Canon | XF400 | User manual | Canon XF400 User manual

Canon XF400 User manual
CEL-SX3FA2H2
4K videokamera
Firmware ver. 1.0.3.0
Návod k používání
PAL
Úvod
VAROVÁNÍ K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV
Neautorizované nahrávání materiálů chráněných autorskými právy může být porušováním práv jejich majitelů
a být v rozporu s autorským zákonem.
2
Potvrzení o obchodních známkách
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
• Apple a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA anebo jiných zemích.
• Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified jsou ochranné známky asociace Wi-Fi Alliance.
• Termín WPS používaný v nastavení videokamery, na displeji videokamery a v této příručce značí Wi-Fi
Protected Setup, tj. Chráněné nastavení Wi-Fi.
• Značka Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je značkou organizace Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Oracle Corporation,
jejích přidružených nebo dceřiných společností v USA a jiných zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky
příslušných vlastníků.
• V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
Přednosti videokamery XF405 / XF400
4K Videokamera Canon XF405 / XF400 je výkonný přístroj, díky jehož kompaktním rozměrům jej lze použít
v nejrůznějších situacích. Dále jsou uvedeny některé z mnoha funkcí videokamery.
Záznam 4K
Vylepšený snímač a obrazový procesor
Videokamera je vybavena snímačem CMOS
typu 1.0, který snímá video v rozlišení přibl.
8,29 efektivních megapixelů (3840 x 2160).
Video je potom zpracováno nejmodernější duální
platformou DIGIC DV 6 pro zpracování obrazu.
Díky nim videokamera podává znamenitý výkon
při záznamu v podmínkách s nedostatečným
osvětlením a poskytuje účinnější stabilizaci obrazu.
Formáty XF-AVC a MP4
Formát videa lze volit na základě požadavků
pracovního postupu. Video lze natáčet ve formátu
XF-AVC nebo MP4. Oba formáty používají kodek
MPEG-4 AVC/H.264, ale klipy XF-AVC jsou
zaznamenány jako souborový formát MXF (Material
eXchange Format), kompatibilní se všemi hlavními
softwary pro nelineární editaci (NLE).
Širokoúhlý zoomovací objektiv
Videokamera disponuje objektivem s 15x optickým
zoomem při nastavení ohniskové vzdálenosti na
maximální širokoúhlý záběr 25,5 mm (ekvivalent
35 mm filmu), videokamera tak umožňuje vynikající
širokoúhlé snímání.
Pohodlí a funkčnost
Důraz na univerzálnost
Videokamera je vybavena funkcemi, které ji řadí mezi
velké kamery, je ale natolik malá, že ji můžete brát
všude s sebou. Pokročilá stabilizace obrazu (A 64)
umožňuje kvalitní filmování v různých situacích.
Rukojeť lze odebrat, takže ji můžete používat všude
tam, kde se vám budou hodit přídavné možnosti
zvuku a funkce infračerveného režimu. Pro více
flexibilní a kompaktní provedení rukojeť jednoduše
odeberte.
Ruční ovladače v ideálním dosahu
Zaostřovací/zoomovací kroužek pomáhá dosáhnout
požadovaného zaostření. Funkci zaostřování tohoto
kroužku lze také snadno změnit na funkci
zoomování. Některé často používané funkce můžete
také přiřadit pod uživatelsky přizpůsobené tlačítko
a nastavovat je přidruženým voličem (A 95).
Navíc videokamera disponuje 5 přiřaditelnými
tlačítky na těle videokamery a jedním přiřaditelným
dotykovým tlačítkem na obrazovce. Těmto tlačítkům
můžete přiřadit funkce, ke kterým chcete mít rychlý
přístup (A 96).
Infračervený záznam
Záznam ve tmě s využitím funkce infračerveného
záznamu (A 91). S infračerveným světlem
vestavěným na jednotce rukojeti můžete snímat
noční zvířata a přírodu v jejich přirozeném prostředí.
Možnosti záznamu na SD kartu
Videokamera umožňuje záznam 4K videa na SD
kartu ve formátu MP4 nebo XF-AVC. Je vybavena
2 sloty na SD karty a umožňuje duální záznam
(A 49), díky kterému můžete nahrát stejný klip na
dvě SD karty, nebo nastavit automatické přepnutí
záznamu z jedné SD karty na druhou, jakmile bude
první karta plná. Duální záznam je vynikající funkcí
pro vytváření záložních kopií vašich nahrávek,
automatické přepnutí záznamu zase umožňuje
výrazné prodloužení doby nahrávání.
Funkce sítě (A 115)
Videokameru můžete připojit k síti Wi-Fi nebo
ke kabelové (Ethernet) síti. To umožňuje vzdálené
ovládání videokamery z připojeného síťového
zařízení pomocí aplikace Browser Remote (A 125),
streamování živého videa a zvuku přes IP (A 133)
a snadný přenos souborů na vzdálené FTP servery
prostřednictvím protokolu FTP (A 135).
Možnosti časového kódu (A 77)
Časový kód, generovaný videokamerou, lze posílat
na výstup ze zdířky SDI OUT (pouze m) nebo
HDMI OUT pro synchronizaci s ostatními externími
zařízeními. Kód User bit (A 79) lze také posílat
na výstup s výstupním signálem.
Dual Pixel CMOS AF
Videokamera disponuje technologií Dual Pixel
CMOS AF, která nabízí vylepšenou funkci
automatického zaostřování (A 52). Kromě funkce
kontinuálního AF vám funkce AF-posíleného MF
umožní z větší části ruční zaostření, videokamera
vám však pomáhá a dokončuje zaostřování
automaticky. S funkcí AF-posíleného MF
videokamera neprovádí žádné větší operace
zaostřování bez vaší kontroly, výsledkem operací
této funkce je vyšší plynulost než v případě funkce
kontinuálního AF. Videokamera také může
automaticky zaostřovat na obličej nebo sledovat
pohybující se objekty a udržovat je v zaostření
(A 57).
I když budete zaostřovat ručně, nově přidaná funkce
Průvodce ostřením duálních pixelů (A 53) vám
poslouží jako vizuální intuitivní průvodce, kterého
můžete použít pro kontrolu, zda je obraz zaostřený,
a pro případnou úpravu, pokud není. Díky tomuto
užitečnému vylepšení si můžete být jisti, že vaše
video ve 4K bude vždy perfektně ostré.
3
4
Software na pomoc s produkčním pracovním
postupem
Software Canon XF Utility a různé moduly plug-in
XF jsou k dispozici zdarma ke stažení na lokálních
webových stránkách společnosti Canon. Software
Canon XF Utility umožňuje snadno ukládat,
spravovat a přehrávat klipy XF-AVC, zatímco moduly
plug-in XF dovolují jejich snadné využití v předních
softwarech NLE* pro pokračování v pracovním
postupu editace. Podrobné informace naleznete
v části Ukládání klipů XF-AVC (A 113).
Software Data Import Utility umožňuje ukládat klipy
MP4 do počítače a také slučovat rozdělené soubory
MP4 do jediného souboru pro editaci. Podrobné
informace naleznete v části Ukládání klipů MP4
(A 113).
* Další informace týkající se kompatibilního softwaru
naleznete v části Práce s klipy na počítači (A 113).
Kreativita a umělecké vyjádření
Speciální režimy záznamu (A 50, 90)
Při nahrávání můžete změnit rychlost snímání
a vytvořit efekt rychlého nebo zpomaleného záběru.
Alternativně můžete použít předtočení a spustit
záznam 3 sekundy předtím, než se rozhodnete
nahrávat, abyste nepromeškali okamžiky, které se
obtížně zachycují.
Vzhledy (A 76)
Pro vytvoření ideálního „vzhledu“ můžete upravit
jednotlivé aspekty obrazu, jako je například barevná
hloubka, ostrost a jas. Také můžete využít nabídky
předvolených vzhledů. Vzhled [Wide DR] aplikuje
gamma křivku s velmi širokým dynamickým
rozsahem a příslušnou barevnou maticí.
Další funkce
• Napájecí akumulátory jsou kompatibilní
s inteligentním systémem a informují vás
o odhadované zbývající době (v minutách).
• Kompatibilita s volitelným přijímačem GP-E2 GPS
umožňuje přidání geoznačky k vašim záznamům
(A 93).
• Široké možnosti stabilizace obrazu (A 64)
umožňují perfektní přizpůsobení okolním
podmínkám při nahrávání.
• Kompatibilita s volitelným dálkovým ovladačem
RC-V100 (A 92) umožňuje profesionální úroveň
dálkového ovládání daleko za hranicemi
standardně dodávaného bezdrátového ovladače.
• Jasný nastavitelný LCD panel (A 24)
a nastavitelný hledáček (A 24) umožňují
jednoduché použití bez ohledu na úhel záznamu.
Obsah
5
1. Úvod 9
3. Záznam 39
Poznámky k tomuto návodu 9
Značky a pojmy používané v tomto návodu 9
Dodané příslušenství 11
Názvy jednotlivých dílů 12
Videokamera 12
Rukojeť 17
Bezdrátový ovladač WL-D89 18
Záznam videa a fotek 39
Příprava na záznam 39
Základní záznam 40
Prohlížení posledního zaznamenaného klipu 41
Použití ventilátoru 42
Nastavení názvu souboru pro klipy XF-AVC 42
Informace zobrazované na obrazovce 44
Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a rychlost
snímání 47
Výběr interního záznamu 47
Výběr formátu filmu 47
Výběr rozlišení a datového toku 47
Výběr rychlosti snímání 48
Duální záznam a přepnutí záznamu 49
Záznam v režimu zpomaleného a rychlého
záběru 50
Nastavení zaostření 52
Ruční zaostřování 52
AF-posílený MF 55
Kontinuální AF 56
Změna velikosti rámečku AF 56
Detekce a sledování obličeje 57
Zoom 59
Používání zaostřovacího/zoomovacího
kroužku 59
Použití kolébkového ovladače 60
Použití dodávaného bezdrátového ovladače a
volitelného dálkového ovladače 62
Používání ovladačů zoomu na dotykové
obrazovce 62
Digitální telekonvertor 63
Stabilizace obrazu 64
Dynamický IS nebo Standardní IS 64
Zesílený IS 64
Limit AGC (automatické řízení zisku) 66
Režimy filmování 67
Programová AE (’) 67
Priorita závěrky AE (‚) 67
Priorita clony AE (“) 68
Ruční exponování (n) 68
Režimy speciální scény 69
2. Příprava 19
Příprava napájení 19
Používání napájecího akumulátoru 19
Příprava videokamery 22
Připevnění držáku mikrofonu 22
Nasazení rukojeti 22
Používání sluneční clony objektivu a krytu
objektivu 23
Používání hledáčku 24
Používání LCD obrazovky 24
Úprava přídržného řemenu a používání
řemenů 25
Bezdrátový ovladač 26
Použití stativu 27
Základní obsluha videokamery 28
Zapnutí a vypnutí videokamery 28
Změna provozního režimu videokamery 29
Používání tlačítka MENU a joysticku 29
Nastavení data, času a jazyka 30
Nastavení data a času 30
Změna jazyka 31
Změna časového pásma 31
Používání SD karet 32
Kompatibilní SD karty 32
Vložení a vyjmutí SD karty 33
Inicializace SD karty 34
Výběr SD karty pro záznam 34
Použití nabídek 35
Nabídka FUNC 35
Nabídky nastavení 36
6
Nastavení expozice 70
Blokování expozice (zámek expozice) 70
Expozice na dotek 70
Kompenzace expozice 71
Korekce protisvětla 71
Vzor Zebra 72
Filtr ND 73
Vyvážení bílé 74
Použití vzhledů 76
Nastavení časového kódu 77
Výběr režimu časového kódu 77
Nastavení kódu User Bit 79
Záznam zvuku 80
Výběr formátu záznamu zvuku klipů MP4 80
Nastavení zvuku a nahrávané zvukové kanály 81
Připojení externího mikrofonu nebo externího
zdroje zvuku k videokameře 82
Výběr zdroje zvuku pro zvukové kanály 83
Nastavení záznamové úrovně zvuku 84
Rozšířené nastavení mikrofonu 86
Používání sluchátek 88
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál 89
Záznam barevných pruhů 89
Záznam referenčního zvukového signálu 89
Předtočení 90
Infračervený záznam 91
Použití volitelného dálkového ovladače
RC-V100 92
Používání volitelného GPS přijímače GP-E2 93
4. Přizpůsobení 95
Volič a tlačítko CUSTOM 95
Přiřaditelná tlačítka 96
Přiřaditelné funkce 97
Uložení a načtení nastavení videokamery 98
Uložení nastavení videokamery 98
Načtení nastavení videokamery 98
5. Přehrávání 99
Základní přehrávání 99
Indexové zobrazení přehrávání 99
Změna indexového zobrazení 100
Přehrávání záznamů 100
Ovladače přehrávání 101
Nastavení hlasitosti 102
Zobrazení informací o klipu 102
Operace klip a foto 103
Odstranění klipů a fotek 103
Střih klipů MP4 104
Kopírování klipů a fotek 105
Obnovování klipů 106
6. Externí připojení 107
Konfigurace videovýstupu 107
Konfigurace videovýstupu dle zdířky (Priorita
interního záznamu) 107
Konfigurace videovýstupu dle zdířky (Priorita
externího záznamu) 108
Připojování k externímu monitoru nebo
rekordéru 109
Schéma připojení 109
Záznam videa pomocí externího rekordéru 109
Připojení k externímu monitoru 110
Audiovýstup 112
Výběr zvukových kanálů 112
Práce s klipy v počítači 113
Uložení klipů MP4 113
Uložení klipů XF-AVC 113
7. Síťové funkce 115
Informace o síťových funkcích 115
Připojení k Wi-Fi síti 117
Videokamera jako přístupový bod 118
Připojení v režimu infrastruktury 119
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) 120
Hledání přístupových bodů 121
Ruční nastavení 122
Připojení ke kabelové síti (Ethernet) 123
Výběr síťového připojení a změna nastavení
sítě 124
Výběr síťového připojení 124
Změna nastavení sítě 124
7
Browser Remote: Ovládání videokamery ze
zařízení v síti 125
Nastavení aplikace Browser Remote 125
Spuštění aplikace Browser Remote 126
Používání aplikace Browser Remote 128
IP datový tok 133
Nastavení IP datového toku 133
Streamování videa přes IP 134
Přenos souborů pomocí FTP 135
Nastavení serveru FTP a Nastavení přenosu 135
Přenos klipů (FTP přenos) 136
8. Doplňkové informace 137
Volby nabídky 137
Nabídka FUNC 137
Nabídky nastavení 138
Odstraňování problémů 146
Seznam hlášení 150
Bezpečnostní pokyny a upozornění
k obsluze 155
Údržba/Další 159
Volitelné příslušenství 160
Specifikace 162
Referenční tabulky 165
Doby nabíjení 165
Přibližná doba nahrávání na SD kartu 165
Přibližné doby záznamu s plně nabitým napájecím
akumulátorem 166
Rejstřík 169
8
1
Úvod
9
Poznámky k tomuto návodu
Děkujeme, že jste si zakoupili videokameru Canon XF405 / XF400. Tento návod si pozorně přečtěte, než začnete
videokameru používat, a poté jej bezpečně uschovejte pro případné další použití. V případě, že videokamera
nebude fungovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů (A 146).
Značky a pojmy používané v tomto návodu
•
DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery.
•
POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze.
• A: Číslo strany v tomto návodu, na niž se odkazuje.
• m: Text a/nebo ilustrace, které se týkají pouze modelu uvedeného v ikoně.
• V tomto návodu jsou používány tyto pojmy:
Termín „paměťová karta“ označuje kartu SD, SDHC nebo SDXC.
Termín „obrazovka“ označuje LCD obrazovku a obrazovku hledáčku.
„Klip“ odkazuje na jedno video zaznamenané pomocí jedné operace nahrávání (například od bodu, kdy bylo
stisknuto tlačítko REC pro zahájení záznamu do opětovného stisknutí pro zastavení).
Termíny „fotky“ a „fotografie“ se používají zaměnitelně se stejným významem.
„Síťové zařízení“ odkazuje na zařízení (například chytrý telefon nebo tablet) připojený k videokameře
prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo prostřednictvím kabelové sítě využívající terminál
(Ethernet).
• Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované obrázky pořízené fotoaparátem. Není-li uvedeno jinak,
ilustrace odkazují na m. Některé snímky obrazovek byly upraveny, aby byly snadněji čitelné.
• Ikony provozního režimu: Stínovaná ikona (jako
) označuje, že popisovanou funkci lze použít v
zobrazeném provozním režimu nebo formátu filmu, nestínovaná ikona (např.
) označuje, že funkci
nelze použít.
Poloha spínače napájení POWER: režim snímání (CAMERA) nebo režim přehrávání
(MEDIA). Podrobné informace viz v části Zapnutí a vypnutí videokamery (A 28).
Provozní režimy:
Poloha spínače režimu. Podrobné informace naleznete
v části Změna provozního režimu videokamery (A 29).
Formát filmu (MP4 nebo XF-AVC). Podrobné
informace viz část Výběr formátu filmu (A 47).
Poznámky k tomuto návodu
• Následující styl znázorňuje výběr menu. Podrobné vysvětlení, jak používat nabídky, viz Použití nabídek (A 35).
Souhrn dostupných položek nabídek a nastavení viz dodatek Volby nabídky (A 137).
Číslo stránky menu je uvedeno
pouze pro hlavní postupy.
10
1 Vyberte možnost [Interní/externí zázn].
To značí, abyste stiskli
tlačítko MENU.
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Interní/externí zázn]
2 Klepněte na [v Priorita inter zázn] a pak klepněte na tlačítko [X].
Závorky [ ] značí text tak, jak se objeví na
obrazovce videokamery (možnosti menu,
tlačítka na obrazovce, zprávy apod.).
Tato šipka označuje hlubší úroveň
v hierarchii menu nebo další krok
v postupu.
Dodané příslušenství
Dodané příslušenství
S videokamerou je dodáváno níže uvedené příslušenství:
11
Napájecí adaptér CA-946
(vč. napájecího kabelu)
Napájecí akumulátor BP-828
Jednotka držáku mikrofonu
(včetně šroubů)
Rukojeť (včetně šroubů)
Sluneční clona objektivu s krytem
objektivu
Kryt objektivu
Bezdrátový ovladač WL-D89
(včetně lithiové knoflíkové baterie
CR2025)
Stručný návod k používání
Názvy jednotlivých dílů
Názvy jednotlivých dílů
Videokamera
12
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
Tlačítka Filtr ND (filtr ND) +/– (A 73)
Tlačítko PRE REC (předtočení) (A 90) / 
Přiřaditelné tlačítko 3 (A 96)
Tlačítko u (prohlížení záznamu) (A 41) /
Přiřaditelné tlačítko 4 (A 96)
Přepínač krytu objektivu (A 39)
Sluneční clona objektivu (A 23)
Zaostřovací/zoomovací kroužek (A 52, 59)
10
7
8
9
3
11
Volič CUSTOM (přizpůsobitelný) (A 95)
Tlačítko CUSTOM (přizpůsobitelné) (A 95)
Přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku
(A 52, 59)
10 Spínač INFRARED (infračervené světlo) (A 91)
11 Tlačítko DISP (zobrazení na obrazovce) (A 44) / 
Přepínač BATT. INFO (informace o baterii)
(A 21)
Názvy jednotlivých dílů
1
2
3
4
13
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Výstupní otvor ventilace (A 42)
Vestavěný reproduktor (A 102)
Spínač SD CARD (otevřete kryt slotu karty SD)
(A 33)
Otvor přívodu vzduchu (A 42)
Tlačítko uvolnění sluneční clony objektivu
(A 23)
Přídržný řemen (A 25)
11
12
7
8
9
10
11
12
Zdířka USB (A 93)
Zdířka HDMI OUT (A 109)
Indikátor (Ethernet) (A 123)
Terminál (Ethernet) (A 123)
Zdířka MIC (mikrofon) (A 82)
m Zdířka SDI OUT (A 109)
Názvy jednotlivých dílů
7
1
14
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joystick (A 29) / Tlačítko SET(A 29)
Tlačítko MENU (nabídka) (A 29, 36)
Senzor dálkového ovládání (A 27)
Tlačítko AF/MF (A 52) / 
Přiřaditelné tlačítko 1 (A 96)
Tlačítko Zesílený IS (zesílený IS) (A 64) / 
Přiřaditelné tlačítko 2 (A 96)
Dotyková LCD obrazovka (A 24)
Hledáček (A 24)
Páčka dioptrického seřízení (A 24)
Očko pro připevnění řemínku (A 25)
10 Tlačítko MAGN. (zvětšení) (A 55) / 
Přiřaditelné tlačítko 5 (A 96)
11 Tlačítko REC (spuštění / zastavení záznamu
videa) (A 39)
12 Upevňovací jednotka akumulátoru (A 19)
13 Výrobní číslo
14 Zdířka REMOTE (dálkové ovládání) 
Pro připojení volitelného dálkového ovladače
RC-V100 (A 92) nebo komerčně dostupných
dálkových ovladačů.
15 × Zdířka (sluchátka) (A 88, 112)
16 Zdířka DC IN (A 19)
Názvy jednotlivých dílů
15
1
6
2 3
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Patice pro připevnění rukojeti (A 22)
Indikátor POWER / CHG (nabíjení baterie)
(A 19)
Spínač napájení (A 28)
Bezkontaktní patice/patice pro připevnění
rukojeti (A 22)
Vestavěný stereofonní mikrofon (A 80)
6
7
8
9
10
11
11
Indikátor ACCESS (přístup) (A 39)
Kolébkový ovladač zoomu (A 59)
Přepínač režimů (A 29)
Kryt slotu karty SD (A 33)
Slot na SD kartu 2 (A 33)
Slot na SD kartu 3 (A 33)
Názvy jednotlivých dílů
16
1 2
1
2
3
4
Zdířka na kolík proti otáčení stativu
Stativová zdířka (A 27)
Přepínač BATTERY RELEASE (zajištění akumulátoru) (A 20)
Očnice (A 24)
3
4
Názvy jednotlivých dílů
Rukojeť
1
2
3
4
5
17
6 7
8
1
2
3
4
5
6
7
9 10
11
Bezkontaktní patice
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti (A 60)
Zajišťovací páčka tlačítka REC (C) (A 41)
Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu
videa) (A 39)
Voliče – (úroveň zvuku) pro kanály
CH1 (levý) a CH2 (pravý) (A 85)
Přepínače hlasitosti: pro kanály CH1 (levý)
a CH2 (pravý) (A 84)
Přepínače výběru audio vstupu: pro kanály
CH1 (levý) a CH2 (pravý) (A 83)
12
14
13
8
9
10
11
12
13
14
Zdířky INPUT (XLR): INPUT 1 (pravý), 
INPUT 2 (levý) (A 82)
Infračervené světlo (A 91)
Kontrolka snímání (A 40)
Kryt ovládání zvuku (A 84)
Přední šroub jednotky rukojeti (A 22)
Zadní šrouby jednotky rukojeti (A 22)
Přepínače INPUT 1 (levý) / INPUT 2 (pravý) 
(výběr zdroje zvuku) (A 83)
Jednotka držáku mikrofonu (A 22, 82)
1
2
3
1
2
3
Zajišťovací šroub mikrofonu
Držák mikrofonu
Příchytka kabelu mikrofonu
Názvy jednotlivých dílů
Bezdrátový ovladač WL-D89
18
1
2
3
4
5
Tlačítko START/STOP (A 39)
Stejně jako tlačítko REC na videokameře se
používá k spuštění/zastavení záznamu videa.
Tlačítko G (otevření obrazovky pro výběr
indexu) (A 100)
Tlačítko MENU (nabídka) (A 36)
Tlačítko DISP. (zobrazení na obrazovce) (A 44)
Tlačítko SET
6
7
8
9
10
Tlačítko Ñ (zastavení) (A 100)
Tlačítko PHOTO (foto) (A 40)
Tlačítka zoomu (A 62)
Navigační tlačítka (Í/Î/Ï/Ð)
Tlačítko Ò (přehrávání/pozastavení)
(A 100)
2
Příprava
19
Příprava napájení
Videokameru můžete napájet z napájecího akumulátoru nebo přímo z dodávaného napájecího adaptéru. 
Když videokameru připojíte k napájecímu adaptéru a bude nasazený napájecí akumulátor, bude videokamera
odebírat energii ze sítě.
Používání napájecího akumulátoru
Videokameru můžete napájet dodaným napájecím akumulátorem BP-828 nebo volitelným napájecím
akumulátorem BP-820. Oba napájecí akumulátory jsou kompatibilní s inteligentním systémem, takže můžete
zkontrolovat přibližný čas využívání zbývající baterie (v minutách) na obrazovce. Pro přesnější hodnoty při prvním
použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom používejte ve videokameře, dokud se napájecí
akumulátor úplně nevybije.
Nabíjení napájecího akumulátoru
Napájecí akumulátory dobíjejte pomocí dodaného napájecího adaptéru CA-946.
1 Ověřte, zda je spínač napájení nastaven do polohy OFF.
2 Stejnosměrnou zásuvku napájecího adaptéru zapojte do zdířky
DC IN videokamery.
햲
3 Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
4 Zástrčku napájecího kabelu zapojte do zásuvky.
햵
햳
5 Připojte napájecí akumulátor k videokameře.
• Mírným zatlačením na napájecí akumulátor jej zasuňte do
upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím dopředu jej na
svém místě zajistěte.
햴
햶
Příprava napájení
20
6 Spustí se nabíjení.
• Indikátor POWER/CHG se při nabíjení baterie rozsvítí červeně.
Po skončení nabíjení indikátor zhasne. Pokud začne indikátor
POWER/CHG blikat, vyhledejte rady v části Odstraňování
problémů (A 146).
Indikátor POWER/CHG (nabíjení baterie)
햷
7 Po dokončení nabíjení odpojte napájecí adaptér v pořadí
znázorněném na obrázku.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Vyjmutí napájecího akumulátoru
1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky a stiskem jej
přidružujte.
2 Napájecí akumulátor posuňte dolů a potom ho vyjměte.
햳
햲
Příprava napájení
DŮLEŽITÉ
• Napájecí adaptér nezapojujte do žádných jiných produktů, které nejsou výslovně doporučeny pro použití
s touto videokamerou.
• Před připojením nebo odpojením napájecího adaptéru vypněte videokameru. Po vypnutí videokamery jsou
aktualizována důležitá data na SD kartě. Vyčkejte, dokud zeleně svítící indikátor POWER/CHG nezhasne.
• Používáte-li síťový adaptér, neupevňujte ho trvale na jedno místo, protože by to mohlo způsobit závadu.
• Abyste zabránili poruše zařízení a nadměrnému zahřívání, nezapojujte dodávaný napájecí adaptér do
cestovních napěťových konvertorů ani do zvláštních zdrojů napájení, například na palubě letadel a lodí,
invertorů DC-AC apod.
POZNÁMKY
• Doporučujeme nabíjet napájecí akumulátor v rozmezí teplot 10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota nebo
teplota napájecího akumulátoru mimo rozsah přibl. 0 °C až 40 °C, nabíjení nezačne.
• Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je kamera vypnutá.
• Pokud došlo k odpojení napájení v průběhu nabíjení napájecího akumulátoru, před opětovným zapojením
napájení se ujistěte, že nesvítí indikátor POWER/CHG.
• Pokud si nejste jisti, že postačuje zůstatková doba akumulátoru, můžete videokameru napájet ze síťového
adaptéru, a tím eliminovat spotřebu energie z napájecího akumulátoru.
• Přibližné hodnoty doby nabíjení a doby nahrávání s plně nabitým napájecím akumulátorem naleznete v části
Referenční tabulky (A 165, 166).
• Nabité napájecí akumulátory se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte, abyste
měli jistotu, že je úplně nabitý.
• Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte.
• Upozornění k obsluze související s napájecím akumulátorem viz Napájecí akumulátor (A 157).
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Když je videokamera vypnutá, stiskněte tlačítko BATT. INFO na přibližně 5 sekund a na obrazovce se zobrazí
přibližná úroveň nabití akumulátoru a odhad zbývající doby nahrávání. Vezměte na vědomí, že pokud je úroveň
nabití akumulátoru příliš nízká, nemusí se informační obrazovka akumulátoru zobrazit.
21
Příprava videokamery
Příprava videokamery
V této části jsou uvedeny základní kroky přípravy videokamery, jako např. nasazení jednotky rukojeti a sluneční
clony objektivu a nastavení hledáčku a LCD obrazovky.
22
DŮLEŽITÉ
• Dejte pozor, aby vám videokamera při připojování, odebírání nebo seřizování různého příslušenství neupadla.
Doporučujeme využití stolu nebo jiného stabilního podkladu.
Připevnění držáku mikrofonu
Pro připevnění jednotky držáku mikrofonu k rukojeti použijte
komerčně dostupný šroubovák s hlavou Phillips („křížový“) spolu
se dvěma dodanými šrouby.
Nasazení rukojeti
Videokamera je plně funkční i bez rukojeti. Pro plné využívání zdířek INPUT (A 82), infračerveného světla
(A 91) a kontrolky snímání (A 40) je třeba k videokameře správným způsobem připojit rukojeť.
1 Rukojeť srovnejte s paticí pro její připevnění a poté rukojeť
posuňte dopředu do příslušné pozice.
2 Pevně dotáhněte přední a zadní šrouby.
• Pro dotažení zadních šroubů můžete použít minci nebo
podobný objekt.
Příprava videokamery
Používání sluneční clony objektivu a krytu objektivu
Dodaná sluneční clona s krytkou objektivu při záznamu
efektivně potlačuje účinky rozptýleného světla, které může
být příčinou výskytu odlesků a světelného závoje na
snímcích. Zavřením krytkou objektivu lze navíc zabránit
zanechání otisků prstů a hromadění nečistot na objektivu.
Pro přepravu/přenášení videokamery nebo její uložení po
použití sundejte sluneční clonu objektivu a umístěte kryt
objektivu zpět na videokameru.
1 Sejměte kryt objektivu.
23
햳
햲
• Kryt objektivu a sluneční clonu objektivu nelze použít
současně.
2 Sluneční clonu objektivu nasaďte zepředu na
objektiv tak, aby drážka na sluneční cloně objektivu
byla srovnaná s horní částí objektivu (), a poté
otáčejte sluneční clonou objektivu ve směru
hodinových ručiček, dokud se s cvaknutím nezajistí
na místě ().
• Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu nezdeformovali.
• Při nasazování dbejte na to, aby sluneční clona objektivu byla správně na závitu objektivu.
Vyjmutí sluneční clony objektivu
1 Stiskněte a podržte tlačítko uvolnění sluneční clony
a otočte sluneční clonu objektivu proti směru
hodinových ručiček.
2 Nasaďte kryt objektivu zpět na objektiv.
Tlačítko uvolnění
sluneční clony
objektivu
Příprava videokamery
Používání hledáčku
Upravte pozici hledáčku do potřebného úhlu. V případě potřeby také můžete upravit dioptrie.
24
1 Vytáhněte hledáček a upravte zorný úhel.
2 Zapněte videokameru (A 28).
3 Nastavte optiku hledáčku páčkou dioptrického seřízení.
햲
Páčka dioptrického
seřízení
햴
POZNÁMKY
• Dbejte na to, abyste při filmování s videokamerou měli nasazen doplněk
okuláru. Nosíte-li brýle, použití hledáčku může být pro vás jednodušší,
když přehrnete dozadu, tj. k videokameře, vnější lem doplňku okuláru.
Používání LCD obrazovky
Otevřete LCD panel do úhlu 90°.
• Panelem můžete otočit o 90° dolů a o 180° k objektivu.
180°
90°
Příprava videokamery
POZNÁMKY
• Jas LCD obrazovky můžete nastavit pomocí nastavení [£ Nastavení displeje] > [Jas LCD]
a [Podsvětlení LCD] v nabídkách nastavení. Pokud je videokamera zapnutá, můžete také stisknout a podržet
tlačítko DISP po dobu delší než 2 sekundy a přepnout nastavení [Podsvětlení LCD] mezi hodnotami
[
Normální] a [
Jasné].
• Nastavení jasu nemá vliv na jas nahrávek.
• Aktivace vyššího jasu obrazovky pomocí nastavení [Podsvětlení LCD] zkrátí efektivní dobu využitelnosti
napájecího akumulátoru.
• V případě otočení LCD panelu o 180 stupňů směrem k předmětu můžete nastavit [£ Nastavení displeje] 
> [Zrcadlový obraz LCD] v nabídkách nastavení na hodnotu [i Zapnout] a otočit obraz vodorovně tak,
aby zobrazoval zrcadlový obraz předmětu.
• Podrobnosti k péči o LCD obrazovku a hledáček viz Upozornění k obsluze (A 156), Čištění (A 159).
• Informace o LCD obrazovkách a hledáčku: Obrazovky jsou zhotovovány s použitím mimořádně přesných
výrobních technik, které zajišťují správnou funkci 99,99 % obrazových bodů (pixelů). Méně než 0,01 %
obrazových bodů se může příležitostně zobrazovat chybně nebo se mohou jevit jako černé, červené,
modré nebo zelené body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku
a nejedná se o poruchu zařízení.
Úprava přídržného řemenu a používání řemenů
Seřiďte přídržný řemen.
• Přídržný řemen upravte tak, abyste ukazováčkem dobře dosáhli
na kolébkový ovladač zoomu a palcem na tlačítko REC.
25
Příprava videokamery
Připojení volitelného přídržného řemínku 
na zápěstí WS-20
Připojení volitelného ramenního řemenu 
SS-600/SS-650
26
Bezdrátový ovladač
Nejdříve do bezdrátového ovladače vložte dodanou lithiovou knoflíkovou baterii CR2025.
1 Přitlačte na úchytku ve směru šipky a potom vytáhněte držák
baterie.
2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte kladnou + stranou nahoru.
3 Vraťte zpět držák baterie.
Úchytka
Příprava videokamery
Používání bezdrátového ovladače
Před stisknutím tlačítek nasměrujte bezdrátový ovladač na senzor
dálkového ovládání videokamery.
• LCD panel můžete otočit o 180°, abyste mohli používat
bezdrátový ovladač a přitom stát před kamerou.
POZNÁMKY
• Nelze-li videokameru bezdrátovým ovladačem ovládat, nebo
pokud ji lze ovládat pouze z velké blízkosti, vyměňte baterii.
• Bezdrátový ovladač nemusí řádně pracovat, pokud na senzor dálkového ovládání svítí silné světlo nebo na něj
dopadají sluneční paprsky.
Použití stativu
Videokameru můžete nasadit na stativ. Nepoužívejte ale stativy
s upevňovacími šrouby delšími než 6 mm, protože byste mohli
videokameru poškodit.
27
Základní obsluha videokamery
Základní obsluha videokamery
Zapnutí a vypnutí videokamery
28
Videokamera má dva základní režimy: režim CAMERA (
) za účelem nahrávání záznamů nebo režim MEDIA
(
) za účelem přehrávání záznamů. Provozní režim vyberte pomocí spínače napájení.
Zapnutí videokamery
Nastavte spínač napájení na CAMERA, chcete-li ji zapnout v režimu
(A 39) nebo na MEDIA, chcete-li ji zapnout v režimu
(A 99).
Režim
Režim
Vypnutí videokamery
Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
POZNÁMKY
• Když zapnete videokameru, rozsvítí se indikátor POWER/CHG zeleně. V nabídkách nastavení můžete nastavit
položky [B Nastavení systému] > [POWER LED] na hodnotu [j Vypnout], takže se indikátor napájení
nerozsvítí.
Základní obsluha videokamery
Změna provozního režimu videokamery
V režimu
můžete dále vybrat režim kamery podle preferovaného způsobu snímání.
29
Režim (Auto)
Nastavte přepínač režimů do polohy N. Při nastavení tohoto režimu se videokamera stará
o veškerá nastavení a vy se můžete koncentrovat na vlastní záznam. Tento provozní režim je
vhodný, když se nechcete starat o podrobné nastavení videokamery.
Režim (Ruční)
Přepínač režimů nastavte do polohy n. Při nastavení tohoto režimu máte přístup ke všem
nabídkám, nastavením a pokročilým funkcím.
Používání tlačítka MENU a joysticku
Vedle dotykové obrazovky můžete pro přechod do některých nabídek a obrazovek videokamery využít tlačítko
MENU a joystick.
Joystick/tlačítko SET
Při provádění výběru v nabídce přitlačením joysticku posuňte
oranžový výběrový rámeček v nabídce. Poté stisknutím
joysticku (v ručním režimu „stiskněte SET“) vyberte položku
nabídky indikovanou oranžovým výběrovým rámečkem.
Tlačítko MENU
Stisknutím tlačítka otevřete nabídky nastavení a po upravení
požadovaného nastavení nabídku opětovným stisknutím
zavřete.
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data a času
30
Než začnete videokameru používat, budete muset nastavit
datum a čas videokamery. Obrazovka [Date/Time/Datum/
Čas] (obrazovka nastavení data a času) se zobrazí
automaticky, pokud nejsou hodiny videokamery nastaveny.
Provozní režimy:
1 Videokameru zapněte.
• Zobrazí se obrazovka [Date/Time/Datum/Čas].
2 Dotkněte se pole, které chcete změnit (rok, měsíc, den, hodiny nebo minuty).
• Mezi poli můžete také přecházet přitlačením joysticku (ÏÐ).
3 Dotykem na [Í] nebo [Î] změňte pole podle potřeby.
• Pole můžete změnit rovněž nakláněním joysticku (Ý).
4 Stejným postupem upravte hodnoty ve všech polích na správné datum a čas.
5 Dotykem na [Y.M.D/R.M.D], [M.D,Y/M.D,R] nebo [D.M.Y/D.M.R] vyberte vámi preferovaný
formát data.
• Požadované tlačítko můžete také vybrat stisknutím joysticku a tlačítka SET. To samé platí i pro zbylou část
kroků v tomto postupu.
• Na některých obrazovkách se bude datum zobrazovat ve zkrácené formě (čísla namísto názvů měsíců nebo
pouze den a měsíc), ale bude stále dodrženo vámi vybrané pořadí.
6 Dotkněte se [24H], chcete-li používat 24hodinový režim, nebo ponechte bez výběru a kamera bude
používat 12hodinový režim (dop./odp.).
7 Dotykem na [OK] spusťte hodiny a zavřete obrazovku nastavení.
POZNÁMKY
• Pomocí následujícího nastavení můžete změnit časové pásmo, datum a čas i po počátečním nastavení.
Můžete také změnit formát data a formát hodin (12hodinový nebo 24hodinový).
- [ Nastavení systému] > [Časové pásmo/Letní čas]
- [ Nastavení systému] > [Datum/Čas]
• Pokud nebudete videokameru přibl. 3 měsíce používat, může se stát, že se vestavěná dobíjecí lithiová baterie
zcela vybije, a tím dojde ke ztrátě nastavení data a času. V takovém případě vestavěnou lithiovou baterii dobijte
(A 158) a znovu nastavte časové pásmo, datum a čas.
• Pomocí volitelného GPS přijímače GP-E2 můžete zajistit automatické nastavování videokamery na základě
informací o datu/čase UTC přijatých ze signálu GPS (A 93).
Nastavení data, času a jazyka
Změna jazyka
Výchozím jazykem nastaveným na videokameře je angličtina. Můžete však na ní nastavit libovolný z 27 jazyků.
Některá nastavení a informace zobrazované na obrazovce se zobrazí v angličtině bez ohledu na nastavení jazyka.
Následující proces je vysvětlen s použitím pouze dotykové obrazovky a zkrácené označení je vysvětleno
v následující části. Podrobné vysvětlení naleznete v části Použití nabídek (A 35).
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Jazyk H].
> [B ! Nastavení systému] > [Jazyk H]
2 Dotkněte se požadovaného jazyka a poté
volby [OK].
3 Dotykem na [X] zavřete nabídku.
Změna časového pásma
Změňte časové pásmo podle místa, kde se nacházíte. Výchozí nastavení je Paříž. Videokamera dokáže také
uchovat datum a čas dalšího místa. To je praktické, když cestujete – čas videokamery můžete nastavit podle
času v místě, kde se nacházíte, nebo podle času v cíli vaší cesty.
Následující proces je vysvětlen s použitím pouze dotykové obrazovky a zkrácené označení je vysvětleno
v následující části. Podrobné vysvětlení naleznete v části Použití nabídek (A 35).
Provozní režimy:
1 Vyberte [Časové pásmo/Letní čas].
> [B ! Nastavení systému] > [Časové pásmo/Letní čas]
2 Dotykem na ["] nastavte místní časové pásmo nebo dotykem na [#] nastavte časové pásmo
místa, kam cestujete.
3 Dotykem na [Ï] nebo [Ð] nastavte požadované časové pásmo. V případě potřeby nastavte
dotykem na [$] letní čas.
4 Dotykem na [X] zavřete nabídku.
31
Používání SD karet
Používání SD karet
32
Videokamera zaznamenává klipy a fotky na komerčně dostupné karty Secure Digital (SD)1. Videokamera
obsahuje dva sloty pro SD kartu a vy můžete používat dvě SD karty (v návodu „SD karta A“ a „SD karta B“)
k záznamu na obě zároveň nebo k automatickému přepínání na druhou SD kartu v případě, kdy se používaná
SD karta zaplní (A 49). SD karty (A 34) inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé.
1
SD karta se také používá k uložení souborů nastavení nabídky.
Kompatibilní SD karty
S videokamerou lze používat následující typy SD karet2. Nejnovější informace ohledně SD karet testovaných
pro použití s touto videokamerou najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Typ SD karty:
.
/
0
SD karty
SDHC karty
SDXC karty
Speed Class U1
Speed Class U3
UHS Speed Class3:
SD Speed Class3:
2
3
K únoru 2018 byla funkce záznamu klipu testována s SD kartami výrobců Panasonic, Toshiba a SanDisk.
UHS a SD Speed Class jsou standardy, které označují minimální zaručenou rychlost přenosu dat SD karet.
K záznamu 4K klipů s rozlišením 3840x2160 (A 47) nebo používání záznamu zpomaleného a rychlého záběru (A 50)
doporučujeme používat SD karty s označením UHS Speed Class U3. Pro záznam klipů XF-AVC doporučujeme používat SD karty
s označením SD Speed Class 10 nebo UHS Speed Class U1 či U3.
DŮLEŽITÉ
• Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované SD kartě) může zápis dat na kartu
trvat delší dobu, a záznam se může i zastavit. V takovém případě si uložte své záznamy a videokamerou
inicializujte kartu. Nezapomeňte inicializovat SD karty zvláště před snímáním důležitých scén.
• Informace o SDXC kartách: SDXC karty můžete používat s touto videokamerou, ale SDXC karty jsou
inicializovány kamerou pomocí systému souborů exFAT.
- Chcete-li používat karty zformátované na souborový systém exFAT v ostatních zařízeních (digitální
záznamníky, čtečky karet atd.), ujistěte se, že jsou tato zařízení kompatibilní se systémem exFAT.
Další informace o kompatibilitě získáte u výrobce počítače, operačního systému nebo karty.
- Pokusíte-li se použít kartu zformátovanou na souborový systém exFAT v počítači s operačním systémem,
který není se systémem exFAT kompatibilní, můžete být požádáni o zformátování karty. V takovém případě
operaci zrušte, abyste zabránili ztrátě dat.
POZNÁMKY
• Řádnou činnost nelze garantovat u všech SD karet.
Používání SD karet
Vložení a vyjmutí SD karty
햲
1 Vypněte videokameru.
• Ujistěte se, že nesvítí indikátor POWER/CHG.
33
2 Otevřete kryt slotu karty SD.
• Zasuňte přepínač SD CARD zcela ve směru šipky 
a otevřete kryt.
3 Vkládejte SD kartu rovně s potiskem směřujícím od pravé
strany videokamery (strana s otvorem přívodu vzduchu)
zcela do jednoho ze slotů pro SD kartu, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
• Použít můžete rovněž dvě karty, každou v jednom slotu pro
SD kartu.
• Chcete-li vyjmout SD kartu, ověřte, zda je indikátor ACCESS
vypnutý a pak kartu uvolněte jedním stisknutím. Když SD
karta povyskočí ven, vyjměte ji.
햳
햴
4 Zavřete kryt slotu karty SD.
• Kryt nezavírejte silou, SD karta nemusí být řádně vložena.
Indikátor ACCESS (přístup na SD kartu)
Indikátor přístupu
na SD kartu
Stav SD karty
Červený (svítí nebo bliká)
Probíhá přístup na SD kartu.
Nesvítí
Neprobíhá přístup na SD kartu nebo nejsou SD karty
vložené do videokamery.
Pokud nastavíte možnost [
ACCESS se nerozsvítí.
Nastavení systému] > [LED ACCESS] na hodnotu [j Vypnout], indikátor
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor ACCESS svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neměňte provozní režim videokamery.
• Před vložením nebo vyjmutím karty SD vypněte videokameru. Vložení nebo vyjmutí karty při zapnuté
videokameře může vést k trvalé ztrátě dat.
• SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované SD karty může
způsobit chybnou funkci videokamery. SD kartu do videokamery vkládejte jen způsobem popsaným v kroku 3.
POZNÁMKY
• Na SD kartách je spínač, který umožňuje chránit kartu před nechtěným smazáním obsahu na ní uloženém.
Chcete-li SD kartu chránit, přepněte spínač do polohy LOCK.
Používání SD karet
Inicializace SD karty
34
SD karty inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé. Inicializací karty z ní také můžete trvale
odstranit všechna data, která obsahuje.
Následující proces je vysvětlen s použitím pouze dotykové obrazovky a zkrácené označení je vysvětleno
v následující části. Podrobné vysvětlení naleznete v části Použití nabídek (A 35).
Provozní režimy:
1 Připojte k videokameře napájecí adaptér.
• V žádném případě před dokončením inicializace neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
2 Vyberte možnost [Inicializovat] pro požadovanou SD kartu.
> [3 "* Nastavení záznamu] > [Initialize 8] > [6 Pam.karta A] nebo [7 Pam.karta B]
> [Inicializovat]
* Strana ! v režimu
.
3 Dotkněte se volby [Ano].
4 Po zobrazení zprávy pro potvrzení se dotkněte [OK] a potom [X].
DŮLEŽITÉ
• Inicializací SD karty se permanentně smažou všechny záznamy. Smazaná data nelze obnovit. Nezapomeňte si
proto důležité záznamy předem uložit (A 113).
• V závislosti na konkrétní SD kartě může provedení inicializace trvat několik minut.
Výběr SD karty pro záznam
Můžete si vybrat, na kterou SD kartu se mají vaše klipy a fotky zaznamenávat.
Následující proces je vysvětlen s použitím pouze dotykové obrazovky a zkrácené označení je vysvětleno
v následující části. Podrobné vysvětlení naleznete v části Použití nabídek (A 35).
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Záznamové médium].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Záznamové médium]
2 Klepněte na požadovanou SD kartu ([6 Pam.karta A] nebo [7 Pam.karta B]) pro záznam klipů 
([v Nahrávací médium pro film]) a/nebo fotek ([{ Nahráv. médium pro focení]).
3 Dotkněte se [X].
• Po zavření nabídky se na obrazovce objeví ikona SD karty vybrané pro záznam klipů.
Použití nabídek
Použití nabídek
Funkce videokamery lze upravit z nabídek nastavení, přístupných pomocí tlačítka MENU, nebo z nabídky FUNC,
přístupné dotykem nebo výběrem tlačítka [FUNC] na obrazovce. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky
a nastaveních viz Volby nabídky (A 137).
Ve zbývající části tohoto návodu jsou funkce vysvětleny pomocí dotykových operací, ale k nastavení nabídek lze
přistupovat také použitím joysticku a tlačítka SET. Následující procesy popisují použití obou metod. V případě
potřeby v této části najdete podrobné informace, jak používat joystick.
Nabídka FUNC
V režimu
nabídka FUNC poskytuje možnost rychlého ovládání různých funkcí snímání, jako je například
vyvážení bílé, expozice, zaostření atd. Dostupné funkce jsou v režimu
více omezené.
Použití dotykového panelu
Nabídka FUNC v režimu
1 Dotkněte se volby [FUNC] na obrazovce snímání.
2 Dotkněte se ikony požadované funkce v levém
sloupci.
• V případě potřeby se můžete pohybovat nahoru a dolů
dotykem [ ]/[ ].
3 Dotkněte se ikony požadované funkce na spodním
řádku.
4 Dotykem na [X] zavřete nabídku FUNC, dotykem na
[L] se vrátíte do levého sloupce.
Použití joysticku
1 Na obrazovce snímání přitlačte joystick a vyberte možnost [FUNC], poté stiskněte tlačítko SET.
2 Přitlačte joystick (Ý) a vyberte požadovanou ikonu z levého sloupce a poté stiskněte tlačítko SET.
3 Přitlačte joystick (Þ) a vyberte požadovanou ikonu ze spodní řady a poté stiskněte tlačítko SET.
• Pro výběr hodnoty z voliče nastavení nejdříve přitlačte joystick (Î) pro zvýraznění voliče v oranžové barvě
a poté (Þ) pro výběr požadované hodnoty.
4 Dotykem na [X] zavřete nabídku FUNC, dotykem na [L] se vrátíte do levého sloupce.
• Z levého sloupce přitlačte joystick (Ð) a vyberte ikonu [X] a poté stiskněte tlačítko SET. Ze spodní řady
přitlačte joystick jednou (Í) a poté (Þ) pro výběr požadované ikony.
POZNÁMKY
• V závislosti na vybrané funkci se mohou na obrazovce objevit jiná tlačítka, voliče nastavení a jiné ovladače.
Tyto jsou vysvětleny v odpovídajících částech návodu.
35
Použití nabídek
Nabídky nastavení
36
Dále je vysvětleno po jednotlivých krocích, jak vybrat typickou volbu z nabídky nastavení. Některé položky
nabídky mohou vyžadovat další kroky. Takové operace jsou vysvětleny v odpovídajících částech návodu.
V zájmu stručnosti jsou odkazy na nabídky nastavení zkráceny následujícím způsobem:
> [B ! Nastavení systému] > [Jazyk H] > Požadovaná volba
Použití dotykového panelu
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Dotkněte se ikony požadované nabídky nastavení z horní řádky.
• V tomto příkladě se jedná o ikonu B, odpovídající nabídce [Nastavení systému].
3 Klepněte na požadovanou položku menu ([Jazyk H], v daném příkladu).
• Pokud se požadovaná položka menu neobjeví na stránce menu, posuňte prstem doleva/doprava pro
procházení ostatních stránek menu.
• Pro hlavní procesy je k dispozici číslo stránky v návodu (!, v daném příkladu). Pokud znáte číslo stránky,
můžete dotykem na ikonu čísla v levé horní části obrazovky otevřít požadovanou stránku menu.
4 Dotkněte se požadované volby nastavení a poté se klepněte na [X] pro zavření menu.
• Chcete-li se vrátit na předchozí stránku menu, dotkněte se [L].
Použití joysticku
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Přitlačte joystick (Þ) a vyberte ikonu požadované nabídky nastavení.
• V tomto příkladě se jedná o ikonu B, odpovídající nabídce [Nastavení systému].
• Pokud otevřete menu a jedna z ikon v horní řadě není vybrána, nejdříve přitlačte joystick (Ý) a přesuňte
oranžový výběrový rámeček na jednu z ikon.
3 Přitlačte joystick (Ý) a vyberte požadovanou položku menu ([Jazyk H], v daném příkladu) a poté
stiskněte tlačítko SET.
• Pokud se požadovaná položka menu neobjeví na stránce menu, přitlačte joystick (Þ) pro procházení
ostatních stránek menu.
• Pro hlavní procesy je k dispozici číslo stránky v návodu (!, v daném příkladu), pro zjednodušení vyhledání
požadované stránky menu.
4 Přitlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanou volbu nastavení a potom stiskněte SET.
5 Stisknutím tlačítka MENU nabídku zavřete.
• Přitlačením joysticku zvýrazníte tlačítko [L] a stisknutím tlačítka SET se vrátíte na předchozí stránku menu.
Můžete také zvýraznit tlačítko [X] a stisknutím tlačítka SET zavřít menu.
Použití nabídek
POZNÁMKY
• Můžete použít tlačítko MENU na dodaném bezdrátovém ovladači pro otevření nabídek nastavení.
• Menu můžete kdykoliv zavřít stisknutím [X] nebo tlačítka MENU.
• Nedostupné položky se budou zobrazovat v šedé barvě.
37
Použití nabídek
38
3
Záznam
39
Záznam videa a fotek
Tato část obsahuje základní informace o záznamu klipů* a fotografií. Podrobnosti k záznamu zvuku viz část
Záznam zvuku (A 80).
Před prvním zahájením důležitých záznamů proveďte testovací záznamy pomocí konfigurací videa,
které plánujete použít ke kontrole, zda videokamera pracuje správně. V případě, že videokamera nebude
pracovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů (A 146).
* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace nahrávání.
Provozní režimy:
Příprava na záznam
Přepínač krytu objektivu
1 Do videokamery vsaďte nabitý napájecí
akumulátor (A 19).
2 Vložte kartu do slotu karty SD.
• Chcete-li používat funkci přepnutí záznamu a duálního
záznamu (A 49), vložte kartu SD do obou slotů.
3 Otevřete kryt objektivu.
햴
• Přepínač krytu objektivu přepněte na OPEN.
4 Pokud potřebujete používat hledáček,
vytáhněte jej a podle potřeby jej nastavte.
• Pro nastavení hledáčku můžete použít páčku dioptrického
seřízení a vyklopit jej nahoru o 45 stupňů.
햵
Záznam videa a fotek
Základní záznam
40
Pokud zhotovujete video a fotografie v režimu
, videokamera automaticky za vás provede různá nastavení.
V režimu
můžete ručně upravit zaostření, expozici a řadu dalších nastavení podle vlastních potřeb
a preferencí.
Záznam videa můžete také spustit nebo ukončit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném
síťovém zařízení (A 125, 129).
1 Přepínač režimů nastavte do požadované
polohy.
• Podle toho, jak chcete videokameru používat,
nastavte možnost N (režim
) nebo
n (režim
).
2 Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA.
nebo
Záznam videa
Záznam zahájíte stisknutím tlačítka REC.
• Během záznamu se na obrazovce zobrazí Ü.
Když je k videokameře připojena rukojeť, rozsvítí se
navíc kontrolka snímání.
• Opětovným stisknutím tlačítka REC záznam
Přiřaditelné tlačítko
na obrazovce
zastavíte. Ü se změní na Ñ a klip se nahraje na
kartu vybranou pro záznam klipů. Vypne se také
kontrolka snímání.
• Můžete také stisknout tlačítko REC na rukojeti nebo tlačítko START/STOP na dodaném bezdrátovém ovladači.
Záznam fotografií
Dotkněte se volby [PHOTO].
• Ve výchozím nastavení je funkce [
Photo] přiřazena přiřaditelnému tlačítku na obrazovce, ale tuto
přiřazenou funkci lze v případě potřeby změnit (A 96).
• Zelená ikona g se zobrazí v dolní části obrazovky. Dále se v horní pravé části obrazovky objeví 
{Ð s ikonou karty vybrané pro záznam fotografií.
• Rovněž můžete stisknout tlačítko PHOTO na dodávaném bezdrátovém ovladači.
Po ukončení záznamu
1 Přepnutím přepínače krytu objektivu na CLOSED zavřete kryt objektivu.
2 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.
3 Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
4 Zavřete LCD panel a uveďte hledáček zpět do zasunuté polohy.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor ACCESS svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Jejich nerespektování může mít za
následek permanentní ztrátu dat nebo poškození karty.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neměňte provozní režim videokamery.
• Nezapomeňte si své záznamy pravidelně zálohovat (A 113), a to zvláště v případě pořízení důležitých
záznamů. Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat.
Záznam videa a fotek
POZNÁMKY
• Tlačítko REC na rukojeti má zajišťovací páčku chránící před nechtěnou operací. Zajišťovací páčku přepněte do
polohy C v situacích, kdy nechcete, aby se záznam nedopatřením přepnul do pauzy nebo kdy neplánujete
tlačítko REC používat. Vrácením tlačítka do původní polohy umožníte používání tlačítka REC.
• Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam na druhou kartu
(A 49), dvě části (před přepnutím a po něm) se nahrají jako samostatné klipy. S pomocí softwaru Data Import
Utility můžete klipy MP4 nahrané na různých kartách SD sloučit a uložit je do počítače jako jeden klip
(A 113).
• Při záznamu klipů na SDHC kartu bude soubor videa (stream) v klipu rozdělen přibližně každé 4 GB.
Přehrávání ve videokameře bude kontinuální.
• Maximální doba kontinuálního nahrávání jednoho klipu činí 6 hodin. Poté se automaticky vytvoří nový klip
a záznam bude pokračovat jako samostatný klip.
• Na místech s intenzivním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné. V takovém případě
použijte hledáček nebo upravte jas obrazovky (A 25).
• Pokud potřebujete snímat dlouhou dobu s videokamerou nasazenou na stativu a budete používat napájecí
akumulátor, v zájmu šetření energií můžete LCD panel zavřít a snímat pouze s použitím hledáčku (A 24).
Prohlížení posledního zaznamenaného klipu
Poslední 4 sekundy posledního zaznamenaného klipu si můžete prohlédnout ve videokameře, aniž byste ji
museli přepínat do režimu
. Během prohlížení klipu nebude z vestavěného reproduktoru vycházet
žádný zvuk.
1 Nahrajte video.
2 Po skončení nahrávání klipu stiskněte tlačítko u.
41
Záznam videa a fotek
Použití ventilátoru
Videokamera využívá vnitřní chladicí ventilátor pro snížení teploty uvnitř videokamery.
1 Vyberte možnost [Ventilátor].
42
> [B ! Nastavení systému] > [Ventilátor]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[k Automat.]:
[i Zapnout]:
Pokud videokamera nenahrává, běží ventilátor, pokud videokamera zaznamenává video,
ventilátor se automaticky vypne (v horní části obrazovky se zobrazí ikona Ü). Je-li však teplota
vnitřních částí videokamery příliš vysoká, ventilátor se automaticky aktivuje (v takovém případě
se zobrazí ikona ` vedle ikony b). Po dostatečném snížení teploty videokamery se
ventilátor vypne. Toto nastavení použijte, nechcete-li, aby videokamera zaznamenala provozní
zvuk ventilátoru.
Ventilátor běží nepřetržitě. Toto výchozí nastavení používejte ve většině případů.
DŮLEŽITÉ
• Pokud ventilátor běží, výstupní otvory ventilace budou odvádět teplý vzduch.
• Dejte pozor, abyste otvory ventilátoru ničím nezakryli (A 13).
Nastavení názvu souboru pro klipy XF-AVC
Videokamera vám umožňuje změnit několik nastavení, která určují název souboru klipů XF-AVC. Název souboru
klipů můžete přizpůsobit podle svých preferencí nebo organizačních konvencí za účelem snazší identifikace
a organizace souborů.
Provozní režimy:
Základní struktura názvu souboru je následující.
A001C001_ddmmyyXX_CANON_01
1
2
3
4
Rejstřík kamery: Jeden znak (A až Z), který
identifikuje použitou videokameru.
Číslo svitku: 3 znaky (001 až 999), které
identifikují použitou kartu. Číslo se přiřadí
automaticky, můžete však nastavit počáteční
číslo. Když vložíte novou kartu (právě zakoupenou
nebo inicializovanou), při prvním záznamu se číslo
o jedno zvýší.
Číslo klipu: 4 znaky (C001 až D999). Číslo klipu
se automaticky zvyšuje s každým zaznamenaným
klipem (po C999 přejde na D001), ale můžete
nastavit počáteční číslo klipu a zvolit způsob
číslování klipů.
Datum záznamu (automaticky nastaven
videokamerou).
5
6
7
Náhodná část: 2 znaky (čísla 0 až 9 a velká
písmena A až Z), která se náhodně mění
s každým klipem.
Uživatelem definované pole: 5 znaků (čísla 0
až 9 a velká písmena A až Z) pro případné jiné
identifikační účely.
Když je k záznamu klipů použita karta SD nebo
SDHC, přidá se k názvu souboru číslo streamu
(01 až 99). Číslo streamu se zvýší pokaždé, když
se soubor videa (streamu) uvnitř klipu rozdělí
a záznam pokračuje v jiném souboru streamu.
Záznam videa a fotek
Nastavení částí názvu souboru klipu
Nastavení identifikátoru videokamery (rejstříku kamery)
1 Vyberte [Rejstřík kamery].
> [3 $Nastavení záznamu] > [Rejstřík kamery]
2 Dotkněte se [Í] nebo [Î], vyberte požadovaný rejstřík a poté se dotkněte [OK].
Nastavení způsobu číslování klipů
1 Vyberte [Číslování klipů].
> [Æ $ Nastavení záznamu] > [Číslování klipů]
2 Vyberte [m Reset] nebo [n Průběžné] a poté se dotkněte volby [OK].
Volby
[m Reset]:
Číslování klipů znovu začne od 001 při každém vložení nové (nebo inicializované) karty.
[n Průběžné]: 
Čísla klipů začnou od počátečního čísla nastaveného ve volbě [Číslo klipu] (následující postup) a
budou pokračovat bez ohledu na vložené karty.
Nastavení čísla svitku nebo počátečního čísla klipu
Počáteční číslo klipu lze nastavit pouze tehdy, když je volba [Číslování klipů] nastavená na [n Průběžné].
1 Vyberte [Číslo svitku] nebo [Číslo klipu].
> [3 $Nastavení záznamu] > [Číslo svitku] nebo [Číslo klipu]
• Zobrazí se obrazovka nastavení s oranžovým výběrovým rámečkem na číslici nejvíce vlevo.
• Chcete-li resetovat číslo svitku/klipu na hodnotu [001] a vrátit se na předchozí obrazovku, vyberte [Reset].
2 Klepnutím na [Í] nebo [Î] nastavte první číslici a potom klepnutím vyberte další pole vedle ní.
• Stejným způsobem nastavte zbývající číslice.
3 Po zadání všech číslic čísla klipu/svitku vyberte [OK].
• Klepnutím na [Zrušit] zavřete obrazovku beze změny čísla.
4 Pokud jste změnili číslo svitku, inicializujte všechny karty SD používané pro záznam (A 34).
Nastavení uživatelem definovaného pole
1 Vyberte [Definováno uživatelem].
> [3 % Nastavení záznamu] > [Definováno uživatelem]
• Zobrazí se obrazovka nastavení s oranžovým výběrovým rámečkem na znaku nejvíce vlevo.
2 Klepnutím na [Í] nebo [Î] nastavte první znak a potom klepnutím vyberte další pole vedle něho.
• Stejným způsobem změňte zbývající znaky.
3 Po zadání požadovaného textu se dotkněte [OK].
• Dotykem na tlačítko [Zrušit] zavřete obrazovku beze změny uživatelem definovaného pole.
43
Záznam videa a fotek
Informace zobrazované na obrazovce
44
V této sekci naleznete vysvětlení jednotlivých informací zobrazovaných na obrazovce v režimu
.
Informace zobrazované na obrazovce v libovolném okamžiku se budou lišit v závislosti na aktuálním nastavení
menu a provozním režimu.
Rámečky AF
V závislosti na používané funkci zaostření a nastavení velikosti rámečku AF (A 56) můžete vidět některé
z následujících rámečků AF.
Kontinuální rámeček AF – vždy v bílé
barvě (A 56)
AF-posílený MF rámeček – ve žluté
barvě: ruční rozsah nastavení; v bílé:
rozsah automatického nastavení
(A 55)
Detekce obličeje:
Hlavní objekt (A 57)
Detekce obličeje:
Další rámečky detekce obličeje
Sledování: výběr předmětu
Sledování: během sledování (A 57)
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
N
Popis
režim (A 29)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Režim filmování (A 67)
;
Infračervený záznam (A 91)
00:00:00:00
Časový kód (A 77)
Ñ, Ü (červeně)
Záznamová operace (A 39)
Ñ – pohotovostní režim záznamu, Ü – záznam
z
Předtočení (A 90);
¯,°,± (žlutě)
Stabilizace obrazu (A 64)
Záznam videa a fotek
Ikona/Zobrazení
Popis
è, é, ê, ë (bíle),
ë (žlutě),
(červeně)
000 min
Zbývající kapacita akumulátoru (A 19)
Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje zůstatková doba
nahrávání.
• Pokud se zobrazuje ikona
, vyměňte napájecí akumulátor za plně nabitý.
• V závislosti na podmínkách použití nemusí být kapacita akumulátoru správně indikována.
{Ð6, {Ð7
(červeně),
(červeně)
Fotografie uložena (A 40)
• Když se zobrazí
(nebo
), fotografii nelze uložit, protože došlo k problému s SD kartou.
Levá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
=,
Infračervené světlo (A 91)
F00
Clonové číslo (A 68, 68)
1/00000
Rychlost závěrky (A 67, 68)
AE ±0 0/0 (oranžově)
Kompenzace expozice (A 71)
±0 0/0
Zámek expozice (A 70)
(oranžově)
00,0 dB
Hodnota zisku (A 68)
00,0 dB (hodnota oranžově)
Limit AGC (A 66)
ND 1/00
ND filtr (A 73)
D,@
000 m
Zaostření (A 52)
• Při nastavení zaostření se odhadovaná vzdálenost zaostření zobrazí vedle ikony.
}, ~
Detekce a sledování obličeje (A 57)
¼, É,
,
,
Vyvážení bílé (A 74)
,
Vzhled (A 76)
Korekce protisvětla (A 71)
O, N
Zahrocení (A 54)
z, {
Vzor Zebra (A 72)
Signál GPS (A 93): trvale svítí – je přijímán signál ze satelitů; bliká – signál ze satelitů
není přijímán.
• Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 k videokameře.
Digitální telekonvertor (A 63)
REC`, STBY`
Povel pro záznam (A 109)
`, b
Činnost ventilátorů a varování vysoké teploty (A 42)
• Pokud vnitřní teplota videokamery vzroste nad určitou úroveň, zobrazí se b žlutě. Pokud teplota
vzroste ještě více, b se zobrazí červeně.
• Když se ` zobrazí červeně, znamená to varování týkající se ventilátoru (A 152).
Pravá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
6 000h00m, 7 000h00m,
6 Konec, 7 Konec (červená ikona)
(červeně),
(červeně)
,
ø (pouze m),
ù
Popis
Stav SD karty a zbývající doba nahrávání (A 32)
Zeleně – může nahrávat; žlutě – SD karta je téměř plná; bíle – hodnota SD karty.
• Když je SD karta plná, zobrazí se 6 Konec (nebo 7 Konec) s červenou ikonou a záznam se
zastaví.
Není SD karta nebo nelze nahrávat na SD kartu.
Přepnutí záznamu (A 49)
Externí režim záznamu (A 109)
45
Záznam videa a fotek
Ikona/Zobrazení
Popis
t,
00bit
Vzorkování barev externího záznamu (A 109)
Vzorkování barev externího záznamu (A 59)
• Zobrazí se pouze při přiblížení.
46
0000x0000
Rozlišení (A 47, 109, 133)
¿, À, ¾
Rychlost snímání (A 48, 109, 133)
¸,
Formát filmu (A 47)
000Mb/s
Datový tok
x0,00,
x0000
Nahrávání zpomaleného a rychlého záběru (A 50)
¾,¿
Nastavení optimalizované pro volitelný konverzní objektiv (A 139)
, —,
,
Typ, funkce a stav připojení sítě (A 115)
Bíle – funkce je připravena k použití; žlutě – připojování nebo odpojování od sítě; červeně – došlo
k chybě.
,
å
Tlumič mikrofonu (A 86)
Omezovač zvuku (A 86)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Monitor kanálů (A 112)
,
Formát zvuku MP4 (A 80)
^
Zvětšení (A 55)
Spodní část a střed obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
[FUNC]
Otevře se nabídka FUNC (A 35, 137)
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Přiřaditelné tlačítko na obrazovce (A 96)
• Ve výchozím nastavení je funkce [
Foto] (pořídí fotografii) přiřazena tlačítku.
[£], [
Sledování (A 57)
]
Stupnice expozice (A 68)
Indikátor úrovně zvuku (A 84)
(červeně)
Bezdrátový ovladač zakázán (A 144)
POZNÁMKY
• Stisknutím tlačítka DISP můžete vypnout většinu ikon a zobrazení v následujícím pořadí:
Všechny displeje zapnuté  Pouze značky na displeji (v případě aktivace, A 143)  Minimální displeje
(záznam apod.).
Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a rychlost snímání
Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a rychlost snímání
Následujícími postupy můžete nastavit konfiguraci videa, která se použije při záznamu klipů na SD kartu nebo
do videokamery. Zvolte kombinaci nastavení formátu filmu, rozlišení / datového toku a rychlosti snímání
odpovídající vašim kreativním potřebám. Dostupné možnosti u některých nastavení se mohou změnit podle
předchozích výběrů jiných nastavení. Souhrnné informace najdete v tabulce za postupy.
Provozní režimy:
Výběr interního záznamu
Ve výchozím nastavení je videokamera nakonfigurována na povolení interního záznamu na SD kartu. Pokud byla
videokamera nastavena do režimu pouze externího záznamu, povolte interní záznam podle následujícího
postupu. Podrobné informace o nastavení konfigurace videa na záznam pomocí externího rekordéru připojeného
ke zdířce SDI OUT (pouze m) nebo zdířce HDMI OUT videokamery najdete v části Připojování k externímu
monitoru nebo rekordéru (A 109).
1 Vyberte možnost [Interní/externí zázn].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Interní/externí zázn]
2 Klepněte na [v Priorita inter zázn] a pak klepněte na tlačítko [X].
Výběr formátu filmu
1 Vyberte [Formát filmu].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Formát filmu]
2 Klepněte na [¸ MP4] nebo [
XF-AVC] a potom na [X].
Výběr rozlišení a datového toku
1 Vyberte [¸ Rozlišení] nebo [
Rozlišení].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Rozlišení] nebo [
Rozlišení]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
• Vybrané rozlišení a datový tok se zobrazuje na pravé straně obrazovky.
47
Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a rychlost snímání
Výběr rychlosti snímání
1 Vyberte [¸ Frekvence snímků] nebo [
Frekvence snímků].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Frekvence snímků] nebo [
48
Frekvence snímků]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
• Ikona vybrané rychlosti snímání se zobrazí na pravé straně obrazovky.
Klipy MP4: Dostupná nastavení konfigurace videa
Rozlišení (Datový tok*)
Rychlost snímání
50.00P
25.00P
3840x2160 (150 Mb/s)
O
O
1920x1080 (35 Mb/s)
O
O
1920x1080 (17 Mb/s)
O
O
1280x720 (8 Mb/s)**
O
—
1280x720 (4 Mb/s)**
—
O
* Videokamera používá proměnlivý datový tok (VBR).
** Rychlost snímání je pevná a nelze ji změnit. Formát audia je automaticky nastaven na možnost [
Klipy XF-AVC: Dostupná nastavení konfigurace videa
Rozlišení (Datový tok*)
Rychlost snímání
50.00P
50.00i
25.00P
3830x2160 (160 Mb/s)
●
—
●
1920x1080 (45 Mb/s)
●
●
●
* Videokamera používá proměnlivý datový tok (VBR).
AAC 16bit 2CH].
Duální záznam a přepnutí záznamu
Duální záznam a přepnutí záznamu
Videokamera zahrnuje dva praktické způsoby záznamu, které lze použít, když je v obou otvorech na kartu
vložena SD karta: duální záznam a přepnutí záznamu.
49
Duální záznam: Tato funkce zaznamená stejný klip současně na obě SD karty. Tato funkce je praktická, když si
chcete vytvořit záložní kopii záznamů během nahrávání.
Přepnutí záznamu: Tato funkce umožňuje pokračovat bez přerušení v nahrávání na další SD kartu v případě,
že dojde k zaplnění aktuální SD karty.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Duální/vysílání nahr.].
> [3" Nastavení záznamu] > [Duální/vysílání nahr.]
2 Klepněte na [4 Duální záznam] nebo [
na [X].
Vysílání nahr.] (nebo [
Vysílání nahr.]) a pak klepněte
• Je-li aktivován duální záznam, stav obou SD karet se objeví nahoře na pravé straně obrazovky. 
Je-li aktivováno přepnutí záznamu, ikona SD karty se změní na
(nebo
).
• Pokud nechcete použít ani jednu z těchto funkcí, klepněte na položku [Standardní záznam].
POZNÁMKY
• Pokud se při duálním záznamu zaplní SD karta, zastaví se záznam u obou karet. Na druhou stranu, pokud se
na některé z SD karet vyskytne závada, záznam bude pokračovat na druhé kartě.
• S pomocí softwaru Data Import Utility můžete klipy MP4 nahrané na různých kartách SD sloučit a uložit je do
počítače jako jeden klip (A 113).
• Přepnutí záznamu je možné ze slotu A pro SD kartu na slot B pro SD kartu a obráceně.
Záznam v režimu zpomaleného a rychlého záběru
Záznam v režimu zpomaleného a rychlého záběru
50
Můžete nahrávat scény s efektem zpomaleného záběru nebo rychlého záběru při přehrávání tak, že jednoduše
zvolíte požadovanou rychlost pro zpomalený/rychlý záběr (od x0,25 do x1200 normální rychlosti). Dostupné
rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb se liší podle vybraného rozlišení a rychlosti snímání. Zvuk se při aktivovaném
záznamu zpomaleného a rychlého záběru nezaznamenává.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Pomalý a rychlý pohyb].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Pomalý a rychlý pohyb]
2 Klepněte na požadovanou rychlost zpomaleného a rychlého záběru a potom [X].
• Chcete-li záznam zpomaleného a rychlého záběru vypnout, klepněte na [j].
•
nebo
a na pravé části obrazovky se zobrazí vybraná rychlost.
Klipy MP4: Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
Datový tok přehrávání bude stejný jako datový tok vybraný pro konfiguraci při záznamu videa. Pokud je ale
rozlišení nastaveno na [3840x2160 (150 Mb/s)] a rychlost snímání na 25.00P, změní se datový tok přehrávání
automaticky na 90 Mb/s.
Rozlišení
Rychlost snímání
3840x2160 (150 Mb/s)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
25.00P
x0,5
1920x1080 (35 Mb/s),
1920x1080 (17 Mb/s)
50.00P
x0,5, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0,25, x0,5
1280x720 (8 Mb/s)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
1280x720 (4 Mb/s)
25.00P
x0,5
Klipy XF-AVC: Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
Rozlišení
3840x2160 (160 Mb/s)
1920x1080 (45 Mb/s)
Rychlost snímání
Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
Datový tok při
přehrávání
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
160 Mb/s
25.00P
x0,5
90 Mb/s
50.00P
x0,5, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
45 Mb/s
25.00P
x0,25, x0,5
45 Mb/s
Záznam v režimu zpomaleného a rychlého záběru
POZNÁMKY
• Nahrávání zpomaleného a rychlého záběru nelze použít společně s následujícími funkcemi.
- Duální záznam
- Předtočení
- Přepnutí záznamu
- Barevné pruhy
• Je-li rychlost zpomaleného záběru nastavena na x0,5 (50.00P) nebo x0,25 (25.00P), nelze spolu se
záznamem zpomaleného a rychlého záběru použít detekci a sledování obličeje.
• O časovém kódu, když je aktivován záznam zpomaleného a rychlého záběru:
- Režim časového kódu [
Regen.] nebo [
Preset] v provozním režimu [
Rec Run].
- Je-li provozní režim časového kódu nastaven na [
Free Run], provozní režim časového kódu se po
aktivaci záznamu zpomaleného a rychlého záběru automaticky změní na [
Rec Run].
- Když režim nahrávání zpomaleného a rychlého záběru vypnete, vrátí se provozní režim časového kódu do
předchozího nastavení.
- Signál časového kódu nemůže vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze m) nebo zdířky HDMI OUT.
• Maximální doba kontinuálního nahrávání jednoho klipu pomocí záznamu zpomaleného záběru odpovídá
6 hodinám přehrávání. Liší se tedy podle použité rychlosti zpomaleného záběru. Když je například vybrána
rychlost [x0.5], maximální doba kontinuálního nahrávání bude 3 hodiny (což při přehrávání při x0,5
zpomaleného záběru činí 6 hodin přehrávání).
51
Nastavení zaostření
Nastavení zaostření
Videokamera nabízí následující 3 způsoby zaostřování. Zaostření můžete také upravit na dálku pomocí aplikace
Browser Remote na připojeném síťovém zařízení (A 125, 131).
52
Ruční zaostřování: Otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku nastavíte zaostření ručně. Pokud zvolíte ruční
zaostřování, můžete využít funkce zaostřovacího asistenta (A 53), které vám pomohou přesněji zaostřit.
AF-posílený MF: Z větší části zaostřete ručně a nechte videokameru zaostření dokončit automaticky.
Kontinuální AF: Videokamera průběžně zaostřuje na objekt uvnitř rámečku AF.
Ruční zaostřování
Ruční zaostřování provádějte zaostřovacím/zoomovacím kroužkem. S nastavením [v Nastavení kamery] 
> [Směr kroužku ostření] a [Reakce ostřícího kroužku] můžete upravit směr a citlivost zaostřovacího/
zoomovacího kroužku pro úpravu zaostření.
Provozní režimy:
1 Nastavte přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku na
FOCUS.
Zaostřovací/zoomovací kroužek
2 Aktivujte ruční zaostřování.
[FUNC] > [< Zaostření] > [n Ruční]
• Přepínat mezi automatickým zaostřováním a ručním
zaostřováním lze také stisknutím tlačítka AF/MF bez použití
nabídky FUNC. Když se na obrazovce objeví D, přejděte na
krok 5.
3 Dotykem na objekt uvnitř rámečku můžete provést
automatické zaostření.
• Značka funkce AF na dotek (I) se rozbliká a videokamera
automaticky zaostří. Můžete pak pokračovat v ručním zaostření
od zvoleného bodu.
• Když upravíte zaostření, uvnitř rámečku zaostření se objeví
aktuální přibližná vzdálenost zaostření.
4 Klepněte na [X].
5 Zaostřete otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku.
POZNÁMKY
• Při změně nastavení zoomu po zaostření může dojít ke ztrátě zaostření objektu.
• Jestliže po ručním zaostření necháte videokameru delší dobu zapnutou, může dojít po určité chvíli ke ztrátě
zaostření objektu. Tento možný mírný posun v zaostření je výsledkem vzrůstu vnitřní teploty. Před dalším
natáčením proto zkontrolujte zaostření.
Nastavení zaostření
Přednastavení zaostření
Je-li aktivováno ruční zaostřování, můžete zaregistrovat určitý
zaostřovací bod, a když pak ručně zaostříte jinam,
videokamera se může vrátit do přednastavené pozice
zaostření. Pomocí nastavení [v Nastavení kamery]
> [Předvolená rychlost ostření] můžete nastavit rychlost,
s níž se videokamera vrátí do přednastavené pozice
zaostření, na jednu ze tří úrovní.
Aktuální vzdálenost
zaostření
Dotykem se vrátíte
k přednastavené pozici zaostření
1 Aktivujte ruční zaostřování pomocí nabídky FUNC
a upravte zaostření do požadované pozice (A 52).
• Uvnitř rámečku zaostření a tlačítka přednastavení
zaostření se objeví aktuální přibližná vzdálenost
zaostření.
Přednastavená pozice
Tlačítko přednastavení zaostření
2 Dotknete-li se tlačítka přednastavení zaostření, uložíte
zaostření
(oranžové: přednastavení
aktuální pozici zaostření.
zaostření aktivováno)
• Když se aktivuje funkce přednastavení zaostření,
indikátor uvnitř tlačítka změní barvu na oranžovou.
• Opětovným stisknutím tlačítka přednastavení zaostření funkci přednastavení zaostření vypnete.
3 Podle potřeby upravte zaostření pomocí funkce AF na dotek nebo otáčením zaostřovacího/zoomovacího
kroužku.
• Uvnitř rámečku zaostření se objeví aktuální vzdálenost zaostření.
4 Klepnutím na tlačítko [
] se vrátíte k přednastavené pozici zaostření.
• Při nastavování zaostření nebo zoomu bude symbol [
] zešedlý.
POZNÁMKY
• Když videokameru vypnete, přednastavená pozice zaostření se zruší.
• Vzdálenosti zaostření jsou přibližné. Jednotky, v nichž se vzdálenost zobrazuje, můžete změnit nastavením
[£ Nastavení displeje] > [Jednotky vzdálenosti]
Použití funkcí zaostřovacího asistenta
Abyste přesněji zaostřili, můžete využít dvě funkce zaostřovacího asistenta: Průvodce ostřením s duálními pixely
– průvodce na obrazovce ukazující, zda je objekt zaostřený; zvýraznění obrysů, které vytvoří lepší kontrast
zvýrazněním obrysů objektu, a zvětšení, které zvětší obraz na obrazovce. Pro lepší efekt můžete použít současně
zvýraznění obrysů a průvodce ostřením nebo zvýraznění obrysů a zvětšení.
Průvodce ostřením s duálními pixely
Tento průvodce ostřením nabízí intuitivní vizuální zobrazení aktuální vzdálenosti zaostření a směr a míru úpravy
nutné k tomu, aby se záběry zcela zaostřily. Při použití spolu s detekcí a sledováním obličeje (A 57) průvodce
zaostří na blízkost očí osoby rozpoznané jako hlavní objekt.
Ve výchozím nastavení je průvodce ostřením aktivován. Je-li vypnutý, aktivujete ho postupem od kroku 1.
1 Aktivujte průvodce ostřením.
> [v # Nastavení kamery] > [Průvodce ostřením] > [i Zapnout] > [X]
• Průvodce ostřením se zobrazí na obrazovce.
2 Průvodce ostřením podle potřeby přesuňte na jiný objekt, na který chcete zaostřit.
• Průvodce ostřením posunete tak, že klepnete na požadovanou oblast na LCD obrazovce.
53
Nastavení zaostření
54
Zaostření více do
dálky
(větší úprava)
Zaostření více do
dálky
(menší úprava)
Zaostřeno
Zaostření blíže
(menší úprava)
Zaostření blíže
(větší úprava)
Nelze určit
požadovanou
úpravu
POZNÁMKY
• U objektů nebo v situacích, kdy automatické zaostřování nepracuje správně, (A 57), nemusí průvodce
ostřením správně fungovat.
• Průvodce ostřením s duálními pixely nelze použít v těchto případech:
- Když se zaostření upravuje automaticky pomocí funkce AF-posílený MF nebo kontinuální AF.
- Když je možnost [v Nastavení kamery] > [Konverzní objektiv] nastavena na jinou hodnotu než 
[j Vypnout].
- Když je aktivován digitální zoom a poměr zoomu je v oblasti digitálního zoomu.
- Když je režim filmování nastaven na T.
- Když jsou zobrazeny barevné pruhy.
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Když se Průvodce ostřením s duálními pixely používá spolu s detekcí a sledováním obličeje, průvodce nemusí
správně zaostřit na oči hlavního objektu, podle toho, do kterého směru je obličej otočen.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [ Průvodce ostřením] (A 96), můžete stisknutím tlačítka
průvodce ostřením zapínat a vypínat.
Zvýraznění obrysů
Když je aktivována funkce zvýraznění obrysů (peaking), okraje zaostřených objektů jsou na obrazovce
zvýrazněny červeně, modře nebo žlutě. Kromě toho můžete zvolit, aby se obrazovka při aktivovaném zvýraznění
obrysů přepnula do černobílého režimu, a tím obrysy ještě více zvýraznit.
1 Aktivujte ruční zaostřování pomocí nabídky FUNC (krok 2, A 52).
2 V případě potřeby změňte nastavení zvýraznění obrysů.
[i] > Požadované možnosti > [L]
• Nastavení na černobílé zobrazování: Klepněte na [Vypnout] nebo [Zapnout]. Určení barvy zvýraznění obrysů:
Klepněte na [Červená], [Modrá] nebo [Žlutá].
3 Klepněte na [O] a poté [X].
• Zvýraznění obrysů je aktivováno a obrysy jsou zvýrazněny.
• Další klepnutím na [O] (před zavřením nabídky) funkci zvýraznění obrysů vypnete.
Nastavení zaostření
Zvětšení
1 Stiskněte tlačítko MAGN.
• Ve spodní střední části obrazovky se zobrazí ^
a střední část obrazu* se dvojnásobně zvětší.
• Rámeček zobrazený vpravo dole na obrazovce
(rámeček zvětšení) ukazuje přibližnou část záběru,
která se zobrazuje zvětšeně.
55
2 Rámeček zvětšení podle potřeby přesuňte a zkontrolujte
ostatní části obrazu.
• Potáhněte prstem na LCD obrazovce nebo zatlačte
joystick (ÝÞ).
3 Chcete-li zrušit zvětšení, stiskněte znovu tlačítko MAGN.
nebo klepněte na [X].
* Je-li na obrazovce zobrazen jeden z rámečků AF nebo rámeček
funkce detekce obličeje, zvětší se oblast kolem aktivního rámečku.
POZNÁMKY
• O funkci Vyšší kontrast/Zvětšení:
- Pomocné funkce se zobrazí pouze na obrazovce videokamery. Nezobrazí se na výstupu videa z výstupních
zdířek a neovlivní záznamy.
- Zvětšení není dostupné, pokud se na obrazovce zobrazují barevné čáry.
AF-posílený MF
S tímto režimem zaostření můžete z větší části zaostřit ručně a nechat videokameru zaostření dokončit
automaticky. Je to velmi praktické, když chcete zajistit zaostření záznamů ve 4K.
Pokud v tomto režimu videokamera není schopná určit, jak zaostření upravit, neprovede nespolehlivou úpravu
zaostření. Ostření je tak celkově plynulejší než s kontinuálním AF.
Provozní režimy:
1 Nastavte zaostřovací/zoomovací kroužek na FOCUS.
2
pouze režim: Automatické zaostřování aktivujte
stisknutím tlačítka AF/MF.
• V levé části obrazovky se zobrazí @.
3 Velikost rámečku AF změňte na [r Velké] nebo [s Malé]
(A 56).
4 AF režim nastavte na [
AF-posílený MF].
> [v " Nastavení kamery] > [AF režim] > 
[
AF-posílený MF] > [X]
• Když je zaostření v rozsahu ručního nastavení, objeví se na
obrazovce žlutý rámeček AF.
• Rámeček AF podle potřeby posunete tak, že klepnete na
požadovanou oblast na LCD obrazovce. Můžete také změnit
velikost rámečku AF (A 56).
Zaostřovací/zoomovací kroužek
Nastavení zaostření
5 Upravte zaostření otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku.
• Ručním zaostřením zaostřete přesněji na objekt. Když zaostření vstoupí do rozsahu automatického
nastavení, rámeček AF změní barvu na bílou a videokamera dokončí zaostření automaticky.
• Dokud je zaostření v rozsahu automatického nastavení, videokamera automaticky udrží zaostření na objekt.
56
Kontinuální AF
Ve výchozím nastavení videokamera automaticky zaostří na objekt uprostřed obrazovky. Pokud se velikost
rámečku AF změnila na jinou hodnotu než [k Automat.] (A 56), videokamera automaticky zaostří na objekt
uvnitř rámečku AF zobrazeném na obrazovce.
Provozní režimy:
1
pouze režim: Automatické zaostřování aktivujte
stisknutím tlačítka AF/MF.
• V levé části obrazovky se zobrazí @.
2 AF režim nastavte na [
Kontinuální].
> [v " Nastavení kamery] > [AF režim] > 
[
Kontinuální] > [X]
• V režimu
se ve výchozím nastavení použije kontinuální AF,
takže tento postup není nutný.
POZNÁMKY
• Je-li možnost [v Nastavení kamery] > [Velikost rámečku AF]
nastavena na hodnotu [r Velké] nebo [s Malé], objeví se na
obrazovce bílý rámeček AF.
Změna velikosti rámečku AF
Ve výchozím nastavení videokamera zaostří na objekt uprostřed obrazovky. Velikost rámečku AF můžete změnit,
zobrazit rámeček AF a vybrat určitou oblast (nebo objekt) pro funkce automatického zaostřování. Rámeček AF
posunete tak, že klepnete na požadovanou oblast na LCD obrazovce.
V režimu
je velikost rámečku AF nastavena na hodnotu [k Automat.] a nelze ji změnit.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Velikost rámečku AF].
> [v " Nastavení kamery] > [Velikost rámečku AF]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[k Automat.]: Rámeček AF se nezobrazí. Videokamera automaticky zaostřuje na objekt uprostřed obrazovky.
[r Velké], [s Malé]: 
Zobrazí se rámeček AF a jeho posunutím můžete zaostřit na konkrétní objekt v oblasti asi 80 %
obrazovky. Velikost rámečku AF můžete vybrat podle objektu, na který chcete zaostřit.
Nastavení zaostření
POZNÁMKY
• Je-li velikost rámečku AF nastavena na hodnotu [k Automat.], nelze použít funkci AF-posílený MF.
O funkcích automatického zaostřování (AF):
• Pomocí následujících nastavení můžete změnit některé aspekty funkcí automatického zaostřování.
- [v Nastavení kamery] > [Rychlost AF] nastavíte rychlost AF (rychlost, s jakou se upravuje zaostřování)
na jednu ze 3 úrovní.
- [v Nastavení kamery] > [Odezva AF] nastavíte citlivost funkce automatického zaostřování na jednu
ze 3 úrovní.
• Při nahrávání v jasných prostředích videokamera přivírá clonu. V důsledku toho může nastat, že se obraz jeví
rozmazaný. Toto je patrnější při nastavení rozsahu zoomu k širokoúhlému záběru. V takovém případě můžete
v režimu
nastavit režim filmování na “ nebo n, použít filtr ND a upravit clonu.
• Automatické zaostřování není dostupné v těchto případech:
- Když je možnost [v Nastavení kamery] > [Konverzní objektiv] nastavena na jinou hodnotu než 
[j Vypnout].
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Automatické zaostřování bude při nastavení rychlosti snímání 25.00P vyžadovat delší čas k zaostření.
• Při nahrávání málo osvětlené scény se rozsah zaostření zúží, a obraz může být neostrý.
• Při automatickém zaostřování můžete otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku ostřit ručně.
Jakmile skončíte s otáčením kroužku ručního nastavení, vrátí se videokamera do automatického zaostřování.
To je užitečné v situacích, např. když zaostřujete na objekt nacházející se za sklem okna.
• Při nastavení režimu filmování na T se zaostřování nastaví na G a nelze je změnit.
• Automatické zaostřování nemusí dobře pracovat u dále uvedených typů objektů nebo v dále uvedených
situacích. V takovém případě zaostřete ručně.
-
Lesklé povrchy
- Přes špinavá nebo mokrá okna
Objekty s nízkým kontrastem nebo bez svislých linek
- Noční scény
Rychle se pohybující objekty
- Objekty s opakujícím se vzorem
Je-li možnost [FUNC] > [Vzhledy] nastavena na [
Wide DR].
Když se v rámečku AF objeví různě vzdálené objekty.
Detekce a sledování obličeje
Je-li aktivována detekce a sledování obličeje a videokamera rozpozná obličej,
může automaticky upravit zaostření a expozici* u dané osoby (hlavní objekt).
Pokud rozpozná více tváří, můžete klepnutím na některou tvář nastavit hlavní
objekt. V režimu automatického zaostřování můžete dokonce sledovat
pohybující se objekty jiné než lidi (například domácí zvíře). Chcete-li vybrat
objekt, musíte použít dotykovou obrazovku.
* Expozice se neupraví, pokud je režim filmování nastaven na n nebo na režim speciální
scény jiný než H nebo û.
Hlavní objekt
Ve výchozím nastavení je funkce detekce a sledování obličeje aktivovaná. Je-li vypnutý, aktivujete ho postupem
od kroku 1. V režimu
je detekce a sledování obličeje vždy aktivované a nelze ho vypnout.
Provozní režimy:
1 Aktivujte funkci detekce a sledování obličeje.
> [v " Nastavení kamery] > [Rozpozn. a sledování tváře] > [i Zap.}] > [X]
• V levé části obrazovky se zobrazí }.
2 Nasměrujte videokameru na objekt.
• V režimu AF se okolo hlavního objektu zobrazí bílý rámeček šipečkami. Další tváře budou v šedých rámečcích.
• V režimu MF budou kolem všech tváří šedé rámečky a hlavní objekt bude označen šipečkami.
57
Nastavení zaostření
3 Jiný hlavní objekt podle potřeby zvolíte tak, že klepnete na požadovaný objekt na LCD obrazovce.
• Výběr jiné osoby: Klepněte na tvář se šedým rámečkem. Rámeček funkce detekce obličeje se změní na
dvojitý rámeček £ (rámeček funkce sledování objektu, bílý v režimu AF, šedý v režimu MF). Videokamera
bude sledovat pohyb objektu.
• Výběr jiných pohybujících se objektů: Pouze v režimu automatického zaostřování můžete klepnout na [£]
a poté klepnout na jiný pohybující se objekt, například domácí zvíře. Rámeček se změní na dvojitý bílý
rámeček £ (rámeček funkce sledování objektu). Videokamera bude sledovat pohyb objektu.
• Klepnutím na [
] rámeček odeberete a sledování zrušíte.
58
4 V režimu ručního zaostřování se na vybraném hlavním objektu objeví průvodce ostřením, pokud je
tato funkce aktivovaná. Ručně zaostřete podle průvodce ostřením.
• V režimu automatického zaostřování bude videokamera udržovat zaostření na hlavní objekt a sledovat jeho
pohyb.
Omezení automatického zaostřování na tváře
Při použití automatického zaostřování můžete funkci automatického zaostřování omezit tak, aby byla aktivní
pouze v případech, kdy je detekována tvář, a pro všechny další případy se použije ruční zaostřování. 
Je-li detekována tvář, videokamera automaticky udrží zaostření na objekt a optimalizuje expozici.
Provozní režimy:
Nastavte přiřaditelné tlačítko na [~ AF pouze obličej] (A 96) a stiskněte tlačítko.
• Je-li aktivována funkce AF pouze obličej, ikona } se změní na ~.
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Videokamera může omylem detekovat i jiné tváře než lidské. V takovém případě funkci detekce a sledování
obličeje vypněte.
Pokud je aktivována detekce obličeje, je nejnižší rychlost závěrky použitelná videokamerou 1/25.
Sledování objektu usnadníte, když se dotknete na místo s barvou nebo strukturou jedinečnou pro daný objekt.
Pokud je ale v blízkosti jiný objekt s podobnými charakteristikami, jako má vybraný objekt, může se stát,
že videokamera začne sledovat nesprávný objekt. Vyberte požadovaný objekt podle postupu „Výběr jiných
pohybujících se objektů“ (krok 3, A 57).
V určitých případech nemusí být tváře detekovány správně. Typické příklady:
- Tváře extrémně malé, velké, tmavé nebo světlé ve vztahu k celkovému obrazu.
- Tváře otočené do strany, nahoru, natočené diagonálně nebo částečně zakryté.
Funkci detekce a sledování obličeje nelze používat v následujících případech.
- Když je režim filmování nastaven na Q, R nebo T.
- Když je použita rychlost závěrky nižší než 1/25.
- Když je aktivován digitální zoom a poměr zoomu je větší než 60x.
- Když je aktivován infračervený záznam.
- Když je aktivován záznam zpomaleného a rychlého záběru a rychlost zpomaleného záběru je x0,5 (50.00P)
nebo x0,25 (25.00P).
V některých případech videokamera nemusí být schopna daný objekt sledovat. Typické příklady:
- Objekty extrémně malé nebo velké ve vztahu k celkovému záběru.
- Objekty příliš malé vůči pozadí.
- Objekty s nedostatečným kontrastem.
- Rychle se pohybující objekty.
- Při snímání v interiéru s nedostatečným osvětlením.
Zoom
Zoom
Pro přiblížení a oddálení snímané scény můžete používat zaostřovací/zoomovací kroužek, kolébkový ovladač
zoomu na videokameře a jednotce rukojeti, tlačítka zoomu na bezdrátovém ovladači nebo ovladače zoomu na
obrazovce. Zoom můžete používat také pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 125, 131).
Kromě používání 15x optického zoomu můžete v režimu
zapnout digitální zoom* (300x) s pomocí nastavení
[v Nastavení kamery] > [Digitální zoom]. Videokamera je navíc vybavena digitálním telekonvertorem, který
umožňuje digitálně zvětšit obraz na obrazovce.
* Digitální zoom není k dispozici v režimu
[¿ WA-U58].
, nebo když je volba [v Nastavení kamery] > [Konverzní objektiv] nastavena na
Provozní režimy:
Používání zaostřovacího/zoomovacího kroužku
1 Nastavte přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku
na ZOOM.
Zaostřovací/zoomovací kroužek
2 Otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku
nastavte zoom.
• Pomalým otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku
provedete nastavení zoomu pomalu; jeho rychlým otáčením
nastavíte zoom rychle.
• Stupnice zoomu zobrazená na obrazovce indikuje přibližnou
pozici zoomu.
POZNÁMKY
• S nastavením [v Nastavení kamery] > [Směr kroužku přiblížení]
můžete upravit směr zaostřovacího/zoomovacího kroužku pro
úpravu zoomu.
• Pokud zaostřovacím/zoomovacím kroužkem pootočíte příliš rychle, videokamera nemusí být schopna zoom
okamžitě nastavit. V takovém případě videokamera nastaví zoom po dokončení otáčení kroužkem.
59
Zoom
Použití kolébkového ovladače
Chcete-li používat kolébkový ovladač zoomu na rukojeti, nejprve na videokameru nasaďte rukojeť (A 22).
60
Posunutím kolébkového ovladače zoomu na videokameře
nebo jednotce rukojeti k T (širokoúhlý záběr) scénu
oddálíte. Posunutím páčky zoomu směrem k S (přiblížení)
ji přiblížíte.
• Ve výchozím nastavení kolébkový ovladač zoomu na videokameře
pracuje s proměnlivou rychlostí. Můžete ho také nastavit
konstantní rychlost a vybrat rychlost zoomu.
• Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti pracuje pouze s konstantní
rychlostí, kterou můžete vybrat.
Nastavení rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač
zoomu na videokameře
Přibližné rychlosti zoomu najdete v následující tabulce.
W Oddálit
T Přiblížit
Kolébkový ovladač zoomu na videokameře: Přibližné rychlosti zoomu (čas potřebný ke změně nastavení
zoomu z jedné krajní polohy do druhé)
Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]
Nastavení
[Rychlost zoomu páčkou]
Vybraná konstantní
rychlost
[] Pomalý]
[[ Normální]
[Z Rychlý]*
[Y] (proměnná)
–
4,2 s až 4 min 38 s
2,6 s až 2 min
1,5 s až 1 min
[X] (konstantní)
1 (nejpomalejší)
4 min 38 s
2 min
1 min
16 (nejrychlejší)
4,2 s
2,6 s
1,5 s
* Pokud je rychlost zoomu příliš velká, může mít videokamera problémy s automatickým zaostřováním během zoomu.
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu.
> [v ! Nastavení kamery] > [Úroveň rychlosti zoomu] > Požadovaná úroveň rychlosti zoomu 
> [L]
• Můžete vybrat jednu ze tří úrovní, [Z Rychlý], [[ Normální] nebo [] Pomalý].
2 Zvolte, zda chcete používat proměnlivou, nebo konstantní rychlost zoomu.
[Rychlost zoomu páčkou] > [Y] (proměnlivá) nebo [X] (konstantní)
• Vyberete-li [Y], přejděte ke kroku 4.
3 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo potažením prstu podél stupnice nastavte požadovanou konstantní rychlost.
4 Klepněte na [X].
POZNÁMKY
• Je-li [Úroveň rychlosti zoomu] nastaven na [Z Rychlý], může videokamera zachytit a zaznamenat provozní
zvuky objektivu.
Zoom
Používání vysokorychlostního zoomu v pohotovostním režimu
Když je aktivován vysokorychlostní zoom a možnost [v Nastavení kamery] > [Rychlost zoomu páčkou] je
nastavena na [Y] (proměnlivá rychlost zoomu), budete moci v pohotovostním režimu nahrávání zoomovat
s nejvyšší dostupnou rychlostí ([Z Rychlý]). Rychlost zoomu při záznamu však bude záviset na nastavení
[Úroveň rychlosti zoomu].
1 Vyberte [Vysokorychlostní zoom].
> [v ! Nastavení kamery] > [Vysokorychlostní zoom]
2 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
POZNÁMKY
• Je-li aktivováno předtočení, rychlost zoomu bude určena nastavením [Úroveň rychlosti zoomu]
i v pohotovostním režimu nahrávání.
Nastavení rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač zoomu na rukojeti
Přibližné rychlosti zoomu najdete v následující tabulce.
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti: Přibližné rychlosti zoomu (čas potřebný ke změně nastavení zoomu
z jedné krajní polohy do druhé)
Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]
Vybraná
konstantní rychlost
[] Pomalý]
[[ Normální]
[Z Rychlý]*
1 (nejpomalejší)
4 min 38 s
2 min
1 min
16 (nejrychlejší)
4,2 s
2,6 s
1,5 s
* Pokud je rychlost zoomu příliš velká, může mít videokamera problémy s automatickým zaostřováním během zoomu.
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu (krok 1, A 60).
2 Povolte používání kolébkového ovladače zoomu (při konstantní rychlosti zoomu).
[Rychl zoomu ovl na rukojeti] > [X]
• Klepnutím na [j] můžete kolébkový ovladač zoomu zakázat.
3 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo potažením prstu podél stupnice nastavte požadovanou konstantní rychlost.
4 Klepněte na [X].
61
Zoom
Použití dodávaného bezdrátového ovladače a volitelného dálkového ovladače
62
Rychlosti zoomu při použití dodávaného bezdrátového ovladače, volitelného dálkového ovladače RC-V100 nebo
komerčně dostupného dálkového ovládání připojeného do zdířky REMOTE jsou různé.
Používat zoom můžete také na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení 
(A 125, 131).
Rychlosti zoomu při dálkovém ovládání
Příslušenství
Rychlost zoomu
Bezdrátový ovladač (dodávaný)
Konstantní rychlost zoomu. Viz následující tabulku.
Dálkový ovladač RC-V100
(volitelný)
Proměnlivá rychlost: Čím větší je úhel natočení voliče ZOOM na ovladači RC-V100 od středu, tím rychlejší
je zoom.
Komerčně dostupná dálková
ovládání
Pokud dálkové ovládání nepodporuje proměnlivou rychlost zoomu: Konstantní rychlost zoomu.
Pokud dálkové ovládání podporuje proměnlivou rychlost zoomu: Proměnlivá rychlost zoomu v závislosti na
nastavení dálkového ovládání.
Bezdrátový ovladač: Přibližné rychlosti zoomu (čas potřebný ke změně nastavení zoomu z jedné krajní
polohy do druhé)
Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]
Nastavení
[Rychl zoomu bezdr ovl]
[] Pomalý]
[[ Normální]
[Z Rychlý]*
1 (nejpomalejší)
4 min 38 s
2 min
1 min
16 (nejrychlejší)
4,2 s
2,6 s
1,5 s
* Pokud je rychlost zoomu příliš velká, může mít videokamera problémy s automatickým zaostřováním během zoomu.
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu (krok 1, A 60).
2 Vyberte možnost [Rychl zoomu bezdr ovl].
3 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo potažením prstu podél stupnice nastavte požadovanou konstantní
rychlost.
4 Klepněte na [X].
POZNÁMKY
• Po připojení volitelného dálkového ovladače RC-V100 k videokameře můžete měnit ohniskovou vzdálenost
objektivu použitím voliče ZOOM na dálkovém ovladači. Při výchozím nastavení se otáčením voliče doprava
objekt přibližuje (S) a otáčením doleva oddaluje (T).
Používání ovladačů zoomu na dotykové obrazovce
1 Otevřete ovladače zoomu na obrazovce.
[FUNC] > [R Zoom]
• Ovladače zoomu se zobrazí v dolní části obrazovky.
2 Zoom ovládejte dotykem na příslušné ovladače zoomu.
• Klepnutím na libovolné místo v oblasti V snímanou scénu oddálíte
a dotykem na libovolné místo v oblasti U snímanou scénu přiblížíte.
Dotykem blíže k ikonám V/U použijete rychlejší zoom.
3 Klepněte na [X].
Zoom
Digitální telekonvertor
Pomocí digitálního telekonvertoru můžete digitálně prodloužit ohniskovou vzdálenost videokamery přibližně
koeficientem 2 a zaznamenat zvětšený obraz.
63
Provozní režimy:
1 Povolte používání funkce digitálního telekonvertoru.
> [v ! Nastavení kamery] > [Digitální zoom] > [
Dig. telekonvertor] > [X]
2 Otevřete ovladače zoomu na obrazovce.
[FUNC] > [R Zoom]
3 Klepněte na [
] (digitální telekonvertor) a poté na [X].
• Střed obrazovky se zvětší přibližně 2krát a vlevo dole na obrazovce se objeví ikona
.
• Znovu klepněte na [
] (před zavřením obrazovky), abyste digitální telekonvertor vypnuli.
POZNÁMKY
• Na videokameru můžete nasadit volitelný telekonvertor TL-U58 a používat jej společně s touto funkcí,
abyste efekt zvýraznili.
• Digitální telekonvertor nelze aktivovat během pořizování záznamu nebo když je [v Nastavení kamery] 
> [Konverzní objektiv] nastaven na [¿ WA-U58].
• Obraz je zpracován digitálně, proto se jeho kvalita bude s vyšším nastavením rozsahu zoomu zhoršovat.
Stabilizace obrazu
Stabilizace obrazu
Pomocí stabilizátoru obrazu můžete kompenzovat chvění videokamery, abyste tak dosáhli stabilních záběrů.
Videokamera zahrnuje 3 metody stabilizace obrazu.
64
Nastavení Dynamický IS (Ä): Nastavení Dynamický IS kompenzuje v nejvyšší míře chvění videokamery, 
např. při filmování za chůze, a je účinnější při nastavení zoomu směrem k plnému širokoúhlému záběru.
Standardní IS (Å): Nastavení Standardní IS kompenzuje chvění videokamery s menší intenzitou, 
např. při filmování z místa, a je vhodné pro filmování přirozeně působících scén.
Zesílený IS (Ç): Nastavení Zesílený IS je nejúčinnější, když se nepohybujete a s použitím vysokých hodnot
poměru zoomu přibližujete velmi vzdálené objekty (čím blíž jste k maximálnímu přiblížení, tím je účinnost vyšší).
Tento režim není vhodný pro záběry typu překlápění a panorámování.
Provozní režimy:
Dynamický IS nebo Standardní IS
1 Vyberte položku [Stabilizátor obrazu].
> [v # Nastavení kamery] > [Stabilizátor obrazu]
2 Klepněte na [¯ Standardní] (Standardní IS) nebo [° Dynamický] (Dynamický IS) a pak na [X].
• Chcete-li stabilizaci obrazu vypnout například při nahrávání s videokamerou upevněnou na stativ, klepněte
namísto toho na [® Vypnout].
• Ikona vybraného režimu se zobrazí uprostřed horní části obrazovky.
Zesílený IS
Po celou dobu aktivace režimu Zesílený IS stiskněte
a přidržujte tlačítko POWERED IS.
• Po dobu aktivace režimu Zesílený IS se È zobrazuje žlutě.
Stabilizace obrazu
POZNÁMKY
• Zorný úhel se změní, když se [Stabilizátor obrazu] nastaví na [Ä Dynamický].
• Pokud jsou otřesy videokamery příliš silné, může se stát, že je stabilizátor obrazu nebude schopen plně
kompenzovat.
• Režim Zesílený IS je dostupný, i když je položka [Stabilizátor obrazu] nastavena na [Ì Vypnout].
• Používání tlačítka POWERED IS můžete změnit (dlouhé stisknutí nebo přepínání na zap/vyp) pomocí možnosti
[v Nastavení kamery] > [Tlačítko Zesílený IS].
• Pokud používáte režim Dynamický IS, může docházet při kompenzaci velkého chvění videokamery ke
zhoršování kvality obrazu (např. zdvojení obrazu, artefaktů nebo tmavých oblastí).
65
Limit AGC (automatické řízení zisku)
Limit AGC (automatické řízení zisku)
66
Při záznamu v tmavém prostředí zvýší videokamera automaticky zisk, aby dosáhla jasnějšího obrazu.
Když nastavíte maximální hodnotu zisku, můžete omezit množství šumu v obrazu a zachovat tmavší vzhled.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim filmování nastavený na ’, ‚ nebo “.
Provozní režimy:
1 Otevřete obrazovku pro nastavení limitu AGC.
[FUNC] > [
Limit AGC] > [n]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Dalším klepnutím na [n] vrátíte videokameru do režimu automatického řízení zisku.
2 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou maximální
hodnotu zisku.
• Můžete vybrat limit AGC od 0,0 dB do 38,0 dB.
• Je-li [FUNC] > [Vzhledy] nastaveno na [
Wide DR], nejnižší limit AGC, který lze nastavit, je 9,0 dB.
3 Klepněte na [X].
• Je-li nastaven limit AGC, vlevo na obrazovce se objeví
a maximální hodnota zisku.
POZNÁMKY
• Limit AGC nelze nastavit v následujících případech:
- Když je zamčená expozice (A 70).
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Nastavíte-li [B Nastavení systému] > [CUSTOM Volič & tlačítko] na [
AGC můžete nastavovat voličem a tlačítkem CUSTOM.
Limit AGC] (A 95), hodnotu limitu
Režimy filmování
Režimy filmování
Tato videokamera nabízí řadu režimů filmování, které poskytují různý stupeň kontroly nad nastavením
videokamery. Zvolte režim filmování, který nejlépe odpovídá vašim potřebám nebo kreativnímu záměru a ručně
upravte nastavení, které chcete řídit sami, a nechte videokameru postarat se o ostatní.
Režimy filmování nelze použít, když je aktivovaný infračervený záznam.
Režim filmování můžete také změnit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 125, 130).
Provozní režimy:
1 Stiskněte tlačítko režimů filmování.
Tlačítko režimů filmování
2 Klepněte na požadovaný režim filmování
a potom na [X].
• Na tlačítku režimů filmování se objeví ikona
vybraného režimu.
Režimy speciální scény
Programová AE (’)
Videokamera automaticky nastaví rychlost závěrky, clonu a zisk (pro klipy), ale budete mít možnost použít jiné
funkce, které nejsou dostupné v režimu
.
Režim filmování nastavte na [’ Programová AE].
Priorita závěrky AE (‚)
V tomto režimu filmování nastavujete rychlost závěrky ručně, například pro záznam přesně zaostřených rychle se
pohybujících objektů nebo k získání jasnějšího obrazu při slabém osvětlení. Videokamera automaticky upraví
ostatní nastavení, aby bylo dosaženo optimální expozice.
1 Režim filmování nastavte na [‚ Priorita času AE] (A 67).
• Rychlost závěrky se zobrazí v levé části obrazovky.
2 Otevřete obrazovku rychlosti závěrky.
[FUNC] > [
Čas závěrky]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Klepnutím na [
] můžete zobrazit vzor Zebra (A 72, krok 2) a zkontrolovat přeexponované oblasti.
3 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou rychlost závěrky.
• Rychlost závěrky můžete také upravit pomocí voliče CUSTOM (A 95) nebo aplikace Browser Remote na
připojeném síťovém zařízení (A 125, 130).
• Dostupné rychlosti závěrky najdete v tabulce ručního exponování (A 68).
67
Režimy filmování
Priorita clony AE (“)
68
V tomto režimu filmování nastavujete clonové číslo ručně, a řídíte tak hloubku ostrosti, například když chcete
rozmazat pozadí, aby byl objekt výraznější. Videokamera automaticky upraví ostatní nastavení, aby bylo
dosaženo optimální expozice.
1 Režim filmování nastavte na [“ Priorita clony AE] (A 67).
• Hodnota clony se zobrazí v levé části obrazovky.
2 Otevřete obrazovku clony.
[FUNC] > [
Clona]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Klepnutím na [
] můžete zobrazit vzor Zebra (A 72, krok 2) a zkontrolovat přeexponované oblasti.
3 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo tahem prstu podél voliče nastavte požadované clonové číslo.
• Clonové číslo můžete také upravit pomocí voliče CUSTOM (A 95) nebo aplikace Browser Remote na
připojeném síťovém zařízení (A 125, 130).
• Dostupná clonová čísla najdete v tabulce ručního exponování (A 68).
POZNÁMKY
• Je-li režim filmování nastaven na ‚ nebo “, videokamera nemusí být schopná nastavit odpovídající expozici
podle toho, jaký je jas objektu. V takovém případě bude na obrazovce blikat rychlost závěrky (‚) nebo
clonové číslo (“). Clonu a rychlost závěrky můžete podle potřeby změnit.
Ruční exponování (n)
Tento režim filmování poskytuje maximální kontrolu nad nastavením filmování, protože můžete nastavit clonu,
rychlost závěrky a zisk, a dosáhnout tak požadované expozice.
1 Režim filmování nastavte na [n Ruční exponování] (A 67).
• Clonové číslo, rychlost závěrky a hodnota zisku se zobrazí v levé části obrazovky.
2 Clonu a rychlost závěrky nastavte podle dříve uvedeného postupu.
Clona: [FUNC] > [
Clona] (A 68, od kroku 2)
Rychlost závěrky: [FUNC] > [
Čas závěrky] (A 67, od kroku 2)
3 Otevřete obrazovku zisku.
[FUNC] > [
Zesílení]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Klepnutím na [
] můžete zobrazit vzor Zebra (A 72, krok 2) a zkontrolovat přeexponované oblasti.
4 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou hodnotu zisku.
• Hodnotu zisku můžete také upravit pomocí voliče CUSTOM (A 95) nebo aplikace Browser Remote na
připojeném síťovém zařízení (A 125, 130).
Možná nastavení
V různých režimech filmování jsou k dispozici následující clonová čísla, rychlosti závěrky a hodnoty zisku.
Clona1
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.5, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Rychlost
závěrky2
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 
1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Zisk
0,0 dB3 až 39,0 dB (v krocích po 1 dB)
1
2
3
Dostupné hodnoty závisí na pozici zoomu (F2.8 až F11 v širokém úhlu, F4.5 až F11 při plném přiblížení). Clonová čísla uvedená
na obrazovce slouží pouze pro referenci.
Během nahrávání pomalého a rychlého pohybu se dostupnost jednotlivých hodnot liší v závislosti na vybrané rychlosti snímání
při filmování.
Od 9,0 dB, je-li možnost [FUNC] > [Vzhledy] nastavena na [
Wide DR].
Režimy filmování
Stupnice expozice
Pokud je režim filmování nastaven na n, zobrazí se na obrazovce stupnice
expozice s označením optimální automatické expozice a aktuální expozice.
Pokud je rozdíl mezi aktuální a optimální expozicí větší než ±2 EV, začne blikat
indikátor na okraji stupnice expozice.
Optimální expozice AE±0
69
Aktuální expozice
Režimy speciální scény
Režimy speciální scény nabízejí předvolené kombinace nastavení optimalizované pro konkrétní situace. Použitím
některého režimu speciální scény se můžete snadno a pohodlně vyhnout upravování podrobných nastavení expozice.
Nastavte režim filmování na požadovaný režim speciální scény (A 67).
[H Portrét]
Videokamera nastaví větší otvor
clony, čímž dosáhne zaostření
objektu současně s rozostřením
pozadí.
[ûSport]
Pro záznam sportovních scén,
například sportovních akcí
nebo tance.
[Q Noční scéna]
Pro záznam nočních záběrů
s nižší hladinou obrazového
šumu.
[ý Sníh]
Pro záznam na zářivých
lyžařských sjezdovkách bez
rizika podexponování
snímaného objektu.
[L Pláž]
Pro záznam na slunné pláži
bez rizika podexponování
snímaného objektu.
[ÿ Západ slunce]
Pro záznam zapadajícího slunce
v působivých barvách.
[R Slabé osvětlen]í]
Pro záznam v prostředích se
slabým osvětlením.
[S Bodové světlo]
Pro záznam scén nasvícených
bodovým světlem.
[T Ohňostroj]
Pro záznam ohňostrojů.
POZNÁMKY
• [H Portrét]/[û Sport]/[ý Sníh]/[L Pláž]: Obraz nemusí být při přehrávání zcela plynulý.
• [ý Sníh]/[L Pláž]: Objekt může být v zamračených dnech nebo na stinných místech přeexponován.
Kontrolujte scénu na obrazovce.
• [R Slabé osvětlení]:
- Pohybující se objekty mohou mít za sebou obrazovou stopu.
- Kvalita obrazu nemusí být stejně dobrá jako v jiných režimech.
- Na obrazovce se mohou zobrazovat bílé body.
- Automatické zaostřování nemusí pracovat stejně dobře jako v jiných režimech. V takovém případě
zaostřete ručně.
• [R Slabé osvětlení]/[T Ohňostroj]: Abyste zabránili rozmazání záběru (v důsledku rozpohybování
videokamery při filmování), doporučujeme použít stativ.
Nastavení expozice
Nastavení expozice
70
Celková expozice získaná automaticky videokamerou nemusí být pro učený objekt nebo pro části snímku vždy
nejlepší. Následující expoziční funkce vám pomohou dosáhnout požadovaného jasu obrazu.
Expozici můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 125, 130).
Provozní režimy:
Blokování expozice (zámek expozice)
Aktuální nastavení expozice můžete zamknout a použít je, i když upravíte kompozici záběru. Tuto funkci lze
použít, pouze když je režim filmování nastavený na ’, ‚, “ nebo jeden z režimů speciální scény kromě
[T Ohňostroj].
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Komp. expozice]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Klepnutím na [
] můžete zobrazit vzor Zebra (A 72, krok 2) a zkontrolovat přeexponované oblasti.
2 Klepnutím na [ ] zamknete aktuální expozici.
• Opětovným klepnutím na [ ] se videokamera vrátí na automatickou expozici.
3 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo tahem prstu podél voliče expozici ještě víc kompenzujte.
• Některé hodnoty nemusí být dostupné a rozsah kompenzace se může měnit v závislosti na jasu snímku
a zamknuté expozici.
4 Klepněte na [X].
• Vlevo na obrazovce se objeví zamknutá hodnota expozice a
.
Expozice na dotek
Klepnutím na obrazovku můžete expozici optimalizovat pro konkrétní objekt nebo oblast. Videokamera
automaticky upraví expozici pro vybraný bod a zamkne nastavení expozice. Můžete dokonce klepnout na jasnou
oblast snímku, abyste zkusili zabránit přeexponování (AE pro zvýraznění). Tuto funkci lze použít, pouze když je
režim filmování nastavený na ’, ‚, “ nebo jeden z režimů speciální scény kromě [T Ohňostroj].
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Komp. expozice]
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Klepnutím na [
] můžete zobrazit vzor Zebra (A 72, krok 2) a zkontrolovat přeexponované oblasti.
2 Chcete-li nastavit funkci AE pro zvýraznění, změňte nastavení expozice na dotek.
[i] > [
Zvýraznění] > [L]
3 Chcete-li optimalizovat a zamknout expozici, klepněte na požadovanou oblast na LCD obrazovce.
• Značka I se rozbliká a expozice se automaticky nastaví tak, aby oblast, jíž jste se dotkli, byla správně
exponována.
4 Klepněte na [X].
• Vlevo na obrazovce se objeví zamknutá hodnota expozice a .
• Namísto klepnutí na [X] můžete expozici dále kompenzovat následujícím postupem od kroku 2.
Nastavení expozice
POZNÁMKY
• V následujících případech se videokamera přepne zpátky do režimu automatické expozice.
- Při vypnutí videokamery.
- Při změně provozního režimu, režimu filmování nebo rychlosti snímání.
- Když [FUNC] > [Vzhledy] přepnete z hodnoty [
Wide DR] na jinou nebo naopak.
Kompenzace expozice
Expozici nastavenou pomocí automatiky clony můžete kompenzovat, a získat tak tmavší nebo světlejší obraz.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim filmování nastavený na ’, ‚ nebo “.
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Komp. expozice]
• Pokud byla expozice zamčená, klepnutím na [ ] automatickou expozici odemknete.
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
• Klepnutím na [
] můžete zobrazit vzor Zebra (A 72, krok 2) a zkontrolovat přeexponované oblasti.
2 Klepnutím na [Ï] nebo [Ð] nebo tahem prstu podél voliče expozici kompenzujte.
• Můžete si vybrat jednu ze 17 úrovní kompenzace expozice od –2 do +2.
3 Klepněte na [X].
• [AE] a hodnota kompenzace expozice se zobrazí oranžově v levé části obrazovky.
POZNÁMKY
• Pokud nastavíte [B Nastavení systému] > [CUSTOM Volič & tlačítko] na [y Komp. expozice] (A 95),
můžete expozici kompenzovat voličem a tlačítkem CUSTOM.
Korekce protisvětla
Když potřebujete zaznamenat scénu se stálým protisvětlem, můžete pomocí korekce protisvětla zesvětlit celý
obraz, a zejména tmavé oblasti.
Tuto funkci nelze použít, když je režim filmování nastavený na T nebo je aktivovaný infračervený záznam.
1 Vyberte [
BLC vždy zapnuto].
[FUNC] > [
2 Klepněte na [
•
BLC vždy zapnuto]
Zapnout] a potom na [X].
se zobrazí v levé části obrazovky.
POZNÁMKY
• Tato videokamera disponuje funkcí automatické korekce protisvětla, kterou můžete zapnout nebo vypnout
pomocí nastavení [v Nastavení kamery] > [Auto korekce protisvětla]. Automatická korekce můžete být
vhodnější, když potřebujete filmovat za měnícího se osvětlení. Tuto funkce nelze používat, je-li možnost
[FUNC] > [Vzhledy] nastavena na [
Široký DR].
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [ BLC vždy zapnuto] (A 96), můžete stisknutím tlačítka
zapínat a vypínat korekci stálého protisvětla.
71
Nastavení expozice
Vzor Zebra
72
K identifikaci potencionálně přeexponovaných oblastí můžete využít vzor Zebra, a tím dosáhnout odpovídající
korekce expozice. Videokamera nabízí vzor Zebra ve dvou úrovních: Při nastavení 100 % budou identifikovány ve
zvýrazněných oblastech pouze ty oblasti, kde dochází ke ztrátě detailů; při nastavení 70 % budou identifikovány
rovněž oblasti blížící se ztrátě detailů.
1 Otevřete obrazovku expozice.
[FUNC] > [y Expozice]
2 Vyberte požadovanou úroveň funkce Zebra.
[
] > [z 70%] nebo [{ 100%] > [X]
• Chcete-li vzor Zebra vypnout, vyberte místo toho [
Vypnout].
• Chcete-li se vrátit na obrazovku expozice a změnit další nastavení expozice, klepněte na [L] namísto [X].
• Vzor Zebra se bude zobrazovat na přeexponovaných oblastech snímku.
POZNÁMKY
• Zobrazení vzoru Zebra na obrazovce videokamery nebude mít vliv na záznam.
Filtr ND
Filtr ND
Pomocí filtru ND můžete zmenšit zaclonění, abyste dosáhli menší hloubky ostrosti, i při filmování v jasném
prostředí. Pomocí filtru ND můžete také zabránit měkkému ostření způsobenému difrakcí při použití malých clon.
Můžete vybrat jednu ze 3 úrovní sytosti.
Filtr ND můžete také změnit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení 
(A 125, 130).
Provozní režimy:
Stisknutím tlačítka FILTR ND + nebo – vyberte požadované
nastavení filtru ND.
• Opakovaný stisknutím tlačítka ND FILTR + se změní nastavení
filtru ND v následujícím pořadí: [ND 1/4]  [ND 1/16]  [ND 1/64]
 Filtr ND vypnutý (žádné informace zobrazované na obrazovce). 
Tlačítkem FILTR ND – se nastavením procházet v opačném
pořadí.
• Vybraný filtr ND se zobrazí v levé části obrazovky.
POZNÁMKY
• V následujících případech, pokud není vybraný filtr ND vhodný, začne filtr ND zobrazený na obrazovce blikat*.
- Hodnota zisku je příliš vysoká.
- Clona je příliš uzavřená.
Změňte nastavení filtru ND tak, aby zobrazení filtru ND přestalo blikat, čímž se zmírní vliv těchto podmínek.
* Pokud je k videokameře připojen volitelný dálkový ovladač RC-V100, bude indikátor ND filtru na dálkovém ovladači RC-V100
rovněž blikat.
• U některých scén se při zapnutí nebo vypnutí filtru ND může změnit barva. V takovém případě může pomoci
uživatelské vyvážení bílé (A 74).
• Změny nastavení filtru ND pomocí volitelného dálkového ovladače RC-V100:
- Když je k videokameře připojen dálkový ovladač, můžete tlačítko ND dálkového ovladače používat stejným
způsobem jako tlačítko FILTR ND + na videokameře.
- Kontrolky filtru ND 1 až 3 se rozsvítí oranžově při nastavení filtru ND na 1/4, 1/16 a 1/64.
73
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé
74
Funkce vyvážení bílé vám pomáhá přesně reprodukovat barvy v různých světelných podmínkách. Tuto funkci lze
použít, pouze když je režim filmování nastavený na ’, ‚, “ nebo n. Není dostupná, když je aktivovaný
infračervený záznam.
Vyvážení bílé můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 125, 130).
Provozní režimy:
1 Vyberte položku [
[FUNC] [
Vyvážení bílé].
Vyvážení bílé]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
• Pokud jste vybrali [ Barevná teplota], [ Nastavení 1] nebo [ Nastavení 2] a chcete změnit hodnotu
teploty chromatičnosti nebo zaregistrovat nové uživatelské vyvážení bílé, namísto klepnutí na [X] pokračujte
odpovídajícím postupem níže.
• Ikona vybrané možnosti se zobrazí na levé straně obrazovky.
Nastavení teploty chromatičnosti ([
Barevná teplota])
3 Stiskněte [i].
• Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
4 Tahem prstu podél voliče nastavte hodnotu teploty chromatičnosti.
5 Klepněte na [X].
Nastavení uživatelského vyvážení bílé ([
Nastavení 1] nebo [
Nastavení 2])
3 Klepněte na [i].
4 Nasměrujte videokameru na šedou kartu nebo na bílý předmět tak, aby vyplňoval rámeček ve středu
obrazovky, a potom klepněte na [Vyváž. bílé].
• Poté, co ikona Å přestane blikat, je postup skončen. Nastavení je uchováno i po vypnutí videokamery.
5 Klepněte na [X].
Volby
[Ã Auto nastavení]: Videokamera automaticky nastaví takové vyvážení bílé, aby barvy vypadaly přirozeně.
[¼ Denní světlo]:
Pro záznam v exteriéru za jasného počasí.
Pro záznam na místech osvětlených žárovkou a zářivkou žárovkového typu (3pásmovou).
Barevná teplota]: Umožňuje nastavit teplotu chromatičnosti v rozsahu 2 000 až 15 000 K.
Nastavení 1], [ Nastavení 2]: 
Pomocí nastavení uživatelského vyvážení bílé dosáhnete toho, že bílé objekty budou i při
zabarveném osvětlení bílé.
[É Žárovka]:
[
[
Vyvážení bílé
POZNÁMKY
• Pokud jste vybrali uživatelské vyvážení bílé:
- Nastavte [v Nastavení kamery] > [Digitální zoom] na [j Vypnout].
- Pokud se změní světelný zdroj nebo se změní nastavení filtru ND, nastavte znovu uživatelské vyvážení bílé.
- Velmi výjimečně a v závislosti na světelném zdroji může ikona Å stále blikat (blikání se změní na pomalé).
I tak bude výsledkem lepší vyvážení než s nastavením [Ã Auto nastavení].
• Když nastavíte přiřaditelné tlačítko na [Å Vyváž. bílé] (A 96), můžete kameru namířit na šedou kartu nebo
bílý objekt a stisknutím tohoto tlačítka nastavit uživatelské vyvážení bílé.
• Uživatelským vyvážením bílé můžete v dále uvedených případech dosáhnout lepších výsledků:
- Při měnících se světelných podmínkách
- Při snímání detailních záběrů
- U objektů v jedné barvě (obloha, moře nebo les)
- Při nasvětlení rtuťovými výbojkami, určitými typy zářivek a LED osvětlením
75
Použití vzhledů
Použití vzhledů
76
Videokamera může při snímání používat vzhledy – jedná se o kombinace nastavení, která ovlivňují vlastnosti
vytvořeného obrazu. Videokamera nabízí řadu přednastavených vzhledů. Některá z nastavení si můžete upravit
podle vlastních preferencí.
Tuto funkci lze použít, pouze když je režim filmování nastavený na ’, ‚, “ nebo n. Není dostupná, když je
aktivovaný infračervený záznam.
Provozní režimy:
1 Otevřete obrazovku vzhledů.
[FUNC] > [Vzhledy]
2 Klepněte na požadovanou volbu.
• Chcete-li použít přednastavený vzhled tak, jak je, přejděte na krok 4.
3 V případě potřeby upravte podrobné nastavení.
[i] > Hodnotu upravte klepnutím na tlačítko [–] nebo [+]
• Můžete rovněž posunout prst podél stupnice nastavení.
• Ostrost, kontrast a barevnou hloubku lze upravit následovně:
[Ostrost]: 0 (měkčí obraz) až 7 (ostřejší obraz)
[Kontrast]*: -4 (nízký kontrast) až +4 (vysoký kontrast)
[Hloubka barev]**: -4 (slabší barvy) až +4 (bohatší barvy)
4 Klepněte na [X].
* Není dostupné pro [
Wide DR].
** Není dostupné pro [
Černobíle].
Volby
[
[
[
Standardní]: Standardní vzhled pro fotografování za běžných podmínek.
Wide DR]: Aplikuje gama křivku s širokým dynamickým rozsahem a barvami odpovídajícími dané
gama křivce.
Černobíle]: Vytvoří černobílý záběr.
POZNÁMKY
• Při používání vzhledu [
Wide DR] je nejnižší dostupné nastavení zisku 9,0 dB. Při fotografování venku za
denního světla nebo v jasných prostředích se objekt může jevit jasný, protože videokamera nemůže dosáhnout
optimální expozice.
Nastavení časového kódu
Nastavení časového kódu
Videokamera vygeneruje signál časového kódu a zaznamená ho s nahranými klipy. Signál časového kódu může
vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze m) a zdířky HDMI OUT.
77
Provozní režimy:
Výběr režimu časového kódu
1 Vyberte [Režim časového kódu].
> [3 # Nastavení záznamu] > [Režim časového kódu]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[
[
Preset]: Časový kód začíná počáteční hodnotou, kterou můžete předem nastavit. Výchozí počáteční
časový kód je 00:00:00:00.
Podle následujících postupů můžete vybrat provozní režim časového kódu a nastavit počáteční
časový kód.
Regen.]: Videokamera načte vybranou SD kartu a časový kód pokračuje od posledního časového kódu
zaznamenaného na kartě. Časový kód je spuštěn pouze během záznamu, takže klipy
zaznamenané po sobě na stejné SD kartě budou mít souvislé časové kódy.
Nastavení provozního režimu časového kódu
Pokud nastavíte režim časového kódu na [
Preset], můžete vybrat provozní režim časového kódu.
1 Vyberte možnost [Provoz režim čas kódu].
> [3 # Nastavení záznamu] > [Provoz režim čas kódu]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[
[
Rec Run]:
Časový kód je spuštěn pouze během záznamu, takže klipy zaznamenané po sobě na stejné
SD kartě budou mít souvislé časové kódy.
Free Run]: Časový kód se spustí v okamžiku, kdy potvrdíte výběr, a pokračuje v běhu bez ohledu na
činnost videokamery.
Nastavení časového kódu
Nastavení počáteční hodnoty časového kódu
Pokud nastavíte provozní režim na [
78
Preset], můžete nastavit počáteční hodnotu časového kódu.
1 Vyberte [Počáteční časový kód].
> [3 $ Nastavení záznamu] > [Počáteční časový kód]
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení časového kódu s oranžovým výběrovým rámečkem indikujícím hodiny.
• Chcete-li časový kód resetovat na [00:00:00:00] a vrátit se na předchozí obrazovku, vyberte [Reset].
Nastavíte-li provozní režim na [
Free Run], časový kód bude resetován v okamžiku, kdy stisknete
tlačítko, a poté bude pokračovat v běhu od 00:00:00:00.
2 Klepnutím na [Í] nebo [Î] nastavte hodnotu pro hodiny a potom klepnutím vyberte pole minut.
• Stejným způsobem nastavte ostatní pole (minuty, sekundy, políčka).
3 Po zadání všech polí časového kódu klepněte na [OK].
• Klepnutím na [Zrušit] zavřete obrazovku bez změny časového kódu.
• Nastavíte-li provozní režim na [
Free Run], časový kód začne běžet od časového kódu zadaného
v okamžiku, kdy klepnete na [OK].
4 Klepněte na [X].
POZNÁMKY
• Pokud je aktivovaný záznam zpomaleného a rychlého záběru, nemůžete vybrat provozní režim 
[
Free Run]. Naopak když je aktivovaný režim předtočení, volba [
Free Run] se nastaví
automaticky a nelze ji změnit.
• Pokud je aktivovaný záznam zpomaleného a rychlého záběru, signál časového kódu nemůže vystupovat ze
zdířky SDI OUT (pouze m) nebo zdířky HDMI OUT.
• Je-li videokamera nastavena na režim pouze externího záznamu, nelze režim časového kódu nastavit na
[
Regen.].
• Pokud používáte provozní režim [
Free Run], pokračuje časový kód v běhu, dokud ve vestavěné záložní
baterii zbývá energie, i když odpojíte všechny ostatní zdroje napájení. Je ale méně přesný než časový kód při
zapnuté videokameře.
Nastavení kódu User Bit
Nastavení kódu User Bit
Indikace kódu User Bit, může být vybrána z data nebo času záznamu, nebo může být identifikačním kódem
tvořeným 8 znaky v hexadecimálním systému. K dispozici je šestnáct možných znaků: čísla 0 až 9 a písmena
A až F. Kód User bit lze zaznamenat pomocí klipů XF-AVC a výstupu ze zdířky SDI OUT (pouze m) a zdířky
HDMI OUT.
Provozní režimy:
Nastavení hexadecimálního kódu
1 Otevřete obrazovku nastavení kódu User Bit.
> [3 $ Nastavení záznamu] > [Typ User bit] > [
Nastavení] > [i]
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení kódu User Bit s oranžovým výběrovým rámečkem na číslici nejvíce
vlevo.
• Chcete-li kód User Bit resetovat na [00 00 00 00] a vrátit se na předchozí obrazovku, klepněte na [Reset].
2 Klepnutím na [Í] nebo [Î] nastavte první znak a potom klepnutím vyberte další pole.
• Stejným způsobem změňte zbývající znaky.
3 Po zadání všech znaků kódu User Bit klepněte na [OK].
• Klepnutím na volbu [Zrušit] obrazovku zavřete bez změny kódu User Bit.
Použití data a času
1 Vyberte [Typ User bit].
> [3 $ Nastavení záznamu] > [Typ User bit]
2 Klepněte na [
Datum] nebo [
Čas] a poté na [X].
79
Záznam zvuku
Záznam zvuku
80
Videokamera nabízí 4kanálový lineární PCM nebo 2kanálový MPEG-2 AAC-LC záznam zvuku (a přehrávání) pro
klipy MP4 a 4kanálový lineární PCM záznamu zvuku (a přehrávání) pro klipy XF-AVC. Vzorkovací frekvence je
48 kHz a bitová hloubka vzorkovací frekvence je 16 bitů. Zvuk můžete zaznamenávat prostřednictvím zdířek
INPUT* (na trhu dostupné mikrofony nebo analogové linkové zdroje zvuku), zdířky MIC (na trhu dostupné
mikrofony) nebo vestavěného mikrofonu.
Zvukový signál bude vystupovat spolu s videosignálem ze zdířky SDI OUT (pouze m) a zdířky HDMI OUT.
Tento zvukový signál můžete nahrávat na externí rekordér.
* K videokameře musí být správným způsobem připojena rukojeť.
Provozní režimy:
Výběr formátu záznamu zvuku klipů MP4
Při záznamu klipů MP4 můžete nastavit formát záznamu zvuku na MPEG-2 AAC-LC (2 kanály, 16 bitů) nebo
lineární PCM (4 kanály, 16 bitů).
Provozní režimy:
1 Vyberte [Formát zvuku ¸].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Formát zvuku ¸]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[
[
AAC 16bit 2CH]: 
Klip se nahraje ve formátu 2kanálového MPEG-2 AAC-LC. Tento formát je všestranněji
použitelný a umožňuje přehrávání klipu na různých zařízeních.
LPCM 16bit 4CH]: 
Klip se nahraje ve formátu 4kanálového lineárního PCM. Tento formát není zkomprimován
a zajišťuje vyšší kvalitu zvuku.
Záznam zvuku
Nastavení zvuku a nahrávané zvukové kanály
Které zvukové vstupy se nahrávají do kterých zvukových kanálů, je určeno kombinací nastavení nabídek, zda je
připojena rukojeť, a nastavením dalších ovládacích prvků na videokameře souvisejících se zvukem. Následující
tabulka poskytuje přehled možných kombinací. Podívejte se také na ilustrace pod tabulkou.
Mikrofon
zapojený
do zdířky
MIC
Poloha přepínače výběru
audio vstupu
Nastavení nabídek
[C ! Nastavení zvuku] >
Zaznamenané zvukové kanály a zdroje zvuku
pro
INPUT 1
pro
INPUT 2
[Vstup CH2]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
[
Konektor
INPUT]
Zdířka INPUT 2
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
[
Konektor
INPUT]
Zdířka INPUT 1
INPUT2
[
INPUT 2]
[
INPUT1
Integr
mikrofon/
konekt MIC]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
INPUT1
INT.MIC/
MIC
–
–
INT.MIC/
MIC
INPUT2
–
–
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
INPUT1
INT.MIC/
MIC
–
–
INT.MIC/
MIC
INPUT2
–
–
Vestavěný
mikrofon
(mono)
Zdířka INPUT 2
Ano
INT.MIC/
MIC
INT.MIC/
MIC
–
–
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
Ne
INT.MIC/
MIC
INT.MIC/
MIC
–
–
Vestavěný
mikrofon (L)
Vestavěný
mikrofon (P)
–
–
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
–
–
Vestavěný
mikrofon (L)
Vestavěný
mikrofon (P)
–
Ano
Ne
Ano
[Vstup CH3/CH4]*
[
Zdířka INPUT 1
Integr
mikrofon/
konekt MIC]
[
Integr
mikrofon/
konekt MIC]
[
Integr
mikrofon/
konekt MIC]
Rukojeť nepřipojena
Ne
CH1
CH2
CH4*
Zdířka
INPUT 1
Zdířka
INPUT 2
Zdířka MIC
(L)
Zdířka MIC
(P)
Vestavěný
mikrofon (L)
Vestavěný
mikrofon
(P)
Zdířka INPUT 2
Zdířka INPUT 1
Zdířka MIC
(mono)
Zdířka MIC
(mono)
Zdířka INPUT 2
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 1
Vestavěný
mikrofon (mono)
* Pro klipy MP4 pouze, když je možnost [3 Nastavení záznamu] > [Formát zvuku ¸] nastavena na [
Přepínače výběru audio vstupu
pro INPUT 1
pro INPUT 2
CH3*
LPCM 16bit 4CH].
81
Záznam zvuku
Připojení externího mikrofonu nebo externího zdroje zvuku k videokameře
82
Ke každé ze zdířek INPUT můžete připojit komerčně dostupné mikrofony nebo analogové zdroje zvuku
s linkovým vstupem s konektorem XLR. Do zdířky MIC můžete připojit komerčně dostupné kondenzátorové
mikrofony s vlastním napájením a  3,5mm stereofonní zástrčkou. Aby bylo možné využívat zdířky INPUT
a držák mikrofonu, je třeba k videokameře správným způsobem připojit rukojeť.
Mikrofon připojte níže popsaným postupem (viz rovněž následující ilustrace). Chcete-li k videokameře připojit
externí zařízení, zapojte kabel zařízení do požadované zdířky INPUT ().
1 Povolte zajišťovací šroub mikrofonu (), otevřete držák mikrofonu a vložte do něj mikrofon ().
2 Utáhněte zajišťovací šroub a kabel mikrofonu protáhněte příchytkou kabelu mikrofonu, která se
nachází pod držákem mikrofonu ().
3 Zapojte kabel mikrofonu do požadované zdířky INPUT () nebo do zdířky MIC ().
Zdířky INPUT 2 / INPUT 1
햳
햲
햴
햵
Zajišťovací šroub mikrofonu
Příchytka kabelu
햶
Zdířka MIC
POZNÁMKY
• Používáte-li externí mikrofon a při záznamu využijete integrované funkce Wi-Fi, může se zaznamenat zvuk
způsobený rušením bezdrátové komunikace. Externí mikrofony udržujte během filmování co nejdále od
videokamery.
Záznam zvuku
Výběr zdroje zvuku pro zvukové kanály
Použití zdířek INPUT 1 / INPUT 2
Přepínače výběru audio vstupu
pro INPUT 1
pro INPUT 2
Přepínače INPUT 1 / INPUT 2
1 Jako zdroj zvuku pro požadovaný zvukový kanál vyberte zdířky INPUT.
CH1 / CH2: Příslušný přepínač výběru audio vstupu nastavte na INPUT 1 nebo INPUT 2.
CH3 / CH4:
> [C ! Nastavení zvuku] > [Vstup CH3/CH4] > [
Konektor INPUT] > [X].
2 Zdroj zvuku zvolíte tak, že nastavíte příslušný přepínač INPUT na možnost MIC (mikrofon) nebo LINE (zvukové
zařízení).
• Chcete-li napájet mikrofon prostřednictvím fantomového napájení, přepněte spínač místo toho do polohy
MIC+48V. Nezapomeňte, že musíte nejdříve zapojit mikrofon, a teprve potom zapnout fantomové napájení.
V době vypínání fantomového napájení mějte mikrofon připojený.
• Při použití zdířek INPUT pro záznam pouze jediného kanálu použijte zdířku INPUT 1.
DŮLEŽITÉ
• Pokud připojujete mikrofon nebo zařízení, které nepodporuje Phantom napájení, ujistěte se, že odpovídající
přepínač INPUT je v poloze MIC nebo LINE. Pokud nastavíte přepínač do polohy MIC+48V, může dojít
k poškození mikrofonu nebo zařízení.
Jak zaznamenat stejný zdroj zvuku do dvou zvukových kanálů
Ve výchozím nastavení se při používání zdířek INPUT každý zdroj zvuku zaznamená do samostatného zvukového
kanálu (INPUT 1 do CH1 a INPUT 2 do CH2). Je-li třeba (například z důvodu zálohování záznamu zvuku), 
lze zdrojový zvuk na zdířce INPUT 1 zaznamenat do obou zvukových kanálů, CH1 a CH2. V takovém případě
můžete nastavit záznamovou úroveň zvuku samostatně pro každý kanál.
1 Vyberte [Vstup CH2].
> [C ! Nastavení zvuku] > [Vstup CH2]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[
[
INPUT 2]: Zaznamenává zvuk samostatně do každého kanálu. Zvukový vstup INPUT 1 je zaznamenáván
do CH1, zatímco zvukový vstup INPUT 2 je zaznamenáván do CH2.
INPUT 1]: Zvukový vstup INPUT 1 je zaznamenáván do obou kanálů. Zvukový vstup INPUT 2 není
zaznamenáván.
83
Záznam zvuku
Použití vestavěného mikrofonu nebo zdířky MIC
84
Přepínače výběru audio vstupu
pro INPUT 1
pro INPUT 2
1 Jako zdroj zvuku pro požadovaný zvukový kanál vyberte vestavěný mikrofon nebo zdířku MIC.
CH1 / CH2: Když je k videokameře připojena rukojeť, oba přepínače výběru audio vstupu nastavte na
INT.MIC/MIC.
CH3 / CH4:
> [C ! Nastavení zvuku] > [Vstup CH3/CH4] > [
Integr mikrofon/konekt
MIC] > [X]
2 Chcete-li použít externí mikrofon, zapojte ho do zdířky MIC.
• Pokud není do zdířky MIC připojen externí mikrofon, videokamera zaznamená zvuk z vestavěného
mikrofonu.
Nastavení záznamové úrovně zvuku
Záznamovou úroveň zvuku různých zvukových kanálů můžete upravit pomocí ovládacích prvků zvuku na rukojeti
nebo obrazovky zvuku v nabídce FUNC. Na obrazovce zvuku najdete přehled použitých zvukových kanálů
a u každého kanálu: aktuálně zvolený zdroj zvuku, zda je záznamová úroveň zvuku upravuje automaticky,
nebo ručně, a indikátor hladiny zvuku.
Automatické nastavení úrovně zvuku pro CH1 nebo CH2
Je-li na videokameře nasazena rukojeť, nastavte přepínač hlasitosti požadovaného kanálu na A (automaticky),
čímž necháte na videokameře, aby automaticky nastavovala úroveň zvuku daného kanálu. Není-li rukojeť
nasazena, upravte úrovně zvuku pomocí nabídky FUNC (A 85).
Přepínače hlasitosti CH1/CH2
Záznam zvuku
Automatické řízení hlasitosti (ALC) pro zvuk ze zdířky INPUT a MIC
Pokud je přepínač INPUT 1 i INPUT 2 nastaven na stejný typ zdroje zvuku (linkový vstup nebo mikrofon),
můžete propojit nastavení úrovně zvuku pro oba zdroje pomocí nastavení [C Nastavení zvuku] 
> [Spojení ALC INPUT]. Podobně můžete propojit nastavení úrovně zvuku pro levý a pravý kanál externího
mikrofonu připojeného do zdířky MIC pomocí nastavení [C Nastavení zvuku] > [Spojení MIC ALC].
Je-li vybrána možnost [
Linked] a pro CH1/CH2 jsou vybrány zdroje zvuku ze zdířek INPUT, 
můžete oba zvukové kanály upravit pomocí přepínače hlasitosti CH1 a voliče CH1 – (A 85). Pokud
jsou zdířky INPUT vybrány pro CH3/CH4, můžete oba zvukové kanály upravit pomocí nabídky FUNC (A 85).
Ruční nastavení úrovně zvuku pro CH1 nebo CH2
Je-li na videokameře nasazena rukojeť, upravte úroveň zvuku pomocí ovládacích prvků na rukojeti. Není-li rukojeť
nasazena, upravte úrovně zvuku pomocí nabídky FUNC (A 85).
Voliče CH1/CH2 –
Přepínače hlasitosti CH1/CH2
1 Nastavte přepínač hlasitosti požadovaného kanálu na M (ruční).
2 Otočením příslušného voliče – nastavte úroveň zvuku.
• Pro referenci, 0 odpovídá –G, 5 odpovídá 0 dB a 10 odpovídá +18 dB.
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor úrovně zvuku na obrazovce jít jen občas doprava
za značku –18 dB (jedna značka doprava za značku –20 dB).
3 Zavřením ochranného krytu znemožníte náhodnou změnu nastavení ovládacích prvků zvuku.
Nastavení úrovně zvuku pomocí nabídky FUNC
Při záznamu klipů se 4kanálovým zvukem použijte obrazovku zvuku v nabídce FUNC k úpravě záznamové
úrovně zvuku pro CH3 a CH4. Pokud na videokameře není nasazena rukojeť, musíte záznamovou úroveň zvuku
pro CH1 a CH2 upravit také na obrazovce zvuku.
1 Otevřete obrazovku zvuku.
[FUNC] > [C Zvuk]
2 Klepnutím na [CH1/CH2] nebo [CH3/CH4] můžete podle potřeby změnit pár zvukových kanálů, který chcete
upravit.
3 Klepněte na [
Automat.] nebo [ö Ruční].
• Pokud jste vybrali automatickou úpravu, přejděte ke kroku 5. Pokud jste vybrali ruční úpravu, nastavte
záznamovou úroveň zvuku dle zbývajících pokynů postupu.
4 Klepnutím na tlačítko [Ï] nebo [Ð] a jeho přidržením upravte záznamovou úroveň podle potřeby.
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor úrovně zvuku na obrazovce jít jen občas doprava
za značku –18 dB (jedna značka doprava za značku –20 dB).
5 Klepněte na [X].
85
Záznam zvuku
86
POZNÁMKY
• Když indikátor úrovně zvuku dosáhne červeného bodu (značka 0 dB), může být zvuk zkreslen.
• Zobrazuje-li indikátor úrovně zvuku normální hodnoty, ale zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič mikrofonu (A 86).
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku nebo při aktivaci tlumiče mikrofonu doporučujeme kontrolovat
hlasitost zvuku ve sluchátkách.
• Pokud je alespoň jeden ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a na ruční nastavení úrovně zvuku,
můžete aktivovat omezovač zvuku, abyste předešli zkreslení zvuku. Je-li možnost [C Nastavení zvuku] >
[Omezovač INPUT 1/2] nastavena na [i Zapnout], vpravo dole na obrazovce se objeví
a omezovač
zvuku bude omezovat amplitudu audiosignálů, když začne zkreslení.
Rozšířené nastavení mikrofonu
Citlivost mikrofonu (zdířky INPUT)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a odpovídající přepínač INPUT1 nebo INPUT2 je
nastaven na MIC nebo MIC+48V, můžete vybrat citlivost externího mikrofonu.
1 Vyberte citlivost požadované zdířky INPUT.
> [C ! Nastavení zvuku] > [Korek mikrof INPUT 1] nebo [Korek mikrof INPUT 2]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
• Můžete si vybrat jednu z 5 úrovní citlivosti od –12 dB do +12 dB.
Tlumič mikrofonu (zdířky INPUT)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a odpovídající přepínač INPUT1 nebo INPUT2 je
nastaven na MIC nebo MIC+48V, můžete aktivovat tlumič externího mikrofonu (20 dB).
1 Vyberte citlivost požadované zdířky INPUT.
> [C ! Nastavení zvuku] > [Tlum mikrof INPUT 1] nebo [Tlum mikrof INPUT 2]
2 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona å.
Citlivost mikrofonu (vestavěný mikrofon)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na vestavěný mikrofon nebo zdířku MIC a ke zdířce MIC není
připojen žádný externí mikrofon, můžete zvýšit citlivost vestavěného mikrofonu.
1 Vyberte [Citlivost integr. mikrofonu].
> [C " Nastavení zvuku] > [Citlivost integr. mikrofonu]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
Volby
[h Normální]: Pro záznam zvuku za obvyklých podmínek.
[
Vysoká]: Pro záznam zvuku ve vyšší hlasitosti (+6 dB).
Záznam zvuku
Tlumič mikrofonu (vestavěný mikrofon)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na vestavěný mikrofon nebo zdířku MIC a ke zdířce MIC není
připojen žádný externí mikrofon, můžete aktivovat vestavěný tlumič mikrofonu (20 dB), abyste zamezili zkreslení
zvuku v případě, že je úroveň zvuku příliš vysoká.
1 Vyberte [Tlumení integr. mikrof].
> [C " Nastavení zvuku] > [Tlumení integr. mikrof]
2 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona å.
Filtr dolní propusti (vestavěný mikrofon)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na vestavěný mikrofon nebo zdířku MIC a ke zdířce MIC není
připojen žádný externí mikrofon, můžete aktivovat filtr dolní propustnosti. Může to pomoci například potlačit hluk
větru na pozadí při pořizování záznamu venku. Při pořizování záznamu v prostředích, kde nehrozí hluk větru,
nebo když chcete nahrávat nízkofrekvenční zvuky, doporučujeme filtr dolní propustnosti vypnout.
1 Vyberte [Nízkopásm. filtr integr. mikr.].
> [C " Nastavení zvuku] > [Nízkopásm. filtr integr. mikr.]
2 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
Tlumič mikrofonu (zdířka MIC)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na vestavěný mikrofon nebo zdířku MIC, můžete pro externí mikrofon
připojený ke zdířce MIC aktivovat tlumič mikrofonu (20 dB), abyste zamezili zkreslení zvuku v případě, že je
úroveň zvuku příliš vysoká.
1 Vyberte [Tlum MIC].
> [C " Nastavení zvuku] > [Tlum MIC]
2 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona å.
Filtr dolní propusti (zdířka MIC)
Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na vestavěný mikrofon nebo zdířku MIC, můžete pro externí mikrofon
připojený ke zdířce MIC aktivovat filtr dolní propustnosti. Může to pomoci například potlačit hluk větru na pozadí
při pořizování záznamu venku. Při pořizování záznamu v prostředích, kde nehrozí hluk větru, nebo když chcete
nahrávat nízkofrekvenční zvuky, doporučujeme filtr dolní propustnosti vypnout.
1 Vyberte [Dol propust MIC].
> [C # Nastavení zvuku] > [Dol propust MIC]
2 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
87
Používání sluchátek
Používání sluchátek
Do zdířky × (sluchátka) zapojte sluchátka  s 3,5 mm stereofonní zástrčkou, která mohou sloužit k přehrávání
nebo k monitorování zaznamenaného zvuku.
88
Provozní režimy:
1 Vyberte [Hlasitost sluchátek].
> [C #* Nastavení zvuku] > [Hlasitost sluchátek]
* Strana ! v režimu
.
2 Klepnutím na [Ô] nebo [Õ] nastavte hlasitost a potom klepněte na [X].
• Můžete rovněž posunout prst podél stupnice hlasitosti.
Úprava hlasitosti při přehrávání
Při přehrávání můžete také hlasitost zvuku ve sluchátkách stejným způsobem, jako když nastavujete hlasitost
reproduktoru (A 102).
DŮLEŽITÉ
• Posloucháte-li zvuk ve sluchátkách, snižte si hlasitost na odpovídající úroveň.
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál
Videokamera může generovat barevné pruhy a 1kHz referenční zvukový signál ke kalibraci externího monitoru.
Barevné pruhy a referenční zvukový signál může vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze m), zdířky HDMI
OUT a zdířky × (sluchátka)*.
* Pouze referenční zvukový signál.
Provozní režimy:
Záznam barevných pruhů
Můžete zvolit mezi barevnými čárami EBU a SMPTE.
1 Vyberte položku [Barevné čáry].
> [3 % Nastavení záznamu] > [Barevné čáry]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
• Vybrané barevné pruhy se zobrazí na obrazovce a budou i zaznamenány, když stisknete tlačítko REC.
POZNÁMKY
• Typ barevných pruhů nemůžete změnit během záznamu nebo při aktivovaném předtočení.
Záznam referenčního zvukového signálu
Videokamera může dávat na výstup společně s barevnými pruhy 1kHz referenční zvukový signál.
1 Vyberte [Tón 1 kHz].
> [3 % Nastavení záznamu] > [Tón 1 kHz]
2 Klepněte na požadovanou volbu a potom na [X].
• Můžete vybrat jednu ze tří úrovní zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) nebo signál vypnout pomocí volby
[j Vypnout].
• Signál bude na výstupu ve vybrané úrovni zvuku a bude zaznamenán, když stisknete tlačítko REC.
89
Předtočení
Předtočení
90
Pokud je aktivováno předtočení, videokamera začne nahrávat nepřetržitě do dočasné paměti (přibližně
3 sekundy), takže když stisknete tlačítko REC, bude klip obsahovat také několik sekund videa a zvuku, které se
zaznamenaly před stisknutím tlačítka.
Provozní režimy:
1 Stiskněte tlačítko PRE REC.
• Aktivuje se předtočení a nahoře na obrazovce se objeví z.
• Opětovným stisknutím tlačítka předtočení vypnete.
2 Stiskněte tlačítko REC.
• Klip zaznamenaný na kartě bude obsahovat několik sekund
videa a zvuku, které byly zaznamenány před stisknutím 
tlačítka REC.
POZNÁMKY
• Videokamera nezaznamená plné 3 sekundy před stisknutím tlačítka REC, pokud ke stisknutí tlačítka došlo
do 3 sekund od zapnutí předtočení nebo od dokončení předchozího záznamu.
• Předtočení se deaktivuje v následujících případech:
- Změnila se pozice přepínače režimů.
- Byla otevřena nabídka.
- Změnil se režim filmování, vyvážení bílé nebo vzhled.
• O časovém kódu, když je aktivováno předtočení:
- Časový kód klipu se spustí několik sekund před stisknutím tlačítka REC.
- Časový kód se zaznamená s provozním režimem nastaveným na [
Free Run].
- Je-li režim časového kódu nastaven na [
Regen.] nebo na [
Preset] s provozním režimem
[
Rec Run], po aktivaci předtočení se provozní režim časového kódu automaticky změní
na [
Free Run].
- Když režim předtočení vypnete, vrátí se provozní režim časového kódu do předchozího nastavení.
Infračervený záznam
Infračervený záznam
Díky infračervenému režimu můžete nahrávat ve velmi tmavém prostředí s použití infračerveného světla. 
Pomocí infračerveného světla* videokamery můžete ještě více zjasnit záznam a vybrat barvu pro jasnější 
oblasti v záběru (bílou nebo zelenou).
* K videokameře musí být správným způsobem připojena rukojeť.
Provozní režimy:
1 Nastavte přepínač INFRARED na ON.
• V levé části obrazovky se zobrazí ; a =.
2 Barvu zvýraznění v infračerveném záběru můžete změnit po
výběru možnosti [Barva IR nahrávání].
> [v % Nastavení kamery] > [Barva IR nahrávání]
3 Klepněte na [± Bílá] nebo [² Zelená] a poté klepněte
na [X].
4 Infračervené světlo vypnete volbou možnosti [IR světlo].
>[v $ Nastavení kamery] > [IR světlo]
5 Klepněte na [i Zapnout] a potom klepněte na [X].
• = se změní na
.
POZNÁMKY
• Pokud je videokamera v režimu
a aktivujete infračervený záznam, dojde k následujícím změnám.
- Videokamera přepne na automatické nastavení zisku, rychlosti závěrky a clony.
- Videokamera nejprve přepne na automatické zaostřování, ale režim zaostřování můžete změnit na ruční
zaostřování.
- Nelze změnit limit AGC, vyvážení bílé, kompenzaci expozice, korekci protisvětla (automatickou i konstantní),
režim filmování, detekci a sledování obličeje, režim AF a nastavení vzhledu.
- Filtr ND je zasunutý a nelze ho změnit.
• Pokud volbu [< IR světlo] (A 96) přiřadíte pod přiřaditelné tlačítko, můžete stisknutím daného tlačítka 
zapínat a vypínat infračervené světlo.
• Během používání zoomu nemusí automatické zaostřování pracovat správně, což závisí na daném světelném
zdroji.
• V infračerveném režimu je senzor videokamery podstatně citlivější na blízké infračervené zářené. Je-li aktivován
infračervený záznam, nemiřte objektiv na silný zdroj světla nebo tepla. Pokud jsou v záběru takovéto zdroje
světla nebo tepla, před přepnutím videokamery do infračerveného režimu zastiňte objektiv.
91
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
92
K terminálu REMOTE videokamery můžete připojit volitelný dálkový ovladač RC-V100 a ovládat videokameru
(včetně pokročilých funkcí záznamu) na dálku. Dálkový ovladač umožňuje zapínat videokameru, procházet
nabídky a na dálku řídit například clonu a rychlost závěrky.
Pro připojení dálkového ovládače k videokameře použijte kabel dodaný s dálkovým ovladačem. 
Podrobné informace o zapojení a používání dálkového ovladače najdete v Návodu k používání.
Provozní režimy:
Ke zdířce REMOTE A
ovladače RC-V100
Kabel dálkového ovladače
(dodávaný s dálkovým
ovládáním RC-V100)
1 Vypněte videokameru a připojte k ní volitelný dálkový ovladač RC-V100.
2 Zapněte videokameru a vyberte [Terminál REMOTE].
> [B " Nastavení systému] > [Terminál REMOTE]
3 Klepněte na [
RC-V100 (REMOTE A)] a potom na [X].
Volby
RC-V100 (REMOTE A)]: 
Tuto možnost zvolte, chcete-li používat volitelný dálkový ovladač RC-V100.
Standardní]: Tuto možnost zvolte, chcete-li používat komerčně dostupná dálková ovládání.
[
[
POZNÁMKY
• Následující ovládací prvky na dálkovém ovladači nebudou na videokameře fungovat:
-
Tlačítko CUSTOM PICT.
Tlačítko AGC
Tlačítko AUTO KNEE
Voliče KNEE POINT, KNEE SLOPE
Volič BLACK GAMMA LEVEL
Volič SHARPNESS LEVEL
-
Volič WHITE BALANCE R a B
Volič MASTER BLACK R a B
Volič MASTER PEDESTAL
Volič AUTO IRIS
Tlačítko CANCEL
Používání volitelného GPS přijímače GP-E2
Používání volitelného GPS přijímače GP-E2
Pokud je do USB zdířky videokamery připojen volitelný GPS přijímač GP-E2, zaznamenává videokamera
automaticky informace GPS (zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku) do každého
provedeného záznamu (klipy MP4, klipy XF-AVC a fotografie). U klipů MP4 a fotografií jsou zaznamenány rovněž
informace o datu a čase UTC (coordinated universal time). U klipů XF-AVC jsou informace GPS zaznamenány
jako součást metadat klipu a lze je použít k třídění a vyhledávání záznamů s využitím aplikace Canon XF Utility
(A 113).
Provozní režimy:
Připojení GPS přijímače
Vypněte videokameru a přijímač. Připojte přijímač pomocí USB kabelu* ke zdířce USB videokamery. 
Během nahrávání umístěte přijímač do transportního pouzdra* a nasaďte jej na přídržný řemen videokamery
nebo jej přenášejte u sebe. Podrobné informace týkající se připojení a používání přijímače najdete v návodu
k používání přijímače GP-E2.
* Dodávaný s přijímačem.
Aktivace přijímače GPS
Zapněte videokameru a přijímač.
• Na levé straně obrazovky se zobrazí ik2ona
a v okamžiku, kdy se přijímač pokusí získat signály ze satelitů,
začne blikat.
• Jsou-li signály ze satelitů správně přijaty, zůstane ikona
svítit trvale. Funkce GPS se aktivují a klipy
a fotografie zaznamenané poté jsou opatřeny informacemi GPS.
Automatická úprava data a času podle údajů GPS
Když nastavíte možnost [B Nastavení systému] > [GPS Auto. nast. času] to [i Auto.aktual.], můžete
videokameru nechat automaticky nastavovat datum a čas podle informací získaných ze signálu GPS.
Datum a čas se automaticky aktualizuje v okamžiku, kdy se po zapnutí videokamery podaří získat správný
signál GPS.
• Když je aktivováno automatické nastavení data a času, nastavení [B Nastavení systému] > [Datum/Čas]
nebude dostupné.
• Čas se nebude aktualizovat při nahrávání nebo když je aktivován Browser Remote (A 125).
93
Používání volitelného GPS přijímače GP-E2
94
DŮLEŽITÉ
• V některých zemích a regionech může být použití GPS zakázáno. Proto dbejte na to, abyste přijímač GPS
používali v souladu se zákony a předpisy země nebo regionu, v němž se nacházíte. Buďte zvláště opatrní při
cestování mimo vlastní zemi.
• Buďte obezřetní při používání funkcí GPS v místech, kde je zakázán provoz elektronických zařízení.
• Informace GPS zaznamenané s klipy a fotografiemi mohou obsahovat data, která mohou ostatním umožnit
lokalizaci nebo identifikaci vaší osoby. Buďte opatrní při sdílení záznamů s informacemi GPS s ostatními nebo
při jejich umísťování na internet.
• Neponechávejte GPS přijímač poblíž elektromagnetických polí, například v blízkosti silných magnetů a motorů.
POZNÁMKY
• Informace GPS zaznamenané v klipech odpovídají poloze při zahájení nahrávání.
• Do blízkosti přijímače nepokládejte kabely připojené ke zdířce SDI OUT (pouze m) nebo zdířce 
HDMI OUT. Mohlo by to mít negativní vliv na signál GPS.
• Po výměně napájecího akumulátoru nebo při prvním zapnutí videokamery po dlouhé době vypnutí bude trvat
příjem signálu GPS déle.
• Videokamera není kompatibilní s digitálním kompasem přijímače a funkcemi udávání polohy v časových
intervalech. Pro nastavení [GPS Auto. nast. času] navíc není dostupná možnost [Nastav. nyní].
4
Přizpůsobení
95
Volič a tlačítko CUSTOM
Tlačítku CUSTOM a voliči můžete přiřadit jednu z několika často používaných funkcí. Potom můžete vybranou
funkci nastavovat pomocí tlačítka a voliče CUSTOM, aniž byste museli otevírat menu.
Provozní režimy:
1 Vyberte [CUSTOM Volič & tlačítko].
> [B # Nastavení systému] > 
[CUSTOM Volič & tlačítko]
2 Dotkněte se požadované volby a potom se dotkněte [X].
3 Stiskněte tlačítko CUSTOM a otáčením voličem CUSTOM
použijte přiřazenou funkci, jak je popsáno v následující
tabulce.
Volby
Tv/Av/M]: Pokud je režim snímání nastaven na ‚ nebo “, otočte voličem CUSTOM pro úpravu
rychlosti závěrky nebo clonového čísla.
Pokud je režim snímání nastaven na n, stiskněte tlačítko CUSTOM opakovaně a vyberte
hodnotu, kterou chcete nastavit (clonové číslo  rychlost závěrky  hodnota zisku). Pokud je
požadovaná hodnota zvýrazněna oranžově, otočte voličem pro její úpravu.
Limit AGC]: Stiskněte tlačítko CUSTOM pro zapnutí/vypnutí limitu AGC. Pokud je AGC limit aktivován,
[
otočte voličem pro nastavení maximální hodnoty zisku.
[y Komp. expozice]: 
Stiskněte tlačítko CUSTOM pro zablokování hodnoty expozice, a pokud je to nutné, otočte
voličem pro kompenzaci expozice (blokování expozice + kompenzace).
[j Vypnout]: Zakazuje tlačítko CUSTOM a volič.
[
POZNÁMKY
• Namísto výše uvedeného postupu můžete stisknutím a přidržením tlačítka CUSTOM zobrazit rychlou nabídku
voleb. Voličem CUSTOM vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte tlačítko CUSTOM.
Přiřaditelná tlačítka
Přiřaditelná tlačítka
96
Videokamera nabízí 5 přiřaditelných tlačítek na těle videokamery a tlačítko na obrazovce (ovládání dotykem),
kterému můžete přiřadit různé funkce (přiřaditelná tlačítka). Často používané funkce přiřazujte tlačítkům, která
vám připadají nejvhodnější, a přizpůsobte si videokameru svým potřebám a preferencím.
Názvy tlačítek vytištěné na videokameře také označují výchozí nastavení. Přiřaditelné tlačítko na obrazovce
zobrazí pouze ikonu aktuálně přiřazené funkce.
Provozní režimy:
Přiřaditelné
tlačítko na
obrazovce
1 Fyzická tlačítka: Stiskněte tlačítko MENU a přidržte jej stisknuté, k tomu stiskněte přiřaditelné
tlačítko, jehož funkci chcete změnit.
Přiřaditelné tlačítko na obrazovce: Otevřete obrazovku výběru funkce s nastavením menu.
> [B # Nastavení systému] > [Přiřaditelné tlač. na obraz.]
• Zobrazí se seznam dostupných funkcí s aktuální funkcí přiřazenou ke zvýrazněnému tlačítku.
• Menu můžete použít také pro fyzická přiřaditelná tlačítka. Odpovídající nastavení ([Přiřadit tlačítko 1]
až [Přiřadit tlačítko 5]) lze najít pod stránkami " a # v menu [B Nastavení systému].
2 Dotkněte se požadované funkce a potom se dotkněte [X].
• V případě potřeby se dotkněte [Í]/[Î] pro pohyb nahoru/dolů.
3 Stiskněte přiřaditelné tlačítko (nebo se dotkněte přiřaditelného tlačítka na obrazovce) a použijte
přiřazenou funkci, jak je popsáno v následující tabulce.
Přiřaditelná tlačítka
Přiřaditelné funkce
Název funkce
[
BLC vždy zapnuto]
Popis
A
Vypíná/zapíná funkci konstantní korekce protisvětla.
71
[~ AF pouze obličej]
Přepíná mezi standardním automatickým zaostřováním a automatickým zaostřováním pouze v případě
detekce obličeje.
58
[
Vypíná/zapíná funkci Průvodce ostřením duálních pixelů.
53
Průvodce ostřením]
[Å Vyváž. bílé]
Nastaví uživatelské vyvážení bílé.
74
[Ä Priorita WB]
Přepíná mezi aktuálním nastavením vyvážení bílé a prioritním nastavením vyvážení bílé, zadaným
v nastavení [v Nastavení kamery] > [Nastavit prioritu WB].
139
[< IR světlo]*
Pokud je aktivován Infračervený záznam, tato funkce zapíná/vypíná Infračervené světlo videokamery.
91
[œ Monitor kanálů]
Mění výstup zvukových kanálů ze zdířky × (sluchátka).
112
[B AF/MF]
Přepíná mezi automatickým zaostřováním a ručním zaostřováním.
52
[± Zesílený IS]
Zapíná/vypíná Zesílený IS.
64
[z Před-natočit]
Zapíná a vypíná Předtočení.
90
[
Odstraní poslední zaznamenaný klip.
41
[^ Zvětšení]
Zapíná a vypíná zvětšení.
55
[
Zaznamená fotografii.
40
Není přiřazena žádná funkce – tlačítko je vypnuté.
—
Náhled záznamu]
Foto]
[j Vypnout]
* K videokameře musí být správným způsobem připojena rukojeť.
97
Uložení a načtení nastavení videokamery
Uložení a načtení nastavení videokamery
98
Úpravy nastavení různých nabídek nastavení můžete uložit na SD kartu. Tato nastavení si můžete načíst později
nebo je můžete načíst na jinou videokameru XF405 / XF400 , kterou pak můžete používat úplně stejným
způsobem.
Nastavení videokamery lze uložit nebo načíst z SD karty pouze pokud je ve slotu B.
Provozní režimy:
Uložení nastavení videokamery
1 Vložte SD kartu, na kterou chcete uložit nastavení videokamery, do slotu B pro SD karty.
2 Vyberte možnost [Uložit].
> [B $ Nastavení systému] > [Nastavení zál. nabídky 7] > [Uložit]
3 Dotkněte se volby [Ano].
• Nastavení menu videokamery bude uloženo na kartu. Pokud byla nastavení menu již dříve uložena, starý
soubor bude přepsán aktuálním souborem s nastavením menu.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [OK].
Načtení nastavení videokamery
1 Vložte SD kartu, která obsahuje dříve uložená nastavení videokamery, do slotu B pro SD karty.
2 Vyberte možnost [Načíst].
> [B $ Nastavení systému] > [Nastavení zál. nabídky 7] > [Načíst]
3 Dotkněte se volby [Ano].
• Nastavení menu videokamery bude nahrazeno nastavením uloženým na kartě. Poté obrazovka na chvíli
zčerná a videokamera se restartuje.
POZNÁMKY
• Soubory nastavení videokamery jsou výhradně kompatibilní s videokamerami XF405/XF400. Pokud jsou
nastavení načtena ze souboru uloženého na jiném modelu videokamery, nastavení menu, která jsou společná
oběma modelům, budou přepsána, a ostatní nastavení budou resetována na výchozí hodnoty.
• Hesla / šifrovací klíče nastavené uživatelem v části [B Nastavení systému] > [Nastavení sítě] nebudou touto
akcí uloženy. Po načtení dříve uložených nastavení menu znovu nastavte potřebná síťová hesla.
5
Přehrávání
99
Základní přehrávání
Tato část vysvětluje, jak přehrávat klipy a fotografie. Podrobnosti k přehrávání záznamů za použití externího
monitoru viz Připojení k externímu monitoru nebo rekordéru (A 109).
Provozní režimy:
Indexové zobrazení přehrávání
1 Nastavte spínač napájení do polohy MEDIA.
• Videokamera se přepne do režimu
zobrazení klipů.
a zobrazí se indexové
2 Vyhledejte klip, který chcete přehrát.
• Potáhněte doleva/doprava nebo klepněte na tlačítko [Ï]/[Ð]
a zkontrolujte další stránky indexového zobrazení.
• Chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat záznamy na jiné 
SD kartě, změňte indexové zobrazení.
3 Dotkněte se miniatury vybraného klipu, a spusťte tak jeho
přehrávání (A 100).
3
1
2
2
4
1
2
y: Indexové zobrazení klipu
}: Indexové zobrazení fotografií.
Zobrazí další/předchozí indexovou stránku.
Můžete rovněž posunout prst doleva/doprava na
obrazovce.
5
3
4
5
6
6
Tlačítko indexového zobrazení: klepnutím na toto
tlačítko změníte indexové zobrazení.
Tlačítko [FUNC]: operace klip/foto (A 103).
Název složky. Poslední 4 číslice označují datum
pořízení záznamu (1103 = 3. listopad).
Pouze klipy: Informace o klipu (A 102).
Základní přehrávání
Změna indexového zobrazení
Indexové zobrazení můžete změnit pro přepínání mezi přehráváním klipů (y) a fotografií (}) nebo k přehrávání
záznamů z různých SD karet (6/7).
100
Klepněte na tlačítko indexového zobrazení a pak klepněte na požadované indexové zobrazení.
• Můžete také stisknout tlačítko G na dodaném bezdrátovém ovladači a otevřít obrazovku pro výběr indexu.
• Vyberte požadovanou kombinaci karty (6 nebo 7) a typu záznamu (y¸ klipy MP4, y
klipy
XF-AVC nebo { fotografie), které chcete přehrávat.
Přehrávání záznamů
1 V indexovém zobrazení klepněte na miniaturu požadovaného záznamu.
• Klipy: Přehrávání se zahájí od vybraného klipu a bude pokračovat až do posledního klipu v indexovém
zobrazení.
Fotografie: Zobrazí se vybraná fotografie. Potáhněte doleva/doprava a zobrazte další fotografie.
2 Dotykem na obrazovku zobrazíte ovladače přehrávání.
• Během přehrávání videa nebo fotografií se po několika sekundách automaticky přestanou zobrazovat
ovladače přehrávání. V pauze přehrávání videa skryjete ovladače přehrávání opětovným dotykem obrazovky.
67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13
14
17
18
1
2
Tlačítko [FUNC]: operace klip/foto (A 103)
Výstupní zvukové kanály (A 112), Formát zvuku
MP4 (A 80)
3 Vzhled (A 76)
4 Ovladače přehrávání klipů (A 101)
5 Hlasitost (A 102)
6 Činnosti přehrávání klipů (A 101)
7 Bezdrátový ovladač zakázán (A 144)
8 Činnost ventilátorů a varování vysoké teploty 
(A 152)
9 Zbývající kapacita akumulátoru (A 45)
10 Časový kód (A 77)
19
20
11 Rychlost snímání (A 48) a formát filmu (A 47)
12 Rozlišení a datový tok (A 47)
13 Klipy: číslo klipu
Fotografie: číslo fotografie / celkový počet
fotografií
14 Číslo souboru (A 141)
15 Zpomalený a rychlý záběr (A 50)
16 SD karta zvolená k přehrávání (A 100)
17 Datový kód (A 140)
18 Vrátit indexové zobrazení fotografií.
19 Přeskakování fotografií (A 101)
20 Informace GPS (A 93)
* Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 při snímání fotografie.
Základní přehrávání
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor ACCESS svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neměňte provozní režim videokamery.
• Může se stát, že videa zaznamenaná na SD kartu pomocí jiného zařízení nebudete moci na této videokameře
přehrávat.
POZNÁMKY
• Při určitých podmínkách snímání se může stát, že při přehrávání budou mezi klipy krátká přerušení v obrazu
nebo zvuku.
• Následující obrazové soubory nemusí být zobrazovány správně.
- Snímky nezaznamenané touto videokamerou.
- Snímky upravované na počítači.
- Snímky se změněnými názvy souborů.
Ovladače přehrávání
Následující typy přehrávání jsou dostupné pomocí ovládání na obrazovce. Pomocí joysticku zatlačte joystick
k výběru požadovaného tlačítka a pak joystick stiskněte. Pro přehrávání klipu můžete také použít tlačítka
přehrávání na dodávaném bezdrátovém ovladači.
Ovladače přehrávání klipů
Operace
Ikona na
obrazovce
Během přehrávání klepněte na [Ø] / [×].
• Opakovaným klepnutím zvýšíte rychlost přehrávání přibližně na 5x 15x  60x
oproti normální rychlosti.
• Během rychlého přehrávání klepněte na [Ð] a vraťte přehrávání do normální
rychlosti.
x00×
Øx00
Typ přehrávání
Zrychlené přehrávání*
Pomalé přehrávání*
Klepněte na [Ö] / [Õ].
• Opakovaným klepnutím změňte rychlost přehrávání na přibližně 1/4  1/8
normální rychlosti.
Zpětné přehrávání po jednotlivých
snímcích / přehrávání po jednotlivých
snímcích*
Během pozastavení přehrávání klepněte na [
Skok na začátek aktuálního klipu
Klepněte na [Ú].
—
Skok na začátek předchozího klipu
Dvakrát klepněte na [Ú].
—
Skok na začátek dalšího klipu
Klepněte na [Ù].
—
Pozastavte/obnovte přehrávání
Během přehrávání ho pozastavte klepnutím na [Ý].
Během pozastavení přehrávání klepněte na [Ð] a obnovte normální přehrávání.
Ý
Ð
Zastavte přehrávání
Klepněte na [Ñ] a zastavte přehrávání a vraťte se do indexového zobrazení.
—
]/[
].
* V tomto režimu přehrávání není žádný zvuk.
Ovladače přehrávání klipů
Typ přehrávání
x1/0Õ
Öx1/0
Operace
Návrat do indexového zobrazení
fotografií
Dotkněte se [f].
Přeskakování fotografií
Klepnutím na [h] zobrazte posuvník. Klepnutím na [Ï] / [Ð] nebo tahem prstu
podél posuvníku najděte požadovanou fotografii. Klepnutím na [L] se vraťte na
zobrazení samostatné fotografie.
101
Základní přehrávání
102
POZNÁMKY
• V rychlém/pomalém přehrávání můžete v přehrávaném obrazu zaznamenat určité anomálie (mozaikové rušení,
pruhy atd.).
• Rychlost uvedená na obrazovce je přibližná.
• Pomalé zpětné přehrávání bude vypadat stejně jako souvislé přehrávání snímku zpět.
Nastavení hlasitosti
Během přehrávání je přehrávaný zvuk posílán na monofonní vestavěný reproduktor. Ke konektoru × (sluchátka)
můžete připojit sluchátka a poslouchat zvuk stereofonně.
1 Během přehrávání zobrazte dotykem na obrazovku ovladače přehrávání.
2 Dotkněte se [Ó/ ].
3 Dotykem na [Ø]/[Ô] nebo [Ù]/[Õ] nastavte hlasitost a potom se dotkněte [K].
• Můžete rovněž posunout prst podél příslušné stupnice hlasitosti.
POZNÁMKY
• Můžete vybrat výstup zvukových kanálů z terminálu × (sluchátka) a vestavěného reproduktoru (A 112).
Zobrazení informací o klipu
1 V indexovém zobrazení se dotkněte [I] a poté se dotkněte požadovaného klipu.
• Zobrazí se obrazovka [Info o klipu].
• Dotkněte se [Ï] / [Ð] pro zobrazení informací pro předchozí/další klip.
2 Dvojím dotykem na [L] se vrátíte do indexového zobrazení.
1
2
6
7
8
9
3
4
5
1
2
3
4
5
Číslo souboru (klipy MP4, A 141) 
Název souboru klipu (klipy XF-AVC, A 42)
Zobrazení informací pro předchozí/další klip
Číslo klipu / celkový počet klipů
Zpomalený a rychlý záběr (A 50)
Vzhled (A 76)
10
6
7
8
9
10
Datum a čas na začátku záznamu
Trvání klipu
Rychlost snímání (A 48) a formát filmu (A 47)
Rozlišení a datový tok (A 47)
Informace GPS* (A 93) 
(určení místa při zahájení záznamu)
* Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 při záznamu klipu.
Operace klip a foto
Operace klip a foto
Odstranění klipů a fotek
Klipy a fotografie, které již nechcete uchovávat, můžete odstranit.
Provozní režimy:
Odstranění klipů a fotografií z indexového zobrazení
1 Otevřete požadované indexové zobrazení (A 99).
• Chcete-li odstranit všechny klipy MP4 nebo fotografie pořízené ve stejném datu (uložené ve stejné složce),
tahem prstu doleva/doprava zobrazte klip MP4 a nebo fotografii, kterou chcete odstranit.
2 Vyberte [Odstranit].
[FUNC] > [Odstranit]
3 Dotkněte se požadované volby a potom [Ano].
• Po dotyku na [Vybrat] níže uvedeným postupem vyberte jednotlivé záznamy, které chcete odstranit,
a to před dotykem na [Ano].
• Dotykem na [Stop] přerušíte probíhající operaci. Některé záznamy se však přesto odstraní.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [OK].
Výběr individuálních záznamů
1 Dotkněte se jednotlivých klipů/fotografií, které chcete odstranit.
• U záznamů, kterých jste se dotkli, se zobrazí zaškrtávací znaménko !. Celkový počet vybraných klipů/
fotografií se zobrazuje vedle ikony ".
• Dotkněte se vybraného klipu nebo fotografie pro odstranění zaškrtávacího znaménka. Pro odstranění všech
zaškrtávacích znamének se dotkněte možnosti [Odebrat vše] > [Ano].
2 Po výběru všech vybraných záznamů stiskněte [OK].
Volby
<název složky>: Výběrem této volby odstraníte všechny klipy MP4 nebo fotografie pořízené k určitému datu.
Čtyři poslední číslice názvu složky v tlačítku označují datum záznamu (1103 = 3. listopad)
[Vybrat]:
Vyberte jednotlivé klipy nebo fotografie, které chcete odstranit.
[Všechny klipy], [Všechny snímky]: 
Výběrem této volby odstraníte všechny klipy nebo fotografie.
Odstranění jednoho klipu
1 Přehrávejte požadovaný klip (A 100).
2 Dotykem na obrazovku zobrazte ovladače přehrávání, potom klip odstraňte.
[Ý] > [FUNC] > [Odstranit] > [Ano]
3 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [OK].
Smazání jedné fotografie
1 Zobrazte požadovanou fotografii (A 100).
2 Dotykem na obrazovku zobrazte ovladače přehrávání, potom fotografii odstraňte.
[FUNC] > [Odstranit] > [¸ Pokračovat] > [Ano]
3 Posunutím prstu doleva/doprava vyberte další fotografii k odstranění nebo se dotkněte volby [X].
103
Operace klip a foto
104
DŮLEŽITÉ
• Při odstraňování záznamů buďte opatrní. Jednou smazané záznamy nelze obnovit.
• Před odstraněním si uložte kopie všech důležitých záznamů (A 113).
• Když svítí indikátor ACCESS červeně (záznamy jsou odstraňovány), dbejte následujících upozornění.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neměňte provozní režim videokamery.
POZNÁMKY
• Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena pomocí jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této videokamery.
• Chcete-li odstranit všechny záznamy a znovu mít pro nahrávání k dispozici veškerý volný prostor paměti,
můžete provést inicializaci SD karty (A 34).
Střih klipů MP4
Klipy MP4 lze stříhat tak, že odstraníte vše do určitého místa nebo vše po určitém místě.
Provozní režimy:
1 Přehrávejte požadovaný klip (A 100).
2 Dotykem na obrazovku zobrazte ovladače přehrávání, potom otevřete obrazovku stříhání.
[Ý] > [FUNC] > [Střih]
3 V případě potřeby najděte v klipu přesně příslušné místo.
• Místo, v němž se provede střih klipu, je označeno značkou .
• Na obrazovce se zobrazí ovladače přehrávání (A 101). K vyhledání požadovaného místa můžete použít
libovolný speciální režim přehrávání.
4 Vyberte požadované volby stříhání a proveďte střih klipu.
[Střih] > [Střih začátek] nebo [Střih konec] > [Nový soubor] nebo [Přepsat]
• Zaprvé nastavte možnosti, které můžete vybrat, pro provedení střihu před značkou nebo za značkou ´.
Zadruhé nastavte možnosti, které můžete vybrat, v daném pořadí, pro uložení klipu po střihu jako nový klip
nebo pro přepsání existujícího klipu.
• Pokud jste vybrali [Nový soubor], klepněte na [Stop] a poté [OK] pro přerušení operace, která právě probíhá.
POZNÁMKY
• V indexovém zobrazení se klipy, které jsou střihané pomocí volby [Střih začátek], zobrazí se speciální ikonou
přehrávání, nikoli ve standardní miniatuře.
• V obrazovce stříhání bude Zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích / přehráván po jednotlivých snímcích
přeskakovat v intervalech po 1 snímku. Pozice, ve kterých je možné stříhání, jsou 1 GOP (0,5 sekundy)
od sebe.
• Ke střihu klipu dochází na začátku/konci jednotky GOP, kterou zahrnuje snímek indikovaný značkou.
Operace klip a foto
Kopírování klipů a fotek
Klipy a fotografie můžete kopírovat z jedné SD karty na druhou.
Provozní režimy:
105
Kopírování klipů a fotografií z indexového zobrazení
1 Otevřete požadované indexové zobrazení (A 99).
• Chcete-li zkopírovat všechny klipy MP4 nebo fotografie pořízené ve stejném datu (uložené ve stejné složce),
tahem prstu doleva/doprava zobrazte klip MP4 nebo fotografii, kterou chcete zkopírovat.
2 Vyberte [Kopírovat (6'7)] nebo [Kopírovat (7'6)].
[FUNC] > [Kopírovat (6'7)] nebo [Kopírovat (7'6)]
3 Dotkněte se požadované volby a potom [Ano].
• Když zvolíte [Vybrat], vyberte níže uvedeným postupem jednotlivé záznamy, které chcete zkopírovat,
než stisknete [Ano].
• Dotykem na [Stop] přerušíte probíhající operaci.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [OK].
Výběr individuálních záznamů
1 Dotkněte se jednotlivých klipů/fotografií, které chcete zkopírovat.
• U záznamů, kterých jste se dotkli, se zobrazí zaškrtávací znaménko !. Celkový počet vybraných klipů/
fotografií se zobrazuje vedle ikony ".
• Dotkněte se vybraného klipu nebo fotografie pro odstranění zaškrtávacího znaménka. Pro odstranění všech
zaškrtávacích znamének se dotkněte možnosti [Odebrat vše] > [Ano].
2 Po výběru všech vybraných záznamů stiskněte [OK].
Volby
<název složky>: Výběrem této volby zkopírujete všechny klipy MP4 nebo fotografie pořízené k určitému datu.
Čtyři poslední číslice názvu složky v tlačítku označují datum záznamu (1103 = 3. listopad)
[Vybrat]:
Vyberte jednotlivé klipy nebo fotografie, které chcete kopírovat.
[Všechny klipy], [Všechny snímky]: 
Výběrem této volby zkopírujete všechny klipy nebo fotografie.
Kopírování samostatné fotografie
1 Zobrazte požadovanou fotografii (A 100).
2 Dotykem na obrazovku zobrazte ovladače přehrávání, potom fotografii zkopírujte.
[FUNC] > [Kopírovat (6'7)] nebo [Kopírovat (7'6)] > [¨ Pokračovat] > [Ano]
3 Posunutím prstu doleva/doprava vyberte další fotografii ke zkopírování nebo se dotkněte volby [X].
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor ACCESS svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neměňte provozní režim videokamery.
Operace klip a foto
106
POZNÁMKY
• V následujících případech nebudete moci kopírovat záznamy na SD kartu B:
- Je-li otevřen kryt slotu karty SD.
- Je-li přepínač LOCK na cílové SD kartě uveden do polohy bránící zápisu.
- Když nelze vytvořit číslo souboru (A 141), protože počet složek a souborů na kartě dosáhl svého maxima.
• Pokud není na cílové SD kartě dostatek volného místa, zkopíruje se na ni maximální možný počet fotografií
a pak se operace zastaví.
• Videosoubory o velikosti větší než 4 GB nelze na SDHC karty kopírovat.
Obnovování klipů
Některé akce, jako je například náhlé vypnutí videokamery nebo vyjmutí SD karty během zaznamenávání dat,
mohou způsobit chyby dat v zaznamenaném klipu. Klipy s poškozenými daty se můžete pokusit obnovit pomocí
následujícího postupu.
Provozní režimy:
1 Otevřete indexové zobrazení obsahující klipy, které si přejete obnovit (A 99).
2 Klepněte na poškozený klip (klip s ikonou
namísto obrázku miniatury).
3 Pokud se zobrazí možnost [Pokusit se obnovit data?], klepněte na [Ano].
• Videokamera se pokusí o obnovení poškozených dat.
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [OK].
POZNÁMKY
• V indexovém zobrazení se obnovené klipy MP4 zobrazí se speciální ikonou přehrávání, nikoli ve standardní
miniatuře.
• Tímto postupem může dojít k odstranění klipů kratších než 0,5 sekund.
• V některých případech nemusí být možné data obnovit. Tato situace je pravděpodobná v případě porušení
systému souborů nebo v případě fyzického poškození SD karty.
• Obnovit je možné pouze klipy zaznamenané touto videokamerou. Fotografie nelze obnovit.
6
Externí připojení
107
Konfigurace videovýstupu
Výstupní videosignál ze zdířky SDI OUT (pouze m) a HDMI™ OUT závisí na konfiguraci klipu a na různých
nastaveních menu. Výstup videosignálu ze zdířky HDMI OUT lze také změnit v závislosti na schopnostech
připojeného monitoru.
m Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.
Provozní režimy:
Konfigurace videovýstupu dle zdířky (Priorita interního záznamu)
Informace pro konfiguraci videovýstupu z každé zdířky naleznete v následující tabulce, s ohledem na konfiguraci
videa pro záznamy na SD kartu (A 47) nebo konfiguraci videa přehrávaného klipu.
Konfigurace videa klipu
Formát filmu
Rozlišení
3840x2160
Rychlost snímání
50.00P
25.00P
m
Výstupní zdířka1
Maximální rozlišení
HDMI2
[ø SDI]
—
Konfigurace videovýstupu3
m Zdířka
SDI OUT
Zdířka HDMI OUT
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bit
—
[3840x2160]
[ù HDMI]
—
[1920x1080]
MP4,
XF-AVC
XF-AVC
1920x1080
50.00P
25.00P
—
[ù HDMI]
—
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bit,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bit5
[ø SDI]
1920x1080 / 50.00i
YCbCr 4:2:2 8 bit
—
—
1920x1080 / 50.00i
YCbCr 4:2:2 8 bit,
720x576 / 50.00P
YCbCr 4:2:2 8 bit
1280x720
YCbCr 4:2:2 8 bit
—
—
50.00i
—
[ù HDMI]
[ø SDI]
MP4
1280x720
50.00P
25.00P
—
[1920x1080]
[ù HDMI]
—
[1280x720]
1
2
3
4
5
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bit
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bit
[ø SDI]
1920x1080
3840x2160
YCbCr 4:2:2 8 bit4
1920x1080,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bit5
1280x720,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bit5
[£ Nastavení displeje] > nastavení [Výstupní zdířka].
[£ Nastavení displeje] > nastavení [Max rozlišení HDMI].
Při přehrávání se video zaznamenané v konfiguraci YCbCr 4:2:0 zaznamenané na kartě zobrazí jako signál YCbCr 4:2:2.
YCbCr 4:2:0 8 bitů je-li rychlost snímání nastavena na 50.00P.
Je-li rychlost snímání nastavena na 50.00P.
Konfigurace videovýstupu
Konfigurace videovýstupu dle zdířky (Priorita externího záznamu)
Pokud je videokamera nastavena do režimu pouze externího záznamu, informace o konfiguraci videovýstupu
z každé zdířky naleznete v následující tabulce (A 109).
108
Interní/externí záznam1
m
[ø Pouze ext záznam (SDI)]
[ù Pouze ext záznam (HDMI)]
Konfigurace videa pro externí
záznam2
m zdířka SDI OUT
[1920x1080 50.00P
YCC422 10bit]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
[1920x1080 25.00P
YCC422 10bit]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
—
[3840x2160 50.00P
YCC420 8bit]
3840x2160
YCbCr 4:2:0 8 bit
[3840x2160 25.00P
YCC422 8bit]
3840x2160
YCbCr 4:2:2 8 bit
[1920x1080 50.00P
YCC422 10bit]
[1920x1080 25.00P
YCC422 10bit]
1
2
Zdířka HDMI OUT
[3 Nastavení záznamu] > Nastavení [Interní/externí zázn].
[3 Nastavení záznamu] > Nastavení [Konf videa ext zázn].
—
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
Připojování k externímu monitoru nebo rekordéru
Připojování k externímu monitoru nebo rekordéru
m Když připojíte videokameru k externímu zařízení, ať už jde o monitor (k monitorování záznamu nebo
přehrávání) nebo externí video rekordér (pro nahrávání), použijte zdířku na videokameře, která odpovídá té,
kterou si přejete používat na externím zařízení. Potom nastavte konfiguraci výstupního videosignálu.
Provozní režimy:
Schéma připojení
Videokameru doporučujeme nabíjet z elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru.
Vysokorychlostní
kabel HDMI HTC-100
(volitelný)
HDMI vstup
Externí monitor/
digitální
videorekordér
HDMI IN
Zdířka
HDMI OUT
SDI IN
Zdířka SDI OUT
(pouze m)
Vstupy 3G/HD-SDI
BNC kabel
(běžně prodávaný)
Záznam videa pomocí externího rekordéru
Chcete-li zaznamenávat video a zvuk na externí rekordér připojený ke zdířce SDI OUT (pouze m) nebo
ke zdířce HDMI OUT videokamery, musíte změnit nastavení v nabídce předem. Podrobné informace o nahrávání
naleznete v návodu k používání externího rekordéru.
Podrobné informace o zvukových kanálech na výstupu naleznete v části Audiovýstup (A 112).
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Interní/externí zázn].
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Interní/externí zázn]
2 Dotkněte se požadované volby v závislosti na zdířce, kterou chcete používat, a poté se
dotkněte [L].
• Dotkněte se [ø Pouze ext záznam (SDI)] (zdířka SDI OUT, pouze m) nebo [ù Pouze ext záznam
(HDMI)] (zdířka HDMI OUT).
3 Vyberte konfiguraci výstupního signálu.
> [3 # Nastavení záznamu] > [Konf videa ext zázn] > Požadovaná volba > [X]
• Podrobnosti viz tabulka Konfigurace videovýstupu (A 107).
109
Připojování k externímu monitoru nebo rekordéru
110
POZNÁMKY
• m Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.
• V závislosti na používaném externím rekordéru nemusíte být schopni ukládat na externí rekordér pomocí
zvolené konfigurace výstupního videa.
• Po připojení videokamery k externímu rekordéru proveďte testovací nahrávky pomocí konfigurace videa, kterou
plánujete používat, a zkontrolujte nahrávky vytvořené pomocí externího rekordéru.
• Můžete nastavit [3 Nastavení záznamu] > [Povel Rec] na hodnotu [i Zapnout] a použít tlačítko REC
videokamery k ovládání operace záznamu externích rekordérů kompatibilních s příkazy záznamu.
• Informace o časovém kódu v režimu pouze externího záznamu:
- Režim časového kódu je automaticky nastaven na [
Preset].
- Pokud je videokamera nastavena zpět do režimu pouze interního záznamu, časový kód se vrátí zpět na své
předchozí nastavení.
Připojení k externímu monitoru
Digitální signál odváděný na výstup přes zdířku SDI OUT (pouze m) zahrnuje videosignál, zvukový signál
(až 4 kanály), časový kód a povel pro záznam. Na výstup můžete odvádět také informace zobrazované na
obrazovce (A 143).
Zdířka HDMI OUT rovněž nabízí digitální připojení a výstupy videosignálu i audiosignálu. Na výstup můžete
odvádět také signál časového kódu a informace zobrazované na obrazovce (A 143). Signál výstupu audia je
dvoukanálový lineární záznam PCM audia (16 bitů/48 kHz). Při záznamu se 4 zvukovými kanály můžete vybrat
zvukové kanály, které budou směrovány (A 112).
Provozní režimy:
Výběr výstupní zdířky
1 Vybrat [Výstupní zdířka].
> [£ ! Nastavení displeje] > [Výstupní zdířka]
2 Aktivujte výstupní zdířku a potom se dotkněte [L].
• m Dotkněte se [ø SDI] (zdířka SDI OUT) nebo [ù HDMI] (zdířka HDMI OUT), v závislosti na
připojení, které chcete použít. Pokud používáte zdířku HDMI OUT, můžete pokračovat v procesu výběru
jiných možností pro zdířku. 
n Dotkněte se [ù HDMI].
m Nastavení výstupu SDI OUT
3 Vyberte [Mapování 3G-SDI].
> [£ " Nastavení displeje] > [Mapování 3G-SDI]
4 Vyberte požadovanou volbu a potom se dotkněte [X].
• Můžete vybrat signál videovýstupu splňující Level A nebo Level B standardu SMPTE ST 425-1.
Nastavení výstupu HDMI OUT
3 Vyberte [Max rozlišení HDMI].
> [£ ! Nastavení displeje] > [Max rozlišení HDMI]
4 Dotkněte se požadovaného maximálního rozlišení a poté se dotkněte [L].
• Podrobnosti viz tabulka Konfigurace videovýstupu (A 107).
5
pouze - režim: V případě potřeby lze na výstup posílat také signál časového kódu.
> [3 # Nastavení záznamu] > [Časový kód HDMI] > [i Zapnout] > [X]
Připojování k externímu monitoru nebo rekordéru
POZNÁMKY
• Pokud je aktivován záznam zpomaleného a rychlého záběru, nelze posílat na výstup signál časového kódu
ze zdířky SDI OUT (pouze m) nebo zdířky HDMI OUT.
• Zdířka HDMI OUT je pouze výstupní. Nepropojujte videokameru s výstupní zdířkou jiného zařízení pomocí
zdířky HDMI OUT; takovýto postup by způsobil poruchu.
• Při připojení videokamery k monitorům DVI nelze garantovat řádnou funkčnost.
• V závislosti na monitoru nemusí být výstup videa správný. m V takovém případě zkuste použít zdířku
SDI OUT.
• Můžete nastavit [3 Nastavení záznamu] > [Povel Rec] a [Časový kód HDMI] na [i Zapnout] pro použití
tlačítka REC na videokameře k ovládání operací záznamu i na externím rekordéru, připojeném na zdířce
HDMI OUT. Signál časového kódu videokamery bude také posílán na výstup.
• Signál časového kódu nebude vysílán na výstup ze zdířky HDMI OUT v následujících případech.
- V režimu
.
- Během výstupu SD (720x576).
- V případě aktivovaného záznamu zpomaleného a rychlého záběru.
• Pokud je rozlišení nastaveno na hodnotu 3840x2160 a rychlost snímání je nastavena na hodnotu 50.00P
(A 47), tak pro zobrazení výstupního signálu videokamery v televizoru nebo externím monitoru, který je
připojen pomocí volitelného vysokorychlostního kabelu HDMI, musí být televizor nebo externí monitor
kompatibilní s videem 4K/50p.
111
Audiovýstup
Audiovýstup
112
Videokamera může posílat zvuk na výstup ze zdířky SDI OUT (pouze m), zdířky HDMI OUT, zdířky ×
(sluchátka) nebo z vestavěného reproduktoru. Při záznamu nebo přehrávání nahraných klipů se 4kanálovým
zvukem můžete vybrat, jaké zvukové kanály budou posílány na výstup ze zdířek a z reproduktoru.
Konfigurace zvukového výstupu
[
[
1
2
Konfigurace zvukového výstupu
Konfigurace zvuku nahraných
klipů
Formát zvuku MP41
LPCM 16bit 4CH]
4 kanály, lineární PCM,
16 bitů
AAC 16bit 2CH]
2 kanály MPEG-2 AAC-LC,
Datový tok: 256 kb/s
m Zdířka SDI OUT
Zdířka HDMI OUT2
4 kanály, lineární PCM,
24 bitů
2 kanály, lineární PCM,
16 bitů
[3 Nastavení záznamu] > nastavení [Formát zvuku ¸].
Můžete vybírat zvukové kanály, které budou směrovány na výstup následujícím postupem.
Provozní režimy:
Výběr zvukových kanálů
1 Vyberte [Monitor kanálů] nebo [Kanály HDMI] v závislosti na zdířce, kterou chcete použít.
> [¡ #* Nastavení zvuku] > [Monitor kanálů] (sluchátka/reproduktor) nebo [Kanály HDMI] 
(zdířka HDMI OUT)
* Strana ! v režimu
.
2 Dotkněte se požadované volby a potom se dotkněte [X].
Volby
Všechna následující nastavení jsou k dispozici pro [Monitor kanálů]; pouze [ƒ CH1/CH2] a [
jsou k dispozici pro [Kanály HDMI].
Nastavení
CH3/CH4]
Audiovýstup
L
P
[ƒ CH1/CH2]
CH1
CH2
[š CH1/CH1]
CH1
CH1
[Ÿ CH2/CH2]
CH2
CH2
Smíšené CH1+CH2
Smíšené CH1+CH2
CH3/CH4]*
CH3
CH4
[
CH3/CH3]*
CH3
CH3
[
CH4/CH4]*
CH4
CH4
[
[
CH1+2/CH1+2]
[
CH3+4/CH3+4]*
Smíšené CH3+CH4
Smíšené CH3+CH4
[
CH1+3/CH2+4]*
Smíšené CH1+CH3
Smíšené CH2+CH4
* V režimu
jsou tyto možnosti dostupné pouze během 4kanálového záznamu zvuku.
POZNÁMKY
• Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [œ Monitor kanálů] (A 96), můžete stisknutím tlačítka měnit výstup
zvukových kanálů ze zdířky × (sluchátka).
Práce s klipy v počítači
Práce s klipy v počítači
Volba softwaru pro uložení klipů do počítače závisí na formátu videa těchto klipů: pro uložení klipů MP4 použijte
nástroj Data Import Utility a k uložení klipů XF-AVC použijte nástroj Canon XF Utility a moduly plug-in Canon XF.
113
Uložení klipů MP4
K uložení klipů MP4 použijte Data Import Utility. Viz webová stránka PIXELA níže (pouze v angličtině), kde můžete
stáhnout software a zkontrolovat nejnovější údaje. Pro další dotazy týkající se softwaru se poraďte se servisním
střediskem Canon.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_biz.html
Ukládání klipů MP4 pomocí nástroje Data Import Utility
• Klipy MP4 ukládejte do počítače pomocí čtečky karet.
• Spojujte spojené klipy MP4 (A 49), které byly uloženy na samostatné SD karty, a ukládejte je jako jeden klip.
• Spojujte klipy MP4 rozdělené podle maximální velikosti souboru 4 GB a ukládejte je jako jeden klip.
Pro další podrobnosti, včetně systémových požadavků a postupu instalace softwaru, si přečtěte průvodce
softwarem Data Import Utility, PDF soubor ve složce [\Manual] staženého komprimovaného souboru,
která obsahuje software.
DŮLEŽITÉ
• Před použitím nástroje Data Import Utility k ukládání klipů MP4 do počítače neotevírejte ani nemanipulujte se
soubory na SD kartě pomocí jiného softwaru. Pokud se nebudete tímto upozorněním řídit, může se stát,
že nebudete moci ukládat soubory pomocí nástroje Data Import Utility.
Uložení klipů XF-AVC
K uložení a uspořádání klipů XF-AVC na počítač můžete použít nástroj Canon XF Utility a moduly plug-in Canon
XF ke snadnému použití klipů přímo z hlavních aplikací pro nelineární editování (NLE). Software a moduly plug-in
jsou k dispozici zdarma ke stažení na lokálních webových stránkách společnosti Canon. Na stránce stažení
zkontrolujte požadavky na systém a nejnovější informace o softwaru a podporovaných aplikacích na nelineární
editaci (NLE).
Podrobné pokyny k instalování a odinstalování softwaru naleznete v souboru PDF „Přečtěte si nejdříve tyto
informace“ zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete z webové stránky. Podrobnosti k používání
softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF), který se nainstaluje společně se softwarem.
Aplikace Canon XF Utility: softwarová aplikace, která umožňuje ukládat klipy XF-AVC na počítač, přehrávat je,
organizovat a zachycovat z nich jednotlivé snímky. Tento software je k dispozici pro operační systémy Windows
a macOS (OS X).
Canon XF Plugin for Avid Media Access: modul plug-in, který umožňuje snadno importovat klipy XF-AVC z karty
nebo místní složky na počítači do kompatibilní verze aplikace Avid Media Composer (aplikace NLE kompatibilní
s aplikací Avid Media Access) přímo z aplikace. Tento plug-in je k dispozici pro verze aplikace Avid Media
Composer určené pro operační systém Windows a macOS (OS X).
Práce s klipy v počítači
114
7
Síťové funkce
115
Informace o síťových funkcích
Kameru můžete připojit k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi (A 117) nebo ke kabelové síti pomocí kabelu sítě
Ethernet (A 123). Jakmile je videokamera správně připojena k síti, můžete používat následující síťové funkce.
Síťové funkce a typy připojení
Wi-Fi
Síťová funkce
Popis
Kabelová
síť
Infrastruktura1
Videokamera
jako přístupový
bod2
A
Browser Remote
Umožňuje dálkově ovládat videokameru
z webového prohlížeče připojeného zařízení.
Ü
–
Ü
125
IP datový tok
Vysílejte z kamery živé video a zvuk přes IP
do kompatibilního dekodéru IP videa
připojeného k síti.
Ü
–
–
133
Přenos souborů 
pomocí FTP
Přenos klipů zaznamenaných videokamerou do
jiného zařízení připojeného do sítě pomocí
protokolu FTP.
Ü
Ü
–
135
1
2
Připojení k Wi-Fi síti pomocí externího přístupového bodu (bezdrátový router apod.)
Přímé připojení k jednomu zařízení s připojením Wi-Fi, kde videokamera slouží jako přístupový bod Wi-Fi.
Před použitím síťových funkcí
• Pokyny v této části předpokládají, že již máte správně zkonfigurovanou a pracující síť, síťové(á) zařízení a/nebo
přístupový bod Wi-Fi. Je-li třeba, vyhledejte informace v dokumentaci dodávané se síťovými zařízeními, která
plánujete používat.
• Konfigurace síťových nastavení vyžaduje příslušné znalosti konfigurace a používání kabelových (Ethernet) 
a/ nebo bezdrátových (Wi-Fi) sítí. Společnost Canon nemůže poskytovat podporu týkající se konfigurace sítí.
DŮLEŽITÉ
• Data přenášená po sítích se nešifrují.
• Společnost Canon neodpovídá za jakékoli ztráty dat nebo škody vzniklé v důsledku nesprávné konfigurace
nebo nastavení sítě. Společnost Canon dále neodpovídá za jakékoli ztráty dat nebo škody vzniklé v důsledku
používání síťových funkcí.
• Budete-li používat nechráněnou Wi-Fi síť, může se stát, že vaše data budou prohlížet neoprávněné třetí strany.
Mějte tedy na paměti rizika spojená s použitím nechráněné Wi-Fi sítě.
Informace o síťových funkcích
POZNÁMKY
116
• Informace o Wi-Fi anténě: Během používání Wi-Fi funkcí
videokamery nezakrývejte Wi-Fi anténu rukou ani žádným jiným
předmětem. Její zakrytí může způsobit rušení bezdrátových
signálů.
• Nepokládejte kabely připojené ke zdířce SDI OUT (pouze
m) nebo zdířce HDMI OUT poblíž Wi-Fi antény. Mohlo by
to mít negativní vliv na bezdrátovou komunikaci přes Wi-Fi.
• Neotevírejte kryt slotu karty SD při používání síťových funkcí.
Wi-Fi anténa
Připojení k Wi-Fi síti
Připojení k Wi-Fi síti
Videokamera má certifikaci Wi-Fi a může se připojovat k přístupovým bodům (bezdrátovým
routerům atp.) a síťovým zařízením vyhovujícím protokolu 802.11a/b/g/n a certifikovaným pro 
Wi-Fi (zařízení jsou opatřena vpravo vyobrazeným logem).
Videokameru můžete připojit k Wi-Fi síti v režimu Infrastruktury (s použitím přístupového bodu),
nebo přímo k jednomu síťovému zařízení v režimu přístupového bodu kamery. Typ připojení, který můžete použít,
závisí na síťové funkci, kterou chcete použít (A 115). Pro připojení infrastruktury videokamera nabízí 4 způsoby
konfigurace přístupového bodu a zvolená metoda závisí na typu a specifikacích přístupového bodu a sítě,
kterou budete mít v plánu používat. Funkce a platná omezení připojení Wi-Fi se mohou lišit v závislosti na použité
síti Wi-Fi.
Přístupový bod kamery: Při natáčení na místech, kde nejsou dostupné žádné přístupové body, může
videokamera sama sloužit jako bezdrátový přístupový bod*. Zařízení s podporou Wi-Fi se tak budou moci připojit
přímo k videokameře.
* Funkce je omezena pouze na připojení mezi videokamerou a podporovanými zařízeními s Wi-Fi. Funkčnost systému není stejná,
jako při použití na trhu dostupných přístupových bodů.
Připojení infrastruktury:
WPS (tlačítko): Pokud váš bezdrátový router podporuje chráněné nastavení Wi-Fi (WPS),
nastavení bude jednoduché, bude vyžadovat minimální konfiguraci a nebude vyžadovat
heslo. Podrobné informace, jak zjistit, jestli je router vybaven tlačítkem WPS, a jak aktivovat
chráněné nastavení Wi-Fi, naleznete v návodu k používání vašeho bezdrátového routeru.
WPS (kód PIN): I když některé bezdrátové routery nejsou vybaveny speciálním tlačítkem WPS, mohou
podporovat WPS s využitím kódu PIN. V případě nastavení s použitím kódu PIN si budete muset předem zjistit,
jak aktivovat funkci WPS bezdrátového routeru. Podrobné informace najdete v návodu k používání příslušného
bezdrátového routeru.
Vyhledávání přístupových bodů: Pokud váš přístupový bod nepodporuje funkci WPS nebo ji nemůžete aktivovat,
můžete nechat videokameru vyhledat přístupové body v oblasti.
Ruční nastavení: Pokud využívá přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, neviditelný režim (stealth) a nelze
jej automaticky detekovat videokamerou, můžete zadat všechna potřebná nastavení ručně. To vyžaduje
pokročilejší znalosti Wi-Fi a síťových nastavení.
DŮLEŽITÉ
• V závislosti na zemi/regionu, ve kterém chcete videokameru používat, mohou platit určitá omezení pro
venkovní použití nebo pro připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu, pokud je standard
bezdrátové sítě IEEE802.11a/n v pásmu 5 GHz. Podrobné informace o oblastech použití a omezeních viz.
část Specifikace (A 163).
117
Připojení k Wi-Fi síti
Videokamera jako přístupový bod
118
V tomto režimu videokamera sama slouží jako bezdrátový přístupový bod, ke kterému se mohou připojit jiná
zařízení s podporou Wi-Fi. Na počátku jsou základní nastavení pro připojení s využitím videokamery jako
přístupového bodu (název sítě (SSID): [XF405- nebo XF400-xxxx_Canon0C], heslo: [12345678]) již uložena
pod profilem konfigurace sítě [1:]. Můžete použít výchozí nastavení a připojit se ihned k videokameře, nebo
pokud chcete změnit nastavení, postupujte podle pokynů uvedených níže.
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Nastavení připojení].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení připojení]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě a poté vyberte možnost [Přístupový bod kamery].
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [i] > [Upravit] > [Přístupový bod kamery]
• Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. V případě potřeby se dotkněte [Í]/[Î]
pro pohyb nahoru/dolů.
3 Zadejte SSID (název sítě) používané videokamerou jako přístupový bod Wi-Fi.
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované jméno uživatele (A 118) > [OK]
• Název sítě je nutný, aby se k videokameře mohla připojit síťová zařízení. Je-li třeba, zapište si jej.
4 Klepněte na [5 GHz] nebo [2.4 GHz] a vyberte frekvenční pásmo pro připojení Wi-Fi.
• Pouze pro Evropu: Pro připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu je k dispozici pouze
frekvenční pásmo 2.4 GHz. Přejděte na krok 5.
5 Dotkněte se [Í] nebo [Î], vyberte požadovaný kanál a poté se dotkněte [OK].
• Dostupné kanály se budou lišit v závislosti na vybraném frekvenčním pásmu. (Nelze použít v Evropě.)
6 Dotkněte se [Otevřené/bez šifrování] nebo [WPA2-PSK/AES] a vyberte metodu šifrování.
• Pokud jste vybrali [Otevřené/bez šifrování], přejděte ke kroku 8.
7 Zadejte šifrovací klíč (heslo).
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované heslo (A 118) > [OK]
• Toto heslo je nutné pro připojení síťových zařízení k videokameře. Je-li třeba, zapište si jej.
8 Pokračujte v následujícím postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 119).
Použití virtuální klávesnice na obrazovce
.
1 Dotykem na klávesy na obrazovce zadejte požadovaný text.
• Dotykem na [Ï]/[Ð] můžete změnit pozici kurzoru.
• Dotykem na [123] můžete přepnout mezi písmeny a čísly/
speciálními znaky.
• Dotykem na [›] můžete odstranit znak nalevo od kurzoru.
• Dotykem na [A/a] aktivujete funkci Caps Lock. Při zobrazení
numerické klávesnice bude volba [#%?] přepínat mezi sadami
Aktuální znak / Limitní počet znaků
speciálních znaků 1 a 2.
• Při zadávání hesel a dalších citlivých informací se zadaný znak po chvíli změní na „Ü“ za účelem ochrany
informací.
2 Po zadání požadovaného textu se dotkněte [OK].
Připojení k Wi-Fi síti
Konfigurace nastavení IP adresy
V tuto chvíli musíte konfigurovat nastavení TCP/IP. Je-li třeba, kontaktujte administrátora sítě a získejte od něj
relevantní informace.
1 Dotykem na volbu [Automat.] nebo [Ručně] vyberte, jakou metodu chcete použít pro přiřazení
IP adresy.
• Pokud jste vybrali [Automat.], IP adresa se přiřadí automaticky. Pokračujte v postupu kontrolou a uložením
konfigurace (A 119).
2 Pro zadání IP adresy se dotkněte tlačítka [i] vedle [Adresa IP].
• Dotkněte se [Í] nebo [Î] a nastavte hodnotu pro první pole adresy a poté se dotkněte dalšího pole
a proveďte výběr. Po dokončení čtyř polí adresy se dotkněte [OK].
3 Stejným způsobem zadejte zbytek potřebných nastavení TCP/IP.
• Připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu: Zadejte [Maska podsítě].
• Infrastruktura připojení /Ethernet: Zadejte [Maska podsítě], [Výchozí brána], [Primární server DNS]
a [Sekundární DNS Server]. V případě potřeby se dotkněte [Í]/[Î] pro pohyb nahoru/dolů.
4 Po dokončení potřebných nastavení se dotkněte [OK]. Poté pokračujte v následném postupu
kontrolou a uložením konfigurace (A 119).
Uložení konfigurace
1 Zkontrolujte konfiguraci přístupového bodu a potom se dotkněte [OK].
• Posuňte prstem nahoru/dolů nebo se dotkněte [Í]/[Î] pro procházení a kontrolu všech informací.
2 Zadejte název nového profilu konfigurace sítě.
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název (A 118) > [OK]
• Pokud si přejete, můžete nazvat profil konfigurace sítě více popisným názvem pro jeho snazší identifikaci.
3 Dotkněte se [OK] a uložte profil konfigurace sítě.
• Pokud jste vybrali profil konfigurace sítě, který obsahoval předchozí nastavení, tato budou přepsána novou
konfigurací, kterou jste kontrolovali v kroku 1.
4 Po zobrazení zprávy pro potvrzení se dotkněte [OK] a potom [X].
Připojení v režimu infrastruktury
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Nastavení připojení].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení připojení]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě a poté vyberte možnost [Infrastruktura].
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [i] > [Upravit] > [Infrastruktura]
• Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. V případě potřeby se dotkněte [Í]/[Î]
pro pohyb nahoru/dolů.
3 Dotkněte se jednoho z tlačítek a vyberte požadovanou metodu nastavení sítě.
• Pokračujte v nastavení pomocí procesu dle metody, kterou chcete použít (viz referenční stránky níže).
[WPS: Tlačítko] (A 120)
[WPS: Kód PIN] (A 120)
[Hledat přístupový bod] (A 121) 
[Ruční] (A 122)
119
Připojení k Wi-Fi síti
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS)
120
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) je nejsnazší způsob nastavení přístupového bodu Wi-Fi. Můžete tak učinit
jednoduchým stisknutím tlačítka (pokud je přístupový bod (bezdrátový router), ke kterému se chcete připojit,
vybaven tlačítkem WPS) nebo použitím kódu PIN vygenerovaného videokamerou.
Bezdrátové routery s tlačítkem WPS
1 Stiskněte a přidržujte tlačítko WPS na bezdrátovém routeru.
• Doba potřebná pro přidržení tlačítka WPS ve stisknuté poloze závisí na bezdrátovém routeru. Informace
vyhledejte v návodu k používání vašeho bezdrátového routeru a ujistěte se, že je aktivována funkce WPS
bezdrátového routeru.
2 Během 2 minut stiskněte [OK].
• Během zobrazení nápisu [Připojuji] na obrazovce můžete stisknout tlačítko [Zrušit] pro zrušení operace.
3 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 119).
POZNÁMKY
• Metoda [WPS: Tlačítko] nemusí pracovat správně, pokud je v oblasti více aktivních přístupových bodů.
V takovém případě zkuste použít [WPS: Kód PIN] nebo [Hledat přístupový bod] (A 121).
WPS s využitím kódu PIN
1 Poté, co vyberete [WPS: Kód PIN], videokamera na obrazovce vygeneruje a zobrazí 8místný
kód PIN.
2 Zadejte kód PIN na obrazovce nastavení WPS (kód PIN) bezdrátového routeru.
• U většiny bezdrátových routerů musíte mít pro přístup k obrazovce nastavení webový prohlížeč.
• Podrobné informace o tom, jak zpřístupnit nastavení bezdrátového routeru a jak aktivovat chráněné
nastavení Wi-Fi (WPS) s využitím kódu PIN naleznete v návodu k používání bezdrátového routeru.
3 Během 2 minut stiskněte [OK].
• Během zobrazení nápisu [Připojuji] na obrazovce můžete stisknout tlačítko [Zrušit] pro zrušení operace.
• Po úspěšném navázání komunikace se na obrazovce zobrazí opět předchozí obrazovka nabídky.
4 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 119).
Připojení k Wi-Fi síti
Hledání přístupových bodů
Videokamera automaticky detekuje přístupové body v blízkém okolí. Po výběru požadovaného přístupového
bodu potřebujete pro připojení videokamery pouze zadat heslo zvolené sítě. Více informací o síťovém názvu
přístupového bodu (SSID) a heslu viz návod k používání bezdrátového routeru nebo kontaktujte správce sítě
odpovědného za přístupové body.
Název sítě (SSID)
Šifrovaný přístupový bod
Aktuální přístupový bod / Celkový počet
detekovaných aktivních přístupových bodů
1 Poté, co vyberete možnost [Hledat přístupový bod], videokamera bude hledat aktivní přístupové
body v okolí a zobrazí seznam dostupných možností na obrazovce.
2 Dotkněte se požadovaného přístupového bodu.
• Posuňte prstem nahoru/dolů nebo se dotkněte [Í]/[Î] pro procházení nahoru a dolů.
• Pokud není přístupový bod šifrován (ikona C se nezobrazí), pokračujte s daným procesem konfigurace
přiřazení adresy IP (A 119).
3 Pokud je to nutné (v závislosti na šifrování přístupového bodu), dotkněte se jednoho z tlačítek pro
výběr WEP indexu.
4 Zadejte šifrovací klíč (heslo).
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo (A 118) > [OK]
5 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 119).
121
Připojení k Wi-Fi síti
Ruční nastavení
Pokud upřednostňujete tento postup, můžete ručně zadat podrobnosti Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.
Podle pokynů na obrazovce dokončete postup.
122
1 Zadejte SSID přístupového bodu (název sítě).
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název sítě (A 118) > [OK]
2 Vyberte metodu ověřování.
• Pokud jste vybrali možnost [Otevřít], dotkněte se [WEP] a pokračujte v procesu, nebo se dotkněte možnosti
[Bez šifrování] a pokračujte v procesu konfigurace přiřazení adresy IP (A 119).
3 Vyberte WEP index nebo metodu šifrování v závislosti na vybraném režimu ověřování.
• [Sdílený klíč]/[WEP]: Dotkněte se jednoho z tlačítek a vyberte WEP index.
• [WPA-PSK]/[WPA2-PSK]: Dotkněte se [TKIP] nebo [AES].
4 Zadejte šifrovací klíč (heslo).
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo (A 118) > [OK]
5 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 119).
POZNÁMKY
Platná hesla se mění v závislosti na metodě šifrování.
64bitové šifrování WEP:
5 znaků ASCII nebo 10 hexadecimálních znaků.
128bitové šifrování WEP: 13 znaků ASCII nebo 26 hexadecimálních znaků.
Šifrování AES / TKIP:
8 až 63 znaků ASCII nebo 64 hexadecimálních znaků.
* Poznámka: Znaky ASCII zahrnují číslice 0 až 9, písmena a až z, A až Z a některé diakritické znaky a speciální symboly.
Hexadecimální znaky zahrnují číslice 0 až 9 a písmena a až f, A až F.
Připojení ke kabelové síti (Ethernet)
Připojení ke kabelové síti (Ethernet)
Videokameru připojte k routeru nebo jinému zařízení připojenému do kabelové sítě (Ethernet) pomocí běžně
prodávaného ethernetového kabelu. Použijte kabel LAN kategorie 5e nebo lepší, stíněné kroucené dvoulinkové
(STP) ethernetové kabely kompatibilní s gigabitovým Ethernetem (1000BASE-T) a poskytující dobré stínění.
Provozní režimy:
Zdířka (Ethernet)
Indikátor přístupu k síti Ethernet
Port sítě Ethernet
na síťovém zařízení
Kabel sítě Ethernet
(běžně prodávaný)
1 Zapojte komerčně dostupný kabel sítě Ethernet do zdířky sítě
a do portu sítě Ethernet na síťovém zařízení.
(Ethernet) na videokameře 
2 Vyberte možnost [Nastavení připojení].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení připojení]
3 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě a poté vyberte možnost [Ethernet].
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [i] > [Upravit] > [Ethernet]
• Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. V případě potřeby se dotkněte [Í]/[Î]
pro pohyb nahoru/dolů.
4 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 119).
123
Výběr síťového připojení a změna nastavení sítě
Výběr síťového připojení a změna nastavení sítě
Provozní režimy:
124
Výběr síťového připojení
Můžete uložit až 4 profily konfigurace sítě. Pokud jste zrovna uložili novou konfiguraci sítě, bude tato již
automaticky vybrána, proto pokračujte v procesu a vyberte jiný profil konfigurace.
1 Vyberte možnost [Nastavení připojení].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení připojení]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě.
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [L] > [X]
Změna nastavení sítě
Nastavení aktuálně vybraného profilu konfigurace sítě můžete kontrolovat a v případě potřeby upravovat
i po výchozím nastavení. Ruční změna nastavení vyžaduje pokročilejší znalosti Wi-Fi a nastavení sítě.
1 Vyberte možnost [Nastavení připojení].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení připojení]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě.
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [i]
• Zobrazí se aktuální síťová nastavení. Posuňte prstem nahoru/dolů nebo se dotkněte [Í]/[Î] pro procházení
a kontrolu všech informací.
3 Chcete-li změnit nastavení sítě, dotkněte se [Upravit] a poté [Infrastruktura], [Přístupový bod kamery]
nebo [Ethernet].
• Změňte nastavení způsobem popsaným v předcházejících částech.
Připojení infrastruktury (A 119, z kroku step 3)
Připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu (A 118, z kroku 3)
Připojení sítě Ethernet: Připojte síťové zařízení (krok 1, A 123) a změňte nastavení IP (A 119).
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Po připojení videokamery k síti (Wi-Fi nebo kabelová síť přes zdířku
(Ethernet)), můžete ovládat videokameru
vzdáleně pomocí funkce Browser Remote, webové aplikace, na kterou lze přistupovat z webového prohlížeče
nebo síťových zařízení*. Při používání funkce Browser Remote můžete kontrolovat obraz živého náhledu
videokamery a ovládat různá nastavení záznamu. Na obrazovce aplikace Browser Remote můžete také
kontrolovat zbývající čas záznamu na SD kartu, zbývající dobu baterie a časový kód videokamery.
* Podrobné informace o kompatibilních zařízeních, operačních systémech, webových prohlížečích atd. najdete na webových
stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Provozní režimy:
Nastavení aplikace Browser Remote
Můžete nastavit jedinečný identifikační kód videokamery a určit port, který bude aplikace Browser Remote
používat při přístupu k videokameře prostřednictvím sítě. Číslo portu (protokol HTTP) používaného aplikací
Browser Remote je obvykle 80, ale v případě potřeby lze tento port změnit. ID videokamery se zobrazuje na
obrazovce Browser Remote a usnadňuje odlišení, kterou videokameru aplikace ovládá v případě, že se jedná
o natáčení s využitím více kamer.
1 Vyberte [Nastavení vzdál. prohlížeče].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení vzdál. prohlížeče]
2 Pro změnu čísla portu se dotkněte tlačítka [i] vedle [Port No.].
• Dotkněte se [Í] nebo [Î] a nastavte hodnotu pro první pole čísla portu a poté se dotkněte dalšího pole
a proveďte výběr. Po dokončení všech polí čísla portu se dotkněte [OK].
3 Zadejte ID videokamery.
• [Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný text (A 118) > [OK]
4 Dotkněte se [L] a poté [X].
125
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Spuštění aplikace Browser Remote
Po dokončení síťového připojení můžete spustit aplikaci Browser Remote na webovém prohlížeči* libovolného
síťového zařízení** připojeného do stejné sítě.
126
* Je vyžadován webový prohlížeč s podporou JavaScriptu a povolenými soubory cookie.
** Podrobné informace o kompatibilních zařízeních, operačních systémech, webových prohlížečích atd. najdete na webových
stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Přípravy na videokameře
1 Vyberte požadované síťové připojení (A 124).
• Použijte připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu nebo sítě Ethernet.
2 Aktivujte funkci Browser Remote.
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Aktivovat] > [Vzdálený prohlížeč]
• Pomocí připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu bude videokamera fungovat jako
bezdrátový přístupový bod. Pomocí připojení sítě Ethernet připojte videokameru k požadované síti, 
k tomu použijte kabel sítě Ethernet.
• Ikona typu připojení a
se zobrazí v pravé části obrazovky. Když změní ikony barvu na bílou,
je videokamera připravena k příjmu příkazů z aplikace Browser Remote.
3 V případě potřeby zobrazte nastavení videokamery pro dokončení připojení.
[L] > [Zobrazit informace]
• Zobrazí se aktuální nastavení aplikace Browser Remote a síťová nastavení. V případě potřeby se dotkněte
[Í]/[Î] pro pohyb nahoru/dolů.
• Pro připojení Wi-Fi zařízení pomocí připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu budete
potřebovat SSID videokamery (název sítě). Pro používání aplikace Browser Remote budete potřebovat URL
videokamery.
4 Pro zavření nabídky se dotkněte [L] a poté [X].
Na síťovém zařízení
1 Připojte k videokameře síťové zařízení.
• Pomocí připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu vyberte SSID videokamery (název sítě)
v nastaveních Wi-Fi. Pomocí připojení sítě Ethernet připojte zařízení ke stejnému přístupovému bodu jako
videokameru.
2 Na síťovém zařízení spusťte webový prohlížeč.
3 Zadejte URL videokamery přesně, jak je uvedeno na informační
obrazovce videokamery.
• Zobrazí se obrazovka aplikace Browser Remote.
• Jakmile je aplikace Browser Remote správně připojena k videokameře,
indikátor síťového připojení
se bude neustále rozsvěcovat a zhasínat
ve smyčce.
• Jestliže je nastavené ID videokamery, zobrazí se na obrazovce aplikace Browser Remote v době, kdy není
aktivován živý náhled.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Volba jazyka
127
ID videokamery
Indikátor síťového
připojení
4 Vyberte jazyk pro aplikaci Browser Remote.
• Dotkněte se ikony výběru jazyka a vyberte požadovaný jazyk ze seznamu. Zvolený jazyk
se používá především při zobrazování zpráv v aplikaci. Tlačítka aplikace se zobrazují
pouze v angličtině nezávisle na vybraném jazyce.
• Mějte na paměti, že ne všechny jazyky podporované videokamerou jsou podporovány
aplikací Browser Remote.
5 K ovládání videokamery použijte ovládací prvky aplikace Browser Remote.
• Na následujících stránkách naleznete popis jednotlivých ovládacích prvků. Detailní popis
ovládání naleznete na odkazové stránce každé funkce.
6 Jakmile ukončíte používání aplikace Browser Remote, vypněte ji na videokameře.
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Aktivovat] > [Vypnout]
• Ikony sítě se zbarví žlutě a poté zmizí z obrazovky, a propojení s aplikací je přerušeno.
POZNÁMKY
• Obraz živého náhledu se nezobrazí v aplikaci Browser Remote v době, kdy se na videokameře zobrazují
barevné čáry.
• V závislosti na použité síti a síle signálu Wi-Fi (pro připojení Wi-Fi) může docházet ke zpoždění v obnovování
obrazu živého náhledu a dalších nastavení.
• Pokud je aplikace Browser Remote nastavena na jiný jazyk než je jazyk používaný pro síťové zařízení, aplikace
se nemusí zobrazovat správně.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Používání aplikace Browser Remote
128
Aplikace Browser Remote má 2 obrazovky. Hlavní obrazovka, [v], se používá pro vzdálené ovládání
videokamery v režimu záznamu. Základní obrazovka, [ ], umožňuje uživatelům pouze ovládat zoom nebo
spouštět/zastavit záznam pomocí smartphonu nebo jiného zařízení s malou obrazovkou.
Následující části popisují ovládací prvky aplikace Browser Remote. Podrobné informace a platná omezení funkcí
naleznete v popisech jednotlivých funkcí.
POZNÁMKY
• Aplikace Browser Remote nepodporuje vícedotyková gesta.
Hlavní obrazovka nahrávání pro dálkové ovládání [v]
Při použití počítače, tabletu nebo jiných zařízení s velkými obrazovkami nabízí tato obrazovka všechny dostupné
ovládací prvky pro dálkové ovládání videokamery pomocí aplikace Browser Remote
7
8*
9 10
1*
2*
3*
4
5
6
11* 12 13 14
15
16
* Informace zobrazované na obrazovce / pouze indikace. Obsah ani hodnotu nelze měnit pomocí aplikace Browser Remote.
1 Obrazovka živého náhledu
Zobrazuje obraz živého náhledu videokamery. Pokud není obraz živého náhledu zapnutý, ID videokamery se
zobrazí zde. Obraz živého náhledu videokamery se nezobrazí, pokud je videokamera nastavena na interní
záznam s konfigurací videa 3840 x 2160 při 50.00P (A 47) a [£ Nastavení displeje] > [Max rozlišení
HDMI] je nastaveno na [3840x2160] (A 110).
2 Informace o záznamu
4:
STBY`, REC`:
, :
z:
¸,
:
0000x0000:
Duální záznam (A 49).
Povel pro záznam (A 110).
Záznam zpomaleného a rychlého záběru (A 50).
Předtočení (A 90).
Formát filmu (A 47)
Rozlišení (A 47).
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
3 Indikátor připojení
Jakmile je aplikace Browser Remote správně připojena k videokameře, body na indikátoru se budou neustále
rozsvěcovat a zhasínat ve smyčce.
4 Tlačítko [LIVE VIEW]
129
Dotykem na tlačítko zobrazte živý náhled videokamery na obrazovce Browser Remote.
5 Tlačítko [D Touch Focus] (Zaostření na dotek)
Dotkněte se tlačítka a odblokujte (povolte) režim zaostření na dotek.
6 Tlačítko [REC]
Dotkněte se tlačítka a spusťte záznam. Při nahrávání se střed tlačítka zbarví červeně.
Opětovným dotykem tlačítka záznam zastavíte.
7 Výběr obrazovek aplikace Browser Remote
Dotkněte se [v] a otevřete hlavní obrazovku nahrávání pro dálkové ovládání nebo se dotkněte [ ]
a otevřete základní obrazovku pro zařízení s malou obrazovkou (A 132).
8 Zbývající kapacita akumulátoru (A 45)
9 Volba jazyka (A 127)
10 Tlačítko blokování tlačítek
Dotkněte se ikony a zablokujte obrazovky aplikace Browser Remote, pokud chcete předejít nechtěným
změnám v nastavení.
11 SD karty a přibližná zbývající doba nahrávání
Aktuálně vybraná SD karta je indikována značkou Ð vedle ikony.
Zbývající doby nahrávání jsou přibližné a jsou vypočtené na základě aktuálně používané konfiguraci videa.
12 Tlačítko [SLOT SELECT] (Výběr karty)
Dotkněte se tlačítka a vyberte jinou SD kartu, pokud jsou v obou slotech SD karty přítomny.
13 Režim snímání (A 67) / Infračervený záznam (A 91) / Režim AUTO (A 29)
Pokud je aktivován infračervený záznam nebo je videokamera nastavena na režim
vybrat.
, režim snímání nelze
14 Aktuální nastavení videokamery
Tento panel zobrazuje přehled aktuálně používaných nastavení videokamery. Tato nastavení můžete měnit
pomocí ovladačů na panelu podrobných nastavení videokamery (16) na pravé straně.
[ND]: filtr ND
[Shutter]: rychlost závěrky
[y]: kompenzace expozice
[WB]: vyvážení bílé
[Iris]: clonové číslo
[Gain]: hodnota zisku
15 Časový kód (A 77) a operace záznamu (A 44) (stejné jako na videokameře)
16 Panel podrobných nastavení videokamery (A 130)
Dotkněte se jedné karty ve spodní části a vyberte nastavení videokamery, která chcete změnit:
[White Balance]:
[Exposure]:
[Zaostření]:
[Zoom]:
Režim vyvážení bílé a související nastavení.
Nastavení týkající se expozice - clona, čas závěrky a zisk.
Nastavení vztahující se k zaostření.
Operace zoomu.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Hlavní obrazovka nahrávání pro dálkové ovládání: Panel podrobných nastavení videokamery
Následující části popisují používání ovladačů na panelu podrobných nastavení videokamery. Podrobné informace
a platná omezení funkcí naleznete v popisech jednotlivých funkcí.
130
Změna vyvážení bílé
Dotkněte se karty [White Balance] na panelu podrobných nastavení videokamery.
1
1 Tlačítko automatického vyvážení bílé
2
Dotkněte se [
] a nastavte videokameru do režimu automatického
vyvážení bílé (AWB).
2 Tlačítka uživatelského vyvážení bílé
Dotkněte se [ ] nebo [ ].
Registrace uživatelského vyvážení bílé: Nasměrujte videokameru na šedou
kartu nebo na bílý předmět bez vzoru tak, aby vyplňovaly střed obrazovky
živého náhledu a dotkněte se [Å]. Použijte stejné světelné podmínky, jaké
plánujete pro vlastní záznam.
Během tohoto procesu bude ikona v tlačítku rychle blikat. Když přestane
blikat, proces je dokončen a bude aplikováno uživatelské vyvážení bílé.
3
4
3 Přednastavené nastavení vyvážení bílé
Dotkněte se [¼] nebo [É].
4 Nastavení barevné teploty
Dotkněte se [ ]. Dotkněte se tlačítka teploty chromatičnosti na pravé straně, vyberte požadovanou hodnotu
ze seznamu a poté se dotkněte [ ].
Změna nastavení týkajících se expozice
Dotkněte se karty [Exposure] na panelu podrobných nastavení videokamery.
1 Tlačítko [Mode] (režim snímání)
Dotkněte se tlačítka, dotkněte se ikony požadovaného režimu snímání
(A 67) a poté se dotkněte [ ].
2 Tlačítka filtru ND
• Dotkněte se [–] nebo [+] a změňte denzitu filtru ND (zobrazeno nad
tlačítky). Můžete se také dotknout aktuálního nastavení filtru ND, poté
vyberte požadované nastavení ze seznamu (nebo se dotkněte [–]/[+])
a poté se dotkněte [ ].
3 Tlačítka týkající se clony
• Dotkněte se [–] nebo [+] a změňte hodnotu clonového čísla (zobrazeno
nad tlačítky). Můžete se také dotknout aktuálního nastavení clonového
čísla, poté vyberte požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se
dotkněte [–]/[+]) a poté se dotkněte [ ].
1
2
3
4
5
6
4 Tlačítka týkající se rychlosti závěrky
• Dotkněte se [–] nebo [+] a změňte rychlost závěrky (zobrazeno nad tlačítky). Můžete se také dotknout
aktuálního nastavení rychlosti závěrky, poté vyberte požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se dotkněte
[–]/[+]) a poté se dotkněte [ ].
5 Tlačítka týkající se zisku
• Dotkněte se [–] nebo [+] a změňte hodnotu zisku (zobrazeno nad tlačítky). Můžete se také dotknout
aktuálního nastavení hodnoty zisku, poté vyberte požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se dotkněte 
[–]/[+]) a poté se dotkněte [ ].
6 Tlačítka úpravy expozice
Dotkněte se [–] nebo [+] a proveďte kompenzaci expozice. Můžete se také dotknout aktuální hodnoty
kompenzace expozice, poté vyberte požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se dotkněte [–]/[+]) a poté se
dotkněte [ ].
V případě potřeby se dotkněte volby [ ] a zablokujte expozici.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Úprava zaostření a používání funkcí spojených se zaostřením
Dotkněte se karty [Zaostření] na panelu podrobných nastavení videokamery.
1
2
3
1 Tlačítko režimu zaostření
2 Tlačítko [Focus Guide] (funkce duálních pixelů Průvodce ostřením)
131
3 Tlačítko [Cancel Tracking]
4 Tlačítka ručního zaostřování
Ruční zaostřování
1 Dotkněte se tlačítka režimu zaostřování, dotkněte se [MF] a poté se 
dotkněte [ ].
• Stisknutím [AF] vrátíte videokameru do režimu kontinuálního AF.
2 Dotykem na jedno z tlačítek ručního zaostřování na straně [Near] zaostříte blíže,
stisknutím jednoho z tlačítek na straně [Far] zaostříte dále. K dispozici jsou tři
úrovně nastavení – [ ]/[ ] je nejmenší a [ ]/[ ] je největší.
Průvodce ostřením
1 V režimu ručního zaostřování se dotkněte tlačítka [Focus Guide Off].
2 Dotkněte se [On] a zobrazte průvodce ostřením (A 53), poté se dotkněte [
].
Zaostření dotykem
V režimu automatického zaostřování se můžete dotknout objektu, který se objeví na obrazovce živého náhledu
aplikace Browser Remote, a vybrat jej tak pro zaostření.
1 Ujistěte se, že byla funkce zaostření dotykem odblokována a že se ikona D zobrazuje v tlačítku (A 129).
2 Dotkněte se požadovaného objektu v obrazovce živého náhledu.
• V závislosti na použitém režimu zaostření se zobrazí rámeček AF na vybraném objektu.
POZNÁMKY
• Chcete-li zastavit sledování a zaostřování na vybraný objekt, dotkněte se tlačítka [Cancel Tracking].
Nastavení zoomu
Dotkněte se karty [Zoom] na panelu podrobných nastavení videokamery.
1 Dotykem na jedno z tlačítek pevné pozice zoomu na straně [Tele] obraz
přiblížíte, stisknutím jednoho z tlačítek na straně [Wide] obraz oddálíte.
• Můžete se také dotknout tlačítek ručního zoomu [ ]/[ ].
POZNÁMKY
• Pokud používáte nízkou rychlost zoomu, může chvíli trvat, než se
objektiv začne pohybovat.
Tlačítka
ručního
zoomu
Pevné
pozice
zoom
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Základní obrazovka[ ]
132
Pokud používáte chytrý telefon nebo jiné zařízení s menší obrazovkou, tento obraz
nabízí pouze malou obrazovku živého náhledu pro finální potvrzení, ovládání
zoomu a tlačítko [REC] ke spuštění a zastavení záznamu.
Chcete-li otevřít základní obrazovku, dotkněte se ikony [ ] v horní části
obrazovky aplikace Browser Remote.
IP datový tok
IP datový tok
Po připojení kamery k síti můžete z kamery vysílat živé video a zvuk* přes IP do kompatibilního dekodéru** IP
videa připojeného k síti. Pomocí IP datového toku můžete živě vysílat nebo odesílat reportáže z míst s
nekvalitním síťovým připojením.
Když je aktivní IP datový tok, deaktivuje se interní záznam na kartu a režim pouze externího záznamu
([ø Pouze ext záznam (SDI)] (m) nebo [ù Pouze ext záznam (HDMI)], A 109).
* Pouze 2 kanály. Při záznamu 4kanálového zvuku můžete zvolit, které dva kanály chcete vysílat přes IP.
**Může se jednat o vyhrazené zařízení pro přenos videa nebo o softwarový dekodér na počítači. Podrobné informace o
kompatibilních dekodérech naleznete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Konfigurace videa vysílaného přes IP
Konfigurace vysílání
Formát videa
(komprese)
XF-AVC, MP4
(komprese MPEG-4 AVC/H.264)
Video
Datový tok
Rozlišení
Rychlost snímání
9 Mb/s, 4 Mb/s
1920x1080
50.00i
Audio
MPEG-2 AAC,
256 kbps, 2 kanály
Provozní režimy:
Nastavení IP datového toku
Než budete moci vysílat video přes IP, musíte nakonfigurovat nastavení související s přenosem, jako například
protokol nebo číslo portu, které se má použít. Můžete také vybrat konfiguraci vysílaného videa.
Nastavení videokamery
1 Nakonfigurujte připojení k síti přes Ethernet (A 123).
2 Vyberte [Nastavení IP datového toku].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení IP datového toku]
3 Konfiguraci vysílání videa vyberte dotykem na tlačítko [i] vedle [Výstupní signál streamingu].
• Vyberte požadovanou volbu a potom se dotkněte [L].
4 Kanály pro vysílání zvuku vyberte dotykem tlačítka [i] vedle [Kanály audio výstupu].
• Vyberte požadovanou volbu a potom se dotkněte [L].
5 Dotkněte se tlačítka [i] vedle [Protokol].
• Vyberte požadovanou volbu a potom se dotkněte [X].
• Pokud jste vybrali [RTP+FEC], proveďte nastavení korekce chyb (A 134).
Volby
[UDP]:
Tento protokol dává prioritu vysokým rychlostem přenosu, ale nezaručuje spolehlivost přenosu / integritu
dat. Ztracené nebo zpožděné IP pakety budou ignorovány.
[RTP]:
Standardní protokol pro vysílání videa/zvuku přes internet. Ztracené nebo zpožděné IP pakety budou
ignorovány.
[RTP+FEC]: Toto nastavení využívá protokol RTP a přidává vrstvu korekce chyb FEC, aby příjemce* mohl obnovit
ztracené nebo zpožděné IP pakety.
* Vyžaduje dekodér kompatibilní s korekcí chyb FEC.
Nastavení přijímače
1 Vyberte [Nastavení IP datového toku].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení IP datového toku]
133
IP datový tok
2 Dotkněte se tlačítka [i] vedle [Cíl. IP adresa] a zadejte IP adresu přiřazenou dekodéru.
• Dotkněte se [Í] nebo [Î] a nastavte hodnotu pro první pole adresy a poté se dotkněte dalšího pole
a proveďte výběr. Po dokončení čtyř polí adresy se dotkněte [OK].
134
3 Pro změnu čísla portu se dotkněte tlačítka [i] vedle [Cíl. číslo portu].
• Dotkněte se [Í] nebo [Î] a nastavte hodnotu pro první pole čísla portu a poté se dotkněte dalšího pole
a proveďte výběr. Po dokončení všech polí čísla portu se dotkněte [OK].
• Doporučuje se použít výchozí číslo portu.
Nastavení korekce chyb FEC
1 Vyberte [Nastavení IP datového toku].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení IP datového toku]
2 Pro změnu čísla portu použitého pro pakety FEC, dotkněte se tlačítka [i] vedle [Číslo portu FEC].
• Dotkněte se [Í] nebo [Î] a nastavte hodnotu pro první pole čísla portu a poté se dotkněte dalšího pole
a proveďte výběr. Po dokončení všech polí čísla portu se dotkněte [OK].
• Doporučuje se použít výchozí číslo portu.
3 Pro změnu intervalu paketů FEC se dotkněte tlačítka [i] vedle [Interval FEC].
• Vyberte požadovanou volbu a potom se dotkněte [X].
Streamování videa přes IP
1 Připojte dekodér k síti a proveďte potřebná nastavení přijímače, aby byl dekodér připraven přijímat
video přes IP.
• Podrobné informace jsou uvedeny v návodu k používání daného fyzického nebo softwarového dekodéru.
2 Vyberte požadovanou síť (A 123).
• Pomocí připojení sítě Ethernet připojte videokameru k požadované síti, k tomu použijte kabel sítě Ethernet.
3 Na kameře aktivujte vysílání přes IP.
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Aktivovat] > [IP datový tok]
4 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [Ano].
• Po zavření nabídky se v horní části obrazovky zobrazí
video na vybrané síti.
a
. Když ikona zbělá, začne kamera vysílat
5 Po skončení vysílání požadovaného videa vypněte síťové funkce.
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Aktivovat] > [Vypnout]
• Ikony sítě se zbarví žlutě a poté zmizí z obrazovky.
POZNÁMKY
• Když je aktivní IP stream, bude kamera vysílat video a zvuk přes IP síť bez ohledu na přijímač. Vysílaná data
nejsou kódovaná. Dbejte na nastavení správné IP adresy a předem vyzkoušejte, zda dekodér přijímače
skutečně přijímá signály.
• V závislosti na použité síti a podmínkách připojení může docházet ke ztrátě nebo zdržení paketů.
• Po 24 hodinách souvislého streamování videa videokamera streamování na okamžik přeruší a znovu ho
automaticky restartuje.
Přenos souborů pomocí FTP
Přenos souborů pomocí FTP
Klipy, zaznamenané videokamerou, můžete přenášet do jiného zařízení připojeného do sítě pomocí 
protokolu FTP.
Následující popisy předpokládají zapnutí FTP serveru, jeho připravenost a správnou konfiguraci.
Provozní režimy:
Nastavení serveru FTP a Nastavení přenosu
Před přenesením klipů do připojeného zařízení budete potřebovat zkonfigurovat nastavení serveru FTP a další
nastavení související s prací se složkami a soubory. Je-li třeba, kontaktujte administrátora sítě, který má na
starosti FTP server.
1 Vyberte [Nastavení přenosu FTP].
> [B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení přenosu FTP]
2 Pro zadání cílového serveru FTP se dotkněte tlačítka [i] vedle [Server FTP].
[Upravit] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný text (adresa IP nebo jméno hostitele)
(A 118) > [OK]
3 Stejný způsobem zadejte [FTP: uživatelské jméno], [FTP: heslo] a [Cílová složka].
4 Pro zadání čísla portu FTP se dotkněte tlačítka [i] vedle [Port No.].
• Dotkněte se [Í] nebo [Î] a nastavte hodnotu pro první pole čísla portu a poté se dotkněte dalšího pole
a proveďte výběr. Po dokončení všech polí čísla portu se dotkněte [OK].
5 Vyberte, zda chcete aktivovat pasivní režim.
[i] tlačítko vedle [Pasivní režim] > [Zapnout] nebo [Vypnout] > [L]
• [Vypnout] je standardní nastavení pro většinu případů. [Zapnout] (pasivní režim) je vhodnější pro přenosy FTP
v rámci sítě za bránou firewall.
6 Vyberte, zda chcete vytvořit novou složku pro každé datum přenosu.
Tlačítko [i] vedle [Nová složka podle data] > [Zapnout] nebo [Vypnout] > [L]
7 Vyberte, jak zpracovávat přenosy souborů, pokud již na serveru existuje jiný soubor se stejným
názvem.
Tlačítko [i] vedle [Stejně pojmen. soubory] > Požadovaná volba > [L]
8 Dotkněte se [L] a poté se dotkněte [X].
POZNÁMKY
• Pokud je to nutné, můžete zkontrolovat aktuální server FTP a nastavení přenosů FTP pomocí nastavení 
[B ! Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Zobrazit informace].
Možnosti pro [Nová složka podle data]
[Zapnout]:
[Vypnout]:
Pro každou operaci přenosu se vytvoří nová vnořená složka v cílové složce přenosu
“YYYYMMDD\HHMMSS”.
Všechny soubory budou přeneseny do složky nastavené jako [Cílová složka] v nastavení FTP
serveru.
Možnosti pro [Stejně pojmen. soubory]
[Přepsat]:
[Skok]:
Pokud již v cílové složce existuje soubor se stejným názvem, soubor se přenese a přepíše
libovolný soubor se stejným názvem v cílové složce.
Pokud již v cílové složce existuje soubor se stejným názvem, soubor se nepřenese.
135
Přenos souborů pomocí FTP
Přenos klipů (FTP přenos)
1 Vyberte požadované síťové připojení (A 124).
136
• Použijte připojení infrastruktury nebo sítě Ethernet.
• Pomocí připojení sítě Ethernet připojte videokameru k požadované síti, k tomu použijte kabel sítě Ethernet.
2 Otevřete požadované indexové zobrazení klipu (A 99).
3 Vyberte [Přenos FTP].
[FUNC] > [Přenos FTP]
4 Dotkněte se požadované volby a potom [Ano].
• Vyberete-li [Vybrat], potom následujícím postupem vyberte jednotlivé klipy, které chcete přenést, a to před
dotykem na [Ano].
• Pokud je připojení k serveru FTP dokončeno, všechny relevantní klipy budou přeneseny na server FTP.
• Dotykem na [Stop] přerušíte probíhající operaci. Operace se zastaví po přenosu aktuálního klipu.
5 Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte [OK].
Výběr individuálních klipů
1 Dotkněte se jednotlivých klipů, které chcete přenést.
• U klipů, kterých jste se dotkli, se bude zobrazovat zaškrtávací znaménko !. Celkový počet vybraných klipů
se zobrazuje vedle ikony ".
• Dotkněte se vybraného klipu pro odstranění zaškrtávacího znaménka. Pro odstranění všech zaškrtávacích
znamének se dotkněte možnosti [Odebrat vše] > [Ano].
2 Po výběru všech vybraných klipů se dotkněte [OK].
Volby
[Vybrat]:
Vyberte jednotlivé klipy, které chcete přenést.
[Všechny klipy]: Přenese všechny klipy.
DŮLEŽITÉ
• Při přenosu souborů dbejte následujících upozornění. Nebudete-li se jimi řídit, může dojít k přerušení přenosu
a v cílovém místě pro přenos souborů zůstanou neúplné soubory.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
• Pokud v cílovém místě přenosu zůstanou neúplné soubory, zkontrolujte obsah a před jejich odstraněním se
ujistěte, že je můžete odstranit.
POZNÁMKY
• Přenos souborů může trvat delší dobu; závisí to na nastavení a schopnostech přístupového bodu.
8
Doplňkové informace
137
Volby nabídky
Podrobnosti, jak vybrat položky, viz Použití nabídek (A 35). Podrobnosti o každé funkci naleznete na odkazové
straně. Volby nastavení tučným písmem indikují výchozí hodnoty. V závislosti na provozním režimu videokamery
a dalších aktuálních nastaveních nemusí být některé položky menu dostupné. Takové položky menu se
nezobrazí nebo se zobrazí na obrazovce menu v šedé barvě.
Chcete-li přejít přímo na stránku příslušné nabídky:
[v Nastavení kamery]
[É Nastavení přehrávání]
[ÆNastavení záznamu]
(A 138)
(A 140)
(A 140)
[¡ Nastavení zvuku]
[£ Nastavení displeje]
[B Nastavení systému]
(A 141)
(A 142)
(A 143)
Nabídka FUNC
Nabídka FUNC (režim
)
Položka nabídky
[
[
Clona]
Čas závěrky]
Možnosti nastavení a další informace
Volič nastavení clonového čísla, F2.8 až F11;
Tlačítko vzoru Zebra*: [
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
(A 68)
Volič nastavení rychlosti závěrky, 1/6 až 1/2000;
Tlačítko vzoru Zebra*: [
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
(A 67)
[
Zesílení]
Volič nastavení hodnoty zisku, 0.0 dB to 39.0 dB;
Tlačítko vzoru Zebra*: [
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
(A 68)
[
Limit AGC]
[n] (nastavit limit): Vypnout/zapnout (Vypnout),
pokud [n] je zapnuto – volič nastavení limitu AGC, 0,0 dB až 38,0 dB ([0.0db]).
(A 66)
[y Komp. expozice]
Rámeček AE na dotek, [i] (Nastavení AE na dotek): [ Normální], [ Zvýraznění];
Tlačítko vzoru Zebra*: [
Vypnout], [z 70%], [{ 100%]
[ ] (Zámek AE): Zapnout/vypnout (vypnout),
pokud je [ ] zapnuté – volič nastavení kompenzace expozice ([AE ±0]).
(A 70)
[Vyvážení bílé]*
[Ã Auto nastavení], [¼ Denní světlo], [É Žárovka], [ Barevná teplota],
[ Nastavení 1], [ Nastavení 2];
[i] (dodatečné nastavení): volič nastavení teploty chromatičnosti1 ([5600K]) nebo
[Vyváž. bílé] pro registraci nastavení uživatelského vyvážení bílé2.
(A 74)
1
2
Pouze pokud je vybráno [
Pouze pokud je vybráno [
Vypnout], [
Barevná teplota].
Nastavení 1] nebo [
Nastavení 2].
[BLC vždy zapnuto]*
[
Zapnout]
[< Zaostření]
[m Automat.], [n Ručně],
pokud je vybráno [n] – tlačítko přednastavení zaostření;
Rámeček funkce AF na dotek;
[i] (nastavení zvýraznění obrysů): [Peaking a ČB], [Hrocení barvy], 
[O] (zvýraznění obrysů): Zapnout/vypnout (vypnout).
(A 71)
(A 52)
[^ Zvětšení]
[OK] (zobrazit zvětšenou obrazovku)
(A 55)
[R Zoom]
Ovladače zoomu na obrazovce, [PHOTO] (fotografovat), [REC]/[STOP] (záznam klipu);
[£]/[
] (sledování): Zapnout/vypnout (vypnout);
[
] (digitální telekonvertor): Zapnout/vypnout (vypnout).
(A 62)
Volby nabídky
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Vzhledy]*
138
[
Standardní], [
Wide DR], [
Černobíle];
[i] 3 (jemná úprava): [Ostrost], [Kontrast], [Hloubka barev].
3
[¡ Zvuk]
(A 76)
Dostupné možnosti, výchozí hodnoty a rozsahy úprav se liší v závislosti na aktuálním nastavení [Vzhledy].
Úrovně zvuku pro zvukové kanály CH1 až CH4; [
Automat.], [ö Ruční],
(A 84)
pokud je vybrána možnost [ö Ruční] – úprava úrovně zvuku [Ï], [Ð]: 00 až 100 (50).
* Tlačítko ukazuje ikonu aktuálního nastavení.
Nabídka FUNC (režim
)
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
Pro klipy:
[y] Indexové zobrazení
[Kopírovat (6'7)], [Kopírovat
(7'6)]
—
(A 105)
Ü
(A 103)
—
(A 136)
—
Ü
(A 104)
[}] Indexové zobrazení
Zobrazení jedné fotografie
<název složky>,
[Vybrat], [Všechny klipy]
[Odstranit]
[Přenos FTP]
[Vybrat], [Všechny klipy]
[Střih]
Pro fotografie:
[Kopírovat (6'7)], [Kopírovat
(7'6)]
<název složky>,
[Vybrat], [Všechny snímky]
[Odstranit]
Jeden klip (pauza přehrávání)
Ü
(A 105)
Ü
(A 103)
Nabídky nastavení
Nabídka [v Nastavení kamery] (pouze režim
)
Položka nabídky
[Digitální zoom]
Možnosti nastavení a další informace
[j Vypnout], [
Advanced], [q 300x], [
Dig. telekonvertor]
Určuje činnost digitálního zoomu. Barva indikátoru zoom indikuje poměr zoomu.
• Při použití digitálního zoomu se obraz digitálně zpracovává, proto se s rostoucím přiblížením
zhoršuje rozlišení obrazu.
• Nastavení není k dispozici, pokud je [Konverzní objektiv] nastaven na [¿ WA-U58].
• Funkce [
Advanced] není dostupná v těchto případech:
- Když je rozlišení 3840x2160.
- Když je rozlišení 1920x1080, je aktivovaný pomalý a rychlý záznam a rychlost snímání
a zpomalený záběr jsou nastaveny na jednu z následujících kombinací: x0,5/50.00P, 
x0,25/25.00P.
[Úroveň rychlosti zoomu]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
(A 60,
62)
[Rychlost zoomu páčkou]
[Y] (proměnná rychlost), [X] (konstantní rychlost),
pokud je vybráno [X] – stupnice nastavení rychlosti zoomu: 1 až 16 (8)
(A 60)
[Rychl zoomu ovl na rukojeti]
[j] (vypnout), [X] (konstantní rychlost),
pokud je vybráno [X] – stupnice nastavení rychlosti zoomu: 1 až 16 (8)
(A 61)
[Wireless Ctrlr Rychlost zoomu]
Stupnice nastavení rychlosti zoomu: 1 až 16 (8)
(A 62)
[Vysokorychlostní zoom]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 61)
[AF režim]
[
(A 55,
56)
[Velikost rámečku AF]
[k Automat.], [r Velké], [s Malé]
(A 56)
[Rychlost AF]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
(A 57)
AF-posílený MF], [
Kontinuální]
Volby nabídky
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Odezva AF]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
(A 57)
[Rozpozn. a sledování tváře]
[i Zap. }], [j Vypnout]
(A 57)
[Průvodce ostřením]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 53)
[Předvolená rychlost ostření]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
(A 53)
Určuje rychlost změny zaostření při přechodu do přednastavené pozice.
[Auto korekce protisvětla]
[i Zapnout], [j Vypnout]
[Automat. delší čas]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 71)
Videokamera automaticky zvolí pomalé rychlosti závěrky pro dosažení světlejší scény na místech
s nedostatečným osvětlením.
• Pokud je toto nastavení na [i Zapnout], nejvyšší použitá rychlost závěrky je: 1/25 (50.00P)
nebo 1/12 (25.00P).
, když je režim snímání
• Automatickou pomalou závěrku lze aktivovat pouze během režimu
nastaven na ’ nebo když je aktivován infračervený záznam.
• Pokud se za obrazem objevuje tzv. stopa, nastavte automatickou pomalou závěrku na [j
Vypnout].
[Redukce blikání]
[j Vypnout], [k Automat.]
Když je toto nastavení nastaveno na volbu [k Automat.], videokamera automaticky detekuje
a redukuje blikání.
• Při nahrávání pod světelnými zdroji, jako jsou zářivky a rtuťové nebo halogenové výbojky, může
obrazovka v závislosti na rychlosti závěrky blikat. Blikání se můžete vyvarovat tím, že nastavíte
režim rychlosti závěrky na hodnotu přizpůsobenou frekvenci místní elektrické sítě: 1/100 pro 50Hz
systémy, 1/60 pro 60Hz systémy.
[Konverzní objektiv]
[¾ TL-U58], [¿ WA-U58], [j Vypnout]
Pokud k videokameře připojíte volitelný telekonvertor TL-U58 nebo širokoúhlý nástavec WA-U58,
proveďte pro konvertor příslušné nastavení. Metoda stabilizace obrazu a minimální vzdálenost
zaostření se změní s ohledem na použité příslušenství. Minimální vzdálenost zaostření v celém
rozsahu zoomu bude 130 cm pro telekonvertor a přibližně 60 cm pro širokoúhlý nástavec.
• Telekonvertor prodlužuje 1,5 krát ohniskovou vzdálenost objektivu videokamery. 
Širokoúhlý nástavec zkracuje 0,8 krát ohniskovou vzdálenost objektivu videokamery.
• Přibližná vzdálenost zaostření zobrazovaná na obrazovce se bude měnit podle nastavení. 
Pokud nepoužíváte volitelný konverzní objektiv, vyberte [j Vypnout].
• Pokud je vybráno jiné nastavení než [j Vypnout], nastavení [v Nastavení kamery] > 
[AF režim] nebude k dispozici.
[Stabilizátor obrazu]
[® Vypnout], [¯ Standardní], [° Dynamický]
[Tlačítko Zesílený IS]
[Î Stiskněte a podržte], [Ï Přepnout Zap/Vyp]
(A 64)
Určuje provozní režim tlačítka POWERED IS (A 64).
[Î Stiskněte a podržte]: Po dobu přidržení tlačítka bude aktivován režim stabilizátoru Zesílený IS.
[Ï Přepnout Zap/Vyp]: S každým stisknutím tlačítka se funkce Zesílený IS zapne nebo vypne.
[Nastavit prioritu WB]
[
[
Auto nastavení], [¼ Denní světlo], [É Žárovka], [
Nastavení 2]
Barevná teplota], [
Nastavení 1],
Stisknutím přiřaditelného tlačítka nastaveného na [Ä Priorita WB] můžete přepínat mezi aktuálním
vyvážením bílé a vyvážením bílé nastaveném pro [Nastavit prioritu WB].
[Směr kroužku ostření]
[h Normální], [X Obráceně]
Toto nastavení mění směr otáčení zaostřovacího/zoomovacího kroužku potřebný k úpravě zaostření
(přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na FOCUS).
[Reakce ostřícího kroužku]
[Z Rychlý], [[ Normální], [] Pomalý]
Vybírá citlivost odezvy při ovládání zaostřovacího/zoomovacího kroužku. Toto nastavení má vliv na
zaostřovací/zoomovací kroužek pouze v případě, že ho používáte k úpravě zaostření (přepínač
zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na FOCUS).
[Směr kroužku přiblížení]
[h Normální], [X Obráceně]
Toto nastavení mění směr otáčení zaostřovacího/zoomovacího kroužku potřebný k úpravě zoomu
(přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na ZOOM).
139
Volby nabídky
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[IR světlo]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 91)
[Barva IR nahrávání]
[± Bílá], [² Zelená]
(A 91)
140
Nabídka [É Nastavení přehrávání] (pouze režim
)
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[¸ Datový kód]
[j Vypnout], [% Datum]
[{ Datový kód]
[j Vypnout], [% Datum], [& Čas], [
Datum a čas], [{ Údaje kamery]
Zobrazí datum nahrání klipu MP4 ([¸ Datový kód]) nebo datum anebo čas či nastavení
Datový kód]) nebo fotografie ([{ Datový kód]).
videokamery, kdy byl pořízen klip XF-AVC ([
Nabídka [Æ Nastavení záznamu]
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Interní/externí zázn].
[v Priorita inter zázn], [ø Pouze ext záznam (SDI)] (pouze m),
[ù Pouze ext záznam (HDMI)]
(A 47,
109)
[Formát filmu]
[¸ MP4], [
(A 47)
[¸ Rozlišení]
[3840x2160 (150 Mb/s)], [1920x1080 (35 Mb/s)], [1920x1080 (17 Mb/s)], 
[1280x720 (8 Mb/s)], [1280x720 (4 Mb/s)]
(A 47)
[
Rozlišení]
XF-AVC]
[3840x2160 (160 Mb/s)], [1920x1080 (45 Mb/s)]
(A 47)
[¸ Frekvence snímků]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]
(A 48)
[
[¿ 50.00P], [À 50.00i], [¾ 25.00P]
(A 48)
[Formát zvuku ¸]
Frekvence snímků]
[
(A 80)
[Záznamové médium]
[v Nahrávací médium pro film]: [6 Pam.karta A], [7 Pam.karta B]
[{ Nahráv. médium pro focení]: [6 Pam.karta A], [7 Pam.karta B]
[Duální/vysílání nahr.]
[v Standardní záznam], [4 Duální záznam], [
(nebo [
Vysílání nahr.])
[Pomalý a rychlý pohyb]
[j Vypnout], [x0.2], [x0.25], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600],
[x1200]
[Dostupná paměť],
[Využitá paměť]
[6] (SD karta A), [7] (SD karta B)
[Initialize 8]
[6 Pam.karta A], [7 Pam.karta B]
(A 34)
[Konf videa ext zázn]
[3840x2160 50.00P YCC420 8bit]1, [1920x1080 50.00P YCC422 10bit], 
[3840x2160 25.00P YCC422 8bit]1, [1920x1080 25.00P YCC422 10bit]
(A 109)
LPCM 16bit 4CH]
Vysílání nahr.] 
(A 34)
(A 49)
(A 50)
Zobrazí obrazovku, kde můžete zkontrolovat celkové množství volné paměti na SD kartě a rychlostní
třídu.
V režimu
obrazovka zobrazuje také dostupnou paměť na kartě, odhad zbývajícího doby
nahrávání (¸) a zbývající počet fotografií (ª), v závislosti na aktuálních nastaveních.
V režimu
obrazovka zobrazuje také aktuálně obsazený prostor nahrávkami.
1
[Povel Rec]
AAC 16bit 2CH], [
Pouze pokud je [Æ Nastavení záznamu] > [Interní/externí zázn] nastaveno na [ù Pouze ext
záznam (HDMI)].
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 109)
Volby nabídky
Položka nabídky
[Časový kód HDMI]
Možnosti nastavení a další informace
[i Zapnout], [j Vypnout]
Při nastavení na [i Zapnout], bude HDMI signál generovaný z videokamery obsahovat časový kód
videokamery.
[Režim časového kódu]
[
Preset], [
[Provoz režim čas kódu]
[
Rec Run], [
Free Run]
(A 77)
[Počáteční časový kód]
Obrazovka vstupu časového kódu (00:00:00:00 to 23:59:59:24)
(A 78)
[Typ User bit]
[
[Rejstřík kamery]
[A] až [Z]
(A 43)
[Číslo svitku],
[Číslo klipu]
[001] až [999]
(A 43)
[Číslování klipů]
[m Reset], [n Průběžné]
(A 43)
[Definováno uživatelem]
Až 5 znaků, A až Z, 0 až 9 ([CANON])
[Barevné čáry]
[j Vypnout], [
[Tón 1 kHz]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Vypnout]
[Číslování klipů MP4/snímků]
[m Reset], [n Průběžné]
Nastavení], [
pokud je vybráno [
FF FF FF FF).
Regen.]
(A 77)
Čas], [
Datum];
(A 79)
Nastavení] – [i]: obrazovka vstupu kódu (00 00 00 00 na 
EBU], [
(A 43)
SMPTE]
(A 89)
(A 89)
Klipy MP4 a fotografie se ukládají jako soubory do složek. Pro tyto soubory můžete vybrat způsob
jejich číslování. Čísla souborů se zobrazují na obrazovkách v režimu přehrávání ve formátu, jako je
například „101-0107“. První tři číslice označují číslo složky a poslední čtyři číslice se u každého
souboru ve složce liší.
[m Reset]: Číslování klipů MP4 / fotografií znovu začne od 100-0001 při každém vložení nové
(nebo inicializované) karty. Pokud jsou na kartě již nějaké předchozí záznamy, bude číslování
pokračovat od čísla následujícího po posledním klipu MP4 nebo fotografii na kartě.
[n Průběžné]: Číslování klipů MP4 / fotografií bude pokračovat od čísla následujícího po
posledním klipu MP4 nebo fotografii zaznamenané videokamerou. Toto nastavení je praktické při
správě souborů v počítači. Doporučujeme použít nastavení [n Průběžné].
Poznámky k názvům složek
• Příklad názvu složky je: „101_1103“. První 3 číslice označují číslo složky (od 100 do 999) a
poslední 4 číslice označují měsíc a den, kdy byla složka vytvořena. Například složka s číslem 101
byla vytvořena 3. října.
• Každá složka může obsahovat až 500 souborů (klipy MP4 a fotky dohromady). Při dosažení
maximálního počtu se automaticky vytvoří nová složka.
Číslování souboru
• Příklad čísla souboru je „101-0107“. První 3 číslice označují číslo složky, ve které je MP4 klip /
fotografie uložena, a poslední 4 číslice označují pořadové číslo přiřazené k záznamu (od 0001
do 9999).
• Číslo souboru označuje také název a umístění souboru na kartě. Například klip MP4 s číslem
101-0107, který byl nahrán 3. listopadu, je uložen ve složce „DCIM\101_1103“ jako soubor
„MVI_0107.MP4“; fotografie se stejným číslem souboru bude uložena ve stejné složce jako soubor
„IMG_0107.JPG“.
[Vertikální filtr]
[i Zapnout], [j Vypnout]
Když je tato volba nastavená na [i Zapnout], při záznamu nebo streamování videa XF-AVC
snímkové frekvenci 50.00i se použije vertikální filtr.
Nabídka [¡ Nastavení zvuku]
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Vstup CH2]
[
INPUT 2], [
INPUT 1]
[Vstup CH3/CH4]
[
Konektor INPUT], [
(A 83)
Integr mikrofon/konekt MIC]
(A 83)
141
Volby nabídky
Položka nabídky
142
Možnosti nastavení a další informace
[Korek mikrof INPUT 1],
[Korek mikrof INPUT 2]
[
+12 dB], [
+6 dB], [ù 0 dB], [
[Tlum mikrof INPUT 1],
[Tlum mikrof INPUT 2]
[i Zapnout], [j Vypnout]
[Omezovač INPUT 1/2]
[i Zapnout], [j Vypnout]
–6 dB], [ü –12 dB]
(A 86)
(A 86)
Pokud je toto nastavení nastaveno na [i Zapnout], amplituda zvukového signálu bude pro
zabránění zkreslení omezena.
[Spojení ALC INPUT]
[
[Citlivost integr. mikrofonu]
[h Normální], [
Linked], [
Separated]
(A 85)
Vysoká]
(A 86)
[Tlumení integr. mikrof]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 87)
[Nízkopásm. filtr integr. mikr.]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 87)
[Tlum MIC]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 87)
[Dol propust MIC]
[i Zapnout], [j Vypnout]
(A 87)
[Spojení MIC ALC]
[
(A 84)
[Hlasitost sluchátek]
Stupnice nastavení hlasitosti: 0 až 15 (8), [Ô] (jemnější), [Õ] (hlasitější)
[Hlasitost reproduktoru]
Stupnice nastavení hlasitosti: 0 až 15 (8), [Ø] (jemnější), [Ù] (hlasitější)
Linked], [
Separated]
(A 88)
Pouze v režimu
je toto nastavení alternativním způsobem pro úpravu hlasitosti vestavěného
reproduktoru (A 102).
[Monitor kanálů]
[ƒ CH1/CH2], [š CH1/CH1], [Ÿ CH2/CH2], [
[
CH3/CH4], [
CH3/CH3], [
CH4/CH4], [
[
CH1+3/CH2+4]
[Kanály HDMI]
[ƒ CH1/CH2], [
[Upozorňující tóny]
[
Nahlas], [
CH1+2/CH1+2], 
CH3+4/CH3+4], 
CH3/CH4]
(A 112)
(A 112)
Potichu], [j Vypnout]
Některé operace prováděné na videokameře bude doprovázet zvukový signál.
• Je-li aktivována funkce předtočení, videokamera nebude vydávat žádné upozorňující tóny.
Nabídka [£ Nastavení displeje]
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Výstupní zdířka]
[j Vypnout], [ø SDI] (pouze m), [ù HDMI]
(A 110)
[Max rozlišení HDMI]
[3840x2160], [1920x1080], [1280x720]
(A 110)
[Stav výstupu]
—
Zobrazí obrazovku, na které můžete zkontrolovat konfiguraci (video a audio) výstupního signálu.
[Jas LCD]
Stupnice nastavení jasu, [
] (tmavší), [
] (jasnější)
• Změna jasu obrazovky neovlivní jas vašich záznamů ani jas přehrávaného snímku na televizoru.
[Podsvětlení LCD]
[
Jasné], [
Normální], [
[Podsvětlení hledáčku]
[
Jasné], [
Normální]
Tmavé]
Změní úroveň podsvícení obrazovky na jednu ze tří (obrazovka LCD) nebo ze dvou (hledáček) úrovní
a ovlivní tak celkový jas obrazovky.
• Změna jasu obrazovky neovlivní jas vašich záznamů ani jas přehrávaného snímku na televizoru.
•[
Jasné] není k dispozici pro [Podsvětlení LCD], pokud je aktivován infračervený záznam.
Volby nabídky
Položka nabídky
[Zrcadlový obraz LCD]
Možnosti nastavení a další informace
[i Zapnout], [j Vypnout]
Při nastavení této volby na [i Zapnout] převrátí tato funkce horizontálně obraz na obrazovce
v případě, že LCD panel otočíte o 180 stupňů směrem ke snímanému objektu. Jinak řečeno, na
obrazovce se zobrazí zrcadlový obraz objektu.
[Výstupní ukazatel displeje]
[i Zapnout], [j Vypnout]
Při nastavení této volby na [i Zapnout] se budou ukazatele displeje zobrazovat také na obrazovce
televizoru nebo monitoru připojeného k videokameře.
[Značky na displeji]
[j Vypnout], [4 Hladina (šedé)], [3 Hladina (bílé)], [6 Mřížka (šedé)],
[5 Mřížka (bílé)]
Můžete zobrazit mřížku nebo horizontální linku uprostřed obrazovky. Značky používejte jako referenci
pro kontrolu správného zarámování objektu (vertikálně nebo horizontálně).
• Použití indikačních značek nebude mít na záznamy žádný vliv.
[Jednotky vzdálenosti]
[. metry], [/ stopy]
S pomocí této volby lze vybrat jednotky, v nichž se má zobrazovat vzdálenost zaostření během
ručního zaostřování. Toto nastavení také ovlivňuje jednotky stanovené pro nadmořskou výšku
v informaci GPS u záznamů s geografickými souřadnicemi.
m [Mapování 3G-SDI]
[
Level A], [
Level B]
(A 110)
Nabídka [B Nastavení systému]
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Jazyk H]
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Espańol], [Français], [Italiano],
[Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Portuguęs], [
], [Suomi],
[Svenska], [Türkçe], [
], [
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
]
(A 31)
[Časové pásmo/Letní čas]
["] (místní časové pásmo), [#] (časové pásmo destinace):
Pro každou položku: seznam světových časových pásem ([Paris]), [$] (nastavení
letního času): zapnout nebo vypnout (vypnout)
(A 31)
[Datum/Čas]
Pole nastavení data a času; [Formát data]: [R.M.D], [M.D,R], [D.M.R]; [24H]: zapnout
(24hodinový čas) nebo vypnout (12hodinový čas) (vypnout)
(A 30)
Ve volbách [Formát data], R=rok, M=měsíc, D=den.
[Nastavení sítě]
[Nastavení připojení]
[1:] až [4:]
Výchozí nastavení pro profil [1: CameraAP]: 
[SSID]: [XF405- nebo XF400-xxxx_Canon0C], 
[Heslo]: [12345678]
(A 124)
Na videokameře můžete uložit až 4 profily konfigurace sítě. Na počátku jsou základní nastavení pro
připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu uložena v profilu konfigurace sítě [1: CameraAP].
[Aktivovat]
[Vzdálený prohlížeč], [IP datový tok], [Vypnout]
[Nastavení vzdál. prohlížeče]
(A 126, 134)
(A 125)
[Port No.]
1 až 65535 ([80])
[ID videokamery]
Identifikátor videokamery až 8 znaků ([XF405] nebo [XF400])
143
Volby nabídky
Položka nabídky
Možnosti nastavení a další informace
[Nastavení IP datového toku]
144
(A 134)
[Výstupní signál streamingu]
[1920x1080 50.00i 9 Mb/s], [1920x1080 50.00i 4 Mb/s]
[Kanály audio výstupu]
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
[Cíl. IP adresa]
0.0.0.0 až 255.255.255.255
[Cíl. číslo portu]
1024 až 65530 ([5000])
[Protokol]
[UDP], [RTP], [RTP+FEC]
[Číslo portu FEC]
1026 až 65532 ([5002])
[Interval FEC]
10 až 100 v krocích po 5 (100)
[Nastavení přenosu FTP]
(A 135)
[Server FTP]
Název serveru až 32 znaků
[FTP: uživatelské jméno]
Název uživatele až 32 znaků
[FTP: heslo]
Heslo až 32 znaků
[Cílová složka]
Cesta k cílové složce až 152 znaků (výchozí je kořenová složka [/])
[Port No.]
1 až 65535 ([21])
[Pasivní režim]
[Zapnout], [Vypnout]
[Nová složka podle data]
[Zapnout], [Vypnout]
[Stejně pojmen. soubory]
[Skok], [Přepsat]
[Zobrazit informace]
(A 126, 135)
[Ventilátor]
[k Automat.], [i Zapnout]
[Bezdrát. dálk. ovládání]
[i Zapnout], [j Vyp.
(A 42)
]
Umožňuje ovládat videokameru bezdrátovým ovladačem.
[POWER LED], [Kontrolka snímání], 
[LED ACCESS], [LED ]
[i Zapnout], [j Vypnout]
Tato nastavení určují, zda se rozsvítí následující světla LED a indikátory.
[POWER LED]: Zelený indikátor POWER/CHG (pouze pokud slouží jako indikátor napájení).
[Kontrolka snímání]: Pokud je toto nastavení nastaveno na [i Zapnout], kontrolka snímání se
rozsvítí, pokud videokamera nahrává, je aktivován bezdrátový ovladač, v případě nízkého nabití
baterie nebo pokud je SD karta plná. Kontrolka snímání se nachází na jednotce rukojeti, proto
jednotku rukojeti musíte nejprve nasadit na videokameru.
[LED ACCESS]: Indikátor ACCESS v případě, kdy videokamera přistupuje na SD kartu.
[LED ]: Indikátor
(Ethernet) v případě, kdy videokamera přistupuje na kabelovou síť.
[Terminál REMOTE]
[
Standardní]
(A 92)
[Přiřadit tlačítko 1] až
[Přiřadit tlačítko 5]
Následují výchozí nastavení pro jednotlivá přiřaditelná tlačítka. Kompletní seznam funkcí,
které lze přiřadit, viz podrobná tabulka.
Náhled
1: [B AF/MF], 2: [± Zesílený IS], 3: [z Před-natočit], 4: [
záznamu], 5: [^ Zvětšení]
RC-V100 (REMOTE A)], [
(A 96)
[Přiřaditelné tlač. na obraz.]
Kompletní seznam funkcí, které lze přiřadit, viz podrobná tabulka.
Foto]).
(výchozí: [
(A 96)
[CUSTOM Volič & tlačítko]
[
(A 95)
[Info baterie]
—
Tv/Av/M], [
Limit AGC], [y Komp. expozice], [j Vypnout]
Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní se systémem Intelligent System, při nastavení
této volby se zobrazuje obrazovka, na níž si můžete ověřit úroveň nabití baterie (v procentuálním
vyjádření) a zbývající dobu nahrávání (režim
) nebo dobu, po kterou lze dále přehrávat 
(režim
).
• Je-li napájecí akumulátor vybitý, informace o něm se nemusí zobrazit.
[Nastavení zál. nabídky 7]
[Uložit], [Načíst]
(A 98)
[GPS Auto nast. času]*
[i Auto.aktual.], [j Zakázat]
(A 93)
Volby nabídky
Položka nabídky
[Zobraz. informací GPS]*
Možnosti nastavení a další informace
—
V případě připojení volitelného GPS přijímač GP-E2 k videokameře budou dostupná následující
nastavení:
[GPS Auto. nast. času]: Můžete nechat videokameru automaticky nastavit čas podle informací
získaných z GPS. Podrobné informace viz v části Setting Time from GPS on the Camera/Nastavení
času z GPS na videokameře v návodu k používání dodanému k přijímači.
[Zobraz. informací GPS]: Zobrazí aktuální informaci GPS. Podrobné informace viz v části Viewing GPS
Information/Zobrazení GPS informací v návodu k používání dodanému k přijímači.
[Zobrazení loga osvědčení]
—
Tato volba zobrazuje loga osvědčení, která se vztahují na tuto videokameru.
• Tato možnost nastavení nemusí být v závislosti na zemi/regionu zakoupení výrobku dostupná.
[Firmware]
—
Zobrazuje aktuální verzi firmwaru videokamery.
• Tato volba je obvykle nedostupná.
[Resetovat vše]
[Ne], [Ano]
Resetuje všechna nastavení videokamery na výchozí hodnoty/nastavení.
* Volba dostupná, pouze je-li k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
145
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
V případě problému s videokamerou postupujte podle dále uvedených pokynů pro jejich odstranění. 
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko Canon.
146
Zdroj napájení
Videokamera se nezapne nebo se sama vypne.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasaďte.
Nelze nabít napájecí akumulátor.
- Zajistěte, aby byla videokamera vypnutá, jen tak může nabíjení začít.
- Teplota napájecího akumulátoru je mimo rozsah nabíjení (přibl. 0 – 40 °C). Vyjměte napájecí akumulátor, studený
akumulátor ohřejte, horký akumulátor nechejte zchladnout a zopakujte znovu dobíjení.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot přibl. 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Vyměňte napájecí akumulátor.
- Videokamera nemůže komunikovat s nasazeným napájecím akumulátorem. Napájecí akumulátory nedoporučené
společností Canon pro tuto videokameru nelze v této videokameře nabíjet.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru, může být problém
s videokamerou nebo napájecím akumulátorem. Obraťte se na servisní středisko Canon.
Z napájecího adaptéru je něco slyšet.
- Pokud je napájecí adaptér zapojen do sítě, vydává slabý zvuk. Nejedná se o chybnou funkci.
Napájecí akumulátor se vybijí extrémně rychle i při normálních teplotách.
- Akumulátor může být u konce své životnosti. Kupte si nový napájecí akumulátor.
Záznam
Stisknutí tlačítka REC nespustí nahrávání.
- Nelze nahrávat v době, kdy videokamera zapisuje předchozí záznamy na SD kartu (když svítí nebo bliká indikátor
ACCESS). Vyčkejte, až videokamera dokončí prováděnou operaci.
- Zajišťovací páčka na rukojeti je v poloze C, čímž vyřazuje tlačítko REC z činnosti. Změňte pozici zajišťovací páčky.
Místo, ve kterém bylo stisknuto tlačítko REC neodpovídá začátku/konci záznamu.
- Mezi stisknutím tlačítka REC a skutečným začátkem/koncem záznamu může být malý interval. Nejedná se o chybnou
funkci.
Videokamera nezaostřuje.
- Videokamera nemusí být schopna zaostřit některé objekty v režimu automatického zaostřování. Zaostřete ručně
(A 52).
- Pokud je režim nastaven na AF-posílený MF, začněte zaostřovat ručně, dokud se barva rámečku AF nezmění na bílou
(rozsah automatického nastavení).
- Hledáček není seřízen. Pomocí páčky dioptrického seřízení proveďte nastavení (A 24).
- Objektiv je špinavý. Očistěte objektiv měkkou látkou na čištění optiky.
Když se objekt rychle pohybuje před objektivem, jeho obraz je mírně deformován.
- Jde o jev typický pro obrazové snímače CMOS. Pokud se objekt rychle pohybuje před videokamerou napříč scénou,
obraz se může jevit mírně zaoblený. Nejedná se o chybnou funkci.
Změna provozního režimu mezi režimem nahrávání (Ü)/pohotovostním režimem (Ñ)/režimem přehrávání (Ð) je delší
než obvykle.
- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé. Uložte si své záznamy
(A 113) a inicializujte kartu (A 34). Alternativně vyměňte SD kartu.
Klipy nebo fotografie nelze řádně nahrát.
- K tomuto může dojít časem, když se klipy a fotografie opakovaně nahrávají a mažou. Uložte si své záznamy (A 113)
a inicializujte kartu (A 34).
Po dlouhodobém používání se videokamera může zahřát na vysokou teplotu.
- Videokamera se může při dlouhodobém používání zahřát; nejedná se o selhání. Pokud se videokamera zahřívá
neobvykle nebo se zahřeje za krátkou chvíli, může to indikovat problém s videokamerou. Obraťte se na servisní
středisko Canon.
Odstraňování problémů
Přehrávání
Nelze smazat klipy/fotografie
- Přepínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici přepínače LOCK.
- Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena použitím jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této videokamery.
Odstranění klipů trvá déle než obvykle.
- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé. Uložte si své záznamy
(A 113) a inicializujte kartu (A 34).
Nelze kopírovat klipy/fotografie
- Klipy/fotografie se vám nemusí podařit zkopírovat, pokud byly zaznamenány nebo editovány jiným zařízením a potom
přeneseny na SD kartu připojenou k počítači.
- Na cílové SD kartě není dostatek volného prostoru nebo SD karta již obsahuje maximální počet klipů XF-AVC
(999 klipů). Smazáním některých klipů XF-AVC (A 103) uvolněte na kartě místo nebo kartu vyměňte.
Nelze označit jednotlivé klipy/fotografie v indexovém zobrazení zaškrtávacím znaménkem !
- Nelze jednotlivě vybrat více než 100 klipů/fotografií. Vyberte možnost [Všechny klipy] nebo [Všechny snímky] namísto
možnosti [Vybrat].
Indikátory a zobrazované informace
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
í se zobrazí na obrazovce.
- Videokamera nemůže komunikovat s nasazeným napájecím akumulátorem, proto nelze zobrazit zbývající dobu
provozu napájecího akumulátoru.
Kontrolky snímání nesvítí.
- Nastavte [B Nastavení systému] > [Kontrolka snímání] na [Zapnout].
Kontrolky snímání rychle blikají.
(4x za sekundu)
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Na SD kartě, vybrané pro záznam, není dostatek volného místa. Smazáním některých záznamů (A 103) uvolněte na
kartě místo nebo paměťovou kartu vyměňte.
6/7 se zobrazí na obrazovce červeně.
- SD karta je plná. Smazáním některých záznamů (A 103) uvolněte na kartě místo nebo paměťovou kartu vyměňte.
/
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Došlo k chybě karty. Vypněte videokameru. SD kartu vyjměte a vložte znovu. Pokud se neobnoví normální stav,
inicializujte SD kartu.
Indikátor ACCESS svítí červeně i po zastavení záznamu.
- Klip se nahrává na paměťovou kartu. Nejedná se o chybnou funkci.
Červený indikátor POWER/CHG bliká rychle (jedno bliknutí v intervalech 0,5 sekundy).
- Teplota napájecího akumulátoru je mimo rozsah nabíjení (přibl. 0 – 40 °C). Vyjměte napájecí akumulátor, studený
akumulátor ohřejte, horký akumulátor nechejte zchladnout a zopakujte znovu dobíjení.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot přibl. 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Použijte jiný napájecí akumulátor.
- Nabíjení se zastavilo v důsledku závady napájecího adaptéru nebo napájecího akumulátoru. Obraťte se na servisní
středisko Canon.
7 bliká na obrazovce.
- Připojili jste volitelný GPS přijímač GP-E2 k videokameře v režimu
nastavení videokamery do režimu
.
. Odpojte přijímač a znovu jej připojte po
se zobrazí na obrazovce žlutě.
- Vnitřní teplota videokamery dosáhla nastaveného teplotního limitu. Můžete pokračovat v používání videokamery.
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Vnitřní teplota videokamery nadále stoupala i po zobrazení
v používání videokamery.
ve žluté barvě na obrazovce. Můžete pokračovat
147
Odstraňování problémů
Obraz a zvuk
Obrazovka je příliš tmavá.
- Nastavte [£ Nastavení displeje] > [Podsvětlení LCD] na [Normální] nebo [Jasné].
148
Informace se opakovaně zobrazují a nezobrazují.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasaďte.
Na obrazovce se zobrazují abnormální znaky a videokamera nepracuje obvyklým způsobem.
- Odpojte zdroj napájení a po krátké chvíli jej znovu zapojte.
Na obrazovce je videošum.
- Udržujte vzdálenost mezi videokamerou a zařízeními, která vyzařují silné elektromagnetické pole, jako např. v blízkosti
silných magnetů a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí.
Na obrazovce se objevují vodorovné pruhy.
- Jde o jev charakteristický pro obrazové snímače CMOS, který vzniká při snímání za osvětlení určitými typy
zářivkových, rtuťových nebo sodíkových světel. Nejedná se o chybnou funkci. Tyto symptomy můžete redukovat tím,
že nastavíte [v Nastavení kamery] > [Redukce blikání] na [Automat.] nebo rychlost závěrky na hodnotu
přizpůsobenou frekvenci místní elektrické sítě (1/100 pro 50Hz systémy, 1/60 pro 60Hz systémy).
Obraz v hledáčku je rozmazán.
- Nastavte optiku hledáčku páčkou dioptrického seřízení (A 24).
V hledáčku se neobjeví žádný obraz.
- Hledáček aktivujte vytažením.
Nelze nahrávat audio.
- Přepínač výběru audio vstupu konektoru INPUT není nastaven do správné pozice.
- Externí mikrofon připojený do zdířky INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje Phantom napájení. Nastavte příslušný přepínač
(INPUT 1/INPUT 2) na MIC+48V (A 83).
- Externí mikrofon připojený do zdířky MIC není zapnutý nebo je jeho baterie vybitá.
- Záznamová úroveň zvuku není správně nastavena (A 84).
Zvuk je zkreslen nebo je zaznamenán slabě.
- Záznamy pořízené na velmi hlučných místech (např. ohňostroje nebo koncerty) mohou mít zkreslený zvuk nebo
nemusí být zvuk zaznamenán ve skutečné hlasitosti. Aktivujte tlumič mikrofonu (A 86) nebo nastavte záznamovou
úroveň zvuku ručně.
Obraz je zobrazován správně, ale z vestavěného reproduktoru nevychází zvuk.
- Hlasitost reproduktoru je vypnuta. Nastavte hlasitost (A 102).
SD karta a příslušenství
Nelze vložit SD kartu.
- SD karta, kterou se snažíte vložit, není ve správné orientaci. Zorientujte ji a vložte.
Na SD kartu nelze nahrávat.
- Musí být použita kompatibilní SD karta (A 32).
- Inicializujte SD kartu (A 34), pokud ji ve videokameře používáte poprvé.
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.
- SD karta je plná. Smazáním některých záznamů (A 103) uvolněte na kartě místo nebo SD kartu vyměňte.
- Čísla složek a souborů pro klipy MP4 a fotografie dosáhla maximálních hodnot. Nastavte položku [3 Nastavení
záznamu] > [Číslování klipů MP4/snímků] na [Reset] a vložte novou SD kartu.
- SD karta již obsahuje maximální počet klipů XF-AVC (999 klipů). Smazáním některých klipů XF-AVC (A 103) uvolněte
na kartě místo nebo kartu vyměňte.
Dodávaný bezdrátový ovladač nebude pracovat.
- Nastavte [B Nastavení systému] > [Bezdrát. dálk. ovládání] na [Zapnout].
- Vyměňte baterie v bezdrátovém ovladači.
Volitelný dálkový ovladač RC-V100 a běžně dostupná dálková ovládání nepracují.
- Při použití volitelného dálkového ovladače RC-V100 se ujistěte, že je položka [B Nastavení systému] > [Terminál
REMOTE] nastavena na [RC-V100 (REMOTE A)], resp. při použití na trhu běžně dostupných dálkových ovládání na
[Standardní].
- Vypněte videokameru a připojte znovu volitelný dálkový ovladač a videokameru znovu zapněte.
Odstraňování problémů
Připojení k externím zařízením
Na blízké televizní obrazovce je šum ve videu.
- Používáte-li videokameru v místnosti, kde se nachází televizor, zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi napájecím
adaptérem a anténou či napájecím kabelem televizoru.
Přehrávání na videokameře je v pořádku, na externím monitoru není ale nic vidět.
- Videokamera není správně připojena k externímu monitoru. Ujistěte se, že používáte správné připojení (A 109).
- Videovstup na externím monitoru není ve videozdířce, do níž připojujete videokameru. Vyberte správný videovstup.
Videokamera je připojena prostřednictvím kabelu HDMI, ale na zařízení TV není obraz nebo zvuk.
- Odpojte kabel HDMI a potom obnovte připojení nebo videokameru vypněte a znovu zapněte.
Počítač videokameru nerozpozná, přestože je připojena správně.
- Videokameru připojte k počítači pouze tehdy, když je zobrazeno indexové zobrazení klipu MP4 nebo indexové
zobrazení fotografií.
- Odpojte USB kabel a videokameru vypněte. Za chvíli videokameru zapněte a obnovte připojení.
- Připojte videokameru k jinému USB portu na počítači.
Nelze přenášet klipy MP4 a fotografie do počítače.
- SD karta obsahuje příliš mnoho klipů MP4 a fotografií. Proveďte odstranění některých záznamů tak, aby na SD kartě
bylo dohromady 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) nebo méně záznamů.
Síťové funkce
Kontrolovat jako první
•
•
•
•
Jsou přístupové body (bezdrátový router), videokamera, počítač nebo jiná síťová zařízení zapnuta?
Je síť funkční a správně nakonfigurovaná?
Jsou všechna síťová zařízení správně připojena ke stejné síti jako videokamera?
Jsou mezi videokamerou a přístupovým bodem nebo mezi síťovým zařízením a přístupovým bodem nějaké
překážky?
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
- V blízkosti se nacházejí jiná zařízení, která narušují bezdrátový signál. Další informace viz Upozornění k Wi-Fi sítím
(A 150).
- Heslo není ukládáno s nastaveními videokamery. Pokud načtete do videokamery nastavení z SD karty, jsou všechna
hesla v nastaveních souvisejících se sítí resetována. V případě potřeby změňte nastavení související se sítí (A 117).
Nelze navázat připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu a síťového zařízení.
- V blízkosti se nacházejí jiná zařízení, která narušují bezdrátový signál. Další informace viz Upozornění k Wi-Fi sítím
(A 150).
- Při resetu všech nastavení videokamery dojde rovněž ke ztrátě veškerých síťových nastavení. Znovu nastavte
videokameru jako přístupový bod (A 118).
Nelze se připojit ke kabelové síti (Ethernet).
- Jako kabel sítě Ethernet použijte stíněnou kroucenou dvojlinku (STP) kategorie 5e nebo lepší.
- Zkuste vyměnit kabel sítě Ethernet.
- Při resetu všech nastavení videokamery dojde rovněž ke ztrátě veškerých síťových nastavení. Znovu nastavte síťová
nastavení (A 123).
- Zkontrolujte, jestli je síťové zařízení, ke kterému je videokamera připojena, je zapnuto a pracuje správně. 
Chcete-li využít rychlost připojení 1000BASE-T, ujistěte se, že používáte síťová zařízení kompatibilní s Gigabitovým
Ethernetem (1000BASE-T).
Aplikace Browser Remote se nespustí ve webovém prohlížeči.
- Ujistěte se, že je aktivována aplikace Browser Remote (A 126).
- Adresa URL zadaná do adresního řádku webového prohlížeče je chybná. Ujistěte se, že používáte stejnou adresu
URL, jaká je uvedena na informační obrazovce (A 126).
- Omylem jste mohli vybrat připojení infrastruktury.
- Heslo není ukládáno s nastaveními videokamery. Pokud načtete do videokamery nastavení z SD karty, jsou všechna
hesla v nastaveních souvisejících se sítí resetována. V případě potřeby změňte nastavení související se sítí (A 117).
149
Odstraňování problémů
150
Obrazovka aplikace Browser Remote se nezobrazuje správně ve webovém prohlížeči.
- Zařízení, operační systém nebo webový prohlížeč nemusí být podporovány. Nejnovější informace ohledně
podporovaných systémů najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
- V nastavení webového prohlížeče povolte JavaScript a soubory cookie. Podrobné informace naleznete v modulech
nápovědy nebo online dokumentaci použitého webového prohlížeče.
- Odstraňte mezipaměť a soubory cookie pro URL aplikace Browser Remote ve svém webovém prohlížeči, 
poté restartujte aplikaci Browser Remote.
Upozornění k Wi-Fi sítím
Při použití Wi-Fi sítě zkuste v případě, že se sníží rychlost přenosu dat, ztratí se spojení nebo se vyskytnou jiné
problémy, následující opravná opatření.
Umístění síťového zařízení (přístupový bod, mobilní zařízení atd.)
- Při použití Wi-Fi sítí v interiérech umístěte síťové zařízení do stejné místnosti, ve které se nachází videokamera.
- Síťové zařízení umístěte na otevřené místo bez překážek, kde se lidé ani jiné objekty nedostávají mezi něj
a videokameru.
- Umístěte síťové zařízení co nejblíže kameře, podle potřeby upravte jeho polohu.
Blízká elektronická zařízení
- Pokud se přenosová rychlost Wi-Fi sítě sníží v důsledku interferencí z následujících elektronických zařízení, může
vyřešit problém přepnutí na frekvenční pásmo 5 GHz nebo na jiný kanál.
- Wi-Fi sítě využívající protokol IEEE 802.11b/g/n pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Z toho důvodu se může
přenosová rychlost snižovat v případech, kdy se v blízkosti nacházejí mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony,
mikrofony a podobná zařízení pracující ve stejném frekvenčním pásmu.
- Pokud se v blízkosti nachází jiný přístupový bod pracující ve stejném frekvenčním pásmu jako videokamera, může se
snížit přenosová rychlost.
Použití několika videokamer / bezdrátových vysílačů / přístupových bodů
- Zkontrolujte, jestli nedochází ke konfliktům IP adres zařízení připojených do stejné sítě.
- Pokud je ke stejnému přístupovému bodu připojeno více videokamer, mohou se rychlosti připojení snížit.
- Pro snížení výskytu interferencí při výskytu více přístupových bodů používajících protokol IEEE 802.11b/g nebo IEEE
802.11n (ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz), nechte mezi jednotlivými přístupovými body mezery v rozmezí čtyř kanálů.
Například použijte kanály 1, 6 a 11, kanály 2, 7 a 12, nebo kanály 3, 8 a 13. Použijete-li protokol IEEE 802.11a/n 
(ve frekvenčním pásmu 5 GHz), přepněte na IEEE 802.11a/n a specifikujte jiný kanál.
Seznam hlášení
V této sekci naleznete informace, když se na obrazovce zobrazuje hlášení. Hlášení v této sekci jsou uvedena
v abecedním pořadí. Mějte na paměti, že některá hlášení, indikace použité SD karty (6, 7, atd.) se mohou
zobrazit nad zprávou samotnou.
Zprávy týkající se síťových připojení, viz Síťové funkce (A 152).
Dobijte napájecí akumulátor.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Dobijte napájecí akumulátor.
Chyba komunikace baterie. Je na baterii uvedeno logo společnosti Canon?
- Nasadili jste napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat s touto videokamerou.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru, může být problém
s videokamerou nebo napájecím akumulátorem. Obraťte se na servisní středisko Canon.
Chyba v názvu souboru
- Čísla složek a souborů dosáhla maximálních hodnot. Nastavte
MP4/snímků] na [Reset] a inicializujte kartu (A 34).
Inicializovat pouze pomocí kamery.
- SD kartu inicializujte touto videokamerou (A 34).
Kryt paměťové karty je otevřený
- Po vložení SD karty zavřete kryt slotu karty SD.
> [Nastavení záznamu] > [Číslování klipů
Odstraňování problémů
Může se stát, že na tuto paměťovou kartu nelze nahrávat filmy.
- Může se stát, že nebudete moci nahrávat videa na SD kartu, která nemá hodnocení Speed Class nebo má hodnocení
nižší než doporučené. Chcete-li nahrávat klipy MP4, vyměňte SD kartu za SD kartu Speed Class 6 nebo 10, nebo
s označením UHS Speed Class U1 nebo U3. Chcete-li nahrávat klipy XF-AVC, vyměňte SD kartu za SD kartu Speed
Class 10, nebo s označením UHS Speed Class U1 nebo U3.
- K záznamu 4K klipů s rozlišením 3840x2160 a používání záznamu zpomaleného a rychlého záběru použijte SD karty
s označením UHS Speed Class U3.
Na tuto paměťovou kartu nelze nahrávat
- Klipy nelze nahrávat na SD kartu 512 MB nebo menší. Použijte kompatibilní SD kartu (A 32).
Nahrávání bylo zastaveno v důsledku nedostatečné rychlosti zápisu na paměťovou kartu.
- Zápisová rychlost SD karty byla příliš nízká, a záznam byl proto zastaven. Chcete-li nahrávat klipy MP4, vyměňte
SD kartu za SD kartu Speed Class 6 nebo 10, nebo s označením UHS Speed Class U1 nebo U3. Chcete-li nahrávat
klipy XF-AVC, vyměňte SD kartu za SD kartu Speed Class 10, nebo s označením UHS Speed Class U1 nebo U3.
- K záznamu 4K klipů s rozlišením 3840x2160 a používání záznamu zpomaleného a rychlého záběru použijte SD karty
s označením UHS Speed Class U3.
- Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované paměti) může zápis dat na SD kartu trvat
delší dobu a záznam se může zastavit. Uložte si své záznamy (A 113) a inicializujte kartu (A 34).
Napájecí akumulátor není kompatibilní. Vypněte kameru.
- Do videokamery byl vsazen napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat v této kameře, a videokamera
byla zapnuta. Videokamera se automaticky vypne do 4 sekund.
Některé klipy se nepodařilo smazat.
- Klipy chráněné/editované v jiných zařízeních a následně přenesené na SD kartu připojenou k počítači nelze touto
videokamerou odstranit.
Některé klipy vyžadují obnovení dat
- Mohlo dojít k náhlému odpojení napájení nebo odstranění karty v průběhu záznamu videokamerou. Ve výsledku
obsahuje jeden nebo více klipů XF-AVC poškozená data. Klipy se můžete pokusit obnovit (A 106).
Nelze obnovit data
- Nelze obnovit poškozený soubor. Uložte si své záznamy (A 113) a inicializujte SD kartu (A 34).
- Pokud je na SD kartě nedostatek místa, nemusí videokamera klipy obnovit. Odstraněním některých klipů (A 103)
vytvořte volné místo.
Nelze přehrát
- Klipy nelze přehrávat z SD karty 512 MB nebo menší. Použijte kompatibilní SD kartu (A 32).
Nelze přehrát. Inicializovat pouze pomocí kamery.
- SD karta ve videokameře byla inicializována na počítači. Kartu inicializujte touto videokamerou (A 34).
Nelze přehrát. Zkontrolujte paměťovou kartu.
- Nastal problém s SD kartou. Uložte si své záznamy (A 113) a inicializujte kartu (A 34). Pokud problém přetrvává,
použijte jinou SD kartu.
Nelze rozpoznat data
- Videokamera nemůže rozpoznat data zaznamenaná při konfiguraci videa, která není podporována (NTSC).
Není žádný snímek
- Pro přehrávání není žádný snímek.
Operace zrušena
- Klipy nelze nahrávat z důvodu poškozených řídicích dat nebo se jedná o chybu enkodéru. (Řídicí data nelze obnovit
pomocí videokamery.) Zkuste videokameru vypnout a znovu zapnout. Vyjměte SD karty a znovu je vložte, nebo je
vyměňte za nové SD karty. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko Canon.
- Poškozené řídicí informace k souboru nelze obnovit. Karty nebo klipy XF-AVC s poškozenými řídicími informacemi
k souboru nelze číst softwarem Canon XF Utility.
Paměťová karta je ochráněná proti zápisu.
- Přepínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici přepínače LOCK.
Paměťová karta je plná
- SD karta je plná. Smazáním některých záznamů (A 103) uvolněte na kartě místo nebo paměťovou kartu vyměňte.
Paměťová karta není vložena
- Vložte do videokamery kompatibilní SD kartu (A 33).
Počet klipů již dosáhl maxima
- SD karta vybraná pro záznam již obsahuje maximální počet klipů XF-AVC (999 klipů). Vyměňte kartu nebo použijte
kartu v druhém slotu pro SD karty.
- Nelze pokračovat v nahrávání v režimu duálního záznamu, protože obě karty dosáhly maximálního počtu
klipů XF-AVC.
151
Odstraňování problémů
Porucha ventilátoru
- Chladicí větrák nemusí pracovat správným způsobem. Obraťte se na servisní středisko Canon.
152
Pravidelně si zálohujte nahrávky
- Toto hlášení se může zobrazit po zapnutí videokamery. V případě chybné funkce může dojít ke ztrátě záznamů, proto
si své záznamy pravidelně zálohujte.
Probíhá přístup k paměťové kartě. Kartu nevyjímejte.
- Otevřeli jste kryt slotu karty SD v době, kdy videokamera přistupovala na SD kartu nebo videokamera začala
přistupovat na kartu po otevření krytu slotu karty SD. Nevyjímejte SD kartu, dokud hlášení nezmizí.
Proces skončil s chybou.
- Otevřel se kryt slotu karty SD nebo během inicializace SD karty došlo k chybě. Znovu inicializujte kartu.
Pokud SD karta i nadále způsobuje chybovou hlášku, zkuste SD kartu vyměnit.
Příliš mnoho fotek a MP4 filmů. Odpojte kabel USB.
- SD karta obsahuje příliš mnoho MP4 klipů a fotografií. Odpojte kabel USB a použijte čtečku karet pro přenos záznamů
z SD karty. Jako alternativní řešení odstraňte MP4 klipy a fotografie pro uvolnění místa až do bodu, kdy bude na SD
kartě dohromady celkem 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) nebo méně záznamů, poté připojte USB kabel znovu.
- Pokud se dialogový rámeček zobrazil na monitoru počítače, zavřete jej. Odpojte USB kabel a po chvíli obnovte
připojení.
Scénu nelze střihnout
- Klipy MP4 nahrané nebo zkopírované s pomocí jiných zařízení nelze střihat.
Tento snímek nelze zobrazit
- Může se stát, že nebudete moci zobrazit fotografie, které jste pořídili jinými zařízeními, a ani obrazové soubory
vytvořené nebo editované na počítači a následně přenesené na SD kartu připojenou k počítači.
Úloha je v průběhu. Neodpojujte zdroj napájení.
- Videokamera aktualizuje SD kartu. Počkejte do skončení operace. Do té doby neodpojujte napájecí adaptér ani
nevyjímejte napájecí akumulátor.
Zkontrolujte paměťovou kartu
- Nelze přistupovat na SD kartu. Zkontrolujte kartu a ujistěte se, že je správně vložena.
- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat snímek. Zkuste kartu vyjmout a znovu vložit,
nebo použít jinou SD kartu.
- Do videokamery jste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použijte kompatibilní SD kartu (A 32).
- Pokud se po zmizení zprávy zobrazí 6/7 v červené barvě, proveďte následující: Vypněte videokameru a vyjměte
a znovu vložte SD kartu. Jestliže se 6/7 zobrazí v zelené barvě, můžete znovu spustit záznam/přehrávání. 
Pokud problém přetrvává, uložte si své záznamy (A 113) a inicializujte kartu (A 34).
Žádné klipy
- Nejsou vybrány žádné klipy na SD kartě.
Síťové funkce
Kromě tohoto seznamu hledejte informace také v návodech k používání přístupového bodu a jiných externích
zařízení, která používáte.
A User is already accessing the server. Try again later.
(K serveru již přistupuje uživatel. Opakujte později.)
- Toto hlášení se zobrazí na obrazovce připojeného zařízení. Jiné zařízení připojené k síti již pracuje s videokamerou.
Chcete-li použít toto zařízení, nejprve ukončete připojení na zařízení přistupujícím k videokameře a potom se dotkněte
možnosti Retry.
Během komunikace FTP došlo k chybě. Přenos souboru nebyl dokončen.
- Během přenosu souborů na FTP server došlo k chybě. Vypněte videokameru a FTP server a poté je znovu zapněte
a zkuste znovu provést FTP přenos (A 136).
Bylo dosaženo konce rozsahu nastavení.
- Toto hlášení se zobrazí na obrazovce připojeného zařízení. Během dálkově prováděné úpravy zaostření pomocí
aplikace Browser Remote dosáhl objektiv konce dostupného rozsahu.
Bylo zjištěno několik přístupových bodů. Zkuste operaci znovu.
- Více přístupových bodů vysílá signál WPS v té samé chvíli. Zkuste operaci znovu později nebo upravte nastavení
pomocí volby [WPS: Kód PIN] nebo [Hledat přístupový bod] (A 121).
Chyba Wi-Fi. Nesprávná metoda ověřování.
- Zajistěte, aby videokamera a přístupový bod používaly stejnou metodu ověřování/šifrování a šifrovací klíč.
- Používá-li přístupový bod filtrování MAC adres, zkontrolujte adresu MAC videokamery v nastavení [B Nastavení
systému] > [Nastavení sítě] > [Zobrazit informace] a přidejte adresu MAC videokamery na seznam schválených
bezdrátových zařízení v nastavení bezdrátového routeru (přístupového bodu).
Odstraňování problémů
Chyba Wi-Fi. Nesprávná metoda šifrování.
- Zajistěte, aby videokamera a přístupový bod používaly stejnou metodu ověřování/šifrování.
- Používá-li přístupový bod filtrování MAC adres, zkontrolujte adresu MAC videokamery v nastavení [B Nastavení
systému] > [Nastavení sítě] > [Zobrazit informace] a přidejte adresu MAC videokamery na seznam schválených
bezdrátových zařízení v nastavení bezdrátového routeru (přístupového bodu).
Chyba Wi-Fi. Nesprávný šifrovací klíč.
- Při nastavení metody ověřování [WPA-PSK], [WPA2-PSK] nebo [Sdílený klíč], resp. při nastavení metody šifrování
[WEP], je zadaný šifrovací klíč (klíč WEP nebo heslo AES / TKIP) nebo jeho délka (počet znaků) nesprávná. délka
Platná hesla se mění v závislosti na metodě šifrování: 
Šifrování AES / TKIP: 8 až 63 znaků ASCII nebo 64 hexadecimálních znaků. 
64bitové šifrování WEP: 5 znaků ASCII nebo 10 hexadecimálních znaků.
128bitové šifrování WEP: 13 znaků ASCII nebo 26 hexadecimálních znaků.
Kabel LAN nepřipojen.
- Zkoušíte se připojit ke kabelové síti, ale kabel sítě Ethernet není připojen. Zkontrolujte správné připojení kabelu sítě
Ethernet ke zdířce sítě
(Ethernet) na videokameře a k portu LAN/Ethernet na síťovém zařízení.
Konflikt adresy IP
- Jiné zařízení připojené k síti má stejnou přiřazenou IP adresu jako videokamera. Změňte IP adresu konfliktního zařízení
nebo videokamery.
Nebyl nalezen žádný
- Videokamera hledala aktivní Wi-Fi sítě (přístupové body) ve vaší oblasti, ale žádné nenalezla. Ujistěte se, že přístupový
bod pracuje správně a zkuste se připojit znovu.
- Přístupový bod pracuje v neviditelném režimu (stealth). Deaktivujte funkci neviditelného režimu (stealth) v nastavení
bezdrátového routeru (přístupového bodu).
- Videokamera nemusí být schopna najít přístupový bod, pokud je aktivní filtrace podle adres MAC. Zkontrolujte adresu
MAC videokamery v nastavení [B Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Zobrazit informace] a přidejte adresu
MAC videokamery na seznam schválených bezdrátových zařízení v nastavení bezdrátového routeru (přístupového
bodu).
Některé soubory nebylo možné přenést.
- Systém souborů je poškozený nebo jste se pokusili o přenos klipů, které nebyly nahrány touto videokamerou.
Tyto klipy odstraňte z karty SD a znovu se pokuste o přenos souborů (A 136).
- Cílová složka obsahuje soubory se stejným názvem, jaký mají soubory určené k přenosu. Přejmenujte tyto soubory
nebo nastavte [B Nastavení systému] > [Nastavení sítě] > [Nastavení přenosu FTP] >[Stejně pojmen. soubory]
na [Přepsat] pro přepsání souborů v cílové složce.
Nelze dokončit WPS. Zkuste operaci znovu.
- Uběhly více než 2 minuty mezi aktivací WPS na přístupovém bodu a dotykem tlačítka [OK] na videokameře. Spusťte
postup WPS znovu od začátku.
- Tlačítko WPS nebylo drženo ve stisknuté poloze dostatečně dlouho. Informace vyhledejte v návodu k používání
vašeho bezdrátového routeru a ujistěte se, že jste podrželi tlačítko WPS dostatečně dlouho stisknuté pro aktivaci
funkce WPS bezdrátového routeru.
- Vypněte videokameru a přístupový bod. Po krátké chvíli obě zařízení opět zapněte a zkuste to znovu. Pokud problém
přetrvává, proveďte nastavení pomocí volby [Hledat přístupový bod] (A 121).
- Metoda šifrování přístupového bodu je nastavena na [WEP]. S pomocí Chráněného nastavení Wi-Fi (WPS) se nelze
připojit k přístupovým bodům využívajícím tuto metodu šifrování. Změňte metodu šifrování přístupového bodu nebo
použijte jinou metodu připojení (A 119).
Nelze ověřit Wi-Fi
- Zajistěte, aby videokamera a přístupový bod používaly stejnou metodu ověřování/šifrování a šifrovací klíč.
- Používá-li přístupový bod filtrování MAC adres, zkontrolujte adresu MAC videokamery v nastavení [B Nastavení
systému] > [Nastavení sítě] > [Zobrazit informace] a přidejte adresu MAC videokamery na seznam schválených
bezdrátových zařízení v nastavení bezdrátového routeru (přístupového bodu).
Nelze přenést soubory do serveru FTP
- Zkontrolujte, jestli je na zařízení pro ukládání dat (pevný disk apod.), které obsahuje cílovou složku na FTP serveru,
dostatek volného místa.
Nelze se přihlásit k serveru FTP
- Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo v nastavení serveru FTP (A 135).
Nelze se připojit
- Nelze se připojit k vybranému přístupovému bodu nebo síťovému zařízení.
- Mobilní telefony, mikrovlnné trouby, chladničky a jiné spotřebiče mohou rušit bezdrátový signál. Zkuste videokameru
používat na místě vzdálenějším od takovýchto spotřebičů.
Nelze se připojit k serveru FTP
- Není možné se připojit k serveru FTP. Zkontrolujte nastavení serveru FTP (A 135).
153
Odstraňování problémů
154
Nelze získat adresu IP
- Pokud nepoužíváte server DHCP, proveďte připojení pomocí volby [Ručně] a zadejte IP adresu pomocí volby [Ručně]
(A 117).
- Zapněte server DHCP. Je-li již zapnutý, ujistěte se, zda správně funguje.
- Zajistěte, aby byl rozsah adres pro server DHCP dostatečný.
- Nepoužíváte-li server DNS, nastavte adresu DNS na [0.0.0.0].
- Nastavte IP adresu serveru DNS ve videokameře.
- Zapněte server DNS. Je-li již zapnutý, ujistěte se, zda správně funguje.
- Zajistěte, aby IP adresa serveru DNS a název pro tuto adresu byly správně nastaveny.
- Používáte-li bezdrátový router bránu, dbejte na to, aby všechna zařízení v síti včetně videokamery měla nastavenou
správnou adresu brány.
Síť nepracuje správně.
- Došlo k hardwarovému problému s obvody videokamery souvisejícími se sítí. Zkuste videokameru vypnout a znovu
zapnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko Canon.
Wi-Fi připojení ukončeno
- Na přístupovém bodu nebo připojeném zařízení došlo k chybě. Zkontrolujte síť nebo připojené zařízení a zkuste se
připojit znovu.
- Signál Wi-Fi příliš zeslábl a bezdrátové připojení bylo ztraceno. Vyčkejte chvíli nebo vypněte ostatní zařízení v místě,
která mohou narušovat signál Wi-Fi, a poté se zkuste připojit znovu.
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit. Nebudete-li tyto pokyny
dodržovat, může dojít ke zranění uživatele produktu nebo ostatních osob.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.
• Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo podivného zápachu.
• Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
• Chraňte produkt před vodou. Nestrkejte dovnitř produktu žádné předměty a nenaplňujte jej tekutinami.
• Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
• Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
• Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže uvedených
pokynů.
- Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
- Chraňte baterie / napájecí akumulátory před nadměrným teplem a ohněm.
- Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými kovovými objekty.
- Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat. Pokud tato
tekutina potřísní vaší pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně tekoucí vodou. Dostane-li se
do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaizolujte kontakty páskou nebo jiným
způsobem. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, explozi nebo požáru.
• S tímto produktem používejte pouze zdroje napájení, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
• Při používání nabíječky nebo napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
- Produkt nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
- Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými
kovovými objekty.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel ani se
nepokoušejte o jeho úpravy.
- Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání, pokud je
produkt zahřátý.
- Neodpojujte produkt taháním za napájecí kabel.
- Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
• Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu. I když se vám
nezdá, že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení, která se mohou projevit
zarudnutím pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy oběhu nebo s méně citlivou pokožkou
nebo při používání videokamery na velmi horkých místech doporučujeme používat stativ nebo podobné
vybavení.
• Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
• Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí suchého hadříku.
• Vypněte přístroj v místech, kde je jeho používání zakázáno. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k narušení
funkce ostatních zařízení v důsledku působení elektromagnetických vln, případně k nehodám.
155
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
156
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění.
• Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo
vzniknout riziko popálení nebo poranění.
• Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativy.
• Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku. Mohlo by to vyvolat příznaky podobné nevolnosti
z pohybu. Pokud k tomu dojde, ihned přestaňte produkt používat a před dalším používáním produktu chvíli
vyčkejte.
Videokamera
V zájmu zajištění maximální výkonnosti dbejte dále uvedených upozornění.
• Své záznamy si pravidelně ukládejte. Nezapomeňte si pravidelně přenášet záznamy na počítač (A 113),
a ukládat je. Tím ochráníte důležité záznamy pro případ, že dojde k poškození paměťové karty, a vytvoříte na
SD kartě volné místo. Společnost Canon odmítá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat.
• Videokameru nepoužívejte nebo neskladujte na místech, kde se vyskytuje prach nebo písek. Videokamera není
vodotěsná – chraňte ji před vodou, blátem nebo solí. Pokud některá z uvedených látek pronikne do
videokamery, může ji anebo objektiv poškodit.
• Nepoužívejte videokameru poblíž elektromagnetického pole jako např. v blízkosti silných magnetů a motorů,
MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí. Použití videokamery na takovýchto místech může vést k anomáliím
ve videu nebo audiu nebo ke vzniku šumu ve videu.
• Nenatáčejte videokameru ani hledáček směrem k intenzivním zdrojům světla, jako je slunce za slunečného
počasí nebo intenzivní umělé osvětlení. Mohlo by to způsobit poškození obrazového snímače nebo vnitřních
dílů videokamery. Dejte pozor zejména, když používáte stativ nebo ramenní řemen. Pokud videokameru
nepoužíváte, zavřete kryt objektivu.
• Nikdy nenoste videokameru za LCD panel. LCD panel zavírejte opatrně. Nosíte-li videokameru na přídržném
řemínku na zápěstí, nepohupujte s ní – minimalizujete nebezpečí nárazu videokamery na překážku.
• S dotykovou obrazovkou zacházejte opatrně. Na dotykovou obrazovku netlačte velkou silou a při výběru
voleb nepoužívejte kuličková pera nebo jiné nástroje s tvrdým hrotem. Mohli byste poškodit její povrch.
• Na dotykovou obrazovku nedávejte žádnou ochrannou fólii. Videokamera je vybavena kapacitní dotykovou
obrazovkou. Proto se může stát, že nebude fungovat správně, pokud na ní bude ochranná fólie.
• Chcete-li nasadit videokameru na stativ, dbejte na to, aby byl upevňovací šroub
6 mm
stativu kratší než 6 mm. Při použití jiných stativů by mohlo dojít k poškození
videokamery.
• Při záznamu videa se snažte zachovat klidný, stabilní záběr. Nadměrné
pohyby s videokamerou při nahrávání a přílišné používání rychlého zoomu
a sledování pohybujících se objektů (panning) může způsobit, že natočené
scény budou prudké a trhané. V mimořádných případech může přehrávání takto zaznamenaných scén vyvolat
nevolnost z pohybu. Pokud k tomu dojde, okamžitě zastavte přehrávání a podle potřeby si udělejte přestávku.
Dlouhodobé skladování
Předpokládáte-li, že nebudete dlouhodobě videokameru používat, uložte ji na bezprašném místě, kde je nízká
vlhkost a teploty pod 30 °C.
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Napájecí akumulátor
NEBEZPEČÍ!
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávejte jej poblíž topení nebo v horkých
dnech v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
• Špinavé kontakty mohou zapříčinit nekvalitní propojení napájecího akumulátoru s videokamerou. Kontaktní
plochy čistěte suchou látkou.
Dlouhodobé skladování
• Napájecí akumulátory skladujte na suchém místě s teplotou nepřekračující 30 °C.
• V zájmu dlouhodobé životnosti napájecího akumulátoru akumulátor před uskladněním plně vybijte.
• Alespoň jednou ročně všechny své napájecí akumulátory plně nabijte a vybijte.
Zbývající doba do vybití akumulátoru
Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní s inteligentním systémem Intelligent System,
a zobrazovaná doba zbývající do vybití akumulátoru není správná, napájecí akumulátor plně nabijte. Nicméně
doba nemusí být zobrazována správně, pokud je plně nabitý napájecí akumulátor používán trvale ve vysokých
teplotách nebo je ponechán nepoužívaný dlouhou dobu. Rovněž nemusí být zobrazován správný zbývající čas,
v závislosti na životnosti akumulátoru. Dobu zobrazenou na displeji berte pouze jako orientační hodnotu.
SD karta
• Doporučujeme zálohovat záznamy na SD kartě do počítače. Data se mohou poškodit nebo ztratit v důsledku
závad na kartě nebo vlivem statické elektřiny. Společnost Canon odmítá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu
a poškození dat.
• Nedotýkejte se kontaktů na kartě a ani je nevystavujte nečistotě nebo prachu.
• SD karty nepoužívejte na místech se silným magnetickým polem.
• Nenechávejte SD karty na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou vzduchu.
• SD karty nerozebírejte, neohýbejte, nenamáčejte a zabraňte, aby spadly nebo byly vystaveny nárazům.
• Před vložením zkontrolujte orientaci SD karty. Budete-li nesprávně zorientovanou SD kartu zasouvat do slotu
silou, můžete poškodit kartu nebo videokameru.
• Na SD kartu nelepte žádné štítky nebo samolepky.
Likvidace
Když odstraňujete klipy nebo inicializujete SD kartu, změní se pouze alokační tabulka a uložená data se fyzicky
nesmažou. Chcete-li SD kartu zlikvidovat nebo předat jiné osobě, nejprve proveďte její inicializaci (A 34).
Zaplňte ji bezvýznamnými záznamy a potom ji znovu zinicializujte. Tím se obnova původních záznamů
maximálně ztíží.
157
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Vestavěná dobíjecí lithiová baterie
158
Videokamera má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii pro uchování data/času a dalších nastavení. Vestavěná
lithiová baterie se dobíjí, pokud videokameru používáte, nicméně se může úplně vybít, pokud nebudete
videokameru přibl. 3 měsíce používat.
Dobití vestavěné lithiové baterie: Připojte napájecí adaptér k videokameře a nechte ho k vypnuté videokameře
připojený 24 hodin.
Lithiová knoflíková baterie
VAROVÁNÍ!
• Nesprávné zacházení s baterií použitou v tomto zařízení může vést k riziku vzniku požáru nebo chemického
poleptání.
• Baterii nerozebírejte, neupravujte, neponořujte do vody, nezahřívejte nad 100 °C nebo ji nespalujte.
• Nevkládejte baterii do úst. Pokud dojde nešťastnou náhodou ke spolknutí, ihned vyhledejte lékaře.
Obal baterie se může rozlomit a uniklé tekutiny mohou způsobit zranění zažívacího traktu.
• Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
• Baterii nedobíjejte, nezkratujte a ani je nevkládejte v opačné polaritě.
• Starou baterii je vhodné vrátit k likvidaci do prodejny.
• S baterií nemanipulujte pomocí pinzety nebo jiného kovového nástroje, mohlo by dojít ke zkratu.
• Baterii otřete čistou suchou látkou, tím se zaručí dobrý elektrický kontakt.
Údržba/Další
Údržba/Další
Čištění
Tělo videokamery
• K čištění těla videokamery použijte měkký suchý hadřík. Nikdy videokameru nečistěte hadříkem napuštěným
čisticí chemikálií ani nepoužívejte žádná organická rozpouštědla (těkavé látky).
Objektiv
• Odstraňte veškerý prach nebo nečistotu pomocí ofukovacího balónku bez použití aerosolu.
• Objektiv opatrně otřete měkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívejte hedvábný papír.
LCD obrazovka
• LCD obrazovku čistěte čistým, měkkým hadříkem na čištění optiky a komerčně dostupného prostředku na
brýle.
• Při prudké změně teplot může dojít na povrchu obrazovky ke zkondenzování vodních par. Obrazovku otřete
hebkým a suchých hadříkem.
Kondenzace
Při rychlém přenesení videokamery z chladného prostředí do teplého mohou na jejím povrchu zkondenzovat
vodní páry. Při zjištění kondenzace přestaňte videokameru používat. Pokud tak neučiníte, můžete ji poškodit.
Ke kondenzaci může dojít v těchto případech:
• Při rychlém přemístění videokamery ze studeného prostředí do teplého
• Když byla videokamera ponechána ve vlhkém prostředí
• Když se chladná místnost rychle vyhřeje
Jak zabránit kondenzaci
• Videokameru nevystavujte prudkým/extrémním teplotním změnám.
• Vyjměte SD kartu a napájecí akumulátor. Potom videokameru vložte do uzavíratelného vzduchotěsného
plastového sáčku a před vyjmutím ji nechte, aby se postupně přizpůsobila teplotní změně.
Při rozpoznání kondenzace
Přesný čas, za který se odpaří kapičky vody, se bude lišit podle místa a klimatických podmínek. 
Obecným pravidlem je vyčkat před dalším používáním videokamery 2 hodiny.
159
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství (dostupnost nemusí být ve všech oblastech stejná)
S videokamerou jsou kompatibilní dále uvedená volitelná příslušenství. Jejich dostupnost závisí na oblasti.
Některé příslušenství je popsáno podrobněji na následujících stranách.
160
BP-820, BP-828
Napájecí akumulátor
CG-800E
Nabíječka akumulátoru
CA-946
Napájecí adaptér
TL-U58
Telekonvertor
WA-U58
Širokoúhlá předsádka
Ochranný filtr 58 mm,
ND4L filtr 58 mm,
58mm filtr ND8L
HTC-100/S
Vysokorychlostní kabel HDMI
IFC-400PCU
USB kabel
GP-E2
Přijímač GPS
RC-V100
Dálkový ovladač
SS-600/SS-650
Ramenní řemen
WS-20
Přídržný řemínek na zápěstí
SC-2000
Měkká transportní brašna
Volitelné příslušenství
Napájecí akumulátory
Potřebujete-li další napájecí akumulátory, zvolte jeden z následujících modelů: 
BP-820 nebo BP-828.
Pokud použijete napájecí akumulátory s označením Intelligent System,
videokamera bude komunikovat s akumulátorem a zobrazovat zbývající dobu
využitelnosti (s minutovou přesností). Tyto napájecí akumulátory můžete používat
a nabíjet ve videokamerách a nabíječkách kompatibilních se systémem 
Intelligent System.
Nabíječka CG-800E
Nabíječka slouží k nabíjení napájecích akumulátorů.
Telekonvertor TL-U58
• Nejkratší vzdálenost zaostření při největším přiblížení s telekonvertorem je 1,3 m.
• Telekonvertor nelze používat společně s dodanou sluneční clonou objektivu.
Širokoúhlá předsádka WA-U58
• Širokoúhlou předsádku nelze používat společně s dodanou sluneční
clonou objektivu.
Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním videopříslušenstvím Canon.
Doporučujeme používat výhradně videopříslušenství Canon nebo výrobky, které jsou opatřeny
touto značkou.
161
Specifikace
Specifikace
XF405 / XF400
162
Videokamera
 — Uvedené
hodnoty jsou přibližné.
Systém
• Záznamový systém
Klipy MP4:
Formát videa:
MPEG-4 AVC/H.264
Formát zvuku: MPEG-2 AAC-LC, 16 bit, 48 kHz, 2 kanály
Lineární PCM, 16 bitů, 48 kHz, 4 kanály
Formát souboru: MP4
Klipy XF-AVC:
Komprese videa:
MPEG-4 AVC/H.264
Komprese zvuku:
Lineární PCM, 24 bitů, 48 kHz, 4 kanály
Formát souborů:
MXF (XF-AVC)
Fotografie:
DCF (Design rule for Camera File system), kompatibilní s Exif Ver. 2.31, komprese JPEG
1 Tato
videokamera podporuje standard Exif 2.3 (označován také jako „Exif Print“). Exif Print je standard pro rozšířenou
komunikaci mezi videokamerami a tiskárnami. Připojením na tiskárnu vyhovující standardu Exif Print jsou obrazová data
videokamery v době fotografování použita k optimalizaci a výraznému zlepšení kvality tisku.
• Konfigurace videa (záznam/přehrávání)
Klipy MP4:
Datový tok:
150 Mb/s, 35 Mb/s, 17 Mb/s, 8 Mb/s, 4 Mb/s
Rozlišení:
3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Vzorkování barev:
4:2:0, 8 bitů
Rychlost snímání:
50.00P, 25.00P
Klipy XF-AVC:
Datový tok:
160 Mb/s, 45 Mb/s
Rozlišení:
3840x2160, 1920x1080
Vzorkování barev:
4:2:0, 8 bitů
Frekvence snímků:
50.00P, 50.00i, 25.00P
• Záznamové médium (nezahrnuto)
Přibližné doby nahrávání naleznete v části Referenční tabulky (A 165)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 sloty)
• Obrazový snímač
Jednovrstvý snímač CMOS typ 1.0
Počet efektivních pixelů: 8 290 000 pixelů (3840x2160)
• Dotyková LCD obrazovka
8,92 cm (3,5 palce) barevné LCD, poměr stran obrazu 16:9, 1 560 000 bodů, 100% pokrytí, kapacitní
dotyková obrazovka
• Hledáček: 0,61 cm (0,24 palce), odpovídá 1 560 000 bodů, 100% pokrytí
• Mikrofon: Stereofonní elektretový kondenzátorový mikrofon
• Objektiv
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optický zoom, devíti lamelová irisová clona
35mm ekvivalentní ohnisková vzdálenost: 28,3 - 424,6 mm (s použitím Dynamického IS)
25,5 - 382,5 mm (s použitím ostatních režimů IS)
• Konfigurace objektivu
18 členů v 14 skupinách (2 asférické členy)
Specifikace
• Průměr filtru: 58 mm
• Zaostření
Ruční zaostřování, AF-posílený MF, Kontinuální AF
Typ AF: technologie Dual Pixel CMOS AF, AF - detekce kontrastu
Nejkratší vzdálenost zaostření: 60 cm; 1 cm při širokém úhlu
• Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé (AWB); 2 předvolená nastavení (denní světlo, žárovka); nastavení teploty
chromatičnosti; uživatelské vyvážení bílé (2 sady)
• Minimální osvětlení
0,1 lx (režim snímání [NSlabé osvětlení], rychlost závěrky 1/2)
1,4 lx (50.00P, režim snímání [’ Programová AE], Automat. delší čas [Zapnout], rychlost závěrky 1/25)
• Stabilizace obrazu
Optický stabilizátor obrazu + digitální kompenzace (Standardní IS, Dynamický IS, Zesílený IS)
• Velikost fotografií: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720
Wi-Fi
• Bezdrátové standardy: IEEE802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), IEEE802.11a/n (pásmo 5 GHz)
• Metody připojení
Infrastruktura (Chráněné nastavení Wi-Fi(WPS), hledání přístupových bodů, ruční), videokamera jako
přístupový bod
• Metody ověřování: Otevřít, Sdílený klíč, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Metody šifrování: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES
• Dostupné kanály Wi-Fi
Pásmo 2,4 GHz: CH1 až CH13
Pásmo 5 GHz: CH36 to CH64* (pouze infrastruktura)
* Tyto kanály jsou také zakázané pro venkovní použití v následujících oblastech:
Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong S.A.R., Chorvatsko, Island, Irsko,
Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
Zdířky
• m Zdířka SDI OUT
Jack BNC, pouze výstup, 0,8 Vš-š/75 , asymetrická
3G-SDI:
SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
HD-SDI:
SMPTE 292, SMPTE ST 299-1
Vestavěné audio, časový kód (VITC/LTC)
• Zdířka HDMI OUT: mini konektor HDMI, pouze výstup
• Zdířka USB: konektor typu mini-B, vysokorychlostní USB, pouze výstup
• Zdířka MIC
 Stereofonní mini-jack 3,5 mm (asymetrický)
-65 dBV (automatická hlasitost, plný rozsah -12 dB) / 5 k nebo více
Tlumič mikrofonu: 20 dB
• Zdířky INPUT (na rukojeti)
XLR jack (kolík 1: stínění, kolík 2: horký, kolík 3: studený), 2 sety (symetrický)
Citlivost:
Pro vstup mikrofonu: -60 dBu (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah -18 dB) / 600 
Pro linkový vstup: 4 dBu (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah -18 dB) / 10 k
Tlumič mikrofonu: 20 dB
163
Specifikace
• Zdířka × (sluchátka)
 Stereofonní mini-jack 3,5 mm (asymetrický)
-29 dBV (zatížení 16 , max. hlasitost) / 100 
164
• Zdířka REMOTE:  2,5 mm stereo sub-mini jack, pouze vstup
•
Zdířka (Ethernet): Ethernet, kompatibilní 1000BASE-T
Napájení/další
• Napájení (jmenovité)
7,4 V DC (napájecí akumulátor), 8,4 V DC (síťový adaptér)
• Příkon 
Konfigurace při záznamu videa: 3840x2160, 150 Mb/s (klipy MP4)/160 Mb/s (klipy XF-AVC), 50.00P,
automatické zaostřování aktivované, podsvícení obrazovky [Normální]
Používání samotné LCD obrazovky: m 8,4 W, n 8,3 W
Používání samotného hledáčku: m 7,8 W, n 7,6 W
• Pracovní teplota: 0 – 40 °C
• Rozměry [Š x V x H] (bez přídržného řemene)
Samotná videokamera: 135 x 97 x 214 mm
Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu: 150 x 97 x 267 mm
Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu a rukojetí: 150 x 216 x 267 mm
• Hmotnost:
Samotné tělo videokamery (včetně přídržného řemenu): m 1 150 g, n 1 145 g
Obvyklá konfigurace pro záznam*: m 1 670 g, n 1 665 g
* Videokamera se sluneční clonou objektivu, rukojeť a držák mikrofonu, napájecí akumulátor BP-828 a jedna SD karta.
Napájecí adaptér CA-946
• Jmenovité vstupní napětí: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Jmenovité výstupní napětí: 65 VA (100 V AC) – 85 VA (240 V AC)
• Pracovní teplota: 0 – 40 °C
• Rozměry: 73 x 40 x 139 mm
• Hmotnost: 465 g
Napájecí akumulátor BP-828
• Typ baterie
Dobíjitelná lithium iontová baterie, kompatibilní se systémem Intelligent System
• Jmenovité napětí: 7,4 V DC
• Nominální kapacita: 2 670 mAh
• Jmenovitý výkon (minimum): 19 Wh / 2 550 mAh
• Pracovní teplota: 0 – 40 °C
• Rozměry: 30,7 x 55,7 x 40,2 mm
• Hmotnost: 121 g
Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Za omyly a nepřesnosti se nepřebírá žádná odpovědnost.
Referenční tabulky
Referenční tabulky
Doby nabíjení
Doby nabíjení jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách nabíjení a prvním nabití napájecího
akumulátoru.
Napájecí akumulátor
BP-820
BP-828
Používání videokamery a dodaného napájecího adaptéru
CA-946
230 min
350 min
Používání nabíječky CG-800E
190 min
260 min
Podmínky nabíjení
Přibližná doba nahrávání na SD kartu
Přibližné časy, pouze pro referenci, založené na jediném nahrávání, které pokračuje, dokud není paměťová
karta plná.
Klipy MP4
Formát zvuku MP4
[
[
AAC 16bit 2CH]
LPCM 16bit 4CH]
Rozlišení
(datový tok)
SD karta
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
25 min
55 min
110 min
115 min
240 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
495 min
485 min
995 min
1280x720 (8 Mb/s)
120 min
255 min
520 min
1 055 min
2 120 min
1280x720 (4 Mb/s)
245 min
515 min
1 045 min
2 115 min
4 245 min
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
1920x1080 (17 Mb/s)
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
Klipy XF-AVC
SD karta
Rozlišení
(datový tok)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (160 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
50 min
105 min
1920x1080 (45 Mb/s)
20 min
45 min
90 min
185 min
375 min
165
Referenční tabulky
Přibližné doby záznamu s plně nabitým napájecím akumulátorem
166
Doby používání v níže uvedených tabulkách jsou přibližné a byly změřeny za následujících podmínek: Aktuální
doby se mohou lišit.
- Byla použita pouze LCD obrazovka.
- „Typické doby nahrávání“ měří doby nahrávání s opakujícími se operacemi, např. spuštění/zastavení
nahrávání, zoom a zapnutí/vypnutí videokamery.
Efektivní doba používání napájecího akumulátoru se může snížit při vyšším nastavení jasu obrazovky, nahrávání
v chladném prostředí apod.
m
Konfigurace videa
Rozlišení (datový tok)
Rychlost snímání
Podmínky používání
Napájecí akumulátor
BP-820 (volitelné)
BP-828 (dodávané)
Záznam (max.)
80 min
125 min
Záznam (typický)
40 min
60 min
Přehrávání
110 min
170 min
Záznam (max.)
95 min
145 min
Klipy MP4
50.00P
3840 x 2160 (150 Mb/s)
25.00P
50.00P
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25.00P
1280 x 720 (8 Mb/s)
1280 x 720 (4 Mb/s)
50.00P
25.00P
Záznam (typický)
45 min
70 min
Přehrávání
130 min
195 min
Záznam (max.)
90 min
135 min
Záznam (typický)
45 min
65 min
Přehrávání
135 min
205 min
Záznam (max.)
105 min
160 min
Záznam (typický)
50 min
80 min
Přehrávání
140 min
210 min
Záznam (max.)
95 min
140 min
Záznam (typický)
45 min
70 min
Přehrávání
140 min
210 min
Záznam (max.)
110 min
165 min
Záznam (typický)
50 min
80 min
Přehrávání
140 min
215 min
80 min
125 min
Klipy XF-AVC
Záznam (max.)
50.00P
3840x2160 (160 Mb/s)
25.00P
50.00P
1920x1080 (45 Mb/s)
25.00P
Záznam (typický)
40 min
60 min
Přehrávání
110 min
170 min
Záznam (max.)
95 min
145 min
Záznam (typický)
45 min
70 min
Přehrávání
130 min
195 min
Záznam (max.)
90 min
135 min
Záznam (typický)
45 min
65 min
Přehrávání
135 min
205 min
Záznam (max.)
105 min
160 min
Záznam (typický)
50 min
80 min
Přehrávání
140 min
210 min
Referenční tabulky
n
Konfigurace videa
Rozlišení (datový tok)
Rychlost snímání
Podmínky používání
Napájecí akumulátor
BP-820 (volitelné)
BP-828 (dodávané)
80 min
125 min
Klipy MP4
Záznam (max.)
50.00P
3840 x 2160 (150 Mb/s)
25.00P
50.00P
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25.00P
1280 x 720 (8 Mb/s)
1280 x 720 (4 Mb/s)
50.00P
25.00P
167
Záznam (typický)
40 min
60 min
Přehrávání
115 min
175 min
Záznam (max.)
100 min
150 min
Záznam (typický)
45 min
70 min
Přehrávání
130 min
200 min
Záznam (max.)
90 min
140 min
Záznam (typický)
45 min
65 min
Přehrávání
135 min
210 min
Záznam (max.)
110 min
165 min
Záznam (typický)
50 min
80 min
Přehrávání
140 min
215 min
Záznam (max.)
95 min
145 min
Záznam (typický)
45 min
70 min
Přehrávání
140 min
220 min
Záznam (max.)
110 min
170 min
Záznam (typický)
55 min
80 min
Přehrávání
145 min
225 min
Záznam (max.)
80 min
125 min
Záznam (typický)
40 min
60 min
Přehrávání
115 min
175 min
Záznam (max.)
100 min
150 min
Klipy XF-AVC
50.00P
3840x2160 (160 Mb/s)
25.00P
50.00P
1920x1080 (45 Mb/s)
25.00P
Záznam (typický)
45 min
70 min
Přehrávání
130 min
200 min
Záznam (max.)
90 min
140 min
Záznam (typický)
45 min
65 min
Přehrávání
135 min
210 min
Záznam (max.)
110 min
165 min
Záznam (typický)
50 min
80 min
Přehrávání
140 min
215 min
Referenční tabulky
168
Rejstřík
169
4kanálový záznam zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
F
A
Filtr dolní propusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Filtr ND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Formát audia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Formát filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fotografie
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Prohlížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Automatická pomalá závěrka . . . . . . . . . . . . . .139
Av (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
B
Barevné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Bezdrátový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 26
Bodové světlo (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . .69
Browser Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
C
Canon XF Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Citlivost mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Clona (clonové číslo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Č
Časové pásmo/Letní čas . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Číslo svitku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Číslování klipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 141
Číslování snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
D
Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Detekce a sledování obličeje . . . . . . . . . . . . . . .57
Digitální telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Dotyková LCD obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Duální záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
H
Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Hledáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hledání přístupového bodu . . . . . . . . . . . . . . 121
I
Indexové zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Informace zobrazované
na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 100, 143
Infračervené světlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Infračervený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Infrastruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Inicializace SD karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
IP datový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
J
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
K
Klipy
E
Expozice
AE na dotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Kompenzace expozice . . . . . . . . . . . . . .71
Ruční expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 70
Zámek expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Externí mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Externí rekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Formát názvu klipu . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Informace o klipu . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Obnovování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kód User Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kondenzace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Konfigurace videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Konfigurace videovýstupu . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kopírování záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Korekce chyb FEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Korekce protisvětla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
170
L
R
Limit AGC (automatic gain control –
automatické řízení zisku) . . . . . . . . . . . . . . . .66
Referenční tabulky (nabíjení, doba použitelnosti
a doba nahrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Referenční zvukový signál . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Režim AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Režim M (Ruční) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Režim připojení pomocí kódu PIN (WPS) . . . . .120
Režim připojení pomocí tlačítka (WPS) . . . . . . .120
Režim snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Rozlišení (velikost obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Rukojeť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Rychlost snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Rychlost závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 68
M
M (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
N
Nabídka FUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 137
Nabídky nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 138
Nahrávání zpomaleného a rychlého záběru . . . .50
Napájecí akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Informace o baterii . . . . . . . . . . . . . . . .144
Nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Zbývající kapacita . . . . . . . . . . . . . . . 21, 44
Nastavení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 137
Noční scéna (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . .69
O
Odstranění záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Ohňostroj (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . .69
P
P (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Phantom napájení (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . . .83
Pláž (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Portrét (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Prohlížení klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Průvodce ostřením s duálními pixely . . . . . . . . .53
Předtočení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Přenos na FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Přepínač režimů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Přepnutí záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Připojení k externím zařízením . . . . . . . . . . . . .109
Přiřaditelná tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Přístupový bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 119
S
SD karta
Inicializace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kompatibilní SD karty . . . . . . . . . . . . . . .32
Vložení/Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Výběr karty pro záznam . . . . . . . . . . . . .34
Senzor dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . .27
Seznam hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Síťové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Síťové připojení
Kabelové (Ethernet) . . . . . . . . . . . . . . . .123
Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Slabé osvětlení (režim filmování) . . . . . . . . . . . . .69
Sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Sluneční clona objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Sníh (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Software Data Import Utility* (stáhnout) . . . . . .113
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Sport (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 156
Stříhání klipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Š
Široký DR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
T
Tlačítko CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Tlumič mikrofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
Tv (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
171
U
Z
Uložení klipů do počítače . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Upozorňující tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Zaostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
AF-posílený MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Přednastavení zaostření . . . . . . . . . . . . 53
Ruční zaostřování . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zaostřovací/zoomovací kroužek . . . . . . . . . .52, 59
Zaostřování
Automatické zaostření obličeje . . . . . . . 58
Kontinuální AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Použití funkcí zaostřovacího
asistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Západ slunce (režim filmování) . . . . . . . . . . . . . 69
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Záznamová úroveň zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Zdířka
(Ethernet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Zdířka × (sluchátka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Zdířka DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zdířka HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Zdířka MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zdířka SDI OUT* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Zdířka USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Zdířky INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zesílený IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Značky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rychlost zoomu . . . . . . . . . . . . . . . .60, 62
Vysokorychlostní zoom . . . . . . . . . . . . . 61
Zvětšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zvýraznění obrysů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
V
Ventilační otvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Vestavěná zálohovací baterie . . . . . . . . . . . . . .158
Vestavěný mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Videokamera jako přístupový bod . . . . . . . . . .118
Volič CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Výstupní kanály zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Vyvážení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Vzhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Vzor Zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
W
WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) . . . . . . . . . . . .120
* pouze m.
172
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
• Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné k únoru 2019. Změna technických specifikací
vyhrazena bez oznámení. Informace ke stažení nejnovější verze naleznete na místní webové stránce
společnosti Canon.
Informace o vaší místní kanceláři Canon naleznete v záručním listu nebo na webu
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
© CANON INC. 2019
CEL-SX3FA2H2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising