Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5WA2H1
4K videokamera
Firmware verze 1.0.1.1
Návod k používání
VAROVÁNÍ K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV:
Neautorizované zaznamenávání materiálů chráněných autorskými právy může být porušováním práv jejich
majitelů a být v rozporu s autorským zákonem.
2
Potvrzení o obchodních známkách
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
• Apple a macOS jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích.
• Avid a Media Composer jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Avid Technology, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA anebo jiných zemích.
• Wi-Fi je registrovaná obchodní známka asociace Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified jsou obchodní známky asociace Wi-Fi Alliance.
• Termín WPS používaný v nastavení videokamery, na displeji videokamery a v této příručce značí
Wi-Fi Protected Setup, tj. Chráněné nastavení Wi-Fi.
• Značka Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je značkou organizace Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti Oracle Corporation a jejích
přidružených nebo dceřiných společností v USA a jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA anebo jiných zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky
příslušných vlastníků.
• V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal
and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4
compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
• JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU NEŽ PRO OSOBNÍ POTŘEBU ZPŮSOBEM, KTERÝ
VYHOVUJE STANDARDU MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ VIDEOINFORMACÍ PRO BALENÁ MÉDIA, JE BEZ
LICENCE POD PLATNÝMI PATENTY V MPEG-2 PATENT PORTFOLIO VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. TUTO
LICENCI LZE ZÍSKAT U MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Přednosti videokamery XF705
Videokamera Canon XF705 4K je výkonný přístroj s pokročilými funkcemi a všestrannou využitelností, které z něho
činí ideální volbu pro různé produkce ve formátu 4K. Dále jsou uvedeny některé z funkcí videokamery.
Záznamový systém 4K
Vylepšený snímač a obrazový procesor
Srdcem videokamery je jeden obrazový snímač
CMOS typu 1,0 (1 palec) s 8 290 000 efektivními
pixely a platforma pro zpracování obrazu s dvěma
procesory DIGIC DV 6. Díky pokročilé vysoké
citlivosti a technologii redukce šumu je videokamera
schopna pořizovat obraz s jemnými nuancemi
a malým množstvím šumu i za situací s nízkou
hladinou osvětlení.
Vysoce účinné kódování: XF-HEVC a XF-AVC
Formát videa lze volit na základě požadavků
pracovního postupu. Můžete zaznamenávat s
využitím kodeku H.265/HEVC nebo MPEG-4 AVC/
H.264, přičemž obojí je zaznamenáváno ve formě
klipů MXF (Material eXchange Format). Klipy MXF
jsou kompatibilní se všemi hlavními nelineárními
editačními (NLE) softwary a nabízejí hladší
postprodukční pracovní postup.
S kodekem H.265/HEVC můžete využívat 10bitové
vzorkování barev YCC422 a vybrat rozlišení 4K
(3840x2160) nebo Full HD (1920x1080) a množství
rychlostí snímání a datových toků. S kodekem
MPEG-4 AVC/H.264 můžete zaznamenávat pouze
v rozlišení Full HD s využitím 8bitového vzorkování
barev YCC420. V obou případech je zvuk
zaznamenáván jako 4kanálový lineární PCM zvuk
(24 bitů, 48 kHz).
Snadná ovladatelnost a přizpůsobitelnost
Všestranný design
Videokamera je konstruována tak, aby ji bylo možné
komfortně ovládat jediným kameramanem.
Je vybavena třemi samostatnými kroužky pro
nezávislé ovládání zaostřování, zoomování
a nastavení irisové clony. Videokamera je vybavena
rovněž 14 tlačítky, kterým lze přiřadit velké množství
funkcí (A 117) pro přizpůsobení videokamery
vašim potřebám a preferencím.
Vylepšené zobrazovače
Videokamera je vybavena 4˝ LCD panelem
(s ekvivalentem 1 230 000 bodů), který nabízí
zobrazení 100 % obrazového pole a funkce
zaostřování dotykem. LCD panel lze otevřít doleva
nebo doprava. Hledáček nabízí zobrazovač OLED
(rovněž zobrazující 100 % obrazového pole) a velkou
očnici pro komfortní využití v různých
podmínkách snímání.
Možnosti záznamu na SD kartu
Videokamera může zaznamenávat video 4K na
SD karty a nabízí tak vynikající poměr ceny a výkonu
s ohledem na záznamové médium. Je vybavena
2 sloty na karty a umožňuje záznam do dvou slotů,
díky kterému můžete zaznamenat stejný klip na dvě
karty nebo nastavit automatické přepnutí záznamu
z jedné karty na druhou, jakmile bude první karta
plná (A 36).
Všestranné možnosti pro tvůrčí práci
Speciální režimy záznamu
Speciální režimy záznamu (A 113) poskytují větší
míru tvůrčí kontroly nad pořizovanými záznamy.
Můžete měnit rychlost snímání při filmování pro
dosažení efektu zpomaleného záběru1 nebo použít
funkci předtočení pro zaznamenání 3 sekund před
stisknutím tlačítka, což vám pomůže zachytit obtížně
zachytitelné situace.
Uživatelské nastavení obrazu (A 63, 121)
Vyberte jedno z předvolených nastavení barev nebo
nastavte kombinaci křivky gamma, barevného
prostoru a barevné matice, jakou si přejete použít.
Poté můžete podrobně nastavit množství dalších
parametrů souvisejících s obrazem. S možnostmi
širokých barevných prostorů, jako je gamut
BT.2020, křivkou gamma Canon Log 3, která
zachovává charakteristiky křivky gamma Canon Log
za současného rozšíření dynamického rozsahu,
a dvěma možnostmi HDR1 (HLG nebo PQ) máte
jistotu, že videokamera pokryje všechny vaše
tvůrčí potřeby.
1
Pouze pro klipy XF-HEVC.
Profesionální funkce a všestrannost
Síťové funkce
Videokameru můžete připojit k Wi-Fi nebo kabelové
(Ethernet) síti pro využití různých síťových funkcí2.
Můžete například využít mobilní zařízení s připojením
Wi-Fi k dálkovému ovládání videokamery
prostřednictvím aplikace Browser Remote (A 162),
vysílat datové toky živých přenosů nebo
mimořádných snímků prostřednictvím IP (A 173)
a přenášet záznamy z SD karty na vzdálený server
s využitím protokolu FTP (A 176).
2
Dostupné funkce závisí na použitém síťovém připojení.
3
Software na pomoc s produkčním pracovním
postupem
Aplikace Canon XF Utility (A 151) vám umožní
kopírovat zaznamenané klipy z SD karty do
počítače, přehrávat klipy a třídit je. Rovněž můžete
použít pluginy Canon XF pro práci s klipy přímo ze
softwaru pro nelineární editaci (NLE) firmy Avid.
4
Profesionální propojitelnost
Videokamera je vybavena konektorem SDI
vyhovujícím standardu 12G-SDI, který poskytuje
větší šířku pásma a podporuje 4K videovýstup
při rychlosti snímání 59,94P nebo 50,00P.
Zdířka TIME CODE a zdířka G-LOCK/SYNC nabízí
mnoho možností synchronizace (A 92) a umožňuje
videokameře být součástí libovolné soustavy
pro snímání s využitím více kamer.
Infračervený záznam
Záznam ve tmě s využitím funkce infračerveného
záznamu (A 116). S vestavěným infračerveným
světlem můžete zaznamenávat noční zvířata a
podobné scény v jejich přirozeném prostředí.
Vylepšené možnosti zaostřování
Dual Pixel CMOS AF
Videokamera disponuje technologií Dual Pixel
CMOS AF, která nabízí vylepšenou funkci
automatického zaostřování (A 74). Kromě funkce
kontinuálního AF vám funkce AF-posíleného MF
umožní z větší části ruční zaostření, videokamera
vám však pomáhá a dokončuje zaostřování
automaticky. S funkcí AF-posíleného MF
videokamera neprovádí žádné větší operace
zaostřování bez vaší kontroly, výsledkem operací
této funkce je vyšší stabilita než v případě funkce
kontinuálního AF. Videokamera také může
automaticky zaostřovat na obličeje lidí nebo
sledovat pohybující se objekty a udržovat je
zaostřené (A 79).
Průvodce zaostřováním s duálními pixely (A 75)
Průvodce zaostřováním vám poslouží jako vizuální
intuitivní průvodce, kterého můžete použít pro
kontrolu, zda je obraz zaostřený, a pro případnou
úpravu, pokud není. Díky tomuto užitečnému
vylepšení si můžete být jisti, že vaše video ve 4K
bude vždy perfektně ostré.
Další vylepšené funkce
• Režim přímého nastavení (A 52)
Umožňuje měnit nastavení hlavních funkcí
videokamery za současné kontroly obrazu na
obrazovce jednoduchým použitím joysticku.
• Pomocné funkce
Můžete využívat pomocné funkce, jako je
zvýraznění obrysů a zvětšení (A 76), indikační
značky (A 85), vzory zebra (A 86), černobílý
obraz (A 30) a waveform monitor (A 105),
na obrazovce a v hledáčku. Rovněž je můžete
zobrazit na externím monitoru připojeném
do zdířky SDI nebo HDMI OUT3.
Dále můžete při použití logaritmické křivky gamma
aplikovat rovněž LUT (A 147) pro snazší
monitorování.
3
Dostupné pomocné funkce závisí na použité obrazovce/
videovýstupu.
• Přizpůsobitelné informace zobrazované
na obrazovce (A 44).
• Soubor nastavení menu, který lze uložit ve
videokameře nebo na SD kartě pro obnovení
všech nastavení menu nebo jejich použití na jiné
videokameře XF705 (A 129).
• Napájecí akumulátory kompatibilní s inteligentním
systémem pro kvalitnější informování o zbývající
době použití.
• Zdířky INPUT (XLR) kompatibilní s analogovým
nebo digitálním (AES/EBU) zvukem a +48V
zdrojem Phantom napájení (A 98).
• Vylepšený formát názvu klipu s více informacemi
pro snazší identifikaci a organizaci klipů (A 48).
• Metadata (A 108) a geotagging (A 110).
• Barevné pruhy a výstup a záznam testovacího
tónu (A 104).
• Pokročilé dálkové ovládání s využitím volitelného
dálkového ovladače RC-V100 (A 39).
Obsah
5
1. Úvod 9
Poznámky k tomuto návodu 9
Značky a pojmy používané v tomto návodu 9
Dodané příslušenství 10
Názvy jednotlivých dílů 11
Videokamera 11
Bezdrátový ovladač WL-D6000 18
2. Příprava 19
Příprava napájení 19
Používání napájecího akumulátoru 19
Používání elektrické zásuvky 21
Zapnutí a vypnutí videokamery 22
Nastavení data, času a jazyka 23
Nastavení data a času 23
Změna jazyka 24
Používání menu 25
Výběr volby z menu 25
Použití přizpůsobeného vnořeného menu
(My Menu) 26
Příprava videokamery 28
Připevnění jednotky držáku mikrofonu 28
Připevnění sluneční clony objektivu 28
Používání hledáčku 28
Používání LCD obrazovky 29
Nastavení LCD obrazovky nebo hledáčku 30
Seřízení přídržného řemene 31
Připevnění ramenního řemene 31
Sejmutí a nasazení krytů konektorů 31
Sejmutí ramenní opěrky 32
Použití stativu 32
Používání SD karet 33
Kompatibilní SD karty 33
Vložení a vyjmutí SD karty 34
Inicializace SD karty 35
Přepínání mezi sloty pro SD kartu 35
Přepnutí záznamu a zdvojený záznam
do obou slotů 36
Kontrola zbývající doby nahrávání
na SD kartách 36
Obnovování klipů 37
Dálkové ovládání videokamery 38
Použití dodávaného bezdrátového ovladače 38
Použití volitelného dálkového ovladače
RC-V100 39
3. Záznam 41
Záznam videa 41
Příprava na záznam 41
Záznam 42
Informace zobrazované na obrazovce 44
Nastavení názvu souboru klipu 48
Použití ventilátoru 49
Konfigurace videa: Formát videa, systémová
frekvence, rychlost snímání, rozlišení
a datový tok 50
Výběr hlavního formátu záznamu 50
Výběr systémové frekvence 50
Výběr rychlosti snímání 50
Výběr rozlišení a nastavení vzorkování barev 51
Výběr datového toku 51
Změna hlavních funkcí pomocí tlačítka FUNC 52
Použití režimu přímého nastavení 52
Rychlost závěrky 53
Změna režimu rychlosti závěrky 53
Změna hodnoty rychlosti závěrky 55
Redukce blikání 55
Zisk 56
Automatická regulace zisku 56
Výběr úrovně zisku 57
Změna hodnoty zisku 57
Filtr ND 58
Clona 59
Automatické ovládání clony 59
Dočasná automatická clona –
Dočasná automatická irisová clona 60
Ruční ovládání clony 60
Limit irisové clony 61
Kompenzace expozice – Posun AE 61
Režim měření světla 62
Křivka gamma a hlavní nastavení barev 63
Předvolená nastavení barev 63
6
Vyvážení bílé 65
Automatické vyvážení bílé (AWB) 66
Barevná teplota/Přednastavené vyvážení bílé 66
Úprava nastavení vyvážení bílé 67
Uživatelské vyvážení bílé 67
Zoomování 68
Výběr režimu zoomu 68
Výběr ovladače zoomu 69
Použití kroužku zoomu 69
Použití kolébkového ovladače zoomu na gripu 69
Použití kolébkového ovladače zoomu
na rukojeti 71
Použití dodávaného bezdrátového ovladače
a volitelného dálkového ovladače 71
Použití volitelných konvertorů 73
Nastavení zaostření 74
Ruční zaostřování 74
AF stisknutím 77
AF-posílené MF 77
Kontinuální AF 78
Změna velikosti a pozice rámečku AF 79
Detekce obličeje 79
Sledování určitého objektu 81
Limit zaostření a snímání v makrorozsahu 82
Stabilizace obrazu 83
Dynamický IS nebo Standardní IS 83
Zesílený IS 83
Indikační značky a vzory Zebra 85
Zobrazení indikačních značek 85
Zobrazení vzoru Zebra 86
Nastavení časového kódu 88
Výběr režimu časového kódu 88
Výběr režimu s vynecháváním nebo
bez vynechávání snímků 89
Pozastavení zobrazovaného časového kódu 89
Nastavení kódu User Bit 91
Synchronizace s externím zařízením 92
Připojení externího zařízení 92
Vstup referenčního videosignálu
(Synchronizace Genlock) 92
Vstup signálu časového kódu 93
Referenční výstupní videosignál 94
Výstupní signál časového kódu 94
Záznam zvuku 95
Nastavení zvuku a zaznamenávané
zvukové kanály 95
Připojení externího mikrofonu nebo externího
zdroje zvuku k videokameře 97
Nastavení typu zdroje zvuku pro zdířky
INPUT 1/INPUT 2 98
Výběr zdroje zvuku pro zvukové kanály 98
Nastavení záznamové úrovně zvuku 99
Pokročilá nastavení zdroje zvuku 101
Monitorování zvuku ve sluchátkách 103
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál 104
Barevné pruhy 104
Referenční zvukový signál 104
Waveform monitor 105
Zobrazení waveform monitoru 105
Konfigurace waveform monitoru 105
Přidání značek do klipů během záznamu 107
Přidání značek záběru během záznamu 107
Přidání znaménka $ nebo % k poslednímu
zaznamenanému klipu 107
Použití metadat 108
Nastavení Info uživatele vytvořené softwarem
Canon XF Utility 108
Zadání informací klapky o záznamu 109
Záznam informací GPS (Geotagging) 110
Připojení GPS přijímače 110
Prohlížení záznamu 112
Speciální režimy záznamu 113
Záznam zpomaleného záběru 113
Předtočení 114
Infračervený záznam 116
7
4. Přizpůsobení 117
Přiřaditelná tlačítka 117
Změna přiřazené funkce 117
Přiřaditelné funkce 118
Uživatelské nastavení obrazu 121
Výběr souborů s uživatelským
nastavením obrazu 121
Úprava nastavení souboru s uživatelským
nastavením obrazu 121
Resetování souborů s uživatelským
nastavením obrazu 122
Přejmenování souborů s uživatelským
nastavením obrazu 122
Ochrana souborů s uživatelským
nastavením obrazu 122
Kopírování souborů s uživatelským
nastavením obrazu 123
Vložení souboru s uživatelským nastavením
obrazu do klipů 123
Dostupná uživatelská nastavení obrazu 124
Uložení a načtení nastavení videokamery 129
Uložení nastavení videokamery 129
Načtení nastavení videokamery 129
5. Přehrávání 131
Přehrávání 131
Indexové zobrazení klipu 131
Přepnutí indexových zobrazení 132
Přehrávání klipů 133
Informace zobrazované na obrazovce 134
Ovladače přehrávání 135
Nastavení hlasitosti 136
Ovládání klipů 137
Použití nabídky klipů 137
Zobrazení informací o klipu 138
Přidání znamének $ a % 139
Vymazání znamének $ nebo % 139
Kopírování klipů 139
Odstranění klipů 140
Odstranění údaje Info uživatele
a informací GPS 140
Přidávání a odstraňování značek záběrů 141
6. Externí připojení 143
Konfigurace videovýstupu 143
Konfigurace signálu záznamu videa
a konfigurace videovýstupu zdířek 143
Připojení k externímu monitoru 145
Použití zdířky SDI 145
Použití zdířky HDMI OUT 146
Vložení informací zobrazovaných na
obrazovce do videovýstupů 146
Použití LUT na obrazovky/videovýstupy 147
Nastavení kvality barev pro výstup HLG 149
Nastavení rozdílu zisku mezi HDR a SDR 149
Výběr výstupního rozsahu 149
Zvukový výstup 150
Práce s klipy v počítači 151
Uložení klipů do počítače 151
7. Síťové funkce 153
Informace o síťových funkcích 153
Připojení k Wi-Fi síti 154
Videokamera jako přístupový bod 155
Připojení v režimu infrastruktury 156
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) 156
Hledání přístupových bodů 157
Ruční nastavení 158
Připojení ke kabelové síti (Ethernet) 159
Výběr síťového připojení 160
Kontrola stavu sítě 160
Změna nastavení sítě 161
8
Browser Remote: Ovládání videokamery
ze zařízení v síti 162
Nastavení aplikace Browser Remote 162
Spuštění aplikace Browser Remote 163
Používání aplikace Browser Remote 164
IP datový tok 173
Nastavení IP datového toku 173
Vysílání datového toku videa přes IP 174
Přenos souborů pomocí FTP 176
Nastavení serveru FTP a nastavení přenosu 176
Přenos klipů (FTP přenos) 177
8. Fotografie 179
Fotografování 179
Číslování fotografií 179
Prohlížení fotografií 181
Zobrazení indexového zobrazení
[Photos/Fotografie] 181
Prohlížení fotografií 181
Smazání fotografií 182
Smazání jedné fotografie 182
Vymazání všech fotografií 182
9. Doplňující informace 183
Volby menu 183
Zobrazení stavových obrazovek 195
Odstraňování problémů 204
Seznam hlášení 209
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze 213
Údržba/Ostatní 217
Volitelné příslušenství 218
Specifikace 220
Referenční tabulky 224
Přibližná doba nahrávání na SD kartu 224
Doby nabíjení 224
Přibližné doby nahrávání s plně nabitým
napájecím akumulátorem 224
Rejstřík 226
1
Úvod
9
Poznámky k tomuto návodu
Děkujeme, že jste si zakoupili videokameru Canon XF705. Tento návod si pozorně přečtěte, než začnete
videokameru používat, a poté jej bezpečně uschovejte pro případné další použití. V případě, že videokamera
nebude pracovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů (A 204).
Značky a pojmy používané v tomto návodu
•
DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery.
•
POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze.
• A: Číslo odkazované strany.
• V tomto návodu jsou používány následující pojmy.
Termín „obrazovka“ označuje LCD obrazovku a obrazovku hledáčku.
Termín „karta“ označuje kartu SD, SDHC nebo SDXC.
Není-li uvedeno jinak, označuje termín „indikátor přístupu“ současně indikátory přístupu na SD kartu
(SD CARD2/SD CARD3).
„Klip“ odkazuje na jedno video zaznamenané pomocí jedné operace záznamu (například od bodu,
kdy bylo stisknuto tlačítko REC pro zahájení záznamu do opětovného stisknutí pro zastavení).
• Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované fotografie pořízené fotoaparátem. Některé snímky
obrazovek byly pozměněny, aby byly snáze čitelné.
• Ikony provozních režimů: Tyto ikony indikují dva provozní režimy videokamery (A 22). Stínovaná ikona
(jako
) označuje, že popisovanou funkci lze použít v zobrazeném provozním režimu, nestínovaná ikona
(např.
) označuje, že funkci nelze použít.
Provozní režimy:
• Následující styl znázorňuje výběr menu. Podrobné vysvětlení k použití menu naleznete v části Používání menu
(A 25). Souhrn dostupných položek menu a nastavení viz Volby menu (A 183).
1 Vyberte [Rec Format/Formát záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát záznamu]
2 Vyberte [XF-HEVC] nebo [XF-AVC] a potom stiskněte SET.
Závorky [ ] značí text tak, jak se objeví na
obrazovce videokamery (možnosti menu,
tlačítka na obrazovce, zprávy apod.).
Tato šipka označuje hlubší
úroveň v hierarchii menu nebo
další krok v postupu.
Dodané příslušenství
Dodané příslušenství
S videokamerou je dodáváno následující příslušenství.
10
Ramenní opěrka*
Sluneční clona objektivu
s krytem objektivu
Držák mikrofonu
Kompaktní napájecí adaptér
CA-CP200 L
(včetně napájecího kabelu)
Nabíječka akumulátoru CG-A20
Napájecí akumulátor BP-A30
(včetně krytu konektorů)
Očnice
Kryt hledáčku
Kryt objektivu*
Ramenní řemen SS-1200
Bezdrátový ovladač WL-D6000
(včetně lithiové baterie CR2025)
Stručný návod k používání
* Dodává se nasazená na videokameru.
Názvy jednotlivých dílů
Názvy jednotlivých dílů
Videokamera
11
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Otvor přívodu vzduchu (A 49)
Značka obrazové roviny
Spínač ZOOM SPEED (nastavení rychlosti zoomu
pro kolébkový ovladač zoomu) (A 71)
Sluneční clona objektivu (A 28)
Přepínač krytu objektivu (A 41)
Zaostřovací kroužek (A 74)
Kroužek zoomu (A 69)
Kroužek irisové clony (A 60)
15
9 Spínač SHUTTER (režim rychlosti závěrky) (A 53)
10 Tlačítko PUSH AUTO IRIS (dočasná automatická
clona) (A 60)/
11 Spínač GAIN (úroveň zisku) (A 57)
12 Spínač WHITE BAL. (vyvážení bílé) (A 65)
13 Tlačítko Å (nastavení vyvážení bílé) (A 67)
14 Kryty slotů na paměťové karty (A 34): SD
CARD2 (horní) a SD CARD3 (spodní)
15 Ochranný kryt ovládacích prvků zvuku (A 95)
Názvy jednotlivých dílů
p15
2
3 45
12
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
2
Tlačítka ND FILTER (filtr ND) +/– (A 58)
Tlačítko PUSH AF (dočasné automatické
zaostřování) (A 77)
3 Spínač FOCUS (režimy zaostřování) (A 74)
4 Tlačítko POWERED IS (zesílený IS) (A 83)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 1 (A 117)
5 Tlačítko PEAKING (zvýraznění obrysů) (A 76)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 2 (A 117)
6 Spínač INFRARED (infračervené světlo) (A 116)
7 Spínač FULL AUTO (plně automatický režim)
(A 43)
8 Spínač AWB (automatické vyvážení bílé) (A 66)
9 Spínač IRIS (režim clony) (A 59)
10 Spínač ZOOM (volba ovládání zoomu) (A 69)
11 Tlačítko WFM (waveform monitor) (A 105)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 4 (A 117)
12 Tlačítko ZEBRA (vzor Zebra) (A 86)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 3 (A 117)
15
17 18
19
13 Spínač AGC (automatic gain control) (A 56)
14 Tlačítko SLOT SELECT (výběr SD karty)
(A 35, 132)
15 Spínače – (úroveň zvuku) pro CH1 (horní)
a CH2 (spodní) (A 99)
16 Sloty pro SD karty (A 34): SD CARD2 (horní)
a SD CARD3 (spodní)
V této příručce jsou SD karty v obou slotech
uváděny jako „SD karta A“ a „SD karta B“.
17 Indikátory přístupu na karty (A 34): SD CARD2
(horní) a SD CARD3 (spodní)
18 Tlačítko AUDIO STATUS (zobrazuje stavové
obrazovky [Audio/Zvuk]) (A 198)
19 Voliče – (úroveň zvuku) pro CH1 (horní)
a CH2 (dolní) (A 100)
Názvy jednotlivých dílů
1
2 3
4
5
6
7
13
8
1
2
3
4
5
6
Očko pro připevnění řemínku (A 31)
Spínač INPUT 2 (volba zdroje zvuku) (A 98)
Spínač ANALOG (volba analogového zdroje zvuku)
pro INPUT 2 (A 98)
Přídržný řemen (A 31)
Spínač INPUT 1 (volba zdroje zvuku) (A 98)
Spínač ANALOG (volba analogového zdroje zvuku)
pro INPUT 1 (A 98)
9 10
7
11
12
Otvory se závitem pro upevňovací šrouby držáku
mikrofonu (A 28)
8 Výstupní otvor ventilace (A 49)
9 Zdířka INPUT 1 (XLR) (A 97)
10 Zdířka MIC (mikrofon) (A 97)
11 Zdířka USB (A 110)
12 Zajišťovací šroub sluneční clony objektivu (A 28)
Názvy jednotlivých dílů
1
2
3
4
5
6
14
21
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
Vestavěný stereofonní mikrofon (A 95)
Patice pro příslušenství
Slouží k připojení příslušenství, jako je volitelná
bateriová videolampa VL-10Li II.
Zadní kontrolka snímání (A 42)
Kolébkový ovladač zoomu na gripu (A 69)
Tlačítko MAGN. (zvětšení) (A 76)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 6 (A 117)
Tlačítko u (prohlížení záznamu) (A 112)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 5 (A 117)
Tlačítko Ø (zrychlené přehrávání zpět)
(A 135)/Přiřaditelné tlačítko Videokamera 8
(A 117)
Tlačítko Ú (skok zpět) (A 135)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 11 (A 117)
Tlačítko Ñ (zastavení) (A 133)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 12 (A 117)
Tlačítko INDEX (index) (A 132)
Joystick a tlačítko SET (A 25)
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti (A 71)
Tlačítko × (zrychlené přehrávání) (A 135)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 10 (A 117)
22
23 24 25
26
14 Tlačítko Ò (přehrávání/pozastavení) (A 133)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 9 (A 117)
15 Tlačítko Ù (skok vpřed) (A 135)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 13 (A 117)
16 Tlačítko MENU (menu) (A 25)
17 Tlačítko CANCEL (zrušení) (A 25)
18 Zajišťovací páčka tlačítka REC na rukojeti (C)
(A 42)
19 Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu)
(A 42)
20 Tlačítko MAGN. (zvětšení) (A 76)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 7 (A 117)
21 Vestavěný reproduktor (A 136)
Umístěný na spodní ploše prostoru, kde je uložen
LCD panel.
22 Očko pro připevnění řemínku (A 31)
23 Tlačítko MEDIA (režim přehrávání) (A 22, 131)
24 Spínač Q (napájení) (A 22)
25 Otvor pro příslušenství
Pro montáž příslušenství se šrouby 1/4˝-20
(hloubka 6,9 mm).
26 Spínač KEY LOCK (funkce blokování tlačítek
videokamery) (A 43)
Názvy jednotlivých dílů
15
1
3
1
2
2
4
Upevňovací otvory volitelného adaptéru stativu
TA-100 (A 32)
Upevňovací otvory a otvor se závitem pro ramenní
opěrku (A 32)
3
4
Otvor se závitem pro upevňovací šrouby 1/4˝-20
(hloubka 8,8 mm) (A 32)
Otvor se závitem pro upevňovací šrouby 3/8˝-16
(hloubka 10 mm) (A 32)
Názvy jednotlivých dílů
1
5 6
16
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
6
Zajišťovací šroub mikrofonu (A 97)
Držák mikrofonu (A 97)
Příchytka kabelu mikrofonu (A 97)
Otvor přívodu vzduchu (A 49)
Přední kontrolka snímání (A 42)
Senzor dálkového ovládání (A 38)/
Infračervené světlo (A 116)
7
8
9
Tlačítko MIRROR (převrácení zobrazeného obrazu)
(A 29)
Kryt objektivu (A 41)
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 14 (A 117)
Názvy jednotlivých dílů
1
2
17
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Hledáček (A 28, 30)
Senzor pohledu do hledáčku (A 28)
Očnice (A 29)
LCD panel s dotykovou obrazovkou (A 29, 30)
Páčka dioptrického seřízení (A 28)
Tlačítko BATTERY RELEASE (zajištění
akumulátoru) (A 21)
7 Tlačítko MENU (menu) (A 25)
8 Tlačítko FUNC (hlavní funkce) (A 52)
9 Tlačítko CUSTOM PICT. (uživatelské nastavení
obrazu) (A 63, 121)
10 Tlačítko STATUS (zobrazení stavové obrazovky)
(A 195)
11 Tlačítko DISP (zobrazení) (A 44, 134)
12 Oddělení pro akumulátor (A 20)/
Identifikační štítek modelu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
13 Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu)
(A 42)
14 Joystick a tlačítko SET (A 25)
15 Tlačítko CANCEL (zrušení) (A 25)
16 Zdířka INPUT 2 (XLR) (A 97)
17 Zdířka SDI (A 143, 145)
18 Zdířka TIME CODE (časový kód) (A 93, 94)
19 Zdířka G-LOCK/SYNC (Genlock/synchronizace)
(A 92, 94)
20 × Zdířka (sluchátka) (A 103, 136)
21 Zdířka REMOTE B (dálkový ovladač)
Pro připojení volitelného dálkového ovladače
RC-V100 (A 39).
22 Indikátor
(Ethernet) (A 159)
23 Zdířka
(Ethernet) (A 159)
24 Zdířka HDMI OUT (A 143, 146)
25 Zdířka REMOTE A (dálkový ovladač)
Pro připojení volitelného dálkového ovladače
RC-V100 (A 39) nebo komerčně dostupných
dálkových ovladačů.
26 Zdířka DC IN (A 21)
Názvy jednotlivých dílů
Bezdrátový ovladač WL-D6000
9
18
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
7
Tlačítko pro umožnění nahrávání: Používáte-li
tlačítko START/STOP nebo tlačítka ZOOM,
musíte současně s příslušným tlačítkem stisknout
toto tlačítko.
Tlačítko PHOTO (foto) (A 179)
Tlačítko SHOT1 (značka záběru 1) (A 107, 141)
Tlačítko CANCEL (zrušení) (A 25)
Tlačítko SET (nastavení) (A 25)
Tlačítko INDEX (index) (A 132)
Tlačítko Ò (přehrávání/pozastavení) (A 133)
8
9
10
11
12
13
14
Tlačítko Ñ (zastavení) (A 133)
Tlačítko START/STOP (spuštění/zastavení
záznamu) (A 42)
Tlačítka ZOOM (zoom) T/W (A 71)
Tlačítka á/â/à/ß
Tlačítko MENU (menu) (A 25)
Tlačítka Ø/× (zrychlené přehrávání zpět/
vpřed) (A 135)
Tlačítka Ô/Ó (posun po snímcích zpět/vpřed)
(A 135)
2
Příprava
19
Příprava napájení
Videokameru můžete napájet z napájecího akumulátoru nebo přímo z kompaktního napájecího adaptéru.
Jestliže připojíte kompaktní napájecí adaptér k videokameře s nasazeným napájecím akumulátorem,
videokamera bude odebírat energii ze sítě.
Používání napájecího akumulátoru
Videokameru můžete napájet dodaným napájecím akumulátorem BP-A30 nebo volitelným napájecím
akumulátorem BP-A60. Oba napájecí akumulátory jsou kompatibilní s inteligentním systémem, takže můžete
zkontrolovat přibližný čas využívání zbývající baterie (v minutách) na obrazovce. Pro přesnější hodnoty při prvním
použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom používejte ve videokameře, dokud se napájecí
akumulátor úplně nevybije.
Nabíjení napájecího akumulátoru
Kompaktní napájecí adaptér
Napájení akumulátory nabíjejte pomocí dodané nabíječky
akumulátoru CG-A20 a kompaktního napájecího adaptéru
CA-CP200 L nebo pomocí volitelné nabíječky akumulátoru
CG-A10. Před nabíjením sejměte z napájecího akumulátoru
kryt konektorů.
1 Připojte napájecí kabel k dodanému kompaktnímu
napájecímu adaptéru CA-CP200 L.
햲
햳
Indikátor CHARGE
2 Připojte napájecí kabel kompaktního napájecího adaptéru
do elektrické zásuvky.
3 Zástrčku DC kompaktního napájecího adaptéru zapojte
do nabíječky akumulátoru.
4 Nasaďte napájecí akumulátor na nabíječku akumulátoru.
• Mírně zatlačte a posuňte napájecí akumulátor ve směru
šipky, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
• Indikátor CHARGE (nabíjení) začne blikat a indikuje rovněž
přibližné nabití napájecího akumulátoru. Po skončení
nabíjení svítí indikátor souvisle.
햵
햴
přibližně 0 % až 49 %: Bliká jednou za 2 sekundy
přibližně 50 % až 74 %: Bliká dvakrát za 2 sekundy
přibližně 75 % až 99 %: Bliká třikrát za 2 sekundy
5 Když je napájecí akumulátor plně nabitý, vyjměte jej z nabíječky akumulátoru.
6 Odpojte zástrčku DC od nabíječky akumulátoru.
7 Zástrčku napájecího kabelu odpojte z elektrické zásuvky a odpojte napájecí kabel z kompaktního
napájecího adaptéru.
DŮLEŽITÉ
• Do nabíječky akumulátoru nezapojujte žádné výrobky, které nejsou výslovně doporučeny pro použití s touto
videokamerou.
Příprava napájení
20
• Používáte-li nabíječku akumulátoru nebo kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte je trvale na jednom místě,
protože by mohlo dojít k poruše.
• Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozsahu od 10 °C do 30 °C. Při teplotách mimo rozsah 0 ºC
až 40 ºC se akumulátory nenabíjejí.
• Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodanou nabíječku akumulátoru
nebo kompaktní napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje,
např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod.
POZNÁMKY
• Pokud se na nabíječce akumulátoru, kompaktním napájecím adaptéru nebo napájecím akumulátoru vyskytne
nějaká provozní porucha, indikátor nabíjení zhasne a nabíjení se zastaví.
• Upozornění k obsluze související s napájecím akumulátorem viz Napájecí akumulátor (A 214).
• Přibližné hodnoty doby nabíjení a doby nahrávání s plně nabitým napájecím akumulátorem naleznete v části
Referenční tabulky (A 224).
• Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte, abyste měli
jistotu, že je úplně nabitý.
• Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte.
• Opakované nabíjení a vybíjení napájecího akumulátoru potencionálně zkracuje jeho životnost.
Životnost akumulátoru lze zkontrolovat na stavové obrazovce [Battery/Hour Meter/Měřič baterie/hodin] (A 201).
Plné nabití napájecího akumulátoru a jeho následné kompletní vybití vám poskytne přesnější hodnoty.
Nasazení napájecího akumulátoru
1 Stiskněte a držte tlačítko na spínači Q a přepněte
spínač do polohy OFF.
햲
2 Vložte napájecí akumulátor až na doraz do oddělení pro
akumulátor způsobem vyobrazeným na ilustraci a jemně jej
stiskněte tak daleko dolů, až zaklapne do aretované polohy.
햳
Příprava napájení
Vyjmutí napájecího akumulátoru
1 Nastavte spínač Q do polohy OFF.
2 Podržte stisknuté tlačítko BATTERY RELEASE, vysuňte
napájecí akumulátor směrem nahoru a poté jej vyjměte.
21
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Když je videokamera zapnutá, můžete zkontrolovat přibližnou zbývající dobu používání akumulátoru (v minutách)
pohledem na libovolnou obrazovku záznamu/přehrávání na stavové obrazovce [Battery/Hour Meter/Měřič
baterie/hodin] (A 201). Přibližnou zbývající kapacitu napájecího akumulátoru můžete zkontrolovat rovněž
na samotném napájecím akumulátoru.
Stiskněte tlačítko CHECK na napájecím akumulátoru.
Přibližně na 3 sekundy se rozsvítí indikátor a zobrazí
přibližnou zbývající kapacitu akumulátoru.
0–25 %
26–50 %
51–75 %
76–100 %
Indikátor nabíjení
akumulátoru
Tlačítko CHECK
Používání elektrické zásuvky
Videokameru také můžete nabíjet přímo z elektrické zásuvky pomocí dodávaného kompaktního napájecího
adaptéru CA-CP200 L. Je-li videokamera napájena pomocí elektrické zásuvky, můžete napájecí akumulátor
vyměnit, i když je videokamera zapnutá.
1 Připojte napájecí kabel ke kompaktnímu napájecímu
adaptéru a zasuňte jej do síťové zásuvky.
2 Připojte zástrčku DC kompaktního napájecího adaptéru
do zdířky DC IN videokamery.
DŮLEŽITÉ
• Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího
adaptéru nezapomeňte vypnout napájení videokamery.
• Používáte-li kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte ho
trvale na jednom místě, protože by mohlo dojít k poruše.
Zdířka
DC IN
햲
햳
Kompaktní napájecí adaptér
Příprava napájení
Zapnutí a vypnutí videokamery
Videokamera má dva provozní režimy: Režim CAMERA (
pro přehrávání záznamů.
22
Zapnutí/vypnutí videokamery
Stiskněte a držte tlačítko na spínači Q a přepněte spínač
do polohy ON pro zapnutí videokamery do režimu
.
Pro vypnutí videokamery nastavte spínač do polohy OFF.
Zapnutí videokamery v režimu
Stiskněte a držte tlačítko MEDIA a tlačítko na spínači Q
a přepněte spínač do polohy ON pro zapnutí videokamery
přímo v režimu
.
Změna provozního režimu
Stisknutím tlačítka MEDIA videokameru přepínáte mezi režimem
a režimem
.
) pro tvorbu záznamů a režim MEDIA (
)
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data a času
Než začnete videokameru používat, musíte na ní nejprve nastavit datum a čas. Když nejsou nastavené interní
hodiny, nebo když byla nastavení ztracena v důsledku vybití záložní baterie, zobrazí se při zapnutí videokamery
automaticky obrazovka [Date/Time/Datum/čas].
Provozní režimy:
1 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadované časové pásmo a potom stiskněte SET
(stiskněte samotný joystick) pro přechod na další pole.
• Pro přechod mezi poli můžete rovněž stisknout joystick doleva/doprava.
• Výchozí časové pásmo je v závislosti na zemi nebo regionu prodeje [UTC-05:00] (New York) nebo
[UTC+01:00] (Střední Evropa). Časová pásma jsou založena na čase UTC (Coordinated Universal Time).
2 Stejným způsobem nastavte zbývající pole.
3 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET pro spuštění hodin a zavření obrazovky.
POZNÁMKY
• Můžete zobrazit datum/čas v režimu
pomocí nastavení
> [¢ % Monitoring Setup/
Nastavení monitorování] > [Custom Display 2/Uživatelské nastavení displeje 2] > [Date/Time/Datum/čas].
• Po výchozím nastavení můžete změnit časové pásmo, datum a čas pomocí nastavení
>
[B ! System Setup/Nastavení systému] > [Time Zone/Časové pásmo] a [Date/Time/Datum/čas].
Rovněž můžete změnit formát data a formát hodin (12 nebo 24 hodin) pomocí nastavení
>
[B ! System Setup/Nastavení systému] > [Date Format/Formát data].
• Při vybití vestavěné dobíjecí baterie může dojít ke ztrátě nastavení data a času. V takovém případě vestavěnou
záložní baterii dobijte (A 216) a znovu nastavte časové pásmo, datum a čas.
• Pomocí volitelného GPS přijímače GP-E2 můžete zajistit automatické nastavování videokamery na základě
informací o datu/čase UTC přijatých ze signálů GPS (A 110).
23
Nastavení data, času a jazyka
Změna jazyka
24
Výchozím jazykem videokamery je angličtina. Vybrat ale můžete němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu,
polštinu, portugalštinu. ruštinu, zjednodušenou čínštinu, korejštinu nebo japonštinu. Mějte na paměti, že některá
nastavení a obrazovky se však budou bez ohledu na nastavení jazyka zobrazovat v angličtině.
Provozní režimy:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte [B ! System Setup/Nastavení systému] a potom
stiskněte SET.
3 Podobným způsobem vyberte [Language H/Jazyk] a potom stiskněte SET.
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte jazyk.
5 Stisknutím SET změňte jazyk a potom zavřete menu stisknutím tlačítka MENU.
Používání menu
Používání menu
Prostřednictvím menu, které se otevře po stisknutí tlačítka MENU, můžete upravovat mnoho nastavení
videokamery. V režimu
si můžete pro snadný přístup rovněž zaregistrovat často používaná nastavení
menu v přizpůsobeném vnořeném menu (My Menu). Podrobnosti o dostupných položkách a nastaveních menu
viz Volby menu (A 183).
Provozní režimy:
Tlačítko MENU
Tlačítko CANCEL
Joystick a tlačítko SET
Joystick
a tlačítko SET
Tlačítko MENU
Tlačítko CANCEL
Tlačítko MENU
Stisknutím otevřete menu a potom po upravení požadovaného nastavení
jej opětovným stisknutím zavřete.
Tlačítko CANCEL
Stisknutím se vrátíte do předchozího menu/vnořeného menu nebo zastavíte
některé probíhající operace.
Joystick
Přitlačením joysticku posunujte oranžový výběrový rámeček v menu.
Potom stisknutím samotného joysticku („stiskněte SET“) vyberte položku menu
označenou oranžovým výběrovým rámečkem. Mějte na paměti, že i když je
pouze tlačítko uprostřed jednoho z joysticků označeno jako SET, používá se
v příručce popis „stiskněte SET“ k označení stisknutí samotného joysticku.
Výběr volby z menu
Dále je vysvětleno po jednotlivých krocích, jak vybrat volbu z menu u většiny položek menu. V případě některých
položek menu vyhledejte informace rovněž v popisu funkce pro další operace, které mohou být nutné.
V postupech uváděných ve zbývajících částech této příručky se předpokládá zavření menu, a není tedy součástí
vlastního postupu.
V zájmu stručnosti mohou být odkazy v textu na nastavení v menu nastavení zkrácené následovně:
> [B ! System Setup/Nastavení systému] > [Language/Jazyk H] > Desired option/
Požadovaná volba
1 Stiskněte tlačítko MENU.
• Menu se otevře s oranžovým výběrovým rámečkem indikujícím položku menu, která byla vybrána jako
poslední před jejím zavřením (pokud videokamera nebyla vypnuta).
2 Přitlačením joysticku doleva/doprava vyberte menu nastavení a číslo „stránky“.
• Když je vybrána položka menu (označena oranžově), prochází se stisknutím joysticku doleva/doprava
jednotlivými stránkami. Chcete-li měnit menu nastavení rychleji, stiskněte joystick nahoru/dolů nebo tiskněte
tlačítko CANCEL až do výběru ikony, a potom stiskněte joystick doleva/doprava.
25
Používání menu
3 Stisknutím joysticku nahoru/dolů vyberte požadovanou položku menu a potom stiskněte SET.
26
• Volitelná nastavení se zobrazí se značkou Ð vedle aktuálně vybrané volby.
• Některé položky menu mohou obsahovat další úroveň vnořeného menu. Vyberte požadované vnořené
menu a stiskněte SET pro zobrazení volitelných nastavení.
• Pokud se ikona menu nastavení zvýrazní oranžově, můžete rovněž stisknout SET pro výběr první položky
menu na stránce menu nastavení.
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadovanou volbu nastavení a potom stiskněte SET.
5 Stisknutím tlačítka MENU zavřete menu.
POZNÁMKY
• Nedostupné položky se budou zobrazovat v šedé barvě.
• Menu můžete kdykoliv zavřít stisknutím tlačítka MENU.
• Na některých obrazovkách se mohou jako vodítko zobrazit následující ikony:
,
,
.
Tyto ikony označují stisknutí joysticku (nebo tlačítka SET), tlačítka MENU a tlačítka CANCEL.
• Pokud používáte dodávaný bezdrátový ovladač, mají tlačítka á, â, à, ß a SET stejnou funkci jako
joystick videokamery. Podobně po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete
použít tlačítka nahoru/dolů/doleva/doprava/SET na dálkovém ovladači. Stisknutí tlačítka SET je ekvivalentní
stisknutí joysticku na videokameře.
• Většinu aktuálních nastavení můžete zkontrolovat na stavových obrazovkách (A 195).
Použití přizpůsobeného vnořeného menu (My Menu)
Až 6 často používaných nastavení menu si můžete zaregistrovat pro snadný přístup v přizpůsobeném vnořeném
menu (My Menu). Můžete si uložit až 5 samostatných nastavení menu My Menu, takže si můžete přizpůsobit
různá volitelná nastavení pro různé podmínky snímání. Pokud dále nastavíte přiřaditelné tlačítko na [My Menu/
Moje menu] (A 117), můžete stisknutím tohoto tlačítka ještě rychleji a snáze přistupovat k zaregistrovaným
nastavením menu.
Výběr sady My Menu
1 Vyberte požadovanou obrazovku [My Menu/Moje menu].
> [¥ My Menu/Moje menu]
2 Přitlačením joysticku doleva/doprava vyberte stránku odpovídající požadované sadě My Menu a potom
stiskněte SET.
Přidání nastavení do menu
1 Vyberte položku [Register/Zaregistrovat].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upravit] > [Register/Zaregistrovat]
* Každá sada My Menu se zobrazí na jiné stránce. Vyberte stránku, která odpovídá požadované sadě.
• Zobrazí se stránka, na které můžete vybrat nastavení menu, které chcete přidat.
• Stisknutím tlačítka CANCEL zrušíte prováděnou operaci a vrátíte se do předchozího standardního menu.
2 Procházením menu vyhledejte nastavení, která chcete přidat, a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a dvakrát stiskněte SET.
• Zaregistrovaná nastavení menu se nyní zobrazí v aktuálně vybrané sadě My Menu.
Používání menu
Změna seřazení nastavení menu
1 Vyberte [Move/Přesunout].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upravit] > [Move/Přesunout]
* Každá sada My Menu se zobrazí na jiné stránce. Vyberte stránku, která odpovídá požadované sadě.
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadované nastavení, které chcete přemístit, a potom stiskněte SET.
• Vedle nastavení vybraného pro přemístění se zobrazí ikona ].
3 Přitlačením joysticku nahoru/dolů přemístěte nastavení do požadované pozice a potom stiskněte SET.
Odebrání nastavení z menu
1 Vyberte [Delete/Odstranit].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upravit] > [Delete/Odstranit]
* Každá sada My Menu se zobrazí na jiné stránce. Vyberte stránku, která odpovídá požadované sadě.
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadované nastavení, které chcete odebrat, a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a dvakrát stiskněte SET.
Reset vnořeného menu My Menu
1 Pro resetování všech nastavení menu zaregistrovaných do sady My Menu vyberte [Reset All/Resetovat vše].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upravit] > [Reset All/Resetovat vše]
* Každá sada My Menu se zobrazí na jiné stránce. Vyberte stránku, která odpovídá požadované sadě.
2 Vyberte [OK] a dvakrát stiskněte SET.
Přejmenování vybrané sady My Menu
Každé z 5 sad My Menu můžete dát popisnější název pro jejich snazší identifikaci.
1 Vyberte [Rename/Přejmenovat].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upravit] > [Rename/Přejmenovat]
* Každá sada My Menu se zobrazí na jiné stránce. Vyberte stránku, která odpovídá požadované sadě.
2 Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název (v délce 8 znaků).
Použití virtuální klávesnice na obrazovce
Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice. Rozvržení klávesnice může být lehce odlišné v závislosti na funkci.
1 Pomocí joysticku vyberte znak a potom stiskněte SET pro
jeho přidání.
• Přitlačením joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte
požadovaný znak a stiskněte SET pro jeho zadání. Pomocí šipek
(///) můžete měnit pozici kurzoru a znak zpět (
)
dovoluje odstranit poslední zadaný znak.
Aktuální znak / Limitní počet znaků
• Tento krok opakujte podle potřeby pro zadání požadovaného textu.
• V závislosti na funkci nebudou některé znaky dostupné.
• Pro návrat na předchozí obrazovku bez zadání jakéhokoli textu stiskněte tlačítko CANCEL.
2 Po zadání požadovaného textu vyberte [OK] a potom stiskněte SET pro zavření klávesnice
na obrazovce.
27
Příprava videokamery
Příprava videokamery
V této části jsou uvedeny základní přípravy videokamery, jako např. připevnění držáku mikrofonu a sluneční clony
objektivu, a seřízení LCD obrazovky a hledáčku.
28
Připevnění jednotky držáku mikrofonu
Dodanými šrouby připevněte jednotku držáku mikrofonu k rukojeti.
Připevnění sluneční clony objektivu
Sluneční clonu objektivu nasaďte pro ochranu objektivu a redukci
množství bočního světla pronikajícího do objektivu. Ponecháním
vestavěného krytu objektivu v zavřené poloze lze navíc zabránit
otiskům prstů a dalšímu znečištění objektivu.
Při přenášení videokamery nebo jejím uskladnění po použití vždy
sejměte sluneční clonu objektivu a nasaďte kryt objektivu.
햳
1 Sejměte kryt objektivu.
햲
• Kryt objektivu a sluneční clonu objektivu nelze použít současně.
2 Sluneční clonu objektivu nasaďte na přední část objektivu
tak, aby strana se zajišťovacím šroubem směřovala dolů
(햲), a otočte ji o 90 ° ve směru hodinových ručiček (햳).
• Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu nezdeformovali.
• Při nasazování dbejte na správné vyrovnání sluneční clony
objektivu se závitem na objektivu.
햴
3 Utáhněte zajišťovací šroub (햴).
Používání hledáčku
Hledáček videokamery je vybaven OLED obrazovkou, která se automaticky zapne při pohledu do hledáčku
a automaticky vypne krátce po vzdálení oka od hledáčku.
Seřízení hledáčku
1 Podle potřeby upravte úhel hledáčku.
2 Zapněte videokameru a upravujte nastavení páčky
dioptrického seřízení, dokud není obraz
v hledáčku ostrý.
POZNÁMKY
• Hledáček můžete trvale zapnout nastavením
> [¢ " Monitoring Setup/Nastavení
monitorování] > [VF Eye Sensor/Snímač pohledu
do hledáčku] na [Off/Vypnuto].
햲
Páčka
dioptrického
seřízení
햳
Příprava videokamery
Nasazení a sejmutí očnice
Očnici nasaďte tak, aby zakrývala pryžový lem jednotky hledáčku.
Chcete-li očnici sejmout, opatrně ji vytáhněte „odloupnutím“
směrem zespodu nahoru.
• V případě potřeby filmování levým okem nasaďte očnici tak,
aby vyčnívající část směřovala na opačnou stranu.
DŮLEŽITÉ
• Nasměrování optiky hledáčku na slunce nebo jiné silné světelné zdroje
může způsobit poškození vnitřních součástí. Když hledáček
nepoužíváte, nezapomeňte jej opatřit krytem hledáčku. Tím hledáček
ochráníte rovněž před poškrábáním a prachem. Kryt hledáčku
nasaďte vložením do pryžovému lemu jednotky hledáčku.
Používání LCD obrazovky
1 LCD panel otevřete vysunutím v úhlu 90° doleva
nebo doprava.
2 LCD panel nastavte do požadovaného úhlu.
POZNÁMKY
• Na základě polohy LCD panelu můžete převrátit obraz
zobrazený na obrazovce. V režimu
se stisknutím
tlačítka MIRROR přepne mezi originálním obrazem
a výškově převráceným obrazem. V režimu
se
stisknutím tlačítka přepne mezi originálním obrazem
a výškově i stranově převráceným obrazem.
Očnice
29
Jednotka
hledáčku
Příprava videokamery
Nastavení LCD obrazovky nebo hledáčku
Můžete upravovat jas, kontrast, barvy, ostrost a úroveň jasového signálu LCD obrazovky a hledáčku nezávisle
na sobě. Tato nastavení neovlivní vaše záznamy.
30
Provozní režimy:
1 Otevřete stránku menu nastavení pro LCD obrazovku nebo hledáček.
> [¢ ! Monitoring Setup/Nastavení monitorování] (pro LCD obrazovku) nebo
[¢ " Monitoring Setup/Nastavení monitorování] (pro hledáček)
2 Vyberte požadované nastavení jasu, kontrastu, barvy, ostrosti a jasového signálu a stiskněte SET.
• Když je hledáček vypnutý, položky menu na [¢ " Monitoring Setup/Nastavení monitorování]
se zobrazí šedě.
3 Vyberte požadovanou úroveň a potom stiskněte SET.
• Zopakováním kroků 2 a 3 upravíte případně další nastavení.
Položky menu podle nastavení
Nastavení
Položka menu
LCD obrazovka
Hledáček
Jas
[LCD Brightness/Jas LCD]
[VF Brightness/Jas hledáčku]
Kontrast
[LCD Contrast/Kontrast LCD]
[VF Contrast/Kontrast hledáčku]
Barva
[LCD Color/Barva LCD]
[VF Color/Barva hledáčku]
Ostrost
[LCD Sharpness/Ostrost LCD]
[VF Sharpness/Ostrost hledáčku]
Jasový signál
[LCD Luminance/Jasový signál LCD]
[VF Luminance/Jasový signál hledáčku]
POZNÁMKY
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [LCD Setup/Nastavení LCD] nebo [Viewfinder Setup/
Nastavení hledáčku] (A 117), můžete stisknutím tlačítka otevřít stránku menu [¢ ! Monitoring Setup/
Nastavení monitorování] nebo [¢ " Monitoring Setup/Nastavení monitorování].
• Poznámky k LCD obrazovce a hledáčku: Obrazovky jsou zhotovovány s použitím mimořádně přesných výrobních
technik, které zajišťují správnou funkci 99,99 % obrazových bodů (pixelů) podle specifikace. Ve velice
výjimečných případech se obrazové body mohou zobrazit chybně nebo mohou trvale svítit. Toto však nemá
žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o poruchu zařízení.
Nastavení obrazovky na černobílé zobrazování
LCD obrazovka a hledáček zobrazují při výchozím nastavení barevně, můžete je ale nastavit tak, aby zobrazovaly
černobíle. I při černobílém zobrazování však budou textové informace a ikony zobrazovány barevně.
1 Vyberte příslušné nastavení menu [B&W Image/Černobílý obraz].
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [B&W Image: LCD/Černobílý obraz: LCD]
nebo [B&W Image: VF/Černobílý obraz: Hledáček]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
Příprava videokamery
Seřízení přídržného řemene
Přídržný řemen seřiďte tak, abyste dosáhli na kolébkový
ovladač zoomu na gripu ukazováčkem a prostředníčkem
a také abyste dosáhli palcem na tlačítko REC.
DŮLEŽITÉ
• Dejte pozor, abyste při seřizování přídržného řemene videokameru
neupustili.
Připevnění ramenního řemene
Konce řemene protáhněte očky pro připevnění
řemínku a seřiďte délku řemene.
DŮLEŽITÉ
• Dejte pozor, aby vám videokamera při seřizování
ramenního řemene neupadla.
Sejmutí a nasazení krytů konektorů
Pro získání snadného přístupu ke všem zdířkám videokamery můžete sejmout plastové kryty konektorů.
Sejmutí krytů konektorů
1 Otevřete kryt konektorů a vytáhněte jej.
2 Uchopte proužek propojení krytu konektorů s videokamerou
a zatáhněte.
Nasazení krytů konektorů
Zasunutím připojovacího proužku do otvoru nasaďte kryt konektorů.
POZNÁMKY
• Pokud je obtížné proužek uchopit, pomozte si pinzetou nebo
podobným nástrojem.
31
Příprava videokamery
Sejmutí ramenní opěrky
32
Ramenní opěrka se dodává nasazená na videokameru.
Můžete ji odstranit, pokud upřednostňujete jinou
konfiguraci.
Pomocí křížového šroubováku odstraňte šroub
způsobem vyobrazeným na ilustraci a sejměte
ramenní opěrku.
• Dávejte pozor, abyste ramenní opěrku nebo její šroub
po sejmutí neztratili.
Použití stativu
Videokameru můžete nasadit na libovolný stativ s upevňovacími šrouby 0,64 cm (1/4") nebo 0,95 cm (3/8").
Otvory se závitem pro stativy
Otvory se závitem pro volitelný adaptér
stativu TA-100
DŮLEŽITÉ
• Použití stativů s upevňovacími šrouby delšími než je hloubka použitých otvorů se závitem (A 15) může
způsobit poškození videokamery.
Používání SD karet
Používání SD karet
Videokamera zaznamenává klipy a fotografie na komerčně dostupné karty Secure Digital (SD)*. Videokamera
obsahuje dva sloty pro SD kartu a vy můžete používat dvě SD karty k záznamu na obě zároveň nebo
k automatickému přepínání na druhou SD kartu v případě, kdy se používaná SD karta zaplní (A 36).
SD karty (A 35) inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé.
* SD karta se používá rovněž k uložení souborů s uživatelským nastavením obrazu a souborů nastavení menu.
Kompatibilní SD karty
S videokamerou lze používat následující typy SD karet1. Nejnovější informace ohledně SD karet testovaných pro
použití s touto videokamerou najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Typ SD karty:
.
/
0
SD karty
SDHC karty
SDXC karty
Speed Class U1
Speed Class U3
SD Speed Class2:
UHS Speed Class2, 3:
1
2
3
K březnu 2018 byla funkce záznamu klipu testována s SD kartami výrobců Panasonic, Toshiba a SanDisk.
UHS a SD Speed Class jsou standardy, které označují minimální zaručenou rychlost přenosu dat SD karet.
V následujících případech se doporučuje použití SD karet s hodnocením UHS Speed Class U3:
- Při nastavení položky
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát
záznamu] na [XF-HEVC] a položky [Resolution/Color Sampling/Rozlišení/Vzorkování barev] na [3840x2160 YCC422 10 bit].
- V případě aktivovaného záznamu zpomaleného záběru.
DŮLEŽITÉ
• Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované paměti) může zápis dat na kartu
trvat delší dobu, a záznam se může i zastavit. V takovém případě si uložte své záznamy a videokamerou
inicializujte kartu. Nezapomeňte inicializovat karty zvláště před snímáním důležitých scén.
• Poznámka ke kartám SDXC: SDXC karty můžete používat s touto videokamerou, ale SDXC karty jsou
inicializovány videokamerou pomocí systému souborů exFAT.
- Chcete-li používat karty zformátované na souborový systém exFAT v ostatních zařízeních (digitální
záznamníky, čtečky karet atd.), ujistěte se, že jsou tato zařízení kompatibilní se systémem exFAT.
Další informace o kompatibilitě získáte u výrobce počítače, operačního systému nebo karty.
- Pokusíte-li se použít kartu zformátovanou na souborový systém exFAT v počítači s operačním systémem,
který není se systémem exFAT kompatibilní, můžete být požádáni o zformátování karty. V takovém případě
operaci zrušte, abyste zabránili ztrátě dat.
POZNÁMKY
• Řádnou činnost nelze garantovat u všech SD karet.
33
Používání SD karet
Vložení a vyjmutí SD karty
1 Otevřete kryt slotu na paměťové karty.
34
2 SD kartu zasuňte do slotu štítkem orientovaným
k hledáčku; kartu zasunujte tak daleko,
dokud nezaklapne do aretované polohy.
햲
• Chcete-li vyjmout SD kartu, ověřte, zda je indikátor
přístupu vypnutý a pak kartu uvolněte jedním
stisknutím. Když karta povyskočí ven, vyjměte ji.
햳
3 Zavřete kryt slotu na paměťové karty.
Indikátory
přístupu na karty
• Pokud není karta správně vložena, nezavírejte
kryt silou.
햴
Indikátory přístupu na karty
Indikátor
SD CARD 2/ SD CARD 3
Stav SD karty
Červený
Přistupuje se na SD kartu.
Zelený
Slot na kartu je aktuálně vybraný a videokamera je připravena zaznamenávat/přehrávat (klipy na obě karty,
snímky pouze na SD kartu B).
Nesvítí
Není vložena SD karta, ke kartě se nepřistupuje, karta je chráněna proti zápisu pomocí spínače LOCK,
resp. není slot na kartu aktuálně vybrán.
Pokud nastavíte položku
> [B $ System Setup/Nastavení systému] > [LED] > [SD Card Access LED/
LED přístupu na SD kartu] na [Off/Vypnuto], indikátory přístupu na karty nebudou svítit.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátory přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Nevyjímejte kartu.
• SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované karty může
způsobit chybnou funkci videokamery. Kartu do videokamery vkládejte jen způsobem popsaným v kroku 2.
POZNÁMKY
• Na SD kartách je spínač, který umožňuje chránit kartu před nechtěným smazáním obsahu na ní uloženém.
Chcete-li SD kartu chránit, přepněte spínač do polohy LOCK.
Používání SD karet
Inicializace SD karty
SD karty inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé. Inicializací karty z ní také můžete trvale
odstranit všechna data, která obsahuje.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Initialize Media/Inicializovat média].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Initialize Media/Inicializovat média]
2 Vyberte [SD Card A/SD karta A] nebo [SD Card B/SD karta B] a stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
4 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
DŮLEŽITÉ
• Inicializací karty trvale smažete všechna data, včetně klipů se značkou $, snímků a chráněných souborů
s uživatelským nastavením obrazu. Smazaná data nelze obnovit. Nezapomeňte si proto důležité záznamy
předem uložit.
• V závislosti na konkrétní SD kartě může provedení inicializace trvat několik minut.
POZNÁMKY
• V průběhu záznamu na SD kartu můžete zinicializovat druhou SD kartu v jiném slotu pro SD kartu.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Initialize Media/Inicializovat média] (A 117), můžete stisknutím
tlačítka otevřít vnořené menu [Initialize Media/Inicializace média].
Přepínání mezi sloty pro SD kartu
Videokamera je vybavena dvěma sloty pro SD kartu, slotem pro
SD kartu A a slotem pro SD kartu B. Pokud oba sloty obsahují
kartu, můžete mezi nimi podle potřeby přepínat.
Provozní režimy:
Stiskněte tlačítko SLOT SELECT.
• Indikátor přístupu vybraného slotu na SD karty
se rozsvítí zeleně.
POZNÁMKY
• Pokud jsou SD karty v obou slotech a otevřete kryt vybraného slotu, videokamera automaticky přepne
na druhý slot.
• Tlačítkem SLOT SELECT nelze přepínat sloty pro SD kartu v průběhu záznamu.
• Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 167).
35
Používání SD karet
Přepnutí záznamu a zdvojený záznam do obou slotů
Videokamera zahrnuje dva praktické způsoby záznamu, které lze použít, když je v obou slotech pro SD kartu
vložena karta: přepnutí záznamu a duální záznam.
36
Přepnutí záznamu: Tato funkce umožňuje pokračovat bez přerušení v záznamu na další kartu v případě, že dojde
k zaplnění aktuální karty. Přepnutí záznamu je možné ze slotu A na SD kartu na slot B na SD kartu a obráceně.
Zdvojený záznam do obou slotů: Tato funkce zaznamená stejný klip současně na obě karty. Tato funkce
je praktická, když si chcete vytvořit záložní kopii záznamů během záznamu.
Provozní režimy:
Použití přepnutí záznamu
1 Vyberte [Relay Recording/Přepnutí záznamu].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Relay Recording/Přepnutí záznamu]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
Použití zdvojeného záznamu do obou slotů
1 Vyberte [Double Slot Recording/Zdvojený záznam do obou slotů].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Double Slot Recording/
Zdvojený záznam do dvou slotů]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
• V horní části obrazovky se zobrazí 4.
POZNÁMKY
• Pokud je aktivován záznam zpomaleného záběru, je přepnutí záznamu zakázáno (videokamera nepřepne
na druhou kartu).
• Pokud se zaplní SD karta při zapnuté funkci zdvojeného záznamu do obou slotů, zastaví se záznam u obou
karet. Na druhou stranu, pokud se na některé z SD karet vyskytne závada, záznam bude pokračovat
na druhé kartě.
• Zdvojený záznam do obou slotů nelze použít společně s funkcí přepnutí záznamu nebo funkcí záznamu
zpomaleného záběru.
Kontrola zbývající doby nahrávání na SD kartách
V režimu
se zobrazují v levé horní části obrazovky ikony SD karty a zbývající doba nahrávání*
(v minutách) na každé kartě (A 45).
Na stavové obrazovce [Media/Média] (A 199) můžete zkontrolovat celkový prostor, využitý prostor, přibližnou
zbývající dobu nahrávání* a rychlostní třídu každé karty. Pouze v případě SD karty B se zobrazí rovněž přibližný
zbývající počet snímků.
* Zbývající doby nahrávání jsou přibližné a jsou vypočtené na základě aktuálně používané konfiguraci videa.
Používání SD karet
Obnovování klipů
Některé akce, jako je například náhlé vypnutí videokamery nebo vyjmutí SD karty během zaznamenávání dat,
mohou způsobit chyby dat v zaznamenaném klipu.
37
Provozní režimy:
1 Otevřete indexové zobrazení obsahující klipy, které si přejete obnovit (A 131).
2 Vyberte požadovaný klip (klip označený žlutou ikonou
pro otevření menu klipu.
namísto miniatury) a potom stiskněte SET
3 Vyberte [Recover Clip/Obnovit klip] a potom stiskněte SET.
4 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Videokamera se pokusí o obnovení poškozených dat.
5 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Tímto postupem může dojít k odstranění klipů kratších než 1 sekunda.
• V některých případech nemusí být možné data obnovit. Tato situace je pravděpodobná v případě porušení
systému souborů nebo v případě fyzického poškození karty.
• Obnovit je možné pouze klipy zaznamenané touto videokamerou. Fotografie nelze obnovit.
Dálkové ovládání videokamery
Dálkové ovládání videokamery
38
Videokameru lze dálkově ovládat množstvím různých způsobů, které se vyznačují různou úrovní kontroly.
Jako první možnost můžete použít níže popsaným způsobem dodávaný bezdrátový ovladač. Pro získání maximální
úrovně kontroly nad záznamy na profesionální úrovni můžete připojit rovněž volitelný dálkový ovladač RC-V100.
Nakonec můžete k videokameře připojit síťové zařízení prostřednictvím Wi-Fi a použít aplikaci Browser Remote
k ovládání videokamery (A 162).
Provozní režimy:
Použití dodávaného bezdrátového ovladače
Vložení baterie
Před použitím vložte do bezdrátového ovladače dodanou lithiovou
knoflíkovou baterii CR2025.
햴
1 Přitlačte na úchytku ve směru šipky (햲) a potom vytáhněte držák
baterie (햳).
2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte stranou s kladným pólem (+)
nahoru (햴).
햵
햳
햲
3 Vložte držák baterie (햵).
Aktivace bezdrátového ovladače
Ve výchozím nastavení je bezdrátový ovladač aktivován. Pokud byl deaktivován, aktivujte jej dále
uvedeným postupem.
1 Vyberte [WL-D6000].
> [B $ System Setup/Nastavení systému] > [WL-D6000]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
Ovládání videokamery bezdrátovým ovladačem
Při ovládání videokamery bezdrátovým ovladačem
nasměrujte ovladač na senzor dálkového ovládání
videokamery. Při stisknutí tlačítek na bezdrátovém
ovladači se rozsvítí kontrolky snímání videokamery.
POZNÁMKY
• Když používáte tlačítko START/STOP nebo tlačítka
ZOOM na dodávaném bezdrátovém ovladači,
musíte současně s příslušným tlačítkem stisknout
tlačítko pro umožnění nahrávání.
• Pokud nelze videokameru ovládat dodávaným bezdrátovým ovladačem nebo pokud ji lze ovládat pouze
z velké blízkosti, vyměňte baterii.
• Dodávaný bezdrátový ovladač nemusí řádně pracovat, pokud na senzor dálkového ovládání svítí silné světlo
nebo na něj dopadají sluneční paprsky.
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
Ke zdířce REMOTE A nebo REMOTE B videokamery můžete připojit volitelný dálkový ovladač RC-V100
a ovládat videokameru (včetně pokročilých funkcí záznamu) na dálku. Dálkový ovladač umožňuje zapínat
videokameru, procházet menu a měnit nastavení, ovládat clonu a rychlost závěrky, měnit některá uživatelská
nastavení obrazu, a další. Pokud použijete k připojení dálkového ovladače RC-V100 zdířku REMOTE B,
videokamera může přijímat a zpracovávat více současných příkazů z dálkového ovladače.
Podrobné informace o zapojení a používání dálkového ovladače najdete v Návodu k používání.
Provozní režimy:
Do zdířky REMOTE B
ovladače RC-V100
8kolíkový kabel dálkového
ovládání RR-10 nebo RR-100
Do zdířky REMOTE A
ovladače RC-V100
Kabel dálkového ovladače
(dodávaný s dálkovým
ovladačem RC-V100)
1 Vypněte videokameru a připojte k ní volitelný dálkový ovladač RC-V100.
• Ujistěte se, že spínač volby zdířek dálkového ovladače je nastaven tak, aby odpovídal zdířce použité
na videokameře.
2 Zapněte videokameru a vyberte [REMOTE Term./Zdířka REMOTE].
> [B $ System Setup/Nastavení systému] > [REMOTE Term./Zdířka REMOTE]
3 V závislosti na použité zdířce vyberte [RC-V100 (REMOTE A)] nebo [RC-V100 (REMOTE B)]
a stiskněte SET.
Volby
[RC-V100 (REMOTE A)], [RC-V100 (REMOTE B)]:
Tuto volbu vyberte, chcete-li použít volitelný dálkový ovladač RC-V100 připojený do odpovídající
zdířky REMOTE.
[Standard/Standardní]:
Tuto možnost zvolte tehdy, chcete-li používat komerčně dostupná dálková ovládání.
POZNÁMKY
• Je-li videokamera v plně automatickém režimu (A 43), nastavení týkající se irisové clony, zisku, rychlosti
závěrky a vyvážení bílé (s výjimkou položek [R Gain/Zisk R] a [B Gain/Zisk B] v uživatelském nastavení obrazu
[White Balance/Vyvážení bílé]*) nelze měnit pomocí dálkového ovladače.
* Pokud je aktivován infračervený záznam, nemají na videokameru žádný účinek ani voliče WHITE BALANCE R a B.
• Úpravy obrazu se týkajících nastavení pomocí dálkového ovladače lze provádět pouze při aktivovaných
podrobných nastaveních (položka
> [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu] >
[Activate Other Settings/Aktivovat ostatní nastavení] je nastavena na [On/Zapnuto], A 121).
39
Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100
40
• Zdířky REMOTE A a REMOTE B nelze použít současně.
• Pokud plánujete připojit dálkový ovladač k videokameře pomocí volitelného 8kolíkového kabelu dálkového
ovládání RR-10 nebo RR-100, zkontrolujte sériové číslo dálkového ovladače RC-V100. Pokud sériové číslo
začíná hodnotou „01 xxxx“ (kde xxxx představuje ostatní číslice), budete potřebovat aktualizovat firmware
dálkového ovladače. Canon provádí tuto aktualizaci a vyžaduje, aby byl dálkový ovladač odeslán do
akreditovaného servisního střediska Canon. Mohou být účtovány manipulační poplatky a poplatky za dopravu.
Podrobnosti vám poskytne středisko zákaznické podpory Canon.
3
Záznam
41
Záznam videa
Tato část obsahuje základní informace o záznamu klipů*. Podrobnosti k záznamu zvuku naleznete v části
Záznam zvuku (A 95).
Před prvním zahájením důležitých záznamů proveďte testovací záznamy pomocí konfigurací videa, které
plánujete použít ke kontrole, zda videokamera pracuje správně. V případě, že videokamera nebude pracovat
správně, postupujte podle části Odstraňování problémů (A 204).
* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace nahrávání. Ke klipu můžete rovněž přidat metadata.
Provozní režimy:
Příprava na záznam
1 Sejměte kryt objektivu a nasaďte sluneční clonu
objektivu (A 28).
햶
2 Do videokamery vsaďte nabitý napájecí akumulátor
(A 19, 20).
햶
3 Podle potřeby vložte SD karty (A 33, 34).
• Chcete-li použít funkci přepnutí záznamu nebo funkci
zdvojeného záznamu do obou slotů (A 36), vložte SD
karty do obou slotů.
햲
햵
햴
햳
4 Přesunutím přepínače krytu objektivu dolů
do polohy OPEN otevřete kryt objektivu.
5 Nastavte LCD obrazovku (A 29) a/nebo hledáček
(A 30).
POZNÁMKY
• Videokamera může přidat Info uživatele (A 108) k vámi zaznamenaným klipům, ale musíte připravit soubor
Info uživatele před zahájením záznamu. Info uživatele lze využít k uložení informací klapky, jako jsou název
klipu, jméno kameramana a místo natáčení.
Záznam videa
Záznam
Kontrolky snímání
42
Indikátory přístupu na karty
1 Stiskněte a držte tlačítko na spínači Q a přepněte spínač do polohy ON.
• Videokamera se zapne v režimu
a vstoupí do pohotovostního režimu záznamu.
• Indikátory přístupu slotů na karty s vloženou kartou se krátkodobě rozsvítí červeně. Indikátor přístupu karty
vybrané pro záznam změní následně barvu na zelenou.
2 Záznam zahájíte stisknutím tlačítka REC.
• Spustí se záznam. Rozsvítí se kontrolky snímání a v horní části obrazovky se zobrazí indikátor záznamu
[ÜREC].
• Můžete použít tlačítko REC na gripu nebo na rukojeti.
• Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 167).
• Pokud používáte dodávaný bezdrátový ovladač, stiskněte tlačítko START/STOP současně s tlačítkem
pro umožnění nahrávání.
3 Záznam zastavíte stisknutím tlačítka REC.
• Klip se zaznamená a videokamera vstoupí do pohotovostního režimu záznamu. Kontrolky snímání zhasnou.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťovou kartu, ke které se přistupuje, a nevyjímejte paměťovou kartu.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
• Nezapomeňte si své záznamy pravidelně ukládat (A 151), zejména když jste pořídili důležité záznamy.
Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat.
POZNÁMKY
• Tlačítko REC na rukojeti má zajišťovací páčku chránící před nechtěnou operací. Zajišťovací páčku přepněte
do polohy C, aby se záznam nedopatřením nespustil/nezastavil, nebo když neplánujete toto tlačítko REC
používat. Vrácením tlačítka do původní polohy umožníte používání tlačítka REC.
• Můžete použít funkci kontroly záznamu (A 112) pro přehrání zaznamenané části nebo všech částí posledního
klipu bez nutnosti přepnutí do režimu
.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Add $ Mark/Přidat značku $] nebo [Add % Mark/
Přidat značku %] (A 117), můžete k poslednímu zaznamenanému klipu přidat značku $ nebo %.
Záznam videa
• Klipy jsou v následujících případech rozděleny.
- Když je aktivní funkce přepnutí záznamu (A 36) a zaplní se vybraná karta, pokračuje záznam jako
samostatný klip funkce přepnutí záznamu na druhé kartě.
- Při záznamu klipů na SDHC kartu bude soubor videa (stream) v klipu rozdělen přibližně každé 4 GB.
I v takovém případě bude přehrávání ve videokameře kontinuální.
• Jakákoli nastavení metadat, která provedete (A 108), se zaznamenají do zaznamenaných klipů.
Rovněž můžete se zaznamenanými klipy uložit použité uživatelské nastavení obrazu (A 123).
• Maximální doba kontinuálního záznamu jednoho klipu činí 6 hodin. Poté se automaticky vytvoří nový klip
a záznam bude pokračovat jako samostatný klip.
• Jestliže je spínač LOCK na SD kartě v poloze zabraňující zapisování, nebudete schopni zaznamenávat klipy.
Předem změňte polohu spínače LOCK.
• V závislosti na klipu může videokamera interně upravit některá nastavení pro zobrazení vhodnějšího obrazu
na LCD obrazovce a v hledáčku.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na jinou hodnotu než
[Canon Log 3], videokamera bude produkovat obraz blížící se vzhledu videa zobrazeného na správně
nakonfigurovaném kompatibilním monitoru.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na [Canon Log 3],
videokamera bude produkovat barvy blížící se vzhledu barevného prostoru BT.709, a to bez ohledu na
barevný prostor použitý pro záznam.
Zablokování ovládacích prvků videokamery
(blokování tlačítek)
Spínač KEY LOCK můžete nastavit do polohy C (blokování
tlačítek), abyste zablokovali veškeré fyzické ovládací prvky
(tlačítka a spínače) na videokameře s výjimkou tlačítek
REC*. To je užitečné pro zamezení změny nastavení
v důsledku nechtěného stisknutí některého z tlačítek.
Pro reaktivaci ovládacích prvků vraťte spínač KEY LOCK
do polohy
. Když jsou zablokované ovládací prvky
videokamery, můžete stále ovládat videokameru pomocí
dodaného bezdrátového ovladače, volitelného dálkového
ovladače RC-V100 nebo aplikace Browser Remote.
* Pouze v režimu
si můžete vybrat zablokování rovněž tlačítek REC pomocí nastavení
>[B $ System Setup/Nastavení systému] > [Key Lock/Blokování tlačítek].
Záznam v plně automatickém režimu
Spínač FULL AUTO nastavte do polohy ON pro nastavení
videokamery do plně automatického režimu. V plně automatickém
režimu videokamera automaticky nastavuje irisovou clonu, zisk,
rychlost závěrky a vyvážení bílé. Videokamera bude trvale
automaticky upravovat jas a vyvážení bílé*. Zaostřovací režim však
nebude nastaven na automatické zaostřování.
* Režim měření světla (A 62) bude nastaven na [Standard/Standardní],
posun AE (A 61) bude nastaven na [±0] a limit AGC (A 56) bude nastaven
na [Off/33 dB/Vypnuto/33 db].
43
Záznam videa
Informace zobrazované na obrazovce
44
V této sekci naleznete vysvětlení jednotlivých informací zobrazovaných na obrazovce v režimu
.
Prostřednictvím funkce přizpůsobeného zobrazování (A 189) můžete vypnout jednotlivé informace zobrazované
na obrazovce, pokud je nepotřebujete. V následující tabulce jsou obsaženy položky menu na jednotlivých
obrazovkách (1: označuje položku menu na obrazovce
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavení
monitorování] > [Custom Display 1/Uživatelské nastavení displeje 1] a 2: označuje položku menu na obrazovce
[Custom Display 2/Uživatelské nastavení displeje 2]).
Rámečky AF
V závislosti na vybrané velikosti rámečku AF (A 79) a použité funkci zaostřování můžete vidět některé
z následujících rámečků AF.
Kontinuální rámeček AF – vždy v bílé barvě (A 78)
AF-posílený rámeček MF – ve žluté barvě: ruční rozsah nastavení; v bílé: rozsah automatického nastavení (A 77)
Automatické zaostření obličeje:
Hlavní objekt (A 79)
Automatické zaostření obličeje:
Další rámečky detekce obličeje
Sledování objektu: Výběr objektu
(A 81)
Sledování objektu: Během sledování
Záznam videa
Levá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
Uživatelské nastavení
displeje
C
Blokování tlačítek (A 43)
èé
êë
Zbývající kapacita akumulátoru
2: [Remaining Battery/
Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje
Zbývající kapacita
zůstatková doba nahrávání.
akumulátoru]
• Pokud se zobrazuje ikona
, vyměňte napájecí akumulátor za plně nabitý.
• V závislosti na podmínkách použití nemusí být kapacita akumulátoru správně
indikována.
(červeně)
0000 min
Stav karty a odhadnutá zbývající doba nahrávání
6, 7, 0000 min
Stav karty: zeleně – může zaznamenávat; žlutě – karta je téměř plná; bíle –
načítání karty. Karta vybraná pro záznam je indikována značkou Ð.
6, 7, END (červeně)
Karta je plná.
,
(červeně)
Z 00/00
,
@, A
,
Pozice zoomu (A 68).
• Lze zobrazit jako sloupec zoomu nebo číselnou hodnotu. Zobrazí se pouze
při zoomování.
1: [Zoom Indicator/
Indikátor zoomu] (typ),
[Zoom Position/
Pozice zoomu]
(zobrazit či nikoli)
Přibližná vzdálenost zaostření (pouze během ručního zaostřování).
: Zaostření na nekonečno,
-: Zaostření za bod nekonečna.
1: [Object Distance/
Vzdálenost objektu]
Zaostřovací režim (A 74)
1: [Focus Mode/
Zaostřovací režim]
Automatické zaostření obličeje (A 79)
,
,
,
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Zbývající doba
nahrávání]
Není SD karta nebo nelze zaznamenávat na kartu.
,
000 m nebo 000 ft,
-
1: [Key Lock/
Blokování tlačítek]
,
Uživatelské nastavení křivky gamma obrazu (A 124)
,
1: [Custom Picture/
Uživatelský obraz]
Jsou aktivní podrobná nastavení obrazu ze souboru s uživatelským nastavením
obrazu (A 125).
¯,°,± (žlutě)
,
Stabilizace obrazu (A 83)
1: [Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
Režim měření světla (A 62)
1: [Light Metering/
Měření světla]
LUT pro zobrazení (A 147)
1: [LUT]
^ (žlutě)
Zvětšení (A 76)
• Stisknutím tlačítka SET můžete změnit zvětšení.
1: [Magnification/Zvětšení]
J, K (žlutě)
Zvýraznění obrysů (A 76)
1: [Peaking/
Zvýraznění obrysů]
b, `
Činnost ventilátoru a varování vysoké teploty (A 49)
• Pokud vnitřní teplota videokamery vzroste nad určitou úroveň, zobrazí se b
žlutě. Pokud teplota vzroste ještě více, b se zobrazí červeně.
• Když se ` zobrazí červeně, znamená to varování týkající se ventilátoru
(A 206).
2: [Temperature/Fan/
Teplota/Ventilátor]
45
Záznam videa
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
46
Popis
,
,
4
Uživatelské nastavení
displeje
Typ, funkce a stav připojení sítě (A 160).
Ikony zobrazené bíle – funkce je připravena k použití; žlutě – připojování nebo
odpojování od sítě; červeně – došlo k chybě.
2: [Network Functions/
Síťové funkce]
Zdvojený záznam do obou slotů (A 36)
2: [Recording Mode/
Režim záznamu]
Záznamová operace:
STBY, ÜREC
Záznam klipu: pohotovostní režim záznamu, záznam.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Záznam zpomaleného záběru (A 113): pohotovostní režim záznamu, záznam.
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Předtočení (A 114): pohotovostní režim záznamu, záznam.
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Rychlost snímání (A 50)
• Během záznamu zpomaleného záběru se zobrazuje rovněž rychlost snímání
při filmování.
2: [Frame Rate/
Rychlost snímání]
REC`, STBY`
Povel pro záznam na výstup (A 186)
2: [Rec Command/
Povel záznamu]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Časový kód (A 88)
2: [Time Code/Časový kód]
Pravá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
7 0000,
(červeně)
Popis
Uživatelské nastavení
displeje
Přibližný počet fotografií, které lze zaznamenat na SD kartu (A 179)
2: [Remaining Photos/
Zbývající fotografie]
• Když se
zobrazí červeně, není ve slotu pro SD kartu B vložena žádná karta nebo
nelze zaznamenávat na kartu.
U
Genlock (A 92)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Vzorkování barev (A 51)
0000x0000
Rozlišení (A 51)
2: [Resolution/
Color Sampling/
Rozlišení/
Vzorkování barev]
,
Formát videa (A 50)
2: [Rec Format/
Formát záznamu]
Q
Info uživatele (A 108)
2: [User Memo/
Info uživatele]
T (červeně)
Výstup informací zobrazovaných na obrazovce (A 146)
2: [OSD Output/
Výstup OSD]
Bezdrátový ovladač zakázán (A 38)
2: [WL-D6000]
Omezovač přebuzení zvuku (A 100)
2: [Audio Level Indicator/
Indikátor úrovně zvuku]
(červeně)
Indikátor úrovně zvuku (A 99)
,
Hlasitost sluchátek (A 136)
–
Date/time
–
2: [Date/Time/Datum/čas]
CH0/CH0
Výstupní kanály zvuku (A 150)
2: [Monitor Channels/
Monitorovací kanály]
Záznam videa
Dolní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
Uživatelské nastavení
displeje
00 00 00 00
Kód User Bit (A 91)
2: [User Bit/Kód User Bit]
A001C001 až Z999D999
Identifikace klipu. Zahrnuje index videokamery, číslo svitku a číslo klipu z názvu
souboru klipu (A 48).
2: [Reel/Clip Number/
Číslo svitku/klipu]
Signál GPS (A 110): trvale svítí – je přijímán signál ze satelitů; bliká – signál
2: [GPS]
ze satelitů není přijímán.
• Zobrazí se pouze tehdy, když je k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
;
,=
Infračervený záznam a infračervené světlo (A 116)
1: [IR Rec/Infračervený
záznam]
Digitální telekonvertor (A 68)
1: [Tele-converter/
Telekonvertor]
TL-U58, WA-U58
Optimalizace konvertoru (A 73)
1: [Conversion Lens/
Konvertor]
@
Plně automatický režim (A 43)
1: [Full Auto/Plně
automatický režim]
,
,
ÅA , ÅB , ¼, É, Vyvážení bílé (A 65)
È,
,
1: [White Balance/
Vyvážení bílé]
0000 K ±0CC
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, closed
E, 00.0 dB
E1/1000, 1/0000,
Úroveň tlaku pro zoomování
• Zobrazuje se pouze při použití kolébkového ovladače zoomu na gripu,
když je vybrána přizpůsobená rychlost zoomu (A 70).
1: [Grip Zoom Speed:
User/Rychlost zoomu na
gripu: uživatelská]
Stupnice expozice (A 60)
• Zobrazuje se pouze tehdy, pokud jsou zisk, irisová clona a závěrka nastaveny
na ruční ovládání.
1: [Exposure Bar/
Stupnice expozice]
Posun AE (A 61)
1: [AE Shift/Posun AE]
Filtr ND a varování ND (A 58)
1: [ND Filter/Filtr ND]
Clonové číslo (A 59)
1: [Iris/Irisová clona]
Hodnota zisku (A 56)
1: [Gain/Zisk]
Rychlost závěrky (A 53)
1: [Shutter/Závěrka]
000.00 Hz, 000.00°
POZNÁMKY
• Stisknutím tlačítka DISP můžete vypnout většinu ikon a zobrazení v následujícím pořadí:
Všechny informace zapnuté  Pouze indikační značky (v případě aktivace, A 85)  Minimální informace
(záznam apod.)
47
Záznam videa
Nastavení názvu souboru klipu
48
Videokamera vám umožňuje změnit několik nastavení, která určují název souboru zaznamenaných klipů.
Název souboru klipů můžete přizpůsobit podle svých preferencí nebo organizačních konvencí za účelem snazší
identifikace a organizace souborů.
Provozní režimy:
Základní struktura názvu souboru je následující.
A001C001HyymmddXX_CANON_01
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Index videokamery: Jeden znak (A až Z), který
identifikuje použitou videokameru.
Číslo svitku: 3 znaky (001 až 999), které
identifikují použitou kartu. Číslo je přiřazeno
automaticky, ale můžete nastavit počáteční číslo.
Po vložení nové karty (právě zakoupené nebo
inicializované) se číslo při prvním provedeném
záznamu zvýší o hodnotu jedna.
Číslo klipu: 4 znaky (C001 až D999). Číslo klipu
se automaticky zvyšuje s každým zaznamenaným
klipem (po C999 přejde na D001), ale můžete
nastavit počáteční číslo klipu a vybrat metodu
číslování klipu.
Formát: „H“ pro klipy XF-HEVC, „_“ pro klipy
XF-AVC.
6
5
6
7
8
7
8
Datum záznamu (nastaveno automaticky
videokamerou). yy – rok, mm – měsíc, dd – den
Náhodná část: 2 znaky (čísla 0 až 9 a velká
písmena A až Z), která se náhodně mění s
každým klipem.
Uživatelem definované pole: 5 znaků (čísla 0 až
9 a velká písmena A až Z) pro případné jiné
identifikační účely.
Číslo streamu: Když je k záznamu použita karta
SD nebo SDHC, přidá se automaticky číslo
streamu (01 až 99). Číslo streamu se zvýší
pokaždé, když se soubor videa (streamu) uvnitř
klipu rozdělí a záznam pokračuje v jiném
souboru streamu.
Nastavení částí názvu souboru klipu
Nastavení identifikátoru videokamery (index videokamery)
1 Vyberte [Camera Index/Index videokamery].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [Camera Index/
Index videokamery]
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadovaný index videokamery a potom dvakrát stiskněte SET.
Nastavení metody číslování klipu
1 Vyberte [Clip Numbering/Číslování klipu].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [Clip Numbering/
Číslování klipu]
2 Vyberte [Reset] nebo [Continuous/Průběžné] a potom stiskněte SET.
Volby
[Reset]:
Číslo klipu znovu začne od 001 při každém vložení nové karty.
[Continuous/Průběžné]: Čísla klipů začínají od počátečního čísla nastaveného pomocí položky [Clip Number/
Číslo klipu] (následujícím postupem) a pokračují v rámci více karet.
Záznam videa
Nastavení čísla svitku nebo počátečního čísla klipu
Počáteční číslo klipu lze nastavit pouze při nastavení položky [Clip Numbering/Číslování klipu] na
[Continuous/Průběžné].
1 Vyberte [Reel Number/Číslo svitku] nebo [Clip Number/Číslo klipu].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [Reel Number/
Číslo svitku] nebo [Clip Number/Číslo klipu]
2 Vyberte [Change/Změnit] a stiskněte SET.
• Pro resetování čísla svitku/klipu na [001] vyberte namísto toho [Reset].
3 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte první číslici čísla svitku/klipu a potom stiskněte SET pro přechod
na další.
• Stejným způsobem nastavte zbývající číslice.
4 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
Nastavení uživatelem definovaného pole
1 Vyberte [User Defined/Definováno uživatelem].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [User Defined/
Definováno uživatelem]
2 Vyberte [Change/Změnit] a stiskněte SET.
• Chcete-li resetovat uživatelem definované pole na [CANON], vyberte namísto toho [Reset].
3 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte první znak a potom stiskněte SET pro přechod na další.
• Stejným způsobem změňte zbývající znaky.
4 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
Použití ventilátoru
Videokamera využívá vnitřní chladicí ventilátor pro snížení teploty uvnitř videokamery. Můžete změnit režim
provozu ventilátoru.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Fan/Ventilátor].
> [B % System Setup/Nastavení systému] > [Fan/Ventilátor]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[Automatic/Automatika]:
Ventilátor pracuje, pokud videokamera nezaznamenává, a automaticky se vypne
během záznamu. Je-li však teplota vnitřních částí videokamery příliš vysoká
(b se zobrazuje červeně), ventilátor se automaticky aktivuje (v takovém případě se
zobrazí ikona ` vedle ikony b). Po dostatečném snížení teploty videokamery se
ventilátor vypne. Toto nastavení použijte, nechcete-li, aby videokamera zaznamenala
provozní zvuk ventilátoru.
[Always On/Vždy zapnuto]: Ventilátor běží nepřetržitě.
DŮLEŽITÉ
• Pokud ventilátor běží, výstupní otvory ventilace budou odvádět teplý vzduch.
• Dejte pozor, abyste otvory ventilátoru ničím nezakryli (A 11, 13, 16).
POZNÁMKY
• V závislosti na okolní teplotě a dalších podmínkách snímání se ventilátor nemusí vypnout ani při nastavení jeho
provozního režimu na [Automatic/Automatika].
• V režimu
běží ventilátor trvale.
49
Konfigurace videa: Formát videa, systémová frekvence, rychlost snímání, rozlišení a datový tok
Konfigurace videa: Formát videa, systémová frekvence,
rychlost snímání, rozlišení a datový tok
50
Pomocí následujících postupů můžete nastavit konfiguraci videa použitou při záznamu klipů. Vyberte formát
videa, systémovou frekvenci, rychlost snímání, rozlišení (velikost snímku) a vzorkování barev nejlépe odpovídající
vašim tvůrčím potřebám. Dostupné možnosti u některých nastavení se mohou změnit podle předchozích výběrů
jiných nastavení. Souhrnné informace najdete v tabulkách za postupy.
Výběr hlavního formátu záznamu
Provozní režimy:
1 Vyberte [Rec Format/Formát záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát záznamu]
2 Vyberte [XF-HEVC] nebo [XF-AVC] a potom stiskněte SET.
• Ikona vybraného formátu se zobrazí na pravé horní straně obrazovky.
• V závislosti na vybraném nastavení se zobrazí zpráva [The following settings were changed/Byla změněna
následující nastavení]. Zkontrolujte automaticky provedené změny a stiskněte SET.
Výběr systémové frekvence
Provozní režimy:
1 Vyberte [System Frequency/Systémová frekvence].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [System Frequency/
Systémová frekvence]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Videokamera se resetuje a restartujte ve vybraném režimu.
Výběr rychlosti snímání
Provozní režimy:
1 Vyberte [Frame Rate/Rychlost snímání].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Frame Rate/Rychlost snímání]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Vybraná rychlost snímání se zobrazuje na horní straně obrazovky.
• V závislosti na vybraném nastavení se zobrazí zpráva [The following settings were changed/Byla změněna
následující nastavení]. Zkontrolujte automaticky provedené změny a stiskněte SET.
Konfigurace videa: Formát videa, systémová frekvence, rychlost snímání, rozlišení a datový tok
Výběr rozlišení a nastavení vzorkování barev
V případě klipů XF-AVC se rozlišení nastaví na 1920×1080 a nelze je změnit.
Provozní režimy:
51
1 Vyberte [Resolution/Color Sampling/Rozlišení/Vzorkování barev].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Resolution/Color Sampling/
Rozlišení/Vzorkování barev]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Vybrané nastavení vzorkování barev a rozlišení se zobrazí na pravé horní straně obrazovky.
• V závislosti na vybraném nastavení se zobrazí zpráva [The following settings were changed/Byla změněna
následující nastavení]. Zkontrolujte automaticky provedené změny a stiskněte SET.
Výběr datového toku
V případě klipů XF-AVC se datový tok nastaví na 45 Mb/s a nelze jej změnit.
1 Vyberte [Bit Rate/Datový tok].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Bit Rate/Datový tok]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Dostupná nastavení konfigurace videa (klipy XF-HEVC)
Rozlišení
Vzorkování
barev
110 Mb/s,
160 Mb/s
3840x2160
YCbCr 4:2:2,
10 bitů
1920x1080
Systémová frekvence/Rychlost snímání
Datový tok1
a komprese2
59,94 Hz
50,00 Hz
59,94i
59,94P
29,97P
23,98P
50,00i
50,00P
25,00P
–
Ü
Ü
Ü
–
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Long GOP
45 Mb/s,
60 Mb/s
Long GOP
Dostupná nastavení konfigurace videa (klipy XF-AVC)
Rozlišení
1920x1080
1
2
Vzorkování
barev
YCbCr 4:2:0,
8 bitů
Systémová frekvence/Rychlost snímání
Datový tok1
a komprese2
45 Mb/s
Long GOP
59,94 Hz
50,00 Hz
59,94i
59,94P
29,97P
23,98P
50,00i
50,00P
25,00P
–
Ü
Ü
Ü
–
Ü
Ü
Videokamera používá proměnlivý datový tok (VBR).
Při použití nastavení Long GOP je obraz komprimován po analýze změn v rámci skupiny snímků, s výsledným lepším kompresním
poměrem (menší velikostí dat).
POZNÁMKY
• Podrobnosti o výstupních signálech na jednotlivých zdířkách viz část Konfigurace videovýstupu (A 143).
Změna hlavních funkcí pomocí tlačítka FUNC
Změna hlavních funkcí pomocí tlačítka FUNC
52
Pomocí tlačítka FUNC (režim přímého nastavení) můžete nastavit tři hlavní funkce – rychlost závěrky, vyvážení
bílé a zisk.
Tato část popisuje základní úkony v režimu přímého nastavení. Konkrétní podrobnosti k jednotlivým funkcím
viz části pro dané funkce: rychlost závěrky (A 53), vyvážení bílé (A 65), zisk (A 56).
Provozní režimy:
Použití režimu přímého nastavení
1 Stiskněte tlačítko FUNC.
• Informace zobrazované na obrazovce pro nastavovanou
funkci se zobrazí oranžově.
• Pro výběr funkce, kterou chcete upravit, stiskněte opakovaně
tlačítko FUNC, resp. přitlačte joystick doleva/doprava.
- Režim vyvážení bílé
- Hodnota barevné teploty
- Hodnota kompenzace barev (CC)
- Hodnota zisku
- Rychlost závěrky, úhel nebo frekvence
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadovanou
hodnotu nebo režim vyvážení bílé a potom stiskněte SET.
• Vybraná hodnota se nastaví a videokamera opustí režim přímého nastavení.
• Informace zobrazované na obrazovce pro vybranou funkci se vrátí do normálu.
• V závislosti na vybrané funkci mohou být možná nebo nutná další nastavení před stisknutím SET.
POZNÁMKY
• Videokamera automaticky ukončí režim přímého nastavení v následujících případech.
- Pokud není po dobu delší než 6 sekund provedena žádná operace.
- Pokud bylo otevřeno menu nebo stavová obrazovka.
Rychlost závěrky
Rychlost závěrky
Rychlost závěrky nastavte podle podmínek snímání. Např. je vhodné zvolit pomalejší rychlosti závěrky
v prostředích s nízkou hladinou osvětlení. Videokamera nabízí následující režimy.
53
Provozní režimy:
OFF: Videokamera použije standardní rychlost závěrky
s ohledem na rychlost snímání. Chcete-li vypnout nastavování
rychlosti závěrky a použít standardní rychlost závěrky, nastavte
spínač SHUTTER do polohy OFF.
Automatic/Automatika: Videokamera automaticky nastaví
rychlost závěrky podle jasu obrazu.
Speed/Rychlost: Umožňuje nastavit rychlost závěrky
(ve zlomcích sekundy). Můžete vybrat krok používaný
k nastavení rychlosti závěrky 1/3 EV nebo 1/4 EV.
Angle/Úhel: Rychlost závěrky můžete nastavovat volbou
úhlu závěrky.
Clear Scan/Frekvence: Nastavte frekvenci, abyste byli schopni
zaznamenávat počítačové monitory s klasickou vakuovou
obrazovkou bez zobrazení černých pásů nebo blikání.
Slow/Pomalá: Nastavením pomalé rychlosti závěrky můžete dosáhnout jasnějších záběrů na místech
s nedostatečným osvětlením. Tento režim není dostupný při aktivaci režimu záznamu zpomaleného záběru.
Změna režimu rychlosti závěrky
Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 168).
Chcete-li změnit režim rychlosti závěrky, nastavte spínač
SHUTTER na ON a potom posuňte spínač do polohy SEL.
• Opakovaným stisknutím spínače směrem k symbolu SEL
se mění režim rychlosti závěrky v následujícím pořadí:
Automatic/Automatika  Speed/Rychlost  Angle/Úhel 
Clear scan/Frekvence  Slow/Pomalá.
Rychlost závěrky
Dostupné rychlosti závěrky
Dostupné rychlosti závěrky se mění v závislosti na použité systémové frekvenci a rychlosti snímání.
Režim rychlosti
závěrky
54
OFF/VYPNUTO
Automatic/
Automatika
Speed/Rychlost1,2
Angle/Úhel1, 3
Clear Scan/
Frekvence1
Slow/Pomalý4
1
2
3
4
Systémová frekvence/Rychlost snímání
59,94i/59,94P
1/60
59,94 Hz
29,97P
1/30
23,98P
1/24
50,00i/50,00P
1/50
50,00 Hz
25,00P
1/25
1/60 až 1/2000
1/30 až 1/2000
1/24 až 1/2000
1/50 až 1/2000
1/25 až 1/2000
360.00°, 240.00°, 180.00°, 120.00°, 90.00°, 60.00°, 45.00°, 30.00°, 22.50°, 15.00°, 11.25°
59,94 Hz až
29,97 Hz až
23,98 Hz až
50,00 Hz až
25,00 Hz až
250,38 Hz
250,38 Hz
250,38 Hz
250,40 Hz
250,40 Hz
1/4, 1/8, 1/15, 1/30
1/4, 1/8, 1/15
1/3, 1/6, 1/12
1/3, 1/6, 1/12, 1/25
1/3, 1/6, 1/12
Při aktivaci záznamu zpomaleného záběru se dostupné hodnoty liší v závislosti na použité rychlosti snímání při filmování.
Krok pro nastavení rychlosti závěrky závisí na nastavení menu. Při nastavení
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery]
> [Shutter Increment/Krok pro nastavení rychlosti závěrky] na [Normal/Normální] můžete upravovat rychlost závěrky v krocích po
1/4 EV, při nastavení na [Fine/Jemný] v krocích po 1/256 EV.
Můžete rovněž vybrat hodnoty úhlů ekvivalentní následujícím rychlostem závěrky: 1/120, 1/100, 1/60, 1/50, 1/40, 3/100, 1/30 a 1/25.
Dostupné hodnoty úhlů se liší v závislosti na použité rychlosti snímání.
Není k dispozici při aktivaci záznamu zpomaleného záběru.
Použití režimu pomalé závěrky
Při filmování na tmavých místech můžete dosáhnout jasnějšího obrazu zvolením režimu pomalé závěrky.
Tento režim můžete rovněž použít, když chcete obohatit své záznamy o různé efekty, např. rozostření pozadí
při panoramatických záběrech nebo při záznamu pohybujícího se objektu s následnou stopou.
• Kvalita obrazu nemusí být ale na stejně vysoké úrovni jako při zvolení vyšších rychlostí závěrky v jasnějších
prostředích.
• Automatické zaostřování nemusí pracovat správně.
POZNÁMKY
• Můžete použít nastavení
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AE Response/
Reakce AE] pro změnu rychlosti úprav expozice při nastavení režimu rychlosti závěrky na automatiku.
Rychlost závěrky
Změna hodnoty rychlosti závěrky
Pokud je nastavení jiný režim rychlosti závěrky než je OFF nebo automatika, můžete nastavit rychlost závěrky
ručně ve formě hodnoty rychlosti, úhlu nebo frekvence.
Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 168).
1 Chcete-li změnit krok rychlosti závěrky pro režim Speed, vyberte [Shutter Increment/
Krok pro nastavení rychlosti závěrky].
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Shutter Increment/
Krok pro nastavení rychlosti závěrky]
2 Vyberte [Normal/Normální] nebo [Fine/Jemný] a potom stiskněte SET.
• Pokud vyberete [Fine/Jemný], můžete nastavovat rychlost závěrky v krocích po 1/256 EV.
3 Po zavření menu vyberte jiný režim rychlosti závěrky než OFF nebo Automatic/Automatika (A 53).
• Fotoaparát přejde do režimu přímého nastavení s hodnotou rychlosti závěrky zvýrazněnou oranžově.
• Volitelně můžete opakovaně stisknout tlačítko FUNC pro výběr aktuální hodnoty rychlosti závěrky beze
změny aktuálního režimu rychlosti závěrky.
4 S pomocí režimu přímého nastavení nastavte rychlost závěrky, hodnotu úhlu nebo frekvenci.
• Podrobné informace viz Použití režimu přímého nastavení (A 52).
• V dolní části obrazovky se zobrazí vybraná rychlost závěrky.
POZNÁMKY
• Zavírání irisové clony při natáčení za jasných podmínek může způsobit změkčení obrazu nebo jeho rozostření.
Abyste zamezili ztrátě ostrosti obrazu vlivem ohybu světla, použijte hustší filtr ND (A 58), větší rychlost
závěrky nebo otevřete irisovou clonu (A 59).
• Pokud jsou zisk a irisová clona v režimu ručního nastavování a je nastaven jiný režim rychlosti závěrky než OFF
nebo automatika, zobrazí se ve spodní části obrazovky stupnice expozice (A 60).
• Pokud nastavíte videokameru na plně automatický režim (A 43) nebo aktivujete infračervený záznam
(A 116), nastaví se režim rychlosti závěrky automaticky. Pokud aktivujete současně záznam zpomaleného
záběru a infračervený záznam, rychlost závěrky se nastaví na 1/120 (záznamy 59,94 Hz) nebo automaticky
v rozmezí 1/120 – 1/100 (záznamy 50,00 Hz).
• Po připojení volitelného dálkového ovladače RC-V100 k videokameře můžete měnit režim rychlosti závěrky
použitím tlačítka SHUTTER SELECT na dálkovém ovladači a hodnotu rychlosti závěrky pomocí tlačítek
SHUTTER Í/Î na dálkovém ovladači, a to bez ohledu na pozici spínače SHUTTER na videokameře.
• Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [Shutter/Závěrka] (A 117), můžete stisknout tlačítko pro vstup
do režimu přímého nastavení se zvýrazněnou rychlostí závěrky.
Redukce blikání
Následujícím postupem můžete nastavit videokameru, aby automaticky detekovala a redukovala blikání.
1 Vyberte [Flicker Reduction/Redukce blikání].
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Flicker Reduction/Redukce blikání]
2 Vyberte [Automatic/Automatika] a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Při zaznamenávání pod umělými světelnými zdroji, jako jsou zářivky a rtuťové nebo halogenové výbojky, může
obrazovka v závislosti na rychlosti závěrky blikat. Tomuto blikání můžete zamezit nastavením režimu rychlosti
závěrky Speed/Rychlost a přizpůsobením rychlosti závěrky frekvenci místní elektrické sítě: 1/50* nebo 1/100
u systémů s 50 Hz, 1/60 nebo 1/120 u systémů s 60 Hz.
* Nemusí být v závislosti na nastavení rychlosti snímání k dispozici.
55
Zisk
Zisk
56
V závislosti na podmínkách snímání může být třeba upravit jas obrazu. Můžete tak učinit změnou nastavení zisku
pro úpravu citlivosti snímače. Videokamera nabízí 3 hodnoty zisku (L/M/H), které můžete nastavit předem
(hodnotu zisku a krok) a vybrat jednoduše změnou pozice spínače. Rovněž můžete vybrat automatickou regulaci
zisku a také nastavit limit pro maximální použitou hodnotu zisku (limit AGC).
Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 168).
Provozní režimy:
Dostupná nastavení zisku
Režim zisku*
[Normal/Normální] (kroky 3 dB)
[Fine/Jemný] (kroky 0,5 dB)
Dostupný rozsah
– 6 dB až 33 dB**
* Nastavení
> [v " Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Gain L/Nízký zisk]/[Gain M/Střední zisk]/
[Gain H/Vysoký zisk] > [Mode/Režim].
**Dostupný rozsah se bude měnit v závislosti na nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 124).
[Wide DR/Široký DR], [Canon Log 3]: 2,5 dB až 33 dB
[PQ]:
–2 dB až 33 dB
[HLG]:
–2,5 dB až 33 dB
Automatická regulace zisku
Nastavte spínač AGC na ON.
• Videokamera bude automaticky upravovat nastavení zisku
pro získání odpovídající expozice.
• Hodnota zisku nastavená automaticky videokamerou
se zobrazí ve spodní části obrazovky s ikonou vedle
této hodnoty.
Limit AGC
Když je videokamera nastavena na automatickou regulaci zisku
(AGC), můžete nastavit limit pro maximální hodnotu zisku,
kterou lze nastavit automaticky. Pokud nastavíte videokameru
na plně automatický režim (A 43) nebo aktivujete infračervený
záznam (A 116), limit AGC není využit (nastaví se na
[Off/33 dB/Vypnuto/33 dB]).
1 Vyberte [AGC Limit/Limit AGC].
> [v " Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AGC Limit/Limit AGC]
2 Vyberte požadovanou úroveň zisku a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Můžete použít nastavení
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AE Response/
Reakce AE] pro změnu rychlosti úprav expozice při nastavení videokamery na automatickou regulaci zisku
(AGC).
Zisk
Výběr úrovně zisku
Nejprve můžete přednastavit 3 úrovně zisku a potom rychle vybrat některou z nich pro rychlé použití změnou
nastavení spínače GAIN.
1 Nastavte spínač AGC do polohy OFF.
2 Nastavte spínač GAIN do polohy, kterou chcete nastavit
(L, M nebo H).
• Ve spodní části obrazovky se zobrazí hodnota zisku
aktuálně přiřazená dané pozici.
Změna hodnoty zisku
1 Vyberte úroveň zisku, kterou chcete upravit (A 57).
2 Nastavte hodnotu zisku s využitím režimu přímého nastavení.
• Stiskněte tlačítko FUNC pro vstup do režimu přímého nastavení a podle potřeby je stiskněte znovu pro
výběr hodnoty zisku. Vyberte požadovanou hodnotu a potom stiskněte SET. Podrobné informace
viz Použití režimu přímého nastavení (A 52).
• V dolní části obrazovky se zobrazí vybraná hodnota zisku.
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Rovněž můžete použít nastavení ve vnořených menu
> [v " Camera Setup/Nastavení
videokamery] > [Gain L/Nízký zisk], [Gain M/Střední zisk] a [Gain H/Vysoký zisk] pro předběžné nastavení
kroku zisku ([Mode/Režim]) a dvě samostatné hodnoty zisku (jednu použitou pro krok [Fine/Jemný] a jednu
pro krok [Normal/Normální]) pro každou pozici úrovně zisku.
Když nastavíte pozici zisku [Mode/Režim] na [Fine/Jemný], budete moci upravovat hodnotu zisku v krocích
po 0,5 dB i při použití režimu přímého nastavení.
Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [Gain/Zisk] (A 117), můžete stisknout tlačítko pro vstup do režimu
přímého nastavení se zvýrazněnou hodnotou zisku.
Pokud jsou zisk a irisová clona v režimu ručního nastavování a je nastaven jiný režim rychlosti závěrky než OFF
nebo automatika, zobrazí se ve spodní části obrazovky stupnice expozice (A 60).
Při nastavení vysokých úrovní zisku může obraz mírně blikat. Rovněž se zvyšuje pravděpodobnost výskytu
nestejnoměrných barev, šumu (bílých bodů), svislých proužků a jiných artefaktů.
Pokud je aktivován infračervený režim (A 116), nastaví se režim zisku na automatickou regulaci zisku.
Pro jemnější změny ve vzhledu obrazu při přepnutí nastavení zisku můžete použít nastavení
>
[v " Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Shockless Gain/Zamezení strmých změn zisku].
Po připojení volitelného dálkového ovladače RC-V100 k videokameře můžete upravovat hodnotu zisku
odpovídající aktuální pozici spínače GAIN (L, M nebo H) tlačítky ISO/GAIN Í/Î na dálkovém ovladači.
57
Filtr ND
Filtr ND
58
Pomocí filtru ND můžete zmenšit zaclonění, abyste dosáhli
menší hloubky ostrosti, i při filmování v jasném prostředí.
Pomocí filtru ND můžete také zabránit změkčení obrazu
způsobenému difrakcí při použití vysokých clonových čísel.
Můžete vybrat jednu ze 3 úrovní sytosti.
Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace
Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 168).
Provozní režimy:
Stisknutím tlačítka ND FILTER + nebo – vyberte požadované nastavení filtru ND.
• Opakovaným stisknutím tlačítka ND FILTER + se mění nastavení filtru ND v následujícím pořadí: [ND 1/4] 
[ND 1/16]  [ND 1/64]  filtr ND vypnutý (bez indikace na obrazovce).
Tlačítkem ND FILTER – lze nastaveními procházet v opačném pořadí.
• Vybrané nastavení filtru ND se zobrazí ve spodní části obrazovky.
POZNÁMKY
• Poznámky k varování ND:
V následujících případech, pokud není vybrané vhodné nastavení filtru ND, začne blikat ikona varování ND
vedle nastavení filtru ND*.
- Hodnota zisku je příliš vysoká
- Clona je příliš zavřená
- Rychlost závěrky je příliš vysoká
Pro potlačení účinku takových podmínek měňte nastavení filtru ND stisknutím tlačítka ND + (pokud bliká
nebo tlačítka ND – (pokud bliká
).
)
* Pokud je k videokameře připojen volitelný dálkový ovladač RC-V100, bude indikátor ND filtru na dálkovém ovladači RC-V100
rovněž blikat.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [ND +] nebo [ND –] (A 117), můžete stisknutím tlačítka měnit
nastavení filtru ND.
• U některých scén se při zapnutí nebo vypnutí filtru ND může změnit barva. V takovém případě může pomoci
uživatelské vyvážení bílé (A 67).
• Změny nastavení filtru ND pomocí volitelného dálkového ovladače RC-V100:
- Když je k videokameře připojen dálkový ovladač, můžete tlačítko ND dálkového ovladače používat stejným
způsobem jako tlačítko ND FILTER + na videokameře.
- Kontrolky filtru ND 1 až 3 se rozsvítí oranžově při nastavení filtru ND na 1/4, 1/16 a 1/64.
Clona
Clona
Jas záznamů nebo hloubku ostrosti můžete ovlivňovat změnou nastavení irisové clony. Například použitím
malých clonových čísel dosáhnete malé hloubky ostrosti, která izoluje zaostřený objekt a příznivým způsobem
rozmaže pozadí. Videokamera nabízí 3 způsoby nastavení clony.
Automatické ovládání clony: Videokamera nastavuje clonu automaticky.
Dočasná automatická irisová clona: Dočasná automatická clona. Během ručního nastavování clony se
stisknutím tlačítka PUSH AUTO IRIS nebo pomocí aplikace Browser Remote (A 162, 168) aktivuje dočasné
automatické nastavení clony.
Ruční ovládání clony: Clonové číslo se nastavuje ručně pomocí kroužku irisové clony, nebo dálkově,
pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení (A 162, 168).
Provozní režimy:
Dostupná clonová čísla
Clonové číslo1
Spínač IRIS
(režim clony)
A (automatika)
M (ruční)
1
2
3
Pouze při nastavení položky [Iris Limit/Limit irisové clony]2
na [Off/Vypnuto]
F2,8, F3,2, F3,4, F3,7, F4,0, F4,4, F4,8, F5,2, F5,6, F6,2,
F6,7, F7,3, F8,0, F8,7, F9,5, F10, F11
F12, F14, F15, F16, F17, F19, F21, F22, F25, F27,
zavřeno3
Clonová čísla zobrazovaná na obrazovce jsou uváděna pouze jako vodítko.
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Iris Limit/Limit irisové clony].
Dostupné pouze v režimu ruční clony.
Automatické ovládání clony
Nastavte spínač IRIS na A.
• Videokamera bude automaticky upravovat nastavení clony pro
získání odpovídající expozice.
• Clonové číslo nastavené automaticky videokamerou se zobrazí
ve spodní části obrazovky s ikonou vedle této hodnoty.
POZNÁMKY
• Můžete použít nastavení
> [v ! Camera Setup/
Nastavení videokamery] > [AE Response/Reakce AE] pro
změnu rychlosti úprav expozice při nastavení videokamery
na automatickou clonu.
• Když je videokamera nastavena na plně automatický režim, clona se nastavuje automaticky.
Pokud je aktivován infračervený režim, zůstává clona plně otevřena.
59
Clona
Dočasná automatická clona –
Dočasná automatická irisová clona
60
Během ručního nastavování clony můžete stisknutím tlačítka
PUSH AUTO IRIS dočasně nastavit videokameru na automatické
nastavování clony pro dosažení odpovídající expozice.
1 Nastavte spínač IRIS na M.
2 Stiskněte a podržte tlačítko PUSH AUTO IRIS.
• Videokamera bude automaticky upravovat nastavení clony
pro získání odpovídající expozice. Po dobu držení tlačítka ve
stisknuté poloze se vedle clonového čísla zobrazuje ikona E.
• Po uvolnění tlačítka se režim automatické clony ukončí
a ikona E zmizí. V dolní části obrazovky se zobrazí vybrané
clonové číslo.
Ruční ovládání clony
1 Nastavte spínač IRIS na M.
2 Otočením kroužku irisové clony nastavte clonové číslo.
• Clonové číslo zobrazované na obrazovce se bude měnit
v krocích po 1/4 EV.
Stupnice expozice
Optimální expozice AE±0
Pokud jsou zisk a clona v režimu ručního nastavování a je nastaven jiný režim
rychlosti závěrky než OFF nebo automatika, zobrazí se na obrazovce stupnice
expozice.
Ikona Î v horní části stupnice expozice označuje optimální expozici bez
Aktuální expozice
jakéhokoli posunu (AE±0); stupnice se značkami indikuje odchylku od optimální
expozice v krocích po 1/2 EV. Indikátor uvnitř stupnice expozice představuje
aktuální expozici. Pokud je rozdíl mezi aktuální a optimální expozicí větší než ±2 EV, začne blikat indikátor
na okraji stupnice expozice. Optimální expozice se mění v závislosti na použitém režimu měření světla.
POZNÁMKY
• Ručně nastavené clonové číslo nebude uloženo, pokud přepnete na automatické ovládání clony (s výjimkou
plně automatického režimu). Namísto toho se clonové číslo automaticky nastavené videokamerou použije
v případě, že přepnete zpět na ruční ovládání clony.
• Pokud je na aktivován ND filtr, může při zvolení vysokého clonového čísla obraz ztmavnout. V takovém případě
stiskněte tlačítko ND FILTER – a přenastavte clonu.
• Pro změnu směru nastavení při otáčením kroužkem irisové clony můžete použít nastavení
>
[v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Iris Ring Direction/Směr kroužku irisové clony].
Clona
• S kroužkem irisové clony můžete pracovat, i když jsou ovládací prvky videokamery blokovány (A 43).
• Po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete měnit zaclonění použitím voliče
IRIS na dálkovém ovladači. Při výchozím nastavení se otáčením voliče doprava clona otevírá a otáčením
doleva zavírá.
Pomocí tlačítka AUTO IRIS na dálkovém ovladači můžete rovněž přepnout mezi automatickou a ruční clonou.
Limit irisové clony
Ve výchozím nastavení je nastaven limit irisové clony tak, aby se zamezilo zavření clony pod hodnotu difrakčního
limitu objektivu (F11).
1 Vyberte [Iris Limit/Limit irisové clony].
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Iris Limit/Limit irisové clony]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[On/Zapnuto]: Maximální clonové číslo je [F11], difrakční limit objektivu.
[Off/Vypnuto]: Clonu lze zcela zavřít ([closed/zavřeno]). Clonová čísla překračující difrakční limit se
zobrazují šedě.
POZNÁMKY
• Použití clonových čísel překračujících difrakční limit objektivu může ovlivnit zaznamenaný obraz (například
způsobit difrakční neostrost). Doporučuje se používat clonová čísla v rámci difrakčního limitu objektivu
(limit irisové clony).
Kompenzace expozice – Posun AE
Posun AE použijte pro ztmavení nebo zesvětlení obrazu, když chcete kompenzovat automaticky nastavenou
expozici (závěrku, zisk nebo clonu nastavenou na automatický režim, resp. po použití dočasné automatické
irisové clony pro automatické nastavení clony). Pokud nastavíte videokameru na plně automatický režim (A 43)
nebo aktivujete infračervený záznam (A 116), není posun AE k dispozici.
Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 168).
1 Vyberte [AE Shift/Posun AE].
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AE Shift/Posun AE]
2 Vyberte úroveň posunu AE a potom stiskněte SET.
• Můžete si vybrat jednu ze 17 úrovní posunu AE od –2 do +2.
POZNÁMKY
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [AE Shift +/Posun AE +] nebo [AE Shift –/Posun AE –] (A 117),
můžete stisknutím tlačítka nastavit úroveň posunu AE.
61
Clona
Režim měření světla
62
Vyberte režim měření světla, který odpovídá vašim podmínkám snímání. Použití odpovídajícího nastavení zaručí,
že videokamera poskytne nejvhodnější úroveň expozice v situaci, kdy je nastavení rychlosti závěrky, zisku a clony
prováděno automaticky nebo po použití dočasné automatické irisové clony.
1 Vyberte [Light Metering/Měření světla].
> [v ! Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Light Metering/Měření světla]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Na levé straně obrazovky se zobrazí ikona vybraného režimu (
[Standard/Standardní]).
nebo
, bez ikony v případě režimu
Volby
[Backlight/Protisvětlo]:
[Standard/Standardní]:
Vhodné při záznamu scén v protisvětle.
Průměruje světlo změřené z celé snímané plochy s větším důrazem
na objekt uprostřed.
[Spotlight/Bodové osvětlení]: Tuto volbu vyberte při záznamu scény, v níž je osvětlena pouze určitá část záběru,
například při osvětlení objektu bodovým osvětlením.
POZNÁMKY
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Backlight/Protisvětlo] nebo [Spotlight/Bodové osvětlení]
(A 117), můžete stisknutím tlačítka zapnout nebo vypnout daný režim měření světla.
Křivka gamma a hlavní nastavení barev
Křivka gamma a hlavní nastavení barev
Základní správa barev u této videokamery je určena hlavním nastavením souboru s uživatelským nastavením
obrazu: křivkou gamma, barevným prostorem a barevnou maticí. Můžete vybrat jedno z předvolených nastavení
barev nabízené videokamerou nebo nastavit individuálně jednotlivé nastavitelné parametry.
Podrobnosti k souboru s uživatelským nastavením obrazu a jednotlivým nastavením viz Custom Picture Settings/
Uživatelské nastavení obrazu (A 121).
Provozní režimy:
Předvolená nastavení barev
Videokamera nabízí následující předvolená nastavení barev (kombinace křivky gamma, barevného prostoru
a barevné matice). Volitelně můžete předvolby vypnout a nastavit každé z hlavních nastavení samostatně.
V případě potřeby můžete rovněž podrobně nastavovat uživatelské nastavení obrazu (A 125).
[Preset/Přednastavení]*
(předvolby)
[Normal1 : BT.709/
Normální 1: BT.709]
[Normal1 : BT.2020/
Normální 1: BT.2020]
[Wide DR : BT.709/
Široký dynamický
rozsah: BT.709]
[Wide DR : BT.2020/
Široký dynamický
rozsah: BT.2020]
[PQ : BT.2020]
[Color Space/
[Gamma]*
Barevný
(křivka gamma)
prostor]*
(barevný prostor)
[Normal 1
(Standard)/
Normální 1
(standardní)]
[Color Matrix/
Barevná
matice]*
(barevná
matice)
[BT.709 Gamut/
Gamut BT.709]
Tato nastavení produkují obraz vhodný pro přehrávání
na televizních monitorech.
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[BT.709 Gamut/
[Wide DR/Široký Gamut BT.709]
dynamický
rozsah]
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[Video]
[Canon Log 3]
[Canon Log 3 : BT.709]
* V menu
Tato nastavení používají gamma křivku s velkým
dynamickým rozsahem podle standardu HLG definovaného
ITU-R BT.2100.
[HLG]
[Canon Log 3 : BT.2020]
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[BT.709 Gamut/
Gamut BT.709]
Tato nastavení produkují obraz s širokým dynamickým
rozsahem vhodný pro přehrávání na televizních monitorech.
Tato nastavení používají gamma křivku s velkým
dynamickým rozsahem podle standardu PQ definovaného
ITU-R BT.2100.
[PQ]
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[HLG : BT.2020]
Charakteristiky
[Neutral/
Neutrální]
Tato nastavení používají gamma křivku Canon Log 3
a předpokládají pracovní postup zahrnující postprodukční
zpracování.
> [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu].
POZNÁMKY
• Logaritmická křivka gamma (Canon Log 3)
Tato křivka gamma předpokládá potřebu postprodukčního zpracování. Byla vytvořena pro maximální využití
charakteristik obrazového snímače a dosažení působivých úrovní dynamického rozsahu.
- V režimu
můžete aplikovat LUT na LCD obrazovku, hledáček a videvýstup ze zdířky SDI nebo
HDMI OUT pro použití nastavení gamma křivky, které je vhodnější pro pozorování na obrazovce monitoru.
- K dispozici jsou rovněž další tabulky LUT, které lze aplikovat při zpracování během postprodukce.
Nejaktuálnější informace o dostupných tabulkách LUT naleznete na webových stránkách místního
zastoupení společnosti Canon.
63
Křivka gamma a hlavní nastavení barev
1 Vyberte [Select/Vybrat].
64
> [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu] > [File/Soubor] > [Select/Vybrat]
• Po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete stisknutím tlačítka
CUSTOM PICT. na dálkovém ovladači otevřít menu [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu].
2 Vyberte požadovaný soubor a potom stiskněte SET.
• Vyberte jeden ze souborů s uživatelským nastavením obrazu uložený ve videokameře (C1 až C20).
Chcete-li použít nastavení souboru s uživatelským nastavením obrazu uloženého na kartě, zkopírujte
předem soubor do videokamery (A 123).
• Po zavření menu se nastavení vybraného souboru s uživatelským nastavením obrazu použijí.
• V levé části obrazu se zobrazí ikona platného nastavení [Gamma]. Pokud byla aktivována podrobná
nastavení (položka
> [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu] > [Activate Other
Settings/Aktivovat ostatní nastavení] nastavena na [On/Zapnuto]), zobrazí se v levé části obrazovky
ikona
.
3 Vyberte [Preset/Přednastavení].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu] > [Preset/Přednastavení]
4 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte SET.
• Chcete-li samostatně vybrat křivku gamma, barevný prostor nebo barevnou matici, vyberte možnost
[Off/Vypnuto] a pokračujte v postupu krokem 5. Chcete-li použít některé z předvolených nastavení tak,
jak je, není zbytek postupu nutný.
5 Vyberte [Gamma].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelské nastavení obrazu] > [Gamma]
6 Vyberte požadovanou křivku gamma (A 124) a stiskněte SET.
• Zopakujte kroky 5 a 6 a vyberte [Color Space/Barevný prostor] pro výběr barevného prostoru a/nebo
[Color Matrix/Barevná matice] pro výběr barevné matice stejným způsobem.
POZNÁMKY
• Když je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na [PQ] nebo [HLG],
není dostupný záznam zpomaleného záběru.
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé
Videokamera používá pro kalibraci obrazu a produkci přesných barev v různých světelných podmínkách
elektronický proces vyvážení bílé. Vyvážení bílé lze nastavit 4 metodami.
Tuto funkci můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení
(A 162, 167).
Automatické vyvážení bílé (AWB): Videokamera automaticky nastavuje optimální úroveň vyvážení bílé.
Přednastavené vyvážení bílé: Vyvážení bílé nastavte na ¼ (denní světlo) nebo É (žárovka). Dále můžete
nastavit hodnotu barevné teploty (K) a hodnotu kompenzace barev (CC), která upravuje barvy v rozmezí odstínů
zelená/purpurová.
Barevná teplota: Umožňuje nastavit barevnou teplotu v rozmezí 2 000 K až 15 000 K a dále upravit hodnotu
kompenzace barev (CC).
Uživatelské vyvážení bílé: Pomocí šedé tabulky nebo bílého objektu bez struktur můžete změřit vyvážení bílé
a změřenou hodnotu nastavit pro jednu ze dvou pozic uživatelského vyvážení bílé, ÅA nebo ÅB.
Pokud zaznamenáváte scény osvětlené zářivkami, doporučujeme zvolit automatické vyvážení bílé nebo nastavit
uživatelské vyvážení bílé.
Provozní režimy:
Dostupné režimy vyvážení bílé podle polohy spínače WHITE BAL.
Režim vyvážení bílé
Poloha spínače WHITE BAL.
B
A
PRESET
Přednastavené vyvážení bílé
–
–
Ü
Barevná teplota
–
–
Ü
Uživatelské vyvážení bílé
Ü
Ü
–
POZNÁMKY
• Když je videokamera nastavena na plně automatický režim, vyvážení bílé se nastavuje automaticky (AWB).
Když je aktivovaný infračervený záznam, nelze vyvážení bílé nastavovat.
• Nastavení [White Balance/Vyvážení bílé] a [Color Matrix Tuning/Ladění barevné matice] v souboru
s uživatelským nastavením obrazu (A 127) mají přednost před vyvážením bílé barvy nastaveným pomocí
těchto postupů.
• Pro jemnější změny ve vzhledu obrazu při přepnutí nastavení vyvážení bílé barvy můžete použít nastavení
> [v " Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Shockless WB/Zamezení strmých změn
vyvážení bílé barvy].
• Po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete měnit vyvážení bílé pomocí
tlačítek AWB, A, B, PRESET a Å dálkového ovladače.
• Barevné teploty zobrazované na obrazovce jsou přibližné. Používejte je pouze jako vodítko.
65
Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé (AWB)
Videokamera nepřetržitě upravuje automaticky vyvážení bílé pro dosažení vhodné úrovně. Videokamera změní
vyvážení bílé, pokud dojde ke změně světelného zdroje.
66
Nastavte spínač AWB na ON.
• Videokamera bude trvale automaticky upravovat vyvážení bílé.
• Barevná teplota a hodnota CC nastavené automaticky
videokamerou se zobrazí ve spodní části obrazovky
s ikonou
vedle těchto hodnot.
POZNÁMKY
• Uživatelským vyvážením bílé můžete v dále uvedených
případech dosáhnout lepších výsledků:
- Měnící se světelné podmínky
- Snímání detailních záběrů
- Jednobarevné objekty (obloha, moře nebo les)
- Osvětlení rtuťovými výbojkami nebo určitými typy zářivek a LED světel
• Pomocí nastavení
> [v " Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AWB Response/
Reakce AWB] můžete změnit, jak rychle budou v režimu automatického vyvážení bílé (AWB) probíhat změny
vyvážení bílé.
• Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [AWB Lock/Blokování AWB] (A 117), můžete stisknutím tohoto tlačítka
zablokovat aktuální vyvážení bílé automaticky nastavené videokamerou. Pro zrušení blokování stiskněte tlačítko
znovu (obnovení režimu automatického vyvážení bílé) nebo vyberte jiné nastavení vyvážení bílé.
Barevná teplota/Přednastavené vyvážení bílé
1 Nastavte spínač AWB na OFF a spínač WHITE BAL.
na PRESET.
2 Stiskněte tlačítko FUNC pro vstup do režimu přímého
nastavení a podle potřeby je stiskněte znovu pro výběr
režimu vyvážení bílé.
3 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte ikonu ¼
nebo É (přednastavené vyvážení bílé), resp. ikonu È
(nastavení barevné teploty).
• Volitelně můžete použít rovněž nastavení
>
[v " Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[White Balance: PRESET/Vyvážení bílé: PŘEDNASTAVENÍ]
a vybrat předem režim vyvážení bílé přiřazený pozici
spínače WHITE BAL. PRESET.
4 Chcete-li použít uložené nastavení přednastavení
vyvážení bílé/barevnou teplotu, stiskněte SET.
• Vybraná barevná teplota a hodnota CC se zobrazí ve spodní části obrazovky vedle ikony režimu
vyvážení bílé.
• Je-li třeba, můžete pomocí následujícího postupu nastavit barevnou teplotu a hodnotu CC.
Vyvážení bílé
Úprava nastavení vyvážení bílé
Pokud je režim vyvážení bílé nastaven na ¼, É (přednastavené vyvážení bílé) nebo È (barevná teplota),
můžete změnit barevnou teplotu a hodnotu CC (kompenzace barev v rozmezí odstínů zelená/purpurová).
67
1 Vyberte jeden z režimů vyvážení bílé, který lze upravit.
Rozsahy nastavení
Režim vyvážení bílé
¼ (denní světlo)
É (žárovkové světlo)
È (barevná teplota)
Rozsah nastavení
Barevná teplota (K)
4 300 K až 8 000 K
2 700 K až 3 700 K
2 000 K až 15 000 K
Hodnota kompenzace barev (CC)
–5 až +5
–20 až +20
2 Stiskněte tlačítko Å.
• Videokamera přejde do režimu přímého nastavení s oranžově zvýrazněnou barevnou teplotou.
Chcete-li upravit hodnotu CC, přitlačte joystick doprava.
• Volitelně můžete opakovaným stisknutím tlačítka FUNC vybrat barevnou teplotu nebo hodnotu CC.
3 Přitlačením joysticku nahoru/dolů změňte hodnotu a stiskněte SET.
Uživatelské vyvážení bílé
Ve videokameře můžete pro zaznamenávání
v obtížnějších světelných podmínkách uložit dvě nastavení
uživatelského vyvážení bílé.
1 Nastavte spínač AWB na OFF a spínač
WHITE BAL. na A nebo B.
• Chcete-li použít uložené nastavení uživatelského
vyvážení bílé tak, jak je, stiskněte SET. Zbývající
postup není nutný. Pro nastavení nového
uživatelského vyvážení bílé pokračujte v postupu
krokem 2.
2 Nasměrujte videokameru na šedou tabulku nebo
na bílý předmět tak, aby vyplňovaly celou
obrazovku.
• Použijte stejné světelné podmínky, jaké plánujete pro vlastní záznam.
3 Stiskněte tlačítko Å.
•
•
•
•
Ikona Å A nebo Å B bude rychle blikat.
Zajistěte, aby šedá tabulka nebo bílý objekt vyplňovaly celou obrazovku, a to až do skončení celého postupu.
Jakmile ikona přestane blikat, je postup skončen. Nastavení je uchováno i po vypnutí videokamery.
Barevná teplota a hodnota CC zaregistrované videokamerou se zobrazí ve spodní části obrazovky vedle
ikony ÅA nebo ÅB.
POZNÁMKY
• Pokud se změní světelný zdroj, nastavte znovu uživatelské vyvážení bílé.
• Velmi výjimečně a v závislosti na světelném zdroji může ikona Å stále blikat (blikání se změní na pomalé).
I tak bude výsledkem lepší vyvážení než s automatickým vyvážením bílé.
• Po zaregistrování uživatelského vyvážení bílé videokamerou se může barevná teplota nebo hodnota CC
zobrazit šedě. To znamená, že zaregistrovaná hodnota překračuje rozsah zobrazitelných hodnot, ale vyvážení
bílé je správně zkalibrováno a můžete pokračovat ve snímání.
Zoomování
Zoomování
68
Zoom (15násobný optický zoom) můžete nastavovat pomocí kolébkového ovladače zoomu na gripu nebo
na rukojeti. Zoom můžete rovněž nastavovat kroužkem zoomu na objektivu, tlačítky zoomu na dodávaném
bezdrátovém ovladači nebo pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení (A 162, 170).
Kromě optického zoomu můžete pro rozšíření rozsahu zoomu až na 300násobný použít digitální zoom*,
nebo můžete použít funkci digitálního telekonvertoru** a prodloužit ohniskovou vzdálenost faktorem přibližně
1,5, 3 nebo 6.
* V rozsahu mimo optický zoom (15x až 300x) je obraz digitálně zpracováván, což ovlivňuje kvalitu obrazu.
** Obraz je v rozsahu zoomu digitálně zpracováván, což ovlivňuje kvalitu obrazu.
Provozní režimy:
Výběr režimu zoomu
1 Vyberte [Digital Zoom/Digitální zoom].
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Digital Zoom/Digitální zoom]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6x], [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3x], [Tele-converter 1.5x/Telekonvertor 1,5x]:
Videokamera digitálně zpracovává obraz a prodlužuje tak ohniskovou vzdálenost
faktorem 6, 3 nebo 1,5.
[Digital 300x/Digitální 300x]: Videokamera používá až 15násobný optický zoom a poté zpracovává obraz
digitálně pro dosažení až 300násobného zoomu.
[Advanced 30x/Pokročilý 30x]: Videokamera může zoomovat až do hodnoty 30x za současné kombinace
optického zoomu a dodatečného zpracování obrazu.
[Off/Vypnuto]:
Videokamera využívá pouze 15násobný optický zoom.
Při nastavování zoomu se na obrazovce zobrazí indikátor zoomu* indikující
přibližnou pozici zoomu. Bílá oblast indikátoru zoomu označuje optický rozsah
zoomu a modrá oblast** označuje oblast digitálního zoomu.
* Pomocí nastavení
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavení monitorování] >
[Custom Display 1/Uživatelské zobrazení 1]> [Zoom Indicator/Indikátor zoomu] můžete nastavit
indikátor zoomu na zobrazení číselné hodnoty.
** Pouze při výběru [Digital 300x/Digitální 300x].
•
•
•
•
POZNÁMKY
K videokameře můžete připojit telekonvertor TL-U58 nebo širokoúhlou předsádku WA-U58 (obojí volitelné)
(A 73). Telekonvertor TL-U58 můžete používat rovněž v kombinaci s digitálním zoomem a funkcí digitálního
telekonvertoru.
Pokud je volitelný dálkový ovladač RC-V100 připojen k videokameře a položka [Digital Zoom/Digitální zoom] je
nastavena na jednu z možností digitálního telekonvertoru, rozsvítí se na dálkovém ovladači indikátor EXTENDER.
Pokud je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Conversion Lens/Konvertor]
nastavena na [WA-U58], volba [Digital 300x/Digitální 300x] a volby digitálního telekonvertoru nejsou dostupné.
Volba [Advanced 30x/Pokročilý 30x] není dostupná v následujících případech.
- V případě aktivovaného záznamu zpomaleného záběru.
- Při nastavení rozlišení na 3840x2160.
Zoomování
Výběr ovladače zoomu
Pro výběr fyzických ovládacích prvků, které chcete použít
k ovládání zoomu, nastavte spínač ZOOM do požadované
pozice.
Volby
RING (kroužek): Zoomuje se otáčením kroužku zoomu.
ROCKER (ostatní ovladače):
Pro zoomování použijte kolébkový ovladač
zoomu na gripu, kolébkový ovladač zoomu na
rukojeti, dodaný dálkový ovladač nebo dálkový
ovladač připojený k jedné ze zdířek REMOTE
videokamery.
Použití kroužku zoomu
Rychlost zoomu závisí na tom, jak rychle otáčíte
kroužkem zoomu.
1 Nastavte spínač ZOOM do polohy RING.
2 Zoomuje se otáčením kroužku zoomu.
• Poměr zoomu je určen pozicí kroužku zoomu.
POZNÁMKY
• Pokud změníte nastavení spínače ZOOM z pozice ROCKER
na RING, videokamera automaticky nazoomuje na
ohniskovou vzdálenost indikovanou v aktuální pozici
kroužku zoomu.
• S kroužkem zoomu můžete pracovat, i když jsou ovládací
prvky videokamery blokovány (A 43).
Použití kolébkového ovladače zoomu na gripu
Pomocí menu můžete nastavit rychlost zoomu pro kolébkový ovladač
zoomu na gripu. Pomocí položky [User Setting/Uživatelské nastavení]
můžete rovněž přizpůsobit vzor rychlosti zoomu v závislosti na síle
stisknutí kolébkového ovladače zoomu (A 70).
1 Nastavte spínač ZOOM na ROCKER.
2 Pro nastavení kratší ohniskové vzdálenosti (širokoúhlého
objektivu) posuňte kolébkový ovladač zoomu směrem k T,
pro nastavení delší ohniskové vzdálenosti (teleobjektivu) posuňte
kolébkový ovladač zoomu směrem k S.
69
Zoomování
Kolébkový ovladač zoomu na gripu: Přibližné rychlosti zoomu (čas potřebný ke změně nastavení zoomu z jedné
krajní polohy do druhé)
[v % Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[Zoom Speed Level/Úroveň rychlosti zoomu]
[v & Camera Setup/Nastavení videokamery] >
70
[Grip Zoom Speed/
Rychlost zoomu na gripu]
[Constant/Konstantní]
[Constant Speed/
Konstantní rychlost]
[Low/Nízká]
[Normal/Normální]
[High/Vysoká]
[1] (nejpomalejší)
4 min 38 s
2 min
1 min
[16] (nejrychlejší)
4,2 s
2,6 s
0,9 s*
–
4,2 s – 4 min 38 s
2,6 s – 2 min
1 s* – 1 min
[Variable/Proměnná]
* Pokud je rychlost zoomu příliš velká, může být obtížné zaostřit během zoomování.
Nastavení rychlosti zoomu
1 Pro nastavení celkové rychlosti zoomu vyberte [Zoom Speed Level/Úroveň rychlosti zoomu].
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Zoom Speed Level/Úroveň rychlosti zoomu]
2 Vyberte [Low/Nízká], [Normal/Normální] nebo [High/Vysoká] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [Grip Zoom Speed/Rychlost zoomu na gripu].
> [v & Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Grip Zoom Speed/Rychlost zoomu na gripu]
4 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Pokud vyberete [Constant/Konstantní] nebo [User Setting/Uživatelské nastavení], vyberte konstantní
rychlost nebo přizpůsobte vzor rychlosti zoomu pomocí následujících postupů.
Volby
[Constant/Konstantní]:
Vyberte jednu z 16 konstantních rychlostí zoomu.
[Variable/Proměnná]:
Proměnlivá rychlost zoomu (zoomování je rychlejší při silnějším stisku).
[User Setting/Uživatelské nastavení]: Můžete přizpůsobit až 3 vzory rychlosti zoomu a nastavit požadovanou
rychlost zoomu pro 5 individuálních úrovní stisku. Můžete například
nastavit vzor, kde kolébkový ovladač zoomu na gripu začne reagovat až při
dosažení určitého tlaku, aby se zamezilo náhodnému použití zoomu.
Nastavení konstantní úrovně rychlosti
1 Vyberte [Constant Speed/Konstantní rychlost].
> [v & Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Constant Speed/Konstantní rychlost]
2 Vyberte požadovanou rychlost (1 až 16) a potom stiskněte SET.
Přizpůsobení vzoru rychlosti zoomu [User Setting/Uživatelské nastavení]
1 Vyberte [Users Settings/Uživatelské nastavení].
[v & Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Users Settings/Uživatelské nastavení]
2 Přitlačením joysticku doleva/doprava vyberte vzor rychlosti zoomu ([User 1/Uživatelský 1] až [User 3/Uživatelský 3]),
který chcete použít.
• Chcete-li použít předvolený vzor rychlosti zoomu tak, jak je, vyberte [OK] a stiskněte SET. Zbývající postup
není nutný. Jinak pokračujte v postupu pro přizpůsobení vzoru rychlosti zoomu.
3 Vyberte [Edit/Upravit] a stiskněte SET.
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadovanou rychlost (0 = zakázáno, 1 až 16), potom dvakrát
stiskněte SET.
• Stejným způsobem změňte rychlost pro zbývající úrovně stisknutí.
5 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
• Chcete-li resetovat vzor rychlosti zoomu na jeho předvolené hodnoty, vyberte namísto toho [Reset].
POZNÁMKY
• Při nastavení položky
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [High-Speed Zoom/
Rychlé zoomování] na [On/Zapnuto] a nastavení rychlosti zoomu na kolébkovém ovladači zoomu na gripu na
[Variable/Proměnlivá], se při použití zoomu v pohotovostním režimu záznamu aktuální rychlost zoomu nastaví
tak, jako kdyby byla celková úroveň rychlosti nastavena na [High/Vysoká]. Během záznamu odpovídá úroveň
rychlosti zoomu nastavení úrovně rychlosti v menu.
Zoomování
Použití kolébkového ovladače zoomu
na rukojeti
Pomocí spínače ZOOM SPEED a menu můžete nastavit
rychlost zoomu pro kolébkový ovladač zoomu na rukojeti.
71
1 Nastavte spínač ZOOM na ROCKER.
2 Pro nastavení kratší ohniskové vzdálenosti
(širokoúhlého objektivu) posuňte kolébkový ovladač
zoomu směrem k T, pro nastavení delší ohniskové
vzdálenosti (teleobjektivu) posuňte kolébkový ovladač
zoomu směrem k S.
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti: Přibližné rychlosti zoomu (čas potřebný ke změně nastavení zoomu
z jedné krajní polohy do druhé)
[v % Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[Zoom Speed Level/Úroveň rychlosti zoomu]
[v % Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[Handle Zoom Speed H/Rychlost zoomu na rukojeti H] /
[Handle Zoom Speed L/Rychlost zoomu na rukojeti L]
[Low/Nízká]
[Normal/Normální]
[1] (nejpomalejší)
4 min 38 s
2 min
1 min
[16] (nejrychlejší)
4,2 s
2,6 s
0,9 s*
[High/Vysoká]
* Pokud je rychlost zoomu příliš velká, může být obtížné zaostřit během zoomování.
Nastavení rychlosti zoomu
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu (kroky 1–2, A 70).
2 Vyberte [Handle Zoom Speed H/Rychlost zoomu na rukojeti H] nebo [Handle Zoom Speed L/Rychlost zoomu
na rukojeti L].
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Handle Zoom Speed H/Rychlost zoomu
na rukojeti H] nebo [Handle Zoom Speed L/Rychlost zoomu na rukojeti L]
• Rychlost zoomu můžete nastavit nezávisle pro každou pozici spínače ZOOM SPEED switch.
3 Vyberte požadovanou rychlost a potom stiskněte SET.
4 Spínač ZOOM SPEED nastavte na H nebo L.
• Posunutím spínače ZOOM SPEED do polohy OFF můžete zakázat kolébkový ovladač zoomu na rukojeti.
Použití dodávaného bezdrátového ovladače
a volitelného dálkového ovladače
Pro dálkové ovládání zoomu nastavte spínač ZOOM na ROCKER.
Rychlosti zoomu při použití dodávaného bezdrátového ovladače,
volitelného dálkového ovladače RC-V100 nebo komerčně
dostupného dálkového ovládání připojeného do zdířky REMOTE
jsou různé. Pokud používáte dodávaný bezdrátový ovladač,
musíte společně s tlačítkem T nebo W při nastavování zoomu
stisknout tlačítko pro umožnění nahrávání.
Zoomování
Rychlosti zoomu při dálkovém ovládání
Příslušenství
72
Rychlost zoomu
Bezdrátový ovladač (dodávaný)
Konstantní rychlost zoomu. Viz následující tabulka.
Dálkový ovladač RC-V100 (volitelný)
Proměnlivá rychlost: Čím větší úhel natočení voliče ZOOM na ovladači RC-V100 od středu,
tím rychlejší zoom.
Komerčně dostupná dálková ovládání
Pokud dálkové ovládání nepodporuje proměnlivou rychlost zoomu: Konstantní rychlost zoomu.
Pokud dálkové ovládání podporuje proměnlivou rychlost zoomu: Proměnlivá rychlost zoomu
v závislosti na nastavení dálkového ovládání.
Browser Remote (A 170)
Nejrychlejší konstantní rychlost zoomu. Viz hodnoty pod položkou [16] v následující tabulce.
Dodávaný bezdrátový ovladač: Přibližné rychlosti zoomu (čas potřebný ke změně nastavení zoomu z jedné krajní
polohy do druhé)
[v % Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[WL-D6000 Zoom Speed/Rychlost zoomu WL-D6000]
[v % Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[Zoom Speed Level/Úroveň rychlosti zoomu]
[Low/Nízká]
[Normal/Normální]
[High/Vysoká]
[1] (nejpomalejší)
4 min 38 s
2 min
1 min
[16] (nejrychlejší)
4,2 s
2,6 s
0,9 s*
* Pokud je rychlost zoomu příliš velká, může být obtížné zaostřit během zoomování.
Nastavení rychlosti zoomu pro dodávaný bezdrátový ovladač
1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu (kroky 1–2, A 70).
2 Vyberte [WL-D6000 Zoom Speed/Rychlost zoomu WL-D6000].
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [WL-D6000 Zoom Speed/
Rychlost zoomu WL-D6000]
3 Vyberte požadovanou rychlost a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Po připojení volitelného dálkového ovladače RC-V100 k videokameře můžete měnit ohniskovou vzdálenost
objektivu použitím voliče ZOOM na dálkovém ovladači. Při výchozích nastavení se otáčením voliče doprava
nastavuje delší ohnisková vzdálenost (T) a otáčením doleva kratší ohnisková vzdálenost (W).
Použití volitelných konvertorů
Použití volitelných konvertorů
S videokamerou jsou kompatibilní následující volitelné konvertory. Před nasazením konvertoru níže uvedeným
postupem optimalizujte automatické zaostřování a minimální vzdálenost objektu pro konkrétní příslušenství.
73
Provozní režimy:
Volitelný konvertor
Faktor ohniskové vzdálenosti
Nejkratší vzdálenost zaostření
Telekonvertor TL-U58
Cca 1,5x
Cca 130 cm v rozsahu zoomu
Širokoúhlá předsádka WA-U58
Cca 0,8x
Cca 60 cm v rozsahu zoomu
1 Vyberte [Conversion Lens/Konvertor].
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Conversion Lens/Konvertor]
2 Vyberte [TL-U58] nebo [WA-U58] a stiskněte SET.
• V závislosti na vybraném konvertoru se změní metoda stabilizace, nejkratší vzdálenost zaostření a přibližná
vzdálenost objektu zobrazovaná na obrazovce.
• V případě, že nemáte v úmyslu použít konvertor, vyberte [Off/Vypnuto].
POZNÁMKY
• U širokoúhlých záběrů s volitelným telekonvertorem TL-U58 může docházet k výskytu vinětace.
Nastavení zaostření
Nastavení zaostření
74
Videokamera nabízí následující způsoby zaostřování a obsahuje technologii Dual Pixel CMOS AF pro pokročilý
výkon automatického zaostřování. Zaostření můžete také upravit na dálku pomocí aplikace Browser Remote
na připojeném síťovém zařízení (A 162, 169).
Ruční zaostřování: Otočením zaostřovacího kroužku na objektivu zaostřete. Fotoaparát nabízí několik funkcí
zaostřovacího asistenta (A 75), aby vám pomohl přesněji zaostřit při použití ručního zaostřování.
AF stisknutím: Při použití ručního zaostřování nebo automatického zaostřování s malou rychlostí může
videokamera automaticky zaostřovat nejvyšší možnou rychlostí (položky [AF Speed/Rychlost AF]
a [AF Response/Reakce AF] obě nastaveny na [High/Vysoká]) po dobu stisknutí tlačítka PUSH AF.
AF-posílené MF: Z větší části zaostřete ručně a nechte videokameru zaostření dokončit automaticky.
Kontinuální AF: Videokamera trvale automaticky zaostřuje za všech okolností.
Automatické zaostření obličeje: Videokamera automaticky rozpoznává obličej osoby, zaostřuje na něj a sleduje
jej v případě, že se osoba pohybuje.
Sledování objektu: Poté, co vyberete objet, udržuje videokamera jeho zaostření a sleduje jej v případě
jeho pohybu.
Provozní režimy:
Ruční zaostřování
Zaostřujete ručně pomocí zaostřovacího kroužku na objektivu.
1 Nastavte přepínač FOCUS na M.
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona A.
2 Upravte zaostření otočením zaostřovacího kroužku.
• Rychlost zaostření závisí na tom, jak rychle otáčíte
zaostřovacím kroužkem.
POZNÁMKY
• Pomocí zaostřovacího kroužku můžete zaostřovat i v době,
kdy nastavujete zoom. Pokud byla videokamera původně
v režimu automatického zaostřování, vrátí se po ručním
nastavení zaostření zpět do režimu automatického zaostřování.
• Pomocí nastavení
> [v $ Camera Setup/
Nastavení videokamery] > [Focus Ring Direction/
Směr zaostřovacího kroužku] a [Focus Ring Response/Reakce zaostřovacího kroužku] můžete změnit
směr nastavování a citlivost odezvy zaostřovacího kroužku.
• Při změně nastavení zoomu po zaostření může dojít ke ztrátě zaostření objektu.
• Jestliže po ručním zaostření necháte videokameru delší dobu zapnutou, může dojít po určité chvíli ke ztrátě
zaostření objektu. Tento možný mírný posun v zaostření je výsledkem vzrůstu vnitřní teploty ve videokameře
a objektivu. Před dalším natáčením proto zkontrolujte zaostření.
• Po připojení volitelného dálkového ovladače RC-V100 k videokameře můžete upravovat zaostření použitím
voliče FOCUS na dálkovém ovladači. Při výchozím nastavení zaostřujete otáčením doprava na větší vzdálenost
a otáčením doleva na menší vzdálenost.
• Se zaostřovacím kroužkem můžete pracovat, i když jsou ovládací prvky videokamery blokovány (A 43).
Nastavení zaostření
Použití funkcí zaostřovacího asistenta
Abyste mohli přesněji zaostřit, můžete použít následující funkce zaostřovacího asistenta: Průvodce zaostřováním
s duálními pixely, průvodce na obrazovce ukazující, jestli je obraz zaostřený; zvýraznění obrysů, které vytváří
výraznější kontrast zdůrazněním obrysů objektů; a zvětšení, které zvětšuje obraz na obrazovce. Pro lepší efekt
můžete použít současně zvýraznění obrysů a průvodce zaostřováním nebo zvýraznění obrysů a zvětšení.
Průvodce zaostřováním s duálními pixely
Tento průvodce zaostřováním nabízí intuitivní vizuální zobrazení aktuální vzdálenosti zaostření a směr a míru
úpravy nutné k tomu, aby se záběry zcela zaostřily. Při použití v kombinaci s detekcí obličeje (A 79) zaostří
průvodce do blízkosti očí osoby detekované jako hlavní objekt.
1 Vyberte [Focus Guide/Průvodce zaostřováním].
> [A ! Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Focus Guide/Průvodce zaostřováním]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
3 Je-li třeba, přemístěte rámeček průvodce zaostřováním pomocí joysticku nebo dotykem v místě,
na které chcete zaostřit, na LCD obrazovce.
• Pro návrat průvodce zaostřováním do středu obrazovky stiskněte tlačítko CANCEL.
Zaostření více
do dálky
(větší úprava)
Zaostření více
do dálky
(menší úprava)
Zaostřeno
(zeleně)
Zaostření blíže
(menší úprava)
Zaostření blíže
(větší úprava)
Nelze určit
požadovanou
úpravu
POZNÁMKY
• Když se rámeček průvodce zaostřováním zobrazí zeleně, je správně zaostřeno na objekt.
• Když je clona nastavována automaticky, může trvat určitou dobu, než se po použití zoomu stabilizuje reakce
rámečku průvodce zaostřováním.
• U objektů nebo v situacích, kdy automatické zaostřování nepracuje správně, (A 78), nemusí průvodce
zaostřováním správně pracovat.
• Průvodce zaostřováním s duálními pixely nelze použít v těchto případech:
- Když se zaostření upravuje automaticky pomocí funkce AF-posílený MF nebo kontinuální AF.
- Když zavřete clonu nad hodnotu F11.
- Když je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Conversion Lens/Konvertor]
nastavena na jinou volbu než [Off/Vypnuto].
- Když je položka
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Digital Zoom/Digitální zoom]
nastavena na [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6x] nebo [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3x],
resp. na [Digital 300x/Digitální 300x] a poměr zoomu je v oblasti digitálního zoomu.
- Když jsou zobrazeny barevné pruhy.
- Když je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 124) nastaveno na [PQ]
nebo [HLG].
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Když se Průvodce zaostřováním s duálními pixely používá spolu s detekcí nebo sledováním obličeje,
průvodce nemusí správně zaostřit na oči hlavního objektu, podle toho, do kterého směru je obličej otočen.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Focus Guide/Průvodce zaostřováním] (A 117),
můžete stisknutím tlačítka zapínat a vypínat funkci průvodce zaostřováním.
75
Nastavení zaostření
Zvýraznění obrysů
Videokamera nabízí dvě úrovně zvýraznění obrysů.
76
1 Stiskněte tlačítko PEAKING.
• Na levé straně obrazovky se zobrazuje ikona zvýraznění
obrysů (J nebo K) a v závislosti na zaostření
se zvýrazní obrysy obrazu.
• Opětovným stisknutím tlačítka funkci zvýraznění
obrysů vypnete.
2 Chcete-li vybrat úroveň zvýraznění obrysů, vyberte
[Peaking/Zvýraznění obrysů].
> [A " Assistance Functions/Asistenční funkce]
> [Peaking/Zvýraznění obrysů]
3 Vyberte požadovanou úroveň a potom stiskněte SET.
Zvětšení
1 Stiskněte tlačítko MAGN.
• ^ se zobrazí na levé straně obrazovky a střed
obrazovky* se 2 až 4x zvětší.
• Oranžový rámeček zobrazený v horní části obrazovky
(rámeček zvětšení) ukazuje přibližnou část záběru,
která se zobrazuje zvětšeně.
• Pro přepínání mezi zvětšením 2x a 4x stiskněte
tlačítko SET.
2 Je-li třeba, přesuňte pomocí joysticku rámeček zvětšení
a zkontrolujte ostatní části obrazu.
• Rámeček můžete rovněž přemístit posunutím prstu
podél obrazovky.
• Pro návrat rámečku zvětšení do střední pozice stiskněte
tlačítko CANCEL.
• Chcete-li zrušit zvětšení, stiskněte znovu tlačítko MAGN.
* Je-li na obrazovce zobrazen jeden z rámečků AF nebo rámeček funkce detekce obličeje, zvětší se oblast kolem aktivního rámečku.
POZNÁMKY
• Zvýraznění obrysů/Zvětšení:
- Pomocí nastavení
> [A " Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Peaking 1/
Zvýraznění obrysů 1] a [Peaking 2/Zvýraznění obrysů 2] nastavíte barvu, zisk a frekvenci dvou úrovní
zvýraznění obrysů nezávisle na sobě.
- Můžete použít nastavení
> [A " Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Peaking: LCD/
Zvýraznění obrysů: LCD], [Peaking: VF/Zvýraznění obrysů: Hledáček], [Peaking: SDI/Zvýraznění obrysů: SDI]
a [Peaking: HDMI/Zvýraznění obrysů: HDMI] pro samostatné zapnutí a vypnutí funkce zvýraznění obrysů
u LCD obrazovky, hledáčku a externích monitorů připojených do příslušných zdířek.
Podobně můžete použít nastavení
> [A ! Assistance Functions/Asistenční funkce] >
[Magn.: VF+LCD/Zvětšení: Hledáček+LCD] a [Magn.: SDI/HDMI/Zvětšení: SDI/HDMI] pro zapnutí a vypnutí
funkce zvětšení u LCD obrazovky a hledáčku a všech externích monitorů.
- Rovněž můžete použít nastavení
> [A " Assistance Functions/Asistenční funkce] >
[B&W during Peaking/Č/B během zvýraznění obrysů] nebo
> [A ! Assistance Functions/
Asistenční funkce] > [B&W during Magn./Č/B během zvětšení] pro přepnutí obrazu videokamery
na černobílý při použití dané asistenční funkce.
- Asistenční funkce neovlivní vaše záznamy.
Nastavení zaostření
AF stisknutím
Stiskněte a podržte tlačítko PUSH AF.
Po dobu stisknutí tlačítka PUSH AF videokamera automaticky
zaostřuje s využitím nejvyšší rychlosti AF a reakce AF.
POZNÁMKY
• V následujících případech dojde k zablokování zaostření.
- Při nastavení položky
> [v $ Camera Setup/
Nastavení videokamery] > [Face AF/AF na obličej]
na [Face Only/Pouze obličej] a nerozpoznání tváří.
- Při nastavení položky
> [v # Camera Setup/
Nastavení videokamery] > [AF Mode/Režim AF] na
[AF-Boosted MF/AF-posílené MF] a zaostřování v rozsahu
ručního nastavení.
• Když nelze vybrat režim AF (A 78), není AF stisknutím (automatické zaostřování nejvyšší rychlostí)
k dispozici rovněž.
AF-posílené MF
V tomto zaostřovacím režimu můžete z větší části zaostřit ručně
a nechat videokameru zaostření dokončit automaticky. Je to velmi
praktické, když chcete zajistit zaostření záznamů ve 4K.
Pokud v tomto režimu videokamera není schopná určit, jak
zaostření upravit, neprovede nespolehlivou úpravu zaostření.
Výsledkem je celkově stabilnější zaostřování než při použití
kontinuálního AF.
1 Nastavte přepínač FOCUS na A.
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona @.
2 Nastavte položku [AF Frame/Rámeček AF] na jiné
nastavení než [Automatic/Automatika]
(kroky 1–2, A 79).
3 Vyberte [AF Mode/Režim AF].
> [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Mode/Režim AF]
4 Vyberte [AF-Boosted MF/AF-posílené MF] a potom stiskněte SET.
• Když je zaostření v rozsahu ručního nastavení, objeví se na obrazovce žlutý rámeček zaostření.
5 V případě potřeby změňte velikost a pozici rámečku AF (A 79).
6 Upravte zaostření otočením zaostřovacího kroužku.
• Ručním zaostřením zaostřete přesněji na objekt. Když zaostření vstoupí do rozsahu automatického
nastavení, zaostřovací rámeček změní barvu na bílou a videokamera dokončí zaostření automaticky.
• Dokud je zaostření v rozsahu automatického nastavení, videokamera automaticky udrží zaostření na objekt.
77
Nastavení zaostření
Kontinuální AF
78
Ve výchozím nastavení videokamera automaticky zaostří na
objekt uprostřed obrazovky. Pokud se velikost rámečku AF
změnila na jinou hodnotu než [Automatic/Automatika] (A 79),
videokamera automaticky zaostří na objekt uvnitř rámečku AF
zobrazeném na obrazovce.
1 Nastavte přepínač FOCUS na A.
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona @.
• Pokud je položka
> [v # Camera Setup/
Nastavení videokamery] > [AF Frame/Rámeček AF]
nastavena na [Automatic/Automatika], zbytek postupu není
nutný. Pokud si přejete zobrazit rámeček AF pro kontrolu
místa zaostření, pokračujte krokem 2.
2 Nastavte položku [AF Frame/Rámeček AF] na jiné nastavení než [Automatic/Automatika] (kroky 1–2,
A 79).
3 Vyberte [AF Mode/Režim AF].
> [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Mode/Režim AF]
4 Vyberte [Continous/Kontinuální] a potom stiskněte SET.
• Na obrazovce se zobrazí bílý rámeček AF. V případě potřeby změňte velikost a pozici rámečku AF (A 79).
• Pokud je aktivována detekce obličeje, zobrazí se okolo obličeje osoby určené jako hlavní objekt bílý
detekční rámeček.
POZNÁMKY
Funkce automatického zaostřování (AF):
• V závislosti na podmínkách snímání, jako je objekt, jas a pozice zoomu, se můžete lehce změnit místo,
na které videokamera zaostří. Před dalším natáčením proto zkontrolujte zaostření.
• Pokud zavřete clonu nad hodnotu F11, videokamera automaticky zaostřuje pomocí kontinuálního AF.
• Automatické zaostřování může trvat déle, když je rychlost snímání nastavená v konfiguraci videa 29,97P,
25,00P nebo 23,98P.
• Pomocí následujících nastavení můžete změnit některé aspekty funkcí automatického zaostřování.
Položka > [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Speed/Rychlost AF]
pro nastavení rychlosti AF (rychlosti zaostřování).
Položka > [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Response/Reakce AF]
pro nastavení rychlosti reakce funkce automatického zaostřování.
- Když nelze vybrat režim AF (viz následující bod), nelze rovněž vybrat nastavení [AF Speed/Rychlost AF]
a [AF Response/Reakce AF].
• Režim AF nelze vybrat v následujících případech.
- Pokud je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Conversion Lens/
Konvertor] nastavena na jiné nastavení než [Off/Vypnuto].
- Pokud je položka
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Digital Zoom/Digitální
zoom] nastavena na [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6x] nebo [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3x].
- Když je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 124) nastaveno na [PQ]
nebo [HLG].
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Automatické zaostřování nemusí dobře pracovat u dále uvedených typů objektů nebo v dále uvedených
situacích. V takovém případě zaostřete ručně.
- Lesklé povrchy
- Přes špinavá nebo mokrá okna
- Objekty s nízkým kontrastem nebo bez svislých linek
- Noční scény
- Rychle se pohybující objekty
- Objekty s opakujícím se vzorem
- Když je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 124) nastaveno na
[Canon Log 3] nebo [Wide DR/Široký dynamický rozsah].
- Při použití velkých zaclonění.
- Když se v rámečku AF objeví různě vzdálené objekty.
Nastavení zaostření
Změna velikosti a pozice rámečku AF
Ve výchozím nastavení zaostřuje videokamera při použití automatického zaostřování na objekt uprostřed
obrazovky a nezobrazuje žádný rámeček AF. Můžete si zvolit zobrazování rámečku AF a změnit jeho velikost
a pozici pro zaostření na určitou oblast nebo objekt.
Je-li však aktivována detekce obličeje nebo funkce sledování objektu, velikost a pozice rámečku AF
se automaticky mění podle sledovaného objektu.
1 Vyberte [AF Frame/Rámeček AF].
> [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Frame/Rámeček AF]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
3 Pokud vyberete [Large/Velký] nebo [Small/Malý], vyberte [AF Frame Position/Pozice rámečku AF].
> [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Frame Position/Pozice rámečku AF]
4 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby pro [AF Frame/Rámeček AF]
[Automatic/Automatika]:
Rámeček AF se nezobrazí. Videokamera automaticky zaostřuje na objekt
uprostřed obrazovky.
[Large/Velký], [Small/Malý]: Rámeček AF se zobrazí. Rámeček AF můžete přemisťovat v rámci 80 % plochy
obrazovky a vybrat jeho velikost podle objektu, který chcete zaostřit.
Volby pro [AF Frame Position/Pozice rámečku AF]
[Selectable/Volitelná]:
Rámeček AF můžete přemisťovat pomocí joysticku nebo dotykem na LCD
obrazovce. Pro návrat rámečku do středu obrazovky stiskněte tlačítko CANCEL.
[Center Frame/Centrální rámeček]: Pevný rámeček AF se zobrazí uprostřed obrazovky.
POZNÁMKY
• V následujících případech není možné měnit velikost nebo pozici rámečku AF.
- Když je položka
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Digital Zoom/Digitální zoom]
nastavena na [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6x] nebo [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3x].
- Když je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Conversion Lens/Konvertor]
nastavena na jinou volbu než [Off/Vypnuto].
- Když je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 124) nastaveno na [PQ]
nebo [HLG].
- Když jsou zobrazeny barevné pruhy.
- Když je aktivován infračervený záznam.
Detekce obličeje
Když je aktivována detekce obličeje, detekuje videokamera obličeje osob. Pokud je v záběru více osob, jedna
osoba bude určena jako hlavní objekt, ale máte možnost vybrat jako hlavní objekt jinou osobu. Videokamera
bude sledovat hlavní objekt i v případě jeho pohybu.
Detekci obličeje můžete použít s jednou z funkcí automatického zaostřování a ponechat automatické zaostření
hlavního objektu na videokameře (Automatické zaostření obličeje). Detekci obličeje můžete rovněž kombinovat
s funkcí průvodce zaostřováním s duálními pixely (A 75) pro získání pomůcky při ručním zaostřování
na hlavní objekt.
1 Vyberte [Face Det. & Tracking/Detekce a sledování obličeje].
> [v $ Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Face Det. & Tracking/
Detekce a sledování obličeje]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [Face AF/Automatické zaostření obličeje].
> [v $ Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Face AF/Automatické zaostření obličeje]
79
Nastavení zaostření
4 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
•
(priorita zaostření na obličej) nebo
(AF pouze na obličej) se zobrazí na levé straně obrazovky.
5 Nasměrujte videokameru na objekt.
80
• Všechny detekované obličeje budou opatřeny rámečkem detekce obličeje. Hlavní objekt bude indikován
rámečkem detekce obličeje s malými šipkami (bílé v režimu AF, šedé v režimu MF).
• Během kontinuálního AF udržuje videokamera zaostření na obličej hlavního objektu.
• Pokud použijete detekci obličeje společně s funkcí sledování (A 81), bude videokamera schopna sledovat
vybraný hlavní objekt spolehlivěji.
• Přitlačením joysticku doleva/doprava vyberte jinou osobu jako hlavní objekt. Chcete-li použít funkci
sledování, můžete se rovněž dotknout jiné osoby na LCD obrazovce (A 81). To je lepší, když chcete
sledovat objekt, u kterého je obtížné udržet viditelný obličej. Když se dotknete objektu na LCD obrazovce,
rámeček detekce obličeje se změní na dvojitý bílý rámeček £ (rámeček sledování objektu).
Volby
[Face Priority/Priorita zaostření na obličej]: Není-li detekován žádný obličej, videokamera automaticky zaostří
podle aktuálně vybraného režimu AF.
[Face Only/Pouze obličej]:
Není-li detekován žádný obličej, videokamera zablokuje zaostření.
Činnost automatického zaostření obličeje podle režimu AF
[v $ Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[Face AF/Automatické zaostření obličeje]
[v # Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[AF Mode/Režim AF] a činnost zaostřování
[Continuous/Kontinuální] (automatické zaostřování),
[AF-Boosted MF/AF-posílené MF] v rámci rozsahu
automatického nastavení
[Face Priority/
Priorita zaostření na obličej]
[Face Only/Pouze obličej]
Detekovaný
obličej
Nedetekovaný
obličej
Detekovaný
obličej
Nedetekovaný
obličej
Zaostření na
detekovaný
obličej
Zaostření na
objekt uvnitř
rámečku AF
Zaostření na
detekovaný
obličej
Ruční
zaostřování
[AF-Boosted MF/AF-posilene MF] v rámci rozsahu ručního
nastavení
(žlutý rámeček AF)
Ruční zaostřování
POZNÁMKY
• V určitých případech nemusí být obličeje detekovány správně. Typické příklady:
- Obličeje extrémně malé, velké, tmavé nebo světlé ve vztahu k celkovému obrazu.
- Obličeje otočené do strany, natočené šikmo, částečně zakryté nebo vzhůru nohama.
• Detekci obličeje nelze používat v těchto případech:
- Když je použitá rychlost závěrky pomalejší než 1/30 (záznamy 59,94 Hz)* nebo 1/25 (záznamy 50,00 Hz).
* Pomalejší než 1/24 při nastavení rychlosti snímání na 23,98P.
- V případě aktivovaného záznamu zpomaleného záběru.
- Když je položka
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Digital Zoom/Digitální zoom]
nastavena na [Digital 300x/Digitální 300x] a poměr zoomu přesahuje hodnotu 60x.
- Když je položka
> [v % Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Digital Zoom/Digitální zoom]
nastavena na [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6x].
- Když je aktivován infračervený záznam.
• Videokamera může omylem detekovat i jiné obličeje než lidské. V takovém případě funkci detekce obličeje
vypněte.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Face Det. and Tracking/Detekce a sledování obličeje] (A 117),
můžete funkci stisknutím tlačítka zapínat a vypínat. Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Face AF/
Automatické zaostření obličeje], můžete stisknutím tlačítka přepínat mezi možnostmi detekce obličeje.
Nastavení zaostření
Sledování určitého objektu
Můžete nechat videokameru sledovat i jiné pohyblivé objekty než obličeje a rovněž kombinovat funkci sledování
objektu s jednou z funkcí automatického zaostřování pro automatické zaostření videokamery na
požadovaný objekt.
Když není zobrazen rámeček AF
Pokud je nastavena položka [AF Frame/Rámeček AF] na [Automatic/Automatika] (A 79), můžete jednoduše
použít dotykovou obrazovku pro spuštění sledování objektu.
Dotkněte se požadovaného objektu na LCD obrazovce pro spuštění jeho sledování.
• Okolo vybraného objektu se zobrazí dvojitý bílý rámeček £ (rámeček sledování objektu). Videokamera bude
sledovat pohyb objektu.
• Pro odstranění rámečku a zrušení sledování stiskněte tlačítko CANCEL.
Když je zobrazen rámeček AF
Pokud je nastavena položka [AF Frame/Rámeček AF] na [Large/Velký] nebo [Small/Malý] (A 79), budete pro
použití funkce sledování potřebovat předem nastavit přiřaditelné tlačítko na [Tracking/Sledování objektu].
1 Nastavte přiřaditelné tlačítko na [Tracking/Sledování objektu] (A 117).
2 Stiskněte přiřaditelné tlačítko.
• Pokud je položka
> [v $ Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Face AF/Automatické
zaostření obličeje] nastavena na [Face Only/Pouze obličej], zobrazí se okolo hlavního objektu dvojitý
rámeček £ (rámeček sledování objektu) a videokamera bude sledovat objekt při jeho pohybu.
Zbývající postup není nutný.
Pokud je položka
> [v $ Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Face AF/Automatické
zaostření obličeje] nastavena na [Face Priority/Priorita zaostření obličeje], zobrazí se na obrazovce značka
výběru objektu I. Pokračujte krokem 3.
• Pro opuštění obrazovky výběru objektu znovu stiskněte přiřaditelné tlačítko nebo tlačítko CANCEL.
3 Vyberte objekt, který chcete sledovat.
• Dotkněte se požadovaného objektu na LCD obrazovce pro spuštění jeho sledování. Rovněž můžete přitlačit
joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo se dotknout požadovaného objektu na LCD obrazovce pro
umístění středu značky I na požadovaný objekt a potom stisknout SET.
• Pokud sledování objektu selhalo, zobrazí se značka I krátce červeně. Opakujte výběr objektu.
4 Značka I se změní na dvojitý bílý rámeček £ (rámeček sledování objektu) a videokamera spustí
sledování vybraného objektu.
• Během kontinuálního AF udržuje videokamera zaostření na obličej vybraného objektu.
• Pro návrat na obrazovku výběru objektu a výběr jiného objektu stiskněte SET nebo přiřaditelné tlačítko,
resp. stiskněte tlačítko CANCEL pro ukončení sledování objektu a návrat videokamery do dříve použitého
zaostřovacího režimu.
POZNÁMKY
• Pokud se v obrazovém poli nachází jiný objekt s podobnými barvami/strukturou, může videokamera začít
sledovat nesprávný objekt. V takovém případě stiskněte SET pro návrat na obrazovku výběru a znovu vyberte
požadovaný objekt.
• Sledování objektu nelze použít, když nelze použít detekci obličeje (A 80).
81
Nastavení zaostření
Limit zaostření a snímání v makrorozsahu
82
Standardně rozsah zaostření videokamery umožňuje snímání v makrorozsahu. Aktivací limitu zaostření můžete
rozsah zaostření omezit. Rozsah zaostření (1 cm (při nejkratší ohniskové vzdálenosti) až
) bude limitován
na 60 cm až
(v celém rozsahu zoomu).
1 Vyberte [Focus Limit/Limit zaostření].
> [v $ Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Focus Limit/Limit zaostření]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Focus Limit/Limit zaostření] (A 117), můžete stisknutím
tlačítka zapínat a vypínat limit zaostření.
Stabilizace obrazu
Stabilizace obrazu
Pomocí stabilizátoru obrazu můžete kompenzovat chvění videokamery, abyste tak dosáhli stabilních záběrů.
Videokamera nabízí následující režimy IS. Vyberte režim nejlépe odpovídající vašim potřebám.
Dynamický IS Ä: Nastavení Dynamický IS kompenzuje v nejvyšší míře chvění videokamery, např. při filmování
za chůze, a je nejúčinnější při nastavení zoomu směrem k plnému širokoúhlému záběru.
Standardní IS Å: Nastavení Standardní IS kompenzuje chvění videokamery s menší intenzitou, např. při
filmování z místa, a je vhodné pro filmování přirozených scén.
Zesílený IS È: Zesílený IS je nejúčinnější, když se nepohybujete a s použitím vysokých hodnot poměru zoomu
přibližujete velmi vzdálené objekty (čím blíž jste k maximálnímu přiblížení, tím je účinnost vyšší). Tento režim není
vhodný pro záběry typu naklápění a panorámování.
Provozní režimy:
Dynamický IS nebo Standardní IS
1 Vyberte [IS Mode/Režim IS].
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [IS Mode/Režim IS]
2 Vyberte [Standard/Standardní] nebo [Dynamic/Dynamický] a stiskněte SET.
• Na levé straně obrazovky se zobrazí Å (Standardní IS) nebo Ä (Dynamický IS).
3 Vyberte [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu].
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
4 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
• Chcete-li stabilizaci obrazu vypnout například při záznamu s videokamerou upevněnou na stativ,
vyberte namísto toho [Off/Vypnuto].
Zesílený IS
Stiskněte tlačítko POWERED IS.
• V levé části obrazovky se zobrazí ikona È.
• Opětovným stisknutím tlačítka se videokamera vrátí k režimu
IS nastavenému v menu.
• Volitelně můžete použít k zapnutí a vypnutí režimu zesíleného
IS nastavení
> [v ' Camera Setup/Nastavení
videokamery] > [Powered IS/Zesílený IS].
POZNÁMKY
• Pokud jsou otřesy videokamery příliš silné, může se stát, že je stabilizátor obrazu nebude schopen
plně kompenzovat.
• Pokud používáte režim Dynamický IS, může docházet při kompenzaci velkého chvění videokamery
ke zhoršování kvality obrazu (např. k výskytu zdvojení obrazu, artefaktů nebo tmavých oblastí).
• Když přepnete mezi dynamickým a standardním IS, obrazovka krátce zčerná.
83
Stabilizace obrazu
84
• Mezi dynamickým IS a standardním IS nelze přepínat během záznamu.
• Při použití dynamického IS se zúží obrazový úhel.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] (A 117),
můžete stisknutím tlačítka zapínat a vypínat stabilizátor obrazu.
Indikační značky a vzory Zebra
Indikační značky a vzory Zebra
Prostřednictvím indikačních značek si můžete ověřit, zda je objekt správně zarámován a zda je ve vhodné
bezpečné oblasti. Vzory Zebra vám pomáhají určit přeexponované oblasti. Indikační značky a vzor Zebra
neovlivňují vlastní záznam.
Provozní režimy:
Zobrazení indikačních značek
Videokamera nabízí několik indikačních značek. Zobrazit můžete současně více indikačních značek.
1 Zapněte zobrazení značek.
> [A % Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Markers/Značky] > [On/Zapnuto]
• Pokud není položka [Markers/Značky] nastavena na [On/Zapnuto], značky se nezobrazí ani při provedení
individuálních výběrů.
2 Vyberte menu nastavení odpovídající značce, kterou chcete zobrazit.
> [A % Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Center Marker/Centrální značka], [Horizontal
Marker/Vodorovná značka], [Grid Marker/Značka mřížky], [Aspect Marker/Značka poměru stran]
> [A & Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Safe Area Marker/Značka bezpečné oblasti]
3 Vyberte požadovanou barvu značky a potom stiskněte SET.
• Výběrem [Off/Vypnuto] vypnete vybranou značku.
• Zobrazit můžete současně více značek. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.
• Pokud vyberete volbu [Aspect Marker/Značka poměru stran] nebo [Safe Area Marker/Značka bezpečné
oblasti], vyberte pomocí následujících postupů požadovanou bezpečnou oblast nebo poměr stran (A 86).
Volby
[Center Marker/Středová značka]:
Zobrazuje malou značku indikující střed obrazovky.
[Horizontal Marker/Vodorovná značka]: Zobrazuje vodorovnou rovinu pomáhající při vyrovnání horizontu.
[Grid Marker/Značka mřížky]:
Zobrazuje mřížku pomáhající správně zarámovat scénu
(horizontálně i vertikálně).
[Aspect Marker/Značka poměru stran obrazu]:
Zobrazuje značky indikující různé poměry stran obrazu, které vám
pomohou nasnímat scénu do dané oblasti. Mezi volitelné možnosti
položky [Marker Aspect Ratio/Značka poměru stran] patří [4:3], [13:9],
[14:9], [16:9], [1.375:1/1,375:1], [1.66:1/1,66:1], [1.75:1/1,75:1],
[1.85:1/1,85:1], [1.90:1/1,90:1], [2.35:1/2,35:1], [2.39:1/2,39:1]
a [Custom/Uživatelská], volný poměr stran nastavený uživatelem.
[Safe Area Marker/Značka bezpečné oblasti]:
Zobrazuje indikátory s různými bezpečnými oblastmi, jako jsou
bezpečná oblast pro akci a bezpečná oblast pro text. Můžete vybrat
stěžejní oblast použitou pro základ výpočtů bezpečné oblasti a procent
([80%], [90%], [92.5%/92,5 %] nebo [95%]) ve vztahu k stěžejní oblasti.
Bezpečná oblast
80 % z celého
obrazového pole
Vodorovná
značka
Středová značka
Mřížka
Vodítko poměru stran
obrazu 4:3
85
Indikační značky a vzory Zebra
Nastavení poměru stran obrazu
86
1 Vyberte [Marker Aspect Ratio/Značka poměru stran obrazu].
> [A % Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Marker Aspect Ratio/Značka poměru
stran obrazu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali jeden z předvolených poměrů stran obrazu, zbývající postup není nutný. Pokud jste vybrali
[Custom/Uživatelský], pokračujte v postupu a nastavte požadovaný poměr stran obrazu.
3 Vyberte [Marker Custom Asp. Ratio/Značka uživatelského poměru stran obrazu].
> [A % Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Marker Custom Asp. Ratio/Značka
uživatelského poměru stran obrazu]
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte první číslici poměru stran obrazu a potom stiskněte SET pro
přechod na další.
• Stejným způsobem nastavte zbývající číslice.
5 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
Nastavení bezpečné oblasti
Pokud není vybrána značka poměru stran obrazu, vypočte se bezpečná oblast jako procento z celého
obrazového pole ([Whole Picture/Celý obraz]) a můžete vybrat pouze procento (krok 3). Pro vypočtení bezpečné
oblasti jako procenta ze značky poměru stran obrazu ([Selected Aspect Marker/Vybraná značka poměru stran
obrazu]) vyberte nejprve značku poměru stran obrazu a proveďte postup od začátku.
1 Vyberte [Basis for Marker Safe Area/Základ pro značku bezpečné oblasti].
> [A & Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Basis for Marker Safe Area/Základ pro
značku bezpečné oblasti]
2 Vyberte [Whole Picture/Celý obraz] nebo [Selected Aspect Marker/Vybraná značka poměru stran obrazu]
a stiskněte SET.
3 Vyberte [Marker Safe Area %/Značka bezpečné oblasti v %].
> [A & Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Marker Safe Area %/Značka bezpečné
oblasti v %]
4 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Můžete vypnout zobrazování všech ostatních informací zobrazovaných na obrazovce a ponechat pouze
indikační značky (A 47).
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Markers/Značky] (A 117), můžete stisknutím tlačítka zapínat
a vypínat indikační značky.
Zobrazení vzoru Zebra
Tato videokamera je vybavena funkcí vzoru Zebra, která zobrazí černobílé diagonální pruhy
přes přeexponovanou oblast. K dispozici jsou dva typy vzorů Zebra a oba můžete zobrazit
současně. Zebra 1 vám umožňuje identifikovat oblasti v určitém rozsahu (±5 % od
specifikované úrovně 5 % až 95 %) a zebra 2 vám umožňuje identifikovat oblasti, které jsou
nad specifikovanou úrovní (od 0 % do 100 %).
1 Vyberte [Zebra].
> [A # Assistance Functions/Asistenční funkce]
> [Zebra]
2 Vyberte vzor Zebra a potom stiskněte SET.
3 Vyberte menu nastavení odpovídající úrovni funkce
Zebra, kterou jste vybrali.
> [A # Assistance Functions/Asistenční funkce]
> [Zebra 1 Level/Úroveň funkce Zebra 1] nebo
[Zebra 2 Level/Úroveň funkce Zebra 2]
4 Vyberte požadovanou úroveň funkce Zebra a potom
stiskněte SET.
5 Stisknutím tlačítka ZEBRA aktivujte vybraný vzor Zebra.
Zebra 1
Zebra 2
Indikační značky a vzory Zebra
POZNÁMKY
• Můžete použít nastavení
> [A # Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Zebra: LCD],
[Zebra: VF/Zebra: Hledáček], [Zebra: SDI] a [Zebra: HDMI] pro samostatné zapnutí a vypnutí vzoru Zebra
u LCD obrazovky, hledáčku a externích monitorů připojených do příslušných zdířek.
87
Nastavení časového kódu
Nastavení časového kódu
88
V režimu
generuje videokamera signál časového kódu a zaznamenává jej se zaznamenanými klipy.
Signál časového kódu může vystupovat ze zdířky SDI, HDMI OUT a zdířky TIME CODE. V režimu
může časový kód vložený do přehrávaného klipu vystupovat ze zdířky SDI.
V závislosti na použité rychlosti snímání můžete být schopni vybrat signál časového kódu s vynecháváním
snímků (drop frame) nebo bez vynechávání snímků (A 89). Výchozí režim se mění v závislosti na zemi/regionu
zakoupení výrobku, a přestože je styl zobrazení časového kódu odlišný pro režimy DF a NDF, v této části se pro
jednoduchost používá styl zobrazení časového kódu NDF (bez vynechávání snímků).
Výběr režimu časového kódu
Můžete vybrat režim časového kódu videokamery.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Time Code Mode/Režim časového kódu].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [Time Code Mode/Režim časového kódu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[Preset/Přednastavení]: Časový kód začíná počáteční hodnotou, kterou můžete předem nastavit.
Výchozí počáteční časový kód je 00:00:00:00.
Podle následujících postupů můžete vybrat provozní režim časového kódu a nastavit
počáteční časový kód.
[Regen./Obnova]:
Videokamera načte vybranou SD kartu a časový kód pokračuje od posledního
časového kódu zaznamenaného na kartě. Časový kód je spuštěn pouze během
záznamu, takže klipy zaznamenané po sobě na stejné kartě budou mít souvislé
časové kódy.
Nastavení provozního režimu časového kódu
Pokud nastavíte režim časového kódu na [Preset/Přednastavení], můžete vybrat provozní režim časového kódu.
1 Vyberte [Time Code Run/Provozní režim časového kódu].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [Time Code Run/Provozní režim časového kódu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[Rec Run/Spuštění při záznamu]: Časový kód je spuštěn pouze během záznamu, takže klipy zaznamenané
po sobě na stejné kartě budou mít souvislé časové kódy.
[Free Run/Volné spuštění]:
Časový kód se spustí v okamžiku, kdy stisknete SET, a pokračuje v běhu
bez ohledu na činnost videokamery.
Nastavení časového kódu
Nastavení počáteční hodnoty časového kódu
Pokud nastavíte režim časového kódu [Preset/Přednastavení], můžete nastavit výchozí hodnotu časového kódu.
1 Vyberte [Set Time Code/Nastavit časový kód].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [Set Time Code/Nastavit časový kód]
2 Vyberte [Change/Změnit] a stiskněte SET.
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení časového kódu s oranžovým výběrovým rámečkem indikujícím hodiny.
• Chcete-li časový kód resetovat na [00:00:00:00], vyberte místo toho [Reset]. Nastavíte-li provozní režim na
[Free Run/Volné spuštění], časový kód bude resetován v okamžiku, kdy stisknete tlačítko SET, a poté bude
pokračovat v běhu od 00:00:00:00.
3 Přitlačením joysticku nahoru/dolů nastavte hodiny a stiskněte SET pro přechod na minuty.
• Stejným způsobem nastavte ostatní pole (minuty, sekundy, snímky).
• Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte na předchozí obrazovku bez nastavení časového kódu.
4 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET pro zavření obrazovky.
• Nastavíte-li provozní režim na [Free Run/Volné spuštění], časový kód bude v okamžiku, kdy stisknete tlačítko
SET, spuštěn od nastaveného časového kódu.
Výběr režimu s vynecháváním nebo bez vynechávání snímků
Když je nastavena rychlost snímání 59,94P, 59,94i nebo 29,97P, můžete v závislosti na plánovaném využití
záznamů zvolit časový kód s vynecháváním snímků (DF) nebo bez vynechávání snímků (NDF).
Při použití ostatních rychlostí snímání se časový kód nastaví na režim bez vynechávání snímků (NDF) a toto
nastavení nelze změnit.
Provozní režimy:
1 Vyberte [Time Code DF/NDF/Časový kód DF/NDF].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [Time Code DF/NDF/Časový kód DF/NDF]
2 Vyberte [DF] nebo [NDF] a potom stiskněte SET.
• Zobrazení časového kódu se liší v závislosti na nastavení. Pokud vyberete [DF], zobrazí se časový kód jako
[00:00:00.00]; pokud vyberete [NDF], zobrazí se jako [00:00:00:00].
Pozastavení zobrazovaného časového kódu
Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Time Code Hold/Pozastavení časového kódu] (A 117), můžete
stisknutím tlačítka zmrazit zobrazení časového kódu*. V době, kdy je zobrazení časového kódu pozastaveno,
se vedle časového kódu zobrazuje [H].
Provozní režimy:
Když je pozastaveno zobrazování časového kódu, běží časový kód obvyklým způsobem. Jakmile obnovíte
zobrazování časového kódu, zobrazí se aktuální časový kód.
* Signál časového kódu vystupující ze zdířek není pozastavován. Časový kód zobrazovaný na monitoru připojeném do zdířky SDI
nebo HDMI OUT však bude pozastaven.
89
Nastavení časového kódu
Poznámky k zobrazení časového kódu
V závislosti na operaci se může zobrazovat ikona vedle hodnoty časového kódu. Viz následující tabulka.
Ikona
90
Popis
P
Režim časového kódu je nastaven na [Regen./Obnova].
P
Režim časového kódu je nastaven na [Preset/Přednastavení] a provozní režim je
nastaven na [Rec Run/Spuštění při záznamu].
F
Režim časového kódu je nastaven na [Preset/Přednastavení] a provozní režim je
nastaven na [Free Run/Volné spuštění].
E
Signál časového kódu přichází z externího zdroje.
H
Zobrazení časového kódu je pozastaveno.
Bez ikony Časový kód při přehrávání klipu.
POZNÁMKY
• Hodnoty snímků časového kódu jsou od 0 do 23 (při nastavení rychlosti snímání 23,98P), od 0 do 24
(při nastavení rychlosti snímání 25,00P, 50,00P nebo 50,00i), resp. od 0 do 29 (všechny ostatní
rychlosti snímání).
• Pokud však je položka
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI/HDMI Scan Mode/
Režim rozkladu obrazu SDI/HDMI] nastavena na [PsF (Forced 1080i)/PsF (vynucené 1080i)], tak jsou i při
nastavení rychlosti snímání 23,98P hodnoty políček časového kódu vystupujícího ze zdířky SDI a HDMI OUT
převedeny takovým způsobem, aby nabývaly hodnot od 0 do 29.
• Pokud je aktivovaný záznam zpomaleného záběru, nemůžete vybrat provozní režim [Free Run/Volné spuštění].
Naopak když je aktivovaný režim předtočení, volba [Free Run/Volné spuštění] se nastaví automaticky a nelze
ji změnit.
• Pokud je aktivovaný záznam zpomaleného záběru, signál časového kódu nevystupuje ze zdířek SDI,
HDMI OUT a TIME CODE.
• Pokud mícháte časové kódy bez vynechávání snímků a s vynecháváním snímků, může být výsledkem
nesouvislost časového kódu v místě zahájení záznamu.
• Pokud používáte provozní režim [Free Run/Volné spuštění], pokračuje časový kód v běhu, dokud ve vestavěné
záložní baterii zbývá energie, i když odpojíte všechny ostatní zdroje napájení.
• Jestliže přiřadíte pod přiřaditelné tlačítko volbu [Time Code/Časový kód] (A 117), můžete stisknutím tlačítka
otevřít menu [B # System Setup/Nastavení systému].
Nastavení kódu User Bit
Nastavení kódu User Bit
Indikace kódu User Bit může být vybrána z data nebo času záznamu, nebo může být identifikačním kódem tvořeným
8 znaky v hexadecimálním systému. K dispozici je šestnáct možných znaků: čísla 0 až 9 a písmena A až F.
Kód User Bit je zaznamenán s klipy a lze jej posílat na výstup zdířek TIME CODE, SDI nebo HDMI OUT. Lze jej volně
použít pro kategorizaci a správu záznamů nebo pro uchovávání doplňujících informací o záznamech.
Provozní režimy:
Nastavení hexadecimálního kódu
1 Otevřete obrazovku nastavení kódu User Bit.
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [User Bit Type/Typ kódu User Bit] > [Setting/Nastavení]
> [Change/Změnit]
• Zobrazí se obrazovka pro nastavení kódu User Bit s oranžovým výběrovým rámečkem na znaku nejvíce vlevo.
• Chcete-li resetovat kód User Bit na [00 00 00 00], vyberte místo toho [Reset].
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte první znak a stiskněte SET pro přechod na další.
• Stejným způsobem změňte zbývající znaky.
• Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte na předchozí obrazovku bez nastavení kódu User Bit.
3 Vyberte [Set/Nastavit] a stiskněte SET.
Použití data a času
1 Vyberte [User Bit Type/Typ kódu User Bit].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [User Bit Type/Typ kódu User Bit]
2 Vyberte [Date/Datum] nebo [Time/Čas] a potom stiskněte SET.
91
Synchronizace s externím zařízením
Synchronizace s externím zařízením
92
Pomocí synchronizace Genlock můžete synchronizovat videosignál této videokamery s videosignálem externího
videozařízení. Podobně pomocí externího signálu časového kódu můžete synchronizovat časový kód této
videokamery s externím signálem. Použití externího signálu časového kódu pro synchronizaci s více
videokamerami umožňuje mít sestavy se záznamem prostřednictvím více videokamer. Pro dosažení stejného
výsledku můžete rovněž využít výstupní signál časového kódu z této videokamery. Pokud přivedete výstupní
časový kód ze zdířky SDI do střihového zařízení, může střihač vytvořit video se stejným časovým kódem.
Připojení externího zařízení
Při synchronizaci videokamery s externím signálem* použijte zdířku G-LOCK/SYNC. Při synchronizaci signálu
časového kódu použijte zdířku TIME CODE. Nezapomeňte předem nastavit příslušnou zdířku na vstup
nebo výstup.
Připojte externí zařízení k videokameře dle následujícího diagramu.
* Jako referenční videosignál (vstupní signál) pro synchronizaci Genlock můžete použít analogový signál blackburst (zatemňovací)
nebo tříúrovňový signál.
Schéma připojení
Zdířka TIME CODE
BNC kabel
(běžně prodávaný)
Zdířka G-LOCK/SYNC
Vstup referenčního videosignálu (Synchronizace Genlock)
Je-li přiváděn na vstup přes zdířku G-LOCK/SYNC referenční synchronizační signál (analogový blackburst nebo
tříúrovňový signál), budou podle něj automaticky synchronizovány fáze V i H videokamery. Fázový rozdíl mezi
externím signálem Genlock a videokamerou je na počátku nastaven na 0. Fázi H lze nastavit v rozsahu cca ±0,4 H.
Provozní režimy:
1 Vyberte [G-LOCK/SYNC Term./Zdířka G-LOCK/SYNC].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [G-LOCK/SYNC Term./Zdířka G-LOCK/SYNC]
2 Vyberte [Genlock Input/Vstup Genlock] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [Genlock Adjustment/Nastavení Genlock].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [Genlock Adjustment/Nastavení Genlock]
4 Vyberte [Change/Změnit] a stiskněte SET.
• Zobrazí se obrazovka s nastavovanou hodnotou s oranžovým výběrovým rámečkem na číslici nejvíce vlevo.
• Pro resetování hodnoty nastavení na [000] vyberte namísto toho [Reset].
Synchronizace s externím zařízením
5 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte první číslici a stiskněte SET pro přechod na další.
• Stejným způsobem změňte zbývající číslice pro nastavení fáze H na požadovanou úroveň (–1023 až 1023).
• Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte na předchozí obrazovku bez nastavení hodnoty Genlock.
6 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Pokud je na vstupu vhodný signál Genlock, stabilizuje se synchronizace Genlock po uplynutí přibližně 10 sekund.
• Je-li detekován vhodný signál Genlock, začne blikat ikona U na pravé horní straně obrazovky. Po dosažení
synchronního chodu videokamery s externím signálem Genlock zůstane ikona svítit trvale.
• Pokud je externí signál Genlock nesprávný, může být synchronizace nestabilní. V takovém případě může být
zaznamenaný časový kód chybný.
Vstup signálu časového kódu
Externí časovací signál LTC standardu SMPTE přijatý ze zdířky TIME CODE bude zaznamenán jako časový kód.
Kód User Bit externího časovacího signálu je možné rovněž zaznamenat s klipy. Před připojením zařízení
nastavte zdířku TIME CODE jako vstupní. Rovněž musíte nastavit provozní režim časového kódu na [Free Run/
Volné spuštění] (A 88).
Provozní režimy:
1 Vyberte [TC In/Out/Časový kód Vstup/Výstup].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [TC In/Out/Časový kód Vstup/Výstup]
2 Vyberte [In/Vstup] a potom stiskněte SET.
Záznam kódu User Bit externího signálu
Kód User Bit externího signálu časového kódu lze rovněž zaznamenat s klipy, společně s vlastním
časovým kódem.
1 Vyberte [User Bit Recording Mode/Režim záznamu kódu User Bit].
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [User Bit Recording Mode/Režim záznamu kódu
User Bit]
2 Vyberte [External/Externí] a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Při nastavení rychlosti snímání na 23,98P použijte jamko vstupní signál 24snímkový signál časového kódu.
Při nastavení rychlosti snímání na 25,00P, 50,00i nebo 50,00P použijte 25snímkový signál časového kódu.
U ostatních rychlostí snímání použijte 30snímkový signál časového kódu.
• Když je přijat vhodný externí signál časového kódu, sesynchronizuje se podle něj vlastní časový kód
videokamery a bude pak udržován, i když odpojíte kabel ze zdířky TIME CODE.
• Pokud je externí signál časového kódu nesprávný nebo není žádný vstupní signál, zaznamená se místo toho
interní časový kód (nastavení pomocí položky menu na stránce menu [B # System Setup/Nastavení systému]).
• Během příjmu signálu časového kódu se použije bit s vynecháváním snímků externího časového kódu.
• Provedení některé z dále uvedených akcí v době, kdy není kabel připojen, způsobí narušení synchronizace;
správný časový kód lze obnovit po opětovném připojení kabelu.
- Zapnutí a vypnutí videokamery
- Změna provozního režimu na režim
- Změna konfigurace videa
93
Synchronizace s externím zařízením
Referenční výstupní videosignál
94
Po změně funkce zdířky G-LOCK/SYNC na [HD Sync Output/Výstup HD synchronizace] můžete posílat
videosignál videokamery na výstup jako referenční synchronizační signál (HD tříúrovňový signál) pro
synchronizaci externího zařízení s touto videokamerou. Výstupní referenční videosignál bude mít stejnou
frekvenci jako výstupní signál ze zdířky SDI.
Provozní režimy:
1 Vyberte [G-LOCK/SYNC Term./Zdířka G-LOCK/SYNC].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [G-LOCK/SYNC Term./Zdířka G-LOCK/SYNC]
2 Vyberte [HD Sync Output/Výstup HD synchronizace] a potom stiskněte SET.
>
3 Je-li třeba, můžete změnit režim rozkladu obrazu (P nebo PsF) pomocí nastavení
[B " System Setup/Nastavení systému] > [SYNC Scan Mode/Režim rozkladu obrazu SYNC].
Dostupné synchronizační signály
Zdířka SDI
Zdířka SYNC
2160/59,94P
1080/59,94i
2160/29,97P
1080/29,97 (P/PsF)*
2160/23,98P
1080/23,98P (P/PsF)*
2160/59,94P
1080/59,94i
2160/25,00p
1080/25,00P (P/PsF) *
1080/59,94P
1080/59,94i
1080/59,94i
1080/59,94i
1080/29,97P
1080/29,97P (P/PsF) *
1080/23,98P
1080/23,98P (P/PsF) *
1080/50,00P
1080/50,00i
1080/50,00i
1080/50,00i
1080/25,00P
1080/25,00P (P/PsF) *
* Režim rozkladu obrazu (P nebo PsF) změníte pomocí nastavení
[SYNC Scan Mode/Režim rozkladu obrazu SYNC].
> [B " System Setup/Nastavení systému] >
Výstupní signál časového kódu
Výstupní časový kód ze zdířky TIME CODE bude jako časovací signál LTC standardu SMPTE. Před připojením
zařízení nastavte položku
> [B # System Setup/Nastavení systému] > [TC In/Out/TC Vstup/Výstup]
na [Out/Výstup] pro změnu zdířky TIME CODE na výstupní (A 93).
Vložený časový kód bude k dispozici na výstupu rovněž ze zdířky SDI. Navíc můžete nastavením položky
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
na [On/Zapnuto] poslat vložený časový kód rovněž na zdířku HDMI OUT.
Provozní režimy:
POZNÁMKY
• Výstup kódu User Bit: V režimu
vystupuje kód User Bit nastavený uživatelem (A 91). V režimu
může být kód User Bit, pokud byl zaznamenán s přehrávaným klipem, posílán na výstup.
• Pokud je aktivovaný záznam zpomaleného záběru, časový kód a kód User Bit nejsou posílány na výstup.
• V režimu
může být časový kód a kód User Bit posílán pouze na zdířku SDI.
Záznam zvuku
Záznam zvuku
Videokamera nabízí 4kanálový lineární PCM záznam a přehrávání zvuku. Vzorkovací frekvence je 48 kHz a bitová
hloubka vzorkovací frekvence je 24 bitů. Zvuk můžete zaznamenávat prostřednictvím zdířek INPUT (na trhu
dostupné mikrofony, analogové linkové zdroje zvuku, digitální zdroje zvuku AES/EBU), zdířky MIC (na trhu
dostupné mikrofony) nebo vestavěného mikrofonu.
Zvukový signál bude rovněž vystupovat spolu s videosignálem ze zdířky SDI a zdířky HDMI OUT. Tento zvukový
signál můžete nahrávat na externí rekordér.
Provozní režimy:
Nastavení zvuku a zaznamenávané zvukové kanály
Které zvukové vstupy se zaznamenají do kterých zvukových kanálů je určeno kombinací nastavení menu
a ovládacích prvků na videokameře souvisejících se zvukem. Viz níže uvedená ilustrace a tabulka na další stránce.
Zdířka INPUT 1 –
spínač ANALOG (volba analogového
zdroje zvuku)
Zdířka INPUT 2
(volba
analogového
vstupu)
Zdířka INPUT 2 –
spínač ANALOG (volba analogového
zdroje zvuku)
Zdířka INPUT 1
(volba analogového vstupu)
95
Záznam zvuku
Přepínače výběru vstupu zvuku
96
*
[Select CH1/CH2
Input/Výběr vstupu
CH1/CH2]*
[Select CH3/CH4
Input/Výběr vstupu
CH3/CH4]*
[CH2 Input/
Vstup CH2]*
Zaznamenané zvukové kanály a zdroje zvuku
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
CH3
CH4
AES/EBU
–
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
–
Zdířka INPUT 1 (digitální zvuk)
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
AES/EBU
AES/EBU
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
–
Zdířka INPUT 1 (digitální zvuk)
AES/EBU
ANALOG
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
–
Zdířka INPUT 1 (digitální zvuk)
–
Zdířka INPUT 2
AES/EBU
–
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
–
Zdířka INPUT 1 (digitální zvuk)
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
[INPUT 2]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
[INPUT 1]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 1
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
ANALOG
AES/EBU
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT 1]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2 (digitální zvuk)
ANALOG
AES/EBU
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT 2]
Zdířka INPUT 1
–
Zdířka INPUT 2 (digitální zvuk)
ANALOG
ANALOG
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT 2]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
ANALOG
ANALOG
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[INPUT 1]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
[INPUT 2]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
[INPUT 1]
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 1
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
–
ANALOG
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
–
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
–
AES/EBU
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
–
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
–
–
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
–
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
–
–
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
–
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
–
ANALOG
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
–
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
Zdířka INPUT 1
Zdířka INPUT 2
–
AES/EBU
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
[INPUT Terminals/
Zdířky INPUT]
–
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
–
–
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon]
[MIC Terminal/
Zdířka MIC]
–
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
Zdířka MIC (L)
Zdířka MIC (P)
–
–
[Built-in Mic/
[Built-in Mic/
Vestavěný mikrofon] Vestavěný mikrofon]
–
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
Vestavěný mikrofon
(L)
Vestavěný mikrofon
(R)
Zdířka INPUT 2 (digitální zvuk)
Zdířka INPUT 2 (digitální zvuk)
Zdířka INPUT 2 (digitální zvuk)
> [¡ ! Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Select CH1/CH2 Input/Výběr vstupu CH1/CH2], [Select CH3/CH4 Input/
Výběr vstupu CH3/CH4] a [CH2 Input/Vstup CH2].
POZNÁMKY
• Stisknutím tlačítka AUDIO STATUS můžete zobrazit
stavové obrazovky [Audio/Zvuk] (pouze). Na stavových
obrazovkách [Audio/Zvuk] (A 198) můžete zkontrolovat
zdroj zvuku vybraný pro každý zvukový kanál a další
nastavení související se zvukem.
• Když zobrazíte stavové obrazovky [Audio/Zvuk] pomocí
tlačítka AUDIO STATUS, můžete stisknout tlačítko SET pro
přímé otevření stránky menu [¡ ! Audio Setup/
Nastavení zvuku].
Záznam zvuku
Připojení externího mikrofonu nebo externího zdroje zvuku k videokameře
Ke každé ze zdířek INPUT můžete připojit komerčně dostupné mikrofony, digitální zdroje zvuku (AES/EBU) nebo
analogové zdroje zvuku s linkovým vstupem s konektorem XLR. Do zdířky MIC můžete připojit komerčně
dostupné kondenzátorové mikrofony s vlastním napájením a stereofonní zástrčkou ∅ 3,5 mm.
Za pomoci dodaného držáku mikrofonu můžete upevnit externí mikrofony s průměrem 19 až 20 mm.
Mikrofon připojte níže popsaným postupem (viz rovněž následující ilustrace). Chcete-li k videokameře připojit
externí zařízení, zapojte kabel zařízení do požadované zdířky INPUT (햵).
1 Povolte zajišťovací šroub mikrofonu (햲), otevřete
držák mikrofonu a vložte do něj mikrofon (햳).
햳
햲
Zajišťovací šroub mikrofonu
2 Utáhněte zajišťovací šroub a kabel mikrofonu protáhněte příchytkou
kabelu, která se nachází pod držákem mikrofonu (햴).
3 Zapojte kabel mikrofonu do požadované zdířky INPUT (햵) nebo do zdířky MIC (햶).
Zdířka INPUT 2
햴
Příchytka kabelu
Zdířka MIC
햵
햵
Zdířka INPUT 1
햶
97
Záznam zvuku
Nastavení typu zdroje zvuku pro zdířky INPUT 1/INPUT 2
Pomocí zdířek INPUT 1/INPUT 2 můžete zaznamenávat zvuk nezávisle z mikrofonu nebo zdroje zvuku.
98
Na videokameře nastavte spínače související se zvukem pro zdířku
INPUT, kterou chcete použít, podle typu použitého zdroje zvuku.
1 Nastavte přepínač výběru vstupu zvuku INPUT 1 nebo
INPUT 2 na AES/EBU (digitální zvuk) nebo ANALOG
(analogový zvuk).
Zdířka INPUT 2
Spínač ANALOG pro INPUT 2
• Při nastavení přepínače na AES/EBU nelze upravovat úroveň
záznamu zvuku pro tento vstup.
2 Pokud jste vybrali analogový zvuk, nastavte odpovídající
spínač ANALOG (volba analogového zvuku) na MIC
(mikrofon) nebo LINE (zvukové zařízení).
• Chcete-li napájet mikrofon prostřednictvím fantomového
napájení, přepněte spínač místo toho do polohy MIC+48V.
Nezapomeňte, že musíte nejdříve zapojit mikrofon, a teprve
potom zapnout fantomové napájení. V době vypínání
fantomového napájení mějte mikrofon připojený.
• Při použití zdířek INPUT pro záznam pouze jediného kanálu
použijte zdířku INPUT 1.
DŮLEŽITÉ
Zdířka INPUT 1
• Pokud připojujete analogový mikrofon nebo zařízení, které
nepodporuje Phantom napájení, ujistěte se, že odpovídající
přepínač ANALOG je v poloze MIC nebo LINE. Pokud nastavíte
přepínač do polohy MIC+48V, může dojít k poškození mikrofonu nebo zařízení.
Spínač ANALOG
pro INPUT 1
Výběr zdroje zvuku pro zvukové kanály
Můžete vybrat zdroj zvuku, který bude zaznamenán na CH1/CH2 nebo CH3/CH4, nezávisle pro každý pár
zvukových kanálů. Podrobnosti naleznete v tabulce Nastavení zvuku a zaznamenávané zvukové kanály (A 95).
Provozní režimy:
1 Vyberte požadovaný pár zvukových kanálů.
> [¡ ! Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Select CH1/CH2 Input/Výběr vstupu CH1/CH2] nebo
[Select CH3/CH4 Input/Výběru vstupu CH3/CH4]
2 Vyberte [INPUT Terminals/Zdířky INPUT] (externí mikrofon nebo zvukové zařízení), [MIC Terminal/
Zdířka MIC] (externí mikrofon) nebo [Built-in Mic/Vestavěný mikrofon] a potom stiskněte SET.
• Je-li třeba, opakujte kroky 1 a 2 pro výběr zdroje zvuku pro další pár zvukových kanálů.
Záznam jediného analogového zdroje zvuku do dvou zvukových kanálů
Ve výchozím nastavení se při používání analogových zdrojů zvuku (linkový vstup nebo mikrofon) připojených do
zdířek INPUT každý zdroj zvuku zaznamená do samostatného zvukového kanálu (INPUT 1 do CH1 a INPUT 2
do CH2).
Je-li třeba (například z důvodu zálohování záznamu zvuku), lze stejný analogový zdroj zvuku připojený ke zdířce
INPUT 1 zaznamenat do obou zvukových kanálů, CH1 a CH2. V takovém případě můžete nastavit záznamovou
úroveň zvuku samostatně pro každý kanál.
1 Vyberte [CH2 Input/Vstup CH2].
> [¡ ! Audio Setup/Nastavení zvuku] > [CH2 Input/Vstup CH2]
Záznam zvuku
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[INPUT 2]:
[INPUT 1]:
Zaznamenává zvuk samostatně do každého kanálu. Zvukový vstup INPUT 1 je
zaznamenáván do CH1, zatímco zvukový vstup INPUT 2 je zaznamenáván do CH2.
Zvukový vstup INPUT 1 je zaznamenáván do obou kanálů. Zvukový vstup INPUT 2
není zaznamenáván.
Nastavení záznamové úrovně zvuku
Na videokameře můžete nastavit záznamovou úroveň zvuku pro analogové zdroje zvuku ze zdířek INPUT, externí
mikrofony zapojené do zdířky MIC a vestavěný mikrofon. Pro zdířky INPUT (analogové zdroje) a zdířku MIC
můžete nastavit úroveň záznamu zvuku na automatiku nebo ruční nastavení nezávisle pro každý kanál,
resp. pro CH1/CH2 a CH3/CH4 jako sadu*.
Úroveň záznamu zvuku digitálních zdrojů zvuku (AES/EBU) ze zdířek INPUT nelze nastavovat.
Úroveň záznamu zvuku vestavěného mikrofonu lze nastavit pouze pro pár kanálů (CH1/CH2 nebo CH3/CH4)
jako sadu.
* Vyžaduje propojení nastavení úrovně zvuku (ALC) kanálů CH1/CH2 nebo CH3/CH4 (A 100).
Provozní režimy:
Automatické nastavení úrovně zvuku pro
CH1 nebo CH2
Nastavte přepínač – (úroveň zvuku)
požadovaného kanálu na A (automatika), čímž necháte
na videokameře, aby automaticky nastavovala úroveň
zvuku daného kanálu.
Přepínače CH1/CH2
– (úroveň zvuku)
99
Záznam zvuku
Ruční nastavení úrovně zvuku pro CH1
a/nebo CH2
100
Úroveň zvuku jednotlivých kanálů můžete nastavovat
ručně od –
do +18 dB.
Přepínače CH1/CH2
– (úroveň zvuku)
1 Nastavte volič – (úroveň zvuku) požadovaného
kanálu na M (ruční).
2 Otočením příslušného voliče – nastavte
úroveň zvuku.
• Pro informaci: 0 odpovídá –
, 5 odpovídá 0 dB
a 10 odpovídá +18 dB.
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl
indikátor úrovně zvuku na obrazovce jít jen občas
doprava za značku −18 dB (jedna značka doprava
za značku −20 dB).
• Zavření ochranného krytu znemožní náhodnou
změnu nastavení ovládacích prvků zvuku.
CH1/CH2
– voliče
Ruční nastavení úrovně zvuku pro CH3 a/nebo CH4
1 Vyberte [Audio Rec Level CH3/Úroveň záznamu zvuku CH3], [Audio Rec Level CH4/Úroveň záznamu zvuku
CH4] nebo [Audio Rec Level CH3/CH4/Úroveň záznamu zvuku CH3/CH4].
> [¡ " Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Audio Rec Level CH3/Úroveň záznamu zvuku CH3],
[Audio Rec Level CH4/Úroveň záznamu zvuku CH4] nebo [Audio Rec Level CH3/CH4/Úroveň záznamu
zvuku CH3/CH4]
2 Vyberte [Automatic/Automatika] nebo [Manual/Ruční] a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [Automatic/Automatika], nepotřebujete provádět zbytek tohoto postupu. Pokud jste
vybrali [Manual/Ruční], nastavte záznamovou úroveň zvuku dle zbývajících pokynů postupu.
3 Vyberte [CH3 Level/Úroveň CH3], [CH4 Level/Úroveň CH4] nebo [CH3/CH4 Level/Úroveň CH3/CH4].
> [¡ " Audio Setup/Nastavení zvuku] > [CH3 Level/Úroveň CH3], [CH4 Level/Úroveň CH4]
Nebo [CH3/CH4 Level/Úroveň CH3/CH4]
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů nastavte záznamovou úroveň zvuku a potom stiskněte SET.
• Pro informaci: 0 odpovídá –
, 50 odpovídá 0 dB a 100 odpovídá +18 dB.
• Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor úrovně zvuku na obrazovce jít jen občas doprava
za značku −18 dB (jedna značka doprava za značku −20 dB).
Propojení nastavení úrovně zvuku kanálů CH1/CH2 nebo CH3/CH4
• Když jsou oba kanály CH1 a CH2 nebo CH3 a CH4 nastaveny na zdířky INPUT nebo na zdířku MIC a na
stejný zdroj analogového zvuku (externí linkový vstup nebo externí mikrofon), můžete použít nastavení
> [¡ ! Audio Setup/Nastavení zvuku] > [CH1/CH2 ALC Link/Propojení ALC CH1/CH2] nebo
[CH3/CH4 ALC Link/Propojení ALC CH3/CH4] k propojení nastavení úrovně zvuku u obou kanálů.
• Když jsou propojeny kanály CH1 a CH2, můžete použít přepínač CH1 – (úroveň zvuku) a volič
s účinkem na oba kanály CH1 a CH2. Když jsou propojeny kanály CH3 a CH4, můžete použít nastavení
[Audio Rec Level CH3/CH4/Úroveň záznamu zvuku CH3/CH4] a [CH3/CH4 Level/Úroveň CH3/CH4]
s účinkem na oba kanály CH3 a CH4.
Omezovač přebuzení zvuku
• Pokud je alespoň jeden ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT, analogový zdroj zvuku a na ruční
nastavení úrovně zvuku, můžete aktivovat omezovač přebuzení zvuku, abyste snížili zkreslení zvuku.
Při aktivaci omezovače přebuzení zvuku se omezí amplituda vstupních zvukových signálů, když začne
docházet k jejich zkreslení. Použijte nastavení
> [¡ $ Audio Setup/Nastavení zvuku] >
[INPUT 1&2 Limiter/Omezovač pro INPUT 1 a 2].
Záznam zvuku
POZNÁMKY
• Při nastavování úrovně zvuku doporučujeme používat sluchátka. Pokud je vstupní úroveň příliš silná,
může být zvuk zkreslen, i když indikátor úrovně zvuku indikuje odpovídající úroveň.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Audio Level Indicator/Indikátor úrovně zvuku] (A 117),
můžete stisknutím tlačítka zapínat a vypínat zobrazení indikátoru úrovně zvuku na obrazovce.
Pokročilá nastavení zdroje zvuku
Provozní režimy:
Filtr dolní propusti (vestavěný mikrofon)
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [Built-in Mic/Vestavěný mikrofon] (A 95), můžete aktivovat
filtr dolní propusti vestavěného mikrofonu.
1 Vyberte [Built-in Mic Low Cut/Filtr dolní propusti vestavěného mikrofonu].
> [¡ # Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Built-in Mic Low Cut/Filtr dolní propusti
vestavěného mikrofonu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[Off/Vypnuto]:
[LC1]:
[LC2]:
Pro záznam zvuku za obvyklých podmínek.
Pro záznam zejména hlasů osob.
Pro potlačení hluku pozadí vytvářeného větrem, když se zaznamenává v exteriéru za větrného
počasí (např. na pláži nebo v blízkosti budov). Mějte na paměti, že při tomto nastavení mohou
být společně s hlukem větru potlačeny některé nízkofrekvenční zvuky.
Citlivost mikrofonu (vestavěný mikrofon)
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [Built-in Mic/Vestavěný mikrofon] (A 95),
můžete nastavovat citlivost vestavěného mikrofonu.
1 Vyberte [Built-in Mic Sensitivity/Citlivost vestavěného mikrofonu].
> [¡ # Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Built-in Mic Sensitivity/Citlivost vestavěného mikrofonu]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Volby
[Normal/Normální]:Pro záznam zvuku za obvyklých podmínek.
[High/Vysoká]: Pro záznam zvuku ve vyšší hlasitosti (+6 dB).
Tlumič mikrofonu (vestavěný mikrofon)
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [Built-in Mic/Vestavěný mikrofon] (A 95), můžete aktivovat
tlumič vestavěného mikrofonu (12 dB).
1 Vyberte [Built-in Mic Att./Tlumení vestavěného mikrofonu].
> [¡ # Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Built-in Mic Att./Tlumení vestavěného mikrofonu]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
101
Záznam zvuku
Citlivost mikrofonu (zdířky INPUT)
102
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [INPUT Terminals/Zdířky INPUT] (A 95), jeden z přepínačů
INPUT je nastaven na ANALOG a odpovídající přepínač ANALOG je nastaven na MIC nebo MIC+48 V,
můžete nastavovat citlivost externího mikrofonu.
1 Vyberte nastavení menu pro použitou zdířku INPUT.
> [¡ $ Audio Setup/Nastavení zvuku] > [INPUT 1 Mic Trimming/Citlivost mikrofonu pro
INPUT 1] nebo [INPUT 2 Mic Trimming/Citlivost mikrofonu pro INPUT 2]
2 Vyberte požadovanou úroveň a potom stiskněte SET.
• Můžete si vybrat jednu z 5 úrovní citlivosti od –12 dB do +12 dB.
Tlumič mikrofonu (zdířky INPUT)
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [INPUT Terminals/Zdířky INPUT] (A 95), jeden z přepínačů
INPUT je nastaven na ANALOG a odpovídající přepínač ANALOG je nastaven na MIC nebo MIC+48 V,
můžete aktivovat tlumič externího mikrofonu (20 dB).
1 Vyberte nastavení menu pro použitou zdířku INPUT.
> [¡ $ Audio Setup/Nastavení zvuku] > [INPUT 1 Mic Att./Tlumič mikrofonu pro INPUT 1] nebo
[INPUT 2 Mic Att./Tlumič mikrofonu pro INPUT 2]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
Tlumič mikrofonu (Zdířka MIC)
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [MIC Terminal/Zdířka MIC] (A 95), můžete aktivovat tlumič
externího mikrofonu (20 dB).
1 Vyberte [MIC Att./Tlumení mikrofonu].
> [¡ $ Audio Setup/Nastavení zvuku] > [MIC Att./Tlumení mikrofonu]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
Filtr dolní propusti (zdířka MIC)
Pokud jste jako zdroj zvuku pro zvukový kanál vybrali [MIC Terminal/Zdířka MIC] (A 95), můžete aktivovat filtr
dolní propusti externího mikrofonu.
1 Vyberte [MIC Low Cut/Filtr dolní propusti pro MIC].
> [¡ $ Audio Setup/Nastavení zvuku] > [MIC Low Cut/Filtr dolní propusti pro MIC]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
• Když aktivujete filtr dolní propusti, mohou být kromě hluku větru potlačeny rovněž některé
nízkofrekvenční zvuky.
Záznam zvuku
Monitorování zvuku ve sluchátkách
Do zdířky × (sluchátka) zapojte sluchátka se stereofonní zástrčkou
∅ 3,5 mm pro monitorování zaznamenaného zvuku.
103
POZNÁMKY
• Hlasitost sluchátek můžete nastavovat pomocí nastavení
> [¡ % Audio Setup/Nastavení zvuku]* > [Headphone
Volume/Hlasitost sluchátek]. Pokud pod přiřaditelné tlačítko
přiřadíte volbu [Headphones +/Sluchátka +] nebo [Headphones –/
Sluchátka –] (A 117), můžete stisknutím tlačítka nastavit hlasitost
sluchátek bez použití menu.
* Zobrazuje se na straně ! v režimu
.
Zdířka ×
(sluchátka)
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál
Barevné pruhy/Referenční zvukový signál
Videokameru můžete nastavit tak, aby generovala barevné pruhy a 1kHz referenční zvukový signál a aby
je přiváděla na zdířky SDI, HDMI OUT a × (sluchátka)*.
104
* Pouze referenční zvukový signál.
Provozní režimy:
Barevné pruhy
Videokamera nabízí tři typy barevných pruhů (SMPTE, EBU nebo ARIB).
1 Vyberte [Color Bar Type/Typ barvených pruhů].
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Color Bar Type/Typ barevných pruhů]
2 Vyberte požadovaný typ barevných pruhů a potom stiskněte SET.
3 Pro aktivaci barevných pruhů vyberte [Color Bars/Barevné pruhy].
> [v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Color Bars/Barevné pruhy]
4 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
• Vybrané barevné pruhy se zobrazí na obrazovce a budou i zaznamenány, když stisknete tlačítko REC.
• Vypnutím videokamery nebo změnou provozního režimu na režim
barevné pruhy deaktivujete.
POZNÁMKY
• Typ barevných pruhů nemůžete změnit během záznamu nebo při aktivovaném předtočení.
• Barevné pruhy nelze vypínat a zapínat během záznamu.
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Color Bars/Barevné pruhy] (A 117), můžete stisknutím tlačítka
zapínat a vypínat barevné pruhy.
Referenční zvukový signál
Videokamera může posílat na výstup společně s barevnými pruhy 1kHz referenční zvukový signál.
1 Vyberte [1 kHz Tone/Tón 1 kHz].
> [¡ % Audio Setup/Nastavení zvuku] > [1 kHz Tone/Tón 1 kHz]
2 Vyberte požadovanou úroveň a potom stiskněte SET.
• Můžete vybrat jednu ze tří úrovní zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) nebo signál vypnout pomocí volby
[Off/Vypnuto] vypnout.
• Referenční signál bude na výstupu ve vybrané úrovni zvuku při zobrazení barevných pruhů a bude
zaznamenán, když stisknete tlačítko REC.
Waveform monitor
Waveform monitor
Videokamera může zobrazit zjednodušený waveform monitor na LCD obrazovce, v hledáčku a na externích
monitorech (zdířka SDI nebo HDMI OUT).
105
Provozní režimy:
Zobrazení waveform monitoru
Waveform monitor zobrazíte stisknutím tlačítka WFM.
• Okno waveform monitoru se zobrazí v pravé části obrazovky.
• Můžete použít nastavení
> [A $* Assistance
Functions/Asistenční funkce] > [WFM: LCD], [WFM: VF/
WFM: Hledáček], [WFM: SDI] a [WFM: HDMI] pro samostatné
zapnutí a vypnutí zobrazení waveform monitoru na LCD
obrazovce, v hledáčku a externích monitorech připojených
do příslušných zdířek.
• Můžete použít nastavení
> [A $* Assistance
Functions/Asistenční funkce] > [Waveform Settings/
Nastavení waveform monitoru] > [Position/Pozice] pro zobrazení waveform monitoru v levé/pravé
části obrazovky.
* Zobrazuje se na straně ! v režimu
.
Konfigurace waveform monitoru
1 Vyberte [Type/Typ] waveform monitoru.
> [A $* Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Waveform Settings/Nastavení waveform
monitoru] > [Type/Typ]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [Select Line/Výběr řádku], pokračujte v postupu pro nastavení souřadnice Y řádku,
který chcete zobrazit. Jinak přeskočte ke kroku 6 pro změnu zisku.
3 Pro výběr souřadnice Y řádku vyberte [Select Line/Výběr řádku].
> [A $* Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Waveform Settings/Nastavení waveform
monitoru] > [Select Line/Výběr řádku]
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte první číslici souřadnice Y a potom stiskněte SET
pro přechod na další.
• Stejným způsobem nastavte zbývající číslice.
• Pokud je počet vodorovných řádků (svislých složek) použitého rozlišení 1080, můžete vybrat hodnotu mezi 0
a 1079 (v krocích po 1 řádku); pokud je svislé rozlišení 2160, můžete vybrat hodnotu v rozmezí 0 a 2158
(v krocích po 2 řádcích).
5 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
6 Vyberte [Gain/Zisk].
> [A $* Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Waveform Settings/
Nastavení waveform monitoru] > [Gain/Zisk]
7 Vyberte požadovaný poměr zesílení ([1x] nebo [2x]) a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [1x], nepotřebujete provádět zbytek tohoto postupu. Pokud jste vybrali [2x], bude rozsah
zobrazení osy Y waveform monitoru zmenšen o polovinu. Pokračováním v postupu vyberte minimální
hodnotu jasu (v %) zobrazenou na ose Y.
Waveform monitor
8 Vyberte [Y Position/Pozice Y].
> [A $* Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Waveform Settings/Nastavení waveform
monitoru] > [Y Position/Pozice Y]
106
9 Vyberte požadované procento a potom stiskněte SET.
* Zobrazuje se na straně ! v režimu
.
Volby pro [Type/Typ]
[Line/Řádek]:
Nastavuje waveform monitor do řádkového režimu zobrazování.
[Line+Spot/Řádek+Bod]: Waveform oblasti v červeném rámečku se zobrazuje červeně nad waveformem
režimu [Line/Řádek].
[Select Line/Výběr řádku]: Vybraný vodorovný řádek se zobrazí spolu se svým waveformem.
[Field/Pole]:
Nastavuje waveform monitor do režimu zobrazování polí.
[RGB]:
Pracuje podobně jako RGB parade.
[YPbPr]:
Pracuje podobně jako YPbPr parade.
POZNÁMKY
• Waveform monitor není ovlivněn ani při použití LUT na LCD obrazovku, hledáček nebo videovýstup ze zdířky
SDI nebo HDMI OUT.
• Waveform monitor nelze zobrazit při zobrazení barevných pruhů nebo aktivaci zvětšení.
• Pokud byla změněna nastavení [Knee/Ohyb] v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 126),
zobrazí se na waveform monitoru vodorovný řádek indikující úroveň jasu (Y) odpovídající bodu ohybu.
Přidání značek do klipů během záznamu
Přidání značek do klipů během záznamu
Při zaznamenávání klipů můžete označit důležitý záběr v klipu přidáním „značky záběru“ (!). Rovněž můžete
přidat znaménko OK ($) nebo zaškrtávací znaménko (%) pro označení celých klipů, které chcete vyčlenit.
Rovněž můžete přidat značky vymazání záběru (A 141), znaménka $ a znaménka % (A 139)
v režimu
.
Provozní režimy:
Přidání značek záběru během záznamu
Chcete-li přidat značku záběru do klipu během záznamu, musíte nejdříve předem nastavit pod přiřaditelné
tlačítko volbu [Add Shot Mark/Přidání značky záběru].
1 Pod přiřaditelné tlačítko přiřaďte volbu [Add Shot Mark/Přidání značky záběru] (A 117).
2 Během záznamu stiskněte přiřaditelné tlačítko na začátku záběru, který chcete označit.
• Zobrazí se hlášení indikující značku záběru a vybraná značka záběru se přidá k aktuálnímu políčku klipu.
POZNÁMKY
• Rovněž můžete pro přidání značky záběru stisknout tlačítko SHOT1 na dodávaném bezdrátovém ovladači.
• Do jednoho klipu lze přidat až 100 značek záběrů.
• Mezi okamžikem stisknutí tlačítka a skutečným přidáním značky záběru videokamerou může uplynout
prodleva až 1 s.
• Pokud jsou v klipu nějaké značky záběru, zobrazuje se vedle miniatury klipu v indexovém zobrazení při
přehrávání !.
• Značku záběru nelze přidat během předtočení (před stisknutím tlačítka REC pro spuštění záznamu).
Přidání znaménka $ nebo % k poslednímu zaznamenanému klipu
Po zaznamenání důležitého klipu můžete ke klipu přidat znaménko OK ($) nebo zaškrtávací znaménko (%) pro
vyčlenění klipu. Znaménka $ lze použít rovněž k ochraně důležitých klipů, protože klipy se znaménkem $
nelze ve videokameře vymazat.
Pro přidání znaménka $ nebo % k poslednímu klipu zaznamenanému v režimu
musíte nejprve přiřadit
pod přiřaditelné tlačítko volbu [Add $ Mark/Přidání znaménka $] nebo [Add % Mark/Přidání znaménka %].
1 Pod přiřaditelné tlačítko přiřaďte volbu [Add $ Mark/Přidat znaménko] nebo [Add % Mark/
Přidat znaménko] (A 117).
• Chcete-li přidat oba typy znamének (k různým klipům), přiřaďte pod jedno přiřaditelné tlačítko volbu
[Add $ Mark/Přidat znaménko $] a pod druhé přiřaditelné tlačítko volbu [Add % Mark/Přidat znaménko %].
2 Po zaznamenání klipu stiskněte přiřaditelné tlačítko.
• Zobrazí se hlášení indikující znaménko klipu a vybrané znaménko se přidá ke klipu.
POZNÁMKY
• Klip nemůže být současně označen znaménky $ a %.
• Pokud je klip označen znaménkem $ nebo %, zobrazí se vedle miniatury klipu v indexovém zobrazení při
přehrávání příslušná ikona.
107
Použití metadat
Použití metadat
108
Videokamera automaticky přidává metadata do zaznamenávaných klipů. Pomocí dodávaného softwaru
Canon XF Utility můžete kontrolovat a vyhledávat specifická metadata. Rovněž můžete dálkově vytvářet
a přenášet Info uživatele pomocí aplikace Browser Remote (A 162, 170).
Komponenty metadat
Metadata
Zadávání obsahu
Kontrola obsahu
Videokamera
Canon XF Utility
Browser Remote
Canon XF Utility
–
Ü
Ü
Ü
Ü1
Ü2
Ü
Ü
Data záznamu: Rychlost závěrky, zisk, atd.
3
–
–
–
Ü
Jedinečné identifikátory materiálu (UMID): kód země,
organizace a uživatele na základě standardu SMPTE.
Ü
–
–
–
Info uživatele: název klipu, autor, místo a popis.
Informace GPS: nadmořská výška, zeměpisná šířka
a zeměpisná délka.
1
2
3
Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 k videokameře. Během záznamu jsou videokamerou automaticky
zaznamenávány informace GPS (A 110).
Informace GPS lze přidávat pouze k již zaznamenaným klipům.
Data záznamu jsou automaticky zaznamenávána videokamerou.
Provozní režimy:
Nastavení Info uživatele vytvořené softwarem Canon XF Utility
Než budete moci přidat Info uživatele, musíte nainstalovat software Canon XF Utility (A 151). Potom musíte
vytvořit Info uživatele a uložit jej na SD kartu. Po vložení karty do videokamery a výběru Info uživatele se
informace následně přidá do zaznamenávaných klipů.
1 Pomocí softwaru Canon XF Utility uložte Info uživatele na SD kartu.
• Podrobnosti viz Správa profilů Info uživatele v Návodu k používání softwaru Canon XF Utility.
2 Vložte kartu do slotu pro SD kartu videokamery 3.
3 Vyberte Info uživatele [Setting/Nastavení].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [Setting/Nastavení]
4 Vyberte [SD Card/SD karta] a potom stiskněte SET.
5 Vyberte [User Memo/Info uživatele].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [User Memo/
Info uživatele]
6 Vyberte název požadovaného souboru Info uživatele a potom stiskněte SET.
• Na pravé straně obrazovky se zobrazí ikona Q.
• Pro zaznamenání klipů bez údaje Info uživatele vyberte [Off/Vypnuto].
POZNÁMKY
• Po nastavení údaje Info uživatele nevyjímejte během záznamu SD kartu. Pokud kartu vyjmete, Info uživatele
nebude do klipů přidáno.
• Info uživatele musíte nastavit před spuštěním záznamu, aby došlo k jeho přidání do klipů. Info uživatele přidané
do klipu nemůžete měnit pomocí videokamery, ale lze tak učinit pomocí aplikace Canon XF Utility.
• Pokud je k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2, informace Info uživatele se nezaznamená ani při
výběru souboru Info uživatele z SD karty.
Použití metadat
Zadání informací klapky o záznamu
Můžete zadat informace o scéně a záběru jako pomůcku pro pozdější identifikaci záznamu.
1 Vyberte [Scene/Scéna] nebo [Take/Záběr].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [Scene/Scéna]
nebo [Take/Záběr]
2 Vyberte [Change/Změnit] a stiskněte SET.
• Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované informace (scéna, max. 16 znaků; záběr,
max. 8 znaků) (A 27).
• Pro vymazání informací o scéně/záběru vyberte namísto toho [Reset].
109
Záznam informací GPS (Geotagging)
Záznam informací GPS (Geotagging)
110
Pokud je do zdířky USB videokamery připojen volitelný GPS přijímač GP-E2, zaznamenává videokamera
automaticky informace GPS (zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku) do každého
provedeného záznamu (klipy a fotografie). Pouze u fotografií jsou zaznamenány rovněž informace o datu a čase
UTC (coordinated universal time). Tyto informace GPS můžete později použít k organizaci a vyhledávání klipů
pomocí softwaru Canon XF Utility (A 151). V režimu
můžete zkontrolovat, jestli klip obsahuje informace
GPS, na obrazovce [Clip Info/Informace o klipu] (A 138).
Podrobnosti o připojení a konfiguraci přijímače najdete v Návodu k používání přijímače GP-E2.
Připojení GPS přijímače
Vypněte videokameru a přijímač. Připojte přijímač pomocí USB kabelu* ke zdířce USB videokamery.
Během záznamu umístěte přijímač do transportního pouzdra* a nasaďte jej na přídržný řemen videokamery
nebo jej přenášejte u sebe.
* Dodávaný s přijímačem.
Zdířka USB
Automatická úprava data a času podle údajů GPS
Můžete nastavit položku
> [B ! System Setup/Nastavení systému] > [GPS Auto Time/
Automatický čas GPS] na [On/Zapnuto] a nechat videokameru automaticky seřídit její nastavení data a času
podle informací přijatých ze signálu GPS. Datum a čas se automaticky aktualizuje v okamžiku, kdy se po
zapnutí videokamery podaří získat správný signál GPS.
• Když je aktivována automatika nastavení data a času, nastavení
> [B ! System Setup/
Nastavení systému] > [Time Zone/Časové pásmo] a [Date/Time/Datum/čas] nejsou dostupná.
•
•
•
•
DŮLEŽITÉ
V některých zemích a regionech může být použití GPS omezeno. Proto dbejte na to, abyste přijímač GPS
používali v souladu se zákony a předpisy země nebo regionu, v němž se nacházíte. Buďte zvláště opatrní při
cestování mimo vlastní zemi.
Buďte obezřetní při používání přijímače GPS na místech, kde je omezen provoz elektronických zařízení.
Informace GPS zaznamenané s klipy a fotografiemi mohou obsahovat data, která mohou ostatním umožnit
lokalizaci nebo identifikaci vaší osoby. Buďte opatrní při sdílení záznamů s informacemi GPS s ostatními nebo
při jejich umísťování na internet.
Neponechávejte GPS přijímač poblíž elektromagnetických polí, například v blízkosti silných magnetů a motorů.
POZNÁMKY
• Na stavové obrazovce [GPS Information Display/Zobrazení informací GPS] (A 203) můžete kontrolovat
aktuální informace GPS a sílu signálu ze satelitů.
• Můžete použít nastavení
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Displayed Units/
Zobrazené jednotky] pro změnu jednotek zobrazovaných na obrazovce mezi metry a stopami.
Záznam informací GPS (Geotagging)
• Po výměně napájecího akumulátoru nebo při prvním zapnutí videokamery po dlouhé době vypnutí bude trvat
příjem signálu GPS déle.
• Do blízkosti přijímače nepokládejte kabely připojené ke zdířce SDI nebo HDMI OUT, protože by mohlo dojít
k narušování signálu GPS.
• Informace GPS zaznamenané v klipech odpovídají poloze při zahájení záznamu.
• Videokamera není kompatibilní s digitálním kompasem přijímače GPS a funkcemi udávání polohy v časových
intervalech. Rovněž není dostupná volba [Set now/Nastavit nyní] pro nastavení [GPS Auto Time/
Automatický čas GPS].
111
Prohlížení záznamu
Prohlížení záznamu
Pokud pod přiřaditelné tlačítko předem přiřadíte volbu [Review Recording/Prohlížení záznamu], můžete prohlížet
celý poslední zaznamenaný klip nebo jeho část i při nastavení videokamery do režimu
.
112
Provozní režimy:
1 Nejprve přiřaďte pod přiřaditelné tlačítko volbu [Review Recording/Prohlížení záznamu] (A 117).
2 Pro nastavení délky prohlížení vyberte [Review Recording/Prohlížení záznamu].
> [B % System Setup/Nastavení systému] > [Review Recording/Prohlížení záznamu]
3 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
4 Po skončení záznamu klipu stiskněte přiřaditelné tlačítko.
• Poslední zaznamenaný klip se přehraje ve stanovené délce. V horní části obrazovky se zobrazí [Ð REVIEW/
Ð PROHLÍŽENÍ].
• Během prohlížení klipu není z vestavěného reproduktoru slyšet žádný zvuk, ale zvuk vystupuje ze zdířek
× (sluchátka), HDMI OUT a SDI.
• Pro skoky vpřed/zpět v klipu můžete použít joystick (A 135).
• Stisknutím tlačítka CANCEL zastavíte prohlížení klipu a vrátíte videokameru zpět do pohotovostního režimu
záznamu.
• Po přehrání klipu se videokamera vrátí do režimu pohotovostního režimu záznamu.
Volby
[Entire Clip/Celý klip]:
Umožňuje si prohlédnout celý klip.
[Last 4 sec/Poslední 4 s]: Umožňuje si prohlédnout pouze poslední 4 sekundy klipu.
POZNÁMKY
• Pokud dojde při záznamu klipu k přepnutí SD karet, videokamera přehraje klip z karty, na kterou se naposledy
zaznamenávalo.
Speciální režimy záznamu
Speciální režimy záznamu
Videokamera nabízí následující speciální režimy záznamu.
Záznam zpomaleného záběru: Tento režim umožňuje měnit rychlost snímání při filmování, a tím dosáhnout efektu
zpomaleného záběru při přehrávání.
Předtočení: Videokamera spustí záznam několik sekund před stisknutím tlačítka REC. Tato funkce je užitečná
zejména v situacích, kdy je obtížné předvídat začátek záznamu.
Provozní režimy:
Záznam zpomaleného záběru
Když je aktivován záznam zpomaleného záběru, zaznamenává videokamera s využitím rychlosti progresivního
snímání (rychlost snímání při filmování), která je odlišná od rychlosti snímání při přehrávání. Záznam klipu vyšší
rychlostí snímání než nastavení [Frame Rate/Rychlost snímání] způsobí efekt zpomaleného záběru při přehrávání
(až 1/5 původní rychlosti).
Zvuk se při aktivovaném záznamu zpomaleného záběru nezaznamenává. Rovněž maximální doba nahrávání
jednoho klipu je ekvivalentní přibližně 6 hodinám přehrávání.
Záznam zpomaleného záběru je k dispozici pouze u klipů XF-HEVC.
Dostupné rychlosti snímání při filmování a maximální doba nahrávání
Konfigurace videa
Rychlost snímání*
Rozlišení/Vzorkování barev
Rychlost snímání
při filmování
Přibližná maximální doba nahrávání jednoho klipu
119,88P
1 h 30 min
59,94P
3h
29,97P
23,98P
1920x1080, YCbCr 4:2:2, 10 bitů
50,00P
1 h 12 min
100,00P
25,00P
3h
1 h 30 min
* Pro klipy zaznamenané při nastavení rychlosti snímání na 23,98P je datový tok při přehrávání 35 Mb/s; u klipů zaznamenaných
ostatními rychlostmi snímání je 45 Mb/s.
1 Vyberte [Recording Mode/Režim záznamu].
[3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Recording Mode/Režim záznamu]
2 Vyberte [Slow Motion Recording/Záznam zpomaleného záběru] a potom stiskněte SET.
• Zobrazí se zpráva [The following settings were changed/Byla změněna následující nastavení].
Zkontrolujte automaticky provedené změny a stiskněte SET.
• V horní části obrazovky se zobrazí [SLOW STBY].
• Rychlost snímání při filmování se zobrazuje vedle nastavení rychlosti snímání (rychlost snímání při
přehrávání).
• Pokud je rychlost snímání při filmování nastavena na 119,88P, zobrazuje se jako „120“.
Rychlost snímání při filmování (snímků/s)
Nastavení [Frame Rate/Rychlost snímání] (rychlost snímání při přehrávání)
3 Záznam zahájíte stisknutím tlačítka REC.
• Rozsvítí se kontrolky snímání.
• [SLOW STBY] se během záznamu změní na [Ü SLOW REC].
113
Speciální režimy záznamu
4 Opětovným stisknutím tlačítka REC záznam zastavíte.
• Klip se zaznamenává v nastavené rychlosti snímání.
• Kontrolky snímání zhasnou a v horní části obrazovky se zobrazí [SLOW STBY].
114
5 Jakmile dokončíte záznam, vypněte speciální režim záznamu.
• Opakováním kroků 1 a 2 vyberte namísto toho [Normal Recording/Normální záznam].
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Záznam zpomaleného záběru nelze použít společně s předtočením.
Pokud je aktivován záznam zpomaleného záběru, volby [PQ] a [HLG] v souboru s uživatelským nastavením
obrazu ([Gamma] a [Preset/Přednastavení]) a jejich příslušné tabulky LUT nejsou dostupné.
V průběhu záznamu nelze měnit rychlost snímání při filmování.
Signál časového kódu nevystupuje ze zdířek SDI, HDMI OUT ani TIME CODE.
Dojde-li ke změně formátu videa nebo systémové frekvence, záznam zpomaleného záběru se zruší a rychlost
snímání při filmování je resetována na výchozí hodnotu.
Časový kód při aktivaci záznamu zpomaleného záběru:
- Režim časového kódu lze nastavit na [Regen./Obnova], resp. na [Preset/Přednastavení] s provozním
režimem [Rec Run/Spuštění při záznamu].
- Je-li provozní režim časového kódu nastaven na [Free Run/Volné spuštění], provozní režim časového kódu
se po aktivaci záznamu zpomaleného záběru automaticky změní na [Rec Run/Spuštění při záznamu].
- Když se speciální režim záznamu vypne, vrátí se provozní režim časového kódu do svého předchozího
nastavení.
Předtočení
Pokud je aktivováno předtočení, videokamera začne zaznamenávat nepřetržitě do dočasné paměti
(přibližně 3 sekundy), takže když stisknete tlačítko REC, bude klip obsahovat také několik sekund videa a zvuku,
které se zaznamenaly před stisknutím tlačítka.
1 Vyberte [Recording Mode/Režim záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Recording Mode/Režim záznamu]
2 Vyberte [Pre-Recording/Předtočení] a potom stiskněte SET.
• V horní části obrazovky se zobrazí [PRE REC STBY].
3 Záznam zahájíte stisknutím tlačítka REC.
• Rozsvítí se kontrolky snímání.
• [PRE REC STBY] se během záznamu změní na [Ü PRE REC].
4 Opětovným stisknutím tlačítka REC záznam zastavíte.
• Klip je zaznamenán. Zaznamenaný klip bude obsahovat několik sekund videa a zvuku, které byly
zaznamenány před stisknutím tlačítka REC.
• Kontrolky snímání zhasnou a v horní části obrazovky se zobrazí [PRE REC STBY].
5 Jakmile dokončíte záznam, vypněte speciální režim záznamu.
• Opakováním kroků 1 a 2 vyberte namísto toho [Normal Recording/Normální záznam].
POZNÁMKY
• Záznam zpomaleného záběru nelze použít společně s předtočením.
• Režim předtočení bude deaktivován rovněž při změně formátu videa nebo systémové frekvence.
Speciální režimy záznamu
• Časový kód při aktivaci předtočení:
- Časový kód klipu se spustí několik sekund před stisknutím tlačítka REC.
- Časový kód se zaznamená s provozním režimem nastaveným na [Free Run/Volné spuštění].
- Je-li režim časového kódu nastaven na [Regen./Obnova], resp. na [Preset/Přednastavení] s provozním
režimem [Rec Run/Spuštění při záznamu], po aktivaci předtočení se provozní režim časového kódu
automaticky změní na [Free Run/Volné spuštění].
- Když se speciální režim záznamu vypne, vrátí se provozní režim časového kódu do svého předchozího
nastavení.
115
Infračervený záznam
Infračervený záznam
116
Díky infračervenému režimu můžete zaznamenávat ve velmi tmavém prostředí s použití infračerveného světla.
Pomocí infračerveného světla videokamery můžete ještě více zjasnit záznam a vybrat barvu pro jasnější oblasti
v záběru (bílou nebo zelenou).
Provozní režimy:
1 Nastavte spínač INFRARED na ON.
• V levé spodní části obrazovky se zobrazí ; a =.
2 Barvu zvýraznění v infračerveném záběru můžete
změnit po výběru možnosti [IR Rec Color/
Barva IR záznamu].
> [v ( Camera Setup/Nastavení videokamery]
> [IR Rec Color/Barva IR záznamu]
3 Vyberte [White/Bílá] nebo [Green/Zelená] a potom
stiskněte SET.
4 Infračervené světlo zapnete volbou možnosti
[IR Light/IR světlo].
>[v ( Camera Setup/Nastavení videokamery] >
[IR Light/IR světlo]
5 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Když je infračervené světlo zapnuté, změní se = na
.
Volby
[Toggle/Přepnutí]:
Umožňuje zapnout a vypnout infračervené světlo prostřednictvím přiřaditelného
tlačítka. Nastavte předem přiřaditelné tlačítko (A 117) na [IR Light/IR světlo]
a stiskněte přiřaditelné tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí infračerveného světla.
[Always On/Vždy zapnuto]: Infračervené světlo je vždy zapnuto, když je videokamera v infračerveném režimu.
[Always Off/Vždy vypnuto]: Infračervené světlo je vždy vypnuto.
POZNÁMKY
• Při aktivaci infračerveného záznamu proběhnou následující změny.
- Videokamera se přepne na automatiku zisku a rychlosti závěrky, clona je pevně nastavena na plně
otevřenou hodnotu a filtr ND je vyřazen a nelze jej použít.
- Limit AGC, měření světla, posun AE a vyvážení bílé nelze použít.
- Když se videokamera přepne na infračervený režim, může se krátce aktivovat automatické zaostřování a
dojít k přeostření. Zkontrolujte správnost zaostření.
• Během používání zoomu nemusí automatické zaostřování pracovat správně, což závisí na daném
světelném zdroji.
• V infračerveném režimu je senzor videokamery podstatně citlivější na blízké infračervené záření. Je-li aktivován
infračervený záznam, nemiřte objektiv na silný zdroj světla nebo tepla. Pokud jsou v záběru takovéto zdroje
světla nebo tepla, doporučujeme před přepnutím videokamery do infračerveného režimu zastínit objektiv.
• Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [IR Rec Color/Barva IR záznamu] (A 117), můžete stisknutím tlačítka
měnit barvu jasných oblastí infračerveného záznamu.
4
Přizpůsobení
117
Přiřaditelná tlačítka
Videokamera nabízí množství tlačítek, jimž lze přiřadit různé funkce (přiřaditelná tlačítka). Často používané funkce
přiřazujte tlačítkům, která vám připadají nejvhodnější, a přizpůsobte si videokameru svým potřebám
a preferencím.
Na těle videokamery se nachází 14 přiřaditelných tlačítek. Volitelné dálkové ovládání RC-V100 nabízí další
4 přiřaditelná tlačítka, která lze použít v případě jeho připojení k videokameře. Názvy tlačítek vytištěné na
videokameře vedle přiřaditelných tlačítek 1 až 7 rovněž označují jejich výchozí funkce.
Provozní režimy:
Změna přiřazené funkce
1 Stiskněte tlačítko MENU a přidržte jej stisknuté, k tomu stiskněte přiřaditelné tlačítko, jehož funkci
chcete změnit.
• Zobrazí se seznam dostupných funkcí s aktuální funkcí přiřazenou ke zvýrazněnému tlačítku.
• Rovněž můžete vybrat nastavení menu v menu
> [ Assignable Buttons/Přiřaditelna tlačitka]
(strany ! a " pro přiřaditelná tlačítka 1 až 14 na videokameře; strana # pro přiřaditelná tlačítka na
ovladači RC-V100).
• Přiřaditelná tlačítka 8 až 13 nejsou dostupná v režimu
.
Přiřaditelná tlačítka
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadovanou funkci a potom stiskněte SET.
118
• Vybraná funkce se přiřadí k vybranému tlačítku.
• Pokud jste vybrali jednu z předvolených funkcí, zbývající postup není nutný. Pokud jste vybrali [User Setting/
Uživatelské nastavení], pokračujte v postupu registrace nastavení menu.
3 Procházením menu vyhledejte nastavení menu, které chcete zaregistrovat, a potom stiskněte SET.
• Vybrané nastavení menu se přiřadí k vybranému tlačítku. Uživatelem vybrané nastavení bude indikováno
ikonou
v menu [ Assignable Buttons/Přiřaditelná tlačítka].
4 Stisknutím přiřaditelného tlačítka použijete přiřazenou funkci, jak je popsáno v následující tabulce.
POZNÁMKY
• Na stavových obrazovkách [Assignable Buttons/Přiřaditelná tlačítka] (A 197) můžete zkontrolovat,
které funkce jsou přiřazeny jednotlivým přiřaditelným tlačítkům.
• Můžete resetovat pouze funkce přiřazené přiřaditelným tlačítkům, bez ovlivnění dalších nastavení videokamery,
a to pomocí funkce
> [B ! System Setup/Nastavení systému] > [Reset] > [Assignable Buttons/
Přiřaditelná tlačítka]. Všechna přiřaditelná tlačítka se vrátí na své výchozí funkce.
Přiřaditelné funkce
Funkce lze nastavovat samostatně v režimu
viz následující tabulka.
Název funkce
a v režimu
. Přiřaditelné funkce a dostupné režimy
A
Popis
[(NONE)/(ŽÁDNÁ)]
Není přiřazena žádná funkce – tlačítko je vypnuté.
Ü
Ü
[Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
Zapíná/vypíná stabilizaci obrazu.
Ü
–
[Powered IS/Zesílený IS]
Zapíná/vypíná Zesílený IS.
Ü
–
[Face AF/Automatické
zaostření obličeje]
Přepíná nastavení [Face AF/Automatické zaostření obličeje] mezi [Face Priority/
Priorita obličeje] a [Face Only/Pouze obličej].
Ü
–
[Face Det. & Tracking/
Detekce a sledování
obličeje]
Zapíná/vypíná detekci a sledování obličeje.
Ü
–
[Tracking/
Sledování objektu]
Zapíná/vypíná funkci sledování objektu.
Ü
–
81
[Focus Limit/
Limit zaostření]
Aplikuje/odstraňuje limit zaostření nastavený v menu.
Ü
–
82
[Focus Guide/
Průvodce zaostřováním]
Vypíná/zapíná funkci Průvodce zaostřováním s duálními pixely.
Ü
–
75
[Peaking: All/
Zvýraznění obrysů: Vše]
Zapíná a vypíná zvýraznění obrysů.
Ü
–
[Peaking: LCD/
Zvýraznění obrysů: LCD],
[Peaking: VF/Zvýraznění
Zapíná/vypíná zvýraznění obrysů na LCD obrazovce, v hledáčku a videovýstupu
obrysů: Hledáček],
ze zdířky SDI nebo HDMI OUT.
[Peaking: SDI/
Zvýraznění obrysů: SDI],
[Peaking: HDMI/
Zvýraznění obrysů: HDMI]
Ü
–
[Magn.: All/Zvětšení: Vše] Zapíná/vypíná zvětšení.
Ü
–
[Magn.: VF+LCD/
Zvětšení:
Hledáček+LCD],
[Magn.: SDI/HDMI/
Zvětšení: SDI/HDMI]
Ü
–
–
83
79
Zapíná/vypíná zvětšení obrazu na LCD obrazovce a v hledáčku (společně) a na
videovýstupu ze zdířky SDI nebo HDMI OUT.
76
76
Přiřaditelná tlačítka
Název funkce
A
Popis
[Digital Zoom/
Digitální zoom]
Zapíná/vypíná digitální zoom 300x.
Ü
–
[Tele-converter/
Telekonvertor]
Přepíná mezi volbami digitálního telekonvertoru v následujícím pořadí:
6x  3x  1,5x  Vypnuto.
Ü
–
[Push Auto Iris/
Dočasná automatická
irisová clona]
Videokamera nastavuje clonu automaticky pouze během podržení tohoto tlačítka
ve stisknuté poloze.
Ü
–
60
[ND +], [ND –]
Přepíná mezi nastaveními filtru ND ve stoupajícím (vyšší hustota) nebo klesajícím
(nižší hustota) pořadí.
Ü
–
58
[AE Shift +/Posun AE+],
[AE Shift –/Posun AE –]
Nastavuje cíl pro úpravu automatické expozice s jasnějším nebo tmavším
výsledkem.
Ü
–
61
[Backlight/Protisvětlo],
[Spotlight/
Bodové osvětlení]
Zapíná/vypíná volbu měření světla.
Ü
–
62
[IR Rec Color/
Barva IR záznamu]
Mění barvu jasných oblastí na infračervených záznamech mezi bílou a zelenou.
Ü
–
[IR Light/IR světlo]
Pouze při nastavení položky
> [v ( Camera Setup/Nastavení
videokamery] > [IR Light/IR světlo] na [Toggle/Přepínat] zapíná/vypíná
infračervené světlo videokamery.
Ü
–
[Zebra: All/Zebra: Vše]
Zapíná/vypíná vzory Zebra.
68
119
116
Ü
–
[Zebra: LCD], [Zebra: VF/
Zapíná/vypíná vzory Zebra na LCD obrazovce, v hledáčku a videovýstupu
Zebra: Hledáček], [Zebra:
ze zdířky SDI nebo HDMI OUT.
SDI], [Zebra: HDMI]
Ü
–
[WFM: All/WFM: Vše]
Zapíná/vypíná waveform monitor.
Ü
Ü
[WFM: LCD], [WFM: VF/
WFM: Hledáček], [WFM:
SDI], [WFM: HDMI]
Zapíná/vypíná waveform monitor na LCD obrazovce, v hledáčku a videovýstupu
ze zdířky SDI nebo HDMI OUT.
Ü
Ü
[LUT: All/LUT: Vše]
Zapíná/vypíná použití vybrané tabulky LUT.
Ü
–
[LUT: LCD], [LUT: VF/LUT:
Hledáček],
[LUT: SDI], [LUT: HDMI]
Zapíná/vypíná použití vybrané tabulky LUT na LCD obrazovce, v hledáčku
a na videovýstupu ze zdířky SDI nebo HDMI OUT.
Ü
–
[Set White Balance/
Nastavení vyvážení bílé]
Spouští kalibraci vyvážení bílé pro nastavení uživatelského vyvážení bílé.
Ü
–
67
[AWB Lock/
Blokování AWB]
Při použití automatického vyvážení bílé (AWB) blokuje aktuální nastavení
vyvážení bílé.
Ü
–
66
[¼ Daylight/Denní
světlo],
[É Tungsten/Žárovka],
[È Kelvin]
Mění vyvážení bílé podle příslušné volby.
Ü
–
66
[LCD Setup/
Nastavení LCD]
Otevírá menu [¢ ! Monitoring Setup/Nastavení monitorování].
Ü
Ü
[Viewfinder Setup/
Nastavení hledáčku]
Otevírá menu [¢ " Monitoring Setup/Nastavení monitorování].
Ü
Ü
[OSD Output: SDI/HDMI/
Výstup OSD: SDI/HDMI]
Zapíná/vypíná informace zobrazované na obrazovce videokamery na všech
videovýstupech současně.
[OSD Output: SDI/
Výstup OSD: SDI],
[OSD Output: HDMI/
Výstup OSD: HDMI]
Zapíná/vypíná informace zobrazované na videovýstupu ze zdířky SDI nebo
HDMI OUT.
Ü
Ü
146
[Display/Zobrazení]
Mění úroveň informací zobrazovaných na obrazovce.
Ü
Ü
47
[TL-U58], [WA-U58]
Přepíná nastavení položky [Conversion Lens/Konvertor] mezi příslušnou volbou
a volbou [Off/Vypnuto].
Ü
–
73
86
105
147
30
Přiřaditelná tlačítka
Název funkce
120
A
Popis
[Markers/Značky]
Zapíná/vypíná indikační značky.
Ü
–
85
[Color Bars/
Barevné pruhy]
Zapíná/vypíná barevné pruhy.
Ü
–
104
[Photo/Foto]*
Zaznamená fotografii.
Ü
–
179
[Review Recording/
Prohlížení záznamu]
Přehraje poslední klip zaznamenaný v režimu
Ü
–
112
[Time Code/Časový kód]
Otevírá menu [B # System Setup/Nastavení systému].
Ü
–
88
[Time Code Hold/
Pozastavení časového
kódu]*
Pozastavuje zobrazování časového kódu nebo jej obnovuje.
Ü
Ü
89
[Add Shot Mark/
Přidání značky záběru]
Přidává značku záběru do klipu.
Ü
Ü
107
[Add $ Mark/
Přidání znaménka $]
Přidává znaménko $ do klipu.
Ü
Ü
[Add % Mark/
Přidání znaménka %]
Přidává znaménko % do klipu.
Ü
Ü
[Headphones +/
Sluchátka +],
[Headphones –/
Sluchátka –]
Zvyšuje/snižuje hlasitost sluchátek.
Ü
Ü
136
[Monitor Channels/
Monitorovací kanály]
Přepíná výstup zvukových kanálů ze zdířky × (sluchátka) a vestavěného
reproduktoru.
Ü
Ü
150
[Audio Level Indicator/
Indikátor úrovně zvuku]
Zapíná/vypíná indikátor úrovně zvuku.
Ü
Ü
99
[FUNC]
Přejde do režimu přímého nastavení a replikuje funkci tlačítka FUNC
videokamery.
Ü
–
52
[Slow Motion Recording/
Záznam zpomaleného
záběru]
Zapíná/vypíná záznam zpomaleného záběru.
Ü
–
113
[Shutter/Závěrka]
Přejde do režimu přímého nastavení se zvýrazněnou hodnotou rychlosti závěrky,
připravenou ke změně.
Ü
–
55
[Gain/Zisk]
Přejde do režimu přímého nastavení se zvýrazněnou hodnotou zisku, připravenou
ke změně.
Ü
–
57
[White Balance/
Vyvážení bílé]
Přejde do režimu přímého nastavení se zvýrazněným režimem vyvážení bílé,
připraveným ke změně.
Ü
–
65
[Status/Stav]
Zobrazuje stavové obrazovky.
Ü
Ü
195
.
139
Ü
Ü
198
[Custom Picture/
Uživatelský obraz]
Otevře naposled otevřené vnořené menu [/ ! Custom Picture/
Uživatelský obraz].
Ü
–
121
[My Menu/Moje menu]
Otevře přizpůsobené menu [¥ ! My Menu/Moje menu].
Ü
–
26
[Initialize Media/
Inicializace média]
Otevře vnořené menu [Initialize Media/Inicializace média].
Ü
Ü
35
[
User Setting/
Uživatelské nastavení]*
Přizpůsobitelný slot. Přiřazuje tlačítku libovolné nastavení menu, které si chcete
zaregistrovat.
Ü
Ü
–
[Audio Status/Stav zvuku] Zobrazuje stavové obrazovky [Audio/Zvuk].
* Funkci lze použít pouze přiřazením pod přiřaditelné tlačítko.
POZNÁMKY
• Když je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na [PQ] nebo [HLG],
nemá stisknutí přiřaditelného tlačítka nastaveného na [Slow Motion Recording/Záznam zpomaleného záběru]
žádný účinek (tlačítko je zakázáno).
Uživatelské nastavení obrazu
Uživatelské nastavení obrazu
Videokamera umožňuje měnit mnoho nastavení (A 124), která ovlivňují různé aspekty produkovaného obrazu.
Všechna tato nastavení jsou jako sada spravována jako jediný soubor s uživatelským nastavením obrazu.
Po změně individuálních nastavení dle vašich preferencí můžete uložit až 20 souborů s uživatelským nastavením
obrazu (ve videokameře nebo na SD kartě) a později je načíst pro použití přesně stejných nastavení (A 123).
K ukládání a načítání souborů s uživatelským nastavením obrazu lze použít pouze SD kartu B.
POZNÁMKY
• Soubory s uživatelským nastavením obrazu jsou výhradně kompatibilní pouze pro použití s
videokamerami SF705.
Provozní režimy:
Výběr souborů s uživatelským nastavením obrazu
Vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu, pomocí něhož můžete aplikovat nastavení pro vytvářené
záznamy, nebo který chcete editovat, přejmenovat, chránit nebo přenést.
1 Vyberte [Select/Vybrat].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [File/Soubor] > [Select/Vybrat]
2 Vyberte požadovaný soubor a potom stiskněte SET.
• Vyberte jeden ze souborů s uživatelským nastavením obrazu uložený ve videokameře (C1 až C20).
Chcete-li použít nastavení souboru s uživatelským nastavením obrazu uloženého na kartě, zkopírujte
předem soubor do videokamery (A 123).
• Po zavření menu se nastavení vybraného souboru s uživatelským nastavením obrazu použijí.
• V levé části obrazu se zobrazí ikona platného nastavení [Gamma]. Pokud byla aktivována podrobná
nastavení (položka
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Activate Other Settings/
Aktivovat ostatní nastavení] nastavena na [On/Zapnuto]), zobrazí se v levé části obrazovky ikona
.
POZNÁMKY
• Změny uživatelských nastavení obrazu s použitím volitelného dálkového ovládání RC-V100
- Po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete stisknutím tlačítka
CUSTOM PICT. na dálkovém ovladači otevřít menu [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz].
- Pokud je na videokameře vybrán soubor s uživatelským nastavením obrazu, nelze pomocí dálkového
ovladače měnit nastavení související s uživatelským obrazem.
- Změnou nastavení souvisejících s uživatelským nastavením obrazu použitím dálkového ovládání dojde ke
změně nastavení registrovaného pod aktuálně vybraným souborem s uživatelským nastavením obrazu.
Chcete-li zachovat důležitý soubor s uživatelským nastavením obrazu, zkopírujte jej předtím na SD kartu
nebo předem vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu, jehož změna vám nebude vadit.
Úprava nastavení souboru s uživatelským nastavením obrazu
1 Vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu (A 121).
2 Vypněte předvolené nastavení barev.
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Preset/Přednastavení] > [Off/Vypnuto]
3 Je-li třeba, změňte křivku gamma, barevný prostor a/nebo barevnou matici (A 124).
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Gamma], [Color Space/Barevný prostor],
[Color Matrix/Barevná matice]
121
Uživatelské nastavení obrazu
4 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte SET.
5 Chcete-li změnit podrobná nastavení uživatelského obrazu, aktivujte podrobná nastavení
uživatelského obrazu.
122
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Activate Other Settings/Aktivovat ostatní nastavení]
> [On/Zapnuto]
6 Otevřete vnořené menu [Other Settings/Ostatní nastavení].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Other Settings/Ostatní nastavení]
7 Vyberte nastavení uživatelského obrazu a potom stiskněte SET.
8 Změňte nastavení na požadovanou úroveň a potom stiskněte SET.
• Podrobnosti k různým nastavením viz Dostupná nastavení uživatelského obrazu (A 125).
• V případě potřeby zopakujte kroky 7 a 8 u dalších nastavení.
• Po zavření menu se použije nové uživatelské nastavení obrazu.
Resetování souborů s uživatelským nastavením obrazu
1 Vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu (A 121).
2 Vyberte [Reset].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [File/Soubor] > [Reset]
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
Přejmenování souborů s uživatelským nastavením obrazu
1 Vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu (A 121).
2 Vyberte [Rename/Přejmenovat].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [File/Soubor] > [Rename/Přejmenovat]
3 Vyberte [Input/Vstup] a potom stiskněte SET.
• Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název souboru (v délce max. 8 znaků) (A 27).
Ochrana souborů s uživatelským nastavením obrazu
Ochráněním souboru s uživatelským nastavením obrazu zabráníte nechtěné změně jeho obsahu.
1 Vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu (A 121).
2 Vyberte [Protect/Ochrana].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [File/Soubor] > [Protect/Ochrana]
3 Vyberte [Protect/Ochrana] a potom stiskněte SET.
• Na obrazovce výběru souboru s uživatelským nastavením obrazu se zobrazí vedle názvu souboru i.
• Chcete-li odebrat nastavení ochrany, vyberte místo toho [Unprotect/Zrušení ochrany].
Uživatelské nastavení obrazu
Kopírování souborů s uživatelským nastavením obrazu
Soubory s uživatelským nastavením obrazu můžete přenášet mezi videokamerou a SD kartou B.
Kopírování souboru z videokamery na SD kartu B
1 Vložte kartu do slotu pro SD kartu B videokamery.
2 Vyberte soubor s uživatelským nastavením obrazu (A 121).
3 Vyberte [Copy to SD Card B/Kopírovat na SD kartu B].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [File/Soubor] > [Copy to SD Card B/
Kopírovat na SD kartu B]
4 Vyberte cílový soubor a potom stiskněte SET.
• Vyberte existující soubor s uživatelským nastavením obrazu pro přepsání nebo vyberte [New File/
Nový soubor] pro uložení nastavení ve formě nového souboru s uživatelským nastavením obrazu na kartu.
5 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Soubor na SD kartě B bude přepsán nebo se na kartě vytvoří nový soubor.
6 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Nahrazení souboru ve videokameře souborem na SD kartě B
1 Vložte kartu s požadovaným souborem s uživatelským nastavením obrazu do slotu pro SD kartu B videokamery.
2 Vyberte nechráněný soubor s uživatelským nastavením obrazu, který si přejete nahradit (A 121).
3 Vyberte [Load from SD Card B/Načíst z SD karty B].
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [File/Soubor] > [Load from SD Card B/
Načíst z SD karty B]
4 Vyberte soubor s nastaveními, který si přejete replikovat, a potom stiskněte SET.
5 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Soubor ve videokameře bude přepsán souborem na SD kartě B.
6 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Vložení souboru s uživatelským nastavením obrazu do klipů
Po úpravě různých nastavení můžete zaznamenat použitý soubor s uživatelským nastavením obrazu společně
s metadaty klipu. Pokud je klip opatřen vloženým souborem s uživatelským nastavením obrazu,
můžete zkontrolovat nastavení použitá k záznamu klipu na obrazovce [Clip Info/Informace o klipu] (A 138).
1 Vyberte [Add / File/Přidat soubor /].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [Add / File/
Přidat soubor /]
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
• Pokud je vybrána volba [Off/Vypnuto], soubor s uživatelským nastavením obrazu se s klipy nezaznamenává.
123
Uživatelské nastavení obrazu
Dostupná uživatelská nastavení obrazu
Menu [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz]
124
Položky menu
Možnosti nastavení a další informace
[Preset/Přednastavení]
Klipy XF-HEVC:
[Normal1 : BT.709/Normální 1: BT.709], [Normal1 : BT.2020/Normální 1: BT.2020], [Wide DR :
BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709], [Wide DR : BT.2020/Široký dynamický rozsah: BT.2020],
[PQ : BT.2020], [HLG : BT.2020], [Canon Log 3 : BT.2020], [Canon Log 3 : BT.709], [Off/Vypnuto]
Klipy XF-AVC:
[Normal1 : BT.709/Normální 1: BT.709], [Wide DR : BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709],
[Canon Log 3 : BT.709], [Off/Vypnuto]
Videokamera nabízí množství předvolených nastavení barev (kombinace barevného prostoru, křivky
gamma a barevné matice). Podrobné informace naleznete v části Preset Color Settings/Předvolená
nastavení barev (A 63).
[Off/Vypnuto]: Toto nastavení vyberte, když chcete nastavit různé kombinace uživatelských nastavení
obrazu s níže popsaným individuálním uživatelským nastavením obrazu.
[Gamma]
Normal 1
Normal 2/3/4
[Normal 1 (Standard)/Normální 1 (Standardní)], [Normal 2 (x4.0)]/Normální 2 (x4), [Normal 3
(BT.709)/Normální 3 (BT.709)], [Normal 4 (x5.0)/Normální 4 (x5)], [Wide DR/Široký dynamický
rozsah], [PQ]*, [HLG]*, [Canon Log 3]
Výstup
* Dostupné pouze u klipů XF-HEVC.
Normal 4
Normal 3
Normal 1/2
Výstup
Vstup
Canon Log 3
Wide DR
Normal1
Výstup
Vstup
HLG
PQ
Wide DR
Normal1
Vstup
[Color Space/Barevný prostor]
Mění celkový vzhled obrazu.
[Normal 1 (Standard)/Normální 1 (standardní)]: Standardní obraz pro přehrávání na televizních
monitorech.
[Normal 2 (×4.0)/Normální 2 (×4)]: Nastavení vhodné pro přehrávání na televizních monitorech.
Produkuje jasnější světla (jasná místa obrazu) než nastavení [Normal 1 (Standard)/Normální 1
(Standardní)].
[Normal 3 (BT.709)/Normální 3 (BT.709)]: Nastavení vhodné pro přehrávání na televizních monitorech.
Produkuje věrnější černou gradaci ve stínech (tmavá místa obrazu) než nastavení [Normal 2
(x4.0)/Normální 2 (x4)].
[Normal 4 (x5.0)/Normální 4 (x5)]: Nastavení vhodné pro přehrávání na televizních monitorech.
Produkuje ještě lepší černou gradaci ve stínech (tmavá místa obrazu) než nastavení [Normal 3
(BT.709)/Normální 3 (BT.709)].
[Wide DR/Široký dynamický rozsah]: Křivka gamma s velmi širokým dynamickým rozsahem.
Optimalizovaná pro přehrávání na televizních monitorech.
[PQ]: Křivka gamma HDR (vysoký dynamický rozsah) vyhovující standardu PQ definovaném ITU-R
BT.2100.
[HLG]: Křivka gamma HDR (vysoký dynamický rozsah) vyhovující standardu HLG definovaném ITU-R
BT.2100.
[Canon Log 3]: Logaritmická křivka gamma vyžadující zpracování obrazu při postprodukci.
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020], [BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Určuje barevný prostor obrazu pouze u klipů XF-HEVC. U klipů XF-AVC je barevný prostor nastaven
na BT.709 a toto nastavení není dostupné.
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]: Barevný prostor splňující standardy ITU-R BT.2020, které definují
parametry pro televizory UHD (4K/8K).
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]: Standardní barevný prostor, který je kompatibilní se specifikacemi
sRGB.
Uživatelské nastavení obrazu
Položky menu
[Color Matrix/Barevná matice]
Možnosti nastavení a další informace
[Video], [Neutral/Neutrální]
Barevná matice ovlivňuje celkovou barevnou tonalitu obrazu.
[Video]: Reprodukuje barvy videokamery EOS C300/EOS C500 bez použitého uživatelského
nastavení obrazu.
[Neutral/Neutrální]: Reprodukuje neutrální barvy.
[HLG Color/Barva HLG]
[BT.2100], [Vivid/Živé]
Mění kvalitu reprodukce barev při použití hybridní logaritmické křivky gamma (HLG). Toto nastavení je
dostupné pouze při nastavení [Gamma] na [HLG].
[BT.2100]: Reprodukce barev podle specifikace ITU-R BT.2100.
[Vivid/Živé]: Reprodukce sytějších barev podle „tradičních barev“ standardu ITU-R BT.2390.
[Activate Other Settings/
Aktivace ostatních nastavení]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Chcete-li umožnit úpravy podrobných nastavení uživatelského obrazu popsaných v následující
tabulce, vyberte volbu [On/Zapnuto].
[/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Other Settings/Ostatní nastavení] Submenu
(Detailed Settings)/Vnořené menu (Podrobná nastavení)
Položky menu
Možnosti nastavení a další informace
[Black/Černá]*
[Master Pedestal/Hlavní úroveň
černé]
–50 až 50 (±0)
Zvyšuje nebo snižuje úroveň černé. Vyšší nastavení zesvětluje tmavé oblasti, ale snižuje kontrast.
Při nastavení [Gamma] na [Canon Log 3] toto nastavení není dostupné.
[Master Black Red/Korekce černých –50 až 50 (±0)
oblastí – červená],
Tato nastavení korigují barevné závoje v černých odstínech. Při nastavení [Gamma] na [Canon Log 3]
[Master Black Blue/Korekce černých tato nastavení nejsou dostupná.
oblastí – modrá]
[Black Gamma/Gamma černé]*
[Level/Úroveň]
–50 až 50 (±0)
[Range/Rozsah], [Point/Bod]
–20 až 50 (±0)
Výstup
[Point/Bod]
[Level/
Úroveň]
[Range/
Rozsah]
Vstup
Tato nastavení řídí dolní část křivky gamma (tmavé oblasti obrazu). Při nastavení [Gamma] na
[Wide DR/Široký dynamický rozsah], [PQ], [HLG] nebo [Canon Log 3] tato nastavení nejsou dostupná.
[Level/Úroveň]: Zvyšuje nebo snižuje dolní část křivky gamma.
[Range/Rozsah]: Vybírá rozsah nastavení od vybraného místa [Point/Bod].
[Point/Bod]: Určuje tvar dolní části křivky gamma.
[Low Key Satur./
Saturace tmavého obrazu]*
[Activate/Aktivace]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Chcete-li povolit nastavení barevné saturace v tmavých oblastech pomocí nastavení [Level/Úroveň],
vyberte nastavení [On/Zapnuto].
[Level/Úroveň]
–50 až 50 (±0)
Určuje, jak jsou saturovány barvy v tmavých oblastech.
125
Uživatelské nastavení obrazu
Položky menu
Možnosti nastavení a další informace
[Knee/Ohyb]*
[Activate/Aktivace]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Chcete-li povolit nastavení bodu ohybu pomocí následujících nastavení, použijte volbu [On/Zapnuto].
Při nastavení [Gamma] na [Wide DR/Široký dynamický rozsah], [PQ], [HLG] nebo [Canon Log 3] není
nastavení [Knee/Ohyb] dostupné.
126
[Automatic/Automatika]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Chcete-li povolit automatické nastavení položky [Knee/Ohyb], nastavte tuto položku na [On/Zapnuto].
[Slope/Sklon]
–35 až 50 (±0)
[Point/Bod]
50 až 109 (95)
[Saturation/Saturace]
–10 až 10 (±0)
Výstup
[Slope/Sklon]
Vstup
Výstup
[Point/Bod]
Tato nastavení řídí horní část křivky gamma (světlé části obrazu). Stlačením světlých míst můžete
zabránit přeexponování určitých částí obrazu.
[Slope/Sklon]: Určuje sklon křivky gamma nad bodem ohybu.
[Point/Bod]: Určuje bod ohybu křivky gamma.
[Saturation/Saturace]: Upravuje barevnou saturaci v jasných oblastech.
Vstup
[Sharpness/Ostrost]*
[Level/Úroveň]
–10 až 50 (±0)
Nastavuje úroveň ostrosti výstupního videosignálu a zaznamenaného signálu.
[Detail Frequency/Frekvence detailů] –8 až 8 (±0)
Nastavuje středovou frekvenci horizontální ostrosti. Vyšší hodnota zvyšuje frekvenci, což ve svém
důsledku zvyšuje ostrost.
[Coring Level/Úroveň odstranění
šumu]
–30 až 50 (±0)
[HV Detail Bal./Vyvážení
vodorovných a svislých detailů]
–8 až 8 (±0)
[Limit]
–50 až 50 (±0)
Nastavuje úroveň korekce artefaktů způsobených vysokou úrovní ostrosti (odstranění šumu).
Vyšší hodnoty zabraňují aplikaci ostrosti u miniaturních detailů, což vede k nižšímu šumu.
Upravuje poměr mezi vodorovnými a svislými detaily. Vyšší hodnoty zvýrazňují svislé detaily,
nižší hodnoty zvýrazňují vodorovné detaily.
Omezuje úroveň aplikace ostrosti.
Uživatelské nastavení obrazu
Položky menu
Možnosti nastavení a další informace
[Noise Reduction/Redukce šumu]*
[Level/Úroveň]
[Automatic/Automatika],1 (nejnižší úroveň) až 12 (nejvyšší úroveň), [Off/Vypnuto]
Redukuje míru šumu viditelného v obraze.
[Skin Detail/Detail pleti]*
[Effect Level/Úroveň efektu]
[High/Vysoká], [Middle/Střední], [Low/Nízká], [Off/Vypnuto]
[Hue/Barevný tón]
–16 až 16 (±0)
[Chroma/Chromatičnost],
[Area/Oblast], [Y Level/Úroveň Y]
0 až 31 (16)
Videokamera aplikuje změkčovací filtr na oblasti v obraze s tóny pleti, aby tak dosáhla příjemnějšího
vzhledu. Změnou těchto nastavení můžete určit, jaké oblasti budou jako tóny pleti detekovány.
Nad oblastmi obrazu, které jsou detekovány jako oblasti s tóny pleti, se bude na obrazovce
zobrazovat vzor Zebra.
[Effect Level/Úroveň efektu]: Upravuje úroveň filtru.
[Hue/Barevný tón]: Upravuje barevný tón pro detekci tónů pleti.
[Chroma/Chromatičnost]: Upravuje barevnou saturaci pro detekci tónů pleti.
[Area/Oblast]: Upravuje barevný rozsah pro detekci tónů pleti.
[Y Level/Úroveň Y]: Upravuje jas pro detekci tónů pleti.
[White Balance/Vyvážení bílé]*
[R Gain/Zisk R], [B Gain/Zisk B]
–50 až 50 (±0)
Tato nastavení upravují úroveň vyvážení bílé v rámci celého obrazu změnou intenzity červených tónů
([R gain/Zisk R]) a modrých tónů ([B Gain/Zisk B]).
[Color Matrix Tuning/Ladění barevné matice]*
[Gain/Zisk]
–50 až 50 (±0)
[Phase/Fáze]
–18 až 18 (±0)
Tato nastavení upravují intenzitu barev ([Gain/Zisk]) a barevnou fázi ([Phase/Fáze]) barevné matice
a ovlivňují barevné tóny celého obrazu.
[R-G], [R-B], [G-R], [G-B],
[B-R], [B-G]
–50 až 50 (±0)
Každá matice mění zbarvení obrazu v níže uvedených barevných gradacích a ovlivňuje pouze
barevné tóny celého obrazu.
[R-G]: azurová/zelená a červená/purpurová; [R-B]: azurová/modrá a červená/žlutá;
[G-R]: purpurová/červená a zelená/azurová; [G-B]: purpurová/modrá a zelená/žlutá;
[B-R]: žlutá/červená a modrá/azurová; [B-G]: žlutá/zelená a modrá/purpurová.
[Color Correction/Korekce barev]*
[Select Area/Výběr oblasti]
[Area A&B/Oblast A a B], [Area B/Oblast B], [Area A/Oblast A], [Off/Vypnuto]
Videokamera detekuje oblasti s charakteristikami určité barvy (barevnou fází, chromatičností, oblastí
a úrovní Y) a při záznamu je koriguje. Můžete nastavit korekci barev pro až dvě různé oblasti (A a B)
a použít korekci barev na jednu z nich ([Area A/Oblast A] nebo [Area B/Oblast B]) nebo na obě
([Area A&B/Oblast A a B]). S aktivovanou korekcí barev se zobrazí vzor Zebra na obrazovce nad
oblastmi obrazu detekovanými jako oblasti s charakteristikami specifikovanými pro oblast A nebo B.
[Area A Setting Phase/
Nastavení fáze pro oblast A],
[Area B Setting Phase/
Nastavení fáze pro oblast B],
0 až 31 (0)
Tato nastavení určují barevnou fázi korigované oblasti (A nebo B).
127
Uživatelské nastavení obrazu
Položky menu
128
Možnosti nastavení a další informace
[Area A Setting Chroma/Nastavení
chromatičnosti pro oblast A],
[Area A Setting Area/
Nastavení fáze pro oblast A],
[Area A Setting Y Level/
Nastavení úrovně Y pro oblast A],
[Area B Setting Chroma/Nastavení
chromatičnosti pro oblast B],
[Area B Setting Area/
Nastavení oblasti B],
[Area B Setting Y Level/
Nastavení úrovně Y pro oblast B],
0 až 31 (16)
[Area A Revision Level/
Úroveň revize pro oblast A],
[Area B Revision Level/
Úroveň revize pro oblast B]
–50 až 50 (±0)
[Area A Revision Phase/
Fáze revize pro oblast A],
[Area B Revision Phase/
Fáze revize pro oblast B],
–18 až 18 (±0)
Tato nastavení určují následující barevné charakteristiky korigované oblasti (A nebo B).
[Area A Setting Chroma/Nastavení chromatičnosti pro oblast A], [Area B Setting Chroma/Nastavení
chromatičnosti pro oblast B]: Barevná saturace.
[Area A Setting Area/Nastavení oblasti A], [Area B Setting Area/Nastavení oblasti B]: Barevný rozsah.
[Area A Setting Y Level/Nastavení úrovně Y pro oblast A], [Area B Setting Y Level/Nastavení úrovně Y
pro oblast B]: Jas.
Tato nastavení upravují úroveň korekce aplikované na barevnou saturaci v korigované oblasti
(A nebo B).
Tato nastavení upravují úroveň korekce aplikované na barevnou fázi v korigované oblasti (A nebo B).
[Other Functions/Ostatní funkce]*
[Over 100%/Nad 100 %]
[Through/Propuštění], [Press/Komprese], [Clip/Oříznutí]
Určuje, jakým způsobem videokamera zpracovává videosignály překračující 100 %.
Při nastavení [Gamma] na [PQ], [HLG] nebo [Canon Log 3] toto nastavení není dostupné.
[Through/Propuštění]: Ponechá signál beze změny.
[Clip/Oříznutí]: Oříznutí signálu na 100 %.
[Press/Komprese]: Komprese signálu ze 108 % dolů na úrovně 100 %.
* Nastavení nedostupná při aktivaci infračerveného záznamu.
POZNÁMKY
• Pokud je povolena úprava podrobného nastavení souboru s uživatelským nastavením obrazu (položka
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Activate Other Settings/Aktivace ostatních nastavení]
nastavena na [On/Zapnuto]), lze v případě připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře
měnit následující uživatelská nastavení obrazu pomocí tlačítek a voličů na dálkovém ovladači.
- [Other Settings/Ostatní nastavení] > [Black/Černá] > [Master Pedestal/Hlavní úroveň černé], [Master
Black Red/Korekce černých oblastí – červená], [Master Black Blue/Korekce černých oblastí – modrá]
- [Other Settings/Ostatní nastavení] > [Black Gamma/Gamma černé] > [Level/Úroveň]
- [Other Settings/Ostatní nastavení] > [Knee/Ohyb] > [Automatic/Automatika], [Slope/Sklon], [Point/Bod]
(pouze při nastavení položky [Knee/Ohyb] > [Activate/Aktivace] na [On/Zapnuto])
- [Other Settings/Ostatní nastavení] > [Sharpness/Ostrost] > [Level/Úroveň]
- [Other Settings/Ostatní nastavení] > [White Balance/Vyvážení bílé] > [R Gain/Zisk R], [B Gain/Zisk B]
Uložení a načtení nastavení videokamery
Uložení a načtení nastavení videokamery
Po úpravě nastavení v různých menu můžete uložit tato nastavení ve videokameře nebo na SD kartě. K ukládání
a načítání souborů nastavení videokamery lze použít pouze SD kartu B. Tato nastavení můžete později načíst
nebo vyvolat v jiné videokameře XF705, abyste ji mohli používat přesně stejným způsobem.
Provozní režimy:
Uložení nastavení videokamery
1 Chcete-li uložit nastavení videokamery na SD kartu, vložte kartu do slotu pro SD kartu B videokamery.
2 Vyberte [Save/Uložit].
[B ! System Setup/Nastavení systému] > [Transfer Menu/Menu přenosu//] > [Save/Uložit]
3 Vyberte [To Camera/Do videokamery] nebo [To SD Card B/Na SD kartu B] a potom stiskněte SET.
4 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Nastavení menu videokamery bude uloženo do vybraného cílového místa. Pokud byla nastavení menu
již dříve uložena, starý soubor bude přepsán aktuálním souborem s nastavením menu.
5 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Načtení nastavení videokamery
1 Pro načtení menu nastavení z karty vložte kartu s požadovaným souborem nastavení videokamery
do slotu pro SD kartu B videokamery.
2 Vyberte [Load/Načíst].
[B ! System Setup/Nastavení systému] > [Transfer Menu/Menu přenosu//] > [Load/Načíst]
3 Vyberte [From Camera/Z videokamery] nebo [From SD Card B/Z SD karty B] a potom stiskněte SET.
4 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Nastavení menu videokamery bude nahrazeno nastavením uloženým na vybraném zdroji. Poté obrazovka
na chvíli zčerná a videokamera se restartuje.
POZNÁMKY
• Následující nastavení menu a libovolná hesla, která byla nastavena uživatelem, nejsou pomocí této
operace uložena.
>[v ' Camera Setup/Nastavení videokamery] > [Color Bars/Barevné pruhy]
>[3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata] > [User Memo/Info
uživatele]
>[A ! Assistance Functions/Asistenční funkce] > [Magn.: VF+LCD/Zvětšení: Hledáček+LCD]
a [Magn.: SDI/HDMI]
>[7 ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Network Functions/Síťové funkce]
- Šifrovací klíče/hesla pod
>[7 ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Connection Settings/
Nastavení připojení]
- Hesla Browser Remote pod
>[7 ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Browser Remote
Settings/Nastavení Browser Remote] > [Full: Password/Úplný: Heslo], [Camera: Password/Videokamera:
Heslo] a [Meta: Password/Metadata: Heslo]
- Heslo pod
>[7 ! Network Settings/Nastavení sítě] > [FTP Transfer Settings/
Nastavení přenosu FPT] > [FTP: Password/FTP: Heslo]
• Pokud jsou nastavení menu načtena pomocí této operace, budou nahrazeny i chráněné soubory
s uživatelským nastavením obrazu ve videokameře.
• Soubory nastavení videokamery jsou výhradně kompatibilní s videokamerami XF705.
129
Uložení a načtení nastavení videokamery
130
5
Přehrávání
131
Přehrávání
Tato část popisuje přehrávání záznamů pomocí videokamery. Podrobnosti k přehrávání záznamů za použití
externího monitoru viz Připojení k externímu monitoru (A 145).
Provozní režimy:
Indexové zobrazení klipu
Když nastavíte videokameru do režimu
, zobrazí se
indexové zobrazení. Z indexového zobrazení můžete přistupovat
k různým funkcím přehrávání.
Pokud vybraná SD karta obsahuje klipy zaznamenané jinou
systémovou frekvencí než je aktuálně používána videokamerou,
nebudete mocí klipy přehrávat. V takovém případě změňte
systémovou frekvenci videokamery (A 50), aby odpovídala
záznamům na kartě.
Nastavte videokameru do režimu
(A 22).
• Zobrazí se obrazovka indexového zobrazení klipu. Typ zobrazeného indexového zobrazení závisí na aktuálně
vybraném formátu záznamu, ale můžete změnit indexové zobrazení (A 132).
Přehrávání
8
9
10
11
12
1
2
3
4
132
13
5
14
15
6
7
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
17
Blokování tlačítek (A 43)
Značka záběru (A 107, 141)
Znaménko $ / znaménko % (A 107, 139)
Oranžový výběrový rámeček
Vložený soubor s uživatelským nastavením
obrazu (A 123)
Identifikace klipu (index videokamery, číslo svitku
a číslo klipu) (A 48)
Datum a čas záznamu
Miniatura klipu
SD karta (aktuálně vybraná karta se zobrazuje bíle)
18
10 Aktuálně zobrazené indexové zobrazení (A 132)
11 Síťové připojení (A 160) /
FTP přenos (A 177)
12 Číslo klipu / celkový počet klipů
13 Datum záznamu (pouze měsíc a den) a čas
14 Počáteční časový kód klipu
15 Trvání klipu
16 Záznam zpomaleného záběru1 (A 113)
17 Vzorkování barev a rozlišení (A 51)
18 Rychlost snímání2 (A 50)
Pouze klipy XF-HEVC.
U klipů zaznamenaných s využitím záznamu zpomaleného záběru se zobrazí rychlost snímání při filmování a rychlost snímání
při přehrávání.
Přepínání SD karet
Pokud oba sloty obsahují kartu, stiskněte pro přehrání záznamu
z druhé karty tlačítko SLOT SELECT.
Přepnutí indexových zobrazení
Zobrazené indexové zobrazení v případě přepnutí do režimu
závisí
na aktuálních nastaveních záznamu. Pro přehrání klipů zaznamenaných
v jiném formátu nebo fotografií změňte indexové zobrazení.
[XF-HEVC Index/Index XF-HEVC]:
Indexové zobrazení klipů XF-HEVC zaznamenaných
na vybranou kartu.
[XF-AVC Index/Index XF-AVC]:
Indexové zobrazení klipů XF-AVC zaznamenaných
na vybranou kartu.
[Photo Index/Indexové zobrazení fotografií]:
Indexové zobrazení fotografií zaznamenaných na SD kartu B (pouze).
Přehrávání
1 Stiskněte tlačítko INDEX.
• Zobrazí se menu výběru z indexového zobrazení.
2 Vyberte požadované indexové zobrazení a potom stiskněte SET.
• Zobrazí se obrazovka vybraného indexového zobrazení.
• Pokud místo toho vyberete [Cancel/Zrušit], operaci zrušíte.
Přehrávání klipů
Poté, co vyberete z indexového zobrazení klip, který chcete přehrát,
můžete ovládat přehrávání pomocí tlačítek na videokameře nebo
joysticku a průvodce pro joystick na obrazovce (A 135).
Rovněž můžete použít dodávaný bezdrátový ovladač.
1 Přemístěte oranžový výběrový rámeček na klip, který chcete
přehrát.
2 Stisknutím tlačítka Ò zahajte přehrávání.
• Přehrávání se spustí.
• Opětovným stisknutím tlačítka Ò nebo stisknutím SET
pozastavíte/obnovíte přehrávání.
• Když vybraný klip skončí, přehrávání automaticky pokračuje
dalším klipem. Po skončení posledního klipu na indexové
obrazovce se přehrávání pozastaví.
• Stisknutím tlačítka Ñ zastavte přehrávání a vraťte se na indexové zobrazení.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťovou kartu, ke které se přistupuje, a nevyjímejte paměťovou kartu.
POZNÁMKY
• Mezi klipy můžete zaznamenat krátká přerušení přehrávání videa nebo zvuku.
• V závislosti na klipu může videokamera interně upravit některá nastavení pro zobrazení vhodnějšího obrazu
na LCD obrazovce a v hledáčku.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na jinou hodnotu než
[Canon Log 3], videokamera bude produkovat obraz blížící se vzhledu videa zobrazeného na správně
nakonfigurovaném kompatibilním monitoru.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na [Canon Log 3],
videokamera bude produkovat barvy blížící se vzhledu barevného prostoru BT.709, a to bez ohledu na
barevný prostor použitý pro záznam.
133
Přehrávání
Informace zobrazované na obrazovce
5
134
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
Blokování tlačítek (A 43)
Činnost ventilátoru (A 49) a varování vysoké
teploty (A 206)
Pomocník k joysticku (A 135)
Nastavení intervalu skoku (A 135)
Zbývající úroveň nabití akumulátoru (A 45)
Síťové připojení (A 160) /
FTP přenos (A 177)
SD karta
Přehrávání
Ð PLAY
Přehrávání
Ý PAUSE
Pozastavení
Ô/Ó
Zpětné přehrávání po jednotlivých
snímcích/přehrávání po
jednotlivých snímcích
F FWD x5 × Zrychlené přehrávání
Ø F REV x5 Zrychlené přehrávání zpět
30 s ×,
Skok vpřed o 30 s nebo o 10 %
klipu
10 % ×
Ø 10 s,
Ø 10 %
1
2
3
4
26
20
21
9 Rychlost snímání1 (A 50)
10 Vložený soubor s uživatelským nastavením
obrazu (A 123)
11 Znaménko $ /znaménko % (A 107, 139)
12 Časový kód (A 88)
13 Číslo klipu / celkový počet klipů
14 Vzorkování barev (A 51)
15 Rozlišení (A 51)
16 Formát videa (A 50)
17 Výstup informací zobrazovaných na obrazovce
(A 146)
18 Bezdrátový ovladač zakázán (A 38)
19 Indikátor úrovně zvuku2
20 Výstupní kanály zvuku (A 150)
21 Hlasitost sluchátek (A 136)
22 Rychlost závěrky3 (A 53)
23 Zisk3 (A 56)
24 Clonové číslo3 (A 59)
25 Kód User Bit (A 91)
26 Datum a čas záznamu4
Skok zpět o 10 s nebo o 10 %
klipu
U klipů zaznamenaných pomocí záznamu zpomaleného záběru se zobrazí rychlost snímání při filmování a rychlost snímání při
přehrávání.
Pouze při nastavení položky
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display/
Uživatelský obraz] > [Audio Level Indicator/Indikátor úrovně zvuku] na [On/Zapnuto].
Pouze při nastavení položky
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display/
Uživatelský obraz] > [Camera Data/Data videokamery] na [On/Zapnuto].
Pouze při nastavení položky
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display/
Uživatelský obraz] > [Date/Time/Datum/čas] na [On/Zapnuto].
Přehrávání
Ovladače přehrávání
Při přehrávání klipu můžete pomocí tlačítek na videokameře nebo
pomocí joysticku s pomocníkem k joysticku či pomocí dodávaného
bezdrátového ovladače přehrávat klip. Zobrazení a skrytí průvodce
k joysticku lze provést stisknutím tlačítka DISP. Viz následující
tabulka.
Dostupné typy přehrávání
Typ přehrávání
Operace
Zrychlené přehrávání
Přehrávání přibližně
5násobkem normální rychlosti.
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ø nebo ×.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko Ø nebo ×.
Přehrávání po snímcích vpřed/
zpět
Joystick: Během pozastavení přehrávání přitlačte joystick nahoru nebo dolů.
Bezdrátový ovladač: Během pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko Ô nebo Ó.
Skok zpět/vpřed v rámci klipu
Joystick: Při přehrávání přitlačte joystick nahoru nebo dolů.
Stisknutím tlačítka FUNC můžete změnit interval skoku mezi [sec/s] pro skok o 30 sekund vpřed/10 sekund
zpět, a [%] pro skok o 10 % klipu.
Skok na začátek dalšího klipu
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ù.
Joystick: Přitlačte joystick doprava.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko ß.
Skok na začátek aktuálního
klipu
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ú.
Joystick: Přitlačte joystick doleva.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko à.
Skok na předchozí klip
Tlačítka: Dvakrát stiskněte tlačítko Ú.
Joystick: Přitlačte joystick dvakrát doleva.
Bezdrátový ovladač: Dvakrát stiskněte tlačítko à.
Návrat do normálního režimu
přehrávání
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ò.
Joystick: Stiskněte samotný joystick (tlačítko SET).
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko Ò.
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Při typech přehrávání uvedených v předchozí tabulce není slyšet žádný zvuk.
Stisknutím tlačítka Ò během zrychleného přehrávání se můžete vrátit k normální rychlosti přehrávání.
Při přehrávání v některých režimech přehrávání můžete v přehrávaném obrazu zaznamenat určité anomálie
(mozaikové rušení, pruhy atd.).
Rychlost uvedená na obrazovce je přibližná.
Doba potřebná pro přechod o jeden snímek vpřed je delší než doba přechodu o jeden snímek zpět a závisí
na použitém formátu videa: cca 0,5 s u klipů XF-AVC a 1 s u klipů XF-HEVC.
135
Přehrávání
Zdířka ×
(sluchátka)
Nastavení hlasitosti
136
Vestavěný reproduktor
Pro poslech zvuku během normálního přehrávání můžete použít
sluchátka nebo vestavěný reproduktor. Když zapojíte sluchátka do
zdířky × (sluchátka), dojde ke ztlumení reproduktoru. Zvukový
signál bude rovněž vystupovat ze zdířky SDI a zdířky HDMI OUT.
Nastavení hlasitosti sluchátek pomocí položky
>
[¡ ! Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Speaker Volume/
Hlasitost reproduktoru]* nebo [Headphone Volume/Hlasitost
sluchátek].
Zvukový signál bude rovněž vystupovat ze zdířky SDI a zdířky
HDMI OUT.
* Dostupné pouze v režimu
.
POZNÁMKY
• Podrobnosti ke změně zvukového kanálu viz Zvukový výstup
(A 150).
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Headphones +/Sluchátka +] nebo [Headphones –/Sluchátka –]
(A 117), můžete stisknutím tlačítka nastavit hlasitost sluchátek bez použití menu.
Ovládání klipů
Ovládání klipů
Kromě přehrání můžete s klipem provádět další operace pomocí nabídky klipů, např. jej odstranit nebo zobrazit
informace o klipu. V následující tabulce jsou uvedeny funkce a odkazové stránky, kde naleznete podrobnější
informace k těmto funkcím.
Provozní režimy:
Funkce nabídky klipů
Položka menu
Popis
A
[Cancel/Zrušit]
Zavře nabídku klipů.
[Display Clip Info/
Zobrazit informace o klipu]
–
Zobrazí obrazovku informací o klipu.
138
[Add $ Mark/Přidat znaménko $]/
[Delete $ Mark/Vymazat znaménko $]*
Přidá nebo odstraní znaménko $.
139
[Add % Mark/Přidat znaménko %]/
[Delete % Mark/Vymazat znaménko %]*
Přidá nebo odstraní znaménko %.
139
[Del. All Shot Marks/
Vymazat všechny značky záběru]
Vymaže všechny značky záběrku z klipu.
141
[Copy Clip/Zkopírovat klip]
Zkopíruje klip z vybrané SD karty na druhou.
139
[Recover Clip/Obnovit klip]**
Obnoví klip.
37
[Delete Clip/Vymazat klip]
Odstraní klip.
140
[Delete User Memo/Vymazat Info uživatele]
Odstraní Info uživatele a informace GPS z klipu.
140
[FTP Transfer/FTP přenos]
Přenese klip pomocí protokolu FTP.
177
* Pokud již klip obsahuje znaménko $ nebo %, zobrazí se v nabídce klipu volba [Delete/Vymazat].
** Zobrazuje se pouze když klip vyžaduje obnovení. V takovém případě se v nabídce klipu zobrazí pouze volby [Cancel/Zrušit],
[Recover Clip/Obnovit klip] a [Delete Clip/Vymazat klip].
Použití nabídky klipů
1 Vyberte klip a potom stiskněte SET.
• Zobrazí se nabídka klipů. Dostupné funkce závisejí na indexovém zobrazení a na tom, které funkce
jsou povoleny.
2 Vyberte požadovanou funkci a potom stiskněte SET.
• Funkce je povolena. U některých funkcí může být zapotřebí provést další úkon. Postupujte podle pokynů
zobrazovaných na obrazovce.
• Stisknete-li místo toho tlačítko CANCEL, vrátíte se na předchozí indexové zobrazení klipu.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťovou kartu, ke které se přistupuje, a nevyjímejte paměťovou kartu.
POZNÁMKY
• Ujistěte se, že spínač LOCK na SD kartě není nastaven do polohy znemožňující zápis.
137
Ovládání klipů
Zobrazení informací o klipu
138
V nabídce klipů vyberte [Display Clip Info/Zobrazit informace o klipu] pro zobrazení informační obrazovky
k vybranému klipu (obrazovka [Clip Info/Informace o klipu]). Přitlačením joysticku doleva/doprava přepnete na
předchozí/následující klip. Po skončení se stisknutím tlačítka CANCEL vraťte na indexové zobrazení klipů.
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
Miniatura vybraného klipu
Miniatura dalšího klipu
Miniatura předchozího klipu
SD karta (aktuálně vybraná karta se zobrazuje bíle)
Klip označený informacemi GPS (A 110)
Záznam zpomaleného záběru1 (A 113)
Číslo klipu / celkový počet klipů
Datum a čas záznamu
Název souboru klipu (A 48)
Výběr komprese, datového toku a rozlišení
(A 50)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11 Rychlost snímání2 (A 50)
12 Značka záběru (A 107, 141) a znaménko $ /
% (A 107, 139)
13 Vložený soubor s uživatelským nastavením
obrazu (A 123)
14 Vzorkování barev (A 51)
15 Počáteční časový kód klipu
16 Konečný časový kód klipu
17 Trvání klipu
Pouze klipy XF-HEVC.
U klipů zaznamenaných pomocí režimu pomalého a rychlého pohybu se zobrazí rychlost snímání při filmování a rychlost snímání
při přehrávání.
Zobrazení údaje Info uživatele
Na obrazovce [Clip Info/Informace o klipu] přitlačte joystick nahoru pro zobrazení obrazovky [Q].
Na této obrazovce můžete zkontrolovat podrobnosti o vloženém údaji Info uživatele. Přitlačením joysticku dolů
se vrátíte na obrazovku [Clip Info/Informace o klipu].
Zobrazení uživatelského nastavení obrazu
Pokud klip obsahuje vložený soubor s uživatelským nastavením obrazu (A 123), můžete zkontrolovat
uživatelské nastavení obrazu použité při záznamu klipu. Na obrazovce [Clip Info/Informace o klipu] přitlačte
joystick dolů pro zobrazení první ze čtyř obrazovek s uživatelským nastavením obrazu klipu. Opakovaným
přitlačením joysticku dolů se informační obrazovky zobrazují v následujícím pořadí:
Obrazovky [/ Data 1/4] až [/ Data 4/4]  obrazovka [Q]  obrazovka [Clip Info/Informace o klipu].
Ovládání klipů
Přidání znamének $ a %
Během přehrávání klipu nebo z indexového zobrazení můžete přidat znaménko OK ($) nebo znaménko
zaškrtnutí (%).
Přidání znamének $ a % během přehrávání
Pro přidání znaménka $ nebo znaménka % ke klipu během přehrávání či při pozastavení přehrávání,
musíte nejprve nastavit přiřaditelné tlačítko na [Add $ Mark/Přidat znaménko $] nebo [Add % Mark/
Přidat znaménko %].
1 Pod přiřaditelné tlačítko přiřaďte volbu [Add $ Mark/Přidat znaménko $] nebo [Add % Mark/
Přidat znaménko %] (A 117).
• Chcete-li přidat oba typy znamének (k různým klipům), přiřaďte pod jedno přiřaditelné tlačítko volbu
[Add $ Mark/Přidat znaménko $] a pod druhé přiřaditelné tlačítko volbu [Add % Mark/Přidat znaménko %].
2 Při přehrávání nebo v pozastavení přehrávání stiskněte přiřaditelné tlačítko v místě, kam chcete přidat
znaménko klipu.
• Zobrazí se hlášení indikující znaménko klipu a vybrané znaménko se přidá ke klipu.
• Přidání znaménka klipu do klipu při přehrávání pozastaví přehrávání.
• V pravé horní části obrazovky přehrávání se zobrazí znaménko $ nebo %.
Přidání znaménka $ nebo % z indexového zobrazení
1 Vyberte požadovaný klip a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
2 Vyberte [Add $ Mark/Přidat znaménko $] nebo [Add % Mark/Přidat znaménko %] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Znaménko $ nebo % se zobrazí vedle miniatury vybraného klipu.
POZNÁMKY
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Add $ Mark/Přidat znaménko $] nebo [Add % Mark/
Přidat znaménko %] (A 117), můžete přidat znaménko $ nebo % ke klipům rovněž z indexového zobrazení.
• Klip nemůže být současně označen znaménky $ a %. Pokud přidáte znaménko % do klipu se
znaménkem $, znaménko $ se vymaže. Podobně, když přidáte znaménko $ do klipu se znaménkem %,
znaménko % se vymaže.
Vymazání znamének $ nebo %
1 Vyberte požadovaný klip z indexového zobrazení a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
2 Vyberte [Delete $ Mark/Vymazat znaménko $] nebo [Delete % Mark/Vymazat znaménko %] a potom
stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Vybrané znaménko se vymaže.
Kopírování klipů
Můžete kopírovat klipy z jedné karty na jinou.
Kopírování jednoho klipu
1 Vyberte požadovaný klip a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
2 Vyberte [Copy Clip/Zkopírovat klip] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Klip se zkopíruje na druhou SD kartu. V průběhu kopírování klipu můžete operaci zrušit stisknutím SET.
4 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
139
Ovládání klipů
Kopírování všech klipů
140
1 Vyberte [Copy All Clips/Zkopírovat všechny klipy].
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Clips/Klipy] > [Copy All Clips/
Zkopírovat všechny klipy]
2 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Klipy se zkopírují na druhou SD kartu. V průběhu kopírování klipů můžete operaci přerušit stisknutím SET.
3 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Klipy nelze zkopírovat, pokud je některý z krytů slotu na paměťové karty otevřen.
• Pokud cílová karta již obsahuje klip se stejným číslem klipu, kopírovaný klip se přejmenuje na číslo následující
nejvyšší číslo klipu na kartě.
Odstranění klipů
Klipy lze odstranit, pokud nejsou opatřeny znaménkem $. Pokud chcete odstranit tyto klipy, odstraňte nejdříve
znaménko $.
Odstranění jednoho klipu
1 Vyberte požadovaný klip a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
2 Vyberte [Delete Clip/Odstranit klip] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Probíhající operaci odstraňování klipu nelze stornovat.
4 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Odstranění všech klipů
1 Vyberte [Delete All Clips/Odstranit všechny klipy].
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Clips/Klipy] > [Delete All Clips/
Odstranit všechny klipy]
2 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• V průběhu odstraňování klipů můžete operaci přerušit stisknutím SET. Klipy odstraněné před stisknutím SET
budou trvale odstraněny.
3 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Odstranění údaje Info uživatele a informací GPS
1 Vyberte požadovaný klip a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
2 Vyberte [Delete User Memo/Odstranit Info uživatele] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Odstraní se Info uživatele a informace GPS z klipu.
Ovládání klipů
Přidávání a odstraňování značek záběrů
Značky záběru můžete přidat do záběrů v klipu, které chcete vyčlenit.
Přidání značek záběru při přehrávání
Pro přidání značky záběru ke klipu během přehrávání či při pozastavení přehrávání musíte nejprve nastavit
přiřaditelné tlačítko na [Add Shot Mark/Přidat značku záběru].
1 Pod přiřaditelné tlačítko přiřaďte volbu [Add Shot Mark/Přidání značky záběru] (A 117).
2 Při přehrávání nebo při pozastavení přehrávání stiskněte přiřaditelné tlačítko v místě klipu, kam chcete přidat
značku záběru.
• Na obrazovce se zobrazí hlášení indikující značku záběru a značka záběru se přidá do klipu.
• Přidání značky záběru do klipu při přehrávání pozastaví přehrávání.
• Pokud jsou v klipu nějaké značky záběru, zobrazuje se vedle miniatury klipu v indexovém zobrazení
při přehrávání !.
Odstranění všech značek záběru z klipu
1 Vyberte požadovaný klip a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
2 Select [Del. All Shot Marks/Odstranit všechny značky záběru z klipu] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Všechny značky záběru budou odstraněny z klipu.
141
Ovládání klipů
142
6
Externí připojení
143
Konfigurace videovýstupu
Výstup videosignálu ze zdířek SDI a HDMITM OUT závisí na konfiguraci videa klipu a na různých nastaveních menu.
Konfigurace signálu záznamu videa a konfigurace videovýstupu zdířek
V následující tabulce jsou uvedeny konfigurace videovýstupu pro jednotlivé zdířky, v závislosti na použité
konfiguraci záznamu videa.
Provozní režimy:
Konfigurace záznamu videa
Formát videa1
Rychlost
snímání
Rozlišení/
Vzorkování
barev
Nastavení menu
Režim rozkladu
obrazu2
P
59,94P
50,00P
PsF
29,97P
25,00P
3840x2160
YCbCr 4:2:2
10 bitů
23,98P
59,94P
50,00P
29,97P
25,00P
1920x1080
YCbCr 4:2:2
10 bitů
23,98P
59,94P
50,00P
XF-AVC
29,97P
25,00P
23,98P
PsF
P
XF-HEVC
59,94i
50,00i
P
1920x1080
YCbCr 4:2:0
8 bitů
Konfigurace videovýstupu
Maximální
rozlišení3
Zdířka SDI
Zdířka
HDMI OUT
3840x2160
3840x2160 (59.94P/50.00P)
1920x1080
1920x1080 (59.94P/50.00P)
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
3840x2160
3840x2160 (29.97P/25.00P)
1920x1080
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
3840x2160
3840x2160 (23.98P)
1920x1080
1920x1080 (23.98P)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
P
—
1920x1080 (59.94P/50.00P)
PsF
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
—
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
P
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
PsF
—
P
—
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
P
—
1920x1080 (59.94P/50.00P)
720x480 (59.94P)4
720x576 (50.00P)4
PsF
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
P
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
PsF
—
P
—
1920x1080 (23.98P)
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
1920x1080 (23.98P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
Konfigurace videovýstupu
1
2
3
4
144
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát záznamu].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI/HDMI Scan Mode/Režim rozkladu obrazu SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI/HDMI Max Res./Max. rozlišení SDI/HDMI].
Při nastavení položky
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI Output/Výstup SDI] na [Off/Vypnuto]
se výstupní signál automaticky mění v závislosti na schopnostech externího monitoru.
Připojení k externímu monitoru
Připojení k externímu monitoru
Když připojíte videokameru k externímu monitoru (pro monitorování záznamu nebo pro přehrávání),
použijte zdířku na videokameře odpovídající zdířce, kterou chcete použít na monitoru. Potom nastavte
konfiguraci výstupního videosignálu (A 143).
Provozní režimy:
Schéma připojení
Videokameru doporučujeme napájet kompaktním napájecím adaptérem ze síťové zásuvky.
Zdířka SDI
Vstupy SDI
BNC kabel
(běžně prodávaný)
Externí monitor
HDMI kabel
(běžně prodávaný)
Vstupy HDMI
Zdířka HDMI OUT
Použití zdířky SDI
Digitální signál odváděný na výstup přes zdířku SDI zahrnuje videosignál, zvukový signál (až 4 kanály),
signál časového kódu a signál povelu pro záznam.
Při použití zdířky SDI můžete posílat na výstup různé pomocné obrazovky (informace zobrazované
na obrazovce, značky, atd.) pro možnost jejich kontroly rovněž na externím monitoru.
1 Vyberte [SDI/HDMI Max Res./Max. rozlišení SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI/HDMI Max Res./Max. rozlišení SDI/HDMI]
2 Vyberte [3840x2160] nebo [1920x1080] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [SDI Output/Výstup SDI].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI Output/Výstup SDI]
4 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
5 Vyberte [3G-SDI Mapping/Mapování 3G-SDI].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [3G-SDI Mapping/Mapování 3G-SDI]
6 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Můžete vybrat signál videovýstupu splňující Level A nebo Level B standardu SMPTE ST 425-1.
145
Připojení k externímu monitoru
Použití zdířky HDMI OUT
146
Digitální výstupní signál ze zdířky HDMI OUT zahrnuje videosignál a zvukový signál. Rovněž můžete posílat na
výstup signál časového kódu a některé pomocné obrazovky (informace zobrazované na obrazovce, značky, atd.)
pro možnost jejich kontroly rovněž na externím monitoru.
Signál výstupu zvuku je dvoukanálový lineární záznam PCM (16 bitů/48 kHz). Můžete vybrat, které zvukové
kanály budou posílány na výstup (A 150).
1 Vyberte [SDI/HDMI Max Res./Max. rozlišení SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI/HDMI Max Res./Max. rozlišení SDI/HDMI]
2 Vyberte [3840x2160] nebo [1920x1080] a potom stiskněte SET.
3
– pouze tento režim: Pro výstup signálu časového kódu vyberte [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI]
4 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
POZNÁMKY
• Zdířka HDMI OUT je pouze výstupní. Nepropojujte videokameru s výstupní zdířkou jiného zařízení pomocí
zdířky HDMI OUT; takovýto postup by způsobil poruchu.
• Při připojení videokamery k monitorům DVI nelze garantovat řádnou funkčnost.
• V závislosti na monitoru nemusí být výstup videa správný. V takovém případě použijte jinou zdířku.
• Můžete nastavit položku
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] >
[Rec Command/Povel k záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] na [On/Zapnuto], abyste mohli
použít tlačítko REC na videokameře rovněž k ovládání operace záznamu na externím rekordéru připojeném
ke zdířce HDMI OUT. Signál časového kódu videokamery bude také posílán na výstup.
Vložení informací zobrazovaných na obrazovce do videovýstupů
Můžete si vybrat zobrazení výstupu informací zobrazovaných na obrazovce videokamery spolu s videovýstupem
ze zdířky SDI nebo HDMI OUT pro kontrolu informací zobrazovaných na obrazovce na externím monitoru.
Toto nastavení nemá vliv na záznamy.
1 Vyberte nastavení menu odpovídající požadované zdířce.
> [¢ %* Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [OSD Output: SDI/Výstup OSD: SDI] nebo
[OSD Output: HDMI/Výstup OSD: HDMI]
* Zobrazuje se na straně $ v režimu
.
2 Vyberte [On/Zapnuto] a potom stiskněte SET.
• V režimu
se na pravé straně obrazovky zobrazí T (pouze při nastavení položky
[¢ % Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display 2/Uživatelské zobrazení 2] >
[OSD Output/Výstup OSD] na [On/Zapnuto]). V režimu
se ikony zobrazují na pravé straně obrazovky
na obrazovce přehrávání.
POZNÁMKY
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [OSD Output: SDI/HDMI/Výstup OSD: SDI/HDMI] (A 117),
můžete stisknutím tlačítka zapnout a vypnout vkládání informací zobrazovaných na obrazovce do všech
videovýstupů.
Použití LUT na obrazovky/videovýstupy
Použití LUT na obrazovky/videovýstupy
U záznamů využívajících speciální křivky gamma můžete na obraz zobrazovaný na LCD obrazovce, v hledáčku
a na externích monitorech (zdířka SDI nebo HDMI OUT) použít LUT. Při použití tabulky LUT bude zobrazený
obraz vypadat jako při použití standardní křivky gamma, což usnadní jeho kontrolu na použitém zobrazovacím
zařízení. Chcete-li kontrolovat obraz na externím monitoru, budete potřebovat monitor kompatibilní s barevným
prostorem videa.
Provozní režimy:
1 Vyberte nastavení menu odpovídající požadované obrazovce nebo výstupní zdířce.
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [LUT: LCD] (LCD obrazovka), [LUT: VF]
(hledáček), [LUT: SDI] nebo [LUT: HDMI] (příslušná zdířka)
2 Vyberte požadovanou tabulku LUT a potom stiskněte SET.
• Křivka gamma a barevný prostor videovýstupu se změní.
• Pokud není tabulka LUT potřebná, vyberte [Off/Vypnuto].
• Postup podle potřeby zopakujte pro použití tabulky LUT na jinou obrazovku/výstupní zdířku.
Volby
Použitá LUT
Nastavení výstupu s použitou
tabulkou LUT
Popis
Křivka gamma
Barevný prostor
[Normal1 : BT.709/
Normální 1: BT.709]
[Normal2 : BT.709/
Normální 2: BT.709]
[Normal3 : BT.709/
Normální 3: BT.709]
[Normal4 : BT.709/
Normální 4: BT.709]
Normální 1
Normální 2
Normální 3
Normální 4
BT.709
[Wide DR : BT.709/Široký
dynamický rozsah: BT.709]
Normální 1
BT.709
[Wide DR : BT.2020/Široký
dynamický rozsah: BT.2020]*
Široký
dynamický
rozsah
BT.2020
Tabulka LUT pro pozorování na externích monitorech kompatibilních se
standardy ITU-R BT.2020, které definují parametry pro televizory UHD
(4K/8K).
BT.2020
Tabulka LUT pro pozorování obrazů HDR (vysoký dynamický rozsah) na
externích monitorech kompatibilních se standardem PQ definovaným
normou ITU-R BT.2100. Signál videovýstupu použije kódování úzkého
rozsahu (videorozsahu).
BT.2020
Tabulka LUT pro pozorování obrazů HDR (vysoký dynamický rozsah) na
externích monitorech kompatibilních se standardem HLG definovaným
normou ITU-R BT.2100. Signál videovýstupu použije kódování úzkého
rozsahu (videorozsahu).
Tabulka LUT pro pozorování obrazů HDR (vysoký dynamický rozsah na
obrazovkách videokamery (LCD/hledáček). Tabulka LUT využívá funkci
přenosu BT.2100 pro konverzi jasového rozsahu 800 % nebo 400 % do
obrazu, který vypadá stejně jako video zobrazené na zobrazovači
kompatibilním s HDR.
[PQ : BT.2020]*
PQ
[HLG : BT.2020]*
HLG
[HDR Assist. (800%)/
Asistent HDR (800 %)]**
[HDR Assist. (400%)/
Asistent HDR (400 %)]**
Originální křivka
gamma
BT.709
[Off/Vypnuto]
–
–
* Dostupné pouze pro videovýstup ze zdířek SDI a HDMI OUT.
** Dostupné pouze pro LCD obrazovku a hledáček.
Tabulka LUT pro pozorování na obrazovce videokamery nebo externích
monitorech kompatibilních se specifikacemi BT.709. Dostupná tabulka
LUT závisí na nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením
obrazu.
Tabulka LUT není použita.
147
Použití LUT na obrazovky/videovýstupy
Dostupné volby LUT podle křivky gamma a barevného prostoru
Dostupnost tabulek LUT závisí na použité kombinaci křivky gamma a barevného prostoru, ať již bylo nastavení
provedeno prostřednictvím některé z barevných předvoleb nebo prostřednictvím individuálních hlavních
nastavení v souboru s uživatelským nastavením obrazu (A 124).
148
Uživatelský obraz
Dostupné tabulky LUT
[Gamma]
[Color Space/Barevný prostor]
[Normal1 : BT.709/
Normální 1: BT.709]
[Normal 1 (Standard)/
Normální 1 (standardní)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Normal 2 (×4.0)/
Normální 2 (x4)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
Ü
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Normal 3 (BT.709)/
Normální 3 (BT.709)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
Ü
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Normal 4 (x5.0)/
Normální 4 (x5)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
Ü
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Wide DR/Široký
dynamický rozsah]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[PQ]
[HLG]
[Canon Log 3]
[Normal2 : BT.709/
Normální 2: BT.709]
[Normal3 : BT.709/
Normální 3: BT.709]
[Normal4 : BT.709/
Normální 4: BT.709]
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
Uživatelský obraz
[HLG :
BT.2020]1
[HDR Assist./
Asistent HDR]2
(800%/400%)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[Normal 4 (x5.0)/
Normální 4 (x5)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[Wide DR/Široký
dynamický rozsah]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü3
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü4
Ü4
–
–
–
[Gamma]
[Barevný prostor]
[Normal 1 (Standard)/
Normální 1 (standardní)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
[Normal 2 (x4.0)/
Normální 2 (x4)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
[Normal 3 (BT.709)/
Normální 3 (BT.709)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
[PQ]
[HLG]
[Canon Log 3]
1
2
3
4
Dostupné tabulky LUT
[Wide DR : BT.709/ [Wide DR : BT.2020/
[PQ : BT.2020]
Široký barevný
Široký barevný
rozsah: BT.709]
rozsah: BT.2020]
4
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Ü
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü4
Ü4
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Ü4
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Ü
–
–
–
–
Můžete změnit kvalitu barev na [BT.2100] nebo [Vivid/Živé] pomocí nastavení
> [¢ # Monitoring Setup/
Nastavení monitorování] > [HLG Color/Barvy HLG].
Dostupné pouze pro LCD obrazovku a hledáček.
Dostupné pouze pro videovýstup ze zdířek SDI a HDMI OUT.
Můžete nastavit úroveň zisku pomocí nastavení
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavení monitorování] >
[Gain for HDRSDR Conv./Zisk pro HDRKonverze SDR].
Použití LUT na obrazovky/videovýstupy
Nastavení kvality barev pro výstup HLG
Můžete změnit kvalitu reprodukce barev při použití tabulky LUT [HLG : BT.2020].
1 Vyberte [HLG Color/Barvy HLG].
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [HLG Color/Barvy HLG]
2 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte SET.
Volby
[BT.2100]:
[Vivid/Živé]:
Reprodukce barev podle specifikace ITU-R BT.2100.
Reprodukce sytějších barev podle „tradičních barev“ standardu ITU-R BT.2390.
Nastavení rozdílu zisku mezi HDR a SDR
Při použití tabulky LUT umožňující volbu nastavení zisku můžete nastavit rozdíl v zisku mezi výstupem SDR
vzhledem k obrazu HDR.
1 Vyberte [Gain for HDRSDR Conv./Zisk pro HDRKonverze SDR].
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Gain for HDRSDR Conv./
Zisk pro HDRKonverze SDR]
2 Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte SET.
Výběr výstupního rozsahu
Můžete vybrat výstupní rozsah videovýstupu ze zdířky SDI nebo HDMI OUT.
1 Nastavení rozsahu vyberte podle zdířky, kterou chcete použít.
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Range: SDI/Rozsah: SDI] (zdířka SDI)
nebo [Range: HDMI/Rozsah: HDMI] (zdířka HDMI OUT)
2 Vyberte [During Canon Log 3 Output/Při výstupu Canon Log 3] nebo [During HDR Output/Při
výstupu HDR] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Postup podle potřeby zopakujte pro výběr výstupního rozsahu pro další zdířky/videovýstupy.
Volby
[Full Range/Plný rozsah]:
Videovýstup v plném rozsahu. Dostupný pouze pro zdířku SDI.
[Full Range Priority/Priorita plného rozsahu]:
Pokud je to možné, je dána priorita výstupu videa v plném rozsahu.
Dostupné pouze pro zdířku HDMI OUT.
[Narrow Range/Úzký rozsah]: Videovýstup v úzkém rozsahu.
POZNÁMKY
• Pokud aktivujete záznam zpomaleného záběru během nastavení LUT na [PQ : BT.2020] nebo
[HLG : BT.2020], resetuje se LUT na [Off/Vypnuto].
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [LUT] (A 117), můžete stisknutím tlačítka zapnout nebo
vypnout LUT použitou na všechny obrazovky/výstupní zdířky současně.
• Pokud změníte nastavení [Preset/Přednastavení] nebo [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu,
resetují se tabulky LUT použité na všechny obrazovky/výstupní zdířky na [Off/Vypnuto].
149
Zvukový výstup
Zvukový výstup
150
Videokamera může posílat zvukový výstup na zdířku SDI, na zdířku HDMI OUT, na zdířku × (sluchátka) nebo
na reproduktor*. Můžete vybrat, které dva kanály ze 4 zvukových kanálů zaznamenaných s klipem budou
vystupovat ze zdířky HDMI OUT, sluchátek a reproduktoru.
* Pro reproduktor je dostupný pouze monofonní výstup.
Konfigurace zvukového výstupu
Konfigurace zaznamenaného zvuku
1
Zvukový výstup během záznamu/přehrávání
Formát zvuku
Bitová hloubka zvuku
Zdířka SDI
Zdířka HDMI OUT1
4kanálový
lineární PCM
16 bitů
4kanálový
lineární PCM
24 bitů
2kanálový
lineární PCM
16 bitů
Pomocí níže uvedeného postupu můžete vybrat dva kanály pro výstup.
Provozní režimy:
1 Vyberte nastavení menu odpovídající požadované zdířce.
> [¡ %* Audio Setup/Nastavení zvuku] > [Monitor Channels/Monitorovací kanály] (sluchátka
nebo reproduktor) nebo [HDMI OUT Channels/Kanály HDMI OUT] (zdířka HDMI OUT)
* Zobrazuje se na straně ! v režimu
.
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Zvukové kanály vybrané pro výstup se zobrazí na pravé straně obrazovky (V režimu
, pouze při
nastavení položky
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display 2/
Uživatelské zobrazení 2] > [Monitor Channels/Monitorovací kanály] na [On/Zapnuto]).
Volby
Všechna následující nastavení jsou k dispozici pro položku [Monitor Channels/Monitorovací kanály]; pro položku
[HDMI OUT Channels/Kanály HDMI OUT] jsou k dispozici pouze nastavení [CH1/CH2] a [CH3/CH4].
Nastavení
Zvukový výstup
L
R
[CH1/CH2]
CH1
CH2
[CH1/CH1]
CH1
CH1
[CH2/CH2]
CH2
CH2
Smíšené CH1+CH2
Smíšené CH1+CH2
[CH3/CH4]
CH3
CH4
[CH3/CH3]
CH3
CH3
[CH4/CH4]
CH4
CH4
[CH3+4/CH3+4]
Smíšené CH3+CH4
Smíšené CH3+CH4
[CH1+3/CH2+4]
Smíšené CH1+CH3
Smíšené CH2+CH4
[CH1+2/CH1+2]
POZNÁMKY
• Nastavíte-li přiřaditelné tlačítko na [Monitor Channels/Monitorovací kanály] (A 117), můžete stisknutím
tlačítka přepínat mezi volitelnými možnostmi výstupu zvukových kanálů.
Práce s klipy v počítači
Práce s klipy v počítači
Uložení klipů do počítače
Pro uložení klipů do počítače a jejich organizování použijte software Canon XF Utility. Rovněž můžete použít
pluginy Canon XF pro snadné použití klipů přímo ze softwaru pro nelineární editaci (NLE) firmy Avid. Abyste mohli
použít klipy XF-HEVC v softwaru Canon XF Utility nebo v pluginech Canon XF, musíte si stáhnout a nainstalovat
rovněž dekodér Canon XF-HEVC Decoder. Software, pluginy a dekodér jsou k dispozici zdarma ke stažení na
webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon. Na stránkách se softwarem ke stažení jsou
k dispozici rovněž systémové požadavky a nejnovější informace.
Podrobné pokyny k instalování a odinstalování softwaru naleznete v souboru PDF „Čtěte jako první“ (Install-XF
Utility.pdf) zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete z webové stránky. Podrobnosti k používání
softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF), který se nainstaluje společně se softwarem.
Canon XF Utility (pro Windows/macOS): Softwarová aplikace, která umožňuje ukládat klipy do počítače,
kontrolovat je, přehrávat, organizovat a zachycovat z nich jednotlivé snímky.
Canon XF Plugin pro Avid Media Access (pro Windows/macOS): Plugin, který umožňuje snadno importovat
klipy z SD karty nebo místní složky v počítači do kompatibilní verze aplikace Avid Media Composer (aplikace NLE
kompatibilní s aplikací Avid Media Access) přímo z aplikace.
Canon XF-HEVC Decoder (pro Windows/macOS): Dekodér umožňující přehrávat klipy XF-HEVC pomocí
aplikace Canon XF Utility nebo pluginů Canon XF. Dekodér je vyžadován pro použití klipů XF-HEVC v počítači.
151
Práce s klipy v počítači
152
7
Síťové funkce
153
Informace o síťových funkcích
Videokameru můžete připojit k bezdrátové síti nebo kompatibilnímu síťovému zařízení s využitím Wi-Fi (A 154)
nebo kabelové sítě s využitím kabelu Ethernet (A 159).
Síťové funkce a typy připojení
Wi-Fi
Síťová funkce
Popis
Infrastruktura1
Videokamera
jako přístupový
bod2
A
–
–
Ü
162
Kabelová síť
Browser Remote
Umožňuje dálkově ovládat videokameru
z webového prohlížeče připojeného zařízení.
IP datový tok
Datový tok živého videa a zvuku z videokamery
prostřednictvím IP na kompatibilní dekodér IP
videa připojený k síti.
Ü
–
–
173
Přenos souborů pomocí
FTP
Přenos klipů zaznamenaných videokamerou do
jiného zařízení připojeného do sítě pomocí
protokolu FTP.
Ü
Ü
–
176
1
2
Připojení k Wi-Fi síti pomocí externího přístupového bodu (bezdrátový router apod.)
Přímé připojení k jednomu zařízení s připojením Wi-Fi, kde videokamera slouží jako přístupový bod Wi-Fi.
Před použitím síťových funkcí
• Pokyny v této části předpokládají, že již máte správně zkonfigurovanou a pracující síť, síťové(á) zařízení a/nebo
přístupový bod Wi-Fi. Je-li třeba, vyhledejte informace v dokumentaci dodávané se síťovými zařízeními,
která plánujete používat.
• Konfigurace síťových nastavení vyžaduje příslušné znalosti konfigurace a používání kabelových (Ethernet) a/
nebo bezdrátových (Wi-Fi) sítí. Společnost Canon nemůže poskytovat podporu týkající se konfigurace sítí.
DŮLEŽITÉ
• Data přenášená po sítích se nešifrují.
• Společnost Canon neodpovídá za jakékoli ztráty dat nebo škody vzniklé v důsledku nesprávné konfigurace
nebo nastavení sítě. Společnost Canon dále neodpovídá za jakékoli ztráty dat nebo škody vzniklé v důsledku
používání síťových funkcí.
• Budete-li používat nechráněnou Wi-Fi síť, může se stát, že vaše data budou prohlížet neoprávněné třetí strany.
Videokamera se rovněž dodává s výchozími hesly, abyste mohli rychle otestovat síťové funkce. Tato výchozí
nastavení se doporučuje změnit. Mějte na paměti veškerá možná bezpečnostní rizika.
POZNÁMKY
• Poznámky k Wi-Fi anténě: Během používání Wi-Fi funkcí videokamery
nezakrývejte Wi-Fi anténu rukou ani žádným jiným předmětem. Její zakrytí
může způsobit rušení bezdrátových signálů.
• Neotevírejte kryty slotů na paměťové karty při používání síťových funkcí.
• Nepokládejte kabely připojené ke zdířce SDI nebo HDMI OUT poblíž Wi-Fi
antény. Mohlo by to mít negativní vliv na bezdrátovou komunikaci přes Wi-Fi.
Wi-Fi anténa
Připojení k Wi-Fi síti
Připojení k Wi-Fi síti
154
Videokamera má certifikaci Wi-Fi a může se připojovat k přístupovým bodům (bezdrátovým
routerům atp.) a síťovým zařízením vyhovujícím protokolu 802.11a/b/g/n a certifikovaným pro
Wi-Fi (zařízení jsou opatřena vpravo vyobrazeným logem). Funkce a platná omezení připojení
Wi-Fi se mohou lišit v závislosti na použité síti Wi-Fi. Mějte na paměti, že budete-li používat
nechráněné Wi-Fi připojení, může se stát, že vaše soubory a data budou prohlížet neoprávněné třetí strany.
Mějte tedy na paměti rizika spojená s použitím nechráněné Wi-Fi sítě.
Videokameru můžete připojit k Wi-Fi síti v režimu Infrastruktury (s použitím přístupového bodu), nebo přímo
k jednomu síťovému zařízení v režimu přístupového bodu kamery. Typ připojení, který můžete použít, závisí
na síťové funkci, kterou chcete použít (A 153). Pro připojení infrastruktury videokamera nabízí 4 způsoby
konfigurace přístupového bodu a zvolená metoda závisí na typu a specifikacích přístupového bodu a sítě,
kterou budete mít v plánu používat.
Videokamera jako přístupový bod: Při natáčení na místech, kde nejsou dostupné žádné přístupové body,
může videokamera sama sloužit jako bezdrátový přístupový bod*. Zařízení s podporou Wi-Fi se tak budou moci
připojit přímo k videokameře.
* Funkce je omezena pouze na připojení mezi videokamerou a podporovanými zařízeními s Wi-Fi. Funkčnost systému není stejná,
jako při použití na trhu dostupných přístupových bodů.
Připojení infrastruktury:
WPS (tlačítko): Podporuje-li používaný bezdrátový router chráněné nastavení Wi-Fi
(Wi-Fi Protected Setup – WPS), nastavení bude jednoduché, bude vyžadovat minimální
konfiguraci a nebude potřebovat heslo. Podrobné informace, jak zjistit, jestli je router
vybaven tlačítkem WPS, a jak aktivovat chráněné nastavení Wi-Fi, naleznete v návodu
k používání vašeho bezdrátového routeru.
WPS (kód PIN): I když některé bezdrátové routery nejsou vybaveny speciálním tlačítkem WPS, mohou
podporovat WPS s využitím kódu PIN. V případě nastavení s použitím kódu PIN si budete muset předem zjistit,
jak aktivovat funkci WPS bezdrátového routeru. Podrobné informace najdete v návodu k používání příslušného
bezdrátového routeru.
Hledání přístupových bodů: Pokud váš přístupový bod nepodporuje funkci WPS nebo ji nemůžete aktivovat,
můžete nechat videokameru vyhledat přístupové body v oblasti.
Ruční nastavení: Pokud využívá přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, neviditelný režim (stealth) a nelze
jej automaticky detekovat videokamerou, můžete zadat všechna potřebná nastavení ručně. To vyžaduje
pokročilejší znalosti Wi-Fi a síťových nastavení.
DŮLEŽITÉ
• V závislosti na zemi/regionu, ve kterém chcete videokameru používat, mohou platit určitá omezení pro
venkovní použití nebo pro připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu, pokud je standard
bezdrátové sítě IEEE802.11a/n v pásmu 5 GHz. Podrobné informace o oblastech použití a omezeních viz část
Specifikace (A 221).
Připojení k Wi-Fi síti
Videokamera jako přístupový bod
V tomto režimu videokamera sama slouží jako bezdrátový přístupový bod, ke kterému se mohou připojit jiná
zařízení s podporou Wi-Fi. Počáteční základní nastavení s využitím videokamery jako přístupového bodu
(název sítě (SSID): [XF705-xxxx_Canon0C], heslo: [12345678]) jsou již uložena v profilu konfigurace sítě [1:].
Můžete použít výchozí nastavení a připojit se ihned k videokameře, nebo pokud chcete změnit nastavení,
postupujte podle pokynů uvedených níže.
1 Vyberte [Connection Settings/Nastavení připojení].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [Connection Settings/Nastavení připojení]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě a poté vyberte volbu [Camera Access Point/
Přístupový bod videokamery].
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [Edit/Upravit] > [Camera Access Point/Přístupový bod videokamery]
• Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte
požadovaný profil.
3 Zadejte SSID (název sítě) používané videokamerou jako přístupový bod Wi-Fi.
[Input/Vstup] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název sítě (A 27) > [OK]
4 Vyberte frekvenční pásmo pro Wi-Fi připojení ([5 GHz] nebo [2.4 GHz]) a potom stiskněte SET.
• Informace pro uživatele modelu ID0118 PAL (A 17): Protože je pro režim přístupového bodu videokamery
dostupné pouze frekvenční pásmo 2,4 GHz, přeskočte ke kroku 5.
5 Vyberte kanál a potom stiskněte SET.
• Dostupné kanály se budou lišit v závislosti na vybraném frekvenčním pásmu. (V závislosti na modelu
není dostupné.)
6 Vyberte metodu šifrování v síti Wi-Fi a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [Open/No encryption/Otevřené/bez šifrování], přejděte ke kroku 8.
7 Zadejte šifrovací klíč (heslo).
[Input/Vstup] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované heslo (A 27) > [OK]
• Toto heslo je nutné pro připojení síťových zařízení k videokameře. Je-li třeba, zapište si jej.
8 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 155).
Konfigurace nastavení IP adresy
V tuto chvíli musíte konfigurovat nastavení TCP/IP. Potřebujete-li zkonfigurovat nastavení TCP/IP ručně,
kontaktujte správce sítě pro získání příslušné informace.
1 Vyberte metodu přidělení IP adresy ([Automatic/Automatika] nebo [Manual/Ruční]) a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [Automatic/Automatika], IP adresa se přiřadí automaticky. Pokračujte v postupu kontrolou
a uložením konfigurace (A 156).
2 Zadejte IP adresu.
• Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte hodnotu pro první pole a potom stiskněte SET pro přechod na další
pole. Po dokončení čtyř polí adresy vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET pro potvrzení adresy.
3 Stejným způsobem zadejte zbytek potřebných nastavení TCP/IP.
• Připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu: Zadejte [Subnet Mask/Maska podsítě].
• Připojení Infrastruktura/Ethernet: Zadejte hodnoty [Subnet Mask/Maska podsítě], [Default Gateway/
Výchozí brána], [Primary DNS Server/Primární server DNS] a [Secndry DNS Server/Sekundární server DNS].
V případě potřeby se dotkněte [Í]/[Î] pro pohyb nahoru/dolů.
4 Po dokončení potřebných nastavení pokračujte v postupu kontrolou a uložením konfigurace (A 156).
155
Připojení k Wi-Fi síti
Uložení konfigurace
1 Zkontrolujte konfiguraci přístupového bodu a potom stiskněte SET.
• Přitlačením joysticku doleva/doprava zkontrolujte ještě před stisknutím SET všechny informace.
156
2 Zadejte název nového profilu konfigurace sítě.
[Input/Vstup] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název (A 27) > [OK]
• Pokud si přejete, můžete nazvat profil konfigurace sítě více popisným názvem pro jeho snazší identifikaci.
3 Vyberte [OK] a potom stiskněte SET pro uložení konfigurace sítě.
4 Po zobrazení obrazovky pro potvrzení stiskněte SET.
Připojení v režimu infrastruktury
1 Vyberte [Connection Settings/Nastavení připojení].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [Connection Settings/Nastavení připojení]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě a poté vyberte možnost [Infrastructure/Infrastruktura].
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [Edit/Upravit] > [Infrastructure/Infrastruktura]
• Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte
požadovaný profil.
3 Vyberte požadovanou metodu nastavení a potom stiskněte SET.
• Pokračujte v nastavení pomocí procesu dle metody, kterou chcete použít (viz referenční stránky níže).
[WPS: Button/WPS: Tlačítko] (A 156)
[WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] (A 157)
[Search for Access Points/Vyhledat přístupové body] (A 157)
[Manual/Ruční] (A 158)
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS)
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) je nejsnazší způsob nastavení přístupového bodu Wi-Fi. Můžete tak učinit
jednoduchým stisknutím tlačítka (pokud je přístupový bod (bezdrátový router), ke kterému se chcete připojit,
vybaven tlačítkem WPS) nebo použitím kódu PIN vygenerovaného videokamerou.
Bezdrátové routery s tlačítkem WPS
1 Stiskněte a přidržujte tlačítko WPS na bezdrátovém routeru.
• Doba potřebná pro přidržení tlačítka WPS ve stisknuté poloze závisí na bezdrátovém routeru. Informace
vyhledejte v návodu k používání vašeho bezdrátového routeru a ujistěte se, že je aktivována funkce WPS
bezdrátového routeru.
2 Během 2 minut stiskněte SET.
• Během zobrazení nápisu [Connecting/Připojování] na obrazovce můžete stisknout SET pro zrušení operace.
3 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 155).
POZNÁMKY
• Metoda [WPS: Button/WPS: Tlačítko] nemusí správně pracovat, pokud se v oblasti nachází více aktivních
přístupových bodů. V takovém případě vyzkoušejte místo této metody metodu [WPS: PIN Code/WPS:
Kód PIN] nebo [Search for Access Points/Vyhledat přístupové body] (A 157).
Připojení k Wi-Fi síti
WPS s využitím kódu PIN
1 Poté, co vyberete [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN], videokamera na obrazovce vygeneruje a zobrazí 8místný
kód PIN.
2 Zadejte kód PIN na obrazovce nastavení WPS (kód PIN) bezdrátového routeru.
• U většiny bezdrátových routerů musíte mít pro přístup k obrazovce nastavení webový prohlížeč.
• Podrobné informace o tom, jak zpřístupnit nastavení bezdrátového routeru a jak aktivovat chráněné
nastavení Wi-Fi (WPS) s využitím kódu PIN naleznete v návodu k používání bezdrátového routeru.
3 Během 2 minut stiskněte SET.
• Během zobrazení nápisu [Connecting/Připojování] na obrazovce můžete stisknout SET pro zrušení operace.
4 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 155).
Hledání přístupových bodů
Videokamera automaticky detekuje přístupové body v blízkém okolí. Po výběru požadovaného přístupového
bodu potřebujete pro připojení videokamery pouze zadat heslo zvolené sítě. Více informací o síťovém názvu
přístupového bodu (SSID) a heslu viz návod k používání bezdrátového routeru nebo kontaktujte správce sítě
odpovědného za přístupové body.
Aktuální přístupový bod / Celkový počet
detekovaných aktivních přístupových bodů
Název sítě
(SSID, pouze znaky ASCII)
Šifrovaný přístupový bod
1 Poté, co vyberete možnost [Search for Access Points/Vyhledat přístupové body], videokamera bude
hledat aktivní přístupové body v okolí a zobrazí seznam dostupných možností na obrazovce.
2 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadovaný přístupový bod a potom stiskněte SET.
• Zobrazí se pouze znaky ASCII v názvu sítě (SSID). Pokud SSID přístupového bodu obsahuje speciální znaky
nebo znaky v jiných jazycích, zobrazí se jako prázdné mezery.
• Pokud není přístupový bod šifrovaný, přeskočte ke kroku 5.
3 Je-li třeba, vyberte index klíče WEP.
• Tento krok je nutný pouze v případě, že je metoda ověřování sítě Wi-Fi nastavena na [Shared Key/
Sdílený klíč] nebo metoda šifrování nastavena na [WEP].
4 Zadejte šifrovací klíč (heslo).
[Input/Vstup] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo (A 27) > [OK]
5 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 155).
157
Připojení k Wi-Fi síti
Ruční nastavení
Pokud upřednostňujete tento postup, můžete ručně zadat podrobnosti Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.
Podle pokynů na obrazovce dokončete postup.
158
1 Zadejte SSID přístupového bodu (název sítě).
[Input/Vstup] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název sítě (A 27) > [OK]
2 Vyberte metodu ověřování a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali volbu [Open/Otevřená], vyberte [WEP], stiskněte SET a pokračujte v postupu, nebo
vyberte [No Encryption/Bez šifrování], stiskněte SET a pokračujte v postupu konfigurací přidělení IP adresy
(A 155).
3 Vyberte WEP index nebo metodu šifrování v závislosti na vybraném režimu ověřování.
• [Shared Key/Sdílený klíč]/[WEP]: Vyberte index WEP a potom stiskněte SET.
• [WPA-PSK]/[WPA2-PSK]: Vyberte [TKIP] nebo [AES] a potom stiskněte SET.
4 Zadejte šifrovací klíč (heslo).
[Input/Vstup] > Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo (A 27) > [OK]
5 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 155).
POZNÁMKY
Platná hesla se liší v závislosti na metodě šifrování.
64bitové šifrování WEP: 5 znaků ASCII nebo 10 hexadecimálních znaků.
128bitové šifrování WEP: 13 znaků ASCII nebo 26 hexadecimálních znaků.
Šifrování AES / TKIP:
8 až 63 znaků ASCII nebo 64 hexadecimálních znaků.
* Poznámka: Znaky ASCII zahrnují číslice 0 až 9, písmena a až z, A až Z a některá diakritická znaménka a speciální symboly.
Hexadecimální znaky zahrnují číslice 0 až 9 a písmena a až f, A až F.
Připojení ke kabelové síti (Ethernet)
Připojení ke kabelové síti (Ethernet)
Videokameru připojte k routeru nebo jinému zařízení připojenému do kabelové sítě (Ethernet) pomocí běžně
prodávaného ethernetového kabelu. Použijte kabel LAN kategorie 5e nebo lepší, stíněné kroucené dvoulinkové
(STP) ethernetové kabely kompatibilní s gigabitovým Ethernetem (1000BASE-T) a poskytující dobré stínění.
Indikátor přístupu (Ethernet)
Port sítě Ethernet
na síťovém zařízení
Kabel sítě Ethernet
(běžně prodávaný)
1 Zapojte komerčně dostupný kabel sítě Ethernet do zdířky
sítě Ethernet na síťovém zařízení.
(Ethernet) na videokameře a do portu
2 Vyberte [Connection Settings/Nastavení připojení].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [Connection Settings/Nastavení připojení]
3 Vyberte požadovaný profil konfigurace sítě a poté vyberte možnost [Ethernet].
Profil konfigurace sítě ([1:] až [4:]) > [Edit/Upravit] > [Ethernet]
• Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte
požadovaný profil.
4 Pokračujte v postupu konfigurace přidělení IP adresy (A 155).
159
Výběr síťového připojení
Výběr síťového připojení
Můžete uložit až 4 profily konfigurace sítě. Pokud jste zrovna uložili novou konfiguraci sítě, bude tato
již automaticky vybrána, proto pokračujte v procesu a vyberte jiný profil konfigurace.
160
1 Vyberte [Connection Settings/Nastavení připojení].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [Connection Settings/Nastavení připojení]
2 Vyberte požadované číslo konfigurace a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
Kontrola stavu sítě
Po aktivaci funkce sítě se videokamera připojí k předem zkonfigurované síti. Ikony zobrazené v horní části
obrazovky indikují typ vybrané sítě a stav připojení.
Wi-Fi (infrastruktura):
Žlutě – videokamera se připojuje nebo odpojuje od sítě. Bíle – funkce sítě lze použít.
Wi-Fi (přístupový bod videokamery):
Žlutě – spouštění přístupového bodu videokamery. Bíle – přístupový bod videokamery je
připraven. Připojte k videokameře zařízení s podporou Wi-Fi.
Ethernet: Žlutě – videokamera se připojuje nebo odpojuje od sítě. Bíle – funkce sítě lze použít.
Indikátor
(Ethernet) vedle zdířky bude blikat nebo se následovně rozsvítí*: Blikání zeleně –
připojování k síti nebo datový tok videa (pouze IP datový tok); svícení zeleně – aktivní FTP
přenos; blikání červeně – chyba sítě.
:
Browser Remote (A 162)
:
IP datový tok (A 173)
:
FTP přenos (A 176)
* Rovněž můžete nastavit položku
pro zakázání indikace.
> [B $ System Setup/Nastavení systému] > [LED] > [
(Ethernet)] na [Off/Vypnuto]
Změna nastavení sítě
Změna nastavení sítě
Nastavení aktuálně vybraného profilu konfigurace sítě můžete kontrolovat a v případě potřeby upravovat i po
výchozím nastavení. Ruční změna nastavení vyžaduje pokročilejší znalosti Wi-Fi a nastavení sítě.
1 Vyberte [Connection Settings/Nastavení připojení].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [Connection Settings/Nastavení připojení]
2 Vyberte profil konfigurace sítě, jehož nastavení chcete zkontrolovat, a potom stiskněte SET.
3 Chcete-li změnit nastavení sítě, vyberte [Edit/Upravit] a potom stiskněte SET.
4 Vyberte [Infrastructure/Infrastruktura], [Camera Access Point/Přístupový bod videokamery]
nebo [Ethernet].
• Změňte nastavení způsobem popsaným v předcházejících částech.
- Připojení infrastruktury (A 156, od kroku 3)
- Připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu (A 155, od kroku 3)
- Připojení Ethernet: Připojte síťové zařízení (krok 1, A 159) a změňte nastavení IP (A 155).
161
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
162
Po připojení síťového zařízení k videokameře pomocí Wi-Fi můžete videokameru ovládat vzdáleně pomocí
funkce Browser Remote, webové aplikace, ke které lze přistupovat z webového prohlížeče nebo síťových
zařízení*. Při používání funkce Browser Remote můžete kontrolovat obraz živého náhledu videokamery a ovládat
různá nastavení záznamu. Na obrazovce aplikace Browser Remote můžete také kontrolovat zbývající čas
záznamu na kartu, zbývající dobu provozu baterie a časový kód videokamery.
* Podrobné informace o kompatibilních zařízeních, operačních systémech, webových prohlížečích atd. najdete na webových
stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Nastavení aplikace Browser Remote
Můžete nastavit jedinečný identifikační kód videokamery a určit port, který bude aplikace Browser Remote
používat při přístupu k videokameře prostřednictvím sítě. Číslo portu (protokol HTTP) používaného aplikací
Browser Remote je obvykle 80, ale v případě potřeby lze tento port změnit. ID videokamery se zobrazuje na
obrazovce Browser Remote a usnadňuje odlišení, kterou videokameru aplikace ovládá v případě, že se jedná
o natáčení s využitím více kamer.
Provozní režimy:
Nastavení videokamery
1 Vyberte [Browser Remote Settings/Nastavení aplikace Browser Remote].
> [ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Browser Remote Settings/Nastavení aplikace
Browser Remote]
2 Chcete-li změnit číslo portu, vyberte [Port No./Číslo portu].
• Pro zadání čísla portu přitiskněte joystick doleva/doprava pro výběr číslice, kterou chcete změnit, a poté
nahoru/dolů pro výběr hodnoty vybrané číslice. Po dokončení nastavování všech pěti číslic z čísla portu
vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
3 Chcete-li změnit ID videokamery, vyberte [Camera ID/ID videokamery].
• Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované ID videokamery (A 27).
Uživatelská nastavení
Pro přihlášení do aplikace Browser Remote je nutné uživatelské jméno a heslo. Můžete nastavit až tři různé
uživatele a vybrat, jestli chcete povolit jednouživatelské ovládání (plná kontrola) nebo dvouuživatelské ovládání
(jeden uživatel ovládá funkce videokamery a druhý má na starosti vstup metadat pro klipy).
Poskytuje přístup ke všem třem obrazovkám Browser Remote: [v] (hlavní obrazovka
záznamu), [ ] (obrazovka metadat) a [ ] (základní obrazovka).
[Camera/Videokamera] Může přistupovat pouze k obrazovce [v] (hlavní záznam). Tento přístup je pro hlavního
kameramana ovládajícího videokameru.
[Meta/Metadata]
Může přistupovat pouze k obrazovce [ ] (metadata). Vhodné pro osobu, která bude
mít na starosti udržování aktuálnosti informací o klipu.
[Full/Úplný]
1 Vyberte [Browser Remote Settings/Nastavení aplikace Browser Remote].
> [ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Browser Remote Settings/Nastavení aplikace
Browser Remote]
2 Pro výběr počtu uživatelů aplikace Browser Remote vyberte [Users Settings/Uživatelská nastavení].
3 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [One User (Full)/Jeden uživatel (Úplný)], proveďte kroky 4–5 pro zadání jména uživatele
a hesla pro uživatele [Full/Úplný]. Pokud jste vybrali [Two Users (Camera/Meta)/Dva uživatelé (Videokamera/
Metadata], proveďte kroky 4–5 dvakrát, jednou pro uživatele [Camera/Videokamera] a znovu pro uživatele
[Meta/Metadata].
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
4 Vyberte [Full: User Name/Úplný: Uživatelské jméno], [Camera: User Name/Videokamera: Uživatelské jméno]
nebo [Meta: User Name/Metadata: Uživatelské jméno].
• Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované uživatelské jméno (A 27).
5 Vyberte [Full: Password/Úplný: Heslo], [Camera: Password/Videokamera: Heslo] nebo [Meta: Password/
Metadata: Heslo].
• Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované heslo (A 27).
Spuštění aplikace Browser Remote
Po dokončení síťového připojení můžete spustit aplikaci Browser Remote na webovém prohlížeči* libovolného
síťového zařízení** připojeného do stejné sítě. Nastavení aplikace Browser Remote můžete zkontrolovat na
stavové obrazovce (A 202).
* Je vyžadován webový prohlížeč s podporou JavaScriptu a povolenými soubory cookie.
** Podrobné informace o kompatibilních zařízeních, operačních systémech, webových prohlížečích atd. najdete na webových
stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Provozní režimy:
Přípravy na videokameře
1 Aktivujte funkci Browser Remote na videokameře.
> [ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Network Functions/Síťové funkce] > [Browser Remote]
• Videokamera začne fungovat jako bezdrátový přístupový bod.
•
a
se zobrazí v horní části obrazovky. Když změní ikony barvu na bílou, je videokamera připravena
k příjmu příkazů z aplikace Browser Remote.
2 Je-li třeba, můžete zkontrolovat nastavení sítě během aktivované aplikace Browser Remote.
• Stisknutím tlačítka STATUS zobrazíte následující stavové obrazovky pro kontrolu relevantních informací.
Pro zavření stavové obrazovky stiskněte tlačítko STATUS.
- Stavová obrazovka [Network 1/6/Síť 1/6]: SSID pro připojení s využitím videokamery jako
přístupového bodu
- Stavová obrazovka [Network 4/6/Síť 4/6]: Adresa URL aplikace Browser Remote
- Stavová obrazovka [Network 5/6/Síť 5/6]: Uživatelská jména a hesla pro aplikaci Browser Remote*
* Zobrazí se pouze výchozí hesla.
Na síťovém zařízení
1 Připojte k videokameře síťové zařízení.
• Vyberte SSID (název sítě) videokamery v nastavení Wi-Fi zařízení.
2 Na síťovém zařízení spusťte webový prohlížeč.
3 Zadejte URL videokamery přesně, jak je uvedeno na stavové obrazovce.
4 Zadejte uživatelské jméno a heslo.
• Nezapomeňte se přihlásit pod uživatelským jménem a heslem,
které patří mezi uživatele dříve nastavené na videokameře (A 162).
Je-li třeba, kontaktujte administrátora, který provedl konfiguraci
nastavení videokamery.
• Zobrazí se obrazovka aplikace Browser Remote.
Příklad přihlašovací obrazovky. Obrazovka může
Zobrazená obrazovka se může lišit v závislosti na informacích
být v závislosti na prohlížeči a verzi odlišná.
o přihlášeném uživateli.
• Jakmile je aplikace Browser Remote správně připojena k videokameře, indikátory síťového připojení
se neustále rozsvěcují a zhasínají ve smyčce.
• Jestliže je nastavené ID videokamery, zobrazí se na obrazovce aplikace Browser Remote v době,
kdy není aktivován živý náhled.
163
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Volba jazyka
164
ID videokamery
Indikátor síťového
připojení
5 Vyberte jazyk pro aplikaci Browser Remote.
• Dotkněte se volby [H] a vyberte požadovaný jazyk ze seznamu. Vybraný jazyk se
používá především pro obrazovku metadat a pro zprávy zobrazované v aplikaci.
Tlačítka aplikace se zobrazují pouze v angličtině nezávisle na vybraném jazyce.
• Mějte na paměti, že ne všechny jazyky podporované videokamerou jsou podporovány
aplikací Browser Remote.
6 K ovládání videokamery použijte ovládací prvky aplikace Browser Remote.
• Na následujících stránkách naleznete popis jednotlivých ovládacích prvků. Detailní popis
ovládání naleznete na odkazové stránce každé funkce.
7 Jakmile ukončíte používání aplikace Browser Remote, vypněte ji na videokameře.
> [ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Network Functions/Síťové funkce]
> [Off/Vypnuto]
• Ikony sítě se zbarví žlutě a poté zmizí z obrazovky, a propojení s aplikací je přerušeno.
POZNÁMKY
• V závislosti na síti a síle signálu Wi-Fi může docházet ke zpoždění v obnovování obrazu živého náhledu
a dalších nastavení.
• Pokud je aplikace Browser Remote nastavena na jiný jazyk než je jazyk nastavený na síťovém zařízení,
aplikace se nemusí zobrazovat správně.
Používání aplikace Browser Remote
Aplikace Browser Remote má 3 obrazovky: [v] hlavní obrazovku pro dálkové ovládání videokamery v režimu
záznamu, [ ] obrazovku metadat a [ ] základní obrazovku umožňující uživatelům pouze spouštět/zastavovat
záznam pomocí chytrého telefonu nebo jiného zařízení s malou obrazovkou. Zobrazená obrazovka se bude lišit
v závislosti na informacích o přihlášeném uživateli.
Následující části popisují ovládací prvky aplikace Browser Remote. Podrobné informace a platná omezení funkcí
naleznete v popisech jednotlivých funkcí.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
POZNÁMKY
• Aplikace Browser Remote nepodporuje vícedotyková gesta.
165
Hlavní obrazovka záznamu pro dálkové ovládání [v] (pouze uživatel [Full/Úplný]/
[Camera/Videokamera])
Při použití počítače, tabletu nebo jiných zařízení s velkými obrazovkami nabízí tato obrazovka všechny dostupné
ovládací prvky pro dálkové ovládání videokamery pomocí aplikace Browser Remote
6
7
8 9
1*
2*
3
4
5
10 11 12* 13
14
15 16 17*
18
* Informace zobrazované na obrazovce/pouze indikace. Obsah ani hodnotu nelze měnit pomocí aplikace Browser Remote.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
1 Obrazovka živého náhledu
Zobrazuje obraz živého náhledu videokamery. Pokud není obraz živého náhledu zapnutý, ID videokamery
se zobrazí zde.
166
POZNÁMKY
• Obraz živého náhledu se nezobrazí v aplikaci Browser Remote v následujících případech.
- Když jsou zobrazeny barevné pruhy.
- Při rozlišení 2340x2160, rychlosti snímání 59,94P nebo 50,00P a nastavení položky
>
[B " System Setup/Nastavení systému] > [SDI/HDMI Max Res./Max. rozlišení SDI/HDMI] na
[3840x2160].
2 Indikátory stavu
:
Indikátor připojení Wi-Fi. Jakmile je aplikace Browser Remote správně připojena k videokameře,
body na indikátoru se budou neustále rozsvěcovat a zhasínat ve smyčce.
STBY, atd. :
Operace záznamu (stejné jako na videokameře, A 46).
STBY`, REC`: Povel pro záznam na výstup (A 186).
4:
Zobrazuje se při zdvojeném záznamu do obou slotů (A 36).
:
Infračervený záznam (A 116)
è, atd. :
Zbývající úroveň nabití akumulátoru (A 45)
3 Tlačítko [LIVE VIEW]
Dotykem tlačítka zobrazíte živý náhled videokamery na obrazovce Browser Remote.
4 Tlačítko [Shot Mark] (značka záběru)
Během záznamu se dotykem tlačítka přidá do klipu značka záběru. Při zobrazení zprávy [Shot Mark/
Značka záběru] se dotkněte [ ].
POZNÁMKY
• V závislosti na síle připojení Wi-Fi se může vyskytnout zpoždění 0,5 s nebo delší mezi snímkem zobrazeným
při dotyku tlačítka a snímkem, ke kterému přidá videokamera značka záběru.
5 Tlačítka znamének klipu
Při záznamu můžete označit důležité klipy přidáním znamének klipu (A 107).
Mark/Znaménko
] pro přidání
Přidání znaménka klipu: Po zaznamenání klipu se dotkněte volby [
Mark/Znaménko ] pro přidání znaménka % do klipu. Při zobrazení
znaménka $ do klipu nebo volby [
zprávy [OK Mark/Znaménko OK] nebo [CHECK Mark/Znaménko zatržení] se dotkněte .
6 Výběr obrazovky aplikace Browser Remote (pouze uživatel [Full/Úplný])
Dotkněte se volby [v] hlavní obrazovky dálkově ovládaného záznamu, volby [ ] pro otevření obrazovky
metadat (A 170), resp. volby [ ] pro otevření základní obrazovky pro zařízení s malou obrazovkou (A 172).
7 Tlačítko [FULL AUTO] (plně automatický režim)
Pro nastavení videokamery do plně automatického režimu (A 43) se dotkněte volby [Off/Vypnuto],
vyberte [On/Zapnuto] a potom se dotkněte [ ].
8 Volba jazyka
Tato volba mění jazyk použitý pro ovládací prvky na obrazovce [ ] (vstup metadat) a pro chybová hlášení.
Většina ovládacích prvků však stejně imituje fyzická tlačítka na videokameře a zobrazuje se bez ohledu na
vybraný jazyk pouze v angličtině. Mějte rovněž na paměti, že ne všechny jazyky podporované videokamerou
jsou podporovány aplikací Browser Remote.
9 Tlačítko blokování tlačítek
Dotkněte se ikony a zablokujte obrazovky aplikace Browser Remote, pokud chcete předejít nechtěným
změnám v nastavení.
10 Tlačítko [D Touch Focus/Zaostření dotykem]
Dotykem tlačítka odblokujete (povolíte) režim zaostření dotykem.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
11 Tlačítko [REC]
Dotykem tlačítka spustíte záznam. Během záznamu se střed tlačítka zbarví červeně.
Opětovným dotykem tlačítka záznam zastavíte.
12 Volba karty a přibližná zbývající doba nahrávání
167
Aktuálně vybraná SD karta je indikována značkou Ð vedle ikony.
Zbývající doby nahrávání jsou přibližné a jsou vypočtené na základě aktuálně používané konfiguraci videa.
13 Tlačítko [SLOT SELECT]
Dotkněte se tlačítka a vyberte jinou SD kartu, pokud jsou v obou slotech karty přítomny.
14 Aktuální nastavení videokamery
Tento panel zobrazuje přehled aktuálně používaných nastavení videokamery. Nastavení videokamery můžete
měnit pomocí ovladačů na panelu podrobných nastavení videokamery (18) na pravé straně.
[ND]: Filtr ND
[Shutter/Závěrka]: Rychlost závěrky
[AE]: Posun AE
[WB]: Vyvážení bílé
[Iris/Irisová clona]: Clonové číslo
[Gain/Zisk]: Hodnota zisku
15 Indikátor plně automatického režimu (A 43)
16 Formát videa (A 50)
17 Časový kód (stejný jako na videokameře)
18 Panel podrobných nastavení videokamery (A 167)
Dotkněte se jedné karty ve spodní části a vyberte nastavení videokamery, která chcete změnit:
[White Balance/Vyvážení bílé]:
[Exposure/Expozice]:
[Focus/Zaostřování]:
[Zoom]:
Režim vyvážení bílé a související nastavení.
Nastavení týkající se expozice – clona, rychlost závěrky a zisk.
Nastavení vztahující se k zaostření.
Operace zoomu.
Hlavní obrazovka záznamu pro dálkové ovládání: Podrobná nastavení videokamery
Následující části popisují používání ovladačů na panelu podrobných nastavení videokamery. Podrobné informace
a platná omezení funkcí naleznete v popisech jednotlivých funkcí.
Změna vyvážení bílé
Dotkněte se karty [White Balance/Vyvážení bílé] na panelu podrobných
nastavení videokamery.
1
1 Tlačítko automatického vyvážení bílé
2
Dotkněte se [
] a nastavte videokameru do režimu automatického
vyvážení bílé (AWB).
2 Tlačítka uživatelského vyvážení bílé
3
Dotkněte se [ÅA] nebo [ÅB].
Registrace uživatelského vyvážení bílé: Nasměrujte videokameru na šedou
tabulku nebo na bílý předmět bez struktur tak, aby vyplňovaly střed
monitorovací obrazovky/obrazovky živého náhledu a dotkněte se [Å].
Použijte stejné světelné podmínky, jaké plánujete pro vlastní záznam.
Během tohoto procesu bude ikona v tlačítku rychle blikat. Když přestane
blikat, proces je dokončen a bude aplikováno uživatelské vyvážení bílé.
3 Přednastavené vyvážení bílé (¼/É) / Barevná teplota (È)
Dotykem tlačítka se použije odpovídající nastavení vyvážení bílé barvy, jak je vyobrazeno v tlačítku.
4
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
4 Tlačítko [AWB Lock/Blokování AWB] (blokování automatického vyvážení bílé)
Když je aktivované automatické vyvážení bílé, zablokuje se dotykem tlačítka aktuální nastavení vyvážení bílé
a uchová se i při změně objektu.
168
Nastavení hodnoty barevné teploty nebo kompenzace barev (CC)
1 Vyberte jiné nastavení vyvážení bílé než [
], [ÅA] nebo [ÅB].
2 Dotkněte se pravé strany tlačítka vyvážení bílé (aktuální barevná teplota a hodnota CC).
3 Dotkněte se karty [K] (barevná teplota) nebo karty [CC] (hodnota kompenzace barev), vyberte požadovanou
hodnotu ze seznamu a potom se dotkněte [ ].
• Je-li třeba, zopakujte tento krok pro úpravu dalších nastavení.
Změna nastavení týkajících se expozice
Dotkněte se karty [Exposure/Expozice] na panelu podrobných nastavení
videokamery.
1 Tlačítka filtru ND
• Dotykem [–] nebo [+] se mění hustota filtru ND. Rovněž se můžete
dotknout aktuálního nastavení filtru ND, vybrat požadované nastavení
ze seznamu (nebo se dotknout [–]/[+]) a potom se dotknout [ ].
1
2
3
2 Tlačítka týkající se clony
• Pro nastavení automatického nastavování clony videokamerou se dotkněte
volby [Manual/Ruční], vyberte [Automatic/Automatika] a potom se
dotkněte [ ]. Nejsou nutná žádná další nastavení.
Chcete-li nastavovat clonu ručně, vyberte volbu [Manual/Ruční] a použijte
ovládací prvky níže popsaným způsobem.
• Dotykem [–] nebo [+] se mění clonové číslo (zobrazené nad tlačítky).
Rovněž se můžete dotknout aktuálního clonového čísla, vybrat
požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se dotknout [–]/[+]) a potom se
dotknout [ ].
4
5
2
POZNÁMKY
• Během ručního nastavování clony se dotykem [PUSH AUTO IRIS] aktivuje jednorázové automatické
nastavení clony. (V té době nejsou dostupná tlačítka pro ruční nastavení clony.)
3 Tlačítka týkající se rychlosti závěrky
• Chcete-li změnit režim rychlosti závěrky, dotkněte se [Speed/Rychlost závěrky] a vyberte požadovaný
režim rychlosti závěrky ([Speed/Rychlost závěrky] (standardní rychlost závěrky), [Angle/Úhel] (úhel),
[Clear Scan/Frekvence] (frekvence), [Slow/Pomalá] (pomalé rychlosti závěrky), [Auto/Automaticky]
(automatika) nebo [Off/Vypnuto]).
• Chcete-li změnit krok nastavení při výběru volby [Speed/Rychlost závěrky], dotkněte se [Normal/Normální],
vyberte požadovaný krok pro nastavení rychlosti závěrky a potom se dotkněte [ ].
• Dotykem [–] nebo [+] se mění rychlost závěrky (zobrazená nad tlačítky). Rovněž se můžete dotknout
aktuálního hodnoty rychlosti závěrky, vybrat požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se dotknout [–]/[+])
a potom se dotknout [ ].
4 Tlačítka týkající se zisku
• Pro nastavení automatického nastavování zisku videokamerou se dotkněte volby [Manual/Ruční], vyberte
[Automatic/Automatika] a potom se dotkněte [ ]. Nejsou nutná žádná další nastavení. Chcete-li nastavovat
zisk ručně, vyberte volbu [Manual/Ruční] a použijte ovládací prvky zisku níže popsaným způsobem.
• Chcete-li změnit krok nastavení, dotkněte se [Normal/Normální], vyberte požadovaný krok pro nastavení
zisku a potom se dotkněte [ ].
• Dotykem [–] nebo [+] se mění hodnota zisku (zobrazená nad tlačítky). Rovněž se můžete dotknout aktuálního
hodnoty zisku, vybrat požadovanou hodnotu ze seznamu (nebo se dotknout [–]/[+]) a potom se dotknout [ ].
5 Tlačítka posunu AE
Dotykem [–] nebo [+] se mění úroveň posunu AE.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Úprava zaostření a používání funkcí spojených se zaostřením
Dotkněte se karty [Focus/Zaostřování] na panelu podrobných nastavení
videokamery.
1 Tlačítko režimu zaostřování
1
2
3
2 Tlačítko [Face Det. & Tracking/Detekce obličeje a sledování]
(detekce obličeje a sledování)
4
169
3 Tlačítko [Focus Guide/Průvodce zaostřováním] (funkce průvodce
zaostřováním s duálními pixely)
4 Tlačítka sledování
5
5 Tlačítka ručního zaostřování
Ruční zaostřování
1 Dotkněte se [AF].
2 Dotkněte se [MF] a potom se dotkněte [
].
3 Dotykem jednoho z tlačítek ručního zaostřování na straně [Near/Blízko] zaostříte blíže, stisknutím jednoho
z ovládacích prvků na straně [Far/Daleko] zaostříte dále. K dispozici jsou tři úrovně nastavování – [ ]/[ ]
je nejmenší a [ ]/[ ] je největší.
Průvodce zaostřováním
1 Dotkněte se tlačítka [Focus Guide/Průvodce zaostřováním].
2 Dotkněte se volby [On/Zapnuto] pro zobrazení průvodce zaostřováním (A 75) a potom se dotkněte [
].
Zaostření dotykem
V režimu automatického zaostřování se můžete dotknout objektu, který se objeví na obrazovce živého náhledu
aplikace Browser Remote, a vybrat jej tak pro zaostření.
1 Ujistěte se, že byla funkce zaostření dotykem odblokována a že se ikona D zobrazuje v tlačítku (A 166).
2 Dotkněte se požadovaného objektu v obrazovce živého náhledu.
• V závislosti na použitém režimu zaostřování se může zobrazit rámeček AF na vybraném objektu.
Automatické zaostření obličeje
1 Dotkněte se [Face Det. & Tracking/Detekce a sledování obličeje].
2 Dotkněte se [On/Zapnuto] a potom se dotkněte [ ].
• Okolo všech detekovaných obličejů se na obrazovce živého náhledu zobrazí rámeček detekce obličeje.
Hlavní objekt je indikován šipkami (Þ) po stranách. Videokamera bude sledovat pohyb hlavního objektu.
• Chcete-li vybrat jiný objekt jako hlavní objekt, dotkněte se jeho obličeje.
3 Zaostřete ručně nebo nechte videokameru zaostřit automaticky na obličej hlavního objektu.
Sledování ostatních objektů
1 Dotkněte se [Tracking/Sledování objektu].
• Tento krok není nutný, pokud je položka [v # Camera Setup/Nastavení videokamery] > [AF Frame/
Rámeček AF] nastaven na [Automatic/Automatika] (A 79).
2 Pro výběr objektu, který chcete sledovat, se dotkněte obrazovky živého náhledu.
• Na obrazovce živého náhledu se zobrazí sledovací rámeček a videokamera bude sledovat objekt při
jeho pohybu.
• Chcete-li vybrat jiný objekt, vyberte [Cancel Tracking/Zrušit sledování objektu].
3 Zaostřete ručně nebo nechte videokameru zaostřit automaticky na objekt.
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Nastavení zoomu
1 Dotkněte se karty [Zoom] na panelu podrobných nastavení
videokamery.
170
Tlačítka
ručního
zoomu
2 Dotykem na jedno z tlačítek pevné pozice zoomu na straně
[Tele/Teleobjektiv] nastavíte delší ohniskovou vzdálenost, dotykem
jednoho z tlačítek na straně [Wide/Širokoúhlý objektiv] nastavíte kratší
ohniskovou vzdálenost.
• Můžete se také dotknout tlačítek ručního zoomu [ ]/[ ].
Pevné
pozice
zoomu
POZNÁMKY
• Pokud používáte nízkou rychlost zoomu, může chvíli trvat,
než se objektiv začne pohybovat.
Obrazovka metadat [
] (pouze uživatel [Full/Úplný]/[Meta/Metadata])
Pomocí aplikace Browser Remote můžete vytvářet, editovat a přenášet do videokamery informace metadat,
která lze použít při záznamu klipů. To zahrnuje informaci Info uživatele (název klipu, autor, místo pořízení a popis)
a rovněž informace GPS. Podrobné informace naleznete v části Používání metadat (A 108).
Chcete-li otevřít obrazovku vstupu metadat, dotkněte se ikony [ ] v horní části obrazovky aplikace
Browser Remote.
• Tento krok není nutný v případě přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla uživatele [Meta/Metadata].
1
2
5
6
3
7
4
8
9
10
11
1 Název klipu
Dotkněte se uvnitř textového pole a zadejte požadovaný text. Chcete-li vymazat text, dotkněte se volby
[Clear All/Vymazat vše].
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
2 Informace GPS
Zadání nadmořské výšky: Dotkněte se uvnitř textového pole [Altitude/Nadmořská výška] a zadejte
požadovanou hodnotu.
Zadání zeměpisné šířky: Dotkněte se uvnitř textových polí pod [Latitude/Zeměpisná šířka] a zadejte (zleva
doprava) hodnoty stupňů, minut a sekund. Chcete-li vybrat jižní šířku, dotkněte se volby [North/Severní]
a vyberte namísto toho [South/Jižní].
Zadání zeměpisné délky: Dotkněte se uvnitř textových polí pod [Longitude/Zeměpisná délka] a zadejte (zleva
doprava) hodnoty stupňů, minut a sekund. Chcete-li vybrat západní délku, dotkněte se volby [East/Východní]
a vyberte namísto toho [West/Západní].
• Chcete-li vymazat všechna pole týkající se GPS současně, vyberte [Clear All/Vymazat vše].
3 Obrazovka živého náhledu
Zobrazuje obraz živého náhledu videokamery. Pokud není obraz živého náhledu zapnutý, ID videokamery
se zobrazí zde.
4 Tlačítko [LIVE VIEW]
Dotykem tlačítka zobrazte živý náhled videokamery na obrazovce Browser Remote.
5 Tvůrce klipu
6 Místo pořízení záznamu
7 Popis klipu
Dotkněte se uvnitř odpovídajícího textového pole a zadejte požadovaný text. Chcete-li vymazat text,
dotkněte se volby [Clear All/Vymazat vše].
8 Indikátory stavu
Viz popisy v části týkající se obrazovky [v] (A 166).
9 Tlačítko [
Activate/Aktivovat]
Chcete-li dát při záznamu klipů přednost metadatům zadaným na této obrazovce, dotkněte se tlačítka.
Tím se aktivuje přednost před metadaty načtenými ze souboru uloženého na SD kartě B.
10 Tlačítko [Overwrite Previous/Přepsat předcházející]/Tlačítko [Overwrite/Přepsat]
Během záznamu klipu: Dotkněte se volby [Overwrite/Přepsat] pro odeslání metadat zadaných na této
obrazovce do videokamery a nahrazení veškerých metadat, která mohl zaznamenávaný klip obsahovat.
Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte .
Po záznamu klipu: Dotkněte se volby [Overwrite Previous/Přepsat předchozí] pro odeslání metadat zadaných
na této obrazovce do videokamery a nahrazení veškerých metadat vložených v posledním zaznamenaném
klipu. Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte .
11 Tlačítko [Apply from Next/Použít od dalšího]
Dotkněte se tlačítka pro odeslání metadat zadaných na této obrazovce do videokamery, která budou vložena
pouze do klipů zaznamenaných po přenosu. Po zobrazení zprávy s potvrzením se dotkněte .
Tato volba nepřepíše metadata již zaznamenaných nebo právě zaznamenávaných klipů.
POZNÁMKY
• Metadata odeslaná do videokamery z aplikace Browser Remote jsou v následujících případech ztracena.
- Při vypnutí videokamery.
- Při změně nastavení
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Metadata]
> [Setting/Nastavení].
• Pomocí aplikace Browser Remote (tlačítko [
Activate/Aktivovat]) můžete dát prioritu metadatům odeslaným
z aplikace. Tuto prioritu však nemůžete přiřadit zpět SD kartě. Chcete-li použít soubor Info uživatele uložený na
kartě, potřebujete nastavit položku
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] >
[Metadata] > [Setting/Nastavení] na [SD Card/SD karta] na samotné videokameře.
• Pokud použijete aplikaci Browser Remote pro přenos informace Info uživatele do klipu zaznamenávaného po
přepnutí záznamu, Info uživatele se neuloží do klipu zaznamenaného předtím, než videokamera přepnula
mezi kartami.
171
Browser Remote: Ovládání videokamery ze zařízení v síti
Základní obrazovka [ ] (pouze uživatel [Full/Úplný])
172
Pokud používáte chytrý telefon nebo jiné zařízení s menší obrazovkou, tento obraz
nabízí pouze malou obrazovku živého náhledu pro finální potvrzení, ovládání zoomu
a tlačítko [REC] ke spuštění a zastavení záznamu.
Chcete-li otevřít základní obrazovku, dotkněte se ikony [ ] v horní části
obrazovky aplikace Browser Remote.
IP datový tok
IP datový tok
Po připojení videokamery do sítě můžete vysílat datový tok živého videa a zvuku* videokamery prostřednictvím IP
do kompatibilního IP dekodéru videa** připojeného do sítě. IP datový tok můžete použít pro živé vysílání nebo
pro odeslání bleskové reportáže zpráv z místa se špatným připojením k síti.
Během aktivního IP datového toku je zakázán interní záznam na SD kartu videokamery, ale záznam na externí
zařízení je možný.
* Pouze 2 kanály. Během 4kanálového záznamu zvuku můžete vybrat, které dva kanály budou vysílány přes IP.
**Může jít o speciální zařízení pro přenos videa nebo dekódovací software v počítači. Podrobné informace o kompatibilních
dekodérech najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Konfigurace videa vysílaného přes IP
Konfigurace datového toku
Formát videa*
(komprese)
XF-HEVC
(komprese H.265/HEVC)
XF-AVC
(komprese MPEG-4 AVC/H.264)
Video
Datový tok
Rozlišení
Rychlost snímání
16 Mb/s, 9 Mb/s
3840x2160
9 Mb/s, 4 Mb/s
1920x1080
59,94P, 29,97P, 50,00P,
25,00P
9 Mb/s, 4 Mb/s
1920x1080
59,94i, 50,00i
Zvuk
MPEG-2 AAC,
256 Kb/s, 2 kanály
* Nastavení
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát záznamu]. Dostupné
volby datového toku signálu se liší v závislosti na použité konfiguraci záznamu videa.
Provozní režimy:
Nastavení IP datového toku
Před vysíláním datového toku videa prostřednictvím IP potřebujete zkonfigurovat nastavení související s
přenosem, jako je protokol a číslo použitého portu. Rovněž můžete vybrat konfiguraci vysílaného videa.
Nastavení videokamery
1 Konfigurace síťového připojení Ethernet (A 159).
2 Vyberte [IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku]
3 Chcete-li vybrat konfiguraci datového toku videa, vyberte [Streaming Output Signal/Signál datového
toku videa].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
4 Chcete-li vybrat zvukové kanály vysílané jako datový tok, vyberte [Audio Out Channels/Výstupní
zvukové kanály].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
5 Vyberte [Protocol/Protokol].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Pokud jste vybrali [RTP+FEC], dokončete nastavení chybové korekce (A 174).
Volby
[UDP]:
Tento protokol upřednostňuje rychlost přenosu, ale nezaručuje spolehlivost/integritu dat. Ztracené nebo
zpožděné IP pakety jsou ignorovány.
[RTP]:
Standardní protokol pro vysílání videa/zvuku přes internet. Ztracené nebo zpožděné IP pakety
jsou ignorovány.
[RTP+FEC]: Toto nastavení využívá protokol RTP a přidává vrstvu FEC chybové korekce, takže přijímající strana*
může obnovit ztracené nebo zpožděné IP pakety.
* Je vyžadován dekodér kompatibilní s chybovou korekcí FEC.
173
IP datový tok
Nastavení přijímače
1 Vyberte [IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku].
>[
174
! Network Settings/Nastavení sítě] > [IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku]
2 Vyberte [Dest. IP Address/Cílová IP adresa] a zadejte IP adresu přiřazenou dekodéru.
• Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte hodnotu pro první pole adresy a potom stiskněte SET pro přechod
na další pole. Po dokončení čtyř polí adresy vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET pro
potvrzení adresy.
3 Chcete-li změnit číslo portu, vyberte [Dest. Port No./Číslo cílového portu].
• Pro zadání čísla portu přitiskněte joystick doleva/doprava pro výběr číslice, kterou chcete změnit, a poté
nahoru/dolů pro výběr hodnoty vybrané číslice. Po dokončení nastavování všech pěti číslic z čísla portu
vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
• Doporučuje se použít výchozí číslo portu.
Nastavení chybové korekce FEC
1 Vyberte [IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku]
2 Chcete-li zadat číslo portu použitého pro pakety FEC, vyberte [FEC Port No./Číslo portu FEC].
• Pro zadání čísla portu přitiskněte joystick doleva/doprava pro výběr číslice, kterou chcete změnit, a poté
nahoru/dolů pro výběr hodnoty vybrané číslice. Po dokončení nastavování všech pěti číslic z čísla portu
vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
• Doporučuje se použít výchozí číslo portu.
3 Chcete-li změnit interval pro pakety FEC, vyberte [FEC Interval/Interval FEC].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Vysílání datového toku videa přes IP
1 Připojte dekodér do sítě a dokončete veškeré potřebné konfigurace na straně přijímače,
aby byl dekodér připraven přijímat video přes IP.
• Podrobnosti viz návod k používání dekodéru nebo softwaru.
2 Vyberte požadovanou síť (A 160).
• Použijte připojení Ethernet (A 159) a připojte videokameru k požadované síti pomocí kabelu Ethernet.
3 Aktivujte IP datový tok na videokameře.
> [ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Network Functions/Síťové funkce] > [IP Streaming/
IP datový tok]
4 Když se zobrazí potvrzovací správa, vyberte [OK] a potom stiskněte SET.
•
a
se zobrazí v horní části obrazovky. Když se ikony zbarví bíle, videokamera zahájí datový tok
videa prostřednictvím vybrané sítě.
5 Po dokončení vysílání datového toku požadovaného videa vypněte síťové funkce.
> [ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [Network Functions/Síťové funkce] > [Off/Vypnuto]
• Ikony sítě se zbarví žlutě a poté zmizí z obrazovky.
POZNÁMKY
• Během aktivovaného IP datového toku bude videokamera pokračovat ve vysílání dat videa a zvuku přes síť IP,
bez ohledu na stav přijímače. Vysílaná data nejsou kódována. Dejte pozor na nastavení správné IP adresy
a předem otestujte, jestli je přijímající dekodér skutečně schopen přijímat signály.
• V závislosti na použité síti a podmínkách připojení může dojít k výskytu ztracených nebo zpožděných IP paketů.
IP datový tok
• Po 24 hodinách souvislého vysílání datového toku videa videokamera IP datový tok na okamžik přeruší
a znovu ho automaticky restartuje.
175
Přenos souborů pomocí FTP
Přenos souborů pomocí FTP
Klipy zaznamenané videokamerou můžete přenášet do jiného zařízení připojeného do sítě pomocí protokolu FTP.
Následující popisy předpokládají zapnutí FTP serveru, jeho připravenost a správnou konfiguraci.
176
Provozní režimy:
Nastavení serveru FTP a nastavení přenosu
Před přenesením klipů do připojeného zařízení budete potřebovat zkonfigurovat nastavení serveru FTP a další
nastavení související s prací se složkami a soubory. Je-li třeba, kontaktujte administrátora sítě, který má na
starosti FTP server.
1 Vyberte [FTP Transfer Settings/Nastavení FTP přenosu].
>[
! Network Settings/Nastavení sítě] > [FTP Transfer Settings/Nastavení FTP přenosu]
2 Pro zadání cílového serveru FTP vyberte [FTP Server/Server FTP] a potom stiskněte SET.
• Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte IP adresu serveru FTP nebo název hostitele (A 27).
3 Zadejte stejným způsobem [FTP: User Name/FTP: Uživatelské jméno], [FTP: Password/FTP: Heslo]
a [Destination Folder/Cílová složka].
4 Chcete-li změnit číslo portu, vyberte [Port No./Číslo portu] a potom stiskněte SET.
• Pro zadání čísla portu přitiskněte joystick doleva/doprava pro výběr číslice, kterou chcete změnit, a poté
nahoru/dolů pro výběr hodnoty vybrané číslice. Po dokončení nastavování všech pěti číslic z čísla portu
vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET.
5 Chcete-li aktivovat pasivní režim, vyberte [Passive Mode/Pasivní režim].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
• Standardní nastavení pro většinu případů je [Off/Vypnuto]. Nastavení [On/Zapnuto] (pasivní režim) je
vhodnější pro FTP přenosy chráněné bránou firewall.
6 Chcete-li vybrat, jestli se má vytvořit nová složka pro každé datum přenosu, vyberte [New Folder
by Date/Nová složka podle data].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
7 Chcete-li vybrat, jak zpracovávat přenosy souborů, pokud již na serveru existuje jiný soubor
se stejným názvem, vyberte [Same Named Files/Stejně pojmenované soubory].
• Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Možnosti pro [New Folder by Date/Nová složka podle data]
[On/Zapnuto]: Pro každou operaci přenosu se vytvoří nová vnořená složka v cílové složce přenosu
„RRRRMMDD\HHMMSS“.
[Off/Vypnuto]: Všechny soubory budou přeneseny do složky nastavené jako [Destination Folder/Cílová složka]
v nastavení FTP serveru.
Možnosti pro [Same Named Files/Stejně pojmenované soubory]
[Skip/Přeskočit]:
Pokud již v cílové složce existuje soubor se stejným názvem, soubor se nepřenese.
[Overwrite/Přepsat]: Pokud již v cílové složce existuje soubor se stejným názvem, soubor se přenese a přepíše
libovolný soubor se stejným názvem v cílové složce.
POZNÁMKY
• Aktuální nastavení FTP můžete zkontrolovat na stavových obrazovkách [Network 4/6/Síť 4/6] až
[Network 6/6/Síť 6/6].
Přenos souborů pomocí FTP
Přenos klipů (FTP přenos)
Přenos jednoho klipu
1 Vyberte požadovanou síť (A 160).
• Použijte připojení infrastruktury (A 154) nebo připojení Ethernet (A 159).
• Pomocí připojení sítě Ethernet připojte videokameru k požadované síti, k tomu použijte kabel sítě Ethernet.
2 Vyberte požadovaný klip a potom stiskněte SET pro otevření nabídky klipu.
3 Vyberte [FTP Transfer/FTP přenos] a potom stiskněte SET.
4 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Videokamera se připojí k serveru FTP a vybraný klip se přenese. Při použití připojení Ethernet bliká během
přenosu souborů indikátor přístupu k síti Ethernet.
• Pro zrušení operace stiskněte tlačítko CANCEL.
5 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Přenesení všech klipů
1 Otevřete indexové zobrazení obsahující klipy, které chcete přenést (A 131).
2 Vyberte požadovanou síť (A 160).
• Použijte připojení infrastruktury (A 154) nebo připojení Ethernet (A 159).
• Pomocí připojení sítě Ethernet připojte videokameru k požadované síti, k tomu použijte kabel sítě Ethernet.
3 Vyberte [FTP Transfer/FTP přenos].
[ ! Network Settings/Nastavení sítě] > [FTP Transfer/FTP přenos]
4 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
• Videokamera se připojí k serveru FTP a všechny klipy na indexovém zobrazení se přenesou. Při použití
připojení Ethernet bliká během přenosu souborů indikátor přístupu k síti Ethernet.
• Pro zrušení operace stiskněte tlačítko CANCEL.
5 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
DŮLEŽITÉ
• Při přenosu souborů dbejte následujících upozornění. Nebudete-li se jimi řídit, může dojít k přerušení přenosu
a v cílovém místě pro přenos souborů zůstanou neúplné soubory.
- Neotvírejte kryty slotů na paměťové karty.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
• Pokud v cílovém místě přenosu zůstanou neúplné soubory, zkontrolujte obsah a před jejich odstraněním
se ujistěte, že je můžete odstranit.
POZNÁMKY
• Přenos souborů může trvat delší dobu; závisí to na nastavení a schopnostech přístupového bodu.
177
Přenos souborů pomocí FTP
178
8
Fotografie
179
Fotografování
Když je videokamera v pohotovostním režimu záznamu, můžete zaznamenávat fotografie na SD kartu B (pouze).
Fotografie mají stejnou velikost bez ohledu na aktuálně používanou konfiguraci videa.
Aktuálně používané rozlišení
Velikost fotografie
Přibližná velikost souboru snímku
3840x2160, 1920x1080
1920x1080
880 KB
Provozní režimy:
1 Pod přiřaditelné tlačítko nastavte volbu [Photo/Foto] (A 117).
2 Když je videokamera v pohotovostním režimu záznamu, pořídí se stisknutím přiřaditelného
tlačítka fotografie.
• 7 a počet dostupných fotografií se zobrazí v pravé horní části obrazovky. Maximální počet dostupných
fotografií zobrazovaný na obrazovce je 9999.
• Během zaznamenávání fotografie svítí indikátor přístupu SD CARD 3 červeně.
• Rovněž můžete stisknout tlačítko PHOTO na dodávaném bezdrátovém ovladači.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu SD CARD 3 svítí červeně, věnujte pozornost následujícím opatřením.
Pokud tak neučiníte, může dojít k trvalé ztrátě dat.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťové karty SD CARD 3 a nevyjímejte kartu.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
POZNÁMKY
• Fotografie nelze pořizovat v následujících případech:
- Když je aktivováno předtočení.
- V případě aktivovaného záznamu zpomaleného záběru.
- Když je aktivována aplikace Browser Remote.
• Jestliže je spínač LOCK na SD kartě v poloze zabraňující zápisu, nebudete schopni zaznamenat fotografie.
Předem změňte polohu spínače LOCK.
Číslování fotografií
Fotografiím jsou automaticky přiřazována pořadová čísla a soubory jsou ukládány do složek na SD kartě.
Můžete vybrat metodu použitou pro číslování fotografií.
1 Vyberte [Photo Numbering/Číslování fotografií].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Photo Numbering/
Číslování fotografií]
2 Vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte SET.
Fotografování
Volby
[Reset]:
180
Číslování fotografií znovu začne od 100-0001 při každém vložení nové karty. Pokud
jsou na kartě již nějaké předchozí záznamy, bude číslování fotografií pokračovat od čísla
následujícího po poslední fotografii na kartě.
[Continuous/Průběžné]: Číslování fotografií bude pokračovat od čísla následujícího po poslední fotografii
zaznamenané videokamerou. Toto nastavení je praktické při správě souborů v počítači.
Doporučujeme použít nastavení [Continuous/Průběžné].
Poznámky k názvům složek
• Příklad názvu složky je: „101_1103“. První 3 číslice označují číslo složky (od 100 do 999) a poslední 4 číslice
označují měsíc a den, kdy byla složka vytvořena. Například složka s číslem 101 byla vytvořena 3. listopadu.
Poznámky k číslům fotografií
• Příklad čísla fotografie je: „101-0107“. První 3 číslice označují číslo složky, ve které je klip/fotografie uložena,
a poslední 4 číslice označují pořadové číslo přiřazené k fotografii (od 0001 do 9999).
• Číslo fotografie označuje také název a umístění souboru na kartě. Například fotografie s číslem 101-0107
zaznamenaná 3. listopadu se nachází ve složce „DCIM\101_1103“ jako soubor „IMG_0107.JPG“.
POZNÁMKY
• Každá složka může obsahovat až 500 souborů. Při dosažení maximálního počtu se automaticky vytvoří
nová složka.
Prohlížení fotografií
Prohlížení fotografií
Můžete prohlížet fotografie, které jste zaznamenali na SD kartu B.
181
Provozní režimy:
Zobrazení indexového zobrazení [Photos/Fotografie]
1 Nastavte videokameru do režimu
(A 22).
2 Otevřete indexové zobrazení [Photos/Fotografie] (A 132).
Prohlížení fotografií
1 Oranžový výběrový rámeček posuňte na požadovanou
fotografii.
2 Stisknutím tlačítka Ò zobrazte fotografii.
• Zobrazí se obrazovka pro přehrávání fotografií
s vybranou fotografií.
• Pomocí tlačítek Ú/Ù nebo přitlačením joysticku doleva/
doprava přepnete na předchozí/následující fotografii.
• Tlačítkem DISP skryjete/zobrazíte informace zobrazované
na obrazovce.
• Tlačítkem Ñ se vrátíte na indexové zobrazení
[Photos/Fotografie].
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťovou kartu, ke které se přistupuje, a nevyjímejte paměťovou kartu.
POZNÁMKY
• Dále uvedené typy fotografií nemusí být zobrazovány správně.
- Fotografie nezaznamenané touto videokamerou.
- Fotografie vytvořené nebo upravované na počítači.
- Fotografie se změněnými názvy souboru.
Smazání fotografií
Smazání fotografií
Fotografie, které si nechcete ponechat, můžete odstranit.
182
Provozní režimy:
Smazání jedné fotografie
1 Zobrazte fotografii, kterou chcete vymazat, nebo ji vyberte v indexovém zobrazení
[Photos/Fotografie] (A 132) a potom stiskněte SET.
2 Vyberte [Delete/Vymazat] a potom stiskněte SET.
3 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
4 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
Vymazání všech fotografií
Můžete vymazat všechny fotografie v indexovém zobrazení [Photos/Fotografie].
1 Vyberte [Delete All Photos/Vymazat všechny fotografie].
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Delete All Photos/
Vymazat všechny fotografie]
2 Vyberte [OK] a stiskněte SET.
3 Zobrazí-li se zpráva pro potvrzení, stiskněte SET.
DŮLEŽITÉ
• Při odstraňování fotografií buďte opatrní. Vymazané fotografie nelze obnovit.
9
Doplňující informace
183
Volby menu
Více informací o výběru položek naleznete v části Používání menu (A 25). Umístění položky menu v rámci menu
je indikováno ikonou čísla stránky (! ", atd.) v levém sloupci. Podrobné informace o každé funkci najdete na
odkazované stránce nebo ve vysvětlivkách doprovázejících položky menu. Volby nastavení tučným písmem
indikují výchozí hodnoty.
V závislosti na provozním režimu videokamery a nastaveních nemusí být některé položky menu dostupné.
Takové položky menu se nezobrazí nebo se zobrazí na obrazovce menu v šedé barvě.
Chcete-li přejít přímo na stránku příslušného menu:
Menu [v Camera Setup/
Nastavení videokamery]
A 183
Menu [/ Custom Picture/Uživatelský obraz] A 185
Menu [3 Recording/Media Setup/
Nastavení záznamu/média]
A 185
A 187
Menu [¡ Audio Setup/Nastavení zvuku]
Menu [¢ Monitoring Setup/
Nastavení monitorování]
A 188
Menu [A Assistance Functions/
Asistenční funkce]
Menu [7 Network Settings/Nastavení sítě]
Menu [ Assignable Buttons/
Přiřaditelná tlačítka]
Menu [B System Setup/Nastavení systému]
Přizpůsobené menu [¥ My Menu/
Moje menu]
Menu [v Camera Setup/Nastavení videokamery] (pouze režim
Položka menu
A 189
A 191
A 192
A 192
A 194
)
Možnosti nastavení a další informace
!
[Light Metering/Měření světla]
[Backlight/Protisvětlo], [Standard/Standardní], [Spotlight/Bodové osvětlení]
(A 62)
[AE Shift/Posun AE]
–2 až +2 v krocích po 0,25 (±0)
(A 61)
[AE Response/Odezva AE]
[High/Vysoká], [Normal/Normální], [Low/Nízká]
Určuje, jak rychle se mění expozice (clona, rychlost závěrky a zisk) při použití režimu
automatického nastavení.
[Iris Limit/Limit irisové clony]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 61)
[Iris Ring Direction/Směr kroužku irisové clony]
[Reverse/Opačný], [Normal/Normální]
(A 60)
[Shutter Increment/Krok pro nastavení rychlosti závěrky]
"
[AGC Limit/Limit AGC]
[Gain L/Zisk L]
[Mode/Režim]
[Fine/Jemný], [Normal/Normální]
[Fine/Jemný]
[33.0 dB/33 dB] až [–6.0 dB/–6 dB] v krocích po 0,5 dB ([0.0 dB/0 dB])
[Normal/Normální]
[33.0 dB/33 dB] až [–6.0 dB/–6 dB] v krocích po 3 dB ([0.0 dB/0 dB])
[Gain M/Zisk M]
(A 57)
[Mode/Režim]
[Fine/Jemný], [Normal/Normální]
[Fine/Jemný]
[33.0 dB/33 dB] až [–6.0 dB/–6 dB] v krocích po 0,5 dB ([6.0 dB/6 dB])
[Normal/Normální]
[33.0 dB/33 dB] až [–6.0 dB/–6 dB] v krocích po 3 dB ([6.0 dB/6 dB])
[Gain H/Zisk H]
(A 57)
[Mode/Režim]
[Fine/Jemný], [Normal/Normální]
[Fine/Jemný]
[33.0 dB/33 dB] až [–6.0 dB/–6 dB] v krocích po 0,5 dB ([12.0 dB/12 dB])
[Normal/Normální]
[33.0 dB/33 dB] až [–6.0 dB/–6 dB] v krocích po 3 dB ([12.0 dB/12 dB])
[Shockless Gain/Zamezení strmých změn zisku]
[High/Vysoký], [Normal/Normální], [Low/Nízký], [Off/Vypnuto]
(A 57)
Volby menu
Položka menu
184
Možnosti nastavení a další informace
[White Balance: PRESET/Vyvážení bílé: PŘEDNASTAVENÍ]
[¼ Daylight/Denní světlo], [É Tungsten/Žárovka], [È Kelvin]
(A 66)
[Shockless WB/Zamezení strmých změn vyvážení bílé]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 65)
[AWB Response/Odezva AWB]
[High/Vysoká], [Normal/Normální], [Low/Nízká]
(A 66)
[AF Mode/Režim AF]
[AF-Boosted MF/AF-posílený MF], [Continuous/Kontinuální]
[AF Frame/Rámeček AF]
[Automatic/Automatika], [Large/Velký], [Small/Malý]
(A 79)
[AF Frame Position/Pozice rámečku AF]
[Selectable/Volitelná], [Center Frame/Centrální rámeček]
(A 79)
[AF Speed/Rychlost AF]
[High/Vysoká], [Normal/Normální], [Low/Nízká]
(A 78)
[AF Response/Odezva AF]
[High/Vysoká], [Normal/Normální], [Low/Nízká]
(A 78)
[Face Det. & Tracking/Detekce a sledování obličeje]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 79)
[Face AF/Automatické zaostření obličeje]
[Face Priority/Priorita zaostření obličeje], [Face Only/Pouze obličej]
(A 79)
[Focus Limit/Limit zaostření]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 82)
[Focus Ring Direction/Směr zaostřovacího kroužku]
[Reverse/Opačný], [Normal/Normální]
(A 74)
[Focus Ring Response/Odezva zaostřovacího kroužku]
[High/Vysoká], [Normal/Normální], [Low/Nízká]
(A 74)
[Zoom Speed Level/Úroveň rychlosti zoomu]
[High/Vysoká], [Normal/Normální], [Low/Nízká]
(A 70)
[High-Speed Zoom/Vysokorychlostní zoom]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 70)
[Digital Zoom/Digitální zoom]
[Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6x], [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3x],
[Tele-converter 1.5x/Telekonvertor 1,5x], [Digital 300x/Digitální 300x],
[Advanced 30x/Pokročilý 30x], [Off/Vypnuto]
(A 68)
[Handle Zoom Speed H/Rychlost zoomu na rukojeti H]
1 až 16 (16)
(A 71)
[Handle Zoom Speed L/Rychlost zoomu na rukojeti L]
1 až 16 (8)
[WL-D6000 Zoom Speed/Rychlost zoomu WL-D6000]
1 až 16 (8)
(A 71)
[Grip Zoom Speed/Rychlost zoomu na gripu]
[Constant/Konstantní], [Variable/Proměnlivá], [User Setting/Uživatelské
nastavení]
(A 70)
[Constant Speed/Konstantní rychlost]
1 až 16 (8)
(A 70)
[Users Settings/Uživatelská nastavení]
[User 1/Uživatel 1], [User 2/Uživatel 2], [User 3/Uživatel 3]
(A 70)
[IS Mode/Režim IS]
[Dynamic/Dynamický], [Standard/Standardní]
(A 83)
[Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 83)
[Powered IS/Zesílený IS]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 83)
[Color Bars/Barevné pruhy]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 104)
[Color Bar Type/Typ barevných pruhů]
[SMPTE], [EBU]1, [ARIB]
(A 104)
[Flicker Reduction/Redukce blikání]
[Automatic/Automatika], [Off/Vypnuto]
(A 55)
[Conversion Lens/Konvertor]
[TL-U58], [WA-U58], [Off/Vypnuto]
(A 73)
[IR Rec Color/Barva IR záznamu]
[White/Bílá], [Green/Zelená]
(A 116)
[IR Light/IR světlo]
[Toggle/Přepínat], [Always On/Vždy zapnuto], [Always Off/Vždy vypnuto]
(A 116)
[IR Slow Shutter/Pomalá závěrka pro IR]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 116)
#
(A 77, 78)
$
%
&
'
(
1
Výchozí hodnota závisí na zemi/regionu zakoupení.
Volby menu
Menu [/ Custom Picture/Uživatelský obraz] (pouze režim
Položka menu
)
Možnosti nastavení a další informace
!
[Preset/Přednastavení], [Gamma],
[Color Space/Barevný prostor],
[Color Matrix/Barevná matice],
[HLG Color/Barva HLG],
[Activate Other Settings/
Aktivace ostatních nastavení],
[Other Settings/Ostatní nastavení]
Informace naleznete v tabulkách v části Uživatelská nastavení obrazu:
Předvolená nastavení barev (A 63), Dostupná uživatelská nastavení obrazu
(A 124 – 128).
185
[File/Soubor]
[Select/Vybrat]
[C1:CP000001] až [C20:CP000020]
(A 121)
[Rename/Přejmenovat]
–
(A 122)
[Protect/Chránit]
[Unprotect/Zrušit ochranu], [Protect/Chránit]
(A 122)
[Reset]
–
(A 122)
[Copy to SD Card B/Kopírovat
na SD kartu B],
[Load from SD Card B/
Načíst z SD karty B]
–
(A 123)
Menu [3 Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média]
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
[Initialize Media/Inicializace média]
[SD Card A/SD karta A], [SD Card B/SD karta B]
(A 35)
[Rec Format/Formát záznamu]
[XF-HEVC], [XF-AVC]
(A 50)
1
[System Frequency/
Systémová frekvence]
[59.94 Hz/59,94 Hz], [50.00 Hz/50,00 Hz]
[Recording Mode/Režim záznamu]
[Normal Recording/Normální záznam], [Slow Motion Recording/Záznam zpomaleného
záběru]*, [Pre-Recording/Předtočení]
(A 50)
(A 113)
* Dostupné pouze u klipů XF-HEVC.
[Frame Rate/Rychlost snímání]
Při nastavení položky [System Frequency/Systémová frekvence] na [59.94 Hz/59,94 Hz]:
[59.94i/59,94i], [59.94P/59,94P], [29.97P/29,97P], [23.98P/23,98P]
Při nastavení položky [System Frequency/Systémová frekvence] na [50.00 Hz/50,00 Hz]:
[50.00i/50,00i], [50.00P/50,00P], [25.00P/25,00P]
(A 50)
[Resolution/Color Sampling/
Rozlišení/Vzorkování barev]
[3840x2160 YCC422 10 bit/3840x2160 YCC422 10 bitů], [1920x1080 YCC422 10 bit/
1920x1080 YCC422 10 bitů]
(A 51)
Dostupné pouze u klipů XF-HEVC. Při nastavení položky [Rec Format/Formát záznamu] na [XF-AVC]
se rozlišení a vzorkování barev nastaví na [1920x1080 YCC420 8 bit/1920x1080 YCC420 8 bitů]
a toto nastavení nelze změnit.
[Bit Rate/Datový tok]
Když je rozlišení 3840x2160:
[160 Mbps/160 Mb/s], [110 Mbps/110 Mb/s]
Když je rozlišení 1920x1080:
[60 Mbps/60 Mb/s], [45 Mbps/45 Mb/s]
(A 51)
Dostupné pouze u klipů XF-HEVC. Při nastavení položky [Rec Format/Formát záznamu] na [XF-AVC]
se datový tok nastaví na 45 Mb/s a toto nastavení nelze změnit.
[Clips/Klipy]
[Copy All Clips/
Zkopírovat všechny klipy],
[Delete All Clips/
Vymazat všechny klipy]
[Delete All Photos/
Vymazat všechny fotografie]
–
(A 140)
(A 140)
–
(A 182)
Volby menu
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
"
[Relay Recording/
Přepnutí záznamu],
[Double Slot Recording/
Zdvojený záznam do obou slotů]
186
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 36)
[Camera Index/
Index videokamery]
[A] až [Z]
(A 48)
[Reel Number/Číslo svitku],
[Clip Number/Číslo klipu]
[001] až [999]
(A 48)
[User Defined/
Definováno uživatelem]
Uživatelem definovaný textový řetězec v délce až 5 znaků ([CANON])
(A 48)
[Scene/Scéna], [Take/Záběr]
Popis scény v délce až 16 znaků / Popis záběru v délce až 8 znaků
[Setting/Nastavení]
[Remote/Dálkové], [SD Card/SD karta]
[User Memo/Info uživatele]
[Off/Vypnuto], seznam souborů Info uživatele dostupných na SD kartě B
[Country Code/Kód země],
[Organization/Organizace],
[User Code/Kód uživatele]
Identifikátory v délce až 4 znaků ([00__] výchozí pouze pro [Organization/Organizace])
[Metadata]
(A 109)
(A 108, 170)
[Country Code/Kód země]: Tento identifikátor představuje kód země definované podle ISO-3166-1
a je zadáván zleva.
[Organization/Organizace]: Tento identifikátor představuje organizaci, která vlastní videokameru nebo
s ní pracuje a je možné jej získat registrací u registrační autority SMPTE. Pokud organizace není
registrována, zadejte [0000].
[User Code/Kód uživatele]: Tento identifikátor označuje uživatele. Nechte jej prázdný, pokud je volba
[Organization/Organizace] nastavena na [0000].
[Add / File/Přidat soubor /] [On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Clip Numbering/
Číslování klipů]
[Rec Command/Povel pro záznam]
(A 108)
[Reset], [Continuous/Průběžné]
(A 123)
(A 48)
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Když je tato funkce nastavena na [On/Zapnuto] a připojíte videokameru k externímu rekordéru,
pak se při spuštění nebo zastavení záznamu ve videokameře spustí nebo zastaví záznam i na
externím rekordéru. Pro výstupu polevu záznamu ze zdířky HDMI OUT musíte nastavit rovněž položku
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI] na [On/Zapnuto].
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI] [On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 146)
[Photo Numbering/
Číslování fotografií]
[Reset], [Continuous/Průběžné]
(A 179)
[Vertical Filter/Vertikální filtr]
[On (1080i)/Zapnuto (1080i)], [On (1080i/1080p)/Zapnuto (1080i/1080p)], [Off/Vypnuto]
Při nastavení této položky na jinou volbu než [Off/Vypnuto] se použije vertikální filtr při záznamu nebo
vysílání datového toku videa s rozlišením 1920x1080 (Full HD). Toto nastavení je dostupné pouze
v režimu
.
[On (1080i)/Zapnuto (1080i)]: Vertikální filtr je použit pouze při použití prokládané rychlosti snímání.
[On (1080i/1080p)/Zapnuto (1080i/1080p)]: Vertikální filtr se použije na video Full HD bez ohledu
na použitou rychlost snímání.
1
Výchozí hodnota závisí na zemi/regionu zakoupení.
Volby menu
Menu [¡ Audio Setup/Nastavení zvuku]
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
[Select CH1/CH2 Input/Výběr vstupu CH1/CH2], [INPUT Terminals/Zdířky INPUT], [MIC Terminal/Zdířka MIC],
[Select CH3/CH4 Input/Výběr vstupu CH3/CH4] [Built-in Mic/Vestavěný mikrofon]
(A 98)
[CH2 Input/Vstup CH2]
[INPUT 2/VSTUP 2], [INPUT 1/VSTUP 1]
[CH1/CH2 ALC Link/Spojení ALC CH1/CH2],
[CH3/CH4 ALC Link/Spojení ALC CH3/CH4]
[Linked/Propojené], [Separated/Oddělené]
(A 100)
(A 98)
[Speaker Volume/Hlasitost reproduktoru]
[Off/Vypnuto], 1 až 15 (8)
(A 136)
[Audio Rec Level CH3/
Úroveň záznamu zvuku CH3],
[Audio Rec Level CH4/
Úroveň záznamu zvuku CH4],
[Audio Rec Level CH3/CH4/
Úroveň záznamu zvuku CH3/CH4]
[Automatic/Automatika], [Manual/Ruční]
(A 100)
[CH3 Level/Úroveň CH3],
[CH4 Level/Úroveň CH4],
[CH3/CH4 Level/Úroveň CH3/CH4]
0 až 100 (50)
(A 100)
[Built-in Mic Low Cut/Filtr dolní propust
vestavěného mikrofonu]
[Off/Vypnuto], [LC1], [LC2]
(A 101)
[Built-in Mic Sensitivity/
Citlivost vestavěného mikrofonu]
[Normal/Normální], [High/Vysoká]
(A 101)
[Built-in Mic Att./
Tlumení vestavěného mikrofonu]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 101)
[INPUT 1 Mic Trimming/
Citlivost mikrofonu pro VSTUP 1],
[INPUT 2 Mic Trimming/
Citlivost mikrofonu pro VSTUP 2]
[+12 dB], [+6 dB], [0 dB], [–6 dB], [–12 dB]
(A 102)
[INPUT 1 Mic Att./
Tlumení mikrofonu pro VSTUP 1],
[INPUT 2 Mic Att./
Tlumení mikrofonu pro VSTUP 2]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 102)
[INPUT 1&2 Limiter/Omezovat VSTUP 1 a 2]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 100)
[MIC Att./Tlumení mikrofonu]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 102)
[MIC Low Cut/Filtr dolní propust pro mikrofon]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 102)
[1 kHz Tone/Tón 1 kHz]
[–12 dB], [–18 dB], [–20 dB], [Off/Vypnuto]
(A 104)
"
#
$
%
[Headphone
1
Volume/Hlasitost sluchátek]1
[Off/Vypnuto], 1 až 15 (8)
(A 136)
[Monitor Channels/Monitorovací kanály]1
[CH1/CH2], [CH1/CH1], [CH2/CH2], [CH1+2/CH1+2], [CH3/CH4], [CH3/CH3],
[CH4/CH4], [CH3+4/CH3+4], [CH1+3/CH2+4]
(A 150)
[HDMI OUT Channels/Kanály HDMI OUT]1
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
(A 150)
Zobrazuje se na straně ! v režimu
.
187
Volby menu
Menu [¢ Monitoring Setup/Nastavení monitorování]
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
188
[LCD Brightness/Jas LCD],
[LCD Contrast/Kontrast LCD]
–99 až +99 (±0)
[LCD Color/Barva LCD]
–20 až +20 (±0)
[LCD Sharpness/Ostrost LCD]
1 až 4 (2)
[LCD Luminance/Jasový signál LCD]
[Normal/Normální], [+1], [+2]
[VF Brightness/Jas hledáčku],
[VF Contrast/Kontrast hledáčku]
–99 až +99 (±0)
[VF Color/Barva hledáčku]
–20 až +20 (±0)
[VF Sharpness/Ostrost hledáčku]
1 až 4 (2)
[VF Luminance/Jasový signál hledáčku]
[Normal/Normální], [High/Vysoký]
[VF Eye Sensor/Senzor pohledu do hledáčku]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 30)
"
(A 30)
Při nastavení této položky na [On/Zapnuto] se hledáček automaticky vypne, pokud senzor
nedetekuje oko uživatele v blízkosti okuláru po dobu 30 sekund (nebo 10 sekund v režimu
přehrávání).
#
[LUT: LCD], [LUT: VF/LUT: Hledáček]
[Wide DR : BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709], [HDR Assist. (800%)/Asistent
HDR (800 %)], [HDR Assist. (400%)/Asistent HDR (400 %)], [Off/Vypnuto]
[LUT: SDI], [LUT: HDMI]
[Normal1 : BT.709/Normální 1: BT.709], [Normal2 : BT.709/Normální 2: BT.709],
[Normal3 : BT.709/Normální 3: BT.709], [Normal4 : BT.709/Normální 4: BT.709],
[Wide DR : BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709], [Wide DR : BT.2020/
Široký dynamický rozsah: BT.2020], [PQ : BT.2020], [HLG : BT.2020], [Off/Vypnuto]
[HLG Color/Barva HLG]
[BT.2100], [Vivid/Živé]
(A 149)
[Gain for HDRSDR Conv./
Zisk pro HDRKonverze SDR]
–7,5 dB až +7,5 dB (–3 dB)
(A 149)
[Range: SDI/Rozsah: SDI]
(A 147)
(A 149)
[During Canon Log 3 Output/Během výstupu Canon [Full Range/Plný rozsah], [Narrow Range/Úzký rozsah]
Log 3]
[During HDR Output/Během výstupu HDR]
[Full Range/Plný rozsah], [Narrow Range/Úzký rozsah]
[Range: HDMI/Rozsah: HDMI]
(A 149)
[During Canon Log 3 Output/Během výstupu Canon [Full Range Priority/Priorita plného rozsahu], [Narrow Range/Úzký rozsah]
Log 3]
[During HDR Output/Během výstupu HDR]
[Full Range Priority/Priorita plného rozsahu], [Narrow Range/Úzký rozsah]
$
[B&W Image: LCD/Černobílý obraz: LCD],
[B&W Image: VF/Černobílý obraz: Hledáček], [B&W
Image: SDI/Černobílý obraz: SDI], [B&W Image: HDMI/
Černobílý obraz: HDMI]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Custom Display/Uživatelské zobrazení]
(A 30)
–
[Audio Level Indicator/Indikátor úrovně zvuku]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Date/Time/Datum/čas],
[Camera Data/Údaje videokamery]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu
při otevření menu z obrazovky přehrávání
(A 134) a určení, jestli se následující informace zobrazované na obrazovce zobrazí na
přehrávaném obrazu.
[Audio Level Indicator/Indikátor úrovně zvuku]: Indikátor úrovně zvuku (pouze klipy).
[Date/Time/Datum/čas]: Datum a čas záznamu klipu/fotografie.
[Camera Data/Údaje videokamery]: Clonové číslo, rychlost závěrky a hodnota zisku použité pro
záznam klipu (pouze klipy).
Volby menu
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
%
[OSD Output: SDI/Výstup OSD: SDI]2,
[OSD Output: HDMI/Výstup OSD: HDMI]2
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Custom Display 1/Uživatelské zobrazení 1]
(A 146)
(A 44)
[Light Metering/Měření světla],
[Custom Picture/Uživatelský obraz]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Zoom Indicator/Indikátor zoomu]
[Bar/Sloupcový], [Numerical/Číselný]
[Zoom Position/Pozice zoomu],
[Grip Zoom Speed: User/Rychlost zoomu
na gripu: Uživatelská], [Object Distance/
Vzdálenost objektu]
[Always On/Vždy zapnuto], [Normal/Normální], [Off/Vypnuto]
[ND Filter/Filtr ND]
[Only Warnings/Pouze varování], [Normal/Normální], [Off/Vypnuto]
[Focus Mode/Zaostřovací režim], [Key Lock/
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Blokování tlačítek], [Full Auto/Plně automaticky],
[IR Rec/IR záznam], [White Balance/Vyvážení
bílé], [AE Shift/Posun AE], [Exposure Bar/
Stupnice expozice], [Iris/Irisová clona],
[Gain/Zisk], [Shutter/Závěrka], [Peaking/
Zvýraznění obrysů], [Tele-converter/
Telekonvertor], [Conversion Lens/Konvertor],
[Magnification/Zvětšení], [LUT],
[Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
[Custom Display 2/Uživatelské zobrazení 2]
[Remaining Battery/Zbývající kapacita
akumulátoru], [Remaining Rec Time/
Zbývající doba nahrávání]
(A 44)
[Only Warnings/Pouze varování], [Normal/Normální], [Off/Vypnuto]
[Recording Mode/Režim záznamu], [Time Code/ [On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Časový kód], [Reel/Clip Number/Číslo svitku/
klipu]
[Remaining Photos/Zbývající fotografie]
[Only Warnings/Pouze varování], [Normal/Normální], [Off/Vypnuto]
[Temperature/Fan/Teplota/Ventilátor],
[Resolution/Color Sampling/Rozlišení/
Vzorkování barev],
[Frame Rate/Rychlost snímání], [OSD Output/
Výstup OSD]*, [Rec Command/Povel záznamu],
[User Bit/Kód User Bit]*,
[Monitor Channels/Monitorovací kanály]*,
[Audio Level Indicator/Indikátor úrovně zvuku],
[Network Functions/Síťové funkce], [GPS],
[WL-D6000], [Genlock], [User Memo/Info
uživatele], [Rec Format/Formát záznamu]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Date/Time/Datum/čas]
[Date/Time/Datum/čas], [Time/Čas], [Date/Datum], [Off/Vypnuto]
[Displayed Units/Zobrazené jednotky]
[On/Zapnuto], [Normal/Normální]: Zobrazuje ikony/informace zobrazované na obrazovce vždy
nebo kdykoli dojde ke splnění nutných podmínek.
[Only Warnings/Pouze varování]: Zobrazuje ikony/informace zobrazované na obrazovce pouze
při dosažení kritické úrovně.
• Výchozí nastavení pro položky označené hvězdičkou (*) je [Off/Vypnuto].
[Meters/Metry], [Feet/Stopy]1
Mění jednotky vzdálenosti použité na obrazovkách videokamery mezi metry a stopami.
1
2
Výchozí hodnota závisí na zemi/regionu zakoupení.
Zobrazuje se na straně $ v režimu
.
Menu [A Assistance Functions/Asistenční funkce]
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
[Focus Guide/Průvodce zaostřováním]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 75)
[Magn.: VF+LCD/Zvětšení: Hledáček+LCD],
[Magn.: SDI/HDMI/Zvětšení: SDI/HDMI]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 76)
[B&W during Magn./Černobílý obraz při zvětšení]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 76)
189
Volby menu
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
"
190
[Peaking: LCD/Zvýraznění obrysů: LCD], [Peaking: VF/
Zvýraznění obrysů: Hledáček], [Peaking: SDI/Zvýraznění
obrysů: SDI], [Peaking: HDMI/Zvýraznění obrysů: HDMI]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 76)
[Peaking/Zvýraznění obrysů]
[Peaking 1/Zvýraznění obrysů 1], [Peaking 2/Zvýraznění obrysů 2]
(A 76)
[Peaking 1/Zvýraznění obrysů 1]
(A 76)
[Color/Barva]
[White/Bílá], [Red/Červená], [Yellow/Žlutá], [Blue/Modrá]
[Gain/Zisk]
[Off/Vypnuto], 1 až 15 (8)
[Frequency/Frekvence]
1 až 4 (2)
[Peaking 2/Zvýraznění obrysů 2]
(A 76)
[Color/Barva]
[White/Bílá], [Red/Červená], [Yellow/Žlutá], [Blue/Modrá]
[Gain/Zisk]
[Off/Vypnuto], 1 až 15 (15)
[Frequency/Frekvence]
1 až 4 (1)
[B&W during Peaking/Černobílý obraz při zvýraznění obrysů] [On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 76)
[Zebra: LCD], [Zebra: VF/Zebra: Hledáček],
[Zebra: SDI], [Zebra: HDMI]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 86)
[Zebra]
[Zebra 1], [Zebra 2], [Zebra 1+2]
(A 86)
[Zebra 1 Level/Úroveň pro Zebra 1]
[5 ±5%] až [95 ±5%] v krocích po 5 procentech ([70 ±5%])
(A 86)
[Zebra 2 Level/Úroveň pro Zebra 2]
0 % až 100 % v krocích po 5 procentech (100 %)
(A 86)
[WFM: LCD]1, [WFM: VF/WFM: Hledáček]1,
[WFM: SDI]1, [WFM: HDMI]1
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
#
$
[Waveform Settings/Nastavení waveform monitoru]1
(A 105)
(A 105)
[Position/Pozice]
[Right/Vpravo], [Left/Vlevo]
[Type/Typ]
[Line/Řádek], [Line+Spot/Řádek+bod], [Select Line/Výběr řádku],
[Field/Pole], [RGB], [YPbPr]
[Gain/Zisk]
[1x], [2x]
[Y Position/Pozice Y]
[0%], [15%], [30%], [45%], [50%]
[Select Line/Výběr řádku]
Při svislém rozlišení 1080:
0 až 1079 (540) v krocích po 1 řádku, [Set/Nastavit]
Při svislém rozlišení 2160:
0 až 2158 (1080) v krocích po 2 řádcích, [Set/Nastavit]
%
[Markers/Značky]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 85)
[Center Marker/Středová značka], [Horizontal Marker/
Vodorovná značka], [Grid Marker/Značka mřížky],
[Aspect Marker/Značka poměru stran obrazu]
[Yellow/Žlutá], [Blue/Modrá], [Green/Zelená], [Red/Červená], [Black/Černá],
[Gray/Šedá], [White/Bílá], [Off/Vypnuto]
(A 85)
[Marker Aspect Ratio/Poměr stran obrazu značky]
[4:3], [13:9], [14:9], [16:9], [1.375:1/1,375:1], [1.66:1/1,66:1], [1.75:1/1,75:1],
[1.85:1/1,85:1], [1.90:1/1,9:1], [2.35:1/2,35:1], [2.39:1/2,39:1],
[Custom/Uživatelská]
(A 86)
[Marker Custom Asp. Ratio/Značka uživatelského poměru
stran obrazu]
1,00:1 až 9,99:1 (1,00:1)
(A 86)
[Safe Area Marker/Značka bezpečné oblasti]
[Yellow/Žlutá], [Blue/Modrá], [Green/Zelená], [Red/Červená], [Black/Černá],
[Gray/Šedá], [White/Bílá], [Off/Vypnuto]
(A 85)
[Basis for Marker Safe Area/Základ pro značku
bezpečné oblasti]
[Whole Picture/Celý obraz], [Selected Aspect Marker/Vybraná značka
poměru stran obrazu]
(A 86)
[Marker Safe Area %/Značka bezpečné oblasti – %]
[80%], [90%], [92.5%], [95%]
(A 86)
&
1
Zobrazuje se na straně ! v režimu
.
Volby menu
Menu [7 Network Settings/Nastavení sítě]
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
[Connection Settings/Nastavení připojení]
[1:] až [4:]
Výchozí nastavení pro profil [1: CameraAP/1: Profil přístupového bodu videokamery]:
[SSID]: [XF705-xxxx_Canon0C],
[Password/Heslo]: [12345678]
(A 160)
Ve videokameře můžete uložit až 4 různé profily konfigurace sítě. Počáteční základní nastavení
s využitím videokamery jako přístupového bodu jsou uložena v profilu konfigurace sítě
[1: CameraAP/1: Profil přístupového bodu videokamery].
[Network Functions/Síťové funkce]
[Browser Remote], [IP Streaming/IP datový tok], [Off/Vypnuto]
(A 163, 174)
[Browser Remote Settings/Nastavení aplikace
Browser Remote]
(A 162)
[Port No./Číslo portu]
1 až 65535 ([80])
[Camera ID/ID videokamery]
Identifikátor videokamery až 8 znaků ([XF705])
[Users Settings/Uživatelská nastavení]
[One User (Full)/Jeden uživatel (Úplný)], [Two Users (Camera/Meta)/
Dva uživatelé (Videokamera/Metadata)]
[Full: User Name/Úplný: Uživatelské jméno],
[Camera: User Name/Videokamera: Uživatelské
jméno], [Meta: User Name/Metadata:
Uživatelské jméno]
Uživatelské jméno až 8 znaků
(Výchozí uživatelská jména jsou [Full/Úplný], [Camera/Videokamera]
a [Meta/Metadata])
[Full: Password/Úplný: Heslo],
[Camera: Password/Videokamera: Heslo],
[Meta: Password/Metadata: Heslo]
Heslo až 8 znaků ([12345678])
[IP Streaming Settings/Nastavení IP datového toku]
(A 173)
[Streaming Output Signal/Výstupní signál
datového toku]
Klipy XF-HEVC při nastavení položky [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení
záznamu/média] > [System Frequency/Systémová frekvence] na [59,94 Hz]:
[16 Mbps/3840x2160 59.94P/16 Mb/s/3840x2160 59,94P], [9 Mbps/3840x2160
59.94P/9 Mb/s/3840x2160 59,94P], [16 Mbps/3840x2160 29.97P/16 Mb/s/
3840x2160 29,97P], [9 Mbps/3840x2160 29.97P/9 Mb/s/3840x2160 29,97P],
[9 Mbps/1920x1080 59.94P/9 Mb/s/1920x1080 59,94P], [4 Mbps/1920x1080
59.94P/4 Mb/s/1920x1080 59,94P], [9 Mbps/1920x1080 29.97P/9 Mb/s/
1920x1080 29.97P], [4 Mbps/1920x1080 29.97P/4 Mb/s/1920x1080 29,97P]
Klipy XF-HEVC při nastavení položky [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení
záznamu/média] > [System Frequency/Systémová frekvence] na [50,00 Hz]:
[16 Mbps/3840x2160 50.00P/16 Mb/s/3840x2160 50,00P], [9 Mbps/3840x2160
50.00P/9 Mb/s/3840x2160 50,00P], [16 Mbps/3840x2160 25.00P/16 Mb/s/
3840x2160 25,00P], [9 Mbps/3840x2160 25.00P/9 Mb/s/3840x2160 25,00P],
[9 Mbps/1920x1080 50.00P/9 Mb/s/1920x1080 50,00P], [4 Mbps/1920x1080
50.00P/4 Mb/s/1920x1080 50,00P], [9 Mbps/1920x1080 25.00P/9 Mb/s/
1920x1080 25,00P], [4 Mbps/1920x1080 25.00P/4 Mb/s/1920x1080 25,00P]
Klipy XF-AVC při nastavení položky [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/
média] > [System Frequency/Systémová frekvence] na [59,94 Hz]:
[9 Mbps/1920x1080 59.94i/9 Mb/s/1920x1080 59,94i], [4 Mbps/1920x1080
59.94i/4 Mb/s/1920x1080 59,94i]
Klipy XF-AVC při nastavení položky [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/
média] > [System Frequency/Systémová frekvence] na [50.00 Hz/50,00 Hz]:
[9 Mbps/1920x1080 50,00i/9 Mb/s/1920x1080 50,00i], [4 Mbps/1920x1080
50,00i/4 Mb/s/1920x1080 50,00i]
[Audio Out Channels/Výstupní zvukové kanály]
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
[Dest. IP Address/Cílová IP adresa]
0.0.0.0 až 255.255.255.255 ([0.0.0.0])
[Dest. Port No./Číslo cílového portu]
1024 až 65530 ([5000])
[Protocol/Protokol]
[UDP], [RTP], [RTP+FEC]
[FEC Port No./Číslo portu FEC]
1026 až 65532 ([5002])
[FEC Interval/Interval FEC]
10 až 100 v krocích po 5 (100)
[FTP Transfer/FTP přenos]
–
(A 177)
191
Volby menu
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
[FTP Transfer Settings/Nastavení FTP přenosu]
192
(A 176)
[FTP Server/Server FTP]
Název serveru až 32 znaků
[FTP: User Name/FTP: Uživatelské jméno]
Uživatelské jméno až 32 znaků
[FTP: Password/FTP: Heslo]
Heslo až 32 znaků
[Destination Folder/Cílová složka]
Cesta k cílové složce až 152 znaků (výchozí je kořenová složka [/])
[Port No./Číslo portu]
1 až 65535 ([21])
[Passive Mode/Pasivní režim]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[New Folder by Date/Nová složka podle data]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
[Same Named Files/Stejně pojmenované soubory] [Skip/Přeskočit], [Overwrite/Přepsat]
Menu [
Assignable Buttons/Přiřaditelná tlačítka]
Následují výchozí nastavení pro jednotlivá přiřaditelná tlačítka. Kompletní seznam funkcí, které lze přiřadit,
viz podrobná tabulka (A 118).
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
[Camera 1/Videokamera 1] až
[Camera 7/Videokamera 7]
1: [Powered IS/Zesílený IS], 2: [Peaking: All/Zvýraznění obrysů: Vše],
3: [Zebra: All/Zebra: Vše], 4: [WFM: All/WFM: Vše],
5: [Review Recording/Prohlížení záznamu], 6: [Magn.: VF+LCD/Zvětšení: Hledáček+LCD],
7: [Magn.: VF+LCD/Zvětšení: Hledáček+LCD]
[Camera 8/Videokamera 8] až
[Camera 14/Videokamera 14]
[(NONE)/(ŽÁDNÁ)]
[RC-V100 1] až [RC-V100 4]
1: [Powered IS/Zesílený IS], 2: [Peaking: All/Zvýraznění obrysů: Vše],
3: [Zebra: All/Zebra: Vše], 4: [WFM: All/WFM: Vše]
"
#
Menu [B System Setup/Nastavení systému]
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
!
[Reset]
[All Settings/Všechna nastavení], [Camera Settings/Nastavení videokamery], [Assignable Buttons/
Přiřaditelná tlačítka]
Tato nastavení resetují následující nastavení videokamery na výchozí hodnoty/nastavení.
[All Settings/Všechna nastavení]: Všechna nastavení videokamery kromě měřiče hodin.
[Camera Settings/Nastavení videokamery]: Nastavení vyvážení bílé, irisové clony, citlivosti ISO, zisku a rychlosti
závěrky, nastavení [v Camera Setup/Nastavení videokamery] a nastavení [/ Custom Picture/
Uživatelský obraz]. Tato volba je dostupná pouze v režimu
.
[Assignable Buttons/Přiřaditelná tlačítka]: Pouze přiřaditelná tlačítka.
[Transfer Menu/Menu přenosu//]
(A 129)
[Save/Uložit]
[To Camera/Do videokamery], [To SD Card B/Na SD kartu B]
[Load/Načíst]
[From Camera/Z videokamery], [From SD Card B/Z SD karty B]
[Time Zone/Časové pásmo]
Seznam časových pásem ve světě.
[UTC-05:00 New York] nebo [UTC+01:00 Central Europe/Střední Evropa]1
(A 23)
[Date/Time/Datum/čas]
–
(A 23)
[Date Format/Formát data]
[YMD/RMD], [YMD/24H/RMD/24H], [MDY/MDR], [MDY/24H/MDR/24H],
[DMY/DMR], [DMY/24H/DMR/24H]1
(A 23)
[GPS Auto Time/Automatický čas GPS]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 110)
Toto nastavení je dostupné pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 k videokameře.
[Language H/Jazyk]
[Deutsch], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Polski], [Português],
], [
], [
]
[
], [
(A 24)
Volby menu
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
"
[SDI/HDMI Max. Res./Max. rozlišení SDI/
HDMI]
[3840x2160], [1920x1080]
[SDI Output/Výstup SDI]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 145)
[3G-SDI Mapping/Mapování 3G-SDI]
[Level A/Úroveň A], [Level B/Úroveň B]
(A 145)
[SDI/HDMI Scan Mode/Režim rozkladu
obrazu SDI/HDMI]
[P], [PsF (Forced 1080i)/PsF (Vynucené 1080i)]
(A 143)
[G-LOCK/SYNC Term./Zdířka G-LOCK/
SYNC]
[HD Sync Output/Synchronizovaný výstup HD], [Genlock Input/Vstup
Genlock]
[Genlock Adjustment/Nastavení Genlock] –1023 až +1023 (000)
(A 145, 146)
(A 92, 94)
(A 92)
Fázový rozdíl mezi externím signálem Genlock a videokamerou je na počátku nastaven na 0. Toto nastavení
umožňuje nastavení v rozsahu cca ±0,4 H (–1023 až 1023). Pro nastavení 4ciferné nastavitelné hodnoty nastavte
první pole na 10 nebo –10.
[SYNC Scan Mode/
Režim rozkladu obrazu SYNC]
[P], [PsF]
(A 94)
#
[Time Code Mode/Režim časového kódu] [Preset/Přednastavení], [Regen./Obnova]
(A 88)
[Time Code Run/
Spuštění časového kódu]
(A 88)
[Rec Run/Spuštění při záznamu], [Free Run/Volné spuštění]
[Time Code DF/NDF/Časový kód DF/NDF] [DF], [NDF]
(A 89)
[Set Time Code/Nastavit časový kód]
[00:00:00:00] až [23:59:59:29] (záznamy 59,94 Hz) nebo [23:59:59:24] (záznamy 50,00 Hz)
(A 89)
[User Bit Recording Mode/Režim
záznamu kódu User Bit]
[Internal/Interní], [External/Externí]
(A 93)
[User Bit Type/Typ kódu User Bit]
[Setting/Nastavení], [Time/Čas], [Date/Datum]
[TC In/Out/Vstup/Výstup časového kódu]
[In/Vstup], [Out/Výstup]
[Key Lock/Blokování tlačítek]
[All Buttons/Všechna tlačítka], [All Except REC Button/Všechna kromě tlačítka REC]
[Camera Grip REC Button/Tlačítko REC
na gripu videokamery]
[Disable/Zakázat], [Enable/Povolit]
[Touch Screen Response/Odezva
dotykové obrazovky]
[Normal/Normální], [Low/Nízká]
[REMOTE Term./Zdířka REMOTE]2
[RC-V100 (REMOTE B)], [RC-V100 (REMOTE A)], [Standard/Standardní]
[WL-D6000]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
(A 91)
(A 93, 94)
$
Povoluje nebo zakazuje použití tlačítka REC na gripu. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu
(A 43)
.
Nastavuje citlivost dotykové LCD obrazovky videokamery.
(A 39)
Povoluje nebo zakazuje použití dodávaného bezdrátového ovladače (WL-D6000).
2
[LED]
[Tally Lamp (Front)/Kontrolka
snímání (přední)],
[Tally Lamp (Rear)/Kontrolka
snímání (zadní)],
[SD Card Access LED/LED přístupu
na SD kartu],
[
(Ethernet)]
[On/Zapnuto], [Off/Vypnuto]
Tato nastavení určují, zda se rozsvítí následující světla LED a indikátory.
[Tally Lamp (Front)/Kontrolka snímání (přední)], [Tally Lamp (Rear)/Kontrolka snímání (zadní)]: Kontrolky snímání na
videokameře. Mějte na paměti, že bez ohledu na toto nastavení se při vypnutí videokamery kontrolky snímání
.
krátce červeně rozsvítí po stisknutí tlačítka Q. Tyto volby jsou dostupné pouze v režimu
[SD Card Access LED/LED přístupu na SD kartu]: Indikátory přístupu na SD kartu v době, kdy videokamera
přistupuje ke kartě.
[
(Ethernet)]: Indikátor
(Ethernet) v době, kdy videokamera přistupuje ke kabelové síti.
193
Volby menu
Položka menu
Možnosti nastavení a další informace
%
194
[Review Recording/Prohlížení záznamu]
[Entire Clip/Celý klip], [Last 4 sec/Poslední 4 s]
[Reset Hour Meter/Reset měřiče hodin]:
–
(A 112)
Videokamera je vybavena „měřiči hodin“ – první uchovává celkový provozní čas a druhý uchovává provozní čas
od doby, kdy došlo k jeho resetu použitím této funkce. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu
.
[Fan/Ventilátor]
[Automatic/Automatika], [Always On/Vždy zapnuto]
[Certification Logos/Loga osvědčení]3
–
(A 49)
Tato volba zobrazuje loga osvědčení, která se vztahují na tuto videokameru.
[Firmware]
–
Zobrazuje aktuální verzi firmwaru videokamery. Toto nastavení je dostupné pouze v režimu
je zobrazeno zašedlé.
1
2
3
, ale obvykle
Výchozí hodnota závisí na zemi/regionu zakoupení.
Zobrazuje se na straně # v režimu
.
Zobrazuje se na straně $ v režimu
.
[¥ My Menu/Moje menu] (pouze režim
Položka menu
)
Možnosti nastavení a další informace
!
[CAMERA-1 Edit/
Videokamera 1 Editace]
[Register/Zaregistrovat], [Move/Přesunout], [Delete/Vymazat],
[Reset All/Resetovat vše], [Rename/Přejmenovat]
[CAMERA-2 Edit/
Videokamera 2 Editace]
[Register/Zaregistrovat], [Move/Přesunout], [Delete/Vymazat],
[Reset All/Resetovat vše], [Rename/Přejmenovat]
[CAMERA-3 Edit/
Videokamera 3 Editace]
[Register/Zaregistrovat], [Move/Přesunout], [Delete/Vymazat],
[Reset All/Resetovat vše], [Rename/Přejmenovat]
[CAMERA-4 Edit/
Videokamera 4 Editace]
[Register/Zaregistrovat], [Move/Přesunout], [Delete/Vymazat],
[Reset All/Resetovat vše], [Rename/Přejmenovat]
[CAMERA-5 Edit/
Videokamera 5 Editace]
[Register/Zaregistrovat], [Move/Přesunout], [Delete/Vymazat],
[Reset All/Resetovat vše], [Rename/Přejmenovat]
"
#
$
%
(A 26)
Zobrazení stavových obrazovek
Zobrazení stavových obrazovek
Stavové obrazovky můžete použít pro kontrolu různých nastavení
videokamery. Stavové obrazovky můžete rovněž zobrazovat na externím
monitoru. Části stavových obrazovek se budou zobrazovat v angličtině
nezávisle na vybraném jazyce.
Provozní režimy:
1 Stiskněte tlačítko STATUS pro otevření stavových obrazovek.
• Zobrazí se naposled zobrazená stavová obrazovka.
• Můžete rovněž stisknout tlačítko AUDIO STATUS, pomocí kterého zobrazíte pouze stavové obrazovky
[Audio/Zvuk] (A 198).
2 Přitlačením joysticku doleva/doprava procházejte stavovými obrazovkami.
3 Pro zavření stavových obrazovek znovu stiskněte tlačítko STATUS.
• Můžete rovněž stisknout tlačítko MENU pro zavření stavových obrazovek a otevření menu namísto nich.
Obrazovka [Gamma/Color Space/Color Matrix/Gamma/
Barevný prostor/Barevná matice]
(křivka gamma a nastavení barev)
Obrazovka [SDR Gain/Range/Zisk/rozsah SDR]
(zisk pro výstup SDR a nastavení barevného rozsahu)
Obrazovky [/ Data]
(podrobná uživatelská nastavení obrazu)
Obrazovky [Camera/Videokamera]
Obrazovky [Assignable Buttons/Přiřaditelná tlačítka]
Obrazovky [Audio/Zvuk]
Obrazovka [Media/Média]
(informace o SD kartách)
Obrazovka [Terminal Outputs/Výstupní zdířky]
Obrazovka [Recording/Záznam]
Obrazovky [Metadata]
Obrazovka [Battery/Hour Meter/Měřič akumulátoru/hodin]
(měřič akumulátoru a hodin)
Obrazovky [Network/Síť]
Obrazovka [GPS Information Display/Zobrazení informací GPS]*
* Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 k videokameře.
A 196
A 196
A 196
A 197
A 197
A 198
A 199
A 199
A 200
A 200
A 201
A 201
A 203
195
Zobrazení stavových obrazovek
Stavové obrazovky [Gamma/Color Space/Color Matrix/Gamma/Barevný prostor/
Barevná matice] a [SDR Gain/Range/Zisk/rozsah SDR] (pouze režim
)
196
1
2
3
4
5
Křivka gamma, barevný prostor, barevná matice (A 124), zisk a rozsah SDR (A 149) použité pro záznamy,
videovýstup a zobrazení
1
2
3
[SD CARD]: Nastavení použitá pro klipy
zaznamenané na SD kartu (A 63)
[SDI], [HDMI]: Nastavení/LUT použité pro
videovýstup z příslušných zdířek (A 147)
[LCD], [VF/Hledáček]: Nastavení/LUT použité pro
LCD obrazovku a hledáček (A 147)
4
5
Barva HLG (A 149)
> [/ ! Custom Picture/Uživatelský
obraz] Nastavení > [Activate Other Settings/
Aktivace ostatních nastavení] (ať již jsou podrobná
nastavení v souboru s uživatelským nastavením
obrazu aktivní nebo ne)
Stavové obrazovky [/ Data 1/3] až [/ Data 3/3] (pouze režim
)
1
1
2
2
1
2
1
Název souboru s uživatelským nastavením obrazu
(A 121)
2
Soubor s uživatelským nastavením obrazu –
[Other Settings/Ostatní nastavení] (podrobná
nastavení) (A 125)
Zobrazení stavových obrazovek
Stavové obrazovky [Camera 1/4/Videokamera 1/4] až [Camera 4/4/Videokamera 4/4]
(pouze režim
)
197
1
2
3
7
4
5
8
6
1
2
3
4
5
6
Automatická expozice (AE)
Posun AE (A 61), odezva AE (A 183)
Limit clony (A 59)
Krok rychlosti závěrky (A 55)
Limit AGC (A 56)
Nastavení zisku pomocí pozice spínače (A 56)
Vyvážení bílé (A 65)
Nastavení pozice spínače PRESET, zamezení
strmých změn vyvážení bílé a odezvy
automatického vyvážení bílé (AWB)
7
8
Zaostřování (A 74)
Režim AF, velikost a pozice rámečku AF,
rychlost AF, odezva AF a limit zaostření
Zoom (A 68)
Úroveň rychlosti zoomu, nastavení
vysokorychlostního zoomování a nastavení
rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač zoomu
na rukojeti, dodávaný bezdrátový ovladač
a kolébkový ovladač zoomu na gripu
Stavové obrazovky [Assignable Buttons 1/3/Přiřaditelná tlačítka 1/3] až
[Assignable Buttons 3/3/Přiřaditelná tlačítka 3/3]
1
2
Aktuální funkce přiřaditelných tlačítek (A 117)
1
Na těle videokamery
Přiřaditelná tlačítka Videokamera 8 až 13
se zobrazují pouze v režimu
.
2
Na volitelném dálkovém ovládání RC-V100
Zobrazení stavových obrazovek
Stavové obrazovky [Audio/Zvuk]
V režimu
198
1
4
2
3
5
V režimu
4
2
3
1
2
3
4
Vstup zdroje zvuku, režim nastavení úrovně zvuku
a indikátor úrovně zvuku pro každý zvukový kanál
(A 95)
Zvukové kanály vystupující ze sluchátek/
vestavěného reproduktoru (A 150)
Hlasitost sluchátek (A 136)
Formát zvuku, bitová hloubka zvuku a zvukové
kanály použité pro záznam nebo výstup
(A 95, 150).
5
[SD Card/SD karta]: Nastavení použitá pro klipy
zaznamenané na kartu.
[SDI], [HDMI]: Nastavení použité pro výstup zvuku
z příslušné zdířky.
Stisknutím SET otevřete menu [¡ ! Audio
Setup/Nastavení zvuku].
(Pouze při otevření stavové obrazovky [Audio/
Zvuk] pomocí tlačítka AUDIO STATUS.)
Zobrazení stavových obrazovek
Stavová obrazovka [Media/Média]
3
4
5
6
7
1
2
1
SD karta A/SD karta B
Pro každou kartu:
2 Vizuální sloupec: Přibližný použitý/
dostupný prostor
3 Celkový prostor
4
5
6
Použitý (zaznamenaný) prostor
Dostupný prostor
SD/UHS speed class
Pouze pro SD kartu B:
7 Počet zbývajících fotografií
POZNÁMKY
• V závislosti na SD kartě se může celkový prostor zobrazovaný na obrazovce lišit od nominální kapacity
uvedené na kartě.
Stavové obrazovky [Terminal Outputs/Výstupní zdířky]
1
2
3
4
1
2
Stav zdířky HDMI OUT: Výstupní signál (A 146),
vystupující informace zobrazované na obrazovce
(A 146)
Stav zdířky SDI: Videovýstup*, mapování výstupu
3G-SDI (A 145), výstup informací
zobrazovaných na obrazovce (A 146)
3
4
* Zobrazená bitová hloubka se vztahuje na bitovou hloubku videosignálu.
Výstup časového kódu ze zdířky HDMI OUT
(A 146)
Typ kódu User Bit (A 91)
199
Zobrazení stavových obrazovek
Stavová obrazovka [Recording/Záznam] (pouze režim
)
1
2
3
4
5
6
200
1
2
3
Rozlišení a vzorkování barev (A 51)
Datový tok (A 51)
Přepnutí záznamu (A 36)
4
5
6
Speciální režim záznamu (A 113)
Číslování fotografií (A 186)
Číslování klipů (A 48)
Stavové obrazovky [Metadata 1/2] a [Metadata 2/2] (pouze režim
)
1
2
3
4
1
2
Info uživatele (A 108)
(název souboru, titul, tvůrce, místo a popis)
Název klipu a informace klapky (A 48, 109)
(index videokamery, číslo svitku, číslo klipu,
uživatelem definované pole, číslo scény
a číslo záběru)
3
4
Jedinečné identifikátory materiálu (UMID)
(A 108)
(kód země, organizace a kód uživatele)
Vložení souboru s uživatelským nastavením
obrazu do klipů (A 123)
Zobrazení stavových obrazovek
Stavová obrazovka [Battery/Hour Meter/Měřič baterie/hodin]
201
1
2
3
4
5
1
2
3
Zbývající doba nahrávání
Indikátor zbývající doby nahrávání
Indikátor životnosti akumulátoru
4
5
Celkový provozní čas (A 194)
Doba provozu od použití volby [Reset Hour
Meter/Resetovat měřič hodin] (A 194)
Stavové obrazovky [Network 1/6/Síť 1/6] až [Network 3/6/Síť 3/6]
1
2
3
4
5
6
7
Nastavení připojení pro aktuální síťové připojení (A 153)
1
2
3
4
Název konfigurace sítě
Typ připojení
SSID (název sítě)
Metoda ověřování a šifrování
5
6
7
Index klíče WEP
Frekvenční pásmo Wi-Fi a kanál
Nastavení TCP/IP pro aktuální síťové připojení
(A 155)
Zobrazení stavových obrazovek
Stavové obrazovky [Network 4/6/Síť 4/6] a [Network 5/6/Síť 5/6] (režim
202
)
1
2
3
Nastavení aplikace Browser Remote (A 162)
1
2
Nastavení videokamery (A 162)
Adresa URL aplikace Browser Remote
3
Uživatelská nastavení* (A 162)
* Zobrazí se pouze výchozí hesla. Pokud bylo heslo změněno, stavová obrazovka zobrazí pouze informaci, že je pole chráněno heslem.
Stavová obrazovka [Network 6/6/Síť 6/6] (režim
)
1
2
3
Nastavení IP datového toku (A 173)
1
Konfigurace datového toku videa a zvukových
kanálů
2
3
Nastavení přijímače a přenosový protokol
Nastavení chybové korekce (A 174)
Zobrazení stavových obrazovek
Stavové obrazovky [Network 4/6/Síť 4/6] až [Network 6/6/Síť 6/6] (režim
)
203
1
2
Nastavení FTP (A 176)
1
Nastavení serveru FTP
(cílový server, uživatelské jméno a heslo*)
2
Nastavení FTP přenosu
(cílová složka, číslo portu, pasivní režim,
tvorba nové složky a činnost při stejných
názvech souborů)
* Stavová obrazovka zobrazí pouze informaci, že je pole chráněno heslem.
Stavová obrazovka [GPS Information Display/Zobrazení informací GPS]
(pouze režim
)
1
2
3
4
5
1
2
3
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
4
5
Datum a čas UTC (koordinovaný univerzální čas)
Síla satelitního signálu
Podrobné informace viz Záznam informací GPS (Geotagging) (A 110).
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
V případě problému s videokamerou postupujte podle dále uvedených pokynů pro jejich odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko Canon.
204
Napájení
Videokamera se nezapne nebo se sama vypne.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasaďte.
Videokamera se krátce po zapnutí sama vypne.
- Použili jste napájecí akumulátor, který není kompatibilní s touto videokamerou. Použijte doporučený napájecí
akumulátor (A 219).
Nelze nabít napájecí akumulátor.
- Teplota napájecího akumulátoru je mimo rozsah pro nabíjení. Pokud je teplota napájecího akumulátoru pod 0 °C,
ohřejte akumulátor před nabitím; pokud je teplota nad 40 °C, nechte napájecí akumulátor před nabitím vychladnout.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Vyměňte napájecí akumulátor.
Napájecí akumulátor se vybíjí extrémně rychle i při normálních teplotách.
- Kontrolou stavové obrazovky [Battery/Hour Meter/Měřič baterie/hodin] (A 201) zjistěte, zda není napájecí akumulátor
na konci své provozní životnosti. Pokud ano, kupte nový napájecí akumulátor.
Záznam
Ovládací prvky videokamery nereagují/jsou zakázané.
- Pokud je spínač KEY LOCK nastaven do polohy C, jsou všechna tlačítka (nebo všechna tlačítka s výjimkou některých
tlačítek REC) zablokována a nelze je použít. Nastavte spínač KEY LOCK do polohy
. Můžete změnit, které ovládací
> [$ System Setup/Nastavení systému] > [Key Lock/
prvky budou blokovány, pomocí nastavení
Blokování tlačítek] (A 193).
Stisknutí tlačítka REC nespustí záznam.
- SD karta je plná nebo již obsahuje maximální počet klipů (999 klipů). Vymažte některé klipy (A 140) nebo uložte své
klipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35) pro uvolnění nějakého prostoru. Alternativně vyměňte kartu.
>
- Tlačítko REC, které bylo použito, může být zakázáno. Změňte aktuální nastavení v položce
[$ System Setup/Nastavení systému] > [Camera Grip REC Button/Tlačítko REC na gripu videokamery],
abyste povolili použití tlačítka REC na gripu.
- Videokamera může být nastavena do speciálního režimu záznamu. Pokud již speciální režim záznamu není nadále
> [! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] >
potřebný, vraťte nastavení položky
[Recording Mode/Režim záznamu] na [Normal Recording/Normální záznam] pro ukončení speciálního režimu záznamu.
- Záznam nemusíte být schopni spustit nebo zastavit při použití ovládacích prvků na volitelném dálkovém ovládání
RC-V100. Přestaňte používat dálkový ovladač a potom stiskněte tlačítko REC.
Místo, ve kterém bylo stisknuto tlačítko REC neodpovídá začátku/konci záznamu.
- Mezi stisknutím tlačítka REC a skutečným začátkem/koncem záznamu je malý interval. Nejedná se o chybnou funkci.
Videokamera nezaostřuje.
- Videokamera nemusí být schopna zaostřit některé objekty v režimu automatického zaostřování. Zaostřete ručně (A 74).
- Pokud je režim nastaven na AF-posílený MF, začněte zaostřovat ručně, dokud se barva rámečku AF nezmění na bílou
(rozsah automatického nastavení).
- Hledáček není seřízen. Pomocí páčky dioptrického seřízení proveďte nastavení (A 28).
- Objektiv je špinavý. Očistěte objektiv měkkou látkou na čištění optiky.
Když se objekt rychle pohybuje před objektivem, jeho obraz je mírně deformován.
- Jde o jev typický pro obrazové snímače CMOS. Pokud se objekt rychle pohybuje před videokamerou napříč scénou,
obraz se může jevit mírně zaoblený. Nejedná se o chybnou funkci.
Na obrazovce se zobrazují neobvyklé obrazy a videokamera není schopna správně zaznamenávat.
- Během záznamu při použití téměř vybitého napájecího akumulátoru společně s kompaktním napájecím adaptérem
došlo k nechtěnému odpojení kompaktního napájecího adaptéru nebo došlo k náhlému přerušení přívodu elektrické
energie. Znovu připojte kompaktní napájecí adaptér, vypněte videokameru a znovu ji zapněte, resp. vyměňte napájecí
akumulátor za plně nabitý.
Odstraňování problémů
Změna mezi režimem záznamu (ÜREC) a pohotovostním režimem záznamu (STBY) trvá déle než obvykle.
- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé. Uložte své klipy (A 151)
a inicializujte kartu (A 35). Alternativně vyměňte kartu.
Videokamera nedokáže řádně zaznamenávat na SD kartu.
- K tomu může docházet v důsledku opakovaného záznamu a mazání záznamů. Uložte své klipy (A 151) a inicializujte kartu
(A 35).
Po dlouhodobém používání se videokamera může zahřát na vysokou teplotu.
- Videokamera se může při dlouhodobém používání zahřát; nejedná se o selhání. Pokud se videokamera zahřívá
neobvykle nebo se zahřeje za krátkou chvíli, může to indikovat problém s videokamerou. Obraťte se na servisní
středisko Canon.
Přehrávání
Nelze vymazat klip.
- Klip může být opatřen znaménkem $. Odstraňte znaménko $ (A 139).
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.
Odstranění klipů trvá déle než obvykle.
- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé. Uložte své klipy (A 151)
a inicializujte kartu (A 35).
Nelze kopírovat klipy.
- Na cílové kartě není dostatek volného prostoru nebo karta již obsahuje maximální počet klipů (999 klipů).
Vymažte některé klipy (A 140) pro uvolnění prostoru nebo vyměňte kartu.
Nelze vymazat fotografii.
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.
- Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena pomocí jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této videokamery.
Indikátory a zobrazované informace
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
í se zobrazí na obrazovce.
- Videokamera nemůže komunikovat s nasazeným napájecím akumulátorem, proto nelze zobrazit zbývající dobu
provozu akumulátoru.
Kontrolky snímání nesvítí.
- Nastavte položku
> [$ System Setup/Nastavení systému] > [LED] > [Tally Lamp (Front)/Kontrolka snímání
(přední)] nebo [Tally Lamp (Rear)/Kontrolka snímání (zadní)] na [On/Zapnuto].
Kontrolky snímání rychle blikají.
(4x za sekundu)
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Na SD kartě není dostatek volného místa. Vymazáním některých klipů (A 140) uvolněte na kartě místo nebo vyměňte
vybranou kartu.
- Došlo k chybě systému. Zkuste videokameru vypnout a znovu zapnout. Pokud se tímto problém neodstraní,
obraťte se na servisní středisko Canon.
Kontrolky snímání pomalu blikají.
(1x za sekundu)
- Kombinovaný dostupný prostor na obou kartách je malý. Vyměňte kartu, na níž se právě nezaznamenává.
/
se zobrazí na obrazovce červeně.
- Došlo k chybě karty. Vyjměte a znovu vložte kartu. Pokud se neobnoví normální stav zobrazení, uložte své záznamy
(A 151) a inicializujte kartu (A 35).
6/7 (červeně) a [END] se zobrazí na obrazovce.
- SD karta je plná. Použijte jinou kartu nebo vymažte některé klipy (A 140) pro uvolnění místa na kartě.
I po zastavení záznamu zůstává indikátor přístupu svítit červeně.
- Klip se zaznamenává na paměťovou kartu. Nejedná se o chybnou funkci.
b se zobrazí na obrazovce žlutě.
- Vnitřní teplota videokamery dosáhla nastaveného teplotního limitu. Můžete pokračovat v používání videokamery.
205
Odstraňování problémů
b se zobrazí na obrazovce červeně.
206
- Vnitřní teplota videokamery nadále stoupala i po zobrazení b ve žluté barvě na obrazovce.
- Pokud se ikona zobrazí červeně v režimu
během nastavení položky
> [% System Setup/Nastavení
systému] > [Fan/Ventilátor] na [Always On/Vždy zapnuto], vypněte videokameru a vyčkejte snížení její teploty.
- V režimu
se v případě, že je položka [Fan/Ventilátor] nastavena na [Automatic/Automatika], ventilátor během
záznamu automaticky vypne a nyní se automaticky zapne (v takovém případě se na obrazovce zobrazí `).
` se zobrazí na obrazovce červeně.
- Ventilátor nemusí pracovat správným způsobem. Videokamera se automaticky vypne za přibližně 10 sekund.
Obraťte se na servisní středisko Canon.
Obraz a zvuk
Na obrazovce se nezobrazuje zvýraznění obrysů/zvětšení/vzor zebra/waveform monitor/černobílý obraz.
- Zkontrolujte nastavení příslušného výstupu, abyste se ujistili, že je povoleno zobrazení požadované asistenční funkce
pro požadovanou obrazovku/videovýstup.
Informace se opakovaně zobrazují a nezobrazují.
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasaďte.
Na obrazovce se zobrazují neobvyklé znaky a videokamera nepracuje obvyklým způsobem.
- Odpojte napájecí zdroj a po krátké chvíli jej znovu zapojte. Pokud problém přetrvává, použijte funkci
>
[! System Setup/Nastavení systému] > [Reset] > [All Settings/Všechna nastavení]. Tím se resetují všechna
nastavení videokamery na výchozí hodnoty s výjimkou měřiče hodin.
Na obrazovce je obrazový šum.
- Udržujte vzdálenost mezi videokamerou a zařízeními, která vyzařují silné elektromagnetické pole, jako např. v blízkosti
silných magnetů a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí.
Na obrazovce se objevují vodorovné pruhy.
- Jde o jev charakteristický pro obrazové snímače CMOS, který vzniká při snímání za osvětlení určitými typy
zářivkových, rtuťových nebo sodíkových světel. Nejedná se o chybnou funkci. Tyto symptomy můžete omezit
nastavením režimu rychlosti závěrky na Speed/Rychlost a přizpůsobením rychlosti závěrky frekvenci místní elektrické
sítě: 1/50* nebo 1/100 u systémů s 50 Hz, 1/60 nebo 1/120 u systémů s 60 Hz.
* Nemusí být v závislosti na nastavení rychlosti snímání k dispozici.
Nelze zaznamenávat zvuk.
- Spínač INPUT (výběr vstupu zvuku) je nastaven na AES/EBU, ale je připojen analogový zdroj zvuku, resp. je nastaven
na ANALOG a je připojen digitální zdroj zvuku. Nastavte spínače týkající se zvuku správně podle zdroje zvuku, který si
přejete použít (A 98).
- Při použití zdířek INPUT 1/INPUT 2 se ujistěte, že používáte konektor XLR. Při použití zdířky MIC se ujistěte, že
používáte kondenzátorový mikrofon se svým vlastním napájením a miniaturní stereofonní zástrčku ∅ 3,5 mm.
- Externí mikrofon připojený do zdířky INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje Phantom napájení. Nastavte příslušný přepínač
ANALOG na MIC+48V (A 98).
Zvuk se nahrává ve velmi nízké úrovni.
- Při použití zdířek INPUT 1/INPUT 2 nebo zdířky MIC: Spínač – (úroveň zvuku) pro CH1 nebo CH2 je nastaven na
M a úroveň záznamu je nastavena příliš nízko. Zkontrolujte indikátor úrovně zvuku na obrazovce a nastavte úroveň
zvuku správně (A 99).
- Tlumič mikrofonu je zapnutý. Vypněte tlumič mikrofonu (A 101, 102).
Zvuk je zkreslen nebo je zaznamenán slabě.
- Záznamy pořízené na velmi hlučných místech (např. ohňostroje nebo koncerty) mohou mít zkreslený zvuk nebo
nemusí být zvuk zaznamenán ve skutečné hlasitosti. Aktivujte tlumič mikrofonu (A 101, 102) nebo nastavte
záznamovou úroveň zvuku ručně.
Obraz je zobrazován správně, ale z vestavěného reproduktoru nevychází zvuk.
- Hlasitost reproduktoru je vypnuta. Upravte hlasitost (A 136).
- Odpojte veškeré kabely/externí zařízení připojené do zdířky × (sluchátka).
Odstraňování problémů
Karty a příslušenství
Nelze vložit SD kartu.
- Karta, kterou se snažíte vložit, není ve správné orientaci. Zorientujte ji a vložte.
Na SD kartu nelze zaznamenávat.
- Musí být použita kompatibilní karta (A 33).
- Inicializujte kartu (A 35), pokud ji ve videokameře používáte poprvé.
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.
- Fotografie lze uložit pouze na SD kartu B: Vložte kartu do slotu pro SD kartu B.
- Karta je plná nebo již obsahuje maximální počet klipů (999 klipů). Vymažte některé klipy (A 140) pro uvolnění prostoru
nebo vyměňte kartu.
- Čísla složek a souborů dosáhla maximálních hodnot. Nastavte položku
> [" Recording/Media Setup/
Nastavení záznamu/média] > [Photo Numbering/Číslování fotografií] na [Reset] a vložte novou kartu.
Záznam a přehrávání z SD karty jsou pomalé.
- K tomuto může dojít časem, když se klipy a fotografie opakovaně nahrávají a mažou. Uložte své záznamy (A 151)
a inicializujte kartu (A 35).
Volitelný dálkový ovladač RC-V100 a běžně dostupná dálková ovládání nepracují.
- Ujistěte se,že je položka
> [$ System Setup/Nastavení systému] > [REMOTE Term./Zdířka REMOTE]
nastavena na [RC-V100 (REMOTE B)] nebo [RC-V100 (REMOTE A)] při použití volitelného dálkového ovládání
RC-V100, resp. na [Standard/Standardní] při použití běžně dostupného dálkového ovladače.
- Vypněte videokameru a připojte znovu volitelný dálkový ovladač a videokameru znovu zapněte.
- Při nastavení položky
> [! Custom Picture/Uživatelský obraz] > [Activate Other Settings/Aktivace ostatních
nastavení] na [Off/Vypnuto] nebo při použití chráněného aktuálně vybraného souboru s uživatelským nastavením
obrazu nelze podrobná uživatelská nastavení obrazu provádět pomocí ovládání RC-V100. Po výběru souboru s
uživatelským obrazem, který není chráněný, vyberte [Activate Other Settings/Aktivace ostatních nastavení] na [On/
Zapnuto] (A 121).
Připojení k externím zařízením
Na blízké televizní obrazovce je šum ve videu.
- Používáte-li videokameru v místnosti, kde se nachází televizor, zachovávejte dostatečnou vzdálenost mezi
kompaktním napájecím adaptérem a napájecím a anténním kabelem televizoru.
Přehrávání na videokameře je v pořádku, na externím monitoru není ale nic vidět.
- Videokamera není správně připojena k externímu monitoru. Ujistěte se, že používáte správné připojení (A 145).
- Videovstup na externím monitoru není ve videozdířce, do níž připojujete videokameru. Vyberte správný videovstup.
Počítač videokameru nerozpozná, přestože je připojena správně.
- Odpojte USB kabel a videokameru vypněte. Za chvíli videokameru zapněte a obnovte připojení.
- Připojte videokameru k jinému USB portu na počítači.
- Vytvořte připojení USB během zobrazení indexového zobrazení [Photos/Fotografie] (A 132).
Nelze přenášet klipy nebo fotografie do počítače.
- SD karta obsahuje příliš mnoho klipů a fotografií. Jako alternativní řešení vymažte klipy nebo fotografie pro uvolnění
místa až do bodu, kdy bude na kartě dohromady celkem 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) nebo méně záznamů, a poté
použijte čtečku karet pro přenos záznamů z karty.
Z externího monitoru připojeného ke zdířce SDI nevychází žádný obraz nebo zvuk
- Ujistěte se, že připojené externí zařízení je kompatibilní se standardem 12G-SDI a použitou rychlostí snímání.
- Zkontrolujte, jestli nastavení externího monitoru odpovídá konfiguraci výstupního signálu vybrané na videokameře
(A 143).
Z externího monitoru připojeného ke zdířce HDMI OUT nevychází žádný obraz nebo zvuk
- Odpojte HDMI kabel a potom obnovte připojení nebo videokameru vypněte a znovu zapněte.
- Zkontrolujte, jestli je externí monitor kompatibilní s výstupním signálem vybraným na videokameře (A 143).
Zvýraznění obrysů/černobílý obraz/zvětšení/vzory Zebra/waveform monitor se nezobrazují v hledáčku.
- Zkontrolujte, jestli je povoleno zobrazení požadované funkce v hledáčku ([B&W Image: VF/Černobílý obraz: Hledáček]
(A 188), [Magn.: VF+LCD/Zvětšení: Hledáček+LCD], [Peaking: VF/Zvýraznění obrysů: Hledáček], [Zebra: VF/Zebra:
Hledáček], [WFM: VF/WFM: Hledáček] (A 189)).
Zvýraznění obrysů/černobílý obraz/zvětšení/vzory Zebra/waveform monitor se nezobrazují ve videovýstupu
ze zdířky SDI.
- Zkontrolujte, jestli je povolena požadovaná funkce pro zdířku SDI ([B&W Image: SDI/Černobílý obraz: SDI] (A 188),
[Magn.: SDI/HDMI/Zvětšení: SDI/HDMI], [Peaking: SDI/Zvýraznění obrysů: SDI], [Zebra: SDI], [WFM: SDI] (A 189)).
207
Odstraňování problémů
208
Zvýraznění obrysů/černobílý obraz/zvětšení/vzory Zebra/waveform monitor se nezobrazují ve videovýstupu ze zdířky
HDMI OUT.
- Zkontrolujte, jestli je povolena požadovaná funkce pro zdířku HDMI OUT ([B&W Image: HDMI/Černobílý obraz: HDMI]
(A 188), [Magn.: SDI/HDMI/Zvětšení: SDI/HDMI], [Peaking: HDMI/Zvýraznění obrysů: HDMI], [Zebra: HDMI],
[WFM: HDMI] (A 189)).
Síťové funkce
Kontrolovat jako první
•
•
•
•
Jsou přístupové body (bezdrátový router), videokamera, počítač nebo jiná síťová zařízení zapnuta?
Je síť funkční a správně nakonfigurovaná?
Jsou všechna síťová zařízení správně připojena ke stejné síti jako videokamera?
Jsou mezi videokamerou a přístupovým bodem nebo mezi síťovým zařízením a přístupovým bodem
nějaké překážky?
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
- V blízkosti se nacházejí jiná zařízení, která narušují bezdrátový signál. Viz Upozornění k Wi-Fi sítím (A 208).
- Heslo není ukládáno s nastaveními videokamery. Pokud načtete do videokamery nastavení z dříve uloženého souboru
nastavení videokamery, jsou všechna hesla v nastaveních souvisejících se sítí resetována. V případě potřeby změňte
nastavení související se sítí (A 153).
- Při použití sítě Wi-Fi nemůže videokamera detekovat přístupový bod, pokud je aktivována stealth funkce.
Nastavte síťové připojení ručně (A 158) nebo vypněte funkci stealth přístupového bodu.
Nelze navázat připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu a síťového zařízení.
- V blízkosti se nacházejí jiná zařízení, která narušují bezdrátový signál. Viz Upozornění k Wi-Fi sítím (A 208).
- Při resetu všech nastavení videokamery dojde rovněž ke ztrátě veškerých síťových nastavení. Připojte se s využitím
výchozích nastavení nebo proveďte nastavení přístupového bodu videokamery znovu (A 155).
Nelze se připojit ke kabelové síti (Ethernet).
- Jako kabel sítě Ethernet použijte stíněnou kroucenou dvojlinku (STP) kategorie 5e nebo lepší.
- Zkuste vyměnit kabel sítě Ethernet.
- Při resetu všech nastavení videokamery dojde rovněž ke ztrátě veškerých síťových nastavení. Znovu nastavte síťová
nastavení (A 153).
- Zkontrolujte, jestli je síťové zařízení, ke kterému je videokamera připojena, zapnuto a pracuje správně. Chcete-li využít
rychlost připojení 1000BASE-T, ujistěte se, že používáte síťová zařízení kompatibilní s gigabitovým Ethernetem
(1000BASE-T).
Aplikace Browser Remote se nespustí ve webovém prohlížeči.
- Ujistěte se, že je aktivována aplikace Browser Remote (A 163).
- Adresa URL zadaná do adresního řádku webového prohlížeče je chybná. Ujistěte se, že používáte stejnou adresu
URL, jaká se zobrazuje v režimu
na stavové obrazovce [Network 4/6/Síť 4/6] (A 202).
Obrazovka aplikace Browser Remote se nezobrazuje správně ve webovém prohlížeči.
- Zařízení, operační systém nebo webový prohlížeč nemusí být podporovány. Nejnovější informace ohledně
podporovaných systémů najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
- V nastavení webového prohlížeče povolte JavaScript a soubory cookie. Podrobné informace naleznete v modulech
nápovědy nebo online dokumentaci použitého webového prohlížeče.
- Vymažte mezipaměť a soubory cookie pro URL aplikace Browser Remote ve svém webovém prohlížeči,
poté restartujte aplikaci Browser Remote.
Upozornění k Wi-Fi sítím
Při použití Wi-Fi sítě zkuste v případě, že se sníží rychlost přenosu dat, ztratí se spojení nebo se vyskytnou jiné
problémy, následující opravná opatření.
Umístění síťového zařízení (přístupového bodu, mobilního zařízení, atd.)
- Při použití Wi-Fi sítí v interiérech umístěte síťové zařízení do stejné místnosti jako videokameru.
- Síťové zařízení umístěte na otevřené místo bez překážek, kde se lidé ani jiné objekty nedostávají mezi něj a videokameru.
- Umístěte síťové zařízení co možná nejblíže videokamery a podle potřeby změňte výšku nebo orientaci síťového zařízení.
Odstraňování problémů
Blízká elektronická zařízení
- Pokud se přenosová rychlost Wi-Fi sítě sníží v důsledku interferencí z následujících elektronických zařízení,
může vyřešit problém přepnutí na frekvenční pásmo 5 GHz nebo na jiný kanál.
- Wi-Fi sítě využívající protokol IEEE 802.11b/g/n pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Z toho důvodu se může
přenosová rychlost snižovat v případech, kdy se v blízkosti nacházejí mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony,
mikrofony a podobná zařízení pracující ve stejném frekvenčním pásmu.
- Pokud se v blízkosti nachází jiný přístupový bod pracující ve stejném frekvenčním pásmu jako videokamera,
může se snížit přenosová rychlost.
Použití několika videokamer / bezdrátových vysílačů / přístupových bodů
- Zkontrolujte, jestli nedochází ke konfliktům IP adres zařízení připojených do stejné sítě.
- Pokud je ke stejnému přístupovému bodu připojeno více videokamer XF705, mohou se rychlosti připojení snížit.
- Pro snížení výskytu interferencí při výskytu více přístupových bodů používajících protokol IEEE 802.11b/g nebo IEEE
802.11n (ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz), nechte mezi jednotlivými přístupovými body mezery v rozmezí čtyř kanálů.
Například použijte kanály 1, 6 a 11, kanály 2, 7 a 12, nebo kanály 3, 8 a 13. Pokud můžete použít protokol IEEE
802.11a/n (ve frekvenčním pásmu 5 GHz), přepněte na IEEE 802.11a/n a specifikujte jiný kanál.
Seznam hlášení
V této sekci naleznete informace, když se na obrazovce zobrazuje hlášení. Hlášení v této sekci jsou uvedena
v abecedním pořadí. Mějte na paměti, že některá hlášení, indikace použité karty (SD karta A, SD karta B nebo
obojí) se mohou zobrazit nad zprávou samotnou.
Accessing SD Card A/SD Card B Do not remove/Přistupuje se k SD kartě A/SD kartě B Nevyjímejte kartu
- Otevřeli jste kryt slotu na paměťové karty během přístupu videokamery ke kartě. Zavřete kryt slotu na paměťové karty.
Battery communication error./Chyba komunikace akumulátoru. Does this battery display the Canon logo?/
Je na akumulátoru uvedeno logo společnosti Canon?
- Připojili jste napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat s touto videokamerou.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru, může být problém
s napájecím akumulátorem nebo videokamerou. Obraťte se na servisní středisko Canon.
Buffer overflow./Přeplnění vyrovnávací paměti. Recording was stopped./Záznam byl zastaven.
- Rychlost přenosu dat byla pro použitou kartu příliš vysoká a záznam byl zastaven. Použijte doporučenou kartu (A 33).
Cannot play back/Nelze přehrát
- Karta obsahuje klipy, které byly zaznamenány s využitím systémové frekvence odlišné od frekvence aktuálně používané
videokamerou. Chcete-li přehrát záznamy na kartě, změňte nastavení
> [! Recording/Media Setup/Nastavení
záznamu/média] > [System Frequency/Systémová frekvence] tak, aby odpovídalo záznamům na kartě.
- Řídicí informace k souboru jsou poškozeny nebo se jedná o chybu dekodéru. Zkuste videokameru vypnout a znovu
zapnout. Pokud se tímto problém neodstraní, obraťte se na servisní středisko Canon.
Cannot switch CF card slots/Nelze přepnout sloty pro SD kartu
- V průběhu záznamu na videokameře bylo stisknuto tlačítko SLOT SELECT. Před změnou vybraného slotu pro
SD kartu vyčkejte, až záznam skončí.
Change the battery pack/Vyměňte napájecí akumulátor
- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
Cover is open/Kryt je otevřený
- Kryt slotu na paměťové CF karty byl otevřen v okamžiku, kdy byla videokamera přepnuta do režimu
v tomto režimu zapnuta. Vložte kartu a zavřete kryt slotu na paměťové karty.
nebo byla
File name error/Chyba v názvu souboru
- Pokusili jste se zaznamenat klip v okamžiku, kdy jsou čísla klipů na své maximální hodnotě. Uložte své klipy (A 151)
a inicializujte kartu (A 35) nebo vymažte všechny klipy (A 140).
- Pokusili jste se pořídit fotografii v okamžiku, kdy jsou čísla fotografií na své maximální hodnotě. Nastavte položku
> [" Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Photo Numbering/Číslování fotografií] na
[Reset] a vymažte všechny fotografie na kartě (A 182) nebo inicializujte kartu (A 35).
INFRARED switch position changed (ON/OFF)./Pozice spínače INFRARED se změnila (ZAPNUTO/VYPNUTO).
Check the focus./Zkontrolujte zaostření.
- Při zapnutí nebo vypnutí infračerveného režimu se může změnit zaostření. Zkontrolujte správnost zaostření.
Invalid operation/Neplatná operace
- Následující operace nejsou platné a nelze je provést.
• Pokus o přidání značky záběru ke snímku, který již tuto značku obsahuje.
• Pokus o přidání znaménka $ a % ke stejnému klipu.
• Stisknutí tlačítka REC v případě nepřítomnosti karet ve videokameře.
209
Odstraňování problémů
Management file error/Chyba správy souboru
- Nelze zaznamenávat, protože videokamera nemůže zapisovat řídicí informace k souboru. K tomuto může dojít,
když k souborům na kartě bylo přistupováno v jiném zařízení. Uložte své klipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35).
210
May not be possible to record clips on this media/Může se stát, že na toto médium nebude možné zaznamenávat klipy
- Karta vybraná pro záznam má hodnocení Speed Class nižší než 10. Použijte doporučenou kartu (A 33).
Media full/Médium je plné
- SD karta je plná. Vyměňte kartu nebo smažte některé záznamy (A 140, 182), abyste získali volné místo na kartě.
Media is almost full/Médium je téměř plné
- Množství dostupného místa na SD kartě je malé. Vyměňte kartu nebo vymažte některé záznamy (A 140, 182) pro
uvolnění místa.
- Množství dostupného prostoru na kombinaci karet SD karta A a SD karta B je malé. Vyměňte kartu, která není právě
vybrána.
Media is not supported/Nepodporované médium
- 512MB nebo menší SD karty nelze na videokameře použít. Použijte doporučenou kartu (A 33).
Memory card is write-protected/Paměťová karta je ochráněná proti zápisu
- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil náhodnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.
Number of clips already at maximum/Počet klipů již dosáhl maxima
- Karta vybraná pro záznam již obsahuje maximální počet klipů (999 klipů). Vyměňte kartu.
Number of Shot Marks at maximum/Bylo dosaženo maximálního počtu značek záběru
- Značku záběru nelze přidat, protože klip již obsahuje 100 značek záběru.
Recorded at 50.00 Hz/59.94 Hz/Zaznamenáno při 50,00 Hz/59,94 Hz SD Card A / SD Card B: Recommend checking
the data and initializing/ SD karta A / SD karta B: Doporučena kontrola dat a inicializace
- Karta obsahuje klipy, které byly zaznamenány s využitím systémové frekvence odlišné od frekvence aktuálně používané
videokamerou. Podle potřeby si kartu zazálohujte a poté kartu inicializujte s pomocí této videokamery (A 35).
Recording was stopped./Záznam byl zastaven.
- Řídicí informace k souboru jsou poškozeny nebo se jedná o chybu kodéru. Zkuste videokameru vypnout a znovu
zapnout. Potom použitou kartu vyjměte a znovu vložte. Alternativně vyměňte kartu. Pokud se tímto problém
neodstraní, obraťte se na servisní středisko Canon.
SD Card A / SD Card B: Check the data./SD karta A / SD karta B: Zkontrolujte data.
- Nelze přistupovat ke kartě. Zkontrolujte kartu a ujistěte se, že je správně vložena.
- Došlo k chybě karty. Videokamera nemůže zaznamenat nebo zobrazit obraz. Zkuste kartu vyjmout a znovu vložit,
nebo použít jinou kartu.
- Do videokamery jste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použijte doporučenou SD kartu (A 33).
nebo
červeně, proveďte následující: Vypněte videokameru
- Pokud se po zmizení zprávy zobrazí ikona
a vyjměte a vložte znovu kartu. Pokud ikona 6 nebo 7 změní barvu na zelenou, můžete obnovit záznam/přehrávání.
Pokud problém přetrvává, uložte své klipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35).
SD Card A / SD Card B: Recommend checking the data and initializing/ SD karta A / SD karta B: Doporučena kontrola
dat a inicializace
- Kartu nelze používat z některého dále uvedeného důvodu. Uložte své klipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35).
• Došlo k problému s kartou.
• Videokamera nemůže číst data na kartě.
• Karta byla inicializována pomocí počítače.
• Karta je segmentována.
- Karta byla inicializována pomocí videokamery s jinou verzí firmwaru. Abyste mohli zaznamenávat na kartu,
uložte záznamy, které obsahuje, a potom inicializujte kartu pomocí počítače.
SD Card A/SD karta ASD Card B/SD karta B / SD Card B/SD karta BSD Card A/SD karta A Switched/Přepnuto
- Videokamera přepnula záznam na druhou kartu po stisknutí tlačítka SLOT SELECT nebo automaticky s využitím
funkce přepnutí záznamu.
SD Card A/SD karta ASD Card B/SD karta B / SD Card B/SD karta BSD Card A/SD karta A Will switch in
a moment/Zanedlouho dojde k přepnutí karet
- Vybraná karta je téměř plná, takže videokamera přepne za přibližně 1 minutu záznam na druhou kartu (přepnutí
záznamu).
Some clips require data recovery./Některé klipy vyžadují obnovení dat.
- Mohlo dojít k náhlému odpojení napájení nebo odstranění karty v průběhu záznamu videokamerou. Ve výsledku
obsahuje jeden nebo více klipů poškozená data. Klipy se můžete pokusit obnovit (A 37).
Odstraňování problémů
The following settings were changed./Následující nastavení byla změněna.
- Nastavení zobrazená na obrazovce se automaticky změnila díky změně nastavení položky [Recording/Media Setup/
Nastavení záznamu/média]. Zkontrolujte nastavení před pokračováním záznamu.
- Volby tabulky LUT nastavené na [PQ : BT.2020] nebo [HLG : BT.2020] budou při aktivaci záznamu zpomaleného
pohybu automaticky resetovány na [Off/Vypnuto].
The memory card is not compatible with the current recording settings./Paměťová karta není kompatibilní
s aktuálními nastaveními záznamu.
- Konfigurace videa jsou nastaveny pro záznam klipů XF-HEVC s rozlišením 3840x2160, ale karta vybraná pro záznam
nemá hodnocení UHS Speed Class U3. Vyměňte paměťovou kartu za jinou s hodnocením UHS Speed Class U3 nebo
nastavte
> [! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Resolution/Color Sampling/Rozlišení/
Vzorkování barev] na [1920x1080 YCC422 10 bit/1920x1080 YCC422 10 bitů].
- Záznam zpomaleného pohybu byl aktivován, ale karta vybraná pro záznam nemá hodnocení UHS Speed Class U3.
Vyměňte kartu za takovou, která má hodnocení UHS speed class U3.
Too many photos./Příliš mnoho fotografií. Disconnect the USB cable./Odpojte kabel USB.
- Odpojte kabel USB. Zkuste použít čtečku karet nebo snížit počet fotografií a filmů na kartě pod 2 500 (Windows) nebo
1 000 (macOS) a poté obnovte připojení.
Unable to recover data/Nelze obnovit data
- Vybraný klip nelze obnovit. Uložte své klipy (A 151) a vymažte klipy, které nebylo možné obnovit (A 140).
- Pokud je na kartě nedostatek místa, nemusí být videokamera schopna klipy obnovit. Vymažte některé klipy (A 140),
abyste uvolnili místo.
Fan error/Porucha ventilátoru
- Větrák chlazení nemusí pracovat správným způsobem. Obraťte se na servisní středisko Canon.
Síťové funkce
Kromě tohoto seznamu hledejte informace také v návodech k používání přístupového bodu a jiných externích
zařízení, která používáte.
A User is already accessing the server./K serveru již přistupuje uživatel. Try again later./Opakujte později.
(K serveru již přistupuje uživatel. Opakujte později.)
- Toto hlášení se zobrazí na obrazovce připojeného zařízení. Jiné zařízení připojené k síti již pracuje s videokamerou.
Chcete-li použít toto zařízení, nejprve ukončete připojení na zařízení přistupujícím k videokameře a potom se dotkněte
možnosti Retry.
Cannot log in to FTP server./Nelze se přihlásit k serveru FTP.
- Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo v nastavení serveru FTP (A 176).
Cannot transfer files to FTP server./Nelze přenést soubory na server FTP.
- Zkontrolujte, jestli je na zařízení pro ukládání dat (pevný disk apod.), které obsahuje cílovou složku na FTP serveru,
dostatek volného místa.
FTP transfer error./Chyba FTP přenosu. Přenos souboru nebyl dokončen.
- Během přenosu souborů na FTP server došlo k chybě. Vypněte videokameru a FTP a poté je znovu zapněte a zkuste
znovu provést FTP přenos.
IP address conflict/Konflikt adresy IP
- Jiné zařízení připojené k síti má stejnou přiřazenou IP adresu jako videokamera. Změňte IP adresu konfliktního zařízení
nebo videokamery.
LAN cable not connected./Kabel LAN není nepřipojen.
- Zkoušíte se připojit ke kabelové síti, ale kabel sítě Ethernet není připojen. Zkontrolujte správné připojení kabelu sítě
(Ethernet) na videokameře a k portu LAN/Ethernet na síťovém zařízení.
Ethernet ke zdířce
Multiple access points detected./Bylo zjištěno několik přístupových bodů. Zkuste operaci znovu.
- Několik přístupových bodů odesílá WPS signál ve stejnou dobu. Zkuste operaci později znovu nebo proveďte nastavení
s pomocí volby [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] nebo [Search for Access Points/Hledat přístupový bod] (A 157).
Network functions malfunction./Porucha síťových funkcí.
- Došlo k hardwarovému problému s obvody videokamery souvisejícími se sítí. Zkuste videokameru vypnout a potom
znovu zapnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko Canon.
211
Odstraňování problémů
212
No access points found/Nebyl nalezen žádný přístupový bod
- Videokamera hledala aktivní Wi-Fi sítě (přístupové body) ve vaší oblasti, ale žádné nenalezla. Ujistěte se, že přístupový
bod pracuje správně a zkuste se připojit znovu.
- Přístupový bod pracuje v neviditelném režimu (stealth). Deaktivujte funkci neviditelného režimu (stealth) v nastavení
bezdrátového routeru (přístupového bodu).
- Videokamera nemusí být schopna najít přístupový bod, pokud je aktivní filtrace podle adres MAC. Zkontrolujte
stavovou obrazovku [Network 3/6/Síť 3/6] (A 201) a nezapomeňte přidat adresu MAC videokamery do seznamu
schválených bezdrátových zařízení v nastavení bezdrátového routeru (přístupového bodu).
Reached the end of the adjustment range/Bylo dosaženo konce rozsahu nastavení
- Toto hlášení se zobrazí na obrazovce připojeného zařízení. Při zaostřování pomocí aplikace Browser Remote se tato
zpráva zobrazí v případě, kdy by úprava zaostření vedla mimo dostupný zaostřitelný rozsah objektivu.
Some files could not be transferred./Některé soubory nebylo možné přenést.
- Systém souborů je poškozený nebo jste se pokusili o přenos klipů, které nebyly nahrány touto videokamerou.
Tyto klipy vymažte z karty SD a znovu se pokuste o přenos souborů (A 176).
- Cílová složka obsahuje soubory se stejným názvem, jaký mají soubory určené k přenosu. Přejmenujte soubory nebo
nastavte položku
> [! Network Settings/Nastavení sítě] > [FTP Transfer Settings/Nastavení FTP přenosu]
> [Same Named Files/Stejně pojmenované soubory] na [Overwrite/Přepsat] pro přepsání souborů v cílové složce.
Unable to complete WPS./Nelze dokončit WPS. Try the operation again./Zkuste operaci znovu.
- Uběhly více než 2 minuty mezi aktivací WPS na přístupovém bodu a výběrem [OK] na videokameře. Spusťte postup
WPS znovu od začátku.
- Tlačítko WPS nebylo drženo ve stisknuté poloze dostatečně dlouho. Informace najdete v návodu k používání
příslušného bezdrátového routeru. Při použití WPS pro vytvoření bezdrátového připojení držte stisknuté tlačítko WPS
tak dlouho, dokud nedojte k aktivaci funkce WPS bezdrátového routeru.
- Metoda šifrování přístupového bodu je nastavena na [WEP]. S pomocí Chráněného nastavení Wi-Fi (WPS) se nelze
připojit k přístupovým bodům využívajícím tuto metodu šifrování. Změňte metodu šifrování přístupového bodu nebo
použijte jinou metodu připojení (A 156).
Unable to connect to FTP server./Nelze se připojit k serveru FTP.
- Není možné se připojit k serveru FTP. Zkontrolujte nastavení serveru FTP (A 176).
Unable to connect/Nelze se připojit
- Nelze se připojit k vybranému přístupovému bodu nebo síťovému zařízení.
- Mobilní telefony, mikrovlnné trouby, chladničky a jiné spotřebiče mohou rušit bezdrátový signál. Zkuste videokameru
používat na místě vzdálenějším od takovýchto spotřebičů.
Unable to obtain an IP address/Nelze získat adresu IP
- Pokud nepoužíváte server DHCP, proveďte připojení pomocí volby [Manual/Ručně] a zadejte IP adresu pomocí volby
[Manual/Ručně] (A 158).
- Zapněte server DHCP. Je-li již zapnutý, ujistěte se, zda správně funguje.
- Zajistěte, aby byl rozsah adres pro server DHCP dostatečný.
- Nepoužíváte-li server DNS, nastavte adresu DNS na jinou hodnotu než [0.0.0.0].
- Nastavte IP adresu serveru DNS ve videokameře.
- Zapněte server DNS. Je-li již zapnutý, ujistěte se, zda správně funguje.
- Zajistěte, aby IP adresa serveru DNS a název pro tuto adresu byly správně nastaveny.
- Používáte-li bezdrátový router s bránou, dbejte na to, aby všechna zařízení v síti včetně videokamery měla nastavenou
správnou adresu brány.
Wi-Fi connection terminated/Wi-Fi připojení bylo ukončeno
- Na přístupovém bodu nebo připojeném zařízení došlo k chybě. Zkontrolujte síť nebo připojené zařízení a zkuste se
připojit znovu.
- Signál Wi-Fi příliš zeslábl a bezdrátové připojení bylo ztraceno. Vyčkejte chvíli nebo vypněte ostatní zařízení v místě,
která mohou narušovat signál Wi-Fi, a poté se zkuste připojit znovu.
Wi-Fi error./Chyba Wi-Fi. Incorrect authentication method./Nesprávná metoda ověřování.
- Zajistěte, aby videokamera a přístupový bod používaly stejnou metodu ověřování/šifrování a šifrovací klíč.
Wi-Fi error./Chyba Wi-Fi. Incorrect encryption key./Nesprávný šifrovací klíč.
- Při nastavení režimu ověřování na [WPA-PSK], [WPA2-PSK] nebo [Shared Key/Sdílený klíč], resp. při nastavení
metody šifrování na [WEP], je zadaný šifrovací klíč (klíč WEP nebo heslo AES/TKIP) nebo jeho délka (počet znaků)
nesprávný.
• Platná hesla se liší v závislosti na metodě šifrování:
- Šifrování AES / TKIP: 8 až 63 znaků ASCII nebo 64 hexadecimálních znaků.
- 64bitové šifrování WEP: 5 znaků ASCII nebo 10 hexadecimálních znaků.
- 128bitové šifrování WEP: 13 znaků ASCII nebo 26 hexadecimálních znaků.
Wi-Fi error./Chyba Wi-Fi. Incorrect encryption method./Nesprávná metoda šifrování.
- Zajistěte, aby videokamera a přístupový bod používaly stejnou metodu ověřování/šifrování a šifrovací klíč.
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit. Nebudete-li tyto pokyny
dodržovat, může dojít ke zranění uživatele produktu nebo ostatních osob.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.
• Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo podivného zápachu.
• Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
• Chraňte produkt před vodou. Nevkládejte do produktu žádné předměty a nenaplňujte jej tekutinami.
• Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
• Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
• S tímto produktem používejte pouze zdroje napájení, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
• Při používání nabíječky akumulátoru nebo kompaktního napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
- Nedotýkejte se nabíječky akumulátoru nebo kompaktního napájecího adaptéru připojeného do elektrické
zásuvky za bouřky.
- Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
- Neodpojujte produkt taháním za napájecí kabel.
- Produkt nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel ani
se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
• Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými
kovovými objekty.
• Nenabíjejte baterie/napájecí akumulátory při teplotách mimo rozsah 0 – 40 °C.
• Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže uvedených pokynů.
- Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat. Pokud tato
tekutina potřísní vaší pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně tekoucí vodou. Dostane-li se
do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
- Chraňte baterie / napájecí akumulátory před nadměrným teplem a ohněm.
- Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými kovovými objekty.
- Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaizolujte kontakty páskou nebo jiným
způsobem.
• Nedívejte se hledáčkem do silných světelných zdrojů, jako je slunce za jasného dne nebo lasery a jiné silné
umělé světelné zdroje.
• Neponechávejte objektiv vystavený bez nasazené krytky objektivu. Objektiv může soustředit světlo a
způsobit požár.
• Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání, pokud je
produkt zahřátý.
• Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu. I když se vám nezdá,
že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení, která se mohou projevit zarudnutím
pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy krevního oběhu nebo s méně citlivou pokožkou nebo při
používání videokamery na velmi horkých místech doporučujeme používat stativ nebo podobné vybavení.
• Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
• Řemen omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
• Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí suchého hadříku.
• Vypněte přístroj v místech, kde je jeho používání zakázáno. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k narušení
funkce ostatních zařízení v důsledku působení elektromagnetických vln, případně k nehodám.
213
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
214
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění.
• Řemen je určen k použití pouze na těle osoby. Zavěšení řemene s libovolným připojeným produktem na háček
nebo jiný předmět může způsobit poškození produktu. Rovněž produktem netřeste a nevystavujte jej silným
nárazům. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození produktu.
• Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo
vzniknout riziko popálení nebo poranění.
• Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativy.
Videokamera
V zájmu zajištění maximální výkonnosti dbejte dále uvedených upozornění.
• Videokameru nepoužívejte nebo neskladujte na místech, kde se vyskytuje prach nebo písek. Videokamera
není vodotěsná – chraňte ji před vodou, blátem nebo solí. Pokud některá z uvedených látek pronikne do
videokamery, může ji anebo objektiv poškodit. Co nejdříve se obraťte na servisní středisko Canon.
• Dávejte pozor, aby se na objektivu nehromadil prach nebo nečistoty, resp. aby nedošlo k jejich vniknutí do
videokamery. Po skončení práce s videokamerou nezapomeňte sejmout sluneční clonu a nasadit kryt
objektivu na objektiv.
• Nepoužívejte videokameru poblíž elektromagnetického pole jako např. v blízkosti silných magnetů a motorů,
MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí. Použití videokamery na takovýchto místech může vést k anomáliím
ve videu nebo audiu nebo ke vzniku šumu ve videu.
• Nenatáčejte videokameru ani hledáček směrem k intenzivním zdrojům světla, jako je slunce za slunečného
počasí nebo intenzivní umělé osvětlení. Mohlo by to způsobit poškození obrazového snímače nebo vnitřních
dílů videokamery. Dejte pozor zejména, když používáte stativ nebo ramenní řemen. Pokud se videokamera
nepoužívá, sejměte sluneční clonu a nasaďte kryt objektivu na objektiv. Když nepoužíváte hledáček,
nezapomeňte jej opatřit krytem hledáčku.
• Nikdy nenoste videokameru za LCD panel. LCD panel zavírejte opatrně.
Dlouhodobé skladování
Předpokládáte-li, že videokameru nebudete dlouhodobě používat, uložte ji na bezprašném místě, kde je nízká
vlhkost a teploty pod 30 °C.
Napájecí akumulátor
NEBEZPEČÍ!
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 ºC. Nenechávejte jej poblíž topení nebo v horkých
dnech v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
• Špinavé kontakty mohou zapříčinit nekvalitní propojení napájecího akumulátoru s videokamerou.
Kontaktní plochy čistěte suchou látkou.
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Dlouhodobé skladování
• Napájecí akumulátory skladujte na suchém místě s teplotou nepřekračující 30 °C.
• V zájmu dlouhodobé životnosti napájecího akumulátoru akumulátor před uskladněním plně vybijte.
• Alespoň jednou ročně všechny své napájecí akumulátory plně nabijte a vybijte.
Na akumulátor nasazujte kryt konektorů.
Zabraňte dotyku kovových předmětů s kontakty (Obrázek 1), mohlo by dojít ke
zkratu a poškození napájecího akumulátoru. Jestliže se napájecí akumulátor
nebude používat, nasaďte na něj kryt konektorů (Obrázek 2).
Kryt konektorů akumulátoru má otvor ve tvaru [ð]. Pomocí tohoto otvoru
můžete odlišovat nabité a nenabité napájecí akumulátory. Např. na nabitý
napájecí akumulátor můžete nasadit kryt konektorů tak, aby přes otvor ve tvaru
[ð] bylo vidět barevný štítek.
Zadní strana napájecího
akumulátoru
Obrázek 1
Obrázek 2
Nasazený kryt konektorů
Nabitý akumulátor
Nenabitý akumulátor
Doba zbývající do vybití akumulátoru
Jestliže zobrazovaná doba zbývající do vybití akumulátoru není správná, vybijte zcela napájecí akumulátor a poté
jej plně nabijte. Nicméně doba nemusí být zobrazována správně, pokud je plně nabitý napájecí akumulátor
používán trvale ve vysokých teplotách nebo je ponechán nepoužívaný dlouhou dobu. Rovněž nemusí být
zobrazován správný zbývající čas, v závislosti na životnosti akumulátoru. Dobu zobrazenou na displeji berte
pouze jako orientační hodnotu.
SD karta
• Doporučujeme zálohovat záznamy na SD kartě do počítače. Data se mohou poškodit nebo ztratit v důsledku
závad na kartě nebo vlivem statické elektřiny. Společnost Canon neodpovídá za ztráty nebo poškození dat.
• Nedotýkejte se kontaktů na kartě a chraňte je před znečištěním a prachem.
• SD karty nepoužívejte na místech se silným magnetickým polem.
• Nenechávejte SD karty na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou vzduchu.
• SD karty nerozebírejte, neohýbejte, nenamáčejte a zabraňte, aby spadly nebo byly vystaveny nárazům.
• Před vložením zkontrolujte orientaci SD karty. Budete-li nesprávně zorientovanou kartu zasouvat do slotu silou,
můžete poškodit kartu nebo videokameru.
• Na SD kartu nelepte žádné štítky nebo samolepky.
Likvidace
Když odstraňujete data na SD kartě, změní se pouze alokační tabulka. Vlastní uložená data se nijak fyzicky
nesmažou. Při likvidaci karty dbejte náležité opatrnosti, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste tak zabránili úniku
soukromých dat.
Pokud plánujete dát SD kartu jiné osobě, nejprve proveďte její inicializaci (A 35). Zaplňte kartu bezvýznamnými
záznamy a potom ji znovu zinicializujte. Tím se obnova původních záznamů maximálně ztíží.
215
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Vestavěná dobíjecí lithiová baterie
216
Videokamera má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii pro uchování data/času a dalších nastavení.
Vestavěná lithiová baterie se dobíjí, pokud videokameru používáte, nicméně se může úplně vybít,
pokud nebudete videokameru přibl. 3 měsíce používat.
Dobití vestavěné lithiové baterie: Připojte DC kabel a kompaktní napájecí adaptér k videokameře a napájejte
videokameru z elektrické zásuvky ve vypnutém stavu po dobu 24 hodin.
Lithiová knoflíková baterie
VAROVÁNÍ!
• Nesprávné zacházení s baterií použitou v tomto zařízení může vést k riziku vzniku požáru nebo chemického
poleptání.
• Baterii nerozebírejte, neupravujte, neponořujte do vody, nezahřívejte nad 100 °C nebo ji nespalujte.
• Nevkládejte baterii do úst. Pokud dojde nešťastnou náhodou ke spolknutí, ihned vyhledejte lékaře.
Obal baterie se může rozlomit a uniklé tekutiny mohou způsobit zranění zažívacího traktu.
• Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
• Baterii nedobíjejte, nezkratujte a ani ji nevkládejte v opačné polaritě.
• Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci produktů. V Evropě by měla být
použitá baterie pro bezpečnou likvidaci vrácena do prodejny.
• S baterií nemanipulujte pomocí pinzety nebo jiného kovového nástroje, mohlo by dojít ke zkratu.
• Baterii otřete čistou suchou látkou, tím se zaručí dobrý elektrický kontakt.
Údržba/Ostatní
Údržba/Ostatní
Čištění
Tělo videokamery
• K čištění těla videokamery použijte měkký suchý hadřík. Nikdy videokameru nečistěte hadříkem napuštěným
čisticí chemikálií ani nepoužívejte žádná organická rozpouštědla (těkavé látky).
Objektiv
• Odstraňte veškerý prach nebo nečistotu pomocí ofukovacího štětce bez použití aerosolu.
• Objektiv opatrně otřete měkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívejte hedvábný papír.
LCD obrazovka
• LCD obrazovku čistěte čistým, měkkým hadříkem na čištění optiky a komerčně dostupným čisticím
prostředkem na brýle.
• Při prudké změně teplot může dojít na povrchu obrazovky ke zkondenzování vodních par. Obrazovku otřete
hebkým a suchých hadříkem.
Kondenzace
Při rychlém přenesení videokamery z chladného prostředí do teplého mohou na jejím povrchu zkondenzovat
vodní páry. Při zjištění kondenzace přestaňte videokameru používat. Pokud tak neučiníte, můžete ji poškodit.
Ke kondenzaci může dojít v těchto případech:
• Při rychlém přemístění videokamery z chladného na teplé místo
• Když byla videokamera ponechána ve vlhkém prostředí
• Při rychlém vytopení chladné místnosti
Jak zabránit kondenzaci
• Chraňte videokameru před prudkými/extrémními teplotními změnami.
• Vyjměte SD kartu a napájecí akumulátor. Potom videokameru vložte do uzavíratelného vzduchotěsného
plastového sáčku a před vyjmutím ji nechte, aby se postupně přizpůsobila teplotní změně.
Při rozpoznání kondenzace
Přesný čas, za který se odpaří kapičky vody, se bude lišit podle místa a klimatických podmínek.
Obecným pravidlem je vyčkat před dalším používáním videokamery 2 hodiny.
Používání videokamery v zahraničí
Napájecí zdroje
Kompaktním napájecím adaptérem můžete napájet videokameru a nabíječku akumulátoru pro nabíjení
napájecích akumulátorů v zemi/regionu, kde je síťové napětí v rozmezí 100 až 240 V~ a kmitočet 50/60 Hz.
Informace o napájecích adaptérech do zásuvek používaných v zahraničí získáte v servisním středisku Canon.
217
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství
S videokamerou je kompatibilní dále uvedené volitelné příslušenství. Dostupnost se liší podle oblasti.
218
BP-A30, BP-A60
Napájecí akumulátor
CA-CP200 L
Kompaktní napájecí adaptér
CG-A10
Nabíječka akumulátoru
TL-U58
Telekonvertor
WA-U58
Širokoúhlá předsádka
Ochranný filtr 58 mm,
filtr ND4L 58 mm,
filtr ND8L 58 mm
GPS přijímač GP-E2
Adaptér stativu TA-100
IFC-400PCU
USB kabel
Nabíječka akumulátoru
CG-A20 a kompaktní napájecí
adaptér CA-CP200B
RC-V100
Dálkový ovladač
Doporučujeme používat originální příslušenství Canon.
Pokud použijete napájecí akumulátor jiných výrobců než Canon, zobrazí se hlášení [Battery communication
error/Chyba komunikace baterie] a je vyžadována reakce uživatele. Mějte na paměti, že společnost Canon
nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nehodami, např. chybnou funkci nebo požár, k nimž došlo
z důvodu použití napájecích akumulátorů jiných výrobců než Canon.
Volitelné příslušenství
Napájecí akumulátory
Potřebujete-li další napájecí akumulátory, vyberte si pouze mezi napájecími
akumulátory BP-A30 a BP-A60.
Pokud použijete napájecí akumulátory s označením Intelligent System, videokamera
bude komunikovat s akumulátorem a zobrazovat zbývající dobu využitelnosti
(s minutovou přesností). Tyto napájecí akumulátory můžete používat a nabíjet ve
videokamerách a nabíječkách kompatibilních se systémem Intelligent System.
Telekonvertor TL-U58
• Nejkratší vzdálenost zaostření při největším přiblížení s telekonvertorem je 1,3 m.
• Telekonvertor nelze používat společně s dodanou sluneční clonou objektivu.
Širokoúhlá předsádka WA-U58
• Širokoúhlou předsádku nelze používat společně s dodanou sluneční
clonou objektivu.
Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním video příslušenstvím Canon.
Doporučujeme používat výhradně video příslušenství Canon nebo výrobky, které jsou opatřeny
touto značkou.
219
Specifikace
Specifikace
XF705
220
Systém
• Záznamový systém
Klipy:
XF-HEVC
Komprese videa:
H.265 / HEVC
Formát zvuku:
Lineární PCM, 24 bitů, 48 kHz, 4 kanály
Formát souborů:
MXF
XF-AVC
Komprese videa:
MPEG-4 AVC/H.264
Formát zvuku:
Lineární PCM, 24 bitů, 48 kHz, 4 kanály
Formát souborů:
MXF
Fotografie:DCF (Design rule for Camera File system), kompatibilní s Exif Ver. 2.3, komprese JPEG
• Konfigurace videa1 (záznam/přehrávání)
XF-HEVC
Datový tok:
160 Mb/s, 110 Mb/s, 60 Mb/s, 45 Mb/s
Rozlišení:
3840x2160, 1920x1080
Vzorkování barev: 4:2:2, 10 bitů
Rychlost snímání: 59,94i, 59,94P, 50,00i, 50,00P, 29,97P, 25,00P, 23,98P
XF-AVC
Datový tok:
45 Mb/s
Rozlišení:
1920x1080
Vzorkování barev: 4:2:0, 8 bitů
Rychlost snímání: 59,94P, 50,00P, 29,97P, 25,00P, 23,98P
1
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na aktuálně používané systémové frekvenci.
• Záznamová média (nejsou součástí dodávky)
Přibližné doby nahrávání naleznete v části Referenční tabulky (A 224)
Paměťová karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity)2; 2 sloty pro klipy,
pouze SD karta B pro fotografie
2
SD karta B se používá rovněž k uložení souborů s uživatelským nastavením obrazu, souborů Info uživatele a souborů
nastavení videokamery.
• Obrazový snímač
Jeden snímač CMOS typu 1.0 (1palcový)
Efektivní pixely (přibližně): 8 290 000 pixelů (3840x2160)
• Dotyková LCD obrazovka
10,1 cm (4 palcová) barevná LCD obrazovka, poměr stran obrazu 16:9, cca 1 230 000 pixelů,
zobrazení 100 % obrazu, kapacitní dotyková obrazovka
• Hledáček: 1,18cm* (0,46 palcový) zobrazovač OLED, cca 1 770 000 pixelů*, zobrazení 100 % obrazu
* Když je jako jazyk nastavena zjednodušená čínština, hodnoty označené hvězdičkou jsou následující:
1,09cm (0,43palcový), cca 1 555 000 pixelů.
• Objektiv
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optický zoom, 9lamelová irisová clona
Ekvivalentní ohnisková vzdálenost u 35mm filmu: cca 28,3 – 424,6 mm (Dynamický IS)
cca 25,5 – 382,5 mm (ostatní režimy IS)
• Konfigurace objektivu: 18 čoček ve 14 členech (včetně 2 asférických optických členů)
• Průměr filtru: 58 mm
• Nejkratší vzdálenost zaostření
60 cm v celém rozsahu zoomu; 1 cm při nejkratší ohniskové vzdálenosti
Specifikace
• Rychlost závěrky
Automatika, rychlost (normální nebo jemné kroky), úhel, frekvence, pomalá závěrka, vypnuto
• Irisová clona: Ruční, dočasná automatická irisová clona, automatika clony
• Zisk: –6 dB až 33 dB, normální (3 dB) nebo jemné (0,5 dB) kroky
• Filtr ND: Vestavěný (Vypnuto, 1/4, 1/16, 1/64), ovládaný motoricky
• Expozice: Posun AE; režimy měření světla (standardní, bodové osvětlení, protisvětlo)
• Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé (AWB), nastavení uživatelského vyvážení bílé (dvě sady, A a B); dvě předvolená
nastavení (denní světlo, 5 600 K3 a žárovka, 3 200 K3); nastavení barevné teploty (2 000 K až 15 000 K)
Nastavení barevné teploty a kompenzace barev (CC) dostupné pro všechna nastavení kromě uživatelského
vyvážení bílé a AWB.
3
Barevné teploty jsou přibližné a slouží pouze jako vodítko.
• Zaostřování
Ruční zaostřování, automatické zaostřování (dočasné automatické zaostřování, AF-posílené MF,
AF na obličej), dostupná detekce obličeje a sledování objektu
Typ AF: Technologie Dual Pixel CMOS AF, AF s detekcí kontrastu
• Stabilizace obrazu
Optický stabilizátor obrazu + digitální kompenzace (Standardní IS, Dynamický IS, Zesílený IS)
• Osvětlení objektu (zisk 33 dB)
59,94 Hz: 3 lx (59,94P, rychlost závěrky 1/30)
50,00 Hz: 2,5 lx (50,00P, rychlost závěrky 1/25)
• Infračervený režim: Dostupný, včetně vestavěného infračerveného světla
• Vestavěný mikrofon: Stereofonní elektretový kondenzátorový mikrofon
• Velikost fotografií: 1920x1080
Wi-Fi
• Bezdrátové standardy: IEEE802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), IEEE802.11a/n (pásmo 5 GHz)
• Metody připojení
Infrastruktura (Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS), hledání přístupových bodů, ruční), videokamera jako
přístupový bod
• Metody ověřování: Otevřená síť, sdílený klíč, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Šifrovací metody: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES
• Dostupné kanály Wi-Fi
Dostupné kanály Wi-Fi se liší v závislosti na modelu videokamery. Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku
v oddělení pro akumulátor (A 17). Mějte rovněž na paměti, že ne všechny kanály Wi-Fi jsou dostupné pro
připojení s využitím videokamery jako přístupového bodu.
Model ID0117
Pásmo 2,4 GHz: CH1 až CH11;
Pásmo 5 GHz: CH56 až CH64 (pouze infrastruktura), CH149 až CH161 (infrastruktura/videokamera jako
přístupový bod)
Model ID0118
Pásmo 2,4 GHz: CH1 až CH13;
Pásmo 5 GHz: CH36 až CH64* (pouze infrastruktura)
* Tyto kanály jsou také zakázané pro venkovní použití v následujících zemích/oblastech:
Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong S.A.R., Chorvatsko, Island,
Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Velká Británie
221
Specifikace
Zdířky
222
• Zdířka SDI
Zdířka BNC, pouze výstup, 0,8 Vš-š/75 Ω, asymetrická
HD-SDI:
SMPTE 292, SMPTE ST 299-1
3G-SDI:
SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
6G-SDI:
SMPTE ST 2081
12G-SDI:
SMPTE ST 2082
Vestavěný zvuk, časový kód (VITC/LTC)
Na výstup mohou být posílány rovněž doplňkové obrazovky (prolnuté informace zobrazované na obrazovce,
zvýraznění obrysů, vzory Zebra, zvětšení, waveform monitor)
• Zdířka HDMI OUT
Zdířka HDMI, pouze výstup
Na výstup mohou být posílány rovněž časový kód a doplňkové obrazovky (prolnuté informace zobrazované
na obrazovce, zvýraznění obrysů, vzory Zebra, zvětšení, waveform monitor)
• Zdířky INPUT (INPUT 1 a INPUT 2)
3kolíková zdířka XLR (pin1: stínění, pin2: normální polarita, pin3: invertovaná polarita), 2 sady, vyvážené
Analogové vstupy
Nastavení MIC: −60 dBu (střed hlasitosti, plný rozsah −18 dB) / 600 Ω , tlumič mikrofonu: 20 dB
Nastavení LINE: 4 dBu (střed hlasitosti, plný rozsah –18 dB) / 10 kΩ
Digitální vstupy (AES/EBU)
Standard AES3 (48 kHz, 24 bitů, 2kanály) / 110 Ω
• Zdířka MIC
∅ Stereofonní minijack 3,5 mm, –72 dBV (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah –18 dB) / 5,6 kΩ
Tlumič mikrofonu: 20 dB
• × Zdířka sluchátek
∅ Stereofonní minijack 3,5 mm, –
až –8 dBV (zatížení 16 Ω , rozsah hlasitosti Min až Max) / 50 Ω nebo méně
• Zdířka USB: Konektor typu mini-B, Hi-Speed USB; pouze výstup
• Zdířka G-LOCK/zdířka SYNC
Zdířka BNC, 1,0 Vp-p / 75 Ω
Nastavení GENLOCK: pouze vstup; nastavení SYNC OUT: pouze výstup, tříúrovňový HD signál
• Zdířka TIME CODE
Zdířka BNC, vstup/výstup
Nastavení vstupu: 0,5 Vp-p až 18 Vp-p / 100 kΩ; Nastavení výstupu: 1,3 Vp-p / 50 Ω nebo méně
• Zdířka REMOTE A, zdířka REMOTE B
REMOTE A: ∅ Stereofonní sub-minijack 2,5 mm
REMOTE B: Kruhová 8kolíková zdířka jack (pro volitelné dálkové ovládání RC-V100, rozhraní RS-422)
•
Zdířka (Ethernet): Ethernet, kompatibilní s 1000BASE-T
Napájení/další
• Napájení (jmenovité): 14,4 V DC (napájecí akumulátor), 24,0 V DC (DC IN)
• Spotřeba energie (záznam s využitím LCD obrazovky s povoleným výstupem na zdířku SDI (3G-SDI))
Klipy XF-HEVC, 3840x2160, 160 Mb/s: 21,5 W (59,94P), 20,8 W (50,00P)
Klipy XF-HEVC, 1920x1080, 60 Mb/s: 20,6 W (59,94P), 19,9 W (50,00P)
Klipy XF-AVC, 1920x1080, 45 Mb/s:
19,1 W (59,94P), 18,8 W (50,00P)
• Provozní teplota: 0–40 °C
Specifikace
• Rozměry (Š x V x H)1
Pouze tělo videokamery: 162 x 210 x 378 mm
Tělo videokamery se sluneční clonou, držákem mikrofonu a očnicí: 191 x 258 x 433 mm
1
•
Všechny rozměry jsou přibližné.
Hmotnost2
Tělo videokamery (včetně ramenní opěrky a přídržného řemenu): 2710 g
Typická pracovní konfigurace*: 3160 g
* Videokamera s ramenní opěrkou, přídržným řemenem, sluneční clonou objektivu, držákem mikrofonu, očnicí, napájecím
akumulátorem BP-A30 a jednou SD kartou.
2
Všechny hmotnosti jsou přibližné.
Kompaktní napájecí adaptér CA-CP200 L
• Jmenovité vstupní hodnoty: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 90 VA–120 VA
• Jmenovité výstupní hodnoty: 24 V DC, 1,8 A
• Provozní teplota: 0–40 °C
• Rozměry (Š x V x H): 67,5 x 37 x 134 mm
• Hmotnost: Cca 290 g
Nabíječka akumulátoru CG-A20
• Jmenovité vstupní hodnoty: 24 V DC, 1,8 A
• Jmenovité výstupní hodnoty: 16,7 V DC, 1,5 A
• Provozní teplota: 0–40 °C
• Rozměry (Š x V x H): 100 x 24 x 100 mm
• Hmotnost: Cca 145 g
Napájecí akumulátor BP-A30
• Typ baterie
Dobíjecí lithium-iontová baterie, kompatibilní se systémem Intelligent System
• Jmenovité napětí: 14,4 V DC
• Provozní teplota: 0–40 °C
• Jmenovitá kapacita baterie: 3100 mAh / 45 Wh
• Rozměry (Š x V x H): 41,5 x 45,1 x 69,7 mm
• Hmotnost: Cca 225 g
Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Za omyly a nepřesnosti se nepřebírá žádná odpovědnost.
223
Referenční tabulky
Referenční tabulky
224
Přibližná doba nahrávání na SD kartu
Přibližné časy, pouze pro referenci, založené na jediném nahrávání, které pokračuje, dokud není paměťová
karta plná.
Rozlišení a datový tok
Kapacita SD karty
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840x2160, 160 Mb/s
25 min
50 min
105 min
210 min
3840x2160, 110 Mb/s
35 min
75 min
150 min
305 min
1920x1080, 60 Mb/s
65 min
140 min
280 min
565 min
1920x1080, 45 Mb/s
90 min
185 min
375 min
755 min
Doby nabíjení
Doby nabíjení jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách nabíjení, okolní teplotě a prvním nabití
napájecího akumulátoru.
Napájecí akumulátor
BP-A30 (dodávaný)
BP-A60 (volitelný)
Doba nabíjení s využitím dodávané nabíječky
akumulátoru CG-A20
170 min
300 min
Přibližné doby nahrávání s plně nabitým napájecím akumulátorem
Doby používání v níže uvedených tabulkách jsou přibližné a byly změřeny za následujících podmínek:
Aktuální doby se mohou lišit.
• „Typické doby nahrávání“ měří doby nahrávání s opakujícími se operacemi, např. spuštění/zastavení
nahrávání, zoom a zapnutí/vypnutí videokamery.
• Efektivní doba používání napájecího akumulátoru se může snížit při vyšším nastavení jasu obrazovky,
nahrávání v chladném prostředí apod.
Konfigurace videa
Formát videa, rozlišení a datový tok
Napájecí akumulátor
Rychlost
snímání
Podmínky používání
BP-A30
(součást dodávky)
BP-A60
(volitelný)
Záznam (max.)
120 min
245 min
Záznam (typický)
65 min
140 min
Přehrávání
140 min
280 min
Záznam (max.)
125 min
255 min
Záznam (typický)
70 min
145 min
Přehrávání
140 min
290 min
Záznam (max.)
125 min
255 min
Záznam (typický)
70 min
145 min
Přehrávání
145 min
300 min
Záznam (max.)
125 min
260 min
Záznam (typický)
70 min
145 min
Přehrávání
155 min
315 min
Klipy XF-HEVC
59,94P
3840x2160, 160 Mb/s
50,00P
59,94P
1920x1080, 60 Mb/s
50,00P
Referenční tabulky
Konfigurace videa
Formát videa, rozlišení a datový tok
Napájecí akumulátor
Rychlost
snímání
Podmínky používání
BP-A30
(součást dodávky)
BP-A60
(volitelný)
135 min
280 min
Záznam (typický)
80 min
165 min
Přehrávání
155 min
325 min
Záznam (max.)
135 min
285 min
Záznam (typický)
80 min
165 min
Přehrávání
160 min
340 min
Klipy XF-AVC
Záznam (max.)
59,94P
1920x1080, 45 Mb/s
50,00P
225
Rejstřík
226
A
H
AGC (automatická regulace zisku) . . . . . . . . . . . .56
AWB (automatické vyvážení bílé) . . . . . . . . . . . . .66
HDR (vysoký dynamický rozsah) . . . . . . . .124, 147
Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Hledáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 30
HLG (hybridní logaritmická
křivka gamma) . . . . . . . . . . . . . . . . . .124, 147
B
Barevné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Barevný prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
Bez vynechávání snímků (časový kód) . . . . . . . . .89
Bezdrátový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Bezpečná oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Browser Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
C
Canon Log 3 (křivka gamma) . . . . . . . . . . .63, 124
Canon XF Utility (stažení) . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Automatické ovládání clony
(automatická irisová clona) . . . . . . . . .59
Dočasná automatická irisová clona . . . . .60
Č
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
D
Datový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39, 162
Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Detekce obličeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Digitální telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
F
Filtr ND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Formát videa (XF-HEVC, XF-AVC) . . . . . . . . . . . .50
Fotografie
Prohlížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
FTP přenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
G
Genlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
CH
Chybová korekce FEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
I
Indexová zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Indikační značky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Info uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Informace GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110, 203
Informace zobrazované na obrazovce . . . . .44, 134
Infračervené světlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Infračervený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Infrastruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Inicializace SD karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
IP datový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Irisová clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
J
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Jednotka držáku mikrofonu . . . . . . . . . . . . . .28, 97
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
K
Klipy
Číslování klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Formát názvu klipu . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Informace o klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Obnovování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Přidání znaménka $/
znaménka % . . . . . . . . . . . . . 107, 139
Přidání/odstranění značek
záběru . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 141
Uložení do počítače . . . . . . . . . . . . . . . .151
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Kompenzace expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Kondenzace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Konfigurace videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
227
Konfigurace videovýstupu . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Kontrolky snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Konvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Kód User Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Kryty konektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Křivka gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
L
LCD obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Limit AGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
LUT (vyhledávací tabulka) . . . . . . . . . . . . . . . . .147
M
Makrosnímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Měřič hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194, 201
Mikrofon
Citlivost / Tlumič / Filtr dolní propusti . . .101
Externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 97
Vestavěný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
My Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
N
Napájecí akumulátor
Informace o akumulátoru . . . . . . . .201, 219
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Zbývající úroveň nabití
akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . .21, 201
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
O
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Omezovač přebuzení zvuku . . . . . . . . . . . . . . .101
P
Phantom napájení (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . . . .98
Plně automatický režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Pomocník k joysticku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Posun AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Používání videokamery v zahraničí . . . . . . . . . . .217
Prohlížení klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Provozní režim (časový kód) . . . . . . . . . . . . . . . .88
Průvodce zaostřováním sduálními pixely . . . . . . .75
Předtočení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Přehrávání
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Klipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Přepnutí záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Připojení kexterním zařízením . . . . . . . . . . . . . .145
Přiřaditelná tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Přístupový bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153, 156
R
Ramenní opěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ramenní řemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Redukce blikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Referenční tabulky (nabíjení, doba použitelnosti
a doba nahrávání atd.) . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Referenční zvukový signál . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Reset všech nastavení videokamery . . . . . . . . .192
Režim měření světla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Režim připojení pomocí kódu PIN (WPS) . . . . . .157
Režim připojení pomocí tlačítka (WPS) . . . . . . . .156
Režim přímého nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Rozlišení (velikost obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Rychlost snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Rychlost snímání při filmování . . . . . . . . . . . . . .113
Rychlost závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
S
SD karta
Initicializace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Kompatibilní SD karty . . . . . . . . . . . . . . .33
Metoda záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Přepínání mezi sloty pro SD kartu . . .35, 132
Vložení/Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Seznam hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Síťové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Síťové připojení
Kabelové (Ethernet) . . . . . . . . . . . . . . . .159
Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Sluneční clona objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Soubor nastavení videokamery . . . . . . . . . . . . .129
Speciální režimy záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Spínač POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
228
Spuštění při záznamu (časový kód) . . . . . . . . . . .88
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Stavové obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Synchronizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Synchronizace časového kódu . . . . . . . . . . .93, 94
Systémová frekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Š
Široký dynamický rozsah . . . . . . . . . . . . . .63, 124
U
Uživatelská nastavení (uživatelská jména/
hesla pro aplikaci Browser Remote) . . . . . . .162
Uživatelské nastavení displeje . . . . . . . . . . . . . . .44
Uživatelský obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Hlavní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Ostatní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Předvolená nastavení barev . . . . . . . . . . .63
V
Ventilační otvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Vestavěná zálohovací baterie . . . . . . . . . . . . . .216
Videokamera jako přístupový bod . . . . . . . . . . .155
Volné spuštění (časový kód) . . . . . . . . . . . . . . . .88
Vyhledat přístupové body . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Vynechávání snímků (časový kód) . . . . . . . . . . . .89
Vyvážení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Výstupní kanály zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Vzor Zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Vzorkování barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
W
Waveform monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) . . . . . . . . . . . .156
Z
Zaostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Zaostřování
AF-posílené MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Automatické zaostření obličeje . . . . . . . . .79
Kontinuální AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Limit zaostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Použití funkcí zaostřovacího asistenta . . . .75
PUSH AF (dočasné automatické
zaostřování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Ruční zaostřování . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Rychlost AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Sledování objektu . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Zapnutí/vypnutí videokamery . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zaškrtávací znaménka (%) . . . . . . . . . . . .107, 139
Záznam
Fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Klipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Záznam zpomaleného záběru . . . . . . . . . . . . . .113
Záznam zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Záznamová úroveň zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Zdířka
(Ethernet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Zdířka × (sluchátka) . . . . . . . . . . . . . . . . .103, 136
Zdířka DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Zdířka G-LOCK/SYNC . . . . . . . . . . . . . . . . .92, 94
Zdířka HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143, 146
Zdířka MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 97
Zdířka SDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Zdířka TIME CODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93, 94
Zdířka USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Zdířky INPUT 1/INPUT 2 . . . . . . . . . . . . . . . .95, 98
Zdířky REMOTE A, REMOTE B . . . . . . . . . . . . . .39
Zdvojený záznam do obou slotů . . . . . . . . . . . . .36
Zesílený IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Značky záběru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 141
Znaménka OK ($) . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 139
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Přizpůsobitelné vzory rychlosti zoomu
na gripu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Zvětšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Zvýraznění obrysů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informace o vaší místní kanceláři společnosti Canon naleznete v záručním listu nebo na webu
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Informace v tomto dokumentu jsou platné k únoru 2019. Změna technických specifikací vyhrazena
bez oznámení. Informace ke stažení nejnovější verze naleznete na místní webové stránce
společnosti Canon.
© CANON INC. 2019
CEL-SX5WA2H1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising