Canon | PowerShot G1 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G1 X Mark II User manual

Canon PowerShot G1 X Mark II User manual
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Software pro zpracování, prohlížení a úpravy snímků typu RAW
Stahování
snímků
Digital Photo Professional
Zobrazení
snímků
Verze 4.10
Návod k použití
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Obsah tohoto návodu k použití
 DPP je zkratka pro Digital Photo Professional.
 Obrazovky použité v pokynech pro základní
operace v tomto návodu pocházejí
z operačního systému Windows 8.1/10.
  označuje postup výběru z nabídky.
 Hranaté závorky se používají k označení
položek, jako jsou například názvy nabídek,
názvy tlačítek a názvy oken, které se zobrazí na
obrazovce počítače.
 Text uvnitř lomených závorek < > označuje
klávesu na klávesnici.
 str. ** označuje referenční stránku.
Kliknutím přejdete na odpovídající stránku.
 Pokročilí označuje funkci pro pokročilé
uživatele, kteří mají zkušenosti s prací se
softwarem pro zpracování snímků.

: Označuje užitečné informace v případě,
že dojde k problému.



Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
: Označuje tipy pro šikovné použití
softwaru.
: Označuje informace, které je důležité
si přečíst před zahájením používání.
: Označuje další informace, které mohou
být užitečné.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Procházení stránek
 Klikněte na šipky v pravé dolní části obrazovky.
Režim
HDR PQ
: další stránka
: předchozí stránka
: návrat na dříve zobrazenou stránku
Zadání
předvoleb
 Kliknutím na záhlaví kapitoly na pravé straně
obrazovky přejdete k obsahu této kapitoly.
Dále můžete kliknutím na položku v obsahu,
která vás zajímá, přejít na odpovídající stránku.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8QA2H0
ČESKY
Úvod
Hlavní funkce programu DPP
Úvod/
Obsah
 Kompatibilita správy barev
 Simulace CMYK pro komerční tisk
Dále jsou popsány hlavní činnosti, které můžete provést u snímků
stažených do počítače.
* JPEG/TIFF označuje zpracování, které lze provést se snímky typu
JPEG nebo TIFF i se snímky typu RAW.
Zobrazení
snímků
 Zobrazení a uspořádání snímků JPEG/TIFF
 Přehrávání filmů a ukládání fotografií
 Úprava snímku
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
 Různé úpravy snímku při zachování původního snímku
JPEG/TIFF
 Volné použití stylů Picture Style
 Zobrazení snímku před a po úpravách ve stejném okně
Tisk
snímků
JPEG/TIFF
 Oříznutí a úprava úhlu natočení snímku
(výřez) JPEG/TIFF
 Změna velikosti snímku JPEG/TIFF
 Korekce aberace objektivu
 Digitální optimalizace objektivu
 Automatické či ruční vymazání prachových
částic JPEG/TIFF
 Převod snímku typu RAW na snímek typu
JPEG nebo TIFF a jeho uložení
 Zpracování velkého počtu snímků typu RAW v dávkách
 Přenos snímku do softwaru pro úpravy snímků
 Tisk snímku JPEG/TIFF
 Propojení s programem EOS Utility pro
dálkové fotografování JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Když v aplikaci DPP verze 4.8.20 nebo novější v nabídce [Help/
Nápověda] kliknete na položku [Check for updates/Vyhledat
aktualizace], vyhledají se na serveru soubory aktualizací,
které pak budete moci stáhnout.
Abyste mohli tuto funkci použít, musíte mít přístup k Internetu
(předplatné u poskytovatele a zřízené linkové připojení).
Můžou se vás týkat poplatky za připojení účtované poskytovatelem
internetových služeb (ISP) nebo poplatky za připojení
k přístupovému bodu.
Zadání
předvoleb
2
Úvod/
Obsah
Požadavky na systém
Windows 10 (verze 1607 nebo novější)*,
Operační systém Windows 8.1*, Windows 7*
Model
Počítač PC s předinstalovaným jedním
z výše uvedených operačních systémů
(upgradované počítače nejsou podporovány)
Procesor
Core 2 Duo 2,0 GHz nebo vyšší (doporučen
procesor řady Core i nebo novější)
Paměť RAM
2,0 GB nebo více paměti RAM (doporučeno
4,0 GB nebo více)
Pevný disk
Instalace: minimálně 300 MB volného místa
Použití: minimálně 600 MB volného místa
Zobrazení
Rozlišení: XGA (1 024 × 720) nebo více
(doporučeno 1 600 × 1 200 nebo více)
Barvy: 16bitové barvy (65 536 barev) nebo více
• Může být instalován také na 32bitovém počítači, ale platí zde určitá
omezení během používání. Ve 32bitových operačních systémech se
v příkazu [About Digital Photo Professional 4/O aplikaci Digital Photo
Professional 4] nabídky [Help/Nápověda] zobrazí text „(32bit)“.
Informace o omezeních naleznete v popisech označených
ikonou 32bit v tomto návodu k použití.
• Když chcete v aplikaci DPP přehrávat filmy ve formátu MOV nebo
MP4 natočené pomocí podporovaného fotoaparátu a ukládat z filmů
fotografie, musíte použít 64bitovou verzi systému Windows 8.1 nebo
novějšího.
* S nainstalovaným rozhraním Microsoft .NET Framework 4.7.1 nebo
novějším
 Informace o požadavcích na systém režimu HDR PQ (včetně
podporovaných snímků), viz „Požadavky na systém režimu
HDR PQ“ (str. 149).
 Informace o snímcích podporovaných hloubkovou kompozicí viz
„Využívání hloubkové kompozice“  „Podporované snímky“
(str. 115).
Podporované fotoaparáty
EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II,
EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS / EOS 5DS R, EOS 5D
Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 6D Mark II,
EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 90D, EOS 80D, EOS 70D,
EOS 60D / EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D /
EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 77D,
EOS 760D, EOS 800D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 250D, EOS 200D,
EOS 100D, EOS 2000D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, EOS
600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D,
EOS 400D, EOS 350D, EOS 4000D, EOS 300D, EOS R, EOS RP, EOS
M6 Mark II, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS M10,
EOS M100, EOS M50, PowerShot G3 X*1, PowerShot G1 X Mark II*1,
PowerShot G7 X*1, PowerShot G9 X*1, PowerShot SX60 HS*1,
PowerShot G5 X*1, PowerShot G7 X Mark II*1, PowerShot G16*1,
PowerShot S120*1, PowerShot G1 X*1, PowerShot G15*1, PowerShot
S110*1, PowerShot S100*1, PowerShot G9 X Mark II*1, PowerShot G1 X
Mark III*1, PowerShot G9*1*2, PowerShot G10*1*2, PowerShot G11*1*2,
PowerShot G12*1*2, PowerShot S90*1*2, PowerShot S95*1*2,
PowerShot SX1 IS*1*2, PowerShot SX50 HS*1*2, PowerShot
SX70 HS*1*2, PowerShot G5 X Mark II*1 a PowerShot G7 X Mark III*1
*1 U snímků RAW nelze použít funkce, které nejsou v kameře,
například Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu),
a funkce jako Digital Lens Optimizer. Styly Picture Style však lze
s výjimkou některých funkcí použít, i když nejsou uložené
ve fotoaparátu.
*2 Nejsou dostupné následující funkce.
- Paleta nástrojů pro základní úpravy:
Vyvážení bílé [Fine-tune/Jemné doladění]
Některé hodnoty [Gamma adjustment/Úprava korekce gama]
Automatická úprava gradace a luminance
Úprava středního bodu
Rozšíření rozsahu vstupního bílého bodu
- Paleta nástrojů pro odstranění prachu a klonovací razítko
- Nástroj pro compositing
- Nástroj pro HDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
3
Úvod/
Obsah
Podporované snímky
Obrazová data
Typ snímku
Fotografie
Přípona
Snímky Snímky typu Canon RAW
vyfotografované podporovanými
typu RAW fotoaparáty*
.CR3
.CR2
.TIF
.CRW
Snímky Snímky typu JPEG kompatibilní se
typu JPEG standardem Exif 2.2, 2.21 nebo 2.3
.JPG/.JPEG
Snímky Snímky typu TIFF kompatibilní se
typu TIFF standardem Exif
.TIF/.TIFF
.MOV
Filmy pořízené podporovanými
fotoaparáty
.MP4
* Kompatibilní se snímky RAW pořízenými pomocí modelu
EOS D2000, které byly převedeny na snímky RAW pomocí softwaru
CR2 Converter a mají příponu „.CR2“.
Filmy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
4
Obsah
Úvod/
Obsah
Úvod........................................................................... 2
Hlavní funkce programu DPP ....................................... 2
Požadavky na systém................................................... 3
Podporované fotoaparáty ............................................. 3
Podporované snímky .................................................... 4
1 Stahování snímků................................................... 9
Spuštění programu DPP............................................ 10
Stahování snímků do počítače .................................. 11
Stažení snímků pomocí softwaru „EOS Utility“...... 11
Stažení snímků pomocí čtečky karet ..................... 11
2 Zobrazení snímků................................................. 12
Zobrazení snímků v hlavním okně
(rozvržení miniatur)....................................................
Změna zobrazení náhledů .....................................
Zvětšení a zobrazení snímku v okně náhledu ...........
Zvětšení a zobrazení určité oblasti snímku ...........
Pokročilí Podrobná kontrola snímku ...........................
Zobrazení hlavního okna
(vícenásobné rozvržení) ........................................
Kontrola snímku pomocí ovládacího panelu
náhledu ..................................................................
Kontrola snímku v multifunkčním náhledu .............
Kontrola snímku v druhém okně ............................
Otevření a zavření panelů okna (podoken) ...............
Změna způsobu zobrazení a pořadí palet .................
Změna způsobu zobrazení (ukotvení/uvolnění)
palet .......................................................................
Přeuspořádání palet ..............................................
Ukončení programu DPP...........................................
13
14
18
19
20
20
21
25
26
27
28
28
28
29
3 Uspořádání a řazení snímků ................................ 30
Efektivní kontrola/třídění snímků ............................... 31
Seřazení snímků.................................................... 33
Seřazení snímků v hlavním okně........................... 34
Uspořádání snímků v hlavním okně .......................
Zobrazení snímku typu RAW a snímku typu JPEG
jako jednoho snímku...............................................
Kontrola informací o snímku...................................
Uspořádání snímků ....................................................
Odstranění nepotřebného snímku ..........................
Přesunutí snímků....................................................
Přesunutí snímků ve složkách................................
Registrace často používaných složek (registrace
záložek) ..................................................................
4 Úpravy snímků .....................................................
Snímky typu RAW ......................................................
Snímky typu RAW ..................................................
Vyvolání snímků typu RAW ....................................
Kdy se provádí vyvolání snímků typu RAW............
Výhody snímku typu RAW......................................
Úpravy snímků typu JPEG a TIFF..............................
Palety nástrojů............................................................
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro základní úpravy ......................................
Úprava jasu ............................................................
Změna stylu Picture Style.......................................
Pokročilí Použití souboru stylu Picture Style ...........
Úprava tónu barvy změnou vyvážení bílé ..............
Úprava tónu barvy pomocí kapátka pro
vyvážení bílé...........................................................
Pokročilí Úprava vyvážení bílé pomocí
teploty barvy ...........................................................
Pokročilí Doladění vyvážení bílé..............................
Úprava kontrastu ....................................................
Pokročilí Nastavení jasu stínů/světel .......................
Změna tónu barvy a saturace barev.......................
36
37
38
39
39
39
40
40
41
44
44
44
44
44
45
46
48
48
49
51
51
52
53
53
54
54
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
5
Úvod/
Obsah
Úpravy dynamického rozsahu ..................
Automatická úprava gradace a luminance.............
Použití funkce Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) ............................
Úprava ostrosti snímku ..........................................
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro úpravy tónů ............................................
Úpravy jasu a kontrastu .........................................
Úprava tónu barvy pomocí kapátka pro
vyvážení bílé..........................................................
Pokročilí Úprava tonální křivky................................
Pokročilí Úpravy dynamického rozsahu ..................
Použití funkce Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) ............................
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro úpravy barev ..........................................
Pokročilí Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro úpravy barev ......................................
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro detailní úpravy .......................................
Potlačení šumu ......................................................
Úprava ostrosti snímku ..........................................
Snížení efektu moiré na snímku ............................
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety nástrojů
pro výřez a úpravu úhlu natočení ..............................
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro
korekci objektivu ........................................................
Korekce aberace objektivu ....................................
Provádění korekcí..................................................
Posuvník Shooting distance information
(Informace o vzdálenosti při snímání)....................
Korekce více snímků současně .............................
Digitální optimalizace objektivu..............................
Pokročilí
56
57
58
59
61
61
62
63
65
65
66
66
68
68
69
69
70
73
73
74
76
77
77
Použití digitální optimalizace objektivu ................... 78
Úprava ostrosti snímku........................................... 80
Pokročilí Úpravy pomocí palety nástrojů pro
JPEG/TIFF
částečné úpravy ......................................................... 81
Částečné úpravy snímků ([Brightness/Jas],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Odstín],
[Saturation/Saturace])............................................. 81
Částečné úpravy snímků ([Reduce color moiré/
Snížit efekt moiré]).................................................. 83
Skupiny úprav......................................................... 84
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro
odstranění prachu a klonovací razítko ........................... 85
Provedení automatického vymazání prachových
částic ...................................................................... 85
Automatické vymazání prachových částic
v hlavním okně ....................................................... 86
Ruční vymazání prachových částic (funkce opravy)....... 87
Vymazání nežádoucích částí snímku (funkce
klonovacího razítka) ............................................... 89
Nastavení pracovního barevného prostoru ................ 90
Použití funkce softwarové kontroly barev ................... 91
Zadání velikosti při otevírání snímků RAW................. 92
JPEG/TIFF Uložení výsledků úprav ............................. 93
Uložení obsahu úprav do snímku ........................... 93
Uložení jako samostatného snímku........................ 93
JPEG/TIFF Vrácení úpravy snímku zpět ...................... 95
JPEG/TIFF Využití obsahu úprav (receptury)............... 96
Kopírování receptury a její vložení do jiného
snímku .................................................................... 97
Uložení receptury jako souboru.............................. 97
Načtení a použití receptur ...................................... 98
JPEG/TIFF Úpravy porovnáním více snímků ............... 99
JPEG/TIFF Efektivní úpravy ....................................... 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
6
Úvod/
Obsah
Úpravy v okně pro úpravy snímku ....................... 100
Změna zobrazení miniatur na vodorovné
zobrazení ............................................................. 101
Seskupení a úpravy snímků v okně Collection
(Výběr snímků) .................................................... 102
JPEG/TIFF Skládání snímků ..................................... 104
Metody skládání................................................... 107
JPEG/TIFF Vytváření snímků s vysokým dynamickým
rozsahem ................................................................. 108
Pokročilí Použití optimalizace Dual Pixel RAW......... 111
Jemné úpravy pozice maximální ostrosti
a rozlišení pomocí informací o hloubce
uložených v souboru Dual Pixel RAW ................. 111
Změna perspektivy nebo bokeh popředí pro
příjemnější výsledek ............................................ 112
Redukce závojů na snímku.................................. 113
Pokročilí Využívání hloubkové
JPEG/TIFF
kompozice................................................................ 115
Podporované snímky ........................................... 115
Využívání nástroje Hloubková kompozice ........... 115
Využívání nástroje pro úpravy hloubkové
kompozice............................................................ 117
Pokročilí Použití nástroje pro shlukování obrazu ...... 120
Spuštění nástroje pro shlukování obrazu ............ 120
Změna reprezentativního obrázku v roli .............. 122
Uložení jednoho snímku do role .......................... 122
Extrakce a uložení libovolného rozsahu do role... 123
Pokročilí Přenos snímku typu RAW do aplikace
Photoshop................................................................ 124
Pokročilí Přizpůsobení panelu nástrojů hlavního
okna ......................................................................... 125
5 Tisk snímků........................................................ 126
Tisk snímku .............................................................. 127
Tisk s informacemi o snímku .................................... 128
Tisk seznamu miniatur (tisk stránky kontaktů).......... 129
Tisk pomocí modulu plug-in...................................... 130
6 Zpracování velkého počtu snímků typu RAW .... 131
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Hromadné použití vyvážení bílé u snímků (osobní
vyvážení bílé) ........................................................... 132
Uložení osobního vyvážení bílé............................ 132
Použití osobního vyvážení bílé............................. 133
Hromadné uložení snímků jako typ JPEG nebo
TIFF (dávkové zpracování)....................................... 134
Dávkový přenos snímků do softwaru pro úpravy
snímků ...................................................................... 136
Hromadná změna názvů souborů snímků................ 137
Změna názvů souborů snímků v pořadí
v hlavním okně ..................................................... 137
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
7 Dálkové fotografování ........................................ 138
Dálkové fotografování............................................... 139
Dálkové
fotografování
Uložení vyvážení bílé kapátkem do
fotoaparátu ........................................................... 142
8 Přehrávání filmů a ukládání fotografií ................ 144
Přehrávání filmů a ukládání fotografií....................... 145
9 Používání režimu HDR PQ ................................ 148
Režim HDR PQ ........................................................ 149
Požadavky na systém režimu HDR PQ.................... 149
Zobrazování snímků v režimu HDR PQ ................... 150
Upozornění při používání režimu HDR PQ............... 152
Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ
ve formátu JPEG/TIFF.............................................. 154
Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ
ve formátu HEIF ....................................................... 155
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
7
Úvod/
Obsah
10 Zadání předvoleb ............................................. 156
Zadání předvoleb..................................................... 157
General settings (Obecná nastavení) .................. 157
Zpracování snímků .............................................. 158
Color management (Správa barev) ..................... 160
View settings (Nastavení zobrazení) ................... 161
Nastavení zobrazení vlastností............................ 162
Průzkum............................................................... 162
Reference............................................................... 163
Řešení potíží............................................................ 164
Odstranění softwaru (odinstalace)........................... 165
Informace v rámečku snímku v hlavním okně
a okně pro úpravy snímku .......................................
Glosář ......................................................................
Rejstřík.....................................................................
O tomto návodu k použití.....................................
Ochranné známky................................................
166
167
169
173
173
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
* Části označené symboly JPEG/TIFF a JPEG/TIFF v kapitole 
„4 Úpravy snímků“ podporují nejenom úpravy snímků typu RAW,
ale také úpravy snímků typu JPEG/TIFF.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Všechny funkce vysvětlené v dané části podporují
úpravy snímků typu JPEG/TIFF.
: Některé funkce vysvětlené v dané části podporují
úpravy snímků typu JPEG/TIFF.
Zadání
předvoleb
8
1
Stahování snímků
Úvod/
Obsah
Spuštění programu DPP.......................................... 10
Stahování snímků do počítače ................................ 11
Stažení snímků pomocí softwaru „EOS Utility“........... 11
Stažení snímků pomocí čtečky karet.......................... 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
9
Spuštění programu DPP
Úvod/
Obsah
Dvakrát klikněte na ikonu na ploše.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Dvakrát klikněte
 Spustí se program DPP a zobrazí se hlavní okno
(rozvržení miniatur).
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Hlavní okno (rozvržení miniatur)
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Přetažením souboru snímku podporovaného programem DPP
na ikonu na ploše můžete spustit program DPP a zobrazit složku,
v níž je soubor snímku uložen.
10
Stahování snímků do počítače
Stáhněte snímky uložené na paměťové kartě vložené do fotoaparátu.
Stažení snímků pomocí softwaru „EOS Utility“
Snímky můžete stáhnout pomocí programu „EOS Utility“,
komunikačního softwaru pro fotoaparát.
Podrobné pokyny pro stahování snímků naleznete v elektronické
příručce „EOS Utility Návod k použití“ (ve formátu PDF).
Úvod/
Obsah
Stažení snímků pomocí čtečky karet
Snímky můžete do počítače stáhnout pomocí čtečky karet jiného
výrobce.
Vložte paměťovou kartu do čtečky karet.
1
na položky [My Computer/Tento počítač]
2 Klikněte
 [EOS_DIGITAL] a přetáhněte složku [DCIM]
 Předtím spusťte program DPP.
do složky [Desktop/Plocha].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Složka [DCIM] se zkopíruje do počítače.
 Všechny snímky budou uloženy do podsložek složky [DCIM].
 Pokud je na paměťové kartě uložen velký počet snímků,
bude kopírování snímků do počítače určitou dobu trvat.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
11
2
Zobrazení snímků
Úvod/
Obsah
Zobrazení snímků v hlavním okně (rozvržení miniatur).... 13
Změna zobrazení náhledů.......................................... 14
Pokročilí Použití ovládacího panelu miniatur ........... 15
Používání filtru zobrazení miniatur /
funkce třídění.......................................................... 16
Pokročilí Zobrazení palety histogramu .................... 17
Pokročilí
Zvětšení a zobrazení snímku v okně náhledu ......... 18
Zvětšení a zobrazení určité oblasti snímku ................ 19
Pokročilí Zobrazení palety navigace ........................ 19
Pokročilí Podrobná kontrola snímku .......................... 20
Zobrazení hlavního okna (vícenásobné rozvržení) .... 20
Kontrola snímku pomocí ovládacího panelu náhledu.......... 21
Změna zvětšení ...................................................... 21
Porovnání s připnutým (pevně zvoleným) snímkem ....... 21
Zobrazení více snímků současně........................... 22
Zobrazení čar mřížky.............................................. 22
Zobrazení AF bodů................................................. 22
Zobrazení oblastí mimo nastavený rozsah s indikátory
upozornění (upozornění pro světla/stíny) .......................
Porovnání snímků před úpravou a po úpravě
(zobrazení jednotlivých snímků) .............................
Porovnání snímků před úpravou a po úpravě
(porovnání před/po) pomocí svislého/vodorovného
uspořádání (dvouobrazovkového zobrazení) /
svislého/vodorovného rozdělení (zobrazení
rozděleného snímku) ..............................................
Zobrazení vlastností snímku...................................
Kontrola snímku v multifunkčním náhledu..................
Kontrola snímku v druhém okně.................................
Otevření a zavření panelů okna (podoken) .............
Změna způsobu zobrazení a pořadí palet ........................
Změna způsobu zobrazení (ukotvení/uvolnění) palet .........
Přeuspořádání palet ...................................................
Ukončení programu DPP.........................................
23
23
24
24
25
26
27
28
28
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
12
Zobrazení snímků v hlavním okně (rozvržení miniatur)
Snímky stažené do počítače se zobrazí jako seznam miniatur v hlavním
okně (rozvržení miniatur). Dvojím kliknutím na snímek otevřete příslušný
snímek v okně náhledu (str. 18) a zobrazíte jej ve větší velikosti.
Hlavní okno
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Panel nástrojů
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dopředu/dozadu
Zaškrtávací značky (str. 33, str. 34)
Otočení snímku
Hodnocení (str. 33, str. 34)
 Informace o ikonách zobrazovaných na rámečku miniatury
naleznete v části „Informace v rámečku snímku v hlavním okně
a okně pro úpravy snímku“ (str. 166).
Dálkové
fotografování
32bit Ve 32bitových operačních systémech se ve složce zobrazí
maximálně 1 000 snímků. Počínaje 1 001. snímkem jsou zbylé snímky
zpracovány stejným způsobem jako nepodporované snímky. Pokuste
se dodržet limit 1 000 snímků nebo méně na jednu složku.
 Informace o videosouborech najdete v části „Přehrávání filmů
a ukládání fotografií“ (str. 145).
 Jestliže jsou ke snímku, který byl pořízen pomocí libovolného
podporovaného fotoaparátu s výjimkou modelu EOS 5D Mark II,
připojeny informace o poměru stran, snímek se zobrazí oříznutý
(str. 70).
 V hlavním okně můžete, kromě tohoto zobrazení (rozvržení
miniatur), vybrat vícenásobné rozvržení. Vícenásobné rozvržení
umožňuje podrobně zkontrolovat snímek (str. 20).
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
13
Úvod/
Obsah
Změna zobrazení náhledů
Můžete změnit velikost snímků zobrazených formou miniatur v hlavním
okně a vybrat informace, které se pro miniatury zobrazí.
Vyberte nabídku [Thumbnails/Miniatury] 
požadovaná položka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Zobrazení se změní na vybranou položku.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
14
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Použití ovládacího panelu miniatur
Zobrazení
snímků
Funkce ovládacího panelu miniatur
(1)
(1)
Zobrazení miniatur bez názvů souborů
(3)
Zobrazení standardních miniatur
(4)
Zobrazení miniatur s informacemi
(5)
Zobrazení miniatur v seznamu
(7)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Změna velikosti miniatur
(2)
(6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Na ovládacím panelu miniatur jsou seskupena různá nastavení pro zobrazení miniatur.
Pomocí tohoto panelu můžete efektivněji zobrazit a zadat nastavení pro miniatury.
Zadání nastavení zobrazení vlastností (str. 162)
Zobrazení snímku typu RAW a snímku typu JPEG jako
jednoho snímku
Snímek typu RAW a snímek typu JPEG, které byly pořízeny
společně, se zobrazí jako jeden snímek. Po výběru tohoto
nastavení proběhnou zobrazení a úpravy snímků následovně.
(8)
(9) (10)
Zobrazení nebo přehrávání rozdělených videosouborů jako
jednoho filmu
Když v aplikaci DPP přehráváte rozdělené videosoubory,
při tomto nastavení se všechny videosoubory přehrají
kontinuálně od začátku.
• Výchozí nastavení této funkce je Zapnuto.
• Zobrazí se miniatura pouze pro první film.
• Nastavení se zachová a použije, když znovu spustíte
aplikaci DPP.
• Když se používají následující funkce, týkají se všech zbývajících
rozdělených videosouborů, nikoli pouze prvního:
[Copy/Kopírovat], [Cut/Vyjmout], [Delete/Odstranit], [Add to
collection/Přidat do sbírky], [Rename Tool/Nástroj pro přejmenování]
• Když se u miniatur použije funkce Filtrovat/Třídit (str. 16),
použije se pouze na první videosoubor.
• Zobrazený snímek: Ve všech oknech se zobrazí pouze
snímek typu RAW.
(9)
Výběr všech miniatur
• Upravený snímek: Obsah, který byl upraven pomocí některé
z funkcí programu DPP (například palety nástrojů), bude
(10)
Zrušení všech výběrů miniatur
použit pouze pro snímek typu RAW. Pokud jste však použili
následující funkce, budou úpravy použity u snímků typu RAW  Při výchozím nastavení se zobrazí ovládací panel miniatur
i snímků typu JPEG.
v hlavním okně. Pokud se nezobrazí, například po změně nastavení
Odstranění snímku (str. 39)
obrazovky, můžete jej zobrazit výběrem položky [Thumbnail control
Přesunutí nebo kopírování snímku (str. 39)
panel/Ovládací panel miniatur] v nabídce [Thumbnails/Miniatury].
Zaškrtnutí (str. 33 až str. 34)
 Ve vícenásobném rozvržení (svislé uspořádání miniatur, str. 20)
Hodnocení (str. 33 až str. 34) 
lze použít pouze nastavení zobrazení miniatur (výchozí zobrazení
Otočení snímku (str. 13)
miniatur).
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
15
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Používání filtru zobrazení miniatur / funkce
třídění
Tato funkce umožňuje zobrazit pouze miniatury, které odpovídají
zvolené možnosti filtrace nebo určit možnosti pro třídění miniatur.
Tlačítko [Filter/Filtr] na [Filter/Sort pane/Panel
1 filtrování/třídění]
v hlavním okně nastavte na [ON].
2
(3) Možnosti třídění
Pokud jste miniatury zvoleným způsobem roztřídili, zobrazí se
[Custom/Uživatelské].
Zadejte nastavení.
(1)
(5)
(2) Nabídka možností filtrování
• Když v rozevíracím seznamu, který se zobrazí kliknutím na []
vpravo v nabídce filtrování, vyberete některou položku filtrování,
v seznamu nabídky filtrování se zobrazí možnosti.
Vyberte možnost.
• V seznamu nabídky filtrování můžete vybrat víc možností.
(Podržte klávesu <Shift> a kliknutím pravým tlačítkem myši
postupně přepínejte výběr. Podržte klávesu <Ctrl> a kliknutím
pravým tlačítkem myši vybírejte jednotlivé položky.)
• Seznamy nabídek nebo nabídky filtrování mají prioritu zleva
doprava. Chcete-li filtrování zúžit, můžete zadat možnosti filtrování
zleva doprava.
(3)
(4)
(4) Výběr pořadí třídění
Vyberte pořadí (rostoucí/klesající) pro třídění miniatur.
(5) Tlačítko zámku filtru
Když kliknete na tlačítko zámku filtru, nastavení filtru se zachová
a použije, když přepnete na jinou složku nebo po dalším spuštění
softwaru DPP. Když na tlačítko zámku filtru nekliknete, nastavení
filtru se automaticky změní na [OFF], když přepnete na jinou složku
nebo po dalším spuštění softwaru DPP.
Nabídka filtrování (2)
Seznam nabídky filtrování
Přetažením nastavíte zobrazovací
oblast seznamů nabídky filtrování
směrem nahoru nebo dolů
 Přetažením spodního okraje panelu [Filter/Sort pane/Panel
filtrování/třídění] můžete nastavit zobrazovací oblast seznamů
nabídky filtrování směrem nahoru nebo dolů.
 Kromě zobrazení miniatur lze tuto funkci použít také ve
vícenásobném rozvržení.
 Panel můžete otevřít nebo zavřít kliknutím na tlačítko []
v pravém horním rohu panelu [Filter/Sort pane/Panel filtrování/
třídění].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
(1) Fltr zobrazení miniatur ON/OFF
Při nastavení [ON] se zobrazí pouze miniatury odpovídající možnosti
filtrování nastavené mpomocí nabídky možností filtrování (2).
16
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Zobrazení palety histogramu
Na paletě histogramu se zobrazuje histogram vybraného snímku.
Můžete rychle zkontrolovat histogram bez otevření palety nástrojů.
Vyberte položky [View/Zobrazit]  [Histogram palette/
Paleta histogramu].
 Zobrazí se paleta histogramu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Z nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši,
můžete vybrat libovolný z následujících čtyř histogramů.
[Brightness only/Pouze jas], [RGB separately/RGB samostatně],
[YRGB separately/YRGB samostatně], [RGB together/RGB
společně]
 Chcete-li zobrazit/skrýt paletu [Histogram], můžete kliknout na
tlačítko [
] vpravo dole na hlavním okně.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
17
Zvětšení a zobrazení snímku v okně náhledu
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Dvakrát klikněte
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
 Zobrazí se okno náhledu.
 V okně náhledu lze zobrazit současně až 36 oken. 
( 32bit Ve 32bitových operačních systémech lze současně
zobrazit maximálně 4 okna.)
Okno náhledu
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Paleta nástrojů
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Chcete-li okno náhledu zavřít, klikněte na tlačítko [
horním rohu okna.
] v pravém
Výběrem položek [Preview/Náhled]  [AF points/AF body] v okně
náhledu můžete zobrazit AF body vybrané ve fotoaparátu v době
fotografování. AF body se však nezobrazí pro snímky, jejichž
velikost byla změněna a které byly poté převedeny a uloženy
(str. 93), pro snímky, pro něž jste zvolili jiný efekt než [Shot
settings/Nastavení snímku] jako korekci zkreslující aberace
objektivu typu rybí oko, nebo pro snímky, pro něž byla zadána
nastavení pro korekci zkreslení nebo korekci chromatické vady
při zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu.
Zadání
předvoleb
18
Úvod/
Obsah
Zvětšení a zobrazení určité oblasti snímku
Klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit.
Pokročilí
Zobrazení palety navigace
Na paletě navigace se zobrazí zvětšená oblast vybraného snímku.
Vyberte položky [View/Zobrazit]  [Navigator palette/
Paleta navigace].
 Zobrazí se paleta navigace.
Klikněte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
 Oblast, na kterou jste kliknuli, se zvětší na 100 %
(skutečná velikost podle počtu pixelů).
 Opětovným kliknutím obnovíte úplné zobrazení.
 Chcete-li změnit oblast zobrazení, přetáhněte oblast na snímku.
Tisk
snímků
 Při zvětšení snímku v okně náhledu nebo jiném okně je oblast
zvětšeného zobrazení vyznačena na paletě navigace. Oblast,
která má být zvětšena, lze změnit přetažením oblasti zvětšeného
zobrazení na snímku.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Oblast zvětšeného
zobrazení změníte
přetažením
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Pro zobrazení snímku v jiném poměru zvětšení než 100 %
Vyberte libovolný poměr zvětšení z nabídky [Preview/Náhled].
Po výběru položek [Preview/Náhled]  [Preview control panel/
Ovládací panel náhledu] v okně náhledu můžete použít různé funkce
náhledu. Podrobné informace naleznete v části „Kontrola snímku
pomocí ovládacího panelu náhledu“ (str. 21).
 Chcete-li zobrazit/skrýt paletu [Navigator/Navigátor], můžete
kliknout na tlačítko [
] vpravo dole na hlavním okně.
Zadání
předvoleb
19
Pokročilí
Podrobná kontrola snímku
Úvod/
Obsah
Zobrazení hlavního okna (vícenásobné rozvržení)
Klikněte na tlačítko změny rozvržení u spodního okraje hlavního okna (rozvržení miniatur).
 Zobrazí se hlavní okno (vícenásobné rozvržení).
 V hlavním okně (vícenásobné rozvržení) si lze vybrat ze dvou rozvržení, vodorovně uspořádaných miniatur a svisle uspořádaných miniatur.
 Kliknutím na oblast, kterou chcete zvětšit na snímku zobrazeném v oblasti zobrazení náhledu, zobrazte snímek ve skutečné velikosti podle
počtu pixelů (100 %). Opětovným kliknutím na snímek obnovíte úplné zobrazení.
Hlavní okno (rozvržení miniatur)
Vícenásobné rozvržení (vodorovně uspořádané miniatury)
Oblast
zobrazení
náhledu
Oblast
zobrazení
miniatur
Vícenásobné rozvržení (svisle uspořádané miniatury)
Tlačítko změny rozvržení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Po přepnutí hlavního okna na „vícenásobné rozvržení“ můžete použít ovládací panel náhledu k podrobné kontrole snímku.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Vodorovně uspořádané miniatury
Zadání
předvoleb
Svisle uspořádané miniatury
20
Úvod/
Obsah
Kontrola snímku pomocí ovládacího panelu náhledu
Pomocí ovládacího panelu náhledu můžete podrobně zkontrolovat
snímek.
Tento panel můžete použít v hlavním okně (vícenásobné rozvržení)
a okně pro úpravy snímku. Pokud se ovládací panel náhledu nezobrazí,
můžete jej zobrazit výběrem položky [Preview control panel/Ovládací
panel náhledu] z nabídky [Preview/Náhled]. Při výchozím nastavení jsou
vybrána tlačítka [ ] a [ ]. Když vyberete některý film, změní se
zobrazený obsah. Informace o zobrazení, když jsou vybrané filmy,
najdete v části „Přehrávání filmů a ukládání fotografií“ (str. 145).
Porovnání s připnutým (pevně zvoleným) snímkem
Můžete rozdělit okno na dvě části a porovnávat snímky na levé a pravé
straně „připnutím“ snímku v levé části a následným procházením
snímků v pravé části. Tím se zlepší efektivnost výběru snímků.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Vyberte snímek a klikněte na tlačítko [
].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Změna zvětšení
Tisk
snímků
Zobrazení snímku ve skutečné velikosti podle počtu pixelů (100 %).
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Kliknutím na tlačítko [ ] zobrazíte snímek v zobrazeném
nastaveném zvětšení. Pokud je tlačítko [
] použito ke
zvětšení nebo zmenšení snímku, zvětšení nastavené pro
toto tlačítko se také příslušným způsobem změní*.
*S výjimkou skutečné velikosti podle počtu pixelů (100 %)
Dálkové
fotografování
Zvětšení nebo zmenšení snímku.
Obnovení zobrazení přizpůsobeného oknu po změně
velikosti snímku.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Připnutý (pevně zvolený) snímek
 Okno se rozdělí na levou a pravou část a vybraný snímek se připne.
 Když připnete snímek a budete procházet ostatní snímky,
snímek na levé straně (připnutý snímek) zůstane zachován
a posouvat se budou pouze snímky na pravé straně, což je
výhodné pro výběr snímků.
 Chcete-li připnout jiný snímek, vyberte jej a v nabídce, která se zobrazí
po kliknutí pravým tlačítkem myši, vyberte položku [Pin/Připnout].
 Po připnutí snímku můžete kliknutím na tlačítko [ ] přepínat
mezi rozdělením obrazovky na horní a spodní nebo levou
a pravou část.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
21
Úvod/
Obsah
Zobrazení více snímků současně
Zobrazení AF bodů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Vyberte více snímků a klikněte na tlačítko [
].
 Zobrazí se vybrané snímky.
 Můžete zobrazit až 8 snímků.
32bit Ve 32bitových operačních systémech není tato funkce
dostupná. (Tlačítko [
] se nezobrazí.)
1
Klikněte na tlačítko [ ] vedle tlačítka [
]
a v nabídce, která se zobrazí, vyberte položku pro
zobrazení na snímku.
 Vyberte položku [Show only AF points in focus/Zobrazit pouze
zaostřené AF body] nebo [Show all AF points/Zobrazit všechny
AF body].
2 Vyberte snímek a klikněte na tlačítko [
Zobrazení čar mřížky
].
 Zobrazí se snímek s AF body vybranými v kroku 1.
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
na tlačítko [ ] vedle tlačítka [
]
1 Klikněte
a v nabídce, která se zobrazí, nastavte mezery mezi
čárami mřížky.
Dálkové
fotografování
 Mezery nastavíte zadáním hodnot (8 až 256, v pixelech)
nebo posunutím jezdce posuvníku.
 Po zadání nastavení zavřete okno kliknutím na tlačítko
[Close/Zavřít].
2 Vyberte snímek a klikněte na tlačítko [
Zobrazení
snímků
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
].
Režim
HDR PQ
 Zobrazí se snímek s čárami mřížky.
Zadání
předvoleb
AF body se nezobrazí pro snímky, jejichž velikost byla změněna
a které byly poté převedeny a uloženy (str. 93), pro snímky, pro něž
jste zvolili jiný efekt než [Shot settings/Nastavení snímku] jako
korekci zkreslující aberace objektivu typu rybí oko, nebo pro snímky,
pro něž byla zadána nastavení pro korekci zkreslení nebo korekci
chromatické vady při zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu.
22
Úvod/
Obsah
Zobrazení oblastí mimo nastavený rozsah
s indikátory upozornění (upozornění pro
světla/stíny)
Můžete nastavit indikátory upozornění pro části s příliš vysokým jasem
i části s příliš vysokými stíny, což je užitečné pro kontrolu ořezaných
světel a stínů k zabránění nepřiměřeným úpravám snímku. Pokud
oblast snímku překročila nastavený rozsah, můžete zobrazit část s příliš
vysokým jasem červeně a část s příliš vysokými stíny modře.
2 Vyberte snímek a klikněte na tlačítko [
].
 Pokud v otevřeném snímku existuje oblast překračující hodnotu
zadanou v kroku 1, zobrazí se část této oblasti s příliš vysokým
jasem červeně a část s příliš vysokými stíny se zobrazí modře.
Pokud jste vybrali odlišné barvy pro upozornění, části se zobrazí
v zadaných barvách.
Porovnání snímků před úpravou a po úpravě
(zobrazení jednotlivých snímků)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
na tlačítko [ ] vedle tlačítka [
]
1 Klikněte
a v nabídce, která se zobrazí, zadejte nastavení.
Vyberte snímek, který upravujete, a klikněte na
tlačítko [ ].
 Kliknutím na tlačítko lze přepínat zobrazení mezi snímkem před
úpravou a aktuálním snímkem (upravovaným).
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Zaškrtněte políčka [Show highlight warnings/Zobrazovat
upozornění pro světla] a [Show shadow warnings/Zobrazovat
upozornění pro stíny] a zadejte hodnoty pro upozornění.
V dialogovém okně, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko
[
], můžete také vybrat odlišné barvy pro upozornění.
 Po zadání nastavení zavřete okno kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít].
Zadání
předvoleb
23
Úvod/
Obsah
Porovnání snímků před úpravou a po úpravě
(porovnání před/po) pomocí svislého/
vodorovného uspořádání (dvouobrazovkového
zobrazení) / svislého/vodorovného rozdělení
(zobrazení rozděleného snímku)
Můžete zobrazit verze upravovaného snímku před úpravou a po úpravě
ve stejném okně a zkontrolovat výsledky úprav.
Tato funkce umožňuje upravovat snímek a současně porovnávat
původní snímek a upravovaný snímek.
snímek, který upravujete, a klikněte na
1 Vyberte
tlačítko [ ].
Zobrazení vlastností snímku
Na obrazovce lze zobrazit informace o pořízení a receptuře pro snímek.
Zobrazované položky můžete vybrat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
1
Klikněte na tlačítko [ ] vedle tlačítka [
2
Zadejte nastavení zobrazení.
].
 Zobrazí se okno [Properties display settings/Nastavení
zobrazení vlastností].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Snímek se zobrazí ve dvouobrazovkovém zobrazení (se svislým uspořádáním).
 Snímek před úpravou se nachází vlevo a aktuálně upravovaný
snímek se nachází vpravo.
2 Změňte zobrazení snímku.
 Zobrazení se při kliknutí na tlačítko [ ] přepíná v následujícím pořadí.
Svislé uspořádání (dvouobrazovkové: levá/pravá)  Vodorovné
uspořádání (dvouobrazovkové: horní/spodní)  Svislé rozdělení
(rozdělený snímek: levá/pravá)  Vodorovné rozdělení
(rozdělený snímek: horní/spodní)
Zadání
předvoleb
24
Úvod/
Obsah
1 Z rozbalovací nabídky [Properties to display/Zobrazené
vlastnosti] vyberte možnost [Display settings for preview
properties/Nastavení zobrazení pro vlastnosti náhledu].
2 Pomocí tlačítka [Add >>/Přidat >>] a [<< Remove/<< Odebrat]
zadejte položky zobrazení. Položky, které lze vybrat, se zobrazí
v rozevíracím seznamu nalevo a skutečně zobrazené položky
v seznamu napravo. Můžete také změnit pořadí zobrazení
pomocí tlačítka [Move Up/Nahoru] a [Move Down/Dolů].
Po zadání nastavení klikněte na tlačítko [OK].
 Pomocí možnosti [Preview properties font/Písmo vlastností
náhledu] lze zadat písmo, které se použije pro informace
zobrazené v okně náhledu.
3
Vyberte snímek a klikněte na tlačítko [
].
 Na obrazovce se zobrazí snímek a vlastnosti vybrané v kroku 2.
 Pokud se při porovnání snímku před úpravou a po úpravě
(dvouobrazovkové nebo rozdělené zobrazení) ukáže obsah
receptury upravovaného snímku, zobrazí se upravené položky
červenou barvou.
Kontrola snímku v multifunkčním náhledu
V okně náhledu se zobrazí souřadnice ukazatele myši a pracovní
barevný prostor. Přepnutím do multifunkčního náhledu můžete také
zkontrolovat detaily snímku stejným způsobem jako v hlavním okně
(vícenásobné rozvržení).
položky [Tools/Nástroje]  [Preview screen display
1 Vyberte
settings/Nastavení zobrazení obrazovky náhledu] a poté
položku [Multi-function preview/Multifunkční náhled]
v dialogovém okně, které se zobrazí.
2 Otevře se okno náhledu
(str. 18).
 Zobrazí se multifunkční náhled s různými funkcemi u spodního okraje obrazovky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Pokyny pro použití zobrazených funkcí naleznete v částech
„Zobrazení snímků v hlavním okně (rozvržení miniatur)“ (str. 13)
a „Kontrola snímku pomocí ovládacího panelu náhledu“
(str. 21 až str. 25).
Zadání
předvoleb
V závislosti na kombinaci okna, okna náhledu nebo velikosti
miniatur se nemusí zobrazit všechny položky vlastností.
25
Úvod/
Obsah
Kontrola snímku v druhém okně
Druhými okny jsou okna náhledu, která můžete dodatečně otevřít pro
miniatury a náhledy snímků. Pro jeden snímek můžete zobrazit až
4 druhá okna ke kontrole zaostření všech částí snímku atd.
Vyberte snímek a poté zvolte položku [Show second
screen/Zobrazit druhou obrazovku] v nabídce, která
se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Zobrazí se druhé okno.
 Chcete-li zobrazit další druhé okno, opakujte postup.
 Velikost druhého okna můžete podle potřeby změnit.
 Kliknutím na zobrazený snímek přepnete mezi skutečnou
velikostí podle počtu pixelů (100 %) a zobrazením
přizpůsobeným oknu.
 Pokud zvětšíte snímek v druhém okně, stane se středem oblasti
pro zvětšení místo, na které kliknete pravým tlačítkem myši.
32bit Ve 32bitových operačních systémech nelze zobrazit
druhá okna.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
26
Otevření a zavření panelů okna (podoken)
Pokud je to vhodné pro prováděné úlohy, lze panely (podokna)
u horního, spodního, levého nebo pravého okraje okna zavřít.
Program DPP můžete používat v optimálním rozvržení.
Kliknutím na tlačítko [
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
] otevřete nebo zavřete panel.
Příklad: Hlavní okno (rozvržení miniatur)
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Pokud je panel zavřený, můžete ukázat na tlačítko [
myší a panel dočasně otevřít.
]
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
27
Změna způsobu zobrazení a pořadí palet
Pro libovolnou paletu (paleta nástrojů, paleta navigace, paleta
histogramu, paleta rychlé kontroly a paleta ovládání fotoaparátu)
můžete změnit způsob zobrazení palety (ukotvená/plovoucí) nebo
pořadí zobrazení více ukotvených palet.
Změna způsobu zobrazení (ukotvení/uvolnění) palet
Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví palety
(místo, kde je zobrazen její název) a v dialogovém
okně, které se zobrazí, klikněte na položku [Dock/
float/Ukotvit/uvolnit].
 Ukotvená paleta se poté zobrazí jako plovoucí a plovoucí paleta
se poté zobrazí jako ukotvená.
 Chcete-li obnovit původní způsob zobrazení, opakujte znovu
stejný postup.
Přeuspořádání palet
Pokud je ukotveno více palet, můžete přeuspořádat jejich pořadí
odshora dolů.
Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví palety
(místo, kde je zobrazen její název) a v dialogovém
okně, které se zobrazí, klikněte na položku [Move
one up/Posunout o jednu nahoru] nebo [Move one
down/Posunout o jednu dolů].
 Pořadí palet se změní.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
28
Ukončení programu DPP
V hlavním okně klikněte na položky
[File/Soubor]  [Exit/Konec].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
¿ Program DPP bude ukončen.
Program průzkumu Digital Photo Professional
Canon žádá, aby informace týkající se výrobku Canon byly zaslány
společnosti Canon (pokud používáte svůj výrobek Canon v Číně,
legitimně schválené společnosti provádějící průzkum)
prostřednictvím internetu. Canon používá informace pro vývoj a
marketing výrobků, lépe splňujících potřeby zákazníka.
I po odsouhlasení můžete nastavení kdykoli změnit na kartě
[Survey/Průzkum] (str. 162) v části [Preferences/Předvolby].
Při pokusu o ukončení programu DPP bez uložení upraveného
snímku se zobrazí okno s potvrzením uložení snímku. Kliknutím na
možnost [Yes to all/Ano všem] uložíte obsah úprav (recepturu) do
všech upravených snímků.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
29
3
Uspořádání a řazení snímků
Úvod/
Obsah
Efektivní kontrola/třídění snímků ............................. 31
Seřazení snímků......................................................... 33
Připojení zaškrtávacích značek .............................. 33
Nastavení hodnocení.............................................. 33
Seřazení snímků v hlavním okně ............................... 34
Připojení zaškrtávacích značek v hlavním okně..... 34
Nastavení hodnocení v hlavním okně .................... 34
Uspořádání snímků v hlavním okně ........................... 36
Seřazení podle typu................................................ 36
Volné uspořádání ................................................... 36
Zobrazení snímku typu RAW a snímku typu JPEG
jako jednoho snímku ...................................................... 37
Kontrola informací o snímku....................................... 38
Uspořádání snímků ................................................. 39
Odstranění nepotřebného snímku .............................. 39
Přesunutí snímků........................................................ 39
Přesunutí snímků ve složkách.................................... 40
Registrace často používaných složek
(registrace záložek) .................................................... 40
Odstranění záložek................................................. 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
30
Efektivní kontrola/třídění snímků
Snímky zobrazené v hlavním okně jako miniatury lze zvětšit a každý
z nich efektivně zkontrolovat. Snímky můžete roztřídit do skupin.
Upozorňujeme, že tato funkce se netýká videosouborů.
Úvod/
Obsah
Kliknutím na tlačítko [ ] nebo [ ] můžete přepínat
3 mezi
snímky, které chcete zkontrolovat.
Okno rychlé kontroly
V hlavním okně vyberte více snímků, které chcete
1 zkontrolovat.
2 Zobrazte okno rychlé kontroly.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
 Klikněte na tlačítko [Quick check/Rychlá kontrola].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Zobrazí se okno rychlé kontroly.
 V okně rychlé kontroly lze zkontrolovat všechny snímky
zobrazené v hlavním okně.
 Kliknutím na tlačítko [ ] zobrazíte první snímek a kliknutím na
tlačítko [ ] zobrazíte poslední snímek.
 Kliknutím na tlačítko [ ] se vrátíte do hlavního okna.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
31
Úvod/
Obsah
4 Klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit.
Užitečné funkce v okně rychlé kontroly
Klikněte
 Oblast, na kterou jste kliknuli, se zobrazí ve 100% velikosti
(skutečná velikost podle počtu pixelů).
 Chcete-li změnit umístění oblasti zobrazení, přetáhněte oblast
na snímku.
 Kliknutím na tlačítko [
] můžete zobrazit snímek v 50% velikosti.
 Opětovným kliknutím obnovíte úplné zobrazení.
 Kliknutím na tlačítko [ ] ukončíte postup.
 Kontrola pouze vybraných snímků
V okně rychlé kontroly můžete také zkontrolovat pouze vybrané
snímky. Stačí vybrat požadované snímky ze skupiny snímků
zobrazených v hlavním okně a provést krok 1.
 Přepínání mezi snímky pomocí klávesnice
Mezi snímky můžete také přepínat stisknutím kláves <> nebo <>.
 Přepínání mezi obrazovkami pomocí klávesnice
Můžete také přepínat mezi zobrazením na celé obrazovce
a normálním zobrazením stisknutím kláves <Alt> + <Enter>.
 Operace prováděné pomocí nabídky
Každou operaci lze provést také pomocí nabídky, která se zobrazí
po kliknutí pravým tlačítkem myši na snímek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Kromě 100% a 50% velikosti můžete zobrazit snímky ve 12,5%,
25%, 200%, 300% a 400% velikosti. Klikněte na obrazovce na
tlačítko [ ] vedle tlačítka [
] a v nabídce, která se zobrazí,
vyberte zvětšení.
 Po kliknutí na tlačítko [
] (na tlačítku se zobrazí vybrané
zvětšení) se snímek zobrazí ve vybraném zvětšení. Avšak po
zavření okna rychlé kontroly se snímek znovu zobrazí
v původním zobrazení v 50% velikosti.
 Je-li zaškrtnuta položka [AF Point/AF bod], můžete zobrazit AF
body vybrané ve fotoaparátu při pořízení. AF body se však
nezobrazí pro snímky, u kterých došlo ke změně velikosti a které
byly poté převedeny a uloženy (str. 93), u nichž byla zadána
nastavení pro korekci zkreslení a korekci chromatické vady při
zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu, které jsou složené
nebo byly vytvořeny jako snímky s vysokým dynamickým
rozsahem.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
32
Úvod/
Obsah
Nastavení hodnocení
Seřazení snímků
Můžete třídit snímky připojením zaškrtávacích značek nebo nastavením
hodnocení (udávaného symboly [ ]) pro jednotlivé objekty nebo
motivy.
Zobrazte snímek, jemuž chcete přiřadit hodnocení,
a klikněte na libovolný ze symbolů [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Připojení zaškrtávacích značek
Klikněte
Zobrazte snímek, k němuž chcete připojit zaškrtávací
značku, a klikněte na libovolné z tlačítek [ ] až [ ].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Klikněte
 Vybraná zaškrtávací značka se zobrazí v levé horní části okna.
Zaškrtávací značka
 Nastaví se hodnocení a v levé horní části okna se zobrazí ikona
odpovídající vybranému symbolu [ ].
(Níže je zobrazeno okno s hodnocením tři [ ].)
 Chcete-li nastavit možnost [Reject/Zamítnout], klikněte na
tlačítko [Reject/Zamítnout]. Opětovným kliknutím na tlačítko
[Reject/Zamítnout] nastavení zrušíte.
Ikona hodnocení
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Zaškrtávací značku odeberete kliknutím na tlačítko [Clear/
Vymazat].
 Chcete-li hodnocení zrušit, klikněte na stejný symbol [
v pravé části okna jako při nastavení hodnocení.
 Hodnoty zaškrtávacích značek připojených ke snímkům 
v programu DPP verze starší než 4 nejsou zachovány.
 Zaškrtávací značky můžete také připojit z nabídky,
kterou zobrazíte kliknutím pravého tlačítka myši na snímek
v hlavním okně.
]
Pokud dojde ke změně struktury dat snímku v souboru při nastavení
hodnocení snímku, nemusí být možné zkontrolovat informace
o snímku v softwaru od jiného výrobce.
Zadání
předvoleb
33
Úvod/
Obsah
Nastavení hodnocení v hlavním okně
Seřazení snímků v hlavním okně
Snímky můžete třídit připojením zaškrtávacích značek nebo nastavením
hodnocení (udávaného symboly [ ]) pro jednotlivé objekty nebo motivy
také v hlavním okně.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Vyberte snímky, kterým chcete přiřadit hodnocení,
a poté klikněte na libovolný ze symbolů [ ].
Zobrazení
snímků
Připojení zaškrtávacích značek v hlavním okně
Vyberte snímky, k nimž chcete připojit zaškrtávací značku,
a poté klikněte na libovolné z tlačítek [ ] až [ ].
Řazení
snímků
Vyberte
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Vyberte
Klikněte (po kliknutí se symbol [
] změní na symbol [
])
 Nastaví se hodnocení a v rámečku snímku se zobrazí ikona
odpovídající vybranému symbolu [ ].
(Jako příklad je zobrazeno ukázkové okno s hodnocením tři [
])
Klikněte
 Vybraná zaškrtávací značka se zobrazí v levé horní části rámečku snímku.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Zaškrtávací
značka
Ikona
hodnocení
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Opětovným kliknutím na zaškrtávací značku tuto zaškrtávací
značku odeberete.
 Chcete-li hodnocení zrušit, klikněte na stejný symbol [ ] jako při
nastavení hodnocení.
 Možnost [Reject/Zamítnout] nastavte pomocí nabídky [Label/
Označení] nebo v okně rychlé kontroly (str. 31).
34
Úvod/
Obsah
Výběr více snímků v hlavním okně
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Klikněte na požadované snímky a současně podržte klávesu <Ctrl>.
Chcete-li vybrat více po sobě následujících snímků, klikněte na první
snímek a poté na poslední snímek, zatímco současně podržíte
klávesu <Shift>.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
 K připojení zaškrtávacích značek a nastavení hodnocení lze také
použít nabídku [Label/Označení].
 Nastavení hodnocení provedené v softwaru DPP můžete zobrazit
a změnit pomocí jiného softwaru a jakéhokoli podporovaného
fotoaparátu EOS (u modelu EOS 7D s firmwarem verze 2.0.0
nebo vyšší) kromě modelu EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III,
EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D
Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D / EOS 20Da, EOS 10D,
EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D,
EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D a EOS 300D.
• Program EOS Utility verze 2.9 nebo novější: 
Zobrazí se hodnocení nastavená v programu DPP. Nezobrazí
se však možnost [Reject/Zamítnout] a nastavení hodnocení
nelze změnit.
• Pomocí jakéhokoli podporovaného fotoaparátu EOS (u modelu
EOS 7D s firmwarem verze 2.0.0 nebo vyšší) kromě modelu
EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D
Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D,
EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D,
EOS 30D, EOS 20D / EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000,
EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D,
EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D a EOS 300D:
Hodnocení nastavená v programu DPP se zobrazí na
obrazovce přehrávání. Nastavení hodnocení lze také změnit.
Nelze však zobrazit ani změnit nastavení možnosti [Reject/
Zamítnout].
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 V softwaru DPP mùžete naopak zobrazit a změnit nastavení
hodnocení provedené pro snímky v jakémkoli podporovaném
fotoaparátu EOS (u modelu EOS 7D s firmwarem verze 2.0.0 nebo
vyšší) kromì modelu EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D
Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II,
EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D / EOS 20Da, EOS 10D,
EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D,
EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D a EOS 300D.
Zadání
předvoleb
35
Úvod/
Obsah
Uspořádání snímků v hlavním okně
Snímky můžete uspořádat podle typů zaškrtávacích značek, které jste
připojili, nebo podle data a času pořízení. Snímky můžete také volně
uspořádat přesunutím jednotlivých snímků.
Volné uspořádání
Přetáhněte snímek do požadovaného umístění.
Seřazení podle typu
Zobrazení
snímků
Vyberte položky [Thumbnails/Miniatury]  [Sort/
Seřadit]  požadovaná položka.
Řazení
snímků
 Snímky budou uspořádány v pořadí podle vybrané položky.
Popis
Snímky budou seřazeny podle názvu souboru
v alfanumerickém pořadí (0 až 9  A až Z).
Snímky budou seřazeny v následujícím pořadí:
snímky typu RAW  snímky typu JPEG  snímky
typu TIFF  filmy typu MOV  filmy typu MP4.
Shooting Date/Time: ascending order Snímky jsou seřazeny podle data a času pořízení od
(Datum/čas pořízení: vzestupné řazení) nejstaršího.
Check mark: ascending order
Snímky se zaškrtávací značkou mají prioritu a budou
(Zaškrtávací značka: vzestupné řazení) seřazeny v číselném pořadí.
Rating: ascending order
Snímky jsou seřazeny v pořadí od snímků
(Hodnocení: vzestupné řazení)
s nejmenším počtem symbolů [ ].
Camera Model Name: ascending Snímky budou seřazeny podle číslice použité v názvu
order (Název modelu fotoaparátu: modelu fotoaparátu, počínaje nejnižší číslicí. (např.:
vzestupné řazení)
EOS-1D X  EOS 6D)
Lens: ascending order
Snímky budou seřazeny podle objektivu použitého
(Objektiv: vzestupné řazení) k pořízení, od objektivu s nejkratší ohniskovou
vzdáleností.
ISO speed: ascending order
Snímky budou seřazeny podle citlivosti ISO, počínaje
(Citlivost ISO: vzestupné řazení) nejnižší hodnotou.
Shutter speed: ascending order
Snímky budou seřazeny podle rychlosti závěrky,
(Rychlost závěrky: vzestupné řazení) počínaje nejnižší hodnotou.
Aperture value: ascending order
Snímky budou seřazeny podle clonového čísla,
(Clonové číslo: vzestupné řazení)
počínaje nejnižší hodnotou.
Focal length: ascending order
Snímky budou seřazeny podle objektivu použitého
(Ohnisková vzdálenost:
k pořízení, od nejkratší nastavené ohniskové
vzestupné řazení)
vzdálenosti.
Hlavní položky třídění
File name: ascending order 
(Název souboru: vzestupné řazení)
Extension: ascending order
(Přípona: vzestupné řazení)
* Snímky lze uspořádat také pomocí možností [Image Size/Velikost snímku], [RAW
Type/Typ RAW] a [Recipe editing status/Stav úpravy receptury].
* Při řazení descending order (sestupné řazení) budou všechny položky
seřazeny v opačném pořadí než při vzestupném řazení.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Úpravy
snímků
 Snímek se přesune do požadovaného umístění.
 Můžete také vybrat více snímků (str. 35) a přesunout je.
 Pořadí přeuspořádaných snímků se dočasně zaregistruje
jako [Custom/Uživatelské] na panelu [Filter/Sort pane/
Panel filtrování/třídění] a zachová se až do ukončení
programu DPP nebo výběru jiné složky v oblasti složek.
 Výběrem položek [Thumbnails/Miniatury]  [Sort/Seřadit] 
[File name/Název souboru] a [Ascending/Vzestupně] obnovíte
pořadí snímků, které bylo platné před jejich přeuspořádáním.
Zachování pořadí znovu seřazených snímků
Pořadí znovu seřazených snímků můžete zachovat, i pokud ukončíte
program DPP nebo vyberete další složky v oblasti složek.
 Zachování pořadí bez změny názvů souborů snímků
Pomocí karty [View Settings/Nastavení zobrazení] v části
[Preferences/Předvolby] můžete zachovat pořadí snímků beze
změny názvů souborů snímků (str. 161).
 Zachování pořadí a změna názvů souborů snímků
Pomocí funkce přejmenování můžete zachovat pořadí snímků
a změnit názvy všech souborů snímků současně v pořadí, v němž
byly uspořádány (str. 137).
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
36
Úvod/
Obsah
Zobrazení snímku typu RAW a snímku typu JPEG jako jednoho snímku
Můžete zobrazit a zpracovat snímek typu RAW a snímek typu JPEG
pořízené současně jako jeden snímek. Lze tak především snížit
na polovinu počet snímků zobrazených v hlavním okně a také
zjednodušit kontrolu velkého počtu snímků pořízených současně.
 Snímky přidané do okna [Collection/Výběr snímků]
Jestliže do okna [Collection/Výběr snímků] přidáte snímek typu RAW
a snímek typu JPEG zobrazené jako jeden snímek, bude tento jeden
snímek označen značkou [
]. Avšak vzhledem k tomu, že snímky
typu RAW a JPEG jsou ve skutečnosti přidány jednotlivě, zvýší se
počet snímků uvedený na kartě [Collection/Výběr snímků]
o hodnotu 2.
Vyberte položky [Thumbnails/Miniatury]  [Group
RAW and JPG versions/Seskupit verze RAW
a JPEG].
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
 Zobrazení hlavního okna se aktualizuje a simultánně pořízené
snímky typu RAW i JPEG se zobrazí jako jeden snímek se
značkou [
] (str. 166).
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Snímky RAW s příponou „.CR2“ nebo „.CR3“ lze zobrazit jako
jeden snímek
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Snímky, které lze zobrazit jako jeden snímek, jsou snímky pořízené
fotoaparátem, který současně fotografuje snímky RAW s příponou
„.CR2“, „.CR3“ a snímky JPEG. Snímky, které byly simultánně pořízeny
fotoaparátem vytvářejícím snímky typu RAW s příponou „.CRW“ nebo
„.TIF“, nelze zobrazit jako jeden snímek.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Pokud je zobrazen jeden snímek
 Zobrazený snímek
Snímek typu RAW je zobrazen ve všech oknech.
 Upravený snímek
Obsah, který byl upraven pomocí některé z funkcí programu DPP
(například palety nástrojů), bude použit pouze u snímku typu RAW.
Pokud jste však použili následující funkce, budou úpravy použity
u snímků typu RAW i snímků typu JPEG.
• Odstranění snímku (str. 39)
• Přesunutí nebo kopírování snímku (str. 39)
• Zaškrtávání (str. 33, str. 34)
• Hodnocení (str. 33, str. 34)
• Otočení snímku (str. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Pokud zrušíte výběr položky [Group RAW and JPG versions/
Seskupit verze RAW a JPEG], snímky typu RAW a snímky typu
JPEG se zobrazí jako samostatné snímky.
37
Kontrola informací o snímku
Vyberte snímek, u kterého chcete zkontrolovat
informace o snímku.
1
2 Vyberte položky [View/Zobrazit]  [Info/Informace].
3 Vyberte kartu a zkontrolujte informace.
 Zobrazí se okno s informacemi o snímku.
Okno s informacemi o snímku
Karta [Exif Information/ Karta [XMP/IPTC Information/
Karta
Informace Exif]
Informace XMP/IPTC]
[Recipes/Receptury]
 Informace o snímku se zobrazují na kartě [Exif Information/
Informace Exif], zatímco informace IPTC* připojené ke snímku
po jeho pořízení se zobrazují na kartě [XMP/IPTC Information/
Informace XMP/IPTC]. 
Informace IPTC* poskytují další poznámky ke snímkům, jako
jsou popisky, titulky a místo fotografování. Informace jsou
roztříděny do 5 různých kategorií a lze je zobrazit výběrem
položky [Description/Popis], [IPTC Contact/Kontaktní informace
IPTC], [IPTC Image/Snímek IPTC], [IPTC Content/Obsah IPTC]
nebo [IPTC Status/Stav IPTC] v seznamu na kartě [XMP/IPTC
Information/Informace XMP/IPTC].
* International Press Telecommunications Council (IPTC)
 Obsah karty [Exif Information/Informace Exif] se bude lišit podle
modelu fotoaparátu.
 Obsah receptury použité pro snímek se zobrazí na kartě
[Recipes/Receptury].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Užitečné funkce v hlavním okně
 Přepínání zobrazení
Pokud při zobrazení okna s informacemi o snímku vyberete v hlavním
okně jiný snímek, zobrazí se informace o snímku pro tento snímek.
 Odlišnost od informací o snímku zobrazených pro miniatury
Podrobné informace o snímku pro jednotlivé snímky jsou zobrazeny
v okně s informacemi o snímku. Pokud však chcete zkontrolovat
pouze základní informace o snímku, můžete tak učinit pro jednotlivé
snímky výběrem položek [Thumbnails/Miniatury]  [With shooting
info/S informacemi o snímku] (str. 14).
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
38
Uspořádání snímků
V této části je vysvětlen postup odstranění nežádoucích snímků,
přesunutí nebo kopírování snímků atd. pro uspořádání snímků.
Odstranění nepotřebného snímku
Mějte na paměti, že odstraněné snímky nelze obnovit.
1 Vyberte nepotřebný snímek v hlavním okně.
položky [File/Soubor]  [Move to Recycle
2 Vyberte
Bin/Přesunout do koše].
Úvod/
Obsah
Přesunutí snímků
Snímky můžete přesunovat nebo kopírovat do samostatné složky
a seřadit podle data pořízení nebo témat.
Přetáhněte snímek, který chcete přesunout
nebo zkopírovat.
 Přesunutí: Přetáhněte snímek a uvolněte jej v cílové složce.
 Kopírování: Přidržujte klávesu <Ctrl> a současně přetáhněte
snímek a uvolněte jej v cílové složce.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Snímky budou přesunuty nebo zkopírovány do cílové složky.
 Snímek bude přesunut do složky [Recycle Bin/Koš] a odstraněn
z programu DPP.
 Po provedení operace [Empty Recycle Bin/Vysypat koš] u složky
[Recycle Bin/Koš] na ploše budou snímky z počítače trvale
odstraněny.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
39
Úvod/
Obsah
Přesunutí snímků ve složkách
Můžete zkopírovat nebo přesunout složky obsahující snímky a seřadit
snímky podle složek.
Přetáhněte složku, kterou chcete přesunout nebo
zkopírovat.
 Přesunutí: Přetáhněte složku a uvolněte ji v cílové složce.
 Kopírování: Přidržujte klávesu <Ctrl> a současně přetáhněte
složku a uvolněte ji v cílové složce.
Registrace často používaných složek (registrace záložek)
Často používané složky můžete zaregistrovat do záložek.
Zaregistrované složky se zobrazí na kartě [Bookmark/Záložka]
v hlavním okně.
složku, pro kterou chcete zaregistrovat
1 Vyberte
záložku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Vyberte
2 Vyberte položky [File/Soubor]  [Bookmark/Záložka].
 Složka vybraná v kroku 1 se zaregistruje na kartu [Bookmark/
Záložka] v hlavním okně.
 Složky budou přesunuty nebo zkopírovány do cílové složky.
Odstranění záložek
Složku zaregistrovanou na kartě [Bookmark/Záložka] můžete odstranit.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Vyberte položky [File/Soubor]  [Remove bookmark/
Odebrat záložku].
 Vybraná složka se odstraní ze záložek.
40
4
Úpravy snímků
Úvod/
Obsah
Snímky typu RAW .................................................... 44
Snímky typu RAW...................................................... 44
Vyvolání snímků typu RAW ....................................... 44
Kdy se provádí vyvolání snímků typu RAW............... 44
Výhody snímku typu RAW ......................................... 44
Úpravy snímků typu JPEG a TIFF ........................... 45
Palety nástrojů ......................................................... 46
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro základní úpravy .................................... 48
Úprava jasu................................................................ 48
Změna stylu Picture Style .......................................... 49
Pokročilí Použití souboru stylu Picture Style............... 51
Úprava tónu barvy změnou vyvážení bílé.................. 51
Úprava tónu barvy pomocí kapátka pro
vyvážení bílé..............................................................
Pokročilí Úprava vyvážení bílé pomocí
teploty barvy ..............................................................
Pokročilí Doladění vyvážení bílé.................................
Úprava kontrastu .......................................................
Pokročilí Nastavení jasu stínů/světel ..........................
Změna tónu barvy a saturace barev ..........................
Úprava černobílého snímku...................................
Pokročilí Úpravy dynamického rozsahu......................
Automatická úprava gradace a luminance.................
Použití funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) ......................................................
Úprava ostrosti snímku ..............................................
Podrobné nastavení ostrosti snímku .....................
52
53
53
54
54
55
55
56
57
58
59
60
Provádění úprav pomocí palety nástrojů
pro úpravy tónů............................................................. 61
JPEG/TIFF
Úpravy jasu a kontrastu..............................................
Úprava tónu barvy pomocí kapátka pro
vyvážení bílé...............................................................
Pokročilí Úprava tonální křivky ....................................
Příklad operace s tonální křivkou ...........................
Pokročilí Úpravy dynamického rozsahu.......................
Použití funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu).......................................................
61
62
63
64
65
65
Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro úpravy barev........................................ 66
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů
pro úpravy barev.........................................................
Úprava určitého barevného gamutu .......................
Úprava odstínu a saturace pro celý snímek ...........
Úprava černobílého snímku....................................
Pokročilí
66
66
67
67
Provádění úprav pomocí palety
nástrojů pro detailní úpravy ..................................... 68
Potlačení šumu........................................................... 68
Úprava ostrosti snímku............................................... 69
Snížení efektu moiré na snímku ................................. 69
JPEG/TIFF Provádění úprav pomocí palety nástrojů
pro výřez a úpravu úhlu natočení .................................. 70
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro
korekci objektivu ...................................................... 73
Korekce aberace objektivu ......................................... 73
Provádění korekcí....................................................... 74
JPEG/TIFF
Efekty korekce zkreslení pro objektivy typu
rybí oko................................................................... 75
Posuvník Shooting distance information (Informace
o vzdálenosti při snímání)........................................... 76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
41
Úvod/
Obsah
Korekce více snímků současně .................................
Digitální optimalizace objektivu..................................
Použití digitální optimalizace objektivu ......................
Úprava ostrosti snímku ..............................................
Pokročilí Úpravy pomocí palety nástrojů
JPEG/TIFF
pro částečné úpravy ..................................................
Částečné úpravy snímků ([Brightness/Jas],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Odstín],
[Saturation/Saturace])............................................
Částečné úpravy snímků ([Reduce color moiré/
Snížit efekt moiré]).................................................
Skupiny úprav ............................................................
77
77
78
80
81
81
83
84
Provádění úprav pomocí palety nástrojů
pro odstranění prachu a klonovací razítko ............... 85
Provedení automatického vymazání prachových částic...... 85
JPEG/TIFF
Uložení receptury jako souboru.................................. 97
Načtení a použití receptur .......................................... 98
Úpravy porovnáním více snímků ............. 99
JPEG/TIFF Efektivní úpravy ..................................... 100
Úpravy v okně pro úpravy snímku ............................ 100
JPEG/TIFF
Změna zobrazení miniatur na vodorovné
zobrazení.................................................................. 101
Seskupení a úpravy snímků v okně Collection
(Výběr snímků) ......................................................... 102
Skládání snímků .................................... 104
Metody skládání ....................................................... 107
JPEG/TIFF Vytváření snímků s vysokým dynamickým
rozsahem............................................................... 108
Pokročilí Použití optimalizace Dual Pixel RAW ....... 111
JPEG/TIFF
Automatické vymazání prachových částic
v hlavním okně........................................................... 86
Ruční vymazání prachových částic (funkce
opravy)....................................................................... 87
Vymazání nežádoucích částí snímku (funkce
klonovacího razítka)................................................... 89
Jemné úpravy pozice maximální ostrosti a rozlišení
pomocí informací o hloubce uložených v souboru
Dual Pixel RAW ........................................................ 111
Změna perspektivy nebo bokeh popředí pro
příjemnější výsledek ................................................. 112
Redukce závojů na snímku ...................................... 113
Nastavení pracovního barevného prostoru .............. 90
Použití funkce softwarové kontroly barev................. 91
Zadání velikosti při otevírání snímků RAW .............. 92
JPEG/TIFF Uložení výsledků úprav ............................ 93
Uložení obsahu úprav do snímku .............................. 93
Uložení jako samostatného snímku........................... 93
JPEG/TIFF Vrácení úpravy snímku zpět ..................... 95
JPEG/TIFF Využití obsahu úprav (receptury).............. 96
Kopírování receptury a její vložení do jiného snímku .. 97
Využívání hloubkové
kompozice ............................................................. 115
Podporované snímky................................................ 115
Využívání nástroje Hloubková kompozice................ 115
JPEG/TIFF
Pokročilí
Využívání nástroje pro úpravy hloubkové
kompozice ................................................................ 117
Použití nástroje pro shlukování obrazu ..... 120
Spuštění nástroje pro shlukování obrazu ................. 120
Změna reprezentativního obrázku v roli ................... 122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Pokročilí
42
Úvod/
Obsah
Uložení jednoho snímku do role .............................. 122
Extrakce a uložení libovolného rozsahu do role ...... 123
Přenos snímku typu RAW do aplikace
Photoshop .............................................................. 124
Pokročilí Přizpůsobení panelu nástrojů hlavního okna ... 125
Pokročilí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
* Části označené symboly JPEG/TIFF a JPEG/TIFF v kapitole 
„4 Úpravy snímků“ podporují nejenom úpravy snímků typu RAW,
ale také úpravy snímků typu JPEG/TIFF.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Všechny funkce vysvětlené v dané části podporují
úpravy snímků typu JPEG/TIFF.
: Některé funkce vysvětlené v dané části podporují
úpravy snímků typu JPEG/TIFF.
Zadání
předvoleb
43
Snímky typu RAW
Snímky typu RAW
Snímek typu RAW tvoří obrazová data zaznamenaná z výstupních dat
obrazového snímače. Vzhledem k tomu, že není prováděno zpracování
snímku ve fotoaparátu při pořízení fotografie a že fotografie byla
zaznamenána ve speciálním formátu „obrazových dat typu RAW +
informací o podmínkách zpracování snímku v okamžiku pořízení“, je
k zobrazení nebo úpravám snímku vyžadován speciální software.
* „RAW“ znamená „v přirozeném stavu“ nebo „nezpracovaný či
neupravený“.
Vyvolání snímků typu RAW
Přeneseno do terminologie filmů, koncept snímku typu RAW je pořízený
snímek, který dosud nebyl vyvolán (latentní snímek).
U filmu se snímek poprvé zobrazí při vyvolání. Totéž platí také pro
snímky typu RAW, které nelze zobrazit v počítači jako snímky, dokud
neprovedete dodatečné zpracování obrazového signálu.
Toto zpracování se proto označuje jako „vyvolání“, přestože jsou snímky
digitální.
Úvod/
Obsah
Výhody snímku typu RAW
Snímky typu RAW jsou zaznamenány ve formátu „obrazových dat typu
RAW + informací o podmínkách zpracování snímku v okamžiku
pořízení“. Po otevření snímku typu RAW v programu DPP je snímek
automaticky vyvolán a můžete jej zobrazit jako snímek, pro nějž byly
použity podmínky zpracování snímku platné v okamžiku pořízení. 
Pokud u otevřeného snímku provedete různé úpravy (snímek je
pokaždé automaticky vyvolán), změní se pouze podmínky zpracování
snímku (podmínky vyvolání) a původní data snímku zůstanou
nezměněna. Z tohoto důvodu se jedná o skvělá data pro uživatele, kteří
chtějí pořízené snímky zpracovávat tvůrčím způsobem, protože se
nemusí obávat snížení kvality snímků. 
V programu DPP se „informace o podmínkách zpracování snímku“,
které lze upravit, nazývají „receptura“ (str. 96).
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Kdy se provádí vyvolání snímků typu RAW
Program DPP provede proces „vyvolání“ automaticky poté, co jsou
v něm snímky typu RAW zobrazeny. V důsledku toho se snímky typu
RAW zobrazí v programu DPP jako snímky, pro něž byl dokončen
proces vyvolání.
V programu DPP můžete zobrazit, upravit a tisknout snímky typu RAW,
aniž byste si byli konkrétně vědomi procesu vyvolání.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Obrazová data typu RAW
Informace o podmínkách zpracování snímku
Obsah upravený pomocí palet
nástrojů lze zpracovat individuálně
jako soubor receptury (přípona „.dr4“)
(str. 96, str. 97).
V programu DPP lze veškeré úpravy (informace o podmínkách
zpracování snímku), provedené pomocí palet nástrojů, uložit do snímku
jako data nazývaná „receptura“ (str. 97) nebo je lze uložit, stáhnout
a použít u dalších snímků jako samostatný soubor receptury (s příponou
„.dr4“, str. 98). Avšak soubor receptury s uloženými úpravami snímku
typu RAW nelze použít pro snímky typu JPEG nebo TIFF.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
44
Úpravy snímků typu JPEG a TIFF
Pomocí programu DPP můžete upravit snímky typu JPEG a TIFF
stejným způsobem jako snímky typu RAW s využitím níže uvedených
palet nástrojů.
• Paleta nástrojů pro úpravy tónů
• Paleta nástrojů pro úpravy barev
• Paleta nástrojů pro detailní úpravy
• Paleta nástrojů pro výřez a úpravu úhlu natočení
• Paleta nástrojů pro částečné úpravy
• Paleta nástrojů pro odstranění prachu a klonovací razítko
• Paleta nástrojů pro nastavení
Vzhledem k tomu, že úpravy provedené pomocí těchto palet nástrojů
(receptury) změní pouze podmínky zpracování snímků, zůstanou
„vlastní původní data snímku“ nedotčena. Nedojde tudíž k žádnému
zhoršení snímku, které obvykle provází úpravy, a můžete provést
neomezený počet dalších úprav snímku.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Obrazová data typu JPEG a TIFF
Informace o podmínkách zpracování snímku
Obsah upravený pomocí palet
nástrojů lze zpracovat individuálně
jako soubor receptury (přípona „.dr4“)
(str. 96, str. 97).
V programu DPP lze veškeré úpravy (informace o podmínkách
zpracování snímku), provedené pomocí palet nástrojů, uložit do snímku
jako data nazývaná „receptura“ (str. 97) nebo je lze uložit, stáhnout
a použít u dalších snímků jako samostatný soubor receptury
(s příponou „.dr4“, str. 98). Avšak data receptury s uloženými úpravami
snímku typu JPEG nebo TIFF nelze použít pro snímky typu RAW.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
45
Palety nástrojů
Úvod/
Obsah
V programu DPP můžete upravit snímky pomocí palet nástrojů
přepínáním mezi různými okny palet nástrojů podle požadovaných
úprav. Vzhledem k tomu, že úpravy provedené pomocí palet nástrojů
změní pouze podmínky zpracování snímků, zůstanou „vlastní původní
data snímku“ nedotčena. Nedojde tak k žádnému zhoršení snímku,
které obvykle provází úpravy, a můžete provést neomezený počet
dalších úprav snímku. Různé funkce palet nástrojů jsou podrobněji
vysvětleny v odpovídajících tématech.
Paleta nástrojů pro
ořez a nastavení úhlu
Paleta nástrojů
pro korekci
objektivu
Paleta nástrojů
pro základní
úpravy
Paleta nástrojů
pro podrobné
úpravy
Paleta
nástrojů pro
úpravy tónu
Paleta nástrojů
pro částečné
úpravy
 Paleta nástrojů pro základní úpravy
Umožňuje provést základní úpravy snímku typu RAW (str. 48).
 Paleta nástrojů pro úpravy tónů
Umožňuje upravit tonální křivku a použít funkci Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 61).
 Paleta nástrojů pro úpravy barev
Umožňuje upravit odstín, saturaci a světlost pro určitý barevný prostor.
Lze také upravit odstín a saturaci pro celý snímek (str. 66).
 Paleta nástrojů pro detailní úpravy
Umožňuje potlačit šum a upravit ostrost snímků (str. 68).
 Paleta nástrojů pro výřez a úpravu úhlu natočení
Umožňuje oříznout snímek a upravit úhel natočení snímku (str. 70).
Paleta nástrojů
pro odstranění
prachu
a klonovací
razítko
Paleta
nástrojů pro
nastavení
Paleta
nástrojů pro
úpravy barev
 Paleta nástrojů pro korekci objektivu
Umožňuje provést korekci aberace objektivu ve snímku (str. 73)
a použít digitální optimalizaci objektivu (str. 78).
 Paleta nástrojů pro částečné úpravy
Slouží k úpravě vybrané oblasti snímku (str. 81).
 Paleta nástrojů pro odstranění prachu
a klonovací razítko
Slouží k odstranění prachu ze snímku a opravě snímku
zkopírováním jeho částí (str. 85).
 Paleta nástrojů pro nastavení
Umožňuje konfigurovat pracovní barevný prostor (str. 90).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
46
Úvod/
Obsah
Použití různých palet nástrojů
K provádění úprav snímků typu RAW doporučujeme použít paletu
nástrojů pro základní úpravy. Pokud však zjistíte, že paleta nástrojů pro
základní úpravy nenabízí dostatečný rozsah úprav, nebo pokud chcete
použít určité funkce, které jsou dostupné pouze na paletě nástrojů pro
úpravy tónů (str. 61), doporučujeme provést počáteční úpravy pomocí
palety nástrojů pro základní úpravy a poté použít paletu nástrojů pro
úpravy tónů k provedení pouze minima požadovaných úprav.
K potlačení šumu (str. 68) a provedení korekce aberace objektivu
(str. 74) byste měli nejprve provést nezbytné úpravy na paletách nástrojů
pro základní úpravy a úpravy tónů a poté provést úpravy pomocí palet
nástrojů pro detailní úpravy (str. 68) a korekci objektivu (str. 73).
 Můžete kliknout na tlačítko [
] v pravé dolní části hlavního okna
a zobrazit/skrýt možnost [Tool palette/Paleta nástrojů].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
47
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro základní úpravy
Paleta nástrojů pro základní úpravy umožňuje provést základní úpravy
snímků typu RAW. Pomocí této palety nástrojů můžete upravit jas
snímku, nastavit styl Picture Style, upravit vyvážení bílé, upravit
kontrast, upravit tón barev a saturaci, upravit dynamický rozsah, použít
funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) a upravit
ostrost snímku.
Uvědomte si, že z uvedených úprav lze pro snímky typu JPEG/TIFF
použít pouze funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) a úpravu ostrosti snímku.
Vyberte snímek v hlavním okně atd.
1
2 Zobrazte paletu nástrojů pro základní úpravy.
Úprava jasu
Můžete upravit jas snímku. Posunutím jezdce směrem doprava snímek
zesvětlíte, posunutím jezdce směrem doleva snímek ztmavíte.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Obnovení výchozích
nastavení snímku
Zadejte číselnou
hodnotu
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Přetáhněte posuvník doleva nebo doprava
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Rozsah úprav je −3,0 až +3,0 (s krokem 0,01 EV při zadávání
hodnoty).
48
Úvod/
Obsah
Picture Style
Změna stylu Picture Style
Pokud se vzhled snímku liší od toho, co jste viděli v době jeho pořízení,
můžete se přiblížit tomu, co očekáváte, změnou stylu Picture Style.
Přestože jste snímek uložili (str. 93) s nastavenou možností
[Monochrome/Černobílý] (str. 55), můžete i nadále v jakémkoli
okamžiku změnit nastavení na jiný styl Picture Style. Stačí vybrat jiný
styl Picture Style než [Monochrome/Černobílý].
Obnoví původní
nastavení snímku
Vyberte
()
Standard
(Standardní)
Auto
(Automaticky)
Popis
Styl Picture Style nastavený pomocí fotoaparátu při
pořízení snímku.
Pokud je ve fotoaparátu vybrán režim kreativní zóny,
zobrazí se nastavený styl Picture Style v závorkách ( ).
Pokud je ve fotoaparátu vybrán režim základní zóny,
zobrazí se položka [Shot settings/Nastavení
snímku] v závorkách ( ) a použijí se vlastnosti
snímku odpovídající vybranému režimu snímání.
Snímek bude obsahovat živé barvy.
Toto nastavení je obvykle vhodné pro většinu snímků.
Tón barev bude upraven tak, aby odpovídal
fotografované scéně. Barvy budou vypadat živě.
Živě budou působit zejména barvy modré oblohy,
zeleně a západu slunce ve scénách
fotografovaných v přírodě, pod širým nebem nebo
při západu slunce.
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti.
Portrait (Portrét) Hodí se pro detailní snímky žen a dětí. Změnou nastavení
[Color tone/Tón barvy] můžete upravit odstín pleti (str. 55).
Landscape
(Krajina)
Fine Detail
(Jemný detail)
Zobrazí živé odstíny modré a zelené.
Vhodný pro vytváření působivých snímků krajiny.
Vhodné pro detailní obrys a jemnou texturu objektu.
Barvy budou mírně živější.
Snímky s přirozenými, tlumenými barvami.
Neutral (Neutrální) Vhodný pro základní snímky, u nichž budou
provedeny úpravy.
Pokud je fotografovaný objekt zachycen při světle
s teplotou barvy 5 200 K, bude barva kolorimetricky
Faithful (Věrný) upravena tak, aby odpovídala barvě objektu.
Vhodný pro základní snímky, u nichž budou
provedeny úpravy.
Monochrome
(Černobílý)
K získání černobílých fotografií.
Snímek můžete upravit také pomocí možností [Filter
effect/Efekt filtru] nebo [Toning effect/Efekt tónování]
(str. 55).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
49
Úvod/
Obsah
Picture Style
Popis
(Soubor stylu
Picture Style
uložený ve
fotoaparátu)
Zobrazí se při výběru snímku pořízeného pomocí
souboru stylu Picture Style uloženého ve fotoaparátu.
V seznamu se název souboru stylu Picture Style
zobrazí uzavřený do závorek ( ).
[Soubor stylu
Název souboru stylu Picture Style použitého
Picture Style
v programu DPP se zobrazí uzavřený do hranatých
použitý
závorek [ ].
v programu DPP]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
 Nastavení položek [Color tone/Tón barvy], [Color saturation/
Saturace barev], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska
pro doostření] a [Sharpness/Ostrost] můžete zachovat
i po změně stylu Picture Style.
 Možnost [Auto/Automaticky] se nepoužije u snímků pořízených
pomocí modelu EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D
Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II,
EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 7D,
EOS 60D / EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D
/ EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60,
EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D,
EOS 400D, EOS 350D, EOS 300D, PowerShot G3 X,
PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot G9 X,
PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16,
PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15,
PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9,
PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12,
PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS,
PowerShot SX50 HS nebo PowerShot SX70 HS. Pokud měníte
styl Picture Style s několika vybranými snímky, tak i když můžete
vybrat možnost [Auto/Automaticky], pokud byly snímky pořízeny
libovolným podporovaným fotoaparátem jiným než výše uvedené,
funkce [Auto/Automaticky] nebude použita na snímky pořízené
pomocí výše uvedených fotoaparátů.
 Možnost [Fine Detail/Jemný detail] můžete použít na všechny
snímky pořízené pomocí podporovaných modelů fotoaparátu
kromě modelu PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II,
PowerShot G7 X, PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS,
PowerShot G5 X, PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot
G1 X, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot S100,
PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot
G12, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS
a PowerShot SX50 HS.
 Možnost [Auto/Automaticky] nelze zvolit pro snímky typu RAW 
s násobnou expozicí vytvořené ve fotoaparátu.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
50
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Použití souboru stylu Picture Style
Soubor stylu Picture Style je soubor s příponou Picture Style.
Prostřednictvím programu DPP lze pro snímky typu RAW použít
soubory stylu Picture Style, které jste stáhli z webu společnosti Canon
a které jsou určeny pro různé scény, nebo soubory stylu Picture Style
vytvořené pomocí programu Picture Style Editor. Před použitím uložte
soubor stylu Picture Style do počítače.
Úprava tónu barvy změnou vyvážení bílé
Pokud tón barvy vyfotografovaného snímku nevypadá přirozeně, nastavte
přirozenější vzhled pomocí vyvážení bílé. Přirozeného tónu barvy můžete
dosáhnout nastavením zdroje světla, který odpovídá scéně v okamžiku
fotografování snímku, například květin s nevýraznými barvami.
Úpravy
snímků
Obnovení výchozích
nastavení snímku
Vyberte

2
Vyberte soubor stylu Picture Style uložený v počítači
a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
 Vybraný soubor stylu Picture Style bude použit u snímku.
 Chcete-li použít jiný soubor stylu Picture Style, opakujte znovu
daný postup od kroku 2.
( ) je vyvážení bílé nastavené ve fotoaparátu při pořízení snímku.
• Pokud je ve fotoaparátu vybrán režim kreativní zóny, zobrazí se
nastavené vyvážení bílé v závorkách ( ).
• Pokud je ve fotoaparátu vybrán režim základní zóny, zobrazí se
položka [Shot settings/Nastavení snímku] v závorkách ( ) a použijí
se vlastnosti snímku odpovídající vybranému režimu snímání.
Tón barvy není přirozenější ani po změně vyvážení bílé
Pokud tón barvy snímku nevypadá přirozeně ani po změně vyvážení bílé,
upravte vyvážení bílé kapátkem (str. 52).
Úprava pomocí tónu barvy
Chcete-li provést další jemné úpravy tónu barvy po úpravě vyvážení bílé, můžete
použít funkci [Color tone/Tón barvy] (str. 55) k doladění podle vašich představ.
 Výsledky úprav nelze zaregistrovat jako osobní vyvážení bílé
(str. 132), jestliže jste v seznamu vybrali možnost [ ( )].
 U snímků typu RAW s násobnou expozicí vytvořených ve
fotoaparátu nelze změnit ani upravit vyvážení bílé.
Ve fotoaparátu lze použít pouze soubory stylu Picture Style
s příponou „.PF2“ nebo „.PF3“.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
na tlačítko [Browse/Procházet] v panelu
1 Klikněte
[Picture Style].
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Podrobné informace o jednotlivých nastaveních vyvážení bílé
najdete v návodu k použití fotoaparátu.
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
51
Úvod/
Obsah
Úprava tónu barvy pomocí kapátka pro vyvážení bílé
Vyvážení bílé můžete upravit použitím vybrané části snímku jako
standardu pro bílou a dosáhnout tak přirozeného vzhledu snímku.
Použití kapátka pro vyvážení bílé je účinné při použití v částech snímku,
kde se tón bílé barvy změnil vlivem zdroje světla.
 Barva snímku se upraví podle bodu, který jste vybrali jako
standard pro bílou barvu.
 Pokud kliknete na jiný bod na snímku, bude vyvážení bílé opět
upraveno.
 Chcete-li funkci kapátka pro vyvážení bílé ukončit, klikněte
pravým tlačítkem myši nebo znovu klikněte na tlačítko [
].
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Klikněte
2
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Klikněte na bod, který má být standardem pro bílou
barvu.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Co dělat, když na snímku nejsou žádné bílé oblasti
Klikněte
Souřadnice polohy kurzoru a hodnoty RGB
(8bitový převod)
Obnoví původní
nastavení
snímku
Nejsou-li na snímku žádné bílé oblasti, můžete vyvážení bílé upravit
kliknutím na šedý bod na snímku v kroku 2. Výsledek úpravy je stejný
jako při výběru bílé oblasti.
Zadání
předvoleb
U snímků typu RAW s násobnou expozicí vytvořených ve
fotoaparátu nelze změnit ani upravit vyvážení bílé.
52
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Pokročilí
Úprava vyvážení bílé pomocí teploty barvy
Doladění vyvážení bílé
Vyvážení bílé lze nastavit pomocí číselné hodnoty teploty barvy.
1
Klikněte na možnost [Color temperature/Teplota
barvy] v seznamu [White balance adjustment/
Korekce vyvážení bílé].
2 Nastavte teplotu barvy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Jedná se o funkci, která umožňuje provést jemné úpravy vyvážení bílé.
Pomocí této funkce můžete dosáhnout stejných efektů jako při použití
filtrů pro konverzi teploty barev a filtrů pro korekci barev od jiných
výrobců. Nastavitelný rozsah je ±10 EV. Tato funkce je určena zejména
pro velmi zkušené uživatele, kteří jsou důvěrně seznámeni s funkcemi
a efekty filtrů pro konverzi teploty barev a filtrů pro korekci barev.
Dolaďte vyvážení bílé přetažením bodu v poli úprav
na panelu [Fine-tune/Doladění].
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zadejte hodnoty pro
nastavení
Přetáhněte jezdce
doleva nebo doprava
 B je zkratka pro modrou, A pro jantarovou, M pro purpurovou a G pro
zelenou barvu. Barvy se upraví směrem k barvě, k níž se přesune bod.
 Jemné doladění úprav lze provést také pomocí posuvníků nebo
zadáním hodnot úprav.
Přetáhněte
Zobrazuje hodnotu
nastavení
Přetáhněte jezdce doprava
nebo doleva
 Chcete-li zaregistrovat výsledky úprav jako osobní vyvážení bílé
(str. 132), vyberte v seznamu [White balance adjustment/Korekce
vyvážení bílé] před doladěním vyvážení bílé jiné nastavení než
[ ( )]. Pokud jste v seznamu vybrali možnost [ ( )] a doladili
jste vyvážení bílé, nemůžete výsledky poté zaregistrovat jako
osobní vyvážení bílé.
 U snímků typu RAW s násobnou expozicí vytvořených ve
fotoaparátu nelze změnit ani upravit vyvážení bílé.
Rozsah úprav je 2 000 až 10 000 K (v krocích po 10 K).
Nastavitelný rozsah je 0 až ±10 (v krocích po 0,1 při zadávání
hodnoty).
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
53
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Úprava kontrastu
Můžete upravit také modulaci a stupeň kontrastu. Posunutím jezdce
směrem doprava zvýšíte kontrast snímku, posunutím jezdce směrem
doleva kontrast snížíte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Nastavení jasu stínů/světel
Na snímku můžete nastavit jas stínů a světel.
Úpravou pouze stínů nebo světel ve snímku můžete omezit efekty
oříznutí ve stínech a světlech.
Obnoví původní
nastavení snímku
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Přetáhněte jezdce doleva
nebo doprava (9 kroků)
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
Přetáhněte jezdce
doleva nebo doprava
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Pokud provedete významnou úpravu světel nebo stínů ve snímku,
vzhled snímku může být nepřirozený. V takovém případě snižte
rozsah úprav.
54
Úvod/
Obsah
Změna tónu barvy a saturace barev
Upravit lze tón a celkovou saturaci barev.
Je-li nastaven styl Picture Style (str. 49) [Monochrome/Černobílý], položky
[Color tone/Tón barvy] a [Color saturation/Saturace barev] se změní na
položky [Filter effect/Efekt filtru] a [Toning effect/Efekt tónování] (tato stránka).
Obnoví původní
nastavení snímku
Úprava černobílého snímku
Je-li styl Picture Style (str. 49) nastaven na hodnotu [Monochrome/
Černobílý], můžete vytvářet černobílé fotografie s podobnými efekty
jako při použití filtrů nebo se vzhledem monotónní barevné fotografie.
1
2
Vyberte hodnotu [Monochrome/Černobílý] v poli
seznamu [Picture Style].
Obnoví původní
nastavení snímku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přetáhněte jezdce
doleva nebo doprava
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
 Color tone
(Tón barvy):
Posunutím jezdce směrem doprava nastavíte
nažloutlejší tóny a posunutím jezdce směrem
doleva nastavíte načervenalejší tóny.
 Color saturation
(Saturace barev): Umožňuje upravit celkovou intenzitu barev pro
snímek. Posunutím jezdce směrem doprava
zvýšíte intenzitu barev a posunutím jezdce
směrem doleva intenzitu barev snížíte.
Rozsah úprav je –4 až +4.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Zobrazuje hodnoty
nastavení
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
55
Úvod/
Obsah
 Filter effect
(Efekt filtru): Umožňuje vytvořit černobílou fotografii, na níž je
zvýrazněna bílá barva mraků a zelená barva stromů.
Filtr
Příklad efektu
None (Žádný)
Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Yellow (Žlutý)
Modrá obloha je reprodukována přirozeněji a bílé
mraky jsou jasněji vykresleny.
Orange
(Oranžový)
Pokročilí
Úpravy dynamického rozsahu
Upravit lze také dynamický rozsah (rozsah gradace) snímku od tmavých
bodů po světlé.
Red (Červený)
Green (Zelený)
Tóny lidské pleti a rtů budou jemnější. Zelené listy
stromů budou jasnější a zářivější.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Modrá obloha bude o něco tmavší. Jas
zapadajícího slunce se ještě zvýší.
Modrá obloha bude zcela tmavá. Podzimní listí se
zobrazí jasně a zářivě.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Přesuňte dolů
Výstupní bílé body
Přesuňte doleva nebo doprava
Vstupní bílé body
Přesuňte doleva nebo doprava
Střední bod (střední tón)
 Toning effect
(Efekt tónování): Umožňuje vytvořit monochromatickou fotografii, do
které byla přidána jedna barva.
K dispozici jsou možnosti [None/Žádný], [Sepia/
Sépiový], [Blue/Modrý], [Purple/Purpurový]
a [Green/Zelený].
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Přesuňte nahoru
Výstupní černé body
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dynamický rozsah
můžete také upravit
zadáním hodnot
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Přesuňte doleva nebo doprava
Vstupní černé body
Zvyšte hodnotu [Contrast/Kontrast] pro zvýraznění efektu
filtru
Chcete-li zvýraznit efekt filtru, posuňte jezdce posuvníku [Contrast/
Kontrast] doprava.
 Vodorovná osa znázorňuje vstupní úroveň a svislá osa
znázorňuje výstupní úroveň.
 Zaškrtněte políčko [Move midpoint to match/Posunout střední
bod k zajištění souladu], chcete-li propojit střední bod s vašimi
úpravami vstupních bílých bodů a vstupních černých bodů.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
56
Úvod/
Obsah
[Linear/Lineární] – Funkce pro pokročilé úpravy
Zaškrtávací políčko [Linear/Lineární] použijte, pokud upravujete snímky
pomocí softwaru pro úpravu snímků, který je opatřen pokročilými
editačními funkcemi. Uvědomte si, že je-li políčko [Linear/Lineární]
zaškrtnuto, snímek bude mdlý.
Po zaškrtnutí políčka [Linear/Lineární] nebudou funkční položky
[Contrast/Kontrast], [Highlight/Světlo], [Shadow/Stín] a [Auto
Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 58).
Automatická úprava gradace a luminance
 Bílé body, střední bod a černé body na panelu [Gamma
adjustment/Úprava korekce gama] a také hodnoty položek
[Highlight/Světlo] a [Shadow/Stín] na panelu [Advanced/
Upřesnění] se upraví automaticky.
 Mezi nastavení, která tato úprava nastaví nebo nenastaví na
počáteční hodnotu, patří:
Nastavení, která jsou nastavena na počáteční hodnotu
• Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
• [Contrast/Kontrast] na panelu [Advanced/Upřesnění]
Nastavení,
která nejsou nastavena na počáteční hodnotu
• Úprava jasu
• Úprava vyvážení bílé
• Linear (Lineární)*
* Jsou automaticky upraveny bílé body a černé body.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
K dosažení požadované gradace a luminance snímku se použijí
automatické úpravy pro příslušný dynamický rozsah.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Klikněte na tlačítko [Auto/Automaticky].
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 K dosažení požadované gradace a luminance snímku dojde
k automatické úpravě dynamického rozsahu.
Po automatické úpravě může být vzhled snímku nepřirozený.
V takovém případě snižte rozsah úprav stínů a světel.
57
Úvod/
Obsah
Použití funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
políčko [Auto Lighting Optimizer/
1 Zaškrtněte
Automatická optimalizace jasu].
Tisk
snímků
Zaškrtnutí
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 U snímku pořízeného s použitím funkce Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) fotoaparátu je políčko již
zaškrtnuto.
Dálkové
fotografování
2 Změňte nastavení podle vašich preferencí.
Vyberte si ze tří úrovní:
Low (Nízká)/Standard
(Standardní)/Strong (Silná)
 Automatická korekce se použije pro snímek tak, aby odpovídala
nastavení.
 Pro snímek pořízený s použitím funkce Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) fotoaparátu se jako výchozí
hodnota použije nastavení platné v době jeho pořízení.
 Zrušením zaškrtnutí políčka zrušíte funkci Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Pokud je výsledek snímání tmavý nebo má nízký kontrast, můžete
použitím funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) automaticky opravit jas a kontrast, a tím dosáhnout příznivějšího
snímku.
Můžete také změnit nastavení snímku pořízeného s použitím funkce
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) fotoaparátu.
Tuto funkci lze kromě snímků typu RAW použít také pro snímky typu
JPEG/TIFF.
* ALO je zkratka Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Je-li možnost [Highlight tone priority/Priorita vysokých jasů]
nastavena na hodnotu [Enable/Povolit] na jakémkoli
podporovaném fotoaparátu EOS kromě modelu EOS-1D Mark IV
nebo EOS 5D Mark II, funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) nelze použít u snímkù RAW.
 Funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
nelze použít pro snímky typu RAW s násobnou expozicí
vytvořené ve fotoaparátu.
 Při použití funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) pro snímky typu RAW a JPEG pořízené
současně mohou být výsledky korekce pro tyto dva snímky
odlišné.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
58
Úvod/
Obsah
Úprava ostrosti snímku
Můžete nastavit ostřejší nebo měkčí celkovou atmosféru snímku.
Úpravy lze provést výběrem dvou režimů, [Sharpness/Ostrost]
a [Unsharp mask/Maska pro doostření].
[Sharpness/
Ostrost]:
Vyberte v seznamu položku [Sharpness/Ostrost]
a upravte nastavení.
Obnoví původní
nastavení snímku
Umožňuje ovládat ostrost snímku úpravou
úrovně zdůraznění obrysů ve snímku. Čím je
jezdec posuvníku [Sharpness/Ostrost] posunut
dále doprava (čím je nastavena větší hodnota),
tím více se zdůrazní okraje a snímek bude
ostřejší.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
[Unsharp mask/
Maska pro doostření]: Umožňuje upravit ostrost snímku mnohem jemněji.
[Strength/Síla]:
Zobrazuje úroveň zdůraznění obrysů ve snímku.
Čím je jezdec posuvníku posunut dále doprava
(čím je nastavena větší hodnota), tím více se
zdůrazní okraje snímku a snímek bude ostřejší.
[Fineness/
Jemnost]:
Zobrazuje jemnost zdůrazněných obrysů. 
Čím je jezdec posuvníku posunut dále doleva
(nastavení menší hodnoty), tím snáze mohou být
zdůrazněny jemnější detaily.
[Threshold/
Prahová hodnota]: Slouží k nastavení rozdílu kontrastu pro
porovnání s okolím, při kterém již dojde ke
zdůraznění okrajů.
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Vyberte možnost
[Sharpness/Ostrost]
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
Přetáhněte jezdce doprava nebo doleva
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
[Unsharp mask/Maska pro doostření] nelze použít s jinými snímky
než se snímky typu RAW.
Rozsah úprav je 0 až 10.
59
Úvod/
Obsah
Podrobné nastavení ostrosti snímku
Vyberte v seznamu položku [Unsharp mask/Maska
pro doostření] a upravte nastavení.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Vyberte možnost [Unsharp
mask/Maska pro doostření]
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
Přetáhněte jezdce
doprava nebo doleva
Ostrost snímku upravujte při nastavení zobrazení okna na [400%],
[200%] nebo [100%]. Je-li pro zobrazení nastavena možnost [Fit to
window/Přizpůsobit oknu] (úplné zobrazení), nemusí být možné
správně zkontrolovat výsledky úprav.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
60
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro úpravy tónů
Pomocí palety nástrojů pro úpravy tónů můžete upravit snímky stejnými
funkcemi jako v běžném softwaru pro úpravu snímků.
Vyberte snímek v hlavním okně atd.
1
2 Zobrazte paletu nástrojů pro úpravy tónů.
Úvod/
Obsah
Úpravy jasu a kontrastu
Můžete upravit jas a kontrast snímku. Vzhledem k tomu, že rozsah
nastavení je širší než u stejných funkcí na paletě nástrojů pro základní
úpravy, barvy snímku mohou být sytější nebo se může zhoršit kvalita
snímku, pokud provedete příliš velké úpravy. Při provádění úprav buďte
mimořádně opatrní.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Obnoví původní
nastavení snímku
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Přetáhněte jezdce
doleva nebo doprava
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
Zadání
předvoleb
61
Úvod/
Obsah
 Brightness (Jas):
 Contrast (Kontrast):
Posunutím jezdce směrem doprava
snímek zesvětlíte, posunutím jezdce
směrem doleva snímek ztmavíte.
Slouží k úpravě modulace a stupně
kontrastu barev. Posunutím jezdce
směrem doprava zvýšíte kontrast
snímku, posunutím jezdce směrem
doleva kontrast snížíte.
Úprava tónu barvy pomocí kapátka pro vyvážení bílé
Vyvážení bílé můžete upravit použitím vybrané části snímku jako
standardu pro bílou a dosáhnout tak přirozeného vzhledu snímku.
Použití kapátka pro vyvážení bílé je účinné při použití v částech snímku,
kde se tón bílé barvy změnil vlivem zdroje světla.
1 Klikněte na tlačítko [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Rozsah úprav je –100 až +100 (v krocích po 0,1 při zadávání
hodnoty).
62
Úvod/
Obsah
na bod, který má být standardem pro bílou
2 Klikněte
barvu.
Pokročilí
Úprava tonální křivky
Jas, kontrast a barvu konkrétní oblasti lze upravit změnou tonální křivky
(str. 167).
1 Vyberte režim tonální křivky a metodu interpolace.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Klikněte
Souřadnice polohy kurzoru a hodnoty RGB
(8bitový převod)
 Barva snímku se upraví podle bodu, který jste vybrali jako
standard pro bílou barvu.
 Pokud kliknete na jiný bod na snímku, bude vyvážení bílé opět
upraveno.
 Chcete-li funkci kapátka pro vyvážení bílé ukončit, klikněte
pravým tlačítkem myši nebo znovu klikněte na tlačítko [
].
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Co dělat, když na snímku nejsou žádné bílé oblasti
Nejsou-li na snímku žádné bílé oblasti, můžete vyvážení bílé upravit
kliknutím na šedý bod na snímku v kroku 2. Výsledek úpravy je stejný
jako při výběru bílé oblasti.
Histogram zobrazuje změny podle jednotlivých úprav. Můžete také
zobrazit histogram před provedením jakýchkoli úprav.
Zadání
předvoleb
63
Úvod/
Obsah
Příklad operace s tonální křivkou
2 Proveďte úpravy.
Střední tóny budou světlejší
Střední tóny budou tmavší
Zobrazení
snímků
RGB: Umožňuje upravit
složky RGB v dávce
R, G, B: Umožňuje
upravit jednotlivé kanály
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Můžete zobrazit
histogramy před
úpravami a po
úpravách
Tisk
snímků
Tóny budou ostřejší
Souřadnice bodu [ ]
(při nastavení několika
souřadnic se jedná
o souřadnice naposledy
nastaveného bodu [ ])
 Vodorovná osa znázorňuje vstupní úroveň a svislá osa
znázorňuje výstupní úroveň.
 Maximální počet bodů [ ] je 8.
 Chcete-li odstranit [ ], stiskněte klávesu <Del> nebo dvakrát
klikněte na [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Tóny budou jemnější
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
64
Úvod/
Obsah
Pokročilí
Úpravy dynamického rozsahu
Upravit lze také dynamický rozsah (rozsah gradace) snímku od tmavých
bodů po světlé.
Přesuňte dolů
Výstupní bílé body
 Rozsah nastavení černých bodů je 0 až 247 (v krocích po 1 při
zadávání hodnoty).
 Rozsah nastavení bílých bodů je 8 až 255 (v krocích po 1 při
zadávání hodnoty).
 Můžete zobrazit histogramy před úpravami a po úpravách
(str. 64).
Použití funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Obnoví
původní
nastavení
snímku
Informace o použití funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) naleznete v dílčí části „Použití funkce Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu)“ (str. 58) části „Provádění
úprav pomocí palety nástrojů pro základní úpravy“.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Přesuňte
doprava
Vstupní černé
body
Přesuňte
doleva
Vstupní bílé
body
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Číselná hodnota
vstupního
černého bodu
Číselná
hodnota
výstupního
černého bodu
Číselná hodnota
vstupního
bílého bodu
Číselná
hodnota
výstupního
bílého bodu
Přesuňte nahoru 
Výstupní černé body
 Vodorovná osa znázorňuje vstupní úroveň a svislá osa znázorňuje
výstupní úroveň.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
65
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro úpravy barev
Pomocí palety nástrojů pro úpravy barev můžete upravit odstín, saturaci
a světlost v určitém barevném gamutu pro 8 barevných gamutů
(červený, oranžový, žlutý, zelený, zelenomodrý, modrý, fialový
a purpurový). Můžete také upravit odstín a saturaci pro celý snímek
a ladit černobílé snímky.
1 Vyberte snímek v hlavním okně atd.
2 Zobrazte paletu nástrojů pro úpravy barev.
Pokročilí
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro úpravy barev
Úprava určitého barevného gamutu
Proveďte úpravy pomocí posuvníků. Můžete také provést úpravy
přímým zadáním číselné hodnoty.
H: Umožňuje upravit odstín.
S: Umožňuje upravit saturaci.
L: Umožňuje upravit světlost.
Zrušení všech úprav
a obnovení původních
nastavení
Přetáhněte jezdce
doleva nebo doprava
Zadejte hodnoty pro
nastavení
Zrušení úprav barevného
gamutu a obnovení
původních nastavení
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Rozsahy úprav jsou následující:
H: –20 až +20
S: –10 až +10
L: –10 až +10
66
Úvod/
Obsah
Úprava odstínu a saturace pro celý snímek
Úprava černobílého snímku
Proveďte úpravy pomocí posuvníků. Můžete také provést úpravy
přímým zadáním číselné hodnoty.
 Hue (Odstín):
Posunutím jezdce směrem doprava nastavíte
nažloutlejší tóny barev a posunutím jezdce
směrem doleva nastavíte načervenalejší tóny
barev.
 Saturation (Saturace): Umožňuje upravit celkovou intenzitu barev pro
snímek. Posunutím jezdce směrem doprava
zvýšíte intenzitu barev a posunutím jezdce
směrem doleva intenzitu barev snížíte.
Stisknutím tlačítka [Monochrome/Černobílý] můžete nastavit 8
barevných gamutů na nejnižší saturaci (-10) a vytvořit černobílý snímek.
Po vytvoření černobílého snímku jej můžete ladit pomocí posuvníků H
a L pro každý barevný gamut, a měnit tak odstín a jas snímku.
Zrušení všech úprav a obnovení
původních nastavení
Zadejte hodnoty pro
nastavení
Přetáhněte jezdce doleva
nebo doprava
Přetáhněte jezdce
doleva nebo doprava
Zrušení všech úprav a obnovení
původních nastavení
Zadejte hodnoty pro
nastavení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Rozsah úprav pro odstín je –30 až +30 a pro saturaci je 0 až 200.
67
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro detailní úpravy
Paletu nástrojů pro detailní úpravy můžete použít k potlačení šumu,
který se objeví ve snímcích pořízených v noci nebo při vysoké citlivosti
ISO. Tuto paletu nástrojů lze také použít společně s funkcemi pro
úpravu ostrosti. Uvědomte si, že funkce na této paletě nástrojů můžete
použít pro snímky typů JPEG a TIFF i pro snímky typu RAW.
1 Vyberte snímek v hlavním okně atd.
2 Zobrazte paletu nástrojů pro detailní úpravy.
Potlačení šumu
Můžete potlačit šum vzniklý na snímcích pořízených v noci nebo
s použitím vysoké citlivosti ISO.
* NR je zkratka pro potlačení šumu (Noise Reduction).
Upravte snímek.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Umístění
oblasti pro
zvětšení
Okno kontroly
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Přetáhněte jezdce
Zadejte nastavení
(v krocích po 0,1)
 Úroveň potlačení šumu můžete nastavit v rozsahu 0 až 20. 
Čím vyšší je hodnota nastavení, tím výraznější je efekt potlačení
šumu.
 Účinek potlačení šumu lze také zkontrolovat v okně kontroly.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
68
Úvod/
Obsah
Nastavení stejné úrovně potlačení šumu pro několik snímků
Můžete nastavit stejnou úroveň potlačení šumu pro několik snímků tím,
že nejprve vyberete více snímků v hlavním okně a poté upravíte úroveň
potlačení šumu pomocí posuvníků [Reduce luminance noise/Potlačit šum
luminance] a [Reduce chrominance noise/Potlačit šum chrominance].
 Při nastavení posuvníku [Reduce luminance noise/Potlačit šum
luminance] se může společně s potlačením šumu snížit rozlišení.
 Při nastavení posuvníku [Reduce chrominance noise/Potlačit šum
chrominance] může společně s potlačením šumu dojít
k vyblednutí barev.
Snížení efektu moiré na snímku
Efekt moiré* na snímku je možné snížit.
*Efekt moiré: výskyt barevného zobrazení, které na snímku původně
není přítomno. Konkrétně se tento efekt objevuje u snímků
s mřížkovaným nebo podobným vzorem.
Zaškrtněte políčko [Reduce color moiré/Snížit efekt
moiré] a proveďte úpravu pomocí posuvníku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Úprava ostrosti snímku
Tuto paletu můžete také použít k úpravě ostrosti snímků. Informace
o provádění úprav naleznete v dílčí části „Úprava ostrosti snímku“ části
„Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro základní úpravy“ (str. 59).
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 V závislosti na objektu možná nebude možné efekt moiré zcela
potlačit.
 Použití této funkce může způsobit změnu odstínu v závislosti na
objektu. Pokud dochází k patrným změnám v odstínu, snižte
úroveň úprav.
69
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro výřez a úpravu úhlu natočení
Můžete pouze oříznout požadovanou část snímku nebo můžete změnit
kompozici snímku tak, aby se snímek vyfotografovaný na šířku stal
snímkem na výšku. Před oříznutím snímku můžete také upravit úhel
jeho natočení.
Vyberte snímek, který chcete oříznout.
1
paletu nástrojů pro výřez a úpravu úhlu
2 Zobrazte
natočení.
 Pokud kliknete na tlačítko [Center on Screen/Doprostřed
obrazovky], můžete zobrazit oblast výřezu uprostřed okna.
 Chcete-li korigovat aberaci objektivu, je doporučeno provést
korekci aberace objektivu před úpravou úhlu natočení snímku.
 Pokud jste pouze upravili úhel natočení snímku, snímek bude
oříznut na největší možnou oblast výřezu.
4 Vyberte poměr stran a tažením zvolte oblast výřezu.
Vyberte poměr výřezu
 Úpravy pomocí palety nástrojů pro výřez a úpravu úhlu natočení
nelze provést v okně, v němž se zobrazují pouze miniatury.
3
Zrušení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Upravte úhel natočení snímku podle potřeby.
Okno pro výřez a úpravu úhlu
Úvod/
Obsah
Tisk
snímků
Největší možná
oblast výřezu
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Přetáhněte oblast
výřezu
 Rozsah výřezu lze přesunout přetažením.
 Velikost oblasti výřezu lze zvětšit nebo zmenšit přetažením čtyř
rohů oblasti výřezu.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Přetáhněte (v krocích po 0,01 stupně, rozsah úprav: –45 až
+45 stupňů)
Zadání
předvoleb
Upravte úhel natočení pomocí myši (kliknutím na tlačítka /)
nebo přímo zadejte upravený úhel (v krocích po 0,01 stupně,
nastavitelný rozsah: –45 až +45 stupňů)
Pokud je k vyfotografovanému snímku, který byl pořízen pomocí
libovolného podporovaného fotoaparátu s výjimkou modelu 
EOS 5D Mark II, připojena informace o poměru stran, zobrazená
oblast výřezu vychází z této informace.
70
Úvod/
Obsah
 Seznam poměrů stran (šířka : výška)
[Free/Volný]:
Snímek lze oříznout na libovolnou
velikost bez ohledu na volitelný
poměr stran.
[Custom/Uživatelský]: Snímek lze oříznout na zadaný
poměr stran.
5 Přejděte zpět do hlavního okna.
 V oříznutém snímku se zobrazí rámeček oblasti výřezu
(str. 166).
 Při zobrazení v okně náhledu nebo v okně pro úpravy snímku se
oříznutý snímek zobrazí ve své oříznuté podobě.
Oříznuté snímky
 Oblast oříznutí můžete kdykoli vrátit do původního stavu
Oříznutý snímek se zobrazí nebo vytiskne jako oříznutý. Avšak
vzhledem k tomu, že snímek není ve skutečnosti oříznut, můžete se
vždy vrátit k původnímu snímku kliknutím na tlačítko [
]
v okně pro výřez a úpravu úhlu natočení nebo provedením postupu
„Vrácení úpravy snímku zpět“ (str. 95).
 Zobrazení oříznutého snímku v jednotlivých oknech
• Hlavní okno:
Na snímku se zobrazí rámeček
znázorňující oblast výřezu (str. 166).
Snímek se zobrazí v oříznutém stavu.
• Okno náhledu:
• Okno pro úpravy snímku: Miniatura snímku je stejná jako při
zobrazení v hlavním okně a zvětšený
snímek je stejný jako při zobrazení
v okně náhledu.
 Tisk oříznutého snímku
Snímek lze vytisknout jako oříznutý vytištěním v programu DPP.
 Snímek se změní na oříznutý po převedení a uložení
Oříznutý snímek typu RAW se skutečně stane oříznutým snímkem 
po převedení na snímek typu JPEG nebo TIFF a uložení (str. 93).
 Snímky s nastaveným poměrem stran se zobrazí jako oříznuté
Pokud je k vyfotografovanému snímku typu RAW, který byl pořízen
pomocí libovolného podporovaného fotoaparátu s výjimkou modelu
EOS 5D Mark II, připojena informace o poměru stran nebo výřezu,
snímek se zobrazí s nastavenou oblastí výřezu na základě této
informace. Vzhledem k tomu, že snímek není ve skutečnosti oříznut,
můžete změnit oblast výřezu nebo vrátit snímek do stavu před
oříznutím. Pokud je však snímek JPEG pořízen s poměrem stran
nastaveným ve fotoaparátu, který podporuje informace o poměru
stran, nebo v modelu EOS 5DS / EOS 5DS R nastaveným na
fotografování s výřezem, nemůže být jeho oblast výřezu změněna
nebo snímek nelze vrátit do stavu před oříznutím, protože snímek byl
ve skutečnosti oříznut a uložen.*
Chcete-li obnovit oblast výřezu, která vychází z informace o poměru
stran v době pořízení, klikněte na tlačítko [
]. Chcete-li zrušit
celou oblast výřezu, klikněte na tlačítko [Clear/Vymazat].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
71
Úvod/
Obsah
* Pokud je při fotografování s fotoaparátem EOS 5DS / EOS 5DS R,
EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS R / RP (s jakýmkoli jiným
nastavením než [1.6x (crop)/1,6x (ořez)]), nebo EOS 7D Mark II
nastavena v nabídce uživatelských funkcí fotoaparátu funkce
[Add cropping information/Přidání informace o ořezu], informace
o poměru stran se pouze nastaví a snímek nebude ve skutečnosti
oříznut, ani když se jedná o snímky typu JPEG.
O Použití nabídky
Každou operaci lze provést také pomocí nabídky, která se zobrazí po
kliknutí pravým tlačítkem myši na snímek.
O Použití oblasti oříznutí u jiného snímku
Oblast oříznutí můžete použít u jiného snímku zkopírováním oblasti
oříznutí kliknutím na tlačítko [Copy/Kopírovat], zobrazením jiného
snímku a kliknutím na tlačítko [Paste/Vložit].
Chcete-li dávkově použít zkopírovanou oblast výřezu pro více
snímků, vyberte oříznutý snímek v hlavním okně společně se snímky,
pro něž chcete použít oblast výřezu, a poté zobrazte paletu nástrojů
pro výřez a úpravu úhlu natočení. Po zobrazení oříznutého snímku
klikněte na tlačítko [Copy/Kopírovat] a poté na tlačítko [Paste/Vložit].
Tím použijete oblast výřezu pro všechny snímky vybrané během
zobrazení okna pro výřez a úpravu úhlu.
Chcete-li v hlavním okně vybrat více snímků, klikněte na požadované
snímky a současně podržte klávesu <Ctrl>. Chcete-li vybrat více po
sobě následujících snímků, klikněte na první snímek a poté na
poslední snímek, zatímco současně podržíte klávesu <Shift>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Pozorovatelný šum, k němuž dochází u snímků pořízených
s nastaveným rozšířením rozsahu citlivosti ISO, může ztížit
zobrazení detailů snímku v okně pro výřez a úpravu úhlu natočení.
72
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro korekci objektivu
Pomocí palety nástrojů pro korekci objektivu můžete používat funkce
korekce aberace objektivu a digitální optimalizaci objektivu ke korekci
aberace objektivu ve snímcích a ke zvýšení jejich rozlišení. Tuto paletu
nástrojů lze také použít společně s funkcemi pro úpravu ostrosti.
Uvědomte si, že funkce korekce aberace objektivu a digitální
optimalizaci objektivu lze používat pouze pro snímky typu RAW.
1 Vyberte snímek v hlavním okně atd.
2 Zobrazte paletu nástrojů pro korekci objektivu.
Korekce aberace objektivu
Můžete snadno provádět korekce poklesů periferního osvětlení,
zkreslení objektů a rozmazání barev způsobených fyzikálními
charakteristikami objektivu nebo mírně přetrvávající aberací.
Aberace můžete opravit pouze na snímcích RAW, které byly
vyfotografovány pomocí kompatibilních objektivů. U snímků typu JPEG
a TIFF nelze korekci provést.
Všimněte si, že i když fotoaparáty EOS 20D / EOS 20Da, EOS 10D,
EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 350D a EOS 300D podporují
funkci Digital Photo Professional, nejsou kompatibilní s funkcí korekce
odchylky objektivu. Také si všimněte, že je funkce korekce odchylky
objektivu kompatibilní s fotoaparátem EOS 5D s firmwarem verze 1.1.1
a fotoaparátem EOS 30D s firmwarem verze 1.0.6.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být nainstalován nástroj
EOS Lens Registration Tool (verze 1.4.20 nebo vyšší).
 Objektivy kompatibilní s touto funkcí jsou uvedeny v okně [Add or
Remove lens data/Přidat nebo odebrat data objektivu] (str. 79).
 Můžete opravovat také snímky typu RAW pořízené pomocí
kompatibilního objektivu, i pokud byl připojen konvertor.
 Můžete opravovat také snímky typu RAW pořízené objektivem
EF50mm f/2.5 Compact Macro s připojeným konvertorem
Life Size Converter EF.
 Funkce korekce aberace není dostupná pro snímky pořízené
pomocí jiných objektivů, než které jsou uvedeny v části
„Kompatibilní objektivy“. Z tohoto důvodu nejsou zahrnuty
a nelze je použít.
 Funkce korekce aberace objektivu není dostupná pro snímky
typu RAW s násobnou expozicí vytvořené ve fotoaparátu.
 Filmové objektivy EF (objektivy CN-E) nejsou kompatibilní.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
73
Úvod/
Obsah
Provádění korekcí
Korekci lze provádět u kterékoli z pěti následujících odchylek,
buď jednotlivě, nebo současně.
 Peripheral illumination (Periferní osvětlení)
 Chromatic aberration (Chromatická vada) (rozptyl barev, který se
projevuje na okrajích snímku)
 Color blur (Rozmazání barev) (modré nebo červené barevné šmouhy,
které se občas objeví na okrajích osvětlené oblasti snímku)
 Distortion (Zkreslení)
Diffraction (Difrakce)
Vyberte snímek v hlavním okně.
1
paletu nástrojů pro korekci objektivu
2 Zobrazte
a zaškrtněte položky, které mají být korigovány.
Část pro zvětšené zobrazení
 Snímek bude opraven a znovu zobrazen.
 V hlavním okně se u snímku zobrazí symbol [ ], který
oznamuje, že byla použita korekce aberace objektivu (str. 166).
 Zkontrolujte výsledky korekcí periferního osvětlení nebo
zkreslení v plném zobrazení.
 Zkontrolujte výsledky korekcí chromatické vady a rozmazání
barev kliknutím na oblast snímku, kterou chcete zkontrolovat,
a poté provedením kontroly oblasti zvětšeného zobrazení v horní
části okna. Pro zvětšené zobrazení si můžete vybrat ze
4 měřítek zobrazení mezi 1:1 a 1:4.
 Úroveň korekce můžete snížit posunutím jezdce posuvníku
směrem doleva.
 Červenou chromatickou vadu můžete snížit pomocí jezdce [R]
možnosti [Chromatic aberration/Chromatická vada] a modrou
chromatickou vadu pomocí jezdce [B].
 K provedení korekce zkreslující aberace u snímků pořízených
objektivem typu rybí oko (EF8–15mm f/4L USM Fisheye nebo
EF15mm f/2.8 Fisheye) lze v seznamu [Effect/Efekt] kromě
možnosti [Shot settings/Nastavení snímku], která se normálně
používá pro korekci zkreslení, vybrat čtyři efekty.
Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku úpravy, jenž se
nachází pod políčkem [Distortion/Zkreslení].
Podrobné informace o jednotlivých efektech naleznete v části
„Efekty korekce zkreslení pro objektivy typu rybí oko“ (str. 75).
 Pro snímky pořízené pomocí objektivu EF8–15mm f/4L USM
Fisheye se po výběru možnosti [Emphasize Linearity/Zdůraznit
linearitu] v seznamu [Effect/Efekt] zobrazí také posuvník pro
jemné doladění. 
Upravte rozsah korekce pro zkreslující aberaci pomocí
posuvníku úpravy a poté nastavte posuvník pro jemné doladění,
je-li vyžadována ještě další úprava.
 Pokud se zobrazí seznam pro výběr nástavce, vyberte v něm
nástavec, který byl nasazen při pořizování snímku.
 Možnost [Diffraction correction/Korekce difrakce] opraví pouze
snímky pořízené pomocí fotoaparátu s funkcí korekce difrakce.
Pokud tuto možnost zaškrtnete, snímky se opraví podle funkce
korekce difrakce fotoaparátu. Upozorňujeme, že tuto funkci nelze
použít současně s funkcí Digital Lens Optimizer (Digitální
optimalizace objektivu).
 Rozsah úprav korekce distorze je buď [0 to +100/0 až +100]
nebo [–20 to +120/-20 až +120] v závislosti na modelu
fotoaparátu, který byl použitý pro fotografování. Rozsah úprav
u snímků fotografovaných objektivem typu rybí oko je 
[0 to +100/0 až +100] bez ohledu na typ použitého fotoaparátu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
74
Úvod/
Obsah
Efekty korekce zkreslení pro objektivy typu
rybí oko
 Shot settings (Nastavení snímku)
Po výběru této možnosti se provedou pouze korekce aberace,
které opraví optická zkreslení.
 Emphasize Distance (Zdůraznit vzdálenost)
Tato možnost zajišťuje převod snímku na snímek s „ekvidistantní projekcí“.
Tento způsob projekce zachovává vztahy, pokud jde o vzdálenost.
Ekvidistantní projekce zobrazuje vzdálenost ve stejné vzdálenosti na
libovolném místě od středu k okraji. Zejména při fotografování
nebeského tělesa, jako je nebeská klenba, jsou stejné výšky nad
horizontem (deklinace) zachyceny ve stejné výšce. Tento způsob se
proto používá při takovém fotografování, jako je fotografování nebe
(hvězdné mapy, schémata dráhy slunce atd.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Emphasize Linearity (Zdůraznit linearitu)
Tato možnost zajišťuje převod snímku na snímek se „středovou
projekcí“. Tato metoda projekce se používá u běžných objektivů.
Vzhledem k tomu, že středová projekce zobrazuje rovné čáry jako
rovné čáry, lze výběrem této možnosti dosáhnout širokoúhlého
panoramatického snímku. Okrajové oblasti jsou však protažené,
což má za následek snížené rozlišení.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Emphasize Periphery (Zdůraznit okrajové oblasti)
Tato možnost zajišťuje převod snímku na snímek se „stereografickou
projekcí“. Tento způsob projekce zdůrazňuje okrajové oblasti.
Stereografická projekce umožňuje správně zobrazit vztahy, pokud jde
o polohu na kulové ploše, například sever, jih, východ a západ na
mapě. Z tohoto důvodu se používá pro mapy světa a sledovací kamery.
Po výběru této možnosti jsou okrajové oblasti protažené a může dojít
ke snížení rozlišení.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
75
Úvod/
Obsah
 Emphasize Center (Zdůraznit střed)
Tato možnost zajišťuje převod snímku na snímek s „ortografickou
projekcí“. Při použití tohoto způsobu projekce se více zvýrazní střed.
Vzhledem k tomu, že ortogonální projekce umožňuje zobrazit objekt
se stejným jasem tak, aby zabíral stejnou oblast na snímku, používá
se tento způsob typicky při fotografování zachycujícím rozložení jasu
na nebi a při fotografování zvířat se zdůrazněným středem. Po výběru
této možnosti je střed protažený a může dojít ke snížení rozlišení.
Posuvník Shooting distance information (Informace o vzdálenosti při snímání)
 Při korekci snímků typu RAW, pokud je pro snímek uložena informace
o vzdálenosti při snímání, se jezdec posuvníku automaticky nastaví
podle této informace o vzdálenosti při snímání. Pokud však informace
o vzdálenosti při snímání není pro snímek uložena, nastaví se jezdec
posuvníku automaticky do pravé koncové polohy na nekonečno a nad
posuvníkem se zobrazí symbol [<!>]. 
Pokud vzdálenost při snímání snímku není nekonečno, můžete
vzdálenost podrobně upravit použitím jezdce posuvníku, zatímco
budete sledovat obrazovku.
 Při opravách snímků typu RAW pořízených pomocí fotoaparátů
uvedených v tabulce níže se automaticky nastavuje do pravé koncové
polohy na nekonečno. Pokud vzdálenost při snímání není nekonečno,
můžete pak přesně nastavit vzdálenost posunováním jezdce při
sledování obrazovky.
EOS-1D Mark II N
EOS-1D
EOS 30D
EOS-1Ds Mark II
EOS-1Ds
EOS 400D
EOS-1D Mark II
EOS 5D
–
 U snímků typu RAW pořízených objektivem MP-E65mm f/2.8 1-5x
Macro Photo nebo EF50mm f/2.5 Compact Macro s připojeným
konvertorem Life Size Converter EF se indikátor jezdce změní na
[Magnification factor/Faktor zvětšení].
 Posuvník [Shooting distance information/Informace o vzdálenosti při
snímání] se použije u všech položek korekce se zaškrtávací značkou.
 Pokud objektiv nevyžaduje žádné úpravy pomocí posuvníku
[Shooting distance information/Informace o vzdálenosti při snímání],
nelze ho použít.
Výběr libovolné z možností [Emphasize Linearity/Zdůraznit
linearitu], [Emphasize Distance/Zdůraznit vzdálenost], [Emphasize
Periphery/Zdůraznit okrajové oblasti] a [Emphasize Center/
Zdůraznit střed] přinese výsledky podobné jednotlivým způsobům
projekce. Avšak konverze ve skutečnosti neprovede změnu
způsobu projekce v pravém slova smyslu.
Z tohoto důvodu si uvědomte, že nejsou vhodné pro vědecké ani
jiné takové účely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
76
Úvod/
Obsah
Korekce více snímků současně
Můžete použít stejné korekce pro několik snímků tím, že nejprve
vyberete více snímků v hlavním okně a poté provedete postupy korekce
(str. 74).
Stejné korekce můžete nastavit také zkopírováním obsahu úprav
(receptury) opraveného snímku a jeho vložením do více snímků
(str. 97).
Další informace
 Po korekci funkce [Peripheral illumination/Periferní osvětlení]
se na okrajích snímku objevil šum
Můžete jej omezit pomocí možností potlačení šumu luminance nebo
chrominance funkce potlačení šumu (str. 68). Pokud jste však
u snímků, které byly pořízeny v noci nebo s vysokou citlivostí ISO,
použili příliš mnoho korekcí typu [Peripheral illumination/Periferní
osvětlení], nemusí dojít k potlačení šumu.
 Po korekci funkce [Distortion/Zkreslení] se snímek zobrazuje
s nižším rozlišením
Vzhled snímku je možné přiblížit snímku před korekcí, jestliže
nastavíte vyšší ostrost pomocí funkce úpravy ostrosti (str. 69).
 Po korekci funkce [Color blur/Rozmazání barev] jsou barvy
ve snímku méně syté
Vzhled snímku je možné přiblížit snímku před korekcí, jestliže
upravíte tón barev (str. 55) nebo saturaci barev (str. 67), čímž získáte
sytější barvy.
 Výsledek korekce funkce [Color blur/Rozmazání barev] není
viditelný
Korekce funkce [Color blur/Rozmazání barev] je vhodná pro modré
nebo červené barevné šmouhy, které se objevují na okrajích
osvětlené oblasti snímku. Pokud se podmínky neshodují, nelze
korekci provést.
Při provedení korekce [Distortion/Zkreslení] mohou být okraje
snímku zmenšeny.
Digitální optimalizace objektivu
Tato funkce umožňuje zvýšit rozlišení snímků odstraněním jakékoli zbývající
aberace související se schopností vytvářet obraz nebo jakéhokoli zhoršení
rozlišení způsobeného difrakčními jevy. Tyto optické jevy nelze opravit
prostřednictvím funkce Lens aberration correction (Korekce aberace
objektivu) (str. 73). Korekce se dosahuje pomocí hodnoty stanovené pro
každý objektiv. Tyto optické jevy lze opravit ve snímcích RAW pořízených
s kompatibilním objektivem. Snímky typu JPEG, TIFF, S-RAW a M-RAW
opravit nelze. K použití této funkce je nejdříve potřebné stáhnout do počítače
data [Lens data/Data objektivu] pro objektiv použitý k pořízení snímků. Před
použitím digitální optimalizace objektivu je doporučeno nastavit pro snímky
položku [Sharpness/Ostrost] nebo [Strength/Síla] pro funkci [Unsharp mask/
Maska pro doostření] na hodnotu 0.
Všimněte si, že i když fotoaparáty EOS 20D / EOS 20Da, EOS 10D,
EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 350D a EOS 300D podporují
funkci Digital Photo Professional, nejsou kompatibilní s funkcí Digital
Lens Optimizer. Také si všimněte, že je funkce Digital Lens Optimizer
kompatibilní s fotoaparátem EOS 5D s firmwarem verze 1.1.1
a fotoaparátem EOS 30D s firmwarem verze 1.0.6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být nainstalován nástroj
EOS Lens Registration Tool (verze 1.4.20 nebo vyšší).
 Digitální optimalizace objektivu je dostupná také pro snímky
pořízené s telekonvertorem připevněným ke kompatibilnímu
objektivu.
 Digitální optimalizaci objektivu nelze použít pro snímky typu RAW
s násobnou expozicí vytvořené ve fotoaparátu.
 Filmové objektivy EF (objektivy CN-E) nejsou kompatibilní.
 Možnost [Diffraction correction/Korekce difrakce] nelze použít
současně s funkcí Digital Lens Optimizer (Digitální optimalizace
objektivu).
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
77
Úvod/
Obsah
Použití digitální optimalizace objektivu
2 Klikněte na tlačítko [
].
stav položky [Lens data/Data objektivu]
1 Zkontrolujte
pro funkci [Digital Lens Optimizer/Digitální
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
optimalizace objektivu].
 Zobrazí se okno [Add or Remove lens data/Přidat nebo odebrat
data objektivu].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Pro snímek pořízený pomocí nekompatibilního fotoaparátu nebo
objektivu nebo pro nekompatibilní snímek, jako je snímek typu
JPEG, TIFF, S-RAW či M-RAW, se zobrazí stav [Not Available/
Nedostupná]. Pro tyto snímky nelze funkci použít.
 Pokud se zobrazí stav [No/Ne], pokračujte krokem 2. K použití
funkce je potřebné stáhnout data objektivu pro objektiv použitý
při pořizování snímku. Objektiv použitý při pořizování snímku je
doporučeno předem zkontrolovat. Použitý objektiv lze
zkontrolovat pomocí zobrazení informací o snímku a jeho
pořízení. Můžete jej také zkontrolovat pomocí nabídky, která se
zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na snímek.
 Pokud se zobrazí stav [Yes/Ano], pokračujte krokem 4.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Abyste mohli tuto funkci použít, musíte mít přístup k Internetu
(předplatné u poskytovatele a zřízené linkové připojení). Můžou se
vás týkat poplatky za připojení účtované poskytovatelem
internetových služeb (ISP) nebo poplatky za připojení
k přístupovému bodu.
Před kliknutím na tlačítko [
] v kroku 2 se může pro položku
Lens data (Data objektivu) zobrazit pro nekompatibilní snímky
možnost [No/Ne] místo možnosti [Not Available/Nedostupná].
Zadání
předvoleb
78
Úvod/
Obsah
políčko pro objektiv použitý k pořízení
3 Zaškrtněte
snímku a klikněte na tlačítko [Start/Spustit].
políčko [Digital Lens Optimizer/Digitální
4 Zaškrtněte
optimalizace objektivu] a upravte snímek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Obnovení stavu před
provedením úpravy
 Data objektivu se stáhnou do počítače.
 Jakmile se stahování dat objektivu dokončí, změní se údaj pro
data objektivu na [Yes/Ano].
 Objektivy kompatibilní s touto funkcí jsou uvedeny v okně
[Add or Remove lens data/Přidat nebo odebrat data objektivu].
 Pokud odeberete zaškrtnutí z políček pro názvy objektivů, jejichž
data jsou již stažena, a kliknete na tlačítko [Start/Spustit], data
těchto objektivů budou z počítače odstraněna.
 V závislosti na typu, aktuálním stavu atd. softwaru spuštěného
v počítači se stažení dat objektivu nemusí podařit. Pokud k tomu
dojde, počkejte chvíli a zkuste stáhnout data znovu.
 Chcete-li změnit cílové umístění, kam se ukládají data objektivu,
pokud jsou už data objektivu stažená, přesuňte stažená data
z původní složky do nové složky ručně.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Vzhledem k tomu, že data objektivů stažená pomocí programu DPP
verze 3.x nejsou kompatibilní s programem DPP verze 4.x, je nutné
data objektivů stáhnout znovu.
Při použití digitální optimalizace objektivu se efekt [Sharpness/
Ostrost] nebo [Unsharp mask/Maska pro doostření] může stát
nadměrný. Je doporučeno před použitím digitální optimalizace
objektivu nastavit pro snímky položku [Sharpness/Ostrost] nebo
[Strength/Síla] pro funkci [Unsharp mask/Maska pro doostření] na
hodnotu 0. Položku [Sharpness/Ostrost] nebo [Unsharp mask/
Maska pro doostření] znovu upravte po použití digitální optimalizace
objektivu na snímky.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
79
Úvod/
Obsah
 Použitím jezdce posuvníku upravte efekt digitální optimalizace
objektivu.
 Pokud není k snímku uložena informace o vzdálenosti při
snímání, nastaví se jezdec posuvníku vzdálenosti při snímání
automaticky do pravé krajní polohy na nekonečno a nad jezdcem
se zobrazí symbol [<!>].
 Pokud objektiv nevyžaduje žádné úpravy pomocí posuvníku
[Shooting distance information/Informace o vzdálenosti při
snímání], nelze ho použít.
 Po použití digitální optimalizace objektivu nelze u snímků provést
korekci [Chromatic aberration/Chromatická vada] na paletě
nástrojů pro korekci aberace objektivu.
 V hlavním okně se u snímku zobrazí symbol [
], který
oznamuje, že byla použita digitální optimalizace objektivu
(str. 166).
Úprava ostrosti snímku
Tuto paletu můžete také použít k úpravě ostrosti snímků. Informace
o provádění úprav naleznete v dílčí části „Úprava ostrosti snímku“ části
„Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro základní úpravy“ (str. 59).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
80
JPEG/TIFF
Pokročilí
Úpravy pomocí palety nástrojů pro částečné úpravy
Paleta nástrojů pro částečné úpravy slouží k úpravě vybrané oblasti
snímku.
Pomocí této palety můžete upravit jas, kontrast, odstín a saturaci
a potlačit efekt moiré.
Podporuje formáty CR2, CR3, TIFF a JPG.
3 Vyberte položku [Adjustment group/Skupina úprav].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
32bit Ve 32bitovém operačním systému není tato funkce
k dispozici.
Řazení
snímků
Částečné úpravy snímků ([Brightness/Jas], [Contrast/
Kontrast], [Hue/Odstín], [Saturation/Saturace])
1 Snímek vyberte například v hlavním okně.
2 Zobrazte paletu nástrojů pro částečné úpravy.
Úvod/
Obsah
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Z nabídky [
], [
], [
], [
]a[
] vyberte položku
[Adjustment group/Skupina úprav].
(Ve výchozím nastavení je vybrána možnost [
].)
Informace o skupinách úprav najdete v části „Skupiny úprav“
(str. 84).
na tlačítko [Set Adjustment Area/Nastavit
4 Klikněte
oblast pro úpravu].
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 V okně se objeví kruhový kurzor.
81
Úvod/
Obsah
nebo přesunutím kruhového kurzoru na
6 Kliknutím
snímku vyberte oblast pro úpravy.
posuvníků podle potřeby nastavte
7 Pomocí
[Adjustment items/Položky úprav].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Kruhový kurzor
posuvníků nastavte pro kruhový kurzor
5 Přesunutím
[Size/Velikost] a [Blur radius/Okruh rozmazání].
 Úpravy se aplikují na oblast vybranou v kroku 6.
 Pomocí tlačítka [
], [
], [
]a[
] pod
částí [Adjustment items/Položky úprav] se můžete vrátit
a zkontrolovat polohy vybrané pro kruhový kurzor. Dostupná jsou
tlačítka (zleva) [Undo All/Vrátit vše], [Undo/Vrátit], [Redo/Znovu]
a [Redo All/Znovu vše].
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 [Blur radius/Okruh rozmazání] slouží k úpravě rozmazání na
hranici vybrané oblasti.
82
Úvod/
Obsah
Částečné úpravy snímků ([Reduce color
moiré/Snížit efekt moiré])
Stahování
snímků
Tato funkce umožňuje částečně odstranit efekt moiré na snímcích.
Před provedením úprav si přečtěte informace o této funkci v části
„Snížení efektu moiré na snímku“ (str. 69).
Zobrazení
snímků
Snímek vyberte například v hlavním okně.
1
2 Zobrazte paletu nástrojů pro částečné úpravy.
na tlačítko [Reduce color moiré/Snížit efekt
3 Klikněte
moiré] v části [Adjustment group/Skupina úprav].
 Objeví se dialogové okno [Reduce color moiré/Snížit efekt moiré].
Klikněte na tlačítko [Set Adjustment Area/Nastavit
4 oblast
pro úpravy] a potom na posuvník [Size/Velikost]
a [Blur radius/Okruh rozmazání] u kruhového kurzoru.
nebo přesunutím kruhového kurzoru na
5 Kliknutím
snímku vyberte oblast pro úpravy.
zadejte pomocí posuvníku [Reduce color
6 Nastavení
moiré/Snížit efekt moiré] v části [Adjustment items/
 Změny upravené touto funkcí se nezobrazí na následujících
snímcích.
• Miniatury snímků
• Obrázky navigace
• Snímky v okně HDR [Select images/Vybrat snímky] (viz
str. 108, krok 3)
• Snímky v okně [Contact sheet/Kontaktní list] pro tisk seznamu
miniatur (viz str. 129, krok 3)
Změny se však aplikují, když jsou vybrány maximálně čtyři
snímky (snímky JPEG/TIFF).
 Změny upravené touto funkcí se neaplikují v zobrazení
histogramu DPP.
Položky úprav].
 Úpravy se aplikují na oblast vybranou v kroku 5.
 Pomocí tlačítka [
], [
], [
]a[
] pod částí
[Adjustment items/Položky úprav] se můžete vrátit a zkontrolovat
polohy vybrané pro kruhový kurzor. Dostupná jsou tlačítka (zleva)
[Undo All/Vrátit vše], [Undo/Vrátit], [Redo/Znovu] a [Redo All/
Znovu vše].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
83
Úvod/
Obsah
Skupiny úprav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
 Paleta nástrojů pro částečné úpravy zahrnuje pět skupin úprav,
pomocí nichž lze upravit hodnoty [Brightness/Jas], [Contrast/
Kontrast], [Hue/Odstín] a [Saturation/Saturace], a jednu skupinu
úprav s možností [Reduce color moiré/Snížit efekt moiré].
• Pro každou skupinu úprav lze vybrat jinou oblast pro úpravy.
• Skupiny úprav [
], [
], [
], [
]a[
] umožňují zadat
různé hodnoty i pro stejnou možnost úpravy.
 Ve výchozím nastavení se na snímek aplikují úpravy ze všech skupin
úprav. Můžete však kliknout na tlačítko [ ] a zvolit, zda se mají
aplikovat úpravy z každé skupiny úprav.
 U každé skupiny můžete pomocí tlačítek [
], [
], [
]
a[
] pod nabídkou [Adjustment items/Položky úprav]
zkontrolovat polohy vybrané pro kruhový kurzor.
 Pořadí skupin úprav, v jakém se úpravy aplikují na snímky, je (1)
[Reduce color moiré/Snížit efekt moiré], (2) [
], (3) [
], (4) [
],
(5) [
] a (6) [
].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Změny upravené touto funkcí se nezobrazí na následujících
snímcích.
• Miniatury snímků
• Obrázky navigace
• Snímky v okně HDR [Select images/Vybrat snímky] (viz
str. 108, krok 3)
• Snímky v okně [Contact sheet/Kontaktní list] pro tisk seznamu
miniatur (viz str. 129, krok 3)
Změny se však aplikují, když jsou vybrány maximálně čtyři
snímky (snímky JPEG/TIFF).
 Změny upravené touto funkcí se neaplikují v zobrazení
histogramu DPP.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
84
JPEG/TIFF
Provádění úprav pomocí palety nástrojů pro odstranění prachu a klonovací razítko
Tuto paletu nástrojů lze použít k vymazání prachu a dalších skvrn
ve vyfotografovaném snímku a k opravě snímku zkopírováním části
snímku a jejím vložením na požadované místo snímku.
Uvědomte si, že funkce na této paletě nástrojů můžete použít pro
snímky typů JPEG a TIFF i pro snímky typu RAW.
Paleta nástrojů pro odstranění prachu a klonovací
razítko
Provedení automatického vymazání prachových částic
Data pro odstranění prachu, která jsou připojena ke snímkům, lze použít
k automatickému vymazání prachových částic.
V hlavním okně apod. vyberte snímek, k němuž jsou
připojena data pro odstranění prachu.
1
paletu nástrojů pro odstranění prachu
2 Zobrazte
a klonovací razítko.
 Úpravy pomocí palety nástrojů pro odstranění prachu
a klonovací razítko nelze provést v okně, v němž se zobrazují
pouze miniatury.
Po vykreslení snímku klikněte na tlačítko [Apply
3 Dust
Delete Data/Použít data pro odstranění prachu].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Prachové částice budou vymazány v rámci jedné operace.
4 Přejděte zpět do hlavního okna.
32bit Ve 32bitových operačních systémech lze výsledky ručního
vymazání prachových částic (funkce opravy) (str. 87) a vymazání
nežádoucích částí snímku (funkce klonovacího razítka) (str. 89)
kontrolovat pouze v okně, ve kterém bylo vymazání provedeno, 
ve výsledcích tisku nebo ve snímku po jeho převodu a uložení.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
85
Úvod/
Obsah
Další informace
 Snímek s vymazanými prachovými částicemi lze kdykoli vrátit
do původního stavu
Snímek s vymazanými prachovými částicemi bude zobrazen či
vytištěn jako snímek s vymazanými prachovými částicemi.
Avšak vzhledem k tomu, že ze snímku nejsou prachové částice ve
skutečnosti vymazány, můžete se vždy vrátit k původnímu snímku
kliknutím na tlačítko [
] na paletě nástrojů pro odstranění
prachu a klonovací razítko nebo provedením postupu „Vrácení úpravy
snímku zpět“ (str. 95).
 Tisk snímků s vymazanými prachovými částicemi
Snímek s vymazanými prachovými částicemi lze vytisknout
v programu DPP.
 Vymazání prachových částic, které nelze vymazat pomocí
automatického vymazání prachových částic
Při automatickém vymazání prachových částic jsou prachové částice
vymazány na základě informací uložených v datech pro odstranění
prachu. Mohou se však vyskytnout případy, kdy některé typy
prachových částic nebude možné vymazat. V tom případě prachové
částice vymažte pomocí funkce opravy (str. 87) nebo funkce
klonovacího razítka (str. 89).
 Snímek se změní na snímek s vymazanými prachovými
částicemi po převedení a uložení
Ze snímku typu RAW s vymazanými prachovými částicemi budou
prachové částice skutečně vymazány po převedení na snímek typu
JPEG nebo TIFF a uložení (str. 93).
 Použití výsledku vymazání prachových částic u jiného snímku
Vymazání prachových částic můžete použít u stejného místa v jiném
snímku kliknutím na tlačítko [Copy/Kopírovat], čímž zkopírujete
výsledky vymazání prachových částic, zobrazením jiného snímku,
u nějž chcete výsledky použít, a kliknutím na tlačítko [Paste/Vložit].
Automatické vymazání prachových částic v hlavním okně
V hlavním okně můžete také automaticky vymazat prachové částice
u více snímků s připojenými daty pro odstranění prachu.
Vyberte více snímků s připojenými daty pro
odstranění prachu a poté klikněte na položky
[Adjustment/Úpravy]  [Apply Dust Delete Data/
Použít data pro odstranění prachu].
 Prachové částice na všech vybraných snímcích budou
vymazány v jediné operaci.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
86
Úvod/
Obsah
Ruční vymazání prachových částic (funkce opravy)
Prachové částice na snímku lze vymazat jejich jednotlivým výběrem.
prachovou částici určenou k vymazání do
5 Umístěte
kroužku [ ] a klikněte myší.
hlavním okně vyberte snímek, z kterého chcete
1 Vvymazat
prachové částice.
paletu nástrojů pro odstranění prachu
2 aZobrazte
klonovací razítko.
3 Klikněte na bod, z kterého má být vymazán prach.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Klikněte
 Prachová částice v kroužku [ ] bude vymazána.
 Kliknutím na další část snímku pokračujte v mazání prachových
částic v zobrazeném snímku.
 Chcete-li vymazat prachové částice v jiné části snímku, klikněte
pravým tlačítkem myši nebo opakovaným kliknutím na tlačítko
v kroku 4 zrušte postup mazání prachových částic a proveďte
operaci znovu od kroku 3.
 Pokud prachovou částici nelze vymazat, zobrazí se ikona [ ].
Klikněte
 Zobrazení se změní na 100% zobrazení.
 Umístění zobrazení můžete změnit přetažením.
Klikněte na tlačítko odpovídající prachové částici,
4 kterou
chcete vymazat.
 Pokud má prachová částice tmavou barvu, klikněte na tlačítko
[
], jestliže má prachová částice světlou barvu,
klikněte na tlačítko [
].
 Po přesunutí ukazatele myši nad snímek je rozsah vymazání
prachových částic znázorněn symbolem [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
6
Přejděte zpět do hlavního okna.
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
87
Úvod/
Obsah
Další informace
 Jestliže prachové částice nejsou zcela vymazány, klikněte
několikrát myší
Pokud se nežádoucí prachové částice nevymažou po jednom
provedení kroku 5, můžete je zcela vymazat několikanásobným
kliknutím.
 Pomocí funkce opravy lze vymazat hlavně prachové částice
Pomocí funkce opravy je možné vymazat samostatné prachové
částice. Řádky prachových částic nemusí být možné vymazat.
V takovém případě použijte funkci klonovacího razítka (str. 89).
 Snímek s vymazanými prachovými částicemi lze kdykoli vrátit
do původního stavu
Snímek s vymazanými prachovými částicemi bude zobrazen či
vytištěn jako snímek s vymazanými prachovými částicemi. Avšak
vzhledem k tomu, že ze snímku nejsou prachové částice ve
skutečnosti vymazány, můžete se vždy vrátit k původnímu snímku
kliknutím na tlačítko [
] na paletě nástrojů pro odstranění
prachu a klonovací razítko nebo provedením postupu „Vrácení úpravy
snímku zpět“ (str. 95).
 Tisk snímků s vymazanými prachovými částicemi
Snímek s vymazanými prachovými částicemi lze vytisknout
v programu DPP.
 Snímek se změní na snímek s vymazanými prachovými
částicemi po převedení a uložení
Ze snímku typu RAW s vymazanými prachovými částicemi budou
prachové částice skutečně vymazány po převedení na snímek typu
JPEG nebo TIFF a uložení (str. 93).
Užitečné funkce okna klonovacího razítka
 Mezi zobrazením na celé obrazovce a normálním zobrazením
můžete přepínat pomocí klávesových zkratek
Můžete také přepínat mezi zobrazením na celé obrazovce
a normálním zobrazením stisknutím kláves <Alt> + <Enter>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Zřetelný šum může u snímků pořízených s nastaveným rozšířením
rozsahu citlivosti ISO ztížit zobrazení prachových částic v okně
klonovacího razítka. Proto se nedoporučuje tuto funkci používat.
88
Úvod/
Obsah
Vymazání nežádoucích částí snímku (funkce klonovacího razítka)
Snímek lze opravit vložením oblasti zkopírované z jiné části snímku
do nežádoucí části snímku.
Proveďte kroky 1 až 3 v části „Ruční vymazání
prachových částic (funkce opravy)“ (str. 87).
1
2 Určete oblast, kterou chcete zkopírovat.
 Po kliknutí na tlačítko [Select Copy Source/Vybrat zdroj
kopírování] klikněte na oblast, která má být zdrojem kopírování.
 Chcete-li změnit oblast, která má být zdrojem kopírování,
zopakujte předchozí operaci.
 Chcete-li ukotvit umístění zdroje kopírování, zaškrtněte možnost
[Fix Copy Source position/Ukotvit umístění zdroje kopírování].
3 Opravte snímek.
 Klikněte nebo přetáhněte ukazatel myši na část snímku, kterou
chcete změnit. Značka [+] v okně označuje zdroj kopírování
a značka [ ] označuje cíl kopírování.
 Zkopírovaný snímek bude vložen do místa, na které byl
přetažen.
 Pro funkci [Pen type/Typ pera] můžete vybrat hodnotu
[Brush/Štětec] (ohraničení vloženého snímku napodobuje štětec)
a [Pencil/Tužka] (ohraničení vloženého snímku je ostré).
4 Přejděte zpět do hlavního okna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
89
Nastavení pracovního barevného prostoru
U každého snímku lze nastavit jiný pracovní barevný prostor (str. 168)
než ve výchozím nastavení (str. 160).
Zobrazte paletu nástrojů pro nastavení a vyberte
barevný prostor, který chcete nastavit.
Paleta nástrojů pro nastavení
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Individuálně nastavený barevný prostor se nezmění ani při
změně výchozího nastavení
Pokud nastavíte snímek s barevným prostorem odlišným od výchozího
nastavení a poté změníte výchozí nastavení barevného prostoru
(str. 160), nebude toto výchozí nastavení použito a individuálně
nastavený barevný prostor zůstane zachován.
Barevný prostor snímku typu RAW lze neomezeně měnit
podle potřeby
Protože se změní pouze informace o podmínkách zpracování snímku,
můžete barevný prostor snímku typu RAW neomezeně měnit.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
90
Použití funkce softwarové kontroly barev
Pomocí funkce softwarové kontroly barev můžete použít vybraný profil tisku
nebo profil simulace CMYK pro zobrazený snímek. Spolehlivost funkce
softwarové kontroly barev závisí na kvalitě monitoru, profilech monitoru
a tiskárny a okolních světelných podmínkách, v nichž pracujete.
1 Klikněte na tlačítko [Settings/Nastavení].
Podle profilu vybraného v kroku 2 vyberte přepínač
3 [Use
printing profile/Použít profil tisku] nebo
[Use CMYK simulation profile/Použít profil simulace
CMYK] a zaškrtněte políčko [Soft-proof colors/
Softwarová kontrola barev].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Zobrazí se karta [Color management/Správa barev] v okně
[Preferences/Předvolby].
seznamu [Printing profile/Profil tisku] nebo [CMYK
2 Vsimulation
profile/Profil simulace CMYK] vyberte
profil, který chcete použít, a klikněte na tlačítko [OK].
 Profil vybraný v kroku 2 se použije pro zobrazený snímek, včetně
jeho miniatury.
Profil se nepoužije pro snímky zobrazené v okně rychlé kontroly.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Okno [Preferences/Předvolby] s kartou [Color management/
Správa barev] se zavře.
91
Zadání velikosti při otevírání snímků RAW
Týká se to pouze snímků RAW s příponou „.CR3“ pořízených s funkcí
[
] vybranou na fotoaparátu.
Tato funkce určuje velikost snímku, když se v aplikaci DPP otevře
vybraný snímek RAW. Když se vybraný snímek RAW převede a uloží
ve formátu JPEG nebo TIFF, také se uloží ve stejné velikosti. Tato
funkce není k dispozici pro snímky, které byly pořízeny s použitím
funkce Dual Pixel RAW, nastavené na fotoaparátu.
Vyberte snímek RAW  zobrazte Paletu nástrojů pro
nastavení  při otevírání snímků RAW v aplikaci DPP
vyberte velikost.
Paleta nástrojů pro nastavení
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Velikost snímku při otevírání snímků RAW v aplikaci DPP je
nastavená.
 Výchozí nastavení ukazuje velikost nastavenou v části [Default
size when opening RAW images/Výchozí velikost při otevírání
snímků RAW] na listu karty [Image Processing 2/Zpracování
snímku 2] v nabídce [Preferences/Předvolby].
 Nastavení se uloží jako receptura ke každému snímku.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
92
JPEG/TIFF
Uložení výsledků úprav
Uložení obsahu úprav do snímku
Veškerý obsah upravený pomocí palety nástrojů (recepturu) lze uložit
do snímku nebo jako samostatný snímek.
Vyberte nabídku [File/Soubor]  požadovaná položka.
Úvod/
Obsah
Uložení jako samostatného snímku
Chcete-li snímek typu RAW zobrazit, upravit a vytisknout pomocí jiného
softwaru než DPP, převeďte jej na univerzálnější snímek typu JPEG
nebo TIFF a uložte.
Pokud je snímek typu JPEG nebo TIFF uložen níže popsaným
způsobem, lze jej uložit jako samostatný snímek, pro který jsou použity
úpravy (receptura).
Snímek se uloží jako samostatný snímek, takže původní snímek
zůstane nedotčen.
1 Vyberte snímek, který chcete převést.
Klikněte na položky [File/Soubor]  [Convert and
2 save/Převést
a uložit].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Úpravy budou uloženy do snímku.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Zobrazí se okno [Convert and save/Převést a uložit].
93
Úvod/
Obsah
Zadejte požadované nastavení a pak klikněte na
3 tlačítko
[Save/Uložit].
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Vyberte cílové
umístění pro
uložení
Úpravy
snímků
Kliknutím uložte
Zadejte název
souboru a vyberte
typ snímku
 Snímek typu RAW je převeden na snímek typu JPEG nebo TIFF,
který je pak uložen jako nový snímek do zadaného umístění.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
 Ve výchozím nastavení je snímek převeden a uložen jako
snímek typu JPEG s nejvyšší kvalitou, beze změn velikosti
snímku. Změňte nastavení podle vašich požadavků.
Tisk
snímků
Uložte si výsledky vývoje/úprav pro verzi, kterou v současné
době používáte
Technologie programu DPP pro úpravu snímků typu RAW je neustále
vylepšována tak, abyste mohli provádět nejnovější postupy zpracování
snímků vždy nejvhodnějším způsobem.
To znamená, že mezi dvěma různými verzemi programu DPP se mohou
velmi nepatrně lišit výsledky zpracování, dokonce i u stejných
obrazových dat typu RAW, nebo se mohou lišit výsledky podstatných
úprav obrazových dat typu RAW s připojenou recepturou.
Pokud chcete uložit výsledky vyvolání nebo úprav verze, kterou právě
používáte, tak jak jsou, doporučujeme snímek uložit jako samostatný
soubor (str. 93).
 Při uložení jako samostatného snímku typu JPEG nebo TIFF
výše vysvětleným postupem může dojít k určitému zhoršení
snímku, které provází úpravy či uložení, podobně jako při
úpravách pomocí běžného softwaru pro úpravu snímků.
 Při uložení výše vysvětleným postupem se oříznutý snímek
(str. 70) nebo snímek s vymazanými prachovými částicemi
(str. 85 až str. 89) stane skutečně oříznutým snímkem nebo
snímkem s vymazanými prachovými částicemi.
 Můžete hromadně převést a uložit více snímků (str. 134).
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
94
JPEG/TIFF
Vrácení úpravy snímku zpět
Ve snímcích upravených pomocí palety nástrojů (str. 45 až str. 90)
se změní pouze podmínky zpracování snímku, takže „vlastní původní
data snímku“ zůstanou nedotčena. (Pro oříznutý snímek (str. 70)
nebo snímek s vymazanými prachovými částicemi (str. 85 až str. 89)
se do snímku prostě uloží oblast výřezu nebo informace o vymazání
prachových částic.)
Z tohoto důvodu lze vrátit zpět veškeré úpravy uložené (str. 93)
do snímku, oblast výřezu a informace o vymazání prachových částic,
a vrátit snímek zpět do stavu po posledním uložení nebo do stavu
po vyfotografování.
1 Vyberte snímek, jehož úpravy chcete vrátit zpět.
nabídku [Adjustment/Úprava]  požadovaná
2 Vyberte
položka.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Snímek se vrátí do stavu vybrané položky.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
95
JPEG/TIFF
Využití obsahu úprav (receptury)
Úvod/
Obsah
Veškerý obsah úprav (recepturu) provedených pomocí palety nástrojů
lze uložit jako samostatný soubor receptury (přípona „.dr4“), který lze
poté načíst a použít pro jiný snímek.
Snímky je možné efektivně upravit, jestliže ze snímků pořízených ve
stejných podmínkách vyberete jeden, upravíte jej a výsledné úpravy
hromadně použijete u velkého počtu snímků.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Obrazová data typu RAW
Informace o podmínkách zpracování snímku
Obrazová data typu JPEG a TIFF
Tisk
snímků
Informace o podmínkách zpracování snímku
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Obsah upravený pomocí palety
nástrojů lze zpracovat
individuálně jako soubor
receptury (přípona „.dr4“).
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Soubor receptury s obsahem, který lze upravit pouze ve snímcích
typu RAW, se neprojeví, i když je použit pro snímek typu JPEG
nebo TIFF.
 Receptury z programu DPP verze 4.x a programu DPP verzí 1.x
až 3.x nejsou kompatibilní. Snímky, k nimž jsou připojeny soubory
receptury z programu DPP verze 1.x až 3.x, se v programu DPP
verze 4.x zobrazí s nastaveními snímku. A naopak snímky,
k nimž jsou připojeny soubory receptury z programu DPP
verze 4.x, se v programu DPP verze 1.x až 3.x zobrazí
s nastaveními snímku.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
96
Úvod/
Obsah
Kopírování receptury a její vložení do jiného snímku
Můžete zkopírovat recepturu upraveného snímku a použít ji u jiného
snímku.
1
2
Vyberte snímek s recepturou, kterou chcete
zkopírovat.
Chcete-li zkopírovat všechny položky receptury,
vyberte položky [Edit/Úpravy]  [Copy recipe/
Kopírovat recepturu]. Pro kopírování pouze
zvolených položek návodu zvolte nabídku [Edit/
Úpravy]  [Copy selected recipe/Kopírovat vybranou
recepturu].
 Receptura bude zkopírována.
 Pro volbu položek návodu zvolte [Edit/Úpravy]  [Select and copy
recipe settings/Zvolit a kopírovat nastavení předpisu] a zvolte
položky v okně, které se zobrazí. Po specifikaci nastavení
klepněte na tlačítko [OK] a zavřete okno.
snímek, u kterého chcete recepturu použít,
3 Vyberte
a pak klikněte na položky [Edit/Úpravy]  [Paste
recipe/Vložit recepturu].
 Receptura se aplikuje na snímek.
Uložení receptury jako souboru
upravený snímek a v nabídce [Edit/Úpravy]
1 Vyberte
klikněte na položku  [Save recipe in file/Uložit
recepturu do souboru].
 Zobrazí se dialogové okno [Save recipe in file/Uložit recepturu
do souboru].
 Chcete-li uložit veškeré receptury, vyberte v zobrazeném okně
možnost [Save all recipes/Uložit všechny receptury].
 Chcete-li vybrat a uložit nastavení receptury, vyberte
v zobrazeném okně možnost [Save selected recipes/Uložit
vybrané receptury] a poté klikněte na tlačítko [Specify Recipe
Details/Zadat podrobnosti receptury]. V zobrazeném okně
zaškrtněte nastavení receptury, která chcete uložit, a poté
klikněte na tlačítko [OK].
cílovou složku, zadejte název souboru
2 Vyberte
a klikněte na tlačítko [Save/Uložit].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Když je kopírován návod pro snímek a použit pro snímek v jiné
orientaci, orientace snímku se také změní. Aby nedošlo ke změně
orientace snímku, zvolte nabídku [Edit/Úpravy]  [Select and copy
recipe settings/Zvolit a kopírovat nastavení předpisu] a odstraňte
označení z políčka [Rotate left / Rotate right: 0°/Otočit doleva / otočit
doprava 0°] v okně, které se zobrazí.
97
Úvod/
Obsah
Načtení a použití receptur
snímek, u nějž chcete recepturu použít,
1 Vyberte
a klikněte v nabídce [Edit/Úpravy] na možnost 
[Read and paste recipe from file/Přečíst a vložit
recepturu ze souboru].
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
Vyberte recepturu a klikněte na tlačítko [Open/
2 Otevřít].
 Receptura se aplikuje na snímek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
98
JPEG/TIFF
Úpravy porovnáním více snímků
Můžete synchronizovat oblasti v různých snímcích, které mají být
zobrazeny, mezi více okny náhledu a upravit snímky, zatímco je
budete porovnávat.
okně náhledu zobrazte několik snímků, které
1 Vchcete
porovnat.
2 Zarovnejte snímky.
 Vyberte položky [Window/Okno]  [Arrange horizontally/
Uspořádat vodorovně] nebo [Arrange vertically/Uspořádat
svisle].
 Okna náhledu se vyrovnají.
Úvod/
Obsah
5 Přesuňte oblast, kterou chcete zobrazit.
 Přesunete-li oblast zvětšeného zobrazení v jednom z oken
náhledu, změní se oblast zvětšeného zobrazení také ve všech
ostatních oknech náhledu.
 Synchronizaci zrušíte opětovným výběrem položek [Preview/
Náhled]  [Sync preview position/Synchronizovat polohu
náhledu] a [Sync preview display size/Synchronizovat velikost
zobrazení náhledu].
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Vyberte položky [Preview/Náhled]  [Sync preview
3 position/Synchronizovat
polohu náhledu] a [Sync
Tisk
snímků
preview display size/Synchronizovat velikost
zobrazení náhledu].
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Zvětšete snímek.
 Zvětšete a zobrazte kterékoli z oken náhledu.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Další okna náhledu se také zobrazí ve stejném umístění a se
stejným poměrem zvětšení.
Synchronizace se vztahuje pouze na umístění oblasti pro zvětšení
a poměr zvětšení. Úpravy snímků synchronizovány nejsou.
99
JPEG/TIFF
Efektivní úpravy
Úpravy v okně pro úpravy snímku
Jsou zkombinovány zobrazení miniatur a okno náhledu a snímky
lze efektivně upravovat, zatímco je možné rychle přepínat mezi
upravovanými snímky. Snímky, které chcete upravit, vyberte předem
v hlavním okně.
Úvod/
Obsah
3 Upravte snímek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
1 V hlavním okně vyberte snímky, které chcete upravit.
2 Přepněte do okna pro úpravy snímku.
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Klikněte
 Hlavní okno se přepne na okno pro úpravy snímku.
Okno pro úpravy snímku
Změna zvětšení zobrazení
Vyberte snímek, který chcete upravit
Vybraný snímek se zobrazí jako zvětšený ve střední části okna
 Informace o ikonách zobrazovaných na rámečku miniatury
naleznete v části „Informace v rámečku snímku v hlavním okně
a okně pro úpravy snímku“ (str. 166).
 Zobrazí se palety nástrojů, paleta navigace a paleta histogramu
a můžete upravit snímek.
 Stav před poslední operací provedenou na paletě nástrojů
obnovíte výběrem položky [Undo/Zpět] v nabídce [Edit/Úpravy]
nebo stisknutím kláves <Ctrl> + <Z>.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
100
Úvod/
Obsah
4 Klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit.
Změna zobrazení miniatur na vodorovné zobrazení
Vyberte položky [View/Zobrazit]  [Horizontal
Thumbnails/Vodorovně uspořádané miniatury].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Klikněte
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Oblast, na kterou jste kliknuli, se zvětší na 100 %
(skutečná velikost podle počtu pixelů).
 Chcete-li změnit oblast zobrazení, přetáhněte ji na snímku nebo
přetáhněte oblast zvětšeného zobrazení (str. 19) na paletě
navigace.
 Opětovným kliknutím obnovíte úplné zobrazení ([Fit to window/
Přizpůsobit oknu]).
 Chcete-li přejít zpět do hlavního okna, klikněte na tlačítko [
]
na panelu nástrojů.
 Po výběru položky [Vertical Thumbnails/Svisle uspořádané
miniatury] se obnoví zobrazení miniatur ve svislé poloze.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
V okně pro úpravy snímku lze vybrat snímky pouze z určité složky.
Chcete-li pro úpravy seskupit snímky z několika složek, prostudujte
si část „Seskupení a úpravy snímků v okně Collection
(Výběr snímků)“ (str. 102).
101
Úvod/
Obsah
Seskupení a úpravy snímků v okně Collection (Výběr snímků)
Vybrané snímky můžete pro zobrazení, porovnání a úpravy seskupit ve
složkách Collection (Výběr snímků).
Můžete seskupit snímky z několika složek stejně jako z jediné složky,
což umožňuje efektivní práci se snímky.
na položku [+ Add collection/+ Přidat výběr
1 Klikněte
snímků] v oblasti [Collection/Výběr snímků]
v hlavním okně.
Vyberte snímky nebo složky snímků v hlavním okně.
3 Vyberte
položky [File/Soubor]  [Add to collection/
Přidat do výběru snímků].
 Snímky se přidají do vybrané složky výběru snímků a zobrazí se
počet vybraných snímků ve složce výběru snímků. Pokud je
přidán snímek nastavený na zobrazení jednotlivých snímků
(str. 23), v počtu snímků bude uveden jako dva snímky.
 Snímky do složky výběru snímků můžete přidat také výběrem
snímků a složek a následným výběrem položky [Add to
collection/Přidat do výběru snímků] z nabídky, která se zobrazí
po kliknutí pravým tlačítkem myši.
složku výběru snímků v oblasti
4 Vyberte
[Collection/Výběr snímků].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 V oblasti [Collection/Výběr snímků] se vytvoří nová složka
výběru snímků.
 Zadejte název pro složku výběru snímků.
 Opakováním postupu můžete vytvořit další složky výběru
snímků. Vytvořit lze až 20 složek.
2
Vyberte položky [File/Soubor]  [Select collection/
Zvolit výběr snímků] a ze zobrazených názvů složek
výběru snímků zvolte složku pro seskupení snímků.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Zobrazí se snímky umístěné do vybrané složky.
Zadání
předvoleb
102
Úvod/
Obsah
5 Zkontrolujte zobrazené snímky.
6 Upravte snímky.
 Upravte zobrazené snímky.
 Zobrazené snímky zůstanou ve složkách výběru snímků i po
ukončení programu DPP.
Odebrání snímků ze složek výběru snímků
 Odebrání vybraných snímků
Vyberte snímky ve složce výběru snímků a v nabídce [File/Soubor]
zvolte položku [Remove from collection/Odebrat z výběru snímků].
(Snímky lze ze složky výběru snímků odebrat také tak, že je vyberete,
kliknete pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce zvolíte položku
[Remove from collection/Odebrat z výběru snímků].) Uvědomte si,
že i když odeberete snímek ze složky výběru snímků, původní
snímek zůstane nedotčen.
 Odebrání všech snímků
V nabídce [File/Soubor] vyberte položku [Clear collection/Vymazat
výběr snímků]. Uvědomte si, že i když odeberete všechny snímky
ze složky výběru snímků, původní snímky zůstanou nedotčeny.
 Odstranění složky výběru snímků
Vyberte složku výběru snímků v oblasti výběru snímků a poté zvolte
položku [Delete collection/Odstranit výběr snímků] z nabídky, která se
zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši. Uvědomte si, že pokud
odstraníte složku výběru snímků, původní snímky zůstanou
nedotčeny.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
32bit Ve 32bitových operačních systémech se ve složce výběru
snímků zobrazí maximálně 1 000 snímků. Počínaje 1 001. snímkem
jsou zbylé snímky zpracovány stejným způsobem jako
nepodporované snímky. Pokuste se dodržet limit 1 000 snímků
nebo méně na jednu složku.
Změny snímku se projeví u původního snímku.
Veškeré změny provedené pro snímky ve složce výběru snímků se
vztahují také na původní snímky.
103
JPEG/TIFF
Skládání snímků
Dva snímky můžete sloučit do jediného snímku. Snímky lze dále sloučit
přidáním dalšího snímku do složeného snímku.
Vzhledem k tomu, že se složený snímek ukládá jako samostatný
snímek, zůstanou původní snímky zachovány tak, jak jsou.
32bit Ve 32bitových operačních systémech není tato funkce dostupná.
 Tuto funkci lze použít pro všechny typy snímků (str. 4)
podporované programem DPP.
 Barevný prostor složeného snímku bude odpovídat barevnému
prostoru snímku v pozadí.
 Ke složenému snímku nejsou připojeny informace o snímku.
1 V hlavním okně vyberte snímek v pozadí.
Úvod/
Obsah
na položky [Tools/Nástroje]
2 Klikněte
 [Start Compositing tool/Spustit nástroj Skládání].
 Zobrazí se okno nástroje pro skládání.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Snímek v pozadí lze také vybrat v okně pro úpravy snímku nebo
okně [Collection/Výběr snímků].
Zadání
předvoleb
104
Úvod/
Obsah
3 Vyberte snímek pro skládání.
 Vyberte snímek pro skládání ze seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí].
4 Vyberte metodu skládání.
 Vyberte metodu skládání ze seznamu [Composite Method/
Metoda skládání].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Vybraný snímek se zobrazí v zobrazení miniatur [Foreground
Image/Snímek v popředí].
 V náhledu složení se zobrazí náhled sloučeného snímku
v pozadí a [Foreground Image/Snímek v popředí].
 Sloučit lze následující snímky.
• Pokud je snímek v pozadí vybrán v hlavním okně: snímek ve
stejné složce, v jaké se nachází snímek v pozadí
• Pokud je snímek v pozadí vybrán v okně [Collection/Výběr
snímků]: snímky v okně [Collection/Výběr snímků]
• Pokud je snímek v pozadí vybrán v okně pro úpravy snímku:
snímky zobrazené v oblasti zobrazení miniatur
 Sloučit lze také snímky různých velikostí.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Vybraná metoda skládání se projeví v náhledu složení.
 Metodu skládání lze vybrat z pěti typů: Add (Sečíst), Average
(Průměrová), Weighted (Váhová), Lighten (Zesvětlit) a Darken
(Ztmavit). Podrobné informace o jednotlivých metodách skládání
najdete v části „Metody skládání“ (str. 107).
 Pokud vyberete metodu [Weighted/Váhová], můžete nastavit
poměr pro snímek, který má být sloučen. Použijte posuvník
[Weight/Váha] ve spodní části pole se seznamem [Composite
Method/Metoda skládání] nebo přímo zadejte hodnotu pro
nastavení poměru.
 Po kliknutí na tlačítko [100% view/100% zobrazení] se snímek zobrazí
se zvětšením 100 % (ve skutečné velikosti podle počtu pixelů).
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
105
Úvod/
Obsah
5 Upravte polohu snímků.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Velké posunutí (o 50 pixelů)
Malé posunutí (o 1 pixel)
Vyrovnání středů snímků
Snímek vybraný v seznamu [Foreground
Image/Snímek v popředí] můžete také
vyrovnat přímým zadáním souřadnic jeho
umístění.
 Při výchozím nastavení jsou snímek v pozadí a snímek vybraný v seznamu
[Foreground Image/Snímek v popředí] zobrazeny tak, že mají vyrovnány své středy.
 [Compose in RAW Format/Skládat do typu RAW]
V případě potřeby zaškrtněte políčko [Compose in RAW Format/Skládat do
typu RAW].
 Políčko [Compose in RAW Format/Skládat do typu RAW] lze zaškrtnout
za následujících podmínek.
Snímek v pozadí i snímek vybraný v seznamu [Foreground Image/Snímek
v popředí] jsou snímky typu RAW a jsou splněny všechny následující podmínky.
• Snímky byly pořízeny fotoaparáty stejného modelu
• V době pořízení snímků byla nastavena stejná citlivost ISO
• V době pořízení snímků bylo zvoleno stejné nastavení priority zvýraznění tónu
• Snímky mají stejnou velikost (původní velikost)
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií

Režim
HDR PQ

Zadání
předvoleb
 Pro snímky složené pomocí funkce [Compose in RAW Format/
Skládat do typu RAW] nejsou dostupné následující funkce.
• Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 58)
• Styl Picture Style Auto (Automaticky) – je automaticky
nastaven styl Standard (Standardní) (str. 49)
106
Úvod/
Obsah
6 Klikněte na tlačítko [Save As/Uložit jako].
 V zobrazeném okně zadejte požadované nastavení a poté
klikněte na tlačítko [Save/Uložit].
 Po kliknutí na tlačítko [Continue/Pokračovat] se snímky sloučí
a vytvoří se nový snímek v pozadí, poté můžete pokračovat
sloučením s dalším snímkem.
 Skládání ukončíte kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít].
Metody skládání
 Add (Sečíst) 
Snímek v pozadí a snímek zvolený v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí] se přidají a sloučí.
 Average (Průměrová) 
Snímek v pozadí a snímek zvolený v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí] se sloučí v poměru 50 % každého z nich.
Pokud chcete změnit poměr snímku zvoleného v seznamu
[Foreground Image/Snímek v popředí], zvolte možnost [Weighted/
Váhová].
 Weighted (Váhová) 
Nastaví poměr snímku zvoleného v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí] a poté sloučí snímek v pozadí i snímek vybraný
v seznamu [Foreground Image/Snímek v popředí].
 Lighten (Zesvětlit)
Snímek v pozadí a snímek vybraný v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí] jsou porovnány a ke sloučení dojde pouze
u světlejších částí snímku vybraného v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí].
 Darken (Ztmavit)
Snímek v pozadí a snímek vybraný v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí] jsou porovnány a ke sloučení dojde pouze
u tmavších částí snímku vybraného v seznamu [Foreground Image/
Snímek v popředí].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Tuto funkci můžete zobrazit jako funkční tlačítko v panelu nástrojů
hlavního okna (str. 125).
107
JPEG/TIFF
Vytváření snímků s vysokým dynamickým rozsahem
Můžete vytvořit snímky s širokým dynamickým rozsahem, v nichž je
omezeno oříznutí ve světlech a stínech, a snímky, které vypadají jako
malované obrazy. To je vhodné pro scény, jako jsou zátiší a krajiny. Tato
funkce je nejúčinnější, pokud jsou k vytvoření snímku HDR použity tři
snímky stejné scény s odlišnými expozicemi (zápornou expozicí,
standardní expozicí a kladnou expozicí). Snímek HDR lze však vytvořit
také ze dvou snímků nebo dokonce pouze z jednoho.
Vzhledem k tomu, že se snímek HDR ukládá jako samostatný snímek,
zůstanou původní snímky zachovány tak, jak jsou.
* HDR je zkratka pro High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah).
Klikněte na položky [Tools/Nástroje]  [Start HDR
2 tool/Spustit
nástroj HDR].
 Zobrazí se okno [Select Images/Výběr snímků].
 Okno [Select Images/Výběr snímků] můžete také zobrazit z okna
pro úpravy a okna pro úpravy snímku.
Zadejte požadovaná nastavení a poté klikněte na
3 tlačítko
[Start HDR/Spustit HDR].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
32bit Ve 32bitových operačních systémech není tato funkce
dostupná.
Tisk
snímků
 Tuto funkci lze použít pro všechny typy snímků (str. 4)
podporované programem DPP.
 Ke snímku HDR nejsou připojeny informace o snímku.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
1 Vyberte snímek v hlavním okně.
 Chcete-li změnit vybraný snímek nebo přidat další snímek,
klikněte na tlačítko [Browse/Procházet] a v dialogovém okně
[Open/Otevřít], které se zobrazí, vyberte soubor se snímkem
a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
 Pokud vyberete dva snímky stejné velikosti, můžete zaškrtnout
políčko [Auto Align/Automaticky vyrovnat] pro automatické
vyrovnání snímků. Avšak automatické vyrovnání snímků nemusí
být řádně funkční pro opakující se vzory (mříž, pruhy atd.) nebo
ploché jednotónové snímky.
 Kliknutím na tlačítko [Start HDR/Spustit HDR] zobrazte okno
[Adjust Image/Úprava snímku].
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Po použití automatického vyrovnání snímků dojde k částečnému
odstranění okrajů snímků.
108
Úvod/
Obsah
4 Provedením požadovaných výběrů upravte snímek.
 Posuvníky v okně [Adjust Image/Úprava snímku]
[Tone/Color/Tón/Barvy]
[Brightness/Jas]:
Umožňuje upravit celkový jas snímku.
Posunutím jezdce směrem doprava
snímek zesvětlíte a posunutím směrem
doleva snímek ztmavíte.
[Saturation/Saturace]: Umožňuje upravit celkovou saturaci
barev snímku. Přesunutím jezdce
směrem doprava nastavíte sytější
barvy a směrem doleva nastavíte barvy
méně syté.
[Contrast/Kontrast]: Umožňuje upravit celkový kontrast
snímku. Posunutím jezdce směrem
doprava zvýšíte kontrast snímku,
posunutím jezdce směrem doleva
kontrast snížíte.
[Detail Enhancement/Zvýraznění detailů]
[Strength/Síla]:
Umožňuje společně upravit celkový
kontrast a kontrast detailů. Posunutím
jezdce doprava zajistíte silnější efekt.
[Smoothness/Hladkost]: Umožňuje upravit celkovou hladkost
snímku. Posunutím jezdce doprava
zajistíte hladší a přirozenější dojem.
[Fineness/Jemnost]:
Umožňuje upravit čistotu detailů.
Posunutím jezdce doprava zajistíte
ostřejší obrysy.
 [Presets/Předvolby] a efekty konečných úprav
Místo manipulace s jednotlivými jezdci můžete v rozevíracím
seznamu [Presets/Předvolby] vybrat jeden z pěti přednastavených
efektů konečných úprav (jako výchozí je vybrán efekt [Natural/
Přirozené]). Výběrem efektu konečných úprav dojde k posunutí
jednotlivých jezdců podle nastavení efektu. Po výběru efektu lze
rovněž manipulovat s jezdci a upravovat jejich polohu.
[Natural/Přirozené]:
Ve scénách s vysokým kontrastem
se opraví vykreslení v oblastech, kde
obvykle dochází k ořezání světel
nebo stínů, aby byla dosažena
konečná úprava s omezeným
oříznutím světel a stínů.
[Art standard/Standardní]: Poskytuje konečnou úpravu
s tónováním barev podobným jako
u malovaných obrazů, aby byl
snímek působivý.
[Art vivid/Živé]:
Zajišťuje živější vzhled než možnost
[Art standard/Standardní].
[Art bold/Výrazné]:
Zajišťuje živější vzhled než možnost
[Art standard/Standardní], přičemž
zvýrazňuje objekt.
[Art embossed/Reliéfní]: Tóny jsou méně živé než pro
možnost [Art standard/Standardní],
aby byl dosažen staromódní dojem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
109
Úvod/
Obsah
5 Klikněte na tlačítko [Save As/Uložit jako].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Zadejte požadované nastavení v okně, které se objeví po kliknutí
na tlačítko [Save As/Uložit jako], a klikněte na tlačítko [Save/
Uložit].
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Tuto funkci můžete zobrazit jako funkční tlačítko v panelu nástrojů
hlavního okna (str. 125).
110
Pokročilí
Použití optimalizace Dual Pixel RAW
Když před zahájením snímání nastavíte funkci Dual Pixel RAW na
kompatibilním fotoaparátu, snímky se uloží jako „speciální snímky RAW
(snímky Dual Pixel RAW)“ s duálními informacemi pixelů z obrazového
snímače. Tomu se říká Snímání HDR Pomocí funkce [Dual Pixel RAW
Optimizer/Optimalizace Dual Pixel RAW] se snímky Dual Pixel RAW
můžete využívat duální data pixelů zaznamenaných ve snímku Dual
Pixel RAW pro jemné úpravy pozice maximální ostrosti a rozlišení
pomocí informací o hloubce uložených v souboru, změnu perspektivy
nebo bokeh popředí, a docílit tak příjemnějšího výsledku a zároveň
redukovat závoje na snímku.
Upozornění pro používání Snímání HDR
Při snímání v režimu Dual Pixel Raw vezměte na vědomí
následující.
 Platí pro všechny funkce
• Efektů lze nejsnáze dosáhnout, když je clona objektivu
nastavena na hodnotu f/5.6 nebo nižší.
• Efekty se mohou lišit mezi snímáním na výšku a na šířku.
• Doporučuje se citlivost ISO nastavit na 1600 nebo nižší.
 Pouze pro „Jemné úpravy pozice maximální ostrosti a rozlišení
pomocí informací o hloubce uložených v souboru Dual Pixel
RAW“
• Doporučuje se ohniskovou vzdálenost objektivu nastavit na
nejméně 50 mm.
• Tuto funkci se doporučuje použít, když je fotoaparát v určité
vzdálenosti od objektu.*
* Následující údaje slouží jako vodítko pro vzdálenost
fotoaparátu od objektu v závislosti na ohniskové vzdálenosti.
Když je ohnisková vzdálenost 50 mm, vzdálenost fotoaparátu
od objektu by měla být přibližně 1 m - 10 m.
Když je ohnisková vzdálenost 100 mm, vzdálenost fotoaparátu
od objektu by měla být přibližně 2 m - 20 m.
Když je ohnisková vzdálenost 200 mm, vzdálenost fotoaparátu
od objektu by měla být přibližně 4 m - 40 m.
Úvod/
Obsah
Jemné úpravy pozice maximální ostrosti a rozlišení
pomocí informací o hloubce uložených v souboru Dual
Pixel RAW
Jemně upravujte pozice maximální ostrosti a rozlišení pomocí informací o
hloubce uložených ve snímcích Dual Pixel RAW.
1
V hlavním okně nebo v okně úpravy snímku vyberte
snímek Dual Pixel RAW, který chcete upravit, a poté
v nabídce [Tools/Nástroje] vyberte [Start Dual Pixel
RAW Optimizer/Spustit Optimalizaci Dual Pixel
RAW].
 Zobrazí se okno Optimalizace Dual Pixel RAW.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
políčko [Image Microadjustment/Jemné
2 Zaškrtněte
úpravy snímku].
Zadání
předvoleb
Tuto funkci můžete zobrazit jako funkční tlačítko v panelu nástrojů
hlavního okna (str. 125).
111
Úvod/
Obsah
3 Upravte snímek.
Změna perspektivy nebo bokeh popředí pro
příjemnější výsledek
Upravte perspektivu nebo bokeh popředí pro příjemnější výsledek
s využitím duálních informací pixelů uložených ve snímcích Dual Pixel
RAW.
hlavním okně nebo v okně úpravy snímku vyberte
1 Vsnímek
Dual Pixel RAW, který chcete upravit, a poté
v nabídce [Tools/Nástroje] vyberte [Start Dual Pixel
RAW Optimizer/Spustit Optimalizaci Dual Pixel RAW].
 Zobrazí se okno Optimalizace Dual Pixel RAW.
 Pomocí posuvníku upravte rozlišení na základě informací
o hloubce a úrovně rozlišení.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
 Výsledky úprav se projeví na snímku.
Informace o ukládání výsledků úprav naleznete v části „Uložení
výsledků úprav“ (str. 93).
2 Zaškrtněte políčko [Bokeh Shift/Posun bokeh].
3 Vyberte oblast, kterou chcete upravit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Pokud obrys objektu nebo bokeh vypadá nepřirozeně nebo pokud
dojde ke zvýšení šumu nebo patrným změnám v odstínu či jasu,
snižte úroveň změny.
 Tuto funkci nelze použít současně se „Změnou perspektivy nebo
bokeh popředí pro příjemnější výsledek“ nebo „Redukcí závojů
na snímku“.
 Klikněte na tlačítko [Select area/Vybrat oblast] a označte na
snímku oblast, kterou chcete upravit, a opravte ji kliknutím
pravým tlačítkem myši.
Okraje můžete také skrýt tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka [Show
borders/Zobrazit okraje].
Zadání
předvoleb
112
Úvod/
Obsah
4 Upravte snímek.
Redukce závojů na snímku
Redukujte závoje na snímku s využitím duálních informací pixelů
uložených ve snímcích Dual Pixel RAW.
1
V hlavním okně nebo v okně úpravy snímku vyberte
snímek Dual Pixel RAW, který chcete upravit, a poté
v nabídce [Tools/Nástroje] vyberte [Start Dual Pixel
RAW Optimizer/Spustit Optimalizaci Dual Pixel
RAW].
 Zobrazí se okno Optimalizace Dual Pixel RAW.
 Perspektivu můžete změnit pomocí posuvníku.
políčko [Ghosting Reduction/Redukce
2 Zaškrtněte
závojů] a vyberte oblast.
5 Klikněte na tlačítko [OK].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Výsledky úprav se projeví na snímku.
Informace o ukládání výsledků úprav naleznete v části „Uložení
výsledků úprav“ (str. 93).
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Pokud obrys objektu nebo bokeh vypadá nepřirozeně nebo pokud
dojde ke zvýšení šumu nebo patrným změnám v odstínu či jasu,
snižte úroveň změny.
 Rozlišení může rozšířit směr hloubky v závislosti na úroveň
změny.
 Pokud okraj vybrané oblasti vypadá nepřirozeně, snižte úroveň
změny.
 Tuto funkci nelze použít současně s „Jemnými úpravami pozice
maximální ostrosti a rozlišení pomocí informací o hloubce
uložených v souboru Dual Pixel RAW“ nebo „Redukcí závojů na
snímku“.
Režim
HDR PQ
 Klikněte na tlačítko [Select area/Vybrat oblast] a označte na
snímku oblast, kterou chcete upravit, a opravte ji kliknutím
pravým tlačítkem myši. 
Okraje můžete také skrýt tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka
[Show borders/Zobrazit okraje].
 Odlesky a závoje v označené oblasti se zredukují.
Zadání
předvoleb
113
Úvod/
Obsah
3 Klikněte na tlačítko [OK].
 Výsledky úprav se projeví na snímku.
Informace o ukládání výsledků úprav naleznete v části „Uložení
výsledků úprav“ (str. 93).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Může se stát, že obrys objektu nebo bokeh vypadá nepřirozeně
nebo že dojde ke zvýšení šumu nebo patrným změnám v odstínu
či jasu.
 Může se stát, že okraj označené oblasti na snímku může vypadat
nepřirozeně.
 Tuto funkci nelze použít současně s „Jemnými úpravami pozice
maximální ostrosti a rozlišení pomocí informací o hloubce
uložených v souboru Dual Pixel RAW“ nebo „Změnou perspektivy
nebo bokeh popředí pro příjemnější výsledek“.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
114
JPEG/TIFF
Pokročilí
Využívání hloubkové kompozice
Hloubková kompozice vytváří jeden snímek z několika snímků, které
jsou zaostřené na širokou oblast. Tato funkce kombinuje snímky pomocí
nástroje Depth Compositing a výstupem je kombinovaný výsledek
snímku hloubkové kompozice. Následně je také možné opravit výstupní
snímek pomocí nástroje pro editaci hloubkové kompozice.
Tuto funkci lze také používat u snímků pořízených pomocí braketingu
zaostřování ve fotoaparátu.
Viz „Upozornění při fotografování pro hloubkovou kompozici“ (str. 116)
a „Upozornění při využívání hloubkové kompozice“ (str. 117).
32bit Ve 32bitových operačních systémech není tato funkce
dostupná.
Úvod/
Obsah
Využívání nástroje Hloubková kompozice
1 Vyberte více snímků v hlavním okně apod.
 U snímků pořízených pomocí braketingu zaostřování ve
fotoaparátu můžete provést hloubkovou kompozici, i když
vybíráte pouze jeden snímek.
Zobrazení
snímků
nabídku [Tools/Nástroje]  [Depth
2 Vyberte
Compositing/Hloubková kompozice]  [Start depth
Řazení
snímků
compositing tool/Spustit nástroj hloubkové
kompozice].
 Zobrazí se okno nástroje hloubkové kompozice.
Podporované snímky
Fotoaparáty
EOS 5D Mark IV, EOS R, EOS RP, EOS 90D, EOS
M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7
X Mark III
Objektivy
Skupiny objektivů RF, EF a EF-S (bez objektivů TS-E
a objektivů typu rybí oko)
Podporované
formáty
CR2, CR3, JPG, TIFF*1
Podmínky
snímání
Fotoaparát, objektiv, rychlost závěrky, hodnota clony,
ohnisková vzdálenost, formát snímku a velikost
snímku musí být stejné.
*1
Snímky formátu TIFF převedené a uložené v DPP
 I když jsou výše uvedené podmínky splněny, následující snímky
nejsou hloubkovou kompozicí podporovány.
• Snímky formátu RAW vytvořené fotografováním s násobnou
expozicí
• Snímky bez informací o snímku
• Snímky uložené jako snímky zobrazené v režimu HDR PQ
• Snímky v rozlišení 1600 x 1600 pixelů nebo méně nebo
9999 x 6666 pixelů nebo více
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
115
Úvod/
Obsah
a upravte položky dle potřeby a pak
3 Nastavte
klikněte na tlačítko [Execute/Spustit].
 Dojde ke skládání snímků a je vytvořen kompozitní snímek.
 Složka Zdrojový snímek (název složky: DPP_DC_...) se vytvoří
ve stejné složce jako snímek hloubkové kompozice.
Složka zdrojový snímek se používá k opravě snímku hloubkové
kompozice pomocí nástroje [Depth Compositing Editing Tool/
Editační nástroj hloubkové kompozice].
 Chcete-li změnit výstupní umístění nebo formát snímku
hloubkové kompozice, klikněte na tlačítko [Browse/Procházet]
a proveďte nastavení v zobrazeném okně.
 Možnost [Auto brightness adjustment/Automatické nastavení
jasu] potlačuje jakékoliv změny v jasu mezi snímky použitými
k hloubkové kompozici pomocí automatické korekce při mírné
odlišnosti jasu.
Upozornění při fotografování pro
hloubkovou kompozici
 Po provedení hloubkové kompozice může mít kombinovaný
výsledek užší zorné pole než při fotografování snímků.
Při fotografování s braketingem zaostřování doporučujeme
používat širší zorné pole. Po provedení hloubkové kompozice
můžete snímek oříznout dle potřeby.
 Pro nejlepší výsledky nastavte hodnotu clony v rozsahu f/5.6–11
před snímáním.
 Nezapomeňte použít stativ a před fotografováním zajistit
fotoaparát pevně na místě.
 Opakování vzorů, například mřížkované vzory nebo pruhované
vzory, případně snímky, kde je celá obrazovka plochá a postrádá
kontrast, nemusí být možné kombinovat.
 Při fotografování více snímků začněte zaostřením na nejbližší
snímek a pokračujte postupně dále.
 Při snímání více snímků mohou snímky, kde se zaostření značně
liší, vést ke kombinovanému snímku s nerovnoměrným
zaostřením, které nemusí být kombinovatelné.
 Hloubková kompozice předpokládá, že se kombinují snímky
statických předmětů. Pořízené snímky pohybujících se objektů
nemusí být možné kombinovat.
 Pokud se na obrazovce nachází více objektů, snímky nemusí být
možné kombinovat v závislosti na způsobu, jakým jsou objekty
uspořádané, například objekty velmi daleko od sebe.
 Doporučujeme níže uvedené objektivy.
RF35mm F1.8 MACRO IS STM, RF50mm F1.2 L USM, 
RF28-70mm F2 L USM, RF24-105mm F4 L IS USM
EF16-35mm f/4L IS USM, EF24-70mm f/4L IS USM, EF100mm 
f/2.8L MACRO IS USM, EF180mm f/3.5L MACRO USM
EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM, EF-S60mm f/2.8
MACRO USM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
 EF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS
STM, EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Tuto funkci můžete zobrazit jako funkční tlačítko v panelu nástrojů
hlavního okna (str. 125).
116
Úvod/
Obsah
Upozornění při využívání hloubkové
kompozice
 Při spuštění nástroje Depth Compositing se obsah předpisů
připojených k zaostřeným snímkům projeví ve snímku hloubkové
kompozice (bez následujících položek).
• Razítko
• Data pro odstranění prachu
• Omezení barevného moiré (paleta nástrojů Částečné
nastavení)
• Nastavení úhlu (paleta nástrojů pro výřez a úpravu úhlu
natočení)
• Nastavení velikosti při otevírání vybraného snímku RAW v DPP
(str. 92)
• Úprava barev pro konkrétní barevný gamut (včetně
[Monochrome/Černobílý])
• Optimalizace Dual Pixel RAW
• Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
• Stíny/zvýraznění
 Nástroj Depth Compositing se nespustí, pokud není podporován
zaostřený snímek.
Využívání nástroje pro úpravy hloubkové kompozice
Pokud jste pomocí nástroje Depth Compositing nedosáhli zamýšlených
výsledků, tato funkce zkopíruje část snímku, kterou je třeba opravit, ze
zdrojového snímku do snímku hloubkové kompozice (v tomto nástroji
[Edited Image/Upravený snímek]).
snímek hloubkové kompozice v hlavním
1 Vyberte
okně atd.
nabídku [Tools/Nástroje]  [Depth
2 Vyberte
Compositing/Hloubková kompozice]  [Start depth
compositing editing tool/Spustit nástroj pro úpravy
hloubkové kompozice].
 Zobrazí se okno nástroje pro úpravy hloubkové kompozice.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 V dolní části obrazovky se automaticky zobrazí miniatura
zdrojového snímku. Miniatury zdrojových snímků se však
nezobrazí automaticky, pokud dojde ke změně názvu snímku
hloubkové kompozice nebo složky zdrojového snímku nebo změně
umístění ukládání. Vyberte složku zdrojového snímku, který byl
uložen ve stejný okamžik jako snímek hloubkové kompozice.
117
Úvod/
Obsah
3 Vyberte zdrojový snímek a upravte ho dle potřeby.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Kruhový kurzor
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Vyberte zdrojový snímek z miniatur zdrojových snímků
zobrazených ve spodní části obrazovky.
 Pokud jsou [Source Image/Zdrojový snímek] a [Edited Image/
Upravený snímek] snímány v různých oblastech, může se okolo
možnosti [Source Image/Zdrojový snímek] zobrazit černý rámeček.
 Kliknutím na tlačítko [Set Adjustment Area/Nastavit oblast úprav]
se zobrazí kruhový kurzor. Klikněte na nebo přetáhněte část
[Edited Image/Upravený snímek], který chcete opravit pomocí
kruhového kurzoru a zkopíruje se stejná část [Source Image/
Zdrojový snímek].
 Použijte funkci [Radius/Poloměr] k nastavení velikosti oblasti úprav
a použijte funkci [Blur radius/Rozmazat poloměr] k nastavení
rozmazání na okraji oblasti úprav.
 Provedené opravy můžete vrátit pomocí tlačítek
[
][
][
][
]. Dostupná tlačítka, zleva, jsou [Undo All/
Vrátit vše], [Undo/Zpět], [Redo/Znovu] a [Redo All/Znovu vše].
Pokud jste však přešli na jiný zdrojový snímek, nemůžete vrátit
opravy, které jste provedli pomocí zdrojového snímku před
změnou.
 Předpis připojený ke snímku hloubkové kompozice se nevztahuje
na [Edited Image/Upravený snímek] v této funkci.
Také předpisy snímku hloubkové kompozice nejsou připojeny
k souborům snímků uloženým pomocí této funkce.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
118
Úvod/
Obsah
4 Uložte snímek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
 Kliknutím na tlačítko [Save As/Uložit jako] vyberte a uložte
nezbytné nastavení.
 Chcete-li okno zavřít, klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
Tuto funkci můžete zobrazit jako funkční tlačítko v panelu nástrojů
hlavního okna (str. 125).
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
119
Použití nástroje pro shlukování obrazu
Tuto funkci lze použít u válců (obrazové soubory s nepřetržitým
snímkováním) pořízených v režimu RAW shlukování na digitálních
fotoaparátech Canon.
Role se upraví, uloží, vytiskne atd. jako jeden snímek RAW v DPP;
pro tento účel se však automaticky zvolí „reprezentativní obrázek“*.
Podrobné informace o režimu RAW shlukování naleznete v Návodu
k použití dodávaném s fotoaparátem podporujícím režim shlukování
RAW.
Pomocí tohoto nástroje můžete provádět následující akce:
• Měnit reprezentativní obrázek v roli
• Ukládat jeden snímek do role
• Extrahovat a ukládat libovolný rozsah do role
* Reprezentativní obrázek: obrázek zobrazený v miniaturách (atd.)
představující všechny obrázky v roli
nabídku [Tools/Nástroje]  a položku [Start
2 Vyberte
RAW Burst Image tool/Nástroj pro shlukování
obrazu].
 Zobrazí se okno nástroje pro shlukování obrazu.
 Chcete-li okno zavřít, klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Spuštění nástroje pro shlukování obrazu
1
Úvod/
Obsah
Vyberte roli v hlavním okně atd.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Podporovány jsou pouze role pořízené v režimu RAW shlukování
na digitálním fotoaparátu Canon.
(Ikona miniatury:
)
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Tuto funkci můžete zobrazit jako funkční tlačítko v panelu nástrojů
hlavního okna (str. 125).
120
Úvod/
Obsah
Funkce nástroje pro shlukování obrazu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Oblast zobrazení snímků
Nastavte funkci pro
zvětšování obrazu
Zobrazte obraz bez zvětšení
Zobrazte obraz
přizpůsobený oknu
Pohybujte značkovačem
obrazu (str. 123)
Posuvník (str. 122,
str. 123)
Po vyjmutí nastavte funkci
pro pohyb obrázkem v roli
(str. 123)
Přesuňte se k obrázku před
(str. 122, str. 123)
Číslo zobrazeného snímků
Zobrazí se číslo zobrazeného
snímku / počet všech snímků
v roli
Pozice reprezentativního
obrazu v roli
Značka reprezentativního
obrazu
Zobrazí se při zobrazení
reprezentativního obrázku
Nastavte zobrazený snímek
jako reprezentativní obrázek
(str. 122)
Přechod na reprezentativní
obrázek
Návrat k snímku po jeho
pořízení
Zrušte všechny úpravy provedené
tímto nástrojem a vraťte se ke
snímku po jeho pořízení
Extrahovat a ukládat
libovolný rozsah do role
(str. 123)
Ukládat jeden snímek do
role (str. 122)
Po vyjmutí nastavte
poslední snímek v roli
(str. 123)
Přesuňte se k obrázku za
(str. 122, str. 123)
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Značkovač posledního
obrazu (str. 123)
121
Úvod/
Obsah
Změna reprezentativního obrázku v roli
Reprezentativní obrázek můžete změnit na jakýkoli obrázek v roli.
1 Zobrazení okna nástroje pro shlukování obrazu.
 Proveďte kroky 1 až 2 postupu „Spuštění nástroje pro shlukování
obrazu“ (str. 120).
 Zobrazí se okno nástroje pro shlukování obrazu.
2 Zobrazení obrázku, který má být reprezentativní.
Uložení jednoho snímku do role
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Jeden snímek můžete extrahovat do role a uložit.
Zobrazení okna nástroje pro shlukování obrazu.
 Proveďte kroky 1 až 2 postupu „Spuštění nástroje pro shlukování
obrazu“ (str. 120).
 Zobrazí se okno nástroje pro shlukování obrazu.
2 Zobrazení snímku, který chcete uložit.
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Pomocí posuvníku nebo tlačítek [
]a[
] zobrazte
obraz, který chcete nastavit jako reprezentativní obrázek v
oblasti zobrazení.
 Poloha aktuálního reprezentativního obrázku je nad posuvníkem
označena značkou [
].
3
Změna reprezentativního obrázku.
 Pomocí posuvníku nebo tlačítek [
]a[
obraz, který chcete uložit v oblasti zobrazení.
] zobrazte
3 Uložit snímek.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Klepněte na tlačítko [Use as Rep. Image/Použít jako
reprezentativní obrázek].
 Reprezentativní snímek se změní na aktuálně zobrazený obrázek.
 Chcete-li se při pořízení vrátit k obrázku, klepněte na tlačítko
[
].
 Chcete-li okno zavřít, klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
 Zadejte požadované nastavení v okně, které se objeví po kliknutí
na tlačítko [
], a poté snímek uložte.
 Chcete-li vrátit nastavení na režim používaní při snímkování,
klepněte na tlačítko [
].
 Chcete-li okno zavřít, klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
Zadání
předvoleb
122
Úvod/
Obsah
Extrakce a uložení libovolného rozsahu do role
V rolích můžete extrahovat libovolný rozsah a uložit jej jako
samostatnou roli.
3 Nastavení posledního obrázku.
Zobrazení
snímků
1 Zobrazení okna nástroje pro shlukování obrazu.
 Proveďte kroky 1 až 2 postupu „Spuštění nástroje pro shlukování
obrazu“ (str. 120).
 Zobrazí se okno nástroje pro shlukování obrazu.
2 Nastavení hlavního obrázku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
 Pomocí posuvníku nebo tlačítek [
]a[
] zobrazte
obraz, který chcete nastavit jako poslední obraz v oblasti
zobrazení. Poté klikněte na tlačítko [
].
 Značkovač (
) posledního obrazu se posune a nastaví se
poslední obraz v roli.
4 Uložení role.
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Pomocí posuvníku nebo tlačítek [
]a[
] zobrazte
obraz, který chcete nastavit jako hlavní (vedoucí) obraz v oblasti
zobrazení. Poté klikněte na tlačítko [
].
 Značkovač (
) hlavního obrazu se posune a nastaví se hlavní
obraz v roli.
Dálkové
fotografování
 Proveďte požadované nastavení v okně, které se zobrazí
klepnutím na tlačítko [
] a uložte roli.
 Chcete-li vrátit nastavení na režim používaní při snímkování,
klepněte na tlačítko [
].
 Chcete-li okno zavřít, klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
123
Pokročilí
Přenos snímku typu RAW do aplikace Photoshop
Snímek typu RAW lze převést na snímek typu TIFF (16bitový) a přenést
do aplikace Adobe Photoshop.
Klikněte na položky [Tools/Nástroje]  [Transfer to
Photoshop/Přenést do aplikace Photoshop].
 Aplikace Photoshop se spustí a zobrazí se přenesený snímek.
Je možné přenést vždy pouze jeden snímek
Lze přenést vždy pouze jeden snímek. Pokyny pro odeslání více
snímků současně najdete na str. 136.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Úpravy provedené touto funkcí nejsou podporovány těmito
funkcemi: „Kopírování dokladu a aplikace na jiný obrázek“
(str. 97), „Uložení dokladu ve formě souboru“ (str. 97) a „Načítání
a používání dokladů“ (str. 98).
 Úprava provedená touto funkcí nemůže být revertována do stavů
[Revert to shot settings/Návrat k nastavení snímků] nebo [Revert
to last saved settings/Návrat k poslednímu uloženému nastavení]
v záložce [Adjustment/Nastavení] v nabídce, a to i tehdy, když
jsou vybrány. Můžete však stisknout tlačítko [
] této funkce
pro reverzi obrazu na zachycený snímek.
 I po změně reprezentativního obrázku v roli pomocí této funkce
jsou informace o snímku pro roli zobrazované v hlavním okně
(atd.) informacemi o reprezentativním snímku v okamžiku
fotografování.
 Úpravy (receptury) provedené v rolích v hlavním okně (apod.)
nejsou v okně pro tuto funkci použity (s výjimkou otočení o 90°).
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Kompatibilní verze aplikace Photoshop jsou 7.0 a novější.
 Přenesené snímky jsou automaticky převedeny na snímky typu
TIFF (16bitové), ke kterým je přidán profil ICC (str. 167).
Profil ICC obsahuje informace o nastavení položek v okně
[Preferences/Předvolby] (str. 160) nebo o pracovním barevném
prostoru (str. 90) nastaveném pro jednotlivé snímky, jak je
popsáno dále, a odpovídající informace o barvách je přenesena
do aplikace Photoshop.
 Po ukončení aplikace Photoshop zůstane pouze původní snímek
typu RAW a přenesený snímek bude odebrán. Doporučujeme
uložit přenesený snímek jako samostatný snímek v aplikaci
Photoshop.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
124
Pokročilí
Přizpůsobení panelu nástrojů hlavního okna
Úvod/
Obsah
Na panelu nástrojů hlavního okna můžete zobrazit tlačítka pro často
používané funkce. 
Můžete také změnit způsob rozmístění tlačítek.
Stahování
snímků
položky [Tools/Nástroje]  [Customize
1 Vyberte
toolbar/Přizpůsobit panel nástrojů].
Zobrazení
snímků
 Zobrazí se okno [Configure Toolbar/Konfigurace panelu nástrojů].
2
Vyberte funkce, které se zobrazí na panelu nástrojů.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Chcete-li tlačítka přeuspořádat, vyberte funkci, jejíž pořadí
chcete změnit, a poté klikněte na tlačítko [Move Up/Posunout
nahoru] nebo [Move Down/Posunout dolů].
 Po zadání nastavení zavřete okno kliknutím na tlačítko
[Close/Zavřít].
 Nastavení se projeví na panelu nástrojů hlavního okna.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
125
5
Tisk snímků
Úvod/
Obsah
Tisk snímku ........................................................... 127
Tisk s informacemi o snímku ................................. 128
Tisk seznamu miniatur (tisk stránky kontaktů)....... 129
Tisk pomocí modulu plug-in................................... 130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
126
Tisk snímku
Snímky lze vytisknout pomocí tiskárny. Jako příklad je zde popsán
postup tisku jednoho snímku na jeden list papíru.
Vyberte snímek, který chcete vytisknout.
1
2 Klikněte na položky [File/Soubor]  [Print/Tisk].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Otevře se dialogové okno tiskárny s nastavením tisku.
3 Začněte tisknout.
 V dialogovém okně tiskárny pro nastavení tisku zadejte optimální
nastavení pro tisk fotografií a klikněte na tlačítko [OK].
 Spustí se tisk.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
127
Tisk s informacemi o snímku
Jeden snímek lze libovolně umístit na jeden list papíru a vytisknout jej
i s popisky a informacemi o snímku apod.
Vyberte jeden snímek, který chcete vytisknout.
1
Klikněte na položky [File/Soubor]  [Print with
2 detailed
setting/Tisk podrobného nastavení].
požadované nastavení pro tisk a pak klikněte
3 Zadejte
na tlačítko [Print/Tisk].
Úvod/
Obsah
Zachování nastavení
Nastavení každé karty v kroku 3 se uloží do paměti po kliknutí na
tlačítko [Apply/Použít]. Nastavení lze použít k tisku jiného snímku.
Nastavení uložená v paměti jsou volby v položkách [Printer/Tiskárna],
[Media/Médium], [Media orientation/Orientace média], [Registration
marks/Registrační značky], [Header/Záhlaví], [Footer/Zápatí] a [Image
Information/Informace o snímku] a nastavení na kartě [Settings/
Nastavení].
Přepne kartu nastavení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Náhled tisku
 Snímek lze přesunout pomocí přetažení.
 Přetažením čtyř rohů snímku můžete změnit jeho velikost.
 Chcete-li zobrazit informace o snímku, klikněte na ikonu [
] na
kartě [Text] a v zobrazeném okně vyberte požadované položky.
 Můžete nastavit profily tiskárny (str. 161).
 Pokud je nastavena simulace CMYK, snímek se vytiskne
v nastavených barvách.
128
Tisk seznamu miniatur (tisk stránky kontaktů)
Na jeden list papíru můžete vytisknout několik řad snímků.
1
2
3
Vyberte snímky, které chcete na seznamu miniatur
vytisknout.
Vyberte nabídku [File/Soubor]  [Print contact
sheets/Tisk stránky kontaktů].
Zadejte požadované nastavení tisku a potom klikněte
na tlačítko [Print/Tisk].
Přepínání mezi listy na kartě nastavení
Jak zachovat nastavení
Nastavení každého listu na kartě v kroku 3 se uloží do paměti při tisku
nebo po kliknutí na tlačítko [Apply/Použít]. Nastavení lze také použít při
tisku dalšího snímku.
Do paměti se ukládá nastavení možností [Printer/Tiskárna], [Media/
Média] a [Media orientation/Orientace média] a také nastavení na
listech karty [Image/Snímek] a [Settings/Nastavení].
 Můžete nastavit profily tiskárny (str. 161).
 Pokud je nastavená simulace CMYK, snímek se vytiskne
v nastavených barvách (str. 160).
 Pokud tuto funkci použijete v okně pro úpravu snímků,
na seznamu miniatur se vytisknou všechny snímky v okně
(nejen vybrané snímky).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Náhled tisku
Zadání
předvoleb
129
Tisk pomocí modulu plug-in
Klikněte na položky [File/Soubor]  [Plug-in printing/
1 Tisk
pomocí modulu plug-in]  modul plug-in pro
používanou tiskárnu.
 Modul plug-in se spustí.
2
Zadejte požadovaná nastavení pro tisk fotografií
a poté proveďte tisk.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
130
6
Zpracování velkého počtu snímků typu RAW
Hromadné použití vyvážení bílé u snímků
(osobní vyvážení bílé) ........................................... 132
Uložení osobního vyvážení bílé................................ 132
Použití osobního vyvážení bílé................................. 133
Hromadné uložení snímků jako typ JPEG nebo
TIFF (dávkové zpracování) ....................................... 134
Dávkový přenos snímků do softwaru pro úpravy
snímků ................................................................... 136
Hromadná změna názvů souborů snímků............. 137
Změna názvů souborů snímků v pořadí
v hlavním okně ......................................................... 137
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
131
Hromadné použití vyvážení bílé u snímků (osobní vyvážení bílé)
Úpravy vyvážení bílé provedené u snímku typu RAW vyfotografovaného
ve specifických podmínkách lze uložit jako osobní vyvážení bílé. Pak
můžete provést efektivní úpravy vyvážení bílé použitím tohoto osobního
vyvážení bílé u velkého počtu snímků typu RAW pořízených ve stejných
podmínkách.
Data osobního vyvážení bílé pro verze starší než DPP 4 nelze použít.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Uložení osobního vyvážení bílé
Řazení
snímků
1 Upravte vyvážení bílé
(str. 52, str. 53).
 Chcete-li upravit vyvážení bílé, vyberte se seznamu [White
balance adjustment/Korekce vyvážení bílé] jinou možnost než
[ ( )] (str. 51). Registraci úprav nelze provést, pokud je vybrána
možnost [ ( )].
2
Úvod/
Obsah
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Na paletě nástrojů pro základní úpravy klikněte na
tlačítko [Register/Uložit].
 Zobrazí se dialogové okno [Register personal white balance/
Uložit osobní vyvážení bílé].
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
seznamu vyberte číslo tlačítka, které chcete uložit,
3 Va pak
klikněte na tlačítko [OK].
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Použití uloženého osobního vyvážení bílé v jiném počítači
1 V kroku 3 proveďte kliknutím na tlačítko [Save/Uložit] zápis do
souboru.
2 Zkopírujte soubor do jiného počítače.
3 V programu DPP v jiném počítači zobrazte okno z kroku 3.
4 Klikněte na tlačítko [Load/Načíst] a vyberte zkopírovaný soubor
v okně, které se zobrazí.
U snímků typu RAW s násobnou expozicí vytvořených ve
fotoaparátu nelze změnit ani upravit vyvážení bílé.
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
132
Úvod/
Obsah
Použití osobního vyvážení bílé
V hlavním okně vyberte snímek, pro nějž chcete
1 použít
osobní vyvážení bílé.
2 Klikněte na položky [View/Zobrazit]  [Tool palette/Paleta nástrojů].
Klikněte na příslušné číselné tlačítko osobního
3 vyvážení
bílé, které chcete použít.
 Zobrazí se paleta nástrojů.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Osobní vyvážení bílé bude použito u všech vybraných snímků.
133
Hromadné uložení snímků jako typ JPEG nebo TIFF (dávkové zpracování)
Upravené snímky typu RAW můžete v dávce převést a uložit jako
univerzální snímky typu JPEG nebo TIFF.
Snímky jsou uloženy jako samostatné soubory, proto původní snímky
typu RAW zůstanou beze změny.
dialogovém okně zpracování klikněte na tlačítko
4 V[Exit/Konec].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
V hlavním okně vyberte více snímků, které chcete
převést.
1
položky [File/Soubor]  [Batch process/
2 Vyberte
Dávkové zpracování].
Řazení
snímků
 Zobrazí se okno [Batch settings/Nastavení dávky].
3
Úvod/
Obsah
Úpravy
snímků
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko
[Execute/Spustit].
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
 Zobrazí se dialogové okno dávkového zpracování a bude
zahájeno ukládání.
 Po uložení všech snímků se v dialogovém okně dávkového
zpracování zobrazí tlačítko [Exit/Konec].
 Pokud jste ve skupinovém rámečku [File name/Název souboru]
vybrali přepínač [New file name/Nový název souboru], je třeba
zadat pole [Sequence number/Pořadové číslo].
 Při uložení výše vysvětleným postupem se oříznutý snímek
(str. 70) nebo snímek s vymazanými prachovými částicemi
(str. 85 až str. 89) stane skutečně oříznutým snímkem nebo
snímkem s vymazanými prachovými částicemi.
 Tuto funkci můžete použít také v okně pro úpravu snímku.
Převedou a uloží se však všechny snímky v okně (nejen
vybrané snímky).
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
134
Úvod/
Obsah
Ukládání snímků s recepturou není možné
V okně [Batch settings/Nastavení dávky] nelze provést operaci [Save/
Uložit] ani [Save As/Uložit jako] (str. 93) pro upravené snímky typu RAW.
Uložte si výsledky vývoje/úprav pro verzi, kterou v současné době používáte
Technologie programu DPP pro úpravu snímků typu RAW je neustále
vylepšována tak, abyste mohli provádět nejnovější postupy zpracování
snímků vždy nejvhodnějším způsobem.
To znamená, že mezi dvěma různými verzemi programu DPP se mohou
velmi nepatrně lišit výsledky zpracování, dokonce i u stejných
obrazových dat typu RAW, nebo se mohou lišit výsledky podstatných
úprav obrazových dat typu RAW s připojenou recepturou.
Pokud chcete uložit výsledky vyvolání nebo úprav verze, kterou právě
používáte, tak, jak jsou, doporučujeme snímky převést a uložit jako
soubory typu JPEG nebo TIFF.
Inteligentní dávkové ukládání
 Během ukládání můžete pokračovat v práci v jiném okně
Vzhledem k tomu, že funkce ukládání pracuje nezávisle na pozadí,
můžete během procesu ukládání pokračovat v operacích v jiném
okně, jako je hlavní okno nebo okno náhledu.
 Chcete-li převést a uložit všechny snímky, nevybírejte snímek
v hlavním okně
Jestliže neprovedete krok 1 a provedete krok 2 bez výběru snímku
v hlavním okně, budou převedeny a uloženy všechny snímky
v hlavním okně.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
135
Dávkový přenos snímků do softwaru pro úpravy snímků
V případě potřeby můžete přenést více snímků do softwaru pro úpravy snímků.
Na rozdíl od „přenosu snímku typu RAW do aplikace Photoshop“ (str. 124)
přenášíte snímky, které byly nejdříve převedeny a uloženy jako samostatný
snímek, takže přenesený snímek nebude po ukončení cílového softwaru
odstraněn. Jako příklad softwaru je zde použita aplikace Adobe Photoshop.
V hlavním okně vyberte více snímků, které chcete převést.
1
Vyberte položky [File/Soubor]  [Batch process/
2 Dávkové
zpracování].
 Zobrazí se okno [Batch settings/Nastavení dávky].
5 Vyberte aplikaci Photoshop.
 V dialogovém okně [Open/Otevřít] vyberte soubor nebo zástupce
aplikace Photoshop a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
 Dialogové okno [Open/Otevřít] se zavře a v oblasti [Image
transfer settings/Nastavení přenosu snímků] okna [Batch
settings/Nastavení dávky] se nastaví možnost Photoshop.
6 Klikněte na tlačítko [Execute/Spustit].
 Zobrazí se dialogové okno zpracování a bude zahájen přenos.
 Po přenosu prvního snímku se spustí aplikace Photoshop
a přenesené snímky se zobrazí v pořadí, v němž byly přeneseny.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Nastavte možnosti požadované pro přenos
(například formát souboru).
3
možnost [Open image using software/
4 Zaškrtněte
Otevřít snímek pomocí softwaru].
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
 Chcete-li znovu nastavit cíl přenosu na jiný software, klikněte na
tlačítko [Browse/Procházet] v oblasti [Image transfer settings/
Nastavení přenosu snímků] a v dialogovém okně [Open/Otevřít],
které se zobrazí, vyberte software a klikněte na tlačítko [Open/
Otevřít].
 Tuto funkci můžete použít také v okně pro úpravu snímku.
Přesunou se však všechny snímky v okně (nejen vybrané snímky).
Zadání
předvoleb
136
Hromadná změna názvů souborů snímků
V hlavním okně vyberte více snímků, jejichž názvy
1 chcete
změnit.
V nabídce [Tools/Nástroje] klikněte na položku 
2 [Start
Rename tool/Spustit nástroj Přejmenovat].
 Zobrazí se okno přejmenování.
3
Zadejte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko
[Execute/Spustit].
Úvod/
Obsah
Změna názvů souborů snímků v pořadí v hlavním okně
Pokud změníte pořadí snímků v hlavním okně, můžete pomocí jedné
operace změnit názvy souborů snímků v pořadí, ve kterém jste je
přeskupili.
1 Změňte pořadí snímků v hlavním okně .
V hlavním okně vyberte více snímků, jejichž názvy
2 chcete
změnit.
V nabídce [Tools/Nástroje] klikněte na položku 
3 [Start
Rename tool/Spustit nástroj Přejmenovat].
na možnost [Fit to main window/Přizpůsobit
4 Klikněte
hlavnímu oknu].
(str. 36)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Bude zahájeno zpracování a názvy souborů se změní.
Změny nelze provést, pokud je název souboru duplicitní
Pokud se v seznamu [Modified File Name/Změněný název souboru]
zobrazí název souboru červeně, jedná se o duplicitní název. Změny
nelze provést, i kdyby byl duplicitní jeden název souboru. Změňte
nastavení tak, aby se duplicity nevyskytovaly.
 Můžete změnit název pouze jednoho souboru v hlavním okně:
označte náhled, klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Rename/Přejmenovat].
 Nástroj pro přejmenování nelze spustit v okně [Collection/Výběr
snímků] (str. 102). Také nemůžete změnit název souboru jednoho
snímku.
5
Zadejte požadovaná nastavení.
6
Klikněte na tlačítko [Execute/Spustit].
 Chcete-li snímek zkopírovat, zaškrtněte políčko [Copy and
Rename/Kopírovat a přejmenovat].
 Názvy souborů snímků jsou změněny a pořadí v hlavním okně
zůstalo zachováno.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
137
7
Dálkové fotografování
Úvod/
Obsah
Dálkové fotografování............................................ 139
Uložení vyvážení bílé kapátkem do fotoaparátu....... 142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
138
Dálkové fotografování
Dálkové fotografování můžete provést pomocí programu „EOS Utility“,
který umožňuje komunikovat s fotoaparátem.
Pro dálkové fotografování musí být v počítači nainstalován program
„EOS Utility verze 3.x“. Informace o fotoaparátech kompatibilních se
softwarem „EOS Utility verze 3.x“ naleznete v příručce „EOS Utility
verze 3.x Návod k použití“ (elektronická příručka ve formátu PDF). 
Tato funkce není dostupná u fotoaparátů řady EOS M jiných než
EOS M50 a PowerShot.
na tlačítko [Remote Shooting/Dálkové
1 Klikněte
fotografování] na panelu nástrojů v hlavním okně.
 Chcete-li, aby se snímky ukládaly do aktuálně vybrané složky,
zvolte možnost [Current Folder/Aktuální složka].
 Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání snímků, zvolte
možnost [Use this folder/Použít tuto složku], klikněte na tlačítko
[Select/Vybrat], poté zvolte cíl a zadejte název do pole
[Destination folder/Cílová složka].
 Po zadání nastavení klikněte na tlačítko [OK].
 Zobrazí se okno dálkového fotografování.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Zobrazí se okno nastavení dálkového fotografování.
2
V okně Specify Remote Shooting Folder (Zadejte
složku dálkového fotografování) zadejte nastavení
pro položku [Destination/Cíl].
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
139
Úvod/
Obsah
V okně Specify Remote Shooting Folder (Zadejte složku dálkového
fotografování) můžete změnit hodnotu v poli [File Name/Název souboru].
(Pokud vyberete možnost [Do not modify/Neupravovat], budou
snímky uloženy s názvem souboru nastaveným ve fotoaparátu.)
Stahování
snímků
1 Kliknutím na tlačítko [Settings/Nastavení] zobrazíte okno Set file
Zobrazení
snímků
name for captured image (Nastavte název souboru
vyfotografovaného snímku).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
 Můžete fotografovat a současně kontrolovat snímek přepnutím
okna na vícenásobné rozvržení.
Připojte fotoaparát a počítač a zapněte napájení
fotoaparátu.
2 V seznamu vyberte pojmenovávací pravidlo pro názvy souborů snímků. 
Po kliknutí na tlačítko [Customize/Přizpůsobit] můžete upravit
pojmenovávací pravidlo pro názvy souborů.
 Můžete jednotlivě nastavit počáteční znaky, počet číslic
sériových čísel a počáteční pořadové číslo pro názvy souborů.
 Pokud pro názvy souborů používáte datum pořízení, můžete 
v okně Set file name for captured image (Nastavte název
souboru vyfotografovaného snímku) určit formát data (pořadí 
a styl pro rok, měsíc a datum) a oddělovací znaky.
3 Po zadání nastavení klikněte na tlačítko [OK].
 Okno Set file name for captured image (Nastavte název
souboru vyfotografovaného snímku) se zavře.
 Po kliknutí na tlačítko [Remote Shooting/Dálkové snímání] můžete
kliknout na tlačítko [
] v pravé dolní části hlavního okna
a zobrazit/skrýt paletu [Camera Control/Ovládání fotoaparátu].
3
4 Klikněte na tlačítko [Live View/Živý náhled].
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Zobrazí se okno živého náhledu programu „EOS Utility“.
140
Úvod/
Obsah
5
Zadejte požadovaná nastavení.
7 Zadejte požadovaná nastavení.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Podrobné pokyny pro postupy nastavení naleznete v elektronické
příručce „EOS Utility Návod k použití“ (ve formátu PDF).
6
Klikněte na tlačítko [Settings/Nastavení].
 Podrobné pokyny pro postupy nastavení naleznete v elektronické
příručce „EOS Utility Návod k použití“ (ve formátu PDF).
8
Pořiďte snímek.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Zobrazí se okno pro fotografování programu „EOS Utility“.
141
Úvod/
Obsah
Uložení vyvážení bílé kapátkem do fotoaparátu
Během dálkového fotografování můžete do připojeného fotoaparátu uložit
vyvážení bílé kapátkem. Abyste mohli tuto funkci použít, musíte mít
v počítači nainstalovanou aplikaci EOS Utility verze 3.4.20 nebo vyšší.
Tato funkce není dostupná u fotoaparátů řady EOS M jiných než EOS
M50 a PowerShot.
1
Zobrazte pořízený snímek, který se použije jako
standard pro vyvážení bílé.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
 Vyfotografovaný snímek se zobrazí.
 Vyfotografovaný snímek se uloží do složky vytvořené v kroku 2.
 Snímky uložené ve výše zmíněné složce se zobrazí v oblasti
zobrazení miniatur.
Ve výše zmíněné složce můžete také vytvořit podsložku pro
ukládání snímků. Chcete-li vytvořit podsložku, klikněte na tlačítko
[Create subfolder/Vytvořit podsložku] v okně dálkového
fotografování, na následně zobrazené obrazovce zadejte položku
[Folder name/Název složky] a poté klikněte na tlačítko [OK].
 Stisknutím tlačítka [
] sjednotíte zobrazení okna aplikace
DPP a aplikace EOS Utility.
• Tuto funkci podporuje aplikace EOS Utility verze 3.8 a novější.
• Pokud používáte několik monitorů, lze zobrazení hlavního
okna aplikace DPP a vzdáleného okna aplikace EOS Utility
sjednotit jenom na stejném monitoru.
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Tato funkce podporuje pouze snímky RAW s příponou „.CR2“
nebo „.CR3“.
umístění, do kterého chcete vyvážení bílé
2 Vyberte
kapátkem uložit.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Neukončujte program „EOS Utility“ v době, kdy je prováděno
dálkové fotografování nebo jeho nastavení.
 Fotografování pomocí programu EOS Utility proveďte v níže
uvedených případech.
• Chcete automaticky zaostřovat pomocí tlačítka spouště
programu EOS Utility
• Chcete provést kontinuální snímání
 Po připnutí příslušného snímku můžete fotografovat a současně
porovnávat vyfotografovaný snímek s připnutým snímkem
(str. 21). To je výhodné pro výběr snímků.
Dálkové
fotografování
Zadání
předvoleb
 Vyberte umístění, do kterého chcete vyvážení bílé uložit,
ze seznamu [Registered to/Uloženo do]. Možnosti uvedené
v seznamu se u různých modelů fotoaparátu liší.
142
Úvod/
Obsah
pořízeném snímku vyberte bod, který bude
3 Vpředstavovat
standard pro vyvážení bílé,
a uložte vyvážení bílé do fotoaparátu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Klikněte na tlačítko [
] a ve snímku zobrazeném v kroku 1
klikněte myší na bod, který bude představovat standard pro
vyvážení bílé.
 Vyvážení bílé se uloží do umístěné vybraného v kroku 2
a aplikuje se na zobrazené snímky.
 Funkci ukončíte tak, že znovu kliknete na tlačítko [
].
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
143
8
Přehrávání filmů a ukládání fotografií
Přehrávání filmů a ukládání fotografií.................... 145
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
144
Přehrávání filmů a ukládání fotografií
V systémech s 64bitovou verzí systému Windows 8.1 nebo novějšího můžete pomocí programu DPP přehrávat filmy MOV nebo MP4 pořízené pomocí
podporovaného fotoaparátu a ukládat z těchto filmů fotografie ve formátu JPEG nebo TIFF. Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být v části [Movie
file playback/Přehrávání videosouboru] na listu karty [General Settings/Obecná nastavení] v nabídce [Preferences/Předvolby] vybrána možnost [Play
with Digital Photo Professional 4/Přehrát pomocí softwaru DPP 4].
Upozorňujeme, že v aplikaci DPP nelze filmy upravovat.
1 Dvakrát klikněte na miniaturu filmu v hlavním okně (rozvržení miniatur).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Zobrazí se okno náhledu.
 Pokud se ovládací panel náhledu nezobrazí, vyberte nabídku [Preview/Náhled]  [Preview control panel/Ovládací panel náhledu].
Zadání
předvoleb
145
Úvod/
Obsah
2 Ovládací panel náhledu použijte ke každé operaci.
(10) Uložit jako fotografii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
(4) Ukázat čas přehrávání
(5) Posuvník polohy políčka
(6) Č. políčka/Celkem políček
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
(2) Následující políčko
(1) Přehrát/pozastavit
(3) Předchozí políčko
(7) Ztlumit/zrušit ztlumení
(8) Posuvník hlasitosti
(9) Prohlížení LUT zap/vyp
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
(1) Přehrát/pozastavit
Přehrání nebo pozastavení vybraného filmu.
(7) Ztlumit/zrušit ztlumení
Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.
(2) Následující políčko
Posun o jedno políčko dopředu. Když je pozastaveno
přehrávání filmu, můžete se ve filmu posunovat po jednom
políčku dopředu.
(8) Posuvník hlasitosti
Přesunutím posuvníku doleva nebo doprava upravíte
hlasitost u přehrávaného filmu.
(3) Předchozí políčko
Posun o jedno políčko dozadu. Když je pozastaveno
přehrávání filmu, můžete se ve filmu posunovat po jednom
políčku dozadu.
(4) Ukázat čas přehrávání
Ukazuje čas přehrávání.
(5) Posuvník polohy políčka
Přesunutím posuvníku doleva nebo doprava změníte
polohu přehrávání, když se film přehrává nebo je
pozastavený.
(6) Č. políčka/Celkem políček
Ukazuje číslo aktuálního políčka v přehrávaném nebo
zobrazeném filmu a celkový počet políček.
(9) Prohlížení LUT zap/vyp
Slouží k povolení nebo zakázání prohlížení vyhledávací
tabulky u filmů pořízených s funkcí Canon LOG.
Toto nastavení lze změnit také při přehrávání filmu.
(10) Uložit jako fotografii
Umožňuje z aktuálně zobrazeného políčka filmu vytvořit
fotografii.
Když na toto tlačítko kliknete, objeví se okno [Convert
and save/Převést a uložit] (str. 94). Zadejte nezbytná
nastavení a potom kliknutím na tlačítko [Save/Uložit]
snímek uložte.
Upozorňujeme, že fotografii nelze uložit během
přehrávání filmu. Film pozastavte a potom
fotografii uložte.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
 Pokud se ovládací panel náhledu nezobrazí, vyberte nabídku [Preview/Náhled]  [Preview control panel/Ovládací panel náhledu].
146
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
U některých podporovaných fotoaparátů se po natočení filmu vytvoří
soubor „.THM“, který se uloží společně se souborem filmu. Soubor
„.THM“ má stejné číslo snímku jako souboru filmu a obsahuje
informace o záznamu. Při přehrávání filmu v aplikaci DPP je nutné,
aby soubor filmu a soubor „.THM“ byly uloženy ve stejné složce.
 Filmy můžete přehrávat také v těchto oknech:
• Hlavní okno (vícenásobné rozvržení)
• Okno pro úpravy snímku
• Okno pro dálkové fotografování (vícenásobné rozvržení)
• Multifunkční okno náhledu
 V Předvolbách můžete změnit aplikaci pro přehrávání filmů na
program používaný operačním systémem vašeho počítače nebo
na aplikaci EOS MOVIE Utility. (str. 157)
Pokyny k programu EOS MOVIE Utility naleznete v příručce
EOS MOVIE Utility Návod k použití.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
147
9
Používání režimu HDR PQ
Úvod/
Obsah
Režim HDR PQ ..................................................... 149
Požadavky na systém režimu HDR PQ................. 149
Zobrazování snímků v režimu HDR PQ ................ 150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Upozornění při používání režimu HDR PQ............ 152
Zobrazení
snímků
Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ
ve formátu JPEG/TIFF........................................... 154
Řazení
snímků
Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ
ve formátu HEIF .................................................... 155
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
148
Režim HDR PQ
Požadavky na systém režimu HDR PQ
HDR je zkratka pro High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah)
a odkazuje na technologii umožňující vyjádření „širšího rozsahu jasu“
než u běžného rozsahu. Běžný rozsah jasu je označován jako SDR
(standardní dynamický rozsah) = „standardní rozsah jasu“ při porovnání
s HDR.
„PQ“ v tomto názvu funkce, HDR PQ, zastupuje perceptuální kvantizaci
a odkazuje na křivku gamma vstupního signálu pro zobrazení snímků
s HDR. Je schopen dosáhnout jasu až 10 000 cd/m2 a aproximuje
lidské vizuální charakteristiky. Režim HDR PQ zobrazí snímky RAW
nasnímané pomocí podporovaného fotoaparátu v režimu HDR PQ
(10 bitů) na HDR displeji odpovídajícímu normě HDR. (Skutečně
zobrazené snímky závisí na výkonu monitoru.)
Snímky můžete také upravit a uložit.
Navíc DPP obsahuje funkci „Vytváření snímků s vysokým dynamickým
rozsahem“ (str. 108). Tato funkce však předpokládá, že displej je běžný
SDR a kombinuje snímky s braketingem expozice (kompozice HDR)
k dosažení obrazového vyjádření, které využívá široký rozsah gradace
od stínů po výrazné oblasti a tak se liší od režimu HDR PQ.
Požadavky na systém
OS (operační
systém)
Windows 10 (verze 1607 nebo novější), Windows 8.1,
Windows 7 (vše 64bitové verze)*
Procesor
Core řady i 3,4 GHz nebo vyšší
Paměť RAM
4,0 GB nebo více paměti RAM (doporučeno 8,0 GB
nebo více)
Snímky RAW, CRAW a DPRAW vyfotografované
pomocí fotoaparátu EOS R
Podporované Snímky RAW a DPRAW vyfotografované pomocí
snímky
fotoaparátu EOS 5D Mark IV
Snímky HEIF uložené v DPP
* Jelikož režim HDR PQ nelze zobrazit ve Windows 8.1/7, snímky se
zobrazí v SDR podle charakteristiky displeje, aby co nejlépe
aproximovaly zobrazení v HDR PQ.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Systémy, kde jsou snímky zobrazeny v režimu
HDR PQ přesně
OS (operační
systém)
Windows 10 (64bitová verze) verze 1709 nebo
novější
Grafické karty: NVIDIA GeForce GTX řady 10,
GPU (grafická Architektura AMD Polaris apod.
karta)
(doporučujeme 4 GB nebo více video paměti)
Zobrazení
Produkty, které splňují normy HDR10*
Kabel
HDMI 2.0a/b
* Snímky se nemusí zobrazit správně v závislosti na výkonu displeje.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
32bit Ve 32bitových operačních systémech není tato funkce
dostupná.
149
Zobrazování snímků v režimu HDR PQ
V této části se vysvětluje, jak zobrazit snímky, kde jsou požadavky
na systém stejné jako popsané v části „Systémy, kde jsou snímky
zobrazeny v režimu HDR PQ přesně“ na předchozí stránce.
Ve Windows navíc musíte určit možnost HDR pro nastavení displeje.
1
Úvod/
Obsah
snímek v hlavním okně atd. a pak otevřete
2 Vyberte
paletu nástrojů pro nastavení a vyberte možnost
[On/Zap] v části [HDR PQ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko na listu karty
[Preferences/Předvolby]  [View settings/Nastavení
zobrazení]  [HDR display/Zobrazení HDR].
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Pokud není zaškrtnuto, zaškrtněte ho, klikněte na tlačítko [OK]
a pak restartujte DPP.
 Snímek se zobrazí v režimu HDR PQ.
 Snímky se zobrazí v režimu HDR PQ pouze v hlavním okně,
okně úprav snímků, okně náhledu, druhém okně a obrazovce
kontroly zvětšení. V dalších oknech se snímky zobrazí v SDR
podle charakteristiky displeje, aby co nejlépe aproximovaly
zobrazení v HDR PQ.
 Následující ikony se zobrazí v okně náhledu a rámečky miniatur
snímků se zobrazí v režimu HDR PQ.
• Rámeček miniatur:
• Okno náhledu (při připojení k HDR displeji):
• Okno náhledu (při připojení k SDR displeji, když počítač
obsahuje operační systém Windows 8.1/7):
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
150
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Zobrazení režimu HDR PQ při připojení SDR displeje
Snímky můžete používat v režimu HDR PQ i když jste připojeni
k SDR displeji.
Pokud je připojen SDR displej, snímek se zobrazí v souladu
s vlastnostmi SDR displeje, takže bude snímek co nejlépe
aproximovat zobrazení v HDR PQ na displeji HDR.
Velký rozdíl v oblastech, který lze rendrovat mezi režimem displeji
HDR a SDR však vede k odlišnému vnímání barev a gradace.
 Zobrazení režimu HDR PQ v počítači se systémem
Windows 8.1/7
Pokud počítač obsahuje systém Windows 8.1/7, snímky se
zobrazí v SDR podle charakteristiky displeje, aby co nejlépe
aproximovaly zobrazení v HDR PQ na HDR displeji. Velký rozdíl
v oblastech, který lze rendrovat mezi režimem HDR PQ a SDR
však vede k odlišnému vnímání barev a gradace.
 Doporučené displeje pro smíšené režimy HDR PQ
a SDR snímků
Doporučujeme používat vícemonitorová prostředí s dvěma
displeji, SDR displejem a HDR displejem, při používání zobrazení
HDR PQ a SDR snímků. Na displeji SDR můžete zobrazit
miniaturu DPP, palety nástrojů a snímky SDR a displej HDR
můžete používat k zobrazení snímků s HDR.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
151
Upozornění při používání režimu HDR PQ
Úvod/
Obsah
Položka
Okno rychlé kontroly (str. 31)
Zobrazení AF bodů (str. 22)
Funkce displeje
Zobrazení čar mřížky (str. 22)
Omezení
Zobrazí se v SDR podle charakteristiky displeje, aby
snímky co nejlépe aproximovaly zobrazení v HDR PQ.
Nelze zobrazit*
Upozornění pro světla/stíny (str. 23)
Nelze zobrazit
Zobrazení vlastností na snímku náhledu (str. 24)
Nelze zobrazit*
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 58)
Nedostupné
Změna stylu Picture Style (str. 49)
K dispozici jsou následující styly Picture Style
- [Standard], [Portrait/Portrét], [Landscape/Krajina],
[Fine Detail/Jemný detail], [Neutral/Neutrální],
[Faithful/Věrný], [Monochrome/Jednobarevný]
Paleta nástrojů pro základní úpravy
Použití souborů se styly Picture Style (str. 51)
Lineární (str. 57)
Nedostupné
Paleta nástrojů pro částečné úpravy
Snížení barevného moiré (str. 83)
Nedostupné
Nastavení pracovního barevného prostoru (str. 90)
Nelze vybrat
Nastavení velikosti snímků RAW při otevírání (str. 92)
Nedostupné
Skládání snímků (str. 104)
Funkce simulace
Použití funkce softwarové kontroly barev (str. 91)
Nastavení shody barev (nastavení barev monitoru) (str. 161)
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Dálkové
fotografování
Snížení barevného moiré na snímcích (str. 69)
Generování snímků s vysokým dynamickým rozsahem
(str. 108)
Řazení
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Paleta nástrojů pro detailní úpravy
Nástroje
Zobrazení
snímků
Nedostupné
Automatické nastavení gradace a jasu (str. 57)
Paleta nástrojů pro nastavení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Nedostupné
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Nedostupné*
* Funkce je dostupná při používání SDR monitoru.
 Jelikož receptury připojované ke snímku nejsou u zapnutého režimu HDR PQ a vypnutého režimu HDR PQ kompatibilní, nelze je použít na sebe
navzájem.
152
Úvod/
Obsah
Přepínání mezi režimy HDR a SDR vymaže následující receptury:
Paleta nástrojů pro základní úpravy
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) / lineární / Picture Style* / gamma nastavení
Paleta nástrojů pro úpravy tónů
Nastavení křivky tónů (RGB), jas, kontrast
Paleta nástrojů pro nastavení
Pracovní barevný prostor, velikost při otevření snímků RAW
Paleta nástrojů pro úpravy barev
Úpravy odstínu a saturace pro celý snímek, úpravy barev pro specifické gamuty
Paleta nástrojů pro detailní úpravy
Snížení barevného moiré
Paleta nástrojů pro částečné úpravy
Částečné úpravy a snížení barevného moiré
Paleta nástrojů pro odstranění
prachu a klonovací razítko
Razítko
Data pro odstranění prachu
* Doklad je vymazán, pokud byl styl Picture Style nastaven na jiný styl než [Standard], [Portrait/Portrét], [Landscape/Krajina], [Fine Detail/Jemný detail],
[Neutral/Neutrální], [Faithful/Věrný] nebo [Monochrome/Jednobarevný].
Vylepšení kvality obrazu v režimu HDR PQ bylo zavedeno od produktu Digital Photo Professional 4.10.40. Chcete-li používat předchozí výsledky
úprav, zaškrtněte políčko [HDR PQ image quality settings*/Nastavení kvality obrazu HDR PQ*] ve [Image Processing 2/Zpracování obrazu 2] v
[Preferences/Předvolbách].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
153
Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ ve formátu JPEG/TIFF
Výsledky úprav snímků zobrazených v režimu HDR PQ můžete uložit
stejným způsobem jako snímky SDR.
 Viz kapitola „Uložení výsledků úprav“ (str. 93), kde naleznete
informace o postupu ukládání snímků.
 Při ukládání snímku zobrazeného v režimu HDR PQ jako
samostatného snímku (obraz JPEG nebo TIFF) se uloží jako SDR
snímek. Snímek je zpracován tak, že co nejvíce aproximuje zobrazení
v HDR PQ na HDR displeji. Velký rozdíl v oblastech, který lze
rendrovat mezi režimem HDR PQ a SDR však vede k odlišnému
vnímání barev a gradace.
 Pro informace o ukládání snímků ve formátu HEIF si přečtěte článek
„Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ ve formátu HEIF“
(str. 155).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Pokud se snímek zobrazený v režimu HDR PQ uloží jako
samostatný snímek (snímek JPEG nebo TIFF), pracovní barevný
prostor uložených snímků se v sRGB zcela spraví.
154
Ukládání snímků zobrazených v režimu HDR PQ ve formátu HEIF
Snímky zobrazené v režimu HDR PQ lze ukládat ve formátu HEIF
(přípona .heic) pouze v případě nainstalovaného kodeku Canon HEVC.
Zkratka HEIF představuje vysoce účinný formát obrazového souboru
(High Efficiency Image File Format). Pokud uložíte snímek ve formátu
HEIF, můžete ukládat snímky a zachovat jejich široký dynamický rozsah
HDR PQ.
 Kodek Canon HEVC lze stáhnout na webové stránce Canon.
 Viz „Uložení výsledků úprav“  „Uložení jako samostatného snímku“
(str. 93), kde naleznete informace o ukládání snímků. Při výběru typu
snímku v kroku 3 vyberte možnost [HEIF (*.HEIC)] pod položkou
[Save as type/Uložit jako typ] a pak snímek uložte.
 Při ukládání ve formátu HEIF nemůžete vybrat kvalitu snímku nebo
úroveň komprese.
 U snímků HEIF můžete volit z možností [Save/Uložit], [Save As/Uložit
jako], [Convert and save/Převést a uložit] nebo [Batch process/
Dávkové zpracování].
 Snímek HEIF můžete uložit jako snímek JPEG nebo TIFF. (Ukládá se
jako snímek SDR.)
Snímek se zpracovává tak, aby co nejvěrněji aproximoval zobrazení
v HDR PQ na HDR displeji. Velké rozdíly v oblastech, které lze
rendrovat mezi HDR PQ a SDR vedou k různým vnímáním barev
a přechodů.
Viz „Uložení výsledků úprav“ (str. 93), kde naleznete informace o tom,
jak uložit snímek ve formátu JPEG nebo TIFF.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 V případě uložení snímku HEIF jako snímku formátu JPEG nebo
TIFF jsou pracovní barevné prostory uložených snímků všechny
fixovány v prostoru sRGB.
 Soubory HEIF vygenerované pomocí jiného softwaru než DPP
nejsou kompatibilní se soubory HEIF uloženými v DPP (oba mají
příponu .heic). Pouze soubory HEIF uložené v DPP lze načíst
v DPP.
 Snímky uložené ve formátu HEIF nelze tisknout pomocí softwaru
Print Studio Pro pro inkoustové tiskárny Canon.
Zadání
předvoleb
155
10
Zadání předvoleb
Úvod/
Obsah
Zadání předvoleb................................................... 157
General settings (Obecná nastavení)....................... 157
Zpracování snímků ................................................... 158
Color management (Správa barev) .......................... 160
View settings (Nastavení zobrazení) ........................ 161
Nastavení zobrazení vlastností ................................ 162
Průzkum ................................................................... 162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
156
Zadání předvoleb
Různé funkce programu DPP můžete změnit v okně [Preferences/
Předvolby]. Zkontrolujte obsah jednotlivých oken a nastavte hodnoty.
Prostudujte si také podrobná vysvětlení pro jednotlivá okna, pokud jsou
dostupná.
1
Úvod/
Obsah
General Settings (Obecná nastavení)
Můžete zadat složku, která se otevře při spuštění programu DPP,
můžete také zadat ukládání receptur apod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Klikněte na položky [Tools/Nástroje]  [Preferences/
Předvolby].
 Zobrazí se okno [Preferences/Předvolby].
Řazení
snímků
kartu, zadejte nastavení a poté klikněte
2 Vyberte
na tlačítko [OK].
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Movie file playback (Přehrávání souboru s filmem)
Zvolte aplikaci používanou k přehrávání videosouborů. Soubory, které
nelze přehrát v softwaru DPP nebo EOS MOVIE Utility, se přehrají
pomocí aplikace pro přehrávání filmů zadané v nastavení operačního
systému počítače. Pokyny k programu EOS MOVIE Utility naleznete
v příručce EOS MOVIE Utility Návod k použití.
 Pokud změnili aplikaci přehrávání filmů na nástroj EOS MOVIE
a přehrávání se po spuštění nástroje EOS MOVIE nespustí,
zkontrolujte kompatibilní modely pomocí EOS MOVIE Utility
Návod k použití.
 Pokud je aplikace přehrávání filmů určená v nastavení
operačního systému počítače nastavena na nástroj EOS MOVIE,
tak se soubory MOV a MP4 pořízené pomocí modelů, které
nejsou kompatibilní s nástrojem EOS MOVIE, nebudou
přehrávat. Zkontrolujte nastavení operačního systému a změňte
aplikaci přehrávání filmu.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
157
Úvod/
Obsah
 Default value of output resolution (Výchozí hodnota výstupního
rozlišení)
Při ukládání snímků typu JPEG nebo TIFF vytvořených převodem
snímků typu RAW (str. 93, str. 134) lze nastavit rozlišení snímků typu
JPEG nebo TIFF.
 Dočasně uložené soubory
Můžete odstranit vytvořené dočasně uložené soubory, zlepšit provozní
rychlost, změnit umístění pro ukládání souborů nebo nastavit limit pro
využití disku. Provedené změny se použijí, když znovu spustíte
aplikaci DPP.
 Tlačítko [Delete/Odstranit]: Kliknutím na tlačítko [Delete/
Odstranit] odstraníte dočasně
uložené soubory.
 [Maximum available on disk/
Maximální místo na disku]: Nastavte pomocí posuvníku
(rozsah nastavení: 0 až 32 GB).
Až využití dosáhne limitu, soubory
se začnou mazat od nejstarších
souborů.
 [Destination/Umístění]:
Po kliknutí na tlačítko [Browse/
Procházet] můžete v zobrazeném
dialogovém okně změnit umístění
pro ukládání souborů.
 Tlačítko [Reset]:
Kliknutím na tlačítko [Reset]
zrušíte všechny změny původního
nastavení.
32bit V 32bitových operačních systémech je možné pouze
odstranit dočasně uložené soubory.
Zpracování snímků
Můžete zadat nastavení pro zpracování snímků v programu DPP.
Image Processing 1 (Zpracování snímku 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 JPEG image quality (Kvalita snímku typu JPEG)
[Remove block noise and mosquito noise/Odstranit blokový a komáří šum]
 Kvalitu snímku typu JPEG můžete zvýšit potlačením šumu specifického
pro snímky typu JPEG. 
Toto nastavení je také vhodné, pokud jsou snímky typu RAW převedeny
na snímky typu JPEG a uloženy (str. 93, str. 134), a pro snímky typu
JPEG, které mají být uloženy pod jiným názvem. Čím vyšší je poměr
komprese snímku typu JPEG, tím lepší je účinek. A když je poměr
komprese nízký, účinek potlačení šumu nemusí být postřehnutelný.
 Modified Picture Style settings (Upravené nastavení stylu Picture
Style)
Pokud zaškrtnete políčko, zůstanou zachovány nastavené hodnoty
položek [Color tone/Tón barvy], [Color saturation/Saturace barev],
[Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska pro doostření], [Sharpness/
Ostrost] a dalších položek pro jednotlivé styly Picture Style.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
158
Úvod/
Obsah
 Noise reduction defaults (Výchozí hodnoty redukce šumu)
Výchozí hodnoty úrovně redukce šumu je možné nastavit předem.
Podporovány jsou pouze snímky ve formátu RAW.
 Pokud je zvolena možnost [Apply camera settings/Použít nastavení
fotoaparátu], můžete předem nastavit úroveň redukce šumu, která
vyhovuje nastavení fotoaparátu jako výchozí hodnota.
 Pokud je zvolena možnost [Set as defaults/Nastavit jako výchozí],
můžete předem nastavit preferované výchozí nastavení úrovně
redukce šumu.
Image Processing 2 (Zpracování snímku 2)
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Zde nastavené výchozí hodnoty úrovně redukce šumu budou použity
u snímků, které nemají připojenu recepturu. Pokud změníte nastavení,
budou použity na snímky jako výchozí úroveň redukce šumu při dalším
spuštění DPP.
U snímků s připojenou recepturou zůstane úroveň šumu zaznamenaná
v receptuře na stejné hodnotě a výchozí úroveň redukce šumu
nastavená zde nebude použita.
 Sharpness defaults (Výchozí hodnoty ostrosti)
Výchozí hodnoty ostrosti je možné nastavit předem. Podporovány jsou
pouze snímky ve formátu RAW.
 Pokud je zvolena možnost [Apply camera settings/Použít nastavení
fotoaparátu], můžete předem nastavit výchozí ostrost, která
odpovídá nastavení fotoaparátu.
 Pokud je zvolena možnost [Set as defaults/Nastavit jako výchozí],
můžete předem nastavit preferované výchozí nastavení ostrosti
a masky pro doostření.
Zde použité výchozí hodnoty ostrosti a masky pro doostření budou
použity u snímků, které nemají připojenu recepturu. Pokud změníte
nastavení, budou použity na snímky jako výchozí úroveň ostrosti při
dalším spuštění DPP.
U snímků s připojenou recepturou však zůstává v platnosti úroveň
ostrosti zaznamenaná v receptuře a zde nastavená výchozí hodnota
ostrosti a masky pro doostření použita nebude.
32bit Ve 32bitových operačních systémech se nezobrazí nabídka
[Preview image settings/Nastavení snímků v náhledu].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
 Quick check window settings (Nastavení okna pro rychlou
kontrolu)
Můžete určit, jak se zobrazí snímky v okně pro rychlou kontrolu.
Vyberete-li možnost [Show image with recipe applied/Zobrazit snímek
s aplikovaným předpisem], snímky s připojeným předpisem se zobrazí
po aplikaci předpisu. Provedené změny se použijí, když znovu spustíte
aplikaci DPP.
 Graphic processor settings (Nastavení grafického procesoru)
Pokud zaškrtnete možnost [Use graphics processor for image
processing/Použít při zpracování snímků grafický procesor], použije
se grafický procesor, který zrychluje zobrazení náhledu. Procesor CPU
zpracuje převod, uložení a tisk obvyklým způsobem. Nastavení se
použije, když znovu spustíte aplikaci DPP.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
159
Úvod/
Obsah
 K použití této funkce je nutný procesor NVIDIA CUDA (Compute
Capability 2.0 nebo vyšší verze) GPU* s nejméně 1,0 GB
videopaměti. Musí být také nainstalován nejnovější ovladač
NVIDIA GPU.
* GPU je zkratka pro „Graphics Processing Unit“ (grafický
procesor).
Zaškrtávací pole [Use graphics processor for image processing/
Použít při zpracování snímků grafický procesor] je dostupné
pouze v případě, že je nainstalovaný odpovídající grafický
procesor.
 Pokud je grafický procesor využíván operačním systémem nebo
jiným aplikačním softwarem, v některých případech nemusí být
zpracování pomocí grafického procesoru dostupné. V takovém
případě provádí procesor CPU zpracování obvyklým způsobem.
 Výchozí velikost při otevírání snímků RAW
Týká se to pouze snímků RAW s příponou „.CR3“ pořízených s funkcí
[
] vybranou na fotoaparátu.
Tato funkce určuje velikost snímku, když se snímky RAW otevírají
v aplikaci DPP.
Výchozí velikost se nastaví také v případě, že se snímky RAW převedou
a uloží ve formátu JPEG nebo TIFF.
Nastavení se použije, když znovu spustíte aplikaci DPP.
 Nastavení kvality obrazu HDR PQ
Vylepšení kvality obrazu v režimu HDR PQ bylo zavedeno od produktu
Digital Photo Professional 4.10.40. Chcete-li používat předchozí
výsledky úprav, vyberte políčko [HDR PQ image quality settings*/
Nastavení kvality obrazu HDR PQ*].
Color Management (Správa barev)
Můžete zadat nastavení vztahující se ke správě barev, například
nastavení pracovního barevného prostoru, podmínek pro shodu
barev atd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Default settings of Work color space (Výchozí nastavení
pracovního barevného prostoru)
Můžete vybrat jeden z pěti typů barevného prostoru (str. 168), který
bude použit jako výchozí nastavení pro snímky typu RAW. Nastavený
barevný prostor se použije při převodu a uložení snímku typu RAW
(str. 93, str. 134) nebo při jeho tisku (str. 127 až str. 130).
 Pokud změníte barevný prostor a znovu spustíte program DPP,
nastavený barevný prostor se použije jako výchozí barevný prostor.
 Barevný prostor, který je nastaven ve snímku, můžete zkontrolovat
ve všech oknech, s výjimkou okna rychlé kontroly.
 Pokud zaškrtnete políčko [Use shooting color space as work color
space/Použít barevný prostor fotografování jako pracovní barevný
prostor], bude jako pracovní barevný prostor nastaven barevný
prostor zadaný pomocí fotoaparátu v době, kdy byl pořízen snímek.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
160
Úvod/
Obsah
Změny nejsou u upravovaného snímku použity
I když se změní výchozí nastavení, nebude nové výchozí nastavení
použito pro upravené snímky (tj. snímky upravené pomocí palety
nástrojů, oříznuté snímky a snímky s vymazanými prachovými
částicemi). Změňte nastavení jednotlivě.
View Settings (Nastavení zobrazení)
Můžete nastavit rozvržení pro zobrazení obrazovky.
Zobrazení
snímků
Pro každý snímek můžete nastavit barevný prostor, který se liší od
výchozích nastavení (str. 90).
Řazení
snímků
 Nastavení shody barev (nastavení barev monitoru)
Je-li monitoru, který používáte, přiřazen profil (str. 167), lze jeho
nastavením zobrazit snímek ve věrnějších barvách.
 Pokud vyberete možnost [Use the OS settings/Použít nastavení
operačního systému], použije se barevný profil nastavený
v systému Windows také v programu DPP. Pokud používáte více
monitorů, použije se pro program DPP profil nastavený pro každý
monitor.
 Vyberte položku [Monitor profile/Profil monitoru] a klikněte na
tlačítko [Browse/Procházet]. V dialogovém okně, které se zobrazí,
můžete vybrat profil pro monitor.
Dosažení přesných barev pomocí snímače barev monitoru
(kolorimetru) od jiného výrobce
Pokud použijete profil vytvořený pomocí kolorimetru jiného výrobce,
mohou být snímky zobrazeny v ještě přesnějších barvách.
 Printing profile (Profil tisku) (nastavení barev tiskárny)
Pokud není k tiskárně, kterou používáte pro tisk snímků, připojen profil,
můžete snímek vytisknout tak, že budete simulovat barvy zobrazené na
obrazovce nastavením profilu v programu DPP.
Pokud nastavíte profil pro tisk v programu DPP, vypněte v ovladači
tiskárny funkci úpravy barev. Ponecháte-li ji zapnutou, snímek se
nemusí vytisknout v barvách, které se blíží barvám zobrazeným na
obrazovce.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
 Thumbnail order (Pořadí miniatur)
Zvolte výchozí uspořádaní snímků v hlavním okně a zachování pořadí
přeskupených snímků. Jestliže toto políčko zaškrtnete, bude pořadí
přeskupených snímků zachováno i po výběru jiné složky (str. 36).
 Resetování uživatelského prostředí
Můžete také resetovat nastavení uživatelského prostředí.
Můžete zvolit jeden ze dvou resetových stavů.
Po zaškrtnutí políčka [Restore defaults at startup/Obnovit výchozí
nastavení při spuštění] se při dalším spuštění programu DPP obnoví
výchozí nastavení. Při dalším spuštění se také odstraní zaškrtávací
značka ze zaškrtávacího políčka.
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
161
Úvod/
Obsah
Nastavení zobrazení vlastností
Můžete zadat nastavení pro snímání a informace o receptuře, které se
zobrazí s miniaturami v okně náhledu.
 Zobrazené vlastnosti
Můžete zadat podrobná nastavení pro možnost [Display settings for
thumbnails with info/Nastavení zobrazení pro miniatury s informacemi],
[Display settings for thumbnail list/Nastavení zobrazení pro seznam
miniatur] a [Display settings for preview properties/Nastavení zobrazení
pro vlastnosti náhledu].
Položky, které lze vybrat, se zobrazí v rozevíracím seznamu nalevo
a skutečně zobrazené položky v seznamu napravo. Pomocí tlačítka
[Add >>/Přidat >>] a [<< Remove/<< Odebrat] zadejte položky.
Můžete také změnit pořadí zobrazení pomocí tlačítka [Move Up/Nahoru]
a [Move Down/Dolů].
V závislosti na kombinaci okna, okna náhledu nebo velikosti
miniatur se nemusí zobrazit všechny položky vlastností.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Průzkum
Můžete změnit nastavení odesílání průzkumu.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
 Nastavení zobrazení
Můžete zadávat informace, které se zobrazí na miniaturách nebo
náhledech.
Je-li zaškrtnuto pole [Show Av/Tv/ISO on thumbnails/Zobrazit u miniatur
Av/Tv/ISO], u miniatur se zobrazí informace Av/Tv/ISO, pokud jsou
miniatury nastaveny na velikost 3 nebo větší.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
 Písmo vlastností náhledu
Můžete zadat písmo, které se použije pro informace zobrazené v okně
náhledu.
Zadání
předvoleb
 Klikněte na tlačítko [Change settings/Změnit nastavení] a změňte
nastavení v dialogovém okně, které se zobrazí.
162
Reference
Úvod/
Obsah
Řešení potíží ......................................................... 164
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odstranění softwaru (odinstalace)......................... 165
Stahování
snímků
Informace v rámečku snímku v hlavním okně
a okně pro úpravy snímku ..................................... 166
Zobrazení
snímků
Glosář .................................................................... 167
Rejstřík .................................................................. 169
O tomto návodu k použití ............................... 173
Ochranné známky .......................................... 173
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
163
Řešení potíží
Pokud program DPP nepracuje správně, prostudujte si níže uvedená
témata.
Nelze správně dokončit instalaci
 Při nastavování uživatele zvolte oprávnění správce ([Computer
administrator/Správce počítače], [Administrator/Správce] atd.).
Software nelze nainstalovat, pokud je vybráno jiné uživatelské
nastavení než oprávnění správce. Podrobné informace o výběru
oprávnění správce naleznete v uživatelské příručce k počítači.
Program DPP nefunguje
 Program DPP nebude správně pracovat v počítači, který nesplňuje
požadavky na systém. Použijte jej v počítači s kompatibilními
požadavky na systém (str. 3).
 Přestože je v počítači k dispozici kapacita paměti RAM popsaná
v požadavcích na systém (str. 3), může se stát, že při současném
spuštění jiných aplikací s programem DPP nebude mít počítač dostatek
paměti RAM. Ukončete všechny aplikace kromě programu DPP.
Čtečka karet nedetekuje kartu SD
 V závislosti na používané čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být správně detekovány karty SDXC. V takovém případě
propojte fotoaparát a počítač prostřednictvím dodaného propojovacího
kabelu a přeneste snímky do počítače pomocí programu EOS Utility.
Snímky se nezobrazují správně
 Snímky, které nejsou podporovány programem DPP, se nezobrazí.
(Miniatury snímků se zobrazí jako [?].) Pokud je v 32bitovém počítači
zjištěno více snímků, než je maximální zobrazitelné množství, snímky
přesahující maximální počet se nezobrazí. (Miniatury snímků se
zobrazí jako [?].) Existují různé typy snímků JPEG a TIFF. Snímky
typu JPEG, které nejsou kompatibilní se standardem Exif 2.2, 2.21 ani
2.3, a snímky typu TIFF nekompatibilní se standardem Exif se nemusí
zobrazit správně (str. 4).
Úvod/
Obsah
Recepturu nelze vložit do jiného snímku
(nebo u něj použít)
 Jelikož receptury nejsou kompatibilní mezi snímky RAW a JPEG
či TIFF, nelze je použít na ostatní typy.
Barvy snímku jsou při zobrazení pomocí jiného
softwaru nevýrazné
 Pokud je snímek typu RAW s jiným barevným prostorem než sRGB
převeden a uložen jako snímek typu JPEG nebo TIFF (str. 90, str. 160),
barvy budou při zobrazení v softwaru, který je kompatibilní pouze
s barevným prostorem sRGB, nevýrazné. V takovém případě nastavte
pro snímek typu RAW barevný prostor sRGB, znovu jej převeďte
a uložte jako snímek typu JPEG nebo TIFF a poté jej zobrazte.
 Funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
(str. 58) je kompatibilní s fotoaparáty vybavenými touto funkcí.
Úpravy provedené funkcí Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) nelze aplikovat na snímky RAW pořízené pomocí
fotoaparátu, který není s touto funkcí kompatibilní.
Barvy snímku zobrazeného na obrazovce
neodpovídají barvám vytištěného snímku
 Pokud nebyly správně nastaveny barvy monitoru, na němž je zobrazen
snímek, nebo pokud nebyl nastaven profil tiskárny použité k tisku snímku,
mohou se barvy snímku na obrazovce a barvy vytištěné fotografie
značně lišit. Po provedení korekce barev monitoru, na němž je zobrazen
snímek, a po správném nastavení profilu pro tiskárnu (str. 161) si mohou
barvy vytištěné fotografie a barvy snímku na obrazovce mnohem lépe
odpovídat. Při. použití tiskárny Canon se automaticky nastaví profily pro
tiskárnu, takže je potřebné pouze nastavit barvy monitoru, abyste dosáhli
přesnější shody barev.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Nelze tisknout velký počet snímků v dávkách
 Jestliže tisknete velký počet snímků v dávkách, může se tisk zastavit
během procesu nebo se snímky nevytisknou. Snižte počet snímků
pro tisk nebo zvětšete paměť počítače.
164
Odstranění softwaru (odinstalace)
 Před odinstalací softwaru ukončete všechny aplikace.
 Chcete-li odinstalovat software, přihlaste se s oprávněními správce.
 Software odinstalujte podle metody odinstalace softwaru příslušného
operačního systému.
 Pro prevenci chybné funkce počítače po odinstalování softwaru vždy
restartujte počítač. Pokud byste před přeinstalováním softwaru
počítač nerestartovali, došlo by pravděpodobně k chybám funkcí
počítače.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
165
Informace v rámečku snímku v hlavním okně a okně pro úpravy snímku (str. 13, str. 100)
Oblast výřezu (ořezu)*2 (str. 70)
Zaškrtávací značka
(str. 33, str. 34)
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Symbol nastavení připnutého
snímku (str. 21)
Symbol zobrazení více
snímků (str. 22)
Značka receptury
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Typ snímku*1
Symbol hodnocení
(str. 33, str. 34)
Symbol digitální optimalizace
objektivu (str. 78)
Název souboru
Symbol systému GPS
*3
Symbol korekce
aberace objektivu
(str. 74)
Informace
o snímku
Značka rozděleného filmu*4
Symbol neuloženého obsahu úprav
*1 Zobrazí se u snímků RAW+JPEG zobrazených
jako jeden snímek (str. 15).
U snímků typu RAW se zobrazí ikona [
].
U snímků typu Dual Pixel RAW se zobrazí
ikona [
].
*2 Jestliže jsou ke snímku, který byl pořízen pomocí
libovolného podporovaného fotoaparátu s výjimkou
modelu EOS 5D Mark II, připojeny informace 
o poměru stran, snímek se zobrazí oříznutý.
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
*3 Zobrazí se u snímků pořízených fotoaparátem
Canon kompatibilním s funkcí GPS.
Pokud úprava není možná, v rámečku
snímku se zobrazí ikona [
].
*4 Ukazuje, že film je rozdělený a zahrnuje kromě
filmu zobrazeného v miniatuře i jiné filmy.
Můžou se zobrazit tyto ikony:
: Chybí závěrečný film
Filmy přehrávané pomocí jiného
softwaru než DPP mají v miniatuře
ikonu [
].
: Chybí úvodní nebo závěrečný film
: Chybí úvodní film
: Obsaženy všechny rozdělené filmy
Dálkové
fotografování
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Informace o ikonách zobrazených
v režimu HDR PQ naleznete
v kapitole „Zobrazování snímků
v režimu HDR PQ“ (str. 150).
166
Glosář
Úvod/
Obsah
Snímek typu RAW
Počet bitů
Snímky typu RAW pořízené fotoaparátem EOS jsou zaznamenány
v nekomprimovaném 14bitovém nebo 12bitovém formátu.
Vzhledem k tomu, že snímky typu RAW představují zvláštní snímky
ve stavu před vyvoláním, je k jejich zobrazení nutné použít software
s funkcemi vyvolání, například program DPP. Výhodou nevyvolaných
snímků typu RAW je, že můžete provést mnoho různých úprav těchto
snímků téměř bez jakéhokoli zhoršení kvality snímku.
* RAW znamená v přirozeném stavu nebo nezpracovaný či neupravený.
Binární jednotka objemu informací v barvě snímku. Tato hodnota
představuje počet bitů na jeden pixel.
Čím vyšší je počet bitů, tím větší je počet barev a jemnější gradace.
Jednobitový snímek je černobílý.
Snímek typu JPEG
Nejběžnější snímek v nereverzibilním komprimovaném 8bitovém formátu.
Výhodou tohoto typu snímku je, že při uložení s velkým poměrem
komprese může být velikost souboru malá i u dat snímku s velkým
počtem pixelů. Vzhledem k tomu, že během uložení a komprese je část
dat zredukována za účelem dosažení menší velikosti souboru, dojde při
každé úpravě či uložení snímku ke snížení jeho kvality.
V programu DPP jsou i po opakovaných úpravách a uložení změněna
pouze data receptury a nedochází k žádnému přepisování ani
kompresi, proto se kvalita dat původního snímku nesníží.
* JPEG je zkratka výrazu Joint Photographic Experts Group.
Snímek typu TIFF
Snímek bitmapového formátu zaznamenaný v 8bitovém či 16bitovém
nekomprimovaném formátu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o snímky v nekomprimovaném formátu,
jsou vhodné pro ukládání při současném zachování původní vysoké
kvality snímku.
* TIFF je zkratka výrazu Tagged Image File Format.
Receptura
Jako receptura jsou označovány informace o podmínkách zpracování
snímků typu RAW, které lze upravit v programu DPP.
V tomto programu lze navíc pomocí receptur provádět úpravy snímků
typu JPEG a TIFF (stejně jako u snímků typu RAW).
Systém správy barev (shoda barev)
Digitální fotoaparáty, které snímky fotografují, monitory zobrazující dané
snímky a tiskárny, které je tisknou, vytvářejí barvy různými způsoby.
Z tohoto důvodu se barva snímku zobrazeného na monitoru může lišit
od barvy vytištěného snímku.
Systém správy barev slouží k zajištění bližší shody těchto barev.
Program DPP umožňuje přesnější shodu barev mezi různými
zařízeními, protože v nich používá profily ICC.
Profily ICC
Profily ICC jsou soubory obsahující informace o barvách, jako je
charakteristika barev nebo barevné prostory pro různá zařízení,
definované konsorciem ICC (International Color Consortium). Většinu
zařízení, jako je například monitor sloužící k zobrazení snímků nebo
tiskárna používaná k tisku snímků, lze spravovat (ve smyslu správy
barev) pomocí těchto profilů ICC, takže barvy v jednotlivých zařízeních
odpovídají lépe.
Program DPP zahrnuje funkci správy barev, která profily ICC používá.
Tonální křivka
Tonální křivka znázorňuje hodnoty před úpravami (vstupní) jako
vodorovnou osu grafu a hodnoty po úpravách (výstupní) jako svislou
osu. Vzhledem k tomu, že se hodnoty před a po úpravě shodují, dokud
není nějaká úprava provedena, zobrazí se tonální křivka jako rovná čára
vedoucí z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Změnou této
křivky můžete přesně upravit jas, kontrast a barvu snímku. Čím více se
přesunete na vodorovné ose doprava, tím více se zvýší kladná hodnota.
Čím více se posunete na svislé ose nahoru, tím více se zvýší kladná
hodnota.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
167
Úvod/
Obsah
Barevný prostor
Profily simulace CMYK
Barevný prostor je rozsah reprodukovatelných barev (charakteristika
barevného gamutu). Program DPP podporuje následujících pět druhů
barevného prostoru.
Standardní barevný prostor pro operační systém
sRGB:
Windows. Je často používán pro standardní barevný
prostor monitorů, digitálních fotoaparátů a skenerů.
Adobe RGB:
Širší barevný prostor než sRGB. Používá se
zejména pro tisk pro obchodní účely.
Apple RGB:
Standardní barevný prostor pro systém Macintosh.
Mírně širší barevný prostor než sRGB.
ColorMatch RGB: Nepatrně širší barevný prostor než sRGB. Používá
se zejména pro tisk pro obchodní účely.
Wide Gamut RGB: Širší barevný prostor než Adobe RGB.
Následující graf barev znázorňuje oblast barev pro jednotlivé barevné prostory.
Profil, který simuluje barvy při tisku v prostředí CMYK (tiskárna atd.).
V programu DPP můžete simulovat barvy pomocí čtyř typů profilů.
Euro Standard:
Profil, který se běžně používá k tisku knih
v Evropě, vhodný pro simulaci standardního
tisku v evropských zemích.
Profil, který se běžně používá k tisku knih a pro
JMPA:
další účely v Japonsku, vhodný pro simulaci
standardního barevného tisku reklam v časopisech.
U.S.Web Coated:
Profil, který se běžně používá k tisku knih
v Severní Americe, vhodný pro simulaci
standardního tisku v zemích Severní Ameriky.
JapanColor2001 type3: Profil, který se stává standardem
v japonském polygrafickém průmyslu, vhodný
pro simulaci standardního tisku JapanColor.
Graf barev barevných prostorů kompatibilních s programem DPP
Rozsah barev, které
může rozlišit lidské oko
sRGB
Adobe RGB
Apple RGB
ColorMatch RGB
Wide Gamut RGB
Hodnota
gama
2,2
2,2
1,8
1,8
2,2
Bílý bod (teplota
barvy)
6 500 K (D65)
6 500 K (D65)
6 500 K (D65)
5 000 K (D50)
5 000 K (D50)
Převod gamutů
Převody gamutů jsou metody převodu barev při tisku snímku. Následuje
popis jednotlivých metod převodu gamutů.
Perceptual
(Perceptuální):
Všechny barvy jsou převedeny tak, aby byl
před převodem i po převodu zachován jejich
vzájemný vztah. I v případech, kdy se barvy
mírně změní, můžete vytisknout snímek
přirozeného vzhledu se zachovanou harmonií
barev. V závislosti na snímku se však může
změnit celková saturace barev.
Relative Colorimetric
(Relativně kolorimetrický): Barvy, které jsou před převodem i po převodu
podobné, nebude nutné příliš převádět. Barvy,
které se liší, však budou odpovídajícím
způsobem převedeny. Vzhledem k tomu, že
u podobných barev tvořících větší část snímku
dojde pouze k malým změnám, můžete
vytisknout snímek s přirozeným vzhledem bez
výrazné změny saturace. V závislosti na snímku
se však mohou vyskytnout případy, kdy se mírně
změní celkový tón barvy snímku, protože se
změní barvy, které se liší, a světlé body.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
168
Rejstřík
Úvod/
Obsah
A
Adobe RGB....................................................................................... 168
AF body............................................................................................... 22
Apple RGB ........................................................................................ 168
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)................... 58
Automatická úprava (gradace, luminance) ......................................... 57
Automatické vymazání prachových částic .......................................... 86
B
Barevný prostor................................................................................. 168
Adobe RGB ................................................................................ 168
Apple RGB ................................................................................. 168
ColorMatch RGB ........................................................................ 168
Nastavení barevného prostoru pro jednotlivé snímky .................. 90
sRGB.......................................................................................... 168
Wide Gamut RGB....................................................................... 168
Dávkový přenos snímků .................................................................... 136
Dávkový přenos snímků do softwaru pro úpravy snímků .................. 136
Digitální optimalizace objektivu ........................................................... 77
Druhá okna .......................................................................................... 26
Dynamický rozsah ......................................................................... 56, 65
E
Efekt filtru............................................................................................. 56
Efekt tónování...................................................................................... 56
F
Filmy
Přehrávání .................................................................................. 145
Ukládání fotografií ....................................................................... 145
Značka rozděleného filmu ........................................................... 166
Funkce softwarové kontroly barev....................................................... 91
G
C
Color management (Správa barev) (předvolby)................................ 160
ColorMatch RGB............................................................................... 168
General settings (Obecná nastavení) (předvolby)............................. 157
Graf barev.......................................................................................... 168
Č
H
Čáry mřížky.........................................................................................
Černobílý.............................................................................................
Efekt filtru .....................................................................................
Efekt tónování ..............................................................................
22
55
56
56
D
Dálkové fotografování ....................................................................... 139
Data pro odstranění prachu .......................................................... 85, 86
Dávkové zpracování (hromadné uložení snímků typu
JPEG a TIFF).................................................................................... 134
Dávkové zpracování více snímků
Data receptury.............................................................................. 96
Osobní vyvážení bílé.................................................................. 132
Přenos ........................................................................................ 136
Převod/uložení (dávkové zpracování) ........................................ 134
Změna názvu souboru................................................................ 137
Hlavní okno.......................................................................................... 13
Hlavní okno (rozvržení miniatur).......................................................... 13
Hlavní okno (vícenásobné rozvržení) .................................................. 20
Hloubková kompozice ....................................................................... 115
Hodnocení ..................................................................................... 33, 34
Hromadná změna názvů souborů snímků......................................... 137
Hromadné použití vyvážení bílé u snímků (osobní vyvážení bílé) .... 132
Hromadný převod/uložení snímků (dávkové zpracování) ................. 134
I
Indikátor upozornění stinné oblasti...................................................... 23
Indikátor upozornění světlé oblasti ...................................................... 23
Informace o snímku ............................................................................. 38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
J
Jas ....................................................................................................... 61
169
Úvod/
Obsah
K
Klonovací razítko (korekce snímku).................................................... 89
Kontrast......................................................................................... 54, 61
Kopírování a vložení (použití) receptur ............................................... 97
Korekce aberace objektivu.................................................................. 73
Korekce chromatické vady.................................................................. 74
Korekce rozmazání barev ................................................................... 74
Korekce snímků (funkce klonovacího razítka) .................................... 89
Korekce vinětace ................................................................................ 74
Korekce zkreslení ............................................................................... 74
Kvalita snímku
Potlačení šumu............................................................................. 68
L
Lineární ............................................................................................... 57
M
Maska pro doostření ........................................................................... 60
Multifunkční náhled ............................................................................. 25
N
Načtení a vložení (použití) receptur .................................................... 98
Nastavení barev monitoru (profily).................................................... 160
Nastavení barev tiskárny (profily) ..................................................... 161
Nastavení barevného prostoru pro jednotlivé snímky......................... 90
Nastavení zobrazení vlastností (Předvolby) ..................................... 162
Nástroj EOS Utility .............................................................................. 11
Nástroj pro shlukování obrazu .......................................................... 120
O
Oblast výřezu (ořezu)........................................................................ 166
Oblast zobrazení miniatur ................................................................... 20
Oblast zobrazení náhledu ................................................................... 20
Obsah úprav (receptura)............................................................. 96, 167
Odstín ..................................................................................... 46, 66, 67
Odstranění
Odstranění snímků ....................................................................... 39
Odstranění softwaru ................................................................... 165
Odstranění programu DPP (odinstalace) .......................................... 165
Odstranění snímků .............................................................................. 39
Okno Collection (Výběr snímků)........................................................ 102
Okno náhledu ...................................................................................... 18
Okno nastavení dávky ............................................................... 134, 136
Okno pro úpravy snímku ................................................................... 100
Okno pro výřez a úpravu úhlu ............................................................. 70
Okno přejmenování ........................................................................... 137
Okno rychlé kontroly............................................................................ 31
Opakované opravy snímku.................................................................. 95
Oprava (ruční vymazání prachových částic) ....................................... 87
Optimalizace Dual Pixel RAW ........................................................... 111
Ořez..................................................................................................... 70
Osobní vyvážení bílé ......................................................................... 132
Ostrost ........................................................................................... 59, 80
Otáčení snímků ................................................................................... 13
Ovládací panel miniatur....................................................................... 15
Ovládací panel náhledu....................................................................... 21
P
Paleta histogramu................................................................................ 17
Paleta nástrojů..................................................................................... 46
Paleta nástrojů pro částečné úpravy............................................. 81
Paleta nástrojů pro detailní úpravy ............................................... 68
Paleta nástrojů pro korekci objektivu ............................................ 73
Paleta nástrojů pro nastavení ....................................................... 90
Paleta nástrojů pro odstranění prachu a klonovací razítko ........... 85
Paleta nástrojů pro úpravy barev .................................................. 66
Paleta nástrojů pro úpravy tónů .................................................... 61
Paleta nástrojů pro výřez a úpravu úhlu natočení......................... 70
Paleta nástrojů pro základní úpravy.............................................. 48
Paleta nástrojů pro odstranění prachu a klonovací razítko ................. 85
Paleta nástrojů pro výřez a úpravu úhlu natočení ............................... 70
Paleta nástrojů pro základní úpravy .................................................... 48
Paleta navigace ................................................................................... 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
170
Úvod/
Obsah
Palety
Přeuspořádání palet ..................................................................... 28
Způsob zobrazení palet................................................................ 28
Panel nástrojů ..................................................................................... 13
Perceptuální...................................................................................... 168
Picture Style........................................................................................ 49
Počet bitů .......................................................................................... 167
Podporované snímky ............................................................................ 4
Potlačení šumu ................................................................................... 68
Potlačení šumu chrominance.............................................................. 68
Potlačení šumu luminance.................................................................. 68
Požadavky na systém ........................................................................... 3
Pracovní barevný prostor.................................................................... 90
Color management (Správa barev) ............................................ 160
Profily ICC......................................................................................... 167
Průzkum (Předvolby) ........................................................................ 162
Předvolby .......................................................................................... 157
Color management (Správa barev) ............................................ 160
General settings (Obecná nastavení)......................................... 157
Nastavení zobrazení vlastností .................................................. 162
Průzkum ..................................................................................... 162
View settings (Nastavení zobrazení).......................................... 161
Zpracování snímků..................................................................... 158
Přenos
Dávkový přenos snímků do softwaru pro úpravy snímků ........... 136
Přenos snímku do aplikace Photoshop ...................................... 124
Přenos snímku do aplikace Photoshop............................................. 124
Přesun nebo kopírování složek........................................................... 40
Přesun nebo kopírování snímků ......................................................... 39
Převod gamutů (metoda shody)........................................................ 168
Převod jednoho snímku ...................................................................... 93
Převod na snímek typu JPEG nebo TIFF a uložení.................... 93, 134
Připnutí................................................................................................ 21
Přizpůsobení panelu nástrojů ........................................................... 125
R
Registrace složek jako záložek ........................................................... 40
Režim HDR PQ ................................................................................. 148
Role ................................................................................................... 120
Rozvržení miniatur............................................................................... 13
Ruční vymazání prachových částic (funkce opravy) ........................... 87
Ř
Řazení snímků
Hodnocení............................................................................... 33, 34
Zaškrtávací značky ................................................................. 33, 34
S
Saturace .................................................................................. 46, 66, 67
Saturace barev .................................................................................... 55
Simulace CMYK ................................................................................ 168
Skládání snímků ................................................................................ 104
Snímek typu JPEG ...................................................................... 45, 167
Snímek typu RAW ....................................................................... 44, 167
Snímek typu TIFF ........................................................................ 45, 167
Snímky s vysokým dynamickým rozsahem ....................................... 108
Soubor receptury ................................................................................. 96
Soubor stylu Picture Style ................................................................... 51
Správa barev (shoda barev) .............................................................. 167
Barevný prostor........................................................................... 168
Profily ICC ................................................................................... 167
Spuštění programu DPP...................................................................... 10
sRGB ................................................................................................. 168
Stahování snímků................................................................................ 11
Stahování snímků z fotoaparátu.......................................................... 11
Stažení snímku do počítače ................................................................ 11
Stažení snímků z fotoaparátu ....................................................... 11
Stažení snímků ze čtečky karet .................................................... 11
Symbol digitální optimalizace objektivu ............................................. 166
Symbol hodnocení............................................................................. 166
Symbol korekce aberace objektivu.................................................... 166
Symbol nastavení připnutého snímku ............................................... 166
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
Receptura ................................................................................... 96, 167
171
Úvod/
Obsah
Symbol neuloženého obsahu úprav.................................................. 166
Symbol systému GPS ....................................................................... 166
Symbol zobrazení více snímků ......................................................... 166
Synchronizace (okno náhledu) ........................................................... 99
Synchronizace okna náhledu.............................................................. 99
Synchronizace snímků........................................................................ 99
T
Teplota barvy ...................................................................................... 53
Tisk
Tisk jednoho listu papíru ............................................................ 127
Tisk s informacemi o snímku (tisk podrobného nastavení) ........ 128
Tisk seznamu miniatur (Tisk stránky kontaktů) .......................... 129
Tisk jednoho listu papíru ................................................................... 127
Tisk podrobného nastavení (tisk s informacemi o snímku)............... 128
Tisk s informacemi o snímku (tisk podrobného nastavení)............... 128
Tón barvy ............................................................................................ 55
Tonální křivka.................................................................................... 167
U
programu DPP .................................................................... 29
ÚUkončení
Uložení
Hromadný převod/uložení snímků (dávkové zpracování) .......... 134
Uložit ............................................................................................ 93
Uložit jako..................................................................................... 93
Uložení receptur.................................................................................. 97
Uložit jako ........................................................................................... 93
Úprava
Automatická úprava (gradace, luminance)................................... 57
Černobílého snímku ..................................................................... 67
Černobílý ...................................................................................... 55
Dynamický rozsah .................................................................. 56, 65
Efekt filtru ..................................................................................... 56
Efekt tónování ........................................................................ 55, 56
Jas.......................................................................................... 48, 61
Jas stínů ....................................................................................... 54
Jas světel ..................................................................................... 54
Kontrast .................................................................................. 54, 61
Obsah úprav (receptura) .............................................................. 98
Odstín ..................................................................................... 66, 67
Osobní vyvážení bílé .................................................................. 132
Ostrost .......................................................................................... 59
Použití úprav ................................................................................. 97
Saturace.................................................................................. 66, 67
Saturace barev.............................................................................. 55
Soubor stylu Picture Style ............................................................. 51
Teplota barvy ................................................................................ 53
Tón barvy ...................................................................................... 55
Uložení úprav ................................................................................ 97
Úprava
Úprava tonální křivky ....................................................................
63
Úpravy barev................................................................................. 97
Vyvážení bílé ................................................................................ 51
Vyvážení bílé kapátkem .......................................................... 52, 62
Úprava jasu ......................................................................................... 48
Úprava tonální křivky ........................................................................... 63
Úpravy snímků typu JPEG .................................................................. 45
Úpravy snímků typu TIFF .................................................................... 45
Uspořádání snímků ....................................................................... 36, 39
Odstranění snímků........................................................................ 39
Přesun nebo kopírování složek..................................................... 40
Přesun nebo kopírování snímků ................................................... 39
Registrace složek jako záložek ..................................................... 40
V
View settings (Nastavení zobrazení) (předvolby) .............................. 161
Vícenásobné rozvržení........................................................................ 20
Vrácení úpravy snímku zpět ................................................................ 95
Výběr snímků......................................................................... 13, 31, 100
Výchozí nastavení barevného prostoru ............................................. 160
Vymazání prachových částic
Automatické vymazání prachových částic .................................... 85
Korekce snímků (funkce klonovacího razítka) .............................. 89
Paleta nástrojů pro odstranění prachu a klonovací razítko ........... 85
Ruční vymazání prachových částic (funkce opravy) ..................... 87
Vyvážení bílé ....................................................................................... 51
Osobní vyvážení bílé .................................................................. 132
Teplota barvy ................................................................................ 53
Vyvážení bílé kapátkem .......................................................... 52, 62
Vyvážení bílé kapátkem ........................................................ 52, 62, 142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
172
Úvod/
Obsah
W
Wide Gamut RGB ............................................................................. 168
Z
Záložka ............................................................................................... 40
Zaškrtávací značka ............................................................... 33, 34, 166
Změna názvu souboru ...................................................................... 137
Změna názvů souborů snímků v pořadí v hlavním okně .................. 137
Změna zobrazení ................................................................................ 14
Značky snímku (informace rámečku snímku) ................................... 166
Zobrazení
Multifunkční náhled ...................................................................... 25
Synchronizace okna náhledu ....................................................... 99
Zobrazení jednoho snímku........................................................... 37
Zobrazení miniatur (hlavní okno).................................................. 13
Zobrazení miniatur a zvětšené zobrazení 
(okno pro úpravy snímku)........................................................... 100
Zobrazení porovnání před/po ....................................................... 24
Zvětšené zobrazení (okno náhledu)............................................. 18
Zvětšené zobrazení (okno rychlé kontroly) .................................. 31
Zobrazení informací o snímku ...................................................... 24, 38
Zobrazení jednoho snímku ................................................................. 37
Zobrazení jednoho snímku typu RAW a JPEG................................... 37
Zobrazení miniatur (funkce filtrování/třídění) ...................................... 16
Zobrazení miniatur (hlavní okno) ........................................................ 13
Změna zobrazení ......................................................................... 14
Zobrazení miniatur (vícenásobné rozvržení) ...................................... 20
Zobrazení miniatur a zvětšené zobrazení
(okno pro úpravy snímku) ................................................................. 100
Zobrazení porovnání před/po.............................................................. 24
Zobrazení snímků v hlavním okně (rozvržení miniatur) ...................... 13
Zobrazení vlastností snímku ............................................................... 24
Zpracování snímků (předvolby) ........................................................ 158
Zvětšené zobrazení (okno náhledu) ................................................... 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stahování
snímků
Zobrazení
snímků
Řazení
snímků
Úpravy
snímků
Tisk
snímků
O tomto návodu k použití
 Obsah tohoto návodu k použití je bez povolení zakázáno
reprodukovat jako celek i částečně.
 Společnost Canon může bez upozornění změnit technické údaje
softwaru i obsah tohoto návodu k použití.
 Obrazovky softwaru a zobrazení vytištěná v tomto návodu k použití
se mohou od vlastního softwaru poněkud lišit.
 Vezměte v úvahu, že bez ohledu na shora uvedené skutečnosti
společnost Canon neodpovídá za výsledek provozu softwaru.
Ochranné známky
 Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích.
 Adobe a Photoshop jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA
a dalších zemích.
 Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných
vlastníků.
Zpracování
velkého počtu
snímků typu RAW
Dálkové
fotografování
Přehrávání filmů
a ukládání
fotografií
Režim
HDR PQ
Zadání
předvoleb
173
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising