Canon | XA40 | User manual | Canon XA40 User manual

Canon XA40 User manual
CEL-SX7EA2H0
4K videokamera
Návod k používání
VAROVÁNÍ K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV
Neautorizované nahrávání materiálů chráněných autorskými právy může být porušováním práv jejich majitelů a být v rozporu
s autorským zákonem.
2
Potvrzení o obchodních známkách
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo dalších zemích.
• macOS je známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků.
• V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• Termín „Full HD 1080“ označuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvořeného
1 080 vertikálními pixely (skenovacími řádky).
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is
granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
Přednosti videokamery
4K videokamera Canon XA45 / XA40 je výkonný přístroj, díky jehož kompaktním rozměrům jej lze
použít v nejrůznějších situacích. Dále jsou uvedeny některé z mnoha funkcí videokamery.
Záznam 4K
Pohodlí a funkčnost
Snímač CMOS a obrazový procesor
DIGIC DV 6
Delší doba záznamu
Videokamera je vybavena snímačem CMOS
typu 1/2,3, který snímá video v rozlišení cca
8,29 efektivních megapixelů (3 840 x 2 160).
Video je zpracováno obrazovým procesorem
DIGIC DV 6. Kromě záznamu videa 4K využívá
videokamera převzorkování k záznamu
videa Full HD.
Širokoúhlý objektiv se zoomem
a 8lamelovou clonou
Objektiv je vybaven 20x optickým zoomem
s nejkratší ohniskovou vzdáleností 29,3 mm*
(ekvivalent 35 mm filmu) a videokamera tak
poskytuje potřebnou všestrannost
v nejrůznějších snímacích podmínkách.
8lamelová clona poskytuje záznamům
příjemnou reprodukci neostrých míst
obrazu (bokeh).
* Při rozlišení 3 840 x 2 160 a nastavení
stabilizace obrazu na jinou možnost než
Dynamický IS. Při použití nastavení
Dynamický IS je ohnisková vzdálenost
30,6 mm.
Záznam 4K při 25.00P a záznam HD
při 50.00P
Videokamera může zaznamenávat klipy
ve formátu MP4 při rozlišení 3 840 x 2 160
s rychlostí snímání 25.00P nebo při rozlišení
1 920 x 1 080 s rychlostí snímání 50.00P,
což poskytuje svobodu výběru konfigurace
videa, která je nejvhodnější pro daný projekt.
Zvuk je navíc zaznamenáván jako 4kanálový
lineární PCM zvuk nebo 2kanálový zvuk AAC.
Se svými dvěma sloty pro SD karty umožňuje
videokamera duální záznam (A 32) pro
zaznamenání stejného klipu na dvě SD karty,
resp. přepnutí záznamu pro automatické
přepnutí na druhou SD kartu po zaplnění
aktuálně používané karty. Duální záznam je
vynikající funkcí pro vytváření záložních kopií
záznamů, zatímco automatické přepnutí
záznamu zase umožňuje výrazné prodloužení
doby nahrávání.
Důraz na univerzálnost
Videokamera je vybavena funkcemi,
které ji řadí mezi velké kamery, je ale natolik
malá, že ji můžete brát všude s sebou.
Pokročilá stabilizace obrazu (A 63) stabilizuje
obraz v 5 osách, což umožňuje kvalitní
filmování v různých situacích. Rukojeť lze
sejmout, takže ji můžete používat všude tam,
kde se vám budou hodit přídavné možnosti
zvuku a funkce infračerveného režimu.
Pro více flexibilní a kompaktnější rozměry
rukojeť jednoduše sejměte. Dotykový panel
LCD a hledáček lze natočit do různých úhlů,
což umožňuje například snímání
ve stísněných prostorách.
Ruční ovladače v ideálním dosahu
Zaostřovací/zoomovací kroužek pomáhá
dosáhnout požadovaného zaostření.
Funkci tohoto kroužku lze také snadno změnit
na ovládání zoomu. Některé často používané
funkce můžete také přiřadit přizpůsobitelnému
tlačítku a nastavovat je přidruženým voličem
(A 83). Navíc videokamera disponuje
5 přiřaditelnými tlačítky na těle videokamery
a jedním přiřaditelným dotykovým tlačítkem
na obrazovce. Těmto tlačítkům můžete přiřadit
různé funkce, ke kterým chcete mít snadný
přístup (A 84).
3
4
Rozpoznání a sledování tváře (A 61)
Další funkce
Je-li detekována tvář objektu, videokamera je
schopna na ni zaostřit a rovněž ji sledovat.
A nejen to, videokameru můžete mít v režimu
ručního zaostřování a přepnout na
automatické zaostřování pouze při detekci
tváře, a tím zajistit zaostření důležitých objektů.
• Napájecí akumulátory jsou kompatibilní
s inteligentním systémem a informují
o odhadované zbývající době nahrávání.
• Kompatibilita s volitelným GPS přijímačem
GP-E2 umožňuje přidání geografické značky
k záznamům (A 81).
• Kompatibilita s volitelným dálkovým
ovládáním RC-V100 (A 80) poskytuje
profesionální úroveň dálkového ovládání
pro případ potřeby.
Infračervený záznam
Záznam ve tmě s využitím funkce
infračerveného záznamu (A 79).
S infračerveným světlem vestavěným na
jednotce rukojeti můžete snímat noční zvířata
v jejich přirozeném prostředí.
Kreativita a umělecké vyjádření
Speciální režimy záznamu (A 38, 77)
Při nahrávání můžete změnit rychlost záznamu
a vytvořit efekt zrychleného nebo zpomaleného
pohybu. Alternativně můžete použít předtočení
a spustit záznam 3 sekundy předtím, než se
rozhodnete nahrávat, abyste nepromeškali
okamžiky, které se obtížně zachycují.
Vzhledy (A 51)
Podle potřeby můžete upravovat různé
aspekty obrazu, jako například barevnou
hloubku, ostrost a jas, a vytvořit tak
požadovaný „vzhled“.
Vylepšené funkce zvuku (A 67)
Nasazovací rukojeť nabízí rozšířené možnosti
práce se zvukem. Rukojeť obsahuje dvě zdířky
INPUT pro externí mikrofony (vyvážený vstup),
ruční ovládání úrovně záznamu zvuku
a ovládání pro Phantom napájení
externího mikrofonu.
Obsah
1 Úvod 7
Poznámky k tomuto návodu 7
Značky a pojmy používané
v tomto návodu 7
Dodané příslušenství 9
Názvy jednotlivých dílů 10
2 Příprava 15
Nasazení feritového jádra 15
Dobíjení napájecího akumulátoru 15
Příprava videokamery 18
Připevnění jednotky držáku
mikrofonu 18
Nasazení jednotky rukojeti 18
Použití sluneční clony objektivu 19
Nastavení LCD obrazovky 19
Používání hledáčku 20
Přídržný řemen a řemínky 21
Základní obsluha videokamery 23
Zapnutí a vypnutí videokamery 23
Nastavení režimu kamery 24
Použití tlačítka MENU a joysticku 24
První nastavení času 25
Nastavení data a času 25
Změna jazyka 26
Změna časového pásma 26
Použití nabídek 27
Nabídky nastavení 27
Nabídka FUNC 28
Používání SD karet 30
Kompatibilní SD karty 30
Vložení a vyjmutí SD karty 31
Inicializace SD karty 32
Výběr SD karty pro záznam 32
Duální záznam a přepnutí záznamu 32
Obnovování klipů 33
3 Záznam 34
Záznam klipů a fotografií 34
Základní záznam 34
Prohlížení posledního
zaznamenaného klipu 36
Konfigurace videa: Rozlišení, datový
tok a frekvence snímků 37
Výběr rozlišení a datového toku 37
Výběr rychlosti snímání 37
Záznam pomalého a rychlého pohybu 38
Režimy snímání 39
Režimy speciální scény 40
Nastavení expozice 42
Ruční exponování (n) 42
Automatická expozice 43
Expozice dotykem 44
Blokování expozice
(zámek expozice) 45
Kompenzace expozice 45
ND filtr 46
Používání vzoru Zebra 46
Korekce protisvětla 47
Limit AGC (automatic gain control –
automatické řízení zisku) 48
Vyvážení bílé 49
Použití vzhledů 51
Zoomování 52
Používání zaostřovacího/
zoomovacího kroužku 52
Použití kolébkových ovladačů
zoomu 53
Používání ovladačů zoomu
na dotykové obrazovce 55
Použití volitelného
dálkového ovladače 55
Jemné ovládání zoomu 55
Digitální telekonvertor 56
Nastavení zaostření 57
Ruční zaostřování 57
Automatické zaostřování 60
Rozpoznání a sledování tváře 61
Stabilizace obrazu 63
Dynamický IS nebo Standardní IS 63
Nastavení časového kódu 64
Výběr režimu časového kódu 64
Nastavení kódu User Bit 66
Záznam zvuku 67
Výběr formátu záznamu zvuku 67
Nastavení zvuku a nahrávané
zvukové kanály 68
Připojení externího mikrofonu
nebo externího zdroje zvuku
k videokameře 69
Použití linkového vstupu nebo
externího mikrofonu zapojeného
do zdířky INPUT 70
5
6
Záznamová úroveň zvuku
(Zdířky INPUT) 71
Nastavení citlivosti mikrofonu
(Zdířky INPUT) 71
Tlumič mikrofonu (zdířky INPUT) 72
Použití vestavěného mikrofonu nebo
externího mikrofonu zapojeného
do zdířky MIC 72
Záznamová úroveň zvuku
(vestavěný mikrofon/zdířka MIC) 73
Citlivost mikrofonu
(vestavěný mikrofon) 73
Tlumič mikrofonu (vestavěný mikrofon
nebo zdířka MIC) 74
Filtr dolní propusti (vestavěný mikrofon
nebo zdířka MIC) 74
Používání sluchátek 75
Barevné pruhy/Referenční
zvukový signál 76
Záznam barevných pruhů 76
Záznam referenčního
zvukového signálu 76
Předtočení 77
Informace zobrazované na obrazovce 78
Infračervený záznam 79
Použití volitelného dálkového
ovladače RC-V100 80
Používání GPS přijímače GP-E2 81
Připojení přijímače GPS 81
4 Přizpůsobení 83
Volič a tlačítko CUSTOM 83
Přiřaditelná tlačítka 84
Uložení a načtení nastavení nabídky 86
Uložení nastavení videokamery 86
Načtení nastavení videokamery 86
5 Přehrávání 87
Základní přehrávání 87
Ovladače přehrávání 89
Nastavení hlasitosti 90
Zobrazení informací o klipu 90
Operace s klipy a fotografiemi 91
Odstranění klipů a fotografií 91
Střih klipů 92
6 Externí připojení 93
Konfigurace výstupu videa 93
Připojení k externímu monitoru 95
Diagram zapojení 95
s Výběr zdířky používané
pro výstup 95
s Použití zdířky SDI OUT 96
Použití zdířky HDMI OUT 96
Zvukový výstup 98
Výběr zvukových kanálů pro výstup
sluchátek nebo reproduktor 98
Výběr zvukových kanálů pro
výstup HDMI 98
7 Uložení klipů 99
Práce s klipy v počítači 99
Kopírování klipů a fotografií mezi SD
kartami 100
8 Doplňkové informace 101
Položky nabídky 101
Nabídka FUNC 101
Nabídky nastavení 102
Dodatek: Zobrazení informací
a ikony 111
Odstraňování problémů 115
Seznam hlášení 119
Bezpečnostní pokyny
a upozornění k obsluze 121
Videokamera 122
Napájecí akumulátor 123
SD karta 123
Vestavěná dobíjitelná
lithiová baterie 124
Likvidace 124
Údržba/Další 125
Čištění 125
Kondenzace 125
Zobrazení loga osvědčení 125
Používání videokamery v zahraničí 126
Volitelné příslušenství 127
Technické údaje 130
Referenční tabulky 133
Přibližné doby nahrávání 133
Doby nabíjení, nahrávání
a přehrávání 133
Rejstřík 135
1
Úvod
Poznámky k tomuto návodu
Úvod
Poznámky k tomuto návodu
Děkujeme, že jste si zakoupili videokameru Canon XA45 / XA40. Tento návod si pozorně přečtěte,
než začnete videokameru používat, a poté jej bezpečně uschovejte pro případné další použití.
Nebude-li videokamera pracovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů (A 115).
Značky a pojmy používané v tomto návodu
•
DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery.
•
POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze.
• A: Číslo strany v tomto návodu, na niž se odkazuje.
• s: Používá se jako zkratka pro model uvedený na ikoně. Ikona se vztahuje na text a ilustrace,
které se týkají pouze uvedeného modelu.
• V tomto návodu jsou používány tyto pojmy:
„SD karta“ označuje paměťovou kartu SD, SDHC nebo SDXC.
„Obrazovka“ označuje LCD obrazovku a obrazovku hledáčku.
„Klip“ označuje úsek filmu od okamžiku, kdy stisknutím tlačítka START/STOP spustíte záznam,
až po okamžik, kdy jeho opětovným stisknutím záznam zastavíte.
Pojmy „fotka“ a „fotografie“ mají stejný význam a jsou zaměnitelné.
• Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované obrázky pořízené fotoaparátem.
Pokud není uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu s.
• Některé obrazovky v tomto návodu byly zjednodušeny, aby ukazovaly pouze důležité ikony.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornění. Jejich nerespektování
může mít za následek nevratnou ztrátu dat nebo poškození paměti.
- Neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neměňte provozní režim kamery.
- Nenastavujte videokameru do režimu MEDIA.
- Pokud je k videokameře připojen USB kabel, neodpojujte ho.
7
Poznámky k tomuto návodu
Tyto ikony označují provozní režim videokamery, a zda je v daném režimu funkce dostupná.
8
: Označuje, zda je videokamera
v režimu snímání (CAMERA) nebo v režimu
přehrávání (MEDIA). V tomto příkladu je
funkce dostupná pouze v režimu
.
Podrobné informace naleznete v části
Zapnutí a vypnutí videokamery (A 23).
: Označuje režim kamery.
Podrobné informace naleznete v části
Nastavení režimu kamery (A 24).
Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)
Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)
Při záznamu v tmavém prostředí zvýší videokamera automaticky zisk, aby dosáhla jasnějšího obrazu.
Když nastavíte maximální hodnotu zisku, můžete omezit množství šumu v obrazu a zachovat tmavší
vzhled. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚ nebo “.
Provozní režimy:
1 Otevřete obrazovku pro nastavení limitu AGC.
[FUNC] > [
Limit AGC] > [n]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Pro návrat videokamery do režimu automatického řízení zisku vyberte znovu [n].
2 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou maximální hodnotu zisku.
• Můžete vybrat limit AGC od 0,0 dB do 23,0 dB. Čím nižší nastavení, tím nižší limit AGC.
3 Vyberte [X].
• Je-li nastaven limit AGC, vlevo na obrazovce se objeví
a maximální hodnota zisku.
POZNÁMKY
• Limit AGC nelze nastavit v následujících případech:
- Když je zamčená expozice (A 45).
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Pomocí voliče CUSTOM můžete nastavit limit AGC (A 83).
Závorky [ ] označují
ovládací tlačítka na displeji
a volby nabídky, které
budete volit, a další hlášení
a indikace zobrazované
na obrazovce.
Šipka > slouží jako zkratka indikace výběrů
nabídek. Podrobné informace k používání
nabídek naleznete v části Používání nabídek
(A 27). Souhrn dostupných položek nabídek
a nastavení naleznete v dodatku Seznamy
položek nabídek (A 101).
Dodané příslušenství
Dodané příslušenství
S videokamerou je dodáváno níže uvedené příslušenství:
9
Kompaktní napájecí adaptér CA-570
(vč. napájecího kabelu)
Feritové jádro
Napájecí akumulátor BP-820
Jednotka držáku mikrofonu
(včetně šroubů)
Rukojeť (včetně šroubů)
Sluneční clona objektivu
s krytem objektivu
Kryt objektivu
Stručný návod k používání
Názvy jednotlivých dílů
Názvy jednotlivých dílů
Pohled zleva
10
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
Přepínač krytu objektivu (A 34)
Slot pro SD kartu 2 (A 30)
Slot pro SD kartu 3 (A 30)
Tlačítko u (prohlížení záznamu)
(A 36)/Přiřaditelné tlačítko 5 (A 84)
Sluneční clona objektivu (A 19)
Zaostřovací/zoomovací kroužek
(A 52, 57)
Volič CUSTOM (přizpůsobitelný)
(A 83)
9
8
10
11
Tlačítko CUSTOM (přizpůsobitelné)
(A 83)
9 Spínač INFRARED (infračervený)
(A 79)
10 Kryt slotu karty SD
11 Tlačítko DISP (informace
zobrazované na obrazovce) (A 78)/
BATT. Tlačítko INFO (informace
o baterii) (A 17)
Názvy jednotlivých dílů
Pohled zprava
1
11
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
Vestavěný reproduktor (A 90)
Zdířka MIC (mikrofon) (A 67)
Zdířka HDMI OUT (A 95, 96)
Zdířka REMOTE (dálkový ovladač)
(A 80)
Pro připojení na trhu běžně
dostupných dálkových ovladačů.
5
6
7
8
9
s Zdířka SDI OUT (A 96)
Zdířka × (sluchátka) (A 75)
Zdířka USB (A 81)
Zdířka DC IN (A 15)
Přídržný řemen (A 21)
Názvy jednotlivých dílů
Pohled zepředu
12
1
6
Pohled zezadu
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Snímač funkce Instantní AF
(A 60, 125)
Tlačítko AF/MF (A 57)/
Přiřaditelné tlačítko 1 (A 84)
Tlačítko PRE REC (předtočení)
(A 77)/
Přiřaditelné tlačítko 2 (A 84)
Dotyková LCD obrazovka (A 19)
Přepínač zaostřovacího/zoomovacího
kroužku (A 52, 57)
Hledáček (A 20)
7
8
9
10
11
12
Páčka dioptrického seřízení (A 20)
Joystick/tlačítko SET (A 24)
Očko pro připevnění řemínku (A 21)
Přiřaditelné tlačítko 3 (A 84)
Přiřaditelné tlačítko 4 (A 84)
Upevňovací jednotka akumulátoru
(A 15)
13 Tlačítko START/STOP (A 34)
14 Tlačítko MENU (nabídka) (A 27)
15 Výrobní číslo
Názvy jednotlivých dílů
Pohled seshora
Pohled zespodu
3
13
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
7
Spínač napájení (A 23)
Indikátor POWER / CHG
(nabíjení baterie) (A 15)
Vestavěný stereofonní mikrofon
(A 67)
Patice pro příslušenství
Přepínač režimů kamery (A 24)
Kolébkový ovladač zoomu na gripu
(A 53)
Indikátor ACCESS
(přístup na SD kartu) (A 34)
8
9
Upevnění rukojeti (A 18)
Značka pro upevnění sluneční clony
objektivu
10 Stativový závit
Videokameru upevníte na stativ
upevňovacími šrouby o maximální
délce 6,5 mm.
11 Přepínač BATTERY RELEASE
(zajištění akumulátoru) (A 16)
12 Očnice (A 20)
Názvy jednotlivých dílů
Rukojeť
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13 14
Jednotka držáku mikrofonu (A 67)
Zajišťovací šroub mikrofonu (A 67)
Patice pro příslušenství
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti
(A 53)
Zajišťovací páčka START/STOP (C)
(A 35)
Tlačítko START/STOP (A 34)
Přepínače výběru citlivosti pro
INPUT 1 a INPUT 2 (A 70)
Přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT
(A 72)
Přepínače hlasitosti pro kanály CH1
a CH2 (A 71)
15
16
10 Voliče úrovně zvuku pro kanály CH1
a CH2 (A 71)
11 Příchytka kabelu mikrofonu (A 69)
12 Zdířky INPUT 1 a INPUT 2 (hromadně
označovány jako „zdířky INPUT“)
(A 70)
13 Infračervené světlo (A 79)
14 Kontrolka snímání (A 34)
15 Přední šroub jednotky rukojeti
(A 18)
16 Zadní šrouby jednotky rukojeti
(A 18)
2
Nasazení feritového jádra
Příprava
Příprava
Nasazení feritového jádra
Před připojením kompaktního napájecího adaptéru k videokameře nasaďte feritové jádro.
Feritové jádro nasaďte na kabel ve vzdálenosti přibližně 6 cm od
zástrčky DC (zástrčky, která bude zapojena do zdířky DC IN).
Kabel protáhněte středem jádra a otočte jej kolem jádra (podle obrázku).
Potom jednotku zavřete. Při správném zavření uslyšíte zacvaknutí.
Dobíjení napájecího akumulátoru
Videokamera může být napájena napájecím akumulátorem nebo přímo pomocí dodaného
kompaktního napájecího adaptéru CA-570.
1 Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře
a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Zdířka DC IN
2 Připojte napájecí akumulátor k videokameře.
• Mírným zatlačením na napájecí akumulátor jej zasuňte do
upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím dopředu
jej na svém místě zajistěte.
15
Dobíjení napájecího akumulátoru
3 Nabíjení se spustí po vypnutí videokamery.
16
Indikátor POWER/CHG (nabíjení baterie)
• Pokud byla videokamera zapnutá, zeleně svítící indikátor
POWER/CHG při vypnutí videokamery zhasne. Po chvíli se
indikátor POWER/CHG rozsvítí červeným světlem (nabíjení
napájecího akumulátoru). Jakmile je napájecí akumulátor
plně nabitý, červeně svítící indikátor POWER/CHG zhasne.
• Pokud indikátor bliká, přečtěte si část Odstraňování
problémů (A 117).
Vyjmutí napájecího akumulátoru
1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky
a přidržujte jej stisknutý (햲).
2 Napájecí akumulátor posuňte a potom vyjměte (햳).
Přepínač
BATTERY
RELEASE
DŮLEŽITÉ
• Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery.
Po vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data na SD kartě. Vyčkejte, dokud zeleně svítící
indikátor POWER/CHG nezhasne.
• Používáte-li kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte ho trvale na jednom místě, protože by mohlo
dojít k poruše.
• Do zdířky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte žádné jiné elektrické
zařízení než jmenovitě uvedené pro tuto videokameru.
• Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní
napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje,
např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod.
POZNÁMKY
• Doporučujeme nabíjet napájecí akumulátor v rozmezí teplot 10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota
nebo teplota napájecího akumulátoru mimo rozsah cca 0 °C až 40 °C, nabíjení nezačne.
• Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je videokamera vypnutá.
• Pokud v průběhu nabíjení napájecího akumulátoru došlo k odpojení napájení, před opětovným
zapojením napájení se ujistěte, že indikátor POWER/CHG nesvítí.
Dobíjení napájecího akumulátoru
• Pokud si nejste jisti, že postačuje doba zbývající do vybití akumulátoru, můžete videokameru
napájet z kompaktního napájecího adaptéru a tím eliminovat spotřebu energie z napájecího
akumulátoru.
• Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte,
abyste měli jistotu, že je úplně nabitý.
• Při prvním použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom používejte ve
videokameře, dokud se napájecí akumulátor úplně nevybije. Tímto způsobem zajistíte přesné
zobrazování zbývající doby nahrávání.
• Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz,
než předpokládáte.
• Upozornění k obsluze napájecího akumulátoru naleznete v části Bezpečnostní pokyny a upozornění
k obsluze (A 121).
• Hodnoty doby nabíjení a přibližné doby použitelnosti naleznete v části Referenční tabulky (A 133).
Kontrola doby zbývající do vybití akumulátoru
Když je videokamera vypnutá, stiskněte tlačítko BATT. INFO na přibližně 5 sekund a na obrazovce
se zobrazí přibližná úroveň nabití akumulátoru. Vezměte na vědomí, že pokud je úroveň nabití
akumulátoru příliš nízká, nemusí se informační obrazovka akumulátoru zobrazit.
17
Příprava videokamery
Příprava videokamery
V této části jsou uvedeny kroky základní přípravy videokamery, jako např. nasazení rukojeti a sluneční
clony objektivu a nastavení hledáčku a LCD obrazovky.
DŮLEŽITÉ
18
• Dejte pozor, aby vám videokamera při nasazování, snímání nebo seřizování různého příslušenství
neupadla. Doporučujeme využití stolu nebo jiného stabilního podkladu.
Připevnění jednotky držáku mikrofonu
Dodanými šrouby připevněte jednotku držáku mikrofonu
k rukojeti.
Nasazení jednotky rukojeti
1 Podle pokynů na obrázku zasuňte přední část jednotky
rukojeti do patice pro příslušenství. Poté jednotku
rukojeti zasuňte až na doraz.
• Dbejte na to, aby přední a zadní šrouby byly při zasouvání
jednotky rukojeti vyšroubovány nahoru.
2 Zašroubováním předního šroubu a dvou zadních šroubů
zajistěte jednotku rukojeti.
POZNÁMKY
• Videokamera je plně funkční i bez jednotky rukojeti.
Ale některé volby pro zvuk (A 67), infračervené světlo
(A 79) a kontrolka snímání nebudou dostupné.
Příprava videokamery
Použití sluneční clony objektivu
Dodaná sluneční clona objektivu s krytkou při záznamu
efektivně potlačuje účinky rozptýleného světla, které může být
příčinou výskytu odlesků a světelného závoje na snímcích.
Zavřením krytkou objektivu lze navíc zabránit zanechání otisků
prstů a hromadění nečistot na objektivu.
19
1 Sejměte kryt objektivu.
2 Zarovnejte značku na sluneční cloně objektivu se
značkou pro upevnění sluneční clony objektivu na
spodní části videokamery (햲), a poté otáčejte
sluneční clonou objektivu ve směru hodinových
ručiček, dokud se s cvaknutím nezajistí na místě (햳).
• Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu
nezdeformovali.
• Při nasazování dbejte na správné vyrovnání sluneční
clony objektivu se závitem na objektivu.
• Chcete-li sluneční clonu objektivu sejmout, otáčejte jí proti směru hodinových ručiček.
POZNÁMKY
Kryt objektivu:
• Dodaný kryt objektivu používejte při přenášení videokamery nebo při jejím uchovávání po natáčení.
• Upozornění. Kryt objektivu a sluneční clonu s krytkou objektivu nelze používat současně.
Nastavení LCD obrazovky
Otevřete LCD panel do úhlu 90°.
• Panel můžete otočit dolů nebo směrem k objektivu.
• Otočit LCD panel směrem k objektivu může být užitečné, chcete-li snímané osobě umožnit sledovat
LCD obrazovku, když nahráváte pomocí hledáčku.
Snímaná osoba může sledovat LCD
Příprava videokamery
POZNÁMKY
20
• Jas LCD obrazovky lze upravit pomocí položky
> [£ Nastavení displeje] > [Jas LCD]
nebo [Podsvětlení LCD]. Rovněž můžete přidržením stisknutého tlačítka DISP déle než 2 sekundy
přepínat nastavení [Podsvětlení LCD] mezi jasným a normálním nebo mezi tlumeným a normálním.
• Nastavení jasu nemá vliv na jas záznamů.
• Používání jasnějšího nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.
• V případě otočení LCD panelu o 180 ° směrem k objektu můžete použít položku
>
[£ Nastavení displeje] > [Zrcadlový obraz LCD] pro horizontální převrácení obrazu na obrazovce
a zobrazení zrcadlového obrazu objektu.
• Podrobnosti k péči o LCD obrazovku naleznete v části Upozornění k obsluze (A 122),
Čištění (A 125).
• Poznámky k LCD obrazovce a hledáčku: Obrazovky jsou zhotovovány s použitím mimořádně
přesných výrobních technik, které zajišťují správnou funkci 99,99 % obrazových bodů (pixelů) podle
specifikace. Ve velice výjimečných případech se obrazové body mohou zobrazit chybně nebo se
trvale zobrazit jako bílé body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného
obrazu a nejedná se o poruchu zařízení.
Používání hledáčku
V případě, že používání LCD obrazovky je obtížné, můžete použít hledáček, který lze vyklopit
až o 45 ° nahoru.
1
2
3
4
Zapněte videokameru spínačem napájení (A 23).
Zavřete LCD panel (햲).
Vytáhněte hledáček a upravte pozorovací úhel (햳).
Nastavte optiku hledáčku páčkou dioptrického
seřízení (햴).
햳
햳
햲
Páčka
dioptrického
seřízení
햴
POZNÁMKY
• Jas hledáčku lze nastavit pomocí položky
> [£ Nastavení displeje] >
[Podsvětlení hledáčku].
• Nastavení jasu nemá vliv na jas záznamů.
• Používání jasnějšího nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.
• LCD obrazovku a hledáček nelze používat současně.
Příprava videokamery
• Dbejte na to, abyste při filmování s videokamerou měli
nasazenou očnici.
Nosíte-li brýle, použití hledáčku může být pro vás
jednodušší, když přehrnete dozadu, tj. k tělu videokamery,
vnější lem očnice.
• Podrobnosti k péči o hledáček naleznete v části
Upozornění k obsluze (A 122), Čištění (A 125).
Přídržný řemen a řemínky
Seřiďte přídržný řemen.
• Přídržný řemen upravte tak, abyste ukazováčkem dobře
dosáhli na kolébkový ovladač zoomu na gripu a palcem
na tlačítko START/STOP.
Připevnění volitelného přídržného řemínku na zápěstí
Přídržný řemínek na zápěstí vsuňte do očka pro připevnění
řemínku na přídržném řemeni, upravte jeho délku a utáhněte.
• V zájmu maximálního pohodlí a ochrany můžete používat oba.
21
Příprava videokamery
Připevnění volitelného ramenního řemene
Protáhněte konec ramenního řemene
očkem pro připevnění řemínku, které se
nachází na přídržném řemeni, a upravte
jeho délku.
22
Základní obsluha videokamery
Základní obsluha videokamery
Zapnutí a vypnutí videokamery
Videokameru můžete zapnout v režimu CAMERA (
) pro snímání záznamů nebo v režimu
MEDIA (
) pro přehrávání záznamů. Režim vyberte pomocí spínače napájení.
23
Zapnutí videokamery
Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA, chcete-li ji
zapnout v režimu
(A 34) nebo na MEDIA, chcete-li ji
zapnout v režimu
(A 87).
• Indikátor POWER/CHG se rozsvítí zeleně.
Režim
Režim
Indikátor POWER/CHG
Vypnutí videokamery
Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
• Indikátor POWER/CHG zhasne.
POZNÁMKY
• Pomocí položky
POWER vypnout.
> [B Nastavení systému] > [POWER LED] můžete funkci indikátoru
Základní obsluha videokamery
Nastavení režimu kamery
Během natáčení můžete měnit režim kamery podle
preferovaného způsobu snímání.
24
Režim
(Auto)
Přepínač režimů kamery nastavte do polohy N. Při nastavení tohoto režimu
se videokamera stará o veškerá nastavení a vy se můžete soustředit na vlastní
záznam (A 35). Tento provozní režim je vhodný, když se nechcete starat
o podrobné nastavení videokamery.
Režim
(Ruční)
Přepínač režimů kamery nastavte do polohy n. Při nastavení tohoto režimu
máte přístup ke všem nabídkám, nastavením a pokročilým funkcím.
Použití tlačítka MENU a joysticku
Vedle dotykové obrazovky můžete pro přechod do některých nabídek a obrazovek videokamery využít
tlačítko MENU a joystick.
Joystick/tlačítko SET
Při provádění výběru v nabídce přitlačením joysticku
posuňte oranžový výběrový rámeček v nabídce.
Poté stisknutím joysticku (v ručním režimu
„stiskněte SET“) vyberte položku nabídky
indikovanou oranžovým výběrovým rámečkem.
Tlačítko MENU
Stisknutím tlačítka otevřete nabídky nastavení
a po upravení požadovaného nastavení nabídku
opětovným stisknutím zavřete.
První nastavení času
První nastavení času
Nastavení data a času
Než začnete videokameru používat, musíte na ní nejprve nastavit
datum a čas. Obrazovka [Date/Time/Datum/Čas] (obrazovka pro
nastavení data a času) se zobrazí automaticky, když nejsou
nastavené vnitřní hodiny videokamery.
Provozní režimy:
1 Zapněte videokameru spínačem napájení.
• Zobrazí se obrazovka [Date/Time/Datum/Čas].
2 Dotkněte se, které chcete změnit (rok, měsíc, den, hodiny nebo minuty).
• Mezi poli můžete také přecházet přitlačením joysticku (ÏÐ).
3 Dotykem ikony [Í] nebo [Î] změňte pole podle potřeby.
• Pole můžete také změnit přitlačením joysticku (ÍÎ).
4 Stejným postupem upravte hodnoty ve všech polích na správné datum a čas.
5 Dotykem na [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] nebo [D.M.Y/D.M.R] vyberte vámi preferovaný
formát data.
• Na některých obrazovkách se bude datum zobrazovat ve zkrácené formě (čísla namísto názvů
měsíců nebo pouze den a měsíc), ale bude stále dodrženo vámi vybrané pořadí.
6 Stiskněte [24H], chcete-li používat 24hodinový režim, nebo ponechte bez výběru a kamera
bude používat 12hodinový režim (dop./odp.).
7 Dotykem na [OK] spusťte hodiny a zavřete obrazovku nastavení.
POZNÁMKY
• Pomocí následujících nastavení můžete změnit časové pásmo, datum a čas i po počátečním
nastavení. Můžete také změnit formát data a formát hodin (12hodinový nebo 24hodinový).
> [B Nastavení systému] > [Časové pásmo/Letní čas]
> [B Nastavení systému] > [Datum/Čas]
• Pokud nebudete videokameru přibl. 3 měsíce používat, může se stát, že se vestavěná dobíjitelná
lithiová baterie vybije, a tím dojde ke ztrátě nastavení data a času. V takovém případě vestavěnou
lithiovou baterii dobijte (A 124) a znovu nastavte časové pásmo, datum a čas.
• Pomocí volitelného GPS přijímače GP-E2 můžete zajistit automatické nastavování videokamery
na základě informací o datu/čase UTC přijatých ze signálů GPS (A 81).
25
První nastavení času
Změna jazyka
Výchozím jazykem nastaveným na videokameře je angličtina.
Můžete však na ní nastavit libovolný z 27 jazyků.
Informace o navigaci nabídkou během tohoto procesu
naleznete v části Nabídky nastavení (A 27).
26
Provozní režimy:
1 Otevřete obrazovku [Language
/Jazyk].
> [B ! System Setup/Nastavení systému] > [Language
/Jazyk]
2 Vyberte požadovaný jazyk a poté volbu [OK].
3 Výběrem volby [X] zavřete nabídku.
POZNÁMKY
• Některá tlačítka na obrazovce, jako např. [ZOOM], [FUNC.] nebo [MENU], se budou zobrazovat
v angličtině nezávisle na vybraném jazyce.
Změna časového pásma
Změňte časové pásmo podle místa, kde se nacházíte. Výchozí nastavení je Paříž. Videokamera
dokáže také uchovat datum a čas dalšího místa. To je praktické, když cestujete – čas videokamery
můžete nastavit podle času v místě, kde se nacházíte, nebo podle času v cíli vaší cesty.
Informace o navigaci nabídkou během tohoto procesu naleznete v části Nabídky nastavení (A 27).
Provozní režimy:
1 Otevřete obrazovku [Časové pásmo/Letní čas].
> [B ! Nastavení systému] > [Časové pásmo/Letní čas]
2 Vyberte ["] pro nastavení místního časového pásma nebo [#] pro nastavení časového
pásma místa, kam cestujete.
3 Výběrem volby [Ï] nebo [Ð] nastavte požadované časové pásmo. V případě potřeby
vyberte volbu [$] pro nastavení letního času.
4 Výběrem volby [X] zavřete nabídku.
Použití nabídek
Použití nabídek
Funkce videokamery lze upravit z nabídek nastavení přístupných pomocí tlačítka MENU nebo
z nabídky FUNC přístupné dotykem nebo výběrem tlačítka [FUNC] na obrazovce.
Podrobnosti o dostupných volbách nabídek a nastaveních viz Volby nabídky (A 101).
Nabídky nastavení
27
Dále je vysvětleno po jednotlivých krocích, jak vybrat typickou volbu z nabídky nastavení.
Některé položky nabídky mohou vyžadovat další kroky. Takové operace jsou vysvětleny
v odpovídajících částech návodu.
V zájmu stručnosti jsou odkazy na nabídky nastavení zkráceny následujícím způsobem:
> [B ! Nastavení systému] > [Jazyk
] > Požadovaná volba
Použití dotykového panelu
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Dotkněte se ikony požadované nabídky nastavení z horní řádky.
• V tomto příkladě se jedná o ikonu B odpovídající nabídce [Nastavení systému].
3 Dotkněte se požadované položky nabídky ([Jazyk
], v daném příkladu).
• Pokud se požadovaná položka nabídky neobjeví na stránce nabídky, posuňte prstem
doleva/doprava pro procházení ostatních stránek nabídky.
• Pro hlavní postupy je k dispozici číslo stránky v návodu (!, v daném příkladu). Pokud znáte číslo
stránky, můžete dotykem na ikoně čísla v levé horní části obrazovky otevřít požadovanou
stránku nabídky.
• Číslo stránky se může lišit v závislosti na tom, jestli je videokamera v režimu
nebo v režimu
. V rámci návodu uvádějí postupy, které lze použít v obou režimech, číslo stránky
v režimu
.
4 Dotkněte se požadované volby nastavení a poté se dotkněte [X] pro zavření nabídky.
• Chcete-li se vrátit na předchozí stránku nabídky, dotkněte se [L].
Použití nabídek
Použití joysticku
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Přitlačte joystick (Þ) a vyberte ikonu požadované nabídky nastavení.
• V tomto příkladě se jedná o ikonu B odpovídající nabídce [Nastavení systému].
• Pokud otevřete nabídku a jedna z ikon v horní řadě není vybrána, nejdříve přitlačte joystick (Ý)
a přesuňte oranžový výběrový rámeček na jednu z ikon.
28
3 Přitlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanou položku nabídky ([Jazyk
příkladu) a poté stiskněte tlačítko SET.
], v daném
• Pokud se požadovaná položka nabídky neobjeví na stránce nabídky, přitlačte joystick (Þ)
pro procházení ostatních stránek nabídky.
• Pro hlavní procesy je k dispozici číslo stránky v návodu (!, v daném příkladu), pro zjednodušení
vyhledání požadované stránky nabídky.
4 Přitlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanou volbu nastavení a potom stiskněte SET.
5 Stisknutím tlačítka MENU nabídku zavřete.
• Přitlačením joysticku zvýrazníte tlačítko [L] a stisknutím tlačítka SET se vrátíte na předchozí
stránku nabídky. Můžete také zvýraznit tlačítko [X] a stisknutím tlačítka SET zavřít nabídku.
POZNÁMKY
• Nabídku můžete kdykoliv zavřít dotykem [X] nebo stisknutím tlačítka MENU.
• Nedostupné položky se budou zobrazovat v šedé barvě.
Nabídka FUNC
V režimu
nabídka FUNC poskytuje možnost rychlého ovládání různých funkcí snímání, jako je
například vyvážení bílé, expozice, zaostření atd. Dostupné funkce jsou v režimu
více omezené.
Použití dotykového panelu
Nabídka FUNC v režimu
1 Dotkněte se volby [FUNC] na obrazovce
snímání.
2 Dotkněte se ikony požadované funkce
v levém sloupci.
• V případě potřeby se můžete pohybovat nahoru
a dolů dotykem [
]/[
].
3 Dotkněte se ikony požadované funkce
na spodním řádku.
4 Dotykem [X] zavřete nabídku FUNC nebo se dotykem [L] vraťte do levého sloupce.
Použití nabídek
Použití joysticku
1 Na obrazovce snímání vyberte přitlačením joysticku možnost [FUNC] a poté stiskněte
tlačítko SET.
2 Přitlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanou ikonu z levého sloupce a poté stiskněte
tlačítko SET.
3 Přitlačením joysticku (Þ) vyberte požadovanou ikonu ze spodní řady a poté stiskněte
tlačítko SET.
• Pro výběr hodnoty z voliče nastavení nejdříve zvýrazněte přitlačením joysticku (Î) volič
v oranžové barvě a poté vyberte přitlačením (Þ) požadovanou hodnotu.
4 Výběrem [X] zavřete nabídku FUNC nebo se výběrem [L] vraťte do levého sloupce.
• Z levého sloupce vyberte přitlačením joysticku (Ð) ikonu [X] a poté stiskněte tlačítko SET.
Ze spodní řady přitlačte joystick jednou (Í) a poté (Þ) pro výběr požadované ikony.
POZNÁMKY
• V závislosti na vybrané funkci se mohou na obrazovce objevit jiná tlačítka, voliče nastavení
a jiné ovladače. Tyto jsou vysvětleny v odpovídajících částech návodu.
29
Používání SD karet
Používání SD karet
Videokamera zaznamenává klipy a fotografie na komerčně dostupné karty Secure Digital (SD)1.
Videokamera obsahuje dva sloty pro SD kartu a vy můžete používat dvě SD karty (v návodu „SD karta
A“ a „SD karta B“) k záznamu na obě zároveň nebo k automatickému přepínání na druhou SD kartu
v případě, kdy se používaná SD karta zaplní (A 32).
SD karty (A 32) inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé.
30
1
SD karta se také používá k uložení souborů nastavení nabídky.
Kompatibilní SD karty
S videokamerou lze používat následující typy SD karet2. Nejnovější informace ohledně SD karet
testovaných pro použití s touto videokamerou najdete na webových stránkách místního zastoupení
společnosti Canon.
Typ SD karty:
.
/
0
SD karty
SDHC karty
SDXC karty
Speed Class U1
Speed Class U3
SD Speed Class3:
UHS Speed Class3:
2
3
K únoru 2019 byla funkce záznamu klipu testována s SD kartami výrobců Panasonic, Toshiba a SanDisk.
UHS a SD Speed Class jsou standardy, které označují minimální zaručenou rychlost přenosu dat SD karet.
K záznamu klipů 4K s rozlišením 3840x2160 (A 37) nebo používání záznamu pomalého a rychlého
pohybu (A 38) doporučujeme používat SD karty s označením UHS Speed Class U3.
DŮLEŽITÉ
• Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované SD kartě) může zápis dat
na kartu trvat delší dobu, a záznam se může i zastavit. V takovém případě si uložte své záznamy
a videokamerou inicializujte kartu. Nezapomeňte inicializovat SD karty zvláště před snímáním
důležitých scén.
• Karty SDXC: Karty SDXC můžete používat s touto videokamerou, ale karty SDXC jsou inicializovány
videokamerou pomocí systému souborů exFAT.
- Chcete-li používat karty zformátované na souborový systém exFAT v ostatních zařízeních (digitální
záznamníky, čtečky karet atd.), ujistěte se, že jsou tato zařízení kompatibilní se systémem exFAT.
Další informace o kompatibilitě získáte u výrobce počítače, operačního systému nebo karty.
- Pokusíte-li se použít kartu zformátovanou na souborový systém exFAT v počítači s operačním
systémem, který není se systémem exFAT kompatibilní, můžete být požádáni o zformátování
karty. V takovém případě operaci zrušte, abyste zabránili ztrátě dat.
POZNÁMKY
• Řádnou činnost nelze garantovat u všech SD karet.
Používání SD karet
Vložení a vyjmutí SD karty
1 Vypněte videokameru (햲).
• Ujistěte se, že nesvítí indikátor POWER/CHG.
2 Otevřete kryt slotu karty SD (햳).
3 Paměťovou SD kartu v orientaci štítkem k přední části
videokamery zasuňte v přímém směru úplně do
jednoho ze slotů pro SD kartu (햴).
• Použít můžete rovněž dvě karty, každou v jednom slotu
pro SD kartu.
4 Zavřete kryt slotu karty SD.
• Kryt nezavírejte silou, SD karta nemusí být řádně vložena.
Vyjmutí SD karty
1 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.
2 Jedním přitlačením SD kartu uvolněte. Když SD karta povyskočí ven, vyjměte ji.
Indikátor ACCESS (přístup na SD kartu)
Indikátor přístupu na SD kartu
Stav SD karty
Červený (svítí nebo bliká)
Probíhá přístup na SD kartu(y).
Nesvítí
Neprobíhá přístup na SD kartu nebo nejsou SD karty
vložené do videokamery.
Pokud nastavíte položku
> [B Nastavení systému] > [LED ACCESS] na hodnotu
[j Vypnout], indikátor ACCESS se nerozsvítí.
DŮLEŽITÉ
• Před vložením nebo vyjmutím SD karty vypněte videokameru. Vložení nebo vyjmutí karty při zapnuté
videokameře může vést k trvalé ztrátě dat.
• SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované
SD karty může způsobit chybnou funkci videokamery. SD kartu do videokamery vkládejte jen
způsobem popsaným v kroku 3.
31
Používání SD karet
Inicializace SD karty
SD karty inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé. Inicializací karty z ní také můžete
trvale odstranit všechna data, která obsahuje.
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Inicializovat] pro požadovanou SD kartu.
32
> [3 " Nastavení záznamu] > [Inicializovat 8] > [6 Pam.karta A] nebo
[7 Pam.karta B] > [Inicializovat]
2 Vyberte [Ano].
3 Po zobrazení zprávy pro potvrzení vyberte [OK] a potom vyberte [X].
DŮLEŽITÉ
• Inicializací SD karty se permanentně smažou všechny záznamy. Smazaná data nelze obnovit.
Nezapomeňte si proto důležité záznamy předem uložit (A 99).
• V závislosti na konkrétní SD kartě může provedení inicializace trvat několik minut.
Výběr SD karty pro záznam
Můžete si vybrat, na kterou SD kartu se mají vaše klipy a fotografie zaznamenávat.
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Záznamové médium].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Záznamové médium]
2 Vyberte požadovanou SD kartu ([6 Pam.karta A] nebo [7 Pam.karta B]) pro záznam
klipů ([v Nahrávací médium pro film]) a/nebo pro fotografie ([{ Nahráv. médium
pro focení]).
3 Vyberte [X].
• Po zavření nabídky se na obrazovce objeví ikona SD karty vybrané pro záznam klipů.
Duální záznam a přepnutí záznamu
Videokamera zahrnuje dva praktické způsoby záznamu, které lze použít, když je v obou otvorech
na kartu vložena SD karta: duální záznam a přepnutí záznamu.
Duální záznam: Tato funkce zaznamená stejný klip současně na obě SD karty. Tato funkce je praktická,
když si chcete vytvořit záložní kopii záznamů během zaznamenávání.
Přepnutí záznamu: Tato funkce umožňuje pokračovat bez přerušení v záznamu na další SD kartu
v případě, že dojde k zaplnění aktuální SD karty.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Duální/vysílání nahr.].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Duální/vysílání nahr.]
Používání SD karet
2 Vyberte [4 Duální záznam] nebo [
vyberte [X].
Vysílání nahr.] (nebo [
Vysílání nahr.]) a potom
• Je-li aktivován duální záznam, stav obou SD karet se objeví nahoře na pravé straně obrazovky.
• Pokud nechcete použít ani jednu z těchto funkcí, vyberte položku [Standardní záznam].
POZNÁMKY
• Přepnutí záznamu je možné ze slotu A pro SD kartu na slot B pro SD kartu a obráceně, ale pouze
jednou.
• Po uložení klipů zaznamenaných s přepnutím záznamu původně na různé SD karty můžete použít
nástroj MP4 Join Tool pro spojení klipů a jejich uložení ve formě jednoho klipu (A 99).
• Pokud se při duálním záznamu zaplní SD karta, zastaví se záznam u obou karet. Na druhou stranu,
pokud se na některé z SD karet vyskytne závada, záznam bude pokračovat na druhé kartě.
• Duální záznam nelze použít společně s nahráváním pomalého a rychlého pohybu.
Obnovování klipů
Některé akce, jako je například náhlé vypnutí videokamery nebo vyjmutí SD karty během
zaznamenávání dat, mohou způsobit chyby dat v zaznamenaném klipu. Klipy s poškozenými daty
se můžete pokusit obnovit pomocí následujícího postupu.
Provozní režimy:
1 Otevřete indexové zobrazení obsahující klipy, které si přejete obnovit (A 87).
2 Vyberte poškozený klip (klip s ikonou
namísto obrázku miniatury).
3 Když se zobrazí výzva k obnovení dat, vyberte [Ano].
• Videokamera se pokusí o obnovení poškozených dat.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].
POZNÁMKY
• V indexovém zobrazení se obnovené klipy zobrazí se speciální ikonou přehrávání, nikoli ve
standardní miniatuře.
• Tímto postupem může dojít k odstranění klipů kratších než 0,5 s.
• V některých případech nemusí být možné data obnovit. Tato situace je pravděpodobná v případě
porušení systému souborů nebo v případě fyzického poškození SD karty.
• Obnovit je možné pouze klipy zaznamenané touto videokamerou. Fotografie nelze obnovit.
33
Záznam klipů a fotografií
3
Záznam
Záznam
Záznam klipů a fotografií
34
Tato část obsahuje základní informace o záznamu klipů* a fotografií. Podrobnosti k záznamu zvuku viz
část Záznam zvuku (A 67).
Před prvním zahájením důležitých záznamů proveďte testovací záznamy pomocí konfigurací videa,
které plánujete použít ke kontrole, zda videokamera pracuje správně. V případě, že videokamera
nebude pracovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů (A 115).
* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace záznamu.
Základní záznam
Pokud zhotovujete video a fotografie v režimu
, videokamera automaticky za vás provede různá
nastavení. V režimu
můžete ručně upravit zaostření, expozici a řadu dalších nastavení podle
vlastních potřeb a preferencí.
Provozní režimy:
1 Otevřete kryt objektivu.
• Přepínač krytu objektivu přepněte na OPEN.
Přepínač krytu
objektivu
Indikátor ACCESS
2 Přepínač režimů kamery nastavte do požadované
polohy.
• Podle toho, jak chcete videokameru používat,
nastavte možnost N (režim
) nebo n
(režim
).
3 Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA.
• Indikátor POWER/CHG se rozsvítí zeleně.
Záznam videa
[PHOTO]
Záznam zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP.
• Během záznamu se na obrazovce zobrazí Ü.
Když je k videokameře připojena rukojeť,
rozsvítí se navíc kontrolka snímání.
Indikátor
• V průběhu záznamu klipu občas blikne
POWER/CHG
indikátor ACCESS.
• Opětovným stisknutím tlačítka START/STOP záznam
pozastavíte. Ü se změní na Ñ a klip se zaznamená na SD kartu vybranou pro záznam klipů.
Videokamera přejde do pohotovostního režimu záznamu. Vypne se také kontrolka snímání.
• Rovněž můžete stisknout tlačítko START/STOP na jednotce rukojeti.
Záznam fotografií
V pohotovostním režimu záznamu se dotkněte položky [PHOTO].
• V dolní střední části obrazovky se objeví zelená ikona (g). Dále se v horní pravé části obrazovky
objeví {Ð s ikonou SD karty vybrané pro záznam fotografií. Indikátor ACCESS se krátce rozsvítí
během záznamu fotografie.
Záznam klipů a fotografií
Po ukončení záznamu
1 Přepnutím přepínače krytu objektivu na CLOSED zavřete kryt objektivu.
2 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.
3 Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
4 Zavřete LCD panel a uveďte hledáček zpět do zasunuté polohy.
DŮLEŽITÉ
• Nezapomeňte si své záznamy pravidelně ukládat (A 99), zejména když jste pořídili důležité
záznamy. Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat.
POZNÁMKY
• Tlačítko START/STOP na jednotce rukojeti má zajišťovací páčku chránící před nechtěnou operací.
Zajišťovací páčku přepněte do polohy C v situacích, kdy nechcete, aby se záznam nedopatřením
přepnul do pauzy, nebo kdy neplánujete tlačítko START/STOP používat. Vrácením páčky do
původní polohy znovu umožníte používání tlačítka START/STOP.
• Můžete nastavit položky
> [3 Nastavení záznamu] > [Povel Rec] a [Časový kód HDMI]
na [i Zapnout] pro použití tlačítka START/STOP videokamery rovněž k ovládání operace
záznamu u kompatibilního externího rekordéru připojeného ke zdířce SDI OUT (pouze s)
nebo ke zdířce HDMI OUT.
• Maximální doba kontinuálního nahrávání jednoho klipu činí 6 hodin. Poté se automaticky vytvoří
nový klip a záznam bude pokračovat jako samostatný klip.
• Režim
: Při nastavení videokamery do režimu
se v závislosti na snímané scéně
automaticky upravují nastavení, jako je zaostření, expozice (clona, rychlost závěrky a zisk) a vyvážení
bílé. Dále, je-li detekována tvář objektu, videokamera automaticky udrží zaostření na objekt
a optimalizuje expozici.
• Záznam videa se uloží v následujících případech jako samostatné klipy:
- Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam
na druhou SD kartu (A 32).
- Soubor videa (stream) v klipu bude rozdělen přibližně každé 4 GB. Přehrávání ve videokameře
bude kontinuální.
Po uložení samostatných rozdělených klipů do počítače můžete použít nástroj MP4 Join Tool pro
spojení souborů a jejich uložení ve formě jednoho klipu (A 99).
• Fotografie jsou zaznamenávány jako soubory JPG. Videokamera může pořizovat fotografie během
pohotovostního režimu záznamu.
• Fotografie nelze zaznamenat při aktivovaném režimu předtočení.
• Na místech s intenzivním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné.
V takovém případě použijte hledáček nebo upravte jas obrazovky (A 107).
• Pokud potřebujete snímat dlouhou dobu s videokamerou nasazenou na stativu a budete používat
napájecí akumulátor, v zájmu šetření energií můžete LCD panel zavřít a snímat pouze s použitím
hledáčku (A 20).
35
Záznam klipů a fotografií
Prohlížení posledního zaznamenaného klipu
Poslední 4 sekundy posledního zaznamenaného klipu si můžete prohlédnout ve videokameře,
aniž byste ji museli přepínat do režimu
. Během prohlížení klipu nebude z vestavěného
reproduktoru vycházet žádný zvuk.
1 Zaznamenejte klip.
2 Po skončení záznamu klipu stiskněte tlačítko u.
36
Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a frekvence snímků
Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a frekvence snímků
Pomocí následujících postupů můžete nastavit konfiguraci videa použitou pro záznam klipů.
Zvolte nastavení rozlišení / datového toku a rychlost snímání odpovídající vašim kreativním potřebám.
Vzorkování barev bude YCbCr 4:2:0, 8 bitů. Dostupné možnosti u některých nastavení se mohou
změnit podle předchozích výběrů jiných nastavení. Souhrnné informace najdete v tabulce za postupy.
Podrobnosti k záznamu zvuku viz část Záznam zvuku (A 67).
37
Provozní režimy:
Výběr rozlišení a datového toku
1 Vyberte [¸ Rozlišení].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Rozlišení]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Vybrané rozlišení a datový tok se zobrazuje na pravé straně obrazovky.
Výběr rychlosti snímání
1 Vyberte [¸ Frekvence snímků].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Frekvence snímků]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Ikona vybrané rychlosti snímaní se zobrazí na pravé straně obrazovky.
Dostupná nastavení konfigurace videa
Rozlišení (Datový tok*)
Rychlost snímání
50.00P
25.00P
3840 x 2160 (150 Mb/s)
—
●
1920 x 1080 (35 Mb/s)
●
●
1920 x 1080 (17 Mb/s)
●
●
* Videokamera používá proměnlivý datový tok (VBR).
POZNÁMKY
• Podrobnosti o přibližných dobách nahrávání naleznete v tématu Přibližné doby nahrávání (A 133).
Záznam pomalého a rychlého pohybu
Záznam pomalého a rychlého pohybu
Můžete zaznamenávat scény s efektem pomalého nebo rychlého pohybu při přehrávání tak,
že jednoduše zvolíte požadovanou rychlost pro pomalý/rychlý pohyb. Dostupné rychlosti pro pomalý/
rychlý pohyb se liší podle vybraného rozlišení a rychlosti snímání. Zvuk se při aktivovaném záznamu
pomalého a rychlého pohybu nezaznamenává.
Provozní režimy:
38
1 Vyberte [Pomalý a rychlý pohyb].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Pomalý a rychlý pohyb]
2 Vyberte požadovanou rychlost pro pomalý a rychlý pohyb a potom vyberte [X].
• Chcete-li záznam pomalého a rychlého pohybu vypnout, vyberte [j].
•
nebo
a vybraná rychlost se zobrazí v pravé části obrazovky.
Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
Rozlišení
Rychlost snímání
3 840 x 2 160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
1 920 x 1 080
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
POZNÁMKY
• Záznam pomalého a rychlého pohybu nelze použít společně s následujícími funkcemi.
•
•
•
•
- Duální záznam
- Předtočení
- Přepnutí záznamu
- Barevné pruhy
Maximální kontinuální doba záznamu jednoho klipu s využitím záznamu pomalého pohybu je
ekvivalentní 6 hodinám doby přehrávání. Po uplynutí této doby se záznam zastaví. Jinými slovy,
při výběru hodnoty [x0.5] bude maximální kontinuální doba nahrávání 3 hodiny (což se při přehrávání
pomalého pohybu při x0,5 rovná 6 hodinám doby přehrávání). Naopak, záznam rychlého pohybu
se takovýmto způsobem nezastaví.
Změna konfigurace videa deaktivuje záznam pomalého a rychlého pohybu.
Pokud je aktivován záznam pomalého a rychlého pohybu, signál povelu záznamu nevystupuje
ze zdířky SDI OUT (pouze s) nebo ze zdířky HDMI OUT.
Časový kód při aktivovaném záznamu pomalého a rychlého pohybu:
- Režim časového kódu [
Regen.] nebo [
Preset] v provozním režimu [
Rec Run].
- Je-li provozní režim časového kódu nastaven na [
Free Run], provozní režim časového kódu
se po aktivaci záznamu pomalého a rychlého pohybu automaticky změní na [
Rec Run].
- Když režim záznamu pomalého a rychlého pohybu vypnete, vrátí se provozní režim časového
kódu do předchozího nastavení.
- Signál časového kódu nemůže vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze s) nebo ze zdířky
HDMI OUT.
Režimy snímání
Režimy snímání
V režimu
nabízí videokamera množství režimů snímání, které poskytují různý stupeň kontroly
nad nastaveními videokamery. Zvolte režim snímání, který nejlépe odpovídá vašim potřebám nebo
kreativnímu záměru a ručně upravte nastavení, které chcete řídit sami, a nechte videokameru postarat
se o ostatní.
Režimy snímání nelze použít, když je aktivovaný infračervený záznam.
39
Provozní režimy:
1 Vyberte tlačítko režimů snímání.
Tlačítko režimů snímání
2 Vyberte požadovaný režim snímání a potom
vyberte možnost [X].
• Na tlačítku režimů snímání se objeví ikona
vybraného režimu.
Režimy speciální scény
Dostupné režimy snímání
Podrobnosti o jiných režimech snímání než jsou režimy speciální scény viz nastavení expozice (A 42).
Režim snímání
Popis
A
’ (Programová AE)
Videokamera automaticky nastaví příslušnou rychlost závěrky, clonu a zisk.
43
‚ (Priorita času AE)
Ručně nastavujete rychlost závěrky zatímco videokamera automaticky
upravuje clonu a zisk.
43
“ (Priorita clony AE)
Ručně nastavujete clonu a filtr ND zatímco videokamera automaticky upravuje
rychlost závěrky a zisk.
43
n (Ruční exponování)
Ručně nastavujete rychlost závěrky, clonu a zisk, čímž máte plnou kontrolu
nad expozicí.
42
Režimy speciální scény
Tyto režimy nabízejí předvolené kombinace nastavení optimalizované pro
konkrétní situace.
40
Režimy snímání
Režimy speciální scény
Použitím některého režimu speciální scény se můžete snadno a pohodlně vyhnout upravování
podrobných nastavení expozice.
[HPortrét]
Videokamera použije menší zaclonění pro dosažení ostrého
obrazu objektu na neostrém pozadí.
40
[ûSport]
Pro záznam sportovních scén, například sportovních akcí
nebo tance.
[Q Noční scéna]
Pro noční záznam s nižším šumem.
[K Sníh]
Pro záznam na jasných lyžařských sjezdovkách bez rizika
podexponování objektu.
[L Pláž]
Pro záznam na slunné pláži bez rizika podexponování objektu.
[M Západ slunce]
[R Slabé osvětlení]
[S Bodové světlo]
Pro záznam zapadajícího slunce v působivých barvách.
Pro záznam při nízké hladině osvětlení.
Pro záznam scén nasvětlených bodovým světlem.
Režimy snímání
[T Ohňostroj]
Pro záznam ohňostrojů.
POZNÁMKY
• [H Portrét]/[û Sport]/[K Sníh]/[L Pláž]: Obraz nemusí být při přehrávání zcela plynulý.
• [H Portrét]: Efekt rozostření pozadí se zvyšuje s nastavením zoomu na větší přiblížení (S).
• [K Sníh]/[L Pláž]: Objekt může být v zamračených dnech nebo na stinných místech
přeexponován. Kontrolujte scénu na obrazovce.
• [R Slabé osvětlení]:
- Pohybující se objekty mohou mít za sebou obrazovou stopu.
- Kvalita obrazu nemusí být stejně dobrá jako v jiných režimech.
- Na obrazovce se mohou zobrazovat bílé body.
- Automatické zaostřování nemusí pracovat stejně dobře jako v jiných režimech. V takovém
případě zaostřete ručně.
• [R Slabé osvětlení]/[T Ohňostroj]: V zájmu zabránění rozmazání záběru (v důsledku
rozpohybování videokamery při filmování) doporučujeme použít stativ.
41
Nastavení expozice
Nastavení expozice
Celková expozice získaná automaticky videokamerou nemusí být občas pro váš záběr ta nejlepší.
Můžete vybrat režim snímání, který vám poskytne různý stupeň kontroly nad clonou, rychlostí závěrky
a ziskem, od částečné kontroly až po úplnou, zatímco videokamera automaticky upravuje nastavení,
které vy neovlivníte.
Provozní režimy:
42
Ruční exponování (n)
Tento režim snímání poskytuje maximální kontrolu nad nastavením snímání, protože můžete nastavit
clonu, rychlost závěrky a zisk, a dosáhnout tak požadované expozice.
1 Režim snímání nastavte na [n Ruční exponování] (A 39).
• Clonové číslo, rychlost závěrky a hodnota zisku se zobrazí v levé části obrazovky.
2 Nastavte clonu, rychlost závěrky a zisk.
Clona: [FUNC] > [
Clona]
Rychlost závěrky: [FUNC] > [
Čas závěrky]
Zisk: [FUNC] > [
Zesílení]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
3 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou hodnotu.
• Můžete vybrat možnost [
přeexponované oblasti.
] pro zobrazení vzoru Zebra (A 46, krok 2) a kontrolovat
4 Zopakováním kroků 2 a 3 podle potřeby upravíte expozici na požadovanou úroveň.
5 Vyberte [X].
Dostupná nastavení
Clona1
F1.8, F2.0, F2.2, F2.4, F2.6, F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3,
F8.0
Filtr ND
Pokud je clonové číslo F4.0 nebo vyšší. ND1/2, ND1/4, ND1/8
Rychlost
závěrky2
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90,
1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800,
1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Zisk
0,0 dB až 24,0 dB (v krocích po 1 dB)
1
2
Dostupné hodnoty závisí na pozici zoomu. Clonová čísla uvedená na obrazovce slouží pouze pro referenci.
Při záznamu pomalého a rychlého pohybu se dostupnost jednotlivých hodnot liší v závislosti na
pomalém/rychlém pohybu.
Nastavení expozice
Stupnice expozice
Pokud je režim snímání nastaven na n, zobrazí se na obrazovce
stupnice expozice s označením optimální automatické expozice
a aktuální expozice. Pokud je rozdíl mezi aktuální a optimální
expozicí větší než ±2 EV, začne blikat indikátor na okraji
stupnice expozice.
Optimální expozice AE±0
Aktuální expozice
POZNÁMKY
• Během snímání můžete pomocí voliče CUSTOM nastavit clonu, rychlost závěrky a zisk (A 83).
Automatická expozice
Programová AE (’)
Videokamera automaticky nastaví rychlost závěrky, clonu a zisk (pro klipy), ale budete mít možnost
použít jiné funkce, které nejsou dostupné v režimu
.
Režim snímání nastavte na [’ Programová AE].
Priorita času AE (‚)
V tomto režimu snímání nastavujete rychlost závěrky ručně, například pro záznam přesně zaostřených
rychle se pohybujících objektů nebo k získání jasnějšího obrazu při slabém osvětlení.
Videokamera automaticky upraví ostatní nastavení, aby bylo dosaženo optimální expozice.
1 Režim snímání nastavte na [‚ Priorita času AE] (A 39).
• Rychlost závěrky se zobrazí v levé části obrazovky.
2 Otevřete obrazovku rychlosti závěrky.
[FUNC] > [
Čas závěrky]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Můžete vybrat možnost [
] pro zobrazení vzoru Zebra (A 46, krok 2) a kontrolovat
přeexponované oblasti.
3 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou rychlost závěrky.
• Pomocí voliče CUSTOM můžete rovněž nastavit rychlost závěrky (A 83).
• Dostupné rychlosti závěrky najdete v tabulce ručního exponování (A 42).
4 Vyberte [X].
Priorita clony AE (“)
V tomto režimu snímání nastavujete clonové číslo ručně, a řídíte tak hloubku ostrosti, například když
chcete rozmazat pozadí, aby byl objekt výraznější. Videokamera automaticky upraví ostatní nastavení,
aby bylo dosaženo optimální expozice.
1 Režim snímání nastavte na [“ Priorita clony AE] (A 39).
• Clonové číslo se zobrazí v levé části obrazovky.
43
Nastavení expozice
2 Otevřete obrazovku clony.
[FUNC] > [
Clona]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Můžete vybrat možnost [
] pro zobrazení vzoru Zebra (A 46, krok 2) a kontrolovat
přeexponované oblasti.
3 Tahem prstu podél voliče nastavte požadované clonové číslo.
44
• Pomocí voliče CUSTOM můžete rovněž nastavit clonové číslo (A 83).
• Dostupná clonová čísla najdete v tabulce ručního exponování (A 42)
4 Vyberte [X].
POZNÁMKY
• Je-li režim snímání nastaven na ‚ nebo “, videokamera nemusí být schopná nastavit v závislosti
na jasu objektu odpovídající expozici. V takovém případě bude na obrazovce blikat rychlost závěrky
(‚) nebo clonové číslo (“). Clonu a rychlost závěrky můžete podle potřeby změnit.
Expozice dotykem
Klepnutím na obrazovku můžete expozici optimalizovat pro konkrétní objekt nebo oblast. Videokamera
automaticky upraví expozici pro vybraný bod a zamkne nastavení expozice. Můžete dokonce klepnout
na jasnou oblast obrazu, abyste zkusili zabránit přeexponování (AE pro jasy). Tuto funkci lze použít,
pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚, “ nebo jeden z režimů speciální scény kromě
režimu [T Ohňostroj].
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Komp. expozice]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Můžete vybrat možnost [
] pro zobrazení vzoru Zebra (A 46, krok 2) a kontrolovat
přeexponované oblasti.
2 Chcete-li nastavit funkci AE pro jasy, změňte nastavení expozice na dotek.
[i] > [
Zvýraznění] > [L]
3 Chcete-li optimalizovat a zamknout expozici, klepněte na požadovanou oblast na LCD
obrazovce.
• Značka I se rozbliká a expozice se automaticky nastaví tak, aby oblast, jíž jste se dotkli,
byla správně exponována.
• Na obrazovce se zobrazí hodnota kompenzace expozice ±0 a . Dále je indikováno ikonou [
uzamčení expozice.
• Výběrem volby [ ] vrátíte videokameru do režimu automatické expozice.
4 Je-li třeba, můžete tažením prstu podél voliče kompenzovat expozici.
• Můžete vybrat úroveň kompenzace z hodnot –3 až +3, v krocích po 1/4.
5 Vyberte [X].
• Hodnota kompenzace expozice a
se zobrazí v levé části obrazovky.
]
Nastavení expozice
Blokování expozice (zámek expozice)
Aktuální nastavení expozice můžete zamknout a použít je, i když upravíte kompozici záběru.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚, “ nebo jeden z režimů
speciální scény kromě režimu [T Ohňostroj].
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Komp. expozice]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Můžete vybrat možnost [
] pro zobrazení vzoru Zebra (A 46, krok 2) a kontrolovat
přeexponované oblasti.
2 Výběrem volby [
45
] zamknete aktuální expozici.
• Na obrazovce se zobrazí hodnota kompenzace expozice ±0 a . Dále je indikováno ikonou [
uzamčení expozice.
• Opětovným výběrem volby [ ] vrátíte videokameru do režimu automatické expozice.
3 Tažením prstu podél voliče můžete dále kompenzovat expozici.
• Můžete vybrat úroveň kompenzace z hodnot –3 až +3, v krocích po 1/4.
• Některé hodnoty nemusí být dostupné a rozsah kompenzace se může měnit v závislosti na jasu
obrazu a zamknuté expozici.
4 Vyberte [X].
• Hodnota kompenzace expozice a
se zobrazí v levé části obrazovky.
Kompenzace expozice
Expozici nastavenou pomocí automatiky clony můžete kompenzovat, a získat tak tmavší nebo
světlejší obraz.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚ nebo “.
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Komp. expozice]
• Pokud byla expozice zamčená, výběrem volby [ ] automatickou expozici odemknete.
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Můžete vybrat možnost [
] pro zobrazení vzoru Zebra (A 46, krok 2) a kontrolovat
přeexponované oblasti.
2 Tažením prstu podél voliče kompenzujete expozici.
• Můžete vybrat úroveň kompenzace z hodnot –2 až +2, v krocích po 1/4.
3 Vyberte [X].
• V levé části obrazovky se zobrazí [AE] a hodnota kompenzace expozice.
POZNÁMKY
• Během nastavení infračerveného režimu není dostupná kompenzace expozice.
• Pomocí voliče CUSTOM můžete rovněž nastavit hodnotu kompenzace expozice (A 83).
• V následujících případech se uzamčená expozice vrátí zpátky do režimu automatické expozice:
- Při použití hlavního vypínače, přepínače režimů kamery nebo spínače INFRARED.
- Při změně režimu snímání.
- Při změně konfigurace videa.
]
Nastavení expozice
ND filtr
Pomocí filtru ND můžete zmenšit zaclonění, abyste dosáhli menší hloubky ostrosti, i při filmování
v jasném prostředí. Pomocí filtru ND můžete také zabránit změkčení ostrosti způsobenému difrakcí
při použití vysokých clonových čísel. Nastavení filtru ND je dostupné při nastavení clonového čísla F4.0.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚, “ nebo n.
1 Vyberte [ND filtr].
46
> [v # Nastavení kamery] > [ND filtr]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Činnost filtru ND
Volba filtru ND
Režim snímání
[k Automat.]
“, n
Při nastavení clonového čísla F4.0 můžete vybrat nastavení filtru ND ručně.
[j Vypnout]
Popis
’, ‚
Videokamera použije filtr ND automaticky v případě automatické expozice.
“, n
Filtr ND se nepoužije.
’, ‚
Videokamera nepoužije filtr ND v případě automatické expozice.
POZNÁMKY
• Filtr ND není k dispozici v režimu speciální scény [T Ohňostroj].
• Filtr ND se nastaví na [k Automat.] při nastavení režimu kamery
snímání na režim speciální scény (s výjimkou režimu [T Ohňostroj]).
nebo při nastavení režimu
Používání vzoru Zebra
K identifikaci potencionálně přeexponovaných oblastí můžete využít vzor Zebra, a tím dosáhnout
odpovídající korekce expozice. Videokamera nabízí vzor Zebra ve dvou úrovních: Při nastavení 100%
budou identifikovány ve zvýrazněných oblastech pouze ty oblasti, kde dochází ke ztrátě detailů;
při nastavení 70% budou identifikovány rovněž oblasti blížící se ztrátě detailů.
1 Vyberte clonu, rychlost závěrky, zisk a kompenzaci expozice.
Clona: [FUNC] > [
Clona]
Rychlost závěrky: [FUNC] > [
Čas závěrky]
Zisk: [FUNC] > [
Zesílení]
Kompenzace expozice: [FUNC] > [y Komp. expozice]
2 Vyberte požadovanou úroveň funkce Zebra.
[
] > [z 70%] nebo [{ 100%] > [X]
• Chcete-li vzor Zebra vypnout, vyberte místo toho [
Vypnout].
• Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku a nastavit ostatní nastavení, vyberte volbu [L]
namísto [X].
• Vzor Zebra se bude zobrazovat na přeexponovaných oblastech snímku.
POZNÁMKY
• Používání vzoru Zebra nemá vliv na záznam.
Nastavení expozice
Korekce protisvětla
Když potřebujete zaznamenat scénu se stálým protisvětlem, můžete pomocí korekce protisvětla
zesvětlit celý obraz, a zejména tmavé oblasti.
Tuto funkci nelze použít, když je režim snímání nastavený na [T Ohňostroj].
1 Vyberte [
BLC vždy zapnuto].
[FUNC] > [
2 Vyberte [
BLC vždy zapnuto]
47
Zapnout] a potom vyberte [X].
•
se zobrazí na levé straně obrazovky a expozice se upraví pro podmínky protisvětla.
• Můžete také nastavit přiřaditelné tlačítko na [ BLC vždy zapnuto] (A 84). V takovém případě
zapnete a vypnete korekci protisvětla stisknutím přiřaditelného tlačítka.
POZNÁMKY
• Tato videokamera disponuje také funkcí automatické korekce protisvětla při nastavení
[v Nastavení kamery] > [Auto korekce protisvětla].
• Korekce protisvětla není dostupná v infračerveném režimu.
• Korekce protisvětla se deaktivuje v následujících případech:
- Při použití spínače napájení, přepínače režimů kamery nebo spínače INFRARED.
- Při změně režimu snímání.
- Při změně rychlosti snímání.
>
Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)
Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)
Při záznamu v tmavém prostředí zvýší videokamera automaticky zisk, aby dosáhla jasnějšího obrazu.
Když nastavíte maximální hodnotu zisku, můžete omezit množství šumu v obrazu a zachovat tmavší
vzhled. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚ nebo “.
Provozní režimy:
48
1 Otevřete obrazovku pro nastavení limitu AGC.
[FUNC] > [
Limit AGC] > [n]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Pro návrat videokamery do režimu automatického řízení zisku vyberte znovu [n].
2 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou maximální hodnotu zisku.
• Můžete vybrat limit AGC od 0,0 dB do 23,0 dB. Čím nižší nastavení, tím nižší limit AGC.
3 Vyberte [X].
• Je-li nastaven limit AGC, vlevo na obrazovce se objeví
POZNÁMKY
• Limit AGC nelze nastavit v následujících případech:
- Když je zamčená expozice (A 45).
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Pomocí voliče CUSTOM můžete nastavit limit AGC (A 83).
a maximální hodnota zisku.
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé
Videokamera používá pro kalibraci obrazu a produkci přesných barev v různých světelných
podmínkách elektronický proces vyvážení bílé. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání
nastavený na ’, ‚, “ nebo n.
Provozní režimy:
1 Vyberte položku [
[FUNC] > [
49
Vyvážení bílé].
Vyvážení bílé]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Pokud jste vybrali nastavení [ Barevná teplota], [
Nastavení 1] nebo [
Nastavení 2]
a chcete změnit hodnotu barevné teploty nebo zaregistrovat nové uživatelské vyvážení bílé,
pokračujte níže uvedeným příslušným postupem namísto výběru volby [X].
• Ikona vybrané možnosti se zobrazí na levé straně obrazovky.
Nastavení barevné teploty ([
Barevná teplota])
3 Vyberte [i].
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
4 Tahem prstu podél voliče nastavte hodnotu barevné teploty.
5 Vyberte [X].
Nastavení uživatelského vyvážení bílé ([
Nastavení 1] nebo [
Nastavení 2])
3 Nasměrujte videokameru na šedou tabulku nebo na bílý předmět tak, aby vyplňoval
rámeček ve středu obrazovky, a potom vyberte [Å].
• Poté, co ikona Å přestane blikat, je postup skončen. Nastavení je uchováno i po vypnutí
videokamery.
4 Vyberte [X].
Volby
[
Automat.]:
Videokamera automaticky nastaví takové vyvážení bílé, aby barvy vypadaly
přirozeně.
[¼ Denní světlo]: Pro záznam v exteriéru za jasného počasí.
[É Žárovka]:
Pro záznam na místech osvětlených žárovkou a zářivkou žárovkového typu
(3pásmovou).
[
Barevná teplota]:
Umožňuje nastavit barevnou teplotu v rozsahu 2 000 až 15 000 K.
[
Nastavení 1], [
Nastavení 2]:
Pomocí nastavení uživatelského vyvážení bílé dosáhnete toho, že bílé objekty
budou i při zabarveném osvětlení bílé.
Vyvážení bílé
POZNÁMKY
50
• Pokud jste vybrali uživatelské vyvážení bílé:
- Nenastavujte zoom do oblasti digitálního zoomu (světle modrá oblast sloupce zoomu).
- Vyvážení bílé resetujte, jestliže změníte místo nebo osvětlení, popř. při změně jiných podmínek.
- V závislosti na světelném zdroji nemusí symbol Å přestat blikat. I tak bude výsledkem lepší
vyvážení než s nastavením [
Automat.].
• Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [Å Vyváž. bílé] (A 84), můžete stisknutím tlačítka
zaregistrovat uživatelské vyvážení bílé po namíření videokamery na šedou tabulku nebo bílý objekt.
• Uživatelským vyvážením bílé můžete v dále uvedených případech dosáhnout lepších výsledků:
- Měnící se světelné podmínky
- Snímání detailních záběrů
- Jednobarevné objekty (obloha, moře nebo les)
- Při nasvětlení rtuťovými výbojkami, určitými typy zářivek a LED osvětlením
• Nastavení vyvážení bílé není k dispozici při aktivaci infračerveného záznamu.
• Nastavením přiřaditelného tlačítka na [Ä Priorita WB] (A 84) můžete stisknutím tlačítka přepnout
na často používané nastavení vyvážení bílé předvolené pomocí položky
> [v Nastavení
kamery] > [Nastavit prioritu WB].
Použití vzhledů
Použití vzhledů
K záznamům můžete přidat některý „vzhled“. Vzhled je kombinace různých nastavení obrazu,
jako je barevná hloubka a ostrost, které mohou zlepšit vizuální kvalitu záznamu.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na ’, ‚, “ nebo n.
Provozní režimy:
1 Otevřete obrazovku vzhledů.
[FUNC] > [
Vzhledy]
2 Upravte podrobná nastavení.
[i] > Hodnotu upravte výběrem možnosti [–] nebo [+]
• Můžete rovněž posunout prst podél stupnice nastavení.
• Ostrost, kontrast a barevnou hloubku lze upravit následovně:
[Ostrost]: 0 (měkčí obraz) až 7 (ostřejší obraz)
[Kontrast]: –4 (nízký kontrast) až +4 (vysoký kontrast)
[Hloubka barev]: –4 (slabší barvy) až +4 (bohatší barvy)
3 Vyberte [X].
POZNÁMKY
• Vzhledy nejsou během nastavení infračerveného režimu dostupné.
51
Zoomování
Zoomování
Provozní režimy:
52
Pro přiblížení a oddálení snímané scény můžete používat zaostřovací/zoomovací kroužek, kolébkový
ovladač zoomu na videokameře a jednotce rukojeti nebo ovladače zoomu na dotykové obrazovce.
Zoomovat můžete rovněž pomocí volitelného dálkového ovládání RC-V100 (A 80).
Kromě používání 20x optického zoomu můžete zapnout digitální zoom* (400x) s pomocí nastavení
> [v Nastavení kamery] > [Digitální zoom]. Tato videokamera má rovněž digitální
telekonvertor, který vám umožňuje digitálně zvětšit obraz na obrazovce.
* Digitální zoom není k dispozici v režimu
nebo při nastavení položky
> [v Nastavení
kamery] > [Konverzní objektiv] na [¿ WA-H58].
Používání zaostřovacího/zoomovacího kroužku
1 Nastavte přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku Zaostřovací/zoomovací kroužek
na ZOOM.
2 Otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku
nastavte zoom.
• Pomalým otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku
provedete nastavení zoomu pomalu; jeho rychlým otáčením
nastavíte zoom rychle.
• Stupnice zoomu zobrazená na obrazovce indikuje
přibližnou pozici zoomu.
POZNÁMKY
• Pro zakázání funkce zaostřovacího/zoomovacího kroužku
můžete použít nastavení
> [v Nastavení kamery]
> [Ovl. kroužku zoom/ostření]. pro výběr směru činnosti
zaostřovacího/zoomovacího kroužku při jeho použití
k zoomování můžete použít nastavení
>
[v Nastavení kamery] > [Směr kroužku přiblížení].
• Pokud zaostřovacím/zoomovacím kroužkem pootočíte příliš rychle, videokamera nemusí být
schopna zoom okamžitě nastavit. V takovém případě videokamera nastaví zoom po dokončení
otáčení kroužkem.
Zoomování
Použití kolébkových ovladačů zoomu
Posunutím kolébkového ovladače zoomu na videokameře
nebo rukojeti směrem k symbolu T (širokoúhlý záběr)
rozšíříte záběr. Jeho posunutím směrem k S (přiblížení)
záběr zvětšíte.
• Ve výchozím nastavení kolébkový ovladač zoomu na gripu
(kolébkový ovladač u přídržného řemene) pracuje
s proměnlivou rychlostí – jemným stisknutím zajistíte pomalé
zoomování; silnějším stisknutím pak rychlejší zoomování.
Následujícím postupem můžete upravit rychlost zoomu
a vybrat konstantní rychlost.
53
POZNÁMKY
• Pro zakázání kolébkového ovladače zoomu na rukojeti můžete
použít nastavení
> [v Nastavení kamery] >
[Ovládání zoomu na rukojeti].
Nastavení rychlosti zoomu
Na kameře můžete nastavit rychlost zoomu pro kolébkové
ovladače zoomu.
W Oddálit
T Přiblížit
Nastavení rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač zoomu na gripu
Nejprve nastavte celkovou rychlost zoomu na jednu ze tří úrovní. Potom vyberte, zda má kolébkový
ovladač zoomu pracovat s konstantní, nebo proměnlivou rychlostí. Souhrnné informace o rychlosti
zoomu viz v dále uvedené tabulce.
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu.
> [v ! Nastavení kamery] > [Úroveň rychlosti zoomu] > Požadovaná úroveň rychlosti
zoomu > [L]
• Můžete vybrat jednu ze tří úrovní, [Z Rychlý], [[ Normální] nebo [] Pomalý].
2 Zvolte, zda chcete používat proměnlivou, nebo konstantní rychlost zoomu.
[Rychlost zoomu na držáku] > [Y] (proměnná) nebo [X] (konstantní)
• Pokud jste vybrali [Y], přejděte ke kroku 4.
3 Vyberte [Ï] nebo [Ð], resp. táhněte prstem podél stupnice nastavení a nastavte požadovanou
konstantní rychlost.
4 Vyberte [X].
POZNÁMKY
• Je-li [Úroveň rychlosti zoomu] nastavena na [Z Rychlý], může videokamera zachytit
a zaznamenat provozní zvuky objektivu.
• Když během pořizování záznamu používáte externí mikrofon, může se stát, že se zvuk interní
mechaniky vydávaný videokamerou při zoomování zaznamená se snímaným klipem.
• Pro zakázání kolébkového ovladače zoomu na gripu můžete použít nastavení
>
[v Nastavení kamery] > [Ovládání zoomu na držáku].
Zoomování
Přibližné rychlosti zoomu* (kolébkový ovladač zoomu na gripu)
Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]
Nastavení [Rychlost
zoomu na držáku]
Vybraná konstantní
rychlost
[] Pomalý]
[[ Normální]
[Z Rychlý]
[Y] (proměnná)
–
3 s až 3 min 25 s
2,5 s až 2 min 10 s
1,8 s** až 45 s
[X] (konstantní)
1 (nejpomalejší)
3 min 25 s
2 min 10 s
45 s
16 (nejrychlejší)
3s
2,5 s
1,8 s**
54
* Měřeno od úplného širokoúhlého záběru po úplné přiblížení.
** Videokamera bude mít během změny zoomu potíže s automatickým zaostřením.
Používání vysokorychlostního zoomu v pohotovostním režimu
Když je aktivní vysokorychlostní zoom a položka
> [v Nastavení kamery] > [Rychlost
zoomu na držáku] je nastavena na [Y] (proměnlivá rychlost zoomu), můžete v pohotovostním režimu
záznamu zoomovat nejvyšší dostupnou rychlostí ([Z Rychlý]). Rychlost zoomu během záznamu
však bude určena nastavením [Úroveň rychlosti zoomu].
1 Vyberte [Vysokorychlostní zoom].
> [v " Nastavení kamery] > [Vysokorychlostní zoom]
2 Vyberte [i Zapnout] a potom vyberte [X].
POZNÁMKY
• Je-li aktivováno předtočení, rychlost zoomu bude určena nastavením [Úroveň rychlosti zoomu]
i v pohotovostním režimu záznamu.
• Při nastavení položky [Úroveň rychlosti zoomu] na [Z Rychlý] se rychlost zoomu nezmění
ani v pohotovostním režimu záznamu.
Nastavení rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač zoomu na rukojeti
V případě kolébkového ovladače zoomu na rukojeti nejprve nastavte celkovou rychlost zoomu
na jednu ze tří úrovní. Kolébkový ovladač zoomu používá konstantní rychlost, kterou vyberete.
Chcete-li používat tento kolébkový ovladač zoomu, nejprve na videokameru nasaďte jednotku rukojeti.
Souhrnné informace o rychlosti zoomu viz v dále uvedené tabulce.
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu (krok 1, A 53).
2 Vyberte [Rychlost zoomu na rukojeti].
> [v " Nastavení kamery] > [Rychlost zoomu na rukojeti]
3 Vyberte [Ï] nebo [Ð], resp. táhněte prstem podél stupnice nastavení a nastavte požadovanou
konstantní rychlost.
4 Vyberte [X].
Přibližné rychlosti zoomu* (kolébkový ovladač na jednotce rukojeti)
Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]
Vybraná
konstantní rychlost
[] Pomalý]
[[ Normální]
1 (nejpomalejší)
3 min 25 s
2 min 10 s
45 s
16 (nejrychlejší)
3s
2,5 s
1,8 s**
[Z Rychlý]
* Měřeno od úplného širokoúhlého záběru po úplné přiblížení.
** Videokamera bude mít během změny zoomu potíže s automatickým zaostřením.
Zoomování
Používání ovladačů zoomu na dotykové obrazovce
1 Otevřete ovladače zoomu na obrazovce.
[FUNC] > [R Zoom]
• Ovladače zoomu se zobrazí v dolní části obrazovky.
2 Zoom ovládejte dotykem v místě příslušných
ovladačů zoomu.
• Stiskem libovolného místa v oblasti V snímanou scénu
oddálíte a stiskem libovolného místa v oblasti U snímanou
scénu přiblížíte. Dotykem blíže středu použijete pomalejší
zoom, dotykem blíže k ikonám V/U použijete
rychlejší zoom.
3 Vyberte [X].
Použití volitelného dálkového ovladače
Rychlosti zoomu při použití volitelného dálkového ovládání RC-V100 nebo komerčně dostupného
dálkového ovládání připojeného do zdířky REMOTE jsou různé.
Rychlosti zoomu při dálkovém ovládání
Příslušenství
Rychlost zoomu
Dálkový ovladač RC-V100
(volitelný)
Proměnlivá rychlost: Čím větší úhel natočení voliče ZOOM na ovladači RC-V100
od středu, tím rychlejší zoom.
Komerčně dostupná dálková Pokud dálkové ovládání nepodporuje proměnlivou rychlost zoomu: Konstantní rychlost
ovládání
zoomu.
Pokud dálkové ovládání podporuje proměnlivou rychlost zoomu: Proměnlivá rychlost
zoomu v závislosti na nastavení dálkového ovládání.
POZNÁMKY
• Po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete měnit ohniskovou
vzdálenost objektivu použitím voliče ZOOM na dálkovém ovladači. Při výchozím nastavení se
otáčením voliče doprava objekt přibližuje (S) a otáčením doleva oddaluje (T).
Jemné ovládání zoomu
Jemné ovládání zoomu vám umožňuje spustit nebo zastavit zoom pozvolně.
1 Vyberte [Jemné ovládání zoomu].
> [v ! Nastavení kamery] > [Jemné ovládání zoomu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Volby
[j Vypnout]:
Toto nastavení zvolte, chcete-li používat jemné ovládání zoomu.
[¬ Start]:
Zoom se pozvolna spustí.
[® Stop]:
Zoom se pozvolna zastaví.
[¯ Start a Stop]: Zoom se pozvolna spustí a zastaví.
55
Zoomování
Digitální telekonvertor
Pomocí digitálního telekonvertoru můžete digitálně prodloužit ohniskovou vzdálenost videokamery
koeficientem 2 a zaznamenat zvětšený obraz.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Digitální zoom].
56
> [v ! Nastavení kamery] > [Digitální zoom]
2 Vyberte položku [
Dig. telekonvertor] a potom vyberte volbu [X].
3 Otevřete ovladače zoomu.
[FUNC] > [R Zoom]
4 Vyberte položku [
] (digitální telekonvertor) a potom vyberte volbu [X].
• Střed obrazovky se zvětší přibližně dvakrát a zobrazí se ikona
.
• Před zavřením obrazovky pro deaktivaci digitálního telekonvertoru vyberte znovu [
].
POZNÁMKY
• Na videokameru můžete nasadit volitelný telekonvertor a používat jej společně s touto funkcí,
abyste zvýraznili efekt.
• Digitální telekonvertor nelze nastavit během pořizování záznamu nebo při nastavení položky
> [v Nastavení kamery] > [Konverzní objektiv] na [¿ WA-H58].
• Obraz je zpracován digitálně, proto se jeho kvalita bude s vyšším nastavením rozsahu zoomu
zhoršovat.
• Digitální telekonvertor se deaktivuje při přepnutí rozlišení mezi hodnotami 3840 x 2160
a 1920 x 1080.
Nastavení zaostření
Nastavení zaostření
Videokamera nabízí možnost ruční i automatické úpravy zaostření. Pokud zvolíte ruční zaostřování,
můžete využít přednastavení zaostření a pomocné funkce zvýraznění obrysů. Při použití
automatického zaostření můžete využít detekce a sledování obličeje k udržení zaostřeného objektu.
Ruční zaostřování
57
Ruční zaostřování provádějte zaostřovacím/zoomovacím kroužkem. Ruční zaostřování je k dispozici
i po použití obrazovky ke spuštění automatického zaostření.
Provozní režimy:
*
* Nastavení zaostření je dostupné pouze pomocí zaostřovacího/zoomovacího kroužku.
Zaostřovací/zoomovací kroužek
1 Nastavte přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku
na FOCUS.
Zaostření pouze pomocí zaostřovacího/zoomovacího
kroužku
2 Stiskněte tlačítko AF/MF.
• Na obrazovce se zobrazí [MF].
3 Otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku nastavte
zaostření.
Zaostření dotykem objektu na obrazovce
2 Otevřete ovládání zaostření.
[FUNC] > [< Zaostření]
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení zaostření.
3 Dotkněte se objektu zobrazeného uvnitř rámečku.
• Značka funkce AF na dotek (I) se rozbliká a automaticky
se nastaví vzdálenost zaostření.
• Pro návrat videokamery do režimu automatického zaostřování se dotkněte položky m.
4 Podle potřeby doostřujte otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku.
5 Dotykem položky [X] zavřete obrazovku nastavení zaostření.
POZNÁMKY
• Při změně nastavení zoomu po zaostření může dojít ke ztrátě zaostření objektu.
• Jestliže po ručním zaostření necháte videokameru delší dobu zapnutou, může dojít po určité chvíli
ke ztrátě zaostření objektu. Tento možný mírný posun v zaostření je výsledkem vzrůstu vnitřní
teploty. Před dalším natáčením proto zkontrolujte zaostření.
• Pro zakázání funkce zaostřovacího/zoomovacího kroužku můžete použít nastavení
>
[v Nastavení kamery] > [Ovl. kroužku zoom/ostření]. Pomocí položky
>
[v Nastavení kamery] > [Směr kroužku ostření] a [Reakce ostřícího kroužku] změníte směr
a reakci zaostřovacího/zoomovacího kroužku při jeho použití pro zaostření.
Nastavení zaostření
Přednastavení zaostření
Je-li aktivováno ruční zaostřování, můžete zaregistrovat
určitý zaostřovací bod, a když pak ručně zaostříte jinam,
videokamera se může vrátit do přednastavené pozice
zaostření.
Aktuální vzdálenost
zaostření
Výběrem se vrátíte
k přednastavené pozici
zaostření
Provozní režimy:
58
1 Aktivujte ruční zaostřování a upravte zaostření
do požadované pozice (A 57).
• Uvnitř rámečku zaostření a tlačítka přednastavení
zaostření se objeví aktuální přibližná vzdálenost
zaostření.
Tlačítko přednastavení Přednastavená
2 Výběrem tlačítka přednastavení zaostření uložíte
zaostření pozice zaostření
aktuální pozici zaostření.
(oranžové: aktivované
• Když se aktivuje funkce přednastavení zaostření,
přednastavení zaostření)
indikátor uvnitř tlačítka změní barvu na oranžovou.
• Opětovným výběrem tlačítka přednastavení zaostření funkci přednastavení zaostření vypnete.
3 Podle potřeby upravte zaostření pomocí funkce AF na dotek nebo otáčením zaostřovacího/
zoomovacího kroužku.
4 Výběrem [
] se vrátíte k přednastavené pozici zaostření.
• Při nastavování zaostření nebo zoomu bude symbol [
] zešedlý.
• Pro ukončení přednastavení zaostření vyberte tlačítko přednastavení zaostření.
POZNÁMKY
• Když videokameru vypnete, přednastavená pozice zaostření se zruší.
• Vzdálenosti zaostření jsou přibližné. Jednotky, v nichž se vzdálenost zobrazuje, můžete změnit
nastavením
> [£ Nastavení displeje] > [Jednotky vzdálenosti].
• Pomocí nastavení
> [v Nastavení kamery] > [Předvolená rychlost ostření] nastavíte
rychlost, při které se videokamera vrátí do pozice přednastavení zaostření.
Použití funkcí zaostřovacího asistenta
Abyste přesněji zaostřili, můžete využít následující pomocné funkce zaostření: zvýraznění obrysů,
která vytvoří lepší kontrast zvýrazněním obrysů objektu; a zvětšení, která zvětší obraz na obrazovce.
Funkce zvýraznění obrysů a zvětšení můžete použít současně, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.
Nastavení zaostření
Zvýraznění obrysů
Když je aktivována funkce zvýraznění obrysů (peaking), okraje zaostřených objektů jsou na obrazovce
zvýrazněny červeně, modře nebo žlutě. Kromě toho můžete zvolit, aby se obrazovka při aktivovaném
zvýraznění obrysů přepnula do černobílého režimu, a tím obrysy ještě více zvýraznit.
1 Otevřete ovládání zaostření.
[FUNC] > [< Zaostření]
2 V případě potřeby změňte nastavení zvýraznění obrysů.
[i] > Požadované možnosti > [L]
• Nastavení na černobílé zobrazování: Vyberte [Vypnout] nebo [Zapnout]. Určení barvy zvýraznění
obrysů: Vyberte [Červená], [Modrá] nebo [Žlutá].
3 Vyberte [O] a potom vyberte [X].
• Zvýraznění obrysů je aktivováno a obrysy jsou zvýrazněny.
• Pro vypnutí funkce zvýraznění obrysů znovu vyberte [O] (před zavřením nabídky).
Zvětšení
1 Aktivujte zvětšení.
[FUNC] > [^ Zvětšení] > [OK]
• Ve spodní pravé části obrazovky se zobrazí ^ a střední část obrazu* se dvojnásobně zvětší.
• Rámeček zobrazený vpravo dole na obrazovce (rámeček zvětšení) ukazuje přibližnou část
záběru, která se zobrazuje zvětšeně.
2 Rámeček zvětšení podle potřeby přesuňte a zkontrolujte ostatní části obrazu.
• Táhněte prstem na LCD obrazovce nebo zatlačte joystick (ÝÞ).
3 Pro zrušení zvětšení vyberte [X].
* Je-li na obrazovce zobrazen jeden rámeček detekce obličeje nebo sledovací rámeček, zvětší se
namísto toho oblast kolem rámečku.
POZNÁMKY
• Zvýraznění obrysů/zvětšení:
- Pomocné funkce se zobrazí pouze na obrazovce videokamery. Nezobrazí se na výstupu videa
z videokamery a neovlivní záznamy.
- Zvětšení není dostupné, pokud se na obrazovce zobrazují barevné pruhy.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [^ Zvětšení] (A 84), můžete stisknutím tlačítka
aktivovat zvětšení.
• Zvětšení se deaktivuje při startu záznamu, ale můžete jej znovu aktivovat a deaktivovat
během záznamu.
59
Nastavení zaostření
Automatické zaostřování
Při aktivaci automatického zaostřování videokamera nepřetržitě upravuje zaostření na objekt uprostřed
obrazovky. Rozsah zaostření je 1 cm (při maximálním širokoúhlém záběru, měřeno od přední hrany
tubusu objektivu) až G a 60 cm (v celém rozsahu zoomu, měřeno od přední hrany tubusu objektivu)
až G. Rychlost automatického zaostřování nastavíte dále uvedeným postupem.
Provozní režimy:
60
1 Během ručního zaostřování: Stiskněte tlačítko AF/MF.
2 Vyberte [AF režim].
> [v " Nastavení kamery] > [AF režim]
3 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Volby
[= Instantní AF]: Nastavuje režim automatického zaostřování na Instantní AF. Zaostření je dosaženo
nejvyšší možnou rychlostí. Tento režim je užitečný, když pořizujete záznam ve velmi
jasném prostředí nebo při slabém osvětlení. Tento režim využívá pro zaostřování
jak systém TTL, tak externí senzor.
[? Střední AF]: Nastavuje automatické zaostřování na Střední AF. Videokamera zaostřuje plynuleji
na objekt než při použití nastavení [= Instantní AF]. Tento režim využívá pro
zaostřování jak systém TTL, tak externí senzor.
[@ Normální AF]: Nastavuje automatické zaostřování na Normální AF. Automatické zaostřování
je prováděno stabilní rychlostí.
POZNÁMKY
• AF režim nelze vybrat v těchto případech.
- Při nastavení položky
> [v Nastavení kamery] > [Konverzní objektiv] na jinou volbu
než [j Vypnout].
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Při automatickém zaostřování můžete otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku ostřit ručně.
Jakmile skončíte s otáčením kroužku ručního nastavení, vrátí se videokamera do automatického
zaostřování. To je užitečné v situacích, např. když zaostřujete na objekt nacházející se za sklem okna.
• Při nastavení režimu snímání na [T Ohňostroj] se zaostřování nastaví na G a nelze je změnit.
• Automatické zaostřování trvá déle, když je rychlost snímání 25.00P, než když je 50.00P.
Nastavení zaostření
• Změkčení ostrosti během velkých zaclonění: Při nahrávání v jasných prostředích videokamera
přivírá clonu. V důsledku toho může nastat, že se obraz jeví rozmazaný. Toto je patrnější při
nastavení rozsahu zoomu k širokoúhlému záběru. V takovém případě vyberte v režimu
snímací režim [’ Programová AE], [‚ Priorita času AE], [“ Priorita clony AE] nebo [n Ruční
exponování] a nastavte položku
> [v Nastavení kamery] > [ND filtr] na [k Automat.].
• Při nahrávání málo osvětlené scény se rozsah zaostření zúží, a obraz může být neostrý.
• Automatické zaostřování nemusí dobře pracovat u dále uvedených typů objektů nebo v dále
uvedených situacích. V takovém případě zaostřete ručně.
- Lesklé povrchy
- Přes špinavá nebo mokrá okna
- Objekty s nízkým kontrastem nebo bez svislých linek
- Noční scény
- Rychle se pohybující objekty
- Objekty v různých vzdálenostech.
Rozpoznání a sledování tváře
Během automatického zaostřování videokamera automaticky detekuje tváře osob a tuto informaci
využije k výběru optimálního zaostření a nastavení expozice. Jestliže nebude možné rozeznat tvář,
videokamera může upravit zaostření pomocí automatického zaostřování. Při rozeznání více tváří
můžete videokameru nastavit tak, aby pomocí funkce sledování sledovala a optimalizovala nastavení
pro jiný objekt. Funkci sledování lze také použít k optimalizaci nastavení pro pohybující se objekty,
jako jsou např. domácí mazlíčci. Pro výběr daného objektu musíte použít dotykovou obrazovku.
Ve výchozím nastavení je funkce detekce a sledování obličeje aktivovaná. Je-li vypnutá, aktivujete
ji postupem od kroku 1. V režimu
je funkce detekce a sledování obličeje vždy aktivovaná a nelze
ji vypnout.
Provozní režimy:
1 Aktivujte funkci detekce a sledování obličeje.
> [v " Nastavení kamery] > [Rozpozn.
a sledování tváře] > [i Zapnout}] > [X]
• V levé části obrazovky se zobrazí }.
2 Nasměrujte videokameru na objekt.
• Okolo tváře hlavního objektu se zobrazí bílý rámeček.
Další tváře budou v šedých rámečcích.
Hlavní objekt
3 Jiný hlavní objekt podle potřeby zvolíte tak, že
klepnete na požadovaný objekt na obrazovce.
• Výběr jiné osoby: Dotkněte se tváře s šedým rámečkem. Rámeček detekce obličeje se změní
na dvojitý bílý rámeček £ (rámeček funkce sledování objektu). Videokamera sleduje pohybující
se objekt.
• Výběr jiných pohybujících se objektů: Pouze v režimu automatického zaostřování se můžete
dotknout [£] a následně jiného pohybujícího se objektu, například domácího zvířete.
Rámeček se změní na dvojitý bílý rámeček £ (rámeček funkce sledování objektu).
Videokamera sleduje pohybující se objekt.
• Dotykem [
] rámeček odeberete a zrušíte sledování.
61
Nastavení zaostření
Omezení automatického zaostřování na tváře
Při použití automatického zaostřování můžete funkci automatického zaostřování omezit tak, aby byla
aktivní pouze v případech, kdy je ve scéně detekována tvář, a pro všechny další případy se použije
ruční zaostřování. Videokamera při automatickém zaostření na tvář objektu rovněž nastaví jas.
62
Nastavte přiřaditelné tlačítko na [~ AF pouze obličej] (A 84) a stiskněte tlačítko.
• Na displeji se zobrazí ~.
POZNÁMKY
• Videokamera může omylem detekovat i jiné obličeje než lidské. V takovém případě funkci
rozpoznání a sledování tváře vypněte.
• Pokud je aktivována detekce a sledování obličeje, je nejnižší rychlost závěrky použitelná
videokamerou 1/25.
• V určitých případech nemusí být obličeje detekovány správně. Typické příklady:
- Tváře extrémně malé, velké, tmavé nebo světlé ve vztahu k celkovému záběru.
- Tváře otočené do strany, nahoru, natočené diagonálně nebo částečně zakryté.
• Funkci rozpoznání a sledování tváře nelze používat v následujících případech.
- Při nastavení snímacího režimu na [Q Noční scéna], [R Slabé osvětlení] nebo [T Ohňostroj].
- Když je použita rychlost závěrky nižší než 1/25.
- Když je aktivován digitální zoom na hodnotě vyšší než 80x.
- Během nastavení infračerveného režimu.
• Sledování objektu usnadníte, když se dotknete místa s barvou nebo strukturou jedinečnou pro daný
objekt. Pokud je ale v blízkosti jiný objekt s podobnými charakteristikami, jako má vybraný objekt,
může se stát, že videokamera začne sledovat nesprávný objekt. Opětovným dotykem na obrazovce
vyberte požadovaný objekt.
• V některých případech videokamera nemusí být schopna daný objekt sledovat. Typické příklady:
- Objekty extrémně malé nebo velké ve vztahu k celkovému záběru.
- Objekty příliš podobné pozadí.
- Objekty s nedostatečným kontrastem.
- Rychle se pohybující objekty.
- Při snímání v interiéru s nedostatečným osvětlením.
• Automatické zaostřování limitované na obličeje se deaktivuje v následujících případech.
- Při použití hlavního vypínače, přepínače režimů kamery nebo spínače INFRARED.
- Ve stejných případech, ve kterých nelze použít detekci a sledování obličeje (viz výše).
- Při přepnutí videokamery mezi automatickým a manuálním zaostřováním.
- Pokud není přiřaditelnému tlačítku nadále přiřazena funkce [~ AF pouze obličej].
Stabilizace obrazu
Stabilizace obrazu
Pomocí stabilizátoru obrazu můžete kompenzovat chvění videokamery, abyste tak dosáhli stabilních
záběrů. Videokamera zahrnuje 3 metody stabilizace obrazu.
Standardní IS (Å): Nastavení Standardní IS kompenzuje chvění videokamery s menší intenzitou,
např. při filmování z ruky na místě, a je vhodné pro filmování přirozeně působících scén.
Dynamický IS (Ä): Nastavení Dynamický IS kompenzuje v nejvyšší míře chvění videokamery, např.
při filmování za chůze, a je nejúčinnější při nastavení zoomu směrem k nejkratší ohniskové vzdálenosti.
Zesílený IS (Ç): Zesílený IS je nejúčinnější, když se nepohybujete a s použitím vysokých hodnot
poměru zoomu přibližujete velmi vzdálené objekty (čím blíž jste k maximálnímu přiblížení, tím je
účinnost vyšší). Tento režim není vhodný pro záběry typu překlápění a panorámování.
Provozní režimy:
Dynamický IS nebo Standardní IS
1 Vyberte položku [Stabilizátor obrazu].
> [v # Nastavení kamery] > [Stabilizátor obrazu]
2 Vyberte [¯ Standardní] (Standardní IS) nebo [° Dynamický] (Dynamický IS) a potom
vyberte [X].
• Například při umístění videokamery na stativ vyberte [® Vypnout] namísto vypnutí
stabilizace obrazu.
• Ikona vybraného režimu se zobrazí uprostřed horní části obrazovky.
Zesílený IS
Pro použití nastavení Zesílený IS budete nejprve potřebovat nastavit přiřaditelné tlačítko
na [È Zesílený IS].
1 Nastavte přiřaditelné tlačítko na [È Zesílený IS] (A 84).
2 Stiskněte a přidržujte přiřaditelné tlačítko po celou dobu aktivace režimu Zesílený IS.
• Po dobu aktivace režimu Zesílený IS se È zobrazuje žlutě.
• Činnost přiřaditelného tlačítka nastaveného na [È Zesílený IS] (dlouhé stisknutí nebo
přepínání zapnuto/vypnuto) můžete změnit s pomocí nastavení
> [v Nastavení
kamery] > [Tlačítko Zesílený IS].
• Režim Zesílený IS je dostupný, i když je položka [Stabilizace obrazu] nastavena na [® Vypnout].
POZNÁMKY
• Může se stát, že příliš silné otřesy videokamery nebude stabilizátor obrazu schopen plně kompenzovat.
• Pro přehledové záběry nebo záběry, kdy se sleduje pohybující se objekt, doporučujeme při
panorámování ze strany na stranu nebo při překlápění videokamery nahoru a dolů nastavit položku
[Stabilizátor obrazu] na [Ä Dynamický] nebo [Å Standardní].
• Zesílený IS lze deaktivovat při vypnutí videokamery.
• Dynamický IS:
- Zorný úhel se změní, když se [Stabilizace obrazu] nastaví na jinou volbu než [Ä Dynamický].
- Pokud používáte režim Dynamický IS, může docházet při kompenzaci velkého chvění videokamery
ke zhoršování kvality obrazu (např. zdvojení obrazu a výskyt artefaktů nebo tmavých oblastí).
63
Nastavení časového kódu
Nastavení časového kódu
Videokamera vygeneruje signál časového kódu a zaznamená ho s nahranými klipy. Signál časového
kódu může vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze s) a zdířky HDMI OUT.
Provozní režimy:
64
Výběr režimu časového kódu
1 Vyberte [Režim časového kódu].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Režim časového kódu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Když vyberete volbu [
Regen.], nepotřebujete provádět následující postupy pro nastavení
provozního režimu časového kódu nebo výchozí hodnoty časového kódu.
Volby
[
Preset]:
Časový kód začíná počáteční hodnotou, kterou můžete předem nastavit.
Výchozí počáteční časový kód je 00:00:00:00.
Podle následujících postupů můžete vybrat provozní režim časového kódu
a nastavit počáteční časový kód.
[
Regen.]:
Videokamera načte vybranou SD kartu a časový kód bude pokračovat od
posledního časového kódu zaznamenaného na kartě. Časový kód běží pouze
během záznamu, takže klipy zaznamenané po sobě na stejnou SD kartu mají
kontinuální časové kódy.
Nastavení provozního režimu časového kódu
Pokud nastavíte režim časového kódu na [
časového kódu.
Preset], můžete vybrat provozní režim
1 Vyberte možnost [Provoz režim čas kódu].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Provoz režim čas kódu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Volby
[
[
Rec Run]:
Časový kód je spuštěn pouze během záznamu, takže klipy zaznamenané po sobě
na stejné SD kartě budou mít souvislé časové kódy.
Free Run]: Časový kód se spustí v okamžiku, kdy potvrdíte výběr, a pokračuje v běhu bez
ohledu na činnost videokamery.
Nastavení časového kódu
Nastavení počáteční hodnoty časového kódu
Pokud nastavíte provozní režim na [
Preset], můžete nastavit počáteční hodnotu časového kódu.
1 Vyberte [Počáteční časový kód].
> [3 # Nastavení záznamu] > [Počáteční časový kód]
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení časového kódu s oranžovým výběrovým rámečkem
indikujícím hodiny.
• Chcete-li časový kód resetovat na [00:00:00:00] a vrátit se na předchozí obrazovku, vyberte
[Reset]. Nastavíte-li provozní režim na [
Free Run], časový kód bude resetován v okamžiku,
kdy vyberete tlačítko, a poté bude pokračovat v běhu od 00:00:00:00.
2 Vyberte [Í] nebo [Î] pro nastavení hodnoty hodin a potom vyberte pole minut.
• Stejným způsobem nastavte ostatní pole (minuty, sekundy, políčka).
3 Po zadání všech polí časového kódu vyberte [OK].
• Výběrem volby [Zrušit] zavřete obrazovku bez změny časového kódu.
• Nastavíte-li provozní režim na [
Free Run], časový kód začne běžet od časového kódu
zadaného v okamžiku, kdy vyberete [OK].
4 Vyberte [X].
POZNÁMKY
• Nastavení
> [3 Nastavení záznamu] > [Časový kód HDMI] můžete použít pro zapnutí
nebo vypnutí výstupu časového kódu ze zdířky HDMI OUT.
• Pokud je aktivovaný záznam pomalého a rychlého pohybu, nemůžete vybrat provozní režim
[
Free Run]. Naopak, když je aktivovaný režim předtočení, volba [
Free Run]
se nastaví automaticky a nelze ji změnit.
• Pokud je aktivovaný záznam pomalého a rychlého pohybu, signál časového kódu nemůže
vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze s) nebo zdířky HDMI OUT.
• Pokud používáte provozní režim [
Free Run], pokračuje časový kód v běhu, dokud ve
vestavěné záložní baterii zbývá energie, i když odpojíte všechny ostatní zdroje napájení.
Je ale méně přesný než časový kód při zapnuté videokameře.
65
Nastavení kódu User Bit
Nastavení kódu User Bit
Indikace kódu User Bit může být vybrána z data nebo času záznamu, nebo může být identifikačním
kódem tvořeným 8 znaky v hexadecimálním systému. K dispozici je šestnáct možných znaků:
čísla 0 až 9 a písmena A až F. Kód User Bit bude odesílán na výstup ze zdířky SDI OUT (pouze s)
a HDMI OUT.
Provozní režimy:
66
1 Otevřete obrazovku [Nastavení User bit].
> [3 # Nastavení záznamu] > [Typ User bit] > [i]
• Chcete-li pro kód User Bit nastavit čas, vyberte místo toho [
Čas]; chcete-li pro kód User Bit
nastavit datum, vyberte [
Datum]. Pak vyberte [X]. Zbývající postup není nutný.
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení kódu User Bit s oranžovým výběrovým rámečkem na číslici
nejvíce vlevo.
• Chcete-li resetovat kód User Bit na [00 00 00 00], vyberte možnost [Reset].
• Vyberte volbu [Zrušit] pro zavření obrazovky bez nastavení kódu User Bit.
2
3
4
5
Vyberte číslo, které chcete změnit, a vyberte podle potřeby [Í] nebo [Î] pro jeho změnu.
Vyberte další číslici, kterou chcete změnit.
Stejným způsobem nastavte zbývající číslice.
Vyberte [OK] a potom vyberte [X].
POZNÁMKY
• Kód User Bit se nezaznamená s klipy, které nelze zaznamenat na SD kartu.
Záznam zvuku
Záznam zvuku
Videokamera nabízí 4kanálový lineární PCM a 2kanálový AAC záznam a přehrávání zvuku.
Vzorkovací frekvence je 48 kHz a bitová hloubka vzorkovací frekvence je 16 bitů.
Zvuk můžete zaznamenávat prostřednictvím vestavěného stereofonního mikrofonu, na trhu běžně
dostupného externího mikrofonu (zdířky INPUT 1/INPUT 2*, zdířka MIC) nebo linkového vstupu
(zdířka INPUT 1/INPUT 2*). Při použití zdířek INPUT 1/INPUT 2 můžete vybrat zdroj zvuku nezávisle
pro kanál 1 (CH1) a kanál 2 (CH2).
Zvukový signál bude vystupovat spolu s videosignálem ze zdířky SDI OUT (pouze s) a zdířky
HDMI OUT. Tento zvukový signál můžete nahrávat na externí rekordér.
* K dispozici pouze je-li na videokameře nasazena rukojeť.
Provozní režimy:
Výběr formátu záznamu zvuku
Formát záznamu zvuku můžete nastavit na AAC (2 kanály, 16 bitů) nebo lineární PCM
(4 kanály, 16 bitů).
1 Vyberte [¸ Formát zvuku].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Formát zvuku]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Volby
[
AAC 16bit 2CH]:
Klip se nahraje ve formátu 2kanálového AAC. Tento formát je všestranněji
použitelný a umožňuje přehrávání klipu na různých zařízeních.
[
LPCM 16bit 4CH]:
Klip se nahraje ve formátu 4kanálového lineárního PCM. Tento formát není
zkomprimován a zajišťuje vyšší kvalitu zvuku.
67
Záznam zvuku
Nastavení zvuku a nahrávané zvukové kanály
Které zdroje zvuku se nahrávají do kterých zvukových kanálů, je určeno kombinací
nastavení nabídek, zda je připojena rukojeť, a nastavením dalších ovládacích prvků
na videokameře souvisejících se zvukem. Následující tabulka poskytuje přehled
možných kombinací.
68
Formát
zvuku
Rukojeť
připojena
k videokameře
Poloha
přepínače
ON/OFF
pro zdířku
INPUT
Mikrofon
zapojený do
zdířky MIC
Zaznamenané zvukové kanály/zdroje zvuku
[Vstup
CH2]1
CH1
INPUT 2
Zdířka
INPUT 2
INPUT 1
Zdířka
INPUT 1
Ano
ON
INPUT 2
Zdířka MIC
(L)
Zdířka MIC
(R)
Ne
Vestavěný
mikrofon
(L)
Vestavěný
mikrofon
(R)
Ano
Zdířka MIC
(L)
Zdířka MIC
(R)
Ne
Vestavěný
mikrofon
(L)
Vestavěný
mikrofon
(R)
–
–
INPUT 2
ON
–
INPUT 1
Ano
[AAC
16bit 2CH]
Vestavěný
mikrofon
(L)
Vestavěný
mikrofon
(R)
Ano
Zdířka MIC
(L)
Zdířka MIC
(R)
Vestavěný
mikrofon
(L)
Vestavěný
mikrofon
(R)
–
–
Ne
1
[¡ Nastavení zvuku] > [Vstup CH2].
Zdířka MIC
(R)
Vestavěný
mikrofon
(L)
Vestavěný
mikrofon
(R)
–
–
Zdířka
INPUT 1
Ne
–
Zdířka MIC
(L)
Zdířka
INPUT 2
Zdířka MIC
(R)
OFF
Ne
Zdířka
INPUT 1
Zdířka MIC
(L)
Ano
CH4
Zdířka
INPUT 2
Ano
OFF
CH3
Zdířka
INPUT 1
INPUT 1
[LPCM
16bit 4CH]
Ne
Zdířka
INPUT 1
Ne
Ano
CH2
Záznam zvuku
Připojení externího mikrofonu nebo externího zdroje zvuku k videokameře
Ke každé ze zdířek INPUT můžete připojit komerčně dostupné mikrofony nebo analogové zdroje zvuku
s linkovým vstupem s konektorem XLR. Aby bylo možné využívat zdířky INPUT a držák mikrofonu,
je třeba k videokameře správným způsobem připojit rukojeť. Do zdířky MIC můžete připojit komerčně
dostupné kondenzátorové mikrofony s vlastním napájením a stereofonní zástrčkou ∅ 3,5 mm.
Mikrofon připojte níže popsaným postupem (viz rovněž následující ilustrace). Chcete-li k videokameře
připojit externí zařízení, zapojte kabel zařízení do požadované zdířky INPUT (햵).
1 Povolte zajišťovací šroub mikrofonu (햲), otevřete držák mikrofonu a vložte do něj
mikrofon (햳).
2 Utáhněte zajišťovací šroub a kabel mikrofonu protáhněte příchytkou kabelu mikrofonu,
která se nachází pod držákem mikrofonu (햴).
3 Zapojte kabel mikrofonu nebo externího zařízení do požadované zdířky INPUT (햵) nebo
do zdířky MIC (햶).
Zdířky INPUT 1/INPUT 2
Zajišťovací šroub mikrofonu
Příchytka kabelu
Zdířka MIC
69
Záznam zvuku
Použití linkového vstupu nebo externího mikrofonu zapojeného
do zdířky INPUT
70
1 Nastavte přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT do
polohy ON.
2 Nastavte přepínače volby citlivosti pro INPUT 1/INPUT 2
na LINE nebo MIC.
• Chcete-li napájet mikrofon prostřednictvím fantomového
napájení, přepněte spínač místo toho do polohy MIC+48V.
Nezapomeňte, že musíte nejdříve zapojit mikrofon, a teprve
potom zapnout fantomové napájení. V době vypínání
fantomového napájení mějte mikrofon připojený.
Jak zaznamenat stejný zdroj zvuku do dvou zvukových kanálů
Ve výchozím nastavení se při používání zdířek INPUT každý zdroj zvuku zaznamená do samostatného
zvukového kanálu (INPUT 1 do CH1 a INPUT 2 do CH2). Je-li třeba (například z důvodu zálohování
záznamu zvuku), lze zdrojový zvuk na zdířce INPUT 1 zaznamenat do obou zvukových kanálů,
CH1 a CH2. V takovém případě můžete nastavit záznamovou úroveň zvuku samostatně pro
každý kanál.
1 Vyberte [Vstup CH2].
> [C ! Nastavení zvuku] > [Vstup CH2]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Volby
[
INPUT 2]:
Zaznamenává zvuk samostatně do každého kanálu. Zdroj zvuku INPUT 1 je
zaznamenáván do CH1, zatímco zdroj zvuku INPUT 2 je zaznamenáván do CH2.
[
INPUT 1]:
Zdroj zvuku do zdířky INPUT 1 je zaznamenáván do obou kanálů. Zdroj zvuku do
zdířky INPUT 2 není zaznamenáván.
POZNÁMKY
• I když vyberete volbu [
INPUT 1], záznamovou úroveň zvuku pro kanál 2 bude určovat
přepínač úrovně zvuku a volič pro INPUT 2.
Záznam zvuku
Záznamová úroveň zvuku (Zdířky INPUT)
Úroveň záznamu zvuku lze pro každý kanál samostatně nastavit na automatickou nebo ruční.
Při ručním nastavení záznamové úrovně zvuku můžete nastavit úroveň (od –G po 18 dB) také
samostatně pro každý kanál.
1 Nastavte přepínač úrovně zvuku požadovaného kanálu
na A (automatika) nebo M (ruční).
• Nastavíte-li přepínač na A, úroveň zvuku se bude
nastavovat automaticky; vy tak nemusíte provádět zbývající
kroky postupu. Nastavíte-li přepínač na M, nastavte
záznamovou úroveň zvuku dle zbývajících pokynů postupu.
2 Otočte příslušným voličem úrovně zvuku.
• Pro informaci: MIN značí –G, větší značka uprostřed škály
odpovídá hodnotě 0 dB a MAX odpovídá hodnotě +18 dB.
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor
záznamové úrovně zvuku jít jen občas doprava za značku
–18 dB (jedna značka doprava za značku –20 dB).
Automatické řízení hlasitosti (ALC) pro CH1 a CH2 zdířek INPUT
Pokud je přepínač INPUT 1 i INPUT 2 nastaven na stejný typ zdroje zvuku (linkový vstup nebo
mikrofon), můžete propojit nastavení úrovně zvuku pro oba zdroje pomocí nastavení
>
[C Nastavení zvuku] > [Spojení ALC INPUT].
Když je vybrána volba [
Linked], můžete upravit nastavení obou zvukových kanálů pomocí
přepínače úrovně zvuku CH1 a voliče úrovně zvuku CH1.
POZNÁMKY
• Když indikátor úrovně zvuku dosáhne červeného bodu (značka 0 dB), může být zvuk zkreslen.
• Zobrazuje-li indikátor úrovně zvuku normální hodnoty, ale zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič
mikrofonu (A 72).
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku nebo při aktivaci tlumiče mikrofonu doporučujeme
kontrolovat hlasitost zvuku ve sluchátkách.
• Pokud je alespoň jeden z kanálů nastaven na ruční nastavení, můžete aktivovat omezovač
přebuzení zvuku s pomocí nastavení
> [¡ Nastavení zvuku] > [Omezovač INPUT 1/2].
Po jeho aktivaci se na obrazovce objeví æ a omezovač přebuzení zvuku bude omezovat amplitudu
vstupních zdrojů zvuku, jejichž signály se začínají zkreslovat.
Nastavení citlivosti mikrofonu (Zdířky INPUT)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a odpovídající přepínač volby citlivosti
je nastaven na MIC nebo MIC+48V, můžete vybrat citlivost externího mikrofonu.
1 Vyberte citlivost požadované zdířky INPUT.
> [C ! Nastavení zvuku] > [Korek mikrof INPUT 1] nebo [Korek mikrof INPUT 2]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Můžete si vybrat jednu z 5 úrovní citlivosti od –12 dB do +12 dB.
71
Záznam zvuku
Tlumič mikrofonu (zdířky INPUT)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a odpovídající přepínač volby citlivosti
je nastaven na MIC nebo MIC+48V, můžete aktivovat tlumič externího mikrofonu (20 dB).
1 Vyberte citlivost požadované zdířky INPUT.
> [C ! Nastavení zvuku] > [Tlum mikrof INPUT 1] nebo [Tlum mikrof INPUT 2]
72
2 Vyberte [i Zapnout] a potom vyberte [X].
• V pravé části obrazovky se zobrazí å.
Použití vestavěného mikrofonu nebo externího mikrofonu zapojeného
do zdířky MIC
Pokud je na videokameru nasazena rukojeť, ale nepřipojíte
externí mikrofon do zdířky INPUT, použijte pomocí níže
uvedených kroků vestavěný mikrofon nebo externí mikrofon
připojený do zdířky MIC. Pokud je do zdířky MIC připojen externí
mikrofon, videokamera se automaticky přepne z vestavěného
mikrofonu na externí.
Nastavte přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT
do polohy OFF.
• Pokud do zdířky MIC připojíte mikrofon, videokamera se
automaticky přepne z vestavěného mikrofonu na externí
mikrofon.
Použití komerčně dostupných napájených mikrofonů
1 Vyberte [Napájení MIC].
> [¡ # Nastavení zvuku] > [Napájení MIC]
2 Vyberte [i Zapnout] a potom vyberte [X].
DŮLEŽITÉ
• Napájení mikrofonu bez podpory funkce napájení může způsobit poškození mikrofonu.
Nezávislé nastavení kanálů L a R zdířky MIC
Můžete použít nastavení
> [¡ Nastavení zvuku] > [Spojení MIC ALC] pro samostatné
nastavení úrovně zvuku pro kanály L a R a externí mikrofon připojený ke zdířce MIC, což umožní
nezávislé nastavení každého kanálu.
Záznam zvuku
Záznamová úroveň zvuku (vestavěný mikrofon/zdířka MIC)
Na videokameře můžete nastavit záznamovou úroveň zvuku pro vestavěný mikrofon nebo externí
mikrofon zapojený do zdířky MIC.
1 Otevřete obrazovku zvuku.
[FUNC] > [C Zvuk]
2 Výběrem [CH1/2] nebo [CH3/4] můžete podle potřeby změnit pár zvukových kanálů, který
chcete upravit.
• Při nastavení položky
> [C Nastavení zvuku] > [Spojení MIC ALC] na [
Separated] vyberte zvukový kanál, který chcete nastavit, a opakujte podle potřeby kroky 2
až 4 pro druhý zvukový kanál.
3 Vyberte [
Automat.] nebo [ö Ruční].
• Pokud jste vybrali automatickou úpravu, přejděte ke kroku 5. Pokud jste vybrali ruční úpravu,
nastavte záznamovou úroveň zvuku dle zbývajících pokynů postupu.
4 Dotykem tlačítka [Ï] nebo [Ð] a jeho přidržením upravte záznamovou úroveň podle potřeby.
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor úrovně zvuku na obrazovce jít
jen občas doprava za značku −18 dB (jedna značka doprava za značku −20 dB).
5 Vyberte [X].
POZNÁMKY
• Když indikátor úrovně zvuku dosáhne červeného bodu (značka 0 dB), může být zvuk zkreslen.
• Zobrazuje-li indikátor úrovně zvuku normální hodnoty, ale zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič
mikrofonu (A 72).
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku nebo při aktivaci tlumiče mikrofonu doporučujeme
kontrolovat hlasitost zvuku ve sluchátkách.
Citlivost mikrofonu (vestavěný mikrofon)
Citlivost vestavěného mikrofonu lze zvýšit.
1 Vyberte [Citlivost integr. mikrofonu].
> [C " Nastavení zvuku] > [Citlivost integr. mikrofonu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
Volby
[h Normální]:
Pro záznam zvuku za obvyklých podmínek.
[
Pro záznam zvuku ve vyšší hlasitosti (+6 dB).
Vysoká]:
73
Záznam zvuku
Tlumič mikrofonu (vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC)
Je-li při záznamu pomocí vestavěného nebo externího mikrofonu (zdířka MIC) úroveň zvuku příliš
vysoká a zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič mikrofonu (20 dB) pro příslušný mikrofon.
1 Vyberte [Tlumení integr. mikrof] nebo [Tlum MIC].
> [C ! Nastavení zvuku] > [Tlumení integr. mikrof] nebo [Tlum MIC]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
74
Volby
[2 Automat.]:
V případě potřeby videokamera automaticky aktivuje tlumič mikrofonu, aby se
dosáhlo optimálních záznamových úrovní zvuku a nedocházelo ke zkreslení při
vysokých úrovních zvuku.
[i Zapnout]:
Tlumič mikrofonu je aktivován po celou dobu, aby se dosáhlo věrnější dynamiky
zvuku. Na obrazovce se zobrazí å.
[j Vypnout]:
Tlumič mikrofonu bude po celou dobu deaktivován.
se zobrazí na obrazovce.
Filtr dolní propusti (vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC)
Můžete aktivovat filtr dolní propusti pro snížení zvuku foukajícího větru, motoru automobilu nebo
podobných okolních zvuků. Při pořizování záznamu v prostředích, kde nehrozí hluk větru,
nebo když chcete nahrávat nízkofrekvenční zvuky, doporučujeme filtr dolní propusti vypnout.
1 Vyberte [Nízkopásm. filtr integr. mikr.] nebo [Dol propust MIC].
> [C ! Nastavení zvuku] > [Nízkopásm. filtr integr. mikr.] nebo [Dol propust MIC]
2 Vyberte [i Zapnout] a potom vyberte [X].
Používání sluchátek
Používání sluchátek
Sluchátka se používají pro přehrávání nebo ke kontrole hlasitosti během záznamu. Níže uvedený
postup uvádí, jak nastavit hlasitost.
Provozní režimy:
75
1 Vyberte [Hlasitost sluchátek].
> [C # Nastavení zvuku] > [Hlasitost sluchátek]
2 Vyberte [Ô] nebo [Õ] pro nastavení hlasitosti a potom vyberte [X].
• Můžete rovněž posunout prst podél stupnice hlasitosti.
Úprava hlasitosti při přehrávání
Při přehrávání nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách stejným způsobem, jako když nastavujete
hlasitost zvuku z reproduktoru (A 90).
DŮLEŽITÉ
• Posloucháte-li zvuk ve sluchátkách, snižte si hlasitost na odpovídající úroveň.
POZNÁMKY
• Používejte běžně prodávaná sluchátka s minijackem ∅ 3,5 mm.
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál
Videokameru můžete nastavit tak, aby generovala a zaznamenávala barevné pruhy a 1 kHz referenční
zvukový signál a aby je přiváděla na zdířky HDMI OUT, SDI OUT (pouze s) a zdířku × (sluchátka)
(pouze referenční zvukový signál).
Provozní režimy:
76
Záznam barevných pruhů
Můžete zvolit mezi barevnými pruhy EBU a SMPTE.
1 Vyberte položku [Barevné čáry].
> [3 # Nastavení záznamu] > [Barevné čáry]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Vybrané barevné pruhy se zobrazí na obrazovce a budou i zaznamenány, když stisknete
tlačítko START/STOP.
POZNÁMKY
• Tuto funkci nelze použít společně se záznamem pomalého a rychlého pohybu.
Záznam referenčního zvukového signálu
Videokamera může posílat na výstup společně s barevnými pruhy 1 kHz referenční zvukový signál.
1 Vyberte [Tón 1 kHz].
> [3 # Nastavení záznamu] > [Tón 1 kHz]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Můžete vybrat jednu ze tří úrovní zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) nebo signál vypnout pomocí
volby [j Vypnout].
• Signál bude na výstupu ve vybrané úrovni zvuku a bude zaznamenán, když stisknete
tlačítko START/STOP.
Předtočení
Předtočení
Pokud je aktivováno předtočení, videokamera začne zaznamenávat nepřetržitě do dočasné paměti
(přibližně 3 sekundy), takže když stisknete tlačítko START/STOP, bude klip obsahovat také několik
sekund videa a zvuku, které se zaznamenaly před stisknutím tlačítka.
Provozní režimy:
1 Stiskněte tlačítko PRE REC.
• Aktivuje se předtočení a nahoře na obrazovce se objeví z.
• Opětovným stisknutím tlačítka předtočení vypnete.
2 Stiskněte tlačítko START/STOP.
• Klip zaznamenaný na kartě bude obsahovat několik sekund
videa a zvuku, které byly zaznamenány před stisknutím
tlačítka START/STOP.
POZNÁMKY
• Videokamera nezaznamená plné 3 sekundy před stisknutím tlačítka START/STOP, pokud došlo ke
stisknutí spouště do 3 sekund od zapnutí funkce předtočení nebo od konce předchozího záznamu.
• Tuto funkci nelze použít společně se záznamem pomalého a rychlého pohybu.
• Předtočení se deaktivuje v následujících případech:
- Při použití hlavního vypínače nebo přepínače režimů kamery.
- Při otevření nabídky.
- Při změně režimu snímání, vyvážení bílé nebo vzhledu.
- Při otevření krytu slotu karty SD nebo při zaplnění zaznamenávané SD karty.
• Časový kód při aktivovaném předtočení:
- Časový kód klipu se spustí několik sekund před stisknutím tlačítka START/STOP.
- Je-li režim časového kódu nastaven na [
Regen.] nebo na [
Preset] s provozním
režimem [
Rec Run], po aktivaci předtočení se provozní režim časového kódu automaticky
změní na [
Free Run].
- Když režim předtočení vypnete, vrátí se provozní režim časového kódu do předchozího nastavení.
77
Informace zobrazované na obrazovce
Informace zobrazované na obrazovce
Zobrazení většiny informací na obrazovce můžete zapnout nebo vypnout.
Provozní režimy:
78
Opakovaným stiskem tlačítka DISP můžete zapnout/vypnout zobrazování informací
zobrazovaných na obrazovce v následujícím sledu:
Režim
:
• Zobrazování všech informací zapnuto
• Indikační značky1
• Zobrazování informací vypnuto
2
Režim
:
• Pouze datový kód zapnut
• Zobrazování všech informací zapnuto
1
2
Indikační značky budou zobrazeny pouze při nastavení položky
> [£ Nastavení displeje] > [Značky na displeji]
na jinou volbu než [j Vypnout].
Stisknutí tlačítka DISP má stejný efekt, jako dotyk na obrazovce.
Při prohlížení jedné fotografie a přehrávání klipu se ovladače
přehrávání zobrazí pouze na okamžik.
Infračervený záznam
Infračervený záznam
Při použití infračerveného režimu se videokamera stává citlivější k infračervenému světlu a umožňuje
nahrávat v tmavých prostředích. Aby bylo možné pokračovat v nahrávání i na velmi tmavých místech,
lze použít také jednotku rukojeti. Rovněž můžete vybrat, zda se jasnější oblasti v obraze mají
zobrazovat zeleně nebo bíle.
Provozní režimy:
79
1 Nastavte přepínač INFRARED na ON.
• V levé horní části obrazovky se zobrazí ; a =.
2 Barvu zvýraznění v infračerveném záběru můžete změnit
po výběru možnosti [Barva IR nahrávání].
> [v % Nastavení kamery] > [Barva IR nahrávání]
3 Vyberte [± Bílá] nebo [² Zelená] a poté
vyberte [X].
4 Infračervené světlo vypnete volbou možnosti [IR světlo].
> [v $ Nastavení kamery] > [IR světlo]
5 Vyberte [i Zapnout] a potom vyberte [X].
• = se změní na
.
POZNÁMKY
• Během aktivace infračerveného režimu platí následující.
- Clona zůstává plně otevřena a filtr ND zůstává vyřazený. Videokamera se dále přepne na
automatické nastavení rychlosti závěrky a zisku.
- Nastavení expozice, limitu AGC, korekce protisvětla (automatická a konstantní) a detekce
a sledování obličeje jsou deaktivovány.
- Videokamera nejprve přepne na automatické zaostřování, ale režim zaostřování můžete změnit
na ruční zaostřování. Indikace vzdálenosti zaostření je zašedlá.
- Vyvážení bílé se přepne na nastavení pro infračervený režim.
- Nelze nastavit režim snímání a vzhledy.
• Během používání zoomu nemusí automatické zaostřování pracovat správně, což závisí na daném
světelném zdroji.
• V infračerveném režimu je senzor videokamery podstatně citlivější na blízké infračervené záření.
Je-li aktivován infračervený záznam, nemiřte objektiv na silný zdroj světla nebo tepla. Pokud jsou
v záběru takovéto zdroje světla nebo tepla, před přepnutím videokamery do infračerveného režimu
zastiňte objektiv.
• Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [< IR světlo] (A 84), můžete stisknutím tlačítka zapnout
a vypnout infračervené světlo.
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
Ke zdířce REMOTE videokamery můžete připojit volitelný dálkový ovladač RC-V100 a ovládat
videokameru (včetně pokročilých funkcí záznamu) na dálku. Dálkový ovladač umožňuje zapínat
videokameru, procházet nabídky a na dálku řídit například clonu a rychlost závěrky.
Pro připojení dálkového ovládače k videokameře použijte kabel dodaný s dálkovým ovladačem.
Podrobné informace o zapojení a používání dálkového ovladače najdete v Návodu k používání.
80
Provozní režimy:
Do zdířky REMOTE A
ovladače RC-V100
Kabel dálkového ovladače
(dodávaný s dálkovým
ovládáním RC-V100)
1 Vypněte videokameru a připojte k ní volitelný dálkový ovladač RC-V100.
2 Zapněte videokameru v režimu
a vyberte [Terminál REMOTE].
> [B " Nastavení systému] > [Terminál REMOTE]
3 Vyberte [
RC-V100 (REMOTE A)] a potom vyberte [X].
Volby
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Tuto možnost zvolte, chcete-li používat volitelný dálkový ovladač RC-V100.
[
Standardní]:
Tuto možnost zvolte tehdy, chcete-li používat komerčně dostupná
dálková ovládání.
POZNÁMKY
• Následující ovládací prvky na dálkovém ovladači nebudou na videokameře fungovat:
-
Tlačítko CANCEL
Tlačítko ND
Tlačítko AGC
Tlačítko AUTO KNEE
Volič BLACK GAMMA LEVEL
Voliče WHITE BALANCE R a B
Volič MASTER PEDESTAL
-
Tlačítko AUTO IRIS
Tlačítko SHUTTER SELECT
Tlačítko CUSTOM PICT.
Voliče KNEE POINT, KNEE SLOPE
Volič SHARPNESS LEVEL
Voliče MASTER BLACK R a B
Používání GPS přijímače GP-E2
Používání GPS přijímače GP-E2
Pokud je do zdířky USB videokamery připojen volitelný GPS přijímač GP-E2, zaznamenává
videokamera do všech záznamů (klipů a fotografií) automaticky informace GPS (zeměpisnou délku,
zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku) a koordinovaný světový čas (UTC). Zaznamenané informace
GPS lze zkontrolovat na obrazovce informací o klipu nebo na obrazovce přehrávání fotografií
(zobrazení jedné fotografie).
Provozní režimy:
Připojení přijímače GPS
Vypněte videokameru a přijímač. Připojte přijímač pomocí USB kabelu* k USB konektoru videokamery.
Během nahrávání umístěte přijímač v transportním pouzdru* a nasaďte jej na přídržný řemen
videokamery nebo jej přenášejte sami. Podrobné informace týkající se připojení a používání přijímače
najdete v návodu k používání přijímače GP-E2.
* Dodávaný s volitelným přijímačem GPS GP-E2.
Aktivace přijímače GPS
Zapněte videokameru a přijímač.
• Na levé straně obrazovky se zobrazí ikona
a v okamžiku, kdy se přijímač pokusí získat signály
ze satelitů, začne blikat.
• Jsou-li signály ze satelitů správně přijaty, zůstane ikona
svítit trvale. Funkce GPS se aktivují
a klipy a fotografie zaznamenané poté jsou opatřeny informacemi GPS.
Automatická úprava data a času podle údajů GPS
Když nastavíte položku
> [B Nastavení systému] > [GPS Auto. nast. času] na
[i Auto.aktual.], můžete videokameru nechat automaticky nastavovat datum a čas podle
informací získaných ze signálu GPS. Datum a čas se automaticky aktualizuje v okamžiku,
kdy se po zapnutí videokamery podaří získat správný signál GPS.
• Když je aktivováno automatické nastavení data a času, nastavení
> [B Nastavení
systému] > [Datum/Čas] nebude dostupné.
• Během záznamu není aktualizován čas.
81
Používání GPS přijímače GP-E2
DŮLEŽITÉ
82
• V některých zemích a regionech může být použití GPS omezeno. Proto dbejte na to, abyste přijímač
GPS používali v souladu se zákony a předpisy země nebo regionu, v němž se nacházíte.
Buďte zvláště opatrní při cestování mimo vlastní zemi.
• Buďte obezřetní při používání přijímače GPS na místech, kde je omezen provoz elektronických
zařízení.
• Informace GPS zaznamenané s klipy a fotografiemi mohou obsahovat data, která mohou ostatním
umožnit lokalizaci nebo identifikaci vaší osoby. Buďte opatrní při sdílení záznamů s informacemi
GPS s ostatními nebo při jejich umísťování na internet.
• Neponechávejte přijímač GPS poblíž elektromagnetických polí jako např. v blízkosti silných magnetů
a motorů.
POZNÁMKY
• Informace GPS zaznamenané v klipech odpovídají poloze při zahájení záznamu.
• Do blízkosti přijímače nepokládejte kabely připojené do zdířky SDI OUT (pouze s) nebo zdířky
HDMI OUT. Mohlo by to mít negativní vliv na signál GPS.
• Po výměně napájecího akumulátoru přijímače nebo při prvním zapnutí přijímače po dlouhé době
vypnutí bude trvat první příjem signálu GPS déle.
• Videokamera není kompatibilní s digitálním kompasem přijímače a funkcemi udávání polohy
v časových intervalech. Dále není k dispozici volba [Nastav. nyní] v položce [GPS Auto. nast. času].
4
Přizpůsobení
Volič a tlačítko CUSTOM
Přizpůsobení
Volič a tlačítko CUSTOM
Tlačítku CUSTOM a voliči můžete přiřadit jednu z několika často používaných funkcí. Potom můžete
vybranou funkci nastavovat pomocí tlačítka a voliče CUSTOM, aniž byste museli otevírat menu.
83
Provozní režimy:
1 Vyberte [CUSTOM Volič & tlačítko].
> [B # Nastavení systému] > [CUSTOM Volič
& tlačítko]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte
možnost [X].
3 Stiskněte tlačítko CUSTOM a otáčením voličem
CUSTOM použijte přiřazenou funkci, jak je popsáno
v následující tabulce.
• Hodnota zobrazená na obrazovce, kterou lze upravit
pomocí voliče CUSTOM, se zvýrazní oranžově.
Volby
Pokud je režim snímání nastaven na ‚ nebo “, otočte voličem CUSTOM
pro úpravu rychlosti závěrky nebo clonového čísla.
Pokud je režim snímání nastaven na n, stiskněte opakovaně tlačítko CUSTOM
pro výběr hodnoty, kterou chcete nastavit (clonové číslo → rychlost závěrky →
hodnota zisku). Pokud je požadovaná hodnota zvýrazněna oranžově, otočte
voličem pro její úpravu.
[
Tv/Av/M]:
[
Limit AGC]: Stiskněte tlačítko CUSTOM pro zapnutí/vypnutí limitu AGC. Pokud je limit AGC
aktivován, otočte voličem pro nastavení maximální hodnoty zisku.
[y Komp. expozice]:
Stiskněte tlačítko CUSTOM pro zablokování expozice. Bez ohledu na to, jestli je
expozice zablokovaná nebo ne, můžete otočením voliče kompenzovat expozici.
[j Vypnout]:
Zakazuje tlačítko CUSTOM a volič.
POZNÁMKY
• Namísto výše uvedeného postupu můžete stisknutím a přidržením tlačítka CUSTOM zobrazit
rychlou nabídku voleb. Voličem CUSTOM vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte
tlačítko CUSTOM.
Přiřaditelná tlačítka
Přiřaditelná tlačítka
84
Videokamera nabízí 5 přiřaditelných tlačítek na těle videokamery a tlačítko na obrazovce (ovládání
dotykem), kterým můžete přiřadit různé funkce (přiřaditelná tlačítka). Často používané funkce přiřazujte
tlačítkům, která vám připadají nejvhodnější, a přizpůsobte si videokameru svým potřebám
a preferencím.
Názvy tlačítek vytištěné na videokameře také označují výchozí nastavení. Přiřaditelné tlačítko
na obrazovce zobrazí pouze ikonu aktuálně přiřazené funkce.
Přiřazené funkce lze změnit pouze v režimu
. V režimu
lze použít pouze tlačítko
s přiřazenou funkcí [œ Monitor kanálů] nebo [
Menu].
Provozní režimy:
Přiřaditelné tlačítko
na obrazovce
1 Fyzická tlačítka: Stiskněte tlačítko MENU a přidržte jej stisknuté, k tomu stiskněte
přiřaditelné tlačítko, jehož funkci chcete změnit.
Přiřaditelné tlačítko na obrazovce: Otevřete obrazovku výběru funkce s nastavením nabídky.
> [B # Nastavení systému] > [Přiřaditelné tlač. na obraz.]
• Zobrazí se seznam dostupných funkcí s aktuální funkcí přiřazenou ke zvýrazněnému tlačítku.
• Nabídku můžete použít rovněž pro fyzická přiřaditelná tlačítka. Odpovídající nastavení
([Přiřadit tlačítko 1] až [Přiřadit tlačítko 5]) lze nalézt na stránce " v nabídce [B Nastavení systému].
2 Vyberte požadovanou funkci a potom vyberte možnost [X].
• V případě potřeby vyberte [Í]/[Î] pro pohyb nahoru/dolů.
3 Stiskněte přiřaditelné tlačítko (nebo se dotkněte přiřaditelného tlačítka na obrazovce)
a použijte přiřazenou funkci, jak je popsáno v následující tabulce.
Přiřaditelná tlačítka
Přiřaditelné funkce
Název funkce
Popis
A
[B AF/MF]
Přepíná mezi automatickým zaostřováním a ručním zaostřováním.
57
[~ AF pouze obličej]
Přepíná mezi standardním automatickým zaostřováním a automatickým
zaostřováním pouze v případě detekce obličeje.
62
[^ Zvětšení]
Zapíná a vypíná zvětšení.
59
[
Vypíná/zapíná funkci konstantní korekce protisvětla.
47
[± Zesílený IS]
Zapíná/vypíná Zesílený IS.
63
[Å Vyváž. bílé]
Registruje nastavení uživatelského vyvážení bílé. Tato volba není dostupná
pro přiřaditelné tlačítko na obrazovce.
49
[Ä Priorita WB]
Přepíná mezi aktuálním nastavením vyvážení bílé a prioritním nastavením
vyvážení bílé, zadaným v nastavení v
> [v Nastavení kamery]
> [Nastavit prioritu WB].
102
[< IR světlo]*
Pokud je aktivován infračervený záznam, tato funkce zapíná/vypíná
infračervené světlo videokamery.
79
[z Před-natočit]
Zapíná a vypíná předtočení.
77
[
Zkontroluje poslední zaznamenaný klip.
36
Zaznamená fotografii.
34
[
BLC vždy zapnuto]
Náhled záznamu]
Fotky]
[œ Monitor kanálů]
Mění výstup zvukových kanálů ze zdířky × (sluchátka).
98
[
Zobrazuje/skrývá nabídku.
101
Není přiřazena žádná funkce – tlačítko je vypnuté.
—
Menu]
[j Vypnout]
* K videokameře musí být správným způsobem připojena rukojeť.
85
Uložení a načtení nastavení nabídky
Uložení a načtení nastavení nabídky
Úpravy nastavení různých nabídek můžete uložit na SD kartu. Tato nastavení si můžete načíst později
nebo je můžete načíst na jinou videokameru XA45 / XA40, kterou pak můžete používat podobným
způsobem.
Nastavení videokamery lze uložit nebo načíst z SD karty pouze pokud je ve slotu B.
Provozní režimy:
86
Uložení nastavení videokamery
1 Vložte SD kartu, na kterou chcete uložit nastavení videokamery, do slotu B pro SD karty.
2 Vyberte možnost [Uložit].
> [B # Nastavení systému] > [Nastavení zál. nabídky 7] > [Uložit]
3 Vyberte [Ano].
• Nastavení menu videokamery bude uloženo na kartu. Pokud byla nastavení menu již dříve
uložena, starý soubor bude přepsán aktuálním souborem s nastavením menu.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].
Načtení nastavení videokamery
1 Vložte SD kartu, která obsahuje dříve uložená nastavení videokamery, do slotu B
pro SD karty.
2 Vyberte možnost [Načíst].
> [B # Nastavení systému] > [Nastavení zál. nabídky 7] > [Načíst]
3 Vyberte [Ano].
• Nastavení menu videokamery bude nahrazeno nastavením uloženým na kartě. Poté obrazovka
na chvíli zčerná a videokamera se restartuje.
5
Základní přehrávání
Přehrávání
Přehrávání
Základní přehrávání
Tato část vysvětluje, jak přehrávat klipy a fotografie. Podrobnosti k přehrávání záznamů za použití
externího monitoru viz Připojení k externímu monitoru (A 95).
87
Provozní režimy:
1 Nastavte spínač napájení do polohy MEDIA.
• Videokamera se přepne do režimu
se indexové zobrazení klipů.
a zobrazí
2 Vyhledejte klip nebo fotografii, kterou chcete přehrát.
• Přetáhněte prstem doleva/doprava nebo vyberte [Ï]/[Ð]
pro kontrolu dalších indexových stránek.
• Chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat záznamy na jiné
SD kartě, změňte indexové zobrazení.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazení klipů
}: Indexové zobrazení fotografií.
Zobrazí další/předchozí indexovou stránku.
Můžete rovněž přetáhnout prst doleva/
doprava na obrazovce.
Tlačítko indexového zobrazení: Výběrem
změníte indexové zobrazení. Vyberte
požadovanou kombinaci karty (6 nebo 7)
a typu záznamu (y¸ klipy nebo }
fotografie), který chcete přehrávat.
5
6
4
5
6
Tlačítko [FUNC]: Operace klip/foto (A 91).
Název složky. Poslední 4 číslice označují
datum pořízení záznamu (1025 = 25. říjen)
(A 106).
Pouze klipy: Informace o klipu (A 90).
3 V indexovém zobrazení vyberte miniaturu požadovaného záznamu.
• Klipy: Přehrávání se zahájí od vybraného klipu a bude pokračovat až do posledního klipu
v indexovém zobrazení.
Fotografie: Zobrazí se vybraná fotografie. Přetažením doleva/doprava zobrazte další fotografie.
4 Dotykem na obrazovce zobrazíte ovládací tlačítka pro přehrávání.
Základní přehrávání
• Během přehrávání videa nebo fotografií se po několika sekundách automaticky přestanou
zobrazovat ovladače přehrávání. V pauze přehrávání videa skryjete ovladače přehrávání
opětovným dotykem obrazovky.
• Podrobnosti o ovladačích přehrávání viz Ovladače přehrávání (A 89).
4
88
1
2
5
6
7
8
9
10
11
3
12
9
10
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
Tlačítko [FUNC]: Operace klip/foto (A 91)
Ovladače přehrávání klipů (A 89)
Hlasitost (A 90)
Operace přehrávání klipů (A 89)
Zbývající úroveň nabití akumulátoru
(A 112)
Časový kód (A 64)
Rychlost snímání (A 37) a formát filmu
Rozlišení a datový tok (A 37)
9
10
11
12
13
14
14
Klipy: Číslo klipu
Fotografie: Číslo fotografie / celkový počet
fotografií
Číslo souboru (A 106)
SD karta vybraná pro přehrávání (A 87)
Datový kód (A 104)
Vrácení indexového zobrazení fotografií
Přeskakování fotografií (A 89)
DŮLEŽITÉ
• Může se stát, že klipy zaznamenané na SD kartu pomocí jiného zařízení nebudete moci na této
videokameře přehrávat.
POZNÁMKY
• Následující obrazové soubory nemusí být zobrazovány správně.
- Snímky nezaznamenané touto videokamerou.
- Snímky upravované na počítači.
- Snímky se změněnými názvy souborů.
• Zobrazení data a času záznamu můžete vypnout nebo můžete změnit zobrazované informace
pomocí nastavení
> [É Nastavení přehrávání] > [Datový kód]. Mějte na paměti,
že dostupné možnosti se liší v závislosti na typu záznamu.
• Při určitých podmínkách snímání se může stát, že při přehrávání budou mezi klipy krátká přerušení
v obrazu nebo zvuku.
Základní přehrávání
Ovladače přehrávání
Následující typy přehrávání jsou dostupné pomocí ovládání na obrazovce. Pomocí joysticku zatlačte
joystick k výběru požadovaného tlačítka a pak joystick stiskněte.
Ovladače přehrávání klipů
Typ přehrávání
Zrychlené přehrávání*
Ikona na
obrazovce
Operace
Během přehrávání vyberte [Ø] / [×].
• Opakovaným výběrem zvýšíte rychlost přehrávání přibližně 5x → 15x
→ 60x oproti normální rychlosti.
• Během zrychleného přehrávání se výběrem [Ð] vrátíte k přehrávání
normální rychlostí.
x00×
Øx00
Zpomalené přehrávání*
Vyberte [Ö] / [Õ].
• Opakovaným dotykem změníte rychlost přehrávání na přibližně 1/4
→ 1/8 normální rychlosti.
x1/0Õ
Öx1/0
Zpětné přehrávání po
jednotlivých snímcích /
přehrávání po
jednotlivých snímcích*
Během pozastavení přehrávání vyberte [
Skok na začátek
aktuálního klipu
Vyberte [Ú].
Skok na začátek
předchozího klipu
Vyberte dvakrát [Ú].
Skok na začátek dalšího
klipu
Vyberte [Ù].
Pozastavení/obnovení
přehrávání
Během přehrávání aktivujete pozastavení výběrem [Ý].
Během pozastavení přehrávání obnovíte výběrem [Ð] normální
přehrávání.
Ý
Ð
Zastavení přehrávání
Výběrem [Ñ] zastavíte přehrávání a vrátíte se na indexové zobrazení.
—
]/[
].
—
—
—
* V tomto režimu přehrávání není žádný zvuk.
Ovladače přehrávání fotografií
Typ přehrávání
Operace
Návrat do indexového
zobrazení fotografií
Vyberte [f].
Přeskakování fotografií
Vyberte [h] pro zobrazení posuvníku. Výběrem [Ï] / [Ð] nebo
přetažením prstu podél posuvníku vyhledejte požadovanou fotografii.
Pro návrat k zobrazení jedné fotografie vyberte [L].
POZNÁMKY
• U zrychleného/zpomaleného přehrávání můžete v přehrávaném obrazu zaznamenat určité anomálie
(mozaikové rušení, pruhy atd.).
• Rychlost uvedená na obrazovce je přibližná.
• Pomalé zpětné přehrávání bude vypadat stejně jako souvislé přehrávání snímků zpět.
89
Základní přehrávání
Nastavení hlasitosti
Během přehrávání je přehrávaný zvuk posílán na monofonní vestavěný reproduktor. Ke zdířce ×
(sluchátka) můžete připojit sluchátka a poslouchat zvuk stereofonně.
1 Během přehrávání zobrazte dotykem na obrazovce ovládací tlačítka pro přehrávání.
2 Vyberte [Ó/ ].
3 Výběrem [Ø]/[Ô] nebo [Ù]/[Õ] nastavte hlasitost a potom vyberte [K].
90
• Můžete rovněž posunout prst podél příslušné stupnice hlasitosti.
Zobrazení informací o klipu
1 V indexovém zobrazení klipu vyberte [I] a poté vyberte požadovaný klip.
• Zobrazí se obrazovka [Info o klipu].
• Pro zobrazení informací k předchozímu/dalšímu klipu vyberte [Ï] / [Ð].
2 Pro návrat na indexové zobrazení vyberte dvakrát [L].
1
2
4
5
6
7
3
8
1
2
3
4
5
Číslo souboru (A 106)
Zobrazení informací pro předchozí/další klip
Číslo klipu / celkový počet klipů
Datum a čas na začátku záznamu
Trvání klipu
6
7
8
Rychlost snímání (A 37) a formát filmu
Rozlišení a datový tok (A 37)
Informace GPS* (A 81)
(určení místa při zahájení záznamu)
* Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 při záznamu klipu.
Operace s klipy a fotografiemi
Operace s klipy a fotografiemi
Odstranění klipů a fotografií
Klipy a fotografie, které již nechcete uchovávat, můžete odstranit.
Provozní režimy:
91
Odstranění klipů a fotografií z indexového zobrazení
1 Otevřete požadované indexové zobrazení (A 87).
• Přetažením prstu doleva/doprava zobrazte další klip nebo fotografii k odstranění.
2 Vyberte [Odstranit].
[FUNC] > [Odstranit]
3 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [Ano].
• Vyberete-li [Vybrat], potom následujícím postupem vyberte jednotlivé záznamy, které chcete
odstranit, a to před výběrem volby [Ano].
• Výběrem [Stop] přerušíte probíhající operaci. Některé záznamy se však přesto odstraní.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].
Výběr individuálních záznamů
1 Vyberte jednotlivé klipy/fotografie, které chcete odstranit.
• U záznamů, které jste vybrali, se zobrazí zaškrtávací znaménko !. Celkový počet vybraných
klipů/fotografií se zobrazuje vedle ikony ".
• Vyberte zvolený klip nebo fotografii pro odstranění zaškrtávacího znaménka. Pro odebrání všech
zaškrtávacích znamének najednou vyberte [Odebrat vše] > [Ano].
2 Po výběru všech vybraných záznamů vyberte [OK].
Volby
<název složky>:
Odstraní všechny klipy nebo fotografie zaznamenané k určitému datu.
Čtyři poslední číslice názvu složky v tlačítku označují datum záznamu
(1025 = 25. říjen).
[Vybrat]:
Vyberte jednotlivé klipy nebo fotografie, které chcete odstranit.
[Všechny klipy], [Všechny snímky]:
Výběrem této volby odstraníte všechny klipy nebo fotografie.
Odstranění klipu během přehrávání
1 Přehrajte požadovaný klip (A 87).
2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání, potom klip odstraňte.
[Ý] > [FUNC] > [Odstranit] > [Ano]
3 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].
Operace s klipy a fotografiemi
Odstranění fotografie při přehrávání
1 Přehrajte požadovanou fotografii (A 87).
2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání, potom fotografii odstraňte.
[FUNC] > [Odstranit] > [¸ Pokračovat] > [Ano]
3 Přetažením prstu doleva/doprava vyberte další fotografii k odstranění nebo vyberte [X].
92
DŮLEŽITÉ
• Při odstraňování záznamů buďte opatrní. Jednou odstraněné záznamy nelze obnovit.
• Před odstraněním si uložte kopie všech důležitých záznamů (A 99).
POZNÁMKY
• Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena pomocí jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této
videokamery.
• Chcete-li odstranit všechny záznamy a znovu mít pro záznam k dispozici veškerý volný prostor
paměti, můžete provést inicializaci SD karty (A 32).
Střih klipů
Střih klipů lze provádět odstraněním všeho do určitého místa nebo všeho po určitém místě.
Provozní režimy:
1 Přehrajte požadovaný klip (A 87).
2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání, potom otevřete obrazovku střihu.
[Ý] > [FUNC] > [Střih]
3 V případě potřeby najděte v klipu přesně příslušné místo.
• Místo, v němž se provede střih klipu, je označeno značkou .
• Na obrazovce se zobrazí ovladače přehrávání (A 89). K vyhledání požadovaného místa můžete
použít libovolný speciální režim přehrávání.
4 Vyberte požadované volby střihu a proveďte střih klipu.
[Střih] > [Střih začátek] nebo [Střih konec] > [Nový soubor] nebo [Přepsat]
• Zaprvé nastavte možnosti, které můžete vybrat, pro provedení střihu před značkou nebo
za značkou ´.
Zadruhé nastavte možnosti, které můžete vybrat, v daném pořadí, pro uložení klipu po střihu
jako nový klip nebo pro přepsání existujícího klipu.
• Pokud jste vybrali [Nový soubor], můžete pro přerušení probíhající operace vybrat [Stop]
a potom [OK].
POZNÁMKY
• V indexovém zobrazení se klipy, které jsou střihané pomocí volby [Střih začátek], zobrazí se
speciální ikonou přehrávání, nikoli ve standardní miniatuře.
• Na obrazovce střihu bude zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích / přehrávání po jednotlivých
snímcích přeskakovat po 1 snímku. Pozice, ve kterých je možný střih, jsou 1 GOP (0,5 sekundy)
od sebe.
• Ke střihu klipu dochází na začátku/konci jednotky GOP, kterou zahrnuje snímek indikovaný značkou.
6
Konfigurace výstupu videa
Externí připojení
Externí připojení
Konfigurace výstupu videa
Výstupní videosignál ze zdířky SDI OUT (pouze s) a HDMI™ OUT závisí na konfiguraci videa
klipu a na různých nastaveních nabídky. Výstup videosignálu ze zdířky HDMI OUT se může měnit také
v závislosti na schopnostech připojeného monitoru.
s Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.
Provozní režimy:
Konfigurace výstupu videa (záznam)
Konfigurace záznamu
videa
Rozlišení
Rychlost
snímání
Nastavení
režimu
rozkladu
obrazu1
Konfigurace videovýstupu
Nastavení
maximálního
rozlišení2
Rozlišení
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
Stejná jako pro
konfiguraci
videa3
1 280 x 720
(50.00P)
1 280 x 720
50.00P
—
1 920 x 1 080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
720 x 5765
Stejná jako pro
konfiguraci
videa3
1 280 x 720
(50.00P)
1 280 x 720
50.00P
1 920 x 1 080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
P
3 840 x 2 160
25.00P
PsF
P
1 920 x 1 080
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
4
5
—
Rychlost snímání Vzorkování barev
YCbCr 4:2:2
8 bitů
YCbCr 4:2:2
10 bitů
Nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Režim skenování SDI/HDMI] (s) nebo
[Režim skenování HDMI] (t).
Pro výstup HDMI: Nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Max rozlišení HDMI].
s Pro výstup SDI: Nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Výstup SDI].
Rychlost snímání je během záznamu pomalého a rychlého pohybu 50.00P.
Pouze s.
Pouze výstup HDMI. Pouze při nastavení rychlosti snímání na 50.00P. Automaticky vybráno v závislosti
na schopnostech připojeného monitoru.
93
Konfigurace výstupu videa
Konfigurace výstupu videa (přehrávání)
Konfigurace videa klipu
Rozlišení
Rychlost
snímání
Nastavení
režimu
rozkladu
obrazu1
94
P
3 840 x 2 160
25.00P
PsF
P
1 920 x 1 080
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
4
5
Nastavení
maximálního
rozlišení2
Konfigurace videovýstupu
Rozlišení
Rychlost snímání Vzorkování barev
3 840 x 2 160
3 840 x 2 1603
Stejná jako pro
konfiguraci
videa3
1 920 x 1 080
1 920 x 1 0803
Stejná jako pro
konfiguraci
videa3
1 280 x 720
(50.00P)
1 280 x 720
50.00P
1 920 x 1 080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
—
3 840 x 2 160
1 920 x 1 0803
Stejná jako pro
konfiguraci videa
1 920 x 1 080
1 920 x 1 0803
Stejná jako pro
konfiguraci videa
1 280 x 720
(50.00P)
1 280 x 720
50.00P
1 920 x 1 080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
—
YCbCr 4:2:2
8 bitů5
Nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Režim skenování SDI/HDMI] (s) nebo
[Režim skenování HDMI] (t).
Pro výstup HDMI: Nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Max rozlišení HDMI].
s Pro výstup SDI: Nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Výstup SDI].
s Pro tuto konfiguraci videa je k dispozici pouze výstup HDMI.
Pouze s.
Video YCbCr 4:2:0 zaznamenané na kartě vystupuje jako signál YCbCr 4:2:2.
Připojení k externímu monitoru
Připojení k externímu monitoru
Když pro přehrávání připojujete videokameru k externímu monitoru, použijte zdířku, která odpovídá
zdířce na používaném monitoru (pouze s) nebo zdířku HDMI OUT. Potom nastavte konfiguraci
výstupního videosignálu. Na výstup můžete posílat také informace zobrazované na obrazovce (A 108).
Provozní režimy:
95
Diagram zapojení
Videokameru doporučujeme napájet kompaktním napájecím adaptérem ze síťové zásuvky.
Zdířka
HDMI IN
Zdířka
HDMI OUT
Vysokorychlostní kabel
HDMI HTC-100 (volitelný)
Zdířka
SDI OUT*
BNC kabel
(běžně prodávaný)
Zdířka
SDI IN
Pouze * s
s Výběr zdířky používané pro výstup
Vyberte předem pro výstup signálů video a audio ze zdířky SDI OUT nebo zdířky HDMI OUT.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Výstupní zdířka].
> [£ ! Nastavení displeje] > [Výstupní zdířka]
2 Aktivujte výstupní zdířku a potom vyberte [X].
• Vyberte [ø SDI] (zdířka SDI OUT) nebo [ù HDMI] (zdířka HDMI OUT), v závislosti
na připojení, které chcete použít.
POZNÁMKY
• Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.
Připojení k externímu monitoru
s Použití zdířky SDI OUT
Digitální signál odváděný na výstup přes zdířku SDI OUT zahrnuje videosignál, zvukový signál,
časový kód a povel pro záznam. Na výstup můžete posílat také informace zobrazované na obrazovce
(A 108).
Předem se ujistěte, že je zdířka SDI OUT nastavena na výstup (A 95).
1 Vyberte [Výstup SDI].
96
> [£ ! Nastavení displeje] > [Výstup SDI]
2 Vyberte požadované maximální rozlišení a potom vyberte [L].
3 Vyberte [Mapování 3G-SDI].
> [£ ! Nastavení displeje] > [Mapování 3G-SDI]
4 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte [L].
• Můžete vybrat signál videovýstupu splňující Level A nebo Level B standardu SMPTE ST 425-1.
POZNÁMKY
• Pokud je aktivovaný záznam pomalého a rychlého pohybu, signál časového kódu nemůže
vystupovat ze zdířky SDI OUT.
• Můžete nastavit položku
> [3 Nastavení záznamu] > [Povel Rec] na [i Zapnout] pro
použití tlačítka START/STOP videokamery rovněž k ovládání operace záznamu externího rekordéru
připojeného ke zdířce SDI OUT.
Použití zdířky HDMI OUT
Digitální signál odváděný na výstup na zdířku HDMI OUT zahrnuje videosignál a zvukový signál.
Na výstup můžete posílat rovněž signál časového kódu a některé pomocné obrazovky (informace
zobrazované na obrazovce, značky, atd.) pro možnost jejich kontroly rovněž na externím monitoru.
s Předem se ujistěte, že je zdířka HDMI OUT nastavena na výstup (A 95).
Signál výstupu zvuku je dvoukanálový lineární záznam PCM (16 bitů/48 kHz).
1 Vyberte [Max rozlišení HDMI].
> [£ ! Nastavení displeje] > [Max rozlišení HDMI]
2 Vyberte požadované maximální rozlišení a potom vyberte [L].
3 Pouze režim
: Pro výstup signálu časového kódu vyberte [Časový kód HDMI].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Časový kód HDMI]
4 Vyberte [Zapnout] a potom vyberte [X].
POZNÁMKY
• Zdířka HDMI OUT videokamery slouží pouze pro výstup. Nepropojujte ji s výstupní zdířkou HDMI
na externím zařízení, protože by to mohlo poškodit videokameru.
• Při připojení videokamery k monitorům DVI nelze garantovat řádnou funkčnost.
• V závislosti na monitoru nemusí být výstup videa správný.
• Pokud připojený monitor není kompatibilní se signálem vystupujícím z videokamery, výstup ze zdířky
HDMI se zastaví.
Připojení k externímu monitoru
• Signál časového kódu nebude vysílán na výstup ze zdířky HDMI OUT v následujících případech.
- V režimu
.
- V případě aktivovaného záznamu pomalého a rychlého pohybu.
- Při nastavení výstupu 720 x 576 / 50.00P.
• Můžete nastavit položky
> [3 Nastavení záznamu] > [Povel Rec] a [Časový kód HDMI]
na [i Zapnout] pro použití tlačítka START/STOP videokamery k ovládání operace záznamu
rovněž na externím rekordéru připojeném ke zdířce HDMI OUT. Signál časového kódu videokamery
bude také posílán na výstup.
97
Zvukový výstup
Zvukový výstup
Videokamera může posílat zvuk na výstup ze zdířky SDI OUT (pouze s), zdířky HDMI OUT,
zdířky × (sluchátka) nebo z reproduktoru (mono; pouze režim
). Při záznamu nebo přehrávání
zaznamenaných klipů se 4kanálovým zvukem můžete vybrat 2kanálový výstup.
Konfigurace výstupu zvuku
98
Formát zvuku MP41
[
[
1
Konfigurace zvuku
zaznamenaných klipů
LPCM 16bit 4CH]
4kanálový lineární PCM,
16 bitů
AAC 16bit 2CH]
2kanálový AAC,
datový tok: 256 kb/s
Konfigurace výstupu zvuku
s Zdířka SDI OUT
Zdířka HDMI OUT
4kanálový lineární PCM,
24 bitů
2kanálový lineární PCM,
16 bitů
Nastavení [3 Nastavení záznamu] > [¸ Formát zvuku].
Provozní režimy:
Výběr zvukových kanálů pro výstup sluchátek nebo reproduktor
Můžete vybrat 2kanálový výstup ze zdířky × (sluchátka) nebo reproduktoru.
1 Vyberte [Monitor kanálů].
> [¡ # Nastavení zvuku] > [Monitor kanálů]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
• Volby zobrazují kombinace výstupu zvukových kanálů z levého a pravého (L/R) kanálu.
Volby označené znaménkem „+“ (například [CH1+2]) označují kombinaci dvou zvukových kanálů
na stejné straně.
Výběr zvukových kanálů pro výstup HDMI
Zvukový signál vystupující ze zdířky HDMI OUT bude 2kanálový lineární PCM zvuk (16bitů, 48 kHz).
1 Vyberte [Kanály HDMI].
> [¡ # Nastavení zvuku] > [Kanály HDMI]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].
POZNÁMKY
• Nastavíte-li přiřaditelné tlačítko na [Monitor kanálů] (A 84), můžete stisknutím tlačítka přepínat mezi
volitelnými možnostmi výstupu zvukových kanálů.
7
Uložení klipů
Práce s klipy v počítači
Uložení klipů
Práce s klipy v počítači
Nezapomeňte uložit klipy zaznamenané touto videokamerou do počítače. Pro to potřebujete čtečku
karet připojenou k počítači nebo počítač se slotem pro SD kartu. Podrobné informace o přenosu
souborů z SD karty viz návod k používání počítače nebo moduly nápovědy k operačnímu systému.
Za určitých podmínek mohou být klipy rozděleny a zaznamenány jako samostatné soubory.
S pomocí nástroje MP4 Join Tool můžete spojit rozdělené soubory a uložit je jako jediný plynulý klip.
Přenos souborů do počítače
1 Vložte SD kartu s požadovanými klipy do slotu pro SD kartu počítače nebo čtečky karet
připojené k počítači.
2 Postupujte podle pokynů operačního systému na obrazovce.
3 Zkopírujte klipy na SD kartě do počítače.
• Záznamy na SD kartě jsou umístěny ve složkách pojmenovaných „XXX_mmdd“ ve složce
„DCIM“, kde XXX je číslo složky (100 až 999) a mmdd je datum záznamu (A 106).
Spojování klipů rozdělených videokamerou
Pro spojení klipů rozdělených videokamerou v následujících případech použijte nástroj MP4 Join Tool.
• Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam
na druhou SD kartu (A 32).
• Soubor videa (stream) v klipu bude rozdělen přibližně každé 4 GB.
Nástroj MP4 Join Tool je dostupný zdarma ke stažení (pro operační systém Windows nebo macOS)
na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon. Na webové stránce stahování
zkontrolujte systémové požadavky a nejnovější informace.
Podrobné pokyny k instalování a odinstalování softwaru naleznete v souboru „Přečtěte si nejdříve tyto
informace“ (Install-MP4 Join Tool.pdf) zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete
z webové stránky. Podrobnosti k používání softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF),
který se nainstaluje společně se softwarem.
99
Kopírování klipů a fotografií mezi SD kartami
Kopírování klipů a fotografií mezi SD kartami
Klipy a fotografie můžete kopírovat z jedné SD karty na druhou.
Provozní režimy:
1 Otevřete požadované indexové zobrazení (A 87).
100
• Chcete-li kopírovat všechny klipy nebo fotografie zaznamenané ke stejnému datu
(uložené ve stejné složce), přetažením prstu doleva/doprava zobrazte klip nebo fotografii,
kterou chcete kopírovat.
2 Vyberte [Kopírovat (6'7)] nebo [Kopírovat (7'6)].
[FUNC] > [Kopírovat (6'7)] nebo [Kopírovat (7'6)]
3 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [Ano].
• Vyberete-li [Vybrat], potom následujícím postupem vyberte jednotlivé záznamy, které chcete
zkopírovat, a to před výběrem volby [Ano].
• Výběrem [Stop] přerušíte probíhající operaci.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].
Výběr individuálních záznamů
1 Vyberte jednotlivé klipy/fotografie, které chcete zkopírovat.
• U záznamů, které jste vybrali, se zobrazí zaškrtávací znaménko !. Celkový počet vybraných
klipů/fotografií se zobrazuje vedle ikony ".
• Vyberte zvolený klip nebo fotografii pro odstranění zaškrtávacího znaménka. Pro odebrání všech
zaškrtávacích znamének najednou vyberte [Odebrat vše] > [Ano].
2 Po výběru všech zvolených záznamů vyberte [OK].
Volby
<název složky>:
Zkopíruje všechny klipy nebo fotografie zaznamenané k určitému datu. Čtyři poslední
číslice názvu složky v tlačítku označují datum záznamu (1025 = 25. říjen).
[Vybrat]:
Vyberte jednotlivé klipy nebo fotografie, které chcete zkopírovat.
[Všechny klipy], [Všechny snímky]:
Výběrem této volby zkopírujete všechny klipy nebo fotografie.
Zkopírování fotografie při přehrávání
1 Přehrajte požadovanou fotografii (A 87).
2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání a potom zkopírujte fotografii.
[FUNC] > [Kopírovat (6'7)] nebo [Kopírovat (7'6)] > [¨ Pokračovat] > [Ano]
3 Tahem prstu doleva/doprava vyberte další fotografii ke zkopírování nebo vyberte [X].
POZNÁMKY
• V následujících případech nebudete moci kopírovat záznamy na SD kartu:
- Je-li otevřen kryt slotu karty SD.
- Je-li spínač LOCK na cílové SD kartě uveden do polohy bránící zápisu.
- Když nelze vytvořit číslo souboru (A 106), protože počet složek a souborů na kartě dosáhl
svého maxima.
• Pokud není na cílové SD kartě dostatek volného místa, zkopíruje se na ni maximální možný počet
fotografií a pak se operace zastaví.
• Videosoubory o velikosti větší než 4 GB nelze na SDHC karty kopírovat.
8
Položky nabídky
Doplňkové informace
Doplňkové informace
Položky nabídky
Nedostupné položky nabídky jsou zobrazeny šedě. Více informací o výběru položek naleznete v části
Používání nabídek (A 27). Podrobnosti o každé funkci naleznete na odkazové straně. Volby nabídky
bez odkazové strany jsou vysvětleny pod tabulkami. Podtržené volby nabídky indikují výchozí hodnoty.
Nabídka FUNC
Nabídka FUNC (režim
)
AUTO
n
A
Volič nastavení clonového čísla, F1.8 až F8.0;
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
Tlačítko vzoru Zebra*: [
–

43
Volič nastavení rychlosti závěrky, 1/6 až 1/2000;
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
Tlačítko vzoru Zebra*: [
–

43
Volič nastavení hodnoty zisku, 0,0 dB až 24,0 dB;
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
Tlačítko vzoru Zebra*: [
–

42
[n] (ruční): Zapnutí a vypnutí (vypnutí), při výběru [n] –
volič nastavení limitu zisku, 0,0 dB až 23,0 dB
–

48
[y Komp. expozice] Volič nastavení expozice, [i] (Nastavení expozice dotykem):
[ Normální], [ Zvýraznění];
Vypnout], [z 70%], [{ 100%];
Tlačítko vzoru Zebra*: [
[ ] (Zámek AE): Zapnutí a vypnutí (vypnutí).
–

42
[Vyvážení bílé]*
[
Automat.], [¼ Denní světlo], [É Žárovka], [
teplota], [
Nastavení 1], [
Nastavení 2]
–

49
[BLC vždy zapnuto]*
[
–

47
[< Zaostření]
[m Automat.], [n Ruční], při výběru [n] – tlačítko přednastavení
zaostření;
[i] (nastavení zvýraznění obrysů): [Peaking a ČB], [Hrocení barvy],
[O] (zvýraznění obrysů): Zapnutí a vypnutí (vypnutí).
–

57
[^ Zvětšení]
[OK]
–

59
[R Zoom]
Ovladače zoomu na obrazovce, [PHOTO] (fotografování),
[START]/[STOP] (zaznamenání klipu);
[
] (digitální telekonvertor): Zapnutí a vypnutí (vypnutí).


55
[
[i] (nastavení vzhledu):[Ostrost], [Kontrast], [Hloubka barev]
–

51
Úrovně zvuku pro zvukové kanály CH1 až CH4; [
Automat.],
[ö Ručně], při výběru [ö Ručně] – nastavení úrovně
zvuku [Ï], [Ð]: 0 až 100 (50).


73
Tlačítko na displeji
[
[
[
[
Clona]
Čas závěrky]
Zesílení]
Limit AGC]
Vzhledy]
[¡ Zvuk]
Volby nastavení/funkce
Vypnout], [
Barevná
Zapnout]
* Tlačítko ukazuje ikonu aktuálního nastavení.
101
Položky nabídky
Nabídka FUNC (režim
)
Položka nabídky
102
Možnosti nastavení a další informace
Pro klipy:
[y] indexové zobrazení
Jeden klip (pauza přehrávání)
[Kopírovat (6'7)],
[Kopírovat (7'6)]
<název složky>,
[Vybrat], [Všechny klipy]
–
100

91
–

92
[}] indexové zobrazení
Zobrazení jedné fotografie
[Odstranit]
[Střih]
Pro fotografie:
[Kopírovat (6'7)],
[Kopírovat (7'6)]
<název složky>,
[Vybrat], [Všechny snímky]
[Odstranit]

100

91
Nabídky nastavení
Nabídka [v Nastavení kamery] (pouze režim
Položka nabídky
)
A
Volby nastavení
[Digitální zoom]
[j Vypnout], [s 400x], [
[Jemné ovládání zoomu]
[j Vypnout], [¬ Start], [® Stop], [¯ Start a Stop]
55
[Úroveň rychlosti zoomu]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
53
[Ovládání zoomu na držáku] [
Povolit], [
Dig. telekonvertor]
–
Zakázat]
53
[Rychlost zoomu na držáku] [Y] (proměnná rychlost), [X] (konstantní rychlost)
Když [X]: 1-16 (8)
53
[Ovládání zoomu na rukojeti] [
53
Povolit], [
Zakázat]
[Rychlost zoomu na rukojeti] 1-16 (8)
54
[Vysokorychlostní zoom]
[i Zapnout], [j Vypnout]
54
[AF režim]
[= Instantní AF], [? Střední AF], [@ Normální AF]
60
[Rozpozn. a sledování tváře] [i Zapnout }], [j Vypnout]
61
[Předvolená rychlost ostření] [Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
–
[Auto korekce protisvětla]
[i Zapnout], [j Vypnout]
–
[Automat. delší čas]
[i Zapnout], [j Vypnout]
–
[Redukce blikání]
[j Vypnout], [k Automat.]
–
[ND filtr]
[k Automat.], [j Vypnout]
46
[Konverzní objektiv]
[¾ TL-H58], [¿ WA-H58], [j Vypnout]
–
[Stabilizátor obrazu]
[® Vypnout], [¯ Standardní], [° Dynamický]
63
[Tlačítko Zesílený IS]
[Î Stiskněte a podržte], [Ï Přepnout Zap/Vyp]
[Nastavit prioritu WB]
[Ã Automat.], [¼ Denní světlo], [É Žárovka], [
[
Nastavení 1], [
Nastavení 2]
[Ovl. kroužku zoom/ostření] [
[Směr kroužku ostření]
Povolit], [
Zakázat]
[h Normální], [X Obráceně]
–
Barevná teplota],
–
–
–
Položky nabídky
Položka nabídky
Volby nastavení
A
[Reakce ostřícího kroužku]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
–
[Směr kroužku přiblížení]
[h Normální], [X Obráceně]
–
[IR světlo]
[i Zapnout], [j Vypnout]
–
[Barva IR nahrávání]
[± Bílá], [² Zelená]
79
103
[Digitální zoom]: Určuje činnost digitálního zoomu.
• Pokud po přiblížení přesáhnete hranici oblasti digitálního zoomu, videokamera automaticky přepne
na digitální zoom.
• Při použití digitálního zoomu se obraz digitálně zpracovává, proto se s rostoucím přiblížením
zhoršuje rozlišení obrazu.
• Digitální zoom není k dispozici v režimu
, nebo při nastavení položky
> [v Nastavení
kamery] > [Konverzní objektiv] na [¿ WA-H58].
[Předvolená rychlost ostření]: Určuje rychlost změny zaostření při přechodu do přednastavené pozice.
[Auto korekce protisvětla]: Při nastavení možnosti [i Zapnout] videokamera automaticky detekuje
a kompenzuje expozici pro objekty v protisvětle. Je to užitečné v situacích, kdy snímaný objekt není
trvale v protisvětle.
• Automatická korekce protisvětla není k dispozici v těchto případech:
- Při nastavení videokamery do režimu
.
- Při nastavení režimu snímání n, [Q Noční scéna], [K Sníh], [L Pláž], [M Západ slunce],
[S Bodové světlo] nebo [T Ohňostroj].
- Během nastavení infračerveného režimu.
[Automat. delší čas]: Videokamera automaticky zvolí pomalé rychlosti závěrky pro dosažení světlejších
záznamů na místech s nedostatečným osvětlením.
• Pokud je toto nastavení nastaveno na [i Zapnout], je minimální použitá rychlost závěrky:
1/25 (50.00P) nebo 1/12 (25.00P).
• Automatická pomalá závěrka je k dispozici pouze v režimu
, při nastavení režimu snímání
na [’ Programová AE] nebo během infračerveného režimu.
• Pokud se za obrazem objevuje tzv. stopa, nastavte pomalou závěrku na [j Vypnout].
• Doporučujeme videokameru stabilizovat, například nasazením na stativ.
• Videokamera nepoužije automatickou pomalou závěrku při nastavení limitu AGC.
[Redukce blikání]: Když je nastavena volba [k Automat.], videokamera automaticky detekuje
a redukuje blikání.
• Při nahrávání pod světelnými zdroji, jako jsou zářivky a rtuťové nebo halogenové výbojky, může
obrazovka v závislosti na čase závěrky blikat. Tomuto blikání můžete zamezit nastavením režimu
rychlosti závěrky a přizpůsobením rychlosti závěrky frekvenci místní elektrické sítě: 1/100 u systémů
s 50 Hz, 1/60 u systémů s 60 Hz.
[Konverzní objektiv]: Pokud k videokameře připojíte volitelný telekonvertor TL-H58 nebo širokoúhlou
předsádku WA-H58, proveďte pro konvertor příslušné nastavení. Videokamera bude potom
optimalizovat stabilizaci obrazu a upravovat minimální vzdálenost objektu. Minimální vzdálenost
objektu v celém rozsahu zoomu bude 130 cm pro telekonvertor a přibližně 60 cm pro širokoúhlou
předsádku. Když vyberete možnost [¿ WA-H58] a provedete přiblížení, značka pozice zoomu
se zastaví před dosažením konce stupnice zoomu.
Položky nabídky
• Telekonvertor prodlužuje ohniskovou vzdálenost faktorem přibližně 1,5, zatímco širokoúhlá
předsádka ji zkracuje faktorem přibližně 0,75.
• Pokud vyberete jiné nastavení než [j Vypnout], režim AF se automaticky nastaví na
[@ Normální AF].
• Přibližná vzdálenost zaostření zobrazovaná na obrazovce se bude měnit podle nastavení.
Pokud nepoužíváte volitelný konverzní objektiv, vyberte volbu [j Vypnout].
104
[Tlačítko Zesílený IS]: Určuje provozní režim přiřaditelného tlačítka nastaveného na [È Zesílený IS]
(A 63).
[Î Stiskněte a podržte]: Po dobu přidržení tlačítka bude aktivován režim stabilizátoru Zesílený IS.
[Ï Přepnout Zap/Vyp]: S každým stisknutím tlačítka se funkce Zesílený IS zapne nebo vypne.
[Nastavit prioritu WB]: Vhodné v případech, kdy některé nastavení vyvážení bílé používáte opakovaně.
Stisknutím přiřaditelného tlačítka nastaveného na hodnotu [Ä Priorita WB] můžete přepínat mezi
aktuálním vyvážením bílé a vyvážením bílé nastaveném v nabídce [Nastavit prioritu WB].
[Ovl. kroužku zoom/ostření]: Slouží k výběru povolení nebo zakázání funkce zaostřovacího/
zoomovacího kroužku.
[Směr kroužku ostření]: Mění směr otáčení zaostřovacího/zoomovacího kroužku, kterým je třeba otáčet
při zaostřování. Toto nastavení má vliv na zaostřovací/zoomovací kroužek pouze v případě, že ho
používáte k úpravě zaostření (přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na FOCUS).
[Reakce ostřícího kroužku]: Vybírá citlivost odezvy při zaostřování s využitím zaostřovacího/
zoomovacího kroužku. Toto nastavení má vliv na zaostřovací/zoomovací kroužek pouze v případě,
že ho používáte k úpravě zaostření (přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven
na FOCUS).
[Směr kroužku přiblížení]: Toto nastavení mění směr otáčení zaostřovacího/zoomovacího kroužku
potřebný k úpravě zoomu (přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na ZOOM).
[IR světlo]: Zapíná a vypíná infračervené světlo. Světlo se nachází na jednotce rukojeti, proto jednotku
rukojeti musíte nejprve nasadit na videokameru.
• Při nastavení možnosti [i Zapnout] je světlo po celou dobu zapnuté, když je videokamera
v infračerveném režimu.
Nabídka [É Nastavení přehrávání] (pouze režim
Položka nabídky
)
Volby nastavení
[¸ Datový kód]
[j Vypnout], [% Datum]
[{ Datový kód]
[j Vypnout], [% Datum], [& Čas], [
[{ Údaje kamery]
y
Datum a čas],
}

–
–

A
–
[Datový kód]: U klipů zobrazuje datum záznamu klipu. U fotografií zobrazuje datum a/nebo čas nebo
nastavení kamery použité při záznamu fotografie.
Položky nabídky
Nabídka [Æ Nastavení záznamu]
Položka nabídky
A
Volby nastavení
[¸ Rozlišení]
[3840x2160 (150 Mb/s)], [1920x1080 (35 Mb/s)],
[1920x1080 (17 Mb/s)]

–
37
[¸ Frekvence
snímků]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]

–
37

–
67
[v Nahrávací médium pro film]:
[6 Pam.karta A], [7 Pam.karta B]

–
32
[{ Nahráv. médium pro focení]:
[6 Pam.karta A], [7 Pam.karta B]

–
[Duální/vysílání
nahr.]
[v Standardní záznam], [4 Duální záznam],
[
Vysílání nahr.] (nebo [
Vysílání nahr.])

–
32
[Pomalý a rychlý
pohyb]
[VYPNOUT], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600],
[x1200]

–
38
[Dostupná paměť]
[6], [7]

–
–
[Využitá paměť]
[6], [7]
–

–
[Inicializovat 8]
[6 Pam.karta A], [7 Pam.karta B]


32
[Povel Rec]
[i Zapnout], [j Vypnout]

–
35
[Časový kód HDMI]
[i Zapnout], [j Vypnout]

–
–
[Režim časového
kódu]
[
Preset], [

–
64
[Provoz režim
čas kódu]
[
Rec Run], [
Free Run]

–
64
[Počáteční časový
kód]
00:00:00:00 až 23:59:59:24, [Reset]

–
65
[Typ User bit]
[

–
66
[Barevné čáry]
[j Vypnout], [

–
76
[Tón 1 kHz]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Vypnout]

–
76


–
[¸ Formát zvuku] [
[Záznamové
médium]
AAC 16bit 2CH], [
LPCM 16bit 4CH]
Regen.]
Nastavení], [
Čas], [
Datum];
[i]: vstupní obrazovka kódu User Bit (00 00 00 00 až FF
FF FF FF).
EBU], [
[Číslování klipů MP4/ [m Reset], [n Průběžné]
snímků]
SMPTE]
[Dostupná paměť]/[Využitá paměť]: Zobrazí se obrazovka, na níž můžete ověřit, kolik místa je na SD
kartě aktuálně k dispozici pro záznam nebo kolik je jí využíváno (« celková doba nahrávání a ª
celkový počet fotografií).
• Odhadované hodnoty pro dostupnou dobu nahrávání klipu a pro dostupný počet fotografií jsou
přibližné a vycházejí z aktuálně používané konfigurace videa a velikosti fotografie 1920 x 1080.
• Můžete rovněž zkontrolovat parametr Speed Class u SD karty.
[Časový kód HDMI]: Při nastavení hodnoty [i Zapnout], bude HDMI signál generovaný z videokamery
obsahovat časový kód videokamery.
105
Položky nabídky
[Číslování klipů MP4/snímků]: Klipy a fotografie se ukládají jako soubory do složek. Pro tyto soubory
106
můžete vybrat způsob jejich číslování. Čísla souborů se zobrazují na obrazovkách v režimu přehrávání
ve formátu, jako je například „101-0107“. První tři číslice označují číslo složky a poslední čtyři číslice
se u každého souboru ve složce liší.
[m Reset]: Číslování souborů znovu začne od 100-0001 při každém vložení nové (nebo
inicializované) SD karty. Pokud jsou na kartě již nějaké předchozí záznamy, bude číslování souborů
pokračovat od čísla následujícího po posledním záznamu na SD kartě.
[n Průběžné]: Číslování souborů bude pokračovat od čísla následujícího po posledním souboru
nahraném videokamerou. Toto nastavení je praktické při správě souborů v počítači. Doporučujeme
použít nastavení [n Průběžné].
Poznámky k názvům složek
• Příklad názvu složky je: „101_1025“. První 3 číslice označují číslo složky (od 100 do 999) a poslední
4 číslice označují měsíc a den, kdy byla složka vytvořena. Například složka s číslem 101 byla
vytvořena 25. října.
• Každá složka může obsahovat až 500 souborů (klipy MP4 a fotografie dohromady). Při dosažení
maximálního počtu se automaticky vytvoří nová složka.
Číslování souborů
• Příklad čísla souboru je: „101_0107“. První 3 číslice označují číslo složky, ve které je klip/fotografie
uložena, a poslední 4 číslice označují pořadové číslo přiřazené k záznamu (od 0001 do 9999).
• Název souboru označuje také název a umístění souboru na SD kartě. Například klip s číslem
101-0107, který byl zaznamenán 25. října, je uložen ve složce „DCIM\101_1025“ jako soubor
„MVI_0107.MP4“; fotografie se stejným číslem souboru se uloží ve stejné složce jako soubor
„IMG_0107.JPG“.
Nabídka [¡ Nastavení zvuku]
Volby nastavení
v
y
}
A
INPUT 1]

–
–
70

–
–
71

–
–
72

–
–
71
[i Zapnout], [j Vypnout]

–
–
72
[Omezovač
INPUT 1/2]
[i Zapnout], [j Vypnout]

–
–
71
[Spojení ALC
INPUT]
[
Separated]

–
–
71
[Citlivost integr.
mikrofonu]
[h Normální], [
Vysoká]

–
–
73
[Tlumení integr.
mikrof]
[k Automat.], [i Zapnout], [j Vypnout]

–
–
74
[Nízkopásm. filtr
integr. mikr.]
[i Zapnout], [j Vypnout]

–
–
74
Položka nabídky
[Vstup CH2]
[
INPUT 2], [
[Korek mikrof
INPUT 1]
[
+12 dB], [
[ü –12 dB]
[Tlum mikrof
INPUT 1]
[i Zapnout], [j Vypnout]
[Korek mikrof
INPUT 2]
[
+12 dB], [
[ü –12 dB]
[Tlum mikrof
INPUT 2]
Linked], [
+6 dB], [ù 0 dB], [
+6 dB], [ù 0 dB], [
–6 dB],
–6 dB],
Položky nabídky
v
y
}
A

–
–
74
[Dol propust MIC] [i Zapnout], [j Vypnout]

–
–
74
[Spojení
MIC ALC]
[
Separated]

–
–
72
[Napájení MIC]
[i Zapnout], [
Vypnout]

–
–
72
[Hlasitost
sluchátek]
Õ,



75
0-15 (8)
[Hlasitost
reproduktoru]
Ù,
–


90
0-15 (8)
Položka nabídky
[Tlum MIC]
Volby nastavení
[k Automat.], [i Zapnout], [j Vypnout]
Linked], [
Ô
Ø
[Monitor kanálů]
[ƒ CH1/CH2], [š CH1/CH1], [Ÿ CH2/CH2],
[
CH1+2/CH1+2], [
CH3/CH4], [
CH3/CH3],
[
CH4/CH4], [
CH3+4/CH3+4], [
CH1+3/
CH2+4]



98
[Kanály HDMI]
[ƒ CH1/CH2], [



98
[Upozorňující
tóny]
[÷ Nahlas], [ø Potichu], [j Vypnout]



–
CH3/CH4]
[Upozorňující tóny]: Některé operace prováděné na videokameře bude doprovázet zvukový signál.
• Je-li aktivována funkce předtočení (A 77), videokamera nebude vydávat žádné upozorňující tóny.
Nabídka [£ Nastavení displeje]
Položka nabídky
A
Volby nastavení
[ø SDI], [ù HDMI]


95
[Max rozlišení HDMI] [3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720(50.00P)]


96
s [Výstupní
zdířka]
* Pouze režim
.
s [Výstup
SDI]
[1920x1080], [1280x720(50.00P)]


96
s [Mapování
3G-SDI]
[
Úroveň A], [


96
s
[Režim skenování
SDI/HDMI]
t
[Režim skenování
HDMI]
[
P], [PsF (nucené 1080i)]


96


–


–


–


–

–
–
Úroveň B]
[Stav výstupu]
–
[Jas LCD]
[Podsvětlení LCD]
[
Jasné], [
Normální], [
[Podsvětlení
hledáčku]
[
Jasné], [
Normální]
[Zrcadlový obraz
LCD]
[i Zapnout], [j Vypnout]
Tmavé]
107
Položky nabídky
Položka nabídky
108
A
Volby nastavení
[Výstupní ukazatel
displeje]
[i Zapnout], [j Vypnout]


–
[Značky na displeji]
[j Vypnout], [4 Hladina (šedé)], [3 Hladina (bílé)],
[6 Mřížka (šedé)], [5 Mřížka (bílé)]

–
–
[Jednotky
vzdálenosti]
[. metry], [/ stopy]


–
[Stav výstupu]: Zobrazí se obrazovka, na níž můžete ověřit standard výstupního signálu ze zdířky
SDI OUT (pouze s) nebo ze zdířky HDMI OUT.
[Jas LCD]: Nastavuje jas LCD obrazovky.
• Změna jasu LCD obrazovky neovlivní jas vašich záznamů nebo jas přehrávaného snímku
na televizoru.
[Podsvětlení LCD]/[Podsvětlení hledáčku]: Tímto nastavením lze pro obrazovku nastavit jednu ze tří
(LCD obrazovka) nebo dvou (hledáček) úrovní jasu.
• Změna jasu obrazovky neovlivní jas vašich záznamů ani jas přehrávaného obrazu na televizoru.
• Použití nastavení [
Jasné] zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.
[Zrcadlový obraz LCD]: Při nastavení této volby na hodnotu [i Zapnout] převrátí tato funkce
horizontálně obraz na obrazovce v případě, že LCD panel otočíte o 180 stupňů směrem ke
snímanému objektu. Jinak řečeno, na obrazovce se zobrazí zrcadlový obraz objektu.
• Pokud je videokamera, volitelný dálkový ovladač nebo komerčně dostupné dálkové ovládání
ovládáno během zobrazení zrcadlového obrazu, zrcadlový obraz se na přibližně 4 sekundy
dočasně deaktivuje.
[Výstupní ukazatel displeje]: Při nastavení hodnoty [i Zapnout] se budou informace videokamery
zobrazovat také na obrazovce televizoru nebo monitoru připojeného k videokameře.
[Značky na displeji]: Můžete zobrazit mřížku nebo horizontální linku uprostřed obrazovky. Značky
používejte jako referenci pro kontrolu správného zarámování objektu (vertikálně nebo horizontálně).
• Značky na displeji nejsou dostupné při aktivovaném zvětšení.
• Použití indikačních značek nebude mít na záznamy žádný vliv.
[Jednotky vzdálenosti]: S pomocí této volby lze vybrat jednotky, v nichž se má zobrazovat vzdálenost
zaostření během ručního zaostřování. Toto nastavení ovlivní také jednotky používané pro GPS
informace při používání volitelného GPS přijímače GP-E2.
Položky nabídky
Nabídka [B Nastavení systému]
Položka nabídky
A
Volby nastavení
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español],
[Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk],
[Polski], [Português], [
], [Suomi], [Svenska], [Türkçe],
[
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
], [
]


26
[Časové pásmo/
Letní čas]
["] (místní časové pásmo) nebo [#] (časové pásmo destinace):
[Paříž], seznam světových časových pásem
[$] (nastavení letního času): Přepínání na zap nebo vyp


26
[Datum/čas]
[Datum/Čas]: ([1 Led. 2019 12:00 AM])
[Formát data]: [R.M.D], [M.D.R], [D.M.R]
(R - rok, M - měsíc, D - den)
[24H]: Zapnout (24hodinový formát) nebo vypnout (12hodinový
formát)


25
[POWER LED]
[i Zapnout], [j Vypnout]


23
[Kontrolka snímání]
[i Zapnout], [j Vypnout]


–
[LED ACCESS]
[i Zapnout], [j Vypnout]


31
[Terminál REMOTE]
[


80
[Přiřadit tlačítko 1]
až [Přiřadit
tlačítko 5]
Následují výchozí nastavení pro jednotlivá přiřaditelná tlačítka.
Kompletní seznam funkcí , které lze přiřadit, viz podrobná
tabulka.
1: [B AF/MF], 2: [z Před-natočit], 3: [j Vypnout], 4:
[j Vypnout], 5: [
Náhled záznamu]

–
84
[Přiřaditelné tlač.
na obraz.]
Kompletní seznam funkcí , které lze přiřadit, viz podrobná
Fotky]).
tabulka (výchozí: [

–
84
[CUSTOM Volič &
tlačítko]
[
Tv/Av/M], [
[j Vypnout]

–
83
[Jazyk
]
RC-V100 (REMOTE A)], [
Standardní]
Limit AGC], [y Komp. expozice],


–
[Nastavení zál.
nabídky 7]
[Uložit], [Načíst]

–
86
[GPS Auto. nast.
času]*
[j Zakázat], [i Auto.aktual.]

–
–
[Info baterie]
–
[Zobraz. informací
GPS]*
–

–
–
[Informace
o osvědčení]
–


–
[Firmware]
–

–
–


–
[Resetovat vše]
[Ne], [Ano]
* Volba dostupná, pouze je-li k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
[Kontrolka snímání]: Aktivuje kontrolku snímání, když videokamera zaznamenává, je nízká kapacita
akumulátoru nebo je plná SD karta. Při nastavení hodnoty [j Vypnout] se nebude kontrolka snímání
v těchto případech rozsvěcovat. Kontrolka snímání se nachází na jednotce rukojeti, proto jednotku
rukojeti musíte nejprve nasadit na videokameru.
109
Položky nabídky
[Info baterie]: Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní se systémem Intelligent System,
při nastavení této volby se zobrazuje obrazovka, na níž si můžete ověřit úroveň nabití baterie
(v procentuálním vyjádření) a zbývající dobu nahrávání (režim
) nebo dobu, po kterou lze dále
přehrávat (režim
).
• Je-li napájecí akumulátor vybitý, informace o něm se nemusí zobrazit.
110
[GPS Auto. nast. času]: Budete-li mít k videokameře připojený volitelný GPS přijímač GP-E2, můžete
videokameru nastavit tak, aby automaticky nastavovala [Datum/čas] podle informací získaných z GPS.
Podrobné informace naleznete v části Nastavení času z GPS na videokameře v návodu k používání
dodanému k přijímači.
[Zobraz. informací GPS]: Budete-li mít k videokameře připojený volitelný GPS přijímač GP-E2, můžete si
s pomocí této funkce zobrazovat GPS informace. Podrobné informace naleznete v tématu Zobrazení
GPS informací v návodu k používání dodanému k přijímači.
[Informace o osvědčení]: Tato volba zobrazuje vybrané informace o osvědčení, které se vztahují na
tuto videokameru.
[Firmware]: Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru videokamery. Tato volba nabídky je obvykle
nedostupná.
[Resetovat vše]: Tato volba dovoluje resetování všech nastavení videokamery.
Dodatek: Zobrazení informací a ikony
Dodatek: Zobrazení informací a ikony
Záznam
Indikační značky (A108)
111
Rámeček detekce obličeje (A61)
Sledování (A61)
Levá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
F00.0
Clonové číslo (A 43)
ND1/0
Filtr ND (A 46)
=,
Infračervené světlo (A 79)
1/00000
Rychlost závěrky (A 42)
00.0dB
Hodnota zisku (A 42)
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Kompenzace expozice (A 45)
Blokování expozice (A 45)
00.0dB
Limit AGC (A 48)
=, ?, @, D
Zaostření (A 57)
0.0m, 000m, G
Vzdálenost zaostření
• Při nastavení zaostření se zobrazí odhadovaná vzdálenost zaostření.
}, ~
Rozpoznání a sledování tváře (A 61)
¼, É, È,
,
Vyvážení bílé (A 49)
Korekce protisvětla (A 47)
O, N
Zvýraznění obrysů (A 59)
z, {
Vzor Zebra (A 46)
GPS aktivní (A 81)
Pouze je-li k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
Digitální telekonvertor (A 56)
REC`, STBY`
Povel pro záznam (A 35)
Dodatek: Zobrazení informací a ikony
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
112
Popis
N
Režim
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Režim snímání (A 39)
;
Infračervený režim (A 79)
00:00:00:00
Časový kód (A 64)
Ñ, Ü
Operace záznamu (A 34)
Ñ Pohotovostní režim nahrávání, Ü Záznam
z
Režim předtočení (A 77)
Å, Ä,
È (žlutě)
Stabilizace obrazu (A 63)
,
,
,
(bíle),
(žlutě),
(červeně)
000 min
Zbývající úroveň nabití akumulátoru (A 17)
Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje
zůstatková doba nahrávání.
• Pokud se ikona
zobrazuje žlutě, je úroveň nabití akumulátoru téměř nulová.
• Pokud se zobrazuje ikona
, vyměňte napájecí akumulátor za plně nabitý.
• V závislosti na podmínkách použití nemusí být kapacita akumulátoru správně
indikována.
{Ð6 (zeleně),
{Ð7 (zeleně)
{Ð6 (žlutě),
{Ð7 (žlutě)
(červeně),
(červeně)
Fotografie zaznamenána (A 34)
• Pokud se ikona zobrazuje žlutě, je indikovaná karta téměř plná.
• Když se zobrazí
(nebo
), fotografii nelze uložit, protože došlo k problému
s SD kartou.
(A 34, 35)
Pravá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
6/7 000h00m
Zbývající doba nahrávání
6/7 000h00m
(ikona zobrazena žlutě)
SD karta je téměř plná.
6/7 Konec
Nedostatek volného místa na SD kartě.
(ikona zobrazena červeně)
(červeně),
(červeně)
Není SD karta nebo nelze nahrávat na SD kartu.
/
Přepnutí záznamu (A 32)
000h00m
Sloupec zoomu (A 52)
• Zobrazí se pouze při přiblížení. Světle modrá část indikuje oblast digitálního zoomu.
x0.0,
x0000
Režim nahrávání pomalého a rychlého pohybu a rychlost pro pomalý/rychlý pohyb
(A 38)
¿, ¾
Rychlost snímání (A 37)
¸
Formát videa
0000x0000
Rozlišení (A 37)
Dodatek: Zobrazení informací a ikony
Ikona/Zobrazení
Popis
000Mbps
Datový tok (A 37)
¾, ¿
Konverzní objektiv (A 102)
å,
Tlumič mikrofonu (A 74)
æ
Omezovač přebuzení zvuku (A 71)
Napájení MIC (A 72)
CH0/0, CH0+0/0+0
113
Výstupní kanál zvuku (A 98)
Formát zvuku (A 67)
Dolní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
[FUNC]
Otevře nabídku FUNC. (A 28, 101)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Přiřaditelné tlačítko na obrazovce (A 84)
• Ve výchozím nastavení je tlačítku přiřazena funkce [
[
Sledování (A 61)
]
Stupnice expozice (A 43)
Záznamová úroveň zvuku (A 71, 73)
Fotky] (pořídí fotografii).
Dodatek: Zobrazení informací a ikony
Přehrávání
Klipy
Fotografie
114
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
[FUNC]
Popis
Otevře nabídku FUNC (A 28).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Operace přehrávání (A 89)
Õ, Ô, Ó
Ð: Přehrávání, Ý: Pozastavení přehrávání, Ø/×: Zrychlené přehrávání,
Ö/Õ: Zpomalené přehrávání, Ô/Ó: Zpětné přehrávání po jednotlivých
snímcích / přehrávání po jednotlivých snímcích
CH0/0, CH0+0/0+0
Výstupní kanál zvuku (A 98)
Formát zvuku (A 67)
6 /7
SD karta je používána.
00:00:00:00
Časový kód (A 64)
000000/000000
Aktuální fotografie/Celkový počet fotografií
x0.0,
x0000
Režim nahrávání pomalého a rychlého pohybu a rychlost pro pomalý/rychlý pohyb
(A 38)
¿, ¾
Rychlost snímání (A 37)
¸
Formát videa
0000x0000
Rozlišení (A 37)
000Mbps
Datový tok (A 37)
000000
Číslo klipu
000-0000
Číslo souboru (A 106)
Dolní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Popis
Ovladače přehrávání klipů (A 89)
Hlasitost sluchátek/reproduktoru (A 75, 90)
f, h
Ovladače přehrávání pro fotografie (A 89)
Time and date
F00 1/00000
Datový kód (A 104)
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
V případě problému s videokamerou postupujte podle dále uvedených pokynů pro jejich odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko Canon.
Napájení
Videokamera se nezapne nebo se sama vypne.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasaďte.
Nelze nabít napájecí akumulátor.
- Zajistěte, aby byla videokamera vypnutá, jen tak může nabíjení začít.
- Teplota napájecího akumulátoru je mimo provozní rozsah (přibl. 0–40 °C). Vyjměte napájecí
akumulátor, studený akumulátor ohřejte, horký akumulátor nechejte zchladnout a zopakujte
znovu dobíjení.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot přibl. 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Vyměňte napájecí akumulátor.
- Videokamera nemůže komunikovat s připojeným napájecím akumulátorem. Napájecí akumulátory
nedoporučené společností Canon pro tuto videokameru nelze v této videokameře nabíjet.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru,
může být problém s videokamerou nebo napájecím akumulátorem. Obraťte se na servisní
středisko Canon.
Z kompaktního napájecího adaptéru je slyšet nějaký zvuk.
- Pokud je kompaktní napájecí adaptér zapojen do sítě, vydává slabý zvuk.
Nejedná se o chybnou funkci.
Napájecí akumulátor se vybijí extrémně rychle i při normálních teplotách.
- Akumulátor může být u konce své životnosti. Kupte si nový napájecí akumulátor.
Záznam
Stisknutí tlačítka START/STOP nespustí nahrávání.
- Nelze nahrávat v době, kdy videokamera zapisuje předchozí záznamy na SD kartu (když svítí
nebo bliká indikátor ACCESS). Vyčkejte, až videokamera dokončí prováděnou operaci.
- Zajišťovací páčka na rukojeti je v poloze C, čímž vyřazuje tlačítko START/STOP z činnosti.
Změňte pozici zajišťovací páčky.
Místo, ve kterém bylo stisknuto tlačítko START/STOP, neodpovídá začátku/konci záznamu.
- Mezi stisknutím tlačítka START/STOP a skutečným začátkem/koncem záznamu může být malé
zpoždění. Nejedná se o chybnou funkci.
Videokamera nezaostřuje.
- Automatické zaostřování pro daný objekt nefunguje. Zaostřete ručně (A 57).
- Hledáček není seřízen. Pomocí páčky dioptrického seřízení proveďte nastavení (A 20).
- Objektiv nebo snímač funkce Instantní AF není čistý. Očistěte objektiv nebo snímač měkkým
hadříkem na čištění brýlí (A 125). Nikdy k čištění objektivu nepoužívejte papírový kapesník.
Použití kolébkového ovladače zoomu na gripu nemá žádný účinek.
- Kolébkový ovladač zoomu na gripu je deaktivován. Nastavte položku [Nastavení kamery] >
[Ovládání zoomu na držáku] na [Povolit].
Použití kolébkového ovladače zoomu na rukojeti nemá žádný účinek.
- Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti je deaktivován. Nastavte položku [Nastavení kamery] >
[Ovládání zoomu na rukojeti] na [Povolit].
115
Odstraňování problémů
Použití zaostřovacího/zoomovacího kroužku nemá žádný účinek.
- Zaostřovací/zoomovací kroužek je deaktivován. Nastavte položku [Nastavení kamery] >
[Ovl. kroužku zoom/ostření] na [Povolit].
Když se objekt rychle pohybuje před objektivem, jeho obraz je mírně deformován.
- Jde o jev typický pro obrazové snímače CMOS. Pokud se objekt rychle pohybuje před
videokamerou napříč scénou, obraz se může jevit mírně zaoblený. Nejedná se o chybnou funkci.
116
Změna provozního režimu mezi režimem nahrávání (Ü)/pohotovostním režimem (Ñ)/
režimem přehrávání (Ð) je delší než obvykle.
- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé.
Uložte si své záznamy (A 99) a inicializujte kartu (A 32).
Klipy nebo fotografie nelze řádně zaznamenat.
- K tomuto může dojít časem, když se klipy a fotografie opakovaně zaznamenávají a odstraňují.
Uložte si své záznamy (A 99) a inicializujte kartu (A 32).
Po dlouhodobém používání se videokamera může zahřát na vysokou teplotu.
- Videokamera se může při dlouhodobém používání zahřát; nejedná se o selhání. Pokud se
videokamera zahřívá neobvykle nebo se zahřeje za krátkou chvíli, může to indikovat problém
s videokamerou. Obraťte se na servisní středisko Canon.
Přehrávání
Nelze odstranit klipy/fotografie.
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil nechtěnému smazání dat. Změňte pozici
spínače LOCK.
- Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena použitím jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této
videokamery.
- Nemusíte být schopni odstranit klipy zaznamenané nebo editované na jiném zařízení.
Odstranění klipů trvá déle než obvykle.
- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé.
Uložte si své záznamy (A 99) a inicializujte kartu (A 32).
Nelze kopírovat klipy/fotografie
- Klipy/fotografie se vám nemusí podařit zkopírovat, pokud byly zaznamenány nebo editovány
jiným zařízením a potom přeneseny na SD kartu připojenou k počítači.
Jednotlivé klipy/fotografie v indexovém zobrazení nelze označit zaškrtávacím znaménkem !
- Nelze individuálně vybrat více než 100 klipů/fotografií. Vyberte [Všechny klipy] nebo
[Všechny snímky] namísto volby [Vybrat].
Indikátory a zobrazované informace
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Videokamera nemůže komunikovat s nasazeným napájecím akumulátorem, proto nelze
zobrazit zbývající dobu provozu akumulátoru.
Kontrolka snímání nesvítí.
- Změňte nastavení položky [Nastavení systému] > [Kontrolka snímání] na [Zapnout].
Odstraňování problémů
Kontrolka snímání rychle bliká.
(4x za sekundu)
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Na SD kartě vybrané pro záznam není dostatek volného místa. Odstraněním některých
záznamů (A 91) uvolněte na kartě místo nebo kartu vyměňte.
6/7 se zobrazí na obrazovce červeně.
- SD karta je plná. Odstraněním některých záznamů (A 91) uvolněte na kartě místo nebo
kartu vyměňte.
/
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Došlo k chybě karty. Vypněte videokameru. SD kartu vyjměte a vložte znovu. Pokud se zobrazí
nezmění zpět na normální, inicializujte SD kartu (A 32).
Indikátor ACCESS svítí červeně i po zastavení záznamu.
- Klip se zaznamenává na kartu. Nejedná se o chybnou funkci.
Červený indikátor POWER/CHG bliká rychle (jedno bliknutí v intervalech 0,5 sekundy).
- Teplota napájecího akumulátoru je mimo provozní rozsah (přibl. 0–40 °C). Vyjměte napájecí
akumulátor, studený akumulátor ohřejte, horký akumulátor nechejte zchladnout a zopakujte
znovu dobíjení.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot přibl. 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Použijte jiný napájecí akumulátor.
- Nabíjení se zastavilo v důsledku závady kompaktního napájecího adaptéru nebo napájecího
akumulátoru. Obraťte se na servisní středisko Canon.
7 bliká na obrazovce.
- Připojili jste volitelný GPS přijímač GP-E2 k videokameře v režimu
a znovu jej připojte po nastavení videokamery do režimu
.
. Odpojte přijímač
Obraz a zvuk
Obrazovka je příliš tmavá.
- Jas nastavte pomocí položky [Nastavení displeje] > [Jas LCD] nebo [Podsvětlení LCD].
Informace se opakovaně zobrazují a nezobrazují.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasaďte.
Na obrazovce se zobrazují abnormální znaky a videokamera nepracuje obvyklým způsobem.
- Odpojte napájecí zdroj a po krátké chvíli jej znovu zapojte.
Na obrazovce je obrazový šum.
- Udržujte vzdálenost mezi videokamerou a zařízeními, která vyzařují silné elektromagnetické pole,
jako např. v blízkosti silných magnetů a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí.
Na obrazovce se objevují vodorovné pruhy.
- Jde o jev charakteristický pro obrazové snímače CMOS, který vzniká při snímání za osvětlení
určitými typy zářivkových, rtuťových nebo sodíkových světel. Nejedná se o chybnou funkci.
Tyto symptomy můžete redukovat tím, že nastavíte položku [Nastavení kamery] > [Redukce
blikání] na [Automat.] nebo rychlost závěrky na hodnotu přizpůsobenou frekvenci místní
elektrické sítě (1/100 pro 50 Hz systémy, 1/60 pro 60 Hz systémy).
Obraz v hledáčku je rozmazán.
- Nastavte optiku hledáčku páčkou dioptrického seřízení (A 20).
V hledáčku se neobjeví žádný obraz.
- Zavřete LCD panel a vysunutím hledáčku jej aktivujte.
117
Odstraňování problémů
118
Nelze nahrávat zvuk.
- Přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT není nastaven do správné pozice.
- Externí mikrofon připojený do zdířky INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje Phantom napájení.
Nastavte příslušný přepínač volby citlivosti pro vstup INPUT 1/INPUT 2 na MIC+48V (A 70).
- Externí mikrofon připojený do zdířky MIC není zapnutý nebo je jeho baterie vybitá.
Volitelně je připojený externí mikrofon s podporou napájení, ale položka [Nastavení zvuku] >
[Napájení MIC] je nastavena na [Vypnout].
- Záznamová úroveň zvuku není správně nastavena (A 71, 73).
Zvuk je zkreslen nebo je zaznamenán slabě.
- Záznamy pořízené na velmi hlučných místech (např. ohňostroje nebo koncerty) mohou mít
zkreslený zvuk nebo nemusí být zvuk zaznamenán ve skutečné hlasitosti. Aktivujte tlumič
mikrofonu (A 72, 74) nebo nastavte záznamovou úroveň zvuku ručně.
Obraz je zobrazován správně, ale z vestavěného reproduktoru nevychází zvuk.
- Hlasitost reproduktoru je vypnuta. Upravte hlasitost (A 90).
- V režimu
dojde k ztlumení zvuku z vestavěného reproduktoru, pokud jsou k videokameře
připojena sluchátka.
SD karta a příslušenství
Nelze vložit SD kartu.
- SD karta, kterou se snažíte vložit, není ve správné orientaci. Zorientujte ji a vložte.
Na SD kartu nelze nahrávat.
- Musí být použita kompatibilní SD karta (A 30).
- Inicializujte SD kartu (A 32), pokud ji ve videokameře používáte poprvé.
- SD karta je plná. Odstraněním některých záznamů (A 91) uvolněte na kartě místo nebo
SD kartu vyměňte.
Volitelný dálkový ovladač RC-V100 a běžně dostupná dálková ovládání nepracují.
- Při použití volitelného dálkového ovladače RC-V100 se ujistěte, že je položka [Nastavení
systému] > [Terminál REMOTE] nastavena na [RC-V100 (REMOTE A)], resp. při použití na trhu
běžně dostupných dálkových ovládání na [Standardní].
- Vypněte videokameru a připojte znovu volitelný dálkový ovladač a videokameru znovu zapněte.
Připojení k externím zařízením
Na blízké televizní obrazovce je šum ve videu.
- Používáte-li videokameru v místnosti, kde se nachází televizor, zachovávejte dostatečnou
vzdálenost mezi kompaktním napájecím adaptérem a napájecím a anténním kabelem televizoru.
Přehrávání na videokameře je v pořádku, na externím monitoru není ale nic vidět.
- Videokamera není správně připojena k externímu monitoru. Ujistěte se, že je videokamera
připojena správně (A 95).
- Videovstup na externím monitoru není ve videozdířce, do níž připojujete videokameru.
Vyberte správný videovstup.
Videokamera je připojena prostřednictvím volitelného vysokorychlostního kabelu HDMI
HTC-100, ale na externím monitoru není obraz nebo nevydává zvuk.
- Odpojte vysokorychlostní HDMI kabel a potom obnovte připojení nebo videokameru vypněte
a znovu zapněte.
- Připojený monitor není kompatibilní s vybranou konfigurací videa. Změňte konfiguraci videa
na takovou, která je podporována monitorem.
Odstraňování problémů
Počítač videokameru nerozpozná, přestože je připojena správně.
- Videokameru připojte k počítači pouze tehdy, když je zobrazeno indexové zobrazení fotografií.
- Odpojte USB kabel a videokameru vypněte. Za chvíli videokameru zapněte a obnovte připojení.
- Připojte videokameru k jinému USB portu na počítači.
Nelze přenášet klipy a fotografie do počítače.
- SD karta obsahuje příliš mnoho klipů a fotografií. Proveďte odstranění některých záznamů
(A 91) tak, aby na SD kartě bylo dohromady 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) nebo
méně záznamů.
Seznam hlášení
(v abecedním pořadí)
Akumulátorová sada není kompatibilní. Vypněte kameru.
- Do videokamery byl vsazen napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat v této
kameře, a videokamera byla zapnuta. Videokamera se automaticky vypne do 4 sekund.
Dobijte akumulátor
- Napájecí akumulátor je vybitý. Dobijte akumulátor.
Chyba komunikace baterie. Je na baterii uvedeno logo společnosti Canon?
- Připojili jste napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat s touto videokamerou.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru,
může být problém s videokamerou nebo napájecím akumulátorem. Obraťte se na servisní
středisko Canon.
Chyba v názvu souboru
- Čísla složek a souborů dosáhla maximálních hodnot. Nastavte položku [Nastavení záznamu]
> [Číslování klipů MP4/snímků] na [Reset] a inicializujte SD kartu (A 32).
Inicializujte pouze prostřednictvím kamery
- SD kartu inicializujte touto videokamerou (A 32).
Klip nelze oříznout.
- Klipy nahrané nebo zkopírované s pomocí jiných zařízení nelze stříhat.
Kryt paměťové karty je otevřený
- Po vložení SD karty zavřete kryt slotu karty SD.
Může se stát, že na tuto paměťovou kartu nelze nahrávat filmy.
- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat obraz.
Zkuste SD kartu vyjmout a znovu vložit, nebo použít jinou SD kartu.
Na tuto paměťovou kartu nelze nahrávat
- Klipy nelze nahrávat na SD kartu 512 MB nebo menší. Použijte kompatibilní SD kartu (A 30).
Nahrávání bylo zastaveno v důsledku nedostatečné rychlosti zápisu na paměťovou kartu.
- Rychlost zápisu SD karty byla příliš nízká, a záznam byl proto zastaven. K záznamu klipů
s rozlišením 3840x2160 nebo používání režimu nahrávání pomalého a rychlého pohybu
použijte SD kartu s označením UHS Speed Class U3. Pro záznam ostatních klipů použijte
SD kartu s označením SD Speed Class 6 nebo 10, resp. UHS Speed Class U1 nebo U3.
- Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované paměti) může zápis
dat na SD kartu trvat delší dobu a záznam se může zastavit. Uložte si své záznamy (A 99)
a inicializujte SD kartu (A 32).
Některé klipy se nepodařilo smazat.
- Klipy chráněné/editované v jiných zařízeních a následně přenesené na SD kartu připojenou
k počítači nelze touto videokamerou odstranit.
Není žádný snímek
- Pro přehrávání není žádný snímek.
119
Odstraňování problémů
Operace zrušena
- Nelze přistupovat k SD kartě. Zkontrolujte SD kartu a ujistěte se, že je správně vložena
a pracuje správně.
- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat obraz.
Zkuste SD kartu vyjmout a znovu vložit, nebo použít jinou SD kartu.
120
Paměťová karta je ochráněná proti zápisu
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil nechtěnému smazání dat. Změňte pozici
spínače LOCK.
Paměťová karta je plná
- SD karta je plná. Odstraněním některých záznamů (A 91) uvolněte na kartě místo nebo
SD kartu vyměňte.
Paměťová karta není vložena
- Vložte do videokamery kompatibilní SD kartu (A 30).
Pravidelně si zálohujte nahrávky
- Toto hlášení se může zobrazit po zapnutí videokamery. V případě chybné funkce může dojít
ke ztrátě záznamů, proto si své záznamy pravidelně zálohujte.
Příliš mnoho fotek a MP4 filmů. Odpojte kabel USB.
- Odpojte kabel USB. Zkuste použít čtečku karet nebo snížit kombinovaný počet klipů MP4
a fotografií na SD kartě pod 2 500 (Windows) nebo 1 000 (macOS).
- Pokud se dialogové okno zobrazilo na monitoru počítače, zavřete jej. Odpojte USB kabel a po
chvíli obnovte připojení.
Probíhá přístup k paměťové kartě. Kartu nevyjímejte.
- Otevřeli jste kryt slotu karty SD v době, kdy videokamera přistupovala na SD kartu nebo
videokamera začala přistupovat na kartu po otevření krytu slotu karty SD. Nevyjímejte
SD kartu, dokud hlášení nezmizí.
Scénu nelze přehrát. Inicializovat pouze pomocí kamery
- SD karta ve videokameře byla inicializována na počítači. Kartu inicializujte touto videokamerou
(A 32).
Scénu nelze přehrát.
- Klipy nelze přehrávat z SD karty 512 MB nebo menší. Použijte kompatibilní SD kartu (A 30).
Úloha je v průběhu. Neodpojujte zdroj napájení.
- Videokamera aktualizuje SD kartu. Počkejte do skončení operace. Do té doby neodpojujte
kompaktní napájecí adaptér ani nevyjímejte napájecí akumulátor.
Žádné klipy
- Nejsou vybrány žádné klipy na SD kartě.
Zkontrolujte paměťovou kartu
- Nelze přistupovat k SD kartě. Zkontrolujte SD kartu a ujistěte se, že je správně vložena
a pracuje správně.
- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat obraz.
Zkuste SD kartu vyjmout a znovu vložit, nebo použít jinou SD kartu.
- Do videokamery jste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použijte doporučenou SD kartu
(A 30).
- Jestliže se po zmizení hlášení zobrazí 6/7 v červené barvě, proveďte následující: Vypněte
videokameru a SD kartu vyjměte a vložte znovu. Jestliže se 6/7 zobrazí v zelené barvě,
můžete znovu spustit záznam/přehrávání. Pokud problém přetrvává, uložte si své záznamy
(A 99) a inicializujte SD kartu (A 32).
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.
• Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo podivného zápachu.
• Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
• Chraňte produkt před vodou. Nevkládejte dovnitř produktu žádné předměty a nenaplňujte jej tekutinami.
• Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
• Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže
uvedených pokynů.
- Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem a ohněm.
- Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými
kovovými objekty.
- Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat.
Pokud tato tekutina potřísní vaší pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně
tekoucí vodou. Dostane-li se do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou
a ihned vyhledejte lékaře.
- Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaizolujte kontakty páskou
nebo jiným způsobem. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem,
explozi nebo požáru.
• S tímto produktem používejte pouze zdroje, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
• Při používání nabíječky nebo napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
- Produkt nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
- Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými
špendlíky a jinými kovovými objekty.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel ani
se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání,
pokud je produkt zahřátý.
- Neodpojujte produkt taháním za napájecí kabel.
- Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
• Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu.
I když se vám nezdá, že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení,
která se mohou projevit zarudnutím pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy oběhu
nebo s méně citlivou pokožkou nebo při používání videokamery na velmi horkých místech
doporučujeme používat stativ nebo podobné vybavení.
• Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
• Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí
suchého hadříku.
121
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
UPOZORNĚNÍ
122
Označuje nebezpečí zranění.
• Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám,
protože by mohlo vzniknout riziko popálení nebo poranění.
• Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativy.
• Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku. Mohlo by to vyvolat příznaky podobné
nevolnosti z pohybu. Pokud k tomu dojde, ihned přestaňte produkt používat a před dalším
používáním produktu chvíli vyčkejte.
Videokamera
V zájmu zajištění maximální výkonnosti dbejte dále uvedených upozornění.
• Své záznamy si pravidelně ukládejte. Nezapomeňte si pravidelně přenášet záznamy do počítače
(A 99) a ukládat je. Tím ochráníte důležité záznamy pro případ, že dojde k poškození paměťové
karty, a vytvoříte na SD kartě volné místo. Společnost Canon odmítá jakoukoliv odpovědnost
za ztrátu dat.
• Videokameru nepoužívejte nebo neskladujte na místech, kde se vyskytuje prach nebo písek.
Videokamera není vodotěsná – chraňte ji před vodou, blátem nebo solí. Pokud některá z uvedených
látek pronikne do videokamery, může ji anebo objektiv poškodit.
• Nepoužívejte videokameru poblíž elektromagnetického pole jako např. v blízkosti silných magnetů
a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí. Použití videokamery na takovýchto místech
může vést k anomáliím ve videu nebo audiu nebo ke vzniku šumu ve videu.
• Objektiv nebo hledáček nesměrujte nikdy přímo na silné zdroje světla. Nenechávejte videokameru
nasměrovanou na objekt s vysokou intenzitou světla. Při upevnění ke stativu nebo při používání
v ruce věnujte pozornost svému okolí, protože objektiv či hledáček mohou být namířeny do zdroje
výrazného světla. Když videokameru nepoužíváte, mějte objektiv zavřený.
• Nikdy nenoste videokameru za LCD panel. LCD panel zavírejte opatrně. Nosíte-li videokameru na
přídržném řemínku na zápěstí, nepohupujte s ní – minimalizujete nebezpečí nárazu videokamery
na překážku.
• S dotykovou obrazovkou zacházejte opatrně. Netlačte na obrazovkou velkou silou a při výběru
voleb nepoužívejte kuličková pera nebo jiné nástroje s tvrdým hrotem. Mohli byste poškodit
její povrch.
• Na dotykovou obrazovku nedávejte žádnou ochrannou fólii. Videokamera je vybavena kapacitní
dotykovou obrazovkou. Proto se může stát, že nebude fungovat správně, pokud na ní bude
ochranná fólie.
• Chcete-li nasadit videokameru na stativ, dbejte na to, aby byl
6,5 mm
upevňovací šroub stativu kratší než 6,5 mm. Při použití jiných
stativů by mohlo dojít k poškození videokamery.
• Při záznamu klipů se snažte zachovat klidný, stabilní obraz.
Nadměrné pohyby s videokamerou při nahrávání a přílišné
používání rychlého zoomu a sledování pohybujících se objektů
(panning) může způsobit, že natočené scény budou prudké
a trhané. V mimořádných případech může přehrávání takto zaznamenaných scén vyvolat nevolnost
z pohybu. Pokud k tomu dojde, okamžitě zastavte přehrávání a podle potřeby si udělejte přestávku.
Dlouhodobé skladování
Předpokládáte-li, že nebudete dlouhodobě videokameru používat, uložte ji na bezprašném místě,
kde je nízká vlhkost a teploty pod 30 °C.
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Napájecí akumulátor
NEBEZPEČÍ!
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávejte jej poblíž topení nebo
v horkých dnech v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
• Špinavé kontakty mohou zapříčinit nekvalitní propojení napájecího akumulátoru s videokamerou.
Kontaktní plochy čistěte suchou látkou.
Dlouhodobé skladování
• Napájecí akumulátory skladujte na suchém místě s teplotou nepřekračující 30 °C.
• V zájmu dlouhodobé životnosti napájecího akumulátoru akumulátor před uskladněním plně vybijte.
• Alespoň jednou ročně všechny své napájecí akumulátory plně nabijte a vybijte.
Zbývající doba provozu akumulátoru
Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní s inteligentním systémem Intelligent System,
a zobrazovaná doba zbývající do vybití akumulátoru není správná, napájecí akumulátor plně nabijte.
Doba však nemusí být zobrazována správně po velkém počtu opakovaných použití, není-li plně nabitý
napájecí akumulátor používán nebo je-li napájecí akumulátor dlouhodobě používán ve vysokých
teplotách. Dobu zobrazenou na displeji berte pouze jako orientační hodnotu.
Informace k používání napájecích akumulátorů jiné značky než Canon
• V zájmu vaší bezpečnosti nebudou napájecí akumulátory, které nejsou originální akumulátory
Canon, nabíjeny, když je nasadíte do této videokamery nebo do volitelné nabíječky CG-800E.
• Doporučujeme používat originální napájecí akumulátory Canon nesoucí
značku Intelligent System.
• Pokud do videokamery nasadíte jiné napájecí akumulátory než originální napájecí akumulátory
Canon, zobrazí se
a zbývající doba provozu akumulátoru se nebude zobrazovat.
SD karta
• Doporučujeme zálohovat záznamy na SD kartě do počítače. Data se mohou poškodit nebo ztratit
v důsledku závad na kartě nebo vlivem statické elektřiny. Společnost Canon odmítá jakoukoliv
odpovědnost za ztrátu a poškození dat.
• Nedotýkejte se kontaktů na kartě a chraňte je před znečištěním a prachem.
• SD karty nepoužívejte na místech se silným magnetickým polem.
• Nenechávejte SD karty na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou vzduchu.
• SD karty nerozebírejte, neohýbejte, nenamáčejte a zabraňte, aby spadly nebo byly vystaveny nárazům.
• Před vložením zkontrolujte orientaci SD karty. Budete-li nesprávně zorientovanou SD kartu zasouvat
do slotu silou, můžete poškodit kartu nebo videokameru.
• Na SD kartu nelepte žádné štítky nebo samolepky.
123
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Vestavěná dobíjitelná lithiová baterie
Videokamera má vestavěnou dobíjitelnou lithiovou baterii pro uchování data/času a dalších nastavení.
Vestavěná lithiová baterie se dobíjí, pokud videokameru používáte, nicméně se může úplně vybít,
pokud nebudete videokameru přibl. 3 měsíce používat.
Dobití vestavěné lithiové baterie: Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře a nechte ho
k vypnuté videokameře připojený 24 hodin.
124
Likvidace
Když odstraňujete klipy nebo inicializujete SD kartu, změní se pouze alokační tabulka a uložená data
se fyzicky nesmažou. Chcete-li SD kartu zlikvidovat nebo předat jiné osobě, nejprve proveďte její
inicializaci (A 32). Zaplňte ji bezvýznamnými záznamy a potom ji znovu zinicializujte. Tím se obnova
původních záznamů maximálně ztíží.
Údržba/Další
Údržba/Další
Čištění
Tělo videokamery
• K čištění těla videokamery použijte měkký suchý hadřík. Nikdy videokameru nečistěte hadříkem
napuštěným čisticí chemikálií ani nepoužívejte žádná organická rozpouštědla (těkavé látky).
Objektiv, hledáček a snímač funkce Instantní AF
• Pokud je objektiv nebo snímač funkce Instantní AF znečištěn, nemusí automatické zaostřování
pracovat správně.
• Odstraňte veškerý prach nebo nečistotu pomocí ofukovacího balónku bez použití aerosolu.
• Objektiv nebo hledáček opatrně otřete měkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívejte hedvábný papír.
Dotyková LCD obrazovka
• Dotykovou LCD obrazovku čistěte čistou, měkkou látkou na čištění optiky.
• Při prudké změně teplot může dojít na povrchu obrazovky ke zkondenzování vodních par.
Obrazovku otřete měkkým a suchých hadříkem.
Kondenzace
Při rychlém přenesení videokamery z chladného prostředí do teplého mohou na jejím povrchu
zkondenzovat vodní páry. Při zjištění kondenzace přestaňte videokameru používat.
Pokud tak neučiníte, můžete ji poškodit.
Ke kondenzaci může dojít v těchto případech:
• Při rychlém přemístění videokamery ze studeného prostředí do teplého
• Když byla videokamera ponechána ve vlhkém prostředí
• Při rychlém vytopení chladné místnosti
Jak zabránit kondenzaci
• Chraňte videokameru před prudkými/extrémními teplotními změnami.
• Vyjměte SD kartu a napájecí akumulátor. Potom videokameru vložte do uzavíratelného
vzduchotěsného plastového sáčku a před vyjmutím ji nechte, aby se postupně přizpůsobila
teplotní změně.
Při rozpoznání kondenzace
Přesný čas, za který se odpaří kapičky vody, se bude lišit podle místa a klimatických podmínek.
Obecným pravidlem je vyčkat před dalším používáním videokamery 2 hodiny.
Zobrazení loga osvědčení
Můžete otevřít obrazovku
> [B Nastavení systému] > [Informace o osvědčení] pro
zobrazení některých informací o osvědčení pro tuto videokameru.
125
Údržba/Další
Používání videokamery v zahraničí
Napájecí zdroje
Kompaktním napájecím adaptérem můžete napájet videokameru a nabíjet napájecí akumulátory ve všech
zemích, kde je síťové napětí v rozmezí 100 až 240 V~ a kmitočet 50/60 Hz. Informace o napájecích
adaptérech do zásuvek používaných v zahraničí získáte v servisním středisku Canon.
126
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství (Dostupnost nemusí být ve všech oblastech stejná)
S videokamerou je kompatibilní dále uvedené volitelné příslušenství. Výběr příslušenství je popsán
podrobněji na následujících stranách.
127
Napájecí akumulátor
BP-820, BP-828
Nabíječka
CG-800E
Kompaktní napájecí
adaptér CA-570
Telekonvertor
TL-H58
Širokoúhlá předsádka
WA-H58
58mm ochranný filtr,
58mm filtr ND4L,
58mm filtr ND8L
Vysokorychlostní kabel
HDMI HTC-100
USB kabel
IFC-400PCU
Dálkový ovladač
RC-V100
GPS přijímač
GP-E2
Ramenní řemen
SS-600/SS-650
Přídržný řemínek
na zápěstí
WS-20
Měkká transportní
brašna
SC-2000
Doporučujeme používat originální příslušenství Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval excelentní výkonnosti při použití originálního
příslušenství Canon. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakékoliv škody na tomto výrobku
a/nebo za jakékoliv nehody, např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných
výrobců než Canon (např. unikání obsahu napájecího akumulátoru a/nebo jeho roztržení).
Záruka se nevztahuje na opravy nutné z důvodu chybné funkce příslušenství jiné značky než Canon,
což však neznamená, že takové opravy nemůžete žádat za úhradu.
Volitelné příslušenství
Napájecí akumulátory
Potřebujete-li další napájecí akumulátory, zvolte jeden z následujících
modelů: BP-820 nebo BP-828.
128
Pokud použijete napájecí akumulátory s označením Intelligent
System, videokamera bude komunikovat s akumulátorem
a zobrazovat zbývající dobu využitelnosti (s minutovou přesností).
Tyto napájecí akumulátory můžete používat a nabíjet ve
videokamerách a nabíječkách kompatibilních se systémem Intelligent System.
Nabíječka CG-800E
Nabíječka slouží k nabíjení napájecích akumulátorů.
Telekonvertor TL-H58
Tento telekonvertor prodlužuje 1,5x ohniskovou vzdálenost objektivu
videokamery.
• Telekonvertor nelze používat společně s dodanou sluneční clonou
objektivu s krytem objektivu.
• Nejkratší vzdálenost zaostření při největším přiblížení
s telekonvertorem je 1,3 m.
Širokoúhlá předsádka WA-H58
S touto širokoúhlou předsádkou se ohnisková vzdálenost objektivu
zkrátí 0,75x, což dovoluje vytvářet širokoúhlé perspektivy při
interiérových a panoramatických záběrech.
• Širokoúhlou předsádku nelze používat společně s dodanou
sluneční clonou objektivu s krytem objektivu.
58mm ochranný filtr, 58mm filtr ND4L, 58mm filtr ND8L
Tato sada filtrů se skládá ze šedého ND filtru a z ochranného MC filtru
pro obtížné světelné podmínky.
Měkká transportní brašna SC-2000
Praktická brašna na videokameru s polstrovanými oddíly a spoustou
prostoru pro příslušenství.
Volitelné příslušenství
Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním video
příslušenstvím Canon. Doporučujeme používat výhradně video příslušenství Canon
nebo výrobky, které jsou opatřeny touto značkou.
129
Technické údaje
Technické údaje
XA45 / XA40

130
— Uvedené hodnoty jsou přibližné.
Systém
• Záznamový systém
Klipy:
MP4
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-2 LPCM (4ch), MPEG-2 AAC-LC (2ch)
Konfigurace videa (rozlišení, datový tok, rychlost snímání)
3 840 x 2 160: 150 Mb/s (25.00P)
1 920 x 1 080: 35 Mb/s, 17 Mb/s (50.00P, 25.00P)
Vzorkování barev: YCbCr 4:2:0, 8 bitů
Fotografie: DCF (Design rule for Camera File system), kompatibilní s Exif1 verze 2.3
Typ snímku: JPEG
1
Tato videokamera podporuje standard Exif 2.3 (označován také jako „Exif Print“). Exif Print je standard pro
rozšířenou komunikaci mezi videokamerami a tiskárnami. Připojením na tiskárnu vyhovující standardu Exif Print
jsou obrazová data videokamery v době fotografování použita k optimalizaci a výraznému zlepšení kvality tisku.
• Záznamové médium (nezahrnuto)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 sloty)
• Obrazový snímač
CMOS typu 1/2,3, 21 140 000 pixelů
Efektivní pixely: 8 290 000 pixelů
• Dotyková LCD obrazovka: 7,50 cm (3,0 palce), barevná širokoúhlá TFT kapacitní dotyková
obrazovka s 460 000 body a 100% pokrytím
• Hledáček: 0,61 cm (0,24 palce) širokoúhlý barevný hledáček s ekvivalentem 1 560 000 bodů
a 100% pokrytím
• Mikrofon: Stereofonní elektretový kondenzátorový mikrofon, tlumič (20 dB)
• Objektiv
f = 3,67 – 73,4 mm, F/1.8 – 2.8, 20x optický zoom, 8lamelová kruhová clona
Při rozlišení 3 840 x 2 160 (ekvivalent 35 mm):
30,6 – 612 mm (při aktivovaném režimu Dynamický IS)
29,3 – 601 mm (pro ostatní nastavení stabilizace obrazu)
Při rozlišení 1920x1080 (ekvivalent 35 mm):
32,0 – 640 mm (při aktivovaném režimu Dynamický IS)
30,5 – 627 mm (pro ostatní nastavení stabilizace obrazu)
• Konfigurace objektivu: 12 čoček v 10 skupinách (dva asférické optické členy)
• Systém AF
Automatické zaostřování (TTL + externí senzor vzdálenosti při nastavení na [Instantní AF] nebo
[Střední AF]) nebo Ruční zaostřování
• Průměr filtru: 58 mm
• Nejkratší vzdálenost zaostření
60 cm; 1 cm při nastavení na širokoúhlý záběr
Technické údaje
• Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé, uživatelské vyvážení bílé (2 nastavení), uživatelem definovaná barevná
teplota nebo přednastavené vyvážení bílé: Denní světlo, Žárovka
• Minimální osvětlení
0,3 lx (režim snímání [Slabé osvětlení], rychlost závěrky 1/2)
4,2 lx (režim snímání [Programová AE], rychlost snímání 50.00P, rychlost závěrky 1/25,
zapnutá automatická pomalá závěrka)
• Doporučené osvětlení: Více než 100 lx
• Stabilizace obrazu: Optický stabilizátor obrazu + digitální kompenzace
• Velikost fotografií: 3 840 x 2 160 (3 080 KB), 1 920 x 1 080 (880 KB)
Čísla v závorkách udávají velikost souboru.
Zdířky
• Zdířka HDMI OUT: Konektor HDMI mini, pouze výstup
• Zdířka USB: Konektor typu mini-B, Hi-Speed USB; pouze výstup
• Zdířka MIC
∅ 3,5 mm stereofonní zdířka minijack (nesymetrická); umožňuje napájení mikrofonů
s externím napájením
Citlivost:
–65 dBV (automatická hlasitost, plný rozsah –12 dB) / 1,5 kΩ nebo více
Tlumič mikrofonu: 20 dB
Napájení: 2,4 V (odpor 2,2 kΩ)
• Zdířky INPUT
INPUT jack (kolík 1: stínění, kolík 2: horký, kolík 3: studený), 2 zdířky (symetrické)
Citlivost:
Pro vstup mikrofonu: –60 dBu (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah –18 dB) / 600 Ω
Pro linkový vstup: 4 dBu (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah –18 dB) / 10 kΩ
Tlumič mikrofonu: 20 dB
• Zdířka × (sluchátka)
Stereofonní minijack ∅ 3,5 mm (asymetrický)
–24 dBV (zatížení 32 Ω, max. hlasitost) / 100 Ω
• Zdířka REMOTE: Stereofonní sub-minijack ∅ 2,5 mm, pouze vstup
Napájení/další
• Napájení (jmenovité)
7,4 V ss (napájecí akumulátor), 8,4 V ss (kompaktní napájecí adaptér)
• Příkon:
4,1 W (150 Mb/s, zapnutý AF, normální jas LCD)
• Provozní teplota: 0 – 40 °C
• Rozměry [š x v x h] (bez přídržného řemene)
Pouze videokamera: 109 x 84 x 182 mm
Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu: 115 x 84 x 231 mm
Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu a jednotkou rukojeti: 131 x 180 x 231 mm
131
Technické údaje
132
• Hmotnost
s
Pouze videokamera: 740 g
Videokamera se sluneční clonou objektivu, napájecí akumulátor BP-820, jedna SD karta,
rukojeť: 1 130 g
t
Pouze videokamera: 730 g
Videokamera se sluneční clonou objektivu, napájecí akumulátor BP-820, jedna SD karta,
rukojeť: 1 120 g
Kompaktní napájecí adaptér CA-570
• Napájení: 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
• Jmenovitý výstup/příkon: 8,4 V ss; 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
• Provozní teplota: 0 – 40 °C
• Rozměry: 52 x 29 x 90 mm
• Hmotnost: 135 g
Napájecí akumulátor BP-820
• Typ baterie
Dobíjitelná lithium-iontová baterie, kompatibilní se systémem Intelligent System
• Jmenovité napětí: 7,4 V ss
• Provozní teplota: 0 – 40 °C
• Kapacita: 1 780 mAh (běžná); 13 Wh / 1 700 mAh (minimální)
• Rozměry: 30,7 x 39,4 x 40,2 mm
• Hmotnost: 85 g
Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Za omyly a nepřesnosti se nepřebírá žádná odpovědnost.
Referenční tabulky
Referenční tabulky
Přibližné doby nahrávání
Videokamera kóduje data s použitím proměnlivého datového toku (VBR), proto se skutečné doby
nahrávání budou měnit v závislosti na snímaném objektu. V následující tabulce naleznete přibližné
doby nahrávání pro jednu operaci záznamu do zaplnění indikované SD karty.
133
Formát zvuku MP4
[
LPCM 16bit 4CH]
[
AAC 16bit 2CH]
Datový tok
SD karta
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
17 Mb/s
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
17 Mb/s
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
Doby nabíjení, nahrávání a přehrávání
Doby nabíjení uvedené v následující tabulce jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách
nabíjení a prvním nabití napájecího akumulátoru.
Napájecí akumulátor→
BP-820
BP-828
Při použití videokamery
210 min
300 min
Při použití nabíječky CG-800E
190 min
260 min
Podmínky nabíjení↓
Doby nahrávání a přehrávání uvedené v následujících tabulkách jsou přibližné a mohou se měnit
v závislosti na konfiguraci videa a podmínkách pro nabíjení, záznam nebo přehrávání. Délka vychází
z doby používání LCD obrazovky. Skutečná doba použití napájecího akumulátoru může být kratší při
snímání v chladném prostředí, při používaní jasnějšího nastavení obrazovky atd.
s
Napájecí
akumulátor
BP-820
BP-828
Rozlišení/datový tok
Záznam (max.)
Záznam (typický)*
Přehrávání
3840 x 2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
250 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
200 min
110 min
280 min
3840 x 2160 (150 Mb/s)
270 min
150 min
375 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
305 min
165 min
415 min
* Přibližné doby nahrávání s opakujícími se operacemi, např. start/stop, nastavení zoomu, zapnutí/vypnutí
napájení.
Referenční tabulky
t
Napájecí
akumulátor
BP-820
134
BP-828
Rozlišení/datový tok
Záznam (max.)
Záznam (typický)*
Přehrávání
3840 x 2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
270 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
205 min
115 min
290 min
3840 x 2160 (150 Mb/s)
270 min
150 min
400 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
315 min
170 min
435 min
* Přibližné doby nahrávání s opakujícími se operacemi, např. start/stop, nastavení zoomu, zapnutí/vypnutí
napájení.
Rejstřík
4kanálový záznam zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . 67
H
A
Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 90
Hledáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Automat. delší čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Av (režim snímání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CH
B
Barevné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bodové světlo (Režim speciální scény) . . . . . 40
C
Citlivost mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Clona (clonové číslo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Č
Časové pásmo/Letní čas . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Číslo souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
I
Ikony na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informace zobrazované
na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 111
Infračervené světlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Infračervený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Inicializace SD karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
J
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
D
K
Datový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 104
Datový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Digitální telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dioptrické seřízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Doba nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Duální záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Klipy
Informace o klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Obnovování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kompaktní napájecí adaptér . . . . . . . . . . . . . 15
Kondenzace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Konfigurace videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konfigurace videovýstupu . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kontrolka snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kopírování záznamů na SD kartu . . . . . . . . 100
Korekce protisvětla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kód User Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
E
Expozice
AE na dotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
AE pro jasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kompenzace expozice . . . . . . . . . . . . . . 45
Ruční exponování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zámek expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Externí mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
F
Feritové jádro, nasazení . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Filtr dolní propusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Filtr ND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Formát zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Fotografie
Odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Pořizování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prohlížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
L
Limit AGC (automatic gain control –
automatické řízení zisku) . . . . . . . . . . . . . . 48
M
M (režim snímání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
N
Nabídka FUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 101
Nabídky nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 102
Napájecí akumulátor
Informace o baterii . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zbývající kapacita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
135
Nastavení nabídky, uložení a načtení . . . . . . 86
Nástroj MP4 Join Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Noční scéna (Režim speciální scény) . . . . . . . 40
O
136
Odstranění záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ohňostroj (Režim speciální scény) . . . . . . . . . 41
P
P (režim snímání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pláž (Režim speciální scény) . . . . . . . . . . . . . 40
Portrét (Režim speciální scény) . . . . . . . . . . . 40
Používání videokamery v zahraničí . . . . . . . 126
Prohlížení záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Předtočení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Přepínač režimů kamery . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Přepnutí záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Připojení k externímu monitoru . . . . . . . . . . . 95
Připojení napájení (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . 72
Přiřaditelná tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
R
Redukce blikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Referenční zvukový signál . . . . . . . . . . . . . . . 76
Reproduktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Reset všech nastavení videokamery . . . . . . 110
Režim AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Režim snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rozlišení (velikost obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rozpoznání a sledování tváře . . . . . . . . . . . . 61
Rukojeť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rychlost snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rychlost závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
S
SD karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Inicializace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kompatibilní SD karty . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vložení/Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Výběr SD karty pro záznam . . . . . . . . . . 32
Slabé osvětlení (Režim speciální scény) . . . . 40
Sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sluneční clona objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sníh (Režim speciální scény) . . . . . . . . . . . . . 40
Sport (Režim speciální scény) . . . . . . . . . . . . .40
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Střih klipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
T
Tlačítko CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Tlumič mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72, 74
Tv (režim snímání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
U
Uložení klipů do počítače . . . . . . . . . . . . . . . .99
Upozorňující tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Ú
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
V
Vestavěná zálohovací baterie . . . . . . . . . . . .124
Vestavěný mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Volič CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Vypnutí upozorňujících tónů . . . . . . . . . . . . .107
Vyvážení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Výrobní číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Vzhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Vzor Zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Z
Zaostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Automatické zaostřování . . . . . . . . . . . . .60
Použití funkcí zaostřovacího asistenta . . .58
Přednastavení zaostření . . . . . . . . . . . . . .58
Zaostřovací/zoomovací kroužek . . . . . . . .52, 57
Zapnutí/vypnutí videokamery . . . . . . . . . . . . .23
Západ slunce (Režim speciální scény) . . . . . .40
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Záznam pomalého a rychlého pohybu . . . . . .38
Záznam zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Záznamová úroveň zvuku . . . . . . . . . . . . . . . .73
Zdířka DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Zdířka HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 96
Zdířka MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Zdířka SDI OUT* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Zdířka × (sluchátka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Zdířka USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Zdířky INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Zesílený IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
* Pouze s.
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Značky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Digitální zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Jemné ovládání zoomu . . . . . . . . . . . . . . 55
Rychlost zoomu . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55
Vysokorychlostní zoom . . . . . . . . . . . . . . 54
Zvětšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zvukový výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Zvýraznění obrysů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
137
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
138
Informace o vaší místní kanceláři společnosti Canon naleznete v záručním listu nebo na
webu www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon
Europa N.V.
Informace v tomto dokumentu jsou platné k únoru 2019. Změna technických specifikací
vyhrazena bez oznámení. Informace ke stažení nejnovější verze naleznete na místní webové
stránce společnosti Canon.
© CANON INC. 2019
CEL-SX7EA2H0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising