Canon | PowerShot SX500 IS | User manual | Canon PowerShot SX500 IS User manual

Canon PowerShot SX500 IS User manual
Uživatelská příručka
k fotoaparátu
• Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, a to
včetně bezpečnostních upozornění.
• Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně
používat fotoaparát.
• Příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli
k dispozici pro případné budoucí použití.
ČESKY
Obsah balení
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky.
Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.
Fotoaparát
Baterie NB-6L
(s krytkou kontaktů)
Kabel rozhraní
IFC‑400PCU
Závěsný popruh na krk
NS-DC11
Nabíječka baterií
CB-2LY/CB-2LYE
Krytka objektivu
(s kablíkem)
CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution Disk*
Příručka Začínáme
Brožura záručního
systému Canon
* Obsahuje software (= 31).
• Součástí balení není paměťová karta.
• Veškeré doplňky a revize Uživatelské příručky k fotoaparátu jsou obsaženy
na konci této příručky.
2
Kompatibilní paměťové karty
Následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) lze použít,
a to bez ohledu na jejich kapacitu.
• Paměťové karty SD*
• Paměťové karty SDHC*
• Paměťové karty SDXC*
• Karty Eye-Fi
* Odpovídají specifikacím SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však
nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
Karty Eye-Fi
Tento výrobek nezaručuje podporu funkcí karet Eye-Fi (včetně
bezdrátového přenosu dat). V případě výskytu problémů s kartou
Eye‑Fi kontaktujte výrobce karty.
Zapamatujte si také, že používání karet Eye-Fi vyžaduje v mnoha zemích
a oblastech příslušné povolení. Bez příslušného povolení není používání
těchto karet možné. Nejste-li si jisti, jestli je používání těchto karet v určité
oblasti povoleno, kontaktujte výrobce karty.
3
Poznámky na úvod a právní informace
• Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste
se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost
Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou
odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu
nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek
poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být
zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
• Snímky pořízené tímto fotoaparátem jsou určeny k osobnímu využití.
Zamezte pořizování neautorizovaných záznamů porušujících autorská
práva a berte na zřetel, že i snímky pořízené pro osobní potřebu na
některých vystoupeních, výstavách nebo v některých komerčních
prostorách mohou v určitých případech porušovat autorská nebo
jiná práva.
• Záruční podmínky k fotoaparátu naleznete v informacích o záruce
dodávaných s fotoaparátem.
Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v informacích
o záruce.
• Přestože jsou LCD monitory vyráběny v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
• LCD monitor může být zakryt tenkou plastovou fólií na ochranu proti
poškrábání při přepravě. Pokud je zakrytý, před použitím fotoaparátu
fólii odstraňte.
• Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla.
Tento jev neznamená závadu.
4
Uspořádání uživatelské příručky
k fotoaparátu
Součástí dodávky fotoaparátu jsou následující příručky, z nichž každá
má jiné zaměření.
Základní příručka (= 17)
• Obsahuje základní pokyny od úvodní přípravy k fotografování až po
přehrávání a ukládání dat v počítači
Pokročilá příručka (= 41)
• Praktická příručka popisující další základy práce s fotoaparátem
a volitelné možnosti pro fotografování a přehrávání
5
Části přístroje a typografické konvence
•
•
•
•
•
•
•
6
Páčka zoomu
Blesk
Světlo
Fotografování:
<i (teleobjektiv)> /
Tlačítko < (Asistenční oblast –
<j (širokoúhlý
Hledání)>
objektiv)>
Objektiv
Přehrávání: <k (zvětšení)> /
Stativový závit
<g (index)>
Krytka konektoru pro
Tlačítko spouště
stejnosměrnou spojku
Očko pro upevnění řemínku
Krytka prostoru pro paměťovou
Volič režimů
kartu/baterii
Tlačítko ON/OFF
Režimy fotografování a ikony zobrazované na obrazovce jsou uváděny
v závorkách.
: Důležité informace, které je třeba znát
: Poznámky a tipy pro pokročilé používání fotoaparátu
=xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu představují
písmena „xx“ číslo stránky)
Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve výchozím
nastavení.
Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
Karty zobrazované nad názvy funkcí označují, jestli lze danou funkci
použít pro statické snímky, filmy nebo obojí.
Statické snímky : Označuje funkce, které lze použít při pořizování nebo
zobrazování statických snímků.
: Označuje funkce, které lze použít při pořizování nebo
Filmy
zobrazování filmů.
Části přístroje a typografické konvence
LCD monitor
Tlačítko <l (Zobrazení)>
Mikrofon
Tlačítko <n>
Reproduktor
Tlačítko <
(Citlivost ISO)> /
<
(Filtrování zobrazení
Tlačítko <1 (Přehrávání)>
snímků)> / Nahoru
Tlačítko filmu
Tlačítko <e (Makro)> / <f (Ruční
Konektor AV OUT (výstup Audio/
zaostřování)> / Doleva
Video) / DIGITAL (digitální výstup)
Příkazový ovladač
Konektor HDMITM
Tlačítko FUNC./SET
Tlačítko <b (Kompenzace
Tlačítko <h (Blesk)> / Doprava
expozice)> / <a (Smazání jednoho
snímku)>
Tlačítko <Q (Samospoušť)> / Dolů
Indikátor
zz
Otáčení příkazového ovladače je jedním
ze způsobů výběru nastavovaných
položek, přepínání snímků a provádění
dalších operací. Většinu těchto operací
je možné provádět rovněž pomocí
tlačítek <o><p><q><r>.
• V této příručce jsou tlačítka a ovladače fotoaparátu označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
• Následující tlačítka a ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
<o> Tlačítko nahoru
<p> Tlačítko dolů na zadní
na zadní straně
straně
<q> Tlačítko doleva na zadní <5> Příkazový ovladač
straně
na zadní straně
<r> Tlačítko doprava
na zadní straně
7
Obsah
Obsah balení..................................2
Kompatibilní paměťové karty..........3
Poznámky na úvod a právní
informace........................................4
Uspořádání uživatelské příručky
k fotoaparátu...................................5
Části přístroje a typografické
konvence........................................6
Obsah.............................................8
Obsah: Základní operace.............10
Bezpečnostní upozornění.............12
Běžně používané,
praktické funkce............................60
Funkce pro uživatelské
nastavení snímků..........................67
Pomocné funkce
pro fotografování...........................72
Uživatelské přizpůsobení
činnosti fotoaparátu......................75
3
Diskrétní režim..............................78
Uživatelské přizpůsobení
jasu/barev (Živé ovládání)............79
Specifické motivové programy......80
Obrazové efekty
(Kreativní filtry)..............................82
Speciální režimy pro jiné účely.....87
Pořizování různých druhů filmů....88
Základní příručka............ 17
Základní příprava..........................18
Seznámení s činností
fotoaparátu....................................26
Dodávaný software, příručky........31
Příslušenství.................................39
Pokročilá příručka.......... 41
1
2
Režim Smart Auto.................51
Fotografování
(Režim Smart Auto)......................52
8
4
Režim P.................................91
Fotografování v režimu
programové automatiky
(režim <P>)...................................92
Jas snímku
(Kompenzace expozice)...............93
Barvy a sekvenční
fotografování.................................98
Rozsah zaostření a zaostřování.....103
Blesk........................................... 111
Ostatní nastavení........................ 114
Základy práce
s fotoaparátem......................41
Zapnutí/vypnutí.............................42
Tlačítko spouště............................43
Režimy fotografování....................44
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování.................................45
Nabídka FUNC. ..........................46
Nabídka MENU.............................47
Indikátory......................................49
Hodiny...........................................49
Další režimy
fotografování........................77
5
Režimy Tv, Av a M...............115
Nastavení rychlosti závěrky
(režim <Tv>)............................... 116
Nastavení clony (režim <Av>)..... 117
Nastavení rychlosti závěrky a clony
(režim <M>)................................ 118
Obsah
6
Režim přehrávání...............121
Prohlížení....................................122
Procházení a filtrování snímků.... 126
Možnosti prohlížení snímků........129
Ochrana snímků.........................132
Mazání snímků...........................136
Otáčení snímků...........................140
Kategorie snímků........................142
Úpravy statických snímků...........146
Úpravy filmů................................153
7
9
Dodatek...............................195
Řešení problémů........................196
Zprávy zobrazované
na monitoru.................................200
Informace zobrazované
na monitoru.................................202
Tabulky funkcí a nabídek............206
Pokyny pro manipulaci................216
Specifikace.................................217
Rejstřík........................................221
Nabídka nastavení..............155
Nastavení základních funkcí
fotoaparátu..................................156
8
Příslušenství.......................169
Tipy k použití dodávaného
příslušenství................................170
Volitelné příslušenství.................171
Použití volitelného
příslušenství................................173
Tisk snímků.................................179
Použití karet Eye-Fi....................193
9
Obsah: Základní operace
4
Fotografování
zz
Použití fotoaparátem určených nastavení (režim Auto)........................ 52
Pořízení kvalitních snímků osob
I
Portréty
(= 80)
P
Snímky na sněhu
(= 81)
Specifické motivové programy
t
Ohňostroj
(= 81)
Nízká hladina osvětlení
(= 80)
Aplikace speciálních efektů
Živé barvy
(= 82)
Efekt plakátu
(= 82)
Efekt rybí oko
(= 83)
Efekt miniatury
(= 83)
Levný fotoaparát
(= 85)
Monochromatický
(= 86)
zz
Použití fotoaparátu na místech, kde nejsou dovoleny rušivé zvuky
a práce s bleskem (Diskrétní režim)..................................................... 78
zz
Úprava nastavení obrazu (Živé ovládání)............................................. 79
zz
Zaostření na tváře osob.......................................................... 52, 80, 106
zz
Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)............................................ 62, 87
zz
Přidání razítka data............................................................................... 65
10
Obsah: Základní operace
1
Prohlížení
zz
Prohlížení snímků (Režim přehrávání)............................................... 122
zz
Automatické přehrávání snímků (Prezentace).................................... 130
zz
Prohlížení snímků na televizoru.......................................................... 173
zz
Prohlížení snímků na počítači............................................................... 32
zz
Rychlé procházení mezi snímky......................................................... 126
zz
Mazání snímků.................................................................................... 136
E
Záznam a prohlížení filmů
zz
Záznam filmů.................................................................................. 52, 88
zz
Prohlížení filmů (Režim přehrávání)................................................... 122
c
Tisk
zz
Tisk snímků......................................................................................... 179
Ukládání
zz
Uložení snímků do počítače.................................................................. 32
11
Bezpečnostní upozornění
• Před použitím výrobku si nezapomeňte pečlivě přečíst níže uvedená
bezpečnostní upozornění. Vždy dbejte na to, abyste výrobek používali
správným způsobem.
• Bezpečnostní upozornění uvedená na následujících stránkách mají
zabránit zranění uživatele či dalších osob a poškození zařízení.
• U každého samostatně prodávaného příslušenství si před jeho použitím
přečtěte dodávané pokyny.
Varování
Označuje možnost vážného zranění či
smrtelného úrazu.
• Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.
Intenzivní světlo záblesku by mohlo způsobit poškození zraku. Zejména
při fotografování malých dětí s bleskem udržujte odstup minimálně 1 m
od fotografovaného dítěte.
• Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.
Závěsný popruh: Umístění fotoaparátu na závěsný popruh okolo krku dítěte
může vést k udušení.
• Používejte pouze doporučené napájecí zdroje.
• Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani jej nevystavujte vysokým
teplotám.
• Chraňte výrobek před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.
• Abyste se neporanili, nedotýkejte se vnitřních částí výrobku
v případě, že došlo k jeho pádu na zem nebo jinému poškození.
• Výrobek přestaňte ihned používat v případě, že z něho vychází
kouř nebo neobvyklý zápach, a v dalších případech, kdy se chová
nestandardním způsobem.
• K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je
alkohol, benzín nebo ředidla.
• Zabraňte kontaktu výrobku s vodou (například mořskou vodou)
a jinými kapalinami.
• Zamezte vniknutí kapalin a cizích předmětů do fotoaparátu.
Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Pokud dojde ke kontaktu vnitřních částí fotoaparátu s kapalinou či cizím
předmětem, ihned fotoaparát vypněte a vyjměte baterii.
Pokud nabíječka baterií navlhne, odpojte ji od elektrické sítě a poraďte
se s distributorem fotoaparátu nebo se obraťte na centrum zákaznické
podpory Canon.
12
Bezpečnostní upozornění
• Používejte pouze doporučené baterie.
• Neumisťujte baterii do blízkosti otevřeného ohně ani ji do něj nevhazujte.
• Pravidelně odpojujte napájecí kabel a suchým hadříkem otírejte prach a
nečistoty ulpělé na síťové vidlici, vnějších částech zásuvky elektrické sítě
a okolním prostředí.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Nepoužívejte zařízení způsobem vedoucím k překročení jmenovité
kapacity zásuvky elektrické sítě a napájecích kabelů. Nepoužívejte
zařízení v případě poškození napájecího kabelu a/nebo jeho propojovací
vidlice, ani v případě nesprávného (nedostatečného) zasunutí vidlice
kabelu do zásuvky elektrické sítě.
• Dejte pozor, aby se konektory ani vidlice nedostaly do kontaktu
s kovovými předměty (jako jsou špendlíky nebo klíče) nebo nečistotami.
Baterie může explodovat či vytéct a způsobit tak úraz elektrickým proudem
nebo požár. Následně pak může dojít k poranění osob nebo poškození
okolních předmětů. V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie
a k potřísnění očí, úst, pokožky nebo oděvu, okamžitě postižená místa
opláchněte vodou.
• Na místech, kde je zakázáno fotografovat, fotoaparát vypněte.
Elektromagnetické vlnění produkované fotoaparátem může narušovat činnost
elektronických přístrojů a dalších zařízení. Při použití fotoaparátu na místech,
kde je používání elektronických zařízení omezeno (například uvnitř letadel a
zdravotnických zařízení), dbejte patřičné pozornosti a dodržujte pokyny.
• Dodávané disky CD-ROM nepřehrávejte v přehrávačích zvukových
disků CD, které nepodporují přehrávání datových disků CD-ROM.
Posloucháním hlasitých zvuků vydávaných přehrávačem při přehrávání
datového disku CD-ROM na hudebním přehrávači zvukových disků CD
s připojenými sluchátky může dojít k poškození sluchu. Navíc může dojít
i k poškození reprosoustav.
Upozornění
Označuje možnost zranění.
• Při držení fotoaparátu za popruh dbejte na to, abyste přístrojem do
ničeho neudeřili, ani jej nevystavili silným nárazům nebo otřesům
nebo jej nezachytili o jiné předměty.
• Dejte pozor, abyste nevystavili objektiv působení silného nárazu
nebo tlaku.
Mohli byste poškodit fotoaparát nebo se poranit.
• Dejte pozor, abyste nevystavili monitor silným nárazům.
Dojde-li k prasknutí monitoru, můžete se zranit střepy z monitoru.
13
Bezpečnostní upozornění
• Při použití blesku dejte pozor, abyste nezakrývali reflektor blesku
prsty nebo oblečením.
Mohlo by dojít k popálení nebo poškození blesku.
• Výrobek nepoužívejte, neumisťujte ani neskladujte na následujících
místech:
- Místa vystavená silnému slunečnímu záření
- Místa vystavená teplotám nad 40 °C
- Místa s vysokou vlhkostí či prašností
Na výše uvedených místech může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo
výbuchu baterie a následnému požáru, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo jinému úrazu.
Vysoké teploty mohou způsobit deformaci vnějšího obalu fotoaparátu nebo
nabíječky baterií.
• Přechodové efekty v prezentacích mohou při dlouhodobém
pozorování vyvolat nepříjemné pocity.
Upozornění
Označuje možnost poškození zařízení.
• Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla (např. do slunce
za jasného dne).
Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače.
• Při použití fotoaparátu na pláži nebo ve větrném prostředí dbejte
na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
• Při opakovaném použití blesku se může z reflektoru blesku uvolnit
malé množství kouře.
Příčinou je vznícení částeček prachu a dalších cizích objektů přichycených
na krycím skle reflektoru blesku v důsledku vysoké energie záblesků. Abyste
zamezili nadměrnému nárůstu teploty reflektoru blesku, otírejte prach a další
cizí objekty z krycího skla reflektoru blesku bavlněným hadříkem.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte a uložte baterii.
Zůstane-li baterie ve fotoaparátu, může dojít k jejímu poškození únikem
elektrolytu.
• Před likvidací baterie zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním
materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku
požáru nebo výbuchu.
14
Bezpečnostní upozornění
• Pokud jste dokončili nabíjení baterie a/nebo nepoužíváte nabíječku
baterií, odpojte ji od elektrické sítě.
• V průběhu nabíjení neumisťujte na horní stranu nabíječky baterií
žádné předměty (například textil).
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může
způsobit přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
• Neumisťujte baterii do blízkosti domácích zvířat.
Rozkousáním baterie zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo
výbuchu baterie a následnému požáru nebo úrazu.
• Při vkládání fotoaparátu do brašny se ujistěte, že nedochází
ke kontaktu monitoru s tvrdými předměty.
• Na fotoaparát neupevňujte žádné tvrdé předměty.
Mohlo by dojít k závadě nebo k poškození monitoru.
15
16
Základní příručka
Obsahuje základní pokyny od úvodní přípravy
k fotografování až po přehrávání a ukládání
dat v počítači
17
Základní příprava
Na fotografování se připravte následujícím způsobem.
Nasazení popruhu
1 Nasaďte popruh.
zz
Dodávaný popruh nasaďte vyobrazeným
způsobem na fotoaparát.
zz
Na druhé straně fotoaparátu nasaďte
popruh stejným způsobem.
2 K popruhu upevněte krytku
objektivu.
zz
Sejměte krytku objektivu z fotoaparátu
a upevněte ji lankem k popruhu.
zz
Před zapnutím fotoaparátu vždy sejměte
krytku z objektivu.
zz
V době, kdy fotoaparát nepoužíváte,
ponechte krytku nasazenou na objektivu.
Správné držení fotoaparátu
zz
Popruh fotoaparátu si zavěste okolo krku.
zz
Během fotografování přitiskněte paže
k tělu a držte fotoaparát pevně, abyste
zabránili jeho pohybu. Pokud jste
vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
18
Základní příprava
Nabití baterie
Baterii před použitím nabijte pomocí dodávané nabíječky. Na toto úvodní
nabití baterie nezapomeňte, protože baterie není při zakoupení fotoaparátu
nabitá.
1 Sejměte krytku prostoru
pro baterii a vložte baterii
do nabíječky.
zz
Sejměte krytku z baterie, vyrovnejte
značky p na baterii a nabíječce, vložte
baterii do nabíječky ( ) a stiskněte ji
směrem dolů ( ).
2 Nabijte baterii.
zz
CB‑2LY: Vyklopte síťovou vidlici ( )
CB-2LY
CB-2LYE
a zapojte nabíječku do zásuvky elektrické
sítě ( ).
zz
CB‑2LYE: Zapojte jeden konec
napájecího kabelu do nabíječky a druhý
konec do zásuvky elektrické sítě.
XX
Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově
a baterie se začne nabíjet.
XX
Po dokončení nabíjení změní kontrolka
barvu na zelenou.
3 Vyjměte baterii.
zz
Po odpojení nabíječky baterií od
elektrické sítě vyjměte baterii tak, že ji
stisknete dovnitř ( ) a vyjmete směrem
nahoru ( ).
• Pro ochranu baterie a zachování jejího optimálního stavu
nenabíjejte baterii souvisle po dobu delší než 24 hodin.
• V případě nabíječek baterií, které používají napájecí kabel,
nepřipojujte nabíječku ani kabel k jiným objektům. Takováto
činnost by mohla vést k poruše nebo poškození produktu.
19
Základní příprava
• Podrobnosti o dobách nabíjení, počtech snímků a dobách záznamu při
použití plně nabité baterie viz „Specifikace“ (= 217).
Vložení baterie a paměťové karty
Do fotoaparátu vložte baterii (součást dodávky) a paměťovou kartu
(prodávaná samostatně).
Pamatujte si, že před zahájením používání nové paměťové karty
(nebo paměťové karty, která byla naformátována v jiném zařízení) byste
měli kartu naformátovat pomocí tohoto fotoaparátu (= 160).
1 Zkontrolujte přepínač ochrany
proti zápisu na kartě.
zz
Pokud je karta opatřena přepínačem
ochrany proti zápisu, nebude v případě
nastavení přepínače do aretované
(spodní) polohy možné zaznamenávat
data. Posuňte přepínač tak daleko
směrem nahoru, až zaklapne do
odaretované polohy.
2 Otevřete krytku.
zz
Posuňte krytku ( ) a otevřete ji ( ).
3 Vložte baterii.
zz
Za současného stisknutí aretace
Konektory
20
Aretace baterie
baterie ve směru šipky zasuňte baterii
vyobrazeným způsobem tak daleko
do přístroje, až zaklapne do aretované
polohy.
zz
Pokud baterii vložíte v chybné orientaci,
není možné ji zaaretovat ve správné
poloze. Vždy kontrolujte správnou
orientaci baterie a její zajištění v přístroji.
Základní příprava
4 Vložte paměťovou kartu.
zz
Zasuňte paměťovou kartu vyobrazeným
způsobem tak daleko do přístroje, až
zaklapne do aretované polohy.
zz
Vždy kontrolujte správnou orientaci
vkládané paměťové karty. Vložíte-li
paměťovou kartu v nesprávné orientaci,
může dojít k poškození fotoaparátu.
Štítek
5 Zavřete krytku.
zz
Sklopte krytku ( ), stiskněte ji směrem
dolů a současně ji posunujte, až zaklapne
do zavřené polohy ( ).
• Informace o počtech snímků a hodinách záznamu, které lze uložit
na paměťovou kartu, viz „Specifikace“ (= 217).
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Vyjměte baterii.
zz
Otevřete krytku a stiskněte aretaci baterie
ve směru šipky.
XX
Baterie se uvolní a povysune.
21
Základní příprava
Vyjměte paměťovou kartu.
zz
Zatlačte paměťovou kartu směrem do těla
přístroje, až uslyšíte klapnutí, a potom ji
pomalu uvolněte.
XX
Paměťová karta se uvolní a povysune.
Nastavení data a času
Zobrazí-li se po zapnutí fotoaparátu obrazovka [Datum/čas], nastavte
následujícím způsobem správné aktuální hodnoty data a času. Informace
zadané tímto způsobem se při každé expozici zaznamenají do vlastností
snímku a použijí se při správě snímků a jejich výběru podle data, resp.
při tisku snímků s datem.
K pořizovaným snímků můžete podle potřeby přidat rovněž razítko data
(= 65).
1 Zapněte fotoaparát.
zz
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
XX
Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].
2 Nastavte datum a čas.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> vyberte
požadovanou možnost.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> zadejte
hodnoty data a času.
zz
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko <m>.
22
Základní příprava
3 Nastavte domácí časové pásmo.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte domácí
časové pásmo.
4 Dokončete proces nastavení.
zz
Nastavení dokončete stisknutím
tlačítka <m>. Obrazovka nastavení
se nadále nezobrazuje.
zz
Stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete
fotoaparát.
• Dokud nenastavíte datum, čas a domácí časové pásmo, bude
se obrazovka [Datum/čas] zobrazovat při každém zapnutí
fotoaparátu. Zadejte správné informace.
• Chcete-li nastavit letní čas (posunutí času o 1 hodinu dopředu), vyberte
] v kroku 2 a potom vyberte stisknutím tlačítek <o><p>
možnost [
nebo otočením ovladače <5> možnost [ ].
Změna zobrazení data a času
Úpravu zobrazení data a času proveďte následujícím způsobem.
1 Vstupte do nabídek fotoaparátu.
zz
Stiskněte tlačítko <n>.
23
Základní příprava
2 Vyberte [Datum/čas].
zz
Posunutím páčky zoomu vyberte
kartu [3].
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
položku [Datum/čas] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
3 Změňte datum a čas.
zz
Podle pokynů uvedených v kroku 2
na = 22 upravte nastavení.
zz
Stisknutím tlačítka <n> zavřete
nabídku.
• Nastavení data/času jsou po vyjmutí baterie z fotoaparátu uchována po dobu
přibližně tří týdnů pomocí vestavěné baterie pro datum/čas (záložní baterie).
• Po vložení nabité baterie nebo propojení fotoaparátu se sadou napájecího
adaptéru (prodávaná samostatně, = 171) se baterie pro datum/
čas přibližně za čtyři hodiny nabije, a to i při ponechání fotoaparátu
ve vypnutém stavu.
• Dojde-li k vybití baterie pro datum/čas, zobrazí se po zapnutí fotoaparátu
obrazovka [Datum/čas]. Podle pokynů uvedených v krocích na = 22
nastavte datum a čas.
24
Základní příprava
Jazyk zobrazování
Jazyk zobrazování lze podle potřeby změnit.
1 Přejděte do režimu přehrávání.
zz
Stiskněte tlačítko <1>.
2 Otevřete obrazovku nastavení.
zz
Stiskněte a přidržte tlačítko <m> a ihned
poté stiskněte tlačítko <n>.
3 Nastavte jazyk zobrazování.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
nebo otočením ovladače <5> vyberte
jazyk a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Po nastavení jazyka zobrazování se
obrazovka nastavení zavře.
• Pokud v kroku 2 čekáte po stisknutí tlačítka <m> příliš dlouho před
stisknutím tlačítka <n>, zobrazí se aktuální čas. V takovém případě
zrušte stisknutím tlačítka <m> zobrazení času a opakujte krok 2.
• Jazyk zobrazování můžete změnit také stisknutím tlačítka <n>
] na kartě [3].
a výběrem položky [Jazyk
25
Statické snímky
Filmy
Seznámení s činností fotoaparátu
Pomocí těchto pokynů zapnete fotoaparát, pořídíte statické snímky nebo
filmy a prohlédnete si pořízené výsledky.
Fotografování (Režim Smart Auto)
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt
a snímací podmínky.
1 Zapněte fotoaparát.
zz
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
XX
Zobrazí se úvodní obrazovka.
2 Přejděte do režimu <A>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <A>.
zz
Namiřte fotoaparát na objekt. Fotoaparát
po dobu určování fotografovaného motivu
lehce cvaká.
XX
V pravém horním rohu monitoru se
zobrazí ikona motivového programu
a ikona režimu stabilizace obrazu.
XX
Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných objektů značí zaostření
těchto objektů.
3 Určete kompozici snímku.
zz
Chcete-li nastavit delší ohniskovou
vzdálenost a zvětšit fotografovaný
objekt, posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu <i> (teleobjektiv), chcete-li
nastavit kratší ohniskovou vzdálenost,
posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu <j> (širokoúhlý objektiv)
26
Seznámení s činností fotoaparátu
4 Exponujte.
Pořizování statických snímků
Zaostřete.
zz
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po dokončeném zaostření
dvakrát pípne a zobrazí zelené rámečky
jako indikaci zaostřených míst.
zz
Zobrazí-li se zpráva [Vysunout blesk],
vysuňte blesk prsty a připravte jej
k použití. Nechcete-li použít blesk,
stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu
fotoaparátu.
Exponujte.
zz
Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
XX
Během expozice přehrává fotoaparát
zvuk závěrky a za nízké hladiny osvětlení
dochází (pokud jste vysunuli blesk
do pracovní polohy) k automatickému
spuštění blesku.
zz
Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
XX
Pořízený snímek zůstává po dobu
přibližně dvou sekund zobrazený
na monitoru.
zz
Opětovným stisknutím tlačítka spouště
můžete pořídit další snímek i ve chvíli,
kdy je na monitoru zobrazen snímek.
27
Seznámení s činností fotoaparátu
Záznam filmů
Zahajte záznam.
zz
Stiskněte tlačítko filmu. Fotoaparát
Uplynulý čas
jednou pípne, začne zaznamenávat film
a na monitoru se zobrazí údaj [ ZÁZN]
a uplynulý čas.
XX
Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
XX
Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
zz
Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
můžete uvolnit tlačítko filmu.
Dokončete záznam.
zz
Záznam filmu ukončete opětovným
stisknutím tlačítka filmu. Fotoaparát
dvakrát pípne a záznam filmu se ukončí.
28
Seznámení s činností fotoaparátu
Prohlížení
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet
na monitoru.
1 Přejděte do režimu přehrávání.
zz
Stiskněte tlačítko <1>.
XX
Zobrazí se poslední pořízený snímek.
2 Procházejte snímky.
zz
Chcete-li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko <q> nebo otočte
ovladačem <5> proti směru hodinových
ručiček. Chcete-li zobrazit další snímek,
stiskněte tlačítko <r> nebo otočte
ovladačem <5> ve směru hodinových
ručiček.
zz
Stisknutím a přidržením tlačítek <q><r>
se aktivuje rychlé procházení snímků.
Snímky zobrazované v tomto režimu
jsou zrnité.
zz
Chcete-li aktivovat funkci Rolování
zobrazení, otáčejte rychle
ovladačem <5>. V tomto režimu
procházíte snímky otáčením
ovladače <5>.
zz
Chcete-li se vrátit do režimu zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <m>.
zz
Filmy jsou označeny ikonou [
].
Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
29
Seznámení s činností fotoaparátu
3 Přehrávejte filmy.
zz
Stisknutím tlačítka <m> zobrazte
Hlasitost
ovládací panel pro přehrávání filmů,
vyberte položku [ ] (stisknutím tlačítek
<q><r> nebo otočením ovladače <5>),
a potom znovu stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zahájí se přehrávání filmu a po jeho
].
dokončení se zobrazí ikona [
zz
Chcete-li upravit hlasitost, použijte
tlačítka <o><p>.
• Chcete-li přepnout z režimu přehrávání do režimu fotografování, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
Mazání snímků
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání snímků
buďte opatrní, smazané snímky již nelze obnovit.
1 Vyberte snímek, který chcete
smazat.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte snímek.
2 Smažte snímek.
zz
Stiskněte tlačítko <a>.
zz
Po zobrazení zprávy [Smazat?]
vyberte stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>
možnost [Smazat] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Aktuální snímek se smaže.
zz
Chcete-li zrušit mazání, vyberte
stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> položku
[Storno] a potom stiskněte tlačítko <m>.
• Snímky lze rovněž vybrat a smazat všechny současně (= 137).
30
Dodávaný software, příručky
Text níže popisuje software a příručky na dodávaných discích
CD‑ROM (= 2) a poskytuje pokyny pro instalaci, ukládání snímků
do počítače a používání příruček.
Software
Po nainstalování softwaru obsaženého na disku CD-ROM jsou v počítači
k dispozici následující činnosti.
CameraWindow
zz
Import snímků a změna nastavení fotoaparátu
ImageBrowser EX
zz
Správa snímků: zobrazování, vyhledávání a třídění snímků
zz
Tisk a úprava snímků
Funkce automatických aktualizací
Za pomoci dodávaného softwaru můžete provádět aktualizace softwaru
na nejnovější verze a stahovat nové funkce prostřednictvím Internetu
(kromě některých softwarových aplikací). Abyste mohli použít tuto funkci,
nainstalujte software na počítač vybavený připojením k síti Internet.
• Pro použití této funkce je nutné připojení k síti Internet a veškeré
poplatky poskytovateli připojení za uživatelský účet a přenosy dat
je třeba platit samostatně.
Příručky
Uživatelská příručka k fotoaparátu
zz
Tato příručka poskytuje podrobnější výklad činností fotoaparátu.
Příručka k softwaru
zz
Informace o dodávaném softwaru naleznete v této příručce. Tuto příručku
lze zobrazit pomocí systému nápovědy dodávaného softwaru (s výjimkou
některých softwarových aplikací).
31
Dodávaný software, příručky
Systémové požadavky
Dodávaný software lze používat na následujících počítačích.
Operační
systém
Počítač
Mikroprocesor
RAM
Systém Windows
Macintosh
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Mac OS X 10.6 – 10.7
Windows XP SP3
Počítače pracující s jedním z výše uvedených operačních systémů
(předinstalovaným) a vybavené rozhraním USB a připojením k síti
Internet*
Statické snímky
Mac OS X 10.7:
1,6 GHz nebo rychlejší
Core 2 Duo nebo rychlejší
Filmy
Mac OS X 10.6:
Core 2 Duo 1,66 GHz nebo
Core Duo 1,83 GHz nebo
rychlejší
rychlejší
Statické snímky
Windows 7 (64 bitová verze):
2 GB nebo více
Windows 7 (32 bitové verze), Vista:
Mac OS X 10.7: 2 GB nebo více
1 GB nebo více
Mac OS X 10.6: 1 GB nebo více
Windows XP:
512 MB nebo více
Filmy
1 GB nebo více
USB
Rozhraní
Volné místo na
440 MB nebo více*
pevném disku
Zobrazení
1 024 × 768 pixelů nebo více
550 MB nebo více
* Musí být nainstalována aplikace Silverlight 4 nebo novější (max. 100 MB), operační
systém Windows XP a rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 nebo novější
(max. 500 MB). V závislosti na výkonu počítače může trvat instalace softwaru
určitou dobu.
• Nejnovější informace o systémových požadavcích včetně podporovaných
verzí operačních systémů viz webové stránky společnosti Canon.
32
Dodávaný software, příručky
Instalace softwaru
V následujícím popisu jsou pro ilustraci použity operační systémy
Windows 7 a Mac OS X 10.6.
Za pomoci funkce automatických aktualizací softwaru lze provádět
aktualizace softwaru na nejnovější verze a stahovat nové funkce
prostřednictvím Internetu (s výjimkou některých softwarových aplikací),
software proto instalujte na počítač vybavený připojením k síti Internet.
1 Vložte disk CD-ROM do
jednotky CD-ROM v počítači.
zz
Vložte dodávaný disk CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution Disk (= 2) do
jednotky CD-ROM v počítači.
zz
U počítačů Macintosh poklepejte po
vložení disku na ikonu disku na ploše
a po otevření okna disku poklepejte
na zobrazenou ikonu [ ].
2 Zahajte instalaci.
zz
Klepněte na položku [Easy Installation/
Snadná instalace] a postupem podle
pokynů na monitoru dokončete proces
instalace.
33
Dodávaný software, příručky
3 Po zobrazení zprávy vyzývající
k připojení fotoaparátu
k počítači připojte přístroj
k počítači.
zz
U vypnutého fotoaparátu otevřete krytku
( ). Menší zástrčku dodávaného kabelu
rozhraní (= 2) zasuňte pevně
do konektoru fotoaparátu v orientaci
znázorněné na obrázku ( ).
zz
Větší zástrčku kabelu rozhraní zasuňte
do konektoru USB v počítači. Podrobnosti
o rozhraní USB počítače naleznete
v návodu k použití počítače.
4 Nainstalujte soubory.
zz
Zapněte fotoaparát a pomocí pokynů na
obrazovce dokončete proces instalace.
XX
Software se připojí k Internetu pro získání
aktualizací softwaru na nejnovější verze
a stažení nových funkcí. V závislosti na
výkonu počítače a připojení k síti Internet
může trvat instalace určitou dobu.
zz
Po dokončení instalace klepněte na
tlačítko [Finish/Dokončit] nebo [Restart/
Restartovat] na obrazovce a po zobrazení
plochy vyjměte disk CD-ROM.
zz
Vypněte fotoaparát a odpojte kabel.
34
Dodávaný software, příručky
• Nejste-li připojeni k síti Internet, platí následující omezení.
- Nezobrazí se obrazovky v kroku 3.
- Některé funkce se nenainstalují.
• Po prvním připojení fotoaparátu k počítači se nainstalují ovladače,
takže zpřístupnění snímků ve fotoaparátu může trvat několik minut.
• Pokud vlastníte několik fotoaparátů dodávaných se softwarem
ImageBrowser EX na discích CD-ROM, použijte pro každý fotoaparát disk
CD-ROM dodaný s daným fotoaparátem a podle pokynů na obrazovce
dokončete instalaci. Tímto způsobem zajistíte, že pro každý fotoaparát
získáte správné aktualizace a nové funkce prostřednictvím funkce
automatických aktualizací.
35
Dodávaný software, příručky
Ukládání snímků do počítače
V následujícím popisu jsou pro ilustraci použity operační systémy
Windows 7 a Mac OS X 10.6.
1 Připojte fotoaparát k počítači.
zz
Podle pokynů v kroku 3 na = 34
připojte fotoaparát k počítači.
2 Zapnutím fotoaparátu zobrazte
okno CameraWindow.
zz
Stisknutím tlačítka <1> zapněte
fotoaparát.
zz
Na počítačích Macintosh se okno
CameraWindow zobrazí po navázání
spojení mezi fotoaparátem a počítačem.
zz
V případě systému Windows postupujte
dle kroků uvedených níže.
zz
Na obrazovce, která se zobrazí, klepněte
] umožňující úpravu
na odkaz [
chování programu.
zz
Vyberte možnost [Downloads Images
From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Stáhněte si snímky
z fotoaparátu Canon pomocí programu
Canon CameraWindow] a klepněte
na možnost [OK].
zz
Poklepejte na ikonu [
36
].
Dodávaný software, příručky
CameraWindow
3 Uložte snímky do počítače.
zz
Klepněte na tlačítko [Import Images from
Camera/Importovat snímky z fotoaparátu]
a potom klepněte na tlačítko [Import
Untransferred Images/Importovat
nepřenesené snímky].
XX
Snímky se uloží do složky Obrázky
v počítači, do samostatných složek
vytvořených a pojmenovaných podle
data vytvoření.
zz
Po uložení snímků zavřete okno
CameraWindow, stisknutím tlačítka <1>
vypněte fotoaparát a odpojte kabel.
zz
Pokyny k prohlížení snímků v počítači
obsahuje Příručka k softwaru (= 31).
37
Dodávaný software, příručky
• Nezobrazí-li se v operačním systému Windows 7 obrazovka v kroku 2,
klepněte na ikonu [ ] na liště.
• Chcete-li spustit program CameraWindow v operačním systému Windows
Vista nebo XP, klepněte na nápis [Downloads Images From Canon Camera
using Canon CameraWindow/Stáhněte si snímky z fotoaparátu Canon
pomocí programu Canon CameraWindow] na obrazovce po zapnutí
fotoaparátu v kroku 2. Pokud se okno CameraWindow nezobrazí, klepněte
na menu [Start] a vyberte položku [Všechny programy] ► [Canon Utilities] ►
[CameraWindow] ► [CameraWindow].
• Nezobrazí-li se okno CameraWindow v počítači Macintosh po kroku 2,
klepněte na ikonu [CameraWindow] v doku (lišta zobrazovaná ve spodní
části pracovní plochy).
• Přestože lze uložit snímky do počítače jednoduchým propojením fotoaparátu
s počítačem bez použití dodávaného softwaru, platí zde následující omezení.
- Po připojení fotoaparátu k počítači může trvat zpřístupnění snímků
několik minut.
- Snímky pořízené v orientaci na výšku se mohou uložit v orientaci na šířku.
- Nastavení ochrany snímků může být při uložení snímků do počítače
vymazáno.
- V závislosti na použité verzi operačního systému, velikosti souborů snímků
a používaném softwaru může docházet k problémům při přenosu snímků
nebo informací o snímcích.
- Některé funkce poskytované dodávaným softwarem, jako například úpravy
filmů a přenos snímků zpět do fotoaparátu, nemusí být dostupné.
38
Příslušenství
Dodávané příslušenství
Závěsný
popruh na krk
NS-DC11
Baterie NB-6L*
(s krytkou
kontaktů)
Nabíječka
baterií CB-2LY/
CB‑2LYE*
CD-ROM
DIGITAL
CAMERA
Solution
Disk
Krytka
objektivu
(s kablíkem)
Kabel rozhraní IFC-400PCU*
Paměťová karta
Napájení
Čtečka karet
Kabel
Počítač
Windows/
Macintosh
Kabel HDMI HTC-100
Sada
napájecího
adaptéru
ACK-DC40
TV/
Videosystém
Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST
Blesk
Tiskárny Canon kompatibilní
se standardem PictBridge
Vysoce výkonný blesk HF-DC2
* Prodává se rovněž samostatně.
Doporučujeme vám používat originální příslušenství společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků při použití
originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku a/nebo za
nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných
výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch baterie). Záruka se nevztahuje na
opravy vzniklé nesprávnou funkcí příslušenství jiných výrobců, avšak můžete
požadovat provedení takových oprav za úhradu.
39
40
Pokročilá
příručka
1
Základy práce
s fotoaparátem
Praktická příručka popisující další základy práce
s fotoaparátem a volitelné možnosti pro fotografování
a přehrávání
41
Zapnutí/vypnutí
Režim fotografování
zz
Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete
fotoaparát a připravíte jej k fotografování.
zz
Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF znovu.
Režim přehrávání
zz
Stisknutím tlačítka <1> zapnete
fotoaparát a zobrazíte snímky.
zz
Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko <1> znovu.
• Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu přehrávání, stiskněte
tlačítko <1>.
• Chcete-li přepnout z režimu přehrávání do režimu fotografování, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny (= 43).
• Jakmile je fotoaparát v režimu fotografování, dojde po uplynutí přibližně
jedné minuty k zasunutí objektivu. Je-li objektiv fotoaparátu zasunutý,
můžete fotoaparát vypnout stisknutím tlačítka <1>.
Funkce úspory energie (Automatické vypnutí)
Z důvodu úspory energie se po určité době nečinnosti automaticky vypne
monitor (Vypnutí zobrazení) a následně rovněž fotoaparát.
Funkce úspory energie v režimu fotografování
Monitor fotoaparátu se automaticky vypne po uplynutí přibližně jedné
minuty nečinnosti. Přibližně po uplynutí dalších dvou minut se zasune
objektiv a fotoaparát se zcela vypne. Jestliže je vypnutý monitor, ale objektiv
ještě není zasunutý, aktivujete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
(= 43) monitor a připravíte fotoaparát na fotografování.
Funkce úspory energie v režimu přehrávání
Fotoaparát se automaticky vypne po uplynutí přibližně pěti minut nečinnosti.
• Podle potřeby lze nastavit zpoždění pro automatické vypnutí fotoaparátu
a monitoru (= 163).
• Funkce úspory energie není aktivní v době propojení fotoaparátu
s počítačem (= 36).
42
Tlačítko spouště
Chcete-li pořídit ostré snímky, nejprve lehce namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny. Jakmile je zaostřeno na objekt, stiskněte tlačítko spouště až
na doraz.
V této příručce jsou činnosti a možné stavy tlačítka spouště popisovány
jako namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a stisknutí tlačítka spouště
až na doraz.
1 Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny. (Lehce stiskněte
tlačítko kvůli zaostření.)
zz
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po dokončeném zaostření
dvakrát pípne a zobrazí rámečky AF jako
indikaci zaostřených míst.
2 Stiskněte tlačítko spouště až na
doraz. (Stiskněte doposud lehce
namáčknuté tlačítko spouště
až na doraz.)
XX
Fotoaparát přehraje zvuk závěrky a pořídí
snímek.
zz
Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
• Exponujete-li přímo bez předchozího namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, nemusí být výsledný snímek správně zaostřený.
• Doba přehrávání zvuku závěrky se liší v závislosti na času závěrky
potřebném pro dosažení správné expozice. Při fotografování
některých motivů může být tato doba delší. Pohne-li se fotoaparát
(nebo fotografovaný objekt) před ukončením přehrávání zvuku
závěrky, mohou být snímky rozmazané.
43
Režimy fotografování
K volbě jednotlivých režimů fotografování použijte volič režimů.
Režimy P, Tv, Av a M
Tento režim umožňuje
pořizovat snímky
s uživatelským nastavením
fotoaparátu (= 91, 115).
Režim živého ovládání
Umožňuje upravovat jas a barvy
snímků při fotografování (= 79).
Režim Auto
Režim vhodný pro plně
automatické fotografování,
kdy veškerá nastavení provádí
fotoaparát (= 26, 52).
Motivové programy
Režimy vhodné pro
fotografování s optimálním
nastavením pro specifické
motivy (= 80).
Režim Film
Slouží k pořizování
filmů (= 88).
Filmy lze snadno
pořizovat rovněž
při nastavení voliče
režimů do jiné polohy,
stačí jen stisknout
tlačítko filmu.
Diskrétní režim
Režim pro fotografování bez
blesku a zvuků fotoaparátu
(= 78).
Režim kreativních filtrů
Tento režim umožňuje přidávat
k pořizovaným snímkům různé
efekty (= 82).
• Z režimu přehrávání do režimu fotografování lze přepnout otočením
voliče režimů.
44
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
Stisknutím tlačítka <l> lze měnit zobrazované informace nebo
informace skrýt. Podrobnosti o zobrazovaných informacích viz = 202.
Informace se zobrazují
Informace se nezobrazují
• Při fotografování za nízké hladiny osvětlení se automaticky zvýší jas
obrazu na monitoru pomocí funkce nočního zobrazení pro možnost snazší
kontroly kompozice. Jas snímku zobrazeného na monitoru a jas skutečně
zaznamenávaného snímku však budou odlišné. Pamatujte si, že zkreslený
nebo trhaný obraz objektu na monitoru neovlivní zaznamenávané snímky.
• Možnosti zobrazení pro přehrávání viz = 124.
45
Nabídka FUNC.
Pomocí nabídky FUNC. lze následovně nastavovat nejčastěji používané
funkce pro fotografování.
Položky a možnosti nabídky se liší v závislosti na režimu fotografování
(=208 – 209).
1 Zobrazte nabídku FUNC.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
2 Vyberte položku nabídky.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
položku nabídky.
XX
Dostupné možnosti se zobrazují
ve spodní části monitoru.
Možnosti
Položky nabídky
3 Vyberte možnost.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost.
zz
Možnosti označené ikonou [
] lze
konfigurovat stisknutím tlačítka <l>.
zz
Chcete-li se vrátit k položkám nabídky,
stiskněte tlačítko <l>.
4 Dokončete proces nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
XX
Znovu se zobrazí obrazovka zobrazená
před stisknutím tlačítka <m> v kroku 1
a potom se zobrazí nastavená možnost.
• Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit výchozí
nastavení fotoaparátu (= 167).
46
Nabídka MENU
Pomocí dalších nabídek lze následovně nastavovat různé funkce
fotoaparátu. Položky nabídek jsou uspořádány do samostatných karet podle
účelu, například pro fotografování [4], pro přehrávání [1] apod. Položky
a možnosti nabídky se liší v závislosti na vybraném režimu fotografování
nebo přehrávání (= 210 – 215).
1 Zobrazte nabídku.
zz
Stiskněte tlačítko <n>.
2 Vyberte kartu.
zz
Posunutím páčky zoomu vyberte kartu.
zz
Po základním výběru karty stisknutím
tlačítek <o><p> můžete stisknutím
tlačítek <q><r> přepínat mezi kartami.
3 Vyberte nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
nastavení.
zz
Chcete-li vybrat možnost, která
není zobrazena, nejprve přepněte
stisknutím tlačítka <m> nebo <r>
obrazovku, a potom vyberte stisknutím
tlačítek <o><p> nebo otočením
ovladače <5> požadované nastavení.
zz
Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce,
stiskněte tlačítko <n>.
47
Nabídka MENU
4 Vyberte možnost.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> vyberte
požadovanou možnost.
5 Dokončete proces nastavení.
zz
Stisknutím tlačítka <n> se vraťte
na obrazovku zobrazenou před stisknutím
tlačítka <n> v kroku 1.
• Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit výchozí
nastavení fotoaparátu (= 167).
48
Indikátory
Indikátor na zadní straně fotoaparátu (= 7) svítí nebo bliká v závislosti
na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav indikátoru
Svítí
Zelená
Bliká
Stav fotoaparátu
Fotoaparát je propojený s počítačem (= 36) nebo je
vypnutý monitor (= 42, 163)
Spouštění fotoaparátu, zaznamenávání/načítání/přenos
snímků
• Pokud bliká indikátor zeleně, nikdy nevypínejte fotoaparát,
neotevírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu/baterii a netřeste
fotoaparátem – může dojít k poškození snímků nebo fotoaparátu
či paměťové karty.
Hodiny
Můžete zkontrolovat aktuální čas.
zz
Stiskněte a přidržte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se aktuální čas.
zz
Pokud držíte fotoaparát při používání
funkce hodin na výšku, přepne
se zobrazení rovněž na výšku.
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> změníte
barvu zobrazení.
zz
Opětovným stisknutím tlačítka <m>
ukončíte zobrazení hodin.
• Při vypnutém fotoaparátu stiskněte a přidržte tlačítko <m> a potom
stisknutím tlačítka ON/OFF zobrazte hodiny.
49
50
2
Režim Smart Auto
Praktický režim pro jednoduché fotografování s vyšší
mírou kontroly nad výsledky
51
Statické snímky
Filmy
Fotografování (Režim Smart Auto)
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt
a snímací podmínky.
1 Zapněte fotoaparát.
zz
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
XX
Zobrazí se úvodní obrazovka.
2 Přejděte do režimu <A>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <A>.
zz
Namiřte fotoaparát na objekt. Fotoaparát
po dobu určování fotografovaného motivu
lehce cvaká.
XX
V pravém horním rohu monitoru se
zobrazí ikona motivového programu
a ikona režimu stabilizace obrazu
(= 57, 58).
XX
Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných objektů značí zaostření
těchto objektů.
3 Určete kompozici snímku.
zz
Chcete-li nastavit delší ohniskovou
Sloupec zoomu
Rozsah zaostření
(přibližný)
52
vzdálenost a zvětšit fotografovaný
objekt, posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu <i> (teleobjektiv), chcete-li
nastavit kratší ohniskovou vzdálenost,
posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu <j> (širokoúhlý objektiv)
(na monitoru se zobrazí sloupec zoomu
indikující aktuální pozici zoomu).
zz
Chcete-li změnit nastavení zoomu rychle,
posuňte páčku zoomu až na doraz
k symbolu <i> (teleobjektiv) nebo <j>
(širokoúhlý objektiv); chcete-li změnit
nastavení zoomu pomalu, posuňte páčku
pouze částečně v požadovaném směru.
Fotografování (Režim Smart Auto)
4 Exponujte.
Pořizování statických snímků
Zaostřete.
zz
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po dokončeném zaostření
dvakrát pípne a zobrazí zelené rámečky
jako indikaci zaostřených míst.
XX
Je-li zaostřených více oblastí na snímku,
zobrazí se několik zelených rámečků.
zz
Zobrazí-li se zpráva [Vysunout blesk],
vysuňte blesk prsty a připravte jej
k použití. Nechcete-li použít blesk,
stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu
fotoaparátu.
Exponujte.
zz
Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
XX
Během expozice přehrává fotoaparát
zvuk závěrky a za nízké hladiny osvětlení
dochází (pokud jste vysunuli blesk
do pracovní polohy) k automatickému
spuštění blesku.
zz
Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
XX
Pořízený snímek zůstává po dobu
přibližně dvou sekund zobrazený
na monitoru.
zz
Opětovným stisknutím tlačítka spouště
můžete pořídit další snímek i ve chvíli,
kdy je na monitoru zobrazen snímek.
53
Fotografování (Režim Smart Auto)
Záznam filmů
Zahajte záznam.
zz
Stiskněte tlačítko filmu. Fotoaparát
Uplynulý čas
jednou pípne, začne zaznamenávat film
a na monitoru se zobrazí údaj [ ZÁZN]
a uplynulý čas.
XX
Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
XX
Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
zz
Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
můžete uvolnit tlačítko filmu.
odle potřeby změňte velikost
P
objektu a upravte kompozici
záběru.
zz
Chcete-li změnit velikost objektu,
postupujte stejně jako v kroku 3
na = 52.
Filmy pořízené s faktorem zoomu
zobrazeným modře vypadají zrnité
a obsahují provozní zvuky fotoaparátu.
zz
Pokud změníte kompozici záběru,
zaostření, jas a barevné podání
se automaticky upraví.
Dokončete záznam.
zz
Záznam filmu ukončete opětovným
stisknutím tlačítka filmu. Fotoaparát
dvakrát pípne a záznam filmu se ukončí.
zz
Záznam filmu se ukončí automaticky
po zaplnění paměťové karty.
54
Fotografování (Režim Smart Auto)
Statické snímky/filmy
• Chcete-li obnovit náhodně vypnuté zvuky fotoaparátu (přidržením
tlačítka <l> ve stisknuté poloze při zapínání fotoaparátu),
stiskněte tlačítko <n>, vyberte položku [Ztlumení]
na kartě [3] a potom vyberte stisknutím tlačítek <q><r>
možnost [Vyp].
Statické snímky
• Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním
snímků vlivem pohybu fotoaparátu. V tom případě upevněte
fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění
jeho stability.
• Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte
se více k objektu. Podrobnosti o pracovním rozsahu blesku
najdete v části „Specifikace“ (= 217).
• Pokud při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát
pouze jednou pípne, může se objekt nacházet příliš blízko.
Podrobnosti o rozsahu zaostření najdete v části „Specifikace“
(= 217).
• Pro potlačení efektu červených očí a jako pomůcka pro správné
zaostření se může při fotografování za nedostatku světla aktivovat
světlo.
• Pokud se při pokusu o pořízení snímku zobrazí blikající ikona [h],
znamená to, že nelze pořídit snímek před dokončením nabíjení
blesku. Ve fotografování lze pokračovat až po nabití blesku, buďto
tedy stiskněte tlačítko spouště až na doraz a čekejte, nebo tlačítko
uvolněte a znovu stiskněte.
55
Fotografování (Režim Smart Auto)
Filmy
Mikrofon
• Před pořizováním filmu zasuňte
prsty blesk do těla přístroje. Během
záznamu filmu dávejte pozor, abyste se
nedotkli mikrofonu. Ponechání blesku
ve vysunutém stavu nebo blokování
mikrofonu může znemožňovat záznam
zvuku, resp. může způsobovat
utlumení zvuku.
• Při pořizování filmů se vyvarujte dotyku jiných ovládacích prvků
fotoaparátu než tlačítka filmu, protože hrozí riziko zaznamenání
provozních zvuků fotoaparátu.
• Zvukový záznam je stereofonní.
56
Fotografování (Režim Smart Auto)
Statické snímky
Filmy
Ikony motivových programů
V režimu <A> jsou zobrazením ikon indikovány motivové programy
určené fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající
nastavení pro optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
Lidé
Objekt
Ostatní objekty
V
Stíny na
pohybu*1 tvářích*1
Pozadí
Světlé
Protisvětlo
V
pohybu*1
Zblízka
Šedá
–
S modrou
oblohou
Protisvětlo
Světle
modrá
–
Západy slunce
Barva
pozadí
ikony
–
–
Oranžová
Bodová světla
Tmavé
Použitý
stativ
Tmavě
modrá
*2
–
*2
–
*1 Nezobrazuje se u filmů.
*2 Zobrazuje se u tmavých motivů, pokud je fotoaparát ve stabilním stavu – například
upevněný na stativ.
• Pokud ikona vybraného motivového programu neodpovídá
aktuálním snímacím podmínkám nebo pokud není možné
dosáhnout na snímcích požadovaného účinku, barev nebo jasu,
zkuste fotografovat v režimu <G> (= 91).
57
Fotografování (Režim Smart Auto)
Statické snímky
Filmy
Ikony stabilizace obrazu
Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována optimální
stabilizace obrazu (Inteligentní IS). V režimu <A> se navíc zobrazují
následující ikony.
Stabilizace obrazu pro
statické snímky
Stabilizace obrazu pro statické
snímky, při panorámování*
Stabilizace obrazu pro
makrosnímky (Hybridní IS)
Stabilizace obrazu pro filmy
potlačuje účinky silného
chvění fotoaparátu, například
při záznamu filmů za chůze
(Dynamický IS).
Stabilizace obrazu pro chvění
fotoaparátu, ke kterému dochází
například při záznamu filmů
teleobjektivem (Optický IS)
Není prováděna stabilizace
obrazu, protože je fotoaparát
upevněn na stativu nebo jinak
udržován ve stabilním stavu
* Zobrazuje se při panorámování z důvodu sledování pohyblivých objektů fotoaparátem.
Pokud sledujete objekt, který se pohybuje horizontálně, potlačuje stabilizace obrazu
pouze vertikální chvění fotoaparátu (horizontální stabilizace obrazu je vypnuta).
Obdobně, pokud sledujete objekt, který se pohybuje vertikálně, potlačuje stabilizace
obrazu pouze horizontální chvění fotoaparátu (vertikální stabilizace obrazu
je vypnuta).
• Chcete-li zrušit stabilizaci obrazu, nastavte položku [Režim IS] na [Vyp]
(= 114). V takovém případě se ikona IS nezobrazuje.
58
Fotografování (Režim Smart Auto)
Statické snímky
Filmy
Rámečky na monitoru
Jakmile fotoaparát rozpozná objekty, na které jej namíříte, zobrazí se
různé rámečky.
• Kolem objektu (nebo tváře osoby), který fotoaparát vybere jako hlavní
objekt, se zobrazí bílý rámeček a kolem ostatních rozpoznaných tváří
se zobrazí šedé rámečky. Tyto rámečky sledují v určitém rozmezí
fotografované objekty pro zachování jejich zaostření.
Pokud ale fotoaparát rozpozná pohyb hlavního objektu, šedé rámečky
zmizí a zůstane zobrazený pouze bílý rámeček.
• Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát rozpozná
pohyb objektu, zobrazí se modrý rámeček a zaostření a jas snímku jsou
trvale upravovány (AF servo).
• Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích
objektů nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech,
zkuste fotografovat v režimu <G> (= 91).
59
Běžně používané, praktické funkce
Statické snímky
Filmy
Větší přiblížení objektů (Digitální zoom)
Pokud jsou vzdálené objekty příliš daleko na to, aby je bylo možné
dostatečně zvětšit pomocí optického zoomu, použijte digitální zoom
pro jejich až cca 120násobné zvětšení.
1 Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu <i>.
zz
Přidržte páčku, dokud se zoomování
nezastaví.
XX
Zoomování se zastaví po dosažení
nejvyššího možného faktoru zoomu
(před citelným zvýšením zrnitosti
snímků), který je indikován na monitoru.
Faktor zoomu
2 Posuňte páčku zoomu znovu
k symbolu <i>.
XX
Pomocí digitálního zoomu může
fotoaparát ještě dále přiblížit a zvětšit
fotografovaný objekt.
• Posunutím páčky zoomu se zobrazí sloupec zoomu (který indikuje
polohu zoomu). Barva sloupce zoomu se mění v závislosti na
aktuální poloze zoomu.
- Bílé pásmo: rozsah optického zoomu, kde nejsou snímky
znatelně zrnité.
- Žluté pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde se snímek nejeví
znatelně zrnitý (ZoomPlus).
- Modré pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde jsou snímky zrnité.
Protože při některých nastaveních rozlišení (= 68) není modrý
rozsah k dispozici, lze maximálního faktoru zoomu dosáhnout
postupem uvedeným v kroku 1.
• Zvětšené snímky mohou mít při některých nastaveních rozlišení
(= 68) a faktoru zoomu zrnitý vzhled. V takovém případě se
faktor zoomu zobrazuje modře.
60
Běžně používané, praktické funkce
• Ohniskové vzdálenosti při použití kombinace optického a digitálního zoomu
jsou následující (ekvivalent u 35mm filmu).
24 – 2 880 mm (24 – 720 mm při samostatném optickém zoomu)
• Chcete-li deaktivovat digitální zoom, stiskněte tlačítko <n>, vyberte
položku [Digitální zoom] na kartě [4] a potom vyberte možnost [Vyp].
Statické snímky
Filmy
Opětovné zachycení objektů ztracených při
zoomování (Asistenční oblast – Hledání)
Pokud vám během zoomování zmizí fotografovaný objekt ze záběru,
můžete jej dočasným nastavením krátké ohniskové vzdálenosti
snáze vyhledat.
1 Vyhledejte ztracený objekt.
zz
Stiskněte a přidržte tlačítko <
>.
XX
Fotoaparát nastaví krátkou ohniskovou
vzdálenost a vyznačí bílým rámečkem
dříve zobrazenou oblast (tj. oblast
zobrazenou před stisknutím
tlačítka < >).
2 Znovu vyhledejte fotografovaný
objekt.
zz
Namiřte fotoaparát tak, aby se objekt
nacházel v bílém rámečku, a uvolněte
tlačítko < >.
XX
Obnoví se předchozí zvětšení, takže
bíle ohraničená oblast znovu zaplní
celý monitor.
61
Běžně používané, praktické funkce
• Po dobu nastavení krátké ohniskové vzdálenosti se nezobrazují
některé informace ke snímku.
• Během záznamu filmu se při stisknutí tlačítka < > bílý rámeček
nezobrazuje. Provozní zvuky vydávané fotoaparátem například
během zoomování se zaznamenají na filmu.
• Pokud upřednostňujete pořízení snímku s faktorem zoomu nastaveným
na obrazovce v kroku 1, stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
• Faktor zoomu, který se znovu nastaví po použití funkce Asistenční oblast
zoomu (po uvolnění tlačítka < >), lze nastavit pohnutím páčky zoomu
za současného přidržení tlačítka < > pro změnu velikosti bílého rámečku.
• Chcete-li nastavit faktor zoomu pro stisknutí tlačítka < >, stiskněte
Zobr. oblast]
tlačítko <n> a vyberte jednu ze tří úrovní v položce [
na kartě [4].
• Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka < > po stisknutí tlačítka
spouště až na doraz v režimu samospouště (viz níže).
Statické snímky
Filmy
Použití samospouště
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých
je přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných
snímků. Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí
tlačítka spouště.
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <p>, vyberte
položku []] (stisknutím tlačítek <o><p>
nebo otočením ovladače <5>), a potom
stiskněte tlačítko <m>.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona []].
62
Běžně používané, praktické funkce
2 Exponujte/Zahajte záznam.
zz
Statické snímky: Namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete na objekt
a potom stiskněte tlačítko až na doraz.
zz
Filmy: Stiskněte tlačítko filmu.
XX
Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
XX
Dvě sekundy před expozicí snímku
se blikání a frekvence zvuku zrychlí
(pokud dojde ke spuštění blesku, svítí
kontrolka trvale).
zz
Chcete-li zrušit pořízení snímku se
samospouští po zahájení odpočítávání,
stiskněte tlačítko <n>.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení,
vyberte v kroku 1 možnost [ ].
Statické snímky
Filmy
Použití samospouště pro eliminaci chvění fotoaparátu
Při použití této možnosti pořídí fotoaparát snímek přibližně 2 s po stisknutí
tlačítka spouště. Pokud je fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště nestabilní,
neovlivní to pořizovaný snímek.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Podle pokynů v kroku 1 na = 62
vyberte možnost [[].
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [[].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 63
exponujte.
63
Běžně používané, praktické funkce
Statické snímky
Filmy
Přizpůsobení samospouště
Lze nastavit dobu zpoždění (0 – 30 s) a počet pořízených snímků
(1 – 10 snímků).
1 Vyberte položku [$].
zz
Podle pokynů v kroku 1 na = 62
vyberte položku [$] a ihned poté
stiskněte tlačítko <n>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
položku [Zpoždění] nebo [Snímků].
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
požadovanou hodnotu a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [$].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 63
exponujte.
• U filmů pořizovaných se samospouští představuje položka
[Zpoždění] dobu před zahájením záznamu, nastavení položky
[Snímků] však nemá žádný účinek.
• Pokud nastavíte pořízení více snímků, určí se nastavení jasu a vyvážení
bílé podle prvního snímku. Pokud při expozici pracuje blesk nebo pokud
jste zadali pořízení velkého množství snímků, může se prodloužit doba
mezi expozicí jednotlivých snímků. Fotografování se automaticky ukončí
po zaplnění paměťové karty.
• Jestliže nastavíte zpoždění delší než dvě sekundy, blikání světla
samospouště a rychlost zvukového signálu se dvě sekundy před expozicí
snímku zrychlí (pokud dojde ke spuštění blesku, svítí kontrolka trvale).
64
Běžně používané, praktické funkce
Statické snímky
Přidání razítka data
Fotoaparát může přidat datum záznamu do pravého spodního rohu snímků.
Pozor však, toto datové razítko nelze upravit ani odstranit. Proto nejprve
zkontrolujte správné nastavení data a času (= 22).
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Razítko data], a potom
vyberte požadovanou možnost (= 47).
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se nápis [DATUM].
2 Exponujte.
XX
Fotoaparát během fotografování přidává
informaci a datu a čase do pravého
spodního rohu snímků.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, vyberte v kroku 1
možnost [Vyp].
• Razítka data nelze upravit ani odstranit.
• Snímky původně zaznamenané bez data a času pořízení lze vytisknout
s těmito informacemi následovně. Provedete-li však přidání data u snímků
s již vloženými údaji o datu pořízení, mohou se tyto údaje vytisknout dvakrát.
- K tisku použijte dodávaný software
Podrobnosti viz Příručka k softwaru (= 31).
- Snímky vytiskněte s využitím funkcí tiskárny (= 179)
- Snímky vytiskněte pomocí nastavení tisku DPOF na fotoaparátu (= 186)
65
Běžně používané, praktické funkce
Statické snímky
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)
Následujícím způsobem pořídíte snímek po výběru zaostřovaného objektu.
1 Nastavte AF sledování.
zz
Stiskněte tlačítko <o>.
XX
Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazí
rámeček [
].
2 Zvolte objekt, na který chcete
zaostřit.
zz
Namiřte fotoaparát tak, aby se rámeček
[ ] nacházel na požadovaném
objektu a namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
XX
Zobrazí se modrý rámeček AF
a fotoaparát udržuje zaostření
a nastavení jasu objektu (AF servo).
3 Exponujte.
zz
Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
zz
Chcete-li zrušit AF sledování, stiskněte
tlačítko <o>.
• Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé nebo se příliš
rychle pohybují, resp. u objektů s barvou či jasem příliš podobnými pozadí.
66
Funkce pro uživatelské nastavení
snímků
Statické snímky
Změna poměru stran
Fotoaparát umožňuje následovně měnit poměr stran (poměr šířky k výšce)
obrazu snímků.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Po dokončení nastavení se aktualizuje
poměr stran obrazu na monitoru.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [ ].
Používá se pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech HDTV
a obdobných zobrazovačích.
Stejný poměr stran jako u 35mm filmu, používá se pro tisk snímků ve formátu
130 × 180 mm a pro tisk snímků v pohlednicovém formátu.
Originální poměr stran monitoru fotoaparátu, používá se pro zobrazení na
televizorech se standardním rozlišením a obdobných zobrazovačích, nebo
pro tisk snímků ve formátu 90 × 130 a formátech řady A.
Čtvercový obraz.
67
Funkce pro uživatelské nastavení snímků
Statické snímky
Změna rozlišení (velikosti) snímků
Následujícím způsobem lze vybírat z 4 úrovní rozlišení snímku. Informace
o počtech snímků, které lze uložit na paměťovou kartu při různých
nastaveních rozlišení, viz „Specifikace“ (= 217).
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [ ].
Pokyny k volbě rozlišení na základě velikosti papíru
(snímky s poměrem stran 4:3)
A2 (420 × 594 mm)
A3 – A5 (297 × 420 −
148 × 210 mm)
130 × 180 mm
Pohlednice
90 × 130 mm
68
zz
[ ]: Pro posílání snímků e-mailem.
Funkce pro uživatelské nastavení snímků
Statické snímky
Korekce červených očí
Fotoaparát umožňuje následujícím způsobem automaticky korigovat
projevy efektu „červených očí“ na snímcích pořízených s pomocí blesku.
1 Zobrazte obrazovku
[Nastavení blesku].
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[4] vyberte položku [Nastavení
blesku] a potom stiskněte tlačítko <m>
(= 47).
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Vyberte položku [Kor. červ. očí] a potom
vyberte možnost [Zap] (= 47).
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [R].
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Vyp].
• Korekce červených očí může být mylně aplikována na jiné oblasti
než oči (například pokud fotoaparát mylně považuje červený make
up za červené oční zornice).
• Kompenzovat lze rovněž existující snímky (= 151).
• Obrazovku v kroku 2 lze při vysunutém blesku zobrazit rovněž stisknutím
tlačítka <r> a následným okamžitým stisknutím tlačítka <n>.
69
Funkce pro uživatelské nastavení snímků
Filmy
Změna kvality filmů
Je dostupných 2 nastavení kvality snímku. Informace o maximálních
délkách filmu, které lze uložit na paměťovou kartu při různých nastaveních
kvality snímku, viz „Specifikace“ (= 217).
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [ ].
Kvalita
snímku
* [
Rozlišení
Rychlost snímání
Podrobnosti
1280 × 720
25 sním./s*
Záznam filmů s rozlišením HD.
640 × 480
30 sním./s
Záznam filmů se standardním
rozlišením
] filmy se přehrávají rychlostí 30 sním./s.
• V režimu [ ] se v horní a spodní části monitoru zobrazí černé sloupce
označující oblasti, které nebudou zaznamenány.
70
Funkce pro uživatelské nastavení snímků
Filmy
Použití funkce Větrný filtr
Zkreslení zvuku v důsledku působení silného větru lze potlačit. Použije-li se
však tato možnost při bezvětří, může znít záznam zvuku nepřirozeně.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Větrný filtr] a potom
vyberte možnost [Zap] (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Vyp].
71
Pomocné funkce pro fotografování
Statické snímky
Filmy
Zobrazení mřížky
Jako vodítko pro nastavení správné horizontální a vertikální orientace
obrazu lze na monitoru zobrazit pomocnou mřížku.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Mřížka] a potom vyberte
možnost [Zap] (= 47).
XX
Po dokončení nastavení se na monitoru
zobrazí mřížka.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Vyp].
• Mřížka se nezaznamená na snímcích.
Statické snímky
Zvětšení zaostřovaného místa
Chcete-li zvětšit oblast snímku v rámečku AF a zkontrolovat zaostření,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Zoom bodu AF] a potom
vyberte možnost [Zap] (= 47).
72
Pomocné funkce pro fotografování
2 Zkontrolujte zaostření.
zz
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Tvář, kterou fotoaparát detekuje jako
hlavní objekt, se nyní zvětší.
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, vyberte v kroku 1
možnost [Vyp].
• Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde k zvětšení
zaostřené oblasti, pokud není rozpoznána tvář osoby, resp. pokud
je tato tvář příliš blízko fotoaparátu a příliš velká pro zobrazení na
monitoru, a v případě, že fotoaparát detekuje pohyb objektu.
• Zvětšené zobrazení se nezobrazí při použití digitálního zoomu (= 60)
nebo funkce AF sledování (= 107).
73
Pomocné funkce pro fotografování
Statické snímky
Kontrola zavřených očí
Pokud fotoaparát rozpozná, že má fotografovaná osoba zavřené oči,
zobrazí se ikona [ ].
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[4] vyberte položku [Detekce mrkání]
a potom vyberte možnost [Zap]
(= 47).
2 Exponujte.
XX
Pokud fotoaparát rozpozná osobu se
zavřenýma očima, zobrazí se rámeček
doplněný ikonou [ ].
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, vyberte v kroku 1
možnost [Vyp].
• Pokud v režimu [$] nastavíte pořízení více snímků, je tato funkce dostupná
pouze pro finální snímek.
• Rámeček se nezobrazí při nastavení položky [Prohlížení] na [Rychlý]
(= 76).
74
Uživatelské přizpůsobení činnosti
fotoaparátu
Funkce pro fotografování na kartě [4] nabídky lze následovně
přizpůsobovat vlastním požadavkům.
Pokyny k funkcím nabídky viz „Nabídka n“ (= 47).
Statické snímky
Deaktivace pomocného světla AF
Světlo, které se za normálních okolností rozsvítí při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny osvětlení jako pomůcka
pro správné zaostření, lze deaktivovat.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Pom. světlo AF] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Zap].
Statické snímky
Deaktivace světla redukce červených očí
Světlo redukce červených očí, které redukuje projevy efektu červených očí
u snímků pořízených s bleskem za nízké hladiny osvětlení, lze deaktivovat.
1 Zobrazte obrazovku
[Nastavení blesku].
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[4] vyberte položku [Nastavení
blesku] a potom stiskněte tlačítko <m>
(= 47).
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Vyberte položku [Kor. lampa] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Zap].
75
Uživatelské přizpůsobení činnosti fotoaparátu
Statické snímky
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
Mění dobu zobrazení snímků po expozici.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Prohlížení] a potom
vyberte požadovanou možnost (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [2 s].
Rychle
2 – 10 s
Přidržet
Vyp
Snímky se zobrazují pouze do doby, kdy je možné znovu fotografovat.
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Pořízené snímky se nezobrazují.
Statické snímky
Změna způsobu zobrazení snímku po jeho pořízení
Mění způsob zobrazení snímků po expozici.
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Info k prohl.] a potom
vyberte požadovanou možnost (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Vyp].
Vyp
Zobrazuje se pouze snímek.
Podrobné
Zobrazují se fotografické informace (= 204).
Oblast uvnitř rámečku AF se zobrazí zvětšená pro možnost kontroly
zaostření. Postupujte podle kroků v části „Kontrola zaostření“
(= 125).
Kont. zaost.
• Tato položka je nastavena na [Vyp] a nelze ji změnit při nastavení polohy
[Prohlížení] (viz výše) na [Rychlý] nebo [Vyp].
76
3
Další režimy fotografování
Efektivní využívání motivových programů a pořizování
snímků vylepšených pomocí jedinečných obrazových
efektů a speciálních funkcí
77
Statické snímky
Filmy
Diskrétní režim
Režim umožňující fotografovat bez aktivace zvuků fotoaparátu, blesku
a světla. Tento režim použijte na místech, kde je zakázáno používat blesk
a jiné typy světelných zdrojů.
1 Přejděte do režimu < >.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <
>.
2 Exponujte.
• V režimu < > jsou ztlumené rovněž zvuky vydávané při přehrávání. Jsou
ztlumené zvuky činností fotoaparátu a zvukový doprovod filmů.
78
Statické snímky
Filmy
Uživatelské přizpůsobení jasu/barev
(Živé ovládání)
Jas obrazu a barvy lze následujícím způsobem snadno přizpůsobovat
během fotografování.
1 Přejděte do režimu <
>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <
>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stisknutím tlačítka <m> zobrazte
obrazovku nastavení. Stisknutím
tlačítek <o><p> vyberte položku, kterou
chcete nastavit, a stisknutím tlačítek
<q><r> nebo otočením ovladače
<5> nastavte požadovanou hodnotu
za současného pozorování obrazu
na monitoru.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
3 Exponujte.
Jas
Barva
Odstín
Chcete-li dosáhnout vyššího jasu snímků, upravujte nastavení úrovně
směrem doprava, chcete-li dosáhnout nižšího jasu snímků, upravujte
nastavení doleva.
Chcete-li dosáhnout živějších snímků, upravujte nastavení úrovně
směrem doprava, chcete-li dosáhnout tlumenějších snímků, upravujte
nastavení doleva.
Chcete-li dosáhnout teplejších, červenějších odstínů, upravujte
nastavení úrovně směrem doprava, chcete-li dosáhnout studenějších,
modřejších odstínů, upravujte nastavení doleva.
79
Specifické motivové programy
Tento režim umožňuje volbu motivového programu odpovídajícího
fotografovanému motivu a fotoaparát automaticky zkonfiguruje nastavení
pro dosažení optimálních výsledných snímků.
1 Přejděte do režimu <K>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <K>.
2 Vyberte režim fotografování.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [I] a potom vyberte
režim fotografování (= 46).
3 Exponujte.
Statické snímky
Filmy
I Fotografování portrétů (Portrét)
zz
Slouží k fotografování osob se
změkčujícím efektem.
Statické snímky
Fotografování za nízké hladiny
osvětlení (Nízká hladina
osvětlení)
zz
Režim umožňující fotografovat
s potlačenými účinky chvění fotoaparátu
a pohybu objektu, a to i za nízké hladiny
osvětlení.
80
Specifické motivové programy
Statické snímky
Filmy
P Fotografování na zasněženém
pozadí (Sníh)
zz
Umožňuje pořizovat jasné, přirozeně
zbarvené snímky osob na zasněženém
pozadí.
Statické snímky
Filmy
t Fotografování ohňostrojů
(Ohňostroj)
zz
Umožňuje pořizovat živé snímky
ohňostrojů.
• Při použití režimu [t] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu
nebo použití jiného opatření pro zajištění stabilní pozice přístroje
je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 114).
• V režimu [
] je nastaveno rozlišení [
] (2304 × 1728) a nelze je změnit.
81
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
1 Přejděte do režimu < >.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <
>.
2 Vyberte režim fotografování.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ] a potom vyberte
režim fotografování (= 46).
3 Exponujte.
Statické snímky
Filmy
Pořizování snímků s živými
barvami (Extra živé)
zz
Snímky s živými barvami.
Statické snímky
Filmy
Pořizování snímků s efektem
plakátu (Efekt plakátu)
zz
Snímky, které vypadají jako staré plakáty
nebo ilustrace.
• V režimech [ ] a [ ] zkuste nejprve pořídit zkušební snímky,
abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
82
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Statické snímky
Fotografování s efektem objektivu rybí oko
(Efekt objektivu rybí oko)
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu rybí oko.
1 Vyberte položku [ ].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 2 na = 82
vyberte položku [
].
2 Vyberte úroveň efektu.
zz
Stiskněte tlačítko <l>, vyberte
úroveň efektu (buďto stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5>) a potom znovu stiskněte
tlačítko <l>.
XX
Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3 Exponujte.
• Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že
dosáhnete požadovaných výsledků.
Statické snímky
Filmy
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí snímku
nad a pod vybranou oblastí.
Výběrem rychlosti přehrávání před zaznamenáním filmu lze takto vytvářet
filmy se vzhledem filmů miniaturních modelů. Lidé a objekty v záběru se při
přehrávání pohybují velkou rychlostí. Není zaznamenáván zvuk.
1 Vyberte položku [ ].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 2 na = 82
vyberte položku [
].
XX
Na monitoru se zobrazí bílý rámeček
označující oblast, která nebude
rozmazána.
83
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
2 Zvolte oblast, kterou chcete
zachovat ostrou.
zz
Stiskněte tlačítko <l>.
zz
Posunutím páčky zoomu nastavte
velikost rámečku a stisknutím
tlačítek <o><p> umístěte rámeček
do požadované oblasti.
3 U filmů vyberte rychlost
přehrávání filmu.
zz
Stiskněte tlačítko <n> a potom
vyberte stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>
požadovanou rychlost.
4 Vraťte se na obrazovku
fotografování a exponujte.
zz
Stisknutím tlačítka <n> se vraťte
na obrazovku fotografování a potom
exponujte.
Rychlosti přehrávání a odhadované doby přehrávání
(pro jednominutové klipy)
Rychlost
Doba přehrávání
Přibližně 12 s
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
• Při pořizování filmů není zoom k dispozici. Před zahájením
záznamu nezapomeňte zoom nastavit.
• Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
84
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
• Chcete-li přepnout orientaci rámečku (z horizontální na vertikální nebo
naopak), stiskněte v kroku 2 tlačítko <m>. Rámeček ve vertikální orientaci
můžete posunout stisknutím tlačítek <q><r>.
• Při držení fotoaparátu na výšku se změní orientace rámečku.
• Kvalita filmu je nastavena na [ ] při použití poměru stran [ ] a na [ ]
při použití poměru stran [ ] (= 67). Tato nastavení kvality nelze změnit.
• Faktor zoomu nelze změnit tlačítkem < > na obrazovkách v krocích 2 a 3,
ani během záznamu filmů.
Statické snímky
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Levný fotoaparát)
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavé a rozmazané okraje snímků)
a změny celkového barevného podání snímky připomínající snímky
z levných fotoaparátů.
1 Vyberte položku [ ].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 2 na = 82
vyberte položku [
].
2 Vyberte barevný odstín.
zz
Stiskněte tlačítko <l>,
vyberte barevný odstín (stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5>), a potom znovu
stiskněte tlačítko <l>.
XX
Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3 Exponujte.
Standardní Snímky připomínající snímky z levného fotoaparátu.
Teplý
Snímky s teplejším nádechem než snímky v režimu [Standardní].
Studený
Snímky se studenějším nádechem než snímky v režimu [Standardní].
• Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
85
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Statické snímky
Filmy
Monochromatické snímky
Režim umožňující pořizovat černobílé, sépiové nebo modrobílé snímky.
1 Vyberte položku [ ].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 2 na = 82
vyberte položku [
].
2 Vyberte barevný odstín.
zz
Stiskněte tlačítko <l>,
vyberte barevný odstín (stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5>), a potom znovu
stiskněte tlačítko <l>.
XX
Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3 Exponujte.
Černobíle Černobílé snímky.
Sépie
Sépiově zbarvené snímky.
Modrá
Modrobílé snímky.
86
Speciální režimy pro jiné účely
Statické snímky
Použití samospouště s detekcí tváře
Fotoaparát pořídí snímek přibližně dvě sekundy poté, co rozpozná tvář
další osoby vstupující do záběru (například fotografa) (= 106). Tato
funkce je užitečná v případech, kdy chcete být přítomni na skupinových
a podobných snímcích.
1 Vyberte položku [ ].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 2 na = 80
vyberte položku [
].
2 Utvořte kompozici snímku
a namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
zz
Ujistěte se, že se okolo tváře, na kterou
je zaostřeno, zobrazil zelený rámeček
a okolo ostatních tváří bílé rámečky.
3 Stiskněte tlačítko spouště až
na doraz.
XX
Fotoaparát přejde do pohotovostního
režimu fotografování a zobrazí se zpráva
[Dívejte se do fotoaparátu pro zahájení
odpočtu].
XX
Začne blikat kontrolka a je přehráván
zvuk samospouště.
4 Připojte se k fotografovaným
objektům v záběru a dívejte se
do fotoaparátu.
XX
Jakmile fotoaparát rozpozná novou
tvář, začne blikat kontrolka a zrychlí
se zvuk samospouště (pokud pracuje
blesk, zůstane kontrolka svítit.) Expozice
snímku proběhne po uplynutí přibližně
dvou sekund.
zz
Chcete-li zrušit pořízení snímku se
samospouští po zahájení odpočítávání,
stiskněte tlačítko <n>.
87
Pořizování různých druhů filmů
• I v případě, že vaše tvář není rozpoznána poté, co se připojíte k ostatním
osobám v záběru, fotoaparát pořídí o 15 s později snímek.
• Chcete-li změnit počet snímků po výběru položky [ ] v krocích 1 – 2
na = 80, stiskněte tlačítko <l> a potom vyberte stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením ovladače <5> požadovanou hodnotu
a znovu stiskněte tlačítko <l>.
• Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka < > po stisknutí tlačítka
spouště až na doraz.
Filmy
Pořizování různých druhů filmů
Filmy
Pořizování filmů v režimu <E>
1 Přejděte do režimu <E>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <E>.
XX
Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
2 Zkonfigurujte nastavení tak, aby
vyhovovalo filmu (= 206 – 213).
3 Zahajte záznam.
zz
Stiskněte tlačítko filmu.
zz
Chcete-li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
88
Pořizování různých druhů filmů
Filmy
Blokování nebo změna jasu snímku před zahájením záznamu
Před zahájením záznamu můžete zablokovat expozici nebo ji měnit
v krocích po 1/3 EV v rozmezí –2 až +2 EV.
1 Zablokujte expozici.
zz
Stisknutím tlačítka <o> zablokujte
expozici. Zobrazí se stupnice posunu
expozice.
zz
Chcete-li odblokovat expozici, stiskněte
znovu tlačítko <o>.
2 Upravte expozici.
zz
Otáčením voliče <5> upravte
za současné kontroly obrazu
na monitoru expozici.
3 Zahajte záznam (= 88).
Filmy
Pořizování filmů iFrame
Tento režim zaznamenává filmy, které lze upravovat pomocí softwaru a
zařízení kompatibilních s technologií iFrame. Prostřednictvím dodávaného
softwaru můžete snadno upravovat, ukládat a spravovat filmy ve formátu
iFrame (= 31).
1 Vyberte položku [ ].
zz
Nastavte volič režimů do polohy <E>.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [E] a potom vyberte
položku [ ] (= 46).
XX
Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
2 Zahajte záznam (= 88).
• Rozlišení je nastaveno na [ ] (= 70) a nelze je měnit.
• Formát videa iFrame vyvinula společnost Apple.
89
90
4
Režim P
Náročnější snímky ve vámi zvoleném stylu
• Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát s voličem režimů
nastaveným do polohy <G>.
• <G>: Programová automatika (P); AE: Automatická expozice
• Než začnete fotografovat pomocí funkce popsané v této kapitole
v režimech jiných než <G>, ověřte si, že je daná funkce v příslušném
režimu dostupná (= 206 – 213).
91
Statické snímky
Filmy
Fotografování v režimu programové
automatiky (režim <P>)
Mnoho funkcí fotoaparátu lze uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovaly
vašemu fotografickému stylu.
1 Přejděte do režimu <G>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <G>.
2 Upravte nastavení
požadovaným způsobem
(= 93 – 114) a potom
exponujte.
• Pokud není při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny možné dosáhnout
adekvátní expozice, zobrazí se hodnoty rychlosti závěrky a clony oranžově.
Správné expozice se můžete pokusit dosáhnout pomocí následujících
nastavení.
- Aktivujte blesk (= 111)
- Změňte nastavení citlivosti ISO (= 96)
• V režimu <G> lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím tlačítka filmu.
Některá nastavení nabídek FUNC. (= 46) a Menu (= 47) však mohou
být automaticky upravena pro záznam filmu.
• Podrobnosti o rozsahu zaostření v režimu <G> viz „Specifikace“ (= 217).
92
Jas snímku
(Kompenzace expozice)
Statické snímky
Nastavení jasu snímku (Kompenzace
expozice)
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem lze upravovat v krocích
po 1/3 EV, v rozmezí –2 až +2 EV.
zz
Stiskněte tlačítko <b>. Za současného
sledování monitoru upravujte jas
otáčením voliče <5> a po dokončení
nastavení znovu stiskněte tlačítko <b>.
XX
Zobrazí se nastavená úroveň
kompenzace.
93
Jas snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Blokování jasu snímku/expozice (Blokování AE)
Před fotografováním můžete zablokovat expozici nebo samostatně nastavit
expozici a zaostření.
1 Zablokujte expozici.
zz
Namiřte fotoaparát na fotografovaný
objekt pro určení expozice. Přidržte
tlačítko spouště namáčknuté do poloviny
a stiskněte tlačítko <b>.
XX
Zobrazí se ikona [ ] a zablokuje
se expozice.
zz
Chcete-li zrušit blokování AE, uvolněte
tlačítko spouště a znovu stiskněte
tlačítko <b>. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
2 Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz
Po expozici jednoho snímku se blokování
AE zruší a ikona [
nezobrazuje.
] se poté nadále
• AE: Automatická expozice
• Po zablokování expozice můžete upravit nastavení rychlosti závěrky a clony
otočením ovladače <5> (Flexibilní program).
94
Jas snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Změna režimu měření expozice
Režim měření expozice (způsob měření jasu) lze následujícím způsobem
nastavit tak, aby odpovídal snímacím podmínkám.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
Poměrové
Celoplošné
se zd. stř.
Bodové
Pro typické podmínky snímání včetně snímků v protisvětle.
Fotoaparát automaticky upravuje expoziční parametry podle
snímacích podmínek.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli a nastavuje
expozici s důrazem na střední část obrazu.
Měření probíhá pouze v oblasti [ ] (rámeček bodu
bodového AE), která se zobrazuje uprostřed monitoru.
95
Jas snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Změna citlivosti ISO
zz
Stiskněte tlačítko <o>, vyberte
požadovanou možnost (stisknutím
tlačítek <o><p> nebo otočením
ovladače <5>), a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
Automaticky nastavuje citlivost ISO v závislosti na režimu
fotografování a snímacích podmínkách.
Nízká
Vysoká
Pro fotografování venku za dobrého počasí.
Pro fotografování při zatažené obloze nebo
za soumraku.
Pro fotografování nočních scén nebo tmavých
interiérů.
• Pokud chcete zobrazit automaticky nastavenou citlivosti ISO v případě,
že je fotoaparát nastaven do režimu [ ], namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
• Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost snímku, za
určitých snímacích podmínek vzrůstá pravděpodobnost rozmazání objektu.
• Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což snižuje riziko
rozmazání objektu, a zvýší se rovněž dosah blesku. Snímky však mohou
být zrnité.
96
Jas snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Úprava jasu snímku (i-Contrast)
Fotoaparát je schopen před pořízením snímku rozpoznat nadměrně jasné
a tmavé oblasti scény (například tváře osob nebo pozadí) a automaticky
upravit jejich jas na optimální hodnoty. Pro lepší vzhled hlavního objektu lze
rovněž automaticky kompenzovat nedostatečný celkový kontrast snímku.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[4] vyberte položku [i-Contrast] a potom
vyberte možnost [Auto] (= 47).
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [@].
• Za určitých snímacích podmínek může být kompenzace nepřesná
nebo může způsobit zrnitý vzhled snímků.
• Kompenzovat lze rovněž existující snímky (= 150).
97
Barvy a sekvenční fotografování
Statické snímky
Filmy
Úprava vyvážení bílé
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
Auto
Automaticky nastaví optimální hodnotu vyvážení bílé podle
podmínek, za kterých fotografujete.
Denní světlo
Pro fotografování venku za dobrého počasí.
Pro fotografování při zatažené obloze, ve stínu nebo
za soumraku.
Pro fotografování pod běžným umělým (žárovkovým)
Žárovka
a podobně zbarveným zářivkovým osvětlením.
Pro fotografování při teple bílém (resp. podobně zbarveném)
Zářivka
nebo studeně bílém zářivkovém osvětlení.
Pro fotografování pod zářivkovým osvětlením odpovídajícím
Zářivka H
dennímu světlu a dalšími typy podobně zbarveného
zářivkového osvětlení.
Slouží pro ruční nastavení uživatelského vyvážení bílé
Uživ. nastavení
(= 99).
Zataženo
98
Barvy a sekvenční fotografování
Statické snímky
Filmy
Uživatelské vyvážení bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy
nastavte pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení
fotografované scény.
zz
Podle pokynů v krocích na = 98
vyberte položku [
].
zz
Namiřte fotoaparát na plochý bílý objekt
takovým způsobem, aby byl celý obraz na
monitoru bílý. Stiskněte tlačítko <l>.
XX
Barevný odstín obrazu na monitoru se po
zaznamenání dat vyvážení bílé změní.
• Pokud změníte nastavení fotoaparátu po zaznamenání dat
vyvážení bílé, výsledné barvy mohou být nepřirozené.
99
Barvy a sekvenční fotografování
Statické snímky
Filmy
Změna barevných odstínů snímku (Mé barvy)
Barevné odstíny snímků lze měnit, snímky lze například převádět na
sépiové nebo černobílé.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
Mé barvy Vyp
100
–
Živé
Zvýrazní kontrast a nasycení barev a vyvolá dojem vyšší
ostrosti snímků.
Neutrální
Snižuje kontrast a sytost barev pro dosažení
tlumených snímků.
Sépie
Vytváří sépiově zbarvené snímky.
Černobíle
Vytváří černobílé snímky.
Pozitivní film
Kombinuje efekty Živá modrá, Živá zelená a Živá červená
a vytváří intenzivní a současně přirozeně vypadající barvy
obdobné snímkům na pozitivním filmu.
Světl. tón pleti
Zesvětluje odstíny pleti.
Tmavší tón pleti
Ztmavuje odstíny pleti.
Živá modrá
Zdůrazňuje modré odstíny na snímcích. Obloha, moře
a další modré objekty jsou reprodukovány s vyšší živostí.
Živá zelená
Zdůrazňuje zelené odstíny na snímcích. Hory, listí a další
zelené objekty jsou reprodukovány s vyšší živostí.
Živá červená
Zdůrazňuje červené odstíny na snímcích. Červené objekty
budou živější.
Vlastní barva
Upravuje nastavení kontrastu, ostrosti, sytosti barev
a dalších parametrů podle vlastních představ uživatele
(= 101).
Barvy a sekvenční fotografování
• Vyvážení bílé (= 98) nelze nastavovat v režimech [ ] a [ ].
• V režimech [ ] a [ ] mohou být modifikovány jiné barvy než
odstíny pleti osob. Tato nastavení nemusí u některých odstínů pleti
poskytovat očekávané výsledky.
Statické snímky
Filmy
Vlastní barva
Kontrast, ostrost, sytost barev, červenou, zelenou, modrou a odstíny pleti
na snímku lze upravovat v rozmezí 1 – 5.
1 Otevřete obrazovku nastavení.
zz
Postupem uvedeným v krocích na = 100
vyberte položku [ ] a potom stiskněte
tlačítko <l>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
položku a stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5> vyberte
hodnotu.
zz
Chcete-li dosáhnout výraznějšího/
intenzivnějšího účinku (nebo tmavších
tónů pleti), volte hodnoty vpravo, chcete-li
dosáhnout slabšího/lehčího účinku (nebo
světlejších tónů pleti), volte hodnoty
vlevo.
zz
Nastavení dokončete stisknutím
tlačítka <l>.
101
Barvy a sekvenční fotografování
Statické snímky
Sekvenční fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte tlačítko spouště stisknuté až
na doraz.
Podrobnosti o rychlosti sekvenčního fotografování najdete v části
„Specifikace“ (= 217).
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
XX
Zobrazí se nastavená možnost.
2 Exponujte.
XX
Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
Režim
W Souvislé
AF se
souvislým
fotog.
LV se
souvislým
fotog.*
Popis
Sekvenční fotografování se zaostřením a expozičními parametry
určenými při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Sekvenční fotografování a zaostřování.
Položka [Rámeček AF] je nastavena na [Střed]. Toto nastavení
nelze změnit.
Sekvenční fotografování se zaostřením fixovaným na hodnotě
určené v režimu ručního zaostřování. V režimu [t] je zaostření
určeno prvním snímkem série.
* V režimu [t] (= 81), blokování AF (= 93) a v režimu ručního zaostřování
(= 93) se nastavení [ ] změní na [ ].
* Podrobnosti o rychlosti sekvenčního fotografování v jednotlivých režimech viz
„Specifikace“ (= 217).
• Nelze použít se samospouští ( = 62) a funkcí [Detekce
mrkání] ( = 74).
• V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu a pozici
zoomu může fotoaparát přestat dočasně fotografovat nebo se může
snížit rychlost sekvenčního fotografování.
• Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování zpomalit.
• Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
• Sekvenční fotografování je rychlejší v režimu [
102
] (= 80).
Rozsah zaostření a zaostřování
Statické snímky
Pořizování snímků zblízka (Makro)
Chcete-li omezit zaostřování na blízké objekty, nastavte fotoaparát do
režimu [e]. Podrobnosti o rozsahu zaostření najdete v části „Specifikace“
(= 217).
zz
Stiskněte tlačítko <q>, vyberte
položku [e] (stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>), a potom
stiskněte tlačítko <m>.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [e].
• Ikona [e] v oblasti žlutého zobrazení sloupce pod sloupcem
zoomu se zbarví šedě a fotoaparát nelze zaostřit.
• Abyste zamezili pohybu fotoaparátu, zkuste upevnit přístroj na stativ
a fotografujte fotoaparátem nastaveným do režimu [[] (= 63).
Statické snímky
Filmy
Fotografování v režimu ručního zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu automatického zaostřování, zkuste
ruční zaostřování. Můžete specifikovat obecnou vzdálenost pro zaostření
a poté namáčknout tlačítko spouště do poloviny pro určení optimálního
zaostření objektu v blízkosti specifikované pozice. Podrobnosti o rozsahu
zaostření najdete v části „Specifikace“ (= 217).
1 Vyberte položku [f].
zz
Stiskněte tlačítko <q>, vyberte možnost
[f] (stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5>), a potom
znovu stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se ikona [f] a indikátor MF.
103
Rozsah zaostření a zaostřování
2 Určete obecné zaostření.
zz
Za současné kontroly sloupce
Indikátor MF
indikátoru MF (který zobrazuje
vzdálenost a zaostření) a zvětšení
zobrazení vyberte stisknutím
tlačítek <o><p> nebo otočením
ovladače <5> obecné nastavení
zaostření.
3 Jemně doostřete.
zz
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro jemné zaostření (Bezpečný MF).
• Při ručním zaostřování nelze měnit režim ani velikost rámečku AF
(= 105). Chcete-li změnit režim nebo velikost rámečku AF,
nejprve zrušte režim ručního zaostřování.
• Při použití digitálního zoomu (= 60) nebo digitálního
telekonvertoru (= 105) lze zaostřovat, ale zvětšená část
obrazu se nezobrazí.
• Chcete-li zaostřit přesněji, zkuste stabilizovat fotoaparát upevněním na stativ.
• Chcete-li skrýt zvětšení zaostřeného místa, stiskněte tlačítko <n>
a nastavte položku [Zoom bodu MF] na kartě [4] na [Vyp] (= 47).
• Chcete-li deaktivovat jemné automatické doostření při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny, stiskněte tlačítko <n> a nastavte položku
[Bezpečný MF] na kartě [4] na [Vyp] (= 47).
104
Rozsah zaostření a zaostřování
Statické snímky
Filmy
Digitální telekonvertor
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze prodloužit přibližně 1,6× nebo 2,0×.
Díky tomu lze použít menší rychlosti závěrky než při použití zoomu (včetně
digitálního) se stejným faktorem a potlačit tak chvění fotoaparátu.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Digitální zoom], a potom
vyberte požadovanou možnost (= 47).
XX
Obraz na monitoru se zvětší a současně
se zobrazí faktor zoomu.
• Digitální telekonvertor nelze použít současně s digitálním zoomem
(= 60) a zoomem bodu AF (= 72).
• Odpovídající ohniskové vzdálenosti při použití možností [1.6x] a [2.0x]
jsou 38,4 – 1 152 mm a 48 – 1 440 mm (ekvivalent 35mm filmu).
• Rychlost závěrky může být ekvivalentní při posunutí páčky zoomu až na
doraz směrem k symbolu <i> pro nastavení maximálního teleobjektivu
a při nastavení zoomu pro zvětšení objektu na stejnou velikost postupem
uvedeným v kroku 2 na = 60.
Statické snímky
Filmy
Změna nastavení režimu rámečku AF
Režim rámečku AF (automatické zaostřování) můžete následujícím
způsobem změnit tak, aby odpovídal snímacím podmínkám.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Rámeček AF], a potom
vyberte požadovanou možnost (= 47).
105
Rozsah zaostření a zaostřování
Statické snímky
Filmy
Střed
Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazuje jeden rámeček AF. Režim
vhodný pro spolehlivé zaostřování.
• Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit, zobrazí se žlutý rámeček AF a ikona [ ].
Pamatujte si, že není dostupný zoom bodu AF (= 72).
• Chcete-li zmenšit velikost rámečku AF, stiskněte tlačítko <n> a nastavte
položku [Vel. rám. AF] na kartě [4] na [Malý] (= 47).
• Pokud použijete digitální zoom (= 60) nebo digitální telekonvertor
(= 105) a ruční zaostřování (= 103), nastaví se velikost rámečku AF
na [Normální].
• Chcete-li zachytit objekty na okrajích nebo v rozích obrazového pole,
nejprve namiřte fotoaparát tak, abyste zachytili objekt v rámečku AF, a potom
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Za stálého držení tlačítka spouště
stisknutého do poloviny změňte kompozici snímku na původně požadovanou
a poté stiskněte tlačítko spouště až na doraz (Blokování AF).
Statické snímky
Filmy
Detekce tváře
• Slouží k rozpoznání tváří osob a následnému zaostření a nastavení
expozice (pouze poměrové měření) a vyvážení bílé ([ ]).
• Po namíření fotoaparátu na objekt se kolem tváře osoby, kterou
fotoaparát vybere jako hlavní objekt, zobrazí bílý rámeček a kolem
ostatních rozpoznaných tváří se zobrazí až dva šedé rámečky.
• Pokud fotoaparát rozpozná pohyb, rámečky v určitém rozmezí sledují
pohybující se objekty.
• Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazí až devět zelených
rámečků okolo zaostřených tváří osob.
106
Rozsah zaostření a zaostřování
• Pokud nejsou rozpoznány tváře osob nebo pokud se zobrazují
pouze šedé rámečky (nikoli bílý rámeček), zobrazí se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny rámeček AF uprostřed
monitoru.
• Pokud při nastavení položky AF servo (= 109) na [Zap] není
rozpoznána žádná tvář osoby, zobrazí se při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny rámeček AF uprostřed monitoru.
• Příklady tváří, které nelze rozpoznat:
- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
• Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
• Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit, rámeček AF se nezobrazí.
Statické snímky
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)
Následujícím způsobem pořídíte snímek po výběru zaostřovaného objektu.
1 Vyberte položku [AF sledování].
zz
Podle pokynů v krocích na = 105
vyberte položku [AF sledování].
XX
Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazí
rámeček [
].
2 Zvolte objekt, na který chcete
zaostřit.
zz
Namiřte fotoaparát tak, aby se rámeček
[ ] nacházel na požadovaném objektu,
a potom stiskněte tlačítko <q>.
107
Rozsah zaostření a zaostřování
XX
V případě, že fotoaparát rozpozná objekt,
pípne a zobrazí rámeček [ ]. I když se
bude fotografovaný objekt pohybovat,
fotoaparát ho bude v určitém rozmezí
sledovat.
XX
Není-li rozpoznán žádný objekt, zobrazí
se rámeček [ ].
zz
Sledování objektu zrušíte opětovným
stisknutím tlačítka <q>.
3 Exponujte.
zz
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Rámeček [ ] změní barvu na
modrou [ ] a začne sledovat objekt za
současných úprav zaostření a expozice
fotoaparátem (AF servo) (= 109).
zz
Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
XX
Rámeček [ ] se zobrazuje i po expozici
a fotoaparát pokračuje ve sledování
objektu.
• Položka [AF servo] (= 109) je nastavena na [Zap] a její
nastavení nelze změnit.
• Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé nebo
se příliš rychle pohybují, resp. u objektů s barvou či jasem příliš
podobnými pozadí.
• Není dostupná položka [Zoom bodu AF] na kartě [4].
• Položka [e] není dostupná.
• Fotoaparát je schopen rozpoznat objekty i v případě, že namáčknete tlačítko
spouště do poloviny bez stisknutí tlačítka <q>. Po expozici snímku se
uprostřed obrazu na monitoru zobrazí rámeček [ ].
• Při fotografování v režimu [f] (= 103) stiskněte a přidržte na dobu
minimálně jedné sekundy tlačítko <q>.
108
Rozsah zaostření a zaostřování
Statické snímky
Fotografování s funkcí AF servo
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohyblivých objektů
pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou dobu namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[4] vyberte položku [AF servo] a potom
vyberte možnost [Zap] (= 47).
2 Zaostřete.
zz
Zaostření a expozice jsou plynule
aktualizovány v místě, na kterém se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
zobrazí modrý rámeček AF.
• Za určitých podmínek nemusí být fotoaparát schopen zaostřit
na fotografovaný objekt.
• Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny za nízké hladiny
osvětlení nemusí dojít k aktivaci režimu AF servo (rámečky AF
nezmění barvu na modrou). V takovém případě se zaostření
a expozice nastaví podle zvoleného režimu rámečku AF.
• Není-li možné dosáhnout odpovídající expozice, zobrazí se
rychlost závěrky a clonové číslo oranžově. Dojde-li k takovéto
situaci, uvolněte tlačítko spouště a zkuste je znovu namáčknout
do poloviny.
• Není dostupná funkce blokování AF.
• Není dostupná položka [Zoom bodu AF] na kartě [4].
• Nelze použít v kombinaci se samospouští (= 62).
109
Rozsah zaostření a zaostřování
Statické snímky
Změna režimu zaostřování
Výchozí nastavení fotoaparátu, ve kterém přístroj trvale zaostřuje na
fotografovaný objekt i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště, lze
změnit. Namísto tohoto nastavení lze omezit zaostřování fotoaparátu
na okamžik namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [4]
vyberte položku [Souvislý AF] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 47).
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání
náhlých fotografických příležitostí, protože
fotoaparát trvale zaostřuje na objekt až do
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Toto nastavení spoří energii, protože
Vyp
fotoaparát nezaostřuje trvale.
Zap
Statické snímky
Filmy
Fotografování s funkcí blokování AF
Zaostření lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostření, zaostřená
vzdálenost se nezmění ani po uvolnění tlačítka spouště.
1 Zablokujte zaostření.
zz
Přidržte tlačítko spouště namáčknuté do
poloviny a stiskněte tlačítko <q>.
XX
Zaostření se zablokuje a na monitoru se
zobrazí ikona [f] a indikátor MF.
zz
Chcete-li zrušit funkci blokování AF,
uvolněte tlačítko spouště, znovu jej
namáčkněte do poloviny a stiskněte
tlačítko <q>.
2 Upravte kompozici snímku
a exponujte.
110
Blesk
Statické snímky
Aktivace blesku
Blesk lze nastavit tak, aby pracoval při každé expozici snímku. Podrobnosti
o pracovním rozsahu blesku najdete v části „Specifikace“ (= 217).
1 Vysuňte blesk.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <r>, vyberte
položku [h] (stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>), a potom
stiskněte tlačítko <m>.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [h].
• Je-li blesk zasunutý, nelze stisknutím tlačítka <r> zobrazit
obrazovku nastavení. Proto předem vysuňte blesk prsty.
Statické snímky
Fotografování s funkcí Pomalá synchronizace
Tato funkce umožňuje použít blesk pro zvýšení jasu hlavního objektu
(například osob), zatímco fotoaparát použije malou rychlost závěrky
pro zvýšení jasu pozadí, které se nachází mimo dosah blesku.
Podrobnosti o pracovním rozsahu blesku najdete v části „Specifikace“
(= 217).
1 Vysuňte blesk.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <r>, vyberte
položku [Z] (stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>), a potom
stiskněte tlačítko <m>.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [Z].
111
Blesk
3 Exponujte.
zz
I po spuštění blesku při expozici zajistěte,
aby se hlavní objekt nepohyboval,
dokud fotoaparát nepřestane přehrávat
zvuk závěrky.
• Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro
zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu nebo použití
jiného opatření pro zajištění stabilní pozice přístroje je třeba
nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 114).
• Je-li blesk zasunutý, nelze stisknutím tlačítka <r> zobrazit
obrazovku nastavení. Proto předem vysuňte blesk prsty.
Statické snímky
Nastavení kompenzace zábleskové expozice
Stejně jako v případě kompenzace expozice (= 93) můžete upravit
zábleskovou expozici v rozmezí –2 až +2 EV, v krocích po 1/3 EV.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [X] a stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5> (= 46) upravte
nastavení.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [X].
• Pokud hrozí riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví u snímků
s bleskem rychlost závěrky nebo clonové číslo, aby se předešlo ztrátě
kresby ve světlech a dosáhlo se optimální expozice. Tyto automatické
úpravy nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla můžete deaktivovat
zobrazením nabídky <n> (= 47) a nastavením položky
[Bezpečné FE] v položce [Nastavení blesku] na kartě [4] na [Vyp].
• Kompenzaci zábleskové expozice můžete zkonfigurovat rovněž zobrazením
nabídky <n> (= 47) a výběrem položky [Kom. zábl. exp.] v položce
[Nastavení blesku] na kartě [4].
• Obrazovku [Nastavení blesku] <n> lze při vysunutém blesku zobrazit
rovněž stisknutím tlačítka <r> a následným okamžitým stisknutím
tlačítka <n>.
112
Blesk
Statické snímky
Fotografování s funkcí blokování FE
Podobně jako při blokování trvalé expozice pomocí funkce blokování AE
(= 94) můžete zablokovat zábleskovou expozici pomocí funkce
blokování FE.
1 Vysuňte blesk a nastavte jej
do režimu [h] (= 111).
2 Zablokujte zábleskovou
expozici.
zz
Namiřte fotoaparát na fotografovaný
objekt pro určení expozice. Přidržte
tlačítko spouště namáčknuté do poloviny
a stiskněte tlačítko <b>.
XX
Dojde ke spuštění záblesku, a jakmile
se zobrazí ikona [ ], je uložena hodnota
výkonu blesku.
zz
Chcete-li zrušit funkci blokování FE,
uvolněte tlačítko spouště a znovu
stiskněte tlačítko <b>. Ikona [ ] se
poté nadále nezobrazuje.
3 Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz
Po expozici jednoho snímku se funkce
blokování FE zruší a ikona [
nadále nezobrazuje.
] se poté
• FE: Záblesková expozice
113
Ostatní nastavení
Statické snímky
Změna nastavení kompresního poměru
(Kvalita snímku)
Můžete si vybrat ze dvou následujících úrovní kompresního poměru:
[ ] (Superjemný), [ ] (Jemný). Informace o počtech snímků, které lze
uložit na paměťovou kartu při různých nastaveních kompresního poměru,
viz „Specifikace“ (= 217).
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [ ], a potom vyberte
požadovanou možnost (= 46).
Statické snímky
Filmy
Změna nastavení režimu IS
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[4] vyberte položku [Režim IS] a potom
vyberte stisknutím tlačítek <q><r>
požadovanou možnost (= 47).
Trvale zap.
Při fotogr.*
Vyp
Na základě snímacích podmínek
je automaticky aplikována
optimální stabilizace obrazu
(Inteligentní IS) (= 58).
Stabilizace obrazu je aktivní pouze
v okamžiku fotografování.
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
* Při pořizování filmů se nastavení změní na
[Trvale zap.].
• Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění
fotoaparátu, nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření
pro jeho stabilizaci. V tomto případě nastavte položku [Režim IS]
na [Vyp].
114
5
Režimy Tv, Av a M
Režimy umožňující pořizovat promyšlenější,
sofistikovanější snímky
• Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát nastavený
do odpovídajících režimů.
115
Statické snímky
Nastavení rychlosti závěrky
(režim <Tv>)
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadovanou rychlost
závěrky. Fotoaparát automaticky nastaví clonové číslo pro dosažení
správné expozice.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky viz „Specifikace“ (= 217).
1 Přejděte do režimu <M>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <M>.
2 Nastavte rychlost závěrky.
zz
Otočením ovladače <5> nastavte
rychlost závěrky.
• Při použití rychlostí závěrky 1,3 s a pomalejších vzniká před
přípravou fotoaparátu k expozici dalšího snímku určitá prodleva,
protože jsou snímky zpracovány pro redukci šumu.
• Při použití malých rychlostí závěrky a umístění fotoaparátu
na stativ je třeba nastavit položku [Režim IS] na [Vyp] (= 114).
• Zobrazuje-li se clonové číslo při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny oranžově, znamená to, že se nastavení odchylují
od správné expozice. Upravujte nastavení rychlosti závěrky, dokud
se clonové číslo nezobrazí bíle, nebo použijte funkci Bezpečný
posun (= 117).
• <M>: Rychlost závěrky
116
Statické snímky
Nastavení clony (režim <Av>)
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadované clonové
číslo. Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky pro dosažení
správné expozice.
Podrobnosti o dostupných clonových číslech viz „Specifikace“ (= 217).
1 Přejděte do režimu <B>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <B>.
2 Nastavte clonové číslo.
zz
Otočením ovladače <5> nastavte
clonové číslo.
• Zobrazuje-li se rychlost závěrky při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny oranžově, znamená to, že se nastavení odchylují od
správné expozice. Upravujte nastavení clonového čísla tak dlouho,
dokud se rychlost závěrky nezobrazí bíle, nebo použijte funkci
Bezpečný posun (viz níže).
• <B>: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného irisovou clonou v objektivu)
• Abyste se vyvarovali problémů s expozicí v režimech <M> a <B>,
můžete povolit fotoaparátu úpravu nastavení rychlosti závěrky nebo
clonového čísla v případě, kdy nelze jinak dosáhnout standardní expozice.
Stiskněte tlačítko <n> a nastavte položku [Bezpečný posun] na kartě
[4] na [Zap] (= 47).
Pokud však pracuje blesk, není funkce Bezpečný posun dostupná.
117
Statické snímky
Nastavení rychlosti závěrky a clony
(režim <M>)
Tento režim umožňuje nastavit požadované hodnoty rychlosti závěrky
a clonového čísla pro dosažení odpovídající expozice.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky a clonových číslech
viz „Specifikace“ (= 217).
1 Přejděte do režimu <D>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <D>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <b>, vyberte nastavení
Clonové číslo
Rychlost závěrky
Standardní
úroveň
expozice
Značka úrovně
expozice
Indikátor úrovně
expozice
118
rychlosti závěrky nebo clonového čísla
a otočením ovladače <5> nastavte
požadovanou hodnotu.
XX
Na indikátoru úrovně expozice se
zobrazuje značka úrovně expozice
pro specifikované expoziční parametry
v porovnání se standardní úrovní
expozice.
XX
V případě, že se aktuální expozice
odchyluje o více než 2 EV od standardní
expozice, zobrazuje se značka úrovně
expozice oranžově. Při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny se hodnota
„–2“ nebo „+2“ vpravo dole zobrazuje
oranžově.
• Pokud po nastavení rychlosti závěrky nebo clonového čísla
použijete zoom nebo změníte kompozici snímku, může se úroveň
expozice změnit.
• V závislosti na nastavené rychlosti závěrky nebo clonovém čísle
se může změnit jas obrazu na monitoru. Pokud je však vysunutý
blesk a nastavený režim [h], jas obrazu na monitoru se nezmění.
• Pokud chcete, aby se parametr, který jste nenastavili v kroku 2
(rychlost závěrky nebo clonové číslo), automaticky upravil pro
dosažení standardní expozice, namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny, přidržte je a stiskněte tlačítko <b>. U některých
nastavení nemusí být možné dosáhnout standardní expozice.
Nastavení rychlosti závěrky a clony (režim <M>)
• <D>: Ruční
• Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného režimu
měření expozice (= 95).
Statické snímky
Nastavení výkonu blesku
V režimu <D> jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
1 Přejděte do režimu <D>.
zz
Nastavte volič režimů do polohy <D>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <m>, v nabídce
vyberte položku [X] a stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5> (= 46) upravte
nastavení.
XX
Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí
se ikona [X].
• Nastavení výkonu blesku lze provést rovněž zobrazením nabídky <n>
(= 47) a výběrem položky [Výkon blesku] v položce [Nastavení blesku]
na kartě [4].
• Výkon blesku lze v režimech <M> a <B> nastavit zobrazením nabídky
<n> (= 47), výběrem položky [Nastavení blesku] na kartě [4]
a nastavením položky [Režim blesku] na [Ruční].
• Obrazovku [Nastavení blesku] <n> lze zobrazit rovněž následujícím
způsobem.
- Pokud je vysunutý blesk, stiskněte tlačítko <r> a ihned poté stiskněte
tlačítko <n>.
119
120
6
Režim přehrávání
Zábavné prohlížení, procházení a úpravy snímků mnoha
různými způsoby
• Stisknutím tlačítka <1> přejdete do režimu přehrávání a připravíte
fotoaparát na tyto operace.
• Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače,
resp. snímky z jiných fotoaparátů nemusí být možné přehrát
nebo upravit.
121
Statické snímky
Filmy
Prohlížení
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet na monitoru.
1 Přejděte do režimu přehrávání.
zz
Stiskněte tlačítko <1>.
XX
Zobrazí se poslední pořízený snímek.
2 Procházejte snímky.
zz
Chcete-li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko <q> nebo otočte
ovladačem <5> proti směru hodinových
ručiček. Chcete-li zobrazit další snímek,
stiskněte tlačítko <r> nebo otočte
ovladačem <5> ve směru hodinových
ručiček.
zz
Stisknutím a přidržením tlačítek <q><r>
se aktivuje rychlé procházení snímků.
Snímky zobrazované v tomto režimu
jsou zrnité.
zz
Chcete-li aktivovat funkci Rolování
zobrazení, otáčejte rychle
ovladačem <5>. V tomto režimu
procházíte snímky otáčením
ovladače <5>.
zz
Chcete-li se vrátit do režimu zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <m>.
zz
Stisknete-li v režimu Rolování zobrazení
tlačítka <o><p>, můžete procházet
snímky seskupené podle data pořízení.
zz
Filmy jsou označeny ikonou [
].
Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
122
Prohlížení
3 Přehrávejte filmy.
zz
Chcete-li zahájit přehrávání, zobrazte
Hlasitost
stisknutím tlačítka <m> ovládací
panel pro ovládání filmů, vyberte položku
[ ] (stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5>), a potom
znovu stiskněte tlačítko <m>.
4 Nastavte hlasitost.
zz
Chcete-li upravit hlasitost, použijte
tlačítka <o><p>.
5 Pozastavte přehrávání.
zz
Chcete-li pozastavit nebo obnovit
přehrávání, stiskněte tlačítko <m>.
XX
Po dokončení přehrávání filmu se zobrazí
ikona [
].
• Chcete-li přepnout z režimu přehrávání do režimu fotografování, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
• Chcete-li vypnout funkci Rolování zobrazení, stiskněte tlačítko <n>,
na kartě [1] vyberte položku [Rolování zobr.], a potom vyberte
možnost [Vyp].
• Pokud upřednostňujete při aktivaci přehrávacího režimu zobrazení
posledního pořízeného snímku, stiskněte tlačítko <n> a na kartě [1]
vyberte položku [Obnovit] a potom položku [Posl. sn.].
• Chcete-li změnit přechod mezi snímky, stiskněte tlačítko <n>,
na kartě [1] vyberte položku [Přechod], a pomocí tlačítek <q><r>
vyberte přechodový efekt.
123
Prohlížení
Statické snímky
Filmy
Přepínání režimů zobrazení
Stisknutím tlačítka <l> lze měnit zobrazované informace nebo
informace skrýt. Podrobnosti o zobrazovaných informacích viz = 202.
Informace se
nezobrazují
Stručné informace
Podrobné
informace
Umožňuje
zkontrolovat
zaostření (= 125)*
* Nezobrazuje se v případě filmů.
• Režimy zobrazení lze ihned po pořízení snímku přepínat po dobu zobrazení
snímku rovněž tlačítkem <l>. Stručné informace se však nezobrazují.
Chcete-li změnit původní režim zobrazení, stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [4] vyberte možnost [Info k prohl.] (= 76).
Statické snímky
Filmy
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)
V režimu zobrazení podrobných informací blikají na monitoru
přeexponovaná místa snímků.
Statické snímky
Histogram
Vysoká
Nízká
Tmavé
124
Světlé
Filmy
zz
Zobrazení podrobných informací zahrnuje
graf, který představuje histogram
znázorňující rozložení jasů na snímku.
Vodorovná osa představuje stupeň jasu
a svislá osa zase podíl plochy obrázku
na jednotlivých úrovních jasu. Pomocí
histogramu lze kontrolovat správnost
expozice.
Prohlížení
Statické snímky
Kontrola zaostření
Chcete-li zkontrolovat zaostření snímků, můžete zvětšit oblast snímku,
která se při expozici nacházela v rámečku AF.
1 Zobrazte funkci kontroly
zaostření.
zz
Stiskněte tlačítko <l> (= 124).
XX
V místě, na které jste při fotografování
zaostřovali, se zobrazí bílý rámeček.
XX
Na později detekovaných tvářích se
v režimu přehrávání zobrazí šedé
rámečky.
XX
Oblast snímku uvnitř oranžového
rámečku se zobrazí zvětšená.
2 Přepínejte mezi rámečky.
zz
Jednou posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu <k>.
XX
Zobrazí se obrazovka znázorněná vlevo.
zz
Chcete-li přepnout na jiný rámeček
v případě zobrazení více rámečků,
stiskněte tlačítko <m>.
3 Zvětšete nebo zmenšete
snímek, resp. zobrazte jiné
oblasti snímku.
zz
Během kontroly zaostření můžete snímek
přibližovat či oddalovat pomocí páčky
zoomu. Zobrazení lze posouvat pomocí
tlačítek <o><p><q><r>.
zz
Chcete-li obnovit původní zobrazení
z kroku 1, znovu stiskněte
tlačítko <n>.
125
Procházení a filtrování snímků
Statické snímky
Filmy
Procházení snímků ve formě indexu
Zobrazení více snímků ve formě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
1 Zobrazte snímky v podobě
indexu.
zz
Posunutím páčky zoomu směrem
k symbolu <g> zobrazíte snímky
v podobě indexu. Dalším posunutím
páčky zvýšíte počet zobrazených snímků.
zz
Chcete-li zobrazit méně snímků, posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu <k>.
Při každém posunutí páčky se počet
snímku sníží.
2 Vyberte snímek.
zz
Mezi snímky lze procházet otáčením
ovladače <5>.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
vyberte snímek.
XX
Kolem vybraného snímku se zobrazí
oranžový rámeček.
zz
Chcete-li zobrazit vybraný snímek
v režimu zobrazení jednotlivých snímků,
stiskněte tlačítko <m>.
126
Procházení a filtrování snímků
Statické snímky
Filmy
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek. U sad filtrovaných
snímků lze také najednou nastavit ochranu ( = 122), nebo lze všechny
tyto snímky současně smazat ( = 122).
Oblíbené
Zobrazí se snímky označené jako oblíbené ( = 142).
Datum fot.
Zobrazí se snímky pořízené určitého dne.
; Má kategorie
Snímek/film
Zobrazí se snímky určité kategorie ( = 143).
Zobrazí se pouze statické snímky nebo filmy.
Statické snímky
1 Vyberte první podmínku
Filmy
pro zobrazení snímků nebo
navigaci.
zz
V režimu zobrazení jednotlivých snímků
stiskněte tlačítko <o> a pomocí tlačítek
<o><p> vyberte filtr pro zobrazení.
zz
Vyberete-li možnost [ ], můžete
stisknutím tlačítek <q><r> zobrazovat
pouze snímky odpovídající této
podmínce. Chcete-li aplikovat nějakou
akci na všechny tyto snímky současně,
stiskněte tlačítko <m> a pokračujte
krokem 3.
2 Vyberte druhou podmínku
a zkontrolujte nalezené snímky.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> vyberte další
podmínky. Jakmile otočíte ovladačem
<5>, zobrazí se výběr snímků zúžený
na základě zadaných podmínek.
zz
Chcete-li zrušit tento režim, stiskněte
tlačítko <n>.
zz
Chcete-li přepnout na filtrované
zobrazení, stiskněte tlačítko <m>
a pokračujte krokem 3.
127
Procházení a filtrování snímků
3 Prohlédněte si filtrované
snímky.
zz
Snímky vyhovující vašim podmínkám
se zobrazí ve žlutých rámečcích.
Chcete-li zobrazit pouze tyto snímky,
stiskněte tlačítka <q><r> nebo otočte
ovladačem <5>.
zz
Chcete-li ukončit filtrované zobrazení,
stiskněte tlačítko <o> a po zobrazení
zprávy [Vyhledávání snímků bylo
zrušeno] stiskněte tlačítko <m>.
• Pokud fotoaparát nenajde žádné snímky odpovídající některým
podmínkám, nebudou tyto podmínky nadále k dispozici.
• Chcete-li zobrazit nebo skrýt informace, stiskněte v kroku 2 tlačítko <l>.
• Mezi možnosti zobrazení nalezených snímků (v kroku 3) patří „Procházení
snímků ve formě indexu“ (= 126), „Prohlížení prezentací“ (= 130) a
„Zvětšování snímků“ (= 129). Výběrem možnosti [Vyb. všechny vyhl.
sním.] v částech „Ochrana snímků“ (= 132), „Smazání všech snímků“
(= 137), „Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF)“ (= 186), resp.
v části „Přidání snímků do fotoalba“ (= 190) můžete u všech vyhledaných
snímků nastavit ochranu, můžete tyto snímky vymazat nebo vytisknout, resp.
můžete snímky přidat do fotoalba.
• Pokud však změníte kategorie snímků (= 143) nebo snímky upravíte
a uložíte pod novými názvy (= 146 – 154), zobrazí se zpráva a filtrované
zobrazení se ukončí.
128
Možnosti prohlížení snímků
Statické snímky
Zvětšování snímků
1 Zvětšete snímek.
zz
Posunutím páčky zoomu směrem
k symbolu <k> lze snímek zvětšit.
Snímky lze přidržením páčky zoomu
přiblížit asi 10×.
zz
Chcete-li snímek zmenšit, pohněte
páčkou zoomu směrem k symbolu <g>.
Přidržením tlačítka se lze vrátit do režimu
zobrazení jednotlivých snímků.
2 Posuňte oblast zobrazení
Přibližná pozice
zobrazené oblasti
a přepínejte mezi snímky.
zz
Chcete-li posunout zobrazení, stiskněte
tlačítka <o><p><q><r>.
zz
Chcete-li přepnout během zvětšení
snímku na jiné snímky, otočte
ovladačem <5>.
• Ze zvětšeného snímku se lze vrátit do režimu přehrávání jednotlivých snímků
stisknutím tlačítka <n>.
129
Možnosti prohlížení snímků
Statické snímky
Filmy
Prohlížení prezentací
Podle následujícího návodu lze automaticky přehrávat snímky
na paměťové kartě.
1 Otevřete obrazovku nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n> a na kartě
[1] vyberte položku [Prezentace]
(= 47).
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Vyberte položku nabídky, kterou
chcete nastavit, a vyberte požadovanou
možnost (= 47).
3 Spusťte automatické přehrávání.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte položku
[Start] a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se zpráva [Načítání snímku...]
a po několika sekundách se spustí
prezentace.
zz
Prezentaci ukončíte stisknutím
tlačítka <n>.
• Během prezentací nepracuje funkce úspory energie fotoaparátu
(= 42).
130
• Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace, stiskněte
tlačítko <m>.
• Během prezentace lze stisknutím tlačítek <q><r> nebo otáčením
ovladače <5> přepínat na jiné snímky. Chcete-li rychle přecházet na
předcházející nebo následující snímky, stiskněte a přidržte tlačítka <q><r>.
• Pokud je u položky [Efekt] vybrána možnost [Bublina], nelze změnit
nastavení položky [Doba přehrávání].
Možnosti prohlížení snímků
Statické snímky
Automatické přehrávání podobných snímků
(Chytrý výběr)
Na základě aktuálního obrázku vybere fotoaparát čtyři podobné snímky,
které vás mohou zajímat. Pokud si vyberete jeden z těchto snímků,
fotoaparát vybere další čtyři snímky. Umožní vám tak zábavné přehrávání
snímků v neočekávaném pořadí. Tuto funkci můžete vyzkoušet po pořízení
velkého množství snímků v nejrůznějších prostředích.
1 Vyberte funkci Chytrý výběr.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [1]
vyberte položku [Chytrý výběr], a potom
stiskněte tlačítko <m> (= 47).
XX
Zobrazí se čtyři vybrané snímky.
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
vyberte snímek, který chcete zobrazit
jako další.
XX
Vybraný snímek se zobrazí uprostřed
a okolo něj budou rozmístěny čtyři další
vybrané snímky.
zz
Chcete-li snímek uprostřed zobrazit na
celou obrazovku, stiskněte tlačítko <m>.
Chcete-li se vrátit k původnímu
zobrazení, znovu stiskněte tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítka <n> obnovíte
zobrazení jednotlivých snímků.
• V režimu Chytrý výběr lze přehrávat pouze statické snímky
pořízené tímto fotoaparátem.
• Položka [Chytrý výběr] není dostupná v následujících případech:
- Fotoaparátem bylo pořízeno méně než 50 snímků.
- V současné chvíli je zobrazen nepodporovaný snímek.
- Snímky se zobrazují ve filtrovaném zobrazení (= 127)
131
Statické snímky
Filmy
Ochrana snímků
Důležité snímky lze chránit proti náhodnému vymazání z fotoaparátu
(= 136, 137).
Volba metody výběru snímků
1 Otevřete obrazovku nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[Ochrana] (= 47).
2 Zvolte metodu výběru snímků.
zz
Vyberte položku nabídky a požadované
nastavení (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit na obrazovku nabídky,
stiskněte tlačítko <n>.
• V případě formátování paměťové karty budou smazány i chráněné
snímky uložené na dané kartě (= 160, 161).
• Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání ve fotoaparátu.
Chcete-li snímky vymazat tímto způsobem, zrušte nejprve nastavení
ochrany.
132
Ochrana snímků
Výběr jednotlivých snímků
1 Vyberte možnost [Vybrat].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 132
vyberte položku [Vybrat] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte snímky.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
Zobrazí se ikona [ ].
zz
Chcete-li zrušit ochranu, stiskněte znovu
tlačítko <m>. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
zz
Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
3 Nastavte ochranu snímku.
zz
Stiskněte tlačítko <n>. Zobrazí se
potvrzující zpráva.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
• Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku 3
přepnete do režimu fotografování nebo vypnete fotoaparát,
nastavení ochrany snímků se neuskuteční.
133
Ochrana snímků
Výběr rozsahu
1 Vyberte položku [Vybrat
rozsah].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 132
vyberte položku [Vybrat rozsah]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Vyberte počáteční snímek.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
3 Vyberte koncový snímek.
zz
Stisknutím tlačítka <r> vyberte položku
[Poslední snímek] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
zz
Snímky předcházející prvnímu snímku
nelze vybrat jako poslední snímek.
134
Ochrana snímků
4 Nastavte ochranu snímků.
zz
Stisknutím tlačítka <p> vyberte
položku [Ochrana] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
• První nebo poslední snímek lze vybrat rovněž otáčením ovladače <5>
při zobrazení horní obrazovky v krocích 2 a 3.
Označení všech snímků současně
1 Vyberte položku [Vybrat
všechny sním.].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 132
vyberte položku [Vybrat všechny sním.]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Nastavte ochranu snímků.
zz
Pomocí tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
položku [Ochrana] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
• Chcete-li zrušit ochranu skupiny snímků, v kroku 4 u části „Výběr rozsahu“
nebo v kroku 2 v části „Označení všech snímků současně“ vyberte možnost
[Odemknout].
135
Statické snímky
Filmy
Mazání snímků
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání snímků
buďte opatrní, smazané snímky již nelze obnovit. Chráněné snímky
(= 132) však nelze smazat.
1 Vyberte snímek, který chcete
smazat.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek.
2 Smažte snímek.
zz
Stiskněte tlačítko <a>.
zz
Po zobrazení zprávy [Smazat?]
vyberte stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>
možnost [Smazat] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Aktuální snímek se smaže.
zz
Chcete-li zrušit mazání, vyberte
stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> položku
[Storno] a potom stiskněte tlačítko <m>.
136
Mazání snímků
Smazání všech snímků
Snímky můžete vybrat a smazat všechny najednou. Při mazání snímků
buďte opatrní, smazané snímky již nelze obnovit. Chráněné snímky
(= 132) však nelze smazat.
Volba metody výběru snímků
1 Otevřete obrazovku nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[Smazat] (= 47).
2 Zvolte metodu výběru snímků.
zz
Vyberte položku nabídky a požadované
nastavení (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit na obrazovku nabídky,
stiskněte tlačítko <n>.
Výběr jednotlivých snímků
1 Vyberte možnost [Vybrat].
zz
Podle pokynů v kroku 2 výše
vyberte možnost [Vybrat] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte snímek.
zz
Po výběru snímku v kroku 2 na = 133
se zobrazí ikona [
].
zz
Chcete-li zrušit mazání, stiskněte znovu
tlačítko <m>. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
zz
Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
137
Mazání snímků
3 Smažte snímek.
zz
Stiskněte tlačítko <n>. Zobrazí se
potvrzující zpráva.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
Výběr rozsahu
1 Vyberte položku [Vybrat
rozsah].
zz
Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 137) vyberte
položku [Vybrat rozsah] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte snímky.
zz
Snímky vyberte podle pokynů
v krocích 2 – 3 na = 134.
3 Smažte snímky.
zz
Stisknutím tlačítka <p> vyberte
položku [Smazat] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
138
Mazání snímků
Označení všech snímků současně
1 Vyberte položku [Vybrat
všechny sním.].
zz
Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 137)
vyberte položku [Vybrat všechny sním.]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Smažte snímky.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
139
Statické snímky
Filmy
Otáčení snímků
Podle následujícího návodu můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
1 Vyberte položku [Otáčení].
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[Otáčení] (= 47).
2 Otočte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek.
zz
Při každém stisknutí tlačítka <m>
se snímek otočí o 90°.
zz
Chcete-li se vrátit na obrazovku nabídky,
stiskněte tlačítko <n>.
• Filmy s nastavením kvality [ ] nelze otáčet.
• Snímky nelze otáčet, je-li možnost [Autootáčení] nastavena
na [Vyp] (= 141).
140
Otáčení snímků
Vypnutí automatického otáčení
Tento postup slouží k vypnutí funkce automatického otáčení, která
umožňuje otočení snímků pořízených na výšku tak, aby se ve fotoaparátu
zobrazovaly také na výšku.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [1]
vyberte položku [Autootáčení], a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 47).
• Je-li položka [Autootáčení] nastavena na [Vyp], snímky nelze
otáčet (= 140). Již otočené snímky se budou zobrazovat
v původní orientaci.
• V režimu Chytrý výběr (= 131) se i při nastavení položky
[Autootáčení] na [Vyp] zobrazují snímky pořízené na
výšku v orientaci na šířku, a otočené snímky se zobrazují
v otočené orientaci.
141
Kategorie snímků
Snímky lze označovat jako oblíbené a přiřazovat je do skupin Má kategorie
( = 124). Výběrem kategorie při filtrovaném přehrávání lze omezit
následující operace na všechny filtrované snímky.
• Prohlížení (= 122), Prohlížení prezentací (= 130), Ochrana snímků
(= 132), Mazání snímků (= 136), Přidávání snímků na seznam tisků
(DPOF) (= 186), Přidání snímků do fotoalba (= 190)
Statické snímky
Filmy
Označení snímků jako oblíbených
1 Vyberte položku [Oblíbené].
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[Oblíbené] (= 47).
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
Zobrazí se ikona [ ].
zz
Chcete-li zrušit označení snímku,
stiskněte znovu tlačítko <m>. Ikona [ ]
se poté nadále nezobrazuje.
zz
Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
3 Dokončete proces nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>. Zobrazí se
potvrzující zpráva.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
• Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku 3
přepnete do režimu fotografování nebo vypnete fotoaparát,
označení snímků jako oblíbených se neuskuteční.
142
Kategorie snímků
• Oblíbené snímky jsou po přenosu do počítače s operačním systémem
Windows 7 nebo Windows Vista opatřeny hodnocením se třemi hvězdičkami
). (Neplatí pro filmy.)
(
Statické snímky
Filmy
Uspořádání snímků podle kategorie (Má kategorie)
Snímky můžete uspořádat do kategorií. Mějte na paměti, že snímky jsou
do kategorií řazeny automaticky již při pořízení, v závislosti na podmínkách
snímání.
: Snímky s detekovanými tvářemi a snímky pořízené v režimu [I].
: Snímky rozpoznané jako [ ], [ ] nebo [ ] v režimu <A>.
: Snímky pořízené v režimech [P] a [t].
Volba metody výběru snímků
1 Otevřete obrazovku nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[Má kategorie] (= 47).
2 Zvolte metodu výběru snímků.
zz
Vyberte položku nabídky a požadované
nastavení (= 47).
zz
Chcete-li se vrátit na obrazovku nabídky,
stiskněte tlačítko <n>.
143
Kategorie snímků
Výběr jednotlivých snímků
1 Vyberte možnost [Vybrat].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 143
vyberte položku [Vybrat] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek.
3 Vyberte kategorii.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
kategorii a potom stiskněte tlačítko <m>.
Zobrazí se ikona [ ].
zz
Chcete-li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko <m>. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
zz
Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
4 Dokončete proces nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>. Zobrazí se
potvrzující zpráva. Stisknutím tlačítek
<q><r> nebo otočením ovladače <5>
vyberte možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
• Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku
4 přepnete do režimu fotografování nebo vypnete fotoaparát,
přiřazení snímků do kategorie se neuskuteční.
144
Kategorie snímků
Výběr rozsahu
1 Vyberte položku [Vybrat
rozsah].
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 143
vyberte položku [Vybrat rozsah]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Vyberte snímky.
zz
Snímky vyberte podle pokynů
v krocích 2 – 3 na = 134.
3 Vyberte kategorii.
zz
Stisknutím tlačítek <p> vyberte typ
snímku a poté vyberte stisknutím tlačítek
<q><r> nebo otočením ovladače <5>
kategorii.
4 Dokončete proces nastavení.
zz
Stisknutím tlačítka <p> vyberte možnost
[Vybrat] a potom stiskněte tlačítko <m>.
• Výběr všech obrázků v kategorii [Vybrat rozsah] lze smazat tak, že v kroku 4
vyberete položku [Nevybrat].
145
Úpravy statických snímků
• Úpravy snímků (= 146 – 151) jsou k dispozici jen tehdy, je-li na
paměťové kartě dostatek volného místa.
Statické snímky
Změna velikosti snímků
Můžete si uložit kopie snímků v nižším rozlišení.
1 Vyberte položku [Změnit
velikost].
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[Změnit velikost] (= 47).
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
3 Vyberte velikost snímku.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte velikost
a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se zpráva [Uložit nový snímek?].
4 Uložte nový snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Snímek bude uložen jako nový soubor.
146
Úpravy statických snímků
5 Zkontrolujte nový snímek.
zz
Stiskněte tlačítko <n>. Zobrazí se
zpráva [Zobrazit nový snímek?].
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [Ano] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Uložený snímek se zobrazí.
• Úpravy nelze provádět u snímků uložených v kroku 3 jako [
].
• Snímky nelze zvětšit na vyšší rozlišení.
Statické snímky
Oříznutí
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
1 Vyberte položku [Výřez].
zz
Stiskněte tlačítko <n> a potom
vyberte na kartě [1] položku
[Výřez] (= 47).
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
147
Úpravy statických snímků
Oblast oříznutí
3 Upravte oblast oříznutí.
XX
Kolem oblasti snímku, která se má
oříznout, se zobrazí rámeček.
XX
V levém horním rohu se zobrazí původní
snímek a v pravém dolním rohu se
zobrazí náhled oříznutého snímku.
zz
Velikost rámečku lze změnit pomocí
páčky zoomu.
z
z
Chcete-li rámeček přesunout, stiskněte
Náhled obrázku po oříznutí
tlačítka <o><p><q><r>.
Chcete-li změnit orientaci rámečku,
Rozlišení po oříznutí zz
stiskněte tlačítko <l>.
zz
Kolem detekovaných tváří se zobrazují
šedé rámečky (na snímku nahoře vlevo).
Chcete-li oříznout snímek podle tohoto
rámečku, přepínejte rámečky otočením
voliče <5>.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
4 Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
zz
Postupujte podle pokynů v krocích 4 – 5
na = 146 – 147.
• Úpravy nelze provádět u snímků pořízených v rozlišení [ ]
(= 68), resp. u snímků s velikostí změněnou na [ ] (= 146).
• Snímky podporující oříznutí budou mít po oříznutí stejný poměr stran.
• Oříznuté snímky budou mít nižší rozlišení než snímky neoříznuté.
148
Úpravy statických snímků
Statické snímky
Změna barevných odstínů snímku (Mé barvy)
Můžete upravit barvy snímku a upravený snímek pak uložit jako samostatný
soubor. Podrobnosti o jednotlivých možnostech viz = 100.
1 Vyberte položku [Mé barvy].
zz
Stiskněte tlačítko <n> a potom
vyberte na kartě [1] položku
[Mé barvy] (= 47).
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
3 Vyberte možnost.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
požadovanou možnost a potom
stiskněte tlačítko <m>.
4 Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
zz
Postupujte podle pokynů v krocích 4 – 5
na = 146 – 147.
• Obrazová kvalita snímků, které tímto způsobem opakovaně
upravíte, se bude při každé další úpravě mírně snižovat a nemusí
být možné dosáhnout požadované barvy.
• Barvy snímků upravené pomocí této funkce se mohou lehce lišit od barev
na snímcích pořízených pomocí funkce Mé barvy (= 100).
149
Úpravy statických snímků
Statické snímky
Úprava jasu snímku (i-Contrast)
Fotoaparát je schopen rozpoznat nadměrně jasné a tmavé oblasti scény
(například tváře osob nebo pozadí) a automaticky upravit jejich jas na
optimální hodnoty. V zájmu lepšího vzhledu hlavního objektu je rovněž
automaticky kompenzován nedostatečný celkový kontrast snímku.
Můžete si vybírat ze čtyř úrovní korekce a upravený snímek pak uložit
jako nový soubor.
1 Vyberte položku [i-Contrast].
zz
Stiskněte tlačítko <n>
a na kartě [1] vyberte položku
[i-Contrast] (= 47).
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
3 Vyberte možnost.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
požadovanou možnost a potom stiskněte
tlačítko <m>.
4 Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
zz
Postupujte podle pokynů v krocích 4 – 5
na = 146 – 147.
• U některých snímků může být korekce nepřesná nebo může
způsobit zrnitý vzhled.
• Po opakovaných úpravách pomocí této funkce mohou být
snímky zrnité.
• Pokud nedosáhnete očekávaného výsledku při použití nastavení [Auto],
pokuste se snímky upravit s hodnotami [Nízký], [Střední] nebo [Vysoký].
150
Úpravy statických snímků
Statické snímky
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
1 Vyberte položku [Korekce
červ. očí].
zz
Stiskněte tlačítko <n> a potom
vyberte na kartě [1] položku
[Korekce červ. očí] (= 47).
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek.
3 Opravte snímek.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
XX
Červené oči detekované fotoaparátem
budou upraveny a kolem upravených
oblastí snímku se zobrazí rámečky.
zz
Podle potřeby můžete snímky zvětšit
nebo zmenšit. Postupujte podle kroků
v části = 129.
4 Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
nebo otočením ovladače <5> vyberte
položku [Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Snímek bude uložen jako nový soubor.
zz
Postupujte podle pokynů v kroku 5
na = 147.
151
Úpravy statických snímků
• U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
• Chcete-li přepsat původní snímek opraveným snímkem, vyberte
v kroku 4 možnost [Přepsat]. Původní snímek se v tomto
případě smaže.
• Chráněné snímky nelze přepsat.
152
Filmy
Úpravy filmů
Fotoaparát umožňuje stříhání filmů, takže můžete odstraňovat nepotřebné
úseky na začátcích a koncích filmů.
1 Vyberte položku [*].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 5 na
= 122 – 123 vyberte položku [*]
a stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se panel a proužek pro střih filmu.
Panel pro střih filmu
2 Určete úseky, které chcete odstranit.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
položku [
] nebo [
].
zz
Chcete-li zobrazit úseky, které lze
Proužek pro střih filmu
odstřihnout (na monitoru jsou označeny
ikonou [ ]), přemisťujte ikonu [ ]
stisknutím tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5>. Začátek filmu (od [ ])
odstřihnete výběrem možnosti [ ] a konec
filmu odstřihnete výběrem možnosti [ ].
zz
I když posunete ikonu [ ] na jinou pozici než
značku [ ], dojde výběrem možnosti [ ]
k odstřihnutí části od nejbližší značky [ ]
směrem doleva, a výběrem možnosti [ ]
k odstřihnutí části od nejbližší značky [ ]
směrem doprava.
3 Zkontrolujte upravený film.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte položku
[ ], a potom stiskněte tlačítko <m>. Spustí
se přehrávání upraveného filmu.
zz
V případě potřeby dalších střihových úprav
opakujte krok 2.
zz
Chcete-li úpravy zrušit, vyberte stisknutím
tlačítek <o><p> položku [ ]. Stiskněte
tlačítko <m>, vyberte možnost [OK]
(stisknutím tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5>), a potom znovu stiskněte
tlačítko <m>.
153
Úpravy filmů
4 Uložte upravený film.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
položku [ ], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
nebo otočením ovladače <5> vyberte
položku [Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Film bude uložen jako nový soubor.
• Chcete-li přepsat původní film ostřiženým, vyberte v kroku 4
položku [Přepsat]. Původní film se v tomto případě smaže.
• Možnost [Přepsat] je k dispozici jen tehdy, je-li na paměťové kartě
dostatek volného místa.
• Pokud se v průběhu ukládání vybije baterie, nemusí dojít
k uložení filmů.
• Při úpravách filmů doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo
samostatně prodávanou sadu napájecího adaptéru (= 171).
154
7
Nabídka nastavení
Přizpůsobení nebo nastavení základních funkcí
fotoaparátu pro větší pohodlí
155
Nastavení základních funkcí
fotoaparátu
Funkce lze nakonfigurovat na kartě [3]. Často používané funkce můžete
přizpůsobit podle vlastních požadavků (= 47).
Ztišení činnosti fotoaparátu
Zvuky fotoaparátu a filmy lze ztišit následujícím způsobem.
zz
Vyberte položku [Ztlumení] a pak vyberte
možnost [Zap].
• Činnost fotoaparátu lze ztišit rovněž přidržením tlačítka <l> při zapnutí
fotoaparátu.
• Pokud ztlumíte zvuky fotoaparátu, ztlumí se rovněž zvuk při přehrávání
filmů (= 122). Chcete-li u filmů obnovit přehrávání zvuku, stiskněte
tlačítko <o>. K úpravě hlasitosti použijte podle potřeby tlačítka <o><p>.
• Nastavení zvuku nelze změnit v režimu [ ] (= 78).
Nastavení hlasitosti
Hlasitost jednotlivých zvuků vydávaných fotoaparátem lze upravit
následujícím způsobem.
zz
Vyberte možnost [Hlasitost] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
zz
Vyberte položku a stisknutím
tlačítek <q><r> nastavte hlasitost.
156
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Uživatelské přizpůsobení zvuků
Provozní zvuky lze přizpůsobit následujícím způsobem.
zz
Vyberte položku [Volby zvuku] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
zz
Vyberte položku a pak stisknutím tlačítek
<q><r> vyberte požadovanou možnost.
1
2
Přednastavené zvuky
(nelze upravit)
Přednastavené zvuky
Lze změnit pomocí dodávaného
softwaru.
• Nastavení zvuku nelze změnit v režimu [
] (= 78).
Skrytí rad a tipů
Při výběru nabídky FUNC. (= 46) nebo nabídky Menu (= 47) se
standardně zobrazují rady a tipy. Nechcete-li tyto informace využívat,
můžete je vypnout.
zz
Vyberte položku [Rady a tipy] a pak
vyberte možnost [Vyp].
157
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Jas monitoru
Úpravu jasu monitoru proveďte následujícím způsobem.
zz
Vyberte položku [Jas LCD] a pak
stisknutím tlačítek <q><r> nastavte jas.
• Chcete-li nastavit maximální jas, stiskněte a přidržte tlačítko <l>
po dobu minimálně jedné sekundy při zobrazení obrazovky režimu
fotografování nebo při zobrazení v režimu zobrazení jednotlivých snímků.
(Tím potlačíte nastavení [Jas LCD] na kartě [3].) Chcete-li obnovit původní
nastavení jasu, opětovně stiskněte a přidržte po dobu minimálně jedné
sekundy tlačítko <l> nebo restartujte fotoaparát.
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovku, která se zobrazí po zapnutí fotoaparátu, můžete
přizpůsobit následujícím způsobem.
zz
Vyberte položku [Úvodní obrázek]
a potom stiskněte tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost.
Bez úvodního obrázku
1
2
158
Přednastavený obrázek
(nelze upravit)
Přednastavený obrázek
Přiřaďte požadovaný snímek nebo
změňte obrázek pomocí dodávaného
softwaru.
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Přizpůsobení úvodní obrazovky
1 V režimu přehrávání přejděte
k obrazovce [Úvodní obrázek].
zz
Stiskněte tlačítko <1>.
zz
Použitím předcházejícího postupu
vyberte možnost [2] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte jeden ze svých snímků.
zz
Vyberte snímek a stiskněte tlačítko <m>.
Jakmile se zobrazí zpráva [Registrovat?],
vyberte možnost [OK] (stisknutím
tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5>), a potom stiskněte
tlačítko <m>.
• Při přiřazení nového úvodního obrázku je předchozí úvodní
nastavení přepsáno.
• Pomocí dodávaného softwaru můžete přiřadit provozní zvuky a úvodní
obrázek pro fotoaparát. Podrobnosti viz Příručka k softwaru (= 31).
159
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu.
Při formátování paměťové karty se vymažou všechna data, která jsou
na ní uložena. Před formátováním zkopírujte snímky z paměťové karty
do počítače nebo jiným způsobem vytvořte jejich zálohu.
Karta Eye-Fi (= 193) obsahuje vlastní software. Před formátováním
karty Eye-Fi nezapomeňte do počítače nainstalovat software dodaný
na této kartě.
1 Zobrazte obrazovku
[Formátovat].
zz
Vyberte položku [Formátovat] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
2 Vyberte možnost [OK].
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
položku [Storno], vyberte možnost [OK]
(stisknutím tlačítek <q><r>
nebo otočením ovladače <5>), a
poté stiskněte tlačítko <m>.
3 Naformátujte paměťovou kartu.
zz
Chcete-li zahájit formátování, vyberte
stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> možnost [OK],
a potom stiskněte tlačítko <m>.
zz
Po dokončení formátování se na
monitoru zobrazí zpráva [Formátování
paměť. karty bylo dokončeno]. Stiskněte
tlačítko <m>.
• Formátování nebo smazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání
dat. Při předávání nebo likvidaci paměťové karty proveďte
příslušná opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
• Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může být nižší,
než je uvedeno na paměťové kartě.
160
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Nízkoúrovňové formátování
Nízkoúrovňové formátování proveďte v následujících případech: Zobrazí
se zpráva [Chyba paměťové karty], fotoaparát nepracuje správně,
poklesne rychlost zápisu nebo čtení paměťové karty, zpomalí se
souvislé fotografování nebo dojde k náhlému zastavení záznamu filmu.
Při nízkoúrovňovém formátování se vymažou všechna data na paměťové
kartě. Před zahájením nízkoúrovňového formátování zkopírujte snímky
z paměťové karty do počítače nebo jiným způsobem vytvořte jejich zálohu.
Proveďte nízkoúrovňové
formátování.
zz
Na obrazovce v kroku 2 na = 160
vyberte stisknutím tlačítek <o><p>
nebo otočením ovladače <5> položku
[Nízkoúrov. form.] a poté vyberte tuto
možnost (označte ikonou [ ]) stisknutím
tlačítek <q><r>.
zz
Pokračujte v procesu formátování
a postupujte podle kroků 2 – 3
na = 160.
• Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než operace popsaná v části
„Formátování paměťových karet“ (= 160), protože dochází k vymazání
veškerých zaznamenaných dat na paměťové kartě.
• Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit výběrem možnosti
[Stop]. V takovém případě budou všechna data smazána, ale paměťovou
kartu můžete běžně používat.
161
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 2 000 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů ve
fotoaparátu lze změnit.
zz
Vyberte položku [Číslov. soub.] a vyberte
možnost.
I po vložení nové paměťové karty
jsou čísla snímků přiřazována za
sebou (dokud není pořízen nebo
uložen snímek s číslem 9999).
Jestliže vyměníte paměťovou
kartu za novou nebo je vytvořena
Autom. reset
nová složka, začne číslování
snímků znovu od 0001.
Souvislé
• Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou být snímky na
nově vložených paměťových kartách číslovány za sebou, a to s využitím
posledního čísla stávajících snímků. Chcete-li začít snímky ukládat
počínaje číslem 0001, použijte prázdnou (nebo naformátovanou (= 160))
paměťovou kartu.
• Informace týkající se struktur složek na kartách a formátů snímků obsahuje
Příručka k softwaru (= 31).
Ukládání snímků na základě data
Místo ukládání snímků do složek vytvářených každý měsíc lze fotoaparát
nastavit tak, aby vytvářel složky každý den, kde fotografujete, a ukládal
do nich snímky pořízené daný den.
zz
Vyberte položku [Vytvoř složku] a potom
vyberte možnost [Denně].
XX
Snímky budou následně ukládány
do složek vytvořených v den pořízení.
162
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Nastavení doby pro zasunutí objektivu
Objektiv se v režimu fotografování za normálních okolností zasune
cca po uplynutí jedné minuty od stisknutí tlačítka <1> v režimu
fotografování (= 42). Chcete-li, aby se objektiv zasunul ihned po
stisknutí tlačítka <1>, nastavte dobu zasunutí objektivu na [0 s].
zz
Vyberte položku [Zasunutí obj.] a vyberte
možnost [0 s].
Nastavení funkce Úspora energie
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro deaktivaci
fotoaparátu a monitoru (Automatické vypnutí a Vypnutí zobrazení)
(= 42).
1 Přejděte k obrazovce
[Úspora energie].
zz
Vyberte položku [Úspora energie] a poté
stiskněte tlačítko <m>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Vybranou položku podle potřeby upravte
stisknutím tlačítek <q><r>.
• Pokud chcete šetřit energii, měli byste za normálních okolností
vybrat nastavení [Zap] pro položku [Autom. vypnutí] a nastavení
[1 min] pro položku [Vyp. zobraz.].
• Nastavení [Vyp. zobraz.] je použito i v případě, že je funkce [Autom. vypnutí]
nastavena na [Vyp].
163
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Světový čas
Chcete-li zajistit, aby při cestách do zahraničí byl u snímků správně
nastaven místní čas a datum, stačí předem zaregistrovat cílové místo
a přepnout do odpovídajícího časového pásma. Díky této praktické
funkci není třeba měnit nastavení položky Datum/čas ručně.
Před použitím funkce světového času se ujistěte, že je správně
nastaven čas a datum v části „Nastavení data a času“ (= 22) a místní
časové pásmo.
1 Zadejte cílové místo.
zz
Vyberte položku [Časové pásmo] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
položku [ Světový] a poté stiskněte
tlačítko <m>.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
cílové místo.
zz
Chcete-li nastavit letní čas (přičte
se 1 hodina), vyberte stisknutím
tlačítek <o><p> možnost [ ].
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
2 Přepněte do cílového časového
pásma.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
položku [ Světový] a poté stiskněte
tlačítko <n>.
XX
Na obrazovce režimu fotografování
se zobrazí ikona [ ] (= 202).
• Pokud změníte datum nebo čas v režimu [
Místní] čas a datum se automaticky změní.
164
] (= 23), nastavení [
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Datum a čas
Úpravu zobrazení data a času proveďte následujícím způsobem.
1 Přejděte k obrazovce
[Datum/čas].
zz
Vyberte položku [Datum/čas] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r>
vyberte položku a poté stisknutím
tlačítek <o><p> nebo otočením
ovladače <5> upravte nastavení.
Zobrazení metrických/nemetrických hodnot
Jednotky vzdáleností zobrazovaných na indikátoru MF (= 104) a sloupci
zoomu (= 52) můžete podle potřeby změnit z m/cm na ft/in.
zz
Vyberte položku [Jednotky] a vyberte
možnost [ft/in].
165
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Ověřování certifikačních log
Některá loga certifikačních požadavků, které fotoaparát splňuje, je možné
zobrazit na obrazovce. Jiná certifikační loga jsou vytištěna v této příručce,
na obalu fotoaparátu nebo na těle fotoaparátu.
zz
Vyberte položku [Zobrazení loga
osvědčení] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
Jazyk zobrazování
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
1 Přejděte k obrazovce [Jazyk].
zz
Vyberte položku [Jazyk
stiskněte tlačítko <m>.
] a potom
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
nebo otočením ovladače <5> vyberte
jazyk a potom stiskněte tlačítko <m>.
• K obrazovce [Jazyk] můžete rovněž přejít v režimu přehrávání, a to
stisknutím a přidržením tlačítka <m> a následným okamžitým stisknutím
tlačítka <n>.
Úprava dalších nastavení
Následující nastavení lze upravit rovněž na kartě [3].
• [Videosystém] (= 176)
• [Ovl. pom. HDMI] (= 174)
• [Nastavení Eye-Fi] (= 193)
166
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Obnovení výchozího nastavení
Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit výchozí
nastavení fotoaparátu.
1 Přejděte k obrazovce
[Resetovat vše].
zz
Vyberte položku [Resetovat vše] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
2 Obnovte výchozí nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
XX
Výchozí nastavení je nyní obnoveno.
• Pro následující funkce nelze obnovit výchozí nastavení.
] (= 25), [Časové pásmo]
- Karta [3] – [Datum/čas] (= 22), [Jazyk
(= 164), [Videosystém] (= 176) a snímek přiřazený jako [Úvodní
obrázek] (= 158)
- Zaznamenané údaje o uživatelském nastavení vyvážení bílé (= 99)
- Režim fotografování vybraný v režimu <K> (= 80) nebo < >
(= 82)
- Režim filmu (= 88)
167
168
8
Příslušenství
Efektivní použití dodávaného příslušenství a využití
fotoaparátu více způsoby při použití volitelného
příslušenství Canon a dalšího kompatibilního
příslušenství prodávaného samostatně
169
Tipy k použití dodávaného příslušenství
Efektivní používání baterie a nabíječky
• Baterii nabijte v den, kdy ji budete používat
(nebo bezprostředně předtím).
Nabité baterie jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením.
Stav baterie můžete snadno zkontrolovat nasazením
krytky tak, aby byla u nabité baterie vidět šipka p
a u vybité baterie byla šipka p zakrytá.
• Dlouhodobé skladování baterie
Jakmile využijete veškerou zbývající energii baterie, vyjměte ji z fotoaparátu. Nasaďte
krytku kontaktů a baterii uložte. Dlouhodobé skladování částečně nabité baterie
(po dobu kolem jednoho roku) může zkrátit její životnost nebo snížit její výkonnost.
• Použití nabíječky baterií v zahraničí
Nabíječku baterií je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí se
střídavým proudem o napětí 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pokud síťová zástrčka
neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte
elektrické transformátory určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou poškodit
baterii.
170
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
Příslušenství pro napájení
Baterie NB-6L
zz
Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE
zz
Nabíječka pro baterii NB-6L
Sada napájecího adaptéru
ACK‑DC40
zz
Umožňuje napájet fotoaparát
z jakékoli standardní elektrické
zásuvky. Doporučuje se používat při
dlouhodobějším používání fotoaparátu
nebo při připojení fotoaparátu k počítači
nebo tiskárně. Nelze používat k nabíjení
baterie fotoaparátu.
• Nabíječku baterií a sadu napájecího adaptéru je možné používat
v oblastech vybavených elektrickou sítí se střídavým proudem
o napětí 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
• Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně
dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory
určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou poškodit baterii.
Blesk
Vysoce výkonný blesk HF-DC2
zz
Externí blesk pro osvětlení objektů, které
jsou mimo dosah vestavěného blesku.
171
Volitelné příslušenství
Ostatní příslušenství
Stereofonní AV kabel
AVC‑DC400ST
zz
Umožňuje připojit fotoaparát k televizoru
a zajistit tak lepší kvalitu přehrávání.
Kabel HDMI HTC-100
zz
Slouží k připojení fotoaparátu
ke konektoru HDMI na televizoru
s vysokým rozlišením.
Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní se
standardem PictBridge
zz
Připojíte-li fotoaparát k tiskárně Canon
kompatibilní se standardem PictBridge,
můžete tisknout snímky bez nutnosti
použití počítače.
Pro další informace navštivte nejbližšího
prodejce výrobků Canon.
172
Statické snímky
Filmy
Použití volitelného příslušenství
Statické snímky
Filmy
Přehrávání na televizoru
Připojení fotoaparátu k televizoru vám umožní zobrazovat snímky
na větší obrazovce.
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské příručce
dodávané s televizorem.
• Některé informace se nemusí na televizoru zobrazovat správně (= 204).
Statické snímky
Filmy
Přehrávání na televizoru s vysokým rozlišením
Pomocí kabelu HDMI HTC-100 (prodává se samostatně) můžete fotoaparát
připojit k televizoru HDTV a zobrazit tak pořízené snímky na větší
obrazovce. Filmy pořízené v rozlišení [ ] lze zobrazit ve vysokém rozlišení.
1 Ujistěte se, že fotoaparát
i televizor jsou vypnuty.
2 Připojte fotoaparát k televizoru.
zz
Zcela zasuňte koncovku kabelu do
konektoru HDMI televizoru, jak je
znázorněno na obrázku.
zz
Otevřete krytku konektorů na fotoaparátu
a řádně zasuňte koncovku kabelu
do zdířky fotoaparátu.
173
Použití volitelného příslušenství
3 Zapněte televizor a přepněte jej
na vstup videosignálu.
zz
Přepněte vstup televizoru na vstup videa,
do nějž jste zapojili kabel v kroku 2.
4 Zapněte fotoaparát.
zz
Stisknutím tlačítka <1> zapněte
fotoaparát.
XX
Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na monitoru
fotoaparátu se nic nezobrazí.)
zz
Po skončení přehrávání snímků vypněte
fotoaparát a televizor a pak odpojte
kabel.
• Je-li fotoaparát připojen k televizoru HDTV, nejsou přehrávány provozní
zvuky fotoaparátu.
Statické snímky
Filmy
Ovládání fotoaparátu pomocí dálkového
ovladače televizoru
Připojení fotoaparátu k televizoru kompatibilnímu se standardem
HDMI CEC umožňuje přehrávání (včetně přehrávání prezentací) pomocí
dálkového ovladače televizoru.
V takovém případě bude třeba upravit některá nastavení televizoru.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
1 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[3] vyberte položku [Ovl. pom. HDMI],
a potom vyberte možnost [Povolit]
(= 47).
2 Připojte fotoaparát k televizoru.
zz
Podle pokynů uvedených v krocích
174
1 – 2 na = 173 připojte fotoaparát
k televizoru.
Použití volitelného příslušenství
3 Zobrazte snímky.
zz
Zapněte televizor. Stiskněte tlačítko <1>
na fotoaparátu.
XX
Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na monitoru
fotoaparátu se nic nezobrazí.)
4 Ovládejte fotoaparát pomocí
dálkového ovladače televizoru.
zz
Chcete-li procházet snímky, stiskněte
tlačítka <q><r> na dálkovém ovládači.
zz
Stisknutím tlačítka OK/Select zobrazíte
ovládací panel fotoaparátu. Položky
ovládacího panelu lze vybrat stisknutím
tlačítek <q><r> a následným
opakovaným stisknutím tlačítka OK/
Select.
Možnosti ovládacího panelu fotoaparátu zobrazované
na televizoru
Návrat
Přehrát film
.
Prezentace
Přehráv. indexů
l Změna zobrazení
Zavře nabídku.
Spouští přehrávání filmu. (Zobrazí se pouze, je-li vybrán
film.)
Spouští přehrávání prezentace. Chcete-li během
přehrávání přepínat snímky, stiskněte tlačítka <q><r>
na dálkovém ovladači.
Zobrazuje více snímků ve formě indexu.
Přepíná režimy zobrazení (= 45).
• Stisknutím tlačítka <n> na fotoaparátu se přepne ovládání na samotný
fotoaparát, což zamezí použití dálkového ovládání až do návratu do režimu
zobrazení jednotlivých snímků.
• Pohybem páčky zoomu na fotoaparátu se přepne ovládání na samotný
fotoaparát, což znemožní použití dálkového ovládání až do návratu do
režimu zobrazení jednotlivých snímků.
• Může se stát, že fotoaparát nebude vždy reagovat správně, a to ani
v případě, že je použit dálkový ovladač televizoru kompatibilního se
standardem HDMI CEC.
175
Použití volitelného příslušenství
Statické snímky
Filmy
Přehrávání na televizoru se standardním rozlišením
Pomocí stereofonního AV kabelu AVC-DC400ST (prodává se samostatně)
můžete fotoaparát připojit k televizoru a zobrazit tak pořízené snímky
na větší obrazovce.
1 Ujistěte se, že fotoaparát
i televizor jsou vypnuty.
Žlutá
Žlutá
Bílá Červená
Červená
Bílá
2 Připojte fotoaparát k televizoru.
zz
Zasuňte koncovku kabelu řádně do
konektorů vstupu videosignálu televizoru,
jak je znázorněno na obrázku.
zz
Otevřete krytku konektorů na fotoaparátu
a řádně zasuňte koncovku kabelu
do zdířky fotoaparátu.
3 Zobrazte snímky.
zz
Podle pokynů v krocích 3 – 4 na = 174
zobrazte snímky.
• Pokud fotoaparát a televizor používají odlišnou televizní normu
(NTSC nebo PAL), nezobrazí se snímky správně. Chcete-li změnit
televizní normu, stiskněte tlačítko <n> a na kartě [3] vyberte
položku [Videosystém].
176
Použití volitelného příslušenství
• Připojení fotoaparátu k televizoru vám umožní rovněž pořizovat snímky
a zobrazovat jejich náhled na větší obrazovce televizoru. Postupy pro
fotografování jsou stejné jako při použití monitoru fotoaparátu. Nejsou
však dostupné funkce Zoom bodu AF (= 72) a Zoom bodu MF (= 103).
Statické snímky
Filmy
Napájení fotoaparátu ze standardní elektrické
zásuvky
Napájení fotoaparátu pomocí sady napájecího adaptéru ACK-DC40
(prodává se samostatně) eliminuje nutnost sledovat stav baterií.
1 Ujistěte se, že je fotoaparát
vypnutý.
2 Vložte stejnosměrnou spojku.
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 20
otevřete krytku.
zz
Vložte spojku v naznačeném směru
Konektory
stejným způsobem, jako kdybyste
vkládali baterii (postupujte podle kroku 3
na = 20).
zz
Podle pokynů v kroku 5 na = 21
zavřete krytku.
3 Připojte adaptér ke spojce.
zz
Otevřete krytku a zcela zasuňte koncovku
adaptéru do spojky.
4 Připojte napájecí kabel.
zz
Zapojte jeden konec napájecího kabelu
do kompaktního napájecího adaptéru
a druhý konec do síťové zásuvky.
zz
Zapněte fotoaparát a používejte jej podle
potřeby.
zz
Jakmile budete hotovi, vypněte fotoaparát
a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
177
Použití volitelného příslušenství
• Neodpojujte adaptér ani napájecí kabel, pokud je fotoaparát
zapnutý. Mohli byste vymazat snímky nebo poškodit fotoaparát.
• Adaptér ani kabel adaptéru nepřipojujte k jiným objektům.
Takováto činnost by mohla vést k poruše nebo poškození
produktu.
178
Statické snímky
Filmy
Tisk snímků
Po připojení fotoaparátu k tiskárně lze snadno vytisknout pořízené snímky.
Ve fotoaparátu lze určit snímky, které chcete vytisknout dávkově, připravit
objednávky pro fotolaboratoře a připravit objednávky nebo vytisknout
snímky pro fotoalba.
V tomto textu je pro ilustraci použita tiskárna Compact Photo Printer řady
Canon SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou
lišit v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce
k tiskárně.
Statické snímky
Snadný tisk
Snímky můžete snadno vytisknout propojením fotoaparátu s tiskárnou
standardu PictBridge (prodávaná samostatně) pomocí dodávaného kabelu
rozhraní (= 2).
1 Ujistěte se, že fotoaparát
i tiskárna jsou vypnuty.
2 Připojte fotoaparát k tiskárně.
zz
Otevřete krytku. Menší zástrčku kabelu
zasuňte pevně do konektoru fotoaparátu
v orientaci znázorněné na obrázku.
zz
Větší zástrčku kabelu zasuňte do
konektoru v tiskárně. Další informace
o propojení naleznete v uživatelské
příručce k tiskárně.
3 Zapněte tiskárnu.
4 Zapněte fotoaparát.
zz
Stisknutím tlačítka <1> zapněte
fotoaparát.
179
Tisk snímků
XX
Zobrazí se ikona [
].
5 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek.
6 Zobrazte obrazovku pro tisk.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
7 Vytiskněte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte položku
[Tisk] a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Bude zahájen tisk.
zz
Chcete-li vytisknout další snímky,
opakujte po dokončení tisku kroky 5 až 7.
zz
Po dokončení tisku vypněte fotoaparát
a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.
• Informace o tiskárnách Canon kompatibilních se standardem PictBridge
(prodávané samostatně) viz = 172.
180
Tisk snímků
Statické snímky
Konfigurace nastavení tisku
1 Zobrazte obrazovku pro tisk.
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 6 na
= 179 – 180 zobrazte obrazovku
vyobrazenou vlevo.
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
položku a potom vyberte stisknutím
tlačítek <q><r> požadovanou možnost.
Výchozí
Datum
Č. soub.
Obojí
Vyp
Výchozí
Vyp
Zap
Č. oči 1
Kopie
Výřez
–
Nast. papíru
–
Odpovídá aktuálnímu nastavení tiskárny.
Vytiskne snímky s uvedením data.
Vytiskne snímky s uvedením čísla souboru.
Vytiskne snímky s uvedením data i čísla souboru.
–
Odpovídá aktuálnímu nastavení tiskárny.
–
K optimalizaci nastavení tisku se použijí informace
o pořízení snímku.
Koriguje efekt červených očí.
Umožňuje výběr počtu tištěných kopií.
Umožňuje určit požadovanou oblast snímku pro tisk
(= 182).
Umožňuje určit velikosti a rozvržení papíru a další
informace (= 183).
181
Tisk snímků
Statické snímky
Oříznutí snímků před tiskem (Výřez)
Oříznete-li snímky před tiskem, můžete vytisknout pouze požadovanou
oblast, nikoli celý snímek.
1 Vyberte položku [Výřez].
zz
Jakmile pomocí kroku 1 na = 181
zobrazíte obrazovku pro tisk, vyberte
položku [Výřez] a stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se rámeček oříznutí označující
oblast snímku, která bude vytištěna.
2 Upravte rámeček oříznutí podle
potřeby.
zz
Velikost rámečku lze změnit pomocí
páčky zoomu nebo otočením
ovladače <5>.
zz
Chcete-li rámeček přesunout, stiskněte
tlačítka <o><p><q><r>.
zz
Chcete-li rámeček otočit, stiskněte
tlačítko <l>.
zz
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko <m>.
3 Vytiskněte snímek.
zz
Podle pokynů v kroku 7 na = 180
zahajte tisk.
• U snímků malých velikostí nebo v případě některých poměrů stran
nelze oříznutí provést.
• Pokud oříznete snímky pořízené s nastavením [Razítko data],
může se stát, že se datum nevytiskne správně.
182
Tisk snímků
Statické snímky
Výběr velikosti a rozvržení papíru před tiskem
1 Vyberte položku [Nast. papíru].
zz
Jakmile pomocí kroku 1 na = 181
zobrazíte obrazovku pro tisk, vyberte
položku [Nast. papíru] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte velikost papíru.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
požadovanou možnost a potom stiskněte
tlačítko <m>.
3 Vyberte typ papíru.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
požadovanou možnost a potom stiskněte
tlačítko <m>.
4 Vyberte rozvržení.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost.
zz
Při výběru možnosti [N-up] určete
stisknutím tlačítek <q><r> počet
snímků na list papíru.
zz
Stiskněte tlačítko <m>.
5 Vytiskněte snímek.
183
Tisk snímků
Dostupné možnosti rozvržení
Výchozí
S okraji
Bez okrajů
N-up
ID foto
Fixní vel.
Odpovídá aktuálnímu nastavení tiskárny.
Vytiskne kolem snímku prázdné místo.
Tisk bez okrajů, od kraje ke kraji.
Vyberte, kolik snímků má být vytištěno na jeden list.
Vytiskne snímky pro identifikační účely.
K dispozici pouze pro snímky s rozlišením L a poměrem stran 4:3.
Výběr velikosti tisku.
Na výběr je 90 × 130 mm, pohlednice nebo širokoúhlé formáty.
Statické snímky
Tisk průkazových fotografií
1 Vyberte možnost [ID foto].
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 4 na = 183
vyberte položku [ID foto] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte velikost delší a kratší
strany papíru.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
položku. Stisknutím tlačítek <q><r>
vyberte délku a potom stiskněte
tlačítko <m>.
3 Vyberte oblast snímku pro tisk.
zz
Podle pokynů v kroku 2 na = 182
vyberte oblast snímku pro tisk.
4 Vytiskněte snímek.
184
Tisk snímků
Filmy
Tisk filmových záběrů
1 Zobrazte obrazovku pro tisk.
zz
Podle pokynů v krocích 1 – 5 na
= 179 – 180 vyberte film a potom
stiskněte tlačítko <m>.
zz
Pomocí tlačítek <q><r> nebo otočením
ovladače <5> vyberte položku [c]
a potom stiskněte tlačítko <m>. Zobrazí
se obrazovka znázorněná vlevo.
2 Vyberte metodu tisku.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> vyberte položku
[ ] a potom vyberte stisknutím tlačítek
<q><r> metodu tisku.
3 Vytiskněte snímek.
Možnosti tisku filmů
Jednotl.
Sekvence
Vytiskne aktuální záběr jako statický snímek.
Vytiskne sekvenci záběrů v určitém časovém intervalu, a to na jeden
list papíru. Nastavením možnosti [Titulek] na [Zap] můžete rovněž
vytisknout číslo složky, číslo souboru a uplynulý čas.
• Chcete-li zrušit probíhající tisk, stiskněte tlačítko <m>.
• Položky [ID foto] a [Sekvence] nejsou k dispozici u modelů tiskáren Canon
kompatibilních se standardem PictBridge CP720/CP730 a starších.
185
Tisk snímků
Statické snímky
Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF)
Pomocí fotoaparátu lze nastavit dávkový tisk (= 190) a objednat tisk ve
fotolaboratoři. Následujícím způsobem můžete vybrat až 998 snímků na
paměťové kartě a nakonfigurovat požadovaná nastavení, například počet
kopií. Tiskové informace připravené tímto způsobem budou odpovídat
standardům DPOF (Digital Print Order Format).
Statické snímky
Konfigurace nastavení tisku
Určete formát tisku, to, zda má být uvedeno datum nebo číslo souboru,
a další nastavení. Tato nastavení budou použita pro všechny snímky
v seznamu tisku.
zz
Stiskněte tlačítko <n> a potom na
kartě [2] vyberte položku [Nastavení
tisku]. Vyberte a nakonfigurujte
požadovaná nastavení (= 47).
Standardní
Formát snímků
Index
Obojí
Datum
Č. souboru
Výmaz dat
DPOF
186
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Snímky se tisknou každý na jednotlivý list papíru.
Na každý list jsou vytištěny menší verze více
snímků.
Snímky jsou vytištěny ve standardním i indexovém
formátu.
Snímky jsou vytištěny s uvedením data pořízení.
–
Snímky jsou vytištěny s uvedením čísla souboru.
–
Po vytištění jsou vymazána všechna nastavení
snímků na seznamu tisků.
–
Tisk snímků
• Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny reagovat
na specifická nastavení DPOF.
• Na monitoru fotoaparátu se může zobrazit ikona [ ], která
upozorňuje, že nastavení tisku na paměťové kartě byla
nakonfigurována pomocí jiného fotoaparátu. Pokud změníte
nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu, všechna předchozí
nastavení mohou být přepsána.
• Pokud je položka [Datum] nastavena na [Zap], mohou některé
tiskárny vytisknout datum na snímky dvakrát.
• Pokud vyberete možnost [Index], nebude možné nastavit možnosti [Datum]
a [Č. souboru] současně na hodnotu [Zap].
• Datum je vytištěno ve formátu odpovídajícím nastavení položky [Datum/čas]
na kartě [3], kterou lze zobrazit stisknutím tlačítka <n> (= 22).
• Tisk indexů není u některých tiskáren Canon kompatibilních se standardem
PictBridge (prodávané samostatně) k dispozici.
Statické snímky
Nastavení tisku pro jednotlivé snímky
1 Vyberte položku [Vybrat sním.
a počet].
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [2]
vyberte položku [Vybrat sním. a počet]
a potom stiskněte tlačítko <m>.
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Nyní můžete určit počet kopií.
zz
Pokud jste zadali tisk indexu snímku,
je označen ikonou [ ]. Chcete-li zrušit
tisk indexu snímku, znovu stiskněte
tlačítko <m>. Ikona [ ] se poté
nadále nezobrazuje.
187
Tisk snímků
3 Zadejte počet výtisků.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> nebo
otočením ovladače <5> zadejte počet
výtisků (maximálně 99).
zz
Opakováním kroků 2 a 3 nastavte tisk pro
další snímky a zadejte počet výtisků.
zz
U indexů nelze nastavit počet výtisku.
Můžete pouze zvolit, které snímky
mají být vytisknuty, a to podle postupu
v kroku 2.
zz
Po dokončení se stisknutím tlačítka
<n> vraťte na obrazovku nabídky.
Statické snímky
Nastavení tisku pro rozsah snímků
1 Vyberte položku [Vybrat rozsah].
zz
Podle pokynů v kroku 1 na = 187
vyberte položku [Vybrat rozsah]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Vyberte snímky.
zz
Snímky vyberte podle pokynů
v krocích 2 – 3 na = 134.
3 Nakonfigurujte nastavení tisku.
zz
Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte
možnost [Objednat] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
188
Tisk snímků
Statické snímky
Nastavení tisku pro všechny snímky
1 Vyberte položku [Vybrat
všechny sním.].
zz
Podle pokynů v kroku 1 na = 187
vyberte položku [Vybrat všechny sním.]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Nakonfigurujte nastavení tisku.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
Statické snímky
Smazání všech snímků ze seznamu tisků
1 Vyberte položku
[Zrušit všechny výb.].
zz
Podle pokynů v kroku 1 na = 187
vyberte položku [Zrušit všechny výb.]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Potvrďte smazání seznamu
tisků.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
189
Tisk snímků
Statické snímky
Tisk snímků přidaných na seznam tisků (DPOF)
zz
Pokud byly na seznam tisků přidány
snímky (= 186 – 189), zobrazí se
po připojení fotoaparátu k tiskárně
kompatibilní se standardem PictBridge
obrazovka vyobrazená vlevo. Chceteli vytisknout snímky v seznamu tisků,
vyberte stisknutím tlačítek <o><p>
možnost [Tisk nyní] a pak jednoduchým
stisknutím tlačítka <m> vytiskněte
snímky na seznamu tisků.
zz
Všechny tiskové úlohy DPOF, které
byly pozastaveny, budou obnoveny
od dalšího snímku.
Statické snímky
Přidání snímků do fotoalba
Fotoalba lze vytvořit ve fotoaparátu, a to výběrem až 998 snímků na
paměťové kartě a následným importem do počítače pomocí dodávaného
softwaru. Vybrané snímky pak budou uloženy ve speciální složce. Tato
funkce je praktická pro online objednávky tištěných fotoalb a pro tisk fotoalb
pomocí tiskárny.
Volba metody výběru snímků
zz
Stiskněte tlačítko <n>, vyberte
položku [Nast. fotoalba] na kartě [1]
a potom vyberte způsob výběru snímků.
• Na monitoru fotoaparátu se může zobrazit ikona [ ], která
upozorňuje, že nastavení tisku na paměťové kartě byla
nakonfigurována pomocí jiného fotoaparátu. Pokud změníte
nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu, všechna předchozí
nastavení mohou být přepsána.
190
Tisk snímků
• Po dokončení importu snímků do počítače si rovněž přečtěte další
informace, které obsahuje Příručka k softwaru (= 31) a příručka
k tiskárně.
Statické snímky
Přidání jednotlivých snímků
1 Vyberte možnost [Vybrat].
zz
Použitím postupu na = 190 vyberte
možnost [Vybrat] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
2 Vyberte snímek.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
snímek, a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se ikona [ ].
zz
Chcete-li odebrat snímek z fotoalba,
znovu stiskněte tlačítko <m>. Ikona [ ]
se poté nadále nezobrazuje.
zz
Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
zz
Po dokončení se stisknutím
tlačítka <n> vraťte
na obrazovku nabídky.
191
Tisk snímků
Statické snímky
Přidání všech snímků do fotoalba
1 Vyberte položku [Vybrat
všechny sním.].
zz
Postupem uvedeným na = 190
vyberte položku [Vybrat všechny sním.]
a stiskněte tlačítko <m>.
2 Nakonfigurujte nastavení tisku.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
Statické snímky
Odebrání všech snímků z fotoalba
1 Vyberte položku [Zrušit
všechny výb.].
zz
Postupem uvedeným na = 190 vyberte
položku [Zrušit všechny výb.] a stiskněte
tlačítko <m>.
2 Potvrďte vymazání fotoalba.
zz
Stisknutím tlačítek <q><r> nebo
otočením ovladače <5> vyberte
možnost [OK], a potom stiskněte
tlačítko <m>.
192
Statické snímky
Filmy
Použití karet Eye-Fi
Před použitím karty Eye-Fi se vždy přesvědčte, že je povoleno její použití
v daném místě (= 3).
Vložení připravené karty Eye-Fi do fotoaparátu umožní automatický
bezdrátový přenos snímků do počítače nebo jejich odeslání na webové
stránky pro sdílení fotografií.
Snímky jsou přeneseny pomocí karty Eye-Fi. Podrobné informace
o přípravě a použití karet nebo řešení potíží při přenosu naleznete
v uživatelské příručce ke kartě, nebo vám tyto údaje poskytne výrobce.
• Při používání karty Eye-Fi věnujte pozornost následujícím
informacím.
- Karty mohou pokračovat ve vysílání rádiových vln i v případě
nastavení položky [Přenos Eye-Fi] na [Zakáz.] (= 194).
Vyjměte proto kartu Eye-Fi z fotoaparátu, dříve než vstoupíte do
míst, kde je zakázán přenos, například nemocnice nebo letadla.
- Dochází-li při přenosu snímků k problémům, zkontrolujte
nastavení karty nebo počítače. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce ke kartě.
- V závislosti na stavu připojení Eye-Fi může trvat přenos snímků
delší dobu, nebo může dojít k jeho přerušení.
- Karta Eye-Fi se může během přenosu snímků zahřívat.
- Spotřeba energie při použití této karty je vyšší než obvykle.
- Může dojít ke zpomalení fotoaparátu. Tyto problémy může vyřešit
nastavení položky [Přenos Eye-Fi] na [Zakáz.].
Stav připojení karty Eye-Fi ve fotoaparátu lze zkontrolovat na obrazovce
režimu fotografování (režim Zobrazené informace) i přehrávání (režim
Stručné informace).
(Šedá)
Nepřipojeno
Přenos přerušen
(Blikající bílá)
Připojování
Nekomunikuje
(Bílá)
Připojeno
Chyba při získávání informací z karty
Eye-Fi*2
(Animovaná)
Probíhá
přenos*1
* 1 V průběhu přenosu snímků je ve fotoaparátu dočasně zablokována akce úspory
energie (= 42).
*2O
pakujte zapnutí fotoaparátu. Opakované zobrazení této ikony může indikovat
potíže s kartou.
Snímky označené ikonou [
] byly přeneseny.
193
Použití karet Eye-Fi
Kontrola informací o připojení
Můžete zkontrolovat SSID přístupového bodu karty Eye-Fi a stav připojení.
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě
[3] vyberte položku [Nastavení Eye-Fi],
a potom stiskněte tlačítko <m>.
zz
Vyberte položku [Informace o připojení]
a potom stiskněte tlačítko <m>.
XX
Zobrazí se obrazovka s informacemi
o připojení.
Zakázání přenosu Eye-Fi
V případě potřeby můžete pomocí následujícího postupu nakonfigurovat
zákaz přenosu Eye-Fi.
Vyberte možnost [Zakáz.] v položce
[Přenos Eye-Fi].
zz
Stiskněte tlačítko <n>, na kartě [3]
vyberte položku [Nastavení Eye-Fi],
a potom stiskněte tlačítko <m>.
zz
Zvolte položku [Přenos Eye-Fi] a potom
položku [Zakáz.].
• Položka [Nastavení Eye-Fi] se nezobrazí, není-li karta Eye‑Fi
vložena do fotoaparátu nebo je-li přepínač ochrany proti zápisu
na kartě v zamčené poloze. Z tohoto důvodu nelze měnit
nastavení vložené karty Eye-Fi, pokud je vybavena přepínačem
ochrany proti zápisu a tento přepínač je v zamčené poloze.
194
9
Dodatek
Užitečné informace při použití fotoaparátu
195
Řešení problémů
Domníváte-li se, že s fotoaparátem není něco v pořádku, zkontrolujte
nejprve následující. Pokud níže uvedené postupy váš problém nevyřeší,
obraťte se na centrum zákaznické podpory Canon.
Napájení
Po stisknutí tlačítka ON/OFF nedojde k žádné odezvě.
• Ujistěte se, jestli je baterie nabitá (= 19).
• Ujistěte se, jestli je baterie vložena ve správné orientaci (= 20).
• Ujistěte se, že je krytka prostoru pro paměťovou kartu/baterii zcela zavřená
(= 21).
• Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste kontakty vyčistit
bavlněným tampónem a několikrát po sobě baterii vyjměte a znovu ji zasuňte.
Baterie se rychle vybíjí.
• Výkon napájení klesá při nízkých teplotách. Zahřejte baterii například vložením
do kapsy s nasazenou krytkou kontaktů.
• Pokud tato opatření nepomáhají a baterie se po nabití rychle vybije, dosáhla zřejmě
konce své životnosti. Zakupte novou baterii.
Objektiv se nezasune.
• Neotvírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu/baterii, je-li fotoaparát zapnutý.
Zavřete krytku, zapněte fotoaparát a znovu jej vypněte (= 21).
Baterie je zvětšená.
• Zvětšení baterie je běžné a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Dojde-li však
k tak velkému vyboulení baterie, že ji nelze nadále vložit do fotoaparátu, obraťte se
na centrum zákaznické podpory Canon.
Zobrazení na televizoru
Snímky z fotoaparátu vypadají zkreslené nebo se na televizoru
nezobrazují (= 176).
Fotografování
Nelze pořizovat snímky.
• V režimu přehrávání (= 25) namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 43).
Neobvyklý obsah obrazovky za nízké hladiny osvětlení (= 45).
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických snímcích, ale budou
zaznamenány na filmech.
• Při jasném osvětlení se může obraz ztmavit.
• Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz blikat.
• Při pořízení snímku obsahujícího zdroj jasného světla se na monitoru mohou objevit
purpurové pruhy.
196
Řešení problémů
Ke snímkům není přidáno žádné razítko data.
• Upravte nastavení položky [Razítko data] (= 65). Pamatujte si, že razítka data
nejsou přidávána ke snímkům automaticky, nestačí tedy pouze nastavit položku
[Datum/čas] (= 22).
• Razítka data nejsou přidávávána v režimech fotografování (= 212), ve kterých
nelze provést konfiguraci nastavení (= 65).
Při stisknutí tlačítka spouště bliká ikona [h] a nelze fotografovat
(= 55).
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazí ikona [
].
• Nastavte položku režim [Režim IS] na [Trvale zap.] (= 114).
• Vysuňte blesk a nastavte režim blesku na [h] (= 111).
• Zvyšte citlivost ISO (= 96).
• Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability.
V takovém případě doporučujeme v položce [Režim IS] zvolit možnost [Vyp]
(= 114).
Snímky nejsou zaostřené.
• Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt před stisknutím tlačítka
spouště až na doraz pro expozici snímku (= 43).
• Ujistěte se, že se fotografované objekty nachází v rozsahu zaostření (= 217).
• Nastavte položku [Pom. světlo AF] na [Zap] (= 75).
• Ověřte, zda jsou nepotřebné funkce, například režim makro, deaktivovány.
• Zkuste fotografovat s funkcí blokování AF (= 106, 110).
Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát nemůže
zaostřit a nezobrazí se rámeček AF.
• Pokud zaměříte na kontrastnější oblasti objektu a namáčknete tlačítko spouště do
poloviny, rámeček AF se zobrazí a fotoaparát bude zaostřovat. V opačném případě
zkuste opakovaně namáčknout tlačítko spouště do poloviny.
Objekty na snímcích působí příliš tmavě.
• Vysuňte blesk a nastavte režim blesku na [h] (= 111).
• Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice (= 93).
• Upravte kontrast pomocí funkce i-Contrast (= 97, 150).
• Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření (= 94, 95).
Objekty jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby ve světlech.
• Zasuňte blesk a nastavte režim blesku na [!] (= 27).
• Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice (= 93).
• Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření (= 94, 95).
• Snižte osvětlení objektů.
197
Řešení problémů
Snímky jsou příliš tmavé bez ohledu na použití blesku (= 55).
• Fotografujte v rozmezí účinného pracovního rozsahu blesku (= 217).
• Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo upravte výkon blesku (= 112).
• Zvyšte citlivost ISO (= 96).
Objekty na snímcích s bleskem jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě
kresby ve světlech.
• Fotografujte v rozmezí účinného pracovního rozsahu blesku (= 217).
• Zasuňte blesk a nastavte režim blesku na [!] (= 27).
• Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo upravte výkon blesku (= 112).
Na snímcích s bleskem se objevují bílé skvrny nebo podobné vady.
• Tento jev je způsoben tím, jak se světlo blesku odráží od prachových nebo jiných
částic vznášejících se ve vzduchu.
Snímky jsou zrnité.
• Snižte citlivost ISO (= 96).
Objekty jsou ovlivněny efektem červených očí (= 69).
• Nastavením položky [Kor. lampa] na hodnotu [Zap] (= 75) aktivujte u snímků
s bleskem světlo redukce červených očí (= 6). Nejlepších výsledků dosáhnete,
pokud se objekty dívají do světla redukce červených očí. Zkuste rovněž zvýšit
intenzitu osvětlení v interiéru nebo fotografovat z menší vzdálenosti.
• Upravte snímky pomocí korekce červených očí (= 151).
Ukládání snímků na paměťovou kartu trvá příliš dlouho nebo dochází
ke zpomalení při pořizování sérií snímků.
• Pomocí fotoaparátu proveďte nízkoúrovňové formátování paměťové karty (= 161).
Nastavení fotoaparátu nebo nabídky FUNC. nejsou k dispozici.
• Dostupné položky nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
Další informace viz „Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování“,
„Nabídka FUNC.“ a „Nabídka režimu fotografování“ (= 206 – 213).
Záznam filmů
Uplynulý čas se zobrazuje nesprávně nebo je záznam přerušen.
• Pomocí fotoaparátu naformátuje paměťovou kartu nebo použijte paměťovou kartu
schopnou zaznamenávat vyššími rychlostmi. Pamatujte si, že i v případě, že se
uplynulý čas zobrazuje nesprávně, délka filmů na paměťové kartě odpovídá aktuální
době záznamu (= 160).
Zobrazí se ikona [
] a záznam se automaticky zastaví.
Interní vyrovnávací paměť fotoaparátu se zaplnila, protože fotoaparát dostatečně rychle
nezaznamenával na paměťovou kartu. Vyzkoušejte jedno z následující opatření:
• Pomocí fotoaparátu proveďte nízkoúrovňové formátování paměťové karty (= 161).
• Snižte kvalitu snímku (= 70).
• Použijte paměťovou kartu schopnou zaznamenávat vyššími rychlostmi (= 217).
198
Řešení problémů
Není k dispozici zoomování.
• Zoomování není k dispozici při záznamu filmů v režimu [
].
Přehrávání
Není k dispozici přehrávání.
• Přehrávání snímků nebo filmů nemusí fungovat, pokud byl pomocí počítače změněn
název souborů nebo upravena struktura složek. Podrobné informace týkající se
struktur složek na kartách a názvů souborů viz Příručka k softwaru (= 31).
Přehrávání se zastaví nebo vypadne zvuk.
• Použijte paměťovou kartu, u které bylo provedeno nízkoúrovňové formátování
v tomto fotoaparátu (= 161).
• Při přehrávání filmů zkopírovaných na paměťovou kartu s nízkou rychlostí čtení může
docházet ke krátkým přerušením.
• Jsou-li filmy přehrávány v počítači, může v případě nedostatečného výkonu počítače
docházet k výpadku některých políček nebo přerušení reprodukce zvuku.
Filmy nejsou přehrávány se zvukem.
• Upravte nastavení hlasitosti (= 30, 123) v případě, že jste aktivovali možnost
[Ztlumení] (= 156), nebo v případě, že je zvuk filmu slabý.
• Při přehrávání filmů pořízených v režimu [
se v tomto režimu nezaznamenává.
] (= 83) není přehráván zvuk, protože
Paměťová karta
Paměťová karta není rozpoznána.
• Restartujte fotoaparát s vloženou paměťovou kartou (= 20).
Počítač
Nelze provádět přenos snímků do počítače.
Při pokusu o přenos snímků do počítače pomocí kabelu zkuste následujícím způsobem
snížit přenosovou rychlost.
• Stisknutím tlačítka <1> aktivujte režim přehrávání. Přidržte stisknuté
tlačítko <n> a současně stiskněte a přidržte tlačítka <o> a <m>. Na další
obrazovce vyberte stisknutím tlačítek <q><r> položku [B] a potom stiskněte
tlačítko <m>.
Karty Eye-Fi
Nelze přenášet snímky (= 193).
199
Zprávy zobrazované na monitoru
Pokud se zobrazí chybové hlášení, reagujte následujícím způsobem.
Není paměťová karta
• Je možné, že paměťová karta je vložena v nesprávné orientaci. Znovu vložte
paměťovou kartu se správnou orientací (= 21).
Paměťová karta zamčena
• Přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě je v poloze bránící zápisu.
Přepněte přepínač ochrany proti zápisu do polohy umožňující zápis (= 20).
Nelze nahrát!
• Pokoušíte se pořídit snímek, ale ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.
Chcete-li fotografovat, vložte paměťovou kartu správným způsobem (= 21).
Chyba paměťové karty (= 161)
• Zobrazuje-li se stejné chybové hlášení i po vložení naformátované paměťové karty
ve správné orientaci, obraťte na podporu zákazníků společnosti Canon (= 21).
Nedostatek místa na kartě
• Na paměťové kartě není dostatek volného místa pro pořízení (= 51, 77,
91, 115) nebo úpravu snímků (= 146 – 151). Vymažte nepotřebné snímky
(= 136, 137) nebo vložte paměťovou kartu s dostatkem volného místa (= 20).
Nabijte baterii (= 20)
Není žádný snímek
• Na paměťové kartě nejsou žádné snímky, které lze zobrazit.
Chráněno! (= 132)
Nedefinovaný snímek/Nekompatibilní JPEG/Snímek je příliš velký/
Nelze přehrávat AVI/RAW
• Nepodporované nebo poškozené snímky nelze zobrazit.
• Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače, resp. snímky
z jiných fotoaparátů nemusí být možné zobrazit.
Nelze zvětšovat!/Obsah nelze přehrát v režimu Chytrý výběr/Nelze
otáčet/Snímek nelze upravit/Snímek nelze registrovat!/Nelze upravit/
Nelze kategorizovat/Snímek nelze vybrat
• Pro snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače, resp. snímky
z jiných fotoaparátů nemusí být následující funkce k dispozici. Poznámka: Funkce
označené hvězdičkou (*) nejsou k dispozici pro filmy.
Zvětšování snímků* (= 129), Chytrý výběr* (= 131), Má kategorie (= 143),
Otáčení (= 140), Úpravy* (= 146 – 151), Přiřazení jako Úvodní obrázek*
(= 159), Seznam tisků* (= 186) a Nastavení fotoalba* (= 190).
Neplatný rozsah výběru
• Při zadávání rozsahu pro výběr snímků (= 134, 138, 145, 188) jste se pokusili
vybrat počáteční snímek, který se nacházel za koncovým, nebo naopak.
200
Zprávy zobrazované na monitoru
Překročen limit pro výběr
• Pro seznam tisků (= 186) nebo nastavení fotoalba (= 190) bylo vybráno více než
998 snímků. Vyberte 998 snímků nebo méně.
• Nastavení seznamu tisků (= 186) nebo nastavení fotoalba (= 190) nebylo možné
správně uložit. Snižte počet vybraných snímků a opakujte pokus.
• Pokusili jste se vybrat více než 500 snímků při použití položky Ochrana (= 132),
Smazat (= 136), Oblíbené (= 142), Má kategorie (= 143), Seznam tisků
(= 186) nebo Nast. fotoalba (= 190).
Chyba komunikace
• Snímek nebylo možné přenést do počítače nebo vytisknout v důsledku příliš velkého
počtu snímků (přibližně 1 000) uložených na paměťové kartě. K přenosu snímků
použijte komerčně dostupnou čtečku karet s rozhraním USB. Chcete-li tisknout,
vložte paměťovou kartu přímo do slotu v tiskárně.
Chyba pojmenování!
• Složku nebylo možné vytvořit, resp. nebylo možné zaznamenat snímky, protože
bylo překročeno nejvyšší podporované číslo složky (999) pro ukládání snímků
na paměťovou kartu a nejvyšší podporované číslo snímku (9999) pro snímky
ve složkách. V nabídce [3] změňte nastavení položky [Číslov. soub.] na
[Autom. reset] (= 162), nebo naformátujte paměťovou kartu (= 160).
Chyba objektivu
• K této chybě může dojít tehdy, když v průběhu pohybu objektivu bráníte objektivu ve
volném pohybu nebo fotografujete na místech s nadměrným výskytem prachu nebo
písku ve vzduchu.
• Časté zobrazení této zprávy může znamenat poškození fotoaparátu. V takovém
případě kontaktujte uživatelskou podporu společnosti Canon.
Byla detekována chyba fotoap. (číslo chyby)
• Pokud se tato chybová zpráva zobrazí bezprostředně po pořízení snímku, je možné,
že snímek nebyl uložen. Snímek proto zkontrolujte v režimu přehrávání.
• Časté zobrazení této zprávy může znamenat poškození fotoaparátu. V takovém
případě si zapište číslo chyby (Exx) a kontaktujte uživatelskou podporu
společnosti Canon.
Chyba souboru
• Správný tisk (= 179) nemusí být možný u snímků pořízených jinými fotoaparáty
a snímků upravovaných pomocí počítače, a to i v případě připojení fotoaparátu
k tiskárně.
Chyba tisku
• Zkontrolujte nastavení velikosti papíru (= 183). Pokud se tato zpráva zobrazí
a nastavení je správné, vypněte a zapněte tiskárnu a znovu proveďte nastavení
fotoaparátu.
Nádržka přeb. ink. je plná
• Se žádostí o pomoc při výměnu nádržky na přebytečný inkoust se obraťte na podporu
zákazníků společnosti Canon.
201
Informace zobrazované na monitoru
Fotografování (zobrazené informace)
Stav baterie (= 203)
Orientace fotoaparátu*
Vyvážení bílé (= 98)
Mé barvy (= 100)
Režim řízení (= 102)
Mřížka (= 72)
Varování před chvěním
fotoaparátu (= 55)
Režim měření expozice
(= 95)
Komprese snímků
(= 114), Rozlišení
(= 68)
Počet zaznamenatelných
snímků
Samospoušť (= 62)
Rozlišení filmů (= 70)
Zbývající čas
Zvětšení digitálního
zoomu (= 60),
Digitální telekonvertor
(= 105)
202
Režim fotografování
(= 206), Ikona
motivového programu
(= 57)
Rozsah zaostření
(= 103)
Režim blesku (= 111)
Korekce červených očí
(= 69)
Kompenzace zábleskové
expozice / Výkon blesku
(= 112, 119)
Rámeček AF (= 105)
Rámeček bodu
bodového AE (= 95)
Razítko data (= 65)
Citlivost ISO (= 96)
Stav připojení Eye-Fi
(= 193)
Blokování AE (= 94),
Blokování FE (= 113)
Rychlost závěrky
(= 116, 118)
Clonové číslo
(= 117, 118)
Úroveň kompenzace
expozice (= 93)
i-Contrast (= 97)
Sloupec zoomu (= 52)
Blokování AF (= 110),
Ruční zaostřování
(= 103)
Ikona režimu IS
(= 58)
Detekce mrkání
(= 74)
Úroveň expozice
(= 118)
Indikátor MF (= 104)
Stabilizace obrazu
(= 114)
Časové pásmo (= 164)
Větrný filtr (= 71)
Stupnice posunu
expozice (= 89)
Stupnice kompenzace
expozice (= 93)
Informace zobrazované na monitoru
*
: Běžná orientace,
: Při držení na výšku
Fotoaparát detekuje orientaci a upravuje nastavení pro zajištění optimálních
snímků. Orientaci detekuje rovněž během přehrávání, takže můžete fotoaparát
držet v libovolné pozici a obraz bude automaticky natočen správným směrem.
Orientaci však nelze detekovat, je-li fotoaparát nakloněn směrem nahoru nebo dolů.
Stav baterie
Na monitoru se zobrazí ikona nebo zpráva indikující aktuální stav baterie.
Zobrazení
Podrobnosti
Kapacita je dostatečná
Baterie je částečně vybitá, ale její kapacita
je dostačující
(Bliká červeně)
[Nabijte baterii]
Baterie je téměř vybitá, brzy ji nabijte
Baterie je vybitá, okamžitě ji nabijte
203
Informace zobrazované na monitoru
Přehrávání (podrobné informace)
Filmy (= 52, 122)
Má kategorie (= 143)
Režim fotografování
(= 196)
Citlivost ISO (= 96),
Rychlost přehrávání
(= 84)
Úroveň kompenzace
expozice (= 93),
Úroveň posunu
expozice (= 89)
Vyvážení bílé (= 98)
Histogram (= 124)
Úpravy snímků
(= 146 – 151)
Komprese (kvalita
snímku) (= 114) /
Rozlišení (= 68),
MOV (filmy)
Přeneseno pomocí
Eye‑Fi (= 193)
Stav baterie (= 203)
Režim měření expozice
(= 95)
Číslo složky – číslo
souboru (= 162)
Aktuální číslo snímku /
Celkový počet snímků
Rychlost závěrky
(statické snímky)
(=116, 118), Kvalita
snímku / Rychlost
snímání (filmy) (=70)
Clonové číslo
(= 117, 118)
i-Contrast
(= 97, 150)
Blesk (=111),
Kompenzace
zábleskové expozice
(=112)
Rozsah zaostření
(= 103)
Velikost souboru
Statické snímky:
Rozlišení
Filmy: Doba přehrávání
Ochrana (= 132)
Oblíbené (= 142)
Mé barvy
(= 100, 149)
Korekce červených očí
(= 69, 151)
Datum/čas záznamu
(= 22)
• Některé informace se při zobrazování snímků na televizoru nemusí
zobrazovat správně (= 173).
204
Informace zobrazované na monitoru
Přehled panelu pro ovládání filmů v režimu
„Prohlížení“ (= 122)
Opustit
Přehrát
Pomalý pohyb (Chcete-li upravit rychlost přehrávání, stiskněte tlačítka
<q><r> nebo otočte ovladačem <5>. Není přehráván žádný zvuk.)
Skok dozadu* (Pokud tlačítko <m> přidržíte, budete v přeskakování
dozadu pokračovat.)
Předchozí políčko (Přidržení tlačítka <m> plní funkci rychlého převíjení zpět.)
Následující políčko (Přidržení tlačítka <m> plní funkci rychlého
převíjení vpřed.)
Skok dopředu* (Pokud tlačítko <m> podržíte, budete v přeskakování
dopředu pokračovat.)
*
Úpravy (= 153)
c
Zobrazí se v případě připojení fotoaparátu k tiskárně kompatibilní se
standardem PictBridge (= 179).
* Zobrazí snímek přibližně o 4 sekundy předcházející nebo následující aktuálnímu
snímku.
• Během přehrávání filmu můžete přeskakovat dopředu a dozadu stisknutím
tlačítek <q><r>.
205
Tabulky funkcí a nabídek
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování
Režim fotografování
Funkce
D
B M
G
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
][$
O
O
O
O
O
Zpoždění*1
O
O
O
O
O
Snímků*2
O
O
O
O
O
–
–
–
O
O
h
O
O
O
O
O
Z
–
O
–
O
O
!
–
–
–
–
–
Clonové číslo
O
O
–
–
–
Rychlost závěrky
O
–
O
–
–
Flexibilní program (= 94)
–
O
O
O
–
Blokování AE/Blokování FE (= 94, 113)*4
–
O
O
O
–
Blokování AE (filmy)/Posun expozice (= 89)
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kompenzace expozice (= 93)
Citlivost ISO (= 96)
Samospoušť (= 62)
Nastavení samospouště
(= 64)
Blesk (= 111)
Nastavení Av/Tv
(= 116, 117)
Rozsah zaostření (= 103)
AF sledování (= 66, 107)
Zobrazení na monitoru
(= 45)
ef
Zobrazené informace /
Bez zobrazených informací
*1 Nelze nastavit na hodnotu 0 sekund v režimech bez výběru počtu snímků.
*2 Pouze jeden snímek (nelze změnit) v režimech bez výběru počtu snímků.
*3 Není k dispozici, ale v některých případech se přepne na [Z].
*4 Blokování FE není k dispozici v režimu blesku [!].
206
Tabulky funkcí a nabídek
A
SCN
I
E
P
t
E
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
O
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
*3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O K dispozici nebo nastaveno automaticky. – Není k dispozici.
207
Tabulky funkcí a nabídek
Nabídka FUNC.
Režim fotografování
Funkce
D
B M
G
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
Kompenzace zábleskové expozice (= 112)
–
O
O
O
–
Úroveň výkonu blesku (= 119)*4
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
Vyvážení bílé (= 98)
Mé barvy (= 100)
*1
*1
*2
Režim řízení (= 102)
*3
Režim měření expozice (= 95)
Poměr stran stat. obrazu (= 67)
Rozlišení (= 68)
Komprese (= 70)
Kvalita filmu (= 70)
O
*1 Korekce vyvážení bílé není k dispozici.
*2 Lze nastavit v rozmezí 1 – 5: kontrast, ostrost, sytost barev, červené, zelené a modré odstíny a odstíny pleti.
*3 [
] se nastavuje v režimu [f], Blokování AF nebo [t].
*4 K dispozici pouze [
]a[
].
*5 Synchronizováno s nastavením poměru stran; nastavováno automaticky (= 85).
208
Tabulky funkcí a nabídek
A
SCN
I
E
P
t
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
O
O
–
*4
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*5
O
O
O
O
O
O
–
O K dispozici nebo nastaveno automaticky. – Není k dispozici.
209
Tabulky funkcí a nabídek
4 Nabídka režimu fotografování
Režim fotografování
Funkce
D
B M
G
Detek. tváře*1
O
O
O
O
O
AF sledování
O
O
O
O
O
Střed
O
O
O
O
O
Normální
O
O
O
O
O
Malý
O
O
O
O
O
Standardní
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Digitální telekonvertor (1.6x/2.0x)
O
O
O
O
O
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Zap
O
O
O
O
O
Vyp*4
O
O
O
O
O
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Pom. světlo AF
(= 75)
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Zoom bodu MF
(= 103)
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Rámeček AF (= 105)
Vel. rám. AF (= 106)*3
Digitální zoom (= 60)
Zoom bodu AF
(= 72)
AF servo (= 109)
Souvislý AF (= 110)
Bezpečný MF (= 104)
*1 Činnost v případě, když nejsou v různých režimech fotografování rozpoznány žádné tváře.
*2 K dispozici pouze po stisknutí tlačítka <o> (= 66).
*3 Dostupné při nastavení rámečku AF [Střed].
*4 [Zap], je-li v režimu <A> rozpoznán pohyb objektu.
210
Tabulky funkcí a nabídek
A
SCN
I
E
P
t
E
O
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
*2
O
–
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O K dispozici nebo nastaveno automaticky. – Není k dispozici.
211
Tabulky funkcí a nabídek
Režim fotografování
Funkce
G
Auto
–
O
O
O
O
O
O
–
–
Zap
O
O
O
O
–
Vyp
O
O
O
O
O
Zap/Vyp
O
O
O
O
O
Kom. zábl. exp.
–
O
O
O
–
Výkon blesku
O
O
O
–
–
Zap
–
O
O
O
O
Vyp
O
Kor. červ. očí
Korekční lampa
Bezpečné FE
i-Contrast (= 97)
B M
Ruční
Režim blesku
Nastavení blesku
(= 69, 75, 112, 119)
D
O
O
O
O
O
Auto
O
O
O
O
–
Vyp
O
O
O
O
O
Zap
–
O
O
–
–
Vyp
O
O
O
O
O
Větrný filtr (= 71)
Zap/Vyp
O
O
O
O
O
Prohlížení (= 76)
Vyp/Rychlý/2 – 10 s/Přidržet
O
O
O
O
O
Info k prohl. (= 76)
Vyp/Podrobné/Kont. zaost.
O
O
O
O
O
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Zap
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Vyp/Trvale zap.
O
O
O
O
O
Při fotogr.
O
O
O
O
O
Velká/Střední/Malá
O
O
O
O
O
Vyp
O
O
O
O
O
Datum/Datum a čas
O
O
O
O
O
Bezpečný posun (= 117)
Detekce mrkání (= 74)
Mřížka (= 72)
Režim IS (= 114)
Asistenční oblast
(= 61)
Razítko data (= 65)
212
Tabulky funkcí a nabídek
A
SCN
I
E
P
t
E
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
O
–
–
O K dispozici nebo nastaveno automaticky. – Není k dispozici.
213
Tabulky funkcí a nabídek
3 Nabídka nastavení
Položka
Odk. str.
Položka
Odk. str.
Ztlumení
= 156
Vytvoř složku
= 162
Hlasitost
= 156
Zasunutí obj.
= 163
Volby zvuku
= 157
Úspora energie
Rady a tipy
= 157
Jednotky
= 165
Datum/čas
= 22
Videosystém
= 176
Časové pásmo
= 164
Ovl. pom. HDMI
= 174
Jas LCD
= 158
Nastavení Eye-Fi
= 193
= 42, 163
Úvodní obrázek
= 158, 159
Zobrazení loga osvědčení
= 166
Formátovat
= 160, 161
Jazyk
= 25
Resetovat vše
= 167
Číslov. soub.
214
= 162
Tabulky funkcí a nabídek
1 Nabídka režimu přehrávání
Položka
Odk. str.
Položka
Odk. str.
Chytrý výběr
= 131
Korekce červ. očí
= 151
Prezentace
= 130
Výřez
= 147
Smazat
= 136
Změnit velikost
= 146
Ochrana
= 132
Mé barvy
= 149
Otáčení
= 140
Rolování zobr.
= 122
Oblíbené
= 142
Autootáčení
= 141
Má kategorie
= 143
Obnovit
= 123
Nast. fotoalba
= 190
Přechod
= 123
i-Contrast
= 150
2 Nabídka tisku
Položka
Tisk
Odk. str.
–
Položka
Odk. str.
Vybrat všechny sním.
= 189
Vybrat sním. a počet
= 187
Zrušit všechny výb.
= 189
Vybrat rozsah
= 188
Nastavení tisku
= 186
215
Pokyny pro manipulaci
• Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se uchránit
jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
• Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo jiných
zařízení, která generují silná elektromagnetická pole a mohla by způsobit
nesprávnou funkci či vymazání dat snímků.
• Ulpěla-li na fotoaparátu nebo monitoru nečistota či voda, otřete jej
měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle. Při čištění
nepoužívejte sílu.
• K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
• Prach a nečistotu odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce. Je-li
čištění obtížné, obraťte na podporu zákazníků společnosti Canon.
• Chcete-li předejít výskytu kondenzační vlhkosti na povrchu fotoaparátu
při náhlých změnách teploty (je-li fotoaparát přenesen z chladu do
tepla), umístěte fotoaparát do vzduchotěsného igelitového sáčku a před
vyjmutím ze sáčku jej nechte pozvolna se přizpůsobit změně teploty.
• Vytvoří-li se na fotoaparátu kondenzační vlhkost, okamžitě jej přestaňte
používat. Pokud tak neučiníte, můžete fotoaparát poškodit. Vyjměte
paměťovou kartu a baterii a před dalším použitím vyčkejte, až se veškerá
vlhkost zcela odpaří.
216
Specifikace
Počet efektivních
pixelů fotoaparátu
(max.)
Cca 16 milionů pixelů
Ohnisková vzdálenost 30x zoom: 4.3 (W) – 129.0 (T) mm
objektivu
(ekvivalent u 35mm filmu: 24 (W) – 720 (T) mm)
LCD monitor
7,5 cm (3,0 palcový) barevný TFT LCD monitor
Počet efektivních pixelů: Cca 461 000 pixelů
Formát souborů
Design rule for Camera File system, kompatibilní se
standardem DPOF (verze 1.1)
Typ dat
Statické snímky: Exif 2.3 (JPEG)
Filmy: MOV (Obrazová data: H.264; Zvuková data:
Lineární PCM (stereofonní))
Rozhraní
Hi-speed USB
Výstup HDMI
Analogový zvukový výstup (stereofonní)
Analogový videovýstup (NTSC/PAL)
Zdroj energie
Baterie NB-6L
Sada napájecího adaptéru ACK-DC40
Rozměry (podle
pokynů CIPA)
104,0 × 69,5 × 80,2 mm
Hmotnost (podle
pokynů CIPA)
Cca 341 g (včetně baterie a paměťové karty)
Cca 318 g (pouze tělo fotoaparátu)
Počet snímků/Doba záznamu, Doba přehrávání
Počet snímků
Doba záznamu filmu*1
Sekvenční
fotografování*2
Doba přehrávání
Cca 195
Cca 50 min
Cca 1 h 30 min
Cca 4 h
*1 Uváděné doby platí pro výchozí nastavení fotoaparátu a provádění normálních
operací, jako jsou fotografování, pozastavení, zapnutí a vypnutí fotoaparátu
a zoomování.
*2 Dostupné doby při opakovaném pořizování filmů maximální délky
(až do automatického zastavení záznamu).
• Počet snímků, které lze pořídit, vychází z pokynů sdružení CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
• Za určitých snímacích podmínek mohou být počty snímků a doby záznamu nižší
než výše uvedené.
• Počet snímků/doba při použití plně nabité baterie.
217
Specifikace
Počet snímků s poměrem stran 4:3, které lze uložit na paměťovou kartu
Záznamové pixely
Kompresní
poměr
(Velký)
16M/4608x3456
(Střední 1)
8M/3264x2448
(Střední 2)
2M/1600x1200
(Malý)
0.3M/640x480
Počet snímků, které lze uložit
na paměťovou kartu (přibližný)
8 GB
32 GB
1131
4567
1903
7684
2252
9094
3721
15020
7442
30040
12927
52176
27291
110150
40937
165225
• Hodnoty v tabulce jsou měřeny podle standardů společnosti Canon a mohou se měnit
v závislosti na fotografovaném objektu, použité paměti a nastavení fotoaparátu.
• Hodnoty v tabulce jsou založeny na snímcích s poměrem stran 4:3. Dojde-li ke změně
poměru stran (= 67), lze zaznamenat více snímků, protože velikost dat jednoho
snímku bude menší než u snímků s poměrem stran 4:3. Protože však snímky formátu
[ ] 16:9 používají velikost 1920 x 1080 pixelů, bude velikost jejich dat větší než
u snímků s poměrem stran 4:3.
Doba záznamu na paměťovou kartu
Kvalita snímku
Doba záznamu na paměťovou kartu
8 GB
32 GB
49 min 18 s*1
3 h 19 min 3 s*2
1 h 28 min 59 s
5 h 59 min 10 s
*1 27 min 28 s pro filmy iFrame (= 89).
*2 1 h 50 min 52 s pro filmy iFrame (= 89).
• Hodnoty v tabulce jsou měřeny podle standardů společnosti Canon a mohou se měnit
v závislosti na fotografovaném objektu, použité paměti a nastavení fotoaparátu.
• Záznam se automaticky zastaví, jakmile velikost klipu dosáhne hodnoty 4 GB nebo
doba záznamu trvá přibližně 29 minut a 59 sekund v režimu [ ], resp. přibližně
1 hodinu v režimu [ ].
• V závislosti na paměťové kartě se může záznam zastavit, i když nebylo dosaženo
maximální délky klipu. Doporučuje se použití paměťových karet SD Speed Class 6
nebo vyšší.
218
Specifikace
Pracovní rozsah blesku
Maximálně širokoúhlý objektiv (j)
50 cm – 5,0 m
Maximální teleobjektiv (i)
1,4 – 3,0 m
Rozsah zaostřitelných vzdáleností
Režim
fotografování
Rozsah
zaostření
Maximálně širokoúhlý
objektiv (j)
Maximální teleobjektiv
(i)
A
–
0 cm – nekonečno
1,4 m – nekonečno
5 cm – nekonečno
1,4 m – nekonečno
Ostatní režimy
e*
0 – 50 cm
–
f*
0 cm – nekonečno
1,4 m – nekonečno
* Není dostupné v některých režimech fotografování.
Rychlost sekvenčního fotografování
Režim fotografování
Režim sekvenčního fotografování
W
Rychlost
Cca 0,8 snímků/s
Cca 0,5 snímků/s
G
Cca 0,6 snímků/s
–
Cca 2,8 snímků/s
Rychlost závěrky
Režim <A>, automaticky nastavovaný 1 – 1/1600 s
rozsah
Rozsah ve všech režimech fotografování 15 – 1/1600 s
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1,
0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,
1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
Hodnoty dostupné v režimu <M> (s)
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250,
1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000,
1/1250, 1/1600
Clona
Clonová čísla
f/3.4, f/8.0 (W), f/5.8, f/8.0 (T)
Hodnoty dostupné v režimu <B>* f/3.4, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/5.8, f/6.3, f/7.1, f/8.0
* V závislosti na poloze zoomu nemusí být dostupná některá clonová čísla.
219
Specifikace
Baterie NB-6L
Typ:
Jmenovité napětí:
Jmenovitá kapacita:
Počet nabíjecích cyklů:
Provozní teploty:
Rozměry:
Hmotnost:
Nabíjecí lithium-iontová baterie
3,7 V DC
1 000 mAh
Cca 300×
0 – 40 °C
34,4 × 41,8 × 6,9 mm
Cca 21 g
Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE
Jmenovité vstupní hodnoty:
00 – 240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A
1
(240 V)
Jmenovité výstupní hodnoty: 4,2 V DC, 0,7 A
Doba nabíjení:
Cca 1 h 55 min (s baterií NB-6L)
Kontrolka nabíjení:
Nabíjení: oranžová / Plně nabito: zelená (systém dvojí
indikace)
Provozní teploty:
0 – 40 °C
Rozměry:
58,6 × 86,4 × 24,1 mm
Hmotnost:
CB-2LY: Cca 70 g
CB-2LYE: Cca 61 g (bez napájecího kabelu)
• Všechna data vycházejí z testů provedených společností Canon.
• Specifikace nebo vzhled fotoaparátu se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
220
Rejstřík
A
D
AF servo............................................. 109
Datum/čas
Nastavení....................................... 22
Přidání ke snímkům....................... 65
Světový čas.................................. 164
Změna............................................ 23
Detekce mrkání.................................... 74
AF sledování................................ 66, 107
Asistenční oblast – Hledání.................. 61
AV kabel............................................. 173
Av (režim fotografování)......................117
B
Barvy (vyvážení bílé)............................ 98
Baterie
Baterie pro datum/čas.................... 24
Nabíjení.......................................... 19
Stav.............................................. 203
Úspora energie............................... 42
Blesk
Kompenzace zábleskové
expozice........................................112
Pomalá synchronizace.................. 111
Zapnutí.......................................... 111
Blokování AE........................................ 94
Blokování AF.......................................110
Blokování FE.......................................113
Blokování zaostření............................ 106
Detekce tváře (režim rámečku AF)..... 106
Digitální telekonvertor......................... 105
Digitální zoom....................................... 60
Diskrétní režim (režim fotografování).... 78
DPOF.................................................. 186
E
Efekt miniatury (režim fotografování)... 83
Efekt objektivu rybí oko
(režim fotografování)............................ 83
Efekt plakátu (režim fotografování)...... 82
Expozice
Blokování AE.................................. 94
Blokování FE.................................113
Kompenzace.................................. 93
Extra živé (režim fotografování)........... 82
C
F
CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk.......................................... 2
Filmy iFrame (režim filmu).................... 89
Černobílé snímky............................... 100
Fotografování
Datum/čas záznamu  Datum/čas
Informace ke snímku.................... 202
Cestování s fotoaparátem.......... 164, 170
Chvění fotoaparátu..............................114
Chybová hlášení................................. 200
Chytrý výběr....................................... 131
Číslování souborů.............................. 162
Citlivost ISO.......................................... 96
Filtrování zobrazení snímků............... 127
H
Hodiny.................................................. 49
I
i-Contrast...................................... 97, 150
Indikátor................................................ 49
J
Jazyk zobrazování................................ 25
221
Rejstřík
K
Kabel rozhraní.......................... 2, 34, 179
Doba záznamu............................. 218
Kvalita snímku (rozlišení/rychlost
snímání)......................................... 70
Úpravy.......................................... 153
Karty Eye-Fi.................................... 3, 193
Kompresní poměr (kvalita snímku)......114
Nabíječka baterií............................ 2, 171
Napájení  Baterie, sada napájecího
adaptéru
Napájení v domácnosti....................... 177
Nastavení fotoalba............................. 190
Nízká hladina osvětlení (režim
fotografování)....................................... 80
Konektor......... 34, 18, 173, 176, 177, 179
O
Kontrola zaostření.............................. 125
Oblíbené............................................. 142
Korekce červených očí................. 69, 151
Obsah balení.......................................... 2
Kreativní filtry (režim fotografování)..... 82
Ochrana.............................................. 132
Kvalita snímku  Kompresní poměr
(kvalita snímku)
Ohňostroj (režim fotografování)............ 81
L
Levný fotoaparát
(režim fotografování)............................ 85
M
Má kategorie....................................... 143
Makro (režim zaostřování).................. 103
Mazání................................................ 136
Mé barvy..................................... 100, 149
Monitor
Ikony..................................... 202, 204
Jazyk zobrazování ........................ 25
Nabídka  Nabídka FUNC., Nabídka
Monochromatický
(režim fotografování)............................ 86
M (režim fotografování).......................118
Mřížka................................................... 72
N
Nabídka
Tabulka......................................... 206
Základní operace........................... 47
Nabídka FUNC.
Tabulka......................................... 208
Základní operace........................... 46
222
Oříznutí............................................... 147
Otáčení............................................... 140
P
Paměťové karty...................................... 3
Paměťové karty SD/SDHC/SDXC 
Paměťové karty
PictBridge................................... 172, 179
Poměr stran.......................................... 67
Portrét (režim fotografování)................ 80
Přehrávání
Kabel rozhraní  Software
Prezentace......................................... 130
P (režim fotografování)......................... 92
Příslušenství....................................... 171
Programová automatika....................... 92
Prohlížení............................................. 29
Chytrý výběr................................. 131
Prezentace................................... 130
Vyhledávání snímků..................... 127
Zobrazení indexu......................... 126
Zobrazení na televizoru................ 173
Zvětšené zobrazení...................... 129
Rejstřík
R
Střed (režim rámečku AF).................. 106
Rámečky AF........................... 27, 53, 105
Světlo................................................... 75
Řemínek na zápěstí............................... 2
Světový čas........................................ 164
Řešení problémů................................ 196
Resetovat vše..................................... 167
Režim AUTO
(režim fotografování)................ 26, 44, 52
Režim měření expozice........................ 95
Režim řízení....................................... 102
Rozlišení (velikost snímků)................... 68
Rozsah zaostření
Makro........................................... 103
Ruční zaostřování........................ 103
Ruční zaostřování
(režim zaostřování)............................. 103
S
Sada napájecího adaptéru......... 171, 177
Samospoušť......................................... 62
2sekundová samospoušť............... 63
Přizpůsobení samospouště............ 64
Samospoušť s detekcí tváře
(režim fotografování)...................... 87
Samospoušť s detekcí tváře
(režim fotografování)............................ 87
Sekvenční fotografování..................... 102
Sépiově zbarvené snímky.................. 100
Sníh (režim fotografování).................... 81
Snímky
Doba zobrazení.............................. 76
Mazání......................................... 136
Přehrávání  Zobrazení jednotlivých
snímků
Ochrana....................................... 132
Software............................................... 29
CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk.................................... 2
Instalace......................................... 33
Stejnosměrná spojka.......................... 177
T
Tisk..................................................... 179
Tv (režim fotografování)......................116
U
Úpravy
i-Contrast...................................... 150
Korekce červených očí................. 151
Mé barvy...................................... 149
Oříznutí........................................ 147
Změna velikosti snímků................ 146
Úspora energie..................................... 42
Uživatelské vyvážení bílé..................... 99
V
Výchozí  Resetovat vše
Vyvážení bílé (barvy)............................ 98
Z
Zaostřování
AF servo....................................... 109
Blokování AF.................................110
Rámečky AF................................. 105
Zoom bodu AF................................ 72
Závěsný popruh na krk  Řemínek
na zápěstí
Živé ovládání (režim fotografování)...... 79
Změna velikosti snímků...................... 146
Zobrazení jednotlivých snímků............. 29
Zobrazení na televizoru...................... 173
Zoom........................................ 26, 52, 60
Zvětšené zobrazení............................ 129
Zvuky.................................................. 156
Stereofonní AV kabel.......................... 173
223
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
Potvrzení ochranných známek
• Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
• Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností
Microsoft.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC.
• Logo a symbol iFrame jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Informace o licencování MPEG-4
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T
patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
Zřeknutí se odpovědnosti
• Kopírování, šíření a ukládání jakékoli části této příručky v systémech
pro vyhledávání informací bez předchozího svolení společnosti Canon
je zakázáno.
• Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího
upozornění změnit obsah této příručky.
• Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od
skutečného vybavení.
• Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku chybné obsluhy/
činnosti přístroje.
224
CEL-ST2XA2H0
© CANON INC. 2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising