Canon | PowerShot SX710 HS | User manual | Canon PowerShot SX710 HS User manual

Canon PowerShot SX710 HS User manual
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Uživatelská příručka k fotoaparátu
Další režimy fotografování
ČESKY
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku včetně části
„Bezpečnostní upozornění“ (= 13).
●● Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat
fotoaparát.
●● Příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli k dispozici pro
případné budoucí použití.
●● Klepnutím na tlačítka vpravo dole získáte přístup na ostatní stránky.
: Další stránka
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
: Předchozí stránka
: Stránka před klepnutím na odkaz
Příslušenství
●● Chcete-li přejít na začátek kapitoly, klepněte na název kapitoly vpravo.
Dodatek
Rejstřík
© CANON INC. 2015
CEL-SV6ZA2H0
1
Před použitím
Kompatibilní paměťové karty
Následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) lze použít,
a to bez ohledu na jejich kapacitu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Paměťové karty SD*1
Úvodní informace
●● Paměťové karty SDHC*1*2
Základy práce s fotoaparátem
●● Paměťové karty SDXC* *
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
1 2
Obsah balení
*1
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky.
Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.
*2
Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve
fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Fotoaparát
Baterie NB-6LH*
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Nabíječka baterií
CB-2LY/CB-2LYE
Řemínek na zápěstí
Rejstřík
* Neodlepujte přilepený obal z baterie.
●● Dodávány jsou rovněž tištěné materiály.
●● Paměťová karta není součástí balení (= 2).
2
Poznámky na úvod a právní
informace
●● Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je,
abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme,
že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři
nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou
funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež
mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo
který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
●● Snímky pořízené tímto fotoaparátem by měly být určeny k osobnímu
využití. Zamezte pořizování neautorizovaných záznamů porušujících
autorská práva a berte na zřetel, že i snímky pořízené pro osobní
potřebu na některých vystoupeních, výstavách nebo v některých
komerčních prostorách mohou v určitých případech porušovat
autorská nebo jiná práva.
●● Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře Canon
naleznete v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček
k fotoaparátu.
●● Přestože jsou LCD monitory vyráběny v podmínkách extrémně
přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá
konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech
některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo
černé body. Tento jev neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje
zaznamenané snímky.
●● LCD monitor může být zakryt tenkou plastovou fólií na ochranu proti
poškrábání při přepravě. Pokud je zakrytý, před použitím fotoaparátu
fólii odstraňte.
●● Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho
těla. Tento jev neznamená závadu.
Typografické konvence v této
příručce
●● V této příručce jsou tlačítka a voliče fotoaparátu označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim
podobnými.
●● Následující tlačítka a ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
Čísla v závorkách označují počet odpovídajících kontrol v „Části
přístroje“ (= 4).
[ ] Tlačítko nahoru (12) na zadní straně
[ ] Tlačítko doleva (8) na zadní straně
[ ] Tlačítko doprava (13) na zadní straně
[ ] Tlačítko dolů (15) na zadní straně
[ ] Příkazový ovladač (7) na zadní straně
●● Režimy fotografování stejně jako ikony a text, které se zobrazují na
monitoru, jsou uváděny v hranatých závorkách.
●●
: Důležité informace, které je třeba znát
●●
: Poznámky a tipy pro pokročilé používání fotoaparátu
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● =xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
Nabídka nastavení
●● Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve
výchozím nastavení.
Příslušenství
●● Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
Dodatek
●● Níže uvedené symboly „ Statické snímky“ a „ Filmy“ označují,
jak je funkce používána – jestli pro statické snímky nebo pro
videosekvence.
Rejstřík
3
Před použitím
Části přístroje
(4)
(5) (6)(7) (8)
Základní příručka
(9) (10) (11)(12)
(1) (2)
Pokročilá příručka
(3) (4)
(1)
(2)
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
(5)
(3)
(11)
(12)
(6)
(7)
(8)
(13)
(14) (15) (16)
(13)
(14)
(15)
(16)
(9)
(17)
(10)
(1)
Mikrofon
(9)
(2)
Světlo
(10)
(3)
Objektiv
(11) Přepínač [ (otevření blesku)]
(4)
Páčka zoomu
(teleobjektiv)] /
Fotografování:‌[
(širokoúhlý
[
objektiv)]
Přehrávání:‌[ (zvětšení)] /
(index)]
[
(12) Tlačítko [
hledat)]
(5)
Tlačítko filmu
(6)
Tlačítko spouště
(7)
Tlačítko ON/OFF
(8)
Oblast Wi-Fi antény
* Používá se s funkcemi NFC (= 107).
Blesk
(Značka N-Mark)*
(Asistent kompozice -
(13) Sériové číslo (číslo těla)
(1)
LCD monitor
(10) Tlačítko [
(2)
Reproduktor
(3)
Konektor AV OUT (výstup Audio/
Video) / DIGITAL (digitální výstup)
(11) Tlačítko [
zařízení)]
(4)
(Zobrazení)]
(Připojení mobilního
Konektor HDMITM
(13) Tlačítko [ (Blesk)] / Doprava
(5)
Volič režimů
(6)
Tlačítko [
(15) Krytka konektoru pro DC propojku
(7)
Příkazový ovladač
(16) Krytka prostoru pro paměťovou
kartu / baterii
(8)
Tlačítko [ (Makro)] / [
zaostřování)] / Doleva
(17) Očko pro upevnění řemínku
(9)
Indikátor
(14) Tlačítko FUNC. (Funkce) / SET
(Přehrávání)]
(Ruční
(15) Tlačítko [ (Samospoušť)] /
(Story Highlights)] / Dolů
[
(16) Tlačítko [
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
(12) Tlačítko [ (Kompenzace
(Wi-Fi)] / Nahoru
expozice)] / [
(14) Stativový závit
Další režimy fotografování
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
]
●● Otáčení příkazového ovladače je jedním
ze způsobů výběru nastavovaných
položek, přepínání snímků a provádění
dalších operací. Většinu těchto operací
je možné provádět rovněž pomocí
tlačítek [ ][ ][ ][ ].
4
Obsah
Před použitím
Úvodní informace............................................................... 2
Obsah balení............................................................................. 2
Kompatibilní paměťové karty..................................................... 2
Poznámky na úvod a právní informace..................................... 3
Typografické konvence v této příručce...................................... 3
Části přístroje............................................................................ 4
Běžné činnosti s fotoaparátem.................................................11
Bezpečnostní upozornění....................................................... 13
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem........................................ 24
Zapnutí/Vypnutí....................................................................... 24
Funkce úspory energie (Automatické vypnutí)...........................25
Funkce úspory energie v režimu fotografování......................25
Funkce úspory energie v režimu přehrávání..........................25
Tlačítko spouště...................................................................... 25
Režimy fotografování.............................................................. 26
Možnosti zobrazení v režimu fotografování............................ 26
Použití nabídky FUNC............................................................. 27
Použití obrazovky nabídky...................................................... 28
Klávesnice zobrazovaná na monitoru..................................... 29
Indikátory................................................................................. 30
Hodiny..................................................................................... 30
Základní operace.............................................................. 16
Režim Auto / Režim Hybridní Auto................................. 31
Základní příprava.................................................................... 16
Fotografování s využitím fotoaparátem určených nastavení.... 31
Nasazení řemínku......................................................................16
Správné držení fotoaparátu........................................................16
Nabití baterie..............................................................................17
Vložení baterie a paměťové karty...............................................17
Vyjmutí baterie a paměťové karty...........................................18
Nastavení data a času................................................................19
Změna data a času.................................................................19
Jazyk zobrazování......................................................................20
Fotografování (Režim Smart Auto).............................................31
Fotografování v režimu Hybridní Auto........................................33
Přehrávání krátkých filmů.......................................................34
Statické snímky / filmy............................................................34
Statické snímky......................................................................34
Filmy.......................................................................................34
Ikony scén..................................................................................35
Scény pro sekvenční fotografování........................................36
Ikony stabilizace obrazu.............................................................36
Rámečky na monitoru.................................................................37
Seznámení s činností fotoaparátu........................................... 21
Fotografování (Režim Smart Auto).............................................21
Prohlížení...................................................................................22
Mazání snímků.......................................................................23
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Běžně používané, praktické funkce........................................ 37
Větší přiblížení objektů (Digitální zoom).....................................37
Snadné opětovné zachycení objektů po ručním zoomování
(Asistent kompozice - hledat).....................................................38
5
Automatické zoomování v odpovědi na pohyb předmětu
(Auto Zoom)................................................................................39
Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti................40
Snadné opětovné zachycení objektů po automatickém
zoomování (Asistent hledání).....................................................40
Použití samospouště..................................................................41
Použití samospouště pro eliminaci chvění fotoaparátu..........41
Přizpůsobení samospouště....................................................42
Sekvenční fotografování.............................................................42
Zobrazení snímku při přehrávání...........................................43
Používání identifikace tváře.................................................... 43
Osobní informace.......................................................................43
Registrace informací pro funkci Identifikace tváře......................44
Fotografování.............................................................................45
Kontrola a úprava zaregistrovaných informací...........................46
Přepsání a přidání informací o tváři.......................................46
Vymazání registrovaných informací.......................................47
Funkce pro uživatelské nastavení snímků.............................. 48
Změna poměru stran..................................................................48
Změna počtu záznamových pixelů (Velikost snímku).................48
Pokyny k volbě počtu záznamových pixelů na základě
velikosti papíru (snímky s poměrem stran 4:3).......................48
Korekce zelených oblastí snímku způsobených rtuťovými
výbojkami....................................................................................49
Změna kvality filmů.....................................................................49
Pomocné funkce pro fotografování......................................... 50
Zobrazení mřížky........................................................................50
Zvětšení zaostřovaného místa...................................................50
Kontrola zavřených očí...............................................................51
Změna nastavení režimu IS........................................................51
Deaktivace stabilizace obrazu................................................51
Záznam filmů s objekty ve stejné velikosti, jako na
zobrazení před zahájením záznamu......................................52
Uživatelské přizpůsobení činnosti fotoaparátu........................ 52
Zamezení spuštění pomocného světla AF.................................52
Zamezení rozsvícení světla redukce červených očí...................53
Změna způsobu zobrazení snímku po jeho pořízení..................53
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení...................53
Změna obrazovky zobrazené po pořízení snímků.................54
Další režimy fotografování.............................................. 55
Uživatelské přizpůsobení jasu / barev (Živé ovládání)............ 55
Zábava s různými variantami snímků z každého snímku
(Kreativní snímek)................................................................... 56
Výběr efektů...............................................................................56
Pohyblivé objekty (Sporty)...................................................... 57
Specifické scény..................................................................... 57
Obrazové efekty (Kreativní filtry)............................................. 59
Fotografování s efektem objektivu rybí oko
(Efekt objektivu rybí oko)............................................................59
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených modelů
(Efekt miniatury).........................................................................60
Rychlosti přehrávání a odhadované doby přehrávání
(pro jednominutové klipy).......................................................60
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Levný fotoaparát)......................................................................61
Fotografování se změkčujícím efektem......................................61
Monochromatické snímky...........................................................62
Speciální režimy pro jiné účely................................................ 62
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Automatické fotografování po detekci obličeje
(Chytrá expozice).......................................................................62
Automatické fotografování po detekci úsměvu (Úsměv)........62
Automatické fotografování po detekci mrknutí
(Samospoušť mrknutím).........................................................63
Automatické fotografování po detekci nové osoby
(Samospoušť s detekcí obličeje)............................................63
6
Záznam různých druhů filmů................................................... 64
Záznam filmů ve standardním režimu........................................64
Záznam filmů s hladším pohybem..........................................64
Blokování nebo změna jasu snímku před
zahájením záznamu...............................................................65
Oprava silného třesení fotoaparátu........................................65
Záznam filmů v režimu krátkých klipů.........................................65
Efekty přehrávání...................................................................66
Záznam filmů iFrame..................................................................66
Režim P............................................................................. 67
Fotografování v režimu programové automatiky (režim [P]).... 67
Jas snímku (Expozice)............................................................ 68
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)........................68
Blokování jasu snímku / expozice (Blokování AE)......................68
Změna režimu měření expozice.................................................68
Změna citlivosti ISO....................................................................69
Úprava jasu snímku (i-Contrast).................................................69
Barvy snímku.......................................................................... 70
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé)............................70
Uživatelské vyvážení bílé.......................................................70
Změna barevných tónů snímku (Mé barvy)................................70
Vlastní barva..........................................................................71
Rozsah zaostření a zaostřování.............................................. 72
Pořizování snímků zblízka (Makro)............................................72
Fotografování v režimu ručního zaostřování..............................72
Snadná identifikace oblasti zaostření (Zvýraznění okrajů
pro MF)...................................................................................73
Digitální telekonvertor.................................................................73
Změna nastavení režimu rámečku AF........................................73
Střed.......................................................................................74
Tvář + AiAF.............................................................................74
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)........................74
Fotografování s funkcí AF servo.............................................75
Změna režimu zaostřování.........................................................76
Fotografování s funkcí blokování AF..........................................76
Sekvenční fotografování za současného trvalého zaostřování
na objekt.....................................................................................77
Blesk....................................................................................... 77
Změna nastavení režimu blesku.................................................77
Auto........................................................................................77
Zap.........................................................................................77
Pomalá synchronizace...........................................................78
Vyp.........................................................................................78
Nastavení kompenzace zábleskové expozice............................78
Fotografování s funkcí blokování FE..........................................79
Ostatní nastavení.................................................................... 79
Změna nastavení kompresního poměru (Kvalita snímku)..........79
Změna nastavení režimu IS........................................................79
Režimy Tv, Av a M............................................................ 80
Nastavení rychlosti závěrky (režim [Tv])................................. 80
Nastavení clonového čísla (režim [Av])................................... 81
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla (režim [M])..... 81
Nastavení výkonu blesku............................................................82
Režim přehrávání............................................................. 83
Prohlížení................................................................................ 83
Přepínání režimů zobrazení.......................................................84
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)..........85
Histogram...............................................................................85
Zobrazení informací GPS.......................................................85
Prohlížení filmů vytvořených při pořizování statických snímků
(Krátký film)................................................................................85
Prohlížení podle data.............................................................86
Ověření osob detekovaných identifikací tváře............................86
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Procházení a filtrování snímků................................................ 86
Procházení snímků ve formě indexu..........................................86
7
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek...................87
Zobrazení jednotlivých snímků ve skupině.................................87
Úprava informací pro funkci Identifikace tváře........................ 88
Změna jmen................................................................................88
Vymazání jmen...........................................................................89
Možnosti prohlížení snímků.................................................... 89
Zvětšování snímků.....................................................................89
Prohlížení prezentací..................................................................90
Změna nastavení prezentace.................................................90
Automatické přehrávání souvisejících snímků (Chytrý výběr)....91
Ochrana snímků...................................................................... 91
Použití nabídky...........................................................................91
Výběr jednotlivých snímků..........................................................92
Výběr rozsahu............................................................................92
Nastavení ochrany u všech snímků současně...........................93
Odstranění ochrany u všech snímků současně.....................93
Mazání snímků........................................................................ 93
Vymazání více snímků současně...............................................94
Volba metody výběru snímků.................................................94
Výběr jednotlivých snímků......................................................94
Výběr rozsahu........................................................................94
Označení všech snímků současně.........................................95
Otáčení snímků....................................................................... 95
Použití nabídky...........................................................................95
Vypnutí automatického otáčení..................................................96
Označení snímků jako oblíbených.......................................... 96
Použití nabídky...........................................................................97
Úpravy statických snímků....................................................... 97
Změna velikosti snímků..............................................................97
Výřez..........................................................................................98
Změna barevných tónů snímku (Mé barvy)................................99
Úprava jasu snímku (i-Contrast).................................................99
Korekce červených očí.............................................................100
Úpravy filmů.......................................................................... 101
Omezení velikosti souborů.......................................................102
Úpravy krátkých filmů...............................................................102
Prohlížení alb (Story Highlights)............................................ 103
Výběr motivů do alb..............................................................103
Přidání hudby na pozadí do alba..............................................104
Vytváření vlastních alb.............................................................105
Funkce Wi-Fi................................................................... 106
Dostupné funkce Wi-Fi.......................................................... 106
Odeslání snímků do telefonu Smartphone............................ 107
Odeslání snímků do telefonu Smartphone kompatibilního
s NFC.......................................................................................107
Připojení prostřednictvím NFC při vypnutém fotoaparátu
nebo při aktivním režimu fotografování................................107
Připojení prostřednictvím NFC při nastavení fotoaparátu
do režimu přehrávání...........................................................109
Odeslání do telefonu Smartphone přiřazeného k tlačítku........109
Přidání telefonu Smartphone pomocí nabídky Wi-Fi................ 110
Použití jiného přístupového bodu............................................. 112
Předchozí přístupové body....................................................... 112
Ukládání snímků do počítače.................................................113
Příprava k registraci počítače................................................... 113
Kontrola počítačového systémového prostředí.................... 113
Instalace softwaru................................................................ 113
Konfigurace počítače pro připojení prostřednictvím Wi-Fi
(pouze systém Windows)..................................................... 114
Ukládání snímků do připojeného počítače............................... 114
Ověření kompatibility přístupového bodu............................. 114
Použití přístupových bodů kompatibilních s WPS................ 115
Připojení k přístupovým bodům na seznamu....................... 117
Předchozí přístupové body................................................... 118
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Odesílání snímků do registrované webové služby.................118
Registrace webových služeb.................................................... 118
8
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY.................... 119
Registrace dalších webových služeb...................................120
Přenos snímků na webové služby............................................121
Bezdrátový tisk snímků na připojené tiskárně....................... 122
Odeslání snímků do jiného fotoaparátu................................ 123
Možnosti odesílání snímků.................................................... 124
Odeslání více snímků...............................................................124
Výběr jednotlivých snímků....................................................124
Výběr rozsahu......................................................................125
Odeslání oblíbených snímků................................................125
Poznámky k odesílání snímků..................................................126
Výběr počtu záznamových pixelů (Velikost snímku).................126
Přidání komentářů....................................................................126
Automatické odesílání snímků (Synchronizace snímků)....... 127
Základní příprava......................................................................127
Příprava fotoaparátu.............................................................127
Příprava počítače.................................................................127
Odesílání snímků......................................................................128
Prohlížení odeslaných snímků pomocí funkce
Synchronizace snímků na telefonu Smartphone..................128
Použití telefonu Smartphone pro zobrazení snímků ve
fotoaparátu a ovládání fotoaparátu....................................... 129
Nastavení hlasitosti..................................................................133
Skrytí rad a tipů........................................................................134
Datum a čas.............................................................................134
Světový čas..............................................................................134
Nastavení doby pro zasunutí objektivu.....................................135
Použití režimu Eco....................................................................135
Nastavení funkce Úspora energie............................................135
Jas monitoru.............................................................................136
Skrytí úvodní obrazovky...........................................................136
Formátování paměťových karet................................................136
Nízkoúrovňové formátování.................................................137
Číslování souborů.....................................................................137
Ukládání snímků na základě data............................................137
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot...........................138
Ověřování log osvědčení..........................................................138
Jazyk zobrazování....................................................................138
Úprava dalších nastavení.........................................................138
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.............................139
Příslušenství................................................................... 140
Přehled systému................................................................... 140
Volitelné příslušenství........................................................... 141
Opatření snímků ve fotoaparátu geografickými značkami........129
Dálkové fotografování...............................................................129
Příslušenství pro napájení........................................................141
Ostatní příslušenství.................................................................142
Tiskárny....................................................................................142
Úprava nebo vymazání nastavení Wi-Fi............................... 130
Použití volitelného příslušenství............................................ 142
Úpravy informací o připojení.....................................................130
Změna přezdívky zařízení....................................................131
Vymazání informací o připojení............................................131
Změna přezdívky fotoaparátu...............................................131
Opětovné nastavení sítě Wi-Fi na výchozí hodnoty.................132
Přehrávání na televizoru...........................................................142
Přehrávání na televizoru s vysokým rozlišením...................142
Přehrávání na televizoru se standardním rozlišením...........143
Napájení fotoaparátu ze standardní elektrické zásuvky...........144
Nabídka nastavení......................................................... 133
Nastavení základních funkcí fotoaparátu.............................. 133
Ztišení činnosti fotoaparátu......................................................133
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Použití softwaru..................................................................... 145
Kabelová připojení k počítači....................................................145
Kontrola počítačového systémového prostředí....................145
Instalace softwaru................................................................145
9
Ukládání snímků do počítače...................................................145
Tisk snímků........................................................................... 146
Snadný tisk...............................................................................146
Konfigurace nastavení tisku.....................................................147
Oříznutí snímků před tiskem................................................148
Výběr velikosti papíru a rozvržení před tiskem.....................148
Dostupné možnosti rozvržení...............................................149
Tisk průkazových fotografií...................................................149
Tisk filmových scén..................................................................149
Možnosti tisku filmů..............................................................149
Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF).............................150
Konfigurace nastavení tisku.................................................150
Nastavení tisku pro jednotlivé snímky..................................150
Nastavení tisku pro rozsah snímků......................................151
Nastavení tisku pro všechny snímky....................................151
Vymazání všech snímků ze seznamu tisků..........................151
Tisk snímků přidaných na seznam tisků (DPOF).................151
Přidání snímků do fotoalba.......................................................152
Volba metody výběru snímků...............................................152
Přidání jednotlivých snímků..................................................152
Přidání všech snímků do fotoalba........................................152
Odebrání všech snímků z fotoalba.......................................152
Dodatek........................................................................... 153
Odstraňování problémů......................................................... 153
Zprávy zobrazované na monitoru.......................................... 157
Informace zobrazované na monitoru..................................... 159
Karta fotografování...................................................................163
Karta nastavení........................................................................167
Karta přehrávání.......................................................................168
Karta tisku.................................................................................168
Pokyny pro manipulaci.......................................................... 169
Specifikace............................................................................ 169
Specifikace fotoaparátu............................................................169
Wi-Fi.....................................................................................170
Ohnisková vzdálenost digitálního zoomu (ekvivalent
u 35mm filmu).......................................................................170
Počet snímků / Doba záznamu, Doba přehrávání................170
Počet snímků, které lze uložit na paměťovou kartu.............171
Doba záznamu na paměťovou kartu....................................171
Pracovní rozsah blesku........................................................171
Rozsah zaostřitelných vzdáleností.......................................172
Rychlost sekvenčního fotografování....................................172
Rychlost závěrky..................................................................172
Clona....................................................................................172
Baterie NB-6LH....................................................................173
Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE.....................................173
Rejstřík.................................................................................. 174
Upozornění k připojení Wi-Fi (k bezdrátové síti LAN)........... 176
Upozornění na rušení rádiových vln.........................................176
Bezpečnostní opatření..............................................................176
Ochranné známky a licence.................................................177
Zřeknutí se odpovědnosti.....................................................177
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Fotografování (zobrazené informace)......................................159
Stav baterie..........................................................................159
Přehrávání (podrobné informace).............................................160
Přehled panelu pro ovládání filmů........................................160
Tabulky funkcí a nabídek....................................................... 161
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování..........161
Nabídka FUNC.........................................................................162
10
Běžné činnosti s fotoaparátem
Aplikace speciálních efektů
Základní příručka
Živé barvy
(= 59)
Fotografování
●● Použití fotoaparátem určených nastavení (Režim Auto, Režim
Hybridní Auto)
-- = 31, = 33
●● Pozorování několika efektů aplikovaných na každý snímek s použitím
fotoaparátem určených nastavení (Režim Kreativní snímek)
-- = 56
Před použitím
Efekt plakátu
(= 59)
Efekt miniatury
(= 60)
Levný fotoaparát
(= 61)
●● Zaostření na tváře osob
-- = 31, = 57, = 74
●● Fotografování bez blesku (Vypnutí blesku)
-- = 31
Specifické scény
●● Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)
-- = 41, = 63
Sporty
(= 57)
Noční scény
(= 57)
Slabé osvětlení
(= 57)
Ohňostroj
(= 57)
Změkčující efekt
(= 61)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Monochromatický
(= 62)
Snímky na sněhu
(= 57)
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Pořízení kvalitních snímků osob
Portréty
(= 57)
Efekt rybí oko
(= 59)
●● Kombinace filmových klipů a snímků (Krátký film)
-- = 33
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
11
Prohlížení
●● Prohlížení snímků (Režim přehrávání)
-- = 83
●● Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
-- = 90
●● Prohlížení snímků na televizoru
-- = 142
●● Prohlížení snímků na počítači
-- = 145
●● Rychlé procházení mezi snímky
-- = 86
●● Vymazání snímků
-- = 93
●● Automatické vytvoření alba
-- = 103
Záznam a prohlížení filmů
●● Záznam filmů
-- = 31, = 64
●● Prohlížení filmů (Režim přehrávání)
-- = 83
Tisk
Ukládání
●● Uložení snímků do počítače pomocí kabelu
-- = 145
Používání funkcí Wi-Fi
●● Odeslání snímků do telefonu Smartphone
-- = 107
●● Sdílení snímků online
-- = 118
●● Odeslání snímků do počítače
-- = 127
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Tisk snímků
-- = 146
12
Bezpečnostní upozornění
●● Před použitím výrobku si nezapomeňte pečlivě přečíst níže uvedená
bezpečnostní upozornění. Vždy dbejte na to, abyste výrobek používali
správným způsobem.
●● Bezpečnostní upozornění zde uvedená mají zabránit zranění uživatele
či dalších osob a zamezit škodám na majetku.
●● U každého samostatně prodávaného příslušenství si před jeho
použitím přečtěte dodávané pokyny.
Varování
Označuje možnost vážného zranění či
smrtelného úrazu.
●● Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.
Intenzivní světlo záblesku by mohlo způsobit poškození zraku. Zejména
při fotografování malých dětí s bleskem udržujte odstup minimálně 1 metr
od fotografovaného dítěte.
●● Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.
Závěsný popruh omotaný okolo krku dítěte může způsobit udušení.
Pokud váš výrobek používá napájecí kabel, může náhodné omotání
kabelu okolo krku dítěte způsobit udušení.
●● Používejte pouze doporučené napájecí zdroje.
●● Výrobek nerozebírejte, neupravujte, ani jej nevystavujte vysokým
teplotám.
●● Pokud je baterie opatřena přilepeným obalem, tento obal neodlepujte.
●● Chraňte výrobek před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.
●● Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku v případě, že došlo k jejich
odhalení například v důsledku pádu výrobku.
●● Výrobek přestaňte ihned používat v případě, že z něho vychází
kouř nebo neobvyklý zápach, a v dalších případech, kdy se chová
nestandardním způsobem.
●● K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol,
benzín nebo ředidla.
●● Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami a nedopusťte vniknutí kapaliny
nebo cizího objektu do vnitřních částí výrobku.
Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Pokud dojde k zvlhnutí výrobku nebo k vniknutí kapaliny či cizích objektů
do vnitřních částí výrobku, ihned vyjměte baterii/baterie nebo výrobek
odpojte od elektrické sítě.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Nedívejte se hledáčkem (je-li jím přístroj vybaven) do silných zdrojů
světla, jaké představuje například slunce za jasného dne nebo silný
zdroj umělého světla.
Hrozí riziko poškození vašeho zraku.
Základy práce s fotoaparátem
●● Nedotýkejte se výrobku za bouřky, pokud je připojen k elektrické síti.
Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Ihned
přestaňte výrobek používat a vzdalte se od něj.
Další režimy fotografování
●● Používejte pouze doporučené baterie.
●● Neumísťujte baterii/baterie do blízkosti otevřeného ohně ani je do něj
nevhazujte.
Mohlo by dojít k explozi nebo vytečení baterie/baterií a následnému
úrazu elektrickým proudem nebo požáru. V případě, že dojde ke kontaktu
unikajícího elektrolytu z baterie s očima, ústy, pokožkou nebo oděvem,
okamžitě postižená místa opláchněte vodou.
●● Pokud výrobek využívá nabíječku baterií, věnujte pozornost
následujícím pokynům.
-- Pravidelně odpojujte kabel a suchým hadříkem otírejte prach
a nečistoty ulpělé na síťové vidlici, vnějších částech zásuvky
elektrické sítě a okolním prostředí.
-- Síťovou vidlici nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte zařízení způsobem vedoucím k překročení jmenovité
kapacity zásuvky elektrické sítě a napájecích kabelů. Nepoužívejte
zařízení v případě poškození propojovací vidlice kabelu, ani
v případě nesprávného (nedostatečného) zasunutí vidlice kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
-- Dejte pozor, aby se konektory ani vidlice nedostaly do kontaktu
s prachem a kovovými předměty (jako jsou špendlíky nebo klíče).
-- Pokud je váš výrobek vybaven napájecím kabelem, nepřerušujte,
nepoškozujte a neupravujte kabel, ani na něj neumisťujte těžké
předměty.
Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
13
●● Na místech, kde je zakázáno fotografovat, fotoaparát vypněte.
Elektromagnetické vlnění produkované fotoaparátem může narušovat
činnost elektronických přístrojů a dalších zařízení. Při použití výrobku na
místech, kde je používání elektronických zařízení omezeno (například
uvnitř letadel a zdravotnických zařízení), dbejte patřičné pozornosti
a dodržujte pokyny.
●● Zamezte dlouhodobému kontaktu fotoaparátu s pokožkou.
I když fotoaparát není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním
popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Na horkých místech
a v případech špatného větrání nebo necitlivé pokožky použijte stativ.
Upozornění
Označuje možnost zranění.
●● Při přenášení výrobku za popruh dbejte na to, abyste výrobkem do
ničeho neudeřili, ani jej nevystavili silným nárazům nebo otřesům
nebo jej nezachytili o jiné předměty.
●● Dejte pozor, abyste nevystavili objektiv působení silného nárazu
nebo tlaku.
Mohli byste poškodit fotoaparát nebo se poranit.
●● Dejte pozor, abyste nevystavili monitor silným nárazům.
Dojde-li k prasknutí monitoru, můžete se zranit střepy z monitoru.
●● Při použití blesku dejte pozor, abyste nezakrývali reflektor blesku prsty
nebo oblečením.
Mohlo by dojít k popálení nebo poškození blesku.
●● Výrobek nepoužívejte, neumisťujte ani neskladujte na následujících
místech:
-- Místa vystavená přímému slunečnímu záření
-- Místa vystavená teplotám nad 40 °C
-- Místa s vysokou vlhkostí či prašností
Na výše uvedených místech může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí
nebo výbuchu baterií a následnému požáru, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo jinému úrazu.
Přehřátí a poškození výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru, popálení nebo k jinému zranění.
●● Přechodové efekty v prezentacích mohou při dlouhodobém pozorování
vyvolat nepříjemné pocity.
Před použitím
●● Při použití volitelných objektivů, filtrů a filtrových adaptérů (jsou-li
dostupné) kontrolujte správné připevnění tohoto příslušenství.
Dojde-li k uvolnění a pádu příslušenství objektivu, může se roztříštit
a skleněné střepy z čoček mohou způsobit pořezání.
Základní příručka
●● U výrobků s automatickým vysouváním a zasouváním blesku dávejte
při zasouvání blesku pozor, abyste se neskřípli.
Mohlo by dojít ke zranění.
Upozornění
Označuje možnost škod na majetku.
●● Nemiřte fotoaparátem do intenzivních zdrojů světla, jaké představuje
například slunce za jasného dne nebo intenzivní zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo způsobit poškození obrazového snímače nebo
vnitřních součástí přístroje.
●● Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí
dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
●● U výrobků s automatickým vysouváním a zasouváním blesku
netiskněte blesk silou dolů ani se jej nepokoušejte páčením otevřít.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
●● Bavlněným tamponem nebo kouskem látky otřete z blesku veškeré
cizí objekty, jako je prach, špína apod.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu
nebo může dojít k poruše výrobku.
●● Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte baterii/baterie a uložte je.
Jakékoli vytečení baterie může způsobit poškození výrobku.
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Před likvidací baterie/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným
izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku
požáru nebo výbuchu.
●● Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku
baterií používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte
oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě
může způsobit přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
14
●● V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné baterie.
Rozkousáním baterie zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí
nebo výbuchu baterie a následnému poškození výrobku nebo požáru.
●● Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie
s různou úrovni nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie
s chybnou polaritou kontaktů + a –.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
●● Nesedejte si s fotoaparátem vloženým do kapsy kalhot.
Mohlo by dojít k závadě nebo k poškození monitoru.
●● Při vkládání fotoaparátu do brašny se ujistěte, že nedochází ke
kontaktu monitoru s tvrdými předměty. Je-li výrobek vybaven zavíracím
monitorem, rovněž zavřete monitor (tak, aby směřoval zobrazovačem
k tělu fotoaparátu).
●● Na výrobek neupevňujte žádné tvrdé předměty.
Mohlo by dojít k závadě nebo k poškození monitoru.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
15
Základní příručka
Základní příprava
Na fotografování se připravte následujícím způsobem.
Základní informace a pokyny, od úvodní přípravy až po fotografování
a přehrávání
Základní příručka
Pokročilá příručka
Nasazení řemínku
Základní operace
Před použitím
Základy práce s fotoaparátem
●● Konec řemínku protáhněte otvorem
v očku pro upevnění řemínku (1)
a poté protáhněte druhý konec
řemínku smyčkou na protaženém
konci řemínku (2).
(2)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
(1)
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Správné držení fotoaparátu
●● Řemínek fotoaparátu si nasaďte
na zápěstí.
●● Během fotografování přitiskněte paže
k tělu a držte fotoaparát pevně, abyste
zabránili jeho pohybu. Pokud jste
vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
16
Nabití baterie
Baterii před použitím nabijte pomocí dodávané nabíječky. Na toto
úvodní nabití baterie nezapomeňte, protože baterie není při zakoupení
fotoaparátu nabitá.
(1)
(2)
1
2
(2 )
(1)
CB-2LY
CB-2LYE
●● CB-2LYE: Zapojte jeden konec
napájecího kabelu do nabíječky a druhý
konec do zásuvky elektrické sítě.
●● Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově
a baterie se začne nabíjet.
(2)
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Vložení baterie a paměťové karty
Režimy Tv, Av a M
Do fotoaparátu vložte baterii (součást dodávky) a paměťovou kartu
(prodávaná samostatně).
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo paměťovou
kartu, která byla naformátována v jiném zařízení, měli byste ji
naformátovat pomocí tohoto fotoaparátu (= 136).
Režim přehrávání
1
(2)
●● Po dokončení nabíjení změní kontrolka
barvu na zelenou.
Vyjměte baterii.
Otevřete krytku.
●● Posuňte krytku (1) a otevřete ji (2).
2
(1)
(2)
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
(1)
●● Po odpojení nabíječky baterií od
elektrické sítě vyjměte baterii tak,
že ji stisknete dovnitř (1) a vyjmete
směrem nahoru (2).
●● Pro ochranu baterie a zachování jejího optimálního stavu
nenabíjejte baterii souvisle po dobu delší než 24 hodin.
●● V případě nabíječek baterií, které používají napájecí kabel,
nepřipojujte nabíječku ani kabel k jiným objektům. Takováto
činnost by mohla vést k poruše nebo poškození produktu.
Před použitím
Režim P
Nabijte baterii.
●● CB-2LY: Vyklopte síťovou vidlici
(1) a zapojte nabíječku do zásuvky
elektrické sítě (2).
3
(1)
Vložte baterii.
●● Po vyrovnání značek
na baterii
a nabíječce zasuňte baterii do
nabíječky (1) a stiskněte ji směrem
dolů (2).
●● Podrobnosti o dobách nabíjení, počtech snímků a dobách
nahrávání při použití plně nabité baterie viz „Počet snímků / Doba
záznamu, Doba přehrávání“ (= 170).
●● Nabité baterie jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením. Baterii nabijte v den, kdy ji budete používat
(nebo bezprostředně předtím).
●● Nabíječku baterií je možné používat v oblastech vybavených
elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100 – 240 V AC
(50/60 Hz). Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte
komerčně dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické
transformátory určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou
poškodit baterii.
Vložte baterii.
Rejstřík
●● Uchopte baterii s kontakty ve vyobrazené
poloze, podržte aretaci baterie ve směru
šipky (1) a zasuňte baterii ve směru šipky
(2) tak daleko do přístroje, až aretace
zaklapne do zajištěné polohy.
●● Pokud vložíte baterii ve špatné orientaci,
nelze ji zaaretovat ve správné poloze.
Vždy kontrolujte správnou orientaci
baterie a její zajištění v přístroji.
17
(1)
(2)
3
Zkontrolujte přepínač ochrany proti
zápisu na kartě a vložte paměťovou
kartu.
●● Pokud je paměťová karta opatřena
přepínačem ochrany proti zápisu,
nebude v případě nastavení
přepínače do zamknuté polohy
možné zaznamenávat data.
Posuňte přepínač ve směru šipky (1).
●● Vložte paměťovou kartu kontakty (2)
směřujícími vyobrazeným způsobem
tak daleko do přístroje, až zaklapne
do aretované polohy.
●● Vždy kontrolujte správnou orientaci
vkládané paměťové karty. Vložíte-li
paměťovou kartu v nesprávné orientaci,
může dojít k poškození fotoaparátu.
4
(1)
(2)
Zavřete krytku.
●● Sklopte krytku (1), stiskněte ji směrem
dolů a současně ji posunujte, až zaklapne
do zavřené polohy (2).
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Vyjměte baterii.
●● Otevřete krytku a stiskněte aretaci baterie
ve směru šipky.
●● Baterie se povysune.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyjměte paměťovou kartu.
●● Zatlačte paměťovou kartu směrem do těla
přístroje, až uslyšíte klapnutí, a potom ji
pomalu uvolněte.
●● Paměťová karta se uvolní a povysune.
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Informace o počtech snímků a hodinách záznamu, které lze
uložit na paměťovou kartu, viz „Počet snímků, které lze uložit na
paměťovou kartu“ (= 171).
Dodatek
Rejstřík
18
Nastavení data a času
Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Datum/čas],
nastavte následujícím způsobem přesné datum a čas. Tyto informace
se při pořízení snímku uloží do vlastností snímku a využívají se při
řazení snímků podle data pořízení nebo při tisku snímků s uvedením
data pořízení.
1
Zapněte fotoaparát.
●● Stiskněte tlačítko ON/OFF.
●● Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].
2
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
požadovanou možnost.
●● Po dokončení stiskněte tlačítko [
Pokročilá příručka
].
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Změna data a času
Další režimy fotografování
Úpravu zobrazení data a času proveďte následujícím způsobem.
Režim P
Zobrazte obrazovku nabídky.
●● Stiskněte tlačítko [
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] zadejte hodnoty data a času.
Základní příručka
●● Chcete-li nastavit letní čas (posunutí času o 1 hodinu dopředu),
vyberte možnost [ ] v kroku 2 a potom vyberte stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ] možnost [ ].
1
Nastavte datum a čas.
Před použitím
●● Dokud nenastavíte datum, čas a místní časové pásmo, bude
se obrazovka [Datum/čas] zobrazovat při každém zapnutí
fotoaparátu. Zadejte správné informace.
].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
2
Vyberte položku [Datum/čas].
●● Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [
Funkce Wi-Fi
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Datum/čas]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
3
Zadejte místní časové pásmo.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte domácí
časové pásmo.
4
Dokončete proces nastavení.
●● Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko [ ]. Po zobrazení zprávy pro
potvrzení obrazovka pro nastavení zmizí.
3
Příslušenství
Dodatek
Změňte datum a čas.
●● Podle pokynů uvedených v kroku 2
„Nastavení data a času“ (= 19)
upravte nastavení.
●● Stisknutím tlačítka [
obrazovku nabídky.
Nabídka nastavení
Rejstřík
] zavřete
●● Stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete
fotoaparát.
19
●● Nastavení data/času jsou po vyjmutí baterie z fotoaparátu
uchována po dobu přibližně tří týdnů pomocí vestavěné baterie
pro datum/čas (záložní baterie).
●● Po vložení nabité baterie nebo propojení fotoaparátu se sadou
napájecího adaptéru (prodávaná samostatně, = 141) se baterie
pro datum/čas přibližně za čtyři hodiny nabije, a to i při ponechání
fotoaparátu ve vypnutém stavu.
●● Dojde-li k vybití baterie pro datum/čas, zobrazí se po zapnutí
fotoaparátu obrazovka [Datum/čas]. Podle pokynů uvedených
v části „Nastavení data a času“ (= 19) nastavte správné datum
a čas.
Před použitím
Jazyk zobrazování
Základní příručka
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
1
Přejděte do režimu přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko [
2
].
3
Základy práce s fotoaparátem
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte a přidržte tlačítko [
potom stiskněte tlačítko [
Pokročilá příručka
] a ihned
].
Nastavte jazyk zobrazování.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte jazyk
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Po nastavení jazyka zobrazování se
obrazovka nastavení zavře.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud uděláte v kroku 2 mezi stisknutím tlačítka [ ] a tlačítka
] příliš dlouhou pauzu, zobrazí se aktuální čas.
[
V takovém případě zrušte zobrazení času stisknutím tlačítka [ ]
a opakujte krok 2.
●● Jazyk zobrazování můžete změnit také stisknutím tlačítka
] a výběrem položky [Jazyk
] na kartě [ ].
[
20
Seznámení s činností fotoaparátu
Statické snímky
Filmy
Pomocí těchto pokynů zapnete fotoaparát, pořídíte statické snímky nebo
filmy a prohlédnete si pořízené výsledky.
Fotografování (Režim Smart Auto)
Exponujte.
Pořizování statických snímků
4
Před použitím
1) Zaostřete.
Základní příručka
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámečky označující zaostřená
místa obrazového pole.
Další režimy fotografování
Režim P
Zapněte fotoaparát.
Režimy Tv, Av a M
●● Stiskněte tlačítko ON/OFF.
●● Zobrazí se úvodní obrazovka.
2
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Namiřte fotoaparát na objekt. Fotoaparát
po dobu určování fotografované scény
lehce cvaká.
●● V levém horním rohu monitoru se zobrazí
ikona scény a ikona režimu stabilizace
obrazu.
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných objektů značí zaostření
těchto objektů.
3
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické scény, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt
a snímací podmínky.
1
Pokročilá příručka
Určete kompozici snímku.
●● Chcete-li nastavit delší ohniskovou
vzdálenost a zvětšit fotografovaný objekt,
posuňte páčku zoomu směrem k symbolu
[ ] (teleobjektiv), chcete-li nastavit
kratší ohniskovou vzdálenost, posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu [ ]
(širokoúhlý objektiv).
●● Zobrazí-li se zpráva [Vysunout blesk],
vysuňte blesk přepínačem [ ]. Při
expozici snímku dojde k odpálení
záblesku. Nechcete-li použít blesk,
stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu
fotoaparátu.
2) Exponujte.
●● Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
●● Během expozice přehrává fotoaparát
zvuk závěrky a za nízké hladiny osvětlení
dochází (pokud jste vysunuli blesk do
pracovní polohy) k automatickému
spuštění blesku.
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
●● Po zobrazení vašeho snímku se
fotoaparát vrátí na obrazovku režimu
fotografování.
21
Záznam filmů
1) Zahajte záznam.
(1)
●● Stiskněte tlačítko filmu. Fotoaparát
jednou pípne, začne zaznamenávat film
a na monitoru se zobrazí údaj [ ZÁZN]
a uplynulý čas (1).
●● V horní a spodní části monitoru se
zobrazují černé pruhy a objekt je
lehce zvětšený. Černé pruhy označují
oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
●● Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
sejměte prst z tlačítka filmu.
2) Ukončete záznam.
●● Chcete-li zastavit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu. Fotoaparát dvakrát
pípne a záznam filmu se ukončí.
Před použitím
Prohlížení
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet na
monitoru.
1
Přejděte do režimu přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí se poslední pořízený snímek.
2
Vyberte snímky.
●● Chcete-li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko [ ] nebo otočte voličem
[ ] proti směru hodinových ručiček.
Chcete-li zobrazit další snímek, stiskněte
tlačítko [ ] nebo otočte voličem [ ] ve
směru hodinových ručiček.
●● Stisknutím a přidržením tlačítek [ ][ ] se
aktivuje rychlé procházení snímků.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
●● Chcete-li zobrazit tuto obrazovku (režim
Rolování zobrazení), otáčejte rychle
voličem [ ]. V tomto režimu procházíte
snímky otáčením voliče [ ].
●● Chcete-li se vrátit do režimu zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko [ ].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Filmy jsou označeny ikonou [
].
Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
22
3
Přehrávejte filmy.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte položku
[ ] (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom znovu
stiskněte tlačítko [ ].
●● Zahájí se přehrávání filmu a po jeho
].
dokončení se zobrazí ikona [
●● Chcete-li upravit hlasitost, použijte
během přehrávání tlačítka [ ][ ].
●● Chcete-li přepnout z režimu přehrávání do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Mazání snímků
Před použitím
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a vymazat. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Vyberte snímek, který chcete
vymazat.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
2
Vymažte snímek.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte položku
[ ] (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom znovu
stiskněte tlačítko [ ].
Další režimy fotografování
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Smazat] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av a M
●● Aktuální snímek se vymaže.
Funkce Wi-Fi
●● Chcete-li zrušit mazání, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Zrušit] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky
vymazat současně (= 94).
Režim P
Režim přehrávání
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
23
Pokročilá příručka
Zapnutí/Vypnutí
Režim fotografování
●● Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete
fotoaparát a připravíte jej k fotografování.
Základy práce s fotoaparátem
Další základní operace a více způsobů zábavy s fotoaparátem včetně
volitelných funkcí pro fotografování a přehrávání
●● Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF znovu.
Režim přehrávání
●● Stisknutím tlačítka [
] zapnete
fotoaparát a zobrazíte snímky.
●● Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
] znovu.
tlačítko [
●● Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu přehrávání,
].
stiskněte tlačítko [
●● Chcete-li přepnout z režimu přehrávání do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 25).
●● Jakmile je fotoaparát v režimu přehrávání, dojde po uplynutí
přibližně jedné minuty k zasunutí objektivu. Je-li objektiv
fotoaparátu zasunutý, můžete fotoaparát vypnout stisknutím
].
tlačítka [
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
24
Funkce úspory energie (Automatické vypnutí)
Z důvodu úspory energie se po určité době nečinnosti automaticky vypne
monitor (Vypnutí zobrazení) a následně rovněž fotoaparát.
Funkce úspory energie v režimu fotografování
Monitor fotoaparátu se automaticky vypne po uplynutí přibližně jedné
minuty nečinnosti. Přibližně po uplynutí dalších dvou minut se zasune
objektiv a fotoaparát se zcela vypne. Jestliže je vypnutý monitor, ale
objektiv ještě není zasunutý, aktivujete namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny (= 25) monitor a připravíte fotoaparát na fotografování.
Funkce úspory energie v režimu přehrávání
Fotoaparát se automaticky vypne po uplynutí přibližně pěti minut
nečinnosti.
●● Podle potřeby můžete deaktivovat funkci automatického vypnutí
a upravit načasování vypnutí zobrazení (= 135).
●● Funkce úspory energie není aktivní, je-li fotoaparát připojen
k jiným zařízením pomocí Wi-Fi (= 106) nebo je-li připojen
k počítači (= 145).
Tlačítko spouště
Abyste zajistili správné zaostření všech snímků, vždy nejprve namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny a po dokončení zaostřování stiskněte tlačítko
zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku.
V této příručce jsou činnosti a možné stavy tlačítka spouště popisovány
jako namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a stisknutí tlačítka spouště
až na doraz.
1
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. (Lehce stiskněte tlačítko
kvůli zaostření.)
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po dokončeném zaostření
dvakrát pípne a zobrazí rámečky jako
indikaci zaostřených míst obrazového
pole.
2
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Stiskněte tlačítko spouště až na
doraz. (Stiskněte doposud lehce
namáčknuté tlačítko spouště až
na doraz.)
●● Fotoaparát přehraje zvuk závěrky
a pořídí snímek.
●● Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Exponujete-li přímo bez předchozího namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, nemusí být výsledný snímek správně zaostřený.
●● Doba přehrávání zvuku závěrky se liší v závislosti na času
závěrky potřebném pro dosažení správné expozice. Při
fotografování některých scén může být tato doba delší. Pohne‑li
se fotoaparát (nebo fotografovaný objekt) před ukončením
přehrávání zvuku závěrky, mohou být snímky rozmazané.
25
Režimy fotografování
K volbě jednotlivých režimů fotografování použijte volič režimů.
(8)
(1)
(2)
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
Stisknutím tlačítka [
] lze měnit zobrazované informace nebo
informace skrýt. Podrobnosti o zobrazovaných informacích viz „Informace
zobrazované na monitoru“ (= 159).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
(3)
(4)
(7)
(6)
(5)
(1)
Režim živého ovládání
Umožňuje upravovat jas a barvy
snímků při fotografování (= 55).
(2)
Režim Auto / Režim Hybridní Auto
Režim vhodný pro plně
automatické fotografování,
kdy veškerá nastavení
provádí fotoaparát
(= 21, = 31, = 33).
(3)
Před použitím
Režim Kreativní snímek
Tento režim umožňuje pozorovat
několik efektů aplikovaných
automaticky na každý snímek
(= 56).
(4)
Režim Sporty
Tento režim umožňuje sekvenčně
fotografovat za současného
zaostřování pohyblivých objektů
(= 57).
(5)
Speciální motivové programy
Režimy vhodné pro fotografování
s optimálním nastavením pro
specifické scény (= 57).
(6)
Režim kreativních filtrů
Tento režim umožňuje přidávat
k pořizovaným snímkům různé
efekty (= 59).
(7)
Režim Film
Slouží k pořizování filmů (= 64).
Filmy lze snadno pořizovat rovněž
při nastavení voliče režimů do jiné
polohy, stačí jen stisknout tlačítko
filmu.
(8)
Režimy P, Tv, Av a M
Tento režim umožňuje pořizovat
snímky s uživatelským nastavením
fotoaparátu (= 67, = 80).
Další režimy fotografování
Zobrazení 1
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Zobrazení 2
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Při fotografování za slabého osvětlení se automaticky zvýší
jas obrazu na monitoru pomocí funkce nočního zobrazení pro
možnost snazší kontroly kompozice. Jas snímku zobrazeného na
monitoru a jas skutečně zaznamenávaného snímku však budou
odlišné. Pamatujte si, že zkreslený nebo trhaný obraz objektu na
monitoru neovlivní zaznamenávané snímky.
●● Možnosti zobrazení pro přehrávání viz „Přepínání režimů
zobrazení“ (= 84).
Rejstřík
26
4
Použití nabídky FUNC.
Pomocí nabídky FUNC. lze následovně nastavovat nejčastěji používané
funkce pro fotografování.
Položky a možnosti nabídky se liší v závislosti na režimu fotografování
(= 162).
1
Zobrazte nabídku FUNC.
●● Stiskněte tlačítko [
Dokončete proces nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
].
].
●● Znovu se zobrazí obrazovka zobrazená
před stisknutím tlačítka [ ] v kroku 1
a potom se zobrazí nastavená možnost.
●● Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit
výchozí nastavení fotoaparátu (= 139).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
2
Vyberte položku nabídky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku nabídky (1)
a potom stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ].
●● Dostupné možnosti (2) jsou uvedeny
vedle položek nabídky, vpravo.
(1) (2)
●● V závislosti na položce nabídky lze
funkce specifikovat jednoduchým
stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ], resp.
se zobrazí pro konfiguraci funkce další
obrazovka.
3
Vyberte možnost.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte požadovanou možnost.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
] lze
●● Možnosti označené ikonou [
konfigurovat stisknutím tlačítka [
].
●● Chcete-li se vrátit k položkám nabídky,
stiskněte tlačítko [ ].
27
4
Použití obrazovky nabídky
Pomocí obrazovky nabídky lze následovně nastavovat různé funkce
fotoaparátu. Položky nabídek jsou uspořádány do samostatných karet
podle účelu, například pro fotografování [ ], přehrávání [
] apod.
Dostupnost jednotlivých položek nabídek se liší v závislosti na vybraném
režimu fotografování nebo přehrávání (= 163 – = 168).
1
5
Dokončete proces nastavení.
●● Stisknutím tlačítka [
] se vraťte na
obrazovku zobrazenou před stisknutím
tlačítka [
] v kroku 1.
Zobrazte obrazovku nabídky.
●● Stiskněte tlačítko [
2
Vyberte možnost.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
požadovanou možnost.
].
Vyberte kartu.
●● Posunutím páčky zoomu vyberte kartu.
●● Po základním výběru karty stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
můžete přepínat mezi kartami stisknutím
tlačítek [ ][ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit
výchozí nastavení fotoaparátu (= 139).
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
3
Dodatek
Vyberte položku nabídky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku nabídky.
Rejstřík
●● V případě položek nabídky a možností,
které nejsou zobrazeny, nejprve
přepněte stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ]
obrazovku a potom vyberte stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
požadovanou položku nabídky.
●● Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce,
].
stiskněte tlačítko [
28
Klávesnice zobrazovaná na monitoru
Pomocí klávesnice na monitoru zadejte informace pro funkci identifikace
tváře (= 43), připojení Wi-Fi (= 114) atd. Pamatujte si, že délka a typ
informací, které lze zadat, se mění v závislosti na použité funkci.
(1)
●● Stiskněte tlačítko [
].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Zadání znaků
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte znak
a zadejte jej stisknutím tlačítka [ ].
●● Délka zadávaných informací (1) se liší
v závislosti na použité funkci.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Pohyb kurzoru
●● Vyberte možnost [ ] nebo [
a stiskněte tlačítko [ ].
]
Zadávání konců řádků
●● Vyberte možnost [
tlačítko [ ].
Potvrzení zadání a návrat k předchozí
obrazovce
] a stiskněte
Přepínání režimů vstupu
●● Chcete-li přepnout na čísla nebo
symboly, vyberte možnost [ ]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Chcete-li přepnout mezi velkými a malými
písmeny, vyberte možnost [ ] a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Dostupné režimy vstupu se liší
v závislosti na používané funkci.
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Mazání znaků
●● Vyberte možnost [
] a stiskněte
tlačítko [ ]. Předchozí znak se vymaže.
●● Výběrem možnosti [
] a přidržením
tlačítka [ ] odstraníte pět znaků současně.
29
Indikátory
Indikátor na zadní straně fotoaparátu (= 4) svítí nebo bliká v závislosti
na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav
indikátoru
Svítí
Zelená
Bliká
Před použitím
Hodiny
Stav fotoaparátu
Fotoaparát je připojený k počítači (= 145)
nebo je vypnuté zobrazení (= 25, = 135,
= 135)
Spouštění fotoaparátu, záznam/načítání/
přenos snímků, pořizování dlouhých expozic
(= 80, = 81) nebo připojování/přenos
prostřednictvím Wi-Fi
●● Pokud bliká indikátor zeleně, nikdy nevypínejte fotoaparát,
neotevírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu / baterii
a netřeste fotoaparátem – může dojít k poškození snímků
nebo fotoaparátu či paměťové karty.
Základní příručka
Můžete zkontrolovat aktuální čas.
●● Stiskněte a přidržte tlačítko [
Pokročilá příručka
].
●● Zobrazí se aktuální čas.
●● Pokud držíte fotoaparát při používání
funkce hodin na výšku, přepne se
zobrazení rovněž na výšku. Stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
změníte barvu zobrazení.
●● Opětovným stisknutím tlačítka [
ukončete zobrazení hodin.
]
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Při vypnutém fotoaparátu stiskněte a přidržte tlačítko [
stisknutím tlačítka ON/OFF zobrazte hodiny.
] a potom
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
30
Před použitím
Fotografování s využitím
fotoaparátem určených nastavení
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Praktický režim pro jednoduché fotografování s vyšší mírou kontroly
nad výsledky
Základní příručka
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické scény, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt
a snímací podmínky.
Statické snímky
Filmy
Režimy Tv, Av a M
●● Zobrazí se úvodní obrazovka.
Přejděte do režimu [
Další režimy fotografování
Režim P
Zapněte fotoaparát.
●● Stiskněte tlačítko ON/OFF.
2
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Fotografování (Režim Smart Auto)
1
Pokročilá příručka
Režim přehrávání
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Funkce Wi-Fi
].
●● Namiřte fotoaparát na objekt. Fotoaparát
po dobu určování fotografované scény
lehce cvaká.
●● V levém horním rohu monitoru se
zobrazí ikona motivového programu
a ikona režimu stabilizace obrazu
(= 35, = 36).
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných objektů značí zaostření
těchto objektů.
31
3
(1)
(2)
Určete kompozici snímku.
2) Exponujte / Zahajte záznam.
●● Chcete-li nastavit delší ohniskovou
vzdálenost a zvětšit fotografovaný objekt,
posuňte páčku zoomu směrem k symbolu
[ ] (teleobjektiv), chcete-li nastavit
kratší ohniskovou vzdálenost, posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu [ ]
(širokoúhlý objektiv). (Na monitoru se
zobrazí sloupec zoomu (1) zobrazující
pozici zoomu a rozsah zaostření (2).)
●● Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
●● Během expozice přehrává fotoaparát zvuk
závěrky a za nízké hladiny osvětlení dochází
(pokud jste vysunuli blesk do pracovní
polohy) k automatickému spuštění blesku.
●● Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
●● Po zobrazení vašeho snímku se fotoaparát
vrátí na obrazovku režimu fotografování.
Záznam filmů
4
Exponujte.
Pořizování statických snímků
1) Zahajte záznam.
1) Zaostřete.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámečky označující zaostřená
místa obrazového pole.
●● Je-li zaostřených více oblastí na snímku,
zobrazí se několik rámečků.
(1)
●● Stiskněte tlačítko filmu. Fotoaparát
jednou pípne, začne zaznamenávat film
a na monitoru se zobrazí údaj [ ZÁZN]
a uplynulý čas (1).
●● V horní a spodní části monitoru se
zobrazují černé pruhy a objekt je
lehce zvětšený. Černé pruhy označují
oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
●● Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
sejměte prst z tlačítka filmu.
●● Zobrazí-li se zpráva [Vysunout blesk],
vysuňte blesk přepínačem [ ]. Při
expozici snímku dojde k odpálení
záblesku. Nechcete-li použít blesk,
stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu
fotoaparátu.
2)Podle potřeby změňte velikost
objektu a upravte kompozici záběru.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li změnit velikost objektu,
opakujte operace v kroku 3.
Dojde však k zaznamenání provozních
zvuků fotoaparátu. Mějte na paměti,
že filmy zaznamenané při modrém
zobrazení faktoru zoomu budou zrnité.
●● Pokud změníte kompozici záběru,
zaostření, jas a barevné podání se
automaticky upraví.
32
3
3) Ukončete záznam.
Exponujte / Zahajte záznam.
●● Chcete-li zastavit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu. Fotoaparát dvakrát
pípne a záznam filmu se ukončí.
●● Chcete-li fotografovat, postupujte podle
kroku 4 v části „Fotografování (Režim
Smart Auto)“ (= 31).
●● Záznam filmu se ukončí automaticky po
zaplnění paměťové karty.
●● Fotoaparát zaznamená statický snímek
a filmový klip. Klip, který je ukončen
statickým snímkem a zvukem závěrky,
vytvoří jedinou kapitolu v krátkém filmu.
●● Blesk spouštěný během fotografování znamená, že fotoaparát se
pokouší automaticky zajistit optimální barevné podání hlavního
objektu a pozadí (Vícebodové vyvážení bílé).
Fotografování v režimu Hybridní Auto
Statické snímky
Filmy
Jednoduchým pořizováním statických snímků můžete vytvořit krátký film
zachycující události v průběhu dne. Fotoaparát zaznamená před každým
snímkem 2–4 s dlouhé klipy scén, které se později zkombinují v krátkém
filmu.
Klipy uložené tímto způsobem lze vybrat ve fotoaparátu pro album Story
Highlights (= 103).
1
Přejděte do režimu [
].
●● Postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Fotografování (Režim Smart Auto)“
(= 31) vyberte možnost [ ].
2
Určete kompozici snímku.
●● Chcete-li vytvořit kompozici snímku
a zaostřit, postupujte podle kroků 3 – 4
v části „Fotografování (Režim Smart
Auto)“ (= 31).
●● Chcete-li vytvořit působivější krátké
filmy, zaměřte fotoaparát na objekty po
dobu asi čtyř sekund před pořizováním
statických snímků.
●● Výdrž baterie v tomto režimu je kratší než v režimu [
],
protože je při expozici každého snímku zaznamenán rovněž
krátký film.
●● K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení
statického snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru
] a při jiných způsobech používání fotoaparátu.
režimu [
●● V krátkých filmech se zaznamenají zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu.
●● Kvalita krátkého filmu je nastavena na [
] a nelze ji měnit.
●● Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny ani při spuštění samospouště (= 133).
●● Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány
jako samostatné filmové soubory, a to i v případě, že byly
] ve stejný den.
zaznamenány v režimu [
-- Velikost souboru krátkého filmu dosáhne hodnoty přibližně 4 GB
nebo celková doba nahrávání přibližně 16 min 40 s.
-- Krátký film je chráněný (= 91).
-- Dojde ke změně nastavení letního času (= 19) nebo
časového pásma (= 134).
-- Je vytvořena nová složka (= 137).
●● Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
●● Upřednostňujete-li nahrávání krátkých filmů bez statických
snímků, upravte nastavení předem. Vyberte možnost MENU
(= 28) ► karta [ ] ► [Typ kr. filmu] ► [Bez snímků].
●● Jednotlivé kapitoly lze upravit (= 102).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
33
Přehrávání krátkých filmů
Zobrazením statického snímku pořízeného v režimu [ ] přehrajte krátký
film vytvořený ve stejný den, nebo zadejte datum pořízení krátkého filmu,
který chcete přehrát (= 86).
Statické snímky / filmy
●● Dojde-li k zapnutí fotoaparátu za současného přidržení
] ve stisknuté poloze, vypnou se provozní
tlačítka [
zvuky fotoaparátu. Chcete-li znovu aktivovat provozní zvuky
], vyberte položku
fotoaparátu, stiskněte tlačítko [
[Ztlumení] na kartě [ ] a stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
možnost [Vyp].
Statické snímky
●● Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním
snímků vlivem pohybu fotoaparátu. V tom případě upevněte
fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability.
●● Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte
se více k objektu. Podrobnosti o pracovním rozsahu blesku viz
„Pracovní rozsah blesku“ (= 171).
●● Pokud při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát
pouze jednou pípne, může se objekt nacházet příliš blízko.
Podrobnosti o rozsahu zaostření viz „Rozsah zaostřitelných
vzdáleností“ (= 172).
●● Pro potlačení efektu červených očí a jako pomůcka pro správné
zaostření se může při fotografování za nedostatku světla rozsvítit
pomocné světlo.
●● Pokud se při pokusu o pořízení snímku zobrazí blikající ikona [ ],
znamená to, že nelze pořídit snímek před dokončením nabíjení
blesku. Ve fotografování lze pokračovat až po nabití blesku,
buďto tedy stiskněte tlačítko spouště až na doraz a čekejte, nebo
tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
●● Jsou-li zobrazeny ikony Spánek a Batolata (Spánek), nejsou
přehrávány zvuky závěrky (= 35).
●● Ačkoliv můžete fotografovat znovu ještě před zobrazením
obrazovky režimu fotografování, předchozí snímek může určit
zaostření, jas a používané barvy.
●● Můžete změnit dobu zobrazení snímků po expozici (= 53).
Před použitím
Základní příručka
Filmy
Pokročilá příručka
●● Při pořizování filmů držte prsty mimo mikrofon (1). Blokování
mikrofonu může znemožňovat záznam zvuku nebo může
způsobovat utlumení zvuku.
(1 )
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Při pořizování filmů se vyvarujte dotyku jiných ovládacích prvků
fotoaparátu než tlačítka filmu, protože hrozí riziko zaznamenání
provozních zvuků fotoaparátu.
●● Po zahájení nahrávání filmu se oblast zobrazení obrázku změní
a objekty se zvětší tak, aby bylo možné korigovat značné otřesy
fotoaparátu. Chcete-li snímat objekty ve stejné velikosti, jako před
zahájením snímání, nastavte Dynamický IS na hodnotu [Nízký]
(= 52).
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
●● Zvukový záznam je stereofonní.
●● Zkreslení zvuku v důsledku působení silného větru lze potlačit.
Použije-li se však tato možnost při bezvětří, může znít záznam
zvuku nepřirozeně. Pokud není vítr příliš silný, vyberte možnost
MENU (= 28) ► karta [ ] ► [Větrný filtr] ► [Vyp].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
34
●● Barva pozadí ikon [ ], [ ], [
pozadí ikony [ ] je oranžová.
Ikony scén
Statické snímky
Filmy
V režimech [ ] a [
] jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení pro
optimální zaostření, jas a barevné podání objektu. V závislosti na scéně
může pracovat souvislý záznam snímků (= 36).
Pozadí
Objekt
Normál- Protiní
světlo
Lidé
*2
*3
Lidé v pohybu
*3
*3
Stíny na tvářích
*
Úsměv
*3
Spánek
Tmavé*1
Západy Bodová
slunce
světla
–
–
–
–
–
–
–
*3
–
–
–
*2
*3
–
–
–
Batolata
*3
*3
–
–
–
Usmívající se batolata
*
*
Spící batolata
*
Děti v pohybu
2
–
–
–
–
3
–
–
–
*3
*3
–
–
–
Ostatní objekty
*2
*3
Ostatní pohybující se
objekty
*3
*3
–
–
Ostatní blízké objekty
*2
*3
–
–
*1
*2
*3
3
2
3
*
], [
]a[
] je tmavě modrá a barva
Před použitím
●● U filmů se zobrazují pouze ikony Lidé, Ostatní objekty a Ostatní blízké
objekty.
Základní příručka
●● V režimu [ ] se zobrazují pouze ikony Lidé, Stíny na tvářích, Ostatní
objekty a Ostatní blízké objekty.
Pokročilá příručka
●● Při použití samospouště se nezobrazují ikony pro následující objekty:
lidé v pohybu a usmívající se nebo spící lidé; usmívající se nebo spící
děti; děti v pohybu a další objekty v pohybu.
●● Při nastavení jiných režimů řízení než [ ] (= 36, = 42) a při
nastavení položky [Kor. rtuť. výboj.] na [Zap] a automatické korekci
scén (= 49) se nezobrazují ikony usmívajících se nebo spících
objektů a pohybujících se dětí.
●● Je-li blesk nastaven na [ ], ikony Protisvětlo se nezobrazí
u pohybujících se dětí a usmívajících se lidí.
●● Při nastavení položky [Identif. tváře] na [Zap] a rozpoznání
zaregistrovaných tváří batolat (ve stáří 2 – 12 let) se zobrazí ikony
pro batolata (včetně usmívajících se a spících batolat) a pohybující
se děti (= 44). Před fotografováním se ujistěte, že máte nastaveny
správné hodnoty data a času (= 19).
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
●● Pokud ikona vybraného motivového programu neodpovídá
aktuálním snímacím podmínkám nebo pokud není možné
dosáhnout na snímcích požadovaného účinku, barev nebo jasu,
zkuste fotografovat v režimu [ ] (= 67).
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
–
Použitý stativ
Barva pozadí ikon je světle modrá, je-li na pozadí modrá obloha, tmavě modrá,
je-li pozadí tmavé, a šedá u všech ostatních typů pozadí.
Barva pozadí ikon je světle modrá, je-li na pozadí modrá obloha, a šedá u všech
ostatních typů pozadí.
35
Scény pro sekvenční fotografování
Pokud se zobrazí ikona pro jednu z následujících scén (v levém sloupci
tabulky) při fotografování, fotoaparát bude snímat souvisle. Pokud se
ikona jedné z následujících scén (v levém sloupci tabulky) zobrazí po
namáčknutí tlačítka spouště, zobrazí se jedna z ikon [ ], [ ] nebo [ ]
a informuje vás, že fotoaparát snímá nepřetržitě.
Úsměv
(včetně ikony
Batolata)
Spánek
(včetně ikony
Batolata)
Děti
Před použitím
Ikony stabilizace obrazu
Statické snímky
Filmy
Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována optimální
stabilizace obrazu (Inteligentní IS) a zobrazí se následující ikony.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Stabilizace obrazu pro statické snímky (Normální)
Základy práce s fotoaparátem
Fotoaparát souvisle pořizuje snímky a rozpoznává
různé parametry každého snímku, jako je například
výraz ve tváři fotografované osoby, a ukládá pouze
snímek rozpoznaný jako nejlepší.
Stabilizace obrazu pro statické snímky při panorámování
(Panorámování)*
Stabilizace obrazu pro makrosnímky. Během záznamu filmu se
zobrazuje ikona [
] a použije se stabilizace obrazu pro filmy
v makrorozsahu (Hybridní IS).
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Umožňuje pořizovat překrásné snímky spících tváří
kombinací několika sekvenčně pořízených snímků
pro snížení patrnosti projevů chvění fotoaparátu a
šumu.
Pomocné světlo AF nepracuje, blesk se nespustí
a není přehráván zvuk závěrky.
Stabilizace obrazu pro filmy, která potlačuje účinky silného
chvění fotoaparátu, například při záznamu filmů za chůze
(Dynamická)
Stabilizace obrazu pro pomalé chvění fotoaparátu, ke kterému
dochází například při záznamu filmů teleobjektivem (Optická)
Není prováděna stabilizace obrazu, protože fotoaparát je
upevněn na stativu nebo jinak udržován ve stabilní poloze.
Během záznamu filmu se však zobrazuje ikona [ ] a použije
se stabilizace obrazu potlačující účinky větru a jiných zdrojů
vibrací (Stativ IS).
Abyste nezmeškali správný okamžik snímku
pohybujících se dětí, fotoaparát zhotoví při každé
expozici sérii tří snímků.
●● Při fotografování některých scén se nemusí uložit očekávané
snímky a barvy nemusí mít očekávaný vzhled.
●● Zaostření, jas a barvy snímků jsou určeny prvním snímkem.
●● Chcete-li pořizovat pouze jednotlivé snímky, stiskněte
tlačítko [ ], v nabídce vyberte položku [ ] a potom
].
vyberte možnost [
* Zobrazuje se při panorámování z důvodu sledování pohyblivých objektů
fotoaparátem. Pokud sledujete objekt, který se pohybuje horizontálně, potlačuje
stabilizace obrazu pouze vertikální chvění fotoaparátu (horizontální stabilizace
obrazu je vypnuta). Obdobně, pokud sledujete objekt, který se pohybuje vertikálně,
potlačuje stabilizace obrazu pouze horizontální chvění fotoaparátu (vertikální
stabilizace obrazu je vypnuta).
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li zrušit stabilizaci obrazu, nastavte položku [Režim IS] na
[Vyp] (= 79). V takovém případě se ikona IS nezobrazuje.
] se nezobrazují žádné ikony [
].
●● V režimu [
36
Rámečky na monitoru
Běžně používané, praktické funkce
Statické snímky
Filmy
Jakmile v režimu [
] fotoaparát rozpozná objekty, na které jej
namíříte, zobrazí se různé rámečky.
●● Kolem objektu (nebo tváře osoby), který fotoaparát vybere jako hlavní
objekt, se zobrazí bílý rámeček a kolem ostatních rozpoznaných tváří
se zobrazí šedé rámečky. Tyto rámečky sledují v určitém rozmezí
pohyblivé objekty pro zachování jejich zaostření. Pokud ale fotoaparát
rozpozná pohyb hlavního objektu, šedé rámečky zmizí a zůstane
zobrazený pouze bílý rámeček.
Filmy
Pokud jsou vzdálené objekty příliš daleko na to, aby je bylo možné
dostatečně zvětšit pomocí optického zoomu, použijte digitální zoom
pro jejich až cca 120násobné zvětšení.
1
●● Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát rozpozná
pohyb objektu, zobrazí se modrý rámeček a zaostření a jas snímku
jsou trvale upravovány (AF servo).
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu [ ].
●● Přidržte páčku, dokud se zoomování
nezastaví.
●● Zoomování se zastaví po dosažení
nejvyššího možného faktoru zoomu
(před citelným zvýšením zrnitosti
snímků), což je indikováno na obrazovce.
●● Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích
objektů nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech,
zkuste fotografovat v režimu [ ] (= 67).
(1)
2
Posuňte páčku zoomu znovu
k symbolu [ ].
●● Fotoaparát ještě více zvětší objekt.
●● (1) je současný faktor zoomu.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Větší přiblížení objektů (Digitální zoom)
Statické snímky
Před použitím
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
37
●● Posunutím páčky zoomu se zobrazí sloupec zoomu (který
indikuje polohu zoomu). Barva sloupce zoomu se mění
v závislosti na aktuální poloze zoomu.
-- Bílé pásmo: rozsah optického zoomu, kde nejsou snímky
znatelně zrnité.
-- Žluté pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde se snímky nejeví
znatelně zrnité (ZoomPlus).
-- Modré pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde jsou snímky zrnité.
●● Protože při některých nastaveních záznamových pixelů (= 48)
není modrý rozsah k dispozici, lze maximálního faktoru zoomu
dosáhnout postupem uvedeným v kroku 1.
●● Chcete-li deaktivovat digitální zoom, vyberte možnost MENU
(= 28) ► karta [ ] ► [Digitální zoom] ► [Vyp].
Filmy
Pokud vám během zoomování zmizí fotografovaný objekt ze záběru,
můžete jej dočasným nastavením krátké ohniskové vzdálenosti snáze
vyhledat.
1
Vyhledejte ztracený objekt.
●● Stiskněte a přidržte tlačítko [
Znovu vyhledejte fotografovaný
objekt.
●● Namiřte fotoaparát tak, aby se objekt
dostal do bílého rámečku, a potom
uvolněte tlačítko [ ].
●● Obnoví se předchozí zvětšení, takže
oblast v bílém rámečku znovu zaplní
celý monitor.
●● Po dobu nastavení krátké ohniskové vzdálenosti se nezobrazují
některé informace ke snímku.
●● Během záznamu filmu se při stisknutí tlačítka [ ] bílý rámeček
nezobrazuje. Provozní zvuky vydávané fotoaparátem například
během zoomování a změněný faktor zoomu se zaznamenávají
na filmu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Snadné opětovné zachycení objektů po ručním
zoomování (Asistent kompozice - hledat)
Statické snímky
2
].
●● Fotoaparát nastaví krátkou ohniskovou
vzdálenost a vyznačí bílým rámečkem
oblast zobrazenou před stisknutím
tlačítka [ ].
●● Pokud upřednostňujete pořízení snímku s faktorem zoomu
nastaveným na obrazovce v kroku 1, stiskněte tlačítko spouště
až na doraz.
●● Faktor zoomu, ke kterému se fotoaparát vrátí po uvolnění tlačítka
[ ], lze nastavit posunutím páčky zoomu za současného
přidržení tlačítka [ ] pro změnu velikosti bílého rámečku.
●● Chcete-li nastavit oblast zobrazenou při stisknutí tlačítka [ ],
Zobr.
vstupte do nabídky MENU (= 28) ► karta [ ] ► [
oblast] a vyberte jednu ze tří možností.
●● Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka [ ] po stisknutí
tlačítka spouště až na doraz při použití režimu samospouště
(= 41).
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
38
Automatické zoomování v odpovědi na pohyb
předmětu (Auto Zoom)
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát automaticky zoomuje pro udržení rozpoznané tváře (= 74)
v konstantní velikosti. Pokud se osoba přiblíží, fotoaparát automaticky
nastaví kratší ohniskovou vzdálenost (oddálí osobu) a naopak. Velikost
tváře osoby lze podle potřeby upravit.
1
Přejděte do režimu [
] Režim Auto.
●● Rychle stiskněte a uvolněte tlačítko [
●● Zobrazí se ikona [
].
].
●● Okolo nalezené tváře se zobrazí bílý
rámeček a fotoaparát přiblíží a oddálí
obraz, aby udržel předmět na obrazovce.
●● Je-li nalezeno více tváří, zobrazí se bílý
rámeček okolo tváře hlavního objektu
a až dva šedé rámečky okolo dalších
tváří, jelikož fotoaparát přiblíží tyto
objekty na obrazovce.
2
Exponujte / Zahajte záznam.
●● Automatické přiblížení pokračuje i po
pořízení fotografie a rámečky jsou stále
zobrazeny.
●● Chcete-li zrušit automatické zoomování,
stiskněte znovu tlačítko [ ]. Zobrazí se
symbol [ Auto: Vyp].
●● Tvář osoby se nemusí zobrazovat v konstantní velikosti vzhledem
k monitoru při některých faktorech zoomu, pokud je hlava osoby
nakloněná nebo pokud osoba nestojí čelně k fotoaparátu.
●● Během záznamu filmu se na filmu zaznamenávají zvuky změny
faktoru zoomu a provozní zvuky fotoaparátu.
Auto, nezobrazují se některé
●● Pokud je zapnutá možnost
informace o snímku a některá nastavení pro fotografování nelze
zkonfigurovat.
●● Automatické zoomování pro udržení více objektů na obrazovce se
neprovádí během záznamu filmu, i když jsou tváře detekovány.
●● Páčkou zoomu můžete nastavit kratší nebo delší ohniskovou
vzdálenost objektivu, ale po uvolnění páčky se za několik sekund
obnoví původní faktor zoomu.
●● Pokud je nalezeno více tváří v kroku 1, můžete přepnout
hlavní tvář používanou pro automatické přiblížení stisknutím
tlačítka [ ].
●● Pokud se nalezený objekt přesune směrem k okraji obrazovky,
fotoaparát oddálí obraz a udrží objekt na obrazovce.
●● Faktor zoomu nelze změnit pomocí po stisknutí tlačítka spouště
až na doraz při použití režimu samospouště (= 41).
●● Fotoaparát stanovuje prioritu přiblížení a udržuje objekty
na obrazovce. Z toho důvodu nemusí být možné udržovat
stálou velikost zobrazení tváře v závislosti na pohybu objektu
a podmínkách snímání.
●● Není-li nalezena tvář, fotoaparát provede přiblížení po určitou
úroveň a po nalezené tváře přibližování zastaví.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
39
Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti
●● Je-li zapnutá možnost
Auto, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] požadovanou
možnost.
●● Fotoaparát automaticky zoomuje pro
udržení tváří ve zvolené velikosti.
Auto
Tvář
Horní tělo
Celé tělo
Ruční
Automatické zoomování brání předmětům v pohybu
mimo obrazovku.
Naleznete-li více tváří, fotoaparát zazoomuje a udrží
tyto objekty na obrazovce.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro
jednoznačné rozpoznání výrazu ve tváři.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro zobrazení
horní části těla osob.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro zobrazení
celých postav osob.
Fotoaparát uchovává tváře osob ve velikosti nastavené
posunutím páčky zoomu. Jakmile dosáhnete
požadované velikosti tváře, uvolněte páčku zoomu.
●● Velikost tváře lze nastavit rovněž v položce MENU (= 28) ►
Automatická nastavení] ► [
Auto zoom].
karta [ ] ► [
Pro deaktivaci této funkce a samostatné použití funkce popsané
v části „Snadné opětovné zachycení objektů po automatickém
zoomování (Asistent hledání)“ (= 40) můžete vybrat možnost
[Vyp].
●● Při výběru možnosti [Tvář], [Horní tělo] nebo [Celé tělo] můžete
nastavit páčkou zoomu kratší nebo delší ohniskovou vzdálenost
objektivu, ale po uvolnění páčky se za několik sekund obnoví
původní faktor zoomu.
●● Stisknutím tlačítka [ ] můžete během záznamu filmu vymazat
vámi specifikovanou velikost tváře.
●● Velikosti tváří nelze měnit během záznamu filmu.
Před použitím
Snadné opětovné zachycení objektů po
automatickém zoomování (Asistent hledání)
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Pokud ztratíte objekt během nastavení dlouhé ohniskové vzdálenosti
objektivu a pohybu fotoaparátu pro jeho vyhledání, rozpozná fotoaparát
tento pohyb a automaticky nastaví kratší ohniskovou vzdálenost pro
snazší vyhledání objektu.
1
Přejděte do režimu [
(= 39).
2
Vyhledejte ztracený objekt.
] Režim Auto
●● Pokud pohnete fotoaparátem pro
vyhledání objektu, fotoaparát jako
pomůcku nastaví kratší ohniskovou
vzdálenost (oddálí objekt).
3
Znovu vyhledejte fotografovaný
objekt.
●● Jakmile naleznete objekt a přestanete
pohybovat fotoaparátem, fotoaparát
znovu nastaví delší ohniskovou
vzdálenost (přiblíží objekt).
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
4
Exponujte / Zahajte záznam.
●● Chcete-li zrušit tento režim, stiskněte
znovu tlačítko [ ]. Zobrazí se symbol
[ Auto: Vyp].
40
●● Fotoaparát nenastaví automaticky kratší ohniskovou vzdálenost
během zobrazení rámečku [ ] okolo detekované tváře, a to ani
v případě, že pohnete fotoaparátem.
●● Pokud je funkce popsaná v části „Automatické zoomování
v odpovědi na pohyb předmětu (Auto Zoom)“ (= 39)
deaktivovaná, zobrazí se okolo rozpoznané tváře rámeček [ ]
a fotoaparát při pohybu nastaví automaticky kratší ohniskovou
vzdálenost.
●● Zoomování není k dispozici během namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
●● Chcete-li tuto funkci deaktivovat a použít pouze funkci popsanou
v části „Automatické zoomování v odpovědi na pohyb předmětu
(Auto Zoom)“ (= 39), vyberte možnost MENU (= 28) ► karta
Automatická nastavení] ► [Asistent hledání] ► [Vyp].
[ ]►[
2
Exponujte / Zahajte záznam.
Před použitím
●● Statické snímky: Namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete na objekt
a potom stiskněte tlačítko až na doraz.
Základní příručka
●● Filmy: Stiskněte tlačítko filmu.
Pokročilá příručka
●● Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
Základy práce s fotoaparátem
●● Dvě sekundy před expozicí snímku se
blikání a frekvence zvuku zrychlí. (Pokud
dojde ke spuštění blesku, svítí kontrolka
trvale.)
Další režimy fotografování
●● Chcete-li zrušit pořízení snímku se
samospouští po zahájení odpočítávání,
stiskněte tlačítko [
].
●● Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení,
vyberte v kroku 1 možnost [ ].
Použití samospouště
Statické snímky
Filmy
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých je
přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných snímků.
Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí tlačítka
spouště.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte položku
[ ] (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
Použití samospouště pro eliminaci chvění fotoaparátu
Statické snímky
Filmy
Při použití této možnosti pořídí fotoaparát snímek přibližně 2 s po
stisknutí tlačítka spouště. Pokud je fotoaparát při stisknutí tlačítka
spouště nestabilní, neovlivní to pořizovaný snímek.
●● Postupem uvedeným v kroku 1 v části
„Použití samospouště“ (= 41) vyberte
možnost [ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
●● Postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Použití samospouště“ (= 41)
exponujte.
41
Přizpůsobení samospouště
Statické snímky
Filmy
Lze nastavit dobu zpoždění (0 – 30 s) a počet pořízených snímků
(1 – 10 snímků).
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v kroku 1 v části „Použití
samospouště“ (= 41) vyberte položku
[ ] a stiskněte tlačítko [
].
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
prodlevu nebo počet snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte hodnotu a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Sekvenční fotografování
Statické snímky
Filmy
Chcete-li v režimu [
] zhotovit sérii snímků, přidržte tlačítko spouště
stisknuté až na doraz.
Podrobnosti o rychlosti sekvenčního fotografování viz „Rychlost
sekvenčního fotografování“ (= 172).
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a potom vyberte možnost
[ ] (= 27).
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
●● U filmů natočených pomocí samospouště začne záznam po
určené prodlevě, ale stanovení počtu snímků nemá žádný vliv.
●● Pokud nastavíte pořízení více snímků, určí se nastavení jasu
a vyvážení bílé podle prvního snímku. Pokud při expozici pracuje
blesk nebo pokud jste zadali pořízení velkého množství snímků,
může se prodloužit doba mezi expozicí jednotlivých snímků.
Fotografování se automaticky ukončí po zaplnění paměťové karty.
●● Jestliže nastavíte zpoždění delší než dvě sekundy, blikání světla
samospouště a rychlost zvukového signálu se dvě sekundy před
expozicí snímku zrychlí. (Pokud dojde ke spuštění blesku, svítí
kontrolka trvale.)
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
●● Postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Použití samospouště“ (= 41)
exponujte.
Základní příručka
Funkce Wi-Fi
2
Exponujte.
●● Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
●● V režimu sekvenčního fotografování jsou ohnisko, expozice
a barvy blokovány v pozici/úrovni určené při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
●● Nelze použít se samospouští (= 41).
●● V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu
a pozici zoomu může fotoaparát přestat dočasně fotografovat
nebo se může snížit rychlost sekvenčního fotografování.
●● Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování
zpomalit.
●● Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
●● Korekce vyvážení bílé (= 31) není k dispozici. Obdobně
se položka [Kor. rtuť. výboj.] (= 49) nastaví na [Vyp] a její
nastavení nelze změnit.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
42
Zobrazení snímku při přehrávání
Každá sada sekvenčně pořízených snímků je spravována jako jedna
skupina, ze které se zobrazuje pouze první snímek. Snímek, který je
součástí skupiny, je označen ikonou [
] zobrazovanou v levém
horním rohu obrazovky.
●● Pokud vymažete snímek, který je součástí skupiny (= 93),
vymažou se všechny snímky této skupiny. Při mazání snímků
proto buďte opatrní.
●● Snímky patřící do skupiny lze přehrávat jednotlivě (= 87)
a oddělit ze skupiny (= 87).
●● Nastavení ochrany (= 91) u snímku patřícího do skupiny
nastaví ochranu u všech snímků skupiny.
●● Seskupené snímky lze prohlížet jednotlivě pomocí funkcí
Vyhledání snímku (= 86) a Chytrý výběr (= 91). V těchto
případech se dočasně zruší seskupení snímků.
●● Následující akce nejsou k dispozici pro snímky ve skupinách:
úprava informací pro identifikaci tváře (= 88), zvětšení
(= 89), označení jako oblíbených (= 96), úpravy (= 97),
tisk (= 146), jednotlivé označování pro tisk (= 150) nebo
přidávání do fotoalb (= 152). Před provedením těchto akcí
zobrazte seskupené snímky jednotlivě (= 87) nebo nejprve
zrušte seskupování (= 87).
Používání identifikace tváře
Pokud předem zaregistrujete osobu, fotoaparát rozpozná tvář této osoby
a při fotografování upřednostní zaostření, nastavení jasu a barevného
podání na tuto osobu. V režimu [
] je fotoaparát schopen detekovat
novorozence a děti v závislosti na zaregistrovaném datu narození
a při následném fotografování optimalizovat příslušná nastavení podle
nalezených osob.
Tato funkce je užitečná rovněž při vyhledávání určité zaregistrované
osoby mezi velkým množstvím snímků (= 87).
Registrace osob předem také usnadňuje jejich přidávání při vytváření
alb Story Highlights (= 103).
Osobní informace
●● Do fotoaparátu se uloží osobní informace (jméno, datum narození)
a také informace, jako jsou například snímky tváře (informace o tváři)
zaregistrované pomocí funkce identifikace tváře. Kromě toho se do
statických snímků uloží jména zaregistrovaných osob, které detekuje
fotoaparát. Při použití funkce Identifikace tváře proto buďte opatrní,
pokud sdílíte fotoaparát či snímky s dalšími osobami nebo pokud
umisťujete snímky online, kde je může vidět mnoho dalších osob.
●● Při likvidaci fotoaparátu nebo jeho předání jiné osobě po použití funkce
Identifikace tváře nezapomeňte nejprve vymazat z fotoaparátu veškeré
informace (zaregistrované tváře, jména a data narození) (= 47).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
43
Registrace informací pro funkci Identifikace tváře
Pro účely identifikace tváří lze zaregistrovat informace až o 12 osobách
(informace o tvářích, jména a data narození).
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Nastavení identifikace
tváří], a potom stiskněte tlačítko [ ]
(= 28).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přidání do
reg.] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přidat novou
tvář] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Po zobrazení zprávy [Registrovat?]
vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] možnost [OK]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
●● Zobrazí se obrazovka [Úprava profilu].
Pokročilá příručka
3
Základy práce s fotoaparátem
Zaregistrujte jméno a datum
narození.
Zaregistrujte informace pro
identifikaci tváře.
●● Nasměrujte fotoaparát tak, aby se tvář
registrované osoby nacházela v šedém
rámečku ve středu obrazovky.
●● Bílý rámeček na tváři osoby signalizuje,
že fotoaparát identifikoval příslušnou tvář.
Ujistěte se, že se na tváři zobrazuje bílý
rámeček, a stiskněte spoušť.
●● Nedojde-li k identifikaci tváře, nelze
zaregistrovat informace o tváři.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Stisknutím tlačítka [ ] zobrazte
klávesnici a poté zadejte jméno
(= 29).
Další režimy fotografování
Režim P
●● Chcete-li zaregistrovat datum narození,
vyberte na obrazovce [Úprava profilu]
možnost [Narozeniny] (stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ])
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
požadovanou možnost.
Nabídka nastavení
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] zadejte datum.
Příslušenství
●● Po dokončení stiskněte tlačítko [
2
Základní příručka
4
].
Uložte nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Uložit]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Dodatek
Rejstřík
●● Po zobrazení zprávy vyberte stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
možnost [Ano] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
44
5
Pokračujte v registraci informací
pro identifikaci tváře.
●● Chcete-li zaregistrovat až 4 další
informace pro identifikaci tváře (výrazy
nebo úhly pohledu), opakujte krok 2.
●● Registrované tváře se identifikují
mnohem snáze, přidáte-li nejrůznější
informace pro identifikaci tváře.
K pohledu zepředu přidejte pohled lehce
z profilu, pořiďte snímek usmívající se
tváře a fotografujte v interiéru i exteriéru.
●● Při postupu dle kroku 2 se nespustí blesk.
●● Nezaregistrujete-li v kroku 3 narozeniny, ikony novorozenců a dětí
] nezobrazí.
(= 35) se v režimu [
●● Zaregistrované informace o tváři lze přepsat a pokud nebyly
v kroku 5 zaplněny všechny volné sloty pro uložení informací
o tváři, lze přidat další (= 44).
Fotografování
Pokud předem zaregistrujete osobu, fotoaparát při fotografování
upřednostní tuto osobu jako hlavní objekt a optimalizuje zaostření,
nastavení expozice a barevné podání pro tuto osobu.
●● Osoby, které nejsou zaregistrovány, může fotoaparát omylem
detekovat jako registrované osoby, mají-li takové osoby podobné
rysy tváře.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Zaregistrované osoby nemusí fotoaparát správně detekovat,
liší-li se zachycený snímek či scéna výrazně od zaregistrovaných
informací o tváři.
●● Nedojde-li k detekci zaregistrované tváře nebo neprobíhá-li
detekce bez potíží, přepište registrované informace novými
informacemi o tváři. Zaregistrujete-li informace o tváři přímo
před samotným fotografováním, zaregistrované tváře se detekují
snáze.
●● Dojde-li během dalšího fotografování k nesprávné identifikaci
a záměně s jinou osobou, můžete v příslušném snímku během
přehrávání upravit či vymazat zaznamenané jméno (= 88).
●● Protože se tváře batolat a dětí během růstu rychle mění, měli
byste pravidelně aktualizovat informace o jejich tváři (= 44).
●● Pokud nechcete zaznamenávat jména osob do statických snímků,
vyberte položku [Nastavení identifikace tváří] na kartě [ ],
vyberte položku [Identif. tváře] a potom vyberte možnost [Vyp].
●● Na obrazovce přehrávání můžete ověřit jména zaznamenaná ve
snímcích (v režimu zobrazení stručných informací) (= 84).
] se na obrazovce fotografování nezobrazují jména,
●● V režimu [
zaznamenávají se však do statických snímků.
●● Jména zaznamenaná během sekvenčního fotografování
(= 42, = 77) budou nadále zaznamenávána ve stejné
pozici jako v prvním snímku, i když se objekty pohybují.
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud namíříte fotoaparát na osoby,
zobrazí se v případě rozpoznání jména
až 3 zaregistrovaných osob.
●● Exponujte.
●● Zobrazená jména se zaznamenají
ve statických snímcích. Jména
rozpoznaných osob (maximálně 5) se
zaznamenají i v případě, že se nezobrazí.
45
Kontrola a úprava zaregistrovaných informací
1
Zobrazte obrazovku [Kon./úprav. inf.].
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Registrace informací pro funkci
Identifikace tváře“ (= 44) vyberte
možnost [Kon./úprav. inf.] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Vyberte osobu, jejíž údaje si přejete
zkontrolovat nebo upravit.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte osobu, jejíž
údaje o tváři chcete zkontrolovat nebo
upravit, a potom stiskněte tlačítko [ ].
3
●● I v případě, že změníte jména na obrazovce [Úprava profilu],
jména zaznamenaná v předchozím snímku zůstanou stejná.
Podle potřeby zkontrolujte nebo
upravte informace.
●● Chcete-li zkontrolovat jméno nebo datum
narození, vyberte položku [Úprava
profilu] (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]) a potom stiskněte
tlačítko [ ]. Na zobrazené obrazovce
můžete upravovat jména nebo data
narození postupem popsaným v kroku 3
v části „Registrace informací pro funkci
Identifikace tváře“ (= 44).
●● Chcete-li zkontrolovat informace o tváři,
vyberte položku [Seznam tváří] (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ])
a potom stiskněte tlačítko [ ]. Chceteli vymazat informace o tváři, stiskněte
na zobrazené obrazovce tlačítko [ ],
stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte informace
o tváři, které chcete vymazat, a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Po zobrazení
zprávy [Smazat?] vyberte možnost [OK]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]) a potom stiskněte tlačítko [ ].
Přepsání a přidání informací o tváři
Stávající informace o tváři lze přepsat novými informacemi o tváři.
Informace o tváři byste měli pravidelně aktualizovat, a to zejména
v případě novorozenců a dětí, jejichž tváře se s růstem rychle mění.
Informace o tváři můžete přidat v případě, že jste ještě nezaplnili všech
5 pozic s informacemi o tváři.
1
Zobrazte obrazovku [Přidat info.
o tváři].
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Registrace informací pro funkci
Identifikace tváře“ (= 44) vyberte
možnost [Přidat info. o tváři] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Vyberte osobu, jejíž informace
o tváři chcete přepsat.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte osobu, jejíž
informace o tváři chcete přepsat, a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Je-li již zaregistrovaných pět položek
informace o tváři, zobrazí se zpráva.
Vyberte možnost [OK] (stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ]) a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Je-li zaregistrováno méně než pět
položek informace o tváři, přejděte ke
kroku 4 pro přidání informací o tváři.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
46
3
Vyberte informace o tváři, které
chcete přepsat.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte informace
o tváři, které chcete přepsat, a potom
stiskněte tlačítko [ ].
4
Zaregistrujte informace pro
identifikaci tváře.
●● Postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Registrace informací pro funkci
Identifikace tváře“ (= 44) pořiďte
snímek a zaregistrujte nové informace
o tváři.
●● Registrované tváře se identifikují
mnohem snáze, přidáte-li nejrůznější
informace pro identifikaci tváře.
K pohledu zepředu přidejte pohled lehce
z profilu, pořiďte snímek usmívající se
tváře a fotografujte v interiéru i exteriéru.
●● Je-li všech 5 polí s informacemi o tváři obsazeno, nelze přidat
další informace o tváři. Postupem dle výše uvedených kroků
přepište informace o tváři.
●● Pokud je otevřený alespoň jeden slot, můžete pomocí výše
uvedených kroků zaregistrovat nové informace o tváři, nemůžete
však přepsat žádné informace o tváři. Namísto přepsání informací
o tváři nejprve vymažte nežádoucí stávající informace (= 46)
a poté podle potřeby zaregistrujte nové informace o tváři (= 44).
Vymazání registrovaných informací
Informace zaregistrované pro identifikaci tváře (informace o tvářích, jména
a data narození) lze vymazat. Jména zaznamenaná v dříve pořízených
snímcích však nejsou vymazána.
1
Zobrazte obrazovku
[Vymazání info.].
●● Postupem uvedeným v kroku 1 v části
„Registrace informací pro funkci
Identifikace tváře“ (= 44) vyberte
možnost [Vymazání info.].
2
Vyberte osobu, jejíž údaje si přejete
vymazat.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte jméno osoby,
které chcete vymazat, a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] možnost [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Pokud vymažete informace o zaregistrované osobě, nebudete
moci zobrazit jméno osoby (= 86), přepsat informace
(= 88) ani podle těchto informací vyhledávat snímky (= 87).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Můžete rovněž vymazat jména osob v informacích o snímku
(= 89).
47
Statické snímky
Změna poměru stran
Statické snímky
Před použitím
Změna počtu záznamových pixelů
(Velikost snímku)
Funkce pro uživatelské nastavení
snímků
Filmy
Základní příručka
Filmy
Následujícím způsobem vyberte počet záznamových pixelů snímku ze
4 úrovní. Informace o počtech snímků, které lze uložit na paměťovou kartu
při různých nastaveních záznamových pixelů, viz „Počet snímků, které lze
uložit na paměťovou kartu“ (= 171).
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (=27).
Fotoaparát umožňuje následovně měnit poměr stran (poměr šířky
k výšce) obrazu snímků.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 27).
●● Po dokončení nastavení se aktualizuje
poměr stran obrazu na monitoru.
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Režim P
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale
vyberte možnost [ ].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [ ].
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Používá se pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech
HDTV a obdobných zobrazovačích.
Stejný poměr stran obrazu jako u 35mm filmu, používá se
pro tisk snímků ve formátu 130 x 180 mm a pro tisk snímků
v pohlednicovém formátu.
Nativní poměr stran monitoru fotoaparátu. Používá se pro
zobrazení snímků na standardních televizorech a obdobných
zobrazovačích. Rovněž se používá pro tisk snímků ve formátu
90 x 130 mm a formátech řady A.
Pokyny k volbě počtu záznamových pixelů na základě
velikosti papíru (snímky s poměrem stran 4:3)
A2 (420 x 594 mm)
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Pohlednice
Pro zasílání e-mailem a podobné účely
●● Není k dispozici v režimu [
].
Čtvercový obraz.
●● Není k dispozici v režimu [
].
48
Korekce zelených oblastí snímku způsobených
rtuťovými výbojkami
Statické snímky
Před použitím
Změna kvality filmů
Statické snímky
Filmy
U snímků večerních scén osvětlených rtuťovými výbojkami mohou
v režimu [
] získat objekty nebo pozadí na snímcích zelený nádech.
Toto zelené zbarvení lze automaticky korigovat při fotografování, pomocí
funkce vícebodového vyvážení bílé.
Filmy
Jsou dostupná 3 nastavení kvality snímku. Informace o maximálních
délkách filmu, které lze uložit na paměťovou kartu při různých nastaveních
kvality snímku, viz „Doba záznamu na paměťovou kartu“ (= 171).
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [
] a vyberte požadovanou
možnost (= 27).
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Kor. rtuť. výboj.] a potom
vyberte možnost [Zap] (= 28).
●● Zobrazí se nastavená možnost.
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale
].
vyberte možnost [
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale
vyberte možnost [Vyp].
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Kvalita
snímku
●● Po dokončení fotografování pod rtuťovými výbojkami je třeba
nastavit položku [Kor. rtuť. výboj.] znovu na [Vyp]. V opačném
případě mohou být mylně korigovány zelené tóny, které nebyly
způsobeny rtuťovými výbojkami.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
●● V režimu sekvenčního fotografování (= 42) je pro toto
nastavení použita možnost [Vyp] a její nastavení nelze změnit.
Počet záznamových
pixelů
Rychlost
snímání
1920 x 1080
30 sním./s
1280 x 720
30 sním./s
640 x 480
30 sním./s
Podrobnosti
Záznam filmů
s rozlišením Full HD
Záznam filmů
s rozlišením HD
Záznam filmů se
standardním rozlišením
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● V režimech [
]a[
] se v horní a spodní části displeje
zobrazí černé sloupce označující oblasti, které nebudou
zaznamenány.
] nabízející hladší
●● V režimu [ ] je také dostupná možnost [
pohyb (= 64).
49
Před použitím
Zvětšení zaostřovaného místa
Pomocné funkce pro fotografování
Statické snímky
Filmy
Chcete-li zvětšit oblast snímku v rámečku AF a zkontrolovat zaostření,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Zobrazení mřížky
Statické snímky
Filmy
Jako vodítko pro nastavení správné horizontální a vertikální orientace
obrazu lze na monitoru zobrazit pomocnou mřížku.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Mřížka] a vyberte
možnost [Zap] (= 28).
]
1
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Zoom bodu AF]
a vyberte možnost [Zap] (= 28).
]
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Po dokončení nastavení se na monitoru
zobrazí mřížka.
Režimy Tv, Av a M
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale
vyberte možnost [Vyp].
Režim přehrávání
2
Zkontrolujte zaostření.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Tvář, kterou fotoaparát detekuje jako
hlavní objekt, se nyní zvětší.
●● Mřížka se nezaznamená na snímcích.
Základní příručka
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, vyberte v kroku 1 možnost
[Vyp].
●● Zaostřená oblast se nezvětší při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny v následujících případech.
-- Pokud nebyla rozpoznána tvář, pokud je osoba příliš blízko
fotoaparátu a její tvář je příliš velká pro zobrazení na monitoru
nebo pokud fotoaparát detekoval pohyb objektu
-- Při použití digitálního zoomu (= 37)
-- Při použití AF sledování (= 74)
-- Při použití televizoru jako monitoru (= 142)
].
●● Není k dispozici v režimu [
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
50
Kontrola zavřených očí
Statické snímky
Filmy
Pokud fotoaparát rozpozná, že má fotografovaná osoba zavřené oči,
zobrazí se ikona [ ].
1
Před použitím
Změna nastavení režimu IS
Filmy
Deaktivace stabilizace obrazu
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Detekce mrkání]
a vyberte možnost [Zap] (= 28).
Statické snímky
]
Pokud držíte fotoaparát v klidu (například při fotografování na stativu)
doporučujeme nastavit stabilizaci obrazu na hodnotu [Vyp] a deaktivovat ji.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Nastavení IS] na kartě [ ]
a potom stiskněte tlačítko [ ] (= 28).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
2
2
Exponujte / Zahajte záznam.
●● Pokud fotoaparát rozpozná osobu se
zavřenýma očima, bliká ikona [ ].
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, vyberte v kroku 1 možnost
[Vyp].
●● Pokud v režimu [ ] nastavíte pořízení více snímků, je tato funkce
dostupná pouze pro finální snímek.
●● V případě výběru možnosti [2 s], [4 s], [8 s] nebo [Přidržet]
v položce [Doba zobraz.] (= 53) se okolo osob se zavřenýma
očima zobrazí rámeček.
●● Tato funkce není dostupná během sekvenčního fotografování
v režimu [ ] (= 36).
●● Tato funkce není dostupná v režimu sekvenčního fotografování
(= 42, = 77).
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Režim IS]
a potom vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ]
možnost [Vyp].
Trvale zap.
Vyp
Na základě snímacích podmínek je automaticky
aplikována optimální stabilizace obrazu (Inteligentní IS)
(= 36).
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
51
Záznam filmů s objekty ve stejné velikosti, jako na
zobrazení před zahájením záznamu
Statické snímky
Filmy
Za normálních okolností se po zahájení záznamu filmu změní zobrazené
obrazové pole a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět
korekci výraznějšího chvění fotoaparátu.
Chcete-li provádět záznam filmů u objektů stejné velikosti zobrazenými
před záznamem, můžete omezit stabilizaci obrazu.
●● Podle pokynů v krocích v části „Změna
nastavení režimu IS“ (= 51) zobrazte
obrazovku [Nastavení IS].
●● Vyberte položku [Dynamický IS] a potom
vyberte požadovanou možnost (= 28).
●● Chcete-li zaznamenat objekty ve stejné velikosti, jako před
zahájením snímání, můžete rovněž nastavit položku [Režim IS]
na [Vyp].
●● Nastavení položky [Dynamický IS] není dostupné v případě
nastavení položky [Režim IS] na [Vyp] (= 51).
], je dostupná
●● Pokud je kvalita filmu nastavena na hodnotu [
pouze možnost [Standardní].
Před použitím
Uživatelské přizpůsobení činnosti
fotoaparátu
Základní příručka
Pokročilá příručka
Funkce pro fotografování na kartě [ ] obrazovky nabídky lze
následujícím způsobem přizpůsobovat vlastním požadavkům.
Pokyny k funkcím nabídky viz „Použití obrazovky nabídky“ (= 28).
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Zamezení spuštění pomocného světla AF
Statické snímky
Filmy
Světlo, které se za normálních okolností rozsvítí při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny osvětlení jako pomůcka
pro správné zaostření, lze deaktivovat.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě
[ ] vyberte položku [Pom. světlo AF]
a vyberte možnost [Vyp] (= 28).
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Zap].
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
52
Zamezení rozsvícení světla redukce
červených očí
Statické snímky
Změna způsobu zobrazení snímku po jeho pořízení
Statické snímky
Filmy
Světlo redukce červených očí, které redukuje projevy efektu červených
očí u snímků pořízených s bleskem za nízké hladiny osvětlení, lze
deaktivovat.
1
Lze zvolit dobu zobrazení snímků ihned po expozici a zobrazované
informace.
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
1
Zobrazte obrazovku [Nastavení
blesku].
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Nastavení blesku] na kartě [ ]
a potom stiskněte tlačítko [ ] (= 28).
2
Filmy
Přejděte na obrazovku [Zobrazit
snímek po pořízení].
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Zobrazit snímek po
pořízení], a potom stiskněte tlačítko [ ]
(= 28).
Proveďte konfiguraci nastavení.
2
●● Vyberte položku [Kor. lampa] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 28).
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku
[Doba zobraz.]. Stisknutím tlačítek [ ][ ]
vyberte požadovanou možnost.
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale
vyberte možnost [Rychlý].
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale
vyberte možnost [Zap].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Rychlý
2 s, 4 s, 8 s
Přidržet
Vyp
Snímky se zobrazují pouze po dobu nutnou pro
přípravu k expozici dalšího snímku.
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli, kdy
je na monitoru zobrazen snímek, můžete fotografovat
opětovným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Pořízené snímky se nezobrazují.
53
Změna obrazovky zobrazené po pořízení snímků
Mění způsob zobrazení snímků po expozici.
1
Nastavte položku [Doba zobraz.]
na [2 s], [4 s], [8 s] nebo [Přidržet]
(= 53).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Zobraz.
inf.]. Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
požadovanou možnost.
●● Chcete-li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Vyp].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Vyp
Zobrazuje se pouze snímek.
Podrobné
Zobrazují se fotografické informace (= 160).
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Pokud je položka [Doba zobraz.] (= 53) nastavena na možnost
[Vyp] nebo [Rychlý], položka [Zobraz. inf.] se nastaví na [Vyp]
a nelze ji změnit.
] během zobrazení snímku po expozici
●● Stisknutím tlačítka [
lze přepínat zobrazené informace. Upozorňujeme, že nastavení
položky [Zobraz. inf.] se nezmění. Stisknutím tlačítka [ ] lze
ovládat následující funkce.
-- Ochrana (= 91)
-- Oblíbené (= 96)
-- Vymazání snímků (= 93)
Dodatek
Rejstřík
54
Před použitím
Uživatelské přizpůsobení jasu /
barev (Živé ovládání)
Statické snímky
Další režimy fotografování
Základní příručka
Filmy
Jas obrazu a barvy lze následujícím způsobem snadno přizpůsobovat
během fotografování.
1
Efektivní fotografování různých scén a pořizování snímků vylepšených
pomocí jedinečných obrazových efektů a speciálních funkcí
Přejděte do režimu [
2
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Stiskněte tlačítko [
Jas
Barva
Barevný
tón
Další režimy fotografování
Režim P
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítka [ ] zobrazte
obrazovku nastavení. Stisknutím
tlačítek [ ][ ] vyberte položku, kterou
chcete nastavit, a stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ] nastavte
požadovanou hodnotu za současného
pozorování obrazu na monitoru.
3
Pokročilá příručka
].
Exponujte / Zahajte záznam.
Chcete-li dosáhnout vyššího jasu snímků, upravujte
nastavení úrovně směrem doprava, chcete-li
dosáhnout nižšího jasu snímků, upravujte nastavení
doleva.
Chcete-li dosáhnout živějších snímků, upravujte
nastavení úrovně směrem doprava, chcete-li
dosáhnout tlumenějších snímků, upravujte nastavení
doleva.
Chcete-li dosáhnout teplejších, červenějších
barevných tónů, upravujte nastavení úrovně směrem
doprava, chcete-li dosáhnout studenějších, modřejších
barevných tónů, upravujte nastavení doleva.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
55
Zábava s různými variantami snímků
z každého snímku (Kreativní snímek)
Statické snímky
Filmy
Statické snímky
Pro snímky pořízené v režimu [
Přejděte do režimu [
2
] stiskněte
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte efekt a potom stiskněte
tlačítko [ ].
].
Exponujte.
●● Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
Během fotografování fotoaparát třikrát
přehraje zvuk závěrky.
●● Po zobrazení šesti snímků po sobě se na
dobu dvou sekund zobrazí všechny tyto
snímky současně.
●● Chcete-li ponechat snímky zobrazené
až do namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, stiskněte tlačítko [ ].
Chcete‑li v tomto stavu zobrazení na celé
obrazovce, vyberte snímek stisknutím
tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo otočením
voliče [ ], a potom stiskněte tlačítko [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Filmy
] lze vybírat různé efekty.
●● Po výběru režimu [
tlačítko [
].
Fotoaparát určí fotografovaný objekt a snímací podmínky a následně
automaticky aplikuje speciální efekty a změní kompozici snímku pro
zdůraznění objektu. Při expozici každého snímku je zaznamenáno šest
statických snímků. Můžete pořídit více statických snímků s efekty za
pomoci fotoaparátem určených nastavení.
1
Před použitím
Výběr efektů
Auto
Všechny efekty
Retro
Snímky připomínající staré snímky
Monochromatický
Snímky jsou generovány jednobarevné
Speciální
Výrazně působící snímky
Přirozené
Tlumené, přirozeně působící snímky
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pro návrat zpět k původnímu zobrazení
].
stiskněte tlačítko [
●● Při použití blesku trvá fotografování určitou dobu, držte fotoaparát
stabilně až do trojího přehrání času závěrky.
●● Šest snímků je spravováno společně jako skupina (= 87).
●● Současné zobrazení šesti snímků uvedené v kroku 2 pracuje
pouze ihned po expozici snímku.
56
Pohyblivé objekty (Sporty)
Statické snímky
Filmy
Tento režim umožňuje sekvenčně fotografovat za současného zaostřování
pohyblivých objektů.
1
].
Základní příručka
Tento režim umožňuje volbu motivového programu odpovídajícího
fotografované scéně a fotoaparát automaticky zkonfiguruje nastavení
pro dosažení optimálních výsledných snímků.
1
Přejděte do režimu [ ].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Před použitím
Specifické scény
Přejděte do režimu [
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
2
Zaostřete.
●● Fotoaparát při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny pokračuje trvale
v zaostřování na objekt a úpravách
jasu objektu v místě zobrazení
modrého rámečku.
3
Exponujte.
●● Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
2
Vyberte režim fotografování.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
3
Funkce Wi-Fi
Exponujte.
Nabídka nastavení
Fotografování portrétů (Portrét)
Statické snímky
●● V režimu [ ] se snímky mohou jevit jako zrnité, protože dochází
ke zvýšení citlivosti ISO (= 69) v souladu s podmínkami
snímání.
●● Podrobnosti o rozsahu zaostření v režimu [ ] viz „Rozsah
zaostřitelných vzdáleností“ (= 172).
●● Po použití sekvenčního fotografování může dojít k určité prodlevě,
než lze pořídit další snímky. Pamatujte si, že některé typy
paměťových karet mohou způsobovat ještě větší prodlevu mezi
expozicí jednotlivých snímků.
●● V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu
a pozici zoomu se rychlost fotografování může snížit.
●● Sekvenční fotografování není k dispozici v režimu [ ] Režim
Auto (= 39).
Režim P
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom vyberte režim
fotografování (= 27).
●● Slouží k fotografování osob se
změkčujícím efektem.
Filmy
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
57
Fotografování večerních scén bez
použití stativu (Noční scéna z ruky)
Statické snímky
Filmy
●● Režim pořizuje překrásné snímky
večerních scén a portréty na večerním
pozadí bez nutnosti naprosto stabilního
držení fotoaparátu nebo použití stativu.
●● Kombinací několika sekvenčně
pořízených snímků je vytvořen jediný
snímek se sníženou patrností projevů
chvění fotoaparátu a šumu.
F
otografování za nízké hladiny
osvětlení (Nízká hladina osvětlení)
Statické snímky
Filmy
●● Režim umožňující fotografovat s
potlačenými účinky chvění fotoaparátu
a pohybu objektu, a to i za nízké hladiny
osvětlení.
Fotografování na zasněženém
pozadí (Sníh)
Statické snímky
Filmy
●● Umožňuje pořizovat jasné, přirozeně
zbarvené snímky osob na zasněženém
pozadí.
●● Objekty se v režimu [ ] jeví v porovnání s ostatními režimy větší.
●● V režimu [ ] se snímky mohou jevit jako zrnité, protože dochází
ke zvýšení citlivosti ISO (= 69) v souladu s podmínkami
snímání.
●● Protože fotoaparát v režimu [ ] fotografuje sekvenčně, držte jej
během fotografování stabilně.
●● Při použití režimu [ ] mohou určité snímací podmínky nebo
nadměrné rozmazání pohybu znemožnit dosažení očekávaných
výsledků.
●● Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo
učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování
ze stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění přístroje je
třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 79).
●● Při použití stativu pro fotografování nočních scén poskytne lepší
] namísto režimu [ ] (= 31).
výsledky režim [
●● Nastavení záznamových pixelů v režimu [ ] je [ ] (2592 x 1944)
a nelze je měnit.
●● Namáčknete-li tlačítko spouště do poloviny v režimu [ ], nastaví
se optimální zaostření, i když se nezobrazují žádné snímky.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
F
otografování ohňostrojů (Ohňostroj)
Statické snímky
Filmy
●● Umožňuje pořizovat živé snímky
ohňostrojů.
58
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
●● V režimech [ ] a [ ] zkuste nejprve pořídit zkušební snímky,
abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
1
Přejděte do režimu [ ].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
2
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom vyberte režim
fotografování (= 27).
3
1
P
ořizování snímků s živými barvami
(Extra živé)
Filmy
●● Snímky s živými barvami.
Vyberte položku [
].
Vyberte úroveň efektu.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte úroveň
efektu (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom znovu
stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Pořizování snímků s efektem plakátu
(Efekt plakátu)
Statické snímky
Filmy
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 59) vyberte položku [ ].
2
Exponujte / Zahajte záznam.
Statické snímky
Základy práce s fotoaparátem
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu rybí oko.
Vyberte režim fotografování.
Exponujte.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Fotografování s efektem objektivu rybí oko
(Efekt objektivu rybí oko)
Statické snímky
Před použitím
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Filmy
●● Snímky, které vypadají jako staré plakáty
nebo ilustrace.
59
Rychlosti přehrávání a odhadované doby přehrávání
(pro jednominutové klipy)
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
Statické snímky
Filmy
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí snímku
nad a pod vybranou oblastí.
Výběrem rychlosti přehrávání před zaznamenáním filmu lze takto vytvářet
filmy se vzhledem scén miniaturních modelů. Lidé a objekty ve scéně se při
přehrávání pohybují velkou rychlostí. Není zaznamenáván zvuk.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 59) vyberte položku [ ].
●● Na monitoru se zobrazí bílý rámeček
označující část obrazového pole, která
nebude rozmazána.
2
Zvolte oblast, kterou chcete
zachovat ostrou.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Posunutím páčky zoomu nastavte
velikost rámečku a stisknutím
tlačítek [ ][ ] umístěte rámeček
do požadované oblasti.
3
U filmů vyberte rychlost
přehrávání filmu.
Rychlost
Doba přehrávání
Přibližně 12 s
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
Filmy se přehrávají rychlostí 30 sním./s.
●● Při pořizování filmů není zoom k dispozici. Před zahájením
záznamu nezapomeňte zoom nastavit.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Chcete-li přepnout orientaci rámečku (z horizontální na vertikální
nebo naopak), stiskněte v kroku 2 tlačítko [ ]. Rámeček ve
vertikální orientaci můžete posunout stisknutím tlačítek [ ][ ].
●● Při držení fotoaparátu na výšku se změní orientace rámečku.
]
●● Kvalita filmu je nastavena na [ ] při použití poměru stran [
] (= 48). Tato nastavení
a na [ ] při použití poměru stran [
kvality nelze změnit.
●● Faktor zoomu nelze změnit tlačítkem [ ] na obrazovkách
v krocích 2 a 3, ani během záznamu filmů.
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Stiskněte tlačítko [
] a potom
vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] požadovanou
rychlost.
4
Vraťte se na obrazovku fotografování
a exponujte.
●● Stisknutím tlačítka [
] se vraťte
na obrazovku fotografování a potom
exponujte.
60
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Levný fotoaparát)
Statické snímky
Statické snímky
Filmy
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavé a rozmazané okraje
snímků) a změny celkového barevného podání snímky připomínající
snímky z levných fotoaparátů.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 59) vyberte položku [
].
2
Vyberte barevný tón.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
barevný tón (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]), a potom
znovu stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Standardní
Teplý
Studený
Před použitím
Fotografování se změkčujícím efektem
Exponujte.
Snímky připomínající snímky z levného fotoaparátu.
Snímky s teplejším barevným tónem než snímky
v režimu [Standardní].
Snímky se studenějším barevným tónem než snímky
v režimu [Standardní].
Filmy
Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky tak, jako by byl na
fotoaparátu nasazen filtr se změkčujícím efektem. Úroveň efektu lze
nastavit požadovaným způsobem.
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 59) vyberte položku [ ].
2
Vyberte úroveň efektu.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte úroveň
efektu (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom znovu
stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Exponujte.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
61
Monochromatické snímky
Statické snímky
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 59) vyberte položku [ ].
2
Vyberte barevný tón.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
barevný tón (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]), a potom
znovu stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Černobíle
Sépie
Modrá
Exponujte / Zahajte záznam.
Černobílé snímky.
Sépiově zbarvené snímky.
Modrobílé snímky.
Základní příručka
Filmy
Režim umožňující pořizovat černobílé, sépiové nebo modrobílé snímky.
1
Před použitím
Speciální režimy pro jiné účely
Automatické fotografování po detekci obličeje
(Chytrá expozice)
Statické snímky
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Filmy
Automatické fotografování po detekci úsměvu (Úsměv)
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát automaticky pořídí snímek při každé detekci úsměvu, aniž by
bylo nutné stisknout tlačítko spouště.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Specifické scény“ (= 57) vyberte
položku [ ] a potom stiskněte tlačítko
[
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] a potom
stiskněte tlačítko [
].
●● Fotoaparát vstoupí do režimu pohotovostí
pro fotografování a na monitoru se zobrazí
zpráva [Detekce úsměvu zapnutá].
2
Namiřte fotoaparát na osobu.
●● Vždy, když fotoaparát detekuje úsměv,
pořídí po rozsvícení světla snímek.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li detekci úsměvu pozastavit,
stiskněte tlačítko [ ]. Chcete-li detekci
obnovit, znovu stiskněte tlačítko [ ].
●● Po dokončení fotografování přepněte na jiný režim, jinak bude
fotoaparát stále pokračovat ve fotografování pokaždé, když
detekuje úsměv osoby v záběru.
62
●● V tomto režimu můžete fotografovat rovněž běžným stisknutím
tlačítka spouště.
●● Úsměv osoby lze snáze detekovat, hledí-li osoba směrem
k fotoaparátu a otevírá ústa tak dalece, že jsou vidět zuby.
●● Chcete-li změnit počet snímků, stiskněte tlačítka [ ][ ]
po výběru položky [ ] v kroku 1. Funkce [Detekce mrkání]
(= 51) je dostupná pouze pro finální snímek.
●● Při stisknutí a přidržení tlačítka [ ] není dostupné automatické
fotografování.
Automatické fotografování po detekci mrknutí
(Samospoušť mrknutím)
Statické snímky
Filmy
Namiřte fotoaparát na fotografovanou osobu a stiskněte tlačítko spouště
až na doraz. Fotoaparát pořídí snímek přibližně dvě sekundy poté,
co detekuje mrknutí fotografované osoby.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Specifické scény“ (= 57) vyberte položku
[ ] a potom stiskněte tlačítko [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] a potom
stiskněte tlačítko [
].
2
Utvořte kompozici snímku
a namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
●● Ujistěte se, že se okolo tváře osoby, která
má mrknout, zobrazuje zelený rámeček.
3
Stiskněte tlačítko spouště až
na doraz.
●● Fotoaparát vstoupí do režimu pohotovosti
pro fotografování a na monitoru se zobrazí
zpráva [Pro exp. snímku mrkněte].
●● Začne blikat kontrolka a je přehráván
zvuk samospouště.
4
Postavte se čelem k fotoaparátu
a mrkněte.
●● Fotoaparát pořídí snímek přibližně dvě
sekundy poté, co detekuje mrknutí osoby,
jejíž tvář se nachází v rámečku.
●● Chcete-li zrušit pořízení snímku se
samospouští po zahájení odpočítávání,
stiskněte tlačítko [
].
●● Není-li detekováno mrknutí, znovu pomalu a záměrně mrkněte.
●● Mrknutí nemusí být detekováno v případě zakrytí očí vlasy,
pokrývkou hlavy nebo brýlemi.
●● Jako mrknutí je detekováno rovněž zavření a otevření obou očí
současně.
●● Není-li detekováno mrknutí, fotoaparát pořídí snímek po uplynutí
přibližně 15 s.
●● Chcete-li změnit počet snímků, stiskněte tlačítka [ ][ ]
po výběru položky [ ] v kroku 1. Funkce [Detekce mrkání]
(= 51) je dostupná pouze pro finální snímek.
●● Není-li v obrazovém poli přítomna při stisknutí tlačítka spouště až
na doraz žádná osoba, pořídí fotoaparát snímek v okamžiku, kdy
vstoupí osoba do záběru a mrkne.
●● Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka [ ] po stisknutí
tlačítka spouště až na doraz.
Automatické fotografování po detekci nové osoby
(Samospoušť s detekcí obličeje)
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát pořídí snímek přibližně dvě sekundy poté, co rozpozná tvář
další osoby vstupující do záběru (například fotografa) (= 74). Tato
funkce je užitečná v případech, kdy chcete být přítomni na skupinových
a podobných snímcích.
1
Vyberte položku [
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 2 v části
„Specifické scény“ (= 57) vyberte položku
[ ] a potom stiskněte tlačítko [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] a potom
stiskněte tlačítko [
].
63
2
Utvořte kompozici snímku
a namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
●● Ujistěte se, že se okolo tváře, na kterou
je zaostřeno, zobrazil zelený rámeček
a okolo ostatních tváří bílé rámečky.
3
●● Začne blikat kontrolka a je přehráván
zvuk samospouště.
4
Statické snímky
Připojte se k fotografovaným
objektům v záběru a dívejte se
do fotoaparátu.
●● Jakmile fotoaparát rozpozná novou
tvář, začne blikat kontrolka a zrychlí
se zvuk samospouště. (Pokud pracuje
blesk, zůstane kontrolka svítit.) Expozice
snímku proběhne po uplynutí přibližně
dvou sekund.
●● Chcete-li zrušit pořízení snímku se
samospouští po zahájení odpočítávání,
].
stiskněte tlačítko [
●● I v případě, že vaše tvář není rozpoznána poté, co se připojíte k
ostatním osobám v záběru, fotoaparát pořídí o 15 s později snímek.
●● Chcete-li změnit počet snímků, stiskněte tlačítka [ ][ ]
po výběru položky [ ] v kroku 1. Funkce [Detekce mrkání]
(= 51) je dostupná pouze pro finální snímek.
●● Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka [ ] po stisknutí
tlačítka spouště až na doraz.
Filmy
Základní příručka
Pokročilá příručka
Záznam filmů ve standardním režimu
Stiskněte tlačítko spouště až
na doraz.
●● Fotoaparát přejde do pohotovostního
režimu fotografování a zobrazí se zpráva
[Dívejte se do fotoaparátu pro zahájení
odpočtu].
Před použitím
Záznam různých druhů filmů
Základy práce s fotoaparátem
Statické snímky
1
Přejděte do režimu [
Filmy
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a potom vyberte možnost
[ ] (= 27).
●● V horní a spodní části monitoru se zobrazují
černé pruhy a objekt je lehce zvětšený.
Černé pruhy označují oblasti obrazového
pole, které nebudou zaznamenány.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
2
Zkonfigurujte nastavení tak,
aby vyhovovalo filmu (= 161).
Nabídka nastavení
3
Zahajte záznam.
Příslušenství
●● Stiskněte tlačítko filmu.
●● Chcete-li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
Dodatek
Rejstřík
Záznam filmů s hladším pohybem
Provádějte záznam filmů s hladším pohybem při téměř dvojnásobné
snímkové frekvenci a to následujícím způsobem.
●● Postupujte podle kroků v části „Změna
kvality filmů“ (= 49) a vyberte [
].
64
Blokování nebo změna jasu snímku před zahájením
záznamu
Statické snímky
Filmy
Před zahájením záznamu nebo v jeho průběhu můžete zablokovat
expozici nebo ji měnit v krocích po 1/3 EV v rozmezí –2 až +2 EV.
1
Zablokujte expozici.
●● Stisknutím tlačítka [ ] zablokujte
expozici. Zobrazí se stupnice posunu
expozice.
●● Chcete-li odblokovat expozici, stiskněte
znovu tlačítko [ ].
2
Filmy
Použijte efekty přehrávání na krátké klipy o několika sekundách, například
zrychlený záběr, zpomalený záběr nebo opětovné přehrávání. Klipy
zaznamenané v tomto režimu lze vložit do alb Story Highlights (= 103).
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a potom vyberte možnost
[ ] (= 27).
●● Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
Zahajte záznam (= 64).
Oprava silného třesení fotoaparátu
Statické snímky
Statické snímky
Přejděte do režimu [
Filmy
Napravuje otřesy fotoaparátu jako při záznamu filmů za pohybu. Část
zobrazených snímků vykazuje změny, které jsou více než jen [Standardní]
a předměty jsou dále zvětšeny.
●● Chcete-li vybrat možnost [Vysoký],
postupujte podle části „Záznam filmů
s objekty ve stejné velikosti, jako na
zobrazení před zahájením záznamu“
(= 52).
2
Určete dobu snímání a efekt
přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko [ ].
●● Otočte číselník [ ] a nastavte dobu
snímání (4–6 s) a stisknutím tlačítek
[ ][ ] nastavte efekt přehrávání, jak je
uvedeno níže.
3
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Záznam filmů v režimu krátkých klipů
1
Upravte expozici.
●● Otáčením voliče [ ] upravte za současné
kontroly obrazu na monitoru expozici.
3
●● Nastavení položky [Dynamický IS] není dostupné v případě
nastavení položky [Režim IS] na [Vyp] (= 51).
], je dostupná
●● Pokud je kvalita filmu nastavena na hodnotu [
pouze možnost [Standardní].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Zahajte záznam (= 64).
●● Na monitoru se zobrazí uplynulý čas.
65
Efekty přehrávání
Před použitím
2x
Uloží klip, který se přehrává zrychleně.
1x
Uloží klip, který se přehrává standardní rychlostí.
1/2x
Uloží klip, který se přehrává zpomaleně.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Uloží klip, který se přehrává normálně, než se zobrazí
vrácený o dvě sekundy a přehraje opětovný záznam
poslední části. Během záznamu se na panelu objeví
značka označující poslední dvě přidané sekundy
uplynulého času.
●● Zvuk se u těchto klipů nenahrává.
●● Kvalita filmu je nastavena na [
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
] (= 49) a nelze ji měnit.
Režimy Tv, Av a M
Záznam filmů iFrame
Režim přehrávání
Statické snímky
Filmy
Záznam filmů, které lze upravovat pomocí softwaru nebo zařízení
kompatibilních s formátem iFrame.
1
Vyberte položku [
Nabídka nastavení
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Funkce Wi-Fi
Příslušenství
].
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a potom vyberte možnost
[ ] (= 27).
Dodatek
Rejstřík
●● Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
2
Zahajte záznam (= 64).
●● iFrame je formát videa vyvinutý společností Apple Inc.
] (= 49) a nelze ji měnit.
●● Kvalita filmu je nastavena na [
66
Fotografování v režimu programové
automatiky (režim [P])
Statické snímky
Režim P
Náročnější snímky ve vámi zvoleném stylu
Mnoho funkcí fotoaparátu lze uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovaly
vašemu fotografickému stylu.
1
●● [ ]: Programová automatika; AE: Automatická expozice
●● Než začnete používat funkce popsané v této kapitole v režimech jiných
než [ ], ověřte si, že je daná funkce v příslušném režimu dostupná
(= 161).
Přejděte do režimu [ ].
●● Nastavte volič režimů do polohy [ ].
2
●● Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát s voličem režimů
nastaveným do polohy [ ].
Filmy
Upravte nastavení požadovaným
způsobem (= 68 – = 79)
a potom exponujte/zahajte záznam.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Pokud není při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny možné
dosáhnout optimální expozice, zobrazí se hodnoty rychlosti
závěrky a clony oranžově. V takovém případě zkuste upravit
nastavení citlivosti ISO (= 69) nebo zapnout blesk (pokud jsou
objekty tmavé, = 77), což může zajistit optimální expozici.
●● V režimu [ ] lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím
tlačítka filmu. Některá nastavení v nabídkách FUNC. (= 27)
a MENU (= 28) však mohou být automaticky upravena pro
záznam filmu.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
67
2
Jas snímku (Expozice)
Před použitím
●● Po expozici jednoho snímku se blokování
AE zruší a ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
Filmy
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem lze upravovat v krocích po
1/3 EV, v rozmezí –2 až +2 EV.
●● Stiskněte tlačítko [ ]. Za současného
sledování monitoru upravte jas otáčením
voliče [ ] a po dokončení nastavení
znovu stiskněte tlačítko [ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Změna režimu měření expozice
Statické snímky
Filmy
Režim měření expozice (způsob měření jasu) lze následujícím způsobem
nastavit tak, aby odpovídal snímacím podmínkám.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 27).
Blokování jasu snímku / expozice (Blokování AE)
Filmy
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Před fotografováním můžete zablokovat expozici nebo samostatně
nastavit expozici a zaostření.
1
●● Zobrazí se ikona [
expozice.
] a zablokuje se
●● Chcete-li zrušit blokování AE, uvolněte
tlačítko spouště a znovu stiskněte
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Zablokujte expozici.
●● Namiřte fotoaparát na fotografovaný
objekt pro určení expozice. Přidržte
tlačítko spouště namáčknuté do poloviny
a stiskněte tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
●● AE: Automatická expozice
●● Po zablokování expozice můžete upravit nastavení rychlosti
závěrky a clony otočením voliče [ ] (Flexibilní program).
●● Zobrazí se nastavená úroveň
kompenzace.
Statické snímky
Základní příručka
Poměrové
Celoplošné
se zd. stř.
Bodové
Pro typické podmínky snímání včetně snímků
v protisvětle. Fotoaparát automaticky upravuje
expoziční parametry podle snímacích podmínek.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli a při
nastavování expozice přikládá nejvyšší důležitost
střední části obrazu.
Měření probíhá pouze v oblasti [ ] (rámeček
bodu bodového AE), která se zobrazuje uprostřed
monitoru.
Rejstřík
68
Změna citlivosti ISO
Statické snímky
Filmy
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 27).
●● Zobrazí se nastavená možnost.
AUTO
80, 100, 200
400, 800
1600, 3200
Před použitím
Úprava jasu snímku (i-Contrast)
Automaticky nastavuje citlivost ISO v závislosti na
režimu fotografování a snímacích podmínkách.
Pro fotografování venku za dobrého počasí.
Pro fotografování při zatažené obloze nebo
za soumraku.
Pro fotografování nočních scén nebo
tmavých interiérů.
Vyberte vyšší citlivost ISO pro vyšší citlivost nebo nižší hodnotu pro nižší citlivost.
●● Pokud chcete zobrazit automaticky určenou citlivost ISO
v případě, že jste nastavili citlivost ISO [AUTO], namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
●● Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit
zrnitost snímku, za určitých snímacích podmínek vzrůstá
pravděpodobnost pohybu objektu a chvění fotoaparátu.
●● Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což
snižuje riziko rozmazání objektu a účinky chvění fotoaparátu
a zvyšuje dosah blesku. Snímky však mohou být zrnité.
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát je schopen před pořízením snímku rozpoznat nadměrně jasné
a tmavé oblasti scény (například tváře osob nebo pozadí) a automaticky
upravit jejich jas na optimální hodnoty. Pro lepší vzhled hlavního objektu
lze rovněž automaticky kompenzovat nedostatečný celkový kontrast
snímku.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte možnost [i-Contrast] a vyberte
možnost [Auto] (= 28).
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Za určitých snímacích podmínek může být kompenzace nepřesná
nebo může způsobit zrnitý vzhled snímků.
●● Kompenzovat lze rovněž existující snímky (= 99).
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
69
Uživatelské vyvážení bílé
Barvy snímku
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé)
Statické snímky
Filmy
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (=27).
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Auto
Automaticky nastaví optimální hodnotu vyvážení
bílé podle podmínek, za kterých fotografujete.
Denní světlo
Pro focení venku za dobrého počasí.
Zataženo
Pro focení při zatažené obloze nebo za
soumraku.
Žárovka
Pro focení pod běžným žárovkovým světlem.
Zářivka
Pro focení v zářivkovém osvětlení.
Zářivka H
Uživ.
nastavení
Před použitím
Statické snímky
Pro focení při zářivkovém osvětlení
odpovídajícím dennímu světlu.
Slouží pro ruční nastavení uživatelského
vyvážení bílé (= 70).
Filmy
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy
nastavte pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení
fotografované scény.
●● Podle pokynů v krocích v části
„Zachycení přirozených barev (Vyvážení
bílé)“ (= 70) vyberte položku [ ].
●● Namiřte fotoaparát na plochý bílý objekt
takovým způsobem, aby byl celý obraz na
].
monitoru bílý. Stiskněte tlačítko [
●● Barevný tón obrazu na monitoru se po
zaznamenání dat vyvážení bílé změní.
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Pokud změníte nastavení fotoaparátu po zaznamenání dat
vyvážení bílé, výsledné barvy mohou být nepřirozené.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Změna barevných tónů snímku (Mé barvy)
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Barevné tóny snímků lze měnit, snímky lze například převádět na sépiové
nebo černobílé.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 27).
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zobrazí se nastavená možnost.
70
Mé barvy vyp
Živé
Neutrální
–
Zvýrazní kontrast a nasycení barev a vyvolá
dojem vyšší ostrosti snímků.
Snižuje kontrast a sytost barev pro dosažení
tlumených snímků.
Sépie
Vytváří sépiově tónované snímky.
Černobíle
Vytváří černobílé snímky.
Pozitivní film
Kombinuje efekty Živá modrá, Živá zelená
a Živá červená a vytváří intenzivní a současně
přirozeně vypadající barvy obdobné snímkům
na pozitivním filmu.
Světl. tón pleti
Zesvětluje barevné tóny pleti.
Tmavší tón pleti
Ztmavuje barevné tóny pleti.
Živá modrá
Živá zelená
Živá červená
Vlastní barva
Zdůrazňuje modré tóny na snímcích.
Obloha, moře a další modré objekty jsou
reprodukovány s vyšší živostí.
Zdůrazňuje zelené tóny na snímcích. Hory,
stromy a listí a další zelené objekty jsou
reprodukovány s vyšší živostí.
Zdůrazňuje červené tóny na snímcích.
Červené objekty budou živější.
Upravuje nastavení kontrastu, ostrosti, sytosti
barev a dalších parametrů podle vlastních
představ uživatele (= 71).
●● Vyvážení bílé (= 70) nelze nastavovat v režimech [ ] a [ ].
●● V režimech [ ] a [ ] mohou být změněny jiné barvy než
barevné tóny pleti osob. Tato nastavení nemusí u některých
barevných tónů pleti poskytovat očekávané výsledky.
Vlastní barva
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Kontrast, ostrost, sytost barev, červenou, zelenou, modrou a barevné tóny
pleti na snímku lze upravovat v rozmezí 1 – 5.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Postupem uvedeným v krocích v části
„Změna barevných tónů snímku (Mé
barvy)“ (= 70) vyberte položku [ ]
a potom stiskněte tlačítko [
].
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku a stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte hodnotu.
●● Chcete-li dosáhnout výraznějšího/
intenzivnějšího účinku (nebo tmavších
barevných tónů pleti), volte hodnoty
vpravo, chcete-li dosáhnout slabšího /
lehčího účinku (nebo světlejších
barevných tónů pleti), volte hodnoty
vlevo.
●● Nastavení dokončete stisknutím
].
tlačítka [
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
71
Statické snímky
Pořizování snímků zblízka (Makro)
Statické snímky
Před použitím
Fotografování v režimu ručního zaostřování
Rozsah zaostření a zaostřování
Filmy
Chcete-li omezit zaostřování na blízké objekty, nastavte fotoaparát do
režimu [ ]. Podrobnosti o rozsahu zaostření viz „Rozsah zaostřitelných
vzdáleností“ (= 172).
Pokud není možné zaostřit v režimu automatického zaostřování, zkuste
ruční zaostřování. Můžete specifikovat obecnou vzdálenost pro zaostření
a poté namáčknout tlačítko spouště do poloviny pro určení optimálního
zaostření objektu v blízkosti specifikované pozice. Podrobnosti o rozsahu
zaostření viz „Rozsah zaostřitelných vzdáleností“ (= 172).
1
Vyberte položku [
].
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte položku
[
] (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte položku [ ]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]), a potom stiskněte tlačítko
[ ].
●● Zobrazí se ikona [
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
2
●● Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
●● Pokud je zoom nastaven do pozice vymezené žlutým sloupcem
pod sloupcem zoomu, zobrazí se ikona [ ] šedě a fotoaparát
nelze zaostřit.
(1)
●● Abyste zamezili pohybu fotoaparátu, zkuste upevnit přístroj na
stativ a fotografujte fotoaparátem nastaveným do režimu [ ]
(= 41).
Filmy
] a indikátor MF.
Určete obecné zaostření.
●● Za současné kontroly indikátoru MF
na obrazovce (1, zobrazuje vzdálenost
a zaostření) a zvětšení zobrazení vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] obecné nastavení zaostření
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Chcete-li upravit zvětšení, stiskněte
].
tlačítko [
3
Jemně doostřete.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro jemné zaostření (Bezpečný MF).
72
●● Při použití ručního zaostřování se nastaví režim rámečku
AF (= 73) na [Střed] a velikost rámečku AF (= 73) na
[Normální], a tato nastavení nelze změnit.
●● Při použití digitálního zoomu (= 37), digitálního telekonvertoru
(= 73), nebo při použití televizoru jako monitoru fotoaparátu
(= 142) lze zaostřovat, ale zvětšená část obrazu se nezobrazí.
●● Chcete-li zaostřit přesněji, zkuste stabilizovat fotoaparát
upevněním na stativ.
●● Zvětšenou oblast zobrazení můžete zvětšit nebo skrýt úpravou
nastavení MENU (= 28) ► karta [ ] ► [Zoom bodu MF].
●● Chcete-li deaktivovat jemné doladění automatického zaostřování
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, vyberte možnost
MENU (= 28) ► karta [ ] ► [Bezpečný MF] ► [Vyp].
Snadná identifikace oblasti zaostření (Zvýraznění
okrajů pro MF)
Statické snímky
Filmy
Okraje zaostřených objektů se zobrazují barevně, takže je ruční
zaostřování snazší. Podle potřeby můžete upravit barvy a citlivost
(úroveň) detekce hran.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Nast. zvýraz. okrajů
pro MF] a potom vyberte možnost [Zap]
(= 28).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Před použitím
Digitální telekonvertor
Statické snímky
Filmy
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze zvětšit přibližně 1,6x nebo 2,0x. Díky
tomu lze použít menší rychlosti závěrky než při použití zoomu (včetně
digitálního) se stejným faktorem a potlačit tak chvění fotoaparátu.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Digitální zoom] a vyberte
požadovanou možnost (= 28).
●● Obraz na monitoru se zvětší a současně
se zobrazí faktor zoomu.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Rychlost závěrky může být ekvivalentní při posunutí páčky zoomu
] pro nastavení maximálního
až na doraz směrem k symbolu [
přiblížení a při nastavení zoomu pro zvětšení objektu na stejnou
velikost postupem uvedeným v kroku 2 v části „Větší přiblížení
objektů (Digitální zoom)“ (= 37).
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Změna nastavení režimu rámečku AF
Statické snímky
Příslušenství
Filmy
Režim rámečku AF (automatické zaostřování) můžete následujícím
způsobem změnit tak, aby odpovídal snímacím podmínkám.
Dodatek
Rejstřík
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Rámeček AF], a potom
vyberte požadovanou možnost (= 28).
●● Vyberte položku nabídky, kterou chcete
nastavit, a vyberte požadovanou možnost
(= 28).
●● Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích
nezaznamenávají.
73
Střed
Statické snímky
Filmy
Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazuje jeden rámeček AF. Režim
vhodný pro spolehlivé zaostřování.
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit, zobrazí se žlutý rámeček AF a ikona [ ].
●● Chcete-li zmenšit velikost rámečku AF, stiskněte tlačítko [
]
a nastavte položku [Vel. rám. AF] na kartě [ ] na [Malý] (= 28).
●● Pokud použijete digitální zoom (= 37) nebo digitální
telekonvertor (= 73) a režim ručního zaostřování (= 72),
nastaví se velikost rámečku AF na [Normální].
●● Pokud fotografujete objekty, které jsou umístěny na kraji nebo
v rohu snímku, pak nejprve namiřte fotoaparát tak, aby se objekt
nacházel v rámečku AF a poté namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny a přidržte ho. Za pokračujícího namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny upravte kompozici snímku a poté stiskněte
tlačítko spouště až na doraz (Blokování zaostření).
●● Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v okamžiku nastavení
položky [Zoom bodu AF] (= 50) na [Zap] se zvětší obraz
v místě rámečku AF.
Tvář + AiAF
Statické snímky
Filmy
●● Slouží k rozpoznání tváří osob a následnému zaostření a nastavení
expozice (pouze poměrové měření) a vyvážení bílé ([ ]).
●● Po namíření fotoaparátu na objekt se kolem tváře osoby, kterou
fotoaparát vybere jako hlavní objekt, zobrazí bílý rámeček a kolem
ostatních rozpoznaných tváří se zobrazí až dva šedé rámečky.
●● Pokud nejsou rozpoznány tváře osob nebo pokud se zobrazují
pouze šedé rámečky (nikoli bílý rámeček), zobrazí se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny až devět zelených
rámečků v místě zaostřených oblastí.
●● Pokud při nastavení položky AF servo (= 75) na [Zap] není
rozpoznána žádná tvář osoby, zobrazí se při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny rámeček AF uprostřed monitoru.
●● Příklady tváří, které nelze rozpoznat:
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
●● Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit, rámeček AF se nezobrazí.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)
Statické snímky
Filmy
Následujícím způsobem pořídíte snímek po výběru zaostřovaného objektu.
1
Vyberte položku [AF sledování].
●● Podle pokynů v krocích v části „Změna
nastavení režimu rámečku AF“ (=73)
vyberte položku [AF sledování].
●● Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazí
rámeček [ ].
2
Zvolte objekt, na který chcete
zaostřit.
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Namiřte fotoaparát tak, aby se rámeček
[ ] nacházel na požadovaném objektu,
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Pokud fotoaparát rozpozná pohyb, rámečky v určitém rozmezí sledují
pohybující se objekty.
●● Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazí až devět
zelených rámečků okolo zaostřených tváří osob.
74
●● V případě, že fotoaparát rozpozná objekt,
pípne a zobrazí rámeček [ ]. I když se
bude fotografovaný objekt pohybovat,
fotoaparát ho bude v určitém rozmezí
sledovat.
●● Není-li rozpoznán žádný objekt, zobrazí
se rámeček [ ].
●● Sledování objektu zrušíte opětovným
stisknutím tlačítka [ ].
3
Exponujte.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Rámeček [ ] změní barvu na
modrou [ ] a začne sledovat objekt za
současných úprav zaostření a expozice
fotoaparátem (AF servo) (= 75).
●● Exponujte stisknutím tlačítka spouště až
na doraz.
●● Rámeček [ ] se zobrazuje i po expozici
a fotoaparát pokračuje ve sledování
objektu.
●● Položka [AF servo] (= 75) je nastavena na [Zap] a její
nastavení nelze změnit.
●● Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé
nebo se příliš rychle pohybují, resp. u objektů s barvou či jasem
příliš podobnými pozadí.
●● Není dostupná položka [Zoom bodu AF] na kartě [ ] (= 28).
●● Položka [ ] není dostupná.
Fotografování s funkcí AF servo
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohyblivých objektů
pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou dobu
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
1
2
Pokročilá příručka
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [AF servo] a vyberte
možnost [Zap] (= 28).
Zaostřete.
●● Zaostření a expozice jsou plynule
aktualizovány v místě, na kterém se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
zobrazí modrý rámeček AF.
●● Za určitých podmínek nemusí být fotoaparát schopen zaostřit na
fotografovaný objekt.
●● Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny za nízké hladiny
osvětlení nemusí dojít k aktivaci režimu AF servo (rámečky AF
nezmění barvu na modrou). V takovém případě se zaostření
a expozice nastaví podle zvoleného režimu rámečku AF.
●● Není-li možné dosáhnout optimální expozice, zobrazí se rychlost
závěrky a clonové číslo oranžově. Dojde-li k takovéto situaci,
uvolněte tlačítko spouště a zkuste je znovu namáčknout do poloviny.
●● Není dostupná funkce blokování AF.
●● Není dostupná položka [Zoom bodu AF] na kartě [ ] (= 28).
●● Nelze použít v kombinaci se samospouští (= 41).
Základní příručka
Základy práce s fotoaparátem
]
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Fotoaparát je schopen rozpoznat objekty i v případě, že namáčknete
tlačítko spouště do poloviny bez stisknutí tlačítka [ ]. Po expozici
snímku se uprostřed obrazu na monitoru zobrazí rámeček [ ].
●● Při fotografování v režimu [
] (= 72) stiskněte a přidržte na
dobu minimálně jedné sekundy tlačítko [ ].
●● Je-li položka [Identif. tváře] nastavena na možnost [Zap],
nezobrazí se při detekci registrovaných osob jména –
zaznamenají se však do statických snímků (= 43). Pokud
vyberete registrovanou osobu jako objekt, zobrazí se její jméno.
75
Změna režimu zaostřování
Statické snímky
Filmy
Výchozí nastavení fotoaparátu, ve kterém přístroj trvale zaostřuje na
fotografovaný objekt i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště, lze
změnit. Namísto tohoto nastavení lze omezit zaostřování fotoaparátu na
okamžik namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Souvislý AF] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 28).
Zap
Vyp
Před použitím
Fotografování s funkcí blokování AF
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale zaostřuje
na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát nezaostřuje
trvale.
Statické snímky
Filmy
Zaostření lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostření, zaostřená
vzdálenost se nezmění ani po uvolnění tlačítka spouště.
1
Zablokujte zaostření.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
●● Přidržte tlačítko spouště namáčknuté do
poloviny a stiskněte tlačítko [ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Zaostření se zablokuje a na monitoru se
] a indikátor MF.
zobrazí ikona [
Další režimy fotografování
●● Chcete-li zrušit blokování zaostření,
stiskněte po uvolnění tlačítka spouště
znovu tlačítko [ ] a vyberte možnost [ ]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]).
Režim P
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
76
Sekvenční fotografování za současného trvalého
zaostřování na objekt
Statické snímky
Filmy
Tento režim umožňuje sekvenčně fotografovat za současného trvalého
zaostřování na objekt. Podrobnosti o rychlosti sekvenčního fotografování
viz „Rychlost sekvenčního fotografování“ (= 172).
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a potom vyberte možnost
[ ] (= 27).
Pokročilá příručka
Statické snímky
Filmy
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
Podrobnosti o pracovním rozsahu blesku viz „Pracovní rozsah blesku“
(= 171).
1
Vysuňte blesk.
●● Posuňte přepínač [ ].
2
Exponujte.
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte režim
blesku (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
●● Snímky se spravují společně jako
skupina (= 87).
●● V režimu [ ] (= 57), v režimu ručního zaostřování (= 72)
a v režimu blokování AF (= 76) se nastavení [ ] změní
na [ ].
●● Nelze použít se samospouští (= 41).
●● V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu
a pozici zoomu může fotoaparát přestat dočasně fotografovat
nebo se může snížit rychlost sekvenčního fotografování.
●● Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování
zpomalit.
●● Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
●● Sekvenční fotografování není k dispozici v režimu Auto [ ]
(= 39), i když vyberete možnost [ ].
Základní příručka
Změna nastavení režimu blesku
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
2
Před použitím
Blesk
●● Zobrazí se nastavená možnost.
●● Je-li blesk zasunutý, nelze stisknutím tlačítka [ ] zobrazit
obrazovku nastavení. Posunutím přepínače [ ] vysuňte blesk
a potom proveďte konfiguraci nastavení.
Auto
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny osvětlení.
Zap
Blesk pracuje při každé expozici snímku.
77
Pomalá synchronizace
Blesk osvětluje hlavní objekt (například osobu) a fotoaparát současně
exponuje pomalou rychlostí závěrky pro získání správně exponovaného
pozadí mimo dosah blesku.
●● Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze
stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba
nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 79).
●● V režimu [ ] i po spuštění blesku při expozici zajistěte, aby
se hlavní objekt nepohyboval, dokud fotoaparát nepřestane
přehrávat zvuk závěrky.
Před použitím
Nastavení kompenzace zábleskové expozice
Statické snímky
Filmy
Stejně jako v případě kompenzace expozice (= 68) můžete upravit
zábleskovou expozici v rozmezí –2 až +2 EV, v krocích po 1/3 EV.
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ] upravte
nastavení (= 27).
Základy práce s fotoaparátem
●● Zobrazí se nastavená úroveň
kompenzace.
Další režimy fotografování
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Vyp
Pro fotografování bez blesku.
●● Pokud při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny během chvění
fotoaparátu nebo za nízké hladiny osvětlení bliká ikona [ ],
upevněte fotoaparát na stativ nebo použijte jiné opatření pro jeho
stabilizaci.
●● Pokud hrozí riziko přeexponování, fotoaparát automaticky
upraví nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla u snímků
s bleskem, aby zamezil ztrátě kresby ve světlech a zaručil
pořízení snímku s optimální expozicí. Tyto automatické úpravy
nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla však můžete
deaktivovat zobrazením nabídky MENU (= 28) a výběrem
karty [ ] a možnosti ► [Nastavení blesku] ► [Bezpečné FE] ►
[Vyp].
●● Kompenzaci zábleskové expozice můžete nakonfigurovat rovněž
zobrazením nabídky MENU (= 28) a výběrem karty [ ]
a možnosti ► [Nastavení blesku] ► [Kom. zábl. exp.].
●● Obrazovku [Nastavení blesku] (= 28) lze při vysunutém blesku
zobrazit rovněž stisknutím tlačítka [ ] a následným okamžitým
].
stisknutím tlačítka [
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
78
Fotografování s funkcí blokování FE
Statické snímky
Před použitím
Ostatní nastavení
Základní příručka
Filmy
Podobně jako při blokování trvalé expozice pomocí funkce blokování
AE (= 68) můžete zablokovat zábleskovou expozici pomocí funkce
blokování FE.
1
Vysuňte blesk a nastavte jej do
režimu [ ] (= 77).
2
Zablokujte zábleskovou expozici.
●● Namiřte fotoaparát na fotografovaný
objekt pro určení expozice. Přidržte
tlačítko spouště namáčknuté do poloviny
a stiskněte tlačítko [ ].
Změna nastavení kompresního poměru
(Kvalita snímku)
Statické snímky
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Filmy
K dispozici jsou dva kompresní poměry, [ ] (Superjemný) a [ ] (Jemný).
Informace o počtech snímků, které lze uložit na paměťovou kartu při
různých nastaveních kompresního poměru, viz „Počet snímků, které lze
uložit na paměťovou kartu“ (= 171).
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (=27).
●● Dojde ke spuštění záblesku, a jakmile se
zobrazí ikona [ ], je uložena hodnota
výkonu blesku.
●● Chcete-li zrušit funkci blokování FE,
uvolněte tlačítko spouště a znovu
stiskněte tlačítko [ ]. Ikona [ ] se
poté nadále nezobrazuje.
3
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
●● Po expozici jednoho snímku se funkce
blokování FE zruší a ikona [ ] se poté
nadále nezobrazuje.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Změna nastavení režimu IS
Nabídka nastavení
Statické snímky
Filmy
Stabilizace obrazu je aktivní pouze v okamžiku fotografování.
●● Podle pokynů v krocích 1 až 2 v části
„Deaktivace stabilizace obrazu“ (= 51)
vyberte položku [Při fotogr.].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● FE: Záblesková expozice
●● Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění
fotoaparátu, nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření
pro jeho stabilizaci. V tomto případě nastavte položku [Režim IS]
na [Vyp].
●● Při pořizování filmů se nastavení změní na [Trvale zap.].
79
Nastavení rychlosti závěrky (režim [Tv])
Statické snímky
Režimy Tv, Av a M
Filmy
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadovanou
rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky nastaví clonové číslo pro
dosažení správné expozice.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky viz „Rychlost závěrky“
(= 172).
1
Režimy umožňující pořizovat promyšlenější, sofistikovanější snímky
a přizpůsobovat chování fotoaparátu vlastnímu fotografickému stylu
uživatele
Přejděte do režimu [
2
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
].
Nastavte rychlost závěrky.
●● Otočením voliče [
závěrky.
Základní příručka
Pokročilá příručka
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Před použitím
] nastavte rychlost
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát nastavený do
odpovídajících režimů.
●● V podmínkách vyžadujících pomalejší rychlosti závěrky může před
přípravou fotoaparátu k expozici dalšího snímku vznikat určitá
prodleva, protože fotoaparát zpracovává snímky pro redukci šumu.
●● Při použití malých rychlostí závěrky a umístění fotoaparátu na
stativ je třeba nastavit položku [Režim IS] na [Vyp] (= 79).
●● Nejvyšší rychlost závěrky při použití blesku je 1/2 000 s. Pokud
vyberete vyšší rychlost závěrky, fotoaparát před expozicí snímku
automaticky upraví rychlost závěrky na hodnotu 1/2 000 s.
●● Při rychlostech závěrky 1,3 s nebo pomalejších je citlivost ISO
fixována na hodnotě [80] a nelze ji změnit.
●● Zobrazuje-li se clonové číslo při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny oranžově, znamená to, že nebylo dosaženo optimální
hodnoty expozice. Upravujte nastavení rychlosti závěrky, dokud
se clonové číslo nezobrazí bíle, nebo použijte funkci Bezpečný
posun (= 81).
●● [
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
]: Rychlost závěrky
80
Nastavení clonového čísla (režim [Av])
Statické snímky
Filmy
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadované
clonové číslo. Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky pro
dosažení správné expozice.
Podrobnosti o dostupných clonových číslech viz „Clona“ (= 172).
1
Přejděte do režimu [
2
Filmy
Tento režim umožňuje nastavit požadované hodnoty rychlosti závěrky
a clonového čísla pro dosažení odpovídající expozice.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky a clonových číslech viz
„Rychlost závěrky“ (= 172) a „Clona“ (= 172).
1
].
2
] nastavte clonové
●● Zobrazuje-li se rychlost závěrky při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny oranžově, znamená to, že nebylo dosaženo optimální
hodnoty expozice. Upravujte nastavení clonového čísla tak
dlouho, dokud se rychlost závěrky nezobrazí bíle, nebo použijte
funkci Bezpečný posun (viz níže).
●● [
]: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného irisovou clonou
v objektivu)
]a[
] stiskněte tlačítko [
] a nastavte
●● V režimech [
hodnotu [Bezpečný posun] na kartě [ ] na hodnotu [Zap]
(= 28) a nechte fotoaparát automaticky upravit rychlost
závěrky a clonové číslo, dochází-li k problémům s expozicí,
abyste mohli fotografovat s optimální expozicí.
Pokud však pracuje blesk, není funkce Bezpečný posun
dostupná.
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Nastavte clonové číslo.
●● Otočením voliče [
číslo.
Základní příručka
Statické snímky
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Před použitím
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim [M])
(1) (2)
(3)
(4)
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
].
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte nastavení
rychlosti závěrky (1) nebo clonového
čísla (2) a otočením voliče [ ] nastavte
požadovanou hodnotu.
●● Na indikátoru úrovně expozice (4) se
zobrazuje značka úrovně expozice pro
optimální expoziční parametry v porovnání
s optimální úrovní expozice (3).
●● V případě, že se aktuální expozice
odchyluje o více než 2 EV od optimální
expozice, zobrazuje se značka úrovně
expozice oranžově.
●● Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete
zoom nebo změníte kompozici snímku, může se úroveň expozice
změnit.
●● V závislosti na nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla se
může změnit jas obrazu na monitoru. Pokud je však vysunutý
blesk a nastavený režim [ ], jas obrazu na monitoru se nezmění.
●● Pokud chcete, aby se parametr, který jste nevybrali v kroku 2
(rychlost závěrky nebo clonové číslo), automaticky upravil pro
dosažení optimální expozice, namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny, přidržte je a stiskněte tlačítko [ ]. U některých nastavení
nemusí být možné dosáhnout optimální expozice.
●● Při rychlostech závěrky 1,3 s nebo pomalejších je citlivost ISO
fixována na hodnotě [80] a nelze ji změnit.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
81
Před použitím
●● [ ]: Ruční
●● Kalkulace optimální expozice je určena na základě zvoleného
režimu měření expozice (= 68).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Nastavení výkonu blesku
Základy práce s fotoaparátem
Statické snímky
V režimu [
Filmy
] jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
1
Přejděte do režimu [
2
Další režimy fotografování
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
].
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ] upravte
nastavení (= 27).
●● Po dokončení nastavení se na monitoru
zobrazí výkon blesku.
]: Minimum, [
]: Střední, [
]:
[
Maximum
●● Nastavení výkonu blesku lze provést rovněž zobrazením nabídky
MENU (= 28) a výběrem karty [ ] a možnosti ► [Nastavení
blesku] ► [Výkon blesku].
] nebo [
] rovněž
●● Výkon blesku můžete nastavit v režimu [
zobrazením nabídky MENU (= 28) a výběrem karty [ ] ►
[Nastavení blesku] ► [Režim blesku] ► [Ruční].
●● Obrazovku [Nastavení blesku] (= 28) lze při vysunutém blesku
zobrazit rovněž stisknutím tlačítka [ ] a následným okamžitým
].
stisknutím tlačítka [
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
82
Před použitím
Prohlížení
Statické snímky
Filmy
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet na monitoru.
Režim přehrávání
Zábavné prohlížení, procházení a úpravy snímků mnoha různými způsoby
] přejdete do režimu přehrávání a připravíte
●● Stisknutím tlačítka [
fotoaparát na tyto operace.
●● Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí
počítače, resp. snímky z jiných fotoaparátů nemusí být možné
přehrát nebo upravit.
1
Přejděte do režimu přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko [
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Zobrazí se poslední pořízený snímek.
2
Základní příručka
Další režimy fotografování
Vyberte snímky.
●● Chcete-li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko [ ] nebo otočte voličem
[ ] proti směru hodinových ručiček.
Chcete-li zobrazit další snímek, stiskněte
tlačítko [ ] nebo otočte voličem [ ] ve
směru hodinových ručiček.
●● Stisknutím a přidržením tlačítek [ ][ ] se
aktivuje rychlé procházení snímků.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
●● Chcete-li zobrazit tuto obrazovku (režim
Rolování zobrazení), otáčejte rychle
voličem [ ]. V tomto režimu procházíte
snímky otáčením voliče [ ].
●● Chcete-li se vrátit do režimu zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko [
Příslušenství
Dodatek
].
Rejstřík
●● Stisknete-li v režimu Rolování zobrazení
tlačítka [ ][ ], můžete procházet snímky
seskupené podle data pořízení.
].
●● Filmy jsou označeny ikonou [
Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
83
3
Přehrávejte filmy.
●● Chcete-li zahájit přehrávání, stiskněte
tlačítko [ ], vyberte položku [ ]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom znovu
stiskněte tlačítko [ ].
4
●● Chcete-li nastavit hlasitost v okamžiku,
kdy se nadále nezobrazuje indikátor
hlasitosti (1), použijte tlačítka [ ][ ].
5
Statické snímky
Stisknutím tlačítka [
] lze měnit zobrazované informace nebo
informace skrýt. Podrobnosti o zobrazovaných informacích viz
„Přehrávání (podrobné informace)“ (= 160).
Nastavte hlasitost.
●● Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka
[ ][ ].
(1)
Před použitím
Přepínání režimů zobrazení
●● Po dokončení přehrávání filmu se zobrazí
].
ikona [
●● Chcete-li přepnout z režimu přehrávání do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
●● Chcete-li vypnout funkci Rolování zobrazení, vyberte možnost
] ► [Rolování zobr.] ► [Vyp].
MENU (= 28) ► karta [
●● Pokud upřednostňujete při aktivaci režimu přehrávání zobrazení
posledního pořízeného snímku, vyberte možnost MENU
] ► [Obnovit] ► [Posl. sn.].
(= 28) ► karta [
●● Chcete-li změnit přechod mezi snímky, zobrazte nabídku MENU
]
(= 28) a potom vyberte požadovaný efekt na kartě [
v položce ► [Přechod. efekt].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Bez zobrazených informací
Další režimy fotografování
Režim P
Pozastavte přehrávání.
●● Chcete-li pozastavit nebo obnovit
přehrávání, stiskněte tlačítko [ ].
Filmy
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Stručné informace
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Podrobné informace
Dodatek
Rejstřík
84
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)
Statické snímky
Filmy
V režimu zobrazení podrobných informací bliká na monitoru indikace míst
se ztrátou kresby ve světlech (= 84).
Histogram
Statické snímky
Filmy
●● Zobrazení podrobných informací zahrnuje
graf (= 84), který představuje
histogram znázorňující rozložení jasů
na snímku. Vodorovná osa představuje
stupeň jasu a svislá osa zase podíl
plochy obrázku na jednotlivých úrovních
jasu. Pomocí histogramu lze kontrolovat
správnost expozice.
Zobrazení informací GPS
Před použitím
●● UTC: zkratka výrazu Coordinated Universal Time; tento čas v
podstatě odpovídá greenwichskému času
Základní příručka
Pokročilá příručka
Prohlížení filmů vytvořených při pořizování
statických snímků (Krátký film)
Statické snímky
Základy práce s fotoaparátem
Filmy
Krátké filmy zaznamenané automaticky v režimu [ ] (= 33) v den
pořízení statických snímků lze přehrávat následovně.
1
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte fotografii označenou
].
ikonou [
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Statické snímky
Filmy
●● Pomocí telefonu Smartphone připojeného
k fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi
můžete ke snímkům ve fotoaparátu přidat
geografické značky a doplnit tak údaje, jako
je například zeměpisná šířka, zeměpisná
délka a nadmořská výška (= 129). Tyto
informace můžete kontrolovat v režimu
zobrazení informací GPS.
●● Zobrazený obsah (shora dolů):
zeměpisná šířka, zeměpisná délka,
nadmořská výška a čas UTC (datum
a čas pořízení).
2
Funkce Wi-Fi
Přehrajte krátký film.
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 27).
●● Přehraje (od začátku) krátký film
zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazováním informací
(= 84) se po krátké prodlevě přestane zobrazovat ikona
].
[
●● Zobrazení informací GPS není k dispozici u snímků, v nichž tyto
údaje chybí.
●● U položek, které nejsou v telefonu Smartphone k dispozici, nebo
u položek, jež nebyly zaznamenány správně, se zobrazí namísto
numerických hodnot symbol [---].
85
Prohlížení podle data
1
Před použitím
Procházení a filtrování snímků
Krátké filmy lze prohlížet podle data.
Základní příručka
Vyberte film.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Seznam/přehr. kr. filmy] na kartě
[
] a potom vyberte datum (= 28).
Pokročilá příručka
Procházení snímků ve formě indexu
Statické snímky
Filmy
Zobrazení více snímků ve formě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
2
1
Přehrajte film.
●● Přehrávání spustíte stisknutím
tlačítka [ ].
●● Posunutím páčky zoomu směrem k
symbolu [ ] zobrazíte snímky v podobě
indexu. Dalším posunutím páčky zvýšíte
počet zobrazených snímků.
Ověření osob detekovaných identifikací tváře
Statické snímky
Zobrazte snímky v podobě indexu.
Filmy
Přepnete-li fotoaparát do režimu zobrazení stručných informací (= 84),
zobrazí se jména až pěti detekovaných osob, jež jsou zaregistrovány pro
funkci identifikace tváří (= 43).
],
●● Několikrát stiskněte tlačítko [
dokud se neaktivuje zobrazení stručných
informací, a potom vyberte snímek
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ].
●● U detekovaných osob se zobrazí jména.
●● Pokud nechcete, aby se zobrazovala jména osob na snímcích
pořízených funkcí identifikace tváře, vyberte možnost MENU
] ► [Identifikace tváře] ► [Zobrazení
(= 28) ► karta [
jména] ► [Vyp].
●● Chcete-li zobrazit méně snímků, posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu [ ]. Při
každém posunutí páčky se počet snímků
sníží.
2
Vyberte snímek.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
●● Mezi snímky lze procházet otáčením
voliče [ ].
●● Stisknutím tlačítek [
snímek.
Základy práce s fotoaparátem
][
][ ][ ] vyberte
●● Kolem vybraného snímku se zobrazí
oranžový rámeček.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li zobrazit vybraný snímek
v zobrazení jednotlivých snímků,
stiskněte tlačítko [ ].
●● Chcete-li deaktivovat efekt zobrazení ve 3D (zobrazuje se, když
přidržíte stisknutá tlačítka [ ][ ] nebo rychle otočíte voličem
] ► [Efekt
[ ]), vyberte možnost MENU (= 28) ► karta [
indexu] ► [Vyp].
86
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek
Statické snímky
Filmy
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek. U sad filtrovaných
snímků lze také nastavit ochranu (= 91) nebo lze všechny tyto snímky
současně vymazat (= 93).
Jméno
Zobrazí se snímky zaregistrované osoby (= 44).
Lidé
Zobrazí se snímky s rozpoznanými tvářemi.
Datum fot.
Zobrazí se snímky pořízené k vybranému datu.
Oblíbené
Snímek/film
Zobrazí se snímky označené jako oblíbené
(= 96).
Zobrazí se statické snímky, filmy a filmy pořízené
v režimu [ ] (= 33).
1
●● Pokud jste vybrali možnost [ ], [ ]
nebo [ ], vyberte stisknutím tlačítek
[ ][ ][ ][ ] na zobrazené obrazovce
podmínku a potom stiskněte tlačítko [ ].
Prohlédněte si filtrované snímky.
●● Snímky vyhovující vašim podmínkám se
zobrazí ve žlutých rámečcích. Chcete-li
zobrazit pouze tyto snímky, stiskněte
tlačítka [ ][ ] nebo otočte voličem [ ].
●● Chcete-li zrušit filtrované přehrávání,
vyberte v kroku 1 položku [ ].
Statické snímky
Filmy
Snímky pořízené v řadě (= 42, = 57, = 77) a snímky pořízené
v režimu [
] (= 56) se seskupí a zobrazí se vždy pouze první snímek
skupiny. Snímky však lze prohlížet rovněž jednotlivě.
1
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Zobrazení jednotlivých snímků ve skupině
Vyberte podmínky vyhledávání.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a vyberte podmínku
(= 27).
2
●● Chcete-li skrýt nebo zobrazit další informace, stiskněte v kroku 2
].
tlačítko [
●● Mezi možnosti zobrazení nalezených snímků (v kroku 2) patří
„Procházení snímků ve formě indexu“ (= 86), „Zvětšování
snímků“ (= 89) a „Prohlížení prezentací“ (= 90). Výběrem
položky [Chránit vš. snímky hledání] při akci „Ochrana snímků“
(= 91) nebo výběrem položky [Vyb. všechny vyhl. sním.] při
akcích „Vymazání více snímků současně“ (= 94), „Přidávání
snímků na seznam tisků (DPOF)“ (= 150) a „Přidání snímků
do fotoalba“ (= 152) lze provést zvolené operace u všech
vyhledaných snímků.
●● Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové (= 97 – = 102),
zobrazí se zpráva a nalezené snímky se nadále nezobrazují.
Vyberte seskupený snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek označený
ikonou [
].
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
2
Vyberte položku [
].
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 27).
●● Pokud fotoaparát nenajde žádné snímky odpovídající některým
podmínkám, nebudou tyto podmínky nadále k dispozici.
87
3
Zobrazte jednotlivé snímky z určité
skupiny.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otáčením
voliče [ ] lze zobrazit pouze snímky
z dané skupiny.
●● Chcete-li skupinové přehrávání zrušit,
stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ], a potom znovu stiskněte
tlačítko [ ] (= 27).
●● Během skupinového přehrávání (krok 3) lze také rychle
procházet snímky „Procházení snímků ve formě indexu“ (= 86)
a zvětšovat je „Zvětšování snímků“ (= 89). S veškerými
snímky ve skupině lze manipulovat najednou, vyberete-li možnost
[Chránit vš. snímky skupiny] v části „Ochrana snímků“ (= 91)
nebo [Chránit vš. snímky hledání] v části „Vymazání více snímků
současně“ (= 94) nebo „Přidávání snímků na seznam tisků
(DPOF)“ (= 150) nebo možnost [Všechny sn. ve skup.] v části
„Přidání snímků do fotoalba“ (= 152).
●● Chcete-li zrušit seskupení snímků a prohlížet snímky jako
jednotlivé statické snímky, vyberte možnost MENU (= 28) ►
] ► [Skupiny snímků] ► [Vyp]. U seskupených
karta [
snímků však nelze během přehrávání jednotlivých snímků
zrušit seskupení.
] pracuje současné zobrazení uvedené v kroku 2
●● V režimu [
v části „Zábava s různými variantami snímků z každého snímku
(Kreativní snímek)“ (= 56) pouze ihned po expozici snímku.
Úprava informací pro funkci
Identifikace tváře
Všimnete-li si během přehrávání nesprávného jména, můžete jméno
změnit nebo vymazat.
Nelze však přidat jména osob, jež se nedetekují prostřednictvím
identifikace tváře (jména se nezobrazují), a osob, jejichž jména jste
vymazali.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Změna jmen
Režim P
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [Identifikace tváře]
(= 28).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Úprava
identif.] a potom stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte snímek.
●● Postupem uvedeným v části „Ověření
osob detekovaných identifikací tváře“
(= 86) vyberte snímek a stiskněte
tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Kolem vybrané tváře se zobrazí oranžový
rámeček. Pokud se na snímku zobrazí
více jmen, vyberte stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ] jméno,
které chcete změnit, a potom stiskněte
tlačítko [ ].
88
3
Vyberte možnost pro úpravu.
Před použitím
Možnosti prohlížení snímků
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[Přepsat] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Zvětšování snímků
4
Statické snímky
Vyberte jméno osoby pro přepsání.
1
●● Postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Přepsání a přidání informací o tváři“
(= 46) vyberte jméno osoby pro
přepsání.
Vymazání jmen
●● Na obrazovce zobrazené v kroku 3
v části „Změna jmen“ (= 88) vyberte
položku [Smazat] a stiskněte tlačítko [
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] možnost [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
].
(1)
Filmy
Zvětšete snímek.
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Posunutím páčky zoomu směrem
k symbolu [ ] lze snímek přiblížit
a zvětšit. Snímky lze přidržením
páčky zoomu přiblížit asi 10x.
Další režimy fotografování
●● Pro informaci se zobrazí přibližná pozice
zobrazené oblasti (1).
Režimy Tv, Av a M
●● Chcete-li snímek zmenšit, pohněte
páčkou zoomu směrem k symbolu [ ].
Přidržením tlačítka se lze vrátit do režimu
zobrazení jednotlivých snímků.
Režim přehrávání
2
Podle potřeby posunujte oblast
zobrazení a přepínejte mezi snímky.
●● Chcete-li přesunout oblast zobrazení,
použijte tlačítka [ ][ ][ ][ ].
●● Chcete-li přepnout během zvětšení
snímku na jiné snímky, otočte
voličem [ ].
Režim P
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Ze zvětšeného snímku se lze do režimu zobrazení jednotlivých
].
snímků vrátit stisknutím tlačítka [
89
Změna nastavení prezentace
Prohlížení prezentací
Statické snímky
Filmy
Podle následujícího návodu lze automaticky přehrávat snímky na
paměťové kartě. Každý snímek se zobrazí asi na dobu tří sekund.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 27).
●● Zobrazí se zpráva [Načítání snímku]
a po několika sekundách se spustí
prezentace.
●● Prezentaci ukončíte stisknutím tlačítka
].
[
●● Během prezentací nepracují funkce úspory energie fotoaparátu
(= 25).
●● Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace,
stiskněte tlačítko [ ].
●● Během prezentace lze stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otáčením
voliče [ ] přepínat na jiné snímky. Chcete-li rychle přecházet na
následující či předchozí snímky, přidržte tlačítka [ ][ ].
●● V režimu filtrovaného zobrazení (= 87) se přehrávají pouze
snímky, které odpovídají podmínkám vyhledávání.
Můžete nastavit opakování prezentací a měnit přechody mezi snímky či
dobu zobrazení jednotlivých snímků.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [Prezentace]
(= 28).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku nabídky, kterou chcete
nastavit, a vyberte požadovanou možnost
(= 28).
●● Chcete-li spustit prezentaci s vybraným
nastavením, vyberte položku [Start]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Chcete-li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
90
Automatické přehrávání souvisejících snímků
(Chytrý výběr)
Statické snímky
Statické snímky
Filmy
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [
] (= 27). Zobrazí se
nápis [Chráněno].
●● Chcete-li ochranu zrušit, tento postup
]
opakujte – znovu vyberte položku [
a stiskněte tlačítko [ ].
Vyberte funkci Chytrý výběr.
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 27).
●● Zobrazí se čtyři vybrané snímky.
Filmy
Důležité snímky lze chránit proti náhodnému vymazání (= 93).
Na základě aktuálního snímku vybere fotoaparát čtyři snímky, které by
vás mohly zajímat. Pokud si vyberete jeden z těchto snímků, fotoaparát
vybere další čtyři snímky. Umožní vám tak zábavné přehrávání snímků
v neočekávaném pořadí. Tuto funkci můžete vyzkoušet po pořízení
velkého množství snímků nejrůznějších scén.
1
Před použitím
Ochrana snímků
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● V případě formátování paměťové karty budou vymazány
i chráněné snímky uložené na dané kartě (= 136).
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
snímek, který chcete zobrazit jako další.
●● Vybraný snímek se zobrazí uprostřed
a okolo něj budou rozmístěny čtyři další
vybrané snímky.
●● Chcete-li snímek uprostřed zobrazit
na celou obrazovku, stiskněte tlačítko
[ ]. Chcete-li se vrátit k původnímu
zobrazení, znovu stiskněte tlačítko [ ].
] obnovíte
●● Stisknutím tlačítka [
zobrazení jednotlivých snímků.
●● Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání ve
fotoaparátu. Chcete-li snímky vymazat tímto způsobem, nejprve
zrušte funkci ochrany snímků.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Použití nabídky
1
Dodatek
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte možnost [Ochrana]
(= 28).
Rejstřík
●● Položka Chytrý výběr není dostupná v následujících případech:
-- Fotoaparátem bylo pořízeno méně než 50 snímků
-- V současné chvíli je zobrazen nepodporovaný snímek
-- Snímky se zobrazují ve filtrovaném zobrazení (= 87)
-- Během skupinového přehrávání (= 87)
91
2
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Vyberte možnost dle potřeby (= 28).
●● Chcete-li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
Před použitím
Výběr rozsahu
1
Základní příručka
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Použití
nabídky“ (= 91) vyberte položku
[Vybrat rozsah] a stiskněte tlačítko [ ].
2
Výběr jednotlivých snímků
1
Vyberte počáteční snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
].
Vyberte položku [Vybrat].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Použití
nabídky“ (= 91) vyberte položku
[Vybrat] a stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se ikona [ ].
●● Chcete-li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
3
Nastavte ochranu snímku.
●● Stiskněte tlačítko [
potvrzující zpráva.
●● Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku
3 přepnete do režimu fotografování nebo vypnete fotoaparát,
nastavení ochrany snímků se neuskuteční.
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
3
Vyberte koncový snímek.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte položku
[Poslední snímek] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
]. Zobrazí se
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímky předcházející prvnímu snímku
nelze vybrat jako poslední snímek.
92
4
Nastavte ochranu snímků.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte možnost
[Ochrana] a stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Mazání snímků
Statické snímky
Filmy
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a vymazat. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit. Chráněné
snímky (= 91) však nelze vymazat.
●● První nebo poslední snímek lze vybrat rovněž otáčením voliče
[ ] při zobrazení horní obrazovky v krocích 2 a 3.
●● Chcete-li zrušit ochranu skupiny snímků, v kroku 4 vyberte
možnost [Odemknout].
Nastavení ochrany u všech snímků současně
1
Vyberte položku [Chránit všechny
snímky].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Použití
nabídky“ (= 91) vyberte položku
[Chránit všechny snímky] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Nastavte ochranu snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
1
Vyberte snímek, který chcete
vymazat.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
2
Vymažte snímek.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 27).
Režimy Tv, Av a M
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Smazat] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Režim přehrávání
●● Aktuální snímek se vymaže.
Nabídka nastavení
●● Chcete-li zrušit mazání, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Zrušit] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Funkce Wi-Fi
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Odstranění ochrany u všech snímků současně
Ochranu lze odstranit rovněž ze všech snímků současně.
Chcete-li zrušit ochranu snímků, vyberte možnost [Zrušit ochranu všech
snímků] v kroku 1 v části „Nastavení ochrany u všech snímků současně“
a potom dokončete krok 2.
93
2
Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky vymazat
současně. Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze
obnovit. Chráněné snímky (= 91) však nelze vymazat.
●● Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Otevřete obrazovku nastavení.
3
●● Stiskněte tlačítko [
] a na
kartě [
] vyberte možnost [Smazat]
(= 28).
2
●● Chcete-li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
Výběr jednotlivých snímků
1
Vyberte položku [Vybrat].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 94) vyberte
položku [Vybrat] a stiskněte tlačítko [ ].
Vymažte snímky.
●● Stiskněte tlačítko [
potvrzující zpráva.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
]. Zobrazí se
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Vyberte možnost dle potřeby (= 28).
Před použitím
●● Chcete-li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
Volba metody výběru snímků
1
Vyberte snímek.
●● Po výběru snímku v kroku 2 v části
„Výběr jednotlivých snímků“ (= 92) se
zobrazí ikona [ ].
Výběr rozsahu
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 94) vyberte
položku [Vybrat rozsah] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Vyberte snímky.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Snímky vyberte podle pokynů v krocích
2 – 3 v části „Výběr rozsahu“ (= 92).
3
Vymažte snímky.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte možnost
[Smazat] a potom stiskněte tlačítko [ ].
94
Označení všech snímků současně
1
Vyberte položku [Vybrat
všechny sním.].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 94) vyberte
položku [Vybrat všechny sním.] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Před použitím
Otáčení snímků
Statické snímky
Filmy
Podle následujícího návodu můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
1
Vyberte položku [ ].
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 27).
Vymažte snímky.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
2
Režim P
Otočte snímek.
●● V závislosti na požadovaném směru
otočení stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ].
Při každém stisknutí tlačítka se snímek
otočí o 90°. Nastavení dokončete
stisknutím tlačítka [ ].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Použití nabídky
Příslušenství
1
Dodatek
Vyberte položku [Otáčení].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [Otáčení] (= 28).
Rejstřík
95
2
Otočte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
●● Při každém stisknutí tlačítka [
snímek otočí o 90°.
] se
●● Chcete-li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
●● Snímky nelze otáčet, je-li možnost [Autootáčení] nastavena na
[Vyp] (= 96).
Vypnutí automatického otáčení
Tento postup slouží k vypnutí funkce automatického otáčení snímků,
která otáčí snímky na základě aktuální orientace fotoaparátu.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
]
vyberte položku [Autootáčení], a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 28).
Před použitím
Označení snímků jako oblíbených
Statické snímky
Filmy
Snímky lze uspořádat za pomoci jejich označení jako oblíbených.
Výběrem kategorie při filtrovaném přehrávání lze omezit následující
operace na všechny filtrované snímky.
●● „Prohlížení“ (= 83), „Prohlížení prezentací“ (= 90), „Ochrana
snímků“ (= 91), „Mazání snímků“ (= 93), „Přidávání snímků
na seznam tisků (DPOF)“ (= 150), „Přidání snímků do fotoalba“
(= 152)
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 27).
Režim P
●● Zobrazí se zpráva [Označen jako
oblíbený].
Režimy Tv, Av a M
●● Chcete-li zrušit označení snímku, tento
proces opakujte, znovu vyberte položku
[ ] a stiskněte tlačítko [ ].
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Je-li položka [Autootáčení] nastavena na [Vyp], snímky nelze
otáčet (= 95). Již otočené snímky se budou zobrazovat
v původní orientaci.
●● V režimu Chytrý výběr (= 91) se i při nastavení položky
[Autootáčení] na [Vyp] zobrazují snímky pořízené na výšku
v orientaci na šířku, a otočené snímky se zobrazují v otočené
orientaci.
Rejstřík
96
Použití nabídky
Před použitím
Úpravy statických snímků
1
Vyberte položku [Oblíbené].
Základní příručka
●● Úpravy snímků (= 97 – = 100) jsou k dispozici jen tehdy, je-li
na paměťové kartě dostatek volného místa.
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [Oblíbené]
(= 28).
Statické snímky
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se ikona [ ].
●● Chcete-li zrušit označení snímku,
stiskněte znovu tlačítko [ ]. Ikona [
poté nadále nezobrazuje.
] se
Filmy
Můžete si uložit kopie snímků s nižším počtem záznamových pixelů.
1
Vyberte položku [Změnit velikost].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [Změnit velikost]
(= 28).
●● Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
3
Dokončete proces nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
potvrzující zpráva.
]. Zobrazí se
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku
3 přepnete do režimu fotografování nebo vypnete fotoaparát,
označení snímků jako oblíbených se neuskuteční.
●● Označení snímků jako oblíbených usnadňuje jejich přidávání při
vytváření alb (= 103).
●● Oblíbené snímky jsou po přenosu do počítače s operačním
systémem Windows 8 nebo Windows 7 opatřeny hodnocením se
). (Neplatí pro filmy.)
třemi hvězdičkami (
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Změna velikosti snímků
2
Pokročilá příručka
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Vyberte velikost snímku.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte velikost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zobrazí se zpráva [Uložit nový snímek?].
97
4
2
Uložte nový snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímek bude uložen jako nový soubor.
5
Zkontrolujte nový snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
]. Zobrazí se
zpráva [Zobrazit nový snímek?].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [Ano] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Uložený snímek se zobrazí.
●● Úpravy nelze provádět u snímků pořízených při nastavení
záznamových pixelů [ ] (= 48).
●● Snímky nelze zvětšit pro dosažení většího počtu záznamových
pixelů.
Výřez
Statické snímky
Filmy
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný obrazový
soubor.
1
Vyberte položku [Výřez].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [Výřez] (= 28).
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
(1)
(2)
(3)
3
Upravte oblast oříznutí.
●● Kolem oblasti snímku, která se má
oříznout, se zobrazí rámeček (1).
●● V levém horním rohu se zobrazí původní
snímek a v pravém dolním rohu se
zobrazí náhled oříznutého snímku (2).
Rovněž můžete vidět počet záznamových
pixelů po oříznutí (3).
●● Velikost rámečku lze změnit pomocí
páčky zoomu.
●● Rámeček lze posunout pomocí tlačítek
[ ][ ][ ][ ].
●● Chcete-li změnit orientaci rámečku,
].
stiskněte tlačítko [
●● Na snímku v levém horním rohu
obrazovky jsou rozpoznané tváře
ohraničeny šedými rámečky. Otáčením
voliče [ ] se přepínají rámečky, které
zároveň vymezují oříznutou oblast.
●● Stiskněte tlačítko [ ].
4
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Postupujte podle pokynů v krocích 4 – 5
v části „Změna velikosti snímků“ (= 97).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Úpravy nelze provádět u snímků pořízených při nastavení
záznamových pixelů [ ] (= 48), resp. u snímků s velikostí
změněnou na [ ] (= 97).
●● Snímky podporující oříznutí budou mít po oříznutí stejný poměr stran.
●● Oříznuté snímky budou mít menší počet záznamových pixelů
než snímky neoříznuté.
●● Pokud oříznete statické snímky pořízené s pomocí funkce
identifikace tváře (= 43), zůstanou na oříznutých snímcích
pouze jména osob zbylých na těchto snímcích.
98
Změna barevných tónů snímku (Mé barvy)
Statické snímky
●● Barvy snímků upravené pomocí této funkce se mohou lehce lišit od
barev na snímcích pořízených pomocí funkce Mé barvy (= 70).
Filmy
Můžete upravit barvy snímku a upravený snímek pak uložit jako
samostatný soubor. Podrobnosti o jednotlivých možnostech viz
„Změna barevných tónů snímku (Mé barvy)“ (= 70).
1
Vyberte položku [Mé barvy].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte možnost [Mé barvy]
(= 28).
2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Vyberte možnost.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
4
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Postupujte podle pokynů v krocích 4 – 5
v části „Změna velikosti snímků“ (= 97).
●● Obrazová kvalita snímků, které tímto způsobem opakovaně
upravíte, se bude při každé další úpravě mírně snižovat a nemusí
být možné dosáhnout požadované barvy.
●● Barvy snímků ve formátu RAW nelze upravovat.
Úprava jasu snímku (i-Contrast)
Statické snímky
Filmy
Vyberte položku [i-Contrast].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte položku [i-Contrast]
(= 28).
2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Vyberte možnost.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
4
Základní příručka
Pokročilá příručka
Fotoaparát je schopen rozpoznat nadměrně jasné a tmavé oblasti scény
(například tváře osob nebo pozadí) a automaticky upravit jejich jas na
optimální hodnoty. V zájmu lepšího vzhledu hlavního objektu je rovněž
automaticky kompenzován nedostatečný celkový kontrast snímku. Můžete si
vybírat ze čtyř úrovní korekce a upravený snímek pak uložit jako nový soubor.
1
Před použitím
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Postupujte podle pokynů v krocích 4 – 5
v části „Změna velikosti snímků“ (= 97).
99
●● U některých snímků může být korekce nepřesná nebo může
způsobit zrnitý vzhled.
●● Po opakovaných úpravách pomocí této funkce mohou být snímky
zrnité.
●● Pokud nedosáhnete očekávaného výsledku při použití nastavení
[Auto], pokuste se snímky upravit s hodnotami [Nízký], [Střední]
nebo [Vysoký].
Korekce červených očí
Statické snímky
Filmy
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
1
Vyberte položku [Korekce červ. očí].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[
] vyberte možnost [Korekce červ. očí]
(= 28).
4
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Snímek bude uložen jako nový soubor.
Základy práce s fotoaparátem
●● Postupujte podle pokynů v kroku 5 v části
„Změna velikosti snímků“ (= 97).
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
●● Chcete-li přepsat původní snímek opraveným snímkem, vyberte
v kroku 4 možnost [Přepsat]. Původní snímek se v tomto případě
vymaže.
●● Chráněné snímky nelze přepsat.
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
2
Vyberte snímek.
Dodatek
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
3
Rejstřík
Opravte snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Červené oči detekované fotoaparátem
budou upraveny a kolem upravených
oblastí snímku se zobrazí rámečky.
●● Podle potřeby můžete snímky zvětšit
nebo zmenšit. Postupujte podle kroků
v části „Zvětšování snímků“ (= 89).
100
3
Úpravy filmů
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů (kromě krátkých filmů, = 33).
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1 – 5 v části
„Prohlížení“ (= 83) vyberte položku
[ ] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se panel a proužek pro střih
filmu.
(1)
2
Určete úseky, které chcete odstranit.
●● (1) je panel pro úpravy filmů a (2)
proužek pro úpravy.
●● Pomocí tlačítek [
[ ] nebo [ ].
(2)
][
] vyberte možnost
●● Chcete-li zobrazit úseky, které lze
odstřihnout (na monitoru jsou označeny
ikonou [ ]), přemisťujte ikonu stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
[ ]. Začátek filmu (od [ ]) odstřihnete
výběrem možnosti [ ] a konec filmu
odstřihnete výběrem možnosti [ ].
●● Pokud posunete ikonu [ ] na jinou pozici
než značku [ ], dojde výběrem možnosti
[ ] k odstřihnutí části od nejbližší značky
[ ] směrem doleva, a výběrem možnosti
[ ] k odstřihnutí části od nejbližší značky
[ ] směrem doprava.
Zkontrolujte upravený film.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte položku
[ ] a potom stiskněte tlačítko [ ]. Spustí
se přehrávání upraveného filmu.
●● V případě potřeby dalších střihových
úprav opakujte krok 2.
●● Chcete-li úpravy zrušit, stiskněte
], vyberte možnost [OK]
tlačítko [
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]) a potom stiskněte tlačítko [ ].
4
Uložte upravený film.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku [ ] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Vyberte položku [Ul. bez kompr.] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Nabídka nastavení
●● Film bude uložen jako nový soubor.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li přepsat původní film sestříhaným, vyberte v kroku 4
položku [Přepsat]. Původní film se v tomto případě vymaže.
●● Není-li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici
pouze možnost [Přepsat].
●● Pokud se v průběhu ukládání vybije baterie, nemusí dojít
k uložení filmů.
●● Při úpravách filmů doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo
samostatně prodávanou sadu napájecího adaptéru (= 141).
101
Omezení velikosti souborů
Statické snímky
Níže uvádíme postup omezení velikosti souborů pomocí komprese filmů.
●● Na obrazovce v kroku 2 v části „Úpravy
filmů“ vyberte možnost [ ]. Vyberte
položku [Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Vyberte položku [Kompr. a uložit] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Komprimované filmy se ukládají ve formátu [
].
] nelze komprimovat.
●● Filmy [
●● Upravené filmy nelze uložit v komprimovaném formátu, jestliže
vyberete možnost [Přepsat].
Před použitím
Úpravy krátkých filmů
Filmy
Jednotlivé kapitoly (klipy) (= 33) zaznamenané v režimu [ ] lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již nelze
obnovit.
1
Vyberte klip, který chcete vymazat.
●● Postupem uvedeným v krocích 1 – 2
v části „Prohlížení filmů vytvořených
při pořizování statických snímků
(Krátký film)“ (= 85) vyberte film
zaznamenaný v režimu [ ] a poté
zobrazte stisknutím tlačítka [ ] ovládací
panel pro přehrávání filmu.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] nebo [ ]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte položku [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Vybraný klip se opakovaně přehraje.
3
Potvrďte vymazání.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Klip je vymazán a krátký film je přepsán.
●● Ikona [ ] se nezobrazí v případě, že jste vybrali klip v době
propojení fotoaparátu s tiskárnou.
102
1
Prohlížení alb (Story Highlights)
Statické snímky
Filmy
Můžete si vybrat témata jako datum nebo název osoby a vytvořit album
automaticky vybíraných snímků, které odpovídají tématu. Tyto snímky
jsou zkombinovány do prezentace, kterou lze uložit jako krátký cca
2–3minutový film.
Před použitím této funkce se ujistěte, že jsou baterie plně nabité.
Vytváření alb také vyžaduje volný prostor na paměťové kartě. Zpravidla
využívejte paměťové karty s kapacitou 16 GB nebo vyšší a zajistěte
alespoň 1 GB volného místa.
Výběr motivů do alb
Stisknutím tlačítka [ ] přejděte na úvodní obrazovku a vyberte motiv,
který má fotoaparát použít při výběru prvků alba. Všimněte si, že
fotoaparát přidá do alb pravděpodobněji snímky označené jako oblíbené
(= 96).
Datum
Jméno
osoby
Událost
Uživ.
nastavení
Vytvoří album ze snímků pořízených ve stejný den.
Snímky jsou vybrány ze snímků pořízených ve stejný den
jako snímek zobrazený před otevřením místní obrazovky.
Tuto možnost lze použít k vytvoření měsíčních alb lidí,
například dětí, jak rostou.
Do alb lze vybrat objekty, jejichž informace pro identifikaci
obličeje jste zaregistrovali před fotografováním.
Vybrané snímky jsou ty, které obsahují stejný snímaný
předmět během stejného měsíce jako snímek zobrazený
před otevřením místní obrazovky.
Dobrá volba pro alba z prázdnin, večírků nebo jiných
událostí.
Snímky jsou vybrány ze snímků pořízených během
události před a po snímku zobrazeném před otevřením
místní obrazovky.
Včetně snímků založených na konkrétních snímcích,
datech nebo osobách registrovaných v Identif. tváře.
Vyberte snímek.
Před použitím
●● Vyberte snímek v zobrazení jednoho
snímku.
●● Motivy dostupné v kroku 3 budou různé
podle data pořízení snímku a informací
pro identifikaci obličeje.
2
Otevřete úvodní obrazovku.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Po zobrazení informace [Moment prosím]
se zobrazí úvodní obrazovka.
3
Zobrazte náhled alba.
●● Vyberte osobu, [Datum] nebo [Událost]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]) jako téma alba a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Poté, co se na několik sekund zobrazí
zpráva [Načítání], se album přehraje.
4
Uložte album.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Uložit album
jako film] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Po uložení alba se zobrazí možnost
[Uloženo].
5
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Přehrajte album (= 83).
103
●● Alba mohou obsahovat následující snímky zachycené fotoaparátem.
-- Fotografie
-- Krátké filmy (= 33)
-- Krátké klipy s dobou přehrávání dvě sekundy nebo delší
(= 65)
●● Alba nelze uložit, pokud na paměťové kartě není dostatek místa.
●● V kroku 4 můžete určit barevný efekt výběrem možnosti [Změnit
barevný efekt] a stisknutím tlačítka [ ]. Chcete-li zobrazit náhled,
jak bude album vypadat po použití vybraného efektu, zvolte
možnost [Znovu prohlédnout album] na obrazovce v kroku 4
po stisknutí tlačítek [ ][ ] a vyberte barevný efekt a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Chcete-li přehrávat uložená alba, vyberte možnost [Seznam alb]
na úvodní obrazovce funkce Story Highlights, stiskněte tlačítko
[ ], vyberte uvedené album a znovu stiskněte tlačítko [ ].
Přidání hudby na pozadí do alba
Statické snímky
Filmy
Vybírejte ze tří druhů hudby na pozadí, která se bude přehrávat během
přehrávání alba.
1
Zaregistrujte hudbu na pozadí na
paměťovou kartu.
●● Podle kroků 1 až 4 v části „Prohlížení
alb (Story Highlights)“ (= 103) vyberte
možnost [Nastav. hudby] a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Obrazovka nalevo se zobrazí, pokud
použijete novou nebo nedávno
zformátovanou paměťovou kartu. Zvolte
možnost [OK] (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]), stiskněte
tlačítko [ ] a počkejte asi minutu a půl,
než se tři typy hudby zaregistrují na kartu.
●● Používáte-li paměťovou kartu s již
zaregistrovanou hudbou, přejděte na
krok 2.
2
Vytvoření alba.
●● Postupujte podle kroků 1 až 4 v části
„Prohlížení alb (Story Highlights)“
(= 103) a vytvořte album.
3
Konfigurujte nastavení hudby
na pozadí.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte požadovanou položku
a potom upravte nastavení stisknutím
tlačítek [ ][ ].
4
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Uložte album.
●● Pro uložení alba postupujte podle kroku 4
v části „Prohlížení alb (Story Highlights)“
(= 103).
Dodatek
Rejstřík
●● Po uložení alb nebude možné hudbu na pozadí přidávat později.
Hudbu na pozadí v albech nelze odebrat nebo změnit.
●● Kapitoly alb s hudbou na pozadí nelze upravovat (= 102).
104
●● Pokud raději nechcete přidávat hudbu na pozadí, nastavte na
obrazovce v kroku 3 možnost [Přidat hudbu] na hodnotu [Ne].
●● Chcete-li použít pouze hudbu na pozadí místo hudbu filmu,
nastavte na obrazovce v kroku 3 možnost [Směšovač zvuku]
na hodnotu [Pouze hudba].
●● Chcete-li si poslechnout ukázku hudby na pozadí vybrané
v části [Skladba], vyberte možnost [Ukázka hudby] na obrazovce
v kroku 3 a stiskněte tlačítko [ ].
4
5
Vytváření vlastních alb
Statické snímky
Filmy
Vytvořte si vlastním album výběrem požadovaných snímků.
1
Vyberte možnost vytvoření
vlastního alba.
●● Podle kroků 1 až 3 v části „Prohlížení alb
(Story Highlights)“ (= 103) vyberte možnost
[Uživ. nastavení] a stiskněte tlačítko [ ].
2
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte metodu výběru
snímků.
3
Vyberte prvky alba.
●● Jakmile vyberete prvky pro své album
a stiskněte tlačítko [ ], budou vámi
označené prvky označeny jako [ ].
●● Po dokončení výběru fotografií, krátkých
filmů a krátkých klipů v části [Výběr
snímků], dat v části [Výběr dat] nebo
osob v části [Výběr osob] stiskněte
].
tlačítko [
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [Náhled]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Vyberte hudbu na pozadí.
●● Po zobrazení obrazovky nalevo vyberte
položku [Nastav. hudby]. Přidejte hudbu
na pozadí jak je uvedeno v části „Přidání
hudby na pozadí do alba“ (= 104) a pak
].
stiskněte tlačítko [
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Vyberte barevný efekt.
●● Na obrazovce v kroku 4 části „Prohlížení
alb (Story Highlights)“ (= 103) vyberte
možnost [Změnit barevný efekt].
●● Pomocí tlačítek [ ][ ] vyberte barevný
efekt a potom stiskněte tlačítko [ ].
6
Před použitím
Uložte album.
●● Pro uložení alba postupujte podle kroku 4
v části „Prohlížení alb (Story Highlights)“
(= 103).
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Pokud vyberete možnost [Výběr snímků], je možné vybrat až
40 snímků. Při druhém vytvoření uživatelského alba se zobrazí
možnost [Vybrat snímky podle předchozích nastavení?]. Pokud
chcete jako základ použít dříve vybrané snímky, zvolte možnost
[Ano]. Předchozí snímky jsou označeny ikonou [ ] a zobrazuje
se více snímků najednou.
●● Pokud vyberete možnost [Výběr dat], je možné vybrat až 15 dat.
●● U některých snímků není možné barevný efekt použít.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
105
Dostupné funkce Wi-Fi
Připojení fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi k následujícím zařízením
a službám umožní odesílání a příjem snímků, i dálkové ovládání
fotoaparátu.
Funkce Wi-Fi
Umožňuje bezdrátový přenos snímků z fotoaparátu na různá kompatibilní
zařízení a používání fotoaparátu v kombinaci s webovými službami
●● Telefony Smartphone a tablety
Umožňuje odesílat snímky do telefonů Smartphone a tabletů
s funkcemi Wi-Fi. Pomocí telefonu Smartphone či tabletu můžete
rovněž dálkově fotografovat a přidávat ke snímkům geografické
informace.
Z praktických důvodů jsou telefony Smartphone, tablety a další
kompatibilní zařízení v této příručce hromadně označována jako
„telefony Smartphone“.
●● Počítač
Pomocí softwaru můžete ukládat snímky z fotoaparátu v počítači
připojeném prostřednictvím Wi-Fi.
●● Webové služby
Přidejte do fotoaparátu informace o svém účtu pro online fotografickou
službu CANON iMAGE GATEWAY a další webové služby pro
odesílání snímků z fotoaparátu na tyto služby. Neodeslané snímky
ve fotoaparátu lze rovněž odesílat do počítače nebo webové služby
pomocí služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Tiskárny
Snímky můžete bezdrátově odeslat do tiskárny kompatibilní se
standardem PictBridge (s podporou standardu DPS over IP)
a vytisknout.
●● Jiný fotoaparát
Umožňuje bezdrátový přenos snímků mezi fotoaparáty značky Canon
kompatibilními s Wi-Fi.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
106
Odeslání snímků do telefonu
Smartphone
Existuje několik způsobů připojení fotoaparátu k telefonu Smartphone
a odeslání snímků.
●● Připojení pomocí NFC (= 107)
U telefonů Smartphone kompatibilních se systémem NFC
a vybavených operačním systémem Android (OS verze 4.0 nebo
novější) stačí k propojení zařízení pouze dotknout se telefonem
fotoaparátu.
●● Připojení k zařízení přiřazenému tlačítku [ ] (= 109)
Chcete-li propojit zařízení, pouze stiskněte tlačítko [ ]. Tím se
zjednoduší odeslání snímků do telefonu Smartphone (= 109). Mějte
na paměti, že tlačítku [ ] lze přidělit pouze jeden telefon Smartphone.
●● Připojení pomocí nabídky Wi-Fi (= 110)
Fotoaparát můžete připojit k telefonu Smartphone, jako byste jej
připojovali k počítači nebo jinému zařízení. Lze přidat více telefonů
Smartphone.
Před připojením fotoaparátu musíte do telefonu Smartphone nainstalovat
zdarma dostupnou speciální aplikaci Camera Connect. Další informace
o této aplikaci (podporované telefony Smartphone a obsažené funkce)
najdete na webu společnosti Canon.
●● Uživatelé fotoaparátů Canon kompatibilních s Wi-Fi, kteří připojí
svůj fotoaparát k telefonu smartphone pomocí Wi-Fi musí zvážit
přechod z mobilní aplikace CameraWindow na mobilní aplikaci
Camera Connect.
Odeslání snímků do telefonu Smartphone
kompatibilního s NFC
Před použitím
Použijte telefon Smartphone s operačním systémem Android (OS verze
4.0 nebo novější), který je kompatibilní s NFC, zjednodušíte tak proces
instalace softwaru Camera Connect a připojení k fotoaparátu.
Operace prováděné po připojení zařízení pomocí NFC se liší v závislosti
na režimu fotoaparátu v okamžiku dotyku obou zařízení.
Pokročilá příručka
●● Pokud je fotoaparát v okamžiku dotyku obou zařízení vypnutý nebo
se nachází v režimu fotografování, můžete vybírat a odesílat snímky
na obrazovce výběru snímků. Jakmile jsou zařízení připojena, můžete
rovněž dálkově fotografovat a opatřovat snímky geografickými
informacemi (= 129). K nedávno připojeným zařízením, která jsou
uvedena v menu Wi-Fi, se lze snadno opakovaně připojit.
●● Je-li fotoaparát ve chvíli připojení v režimu přehrávání, můžete si
snímky vybírat a odesílat z indexu zobrazeného pro výběr snímků.
Po přenosu snímku se připojení automaticky ukončí.
Pro připojení prostřednictvím NFC k fotoaparátu, který je vypnutý nebo
se nachází v režimu fotografování, postupujte podle pokynů v níže
uvedené části.
Připojení prostřednictvím NFC při vypnutém
fotoaparátu nebo při aktivním režimu fotografování
1
Nainstalujte aplikaci Camera
Connect.
Základní příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Aktivujte NFC na telefonu Smartphone
a dotkněte se zařízeními vzájemně proti
značkám N-Mark ( ) pro automatické
spuštění aplikace Google Play na
telefonu Smartphone. Jakmile se zobrazí
stránka se stažením aplikace Camera
Connect, stáhněte a nainstalujte aplikaci.
107
2
Vytvořte připojení.
●● Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý nebo
v režimu fotografování.
●● Dotkněte se značkou N-Mark ( ) na
telefonu Smartphone s nainstalovaným
softwarem Camera Connect značky
N-Mark na fotoaparátu.
●● Fotoaparát se automaticky zapne.
●● Pokud se zobrazí obrazovka [Přezdívka
zařízení], stiskněte tlačítka [ ][ ] nebo
otočte volič [ ] a vyberte možnost [OK]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● V chytrém telefonu se spustí aplikace
Camera Connect.
●● Zařízení se automaticky připojí.
3
Upravte nastavení zabezpečení.
●● Po zobrazení této obrazovky vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] možnost [Ano] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Nyní můžete použít telefon Smartphone
k procházení a importu snímků, resp.
k označení snímků ve fotoaparátu
geografickými značkami nebo dálkově
ovládanému fotografování.
4
Pošlete snímek.
●● Otočením voliče [ ] vyberte snímek,
který chcete odeslat, stisknutím tlačítek
[ ][ ] vyberte položku [Poslat snímek],
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímek se začne odesílat. Obrazovka
během odesílání snímků ztmavne.
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí se
zpráva [Přenos dokončen] a znovu se
zobrazí obrazovka pro přenos snímku.
●● Chcete-li připojení ukončit, stiskněte
], na zobrazené obrazovce
tlačítko [
pro potvrzení vyberte možnost [OK]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]), a potom stiskněte tlačítko [ ].
Pro ukončení připojení můžete použít
rovněž telefon Smartphone.
●● Při používání funkce NFC věnujte pozornost následujícím informacím.
-- Vyvarujte se silných vzájemných nárazů mezi fotoaparátem
a telefonem Smartphone. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
-- V závislosti na telefonu Smartphone nemusí dojít k okamžitému
vzájemnému rozpoznání obou zařízení. V takovém případě
zkuste držet zařízení u sebe v lehce odlišných pozicích. Pokud
není navázáno připojení, držte obě zařízení u sebe, dokud se
neaktualizuje obrazovka fotoaparátu.
-- Pokud se pokoušíte připojit, když je fotoaparát vypnutý, může
se v chytrém telefonu zobrazit zpráva připomínající zapnutí
fotoaparátu. Pokud se tak stane, zapněte fotoaparát a znovu se
zařízeními vzájemně dotkněte.
-- Mezi fotoaparát a telefon Smartphone neumisťujte jiné objekty.
Mějte rovněž na paměti, že obaly na fotoaparát nebo telefon
Smartphone a podobné příslušenství mohou znemožňovat
komunikaci.
●● Veškeré snímky ve fotoaparátu lze zobrazit v připojeném telefonu
Smartphone výběrem možnosti [Ano] v kroku 3. Chcete-li snímky
ve fotoaparátu zachovat jako soukromé tak, aby je v telefonu
Smartphone nebylo možné zobrazit, zvolte v kroku 3 možnost [Ne].
●● Jakmile zaregistrujete telefon Smartphone, můžete změnit
nastavení zabezpečení pro tento telefon ve fotoaparátu (= 130).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
108
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu.
●● Přezdívku fotoaparátu na obrazovce můžete také změnit
v kroku 2 (= 131).
●● Ne všechny telefony Smartphone, které jsou kompatibilní
s funkcí NFC, obsahují značku N-Mark ( ). Podrobné informace
naleznete v uživatelské příručce k telefonu Smartphone.
●● Můžete vybrat rovněž více snímků pro odeslání současně
a změnit rozlišení (velikost) snímků před odesláním (= 124).
●● Chcete-li zakázat připojení NFC, vyberte možnost MENU
(= 28) ► karta [ ] ► [Nastavení sítě Wi-Fi] ► [NFC] ►
[Vyp].
Připojení prostřednictvím NFC při nastavení
fotoaparátu do režimu přehrávání
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
●● Dotkněte se chytrým telefonem
s nainstalovaným softwarem Camera
Connect (= 107) proti značce N-Mark
( ) na fotoaparátu.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
snímek, který chcete odeslat, a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete-li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
●● Pokud během připojení vyžaduje zpráva na fotoaparátu zadání
přezdívky, zadejte ji podle kroku 2 v části „Odeslání snímků do
telefonu Smartphone kompatibilního s NFC“ (= 107).
●● Fotoaparát neuchovává záznam o uskutečněných připojeních
k telefonům Smartphone pomocí NFC v režimu přehrávání.
●● Snímky můžete nastavit pro přenos ve vámi zvolené velikosti
(= 124).
Odeslání do telefonu Smartphone přiřazeného
k tlačítku
Jakmile se prvotně připojíte k telefonu Smartphone stisknutím tlačítka [ ],
můžete se poté jednoduchým stisknutím tlačítka [ ] znovu připojit
pro zobrazení a uložení snímků ve fotoaparátu na připojeném zařízení.
Tyto kroky ukazují, jak použít fotoaparát jako přístupový bod, ale můžete
použít rovněž existující přístupový bod (= 112).
1
Nainstalujte aplikaci Camera Connect.
●● V případě zařízení iPhone nebo iPad
vyhledejte aplikaci Camera Connect
v obchodě App Store, stáhněte ji
a nainstalujte.
●● U telefonů Smartphone s operačním
systémem Android vyhledejte aplikaci
Camera Connect v obchodě Google Play,
stáhněte ji a nainstalujte.
2
Stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Stiskněte tlačítko [ ].
●● Po dokončení výběru snímků stiskněte
].
tlačítko [
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
možnost [Poslat] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Snímky jsou nyní odeslány. Po přenosu
snímku se připojení automaticky ukončí.
●● Pokud se zobrazí obrazovka [Přezdívka
zařízení], stiskněte tlačítka [ ][ ] nebo
otočte volič [ ] a vyberte možnost [OK]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
109
3
Vyberte položku [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se identifikátor SSID fotoaparátu.
4
Připojte telefon Smartphone k síti.
●● V nabídce nastavení Wi-Fi telefonu
Smartphone vyberte pro navázání
připojení k síti SSID (název sítě)
zobrazený na fotoaparátu.
5
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Spusťte aplikaci Camera Connect
v telefonu Smartphone.
●● Jakmile fotoaparát rozpozná telefon
Smartphone, zobrazí se obrazovka
pro výběr zařízení.
6
Vyberte telefon Smartphone,
ke kterému se chcete připojit.
●● Vyberte telefon Smartphone (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]),
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Po navázání připojení s telefonem
Smartphone se na fotoaparátu zobrazí
jméno telefonu Smartphone. (Tato
obrazovka se přibližně za minutu zavře.)
7
Importujte snímky.
●● Pomocí telefonu Smartphone importujte
snímky z fotoaparátu do telefonu
Smartphone.
●● Pomocí telefonu Smartphone ukončete
připojení; fotoaparát se automaticky
vypne.
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu.
●● Přezdívku fotoaparátu na obrazovce můžete také změnit
v kroku 2 (= 131).
●● Pro lepší zabezpečení můžete zobrazit heslo na obrazovce
v kroku 3 otevřením nabídky MENU (= 28) a výběrem karty
[ ] ► [Nastavení sítě Wi-Fi] ► [Heslo] ► [Zap]. V tomto případě
zadejte do pole hesla na telefonu Smartphone v kroku 4 heslo
zobrazované na fotoaparátu.
●● Pro tlačítko [ ] lze registrovat jeden telefon Smartphone.
Chcete-li přiřadit jiný, nejprve vymažte aktuální v nabídce MENU
(= 28) ► karta [ ] ► [Tlačítko přip. mob. zařízení].
●● Ne všechny telefony Smartphone, které jsou kompatibilní s
funkcí NFC, obsahují značku N-Mark ( ). Podrobné informace
naleznete v uživatelské příručce k telefonu Smartphone.
Přidání telefonu Smartphone pomocí nabídky Wi-Fi
Tyto kroky ukazují, jak použít fotoaparát jako přístupový bod, ale můžete
použít rovněž existující přístupový bod (= 112).
1
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Nainstalujte aplikaci Camera Connect.
●● V případě zařízení iPhone nebo iPad
vyhledejte aplikaci Camera Connect
v obchodě App Store, stáhněte ji
a nainstalujte.
●● U telefonů Smartphone s operačním
systémem Android vyhledejte aplikaci
Camera Connect v obchodě Google Play,
stáhněte ji a nainstalujte.
110
2
Vstupte do nabídky Wi-Fi.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí-li se obrazovka [Přezdívka
zařízení], vyberte možnost [OK]
(= 109).
3
Vyberte položku [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
4
Vyberte položku [Přidat zařízení].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přidat
zařízení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se identifikátor SSID fotoaparátu.
●● Způsobem popsaným v krocích 4 – 6
v části „Odeslání do telefonu Smartphone
přiřazeného k tlačítku“ (= 109) vyberte
telefon Smartphone, ke kterému se
chcete připojit.
5
Upravte nastavení zabezpečení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [Ano] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Nyní můžete použít telefon Smartphone
k procházení a importu snímků, resp.
k označení snímků ve fotoaparátu
geografickými značkami nebo dálkově
ovládanému fotografování.
6
Pošlete snímek.
●● Otočením voliče [ ] vyberte snímek,
který chcete odeslat, stisknutím tlačítek
[ ][ ] vyberte položku [Poslat snímek],
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímek se začne odesílat. Obrazovka
během odesílání snímků ztmavne.
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí se
zpráva [Přenos dokončen] a znovu se
zobrazí obrazovka pro přenos snímku.
●● Chcete-li připojení ukončit, stiskněte
], na zobrazené obrazovce
tlačítko [
pro potvrzení vyberte možnost [OK]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]), a potom stiskněte tlačítko [ ].
Pro ukončení připojení můžete použít
rovněž telefon Smartphone.
●● Chcete-li přidat více telefonů
Smartphone, zopakujte výše uvedený
postup počínaje krokem 1.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Veškeré snímky ve fotoaparátu lze zobrazit v připojeném telefonu
Smartphone výběrem možnosti [Ano] v kroku 5. Chcete-li snímky
ve fotoaparátu zachovat jako soukromé tak, aby je v telefonu
Smartphone nebylo možné zobrazit, zvolte v kroku 5 možnost [Ne].
●● Jakmile zaregistrujete telefon Smartphone, můžete změnit
nastavení zabezpečení pro tento telefon ve fotoaparátu (= 130).
111
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu.
●● Jakmile se připojíte k zařízením pomocí nabídky Wi-Fi, zobrazí
se při zobrazení nabídky Wi-Fi nejprve poslední cílová místa.
Můžete se snadno znovu připojit stisknutím tlačítek [ ][ ]
pro výběr jména zařízení a následným stisknutím tlačítka [ ].
Chcete-li přidat nové zařízení, zobrazte stisknutím tlačítek
[ ][ ] obrazovku pro výběr zařízení a poté proveďte konfiguraci
nastavení.
●● Pokud upřednostňujete nezobrazovat naposled použité cílové
zařízení, vyberte možnost MENU (= 28) ► karta [ ] ►
[Nastavení sítě Wi-Fi] ► [Historie cílů] ► [Vyp].
●● Můžete vybrat rovněž více snímků pro odeslání současně
a změnit rozlišení (velikost) snímků před odesláním (= 124).
Použití jiného přístupového bodu
Při navazování připojení mezi fotoaparátem a telefonem Smartphone
tlačítkem [ ] nebo pomocí nabídky Wi-Fi, můžete použít rovněž existující
přístupový bod.
1
Připravte se k připojení.
●● Zobrazte obrazovku [Čekání na
připojení], a to buď postupem podle
kroků 1 – 3 v části „Odeslání do telefonu
Smartphone přiřazeného k tlačítku“
(= 109) nebo podle kroků 1 – 4 v části
„Přidání telefonu Smartphone pomocí
nabídky Wi-Fi“ (= 110).
2
Připojte telefon Smartphone
k přístupovému bodu.
3
Vyberte možnost [Přepnout síť].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přepnout síť]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se seznam detekovaných
přístupových bodů.
4
Připojte se k přístupovému bodu
a vyberte telefon Smartphone.
●● U přístupových bodů kompatibilních
s WPS se připojte k přístupovému bodu
a vyberte telefon Smartphone způsobem
popsaných v krocích 5 – 8 v části „Použití
přístupových bodů kompatibilních s WPS“
(= 115).
●● U přístupových bodů nekompatibilních
s WPS postupujte podle kroků 2 – 4
v části „Připojení k přístupovým bodům
na seznamu“ (= 117), připojte se
k přístupovému bodu a vyberte telefon
Smartphone.
5
Nakonfigurujte nastavení
zabezpečení a odešlete snímky.
●● Podle pokynů v krocích 5 – 6 v části
„Přidání telefonu Smartphone pomocí
nabídky Wi-Fi“ (= 110) nakonfigurujte
nastavení zabezpečení a odešlete snímky.
Předchozí přístupové body
Pro automatické přepojení k předchozímu přístupovému bodu postupujte
podle kroku 3 v části „Odeslání do telefonu Smartphone přiřazeného
k tlačítku“ (= 109) nebo podle kroku 4 v části „Přidání telefonu
Smartphone pomocí nabídky Wi-Fi“ (= 110).
●● Chcete-li použít fotoaparát jako přístupový bod, vyberte na obrazovce
zobrazené po navázání připojení položku [Přepnout síť] a potom
vyberte položku [Režim příst.bodu fotoap.]
●● Pro přepojení k předchozímu přístupovému bodu postupujte podle
pokynů počínaje krokem 5 v části „Použití jiného přístupového bodu“
(= 112).
●● Chcete-li přepnout přístupové body, vyberte na obrazovce zobrazené
po navázání spojení položku [Přepnout síť] a poté postupujte dále
podle pokynů v části „Použití jiného přístupového bodu“ (= 112),
počínaje krokem 4.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
112
Ukládání snímků do počítače
Příprava k registraci počítače
Kontrola počítačového systémového prostředí
Fotoaparát lze připojit pomocí Wi-Fi k počítačům s následujícími
operačními systémy. Podrobné informace o systémových požadavcích
a kompatibilitě včetně informací o podpoře v nových operačních
systémech viz webová stránka Canon.
●● Windows 8/8.1
●● Windows 7 SP1
●● Mac OS X 10.9
●● Mac OS X 10.8.2 nebo novější
●● Edice systémů Windows 7 Starter a Home Basic nejsou
podporovány.
●● Systémy Windows 7 N (evropská verze) a KN (jihokorejská verze)
vyžadují stažení a instalaci balíku Windows Media Feature Pack.
Podrobnosti viz následující webová stránka.
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730
Instalace softwaru
Před použitím
V následujícím popisu jsou pro ilustraci použity operační systémy
Windows 7 a Mac OS X 10.8.
1
Stáhněte software.
●● Pomocí počítače připojeného k síti
Internet přejděte na webovou stránku
http://www.canon.com/icpd/.
●● Zobrazte stránku pro vaši zemi
nebo region.
●● Stáhněte software.
2
Nainstalujte soubory.
●● Klepněte na položku [Easy Installation /
Snadná instalace] a postupem podle
pokynů na monitoru dokončete proces
instalace.
●● V závislosti na výkonu počítače
a připojení k síti Internet může trvat
instalace určitou dobu.
●● Po nainstalování softwaru klepněte na
tlačítko [Finish/Dokončit] nebo [Restart/
Restartovat] na obrazovce.
●● Je nutné připojení k síti Internet a veškeré poplatky poskytovateli
připojení za uživatelský účet a přenosy dat je třeba platit samostatně.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li odinstalovat software, postupujte následovně.
-- Systém Windows: Vyberte nabídku [Start] ► [Všechny
programy] ► [Canon Utilities] a pak vyberte software pro
odinstalaci.
-- Mac OS: Ve složce [Canon Utilities] v adresáři [Aplikace]
přetáhněte složku softwaru pro odinstalaci do koše a pak koš
vysypte.
113
Konfigurace počítače pro připojení prostřednictvím
Wi-Fi (pouze systém Windows)
U počítačů s operačním systémem Windows je třeba provést před
bezdrátovým propojením fotoaparátu s počítačem konfiguraci
následujících nastavení.
1
Ověřte, jestli je počítač připojen
k přístupovému bodu.
●● Pokyny pro kontrolu síťového připojení
viz příručka k použití počítače.
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Klepněte v následujícím pořadí: Nabídka
[Start] ► [Všechny programy] ► [Canon
Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi
connection setup / Nastavení připojení
Wi-Fi].
●● V aplikaci, která se otevře, postupujte
podle pokynů na obrazovce a proveďte
konfiguraci nastavení.
●● Následující nastavení systému Windows se konfigurují při
spuštění softwarového nástroje v kroku 2.
-- Zapněte vysílání datového proudu médií.
Konfigurace umožní fotoaparátu vidět (vyhledat) počítač
z důvodu připojení pomocí Wi-Fi.
-- Zapněte zjišťování sítě.
Tato konfigurace umožní počítači vidět (vyhledat) fotoaparát.
-- Zapněte ICMP (Internet Control Message Protocol).
Tato funkce umožňuje kontrolovat stav připojení k síti.
-- Povolte funkci Universal Plug & Play (UPnP).
Tato konfigurace umožní automatickou vzájemnou detekci
síťových zařízení.
●● Některé druhy zabezpečovacího softwaru mohou znemožnit
dokončení zde popisovaných nastavení. Zkontrolujte nastavení
zabezpečovacího softwaru.
Ukládání snímků do připojeného počítače
Fotoaparát připojte k přístupovému bodu pomocí Wi-Fi následujícím
způsobem.
Informace naleznete rovněž v příručce k přístupovému bodu.
Ověření kompatibility přístupového bodu
Ověřte, jestli směrovač Wi-Fi nebo základnová stanice odpovídají
standardům Wi-Fi v části „Wi-Fi“ (= 170).
Metody připojení se liší v závislosti na použití přístupového bodu
s podporou Wi-Fi Protected Setup (WPS, = 115) nebo bez podpory
WPS (= 117). U přístupových bodů bez podpory WPS věnujte
pozornost následujícím informacím.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Název sítě (SSID/ESSID)
Identifikátory SSID či ESSID vámi používaného přístupového bodu.
Používá se i označení „název přístupového bodu“ či „název sítě“.
Režimy Tv, Av a M
●● Ověřování v síti / šifrování dat (metoda šifrování / režim šifrování)
Metoda šifrování dat během bezdrátového přenosu. Zkontrolujte
typ použitého zabezpečení: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP),
WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (otevřený systém) a bez
zabezpečení.
Funkce Wi-Fi
●● Heslo (šifrovací klíč / síťový klíč)
Klíč používaný pro šifrování dat během bezdrátového přenosu.
Tomuto klíči se také říká „šifrovací klíč“ nebo „síťový klíč“.
●● Index klíče (přenosový klíč)
Klíč nastavený při použití WEP se použije pro ověřování v síti /
šifrování dat. Jako nastavení použijte „1“.
Režim přehrávání
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Je-li pro úpravu síťových nastavení vyžadován účet správce,
obraťte se na správce systému, který vám poskytne další
podrobnosti.
●● Tato nastavení jsou velmi důležitá pro zabezpečení sítě. Při
změně těchto nastavení postupujte s přiměřenou opatrností.
114
●● Informace o kompatibilitě WPS a pokyny k ověření nastavení sítě
najdete v uživatelské příručce dodávané k přístupovému bodu.
●● Směrovač je zařízení, které vytváří síťovou strukturu (LAN)
pro připojení více počítačů. Směrovač, který obsahuje interní
bezdrátovou funkci Wi-Fi, se nazývá „směrovač Wi-Fi“.
●● V této příručce jsou veškeré bezdrátové směrovače zmiňovány
jako směrovače Wi-Fi a základnové stanice jako „přístupové
body“.
●● Používáte-li v připojení Wi-Fi filtrování pomocí adres MAC,
nezapomeňte do přístupového bodu zadat adresu MAC
fotoaparátu. Adresu MAC fotoaparátu lze ověřit výběrem položky
MENU (= 28) ► karta [ ] ► [Nastavení sítě Wi-Fi] ►
[Kontrola adresy MAC].
Použití přístupových bodů kompatibilních s WPS
WPS usnadňuje dokončení nastavování při propojení zařízení pomocí
Wi‑Fi. Pro nastavení zařízení s podporou WPS můžete použít buď metodu
automatické konfigurace, nebo PIN.
1
Vyberte položku [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku [
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
]
Vstupte do nabídky Wi-Fi.
4
Základy práce s fotoaparátem
Vyberte položku [Přidat zařízení].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přidat
zařízení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
].
●● Pokud se zobrazí obrazovka [Přezdívka
zařízení], stiskněte tlačítka [ ][ ] nebo
otočte volič [ ] a vyberte možnost [OK]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
5
Vyberte možnost [Připojení WPS].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Připojení
WPS] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
6
Vyberte možnost [Metoda PBC].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Metoda PBC]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
●● Stiskněte tlačítko [
Základní příručka
Pokročilá příručka
Ověřte, jestli je počítač připojen
k přístupovému bodu.
●● Pokyny ke kontrole připojení najdete
v uživatelské příručce dodávané
k zařízení a přístupovému bodu.
2
3
7
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vytvořte připojení.
●● Na přístupovém bodu přidržte po dobu
několika sekund stisknuté tlačítko
připojení WPS.
115
●● Na fotoaparátu stiskněte tlačítko [
přechod k dalšímu kroku.
] pro
●● Fotoaparát se připojí k přístupovému
bodu a na obrazovce [Výběr zařízení]
se objeví seznam zařízení připojených
k přístupovému bodu.
8
Vyberte cílové zařízení.
●● Vyberte název cílového zařízení
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]) a potom stiskněte
tlačítko [ ].
9
Nainstalujte ovladač (pouze první
připojení k systému Windows).
●● Zobrazí-li se na fotoaparátu tato
obrazovka, klepněte na tlačítko Start
v počítači, dále klepněte na položku
[Ovládací panely] a potom klepněte
na položku [Přidat zařízení].
Hardware a zvuk
Zobrazit zařízení a tiskárny
Přidat zařízení
●● Poklepejte na ikonu připojeného
fotoaparátu.
Přidat zařízení
Vyberte zařízení, které chcete přidat do tohoto počítače.
Systém Windows bude nepřetržitě vyhledávat nová zařízení a zobrazí je zde.
10
Zobrazte aplikaci CameraWindow.
●● Systém Windows: Klepnutím na
tlačítko [Downloads Images From
Canon Camera / Stáhněte si snímky
z fotoaparátu Canon] zobrazte aplikaci
CameraWindow.
●● Mac OS: Okno CameraWindow se
zobrazí automaticky po navázání
připojení Wi-Fi mezi fotoaparátem
a počítačem.
11
Importujte snímky.
●● Klepněte na tlačítko [Import Images
from Camera / Importovat snímky
z fotoaparátu] a potom klepněte na
tlačítko [Import Untransferred Images /
Importovat nepřenesené snímky].
●● Snímky se uloží do složky Obrázky
v počítači, do samostatných složek
vytvořených a pojmenovaných podle
data vytvoření.
●● Po dokončení importu snímků klepněte
na zobrazené obrazovce na tlačítko [OK].
●● Chcete-li zobrazit snímky uložené do
počítače, použijte předinstalovaný nebo
běžně dostupný software kompatibilní se
všemi snímky pořízenými fotoaparátem.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Spustí se instalace ovladače.
Fotoaparát
Co dělat, pokud systém Windows zařízení nenajde?
Další
Storno
●● Po dokončení instalace ovladače
a navázání spojení mezi fotoaparátem
a počítačem se zobrazí obrazovka
automatického přehrávání. Na obrazovce
fotoaparátu se nezobrazí nic.
116
●● Jakmile se připojíte k zařízením pomocí nabídky Wi-Fi, zobrazí
se při zobrazení nabídky Wi-Fi nejprve poslední cílová místa.
Můžete se snadno znovu připojit stisknutím tlačítek [ ][ ]
pro výběr jména zařízení a následným stisknutím tlačítka [ ].
Chcete-li přidat nové zařízení, zobrazte stisknutím tlačítek
[ ][ ] obrazovku pro výběr zařízení a poté proveďte konfiguraci
nastavení.
●● Pokud upřednostňujete nezobrazovat naposled použité cílové
zařízení, vyberte možnost MENU (= 28) ► karta [ ] ►
[Nastavení sítě Wi-Fi] ► [Historie cílů] ► [Vyp].
●● Přezdívku fotoaparátu na obrazovce můžete také změnit
v kroku 2 (= 131).
●● Pokud je fotoaparát připojen k počítači, je obrazovka fotoaparátu
prázdná.
●● Mac OS: Nezobrazí-li se aplikace CameraWindow, klepněte na
ikonu [CameraWindow] v Doku.
●● Chcete-li fotoaparát odpojit, vypněte jej.
●● Vyberete-li v kroku 6 možnost [Metoda PIN], zobrazí se
na obrazovce kód PIN. Nezapomeňte tento kód nastavit
v přístupovém bodu. Na obrazovce [Výběr zařízení] vyberte
příslušné zařízení. Další podrobnosti najdete v uživatelské
příručce dodávané k přístupovému bodu.
Připojení k přístupovým bodům na seznamu
1
Zobrazte seznam přístupových bodů.
●● Postupem popsaným v krocích 1 – 4
v části „Použití přístupových bodů
kompatibilních s WPS“ (= 115) zobrazte
seznam sítí (přístupových bodů).
2
3
Zadejte heslo přístupového bodu.
●● Stisknutím tlačítka [ ] zobrazte klávesnici
a potom zadejte heslo (= 29).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Další]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
4
Vyberte možnost [Auto].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [Auto]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Pro uložení snímků do připojeného
počítače postupujte podle pokynů
počínaje krokem 8 v části „Použití
přístupových bodů kompatibilních s WPS“
(= 115).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Chcete-li zjistit heslo přístupového bodu, zkontrolujte samotný
přístupový bod nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce.
●● Zobrazí se až 16 přístupových bodů. Nejsou-li rozpoznány žádné
přístupové body ani po výběru možnosti [Aktualizovat] v kroku 2
pro aktualizaci seznamu, vyberte možnost [Ruční nastavení]
v kroku 2 pro ruční dokončení nastavení přístupového bodu.
Postupujte dle pokynů na obrazovce a zadejte identifikátor SSID,
bezpečnostní nastavení a heslo.
●● Použijete-li přístupový bod, ke kterému jste se již připojovali,
k připojení jiného zařízení, zobrazí se jako heslo v kroku 3
symbol [*]. Chcete-li použít stejné heslo, vyberte možnost [Další]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]) a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vyberte přístupový bod.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte síť (přístupový bod)
a potom stiskněte tlačítko [ ].
117
Předchozí přístupové body
Pro automatické přepojení k libovolnému předchozímu přístupovému
bodu postupujte podle kroku 4 v části „Použití přístupových bodů
kompatibilních s WPS“ (= 115).
●● Chcete-li se připojit k zařízení pomocí přístupového bodu, ověřte, jestli
je cílové zařízení již připojeno k tomuto přístupovému bodu, a potom
postupujte dále počínaje krokem 8 v části „Použití přístupových bodů
kompatibilních s WPS“ (= 115).
●● Chcete-li přepnout přístupové body, vyberte na obrazovce zobrazené
při navázání připojení položku [Přepnout síť] a poté postupujte
dále podle pokynů počínaje krokem 5 v části „Použití přístupových
bodů kompatibilních s WPS“ (= 115) nebo podle pokynů počínaje
krokem 2 v části „Připojení k přístupovým bodům na seznamu“
(= 117).
Odesílání snímků do registrované
webové služby
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu Smartphone nebo počítače přidáte fotoaparát do
požadované webové služby.
●● Dokončení registrace fotoaparátu pro CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje telefon Smartphone nebo počítač
s Internetovým prohlížečem a připojení k Internetu.
●● Podrobnosti o požadavcích na prohlížeče (Microsoft Internet Explorer
atd.), včetně nastavení a informací o verzích, najdete na webové
stránce služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba
CANON iMAGE GATEWAY, najdete na webu společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
●● Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY se můžete dále
zaregistrovat i k jiným webovým službám. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
●● Mohou být vyžadovány poplatky za samostatné připojení od
poskytovatele internetu a za přístupový bod.
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
118
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Jakmile propojíte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY, přidejte
službu CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve fotoaparátu.
1
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete odkaz
s nastavením fotoaparátu.
●● Pomocí počítače nebo telefonu
Smartphone přejděte na adresu
http://www.canon.com/cig/ a navštivte
stránku CANON iMAGE GATEWAY.
●● Jakmile se zobrazí obrazovka přihlášení,
zadejte své přihlašovací uživatelské jméno
a heslo. Nemáte-li účet služby CANON
iMAGE GATEWAY, postupem dle pokynů
proveďte členskou registraci (bezpracně).
2
Vyberte typ fotoaparátu.
●● U tohoto modelu fotoaparátu se v
nabídce Wi-Fi zobrazuje ikona [
].
], zobrazí
●● Jakmile vyberete možnost [
se stránka pro zadání ověřovacího
kódu. V kroku 7 na této stránce zadáte
ověřovací kód, který se zobrazuje ve
fotoaparátu po provedení kroků 3 – 6.
3
Vstupte do nabídky Wi-Fi.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Pokud se zobrazí obrazovka [Přezdívka
zařízení], stiskněte tlačítka [ ][ ] nebo
otočte volič [ ] a vyberte možnost [OK]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
4
Vyberte položku [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku
[
] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
5
Vyberte možnost [Ověřit].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [Ověřit]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
6
Vytvořte připojení k přístupovému
bodu.
●● Připojte se k přístupovému bodu
postupem popsaným v krocích 5 – 7
v části „Použití přístupových bodů
kompatibilních s WPS“ (= 115)
nebo v krocích 2 – 4 v části „Připojení
k přístupovým bodům na seznamu“
(= 117).
●● Jakmile fotoaparát připojíte ke
službě CANON iMAGE GATEWAY
prostřednictvím přístupového bodu,
zobrazí se ověřovací kód.
●● Ponechte tuto obrazovku zobrazenou,
dokud nedokončíte krok 7.
7
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Zadejte ověřovací kód.
●● V telefonu Smartphone nebo počítači
zadejte ověřovací kód zobrazený ve
fotoaparátu a přejděte k dalšímu kroku.
●● Je zobrazeno šestimístné číslo pro
potvrzení.
119
8
Zkontrolujte číslo pro potvrzení
a dokončete proces nastavení.
●● Zkontrolujte číslo potvrzení na druhé
obrazovce v kroku 6 (zobrazí se po
stisknutí tlačítek [ ][ ] nebo otočení
voliče [ ] do polohy [OK] a stisknutí
tlačítka [ ]).
●● Ujistěte se, že číslo pro potvrzení na
fotoaparátu odpovídá číslu na telefonu
Smartphone nebo v počítači.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Dokončete proces nastavení v telefonu
Smartphone nebo počítači.
●● [ ] (= 127) a služba CANON iMAGE
GATEWAY jsou nyní přidány jako cíle.
Ikona [
] se změní na [
].
●● Na telefonu Smartphone nebo počítači
se zobrazí zpráva signalizující dokončení
tohoto procesu. Další webové služby
můžete přidávat dle potřeby. V tomto
případě dodržujte pokyny z kroku 2
v části „Registrace dalších webových
služeb“ (= 120).
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty s uloženými
snímky ve fotoaparátu.
●● Přezdívku fotoaparátu na obrazovce můžete také změnit
v kroku 3 (= 131).
●● Jakmile se připojíte k zařízením pomocí nabídky Wi-Fi,
zobrazí se při zobrazení nabídky nejprve poslední cílová
místa. Stisknutím tlačítek [ ][ ] zobrazte obrazovku pro
výběr zařízení a potom proveďte konfiguraci nastavení.
Registrace dalších webových služeb
Před použitím
Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY můžete do fotoaparátu přidat i
jiné webové služby. Upozorňujeme, že službu CANON iMAGE GATEWAY
je nutné ve fotoaparátu zaregistrovat jako první (= 119).
1
Základní příručka
Pokročilá příručka
Zobrazte obrazovku nastavení
webové služby.
Základy práce s fotoaparátem
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY“ (= 119) se připojte ke
službě CANON iMAGE GATEWAY
a poté zobrazte obrazovku pro
nastavení webové služby.
2
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Konfigurujte webovou službu,
kterou chcete používat.
Režimy Tv, Av a M
●● Postupujte podle pokynů zobrazených na
telefonu Smartphone nebo na počítači
a nastavte používanou webovou službu.
3
Vyberte položku [
].
●● V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [
pro zobrazení nabídky Wi-Fi.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku
[
] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Nastavení webové služby je nyní
aktualizováno.
]
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Dojde-li ke změně jakýchkoliv konfigurovaných nastavení,
postupujte znovu podle těchto kroků a konfigurujte nastavení
fotoaparátu.
120
Přenos snímků na webové služby
1
Vstupte do nabídky Wi-Fi.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
●● Stiskněte tlačítko [
2
].
Vyberte cílové místo.
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty s uloženými snímky
ve fotoaparátu.
●● Můžete vybrat rovněž více snímků pro odeslání současně, změnit
velikost snímků a přidat komentáře před odesláním (= 124).
●● Chcete-li zobrazit snímky nahrané do rozhraní CANON iMAGE
GATEWAY v telefonu smartphone, vyzkoušejte vyhrazenou
aplikaci Canon Online Photo Album. Stáhněte a nainstalujte
aplikaci Canon Online Photo Album pro zařízení iPhone nebo
iPad z obchodu App Store nebo pro zařízení se systémem
Android z obchodu Google Play.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Vyberte ikonu webové služby, ke které
se chcete připojit (stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ]),
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Další režimy fotografování
●● Pokud se s webovou službou využívá
více příjemců nebo možností sdílení,
vyberte požadovanou položku na
obrazovce [Vyberte příjemce] (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ])
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av a M
3
Pošlete snímek.
●● Otočením voliče [ ] vyberte snímek,
který chcete odeslat, stisknutím tlačítek
[ ][ ] vyberte položku [Poslat snímek],
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Při přenosu dat do služby YouTube
si přečtěte podmínky služby, vyberte
možnost [Souhlasím] a stiskněte
tlačítko [ ].
Režim P
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Snímek se začne odesílat. Obrazovka
během odesílání snímků ztmavne.
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí
se možnost [OK]. Chcete-li se vrátit
na obrazovku přehrávání, stiskněte
tlačítko [ ].
121
4
Bezdrátový tisk snímků na připojené
tiskárně
5
Fotoaparát připojte k tiskárně pomocí připojení Wi-Fi následujícím
způsobem.
Tyto kroky ukazují, jak použít fotoaparát jako přístupový bod, ale můžete
použít rovněž existující přístupový bod (= 112).
1
Vyberte položku [
Základní příručka
Pokročilá příručka
])
Vstupte do nabídky Wi-Fi.
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
6
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku [
a potom stiskněte tlačítko [ ].
3
Před použitím
Vyberte tiskárnu.
●● Vyberte název tiskárny (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazte nabídku Wi-Fi postupem
popsaným v kroku 2 v části „Přidání
telefonu Smartphone pomocí nabídky
Wi-Fi“ (= 110).
2
Připojte tiskárnu k síti.
●● V nabídce nastavení Wi-Fi tiskárny
vyberte pro navázání připojení k síti SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
]
Vyberte položku [Přidat zařízení].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přidat
zařízení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Tisk] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Podrobné pokyny k tisku najdete v části
„Tisk snímků“ (= 146).
●● Chcete-li připojení ukončit,
stiskněte tlačítko [ ], na zobrazené
obrazovce pro potvrzení vyberte
možnost [OK] (stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ]),
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zobrazí se identifikátor SSID fotoaparátu.
122
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty s uloženými snímky
ve fotoaparátu.
●● Jakmile se připojíte k zařízením pomocí nabídky Wi-Fi, zobrazí
se při zobrazení nabídky Wi-Fi nejprve poslední cílová místa.
Můžete se snadno znovu připojit stisknutím tlačítek [ ][ ]
pro výběr jména zařízení a následným stisknutím tlačítka [ ].
Chcete-li přidat nové zařízení, zobrazte stisknutím tlačítek
[ ][ ] obrazovku pro výběr zařízení a poté proveďte konfiguraci
nastavení.
●● Pokud upřednostňujete nezobrazovat naposled použité cílové
zařízení, vyberte možnost MENU (= 28) ► karta [ ] ►
[Nastavení sítě Wi-Fi] ► [Historie cílů] ► [Vyp].
●● Chcete-li použít jiný přístupový bod, postupujte podle kroků 3 – 4
v části „Použití jiného přístupového bodu“ (= 112).
Před použitím
Odeslání snímků do jiného
fotoaparátu
Základní příručka
Pokročilá příručka
Níže uvedeným postupem propojíte dva fotoaparáty pomocí Wi-Fi.
●● Bezdrátově lze propojit pouze fotoaparáty značky Canon vybavené
připojením Wi-Fi. Nelze se připojit k fotoaparátům Canon, které nejsou
vybaveny funkcí Wi-Fi, a to ani když podporují karty Eye-Fi.
1
Vstupte do nabídky Wi-Fi.
Vyberte položku [
Režim P
Režimy Tv, Av a M
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku [
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Zobrazte nabídku Wi-Fi postupem
popsaným v kroku 2 v části „Přidání
telefonu Smartphone pomocí nabídky
Wi-Fi“ (= 110).
2
Základy práce s fotoaparátem
Režim přehrávání
]
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
3
Vyberte položku [Přidat zařízení].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Přidat
zařízení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● V cílovém fotoaparátu postupujte rovněž
podle pokynů v krocích 1 – 3.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Jakmile se v obou fotoaparátech zobrazí
možnost [Spouští se připojení k cílovému
fotoaparátu], přidají se do fotoaparátu
informace o připojení fotoaparátu.
123
4
Pošlete snímek.
●● Otočením voliče [ ] vyberte snímek,
který chcete odeslat, stisknutím tlačítek
[ ][ ] vyberte položku [Poslat snímek],
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímek se začne odesílat. Obrazovka
během odesílání snímků ztmavne.
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí se
zpráva [Přenos dokončen] a znovu se
zobrazí obrazovka pro přenos snímku.
●● Chcete-li připojení ukončit, stiskněte
], na zobrazené
tlačítko [
obrazovce pro potvrzení vyberte možnost
[OK] (stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Možnosti odesílání snímků
Můžete vybrat více snímků pro odeslání současně a změnit nastavení
pixelů ukládaného snímku (velikost) před odesláním. Některé webové
služby rovněž umožňují opatřit odeslané snímky popiskami.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Odeslání více snímků
1
Před použitím
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte položku [Vybrat a poslat].
●● Na obrazovce pro přenos snímků vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] položku [Vybrat
a poslat] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu.
●● Jakmile se připojíte k zařízením pomocí nabídky Wi-Fi, zobrazí
se při zobrazení nabídky Wi-Fi nejprve poslední cílová místa.
Můžete se snadno znovu připojit stisknutím tlačítek [ ][ ]
pro výběr jména zařízení a následným stisknutím tlačítka [ ].
Chcete-li přidat nové zařízení, zobrazte stisknutím tlačítek
[ ][ ] obrazovku pro výběr zařízení a poté proveďte konfiguraci
nastavení.
●● Pokud upřednostňujete nezobrazovat naposled použité cílové
zařízení, vyberte možnost MENU (= 28) ► karta [ ] ►
[Nastavení sítě Wi-Fi] ► [Historie cílů] ► [Vyp].
●● Můžete vybrat rovněž více snímků pro odeslání současně
a změnit rozlišení (velikost) snímků před odesláním (= 124).
2
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte metodu výběru
snímků.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Výběr jednotlivých snímků
1
Rejstřík
Vyberte položku [Vybrat].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Odesílání
více snímků“ (= 124) vyberte položku
[Vybrat] a stiskněte tlačítko [ ].
124
2
Vyberte snímky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
snímek, který chcete odeslat, a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete-li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Chcete-li vybrat další snímky, opakujte
tento krok od začátku.
●● Po dokončení výběru snímků stiskněte
].
tlačítko [
3
Odešlete snímky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Poslat]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Můžete také vybrat snímky v kroku 2 posunutím páčky zoomu
směrem k symbolu [ ], čímž přejdete k zobrazení jednotlivých
snímků, a následným stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ ].
3
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Poslat]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Odeslání oblíbených snímků
Odešlou se pouze snímky označené jako oblíbené (= 96).
1
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Odesílání
více snímků“ (= 124) vyberte položku
[Vybrat rozsah] a stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte položku [Oblíbené snímky].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Odesílání
více snímků“ (= 124) vyberte položku
[Oblíbené snímky] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se obrazovka výběru oblíbených
snímků. Pokud si nepřejete zahrnout
snímek, vyberte ho a stisknutím tlačítka
[ ] ho odstraňte [ ].
●● Po dokončení výběru snímků stiskněte
].
tlačítko [
2
Výběr rozsahu
Odešlete snímky.
Odešlete snímky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Poslat]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● V kroku 1 není položka [Oblíbené snímky] dostupná, pokud jste
zároveň neoznačili snímky jako oblíbené.
Vyberte snímky.
●● Snímky vyberte podle pokynů v krocích
2 – 3 v části „Výběr rozsahu“ (= 92).
●● Chcete-li zahrnout filmy, stiskněte tlačítko
[ ][ ][ ][ ] a vyberte možnost [Zahr.
filmy] a pak stiskněte tlačítko [ ] a
označte možnost jako vybranou ( ).
125
Poznámky k odesílání snímků
Výběr počtu záznamových pixelů (Velikost snímku)
●● Udržujte prsty a další objekty mimo oblast Wi-Fi antény (= 4).
Zakrytí zařízení může způsobit zpomalení přenosu snímků.
Na obrazovce pro přenos snímků vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ]
položku [ ] a potom stiskněte tlačítko [ ]. Na zobrazené obrazovce
vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ] nastavení záznamových pixelů (velikost
snímku) a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● V závislosti na stavu vámi používané sítě může odeslání filmů trvat
dlouho. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat úroveň nabití baterie
fotoaparátu.
●● Webové služby mohou limitovat počet snímků nebo délku filmů,
které lze odeslat.
●● V případě filmů, které nekomprimujete (= 102), je namísto
původního souboru odeslán samostatný komprimovaný soubor.
Může tak dojít ke zpoždění přenosu a soubor nelze odeslat, dokud
pro tento soubor není dostatek místa na paměťové kartě.
●● Při odesílání filmů do telefonů Smartphone si pamatujte, že
podporovaná kvalita obrazu závisí na telefonu Smartphone. Podrobné
informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu Smartphone.
●● Chcete-li odeslat snímky v původní velikosti, vyberte možnost úpravy
velikosti [Ne].
●● Výběrem možnosti [ ] změníte velikost snímků, jež jsou větší než
zvolená velikost před odesláním.
●● Velikost filmů nelze upravit.
●● Velikost snímku lze konfigurovat rovněž pomocí položky MENU
(= 28) ► karta [ ] ► [Nastavení sítě Wi-Fi] ► [Změnit velik.
pro odesl.].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Níže uvedené ikony signalizují na obrazovce intenzitu bezdrátového
signálu.
[ ] vysoká, [ ] střední, [ ] nízká, [ ] slabá
Přidání komentářů
●● Odesílání snímků do webových služeb trvá kratší dobu v případě, že
odesíláte snímky, které jste již odeslali a které jsou ještě na serveru
služby CANON iMAGE GATEWAY.
Pomocí fotoaparátu můžete přidávat do snímků odesílaných na e-mailové
adresy, sociální sítě apod. komentáře. Počet znaků a symbolů, které lze
zadat, se liší v závislosti na webové službě.
Funkce Wi-Fi
1
Otevřete obrazovku pro přidání
komentářů.
●● Na obrazovce pro přenos snímků vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] položku
[ ] a potom stiskněte tlačítko [ ].
2
3
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Přidejte komentář (= 29).
Odešlete snímek.
●● Není-li zadaný komentář, odešle se automaticky komentář zadaný
ve službě CANON iMAGE GATEWAY.
●● Rovněž můžete opatřit popisem více snímků před jejich odesláním.
Stejný komentář se přidá ke všem společně odeslaným snímkům.
126
3
Automatické odesílání snímků
(Synchronizace snímků)
●● Pokud již je tlačítko [ ] přiřazeno pro
telefon Smartphone, vymažte jej (= 109).
●● Stisknutím tlačítka [ ] zobrazte
obrazovku mobilního připojení, vyberte
položku [ ] (stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ]),
a potom znovu stiskněte tlačítko [ ].
Snímky na paměťové kartě, které nebyly doposud přeneseny, lze odeslat do
počítače nebo webových služeb pomocí služby CANON iMAGE GATEWAY.
Upozorňujeme, že snímky nelze odeslat pouze do webových služeb.
Základní příprava
Jako cílové místo zaregistrujte [ ]. Můžete rovněž přiřadit funkci [ ]
tlačítku [ ], takže můžete snadno stisknout tlačítko [ ] pro odeslání
veškerých neodeslaných snímků na paměťovou kartu nebo do počítače
pomocí CANON iMAGE GATEWAY.
Jako cílové místo přidejte [ ].
●● Přidejte [ ] jako cílové místo postupem
popsaným v části „Registrace služby
CANON iMAGE GATEWAY“ (= 119).
●● Chcete-li zahrnout webovou službu jako
cíl, přihlaste se do rozhraní CANON
iMAGE GATEWAY (= 118), vyberte
model fotoaparátu, otevřete nastavení
obrazovky webové služby a vyberte
cílovou webovou službu v nastavení
Synchronizace snímků. Podrobnosti
naleznete v nápovědě rozhraní
CANON iMAGE GATEWAY.
2
Vyberte typ snímků, které chcete
odeslat (pouze při současném
odesílání snímků a filmů).
●● Stiskněte tlačítko [
] a potom na
kartě [ ] vyberte položku [Nastavení sítě
Wi-Fi] (= 28).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte položku
[Synchr. snímků] a stisknutím tlačítek
[ ][ ] vyberte možnost [Snímky/filmy].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Příprava počítače
Příprava fotoaparátu
1
Přiřaďte funkci [ ] tlačítku [ ]
(pouze při odesílání snímků
stisknutím tlačítka [ ]).
Instalace a konfigurace softwaru v cílovém počítači.
1
Nainstalujte software.
●● Nainstalujte software do počítače
připojeného k internetu (= 113).
2
Zaregistrujte fotoaparát.
●● Systém Windows: Na liště klepněte
pravým tlačítkem myši na položku [ ]
a poté klepněte na možnost [Add new
camera / Přidat nový fotoaparát].
●● Mac OS: Ve sloupci menu klepněte
na ikonu [ ] a potom klepněte na
položku [Add new camera / Přidat
nový fotoaparát].
●● Zobrazí se seznam fotoaparátů
propojených se službou CANON iMAGE
GATEWAY. Vyberte fotoaparát, ze
kterého mají být odeslány snímky.
●● Jakmile proběhne registrace fotoaparátu
a počítač je připraven na příjem snímků,
ikona se změní na [ ].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
127
Odesílání snímků
Snímky odeslané z fotoaparátu se automaticky ukládají do počítače.
Pokud je počítač, do kterého chcete odeslat snímky, vypnutý, uloží se
snímky dočasně na serveru CANON iMAGE GATEWAY. Uložené snímky
jsou pravidelně vymazány, takže nezapomeňte zapnout počítač a snímky
uložit.
1
Odešlete snímky.
●● Pokud již je funkce [ ] přiřazena
tlačítku [ ], stiskněte tlačítko [ ].
●● Pokud jste nepřiřadili tlačítko tímto
způsobem, vyberte možnost [ ]
způsobem popsaným v krocích 1 – 2
v části „Přenos snímků na webové
služby“ (= 121).
●● Odeslané snímky jsou označeny
ikonou [ ].
2
●● I v případě, že byly snímky importovány do počítače jinou metodou,
se veškeré snímky neodeslané do počítače prostřednictvím služby
CANON iMAGE GATEWAY odešlou do počítače.
●● Odesílání je rychlejší, je-li cílem počítač ve stejné síti jako
fotoaparát, protože se snímky odesílají přes přístupový kód, a nikoliv
prostřednictvím služby CANON iMAGE GATEWAY. Upozorňujeme,
že snímky uložené v počítači se odesílají do služby CANON iMAGE
GATEWAY, takže počítač musí být připojen k internetu.
Uložte snímky do počítače.
●● Snímky se po zapnutí počítače
automaticky uloží v počítači.
●● Snímky se automaticky odesílají do
webových služeb ze serveru CANON
iMAGE GATEWAY, a to i když je počítač
vypnutý.
●● Při odesílání snímků doporučujeme použít plně nabitou baterii
nebo samostatně prodávanou sadu napájecího adaptéru
(= 141).
Prohlížení odeslaných snímků pomocí funkce
Synchronizace snímků na telefonu Smartphone
Po instalaci aplikace Canon Online Photo Album (Canon OPA) můžete
využívat telefon smartphone k prohlížení a stahování odeslaných snímků
pomocí služby Synchronizace snímků, když jsou dočasně uloženy na
serveru CANON iMAGE GATEWAY.
Během příprav povolte přístup telefonu smartphone následovně.
●● Ověřte, zda jste dokončili nastavení uvedené v části „Příprava
počítače“ (= 127).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Stáhněte a nainstalujte aplikaci Canon Online Photo Album pro
zařízení iPhone nebo iPad z obchodu App Store nebo pro zařízení
se systémem Android z obchodu Google Play.
Nabídka nastavení
●● Přihlaste se do rozhraní CANON iMAGE GATEWAY (= 119), vyberte
svůj model fotoaparátu, otevřete obrazovku nastavení webové služby
a povolte prohlížení a stahování v telefonu smartphone v nastavení
Synchronizace snímků. Podrobnosti naleznete v nápovědě rozhraní
CANON iMAGE GATEWAY.
Dodatek
Příslušenství
Rejstřík
●● Jakmile dojde k odstranění snímků uložených dočasně na serveru
CANON iMAGE GATEWAY, nebude je již možné prohlížet.
●● Snímky odeslané před povolením prohlížení a stažením
v telefonu smartphone v nastavení funkce Synchronizace
snímků nelze tímto způsobem prohlížet.
●● Pokyny pro aplikaci Canon Online Photo Album naleznete
v nápovědě aplikace Canon Online Photo Album.
128
Použití telefonu Smartphone pro
zobrazení snímků ve fotoaparátu
a ovládání fotoaparátu
S využitím speciální aplikace Camera Connect pro telefony Smartphone
můžete provádět následující operace.
●● Procházet snímky ve fotoaparátu a ukládat je do telefonu Smartphone
●● Opatřovat snímky ve fotoaparátu geografickými značkami (= 129)
●● Dálkově fotografovat (= 129)
●● Nastavení zabezpečení (soukromí) musí být nakonfigurováno
předem, aby bylo možné zobrazit snímky na telefonu Smartphone
(= 109, = 110, = 130).
Obrazovku režimu fotografování na telefonu Smartphone můžete použít
k dálkovému fotografování.
1
Ke snímkům ve fotoaparátu lze přidat data GPS zaznamenaná v telefonu
Smartphone pomocí vyhrazené aplikace Camera Connect. Ke snímkům
se přidají údaje zahrnující zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku
a nadmořskou výšku.
●● Před fotografováním ověřte správné nastavení data a času
domácího časového pásma, jak je popsáno v „Nastavení data
a času“ (= 19). Rovněž zadejte pomocí kroků v části „Světový
čas“ (= 134) veškerá cílová místa fotografování, která se
nacházejí v jiných časových pásmech.
●● Ostatní vás budou moci najít nebo identifikovat pomocí dat
o poloze ve vašich snímcích a filmech opatřených geografickými
značkami. Při sdílení těchto snímků s jinými osobami buďte
opatrní, zejména při umisťování snímků on-line, kde je může
vidět mnoho jiných osob.
Vyberte režim fotografování.
●● Otočte volič režimů a vyberte jako režim
možnost [ ], [
], [
] nebo [ ].
2
Zajistěte fotoaparát.
●● Jakmile je zahájeno dálkové fotografování,
vysune se objektiv fotoaparátu. Pohyb
objektivu během zoomování může vést
ke změně polohy fotoaparátu. Fotoaparát
zabezpečte ve stabilní poloze připevněním
na stativ nebo jiným způsobem.
3
Opatření snímků ve fotoaparátu geografickými
značkami
Před použitím
Dálkové fotografování
Propojte fotoaparát a telefon
Smartphone (= 109, = 110).
●● V nastavení zabezpečení vyberte
možnost [Ano].
4
Vyberte režim dálkového
fotografování.
●● V okně aplikace Camera Connect na
telefonu Smartphone vyberte dálkové
fotografování.
●● Vysune se objektiv fotoaparátu.
Netiskněte fotoaparát v blízkosti objektivu
a zajistěte, aby objektivu nebránily
v pohybu žádné předměty.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Jakmile je fotoaparát připraven na dálkové
fotografování, zobrazí se živý obraz z
fotoaparátu na telefonu Smartphone.
●● V tom okamžiku se na fotoaparátu zobrazí
zpráva a všechny operace s výjimkou
stisknutí tlačítka ON/OFF jsou zakázány.
129
5
Exponujte.
●● Fotografování ovládejte pomocí telefonu
Smartphone.
●● Režim [ ] se používá k fotografování v jiných režimech než
], [
], a [ ]. Některá předem provedená nastavení
[ ], [
v nabídkách FUNC. a MENU však mohou být automaticky
změněna.
●● Není dostupný záznam filmů.
Úprava nebo vymazání
nastavení Wi-Fi
Níže uvedeným postupem upravte nebo vymažte nastavení Wi-Fi.
Úpravy informací o připojení
1
●● Trhaný obraz pohybu objektu zobrazený na telefonu Smartphone
díky podmínkám připojení neovlivní zaznamenávané snímky.
●● Pořízené snímky nejsou přenášeny do telefonu Smartphone.
Pomocí telefonu Smartphone procházejte a importujte snímky
z fotoaparátu.
Zobrazte nabídku Wi-Fi a vyberte
zařízení, které chcete upravit.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka [ ].
●● Stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte ikonu
zařízení, které chcete upravit, a potom
stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte položku [Upravit zařízení].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Upravit
zařízení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
3
Vyberte zařízení, které chcete upravit.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte upravované zařízení
a potom stiskněte tlačítko [ ].
4
Rejstřík
Vyberte položku, kterou chcete upravit.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku pro úpravu
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Položky, které lze měnit, jsou ovlivněny
zařízením nebo službou.
130
Změna přezdívky fotoaparátu
Připojení
Lze konfigurovat
Webové
služby
[Změnit přezdívku zařízení]
(= 131)
[Zobr. nastavení] (= 109)
[Smazat informace o připojení]
(= 131)
O : Lze konfigurovat
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
O
O
O
O
–
Změňte přezdívku fotoaparátu (zobrazeno v připojených zařízeních)
dle potřeby.
1
Vyberte položku [Nastavení sítě
Wi-Fi].
●● Stiskněte tlačítko [
] a potom na
kartě [ ] vyberte položku [Nastavení sítě
Wi-Fi] (= 28).
– : Nelze konfigurovat
Změna přezdívky zařízení
Přezdívku zařízení (název zařízení), která se zobrazuje ve fotoaparátu,
lze změnit.
●● Podle pokynů v kroku 4 v části „Úpravy
informací o připojení“ (= 130) vyberte
možnost [Změnit přezdívku zařízení]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Vyberte vstupní pole a stiskněte tlačítko
[ ]. Pomocí zobrazené klávesnice
zadejte novou přezdívku (= 29).
2
Změňte přezdívku.
●● Stisknutím tlačítka [ ] zobrazte
klávesnici (= 29) a poté zadejte
přezdívku.
Vymazání informací o připojení
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] možnost [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Informace o připojení (informace o zařízeních, ke kterým jste se
připojovali) lze vymazat následujícím způsobem.
●● Podle pokynů v kroku 4 v části „Úpravy
informací o připojení“ (= 130) vyberte
možnost [Smazat informace o připojení]
a stiskněte tlačítko [ ].
Základní příručka
Další režimy fotografování
Vyberte možnost [Změnit přezdívku
zařízení].
●● Stiskněte tlačítka [ ][ ] nebo otočte
volič [ ] a vyberte [Změnit přezdívku
zařízení] a pak stiskněte tlačítko [ ]
(= 28).
3
Před použitím
●● Pokud přezdívka, kterou jste se zadali, začíná symbolem nebo
mezerou, zobrazí se zpráva. Stiskněte tlačítko [ ] a zadejte jinou
přezdívku.
●● Přezdívku můžete také změnit na obrazovce [Přezdívka zařízení],
která se zobrazí při prvním použití sítě Wi-Fi. V tomto případě
vyberte textové pole, stisknutím tlačítka [ ] otevřete klávesnici
a pak zadejte novou přezdívku.
Rejstřík
●● Informace o připojení se vymažou.
131
Opětovné nastavení sítě Wi-Fi na výchozí hodnoty
Pokud fotoaparát předáváte jiné osobě nebo jej chcete zlikvidovat, vraťte
nastavení sítě Wi-Fi na výchozí hodnoty.
Resetování nastavení Wi-Fi vymaže rovněž veškerá nastavení webové
služby. Před použitím této možnosti se ujistěte, že chcete skutečně
resetovat veškerá nastavení sítě Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Nastavení sítě
Wi-Fi].
●● Stiskněte tlačítko [
] a potom na
kartě [ ] vyberte položku [Nastavení sítě
Wi-Fi] (= 28).
2
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Vyberte položku [Reset nastavení].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Reset
nastavení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
3
Před použitím
Obnovte výchozí nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Nastavení sítě Wi-Fi jsou nyní
resetována.
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete-li resetovat jiná nastavení (mimo Wi-Fi) na výchozí
hodnoty, vyberte na kartě [ ] možnost [Resetovat vše]
(= 139).
132
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
Základní funkce fotoaparátu jsou konfigurovány na kartě [ ] nabídky
MENU (= 28). Často používané funkce můžete přizpůsobit podle
vlastních požadavků.
Nabídka nastavení
Přizpůsobení nebo nastavení základních funkcí fotoaparátu pro větší
pohodlí
Ztišení činnosti fotoaparátu
Zvuky fotoaparátu a filmy lze ztišit následujícím způsobem.
●● Vyberte položku [Ztlumení] a pak vyberte
možnost [Zap].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Činnost fotoaparátu můžete ztišit rovněž přidržením tlačítka
] při zapnutí fotoaparátu.
[
●● Pokud ztlumíte zvuky fotoaparátu, ztlumí se rovněž zvuk při
přehrávání filmů (= 83). Chcete-li u filmů obnovit přehrávání
zvuku, stiskněte tlačítko [ ]. K úpravě hlasitosti použijte podle
potřeby tlačítka [ ][ ].
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Nastavení hlasitosti
Rejstřík
Hlasitost jednotlivých zvuků vydávaných fotoaparátem lze upravit
následujícím způsobem.
●● Vyberte možnost [Hlasitost] a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Vyberte položku a stisknutím tlačítek
[ ][ ] nastavte hlasitost.
133
Před použitím
Skrytí rad a tipů
Světový čas
Při výběru položek nabídky FUNC. (= 27) nebo MENU (= 28) se
standardně zobrazují rady a tipy. Nechcete-li tyto informace využívat,
můžete je vypnout.
Chcete-li zajistit, aby při cestách do zahraničí byl u snímků správně
nastaven místní čas a datum, stačí předem zaregistrovat cílové místo
a přepnout do odpovídajícího časového pásma. Díky této praktické funkci
není třeba měnit nastavení položky Datum/čas ručně.
Před použitím funkce světového času se ujistěte, že je správně nastaven
čas a datum postupem popsaným v části „Nastavení data a času“ (= 19).
●● Vyberte položku [Rady a tipy] a pak
vyberte možnost [Vyp].
1
Zadejte cílové místo.
●● Vyberte položku [Časové pásmo]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ Světový]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Datum a čas
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte cílové
místo.
Úpravu zobrazení data a času proveďte následujícím způsobem.
●● Vyberte položku [Datum/čas] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku a potom upravte stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [
nastavení.
]
●● Chcete-li nastavit letní čas (posunutí času
o 1 hodinu dopředu), vyberte stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
položku [ ], a potom vyberte stisknutím
tlačítek [ ][ ] položku [ ].
●● Stiskněte tlačítko [
2
].
Přepněte do cílového časového
pásma.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ Světový]
a potom stiskněte tlačítko [
].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Na obrazovce režimu fotografování se
zobrazí ikona [ ] (= 159).
●● Pokud změníte datum nebo čas v režimu [ ] (= 19),
nastavení [ Místní] čas a datum se automaticky změní.
134
Nastavení doby pro zasunutí objektivu
Nastavení funkce Úspora energie
Objektiv se v režimu fotografování za normálních okolností zasune cca
po uplynutí jedné minuty od stisknutí tlačítka [ ] v režimu fotografování
(= 24). Chcete-li, aby se objektiv zasunul ihned po stisknutí tlačítka [ ],
nastavte dobu zasunutí objektivu na [0 s].
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro deaktivaci
fotoaparátu a monitoru (Automatické vypnutí a Vypnutí zobrazení)
(= 25).
●● Vyberte položku [Zasunutí obj.] a potom
vyberte možnost [0 s].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Vyberte položku [Úspora energie]
a stiskněte tlačítko [ ].
Základy práce s fotoaparátem
●● Vybranou položku podle potřeby upravte
stisknutím tlačítek [ ][ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Pokud chcete šetřit energii, měli byste za normálních okolností
vybrat nastavení [Zap] pro položku [Autom. vypnutí] a nastavení
[1 min] pro položku [Vyp zobraz.].
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimu fotografování. Pokud
se fotoaparát nepoužívá, obrazovka rychle ztmavne z důvodu snížení
vybíjení baterie.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku [Režim Eco] a pak
vyberte možnost [Zap].
●● Na obrazovce režimu fotografování se
zobrazí ikona [
] (= 159).
●● Obrazovka ztmavne po uplynutí přibližně
dvou sekund nečinnosti fotoaparátu; po
uplynutí dalších deseti sekund se obrazovka
vypne. Fotoaparát se automaticky vypne po
uplynutí přibližně tří minut nečinnosti.
2
●● Nastavení [Vyp zobraz.] je použito i v případě, že je funkce
[Autom. vypnutí] nastavena na [Vyp].
●● Tyto funkce pro úsporu energie nejsou k dispozici při nastavení
funkce Režim Eco (= 135) na [Zap].
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Exponujte / Zahajte záznam.
●● Jestliže je vypnutá obrazovka, ale objektiv
ještě není zasunutý, aktivujete namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny obrazovku
a připravíte fotoaparát na fotografování.
135
Jas monitoru
Formátování paměťových karet
Úpravu jasu monitoru proveďte následujícím způsobem.
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu.
Při formátování paměťové karty se vymažou všechna data, která jsou na
ní uložena. Před formátováním zkopírujte snímky z paměťové karty do
počítače nebo jiným způsobem vytvořte jejich zálohu.
●● Vyberte položku [Jas LCD] a potom
upravte stisknutím tlačítek [ ][ ]
nastavení jasu.
1
Zobrazte obrazovku [Formátovat].
●● Vyberte možnost [Formátovat] a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Pro zajištění maximálního jasu stiskněte a přidržte po dobu
] při zobrazené obrazovce
alespoň jedné sekundy tlačítko [
režimu fotografování nebo v režimu zobrazení jednotlivých
snímků. (Tím potlačíte nastavení [Jas LCD] na kartě [ ].)
Chcete-li obnovit původní nastavení jasu, opětovně stiskněte
] po dobu alespoň jedné sekundy nebo
a přidržte tlačítko [
restartujte fotoaparát.
Skrytí úvodní obrazovky
Chcete-li, můžete deaktivovat zobrazení úvodní obrazovky, která se
běžně zobrazí po zapnutí fotoaparátu.
●● Vyberte položku [Úvodní obrázek] a pak
vyberte možnost [Vyp].
2
Vyberte možnost [OK].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku [Zrušit], vyberte možnost [OK]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]), a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Naformátujte paměťovou kartu.
●● Chcete-li zahájit formátování, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] možnost [OK], a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Po dokončení formátování se na monitoru
zobrazí zpráva [Formátování paměť. karty
bylo dokončeno]. Stiskněte tlačítko [ ].
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Formátování nebo vymazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání
dat. Při předávání nebo likvidaci paměťové karty proveďte
příslušná opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
●● Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může
být nižší, než je uvedeno na paměťové kartě.
136
Nízkoúrovňové formátování
Nízkoúrovňové formátování proveďte v následujících případech: Zobrazí
se zpráva [Chyba paměťové karty], fotoaparát nepracuje správně,
poklesne rychlost zápisu nebo čtení paměťové karty, zpomalí se souvislé
fotografování nebo dojde k náhlému zastavení záznamu filmu. Při
nízkoúrovňovém formátování se vymažou všechna data na paměťové
kartě. Před zahájením nízkoúrovňového formátování zkopírujte snímky
z paměťové karty do počítače nebo jiným způsobem vytvořte jejich
zálohu.
●● Na obrazovce v kroku 2 v části
„Formátování paměťových karet“
(= 136) vyberte stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voliče [ ] položku
[Nízkoúrov. form.] a potom vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] tuto možnost.
Zobrazí se ikona [ ].
●● Pokračujte v procesu formátování
a postupujte podle kroků 2 – 3 v části
„Formátování paměťových karet“
(= 136).
●● Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než operace popsaná
v části „Formátování paměťových karet“ (= 136), protože
dochází k vymazání veškerých zaznamenaných dat na paměťové
kartě.
●● Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Stop]. V takovém případě budou všechna
data vymazána, ale paměťovou kartu můžete běžně používat.
Před použitím
Číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 2 000 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů ve
fotoaparátu lze změnit.
●● Vyberte položku [Číslov. soub.] a vyberte
možnost.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Souvislé
Autom.
reset
I po vložení nové paměťové karty jsou čísla snímků přiřazována za
sebou (dokud není pořízen nebo uložen snímek s číslem 9999).
Jestliže vyměníte paměťovou kartu za novou nebo je vytvořena
nová složka, začne číslování snímků znovu od 0001.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou
být snímky na nově vložených paměťových kartách číslovány
za sebou, a to s využitím posledního čísla stávajících snímků.
Chcete-li začít snímky ukládat počínaje číslem 0001, použijte
prázdnou (nebo naformátovanou, = 136) paměťovou kartu.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Ukládání snímků na základě data
Rejstřík
Místo ukládání snímků do složek vytvářených každý měsíc lze fotoaparát
nastavit tak, aby vytvářel složky každý den, kde fotografujete, a ukládal do
nich snímky pořízené daný den.
●● Vyberte položku [Vytvoř složku] a potom
vyberte možnost [Denně].
●● Snímky budou následně ukládány do
složek vytvořených v den pořízení.
137
Před použitím
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot
Jazyk zobrazování
Jednotky zobrazení sloupce zoomu (= 31) indikátoru MF (= 72)
a dalších údajů lze podle potřeby přepínat mezi m/cm a ft/in.
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
●● Vyberte položku [Jazyk
stiskněte tlačítko [ ].
●● Vyberte položku [Jednotky] a vyberte
možnost [ft/in].
Základní příručka
] a potom
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte jazyk
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● K obrazovce [Jazyk] můžete rovněž přejít v režimu přehrávání,
a to stisknutím a přidržením tlačítka [ ] a následným okamžitým
].
stisknutím tlačítka [
Ověřování log osvědčení
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje,
je možné zobrazit na obrazovce. Jiná loga osvědčení jsou vytištěna v této
příručce, na obalu fotoaparátu nebo na těle fotoaparátu.
●● Vyberte položku [Zobrazení loga
osvědčení] a potom stiskněte tlačítko [
].
●● [Videosystém] (= 143)
●● [Nastavení sítě Wi-Fi] (= 106)
●● [Tlačítko přip. mob. zařízení] (= 109)
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Úprava dalších nastavení
Následující nastavení lze rovněž upravit na kartě [
Režim P
Funkce Wi-Fi
].
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
138
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit výchozí
nastavení fotoaparátu.
1
Přejděte k obrazovce [Resetovat vše].
●● Vyberte položku [Resetovat vše]
a stiskněte tlačítko [ ].
2
Obnovte výchozí nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Výchozí nastavení je nyní obnoveno.
●● Pro následující funkce nelze obnovit výchozí nastavení.
-- Informace zaregistrované pomocí funkce identifikace tváře
(= 43)
-- Nastavení na kartě [ ] – [Datum/čas] (= 134), [Časové
] (= 138) a [Videosystém]
pásmo] (= 134), [Jazyk
(= 143)
-- Zaznamenané údaje o uživatelském nastavení vyvážení bílé
(= 70)
] (= 57)
-- Režim fotografování vybraný v režimech [
a [ ] (= 59)
-- Režim Film (= 64)
-- Nastavení sítě Wi-Fi (= 106)
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
139
Před použitím
Přehled systému
Základní příručka
Dodávané příslušenství
Příslušenství
Řemínek na zápěstí
Využití fotoaparátu více způsoby při použití volitelného příslušenství
Canon a dalšího kompatibilního příslušenství prodávaného samostatně
Pokročilá příručka
Baterie
NB-6LH*1
Nabíječka baterií
CB-2LY/CB-2LYE*1
USB kabel (konektor do fotoaparátu: Mini-B)*2
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Paměťová karta
Napájení
Čtečka karet
Počítač
Režimy Tv, Av a M
Tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Kabel HDMI
(koncovka fotoaparátu: typ D)*3
Nabídka nastavení
Kabely
Příslušenství
Sada napájecího
adaptéru
ACK-DC40
Stereofonní AV kabel
AVC-DC400ST
TV/
Videosystém
Dodatek
Rejstřík
*1
*2
*3
Prodává se rovněž samostatně.
K dispozici je rovněž originální příslušenství Canon (kabel rozhraní
IFC‑400PCU).
Použijte komerčně dostupné kabely v délce maximálně 2,5 m.
140
Doporučujeme vám používat originální příslušenství společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků
při použití originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku
a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí
příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch baterie).
Záruka se nevztahuje na opravy vzniklé nesprávnou funkcí příslušenství
jiných výrobců, avšak můžete požadovat provedení takových oprav za
úhradu.
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
Příslušenství pro napájení
Baterie NB-6LH
●● Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE
●● Nabíječka pro baterii NB-6LH
●● Baterie obsahuje praktickou krytku, kterou můžete nasadit pro
rychlou indikaci stavu jejího nabití. Krytku nasaďte tak, aby byla
při nabité baterii viditelná značka , resp. aby při vybité baterii
nebyla viditelná značka .
●● Podporovány jsou rovněž baterie NB-6L.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Sada napájecího adaptéru ACK-DC40
●● Umožňuje napájet fotoaparát
z jakékoli standardní elektrické
zásuvky. Doporučuje se používat při
dlouhodobějším používání fotoaparátu
nebo při připojení fotoaparátu k počítači
nebo tiskárně. Adaptér nelze používat
k nabíjení baterie ve fotoaparátu.
Dodatek
Rejstřík
141
●● Nabíječku baterií a sadu napájecího adaptéru je možné používat
v oblastech vybavených elektrickou sítí se střídavým proudem
o napětí 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
●● Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně
dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory
určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou poškodit baterii.
Statické snímky
Kabel rozhraní IFC-400PCU
●● Slouží k propojení fotoaparátu
s počítačem nebo tiskárnou.
Filmy
Základní příručka
Pokročilá příručka
Přehrávání na televizoru
Základy práce s fotoaparátem
Statické snímky
Ostatní příslušenství
Před použitím
Použití volitelného příslušenství
Filmy
Připojení fotoaparátu k televizoru vám umožní zobrazovat snímky na
větší obrazovce.
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské
příručce dodávané s televizorem.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Některé informace nemusí být při použití televizoru jako
zobrazovače dostupné (= 160).
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST
●● Umožňuje připojit fotoaparát k televizoru
a zajistit tak lepší kvalitu přehrávání.
Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní se
standardem PictBridge
●● Připojíte-li fotoaparát přímo k tiskárně,
můžete tisknout snímky bez nutnosti
použití počítače.
Pro další informace navštivte nejbližšího
prodejce výrobků Canon.
Přehrávání na televizoru s vysokým rozlišením
Statické snímky
Filmy
Snímky můžete zobrazit na televizoru připojením fotoaparátu k televizoru
HDTV pomocí komerčně dostupného kabelu HDMI (maximální délka
2,5 m, konektor typu D na straně fotoaparátu). Filmy pořízené při
nastavení kvality snímku [
], [
] nebo [
] lze zobrazit ve
vysokém rozlišení.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zcela zasuňte koncovku kabelu do
konektoru HDMI televizoru, jak je
znázorněno na obrázku.
142
●● Otevřete krytku konektorů na fotoaparátu
a řádně zasuňte koncovku kabelu do
zdířky fotoaparátu.
3
Zapněte televizor a přepněte jej na
externí vstup.
●● Přepněte televizor na externí vstup,
do nějž jste zapojili kabel v kroku 2.
4
Zapněte fotoaparát.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
●● Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na monitoru fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
●● Po skončení přehrávání snímků vypněte
fotoaparát a televizor a pak odpojte
kabel.
●● Je-li fotoaparát připojen k televizoru HDTV, nejsou přehrávány
provozní zvuky fotoaparátu.
Přehrávání na televizoru se standardním rozlišením
Statické snímky
Filmy
Pomocí stereofonního AV kabelu AVC-DC400ST (prodává se samostatně)
můžete fotoaparát připojit k televizoru a zobrazit tak pořízené snímky na
větší obrazovce.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
●● Zasuňte koncovku kabelu řádně do
konektorů vstupu videosignálu televizoru,
jak je znázorněno na obrázku.
●● Ujistěte se, že jsou koncovky kabelu
zasunuty ve videovstupech se stejnou
barvou konektorů.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
●● Otevřete krytku konektorů na fotoaparátu
a řádně zasuňte koncovku kabelu do
zdířky fotoaparátu.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
3
Zobrazte snímky.
●● Podle pokynů uvedených v krocích
3 – 4 v části „Přehrávání na televizoru
s vysokým rozlišením“ (= 142) zobrazte
snímky.
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud fotoaparát a televizor používají odlišnou televizní normu
(NTSC nebo PAL), nezobrazí se snímky správně. Chcete-li
]
změnit televizní normu videovýstupu, stiskněte tlačítko [
a na kartě [ ] vyberte položku [Videosystém].
143
●● Připojení fotoaparátu k televizoru vám umožní rovněž pořizovat
snímky a zobrazovat jejich náhled na větší obrazovce televizoru.
Postupy pro fotografování jsou stejné jako při použití monitoru
fotoaparátu. Nejsou však dostupné položky Zoom bodu AF
(= 50), Zoom bodu MF (= 72) a Zvýraznění okrajů pro MF
(= 73).
Napájení fotoaparátu ze standardní
elektrické zásuvky
Statické snímky
Filmy
Napájení fotoaparátu pomocí sady napájecího adaptéru ACK-DC40
(prodává se samostatně) eliminuje nutnost sledovat stav baterií.
1
2
(1)
Připojte napájecí kabel.
●● Zapojte jeden konec napájecího kabelu
do kompaktního napájecího adaptéru
a druhý konec do síťové zásuvky.
●● Zapněte fotoaparát a používejte jej podle
potřeby.
●● Jakmile budete hotovi, vypněte fotoaparát
a odpojte napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
●● Neodpojujte adaptér ani napájecí kabel, pokud je fotoaparát
zapnutý. Mohli byste vymazat snímky nebo poškodit fotoaparát.
●● Adaptér ani kabel adaptéru nepřipojujte k jiným objektům.
Takováto činnost by mohla vést k poruše nebo poškození
produktu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
Režim přehrávání
Vložte DC propojku.
Funkce Wi-Fi
●● Podle pokynů v kroku 1 v části „Vložení
baterie a paměťové karty“ (= 17)
otevřete krytku.
●● Uchopte propojku s kontakty (1)
směřujícími vyobrazeným způsobem
a vložte ji, jako kdybyste vkládali baterii
(postupujte podle kroku 2 v části „Vložení
baterie a paměťové karty“ (= 17)).
●● Podle pokynů v kroku 4 v části „Vložení
baterie a paměťové karty“ (= 17)
zavřete krytku.
3
4
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Připojte adaptér k propojce.
●● Otevřete krytku a zcela zasuňte koncovku
adaptéru do propojky.
144
Použití softwaru
Chcete-li využít funkce následujícího softwaru, stáhněte software
z webové stránky Canon a nainstalujte ho do počítače.
●● CameraWindow
-- Import snímků do počítače
●● Image Transfer Utility
-- Nastavení synchronizace snímků (= 127) a přijímání snímků
Instalace softwaru
Kabelová připojení k počítači
Kontrola počítačového systémového prostředí
Software lze používat na následujících počítačích. Podrobné informace
o systémových požadavcích a kompatibilitě včetně informací o podpoře
v nových operačních systémech viz webová stránka Canon.
●● Windows 8/8.1
●● Windows 7 SP1
●● Mac OS X 10.9
●● Mac OS X 10.8
Při odesílání snímků do počítače pomocí Wi-Fi zkontrolujte systémové
požadavky v části „Kontrola počítačového systémového prostředí“
(= 113).
Základní příručka
Ukládání snímků do počítače
Pokročilá příručka
Pomocí USB kabelu (prodává se samostatně, konec pro fotoaparát:
Mini-B) můžete fotoaparát připojit k počítači a ukládat snímky do počítače.
1
●● Map Utility
-- Mapu používejte k prohlížení údajů GPS, které byly do snímků
přidány.
●● Chcete-li zobrazit a upravovat snímky uložené do počítače,
použijte předinstalovaný nebo běžně dostupný software
kompatibilní se všemi snímky pořízenými fotoaparátem.
Před použitím
Pokyny k instalaci softwaru viz „Instalace softwaru“ (= 113).
(2)
(1)
Připojte fotoaparát k počítači.
●● U vypnutého fotoaparátu otevřete krytku
(1). Menší zástrčku USB kabelu zasuňte
plně do konektoru fotoaparátu v orientaci
znázorněné na obrázku (2).
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Větší zástrčku USB kabelu zasuňte do
konektoru USB v počítači. Podrobnosti
o rozhraní USB počítače naleznete
v návodu k použití počítače.
2
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Zapnutím fotoaparátu zobrazte okno
CameraWindow.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka [
●● Mac OS: Okno CameraWindow se
zobrazí po navázání spojení mezi
fotoaparátem a počítačem.
].
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Windows: Postupujte dle kroků
uvedených níže.
●● Na obrazovce, která je zobrazena,
klepněte na odkaz [
] umožňující
změnu programu.
●● Vyberte možnost [Downloads Images
From Canon Camera / Stáhněte si
snímky z fotoaparátu Canon] a klepněte
na možnost [OK].
145
●● Poklepejte na ikonu [
].
Před použitím
Tisk snímků
Statické snímky
3
Uložte snímky do počítače.
●● Klepněte na tlačítko [Import Images
from Camera / Importovat snímky
z fotoaparátu] a potom klepněte na
tlačítko [Import Untransferred Images /
Importovat nepřenesené snímky].
●● Snímky se uloží do složky Obrázky
v počítači, do samostatných složek
vytvořených a pojmenovaných podle
data vytvoření.
●● Po uložení snímků zavřete okno programu
CameraWindow, stisknutím tlačítka [ ]
vypněte fotoaparát a odpojte kabel.
●● Chcete-li zobrazit snímky uložené do
počítače, použijte předinstalovaný nebo
běžně dostupný software kompatibilní se
všemi snímky pořízenými fotoaparátem.
●● Windows 7: Nezobrazí-li se obrazovka v kroku 2, klepněte na
ikonu [ ] na liště.
●● Mac OS: Jestliže se program CameraWindow nezobrazí po
kroku 2, klepněte na ikonu [CameraWindow] v Doku.
●● Přestože lze uložit snímky do počítače jednoduchým propojením
fotoaparátu s počítačem bez použití dodávaného softwaru, platí
zde následující omezení.
-- Po připojení fotoaparátu k počítači může trvat zpřístupnění
snímků několik minut.
-- Snímky pořízené v orientaci na výšku se mohou uložit
v orientaci na šířku.
-- Nastavení ochrany snímků může být při uložení snímků do
počítače vymazáno.
-- V závislosti na použité verzi operačního systému, velikosti
souborů snímků a používaném softwaru může docházet k
problémům při přenosu snímků nebo informací o snímcích.
Filmy
Po připojení fotoaparátu k tiskárně lze snadno vytisknout pořízené snímky.
Ve fotoaparátu lze určit snímky, které chcete vytisknout dávkově, připravit
objednávky pro fotolaboratoře a připravit objednávky nebo vytisknout
snímky pro fotoalba.
V tomto textu je pro ilustraci použita tiskárna Compact Photo Printer řady
Canon SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou
lišit v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce
k tiskárně.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Snadný tisk
Statické snímky
Filmy
Vytiskněte své snímky připojením fotoaparátu ke kompatibilní tiskárně
PictBridge pomocí USB kabelu (prodává se samostatně, konec
u fotoaparátu: Mini-B).
1
Ujistěte se, že fotoaparát i tiskárna
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně.
●● Otevřete krytku konektorů. Menší
zástrčku kabelu zasuňte pevně do
konektoru fotoaparátu v orientaci
znázorněné na obrázku.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Větší zástrčku kabelu zasuňte do
konektoru v tiskárně. Další informace
o propojení naleznete v uživatelské
příručce k tiskárně.
146
3
4
Zapněte tiskárnu.
Zapněte fotoaparát.
Statické snímky
●● Zapněte fotoaparát stisknutím
tlačítka [
].
5
1
2
Zobrazte obrazovku pro tisk.
Zobrazte obrazovku pro tisk.
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku a
potom vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ]
požadovanou možnost.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte položku
[ ] a znovu stiskněte tlačítko [ ].
7
Filmy
●● Podle pokynů v krocích 1 – 6 v části
„Snadný tisk“ (= 146) zobrazte tuto
obrazovku.
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
6
Před použitím
Konfigurace nastavení tisku
Vytiskněte snímek.
Výchozí
Datum
Č. soub.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Tisk] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Obojí
●● Bude zahájen tisk.
●● Chcete-li vytisknout další snímky,
zopakujte po dokončení tisku výše
uvedené postupy počínaje krokem 5.
Vyp
Výchozí
Vyp
●● Po dokončení tisku vypněte fotoaparát
a tiskárnu a odpojte kabel.
Zap
Č. oči 1
●● Informace o tiskárnách Canon kompatibilních se standardem
PictBridge (prodávané samostatně) viz „Tiskárny“ (= 142).
Kopie
Výřez
–
Nast.
papíru
–
Odpovídá aktuálnímu nastavení tiskárny.
Vytiskne snímky s uvedením data.
Vytiskne snímky s uvedením čísla souboru.
Vytiskne snímky s uvedením data i čísla
souboru.
–
Odpovídá aktuálnímu nastavení tiskárny.
–
K optimalizaci nastavení tisku se použijí
informace o pořízení snímku.
Koriguje efekt červených očí.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Umožňuje výběr počtu tištěných kopií.
Umožňuje určit požadovanou oblast
obrazového pole snímku pro tisk (= 148).
Umožňuje určit velikost papíru, rozvržení
a další informace (= 148).
147
Oříznutí snímků před tiskem
Výběr velikosti papíru a rozvržení před tiskem
Statické snímky
Filmy
Oříznete-li snímky před tiskem, můžete vytisknout pouze požadovanou
část obrazového pole, nikoli celý snímek.
1
Vyberte položku [Výřez].
●● Jakmile pomocí kroku 1 v části
„Konfigurace nastavení tisku“ (= 147)
zobrazíte obrazovku pro tisk, vyberte
položku [Výřez] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se rámeček oříznutí označující
oblast obrazového pole snímku, která
bude vytištěna.
2
Upravte rámeček oříznutí podle
potřeby.
●● Velikost rámečku lze změnit pomocí
páčky zoomu.
●● Rámeček lze posunout pomocí tlačítek
[ ][ ][ ][ ].
●● Chcete-li rámeček otočit, stiskněte
].
tlačítko [
●● Po dokončení stiskněte tlačítko [
3
Statické snímky
1
Před použitím
Filmy
Vyberte položku [Nast. papíru].
●● Jakmile pomocí kroku 1 v části
„Konfigurace nastavení tisku“ (= 147)
zobrazíte obrazovku pro tisk, vyberte
položku [Nast. papíru] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
2
Vyberte velikost papíru.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Podle pokynů v kroku 7 v části „Snadný
tisk“ (= 146) zahajte tisk.
●● U snímků malých velikostí nebo v případě některých poměrů
stran nelze oříznutí provést.
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
3
Vyberte typ papíru.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
].
Vytiskněte snímek.
Základní příručka
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
4
Vyberte rozvržení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte požadovanou
možnost.
Rejstřík
●● Při výběru možnosti [N-up] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] počet snímků
na list.
●● Stiskněte tlačítko [
5
].
Vytiskněte snímek.
148
Dostupné možnosti rozvržení
Výchozí
S okraji
Bez okrajů
N-up
ID foto
Fixní vel.
Odpovídá aktuálnímu nastavení tiskárny.
Vytiskne kolem snímku prázdné místo.
Tisk bez okrajů, od kraje ke kraji.
Vyberte, kolik snímků má být vytištěno na jeden list.
Vytiskne snímky pro identifikační účely.
K dispozici pouze pro snímky s nastavením záznamových
pixelů L a poměrem stran 4:3.
Výběr velikosti tisku.
Na výběr jsou možnosti 90 x 130 mm, pohlednice nebo
širokoúhlé formáty.
Statické snímky
1
Statické snímky
2
2
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku. Stisknutím
tlačítek [ ][ ] vyberte délku a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Vyberte oblast snímku pro tisk.
●● Postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Oříznutí snímků před tiskem“ (= 148)
vyberte oblast snímku určenou
k vytisknutí.
4
3
Vyberte možnost [ID foto].
Vyberte velikost delší a kratší strany
papíru.
Zobrazte obrazovku pro tisk.
Vyberte metodu tisku.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[ ] a stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
metodu tisku.
Filmy
●● Podle pokynů v krocích 1 – 4 v části
„Výběr velikosti papíru a rozvržení
před tiskem“ (= 148) vyberte položku
[ID foto] a stiskněte tlačítko [ ].
Filmy
●● Podle pokynů v krocích 1–6 v části
„Snadný tisk“ (= 146) vyberte film.
Zobrazí se obrazovka znázorněná vlevo.
Tisk průkazových fotografií
1
Před použitím
Tisk filmových scén
Vytiskněte snímek.
Možnosti tisku filmů
Jednotl.
Sekvence
Vytiskne aktuální scénu jako statický snímek.
Vytiskne sekvenci scén v určitém časovém intervalu, a to
na jeden list papíru. Nastavením možnosti [Titulek] na
[Zap] můžete rovněž vytisknout číslo složky, číslo souboru
a uplynulý čas.
●● Chcete-li zrušit probíhající tisk, stiskněte tlačítko [ ], vyberte
možnost [OK] a znovu stiskněte tlačítko [ ].
●● Položky [ID foto] a [Sekvence] nejsou k dispozici u modelů
tiskáren Canon kompatibilních se standardem PictBridge CP720 /
CP730 a starších.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vytiskněte snímek.
149
Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF)
Statické snímky
Filmy
Pomocí fotoaparátu lze nastavit dávkový tisk (= 151) a objednat tisk ve
fotolaboratoři. Následujícím způsobem můžete vybrat až 998 snímků na
paměťové kartě a nakonfigurovat požadovaná nastavení, například počet
kopií. Tiskové informace připravené tímto způsobem budou odpovídat
standardům DPOF (Digital Print Order Format).
Konfigurace nastavení tisku
Statické snímky
Filmy
Určete formát tisku, zda má být uvedeno datum nebo číslo souboru,
a další nastavení. Tato nastavení budou použita pro všechny snímky
v seznamu tisku.
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě
[ ] vyberte možnost [Nastavení tisku].
Vyberte a nakonfigurujte požadované
položky (= 28).
●● Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny
reagovat na specifická nastavení DPOF.
●● Na monitoru fotoaparátu se může zobrazit ikona [ ], která
upozorňuje, že nastavení tisku na paměťové kartě byla
nakonfigurována pomocí jiného fotoaparátu. Pokud změníte
nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu, všechna předchozí
nastavení mohou být přepsána.
Formát
snímků
Index
Obojí
Datum
Zap
Vyp
Č.
souboru
Zap
Výmaz dat
DPOF
Zap
Vyp
Vyp
Snímky se tisknou každý na jednotlivý list
papíru.
Na každý list jsou vytištěny menší verze více
snímků.
Snímky jsou vytištěny ve standardním i
indexovém formátu.
Snímky jsou vytištěny s uvedením data pořízení.
–
Snímky jsou vytištěny s uvedením čísla
souboru.
–
Po vytištění jsou vymazána všechna
nastavení snímků na seznamu tisků.
–
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Pokud vyberete možnost [Index], nebude možné nastavit
možnosti [Datum] a [Č. souboru] současně na hodnotu [Zap].
●● Tisk indexů není u některých tiskáren Canon kompatibilních se
standardem PictBridge (prodávané samostatně) k dispozici.
●● Datum se vytiskne ve formátu odpovídajícím nastavení položky
[Datum/čas] na kartě [ ] (= 19).
Statické snímky
Filmy
Vyberte položku [Vybrat sním.
a počet].
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ ]
vyberte položku [Vybrat sním. a počet]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
2
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Nastavení tisku pro jednotlivé snímky
1
Standardní
Před použitím
Vyberte snímek.
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Nyní můžete určit počet kopií.
●● Pokud jste zadali tisk indexu snímku,
je označen ikonou [ ]. Chcete-li zrušit
tisk indexu snímku, znovu stiskněte
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
150
3
Vymazání všech snímků ze seznamu tisků
Zadejte počet výtisků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] zadejte počet výtisků
(maximálně 99).
●● Opakováním kroků 2 a 3 nastavte tisk pro
další snímky a zadejte počet výtisků.
●● U indexů nelze nastavit počet výtisku.
Můžete pouze zvolit, které snímky
mají být vytisknuty, a to podle postupu
v kroku 2.
●● Po dokončení se stisknutím tlačítka
] vraťte na obrazovku nabídky.
[
Nastavení tisku pro rozsah snímků
Statické snímky
Filmy
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Nastavení tisku pro jednotlivé snímky“
(= 150) vyberte položku [Vybrat rozsah]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímky vyberte podle pokynů v krocích
2 – 3 v části „Výběr rozsahu“ (= 92).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
možnost [Objednat] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Nastavení tisku pro jednotlivé snímky“
(= 150) vyberte položku [Zrušit všechny
výb.] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Tisk snímků přidaných na seznam tisků (DPOF)
Statické snímky
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Filmy
●● Pokud byly na seznam tisků přidány
snímky (= 150 – = 151), zobrazí
se po připojení fotoaparátu k tiskárně
kompatibilní se standardem PictBridge
tato obrazovka. Chcete-li vytisknout
snímky ze seznamu tisků, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] možnost
[Tisk nyní] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Všechny tiskové úlohy DPOF, které byly
pozastaveny, budou obnoveny od dalšího
snímku.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Nastavení tisku pro všechny snímky
Statické snímky
Před použitím
Filmy
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Nastavení tisku pro jednotlivé snímky“
(= 150) vyberte položku [Vybrat
všechny sním.] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
151
2
Přidání snímků do fotoalba
Statické snímky
Filmy
Fotoalba lze vytvořit ve fotoaparátu, a to výběrem až 998 snímků na
paměťové kartě a následným importem do počítače pomocí softwaru.
Vybrané snímky pak budou uloženy ve speciální složce. Tato funkce je
praktická pro online objednávky tištěných fotoalb a pro tisk fotoalb pomocí
tiskárny.
Vyberte snímek.
Před použitím
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se ikona [
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Nast. fotoalba] na kartě [
]
a potom vyberte způsob výběru snímků.
●● Po dokončení se stisknutím tlačítka
] vraťte na obrazovku nabídky.
[
Přidání všech snímků do fotoalba
Statické snímky
●● Na monitoru fotoaparátu se může zobrazit ikona [ ], která
upozorňuje, že nastavení tisku na paměťové kartě byla
nakonfigurována pomocí jiného fotoaparátu. Pokud změníte
nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu, všechna předchozí
nastavení mohou být přepsána.
Statické snímky
Filmy
Vyberte možnost [Vybrat].
●● Postupem uvedeným v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 152) vyberte
možnost [Vybrat] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Postupem uvedeným v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 152)
vyberte položku [Vybrat všechny sním.]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Statické snímky
Základy práce s fotoaparátem
Filmy
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Odebrání všech snímků z fotoalba
Přidání jednotlivých snímků
1
Pokročilá příručka
].
●● Chcete-li odebrat snímek z fotoalba,
znovu stiskněte tlačítko [ ]. Ikona [ ]
se poté nadále nezobrazuje.
●● Chcete-li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Volba metody výběru snímků
Základní příručka
Filmy
Rejstřík
●● Postupem uvedeným v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 152) vyberte
položku [Zrušit všechny výb.] a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
152
Odstraňování problémů
Domníváte-li se, že s fotoaparátem není něco v pořádku, zkontrolujte
nejprve následující. Pokud níže uvedené postupy váš problém nevyřeší,
obraťte se na centrum zákaznické podpory Canon.
Dodatek
Užitečné informace při použití fotoaparátu
Napájení
Po stisknutí tlačítka ON/OFF nedojde k žádné odezvě.
●● Ujistěte se, jestli je baterie nabitá (= 17).
●● Ujistěte se, jestli je baterie vložena ve správné orientaci (= 17).
●● Ujistěte se, jestli je krytka prostoru pro paměťovou kartu / baterii zcela zavřená
(= 17).
●● Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste kontakty
vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě baterii vyjměte a znovu ji
zasuňte.
Baterie se rychle vybíjí.
●● Výkon napájení klesá při nízkých teplotách. Ohřejte baterii například vložením
do kapsy (dbejte přitom, aby nedošlo k propojení kontaktů baterie s kovovými
předměty).
●● Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste kontakty
vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě baterii vyjměte a znovu ji
zasuňte.
●● Pokud tato opatření nepomáhají a baterie se po nabití stále rychle vybíjí, dosáhla
zřejmě konce své životnosti. Zakupte novou baterii.
Objektiv se nezasune.
●● Neotvírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu / baterii, je-li fotoaparát zapnutý.
Zavřete krytku, zapněte fotoaparát a znovu jej vypněte (= 17).
Baterie je zvětšená.
●● Zvětšení baterie je běžné a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Dojde-li
však k tak velkému vyboulení baterie, že ji nelze nadále vložit do fotoaparátu,
obraťte se na centrum zákaznické podpory Canon.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Zobrazení na televizoru
Snímky z fotoaparátu vypadají zkreslené nebo se na televizoru
nezobrazují (= 142).
153
Objekty jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby ve světlech.
Fotografování
Nelze pořizovat snímky.
●● V režimu přehrávání (= 83) namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 25).
Neobvyklý obsah obrazovky za slabého osvětlení (= 26).
●● Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických snímcích, ale
budou zaznamenány na filmech.
-- Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz blikat a mohou se zobrazit
horizontální pruhy.
Během záznamu není k dispozici zobrazení na celé obrazovce (= 48).
Po stisknutí tlačítka spouště na obrazovce bliká ikona [ ] a nelze pořídit
snímek (= 34).
●●
●●
●●
●●
] (= 34).
Nastavte položku režim [Režim IS] na [Trvale zap.] (= 79).
Vysuňte blesk a nastavte režim blesku [ ] (= 77).
Zvyšte citlivost ISO (= 69).
Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění přístroje je
třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 79).
Snímky jsou rozostřené.
●● Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt před stisknutím
tlačítka spouště až na doraz pro expozici snímku (= 25).
●● Ujistěte se, že se fotografované objekty nachází v rozsahu zaostření (= 172).
●● Nastavte položku [Pom. světlo AF] na [Zap] (= 52).
●● Ověřte, zda jsou nepotřebné funkce, například režim makro, deaktivovány.
●● Zkuste fotografovat s funkcí blokování AF (= 74, = 76).
Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát nemůže
zaostřit a nezobrazí se rámeček AF.
●● Pokud zaměříte na kontrastnější oblasti objektu a namáčknete tlačítko spouště
do poloviny, rámeček AF se zobrazí a fotoaparát bude zaostřovat. V opačném
případě zkuste opakovaně namáčknout tlačítko spouště do poloviny.
Objekty na snímcích působí příliš tmavě.
●●
●●
●●
●●
Vysuňte blesk a nastavte režim blesku [ ] (= 77).
Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice (= 68).
Upravte kontrast pomocí funkce i-Contrast (= 69, = 99).
Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření (= 68, = 68).
Zasuňte blesk a nastavte režim blesku na [ ] (= 31).
Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice (= 68).
Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření (= 68, = 68).
Snižte osvětlení objektů.
Snímky jsou příliš tmavé bez ohledu na použití blesku (= 34).
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazí ikona [
●●
●●
●●
●●
●● Fotografujte v rozmezí účinného pracovního rozsahu blesku (= 171).
●● Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo upravte výkon blesku
(= 78, = 82).
●● Zvyšte citlivost ISO (= 69).
Objekty na snímcích s bleskem jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby
ve světlech.
●● Fotografujte v rozmezí účinného pracovního rozsahu blesku (= 171).
●● Zasuňte blesk a nastavte režim blesku na [ ] (= 31).
●● Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo upravte výkon blesku
(= 78, = 82).
Na snímcích s bleskem se objevují bílé body.
●● Tento jev je způsoben tím, jak se světlo blesku odráží od prachových nebo jiných
částic vznášejících se ve vzduchu.
Snímky jsou zrnité.
●● Snižte citlivost ISO (= 69).
●● Vysoká citlivost ISO může v některých režimech fotografování způsobit zrnitost
snímků (= 57).
Objekty jsou ovlivněny efektem červených očí.
●● Nastavte položku [Kor. lampa] na [Zap] (= 53). U snímků s bleskem se rozsvítí
světlo redukce červených očí (= 4). Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud
se objekty dívají do světla redukce červených očí. Zkuste rovněž zvýšit intenzitu
osvětlení scény v interiéru nebo fotografovat z menší vzdálenosti.
●● Upravte snímky pomocí korekce červených očí (= 100).
Zaznamenávání snímků na paměťovou kartu trvá příliš dlouho nebo
dochází ke zpomalení při pořizování sérií snímků.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pomocí fotoaparátu proveďte nízkoúrovňové formátování paměťové karty
(= 137).
Nastavení fotoaparátu nebo nabídky FUNC. nejsou k dispozici.
●● Dostupné položky nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování. Další
informace viz „Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování“, „Nabídka
FUNC.“ a „Karta fotografování“ (= 161 – = 167).
Ikony Batolata a Děti se nezobrazují.
●● Ikony Batolata a Děti se nezobrazují v případě, že není ve funkci identifikace
tváře nastaveno datum narození (= 43). Pokud se ikony nadále nezobrazují
ani po zadání data narození, přeregistrujte informace o tváři (= 44) nebo
zkontrolujte správné nastavení data/času (= 134).
154
Stisknutím tlačítka [
Záznam filmů
Uplynulý čas se zobrazuje nesprávně nebo je záznam přerušen.
●● Pomocí fotoaparátu naformátuje paměťovou kartu nebo použijte paměťovou kartu
schopnou zaznamenávat vyššími rychlostmi. Pamatujte si, že i v případě, že
se uplynulý čas zobrazuje nesprávně, délka filmů na paměťové kartě odpovídá
aktuální době záznamu (= 136, = 171).
Zobrazí se ikona [
] a záznam se automaticky zastaví.
●● Interní vyrovnávací paměť fotoaparátu se zaplnila, protože fotoaparát dostatečně
rychle nezaznamenával na paměťovou kartu. Vyzkoušejte jedno z následující
opatření:
-- Pomocí fotoaparátu proveďte nízkoúrovňové formátování paměťové karty
(= 137).
-- Snižte kvalitu snímku (= 49).
-- Použijte paměťovou kartu schopnou zaznamenávat vyššími rychlostmi
(= 171).
Není k dispozici zoomování.
●● Zoomování není k dispozici při natáčení filmů v režimu [
] (= 60).
Objekty vypadají zkresleně.
●● Objekty, které rychle projdou záběrem během záznamu, mohou vypadat
zkresleně. Nejedná se o chybnou funkci.
Přehrávání
Není k dispozici přehrávání.
●● Přehrávání snímků nebo filmů nemusí fungovat, pokud byl pomocí počítače
změněn název souborů nebo upravena struktura složek.
Přehrávání se zastaví nebo vypadne zvuk.
●● Použijte paměťovou kartu, u které bylo provedeno nízkoúrovňové formátování
v tomto fotoaparátu (= 137).
●● Při přehrávání filmů zkopírovaných na paměťovou kartu s nízkou rychlostí čtení
může docházet ke krátkým přerušením.
●● Jsou-li filmy přehrávány v počítači, může v případě nedostatečného výkonu
počítače docházet k výpadku některých políček nebo přerušení reprodukce
zvuku.
U filmů není přehráván zvuk.
●● Pokud je aktivována funkce [Ztlumení] (= 133), nastavte hlasitost zvuku
(= 133), další možností je, že nahraný zvuk je příliš slabý.
●● U filmů pořízených v režimu [ ] (= 60) není zvuk přehráván, protože v tomto
režimu není zvuk zaznamenáván.
] nelze otevřít úvodní obrazovku funkce Story Higlights.
●● Zobrazení úvodní obrazovky není možné v době připojení k tiskárně. Odpojte
fotoaparát od tiskárny.
●● Zobrazení úvodní obrazovky není možné během připojení Wi-Fi. Ukončete
připojení Wi-Fi.
Požadovaná ikona předmětu pro album se nezobrazuje na úvodní
obrazovce Story Highlights.
●● V jednoduchém režimu zobrazení informací (= 84) vyberte snímek, který
zobrazuje jméno osoby pro album před přechodem na úvodní obrazovku
Story Highlights (= 103).
Paměťová karta
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Paměťová karta není rozpoznána.
●● Restartujte fotoaparát s vloženou paměťovou kartou (= 24).
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Počítač
Nelze provádět přenos snímků do počítače.
●● Při pokusu o přenos snímků do počítače pomocí kabelu zkuste následujícím
způsobem snížit přenosovou rychlost.
] aktivujte režim přehrávání. Přidržte tlačítko [
]
-- Stisknutím tlačítka [
a zároveň stiskněte současně tlačítka [ ] a [ ]. Na další obrazovce vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] položku [B] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Wi-Fi
Stisknutím tlačítka [
Před použitím
] nelze zobrazit nabídku Wi-Fi.
●● Nabídka Wi-Fi není k dispozici v režimu fotografování. Přepněte fotoaparát do
režimu přehrávání a zkuste to znovu.
●● V režimu přehrávání nelze zobrazit nabídku Wi-Fi při zvětšeném zobrazení a při
zobrazení indexu. Přepněte fotoaparát do režimu zobrazení jednotlivých snímků
a zkuste to znovu. Stejně tak nelze nabídku Wi-Fi zobrazit během skupinového
přehrávání nebo filtrovaného zobrazení snímků podle zadaných parametrů.
Zrušte skupinové nebo filtrované přehrávání.
●● Nabídku Wi-Fi nelze zobrazit v případě, že je fotoaparát připojený k tiskárně,
počítači nebo televizoru kabelem. Odpojte kabel.
Dodatek
Rejstřík
155
Nelze přidat zařízení / cílové umístění.
●● Do fotoaparátu lze přidat celkem 20 položek informací o připojení. Před přidáním
nových zařízení / cílových umístění ve fotoaparátu nejdříve vymažte nepotřebné
informace o připojení (= 130).
●● Pomocí počítače nebo telefonu Smartphone zaregistrujte webové služby
(= 118).
●● Chcete-li přidat telefon Smartphone, nejdříve nainstalujte do telefonu Smartphone
specializovanou aplikaci Camera Connect (= 109).
●● Chcete-li přidat počítač, nejdříve nainstalujte do počítače software
CameraWindow. Rovněž zkontrolujte prostředí a nastavení počítače a Wi-Fi
(= 113, = 114).
●● Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi-Fi, jako jsou
mikrovlnné trouby, zařízení Bluetooth a další zařízení pracující ve frekvenčním
pásmu 2,4 GHz.
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například
k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
●● Ujistěte se, že přístupový bod je nastaven na kanál podporovaný fotoaparátem
(= 170). Upozorňujeme, že namísto automatického přiřazení kanálu je vhodné
zadat podporovaný kanál ručně.
Nelze odesílat snímky.
●● V cílovém zařízení není dostatečně velký prostor úložiště. V cílovém zařízení
uvolněte prostor úložiště a snímky odešlete znovu.
●● Přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě v cílovém fotoaparátu je
nastaven do zamčené polohy. Posuňte přepínač ochrany proti zápisu do
odemčené polohy.
●● Snímky nejsou odeslány do služby CANON iMAGE GATEWAY nebo jiných
webových služeb, jestliže přesunete nebo přejmenujete soubory snímků či složky
v počítači, do nichž se ukládaly snímky odesílané pomocí funkce synchronizace
snímků a přístupového bodu (= 127). Před přesunutím nebo přejmenováním
těchto souborů snímků či složek v počítači se ujistěte, že snímky již byly odeslány
do služby CANON iMAGE GATEWAY nebo jiných webových služeb.
●● Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi-Fi, jako jsou
mikrovlnné trouby, zařízení Bluetooth a další zařízení pracující ve frekvenčním
pásmu 2,4 GHz. Pamatujte si, že odeslání snímků může trvat dlouho i při
].
zobrazení ikony [
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například k
přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
Chcete vymazat informace o připojení Wi-Fi před likvidací fotoaparátu
nebo před jeho předáním jiné osobě.
●● Resetujte nastavení sítě Wi-Fi (= 132).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Nelze upravit velikost odesílaných snímků.
●● Velikost snímků nelze upravit na větší, než je původní nastavení
záznamových pixelů.
●● Velikost filmů nelze upravit.
Odeslání snímků trvá velmi dlouho. / Bezdrátové připojení je přerušeno.
●● Odeslání více snímků za sebou může trvat dlouho. Dobu odesílání (= 126)
můžete zkusit zkrátit zmenšením snímku.
●● Odeslání více filmů může trvat dlouho.
156
Zprávy zobrazované na monitoru
Pokud se zobrazí chybové hlášení, reagujte následujícím způsobem.
Fotografování a přehrávání
Není paměťová karta
●● Je možné, že paměťová karta je vložena v nesprávné orientaci. Vložte
paměťovou kartu znovu ve správné orientaci (= 17).
Paměťová karta zamčena
●● Přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě je v zamčené poloze. Přepněte
přepínač ochrany proti zápisu do odemčené polohy (= 17).
Nelze nahrát!
●● Pokoušíte se pořídit snímek, ale ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.
Chcete-li fotografovat, vložte paměťovou kartu ve správné orientaci (= 17).
Chyba paměťové karty (= 137)
●● Zobrazuje-li se stejné chybové hlášení i po vložení naformátované podporované
paměťové karty (= 2) ve správné orientaci (= 17), obraťte se na podporu
zákazníků společnosti Canon.
Nedostatek místa na kartě
●● Na paměťové kartě není k dispozici dostatek místa pro pořízení (= 31,
= 55, = 67, = 80) nebo úpravu snímků (= 97). Vymažte nepotřebné
snímky (= 93) nebo vložte paměťovou kartu s dostatkem volného místa
(= 17).
Nabijte baterii (= 17)
Není žádný snímek
●● Na paměťové kartě nejsou žádné snímky, které lze zobrazit.
Chráněno! (= 91)
Nedefinovaný snímek / Nekompatibilní JPEG / Snímek je příliš velký /
Nelze přehrávat MOV / Nelze přehrávat MP4
●● Nepodporované nebo poškozené snímky nelze zobrazit.
●● Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače, resp. snímky
z jiných fotoaparátů nemusí být možné zobrazit.
Nelze zvětšovat! / Obsah nelze přehrát v režimu Chytrý výběr / Nelze
otáčet / Snímek nelze upravit / Nelze upravit / Nelze kategorizovat /
Snímek nelze vybrat / Žádné identifikační informace
●● Pro snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače,
resp. snímky z jiných fotoaparátů nemusí být následující funkce k dispozici.
Poznámka: Funkce označené hvězdičkou (*) nejsou k dispozici pro filmy.
Úprava identifikace* (= 88), Zvětšit* (= 89), Chytrý výběr* (= 91),
Otáčení* (= 95), Oblíbené (= 96), Upravit* (= 97), Seznam tisků*
(= 150) a Nastavení fotoalba* (= 152).
Neplatný rozsah výběru
●● Při zadávání rozsahu pro výběr snímků (= 92, = 94, = 151) jste se
pokusili vybrat počáteční snímek, který se nacházel za koncovým, nebo naopak.
Překročen limit pro výběr
●● Pro seznam tisků (= 150) nebo nastavení fotoalba (= 152) bylo vybráno více
než 998 snímků. Vyberte 998 snímků nebo méně.
●● Nastavení seznamu tisků (= 150) nebo nastavení fotoalba (= 152) nebylo
možné správně uložit. Snižte počet vybraných snímků a opakujte pokus.
●● Pokusili jste se vybrat více než 500 snímků pro použití s funkcemi Ochrana
(= 91), Smazat (= 93), Oblíbené (= 96), Seznam tisků (= 150)
a Nastavení fotoalba (= 152).
Chyba pojmenování!
●● Složku nebylo možné vytvořit, resp. nebylo možné zaznamenat snímky, protože
bylo překročeno nejvyšší podporované číslo složky (999) pro ukládání snímků
na paměťovou kartu a nejvyšší podporované číslo snímku (9999) pro snímky
ve složkách. Na kartě [ ] změňte nastavení položky [Číslov. soub.] na [Autom.
reset] (= 137) nebo naformátujte paměťovou kartu (= 136).
Chyba objektivu
●● K této chybě může dojít tehdy, když v průběhu pohybu objektivu bráníte objektivu
ve volném pohybu nebo fotografujete na místech s nadměrným výskytem prachu
nebo písku ve vzduchu.
●● Časté zobrazení této zprávy může znamenat poškození fotoaparátu. V takovém
případě kontaktujte uživatelskou podporu společnosti Canon.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Byla detekována chyba fotoap. (číslo chyby)
●● Pokud se tato chybová zpráva zobrazí bezprostředně po pořízení snímku, je
možné, že snímek nebyl uložen. Snímek proto zkontrolujte v režimu přehrávání.
●● Časté zobrazení této zprávy může znamenat poškození fotoaparátu. V takovém
případě si zapište číslo chyby (Exx) a kontaktujte uživatelskou podporu
společnosti Canon.
157
Chyba souboru
●● Správný tisk (= 146) nemusí být možný u snímků pořízených jinými fotoaparáty
a snímků upravovaných pomocí počítače, a to i v případě připojení fotoaparátu
k tiskárně.
Chyba tisku
●● Zkontrolujte nastavení velikosti papíru (= 148). Pokud se tato zpráva zobrazí
a nastavení je správné, vypněte a zapněte tiskárnu a znovu proveďte nastavení
fotoaparátu.
Nádržka přeb. ink. je plná
●● Se žádostí o pomoc při výměnu nádržky na přebytečný inkoust se obraťte na
podporu zákazníků společnosti Canon.
Wi-Fi
Připojení selhalo
●● Nebyly rozpoznány žádné přístupové body. Zkontrolujte nastavení přístupového
bodu (= 114).
●● Nepodařilo se nalézt zařízení. Fotoaparát vypněte, opětovně zapněte
a vyzkoušejte připojení.
●● Zkontrolujte připojované zařízení a ujistěte se, zda je připraveno k připojení.
Odeslání selhalo
Chyba paměťové karty
●● Zobrazuje-li se stejné chybové hlášení i po vložení naformátované paměťové
karty ve správné orientaci, obraťte na podporu zákazníků společnosti Canon.
Základní příručka
Přijetí selhalo
Nedostatek místa na kartě
Pokročilá příručka
●● V cílovém fotoaparátu není na paměťové kartě dostatek volného místa pro přijetí
snímků. Vymazáním snímků uvolněte na paměťové kartě místo nebo vložte
paměťovou kartu s dostatkem volného místa.
Přijetí selhalo
Paměťová karta zamčena
●● Přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě ve fotoaparátu, který přijímá
snímky, je nastaven do zamčené polohy. Posuňte přepínač ochrany proti zápisu
do odemčené polohy.
Přijetí selhalo
Chyba pojmenování!
●● Snímky nelze přijmout, dosáhne-li počet snímků v cílové složce (999) či
fotoaparátu (9999) nejvyšší možné hodnoty.
Nedostatek prostoru na serveru
●● Na několika přístupových bodech došlo k současnému stisknutí tlačítek WPS.
Zkuste fotoaparát opětovně připojit.
●● Vymazáním nepotřebných snímků odeslaných na server CANON iMAGE
GATEWAY uvolníte potřebné místo.
●● Uložte snímky odeslané pomocí funkce Synchronizace snímků (= 127) do
počítače.
Nebyl nalezen žádný přístupový bod
Zkontrolujte nastavení sítě
Nelze určit přístupový bod
●● Ujistěte se, zda je přístupový bod zapnutý.
●● Připojujete-li přístupový bod ručně, ujistěte se, zda jste zadali správný
identifikátor SSID.
Nesprávné heslo / Nesprávné nastavení zabezpečení sítě Wi-Fi
●● Zkontrolujte nastavení zabezpečení přístupového bodu (= 114).
Konflikt adres IP
Před použitím
●● Ujistěte se, zda se počítač připojí k internetu s aktuálním nastavením sítě.
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Resetujte IP adresu, aby nekolidovala s jinými adresami.
Odpojeno / Přijetí selhalo / Odeslání selhalo
●● Můžete se nacházet v místě odstínění signálu Wi-Fi.
●● Nepoužívejte bezdrátové funkce Wi-Fi fotoaparátu v blízkosti mikrovlnné trouby,
zařízení Bluetooth a jiných zařízení, jež pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například
k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
●● Zkontrolujte připojené zařízení, zda v něm nedochází k chybám.
158
Informace zobrazované na monitoru
(18) Rozsah zaostření
(= 72, = 72),
Blokování AF (= 76)
(19) Detekce mrkání (= 51)
Fotografování (zobrazené informace)
(20) Rámeček AF (= 73), Rámeček
bodu bodového AE (= 68)
(28)
(11)(12)(13) (14)(15)
(27)
(16) (17)
(18)
(19)
(1)
(2)
(3)
( )
(5) 4
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(29)
(20)
(30) (31) (32)
(21) Blokování AE (= 68), Blokování
FE (= 79)
(25) Citlivost ISO (= 69)
(27) Režim Hybridní Auto (= 33)
(28) Sloupec zoomu (= 31)
(29)
Auto (= 39)
(30) Větrný filtr (= 34)
(31) Časové pásmo (= 134)
(22) Rychlost závěrky
(= 80, = 81)
(32) Stabilizace obrazu (= 79)
(23) Clonové číslo (= 81, = 81)
(34) Úroveň kompenzace expozice
(= 68)
(24) Úroveň kompenzace expozice
(= 81)
* V režimu [
(33) Indikátor MF (= 72)
] indikuje počet dostupných snímků.
(24) (25) (26)
(34)
Zobrazení
(33)
Režim fotografování (= 161),
ikona scény (= 35)
(10) Varování před chvěním
fotoaparátu (= 34)
(2)
Režim blesku (= 77)
(11) Ikona režimu IS (= 36)
(3)
Kompenzace zábleskové
expozice / Výkon blesku
(= 78, = 82)
(12) Stav baterie (= 159)
(1)
(13) Komprese snímků (= 79),
Nastavení záznamových pixelů
(= 48)
(4)
Režim měření expozice (= 68)
(5)
Režim Eco (= 135)
(6)
Režim řízení (= 77)
(14) Počet zaznamenatelných snímků
(= 171)*
(7)
Korekce rtuťové výbojky (= 49),
Vyvážení bílé (= 70)
(16) Zbývající čas (= 171)
(8)
Mé barvy (= 70)
(9)
Samospoušť (= 41)
(Bliká červeně)
[Nabijte baterii]
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režim přehrávání
Na monitoru se zobrazí ikona nebo zpráva indikující aktuální stav baterie.
(23)
Základní příručka
Režimy Tv, Av a M
Stav baterie
(21) (22)
Před použitím
(26) Mřížka (= 50)
Podrobnosti
Funkce Wi-Fi
Kapacita je dostatečná
Nabídka nastavení
Baterie je částečně vybitá, ale její
kapacita je dostačující
Příslušenství
Baterie je téměř vybitá–brzy ji nabijte
Baterie je vybitá–okamžitě ji nabijte
Dodatek
Rejstřík
(15) Kvalita filmu (= 49)
(17) Zvětšení zoomu (= 37),
Digitální telekonvertor (= 73)
159
(27) Komprese (kvalita snímku)
(= 79) / nastavení
záznamových pixelů (=48,
=49), Krátké filmy (= 33),
MP4 (filmy), Alba (= 103)
Přehrávání (podrobné informace)
(2) (3)
(4) (5)(6)(7)(8)(9) (10) (11)
(1)
(12)
(13)
(14)
(17) (18) (19) (20)
(23)
(25) (27)
(24)
(15)
(16)
(21) (22)
(28)
(29)
(26)
(1)
Filmy (= 31, = 83)
(2)
Aktuální číslo snímku / Celkový
počet snímků
(16) Citlivost ISO (= 69)
(3)
Histogram (= 85)
(17) Režim měření expozice (= 68)
(4)
Stav baterie (= 159)
(5)
Síla signálu Wi-Fi (= 126)
(18) Blesk (= 77), Kompenzace
zábleskové expozice (= 78)
(6)
Synchronizace snímků (= 127)
(19) Vyvážení bílé (= 70)
(7)
Úpravy snímků (= 97),
Komprese filmů (= 102)
(8)
Oblíbené (= 96)
(20) Korekce rtuťových výbojek
(= 49), Efekt kreativního
snímku (= 56)
(9)
Ochrana (= 91)
(10) Číslo složky – číslo souboru
(= 137)
(11) Datum/čas pořízení (= 19)
(12) Režim fotografování (= 161)
(13) Rychlost závěrky
(= 80, = 81)
(14) Clonové číslo (= 81, = 81)
(15) Úroveň kompenzace expozice
(= 68)
(21) Mé barvy (= 70, = 99)
(22) Rozsah zaostření
(= 72, = 72)
(23) Korekce červ. očí (= 100),
efekt přehrávání krátkého klipu
(= 65)
(24) i-Contrast (= 69)
(25) Kvalita snímku / Rychlost snímání
(filmy) (= 48, = 49)
(26) Skupinové přehrávání (= 87)
(28) Fotografie: Nastavení
záznamových pixelů (= 171)
Filmy: Doba přehrávání (= 171)
Před použitím
Základní příručka
(29) Velikost souboru
Pokročilá příručka
●● Některé informace nemusí být při použití televizoru jako
zobrazovače dostupné (= 142).
Přehled panelu pro ovládání filmů
Na panelu pro ovládání filmů zobrazeném postupem uvedeným v části
„Prohlížení“ (= 83) jsou k dispozici následující operace.
Přehrát
Pomalý pohyb (Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče
[ ] můžete měnit rychlost přehrávání. Není přehráván zvuk.)
Skok dozadu* nebo Předchozí klip (= 102) (Pokud přidržíte
tlačítko [ ], budete pokračovat v přeskakování dozadu.)
Předchozí políčko (Přidržení tlačítka [
převíjení zpět.)
Následující políčko (Přidržení tlačítka [
převíjení vpřed.)
] plní funkci rychlého
] plní funkci rychlého
Skok dopředu* nebo Další klip (= 102) (Pokud přidržíte tlačítko
[ ], budete pokračovat v přeskakování dopředu.)
Smazat klip (zobrazuje se pouze tehdy, je-li vybrán krátký film
(= 102))
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Úpravy (= 101)
Zobrazí se v případě připojení fotoaparátu k tiskárně kompatibilní
se standardem PictBridge (= 146).
* Zobrazí snímek přibližně o 4 sekundy předcházející nebo následující aktuálnímu
snímku.
●● Při přehrávání filmu můžete přeskakovat vpřed nebo vzad (resp.
k předcházejícímu nebo dalšímu klipu) stisknutím tlačítek [ ][ ].
160
Před použitím
Tabulky funkcí a nabídek
/
/
/
Funkce dostupné v jednotlivých režimech
fotografování
/
/
/
*3 /
Černé ikony, jako je například , označují dostupné nebo automaticky
nastavené funkce v daném režimu fotografování.
Šedé ikony, jako je například , označují funkce nedostupné v daném
režimu fotografování.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Nastavení samospouště (= 42)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*3 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*3 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Pokročilá příručka
/
Základy práce s fotoaparátem
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
/
/
/
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Blokování AE/Blokování FE (= 68, = 79)*4
/
/
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
/
Flexibilní program (= 68)
/
/
Základní příručka
/
/
/
Příslušenství
Dodatek
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Rejstřík
Rozsah zaostření (= 72, = 72, = 76)
/
/
/
Blesk (= 77)
/
/
/
/
/
Blokování AE (filmy) / Posun expozice (= 65)*2
Zpoždění*1
/
/
/
/
/
Snímků*2
/
/
Rychlost záv. (= 81)
/
/
Samospoušť (= 41)
/
/
/
/
/
Clonové číslo (= 81)
Kompenzace expozice (= 68)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
161
/
/
/
Vyvážení bílé (= 70)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Nastavení objektu AF sledování (= 74)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*1
*2
*3
*4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Nelze nastavit na hodnotu 0 sekund v režimech bez výběru počtu snímků.
Jeden snímek (nelze změnit) v režimech bez výběru počtu snímků.
Není k dispozici, ale v některých případech se přepne do režimu [ ].
Blokování FE není k dispozici v režimu blesku [ ].
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/
/
/
/
/
*1 / *1 /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
/
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
/
/
/
/
Úroveň výkonu blesku (= 82)
/
/
Základní příručka
Pokročilá příručka
Kompenzace zábleskové expozice (= 78)
Mé barvy (= 70)
/
/
/
/
/
Citlivost ISO (= 69)
AUTO
/
/
Režim měření expozice (= 68)
/
/
/
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Nabídka FUNC.
/
/
/
/
/
/
/
/
Změna zobrazení (= 26)
/
/
Před použitím
/
/
/
/
/
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Režim řízení (= 77)
Dodatek
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Rejstřík
162
*3
/
/
Kvalita filmu (= 49)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Poměr stran stat. obrazu (= 48)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*4 /
/
/
/
/
/
/
/
/
*4 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*1
*2
*3
*4
/
/
/
Záznamové pixely (= 48)
/
/
/
/
/
/
/
/
Před použitím
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*4 /
/
/
/
*4 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Pokročilá příručka
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Komprese (= 79)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Příslušenství
Dodatek
/
/
/
/
/
/
Střed
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Režim P
Nabídka nastavení
/
/
/ /
/
/
/
/
/
AF sledování
/
/
Další režimy fotografování
Funkce Wi-Fi
Rámeček AF (= 73)
Tvář + AiAF*1
/
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim přehrávání
Karta fotografování
/
Základy práce s fotoaparátem
Režimy Tv, Av a M
Vyvážení bílé není k dispozici.
Lze nastavit v rozmezí 1 – 5: kontrast, ostrost, sytost barev, červené, zelené
a modré barevné tóny pleti.
], Blokování AF nebo [ ].
[ ] se nastavuje v režimu [
Synchronizováno s nastavením poměru stran; nastavováno automaticky
(= 60).
/
/
Základní příručka
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Rejstřík
163
Vyp
Vel. rám. AF (= 73)*2
Normální
/
/
Malý
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Digitální zoom (= 37)
Standardní
/
/
Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
1.6x/2.0x
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*3 /
/
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
Základní příručka
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Pokročilá příručka
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2x/4x
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Bezpečný MF (= 72)
Zap
/
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Zoom bodu MF (= 72)
Vyp
/
Základy práce s fotoaparátem
Další režimy fotografování
Pom. světlo AF (= 52)
Zap
/
AF servo (= 75)
Zap
/
/
Před použitím
/
Souvislý AF (= 76)
Zap
/
Zoom bodu AF (= 50)
Zap
/
/
Vyp
/
/
/
/
/
164
Vyp
/
/
Kom. zábl. exp.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Nast. zvýraz. okrajů pro MF (= 73)
Zvýraz. okrajů
Zap/Vyp
/
/
/ /
/
/
/
/
/
Citlivost
Nízký/Vysoký
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Barva
Červená/Modrá/Žlutá
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Ruční
/
/
/
/
/
/
Kor. lampa
Zap/Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Bezpečné FE
Zap
/
/
/
Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Základní příručka
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Režim P
Režimy Tv, Av a M
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
/
Nabídka nastavení
Příslušenství
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Dodatek
Rejstřík
Bezpečný posun (= 81)
Zap
/
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Kor. rtuť. výboj. (= 49)
Zap/Vyp
/
/
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
i-Contrast (= 69)
Auto
/
/
Vyp
Nastavení blesku (= 53, = 78, = 82)
Režim blesku
Auto
Před použitím
/
/
/
/
/
Výkon blesku
/
165
Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Větrný filtr (= 34)
Auto/Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Zobrazit snímek po pořízení (= 53)
Doba zobraz.
Vyp/Rychlý
/
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
2 s / 4 s / 8 s / Přidržet
/
/
/
/
/
Zobraz. inf.
Vyp
/
/
/
/
/
/
Podrobné
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Před použitím
/
/
/
/
/
/
/
Trvale zap.
/
/
/
/
/
/
/
Při fotogr.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Dynamický IS
Nízká
/
/
/
/
/
/
/
/
Standardní
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Vysoká
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Zobr. oblast (= 38)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Základní příručka
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
/
/
/
/
/
/
/
/
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
/
/
/
Další režimy fotografování
/
/
/
Nastavení IS (= 79)
Režim IS
Vyp
/
Detekce mrkání (= 51)
Zap
/
/
Vyp
Mřížka (= 50)
Zap/Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
/
/
/
/
/
/
Rejstřík
Velká/Střední/Malá
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
166
Automatická nastavení (= 39, = 40)
Základní příručka
Položka
Odkazovaná stránka
Ztlumení
= 133
Hlasitost
= 133
Rady a tipy
= 134
Datum/čas
= 134
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Tvář/Horní tělo/Celé tělo/Ruční/Auto
Časové pásmo
= 134
Další režimy fotografování
/
/
Vyp
Zasunutí obj.
= 135
Režim Eco
= 135
/
/
Vyp
/
/
/
/
/
/
/
/
Auto zoom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Typ kr. filmu (= 33)
Se snímky / Bez snímků
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Nastavení identifikace tváří (= 44)
Zap/Vyp
/
/
*1
*2
*3
Před použitím
Karta nastavení
Asistent hledání
Zap
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Činnost v případě, když nejsou v různých režimech fotografování rozpoznány
žádné tváře.
Dostupné při nastavení rámečku AF [Střed].
] detekován pohyb objektu.
[Zap], je-li v režimu [
-Při použití funkce identifikace tváře (= 43) v některých režimech nebo
v kombinaci s některými nastaveními může dojít k zaznamenání jmen osob
do snímků i v případě, že se tato jména nezobrazí.
/
Úspora energie
= 25, = 135
Jas LCD
= 136
Úvodní obrázek
= 136
Formátovat
= 136
Číslov. soub.
= 137
Vytvoř složku
= 137
Jednotky
= 138
Videosystém
= 143
Nastavení sítě Wi-Fi
= 106
Tlačítko přip. mob. zařízení
= 109
Zobrazení loga osvědčení
= 138
Jazyk
= 138
Resetovat vše
= 139
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
167
Karta přehrávání
Před použitím
Karta tisku
Základní příručka
Položka
Odkazovaná stránka
= 103
Položka
Tisk
Odkazovaná stránka
–
Přehrávání alba
Seznam/přehr. kr. filmy
= 86
Vybrat sním. a počet
= 150
Prezentace
= 90
Vybrat rozsah
= 151
Smazat
= 93
Vybrat všechny sním.
= 151
Ochrana
= 91
Zrušit všechny výb.
= 151
Otáčení
= 95
Nastavení tisku
= 150
Oblíbené
= 96
Nast. fotoalba
= 152
i-Contrast
= 99
Korekce červ. očí
= 100
Výřez
= 98
Změnit velikost
= 97
Mé barvy
= 99
Identifikace tváře
= 86
Přechod. efekt
= 83
Efekt indexu
= 86
Rolování zobr.
= 83
Skupiny snímků
= 87
Autootáčení
= 96
Obnovit
= 83
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
168
Pokyny pro manipulaci
●● Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se
uchránit jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
●● Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo
jiných zařízení, která generují silná elektromagnetická pole a mohla
by způsobit nesprávnou funkci či vymazání dat snímků.
●● Ulpěla-li na fotoaparátu nebo monitoru nečistota či voda, otřete jej
měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle. Při čištění
nepoužívejte sílu.
●● K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
●● Prach a nečistotu odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce.
Je-li čištění obtížné, obraťte na podporu zákazníků společnosti Canon.
●● Chcete-li předejít kondenzaci vlhkosti na povrchu fotoaparátu při
náhlých změnách teploty (je-li fotoaparát přenesen z chladu do tepla),
umístěte fotoaparát do vzduchotěsného igelitového sáčku a před
vyjmutím ze sáčku jej nechte pozvolna se přizpůsobit změně teploty.
●● Vytvoří-li se na fotoaparátu kondenzační vlhkost, okamžitě jej
přestaňte používat. Pokud tak neučiníte, můžete fotoaparát poškodit.
Vyjměte paměťovou kartu a baterii a před dalším použitím vyčkejte,
až se veškerá vlhkost zcela odpaří.
●● Nepoužité baterie skladujte v plastovém sáčku nebo nějaké nádobě.
Nebudete-li baterii nějakou dobu používat, pak ji pro zachování její
výkonnosti přibližně jednou za rok nabijte a poté ji před uložením
používejte ve fotoaparátu tak dlouho, dokud se nevybije.
Specifikace
Specifikace fotoaparátu
Počet efektivních
pixelů fotoaparátu Cca 20,3 milionů pixelů
(max.)
Ohnisková
30x zoom: 4.5 (W) – 135.0 (T) mm
vzdálenost
(ekvivalent 35mm filmu: 25 (W) – 750 (T) mm)
objektivu
Barevný TFT LCD monitor s úhlopříčkou 7,5 cm
LCD monitor
(3,0 palců)
Počet efektivních pixelů: Cca 922 000 bodů
Design rule for Camera File system, kompatibilní se
Formát souborů
standardem DPOF (verze 1.1)
Statické snímky: Exif 2.3 (JPEG)
Typ dat
Filmy: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Audio:
MPEG-4 AAC-LC (stereofonní))
Hi-speed USB
Výstup HDMI
Rozhraní
Analogový zvukový výstup (stereofonní)
Analogový videovýstup (NTSC/PAL)
Baterie NB-6LH
Zdroj energie
Sada napájecího adaptéru ACK-DC40
Rozměry
(podle pokynů
112,7 x 65,8 x 34,8 mm
CIPA)
Hmotnost (podle Cca 269 g (včetně baterie a paměťové karty)
pokynů CIPA)
Cca 245 g (pouze tělo fotoaparátu)
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
169
Wi-Fi
Standardy
Metody přenosu
Režimy
komunikace
Počet snímků / Doba záznamu, Doba přehrávání
IEEE 802.11b/g/n*
* Pouze pásmo 2,4 GHz
Modulace OFDM (IEEE 802.11g/n)
Modulace DSSS (IEEE 802.11b)
Režim infrastruktury*1, režim Ad hoc*2
*1 Podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup)
*2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Podporované
kanály
1‒11
Zabezpečení
WEP, WPA-PSK (AES/TKIP),
WPA2-PSK (AES/TKIP)
Ohnisková vzdálenost digitálního zoomu (ekvivalent
u 35mm filmu)
Digitální zoom [Standardní]
Digitální telekonvertor 1.6x
Digitální telekonvertor 2.0x
25–3 000 mm
(Ohniskové vzdálenosti při použití
kombinace optického a digitálního
zoomu.)
40,0–1 200 mm
50,0–1 500 mm
Počet snímků
Cca 230
Počet snímků (zapnutý režim Eco)
Doba záznamu filmu*1
Doba záznamu filmu
(kontinuální snímání*2)
Doba přehrávání*3
Cca 315
Cca 45 min
Cca 1 h 15 min
Cca 4 h
*1Doba za těchto podmínek.
- Režim [ ]
]
- Kvalita: [
- S opakovaným záznamem, zastavováním, přibližováním a zapínáním
a vypínáním fotoaparátu
*2Doba za těchto podmínek.
- Režim [ ]
]
- Kvalita: [
- Bez přibližování nebo dalších činností
- ‌Záznam je automaticky obnoven okamžitě po zastavení při velikosti souboru
4 GB nebo v čase přibližně 29:59
*3Doba při přehrávání, když přehráváte prezentaci fotografií.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
●● Počet snímků, které lze pořídit, vychází z pokynů sdružení CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Nabídka nastavení
●● Za určitých snímacích podmínek mohou být počty snímků a doby
záznamu nižší než výše uvedené.
Příslušenství
●● Počet snímků / doba při použití plně nabité baterie.
Dodatek
Rejstřík
170
Počet snímků, které lze uložit na paměťovou kartu
Počet snímků s poměrem stran (= 48) 4:3 na paměťovou kartu je
následující. Mějte na paměti, že počet dostupných snímků se mění
v závislosti na poměru stran.
Počet záznamových
pixelů
Kompresní
poměr
Počet snímků, které lze uložit na
paměťovou kartu (přibližný)
16 GB
(Velký)
20M/5184x3888
1680
(Střední 1)
10M/3648x2736
3217
(Střední 2)
3M/2048x1536
9344
(Malý)
0.3M/640x480
2729
5061
16755
53992
80988
●● Hodnoty v tabulce jsou měřeny podle standardů společnosti Canon
a mohou se měnit v závislosti na fotografovaném objektu, použité
paměti a nastavení fotoaparátu.
Doba záznamu na paměťovou kartu
Doba záznamu na paměťovou kartu
16 GB
Kvalita
snímku
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
59 min 30 s
1 h 26 min 05 s*
4 h 05 min 15 s
10 h 22 min 35 s
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
* 52 min 12 s u filmů iFrame (= 66)
Další režimy fotografování
●● Hodnoty v tabulce jsou měřeny podle standardů společnosti Canon
a mohou se měnit v závislosti na fotografovaném objektu, použité
paměti a nastavení fotoaparátu.
Režim P
●● Záznam se automaticky zastaví, jakmile velikost klipu dosáhne
hodnoty 4 GB nebo doba záznamu trvá přibližně 29 minut a 59 sekund
], [
] nebo [
], resp. přibližně 1 hodinu
v režimech [
v režimu [
].
Režimy Tv, Av a M
●● V závislosti na paměťové kartě se může záznam zastavit, i když
nebylo dosaženo maximální délky klipu. Doporučuje se použití
paměťových karet SD Speed Class 10 nebo vyšší.
Funkce Wi-Fi
Pracovní rozsah blesku
Nejkratší ohnisková
vzdálenost ( )
Nejdelší ohnisková
vzdálenost ( )
50 cm – 3,5 m
1,4–2,0 m
Režim přehrávání
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
171
Rozsah zaostřitelných vzdáleností
Režim
fotografování
Ostatní
režimy
Rozsah
zaostření
Rychlost závěrky
Nejkratší ohnisková
vzdálenost ( )
Nejdelší ohnisková
vzdálenost ( )
–
1 cm – nekonečno
1,4 m – nekonečno
–
1 m – nekonečno
8 m – nekonečno
5 cm – nekonečno
1,4 m – nekonečno
*
*
1 – 1/3200 s
Dostupné hodnoty
] (s)
v režimu [
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8,
0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13,
1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80,
1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400,
1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200
–
1 – 50 cm
1 cm – nekonečno
1,4 m – nekonečno
* Není dostupné v některých režimech fotografování.
Rychlost sekvenčního fotografování
Režim sekvenčního
fotografování
Režim [
],
automaticky
nastavitelný rozsah
Rychlost
Cca 6,0 snímků/s
Přibl. 4,5 snímků/s
Přibl. 4,5 snímků/s
●● Rychlost při použití 8GB paměťové karty UHS-I specifikované
v standardech pro testování společnosti Canon. Upozorňujeme,
že počet snímků se bude lišit v závislosti na objektech, značce
paměťové karty a dalších faktorech.
Clona
Clonová čísla
Dostupné hodnoty
v režimu [
]*
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
f/3.2 – f/8.0 (W), f/6.9 – f/8.0 (T)
F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F6.9,
F7.1, F8.0
* V závislosti na poloze zoomu nemusí být dostupná některá clonová čísla.
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
172
Baterie NB-6LH
Typ:
Nominální napětí:
Nominální kapacita:
Počet nabíjecích cyklů:
Provozní teploty:
Před použitím
Nabíjecí lithium-iontová baterie
3,7 V DC
1 060 mAh
Cca 300x
0 – 40 °C
Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE
Jmenovité vstupní hodnoty: 100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A
(100 V) – 0,05 A (240 V)
Jmenovité výstupní hodnoty: 4,2 V DC, 0,7 A
Doba nabíjení:
Cca 2 h (s baterií NB-6LH)
Kontrolka nabíjení: Nabíjení: oranžová / Plně nabito: zelená
(systém dvojí indikace)
Provozní teploty:
0 – 40 °C
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
173
Rejstřík
A
AF servo 75
AF sledování 74
Asistent kompozice 38
Av (režim fotografování) 81
AV kabel 143
B
Barva (vyvážení bílé) 70
Baterie
→ Datum/čas (baterie pro
datum/čas)
Nabíjení 17
Režim Eco 135
Stav 159
Úspora energie 25
Blesk
Deaktivace blesku 78
Kompenzace zábleskové
expozice 78
Pomalá synchronizace 78
Zap 77
Blokování AE 68
Blokování AF 76
Blokování FE 79
Blokování zaostření 74
C
Camera Connect 107
CameraWindow 145
CANON iMAGE GATEWAY 118
Cestování s fotoaparátem 134
Citlivost ISO 69
Č
Černobílé snímky 71
Číslování souborů 137
D
Úpravy 101
Filmy iFrame (režim filmu) 66
Fotoaparát
Resetovat vše 139
Fotografování
Datum/čas pořízení → Datum/čas
Informace o snímku 159
Funkce Wi-Fi 106
Dálkové fotografování 129
Datum/čas
Baterie pro datum/čas 20
Nastavení 19
Světový čas 134
Změna 19
DC propojka 144
Detekce mrkání 51
Digitální telekonvertor 73
Digitální zoom 37
DPOF 150
H
E
i-Contrast 69, 99
Identifikace tváře 43
Indikátor 30, 52, 53
Efekt miniatury
(režim fotografování) 60
Efekt objektivu rybí oko
(režim fotografování) 59
Efekt plakátu (režim fotografování) 59
Expozice
Blokování AE 68
Blokování FE 79
Kompenzace 68
Extra živé (režim fotografování) 59
F
Filmy
Doba záznamu filmu 171
Kvalita snímku (záznamové pixely /
rychlost snímání) 48, 49
Hodiny 30
Hybridní Auto
(režim fotografování) 33
Ch
Chybová hlášení 157
Chytrá expozice
(režim fotografování) 62
Chytrý výběr 91
I
J
Jazyk zobrazování 20
K
Kabel HDMI 142
Kompresní poměr (kvalita snímku) 79
Konektor 143, 146
Korekce červených očí 100
Korekce rtuťových výbojek 49
Krátké klipy (režim film) 65
Kreativní filtry
(režim fotografování) 59
Kreativní snímek 56
Kvalita snímku → Kompresní poměr
(kvalita snímku)
Před použitím
L
Pokročilá příručka
Levný fotoaparát
(režim fotografování) 61
M
M (režim fotografování) 81
Makro (rozsah zaostření) 72
Mazání 93
Mé barvy 70, 99
Monochromatický (režim
fotografování) 62
Mřížka 50
N
Nabídka
Tabulka 161
Základní činnosti 28
Nabídka FUNC.
Tabulka 162
Základní činnosti 27
Nabídka Wi-Fi 110
Nabíječka baterií 2, 141
Napájení 141
→ Baterie
→ Nabíječka baterií
→ Sada napájecího adaptéru
Napájení v domácnosti 144
Nastavení fotoalba 152
Nízká hladina osvětlení
(režim fotografování) 58
Noční scéna z ruky
(režim fotografování) 58
Základní příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
174
O
Oblíbené 96
Obrazovka
Ikony 159, 160
Jazyk zobrazování 20
Nabídka → Nabídka FUNC.,
Nabídka
Obsah balení 2
Odesílání snímků 123
Odesílání snímků do telefonu
Smartphone 107
Odesílání snímků na
webové služby 118
Odeslání snímků na
jiný fotoaparát 123
Ohňostroj (režim fotografování) 58
Ochrana 91
Otáčení 95
P
P (režim fotografování) 67
Paměťové karty 2
Doba záznamu filmu 171
PictBridge 142, 146
Poměr stran 48
Portrét (režim fotografování) 57
Prezentace 90
Programová automatika 67
Prohlížení 22
Chytrý výběr 91
Prezentace 90
Vyhledání snímku 87
Zobrazení indexu 86
Zobrazení jednotlivých
snímků 22
Zobrazení na televizoru 142
Zvětšené zobrazení 89
Přehrávání → Prohlížení
Připojení pomocí
přístupového bodu 114
Příslušenství 141
R
Rámečky AF 73
Resetovat vše 139
Režim Auto
(režim fotografování) 21, 31
Režim Eco 135
Režim měření expozice 68
Režim přístupového
bodu fotoaparátu 112
Rozsah zaostření
Makro 72
Ruční zaostřování 72
Ruční zaostřování
(rozsah zaostření) 72
Ř
Řemínek na zápěstí 2, 16
Řešení možných problémů 153
S
Sada napájecího adaptéru 141, 144
Samospoušť 41
2sekundová samospoušť 41
Přizpůsobení samospouště 42
Samospoušť mrknutím
(režim fotografování) 63
Samospoušť s detekcí obličeje
(režim fotografování) 63
Samospoušť mrknutím
(režim fotografování) 63
Samospoušť s detekcí obličeje
(režim fotografování) 63
Sekvenční fotografování 36, 42
Sépiově tónované snímky 71
Sníh (režim fotografování) 58
Snímky
Doba zobrazení 53
Mazání 93
Ochrana 91
Přehrávání → Prohlížení
Software
Instalace 113, 145
Ukládání snímků
do počítače 145
Stabilizace obrazu 79
Standardní (režim Film) 64
Stereofonní AV kabel 142, 143
Story Highlights 103
Střed (režim rámečku AF) 74
Světový čas 134
Synchronizace snímků 127
T
Tisk 146
Tlačítko připojení mobilního
zařízení 109
Tvář + AiAF (režim rámečku AF) 74
Tv (režim fotografování) 80
U
Ukládání snímků do počítače 145
Úprava nebo smazání informací
o připojení 130
Úpravy
i-Contrast 99
Korekce červených očí 100
Mé barvy 99
Výřez 98
Změna velikosti snímků 97
Úsměv (režim fotografování) 62
Úspora energie 25
Uživatelské vyvážení bílé 70
V
Větrný filtr 34
Vícebodové vyvážení bílé 49
Vyhledávání 87
Výchozí → Resetovat vše
Výřez 98, 148
Vyvážení bílé (barva) 70
Z
Zaostřování
AF servo 75
Blokování AF 76
Rámečky AF 73
Zoom bodu AF 50
Zvýraznění okrajů pro MF 73
Záznam geografických značek do
snímků 129
Záznamové pixely
(velikost snímku) 48
Změkčující efekt
(režim fotografování) 61
Změna velikosti snímků 97
Zobrazení informací GPS 85
Zobrazení na televizoru 142
Zoom 21, 32, 37
Zvětšené zobrazení 89
Zvuky 133
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Ž
Živé ovládání
(režim fotografování) 55
175
Upozornění k připojení Wi-Fi
(k bezdrátové síti LAN)
●● Země a regiony, které umožňují používání WLAN
-- Používání WLAN je v některých zemích a regionech omezeno
a neoprávněné použití může být trestáno podle národních nebo
místních ustanovení. Nechcete-li porušit ustanovení vztahující se
na WLAN, navštivte webové stránky společnosti Canon a ověřte si,
kde je používání těchto sítí dovoleno.
Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za
jakékoliv potíže zapříčiněné používáním WLAN v jiných zemích
a regionech.
●● Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:
-- změna či úprava produktu
-- odstranění certifikačních nálepek z produktu
●● V souladu s právními předpisy upravujícími zahraniční obchod
a směnu je nutné pro export strategických prostředků či služeb
(včetně tohoto produktu) za hranice Japonska získat od japonské
vlády povolení k exportu (nebo povolení k transakci služby).
●● Jelikož tento produkt obsahuje americký šifrovací software, spadá pod
exportní regulační opatření vlády USA a nelze jej exportovat či dovézt
do zemí, na něž USA uvalily obchodní embargo.
●● Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané bezdrátové
sítě LAN.
Nastavení bezdrátové sítě LAN uložená v tomto produktu se
mohou změnit nebo vymazat v důsledku nesprávného fungování
produktu, vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny, nehody či
poruchy. V rámci preventivních opatření si poznamenejte nastavení
bezdrátového připojení LAN. Upozorňujeme, že společnost Canon
nepřebírá žádnou zodpovědnost za přímé či nepřímé škody nebo
ztrátu zisků následkem poškození nebo zmizení obsahu.
●● Při předání produktu další osobě, likvidaci nebo odeslání na opravu
si nezapomeňte poznamenat nastavení bezdrátového připojení LAN
a v případě potřeby obnovit výchozí nastavení produktu (vymazat
nastavení).
●● Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé
v důsledku ztráty či krádeže produktu.
Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty
vzniklé neoprávněným přístupem nebo používáním cílových zařízení
registrovaných k tomuto produktu v době ztráty nebo krádeže produktu.
●● Tento produkt používejte v souladu s pokyny v této příručce.
Funkci bezdrátového připojení LAN používejte v souladu s pokyny
v této příručce. Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za
škody či ztrátu produktu, pokud jsou produkt a jeho funkce využívány
jiným způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
●● Bezdrátové připojení LAN nepoužívejte v případě, že se produkt nachází
v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení.
Provoz bezdrátového připojení LAN v blízkosti lékařského zařízení
nebo jiného elektronického zařízení může negativně ovlivnit činnost
těchto zařízení.
Upozornění na rušení rádiových vln
●● Tento produkt může být rušen jinými zařízeními, jež vysílají rádiové
vlny. Chcete-li rušení předejít, umístěte tento produkt co nejdále od
výše zmíněných zařízení nebo taková zařízení nepoužívejte současně
s tímto produktem.
Bezpečnostní opatření
Jelikož připojení Wi-Fi využívá rádiových vln k přenosu signálů, je nutné
dbát přísnějších bezpečnostních opatření než při využívání kabelových
sítí LAN.
Při použití připojení Wi-Fi respektujte níže uvedené skutečnosti.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Využívejte pouze sítě, k jejichž používání máte oprávnění.
Tento produkt vyhledává blízké sítě Wi-Fi a výsledky hledání zobrazuje
na obrazovce. Mohou se zobrazit i sítě (neznámé sítě), jež nemáte
oprávnění používat. Připojení či pokus o připojení k těmto sítím však
může být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze
ty sítě, k jejichž využívání máte oprávnění. Nepokoušejte se připojit
k jiným neznámým sítím.
176
Nejsou-li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít
k níže uvedeným potížím.
●● Monitorování přenosu
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly monitorovat bezdrátové
přenosy Wi-Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
●● Neoprávněný přístup do sítě
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly získat neoprávněný přístup do
vámi používané sítě a odcizit, upravit či zničit informace. Kromě toho
se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, jako je
například falešná identita (na základě falešné identity se někdo pokusí
získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky s využitím
odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti,
kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování útoků na
jiné systémy).
Chcete-li předejít tomuto typu problémů, nezapomeňte bezdrátovou síť
Wi-Fi řádně zabezpečit.
Bezdrátové připojení Wi-Fi používejte v tomto fotoaparátu jen v případě,
že správně rozumíte zabezpečení připojení Wi-Fi a při konfiguraci
bezpečnostních nastavení dovedete správně posoudit poměr mezi
rizikem a pohodlím.
Fotoaparát může prostřednictvím připojení Wi-Fi
tisknout na tiskárnách kompatibilních se standardem
PictBridge. Díky technickým standardům PictBridge
je snadné přímo připojit digitální fotoaparáty, tiskárny
a další zařízení. Kromě toho zajišťuje nový standard
označovaný jako DPS over IP připojení PictBridge
v síťových prostředích. Fotoaparát je s tímto
standardem kompatibilní.
Ochranné známky a licence
●● Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo v jiných zemích.
●● Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti
Apple Inc. registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
●● App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc.
●● Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
●● HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing, LLC.
●● Logo a symbol iFrame jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
●● Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami asociace Wi-Fi Alliance.
●● Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
●● Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
●● Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4
standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
Zřeknutí se odpovědnosti
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim přehrávání
Funkce Wi-Fi
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
●● Všechny údaje jsou založeny na standardech testování společnosti Canon.
●● Uváděné informace se mohou stejně jako specifikace a vzhled výrobku
bez předchozího upozornění změnit.
●● Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od
skutečného vybavení.
●● Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání
tohoto výrobku.
177
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising