke komunikaci
se zařízeními za hranicí směrovače. Místní spojovací adresa se nastaví
automaticky po povolení funkce IPv6 zařízení.
Ruční adresa
1
Adresa, kterou zadáváte ručně. Při použití této adresy zadejte délku předpony a
adresu výchozího směrovače.
Bezstavová adresa
4
Adresa, která se generuje automaticky pomocí adresy MAC zařízení a předpony
sítě oznámené směrovačem. Po restartování zařízení (nebo zapnutí napájení) se
bezstavové adresy vymažou.
Stavová adresa
1
1
Adresa získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení TCP/IP].
195
Spuštění
Síť
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení IPv6].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPv6] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
196
Síť
[Použít IPv6]
Zaškrtnutím políčka povolte funkci IPv6 v zařízení. Nepoužíváte-li funkci IPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Použít bezstavovou adresu]
Políčko zaškrtněte při používání bezstavové adresy. Nepoužíváte-li bezstavovou adresu, zaškrtnutí políčka
zrušte.
[Použít ruční adresu]
Chcete-li ručně zadat adresu IPv6, políčko zaškrtněte a do odpovídajících textových polí zadejte IP adresu,
délku předpony a adresu výchozího směrovače.
[IP adresa]
Zadejte adresu IPv6. Nemůžete zadat adresu, která začíná písmeny „ff“ (neboli adresu vícesměrového
vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu, která začíná „0:0:0:0:0:ffff“ nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Délka prefixu]
Zadejte číslo označující počet bitů dostupných pro síťovou adresu.
[Výchozí adresa routeru]
Podle potřeby zadejte adresu IPv6 výchozího routeru. Nemůžete zadat adresu, která začíná písmeny „ff“
(neboli adresu vícesměrového vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu, která začíná
„0:0:0:0:0:ffff“ nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Použít DHCPv6]
Políčko zaškrtněte při používání stavové adresy. Nepoužíváte-li funkci DHCPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
197
Síť
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Kontrola správnosti nastavení
● Zkontrolujte, zda lze pomocí počítače zobrazit Vzdálené uživatelské rozhraní tak, že zadáte adresu IPv6
zařízení. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Volba nastavení pomocí ovládacího panelu
● IPv6 adresy můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
IPv6(P. 383)
Nastavení
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Pomocí následujícího postupu pro změnu standardního portu TCP/IP popsaného v části „Instalační příručka
ovladače tiskárny“, zadejte port, který chcete znovu použít.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 191)
Tisk stavu sítě(P. 588)
198
Síť
Konfigurace zařízení k tisku z počítače
1197-038
Při používání zařízení jako síťové tiskárny lze nakonfigurovat protokoly a porty používané k tisku a vytvořit pro zařízení
tiskový server. Před konfigurací zařízení k tisku z počítače proveďte základní nastavení, včetně instalace ovladače
tiskárny. Více informací najdete v Instalační příručka ovladače tiskárny.
● Tiskové protokoly představují pravidla doručování dat dokumentů vytvořených v počítači do zařízení a lze je
vybrat podle účelu tisku nebo síťového prostředí.
● Porty představují brány k předávání dat dokumentů z počítače do tiskárny. Nesprávná nastavení portů jsou
častou příčinou situace, kdy nelze vytisknout dokumenty z počítače zapojeného do sítě.
199
Síť
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD
1197-039
Nakonfigurujte protokoly, které se používají k tisku dokumentů z počítače zapojeného v síti. Mezi protokoly
podporované zařízením patří LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) a FTP. V této části se pojednává o
nastavení LPD, RAW, IPP/IPPS, a WSD. Chcete-li použít FTP, podívejte se do Používání klientů FTP(P. 649) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Nakonfigurujte tiskové protokoly.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
[Nastavení TCP/IP].
Konfigurace nastavení LPD
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení LPD].
200
Spuštění
Síť
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk LPD]
Pokud pro tisk používáte LPD, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Tisknout stránku protokolu LPD]
Zaškrtněte pole pro zahrnutí informací o uživatelském jménu a názvech souborů na výtiscích. Když tyto
informace nechcete tisknout, zaškrtnutí zrušte.
[Časová prodleva PŘ]
Nastavte časové období, po němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková data nelze přijmout v
důsledku komunikační chyby nebo nějakému jinému problému.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace nastavení RAW
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení RAW].
201
Síť
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk RAW]
Pokud pro tisk používáte RAW, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Použít obousměrnou komunikaci]
Když používáte obousměrnou komunikaci k informování počítače o stavu tiskárny a dokončení tisku,
zaškrtněte dané pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Časová prodleva PŘ]
Nastavte časové období, po němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková data nelze přijmout v
důsledku komunikační chyby nebo nějakému jinému problému.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace nastavení IPP/IPPS
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení tisku IPP].
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
202
Síť
[Použít tisk IPP]
Pokud pro tisk používáte IPP/IPPS, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Použít TLS]
Pokud pro tisk používáte IPPS (tisk IPP se šifrovanou komunikací TLS), zaškrtněte příslušné pole. Když ho
nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
Když používáte IPPS, aktivujte funkci šifrované komunikace TLS.
komunikaci(P. 298)
Používání TLS pro šifrovanou
[Použít ověření IPP]
Když používáte funkci ověření uživatele pro tisk IPP, zaškrtněte pole a nastavte uživatelské jméno a heslo.
Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno o délce maximálně 24 alfanumerických znaků použité pro ověřování IPP.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a do textového pole [Heslo] zadejte heslo o délce
maximálně 24 alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace nastavení WSD
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení tisku WSD].
203
Síť
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk WSD]
Pokud pro tisk používáte WSD, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Použít procházení WSD]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete získávat informace o zařízení z počítače pomocí protokolu WSD. Toto
políčko se automaticky zaškrtne, je-li zaškrtnuto políčko [Použít tisk WSD].
[Použít Multicast Discovery]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete nastavit zařízení tak, aby odpovídalo na požadavky na zprávy
vícesměrového zjišťování. Pokud je zaškrtávací pole prázdné, přístroj zůstane v režimu spánku, i když na
síti běží zprávy vícesměrového zjišťování.
3
5
Klikněte na [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Tisk LPD, RAW a IPP můžete povolit nebo zakázat z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
Nastavení LPD(P. 385)
Nastavení RAW(P. 385)
Tisk IPP(P. 386)
204
Síť
● K nastavení WSD můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
WSD(P. 386)
Postupy nastavení pro váš počítač
Po nastavení tiskárny můžete konfigurovat nastavení nebo instalovat aplikace také na počítač. Proveďte
nastavení na počítači podle potřeby.
● Konfigurace portů tiskárny
Pokud se změní IP adresa zařízení nebo pokud se přidá tiskárna pomocí složky tiskáren systému Windows,
může dojít k chybám tisku. Tyto chyby jsou obvykle způsobeny nesprávným nastavením portu tiskárny. Na
počítači mohlo být zadáno například nesprávné číslo nebo typ portu. Takové potíže lze řešit konfigurací
nastavení portu tiskárny pomocí následujícího postupu pro změnu standardního portu TCP/IP, přičemž tento
postup je popsán v „Instalační příručka ovladače tiskárny“.
● Nastavení síťových služeb WSD na systému Windows Vista/7/8/10
Instalujte ovladač tiskárny pomocí následujícího postupu pro instalaci s portem WSD, přičemž postup je
popsán v „Instalační příručka ovladače tiskárny“.
● Aktivace IPP/IPPS
Instalujte ovladače tiskárny zadáním portu IPP.
Aktivace IPP/IPPS(P. 206)
ODKAZY
Nastavení tiskového serveru(P. 215)
205
Síť
Aktivace IPP/IPPS
1197-03A
Chcete-li nastavit protokol tisku na IPP nebo IPPS, instalujte ovladač tiskárny postupem popsaným níže, který odpovídá
operačnímu systému vašeho počítače.
Pokud používáte Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012(P. 206)
Pokud používáte Windows Server 2003(P. 212)
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Nastavte tisk IPP pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a potom zahajte daný postup.
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
Pokud používáte Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Instalace ovladače tiskárny vyžaduje DVD-ROM s uživatelským softwarem. Vložte disk DVD-ROM s uživatelským
softwarem do jednotky v počítači a poté zahajte postup.
● Zavřete obrazovku nastavení, která se zobrazí, když se vloží DVD-ROM.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Klikněte na položku [Přidat tiskárnu].
3
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
Používáte-li Windows Vista/7/Server 2008, klikněte na položku [Přidat síťovou,
bezdrátovou nebo Bluetooth tiskárnu].
206
Síť
4
Klikněte na položku [Požadovaná tiskárna není uvedena].
5
Vyberte možnost [Vybrat sdílenou tiskárnu podle názvu], zadejte místo připojení a
klikněte na [Další].
● Chcete-li použít IPP, zadejte jako destinaci připojení „http://<IP adresa zařízení>/ipp“.
Příklad: http://192.168.1.81/ipp
● Chcete-li použít IPPS, zadejte jako destinaci připojení „https://<IP adresa zařízení>/ipp“.
Příklad: https://192.168.1.81/ipp
● Když používáte server DNS, zadejte „<název hostitele zařízení>.<název domény>“ namísto „IP adresy
zařízení“ (příklad: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Klikněte na tlačítko [Mám disk].
207
Síť
7
Klikněte na tlačítko [Procházet].
8
Zadejte složku, kde jsou ovladače tiskárny, vyberte soubor INF a pak klikněte na
[Otevřít].
● Zdejte složku zobrazenou níže podle operačního systému vašeho počítače. Pokud si nejste jistí, zda je
operační systém počítače 32bitová nebo 64bitová verze, podívejte se do Kontrola bitové
architektury(P. 665) .
32bitové operační systémy
Vyberte [UFR II]-váš jazyk-[32BIT]-[Driver] složka v DVD-ROM s uživatelským softwarem.
64bitové operační systémy
Vyberte [UFR II]-váš jazyk-[×64]-[Driver] složka v DVD-ROM s uživatelským softwarem.
Pokud používáte funkci ověřování IPP
● Když jste vyzváni k zadání hesla, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na [OK].
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
9
Konfigurace
Postupujte podle kroků uvedených na obrazovkách.
➠ Ovladač tiskárny je nainstalován. Chcete-li použít IPPS, instalujte veřejné klíče tiskárny do počítače.
◼ Instalace veřejných klíčů tiskárny
Použití IPPS vyžaduje také instalaci veřejných klíčů tiskárny do počítače.
● [Běžné jméno] párů klíčů se musí nastavit předem na „IP adresu“ nebo „<název hostitele>.<název domény>“
použitých při připojení k tiskárně. Generování párů klíčů(P. 321)
208
Síť
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „https://<IP adresa zařízení>/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Příklad: https://192.168.1.81/
● Když používáte server DNS, zadejte „<název hostitele zařízení>.<název domény>“ namísto „IP adresy
zařízení“ (příklad: https://my_printer.example.com/).
3
Klikněte na možnost [Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).].
➠ Zobrazí se stránka přihlášení.
4
Klikněte na položku [Nástroje]
5
Vyberte možnost [Důvěryhodné weby] na kartě [Zabezpečení] a klikněte na [Weby].
[Možnosti internetu].
209
Síť
6
Ujistěte se, že je zobrazeno „https://<IP adresy zařízení> nebo <název hostitele
7
Zrušte zaškrtnutí políčka [Povolit chráněný režim (vyžaduje restartování aplikace
8
Klikněte na tlačítko [OK].
zařízení>.<název domény>/“ a klikněte na položku [Přidat]
[Zavřít].
Internet Explorer)], pokud je zaškrtnuté.
➠ Obrazovka se vrátí na obrazovku vzdáleného uživatelského rozhraní.
9
Zavřete internetový prohlížeč.
10
Opakujte kroky 1 až 3 a spusťte vzdálené uživatelské rozhraní.
11
Klikněte na [Chyba certifikátu]
[Zobrazit certifikáty] vpravo od adresního pole.
210
Síť
12
Klikněte na položku [Nainstalovat certifikát].
13
Klikněte na tlačítko [Další].
14
Vyberte možnost [Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti] a klikněte na
15
Vyberte [Důvěryhodné kořenové certifikační úřady] a postupujte podle instrukcí na
16
tlačítko [Procházet].
obrazovce pro dokončení průvodce certifikátu importu.
Pokud jste zrušili zaškrtnutí políčka [Povolit chráněný režim (vyžaduje restartování
aplikace Internet Explorer)] v kroku 7, zaškrtnutí obnovte.
211
Síť
Pokud používáte Windows Server 2003
Instalace ovladačů tiskárny vyžaduje DVD-ROM s uživatelským softwarem. Vložte disk DVD-ROM s uživatelským
softwarem do jednotky v počítači a poté zahajte postup.
● Zavřete obrazovku nastavení, která se zobrazí, když se vloží DVD-ROM.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Dvakrát klikněte na [Přidat tiskárnu].
3
Klikněte na tlačítko [Další].
4
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
Vyberte možnost [Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači] a
klikněte na tlačítko [Další].
212
Síť
5
Vyberte možnost [Připojit k tiskárně umístěné v Internetu, domácí nebo podnikové
síti:], zadejte cíl připojení a klikněte na tlačítko [Další].
● Chcete-li použít IPP, zadejte jako destinaci připojení „http://<IP adresa zařízení>/ipp“.
Příklad: http://192.168.1.81/ipp
● Chcete-li použít IPPS, zadejte jako destinaci připojení „https://<IP adresa zařízení>/ipp“.
Příklad: https://192.168.1.81/ipp
● Když používáte server DNS, zadejte „<název hostitele zařízení>.<název domény>“ namísto „IP adresy
zařízení“ (příklad: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Klikněte na tlačítko [Mám disk].
7
Klikněte na tlačítko [Procházet].
213
Síť
8
Zadejte složku, kde jsou ovladače tiskárny, vyberte soubor INF a pak klikněte na
[Otevřít].
● Podle operačního systému počítače vyberte složku, jak je to uvedeno níže.
32bitové operační systémy
Vyberte [UFR II]-váš jazyk-[32BITOVÉ]-[Ovladač] složka v DVD-ROM s uživatelským softwarem.
64bitové operační systémy
Vyberte [UFR II]-váš jazyk-[64BITOVÉ]-[Ovladač] složka v DVD-ROM s uživatelským softwarem.
Pokud používáte funkci ověřování IPP
● Když jste vyzváni k zadání hesla, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na [OK].
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
9
Postupujte podle kroků uvedených na obrazovkách.
➠ Nainstaluje se ovladač tiskárny a vy můžete tisknout prostřednictvím IPP/IPPS.
ODKAZY
Nastavení tiskového serveru(P. 215)
214
Konfigurace
Síť
Nastavení tiskového serveru
1197-03C
Pomocí tiskového serveru lze snížit zatížení počítače, z něhož tisknete. Tiskový server také umožňuje nainstalovat
ovladače do každého počítače přes síť, a vyhnout se tak instalaci ovladačů tiskárny v každém počítači pomocí disku
DVD-ROM. Chcete-li některý počítač v síti nastavit jako tiskový server, nakonfigurujte nastavení sdílení tiskárny.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Podle operačního systému a bitové architektury (32bitové nebo 64bitové) tiskového serveru a klientských
počítačů se může stát, že nebude možné nainstalovat ovladače tiskárny přes síť.
● Při implementaci tiskového serveru v doménovém prostředí se poraďte se správcem sítě.
Provádění správy ID oddělení při použití tiskového serveru
● Během instalace ovladače tiskárny je třeba přidat službu Canon Driver Information Assist Service.
Podrobnosti najdete v Instalační příručka ovladače tiskárny.
1
2
3
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Sdílení], vyberte možnost [Sdílet tuto tiskárnu] a zadejte sdílený
název zařízení.
215
Síť
Když se zobrazí [Změnit možnosti sdílení]
● Klikněte na možnost [Změnit možnosti sdílení].
4
Podle potřeby nainstalujte další ovladače.
● Tato akce je nutná, pokud chcete ovladače tiskáren nainstalovat přes tiskový server do dalších počítačů
používajících jinou bitovou architekturu.
1
Klikněte na možnost [Další ovladače].
2
Zaškrtněte políčko u bitové architektury používané dalšími počítači a klikněte na tlačítko [OK].
216
Síť
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte další ovladače z následujících.
Tiskový server
32bitový operační systém
Označte zaškrtávací políčko:
[x64]
● Windows Server 2003
64bitový operační systém
[Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003] v poli [Verze]
● Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
[x86] v poli [Procesor]
● Pokud nevíte, zda je systém Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 32bitový, nebo 64bitový,
viz část Kontrola bitové architektury(P. 665) .
3
Vložte disk DVD-ROM s uživatelským softwarem do jednotky v počítači a klikněte na [Procházet].
4
Zadejte složku, kde jsou další ovladače tiskárny, vyberte soubor INF a pak klikněte na [Otevřít].
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte složku, jak je to uvedeno níže.
Pokud tiskový server používá 32bitový operační systém
Vyberte složku [UFR II]-váš jazyk-[x64]-[Driver] (Ovladač) v DVD-ROM s uživatelským softwarem.
Pokud tiskový server používá 64bitový operační systém
Vyberte složku [UFR II]-váš jazyk-[32BIT]-[Driver] (Ovladač) v DVD-ROM s uživatelským softwarem.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
➠ Zahájí se instalace dalších ovladačů. Počkejte, dokud se opět nezobrazí karta [Sdílení].
Když se zobrazí [Řízení uživatelských účtů]
● Klikněte na tlačítko [Ano].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
217
Síť
◼ Instalace ovladačů tiskáren do počítače přes tiskový server
1
Vyhledejte na tiskovém serveru sdílenou tiskárnu.
2
Dvakrát klikněte na sdílenou tiskárnu.
3
Ovladače tiskáren nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení sdílených tiskáren na
tiskovém serveru(P. 664)
ODKAZY
Tisk z počítače(P. 70)
218
Síť
Konfigurace zařízení na síťové prostředí
1197-03E
Konfigurace sítě se liší podle účelu dané sítě. Zařízení bylo navrženo tak, aby bylo kompatibilní s maximálním
množstvím síťových konfigurací, a zahrnuje řadu technologií. Poraďte se se správcem sítě a nastavte konfiguraci
odpovídající danému síťovému prostředí.
219
Síť
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
1197-03F
Ethernet představuje standard datové komunikace v místní síti (LAN). Můžete nastavit
režim komunikace (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T). Zařízení lze obecně používat beze změny výchozích nastavení
( Ovladač ethernetu(P. 396) ), můžete je však změnit podle síťového prostředí.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte <Ovladač ethernetu>
4
Zvolte, zda chcete nastavení sítě Ethernet konfigurovat automaticky nebo ručně.
<Automatická detekce>.
Automatická konfigurace nastavení sítě Ethernet
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte tlačítko
. Zařízení rozpozná a automaticky nastaví režim komunikace a
typ sítě Ethernet, který lze použít.
Ruční konfigurace nastavení sítě Ethernet
1
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte režim komunikace.
.
● Vyberte možnost <Režim komunikace>
vyberte možnost <Poloviční duplex> nebo <Úplný
duplex>
<Poloviční duplex>
Buď zasílá, nebo přijímá komunikační data. Zvolte, pokud je zařízení připojeno k síťovému zařízení
používajícímu poloviční duplex.
<Úplný duplex>
Současně zasílá i přijímá komunikační data. Toto nastavení použijte ve většině prostředí.
220
Síť
3
Vyberte typ sítě Ethernet.
● Vyberte <Typ ethernetu>
Vyberte typ Ethernetu
● Když vyberete možnost <1000 Base-T>, nastavení pro <Režim komunikace> se změní na <Úplný
duplex>.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Nastavení čekací doby před připojením k síti(P. 222)
221
Síť
Nastavení čekací doby před připojením k síti
1197-03H
Pokud síť nabízí nadbytečné možnosti připojení pomocí více přepínačů či mostů, musí zahrnovat mechanismus, jak
zabránit zacyklení paketů. Účinným řešením je definování role každého přepínacího portu. Po dobu několika desetin
sekundy po změně způsobu, jakým jsou připojena síťová zařízení, případně po přidání nového zařízení, však může
přesto docházet k přerušování komunikace. Pokud dochází k tomuto typu problémů, nastavte čekací dobu pro
připojení k síti.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
3
Vyberte možnost <Čekání při spuštění> a stiskněte tlačítko
4
Zadejte čekací dobu v sekundách a stiskněte tlačítko
.
● Pomocí číselných kláves zadejte čas.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 220)
222
.
.
Síť
Konfigurace služby DNS
1197-03J
DNS (Domain Name System) je služba pro rozpoznávání názvů, která přiřazuje název hostitele (či domény) k IP adrese.
Nastavení možností DNS, mDNS či DHCP nakonfigurujte podle svých potřeb. Upozorňujeme, že postup konfigurace
služby DNS se liší u adres IPv4 a IPv6.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Nakonfigurujte nastavení služby DNS.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
[Nastavení TCP/IP].
223
Spuštění
Síť
Konfigurace služby IPv4 DNS
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení IPv4].
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv4 DNS.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu serveru DNS. IP adresu můžete zadat i z ovládacího panelu (
IPv4(P. 380) ).
Nastavení
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu případného sekundárního serveru DNS. IP adresu můžete zadat i z ovládacího
panelu ( Nastavení IPv4(P. 380) ).
[Jméno hostitele]
Zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat k serveru DNS, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Jméno domény]
Zadejte název domény, do níž zařízení patří, například „priklad.com“, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Dynamická aktualizace DNS]
224
Síť
Políčko zaškrtněte, pokud chcete dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS po každé změně IP
adresy zařízení.
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k IP adrese bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko a zadejte
název mDNS do textového pole [Název mDNS] s využitím až 63 znaků. Toto políčko lze zaškrtnout,
pouze když je zaškrtnuté políčko [Použít IPv4].
[Nastavení volby DHCP]
[Získat jméno hostitele]
Zaškrtnutím políčka povolíte Možnost 12 sloužící k získávání názvu hostitele ze serveru DHCP.
Můžete také zadat, zda získat název hostitele z ovládacího panelu ( Nastavení IPv4(P. 380) ).
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte Možnost 81 sloužící k dynamické aktualizaci záznamů DNS
prostřednictvím serveru DHCP. To, zda provádět dynamickou aktualizaci záznamů DNS můžete také
zadat z ovládacího panelu ( Nastavení IPv4(P. 380) ).
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 6 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 15 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru WINS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 44 pro získání adresy serveru WINS ze serveru DHCP.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Konfigurace služby IPv6 DNS
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení IPv6].
225
Síť
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv6 DNS.
● Před konfigurací těchto nastavení musí být zaškrtnuté políčko [Použít IPv6].
IPv6(P. 195)
Nastavení adres
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu serveru DNS. Nemůžete zadat adresu, která začíná písmeny „ff“ (neboli adresu
vícesměrového vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu, která začíná „0:0:0:0:0:ffff“
nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Adresa sekundárního serveru DNS]
226
Síť
Zadejte IP adresu případného sekundárního serveru DNS. Nemůžete zadat adresu, která začíná
písmeny „ff“ (neboli adresu vícesměrového vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu,
která začíná „0:0:0:0:0:ffff“ nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Použít IPv4 jména hostitele/domény]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete používat stejný název hostitele a domény jako ve funkci IPv4.
[Jméno hostitele]
Zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat k serveru DNS, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Jméno domény]
Zadejte název domény, do níž zařízení patří, například „priklad.com“, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Dynamická aktualizace DNS]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS po každé změně IP
adresy zařízení. Pro zadání typů adres, které chcete zaregistrovat na serveru DNS, zaškrtněte
políčko [Uložit ruční adresu], [Uložit stavovou adresu] nebo [Uložit bezstavovou adresu].
[Nastavení mDNS]/[Nastavení volby DHCP]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k IP adrese bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko. Toto políčko
lze zaškrtnout pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko [Použít IPv6].
[Použít stejný název mDNS jako IPv4]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stejný název mDNS jako v IPv4. Chcete-li nastavit jiný název,
zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS] s využitím až 63
znaků.
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 23 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 24 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
3
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
227
Síť
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 191)
Nastavení adres IPv6(P. 195)
Tisk stavu sítě(P. 588)
228
Síť
Konfigurace služby WINS
1197-03K
WINS (Windows Internet Name Service) je služba, která přiřazuje název NetBIOS (tj. název počítače nebo tiskárny v síti
SMB) k IP adrese. K povolení služby WINS je nutné zadat server WINS.
● Funkce není dostupná v síti IPv6.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Konfigurace WINS].
[Nastavení TCP/IP].
229
Spuštění
Síť
5
Zaškrtněte políčko [Rozlišení WINS], zadejte požadovaná nastavení a klikněte na
tlačítko [OK].
[Rozlišení WINS]
Chcete-li pro rozlišení názvů používat službu WINS, zaškrtněte toto políčko. Pokud službu WINS nepoužíváte,
zaškrtnutí políčka zrušte.
[Adresa serveru WINS]
Zadejte IP adresu serveru WINS.
● Pokud se IP adresa serveru WINS získává ze serveru DHCP, přepíše získaná IP adresa IP adresu zadanou
v textovém poli [Adresa serveru WINS].
[Rozsah ID]
Je-li síť rozdělena do několika skupin s ID oboru (identifikátory skupin zařízení v síti), zadejte podle typu znaků
ID oboru o délce maximálně 64 znaků. Pokud pro počítač není nastaveno žádné ID oboru, nechte textové
pole prázdné.
[Název serveru SMB]
Když registrujete tiskárnu na serveru WINS, můžete zadat název serveru do sítě SMB pomocí až 16 znaků v
závislosti na typu znaků.
● Nelze používat mezery.
● Název serveru zadaný v [Název serveru] pod [Nastavení SMB] se automaticky použije pro případný [Název
serveru SMB]. Změna názvu serveru v [Název serveru SMB] se provede také v [Název serveru] pod
[Nastavení SMB].
[Název pracovní skupiny SMB ]
Když registrujete tiskárnu na serveru WINS, můžete zadat název pracovní skupiny, do níž tiskárna patří, a to
zadáním až 16 znaků v závislosti na typu znaků.
230
Síť
● Nelze používat mezery.
● Název pracovní skupiny zadaný v [Název pracovní skupiny] pod [Nastavení SMB] se automaticky použije
pro případný [Název pracovní skupiny SMB]. Změna názvu pracovní skupiny v [Název pracovní skupiny
SMB] se provede také v [Název pracovní skupiny] pod[Nastavení SMB].
6
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Volba nastavení pomocí ovládacího panelu
● Nastavení WINS můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
WINS(P. 384)
ODKAZY
Konfigurace protokolu SMB(P. 245)
231
Rozlišení
Síť
Konfigurace protokolu SNTP
1197-03L
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje upravit systémové hodiny
pomocí časového serveru v síti. Když používáte protokol SNTP, systém pravidelně
kontroluje časový server, takže systémový čas je vždy přesný.
● Funkce SNTP zařízení podporuje server NTP (verze 3) i SNTP (verze 3 a 4).
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení TCP/IP].
232
Spuštění
Síť
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení SNTP].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SNTP] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít SNTP]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete provádět synchronizaci pomocí funkce SNTP. Pokud funkci SNTP nechcete
používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Název serveru NTP]
Zadejte IP adresu serveru NTP nebo SNTP. Je-li v síti dostupná služba DNS, můžete místo toho „<název
hostitele>.<název domény>“ (nebo plně kvalifikovaný název domény) obsahující až 255 alfanumerických
znaků (příklad: ntp.priklad.com).
[Interval pollingu]
Zadejte interval mezi dvěma synchronizacemi. Zadejte interval o délce 1 až 48 hodin.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
233
Síť
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Testování komunikace se serverem NTP/SNTP
● Chcete-li zobrazit stav komunikace s uloženým serverem, klikněte na možnost [Nastavení/Uložení] [Síť]
[Nastavení TCP/IP] a potom na možnost [Kontrola připojení NTP serveru] v zobrazené nabídce [Nastavení
SNTP]. Pokud bylo vytvořeno funkční připojení, zobrazí se výsledek (viz níže). Upozorňujeme, že touto
operací se neupraví systémové hodiny.
Volba nastavení pomocí ovládacího panelu
● Nastavení SNTP můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
234
SNTP(P. 389)
Síť
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu
SNMP
1197-03R
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol určený k monitorování a ovládání komunikačních zařízení
v síti pomocí funkce MIB (Management Information Base). Zařízení podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3
s vylepšenými funkcemi zabezpečení. Stav zařízení lze zkontrolovat z počítače při tisku dokumentů nebo pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Můžete povolit buď protokol SNMPv1, nebo SNMPv3, případně oba současně. U
každé verze zadejte nastavení odpovídající síťovému prostředí a účelům používání.
SNMPv1
Protokol SNMPv1 využívá informace nazývané „komunita“ k určení rozsahu komunikace SNMP. Protože se tyto
informace objevují na síti ve formě prostého textu, bude síť ohrožena útoky. Chcete-li zajistit zabezpečení sítě,
vypněte protokol SNMPv1 a používejte SNMPv3.
SNMPv3
Při použití protokolu SNMPv3 můžete implementovat správu síťových zařízení chráněnou robustními funkcemi
zabezpečení. Upozorňujeme, že před konfigurací protokolu SNMPv3 musí být povolena funkce TLS Vzdáleného
uživatelského rozhraní ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ).
● Zařízení nepodporuje funkci upozornění pomocí depeší protokolu SNMP.
● Máte-li v počítači nebo na síti nainstalovaný software pro správu pomocí SNMP, můžete zařízení vzdáleně
konfigurovat, monitorovat a ovládat z počítače. Další informace naleznete v příručkách dodaných se
softwarem pro správu.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
235
Spuštění
Síť
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte nastavení protokolu SNMPv1.
[Nastavení SNMP].
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv1, pokračujte dalším krokem.
236
Síť
[Použít SNMPv1]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv1. Ostatní nastavení protokolu SNMPv1 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Použít název komunity 1]/[Použít název komunity 2]
Po zaškrtnutí políčka zadejte název komunity. Pokud není nutné zadávat název komunity, zrušte zaškrtnutí
políčka.
[Název komunity 1]/[Název komunity 2]
Zadejte název komunity o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
[Povolení přístupu MIB]
U každé komunity nastavte přístupová oprávnění k objektům MIB výběrem možnosti [Čtení/Zápis] nebo
[Pouze Čtení].
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Vyčleněná komunita]
Vyhrazená komunita představuje předvolenou komunitu, určenou výhradně pro správce používající software
Canon, například imageWARE Enterprise Management Console. Nastavte přístupová oprávnění k objektům
MIB výběrem možnosti [Vyp], [Čtení/Zápis], nebo [Pouze Čtení].
6
[Vyp]
Nepoužívá vyhrazenou komunitu.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB pomocí vyhrazené komunity.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB pomocí vyhrazené komunity.
Zadejte nastavení protokolu SNMPv3.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv3, pokračujte dalším krokem.
237
Síť
[Použít SNMPv3]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv3. Ostatní nastavení protokolu SNMPv3 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Oprávnit uživatele]
Toto pole zaškrtněte, pokud chcete povolit [Uživatelská nastavení 1] až [Uživatelská nastavení 5]. Pokud
chcete zakázat uživatelská nastavení, zrušte označení příslušného zaškrtávacího pole.
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
[Povolení přístupu MIB]
Nastavte přístupová oprávnění k objektům MIB výběrem možnosti [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení].
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Nastavení zabezpečení]
Výběrem možnosti [Ověření Ano/Šifrování Ano], [Ověření Ano/Šifrování Ne] nebo [Ověření Ne/Šifrování Ne]
nastavte požadovanou kombinaci nastavení ověřování a šifrování.
[Algoritmus ověření]
Kliknutím na položku [Ověření Ano/Šifrování Ano] nebo [Ověření Ano/Šifrování Ne] pro možnost [Nastavení
zabezpečení] nastavte algoritmus odpovídající prostředí.
[Algoritmus šifrování]
Kliknutím na položku [Ověření Ano/Šifrování Ano] pro nastavení [Nastavení zabezpečení] nastavte algoritmus
odpovídající prostředí.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a do textového pole [Heslo pro ověření] nebo
[Heslo šifrování] zadejte heslo o délce 6 až 16 alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do
textového pole [Potvrdit]. Pro algoritmus ověřování a šifrování lze nastavit samostatné heslo.
[Název kontextu 1] až [Název kontextu 5]
238
Síť
Zadejte název kontextu o délce maximálně 32 alfanumerických znaků. Zaregistrovat lze maximálně pět názvů
kontextu.
7
Zadejte nastavení Získávání informací o správě tiskárny.
● Díky funkci SNMP lze pomocí počítače v síti monitorovat a pravidelně získávat informace o správě tiskárny,
například tiskové protokoly a porty tiskárny.
[Získat informace správy tiskárny od hostitele]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit monitorování informací správy tiskárny pomocí protokolu SNMP.
Chcete-li monitorování informací správy tiskárny zakázat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Odmítnout pakety SNMP v režimu spánku]
Zaškrtněte pole pro smazání paketů SNMP přijatých během režimu spánku. Pokud pakety nechcete smazat,
zaškrtnutí políčka zrušte.
● Pokud pole zaškrtnete, aplikace, které používají protokol SNMP, jako například Canon software
imageWARE Series, mohou mít zakázán přístup k tiskárně.
8
Klikněte na tlačítko [OK].
9
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
239
Síť
Zakázání protokolu SNMPv1
● Zakážete-li protokol SNMPv1, některé funkce zařízení nebudou dostupné, například získávání informací
o zařízení pomocí ovladače tiskárny.
Použití ovládacího panelu
● K nastavení SNMP můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
SNMP(P. 393)
Nastavení
Povolení protokolu SNMPv1 i SNMPv3
● Jsou-li povoleny obě verze protokolu SNMP, doporučuje se nastavit přístupová oprávnění MIB v protokolu
SNMPv1 na možnost [Pouze Čtení]. Přístupová oprávnění MIB lze nastavit nezávisle ve verzi SNMPv1 a
SNMPv3 (a pro každého uživatele ve verzi SNMPv3). Výběrem možnosti [Čtení/Zápis] (plná přístupová
oprávnění) ve verzi SNMPv1 se zruší robustní funkce zabezpečení zahrnuté ve verzi SNMPv3, protože většinu
nastavení zařízení lze pak ovládat pomocí protokolu SNMPv1.
ODKAZY
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298)
240
Síť
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení
1197-03S
Shromažďování a správu různých informací o síťových zařízeních můžete zjednodušit tak, že do sítě implementujete
software pro správu zařízení, například imageWARE Enterprise Management Console. Informace, jako jsou nastavení
zařízení a chybové protokoly, se získávají a distribuují prostřednictvím serverového počítače. Je-li zařízení zapojeno do
takové sítě, aplikace imageWARE Enterprise Management Console vyhledá zařízení v síti pomocí protokolů, jako je SLP
(Service Location Protocol), s cílem získat od zařízení informace, včetně stavu napájení. Nastavení protokolu SLP lze
provést pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Zadejte nastavení protokolu SLP.
[Nastavení TCP/IP].
Zadání vícesměrového zjišťování zařízení
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení Multicast Discovery].
241
Spuštění
Síť
2
Zaškrtněte políčko [Odpovědět Discovery] a zadejte požadovaná nastavení.
[Odpovědět Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit, aby zařízení odpovídalo na pakety vícesměrového zjišťování
softwaru pro správu zařízení, a povolit monitorování softwarem pro správu zařízení. Pokud chcete
tiskárnu nastavit tak, aby neodpovídala, zaškrtnutí zrušte.
[Název rozsahu]
Chcete-li zařízení zahrnout do určitého oboru, zadejte název oboru o délce maximálně 32 znaků.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Upozornění softwaru pro správu zařízení na stav zařízení
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení oznámení režimu spánku].
2
Zaškrtněte políčko [Oznámit] a zadejte požadovaná nastavení.
242
Síť
[Oznámit]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete software pro správu zařízení upozorňovat na stav napájení zařízení. Je-li
zaškrtnuto políčko [Oznámit], nebude docházet ke zbytečné komunikaci zařízení během režimu spánku
a sníží se celková spotřeba energie.
[Číslo portu]
Změňte číslo portu pro tuto funkci podle prostředí sítě.
[Počet směrovačů na trase]
Zadejte počet směrovačů, jimiž mohou procházet pakety upozornění. Zadejte číslo od 0 do 254.
[Interval oznámení]
Zadejte, jak často má zařízení upozorňovat software pro správu zařízení na stav napájení. Zadejte
hodnotu v sekundách v rozmezí od 60 do 65 535.
3
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Nastavení odpovědí na zjišťování můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím
panelu. Odezva Discovery(P. 390)
● K oznámení o stavu napájení můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
oznám. spánku(P. 390)
243
Nast.
Síť
ODKAZY
Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
244
Síť
Konfigurace protokolu SMB
1197-03U
Server Message Block (SMB) představuje protokol ke sdílení zdrojů, například souborů a tiskáren, s více než jedním
zařízením v síti a používá se k registraci zařízení jako sdílené tiskárny na síti SMB.
● SMB podporuje pouze NetBIOS přes TCP/IP a nepodporuje NetBEUI. Nastavte IP adresu dříve, než
nakonfigurujete nastavení SMB. Nastavení IP adres(P. 190)
● SMB je povoleno jen když je v tiskárně instalována volitelná SD karta.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení SMB].
245
Spuštění
Síť
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SMB server] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít SMB server]
Pokud pole zaškrtnete, počítač je na síti SMB označen jako server SMB.
[Název serveru]
Chcete-li zadat název serveru, který se má zobrazit v síti SMB, můžete v závislosti na typu použitých znaků
zadat až 16 znaků. Název se musí lišit od názvů dalších počítačů a tiskáren v síti.
● Nelze používat mezery.
● Název serveru zadaný v [Název serveru SMB] pod [Konfigurace WINS]se automaticky použije pro případný
[Název serveru]. Změna názvu serveru v [Název serveru] se provede také v [Název serveru SMB] pod
[Konfigurace WINS].
[Název pracovní skupiny]
Pro zadání názvu pracovní skupiny, do níž tiskárna patří, můžete v závislosti na typu znaku zadat až 16 znaků.
Pokud není ve vašem síťové prostředí žádná pracovní skupina, vytvořte ji ve Windows a zadejte název
pracovní skupiny.
● Nelze používat mezery.
246
Síť
● Název pracovní skupiny zadaný v [Název pracovní skupiny SMB] pod [Konfigurace WINS] se automaticky
použije pro případný [Název pracovní skupiny]. Změna názvu serveru v [Název pracovní skupiny] se
provede také v [Název pracovní skupiny SMB] pod [Konfigurace WINS].
[Poznámky]
Chcete-li vytvořit poznámky na tiskárně, můžete použít až 192 znaků, a to v závislosti na typu znaků.
[Použít zprávu LM]
Zaškrtněte políčko pro oznámení správci LAN, že existuje tiskárna. Pokud to oznamovat nechcete, zrušte
zaškrtnutí a snížíte tím objem práce.
[Použít tisk SMB]
Když na tiskárně používáte tisk SMB, pole zaškrtněte.
[Název tiskárny]
Chcete-li zadat název tiskárny, můžete použít až 13 znaků, a to v závislosti na typu znaků.
● Nelze používat mezery.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
»
Pokračujte částí
Nastavení počítače pro tisk(P. 248) .
Použití ovládacího panelu
● Nastavení serveru SMB můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
SMB(P. 392)
● Nastavení tisku SMB můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
SMB(P. 392)
ODKAZY
Konfigurace služby WINS(P. 229)
247
Síť
Nastavení počítače pro tisk
1197-03W
Nastavte připojení a instalujte ovladač tiskárny na počítači, aby se dalo na tiskárně tisknout z počítače přes síť SMB.
Připojení k síti SMB(P. 248)
Instalace ovladače tiskárny(P. 249)
Připojení k síti SMB
1
2
3
4
Zobrazte možnost [Vlastnosti připojení k místní síti].
Zobrazení možnosti
[Vlastnosti připojení k místní síti](P. 668)
Zaškrtněte políčko [Klient sítě Microsoft].
Zaškrtněte políčko [Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)] nebo [Protokol sítě Internet] a
klikněte na [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Obecné]
[Rozšířená].
248
Síť
5
Klikněte na kartu [WINS], vyberte možnost [Povolit rozhraní NetBIOS nad protokolem
6
Klikněte na [OK], dokud se všechna dialogová okna nezavřou.
TCP/IP] a potom klikněte na [OK].
● Pokud jste k tomu vyzváni, restartujte počítač.
Instalace ovladače tiskárny
Nainstalujte ovladač tiskárny pomocí následujícího postupu popsaného v části „Instalační příručka ovladače tiskárny“.
Pokud se při instalaci objeví obrazovka výběru portu
● Postupujte podle následujících kroků.
1
Klikněte na tlačítko [Add Port] (Přidat port).
2
Vyberte možnost [Síť] a klikněte na tlačítko [OK].
3
Ze seznamu vyberte „Název pracovní skupiny“, „Název serveru“, a „Název tiskárny“, které
byly zadány v nastavení protokolu SMB v daném pořadí. Konfigurace protokolu
SMB(P. 245)
249
Zabezpečení
Zabezpečení
Zabezpečení ...................................................................................................................................................... 251
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem .......................................................................................... 252
Zabránění neoprávněnému přístupu ............................................................................................................ 253
Nastavení přístupových oprávnění ............................................................................................................... 255
Nastavení hesla správce systému .......................................................................................................... 256
Nastavení správy ID oddělení ................................................................................................................ 259
Nastavení kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní ......................................................................... 267
Omezení komunikace pomocí bran firewall .................................................................................................. 268
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall ........................................................................... 269
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall ...................................................................... 275
Nastavení serveru proxy ............................................................................................................................... 278
Omezení funkcí zařízení .................................................................................................................................... 281
Omezení tiskových operací ........................................................................................................................... 282
Omezení funkcí USB ..................................................................................................................................... 286
Omezení funkcí ovládacího panelu ............................................................................................................... 289
Zákaz komunikace HTTP ............................................................................................................................... 292
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní .................................................................................................... 293
Zakázání portu LAN ...................................................................................................................................... 294
Skrytí historie tiskových úloh ........................................................................................................................ 295
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení .................................................................................... 297
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci ..................................................................................................... 298
Konfigurace nastavení IPSec ........................................................................................................................ 302
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X ............................................................................................................... 313
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty ........................................................................... 319
Generování párů klíčů ............................................................................................................................ 321
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou ............................................. 330
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů ............................................................................................. 334
250
Zabezpečení
Zabezpečení
1197-03X
Důvěrné informace jsou dnes běžně zpracovávány elektronickými informačními zařízeními, včetně počítačů a tiskáren,
a některé z těchto zařízení se mohou kdykoliv stát terčem útoku třetích stran se škodlivými úmysly. Útočníci mohou
buď přímo získat neoprávněný přístup k zařízením, nebo nepřímo využít nedbalosti či chyb při používání zařízení. V
každém případě vám při úniku důvěrných informací hrozí ztráty, jejichž rozsah nelze předvídat. Z důvodu ochrany před
těmito hrozbami je zařízení vybaveno řadou bezpečnostních funkcí. V závislosti na síťovém prostředí proveďte
potřebnou konfiguraci.
● Můžete získat ten nejlepší bezpečnostní systém tím, že vytvoříte prostředí znemožňující přístup k tiskárnám
v místní síti přes internet a použijete takové prostředí společně s bezpečnostními funkcemi zařízení.
Zabránění neoprávněnému přístupu(P. 253)
◼ Nastavení základního zabezpečení informací
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem(P. 252)
◼ Opatření na ochranu před nedbalostí a nesprávným použitím
Omezení funkcí zařízení(P. 281)
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(zabezpečený tisk)(P. 129)
◼ Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení(P. 297)
251
Zabezpečení
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem
1197-03Y
Zabraňte třetím stranám v neoprávněném přístupu a používání zařízení. Můžete implementovat několik
bezpečnostních opatření, mezi která patří například správa přístupových oprávnění uživatelů a použití bran firewall.
252
Zabezpečení
Zabránění neoprávněnému přístupu
1197-040
Zde jsou popsána bezpečnostní opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu z externí sítě. Tuto část si musí
přečíst všichni uživatelé a správci ještě před použitím zařízení, jiných tiskáren a multifunkčních zařízení připojených
k síti. V posledních letech nabízí tiskárny a multifunkční zařízení s připojením k síti řadu různých užitečných funkcí,
například tisk z počítače, ovládání z počítače pomocí vzdáleného přístupu a odesílání naskenovaných dokumentů přes
Internet. Na druhou stranu je nutné podniknout bezpečnostní opatření vedoucí k omezení rizik spojených s únikem
informací, protože tiskárny a multifunkční zařízení jsou více vystavené různým hrozbám. Jedná se například
o neoprávněný přístup a odcizení dat při připojení zařízení k síti. V této části jsou vysvětlena nastavení, která je potřeba
zadat v rámci ochrany před neoprávněným přístupem ještě před použitím tiskárny či multifunkčního zařízení
s připojením k síti.
Bezpečnostní opatření zabraňující neoprávněnému přístupu z externí sítě
Přiřazení soukromé IP adresy(P. 253)
Použití brány firewall k omezení přenosů(P. 254)
Nastavení komunikace šifrované protokolem TLS (P. 254)
Nastavení kódu PIN ke správě dat uložených v tiskárně(P. 254)
Přiřazení soukromé IP adresy
IP adresa je číselné označení přiřazené ke každému zařízení, které je součástí počítačové sítě. „Globální IP adresa“ se
používá ke komunikaci při připojování k Internetu a „soukromá IP adresa“ slouží ke komunikaci v rámci místní sítě,
například v síti LAN společnosti. Když je k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení přiřazena globální IP adresa, toto
zařízení je přístupné veřejnosti přes Internet. To znamená větší riziko spojené s neoprávněným přístupem k citlivým
informacím z externí sítě. Pokud je však přiřazena soukromá IP adresa, tiskárna či multifunkční zařízení jsou uzavřené
v místní síti a přístup k zařízení mohou získat jen uživatelé v této místní síti, například v síti LAN společnosti.
Globální IP adresa
Mají k ní přístup uživatelé v rámci místní sítě
Soukromá IP adresa
Mají k ní přístup uživatelé v rámci místní sítě
Přiřaďte soukromou IP adresu k tiskárně / multifunkčnímu zařízení. Ověřte, zda je IP adresa přiřazená k používané
tiskárně / multifunkčnímu zařízení soukromá. Soukromou IP adresu najdete v jednom z následujících rozsahů.
Rozsahy soukromých IP adres
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Informace o kontrole IP adresy naleznete v části
Nastavení adresy IPv4(P. 191) .
● Když je globální IP adresa přiřazena k tiskárně / multifunkčnímu zařízení, můžete vytvořit síťové prostředí,
které sníží riziko neoprávněného přístupu. Toho lze dosáhnout instalací bezpečnostního softwaru, například
253
Zabezpečení
brány firewall, který zabraňuje přístupu z externích sítí. Pokud chcete k tiskárně / multifunkčnímu zařízení
přiřadit globální IP adresu, obraťte se na správce sítě.
Použití brány firewall k omezení přenosů
Brána firewall je systém, který zabraňuje neoprávněnému přístupu z externích sítí a chrání před útoky a narušeními
směrovanými do místní sítě. Bránu firewall lze použít v síťovém prostředí k blokování přístupu z externí sítě, který se
jeví jako nebezpečný. Toho lze dosáhnout omezením komunikace z určité IP adresy v externí síti. Funkce, která je
součástí tiskárny / multifunkčního zařízení Canon, umožňuje nastavit filtr IP adres. Informace o nastavení filtru IP
adres najdete v části Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall(P. 269) .
Nastavení komunikace šifrované protokolem TLS
Informace o komunikaci šifrované pomocí protokolu TLS najdete v části Implementace funkcí pro vysokou míru
zabezpečení(P. 297) a postupy nastavení najdete v části Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) .
Nastavení kódu PIN ke správě dat uložených v tiskárně
Pokud se třetí strana se zlými úmysly pokusí získat neoprávněný přístup k tiskárně / multifunkčnímu zařízení,
nastavení kódu PIN pro data uložená v zařízení sníží v těchto případech riziko úniku dat. Tiskárna / multifunkční
zařízení Canon umožňuje chránit různé typy dat za použití kódu PIN.
Nastavení kódu PIN pro každou funkci
● Nastavení kódu PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Více informací najdete v části Nastavení kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní(P. 267) .
● Nastavení hesla pro správce systému
Další informace najdete v
Nastavení hesla správce systému(P. 256) .
Výše jsou uvedeny některé příklady bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem. Informace
o jiných bezpečnostních opatřeních najdete v části Zabezpečení(P. 251) . Zaveďte potřebná bezpečnostní opatření
zabraňující neoprávněnému přístupu, která jsou vhodná pro vaše prostředí.
254
Zabezpečení
Nastavení přístupových oprávnění
1197-041
Zabraňte neoprávněnému přístupu k zařízení tím, že povolíte přístup pouze uživatelům s přístupovým oprávněním pro
použití zařízení. Přístupová oprávnění se nastavují zvlášť pro správce systému, účet nazvaný „ID oddělení“ a Vzdálené
uživatelské rozhraní. Po nastavení oprávnění musí uživatelé zadat ID a kód PIN v případech, kdy chtějí tisknout nebo
měnit nastavení.
Heslo správce systému je určeno pro výlučně správce, zatímco ID oddělení je pro obecné uživatele. Obě zadávají
manažeři systému. A nastavením přístupového kódu PIN pro vzdálené uživatelské rozhraní můžete omezit použití
vzdáleného uživatelského rozhraní.
Heslo manažera systému
Zadání nastavení pro tiskárnu ze vzdáleného uživatelského rozhraní vyžaduje heslo manažera systému. Heslo je
nastaveno na výchozí hodnotu "7654321" a lze ho změnit tak, aby ke změně nastavení měli přístup jen určití
správci.
Nastavení hesla správce systému(P. 256)
ID oddělení (Správa ID oddělení)
ID oddělení je účet pro správu tiskových úloh. Lze uložit několik ID oddělení, čímž se zadají přístupová práva pro
uživatele (nebo skupinu uživatelů). Pokud se uživatel snaží vytisknout dokument, když je aktivováno ID oddělení,
zobrazí se obrazovka pro zadání ID oddělení a uživatel musí zadat ID svého oddělení. Lze zobrazit informace pro
každé ID oddělení, například kolik stran bylo vytištěno.
Nastavení správy ID oddělení(P. 259)
Kód PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní (přístupový kód PIN pro Vzdálené
uživatelské rozhraní)
Toto je kód PIN určený pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Přístup k tomuto rozhraní tak mohou mít
jen uživatelé, kteří znají tento kód PIN.
Nastavení kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní(P. 267)
255
Zabezpečení
Nastavení hesla správce systému
1197-042
Změna nastavení konfigurovaného v tiskárně ze vzdáleného uživatelského rozhraní vyžaduje administrativní práva.
Postupujte podle procedury uvedené níže a změňte heslo správce systému.Informace o nastavení hesla správce
systému je klíčová pro zabezpečení tiskárny, proto se ujistěte, že toto heslo znají pouze správci.
● Výchozí tovární nastavení hesla správce systému je „7654321“. Upozorňujeme, že z hlediska bezpečnosti není
nejlepší používat toto heslo beze změny. Doporučujeme vám hodnotu změnit pomocí následujícího postupu.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
256
Spuštění
Zabezpečení
5
Zadejte aktuální heslo do [Aktuální heslo správce systému].
● Výchozí heslo je „7654321“.
6
Zadejte nové heslo.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a do textového pole [Heslo] zadejte heslo o délce
maximálně 16 alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
● Pokud kliknete na [OK] a pole je zaškrtnuté a textová pole [Heslo] a [Potvrdit] jsou nechána prázdná,
aktuálně nastavené heslo se vymaže.
257
Zabezpečení
7
Zadejte podle potřeby jméno správce systému a kontaktní informace a klikněte na
[OK].
[Správce systému]
Pro jméno správce můžete zadat až 128 znaků.
[Kontaktní informace]
Pro kontaktní údaje správce můžete zadat až 128 znaků.
[E-mailová adresa]
Pro e-mailovou adresu správce můžete zadat až 64 alfanumerických znaků.
[Komentář správce systému]
Pro poznámky správce můžete zadat až 128 znaků.
● Zapamatujte si heslo, které jste zadali. Pokud jste heslo zapomněli, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo zavolejte na linku pomoci Canon.
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 255)
Kontrola informací správce systému(P. 351)
258
Zabezpečení
Nastavení správy ID oddělení
1197-043
Přístup k zařízení lze řídit pomocí více ID pro více uživatelů nebo skupin. Pokud je funkce správa ID oddělení povolena,
zobrazí se při pokusu o použití zařízení přihlašovací obrazovka a uživatel musí zadat své ID oddělení a kód PIN, aby
mohl zařízení používat. Správy ID oddělení obsahuje informace o minulém používání zařízení pro každé ID oddělení.
Chcete-li konfigurovat správu ID oddělení, uložte potřebná ID oddělení a poté povolte funkci správy ID oddělení.
Jestliže chcete povolit správu ID oddělení pro tisk prováděný prostřednictvím počítače, musíte provést doplňková
nastavení.
Uložení/úprava ID oddělení a kódu PIN(P. 259)
Povolení správy ID oddělení(P. 261)
Nastavení správy ID oddělení pro tisk z počítače(P. 263)
Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 265)
Pro správu stavu tisku každého oddělení
Kontrola počtu stránek vytištěných pro každé oddělení(P. 597)
Uložení/úprava ID oddělení a kódu PIN
Zaregistrujte ID oddělení a nastavte pro něj PIN. Lze registrovat až 300 ID oddělení.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
259
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Správa ID oddělení] a uložte či upravte příslušná ID oddělení.
Uložení ID oddělení
1
Klikněte na tlačítko [Uložit nové oddělení].
2
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[ID oddělení]
Pro ID oddělení zadejte maximálně sedmimístné číslo.
[Nastavit PIN]
Chcete-li nastavit kód PIN, zaškrtněte políčko a zadejte maximálně sedmimístné číslo do textových polí
[PIN] a [Potvrdit].
Úprava nastavení uložených ID oddělení
1
Úpravy můžete provést po kliknutí na příslušný textový odkaz v části [ID oddělení].
2
Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
Vymazání ID oddělení
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od ID oddělení, které chcete smazat
tlačítko [OK].
260
Klikněte na
Zabezpečení
Povolení správy ID oddělení
Jakmile uložíte všechna potřebná ID oddělení, povolte správu ID oddělení.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Správa ID oddělení]
4
Zaškrtněte políčko [Povolit správu ID oddělení] a klikněte na tlačítko [OK].
261
[Nastavení].
Zabezpečení
[Povolit správu ID oddělení]
Zaškrtnutím políčka povolte správu ID oddělení. Pokud funkci správy ID oddělení používat nechcete,
zaškrtnutí políčka zrušte.
● Informace o zaškrtávacím políčku [Přijmout tiskové úlohy s neznámými ID], najdete v části
úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 265) .
Blokování
Když je povolena správa ID oddělení
● Když se uživatelé snaží z ovládacího panelu vytisknout soubor v paměťovém
zařízení USB nebo dokument uložený na kartě SD, objeví se ověřovací
obrazovka. Zadejte ID oddělení a PIN, vyberte <Přihlásit se> a stiskněte
.
● Chcete-li se přihlásit na Vzdálené uživatelské rozhraní v režimu běžného uživatele, musíte zadat ID oddělení
a PIN. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
◼ Když se používá ovladač tiskárny XPS
Když chcete použít správu ID oddělení, když se používá ovladač tiskárny XPS, nastavte klíčové páry pro
šifrovanou komunikaci TLS ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ). Po dokončení nastavení
klíčových párů nakonfigurujte nastavení uvedené níže.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338) ) [Nastavení/Uložení] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
[Editovat] v [Nastavení potvrzení PIN správy ID oddělení] Zaškrtněte políčka [Použít potvrzení
PIN správy ID oddělení] [OK]
262
Zabezpečení
[Použít potvrzení PIN správy ID oddělení]
Zaškrtnutím políčka povolíte správu ID oddělení pro tisk s ovladačem tiskárny XPS. Pokud funkci správy ID
oddělení používat nechcete, zaškrtnutí políčka zrušte.
● Pokud není na tiskárně nastaven žádný klíčový pár, nemůžete aktivovat [Použít potvrzení PIN správy ID
oddělení]. Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 319)
Nastavení správy ID oddělení pro tisk z počítače
Jestliže chcete povolit správu ID oddělení pro tisk z počítače, musíte prostřednictvím ovladačů tiskárny, které jsou
nainstalovány v počítači, zadat příslušná nastavení. Podle potřeby zadejte ID oddělení a kód PIN.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
263
Zabezpečení
3
Klikněte na kartu [Device Settings] (Nastavení zařízení) a zadejte požadované
nastavení.
1
Zaškrtněte políčko [Use Department ID Management] (Použít správu ID oddělení) a klikněte na tlačítko
[Settings] (Nastavení) nacházející se vpravo vedle políčka.
2
Podle potřeby zadejte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[Allow PIN Setting]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nastavení kódu PIN.
[Department ID]
Pro ID oddělení zadejte maximálně sedmimístné číslo.
[PIN]
Pokud je pro ID oddělení nastaven kód PIN, zadejte číslo obsahující maximálně sedm číslic.
[Verify]
Kliknutím na toto tlačítko ověřte, zda je zadáno správné ID a kód PIN. Pokud je zařízení propojené
s počítačem pomocí portu USB nebo WSD (Web Services on Devices), tato funkce není k dispozici.
[Confirm Department ID/PIN When Printing]
Zaškrtnutím políčka zobrazíte místní obrazovku [Confirm Department ID/PIN] (Potvrdit ID oddělení/kód
PIN) pokaždé, když tisknete z počítače.
[Authenticate Department ID/PIN at Device]
Políčko zaškrtněte, pokud je zařízení propojeno s počítačem pomocí portu USB nebo WSD.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
264
Zabezpečení
Přihlášení k zařízení
● Pokud se pokusíte o tisk z počítače ve chvíli, kdy je povolena správa ID
oddělení, zobrazí se následující místní okno (pokud není zaškrtnutí v
políčku [Confirm Department ID/PIN When Printing (Potvrdit ID
oddělení/kód PIN při tisku)]):
Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení
Výchozí tovární nastavení je takové, že je povolena i správa ID oddělení, takže můžete tisknout z počítače, aniž byste
museli zadávat ID a PIN. Pokud chcete toto nastavení změnit tak, aby bylo nutné pro tisk zadat ID a PIN, postupujte
následovně.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Správa ID oddělení]
265
[Nastavení].
Spuštění
Zabezpečení
4
Vymažte zaškrtnutí z políčka [Přijmout tiskové úlohy s neznámými ID] a klikněte na
tlačítko [OK].
● Pokud vymažete zaškrtnutí, uživatelé nemohou tisknout pomocí metody, která není podporována správou
ID oddělení ani nemohou provádět přímý tisk ze vzdáleného uživatelského rozhraní, k němuž se uživatelé
přihlásí v režimu správy.
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 255)
Nastavení hesla správce systému(P. 256)
266
Zabezpečení
Nastavení kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní
1197-044
Pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní lze nastavit kód PIN. Všichni uživatelé používají společný kód PIN.
● Pokud je povolena správa ID oddělení, toto nastavení není nutné.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte <Nastavení vzdál. UR>
4
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte tlačítko
5
Nastavte kód PIN.
● Zadejte až 7 číslic a stiskněte
Nastavení správy ID oddělení(P. 259)
<Nast.zab.příst. VzUR>.
.
.
● Jelikož se pro potvrzení zobrazí <Potvrdit PIN>, zadejte znovu stejné číslice kódu PIN.
Pokud jsou nastavení Vzdáleného uživatelského rozhraní inicializována
● Je také inicializován kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Po inicializaci znovu
nastavte kód PIN. Inicializace nabídky(P. 603)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 255)
Nastavení hesla správce systému(P. 256)
267
Zabezpečení
Omezení komunikace pomocí bran firewall
1197-045
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresami.
268
Zabezpečení
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall
1197-046
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými IP adresami, nebo blokovat zařízení s určitými IP
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Můžete zadat jednu IP adresu nebo rozsah IP adres. Pro příjem dat můžete
zadat IP adresy zadáním čísel portů.
● Lze zadat až 16 IP adres (nebo rozsahů IP adres) jak pro IPv4, tak pro IPv6.
● Maximální počet čísel portů, který lze zadat pro jednu IP adresu je 50.
● Paketový filtr popsaný v této sekci ovládá komunikaci pomocí protokolů TCP, UDP a ICMP.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Filtr IP adresy].
269
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] a zadejte typ filtru, který chcete použít.
[Adresa IPv4: Filtr VYS.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit odesílání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv4.
[Adresa IPv4: Filtr PŘ.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit přijímání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv4 a číslo portu.
[Adresa IPv6: Filtr VYS.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit odesílání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv6.
[Adresa IPv6: Filtr PŘ.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit přijímání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv6 a číslo portu.
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
Pro filtr TX
Vyberte výchozí zásady pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto zařízením a poté
zadejte IP adresy pro výjimky.
270
Zabezpečení
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte
[Výchozí zásady].
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte, zda se má povolit nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
2
[Povolit]
Pokud vyberete tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo
přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou],
budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
[Odmítnout]
Pokud vyberete tuto možnost, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou
odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s
výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte IP adresu (nebo rozsah IP adres) do pole [Uložit adresu] a klikněte na tlačítko [Přidat].
Kontrola správnosti zadaných adres
● Pokud zadáte IP adresy nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adresy> na možnost <Vyp>.
adresy(P. 397)
Filtr
Když jste vybrali [Odmítnout] pod [Výchozí zásady]
● Pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP a klikněte na možnost [Smazat].
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Pro filtr RX
Pokud vyberete možnost [Povolit] v části [Výchozí zásady], zadejte IP adresy zařízení, jejichž komunikace se
zařízením by měla být blokována. Pokud vyberete možnost [Odmítnout] v části [Výchozí zásady], zadejte IP
adresy zařízení, která by měla komunikovat se zařízením.
271
Zabezpečení
1
Klikněte na [Uložit nový].
2
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte IP adresu (nebo rozsah IP adres) do pole [Uložit adresu].
● Chcete-li zadat číslo portu, zaškrtněte políčko [Zadat číslo portu], zadejte číslo portu (1 až 65535) do
pole [Číslo portu] a klikněte na [Přidat].
Kontrola správnosti zadaných adres
● Pokud zadáte IP adresy nebo čísla portů nesprávně, nemusí být možné se k zařízení připojit
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adresy>
na <Vyp>. Filtr adresy(P. 397)
Vymazání nastaveného čísla portu
● Vyberte číslo portu, který chcete vymazat, a klikněte na [Smazat].
272
Zabezpečení
3
Klikněte na [OK].
4
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte
[Výchozí zásady].
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte, zda se má povolit nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
[Povolit]
Pokud vyberete tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo
přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou],
budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
[Odmítnout]
Pokud vyberete tuto možnost, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou
odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s
výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
Úprava zadané adresy IP ze seznamu výjimek
● Klikněte na odpovídající textový odkaz pod položkou [Adresy s výjimkou] na obrazovce, která se
zobrazí, změňte podle potřeby nastavení, a klikněte na možnost [OK].
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP, kterou chcete vymazat, a klikněte na možnost [Smazat].
273
Zabezpečení
5
6
Klikněte na [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Filtrování IP adresy můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
adresy(P. 397)
ODKAZY
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall(P. 275)
274
Filtr
Zabezpečení
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall
1197-047
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými MAC adresami, nebo blokovat zařízení s určitými MAC
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Lze zadat až 50 adres MAC.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] a zadejte typ filtru.
[Filtr MAC adresy].
275
Spuštění
Zabezpečení
[Filtr VYS.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit odesílání dat ze zařízení do počítače zadáním adres MAC.
[Filtr PŘ.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit přijímání dat ze zařízení do počítače zadáním adres MAC.
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
● Vyberte předpoklady (výchozí zásady) pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto
zařízením a poté zadejte adresy MAC pro výjimky.
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Povolit] nebo [Odmítnout] nastavte [Výchozí
zásady].
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte výchozí zásady, zda se má povolit, nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
Pokud vyberete tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo
[Povolit]
přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou],
budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
Pokud vyberete tuto možnost, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou
[Odmítnout]
2
odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Adresy
s výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
276
Zabezpečení
● Do textového pole [Uložit adresu] zadejte adresu MAC a klikněte na tlačítko [Přidat].
● Jednotlivé adresy není nutné oddělovat pomlčkami nebo dvojtečkami.
Kontrola správnosti zadaných adres
● Pokud zadáte MAC adresy nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adresy> na možnost <Vyp>. Filtr
adresy(P. 397)
Když je pro odchozí filtr vybráno [Odmítnout]
● Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy MAC ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu MAC a klikněte na možnost [Smazat].
3
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Filtrování adresy MAC můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
adresy(P. 397)
ODKAZY
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall(P. 269)
277
Filtr
Zabezpečení
Nastavení serveru proxy
1197-048
Proxy (nebo HTTP proxy server) je buď počítač, nebo software, který ostatním zařízením zprostředkovává komunikaci
HTTP, a to zejména komunikaci se zdroji mimo síť, např. při procházení webových stránek. Klientská zařízení jsou k
vnější síti připojena přes server proxy a nekomunikují tedy s vnějšími zdroji přímo. Nastavení serveru proxy jednak
usnadňuje řízení provozu mezi vnitřní a vnější sítí, a zároveň přispívá ke zvýšení zabezpečení díky blokování
neoprávněného přístupu a konsolidaci antivirové ochrany. Pokud k tisku přes Internet používáte službu Google Cloud
Print, můžete zvýšit zabezpečení nastavením serveru proxy. Při nastavování serveru proxy se ujistěte, že máte
potřebné informace týkající se serveru proxy, včetně IP adresy, čísla portu a uživatelského jména a hesla pro ověření.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení proxy].
[Nastavení TCP/IP].
278
Spuštění
Zabezpečení
5
Zaškrtněte políčko [Použít proxy] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít proxy]
Pokud zaškrtnete toto políčko, bude při komunikaci se serverem HTTP použit zadaný server proxy.
[Adresa serveru Proxy HTTP]
Zadejte adresu serveru proxy. V závislosti na prostředí zadejte IP adresu nebo název hostitele.
[Číslo portu serveru Proxy HTTP]
Podle potřeby změňte číslo portu. Zadejte číslo v rozsahu 1 až 65535.
[Použít proxy se stejnou doménou]
Zaškrtnete-li toto políčko, můžete použít také zadaný proxy server ke komunikaci se zařízeními ve stejné
doméně.
[Použít ověření Proxy]
Chcete-li povolit ověření serverem proxy, zaškrtněte políčko a do textového pole [Uživatelské jméno] zadejte
uživatelské jméno o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit nebo změnit heslo pro ověření serveru proxy, pokud je toto heslo povoleno, zaškrtněte
políčko a do textového pole [Heslo] zadejte nové heslo o délce maximálně 24 alfanumerických znaků. Heslo
potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
279
Zabezpečení
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● K nastavení proxy můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
proxy(P. 387)
ODKAZY
Použití služby Google Cloud Print(P. 179)
280
Nastavení
Zabezpečení
Omezení funkcí zařízení
1197-049
Některé z funkcí zařízení jsou používány jen zřídka nebo je u některých vyšší riziko nesprávného použití. Z
bezpečnostních důvodů je možné v zařízení nastavit omezení těchto funkcí buď jejich částečným, nebo úplným
zakázáním.
Omezení funkcí tisku
Omezení tiskových operací(P. 282)
Omezení funkcí USB
Omezení funkcí USB(P. 286)
Omezení funkcí ovládacího panelu
Omezení funkcí ovládacího panelu(P. 289)
Omezení síťových funkcí včetně komunikace HTTP
Zákaz komunikace HTTP(P. 292)
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 293)
Zakázání portu LAN(P. 294)
Skrytí historie tiskových úloh
Skrytí historie tiskových úloh(P. 295)
281
Zabezpečení
Omezení tiskových operací
1197-04A
Můžete zadat nastavení, jímž zabráníte automatickému vytištění přijatých tiskových dat a redukujete plýtvání papírem
a zároveň znemožníte třetí straně využívat tiskárnu. Chcete-li tuto funkci využít, musíte instalovat volitelnou kartu SD.
Vložení karty SD(P. 635)
● I když se tiskové operace omezí, lze vytisknout seznamy nastavení a hlášení.
seznamů(P. 588)
1
Tisk hlášení a
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Nastavení správy].
282
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
6
Zaškrtněte políčko [Omezit úlohy tiskárny] a klikněte na tlačítko [OK].
283
Zabezpečení
[Omezit úlohy tiskárny]
Pole zaškrtněte, pokud chcete tiskové operace tiskárny omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení
zakážete.
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Když jsou tiskové operace omezeny
● Z ovladačů tiskárny lze provádět pouze uložené tiskové úlohy.
(tisk uložené úlohy)(P. 135)
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně
● Ze vzdáleného uživatelského rozhraní lze tisknout pouze soubory typu PDF, PS, EPS a XPS uložené v boxech.
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 145)
● Přímý tisk z paměťového zařízení USB a tisk e-mailů nejsou k dispozici.
ODKAZY
284
Zabezpečení
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 135)
285
Zabezpečení
Omezení funkcí USB
1197-04C
Rozhraní USB představuje pohodlný způsob, jak připojit periferní zařízení a ukládat nebo přemísťovat data. Pokud však
není rozhraní USB řádně zabezpečeno, může být cestou k úniku informací. Při manipulaci s paměťovými zařízeními
USB buďte obzvlášť opatrní. V této části je popsán postup, jak omezit připojení k zařízení přes port USB a jak zakázat
použití paměťových zařízení USB.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 286)
Omezení funkce přímého tisku z USB(P. 287)
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB
Můžete deaktivovat port USB pro připojení počítače, přičemž port je umístěn na levé straně tiskárny. Připojení k
počítači prostřednictvím USB bude zakázáno, ale paměťové zařízení USB lze připojit k portu USB na pravé straně
tiskárny.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Výběr rozhraní> a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Rozhraní> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
4
Vyberte možnost <USB> a stiskněte tlačítko
.
5
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
.
<Vyp>
Zakáže port USB nacházející se na levé straně zařízení.
<Zap>
Povolí port USB nacházející se na levé straně zařízení.
286
.
.
Zabezpečení
6
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Omezení funkce přímého tisku z USB
Tisk dat je možné zakázat i z paměťového zařízení USB. Tím se znemožní tisk dat uložených v paměti USB.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
287
Spuštění
Zabezpečení
5
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
6
Vymažte zaškrtnutí z políčka [Přímý tisk z USB] a klikněte na tlačítko [OK].
[Přímý tisk z USB]
Zrušením zaškrtnutí zakážete přímý tisk z paměťového zařízení USB. Zaškrtnutím políčka povolíte tisk z
paměťového zařízení USB. Pokud zaškrtnete i políčko [Automaticky zobrazit obrazovku přímého tisku z USB],
automaticky se objeví obrazovka přímého tisku z USB, když se paměťové zařízení USB připojí k tiskárně.
ODKAZY
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
288
Zabezpečení
Omezení funkcí ovládacího panelu
1197-04E
Můžete omezit použití kláves na ovládacím panelu s cílem zabránit tomu, aby se nastavení tiskárny libovolně měnilo.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
289
Spuštění
Zabezpečení
5
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
6
Zaškrtněte políčko u klávesy, jejíž používání chcete omezit, a klikněte na [OK].
[Tlačítka k zamčení]
Můžete zaškrtnout pole a zamknout tak odpovídající klávesu. i když je stisknuta na ovládacím panelu.
Vymazáním zaškrtnutí klávesu odemknete. Z ovládacího panelu můžete také zamknout klávesu Nastavení (
Správa nastavení(P. 376) ).
290
Zabezpečení
● Funkce kláves
Ovládací panel(P. 24)
291
Zabezpečení
Zákaz komunikace HTTP
1197-04F
Protokol HTTP se používá při komunikaci přes síť, například pokud přistupujete k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Pokud používáte připojení přes rozhraní USB nebo z jiného důvodu protokol HTTP nevyužíváte,
můžete komunikaci HTTP zakázat, a tím blokovat škodlivé útoky třetích stran, které mohou být vedeny přes nevyužité
porty HTTP.
● Zákazem protokolu HTTP dojde k zákazu některých síťových funkcí, například Vzdáleného uživatelského
rozhraní, tisku WSD a tisku pomocí služby Google Cloud Print.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
<HTTP>.
.
<Vyp>
Zakazuje komunikaci HTTP.
<Zap>
Povoluje komunikaci HTTP.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 337)
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
Použití služby Google Cloud Print(P. 179)
Když se používá ovladač tiskárny XPS(P. 262)
292
.
Zabezpečení
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní
1197-04H
Vzdálené uživatelské rozhraní je užitečným nástrojem, který umožňuje zadat nastavení zařízení z počítače
prostřednictvím webového prohlížeče. Zařízení i počítač musí být propojené prostřednictvím sítě, aby bylo možné
Vzdálené uživatelské rozhraní použít. Pokud je zařízení připojeno k počítači prostřednictvím rozhraní USB nebo pokud
Vzdálené uživatelské rozhraní nepotřebujete používat, můžete toto rozhraní zakázat, a tím snížit riziko, že by vaše
zařízení ovládali na dálku prostřednictvím sítě třetí strany se škodlivými úmysly.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
3
Vyberte <Nastavení vzdál. UR>
4
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
<Vzdálené UR>.
.
<Vyp>
Zakáže Vzdálené uživatelské rozhraní.
<Zap>
Povolí Vzdálené uživatelské rozhraní.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 337)
Zákaz komunikace HTTP(P. 292)
293
.
Zabezpečení
Zakázání portu LAN
1197-04J
Port LAN je rozhraní, které spojuje kabel LAN pro použití sítě. Když tiskárnu používáte prostřednictvím USB, můžete
port LAN zakázat a síť zcela vypnout, přičemž se zablokují škodlivé vstupy třetích stran přes port LAN.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Výběr rozhraní> a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Rozhraní> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
4
Vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
.
.
<Vyp>
Zakáže port LAN.
<Zap>
Povolí port LAN.
6
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
294
.
.
Zabezpečení
Skrytí historie tiskových úloh
1197-04K
Chcete-li chránit soukromí uživatelů, můžete na obrazovce vzdáleného uživatelského rozhraní zakázat zobrazení
historie tiskových úloh a vytisknout seznam historie tisku. Historie tiskových úloh se aktualizuje a uchová, i když je
nastavena tak, že je skrytá, takže správci mohou historii podle potřeby prohlížet.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Zobrazit Výpis úlohy].
295
Spuštění
Zabezpečení
5
Vymažte zaškrtnutí z políčka [Zobrazit Výpis úlohy] a klikněte na tlačítko [OK].
[Zobrazit Výpis úlohy]
Pokud zaškrtnutí zrušíte, historie tiskových úloh se na obrazovce vzdáleného uživatelského rozhraní
nezobrazí a nelze ani vytisknout seznam historie tisku. Chcete-li historii úloh zobrazit, zaškrtněte políčko.
[Povolit vyvolání výpisu úlohy se softwarem pro správu]
Pokud políčko zaškrtnete, lze použít software pro správu zařízení, jako imageWARE Enterprise Management
Console a historii tiskových úloh tak získat. Zrušením zaškrtnutí zakážete softwaru pro správu získat historii
tiskových úloh. Tato funkce se automaticky aktivuje, když se zaškrtne políčko [Zobrazit Výpis úlohy].
ODKAZY
Kontrola historie dokumentů(P. 348)
Nabídka Úloha(P. 498)
296
Zabezpečení
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení
1197-04L
Autorizovaní uživatelé jsou ohroženi škodlivými útoky třetích stran, jedná se např. o sniffing (falšování), spoofing
(odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí, které mohou způsobit ztráty, jejichž
rozsah nelze předvídat. Zařízení podporuje následující funkce, které slouží ke zvýšení zabezpečení a utajení, a tím
chrání vaše důležité a cenné informace před těmito útoky.
Šifrovaná komunikace TLS
Protokol TLS se používá pro šifrování dat odesílaných prostřednictvím sítě a často také pro komunikaci přes
webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci. Protokol TLS umožňuje bezpečnou síťovou komunikaci, jestliže
přistupujete k zařízení z počítače prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. Používání TLS pro
šifrovanou komunikaci(P. 298)
Komunikace IPSec
Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například webový prohlížeč nebo
e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety (nebo jejich datové části). Díky tomu poskytuje protokol
IPSec mnohem univerzálnější systém zabezpečení než protokol TLS. Konfigurace nastavení IPSec(P. 302)
Ověřování IEEE 802.1X
Standard IEEE 802.1X je mechanizmus blokování neoprávněného přístupu k síti využívající hromadnou správu
informací o ověřování uživatele. Pokud se zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření
uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke
kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí.
Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN zablokuje přístup z vnější sítě. Zařízení se může k síti 802.1X připojit
jako klientské zařízení. Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 319)
297
Zabezpečení
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci
1197-04R
Komunikaci mezi zařízením a webovým prohlížečem v počítači je možné šifrovat a tisková data IPP lze vytisknout přes
internet pomocí funkce Transport Layer Security (TLS). TLS je mechanismus šifrování dat odeslaných nebo přijatých
prostřednictvím sítě. TLS musí být povoleno, když se Vzdálené uživatelské rozhraní používá pro zadání nastavení pro
IPSec (metoda předsdíleného klíče), ověřování IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) nebo SNMPv3. Chcete-li použít šifrovanou
komunikaci TLS, musíte nastavit pár klíčů a povolit funkci TLS. Mějte připraven pár klíčů pro použití ( Konfigurace
nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 319) ).
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení TCP/IP].
298
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Klíč a certifikát] v části [Nastavení TLS].
5
Vyberte klíč ze seznamu klíčů a certifikátů a klikněte na tlačítko [Výchozí nastavení
klíče].
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím na
příslušný textový odkaz pod položkou [Název klíče], nebo na ikonu certifikátu. Ověření párů klíčů a
digitálních certifikátů(P. 334)
Pokud se nezobrazí zpráva [Výchozí nastavení klíče]
● Pokud je TLS již aktivováno pomocí [Nastavení vzdáleného UR] nebo [Nastavení tisku IPP], [Výchozí
nastavení klíče] se nezobrazí. Chcete-li změnit používaný klíč, podívejte se do kroku 6 a zrušte zaškrtnutí
[Použít TLS] pod [Nastavení vzdáleného UR] nebo [Nastavení tisku IPP].
6
Povolte TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní.
Použití TLS pro komunikaci se Vzdáleným uživatelským rozhraním
1
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Nastavení vzdáleného UR].
299
Zabezpečení
2
Klikněte na tlačítko [Editovat].
3
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na tlačítko [OK].
[Použít TLS]
Pokud pro komunikaci se Vzdáleným uživatelským rozhraním používáte TLS, zaškrtněte políčko. Když ho
nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
Používání TLS pro funkci, která je kompatibilní se šifrovanou komunikací
Používání TLS pro tisk IPP
Proveďte následující nastavení pro provedení tisku IPP pomocí TLS. Pokud jde o další nastavení tisku IPP, viz
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200) .
300
Zabezpečení
[Síť] [Nastavení TCP/IP]
[OK]
7
[Editovat] v [Nastavení tisku IPP]
Zaškrtněte políčko [Použít TLS]
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Šifrovanou komunikaci TLS můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
Nastavení vzdál. UR(P. 395)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní s TLS
● Pokud zkoušíte spustit Vzdálené uživatelské rozhraní, když je povoleno TLS, může se zobrazit upozornění
zabezpečení ohledně certifikátu zabezpečení. V takovém případě zkontrolujte, že je do pole adresy zadána
správná adresa URL a poté zobrazte obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 338)
ODKAZY
Generování párů klíčů(P. 321)
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 302)
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 235)
301
Zabezpečení
Konfigurace nastavení IPSec
1197-04S
Internet Protocol Security (IPSec nebo IPsec) je sada protokolů pro šifrování dat přepravovaných prostřednictvím sítě,
včetně internetových sítí. Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například
webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety nebo jejich datové části a poskytuje tak
univerzálnější systém zabezpečení. Sada protokolů IPSec zařízení pracuje v transportním režimu, ve kterém jsou
šifrovány datové části IP paketů. Zařízení se může díky této funkci připojit přímo k počítači ve stejné virtuální privátní
síti (VPN). Zkontrolujte požadavky na systém a potřebným způsobem nakonfigurujte nejprve počítač a až poté také
zařízení.
Registrace bezpečnostních zásad(P. 303)
Povolení komunikace IPSec(P. 310)
Požadavky na systém
Protokol IPSec, který je podporován zařízením, vyhovuje standardům RFC4301, RFC4302, RFC4303 a RFC4305.
Operační systémy
podporované komunikačními
partnery
Windows Vista/7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Režim připojení
Transportní režim
IKEv1
● Hlavní režim
Režim tisku
● Agresivní režim
Metoda ověřování
Protokol výměny klíčů
● Předsdílený klíč
● Digitální podpis
● HMAC-MD5-96
Algoritmus hash
● HMAC-SHA1-96
Algoritmus šifrování
(a délka klíče)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
Diffie-Hellman (DH)
Algoritmus výměny klíčů /
skupina (a délka klíče)
● Group 1 (768 bitů)
● Skupina 2 (1024 bitů)
● Skupina 14 (2048 bitů)
ESP (Encapsulating Security
Payload)
AH (Authentication Header)
● HMAC-MD5-96
Algoritmus hash
● HMAC-SHA1-96
Algoritmus šifrování
(a délka klíče)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
● HMAC-MD5-96
Algoritmus hash
● HMAC-SHA1-96
302
Zabezpečení
Předtím, než nakonfigurujete komunikační nastavení IPSec
● Zkontrolujte nastavení IPSec v operačním systému, s nímž bude tiskárna komunikovat. Nesprávná kombinace
nastavení operačního systému a tiskárny znemožní komunikaci IPSec.
Omezení funkcí IPSec
● IPSec podporuje komunikaci na jednosměrovou adresu (nebo jedno zařízení).
● Zařízení nemůže současně používat protokol IPSec i DHCPv6.
● Protokol IPSec není k dispozici v sítích, kde je implementován překlad adres NAT nebo maskování IP adres.
● V IKEv1 phase1, není funkce PFS podporována.
Použití protokolu IPSec s filtrem IP adres
● Nastavení IPSec se aplikují před nastavením filtru IP adresy během příjmu paketů, zatímco nastavení IP
adresy se použijí před nastavením IPSec během přenosu paketů. Zadání IP adres pro přidání do pravidel
brány firewall(P. 269)
Registrace bezpečnostních zásad
Abyste mohli začít používat protokol IPSec pro šifrování komunikace, je třeba nejprve uložit zásady zabezpečení (SP) a
teprve pak aktivovat nastavení IPSec ( Povolení komunikace IPSec(P. 310) ). Zásady zabezpečení sestávají ze skupin
nastavení popsaných níže. Uložit lze až 10 zásad. Můžete registrovat více zásad podle kombinace IP adresy a čísla
portu. Jakmile zásady uložíte, zadejte pořadí, v jakém mají být použity.
Přepínač
Přepínač slouží k definování podmínek, za jakých mají IP pakety použít komunikaci IPSec. Volitelné podmínky
zahrnují IP adresy a čísla portů zařízení a také zařízení, se kterými je možné komunikovat.
IKE
IKE nakonfiguruje verzi protokolu IKEv1, který slouží pro výměnu klíčů. Pokyny se liší v závislosti na vybrané
metodě ověřování.
[Metoda předsdíleného klíče]
S dalšími zařízeními lze sdílet klíč o délce až 24 alfanumerických znaků. Nejdřív však povolte funkci pro Vzdálené
uživatelské rozhraní ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ).
[Metoda digitálního podpisu]
Toto zařízení a ostatní zařízení se ověřují vzájemným ověřením digitálních podpisů. Mějte po ruce pár klíčů (
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330) ).
Nastavení protokolů a možností
Zadejte nastavení pro hlavičky ESP a AH, které jsou přidány do paketů během komunikace IPSec. ESP a AH nelze
používat zároveň. Můžete také vybrat, zda povolit metodu PFS pro větší bezpečnost.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
303
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Seznam zásad zabezpečení IPSec].
5
Klikněte na tlačítko [Uložit zásady zabezpečení IPSec].
[Nastavení IPSec].
304
Zabezpečení
6
Zadejte název zásad do [Název zásad zabezpečení], a zaškrtněte políčko [Umožnit
zásady zabezpečení].
[Název zásad zabezpečení]
Zadejte název o délce maximálně 24 alfanumerických znaků, které bude použito k identifikaci zásad.
[Umožnit zásady zabezpečení]
Chcete-li používat dané zásady, zaškrtněte toto políčko. Pokud je používat nechcete, zaškrtnutí políčka zrušte.
7
Zadejte nastavení přepínače.
[Lokální adresa]
305
Zabezpečení
Z následujícího seznamu vyberte typ IP adresy tiskárny, na niž se mají uplatnit zásady.
[Všechny IP adresy]
Vyberte, chcete-li použít IPSec pro všechny IP pakety.
[Adresa IPv4]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv4 přístroje
nebo z ní.
[Adresa IPv6]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv6 přístroje
nebo z ní.
[Ruční nastavení IPv4]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv4 adresu nebo rozsah IPv4 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv4 (nebo rozsah).
[Ruční nastavení IPv6]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv6 adresu nebo rozsah IPv6 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv6 (nebo rozsah).
[Ručně nastavované adresy]
Pokud je možnost [Ruční nastavení IPv4] nebo [Ruční nastavení IPv6] vybrána pro položku [Lokální adresa],
zadejte IP adresu, pro kterou mají být zásady použity.
[Nastavení podsítě]
Pokud zadáváte IPv4 adresy ručně, můžete rozsah adres vyjádřit pomocí masky podsítě. Zadejte masku
podsítě oddělením čísel tečkou (příklad: „255.255.255.240“).
[Vzdálená adresa]
Z následujícího seznamu vyberte typ IP dalších zařízení, na něž se mají uplatnit zásady.
[Všechny IP adresy]
Vyberte, chcete-li použít IPSec pro všechny IP pakety.
[Všechny IPv4 adresy]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají z adresy IPv4.
[Všechny IPv6 adresy]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají z adresy IPv6.
[Ruční nastavení IPv4]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv4 adresu nebo rozsah IPv4 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv4 (nebo rozsah).
[Ruční nastavení IPv6]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv6 adresu nebo rozsah IPv6 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv6 (nebo rozsah).
[Ručně nastavované adresy]
Pokud je možnost [Ruční nastavení IPv4] nebo [Ruční nastavení IPv6] vybrána pro položku [Vzdálená adresa],
zadejte IP adresu, pro kterou mají být zásady použity.
[Nastavení podsítě]
Pokud zadáváte IPv4 adresy ručně, můžete rozsah adres vyjádřit pomocí masky podsítě. Zadejte masku
podsítě oddělením čísel tečkou (příklad: „255.255.255.240“).
[Lokální port]/[Vzdálený port]
Pokud chcete pro jednotlivé protokoly vytvořit samostatné zásady, např. protokol HTTP nebo SMTP, zadejte
příslušné číslo portu pro jednotlivé protokoly, aby bylo možné určit, pro který se má použít protokol IPSec.
● IPSec se neaplikuje na pakety, které mají zadanou vícesměrovou a všesměrovou adresu.
8
Zadejte nastavení IKE.
306
Zabezpečení
[Režim IKE]
Zobrazí se režim, který je používán pro protokol výměny klíčů. Obvykle se vybírá hlavní režim.
● Pokud IP adresa není fixovaná, vyberte agresivní režim. Pamatujte, že zabezpečení je v agresivním režimu
menší než v hlavním režimu.
[Způsob OVĚŘ.]
Pro metodu použitou při ověřování tiskárny vyberte možnost [Metoda předsdíleného klíče] nebo [Metoda
digitálního podpisu].
● Když je v možnosti [Režim IKE] vybrán agresivní režim, nastavení [Metoda předsdíleného klíče] nešifruje
sdílený klíč.
[Algoritmus ověření/šifrování]
Chcete-li automaticky nastavit algoritmus používaný při výměně klíčů, zaškrtněte políčko [Auto]. Pokud
políčko zaškrtnete, algoritmus se nastaví podle níže uvedeného příkladu.
[Ověření]
[SHA1 a MD5]
[Šifrování]
[3DES-CBC a AES-CBC]
[DH Group]
[Group 2 (1024)]
Pokud chcete algoritmus nastavit ručně, zrušte zaškrtnutí a vyberte algoritmus.
[Ověření]
Vyberte algoritmus hash.
[Šifrování]
Vyberte algoritmus šifrování.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, která určuje sílu klíče.
Použití [Metoda předsdíleného klíče] pro ověření
1
Vyberte možnost [Metoda předsdíleného klíče] pro [Způsob OVĚŘ.] a klikněte na [Nastavení
sdíleného klíče].
2
Zadejte předsdílený klíč obsahující až 24 alfanumerických znaků a klikněte na tlačítko [OK].
307
Zabezpečení
Použití [Metoda digitálního podpisu] pro ověření
1
Vyberte možnost [Metoda digitálního podpisu] pro [Způsob OVĚŘ.] a klikněte na [Klíč a certifikát].
2
Vyberte pár klíčů, který chcete použít, a klikněte na [Výchozí nastavení klíče].
Zobrazení podrobností o páru klíčů nebo certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod položkou [Název klíče], nebo na ikonu certifikátu. Ověření párů
klíčů a digitálních certifikátů(P. 334)
9
Zadejte nastavení sítě IPSec.
[Použít PFS]
Zaškrtnutím pole povolte metodu PFS (Perfect Forward Secrecy) pro klíče relace IPSec. Povolení metody PFS
zvyšuje zabezpečení, ale zároveň zvyšuje i zatížení sítě. Ujistěte se, že je metoda PFS povolena také pro
ostatní zařízení. Když PFS nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
308
Zabezpečení
[Platnost]
Zadejte, jak dlouho se SA používá jako komunikační tunel. Podle potřeby zaškrtněte políčko [Specifikovat dle
času] nebo [Specifikovat dle velikosti] případně obě políčka. Pokud zaškrtnete obě políčka, relace IPSec SA se
ukončí, jakmile bude jedna z podmínek splněna.
[Specifikovat dle času]
Zadejte dobu trvání relace v minutách. Nastavení bude použito jak pro IPSec SA, tak
pro IKE SA.
[Specifikovat dle velikosti]
Zadejte velikost v megabytech, která určí, jaký objem dat může být během relace
přenesen. Toto nastavení bude použito pouze pro IPSec SA.
Pokud jste zaškrtli pouze políčko [Specifikovat dle velikosti]
● Platnost IKE SA nelze zadat podle velikosti, takže se použije počáteční hodnota (480 minut) [Specifikovat
dle času].
[Algoritmus ověření/šifrování]
Vyberte protokol a algoritmus, které se mají použít pro komunikaci IPSec.
Automatické nastavení připojení
Vyberte možnost [Auto] (Tisk brožury).
[Ověření ESP]
ESP je aktivována a ověřovací algoritmus se nastaví na [SHA1 a MD5].
[Šifrování ESP]
ESP je aktivována a šifrovací algoritmus se nastaví na [3DES-CBC a AES-CBC].
Použití ESP
Vyberte [ESP] a zvolte ověřovací algoritmus a šifrovací algoritmus.
[Ověření ESP]
Vyberte algoritmus hash, který se má použít pro ověřování ESP.
[Šifrování ESP]
Vyberte algoritmus šifrování pro ESP.
Použití AH
Vyberte [AH] a zvolte algoritmus hash, který se má použít pro ověřování AH z [Ověření AH].
[Režim připojení]
Zobrazí se režim připojení protokolu IPSec. Zařízení podporuje transportní režim, ve kterém jsou šifrovány
datové části IP paketů. Tunelový režim, ve kterém jsou celé IP pakety (hlavičky i datové části) zapouzdřeny,
není dostupný.
10
Klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud potřebujete uložit další zásady zabezpečení, vraťte se ke kroku 5.
11
Uspořádejte pořadí zásad v seznamu [Seznam zásad zabezpečení IPSec]
● Zásady jsou používány v pořadí od nejvyšší pozice k nejnižší. Pomocí tlačítek [Zvýšit prioritu] nebo [Snížit
prioritu] měňte pořadí zásady směrem nahoru nebo dolů.
309
Zabezpečení
Úprava zásady
● Můžete kliknout na textový odkaz pod [Název zásad zabezpečení] a upravit nastavení.
Odstranění zásady
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od názvu zásady, kterou chcete smazat.
12
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Povolení komunikace IPSec
Po dokončení registrace zásad zabezpečení povolte komunikaci IPSec.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
310
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPSec] a klikněte na tlačítko [OK].
[Nastavení IPSec].
311
Zabezpečení
[Použít IPSec]
Pokud pro tisk IPSec v zařízení, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Povolit přijmout pakety bez zásad zabezpečení]
Pokud zaškrtnete políčko, když používáte IPSec, odešlou/přijmou se také pakety, které nejsou k dispozici pro
registrované zásady. Chcete-li zakázat odesílání/přijímání paketů, které nejsou k dispozici pro dané zásady,
zaškrtnutí zrušte.
6
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Nastavení komunikace IPSec můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
IPSec(P. 390)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 319)
Seznam zásad IPSec(P. 494)
312
Zabezpečení
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X
1197-04U
Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Typická síť 802.1X sestává se serveru RADIUS (ověřovací
server), přepínače LAN (ověřovatel) a klientského zařízení se softwarem umožňujícím ověření (žádající porty). Pokud se
zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší
autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku
ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod)
zablokuje přístup z vnější sítě.
Z následujících možností vyberte metodu ověřování. Pokud je to nutné, pak ještě před konfigurací ověřování IEEE
802.1X nainstalujte nebo uložte pár klíčů nebo certifikát vydaný certifikační autoritou (CA) ( Použití párů klíčů a
digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330) ).
TLS
Zařízení a ověřovací server se navzájem ověří tím, že si vzájemně ověří své certifikáty. Pro ověření klienta (při
ověřování zařízení) je vyžadován pár klíčů vydaný certifikační autoritou (CA). Pro ověření serveru je možné
kromě certifikátu CA předinstalovaného v zařízení použít ještě certifikát CA, který lze nainstalovat
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní.
TTLS
Tato metoda ověřování využívá k ověření klienta uživatelské jméno a heslo a k ověření serveru CA certifikát. Jako
interní protokol je možné vybrat protokol MSCHAPv2 nebo PAP. Metodu TTLS lze použít zároveň s metodou
PEAP. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní (
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ).
PEAP
Požadovaná nastavení se téměř shodují s nastaveními pro metodu TTLS. Protokol MS-CHAPv2 se používá jako
interní protokol. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ).
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
313
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
[Nastavení IEEE 802.1X].
Zaškrtněte políčko [Použít IEEE 802.1X], do textového pole [Přihlašovací jméno]
zadejte přihlašovací jméno a zadejte požadovaná nastavení.
314
Zabezpečení
[Použít IEEE 802.1X]
Zaškrtnutím políčka povolte ověřování IEEE 802.1X.
[Přihlašovací jméno]
Zadejte jméno (identitu EAP) o délce maximálně 24 alfanumerických znaků, které bude použito k identifikaci
uživatele.
Nastavení TLS
1
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na tlačítko [Klíč a certifikát].
● Nelze používat TLS s TTLS nebo PEAP.
2
Vyberte klíč ze seznamu klíčů a certifikátů a klikněte na tlačítko [Výchozí nastavení klíče].
Zobrazení podrobností o páru klíčů nebo certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod položkou [Název klíče], nebo na ikonu certifikátu. Ověření párů
klíčů a digitálních certifikátů(P. 334)
Nastavení TTLS/PEAP
1
Zaškrtněte políčko [Použít TTLS] nebo [Použít PEAP].
315
Zabezpečení
Interní protokol pro ověřování TTLS
● Můžete vybrat možnost MSCHAPv2 nebo PAP. Pokud chcete použít možnost PAP, klikněte na přepínač
[PAP].
2
Klikněte na tlačítko [Změnit uživatelské jméno/heslo].
● Chcete-li zadat uživatelské jméno jiné než přihlašovací jméno, zrušte zaškrtnutí políčka [Použít
přihlašovací jméno jako uživatelské jméno]. Políčko zaškrtněte, chcete-li použít přihlašovací jméno jako
uživatelské jméno.
3
Nastavte uživatelské jméno či heslo a klikněte na možnost [OK].
316
Zabezpečení
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
[Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a do textového pole [Heslo] a [Potvrdit] zadejte nové
heslo o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
317
Zabezpečení
Použití ovládacího panelu
● Ověřování IEEE 802.1X můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
IEEE802.1X(P. 397)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 319)
318
Zabezpečení
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální
certifikáty
1197-04W
Chcete-li komunikaci šifrovat pomocí vzdáleného zařízení, je třeba předem přes nezabezpečenou síť zaslat a přijmout
šifrovací klíč. Tento problém lze vyřešit pomocí kryptografie veřejných klíčů. Kryptografie veřejných klíčů zajišťuje
zabezpečenou komunikaci díky ochraně důležitých a cenných informací před útoky, jako je sniffing (falšování),
spoofing (odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí.
Pár klíčů
Pár klíčů sestává z veřejného klíče a tajného klíče. Pro šifrování nebo dešifrování dat jsou nutné
oba tyto klíče. Kryptografie veřejných klíčů zajišťuje bezpečnou komunikaci dat v síti právě
proto, že údaje, které byly zašifrovány jedním klíčem z páru klíčů, nemohou být vráceny do své
původní datové podoby bez použití druhého klíče. Je možné uložit až osm párů klíčů ( Použití
párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330) ). Pár klíčů pro
šifrovanou komunikaci TLS lze pro zařízení vygenerovat ( Generování párů klíčů(P. 321) ).
Certifikát CA
Digitální certifikáty, včetně certifikátů CA, jsou podobné jiným způsobům identifikace, např.
řidičským průkazům. Digitální certifikát se skládá z digitálního podpisu, pomocí něhož může
zařízení detekovat data spojená s odposlechem nebo nepovolenými úpravami. Pro třetí strany
je velmi obtížné digitální certifikáty zneužít. Digitální certifikát, který obsahuje veřejný klíč
vydaný certifikační autoritou (CA), je označován jako certifikát CA. Certifikáty CA jsou používány
pro ověření jiného zařízení, se kterým zde popisované zařízení komunikuje, např. tisk z aplikace
Google Cloud Print nebo ověřování IEEE 802.1X. Je možné zaregistrovat až 150 certifikátů CA,
včetně 72 certifikátů předinstalovaných v zařízení ( Použití párů klíčů a digitálních
certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330) ).
◼ Požadavky na klíč a certifikát
Certifikát obsažený v páru klíčů vygenerovaném zařízením odpovídá certifikátu X.509v3. Při instalaci páru klíčů nebo
certifikátu CA do počítače musí být splněny následující požadavky:
● Pár klíčů: PKCS#12*1
Formát
Přípona souboru
● Certifikát CA:
X.509v1 DER (binárně kódovaný)
X.509v3 DER (binárně kódovaný)
● Pár klíčů: „.p12“ nebo „.pfx“
● Certifikát CA: ".cer"
● Pár klíčů: RSA (512 bitů*2, 1024 bitů, 2048 bitů, 4096 bitů)
Algoritmus veřejného klíče
(a délka klíče)
*1
● Certifikát CA:
RSA (512 bitů*2, 1024 bitů, 2048 bitů, 4096 bitů)
DSA (1024 bitů/2048 bitů/3072 bitů)
Požadavky na certifikát obsažený v páru klíčů jsou v souladu s certifikáty CA.
*2 Není
podporováno, když operační systém zařízení, s nímž tiskárna komunikuje, je Windows 8/10/Server 2012. Nemusí být k
dispozici ani šifrovaná komunikace s dalšími verzemi systému Windows, a to v závislosti na stavu aktualizace programu.
*3
SHA384-RSA a SHA512-RSA jsou dostupné, pouze pokud je délka klíče RSA 1024 bitů nebo více.
319
Zabezpečení
Algoritmus podpisu certifikátu
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA
nebo MD2-RSA
Algoritmus kryptografického otisku certifikátu
SHA1
*1
Požadavky na certifikát obsažený v páru klíčů jsou v souladu s certifikáty CA.
*2 Není
podporováno, když operační systém zařízení, s nímž tiskárna komunikuje, je Windows 8/10/Server 2012. Nemusí být k
dispozici ani šifrovaná komunikace s dalšími verzemi systému Windows, a to v závislosti na stavu aktualizace programu.
*3
SHA384-RSA a SHA512-RSA jsou dostupné, pouze pokud je délka klíče RSA 1024 bitů nebo více.
● Zařízení nepodporuje použití seznamu odvolaných certifikátů (CRL).
320
Zabezpečení
Generování párů klíčů
1197-04X
Pokud šifrovaná komunikace probíhající prostřednictvím protokolu Transport Layer Security (TLS) vyžaduje pár klíčů, je
možné ho pomocí zařízení vygenerovat. Protokol TLS lze použít při přístupu k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní nebo při tisku IPP. Pro zařízení je možné registrovat až osm párů klíčů, včetně
předinstalovaných párů. Certifikáty podepsané svým držitelem jsou používány s páry klíčů vygenerovanými pomocí
možnosti „Komunikace v síti“. Pomocí možnosti „Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)“ můžete požádat o digitální
certifikát od certifikační autority pro pár klíčů vygenerovaný zařízením.
Generovat klíč pro síťovou komunikaci(P. 321)
Generovat klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)(P. 324)
Generovat klíč pro síťovou komunikaci
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Nastavení klíče a certifikátu].
321
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Generovat klíč].
Odstranění uloženého páru klíčů
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od ID oddělení, které chcete smazat
klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud je pár klíčů z nějakého důvodu aktuálně používán, např. pokud se pod položkou [Použití
klíče]zobrazuje informace „TLS“ nebo „IEEE 802.1X“, pak tento pár klíčů nelze smazat. V takovém případě je
před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat nebo vyměnit.
5
Vyberte možnost [Komunikace v síti] a klikněte na tlačítko [OK].
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
322
Zabezpečení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název páru klíčů o délce maximálně 24 alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete
schopni později v seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
K vygenerování páru klíčů se používá algoritmus RSA. V rozbalovacím seznamu vyberte délku klíče. Čím
vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● [512 bit] nelze vybrat pro délku klíče, pokud je nastaveno [SHA384] nebo [SHA512] pro možnost
[Algoritmus podpisu].
[Nastavení certifikátu]
[Počáteční datum platnosti (dd/mm rrrr)]
Zadejte datum zahájení platnosti certifikátu v rozmezí 01/01/2000 až 31/12/2037.
[Koncové datum platnosti (dd/mm rrrr)]
Zadejte datum ukončení platnosti certifikátu v rozmezí od 01/01/2000 do 31/12/2037. Nelze nastavit
dřívější datum, než je [Počáteční datum platnosti (dd/mm rrrr)].
[Země/Region]
Zadejte až 2 znaky pro internetový kód země.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu obsahující až 41 alfanumerických znaků. Pro běžný název
je často používána zkratka „CN“.
323
Zabezpečení
K provedení tisku IPPS ze systému Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 se „IP adresa“
nebo „<název hostitele>.<název domény>“, která se používá pro spojení přes IPPS, musí zadat v
možnosti [Běžné jméno].
● Zadejte „IP adresu“, když je pevná.
● Zadejte „<název hostitele>.<název domény>“, pokud se používá server DNS.
IPPS(P. 206)
7
Klikněte na tlačítko [OK].
● Vygenerování páru klíčů pro síťovou komunikaci trvá přibližně 10 až 15 minut.
● Jakmile je pár klíčů vygenerován, uloží se automaticky do zařízení.
Generovat klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
[Nastavení klíče a certifikátu].
324
Aktivace IPP/
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Generovat klíč].
Odstranění uloženého páru klíčů
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od ID oddělení, které chcete smazat
klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud je pár klíčů z nějakého důvodu aktuálně používán, např. pokud se pod položkou [Použití
klíče]zobrazuje informace „TLS“ nebo „IEEE 802.1X“, pak tento pár klíčů nelze smazat. V takovém případě je
před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat nebo vyměnit.
5
Vyberte možnost [Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)] a klikněte na tlačítko
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
[OK].
325
Zabezpečení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název páru klíčů o délce maximálně 24 alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete
schopni později v seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
K vygenerování páru klíčů se používá algoritmus RSA. V rozbalovacím seznamu vyberte délku klíče. Čím
vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● [512 bit] nelze vybrat pro délku klíče, pokud je nastaveno [SHA384] nebo [SHA512] pro možnost
[Algoritmus podpisu].
[Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR)]
[Země/Region]
Zadejte až 2 znaky pro internetový kód země.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu obsahující až 41 alfanumerických znaků. Pro běžný název
je často používána zkratka „CN“.
K provedení tisku IPPS ze systému Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 se „IP adresa“
nebo „<název hostitele>.<název domény>“, která se používá pro spojení přes IPPS, musí zadat v
možnosti [Běžné jméno].
● Zadejte „IP adresu“, když je pevná.
● Zadejte „<název hostitele>.<název domény>“, pokud se používá server DNS.
IPPS(P. 206)
326
Aktivace IPP/
Zabezpečení
7
Klikněte na tlačítko [OK].
● Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) trvá přibližně 10 až 15 minut.
8
Klikněte na tlačítko [Uložit v souboru].
● Zobrazí se dialogové okno pro uložení souboru. Zvolte místo pro jeho uložení a klikněte na tlačítko [Uložit].
➠ Soubor klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) se uloží do počítače.
9
Připojte uložený soubor a odešlete žádost certifikační autoritě.
◼ Uložení digitálního certifikátu od certifikační autority.
Pár klíčů vygenerovaný žádostí o podepsání certifikátu (CSR) nemůžete použít, dokud nebude certifikát uložen. Jakmile
certifikační autorita vystaví digitální certifikát, uložte jej podle následujících pokynů.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na možnost [Název klíče] nebo [Certifikát] pro certifikát, který chcete uložit.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
[Nastavení klíče a certifikátu].
327
Zabezpečení
5
6
Klikněte na tlačítko [Uložit certifikát].
Klikněte na tlačítko[Procházet] v [Cesta k souboru], zadejte soubor, pro který chcete
žádat o podepsání certifikátu (CSR), a klikněte na tlačítko [Uložit].
ODKAZY
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330)
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů(P. 334)
328
Zabezpečení
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 302)
329
Zabezpečení
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných
certifikační autoritou
1197-04Y
Páry klíčů a digitální certifikáty používané s tímto zařízením je možné získat od certifikační autority (CA).
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní je možné tyto soubory uložit. Ujistěte se, že pár klíčů a certifikát
splňují požadavky zařízení ( Požadavky na klíč a certifikát(P. 319) ). Je možné uložit až 8 párů klíčů (včetně
předinstalovaných) a 150 certifikátů CA (včetně 72 již předinstalovaných certifikátů).
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
Klikněte na možnost [Zabezpečení]
CA certifikátu].
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo [Nastavení
● Kliknutím na možnost [Nastavení klíče a certifikátu] nainstalujte pár klíčů. Kliknutím na možnost [Nastavení
CA certifikátu] nainstalujte certifikát CA.
330
Zabezpečení
4
Klikněte na možnost [Uložit klíč a certifikát] nebo [Uložit CA certifikát].
Odstranění uloženého páru klíčů nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od páru klíčů nebo certifikátu CA, který chcete smazat
klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud je pár klíčů z nějakého důvodu aktuálně používán, např. pokud se zobrazuje údaj „[TLS]“ nebo „[IEEE
802.1X]“ pod položkou [Použití klíče]. V takovém případě je nutné před smazáním příslušnou funkci zakázat
nebo pár klíčů nahradit. Předinstalované certifikáty CA nelze odstranit.
5
Klikněte na tlačítko [Instalovat].
331
Zabezpečení
Odstranění páru klíčů nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od souboru, který chcete smazat, a poté klikněte na
tlačítko [OK].
6
Klikněte na tlačítko [Browse] (Procházet), zadejte soubor, který se má nainstalovat, a
poté klikněte na tlačítko [Spustit instalaci].
● Pár klíčů nebo certifikát CA se nainstaluje do zařízení.
7
Uložte pár klíčů nebo certifikát CA.
Uložení páru klíčů
1
Klikněte na tlačítko [Uložit] nacházející se vpravo od páru klíčů, který chcete zaregistrovat.
2
Zadejte název páru klíčů a heslo a poté klikněte na tlačítko [OK].
[Název klíče]
Zadejte název páru klíčů, který chcete uložit, o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
[Heslo]
Zadejte heslo nebo soukromý klíč pro soubor, který chcete uložit, o délce maximálně 24 alfanumerických
znaků.
Uložení certifikátu CA
Klikněte na tlačítko [Uložit] nacházející se vpravo od certifikátu CA, který chcete zaregistrovat.
332
Zabezpečení
ODKAZY
Generování párů klíčů(P. 321)
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů(P. 334)
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 302)
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
333
Zabezpečení
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů
1197-050
Po uložení párů klíčů a certifikátů CA je možné zobrazit podrobné informace nebo ověřit platnost a podpis.
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
Klikněte na možnost [Zabezpečení]
CA certifikátu].
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo [Nastavení
● Kliknutím na možnost [Nastavení klíče a certifikátu] nainstalujte pár klíčů. Kliknutím na možnost [Nastavení
CA certifikátu] nainstalujte certifikát CA.
4
Klikněte na ikonu páru klíčů nebo certifikátu, který chcete ověřit.
334
Zabezpečení
● Podrobné informace o certifikátu je možné zobrazit na této obrazovce.
5
Zkontrolujte podrobnosti certifikátu a klikněte na [Ověření certifikátu].
● Výsledky z ověření certifikátu se zobrazí podle znázornění níže.
ODKAZY
Generování párů klíčů(P. 321)
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330)
335
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Použití Vzdáleného uživatelského
rozhraní
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní ................................................................................... 337
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní .................................................................................................. 338
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní .............................................................................................. 341
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení ................................................................................................. 347
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům ......................................................................... 353
Nastavení možností nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní ...................................................... 356
Ukládání/načtení registrovaných dat .............................................................................................................. 358
Ukládání registrovaných dat ......................................................................................................................... 359
Načtení registrovaných dat ........................................................................................................................... 361
336
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
1197-051
Pomocí webového prohlížeče lze vzdáleně ovládat zařízení a zkontrolovat jeho stav nebo dokumenty, které čekají na
vytištění. Lze také provádět některá nastavení zařízení. Správa systému je tak mnohem jednodušší, protože vše
potřebné můžete udělat přímo od svého pracovního stolu.
Funkce Vzdáleného uživatelského rozhraní
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení(P. 347)
Nastavení možností nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní(P. 356)
Ukládání/načtení registrovaných dat(P. 358)
Základy Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
Požadavky na systém
Pro používání Vzdáleného uživatelského rozhraní je třeba následující prostředí. Dále nastavte webový prohlížeč
k povolení souborů cookie.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo novější
● Zobrazí se s rozlišením 800 x 600 pixelů nebo vyšším a s minimálně 256 barvami
337
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
1197-052
Chcete-li zařízení vzdáleně ovládat, je třeba do webového prohlížeče zadat IP adresu zařízení a spustit Vzdálené
uživatelské rozhraní. Nejprve zkontrolujte IP adresu nastavenou v zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 494) ). V případě
jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „http://(IP adresa zařízení)/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Chcete-li použít adresu IPv6, dejte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Použití serveru DNS
● Namísto „IP adresy zařízení“
hostitele>.<název domény>“.
(příklad:
https://my_printer.example.com/)
můžete
zadat
„<název
Pokud se zobrazí upozornění zabezpečení
● Upozornění zabezpečení se může zobrazit v případě, že je komunikace Vzdáleného uživatelského rozhraní
šifrovaná ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ). Jsou-li nastavení certifikátu či TLS bez
chyb, pokračujte v procházení na webu.
3
Přihlaste se k Vzdálené uživatelské rozhraní.
Když je zakázána správa ID oddělení
Vyberte možnost [Režim správy] (Jednostranný tisk) nebo [Režim běžného uživatele] (Oboustranný tisk).
[Režim správy]
Prostřednictvím uživatelského rozhraní můžete provádět všechny operace a nastavení. Do pole [Heslo]
zadejte heslo správce systému.
338
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Výchozí heslo správce systému je „7654321“.
Nastavení hesla správce systému(P. 256)
[Režim běžného uživatele]
Můžete zkontrolovat stav dokumentů či zařízení a také změnit některé nastavení. Pokud chcete odstranit
své tiskové dokumenty, zadejte uživatelské jméno dokumentů do položky [Uživatelské jméno]. Uživatelské
jméno se nastaví automaticky pro tisk dokumentů na základě údajů, jako je název počítače nebo
přihlašovací jméno k počítači.
O [Uživatelské jméno]
● Ve výchozím nastavení není možnost [Uživatelské jméno] zobrazena, čímž se běžným uživatelům
znemožňuje pracovat s dokumenty. Pokud chcete s dokumenty pracovat v režimu běžného uživatele,
Umožnění
přihlaste se v režimu správce a aktivujte [Povolit proces úlohy běžného uživatele].
manipulace s dokumenty koncovým uživatelům(P. 353)
[Přístupový kód PIN vzdáleného UR]
Pokud se zobrazí [Přístupový kód PIN vzdáleného UR], zadejte PIN (
uživatelské rozhraní(P. 267) ).
Nastavení kódu PIN pro Vzdálené
Když je povolena správa ID oddělení
Zadejte příslušné ID do pole [ID oddělení] a kód PIN do pole [PIN] (
oddělení(P. 259) ).
4
Nastavení správy ID
Klikněte na tlačítko [Přihlásit se].
➠ Zobrazí se stránka portálu (hlavní stránka).
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
339
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
340
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní
1197-053
Tato kategorie popisuje běžné obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Stránka portálu (hlavní stránka)(P. 341)
Stránka [Monitor stavu/Zrušit](P. 342)
Stránka [Nastavení/Uložení](P. 343)
Stránka [Schránka](P. 344)
Stránka [Přímý tisk](P. 345)
Stránka portálu (hlavní stránka)
[Odhlásit se]
Dojde k odhlášení od Vzdáleného uživatelského rozhraní. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
[Odeslat e-mail správci systému]
Zobrazí se okno k vytvoření e-mailu správci systému zadanému v poli [Nastavení správy] v části
[Zabezpečení].
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
Základní informace o zařízení
Zobrazí aktuální stav zařízení a chybové zprávy. Pokud došlo k výskytu chyby, zobrazí se také odkaz na
stránku s informacemi o chybě.
341
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Informace o spotřebním materiálu
Zobrazí informace o papíru (zbývající množství, velikost atd.), zbývající množství toneru v každé kazetě a
zbývající kapacita odpadní nádobky na toner.
Deska hlášení
Zobrazí se zpráva od správce systému zadaná v [Deska hlášení/Odkaz na podporu] pod [Nastavení/Uložení]
[Licence/Jiné].
Odkaz na podporu
Zobrazí odkaz na technickou podporu tiskárny, který je zadán v položce [Deska hlášení/Odkaz na podporu]
pod [Nastavení/Uložení] [Licence/Jiné].
[Monitor stavu/Zrušit]
Zobrazí stránku [Monitor stavu/Zrušit]. Tuto stránku můžete použít ke kontrole aktuálního stavu tisku,
zrušení zpracování tisku a zobrazení historie tiskových úloh.
[Nastavení/Uložení]
Zobrazí se stránka [Nastavení/Uložení]. Pokud jste přihlášeni v režimu správce, můžete měnit nastavení
položek a ukládat/načítat registrovaná data. Nastavení možností nastavení prostřednictvím
uživatelského rozhraní(P. 356)
[Schránka] (pouze když je vložena volitelná karta SD)
Zobrazí stránku [Schránka]. Můžete tisknout a mazat dokumenty uložené v tiskárně.
uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 135)
Tisk dokumentu
[Přímý tisk]
Můžete tisknout soubor uložený v počítači, aniž ho musíte otevírat.
(P. 145)
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
[Service Management Service]
Spustí Service Management Service (SMS) používaný ke správě aplikací MEAP (software pro vylepšení funkcí).
Průvodce funkcemi pro MEAP Application Management
Stránka [Monitor stavu/Zrušit]
342
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
Nabídka
Kliknete-li na položku, její obsah se zobrazí na pravé stránce.
zařízení(P. 347)
Správa dokumentů a kontrola stavu
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
Stránka [Nastavení/Uložení]
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
Nabídka
Kliknete-li na položku, její obsah se zobrazí na pravé stránce.
prostřednictvím uživatelského rozhraní(P. 356)
343
Nastavení možností nastavení
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
Nabídka na stránce [Nastavení/Uložení]
● Nastavení na stránce [Nastavení/Uložení] můžete změnit pouze když jste přihlášení v režimu správce.
● Pokud se přihlásíte v režimu běžného uživatele, možnosti [Utility Menu], [Ovládání zařízení], [Správa
ID oddělení] a [Import/Export] se nezobrazí.
Stránka [Schránka]
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
[Schránka]
Zobrazí se seznam boxů. Box můžete otevřít a zkontrolovat podrobnosti dokumentů uložených v boxu,
dokumenty vytisknout a vymazat. Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 135)
344
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
Číslo boxu
Můžete zadat číslo boxu a kliknout na [Otevřít], čímž otevřete box se zadaným číslem.
Seznam boxů
Můžete kliknout na textový odkaz pod [Číslo schránky] a otevřít příslušný box.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
Stránka [Přímý tisk]
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
Nabídka
Zobrazí se stránka pro zadání formátu souboru, který se má vytisknout pomocí funkce přímého tisku.
bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 145)
345
Tisk
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
346
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení
1197-054
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 347)
Kontrola historie dokumentů(P. 348)
Kontrola informací o chybách(P. 350)
Kontrola specifikací zařízení(P. 351)
Kontrola informací správce systému(P. 351)
Kontrola celkového počtu výtisků(P. 352)
● Název souboru dokumentu zobrazí pouze 128 znaků. K názvu souboru může být přidán název aplikace pro
tisk.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů
Můžete zkontrolovat stav tisku (právě se tiskne nebo čeká na vytištění) dokumentů určených k tisku z počítače a
dokumenty vymazat nebo jejich tisk přerušit.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 338) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy]
[Zrušit]
Můžete vymazat ty dokumenty, které jsou právě tisknuty nebo které na vytištění čekají.
[Přerušit] *
Dočasně pozastaví aktuálně probíhající tiskovou úlohu a zahájí zadanou tiskovou úlohu. Pro přerušenou
tiskovou úlohu se tisk zbývajících stránek zahájí v okamžiku, kdy se dokončí přerušená tisková úloha.
[Prioritní tisk] *
Posune pořadí dokumentu čekajícího na vytištění nahoru o jedno místo.
347
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Pozastavit] */[Obnovit] *
Stisknutím [Pozastavit] dočasně přerušíte aktuální tiskovou úlohu. Stisknutím [Obnovit] restartujete
pozastavenou tiskovou úlohu.
● Pro zabezpečený nebo šifrovaný dokument klikněte na [Obnovit], čímž se objeví obrazovka vybízející vás k
zadání PIN. Zadejte správný kód PIN a klikněte na [OK].
*
Nezobrazí se, když je možnost <Přerušit tisk> v nabídce ovládacího panelu nastavena na <Vyp> (
tisk(P. 374) ).
Přerušit
● Stav všech tiskových úloh je zobrazen bez ohledu na nastavení správy ID oddělení.
● Výchozí nastavení neumožňuje provádění některých operacích v režimu běžného uživatele, například
vymazání dokumentu, který se má tisknout, nebo přerušení tiskové úlohy. Pokud chcete pracovat s
dokumenty v režimu běžného uživatele, přihlaste se v režimu správce a povolte [Povolit proces úlohy
běžného uživatele]. Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům(P. 353)
● Pokud se pomocí svého uživatelského jména přihlásíte v režimu pro běžné uživatele, zobrazí se vaše
uživatelské jméno pouze na dokumentech, které jste vytiskli.
● U pozastavených a zabečených dokumentů kliknutím na tlačítko [Úloha č.] zobrazíte podrobné
informace. Můžete zkontrolovat uživatelské jméno a počet stránek vytištěného dokumentu.
Kontrola historie dokumentů
Historie tisku a historie přijatých e-mailů jsou zobrazeny ve formě seznamu.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 338) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Výpis úlohy]
[Výpis úlohy] (Tisk)
Lze zobrazit čtyři typy historie tisku.
[Tisková úloha/Přímý tisk]
Zobrazí se až 400 dokumentů vytištěných z počítačů a paměťových zařízení USB (až
2000 dokumentů, když je vložena karta SD).
348
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Uložená úloha]
Zobrazí se historie až 2000 vytištěných dokumentů uložených v tiskárně (pouze když je
vložena karta SD).
[Hlášení]
Zobrazí se historie až 16 dokumentů vytištěných jako seznam nastavení a hlášení (až
128 dokumentů, když je vložena karta SD).
[Tisk e-mailu]
Zobrazí se historie až 16 e-mailů vytištěných po přijetí (až 128 dokumentů, když je
vložena karta SD).
[Výpis úlohy] (E-mail RX)
V historii přijatých e-mailů se zobrazí až 96 e-mailů. Pokud se během přijetí e-mailu vyskytne chyba, v poli
[Výsledky PŘ.] se zobrazí příslušný chybový kód.
Chybový kód
Příčina
Nápravné opatření
Poštovní server POP3 byl odpojen.
407
Data o velikosti 1 kB (1024 bytů)
nelze přijmout do 10 minut
během přijímání e-mailu.
408
Z poštovního serveru POP3 se
vrátila odpověď „ERR“.
412
Data o velikosti 1 kB (1024 bytů)
nelze přijmout do 10 minut
během přijímání e-mailu.
● Poraďte se se správcem sítě.
● Pokud k chybám dochází u stejných e-mailových dat
často, zkontrolujte, zda jsou data e-mailů normální.
Poraďte se se správcem sítě.
● Poraďte se se správcem sítě.
● Pokud k chybám dochází u stejných e-mailových dat
často, zkontrolujte, zda jsou data e-mailů normální.
420
Velikost e-mailu překročila 1,5 GB.
Pokud je v tiskárně vložena karta SD, velikost dat
odesílaného e-mailu musí být maximálně 1,5 GB.
421
E-mailová zpráva je větší než 25
MB.
Pokud je v tiskárně vložena karta SD, velikost dat
odesílaného e-mailu musí být maximálně 25 MB.
422
Velikost připojeného souboru
přesahuje 100 MB.
Pokud je v tiskárně vložena karta SD, velikost každého
připojeného souboru musí být maximálně 100 MB.
423
Přijatý soubor v příloze má
nepodporovaný formát.
Připojené soubory musí být ve formátu JPEG nebo TIFF.
K odesílanému e-mailu nepřipojujte žádné soubory s
jiným formátem.
424
Jsou připojeny více než tři
soubory.
Nadbytečné soubory v příloze nebudou vytištěny.
430
Odesílatel přijatého e-mailu není
znám.
Před odesláním e-mailů zadejte odesílatele.
Aby při odesílání nebyly e-maily rozdělovány, podnikněte
následující kroky.
Byl přijat rozdělený e-mail.
● Zmenšete velikost odesílaného e-mailu. (Velikost emailu musí být menší než hraniční hodnota pro
rozdělení e-mailu.)
● Nastavte aplikaci tak, aby se e-maily před odesláním
nerozdělovaly.
431
Přijaté e-maily obsahují
nepodporované šifrování nebo
kódy znaků.
U odesílaných e-mailů použijte kódování a kódy znaků,
které tiskárna podporuje. Osnova tisku emailů(P. 160)
Přijatý e-mail má nepodporovaný
formát.
Zkontrolujte formát e-mailu. Doporučujeme posílat emaily v textovém formátu.
349
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
432
Přijatá data jsou neplatná.
Zkontrolujte, zda jsou data odesílaného e-mailu
normální.
433
Přijatý e-mail je ve formátu HTML.
Tato tiskárna nepodporuje e-maily HTML. (E-mailová
zpráva ve formátu HTML je vytištěna jako prostý text.)
434
V e-mailu není žádná zpráva.
Přijatý e-mail neobsahuje žádnou zprávu.
435
Přeposlaný faxový dokument je
nezákonný.
Připojený soubor není ve formátu TIFF nebo překračuje
velikost pro tisk.
436
Přeposlaný faxový dokument
nemá žádný připojený soubor.
Kvůli absenci připojeného souboru není vytištěn žádný
dokument.
440
Tisk byl z nějakého důvodu
zrušen.
Odešlete e-mail znovu.
441
Při zpracování došlo k chybě.
Odešlete e-mail znovu.
499
V tiskárně došlo k chybě.
Podnikněte příslušné kroky podle zprávy na displeji
tiskárny. Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 521)
● Pokud se vyskytnou dvě nebo více chyb, zobrazí se pouze chybový kód s nižším číslem.
● Chybové kódy můžete zkontrolovat také pomocí seznamu historie emailů RX.
příjmu e-mailů(P. 590)
Seznam protokolu o
[Zobrazit] (pouze historie tisku)
Když z rozbalovacího seznamu vyberete typ tisku a kliknete na [Zobrazit], ve formě seznamu se zobrazí
historie vybraného typu tisku.
● Když je do tiskárny vložena jakákoli volitelná karta SD, historie se vymaže, když se provede vypnutí nebo
reset tiskárny.
Kontrola informací o chybách
Tato stránka se zobrazí, pokud poté, co došlo k chybě, kliknete na stránce portálu (hlavní stránka) na zprávu pod
položkou [Chybová informace]. Stránka portálu (hlavní stránka)(P. 341)
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 338) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Chybová informace]
350
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola specifikací zařízení
Můžete zobrazit informace včetně maximální rychlosti tisku a funkcí tiskárny.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 338) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Funkce zařízení]
Kontrola informací správce systému
Zobrazí se informace o zařízení a správci systému. Tyto informace jsou nastaveny v položce [Zabezpečení]
[Nastavení správy] na stránce [Nastavení/Uložení] ( Nastavení hesla správce systému(P. 256) ).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 338) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Informace o zařízení]
351
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola celkového počtu výtisků
Zobrazí se celkový počet stránek, které byly vytištěny.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 338) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Zkontrolovat počitadlo]
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
352
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým
uživatelům
1197-055
Můžete konfigurovat nastavení tak, aby se daly vymazat dokumenty nebo přerušit jejich tisk, i když se přihlásíte ke
Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu běžného uživatele.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
353
Spuštění
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
5
6
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
Zaškrtněte políčko [Povolit proces úlohy běžného uživatele] a klikněte na tlačítko
[OK].
[Povolit proces úlohy běžného uživatele]
Pokud zaškrtnete dané políčko, běžní uživatelé budou moci pracovat s dokumenty, u nichž jméno uživatele
odpovídá jménu použitému při přihlášení. Pokud běžným uživatelům nechcete umožnit práci s dokumenty,
zaškrtnutí odstraňte.
354
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
355
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Nastavení možností nastavení prostřednictvím
uživatelského rozhraní
1197-056
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete změnit různá nastavení zařízení. Většinu nastavení je
možné zadat i prostřednictvím zařízení, existuje však několik nastavení, která lze zadat pouze prostřednictvím
uživatelského rozhraní.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku nastavení, kterou chcete nastavit, a klikněte na [Editovat].
● Další informace o nabídce nastavení najdete níže u každé položky
Položky nabídky
Odkazy
Možnosti
Nabídka kontroly
Nabídka ovládání(P. 366)
356
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Položky nabídky
Odkazy
Nastavení zdroje papíru
Nabídka Vybrat podavač(P. 502)
Síť
Síť(P. 380)
Rozvržení
Rozvržení(P. 400)
Kvalita tisku
Kvalita tisku(P. 404)
Údržba prováděná uživatelem
Uživatelská údržba(P. 422)
Výstup/kontrola
Nabídka nástrojů
Tisk hlášení a seznamů(P. 588)
Nabídka Úloha(P. 498)
Kalibrace
Ovládání zařízení
Oprava neshody barev a odstínů(P. 581)
Můžete ovládat stav tiskárny.
Tlačítko Online(P. 25)
Jemný reset(P. 500)
Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
Nastavení správy
Správa ID oddělení
Nastavení správy ID oddělení(P. 259)
Zabezpečení
Zabezpečení(P. 251)
Import/Export
Ukládání/načtení registrovaných dat(P. 358)
Licence/další
● Můžete změnit zprávy zobrazené na desce zpráv a odkaz na stránku podpory,
které jsou zobrazeny na stránce portálu (hlavní stránka).
● Software můžete registrovat nebo aktualizovat ( Průvodce funkcemi pro
registraci a aktualizaci software ).
● V některých zemích či oblastech nemusí být možné tuto funkci použít.
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
Nastavení seznamu nabídky(P. 364)
357
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Ukládání/načtení registrovaných dat
1197-057
Data v možnostech nastavení, která jsou registrována v zařízení, je možné uložit do počítače (exportovat). Data, která
jsou uložena v počítači, je také možné registrovat v zařízení (importovat). Data exportovaná z daného zařízení lze
importovat do jiného zařízení stejného modelu. Různá nastavení lze tedy snadno kopírovat do více zařízení. K použití
těchto funkcí je nutné přihlásit se v režimu správce.
Ukládání registrovaných dat(P. 359)
Načtení registrovaných dat(P. 361)
Dokud se import/export nedokončí, zařízení nevypínejte
● Proces může trvat několik minut. Pokud zařízení v průběhu procesu vypnete, může dojít k poškození dat
nebo zařízení.
Během exportu/importu zařízení neovládejte
● Před spuštěním exportu/importu zkontrolujte, zda neprobíhají žádné operace, např. tisk dokumentů.
Import/export pomocí ovládacího panelu
● Můžete si také uložit/načíst data nastavení pomocí paměťového zařízení USB použitím ovládacího panelu
zařízení. Nast. import/export(P. 435)
358
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Ukládání registrovaných dat
1197-058
Můžete exportovat data o nastavení zařízení a uložit je do počítače. Důležitá nastavení doporučujeme pravidelně
zálohovat.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Import/Export]
4
Vyberte nastavení, která chcete exportovat, a nastavte heslo šifrování.
[Export].
359
Spuštění
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Nastavení/Uložení základních informací]
Pokud chcete exportovat data nastavení položek, které lze odeslat z možnosti [Nastavení/Uložení] na stránce
portálu, zaškrtněte toto políčko.
[Informace o nastavení aplikace MEAP]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení aplikací MEAP.
[Informace o nastavení PDL]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení položek, které lze nastavit z
specifická pro režim tisku(P. 440) .
Nastavení
[Heslo šifrování]
Zadejte heslo pro šifrování dat, která se mají exportovat, pomocí až 32 znaků. Totéž heslo zadejte do pole
[Potvrdit]. Pokud heslo nenastavíte, export dat není možný.
● Heslo je požadováno, když se importují exportovaná data.
5
6
Načtení registrovaných dat(P. 361)
Klikněte na tlačítko [Spustit export].
Podle pokynů na obrazovce zadejte umístění, do kterého mají být exportovaná data
nastavení uložena.
➠ Data nastavení se uloží.
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
Nastavení seznamu nabídky(P. 364)
360
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Načtení registrovaných dat
1197-059
Načtěte (importujte) data, která byla ze zařízení exportována. Můžete rovněž importovat nastavení z jiného zařízení,
musí se však jednat o stejný model.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Import/Export]
4
Zadejte soubor nastavení, který má být importován, a zadejte heslo.
[Import].
361
Spuštění
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Cesta k souboru]
Klikněte na možnost [Procházet] a vyberte soubor.
[Heslo pro odšifrování]
Zadejte heslo nastavené, když byla nastavení exportována.
5
Klikněte na tlačítko [Spustit import].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
➠ Zadaná data pro nastavení budou importována do zařízení.
7
Klikněte na tlačítko [Restart].
➠ Nastavení se po restartování zařízení povolí.
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 341)
Nastavení seznamu nabídky(P. 364)
362
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky ................................................................................................................... 364
Nabídka nastavení ............................................................................................................................................ 365
Nabídka ovládání .......................................................................................................................................... 366
Zdroj papíru .................................................................................................................................................. 379
Síť ................................................................................................................................................................. 380
Rozvržení ...................................................................................................................................................... 400
Kvalita tisku .................................................................................................................................................. 404
Rozhraní ....................................................................................................................................................... 419
Uživatelská údržba ....................................................................................................................................... 422
Režim tisku ................................................................................................................................................... 438
Nastavení specifická pro režim tisku ............................................................................................................. 440
UFR II ..................................................................................................................................................... 441
PCL ........................................................................................................................................................ 442
Zobrazování ........................................................................................................................................... 448
XPS ........................................................................................................................................................ 458
PDF ........................................................................................................................................................ 469
PS .......................................................................................................................................................... 480
Nastavení MEAP ........................................................................................................................................... 490
Zkontrol. počitadlo ....................................................................................................................................... 491
Inicializace nabídky ....................................................................................................................................... 492
Utility Menu ....................................................................................................................................................... 493
Nabídka Úloha ................................................................................................................................................... 498
Nabídka Resetovat ............................................................................................................................................ 500
Nabídka Vybrat podavač ................................................................................................................................... 502
363
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
1197-05A
Toto zařízení zahrnuje různá nastavení. Každé nastavení můžete podrobně upravit. Zadejte nastavení z obrazovek
nabídky na ovládacím panelu.
POZNÁMKA
Priorita nastavení
● Nastavení zadaná na ovladači tiskárny přepíšou nastavení
zadaná na ovládacím panelu.
● Když provádíte přímý tisk z USB nebo přímý tisk, nastavení
zadaná pro tisk nebo uložená v datech TIFF přepíšou
nastavení zadaná na ovládacím panelu.
● Nabídku nastavení můžete vytisknout ve formě seznamu a zkontrolovat aktuální nastavení:
Konfigurační stránka(P. 494)
Tisk stavu sítě(P. 494)
364
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka nastavení
1197-05C
Tato nastavení můžete zadat pro ovládací prostředí tiskárny a pro tisk. Když na
ovládacím panelu stisknete
(
), objeví se nabídka Nastavení a ukážou se
nastavované položky pod každou položkou příslušné funkce.
Nabídka ovládání(P. 366)
Zdroj papíru(P. 379)
Síť(P. 380)
Rozvržení(P. 400)
Kvalita tisku(P. 404)
Rozhraní(P. 419)
Uživatelská údržba(P. 422)
Režim tisku(P. 438)
Nastavení specifická pro režim tisku(P. 440)
Nastavení MEAP(P. 490)
Zkontrol. počitadlo(P. 491)
Inicializace nabídky(P. 492)
365
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka ovládání
1197-05E
Nastavení týkající se režimu spánku a toho, jak se tiskárna má chovat pokud dojde k
chybě, jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Režim spánku(P. 366)
Spánek i při chybě(P. 366)
Prior Eko při hl.sp.(P. 367)
Auto. čas spánku(P. 367)
Spánek při použ. USB(P. 367)
Nastavení časovače(P. 368)
Upozornění(P. 369)
Auto.přeskočit chybu(P. 370)
Jazyk(P. 370)
Výstraha(P. 371)
Zobrazit varování(P. 371)
Nastavení data/času(P. 372)
Rychlé spušt.hl.nap.(P. 374)
Karta SD(P. 374)
Přerušit tisk(P. 374)
Čas vym.zabezp.tisku(P. 374)
Výpis zabez. úlohy(P. 375)
OS PC připoj. s USB(P. 375)
Výběr PDL (PnP)(P. 375)
Správa nastavení(P. 376)
RMT-SW(P. 376)
Upravit obrazovku(P. 376)
Animované instrukce(P. 377)
Zobraz. měrku toneru(P. 378)
Ozn. o dokonč. nast.(P. 378)
Rychlost posunu(P. 378)
Režim spánku
Funkce režimu spánku snižuje spotřebu energie tiskárny tak, že se dočasně zastaví některé vnitřní operace. Zadejte
úroveň režimu spánku. Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
Vysoká (Hlub.spánek)
Stř. (spánek tisk.)
Spánek i při chybě
Zadejte, zda se má tiskárna automaticky převést do režimu spánku, když dojde k chybě.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Spánek i při chybě>
366
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Prior Eko při hl.sp.
Vyberte, pokud chcete dále snížit spotřebu energie, pokud jsou zařízení a počítač připojeny pomocí portu USB.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Prior Eko při hl.sp.>
<Vyp> nebo <Zap>
● Je možné, že když provedete operaci pro provedení tisku, když je tato položka nastavena na <Zap>,
zařízení neopustí režim spánku. V tom případě stiskněte
pro ukončení režimu spánku.
Auto. čas spánku
Pokud je zařízení po zadanou dobu bez obsluhy nebo nemá tisknout žádná data, s ohledem na úsporu energie přejde
do režimu spánku (automatické přepnutí do režimu spánku). Zadejte dobu, po které zařízení automaticky přejde do
režimu spánku. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Přepnutí do
režimu spánku(P. 62)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Spánek při použ. USB *
Zadejte, zda tiskárně umožnit přepnutí do režimu spánku, když používáte USB přes NW pro přístup k zařízení USB z
počítače přes síť. Nast. pokr. funkcí(P. 419)
Nepovolit
Povolit
(
)
<Nabídka ovládání>
<Spánek při použ. USB>
<Povolit>
367
<Nepovolit> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení časovače
Můžete zadat nastavení pro funkce tiskárny a čas pro přepnutí do režimu spánku a pro funkci automatického resetu,
která se zobrazuje na hlavní obrazovce, pokud není po danou dobu stisknuta žádná klávesa.
Časovač probuzení
Zadejte, zda se má tiskárna z režimu spánku automaticky probudit po uplynutí zadané doby.
režimu spánku(P. 62)
Přepnutí do
Vyp
Zap
Čas probuzení
Nastavte čas, kdy se má režim spánku automaticky ukončit, pokud je položka <Časovač probuzení> nastavena
na <Zap>. Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
00:00 až 12:00
až 23:59
Čas auto. resetu
Pokud se po zadanou dobu nestiskne žádné tlačítko, obrazovka aktuální nabídky se automaticky přepne na
hlavní obrazovku a tiskárna se vrátí do režimu online (automatické resetování). Zadejte interval, v jakém se bude
provádět automatické resetování. Vyberte <Vyp>, čímž funkci automatického resetování zakážete.
Vyp
10 s.
20 s.
30 s.
40 s.
50 s.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
(
resetu>
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení časovače>
<Čas auto.
Vyberte čas
Časovač spánku
Zadejte, zda se má tiskárna automaticky uvést do režimu spánku po uplynutí zadané doby.
režimu spánku(P. 62)
Vyp
Zap
368
Přepnutí do
Nastavení seznamu nabídky
Čas spánku
Nastavte čas přechodu do režimu spánku, pokud je možnost <Časovač spánku> nastavena na <Zap>.
Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
00:00 až 12:00
až 23:59
Časovač kalibrace
Vyberte, zda chcete automaticky provést kalibraci v zadanou dobu.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení časovače>
<Časovač
<Vyp> nebo <Zap>
kalibrace>
Čas kalibrace
Nastavte čas provedení kalibrace, pokud je možnost <Časovač kalibrace> nastavena na <Zap>.
00:00 až 12:00
až 23:59
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení časovače>
<Čas
Nastavte čas
kalibrace>
Upozornění
Definujte, jak se má tiskárna chovat, když se objeví zpráva o konci životnosti tonerové kazety.
Upoz. toner. kazety
Vyberte, zda automaticky zastavit tisk, když tonerová kazeta brzy dosáhne konce své životnosti.
Pokračovat v tisku
Zastavit tisk
(
kazety>
)
<Nabídka ovládání>
<Upozornění>
<Pokračovat v tisku> nebo <Zastavit tisk>
369
<Upoz. toner.
Nastavení seznamu nabídky
<Pokračovat v tisku>
Když se blíží čas výměny tonerové kazety, zobrazí se zpráva <Blíží se konec životn. tonerové kazety X.>, ale tisk
pokračuje.
<Zastavit tisk>
Když se blíží čas výměny tonerové kazety, zobrazí se zpráva <Blíží se konec životnosti tonerové kazety X.> a
(
).
tisk se dočasně zastaví. Pro obnovení tisku stiskněte
● „X“ ve výše uvedené zprávě představuje barvu CMYK.
Auto.přeskočit chybu
Pokud se během tisku objeví chyba, tisk se zastaví. Když chcete v tisku pokračovat i navzdory chybě, zadejte <Zap>.
Informace o nastavení, když aktuální tisková úloha pokračuje, i když dojde k chybě, viz Pokud se zobrazí chybová
zpráva(P. 521) .
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Auto.přeskočit chybu>
<Vyp> nebo <Zap>
Jazyk
Můžete změnit jazyk zobrazený na obrazovce ovládacího panelu, přihlašovací obrazovce vzdáleného uživatelského
rozhraní a v seznamech nastavení.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
370
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Nabídka ovládání>
<Jazyk>
Vyberte jazyk
Výstraha
Vyberte, zda má zařízení pípnout, když dojde k potížím, jako je uvíznutí papíru nebo chyba operace.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Výstraha>
<Vyp> nebo <Zap>
Zobrazit varování
Vyberte, zda se má informovat o varování pomocí zprávy, když se tiskárna dostane do stavu varování.
Upoz. toner. kazety
Zadejte, zda se má zobrazit příslušná zpráva, když se blíží čas výměny tonerové kazety.
Vyp
Zap
(
)
kazety>
<Nabídka ovládání>
<Zobrazit varování>
<Upoz. toner.
<Vyp> nebo <Zap>
Zásuvka prázdná
Zadejte, zda se má zobrazit příslušná zpráva, když v zásuvce na papír dojde papír.
Vyp
Zap
(
prázdná>
)
<Nabídka ovládání>
<Zobrazit varování>
<Vyp> nebo <Zap>
371
<Zásuvka
Nastavení seznamu nabídky
Chyba přen. e-mailu
Vyberte, zda se má zobrazit příslušná zpráva. když během tisku e-mailu dojde ke komunikační chybě.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Zobrazit varování>
<Chyba přen. e-
<Vyp> nebo <Zap>
mailu>
Nastavení data/času
Nastavte aktuální datum a čas.
Datum
Nastavte aktuální datum v pořadí rok, měsíc a den. Pomocí tlačítek
číselných tlačítek zadejte datum.
/
posunujte kurzor a pomocí
01/01 2001 až 31/12 2030
(
)
času>
<Nabídka ovládání>
<Datum>
<Nastavení data/
Nastavte datum
Čas (24 hodin)
Zadejte aktuální čas ve 24hodinovém formátu. Pomocí tlačítek
tlačítek zadejte čas.
/
posunujte kurzor a pomocí číselných
00:00:00 až 23:59:59
(
hodin)>
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
Nastavte čas
Letní čas
Zadejte nastavení pro letní čas.
Nastavení DST
Určuje, zda se má nastavit letní čas.
Vyp
Zap
372
<Čas (24
Nastavení seznamu nabídky
(
)
čas>
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení DST>
Proveďte tvrdý reset (
<Zap>
<Letní
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Počáteční datum/čas
Určuje počáteční datum a čas letního času.
Měsíc
Týden
Den
Čas (24 hodin)
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
<Letní
čas>
Zkontrolujte zprávu
<Počáteční datum/čas>
Nastavte datum a
čas
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Koncové datum/čas
Určuje koncové datum a čas letního času.
Měsíc
Týden
Den
Čas (24 hodin)
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
čas>
Zkontrolujte zprávu
<Koncové datum/čas>
čas
Proveďte tvrdý reset (
<Letní
Nastavte datum a
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Časová zóna
Udává časové pásmo podle regionu, kde se tiskárna používá.
GMT-12:00 až GMT 00:00
(
)
až GMT+12:00
<Nabídka ovládání>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení data/času>
Nastavte časové pásmo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
373
<Časová zóna>
Proveďte tvrdý reset (
Nastavení seznamu nabídky
Rychlé spušt.hl.nap.
Pokud zadáte nastavení rychlého startu, můžete zkrátit dobu od zapnutí hlavního vypínače do doby, kdy jsou
obrazovky funkční. Rychlé spuštění tiskárny(P. 36)
Vyp
Zap
Karta SD *
Aktivujte nebo deaktivujte kartu SD.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Karta SD>
<Vyp> nebo <Zap>
zprávu
Zkontrolujte
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Přerušit tisk *
Zadejte, zda povolit použití funkce přerušení tisku (
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 347) ).
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Přerušit tisk>
<Vyp> nebo <Zap>
Čas vym.zabezp.tisku *
Nastavte čas, do kdy se mají zabezpečené dokumenty uložené v tiskárně smazat.
zabezpečených dokumentů(P. 132)
1 hod.
2 hod.
3 hod.
6 hod.
12 hod.
24 hod.
374
Změna doby platnosti
Nastavení seznamu nabídky
Výpis zabez. úlohy *
Pokud se tiskárna během tisku vypne, protokol tisku se nemusí vytvořit a celkový počet vytištěných stran nemusí být
vypočítán. Pokud tuto funkci nastavíte na <Zap>, generace tiskového protokolu a celkový počet vytištěných stran se s
jistotou provedou. Rychlost tisku však bude nižší.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
zprávu
<Výpis zabez. úlohy>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
Zkontrolujte
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
OS PC připoj. s USB
Vyberte operační systém počítače, který se připojuje k zařízení přes rozhraní USB.
Mac OS
Windows
Jiný
● Nastavení zařízení musí odpovídat operačnímu systému počítače. Jinak počítač nerozpozná zařízení
správně.
● Pokud v počítači máte operační systém Mac OS X 10.10 nebo dřívější a chcete tisknout z tiskového
ovladače přes USB, nastavte tuto položku na <Jiný>.
(
)
<Nabídka ovládání>
<OS PC připoj. s USB>
Vyberte operační systém
počítače, který se připojuje k zařízení
Výběr PDL (PnP)
Zadejte ovladač tiskárny, který se má nainstalovat, když se tiskárna připojí k počítači prostřednictvím USB nebo se
vyhledá pomocí sítě WSD.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PS3
XPS (Přímé)
375
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Nabídka ovládání>
<Výběr PDL (PnP)>
Zadejte jazyk popisu stránky
Zkontrolujte zprávu
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Správa nastavení
Zadejte, zda se má omezit použití klávesa
(
) na ovládacím panelu zabraňuje libovolným změnám nastavení.
Zámek tl. Nastavení
Pokud zadáte <Zap>, nabídka nastavení není funkční, i když se stiskne tlačítko
(
).
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Správa nastavení>
Zkontrolujte zprávu
Nastavení>
<Zámek tl.
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, klávesu nastavení lze odemknout pouze ze vzdáleného uživatelského rozhraní.
Omezení funkcí ovládacího panelu(P. 289)
RMT-SW
Pomocí zařízení nechte tuto položku nastavenou na <Off>. Můžete být požádáni o změnu nastavení na <On>, aby
servisní zástupce společnosti Canon mohl na zařízení provést vzdálenou údržbu.
Off
On
(
)
<Nabídka ovládání>
<RMT-SW>
Upravit obrazovku
Můžete upravit kontrast a jas displeje.
376
<Off> nebo <On>
Nastavení seznamu nabídky
Kontrast
Upravte kontrast (rozdíl v jasu mezi světlými a tmavými oblastmi) displeje podle instalačního umístění zařízení.
-3 až 0
až +3
(
)
<Nabídka ovládání>
<Upravit
<Kontrast>
obrazovku>
Použitím tlačítka
/
lze upravit kontrast
Úprava kontrastu
Nastavením hodnoty „+“ se obrazovka rozjasní. Nastavením hodnoty „-“ obrazovka ztmavne.
Jas pozadí
Výběrem ze tří úrovní upravte jas podsvícení displeje. Volbou <Vyp> podsvícení vypnete.
Vyp
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
(
)
pozadí>
<Nabídka ovládání>
<Upravit obrazovku>
<Jas
Zadejte úroveň jasu
Animované instrukce
Vyberte, zda na obrazovce zobrazit animované instrukce, když dojde k zachycení papíru nebo když vyměníte tonerové
kazety atp.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Animované instrukce>
377
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Zobraz. měrku toneru
Vyberte, zda vpravo dole na displeji zobrazit ukazatel množství toneru.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Zobraz. měrku toneru>
<Vyp> nebo <Zap>
Ozn. o dokonč. nast.
Zadejte dobu v sekundách, po kterou se má zobrazovat zpráva, když se změní
nastavení. Pokud zadáte <Vyp>, zpráva se již nebude zobrazovat.
Vyp
1 s.
2 s.
3 s.
(
)
<Nabídka ovládání>
<Ozn. o dokonč. nast.>
Zadejte počet
sekund
Rychlost posunu
Nastavte rychlost posunování znaků na displeji zprava doleva výběrem ze tří úrovní.
Pomalá
Normální
Rychlá
(
)
<Nabídka ovládání>
<Rychlost posunu>
378
Vyberte rychlost
Nastavení seznamu nabídky
Zdroj papíru
1197-05F
Viz část
Nabídka Vybrat podavač(P. 502) .
379
Nastavení seznamu nabídky
Síť
1197-05H
Všechna nastavení týkající se sítě jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí
nastavení jsou označena křížkem ( ).
Pokud se nezobrazí zpráva <Síť>
● Pokud je možnost <Síť> pod <Výběr rozhraní> nastavena na <Vyp>, <Síť> se v nabídce nastavení nezobrazí.
Výběr rozhraní(P. 419)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Nastavení TCP/IP(P. 380)
Mopria(P. 391)
Google Cloud Print(P. 392)
SMB(P. 392)
Nastavení SNMP(P. 393)
Spooler(P. 394)
Přijímat paralelně(P. 395)
Čekání při spuštění(P. 395)
Nastavení vzdál. UR(P. 395)
Ovladač ethernetu(P. 396)
Priorita rež. spánku(P. 396)
IEEE802.1X(P. 397)
Filtr adresy(P. 397)
Adresa MAC(P. 398)
Nast. tisku e-mailu(P. 398)
Inic. síť. nastavení(P. 399)
Nastavení TCP/IP
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti TCP/IP, například nastavení IP adresy.
Nastavení IPv4
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv4.
IPv4
Povolte nebo zakažte na tiskárně funkci IPv4.
Vyp
Zap
(
IPv4>
)
<Síť>
<IPv4>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
tvrdého resetu(P. 500) )
Režim IP
Vyberte způsob nastavení IP adresy.
Nastavení adresy IPv4(P. 191)
380
<Nastavení
Provedení
Nastavení seznamu nabídky
Auto
Ruční
Protokol *
Vyberte protokol, který chcete použít, když je možnost <Režim IP> nastavena na <Auto>. Pokud vybraný
protokol nastavíte na <Zap>, další dva protokoly se automaticky nastaví na <Vyp>. Nastavení adresy
IPv4(P. 191)
Použít DHCP
Vyp
Zap
Použít BOOTP
Vyp
Zap
Použít RARP
Vyp
Zap
Auto. adresa IP *
Vyberte, zda se má adresa IP získávat automaticky. Zadejte <Zap> když je možnost <Režim IP> nastaven na
<Auto>. Nastavení adresy IPv4(P. 191)
Vyp
Zap
Nastavení adresy IP
Nakonfigurujte IP adresu používanou k identifikaci zařízení, například počítačů a tiskáren, v síti TCP/IP.
Nastavení adresy IPv4(P. 191)
IP adresa
0.0.0.0
na 255.255.255.255
Maska podsítě
0.0.0.0
na 255.255.255.255
Adresa brány
0.0.0.0
na 255.255.255.255
DNS
Zadejte nastavení pro adresu serveru Domain Name System (DNS), která poskytuje jméno hostitele pro
/
posunujte kurzor a pomocí číselných tlačítek zadejte adresu. Pomocí
rozlišení IP adresy. Pomocí
vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte jiná nastavení pro DNS. Konfigurace služby DNS(P. 223)
Primární adresa
0.0.0.0
na 255.255.255.255
Sekundární adresa
0.0.0.0
na 255.255.255.255
381
Nastavení seznamu nabídky
(
)
IPv4>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<DNS>
Vyberte server, který chcete konfigurovat
Proveďte tvrdý reset (
adresu
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
Zadejte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Nastavení mDNS *
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
Konfigurace služby DNS(P. 223)
mDNS
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv4>
<Nastavení mDNS>
tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
<Nastavení TCP/IP>
<mDNS>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte
Název mDNS *
Pokud je možnost <mDNS> nastavena na <Zap>, nastavte tuto položku.
(
)
IPv4>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nastavení mDNS>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Název mDNS>
<Nastavení
Nastavte název
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Možnost DHCP
Když je povoleno DHCP, vyberte, zda se má získat název hostitele a zda se má pomocí možností DHCP
provádět dynamická aktualizace DNS.
Získat jm. hostitele
Vyp
Zap
Dynamická aktual.DNS
Vyp
Zap
(
IPv4>
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Možnost DHCP>
<Nastavení TCP/IP>
<Získat jm. hostitele> nebo <Dynamická
382
<Nastavení
Nastavení seznamu nabídky
aktual.DNS>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Nastavení IPv6
Vyberte, zda se má tiskárna používat v síti IPv6. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zadat
nastavení adresy IPv6. Nastavení adres IPv6(P. 195)
IPv6
Povolte nebo zakažte na tiskárně funkci IPv6.
Vyp
Zap
(
)
IPv6>
<Síť>
<IPv6>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
Nastavení mDNS *
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
Konfigurace služby DNS(P. 223)
mDNS
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv6>
<Nastavení mDNS>
<mDNS>
tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte
Použ.náz.IPv4 (mDNS) *
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv6>
<Nastavení mDNS>
<Zap>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Použ.náz.IPv4 (mDNS)>
<Nastavení
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Název mDNS *
Pokud je možnost <Použ.náz.IPv4 (mDNS)> nastavena na <Vyp>, nastavte tuto položku.
383
Nastavení seznamu nabídky
(
)
IPv6>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nastavení mDNS>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Název mDNS>
<Nastavení
Nastavte název
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Rozlišení WINS
Zadejte, zda se má používat služba WINS (Windows Internet Name Service), která poskytuje název systému
NetBIOS k rozpoznávání IP adres ve smíšeném prostředí systému NetBIOS a protokolu TCP/IP. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zadat podrobná nastavení, která se použijí, když se aktivuje služba
WINS. Konfigurace služby WINS(P. 229)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
WINS>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Rozlišení
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
FTP
Vyberte, zda změnit nastavení pro tisk a nastavení provedená na tiskárně z FTP.
Tisk FTP
Vyberte, zda tisknout z FTP. Použijte Vzdálené uživatelské rozhraní pro nastavení uživatelského jména a hesla,
které se používá pro tisk z FTP. Příprava na použití serveru FTP(P. 650)
Vyp
Zap
(
)
IP>
(
<Síť>
<FTP>
Zkontrolujte zprávu
<Tisk FTP>
<Nastavení TCP/
<Vyp> nebo <Zap>
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Povolit nast. z FTP
Vyberte, zda změnit nastavení provedená na tiskárně z FTP.
Vyp
Zap
384
Proveďte tvrdý reset
Nastavení seznamu nabídky
(
)
IP>
tvrdý reset (
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/
<FTP>
<Povolit nast. z FTP>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Nastavení LPD
Povolte nebo zakažte tiskový protokol LPD, který lze použít na jakékoli hardwarové platformě a v jakémkoli
operačním systému. Nastavte také časové období, po němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková
data nelze přijmout v důsledku komunikační chyby nebo nějakému jinému problému. Pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní zadejte nastavení pro tisk bannerové stránky, když je aktivováno LPD. Konfigurace
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
Tisk LPD
Vyp
Zap
(
)
LPD>
<Síť>
<Tisk LPD>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
Časová prodleva PŘ. *
1 až 60
(min.)
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nastavení TCP/IP>
LPD>
<Časová prodleva PŘ.>
Nastavte dobu časového limitu
tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
<Nastavení
Proveďte
Nastavení RAW
Povolte nebo zakažte RAW, tiskový protokol specifický pro systém Windows. Nastavte také časové období, po
němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková data nelze přijmout v důsledku komunikační chyby nebo
nějakému jinému problému. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte nastavení pro dvousměrnou
komunikaci. Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
Tisk RAW
Vyp
Zap
385
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Síť>
RAW>
Zkontrolujte zprávu
<Tisk RAW>
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
Časová prodleva PŘ. *
1 až 60
(min.)
(
)
RAW>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Časová prodleva PŘ.>
tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
Nastavte dobu časového limitu
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Tisk IPP
Povolte nebo zakažte IPP, který umožňuje tisk z externí sítě prostřednictvím internetu. Pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní zadejte nastavení pro šifrování TLS odesílaných dat a ověřování uživatele. Konfigurace
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 200)
Vyp
Zap
(
IPP>
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Tisk
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
WSD
Povolte nebo zakažte automatické procházení a získávání informací pro tiskárnu pomocí protokolu WSD, který je
dostupný v systému Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012. Konfigurace protokolů tisku a funkcí
WSD(P. 200)
Tisk WSD
Zadejte, zda tisknout se zařízením pomocí WSD.
Vyp
Zap
386
Nastavení seznamu nabídky
(
)
IP>
(
<Síť>
<WSD>
Zkontrolujte zprávu
<Tisk WSD>
<Nastavení TCP/
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Procházení WSD *
Zadejte, zda získat informace o tiskárně z počítače pomocí WSD. Pokud je možnost <Tisk WSD> nastavena na
<Zap>, položka <Procházení WSD> je fixována na <Zap> a není zobrazena v nabídce nastavení.
Vyp
Zap
(
)
IP>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/
<WSD>
<Procházení WSD>
<Vyp> nebo <Zap>
tvrdý reset (
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Multicast Discovery
Vyberte, zda nastavit tiskárnu tak, aby odpovídala na zprávy vícesměrového zjišťování.
Vyp
Zap
(
)
IP>
tvrdý reset (
<Síť>
<WSD>
Zkontrolujte zprávu
<Multicast Discovery>
<Nastavení TCP/
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
● Pokud je možnost <Multicast Discovery> nastavena na <Vyp>, tiskárna zůstane v režimu spánku, i
když jsou na síti zprávy vícesměrového zjišťování.
HTTP
Povolte nebo zakažte HTTP. HTTP se vyžaduje pro komunikaci s počítačem, například když se používá Vzdálené
uživatelské rozhraní a provádí se tisk WSD. Zákaz komunikace HTTP(P. 292)
Vyp
Zap
Nastavení proxy
Zadejte nastavení používání proxy serveru, která se týkají komunikace HTTP.
proxy(P. 278)
387
Nastavení serveru
Nastavení seznamu nabídky
Proxy
Povolte nebo zakažte proxy server, když tiskárna provádí komunikaci HTTP.
Vyp
Zap
(
)
proxy>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Proxy>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
Adresa serveru *
Nastavte adresu proxy serveru, který chcete použít. Zadejte IP adresu, název domény a další nezbytné
informace, které se hodí pro vaše provozní prostředí. Pomocí tlačítek
/
posunujte kurzor a pomocí
číselných tlačítek zadejte adresu ( Zadávání textu(P. 32) ).
(
)
proxy>
(
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Adresa serveru>
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte adresu serveru
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Číslo portu *
Zadejte číslo portu proxy serveru, který chcete použít.
1 až 80
až 65535
(
)
proxy>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Číslo portu>
Zadejte číslo portu
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Stejná doména *
Povolte nebo zakažte proxy server, když tiskárna provádí komunikaci HTTP se zařízeními ve stejné doméně.
Použít proxy
Nepoužít proxy
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
proxy>
<Stejná doména>
proxy>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Použít proxy> nebo <Nepoužít
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
388
<Nastavení
Nastavení seznamu nabídky
Ověření proxy *
Povolte nebo zakažte funkci ověření serveru proxy.
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
proxy>
Zkontrolujte zprávu
<Ověření proxy>
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Uživatelské jméno *
Pokud chcete povolit ověření serveru proxy, zadejte pro ověření uživatelské jméno o délce maximálně 24
alfanumerických znaků. Uživatelské jméno zadejte pomocí číselných tlačítek ( Zadávání textu(P. 32) )
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
proxy>
<Uživatelské jméno>
reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte uživatelské jméno
<Nastavení
Proveďte tvrdý
Heslo *
Pokud chcete nastavit heslo pro ověření serveru proxy, zadejte maximálně 24 alfanumerických znaků. Heslo
zadejte pomocí číselných tlačítek ( Zadávání textu(P. 32) ).
(
)
proxy>
<Síť>
<Heslo>
Přečtěte si zprávu
Zadejte heslo
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
SNTP
Vyberte, zda chcete získat čas ze síťového časového serveru. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte
nastavení adresy serveru. Konfigurace protokolu SNTP(P. 232)
Vyp
Zap
(
IP>
)
<Síť>
<SNTP>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
tvrdého resetu(P. 500) )
389
<Nastavení TCP/
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
Nastavení seznamu nabídky
Odezva Discovery
Vyberte, zda chcete nastavit zařízení tak, aby reagovalo na pakety vícesměrového zjišťování v síti. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte název oboru, který se použije k zahrnutí zařízení konkrétního oboru.
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení(P. 241)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
Discovery>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Odezva
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
IPSec
Zvolte, zda se má provádět šifrování komunikace vytvořením sítě VPN pomocí protokolu IPSec. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní zaregistrujte a zadejte zásady zabezpečení. Konfigurace nastavení
IPSec(P. 302)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
<IPSec>
IP>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
Nast. oznám. spánku
Zadejte nastavení komunikace SLP, pokud chcete systém imageWARE upozorňovat na stav napájení zařízení. Jeli možnost <Oznám. režimu spánku> nastavena na <Zap>, můžete očekávat, že nebude docházet ke zbytečné
komunikaci zařízení během režimu spánku a sníží se celková spotřeba energie. Konfigurace nastavení pro
software ke správě zařízení(P. 241)
Oznám. režimu spánku
Povolte nebo zakažte komunikaci SLP. Pokud vyberete možnost <Zap>, bude systém imageWARE
upozorňován na stav napájení zařízení.
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
oznám. spánku>
tvrdý reset (
Zkontrolujte zprávu
<Oznám. režimu spánku>
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
390
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nast.
Proveďte
Nastavení seznamu nabídky
Číslo portu *
Zadejte číslo portu pro komunikaci SLP se softwarem pro správu.
1 až 11427
až 65535
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
oznám. spánku>
portu
<Číslo portu>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nast.
Pomocí číselných kláves zadejte číslo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Směrovače na trase *
Zadejte počet směrovačů, jimiž mohou procházet pakety upozornění. Zadejte číslo od 0 do 254.
0 až 3
až 254
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
oznám. spánku>
<Směrovače na trase>
směrovačů k procházení
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nast.
Pomocí číselných kláves zadejte počet
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Interval oznámení *
Zadejte, jak často má zařízení upozorňovat systém imageWARE na stav napájení. Zadejte číslo v sekundách
od 60 do 65535.
60 až 600
až 65535
(
)
<Síť>
oznám. spánku>
oznámení
Přečtěte si zprávu
<Interval oznámení>
Proveďte tvrdý reset (
Tisk s aplikací Mopria®(P. 170)
Vyp
Zap
391
<Nast.
Pomocí číselných kláves zadejte interval
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Mopria
Vyberte, zda použít Mopria®.
<Nastavení TCP/IP>
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Mopria>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Google Cloud Print
Povolte nebo zakažte službu Google Cloud Print.
Změna nastavení služby Google Cloud Print(P. 179)
Použít Cloud Print
Vyp
Zap
Stav uložení
SMB *
Vyberte, zda chcete použít zařízení jako sdílenou tiskárnu v síti SMB. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte
další nastavení SMB, jako je název serveru a název pracovní skupiny. Konfigurace protokolu SMB(P. 245)
Server SMB
Vyberte, zda chcete zobrazit zařízení jako server SMB na obrazovce konfigurace sítě SMB.
Vyp
Zap
(
)
SMB>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<SMB>
Proveďte tvrdý reset (
<Server
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Tisk SMB *
Povolte nebo zakažte tisk SMB.
Vyp
Zap
(
SMB>
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<SMB>
Proveďte tvrdý reset (
resetu(P. 500) )
392
<Tisk
Provedení tvrdého
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení SNMP
Zadejte nastavení monitorování a ovládání zařízení z počítače, který používá software kompatibilní s protokolem
SNMP. Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 235)
Nastavení SNMPv1
Zadejte nastavení pro používání SNMPv1. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte název komunity a
přístupová oprávnění k objektům MIB (Management Information Base).
SNMPv1
Povolte nebo zakažte SNMPv1.
Vyp
Zap
(
)
SNMPv1>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<SNMPv1>
<Nastavení SNMP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Nast. vyčlen.komun.
Vyhrazená komunita představuje předvolenou komunitu, určenou výhradně pro správce používající software
Canon, například nástroj imageWARE Enterprise Management Console. Nastavte přístupová oprávnění
k objektům MIB (Management Information Base).
Vyčleněná komuna
Vyp
Čtení/Zápis
Pouze Čtení
(
)
SNMPv1>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nast. vyčlen.komun.>
přístupová oprávnění
<Nastavení SNMP>
<Vyčleněná komuna>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Vyberte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Nastavení SNMPv3
Zadejte nastavení pro používání protokolu SNMPv3. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte
podrobná nastavení, která se použijí, pokud je povolen protokol SNMPv3.
SNMPv3
Povolte nebo zakažte SNMPv3.
Vyp
Zap
393
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Síť>
SNMPv3>
Zkontrolujte zprávu
<SNMPv3>
<Nastavení SNMP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Uživatelská nastavení N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Zadejte heslo pro ověřování a heslo pro šifrování jako uživatelské informace použité v SNMPv3. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní zaregistrujte informace o uživateli. Monitorování a ovládání zařízení
pomocí protokolu SNMP(P. 235)
Heslo ověření /Heslo šifrování
Pro každé heslo zadejte 6 až 16 alfanumerických znaků. Heslo zadejte pomocí číselných tlačítek.
(
)
<Síť>
SNMPv3>
Přečtěte si zprávu
<Nastavení SNMP>
Vyberte číslo nastavení uživatele
jméno
Zkontrolujte uživatelské
<Heslo ověření> nebo <Heslo šifrování>
tvrdý reset (
<Nastavení
Zadejte heslo
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Odmítn.pakety spán.
Vyberte, zda chcete smazat pakety SNMP přijaté během režimu spánku.
Vyp
Zap
(
SNMP>
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Odmítn.pakety spán.>
<Nastavení
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
● Pokud vyberete pole <Zap>, aplikace, které používají protokol SNMP, jako například Canon software
imageWARE Series, mohou mít zakázán přístup k tiskárně.
Spooler *
Vyberte, zda chcete zahrnout kartu SD mezi úložná místa obdržených tiskových dat. Pokud vyberete <Zap>, kapacita
zařízení pro příjem tiskových dat se zvýší.
Vyp
Zap
394
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Spooler>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Přijímat paralelně
Zadejte, zda chcete tisknout obdržené úlohy v pořadí přijetí, když je více tiskových úloh odesláno z více počítačů nebo
dalších zařízení. Pokud následně odešlete více tiskových úloh do zařízení, můžete je vytisknout bez přerušení tiskovými
úlohami odeslanými z jiných počítačů apod. V takovém případě nastavte tuto položku na <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Přijímat paralelně>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Čekání při spuštění
Zadejte čekací dobu před připojením k síti. Nastavení vyberte podle síťového prostředí.
připojením k síti(P. 222)
0
Nastavení čekací doby před
až 300 (s)
Nastavení vzdál. UR
Zadejte nastavení pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete
zadávat nastavení zařízení z webového prohlížeče.
Vzdálené UR
Povolte nebo zakažte Vzdálené uživatelské rozhraní.
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 293)
Vyp
Zap
Nast.zab.příst. VzUR
Vyberte, zda chcete používat kód PIN k přístupu do Vzdáleného uživatelského rozhraní.
pro Vzdálené uživatelské rozhraní(P. 267)
Vyp
Zap
395
Nastavení kódu PIN
Nastavení seznamu nabídky
TLS *
Povolte nebo zakažte TLS pro komunikaci Vzdáleného uživatelského rozhraní. Pokud chcete TLS používat pro
šifrované komunikace, musíte nastavit páry klíčů pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní ( Používání TLS
pro šifrovanou komunikaci(P. 298) ).
Vyp
Zap
(
)
UR>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<TLS>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení vzdál.
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 500) )
Ovladač ethernetu
Zadejte režim komunikace Ethernet (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 220)
Automatická detekce
Zvolte, zda chcete režim komunikace a typ sítě Ethernet zjistit automaticky, nebo vybrat ručně.
Vyp
Zap
Režim komunikace *
Pokud je možnost<Automatická detekce> nastavena na <Vyp>, vyberte režim komunikace Ethernet.
Poloviční duplex
Úplný duplex
Typ ethernetu *
Pokud je možnost <Automatická detekce> nastavena na <Vyp>, vyberte typ Ethernetu.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
Priorita rež. spánku
Vyberte, zda dát prioritu rychlému návratu z režimu spánku nebo více energeticky úspornému efektu režimu spánku.
Optimální vyvážení
Ukončit rychlost
Úspora energie
396
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Síť>
položku nastavení
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Priorita rež. spánku>
Vyberte
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Optimální vyvážení
Zařízení se rychle vrátí z režimu spánku. Pokud zařízení přímo připojená k přístroji podporují EEE (Energy
Efficient Ethernet), lze spotřebu energie snížit ještě více. Toto nastavení běžně používejte.
Ukončit rychlost
Zařízení se vrátí z režimu spánku rychleji.
Úspora energie
Rychlost komunikace je během režimu spánku nižší za účelem co nejnižší spotřeby energie.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <Režim spánku> vybráno nastavení <Vysoká
(Hlub.spánek)>. Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
IEEE802.1X
Povolte nebo zakažte ověřování IEEE 802.1X. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte podrobná nastavení,
která se použijí, pokud je povoleno ověřování IEEE 802.1X. Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
zprávu
Přečtěte si zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<IEEE802.1X>
Proveďte tvrdý reset (
Přečtěte si
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Filtr adresy
Povolte nebo zakažte komunikaci omezenou na základě IP adresy a nebo adresy MAC. Pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní zadejte adresu, kterou chcete omezit. Základní tiskové operace(P. 72)
Vyp
397
Nastavení seznamu nabídky
Zap
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Filtr adresy>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Adresa MAC
Zkontrolujte adresu MAC zařízení, což je jedinečné číslo každého komunikačního zařízení.
(Pouze displej)
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Adresa MAC>
Nast. tisku e-mailu
Zadejte nastavení pro použití funkce tisku e-mailů. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zadávat další
nastavení tisku e-mailů včetně nastavení poštovního serveru. Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Interval PŘ. POP3
Zadejte interval pro automatické připojení k poštovnímu serveru v minutách. Nové e-maily v poštovní schránce
na poštovním serveru se automaticky přijmou a vytisknou v zadaných časových intervalech.
0
až 90 (min.)
(
POP3>
mailů
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nast. tisku e-mailu>
<Interval PŘ.
Pomocí číselných kláves zadejte interval automatického příjmu eProveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
● Pokud vyberete „0“, e-maily nebudou přijímány automaticky. V takovém případě přijímejte e-maily
ručně. Ruční přijímání e-mailů(P. 165)
POP3 PŘ.
Povolte nebo zakažte tisk e-mailů pro poštovní server POP3.
Vyp
Zap
398
Nastavení seznamu nabídky
(
)
PŘ.>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nast. tisku e-mailu>
Proveďte tvrdý reset (
<POP3
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
SMTP PŘ.
Povolte nebo zakažte tisk e-mailů pro protokol SMTP.
Vyp
Zap
(
PŘ.>
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nast. tisku e-mailu>
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Inic. síť. nastavení
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení sítě na výchozí tovární hodnoty.
399
Inicializace nastavení sítě(P. 604)
<SMTP
Nastavení seznamu nabídky
Rozvržení
1197-05J
Nastavení vzhledu tisku včetně okrajů mezery pro vazbu a poloh tisku jsou uvedeny
s krátkými popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Počet kopií(P. 400)
Přesah Y/Přesah X(P. 400)
Umístění vazby(P. 401)
Vnitřní okraj(P. 402)
Alternativní způsob(P. 403)
Počet kopií
Nastavte počet kopií.
1
až 9999
(
)
<Rozvržení>
<Počet kopií>
Pomocí číselných kláves zadejte počet
kopií
Přesah Y/Přesah X
Bez ohledu na zdroj papíru můžete u všech druhů tisku zadat nastavení pro posun pozice tisku v krocích 0,5 mm.
-50,0 až 0,0
až +50,0 (mm)
(
)
<Rozvržení>
<Přesah Y> nebo <Přesah X>
hodnotu přesahu
<Přesah Y>
Posune pozici tisku svisle.
400
Pomocí
/
zadejte
Nastavení seznamu nabídky
<Přesah X>
Posune pozici tisku vodorovně.
Hodnoty přesahu
Pro <Přesah Y> nastavte plusovou (+) hodnotu pro posunutí pozice tisku dolů. Pro <Přesah X> nastavte
plusovou (+) hodnotu pro posunutí pozice tisku doprava. Nastavte minusovou (-) hodnotu pro posunutí
pozice tisku v opačném směru.
<Přesah X>
<Přesah Y>
Zadání jemného nastavení pozice tisku
Můžete vybrat <Uprav. polohu tisku> v části <Uživatelská údržba> pro jemné zadání pozice tisku pro každý zdroj
papíru. Rozsah dostupných hodnot přesahu je od -5,0 až +5,0 mm ve svislém směru a od -2,25 až +2,25 mm ve
vodorovném směru. Nastavení pozice tisku(P. 584)
Umístění vazby
Zadejte, zda výtisky chcete vázat podél dlouhého okraje nebo krátkého okraje pomocí vázacího nástroje, například
sešívačky. V takovém případě zadejte také nastavení <Vnitřní okraj> pro upravení okraje pro svázání.
Delší strana
Kratší strana
(
)
<Rozvržení>
<Umístění vazby>
<Delší strana>
Zadejte pro vazba výtisků po dlouhé straně papíru.
401
<Delší strana> nebo <Kratší strana>
Nastavení seznamu nabídky
<Kratší strana>
Zadejte pro vazba výtisků po krátké straně papíru.
Vnitřní okraj
Upravte šířku mezery okraje uvedenou v <Umístění vazby> posunutím pozice tiskových dat. Pokud vyberete „0,0“,
mezera se nezmění.
-50,0 až 0,0
až +50,0 (mm)
(
)
<Rozvržení>
<Vnitřní okraj>
Pomocí
/
zadejte hodnotu
přesahu
Hodnoty mezery
Zadejte směr a šířku pro posun pozice tisku tiskových dat. Okraj, kde se mezera změní, se liší v závislosti na
tom, zda je nastavena „+“ nebo „-“ hodnota. Šířku mezery můžete upravit v krocích 0,5 mm.
Dokument na výšku
Hodnota nastavení
Vazba podél dlouhého okraje Vazba podél krátkého okraje
„+“ hodnota
Levý konec papíru
(pro levou vazbu)
Horní konec papíru
(pro horní vazbu)
„-“ hodnota
Pravý konec papíru
(pro pravou vazbu)
Spodní konec papíru
(pro spodní vazbu)
Dokument na šířku
402
Nastavení seznamu nabídky
Hodnota nastavení
Vazba podél dlouhého okraje Vazba podél krátkého okraje
„+“ hodnota
Levý konec papíru
(pro horní vazbu)
Horní konec papíru
(pro pravou vazbu)
„-“ hodnota
Pravý konec papíru
(pro spodní vazbu)
Horní konec papíru
(pro pravou vazbu)
Alternativní způsob
Pokud provádíte oboustranný tisk dokumentu, který obsahuje lichý počet stran, můžete vybrat, zda chcete poslední
stranu zpracovat v jednostranném režimu tisku. Pokud vyberete <Zap>, bude tisk dokončen rychleji než běžný
oboustranný tisk.
Vyp
Zap
(
)
<Rozvržení>
<Alternativní způsob>
<Vyp> nebo <Zap>
Když se tisk dokumentu se sudým počtem stran dokončí v jednostranném režimu tisku
V následujících případech je poslední strana zpracována v jednostranném režimu tisku, i když dokument
obsahuje sudý počet stran.
● Poslední strana je prázdná.
● Poslední stranu nelze vytisknout z toho důvodu, že velikost papíru není k dispozici pro oboustranný tisk.
Když použijete papír s předtištěným logem
● Pokud je poslední strana zpracována v jednostranném režimu tisku s možností <Alternativní způsob>
nastavenou na <Zap>, nemusí orientace nebo strana tisku poslední strany odpovídat ostatním stranám. V
takovém případě nastavte možnost <Alternativní způsob> na <Vyp>.
403
Nastavení seznamu nabídky
Kvalita tisku
1197-05K
Nastavení kvality tisku včetně gradace a hustoty toneru jsou uvedeny s krátkými
popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Gradace(P. 404)
Úspora toneru(P. 405)
Sytost: X (X=C, M, Y, K)(P. 405)
Sytost X(jemn.nast.) (X=C, M, Y, K)(P. 405)
Barevný režim(P. 405)
Polotóny(P. 406)
Kompenzace šedé(P. 407)
CMS(P. 408)
Nastavení gradace(P. 413)
Zdokon. vyhlazování(P. 414)
Korekce obj. toneru(P. 415)
Kontrola čar(P. 415)
Snížit kvalitu(P. 416)
Sp. režim. vyhlaz.(P. 416)
Gradace
Zadejte gradaci pro zpracování tiskových dat.
Vysoká 1
Vysoká 2
(
)
<Kvalita tisku>
<Gradace>
<Vysoká 1> nebo <Vysoká 2>
<Vysoká 1>
Tento tiskový režim je vhodný pro tisk fotografií nebo podobných věcí v průměrné kvalitě.
<Vysoká 2>
Zadejte toto nastavení pro tisk fotografií nebo podobných věcí ve vysoké kvalitě.
404
Nastavení seznamu nabídky
Úspora toneru
Zadejte toto nastavení, když chcete zkontrolovat kompletaci, jako je rozvržení, například před vytištěním velké úlohy.
Vzhledem k tomu, že tento režim tisku šetří toner, mohou být jemné čáry a části se světlejší sytostí tisku rozmazané.
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Úspora toneru>
<Vyp> nebo <Zap>
Sytost: X (X=C, M, Y, K) *
Pro každou barvu CMYK upravte sytost toneru, která se má použít na tisk. Tato možnost se nezobrazí, když je možnost
<Úspora toneru> nastavena na <Zap>. Nastavení sytosti tisku(P. 579)
-8 až 0
až +8
Sytost X(jemn.nast.) (X=C, M, Y, K) *
Pro každou barvu CMYK můžete provést jemné nastavení sytosti toneru použité na tisk samostatně pro tři oblasti
sytosti. Tato možnost se nezobrazí, když je možnost <Úspora toneru> nastavena na <Zap>. Nastavení sytosti
tisku(P. 579)
Vysoká
-8 až 0
až +8
Střední
-8 až 0
až +8
Nízká
-8 až 0
až +8
Barevný režim
Zadejte, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.
Auto (Barvy/Černá)
Barvy
Černá
(
)
<Kvalita tisku>
<Barevný režim>
405
Vyberte režim barvy
Nastavení seznamu nabídky
<Auto (Barvy/Černá)>
Automaticky vybírat barevný nebo černobílý tisk v závislosti na typu dokumentu.
<Barvy>
Barevný tisk.
<Černá>
Černobílý tisk, i když je dokument barevný.
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Difúze chyb
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení/gradace>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů
dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Polotóny>
<Difúze chyb>
<Vyp> nebo
<Zap>
Rozlišení/gradace *
Vyberte metodu reprodukce polotónů, když je možnost <Difúze chyb> nastavena na <Vyp>. Tuto položku
můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
Grafika
Rozlišení
Gradace
Obraz
Rozlišení
Gradace
406
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Kvalita tisku>
obrazových dat
<Polotóny>
<Rozlišení/gradace>
Vyberte typ
<Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Gradace>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
Kompenzace šedé
V případě černých nebo šedých dat s barevnými informacemi definujícími R=G=B vyberte, zda chcete tisknout pouze s
černým (K) tonerem nebo se čtyřbarevným tonerem CMYK. Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat
obsažených v jednom dokumentu.
Text
Vyp
Zap
Grafika
Vyp
Zap
Obraz
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Kompenzace šedé>
<Vyp> nebo <Zap>
407
Vyberte typ obrazových dat
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Vyp>
Tiskne se čtyřbarevným tonerem CMYK. Reprodukce gradace tmavých barev je lepší než pomocí <Zap>.
<Zap>
Tiskne pouze s černým (K) tonerem. Neshodě barev kvůli použití barevného (CMY) toneru lze předejít.
CMS
Nastavte metody zpracování pro korekci barev. Můžete provést různá nastavení pro různé typy dat obsažené v jednom
dokumentu.
Výběr CMS
Nastavte, zda se má provést korekce barev na straně tiskárny nebo na straně hostitele (strana ovladače
tiskárny).
Tiskárna
Hostitel
(
)
<Kvalita tisku>
<CMS>
<Výběr CMS>
<Tiskárna> nebo
<Hostitel>
CMS/Gama
Vyberte režim zpracování pro barevný tisk. Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat
obsažených v jednom dokumentu.
Text
CMS
Gama
Grafika
CMS
Gama
Obraz
CMS
Gama
408
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Kvalita tisku>
obrazových dat
<CMS>
<CMS/Gama>
Vyberte typ
<CMS> nebo <Gama>
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<CMS>
Použijte profil pro shodu barev.
<Gama>
Proveďte korekci barev nastavením hodnoty gama pro úpravu jasu.
Zdrojový profil RGB
Vyberte vhodný profil pro data RGB, který odpovídá používanému monitoru. Tuto položku můžete nastavit pro
každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafika
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Obraz
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Kvalita tisku>
obrazových dat
<CMS>
Vyberte profil
409
<Zdrojový profil RGB>
Vyberte typ
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije se profil RGB, který je podobný průměrnému profilu většiny monitorů pro počítače se systémem
Windows. Pokud používáte monitor, který podporuje sRGB, můžete tisknout barvy, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Pokud chcete upravit jas po srovnání mezi vytištěnými barvami a barvami zobrazenými na monitoru,
proveďte potřebná nastavení zde. Čím vyšší hodnota, tím tmavší vytištěné barvy.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <CMS/Gama> vybráno nastavení <CMS>.
Výstupní profil
Můžete vybrat vhodné profily pro data, které hodláte vytisknout. Můžete tuto položku nastavit pro každý typ
obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
Normal
Photo
Grafika
Normal
Photo
Obraz
Normal
Photo
(
)
<Kvalita tisku>
obrazových dat
<CMS>
<Normal> nebo <Photo>
410
<Výstupní profil>
Vyberte typ
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru.
<Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <CMS/Gama> vybráno nastavení <CMS>.
Způsob shody
Zadejte, který prvek má mít ve shodě barev prioritu před ostatními, pomocí <Zdrojový profil RGB>. Tuto položku
můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
Grafika
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
Obraz
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
(
)
<Kvalita tisku>
obrazových dat
<CMS>
<Způsob shody>
Vyberte typ
Vyberte metodu určení shody
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
411
Nastavení seznamu nabídky
<Percepční>
Shoda se provede s prioritou na barevnou percepční.
<Nasycení>
Shoda se provede s prioritou na sytost.
<Kolorimetrický>
Shoda se provede tak, že rozdíl barev mezi originály a výtisky je minimální.
Korekce gama
Úprava jasu lze provést tak, aby jas nejjasnějších a nejtmavších částí originálu nebyl ve výsledku tisku ovlivněn.
Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafika
1.0
1.4
1.8
2.2
Obraz
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<Kvalita tisku>
obrazových dat
<CMS>
<Korekce gama>
Vyberte typ
Vyberte hodnotu nastavení
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
412
Nastavení seznamu nabídky
<1.0> až <2.2>
Nastavte tuto položku, když chcete upravit jas výtisků. <1.4> je standardní nastavení (bez korekce) a čím vyšší
je nastavená hodnota, tím bude tisk tmavší.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <CMS/Gama> vybráno nastavení <Gama>.
Nastavení gradace
Proveďte nastavení pro režim vyhlazování, který umožňuje vyhlazený tisk gradace čar, obrázků a fotografií.
Gradace
Zadejte, zda chcete povolit nebo zakázat režim vyhlazování. Gradace se tisknout vyhlazeněji, je-li zadána
možnost <Vyhlazený 2> spíše než možnost <Vyhlazený 1>.
Vyp
Vyhlazený 1
Vyhlazený 2
(
)
<Kvalita tisku>
<Nastavení gradace>
<Gradace>
Vyberte
způsob zpracování
Grafika *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na čáry a obrázky pokud je možnost <Gradace> nastavena na
<Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Nastavení gradace>
<Grafika>
<Vyp>
nebo <Zap>
Obraz *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na obrazová data, jako jsou fotografie, pokud je možnost
<Gradace> nastavena na <Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
413
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Kvalita tisku>
<Nastavení gradace>
<Obraz>
<Vyp> nebo
<Zap>
Zdokon. vyhlazování
Proveďte nastavení pro režim vyhlazování, který umožňuje vyhlazený tisk okrajů čar, obrázků a textu.
Zdokon. vyhlazování
Zadejte, zda chcete povolit nebo zakázat režim vyhlazování. Okraje budou hladší, je-li zadána možnost
<Vyhlazený 2> spíše než možnost <Vyhlazený 1>.
Vyp
Vyhlazený 1
Vyhlazený 2
(
)
vyhlazování>
<Kvalita tisku>
<Zdokon. vyhlazování>
<Zdokon.
Vyberte způsob zpracování
Grafika *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na čáry a obrázky pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování>
nastavena na <Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Zdokon. vyhlazování>
<Grafika>
<Vyp>
nebo <Zap>
Text *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na text, pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování> nastavena na
<Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
414
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Kvalita tisku>
<Zdokon. vyhlazování>
<Text>
<Vyp> nebo
<Zap>
Korekce obj. toneru
Nastavte, jak upravit množství toneru při tisku vysoce sytých oblastí.
Normální
Priorita gradace
Priorita textu
(
)
<Kvalita tisku>
<Korekce obj. toneru>
Vyberte způsob
korekce
<Normální>
Tiskne text a čáry pomocí množství toneru, které zachová rozlišení, a tiskne další typy dat pomocí množství
toneru, které zachová odstín.
<Priorita gradace>
Tiskne všechny typy dat pomocí množství toneru, které zachová odstín.
<Priorita textu>
Tiskne všechny typy dat pomocí množství toneru, které zachová rozlišení.
Kontrola čar
Nastavte metodu zpracování obrazu čar.
Priorita rozlišení
Priorita gradace
415
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Kvalita tisku>
<Kontrola čar>
<Priorita rozlišení> nebo <Priorita
gradace>
<Priorita rozlišení>
Zpracuje čáry tak, že se zachová rozlišení podobné zpracování textu.
<Priorita gradace>
Zpracuje čáry tak, že se zachová odstín a gradaci podobné zpracování obrázků.
Snížit kvalitu
Vyberte, zda chcete pokračovat v tisku automatickým snížením kvality, když je ke zpracování k dispozici nedostatečná
paměť.
Pokračovat v tisku
Zastavit tisk
(
)
<Kvalita tisku>
<Snížit kvalitu>
<Pokračovat v tisku> nebo <Zastavit
tisk>
● Pokud vyberete možnost <Zastavit tisk>, zobrazí se chybová zpráva a tisk se zastaví, až zařízení vyčerpá
paměť. Můžete stisknout
(
) pro pokračování v tisku snížením kvality.
Sp. režim. vyhlaz.
Změňte nastavení, pokud je výstupní sytost tisku nerovnoměrná nebo přechody tisku nejsou hladké.
Režim 1
Režim 2
Režim 3
Režim 4
Režim 5
Režim 6
416
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Kvalita tisku>
<Sp. režim. vyhlaz.>
Vyberte režim
<Režim 1>
Toto nastavení používejte pro většinu prostředí.
<Režim 2>
Zadejte toto nastavení, pokud vnitřní oblast vysoce sytých obrázků, velkých znaků nebo tlustých čar nelze
vytisknout s hladkými přechody.
<Režim 3>
Zadejte toto nastavení, pokud najednou vypozorujete následující příznaky.
● Vnitřní oblast vysoce sytých obrázků, velkých znaků nebo tlustých čar nelze vytisknout s hladkými
přechody.
● Obvod nízko sytých obrázků, znaků nebo čar nelze vytisknout s hladkými přechody.
● Znaky nebo čáry na jednolitém pozadí nelze vytisknout s hladkými přechody.
417
Nastavení seznamu nabídky
<Režim 4>
Zadejte toto nastavení, pokud obvod nízko sytých obrázků, znaků nebo čar nelze vytisknout s hladkými
přechody.
<Režim 5>
Zadejte toto nastavení, pokud se obrazových datech, jako jsou fotografie, obrázky, gradace nebo stínované
vzory zobrazí pruhy vedoucí k nerovnoměrným výtiskům.
<Režim 6>
Zadejte toto nastavení, pokud tisk jako celek není hladký.
● Pokud je zadána možnost <Režim 2> nebo <Režim 4>, mohou být oblasti s nízkou sytostí vybarveny
nerovnoměrně.
● Pokud je zadána možnost <Režim 3>, mohou být oblasti se slabou sytostí nebo stínované vzory vybarveny
nerovnoměrně.
● Pokud je zadána možnost <Režim 5>, nemusí být obvod znaků, čar nebo obrázků vytištěn hladce.
● Pokud je zadána možnost <Režim 6>, může se zobrazit barevná nerovnoměrnost.
418
Nastavení seznamu nabídky
Rozhraní
1197-05L
Všechna nastavení týkající se rozhraní pro komunikaci s počítačem a USB jsou
uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Výběr rozhraní(P. 419)
Čas. limit vypršel(P. 420)
Rozpozn. připojení(P. 421)
Rozšíř.vyrov.pam.PŘ.(P. 421)
Výběr rozhraní
Vyberte rozhraní použité pro zařízení.
USB
Povolte nebo zakažte port USB.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 286)
Vyp
Zap
Síť
Povolte nebo zakažte port LAN.
Zakázání portu LAN(P. 294)
Vyp
Zap
Rozšířené funkce USB
Zadejte nastavení pro výběr funkce pro použití zařízení USB nebo výběr ovladače zařízení, který chcete použít.
Nast. pokr. funkcí
Vyberte, které aplikace MEAP a USB přes síť mají mít prioritu, když je k přístroji připojeno zařízení USB.
Priorita MEAP
Priorita USB přes NW
419
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Rozhraní>
zprávu
<Výběr rozhraní>
<Rozšířené funkce USB>
nebo <Priorita USB přes NW>
Přečtěte si
<Nast. pokr. funkcí>
Proveďte tvrdý reset (
<Priorita MEAP>
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
<Priorita MEAP>
Zadejte toto pro udělení priority aplikacím MEAP.
<Priorita USB přes NW>
Zadejte toto pro udělení priority USB přes síť. Tato funkce vám umožňuje z počítače používat zařízení USB
připojené k portu USB přístroje.
Úložné zařízení USB
Zadejte nastavení pro ovladač zařízení pro používání paměťového zařízení USB.
Ovladač MEAP
Povolte nebo zakažte konkrétní ovladač zařízení MEAP, když se paměťové zařízení USB připojí k tiskárně.
Pokud chcete provést funkci přímého tisku (přímý tisk z USB) z paměťového zařízení USB bez použití
počítače, vyberte možnost <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<Rozhraní>
<Výběr rozhraní>
zprávu
<Rozšířené funkce USB>
MEAP>
<Vyp> nebo <Zap>
Přečtěte si
<Úložné zařízení USB>
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Čas. limit vypršel
Zadejte, jak se má zařízení chovat, pokud je přerušen příjem tiskových dat.
Čas. limit vypršel
Zadejte, zda chcete zrušit tisk, pokud je příjem tiskových po zadanou dobu přerušen.
Vyp
Zap
420
<Ovladač
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Rozhraní>
<Čas. limit vypršel>
<Čas. limit vypršel>
<Čas. limit vypršel>
<Čas. limit
<Vyp>
nebo <Zap>
Čas. limit vypršel *
Nastavte dobu časového limitu.
5 až 15
až 300 (s)
(
)
<Rozhraní>
vypršel>
Pomocí číselných kláves nastavte dobu
Rozpozn. připojení
LAN se může vyskytnout problém, jako je nesprávný překryvný tisk nebo překroucené znaky. V takovém případě
nastavte <Rozpozn. připojení> na <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<Rozhraní>
zprávu
<Rozpozn. připojení>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
Zkontrolujte
Provedení tvrdého
resetu(P. 500) )
Rozšíř.vyrov.pam.PŘ.
Vyberte, zda chcete zvýšit prostor paměti integrované v zařízení pro příjem tiskových dat z počítače. Pokud vyberete
možnost <Zap>, dobu, než bude počítač uvolněn od zpracování či přenosu tiskových dat, lze snížit, když počítač odesílá
velký objem dat nebo komplikovaně strukturovaná data.
Vyp
Zap
(
)
<Rozhraní>
zprávu
<Rozšíř.vyrov.pam.PŘ.>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
resetu(P. 500) )
421
Zkontrolujte
Provedení tvrdého
Nastavení seznamu nabídky
Uživatelská údržba
1197-05R
Nastavení týkající se úpravy zařízení, včetně korekce pozice tisku pro každý zdroj
papíru a zlepšení kvality tisku, jsou uvedeny s krátkými popisy. Tato nastavení
můžete zadat, když je zařízení offline. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních a na tom, zda jsou v
zařízení podavač papíru nebo karta SD (všechny tyto položky jsou volitelné).
Uprav. polohu tisku(P. 422)
Obnovení tisku(P. 423)
Inicializovat počty(P. 423)
Zkontr. vel. papíru(P. 424)
Nahradit velikost(P. 424)
Auto.zjist. typ pap.(P. 424)
Prefer.pod.krat. str(P. 425)
Spec. režim obrazu(P. 425)
Sp. režim přenosu(P. 426)
Režim přep. Bar./ČB(P. 426)
Spec. režim sytosti(P. 427)
Údržba karty SD(P. 427)
Spec. režim tisku(P. 428)
Spec. úpr. tisku C(P. 432)
Nastavit čárový kód(P. 432)
Aktualizace firmwaru(P. 432)
První kalibrace(P. 433)
Způsob podávání pap.(P. 434)
Zobrazit seznam úloh(P. 434)
Nast. import/export(P. 435)
Četnost kalibrace(P. 436)
Upozornění k čištění(P. 436)
Načas. upoz. na čiš.(P. 436)
Časov. kontr. toneru(P. 436)
Urč.čas.kontr.toneru(P. 437)
Uprav. polohu tisku
U každého zdroje papíru můžete nastavit pozici tisku.
Nastavení pozice tisku(P. 584)
Přesah Y (2stranný)
Upravit lze svislou pozici tisku pro tisk na první stranu (přední stranu) v oboustranném režimu tisku. Pozice tisku
na druhou stranu (zadní stranu) následuje nastavení pro zdroj papíru, která jsou k dispozici, když tisk začíná.
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
Přesah X (2stranný)
Upravit lze vodorovnou pozici tisku pro tisk na první stranu (přední stranu) v oboustranném režimu tisku. Pozice
tisku na druhou stranu (zadní stranu) následuje nastavení pro zdroj papíru, která jsou k dispozici, když tisk
začíná.
Víceúčelová přihr.
-2,25 až 0,00 až +2,25 (mm)
Zásuvka 1 až 4 *
-2,25 až 0,00 až +2,25 (mm)
422
Nastavení seznamu nabídky
Přesah Y (Víceú.př.)
Upravit lze svislou pozici tisku pro tisk na papír z víceúčelové přihrádky.
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
Přesah X (Víceú.př.)
Upravit lze vodorovnou pozici tisku pro tisk na papír z víceúčelové přihrádky.
-2,25 až 0,00
až +2,25 (mm)
Přesah Y (Zásuvka 1 až 4) *
Upravit lze svislou pozici tisku pro tisk na papír podávaný ze zásuvky na papír.
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
Přesah X (Zásuvka 1 až 4) *
Upravit lze vodorovnou pozici tisku pro tisk na papír podávaný ze zásuvky na papír.
-2,25 až 0,00
až +2,25 (mm)
Obnovení tisku
Vyberte, zda se má znovu vytisknout stránka, jejíž tisk byl přerušen uvíznutím papíru nebo chybou.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Obnovení tisku>
<Vyp> nebo <Zap>
Inicializovat počty
Vyberte, zda se má inicializovat počítání vytištěných stran na fixační jednotce.
Fixační jednotka
Inicializujte počet stran pomocí stejné fixační jednotky.
(
jednotka>
)
<Uživatelská údržba>
<Inicializovat počty>
<Ano>
423
<Fixační
Nastavení seznamu nabídky
Zkontr. vel. papíru
Vyberte, zda chcete kontrolovat délku papíru, který je podáván ze zdroje papíru s velikostí papíru nastavenou na
<Volná velikost>. Pokud vyberete možnost <Zap>, zobrazí se zpráva potvrzující velikost papíru a tisk se zastaví, pokud
délka papíru podávaného ze zdroje papíru neodpovídá tiskovým datům.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Zkontr. vel. papíru>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud rozdíl velikosti mezi podaným papírem a tiskovými daty není tak velký, může se stát, že se nezobrazí
žádná zpráva a tisk bude pokračovat, i když vybrané nastavení je <Zap>.
Nahradit velikost
Vyberte, zda chcete tisknout se vzájemným zaměňováním velikosti papíru A4 a Letter. Pokud vyberete možnost <Zap>,
použijete se k tisku velikost papíru Letter, když zadáte velikost papíru A4 z počítače, ale velikost papíru A4 není do
zařízení vložena.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Nahradit velikost>
<Vyp> nebo <Zap>
Auto.zjist. typ pap.
Funkci automatické detekce typu papíru můžete optimalizovat ( Auto.zjist. typ pap.(P. 506) ) podle velikosti papíru,
kterou používáte nejčastěji. Doporučujeme, abyste za normálních okolností používali pro tuto funkci výchozí tovární
nastavení .
Režim 1
Režim 2
Režim 3
(
)
<Uživatelská údržba>
<Auto.zjist. typ pap.>
424
Vyberte režim
Nastavení seznamu nabídky
<Režim 1>
Zadejte toto nastavení, pokud nejčastěji používáte <Běžný L> nebo <Běžný L2> velikosti A4.
<Režim 2>
Zadejte toto nastavení, pokud nejčastěji používáte <Běžný> velikosti A4.
<Režim 3>
Zadejte toto nastavení, pokud nejčastěji používáte <Běžný> velikosti Letter.
● Tato položka je povolena, když je možnost <Auto.zjist. typ pap.> v
nastavena jinak než na položku <Nepoužít>.
Nabídka Vybrat podavač(P. 502)
● Pokud výchozí tovární nastavení změníte na jiné nastavení, automatická detekce typu papíru může být
nesprávná.
Prefer.pod.krat. str
Při tisku na papír velikosti, která umožňuje vložení v orientaci na výšku i na šířku, nastavte tuto položku na <Zap>,
pokud chcete papír v orientaci na šířku podat prioritně. Toto nastavení se použije, pouze když je možnost <Zdroj
papíru> nastavena na <Auto>.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Prefer.pod.krat. str>
<Vyp> nebo <Zap>
Spec. režim obrazu
Tuto položku nastavte, pokud nelze vytisknout středovou oblast znaků nebo čar tmavé sytosti. Efekt zlepšení je silnější
s nastavením <Úroveň 2> než s <Úroveň 1>.
Vyp
Úroveň 1
Úroveň 2
425
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim obrazu>
Vyberte úroveň
● Když vyberete silnější zlepšení, sytost tisku bude menší.
Sp. režim přenosu
Pokud zařízení používáte v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné obrazy nebo text rozmazané. V takovém
případě nastavte tuto položku na <Zap>, abyste problém vyřešili.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Sp. režim přenosu>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete možnost <Zap> a zařízení používáte v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku
světlejší nebo nerovnoměrná.
Režim přep. Bar./ČB
Při tisku dat obsahujících černá a bílá data a barevná data, můžete specifikovat, zda se má upřednostnit vyšší rychlost
tisku nebo nižší frekvence používání tonerové kazety CMY .
Režim 1
Režim 2
(
)
<Uživatelská údržba>
<Režim přep. Bar./ČB>
426
Vyberte režim
Nastavení seznamu nabídky
<Režim 1>
Přednost má rychlost tisku.
<Režim 2>
Tisk je možný při méně častém používání tonerových kazet CMY.
● Pokud vyberete možnost <Režim 2>, rychlost tisku může být nižší.
Spec. režim sytosti
Pokud zařízení používáte v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku světlejší nebo nerovnoměrná. V takovém
případě nastavte tuto položku na <Zap>, abyste problém vyřešili.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim sytosti>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete možnost <Zap> zařízení používáte v prostředí s vysokou vlhkostí, mohou být vytištěné
obrazy nebo text rozmazané.
Údržba karty SD *
Když se vyskytne chyba na kartě SD nebo když chcete kartu SD vyhodit, můžete vymazat všechna data uložená na této
kartě.
Formát
Inicializuje kartu SD. Všechna uložená data jsou z karty vymazána.
(
SD>
)
<Uživatelská údržba>
<Formát>
<Údržba karty
<Ano>
427
Nastavení seznamu nabídky
Zcela odstranit data
Všechna uložená data jsou z karty SD vymazána. Tuto operaci provádějte podle potřeby, například pokud chcete
kartu SD vyhodit po vymazání všech uložených dat včetně fragmentů, které nelze normálně vymazat.
Odstranění všech dat na kartě SD(P. 638)
Spec. režim tisku
Obsahuje položky, které můžete nastavit, když se nedaří tisknout správně.
Korekce zvlnění
Když se papír z některého zdroje papíru při tisku vlní, nastavte tuto položku na <Zap> pro příslušný zdroj papíru.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
zvlnění>
<Spec. režim tisku>
Vyberte zdroj papíru
<Korekce
<Vyp> nebo <Zap>
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, u něhož chcete změnit nastavení Korekce zvlnění.
Přepnutí nastavení
Pro provedení korekce zvlnění vyberte možnost <Zap>.
● Pokud vyberete možnost <Zap>, rychlost tisku může být nižší. Výtisky rovněž mohou být slabé.
Omez. zvlnění(tenký)
Pokud tisk na tenký papír vede k zvrásněnému (nebo vlnitému) výtisku, nastavení této položky na <Zap> může
problém vyřešit.
Vyp
Zap
428
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Uživatelská údržba>
zvlnění(tenký)>
<Spec. režim tisku>
<Omez.
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete možnost <Zap>, mohou být výtisky slabé.
Omezit přilnav. pap.
U oboustranného tisku se potištěné papíry mohou k sobě lepit v závislosti na sytosti tištěných obrazových dat. V
takovém případě může problém vyřešit nastavení této položky.
Vyp
Režim 1
Režim 2
(
)
pap.>
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Omezit přilnav.
Vyberte režim
<Vyp>
Není provedeno žádné zpracování pro snížení lepení papírů.
<Režim 1>
Za normálních okolností použijte tento režim, protože výchozí nastavení z výroby je takové, že potištěné
papíry se k sobě snadno nelepí.
<Režim 2>
Zajistěte, aby se potištěné papíry k sobě nelepily, ani když tisknete vysoce sytá obrazová data.
● Efekt snížení lepení papíru je větší, ale rychlost oboustranného tisku je u možnosti <Režim 2> nižší než
u <Režim 1>.
Spec. režim obálky
Pokud se lepicí klopa obálky po zvlhnutí přilepí k obálce, nastavte tuto položku na <Zap>.
Vyp
429
Nastavení seznamu nabídky
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
obálky>
<Spec. režim tisku>
<Spec. režim
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete možnost <Zap>, mohou být výtisky slabé.
Opravit bílou čáru
Na výtiscích se mohou objevit bílé pruhy (čáry). V takovém případě může problém vyřešit nastavení této položky
na <Zap>.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
čáru>
<Spec. režim tisku>
<Opravit bílou
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete možnost <Zap>, sytost tisku bude nižší.
Omezit odlup. toneru
V závislosti na použitém papíru a podmínkách okolního prostředí, může se toner z vytištěných obrazů setřít. V
takovém případě může problém vyřešit nastavení této položky. Efekt zlepšení je nejslabší, když je nastavena
možnost <Vyp> nejsilnější, když je nastavena možnost <Režim 2>.
Vyp
Režim 1
Režim 2
(
toneru>
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
Vyberte režim
● Pokud vyberete možnost <Režim 2>, rychlost tisku bude nižší.
430
<Omezit odlup.
Nastavení seznamu nabídky
● Problém stírání toneru se může vyřešit změnou typu papíru nebo podmínek okolního prostředí, aniž
by bylo nutné měnit nastavení.
Navýšit opr. zakonč.
Pokud je příliš tmavý pouze konec vytištěného obrazu kvůli nedostatečné fixaci toneru, může problém vyřešit
nastavení této položky na <Zap>.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Navýšit opr.
<Vyp> nebo <Zap>
zakonč.>
● Pokud vyberete možnost <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Omezit klouz. pap.
V závislosti na podmínkách prostředí se papír nemusí při tisku správně podávat, což povede ke snížené kvalitě
tisku. V takovém případě může problém vyřešit nastavení této položky. Specifikujte režim podle toho, zda se má
upřednostnit efekt snížení lepení papíru nebo rychlost tisku.
Režim 1
Režim 2
Režim 3
(
pap.>
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Omezit klouz.
Vyberte režim
<Režim 1>
Tento režim je vhodný pro tisk dokumentů, které obsahují stránky, na nichž je hodně textu nebo obrazových
dat. Nicméně může být nižší rychlost tisku.
<Režim 2>
Při tisku dokumentů s malým množstvím textu nebo obrazových dat sníží výběr tohoto režimu míru snížení
rychlosti tisku ve srovnání s <Režim 1>.
431
Nastavení seznamu nabídky
<Režim 3>
Tento režim vyberte, pokud se chcete vyhnout nižší rychlosti tisku. Nicméně zvýšení kvality tisku nebude
možné.
Spec. úpr. tisku C
Na výtiscích se mohou objevit pruhy v závislosti na použitém papíru a podmínkách okolního prostředí. V takovém
případě může problém vyřešit nastavení této položky na <Zap>.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. úpr. tisku C>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete možnost <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Nastavit čárový kód
Nastavte tuto položku na <Úzký>, když není možné správně načíst tištěný čárový kód.
Normální
Úzký
(
)
<Uživatelská údržba>
<Nastavit čárový kód>
<Uživatelská údržba>
<Aktualizace firmwaru>
<Normální> nebo
<Úzký>
Aktualizace firmwaru
Upgraduje firmware zařízení.
(
připojení
)
<Ano>
432
Vyberte způsob
Nastavení seznamu nabídky
Výběr způsobu připojení
Vyberte způsob připojení počítače, který provede aktualizaci firmwaru.
První kalibrace
Zadejte časování pro automatické provedení kalibrace po zapnutí napájení. Toto nastavení lze provést samostatně pro
korekci neshody barev a kontroly sytosti.
Korekce neshody bar.
Po úlohách
Ihned
Ovládání sytosti
Po úlohách
Ihned
(
)
<Uživatelská údržba>
nebo <Ovládání sytosti>
<První kalibrace>
<Korekce neshody bar.>
<Po úlohách> nebo <Ihned>
Typ kalibrace
Vyberte ty kalibrace, pro kterou chcete změnit nastavení. Možnost <Korekce neshody bar.> opravuje neshodu
barev a možnost <Ovládání sytosti> opravuje odstín.
<Po úlohách>
Automaticky spustí kalibraci po dokončení první tiskové úlohy po zapnutí napájení.
<Ihned>
Automaticky spustí kalibraci ihned po zapnutí napájení.
● Pokud vyberete možnost <Ihned>, nějakou dobu trvá, než je zařízení připravené k tisku.
433
Nastavení seznamu nabídky
Způsob podávání pap.
Toto nastavení zadejte, chcete-li dokument tisknout na papír s logy. Chcete-li tisknout na papír s logy, je třeba změnit
umístění lícové strany papíru ve zdroji papíru podle toho, zda tisknete jednostranně, nebo oboustranně. Změníte-li
však nastavení na možnost <Priorita tisk. str.>, lze papír vkládat lícem dolů při jednostranném i oboustranném tisku.
Další informace získáte v části Vkládání předtištěného papíru(P. 52) .
Priorita rychlosti
Priorita tisk. str.
(
)
<Uživatelská údržba>
papíru
<Způsob podávání pap.>
Vyberte zdroj
<Priorita rychlosti> nebo <Priorita tisk. str.>
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, u něhož chcete změnit nastavení Režim podávání papíru.
<Priorita rychlosti>
Při používání papíru s předtištěným logem je potřeba změnit, která strana je nahoru, podle toho, zda
provádíte jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● Pokud se nechcete zabývat tím, na kterou stranu tisknout, doporučujeme vybrat možnost <Priorita
rychlosti>.
<Priorita tisk. str.>
Chcete-li tisknout na určitou stranu papíru, není třeba obracet papír ve zdroji papíru, ať už je vybrán
jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● I když je vybrána možnost <Priorita tisk. str.> pro zdroj papíru ( Papír(P. 622) ), je zakázána a zařízení
pracuje stejně, jako když je vybrána možnost <Priorita rychlosti>. V tomto případě zaveďte papír stejně,
jako když je vybrána možnost <Priorita rychlosti> ( Vkládání předtištěného papíru(P. 52) ).
● Pokud vyberete <Priorita tisk. str.>, rychlost jednostranného tisku bude nižší.
Zobrazit seznam úloh
Vyberte, zda chcete zobrazit seznam dat, která se tisknou a čekají na tisk, když na ovládacím panelu stisknete
(
).
434
Nastavení seznamu nabídky
Vyp
Zap
(
● Pokud stisknete
)
(
<Uživatelská údržba>
<Zobrazit seznam úloh>
<Vyp> nebo <Zap>
), když je vybrána možnost <Vyp>, aktuální probíhající tisková úloha bude
zrušena.
Nast. import/export
Data uložená v zařízení a data z nastavení možností nabídek je možné přenést a uložit do paměťového zařízení USB
připojeného k přístroji. Exportovaná data lze importovat. Při použití stejného modelu mohou jiné přístroje importovat
data exportovaná z tohoto přístroje a naopak.
IMPORT
Můžete importovat data, která byla zapsána ze zařízení do paměťového zařízení USB.
(
)
export>
<Uživatelská údržba>
<IMPORT>
importovat
<Nast. import/
<Ano>
Zadejte heslo
Vyberte soubor, který chcete
Přečtěte si zprávu
EXPORT
Data uložená v zařízení a data z nastavení možností nabídek je možné uložit do paměťového zařízení USB.
(
)
<Uživatelská údržba>
<EXPORT>
export>
<Nast. import/
Zadejte heslo
Heslo (potvrdit)
Přečtěte si
zprávu
● Pro tyto účely můžete používat pouze port USB na pravé straně tiskárny.
● Pokud se při připojené USB paměti zobrazí obrazovka <Připraveno k tisku souborů z jednotky USB.>,
stiskněte tlačítko
(
).
● Podrobné informace o importu/exportu dat nastavení najdete v
dat(P. 358) .
435
Ukládání/načtení registrovaných
Nastavení seznamu nabídky
Četnost kalibrace
Standardní
Vysoká
(
)
<Uživatelská údržba>
<Četnost kalibrace>
<Standardní> nebo
<Vysoká>
Upozornění k čištění
Vyberte, zda chcete zobrazit zprávu, která vás vyzve k vyčištění fixační jednotky.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Upozornění k čištění>
<Vyp> nebo <Zap>
Načas. upoz. na čiš. *
Pokud jste možnost <Upozornění k čištění> nastavili na <Zap>, můžete zadat, kdy se má zobrazit zpráva s výzvou k
vyčištění fixační jednotky podle počtu vytištěných stran a v jednotkách 1000. Konfigurační strana vám umožňuje
zkontrolovat, kolik stran můžete potisknout, než se zobrazí zpráva s výzvou. ( Konfigurační strana(P. 588) )
1000
až 50000
(
)
<Uživatelská údržba>
vytištěných stran pomocí
<Načas. upoz. na čiš.>
Zadejte počet
nebo
Časov. kontr. toneru
Pokud chcete změnit, kdy se má zobrazit zpráva upozorňující na docházející toner, vyberte možnost <Vlastní>.
Výchozí
Vlastní
436
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Uživatelská údržba>
<Časov. kontr. toneru>
<Výchozí> nebo
<Vlastní>
Urč.čas.kontr.toneru *
Pokud je možnost <Časov. kontr. toneru> nastavena na hodnotu <Vlastní>, zadejte, kdy se má zpráva zobrazit.
1 až 20
až 99 (%)
(
)
<Uživatelská údržba>
<Urč.čas.kontr.toneru>
tlačítek zadejte množství zbývajícího toneru v kazetě
437
Pomocí číselných
Nastavení seznamu nabídky
Režim tisku
1197-05S
Všechna nastavení týkající se přepínání režimu tisku jsou uvedena s krátkým
popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v
zařízení volitelná paměť ROM.
Autom. výběr režimu(P. 438)
Automaticky vybrat(P. 439)
Priorita režimu(P. 439)
◼ Typ režimu tisku
Režim automatického výběru Zařízení přejde do režimu automatického výběru, když je možnost <Automatický výběr> vybrána pro
<Autom. výběr režimu>. Zařízení automaticky rozliší data odeslaná z počítače a vybere režim tisku.
Tento režim běžně používejte při tisku z aplikace.
<PCL>
Režim pro tisk souboru PCL odeslaného z počítače.
<PS>
Režim pro tisk souboru PS odeslaného z počítače.
<PDF>
Režim pro tisk souboru PDF s použitím funkce přímého tisku nebo přímého tisku USB.
<XPS>
Režim pro tisk souboru XPS s použitím funkce přímého tisku nebo přímého tisku USB.
Autom. výběr režimu
Zadejte režim tisku, v němž zařízení pracuje.
Automatický výběr
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Režim tisku>
<Autom. výběr režimu>
438
Vyberte režim tisku
Nastavení seznamu nabídky
Automaticky vybrat
Povolte nebo zakažte funkci automatického výběru režimu pro režimy tisku při režimu automatického výběru.
Vyp
Zap
(
)
<Režim tisku>
<Automaticky vybrat>
Vyberte režim
<Vyp> nebo <Zap>
tisku
● Pokud jsou všechny režimy tisku nastaveny na <Vyp>, pracuje zařízení v režimu tisku zadaném pro <Priorita
režimu>.
Priorita režimu
Zadejte režim tisku, který je automaticky vybrán, když zařízení nemůže identifikovat řídicí příkaz při režimu
automatického výběru.
Žádný
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Režim tisku>
<Priorita režimu>
Vyberte režim přednostního
tisku
● Pokud vyberete možnost <Žádný>, zařízení automaticky určí režim tisku, když nemůže identifikovat řídicí
příkaz.
439
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení specifická pro režim tisku
1197-05U
Pomocí nabídky Nastavení můžete zadat nastavení specifická pro každý režim tisku.
Nastavení specifická pro režim tisku jsou popsána pro každý režim.
UFR II(P. 441)
PCL(P. 442)
Zobrazování(P. 448)
XPS(P. 458)
PDF(P. 469)
PS(P. 480)
440
Nastavení seznamu nabídky
UFR II
1197-05W
Tato část popisuje nastavení dostupná při používání UFR II s řídicími příkazy. Výchozí
nastavení jsou označena křížkem ( ).
Uložit papír
Vyberte, zda chcete předcházet výstupu prázdných stran, pokud jsou obsaženy v dokumentech k tisku.
Vyp
Zap
(
)
<UFR II>
<Uložit papír>
441
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
PCL
1197-05X
Všechna nastavení týkající se řídicích příkazů PCL jsou uvedena s krátkým popisem.
Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v
zařízení volitelná paměť ROM.
Uložit papír(P. 442)
Orientace(P. 442)
Číslo písma(P. 443)
Velikost bodu(P. 443)
Výška(P. 443)
Řádky formulářů(P. 444)
Kód znaku(P. 444)
Vlastní velikost(P. 445)
Měrná jednotka(P. 445)
Rozměr X(P. 445)
Rozměr Y(P. 445)
Připojit CR k LF(P. 446)
Zvětšit šířk.tisk.A4(P. 446)
BarDIMM(P. 446)
FreeScape(P. 447)
Uložit papír
Určuje, zda zařízení bude mít na výstupu prázdnou stranu, kterou lze vytvořit v důsledku neexistujících dat mezi dvěma
kódy pro vyplnění formuláře odeslanými z aplikace.
Vyp
Zap
(
)
<PCL>
<Uložit papír>
Orientace
Umožňuje vám nastavit orientaci papíru.
Na výšku
Na šířku
442
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PCL>
<Orientace>
<Na výšku> nebo <Na šířku>
Číslo písma
Umožňuje vám nastavit výchozí písmo proto tuto funkci zařízení pomocí odpovídajících čísel písem. Platná čísla písem
jsou od 0 do 104.
0
až 104
(
)
<PCL>
<Číslo písma>
Pomocí číselných kláves zadejte číslo
portu
Velikost bodu *
Pokud číslo vybrané v možnosti <Číslo písma> je číslo proporčně rozloženého škálovatelného písma, zobrazí se tato
možnost v možnostech <PCL>. Umožňuje vám zadat velikost v bodech pro výchozí písmo. Velikost v bodech lze upravit
v krocích po 0,25 bodů.
4,00 až 12,00
až 999,75 bodů
(
)
<PCL>
<Velikost bodu>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Výška *
Pokud číslo vybrané v možnosti <Číslo písma> je číslo škálovatelného písma s pevnou roztečí, možnost <Výška> se
zobrazí v možnostech <PCL. Umožňuje vám zadat rozteč výchozího písma. Rozteč lze upravit v krocích po 0,01 cpi
(počet znaků na palec).
0,44 až 10,00
až 99,99 cpi
(
)
<PCL>
<Výška>
nastavení
443
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
Nastavení seznamu nabídky
Řádky formulářů
Umožňuje vám zadat počet řádků tisknutých na jedné straně. Zadat lze 5 až 128 řádků.
5 až 64
až 128 řádků
(
)
<PCL>
<Řádky formulářů>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Kód znaku
Umožňuje vám vybrat sadu symbolů nejvhodnější pro potřeby hostitelského počítače.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Kód znaku>
444
Vyberte kód znaku
Nastavení seznamu nabídky
Vlastní velikost
Umožňuje vám zadat vlastní velikost papíru. Pokud vyberete možnost <Nastavit>, můžete zadat vlastní velikost.
Nenastavovat
Nastavit
(
)
<PCL>
<Vlastní velikost>
<Nastavit> nebo <Nenastavovat>
Měrná jednotka *
Umožňuje vám zadat měrnou jednotku, kterou chcete používat k zadání vlastní velikosti papíru.
Milimetry
Palce
(
)
<PCL>
<Měrná jednotka>
<Milimetry> nebo <Palce>
Rozměr X *
Umožňuje vám zadat rozměr X vlastního papíru. Rozměr X lze upravit mezi 76,2 mm a 215,9 mm v krocích po 0,1 mm.
76,2 až 215,9
mm
(
)
<PCL>
<Rozměr X>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Rozměr Y *
Umožňuje vám zadat rozměr Y vlastního papíru. Rozměr Y lze upravit mezi 127,0 mm a 355,6 mm v krocích po 0,1 mm.
127,0 až 355,6
mm
445
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PCL>
<Rozměr Y>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Připojit CR k LF
Umožňuje vám zadat, zda chcete přidat nový řádek (CR) po přijetí kódu posunu o řádek (LF).
Ano
Ne
(
)
<PCL>
<Připojit CR k LF>
<Ano> nebo <Ne>
Zvětšit šířk.tisk.A4
Určuje, zda chcete rozšířit šířku tiskové oblasti papíru velikosti A4 na velikost Letter.
Vyp
Zap
(
)
<PCL>
<Zvětšit šířk.tisk.A4>
BarDIMM *
Můžete povolit nebo zakázat funkci tisku čárových kódů v zařízení.
Umožnit
Zakázat
446
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Umožnit> nebo <Zakázat>
FreeScape *
Můžete zadat kód AEC (alternativní kód Escape), který se má používat pro příkazy čárových kódů, jestliže hostitelský
počítač nepodporuje standardní kód Escape.
Vyp
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
447
Vyberte kód Escape
Nastavení seznamu nabídky
Zobrazování
1197-05Y
Všechna nastavení týkající se obrazových souborů (soubory JPEG a TIFF) dostupných
pro funkci přímého tisku z USB, přímého tisku a tisku e-mailů jsou uvedeny s
krátkými popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Orientace obrazu(P. 448)
Přiblížení(P. 449)
Poloha tisku(P. 449)
TIFF Spooler(P. 450)
Zobrazit varování(P. 450)
Tisk textu e-mailu(P. 451)
Omezit tisk e-mailu(P. 451)
Zvětšit tisk. oblast(P. 452)
Zdrojový profil RGB(P. 452)
Profil sim. CMYK(P. 453)
Výstupní profil(P. 453)
Způsob shody(P. 454)
Polotóny(P. 454)
Korek. foto.(jen CL)(P. 455)
Konverze odst. šedé(P. 457)
Orientace obrazu
Zadejte orientaci tisku obrázku.
Auto
Vertikální
Horizontální
(
)
<Zobrazování>
<Orientace obrazu>
<Auto>
Automaticky určí orientaci tisku založenou na šířce a výšce obrázku.
<Vertikální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na výšku.
448
Vyberte orientaci
Nastavení seznamu nabídky
<Horizontální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na šířku.
● Pokud zadané nastavení možnosti (<Vertikální> nebo <Horizontální>) neodpovídá orientaci obrázku, vytiskne
se zmenšený obrázek.
Přiblížení
Povolí nebo zakáže zvětšování/zmenšování obrázků. Výtisky se zvětší nebo zmenší a zachovají se původní proporce
obrázku.
Vyp
Auto
(
)
<Zobrazování>
<Přiblížení>
<Vyp> nebo <Auto>
<Vyp>
Když je obrázek v
Oblast tisku(P. 625) , je vytištěn v původní velikosti. Když je obrázek větší než
tisknutelná oblast, výtisky se zmenší.
<Auto>
Provede zvětšení nebo zmenšení výtisků podle oblasti tisku papíru.
Poloha tisku
Zadejte umístění, kam se má vytisknout obrázek.
Auto
Uprostřed
Nahoře vlevo
(
)
<Zobrazování>
<Poloha tisku>
449
Vyberte <Auto> nebo pozici
Nastavení seznamu nabídky
<Auto>
Pokud data TIFF obsahují informace, které určují polohu tisku, obrázek se vytiskne podle této informace, jinak
se vytiskne do středu papíru. Data JPEG se vždy tisknou na střed papíru.
<Uprostřed>
Obrázky se tisknou na střed papíru.
<Nahoře vlevo>
Obrázky se tisknou vlevo nahoru.
TIFF Spooler
Vyberte, zda chcete uložit data TIFF na kartu SD před jejich zpracováním k tisku. Nastavte tuto položku na <Zap>,
pokud se při tisku vyskytne chyba.
Vyp
Zap
(
)
nebo <Zap>
<Zobrazování>
<TIFF Spooler>
Proveďte tvrdý reset (
Zkontrolujte zprávu
<Vyp>
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
<Vyp>
Data TIFF se zpracovávají průběžně, jakmile jsou přijata, což snižuje dobu zpracování.
<Zap>
Všechna přijatá data TIFF se zpracovávají najednou, což snižuje výskyt chyb. Když je vložena karta SD, data se
uloží na kartu SD.
● Pokud není vložena žádná karta SD, soubory větší než 40 MB se nemusí vytisknout.
Zobrazit varování
Můžete zadat, jak se má tiskárna chovat, když dojde k chybě.
450
Nastavení seznamu nabídky
Vyp
Tisk
Panel
(
)
<Zobrazování>
<Zobrazit varování>
Vyberte, jak se má tiskárna
chovat
<Vyp>
Nevytiskne se obrázek a nezobrazí se chybová zpráva.
<Tisk>
Vytiskne se informace o chybě a nevytiskne se obrázek.
<Panel>
Nevytiskne se obrázek a chybová zpráva se zobrazí na ovládacím panelu.
Tisk textu e-mailu
Vyberte, zda chcete tisknout e-mailové zprávy, když provádíte funkci tisku e-mailů. Pokud vyberete <Vyp>, vytiskne se
pouze obrázek přiložený k e-mailu.
Vyp
Zap
(
)
<Zobrazování>
<Tisk textu e-mailu>
<Vyp> nebo <Zap>
Omezit tisk e-mailu *
Vyberte, zda chcete omezit počet stran e-mailové zprávy, když je možnost <Tisk textu e-mailu> nastavena na <Zap>.
Pokud vyberete možnost <Zap>, počet stran e-mailové zprávy k tisku je omezen na 5.
Vyp
Zap
451
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zobrazování>
<Omezit tisk e-mailu>
<Vyp> nebo <Zap>
Zvětšit tisk. oblast
Zadejte, zda chcete tisknout obrázek úplným rozšířením
Oblast tisku(P. 625) podle velikosti papíru.
Vyp
Zap
(
)
<Zobrazování>
<Zvětšit tisk. oblast>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, některé části obrázku mohou u okraje papíru chybět nebo může být papír v závislosti
na originálu částečně znečištěný.
Zdrojový profil RGB
Vyberte vhodný profil pro data RGB, který odpovídá používanému monitoru.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Zobrazování>
<Zdrojový profil RGB>
Vyberte profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije se profil RGB, který je podobný průměrnému profilu většiny monitorů pro počítače se systémem
Windows. Pokud používáte monitor, který podporuje sRGB, můžete tisknout barvy, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru.
452
Nastavení seznamu nabídky
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Pokud chcete upravit jas po srovnání mezi vytištěnými barvami a barvami zobrazenými na monitoru,
proveďte potřebná nastavení zde. Čím vyšší hodnota, tím tmavší vytištěné barvy.
Profil sim. CMYK
Při tisku dat CMYK můžete vybrat cíl simulace. Zařízení převede data CMYK na model barev CMYK závislý na zařízení na
základě vybraného cíle simulace.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Zobrazování>
<Profil sim. CMYK>
Vyberte profil
<Euro Standard v1.00>
Použijte profil Euro Standard. Tisk se provede v barvách, které se blíží evropským tiskovým normám.
<JapanColor(Canon)>
Použijte profil JapanColor. Tisk se provede v barvách, které se blíží japonským tiskovým normám.
<U.S. Web Coated v1.0>
Použijte profil U.S. Web Coated. Tisk se provede v barvách, které se blíží americkým tiskovým normám.
Výstupní profil
Můžete vybrat vhodné profily pro data, které hodláte vytisknout.
Normal
Photo
(
)
<Zobrazování>
<Výstupní profil>
453
Vyberte profil
Nastavení seznamu nabídky
<Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru.
<Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii.
Způsob shody
Zadejte, který prvek má mít prioritu před ostatními ve shodě barev pomocí <Zdrojový profil RGB>.
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
(
)
<Zobrazování>
<Způsob shody>
Vyberte metodu určení
shody
<Percepční>
Shoda se provede s prioritou na percepční.
<Nasycení>
Shoda se provede s prioritou na sytost.
<Kolorimetrický>
Shoda je provedena tak, že jsou hodnoty barev RGB reprodukovány co nejpřesněji.
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Rozlišení
Gradace
Difúze chyb
454
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zobrazování>
<Polotóny>
Vyberte metodu k reprodukci
polotónů
<Rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Gradace>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Difúze chyb>
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů dat s
jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
Korek. foto.(jen CL) *
Proveďte nastavení pro funkce korekce fotografií či dalších podobných obrazových dat. Tato položka se zobrazí, když je
instalována karta SD.
Photo Optimizer PRO
Nastavte, zda chcete provádět tisk s automatickou korekcí kontrastu obrazových dat, vyvážení barev, sytosti a
gradace.
Vyp
Zap
(
)
PRO>
<Zobrazování>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Photo Optimizer
<Vyp> nebo <Zap>
Korekce červen. očí
„Efekt červených očí“ je jev, který způsobuje, že oči lidských objektů fotografovaných pomocí blesku či výbojky
vypadají nepřirozeně červeně. Nastavte, zda chcete automaticky detekovat efekt červených očí na obrázku a
opravit příslušné části, aby jejich zbarvení bylo přirozené. Můžete vybrat úroveň intenzity korekce ze tří.
Korekce červen. očí
Nastavte, zda chcete provést korekci efektu červených očí.
Vyp
455
Nastavení seznamu nabídky
Zap
(
)
očí>
<Zobrazování>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Korekce červen. očí>
<Korekce červen.
<Vyp> nebo <Zap>
Úrov.korek. červ.očí *
Zadejte úroveň intenzity korekce, když je možnost <Korekce červen. očí> nastavena na <Zap>.
Slabá
Standardní
Silná
(
)
očí>
<Zobrazování>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Úrov.korek. červ.očí>
<Korekce červen.
Vyberte úroveň
Rozjasnění tváře
V případě fotografií, na nichž jsou tváře lidských objektů nepřirozeně tmavé v důsledku podsvícení nebo
podexponování, nastavte, zda chcete obrázek tisknout s korekcí celého jasu tak, aby tvář objektů byla přirozeně
jasná. Můžete vybrat úroveň intenzity korekce ze tří.
Rozjasnění tváře
Nastavte, zda chcete provést korekci pro zjasnění tváře objektů.
Vyp
Zap
(
)
<Zobrazování>
tváře>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Rozjasnění tváře>
<Rozjasnění
<Vyp> nebo <Zap>
Úr. rozjasnění tváře *
Zadejte úroveň intenzity korekce, když je možnost <Rozjasnění tváře> nastavena na <Zap>.
Slabá
Standardní
Silná
456
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zobrazování>
tváře>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Úr. rozjasnění tváře>
<Rozjasnění
Vyberte úroveň
Konverze odst. šedé *
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
)
<Zobrazování>
<Konverze odst. šedé>
Vyberte způsob
převodu
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
● Tato položka je dostupná, pokud je možnost <Barevný režim> (
tisku> nastavena na <Černá>.
457
Barevný režim(P. 405) ) pod <Kvalita
Nastavení seznamu nabídky
XPS
1197-060
Všechna nastavení týkající se souborů XPS dostupných pro přímý tisk z USB a přímý
tisk jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Režim shody(P. 458)
Nastav. profilu ICC(P. 459)
Nastavení gama(P. 461)
Korek. foto.(jen CL)(P. 462)
Polotóny(P. 464)
Kompenzace šedé(P. 465)
Zdokon. vyhlazování(P. 466)
Konverze odst. šedé(P. 467)
Režim shody
Vyberte režim zpracování pro barevný tisk.
ICC profil
Gama
(
)
<XPS>
<Režim shody>
<ICC profil> nebo <Gama>
<ICC profil>
Použijte profil pro shodu barev.
<Gama>
Proveďte korekci barev nastavením hodnoty gama pro úpravu jasu.
458
Nastavení seznamu nabídky
Nastav. profilu ICC
Nastavte profil, který se má použít při provádění shody barev, a zadejte, který prvek má mít prioritu před ostatními.
Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Zdrojový profil RGB
Vyberte vhodný profil pro data RGB, který odpovídá používanému monitoru.
Text
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafika
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Obraz
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
RGB>
)
<XPS>
<Nastav. profilu ICC>
Vyberte typ obrazových dat
<Zdrojový profil
Vyberte profil
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije se profil RGB, který je podobný průměrnému profilu většiny monitorů pro počítače se systémem
Windows. Pokud používáte monitor, který podporuje sRGB, můžete tisknout barvy, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Pokud chcete upravit jas po srovnání mezi vytištěnými barvami a barvami zobrazenými na monitoru,
proveďte potřebná nastavení zde. Čím vyšší hodnota, tím tmavší vytištěné barvy.
459
Nastavení seznamu nabídky
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <Režim shody> vybráno nastavení <ICC profil>.
Výstupní profil
Můžete vybrat vhodné profily pro data, které hodláte vytisknout.
Text
Normal
Photo
Grafika
Normal
Photo
Obraz
Normal
Photo
(
)
<XPS>
obrazových dat
<Nastav. profilu ICC>
<Výstupní profil>
Vyberte typ
<Normal> nebo <Photo>
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru.
<Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <Režim shody> vybráno nastavení <ICC profil>.
Způsob shody
Zadejte, který prvek má mít ve shodě barev prioritu před ostatními, pomocí <Zdrojový profil RGB>. Tuto položku
můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
460
Nastavení seznamu nabídky
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
Grafika
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
Obraz
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
(
)
<Nastav. profilu ICC>
<XPS>
obrazových dat
<Způsob shody>
Vyberte typ
Vyberte metodu určení shody
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Percepční>
Shoda se provede s prioritou na percepční.
<Nasycení>
Shoda se provede s prioritou na sytost.
<Kolorimetrický>
Shoda je provedena tak, že jsou hodnoty barev RGB reprodukovány co nejpřesněji.
Nastavení gama
Nastavte, zda chcete provést korekci barev nastavením hodnoty gama pro úpravu jasu.
Korekce gama
Úprava jasu lze provést tak, aby jas nejjasnějších a nejtmavších částí originálu nebyl ve výsledku tisku ovlivněn.
Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
1.0
461
Nastavení seznamu nabídky
1.4
1.8
2.2
Grafika
1.0
1.4
1.8
2.2
Obraz
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<XPS>
obrazových dat
<Nastavení gama>
<Korekce gama>
Vyberte typ
Vyberte hodnotu nastavení
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<1.0> až <2.2>
Nastavte tuto položku, když chcete upravit jas výtisků. <1.4> je standardní nastavení (bez korekce) a čím vyšší
je nastavená hodnota, tím bude tisk tmavší.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <Režim shody> vybráno nastavení <Gama>.
Korek. foto.(jen CL)
Proveďte nastavení pro funkce korekce fotografií či dalších podobných obrazových dat.
Photo Optimizer PRO
Nastavte, zda chcete provádět tisk s automatickou korekcí kontrastu obrazových dat, vyvážení barev, sytosti a
gradace.
Vyp
Zap
462
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<XPS>
PRO>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Photo Optimizer
<Vyp> nebo <Zap>
Korekce červen. očí
„Efekt červených očí“ je jev, který způsobuje, že oči lidských objektů fotografovaných pomocí blesku či výbojky
vypadají nepřirozeně červeně. Nastavte, zda chcete automaticky detekovat efekt červených očí na obrázku a
opravit příslušné části, aby jejich zbarvení bylo přirozené. Můžete vybrat úroveň intenzity korekce ze tří.
Korekce červen. očí
Nastavte, zda chcete provést korekci efektu červených očí.
Vyp
Zap
(
)
očí>
<XPS>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Korekce červen. očí>
<Korekce červen.
<Vyp> nebo <Zap>
Úrov.korek. červ.očí *
Zadejte úroveň intenzity korekce, když je možnost <Korekce červen. očí> nastavena na <Zap>.
Slabá
Standardní
Silná
(
očí>
)
<XPS>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Úrov.korek. červ.očí>
<Korekce červen.
Vyberte úroveň
Rozjasnění tváře
V případě fotografií, na nichž jsou tváře lidských objektů nepřirozeně tmavé v důsledku podsvícení nebo
podexponování, nastavte, zda chcete obrázek tisknout s korekcí celého jasu tak, aby tvář objektů byla přirozeně
jasná. Můžete vybrat úroveň intenzity korekce ze tří.
Rozjasnění tváře
Nastavte, zda chcete provést korekci pro zjasnění tváře objektů.
Vyp
Zap
463
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<XPS>
tváře>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Rozjasnění tváře>
<Rozjasnění
<Vyp> nebo <Zap>
Úr. rozjasnění tváře *
Zadejte úroveň intenzity korekce, když je možnost <Rozjasnění tváře> nastavena na <Zap>.
Slabá
Standardní
Silná
(
)
<XPS>
rozjasnění tváře>
<Korek. foto.(jen CL)>
<Rozjasnění tváře>
<Úr.
Vyberte úroveň
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Difúze chyb
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení/gradace>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů
dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
Vyp
Zap
(
)
<XPS>
<Polotóny>
<Difúze chyb>
<Vyp> nebo <Zap>
Rozlišení/gradace *
Vyberte metodu reprodukce polotónů, když je možnost <Difúze chyb> nastavena na <Vyp>. Tuto položku
můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
Grafika
Rozlišení
Gradace
Obraz
Rozlišení
Gradace
464
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<XPS>
obrazových dat
<Polotóny>
<Rozlišení/gradace>
Vyberte typ
<Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Gradace>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
Kompenzace šedé
V případě černých nebo šedých dat s barevnými informacemi definujícími R=G=B vyberte, zda chcete tisknout pouze s
černým (K) tonerem nebo se čtyřbarevným tonerem CMYK. Tuto položku můžete nastavit pro každý typ obrazových dat
obsažených v jednom dokumentu.
Text
Vyp
Zap
Grafika
Vyp
Zap
Obraz
Vyp
Zap
(
)
<XPS>
<Kompenzace šedé>
<Vyp> nebo <Zap>
465
Vyberte typ obrazových dat
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Vyp>
Tiskne se čtyřbarevným tonerem CMYK. Reprodukce gradace tmavých barev je lepší než pomocí <Zap>.
<Zap>
Tiskne pouze s černým (K) tonerem. Neshodě barev kvůli použití barevného (CMY) toneru lze předejít.
Zdokon. vyhlazování
Proveďte nastavení pro režim vyhlazování, který umožňuje vyhlazený tisk okrajů čar, obrázků a textu.
Zdokon. vyhlazování
Zadejte, zda chcete povolit nebo zakázat režim vyhlazování. Okraje budou hladší, je-li zadána možnost
<Vyhlazený 2> spíše než možnost <Vyhlazený 1>.
Vyp
Vyhlazený 1
Vyhlazený 2
(
)
<XPS>
vyhlazování>
<Zdokon. vyhlazování>
<Zdokon.
Vyberte způsob zpracování
Grafika *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na čáry a obrázky pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování>
nastavena na <Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<XPS>
<Zdokon. vyhlazování>
<Zap>
466
<Grafika>
<Vyp> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Text *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na text, pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování> nastavena na
<Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<XPS>
<Zdokon. vyhlazování>
<Text>
<Vyp> nebo
<Zap>
Konverze odst. šedé
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
Text
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
Grafika
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
Obraz
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
dat
)
<XPS>
<Konverze odst. šedé>
Vyberte typ obrazových
Vyberte způsob převodu
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
467
Nastavení seznamu nabídky
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
● Tato položka je dostupná, pokud je možnost <Barevný režim> (
tisku> nastavena na <Černá>.
468
Barevný režim(P. 405) ) pod <Kvalita
Nastavení seznamu nabídky
PDF
1197-061
Všechna nastavení týkající se souborů PDF dostupných pro přímý tisk z USB a přímý
tisk jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Na velikost papíru(P. 469)
Zvětšit tisk. oblast(P. 469)
N na 1(P. 470)
Tisk komentáře(P. 470)
Nastav. profilu ICC(P. 470)
Čistě černý text(P. 474)
Černý přetisk(P. 475)
Jas(P. 476)
Polotóny(P. 476)
Smíšený přetisk(P. 477)
Zdokon. vyhlazování(P. 477)
Konverze odst. šedé(P. 478)
Na velikost papíru
Zadejte, zda chcete výtisky zvětšit nebo zmenšit podle
zachování původního poměru stran.
Oblast tisku(P. 625) papíru. Výtisky se zvětší nebo zmenší při
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Na velikost papíru>
<Vyp> nebo <Zap>
Zvětšit tisk. oblast
Zadejte, zda chcete tisknout obrázek úplným rozšířením
Oblast tisku(P. 625) podle velikosti papíru.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Zvětšit tisk. oblast>
469
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud vyberete <Zap>, některé části obrázku mohou u okraje papíru chybět nebo může být papír v závislosti
na originálu částečně znečištěný.
N na 1
Zadejte, zda tisknout více stránek na jeden list při zmenšené velikosti postupným skládáním na list z levé horní části.
Chcete-li například tisknout čtyři stránky na jeden list, vyberte <4 na 1>.
Vyp
2 na 1
4 na 1
6 na 1
8 na 1
9 na 1
16 na 1
(
)
<PDF>
<N na 1>
Vyberte metodu agregace
Tisk komentáře
Vyberte, zda tisknout poznámky. Pokud vyberete možnost <Auto>, poznámky v souboru PDF se vytisknou.
Vyp
Auto
(
)
<PDF>
<Tisk komentáře>
<Vyp> nebo <Auto>
Nastav. profilu ICC
Nastavte profil, který se má použít při provádění shody barev, a zadejte, který prvek má mít prioritu před ostatními.
Zdrojový profil RGB
Vyberte vhodný profil pro data RGB, který odpovídá používanému monitoru.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Žádný
470
Nastavení seznamu nabídky
(
)
RGB>
<PDF>
<Nastav. profilu ICC>
<Zdrojový profil
Vyberte profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije se profil RGB, který je podobný průměrnému profilu většiny monitorů pro počítače se systémem
Windows. Pokud používáte monitor, který podporuje sRGB, můžete tisknout barvy, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Pokud chcete upravit jas po srovnání mezi vytištěnými barvami a barvami zobrazenými na monitoru,
proveďte potřebná nastavení zde. Čím vyšší hodnota, tím tmavší vytištěné barvy.
<Žádný>
Provádí separaci barev z dat RGB do CMYK bez použití profil zdroje RGB.
Profil sim. CMYK
Při tisku dat CMYK můžete vybrat cíl simulace. Zařízení převede data CMYK na model barev CMYK závislý na
zařízení na základě vybraného cíle simulace.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Žádný
(
)
<PDF>
<Nastav. profilu ICC>
<Profil sim. CMYK>
Vyberte
profil
<Euro Standard v1.00>
Použijte profil Euro Standard. Tisk se provede v barvách, které se blíží evropským tiskovým normám.
471
Nastavení seznamu nabídky
<JapanColor(Canon)>
Použijte profil JapanColor. Tisk se provede v barvách, které se blíží japonským tiskovým normám.
<U.S. Web Coated v1.0>
Použijte profil U.S. Web Coated. Tisk se provede v barvách, které se blíží americkým tiskovým normám.
<Žádný>
Tiskne data CMYK pomocí modelu barev CMYK závislého na zařízení bez použití profilu simulace CMYK.
● Když je tato položka nastavena na <Žádný>, gradace tmavých barev se může v závislosti na datech
zhroutit.
Škála odstínů šedé
Nastavte, zda chcete převést šedá data na data CMYK pomocí profilu stupňů šedé v zařízení.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Nastav. profilu ICC>
<Škála odstínů šedé>
<Vyp>
nebo <Zap>
<Vyp>
Tiskne pouze s tonerem K (černý) bez převodu dat na data CMYK.
<Zap>
Převádí data na data CMYK pomocí profilu stupňů šedé v zařízení. Tisk se může provést pouze s tonerem K
(černá) v závislosti na nastavení možnosti <Výstupní profil> nebo <Čistě černý text>.
Výstupní profil
Můžete vybrat vhodné profily pro data, které hodláte vytisknout. Můžete tuto položku nastavit pro každý typ
obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
472
Nastavení seznamu nabídky
Grafika
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Obraz
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PDF>
obrazových dat
<Nastav. profilu ICC>
<Výstupní profil>
Vyberte typ
Vyberte profil
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<PS Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru.
<PS Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii.
<PS TR Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru a že
je dobře kontrolováno stékání toneru do textu a jemných čar.
<PS TR Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii a že je dobře kontrolováno stékání toneru
do textu a jemných čar.
Tato položka je zakázána, když je provedeno některé z následujících nastavení.
● <Zdrojový profil RGB> je nastaveno na <Žádný>.
● <Profil sim. CMYK> je nastaveno na <Žádný>.
473
Nastavení seznamu nabídky
● <Škála odstínů šedé> je nastaveno na <Vyp>.
Způsob shody
Zadejte, který prvek má mít prioritu před ostatními ve shodě barev pomocí <Zdrojový profil RGB>.
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
(
)
<PDF>
<Nastav. profilu ICC>
<Způsob shody>
Vyberte
metodu určení shody
<Percepční>
Shoda se provede s prioritou na percepční.
<Nasycení>
Shoda se provede s prioritou na sytost.
<Kolorimetrický>
Shoda se provede tak, že rozdíl barev mezi originály a výtisky je minimální.
● Tato položka je zakázána, pokud je pro možnost <Zdrojový profil RGB> vybráno nastavení <Žádný>.
Čistě černý text
Pro černý text, jehož barevné informace definuje „R=G=B=0%“, „C=M=Y=100%“ nebo „C=M=Y=0%/K=100%“, vyberte,
zda jej chcete tisknout pouze tonerem K (černá) nebo podle nastavení <Výstupní profil>.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Čistě černý text>
474
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
<Vyp>
Tiskne podle nastavení <Výstupní profil>. Výsledek tisku může být lepší než pomocí možnosti <Zap> v
závislosti na tiskových datech.
<Zap>
Černý text se vytiskne pouze s tonerem K (černá). Na rozdíl od tisku s barevným tonerem (CMY) se neobjeví
šmouhy barevného toneru na okrajích. Doporučujeme toto nastavení běžně používat.
Černý přetisk *
Nastavte, jak tisknout, když je černý text na barevném pozadí nebo barevném obrázku. Tato položka se nezobrazí,
jestliže je možnost <Čistě černý text> nastavena na <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Černý přetisk>
<Vyp> nebo <Zap>
<Vyp>
Nejprve se vytisknou data po tom, co je černý text vyňat z barevného pozadí nebo obrázku, čímž vznikne
příslušné bílé místo, a potom se černý text vytiskne na toto bílé místo. Tisk může být slabší než s možností
<Zap>, a okraje textu mohou být bíle lemovány.
<Zap>
Nejprve se vytiskne pouze barevné pozadí nebo obrázek a potom černý text se vytiskne na pozadí nebo
obrázek.
475
Nastavení seznamu nabídky
Jas
Jas celého obrázku můžete upravit v krocích po 5 %. Čím nižší hodnota, tím jasnější obrázek.
85 až 100
až 115 (%)
(
)
<PDF>
<Jas>
Pomocí
/
zadejte hodnotu nastavení
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Difúze chyb
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení/gradace>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů
dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Polotóny>
<Difúze chyb>
<Vyp> nebo
<Zap>
Rozlišení/gradace *
Vyberte metodu reprodukce polotónů, když je možnost <Difúze chyb> nastavena na <Vyp>. Tuto položku
můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
Grafika
Rozlišení
Gradace
Obraz
Rozlišení
Gradace
(
)
<PDF>
obrazových dat
<Polotóny>
<Rozlišení/gradace>
<Rozlišení> nebo <Gradace>
476
Vyberte typ
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Gradace>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
Smíšený přetisk
Nastavte, zda mají být data CMYK, pro něž je nastaven přetisk, přetištěna jako kompozitní data.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Smíšený přetisk>
<Vyp> nebo <Zap>
● Nastavení této položky na <Zap> neumožňuje přetisk, pokud je možnost <Profil sim. CMYK> nastavena na
jinou možnost než <Žádný>.
Zdokon. vyhlazování
Proveďte nastavení pro režim vyhlazování, který umožňuje vyhlazený tisk okrajů čar, obrázků a textu.
Zdokon. vyhlazování
Zadejte, zda chcete povolit nebo zakázat režim vyhlazování. Okraje budou hladší, je-li zadána možnost
<Vyhlazený 2> spíše než možnost <Vyhlazený 1>.
Vyp
Vyhlazený 1
Vyhlazený 2
477
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PDF>
vyhlazování>
<Zdokon. vyhlazování>
<Zdokon.
Vyberte způsob zpracování
Grafika *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na čáry a obrázky pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování>
nastavena na <Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Zdokon. vyhlazování>
<Grafika>
<Vyp> nebo
<Zap>
Text *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na text, pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování> nastavena na
<Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Zdokon. vyhlazování>
<Text>
<Vyp> nebo
<Zap>
Konverze odst. šedé *
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
)
<PDF>
<Konverze odst. šedé>
478
Vyberte způsob převodu
Nastavení seznamu nabídky
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
● Tato položka je dostupná, pokud je možnost <Barevný režim> (
tisku> nastavena na <Černá>.
479
Barevný režim(P. 405) ) pod <Kvalita
Nastavení seznamu nabídky
PS
1197-062
Všechna nastavení týkající se řídicích příkazů PS jsou uvedena s krátkým popisem.
Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Čas.limit úl.vypršel(P. 480)
Chyby při tisku PS(P. 480)
Nastav. profilu ICC(P. 481)
Čistě černý text(P. 485)
Jas(P. 486)
Polotóny(P. 486)
Smíšený přetisk(P. 487)
Zdokon. vyhlazování(P. 488)
Černý přetisk(P. 485)
Konverze odst. šedé(P. 489)
Čas.limit úl.vypršel
Pokud doba zadaná v této položce již vypršela od zahájení procesu úlohy, zařízení úlohu automaticky dokončí a přijme
další úlohu.
Pokud časový limit zadat nechcete, zadejte „0 sekund“.
0
až 3600 sekund
(
)
<PS>
<Čas.limit úl.vypršel>
Pomocí číselných kláves zadejte
hodnotu nastavení
Chyby při tisku PS
Určuje, zda se při zjištění chyby PostScript vytiskne chybová stránka.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Chyby při tisku PS>
480
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Nastav. profilu ICC
Nastavte profil, který se má použít při provádění shody barev, a zadejte, který prvek má mít prioritu před ostatními.
Zdrojový profil RGB
Vyberte vhodný profil pro data RGB, který odpovídá používanému monitoru.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Žádný
(
)
<PS>
<Nastav. profilu ICC>
<Zdrojový profil RGB>
Vyberte
profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije se profil RGB, který je podobný průměrnému profilu většiny monitorů pro počítače se systémem
Windows. Pokud používáte monitor, který podporuje sRGB, můžete tisknout barvy, které se blíží barvám
zobrazeným na monitoru.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Pokud chcete upravit jas po srovnání mezi vytištěnými barvami a barvami zobrazenými na monitoru,
proveďte potřebná nastavení zde. Čím vyšší hodnota, tím tmavší vytištěné barvy.
<Žádný>
Provádí separaci barev z dat RGB do CMYK bez použití profil zdroje RGB.
Profil sim. CMYK
Při tisku dat CMYK můžete vybrat cíl simulace. Zařízení převede data CMYK na model barev CMYK závislý na
zařízení na základě vybraného cíle simulace.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Žádný
481
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PS>
<Nastav. profilu ICC>
<Profil sim. CMYK>
Vyberte
profil
<Euro Standard v1.00>
Použijte profil Euro Standard. Tisk se provede v barvách, které se blíží evropským tiskovým normám.
<JapanColor(Canon)>
Použijte profil JapanColor. Tisk se provede v barvách, které se blíží japonským tiskovým normám.
<U.S. Web Coated v1.0>
Použijte profil U.S. Web Coated. Tisk se provede v barvách, které se blíží americkým tiskovým normám.
<Žádný>
Tiskne data CMYK pomocí modelu barev CMYK závislého na zařízení bez použití profilu simulace CMYK.
● Když je tato položka nastavena na <Žádný>, gradace tmavých barev se může v závislosti na datech
zhroutit.
Škála odstínů šedé
Nastavte, zda chcete převést šedá data na data CMYK pomocí profilu stupňů šedé v zařízení.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Nastav. profilu ICC>
nebo <Zap>
482
<Škála odstínů šedé>
<Vyp>
Nastavení seznamu nabídky
<Vyp>
Tiskne pouze s tonerem K (černý) bez převodu dat na data CMYK.
<Zap>
Převádí data na data CMYK pomocí profilu stupňů šedé v zařízení. Tisk se může provést pouze s tonerem K
(černá) v závislosti na nastavení možnosti <Výstupní profil> nebo <Čistě černý text>.
Výstupní profil
Můžete vybrat vhodné profily pro data, které hodláte vytisknout. Můžete tuto položku nastavit pro každý typ
obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafika
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Obraz
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PS>
obrazových dat
<Nastav. profilu ICC>
<Výstupní profil>
Vyberte typ
Vyberte profil
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<PS Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru.
483
Nastavení seznamu nabídky
<PS Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii.
<PS TR Normal>
Shoda barev se provádí tak, že se data tisknou v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na monitoru a že
je dobře kontrolováno stékání toneru do textu a jemných čar.
<PS TR Photo>
Shoda barev se provádí tak, že se výsledek tisku podobá fotografii a že je dobře kontrolováno stékání toneru
do textu a jemných čar.
Tato položka je zakázána, když je provedeno některé z následujících nastavení.
● <Zdrojový profil RGB> je nastaveno na <Žádný>.
● <Profil sim. CMYK> je nastaveno na <Žádný>.
● <Škála odstínů šedé> je nastaveno na <Vyp>.
Způsob shody
Zadejte, který prvek má mít prioritu před ostatními ve shodě barev pomocí <Zdrojový profil RGB>.
Percepční
Nasycení
Kolorimetrický
(
)
<PS>
<Nastav. profilu ICC>
<Způsob shody>
metodu určení shody
<Percepční>
Shoda se provede s prioritou na percepční.
<Nasycení>
Shoda se provede s prioritou na sytost.
<Kolorimetrický>
Shoda se provede tak, že rozdíl barev mezi originály a výtisky je minimální.
484
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
● Tato položka je zakázána, pokud je pro možnost <Zdrojový profil RGB> vybráno nastavení <Žádný>.
Čistě černý text
Pro černý text, jehož barevné informace definuje „R=G=B=0%“, „C=M=Y=100%“ nebo „C=M=Y=0%/K=100%“, vyberte,
zda jej chcete tisknout pouze tonerem K (černá) nebo podle nastavení <Výstupní profil>.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Čistě černý text>
<Vyp> nebo <Zap>
<Vyp>
Tiskne podle nastavení <Výstupní profil>. Výsledek tisku může být lepší než pomocí možnosti <Zap> v
závislosti na tiskových datech.
<Zap>
Černý text se vytiskne pouze s tonerem K (černá). Na rozdíl od tisku s barevným tonerem (CMY) se neobjeví
šmouhy barevného toneru na okrajích. Doporučujeme toto nastavení běžně používat.
Černý přetisk *
Nastavte, jak tisknout, když je černý text na barevném pozadí nebo barevném obrázku. Tato položka se nezobrazí,
jestliže je možnost <Čistě černý text> nastavena na <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Černý přetisk>
485
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
<Vyp>
Nejprve se vytisknou data po tom, co je černý text vyňat z barevného pozadí nebo obrázku, čímž vznikne
příslušné bílé místo, a potom se černý text vytiskne na toto bílé místo. Tisk může být slabší než s možností
<Zap>, a okraje textu mohou být bíle lemovány.
<Zap>
Nejprve se vytiskne pouze barevné pozadí nebo obrázek a potom černý text se vytiskne na pozadí nebo
obrázek.
Jas
Jas celého obrázku můžete upravit v krocích po 5 %. Čím nižší hodnota, tím jasnější obrázek.
85 až 100
až 115 (%)
(
)
<PS>
<Jas>
Pomocí
/
zadejte hodnotu nastavení
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Difúze chyb
Můžete provést jemnější tisk než pomocí <Rozlišení/gradace>. Tento režim tisku je vhodný pro ostrý tisk okrajů
dat s jemnou granularitou, jako jsou znaky a tenké čáry.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Polotóny>
486
<Difúze chyb>
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Rozlišení/gradace *
Vyberte metodu reprodukce polotónů, když je možnost <Difúze chyb> nastavena na <Vyp>. Tuto položku
můžete nastavit pro každý typ obrazových dat obsažených v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
Grafika
Rozlišení
Gradace
Obraz
Rozlišení
Gradace
(
)
<PS>
obrazových dat
<Polotóny>
<Rozlišení/gradace>
Vyberte typ
<Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Gradace>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
Smíšený přetisk
Nastavte, zda mají být data CMYK, pro něž je nastaven přetisk, přetištěna jako kompozitní data.
Vyp
Zap
487
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PS>
<Smíšený přetisk>
<Vyp> nebo <Zap>
● Nastavení této položky na <Zap> neumožňuje přetisk, pokud je možnost <Profil sim. CMYK> nastavena na
jinou možnost než <Žádný>.
Zdokon. vyhlazování
Proveďte nastavení pro režim vyhlazování, který umožňuje vyhlazený tisk okrajů čar, obrázků a textu.
Zdokon. vyhlazování
Zadejte, zda chcete povolit nebo zakázat režim vyhlazování. Okraje budou hladší, je-li zadána možnost
<Vyhlazený 2> spíše než možnost <Vyhlazený 1>.
Vyp
Vyhlazený 1
Vyhlazený 2
(
)
<PS>
<Zdokon. vyhlazování>
<Zdokon.
Vyberte způsob zpracování
vyhlazování>
Grafika *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na čáry a obrázky pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování>
nastavena na <Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Zdokon. vyhlazování>
<Grafika>
<Vyp> nebo
<Zap>
Text *
Zadejte, zda chcete použít režim vyhlazování na text, pokud je možnost <Zdokon. vyhlazování> nastavena na
<Vyhlazený 1> nebo <Vyhlazený 2>.
Vyp
Zap
488
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PS>
<Zdokon. vyhlazování>
<Text>
<Vyp> nebo
<Zap>
Konverze odst. šedé *
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
)
<PS>
<Konverze odst. šedé>
Vyberte způsob převodu
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
● Tato položka je dostupná, pokud je možnost <Barevný režim> (
tisku> nastavena na <Černá>.
489
Barevný režim(P. 405) ) pod <Kvalita
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení MEAP
1197-063
Položky nastavení týkající se hlavní obrazovky na MEAP jsou uvedeny s krátkým
popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Vybrat výchozí obr.
Můžete zadat obrazovku, která se zobrazí na displeji ovládacího panelu, když se zařízení spustí.
Obrazovka tisku
MEAP
(
)
<Nastavení MEAP>
<Vybrat výchozí obr.>
<MEAP>
<Obrazovka tisku>
Zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu tisku (hlavní obrazovka).
<MEAP>
Zobrazí se obrazovka nainstalované aplikace MEAP, pokud je nainstalovaná.
● Na ovládacím panelu můžete stisknout
(
) pro změnu obrazovek displeje.
490
<Obrazovka tisku> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Zkontrol. počitadlo
1197-064
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
● Můžete také zkontrolovat hodnotu počitadla výběrem možnosti <Zkontrol. počitadlo> v
Menu(P. 493) a také této položce.
101: Celkem 1
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(Pouze displej)
108: Celkem (ČB 1)
Můžete zkontrolovat počet černobíle vytištěných stránek.
(Pouze displej)
113: Celkem (ČB/m.)
Můžete zkontrolovat počet černobíle vytištěných stránek.
(Pouze displej)
114:Celkem 1(2str)
Můžete zkontrolovat počet vytištěných stránek v oboustranném režimu.
(Pouze displej)
123:Celkem(vše+1C/M)
Můžete zkontrolovat počet barevně vytištěných stránek (kromě tisku e-mailů).
(Pouze displej)
491
Utility
Nastavení seznamu nabídky
Inicializace nabídky
1197-065
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení nabídky Nastavení uvedené níže na výchozí tovární
hodnoty. Inicializace nabídky(P. 603)
Nastavení, která nelze inicializovat
● Nemůžete inicializovat nastavení zadaná pro položku <Síť> a <Uprav. polohu tisku>. Chcete-li inicializovat
nastavení <Síť>, viz Inicializace nastavení sítě(P. 604) . Chcete-li inicializovat nastavení <Uprav. polohu
tisku>, ručně je obnovte na výchozí tovární nastavení ( Uprav. polohu tisku(P. 422) ).
492
Nastavení seznamu nabídky
Utility Menu
1197-066
Můžete zobrazit celkový počet vytištěných stránek a vytisknout interní systémové
informace. Když na ovládacím panelu stisknete
(
), zobrazí se nabídka
Příslušenství. Pokud je zařízení offline, můžete zadat nastavení popsaná níže.
Zkontrol. počitadlo(P. 493)
Konfigurační stránka(P. 494)
Tisk stavu sítě(P. 494)
Tisk stavu spotř.m.(P. 494)
Seznam zásad IPSec(P. 494)
Kalibrace(P. 494)
Obslužný program PCL(P. 494)
Obslužný program PS(P. 495)
Čištění(P. 495)
Kontrola kondenzace(P. 495)
Nástroj.tisk e-mailů(P. 495)
Tisk nast. pol.tisku(P. 495)
Seznam počtu stran(P. 495)
Hlášení počitadla(P. 496)
Tisk sys. info. MEAP(P. 496)
Sériové číslo(P. 496)
Info.o spotřeb. mat.(P. 496)
Zkontrol. počitadlo
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
Kontrola celkového počtu vytištěných stránek(P. 597)
● Můžete také zkontrolovat hodnotu počitadla výběrem možnosti <Zkontrol. počitadlo> v
nastavení(P. 365) a také této položce.
101: Celkem 1
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(Pouze displej)
108: Celkem (ČB 1)
Můžete zkontrolovat počet černobíle vytištěných stránek.
(Pouze displej)
113: Celkem (ČB/m.)
Můžete zkontrolovat počet černobíle vytištěných stránek.
(Pouze displej)
114:Celkem 1(2str)
Můžete zkontrolovat počet vytištěných stránek v oboustranném režimu.
(Pouze displej)
123:Celkem(vše+1C/M)
Můžete zkontrolovat počet barevně vytištěných stránek (kromě tisku e-mailů).
493
Nabídka
Nastavení seznamu nabídky
(Pouze displej)
Konfigurační stránka
Můžete zkontrolovat nakonfigurovaná nastavení zařízení ( Nabídka nastavení(P. 365) ). Zkontrolovat můžete také
další informace včetně množství zbývajícího toneru, počet vytištěných stran a kapacitu paměti (RAM) v zařízení.
Konfigurační strana(P. 588)
Tisk stavu sítě
Vyberte k tisku seznam nastavení ( Síť(P. 380) ) o síti nakonfigurované v zařízení. Můžete také zkontrolovat
informace o zabezpečení včetně nastavení filtru adres a nastavení IPSec. Tisk stavu sítě(P. 588)
Tisk stavu spotř.m.
Vytisknou se informace, například množství zbývajícího toneru, varovné zprávy a informace o tom, kde lze nakupovat
nové tonerové kazety. Tisk stavu spotřebního materiálu(P. 589)
Seznam zásad IPSec
Vyberte pro tisk seznamu názvů a nastavení protokolu IPSec ( Konfigurace nastavení IPSec(P. 302) )
nakonfigurovaných v zařízení. Seznam zásad zabezpečení IPSec(P. 590)
Kalibrace
Pokud se vyskytne neshoda barev nebo pokud se změnily barvy a data se nevytisknou ve správných barvách (zadaných
barvách), můžete provést kalibraci. Oprava neshody barev a odstínů(P. 581)
Korekce neshody bar.
Neshoda barev tisku vzniká v důsledku posunu polohy jednotlivých barev na výtisku, ke kterému může dojít při
tisku obrázku pomocí většího počtu tonerových kazet. Pokud dojde k výskytu neshody barev, lze provést korekci
úpravou výchozí pozice tisku příslušných barev
Ovládání sytosti
Pokud se barvy změnily a data se nevytisknou ve správných barvách (zadané barvy), lze provést korekci
kontrolou sytosti příslušných barev.
Úplná kalibrace
Provede simultánně <Korekce neshody bar.> i <Ovládání sytosti>.
Obslužný program PCL
Vyberte pro tisk seznamu interních informačních položek zaregistrovaných v zařízení pro použití režimu PCL.
Seznam písem
Vyberte pro tisk seznamu písem, které lze použít v režimu PCL.
494
Seznam písem PCL(P. 592)
Nastavení seznamu nabídky
Obslužný program PS
Vyberte pro tisk seznamu nastavení pro používání režimu PS a interních informačních položek zaregistrovaných v
zařízení. Seznam režimu PS(P. 592)
Konfigurační stránka
Vyberte pro tisk seznamu nastavení zařízení (
PS(P. 480) ).
Seznam písem
Vyberte pro tisk seznamu písem, které lze použít v režimu PS.
Čištění
Vyberte pro vyčištění fixační jednotky, když se na výtiscích zobrazí černé skvrny nebo pruhy.
jednotka(P. 567)
Fixační
Kontrola kondenzace
Dojde-li v prostředí, v němž je zařízení nainstalováno, k prudkým změnám teploty, mohou být vytištěné obrazy nebo
text světlejší nebo rozmazané. V takovém případě může problém vyřešit provedení této funkce. Pokud problém
přetrvává, proveďte funkci opakovaně.
(
)
<Kontrola kondenzace>
<Ano>
Nástroj.tisk e-mailů
Vyberte pro ruční příjem e-mailů a tisk protokolu přijatých e-mailů ve formě seznamu.
Přijatý e-mail
Vyberte pro ruční příjem e-mailů z poštovního serveru POP3 a vytiskněte je.
Ruční přijímání e-mailů(P. 165)
Sezn.výp.PŘ. e-mailů
Vyberte pro tisk protokolu obsahující předměty a datum a čas přijetí e-mailů přijatých do zařízení ve formě
seznamu. Protokol tisku e-mailů(P. 595)
Tisk nast. pol.tisku
Vyberte pro tisk značek, které označují současnou pozici tisku.
Nastavení pozice tisku(P. 584)
Seznam počtu stran
Vyberte pro tisk zprávy o počtu vytištěných stran pro každé oddělení, pokud je povolena správa ID oddělení.
počtu stran(P. 591)
495
Seznam
Nastavení seznamu nabídky
Hlášení počitadla
Vytiskne souhrnnou zprávu o počtu stran vytisknutých pro každé počitadlo.
Hlášení počitadla(P. 496)
Tisk sys. info. MEAP
Vyberte pro tisk seznamu informací o aplikacích MEAP nainstalovaných v zařízení a aplikacích systému MEAP, pokud je
povolena funkce MEAP. Tisk systémových informací MEAP(P. 591)
Sériové číslo
Vyberte pro zobrazení sériové číslo zařízení.
(
)
<Sériové číslo>
Info.o spotřeb. mat.
Vyberte pro zobrazení informací například o papíru a tonerové kazetě.
Informace o papíru
Vyberte pro zobrazení aktuálně specifikované velikosti papíru a typu papíru a zbývající úrovně papíru pro každý
zdroj papíru. Kontrola papíru(P. 600)
Model toner. kazety
Vyberte pro zobrazení čísla modelu tonerové kazety pro zařízení.
Kontrola modelu tonerové kazety(P. 600)
Zbývající toner
Vyberte pro zobrazení množství zbývajícího toneru.
Kontrola množství zbývajícího toneru(P. 601)
496
Nastavení seznamu nabídky
● Zobrazenou úroveň zbývajícího toneru lze brát pouze orientačně, protože skutečná úroveň může být
jiná.
Zásobn. odpad.toneru
Můžete zobrazit číslo modelu odpadní nádobky na toner.
toner(P. 601)
Zjištění čísla modelu odpadní nádobky na
Stav odpadn. toneru
Můžete zobrazit stav odpadní nádobky na toner.
Zjištění stavu odpadní nádobky na toner(P. 601)
497
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka Úloha
1197-067
Můžete tisknout dokumenty uložené na kartě SD a protokol tisku. Když
stisknete
( ) na ovládacím panelu, zobrazí se nabídka Úloha. Pokud je zařízení
offline, můžete zadat nastavení popsaná níže.
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená „*1“ nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v zařízení volitelná
karta SD.
● Nastavení označená „*2“ se nezobrazí, pokud není zaškrtnuto políčko [Zobrazit Výpis úlohy] ve Vzdáleném
uživatelském rozhraní. Skrytí historie tiskových úloh(P. 295)
Šifrovaný tisk(P. 498)
Zabezpečený tisk(P. 498)
Seznam ulož. úloh(P. 498)
Tisk uložených úloh(P. 498)
Výpis tisku úloh(P. 499)
Výpis tisku ulož.úl.(P. 499)
Hlášení výpisu tisku(P. 499)
Hláš. tisku e-mailu(P. 499)
Šifrovaný tisk *1
Vyberte pro tisk šifrovaných dokumentů, které jste z počítače odeslali do zařízení.
dokumentů(P. 131)
Vytisknutí zabezpečených
Zabezpečený tisk *1
Vyberte pro tisk zabezpečených dokumentů, které jste z počítače odeslali do zařízení.
dokumentů(P. 131)
Vytisknutí zabezpečených
Seznam ulož. úloh *1
Vyberte pro tisk seznamu dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení.
Seznam uložených úloh(P. 594)
Tisk uložených úloh *1
Vyberte pro tisk dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení.
tiskárně(P. 137)
498
Tisk dokumentu uloženého v
Nastavení seznamu nabídky
Výpis tisku úloh *2
Vyberte pro tisk protokolu dokumentů vytištěných z počítače ve formě seznamu.
Protokol tiskových úloh(P. 594)
Výpis tisku ulož.úl. *1*2
Vyberte pro tisk protokolu tisku dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení ve formě seznamu.
tiskových úloh(P. 594)
Hlášení výpisu tisku *2
Vyberte pro tisk nastavení a protokolu tisku zpráv ve formě seznamu.
Protokol tisku zpráv(P. 595)
Hláš. tisku e-mailu *2
Vyberte pro tisk protokolu tisku přijatých e-mailů ve formě seznamu.
499
Protokol tisku e-mailů(P. 595)
Protokol
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka Resetovat
1197-068
Můžete zrušit všechny procesy, vymazat data z paměti a vypnout napájení. Když na
ovládacím panelu stisknete
( ), zobrazí se nabídka Reset.
Jemný reset(P. 500)
Podávání formulářů(P. 501)
Vypínání(P. 501)
● Když se zobrazí zpráva Ennn-nnnn (n je číslo), lze provést pouze <Vypínání>.
Jemný reset
Vyberte pro vymazání všech dat úloh tisku, které ještě nejsou dokončené (měkký reset). Tuto položku také můžete
vybrat pro provedení tvrdého resetu, abyste povolili změněná nastavení.
● Před provedením měkkého nebo tvrdého resetu se ujistěte, že zařízení nepoužívají další uživatelé, protože
jinak budou všechna tisková data před vytištěním vymazána.
◼ Provedení měkkého resetu
Měkký reset proveďte, když chcete vymazat všechna tisková data, která se tisknou, čekají na vytištění nebo jsou
přijímána.
(
)
<Jemný reset>
<Ano>
◼ Provedení tvrdého resetu
Tvrdý reset proveďte, když chcete povolit změněná nastavení zařízení nebo vymazat data uložená v paměti zařízení.
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● Pokud se zobrazí nabídka nastavení, nejprve stiskněte
potom proveďte tento krok 1.
500
(
) pro návrat na hlavní obrazovku a
Nastavení seznamu nabídky
2
Pomocí
/
vyberte <Jemný reset> stiskněte a podržte
na 5 sekund nebo déle a
uvolněte.
➠ Zobrazí se zpráva <Provést tvrdý reset?>.
3
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
➠ Po provedení tvrdého resetu se zařízení restartuje.
● Když provedete měkký nebo tvrdý reset, vymažou se i zabezpečené dokumenty uložené na volitelné kartě
SD.
Podávání formulářů
Pokud je tisk zrušen z počítače nebo je při příjmu dat přerušena komunikace, mohou data zůstat v paměti zařízení a
tisk se nedokončí. Další tisková data nelze vytisknout, když jsou zbývající data ponechána, jak jsou. V tomto případě
vyberte možnost <Podávání formulářů> pro nucený tisk dat zbývajících v paměti.
(
)
<Podávání formulářů>
<Ano>
● Pokud se zbývající data nevytisknou, proveďte měkký reset.
● Pokud data stále zůstávají v paměti zařízení po vyplnění formuláře, (indikátor [
] na zařízení svítí), proveďte
měkký reset.
Vypínání
Při vypínání tiskárny využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
(P. 34)
501
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka Vybrat podavač
1197-069
Nastavení o zdroji papíru a velikosti papíru zavedeného do zařízení jsou uvedena s
krátkými popisy. Když na ovládacím panelu stisknete
( ), zobrazí se nabídka
Vybrat podavač. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Společná nastavení
● Nastavení jsou stejná jako pro <Zdroj papíru> v
také použijí na nastavení <Zdroj papíru>.
Nabídka nastavení(P. 365) . Nastavení zadaná zde se
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
do tiskárny vložen volitelný podavač papíru.
Zdroj papíru(P. 502)
Vel.pap.ve vú.přihr.(P. 502)
Vel.pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4)(P. 503)
Standard. vel.papíru(P. 504)
Priorita víceúč. př.(P. 505)
Vú. přih. smíš. pap.(P. 505)
Auto. výběr zásuvky(P. 505)
Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
Výchozí typ papíru(P. 507)
Typ.pap.ve vú.přihr.(P. 508)
Typ pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4)(P. 508)
Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 508)
2stranný tisk(P. 509)
Zdroj papíru
Vyberte zdroj papíru, ze kterého je papír podáván. Pokud chcete automaticky změnit zdroj papíru na základě velikosti a
typu papíru, vyberte <Auto>.
Auto
Víceúčelová přihr.
Zásuvka 1
Zásuvka 2 *
Zásuvka 3 *
Zásuvka 4 *
(
)
<Zdroj papíru>
Vyberte zdroj papíru
Vel.pap.ve vú.přihr.
Zadejte velikost papíru, který je vložen do víceúčelové přihrádky.
přihrádce(P. 59)
502
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové
Nastavení seznamu nabídky
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Volná velikost
Vlastní vel.
Vlastní vel. R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Obálka ISO-C5
Obálka Monarch
Obálka No.10
Obálka DL
Kartotéka
STMT
FLSC
16K
Vel.pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4) *
Nastavte velikost papíru zavedeného do zásuvky na papír zařízení nebo do zásuvky na papír volitelného podavače
papíru ( Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 57) ).
Zásuvka na papír zařízení
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
EXEC
Volná velikost
Vlastní vel.
Vlastní vel. R
STMT
16K
Zásuvka na papír podavače papíru
A6
A5
A5R
B5
503
Nastavení seznamu nabídky
A4
LTR
LGL
EXEC
Volná velikost
Vlastní vel.
Vlastní vel. R
STMT
FLSC
16K
Standard. vel.papíru
Nastavení velikosti papíru není možné v počítači s operačním systémem nebo v mobilním zařízení, které nepodporují
žádný ovladač tiskárny. pokud z takového počítače nebo mobilního zařízení chcete tisknout, nastavte velikost papíru
pomocí této položky.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Obálka ISO-C5
Obálka Monarch
Obálka No.10
Obálka DL
Kartotéka
STMT
FLSC
16K
(
)
<Standard. vel.papíru>
Zvolte velikost papíru
Výběr velikosti papíru
Zadejte nastavení podle velikosti papíru, na který se bude tisknout.
504
Nastavení seznamu nabídky
Priorita víceúč. př.
Vyberte, zda chcete upřednostnit podávání papíru z víceúčelové přihrádky, pokud je možnost <Zdroj papíru>
nastavena na <Auto>. Pokud vyberete <Zap>, podává se papír z víceúčelové přihrádky, je-li papír stejné velikosti
zaveden ve víceúčelové přihrádce a zásuvce na papír.
Vyp
Zap
(
)
<Priorita víceúč. př.>
<Vyp> nebo <Zap>
● Když je možnost <Vú. přih. smíš. pap.> nastavena na <Zap>, je papír přednostně podáván ze zásuvky na
papír, i když je možnost <Priorita víceúč. př.> nastavena na <Zap>.
Vú. přih. smíš. pap.
Pokud vyberete možnost <Zap> s položkou <Zdroj papíru> nastavenou na <Auto>, je automaticky vybrána víceúčelová
přihrádka, pokud není papír vhodné velikosti vložen do jiné zásuvky na papír.
Vyp
Zap
(
)
<Vú. přih. smíš. pap.>
<Vyp> nebo <Zap>
Auto. výběr zásuvky
Pokud vyberete<Použít> s položkou <Zdroj papíru> nastavenou na <Auto>, zařízení automaticky vybere zdroj papíru s
vloženým papírem vhodné velikosti. Když také papír dojde, toto nastavení umožní nepřetržitý tisk přepnutím z jednoho
zdroje papíru na jiný, který je naplněn stejným zdrojem papíru.
Nepoužít
Použít
(
)
<Auto. výběr zásuvky>
Vyberte zdroj papíru
<Použít>
505
<Nepoužít> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, na který chcete použít funkci Automatický výběr zásuvky.
Přepnutí nastavení
Výběrem možnosti <Zap> povolte automatický výběr zásuvek u zdroje papíru, který jste vybrali na předchozí
obrazovce (
).
Auto.zjist. typ pap.
Zadejte, zda se má automaticky detekovat typ papíru, když je vložen obyčejný papír nebo těžký papír. Pokud chcete
použít tuto funkci, nastavte typ papíru pro zdroj papíru na <Smíšené typy>. Nastavte také [Paper Type] na ovladači
tiskárny na [Printer Default].
Papír(P. 622)
Typ.pap.ve vú.přihr.(P. 508)
Typ pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4)(P. 508)
Základní tiskové operace(P. 72)
Víceúčelová přihr.
Nepoužít
Pouze první list
Každý list
Zásuvka 1
Nepoužít
Použít
Zásuvka 2 *
Nepoužít
Použít
Zásuvka 3 *
Nepoužít
Použít
Zásuvka 4 *
Nepoužít
Použít
(
papíru
)
<Auto.zjist. typ pap.>
Přečtěte si zprávu
Vyberte hodnotu nastavení
506
Vyberte zdroj
Nastavení seznamu nabídky
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, pro který chcete provést nastavení týkající se automatické detekce typu papíru.
Přepnutí nastavení (Víceúčelová přihr.)
Když je zadána možnost <Pouze první list>, detekce typu papíru se provede pouze pro první list. Když je
zadána možnost <Každý list>, pak se detekce typu papíru provádí pro každý podaný list.
Přepnutí nastavení (Zásuvka 1 až 4*)
Když je zadána možnost <Použít>, detekce typu papíru se provede pouze pro první list.
● Pokud je tato funkce povolena, rychlost tisku může být nižší. Když je zadána možnost <Každý list>, rychlost
tisku bude nižší.
● Pokud je tato funkce povolena, nemusí být zařízení schopno správně tisknout. Pokud zařízení nemůže
tisknout správně, nastavte tuto funkci na <Nepoužít> a než tisk zkusíte znovu, zadejte typ papíru z ovladače
tiskárny.
Výchozí typ papíru
Nastavení typu papíru není možné v počítači s operačním systémem nebo v mobilním zařízení, které nepodporují
žádný ovladač tiskárny. pokud z takového počítače nebo mobilního zařízení chcete tisknout, nastavte typ papíru
pomocí této položky.
Běžný
Běžný L
Běžný L2
Silný 1
Silný 2
Silný 3
Silný 4
Postcard
Obálka
Štítky
Hrubý 1
Hrubý 2
(
)
<Výchozí typ papíru>
Vyberte typ papíru
507
Nastavení seznamu nabídky
Výběr typu papíru
Zadejte nastavení stejným způsobem jako nastavení papíru v ovladači tiskárny podle typu papíru k tisku.
Vkládání papíru(P. 38)
Typ.pap.ve vú.přihr.
Nastavte typ papíru zavedeného do víceúčelové přihrádky.
přihrádce(P. 59)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové
Běžný
Běžný L
Běžný L2
Silný 1
Silný 2
Silný 3
Silný 4
Postcard
Obálka
Hrubý 1
Hrubý 2
Smíšené typy
Typ pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4) *
Nastavte typ papíru vloženého do zásuvky na papír.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 57)
Běžný
Běžný L
Běžný L2
Silný 1
Silný 2
Silný 3
Štítky
Hrubý 1
Hrubý 2
Smíšené typy
Ruční 2str.(V.Ú.př.)
Vyberte, na kterou stranu papíru se má tisknout, když chcete provádět oboustranný tisk ručně z víceúčelové přihrádky.
1. strana
2. strana
508
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Ruční 2str.(V.Ú.př.)>
<1. strana> nebo <2. strana>
<1. strana>
Vyberte pro tisk na zadní straně (strana, na níž se má tisknout jako první).
<2. strana>
Vyberte pro tisk na přední straně (na opačné straně, než která je již potištěná).
2stranný tisk
Vyberte, zda chcete tisknout na obou stranách papíru.
Vyp
Zap
(
)
<2stranný tisk>
<Vyp> nebo <Zap>
509
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ............................................................................................................................. 511
Odstraňování zachycených papírů ................................................................................................................... 513
Pokud se zobrazí chybová zpráva ..................................................................................................................... 521
Obecné problémy .............................................................................................................................................. 543
Problémy s instalací nebo nastavením .......................................................................................................... 544
Problémy s tiskem ........................................................................................................................................ 547
Když se nedaří uspokojivě tisknout ................................................................................................................. 549
Výsledky tisku nejsou uspokojivé .................................................................................................................. 551
Papír se kroutí nebo mačká .......................................................................................................................... 558
Papír není správně podáván ......................................................................................................................... 560
Pokud problém nelze vyřešit ............................................................................................................................ 561
510
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
1197-06A
Když se vyskytne problém, zkuste najít řešení v této kapitole, než se obrátíte na společnost Canon.
◼ Zachycení papíru
Pokud dojde k uvíznutí papíru, naleznete pokyny k jeho vyjmutí v části
papírů(P. 513) .
Odstraňování zachycených
◼ Zobrazí se zpráva
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, viz
Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 521) .
◼ Obecné problémy
Pokud máte podezření, že zařízení nefunguje správně, než se obrátíte na společnost Canon, podívejte se do
následujících částí.
Obecné problémy(P. 543)
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 544)
Problémy s tiskem(P. 547)
◼ Tiskové výsledky nejsou uspokojivé
Pokud nejste s výsledky tisku spokojeni, přečtěte si informace v části
Když se nedaří uspokojivě tisknout(P. 549) .
◼ Pokud problém nelze vyřešit
Pokud problém přetrvává, vyhledejte v části
Pokud problém nelze vyřešit(P. 561) kontaktní údaje.
511
Odstraňování problémů
512
Odstraňování problémů
Odstraňování zachycených papírů
1197-06C
Pokud dojde k uvíznutí papíru, ozve se pípnutí alarmu a na obrazovce se zobrazí zpráva <Uvíznul papír.>. Stisknutím
zobrazíte jednoduchá řešení. Pokud jsou postupy na displeji jsou obtížně pochopitelné, podívejte se na do
následujících částí. Pokud k uvíznutí papíru dojde na více místech najednou, přečtěte si všechny zobrazené zprávy. Než
začnete odstraňovat uvíznutý papír, přečtěte si upozornění v Důležité bezpečnostní pokyny(P. 2) .
Umístění zaseknutého papíru
Víceúčelová přihrádka
Zaseknutý papír ve víceúčelové
přihrádce(P. 514)
Pravý kryt
Zásuvka na papír
Uvíznutí papíru v pravém krytu nebo v
zásuvce na papír(P. 515)
Výstupní přihrádka
Zaseknutý papír ve výstupní
přihrádce(P. 519)
Při vyjímání zachyceného papíru zařízení nevypínejte
● Pokud byste zařízení vypnuli, došlo by ke smazání právě tisknutých dat.
Pokud se papír roztrhne
● Odstraňte všechny kousky papíru, aby nemohlo dojít k jejich zachycení.
Pokud se papír zachycuje v přístroji opakovaně
● Před vložením papíru do zařízení sklepněte hrany stohu papíru o rovnou plochu a zarovnejte okraje.
● Zkontrolujte, zda je papír pro zařízení vhodný.
Papír(P. 622)
● Zkontrolujte, zda v zařízení nezůstaly zbytky zachyceného papíru.
● Pokud k uvíznutí papíru dojde při tisku na zadní stranu papíru, který je již potištěn (ruční oboustranný tisk),
zaškrtněte políčko [Print on the Other Side] (Tisku na zadní) na kartě [Paper Source] (Zdroj papíru) ovladače
tiskárny.
513
Odstraňování problémů
Nevytahujte zachycený papír ze zařízení silou
● Pokud byste papír vytahovali silou, mohlo by dojít k poškození částí zařízení. Pokud nejste schopni papír
vyjmout, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo linku podpory společnosti
Canon. Pokud problém nelze vyřešit(P. 561)
Zaseknutý papír ve víceúčelové přihrádce
Je-li v přihrádce vložený papír, nejprve jej vyjměte. Pokud zaseknutý papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho
násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zaseknutého papíru podle hlášení.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Zavřete přihrádku.
3
Otevřete pravý kryt.
4
Jemně vytáhněte papír.
514
Odstraňování problémů
5
Zavřete pravý kryt.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je pravý kryt bezpečně uzavřený.
Uvíznutí papíru v pravém krytu nebo v zásuvce na papír
Je-li ve víceúčelové přihrádce vložený papír, nejprve jej vyjměte a přihrádku zavřete. Pokud zachycený papír nelze
snadno vytáhnout, nevytahujte jej silou, ale přejděte k dalšímu kroku.
1
Otevřete pravý kryt.
2
Vyjměte zachycený papír z dodací jednotky.
1
Zvedněte dodací jednotku.
2
Sklopte zelené páčky na obou stranách transportního vodítka.
515
Odstraňování problémů
3
Jemně vytáhněte papír.
● Při vytahování držte papír co nejvíce vodorovně, aby nespadl nezafixovaný toner.
3
Vyjměte zachycený papír z duplexní jednotky.
1
Otevřete kryt.
2
Jemně vytáhněte papír.
3
Zavřete kryt.
Zachycený papír ve fixační jednotce
1
Otočte dodací jednotku dolů.
516
Odstraňování problémů
2
Uchopte rukojeti na obou stranách fixační jednotky a vytáhněte fixační jednotku přímo k sobě.
3
Otevřete kryt.
4
Jemně vytáhněte papír.
● Při vytahování držte papír co nejvíce vodorovně, aby nespadl nezafixovaný toner.
5
Zavřete kryt.
6
Umístěte fixační jednotku zpět na místo.
● Zcela ho zatlačte dovnitř až na doraz.
4
1
Odstraňte zachycený papír uvnitř zásuvky na papír.
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí.
517
Odstraňování problémů
2
Jemně vytáhněte papír.
3
Zavřete zásuvku na papír.
5
Zavřete pravý kryt.
Pokud je nainstalován podavač papíru
1
Otevřete pravý kryt podavače papíru.
2
Sklopte zelenou páčku pro otevření transportního vodítka.
3
Jemně vytáhněte papír.
518
Odstraňování problémů
4
Vytáhněte zásuvku na papír, dokud se nezastaví, a jemně vytáhněte papír.
5
Zavřete zásuvku na papír.
6
Zavřete pravý kryt podavače papíru.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je pravý kryt bezpečně uzavřený.
Zaseknutý papír ve výstupní přihrádce
Je-li ve víceúčelové přihrádce vložený papír, nejprve jej vyjměte a přihrádku zavřete. Pokud zachycený papír nelze
snadno vytáhnout, nevytahujte jej silou, ale přejděte k dalšímu kroku.
1
Otevřete pravý kryt.
2
Jemně vytáhněte papír.
● Určete, jakým způsobem můžete zachycený papír vytáhnout snadněji, a tento způsob vyzkoušejte jako první.
● Při vytahování držte papír co nejvíce vodorovně, aby nespadl nezafixovaný toner.
519
Odstraňování problémů
3
Zavřete pravý kryt.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je pravý kryt bezpečně uzavřený.
520
Odstraňování problémů
Pokud se zobrazí chybová zpráva
1197-06E
Pokud se vyskytne nějaká neobvyklá situace nebo je plná paměť, případně pokud se vyskytnou provozní problémy, na
displeji se zobrazí zpráva. Podrobné informace o jednotlivých zprávách naleznete v následujícím seznamu.
Automatické pokračování
● Pokud možnost <Auto.přeskočit chybu> nastavíte na <Zap> v nabídce nastavení ovládacího panelu, tisk
pokračuje s přeskočenou chybou vzhledem k chybovým zprávám s označením
v seznamu (
Auto.přeskočit chybu(P. 370) ). Pokud přeskočení chyby způsobí chybějící tisková data nebo nesprávné
výtisky, vytiskněte soubor znovu.
Zrušení tisku
● Pokud chcete aktuální tisk zrušit bez ohledu na chybovou zprávu, proveďte měkký reset.
reset(P. 500)
Jemný
Možnost <Zobrazit varování>
● Můžete zadat nastavení nezobrazit některé zprávy zobrazující, že tisk může pokračovat.
varování(P. 371)
Zobrazit
18 Zásuvka N přeplněná. (N=2 až 4)
Papír vložený do volitelného podavače papíru přesahuje maximální množství.
● Vložte papír bez překročení rysky pro maximální množství.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
1F Výstupní přihr. plná.
Na výstupní přihrádce je příliš mnoho papíru.
● Vyndejte papír z výstupní přihrádky.
51 Chybné nastavení tisku.
Byl vyzkoušen tisk dat obsahujících nedostupný typ nebo šířku papíru.
● Stiskněte
(
) pro zrušení tiskové úlohy, protože data nejsou pro tisk k dispozici.
55 Chyba karty SD.
Na kartě SD došlo k chybě.
● Vypněte zařízení, vyjměte kartu SD a vložte ji znovu.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Vložení karty SD(P. 635)
521
Odstraňování problémů
● Můžete stisknout
(
) pro pokračování tisku, ale možnost <Karta SD> se změní na <Vyp>.
Karta SD(P. 374)
56 Chyba karty SD.
Na kartě SD došlo k chybě.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
● Naformátujte kartu SD.
Údržba karty SD(P. 427)
80 Inicializace MEAP. Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při inicializaci MEAP.
● Po dokončení inicializace MEAP bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva nebude
odstraněna.
80 Příprava MEAP... Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při přípravě MEAP na operaci.
● Po dokončení přípravy MEAP na operaci bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva
nebude odstraněna.
A4 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
A5 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
A7 nn ERROR (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Množství v kazetě nelze správně zobraz.
Je možné, že je nastavena tonerová kazeta, která nemůže zaručit kvalitu tisku, protože dosáhla konce
životnosti nebo z jiného důvodu.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
522
Odstraňování problémů
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 627)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
Může dojít k poškození zařízení.
Během přijímání došlo k chybě.
Byla přijata data, která nelze analyzovat, nebo při příjmu tiskových dat došlo k chybě vypršení časového
limitu.
● Stisknutím
(
) zrušte tiskovou úlohu a vytiskněte soubor znovu.
● Zkontrolujte stav sítě, kterou používáte, protože je možné, že síť má problém.
BT Chyba hodin.
Hodiny integrované v zařízení mají poruchu.
● I přes poruchu hodin můžete pokračovat v tisku, ale protokoly včetně protokoly tisku nebudou generovány
správně. Kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Konec životnosti tonerové kazety C. Doporuč. výměnu.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Blíží se konec životn. tonerové kazety C.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu.
Spotřební materiál(P. 627)
● Pokud vidíte tuto zprávu, tonerovou kazetu vyměňte, než začnete tisknout velkou úlohu.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Když se tisk zastaví, můžete pro pokračování tisku stisknout
Data nelze dekódovat.
Nezdařila se analýza data pro šifrovaný tisk.
523
(
).
Odstraňování problémů
● Proveďte měkký reset a vytiskněte soubor znovu.
Jemný reset(P. 500)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Data PDF nelze dekódovat.
Bylo zadáno nesprávné heslo pro tisk dat PDF.
● Vytiskněte soubor znovu se správným heslem.
Tisk dat PDF není povolen kvůli nastavením zabezpečení.
● Změňte nastavení pro povolení tisku a vytiskněte soubor znovu.
Soubor PDF je spojen se serverem zásad, ale zařízení nemá na server přístup.
● Ujistěte se, že je server zásad zapnutý a že je v pořádku síť, ke které je připojeno zařízení i server zásad, a
vytiskněte soubor znovu.
Zařízení nepodporuje používaný algoritmus šifrování.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Zařízení podporuje algoritmus šifrování PDF RC4 128 bitů/AES 128 bitů/AES 256 bitů.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
reset(P. 500)
Jemný
Nelze podáv.papír.
Zadaná velikost papíru nebo typ papíru není k dispozici pro podání papíru.
● Nastavte možnost <Zdroj papíru> na zdroj papíru, kde je papír odpovídající zadané velikosti/typu papíru
vložen, nebo na <Auto>.
Zdroj papíru(P. 502)
● Zaveďte uvedený papír do vybraného zdroje papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
● Řádně zadejte nastavení <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>.
Standard. vel.papíru(P. 504)
Výchozí typ papíru(P. 507)
● Pokud chcete nuceně tisknout na zavedený papír, stiskněte možnost
(
). Nicméně nastavení
velikosti papíru pro vybraný zdroj papíru se automaticky změní na velikost papíru tiskových dat.
Nelze spustit 2stranný tisk.
Zařízení přijalo tisková data pro velikost papíru (včetně orientace) nebo typ papíru, který není k dispozici
pro automatický oboustranný tisk.
● Proveďte měkký reset, zadejte velikost papíru nebo typ papíru dostupný pro automatický oboustranný tisk
a vytiskněte soubor znovu.
Jemný reset(P. 500)
524
Odstraňování problémů
Papír(P. 622)
● Můžete stisknout
(
) pro pokračování tisku. Nicméně data pro oboustranný tisk se vytisknou
na dva listy v režimu jednostranného tisku.
V uvedeném rozlišení nelze tisknout.
Data jsou pro tisk příliš komplikovaná.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně se sníží kvalita tisku.
Nelze tisknout. Reg. tabulka je plná.
Byl překročen horní limit počtu pořadačů nebo dokumentů v jedné položce tiskových dat.
● Maximální počet pořadačů a dokumentů je 2 respektive 5 na položku tiskových dat. Opravte data a
vytiskněte soubor znovu.
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Nelze přečíst data PDF.
Při tisku načtených dat PDF došlo k nenormální situaci.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Zařízení podporuje PDF verzi 1.7.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 500)
Nelze přijímat data PDF. Nastavte přijatelnou velik.
Není dostatek volného místa pro provedení přímého tisku souboru PDF.
● Optimalizujte soubor PDF pro snížení jeho velikosti nebo zkuste tisk znovu po rozdělení souboru.
● Vložte kartu SD a potom znovu odešlete data do zařízení.
Vložení karty SD(P. 635)
● Odešlete data z paměťového zařízení USB do zařízení.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Tisk nelze spustit kvůli omezení tiskové úlohy.
Byl pokus o normální tisk, když jsou tiskové operace omezeny.
525
Odstraňování problémů
● Když jsou tiskové operace omezeny, je k dispozici pouze tisk uložené úlohy. Vytiskněte soubor znovu s
nastavením pro uložení dat na kartě SD.
Uložení dokumentu v tiskárně(P. 135)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Nelze ukládat.
Karta SD je nastavena na <Vyp>.
● Nastavte položku <Karta SD> na možnost <Zap> a odešlete tisková data znovu.
Karta SD(P. 374)
Byl překročen horní limit objemu dat, který lze uložit na kartě SD.
● V zařízení lze ukládat maximálně 1000 datových položek. Odstraňte nadbytečná uložená data.
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně(P. 139)
Na kartě SD je nedostatek volného prostoru.
● Karta SD může obsáhnout celkem až 3 GB dat. Odstraňte nadbytečná uložená data.
Bylo zadáno nesprávné číslo boxu.
● Zadejte správné číslo boxu.
Uložení dokumentu v tiskárně(P. 135)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Nelze ověřovat.
Vyskytla se chyba ověření ID oddělení.
● Zadejte správné ID oddělení a heslo a vytiskněte soubor znovu.
● Pokud tisková data nepodporují správu ID oddělení, zadejte nastavení pro povolení tisku se neznámým ID
oddělení a vytiskněte soubor znovu.
Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 265)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu C.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
526
Odstraňování problémů
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu K.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu M.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Vyměňte zás.odp.toner.
Odpadní nádobka na toner je plná.
● Vyměňte odpadní nádobku na toner za novou.
Spotřební materiál(P. 627)
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner(P. 574)
Vyměňte zásobník odpadního toneru.
Odpadní nádobka na toner je plná.
● Vyměňte odpadní nádobku na toner za novou.
Spotřební materiál(P. 627)
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner(P. 574)
Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu Y.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
527
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Odstraňování problémů
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Ověřte velikost papíru.
Zavedený papír ve zdroji papíru neodpovídá zadané velikosti papíru.
● Zadejte správně velikost papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 57)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 59)
Základní tiskové operace(P. 72)
Pokud byla velikost papíru nastavena na <Volná velikost>, byl proveden pokus o tisk s vlastní velikostí
papíru s dlouhým okrajem 215,9 mm nebo méně vloženým v orientaci na šířku (pouze při použití ovladače
tiskárny UFR II).
● Zaveďte papír v orientaci na výšku a vytiskněte soubor znovu.
Byl proveden pokus o tisk s papírem vlastní velikosti zavedeným v orientaci na výšku bez použití
ovladače tiskárny UFR II.
● Zaveďte papír v orientaci na šířku a vytiskněte soubor znovu.
Možnost <Zkontr. vel. papíru> je nastavena na <Zap>.
● Nastavte položku <Zkontr. vel. papíru> na možnost <Vyp> a vytiskněte soubor znovu.
Zkontr. vel. papíru(P. 424)
Zkontrolujte typ papíru.
Byl učiněn pokus tisknout na typ papíru, na který nelze tisknout.
● Zkontrolujte typ aktuálně vloženého papíru, v případě potřeby jej vyměňte za typ, na který lze tisknout, a
zkuste tisknout znovu.
Papír(P. 622)
● Pokud se zpráva zobrazí i po tom, co se přesvědčíte, že se nejedná o problém s typem papíru, nastavte
možnost <Auto.zjist. typ pap.> na <Nepoužít>, a než tisk zkusíte znovu, zadejte typ papíru z ovladače
tiskárny.
Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
Základní tiskové operace(P. 72)
Ověřte umístění tonerové kazety C.
Tonerová kazeta není vložena správně.
● Zkontrolujte barvu tonerové kazety a řádně kazetu nastavte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Ověřte umístění tonerové kazety K.
Tonerová kazeta není vložena správně.
● Zkontrolujte barvu tonerové kazety a řádně kazetu nastavte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
528
Odstraňování problémů
Ověřte umístění tonerové kazety M.
Tonerová kazeta není vložena správně.
● Zkontrolujte barvu tonerové kazety a řádně kazetu nastavte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Ověřte umístění tonerové kazety Y.
Tonerová kazeta není vložena správně.
● Zkontrolujte barvu tonerové kazety a řádně kazetu nastavte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Tisk stavu spotř. mat. Stisk.tl. obsl. progr.
Byla vydána varovná zpráva o tonerové kazetě.
● Zkontrolujte zprávu pomocí tisku stavu spotřebního materiálu.
Tisk stavu spotřebního materiálu(P. 589)
D7 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
D8 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
D9 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Chyba při příjmu dat.
Pokud používáte jiný ovladač tiskárny, než ten dodaný, je položka [Způsob ověření vyčleněného portu]
Vzdáleného uživatelského rozhraní nastavena na [Režim 2].
● Pokud používáte ovladač tiskárny, který vám umožňuje vybrat režim ověřování pro ID oddělení a
zabezpečený tisk, vyberte Režim 2.
● Pokud používáte ovladač tiskárny, který vám neumožňuje vybrat režim ověřování, nastavte [Způsob
ověření vyčleněného portu] Vzdáleného uživatelského rozhraní na [Režim 1].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338) ) [Nastavení/Uložení] [Síť] [Nastavení
529
Odstraňování problémů
vyčleněného portu] [Editovat] Vyberte možnost [Režim 1] v [Způsob
ověření] [OK] Proveďte tvrdý reset ( Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
● Stisknutím
(
) zrušíte tiskovou úlohu.
E001-nnnn (n: číslo)
Ve fixační jednotce došlo k chybě.
● Zapište si chybový kód, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení nezapínejte
● Když se tato zpráva zobrazí, nikdy zařízení po jeho vypnutí nezapínejte.
E003-nnnn (n: číslo)
Ve fixační jednotce došlo k chybě.
● Zapište si chybový kód, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení nezapínejte
● Když se tato zpráva zobrazí, nikdy zařízení po jeho vypnutí nezapínejte.
E004-nnnn (n: číslo)
Ve fixační jednotce došlo k chybě.
● Zapište si chybový kód, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení nezapínejte
● Když se tato zpráva zobrazí, nikdy zařízení po jeho vypnutí nezapínejte.
E1 Připr.zás.odpad.toner.
Blíží se čas výměny odpadní nádobky na toner.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní odpadní nádobku na toner.
530
Odstraňování problémů
Spotřební materiál(P. 627)
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner(P. 574)
EM Chyba příst.k e-mailu.
Připojení nebylo možné vytvořit kvůli chybě na kartě SD.
● Je možné, že je poškozená karta SD. Vyměňte kartu SD za novou.
EM Chyba serveru POP3.
Zařízení se nemohlo připojit k serveru POP3 během tisku e-mailů nebo nejsou nastavení serveru POP3
nakonfigurována správně.
● Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní nebo tisku stavu sítě zkontrolujte chybové informace.
Kontrola informací o chybách(P. 350)
Ennn-nnnn (n: číslo)
V interním mechanismu zařízení se vyskytla chyba.
● Podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, počkejte 10 sekund nebo déle a
zařízení znovu zapněte.
● Pokud zařízení nepracuje normálně ani po opětném zapnutí zařízení, zapište si chybový kód, podržte
hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte
se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Chyba. Pro jinou kaz. než Canon nepl.záruka.
Tonerová kazeta je nesprávně nainstalovaná nebo je vadná.
● Nainstalujte tuto tonerovou kazetu znovu. Pokud opětovná instalace tonerové kazety danou chybovou
zprávu neodstraní, tonerová kazeta může být vadná. Kontaktujte prodejce, u kterého jste tonerovou
kazetu zakoupili, nebo středisko péče o zákazníky společnosti Canon.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 627)
Chyba. Pro jinou kazetu než Canon neplatí záruka.
Tonerová kazeta je nesprávně nainstalovaná nebo je vadná.
● Nainstalujte tuto tonerovou kazetu znovu. Pokud opětovná instalace tonerové kazety danou chybovou
zprávu neodstraní, tonerová kazeta může být vadná. Kontaktujte prodejce, u kterého jste tonerovou
kazetu zakoupili, nebo středisko péče o zákazníky společnosti Canon.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 627)
FD Zkontrolujte firmware.
Došlo k neshodě aktualizovaného firmware.
531
Odstraňování problémů
● Zkuste aktualizovat firmware znovu. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte místního autorizovaného
prodejce společnosti Canon.
Aktualizace firmwaru(P. 432)
Google Cloud Print nedost.Chyb.ověř.serv.
Ověření serveru se pro tisk z cloudu nezdařilo. Nebo se nepodařilo získání informací pro registraci.
● Zkontrolujte, zda je správně zadané nastavení data a času.
Nastavení data/času(P. 372)
Certifikát CA neexistuje nebo je neplatný. Nebo vypršela platnost certifikátu CA.
● Proveďte kontrolu správnosti nastavení certifikátu CA.
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů(P. 334)
Google Cloud Print nedost.Chyba kom.serv.
Tisk z cloudu není k dispozici, protože došlo k chybě.
● Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno ke kabelové síti LAN.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 188)
● Port, který se používá pro tisk službu Cloud, může být blokován branou firewall nebo jiným prostředkem
zabezpečení. Pomocí počítače zkontrolujte dostupnost portu 5222.
● Používá-li se v síti server proxy, zkontrolujte, zda jsou nastavení serveru proxy na zařízení a serveru
správná. Podrobnosti získáte od správce sítě.
Nastavení serveru proxy(P. 278)
IE Došlo k neznámé chybě.
Chyba s neidentifikovanou příčinou se vyskytla při ověřování IEEE802.1X.
● Proveďte tvrdý reset nebo zařízení restartujte.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
IE Certifikát nelze analyzovat.
Analýza certifikátu přijatého z ověřovacího serveru selhala při ověřování IEEE802.1X.
● Zkontrolujte certifikát ověřovacího serveru.
IE Upravte heslo.
Vypršela platnost hesla používaného pro ověřování IEEE802.1X.
● Změňte heslo zaregistrované v ověřovacím serveru a aktualizujte heslo pro ověřování IEEE802.1X.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
IE Ověřte nastavení ověření.
Metoda ověřování IEEE802.1X se liší mezi zařízením a ověřovacím serverem.
● Vyberte správnou metodu ověřování IEEE802.1X.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
532
Odstraňování problémů
IE Nepřichází odpověď z cíle.
Chyba se vyskytla při komunikaci pro ověřování IEEE802.1X s ověřovacím serverem.
● Zkontrolujte, zda je kabel sítě LAN bezpečně připojen.
IE Zadejte potřebné ověřovací údaje.
Informace zadané pro ověřování IEEE802.1X nejsou dostatečné.
● Zkontrolujte nastavení IEEE802.1X a zadejte nastavení správně.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
IE Zadejte správné ověřovací údaje.
Ověřovací server vrátil chybu, protože certifikát, který se má použít pro ověřování IEEE802.1X, není zadán
nebo není platný.
● Certifikát, který se má použít pro ověřování TLS, není zadán nebo není platný. Zkontrolujte certifikát a
zadejte platný certifikát.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
● Pokud certifikát v zařízení je platný, zkontrolujte certifikát CA ověřovacího serveru.
Přihlašovací jméno, které se má použít pro ověřování IEEE802.1X, není zadáno.
● Přihlašovací jméno, které se má použít pro ověřování IEEE802.1X, není zadáno. Zadejte přihlašovací jméno.
IE Vypršela platnost certifikátu.
Platnost certifikátu přijatého z ověřovacího serveru vypršela, jak bylo zjištěno při ověřování IEEE802.1X.
● Zkontrolujte certifikát ověřovacího serveru.
● Zkontrolujte nastavení času v zařízení a ověřovacím serveru.
Nastavení data/času(P. 372)
IE Certifikát je chybný.
Vyskytla se chyba v důsledku ověření certifikátu přijatého z ověřovacího serveru pomocí certifikátu CA
při ověřování IEEE802.1X.
● Zkontrolujte certifikát ověřovacího serveru.
● Nainstalujte do zařízení certifikát CA.
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 330)
Chyba IEEE802.1X. Zadejte potřebné ověřovací údaje.
Informace zadané pro ověřování IEEE802.1X nejsou dostatečné.
● Zkontrolujte nastavení IEEE802.1X a zadejte nastavení správně.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 313)
Chybná data pro procházení obrazu.
Data TIFF obsahují data, která zařízení nedokáže při přijímání zpracovávat.
● Nastavte <TIFF Spooler> na <Zap> a vytiskněte soubor znovu. Pokud velikost souboru přesahuje 40 MB,
vložte kartu SD.
533
Odstraňování problémů
TIFF Spooler(P. 450)
Vložení karty SD(P. 635)
● Vzhledem k tomu, že data nelze tisknout, stiskněte
(
) pro zrušení tiskové úlohy.
Chybná obrazová data.
Data TIFF nebo JPEG obsahují data, která nejsou pro zařízení k dispozici.
● Vzhledem k tomu, že data nelze tisknout, stiskněte
(
) pro zrušení tiskové úlohy.
Vložte tonerovou kazetu C.
Kazeta s tonerem není vložena nebo správně vložena.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Vložte fixační jednotku.
Fixační jednotka není vložena nebo není vložena správně.
● Otevřete pravý kryt a zkontrolujte, zda je fixační jednotka vložena správně. Pokud se zpráva zobrazí i po
řádném vložení fixační jednotky, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Vložte tonerovou kazetu K.
Kazeta s tonerem není správně vložena.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Vložte tonerovou kazetu M.
Kazeta s tonerem není správně vložena.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Vložte tonerovou kazetu Y.
Kazeta s tonerem není správně vložena.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Konec životnosti tonerové kazety K. Doporuč. výměnu.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
534
Odstraňování problémů
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Blíží se konec životn. tonerové kazety K.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu.
Spotřební materiál(P. 627)
● Pokud vidíte tuto zprávu, tonerovou kazetu vyměňte, než začnete tisknout velkou úlohu.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Když se tisk zastaví, můžete pro pokračování tisku stisknout
(
).
Hlavní soubor pro správu chybí nebo je poškozen.
Soubory související se správou klíčů jsou poškozené.
● Restartujte zařízení, regenerujte nebo znovu nainstalujte klíč a certifikát a potom zadejte nastavení TLS.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Nastavení komunikace šifrované protokolem TLS (P. 254)
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 319)
● Když se zobrazí tato chybová zpráva, zařízení nelze připojit ze Vzdáleného uživatelského rozhraní,
dokud se nerestartuje.
Vložte papír.
Papír o velikosti zadané pro tisk není ve zdroji papíru zaveden.
● Zaveďte vhodný papír do vybraného zdroje papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
● Vyberte zdroj papíru naplněný papírem o velikosti uvedené k tisku nebo větší velikosti.
Zdroj papíru(P. 502)
Konec životnosti tonerové kazety M. Doporuč. výměnu.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
535
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Odstraňování problémů
Blíží se konec životn. tonerové kazety M.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu.
Spotřební materiál(P. 627)
● Pokud vidíte tuto zprávu, tonerovou kazetu vyměňte, než začnete tisknout velkou úlohu.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Když se tisk zastaví, můžete pro pokračování tisku stisknout
(
).
Nastavení mDNS aktual. Vyp.a zap.hl.napájení.
Nastavení mDNS bylo změněno, když bylo zařízení v provozu.
● Proveďte tvrdý reset nebo zařízení restartujte.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
Žádný papír: zásuvka N (N=1 až 4)
Papír není zaveden do zásuvky na papír.
● Zaveďte vhodný papír podle uvedené velikosti a typu papíru.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Pro jinou kazetu než Canon neplatí záruka.
Je možné, že je nastavena tonerová kazeta, která nemůže zaručit kvalitu tisku, protože dosáhla konce
životnosti nebo z jiného důvodu.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 627)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
Může dojít k poškození zařízení.
Nedostatek paměti pro zobrazení seznamu.
Dostupná paměť není dostatečná pro zpracovávání a došlo k přetečení.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
536
). Nicméně přetečená data nebyla uložena.
Odstraňování problémů
Nedostatek paměti ke stažení.
Paměť pro uložení formuláře překrytí a externích znaků je nedostatečná a přetekla.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně přetečená data nebyla uložena.
Nedostatek paměti pro zpracování PDF.
Paměť pro zpracování souboru PDF je nedostatečná.
● Optimalizujte soubor PDF pro snížení jeho velikosti nebo zkuste tisk znovu po rozdělení souboru.
● Pokud jste vyzkoušeli přímý tisk USB nebo přímý tisk, může se tisk správně provést, když je znovu
spuštěn z ovladače tiskárny.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 500)
Nedostatek paměti pro zpracování XPS.
Paměť pro zpracovávání XPS je nedostatečná.
● Když soubor XPS obsahuje obrázek ProgressiveJpeg nebo podobný, převeďte obrázek na formát TIFF nebo
BaselineJPEG a vytiskněte soubor znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně výstupní výsledek stran s chybami není
zaručen.
Nedostatek paměti pro spooling.
Byl proveden pokus o tisk nadměrného množství dat.
● Zadejte sníženou velikost papíru a vytiskněte soubor znovu.
● Nastavte položku <2stranný tisk> na možnost <Vyp> a vytiskněte soubor znovu.
2stranný tisk(P. 509)
● Změňte nastavení <Polotóny> a vytiskněte soubor znovu.
Polotóny(P. 406)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně strany s chybami se nevytisknou.
Nedostatek systémové paměti.
Paměť pro zpracování dat (zejména grafika a znaky) v systému je nedostatečná.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
vytisknout správně.
537
). Nicméně grafika nebo znaky s chybou nelze
Odstraňování problémů
Nedostatek paměti pro práci.
Paměť vyhrazená pro každý tiskový režim je nedostatečná.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně data s chybami se nevytisknou
správně.
Registrovaná data
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Je možné, že budou odstraněna data, jako
je uložené překrytí nebo makra.
NW Duplicitní adr. IP nalezena v síti.
IPv4 adresa nastavená pro zařízení je duplikát adresy jiného hostitele v síti.
● Nastavte správnou IPv4 adresu pro zařízení a restartujte zařízení.
Nastavení adresy IPv4(P. 191)
NW Aktualiz.adresa IP. Vyp.a zap.hl.napájení.
IP adresa byla změněna, když bylo zařízení v provozu nebo bylo provedeno rychlé spuštění.
● Proveďte tvrdý reset nebo zařízení restartujte.
Provedení tvrdého resetu(P. 500)
● Opravte IP adresu přidělenou zařízení v serveru DHCP.
Nastavení IP adres(P. 190)
Uvíznul papír.
Došlo k zaseknutí papíru v zařízení.
● Zaseknutý papír nevytahujte násilím ven, ale postupujte podle postupu, který je popsaný v příručce.
Odstraňování zachycených papírů(P. 513)
Chyba PDF.
Byl proveden pokus o tisk dat PDF, které nejsou k dispozici pro zařízení.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Zařízení podporuje PDF verzi 1.7.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 500)
538
Odstraňování problémů
Chyba písma PDF.
Data PDF obsahují písma, která nejsou pro zařízení k dispozici.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 500)
Chybný rozsah pro tisk PDF.
Pro tisk byl zadán neplatný rozsah stran.
● Zadejte správný rozsah tiskových stran a vytiskněte soubor znovu.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
Nastavení tisku pro přímý tisk(P. 149)
Chybná verze tiskových dat.
Byl proveden pokus o tisk z ovladače tiskárny, který není k dispozici pro zařízení.
● Použijte ovladač dostupný pro toto zařízení a znovu spusťte tisk.
Znovu vložte tonerovou kazetu C.
Není správně vložena tonerová kazeta.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Znovu vložte tonerovou kazetu K.
Není správně vložena tonerová kazeta.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Znovu vložte tonerovou kazetu M.
Není správně vložena tonerová kazeta.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Znovu vložte tonerovou kazetu Y.
Není správně vložena tonerová kazeta.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
539
Odstraňování problémů
Chyba snímače. Nelze určit typ papíru.
Snímač pro automatickou detekci typu papíru je poškozen.
● Kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo linku podpory společnosti Canon.
● Pokud chcete v tisku pokračovat, nastavte <Auto.zjist. typ pap.> na <Nepoužít> a nastavte typ papíru
pro zdroj papíru tak, aby odpovídal typu skutečně vloženého papíru. Auto.zjist. typ pap.(P. 506)
Nast. papír níže.
Papír o velikosti zadané pro tisk není zaveden nebo vybraný zdroj papíru neodpovídá velikosti papíru.
● Zaveďte papír o velikosti zadané pro tisk ve vybraném zdroji papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
● Vyberte zdroj papíru naplněný papírem o velikosti zadané pro tisk.
Zdroj papíru(P. 502)
● Pokud chcete nuceně tisknout na zavedený papír, stiskněte možnost
(
). Nicméně nastavení
velikosti papíru pro vybraný zdroj papíru se automaticky změní na velikost papíru tiskových dat.
Spouštění... 80 Inicializace MEAP. Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při inicializaci MEAP.
● Po dokončení inicializace MEAP bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva nebude
odstraněna.
Spouštění... 80 Příprava MEAP... Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při přípravě MEAP na operaci.
● Po dokončení přípravy MEAP na operaci bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva
nebude odstraněna.
Chybná syntaxe.
Neplatná data byla odeslána při tisku pomocí ovladače tiskárny UFR II.
● Změňte nastavení ovladače tiskárny nebo formát tiskových dat a vytiskněte soubor znovu.
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Vypněte hlavní napájení. Ověřte možnosti.
Volitelný podavač papíru není správně vložen.
● Vypněte zařízení, správně nainstalujte volitelný podavač papíru a potom zařízení zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
540
Odstraňování problémů
Volitelný podavač papíru byl odpojen při zapnutém zařízení.
● Vypněte zařízení, správně nainstalujte volitelný podavač papíru a potom zařízení zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Připojovací část volitelného podavače papíru má kontaktní poruchu.
● Vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce
společnosti Canon.
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34)
Chybná data dokumentu XPS.
Data XPS jsou poškozená.
● Zkontrolujte, zda data XPS nejsou poškozená a zda zařízení podporuje formát dat XPS a potom zkuste
dokument vytisknout znovu.
Velký soubor byl odeslán funkcí přímý tisk.
● Optimalizujte soubor XPS pro snížení jeho velikosti nebo zkuste tisk znovu po rozdělení souboru.
● Vložte kartu SD a potom znovu odešlete data do zařízení.
Vložení karty SD(P. 635)
● Odešlete data z paměťového zařízení USB do zařízení.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Chybná data písma XPS.
Analýza dat písma se nezdařila.
● Nahraďte data písma v souboru XPS a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně znaky s chybami se nevytisknou.
Chybná data obrazu XPS.
Obrazová data jsou poškozená.
● Nahraďte obrazová data v souboru XPS a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně obrázky s chybami se nevytisknou.
Chybná data stránky XPS.
Stránku nelze generovat v důsledku neplatného popisu.
● Zkontrolujte popis stránky s chybou a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
541
). Nicméně strany s chybami se nevytisknou.
Odstraňování problémů
Chybný rozsah pro tisk XPS.
V zadaném rozsahu stran není žádná strana, kterou lze zpracovat.
● Zadejte správný rozsah tiskových stran a zkuste soubor vytisknout znovu.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
Nastavení tisku pro přímý tisk(P. 149)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Chyba vykreslení XPS.
V systému vykreslování XPS došlo k chybě.
● Kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Chyba – nepodporovaný obraz XPS.
V datech jsou obsaženy nevytisknutelné obrázky (fotografie HD).
● Převeďte obrazová data v souboru XPS na jiný datový formát a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně obrázky s chybami se nevytisknou.
Konec životnosti tonerové kazety Y. Doporuč. výměnu.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
Blíží se konec životn. tonerové kazety Y.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu.
Spotřební materiál(P. 627)
● Pokud vidíte tuto zprávu, tonerovou kazetu vyměňte, než začnete tisknout velkou úlohu.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
● Když se tisk zastaví, můžete pro pokračování tisku stisknout
542
(
).
Odstraňování problémů
Obecné problémy
1197-06F
Pokud se při použití zařízení vyskytnou problémy, nejprve zkontrolujte skutečnosti popsané v této části, než se
rozhodnete kontaktovat společnost Canon. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte místního autorizovaného prodejce
společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
Zkontrolujte následující:
Je zařízení zapnuté? Je napájecí kabel připojen ke zdroji napájení?
● Pokud jsou
a displej ovládacího panelu vypnuté, znamená to, že bylo provedeno rychlé vypnutí nebo
zařízení nebylo zapnuto. Pokud zařízení nereaguje, když stisknete hlavní vypínač, zkontrolujte, zda je kabel
napájení správně zapojen, a znovu stiskněte hlavní vypínač. Pokud jde o zapojení kabelu napájení, viz
„Začínáme“.
Ovládací panel(P. 24)
Příručky dodané se zařízením(P. 639)
Jsou kabel sítě LAN a kabel USB správně připojeny?
● Zkontrolujte, zda jsou tyto kabely správně připojeny.
Součásti a jejich funkce(P. 16)
Je aktivován režim spánku?
● Pokud zařízení po určitou dobu nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby uspořilo energii, a nelze je v
tomto režimu používat.
Režim spánku zrušíte stisknutím tlačítka
.
Zobrazuje se na obrazovce nějaká zpráva?
● Zpráva se zobrazí při výskytu nějakého problému.
Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 521)
Pokud problém přetrvává i po provedené kontrole
Klikněte na odkaz související s problémem.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 544)
Problémy s tiskem(P. 547)
543
Odstraňování problémů
Problémy s instalací nebo nastavením
1197-06H
Informace naleznete také v části
Obecné problémy(P. 543) .
Problémy s připojením ke kabelové síti LAN(P. 544)
Problém s připojením USB(P. 545)
Problém s připojením tiskového serveru(P. 545)
Problém zařízení(P. 545)
Problémy s připojením ke kabelové síti LAN
Vzdálené uživatelské rozhraní se nezobrazuje.
● Je možnost <HTTP> a <Vzdálené UR> nastavena na možnost <Zap>?
Zákaz komunikace HTTP(P. 292)
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 293)
● Zkontrolujte správnost připojení kabelu LAN a správnost nastavení IP adresy a poté znovu spusťte Vzdálené
uživatelské rozhraní.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 188)
Tisk stavu sítě(P. 588)
● Používáte proxy server? Pokud ano, přidejte IP adresu zařízení do seznamu [Výjimky] (adresy, které
nepoužívají proxy server) v dialogovém okně nastavení proxy v internetovém prohlížeči.
● Omezují komunikaci počítače brány firewall? Pomocí ovládacího panelu nastavte možnost <Filtr adresy> na
<Vyp>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 268)
Filtr adresy(P. 397)
Indikátor LNK je vypnutý.
Zadní strana(P. 19)
● K připojení kabelové sítě LAN použijte průchozí ethernetový kabel.
● Zkontrolujte, zda je zapnutý rozbočovač nebo směrovač.
● Nepřipojujte kabel do portu UP-LINK (kaskády) směrovače.
● Vyměňte kabel LAN.
Nelze navázat připojení k síti.
● Je položka <Síť> v části <Výběr rozhraní> nastavena na možnost <Zap>?
Výběr rozhraní(P. 419)
● IP adresa může být zadána chybně. Zadejte adresu IP znovu.
Nastavení IP adres(P. 190)
● Pokud používáte IPv4 adresu, zadejte pevnou IP adresu.
Nastavení adresy IPv4(P. 191)
Nejste si jisti správností nastavené IP adresy.
● Zkontrolujte pomocí tisku stavu sítě.
544
Odstraňování problémů
Tisk stavu sítě(P. 588)
Problém s připojením USB
Nelze komunikovat.
● Je položka <USB> v části <Výběr rozhraní> nastavena na možnost <Zap>?
Výběr rozhraní(P. 419)
● Vyměňte kabel USB. Pokud používáte dlouhý kabel USB, nahraďte ho krátkým kabelem.
● Pokud používáte rozbočovač USB, připojte zařízení přímo k vašemu zařízení pomocí kabelu USB.
Zařízení nemůže být správně rozpoznáno z počítače.
● Odpovídá nastavení <OS PC připoj. s USB> v části <Nabídka ovládání> operačnímu systému vašeho počítače?
OS PC připoj. s USB(P. 375)
Problém s připojením tiskového serveru
Nelze najít tiskový server, k němuž se má tiskárna připojit.
● Jsou tiskový server a počítač připojeny správně?
● Je tiskový server zapnutý?
● Máte uživatelská práva na připojení k tiskovému serveru? Pokud si nejste jistí, spojte se se správcem serveru.
● Je možnost [Zjištění sítě] povolena? (Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
Aktivace [Zjišťování sítě](P. 663)
Nelze se připojit ke sdílené tiskárně.
● Zobrazuje se zařízení na síti mezi ostatními tiskárnami tiskového serveru? Pokud ne, spojte se se správcem
sítě nebo serveru.
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 664)
Problém zařízení
Nezobrazí se žádné nabídky.
● Je zařízení offline? Nabídka Příslušenství a Úloha jsou k dispozici v režimu online.
Tlačítko Online(P. 25)
Tlačítka na ovládacím panelu nefungují.
● Svítí indikátor [
]? V takovém případě tisková data zůstanou v paměti. Pokud se zbývající data ani po
chvíli nevytisknou, vyberte možnost <Podávání formulářů> v nabídce „Obnovit“.
Podávání formulářů(P. 501)
● Pokud se na displeji zobrazí <Zámek tlačítka>, je aktivní funkce zamčení tlačítek. Obraťte se na správce
zařízení nebo zakažte funkci zamčení tlačítek pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Omezení funkcí ovládacího panelu(P. 289)
545
Odstraňování problémů
● Pokud nelze provést žádnou operaci, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení.
Pokud chcete zařízení zapnout, počkejte 10 sekund nebo déle po zhasnutí indikátoru
a potom
stiskněte hlavní vypínač.
Nelze použít kartu SD.
● Je položka <Karta SD> nastavena na možnost <Vyp>? Vyberte možnost <Zap>.
Karta SD(P. 374)
● Je karta SD chráněna proti zápisu?
Vypněte zařízení a zkontrolujte, zda je karta SD chráněna proti zápisu. Pokud ano, odemkněte kartu a
znovu ji vložte do zařízení. Vložení karty SD(P. 635)
546
Odstraňování problémů
Problémy s tiskem
1197-06J
Informace naleznete také v části
Obecné problémy(P. 543) .
Výsledky tisku nejsou uspokojivé. Papír se mačká nebo kroutí.
Když se nedaří uspokojivě tisknout(P. 549)
Nelze tisknout.
Zkontrolujte následující.
● Svítí indikátor [
] nebo bliká? V takové případě tisk probíhá. Chvíli počkejte. Pokud se zbývající data ani po
chvíli nevytisknou, vyberte možnost <Podávání formulářů> nebo <Jemný reset> v nabídce Reset.
Nabídka Resetovat(P. 500)
● Svítí
(
)? Pokud ne, stiskněte
(
) pro nastavení zařízení na online.
Tlačítko Online(P. 25)
● Můžete tisknout pomocí funkce tisk stavu nebo tisk stavu sítě? Pokud ano, zařízení nemá žádný problém.
Zkontrolujte nastavení nakonfigurované sítě a počítače.
Tisk hlášení a seznamů(P. 588)
● Můžete vytisknout testovací stránku Windows? Pokud můžete vytisknout testovací stránku Windows, není
problém v zařízení ani s ovladačem tiskárny. Zkontrolujte nastavení tisku ve vaší aplikaci.
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 664)
Pokud problémy přetrvávají, kontrolujte položky, které vyhovují vašemu provoznímu prostředí.
Připojení kabelové sítě LAN
● Vybrali jste správný port?
Zkontrolujte port tiskárny(P. 666)
Pokud jste vybrali správný port, klikněte na možnost [Konfigurovat port] na kartě [Porty], abyste se ujistili, že
nastavení zadané pro [Název či IP adresa tiskárny] odpovídá nastavení nakonfigurovanému v zařízení.
Pokud nelze použít žádný port nebo je se IP adresa zařízení změnila, generujte port pomocí postupu pro
změnu standardního portu TCP/IP popsaného v Instalační příručka ovladače tiskárny.
● Omezují komunikaci počítače brány firewall? Pomocí ovládacího panelu nastavte možnost <Filtr adresy> na
<Vyp>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 268)
Filtr adresy(P. 397)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Pomocí postupu pro změnu standardního portu TCP/IP popsaného v části Instalační příručka ovladače
tiskárny, změňte tiskový protokol na LPD a povolte počítání bajtů LRP.
● Znovu nainstalujte ovladač tiskárny a to v souladu s Instalační příručka ovladače tiskárny.
● Můžete tisknout z jiných počítačů v dané síti? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným prodejcem
Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
Pokud používáte síť SMB
● Jsou nastavení SMB nakonfigurována správně? Zkontrolujte zejména, zda jsou server DHCP a server WINS
správně připojeny, pokud je používáte. Konfigurace protokolu SMB(P. 245)
547
Odstraňování problémů
● Pokud jsou nastavení SMB nakonfigurována správně, nastavte hodnotu času mírně déle než obvykle v
položce <Čekání při spuštění>. Nastavení čekací doby před připojením k síti(P. 222)
Připojení USB
● Vybrali jste správný port? Pokud nelze použít žádný port nebo si nejste jistí, nainstalujte znovu ovladač
tiskárny podle pokynů v Instalační příručka ovladače tiskárny. Když opětovně instalujete ovladač tiskárny,
správný port se vytvoří automaticky.
Zkontrolujte port tiskárny(P. 666)
● Je aktivována obousměrná komunikace? Aktivujte obousměrnou komunikaci a restartujte počítač.
Kontrola obousměrné komunikace(P. 667)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Připojte se k jinému portu USB na počítači.
● Můžete tisknout z připojení USB na jiném počítači? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
Přes tiskový server
● Můžete tisknout z tiskového serveru? Pokud ne, zkontrolujte připojení mezi tiskovým serverem a vaším
počítačem.
Problém s připojením tiskového serveru(P. 545)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Znovu nainstalujte ovladač tiskárny a to v souladu s Instalační příručka ovladače tiskárny.
● Můžete tisknout z jiných počítačů přes tiskový server? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
● Tisknete pomocí příkazu lpr? Chcete-li nepřetržitě tisknout PDF data pomocí příkazu lpr, tiskněte úlohy
jednu po druhé v intervalech podle nastavení <Čas. limit vypršel>.
Čas. limit vypršel(P. 420)
Nelze tisknout pomocí služby Google Cloud Print.
Použití služby Google Cloud Print(P. 179)
Trvá dlouhou dobu než se tisk zahájí.
● Tiskli jste na úzký papír? o tisku na úzký papír se zařízení možná musí zchladit, aby se zachovala kvalita tisku.
Proto může určitou chvíli trvat, než se provede další tisková úloha. Počkejte, dokud zařízení není připraveno k
tisku. Tisk se obnoví, když teplota uvnitř zařízení klesne.
Tisk se na půlce zastavil.
● Svítí indikátor [
]? Pokud ano, zařízení nepřijalo příkaz ke konci tiskových dat. Pokud není tisk ani po chvíli
obnoven, vyberte možnost <Podávání formulářů> v nabídce Reset.
Podávání formulářů(P. 501)
● Pokud nelze provést žádnou operaci, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení.
Počkejte 10 sekund nebo déle po vypnutí zařízení, potom je znovu zapněte a opakujte tisk.
548
Odstraňování problémů
Když se nedaří uspokojivě tisknout
1197-06K
Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé nebo se papír mačká či kroutí, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problémy
přetrvávají, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci
společnosti Canon.
Na spodním okraji výtisků se
objevují šmouhy(P. 551)
Na prázdných místech se
objevují paobrazy(P. 552)
Jsou viditelné pruhy/Tisk není
rovnoměrný(P. 554)
Na výtiscích se objevují
šmouhy(P. 551)
Výtisky jsou vybledlé(P. 553)
Jsou viditelné bílé
skvrny(P. 555)
549
Objevují se skvrny od
toneru(P. 552)
Část stránky není
potištěna(P. 553)
Objevují se černé
skvrny(P. 556)
Odstraňování problémů
Opačná strana papíru je
špinavá(P. 556)
Vytištěný čárový kód nelze
načíst(P. 556)
Papír se mačká(P. 558)
Papír se kroutí(P. 559)
Papír není podáván / Jsou
podávány dva nebo více listů
papíru najednou (P. 560)
Výtisky jsou šikmo(P. 560)
550
Odstraňování problémů
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
1197-06L
Výsledky tisku mohou být ovlivněny přítomností nečistot uvnitř zařízení. Nejprve spusťte údržbu a čištění zařízení.
Čištění zařízení(P. 565)
Na spodním okraji výtisků se objevují šmouhy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte podporované typy papíru a vyměňte za vhodný papír. Určete také velikost papíru a správně
zadejte nastavení.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 56)
Byl proveden tisk bez okrajů?
● Tento symptom se vyskytuje v případě, když v ovladači tiskárny není nastaven žádný okraj. Oblast okrajů v
prvním 5 mm od příslušných okrajů papíru nelze vytisknout (například obálky, horní a dolní okraj v
prvním 10 mm od horního/spodního okraje nelze vytisknout). Ujistěte se, že kolem tisknutého dokumentu
jsou nastaveny okraje.
Karta Finishing]
[Advanced Settings]
[Expand Print Region and Print]
Na výtiscích se objevují šmouhy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
551
[Off]
Odstraňování problémů
Objevují se na výtiscích skvrny, když se zařízení používá v prostředí s nízkou
vlhkostí?
● Změňte nastavení pro <Sp. režim přenosu>. Problém může vyřešit nastavení této položky na <Zap>.
Sp. režim přenosu(P. 426)
● Pokud vyberete možnost <Zap> a zařízení používáte v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku
světlejší nebo nerovnoměrná.
Objevují se skvrny na výtiscích v závislosti na typu papíru nebo na provozním
prostředí?
● Změňte nastavení pro <Spec. úpr. tisku C>. Problém může vyřešit nastavení této položky na <Zap>.
Spec. úpr. tisku C(P. 432)
● Pokud vyberete možnost <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Objevují se skvrny od toneru
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Na prázdných místech se objevují paobrazy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
552
Odstraňování problémů
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Není již třeba vyměnit tonerovou kazetu?
● Materiály uvnitř tonerové kazety jsou již možná poškozeny. Tonerovou kazetu vyměňte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Výtisky jsou vybledlé
Dochází v tonerové kazetě toner?
● Zkontrolujte množství zbývajícího toneru a podle potřeby vyměňte tonerovou kazetu.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete velikost papíru a správně zadejte
nastavení.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 56)
Část stránky není potištěna
Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, část dokumentu se nemusí vytisknout.
Vkládání papíru(P. 38)
553
Odstraňování problémů
Byl proveden tisk bez okrajů?
● Tento symptom se vyskytuje v případě, když v ovladači tiskárny není nastaven žádný okraj. Oblast okrajů v
prvním 5 mm od příslušných okrajů papíru nelze vytisknout (například obálky, horní a dolní okraj v
prvním 10 mm od horního/spodního okraje nelze vytisknout). Ujistěte se, že kolem tisknutého dokumentu
jsou nastaveny okraje.
Karta Finishing]
[Advanced Settings]
[Expand Print Region and Print]
[Off]
Používáte papír vlastní velikosti zavedený ve správné orientaci?
● Zaveďte papír vlastní velikosti v orientaci na šířku, pokud tisknete bez použití ovladače tiskárny UFR II.
● Zaveďte papír vlastní velikosti v orientaci na výšku, pokud jsou splněny následující podmínky a tisknete s
použitím ovladače tiskárny UFR II.
Velikost papíru v nabídce výběru podavače <Volná velikost>
Zavedený papír
Délka dlouhého okraje je 215,9 mm nebo méně.
Jsou viditelné pruhy/Tisk není rovnoměrný
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Fixační jednotka(P. 567)
Dochází v tonerové kazetě toner?
● Zkontrolujte množství zbývajícího toneru a podle potřeby vyměňte tonerovou kazetu.
Výměna tonerových kazet(P. 568)
Není již třeba vyměnit tonerovou kazetu?
● Materiály uvnitř tonerové kazety jsou již možná poškozeny. Tonerovou kazetu vyměňte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí?
● Změňte nastavení <Spec. režim sytosti>. Problém může vyřešit výběr položky <Zap>.
Spec. režim sytosti(P. 427)
554
Odstraňování problémů
● Pokud vyberete možnost <Zap> zařízení používáte v prostředí s vysokou vlhkostí, mohou být vytištěné
obrazy nebo text rozmazané.
Byla správně provedena korekce neshody barev nebo korekce odstínu?
● Pokud je účinek neshody barev nebo barevných pruhů (čar) nepřijatelně silný, proveďte kalibraci.
Oprava neshody barev a odstínů(P. 581)
Jsou viditelné bílé skvrny
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 38)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Není již třeba vyměnit tonerovou kazetu?
● Materiály uvnitř tonerové kazety jsou již možná poškozeny. Tonerovou kazetu vyměňte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Je středová oblast vysoce sytých znaků nebo čar nedotištěná?
● Změňte nastavení <Spec. režim obrazu>. Efekt zlepšení je silnější, když je nastavena možnost <Úroveň 2>,
než když je nastavena možnost <Úroveň 1>.
Spec. režim obrazu(P. 425)
● Čím silnější zlepšení, tím nižší sytost tisku.
555
Odstraňování problémů
Objevují se černé skvrny
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Fixační jednotka(P. 567)
Opačná strana papíru je špinavá
Vložili jste papír, který je menší než rozměr tištěných dat?
● Ověřte si, zda velikost papíru odpovídá velikosti tištěných dat.
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Fixační jednotka(P. 567)
Vytištěný čárový kód nelze načíst
Používáte malý čárový kód nebo tento kód obsahuje tlusté čáry?
● Čárový kód zvětšete.
556
Odstraňování problémů
● Pokud jsou čáry čárového kódu kolmé na směr výstupu papíru, otočte obrázek o 90 stupňů tak, aby čáry byly
rovnoběžné se směrem výstupu papíru.
● Pokud potíže trvají i po provedení výše uvedeného kroku, nastavte možnost [Barcode Adjustment Mode] na
[Narrow].
Nastavení ovladače tiskárny
Karta Finishing]
[Advanced Settings]
[Barcode Adjustment Mode]
[Narrow]
Provedení nastavení v nabídce nastavení na ovládacím panelu
Nastavit čárový kód(P. 432)
● Pokud je možnost [Barcode Adjustment Mode] nastavena na [Narrow], celkový účinek může být takový,
že se čáry vytisknou tenčí a sytost tisku je nižší než podle očekávání.
● Když tisknete z počítače, nastavení provedené na ovladači tiskárny má přednost. Když se nastavení
[Barcode Adjustment Mode] změní na [Printer Default], upřednostní se nastavení provedené na
ovládacím panelu.
● Pokud se problém nevyřeší ani po nastavení této položky, nastavte <Sytost: K> na „-1“ nebo „-2.“
Sytost: X (X=C, M, Y, K)(P. 405)
557
Odstraňování problémů
Papír se kroutí nebo mačká
1197-06R
Papír se mačká
Byl papír správně vložen?
● Pokud množství založeného papíru přesahuje linku maximálního množství nebo zarážku pokud není papír
vložen správně, může dojít k jeho mačkání.
Vkládání papíru(P. 38)
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 38)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Mačká se tenký papír při tisku?
● Změňte nastavení <Omez. zvlnění(tenký)>. Problém může vyřešit výběr položky <Zap>.
Omez. zvlnění(tenký)(P. 428)
● Pokud vyberete možnost <Zap>, mohou být výtisky slabé.
Dochází k tomu i při tisku na obyčejný papír nebo obálky?
● V ovladači tiskárny změňte nastavení [Wrinkle Adjustment]. Problém se může zlepšit pomocí [Mode 1] při
tisku na papír typu Běžný/Běžný L/Běžný L2, nebo pomocí [Mode 2] při tisku na obálky.
Karta [Finishing]
[Advanced Settings]
[Wrinkle Adjustment]
Vyberte režim
● Pokud vyberete možnost [Mode 1], rychlost tisku bude nižší.
● Pokud vyberete možnost [Mode 2], vytištěné obrazy mohou být rozmazané.
558
Odstraňování problémů
Papír se kroutí
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 38)
● Když je aktuální nastavení typu papíru <Běžný>, změňte ho na <Běžný L>.
Zadání velikosti a typu papíru(P. 56)
● Pro příslušný zdroj papíru nastavte <Korekce zvlnění> na <Zap>.
Korekce zvlnění(P. 428)
● Pokud vyberete možnost <Zap>, rychlost tisku může být nižší. Výtisky rovněž mohou být slabé.
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete velikost papíru a správně zadejte
nastavení.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 56)
● Papír otočte (přední stranu na zadní), aby se změnila potiskovaná strana, a potom papír znovu vložte.
● Zřídka se může stát, že se v závislosti na používaném papíru příznaky zhorší. V takovém případě dejte
potiskovanou stranu tak, jak byla původně.
559
Odstraňování problémů
Papír není správně podáván
1197-06S
Papír není podáván / Jsou podávány dva nebo více listů papíru najednou
Byl papír správně vložen?
● Prolistuje stoh papíru, aby jednotlivé listy nedržely při sobě.
● Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.
Vkládání papíru(P. 38)
● Zkontrolujte, zda počet vložených listů papíru je odpovídající a zda je použit odpovídající papír.
Papír(P. 622)
Vkládání papíru(P. 38)
● Zkontrolujte, zda není dohromady vložen papír různých velikostí nebo typů.
Výtisky jsou šikmo
Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, mohou být výtisky našikmo.
Vkládání papíru(P. 38)
560
Odstraňování problémů
Pokud problém nelze vyřešit
1197-06U
Jestliže nemůžete problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti
Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
Zařízení nerozebírejte ani jej sami neopravujte
● Pokud zařízení sami rozeberete nebo opravíte, nemusí se na něj vztahovat záruka.
◼ Kdy kontaktovat společnost Canon
Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost Canon, připravte si následující informace:
● Název produktu (LBP712Cx/LBP710Cx)
● Prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili
● Podrobné informace o problému (např. jakou činnost jste vykonávali, jaký byl výsledek této činnosti a zobrazené
zprávy)
● Sériové číslo (dlouhé 10 alfanumerických znaků, nachází se na štítku na zadní straně zařízení)
Kontrola sériového čísla pomocí ovládacího panelu
● Můžete také zkontrolovat pomocí
(
)
<Sériové číslo>.
561
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 563
Čištění zařízení .................................................................................................................................................. 565
Vnější povrchy .............................................................................................................................................. 566
Fixační jednotka ........................................................................................................................................... 567
Výměna tonerových kazet ................................................................................................................................ 568
Postup výměny tonerových kazet ................................................................................................................. 571
Výměna odpadní nádobky na toner ................................................................................................................. 573
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner ........................................................................................................ 574
Přemístění zařízení ............................................................................................................................................ 576
Udržení a vylepšení kvality tisku ..................................................................................................................... 578
Nastavení sytosti tisku .................................................................................................................................. 579
Oprava neshody barev a odstínů .................................................................................................................. 581
Nastavení pozice tisku .................................................................................................................................. 584
Tisk hlášení a seznamů ..................................................................................................................................... 588
Zobrazení hodnoty počítadla ............................................................................................................................ 597
Kontrola spotřebního materiálu ...................................................................................................................... 600
Inicializace nastavení ........................................................................................................................................ 602
Inicializace nabídky ....................................................................................................................................... 603
Inicializace nastavení sítě ............................................................................................................................. 604
562
Údržba
Údržba
1197-06W
Tato kapitola popisuje údržbu zařízení, včetně způsobů čištění a inicializace nastavení.
◼ Základní čištění
Čištění zařízení(P. 565)
● Pokud je zařízení znečištěné, viz část
● Na výtiscích jsou černé skvrny, viz
Vnější povrchy(P. 566) .
Fixační jednotka(P. 567) .
◼ Výměna tonerových kazet
● Pokud chcete zkontrolovat množství zbývajícího toneru, viz
tonerových kazet(P. 568) .
● Postup výměny tonerových kazet najdete v části
tonerových kazet(P. 571) .
Výměna
Postup výměny
◼ Výměna odpadní nádobky na toner
● Zobrazila se zpráva o výměně, viz
Výměna odpadní nádobky na toner(P. 573) .
● Jak vyměnit odpadní nádobku na toner, viz
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner(P. 574) .
◼ Přemístění zařízení
● Informace týkající se přemístění zařízení z důvodu údržby nebo stěhování
kanceláře najdete v části Přemístění zařízení(P. 576) .
◼ Správa kvality tisku
Udržení a vylepšení kvality tisku(P. 578)
● Chcete-li upravit sytost toneru, která se má použít při tisku, viz
● Pokud chcete opravit neshodu barev nebo rozdílný odstín, viz
● Pokud chcete upravit pozici tisku, viz
Nastavení sytosti tisku(P. 579) .
Oprava neshody barev a odstínů(P. 581) .
Nastavení pozice tisku(P. 584) .
◼ Tisk hlášení a seznamů
● Tištění seznamů nastavení apod., viz
563
Tisk hlášení a seznamů(P. 588) .
Údržba
◼ Kontrola celkového počtu stránek vytištěných v zařízení
Pokud chcete zkontrolovat celkový počet výtisků, viz část
Zobrazení hodnoty počítadla(P. 597) .
◼ Inicializace nastavení
Pokud chcete obnovit nastavení, viz část
Inicializace nastavení(P. 602) .
564
Údržba
Čištění zařízení
1197-06X
Zařízení pravidelně čistěte, abyste předešli snížené kvalitě tisku a zajistili bezpečné a snadné používání zařízení. Než
začnete čistit zařízení, pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny. Údržba a kontrola(P. 9)
Části k čištění
Vnější povrch zařízení a větrací otvory
Vnější povrchy(P. 566)
Interní fixační jednotka
Fixační jednotka(P. 567)
565
Údržba
Vnější povrchy
1197-06Y
Vnější povrchy zařízení čistěte pravidelně, především okolí větracích otvorů, abyste zařízení udrželi v dobrém stavu.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
Vypnutí tiskárny (postup
vypínání)(P. 34)
2
Čistěte vnější povrch zařízení a větrací otvory.
● Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo jemný čisticí prostředek zředěný vodou.
● Popis umístění větracích otvorů naleznete v částech
Přední strana(P. 17) a
Zadní strana(P. 19) .
3
Nechejte vnější povrchy zařízení řádně oschnout.
4
Znovu připojte napájecí kabel ke zdroji napájení a zapněte zařízení.
566
Údržba
Fixační jednotka
1197-070
Na fixační jednotce uvnitř zařízení může ulpívat špína, která je následně příčinou výskytu černých skvrn na výtiscích.
Chcete-li fixační jednotku vyčistit, postupujte následujícím způsobem. Fixační jednotku nelze vyčistit, pokud v zařízení
čekají dokumenty na vytištění. K vyčištění fixační jednotky potřebujete papír o velikosti A4 nebo Letter. Před
provedením následujícího postupu vložte papír do víceúčelové přihrádky.
● Při čištění se využívá náplň tonerových kazet. Před čištěním ověřte, že je v tonerových kazetách dostatek
toneru. Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě(P. 569)
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte velikost zavedeného papíru a stiskněte
4
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
(
).
/
vyberte možnost <Čištění> a stiskněte tlačítko
.
.
.
➠ Na displeji se zobrazí zpráva <Nastavte čisticí papír a stiskněte klávesu Online.>.
5
Stiskněte tlačítko
(
).
➠ Čisticí papír je pomalu zaveden do zařízení a zahájí se čištění fixační jednotky.
● Čištění nelze zastavit v polovině. Počkejte, dokud se čištění nedokončí (přibl. 223 sekund).
567
Údržba
Výměna tonerových kazet
1197-071
Pokud je tonerová kazeta téměř prázdná, zobrazí zařízení příslušnou zprávu. Pokud situaci nevyřešíte a budete
pokračovat v tisku, bude se kvalita tisku postupně zhoršovat. Množství zbývající v tonerové kazetě můžete zkontrolovat
na displeji.
Když se zobrazí zpráva(P. 568)
Je-li kvalita výtisků neuspokojivá(P. 569)
Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě(P. 569)
◼ Když se zobrazí zpráva
V závislosti na tom, jaká zpráva se zobrazí, budete se muset ujistit, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu
Spotřební materiál(P. 627)
nebo ji přímo vyměnit. Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
● „X“ v následující zprávě představuje barvu CMYK.
<Blíží se konec životn. tonerové kazety X.>
<Blíží se konec životnosti tonerové kazety X.>
Tato zpráva informuje o tom, že tonerovou kazetu pro uvedenou barvu bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že
máte připravenou náhradní tonerovou kazetu. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato
zpráva, vyměňte tonerovou kazetu ještě před spuštěním tisku.
● Když se nezobrazí zpráva <Připraveno k tisku.>, tisk se dočasně zastaví. Pro obnovení tisku stiskněte
(
).
● To, která zpráva se zobrazí, závisí na nastavení <Upozornění> v nabídce nastavení na ovládacím
panelu. Upozornění(P. 369)
● Pro zbývající množství toneru v tonerových kazetách (v procentech), které aktivuje tuto zprávu,
můžete nastavit jakoukoli hodnotu. Urč.čas.kontr.toneru(P. 437)
<Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu X.>
<Konec životnosti tonerové kazety X. Doporuč. výměnu.>
Tonerová kazeta pro uvedenou barvu dosáhla konce své životnosti. Doporučujeme, abyste vyměnili tuto kazetu
za novou.
568
Údržba
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 160)
<Pro jinou kazetu než Canon neplatí záruka.>
Tato zpráva informuje o tom, že zařízení nemusí tisknout v optimální kvalitě. Doporučujeme, abyste vyměnili
tonerovou kazetu za novou.
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
Může dojít k poškození zařízení.
◼ Je-li kvalita výtisků neuspokojivá
Pokud se na výtiscích začnou objevovat některé z následujících chyb, jedna z tonerových kazet je prázdná. I když se
nezobrazí žádná zpráva, téměř prázdnou tonerovou kazetu vyměňte. Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
Objevují se pruhy
Některé části jsou vybledlé
Na prázdných místech se objevují paobrazy
Nerovnoměrná sytost
Jsou viditelné bílé skvrny
◼ Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě
Množství toneru zbývajícího v kazetě můžete zkontrolovat na hlavní obrazovce. Doporučujeme provést kontrolu
množství toneru vždy před tiskem velké úlohy.
569
Údržba
Množství zbývající v kazetě
Zobrazí množství zbývající v tonerové kazetě. V závislosti na prostředí může před vyčerpáním toneru skončit
životnost dalších vnitřních částí.
● Zobrazené množství zbývající v tonerové kazetě lze brát pouze orientačně, protože skutečná úroveň
může být jiná.
● Množství můžete také zkontrolovat pomocí možnosti <Zbývající toner> v části <Info.o spotřeb. mat.>.
Info.o spotřeb. mat.(P. 496)
ODKAZY
Spotřební materiál(P. 627)
570
Údržba
Postup výměny tonerových kazet
1197-072
Před výměnou tonerových kazet si přečtěte bezpečnostní upozornění v části
materiál(P. 10) .
Údržba a kontrola(P. 9) a
1
Otevřete přední kryt.
2
Vytáhněte tonerovou kazetu.
3
Vyjměte náhradní tonerovou kazetu z ochranného pouzdra.
4
Spotřební
Pětkrát nebo šestkrát tonerovou kazetou zatřeste podle znázornění na obrázku, aby
se toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel, a poté ji položte na rovný povrch.
● V tomto kroku nesundávejte ochranný kryt válce (
571
).
Údržba
5
Sejměte ochranný kryt válce.
6
Vložte tonerovou kazetu.
● Zarovnejte tonerovou kazetu (
) podle vodítka tonerové kazety a zatlačte ji do otvoru, dokud se nezastaví.
● Dávejte pozor, aby část válce nenarazila na ústí otvoru.
● Umístěte tonerovou kazetu do otvoru označeného příslušným barevným štítkem (
7
Zavřete přední kryt.
572
).
Údržba
Výměna odpadní nádobky na toner
1197-073
Pokud je zbývající kapacita odpadní nádobky na toner již malá, zobrazí se na displeji příslušná zpráva. Stav odpadní
nádobky na toner lze také zkontrolovat na displeji.
Když se zobrazí zpráva(P. 573)
Zjištění stavu odpadní nádobky na toner(P. 573)
◼ Když se zobrazí zpráva
V závislosti na tom, jaká zpráva se zobrazí, budete se muset ujistit, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu
Spotřební materiál(P. 627)
nebo ji přímo vyměnit. Jak vyměnit odpadní nádobku na toner(P. 574)
<E1 Připr.zás.odpad.toner.>
Tato zpráva informuje o tom, že odpadní nádobku na toner bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že máte
připravenou náhradní odpadní nádobku na toner. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se
tato zpráva, vyměňte odpadní nádobku na toner ještě před spuštěním tisku.
<Vyměňte zás.odp.toner.>
<Vyměňte zásobník odpadního toneru.>
Odpadní nádobka na toner se zaplnila. Vyměňte odpadní nádobku na toner za novou.
◼ Zjištění stavu odpadní nádobky na toner
Stav odpadní nádobky na toner lze zkontrolovat pomocí položky <Stav odpadn. toneru> v části <Info.o spotřeb. mat.>.
Před tiskem velké úlohy doporučujeme provést kontrolu toho, zda si máte připravit novou odpadní nádobku na toner.
Info.o spotřeb. mat.(P. 496)
ODKAZY
Spotřební materiál(P. 627)
573
Údržba
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner
1197-074
Před výměnou odpadní nádobky na toner si přečtěte bezpečnostní upozornění v části
Spotřební materiál(P. 10) .
Údržba a kontrola(P. 9) a
1
Otevřete přední kryt.
2
Otevřete levý kryt.
3
Vyjměte odpadní nádobku na toner společně s levým krytem.
● Dávejte pozor na to, abyste nádobku nenaklopili, protože byste tak mohli nahromaděný toner vysypat.
4
Vyjměte odpadní nádobku na toner z ochranného pouzdra.
574
Údržba
● Odpadní nádobku na toner nerozebírejte ani neupravujte.
5
Vložte novou odpadní nádobku na toner a zavřete levý kryt.
6
Zavřete přední kryt.
575
Údržba
Přemístění zařízení
1197-075
Zařízení je těžké. Při přemísťování zařízení dbejte na dodržení následujícího postupu, abyste předešli zranění. Než
začnete s přemísťováním, nejprve se seznamte s bezpečnostními upozorněními. Důležité bezpečnostní
pokyny(P. 2)
1
Vypněte zařízení a počítač.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
Vypnutí tiskárny (postup
vypínání)(P. 34)
2
Odpojte kabely i napájecí kabel od zařízení v pořadí podle následujících obrázků.
● To, zda jsou kabely označené „*“ připojené, závisí na konkrétním prostředí.
Zástrčka v síťové zásuvce
Napájecí kabel
Zařízení USB*
Kabel USB*
Kabel LAN*
3
4
5
Při přepravě zařízení na větší vzdálenost z něj tonerovou kazetu vyjměte.
výměny tonerových kazet(P. 571)
Postup
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí, a nadzvednutím přední části ji
vytáhněte.
Zavřete všechny otevřené kryty a přesuňte zařízení na nové místo.
● Zařízení je těžké (
Specifikace zařízení(P. 618) ). Zařízení nepřenášejte s vypětím všech sil.
● Zařízení musí přenášet alespoň dvě osoby, a to pomocí madel na bocích zařízení.
576
Údržba
Je-li k zařízení připojen volitelný podavač papíru
● Odjistěte podavač papíru před zvednutím zařízení a přeneste podavač papíru samostatně.
6
Opatrně postavte zařízení na nové místo.
● Informace o postupu instalace zařízení po přemístění naleznete v části Začínáme.
zařízením(P. 639)
577
Příručky dodané se
Údržba
Udržení a vylepšení kvality tisku
1197-076
Pokud výsledky tisku nejsou uspokojivé, například když se vytištěné barvy liší od barev originálu nebo je poloha jiná,
než jste očekávali, pokuste se provést následující nastavení.
◼ Nastavení sytosti
Upravte sytost toneru. Úpravu sytosti toneru můžete provést nastavením hladiny sytosti.
tisku(P. 579)
Nastavení sytosti
◼ Korekce neshody barev/odstínu
Proveďte korekci v případě neshody barev nebo rozdílu v odstínu.
Oprava neshody barev a odstínů(P. 581)
◼ Úprava pozice tisku
U každého zdroje papíru můžete nastavit pozici tisku.
Nastavení pozice tisku(P. 584)
578
Údržba
Nastavení sytosti tisku
1197-077
Pokud je výsledný tisk tmavší nebo světlejší, než se očekává, můžete nastavit sytost toneru pro každou barvu CMYK.
Můžete provést jemné nastavení sytosti toneru tak, že celý rozsah sytosti rozdělíte do tří oblastí.
● Pokud je možnost <Úspora toneru> nastavena na hodnotu <Zap>, tuto funkci nelze použít.
toneru(P. 405)
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Upravte sytost.
(
/
).
vyberte možnost <Kvalita tisku> a stiskněte tlačítko
1
Vyberte barvu, jehož sytost chcete upravit, a stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
/
Úspora
.
upravte sytost.
Nastavení sytosti
Nastavte „+“ hodnotu pro zvýšení sytosti. Nastavte „-“ hodnotu pro snížení sytosti.
3
Stiskněte tlačítko
.
Jemné nastavení sytosti toneru pomocí úrovně sytosti
Můžete provádět jemné nastavení sytosti toneru ve třech úrovních sytosti - vysoké, střední a nízké.
1
Pomocí
2
Vyberte požadovanou úroveň sytosti tisku a stiskněte
/
vyberte barvu, jejíž sytost chcete upravit, a stiskněte
579
.
.
.
Údržba
3
Pomocí tlačítek
/
upravte sytost.
Nastavení sytosti
Nastavte „+“ hodnotu pro zvýšení sytosti. Nastavte „-“ hodnotu pro snížení sytosti.
Příklad úpravy každé oblasti sytosti
<Vysoká>
<Střední>
<Nízká>
4
Stiskněte tlačítko
.
● Pokud chcete provést také úpravu na jiných úrovních sytosti, postupujte opět podle kroků 2 až 4.
580
Údržba
Oprava neshody barev a odstínů
1197-08S
Pokud se vyskytne neshoda barev nebo pokud jsou obrazy vytištěny v barvách, které se liší od barev originálu, můžete
problém vyřešit provedením kalibrace. K provedení této korekce je nutné dostatečné množství toneru, a proto
doporučujeme, abyste nejdříve zkontrolovali zbývající toner a v případě potřeby tonerovou kazetu (tonerové kazety)
Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě(P. 569)
vyměnili.
Oprava neshody barev tisku(P. 581)
Oprava neshody odstínů(P. 582)
Oprava neshody barev a odstínů najednou(P. 582)
● Častá kalibrace může mít vliv na životnost tonerových kazet.
● Pokud tonerová kazeta (tonerové kazety) dosáhly konce své živostnosti, může se stát, že kalibrace nebude
Postup
správná. V takovém případě tonerovou kazetu (tonerové kazety) vyměňte a kalibraci zkuste znovu.
výměny tonerových kazet(P. 571)
● Za normálních okolností se kalibrace provádí automaticky v souladu s podmínkami používání zařízení nebo
změnami podmínek okolního prostředí.
● Můžete to nastavit tak, že se kalibrace provádí automaticky okamžitě po zapnutí zařízení, nebo můžete
nastavit četnost kalibrace.
První kalibrace(P. 433)
Četnost kalibrace(P. 436)
Oprava neshody barev tisku
Neshoda barev tisku vzniká v důsledku posunu polohy jednotlivých barev na výtisku, ke kterému může dojít při tisku
obrázku pomocí většího počtu tonerových kazet. Neshoda barev tisku může být příčinou toho, že výtisky působí
rozmazaně. Pokud dojde k výskytu neshody barev, problém napravte pomocí následujícího postupu.
Když dochází k neshodě barev
1
2
3
Stiskněte tlačítko
/
Když nedochází k neshodě barev
(
).
pro výběr <Kalibrace>, a stiskněte
.
Vyberte možnost <Korekce neshody bar.> a stiskněte tlačítko
581
.
Údržba
4
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
➠ Oprava neshody barev začíná. Počkejte, dokud se proces korekce nedokončí (asi 21 sekund).
Oprava neshody odstínů
Odstínem se myslí sytost barvy, například červené, žluté, zelené, modré nebo fialové. Pokud se odstíny vytištěného
obrazu liší od odstínů originálu nebo pokud jsou některé barvy nebo celková sytost výtisku slabší než u originálu,
proveďte korekci následujícím způsobem.
Originál
Odstíny nejsou reprodukovány správně
1
2
Stiskněte tlačítko
/
(
Odstíny jsou reprodukovány správně
).
pro výběr <Kalibrace>, a stiskněte
.
3
Vyberte možnost <Ovládání sytosti> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Oprava neshody odstínů začíná. Počkejte, dokud se proces korekce nedokončí (asi 21 sekund).
Oprava neshody barev a odstínů najednou
1
2
3
Stiskněte tlačítko
/
(
).
pro výběr <Kalibrace>, a stiskněte
.
Vyberte možnost <Úplná kalibrace> a stiskněte tlačítko
582
.
Údržba
4
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
➠ Oprava začíná. Počkejte, dokud se proces korekce nedokončí (asi 21 sekund).
● Můžete to nastavit tak, že se kompletní kalibrace provede automaticky v zadanou dobu.
kalibrace(P. 369)
583
Časovač
Údržba
Nastavení pozice tisku
1197-078
Pokud se dokument tiskne mimo střed nebo mimo tisknutelnou oblast, upravte pozici tisku. Pozici tisku můžete
upravit pro každý zdroj papíru.
Krok 1: Tisk aktuální pozice tisku(P. 584)
Krok 2: Kontrola směru a vzdálenosti nastavení, které se mají upravit(P. 585)
Krok 3: Upravení pozice tisku pro každý zdroj papíru(P. 586)
Krok 1: Tisk aktuální pozice tisku
Můžete provést „Tisk úpravy pozice tisku“ pro kontrolu směru a vzdálenosti, které se mají upravit.
● Pokud chcete zkontrolovat pozici tisku pro oboustranný tisk, nastavte předem možnost <2stranný tisk> na
<Zap> v nabídce nastavení na ovládacím panelu. 2stranný tisk(P. 509)
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
vyberte možnost <Zdroj papíru> a stiskněte tlačítko
.
3
Vyberte zdroj papíru, pro který chcete zkontrolovat pozici tisku, a stiskněte
.
4
Stiskněte tlačítko
( ).
/
(
).
➠ Obrazovka se vrátí na hlavní obrazovku.
5
Stiskněte tlačítko
(
).
584
Údržba
6
Vyberte možnost <Tisk nast. pol.tisku> a stiskněte tlačítko
7
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Výtisk upravení pozice tisku je proveden.
Krok 2: Kontrola směru a vzdálenosti nastavení, které se mají upravit
Pokud provádíte tisk úpravy pozice tisku, vytisknou se kontrolní značky polohy tisku
. Určete směr a vzdálenost,
které se mají upravit, na základě těchto značek. Když je pozice tisku normální, všechny značky se vytisknou v pozici 5
mm od nejbližšího okraje papíru.
Jak kontrolovat výtisky upravení pozice tisku
Okraj papíru, který vyjde jako první, když papír vystupuje, je horní část tisku úpravy pozice tisku. Když pozici
tisku kontrolujete, dávejte pozor na to, který okraj papíru je nahoře.
● Velikost značky
pro kontrolu pozice
tisku odpovídá obrázku níže.
Když je pozice tisku mimo střed
Když se kontrolní značky pozice tisku vytisknou mimo středovou pozici, musíte pozici tisku upravit. Když pozici
tisku upravíte, zadejte směr pomocí „+“ a „-“ a vzdálenost pomocí „mm“. Pomocí „-“ posunete pozici tisku nahoru
a pomocí „+“ ji posunete dolů (korekce svislé pozice). Pomocí „-“ posunete pozici tisku doleva a pomocí „+“ ji
posunete doprava (korekce vodorovné pozice).
Svislý směr (<Přesah Y>)
Vodorovný směr (<Přesah X>)
585
Údržba
V příkladu uvedeném níže je pro posun pozice tisku 5 mm nahoru a 1,5 mm doprava nastavena možnost "-5,0
mm" v <Přesah Y> a možnost "+1,50 mm" je nastavena v <Přesah X>.
Krok 3: Upravení pozice tisku pro každý zdroj papíru
Po potvrzení směru a vzdálenosti, které se mají upravit, zadejte upravenou pozici tisku. Pozici tisku můžete upravit ve
svislém směru rozsahu -5,0 až +5,0 mm v krocích 0,1 mm a ve vodorovném směru v rozsahu -2,25 až +2,25 mm v
krocích 0,25 mm.
1
Nastavte zařízení na offline.
● Pokud svítí
(
), stiskněte
(
).
2
Stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítek
4
Vyberte možnost <Uprav. polohu tisku> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte kombinaci směru, kterou chcete upravit, a zdroj papíru a stiskněte
(
/
).
vyberte možnost <Uživatelská údržba> a stiskněte tlačítko
.
586
.
.
Údržba
● Pro možnost <Přesah X (2stranný)> nejdříve vyberte zdroj papíru a potom upravte pozici tisku.
Úprava pozice tisku pro oboustranný tisk
● <Přesah Y (2stranný)> a <Přesah X (2stranný)> vám umožní upravit pozici tisku na první stránce (přední
strana). Pozice tisku na druhou stranu (zadní stranu) se upraví na základě hodnot nastavených pro každý
zdroj papíru.
Příklad úpravy pozice tisku
6
První strana (přední strana)
<Přesah Y (2stranný)> nastavení hodnoty
Druhá strana (zadní strana)
<Přesah Y (Víceú.př.)> nastavení hodnoty
Nastavte hodnotu a stiskněte tlačítko
.
● Na základě výtisku podle funkce tisk úpravy pozice tisku použijte
/
k zadání hodnoty.
● Když je zadána možnost <Přesah Y (2stranný)>, pozice tisku se upraví zadáním hodnot pro všechny zdroje
papíru.
● Pro upravení jiné pozice nebo zdroje papíru opakujte kroky 5 a 6.
7
Stiskněte tlačítko
(
).
➠ Obrazovka se vrátí na hlavní obrazovku.
8
Znovu stiskněte tlačítko
(
).
➠ Zařízení přejde do režimu online.
9
Proveďte tisk úpravy pozice tisku a zkontrolujte upravenou pozici tisku na výtisku.
Krok 1: Tisk aktuální pozice tisku(P. 584)
Úprava všech tiskových pozic
K úpravě polohy tisku u všech typů tisku bez ohledu na zdroj papíru můžete použít možnost <Přesah Y> a
<Přesah X> v nabídce nastavení na ovládacím panelu. Polohu tisku můžete upravit v rozsahu -50,0 až +50,0 mm
v krocích po 0,5 mm v obou směrech: ve svislém i vodorovném směru. Přesah Y/Přesah X(P. 400)
587
Údržba
Tisk hlášení a seznamů
1197-079
Stav spotřebního materiálu a nastavení zařízení můžete zkontrolovat pomocí vytištění hlášení a seznamů.
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená „*1“ nejsou zobrazena v závislosti na tom, zda je v zařízení volitelná karta SD.
● Nastavení označená „*2“ se nezobrazí, pokud není zaškrtnuto políčko [Zobrazit Výpis úlohy] ve Vzdáleném
uživatelském rozhraní. Skrytí historie tiskových úloh(P. 295)
Konfigurační strana
Můžete zkontrolovat nastavení zařízení ( Nabídka nastavení(P. 365) ), obsah uložený v zařízení a další informace ve
formě seznamu. Další informace zahrnují množství zbývajícího toneru, počet vytištěných stran a kapacitu paměti (RAM)
v zařízení. Položky nastavení, před jejichž názvem je hvězdička (*), jsou položky, jejichž nastavení bylo změněno z
výchozího nastavení.
(
)
<Konfigurační stránka>
<Ano>
Příklad:
Tisk stavu sítě
Můžete zkontrolovat nastavení o síti nakonfigurované v zařízení ( Síť(P. 380) ) ve formě seznamu. Vytisknou se také
informace o zabezpečení včetně nastavení filtru adres a nastavení IPSec.
588
Údržba
(
)
<Tisk stavu sítě>
<Ano>
Příklad:
Tisk stavu spotřebního materiálu
Zobrazit lze ve formě seznamu informace, například množství zbývajícího toneru, varovné zprávy a informace o tom,
kde lze nakupovat nové tonerové kazety.
(
)
<Tisk stavu spotř.m.>
<Ano>
Příklad:
589
Údržba
Seznam zásad zabezpečení IPSec
Pokud vytisknete seznam zásad zabezpečení IPSec, můžete zkontrolovat seznam názvů zásad a nastavení IPSec
uložené v zařízení.
(
)
<Seznam zásad IPSec>
<Ano>
Příklad:
Seznam protokolu o příjmu e-mailů
Můžete zkontrolovat protokol obsahující předměty a datum a čas přijetí e-mailů přijatých do zařízení ve formě
seznamu.
(
)
<Nástroj.tisk e-mailů>
<Sezn.výp.PŘ. e-mailů>
Příklad:
590
<Ano>
Údržba
Seznam počtu stran
Můžete zkontrolovat počet stran vytištěných pro každé oddělení vytištěním zprávy, když je povolena možnost [Správa
ID oddělení].
(
)
<Seznam počtu stran>
<Ano>
Příklad:
Zpráva počitadla
Můžete vytisknout souhrnnou zprávu o počtu stran vytisknutých pro každé počitadlo.
(
)
<Hlášení počitadla>
<Ano>
Příklad:
Tisk systémových informací MEAP
Můžete zkontrolovat informace o aplikacích MEAP nainstalovaných v zařízení a aplikacích systému MEAP, pokud je
povolena funkce MEAP.
591
Údržba
(
)
<Tisk sys. info. MEAP>
<Ano>
Příklad:
Seznam písem PCL
Můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PCL ve formě seznamu.
(
)
<Obslužný program PCL>
Ukázky písma(P. 670)
<Seznam písem>
<Ano>
Příklad:
Seznam režimu PS
Nastavení pro používání režimu PS a interních informačních položek zaregistrovaných v zařízení se vytisknou ve formě
seznamu.
592
Údržba
Konfigurační strana(P. 593)
Seznam písem(P. 593)
◼ Konfigurační strana
Můžete zkontrolovat nastavení zařízení (
(
)
PS(P. 480) ) a obsah zaregistrovaný v zařízení ve formě seznamu.
<Obslužný program PS>
<Konfigurační stránka>
<Ano>
Příklad:
◼ Seznam písem
Můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PS ve formě seznamu.
(
)
<Obslužný program PS>
Příklad:
593
<Seznam písem>
<Ano>
Údržba
Seznam uložených úloh *1
Můžete tisknout seznam dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení.
(
)
<Seznam ulož. úloh>
<Ano>
Příklad:
Protokol tiskových úloh *2
Můžete vytisknout protokol dokumentů vytištěných z počítače ve formě seznamu.
(
)
<Výpis tisku úloh>
<Ano>
Příklad:
Protokol tiskových úloh *1*2
Můžete vytisknout protokol tisku dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení ve formě seznamu.
594
Údržba
(
)
<Výpis tisku ulož.úl.>
<Ano>
Příklad:
Protokol tisku zpráv *2
Můžete tisknout nastavení a protokol tisku zpráv ve formě seznamu.
(
)
<Hlášení výpisu tisku>
<Ano>
Příklad:
Protokol tisku e-mailů *2
Můžete tisknout protokol tisku přijatých e-mailů ve formě seznamu.
(
)
<Hláš. tisku e-mailu>
<Ano>
Příklad:
595
Údržba
ODKAZY
Utility Menu(P. 493)
Nabídka Úloha(P. 498)
596
Údržba
Zobrazení hodnoty počítadla
1197-07A
Můžete zkontrolovat počet vytištěných stránek.
Kontrola celkového počtu vytištěných stránek(P. 597)
Kontrola počtu stránek vytištěných pro každé oddělení(P. 597)
Kontrola celkového počtu vytištěných stránek
Můžete zkontrolovat celkový počet dosud vytištěných stránek a také aktuální počet černobíle vytištěných stránek a
barevně vytištěných stránek.
(
)
<Zkontrol. počitadlo>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
<101: Celkem 1>
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
<108: Celkem (ČB 1)>
Můžete zkontrolovat počet černobíle vytištěných stránek.
<113: Celkem (ČB/m.)>
Můžete zkontrolovat počet černobíle vytištěných stránek.
<114:Celkem 1(2str)>
Můžete zkontrolovat počet vytištěných stránek v oboustranném režimu.
<123:Celkem(vše+1C/M)>
Můžete zkontrolovat počet barevně vytištěných stránek (kromě tisku e-mailů).
Kontrola počtu stránek vytištěných pro každé oddělení
Můžete zkontrolovat počet stránek vytištěných pro každé oddělení.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
597
Spuštění
Údržba
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na tlačítko [Správa ID oddělení].
➠ Počet vytištěných stránek se zobrazí pro každé ID oddělení v částí [Vytištěné strany].
598
Údržba
Vytištění výsledku kontroly
Seznam počtu stran(P. 591)
Vymazání počtu stránek na nulu
● Pokud chcete vymazat počtu stránek na nulu pro každé oddělení, klikněte na textový odkaz v části [ID
oddělení] a klikněte na [Vynulovat počet] [OK].
● Pokud chcete počitadla všech oddělení vrátit na nulu, klikněte na [Vynulovat všechny počty]
599
[OK].
Údržba
Kontrola spotřebního materiálu
1197-07C
Můžete použít ovládací panel ke kontrole informací o spotřebním materiálu.
Kontrola papíru(P. 600)
Kontrola modelu tonerové kazety(P. 600)
Kontrola množství zbývajícího toneru(P. 601)
Zjištění čísla modelu odpadní nádobky na toner(P. 601)
Zjištění stavu odpadní nádobky na toner(P. 601)
Kontrola papíru
Můžete zobrazit aktuálně specifikovanou velikost papíru a typ papíru a zbývající úrovně papíru pro každý zdroj papíru.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Informace o papíru>
Vyberte zdroj
papíru
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, ze kterého jsou zobrazené informace.
Kontrola modelu tonerové kazety
Můžete zobrazit číslo modelu tonerové kazety pro zařízení.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Model toner. kazety>
Výběr barvy
Vyberte barvu zobrazení čísla modelu.
600
Vyberte barvu
Údržba
Kontrola množství zbývajícího toneru
Můžete zobrazit množství zbývajícího toneru.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Zbývající toner>
Vyberte barvu
Výběr barvy
Vyberte barvu zobrazení množství zbývajícího toneru.
● Zobrazenou úroveň zbývajícího toneru lze brát pouze orientačně, protože skutečná úroveň může být
jiná.
Zjištění čísla modelu odpadní nádobky na toner
Zobrazí číslo modelu odpadní nádobky na toner použité v zařízení.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Zásobn. odpad.toneru>
Zjištění stavu odpadní nádobky na toner
Zobrazí stav odpadní nádobky na toner použité v zařízení.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Stav odpadn. toneru>
601
Údržba
Inicializace nastavení
1197-07E
Můžete obnovit následující nastavení:
Inicializace nabídky(P. 603)
Inicializace nastavení sítě(P. 604)
602
Údržba
Inicializace nabídky
1197-07F
Můžete obnovit nastavení zařízení (
Nabídka nastavení(P. 365) ) na výchozí nastavení z výroby.
Netikněte hlavní vypínač, když probíhá inicializace
● Pokud zařízení vypnete při inicializaci, může se poškodit.
Pokud byl zadán přístupový kód PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Je také inicializován kód PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní. Po inicializaci zadejte znovu kód PIN
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Nastavení kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní(P. 267)
● Pokud chcete inicializovat nastavení sítě, postupujte podle postupu v části
sítě(P. 604) .
Inicializace nastavení
● Pokud chcete inicializovat nastavení v <Uprav. polohu tisku>, postupujte podle postupu v části
polohu tisku(P. 422) .
(
)
<Inicializace nabídky>
<Ano>
tvrdého resetu(P. 500) )
603
Proveďte tvrdý reset (
Uprav.
Provedení
Údržba
Inicializace nastavení sítě
1197-07H
Můžete obnovit nastavení sítě (
Síť(P. 380) ) na výchozí nastavení z výroby.
Neinicializujte síťová nastavení, pokud zařízení tiskne nebo přijímá tisková data
● Mohlo by to vést k nesprávnému tisku, uvíznutí papíru nebo poškození zařízení.
(
)
nastavení>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Ano>
<Inic. síť.
Proveďte tvrdý reset (
604
Provedení tvrdého resetu(P. 500) )
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 606
Software třetí strany ......................................................................................................................................... 607
To nejlepší z funkcí ............................................................................................................................................ 608
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz ........................................................................................ 609
Vyšší účinnost ............................................................................................................................................... 611
Mnohem více ................................................................................................................................................ 614
Specifikace ......................................................................................................................................................... 617
Specifikace zařízení ....................................................................................................................................... 618
Papír ............................................................................................................................................................. 622
Spotřební materiál ............................................................................................................................................ 627
Volitelné položky ............................................................................................................................................... 629
Instalace paměti ROM .................................................................................................................................. 631
Vložení karty SD ............................................................................................................................................ 635
Příručky dodané se zařízením .......................................................................................................................... 639
Použití tlačítka Uživatelská příručka ............................................................................................................... 640
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka ................................................................................. 641
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka .................................................................................................. 645
Manuální nastavení displeje ......................................................................................................................... 647
Správa aplikací MEAP ........................................................................................................................................ 648
Používání klientů FTP ........................................................................................................................................ 649
Příprava na použití serveru FTP .................................................................................................................... 650
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP) .................................................................................................... 653
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP .............................................................................................. 655
Jiné ..................................................................................................................................................................... 662
Základní operace v systému Windows .......................................................................................................... 663
Ukázky písma ............................................................................................................................................... 670
Upozornění ................................................................................................................................................... 675
605
Dodatek
Dodatek
1197-07J
Tato kapitola obsahuje technické specifikace tohoto zařízení, pokyny k používání dokumentu Uživatelská příručka,
odmítnutí odpovědnosti, informace o autorských právech a další důležité informace pro zákazníky.
606
Dodatek
Software třetí strany
1197-08U
607
Dodatek
To nejlepší z funkcí
1197-07K
Vyzkoušejte funkce popsané v této části. Funkce jsou uvedeny v rámci tří nadpisů: „Šetrnost vůči životnímu prostředí a
úspora peněz“, „Vyšší účinnost“ a „Mnohem více“.
608
Dodatek
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
1197-07L
Oboustranný tisk
Můžete tisknout na obě strany papíru. Použijte oboustranný tisk, abyste ušetřili papír, a to nejen u velkých
tiskových úloh, ale také když chcete vytisknout jen několik stránek. Pro ještě větší úsporu můžete použít
oboustranný tisk N stránek na jedné. Na jediný list papíru můžete vytisknout až 32 stránek, což je ekonomické a
šetří se tím životní prostředí.
Tisk oboustranných dokumentů z počítače:
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 83)
Chcete-li z počítače vytisknout více stránek na jeden list:
Tisk více stránek na jeden list(P. 87)
Tisk více stránek na jeden list
Když je v dokumentu mnoho stránek, tisk může být nepohodlný - přenášení a skladování velkého množství
papíru, a navíc se to může obtížně číst. Existuje však řešení. Vytiskněte více stránek na jeden list. Díky tomu
ušetříte papír a vaše dokumenty budou tenčí a snadněji se s nimi bude zacházet. Je to ještě účinnější, když se to
spojí s oboustranným tiskem.
Chcete-li z počítače vytisknout více stránek na jeden list:
Tisk oboustranných dokumentů z počítače:
Tisk více stránek na jeden list(P. 87)
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 83)
Režim spánku
609
Dodatek
Pokud zařízení nebudete nějakou dobu používat, můžete šetřit energii tím, že tiskárnu přepnete do režimu
spánku, a to buď manuálně nebo automaticky. Není potřeba, abyste pokaždé tiskárnu vypínali, přesto můžete
zajistit, že bude mít minimální odběr. Funkce automatického vypnutí může úsporu energie ještě zvýšit, protože
tiskárna se vypne, když se nepoužívá delší dobu. Tyto pohodlné funkce pracují v pozadí a šetří energii i vaše
prostředky každý den.
Úspora energie přepnutím zařízení do režimu spánku:
Přepnutí do režimu spánku(P. 62)
Konfigurace zařízení tak, aby se automaticky vypnulo:
Nastavení času automatického vypnutí(P. 65)
Úspora toneru
Chcete-li šetřit tonerem, můžete koncepty a testovací stránky tisknout v režimu <Úspora toneru>. Nebo můžete
přepínat mezi režimy podle účelu a používat normální režim pro pěkné fotografie a režim konceptu pro firemní
dokumenty, kde není požadována prezentační kvalita.
Další informace o této funkci naleznete v části
Úspora toneru(P. 104) .
610
Dodatek
Vyšší účinnost
1197-07R
Tisk bez programů
Data PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS můžete k tisku odesílat ze Vzdáleného uživatelského rozhraní přímo do zařízení.
Tisknout lze i bez počítače připojením paměťového zařízení USB do zařízení. Nemusíte otevírat soubory, takže
není nutné spouštět žádný program. Je to velmi pohodlné, když spěcháte a nemáte přístup k počítači.
Tisk dat přímo ze Vzdáleného uživatelského rozhraní:
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 145)
Chcete-li tisknout data přímo z paměti USB (Přímý tisk z USB):
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 117)
Vzdálená správa pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní
Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje ovládat zařízení dálkově z počítače z vaší kanceláře. Můžete kontrolovat
zbývající množství papíru a tonerovou kazetu a kontrolovat aktuální stav tiskové úlohy. Díky tomu se můžete
rozhodnout, zda tiskovou úlohu dočasně přerušíte, abyste mohli vytisknout urgentní dokumenty, nebo zda
takový tisk zařadíte do fronty. Ušetřete si čas a starosti chozením tam a zpět z kanceláře k tiskárně.
Další informace o této funkci naleznete v části
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 337) .
611
Dodatek
Registrace oblíbených nastavení a jejich vyvolání v libovolném okamžiku
Každý v kanceláři používá tiskárnu. Pokud si zaregistrujete vaše oblíbené nastavení jako výchozí, můžete takové
nastavení kdykoli ihned použít. Můžete také registrovat často používané kombinace tiskového nastavení v
podobě „profilů“. Pak si můžete aktivovat své oblíbené nastavení jedinou operací, a to tak, že si vyberete profil, a
nebudete muset provádět nastavení pokaždé, když se chystáte tisknout.
Změna výchozího nastavení:
Změna výchozích nastavení(P. 113)
Registrace kombinací často použitých tiskových nastavení v podobě „profilů“:
používaných nastavení tisku(P. 111)
Uložení kombinací často
Šetřete čas díky zkratkám
Pokud máte k tisku řadu dokumentů, bylo by praktické vytisknout je všechny na základě jedné operace. Díky
funkci Canon PageComposer můžete kombinovat více dokumentů a vytisknout je všechny najednou. Můžete
také ukládat často tištěné dokumenty, jako jsou titulní stránky faxů, na kartu SD zařízení a potom je tisknout
přímo z ovládacího panelu. Nemusíte se vracet k počítači a spouštět tiskový ovladač. Tyto zkratky šetří čas a
umožňují vám pracovat efektivněji.
Chcete-li kombinovat více dokumentů a tisknout je všechny najednou:
dokumentů(P. 106)
Chcete-li vytisknout dokument uložený na kartě SD vložené do zařízení:
tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 135)
Kombinace a tisk více
Tisk dokumentu uloženého v
Přerušení tisku kvůli spěšným úlohám
Potřebujete ihned vytisknout 1 stranu, ale tiskne se 200stránkový dokument a čeká 5 dalších tiskových úloh! V
takovéto chvíli můžete použít funkci Přerušení tisku, abyste svou stranu vytiskli hned, aniž byste rušili ostatní
úlohy. Po dokončení strany se tisk dalších tiskových úloh hladce a automaticky obnoví.
612
Dodatek
Další informace o této funkci naleznete v části
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 347) .
Rychlé nastavení tisku pomocí intuitivního postupu
Pomocí náhledu obrázku v ovladači tiskárny můžete snadno zadat rozvržení stránky a také umístění vazby,
přepínat mezi jednostranným a oboustranným tiskem atd. Jednoduchým kliknutím můžete snadno provést
požadovaná nastavení a současně ověřit jejich účinek.
Další informace o této funkci naleznete v části
Základní tiskové operace(P. 72) .
613
Dodatek
Mnohem více
1197-07S
Použití smartphonu nebo tabletu
Když potřebujete rychle vytisknout dokončený návrh v tabletu v rámci služební cesty, s aplikací Canon pro
mobilní tisk jsou tyto činnosti velmi jednoduché. K zařízení se můžete připojit pomocí mobilního zařízení
bezdrátově a přímo i v prostředí, kde není směrovač bezdrátové sítě LAN.
Bez počítače, rychle a snadno! Ještě větší možnosti pro práci i zábavu s funkcemi vytvořenými pro dnešní
uspěchanou dobu.
Další informace o této funkci naleznete v části
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením(P. 168)
Snadný tisk pomocí služby Google Cloud Print
Připojte se ke službě Google Cloud Print pomocí notebooku nebo mobilního telefonu, odešlete svá data a
počkejte na vytištěné dokumenty. Pomocí tohoto zařízení, služby Google Cloud Print a svého mobilního zařízení
můžete tisknout cokoli potřebujete, odkudkoli to potřebujete.
Další informace o této funkci naleznete v části
Použití služby Google Cloud Print(P. 179) .
Zachovejte soukromí svých výtisků
Běžně platí, že když něco tisknete z počítače, ihned to vyjede z tiskárny. Pokud však máte citlivé dokumenty,
tento způsob není zrovna vhodný. Stačí použít zabezpečený tisk a nikdo nebude moci vaše dokumenty
vytisknout bez zadání vašeho hesla na ovládacím panelu zařízení. Nenechávejte důvěrné dokumenty ležet v
614
Dodatek
přihrádce, kde si je může kdokoli prohlédnout. Pro ještě větší zabezpečení můžete tisknout vodoznak
„DŮVĚRNÉ“ nebo „OSOBNÍ VÝTISK“.
Tisk dokumentu zabezpečeného pomocí PIN:
tisk)(P. 129)
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený
Tisk vodoznaku přes dokument, například „DŮVĚRNÉ“:
Tisk vodoznaků(P. 96)
Vytváření plakátů
Nafoukněte běžný výtisk na jeden list a vytvořte výjimečně velký plakát. Velký plakát bude vytištěn na devíti
listech. Sestavte je dohromady v mřížce 3x3 a máte hotovo!
Další informace o této funkci naleznete v části
Tisk plakátů(P. 89) .
Vytváření brožur
Někdy si vaše dokumenty zaslouží lepší prezentaci než kancelářskou sponku v levém horním rohu. Vytváření
brožur je snadné. Ovladač tisku se o rozvržení stránek postará za vás. Musíte jen složit stránky a uprostřed je
scvaknout.
Další informace o této funkci naleznete v části
Tisk brožury(P. 91) .
Automaticky třídit materiály pro schůzky
Když tisknete více kopií dokumentu o více stránkách, můžete použít funkci třídění a vytisknout jednu kopii po
druhé, přičemž všechny stránky jsou ve správném pořadí. To je užitečné při přípravě materiálů pro schůzky.
615
Dodatek
Další informace o této funkci naleznete v části
Třídění výtisků podle stránky(P. 85) .
616
Dodatek
Specifikace
1197-07U
Specifikace zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodů vylepšení zařízení.
Specifikace zařízení(P. 618)
Papír(P. 622)
617
Dodatek
Specifikace zařízení
1197-07W
Hardwarové specifikace(P. 618)
Specifikace řadiče(P. 620)
Softwarové specifikace(P. 620)
Hardwarové specifikace
Typ
Tiskárna na ploše
Způsob tisku
Polovodičový laser + elektrofotografická metoda se suchou páskou
Systém pro fixaci toneru
Fixační systém na vyžádání
Rozlišení
600 dpi
Rychlost tisku *1
LBP712Cx
Černobílý tisk
(Běžný papír (60 až 90 g/m²), A4 průběžný tisk)
● 1stranný tisk: 38 listů/minutu
● Oboustranný tisk: 38 listů/minutu *2
Barevný tisk
● 1stranný tisk: 38 listů/minutu
● Oboustranný tisk: 38 listů/minutu *2
LBP710Cx
Černobílý tisk
● 1stranný tisk: 33 listů/minutu
● Oboustranný tisk: 33 listů/minutu *2
Barevný tisk
● 1stranný tisk: 33 listů/minutu
● Oboustranný tisk: 33 listů/minutu *2
Doba zahřívání *3
● Normální spuštění: 31 sekund nebo méně
(od zapnutí zařízení po jeho přepnutí do
pohotovostního režimu)
● Rychlé spuštění: 2 sekund nebo méně
Doba obnovení *4
● Střední (tiskárna v režimu spánku): 6 sekund nebo méně
(obnovení činnosti z režimu spánku do
pohotovostního režimu)
● Vysoký (hluboký spánek): 6 sekund nebo méně
Doba prvního tisku *4
● Černobílý tisk: 5,1 sekund
(1stranný tisk na velikost papíru A4 při použití
výstupní přihrádky)
● Barevný tisk: 6,0 sekund
Přijatelný papír
Oboustranný tisk
Papír(P. 622)
● Standardní velikost:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap a 16K, Indian Legal, Government
Legal, Government Letter, Australia Foolscap
● Uživatelská velikost papíru:
šířka 148,0 až 215,9 mm, délka 210,0 až 355,6 mm
Výstup papíru
Přední stranou dolů
618
Dodatek
Výstupní kapacita *5
Přibl. 200 listů
(Výstupní přihrádka)
Hlučnost
LwAd (deklarovaná hladina váženého akustického výkonu A (1 B = 10 dB))
(Měřeno v souladu s normou ISO 7779, deklarovaná ● Během pohotovostního režimu:
hlučnost odpovídá požadavkům normy ISO 9296)
LBP712Cx
5,0 B nebo méně
LBP710Cx
5,1 B nebo méně
● Během tisku:
LBP712Cx
Černobílý tisk:
1stranný tisk: 6,5 B nebo méně
Oboustranný tisk: 6,7 B nebo méně
Barevný tisk:
1stranný tisk: 6,6 B nebo méně
Oboustranný tisk: 6,7 B nebo méně
LBP710Cx
Černobílý tisk:
1stranný tisk: 6,5 B nebo méně
Oboustranný tisk: 6,7 B nebo méně
Barevný tisk:
1stranný tisk: 6,5 B nebo méně
Oboustranný tisk: 6,7 B nebo méně
LpAm (deklarovaná hladina váženého akustického tlaku A (pozice
kolemstojícího))
● Během pohotovostního režimu:
LBP712Cx
36 dB
LBP710Cx
37 dB
● Během tisku:
Černobílý tisk:
1stranný tisk: 50 dB
Oboustranný tisk: 52 dB
Barevný tisk:
1stranný tisk: 51 dB
Oboustranný tisk: 52 dB
Podmínky prostředí
Požadavky na systém
(Pouze hlavní jednotka)
● Teplota: 10 až 30 °C
● Vlhkost: 20 až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Napájení
220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Spotřeba energie *6
● Maximum: 1 470 W nebo méně
(při 20 °C)
● Při provozu:
přibl. 590 W (LBP712Cx)
přibl. 570 W (LBP710Cx)
● Při provozu: přibl. 34 W
● Během režimu spánku:
<Stř. (spánek tisk.)> *7:
Přibl. 6,1 W ( Připojení kabelové sítě LAN)
<Vysoká (Hlub.spánek)> *7:
619
Dodatek
Přibl. 1,3 W ( Připojení kabelové sítě LAN)
● Bez napájení:
0,16 W nebo méně (vypnutí)
0,84 W nebo méně (rychlé vypnutí)
Spotřební materiál(P. 627)
Spotřební materiál
Hmotnost *8
Přibližně 24,8 kg
*1 Rychlost
tisku může být menší v závislosti na výstupním rozlišení, velikosti a typu papíru, jeho orientaci a zadaném počtu
listů k tisku.
*2 V
případě oboustranného tisku se jedna strana vytištěná na přední straně listu a jedna strana vytištěná na zadní straně
počítají jako jeden výstupní list.
*3 Může
se lišit v závislosti na podmínkách používání zařízení (včetně připojeného volitelného příslušenství a instalačním
prostředí).
*4
Může být různá podle výstupního prostředí.
*5 Může
se lišit v závislosti na prostředí instalace a typu používaného papíru.
*6 I
když je zařízení vypnuto, přesto odebírá malé množství energie, když je zástrčka vsunutá v síťové zásuvce.
Chcete-li zajistit nulový odběr, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
*7 Spotřebovaná energie může přesahovat zde uvedené hodnoty podle situace, i když je režim spánku nastaven na <Stř.
(spánek tisk.)> nebo <Vysoká (Hlub.spánek)>.
*8 Hmotnost
zařízení bez hmotnosti tonerové kazety.
Specifikace řadiče
Procesor
264 MHz + 528 MHz
Kapacita paměti (RAM)
1 024 MB
Hostitelské rozhraní
● Rozhraní USB:
Hi-Speed USB x 4 (přední strana x 1, zadní strana x 3)
● Síťové rozhraní:
běžné pro 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
úplný duplex/poloviční duplex
Uživatelské rozhraní
● LCD:
132 x 65 bodů
F-STN LCD
● Indikátor LED: 5 indikátorů
● Ovládací tlačítko: 12 tlačítek
● Číselná tlačítka: ano
Konektor ROM
1 konektor
Otvor na kartu SD
1 otvor
Softwarové specifikace
Integrovaný řídicí příkaz
PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF a XPS
Integrované škálovatelné písmo ● PCL: 93 škálovatelných písem, 10 rastrových písem
● PS: 136 standardních písem
620
Dodatek
Tisknutelný rozsah
Síťové rozhraní
Oblast tisku(P. 625)
Podporovaný protokol
● TCP/IP (typ rámce: Ethernet II)
● SMB (možnost)
Tisková aplikace
● LPD
● RAW
● IPP/IPPS
● FTP
● WSD
621
Dodatek
Papír
1197-07X
◼ Podporované velikosti papíru
Velikosti papíru, které je možné vložit do zásuvky na papír, víceúčelové přihrádky nebo volitelných zdrojů papíru, jsou
uvedeny níže.
: Dostupná
: Nedostupná
Velikost papíru
Drawer 1 (Zásuvka 1) Zásuvka 2 až 4 Víceúčelová Automatický oboustranný
(volitelný)
přihrádka
tisk *1
A4
(210,0 x 297,0 mm)
B5
(182,0 x 257,0 mm)
A5 *2
(148,0 x 210,0 mm)
A6
(105,0 x 148,0 mm)
Legal (LGL)
(215,9 x 355,6 mm)
Letter (LTR)
(215,9 x 279,4 mm)
Statement (STMT)
*1
Automatický oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*2 Lze zavést v orientaci na výšku. Automatický oboustranný tisk je možný, pouze je-li zaveden papír v
orientaci na výšku.
*3 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
101,6 až 215,9 mm, 148,0 až 297,0 mm
*4 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
101,6 až 215,9 mm, 148,0 až 355,6 mm
*5 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
127,0 až 215,9 mm, 127,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
76,2 až 215,9 mm, 127,0 až 355,6 mm
*6 K
dispozici jsou následující velikosti:
● 148,0 až 215,9 mm, 210,0 až 355,6 mm
622
Dodatek
Velikost papíru
Drawer 1 (Zásuvka 1) Zásuvka 2 až 4 Víceúčelová Automatický oboustranný
(volitelný)
přihrádka
tisk *1
(139,7 x 215,9 mm)
Executive (EXEC)
(184,1 x 266,7 mm)
Foolscap (FLSC)
(215,9 x 330,2 mm)
16K
(195,0 x 270,0 mm)
Kartotéční lístek
(76,2 x 127,0 mm)
Indian Legal
(215,0 x 345,0 mm)
Government Legal
(203,0 x 330,0 mm)
Government Letter
(203,0 x 267,0 mm)
Australia Foolscap
(206,0 x 337,0 mm)
Pohlednice
(100,0 x 148,0 mm)
Odpovědní pohlednice
(148,0 x 200,0 mm)
Pohlednice 4 na 1
(200,0 x 296,0 mm)
*1
Automatický oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*2 Lze
zavést v orientaci na výšku. Automatický oboustranný tisk je možný, pouze je-li zaveden papír v
orientaci na výšku.
*3 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
101,6 až 215,9 mm, 148,0 až 297,0 mm
*4 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
101,6 až 215,9 mm, 148,0 až 355,6 mm
*5 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
127,0 až 215,9 mm, 127,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
76,2 až 215,9 mm, 127,0 až 355,6 mm
*6 K
dispozici jsou následující velikosti:
● 148,0 až 215,9 mm, 210,0 až 355,6 mm
623
Dodatek
Velikost papíru
Drawer 1 (Zásuvka 1) Zásuvka 2 až 4 Víceúčelová Automatický oboustranný
(volitelný)
přihrádka
tisk *1
Obálka NAGAGATA 3
(120,0 x 235,0 mm)
Obálka YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
(235,0 x 120,0 mm)
Obálka č. 10 (COM10)
(104,7 x 241,3 mm)
Obálka Monarch
(98,4 x 190,5 mm)
Obálka C5 (ISO-C5)
(162,0 x 229,0 mm)
Obálka DL
(110,0 x 220,0 mm)
Uživatelská velikost papíru
*1
*3
*4
*5
*6
Automatický oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*2 Lze
zavést v orientaci na výšku. Automatický oboustranný tisk je možný, pouze je-li zaveden papír v
orientaci na výšku.
*3 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
101,6 až 215,9 mm, 148,0 až 297,0 mm
*4 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
101,6 až 215,9 mm, 148,0 až 355,6 mm
*5 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
127,0 až 215,9 mm, 127,0 až 215,9 mm
● Při vložení v orientaci na výšku:
76,2 až 215,9 mm, 127,0 až 355,6 mm
*6 K
dispozici jsou následující velikosti:
● 148,0 až 215,9 mm, 210,0 až 355,6 mm
● Výchozí nastavení velikosti papíru je <A4>. Při použití papíru jiné velikosti změňte nastavení velikosti papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 57)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 59)
● Některé velikosti papíru se v závislosti na ovladači tiskárny nemusí zobrazovat. Pokud se velikost papíru,
který chcete použít, nezobrazí, stáhněte si z webové stránky Canon ovladač tiskárny UFR II / UFRII LT V4.
Nepodaří-li se vám ho stáhnout, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Canon nebo linku podpory
společnosti Canon.
624
Dodatek
◼ Typ papíru a kapacita zdroje papíru
V tomto přístroji je možné používat papír bez chlóru.
● Podle typu použitého papíru se může zhoršit kvalita tisku. Každá kapacita zdroje uvedená v následující
tabulce je pouze orientační, a proto se může lišit od skutečné kapacity.
: Nedostupná
Typ papíru
Běžný papír *1*2
Silný papír
Zásuvka
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)
60 až 80 g/m²
550 listů *3
100 listů
81 až 90 g/m²
400 listů
80 listů
91 až 105 g/m² *2
400 listů
80 listů
106 až 128 g/m² *2
400 listů
80 listů
129 až 163 g/m² *2
250 listů
50 listů
164 až 216 g/m²
Hrubý papír
60 až 105 g/m²
Štítky
30 listů
400 listů
80 listů
100 listů
Pohlednice/Odpovědní pohlednice/Pohlednice 4 na 1 *4
50 listů
Obálka
10 listů
*1 Je
*2
k dispozici i recyklovaný papír.
Automatický oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*3 Kapacita
*4
zdroje, když se použije papír 80 g/m². V případě papíru 64 g/m² lze vložit až 640 listů.
Tisknutelnou pohlednici pro tryskové tiskárny ani odpovědní pohlednici nelze použít.
◼ Typ papíru a nastavení zařízení
Vkládání papíru(P. 38)
◼ Oblast tisku
Vystínované plochy na následujícím obrázku ukazují oblast dokumentu, kterou lze vytisknout. Pro obálku, horní,
spodní, levý a pravý okraj jsou všechny 10 mm.
625
Dodatek
626
Dodatek
Spotřební materiál
1197-07Y
Následující část popisuje spotřební materiál zařízení a odhadovanou dobu jeho výměny.
Spotřební materiál nakupujte u místního autorizovaného prodejce Canon. Seznamte se
s bezpečnostními i zdravotními opatřeními, které je třeba dodržovat při manipulaci se
spotřebním materiálem a při jeho skladování ( Spotřební materiál(P. 10) ). Pro
dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálního toneru, kazet a dílů
Canon.
● V závislosti na prostředí instalace a velikosti či typu používaného papíru může být nutné vyměnit spotřební
materiál ještě před koncem odhadované doby životnosti.
◼ Tonerové kazety
Dodané tonerové kazety
Průměrná výtěžnost* tonerových kazet dodaných se zařízením je uvedena níže.
● Černá: 6 300 listů
● Y (žlutá), M (purpurová) a C (azurová): 5 400 listů
*
Průměrná výtěžnost je založena na standardu „ISO/IEC 19798“ (celosvětový standard vydaný [International Organization
for Standardization] Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro způsob měření výtěžnosti tonerové kazety
v monochromatických elektrografických tiskárnách a víceúčelových zařízeních, která fungují i jako tiskárny) při tisku na
papír velikosti A4 při výchozím nastavení sytosti tisku.
Výměna tonerových kazet
Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálních tonerových kazet Canon.
Originální tonerová kazeta Canon
Průměrná výtěžnost tonerové kazety *
Canon Cartridge 040 Black (Černý)
6 300 listů
Canon Cartridge 040 Yellow (Žlutý)
Canon Cartridge 040 Magenta (Purpurový)
5 400 listů
Canon Cartridge 040 Cyan (Azurový)
Canon Cartridge 040 H Black (Černý)
12 500 listů
Canon Cartridge 040 H Yellow (Žlutý)
10 000 listů
Canon Cartridge 040 H Magenta (Purpurový)
627
Dodatek
Canon Cartridge 040 H Cyan (Azurový)
● Pokud vyměňujete tonerové kazety
Postup výměny tonerových kazet(P. 571)
◼ Waste Toner Box WT-B1
Průměrný počet stran, které lze potisknout na odpadní nádobku na toner, je 54 000 (pokud je velikost papíru
A4 nebo Letter).
● Při výměně odpadní nádobky na toner
Jak vyměnit odpadní nádobku na toner(P. 574)
628
Dodatek
Volitelné položky
1197-080
Možnosti zařízení lze využít na maximum pomocí níže popsaných doplňků. Doplňky lze zakoupit u prodejce, u kterého
jste zařízení zakoupili, nebo od místního prodejce produktů Canon.
◼ Paper Feeder PF-D1
Použití volitelného podavače papíru umožňuje vkládat papír různé velikosti,
který není možné vkládat do standardní zásuvky na papír, čímž se snižuje
doba a práce spojené s náhradou velikosti papíru.
Dostupný papír
Papír(P. 622)
Napájení
Z hlavní jednotky
Rozměry
(Š x D x V)
458 x 464 x 150 mm
Hmotnost
Přibližně 6,1 kg
Metoda instalace
Viz část „Začínáme“.
● Do LBP712Cx můžete nainstalovat až tři jednotky podavače papíru a do LBP710Cx jednu jednotku.
◼ Barcode Printing Kit-F1
Pokud je v zařízení nainstalován prvek Barcode Printing Kit-F1, je přidán režim tisku čárových
kódů, který umožňuje tisk čárových kódů z počítače.
Prvek Barcode Printing Kit-F1 obsahuje následující písma čárových kódů.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Tento doplněk umožňuje generovat čárové kódy v různých formátech. Upozorňujeme, že pokud
chcete tisknout čárové kódy, musíte povolit PCL. Informace o použití doplňku Barcode Printing
Kit najdete v dokumentu Barcode Printing Guide (Příručka k tisku čárových kódů) (příručka ve
formátu PDF).
Metoda instalace
Instalace paměti ROM(P. 631)
629
Dodatek
◼ PCL International Font Set-C1
Pokud je jednotka PCL International Font Set-C1 nainstalována do zařízení, jsou pro tiskárnu PCL
přidány následující písma. V důsledku toho můžete tisknout ve více jazycích v prostředí SAP
Unicode.
● Andale® a WorldType® Collection J (japonská verze)
● Andale® a WorldType® Collection K (korejská verze)
● Andale® a WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
● Andale® a WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Pro podporu rozdílů v podobě znaků v závislosti na regionu jsou povoleny čtyři verze písem.
Metoda instalace
Instalace paměti ROM(P. 631)
◼ SD CARD-C1
Abyste mohli používat funkce popsané níže, můžete vložit kartu SD.
● Zabezpečený tisk
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)(P. 129)
● Tisk uložené úlohy
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 135)
● Přerušení tisku, Prioritní tisk, Pozastavit/Obnovit
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 347)
● Tisk SMB
Konfigurace protokolu SMB(P. 245)
● Služba zařazování
Spooler(P. 394)
Metoda instalace
Vložení karty SD(P. 635)
● Když chcete zlikvidovat použitou kartu SD, proveďte pro ni <Zcela odstranit data> nebo ji fyzicky zlikvidujte,
aby z ní nemohly uniknout vaše osobní informace. Vložení karty SD(P. 635)
630
Dodatek
Instalace paměti ROM
1197-081
Tato část popisuje, jak do zařízení nainstalovat volitelnou paměť
ROM. Paměť ROM se používá připojená ke konektorům ROM v
pravém krytu zařízení. Před instalací paměti ROM si přečtěte
upozornění uvedená v Instalace(P. 3) .
Upozornění týkající se instalace paměti ROM
● Nedovolte, aby jakýkoli kov, například šrouby, přišly do kontaktu s deskami tištěných spojů v zařízení.
Zařízení by se tak mohlo poškodit.
● Nedotýkejte se vnitřních součástí, tištěných spojů, konektorů ani přepínačů. Mohlo by dojít k poškození
zařízení.
● Nezapínejte zařízení, když je otevřený kryt paměti ROM. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Upozornění týkající se statické elektřiny
Paměť ROM obsahuje součásti, které jsou citlivé na statickou elektřinu. Dodržujte následující upozornění, aby
nedošlo k poškození paměti ROM statickou elektřinou.
● Ještě před manipulací s pamětí ROM se dotkněte nějaké kovové věci v místnosti, abyste ze svého těla vybili
náboj statické elektřiny.
● Při práci se nedotýkejte žádné věci, která může pravděpodobně generovat statickou elektřinu, jako je displej.
● Abyste se vyhnuli vlivu statické elektřiny, vyjměte paměť ROM z ochranného pouzdra až těsně před jejím
připojením ke konektorům ROM.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
vypínání)(P. 34)
2
1
Sejměte zadní kryt.
Zatlačte na západku a mírně kryt otevřete směrem k sobě.
631
Vypnutí tiskárny (postup
Dodatek
2
3
Sejměte pravý kryt ve směru šipky.
Odeberte kryt ROM.
1
Pomocí mince vyšroubujte šrouby.
2
Otevřete kryt ROM a sejměte jej ve směru šipky.
4
Vložte paměť ROM.
● Po zarovnání paměti ROM se dvěma konektory ROM v zařízení paměť zatlačte dolů, dokud se nezastaví.
632
Dodatek
Odpojení paměti ROM
● Uchopte okraje paměti ROM a vytáhněte ji ven podle obrázku níže.
5
Dejte kryt ROM zpět na místo.
1
Zavřete kryt ROM tak, že zasunete západku krytu ROM ve směru šipky.
2
Pomocí mince zašroubujte šrouby.
6
Vložte zadní kryt ve směru šipky a zavřete jej a při tom tlačte na západku.
633
Dodatek
● Pokud chcete zároveň vložit kartu SD, přejděte na
Vložení karty SD(P. 635) .
◼ Kontrola správné instalace Barcode Printing Kit-F1
Vytiskněte Konfigurační stránka(P. 494) a potvrďte, že se v „PCL“ zobrazila
možnost „BarDIMM“.
Pokud se možnost „BarDIMM“ zobrazila, paměť ROM se nainstalovaná správně.
Pokud se možnost „BarDIMM“ nezobrazila
● Paměť ROM není vložena správně. Vyjměte paměť ROM ze zařízení a znovu
ji zapojte.
634
Dodatek
Vložení karty SD
1197-082
Tato část popisuje způsob připojení a inicializace karty SD. Vložte kartu SD
do otvoru pro kartu SD na levé straně zařízení. Před vložením karty SD si
přečtěte upozornění v části Instalace(P. 3) . Upozorňujeme, že data v
zařízení, která jsou uložena na kartě SD, podléhají šifrování. Tím je
zajištěno bezpečné používání karty SD v počítači nebo v jiné situaci,
protože šifrovaná data na kartě SD jsou chráněna před neoprávněným
získáním.
● Před připojením karty SD zkontrolujte, zda je karta SD chráněna proti zápisu. Pokud ano, odemkněte kartu a
teprve potom ji vložte.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
vypínání)(P. 34)
2
Sejměte kryt otvoru na kartu SD.
1
Pomocí mince vyšroubujte šrouby.
2
Otevřete kryt otvoru na kartu SD a sejměte jej ve směru šipky.
635
Vypnutí tiskárny (postup
Dodatek
3
Vložte kartu SD.
● Vložte kartu do otvoru na kartu SD, dokud nezaklapne na místo.
Vyjímání karty SD
● Zatlačte kartu SD, dokud nezaklapne na místo, jak ukazuje obrázek. Uvolněte prst a potom jej sejměte.
4
Dejte kryt otvoru na kartu SD zpět na místo.
1
Zavřete kryt otvoru na kartu SD tak, že zasunete západku krytu.
2
Pomocí mince zašroubujte šrouby.
636
Dodatek
Bezpečnostní otvor na kartu SD chráněný proti
odcizení
● Kryt otvoru na kartu SD má bezpečnostní otvor, do něhož lze
připojit bezpečnostní vodič nebo něco podobného.
● Bezpečnostní otvor má šířku 3,4 mm a výšku 7,4 mm.
● Pokud máte dotazy k bezpečnostnímu otvoru, obraťte se na
místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
◼ Inicializace karty SD
Když po vložení karty SD poprvé zařízení zapnete, na displeji se zobrazí <Format SD
Card?>. Stisknutím
zahajte inicializaci karty SD. Po provedení inicializace je karta
SD připravena k použití.
Pokud se nezobrazí zpráva <Format SD Card?>
● Inicializujte kartu SD výběrem <Formát> v části <Údržba karty SD> v nabídce nastavení na ovládacím panelu.
Údržba karty SD(P. 427)
◼ Kontrola toho, zda je karta SD správně do zařízení vložena
Vytiskněte Konfigurační strana(P. 588) a karta SD je vložena správně,
pokud je možnost „Karta SD“ v části „Nabídka kontroly“ nastavena na
„Zapnuto“.
Pokud nejsou uvedeny žádné informace o stavu karty SD
● Karta SD není vložena správně. Vyjměte kartu SD ze zařízení a znovu ji
vložte.
◼ Konfigurace informací na kartě SD
Pokud byla karta SD přidána po instalaci ovladače tiskárny, musíte v ovladači tiskárny nakonfigurovat informace o
kartě SD. Volitelné položky(P. 629)
637
Dodatek
◼ Odstranění všech dat na kartě SD
Před likvidací karty SD můžete použít postup níže k odstranění všech dat na kartě. Postup odstraní i ty fragmenty dat,
které jinak odstranit nelze. Tím se eliminuje riziko, že by si vaše data přečetly třetí strany, abyste kartu SD mohli
zlikvidovat bezpečně.
● Postup uvedený níže nelze použít pro jiné karty SD, než jsou volitelné karty „SD CARD-C1“.
1
Nastavte zařízení na offline.
● Pokud svítí
(
), stiskněte
2
Stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítek
4
Pokračujte s <Údržba karty SD>
(
/
).
)
vyberte možnost <Uživatelská údržba> a stiskněte tlačítko
.
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
5
(
<Zcela odstranit data> v tomto pořadí.
.
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
➠ Zařízení se restartuje. Potom se zařízení automaticky vypne.
● Po provedení <Zcela odstranit data> se nastavení pro <Karta SD> změní na <Vyp>.
638
Dodatek
Příručky dodané se zařízením
1197-083
Se zařízením se dodávají následující příručky. Podle potřeby do nich nahlédněte.
Začínáme
Jako první si přečtěte tuto příručku. Popisuje základní postupy instalace,
od odstranění balicího materiálu po nastavení zařízení.
Uživatelská příručka
(Tato příručka)
Tato příručka popisuje všechny funkce zařízení a lze ji zobrazit pomocí
webového prohlížeče. Informace lze procházet podle kategorií nebo
zadat klíčové slovo a vyhledat stránky ke konkrétnímu tématu.
tlačítka Uživatelská příručka(P. 640)
Instalační příručka ovladače
tiskárny
Použití
Tato příručka popisuje instalaci ovladače tiskárny a softwaru dodaného
na disku DVD-ROM s uživatelským softwarem.
639
Dodatek
Použití tlačítka Uživatelská příručka
1197-084
Dokument Uživatelská příručka je příručka, kterou si můžete zobrazit v počítači nebo mobilním zařízení. Popisuje
všechny funkce tohoto zařízení. Můžete v ní vyhledávat podle zamýšleného použití nebo zadat klíčové slovo, a tak
rychle najít hledanou stránku.
Vyhledání požadovaného tématu
Hledanou stránku můžete najít následujícími dvěma způsoby:
Vyhledávání v obsahu
Hledanou stránku můžete najít výběrem tématu na kartě „Obsah“ v levé části obrazovky.
Domovská stránka(P. 641)
Tematická stránka(P. 642)
Hledání podle klíčového slova
Vyhledávejte zadáním klíčového slova, například „obálka“ nebo „tonerová kazeta“. Zobrazí se stránky obsahující
dané klíčové slovo. Z výsledků pak můžete vybrat hledanou stránku. Můžete také zadávat slovní spojení,
například „připojení k síti“. Vyhledávání pomocí klíčového slova podporuje také použití logického operátoru AND
k vyhledávání více klíčových slov.
Hledání(P. 643)
● Pokud nemáte přístup k aplikaci Adobe Reader, abyste si prohlédli příručky ve formátu PDF, zkuste další
programy, například PDF Preview vyvíjený společností Vivid Document Imaging Technologies.
640
Dodatek
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
1197-087
Dokument Uživatelská příručka je rozdělený na několik obrazovek, jejichž obsah se liší.
Domovská stránka
Zobrazí se při otevření dokumentu Uživatelská příručka.
Obsah
Zobrazí se názvy kapitol.
/
Kliknutím na
také zobrazíte všechny části kapitol. Kliknutím na
se vrátíte na předchozí zobrazení.
/
Kliknutím přepnete zobrazení mezi obsahem a vyhledáváním.
Kliknutím nastavíte parametry, které určují, jak se zobrazí Uživatelská příručka, například velikost znaků
nebo rozložení.
Kliknutím zobrazíte informace o použití dokumentu Uživatelská příručka, jak v něm vyhledávat a další
informace.
/
641
Dodatek
Kliknutím zobrazíte předchozí nebo následující téma.
To nejlepší z funkcí
Poskytuje řadu praktických příkladů týkajících se použití zařízení. Kliknutím na položku
/
/
můžete přepínat mezi zobrazeními praktických příkladů podle kategorie nebo kliknutím na posuvné
zobrazení zobrazte další informace o každé kategorii. Posuvné zobrazení zastavíte, pokud na ně posunete
ukazatel. To nejlepší z funkcí(P. 642)
[Rychlá nápověda]
Kliknutím zobrazíte řešení problémů nebo postup údržby zařízení.
[Upozornění]
Kliknutím zobrazíte důležité informace, které byste při používání zařízení měli vědět.
Kliknutím se vrátíte nahoru na stránku.
To nejlepší z funkcí
Poskytuje řadu praktických příkladů týkajících se použití zařízení.
/
Kliknutím na
zobrazíte podrobné informace. Kliknutím na
Kliknutím zobrazíte odpovídající stránku s tématem.
Tematická stránka
Obsahuje informace o způsobu konfigurace a použití zařízení.
642
okno zavřete.
Dodatek
Navigace
Podívejte se, které téma kapitoly je právě zobrazené.
Kliknutím se vrátíte na příslušnou stránku. Kliknutím na tlačítko „Zpět“ ve webovém prohlížeči se vrátíte na
předchozí stránku.
/
Kliknutím na
zobrazíte skryté podrobné popisy. Kliknutím na
zavřete podrobné popisy.
Kliknutím se vrátíte nahoru na stránku.
Hledání
Kliknutím na
zobrazíte okno hledání. Obsahuje textové pole k vyhledávání pomocí klíčového slova a nalezení
požadované stránky.
[Zde zadejte klíčové slovo(a)]
643
Dodatek
Zadejte klíčové slovo nebo slova a klikněte na tlačítko
, čímž se zobrazí výsledky hledání. Můžete
hledat stránky obsahující všechna klíčová slova, když je oddělíte mezerami (prázdné místo). Můžete
vyhledávat také pouze strany obsahující přesnou frázi, a to tím, že takovou frázi dáte do uvozovek.
Výsledky hledání
Zobrazí výsledky hledání stránek obsahujících zadaná klíčová slova. Ve výsledcích vyhledejte požadovanou
stránku a klikněte na název tématu dané stránky.
● Zadané klíčové slovo (slova) se ve výsledcích hledání zobrazí tučně.
644
Dodatek
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
1197-088
Značky
Upozornění týkající se bezpečnosti, omezení a manipulace se zařízením, užitečné tipy a další informace jsou
označeny následujícími značkami.
Uvádí varování týkající se operací, které by mohly vést k úmrtí nebo poranění
osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění bezpečného
provozu přístroje těmto varováním vždy věnujte pozornost.
Uvádí upozornění týkající se operací, které by mohly vést k poranění osob, pokud
by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění bezpečného provozu přístroje
těmto upozorněním vždy věnujte pozornost.
Označuje operaci, která nesmí být provedena. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte a
neprovádějte popsané operace.
Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste
mohli přístroj správně obsluhovat a aby nedošlo k poškození přístroje nebo
majetku.
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu.
Upozorňují na funkce nebo tipy, které mohou být užitečné při používání zařízení.
Tlačítka použitá v příručce
Tlačítka na ovládacím panelu a tlačítka na obrazovce počítače jsou zobrazena následujícím způsobem:
Typ
Příklad
Tlačítka na ovládacím panelu
(
)
<Nastavení časovače>
Nastavení zobrazená na ovládacím panelu
<Uvíznul papír.>
Tlačítka a další text rozhraní zobrazený na obrazovce počítače [Předvolby]
/
Použité v této příručce
Pomocí tlačítek
/
lze vybrat požadované nastavení. Jsou popsána pouze při prvním použitelném výskytu
/
se objeví v kroku 2, ale jsou
na stránce a od druhého výskytu dále jsou vynechána. Například tlačítka
vynechána v kroku 3.
Příklad:
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
<Nastavení IPv4>
645
.
<Nastavení adresy IP>.
Dodatek
Obrazovky použité v příručce
Pokud není uvedeno jinak, vztahují se ukázky dialogových oken a náhledů obrazovek použité v dokumentu
Uživatelská příručka k modelu LBP712Cx. V závislosti na použitém operačním systému se dialogová okna
použitá v této příručce mohou mírně odlišovat od oken, která skutečně vidíte. Také vzhled ovladače tiskárny
a softwaru se může lišit podle verze.
Ilustrace použité v příručce
Ilustrace kazety na toner použité v Uživatelská příručka se týkají kazety Canon Cartridge 040 H.
646
Dodatek
Manuální nastavení displeje
1197-08W
647
Dodatek
Správa aplikací MEAP
1197-089
Do zařízení si můžete nainstalovat aplikace MEAP (software pro vylepšení funkcí), abyste přidali různé funkce. Tyto
funkce lze přizpůsobit podle svých potřeb, například pro konfiguraci ověřovacího systému pomocí karet IC nebo
správu výtisků založených na protokolech. Pokud chcete spravovat aplikace MEAP, získejte přístup do zařízení z
počítače pomocí webového prohlížeče. Další informace najdete v části Průvodce funkcemi pro MEAP Application
Management .
648
Dodatek
Používání klientů FTP
1197-08A
Klienta FTP můžete používat k přístupu na server FTP zařízení a zadat nastavení pro tisk dokumentů a síťovou
komunikaci. Tisk a nastavení lze provádět pomocí příkazového řádku nainstalovaného v operačním systému jako
standard. To nevyžaduje žádné zvláštní ovladače ani aplikace.
Příprava na použití serveru FTP
Zadejte nastavení pro povolení komunikace mezi zařízením a klienty.
FTP(P. 650)
Příprava na použití serveru
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)
Dokument zaslaná do zařízení lze vytisknout prostřednictvím FTP.
FTP)(P. 653)
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP
Nastavení zařízení si lze stáhnout v textovém formátu a upravit je.
klienta FTP(P. 655)
649
Zadání nastavení prostřednictvím
Dodatek
Příprava na použití serveru FTP
1197-08C
Vzhledem k tomu, že výchozí nastavení z výroby neumožňují operace z klientů FTP, zadejte nastavení tak, aby tyto
operace byly možné.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 338)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení FTP].
[Nastavení TCP/IP].
650
Spuštění
Dodatek
5
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[Použít tisk FTP]
Pro tisk prostřednictvím klienta FTP zaškrtněte políčko. Jinak nechte políčko nezaškrtnuté.
[Uživatelské jméno pro tisk FTP]
Zadejte až 24 alfanumerických znaků pro uživatelské jméno použité pro připojení k serveru FTP při provádění
tisku FTP.
● Nelze nastavit „kořen“.
[Nastavit/Změnit heslo]
Zaškrtněte políčko pro nastavení hesla pro tisk FTP a do textového pole [Heslo] zadejte heslo o délce 24
alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
● Pokud kliknete na [OK] a pole je zaškrtnuté a textová pole [Heslo] a [Potvrdit] jsou nechána prázdná,
aktuálně nastavené heslo se vymaže.
[Použít UTF-8 pro zobrazení názvu tiskové úlohy FTP]
Zaškrtněte políčko, pokud používáte kód znaku UTF-8 pro název souboru, který chcete vytisknout.
[Povolit nastavení přes FTP]
Zaškrtnutím políčka umožníte změny nastavení zařízení prostřednictvím klienta FTP. Pokud změny nastavení
nechcete povolit, nechte políčko nezaškrtnuté.
6
Proveďte tvrdý reset.
651
Dodatek
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Tisk FTP a nastavení FTP můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
FTP(P. 384)
ODKAZY
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)(P. 653)
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP(P. 655)
652
Dodatek
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)
1197-08E
Dokumenty ve formátu TEXT/JPEG/TIFF lze tisknout z klientů FTP přes síť. Předem zkontrolujte IP adresu nastavenou v
zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 588) ). Pokud si IP adresou nejste jisti, obraťte se na správce sítě.
1
Spusťte [Příkazový řádek].
● Otevřete nabídku [Start] a vyberte položky [Všechny programy] nebo [Programy]
[Příslušenství]
[Příkazový řádek].
Pro uživatele Mac OS
● Spusťte Terminál.
Pro uživatele systému UNIX
● Zobrazte obrazovku konzole.
2
Zkopírujte dokument, který chcete vytisknout, do adresáře zobrazeného v
příkazovém řádku.
● V příkladu obrazovky je dokument zkopírován do složky „JMÉNO_UŽIVATELE“ ve složce [Uživatelé] na disku C:.
3
Zadejte „ftp <IP adresa zařízení>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příklad: ftp 192.168.1.45
4
Zadejte jméno uživatele pro tisk FTP a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Výchozí jméno uživatele je „guest“.
● Pro přihlášení nelze použít anonymní jméno (uživatel bez účtu).
5
Zadejte heslo pro tisk FTP a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Výchozí heslo je „7654321“.
➠ Zobrazí se „230 Uživatel <jméno uživatele pro tisk FTP> se přihlásil.“
6
Zadejte „bin“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
653
Dodatek
➠ Režim datového přenosu se změní na binární režim.
● Binární režim také musíte zadat při tisku textového dokumentu.
7
Zadejte „put <název souboru k tisku>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příklad: put příklad.txt
➠ Dokument se vytiskne.
8
Zadejte „quit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
9
Zadejte „exit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
➠ Příkazový řádek se ukončí.
654
Dodatek
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP
1197-08F
Z klienta FTP přes síť TCP/IP můžete zadat nastavení, jako jsou síťová nastavení zařízení. Předem zkontrolujte IP adresu
nastavenou v zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 588) ). Pokud si IP adresou nejste jisti, obraťte se na správce sítě.
1
Spusťte [Příkazový řádek].
● Otevřete nabídku [Start] a vyberte položky [Všechny programy] nebo [Programy]
[Příslušenství]
[Příkazový řádek].
Pro uživatele Mac OS
● Spusťte Terminál.
Pro uživatele systému UNIX
● Zobrazte obrazovku konzole.
2
Zadejte „ftp <IP adresa zařízení>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příklad: ftp 192.168.1.45
3
Zadejte „root“ pro jméno uživatele a stiskněte tlačítko [ENTER].
4
Zadejte heslo pro správce systému a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Výchozí heslo je „7654321“.
Nastavení hesla správce systému(P. 256)
➠ Zobrazí se „230 Uživatel se přihlásil.“
5
Zadejte „cd config“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
6
Zadejte „get CONFIG <název souboru>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příkaz „CONFIG“ musí být napsán velkými písmeny.
● V <názvu souboru> lze použít libovolné znaky (například: get CONFIG Nastavení.txt).
➠ Soubor nastavení se stáhne do adresáře, který se zobrazí při spuštění příkazového řádku. V příkladu
obrazovky se soubor stáhne do složky „JMÉNO_UŽIVATELE“ ve složce [Uživatelé] na disku C:.
655
Dodatek
7
Stažený soubor upravte pomocí textového editoru, jako je Poznámkový blok.
Seznam položek nastavení konfiguračního souboru
Obecná nabídka (obecná nastavení)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
DEVICE_NAME
(Název zařízení)
Až 128 znaků
LBP712Cx/LBP710Cx
SYS_LOC
(Umístění)
Až 128 znaků
(Prázdné)
SYS_CONTACT
(Správce systému)
Až 128 znaků
(Prázdné)
ROOT_PWD
(Heslo manažera systému)
Až 16 alfanumerických znaků
7654321
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Povolit zpracování úloh koncového uživatele)
LINK_URL1
(Adresa URL na technickou podporu)
OFF
Až 512 alfanumerických znaků http://www.canon.com
Nabídka TCP/IP (nastavení TCP/IP)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
INT_ADDR
(IP adresa)
IP adresa
0.0.0.0
NET_MASK
(Maska podsítě)
IP adresa
0.0.0.0
DEF_GW
(Adresa brány)
IP adresa
0.0.0.0
DHCP_ENB
(Použití DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Použití RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Použití BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP adresa
0.0.0.0
656
Dodatek
(Adresa primárního serveru DNS)
DNS_SADDR
(Adresa primárního serveru DNS)
IP adresa
HOST_NAME
(Název hostitele)
Až 47 alfanumerických znaků
„Canon“+
„posledních 6 čísel
adresy MAC“
DOMAIN_NAME
(Název domény)
Až 47 alfanumerických znaků
(Prázdné)
DDNS_ENB
(Dynamická aktualizace DNS)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(Rozlišení WINS)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(Adresa serveru WINS)
IP adresa
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(Použití ARP/PING)
ON, OFF
ON
LPD_ENB
(Použití tisku LPD)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
ON, OFF
(Tisk stránky skládaného papíru LPD)
OFF
RAW_ENB
(Použití tisku RAW)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Použití obousměrné komunikace)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Použití tisku FTP)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(Uživatelské jméno pro tisk FTP)
Až 24 alfanumerických znaků
guest
FTP_PRINT_PWD
(Heslo pro tisk FTP)
Až 24 alfanumerických znaků
7654321
IPP_ENB
(Použití IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Použití ověřování IPP)
ON, OFF
OFF
0.0.0.0
IPP_AUTH_ACCUNT1
Až 24 alfanumerických znaků (povinné při ověřování IPP)
(Uživatelské jméno pro ověřování IPP)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(Heslo pro ověřování IPP)
Až 24 alfanumerických znaků (povinné při ověřování IPP)
WSD_ENB
(Použití tisku WSD)
ON, OFF
OFF
WSD_BROWSING
(Použití procházení WSD)
ON, OFF
OFF
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Použití vícesměrového zjišťování)
ON, OFF
OFF
657
7654321
Dodatek
HTTP_ENB
(Použití HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Použití SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(Název serveru NTP)
IP adresa nebo název hostitele
SNTP_INTERVAL
(Interval dotazování)
1 až 48 (hod.)
24
DISCOVERY_ENB
(Reakce na zjištění)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Název oboru)
Až 32 alfanumerických znaků
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(Název serveru POP3)
Až 48 alfanumerických znaků
(Prázdné)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(Uživatelské jméno POP3)
Až 32 alfanumerických znaků
(Prázdné)
EMAIL_POP_PASSWD
(Heslo POP3)
Až 32 alfanumerických znaků
(Prázdné)
EMAIL_POP_INTERVAL
(Interval POP3 RX)
0 až 90 (min.)
EMAIL_POP_PORTNO
(Číslo portu serveru POP3)
0 až 65535
110
IPV4_USE
(Použití IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Použití IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Použití bezstavové adresy)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Použití ruční adresy)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP adresa)
IP adresa
(Prázdné)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Délka předpony)
0 až 128
64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Výchozí adresa směrovače)
IP adresa
(Prázdné)
IPV6_DHCPV6_USE
(Použití DHCPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adresa primárního serveru DNS)
IP adresa
(Prázdné)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
(Adresa primárního serveru DNS)
IP adresa
(Prázdné)
(Prázdné)
default
OFF
0
658
Dodatek
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
ON, OFF
(Použití názvů hostitele IPv4/domény)
OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Název hostitele)
Až 47 alfanumerických znaků
„Canon“+
„posledních 6 čísel
adresy MAC“
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Název domény)
Až 47 alfanumerických znaků
(Prázdné)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynamická aktualizace DNS)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Registrace bezstavové adresy)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Registrace ruční adresy)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Registrace stavové adresy)
ON, OFF
OFF
Nabídka serveru SMB (nastavení SMB)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
SMB_ENB
(Použití SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Název serveru)
Až 16 znaků
(Prázdné)
SMB_WG
(Název pracovní skupiny)
Až 16 znaků
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Komentáře)
Až 192 znaků
(Prázdné)
SMB_LM_ENB
(Použití oznámení LM)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Použití tisku SMB)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Název tiskárny)
Až 13 znaků
OFF
PRINTER
Nabídka SNMP (Nastavení SNMP)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
SNMP_V1_ENB
(Použití SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Použití názvu komunity 1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
RW (Čtení/zápis), RO (Pouze čtení)
RO
659
Dodatek
(Povolení přístupu MIB)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Název komunity 1)
Až 32 alfanumerických
znaků
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Použití názvu komunity 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Povolení přístupu MIB)
RW (Čtení/zápis), RO (Pouze čtení)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Název komunity 2)
Až 32 alfanumerických
znaků
SNMP_V3_ENB
(Použití SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Získání informací o správě tiskárny z hostitele)
OFF
public
public2
Nabídka SLUŽBA ZAŘAZOVÁNÍ (nastavení služby zařazování)
Název položky
SPOOL_ENB
(Použití služby zařazování)
Hodnota nastavení Výchozí nastavení z výroby
ON, OFF
OFF
Nabídka SPUSTIT ČASOVAČ (nastavení doby čekání na připojení při spuštění)
Název položky
Hodnota nastavení Výchozí nastavení z výroby
STRT_DELAY_TIME
0 až 300 (s)
(Doba čekání na připojení při spuštění)
0
Nabídka RUI (Nastavení Vzdáleného uživatelského rozhraní)
Název položky
Hodnota nastavení Výchozí nastavení z výroby
RUI_ENB
ON, OFF
(Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní)
8
ON
Zadejte „put <název souboru> CONFIG“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Zadejte název upraveného souboru v položce <název souboru> (například: put Nastavení.txt CONFIG).
➠ Soubor nastavení se odešle.
9
Zadejte „get reset“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
➠ Zařízení se restartuje. Nastavení se po restartování zařízení povolí.
660
Dodatek
10
Potvrďte, že zařízení bylo normálně restartováno, stiskněte klávesu [C] a přitom
11
Zadejte „quit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
12
Zadejte „exit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
držte klávesu [CTRL].
➠ Příkazový řádek se ukončí.
ODKAZY
Síť(P. 380)
661
Dodatek
Jiné
1197-08H
Tato část popisuje základní operace systému Windows a obsahuje odmítnutí odpovědnosti, údaje o autorských
právech a další informace.
662
Dodatek
Základní operace v systému Windows
1197-08J
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
Aktivace [Zjišťování sítě](P. 663)
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 664)
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 664)
Kontrola bitové architektury(P. 665)
Zkontrolujte port tiskárny(P. 666)
Kontrola obousměrné komunikace(P. 667)
Zobrazení možnosti [Vlastnosti připojení k místní síti](P. 668)
◼ Zobrazení složky tiskárny
Windows Vista
[Start] vyberte možnost [Ovládací panely]
[Tiskárna].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte položku [Zařízení a tiskárny].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky
zařízení a tiskárny].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start]
tiskárny].
Windows 10
Klikněte pravým tlačítkem myši na [
tiskárny].
]
vyberte položku [Ovládací panely]
vyberte položku [Ovládací panely]
vyberte možnost [Ovládací panely]
Windows Server 2008
[Start] vyberte položku [Ovládací panely]
[Zobrazit
[Zobrazit zařízení a
[Hardware a zvuk]
[Zařízení a
dvakrát klikněte na položku [Tiskárny] .
Windows Server 2003
[Start] Vyberte položku [Tiskárny a faxy].
◼ Aktivace [Zjišťování sítě]
Pokud používáte systém Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012, aktivujte [Zjišťování sítě], aby se zobrazily
počítače ve vaší síti.
Windows Vista
[Start] vyberte [Ovládací panely]
[Zjišťování sítě].
[Zobrazit úlohy a stav sítě]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části
[Změnit pokročilé nastavení sdílení]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem do levého dolního rohu obrazovky vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a
stav sítě] [Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na [Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
663
[Změnit
Dodatek
Windows 10
Klikněte pravým tlačítkem na [ ] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
Windows Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely]
sítě] v části [Zjišťování sítě].
dvakrát klikněte na [Centrum sítí a sdílení]
[Změnit
vyberte [Zapnout zjišťování
◼ Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru
1
Otevřete Windows Explorer.
Windows Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008
[Start] Vyberte položky [Všechny programy] nebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start]
Windows 10
Klikněte na [
2
]
[Příslušenství]
[Průzkumník Windows].
vyberte položku [Průzkumník souborů].
vyberte [Průzkumník souborů].
vyberte [Průzkumník souborů].
Na tiskovém serveru vyberte položku [Síť] nebo [Místa v síti].
● Chcete-li zobrazit počítače v síti, může být nutné zapnout funkci zjišťování sítě nebo vyhledat počítače v síti.
➠ Zobrazí se sdílené tiskárny.
1
◼ Tisk zkušební stránky v systému Windows
Můžete zkontrolovat, zda je ovladač tiskárny schopný vytisknout v systému Windows zkušební stránku.
664
Dodatek
1
Vložte do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky papír velikosti A4.
Vkládání
papíru(P. 38)
2
Otevřete složku tiskárny.
3
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
4
Na kartě [Obecné] klikněte na položku [Tisk zkušební stránky].
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
➠ Vytiskne se zkušební stránka.
◼ Kontrola bitové architektury
Pokud si nejste jisti, zda se v počítači používá 32- nebo 64bitový systém Windows, postupujte podle následujících
pokynů.
665
Dodatek
1
Zobrazte dialogové okno [Ovládací panely].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vyberte položku [Ovládací panely].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start]
vyberte položku [Ovládací panely].
vyberte položku [Ovládací panely]
Windows 10
Přejděte ke kroku 2.
2
Zobrazte možnost [Systém].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klikněte na možnost [Systém a údržba] (nebo [Systém a zabezpečení])
Windows 10
Klikněte na [
]
vyberte [Nastavení]
[Systém]
[Systém].
[O].
Windows Server 2008
Dvakrát klikněte na možnost [Systém].
3
Zkontrolujte bitovou architekturu.
U 32bitové verze
se zobrazí položka [32bitový operační systém].
U 64bitové verze
se zobrazí položka [64bitový operační systém].
◼ Zkontrolujte port tiskárny
1
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
666
Dodatek
2
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
3
Na kartě [Porty] zkontrolujte, že je vybrán správný port.
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
◼ Kontrola obousměrné komunikace
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 663)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
667
Dodatek
3
Na kartě [Porty] se ujistěte, že je zaškrtnuto políčko [Umožnit obousměrnou
komunikaci].
◼ Zobrazení možnosti [Vlastnosti připojení k místní síti]
Windows Vista
1
Otevřete nabídku [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na položku [Zobrazit úlohy
a stav sítě] [Spravovat síťová připojení].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows 7/Server 2008 R2
1
Otevřete nabídku [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na položku [Zobrazit úlohy
a stav sítě] [Změnit nastavení adaptéru].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
668
Dodatek
Windows 8/Server 2012
1
Pravým tlačítkem myši klikněte na spodní levý roh obrazovky Vyberte možnost [Ovládací panely]
a klikněte na položku [Zobrazit úlohy a stav sítě] [Změnit nastavení adaptéru].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows Server 2008
1
Otevřete nabídku [Start], vyberte možnost [Ovládací panely], dvakrát klikněte na kartu [Centrum
sítí a sdílení] a potom klikněte na možnost [Spravovat síťová připojení].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Pravým tlačítkem myši klikněte na [Start] Vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na
položku [Zobrazit úlohy a stav sítě] [Změnit nastavení adaptéru].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows 10
1
Pravým tlačítkem klikněte na [
úlohy a stav sítě]
2
]
Vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na položku [Zobrazit
[Změnit nastavení adaptéru].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu [Ethernet] a v místní nabídce klikněte na [Vlastnosti].
Windows Server 2003
1
Otevřete nabídku [Start] a klikněte na možnost [Ovládací panely]
místní síti].
2
Klikněte na možnost [Vlastnosti].
669
[Síťová připojení]
[Připojení k
Dodatek
Ukázky písma
1197-08K
Seznamy písem vytištěné z nabídky Příslušenství jsou vyčerpávajícím seznamem všech nyní dostupných písem. Seznam
obsahuje názvy a vytištěné ukázky písem uložených v zařízení.
Škálovatelná písma (PCL)(P. 671)
Škálovatelná písma OCR (PCL) (P. 674)
Rastrová písma (PCL)(P. 674)
670
Dodatek
Škálovatelná písma (PCL)
671
Dodatek
672
Dodatek
673
Dodatek
Škálovatelná písma OCR (PCL)
Rastrová písma (PCL)
674
Dodatek
Upozornění
1197-08L
◼ Logo IPv6 Ready
Sada protokolů, které toto zařízení podporuje, získala logo IPv6 Ready Phase-2 ustanovené
organizací IPv6 Forum.
◼ Informace o produktu požadované podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 801/2013 ve znění
nařízení (ES) č. 1275/2008
Spotřeba elektrické energie výrobku v pohotovostním režimu při připojení na síť, když jsou všechny pevné síťové porty
připojeny a všechny bezdrátové síťové porty aktivovány (jestliže jsou k dispozici současně).
Název modelu
LBP712Cx / LBP710Cx
Spotřeba elektrické energie výrobku v pohotovostním režimu při připojení na síť
3,0 W nebo méně
● Výše uvedené hodnoty jsou aktuální hodnoty pro jednotlivá zařízení, které byly vybrané arbitrárně, a mohou
se lišit od hodnot zjištěných během provozu zařízení. Volitelné síťové porty nejsou během měření připojené
nebo aktivované.
◼ Směrnice OEEZ a směrnice o bateriích
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle
vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z
domácností.
Je‑li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že
tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je
příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho
výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by
mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla
675
Dodatek
obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
Chcete‑li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro
nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo
navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery .
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Odmítnutí odpovědnosti
● Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
● SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI
VYPLÝVAJÍCÍ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI,
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV.
SPOLEČNOST CANON INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI
POVAHY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
◼ Ochranné známky
„MEAP“ je ochranná známka společnosti CANON Inc., která se vztahuje k „aplikační platformě“ pro multifunkční a
jednoúčelové tiskárny Canon.
Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo
dalších zemích.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
676
Dodatek
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java a všechny ochranné známky a loga založené na systému Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Oracle a/nebo souvisejících společností.
Adobe, PostScript a logo PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport tobe merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všechny další názvy produktů a značek jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo
servisními značkami příslušných vlastníků.
677
Dodatek
◼ Copyright
Je zakázáno kopírovat celý obsah tohoto dokumentu nebo jeho části bez předchozího souhlasu.
◼ Právní omezení použití vašeho výrobku a používání obrázků
Používání tohoto přístroje ke skenování, tisku nebo jinému druhu reprodukce určitých dokumentů a používání
obrazů, které byly naskenovány, vytištěny nebo jinak reprodukovány pomocí tohoto přístroje může být zakázáno
zákonem a mohlo by vyústit v trestní nebo občanskoprávní odpovědnost. Neúplný seznam těchto dokumentů je
uveden níže. Tento seznam slouží pouze jako vodítko. Pokud si nejste jisti legálností použití produktu ke
skenování, tisku nebo jiné reprodukci jakéhokoli dokumentu a/nebo použití obrázků naskenovaných, vytištěných
nebo jinak reprodukovaných, měli byste se předem obrátit na svého právního poradce a požádat ho o radu.
● Papírové peníze
● Cestovní šeky
● Platební příkazy
● Stravenky
● Certifikáty o vkladech
● Pasy
● Poštovní známky (orazítkované nebo neorazítkované)
● Imigrační dokumenty
● Identifikační jmenovky nebo insignie
● Interní daňové známky (orazítkované nebo neorazítkované)
● Dokumenty k vojenské povinnosti nebo dokumenty k odvodu
● Obligace nebo jiné certifikáty o bezdlužnosti
● Šeky nebo dokumenty vydané státními orgány
● Akcie a cenné papíry
● Technické a řidičské průkazy a nabývací listiny
● Listiny potvrzující autorská práva/umělecká díla bez svolení vlastníka autorských práv
V_181009
678
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
679
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
680
Na software se vztahují jiné licenční podmínky
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licence
Licenční podmínky a
ustanovení:
Viz strana
Adobe PostScript 3
3
HttpClient2.0 Alpha1 Release
The Apache Software License, Version 1.1
10
Crypto API
Bouncy Castle License
12
expat
MIT License
13
J2ME
libjingle
14
The BSD License
MD4
15
16
NET-SNMP
The BSD License
17
OpenSSL
OpenSSL License / Original SSLeay License
24
servlet.jar
Java Servlet Implementation Classes Version
2.1.1 Binary Code License
-1-
28
Pokud pro následující Software potřebujete zdrojový kód, pošlete prosím e-mail s následujícími informacemi v
angličtině nebo japonštině na adresu: <oipossg@canon.co.jp>
-Název zakoupeného modelu.
-Číslo ID produktu vyznačené na zadní straně hlavní jednotky.
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licence
Licenční podmínky a
ustanovení:
Viz strana
Linux
glib
GNU General Public License Version 2
GNU Lesser General Public License Version
2.0
glibc
GNU Lesser General Public License Version
json-glib
2.1
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
-2-
30
37
52
60
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF L