Canon | EOS 60D | User manual | Canon EOS 60D User manual

Canon EOS 60D User manual
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Blízký východ
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nizozemsko
Informace o vaší místní kanceláři Canon naleznete v záručním listu nebo na webu
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
CEL-SQ1LA2H2
© CANON INC. 2012
VYTIŠTĚNO V EU
NÁVOD K POUŽITÍ
Objektivy a příslušenství uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k srpnu
2010. Informace o kompatibilitě fotoaparátu s objektivy a příslušenstvím
uvedenými na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon.
ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
Úvod
Model EOS 60D je vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka
vybavená snímačem CMOS s rozlišením přibližně 18 efektivních
megapixelů umožňujícím zachytit jemné detaily, procesorem DIGIC 4,
vysoce přesným a rychlým 9bodovým automatickým zaostřováním,
kontinuálním snímáním rychlostí přibližně 5,3 snímku/s, snímáním
s živým náhledem a snímáním filmů v kvalitě Full HD (Full HighDefinition).
Fotoaparát se vyznačuje velmi rychlou odezvou při fotografování
v libovolném okamžiku, poskytuje mnoho funkcí vhodných pro pokročilé
snímání a nabízí mnoho dalších vlastností.
Vyfotografujte zkušební snímky, abyste se s fotoaparátem
seznámili
Při použití digitálního fotoaparátu si lze vytvořený snímek hned
prohlédnout. Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních
snímků a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět
funkcím fotoaparátu.
Chcete-li se vyvarovat pořizování nepovedených snímků a nehodám,
přečtěte si nejprve části Bezpečnostní upozornění (str. 305, 306)
a Pokyny k zacházení s fotoaparátem (str. 12, 13).
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky prohlédněte a zkontrolujte, zda byly
správně zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za
jakoukoli způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození
fotoaparátu nebo paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani
stáhnout do počítače.
Autorská práva
Autorská práva ve vaší zemi mohou omezovat použití zaznamenaných
snímků osob a určitých objektů pouze na soukromé účely. Je také třeba
mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod.
může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami SD, SDHC
a SDXC. V tomto návodu jsou všechny uvedené karty označovány
pouze jako „karta“.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam snímků.
Je třeba ji zakoupit samostatně.
2
Kontrola obsahu balení
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení
obsahuje všechny následující položky. Pokud některá položka chybí,
obraťte se na prodejce.
Fotoaparát
(s oční mušlí
a krytkou těla)
Široký řemen
Bateriový zdroj
LP-E6
Nabíječka baterií
LC-E6/LC-E6E*
(s ochranným krytem)
Propojovací kabel
Stereofonní AV kabel
AVC-DC400ST
EW-EOS60D
EOS Solution Disk
(software)
EOS Software
Instruction
Manuals Disk
(1)
(2)
(1) Návod k použití fotoaparátu
(tento návod)
(2) Kapesní příručka
* Součástí dodávky je nabíječka baterií LC-E6 nebo LC-E6E. (Nabíječka LC-E6E
je dodávána s napájecím kabelem.)
 Jestliže jste si pořídili sadu s objektivem, zkontrolujte, zda balení objektiv obsahuje.
 V závislosti na typu sady s objektivem může součást dodávky tvořit také návod
k použití objektivu.
 Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
EOS Software Instruction Manuals Disk
Návody k použití softwaru se nacházejí na disku CD-ROM jako
soubory ve formátu PDF. Pokyny pro použití disku Software
Instruction Manuals Disk naleznete na straně 313.
3
Konvence použité v tomto návodu
Ikony v tomto návodu
<6>
<5>
<9> <V> <U>
<0>
0, 9, 7, 8
: Označuje hlavní volič.
: Označuje rychloovladač.
: Označuje multiovladač a směr stlačení.
: Označuje tlačítko nastavení.
: Označuje, že příslušná funkce zůstane aktivní
po dobu 4 s, 6 s, 10 s nebo 16 s po uvolnění
stisknutého tlačítka.
* V tomto návodu odpovídají ikony a značky představující tlačítka, voliče
a nastavení ikonám a značkám na fotoaparátu a displeji LCD.
3 : Označuje funkci, kterou lze změnit stisknutím tlačítka <M>
a změnou příslušného nastavení.
M
: Při zobrazení v pravém horním rohu stránky označuje, že
funkce je k dispozici pouze v režimech kreativní zóny (str. 20).
(str. **) : Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
: Tip nebo rada k vytvoření dokonalejších fotografií.
: Rada pro vyřešení problému.
: Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
: Doplňkové informace.
Základní předpoklady
Všechny činnosti popsané v tomto návodu vyžadují, aby byl vypínač
napájení již nastaven do polohy <1> (str. 28).
Vychází se z předpokladu, že veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce mají výchozí hodnoty.
Pro účely vysvětlení je fotoaparát v pokynech zobrazen s nasazeným
objektivem EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS.
4
Kapitoly
Kapitoly 1 a 2 jsou určeny pro uživatele, kteří pracují s digitální
jednookou zrcadlovkou poprvé, a popisují základní operace
s fotoaparátem a postupy při fotografování.
Úvod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Začínáme
23
Základní fotografování
53
Nastavení režimů AF a řízení
75
Nastavení pro snímky
83
Pokročilé techniky
111
Fotografování s bleskem
129
Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem)
151
Snímání filmů
171
Přehrávání snímků
189
Zpracování snímků po pořízení
219
Čištění snímače
229
Tisk snímků
235
Uživatelské nastavení fotoaparátu
249
Referenční informace
265
Koncové stránky: Úvodní příručka k softwaru a rejstřík návodu k použití
309
5
Obsah
Úvod
2
Kontrola obsahu balení ..................................................................................... 3
Konvence použité v tomto návodu .................................................................... 4
Kapitoly.............................................................................................................. 5
Rejstřík funkcí.................................................................................................. 10
Pokyny k zacházení s fotoaparátem................................................................ 12
Stručná příručka .............................................................................................. 14
Označení ......................................................................................................... 16
6
1
Začínáme
2
Základní fotografování
23
Nabíjení baterie ............................................................................................... 24
Vložení a vyjmutí baterie ................................................................................. 26
Použití displeje LCD ........................................................................................ 27
Zapnutí napájení ............................................................................................. 28
Nastavení data a času..................................................................................... 30
Výběr jazyka rozhraní...................................................................................... 31
Vložení a vyjmutí karty SD .............................................................................. 32
Nasazení a sejmutí objektivu........................................................................... 34
Použití sluneční clony...................................................................................... 37
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.................................. 38
Základní operace............................................................................................. 39
Q Použití obrazovky rychloovladače ............................................................. 44
3 Použití nabídek...................................................................................... 46
Než začnete .................................................................................................... 48
Formátování karty ........................................................................................ 48
Nastavení doby do vypnutí/automatického vypnutí napájení ....................... 50
Nastavení doby prohlídky snímku ................................................................ 50
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu................................................. 51
53
1 Plně automatické fotografování ................................................................ 54
1 Techniky fotografování v plně automatickém režimu ................................ 56
7 Vypnutí blesku........................................................................................... 58
C Kreativní automatické fotografování.......................................................... 59
2 Fotografování portrétů................................................................................ 62
3 Fotografování krajiny................................................................................. 63
4 Fotografování detailů.................................................................................. 64
5 Fotografování pohyblivých objektů............................................................ 65
6 Fotografování portrétů v noci ..................................................................... 66
Q Obrazovka rychloovladače ........................................................................ 67
Snímek podle volby prostředí .......................................................................... 68
Obsah
Snímek podle typu osvětlení nebo scény.........................................................71
3
Nastavení režimů AF a řízení
4
Nastavení pro snímky
5
Pokročilé techniky
75
f: Výběr režimu AF .......................................................................................76
S Výběr AF bodu ...........................................................................................78
Situace, kdy automatické zaostřování nefunguje.............................................80
MF: Ruční zaostřování ..................................................................................80
i Výběr režimu řízení ....................................................................................81
j Použití samospouště...................................................................................82
83
Nastavení kvality záznamu snímků..................................................................84
i: Nastavení citlivosti ISO.............................................................................88
A Výběr stylu Picture Style ..........................................................................90
A Uživatelské nastavení stylu Picture Style ................................................92
A Uložení stylu Picture Style .......................................................................94
Nastavení vyvážení bílé ...................................................................................96
O Uživatelské nastavení vyvážení bílé.......................................................97
P Nastavení teploty chromatičnosti .............................................................98
u Korekce vyvážení bílé.................................................................................99
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) ..............................101
Korekce periferního osvětlení objektivu .........................................................102
Vytvoření a výběr složky ................................................................................104
Způsoby číslování souborů ............................................................................106
Nastavení informací o autorských právech ....................................................108
Nastavení barevného prostoru.......................................................................110
111
d: Programová automatická expozice ..........................................................112
s: Automatická expozice s předvolbou času ..............................................114
f: Automatická expozice s předvolbou clony .............................................116
Kontrola hloubky ostrosti.............................................................................117
a: Ruční expozice ........................................................................................118
q Výběr režimu měření ................................................................................119
Nastavení kompenzace expozice ..................................................................120
h Automatický braketing expozice (AEB) ...................................................121
A Blokování automatické expozice ..............................................................122
F: Dlouhé expozice (čas B) ..........................................................................123
Blokování zrcadla...........................................................................................125
R Fotografování s dálkovým ovládáním .........................................................126
Q Zobrazení elektronického horizontu .......................................................127
7
Obsah
6
Fotografování s bleskem
7
Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem)
8
Snímání filmů
9
Přehrávání snímků
10
8
129
D Použití vestavěného blesku....................................................................... 130
Nastavení blesku ........................................................................................... 135
Použití bezdrátového blesku ......................................................................... 139
Externí blesky Speedlite ................................................................................ 148
151
A Fotografování pomocí displeje LCD........................................................ 152
Nastavení funkcí snímání .............................................................................. 156
z Nastavení funkcí nabídky ........................................................................ 157
Použití automatického zaostřování................................................................ 160
Ruční zaostřování ......................................................................................... 167
171
k Snímání filmů .......................................................................................... 172
Nastavení funkcí snímání .............................................................................. 179
Nastavení velikosti záznamu filmu ................................................................ 180
Nastavení funkcí nabídky .............................................................................. 182
189
x Přehrávání snímků .................................................................................. 190
B Zobrazení informací o snímku............................................................. 191
H I Rychlé hledání snímků....................................................................... 194
u/y Zvětšené zobrazení............................................................................ 196
b Otočení snímku ........................................................................................ 197
Nastavení hodnocení .................................................................................... 198
Q Rychlé ovládání při přehrávání ................................................................ 200
k Potěšení z filmů....................................................................................... 202
k Přehrávání filmů ...................................................................................... 204
X Úprava prvních a posledních scén filmu .................................................. 206
Prezentace (automatické přehrávání) ........................................................... 207
Zobrazení snímků na televizoru .................................................................... 209
K Ochrana snímků ..................................................................................... 213
L Mazání snímků ......................................................................................... 215
Změna nastavení přehrávání snímků ............................................................ 217
Úprava jasu displeje LCD........................................................................... 217
Automatické otáčení snímků na výšku ....................................................... 218
Zpracování snímků po pořízení
219
Kreativní filtry........................................................................................... 220
Obsah
S Změna velikosti ........................................................................................222
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu................................224
11
Čištění snímače
12
Tisk snímků
13
Uživatelské nastavení fotoaparátu
14
Referenční informace
229
f Automatické čištění snímače..................................................................230
Vložení dat pro odstranění prachu .................................................................231
Ruční čištění snímače....................................................................................233
235
Příprava k tisku ..............................................................................................236
wTisk ...........................................................................................................238
Výřez snímku ..............................................................................................243
W Formát DPOF (Digital Print Order Format)...............................................245
W Přímý tisk pomocí formátu DPOF.............................................................248
249
Nastavení uživatelských funkcí ......................................................................250
Uživatelské funkce .........................................................................................251
Nastavení uživatelských funkcí ......................................................................252
C.Fn I : Expozice ......................................................................................252
C.Fn II : Snímek ........................................................................................254
C.Fn III : Autofocus/Pohon .........................................................................255
C.Fn IV : Obsluha/Jiné................................................................................257
Uložení uživatelské nabídky Moje menu........................................................261
w: Uložení uživatelského nastavení fotoaparátu ...........................................262
265
Funkce tlačítka B.....................................................................................266
Kontrola údajů baterie ....................................................................................268
Použití domovní zásuvky elektrické sítě ........................................................272
Použití karet Eye-Fi........................................................................................273
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimů snímání .........................................276
Nastavení nabídky .........................................................................................278
Pokyny k řešení potíží....................................................................................283
Chybové kódy ................................................................................................291
Mapa systému................................................................................................292
Technické údaje .............................................................................................294
Bezpečnostní upozornění ..............................................................................305
Koncové stránky: Úvodní příručka k softwaru a rejstřík návodu k použití
309
Úvodní příručka k softwaru ............................................................................310
Rejstřík ...........................................................................................................314
9
Rejstřík funkcí
Napájení
Baterie
• Nabíjení
 str. 24
• Kontrola stavu baterie  str. 29
• Kontrola údajů baterie  str. 268
Zásuvka elektrické sítě  str. 272
Automatické vypnutí napájení  str. 50
Objektiv
Nasazení/sejmutí
 str. 34
Zoom
 str. 35
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)  str. 38
Základní nastavení
Jazyk
 str. 31
Datum/čas
 str. 30
Použití displeje LCD
 str. 27
 str. 96
Barevný prostor
 str. 111
Funkce pro vylepšení snímků
• Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu)
 str. 101
• Korekce periferního
osvětlení objektivu
 str. 103
• Potlačení šumu pro dlouhé expozice  str. 254
• Potlačení šumu
pro vysoké citlivosti ISO  str. 254
• Priorita zvýraznění tónu  str. 255
Automatické zaostřování (AF)
Režim AF
 str. 76
Volba AF bodu
 str. 78
Ruční zaostřování
 str. 80
Řízení
Režimy řízení
Nastavení jasu
displeje LCD
 str. 217
Zvuková signalizace
 str. 278
Uvolnění závěrky bez
karty
Vyvážení bílé
 str. 32
 str. 81
Maximální počet snímků sekvence  str. 87
Fotografování
Elektronický horizont
 str. 127
Obrazovka rychloovladače  str. 44
Záznam snímků
Formátování
Kreativní automatický režim  str. 59
 str. 48
Vytvoření/výběr složky  str. 105
Číslo souboru
 str. 107
Programová automatická expozice  str. 112
Automatická expozice s předvolbou času  str. 114
Automatická expozice s předvolbou clony  str. 116
Ruční expozice
 str. 118
Kvalita záznamu snímků  str. 84
Dlouhá expozice
 str. 123
Citlivost ISO
 str. 88
Blokování zrcadla
 str. 125
Styl Picture Style
 str. 90
Režim měření
 str. 119
Kvalita snímků
10
Rejstřík funkcí
Samospoušť
 str. 82
Dálkové ovládání
 str. 126
Přehrávání snímků
Doba prohlídky snímku  str. 50
Kompenzace expozice  str. 120
Zobrazení jednoho snímku  str. 190
• Zobrazení informací
o snímku
 str. 191
Automatický braketing expozice (AEB)  str. 121
Přehrávání filmů
Blokování automatické expozice  str. 122
Vynechání první/poslední
scény filmu
 str. 206
Úpravy expozice
Blesk
Zobrazení náhledů
Vestavěný blesk
 str. 130
• Kompenzace expozice
s bleskem
 str. 132
• Blokování expozice s bleskem  str. 134
Externí blesk
 str. 148
Ovládání blesku
• Bezdrátový blesk
 str. 135
 str. 139
Snímání s živým náhledem
Snímání s živým náhledem  str. 151
Zaostřování
 str. 160
Více poměrů stran
 str. 157
Simulace expozice
 str. 158
Zobrazení rastru
 str. 157
Tiché fotografování
 str. 159
Snímání filmů
 str. 171
Ruční expozice
 str. 174
Zvukový záznam
 str. 184
 str. 194
Procházení snímků
(přeskakování snímků)  str. 195
Zvětšené zobrazení
 str. 196
Prezentace
 str. 207
Zobrazení snímků na televizoru  str. 209
Ochrana
 str. 213
Mazání
 str. 215
Úprava snímků
Kreativní filtry
 str. 220
Změna velikosti
 str. 222
Zpracování snímku typu RAW  str. 224
Uživatelské nastavení
Uživatelské funkce (C.Fn)  str. 250
Moje menu
Snímání filmů
 str. 204
 str. 261
Uložení uživatelského
nastavení fotoaparátu  str. 262
Hledáček
Dioptrická korekce
 str. 39
Elektronický horizont  str. 128
Změna matnice
 str. 259
11
Pokyny k zacházení s fotoaparátem
Péče o fotoaparát
 Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
 Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou. Pokud vám
fotoaparát nedopatřením upadne do vody, obraťte se neprodleně
na nejbližší servisní středisko Canon. Případné kapky vody setřete suchým
hadříkem. Pokud byl fotoaparát vystaven slanému vzduchu, otřete jej dobře
vyždímaným vlhkým hadříkem.
 Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné
magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát také v blízkosti zařízení vyzařujících
silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole
může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení obrazových dat.
 Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
 Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
 Chcete-li odfouknout prach z objektivu, hledáčku, zrcátka a matnice, použijte
ofukovací balonek. Nepoužívejte k čištění těla fotoaparátu nebo objektivu
čističe obsahující organická rozpouštědla. V případě výskytu odolných
nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
 Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak korozi
kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
 Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého,
může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného
plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu. Teprve
pak jej ze sáčku vyjměte.
 Pokud se na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej. Předejdete
tak poškození fotoaparátu. Jestliže ke kondenzaci došlo, sejměte objektiv,
vyjměte kartu a baterii z fotoaparátu a před opětovným použitím fotoaparátu
vyčkejte, dokud kondenzace nezmizí.
 Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte jej
na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na uloženém
fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili, zda
fotoaparát stále funguje.
 Neskladujte fotoaparát v místech s výskytem korozívních chemikálií,
například v temné komoře nebo v chemické laboratoři.
 Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho
opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali a chystáte se fotografovat důležité snímky, nechte jej
zkontrolovat u prodejce výrobků Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte,
zda všechny funkce správně fungují.
12
Pokyny k zacházení s fotoaparátem
Panel LCD a displej LCD
 Displeje LCD jsou vyráběny pomocí technologie s mimořádně vysokou
přesností, která zaručuje funkčnost více než 99,99 % efektivních pixelů.
Přesto může dojít v rámci zbývajícího množství představujícího 0,01 %
či méně pixelů k výskytu několika nefunkčních pixelů. Nefunkční pixely mají
pouze jednu barvu, například pouze černou, červenou apod. a nepředstavují
závadu. Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.
 Pokud je displej LCD ponechán v zapnutém stavu dlouhou dobu, může se
projevit „vypálení“ určitých míst displeje, kdy jsou na displeji patrné stopy
dříve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí, pokud
fotoaparát nebudete několik dnů používat.
 Za nízkých nebo vysokých teplot může displej LCD reagovat se zpožděním
nebo se jevit tmavý. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní
zaznamenána:
 Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu
působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
 Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné
magnetické pole, jako jsou například televizor, reproduktory nebo
permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické
elektřiny.
 Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje
tepla.
 Kartu uchovávejte v pouzdře.
 Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Objektiv
Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaďte krytky objektivu
nebo položte objektiv zadní stranou nahoru, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu či jeho elektrické
kontakty.
Kontakty
Upozornění pro nepřetržité dlouhodobé používání
Pokud delší dobu používáte kontinuální snímání, snímání s živým náhledem
nebo snímání filmů, fotoaparát se může značně zahřát. Přestože se v tomto
případě nejedná o závadu, může při držení horkého fotoaparátu po dlouhou
dobu dojít k mírnému popálení pokožky.
13
Stručná příručka
Vložte baterii. (str. 26)
Chcete-li baterii nabít, vyhledejte
informace na straně 24.
1
2
3
4
Bílá značka
Červená značka
Nasaďte objektiv. (str. 34)
Vyrovnejte bílou nebo červenou
značku na objektivu se značkou
odpovídající barvy na fotoaparátu.
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu
do polohy <AF>. (str. 34)
Otevřete kryt slotu
a vložte kartu. (str. 32)
Otočte kartu štítkem směrem
k sobě a vložte ji do slotu.
5
14
Přesuňte vypínač napájení
do polohy <1> (str. 28) a se
stisknutým tlačítkem ve středu
voliče režimů otočte volič
do polohy <1> (Plně
automatický režim). (str. 54)
Stručná příručka
6
Vyklopte displej LCD. (str. 27)
7
Zaostřete na fotografovaný
objekt. (str. 40)
Podívejte se do hledáčku a zaměřte
střed hledáčku na objekt. Stiskněte
tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát zaostří na fotografovaný
objekt.
V případě potřeby se automaticky
vyklopí vestavěný blesk.
8
Vyfotografujte snímek. (str. 40)
Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
9
Prohlédněte si snímek. (str. 50)
Vyfotografovaný snímek se zobrazí
na displeji LCD na dobu přibližně 2 s.
Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskněte tlačítko <x> (str. 190).
 Pokyny pro fotografování při sledování displeje LCD naleznete na
straně 57.
 Chcete-li zobrazit dosud vyfotografované snímky, přejděte k části
„Přehrávání snímků“ (str. 190).
 Pokud chcete některý snímek vymazat, přejděte k části „Mazání
snímků“ (str. 215).
15
Označení
V závorkách jsou uvedena referenční čísla stránek s podrobnými informacemi (str. **).
<f> Tlačítko výběru režimu AF (str. 76)
<R> Tlačítko
výběru režimu řízení
(str. 81)
Panel LCD (str. 18)
Značka pro nasazení objektivu typu EF (str. 34)
<i> Tlačítko
nastavení citlivosti
ISO (str. 88)
<n> Tlačítko výběru
režimu měření (str. 119)
Vestavěný blesk / zdroj pomocného světla
AF (str. 130/79)
Značka pro nasazení objektivu typu EF-S (str. 34)
Synchronizační kontakty blesku
<6> Hlavní
volič (str. 41)
Sáňky pro příslušenství (str. 148)
Mikrofon (str. 172)
<U> Tlačítko
osvětlení panelu
LCD (str. 43)
Uvolňovací tlačítko
voliče režimů (str. 41)
Tlačítko
spouště (str. 40)
Volič režimů (str. 20)
Reproduktor
(str. 204)
Světlo pro redukci
jevu červených očí /
indikátor samospouště
(str. 131/82)
Úchyt pro
řemen (str. 23)
Snímač dálkového
ovládání (str. 126)
<D> Tlačítko
blesku (str. 129)
Grip
(prostor
pro baterii)
Kryt konektorů
Otvor pro kabel
DC propojky (str. 272)
Tlačítko aretace
objektivu (str. 35)
Tlačítko kontroly hloubky
ostrosti (str. 117)
Zrcadlo (str. 125, 233)
Zajišťovací kolík objektivu
Kontakty (str. 13)
Bajonet pro uchycení objektivu
Vstupní konektor pro připojení externího mikrofonu (str. 184)
Konektor HDMI mini OUT (str. 209)
Konektor Audio / Video OUT / Digital
(str. 212, 236)
Krytka těla (str. 34)
16
Konektor pro dálkové ovládání (str. 124)
Označení
<A> Tlačítko snímání s živým náhledem/
snímání filmu (str. 152/172)
<p> Tlačítko aktivace AF
(str. 40, 153, 173)
<V> Značka ohniskové roviny
<M> Tlačítko nabídky (str. 46)
Kolečko dioptrické korekce (str. 39)
Oční mušle (str. 124)
<A/I>
Tlačítko blokování AE / blokování
expozice s bleskem / zobrazení
náhledů / zmenšení
(str. 122/134/194/196, 243)
<S/u>
Tlačítko výběru AF
bodu / zvětšení
(str. 78/196, 243)
Okulár hledáčku
Vypínač napájení
(str. 28)
Úchyt pro
řemen (str. 23)
<L> Tlačítko
vymazání (str. 215)
<Q> Tlačítko
rychloovladače
(str. 44)
Kryt slotu
karty (str. 32)
Uvolňovací
páčka krytu
prostoru pro
baterii (str. 26)
Displej LCD (str. 27, 217)
Závit pro stativ
Kryt prostoru pro
baterii (str. 26)
<x> Tlačítko přehrávání (str. 190)
<B> Tlačítko informací
(str. 127, 154, 176, 190, 266)
<R/l>
Uvolňovací tlačítko rychloovladače /
tlačítko přímého tisku (str. 42/241)
Indikátor přístupu na
kartu (str. 33)
<9> Multiovladač (str. 43)
<5> Rychloovladač (str. 42)
<0> Tlačítko nastavení (str. 46)
Slot karty (str. 32)
17
Označení
Panel LCD
<A> Priorita zvýraznění tónu (str. 255)
Režim řízení (str. 81)
u Jednotlivé snímky
o Rychlé kontinuální
snímání
i Pomalé kontinuální
snímání
Q Samospoušť s 10sekundovou
prodlevou/dálkové ovládání
k Samospoušť s 2sekundovou
prodlevou/dálkové ovládání
<g> Citlivost ISO (str. 88)
Citlivost ISO (str. 88)
Počet zbývajících snímků
Počet zbývajících snímků
při braketingu vyvážení bílé
Odpočítávání samospouště
Dlouhá expoziční doba
Režim měření (str. 119)
q Poměrové měření
Režim AF (str. 76)
X
w Částečné měření
r Bodové měření
e Celoplošné měření
se zdůrazněným středem
Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF)
9
Inteligentní automatické
zaostřování (AI zaostř. AF)
Z
Inteligentní průběžné
automatické zaostřování
(AI Servo AF)
<h> Automatický
braketing
expozice (AEB)
(str. 121)
4 L
Kontrola stavu baterie (str. 29)
Ruční zaostřování
<0>
Černobílé fotografování
(str. 91)
<u> Korekce vyvážení
bílé (str. 99)
<y> Kompenzace expozice
s bleskem (str. 132)
Rychlost závěrky
Zpráva o zaneprázdnění (buSY)
Nabíjení vestavěného blesku (buSY)
Indikátor úrovně expozice
Hodnota kompenzace expozice (str. 120)
Rozsah automatického braketingu
expozice (AEB) (str. 121)
Hodnota kompenzace expozice
s bleskem (str. 132)
Stav zápisu na kartu
Elektronický horizont
Clona
Volba AF bodu ([ - -- --- -- - ])
Upozornění na zaplnění karty (FuLL)
Upozornění na chybu karty (Card Err)
Upozornění na chybějící kartu (Card)
Chybový kód (Err)
Čištění obrazového snímače (CLn)
Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
18
Označení
Informace v hledáčku
AF body
(překryvné zobrazení)
Matnice
Kruhová ploška bodového
měření
<g>
Citlivost ISO
<u>
Korekce vyvážení
bílé
<o> Indikátor
správného
zaostření
Max. počet
snímků sekvence
<0> Černobílé
fotografování
< > Kontrola stavu
baterie
<A> Blokování
automatické expozice /
probíhající automatický
braketing expozice (AEB)
<D> Připravenost blesku
Upozornění na nesprávné
blokování expozice
s bleskem
Citlivost ISO
<A> Priorita zvýraznění tónu
<e> Synchronizace
s vysokými rychlostmi
(blesk FP)
<d> Blokování expozice
s bleskem / probíhající
braketing expozice s
bleskem (FEB)
Indikátor úrovně expozice
Hodnota kompenzace expozice
Hodnota kompenzace expozice s bleskem
Rozsah automatického braketingu
expozice (AEB)
Indikátor zapnutého světla pro redukci jevu červených očí
Elektronický horizont
<y> Kompenzace
expozice s bleskem
Rychlost závěrky
Blokování expozice s bleskem (FEL)
Zpráva o zaneprázdnění (buSY)
Nabíjení vestavěného blesku (D buSY)
Upozornění na zaplnění karty (FuLL)
Upozornění na chybu karty (Card Err)
Upozornění na chybějící kartu (Card)
Clona
Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
19
Označení
Volič režimů
Při otáčení voliče režimů přidržujte stisknuté uvolňovací tlačítko voliče
režimů, které se nachází uprostřed.
w: Uživatelské
nastavení fotoaparátu
Při tomto nastavení voliče
režimů můžete uložit režim
snímání (d/s/f/a/F),
režim AF, nastavení nabídky
atd. a snímat (str. 262).
Kreativní zóna
V těchto režimech máte více
možností kontrolovat snímání
různých objektů.
d : Programová automatická
expozice (str. 112)
s : Automatická expozice
s předvolbou času (str. 114)
f : Automatická expozice
s předvolbou clony (str. 116)
a : Ruční expozice (str. 118)
F : Dlouhá expozice (str. 123)
Základní zóna
Stačí stisknout tlačítko spouště.
Plně automatické fotografování
vhodné pro daný objekt.
1: Plně automatické (str. 54)
7: Vypnutý blesk (str. 58)
C: Kreativní automatické (str. 59)
Motivové programy
2 : Portrét (str. 62)
3: Krajina (str. 63)
k: Snímání filmů
(str. 171)
4 : Detail (str. 64)
5: Sport (str. 65)
6 : Noční portrét (str. 66)
20
Označení
Objektiv
Objektiv se stupnicí vzdálenosti
Přepínač režimů zaostřování (str. 34)
Úchyt pro
sluneční clonu
(str. 37)
Značka polohy zoomu (str. 35)
Stupnice vzdáleností
Závit pro filtr
(na přední straně
objektivu) (str. 301)
Kroužek zoomu
(str. 35)
Zaostřovací kroužek
(str. 80, 167)
Přepínač Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (str. 38)
Kontakty (str. 13)
Značka pro nasazení objektivu (str. 34)
Objektiv bez stupnice vzdálenosti
Zaostřovací kroužek (str. 80, 167)
Úchyt pro
sluneční clonu
(str. 37)
Přepínač režimů zaostřování (str. 34)
Značka polohy zoomu (str. 35)
Závit pro filtr
(na přední straně
objektivu) (str. 301)
Kroužek zoomu
(str. 35)
Přepínač Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) (str. 38)
Značka pro nasazení objektivu (str. 34)
Kontakty (str. 13)
21
Označení
Nabíječka baterií LC-E6
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E6 (str. 24).
Zástrčka napájení
Slot pro bateriový zdroj
Kontrolka nabíjení
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
NEBEZPEČÍ – PEČLIVĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY, ABYSTE SNÍŽILI
RIZIKO VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
Pro připojení k přívodu elektrické energie mimo území USA použijte přídavný adaptér
zástrčky zajišťující správnou konfiguraci pro zásuvku elektrické sítě, je-li to zapotřebí.
Nabíječka baterií LC-E6E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E6 (str. 24).
Napájecí kabel
Kontrolka nabíjení
Slot pro bateriový
zdroj
Zásuvka pro napájecí kabel
22
1
Začínáme
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před
zahájením fotografování a základní operace
s fotoaparátem.
Připevnění řemenu
Provlékněte jeden konec řemenu
zespoda okem úchytu pro řemen
na fotoaparátu. Potom jej
provlékněte přezkou na řemenu
podle obrázku. Zatáhněte
za řemen, abyste jej napnuli,
a zkontrolujte, zda se nemůže
z přezky uvolnit.
 K řemenu je také připevněn kryt
okuláru (str. 124).
Kryt okuláru
23
Nabíjení baterie
1
Sejměte ochranný kryt.
baterii.
2 Zasuňte
 Připojte baterii řádně do nabíječky
způsobem znázorněným na obrázku.
 Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout,
postupujte obráceným způsobem.
LC-E6
baterii.
3 Nabijte
Nabíječka baterií LC-E6
 Vyklopte kolíky vidlice nabíječky
baterií ve směru šipky na obrázku
a zasuňte kolíky do zásuvky
elektrické sítě.
LC-E6E
Nabíječka baterií LC-E6E
 Připojte napájecí kabel k nabíječce
a zasuňte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
 Automaticky bude zahájeno nabíjení
a kontrolka nabíjení začne blikat
oranžově.
Stav nabití baterie
0 až 49 %
50 až 74 %
75 % nebo více
Zcela nabito
Barva
Oranžová
Zelená
Kontrolka nabíjení
Indikátor
Bliká jednou za sekundu.
Bliká dvakrát za sekundu.
Bliká třikrát za sekundu.
Svítí.
 Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2,5 hodiny při teplotě
23 °C. Doba nutná k nabití baterie závisí na okolní teplotě a stavu
nabití baterie.
 Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých
teplotách (5 °C - 10 °C) trvat déle (až 4 hodiny).
24
Nabíjení baterie
Tipy k používání baterie a nabíječky
 Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.
Nabitá baterie se postupně vybije a ztratí energii i během skladování.
 Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku
ze zásuvky elektrické sítě.
 Kryt na baterii můžete nasadit dvěma
různými způsoby a označit tak, zda je
baterie nabitá.
Pokud je baterie nabitá, nasaďte kryt tak, aby
se otvor ve tvaru baterie <
> nacházel nad
modrou nálepkou na baterii. Jestliže je baterie vybitá, nasaďte kryt
opačně.
 Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Je-li baterie ponechána ve fotoaparátu delší dobu, protéká jí stále
malý proud a v důsledku této skutečnosti se může snížit životnost
baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem. Jestliže
baterii po jejím úplném nabití uložíte, můžete snížit její výkon.
 Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby
připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi
nebo oblast. Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor.
Mohlo by dojít k poškození nabíječky baterií.
 Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla
konce své životnosti.
Zkontrolujte schopnost dobití baterie (str. 268) a zakupte si novou baterii.
 Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se nedotýkejte vidlice
po dobu minimálně 3 s.
 Pokud zbývající kapacita baterie (str. 268) dosahuje 94 % nebo více,
baterie se nebude nabíjet.
 Nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj LP-E6.
25
Vložení a vyjmutí baterie
Vložení baterie
Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E6 do fotoaparátu.
1
Otevřete kryt prostoru pro baterii.
 Posuňte zámek krytu ve směru šipky,
jak je znázorněno na obrázku,
a otevřete kryt.
baterii.
2 Vložte
 Vložte baterii koncem s kontakty.
 Zasunujte baterii, dokud nezapadne
na místo.
kryt.
3 Zavřete
 Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
Lze použít pouze bateriový zdroj LP-E6.
Vyjmutí baterie
Otevřete kryt a vyjměte baterii.
 Zatlačte na páčku pro uvolnění
baterie ve směru šipky, jak je
znázorněno na obrázku, a vyjměte
baterii.
 Nezapomeňte na baterii nasadit
ochranný kryt, abyste předešli
zkratování kontaktů baterie.
26
Použití displeje LCD
Po vyklopení displeje LCD můžete nastavit funkce nabídky, používat
snímání s živým náhledem, snímat filmy a přehrávat snímky a filmy.
Můžete změnit směr a úhel natočení displeje LCD.
1
Vyklopte displej LCD.
displej LCD.
2 Otočte
 Vyklopený displej LCD můžete otočit
180°
90°
175°
nahoru nebo dolů či obrátit vpřed
směrem k objektu.
 Udávaný úhel je pouze přibližný.
jej směrem k sobě.
3 Obraťte
 Za normálních okolností obraťte
displej LCD směrem k sobě.
Při otáčení displeje LCD dbejte na to, abyste nepůsobili nadměrnou silou na
závěs a neulomili jej.
 Pokud fotoaparát nepoužíváte, složte displej LCD zpět tak, aby
obrazovka směřovala do fotoaparátu. Tím obrazovku ochráníte.
 Při snímání s živým náhledem nebo snímání filmů zajistí otočení displeje
LCD směrem k objektu zobrazení zrcadlového obrazu na obrazovce.
 V závislosti na úhlu natočení displeje LCD může dojít k vypnutí
zobrazení těsně před složením displeje LCD do původní polohy.
27
Zapnutí napájení
Pokud se po zapnutí vypínače napájení zobrazí obrazovka pro
nastavení data a času, nastavte datum a čas podle pokynů
uvedených na straně 30.
<1> : Fotoaparát se zapne.
<2> : Fotoaparát je vypnutý
a nepracuje. Nastavte
vypínač do této polohy,
jestliže fotoaparát
nepoužíváte.
Automatické samočištění snímače
 Kdykoli přesunete vypínač napájení
do polohy <1> nebo <2>,
automaticky se provede čištění
snímače (můžete zaslechnout slabý
zvuk). Během čištění snímače se
na displeji LCD zobrazí ikona <f>.
 Fotografovat je možné i během čištění snímače. Stisknutím tlačítka
spouště do poloviny (str. 40) zastavte čištění a pořiďte snímek.
 Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1>/<2>, nemusí se ikona <f> zobrazit. Nejde
o závadu, ale o standardní chování.
Automatické vypnutí napájení
 Z důvodu úspory energie baterie se fotoaparát přibližně po 1 minutě
nečinnosti automaticky vypne. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout,
stačí stisknout tlačítko spouště do poloviny (str. 40).
 Dobu do automatického vypnutí napájení můžete změnit pomocí
nastavení nabídky [5 Aut.vyp.napáj.] (str. 50).
Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2> v době, kdy probíhá
ukládání snímku na kartu, zobrazí se na displeji upozornění [Záznam...]
a k vypnutí napájení dojde, jakmile bude uložení snímku na kartu dokončeno.
28
Zapnutí napájení
Kontrola stavu baterie
Po přesunutí vypínače napájení do polohy <1> se zobrazí stav
baterie udávaný jednou ze šesti úrovní: Blikající ikona baterie (b)
signalizuje, že baterie je téměř vybitá.
Ikona
Stav (%) 100 až 70 69 až 50 49 až 20 19 až 10
9 až 1
0
Životnost baterie
Teplota
Bez blesku
Použití blesku pro 50 % snímků
23 °C
Přibližně 1 600 snímků
Přibližně 1 100 snímků
0 °C
Přibližně 1 400 snímků
Přibližně 1 000 snímků
 Hodnoty uvedené výše platí pro plně nabitý bateriový zdroj LP-E6, pokud není
používáno snímání s živým náhledem, a vychází ze způsobu měření
stanoveného asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).
 Počty snímků, které lze pořídit s bateriovým gripem BG-E9
• S LP-E6 x 2: Přibližně dvojnásobný počet snímků jako bez bateriového gripu.
• S alkalickými bateriemi typu AA/LR6 (při teplotě 23 °C): Přibližně
550 snímků bez použití blesku nebo přibližně 410 snímků s použitím blesku
pro 50 % snímků.
 Počet snímků, které lze pořídit, se sníží libovolným z následujících úkonů:
• Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
• Častou aktivací pouze automatického zaostřování bez fotografování
snímku.
• Častým použitím displeje LCD.
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
 Činnost ústrojí objektivu je závislá na napájení z baterie fotoaparátu.
Počet možných snímků může být nižší v závislosti na použitém objektivu.
 Počet možných snímků při snímání s živým náhledem je uveden
na straně 153.
 Další informace o stavu baterie získáte v nabídce [7 Info baterie]
(str. 268).
 Pokud v bateriovém gripu BG-E9 použijete baterie typu AA/LR6, zobrazí
se čtyřúrovňový indikátor stavu. (Úrovně [x/m] se nezobrazí.)
29
3 Nastavení data a času
Po prvním zapnutí fotoaparátu nebo v případě vynulování data a času se zobrazí
obrazovka nastavení Datum/čas. Nastavte datum a čas provedením kroků 3 a 4.
Uvědomte si, že hodnoty data a času připojené k zaznamenaným
snímkům vycházejí z tohoto nastavení data a času. Nezapomeňte
nastavit správné datum a správný čas.
1
Zobrazte nabídku.
 Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
nabídku.
[6] vyberte položku [Datum/čas].
2 Na kartě
Stisknutím tlačítka <U> na
multiovladači <9> vyberte kartu [6].
 Stisknutím tlačítka <V> na
multiovladači <9> vyberte položku
[Datum/čas] a stiskněte tlačítko <0>.
datum a čas.
3 Nastavte
 Stisknutím tlačítka <U> na
multiovladači <9> vyberte číselnou
hodnotu data nebo času.
 Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
 Stisknutím tlačítka <V> na
multiovladači <9> nastavte číselnou
hodnotu a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček s.)
nastavení.
4 Ukončete
 Stisknutím tlačítka <U> na
multiovladači <9> vyberte položku
[OK] a stiskněte tlačítko <0>.
 Dojde k nastavení data a času
a znovu se zobrazí nabídka.
Pokud skladujete fotoaparát bez baterie nebo pokud se baterie vybije, budou hodnoty data
a času pravděpodobně vynulovány. Jestliže k tomu dojde, nastavte datum a čas znovu.
Nastavení data a času začne platit po stisknutí tlačítka <0> v kroku 4.
30
3 Výběr jazyka rozhraní
1
Zobrazte nabídku.
 Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
nabídku.
Na kartě [6] vyberte položku
2 [JazykK].
 Stisknutím tlačítka <U> na
multiovladači <9> vyberte
kartu [6].
 Stisknutím tlačítka <V> na
multiovladači <9> vyberte položku
[JazykK] (třetí položka odshora)
a stiskněte tlačítko <0>.
požadovaný jazyk.
3 Nastavte
 Stisknutím tlačítka <V> na
multiovladači <9> vyberte jazyk
a stiskněte tlačítko <0>.
 Jazyk rozhraní se změní.
31
Vložení a vyjmutí karty SD
Fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami SD, SDHC a SDXC.
Vyfotografované snímky se zaznamenávají na kartu (prodává se
samostatně).
Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty
nastaven do horní polohy, která umožňuje zápis nebo mazání.
Vložení karty
1
Přepínač ochrany proti zápisu
Otevřete kryt.
 Posuňte kryt ve směru šipek, jak je
znázorněno na obrázku, a otevřete
jej.
kartu.
2 Vložte
 Otočte kartu horní částí směrem
k sobě, jak je znázorněno
na obrázku.
 Zasuňte zcela kartu v přímém směru.
kryt.
3 Zavřete
 Zavřete kryt a posuňte jej ve směru
šipek, jak je znázorněno na obrázku,
dokud nezaklapne.
Počet možných snímků
 Po přesunutí vypínače napájení
do polohy <1> bude blikat
indikátor přístupu na kartu a na
panelu LCD se zobrazí počet snímků,
které lze pořídit.
 Počet možných snímků závisí na zbývající kapacitě karty, kvalitě
záznamu snímků, citlivosti ISO a dalších faktorech.
 Nastavení možnosti nabídky [1 Uvolnit závěrku bez karty] na
hodnotu [Zakázat] zajistí ochranu pro případ, že zapomenete vložit kartu
(str. 278).
32
Vložení a vyjmutí karty SD
Vyjmutí karty
Indikátor přístupu na kartu
1
Otevřete kryt.
 Přesuňte vypínač napájení do polohy
<2>.
 Zkontrolujte, zda se na displeji LCD
nezobrazuje upozornění „Záznam...“.
 Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor
přístupu na kartu, a pak otevřete
kryt.
kartu.
2 Vyjměte
 Jemně na kartu zatlačte a uvolněte ji.
Karta se vysune.
 Vytáhněte ji ven v přímém směru
a zavřete kryt.
 Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, probíhá zápis snímků
na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos dat.
Jestliže indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, vyhněte se
následujícím činnostem. Mohlo by dojít k poškození dat snímku.
Rovněž by se mohla poškodit karta nebo fotoaparát.
• Otevření krytu slotu karty.
• Vyjmutí baterie.
• Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
 Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování
začínat od hodnoty 0001 (str. 106).
 Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
 Jestliže se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva týkající se karty,
vyjměte kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou
kartu.
Jestliže můžete přenést všechny snímky uložené na kartě do počítače,
přeneste je a poté kartu naformátujte pomocí fotoaparátu (str. 48). Je
možné, že karta pak bude opět normálně fungovat.
 Karty SDHC a SDXC vybavené technologií UHS (Ultra High Speed)
umožňují maximální rychlost zápisu odpovídající rychlostní třídě SD
Speed Class 10.
33
Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
1
Bílá značka
Sejměte krytky.
 Sejměte zadní krytku objektivu
a krytku těla otočením ve směru
znázorněném šipkami na obrázku.
objektiv.
2 Nasaďte
 Vyrovnejte červenou nebo bílou
značku na objektivu se značkou
stejné barvy na fotoaparátu. Otáčejte
objektivem ve směru šipky, jak je
znázorněno na obrázku, dokud
nezaskočí na místo.
Červená značka
přepínač režimů
3 Přesuňte
zaostřování na objektivu do
polohy <AF> (automatické
zaostřování).
 Jestliže je přepínač nastaven do
polohy <MF> (ruční zaostřování),
nebude automatické zaostřování
fungovat.
4 Sejměte přední krytku objektivu.
34
Nasazení a sejmutí objektivu
Pokyny k minimalizaci výskytu prachových částic
 Objektivy vyměňujte na místech s minimální prašností.
 Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit
na fotoaparát krytku těla.
 Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.
Nastavení zoomu
Chcete-li nastavit zoom, otáčejte prsty
kroužkem zoomu objektivu.
Chcete-li měnit nastavení zoomu,
změňte je před zaostřením. Otočením
kroužku zoomu po zaostření může
dojít k mírnému posunutí roviny
zaostření.
Sejmutí objektivu
Stiskněte tlačítko aretace
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
 Otočte objektivem až na doraz
a sejměte jej.
 Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
35
Nasazení a sejmutí objektivu
Pro majitele objektivu EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS:
Můžete zabránit vysunutí objektivu při
přenášení. Nastavte kroužek zoomu do
krajní polohy širokoúhlého nastavení
18 mm a poté posuňte blokovací páčku
kroužku zoomu do polohy <LOCK>.
Kroužek zoomu lze zablokovat pouze
v krajní poloze širokoúhlého nastavení.
 Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si
poškodit zrak.
 Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během
automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
Koeficient přepočtu
ohniskové vzdálenosti
Vzhledem k tomu, že velikost
obrazového snímače je menší než formát
35mm kinofilmu, bude se ohnisková
vzdálenost objektivu jevit 1,6x větší.
36
Velikost obrazového
snímače
(22,3 x 14,9 mm)
Velikost obrazu pro
35mm kinofilm
(36 x 24 mm)
Použití sluneční clony
Pokud je na objektivu nasazena sluneční clona, může blokováním
rušivého světla omezit zdvojování obrazu nebo přesvětlení. Sluneční
clona může také chránit přední část objektivu před dešťovými kapkami,
sněhem, prachem atd.
Ačkoli se sluneční clona obvykle prodává samostatně, je součástí
některých konfigurací sad objektivů.
Nasazení sluneční clony bez značek
Nasaďte sluneční clonu.
 Otáčejte sluneční clonou ve směru
šipky, jak je znázorněno na obrázku,
dokud nebude pevně připojena.
Nasazení sluneční clony se značkami
1
Vyrovnejte červené značky na
sluneční cloně a objektivu.
 Vyrovnejte červené značky <o> na
sluneční cloně a přední části objektivu.
sluneční clonu.
2 Nasaďte
 Otáčejte sluneční clonou ve směru
šipky, jak je znázorněno na obrázku,
dokud nebude značka < > na cloně
vyrovnaná se značkou <o> na
objektivu.
 Chcete-li sejmout sluneční clonu, uchopte ji při otáčení za základnu. Pokud
budete držet sluneční clonu při otáčení za okraje, můžete ji zdeformovat.
 Pokud není sluneční clona řádně nasazena, může se objevit v obrazu
a okrajové části snímku budou tmavé.
 Před použitím vestavěného blesku sluneční clonu sejměte. V opačném
případě může sluneční clona částečně blokovat blesk a zapříčinit vytvoření
potemnělé oblasti na snímku.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na objektiv obráceně.
37
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu
Pokud používáte integrovanou funkci Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) objektivu IS, bude rozhýbání fotoaparátu korigováno, takže
pořídíte méně rozmazaný snímek. Ve zde vysvětleném postupu je jako
příklad použit objektiv EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS.
* Zkratka IS označuje Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
1
Přesuňte přepínač IS do polohy
<1>.
 Přesuňte rovněž vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <1>.
Stiskněte tlačítko spouště
2 do
poloviny.
 Dojde k aktivaci funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
snímek.
3 Vyfotografujte
 Jakmile se obraz v hledáčku
stabilizuje, stiskněte tlačítko spouště
úplně a pořiďte snímek.
 Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí být účinná, pokud
se objekt v době expozice pohybuje.
 Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí být účinná
v případě příliš velkých otřesů, jako například na houpající se lodi.
 Funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) lze použít po přesunutí
přepínače režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF> nebo <MF>.
 Při upevnění fotoaparátu na stativ můžete šetřit baterii přesunutím
přepínače IS do polohy <2>.
 Funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) lze používat, i když je
fotoaparát upevněn na monopodu.
 Některé objektivy IS umožňují přepínat režim IS ručně podle podmínek
fotografování. Následující objektivy však přepínají režim IS automaticky:
• EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS
• EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
• EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
• EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS
38
Základní operace
Nastavení obrazu v hledáčku
Otáčejte kolečkem dioptrické
korekce.
 Otáčejte kolečkem doleva nebo
doprava, dokud v hledáčku neuvidíte
ostře devět AF bodů.
Pokud nelze dosáhnout ostrého zobrazení obrazu v hledáčku pomocí
dioptrické korekce na fotoaparátu, doporučujeme použít dioptrickou
korekční čočku řady E (10 typů, prodávají se samostatně).
Držení fotoaparátu
Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste omezili
jeho chvění.
Fotografování na šířku
Fotografování na výšku
1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
2. Levou rukou podepřete zespodu objektiv.
3. Ukazováčkem pravé ruky lehce stiskněte tlačítko spouště.
4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
5. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a podívejte se do hledáčku.
6. Abyste dosáhli stabilního postoje, nakročte jednou nohou mírně dopředu.
Pokyny pro fotografování při sledování displeje LCD naleznete na straně 57.
39
Základní operace
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej stisknout do poloviny. Potom je
možné tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického
zaostřování a systému automatické
expozice, který nastaví rychlost závěrky
a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí na panelu LCD
a v hledáčku (0).
Úplné stisknutí
Dojde ke spuštění závěrky
a vyfotografování snímku.
Zamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je
označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání
snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si
následující pokyny:
• Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na
předchozí straně.
• Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté
tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
 V režimech kreativní zóny bude mít stisknutí tlačítka <p> stejný
účinek jako stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
 Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí
do poloviny nebo stisknete tlačítko spouště do poloviny a bezprostředně
potom jej stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát snímek až po malém
okamžiku.
 Stisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít okamžitě zpět do režimu
fotoaparátu připraveného k fotografování i během zobrazení nabídky,
přehrávání snímků či záznamu snímků.
40
Základní operace
Volič režimů
Při otáčení voliče režimů přidržujte
stisknuté uvolňovací tlačítko voliče
režimů, které se nachází uprostřed.
6 Výběr pomocí hlavního voliče
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <6>.
Pokud stisknete tlačítko, jako je <f>,
<R> nebo <i>, příslušná funkce
zůstane zvolená po dobu 6 sekund
(9). Během této doby můžete
otáčením voliče <6> nastavit
požadované nastavení.
Po ukončení výběru funkce nebo
stisknutí tlačítka spouště do poloviny
bude fotoaparát připraven
k fotografování.
 Tento volič použijte k výběru nebo
nastavení režimu AF, režimu řízení,
citlivosti ISO, režimu měření, AF bodu
atd.
(2) Otáčejte pouze voličem <6>.
Během sledování hledáčku nebo panelu
LCD otáčejte voličem <6> a nastavte
požadované nastavení.
 Pomocí tohoto voliče lze nastavit
rychlost závěrky, clonu a další
možnosti.
41
Základní operace
5 Výběr pomocí rychloovladače
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <5>.
Pokud stisknete tlačítko, jako je <f>,
<R> nebo <i>, příslušná funkce
zůstane zvolená po dobu 6 sekund (9).
Během této doby můžete otáčením voliče
<5> nastavit požadované nastavení.
Po ukončení výběru funkce nebo stisknutí
tlačítka spouště do poloviny bude
fotoaparát připraven k fotografování.
 Tento volič použijte k výběru nebo
nastavení režimu AF, režimu řízení,
citlivosti ISO, režimu měření, AF bodu atd.
(2) Otáčejte pouze voličem <5>.
Během sledování hledáčku nebo panelu
LCD otáčejte voličem <5> a nastavte
požadované nastavení.
 Pomocí tohoto voliče lze nastavit
hodnotu kompenzace expozice,
hodnotu clony pro ruční expozice
a další možnosti.
Použití tlačítka UNLOCK
V režimech kreativní zóny můžete nastavit položku [6 Zajištění 5] na
hodnotu [Povolit], čímž zabráníte neúmyslnému otočení
rychloovladače a změně následujících nastavení:
• Kompenzace expozice (Pokud je zvolen režim snímání d/s/f.)
• Nastavení clony při ručních expozicích
• Nastavení clony při dlouhých expozicích
Při nastavení hodnoty [Zajištění 5: Povolit] umožňuje tlačítko
<R> pod rychloovladačem dočasně zrušit nastavení položky
[Zajištění 5], takže můžete změnit výše uvedená nastavení. Stiskněte
tlačítko <R> (0) a otáčejte volič <5>. (8 v režimu snímání
filmů.)
42
Základní operace
9 Používání multiovladače
 Používejte jej k výběru AF bodu,
korekci vyvážení bílé, přesouvání
rámečku AF nebo rámečku zvětšení
při snímání s živým náhledem či
k procházení snímku při zvětšeném
zobrazení. Můžete jej stlačit v osmi
směrech.
 Při použití s nabídkami a obrazovkou
rychloovladače pracuje multiovladač
pouze ve směrech <V> a <U>.
U Osvětlení panelu LCD
Osvětlení panelu LCD zapnete (9)/
vypnete stisknutím tlačítka <U>.
Úplným stisknutím tlačítka spouště
během dlouhé expozice vypnete
osvětlení panelu LCD.
Zobrazení nastavení snímání
Po několika stisknutích tlačítka <B> se zobrazí nastavení snímání.
Pokud jsou zobrazena nastavení snímání, lze otáčením voliče režimů
zobrazit nastavení pro jednotlivé režimy snímání (str. 266). Na
obrazovku rychloovladače přejdete stisknutím tlačítka <Q>
(str. 44, 67). Zobrazení vypnete stisknutím tlačítka <B>.
43
Q Použití obrazovky rychloovladače
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na
displeji LCD. Toto zobrazení se nazývá obrazovka rychloovladače.
1
Zobrazte obrazovku
rychloovladače.
 Stiskněte tlačítko <Q>.
 Zobrazí se obrazovka rychloovladače
(7).
požadovanou funkci.
2 Nastavte
 Stisknutím tlačítek <V> a <U>
na multiovladači <9> vyberte funkci.
 Název vybrané funkce se zobrazí ve
spodní části obrazovky.
 Otáčením voliče <5> nebo <6>
změňte nastavení.
Režimy základní zóny
Režimy kreativní zóny
snímek.
3 Vyfotografujte
 Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
 Zobrazení na displeji LCD se vypne
a zobrazí se vyfotografovaný snímek.
V režimech základní zóny se mohou volitelné funkce lišit v závislosti na
režimu snímání základní zóny (str. 67).
44
Q Použití obrazovky rychloovladače
Označení obrazovky rychloovladače
Picture Style (str. 90)
Clona (str. 116)
Priorita zvýraznění tónu* (str. 255)
Rychlost závěrky (str. 114)
Režim snímání* (str. 20)
Citlivost ISO (str. 88)
Kompenzace expozice/
nastavení automatického
braketingu expozice
(AEB) (str. 121)
Režim řízení (str. 81)
Elektronický horizont (str. 127)
Zákaznické nastavení
(str. 257)
Kompenzace expozice
s bleskem (str. 132)
Režim AF (str. 76)
AF bod (str. 78)
Režim měření (str. 119)
Vyvážení bílé (str. 96)
Kvalita záznamu snímků
(str. 84)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Funkce označené hvězdičkou nelze nastavit pomocí obrazovky rychloovladače.
Zobrazení nastavení funkcí
 <0>
 Na obrazovce rychloovladače vyberte
funkci a stiskněte tlačítko <0>.
Zobrazí se obrazovka nastavení
příslušné funkce (s výjimkou rychlosti
závěrky a clony).
 Otáčením voliče <5> nebo <6>
změňte nastavení. Určitá nastavení
můžete změnit také stisknutím
tlačítka <U>.
 Stisknutím tlačítka <0> dokončete
nastavení a vraťte se na obrazovku
rychloovladače. Z obrazovky <Q>,
<
> nebo < > se můžete vrátit
na obrazovku rychloovladače
stisknutím tlačítka <M>.
45
3 Použití nabídek
Pomocí nabídek lze nastavit různé funkce, jako jsou kvalita záznamu
snímků, datum a čas atd. Sledujte displej LCD, stisknutím tlačítka
<M> na zadní straně fotoaparátu zobrazte obrazovku nabídky a poté
použijte tlačítka <V> a <U> a tlačítko <0>.
Tlačítko <M>
Tlačítko <0>
Displej LCD
<V> <U>
Obrazovka nabídky
V režimech základní zóny, kreativní zóny a snímání filmů se budou
zobrazené karty a možnosti nabídky lišit.
Režimy základní zóny
Režimy kreativní zóny
5 Nastavení
Karta
8 Uživatelské
funkce
9 Moje
menu
Položky nabídky
Nastavení
nabídky
3 Přehrávání
1 Fotografování
46
Režim snímání filmů
3 Použití nabídek
Postup při nastavení položek nabídky
1
Zobrazte obrazovku nabídky.
 Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
obrazovku nabídky.
příslušnou kartu.
2 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
kartu nabídky.
požadovanou položku.
3 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
nastavení.
4 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <V> nebo
<U> vyberte požadované
nastavení. (Některé položky
nastavení lze vybrat pouze stisknutím
tlačítka <V> nebo jen pomocí
tlačítka <U>.)
 Aktuální nastavení je označeno
modrou barvou.
požadované nastavení.
5 Zadejte
 Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
nastavení.
6 Ukončete
 Stisknutím tlačítka <M> se vrátíte
k zobrazení nastavení fotografování.
 Krok 2 lze také provést otočením voliče <6>. V závislosti na nastavení
lze krok 4 provést také otočením voliče <5> .
 Vysvětlení funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu,
že bylo stisknuto tlačítko <M> a je zobrazena obrazovka s nabídkou.
 Seznam funkcí nabídek naleznete na straně 278.
47
Než začnete
3 Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována v jiném
fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat
uložených na kartě. Vymazány budou i snímky opatřené
ochranou proti vymazání, zkontrolujte proto, zda se na kartě
nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby
přeneste před formátováním karty snímky do počítače nebo
do jiného zařízení.
1
Vyberte položku [Formátovat].
 Na kartě [5] vyberte položku
[Formátovat] a stiskněte tlačítko
<0>.
kartu.
2 Naformátujte
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Proběhne formátování karty.
 Po dokončení formátování se opět
zobrazí nabídka.
 Při nízkoúrovňovém formátování
zaškrtněte stisknutím tlačítka <L>
políčko [Nízkoúrovňové form.]
pomocí symbolu <X> a vyberte
položku [OK].
48
Než začnete
Položku [Formátovat] použijte v následujících případech:
 Je-li karta nová.
 Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo
počítači.
 Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
 Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (str. 291).
Nízkoúrovňové formátování
 Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud se rychlost záznamu nebo
čtení karty zdá pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
 Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování vymaže všechny sektory
karty, na které lze zaznamenávat, bude trvat déle než standardní
formátování.
 Nízkoúrovňové formátování lze zastavit výběrem položky [Storno].
I v tomto případě již bude dokončeno standardní formátování, takže kartu
můžete používat obvyklým způsobem.
 Při formátování karty nebo mazání dat se mění pouze informace týkající
se správy souborů. Vlastní data nejsou zcela vymazána. Nezapomeňte
na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci karty
proveďte nízkoúrovňové formátování nebo kartu fyzicky zničte, abyste
zabránili zneužití dat.
 Před použitím nové karty Eye-Fi musí být do počítače nainstalován
software obsažený na kartě. Poté naformátujte kartu ve fotoaparátu.
 Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší
než kapacita uvedená na samotné kartě.
 Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci
společnost Microsoft.
49
Než začnete
3 Nastavení doby do vypnutí/automatického vypnutí napájení
Můžete změnit dobu automatického vypnutí napájení, po jejímž uplynutí
se fotoaparát v případě nečinnosti automaticky vypne. Pokud nechcete,
aby se fotoaparát automaticky vypínal, nastavte tuto položku na
hodnotu [Vyp]. Po automatickém vypnutí můžete fotoaparát opět
zapnout stisknutím tlačítka spouště nebo jiného tlačítka.
1
Vyberte položku [Aut.vyp.napáj.].
 Na kartě [5] vyberte položku
[Aut.vyp.napáj.] a stiskněte tlačítko <0>.
požadovanou dobu.
2 Nastavte
 Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
Přestože je nastavena možnost [Vyp], vypne se displej LCD automaticky po uplynutí
30 min nečinnosti z důvodu úspory energie. (Napájení fotoaparátu se nevypne.)
3 Nastavení doby prohlídky snímku
Je možné nastavit dobu, po kterou se snímek zobrazí na displeji LCD
bezprostředně po vyfotografování. Chcete-li ponechat snímek
zobrazený, nastavte možnost [Přidržet]. Pokud snímek zobrazit
nechcete, nastavte možnost [Vyp].
1
Vyberte položku [Doba
prohlídky].
 Na kartě [1] vyberte položku [Doba
prohlídky] a stiskněte tlačítko <0>.
požadovanou dobu.
2 Nastavte
 Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
Pokud je nastavena možnost [Přidržet], zobrazí se snímek po dobu, než
uplyne čas zadaný pro automatické vypnutí napájení.
50
Než začnete
3 Obnovení výchozího nastavení fotoaparátuN
Nastavení fotografování a nabídek fotoaparátu je možné obnovit na výchozí hodnoty.
1
Vyberte položku [Vymazat
všechna nast.fotoap.].
 Na kartě [7] vyberte položku
[Vymazat všechna nast.fotoap.]
a stiskněte tlačítko <0>.
položku [OK].
2 Vyberte
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Výběrem položky [Vymazat všechna
nast.fotoap.] ve fotoaparátu obnovíte
následující výchozí nastavení:
Nastavení fotografování
Režim AF
Volba AF bodu
Režim měření
Citlivost ISO
ISO auto
Režim řízení
Kompenzace
expozice/AEB
Jednosnímkové
automatické zaostřování
(One-Shot AF)
Automatický výběr
q (Poměrové
měření)
A (Auto)
Max.: 3 200
u (Jednotlivé
snímky)
Zrušeno
Kompenzace expozice
0 (Nula)
s bleskem
Zajištění 5
Zakázat
Uživatelské funkce
Beze změn
Nastavení záznamu snímků
Kvalita
73
Picture Style
Standardní
Auto Lighting Optimizer
Standardní
(Automatická optimalizace jasu)
Korekce
periferního
osvětlení
Povolit/data
korekce
zachována
Barevný prostor
Vyvážení bílé
Uživatelské nastavení
vyvážení bílé
Korekce vyvážení bílé
Braketing vyvážení
bílé
Číslování souborů
Automatické čištění
Data pro
odstranění prachu
sRGB
Q (Auto)
Zrušeno
Zrušeno
Zrušeno
Souvislé
Povolit
Vymazáno
51
Než začnete
Nastavení fotoaparátu
Automatické
vypnutí napájení
Tón
Uvolnit závěrku
bez karty
Doba prohlídky
Zvýraznit
upozornění
Zobrazení AF
bodu
Histogram
Přeskakování
snímků pomocí 6
Automatické
otáčení
Jas LCD
Datum/čas
Jazyk
Videosystém
Možnosti
zobrazení tlačítka
INFO.
Uživatelské
nastavení
fotoaparátu
1 min.
Povolit
Povolit
2 sek.
Zakázat
Zakázat
Jas
e (10 snímků)
Snímání
s živým
náhledem
Režim AF
Zobrazení
rastru
Poměr stran
Simulace
expozice
Tiché focení
Časovač
měření
Povolit
Živý režim
Vyp
3:2
Povolit
Režim 1
16 sek.
ZapzD
Nastavení snímání filmů
Beze změn
Beze změn
Beze změn
Vybrány všechny
položky
Beze změn
Údaje copyrightu Beze změn
Ovládání přes
HDMI
Přenos Eye-Fi
Nastavení Mého
menu
Nastavení snímání s živým
náhledem
Expozice filmu
Režim AF
AF tlačítkem
spouště
v režimu k
Tlačítka AF
a měření pro k
kKroky
nastavení
rychlosti ISO
kPriorita
zvýraznění tónu
Auto
Živý režim
Zakázat
[0]
Přírůstky po 1/3 EV
Zakázat
Zakázat
Velikost
záznamu filmu
Zakázat
Zvukový záznam Auto
Beze změn
Tiché focení
1920x1080
Režim 1
Časovač měření 16 sek.
Zobrazení
Vyp
rastru
52
2
Základní fotografování
V této kapitole je vysvětleno použití režimů základní
zóny na voliči režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších
výsledků.
Při použití režimů základní zóny stačí zaměřit fotoaparát
na fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště. Vše
ostatní nastaví fotoaparát automaticky (str. 276). V plně
automatických režimech zároveň nelze změnit hlavní
nastavení fotografování, aby se předešlo vzniku
nepovedených snímků z důvodu chybné manipulace.
a
Základní z ón
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
V režimech základní zóny je aktivována funkce Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu), která automaticky upraví snímek, aby byl dosažen
optimální jas a kontrast. Ta je při výchozím nastavení aktivována také v režimech
kreativní zóny (str. 101).
53
1 Plně automatické fotografování
1
AF bod
Přesuňte volič režimů do polohy
<1>.
jeden z AF bodů
2 Namiřte
na fotografovaný objekt.
 Zaostření se provádí pomocí všech
AF bodů, přičemž je obvykle zaostřen
nejbližší objekt.
 Zaostření usnadníte, pokud na
fotografovaný objekt zaměříte
středový AF bod.
na fotografovaný
3 Zaostřete
objekt.
 Stiskněte tlačítko spouště
do poloviny. Zaostřovací kroužek
objektivu se začne otáčet a objektiv
zaostří.
 AF bod, v němž je dosaženo
zaostření, krátce červeně zabliká.
Současně zazní zvuková signalizace
a rozsvítí se indikátor správného
zaostření <o> v hledáčku.
 V případě potřeby se automaticky
vyklopí vestavěný blesk.
Indikátor správného zaostření
snímek.
4 Vyfotografujte
 Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
 Vyfotografovaný snímek se zobrazí
na displeji LCD na dobu přibližně 2 s.
 Vyklopený vestavěný blesk můžete
zatlačit zpět prsty.
54
1 Plně automatické fotografování
Časté otázky
 Indikátor správného zaostření <o> bliká a nelze správně zaostřit.
Namiřte AF bod na místo s vysokým kontrastem a stiskněte tlačítko
spouště do poloviny (str. 80). Pokud jste příliš blízko fotografovaného
objektu, posuňte se od něj dále a opakujte akci.
 Někdy současně bliká více AF bodů.
To znamená, že k zaostření byly použity všechny tyto AF body. Dokud bliká AF
bod nacházející se na požadovaném objektu, můžete vyfotografovat snímek.
 Zvuková signalizace stále vydává tichý signál. (Nesvítí
indikátor správného zaostření <o>.)
Tento stav označuje, že fotoaparát průběžně zaostřuje na pohybující se
objekt. (Nesvítí indikátor správného zaostření <o>.) Můžete
vyfotografovat zaostřený pohybující se objekt.
 Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde k zaostření
na fotografovaný objekt.
Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven do polohy <MF>
(ruční zaostřování), přesuňte jej do polohy <AF> (automatické zaostřování).
 Došlo k vyklopení blesku i při denním světle.
Při fotografování objektu v protisvětle se může vyklopit blesk, aby
pomohl osvětlit temné oblasti objektu.
 Při nedostatku světla vydal vestavěný blesk několik záblesků.
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny může dojít k aktivaci
vestavěného blesku, který vydá několik záblesků usnadňujících
automatické zaostření. Tato funkce se označuje jako pomocné světlo AF.
Je účinná až do vzdálenosti přibližně 4 metry.
 Výsledný snímek je tmavý, přestože byl použit blesk.
Fotografovaný objekt byl příliš daleko. Objekt by se měl nacházet
ve vzdálenosti do 5 metrů od fotoaparátu.
 Po použití blesku je dolní část výsledného snímku nepřirozeně
tmavá.
Fotografovaný objekt byl příliš blízko fotoaparátu, takže se vytvořil stín od
tubusu objektivu. Objekt by se měl nacházet ve vzdálenosti nejméně 1 metr
od fotoaparátu. Pokud je na objektivu nasazena sluneční clona, před
fotografováním snímku s bleskem ji sejměte.
55
1 Techniky fotografování v plně automatickém režimu
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu více doleva
či doprava pomoci vytvořit vyváženější snímek s příjemným pozadím
a perspektivou.
V režimu <1> (Plně automat.) dojde po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny při zaostření na nepohyblivý objekt k blokování zaostření.
Pak můžete změnit kompozici snímku a vyfotografovat snímek úplným
stisknutím tlačítka spouště. Tato funkce se označuje jako „blokování
zaostření“. Blokování zaostření lze používat i v jiných režimech
základní zóny (s výjimkou režimu Sport <5>).
Fotografování pohyblivých objektů
Pokud se v režimu <1> (Plně automat.) začne během zaostřování
nebo po zaostření fotografovaný objekt pohybovat (mění se vzdálenost
od fotoaparátu), dojde k aktivaci inteligentního průběžného
automatického zaostřování AI Servo AF, které zajistí průběžné
zaostřování na daný objekt. Dokud bude AF bod namířen na tento
pohybující se objekt a dokud současně podržíte tlačítko spouště
stisknuté do poloviny, bude fotoaparát stále zaostřovat. Jakmile budete
chtít snímek vyfotografovat, stiskněte tlačítko spouště úplně.
56
1 Techniky fotografování v plně automatickém režimu
Snímání s živým náhledem
Po stisknutí tlačítka <A> můžete fotografovat, zatímco budete
sledovat obraz na displeji LCD fotoaparátu. Tato funkce se označuje
jako snímání s živým náhledem. Podrobné informace naleznete na
straně 151.
1
Zobrazte snímaný obraz na
displeji LCD.
 Stiskněte tlačítko <A>.
 Na displeji LCD se zobrazí obraz.
na fotografovaný
2 Zaostřete
objekt.
 Zaměřte středový AF bod < >
na fotografovaný objekt.
 Stisknutím tlačítka spouště
do poloviny zaostřete.
snímek.
3 Vyfotografujte
 Stiskněte úplně tlačítko spouště.
 Snímek bude vyfotografován a zobrazí se
na displeji LCD.
 Po ukončení zobrazení snímku
se fotoaparát automaticky vrátí
do režimu snímání s živým náhledem.
 Stisknutím tlačítka <A> ukončete
snímání s živým náhledem.
Můžete také otočit displej LCD do různých směrů (str. 27).
Normální úhel
Malý úhel
Velký úhel
57
7 Vypnutí blesku
Na místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem, použijte režim
<7> (Blesk vyp). Tento režim je také vhodný pro zachycení specifické
atmosféry scén, například scén osvětlených světlem svíčky.
Tipy pro fotografování
 Pokud bliká zobrazení číselných údajů v hledáčku, věnujte
zvýšenou pozornost omezení rozhýbání fotoaparátu.
Při nedostatku světla, kdy hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu,
bude v hledáčku blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte
fotoaparát co nejpevněji nebo použijte stativ. Jestliže používáte
objektiv se zoomem, omezte riziko rozmazání snímku způsobené
rozhýbáním fotoaparátu pomocí co nejkratší ohniskové vzdálenosti.
 Fotografování portrétů bez blesku.
V případě nedostatku světla se nesmí fotografovaná osoba po dobu
otevření závěrky pohybovat. V opačném případě může být
na snímku rozmazaná.
58
C Kreativní automatické fotografování
Na rozdíl od plně automatického režimu <1>, v němž fotoaparát
nastaví veškeré hodnoty, kreativní automatický režim <C> umožňuje
snadno nastavit hloubku ostrosti, režim řízení a záblesk blesku.
Můžete také zvolit prostředí, které chcete na snímcích zachytit. Výchozí
nastavení je stejné jako v režimu <1> (Plně automat.).
* Zkratka CA označuje režim Kreativní automatický.
1
Přesuňte volič režimů do polohy
<C>.
tlačítko <Q>.
2 Stiskněte
 Na displeji LCD se zobrazí obrazovka
rychloovladače.
funkci.
3 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
funkci.
 V dolní části obrazovky se zobrazí
krátký popis vybrané funkce.
 Podrobné informace o nastavení
jednotlivých funkcí naleznete na
stranách 60–61.
snímek.
4 Vyfotografujte
 Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
Pokud změníte režim snímání nebo vypnete napájení, obnoví se výchozí
nastavení kreativního automatického režimu. Zachovají se však nastavení
samospouště a dálkového ovládání.
59
C Kreativní automatické fotografování
Rychlost závěrky
Clona
Citlivost ISO
Kontrola stavu baterie
Kvalita záznamu snímků
(1)
(2)
(3)
Počet možných
snímků
Maximální počet snímků
sekvence
(1) Snímek podle volby prostředí
Můžete nastavit prostředí, které chcete na snímcích zachytit.
Stisknutím tlačítka <U> vyberte požadované prostředí. Prostředí
lze také vybrat otáčením voliče <5> nebo <6>. Podrobné
informace naleznete na straně 68.
(2) Rozmazání/zaostření pozadí
Jestliže posunete posuvník doleva, bude vzhled pozadí
rozmazanější. Pokud jej posunete doprava, bude vzhled pozadí
zaostřenější. Pokud chcete rozmazat pozadí, vyhledejte si
informace v části „Fotografování portrétů“ na straně 62. Stisknutím
tlačítka <U> nastavte požadovaný efekt. Nastavení můžete také
provést otáčením voliče <5> nebo <6>.
Míra rozmazání pozadí závisí na použitém objektivu a podmínkách
při fotografování. Toto nastavení nelze zvolit (je zobrazeno šedě),
pokud se vyklopil vestavěný blesk. Při fotografování s bleskem
nebude toto nastavení použito.
60
C Kreativní automatické fotografování
(3) Režim řízení/Záblesk blesku
Po stisknutí tlačítka <0> se zobrazí obrazovka nastavení režimu
řízení a záblesku blesku. Nastavte požadované hodnoty a poté
stisknutím tlačítka <0> dokončete nastavení a vraťte se na
obrazovku rychloovladače.
Režim řízení: Otáčením voliče <6> nastavte požadovaný režim.
<i> (Pomalé kontinuální snímání): Zajišťuje nepřetržité snímání
rychlostí maximálně přibližně 3 snímky za sekundu.
<Q> (Samospoušť: 10 s/Dálk. ovládání): Po stisknutí tlačítka
spouště a uplynutí 10sekundové prodlevy bude
vyfotografován snímek. Další informace naleznete
v poznámkách
v části „Použití samospouště“ na straně 82.
Je rovněž možné fotografovat pomocí dálkového ovládání
(str. 126).
* Režim řízení lze také nastavit na panelu LCD, zatímco není zobrazena
obrazovka rychloovladače. Sledujte panel LCD, stiskněte tlačítko <R>
a otáčením voliče <5> nebo <6> zvolte požadované nastavení.
Záblesk blesku: Stisknutím tlačítka <U> zvolte požadované
nastavení.
Lze vybrat možnost <a> (Automatický blesk), <D> (S bleskem)
nebo <b> (Bez blesku).
61
2 Fotografování portrétů
Režim <2> (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla
fotografovaná osoba. Také vzhled odstínů pleti a vlasů bude jemnější
než v režimu <1> (Plně automat.).
Tipy pro fotografování
 Nejlepších výsledků dosáhnete při co největší vzdálenosti
fotografovaného objektu od pozadí.
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí, tím
rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
 Použijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte co nejdelší
ohniskovou vzdálenost tak, aby byl snímek tvořen obrazem
fotografované osoby od pasu nahoru. V případě potřeby se přesuňte
blíže.
 Zaostřete na tvář.
Zkontrolujte, zda AF bod umístěný na tváři bliká červeně.
 Pokud budete stále držet tlačítko spouště stisknuté, můžete pomocí
sekvenčního snímání získat snímky v různých pozicích a s jinými výrazy
obličeje (maximálně přibližně 3 snímky/s).
 V případě potřeby se automaticky vyklopí vestavěný blesk.
62
3 Fotografování krajiny
Režim <3> (Krajina) je vhodný pro širokoúhlé záběry, noční snímky
nebo v případech, kdy chcete mít ostré popředí i pozadí snímku.
Ve srovnání s režimem <1> (Plně automat.) dojde také ke zvýraznění
zelených a modrých tónů.
Tipy pro fotografování
 Při použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé
nastavení.
Jestliže použijete širokoúhlé nastavení objektivu se zoomem,
dosáhnete vyšší ostrosti objektů v popředí i v pozadí než při použití
teleobjektivu. Snímky krajin také získají při tomto nastavení lepší
perspektivu.
 Fotografování nočních snímků.
V tomto režimu <3> je deaktivován
vestavěný blesk, takže je vhodný také
pro noční scény. Chcete-li zabránit
rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu,
vždy použijte stativ. Pokud chcete
vyfotografovat osobu na pozadí noční
scenérie, přesuňte volič režimů do polohy
<6> (Noční portrét) a použijte stativ
(str. 66).
63
4 Fotografování detailů
Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte
režim <4> (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem
větší, použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).
Tipy pro fotografování
 Použijte jednoduché pozadí.
Pozadí, které není příliš členité, umožní lépe vyniknout květinám
či jiným objektům fotografovaným v tomto režimu.
 Přesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu. Některé
objektivy obsahují označení, jako je <40,45 m>. Minimální
zaostřovací vzdálenost objektivu se měří od značky (obrazové
roviny) <V> na fotoaparátu k fotografovanému objektu. Pokud jste
příliš blízko objektu, bude indikátor správného zaostření <o> blikat.
Při nedostatku světla se aktivuje vestavěný blesk. Jste-li příliš blízko
fotografovaného objektu a dolní část snímku je tmavá, přesuňte se
dále od objektu.
 Při použití objektivu se zoomem nastavte co nejdelší
ohniskovou vzdálenost.
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při nastavení delší
ohniskové vzdálenosti jevit fotografovaný objekt větší.
64
5 Fotografování pohyblivých objektů
Chcete-li vyfotografovat pohybující se objekt, například běžící dítě nebo
jedoucí automobil, použijte režim <5> (Sport).
Tipy pro fotografování
 Použijte teleobjektiv.
Doporučujeme použití teleobjektivu, který vám umožní fotografovat
z větší vzdálenosti.
 K zaostřování použijte středový AF bod.
Namiřte středový AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím
tlačítka spouště do poloviny aktivujte automatické zaostřování.
Během automatického zaostřování bude zvuková signalizace stále
vydávat tichý signál. Pokud nelze dosáhnout správného zaostření,
bude indikátor správného zaostření <o> blikat.
Jakmile budete chtít snímek vyfotografovat, stiskněte tlačítko
spouště úplně. Pokud podržíte tlačítko spouště stisknuté, aktivuje se
kontinuální snímání (maximálně přibližně 5,3 snímku za sekundu)
a automatické zaostřování.
Při nedostatku světla, kdy hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
v hledáčku vlevo dole blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte
fotoaparát co nejpevněji a vyfotografujte snímek.
65
6 Fotografování portrétů v noci
Pokud fotografujete osobu v noci a chcete dosáhnout přirozeně
vypadající expozice pozadí, použijte režim <6> (Noční portrét).
Tipy pro fotografování
 Použijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší
ohniskovou vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního
záběru. Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu,
použijte stativ.
 Fotografovaná osoba by se neměla nacházet dále než 5 metrů
od fotoaparátu.
Při nedostatku světla se automaticky aktivuje vestavěný blesk tak,
aby bylo dosaženo správné expozice fotografované osoby. Dosah
vestavěného blesku je 5 metrů od fotoaparátu.
 Můžete fotografovat i v režimu <1> (Plně automat.).
U nočních snímků se zvyšuje riziko rozhýbání fotoaparátu,
doporučujeme proto fotografovat také v režimu <1> (Plně
automat.).
 Požádejte fotografovaný objekt, aby vydržel nehybný i po emitování záblesku.
 Pokud současně použijete samospoušť, rozsvítí se při fotografování snímku
krátce indikátor samospouště.
66
Q Obrazovka rychloovladače
V režimech základní zóny můžete stisknutím tlačítka <Q> zobrazit
obrazovku rychloovladače. V níže uvedené tabulce jsou označeny funkce,
které lze nastavit pomocí obrazovky rychloovladače v jednotlivých
režimech základní zóny. Postup nastavení naleznete na straně 44.
Funkce nastavitelné na obrazovce rychloovladače v režimech základní zóny
o: Nastavená automaticky k: Volitelná uživatelem
Funkce
Jednotlivé snímky
Řízení
1 7 C
Automatická aktivace
blesku
Záblesk blesku
k
k
k
k
o
S bleskem
Vypnutý blesk
Snímek podle volby prostředí (str. 68)
o
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
Snímek podle typu osvětlení nebo scény (str. 71)
Rozmazání/zaostření pozadí (str. 60)
3
: Nelze vybrat
4
5
6
(str. 54) (str. 58) (str. 59) (str. 62) (str. 63) (str. 64) (str. 65) (str. 66)
Kontinuální Pomalé
snímání
Rychlé
Samospoušť: 10 s/Dálk. ovládání
2
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
k
k
k
k
k
o
o
k
k
k
k
67
Snímek podle volby prostředí
S výjimkou režimů základní zóny <1> (Plně automat.) a <7>
(Blesk vyp) můžete vybrat prostředí pro snímání.
Prostředí
1 7 C 2 3 4 5 6
Efekt prostředí
(1)
Standard.nastavení
k k k k k
k
(2) Živé
k k k k k
k Slabý/Standardní/Silný
(3) Měkké
k k k k k
k Slabý/Standardní/Silný
(4) Teplé
k k k k k
k Slabý/Standardní/Silný
(5) Ostré
k k k k k
k Slabý/Standardní/Silný
(6) Chladné
k k k k k
k Slabý/Standardní/Silný
(7) Světlejší
k k k k k
k Slabý/Střední/Silný
(8) Tmavší
k k k k k
k Slabý/Střední/Silný
(9) Monochromatický
k k k k k
k Modrý/Č/B/Sépiový
1
Žádné nastavení
Voličem režimů nastavte
libovolný z následujících režimů:
<C> <2> <3> <4> <5> <6>
obraz živého náhledu.
2 Zobrazte
 Stisknutím tlačítka <A> přepněte na
snímání s živým náhledem.
obrazovce rychloovladače
3 Na
vyberte požadované prostředí.
 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
položku [Standard.nastavení].
Ve spodní části obrazovky se zobrazí
text [Snímek podle volby prostředí].
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
požadované prostředí.
 Na displeji LCD se zobrazí, jak bude
snímek vypadat se zvoleným prostředím.
68
Snímek podle volby prostředí
efekt prostředí.
4 Nastavte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
pruh pro výběr efektu tak, aby se
ve spodní části obrazovky zobrazil
text [Efekt].
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
požadovaný efekt.
snímek.
5 Vyfotografujte
 Chcete-li vyfotografovat snímek,
zatímco je zobrazen obraz živého
náhledu, stiskněte tlačítko spouště.
 Chcete-li přejít zpět na fotografování
pomocí hledáčku, ukončete snímání s
živým náhledem stisknutím tlačítka
<A>. Poté úplným stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte snímek.
 Při nastavení vypínače napájení
do polohy <2> nebo změně
režimu snímání se obnoví nastavení
na hodnotu [Standard.nastavení].
 Zobrazený obraz živého náhledu s použitým nastavením prostředí
nebude přesně odpovídat skutečné pořízené fotografii.
 Použití blesku může minimalizovat efekt prostředí.
 Při fotografování venku za jasného osvětlení nemusí obraz živého
náhledu, který vidíte na obrazovce, přesně odpovídat jasu nebo
prostředí na skutečné fotografii, kterou pořídíte. Nastavte položku
nabídky [6 Jas LCD] na hodnotu 4 a podívejte se na obraz živého
náhledu, zatímco obrazovka není ovlivněna vnějším světlem.
Pokud nechcete, aby byl při nastavování funkcí zobrazen obraz živého
náhledu, stiskněte po kroku 1 tlačítko <Q>. Po stisknutí tlačítka <Q> se
zobrazí obrazovka rychloovladače. Po nastavení položek [Snímek podle
volby prostředí] a [Podle osvětlení nebo scény] můžete fotografovat
pomocí hledáčku.
69
Snímek podle volby prostředí
Nastavení prostředí
(1) Standard.nastavení
Standardní charakteristiky snímku pro příslušný režim snímání.
Uvědomte si, že režim <2> má charakteristiky snímku
přizpůsobené pro portréty a režim <3> je přizpůsoben pro krajiny.
Každé prostředí je modifikací charakteristik snímku příslušného
režimu snímání.
(2) Živé
Objekt bude vypadat ostře a živě. Vytvoří fotografii s působivějším
vzhledem než pomocí hodnoty [Standard.nastavení].
(3) Měkké
Objekt bude vypadat měkčí a roztomilejší. Přizpůsobeno pro
portréty, domácí zvířata, květiny atd.
(4) Teplé
Objekt bude vypadat měkčí a bude mít teplejší barvy. Přizpůsobeno
pro portréty, domácí zvířata a další objekty, jimž chcete dodat „teplý“
vzhled.
(5) Ostré
Za účelem dosažení intenzivnějšího pocitu je zvýrazněn
fotografovaný objekt, zatímco celkový jas je nepatrně snížený. Učiní
osoby nebo živé objekty nápadnější.
(6) Chladné
Celkový jas se nepatrně sníží a použije se chladnější barevný
nádech. Objekt ve stínu bude vypadat klidnější a působivější.
(7) Světlejší
Snímek bude vypadat světlejší.
(8) Tmavší
Snímek bude vypadat tmavší.
(9) Monochromatický
Snímek bude monochromatický. Pro monochromatické snímky lze
zvolit černobílou, sépiovou nebo modrou barvu.
70
Snímek podle typu osvětlení nebo scény
V režimech základní zóny <2> (Portrét), <3> (Krajina), <4> (Detail)
a <5> (Sport) můžete fotografovat s nastaveními, která odpovídají
typu osvětlení nebo scény. Obvykle je postačující hodnota [Výchozí
nastavení], ale pokud nastavení odpovídají světelným podmínkám
nebo scéně, bude snímek vypadat pro váš zrak přesněji.
Pokud použijete toto nastavení společně s funkcí [Snímek podle volby
prostředí] (str. 68), měli byste v zájmu dosažení lepších výsledků
nastavit nejprve toto nastavení.
Osvětlení nebo
scéna
1 7 C
2
3
4
5 6
(1) Výchozí nastavení
k
k
k
k
(2) Denní světlo
k
k
k
k
(3) Stín
k
k
k
k
(4) Zataženo
k
k
k
k
(5) Zárovka
k
k
k
(6) Zářivka
k
k
k
(7) Západ slunce
k
k
k
1
k
Voličem režimů nastavte
libovolný z následujících režimů:
<2> <3> <4> <5>
obraz živého náhledu.
2 Zobrazte
 Stisknutím tlačítka <A> přepněte na
snímání s živým náhledem.
71
Snímek podle typu osvětlení nebo scény
obrazovce rychloovladače
3 Na
vyberte typ osvětlení nebo scény.
 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
položku [Výchozí nastavení].
Ve spodní části obrazovky se zobrazí
text [Podle osvětlení nebo scény].
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
typ osvětlení nebo scény.
 Na displeji LCD se zobrazí, jak bude
snímek vypadat se zvoleným typem
osvětlení nebo scény.
snímek.
4 Vyfotografujte
 Chcete-li vyfotografovat snímek,
zatímco je zobrazen obraz živého
náhledu, stiskněte tlačítko spouště.
 Chcete-li přejít zpět na fotografování
pomocí hledáčku, ukončete snímání
s živým náhledem stisknutím tlačítka
<A>. Poté úplným stisknutím
tlačítka spouště vyfotografujte
snímek.
 Při nastavení vypínače napájení
do polohy <2> nebo změně
režimu snímání se obnoví nastavení
na hodnotu [Výchozí nastavení].
 Při použití blesku se aktivuje hodnota [Výchozí nastavení].
 Chcete-li nastavit tuto funkci společně s funkcí [Snímek podle volby
prostředí], nastavte pro položku [Podle osvětlení nebo scény]
možnost, která nejlépe odpovídá nastavenému prostředí. Pokud je
například nastavena možnost [Západ slunce], budou nápadné teplé
barvy, takže nastavené prostředí se nemusí řádně projevit. Před
pořízením snímku nejprve zkontrolujte obraz živého náhledu, abyste
viděli, jak bude snímek vypadat.
72
Snímek podle typu osvětlení nebo scény
Nastavení typu osvětlení nebo scény
(1) Výchozí nastavení
Výchozí nastavení.
(2) Denní světlo
Pro objekty osvětlené slunečním světlem. Vytváří přirozeněji
vypadající modrou oblohu a zeleň a zajišťuje lepší reprodukci světle
zbarvených květin.
(3) Stín
Pro objekty ve stínu. Vhodné pro odstíny pleti, které mohou vypadat
příliš namodralé, nebo světle zbarvené květiny.
(4) Zataženo
Pro objekty pod zataženou oblohou. Vytváří teplejší vzhled odstínů
pleti a krajin, které by jinak mohly za oblačného dne vypadat mdlé.
Vhodné také pro světle zbarvené květiny.
(5) Zárovka
Pro objekty osvětlené světlem žárovek. Potlačuje červeno-oranžový
barevný nádech způsobený světlem žárovek.
(6) Zářivka
Pro objekty osvětlené světlem zářivek. Vhodné pro všechny typy
zářivkového osvětlení.
(7) Západ slunce
Vhodné, pokud chcete zachytit působivé barvy západu slunce.
73
74
3
Nastavení režimů AF
a řízení
Hledáček obsahuje devět AF bodů.
Při ručním výběru vhodného AF
bodu můžete fotografovat
s automatickým zaostřováním
a současně zvolit požadovanou
kompozici záběru.
Můžete také vybrat režim AF a režim řízení, které
nejlépe odpovídají podmínkám fotografování
a fotografovanému objektu.
 Ikona M v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkci lze použít pouze v režimech kreativní zóny (d/
s/f/a/F).
 V režimech základní zóny jsou režim AF, AF bod a režim
řízení nastaveny automaticky.
<AF> označuje automatické zaostřování. <MF> označuje ruční
zaostřování.
75
f: Výběr režimu AFN
Můžete vybrat režim AF, který je vhodný pro podmínky fotografování
nebo fotografovaný objekt. V režimech základní zóny je nejvhodnější
režim AF nastaven automaticky.
1
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do
polohy <AF>.
Voličem režimů nastavte režim
2 kreativní
zóny.
Stiskněte tlačítko <f>. (9)
3
režim AF.
4 Vyberte
 Během sledování panelu LCD otáčejte
voličem <6> nebo <5>.
X: Jednosnímkové
automatické zaostřování (One-Shot AF)
9: Inteligentní automatické
zaostřování (AI zaostř. AF)
Z: Inteligentní průběžné
automatické zaostřování (AI Servo AF)
Jednosnímkové automatické zaostřování One-Shot AF pro statické objekty
Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
 Po zaostření bude AF bod, v němž došlo k zaostření, blikat krátce červeně
a také se rozsvítí indikátor správného zaostření <o> v hledáčku.
 Při poměrovém měření bude nastavení expozice provedeno
v okamžiku zaostření.
 Dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny, zůstane zaostření
zablokováno. Přitom můžete podle potřeby změnit kompozici snímku.
76
f: Výběr režimu AFN
 Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, bude indikátor správného
zaostření <o> v hledáčku blikat. Jestliže k tomu dojde, nebude možné
snímek pořídit ani po úplném stisknutí tlačítka spouště. Změňte
kompozici snímku a zkuste znovu zaostřit. Nebo si přečtěte část
„Situace, kdy automatické zaostřování nefunguje“ (str. 80).
 Je-li položka nabídky [1 Tón] nastavena na hodnotu [Zakázat],
nezazní při dosažení zaostření zvukový signál.
Inteligentní průběžné automatické zaostřování AI Servo AF pro pohyblivé objekty
Tento režim AF je určen pro pohyblivé objekty, u nichž se stále
mění zaostřovací vzdálenost. Objekt bude nepřetržitě zaostřován,
dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.
 Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
 Pokud je nastavena automatická volba AF bodu (str. 78), zaostří
fotoaparát nejprve pomocí středového AF bodu. Pokud se během
automatického zaostřování objekt přesouvá ze středového AF bodu,
pokračuje jeho sledování a zaostřování tak dlouho, až je objekt
v dosahu jiného AF bodu.
Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování AI Servo AF
neuslyšíte zvukovou signalizaci ani v případě, že došlo k zaostření.
Nerozsvítí se ani indikátor správného zaostření <o> v hledáčku.
Inteligentní automatické zaostřování AI zaostř. AF pro automatické přepínání režimu AF
Režim AI zaostř. AF umožňuje automaticky přepnout režim AF
z jednosnímkového automatického zaostřování One-Shot AF na
inteligentní průběžné automatické zaostřování AI Servo AF
v případě, že se statický objekt začne pohybovat.
 Začne-li se statický objekt po zaostření v režimu One-Shot AF
pohybovat, zjistí fotoaparát pohyb a automaticky změní režim AF na
režim AI Servo AF.
Po zaostření v režimu AI zaostř. AF s aktivním režimem průběžného
zaostřování uslyšíte tlumenou zvukovou signalizaci. Nerozsvítí se však
indikátor správného zaostření <o> v hledáčku.
77
S Výběr AF bodu N
Vyberte jeden z devíti AF bodů pro automatické zaostřování. Uvědomte
si, že v režimech základní zóny nelze vybrat AF bod, protože je zvolen
automaticky.
1
Stiskněte tlačítko <S>. (9)
 Vybraný AF bod se zobrazí
v hledáčku a na panelu LCD.
 Pokud se rozsvítí všechny AF body
v hledáčku, bude nastaven
automatický výběr AF bodu.
požadovaný AF bod.
2 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <0> přepnete
nastavení na středový AF bod nebo
na automatický výběr AF bodu.
Výběr pomocí voliče
 Pokud otočíte volič <6> nebo
<5>, dojde ke změně výběru AF
bodu v příslušném směru.
 Pokud se rozsvítí všechny AF body,
bude nastaven automatický výběr AF
bodu.
Výběr pomocí multiovladače
 Volba AF bodu se změní ve směru,
kterým multiovladač <9> nakloníte.
Pokud podržíte multiovladač <9>
nakloněný ve stejném směru, dojde
k přepnutí mezi ručním
a automatickým výběrem AF bodu.
 Stisknutím tlačítka <0> vyberete
středový AF bod.
78
S Výběr AF bodu N
 Pokud při výběru AF bodu upřednostňujete pohled na panel LCD,
podívejte se na níže uvedený obrázek.
Automatický výběr
, středový
,
pravý
, horní
 Pokud nelze při použití externího blesku Speedlite určeného pro
fotoaparáty řady EOS zaostřit prostřednictvím pomocného světla AF,
vyberte středový AF bod.
Pomocné světlo AF s vestavěným bleskem
Při nedostatečném osvětlení vyšle vestavěný blesk po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny krátkou sekvenci záblesků. Ta osvětlí
fotografovaný objekt a usnadní automatické zaostření.
 Pomocné světlo AF nebude emitováno v následujících režimech
snímání: <7> <3> <5>.
 Pomocné světlo AF z vestavěného blesku je účinné až do vzdálenosti
přibližně 4 metry.
 Pokud v režimech kreativní zóny vyklopíte vestavěný blesk pomocí
tlačítka <I>, bude v případě potřeby emitováno pomocné světlo AF.
Světelnost objektivu a citlivost automatického zaostřování
Světelnost: Až do f/5,6
Při použití všech AF bodů je možné křížové automatické zaostření,
které je citlivé na svislé i vodorovné hrany. Upozorňujeme, že u
některých objektivů (str. 307) nebudou periferní AF body pracovat jako
body křížového zaostřování.
Světelnost: Až do f/2,8*
Velmi přesné křížové automatické zaostření citlivé na svislé i vodorovné
hrany je možné u středového AF bodu. Citlivost na svislé a vodorovné
hrany je u středového AF bodu přibližně dvakrát vyšší než u ostatních
AF bodů.
Zbývajících osm AF bodů bude pracovat jako body křížového
zaostřování s objektivy se světelností f/5,6 a vyšší.
* S výjimkou kompaktních makroobjektivů EF 28-80 mm f/2,8-4L USM a EF 50 mm f/2,5.
79
Situace, kdy automatické zaostřování nefunguje
U některých fotografovaných objektů, jako jsou například následující,
může automatické zaostřování selhat (indikátor správného zaostření
<o> bliká):
Objekty, na které se obtížně zaostřuje
 Objekty s velmi nízkým kontrastem
(Příklad: Modrá obloha, jednobarevné zdi apod.)
 Objekty fotografované při velmi slabém osvětlení
 Objekty fotografované v silném protisvětle nebo lesklé či reflexní
objekty
(Příklad: Automobil s vysoce lesklou karoserií apod.)
 Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu
(Příklad: Zvíře v kleci apod.)
 Objekty vytvářející opakující se vzorek
(Příklad: Okna mrakodrapu, klávesnice počítače apod.)
V takových případech postupujte některým z následujících způsobů:
(1) V režimu jednosnímkového automatického zaostřování One-Shot
AF zaostřete na objekt ve stejné vzdálenosti, v jaké se nachází
fotografovaný objekt, a před změnou kompozice zablokujte
zaostření (str. 56).
(2) Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy
<MF> a zaostřete ručně.
MF: Ruční zaostřování
1
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu
do polohy <MF>.
 Na panelu LCD se zobrazí
<4 L>.
Zaostřovací kroužek
na fotografovaný
2 Zaostřete
objekt.
 Zaostřete otáčením zaostřovacího
kroužku objektivu, dokud nebude
fotografovaný objekt v hledáčku ostrý.
Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny v režimu ručního zaostřování bude
v hledáčku krátce červeně blikat AF bod, v němž došlo k zaostření,
a rozsvítí se indikátor správného zaostření <o>.
80
i Výběr režimu řízeníN
K dispozici jsou režimy řízení pro fotografování jednotlivých snímků
a kontinuální snímání. V režimu <1> (Plně automat.) je automaticky
nastaven režim jednotlivých snímků.
1
Stiskněte tlačítko <R>. (9)
režim řízení.
2 Vyberte
 Během sledování panelu LCD
otáčejte voličem <6> nebo <5>.
u : Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze
jeden snímek.
o: Rychlé kontinuální snímání (maximálně přibližně 5,3 snímku/s)
i : Pomalé kontinuální snímání (maximálně přibližně 3 snímky/s)
Budou nepřetržitě pořizovány fotografie, dokud budete držet
zcela stisknuté tlačítko spouště.
Q : Samospoušť s 10sekundovou prodlevou/dálkové ovládání
k: Samospoušť s 2sekundovou prodlevou/dálkové ovládání
Podrobnosti o fotografování se samospouští získáte na
následující straně. Informace o fotografování s dálkovým
ovládáním naleznete na straně 126.
 V režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování
(AI Servo AF) může být rychlost kontinuálního snímání nepatrně nižší
v závislosti na fotografovaném objektu a použitém objektivu.
 V oblastech s velmi slabým osvětlením nebo v budovách se může
rychlost kontinuálního snímání snížit, i když je nastavena vyšší rychlost
závěrky.
81
j Použití samospouště
Samospoušť použijte v případě, že chcete vyfotografovat sami sebe. Režim
<Q> (10sekundový časovač) lze nastavit ve všech režimech snímání.
1 Stiskněte tlačítko <R>. (9)
požadovanou možnost
2 Vyberte
samospouště.
 Sledujte panel LCD a otáčením voliče
<6> vyberte požadovanou
možnost samospouště.
Q : Samospoušť s 10sekundovou
prodlevou
k: Samospoušť s 2sekundovou
prodlevouN
snímek.
3 Vyfotografujte
 Dívejte se do hledáčku, zaostřete na objekt
a poté úplně stiskněte tlačítko spouště.
 Funkci samospouště lze kontrolovat
pomocí indikátoru samospouště, zvukové
signalizace a odpočítávání (v sekundách)
na panelu LCD.
 Dvě sekundy před vyfotografováním
snímku zůstane indikátor samospouště
svítit a zvuková signalizace se bude ozývat
s vyšší frekvencí.
 Samospoušť s 2sekundovou prodlevou <k> umožňuje fotografovat snímky,
aniž byste se dotýkali fotoaparátu upevněného na stativ. Tím lze zamezit
rozhýbání fotoaparátu při fotografování zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
 Po dokončení fotografování se samospouští byste měli zkontrolovat správné
zaostření a expozici snímku (str. 190).
 Pokud se při stisknutí tlačítka spouště nebudete dívat do hledáčku, nasaďte
kryt okuláru (str. 124). Pokud při pořizování snímku vnikne do hledáčku rušivé
světlo, může nepříznivě ovlivnit expozici.
 Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování
zaostření (str. 56) na objekt, který se nachází v přibližně stejné vzdálenosti,
v jaké budete stát vy.
 Aktivovanou samospoušť zrušíte stisknutím tlačítka <R>.
82
4
Nastavení pro snímky
V této kapitole jsou popsány funkce související se
snímky: Kvalita záznamu snímků, citlivost ISO, styl
Picture Style, vyvážení bílé, Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu), korekce periferního
osvětlení objektivu atd.
 V režimech základní zóny lze nastavit nebo provést pouze
následující funkce podle pokynů uvedených v této kapitole:
Kvalitu záznamu snímků, korekci periferního osvětlení
objektivu, vytvoření a výběr složky a číslování souborů
snímků.
 Ikona M v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkci lze použít pouze v režimech kreativní zóny (d/
s/f/a/F).
83
3 Nastavení kvality záznamu snímků
Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu obrazu. K dispozici je osm
nastavení kvality snímků typu JPEG: 73/83/74/84/7a/8a/b/
c. K dispozici jsou tři nastavení kvality snímků typu RAW: 1, 41,
61 (str. 86)
1
Vyberte položku [Kvalita].
 Na kartě [1] vyberte položku
[Kvalita] a stiskněte tlačítko <0>.
požadovanou kvalitu
2 Vyberte
záznamu snímků.
 Chcete-li vybrat nastavení pro typ
RAW, otáčejte voličem <6>.
Chcete-li vybrat nastavení pro typ
JPEG, stiskněte tlačítko <U>.
 Hodnota „***M (megapixely) **** x ****“
vpravo nahoře označuje zaznamenaný
počet pixelů a hodnota [***] představuje
počet možných snímků (nejvyšší
zobrazená hodnota je 999).
 Stisknutím tlačítka <0> nastavení potvrďte.
Příklady nastavení kvality záznamu snímků
Pouze 73
1+73
Pouze 1
61+74
* Pokud je u typu RAW i JPEG zadána možnost [–], bude nastavena hodnota 73.
84
3 Nastavení kvality záznamu snímků
Přehled nastavení kvality záznamu snímků (přibližné hodnoty)
Velikost
souboru
(MB)
Počet
možných
snímků
6,4
3,2
3,4
1,7
2,2
1,1
570
1 120
1 070
2 100
1 670
3 180
Maximální
počet
snímků
sekvence
58
300
260
2 100
1 670
3 180
Přibližně
9 x 13 cm
1,3
2 780
2 780
–
0,3
10 780
10 780
A2 nebo větší
24,5
150
16
Zaznamenané
pixely
(megapixely)
Velikost
pro tisk
73
83
74
84
JPEG 7a
8a
Přibližně 17,9
(17,9 M)
A2 nebo větší
Přibližně 8,0
(8 M)
Přibližně A3
Přibližně 4,5
(4,5 M)
Přibližně A4
b*1
Přibližně 2,5
(2,5 M)
Přibližně 0,35
(0,35 M)
Kvalita
c
*2
1
RAW 41
61
1
73
RAW
41
+
73
JPEG
61
73
Přibližně 17,9
(17,9 M)
Přibližně 10,1
(10 M)
Přibližně A3
16,7
220
19
Přibližně 4,5
(4,5 M)
Přibližně A4
11,1
340
24
Přibližně 17,9
Přibližně 17,9
A2 nebo větší
A2 nebo větší
24,5+6,4
110
7
Přibližně 10,1
Přibližně 17,9
Přibližně A3
A2 nebo větší
16,7+6,4
160
7
Přibližně 4,5
Přibližně 17,9
Přibližně A4
A2 nebo větší
11,1+6,4
210
7
*1: b je vhodná pro přehrávání snímků na digitálním fotorámečku.
*2: c je vhodná pro odesílání snímků e-mailem nebo pro jejich použití na webu.
 b a c budou v kvalitě 7 (Nízká komprese).
 Hodnoty pro velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet
snímků sekvence při kontinuálním snímání vychází ze způsobů měření
stanovených společností Canon (poměr stran 3:2, citlivost ISO 100
a standardní styl Picture Style) při použití karty s kapacitou 4 GB. Tyto
hodnoty se budou lišit v závislosti na objektu, značce karty, poměru
stran, citlivosti ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcích a dalších
nastaveních.
 Maximální počet snímků sekvence platí pro rychlé kontinuální snímání <o>.
85
3 Nastavení kvality záznamu snímků
Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Oříznutý snímek může na papíru vypadat zrnitější v důsledku menšího
počtu pixelů.
 Pokud vyberete typ RAW i typ JPEG, bude stejný snímek zaznamenán
na kartu současně v obou typech souborů ve zvolené kvalitě záznamu
snímků. Tyto dva snímky budou uloženy ve stejné složce pod stejnými
čísly souboru (přípona souboru JPG pro typ JPEG a CR2 pro typ RAW).
 Nastavení kvality záznamu snímků jsou označena následovně: 1
(RAW), 41 (Střední RAW), 61 (Malý RAW), JPEG, 7 (Nízká
komprese), 8 (Normální komprese), 3 (Velký), 4 (Střední), 6 (Malý).
Snímek typu RAW
Snímek typu RAW představuje nezpracovaný datový výstup
obrazového snímače převedený na digitální data. Je zaznamenán na
kartu tak, jak je, a můžete pro něj zvolit následující kvality: 1, 41
nebo 61.
Snímek 1 může být zpracován pomocí položky nabídky [3
Zpracování snímku RAW] (str. 224) a uložen jako snímek typu JPEG.
(Snímky 41 a 61 nelze zpracovat pomocí fotoaparátu.) Snímek
typu RAW je možné zpracovat podle různých podmínek, čímž z něj lze
vytvořit libovolný počet snímků typu JPEG, aniž by došlo ke změně
samotného snímku typu RAW.
Všechny typy snímků RAW můžete různě upravit pomocí dodaného
softwaru. Poté z nich lze vytvořit snímky typu JPEG, TIFF atd.
obsahující tyto úpravy.
Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky typu RAW.
Doporučujeme použít dodaný software.
86
3 Nastavení kvality záznamu snímků
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání uvedený
na straně 85 představuje počet po sobě následujících snímků, které lze
vyfotografovat bez zastavení při použití naformátované karty
s kapacitou 4 GB.
Počet je zobrazen v pravém dolním rohu
hledáčku. Pokud maximální počet
snímků sekvence dosahuje hodnoty 99
nebo více, zobrazí se číslo „99“.
 Maximální počet snímků sekvence se zobrazí i v případě, že ve
fotoaparátu není vložena karta. Před fotografováním se ujistěte, zda je
karta vložena.
 Jestliže je funkce [8C.Fn II -2: Potlačení šumu při vysokém ISO]
nastavena na hodnotu [2: Silná], maximální počet snímků sekvence se
značně sníží (str. 254).
Pokud se jako maximální počet snímků sekvence v hledáčku zobrazí
hodnota 99, znamená to, že uvedený počet je 99 nebo vyšší. Pokud se
maximální počet snímků sekvence sníží na 98 nebo nižší hodnotu a interní
vyrovnávací paměť se zaplní, zobrazí se v hledáčku a na panelu LCD
zpráva „buSY“. Snímání bude poté dočasně deaktivováno. Pokud
kontinuální snímání zastavíte, maximální počet snímků sekvence se zvýší.
Po záznamu všech vyfotografovaných snímků na kartu bude maximální
počet snímků sekvence odpovídat údajům uvedeným na straně 85.
87
i: Nastavení citlivosti ISON
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak, aby
odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimech základní zóny se
citlivost ISO nastavuje automaticky (str. 89).
1
Stiskněte tlačítko <i>. (9)
citlivost ISO.
2 Nastavte
 Sledujte panel LCD nebo hledáček
a otáčejte volič <6> nebo <5>.
 Citlivost ISO lze nastavit v rozmezí ISO
100 až 6 400 s přírůstky po 1/3 EV.
 Pokud je vybrána hodnota „A“, bude
citlivost ISO nastavena automaticky
(str. 89).
Přehled citlivosti ISO
Citlivost ISO
Podmínky fotografování
(bez blesku)
100 až 400
Exteriér za slunečného dne
400 až 1 600
Zatažená obloha nebo večerní
doba
1 600 až 6 400, H
Temná místnost nebo noc
Dosah blesku
Čím vyšší je citlivost
ISO, tím dále bude sahat
dosah blesku (str. 131).
* Vysoké citlivosti ISO způsobí zrnité snímky.
 Jestliže je funkce [8C.Fn II -3: Priorita zvýraznění tónu] nastavena na
hodnotu [1: Povolit], nelze nastavit citlivosti ISO 100/125/160 a „H“
(ekvivalent citlivosti ISO 12 800) (str. 255).
 Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků. Dlouhé
expozice mohou mít také za následek nerovnoměrnost barev na snímku.
 Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být na snímcích patrný
šum (ve formě pruhů, světelných bodů atd.).
Jestliže funkci [8C.Fn I -3: Rozšíření ISO] nastavíte na hodnotu [1: Zap],
bude možné nastavit také možnost „H“, což je ekvivalent citlivosti ISO
12 800 (str. 252).
88
i: Nastavení citlivosti ISON
Automatické nastavení citlivosti ISO „A“
Zadáte-li u citlivosti ISO hodnotu „A“,
zobrazí se skutečně nastavená citlivost
ISO po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny. Citlivost ISO bude
nastavena automaticky tak, aby
odpovídala režimu snímání.
(Viz následující tabulka.)
Režim snímání
1/7/C/3/4/5/6
d/s/f/a
2
F
S bleskem
Nastavení citlivosti ISO
Automaticky nastavená v rozsahu ISO 100 až 3 200
Automaticky nastavená v rozsahu ISO 100 až 6 400*1
Pevná hodnota ISO 100
Pevná hodnota ISO 400
Pevná hodnota ISO 400*2*3
*1: V závislosti na nastavené maximální citlivosti ISO.
*2: Pokud použití blesku způsobí přeexponování, bude nastavena citlivost
ISO 100 nebo vyšší.
*3: V režimu <d> a režimech základní zóny (kromě <6>) se automaticky nastaví
citlivost ISO 400 až 1 600, pokud je použit odražený záblesk emitovaný
externím bleskem Speedlite. Pokud byla nastavena maximální citlivost ISO
[400] nebo [800], bude citlivost ISO nastavena v rámci tohoto omezení.
3 Nastavení maximální citlivosti ISO pro automatické nastavení citlivosti ISON
Pro automatické nastavení citlivosti ISO můžete nastavit maximální
citlivost ISO v rozsahu ISO 400 až 6 400. Pokud požadujete lepší
kvalitu snímků s menším šumem, nastavte maximální citlivost ISO na
hodnotu 400, 800 nebo 1 600. Jestliže budete fotografovat při
nedostatečném osvětlení a chcete se vyhnout použití nízké rychlosti
závěrky, nastavte maximální citlivost ISO na hodnotu 3 200 nebo 6 400.
Na kartě [y] vyberte položku [ISO auto]
a stiskněte tlačítko <0>. Vyberte
citlivost ISO a stiskněte tlačítko <0>.
89
A Výběr stylu Picture StyleN
Výběrem některého ze stylů Picture Style můžete dosáhnout různého
vzhledu snímku a docílit požadovaného vyznění fotografovaného objektu.
V režimech základní zóny nelze vybrat styl Picture Style.
1
Vyberte položku [Picture Style].
 Na kartě [2] vyberte položku
[Picture Style] a stiskněte tlačítko
<0>.
 Zobrazí se obrazovka výběru stylu
Picture Style.
styl Picture Style.
2 Vyberte
 Vyberte styl Picture Style a stiskněte
tlačítko <0>.
 Styl Picture Style se nastaví a znovu
se zobrazí nabídka.
Účinek stylů Picture Style
P Standardní
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se
o obecně použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu
prostředí.
Q Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je
jemnější. Hodí se pro detailní snímky lidí. Hodí se pro detailní
snímky žen nebo dětí. Tento styl Picture Style je také vybrán
automaticky, jestliže je volič režimů přesunut do polohy <2>.
Změnou nastavení [Tón barvy] (str. 92) můžete upravit odstín
pleti.
R Krajina
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným
doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou
krajinu. Tento styl Picture Style je také vybrán automaticky, jestliže
je volič režimů přesunut do polohy <3>.
90
A Výběr stylu Picture StyleN
S Neutrální
Tento styl Picture Style je určen pro uživatele, kteří upřednostňují
zpracování snímků v počítači. Snímky s přirozenými, tlumenými
barvami.
U Věrný
Tento styl Picture Style je určen pro uživatele, kteří upřednostňují
zpracování snímků v počítači. Pokud je fotografovaný objekt
zachycen při denním světle s teplotou chromatičnosti 5 200 K, budou
barvy kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly barvám objektu.
Jedná se o snímky s nižším kontrastem a tlumenými tóny barev.
V Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
Pořízené černobílé snímky typu JPEG nelze převést na barevné.
Pokud chcete později fotografovat barevné snímky, nezapomeňte
nastavení [Černobílý] zrušit. Po výběru možnosti [Černobílý] se
v hledáčku a na panelu LCD zobrazí značka <0>.
W Uživ. def. 1-3
Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou [Portrét],
[Krajina], soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej
požadovaným způsobem (str. 94). Každý dosud nenastavený
uživatelsky definovaný styl Picture Style bude obsahovat stejná
nastavení jako standardní styl Picture Style.
Symboly
Symboly v pravé horní části obrazovky výběru stylu Picture Style označují parametry,
jako jsou [Ostrost] a [Kontrast]. Číselné hodnoty udávají nastavení parametrů,
jako jsou [Ostrost] a [Kontrast], pro jednotlivé styly Picture Style.
Symboly
g
Ostrost
h
Kontrast
i
Saturace
j
Tón barvy
k
Efekt filtru (Černobílý)
l
Efekt tónování (Černobílý)
91
A Uživatelské nastavení stylu Picture StyleN
Styl Picture Style můžete upravit nastavením jednotlivých parametrů,
jako je [Ostrost] a [Kontrast]. Chcete-li zjistit výsledný efekt, vytvořte
několik zkušebních snímků. Jestliže chcete upravit nastavení položky
[Černobílý], vyhledejte informace na následující straně.
1
Vyberte položku [Picture Style].
 Na kartě [2] vyberte položku [Picture
Style] a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka výběru stylu
Picture Style.
styl Picture Style.
2 Vyberte
 Vyberte styl Picture Style a stiskněte
tlačítko <B>.
Vyberte příslušný parametr.
3  Vyberte parametr, jako například
[Ostrost], a stiskněte tlačítko <0>.
parametr.
4 Nastavte
 Pomocí tlačítka <U> podle potřeby
upravte požadovaný parametr
a stiskněte tlačítko <0>.
 Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení parametrů. Opět
se zobrazí obrazovka výběru stylu
Picture Style.
 Každá hodnota, která se liší od
výchozího nastavení, se zobrazí modře.
Nastavení parametrů a jejich účinek
g Ostrost
h Kontrast
i Saturace
j Tón barvy
92
0: Méně ostré obrysy
-4: Nízký kontrast
-4: Nízká saturace
-4: Červenější odstín pleti
+7: Ostré obrysy
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká saturace
+4: Žlutější odstín pleti
A Uživatelské nastavení stylu Picture StyleN
 Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze u daného stylu Picture
Style opět nastavit výchozí hodnoty parametrů.
 Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, vyberte jej
postupem uvedeným v kroku 2 na předchozí straně a pořiďte fotografii.
Nastavení černobílého efektu
U položky Černobílý lze kromě parametrů [Ostrost] a [Kontrast]
popsaných na předchozí straně nastavit také parametry [Efekt filtru]
a [Efekt tónování].
kEfekt filtru
Při aplikaci efektu filtru na černobílý
snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky
či zelené stromy.
Filtr
Příklad účinku
N: Žádný
Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Ye: Žlutý
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or:
Oranžový
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu slunce.
R: Červený
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude výraznější a světlejší.
G: Zelený
Příjemný vzhled odstínů pleti a rtů. Listí na stromech bude výraznější a světlejší.
Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
lEfekt tónování
Pomocí efektu tónování lze vytvořit
černobílý snímek v příslušném tónu. Je
tak možné umocnit působení snímku.
Na výběr jsou následující možnosti:
[N:Žádný] [S:Sépiový] [B:Modrý]
[P:Fialový] [G:Zelený].
93
A Uložení stylu Picture StyleN
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je
[Portrét] nebo [Krajina], upravit jeho parametry požadovaným způsobem
a uložit jej jako styl [Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3].
Můžete vytvořit styly Picture Styles s odlišným nastavením parametrů,
jako je například ostrost a kontrast. Můžete rovněž upravit styl Picture
Style, který byl zaregistrován do fotoaparátu pomocí dodaného softwaru.
1
Vyberte položku [Picture Style].
 Na kartě [2] vyberte položku [Picture
Style] a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka výběru stylu
Picture Style.
položku [Uživ. def.].
2 Vyberte
 Vyberte položku [Uživ. def. *]
a stiskněte tlačítko <B>.
tlačítko <0>.
3 Stiskněte
 Zkontrolujte, zda je vybrána položka
[Picture Style], a stiskněte tlačítko
<0>.
základní styl Picture
4 Vyberte
Style.
 Pomocí tlačítka <V> vyberte
základní styl Picture Style a stiskněte
tlačítko <0>.
 Chcete-li upravit parametry stylu
Picture Style, který byl zaregistrován
do fotoaparátu pomocí dodaného
softwaru, vyberte styl Picture Style na
tomto místě.
94
A Uložení stylu Picture StyleN
příslušný parametr.
5 Vyberte
 Vyberte parametr, jako například
[Ostrost], a stiskněte tlačítko <0>.
parametr.
6 Nastavte
 Pomocí tlačítka <U> podle potřeby
upravte požadovaný parametr
a stiskněte tlačítko <0>. Podrobné
informace naleznete v části
„Uživatelské nastavení stylu Picture
Style“ na stranách 92–93.
 Stisknutím tlačítka <M> nový styl
Picture Style uložte. Opět se zobrazí
obrazovka výběru stylu Picture Style.
 Základní styl Picture Style bude
uveden vpravo od položky
[Uživ. def. *].
 Název stylu Picture Style
s upravenými nastaveními (odlišnými
od výchozích nastavení) uložený pod
položkou [Uživ. def. *] se zobrazí
modrou barvou.
 Pokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde
po změně základního stylu Picture Style v kroku 4 ke zrušení nastavení
parametrů příslušného uloženého stylu Picture Style.
 Pokud provedete funkci [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 51),
obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení položek [Uživ. def. *].
Chcete-li fotografovat s uloženým stylem Picture Style, přejděte ke kroku 2
na předchozí straně, vyberte položku [Uživ. def. *] a pořiďte fotografii.
95
3 Nastavení vyvážení bíléN
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly
žádný barevný nádech. Za normálních okolností lze správného
vyvážení bílé dosáhnout pomocí nastavení <Q> (Auto). Pokud nelze
pomocí nastavení <Q> dosáhnout přirozených barev, můžete zvolit
vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení bílé
nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.
1
Vyberte položku [Vyvážení bílé].
 Na kartě [2] vyberte položku [Vyvážení
bílé] a stiskněte tlačítko <0>.
vyvážení bílé.
2 Vyberte
 Vyberte vyvážení bílé a stiskněte
tlačítko <0>.
Zobrazení
Q
W
E
R
Y
U
I
O
P
Režim
Auto
Denní světlo
Stín
Zataženo, soumrak,
západ slunce
Wolframové světlo
Bílé zářivkové světlo
Použití blesku
Uživatelské nastavení (str. 97)
Teplota barvy (str. 98)
Teplota chromatičnosti (přibližně K: Kelvin)
3 000 až 7 000
5 200
7 000
6 000
3 200
4 000
Automaticky nastavená*
2 000 až 10 000
2 500 až 10 000
* Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos teploty
chromatičnosti. V opačném případě bude nastavena teplota chromatičnosti
přibližně 6 000 K.
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
U digitálního fotoaparátu se teplota barvy nastavuje softwarem tak, aby
bílé oblasti snímku neměly žádný barevný nádech. Toto nastavení
představuje základ barevné korekce. Výsledkem jsou přirozené barvy
na fotografiích.
96
3 Nastavení vyvážení bíléN
O Uživatelské nastavení vyvážení bílé
Pomocí uživatelského nastavení vyvážení bílé lze ručně nastavit vyvážení
bílé pro konkrétní světelný zdroj, a dosáhnout tak vyšší přesnosti. Tento
postup proveďte se skutečně požadovaným světelným zdrojem.
1
Vyfotografujte bílý objekt.
 Jednobarevný bílý objekt by měl vyplňovat
kruhovou plošku bodového měření.
 Zaostřete ručně a nastavte standardní
expozici bílého objektu.
 Je možné nastavit libovolné vyvážení bílé.
Kruhová ploška bodového měření
položku [Uživatel.
2 Vyberte
nastavení WB].
 Na kartě [2] vyberte položku
[Uživatel. nastavení WB] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka pro uživatelské
nastavení vyvážení bílé.
údaje o vyvážení bílé.
3 Importujte
 Otáčením voliče <5> vyberte
snímek vyfotografovaný v kroku 1
a stiskněte tlačítko <0>.
 V zobrazeném dialogovém okně
vyberte položku [OK] a následně
dojde k importu dat.
 Jakmile se nabídka znovu zobrazí,
ukončete ji stisknutím tlačítka <M>.
položku [Vyvážení bílé].
4 Vyberte
 Na kartě [2] vyberte položku [Vyvážení
bílé] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte uživatelské vyvážení bílé.
5  Vyberte položku [
O]
a stiskněte
tlačítko <0>.
97
3 Nastavení vyvážení bíléN
 Pokud je expozice použitá při snímku v kroku 1 silně odlišná od správné
expozice, nemusí se dosažení správného vyvážení bílé podařit.
 Pokud byl snímek vyfotografován s nastaveným stylem Picture Style
[Černobílý] (str. 91) nebo jestliže byl pro snímek použit kreativní filtr
(str. 220), nelze jej zvolit v kroku 3.
 Přesnějšího vyvážení bílé můžete dosáhnout, jestliže místo bílého
objektu použijete volně prodejnou kartu s 18% šedou.
 Osobní vyvážení bílé uložené pomocí dodaného softwaru bude
zaregistrováno jako možnost [O]. Pokud provedete krok 3, budou data
pro uložené osobní vyvážení bílé vymazána.
P Nastavení teploty chromatičnosti
Teplotu chromatičnosti pro vyvážení bílé lze nastavit jako číselnou hodnotu ve
stupních Kelvina. Toto nastavení je určeno pro pokročilé uživatele.
1
Vyberte položku [Vyvážení bílé].
 Na kartě [2] vyberte položku [Vyvážení
bílé] a stiskněte tlačítko <0>.
teplotu chromatičnosti.
2 Nastavte
 Vyberte položku [P].
 Otáčením voliče <6> nastavte
teplotu chromatičnosti a stiskněte
tlačítko <0>.
 Teplotu chromatičnosti je možné
nastavit v rozmezí přibližně 2 500 K
až 10 000 K v krocích po 100 K.
 Při zadávání teploty chromatičnosti pro umělý světelný zdroj nastavte
podle potřeby korekci vyvážení bílé (purpurová nebo zelená).
 Pokud chcete nastavit parametr [P] na hodnotu naměřenou pomocí
volně prodejného měřiče teploty chromatičnosti, vyfotografujte zkušební
snímky a upravte nastavení tak, aby kompenzovalo rozdíl mezi
hodnotou teploty chromatičnosti naměřenou měřičem a hodnotou teploty
chromatičnosti podle fotoaparátu.
98
u Korekce vyvážení bíléN
Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením je
možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí konverzního filtru teploty
chromatičnosti nebo korekčního filtru barev, které jsou dostupné jako
příslušenství. Každou z barev lze korigovat na jednu z devíti úrovní.
Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele, kteří mají zkušenosti
s konverzí teploty chromatičnosti nebo korekčními barevnými filtry.
Korekce vyvážení bílé
1
Vyberte položku [POSUN WB/BKT].
 Na kartě [2] vyberte položku
[POSUN WB/BKT] a stiskněte
tlačítko <0>.
korekci vyvážení bílé.
2 Nastavte
 Pomocí multiovladače <9> přesuňte
Ukázka nastavení: A2, G1
značku „ “ do požadované polohy.
 Písmeno B označuje modrou barvu,
A jantarovou, M purpurovou a G
zelenou. Korigována bude barva,
v jejímž směru bude značka posunuta.
 Údaj „POSUN“ vpravo nahoře
označuje směr a intenzitu korekce.
 Stisknutím tlačítka <B> se zruší
všechna nastavení položky [POSUN
WB/BKT].
 Stisknutím tlačítka <0> ukončíte
zadávání nastavení a vrátíte se
k nabídce.
 Při použití korekce vyvážení bílé se v hledáčku a na panelu LCD zobrazí
ikona <u>.
 Jedna úroveň korekce ve směru modrá/jantarová odpovídá hodnotě
5 miredů konverzního filtru teploty chromatičnosti. (Mired: Měrná
jednotka označující hustotu konverzního filtru teploty chromatičnosti.)
99
u Korekce vyvážení bíléN
Automatický braketing vyvážení bílé
Tato funkce umožňuje pomocí pouze jednoho záběru zaznamenat současně
tři snímky s odlišným vyvážením barev. Na základě teploty chromatičnosti
určené aktuálním nastavením vyvážení bílé budou kromě snímku
odpovídajícího tomuto nastavení vytvořeny snímky s posunem k modré/
jantarové a purpurové/zelené. Tato funkce se označuje jako braketing
vyvážení bílé (WB-BKT). Posun braketingu lze nastavit v rozsahu ±3 úrovně
v přírůstcích po jednotlivých úrovních.
Nastavte přírůstek braketingu
vyvážení bílé.
Posun směrem k B/A (modrá/jantarová) ±3 úrovně
 V kroku 2 postupu korekce vyvážení bílé se
při otáčení voliče <5> změní značka „ “
na obrazovce na značku „
“ (3 body).
Otáčením voliče doprava nastavíte
braketing s posunem ve směru B/A (modrá/
jantarová) a otáčením doleva ve směru M/G
(purpurová/zelená).
 Údaj „BKT“ vpravo označuje směr
braketingu a intenzitu korekce.
 Stisknutím tlačítka <B> se zruší
všechna nastavení položky [POSUN
WB/BKT].
 Stisknutím tlačítka <0> ukončíte
zadávání nastavení a vrátíte se k nabídce.
Sekvence braketingu
Snímky budou zaznamenány s braketingem v následujícím pořadí:
1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun
směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun
směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
 Při použití funkce braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků
sekvence při kontinuálním snímání a také se na třetinu sníží počet možných snímků.
 Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení
bílé a automatický braketing expozice (AEB). Pokud nastavíte automatický
braketing expozice v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro každou
jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem devět snímků.
 Vzhledem k tomu, že u každého snímku budou zaznamenány tři varianty, bude jeho
záznam na kartu trvat déle.
 Zkratka „BKT“ označuje braketing.
100
3 Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)N
Pokud snímek vychází příliš tmavý nebo má nízký kontrast, automaticky
se upraví jas a kontrast. Výchozí nastavení je [Standardní]. U snímků
typu JPEG se korekce provede při pořízení snímku.
1
Vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/
Automatická optimalizace jasu].
 Na kartě [2] vyberte položku [Auto
Lighting Optimizer/Automatická
optimalizace jasu] a stiskněte
tlačítko <0>.
nastavení korekce.
2 Zadejte
 Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
snímek.
3 Vyfotografujte
 V případě potřeby bude snímek
zaznamenán s upraveným jasem
a kontrastem.
Bez korekce
S korekcí
 Jestliže je funkce [8C.Fn II -3: Priorita zvýraznění tónu] nastavena na
hodnotu [1: Povolit], funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) bude automaticky nastavena na hodnotu [Zakázat]
a toto nastavení nebude možné změnit.
 V závislosti na podmínkách fotografování se může zvýšit šum.
 Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice, kompenzaci expozice s bleskem nebo ruční expozici ke
ztmavení expozice, snímek může nadále vycházet světlý. Chcete-li
zajistit tmavší expozici, nastavte nejprve možnost [Zakázat].
V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Standardní].
101
3 Korekce periferního osvětlení objektivu
Charakteristika objektivu může být příčinou tmavějšího vzhledu čtyř
rohů snímku. Tento jev se nazývá vinětace objektivu nebo pokles
periferního osvětlení. Jako výchozí je nastavena možnost [Povolit].
1
Vyberte položku [Korekce
perifern. osvětlení].
 Na kartě [1] vyberte položku
[Korekce perifern. osvětlení]
a stiskněte tlačítko <0>.
nastavení korekce.
2 Zadejte
 Na obrazovce zkontrolujte, zda se pro
nasazený objektiv zobrazí zpráva
[Data korekce dostupná].
 Pokud se zobrazí zpráva
[Data korekce nedostupná],
vyhledejte informace v části „Data
korekce objektivu“ na následující
straně.
 Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <0>.
snímek.
3 Vyfotografujte
 Snímek bude zaznamenán
s korigovaným periferním osvětlením.
Bez korekce
102
S korekcí
3 Korekce periferního osvětlení objektivu
Data korekce objektivu
Ve fotoaparátu jsou již uložena data korekce periferního osvětlení
objektivu pro zhruba 25 objektivů. Jestliže v kroku 2 vyberete možnost
[Povolit], bude korekce periferního osvětlení použita automaticky pro
jakýkoli objektiv, jehož data korekce fotoaparát obsahuje.
Pomocí dodaného softwaru EOS Utility můžete zkontrolovat, pro které
objektivy jsou ve fotoaparátu uložena data korekce. Můžete také uložit
data korekce pro objektivy, které dosud ve fotoaparátu chybí.
Podrobnosti získáte v návodu k použití softwaru EOS Utility (soubor ve
formátu PDF na disku CD-ROM).
 Pro již vyfotografované snímky typu JPEG nelze použít korekci
periferního osvětlení objektivu.
 V závislosti na podmínkách fotografování se může v okrajových částech
snímku objevit šum.
 Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon
doporučujeme pro korekci nastavit možnost [Zakázat], přestože se
zobrazí zpráva [Data korekce dostupná].
 Korekce periferního osvětlení objektivu je použita, i když je nasazen
nástavec.
 Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce,
bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat].
 Použitá intenzita korekce bude mírně nižší než maximální intenzita
korekce, kterou lze nastavit v programu Digital Photo Professional
(dodávaný software).
 Jestliže u objektivu nejsou k dispozici informace o vzdálenosti, bude
intenzita korekce nižší.
 Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
103
3 Vytvoření a výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž
chcete vyfotografované snímky uložit.
Tato možnost je volitelná, protože složka pro uložení vyfotografovaných
snímků bude vytvořena automaticky.
Vytvoření složky
1
Vyberte položku [Vybrat složku].
 Na kartě [5] vyberte položku [Vybrat
složku] a stiskněte tlačítko <0>.
položku [Vytvořit složku].
2 Vyberte
 Vyberte položku [Vytvořit složku]
a stiskněte tlačítko <0>.
novou složku.
3 Vytvořte
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Bude vytvořena nová složka
označená hodnotou o číslo vyšší než
předchozí složka.
104
3 Vytvoření a výběr složky
Výběr složky
Nejnižší číslo souboru
Počet snímků
ve složce
 Zobrazte obrazovku pro výběr složky,
vyberte požadovanou složku
a stiskněte tlačítko <0>.
 Tímto způsobem vyberete složku, do
níž budou uloženy vyfotografované
snímky.
 Následně vyfotografované snímky se
uloží do vybrané složky.
Název složky
Nejvyšší číslo souboru
Složky
Název složky začíná třemi číslicemi (číslo složky), po kterých následuje pět
alfanumerických znaků, jako například „100CANON“. Složka může obsahovat
až 9 999 snímků (soubor č. 0001 – 9999). Po zaplnění složky se automaticky
vytvoří nová složka označená hodnotou o číslo vyšší. Nová složka se
automaticky vytvoří také v případě, že provedete ruční reset (str. 107).
Lze vytvořit složky označené čísly v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí osobního počítače
Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“.
Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení
a uspořádání snímků. Název složky musí odpovídat formátu „100ABC_D“, kde
jsou první tři číslice v rozsahu 100 až 999 následovány pěti alfanumerickými
znaky. Těchto pět znaků může tvořit kombinace velkých či malých písmen
A až Z, číslic a znaku podtržítka „_“. Název složky nesmí obsahovat mezeru.
Názvy složky zároveň nesmí obsahovat stejné trojciferné číslo (například
„100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani v případě, že se písmena liší.
105
3 Způsoby číslování souborů
Číslo souboru lze přirovnat k číslu snímku na roličce filmu.
Vyfotografovaným snímkům jsou postupně přiřazena čísla od 0001
do 9999 a snímky jsou uloženy do jedné složky. Způsob přiřazování
čísel souborů lze změnit.
Číslo souboru se v počítači zobrazí v následujícím formátu:
IMG_0001.JPG.
1
Vyberte položku [Číslov. soub.].
 Na kartě [5] vyberte položku [Číslov.
soub.] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte způsob číslování
2 souborů.
 Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
Souvislé
Pokračuje v pořadí číslování souborů i po výměně karty nebo
vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je
vhodné v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999
a uložené na více kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky
v osobním počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů
u nových snímků navázat na čísla souborů snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů,
měli byste pokaždé použít nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po
výměně karty
Karta 1
XXX-0051
Karta 1
Karta 2
XXX-0052
Následující číslo souboru v řadě
106
Číslování souborů po
vytvoření složky
100
101
XXX-0051
XXX-0052
3 Způsoby číslování souborů
Automatický reset
Číslování souborů začne znovu od hodnoty 0001 po každé výměně
karty nebo po každém vytvoření nové složky.
Při každé výměně karty nebo vytvoření nové složky začne číslování
souborů znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný v situacích,
kdy chcete snímky uspořádat podle jednotlivých karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů
u nových snímků navázat na čísla souborů snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky s číslováním
souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově
naformátovanou kartu.
Číslování souborů po
výměně karty
Karta 1
XXX-0051
Číslování souborů po
vytvoření složky
Karta 1
Karta 2
100-0001
100
101
XXX-0051
XXX-0001
Číslování souborů je vynulováno
Ruční reset
Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty 0001
nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001 v nové složce.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude
zahájeno od hodnoty 0001. To je vhodné v případě, že například chcete
použít různé složky pro snímky vyfotografované včera a pro snímky
pořízené dnes. Po ručním resetu se způsob číslování souborů vrátí
na souvislé číslování nebo na automatický reset.
Pokud bude složka číslo 999 obsahovat soubory snímků až do čísla 9999, nebude
fotografovaní možné ani v případě, že je na kartě ještě volné místo. Na displeji
LCD se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty. Vyměňte ji za novou kartu.
U snímků typu JPEG i RAW budou názvy souborů začínat znaky „IMG_“. Názvy
souborů filmů budou začínat znaky „MVI_“. Budou použity následující přípony:
„.JPG“ pro snímky typu JPEG, „.CR2“ pro snímky typu RAW a „. MOV“ pro filmy.
107
3 Nastavení informací o autorských právechN
Pokud nastavíte informace o autorských právech, budou přidány do
snímku jako údaje Exif.
1
Vyberte položku [Údaje
copyrightu].
 Na kartě [7] vyberte položku [Údaje
copyrightu] a stiskněte tlačítko
<0>.
požadovanou možnost.
2 Vyberte
 Vyberte položku [Zadat jméno
autora] nebo [Zadat údaje
copyrightu] a stiskněte tlačítko
<0>.
 Zobrazí se obrazovka pro zadání
textu.
 Chcete-li zkontrolovat aktuálně
nastavené informace o autorských
právech, vyberte položku [Zobrazit
údaje copyrightu].
 Aktuálně nastavené informace
o autorských právech odstraníte
výběrem položky [Odstranit údaje
copyrightu].
text.
3 Zadejte
 Podle pokynů v části „Postup při
zadávání textu“ na další straně
zadejte informace o autorských
právech.
 Zadejte až 63 alfanumerických znaků
a symbolů.
nastavení.
4 Ukončete
 Po zadání textu ukončete postup
stisknutím tlačítka <M>.
108
3 Nastavení informací o autorských právechN
Postup při zadávání textu
 Změna oblasti pro zadávání
Stisknutím tlačítka <Q> můžete
přepínat mezi horní a dolní oblastí
pro zadávání.
 Přesunutí kurzoru
Kurzor přesunete stisknutím tlačítka
<U>.
 Zadávání textu
V dolní oblasti vyberte stisknutím tlačítka <V> nebo <U>
požadovaný znak a poté jej stisknutím tlačítka <0> zadejte.
 Odstranění znaku
Znak odstraníte stisknutím tlačítka <L>.
 Ukončení
Po zadání textu stiskněte tlačítko <M>, zadávání textu se ukončí
a vrátíte se na obrazovku z kroku 2.
 Zrušení zadávání textu
Chcete-li zrušit zadávání textu, stiskněte tlačítko <B>, zadávání
se zruší a vrátíte se na obrazovku z kroku 2.
Informace o autorských právech můžete také zadat pomocí dodaného
softwaru EOS Utility.
109
3 Nastavení barevného prostoruN
Barevný prostor představuje soubor reprodukovatelných barev (gamut).
U tohoto fotoaparátu lze nastavit pro fotografované snímky barevný
prostor sRGB nebo Adobe RGB. Při běžném fotografování
doporučujeme použít barevný prostor sRGB.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor
sRGB.
1
Vyberte položku [Barev. prostor].
 Na kartě [2] vyberte položku
[Barev. prostor] a stiskněte tlačítko
<0>.
požadovaný barevný
2 Nastavte
prostor.
 Vyberte možnost [sRGB] nebo
[Adobe RGB] a stiskněte tlačítko
<0>.
Barevný prostor Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových
provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení.
Nedoporučujeme toto nastavení používat, pokud se dobře neorientujete
v problematice dodatečného zpracování snímků, ve specifikách
barevného prostoru Adobe RGB a v obsahu specifikace Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21). V prostředí sRGB v osobním
počítači nebo po vytisknutí tiskárnami, které nejsou kompatibilní se
specifikací Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21), budou
snímky vypadat velmi nevýrazně. Proto bude nutné další zpracování
snímku pomocí softwaru.
 U snímků pořízených s nastaveným barevným prostorem Adobe RGB
bude název souboru začínat znaky „_MG_“. (Prvním znakem je
podtržítko.)
 Profil ICC není do snímku vložen. Profil ICC je vysvětlen v návodu
k použití softwaru (soubor ve formátu PDF na disku CD-ROM).
110
5
Pokročilé techniky
Kreat
i
vn
a
ón
íz
V režimech kreativní zóny
můžete nastavením rychlosti
závěrky a clony nastavit
požadovanou expozici.
Změnou nastavení fotoaparátu
můžete dosáhnout různých
výsledků.
 Ikona M v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkci lze použít pouze v režimech kreativní zóny
(d/s/f/a/F).
 Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny a jeho uvolnění
zůstanou informace zobrazeny na panelu LCD
a v hledáčku po dobu přibližně 4 sekund (0).
 Funkce, které lze nastavit v režimech kreativní zóny, jsou
uvedeny v části „Tabulka dostupnosti funkcí podle režimů
snímání“ na straně 276.
111
d: Programová automatická expozice
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu
objektu. Tato funkce se označuje jako programová automatická
expozice (Program AE).
* Zkratka <d> označuje program.
* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).
1
Přesuňte volič režimů do polohy <d>.
na fotografovaný
2 Zaostřete
objekt.
 Podívejte se do hledáčku a namiřte
vybraný AF bod na objekt. Pak
stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 AF bod, v němž došlo k zaostření,
bude blikat červeně a v pravé spodní
části hledáčku se rozsvítí indikátor
správného zaostření <o> (v režimu
jednosnímkového automatického
zaostřování One Shot AF).
 Rychlost závěrky a clona se nastaví
automaticky a příslušné hodnoty se
zobrazí v hledáčku a na panelu LCD.
zobrazení.
3 Zkontrolujte
 Standardní expozice bude zajištěna,
jestliže zobrazené hodnoty rychlosti
závěrky a clony neblikají.
snímek.
4 Vyfotografujte
 Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
112
d: Programová automatická expozice
 Pokud blikají hodnota rychlosti závěrky „30"“
a maximální hodnota clony, signalizují tím
podexponování.
Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
 Pokud hodnota rychlosti závěrky „8000“ a hodnota
minimální clony blikají, znamená to přeexponování.
Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodávaný
samostatně) a omezte množství světla vnikajícího do
objektivu.
Rozdíly mezi režimy <d> a <1> (Plně automat.)
V režimu <1> je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených
snímků mnoho funkcí, jako jsou režim AF, režim řízení a vestavěný blesk,
nastaveno automaticky. Počet funkcí, které lze zadat, je omezený. V režimu
<d> se automaticky nastavuje pouze rychlost závěrky a clona. Můžete
libovolně nastavit režim AF, režim řízení, vestavěný blesk a další funkce
(str. 276).
Posun programu
 V režimu programové automatické expozice můžete libovolně měnit
kombinaci rychlosti závěrky a clony (program) automaticky nastavenou
fotoaparátem, přičemž zůstane zachována stejná expozice. Tato funkce
je označována jako posun programu (někdy také jako flexibilní program).
 Chcete-li ji využít, stiskněte tlačítko spouště do poloviny a otáčejte
voličem <6> až do zobrazení požadované rychlosti závěrky nebo
clony.
 Nastavení posunu programu se zruší automaticky po vyfotografování
snímku.
 Posun programu nelze použít s bleskem.
113
s: Automatická expozice s předvolbou času
V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky
nastaví clonu, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu
objektu. Tato funkce se nazývá automatická expozice s předvolbou
času. Vyšší rychlost závěrky může „zmrazit“ pohyb nebo pohyblivý
objekt. Nižší rychlost závěrky může naopak vytvořit efekt rozmazání,
který umocňuje dojem pohybu.
* <s> označuje hodnotu času (Time value).
„Zmrazený“ pohyb
(vysoká rychlost závěrky: 1/2 000 s)
1
Rozmazaný pohyb
(nízká rychlost závěrky: 1/30 s)
Přesuňte volič režimů do polohy
<s>.
požadovanou rychlost
2 Nastavte
závěrky.
 Během sledování panelu LCD
otáčejte voličem <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 Clona se nastaví automaticky.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
v hledáčku a vyfotografujte snímek.
 Pokud hodnota clony nebliká, bude
dosažena standardní expozice.
114
s: Automatická expozice s předvolbou času
 Jestliže bliká hodnota maximální clony, znamená to
podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavte nižší rychlosti závěrky,
dokud hodnota clony nepřestane blikat, nebo nastavte
vyšší citlivost ISO.
 Jestliže bliká hodnota minimální clony, znamená to
přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavte vyšší rychlosti závěrky,
dokud hodnota clony nepřestane blikat, nebo nastavte
nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
Rychlosti závěrky „8000“ až „4“ představují jmenovatel zlomku rychlosti
závěrky. Hodnota „125“ například znamená 1/125 s. Údaj „0"5“ označuje
0,5 s a údaj „15"“ označuje 15 s.
115
f: Automatická expozice s předvolbou clony
V tomto režimu nastavujete požadovanou clonu a fotoaparát
automaticky nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní
expozice odpovídající jasu objektu. Tato funkce se nazývá automatická
expozice s předvolbou clony. Vyšší clonové číslo (menší otvor clony)
způsobí rozšíření hloubky ostrosti záběru blíže do popředí i dále do
pozadí. Naproti tomu při nižším clonovém číslu (větším otvoru clony) se
hloubka ostrosti záběru v popředí i v pozadí zmenší.
* <f> označuje hodnotu (otvor) clony (Aperture value).
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
1
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5,6)
Přesuňte volič režimů do polohy
<f>.
požadovanou clonu.
2 Nastavte
 Během sledování panelu LCD
otáčejte voličem <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 Rychlost závěrky se nastaví automaticky.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
v hledáčku a vyfotografujte snímek.
 Pokud hodnota rychlosti závěrky nebliká,
bude dosažena standardní expozice.
116
f: Automatická expozice s předvolbou clony
 Pokud bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“, signalizuje
tím podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte větší clonu (menší
clonové číslo), dokud hodnota nepřestane blikat, nebo
nastavte vyšší citlivost ISO.
 Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „8000“,
signalizuje tím přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte menší clonu (větší
clonové číslo), dokud hodnota nepřestane blikat, nebo
nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota clony
Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené hodnoty
clony se budou u různých objektivů lišit. Pokud není na fotoaparát nasazen
žádný objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „00“.
Kontrola hloubky ostrostiN
Stisknutím tlačítka kontroly hloubky
ostrosti zacloníte objektiv na aktuálně
nastavenou hodnotu. Tímto způsobem
můžete v hledáčku ověřit hloubku
ostrosti (rozsah zobrazení s přijatelnou
ostrostí).
 Vyšší číslo f/ způsobí rozšíření hloubky ostrosti záběru více do popředí
i dále do pozadí. Obraz v hledáčku však bude tmavší.
 Efekt hloubky ostrosti je zřetelně vidět v obrazu živého náhledu, když
změníte hodnotu clony a stisknete tlačítko kontroly hloubky ostrosti
(str. 152).
 Během stisknutí tlačítka kontroly hloubky ostrosti dojde k zablokování
expozice (blokování automatické expozice).
117
a: Ruční expozice
V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i clonu. Pokud
chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice v hledáčku nebo
použijte volně prodejný expozimetr. Tento způsob se nazývá ruční expozice.
* <a> označuje ruční nastavení (Manual).
1
Přesuňte volič režimů do polohy
<a>.
2 Nastavte citlivost ISO (str. 88).
rychlost závěrky a clonu.
3 Nastavte
 Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>.
 Chcete-li nastavit clonu, otáčejte voličem
<5>. Pokud nelze nastavit clonu,
stiskněte tlačítko <R> pod voličem
<5> (0) a poté otáčejte voličem <5>.
Značka standardní expozice
Značka úrovně expozice
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 Nastavení expozice se zobrazí
v hledáčku a na panelu LCD.
 Značka úrovně expozice <s> udává, do
jaké míry se aktuální úroveň expozice liší
od standardní úrovně.
expozici a vyfotografujte snímek.
5 Nastavte
 Zkontrolujte úroveň expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
 Pokud je položka [2 Auto Lighting Optimizer/2 Automatická optimalizace
jasu] (str. 101) nastavena na jakoukoli jinou hodnotu než [Zakázat], může být
snímek stále jasný, přestože byla nastavena tmavší expozice.
 Je-li citlivost ISO nastavena na hodnotu Auto, nastavení citlivosti ISO se změní
tak, aby vyhovovalo rychlosti závěrky a cloně a aby byla dosažena standardní
expozice. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt expozice.
118
q Výběr režimu měřeníN
Můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů měření jasu fotografovaného objektu.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví poměrové měření.
1
Stiskněte tlačítko <n>. (9)
režim měření.
2 Vyberte
 Během sledování panelu LCD
otáčejte voličem <6>.
q Poměrové měření
Univerzální režim měření vhodný pro portréty i objekty
v protisvětle. Fotoaparát nastaví expozici automaticky
tak, aby odpovídala fotografované scéně.
w Částečné měření
Tento režim je efektivní v případě, že pozadí je
v důsledku protisvětla apod. výrazně jasnější než
fotografovaný objekt. Oblast částečného měření pokrývá
přibližně 6,5 % plochy hledáčku, a to v jeho středu.
r Bodové měření
Tento režim je určen k měření určitého bodu
objektu nebo scény. Měření je prováděno
ve středové oblasti pokrývající přibližně 2,8 %
plochy hledáčku.
e Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Měření je prováděno ve středu pole a naměřené
hodnoty jsou pak zprůměrovány s ohledem
na celou scénu.
119
Nastavení kompenzace expozice N
Kompenzace expozice může zjasnit (zvýšená expozice) nebo ztmavit
(snížená expozice) standardní expozici nastavenou fotoaparátem.
Ačkoliv můžete nastavit kompenzaci expozice až do ±5 EV v přírůstcích
po 1/3 EV, indikátor kompenzace expozice na panelu LCD a v hledáčku
může zobrazit nastavení pouze do ±3 EV. Chcete-li nastavit
kompenzaci expozice přesahující ±3 EV, musíte použít obrazovku
rychloovladače (str. 44) nebo postupovat podle pokynů pro funkci
[2/AEB] uvedených na další straně.
1
Zvýšená expozice pro světlejší snímek
Snížená expozice pro tmavší snímek
Přesuňte volič režimů do polohy
<d>, <s> nebo <f>.
hodnotu kompenzace
2 Nastavte
expozice.
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
(0) a otáčejte voličem <5>. Pokud
nelze nastavit kompenzaci expozice,
stiskněte tlačítko <R> pod
voličem <5> (0) a poté otáčejte
voličem <5>.
snímek.
3 Vyfotografujte
 Jestliže chcete kompenzaci expozice
zrušit, nastavte ji zpět na hodnotu <E>.
Pokud je položka [2 Auto Lighting Optimizer/2 Automatická optimalizace
jasu] (str. 101) nastavena na jakoukoli jinou hodnotu než [Zakázat], může být
snímek stále jasný, přestože byla nastavena tmavší expozice.
 Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače
napájení do polohy <2>.
 Dbejte na to, abyste neúmyslně neotočili voličem <5> a nezměnili kompenzaci
expozice. Nejbezpečnější je nastavit položku [6 Zajištění 5] na hodnotu
[Povolit]. Před otáčením voliče <5> stiskněte tlačítko <R> (0) a teprve
poté otáčejte voličem <5>.
 Pokud nastavená hodnota přesahuje ±3 EV, zobrazí se konec indikátoru
úrovně expozice <I> nebo <J>.
120
h Automatický braketing expozice (AEB)N
Fotoaparát provedením automatické změny rychlosti závěrky nebo clony
stupňuje expozici až do ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV pro tři po sobě následující
snímky. Tato funkce se nazývá automatický braketing expozice (AEB).
* Zkratka AEB označuje automatický braketing expozice (Auto Exposure Bracketing).
1
Vyberte položku [Komp.exp./AEB].
 Na kartě [2] vyberte položku [Komp.exp./
AEB] a stiskněte tlačítko <0>.
požadovanou hodnotu AEB.
2 Nastavte
 Otáčením voliče <6> nastavte
Hodnota AEB
požadovanou hodnotu AEB.
 Stisknutím tlačítka <U> nastavte
hodnotu kompenzace expozice. Pokud je
automatický braketing expozice kombinován
s kompenzací expozice, bude automatický
braketing expozice použit s ohledem na
hodnotu kompenzace expozice.
 Stisknutím tlačítka <0> nastavení potvrďte.
 Po ukončení nabídky se na panelu LCD
zobrazí symbol <h> a úroveň
automatického braketingu expozice.
snímek.
3 Vyfotografujte
 Zaostřete a úplně stiskněte tlačítko
spouště. Budou vyfotografovány tři
snímky s různou expozicí v následujícím
pořadí: standardní expozice, snížená
expozice a zvýšená expozice.
Zrušení funkce AEB
 Postupujte podle kroků 1 a 2 a vypněte zobrazení hodnoty AEB.
 Automatický braketing expozice se zruší automaticky, jakmile přesunete vypínač
napájení do polohy <2> nebo jakmile bude blesk připraven k záblesku.
 Pokud je režim řízení nastaven na možnost <u>, je nutné třikrát stisknout
tlačítko spouště. Pokud je nastaven režim <o> nebo <i> a podržíte
úplně stisknuté tlačítko spouště, budou souvisle vyfotografovány tři snímky
s různou expozicí. Poté fotoaparát ukončí fotografování. Pokud je nastaven
režim <Q> nebo <k>, budou souvisle pořízeny tři snímky s různou
expozicí po uplynutí 10sekundové nebo 2sekundové prodlevy.
 Při použití funkce AEB nelze použít blesk ani dlouhé expoziční doby (čas B).
121
A Blokování automatické expoziceN
Blokování automatické expozice se používá v případech, kdy je oblast zaostření jiná
než oblast, na základě které probíhá měření expozice, nebo v situacích, kdy chcete
pořídit několik snímků se stejně nastavenou expozicí. Stisknutím tlačítka <A>
zablokujte naměřenou expozici, poté změňte kompozici a vyfotografujte snímek.
Tato funkce se označuje jako blokování automatické expozice. Lze ji účinně použít
u objektů fotografovaných v protisvětle.
1
2
Zaostřete na fotografovaný objekt.
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 Zobrazí se nastavené hodnoty expozice.
Stiskněte tlačítko <A>. (0)
 V hledáčku se rozsvítí ikona <A>,
která označuje, že je funkce blokování
automatické expozice aktivní.
 Při každém stisknutí tlačítka <A>
dojde k zablokování aktuálního
nastavení automatické expozice.
kompozici
3 Změňte
a vyfotografujte snímek.
 Chcete-li zachovat blokování
automatické expozice při pořizování
více fotografií, přidržte tlačítko <A>
a stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte další snímek.
Účinek blokování automatické expozice
Režim měření
(str. 119)
q*
wre
Způsob volby AF bodu (str. 78)
Automatický výběr
Ruční výběr
Blokování automatické
Blokování automatické
expozice je použito pro AF
expozice je použito pro
bod, v němž došlo k zaostření. vybraný AF bod.
Blokování automatické expozice je použito pro středový AF bod.
* Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu přesunut do polohy <MF>, blokování
automatické expozice se použije pro středový AF bod.
122
F: Dlouhé expozice (čas B)
Při nastavení dlouhé expozice zůstane závěrka otevřená tak dlouho,
dokud podržíte tlačítko spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho
uvolnění. Tato funkce se nazývá dlouhá expozice. Dlouhá expozice je
vhodná pro fotografování nočních snímků, ohňostrojů, nebe a jiných
objektů vyžadujících dlouhé expoziční doby.
1
Přesuňte volič režimů do polohy
<F>.
požadovanou clonu.
2 Nastavte
 Během sledování panelu LCD
otáčejte voličem <6> nebo <5>.
Vyfotografujte snímek.
3  Dokud budete držet tlačítko spouště
Uplynulá doba expozice
úplně stisknuté, bude expozice
pokračovat.
 Uplynulý čas expozice se zobrazuje
na panelu LCD.
 Při dlouhých expozicích dochází ke zvýšenému výskytu šumu než
obvykle, takže snímek může vypadat mírně zrnitý.
 Je-li funkce [8C.Fn II -1: Potlač. šumu dlouhé expozice] nastavena
na hodnotu [1: Auto] nebo [2: Zap], je možné potlačit šum vzniklý při
dlouhé expozici (str. 254).
 Je-li citlivost ISO nastavena na hodnotu Auto, bude citlivost ISO pevně
nastavena na hodnotu ISO 400 (str. 89).
 Při dlouhých expozicích doporučujeme použít stativ a dálkovou spoušť
(str. 124).
 Při dlouhých expozicích můžete také použít dálkový ovladač (prodává se
samostatně, str. 126). Po stisknutí tlačítka pro přenos na dálkovém
ovladači dojde ihned nebo po uplynutí 2 sekund k zahájení dlouhé
expozice. Opětovným stisknutím daného tlačítka ji ukončíte.
123
F: Dlouhé expozice (čas B)
Použití krytu okuláru
Pokud fotografujete snímek a nedíváte se přitom do hledáčku, může
světlo vnikající do okuláru ovlivnit správné nastavení expozice. Chceteli tomu zabránit, použijte kryt okuláru (str. 23), který je připevněn
k řemenu fotoaparátu.
Během snímání s živým náhledem a snímání filmů není nutné
nasazovat kryt okuláru.
1
Sejměte oční mušli.
 Sejměte oční mušli tak, že zatlačíte
na její spodní část.
kryt okuláru.
2 Nasaďte
 Zasuňte kryt okuláru do drážky
okuláru směrem shora dolů.
F Použití dálkové spouště
Dálková spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně) je dodávána
s kabelem dlouhým přibližně 60 cm. Po připojení ke konektoru pro
dálkové ovládání fotoaparátu lze dálkovou spoušť RS-60E3 použít ke
stisknutím tlačítka spouště do poloviny a k úplnému stisknutí tlačítka
spouště.
124
Blokování zrcadlaN
Ačkoliv lze zabránit rozhýbání fotoaparátu použitím samospouště nebo
dálkové spouště, můžete při použití silných teleobjektivů nebo při
fotografování detailů (makrofotografování) zamezit vibracím
fotoaparátu (otřesům způsobeným zrcadlem) také blokováním zrcadla.
Je-li funkce [8C.Fn III -5: Blokování zrcadla] nastavena na
hodnotu [1: Povoleno], je možné fotografování s blokováním
zrcadla (str. 257).
1 Zaostřete na objekt a stiskněte úplně tlačítko spouště.
 Zrcadlo se sklopí.
2 Znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.
 Dojde k vyfotografování snímku a zrcadlo se vrátí do dolní
polohy.
 Ve velmi jasném světle, například na pláži nebo na lyžařské sjezdovce
za slunečného dne, vyfotografujte snímek ihned po zablokování zrcadla.
 Nemiřte fotoaparátem na slunce. Sluneční žár by mohl spálit a poškodit
lamely závěrky.
 Při použití samospouště a blokování zrcadla společně s dlouhou
expozicí držte tlačítko spouště úplně stisknuté (doba prodlevy
samospouště + doba dlouhé expozice). Jestliže během odpočítávání
samospouště uvolníte tlačítko spouště, uslyšíte zvuk uvolnění závěrky,
ale žádný snímek nebude pořízen.
 Po nastavení možnosti [1: Povoleno] budou fotografovány jednotlivé
snímky, i když je režim řízení nastaven na kontinuální snímání.
 Je-li samospoušť nastavena na možnost <Q> nebo <k>, bude
snímek vyfotografován po uplynutí 10 s nebo 2 s (podle nastavení).
 Po uplynutí 30 sekund od zablokování se zrcadlo automaticky vrátí zpět
do spodní polohy. Znovu je zablokujete dalším úplným stisknutím tlačítka
spouště.
 Při blokování zrcadla doporučujeme použít dálkovou spoušť RS-60E3
(prodává se samostatně) (str. 124).
 Můžete také zablokovat zrcadlo a fotografovat pomocí dálkového
ovladače (prodává se samostatně, str. 126). Doporučujeme nastavit
dálkový ovladač na 2sekundovou prodlevu.
125
R Fotografování s dálkovým ovládáním
Dálkový ovladač RC-6 (prodává se samostatně)
umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti
přibližně až 5 metrů od fotoaparátu. Snímky lze
pořizovat okamžitě nebo je možné použít
2sekundovou prodlevu.
Můžete také použít dálkový ovladač RC-1 nebo RC-5.
1 Zaostřete na fotografovaný objekt.
přepínač režimů
2 Přesuňte
zaostřování na objektivu
do polohy <MF>.
 Můžete také fotografovat v režimu <f>.
3 Stiskněte tlačítko <R>. (9)
požadovanou možnost
4 Vyberte
samospouště.
 Sledujte panel LCD a otáčením voliče
<6> vyberte možnost <Q> nebo
<k>.
Stiskněte tlačítko pro přenos na
5 dálkovém
ovladači.
Snímač
dálkového
ovládání
 Nasměrujte dálkový ovladač na
snímač dálkového ovládání na
fotoaparátu a stiskněte tlačítko pro
přenos.
 Rozsvítí se indikátor samospouště
a dojde k pořízení snímku.
V případě fotografování v blízkosti některých typů zářivkového světla může dojít
k nesprávné funkci fotoaparátu. Při bezdrátovém dálkovém ovládání se pokuste
udržet fotoaparát v dostatečné vzdálenosti od zdrojů zářivkového osvětlení.
126
Q Zobrazení elektronického horizontu
Na displeji LCD, v hledáčku a na panelu LCD lze zobrazit elektronický
horizont, který pomáhá při vyrovnání fotoaparátu. Povšimněte si, že se
zobrazí pouze vodorovná úroveň. (Nikoliv svislá úroveň.)
Zobrazení elektronického horizontu na displeji LCD
1
Stiskněte tlačítko <B>.
 Po každém stisknutí tlačítka <B>
se změní informace zobrazené na
obrazovce.
 Zobrazte elektronický horizont.
 Pokud se elektronický horizont
nezobrazí, nastavte možnost nabídky
[7 Možn. zobr. tlačítka INFO.] tak,
aby se elektronický horizont zobrazil
(str. 266).
naklonění
2 Zkontrolujte
fotoaparátu.
Vodorovná úroveň
 Naklonění vzhledem k vodorovnému
směru se zobrazuje v krocích po 1°.
 Změna barvy čáry z červené na
zelenou signalizuje vyrovnání
naklonění.
 I po vyrovnání naklonění dosahuje hranice chyby ±1°.
 Pokud je fotoaparát značně nakloněný, hranice chyby elektronického
horizontu se zvýší.
Elektronický horizont lze také zobrazit při snímání s živým náhledem
a snímání filmů (str. 154, 176).
127
Q Zobrazení elektronického horizontu
Zobrazení elektronického horizontu v hledáčku
K zobrazení elektronického horizontu v hledáčku a na panelu LCD se
používá stupnice úrovně expozice. Povšimněte si, že se elektronický
horizont zobrazí pouze při fotografování s orientací na šířku. Při
orientaci na výšku se nezobrazí.
1
Vyberte uživatelské funkce IV.
 Vyberte nabídku [8C.Fn IV: Obsluha/
Jiné] a stiskněte tlačítko <0>.
položku C.Fn IV -2
2 Vyberte
[Přiřadit tlačítko SET].
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
položku [2] [Přiřadit tlačítko SET]
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [5]:
3 [sHledáček
Q].
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
možnost [5]: [sHledáček Q]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Dvojím stisknutím tlačítka <M>
nabídku ukončete.
elektronický horizont.
4 Zobrazte
 Stiskněte tlačítko <0>.
Naklonění o 4° vpravo
Naklonění o 4° vlevo
 Elektronický horizont v hledáčku a na
panelu LCD použije k zobrazení
naklonění vzhledem k vodorovnému
směru stupnici expozice. Zobrazuje
naklonění až ±9° v krocích po 1°.
 Po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny se stupnice úrovně
expozice přepne zpět na indikaci
úrovně expozice.
 I po vyrovnání naklonění může hranice chyby stále dosahovat ±1°.
 Pokud namíříte fotoaparát nahoru nebo dolů, elektronický horizont
nebude správně zobrazen.
128
6
Fotografování
s bleskem
Pomocí vestavěného blesku
můžete fotografovat
v režimech automatický blesk,
manuální blesk a bezdrátový
blesk.
V režimech kreativní zóny stačí vyklopit vestavěný
blesk stisknutím tlačítka <D>. Vestavěný blesk vrátíte
zpět tak, že jej stlačíte prsty směrem dolů.
V režimech základní zóny (kromě <7> <3> <5>)
se vestavěný blesk automaticky vyklopí a aktivuje za
nedostatečného osvětlení a při fotografování
v protisvětle. Režim <C> umožňuje vybrat mezi
automatickou aktivací a zapnutím/vypnutím blesku
(str. 61).
Blesk nelze použít při snímání filmů.
129
D Použití vestavěného blesku
Způsob nastavení rychlosti závěrky a clony pro fotografování s bleskem
v jednotlivých režimech základní zóny a režimech kreativní zóny je
uveden v níže zobrazené tabulce. Při výchozím nastavení se ve všech
režimech snímání použije automatické řízení záblesků E-TTL II
(automatická expozice s bleskem).
Režim
snímání
Rychlost závěrky
1C
24
Automaticky nastavená v rozsahu 1/250 s až 1/60 s
Automaticky
nastavená
6
Automaticky nastavená v rozsahu 1/250 s až 2 s
Automaticky
nastavená
d
Automaticky nastavená v rozsahu 1/250 s až 1/60 s
Automaticky
nastavená
s
Ručně nastavená v rozsahu 1/250 s až 30 s
Automaticky
nastavená
f
Automaticky nastavená
Ručně
nastavená
a
Ručně nastavená v rozsahu 1/250 s až 30 s
Ručně
nastavená
F
Dokud budete držet tlačítko spouště úplně
stisknuté, bude expozice pokračovat.
Ručně
nastavená
Clona
Pomocí funkce [8C.Fn I -7: Rychl.synch. bles. v rež. Av] (str. 253) lze
zvolit následující možnosti pro automatické nastavení blesku: Lze použít
v režimu snímání <f>.
• 0: Auto*
• 1: 1/250 - 1/60sek. auto
• 2: 1/250sek. (pevná)
* Normálně je rychlost synchronizace nastavena automaticky v rozsahu
1/250 s až 30 s podle jasu okolí. Při nedostatečném osvětlení je hlavní
objekt exponován pomocí automaticky vydaného záblesku a pozadí je
exponováno pomocí automaticky nastavené nízké rychlosti závěrky. Bude
dosažena standardní expozice pro fotografovaný objekt i pozadí
(automatická synchronizace záblesku s nízkou rychlostí závěrky). Při
nízkých rychlostech závěrky je doporučeno použít stativ.
130
D Použití vestavěného blesku
Efektivní dosah vestavěného blesku
Clona
f/3,5
f/4
f/5,6
100
3,5
3
2,5
200
5,5
4,5
3,5
400
7,5
6,5
4,5
Citlivost ISO
800
1 600
11
15
9
13
6,5
9,5
[přibližně v metrech]
3 200
21
18
13
6 400 H: 12 800
30
42
26
36
19
26
 Při fotografování blízkých objektů s bleskem by měl být fotografovaný objekt vzdálen
nejméně 1 metr.
 Sejměte z objektivu sluneční clonu a udržujte vzdálenost nejméně 1 metr
od fotografovaného objektu.
 Jestliže je na objektivu nasazena sluneční clona nebo se nacházíte příliš blízko
objektu, může být dolní část snímku tmavá v důsledku zastínění blesku. Pokud
používáte teleobjektiv nebo objektiv pro vysoké rychlosti závěrky a vestavěný blesk je
stále částečně zastíněn, použijte blesk Speedlite řady EX (prodává se samostatně).
3 Použití funkce redukce jevu červených očí
Použitím světla pro redukci jevu červených očí před fotografováním
snímku s bleskem lze omezit jev červených očí. Funkci redukce jevu
červených očí lze použít ve všech režimech snímání kromě
<7> <3> <5> <k>.
 Na kartě [1] vyberte položku
[Čer.oči Zp/Vp] a stiskněte tlačítko
<0>. Vyberte možnost [Povolit]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Při fotografování s bleskem se po
stisknutí tlačítka spouště do poloviny
rozsvítí světlo pro redukci jevu červených
očí. Po úplném stisknutí tlačítka spouště
bude vyfotografován snímek.
 Účinnost funkce redukce jevu červených očí se zvýší, pokud se fotografovaný objekt dívá
do světla pro redukci jevu červených očí, je-li místnost dobře osvětlena nebo pokud se
nacházíte blízko objektu.
 Jakmile stisknete tlačítko spouště do poloviny, zobrazení v dolní
části hledáčku se postupně vypne. Nejlepších výsledků
dosáhnete, pokud snímek vyfotografujete až po vypnutí tohoto
zobrazení.
 Účinnost funkce redukce jevu červených očí se liší v závislosti na fotografovaném objektu.
131
D Použití vestavěného blesku
y Kompenzace expozice s bleskemN
Kompenzaci zábleskové expozice nastavte, pokud záblesková
expozice fotografovaného objektu nevychází podle vašich představ. Je
možné nastavit kompenzaci expozice s bleskem až do ±3 EV
v přírůstcích po 1/3 EV.
1
Zobrazte obrazovku
rychloovladače.
 Stiskněte tlačítko <Q> (str. 44).
 Zobrazí se obrazovka rychloovladače
(7).
položku [y].
2 Vyberte
 Stisknutím tlačítek <V> a <U>
vyberte položku [y*] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka kompenzace
expozice s bleskem.
hodnotu kompenzace
3 Nastavte
expozice s bleskem.
 Chcete-li zjasnit expozici s bleskem,
otočte volič <5> doprava. (Zvýšená
expozice.)
Pokud ji chcete ztmavit, otočte volič
<5> doleva. (Snížená expozice.)
 Po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny se v hledáčku a na
panelu LCD zobrazí ikona <y>.
 Po vyfotografování snímku
proveďte kroky 1 až 3 a vynulujte
hodnotu kompenzace expozice
s bleskem.
132
D Použití vestavěného blesku
 Pokud není položka [2 Auto Lighting Optimizer/2 Automatická
optimalizace jasu] (str. 101) nastavena na hodnotu [Zakázat], snímek
může být stále jasný, přestože byla nastavena tmavší expozice
s bleskem.
 Pokud nastavíte kompenzaci expozice s bleskem prostřednictvím
fotoaparátu i blesku Speedlite řady EX, nastavení kompenzace expozice
s bleskem blesku Speedlite potlačí nastavení fotoaparátu. Jestliže jste
nastavili kompenzaci expozice s bleskem prostřednictvím blesku
Speedlite řady EX, nebude žádná z kompenzací expozice s bleskem
nastavená prostřednictvím fotoaparátu účinná.
 Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače
napájení do polohy <2>.
 Po nastavení funkce [8C.Fn IV -2: Přiřadit tlačítko SET] na hodnotu
[4: sKompenz. blesku] můžete pouhým stisknutím tlačítka <0>
zobrazit obrazovku nastavení kompenzace expozice s bleskem.
 K nastavení kompenzace expozice s bleskem pro blesk Speedlite řady
EX lze použít také fotoaparát, a to stejným způsobem jako při přímém
nastavení pomocí blesku Speedlite.
133
D Použití vestavěného blesku
A Blokování expozice s bleskemN
Blokování expozice s bleskem (FE) umožňuje získat a zablokovat hodnoty
standardní expozice s bleskem pro libovolnou část fotografovaného objektu.
1
Stisknutím tlačítka <D> vyklopte
vestavěný blesk.
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a pohledem do hledáčku zkontrolujte,
zda svítí ikona <D>.
2 Zaostřete na fotografovaný objekt.
tlačítko <A>. (8)
3 Stiskněte
Zaměřte střed hledáčku na objekt, pro
nějž chcete zablokovat expozici
s bleskem, a stiskněte tlačítko <A>.
 Blesk vydá měřicí předzáblesk
a fotoaparát vypočítá požadovaný
výkon blesku a uloží jej do paměti.
 V hledáčku se na okamžik zobrazí
údaj „FEL“ a rozsvítí se ikona <d>.
 Po každém stisknutí tlačítka <A> je
emitován měřicí předzáblesk a je vypočítán
potřebný výkon blesku, který je uložen
do paměti.
snímek.
4 Vyfotografujte
 Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
 Při fotografování snímku je emitován
záblesk.
Pokud je fotografovaný objekt příliš daleko, mimo efektivní dosah blesku,
bude ikona <D> blikat. Přesuňte se blíže k objektu a opakujte kroky 2 až 4.
134
3 Nastavení bleskuN
Nastavení vestavěného blesku a externího blesku Speedlite lze zvolit
prostřednictvím nabídky fotoaparátu. Tyto možnosti nabídky můžete použít
pro externí blesk Speedlite pouze v případě, že je s nimi připojený blesk
Speedlite řady EX kompatibilní.
Postup při nastavení je stejný jako u nastavení funkcí nabídky
fotoaparátu.
Vyberte položku [Ovládání
blesku].
 Na kartě [1] vyberte položku
[Ovládání blesku] a stiskněte tlačítko
<0>.
 Zobrazí se obrazovka ovládání
blesku.
[Záblesk blesku]
 Normálně je tato položka nastavena
na hodnotu [Povolit].
 Pokud je nastavena hodnota
[Zakázat], nebudou vestavěný
blesk ani externí blesk Speedlite
aktivovány. To je užitečné
v případech, kdy chcete použít pouze
pomocné světlo AF vydávané
bleskem.
[Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku]
V nabídkách [Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext.
blesku] lze nastavit funkce, které jsou uvedeny na další straně. Funkce
zobrazené v nabídce [Nastav. funkce ext. blesku] se budou lišit
v závislosti na modelu blesku Speedlite.
 Vyberte položku [Nast. funkce
vestav. blesku] nebo [Nastav.
funkce ext. blesku].
 Zobrazí se funkce blesku. Funkce,
které nejsou zobrazeny šedě, lze
vybrat a nastavit.
135
3 Nastavení bleskuN
Funkce nastavitelné v nabídkách [Nast. funkce vestav. blesku]
a [Nastav. funkce ext. blesku]
Funkce
[Nast. funkce
vestav. blesku]
[Nastav. funkce
ext. blesku]
Strana
Režim blesku
k
136
Synchronizace
závěrky
k
137
Braketing expozice
s bleskem (FEB)*
k
–
–
Kompenzace
expozice s bleskem
k
132
Měření blesku
E-TTL II
k
137
Zoom*
Bezdrátový blesk
k
–
k
–
139
* Informace o funkcích [FEB] (Braketing expozice s bleskem) a [Zoom] naleznete
v návodu k použití blesku Speedlite.
 Režim blesku
Můžete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému snímání
s bleskem.
 Režim [E-TTL II] je standardní režim
blesků Speedlite řady EX pro
automatické snímání s bleskem.
 Režim [Manuál.blesk] je určen pro
pokročilé uživatele, kteří chtějí sami
nastavit položku [Výkon blesku]
(1/1 až 1/128).
 Informace o dalších režimech blesku
naleznete v návodu k použití blesku
Speedlite.
136
3 Nastavení bleskuN
 Synchronizace závěrky
Normálně je tato položka nastavena na hodnotu [1. lamela], takže
záblesk je emitován bezprostředně po zahájení expozice.
Pokud je nastavena hodnota [2. lamela], bude záblesk emitován
těsně před ukončením expozice. V kombinaci se synchronizací
s nízkou rychlostí závěrky lze zachytit světelné stopy, například
od reflektorů automobilu v noci. Při synchronizaci na 2. lamelu
závěrky budou emitovány dva záblesky – jeden po úplném stisknutí
tlačítka spouště a druhý bezprostředně před koncem expozice.
Při rychlostech závěrky vyšších než 1/30 s bude nicméně
automaticky aktivována synchronizace na 1. lamelu závěrky.
Pokud je k fotoaparátu připojen externí blesk Speedlite, můžete
nastavit také možnost [Rychlá] (e). Podrobné informace
naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.
 Kompenzace expozice s bleskem
Viz část „y Kompenzace expozice s bleskem“ na straně 132.
 Měření blesku E-TTL II
U normální expozice s bleskem nastavte tuto položku na hodnotu
[Poměrové].
Je-li nastavena hodnota [Průměrové], bude expozice s bleskem
zprůměrována pro celou měřenou scénu, podobně jako u blesku
s externím měřením. Vzhledem k tomu, že potřebná kompenzace
expozice s bleskem může záviset na fotografované scéně, je toto
nastavení určeno pro pokročilé uživatele.
 Bezdrátový blesk
Viz část „Použití bezdrátového blesku“ na straně 139.
 Vymazání nastavení blesku
Zobrazte obrazovku [Nast. funkce vestav. blesku] nebo [Nastav.
funkce ext. blesku] a poté stisknutím tlačítka <B> zobrazte
obrazovku pro vymazání nastavení blesku. Po výběru možnosti [OK]
budou nastavení pro blesk vymazána.
137
3 Nastavení bleskuN
Nastavení uživatelských funkcí externího blesku Speedlite
1
Zobrazte uživatelskou funkci.
 Pokud je fotoaparát připraven
k fotografování s externím bleskem
Speedlite, vyberte položku
[Nastavení C.Fn exter.blesku]
a stiskněte tlačítko <0>.
uživatelskou funkci.
2 Nastavte
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
číslo funkce a poté funkci nastavte.
Postup je stejný jako při nastavení
uživatelských funkcí fotoaparátu
(str. 250).
 Chcete-li vymazat všechna nastavení
uživatelských funkcí, vyberte
v kroku 1 možnost [Vym. nastav.
C.Fn ext. blesk].
138
Použití bezdrátového bleskuN
Vestavěný blesk fotoaparátu může pracovat jako hlavní jednotka
pro blesky Canon Speedlite vybavené funkcí bezdrátově ovládané
vedlejší jednotky a tyto blesky bezdrátově aktivovat. Nezapomeňte si
přečíst informace o fotografování s bezdrátovým bleskem v návodu
k použití blesku Speedlite.
Nastavení a umístění vedlejší jednotky
Blesk Speedlite (vedlejší jednotku) nastavte podle pokynů, které
naleznete v návodu k použití blesku Speedlite. Všechna ostatní
nastavení ovládání vedlejší jednotky, která nejsou uvedena níže, se
nastavují prostřednictvím fotoaparátu. Současně lze používat a ovládat
různé typy vedlejších jednotek.
(1)
(2)
(3)
(4)
Nastavte blesk Speedlite jako vedlejší jednotku.
Nastavte pro blesk Speedlite stejný přenosový kanál jako pro fotoaparát.
Chcete-li nastavit poměr intenzity záblesků (str. 144), nastavte ID vedlejší jednotky.
Umístěte fotoaparát a vedlejší jednotky v dosahu znázorněném na níže uvedeném
obrázku.
(5) Natočte vedlejší jednotku snímačem bezdrátového ovládání směrem k fotoaparátu.
Příklad uspořádání s bezdrátovým bleskem
Interiér
Přibližně
10 m
Exteriér
Přibližně
7m
Přibližně
o
80
Přibližně 5 m Přibližně 7 m
Zrušení automatického vypínání napájení vedlejší jednotky
Chcete-li zrušit automatické vypínání napájení vedlejší jednotky,
stiskněte tlačítko <A> na fotoaparátu. Pokud používáte ruční aktivaci
blesku, zrušte automatické vypínání napájení stisknutím tlačítka
zkušebního záblesku (PILOT) na vedlejší jednotce.
139
Použití bezdrátového bleskuN
Plně automatické fotografování s jedním externím bleskem Speedlite
Uvedený postup popisuje nejzákladnější
uspořádání pro plně automatický bezdrátový
blesk při použití jednoho blesku Speedlite.
Kroky 1 až 3 a 6 až 7 platí pro
všechny způsoby fotografování
s bezdrátovým bleskem. Tyto kroky
jsou proto v popisech ostatních
uspořádání bezdrátových blesků,
která jsou vysvětlena na
následujících stranách, vynechány.
Ikony <0> a <1> na obrazovkách
nabídek se týkají externího blesku Speedlite,
ikony <3> a <2> se vztahují
k vestavěnému blesku.
1
Stisknutím tlačítka <I> vyklopte
vestavěný blesk.
 Při použití bezdrátového blesku
nezapomeňte vyklopit vestavěný
blesk.
položku [Ovládání
2 Vyberte
blesku].
 Na kartě [1] vyberte položku
[Ovládání blesku] a stiskněte tlačítko
<0>.
položku [Nast. funkce
3 Vyberte
vestav. blesku].
 Vyberte položku [Nast. funkce vestav.
blesku] a stiskněte tlačítko <0>.
položku [Režim blesku].
4 Vyberte
 Pro položku [Režim blesku] vyberte
možnost [E-TTL II] a stiskněte tlačítko <0>.
140
Použití bezdrátového bleskuN
položku [Funkce
5 Vyberte
bezdrát.].
 Pro položku [Funkce bezdrát.]
vyberte možnost [0] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Pod položkou [Funkce bezdrát.] se
zobrazí položky [Kanál] atd.
položku [Kanál].
6 Nastavte
 Nastavte stejný kanál (1 až 4) jako
pro vedlejší jednotku.
položku [Skup. záblesků].
7 Vyberte
 Pro položku [Skup. záblesků]
vyberte možnost [Všechny 1]
a stiskněte tlačítko <0>.
snímek.
8 Vyfotografujte
 Můžete nastavit fotoaparát
a vyfotografovat snímek stejným
způsobem jako při normálním
fotografování s bleskem.
 Fotografování s bezdrátovým
bleskem ukončíte nastavením
položky [Funkce bezdrát.] na
hodnotu [Deaktiv.].
 Doporučujeme nastavit položku [E-TTL II měření] na hodnotu [Poměrové].
 I když zakážete aktivaci vestavěného blesku, bude nadále emitovat záblesky
pro řízení vedlejší jednotky. V závislosti na podmínkách fotografování může
být záblesk blesku vedlejší jednotky viditelný na snímku.
 Vedlejší jednotka nemůže emitovat zkušební záblesk.
141
Použití bezdrátového bleskuN
Plně automatické fotografování s jedním externím
bleskem Speedlite a vestavěným bleskem
Uvedený postup popisuje fotografování
s plně automatickým bezdrátovým
bleskem při použití jednoho externího
blesku Speedlite a vestavěného blesku.
Změnou poměru intenzity záblesků mezi
externím bleskem Speedlite
a vestavěným bleskem můžete upravit
vzhled stínů na fotografovaném objektu.
1
Vyberte položku [Funkce
bezdrát.].
 Provedením kroku 5 uvedeného na
straně 141 vyberte možnost [0:3]
pro položku [Funkce bezdrát.]
a stiskněte tlačítko <0>.
Nastavte požadovaný poměr
2 intenzity
záblesků a pořiďte
fotografii.
 Vyberte položku [1:2] a nastavte
poměr intenzity záblesků v rozsahu
8:1 až 1:1. Nastavení nižšího poměru
intenzity záblesků než 1:1 (až do 1:8)
není možné.
 Pokud vestavěný blesk neposkytuje
dostatečný výkon, nastavte vyšší
citlivost ISO (str. 88).
Poměr intenzity záblesků 8:1 až 1:1 je ekvivalentní nastavení 3:1 až 1:1 EV
(v přírůstcích po 1/2 EV).
142
Použití bezdrátového bleskuN
Plně automatické fotografování s více externími blesky Speedlite
S více vedlejšími jednotkami Speedlite lze zacházet jako s jednou
zábleskovou jednotkou nebo jako se samostatnými jednotkami
rozdělenými do skupin vedlejších jednotek, pro které lze nastavit poměr
intenzity záblesků.
Níže uvedený postup popisuje základní nastavení. Při použití více
blesků Speedlite můžete po změně nastavení položky [Skup.
záblesků] fotografovat s různými uspořádáními bezdrátových blesků.
Základní nastavení:
Režim blesku :
E-TTL II měření :
Funkce bezdrát. :
Kanál
:
E-TTL II
Poměrové
0
(stejný jako pro
vedlejší jednotky)
[Všechny 1] Použití více vedlejších blesků Speedlite jako
jedné zábleskové jednotky
Tato varianta je vhodná, pokud
potřebujete velký výkon blesku.
Všechny vedlejší blesky Speedlite
emitují záblesk se stejným výkonem
a budou ovládány tak, aby byla
dosažena standardní expozice.
Bez ohledu na ID vedlejší jednotky
(A, B nebo C) emitují všechny
zábleskové jednotky záblesk jako jedna
skupina.
Nastavte položku [Skup.
záblesků] na hodnotu [Všechny
1] a pořiďte fotografii.
143
Použití bezdrátového bleskuN
[1 (A:B)] Více vedlejších jednotek ve více skupinách
A
B
1
Rozdělte vedlejší jednotky do skupin A
a B a změňte poměr intenzity záblesků,
abyste získali požadovaný světelný
efekt.
Pokyny pro nastavení ID jedné vedlejší
jednotky na hodnotu A (skupina A) a ID
druhé vedlejší jednotky na hodnotu B
(skupina B) naleznete v návodu
k použití blesku Speedlite, umístění
jednotek je znázorněno na obrázku.
Nastavte položku [Skup.
záblesků] na hodnotu [1 (A:B)].
Nastavte požadovaný poměr
2 intenzity
záblesků a pořiďte
fotografii.
 Vyberte položku [Poměr zábl. A:B]
a nastavte poměr intenzity záblesků.
Pokud je položka [Skup. záblesků] nastavena na hodnotu [1 (A:B)],
skupina C neemituje záblesk.
Poměr intenzity záblesků 8:1 až 1:1 až 1:8 je ekvivalentní nastavení 3:1 až
1:1 až 1:3 EV (přírůstky po 1/2 EV).
144
Použití bezdrátového bleskuN
Plně automatické fotografování s vestavěným
bleskem a více externími blesky Speedlite
Při fotografování s bezdrátovými blesky lze také přidat vestavěný blesk
podle pokynů uvedených na stranách 143–144.
Níže uvedený postup popisuje základní nastavení. Při použití více
blesků Speedlite doplněných vestavěným bleskem můžete po změně
nastavení položky [Skup. záblesků] fotografovat s různými
uspořádáními bezdrátových blesků.
1
Základní nastavení:
Režim blesku :
E-TTL II měření :
Funkce bezdrát. :
Kanál
:
E-TTL II
Poměrové
[0+3]
(stejný jako pro
vedlejší jednotky)
položku [Skup. záblesků].
2 Vyberte
 Před pořízením fotografie vyberte
skupinu záblesků a nastavte poměr
intenzity záblesků, kompenzaci
expozice s bleskem a další nezbytná
nastavení.
A
[Všech. 1a2]
B
[1 (A:B) 2]
145
Použití bezdrátového bleskuN
Kreativní fotografování s bezdrátovým bleskem
Kompenzace expozice s bleskem
Po nastavení položky [Režim blesku] na hodnotu [E-TTL II] lze nastavit
kompenzaci expozice s bleskem. Nastavení kompenzace expozice
s bleskem (viz níže), která lze nastavit, se budou lišit v závislosti na
nastavení položek [Funkce bezdrát.] a [Skup. záblesků].
[Komp. exp.bles.]
 Kompenzace expozice s bleskem se
týká vestavěného blesku a všech
externích blesků Speedlite.
[Komp.expoz. 2]
 Kompenzace expozice s bleskem se
týká vestavěného blesku.
[Komp.expoz. 1]
 Kompenzace expozice s bleskem se
týká všech externích blesků
Speedlite.
[Komp. exp. A,B]
 Kompenzace expozice s bleskem se
týká skupin A a B.
Blokování expozice s bleskem
Pokud je položka [Režim blesku] nastavena na hodnotu [E-TTL II],
můžete stisknutím tlačítka <A> nastavit blokování expozice
s bleskem.
146
Použití bezdrátového bleskuN
Ruční nastavení výkonu blesku pro bezdrátový blesk
Pokud je položka [Režim blesku] nastavena na hodnotu
[Manuál.blesk], lze nastavit výkon blesku ručně. Nastavení výkonu
blesku ([Výkon blesku 1], [Výkon skup. A] atd.), která lze nastavit, se
budou lišit v závislosti na nastavení položky [Funkce bezdrát.] (viz níže).
[Funkce bezdrát.: 0]
 [Skup. záblesků: Všechny 1]:
Ručně nastavený výkon blesku bude
platný pro všechny externí blesky
Speedlite.
 [Skup. záblesků: 1 (A:B)]: Můžete
nastavit výkon blesku samostatně pro
skupiny vedlejších jednotek A a B.
[Funkce bezdrát.: 0+3]
 [Skup. záblesků: Všech. 1a2]:
Výkon blesku lze nastavit samostatně
pro externí blesky Speedlite a pro
vestavěný blesk.
 [Skup. záblesků: 1 (A:B) 2]:
Můžete nastavit výkon blesku
samostatně pro skupiny vedlejších
jednotek A a B. Můžete také nastavit
výkon blesku pro vestavěný blesk.
147
Externí blesky Speedlite
Blesky Speedlite řady EX určené pro fotoaparáty řady EOS
V zásadě pracují stejným způsobem jako vestavěný blesk, takže je
lze snadno používat.
Po připojení blesku Speedlite řady EX (prodává se samostatně)
k fotoaparátu zajišťuje téměř veškeré automatické řízení záblesků
fotoaparát. Jinými slovy, blesk se chová jako blesk s vysokým výkonem
připojený externě na místo vestavěného blesku.
Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite
řady EX. Tento fotoaparát patří do skupiny Type-A a umožňuje využívat
všechny funkce blesků Speedlite řady EX.
Blesky Speedlite s upevněním
do sáněk pro příslušenství
Makroblesky Lite
 Při použití blesku Speedlite řady EX, jenž není kompatibilní s nastaveními
funkcí blesku (str. 135), lze pro položku [Nastav. funkce ext. blesku]
nastavit pouze možnosti [Komp.expoz. 1] a [E-TTL II měření]. (Některé
blesky Speedlite řady EX umožňují nastavit i [Synchr. závěrky].)
 Pokud je režim měření blesku nastaven pomocí uživatelské funkce blesku
Speedlite na automatický zábleskový režim TTL, bude blesk aktivován pouze na
plný výkon.
Jiné blesky Canon Speedlite než řady EX
 Blesky Speedlite řad EZ/E/EG/ML/TL nastavené
do automatického zábleskového režimu TTL nebo A-TTL lze
provozovat pouze na plný výkon.
Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <a>
(ruční expozice) nebo <f> (automatická expozice s předvolbou
clony) a upravte nastavení clony.
 Při použití blesku Speedlite umožňujícího nastavení ručního
zábleskového režimu fotografujte v tomto režimu.
148
Externí blesky Speedlite
Použití blesků jiné značky než Canon
Rychlost synchronizace
Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami
jiných značek než Canon při rychlosti
1/250 s a nižších rychlostech. Při použití velkých studiových
zábleskových jednotek, které mají delší dobu záblesku než kompaktní
zábleskové jednotky, nastavte rychlost synchronizace v rozmezí 1/60 s
až 1/30 s. Před fotografováním proveďte zkoušku synchronizace
blesku.
Upozornění na zvláštnosti snímání s živým náhledem
Jestliže při snímání s živým náhledem používáte blesk jiné značky
než Canon, nastavte položku [z Tiché focení] na hodnotu [Zakázat]
(str. 159). V případě nastavení hodnoty [Režim 1] nebo [Režim 2] se
blesk nebude aktivovat.
 Pokud je fotoaparát použit se zábleskovou jednotkou nebo
příslušenstvím určenými pro fotoaparáty jiné značky, nemusí fotoaparát
fungovat správně a může dojít k jeho poruše.
 Fotoaparát není vybaven konektorem PC.
 Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové
zábleskové jednotky. Nemusely by fungovat.
149
150
7
Fotografování pomocí displeje LCD
(snímání s živým náhledem)
Můžete fotografovat, zatímco sledujete obraz na displeji
LCD fotoaparátu. Tento postup se nazývá „snímání
s živým náhledem“.
Snímání s živým náhledem je vhodné pro objekty v klidu,
které se nepohybují.
Pokud budete fotoaparát držet v rukou a fotografovat
při pohledu na displej LCD, může dojít v důsledku
rozhýbání fotoaparátu ke vzniku rozmazaných snímků.
Doporučujeme použít stativ.
Dálkové snímání s živým náhledem
Pomocí dodaného softwaru EOS Utility nainstalovaného v počítači
lze propojit fotoaparát s počítačem a fotografovat na dálku během
sledování obrazovky počítače. Podrobné informace naleznete
v návodu k použití softwaru (soubor ve formátu PDF) na disku
CD-ROM.
151
A Fotografování pomocí displeje LCD
1
Zobrazte obraz živého náhledu.
 Stiskněte tlačítko <A>.
 Na displeji LCD se zobrazí obraz.
 Zorné pole obrazu je přibližně 100 %.
na fotografovaný
2 Zaostřete
objekt.
 Po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny fotoaparát zaostří pomocí
aktuálního režimu automatického
zaostřování (str. 160–167).
snímek.
3 Vyfotografujte
 Stiskněte úplně tlačítko spouště.
 Snímek bude vyfotografován a zobrazí se
na displeji LCD.
 Po ukončení zobrazení snímku
se fotoaparát automaticky vrátí do režimu
snímání s živým náhledem.
 Stisknutím tlačítka <A> ukončete
snímání s živým náhledem.
Bílá < > a červená <E> ikona varování před vnitřní teplotou
 Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
snímání s živým náhledem nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se bílá
ikona < >. Jestliže budete po zobrazení této ikony pokračovat ve
snímání, může se zhoršit kvalita obrazu fotografií. Měli byste ukončit
snímání s živým náhledem a nechat fotoaparát před opětovným
fotografováním vychladnout.
 Pokud je zobrazena bílá ikona < > a vnitřní teplota fotoaparátu se dále zvýší,
začne blikat červená ikona <E>. Tato blikající ikona varuje, že snímání
s živým náhledem bude brzy automaticky ukončeno. Jestliže k tomu dojde,
budete moci pokračovat ve snímání až po snížení vnitřní teploty fotoaparátu.
Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát na chvíli v klidu.
 Dlouhotrvající snímání s živým náhledem za vysoké teploty způsobí, že se
ikony < > a <E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vypněte fotoaparát.
152
A Fotografování pomocí displeje LCD
Povolení snímání s živým náhledem
Nastavte položku nabídky [z
Sním.s živ.náhl.] na hodnotu [Povolit].
Životnost baterie při snímání s živým náhledem [přibližný počet snímků]
Teplota
Podmínky fotografování
Bez blesku
Použití blesku pro 50 % snímků
23 °C
350
320
0 °C
310
280
 Hodnoty uvedené výše platí pro plně nabitý bateriový zdroj LP-E6 a vychází ze
způsobu měření stanoveného asociací CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
 Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6 bude celková možná doba
snímání s živým náhledem následující: Přibližně 2 h 20 min při teplotě 23 °C.
 Při snímání s živým náhledem nemiřte objektivem na slunce. Sluneční
žár by mohl poškodit vnitřní součásti fotoaparátu.
 Upozornění týkající se používání snímání s živým náhledem najdete
na stranách 168–169.
 Zaostřit můžete také stisknutím tlačítka <p>.
 Při použití blesku uslyšíte dva zvuky závěrky, ale bude vyfotografován
pouze jeden snímek.
 Pokud je zobrazen obraz živého náhledu, můžete přehrávat snímky
stisknutím tlačítka <x>.
 Pokud nebude na fotoaparátu delší dobu použit žádný ovládací prvek,
napájení se automaticky vypne v souladu s nastavením funkce
[5 Aut.vyp.napáj.] (str. 50). Jestliže je položka [5 Aut.vyp.napáj.]
nastavena na hodnotu [Vyp], ukončí se funkce živého náhledu
automaticky po 30 minutách. (Fotoaparát zůstane zapnutý.)
 Pomocí AV kabelu (dodaného) nebo kabelu HDMI (prodává se samostatně)
můžete zobrazit obraz živého náhledu na televizoru (str. 209, 212).
153
A Fotografování pomocí displeje LCD
Zobrazení informací
 Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace
zobrazené na displeji.
Režim AF
• d : Živý režim
• c : Živý režim s detekcí tváře
• f: Rychlý režim
Režim řízení
Vyvážení bílé
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Kvalita záznamu snímků
Kompenzace
expozice s bleskem
Blokování automatické expozice
Připravenost blesku
Rychlost závěrky
Picture Style
Clona
Indikátor úrovně expozice/rozsah
automatického braketingu expozice (AEB)
AF bod (Rychlý režim)
Rámeček zvětšení
Histogram
Stav přenosu
karty Eye-Fi
Braketing expozice
s bleskem (FEB)
Automatický braketing
expozice (AEB)
Simulace
expozice
Kontrola stavu baterie
Priorita
zvýraznění tónu
Citlivost ISO
Počet možných snímků
 Histogram lze zobrazit, pokud je nastavena hodnota [Simulace
expozice: Povolit] (str. 158).
 Stisknutím tlačítka <B> můžete zobrazit elektronický horizont (str. 266).
Nezapomeňte, že po nastavení režimu AF [u Živý režim] nebo připojení
fotoaparátu k televizoru pomocí kabelu HDMI nelze elektronický horizont zobrazit.
 Jestliže se ikona <g> zobrazí bílou barvou, znamená to, že se jas
obrazu živého náhledu blíží jasu, jaký bude mít vyfotografovaný snímek.
 Jestliže bliká značka <g>, znamená to, že se obraz živého náhledu
nezobrazuje s odpovídajícím jasem z důvodu nedostatku či přebytku světla.
Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení expozice projeví.
 Při použití blesku nebo nastavení dlouhé expozice (čas B) se ikona
<g> a histogram zobrazí šedě (pro vaši informaci). Při
nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení se nemusí histogram
zobrazit správně.
154
A Fotografování pomocí displeje LCD
Simulace výsledného obrazu
Simulace výsledného obrazu odráží vliv stylu Picture Style, vyvážení
bílé atd., v obrazu živého náhledu, takže můžete spatřit, jak bude
vypadat pořízený snímek. Během snímání fotografií se v obrazu živého
náhledu automaticky projeví níže uvedená nastavení.
Simulace výsledného obrazu pro fotografie
 Picture Style
* Projeví se všechna nastavení, jako jsou ostrost, kontrast, saturace barev
a tón barev.










Vyvážení bílé
Korekce vyvážení bílé
Snímek podle volby prostředí
Snímek podle typu osvětlení nebo scény
Expozice (pokud je položka Simulace expozice nastavena na
hodnotu [Povolit])
Hloubka ostrosti (pokud je stisknuto tlačítko kontroly hloubky
ostrosti)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Korekce periferního osvětlení
Priorita zvýraznění tónu
Poměr stran (potvrzení oblasti snímku)
155
Nastavení funkcí snímání
Nastavení f/R/i
Při snímání s živým náhledem můžete stisknutím tlačítka <f>,
<R> nebo <i> zobrazit na displeji LCD odpovídající obrazovku
nastavení a stisknutím tlačítka <U> nastavit příslušnou funkci.
Q Rychloovladač
Pokud je na displeji LCD zobrazen obraz, zobrazíte stisknutím tlačítka <Q>
nastavitelné funkce. V režimech základní zóny můžete změnit režim AF
a nastavení uvedená na straně 67. V režimech kreativní zóny můžete
nastavit režim AF, režim řízení, vyvážení bílé, styl Picture Style, funkci Auto
Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), kvalitu záznamu snímků
a kompenzaci expozice s bleskem.
1
Stiskněte tlačítko <Q>.
 Nastavitelné funkce budou
zvýrazněny modrou barvou.
 Po výběru režimu <f> se zobrazí
také AF body.
funkci a nastavte ji.
2 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
funkci.
 Nastavení vybrané funkce se zobrazí
ve spodní části obrazovky.
 Otáčením voliče <5> nebo <6>
změňte nastavení. Po stisknutí tlačítka
<0> se zobrazí obrazovka pro
nastavení příslušné funkce (s výjimkou
AF bodu).
 Režim měření bude při snímání s živým náhledem pevně nastaven na
poměrové měření.
 V režimech kreativní zóny můžete stisknutím tlačítka kontroly hloubky
ostrosti zkontrolovat hloubku ostrosti.
 Při kontinuálním snímání bude expozice nastavená pro první snímek
použita i pro následující snímky.
 Při snímání s živým náhledem můžete také použít dálkový ovladač
(prodává se samostatně, str. 126).
156
z Nastavení funkcí nabídky
Zde jsou vysvětlena nastavení funkcí
specifická pro snímání s živým náhledem.
Níže jsou popsány možnosti nabídky,
které se nacházejí na kartě [z].
Funkce, které je možné nastavit na
této obrazovce nabídky, jsou platné
pouze při snímání s živým náhledem.
Tyto funkce nejsou účinné při
fotografování pomocí hledáčku.
 Snímání s živým náhledem
Pro snímání s živým náhledem nastavte možnost [Povolit] nebo
[Zakázat].
 Režim AF
Můžete vybrat možnost [Živý režim] (str. 160), [u Živý režim]
(str. 161) nebo [Rychlý režim] (str. 165).
 Zobrazit rastr
Prostřednictvím možnosti [Rastr 1l] nebo [Rastr 2m] můžete
zobrazit čáry rastru.
 Poměr stranN
Poměr stran snímku lze nastavit na [3:2], [4:3], [16:9] nebo [1:1].
Následující poměry stran budou označeny čárami v obrazu živého
náhledu: [4:3] [16:9] [1:1].
Snímky typu JPEG budou uloženy s nastaveným poměrem stran.
Snímky typu RAW budou vždy uloženy s poměrem stran [3:2].
Vzhledem k tomu, že je ke snímku typu RAW připojena informace
o poměru stran, bude při zpracování snímku typu RAW pomocí
dodaného softwaru vytvořen snímek s odpovídajícím poměrem
stran. V případě poměrů stran [4:3], [16:9] a [1:1] se při přehrávání
snímku zobrazí čáry odpovídající danému poměru stran, které však
ve skutečnosti nebudou do snímku zakresleny.
157
z Nastavení funkcí nabídky
Kvalita
Poměr stran a počet pixelů
3:2
4:3
16:9
1:1
3
1
5 184 x 3 456
4 608 x 3 456
5 184 x 2 912*
3 456 x 3 456
(18,0 megapixelu) (16,0 megapixelu) (15,1 megapixelu) (11,9 megapixelu)
4
3 456 x 2 304
(8,0 megapixelu)
3 072 x 2 304
(7,0 megapixelu)
3 456 x 1 944
(6,7 megapixelu)
2 304 x 2 304
(5,3 megapixelu)
41
3 888 x 2 592
(10,1 megapixelu)
3 456 x 2 592
(9,0 megapixelu)
3 888 x 2 188*
(8,5 megapixelu)
2 592 x 2 592
(6,7 megapixelu)
a
61
2 592 x 1 728
(4,5 megapixelu)
2 304 x 1 728
(4,0 megapixelu)
2 592 x 1 456*
(3,8 megapixelu)
1 728 x 1 728
(3,0 megapixelu)
b
1 920 x 1 280
(2,5 megapixelu)
1 696 x 1 280*
(2,2 megapixelu)
1 920 x 1 080
(2,1 megapixelu)
1 280 x 1 280
(1,6 megapixelu)
c
720 x 480
(350 000 pixelů)
640 x 480
(310 000 pixelů)
720 x 400*
(290 000 pixelů)
480 x 480
(230 000 pixelů)
 Pro kvalitu záznamu snímků označenou hvězdičkou neodpovídá počet
pixelů přesně nastavenému poměru stran.
 Oblast zobrazená pro poměry stran označené hvězdičkou je nepatrně
větší než zaznamenaná oblast. Vyfotografované snímky zkontrolujte na
displeji LCD při snímání.
 Pokud tisknete snímky pořízené fotoaparátem EOS 60D s poměrem
stran 1:1 použitím přímého tisku z odlišného fotoaparátu, nemusí se
vytisknout správně.
 Simulace expoziceN
Simulace expozice zobrazuje a simuluje, jak bude vypadat jas
skutečného snímku (expozice). Níže jsou vysvětlena nastavení
[Povolit] a [Zakázat]:
• Povolit (g)
Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, změní
se jas obrazu odpovídajícím způsobem.
• Zakázat (E)
Snímek se zobrazí se standardním jasem, který usnadňuje
sledování obrazu živého náhledu.
158
z Nastavení funkcí nabídky
 Tiché foceníN
• Režim 1
Zvuky vydávané při fotografování jsou tišší než při normálním
fotografování. V tomto režimu je také možné kontinuální snímání.
Rychlé kontinuální snímání bude probíhat rychlostí přibližně
5 snímků/s.
• Režim 2
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze
jeden snímek. Dokud budete držet tlačítko spouště úplně
stisknuté, bude funkce fotoaparátu pozastavena. Jakmile vrátíte
tlačítko spouště do polohy stisknutí do poloviny, obnoví se funkce
fotoaparátu. Tímto způsobem je minimalizována hlasitost snímání.
I když bude nastaveno kontinuální snímání, pořídí se v tomto
režimu pouze jeden snímek.
• Zakázat
Pokud použijete objektiv TS-E, který lze posouvat nebo naklánět,
nebo pokud použijete mezikroužky, nezapomeňte tuto položku
nastavit na hodnotu [Zakázat]. Nastavení na hodnotu [Režim 1]
nebo [Režim 2] způsobí nesprávnou nebo nekonzistentní expozici.
Po úplném stisknutí tlačítka spouště uslyšíte zvuk závěrky jako při
vyfotografování dvou snímků. Bude však vyfotografován pouze
jeden snímek.
 Používáte-li blesk, bude operace [Zakázat] platná pouze v případě, že
jste ji nastavili na hodnotu [Režim 1] nebo [Režim 2].
 Používáte-li zábleskovou jednotku jiné značky než Canon, nastavte
možnost na hodnotu [Zakázat]. (Při nastavení hodnoty [Režim 1] nebo
[Režim 2] nebude blesk aktivován.)
 Časovač měřeníN
Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice
(dobu blokování automatické expozice).
Vyberete-li možnost [y Data pro odstranění prachu], [6 Čištění
snímače], [7 Vymazat všechna nast.fotoap.] nebo [7 Ver. firmwaru],
snímání s živým náhledem bude ukončeno.
159
Použití automatického zaostřování
Výběr režimu AF
K dispozici jsou následující režimy AF: [Živý režim], [u Živý režim]
(detekce tváře, str. 161) a [Rychlý režim] (str. 165).
Chcete-li dosáhnout přesného zaostření, přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do polohy <MF>, zvětšete obraz a zaostřete
ručně (str. 167).
Vyberte režim AF.
 Na kartě [z] vyberte položku
[Režim AF].
 Je-li zobrazen obraz živého náhledu,
můžete stisknout tlačítko <f>
a vybrat režim AF na zobrazené
obrazovce nastavení.
Živý režim: d
Zaostřování se provádí pomocí obrazového snímače. Ačkoliv je
automatické zaostřování při zobrazení obrazu živého náhledu možné,
bude trvat déle než v Rychlém režimu. Také dosažení zaostření
může být obtížnější než v Rychlém režimu.
1
Zobrazte obraz živého náhledu.
 Stiskněte tlačítko <A>.
 Na displeji LCD se zobrazí obraz.
 Zobrazí se AF bod < >.
AF bod.
2 Přesuňte
 Použitím multiovladače <9> můžete
AF bod
160
přesunout AF bod na požadované
místo zaostření (nelze jej umístit na
okraje záběru).
 Chcete-li přesunout AF bod zpět do
středu, stiskněte tlačítko <L>.
Použití automatického zaostřování
na fotografovaný
3 Zaostřete
objekt.
 Zaměřte AF bod na fotografovaný
objekt a stiskněte tlačítko spouště
do poloviny.
 Po správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
 Jestliže zaostřit nelze, změní se
barva AF bodu na oranžovou.
snímek.
4 Vyfotografujte
 Zkontrolujte zaostření a expozici
a úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (str. 152).
u Živý režim (detekce tváře): c
V tomto režimu jsou detekovány a zaostřeny lidské tváře stejnou
metodou automatického zaostřování jako v Živém režimu. Požádejte
fotografovanou osobu, aby se otočila tváří k fotoaparátu.
1
Zobrazte obraz živého náhledu.
 Stiskněte tlačítko <A>.
 Na displeji LCD se zobrazí obraz.
 Pokud je tvář detekována, zobrazí se
kolem ní rámeček <p>, aby ji bylo
možné zaostřit.
 Při detekování více tváří se zobrazí
rámeček <q>. Použitím
multiovladače <9> přesuňte
rámeček <q> na cílovou tvář.
161
Použití automatického zaostřování
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a fotoaparát zaostří na tvář, která se
nachází v rámečku <p>.
 Po správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
 Jestliže zaostřit nelze, změní se
barva AF bodu na oranžovou.
 Pokud nelze detekovat tvář, zobrazí
se AF bod < > a fotoaparát
automaticky zaostří na střed záběru.
snímek.
3 Vyfotografujte
 Zkontrolujte zaostření a expozici
a úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (str. 152).
 Pokud je fotoaparát výrazně rozostřen, nebude detekce tváře možná. Jestliže
objektiv umožňuje ruční zaostřování i v případě, že je přepínač režimů zaostřování
na objektivu nastaven do polohy <AF>, zaostřete zhruba otočením zaostřovacího
kroužku objektivu. Proběhne detekce tváře a zobrazí se rámeček <p>.
 Jako tvář může být rozpoznán jiný objekt než lidský obličej.
 Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo velký,
příliš světlý či tmavý, otočený vodorovně nebo nakloněný, případně pokud je
částečně skryt.
 Rámeček zaostření <p> může pokrývat pouze část obličeje.
 Po stisknutí tlačítka <L> se režim AF přepne na Živý režim (str. 160). AF bod
můžete přesunout stisknutím multiovladače <9>. Opětovným stisknutím
tlačítka <L> přejdete zpět do u Živého režimu (detekce tváře).
 Vzhledem k tomu, že automatické zaostření není možné u tváře detekované
v blízkosti okraje záběru, zobrazí se rámeček <p> šedě. Jestliže pak stisknete
tlačítko spouště do poloviny, použije se k zaostření středový AF bod < >.
162
Použití automatického zaostřování
Poznámky k Živému režimu a u Živému režimu (detekce tváře)
Automatické zaostřování
 Zaostření bude trvat o něco déle.
 Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné
zaostření, i když fotoaparát již zaostřil.
 Jas obrazu se může během automatického zaostřování i po něm
změnit.
 Pokud během zobrazení obrazu živého náhledu dojde ke změně
zdroje světla, může obrazovka začít blikat a může být obtížné
zaostřit. Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým náhledem
a nejprve proveďte automatické zaostření pod současným zdrojem
světla.
 Pokud stisknete tlačítko <u> v Živém režimu, dojde ke zvětšení
snímku v místě AF bodu. Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném
zobrazení, přejděte zpět do normálního zobrazení a proveďte
automatické zaostření. Nezapomeňte, že rychlost automatického
zaostření se může v normálním a ve zvětšeném zobrazení lišit.
 Jestliže použijete automatické zaostřování v normálním zobrazení
Živého režimu, a pak obraz zvětšíte, může dojít k rozostření.
 V u Živém režimu se obraz po stisknutí tlačítka <u> nezvětší.
 Jestliže v Živém režimu nebo v u Živém režimu (detekce tváře)
fotografujete objekt u okraje záběru a tento objekt je jemně rozostřen,
zaměřte na něj středový AF bod, aby se zaostřil, a poté pořiďte snímek.
 Nebude emitováno pomocné světlo AF.
163
Použití automatického zaostřování
Podmínky fotografování, které mohou ztížit zaostření:
 Objekty s nízkým kontrastem, jako například modrá obloha
a jednobarevné ploché povrchy.
 Objekty fotografované při nedostatku světla.
 Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
 Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
 Noční snímky nebo světelné body.
 Fotografování při zářivkovém osvětlení nebo v případě blikání obrazu.
 Mimořádně malé objekty.
 Objekty na okraji záběru.
 Objekty silně odrážející světlo.
 AF bod pokrývá blízké i vzdálené objekty (například zvíře v kleci).
 Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nemohou být
statické z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
 Objekt, který se k fotoaparátu přibližuje nebo od něj vzdaluje.
 Automatické zaostřování v situaci, kdy je objekt mimo dosah
zaostření.
 Je použit efekt rozostření pomocí rozostřeného objektivu.
 Je použit filtr zvláštního efektu.
Pokud používáte AF s jakýmkoli z následujících objektivů, doporučuje se
použít [Rychlý režim]. Pokud pro AF použijete [Živý režim] nebo [u Živý
režim], může zaostření trvat déle nebo fotoaparát nemusí dosáhnout
správného zaostření.
EF 28 mm f/2,8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/1,4 USM, EF 50 mm f/1,8 II,
EF 50 mm f/2,5 Compact Macro, EF 135 mm f/2,8 (s funkcí pro změkčení
kresby), EF 75–300 mm f/4–5,6 III, EF 75–300 mm f/4–5,6 III USM
Informace o objektivech, které již nejsou ve výrobě, naleznete na místní
webové stránce společnosti Canon.
164
Použití automatického zaostřování
Rychlý režim: f
Vyhrazený snímač AF slouží k zaostřování v režimu jednosnímkového
automatického zaostřování One-Shot AF (str. 76) stejným způsobem
jako při fotografování pomocí hledáčku.
Přestože je možné zaostřit cílovou oblast rychle, dojde během
automatického zaostřování k dočasnému přerušení zobrazení
obrazu živého náhledu.
AF bod
1
Zobrazte obraz živého náhledu.
 Stiskněte tlačítko <A>.
 Na displeji LCD se zobrazí obraz.
 Malá políčka na obrazovce
představují AF body a větší políčko je
rámeček zvětšení.
Rámeček zvětšení
požadovaný AF bod. N
2 Vyberte
 Pokud stisknete tlačítko <Q>,
zobrazí se obrazovka rychloovladače.
 Nastavitelné funkce budou
zvýrazněny modrou barvou.
 Stisknutím tlačítka <V> umožněte
výběr AF bodu.
 Otáčením voliče <5> nebo <6>
vyberte AF bod.
165
Použití automatického zaostřování
na fotografovaný
3 Zaostřete
objekt.
 Zaměřte AF bod na fotografovaný
objekt a stiskněte tlačítko spouště
do poloviny.
 Obraz živého náhledu se vypne,
zrcadlo se vrátí zpět do dolní polohy
a dojde k aktivaci automatického
zaostřování.
 Po zaostření zazní zvukový signál
a znovu se zobrazí obraz živého
náhledu.
 AF bod použitý k zaostření se rozsvítí
zeleně.
snímek.
4 Vyfotografujte
 Zkontrolujte zaostření a expozici
a úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (str. 152).
V průběhu automatického zaostřování nelze vyfotografovat snímek. Snímek
pořiďte, zatímco je zobrazen obraz živého náhledu.
166
Ruční zaostřování
Můžete zvětšit obraz a přesně zaostřit ručně.
1
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu
do polohy <MF>.
 Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
rámeček zvětšení.
2 Přesuňte
 Pomocí multiovladače <9> přesuňte
Rámeček zvětšení
rámeček zvětšení na místo, kam
chcete zaostřit.
 Chcete-li přesunout rámeček
zvětšení zpět do středu, stiskněte
tlačítko <L>.
snímek.
3 Zvětšete
 Stiskněte tlačítko <u>.
 Dojde ke zvětšení oblasti uvnitř
rámečku zvětšení.
 Po každém stisknutí tlačítka <u>
se změní zobrazení následujícím
způsobem:
5x
10x
Normální zobrazení
zaostřete.
4 Ručně
 Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
Blokování automatické expozice
Umístění oblasti zvětšení
Zvětšení
otáčením zaostřovacího kroužku
objektivu.
 Po správném zaostření se stisknutím
tlačítka <u> vraťte do normálního
záběru.
snímek.
5 Vyfotografujte
 Zkontrolujte zaostření a expozici
a stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (str. 152).
167
Poznámky k obrazu živého náhledu
 Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí obraz živého
náhledu odrážet skutečný jas pořízeného snímku.
 Pokud se změní světelný zdroj v záběru, může obraz zobrazený
na displeji blikat. Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým
náhledem a poté pokračujte ve snímání se skutečně požadovaným
světelným zdrojem.
 Zaměříte-li fotoaparát jiným směrem, může dojít ke chvilkovému
zobrazení nesprávného jasu záběru živého náhledu. Před pořízením
snímku počkejte, dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
 Pokud se v obrazu nachází velmi silný světelný zdroj, například slunce,
může se oblast vysokého jasu na displeji LCD jevit černá. Na skutečném
vyfotografovaném snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
 Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [6 Jas LCD] na
jasné nastavení, může se v obrazu živého náhledu objevit šum
chrominance. V pořízeném snímku však nebude šum chrominance
zaznamenán.
 Po zvětšení může být ostrost obrazu výraznější než ve skutečnosti.
168
Poznámky k výsledkům fotografování
 Při dlouhodobém kontinuálním snímání s funkcí živého náhledu může
dojít ke zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu, v důsledku čehož se může
snížit kvalita snímků. Pokud nepořizujete snímky, ukončete snímání
s živým náhledem.
 Před fotografováním s dlouhou expozicí ukončete dočasně snímání
s živým náhledem a počkejte několik minut. Tímto způsobem zabráníte
snížení kvality snímku.
 Snímání s živým náhledem při vysokých teplotách a vysoké citlivosti ISO
může mít za následek šum či nerovnoměrnost barev.
 Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být na snímcích patrný
šum (ve formě pruhů, světelných bodů atd.).
 Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí
expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se
vraťte do normálního zobrazení. Během zvětšeného zobrazení se
rychlost závěrky a clona zobrazují červeně. I když vyfotografujete
snímek při zvětšeném zobrazení, bude pořízen v normálním zobrazení.
 Pokud není položka nabídky [2 Auto Lighting Optimizer/
2 Automatická optimalizace jasu] (str. 101) nastavena na hodnotu
[Zakázat], může být snímek jasný, přestože byla nastavena snížená
kompenzace expozice nebo kompenzace expozice s bleskem.
Poznámky k uživatelským funkcím
 Při snímání s živým náhledem se neuplatní určitá nastavení
uživatelských funkcí (str. 251).
Poznámky k objektivům a blesku
 Funkci přednastavení zaostření u silných teleobjektivů nelze použít.
 Blokování expozice s bleskem není možné při použití vestavěného
blesku ani externího blesku Speedlite. Nelze také použít modelovací
záblesk externího blesku Speedlite.
169
170
8
Snímání filmů
Chcete-li snímat filmy, přesuňte
volič režimů do polohy <k>.
Pro záznam filmů se používá
formát MOV.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při snímání filmů použijte velkokapacitní kartu SD rychlostní
třídy SD Speed Class 6 „
“ nebo vyšší.
Pokud použijete ke snímání filmu kartu s nízkou rychlostí zápisu,
film se nemusí zaznamenat správně. A pokud budete přehrávat
film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, film se nemusí
správně přehrát.
Informace o rychlosti čtení a zápisu karty naleznete na webu
příslušného výrobce.
Full HD 1080
Označení Full HD 1080 znamená kompatibilitu
se standardem High-Definition vyznačujícím se
1 080 vertikálními pixely (obrazovými řádky).
171
k Snímání filmů
Pro přehrávání filmů je doporučeno připojit fotoaparát k televizoru
(str. 209, 212).
Snímání v režimu automatické expozice
1
Přesuňte volič režimů do polohy
<k>.
 Zrcadlo vydá zvuk a poté se na
displeji LCD zobrazí obraz.
na fotografovaný
2 Zaostřete
objekt.
 Před snímáním filmu zaostřete
pomocí automatického nebo ručního
zaostřování (str. 160–167).
 Po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny fotoaparát zaostří pomocí
aktuálního režimu automatického
zaostřování.
film.
3 Zaznamenejte
 Stisknutím tlačítka <A> spusťte
Záznam filmu
Mikrofon
172
snímání filmu. Snímání filmu
zastavíte opětovným stisknutím
tlačítka <A>.
 V průběhu snímání filmu se bude
v pravém horním rohu obrazovky
zobrazovat značka „o“.
k Snímání filmů
 Při snímání filmu nezaměřujte objektiv na slunce. Sluneční žár by mohl
poškodit vnitřní součásti fotoaparátu.
 Upozornění týkající se snímání filmů naleznete na stranách 187
a 188.
 V případě potřeby si přečtěte také upozornění týkající se snímání
s živým náhledem na stranách 168 a 169.
Bílá < > a červená <E> ikona varování před vnitřní teplotou
 Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
snímání filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se bílá ikona < >.
I když budete snímat film, zatímco bude zobrazena tato ikona, kvalita
obrazu filmu nebude ovlivněna. Pokud však přepnete na snímání
fotografií, může se zhoršit kvalita obrazu fotografií. Měli byste ukončit
snímání fotografií a nechat fotoaparát vychladnout.
 Pokud je zobrazena bílá ikona < > a vnitřní teplota fotoaparátu se dále
zvýší, začne blikat červená ikona <E>. Tato blikající ikona varuje, že
snímání filmu bude brzy automaticky ukončeno. Jestliže k tomu dojde,
budete moci pokračovat ve snímání až po snížení vnitřní teploty
fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát na chvíli v klidu.
 Dlouhotrvající snímání filmu za vysoké teploty způsobí, že se ikony < >
a <E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vypněte fotoaparát.
 Zaostřit můžete také stisknutím tlačítka <p>.
 Stisknutím tlačítka <A> je možné blokovat automatickou expozici
(str. 122). Blokování automatické expozice během snímání filmu zrušíte
stisknutím tlačítka <S>.
 Citlivost ISO, rychlost závěrky a clona se nastaví automaticky.
 Otáčením voliče <5> můžete nastavit kompenzaci expozice.
 Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se v levé dolní části obrazovky
zobrazí rychlost závěrky a clona (str. 176). Jedná se o nastavení
expozice pro pořizování fotografií.
173
k Snímání filmů
Snímání v režimu ruční expozice
Můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO pro
snímání filmů. Použití ruční expozice pro snímání filmů je určeno pro
pokročilé uživatele.
1
Přesuňte volič režimů do polohy
<k>.
 Zrcadlo vydá zvuk a poté se na
displeji LCD zobrazí obraz.
položku [Expozice filmu].
2 Vyberte
 Stiskněte tlačítko <M>, na kartě
[n] vyberte položku [Expozice
filmu] a stiskněte tlačítko <0>.
možnost [Ruční].
3 Vyberte
 Vyberte možnost [Ruční] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Zavřete nabídku.
<6> <5>
174
rychlost závěrky
4 Nastavte
a clonu.
 Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Nastavitelné
rychlosti závěrky závisí na snímkové
frekvenci <9>.
• 8/7
: 1/4 000 s až 1/60 s
• 6 / 5 / 4 : 1/4 000 s až 1/30 s
 Chcete-li nastavit clonu, otáčejte
voličem <5>. Pokud ji nelze
nastavit, stiskněte tlačítko <R>
(8) a poté otáčejte voličem <5>.
k Snímání filmů
citlivost ISO.
5 Nastavte
 Stiskněte tlačítko <i>.
 Na displeji LCD se zobrazí obrazovka
nastavení citlivosti ISO.
 Stisknutím tlačítka <U> nastavte
citlivost ISO.
• Automatické nastavení
citlivosti ISO: ISO 100 až 6 400
• Ruční nastavení
citlivosti ISO: ISO 100 až 6 400
a snímejte film.
6 Zaostřete
 Postup je stejný jako v krocích 2 a
3 části „Snímání v režimu
automatické expozice“ (str. 172).
 Nelze nastavit blokování automatické expozice a kompenzaci expozice.
 Nedoporučujeme měnit rychlost závěrky nebo clonu během snímání
filmu, protože se zaznamenají změny v expozici.
 Při použití objektivu, jehož světelnost se mění s nastavením zoomu,
byste neměli v průběhu snímání filmu měnit nastavení zoomu. Změna
nastavení zoomu v průběhu snímání filmu může způsobit zaznamenání
změn v expozici.
 Snímáte-li film při zářivkovém osvětlení, může obraz filmu blikat.
 S automatickým nastavením citlivosti ISO bude obvykle dosažena
standardní expozice filmu, i když se změní úroveň osvětlení.
 Při snímání filmu pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost
závěrky 1/30 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude pohyb
objektu vypadat méně plynule.
 Při přehrávání filmu s automatickou expozicí se zobrazením informací o
snímku (str. 192) se nezobrazí rychlost závěrky a clona. Informace
o snímku (data Exif) budou obsahovat nastavení použitá při zahájení
snímání filmu.
175
k Snímání filmů
Zobrazení informací
 Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
Režim AF
• d : Živý režim
• c : Živý režim
s detekcí tváře
• f: Rychlý režim
Picture Style
AF bod (Rychlý režim)
Rámeček zvětšení
Režim řízení
Záznam
filmu
Vyvážení bílé
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Kvalita záznamu
snímků
Velikost záznamu
filmu
Blokování automatické
expozice
Snímková frekvence
Rychlost závěrky
Clona
Zbývající doba snímání filmu/
Uplynulá doba
Stav
přenosu
karty Eye-Fi
Kontrola
stavu baterie
Expozice filmu
L: Automatická expozice
K: Ruční expozice
Priorita zvýraznění tónu
Úroveň záznamu: Ruční
Citlivost ISO
Počet možných snímků
Hodnota kompenzace expozice
 Stisknutím tlačítka <B> můžete zobrazit elektronický horizont
(str. 266). Při zahájení snímání filmu se elektronický horizont vypne.
Chcete-li elektronický horizont znovu zobrazit, ukončete snímání filmu
a stiskněte tlačítko <B>. Povšimněte si, že po nastavení režimu AF
[u Živý režim] nebo připojení fotoaparátu k televizoru pomocí kabelu
HDMI (str. 209) nelze elektronický horizont zobrazit.
 Jestliže není ve fotoaparátu vložena karta, bude zbývající doba snímání
filmu zobrazena červeně.
 Jakmile se zahájí snímání filmu, změní se zbývající doba pro snímání
filmu na uplynulou dobu.
176
k Snímání filmů
 Jeden souvislý film bude zaznamenán jako jeden soubor.
 Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamenává monofonní zvuk
(str. 172).
 Stereofonní záznam zvuku lze zajistit připojením volně prodejného
externího mikrofonu vybaveného stereofonním minikonektorem (průměr
3,5 mm) do vstupního konektoru pro externí mikrofon na fotoaparátu
(str. 16).
 Nastavení týkající se filmů se nacházejí na kartách nabídky [n],
[o] a [Z] (str. 182).
 Pokud je zvolen režim řízení <Q> nebo <k>, můžete ke spuštění
a ukončení snímání filmů použít dálkový ovladač RC-6 (prodává se samostatně,
str. 126). Nastavte přepínač časování snímání do polohy <2> (2sekundová
prodleva) a stiskněte tlačítko pro přenos. Pokud je přepínač nastaven do polohy
<o> (okamžité fotografování), aktivuje se snímání fotografií.
 Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6 budou celkové doby
snímání filmu následující: při teplotě 23 °C: přibližně 2 h, při teplotě 0 °C:
přibližně 1 h 40 min.
Simulace výsledného obrazu
Simulace výsledného obrazu odráží vliv stylu Picture Style, vyvážení
bílé atd., v obrazu živého náhledu, takže můžete spatřit, jak bude
vypadat pořízený snímek. Během snímání filmu se v obrazu živého
náhledu automaticky projeví níže uvedená nastavení.
Simulace výsledného obrazu pro filmy
 Picture Style
* Projeví se všechna nastavení, jako jsou ostrost, kontrast, saturace barev
a tón barev.






Vyvážení bílé
Expozice
Hloubka ostrosti
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Korekce periferního osvětlení
Priorita zvýraznění tónu
177
k Snímání filmů
Snímání fotografií
Během snímání filmu můžete také pořídit
fotografii, pokud úplně stisknete tlačítko
spouště.
Snímání fotografií v režimu <k>
 Pokud je nastavena velikost záznamu filmu [1920x1080] nebo
[1280x720], bude poměr stran 16:9. Pokud je nastavena velikost
záznamu filmu [640x480], bude poměr stran 4:3.
 Jestliže v průběhu snímání filmu pořídíte fotografii, zaznamená se
do filmu nehybný okamžik trvající přibližně 1 s.
 Pořízená fotografie bude uložena na kartu a po zobrazení obrazu živého
náhledu bude automaticky pokračovat snímání filmu.
 Film a fotografie budou na kartu zaznamenány jako samostatné
soubory.
 V následující tabulce jsou uvedeny funkce specifické pro snímání
fotografií. Ostatní funkce jsou stejné jako pro snímání filmů.
Funkce
Nastavení
Kvalita záznamu snímků Podle nastavení v nabídce [1 Kvalita].
Rychlost závěrky a clona se nastavují automaticky
Nastavení expozice
(nebo ručně pro ruční expozice).
Zobrazí se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
Automatický braketing
Zrušeno
expozice (AEB)
Režim řízení
Lze nastavit všechny režimy*
Blesk
Vypnutý blesk
* Samospoušť lze použít před zahájením snímání filmu. Pokud ji použijete v průběhu
snímání filmu, způsobí přepnutí do režimu snímání jednotlivých snímků.
V průběhu snímání filmu lze použít kontinuální snímání fotografií, ale
vyfotografované snímky nebudou zobrazeny na obrazovce. V závislosti na
kvalitě záznamu snímků pro fotografie, počtu snímků při kontinuálním
snímání, výkonnosti karty atd. se může snímání filmu automaticky zastavit.
178
Nastavení funkcí snímání
Nastavení f/R/i
Stisknutím tlačítka <f> nebo <R> můžete na displeji LCD zobrazit
odpovídající obrazovku nastavení a stisknutím tlačítka <U> můžete
nastavit příslušnou funkci.
Při ruční expozici (str. 174) stiskněte tlačítko <i> a stisknutím tlačítka
<U> nastavte citlivost ISO.
Q Rychloovladač
Pokud je na displeji LCD zobrazen obraz, stisknutí tlačítka <Q> vám
umožní nastavit následující položky: režim AF, režim řízení (pro
fotografie), vyvážení bílé, styl Picture Style, funkci Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu), kvalitu záznamu
snímků (pro fotografie) a velikost záznamu filmu. (Funkce uvedené
tučným písmem jsou platné ve všech režimech snímání.)
1
Stiskněte tlačítko <Q>.
 Nastavitelné funkce budou
zvýrazněny modrou barvou.
 Po výběru režimu <f> se zobrazí
také AF body.
funkci a nastavte ji.
2 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
funkci.
 Nastavení vybrané funkce se zobrazí
ve spodní části obrazovky.
 Otáčením voliče <5> nebo <6>
změňte nastavení. Nastavení můžete
změnit také stisknutím tlačítka
<U> (s výjimkou AF bodu).
179
3 Nastavení velikosti záznamu filmu
Položka [Velik.film.zázn.] na kartě
[o] umožňuje vybrat velikost snímků
pro film [****x****] a snímkovou frekvenci
[9] (počet snímků zaznamenaných za
sekundu). Symbol 9 (snímková
frekvence) se přepíná automaticky
v závislosti na nastavení položky
[6 Videosystém].
 Velikost snímků
[1920x1080]
: Kvalita záznamu Full HD (Full High-Definition/
Plné vysoké rozlišení).
[1280x720]
: Kvalita záznamu HD (High-Definition/Vysoké
rozlišení).
[640x480]
: Kvalita záznamu SD (Standardní rozlišení).
Poměr stran bude 4:3.
[Oříznout 640x480]: Kvalita záznamu SD (Standardní rozlišení).
Poměr stran bude 4:3. Poskytne efekt
teleobjektivu se zvětšením přibližně 7x. Tento
režim snímání se označuje jako Oříznutí filmu.
 Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
[8] [6] : Pro oblasti, kde se používá televizní formát NTSC
(Severní Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko atd.).
[7] [5] : Pro oblasti, kde se používá televizní formát PAL
(Evropa, Rusko, Čína, Austrálie atd.).
[4]
: Nejčastěji pro filmy.
Poznámky pro oříznutí filmu
 Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu drženého v rukou, použijte stativ.
 Při snímání s funkcí Oříznutí filmu nelze zvětšit obraz pro účely zaostření.
 I když byl jako režim AF nastaven [Rychlý režim], přepne se při snímání
filmu automaticky na [Živý režim]. V režimu [Živý režim] se AF bod
zobrazí větší než pro ostatní velikosti záznamu.
 Šum a světelné body mohou být postřehnutelnější než pro ostatní
velikosti záznamu.
 Pokud AF bod pokrývá blízký i vzdálený objekt, zaostření může být obtížné.
 Nelze pořizovat fotografie.
180
3 Nastavení velikosti záznamu filmu
Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
Pokud velikost souboru jednoho filmového klipu dosáhne 4 GB, dojde
z důvodu omezení systému souborů k automatickému zastavení
snímání filmu. Při velikostech [1920x1080] a [1280x720] bude
maximální doba záznamu jednoho filmového klipu přibližně 12 min.
Při velikostech [640x480] a [Oříznout 640x480] bude maximální doba
záznamu jednoho filmového klipu přibližně 24 min. Chcete-li znovu
snímat film, stiskněte tlačítko <A>. (Spustí se záznam filmu do
nového souboru.)
Velikost záznamu
filmu
Celková doba záznamu
(přibližně)
Velikost
souboru
Karta 8 GB
Karta 16 GB
22 min
44 min
330 MB/min
22 min
44 min
330 MB/min
46 min
1 h 32 min
165 MB/min
6
[1920x1080]
5
4
[1280x720]
[640x480]
[Oříznout
640x480]
8
7
8
7
 Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se snímání filmu
zastaví před dosažením výše uvedené maximální doby záznamu
(str. 173).
 Maximální doba záznamu jednoho filmového klipu je 29 min 59 s.
V závislosti na objektu a zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu se může
snímání filmu zastavit dříve než po 29 min 59 s.
Pomocí dodaného softwaru ZoomBrowser EX/ImageBrowser můžete
z filmu získat fotografii. Fotografie bude mít následující kvalitu: Přibližně
2 megapixely při velikosti [1920x1080], přibližně 1 megapixel při velikosti
[1280x720] a přibližně 300 000 pixelů při velikosti [640x480].
181
3 Nastavení funkcí nabídky
Níže jsou vysvětleny možnosti nabídky,
které se nacházejí na kartách [n],
[o], a [Z]. Uvědomte si, že
nastavení na kartách nabídky [n],
[o] a [Z] se uplatní pouze při
nastavení voliče režimů do polohy
<k>. Pokud je voličem režimů
nastaven jakýkoli jiný režim snímání, tato
nastavení nebudou účinná.
Nabídka [n]
 Expozice filmu
Normálně je pro tuto možnost nastavena hodnota [Auto].
Nastavení položky [Expozice filmu] na hodnotu [Ruční] umožňuje
ručně nastavovat citlivost ISO, rychlost závěrky a clonu pro snímání
filmů (str. 174).
 Režim AF
Režimy AF budou stejné, jako je uvedeno na stránkách 160–166.
Můžete vybrat možnost [Živý režim], [u Živý režim] nebo [Rychlý
režim]. Povšimněte si, že není možné průběžné zaostřování
pohybujícího se objektu.
 AF tlač. spouště v režimu k (záznam filmu)
Po nastavení možnosti [Povolit] je při snímání filmů možné použít
automatické zaostřování. Průběžné automatické zaostřování však
možné není. Jestliže při snímání filmu použijete automatické
zaostřování, může dojít ke krátkodobému výraznému rozostření či
změně expozice.
Pokud je jako režim AF nastaven [Rychlý režim], automatické
zaostření se provede v Živém režimu.
182
3 Nastavení funkcí nabídky
 Tlačítka AF a měření pro k
Můžete změnit funkce přiřazené stisknutí tlačítka spouště
do poloviny, tlačítku aktivace AF a tlačítku blokování automatické
expozice. Tlačítkům můžete přiřadit následující funkce v jedné
z deseti kombinací: Zah. měření a AF, Blok. AE, Zahájení měření,
Stop AF a Žádná funkce.
 kKroky nast. rychl. ISO
Citlivost ISO lze nastavit ručně v krocích po 1/3 EV nebo 1 EV.
 kPriorita zvýraz. tónu
Pokud je nastavena hodnota [Povolit], zlepší se detaily ve světlech.
Dynamický rozsah je rozšířen od standardní 18% šedé až po úrovně
nejvyššího jasu. Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou
plynulejší. Nastavitelný rozsah citlivosti ISO bude ISO 200 až 6 400.
Pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
bude také automaticky nastavena hodnota [Zakázat] a nebude
možné ji změnit.
Nastavený režim AF bude také platný pro snímání s živým náhledem
(kromě velikosti [Oříznout 640x480]).
183
3 Nastavení funkcí nabídky
Nabídka [o]
 Zvukový záznamN
Ukazatel
Za normálního stavu zaznamená
integrovaný mikrofon monofonní zvuk.
Stereofonní záznam zvuku lze zajistit
připojením externího mikrofonu se
stereofonním minikonektorem (průměr
3,5 mm) k příslušnému vstupnímu
konektoru fotoaparátu (str. 16). Po
připojení externího mikrofonu dojde
k automatickému přepnutí záznamu
zvuku na externí mikrofon.
Možnosti položky [Zvukový záznam]
[Auto]
: Úroveň hlasitosti záznamu zvuku se nastaví
automaticky. Automatické řízení úrovně bude
pracovat automaticky v reakci na úroveň zvuku.
[Ruční]
: Tato možnost je určena pro pokročilé uživatele.
Umožňuje upravit úroveň záznamu zvuku na některou
z 64 úrovní.
Vyberte položku [Úroveň záznamu], sledujte
ukazatel úrovně a otáčením voliče <5> upravte
úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor zachování
špičkové úrovně (přibližně 3 s) a upravte nastavení
tak, aby se v pravé části indikátoru občas rozsvítila
značka „12“ (-12 dB) pro nejhlasitější zvuky. Při
překročení hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.
[Zakázat] : Nebude zaznamenáván zvuk.
184
3 Nastavení funkcí nabídky
[Protivětrný filtr]
Po nastavení hodnoty [Povolit] bude potlačen hluk způsobený
venkovním větrem zachycený mikrofonem. Uvědomte si, že může
také dojít k potlačení určitého nízkotónového šumu. Při snímání na
místech, kde se nevyskytuje vítr, dosáhnete přirozenějšího
záznamu zvuku nastavením této položky na hodnotu [Zakázat].
 Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem nelze
upravit.
 Vzorkovací kmitočet 48 kHz zajistí 16bitové nahrávky pro levý i pravý
kanál.
 Tiché focení
Tato funkce se týká snímání fotografií (str. 159).
 Časovač měření
Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice
(dobu blokování automatické expozice) při stisknutí tlačítka <A>.
 Zobrazit rastr
Prostřednictvím možnosti [Rastr 1l] nebo [Rastr 2m] můžete
zobrazit čáry rastru.
185
3 Nastavení funkcí nabídky
Nabídka [Z]
 Kompenzace expozice
Ačkoliv lze nastavit kompenzaci expozice až do ±5 EV, pro filmy ji
lze nastavit pouze v rozsahu až do ±3 EV. Pro fotografie lze nastavit
kompenzaci expozice v rozsahu až do ±5 EV.
 Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Nastavení funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) je vysvětleno na straně 101. Bude platné pro
snímání filmů i pro fotografie pořízené v průběhu snímání filmů.
Pokud je na kartě nabídky [n] nastavena položka [kPriorita
zvýraz. tónu] na hodnotu [Povolit], nastaví se pro funkci Auto
Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) automaticky
hodnota [Zakázat] a nebude možné ji změnit.
 Picture Style
Nastavení stylu Picture Style je vysvětleno na stranách 90–95. Bude
platné pro snímání filmů i pro fotografie pořízené v průběhu snímání
filmů.
 Vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé je vysvětleno na stranách 96–98. Bude
platné pro snímání filmů i pro fotografie pořízené v průběhu snímání
filmů.
 Uživatelské nastavení vyvážení bílé
Postup při výběru snímku pro uživatelské nastavení vyvážení bílé je
vysvětlen na straně 97.
186
Poznámky ke snímání filmů
Záznam a kvalita obrazu
 Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), bude tato funkce stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko
spouště do poloviny. Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) tím
spotřebovává energii baterie, a může tak způsobit zkrácení celkové doby
snímání filmů nebo snížení počtu možných snímků. Jestliže používáte
stativ nebo jestliže není nutné funkci Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) používat, nastavte přepínač IS do polohy <2>.
 Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamená také provozní zvuky
fotoaparátu. Jestliže použijete volně prodejný externí mikrofon, můžete
záznamu těchto zvuků zabránit (nebo jej omezit).
 Do vstupního konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu
nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
 Při záznamu filmu nedoporučujeme zaostřovat automaticky, protože
může dojít k chvilkovému výraznějšímu rozostření či změně expozice.
I když byl jako režim AF nastaven [Rychlý režim], přepne se během
snímání filmu na Živý režim.
 Pokud nelze snímat film z důvodu nedostatečné zbývající kapacity karty,
zobrazí se velikost záznamu filmu a zbývající doba snímání filmu
(str. 176) červeně.
 Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se
během snímání filmu zobrazit v pravé části obrazovky
pětiúrovňový indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat
ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita interní
vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na
kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem
nahoru. Jestliže indikátor dosáhne nejvyšší úrovně, snímání
Indikátor
filmu se automaticky zastaví.
Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor
se buď nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř
neporoste. Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda
karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.
Pokud během snímání filmu pořizujete fotografie, snímání filmu se může
zastavit. Tento problém může vyřešit nastavení nízké kvality záznamu
snímků pro fotografie.
187
Poznámky ke snímání filmů
Přehrávání a připojení k televizoru
 Pokud se v průběhu snímání filmu v režimu automatické expozice změní
jas, může se daná část filmu při přehrávání krátkodobě jevit jako statický
snímek. V takových případech snímejte filmy pomocí ruční expozice.
 Pokud připojíte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (str. 209)
a budete snímat film v rozlišení [1920x1080] nebo [1280x720], bude
obraz snímaného filmu na televizoru zmenšený. Skutečný film však bude
zaznamenán správně v souladu s nastavenou velikostí záznamu filmu.
 Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 209, 212) a budete snímat
film, televizor nebude během snímání přehrávat zvuk. Zvuk však bude
zaznamenán správně.
188
9
Přehrávání snímků
V této kapitole jsou vysvětleny postupy přehrávání
a mazání fotografií a filmů nebo zobrazení snímků na
obrazovce televizoru a další funkce související
s přehráváním.
Upozornění týkající se snímků vyfotografovaných jiným
fotoaparátem:
Fotoaparát nemusí být schopen správně zobrazit snímky
vyfotografované jiným fotoaparátem, snímky upravené pomocí
počítače nebo snímky, jejichž název souboru byl změněn.
189
x Přehrávání snímků
Zobrazení jednoho snímku
1
Zobrazte snímek.
 Stiskněte tlačítko <x>.
 Zobrazí se poslední vyfotografovaný
nebo zobrazený snímek.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
 Chcete-li přehrávat snímky od
posledního snímku, otočte voličem
<5> proti směru hodinových ručiček.
Jestliže chcete snímky přehrávat od
prvního pořízeného snímku, otočte
voličem po směru hodinových ručiček.
 Po každém stisknutí tlačítka <B>
se změní formát zobrazení.
Žádné informace
Se základními informacemi
Histogram
S podrobnými informacemi
přehrávání snímků.
3 Ukončete
 Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků a přejděte zpět do
stavu, kdy je fotoaparát připraven
k snímání.
190
B Zobrazení informací o snímku
Ukázka snímku pořízeného v režimu kreativní zóny
Hodnota kompenzace expozice
Hodnota kompenzace
expozice s bleskem
Ochrana
Hodnocení
Číslo složky – číslo souboru
Clona
Histogram
(Jas/RGB)
Rychlost závěrky
Styl Picture Style/
nastavení
Citlivost ISO
Priorita zvýraznění tónu
Režim měření
Režim snímání
Vyvážení bílé
Kvalita záznamu
snímků
Číslo přehrávání/
Celkový počet zaznamenaných
snímků
Teplota chromatičnosti, je-li
nastavena možnost <P>
Barevný prostor
Datum a čas fotografování
Připojena ověřovací data
snímku
Korekce vyvážení bílé
Velikost souboru
Stav přenosu karty Eye-Fi
* Pokud fotografujete s kvalitou obrazu RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru
snímku typu RAW.
* Pro fotografie pořízené během snímání filmu se zobrazí ikona <G>.
* Pro snímky typu RAW zpracované pomocí fotoaparátu a snímky, pro které byly
použity kreativní filtry, se ikona <1+> změní na ikonu < >.
191
B Zobrazení informací o snímku
Ukázka snímku pořízeného v režimu základní zóny
Režim snímání
Prostředí a efekty
prostředí
Osvětlení nebo
scéna
* U snímků pořízených v režimech základní zóny se mohou lišit zobrazené
informace v závislosti na režimu snímání.
Ukázka filmu pořízeného v režimu snímání filmu
Doba snímání
Přehrávání
Rychlost závěrky
a clona pro
snímání filmu
Režim snímání
filmů
Systém
záznamu
Velikost záznamu filmu
Velikost souboru
s filmem
Snímková frekvence
 Zobrazení indikace přepalů
Pokud je možnost nabídky [4 Zvýraz. upozor.] nastavena na
hodnotu [Povolit], budou blikat přeexponované oblasti. Chcete-li
dosáhnout zobrazení většího počtu podrobností v přeexponovaných
oblastech, nastavte kompenzaci expozice na zápornou hodnotu
a vyfotografujte snímek znovu.
192
B Zobrazení informací o snímku
 Zobrazení AF bodu
Pokud je možnost nabídky [4 Zobr. AF bodu] nastavena na
hodnotu [Povolit], zobrazí se AF bod, v němž došlo k zaostření,
červeně. Jestliže jste použili automatický výběr AF bodu, může se
červeně zobrazit více AF bodů.
 Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní expozice a celkový jas.
Histogram RGB slouží ke kontrole saturace barev a gradace.
Zobrazení histogramu lze přepínat pomocí možnosti nabídky
[4 Histogram].
Histogram typu [Jas]
Ukázky histogramů
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní jasu
na snímku. Na vodorovnou osu jsou vyneseny
úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší vpravo), zatímco
svislá osa udává počet pixelů pro jednotlivé úrovně
Tmavý snímek
jasu. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu,
tím tmavší je snímek. A čím více pixelů je v pravé
části grafu, tím světlejší je snímek. Pokud se vlevo
Normální jas
nachází příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti
obrazu ve stínech. Naopak, jestliže se příliš mnoho
pixelů nachází vpravo, ztratí se podrobnosti
ve světlech. Stupně gradace mezi těmito krajními
Světlý snímek
hodnotami budou reprodukovány správně. Kontrolou
snímku a jeho jasového histogramu lze zjistit sklon
úrovně expozice a celkovou gradaci.
Histogram typu [RGB]
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku pro
jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá). Na vodorovné
ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší vpravo)
a na svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu pro každou
z barev. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší a méně
výrazná bude daná barva na snímku. Čím více pixelů je v pravé části
grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho
pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě. V případě příliš velkého
počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně saturována a kresba bude
postrádat podrobnosti. Kontrolou RGB histogramu snímku lze ověřit
saturaci barev, gradaci a případný posun vyvážení bílé.
193
x Rychlé hledání snímků
H Zobrazení více snímků na jedné obrazovce (zobrazení náhledů)
Snímky můžete rychle vyhledat zobrazením náhledů čtyř nebo devíti
snímků na jediné obrazovce.
1
Přepněte do režimu zobrazení
náhledů.
 Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <I>.
 Zobrazí se náhled 4 snímků.
Aktuálně vybraný snímek bude
zvýrazněn v modrém rámečku.
 Opětovným stisknutím tlačítka
<I> přepnete na zobrazení
náhledu 9 snímků. Stisknutím tlačítka
<u> se přepíná mezi zobrazením
9 snímků, 4 snímků a jednoho
snímku.


požadovaný snímek.
2 Vyberte
 Otáčením voliče <5> přesunete
modrý rámeček a vyberete jiný
snímek. Snímek můžete také vybrat
stisknutím tlačítka <V> nebo
<U>.
 Otočením voliče <6> zobrazíte
další obrazovku s náhledem snímků.
 Po stisknutí tlačítka <0> se vybraný
snímek zobrazí jako jednotlivý
snímek.
194
x Rychlé hledání snímků
I Přeskakování snímků
Při zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <6>
přeskakovat snímky.
1
Vyberte způsob přeskakování.
 Prostřednictvím položky nabídky [4
Skok sním.pom.6] vyberte způsob
přeskakování a stiskněte tlačítko <0>.
d:
e:
f:
g:
h:
i:
j:
k:
Zobrazit snímky po jednom
Přeskočit 10 snímků
Přeskočit 100 snímků
Zobrazit podle data
Zobrazit podle složky
Zobrazit pouze filmy
Zobrazit pouze snímky
Zobrazit podle hodnocení
snímku (str. 198)
Otáčením voliče <6> vyberte
hodnocení.
snímky
2 Procházejte
přeskakováním.
Způsob přeskakování
Stav přehrávání
 Stisknutím tlačítka <x> přehrajte
požadované snímky.
 V zobrazení jednoho snímku otočte
voličem <6>.
 Přeskakování snímků bude provedeno
na základě vybraného způsobu
přeskakování.
 Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [Datum].
Otáčením voliče <6> zobrazte datum pořízení.
 Chcete-li hledat snímky podle složky, vyberte možnost [Složka].
 Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti [Filmy]
nebo [Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo pouze fotografií.
 Pokud žádné snímky nevyhovují zvolené hodnotě položky [Hodnocení],
nelze procházet snímky pomocí voliče <6>.
195
u/y Zvětšené zobrazení
Snímek můžete na displeji LCD zvětšit 1,5krát až 10krát.
1
Zvětšete snímek.
 Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <u>.
 Snímek bude zvětšen.
 Pokud podržíte stisknuté tlačítko
<u>, snímek se bude zvětšovat,
dokud nedosáhne maximálního
zvětšení.
 Stisknutím tlačítka <I> zvětšení
snížíte. Pokud podržíte stisknuté
tlačítko, zvětšení snímku se sníží do
velikosti zobrazení jednoho snímku.
Umístění oblasti zvětšení
si snímek podrobně.
2 Prohlédněte
 Pomocí multiovladače <9> se
můžete po zvětšeném snímku
posouvat.
 Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit,
stiskněte tlačítko <x>. Vrátíte se do
zobrazení jednoho snímku.
 Otáčením voliče <5> je možné zobrazit další snímek a současně
zachovat zvětšení.
 Zvětšené zobrazení nelze použít při zobrazení snímku bezprostředně
po jeho vyfotografování.
 Obraz filmu nelze zvětšit.
196
b Otočení snímku
Zobrazený snímek můžete otočit na požadovanou orientaci.
1
Vyberte položku [Otáčení].
 Na kartě [3] vyberte položku
[Otáčení] a stiskněte tlačítko <0>.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
 Otáčením voliče <5> vyberte
snímek, který chcete otočit.
 Snímek můžete také vybrat
v zobrazení náhledu.
snímek.
3 Otočte
 Po každém stisknutí tlačítka <0>
dojde k otočení snímku po směru
pohybu hodinových ručiček
následujícím způsobem:
90° → 270° → 0°
 Chcete-li otočit další snímek,
opakujte kroky 2 a 3.
 Jestliže chcete tuto činnost ukončit
a vrátit k nabídce, stiskněte tlačítko
<M>.
 Jestliže jste před pořízením snímků na výšku nastavili možnost
[5 Aut. otáčení] na hodnotu [ZapzD] (str. 218), nebude nutné
snímek otočit výše uvedeným způsobem.
 Pokud se otočený snímek při přehrávání nezobrazí se správnou
orientací, nastavte možnost nabídky [5 Aut. otáčení] na hodnotu
[ZapzD].
 Obraz filmu nelze otočit.
197
3 Nastavení hodnocení
Pomocí položky nabídky [4 Hodnocení] můžete snímkům a filmům
udělit jedno z pěti hodnocení (l, m, n, o, p).
1
Vyberte položku [Hodnocení].
 Vyberte položku nabídky
[4 Hodnocení] a stiskněte tlačítko
<0>.
snímek nebo film.
2 Vyberte
 Otáčením voliče <5> vyberte
snímek nebo film, jenž chcete
ohodnotit.
 Stisknutím tlačítka <I> můžete
zobrazit tři snímky. Chcete-li se vrátit
k zobrazení jednoho snímku,
stiskněte tlačítko <u>.
snímek nebo film.
3 Ohodnoťte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
symbol hodnocení.
 Po každém hodnocení se spočítá
celkový počet hodnocených snímků
a filmů.
 Chcete-li ohodnotit další snímek nebo
film, opakujte kroky 2 a 3.
 Jestliže chcete tuto činnost ukončit
a vrátit k nabídce, stiskněte tlačítko
<M>.
198
3 Nastavení hodnocení
Počet snímků a filmů pro jednotlivá hodnocení bude počítán až na 3 platné
číslice (999). Pokud počet hodnocených snímků dosáhne hodnoty 1 000
nebo vyšší, zobrazí se údaj [###].
Využití hodnocení
 Pomocí položky nabídky [4 Skok sním.pom.6] můžete zobrazit
pouze hodnocené snímky a filmy.
 Prostřednictvím položky nabídky [4 Prezentace] můžete přehrát pouze
hodnocené snímky a filmy.
 V dodaném softwaru můžete vybrat pouze hodnocené snímky a filmy.
 V operačních systémech Windows Vista a Windows 7 můžete
zkontrolovat hodnocení zobrazením informací o souboru nebo použitím
dodaného prohlížeče snímků.
199
Q Rychlé ovládání při přehrávání
Pokud během přehrávání stisknete tlačítko <Q>, můžete nastavit
následující položky: [3 Ochrana snímků, 3 Otáčení,
4 Hodnocení, 3 Kreativní filtry, 3 Změnit velikost (pouze snímky
typu JPEG), 4 Zvýraz. upozor., 4 Zobr. AF bodu a 4 Skok
sním.pom.6]. Pro filmy lze nastavit pouze funkce uvedené tučným
písmem.
1
Stiskněte tlačítko <Q>.
 Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <Q>.
 Zobrazí se obrazovka
rychloovladače.
funkci a nastavte ji.
2 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
funkci.
 Název a aktuální nastavení vybrané
funkce se zobrazí ve spodní části
obrazovky.
 Stisknutím tlačítka <U> nastavte
funkci.
 U položek Kreativní filtry a Změnit
velikost stiskněte tlačítko <0>
a nastavte funkci. Podrobné
informace o funkci Kreativní filtry
naleznete na straně 220 a o funkci
Změnit velikost na straně 222. Postup
zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
nastavení.
3 Ukončete
 Stisknutím tlačítka <Q> zavřete
obrazovku rychloovladače.
200
Q Rychlé ovládání při přehrávání
Chcete-li snímek otočit, nastavte položku nabídky [5 Aut. otáčení] na
hodnotu [ZapzD]. Pokud je nastavena na jakoukoli jinou hodnotu,
snímek se neotočí.
 Pokud fotografujete s kvalitou obrazu RAW+JPEG, zobrazí se snímek
typu RAW.
 Stisknutím tlačítka <Q> při zobrazení náhledů přepnete do zobrazení
jednotlivých snímků a zobrazíte obrazovku rychloovladače. Opětovným
stisknutím tlačítka <Q> se vrátíte do zobrazení náhledů.
 U snímků, které nebyly pořízeny fotoaparátem EOS 60D, může být
rozsah volitelných funkcí omezen.
201
k Potěšení z filmů
Filmy můžete v podstatě přehrávat následujícími třemi způsoby:
Přehrávání na televizoru
(str. 209, 212).
Použijte dodaný AV kabel nebo kabel
HDMI HTC-100 (prodává se
samostatně) a připojte fotoaparát
k televizoru. Poté můžete přehrávat
pořízené filmy a fotografie na televizoru.
Pokud máte k dispozici televizor
s rozlišením HD (High-Definition)
a připojíte k němu fotoaparát pomocí
kabelu HDMI, můžete sledovat filmy
v rozlišení Full HD (Full High-Definition:
1 920 x 1 080) a HD (High-Definition:
1 280 x 720) s vyšší kvalitou obrazu.
 Filmy uložené na kartě lze přehrávat pouze zařízeními kompatibilními se
soubory MOV.
 Vzhledem k tomu, že rekordéry s pevným diskem nebývají opatřeny
konektorem HDMI IN, nelze k nim připojit fotoaparát pomocí kabelu
HDMI.
 I když připojíte fotoaparát k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu
USB, filmy ani fotografie nebude možné přehrávat ani ukládat.
202
k Potěšení z filmů
Přehrávání na displeji LCD fotoaparátu
(str. 204–208)
Filmy můžete přehrát na displeji LCD
fotoaparátu a dokonce můžete vynechat
první a poslední scény. Fotografie a filmy
uložené na kartě můžete také přehrávat
jako automatickou prezentaci.
Film upravený pomocí osobního počítače nelze znovu uložit na kartu
a přehrát pomocí fotoaparátu.
Přehrávání a úprava pomocí osobního počítače
(Prostudujte si návod k použití pro software ZoomBrowser EX/ImageBrowser
v souboru PDF)
Soubory s filmy uložené na kartě lze
přenést do osobního počítače a přehrát
nebo upravit pomocí dodaného softwaru
ZoomBrowser EX/ImageBrowser.
Můžete také z filmu vyjmout jednotlivý
snímek a uložit jej jako fotografii.
 Chcete-li zajistit plynulé přehrávání filmů v osobním počítači, musí se
jednat o vysoce výkonný model osobního počítače. Požadavky softwaru
ZoomBrowser EX/ImageBrowser na hardware naleznete v návod
k použití (soubor ve formátu PDF).
 Chcete-li k přehrávání nebo úpravě filmů použít volně prodejný software,
ujistěte se, zda je kompatibilní se soubory MOV. Podrobné informace
o volně prodejném softwaru získáte u výrobce softwaru.
203
k Přehrávání filmů
1
Zobrazte snímek.
 Stisknutím tlačítka <x> zobrazte
požadované snímky.
film.
2 Vyberte
 Otáčením voliče <5> vyberte film,
který chcete přehrát.
 V režimu zobrazení jednotlivých
snímků označuje film ikona <1s>
v levém horním rohu.
 Děrování na levém okraji snímku v režimu
zobrazení náhledů označuje, že se jedná
o film. Vzhledem k tomu, že filmy nelze
přehrávat v režimu zobrazení náhledů,
přepněte stisknutím tlačítka <0> na
zobrazení jednotlivých snímků.
zobrazení jednotlivých snímků stiskněte
3 Vtlačítko
<0>.
 V dolní části displeje se zobrazí panel
pro přehrávání filmů.
film.
4 Přehrajte
 Vyberte ikonu [7] (Přehrát)
Reproduktor
204
a stiskněte tlačítko <0>.
 Spustí se přehrávání filmu.
 Přehrávání filmu lze pozastavit
stisknutím tlačítka <0>.
 V průběhu přehrávání filmu můžete
nastavit hlasitost zvuku otáčením
voliče <6>.
 Další informace o postupu přehrávání
získáte na následující stránce.
k Přehrávání filmů
Funkce
Popis funkcí přehrávání
2 Opustit
Umožňuje návrat do zobrazení jednotlivých snímků.
7 Přehrát
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
8 Pomalý pohyb
Rychlost zpomaleného přehrávání je možné nastavit
stisknutím tlačítka <U>. Její hodnota se zobrazuje
v pravém horním rohu obrazovky.
5 První políčko
Umožňuje zobrazit první políčko filmu.
3 Předchozí
Po každém stisknutí tlačítka <0> se zobrazí jedno
předchozí políčko. Jestliže tlačítko <0> podržíte
stisknuté, bude se film převíjet zpět.
políčko
6 Následující
políčko
Po každém stisknutí tlačítka <0> se film bude přehrávat
po jednotlivých políčcích. Pokud tlačítko <0> podržíte
stisknuté, bude se film převíjet vpřed.
4 Poslední
políčko
Umožňuje zobrazit poslední políčko filmu.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (str. 206).
Stav přehrávání
mm’ ss”
Hlasitost
Doba přehrávání
Hlasitost vestavěného reproduktoru (str. 204) můžete
upravit otočením voliče <6>.
 Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6 a teplotě 23 °C bude
doba nepřetržitého přehrávání přibližně 4 hodiny.
 V režimu zobrazení jednotlivých snímků stisknutím tlačítka <B>
přepnete do zobrazení informací (str. 266).
 Jestliže jste při snímání filmu pořídili fotografii, zobrazí se tato fotografie
při přehrávání filmu přibližně na dobu 1 s.
 Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 209, 212) a budete přehrávat
film, upravte hlasitost zvuku na televizoru. (Otáčením voliče <6> ji
nenastavíte.)
205
X Úprava prvních a posledních scén filmu
Můžete vynechat první a poslední scény filmu v krocích po 1 s.
1
Na obrazovce přehrávání filmu
vyberte ikonu [X].
 Zobrazí se obrazovka pro úpravy.
Určete část, která má být vynechána.
2  Vyberte ikonu [U] (Střih začátek) nebo [V]
(Střih konec) a stiskněte tlačítko <0>.
 Přetáčením filmu vpřed stisknutím tlačítka
<U> nebo otáčením voliče <5>
(následující políčko) určete část, která má být
vynechána, a poté stiskněte tlačítko <0>.
 Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která zůstane
zachována, je zvýrazněna modrou barvou
u horního okraje obrazovky.
upravený film.
3 Zkontrolujte
 Vyberte ikonu [7] a stisknutím tlačítka <0>
přehrajte část zvýrazněnou modrou barvou.
 Chcete-li provedenou úpravu změnit,
přejděte zpět na krok 2.
 Provedenou úpravu zrušíte výběrem
ikony [2] a stisknutím tlačítka <0>.
film.
4 Uložte
 Vyberte ikonu [W] a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
 Chcete-li upravený film uložit jako nový
film, vyberte položku [Nový soubor].
Pokud jej chcete uložit a přepsat původní
soubor s filmem, vyberte položku
[Přepsat]. Poté stiskněte tlačítko <0>.
 Protože úpravy se provádějí po 1sekundových krocích (poloha označená
ikonou [X]), může se přesná poloha úpravy filmu mírně lišit od vámi
zadané polohy.
 Pokud není na kartě dostatek místa, nelze vybrat možnost [Nový soubor].
 Více funkcí pro úpravu filmů je k dispozici v dodaném softwaru
ZoomBrowser EX/ImageBrowser.
206
3 Prezentace (automatické přehrávání)
Snímky uložené na kartě lze přehrávat v podobě automatické prezentace.
1
Počet snímků, které mají být přehrány
Vyberte položku [Prezentace].
 Na kartě [4] vyberte položku
[Prezentace] a stiskněte tlačítko <0>.
snímky, které chcete
2 Vyberte
přehrát.
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko <0>.
[Všechny sn./Filmy/Fotografie]
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
jednu z následujících možností:
[jVšechny sn./kFilmy/
zFotografie]. Poté stiskněte
tlačítko <0>.
[Datum/Složka/Hodnocení]
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
jednu z následujících možností:
[iDatum/nSložka/Hodnocení].
 Pokud jsou zvýrazněny symboly
<zH>, stiskněte tlačítko
<B>.
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte
požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko <0>.
Položka
Popis funkcí přehrávání
jVšechny sn. Přehrají se všechny fotografie a filmy na kartě.
iDatum
Přehrají se fotografie a filmy pořízené v den podle vybraného data.
nSložka
kFilmy
zFotografie
9Hodnocení
Přehrají se fotografie a filmy ve vybrané složce.
Přehrají se pouze filmy na kartě.
Přehrají se pouze fotografie na kartě.
Přehrají se pouze fotografie a filmy se zvoleným hodnocením.
207
3 Prezentace (automatické přehrávání)
položku [Nastavit]
3 aVyberte
proveďte požadovaná nastavení.
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte položku
[Nastavit] a stiskněte tlačítko <0>.
 Nastavte možnosti [Doba zobrazení]
(fotografie), [Opakovat]
a [Přechodový efekt] a stiskněte
tlačítko <M>.
[Doba zobrazení]
[Opakovat]
[Přechodový efekt]
prezentaci.
4 Spusťte
 Stisknutím tlačítka <V> vyberte možnost
[Start] a stiskněte tlačítko <0>.
 Po zobrazení hlášení [Načítání
snímku...] bude spuštěna prezentace.
prezentaci.
5 Ukončete
 Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit se na
obrazovku nastavení, stiskněte tlačítko <M>.
 Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během
pozastavení bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G].
Opětovným stisknutím tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte.
 Během automatického přehrávání můžete stisknutím tlačítka <B>
změnit formát zobrazení fotografií.
 V průběhu přehrávání filmu můžete otáčením voliče <6> upravit
hlasitost zvuku.
 Během pozastavení můžete otáčením voliče <5> zobrazit další snímek.
 V průběhu prezentace je deaktivována funkce automatického vypnutí napájení.
 Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
 Informace pro zobrazení prezentace na televizoru naleznete na
stranách 209–212.
208
Zobrazení snímků na televizoru
Fotografie a filmy lze také prohlížet na televizoru. Před připojením nebo
odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru vypněte obě
uvedená zařízení.
* Hlasitost zvuku filmu nastavte na televizoru.
* V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku ořezána.
Zobrazení na televizorech se standardem HD (High-Definition)
Je vyžadován kabel HDMI HTC-100 (prodává se samostatně).
1
Připojte kabel HDMI
k fotoaparátu.
 Otočte zástrčku tak, aby logo
<dHDMI MINI> směřovalo k zadní
části fotoaparátu, a zasuňte ji do
konektoru <D>
fotoaparátu.
kabel HDMI k televizoru.
2 Připojte
 Připojte kabel HDMI ke konektoru
HDMI IN televizoru.
televizor a jeho
3 Zapněte
přepnutím na vstup videa vyberte
připojený port.
Přesuňte vypínač napájení
4 na
fotoaparátu do polohy <1>.
209
Zobrazení snímků na televizoru
tlačítko <x>.
5 Stiskněte
 Snímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na displeji LCD
fotoaparátu nebude nic zobrazeno.)
 Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení televizoru.
 Stisknutím tlačítka <B> můžete
změnit formát zobrazení.
 Informace o přehrávání filmů získáte
na straně 204.
 Ke konektoru <D> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného
jiného zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
 Na některých televizorech se nemusí zobrazení pořízených snímků
podařit. V takovém případě použijte pro připojení k televizoru dodaný AV
kabel.
 Konektory <q> a <D> fotoaparátu nelze použít
současně.
210
Zobrazení snímků na televizoru
Pro televizory HDMI CEC
Pokud je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI k televizoru kompatibilnímu s funkcí
HDMI CEC*, můžete k ovládání přehrávání použít dálkový ovladač televizoru.
* Funkce standardu HDMI, která umožňuje ovládat více zařízení HDMI pomocí jednoho dálkového ovladače.
1
Nabídka pro přehrávání fotografií
Vyberte položku [Ovl. přes HDMI].
 Na kartě [4] vyberte položku [Ovl.
přes HDMI] a stiskněte tlačítko
<0>. Vyberte možnost [Povolit]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Po připojení fotoaparátu k televizoru se
vstup televizoru automaticky přepne na
port HDMI, k němuž je připojen fotoaparát.
Pokud stisknete tlačítko <x> na
fotoaparátu, můžete k ovládání přehrávání
použít dálkový ovladač televizoru.
snímek nebo film.
2 Vyberte
 Namiřte dálkový ovladač na televizor
Nabídka pro přehrávání filmů

: Návrat
: Náhled 9 snímků
: Prezentace
: Zobr. info snímání
: Otáčení
: Přehrát film



a stisknutím tlačítka / vyberte snímek.
Poté stiskněte tlačítko Enter.
Zobrazí se nabídka. Zobrazená nabídka se
bude lišit podle toho, zda je určena pro
fotografie nebo filmy.
Stisknutím tlačítka / vyberte
požadovanou možnost a poté stiskněte
tlačítko Enter.
Chcete-li nastavit prezentaci, vyberte
stisknutím tlačítka / na dálkovém
ovladači požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko Enter.
Pokud vyberete položku [Návrat] a stisknete
tlačítko Enter, nabídka zmizí a bude možné
vybrat snímek pomocí tlačítka /.
 U některých televizorů je nejprve nutné povolit připojení HDMI CEC.
Podrobné informace naleznete v návodu k použití televizoru.
 Některé televizory, dokonce i ty, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI CEC, nemusí
pracovat správně. V takovém případě odpojte kabel HDMI, nastavte položku
nabídky fotoaparátu [4 Ovl. přes HDMI] na hodnotu [Zakázat] a použijte
k ovládání přehrávání fotoaparát.
211
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení na televizorech nepoužívajících standard HD (High-Definition)
1
Připojte dodaný AV kabel
k fotoaparátu.
 Otočte zástrčku tak, aby logo
<Canon> směřovalo k přední části
fotoaparátu, a zasuňte ji do konektoru
<q> fotoaparátu.
(Červený)
(Bílý)
(Žlutý)
AV kabel k televizoru.
2 Připojte
 Připojte AV kabel ke konektorům
Video IN a Audio IN televizoru.
televizor a jeho
3 Zapněte
přepnutím na vstup videa vyberte
připojený port.
Přesuňte vypínač napájení
4 na
fotoaparátu do polohy <1>.
tlačítko <x>.
5 Stiskněte
 Na obrazovce televizoru se objeví
snímek (na displeji LCD fotoaparátu
nebude nic zobrazeno).
 Informace o přehrávání filmů získáte
na straně 204.
 Nepoužívejte jiný AV kabel než ten, který je součástí dodávky. Pokud
použijete jiný kabel, nemusí se snímky zobrazit.
 Jestliže formát videosystému neodpovídá videosystému televizoru,
nezobrazí se snímky správně. Nastavte správný formát videosystému
pomocí položky nabídky [6 Videosystém].
212
K Ochrana snímků
Ochrana snímku zabraňuje jeho náhodnému vymazání.
1
Vyberte položku [Ochrana
snímků].
 Na kartě [3] vyberte položku
[Ochrana snímků] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka ochrany
snímků před vymazáním.
snímek a použijte u něj
2 Vyberte
ochranu.
Ikona ochrany snímku proti vymazání
 Vyberte položku [Výběr snímků]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Otáčením voliče <5> vyberte
snímek, u kterého chcete nastavit
ochranu, a stiskněte tlačítko <0>.
 Pokud je ochrana snímku nastavena,
zobrazí se v horní části na obrazovce
ikona <K>.
 Jestliže chcete ochranu snímku
zrušit, stiskněte znovu tlačítko <0>.
Ikona <K> zmizí.
 Chcete-li nastavit ochranu u jiného
snímku, opakujte krok 2.
 Pokud chcete nastavování ochrany
snímků ukončit, stiskněte tlačítko
<M>. Opět se zobrazí nabídka.
213
K Ochrana snímků
3 Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete současně nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Pokud je možnost nabídky [3 Ochrana
snímků] nastavena na hodnotu
[Všechny snímky ve složce] nebo
[Všechny snímky na kartě], budou
chráněny všechny snímky ve složce či
na kartě.
Ochranu snímků zrušíte výběrem
položky [Zruš. ochr. všech sn. ve
složce] nebo [Zruš. ochr. všech sn. na
kartě].
Při formátování karty (str. 48) budou vymazány také chráněné snímky.
 Chránit lze také filmy.
 Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit
ochranu.
 Pokud vymažete všechny snímky (str. 216), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
214
L Mazání snímků
Snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné mazat více
snímků současně. Chráněné snímky (str. 213) nebudou vymazány.
Po vymazání snímku jej již nelze obnovit. Před vymazáním
snímku ověřte, že se skutečně jedná o snímek, který již
nebudete potřebovat. Pomocí funkce ochrany lze důležité
snímky ochránit před neúmyslným vymazáním. Vymazáním
snímku RAW+JPEG dojde k odstranění snímků typu RAW
i JPEG.
Vymazání jednotlivého snímku
snímek, který chcete
1 Zobrazte
vymazat.
tlačítko <L>.
2 Stiskněte
 V dolní části obrazovky se zobrazí
dialog mazání.
Vymažte snímek.
3  Vyberte položku [Vymazat],
a stiskněte tlačítko <0>. Zobrazený
snímek bude vymazán.
3 Označení <X> více snímků k vymazání současně
Pomocí označení snímků k vymazání lze vymazat více snímků
najednou.
1
Vyberte položku [Smazání
snímků].
 Na kartě [3] vyberte položku
[Smazání snímků] a stiskněte
tlačítko <0>.
215
L Mazání snímků
možnost [Výběr
2 aVyberte
smazání snímků].
 Vyberte možnost [Výběr a smazání
snímků] a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se snímky.
 Chcete-li aktivovat zobrazení po třech
snímcích, stiskněte tlačítko <I>.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho
snímku, stiskněte tlačítko <u>.
snímky, které chcete
3 Vyberte
vymazat.
 Otáčením voliče <5> vyberte
snímek, který chcete vymazat,
a stiskněte tlačítko <V>.
 Vlevo nahoře se zobrazí zatržítko
<X>.
 Chcete-li vybrat další snímky pro
vymazání, opakujte krok 3.
snímky.
4 Vymažte
 Stiskněte tlačítko <L>.
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Vybrané snímky budou vymazány.
3 Vymazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě současně.
Pokud je možnost nabídky [3 Smazání snímků] nastavena na
hodnotu [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na
kartě], budou vymazány všechny snímky ve složce či na kartě.
Chcete-li vymazat i chráněné snímky, naformátujte kartu (str. 48).
216
Změna nastavení přehrávání snímků
3 Úprava jasu displeje LCD
Úpravou jasu displeje LCD lze usnadnit jeho čtení.
1
Vyberte položku [Jas LCD].
 Na kartě [6] vyberte položku [Jas
LCD] a stiskněte tlačítko <0>.
jas.
2 Upravte
 Sledujte šedý graf a stisknutím
tlačítka <U> upravte jas. Poté
stiskněte tlačítko <0>.
Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučujeme vám podívat se na
histogram (str. 193).
217
Změna nastavení přehrávání snímků
3 Automatické otáčení snímků na výšku
Snímky pořízené na výšku jsou automaticky
otáčeny tak, aby se zobrazily na displeji LCD
fotoaparátu a v počítači na výšku, nikoli na šířku.
Nastavení této funkce lze změnit.
1
Vyberte položku [Aut. otáčení].
 Na kartě [5] vyberte položku [Aut.
otáčení] a stiskněte tlačítko <0>.
automatické otáčení.
2 Nastavte
 Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
 ZapzD
Snímek na výšku bude automaticky otočen jak na displeji LCD
fotoaparátu, tak v osobním počítači.
 ZapD
Snímek na výšku bude automaticky otočen pouze v osobním
počítači.
 Vyp
Snímek na výšku nebude otočen.
Automatické otáčení nebude funkční u snímků na výšku vyfotografovaných
s funkcí automatického otáčení nastavenou na hodnotu [Vyp]. Nebudou
otočeny ani v případě, že později pro přehrávání nastavíte hodnotu [Zap].
 Snímek na výšku nebude při prohlídce bezprostředně po vyfotografování
automaticky otočen.
 Snímek se nemusí při přehrávání automaticky otočit, pokud byl
vyfotografován na výšku fotoaparátem namířeným směrem nahoru nebo
dolů.
 Jestliže se snímek na výšku automaticky na obrazovce osobního
počítače neotočí, znamená to, že jej používaný software nedokáže
otočit. Doporučujeme použít dodaný software.
218
10
Zpracování snímků po
pořízení
Po vyfotografování snímků můžete použít kreativní filtry
nebo změnit velikost snímků (snížit počet pixelů).
Můžete také zpracovat snímky typu RAW pomocí
fotoaparátu.
 Pravděpodobně nebude možné zpracovat snímky
vyfotografované jiným fotoaparátem než EOS 60D.
 Zpracování snímků po pořízení popsané v této kapitole nelze
provádět, pokud je fotoaparát připojen k osobnímu počítači
přes konektor <C>.
219
Kreativní filtry
Na snímek můžete aplikovat následující kreativní filtry a poté jej uložit
jako nový snímek: Č/B zrno, Měkké ostření, Fotoaparát na hraní
a Efekt miniatury. Kreativní filtry nelze použít pro snímky 41
a 61.
1
Vyberte položku [Kreativní filtry].
 Vyberte možnost nabídky
[3 Kreativní filtry] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Zobrazí se snímky.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
 Vyberte snímek, na který chcete
aplikovat filtr.
 Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého
přepnete stisknutím tlačítka <I>.
filtr.
3 Vyberte
 Po stisknutí tlačítka <0> se zobrazí
filtry.
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
filtr a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se snímek upravený použitím
odpovídajícího filtru.
efekt filtru.
4 Upravte
 Stisknutím tlačítka <U> upravte
efekt filtru a stiskněte tlačítko <0>.
Při použití efektu miniatury stiskněte
tlačítko <V> a vyberte oblast
snímku (v bílém rámečku), v níž má
snímek vypadat ostrý. Poté stiskněte
tlačítko <0>.
220
Kreativní filtry
snímek.
5 Uložte
 Výběrem položky [OK] uložte snímek.
 Poznamenejte si cílovou složku
a číslo souboru snímku a vyberte
položku [OK].
 Chcete-li použít filtr pro další snímek,
opakujte kroky 2 až 5.
 Jestliže chcete tuto činnost ukončit
a vrátit se k nabídce, stiskněte
tlačítko <M>.
 V případě snímků 1+JPEG bude kreativní filtr použit pro snímek 1,
který bude poté uložen jako snímek typu JPEG.
 V případě snímků 41+JPEG a 61+JPEG bude kreativní filtr
použit pro snímek typu JPEG.
Funkce kreativních filtrů

Č/B zrno
Učiní snímek zrnitý a černobílý. Černobílý efekt můžete změnit
úpravou kontrastu.

Měkké ostření
Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit
úpravou rozmazání.

Fotoaparát na hraní
Dodává barevný nádech typický pro dětské fotoaparáty a ztmavuje
čtyři rohy snímku. Barevný nádech můžete změnit úpravou tónu
barev.

Efekt miniatury
Vytváří efekt diorámy. V kroku 4 můžete stisknutím tlačítka <B>
změnit orientaci (na výšku/na šířku) bílého rámečku, který ukazuje
oblast, v níž má snímek vypadat ostrý.
221
S Změna velikosti
Můžete změnit velikost snímku, aby se snížil počet pixelů, a poté jej lze
uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků typu
JPEG 3/4/a/b. Velikost snímků typu JPEG c a RAW změnit nelze.
1
Vyberte položku [Změnit
velikost].
 Vyberte možnost nabídky [3 Změnit
velikost] a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se snímky.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
 Vyberte snímek, jehož velikost chcete
změnit.
 Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého
přepnete stisknutím tlačítka <I>.
požadovanou velikost
3 Vyberte
snímku.
Cílové velikosti
 Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
požadovanou velikost snímku
a stiskněte tlačítko <0>.
snímek.
4 Uložte
 Výběrem položky [OK] uložte snímek.
 Poznamenejte si cílovou složku
a číslo souboru snímku a vyberte
položku [OK].
 Chcete-li změnit velikost dalšího
snímku, opakujte kroky 2 až 4.
 Jestliže chcete tuto činnost ukončit
a vrátit se k nabídce, stiskněte
tlačítko <M>.
222
S Změna velikosti
Možnosti pro změnu velikosti podle původní velikosti snímku
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
Původní velikost
snímku
4
a
b
c
3
k
k
k
k
k
k
k
k
k
4
a
k
b
c
Velikosti snímků
Velikost snímku [8.0M 3456x2304] zobrazená v kroku 3 má poměr
stran 3:2. Velikosti snímků podle poměrů stran jsou uvedeny
v následující tabulce. Pro kvalitu záznamu snímků označenou
hvězdičkou neodpovídá počet pixelů přesně poměru stran. Snímek
bude nepatrně oříznutý.
Kvalita
Poměr stran a počet pixelů
3:2
4:3
16:9
1:1
4
3 456 x 2 304
(8,0 megapixelu)
3 072 x 2 304
(7,0 megapixelu)
3 456 x 1 944
(6,7 megapixelu)
2 304 x 2 304
(5,3 megapixelu)
a
2 592 x 1 728
(4,5 megapixelu)
2 304 x 1 728
(4,0 megapixelu)
2 592 x 1 456*
(3,8 megapixelu)
1 728 x 1 728
(3,0 megapixelu)
b
1 920 x 1 280
(2,5 megapixelu)
1 696 x 1 280*
(2,2 megapixelu)
1 920 x 1 080
(2,1 megapixelu)
1 280 x 1 280
(1,6 megapixelu)
c
720 x 480
(350 000 pixelů)
640 x 480
(310 000 pixelů)
720 x 400*
(290 000 pixelů)
480 x 480
(230 000 pixelů)
223
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátuN
Snímky 1 můžete zpracovat pomocí fotoaparátu a uložit je jako
snímky typu JPEG. Snímek typu RAW je možné zpracovat podle
různých podmínek, čímž z něj lze vytvořit libovolný počet snímků typu
JPEG, aniž by došlo ke změně samotného snímku typu RAW.
Uvědomte si, že snímky 41 a 61 nelze zpracovat pomocí
fotoaparátu. Ke zpracování těchto snímků použijte dodaný software
Digital Photo Professional.
1
Vyberte položku [Zpracování
snímku RAW].
 Vyberte možnost nabídky
[3 Zpracování snímku RAW]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se snímky 1.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
 Vyberte snímek, který chcete
zpracovat.
 Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého
přepnete stisknutím tlačítka <I>.
snímek.
3 Zpracujte
 Stiskněte tlačítko <0> a zanedlouho
se zobrazí možnosti zpracování
snímku typu RAW (str. 226, 227).
 Stisknutím tlačítek <V> a <U>
vyberte požadovanou možnost
a otáčením voliče <5> změňte
nastavení.
 Na zobrazeném snímku se projeví
úpravy jasu, vyvážení bílé a dalších
nastavení.
 Chcete-li se vrátit k nastavením
snímku platným při jeho snímání,
stiskněte tlačítko <B>.
224
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátuN
Zobrazení obrazovky nastavení
 Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
obrazovku nastavení. Otáčením voliče
<6> nebo <5> změňte nastavení.
Chcete-li se vrátit na obrazovku
z kroku 3, stiskněte tlačítko <0>.
snímek.
4 Uložte
 Vyberte položku [W] (Uložit)
a stiskněte tlačítko <0>.
 Výběrem položky [OK] uložte snímek.
 Poznamenejte si cílovou složku
a číslo souboru snímku a vyberte
položku [OK].
 Znovu se zobrazí obrazovka z kroku 2.
 Chcete-li zpracovat další snímek,
opakujte kroky 2 až 4.
 Jestliže chcete tuto činnost ukončit a vrátit
k nabídce, stiskněte tlačítko <M>.
Zvětšené zobrazení
Stisknutím tlačítka <u> v kroku 3 zvětšíte snímek. Zvětšení se bude
lišit v závislosti na počtu pixelů nastavení položky [Kvalita] zvoleného
v nabídce [Zpracování snímku RAW]. Zvětšeným snímkem můžete
procházet pomocí multiovladače <9>. Pokud má položka
[
Zvětšit] během zpracování snímku šedou barvu, snímek nelze
zvětšit.
Jestliže je snímek zvětšený, stisknutím tlačítka <I> se zvětšené
zobrazení ukončí.
Snímky s nastavením poměru stran
Snímky vyfotografované s poměrem stran snímání s živým náhledem
([4:3] [16:9] [1:1]) se zobrazí s příslušným poměrem stran. Snímky typu
JPEG budou také uloženy s nastaveným poměrem stran.
225
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátuN
Možnosti zpracování snímků typu RAW

Jas
Můžete upravit jas snímku až do ±1 EV v krocích po 1/3 EV.
Na zobrazeném snímku se projeví účinek nastavení.

Vyvážení bílé (str. 96)
Můžete vybrat vyvážení bílé. Pokud vyberete možnost [P], nastavte
teplotu chromatičnosti pomocí voliče <6>. Na zobrazeném
snímku se projeví účinek nastavení.

Picture Style (str. 90)
Můžete vybrat styl Picture Style. Chcete-li nastavit parametry, jako je
Ostrost, zobrazte stisknutím tlačítka <0> obrazovku nastavení.
Otáčením voliče <5> vyberte parametr a poté jej otáčením voliče
<6> nastavte podle potřeby. Stisknutím tlačítka <0> dokončete
nastavení a vraťte se na obrazovku nastavení. Na zobrazeném
snímku se projeví účinek nastavení.

Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
(str. 101)
Můžete nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu). Na zobrazeném snímku se projeví účinek nastavení.

Potlačení šumu při vysokém ISO (str. 254)
Můžete nastavit potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO. Na
zobrazeném snímku se projeví účinek nastavení. Pokud je obtížné
účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek stisknutím tlačítka <u>.
(Do normálního zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka <I>.)
Chcete-li zkontrolovat účinek nastavení hodnoty [Silné], zvětšete
snímek. Pokud jej zobrazíte jako jednotlivý snímek, zobrazí se pouze
účinek hodnoty [Standardní], i když byla nastavena hodnota [Silné].

Kvalita záznamu snímků (str. 84)
Můžete nastavit počet pixelů a kvalitu snímku pro snímek typu
JPEG, který má být uložen při konverzi snímku typu RAW.
Zobrazená velikost snímku, jako je [8.0M 3456x2304], má poměr
stran 3:2. Počet pixelů pro jednotlivé poměry stran je uveden na
straně 223.
226
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátuN

Barevný prostor (str. 110)
Můžete vybrat možnost sRGB nebo Adobe RGB. Vzhledem k tomu,
že displej LCD fotoaparátu není kompatibilní s barevným prostorem
Adobe RGB, vzhled snímku nebude při nastavení obou barevných
prostorů velmi odlišný.

Korekce periferního osvětlení (str. 102)
Můžete nastavit hodnotu [Povolit] nebo [Zakázat]. Je-li nastavena
hodnota [Povolit], zobrazí se opravený snímek. Pokud je obtížné
účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek stisknutím tlačítka <u>
a podívejte se na rohy snímku. (Do normálního zobrazení se vrátíte
stisknutím tlačítka <I>.)

Korekce zkreslení
Pokud je nastavena hodnota [Povolit], opraví se zkreslení snímku
způsobené objektivem. Po nastavení hodnoty [Povolit] se zobrazí
snímek s korekcí zkreslení. Při korekci se oříznou okrajové části
snímku. Snímek bude proto vypadat nepatrně větší (nejedná se
o zvětšený snímek). Pomocí dodaného softwaru Digital Photo
Professional můžete opravit zkreslení snímku s minimálním
oříznutím okrajových částí snímku.
Vzhledem k tomu, že rozlišení snímku může vypadat nepatrně nižší,
použijte nastavení Ostrost stylu Picture Style k provedení
potřebných úprav.
227
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátuN

Korekce chromatické vady
Pokud je nastavena hodnota [Povolit], opraví se chromatická vada
po stranách způsobená objektivem. Je-li nastavena hodnota
[Povolit], zobrazí se opravený snímek. (Okrajové části snímku
budou také nepatrně oříznuty.) Pokud je obtížné účinek funkce
rozpoznat, zvětšete snímek stisknutím tlačítka <u>.
(Do normálního zobrazení se vrátíte stisknutím tlačítka <I>.)
Korekce chromatické vady provedená fotoaparátem bude méně
výrazná než korekce provedená dodaným softwarem Digital Photo
Professional. Korekce proto nemusí být tak patrná. V takovém
případě použijte ke korekci chromatické vady software Digital Photo
Professional. Chromatická vada se týká nepřesné konvergence
barev podél okrajů objektu.
 Výsledek zpracování snímku typu RAW ve fotoaparátu není přesně
shodný s výsledkem zpracování snímku typu RAW pomocí softwaru
Digital Photo Professional.
 I když jsou ke snímku typu RAW připojena ověřovací data snímku
(str. 260), ke snímku typu JPEG se po zpracování nepřipojí.
Korekce periferního osvětlení, korekce zkreslení a korekce
chromatické vady
Chcete-li provést korekci periferního osvětlení, korekci zkreslení a korekci
chromatické vady pomocí fotoaparátu, musí být ve fotoaparátu uložena data
objektivu použitého k fotografování. Pokud nebyla uložena data objektivu
do fotoaparátu, použijte dodaný software EOS Utility a data objektivu uložte.
228
11
Čištění snímače
Fotoaparát je vybaven samočisticí jednotkou senzoru
připojenou k přední vrstvě obrazového snímače (dolní
propust), která automaticky setřásá prach.
Ke snímku lze rovněž připojit data pro odstranění
prachu, takže zbývající prachové částice lze
automaticky odstranit prostřednictvím dodávaného
softwaru Digital Photo Professional.
Šmouhy na přední straně snímače
Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může ve
výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí
fotoaparátu na přední část snímače. Pokud jsou skvrny viditelné i po
automatickém čištění snímače, doporučujeme nechat jej vyčistit
v servisním středisku Canon.
I během spuštění samočisticí jednotky senzoru můžete do poloviny
stisknout tlačítko spouště, čímž přerušíte čištění a můžete ihned
začít fotografovat.
229
f Automatické čištění snímače
Kdykoli přesunete vypínač napájení do polohy <1> nebo <2>,
aktivuje se samočisticí jednotka senzoru, která automaticky setřese
prach z přední části snímače. Obvykle tato operace nevyžaduje žádnou
pozornost. Čištění snímače je možné spustit, kdykoli potřebujete.
Zároveň lze tuto funkci v libovolném okamžiku vypnout.
Čištění snímače na vyžádání
1
Vyberte položku [Čištění
snímače].
 Na kartě [6] vyberte položku [Čištění
snímače] a stiskněte tlačítko <0>.
položku [Nyní čisitf].
2 Vyberte
 Vyberte položku [Nyní čisitf]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Na dialogové obrazovce vyberte
položku [OK] a stiskněte tlačítko
<0>.
 Na obrazovce se zobrazí symbol
čištění snímače. Uslyšíte zvuk
závěrky, žádný snímek však nebude
vyfotografován.
 Nejlepších výsledků dosáhnete prováděním čištění snímače
s fotoaparátem položeným dolní částí na stole nebo jiném plochém
povrchu.
 I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší.
Bezprostředně po dokončení čištění snímače bude položka [Nyní
čisitf] dočasně deaktivována.
Deaktivace automatického čištění snímače
 V kroku 2 vyberte položku [Autom. čištěníf] a nastavte ji
na hodnotu [Zakázat].
 Po přesunutí vypínače napájení do polohy <1> nebo <2> již
nebude prováděno čištění snímače.
230
3 Vložení dat pro odstranění prachuN
Samočisticí jednotka senzoru obvykle zajistí odstranění většiny
prachových částic, které mohou být viditelné na vyfotografovaných
snímcích. Pokud však přesto zůstanou některé prachové částice
viditelné, můžete do snímku vložit data pro odstranění prachu, která
umožní později tyto prachové částice na snímku vyretušovat. Data
pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional
(dodávaný software) k automatickému vymazání prachových částic.
Příprava
 Připravte si jednolitě bílý objekt (papír apod.).
 Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo vyšší
hodnotu.
 Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a nastavte zaostření na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen
stupnicí vzdáleností, dívejte se na přední část objektivu a otočte
zaostřovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Získání dat pro odstranění prachu
1
Vyberte položku [Data pro
odstranění prachu].
 Na kartě [y] vyberte položku
[Data pro odstranění prachu]
a stiskněte tlačítko <0>.
položku [OK].
2 Vyberte
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>. Po provedení
automatického samočištění snímače
se zobrazí zpráva. Uslyšíte zvuk
závěrky, žádný snímek však nebude
vyfotografován.
231
3 Vložení dat pro odstranění prachuN
jednolitě bílý objekt.
3 Vyfotografujte
 Umístěte jednolitě bílý objekt bez




vzorů do vzdálenosti 20 až 30 cm tak,
aby vyplňoval celé zorné pole
v hledáčku, a vyfotografujte snímek.
Snímek bude vyfotografován
v režimu automatické expozice
s předvolbou clony se clonou f/22.
Snímek nebude uložen, data lze
proto získat i v případě, že do
fotoaparátu není vložena karta.
Po vyfotografování snímku začne
fotoaparát získávat data pro odstranění
prachu. Po získání dat pro odstranění
prachu se zobrazí zpráva. Výběrem
položky [OK] znovu zobrazte nabídku.
Pokud se nepodařilo získat data
správně, zobrazí se odpovídající
zpráva. Postupujte podle pokynů v části
„Příprava“ uvedené na předchozí straně
a poté vyberte položku [OK]. Znovu
vyfotografujte snímek.
Data pro odstranění prachu
Získaná data pro odstranění prachu jsou vložena do všech snímků typu
JPEG a RAW vyfotografovaných od okamžiku získání dat. Před
fotografováním důležitých snímků doporučujeme aktualizovat data
pro odstranění prachu jejich opětovným získáním.
Pokyny pro automatické vymazání prachových částic pomocí dodaného
softwaru naleznete v příslušném návodu k použití softwaru (soubor ve
formátu PDF) na disku CD-ROM.
Data pro odstranění prachu mají tak malý datový objem, že prakticky
neovlivní velikost souboru snímku.
Použijte pouze jednolitě bílý objekt, například nový list bílého papíru. Pokud
by byl papír strukturovaný nebo by byl opatřen jakýmkoli potiskem, mohly by
být tyto části považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo
přesnost odstranění prachových částic pomocí softwaru.
232
3 Ruční čištění snímačeN
Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním
snímače, lze odstranit ručně pomocí ofukovacího balonku či podobných
nástrojů.
Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Je-li třeba očistit
snímač přímo, doporučujeme obrátit se na servisní středisko
Canon.
Před čištěním snímače sejměte z fotoaparátu objektiv.
1
Vyberte položku [Čištění
snímače].
 Na kartě [6] vyberte položku [Čištění
snímače] a stiskněte tlačítko <0>.
položku [Ruční čištění].
2 Vyberte
 Vyberte položku [Ruční čištění]
a stiskněte tlačítko <0>.
položku [OK].
3 Vyberte
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Během okamžiku se zablokuje
zrcadlo a otevře se závěrka.
 Na panelu LCD bude blikat „CLn“.
čištění.
4 Dokončete
 Přesuňte vypínač napájení do polohy
<2>.
 Jako zdroj napájení doporučujeme použít sadu napájecího adaptéru
ACK-E6 (prodává se samostatně).
 Pokud použijete baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá. Je-li připojen
bateriový grip s bateriemi typu AA/LR6, nebude ruční čištění snímače
možné.
233
3 Ruční čištění snímačeN
 Při čištění snímače neprovádějte následující činnosti. Pokud byste
provedli některou z následujících činností, došlo by k vypnutí
napájení a k zavření závěrky. Mohly by se poškodit lamely závěrky
a obrazový snímač.
• Nastavení vypínače napájení do polohy <2>.
• Otevření krytu prostoru pro baterii.
• Otevření krytu slotu karty.
 Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
 Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce.
Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
 Nezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet
pro uchycení objektivu. Při přerušení napájení se uzavře závěrka
a může dojít k poškození lamel závěrky nebo zrcadla.
 K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn.
Tlak plynu by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači
přimrznout.
 Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme
nechat snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
234
12
Tisk snímků
 Tisk (str. 236)
Fotoaparát můžete připojit přímo k tiskárně a vytisknout
snímky uložené na kartě. Fotoaparát je kompatibilní
se specifikací „wPictBridge“, která je standardem
pro přímý tisk.
 Formát DPOF (Digital Print Order Format) (str. 245)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk
snímků zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů
k tisku, jako je výběr snímků, počet kopií a další možnosti.
Je možné vytisknout mnoho snímků v jedné dávce nebo
předat příkaz tisku snímků do fotolaboratoře.
235
Příprava k tisku
Přímý tisk se provádí výhradně pomocí fotoaparátu a jeho displeje
LCD.
Připojení fotoaparátu k tiskárně
1
Přesuňte vypínač napájení
na fotoaparátu do polohy <2>.
tiskárnu.
2 Nastavte
 Podrobné informace naleznete
v návodu k použití tiskárny.
fotoaparát k tiskárně.
3 Připojte
 Použijte propojovací kabel dodaný
s fotoaparátem.
 Připojte kabel ke konektoru
<C> fotoaparátu tak, aby
ikona <D> na zástrčce kabelu
směřovala k zadní části fotoaparátu.
 Tiskárnu připojte podle pokynů
v návodu k použití tiskárny.
4 Zapněte tiskárnu.
Přesuňte vypínač napájení
5 na
fotoaparátu do polohy <1>.
 U některých tiskáren může zaznít
signál zvukové signalizace.
236
Příprava k tisku
wPictBridge
snímek.
6 Zobrazte
 Stiskněte tlačítko <x>.
 Snímek se zobrazí a vlevo nahoře
se zobrazí ikona <w>, která
označuje, že fotoaparát je připojen
k tiskárně.
 Filmy nelze vytisknout.
 Fotoaparát nelze použít s tiskárnami, které jsou kompatibilní pouze
se standardy CP Direct nebo Bubble Jet Direct.
 Nepoužívejte jiný propojovací kabel než kabel, který je součástí dodávky.
 Pokud se v kroku 5 ozve dlouhý signál zvukové signalizace, došlo
k potížím s tiskárnou. Vyřešte potíže zobrazené chybovou zprávou
(str. 244).
 Můžete tisknout také snímky typu RAW pořízené tímto fotoaparátem.
Pro tisk na papír velikosti A4, Letter nebo větší doporučujeme použít
snímek typu JPEG 73 zpracovaný ze snímku typu RAW (kromě 41
a 61).
 Pokud použijete k napájení fotoaparátu bateriový zdroj, zkontrolujte, zda
je plně nabitý. S plně nabitou baterií je možný tisk po dobu přibližně
4 hodin.
 Před odpojením kabelu nejdříve vypněte fotoaparát a tiskárnu.
Při vytahování držte kabel za zástrčku (nedržte samotný kabel).
 Při přímém tisku doporučujeme použít k napájení fotoaparátu sadu
napájecího adaptéru ACK-E6 (prodává se samostatně).
237
wTisk
Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se u jednotlivých
tiskáren liší. Některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné
informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Ikona připojení k tiskárně
1
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
 Zkontrolujte, zda se na displeji LCD
vlevo nahoře zobrazila ikona <w>.
 Otáčením voliče <5> vyberte
snímek, který chcete vytisknout.
tlačítko <0>.
2 Stiskněte
 Zobrazí se obrazovka nastavení
tisku.
Obrazovka nastavení tisku
Umožňuje nastavení efektů tisku (str. 240).
Slouží k zapnutí a vypnutí tisku data nebo
čísla souboru na snímku.
Umožňuje nastavit počet kopií k tisku.
Umožňuje nastavit výřez (oříznutí) (str. 243).
Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení.
Slouží k návratu na obrazovku z kroku 1.
Umožňuje zahájit tisk.
Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
* V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení, jako je například
tisk data a čísla souboru nebo výřez, k dispozici.
položku [Nast. Papíru].
3 Vyberte
 Vyberte položku [Nast. Papíru]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka nastavení
papíru.
238
wTisk
QNastavení velikosti papíru
 Vyberte velikost papíru vloženého
v tiskárně a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka nastavení typu
papíru.
YNastavení typu papíru
 Vyberte typ papíru vloženého
v tiskárně a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka rozvržení stránky.
UNastavení rozvržení stránky
 Vyberte požadované rozvržení
a stiskněte tlačítko <0>.
 Znovu se zobrazí obrazovka
nastavení tisku.
S okraji
Bez okrajů
S okrajic
xx plus
20 plusc
35 plusp
Výchozí
Výtisk bude po stranách opatřen bílými okraji.
Na výtisku nebudou okraje. Pokud tiskárna tisk bez okrajů
neumožňuje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto případě.
Na okraji snímků formátu 9x13 cm a větších budou vytištěny
informace o snímku*.
Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16 nebo 20 snímků na jeden list.
Na papíru velikosti A4 nebo Letter bude vytištěno 20 nebo
35 náhledů snímků, jejichž tisk byl nastaven prostřednictvím
formátu DPOF (str. 245).
• Možnost [20 plusc] umožňuje vytisknout informace o snímku*.
Rozvržení stránky se bude lišit v závislosti na modelu tiskárny
nebo jejím nastavení.
* Na základě dat Exif budou vytištěny údaje o názvu fotoaparátu, názvu objektivu, režimu snímání,
rychlosti závěrky, cloně, hodnotě kompenzace expozice, citlivosti ISO, vyvážení bílé apod.
Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Oříznutý snímek může na papíru vypadat zrnitější v důsledku menšího
počtu pixelů.
239
wTisk
efekty tisku.
4 Nastavte
 Nastavte podle potřeby. Jestliže




Efekt tisku
nepotřebujete nastavit žádné efekty
tisku, přejděte ke kroku 5.
Obsah obrazovky se liší
v závislosti na tiskárně.
Vyberte možnost vpravo nahoře (na
snímku obrazovky je zakroužkována)
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadovaný efekt tisku
a stiskněte tlačítko <0>.
Pokud se vedle možnosti <z>
zobrazí ikona <e>, můžete daný
efekt tisku také upravit (str. 242).
Popis
EZap
Snímek bude vytištěn se základním nastavením barev tiskárny.
Budou aplikovány automatické korekce na základě dat Exif snímku.
EVyp
Nebude použita žádná automatická korekce.
EVIVID
Snímek bude vytištěn s vyšší saturací zajišťující živé odstíny
modré a zelené barvy.
ENR
Před tiskem dojde k potlačení šumu na snímku.
0 B/W
Černobílý tisk s reálnou černou.
0 Chladný
tón
Černobílý tisk s černou barvou laděnou do studenějšího,
modrého odstínu.
0 Teplý tón
Černobílý tisk s černou barvou laděnou do teplejšího žlutého odstínu.
zPřirozený
Tisk snímku ve skutečných barvách a s reálným kontrastem.
Není použita žádná automatická úprava barev.
zPřirozený M
Charakteristika tisku je shodná jako u nastavení „Přirozený“.
Toto nastavení však umožňuje jemnější nastavení tisku než
volba „Přirozený“.
EVýchozí
Tisk se bude u jednotlivých tiskáren lišit. Podrobné informace
naleznete v návodu k použití tiskárny.
* Pokud efekty tisku změníte, projeví se změny na snímku zobrazeném vlevo
nahoře. Je nutné upozornit, že vzhled vytištěného snímku se může od
zobrazeného snímku, který představuje pouze přibližnou podobu, mírně lišit.
Stejné upozornění platí i pro položky [Jas] a [Nast. úrovní] na straně 242.
240
wTisk
tisk data a čísla
5 Nastavte
souboru.
 Nastavte podle potřeby.
 Vyberte možnost <I> a stiskněte
tlačítko <0>.
 Nastavte podle potřeby a stiskněte
tlačítko <0>.
počet kopií.
6 Nastavte
 Nastavte podle potřeby.
 Vyberte možnost <R> a stiskněte
tlačítko <0>.
 Nastavte počet kopií a stiskněte
tlačítko <0>.
tisk.
7 Spusťte
 Vyberte položku [Tisk] a stiskněte
tlačítko <0>.
 V režimu snadného tisku můžete vytisknout další snímek s použitím
stejných nastavení. Stačí vybrat snímek a stisknout tlačítko <l>.
V režimu snadného tisku bude počet kopií vždy roven hodnotě 1. (Nelze
nastavit počet kopií.) Zároveň nebude použit žádný výřez (str. 243).
 Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností
představuje výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Podrobné
informace o nastavení představovaném položkou [Výchozí] získáte
v návodu k použití tiskárny.
 V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě záznamu snímku může
zahájení tisku po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
 Pokud byla použita korekce sklonu snímku (str. 243), bude tisk snímku
trvat déle.
 Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a poté vyberte položku [OK].
 Pokud použijete možnost [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 51),
obnoví se u veškerých nastavení výchozí hodnoty.
241
wTisk
e Úprava nastavení efektů tisku
V kroku 4 na straně 240 vyberte
požadovaný efekt. Jakmile se jasně
zobrazí ikona <e> vedle ikony
<z>, stiskněte tlačítko <B>.
Poté můžete upravit nastavení daného
efektu tisku. Možnosti nastavení
a zobrazené položky závisí na položce
vybrané v kroku 4.
 Jas
Je možné upravit jas snímku.
 Nast. úrovní
Pokud vyberete možnost [Ruční], můžete
změnit rozložení na histogramu a upravit jas
a kontrast snímku.
Během zobrazení obrazovky Nast. úrovní
stiskněte tlačítko <B> a změňte polohu
ukazatele <h>. Pomocí tlačítka <U>
můžete libovolně nastavit úroveň stínů
(0 až 127) nebo světel (128 až 255).
 kZesvětlení
Tato funkce je účinná u snímků v protisvětle, na kterých mohou být
tváře fotografovaných osob příliš tmavé. Je-li nastavena možnost
[Zap], dojde při tisku k projasnění tváří.
 Kor.červ.očí
Hodí se pro snímky s bleskem, na kterých mají fotografované
objekty červené oči. Pokud je nastavena možnost [Zap], dojde
při tisku ke korekci červených očí.
 Efekty [kZesvětlení] a [Kor.červ.očí] se na obrazovce neprojeví.
 Jestliže vyberete položku [Detail. nast.], můžete upravit následující
položky: [Kontrast], [Saturace], [Tón barvy] a [Vyváž. barvy]. Možnost
[Vyváž. barvy] lze nastavit pomocí multiovladače <9>. Písmeno B
označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou.
Korigována bude barva, v jejímž směru bude značka posunuta.
 Pokud vyberete položku [Vymazat vše], obnoví se u veškerého
nastavení efektů tisku výchozí hodnoty.
242
wTisk
Výřez snímku
Korekce sklonu
Snímek můžete oříznout a vytisknout
pouze výřez snímku, takže výsledek bude
obdobný, jako kdybyste upravili kompozici
při snímání. Výřez provádějte
bezprostředně před tiskem. Pokud
byste nastavili výřez a potom teprve upravili
nastavení tisku, bylo by pravděpodobně
nutné výřez nastavit znovu.
1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
2 Nastavte velikost rámečku výřezu, jeho polohu a poměr stran.
 Vytiskne se oblast snímku ohraničená rámečkem výřezu. Poměr stran
rámečku výřezu lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].
Změna velikosti rámečku výřezu
Stisknutím tlačítka <u> nebo <I> můžete měnit velikost
rámečku výřezu. Čím je rámeček výřezu menší, tím větší bude
zvětšení snímku pro tisk.
Přesunutí rámečku výřezu
Pomocí multiovladače <9> můžete rámeček na snímku posunovat
ve svislém i vodorovném směru. Posouvejte rámeček výřezu, dokud
nebude pokrývat požadovanou oblast snímku.
Otáčení rámečku
Při každém stisknutí tlačítka <B> dojde k přepnutí orientace
rámečku výřezu mezi orientacemi na výšku a na šířku. Tímto způsobem
můžete vytvořit ze snímku vyfotografovaného na šířku snímek na výšku.
Korekce sklonu snímku
Otáčením voliče <6> můžete upravit úhel sklonu snímku až
o ±10 stupňů v přírůstcích po 0,5 stupně. Po úpravě sklonu
snímku se ikona <O> na obrazovce změní na modrou.
3 Stisknutím tlačítka <0> režim výřezu ukončíte.
 Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.
 Oblast výřezu snímku je znázorněna na obrazovce nastavení
tisku vlevo nahoře.
243
wTisk
 U některých tiskáren se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak,
jak byla nastavena.
 Čím menší rámeček výřezu nastavíte, tím zrnitější bude vzhled
vytištěného snímku.
 Během používání funkce výřezu snímku sledujte displej LCD
na fotoaparátu. Pokud byste sledovali obraz na televizoru, nemusel by
se rámeček výřezu zobrazit přesně.
Řešení chyb tiskárny
Pokud vyřešíte chybu tiskárny (došlý inkoust, chybějící papír apod.)
a vyberete položku [Pokrač.], abyste dosáhli pokračování tisku, ale
k obnovení tisku nedojde, opětovně spusťte tisk pomocí tlačítek na tiskárně.
Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chybové zprávy
Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na displeji LCD fotoaparátu
chybová zpráva. Zastavte tisk stisknutím tlačítka <0>. Po vyřešení potíží
znovu tisk spusťte. Podrobné informace o řešení potíží při tisku naleznete
v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
Zkontrolujte, zda je v tiskárně správně vložen papír.
Chyba inkoustu
Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého
papíru či inkoustu.
Chyba souboru
Vybraný snímek nelze vytisknout pomocí standardu PictBridge. Nemusí
být možný tisk snímků vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo
snímků upravených pomocí osobního počítače.
244
W Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Můžete nastavit typ tisku, tisk data a čísla souboru na snímku.
Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky označené k tisku.
(Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)
Nastavení možností tisku
1
Vyberte položku [Příkaz tisku].
 Na kartě [3] vyberte položku
[Příkaz tisku] a stiskněte tlačítko
<0>.
položku [Nastavit].
2 Vyberte
 Vyberte položku [Nastavit]
a stiskněte tlačítko <0>.
požadovanou možnost.
3 Nastavte
 Nastavte položky [Druh tisku],
[Datum] a [Č. Souboru].
 Vyberte možnost, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
[Druh tisku]
[Datum]
[Č. Souboru]
245
W Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Druh tisku
Datum
Č. Souboru
K
L
K
L
Standardní Tisk jednoho snímku na jeden list.
Index
Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.
Obojí
Standardní tisk i tisk náhledů.
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk data zaznamenání
snímku na výtisk.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru
na výtisk.
nastavení.
4 Ukončete
Stiskněte tlačítko <7>.
 Znovu se zobrazí obrazovka
příkazu tisku.
 Poté výběrem položky [Výb.sním.],
[Don] nebo [Všech.sn.] označte
snímky k tisku.
 I v případě, že položky [Datum] a [Č. Souboru] budou nastaveny
na hodnotu [Zap], nemusí se datum a číslo souboru vytisknout,
v závislosti na nastavení typu tisku a modelu tiskárny.
 Při tisku pomocí formátu DPOF je třeba použít kartu, u které byla
nastavena specifikace příkazu tisku. Pokud pouze zkopírujete snímky
z karty a pokusíte se je vytisknout, nebude tento postup fungovat.
 Některé tiskárny a fotolaboratoře kompatibilní se standardem DPOF
nemusí umožňovat tisk snímků podle vašeho označení k tisku. Pokud
k této situaci dojde u vaší tiskárny, vyhledejte informace v návodu
k použití tiskárny. Případně se obraťte na pracovníky fotolaboratoře
a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání snímků k tisku.
 Nevkládejte do fotoaparátu kartu, na které byl nastaven příkaz tisku
v jiném fotoaparátu, a nepokoušejte se pak znovu příkaz tisku nastavit.
Nemusel by fungovat nebo by mohl být přepsán. V závislosti na typu
snímku se také může stát, že příkaz tisku nebude možné vytvořit.
 Snímky typu RAW a filmy nelze označit k tisku.
 U výtisků typu [Index] nelze nastavit obě položky [Datum]
a [Č. Souboru] současně na hodnotu [Zap].
246
W Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Označení snímků k tisku
 Výb.sním.
Slouží k výběru a označení snímků
po jednom.
Chcete-li aktivovat zobrazení po třech
snímcích, stiskněte tlačítko <I>.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho
snímku, stiskněte tlačítko <u>.
Po dokončení příkazu tisku stiskněte tlačítko
<M> a uložte uvedený příkaz na kartu.
Množství
Celkový počet vybraných snímků
Zaškrtnutí
Ikona náhledů
[Standardní] [Obojí]
Pomocí tlačítka <V> nastavte počet
kopií, které chcete u zobrazeného
snímku vytisknout.
[Index]
Pomocí tlačítka <V> nastavte
zaškrtnutí <X> a daný snímek bude
zahrnut do tisku náhledů.
 Don
Vyberte položku [Označit vše ve složce] a zvolte složku. Vytvoří se
příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce. Pokud vyberete
položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku, příkaz tisku pro
tuto složku se zcela zruší.
 Všech.sn.
Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku
nastavena jedna kopie od každého snímku. Pokud vyberete položku
[Vymazat vše na kartě], bude vymazán příkaz k tisku pro všechny
snímky na kartě.
 I v případě, že nastavíte možnost „Don“ nebo „Všech.sn.“, nebudou do
příkazu tisku zahrnuty snímky typu RAW a filmy.
 Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge netiskněte
v rámci jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili
k tisku více snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
247
W Přímý tisk pomocí formátu DPOF
Při použití tiskárny kompatibilní
se standardem PictBridge lze snímky
snadno vytisknout pomocí formátu
DPOF.
1
Proveďte přípravu k tisku.
 Vyhledejte informace na straně 236. Postupujte podle pokynů
uvedených v části „Připojení fotoaparátu k tiskárně“ až do kroku 5.
2 Na kartě [3] vyberte položku [Příkaz tisku].
3 Vyberte položku [Tisk].
 Položka [Tisk] se zobrazí pouze v případě, že je fotoaparát
připojen k tiskárně a je možný tisk.
4 Nastavte položku [Nast. Papíru] (str. 238).
 V případě potřeby nastavte efekty tisku (str. 240).
5 Vyberte položku [OK].
 Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
 Některé tiskárny neumožňují na snímcích vytisknout číslo souboru.
 Pokud je nastavena možnost [S okraji], může se u některých tiskáren
datum vytisknout na okraji.
 U některých tiskáren se datum může vytisknout na světlém pozadí nebo
na okraji.
 U položky [Nast. úrovní] nelze vybrat položku [Ruční].
 Pokud jste tisk zastavili a chcete znovu spustit tisk zbývajících snímků,
vyberte položku [Obnovit]. K opětovnému spuštění tisku nedojde, pokud
tisk zastavíte a dojde k některé z následujících situací:
• Před obnovením tisku jste změnili příkaz tisku nebo jste odstranili
snímky označené k tisku.
• Při nastavování náhledů jste před opětovným spuštěním tisku změnili
nastavení papíru.
• Po pozastavení tisku byla zbývající kapacita karty příliš nízká.
 Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na straně 244.
248
13
Uživatelské nastavení
fotoaparátu
Pomocí uživatelských funkcí můžete změnit funkce
fotoaparátu tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům.
Aktuální nastavení fotoaparátu lze také uložit pro
polohu <w> voliče režimů.
Funkce vysvětlené v této kapitole se uplatní pouze
v režimech kreativní zóny.
Kreat
i
vn
a
ón
íz
249
3 Nastavení uživatelských funkcíN
1 Vyberte kartu [8].
skupinu.
2 Vyberte
 Vyberte skupinu uživatelských funkcí
(I až IV) a stiskněte tlačítko <0>.
Číslo uživatelské funkce
číslo uživatelské funkce.
3 Vyberte
 Stisknutím tlačítka <U> vyberte
číslo uživatelské funkce, kterou
chcete nastavit, a stiskněte tlačítko
<0>.
nastavení požadovaným
4 Změňte
způsobem.
 Vyberte požadované nastavení
(číslo) a stiskněte tlačítko <0>.
 Pokud chcete nastavit další
uživatelské funkce, opakujte kroky 2
až 4.
 V dolní části obrazovky jsou pod
příslušnými čísly funkcí zobrazena
aktuální nastavení uživatelských funkcí.
nastavení.
5 Ukončete
 Stiskněte tlačítko <M>.
 Znovu se zobrazí obrazovka
z kroku 2.
Vymazání všech uživatelských funkcí
Chcete-li vymazat všechna nastavení uživatelských funkcí, vyberte
v kroku 2 položku [Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)].
I když budou vymazány všechny uživatelské funkce, nastavení funkce
[8C.Fn IV -4: Matnice] zůstane nezměněno.
250
3 Uživatelské funkceN
A Snímání
s živým
náhledem
C.Fn I: Expozice
1
Kroky úrovně expozice
2
Kroky nastavení rychlosti ISO
3
Rozšíření ISO
4
Automatické zrušení braketingu
5
Sekvence braketingu
6
Bezpečný posun
7
Rychlost synchronizace blesku v režimu Av
k
str. 252
k
k
k
k
str. 253
k
k
C.Fn II: Snímek
1
Potlačení šumu dlouhé expozice
2
Potlačení šumu při vysokém ISO
3
Priorita zvýraznění tónu
str. 254
str. 255
k
k
k
C.Fn III: Autofocus/Pohon
1
Pohyb objektivu při nemožném AF
2
Způsob volby AF bodu
3
Překryvné zobrazení
4
Spuštění pomocného paprsku AF
5
Blokování zrcadla
str. 255
str. 256
k (f)
k (f)
str. 257
C.Fn IV: Obsluha/Jiné
str. 257
k
str. 258
k
(s výjimkou 5)
1
Tlačítka AF a měření
2
Přiřadit tlačítko SET
3
Směr otáčení při Tv/Av
4
Matnice
str. 259
5
Přidat ověřovací data snímku
str. 260
k
k
 Uživatelské funkce zobrazené šedou barvou nejsou účinné při snímání
s živým náhledem (LV). (Možnosti nastavení jsou deaktivovány.)
 Uživatelské funkce se neuplatní při snímání filmů.
251
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn I: Expozice
C.Fn I -1
Kroky úrovně expozice
0: 1/3-kroku
1: 1/2-kroku
Nastavení přírůstků po 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci
expozice, automatický braketing expozice (AEB), kompenzaci expozice
s bleskem apod. Použití této funkce je vhodné, pokud dáváte přednost
nastavení expozice ve větších krocích než 1/3 EV.
Při nastavení možnosti 1 se zobrazí úroveň expozice v hledáčku a na
panelu LCD níže uvedeným způsobem.
C.Fn I -2
Kroky nast. rychl. ISO
0: 1/3-stop
1: 1-stop
C.Fn I -3
Rozšíření ISO
0: Vyp
1: Zap
Pro citlivost ISO bude možné vybrat hodnotu H (ekvivalent pro
ISO 12 800). Uvědomte si, že pokud je funkce [8C.Fn II -3: Priorita
zvýraznění tónu] nastavena na hodnotu [1: Povolit], nelze nastavit
hodnotu H (ekvivalent citlivosti ISO 12 800).
C.Fn I -4
Automatické zrušení braketingu
0: Zap
Nastavení automatického braketingu expozice (AEB) a braketingu
vyvážení bílé budou zrušena, pokud přesunete vypínač napájení do
polohy <2> nebo, vymažete nastavení fotoaparátu. Nastavení
automatického braketingu expozice bude zrušeno také v případě, že je
blesk připraven k záblesku nebo že přepnete do režimu snímání filmů.
1: Vyp
Nastavení automatického braketingu expozice (AEB) a braketingu
vyvážení bílé se nezruší, ani pokud přesunete vypínač napájení do polohy
<2>. (Pokud je blesk připraven k záblesku, automatický braketing
expozice (AEB) se dočasně zruší, ale hodnota AEB zůstane zachována.)
252
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn I -5
Sekvence braketingu
Sekvenci snímání automatického braketingu expozice a sekvenci
braketingu vyvážení bílé lze změnit.
0: 0, -, +
1: -, 0, +
Braketing vyvážení bílé
Směr B/A (modrá/jantarová) Směr M/G (purpurová/zelená)
0 : Standardní expozice 0 : Standardní vyvážení bílé
0 : Standardní vyvážení bílé
- : Snížená expozice
- : Posun směrem k modré
- : Posun směrem k purpurové
+ : Zvýšená expozice
+ : Posun směrem k jantarové + : Posun směrem k zelené
Automatický braketing
expozice (AEB)
C.Fn I -6
Bezpečný posun
0: Zakázat
1: Povolit (Tv/Av)
Tato funkce se uplatní v režimech automatické expozice s předvolbou
času (s) a automatické expozice s předvolbou clony (f). Pokud se
jas objektu nepravidelně mění a není možné dosáhnout standardní
automatické expozice, změní fotoaparát automaticky nastavení
expozice, aby získal standardní expozici.
C.Fn I -7 Rychlost synchronizace blesku v režimu Av
0: Auto
Normálně bude rychlost synchronizace nastavena automaticky
v rozsahu 1/250 s až 30 s podle jasu objektu. Aktivovat lze také
synchronizaci s vysokými rychlostmi.
1: 1/250-1/60sek. auto
Pokud je použit blesk s automatickou expozicí s předvolbou clony (f),
zabrání toto nastavení automatickému nastavení nízké rychlosti
synchronizace blesku při nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný
způsob, jak předejít rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak
zatímco fotografovaný objekt bude po osvícení bleskem exponován
správně, pozadí vyjde tmavé.
2: 1/250sek. (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/250 s. Toto
nastavení chrání účinněji před rozmazáním objektu a rozhýbáním
fotoaparátu než nastavení 1. Pozadí však bude tmavější než
u nastavení 1.
253
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn II: Snímek
C.Fn II -1
Potlačení šumu dlouhé expozice
0: Vyp
1: Auto
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedena redukce
šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice. Nastavení
[Auto] je vhodné ve většině situací.
2: Zap
Redukce šumu je uplatňována u všech expozic s časem 1 s a delším.
Nastavení [Zap] může být schopné potlačit šum, který jinak nelze
detekovat pomocí nastavení [Auto].
 Po vyfotografování snímku s nastavením 1 a 2 může proces potlačení
šumu trvat stejně dlouhou dobu jako expozice. Dokud se proces
potlačení šumu nedokončí, nemůžete vyfotografovat další snímek.
 Při citlivosti ISO 1 600 nebo vyšší může být šum při nastavení 2
výraznější než při nastavení 0 nebo 1.
 Pokud je při snímání s dlouhou expozicí a zobrazeným živým náhledem
zvoleno nastavení 2, zobrazí se během procesu potlačení šumu zpráva
„BUSY“. Obraz živého náhledu se nezobrazí, dokud nebude dokončeno
potlačení šumu. (Nelze vyfotografovat další snímek.)
C.Fn II -2
Potlačení šumu při vysokém ISO
Zajistí snížení šumu generovaného na snímku. Redukce šumu je aplikována
při nastavení jakékoli citlivosti ISO, je však účinná především u vysokých
citlivostí ISO. Při použití nízkých citlivostí ISO bude dále sníženo množství
šumu ve stínech. Změňte nastavení tak, aby odpovídalo potlačení šumu.
0: Standardní
2: Silná
1: Nízká
3: Zakázat
 V případě nastavení možnosti 2 se výrazně sníží maximální počet
snímků sekvence při kontinuálním snímání.
 Při přehrávání snímku typu RAW nebo RAW+JPEG pomocí fotoaparátu
nebo při přímém tisku takového snímku může být účinek funkce
potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO minimální. Kontrolu účinku
potlačení šumu nebo tisk snímků s potlačeným šumem můžete provést
pomocí dodaného softwaru Digital Photo Professional.
254
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn II -3
Priorita zvýraznění tónu
0: Zakázat
1: Povolit
Umožňuje zlepšit podrobnosti ve světlech. Dynamický rozsah je
rozšířen od standardní 18% šedé až po úrovně nejvyššího jasu.
Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou plynulejší.
 Při nastavení možnosti 1 se pro funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) (str. 101) automaticky nastaví hodnota
[Zakázat] a nastavení nebude možné změnit.
 Při nastavení možnosti 1 může být šum nepatrně výraznější než obvykle.
Při nastavení možnosti 1 bude možné nastavit citlivost ISO v rozsahu 200 až 6 400.
Je-li povolena priorita zvýraznění tónu, na panelu LCD a v hledáčku se také
zobrazí ikona <A>.
C.Fn III: Autofocus/Pohon
C.Fn III -1
Pohyb objektivu při nemožném AF
Pokud je aktivováno automatické zaostřování, ale nelze zaostřit, může
fotoaparát nadále zkoušet zaostřit nebo zaostřování zastavit.
0: Pokračovat v zaostřování
1: Zastavit zaostřování
Pomocí této možnosti lze zabránit výraznému rozostření při
opakovaném zaostřování fotoaparátu. Je vhodná zejména u silných
teleobjektivů, které se mohou výrazně rozostřit.
C.Fn III -2
Způsob volby AF bodu
0: SAktiv. volbu AF/9Vybrat bod AF
Můžete stisknout tlačítko <S> a vybrat AF bod přímo pomocí
multiovladače <9>.
1: SAutomat. výběr/9Ruční výběr
Stisknutím tlačítka <S> se nastaví automatický výběr AF bodu.
Chcete-li vybrat AF bod ručně, můžete použít multiovladač <9> bez
předchozího stisknutí tlačítka <S>.
Při nastavení možnosti 1 bude deaktivováno nastavení funkce C.Fn IV -2
[Přiřadit tlačítko SET].
255
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn III -3
Překryvné zobrazení
0: Zap
1: Vyp
Po zaostření se AF bod v hledáčku nerozsvítí červeně. Tuto možnost
nastavte, pokud je rozsvěcování AF bodů příliš rušivé.
AF bod se nicméně rozsvítí, když jej zvolíte.
C.Fn III -4
Spuštění pomocného paprsku AF
Pomocné světlo AF může být emitováno vestavěným bleskem fotoaparátu
nebo externím bleskem Speedlite určeným pro fotoaparáty řady EOS.
0: Povolit
1: Zakázat
Pomocné světlo AF se neaktivuje.
2: Bleskne pouze ext. blesk
Pokud je připojen externí blesk Speedlite určený pro fotoaparáty řady
EOS, bude v případě potřeby emitovat pomocné světlo AF.
U vestavěného blesku fotoaparátu nebude funkce pomocného světla AF
aktivována.
3: Pouze pomoc. paprsek IR AF
Pomocné světlo budou moci emitovat pouze blesky Speedlite určené
pro fotoaparáty řady EOS, které jsou vybavené zdrojem infračerveného
pomocného světla AF. Tím se zabrání, aby pomocné světlo AF
emitovaly všechny blesky Speedlite, které používají několik slabých
záblesků (jako vestavěný blesk).
Pokud je uživatelská funkce [Spuštění pomocného paprsku AF]
externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty řady EOS nastavena
na hodnotu [Zakázat], nebude blesk Speedlite emitovat pomocné světlo
AF ani v případě, že je nastavena uživatelská funkce fotoaparátu
C.Fn III -4-0/2/3.
256
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn III -5
Blokování zrcadla
0: Zakázáno
1: Povoleno
Slouží k omezení vibrací fotoaparátu způsobených pohybem zrcadla,
které mohou narušit fotografování se silnými teleobjektivy nebo
fotografování detailů v makrorozsahu. Postup při blokování zrcadla
naleznete na straně 125.
C.Fn IV: Obsluha/Jiné
Přizpůsobení ovládacích prvků fotoaparátu pomocí obrazovky
rychloovladače (str. 45)
Funkce Zákaznické nastavení na obrazovce
rychloovladače je shodná s níže uvedenými
uživatelskými funkcemi:
[Tlačítka AF a měření]
: C.Fn IV -1
[Způsob volby AF bodu]
: C.Fn III -2
[Přiřadit tlačítko SET]
: C.Fn IV -2
C.Fn IV -1
Tlačítka AF a měření
Můžete změnit funkce přiřazené stisknutí tlačítka spouště do poloviny,
tlačítku aktivace AF a tlačítku blokování automatické expozice. Tlačítkům
můžete přiřadit následující funkce v jedné z deseti kombinací: Zah. měření
a AF, Blok. AE, Zahájení měření, Stop AF a Žádná funkce.
257
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn IV -2
Přiřadit tlačítko SET
Tlačítku <0> lze přiřadit často používanou funkci. Je-li fotoaparát
připraven k fotografování, stiskněte tlačítko <0>.
0: Výchoz. (bez fce)
1: Kvalita obrazu
Stisknutím tlačítka <0> zobrazíte na displeji LCD obrazovku pro
nastavení kvality záznamu snímků. Vyberte požadovanou kvalitu
záznamu snímků a stiskněte tlačítko <0>.
2: Picture Style
Stisknutím tlačítka <0> zobrazíte na displeji LCD obrazovku pro výběr
stylu Picture Style. Vyberte styl Picture Style a stiskněte tlačítko <0>.
3: Vyvážení bílé
Stisknutím tlačítka <0> zobrazíte na displeji LCD obrazovku pro výběr
vyvážení bílé. Vyberte požadované vyvážení bílé a stiskněte tlačítko
<0>.
4: Kompenz. blesku
Stisknutím tlačítka <0> zobrazíte na displeji LCD obrazovku pro
nastavení kompenzace expozice s bleskem. Nastavte kompenzaci
expozice s bleskem a stiskněte tlačítko <0>.
5: Hledáček Q
Stisknutím tlačítka <0> zobrazíte v hledáčku elektronický horizont
(pomocí stupnice úrovně expozice).
Po nastavení funkce C.Fn III -2-1 (Způsob volby AF bodu) bude
deaktivováno nastavení funkce [Přiřadit tlačítko SET].
C.Fn IV -3
Směr otáčení při Tv/Av
0: Normální
1: Obrácený směr
Směr otáčení voliče pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
V režimu ruční expozice bude směr voličů <6> a <5> vždy opačný.
V ostatních režimech snímání bude obrácen směr voliče <6>. Směr
otáčení voliče <5> bude stejný pro režim ruční expozice a kompenzaci
expozice.
258
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn IV -4
Matnice
Pokud vyměníte matnici, změňte toto nastavení tak, aby odpovídalo typu
matnice. To je vyžadováno k dosažení standardní expozice.
0: Ef-A
1: Ef-D
2: Ef-S
Charakteristické vlastnosti matnic
Ef-A: Standardní přesná matnice
Standardní matnice dodávaná s fotoaparátem. Zajišťuje dobré
vyvážení mezi jasem hledáčku a snadným ručním
zaostřováním.
Ef-D: Přesná matnice s rastrem
Jedná se o matnici Ef-A doplněnou
o čáry rastru. Rastr pomáhá při
vyrovnání snímku ve svislém
a vodorovném směru.
Ef-S: Superpřesná matnice
Pomocí této matnice lze snáze rozpoznat zaostřovací bod než
pomocí matnice Ef-A. Je užitečná pro uživatele, kteří často
zaostřují ručně.
Superpřesná matnice Ef-S a maximální světelnost objektivu
 Tato matnice je optimalizována pro objektivy se světelností f/2,8 a vyšší.
 Při použití objektivů se světelností nižší než f/2,8 bude hledáček tmavší
než s matnicí Ef-A.
 I když obnovíte výchozí nastavení všech uživatelských funkcí, nastavení
funkce C.Fn IV -4 zůstane zachováno.
 Vzhledem k tomu, že standardní matnicí fotoaparátu EOS 60D je
matnice Ef-A, je při odeslání z výroby nastavena hodnota C.Fn IV -4-0.
 Chcete-li změnit matnici, postupujte podle pokynů dodaných s matnicí.
Pokud se matnice nezasune do držáku, nakloňte fotoaparát směrem
dopředu.
 Funkce C.Fn IV -4 nebude obsažena v uloženém uživatelském
nastavení fotoaparátu (str. 262).
259
3 Nastavení uživatelských funkcíN
C.Fn IV -5
Přidat ověřovací data snímku
0: Zakázat
1: Povolit
Ke snímkům jsou automaticky připojována data sloužící k ověření, zda
se jedná o originál. Při zobrazení informací o snímku, ke kterému jsou
připojena data ověření originálu (str. 191), se zobrazí ikona <L>.
Chcete-li ověřit, zda se jedná o originální snímek, je nezbytné použít
sadu zabezpečení originálních dat OSK-E3 (prodává se samostatně).
Snímky nejsou kompatibilní s funkcemi šifrování nebo dešifrování snímků
sady zabezpečení originálních dat OSK-E3.
260
3 Uložení uživatelské nabídky Moje menuN
Na kartě Moje menu můžete uložit až šest možností nabídky
a uživatelských funkcí, jejichž nastavení měníte nejčastěji.
1
Vyberte položku [Nastavení Mého
menu].
 Na kartě [9] vyberte položku [Nastavení
Mého menu] a stiskněte tlačítko <0>.
položku [Zadat do Mého
2 Vyberte
menu].
 Vyberte položku [Zadat do Mého
menu] a stiskněte tlačítko <0>.
požadované položky.
3 Zadejte
 Vyberte položku, kterou chcete uložit,
a stiskněte tlačítko <0>.
 V potvrzovacím dialogu vyberte
možnost [OK] a stisknutím tlačítka
<0> uložte položku.
 Můžete uložit až šest položek.
 Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení uživatelské nabídky Moje menu
 Řadit
Můžete změnit pořadí uložených položek Moje menu. Vyberte
položku [Řadit] a vyberte položku, jejíž pořadí chcete změnit. Poté
stiskněte tlačítko <0>. Během zobrazení ikony [z] změňte pomocí
tlačítka <V> příslušné pořadí a stiskněte tlačítko <0>.
 Smazat položku/položky a Vymazat všechny položky
Můžete smazat libovolnou z uložených položek. Možnost [Smazat
položku/položky] slouží k odstraňování položek po jedné a možnost
[Vymazat všechny položky] k odstranění všech položek najednou.
 Zobrazení z Mého menu
Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se v případě zobrazení
obrazovky nabídky karta [9] jako první.
261
w: Uložení uživatelského nastavení fotoaparátuN
Pro polohu <w> voliče režimů můžete uložit většinu aktuálních
nastavení fotoaparátu, včetně preferovaného režimu snímání, nabídek,
nastavení uživatelských funkcí atd.
1
Nastavte fotoaparát.
 Nejprve nastavte funkce, které chcete
uložit: Režim snímání, rychlost
závěrky, clonu, citlivost ISO, režim
AF, AF bod, režim měření, režim
řízení, kompenzaci expozice
a kompenzaci expozice s bleskem.
 Pokyny pro nastavení funkcí nabídky
naleznete na další straně.
položku [Uživatel. nastav.
2 Vyberte
fotoaparátu].
 Na kartě [7] vyberte položku
[Uživatel. nastav. fotoaparátu]
a stiskněte tlačítko <0>.
položku [Zadávání
3 Vyberte
nastavení].
 Vyberte položku [Zadávání
nastavení] a stiskněte tlačítko <0>.
položku [OK].
4 Vyberte
 V potvrzovacím dialogu vyberte
možnost [OK] a stiskněte tlačítko
<0>.
 Aktuální nastavení fotoaparátu se
uloží pro polohu <w> voliče režimů.
Vymazání uživatelských nastavení fotoaparátu
Pokud v kroku 3 vyberete možnost [Vymazat nastavení], obnoví se
výchozí nastavení pro polohu C voliče režimů.
262
w: Uložení uživatelského nastavení fotoaparátuN
Možnosti nabídky, které lze uložit
[1]
[2]
[y]
[z]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Kvalita, Tón, Uvolnit závěrku bez karty, Doba prohlídky,
Korekce perifern. osvětlení, Čer.oči Zp/Vp, Ovládání blesku
(Záblesk blesku, Synchr. závěrky, Komp.expoz., E-TTL II
měření, Funkce bezdrát.)
Komp.exp./AEB, Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu), Picture Style, Vyvážení bílé, Uživatel.
nastavení WB, POSUN WB/BKT, Barev. prostor
ISO auto
Sním.s živ.náhl, Režim AF, Zobrazit rastr, Poměr stran,
Simulace expozice, Tiché focení, Časovač měření
Zvýraz. upozor., Zobr. AF bodu, Histogram, Skok
sním.pom.6, Prezentace
Aut.vyp.napáj., Aut. otáčení, Číslov. soub.
Jas LCD, Čištění snímače (Autom. čištění), Zajištění 5
Možn. zobr. tlačítka INFO.
Uživatelské funkce
 Nastavení uživatelské nabídky Moje menu nebudou uložena.
 Po nastavení voliče režimů do polohy <w> nebudou dostupné možnosti
nabídky [7 Vymazat všechna nast.fotoap.]
a [8 Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)].
 Pokud je volič režimů nastaven do polohy <w>, můžete nadále měnit
nastavení fotoaparátu, jako jsou režim řízení a možnosti nabídky, ale
provedené změny nebudou uloženy. Chcete-li tyto změny uložit pro
polohu C voliče režimů, postupujte podle pokynů pro uložení na
předchozí straně.
 Stisknutím tlačítka <B> můžete zkontrolovat, který režim snímání je
uložen pro polohu <w> (str. 266).
263
264
14
Referenční informace
Tato kapitola poskytuje referenční informace pro funkce
fotoaparátu, systémové příslušenství atd.
265
Funkce tlačítka B
Pokud stisknete tlačítko <B> v době,
kdy je fotoaparát připraven
k fotografování, můžete zobrazit
možnosti [Zobrazí nastavení fotoapar.],
[Zobrazí funkce snímání] (str. 267)
a [Elektronický horizont] (str. 127).
Možnost [Možn. zobr. tlačítka INFO.]
na kartě [7] umožňuje vybrat, jaké informace
se zobrazí po stisknutí tlačítka <B>.
 Vyberte požadovanou možnost zobrazení
a stisknutím tlačítka <0> k ní přidejte
zatržítko <X>.
 Po provedení výběru zvolte položku
[OK] a stiskněte tlačítko <0>.
Povšimněte si, že nemůžete odebrat
zatržítko <X> pro všechny tři
možnosti zobrazení.
 Ukázková obrazovka [Zobrazí nastavení fotoapar.] se zobrazí pro
všechny jazyky v angličtině.
 I když zrušíte zaškrtnutí položky [Elektronický horizont], aby se
nezobrazoval elektronický horizont, bude se stále zobrazovat pro snímání
s živým náhledem a snímání filmů.
Nastavení fotoaparátu
Režim snímání uložený pro
polohu <w> voliče režimů
(str. 110)
(str. 99, 100).
(str. 98)
Redukce jevu červených očí (str. 131)
(str. 254)
(str. 254)
(str. 30)
(str. 32, 85).
Automatické vypnutí napájení (str. 50)
266
Funkce tlačítka B
Nastavení fotografování
Picture Style
Rychlost závěrky
Režim snímání
Úroveň expozice/rozsah
automatického braketingu
expozice (AEB)
Kompenzace
expozice s bleskem*
Clona
Blokování automatické expozice
Citlivost ISO
Priorita zvýraznění tónu
Elektronický horizont
Zákaznické nastavení
Režim AF
Ikona rychloovladače
Kontrola stavu baterie
AF bod
Korekce vyvážení bílé
Režim měření
Stav přenosu karty Eye-Fi
Vyvážení bílé
Počet možných snímků
Kvalita záznamu snímků
Maximální počet snímků sekvence
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Režim řízení
* Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena pomocí externího blesku
Speedlite, ikona kompenzace expozice s bleskem se změní z y na C.
 Pokud stisknete tlačítko <Q>, zobrazí se obrazovka rychloovladače
(str. 44).
 Stisknete-li tlačítko <f>, <R>, <i>, <n> nebo <S>,
zobrazí se na displeji LCD odpovídající obrazovka nastavení a bude
možné otáčením voliče <6> nebo <5> nastavit příslušnou
funkci. Pomocí multiovladače <9> lze také vybrat AF bod.
Pokud vypnete vypínač napájení v době, kdy je zobrazena obrazovka
nastavení fotografování, zobrazí se tato obrazovka po následném zapnutí
vypínače napájení. Jestliže chcete její zobrazení zrušit, vypněte stisknutím
tlačítka <B> displej LCD. Teprve pak vypněte vypínač napájení.
267
3 Kontrola údajů baterie
Stav baterie můžete zjistit na displeji LCD. Každý bateriový zdroj LP-E6
má jedinečné sériové číslo. Ve fotoaparátu lze zaregistrovat více
bateriových zdrojů. Pokud použijete tuto funkci, můžete zjistit zbývající
kapacitu a historii používání bateriového zdroje.
Vyberte možnost [Info baterie].
 Na kartě [7] vyberte možnost
[Info baterie] a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka s informacemi
o baterii.
Umístění baterie
Model použité baterie nebo domácího
zdroje napájení.
Indikátor kontroly stavu baterie (str. 29)
zobrazuje zbývající kapacitu baterie
v přírůstcích po 1 %.
Počet snímků pořízených s aktuální baterií.
Tato hodnota se vynuluje po nabití baterie.
Schopnost dobití baterie je zobrazena jednou ze tří úrovní.
(Zelená) : Dobrá schopnost dobití baterie.
(Zelená) : Mírně zhoršená schopnost dobití baterie.
(Červená) : Doporučujeme zakoupit novou baterii.
Nepoužívejte jinou baterii než bateriový zdroj LP-E6. V opačném případě
může dojít ke snížení výkonu fotoaparátu nebo k závadě.
 Údaje baterie se zobrazí, i když je bateriový zdroj LP-E6 vložen
v bateriovém gripu BG-E9.
 Jestliže v bateriovém gripu BG-E9 používáte baterie typu AA/LR6,
zobrazí se pouze indikátor kontroly stavu baterie.
 Pokud z nějakého důvodu nebude komunikace s baterií úspěšná, bude
se jako indikátor stavu baterie na panelu LCD a v hledáčku zobrazovat
symbol <
>. Zobrazí se zpráva [S baterií nelze komunikovat].
Stačí klepnout na tlačítko [OK] a můžete pokračovat ve fotografování.
268
3 Kontrola údajů baterie
Registrace baterie ve fotoaparátu
Ve fotoaparátu je možné zaregistrovat až šest bateriových zdrojů
LP-E6. Chcete-li ve fotoaparátu zaregistrovat více bateriových zdrojů,
opakujte následující postup u všech těchto zdrojů.
1
Stiskněte tlačítko <B>.
 Po zobrazení obrazovky Info baterie
stiskněte tlačítko <B>.
 Zobrazí se obrazovka historie baterií.
 Pokud baterie není zaregistrována,
zobrazí se šedě.
položku [Registrovat].
2 Vyberte
 Vyberte položku [Registrovat]
a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
položku [OK].
3 Vyberte
 Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Bateriový zdroj bude zaregistrován
a znovu se zobrazí obrazovka
historie baterií.
 Číslo baterie, které se zobrazovalo
šedou barvou, se nyní zobrazí bílým
písmem.
 Stiskněte tlačítko <M>. Znovu se
zobrazí obrazovka Info baterie.
 Registraci baterie nelze provést, jestliže jsou v bateriovém gripu BG-E9
vloženy baterie typu AA/LR6 nebo jestliže použijete sadu napájecího
adaptéru ACK-E6.
 Pokud jste již zaregistrovali šest bateriových zdrojů, nebude možné
vybrat položku [Registrovat]. Chcete-li odstranit nepotřebné informace
o baterii, postupujte podle pokynů na straně 271.
269
3 Kontrola údajů baterie
Označení baterie štítkem se sériovým číslem
Je vhodné přilepit na všechny registrované bateriové zdroje LP-E6
štítek se sériovým číslem.
1
Sériové číslo
7c40
0300
Zapište sériové číslo na štítek.
 Zapište sériové číslo zobrazené na
obrazovce historie baterií na štítek
o rozměrech přibližně 25 mm x
15 mm.
baterii a přilepte na ni
2 Vyjměte
štítek.
 Přesuňte vypínač napájení do polohy
<2>.
 Otevřete kryt prostoru pro baterii
a vyjměte baterii.
 Přilepte štítek způsobem
znázorněným na obrázku (na stranu
bez elektrických kontaktů).
 Opakujte tento postup u všech
bateriových zdrojů, abyste měli
snadný přehled o sériových číslech.
 Nelepte štítky na jinou část baterie, než jaká je zobrazena na obrázku
v kroku 2. V opačném případě může nevhodně umístěný štítek ztížit
vložení baterie nebo znemožnit zapnutí fotoaparátu.
 Pokud používáte bateriový grip BG-E9, štítek se může při opakovaném
vkládání a vyjímání bateriového zdroje odloupnout. Pokud se odloupne,
přilepte nový štítek.
270
3 Kontrola údajů baterie
Kontrola zbývající kapacity zaregistrovaného bateriového zdroje
Je možné zjistit zbývající kapacitu jakéhokoli bateriového zdroje
(přestože není nainstalován) a informace o datu posledního použití.
Sériové číslo
Datum posledního použití
Vyhledejte sériové číslo.
 Zjistěte sériové číslo baterie uvedené
na štítku a vyhledejte toto sériové
číslo na obrazovce historie baterií.
 Můžete zjistit zbývající kapacitu
požadovaného bateriového zdroje
a datum jeho posledního použití.
Zbývající kapacita
Odstranění informací o zaregistrovaném bateriovém zdroji
1
Vyberte položku [Odstranit info].
 Podle pokynů v kroku 2 na straně 269 vyberte položku
[Odstranit info] a stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte informace o bateriovém zdroji, které chcete
odstranit.
 Vyberte informace o bateriovém zdroji, které chcete odstranit,
a stiskněte tlačítko <0>.
 Zobrazí se symbol <X>.
 Chcete-li odstranit další informace o bateriovém zdroji, zopakujte
tento postup.
3 Stiskněte tlačítko <L>.
 Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
4 Vyberte položku [OK].
 Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <0>.
 Informace o daném bateriovém zdroji budou vymazány a znovu
se zobrazí obrazovka z kroku 1.
271
Použití domovní zásuvky elektrické sítě
Pomocí sady napájecího adaptéru ACK-E6 (prodává se samostatně)
můžete fotoaparát připojit k domovní zásuvce elektrické sítě,
a nemusíte se tak starat o zbývající úroveň nabití baterie.
1
Připojte zástrčku DC propojky.
 Připojte zástrčku DC propojky do
zdířky napájecího adaptéru.
napájecí kabel.
2 Připojte
 Připojte napájecí kabel způsobem
znázorněným na obrázku.
 Po dokončení práce s fotoaparátem
odpojte zástrčku napájecího kabelu
od zásuvky elektrické sítě.
kabel do držáku.
3 Vložte
 Kabel DC propojky vkládejte opatrně,
abyste jej nepoškodili.
DC propojku.
4 Vložte
 Otevřete kryt prostoru pro baterii
Otvor pro kabel DC
propojky
a kryt otvoru pro kabel DC propojky.
 Vložte DC propojku tak, aby správně
zapadla na své místo, a prostrčte
kabel otvorem.
 Zavřete kryt.
Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je vypínač napájení
fotoaparátu přesunut do polohy <1>.
272
Použití karet Eye-Fi
Pomocí již nastavené, volně prodejné karty Eye-Fi můžete automaticky
přenášet vyfotografované snímky do osobního počítače nebo je
nahrávat do online služby prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.
Přenos snímků je funkcí karty Eye-Fi. Pokyny pro nastavení a použití
karty Eye-Fi nebo pro řešení jakýchkoli potíží s přenosem snímků
naleznete v návodu k použití karty Eye-Fi či je získáte od výrobce karty.
Tento produkt nezaručuje podporu funkcí karty Eye-Fi (včetně
bezdrátového přenosu). V případě potíží s kartou Eye-Fi se
obraťte na jejího výrobce. Uvědomte si také, že k použití karet
Eye-Fi je v mnoha zemích a oblastech vyžadováno schválení.
Používání karty bez schválení není povoleno. Pokud není
jasné, zda je karta schválena k použití v dané oblasti, obraťte
se na výrobce karty.
1 Vložte kartu Eye-Fi. (str. 32)
položku [Nastavení
2 Vyberte
Eye-Fi].
 Na kartě [5] vyberte položku
[Nastavení Eye-Fi] a stiskněte
tlačítko <0>.
 Tato nabídka se zobrazí pouze
v případě, že je do fotoaparátu
vložena karta Eye-Fi.
přenos pomocí karty
3 Povolte
Eye-Fi.
 Stiskněte tlačítko <0>, nastavte
položku [Přenos Eye-Fi] na hodnotu
[Povolit] a stiskněte tlačítko <0>.
 Pokud nastavíte hodnotu [Zakázat],
nedojde k automatickému přenosu
ani s vloženou kartou Eye-Fi (ikona
stavu přenosu I).
273
Použití karet Eye-Fi
informace o připojení.
4 Zobrazte
 Vyberte položku [Informace
o připojení] a stiskněte tlačítko
<0>.
položku [SSID
5 Zkontrolujte
přístupového bodu:].
 Ověřte, zda je u položky [SSID
přístupového bodu:] zobrazen
přístupový bod.
 Můžete také zkontrolovat adresu
MAC a verzi firmwaru karty Eye-Fi.
 Nabídku ukončíte trojím stisknutím
tlačítka <M>.
snímek.
6 Vyfotografujte
 Zobrazí se snímky.
 U přenesených snímků se
v zobrazení podrobných informací
zobrazí symbol O (str. 191).
Ikona stavu přenosu
H (šedá) Nepřipojeno
: Není navázáno spojení s přístupovým
bodem.
H (bliká) Probíhá připojení : Navazuje se spojení s přístupovým
bodem.
H (zobrazena) Připojeno : Je navázáno spojení s přístupovým
bodem.
H (  ) Probíhá přenos
: Probíhá přenos snímků do
přístupového bodu.
* Chcete-li zkontrolovat výše uvedený stav přenosu karty Eye-Fi, stiskněte
tlačítko <B> a zobrazte nastavení snímání (str. 267).
274
Použití karet Eye-Fi
Upozornění pro používání karet Eye-Fi
 Pokud se zobrazí symbol „ “, došlo k chybě při načítání informací karty.
Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
 I když je položka [Přenos Eye-Fi] nastavena na hodnotu [Zakázat],
může být přesto přenášen signál. V nemocnicích, na letištích a dalších
místech, kde je bezdrátový přenos zakázán, vyjměte kartu Eye-Fi
z fotoaparátu.
 Pokud není přenos snímků funkční, zkontrolujte nastavení karty Eye-Fi
a osobního počítače. Podrobné informace naleznete v návodu k použití
karty.
 V závislosti na podmínkách spojení přes bezdrátovou síť LAN může
přenos snímků trvat delší dobu nebo se může přerušit.
 Karta Eye-Fi se může v důsledku funkce přenosu značně zahřát.
 Energie baterie se spotřebuje rychleji.
 Při přenosu snímků nebude účinná funkce automatického vypnutí
napájení.
275
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimů snímání
o: Nastavena automaticky k: Volitelná uživatelem
Volič režimů
Možnost výběru všech
nastavení kvality záznamu
Automatická
Citlivost
Ruční
ISO
Základní zóna
k k k k k k k k k k k k k
Auto
Přednastavené
Vyvážení
bílé
Uživatelské nastavení
Korekce /
braketing
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Korekce periferního osvětlení
objektivu
Priorita zvýraznění tónu
Barevný sRGB
prostor Adobe RGB
k
o o o o o o o o k k k k k
k
k k k k k
k*
k k k k k
k k k k
k
o o o o o o o o k k k k k
k
k k k k k
k
k k k k k
k
k
Styl Picture Ruční výběr
Style
Automatické nastavení P P P Q R P P P
Snímek podle typu osvětlení nebo scény
k
1 7 C 2 3 4 5 6 d sf a F k z
Nastavitelná mez
maximální citlivosti ISO
Snímek podle volby prostředí
: Nelze vybrat
Kreativní zóna
k k k k k k
k k k k
k k k k k
o o o o o o o o k k k k k
k
k k k k k k k k k k k k k
k
k k k k k
k
o o o o o o o o k k k k k
k k k k k
k k k k k
k
Kreativní filtry
k k k k k k k k k k k k k
k
Změnit velikost
k k k k k k k k k k k k k
k
Hodnocení
k k k k k k k k k k k k k
k
Zpracování snímku RAW
* Pouze pro režim ruční expozice.
 Ikona z signalizuje snímání fotografií v režimu snímání filmů.
276
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimů snímání
Volič režimů
Základní zóna
o k k k k k
o o o
One Shot (jednosnímkové)
o
k k k k k
AI Focus (inteligentní)
o o o
Volba AF bodu
o o o o o o o o k k k k k f
Pomocné světlo AF o
Poměrové
Režim
měření Výběr režimu
o k k k k k
o
o o
o o o o o o o o k k k k k
měření
k k k k k
Posun programu
k
Kompenzace
expozice
k k k
Expozice AEB
k k k
Kontrola hloubky
ostrosti
k k k k k
o o k
Rychlé
kontinuální
Pomalé
kontinuální
Q 10 sek.
o o
k
k k k k k
k
k k k k k
k o
k
k k k k k k k k k k k k k
k
k k k k k
k
Q 2 sek.
Vypnutý blesk
k
o k k k k k
o
Automatická aktivace o
S bleskem
k
k k k k
Expoziční paměť (Blok. AE)
Jednotlivé snímky
Řízení
k
k k k k k
o
AI Servo (inteligentní průběžné)
AF
Kreativní zóna
1 7 C 2 3 4 5 6 d sf a F k z
k o
o
o
k k k k k
k
o k
o
o
k k k k k
o
Vestavěný Redukce jevu červených očí k k k k k k k k k k k k k
blesk
Blokování expozice s bleskem
k k k k k
Kompenzace expozice
s bleskem
k k k k k
Bezdrátové ovládání
k k k k k
Snímání s živým náhledem k k k k k k k k k k k k k
Více poměrů stran*
o
k k k k k
* Více poměrů stran je dostupných pouze při snímání s živým náhledem.
277
Nastavení nabídky
1 Fotografování 1 (červená)
73/83/74/84/7a/8a/b/c
1/41/61
Povolit/Zakázat
Tón
Uvolnit závěrku bez karty Povolit/Zakázat
Vyp/2 sek./4 sek./8 sek./Přidržet
Doba prohlídky
Korekce periferního
Povolit/Zakázat
osvětlení
Redukce jevu
Povolit/Zakázat
červených očí
Záblesk blesku/Nast. funkce vestav. blesku/
Ovládání blesku
Nastav. funkce ext. blesku/Nastavení C.Fn
exter.blesku/Vym. nastav. C.Fn ext. blesk
Kvalita
Strana
84
–
32
50
102
131
135
2 Fotografování 2 (červená)
Kompenzace expozice/AEB Přírůstky po 1/3 EV, ±5 EV (AEB ±3 EV))
Auto Lighting
Optimizer
Zakázat/Nízká/Standardní/Silná
(Automatická
optimalizace jasu)
PStandardní/QPortrét/RKrajina/
SNeutrální/UVěrný/VČernobílý/
Picture Style
WUživ. def. 1, 2, 3
Q/W/E/R/Y/U/I/O/
Vyvážení bílé
P (přibližně 2 500 až 10 000)
Uživatelské nastavení
Ruční nastavení vyvážení bílé
vyvážení bílé
Korekce WB: Korekce vyvážení bílé
POSUN WB/BKT
BKT vyvážení bílé: Braketing vyvážení bílé
Barevný prostor
sRGB/Adobe RGB
121
101
90–95
96
97
99
100
110
y Fotografování 3 (červená)
Data pro odstranění
prachu
ISO auto
Slouží k získání dat, která lze použít
k vymazání prachových částic na snímku.
Max.: 400/Max.: 800/Max.: 1 600/
Max.: 3 200/Max.: 6 400
231
89
Možnosti nabídky zobrazené šedou barvou se nezobrazí v režimech základní zóny.
278
Nastavení nabídky
z Fotografování 4 (červená)
Strana
Snímání s živým
náhledem
Povolit/Zakázat
157
Režim AF
Živý režim/u Živý režim/Rychlý režim
160
Zobrazit rastr
Vyp/Rastr 1l/Rastr 2m
157
Poměr stran
3:2/4:3/16:9/1:1
157
Simulace expozice
Povolit/Zakázat
158
Tiché focení
Režim 1/Režim 2/Zakázat
159
Časovač měření
4 sek./16 sek./30 sek./1 min./10 min. /30 min.
159
3 Přehrávání 1 (modrá)
Ochrana snímků
Ochrana snímků proti vymazání
213
Otáčení
Otáčení snímků na výšku
197
Smazání snímků
Smazání snímků
215
Příkaz tisku
Označení snímků, které chcete vytisknout
(DPOF)
245
Kreativní filtry
Č/B zrno/Měkké ostření/Fotoaparát na hraní/
Efekt miniatury
220
Změnit velikost
Snížení počtu pixelů snímku
222
Zpracování snímku
RAW
Zpracování snímků 1
224
4 Přehrávání 2 (modrá)
Zvýraznit upozornění
Povolit/Zakázat
192
Zobrazení AF bodu
Povolit/Zakázat
193
Histogram
Jas/RGB
193
Přeskakování snímků
pomocí 6
1 snímek/10 snímků/100 snímků/Datum/
Složka/Filmy/Fotografie/Hodnocení
195
Prezentace
Výběr snímků, doby přehrávání, opakování
a přechodového efektu pro automatické
přehrávání
207
Hodnocení
[Vyp]/l/m/n/o/p
198
Ovládání přes HDMI
Povolit/Zakázat
211
279
Nastavení nabídky
5 Nastavení 1 (žlutá)
Automatické vypnutí
napájení
Automatické otáčení
Formátovat
Číslování souborů
Vybrat složku
Nastavení Eye-Fi*
Strana
1 min./2 min./4 min./8 min./15 min. /
30 min. /Vyp
ZapzD/ZapD/Vyp
Inicializace paměťové karty a vymazání dat
na kartě
Souvislé/Autom. reset/Ruční reset
Umožňuje vytvořit nebo vybrat složku
Přenos Eye-Fi: Povolit/Zakázat
Informace o připojení
50
218
48
106
104
273
* Zobrazí se pouze při použití karty Eye-Fi.
6 Nastavení 2 (žlutá)
Jas LCD
Datum/čas
JazykK
Videosystém
Čištění snímače
Zajištění 5
Lze nastavit jednu ze sedmi úrovní jasu
Umožňuje nastavit datum (rok, měsíc, den)
a čas (hodiny, minuty, sekundy)
Výběr jazyka rozhraní
NTSC/PAL
Autom. čištění: Povolit/Zakázat
Nyní čisit
Ruční čištění
Povolit/Zakázat
217
30
31
212
230
233
42
7 Nastavení 3 (žlutá)
Info baterie
Možnosti zobrazení
tlačítka INFO.
Uživatelské nastavení
fotoaparátu
Údaje copyrightu
Vymazat všechna
nastavení fotoaparátu
Verze firmwaru
280
Typ, zbývající kapacita, počet expozic,
schopnost dobití, registrace baterie a historie
baterie
Zobrazí nastavení fotoapar./Elektronický
horizont/Zobrazí funkce snímání
Uložení aktuálních nastavení fotoaparátu pro
polohu <w> voliče režimů
Zobrazit údaje copyrightu/Zadat jméno autora/
Zadat údaje copyrightu/Odstranit údaje
copyrightu
Slouží k obnovení výchozích hodnot nastavení
fotoaparátu
Používá se při aktualizaci firmwaru
268
266
262
108
51
–
Nastavení nabídky
8 Uživatelské funkce (oranžová)
C.Fn I : Expozice
C.Fn II : Snímek
C.Fn III : Autofocus/
Pohon
252
Umožňují přizpůsobit funkce fotoaparátu podle
potřeby
C.Fn IV : Obsluha/Jiné
Vymazat všechny
uživatelské funkce
(C.Fn)
Strana
254
255
257
Umožňuje vymazat nastavení všech
uživatelských funkcí
250
9 Uživatelská nabídka Moje menu (zelená)
Nastavení Mého menu
Uložení často používaných položek nabídky
a uživatelských funkcí
261
Nabídky režimu snímání filmů
n Film 1 (červená)
Expozice filmu
Auto/Ruční
182
Režim AF
Živý režim/u Živý režim/Rychlý režim
182
AF tlačítkem spouště
v režimu k
Povolit/Zakázat
182
Tlačítka AF a měření
pro k
Přizpůsobení tlačítka spouště, tlačítka
<p> a tlačítka <A>
183
kKroky nastavení
rychlosti ISO
1/3-stop/1-stop
183
kPriorita zvýraznění
tónu
Povolit/Zakázat
183
281
Nastavení nabídky
o Film 2 (červená)
Strana
1920x1080 (6 / 5 / 4) /
1280x720 (8 / 7) /
Velikost záznamu filmu
640x480 (8 / 7) /
Oříznout 640x480 (8 / 7)
Záznam zvuku: Auto/Ruční/Zakázat
Úroveň záznamu
Zvukový záznam
Protivětrný filtr: Povolit/Zakázat
Režim 1/Režim 2/Zakázat
Tiché focení
4 sek./16 sek./30 sek./1 min./10 min. /
Časovač měření
30 min.
Zobrazit rastr
Vyp/Rastr 1l/Rastr 2m
180
184
185
185
185
Z Film 3 (červená)
Kompenzace expozice
Auto Lighting
Optimizer
(Automatická
optimalizace jasu)
Picture Style
Vyvážení bílé
Uživatelské nastavení
vyvážení bílé
Přírůstky po 1/3 EV, ±5 EV
186
Zakázat/Nízká/Standardní/Silná
186
PStandardní/QPortrét/RKrajina/
SNeutrální/UVěrný/VČernobílý/
WUživ. def. 1, 2, 3
Q/W/E/R/Y/U/I/O/
P (přibližně 2 500 až 10 000)
Ruční nastavení vyvážení bílé
186
186
186
Obrazovka nabídky v režimu snímání filmů
 Obrazovky (karty) [n] Film 1, [o] Film 2 a [Z] Film 3 se zobrazí
pouze v režimu snímání filmů.
 Obrazovky (karty) [2] Fotografování 2, [y] Fotografování 3, [z]
Fotografování 4, [8] Uživatelské funkce a [9] Moje menu se
nezobrazí.
 Nezobrazí se tyto položky nabídky:
• [1]: Čer.oči Zp/Vp, Ovládání blesku
• [7] : Možn. zobr. tlačítka INFO., Uživatel. nastav. fotoaparátu, Údaje
copyrightu, Vymazat všechna nast.fotoap., Ver. firmwaru
282
Pokyny k řešení potíží
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat
potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám
nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce
nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Potíže s napájením
Bateriový zdroj se nenabíjí.
 Pokud zbývající kapacita baterie (str. 268) dosahuje 94 % nebo více,
baterie se nebude nabíjet.
 Nenabíjejte jiný bateriový zdroj než originální bateriový zdroj
společnosti Canon LP-E6.
Kontrolka nabíjení rychle bliká.
 Pokud dochází k potížím s nabíječkou baterií či bateriovým zdrojem nebo
pokud nefunguje komunikace s bateriovým zdrojem (bateriové zdroje
jiného výrobce), přeruší ochranný obvod nabíjení a oranžová kontrolka
začne rychle blikat v pravidelném intervalu. Jestliže dojde k potížím
s nabíječkou baterií nebo bateriovým zdrojem, odpojte zástrčku napájecího
kabelu nabíječky od zásuvky elektrické sítě. Vyjměte a znovu vložte
bateriový zdroj do nabíječky. Počkejte 2 až 3 minuty, poté znovu připojte
zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém trvá,
obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Kontrolka nabíjení nebliká.
 Jestliže je vnitřní teplota bateriového zdroje připojeného k nabíječce příliš
vysoká, přestane nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet
(kontrolka nesvítí). Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu nadměrně
zvýší teplota baterie, nabíjení se automaticky zastaví (kontrolka bliká).
Jakmile teplota baterie klesne, nabíjení bude automaticky pokračovat.
Fotoaparát nefunguje ani po přesunutí vypínače napájení do polohy <1>.




Do fotoaparátu není správně vložena baterie (str. 26).
Nabijte baterii (str. 24).
Zkontrolujte, zda je zavřen kryt prostoru pro baterii (str. 26).
Zkontrolujte, zda je zavřen kryt slotu karty (str. 32).
283
Pokyny k řešení potíží
Indikátor přístupu na kartu stále bliká, přestože je vypínač napájení přesunut do polohy <2>.
 Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení,
bude indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund svítit
nebo blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky
vypne.
Baterie se rychle vybíjí.
 Použijte plně nabitý bateriový zdroj (str. 24).
 Mohlo dojít ke snížení schopnosti dobití baterie. Zobrazte možnost
nabídky [7 Info baterie] a zkontrolujte úroveň schopnosti dobití
baterie (str. 268). Jestliže je schopnost dobití baterie nízká, vyměňte
bateriový zdroj za nový.
 Ponecháte-li po dlouhou dobu zobrazenou obrazovku rychloovladače
(str. 44) nebo pokud dlouhodobě snímáte s živým náhledem nebo
snímáte filmy (str. 151, 171), sníží se počet možných snímků.
Fotoaparát se sám vypíná.
 K vypnutí došlo aktivací funkce automatického vypnutí napájení.
Pokud nechcete funkci automatického vypnutí napájení používat,
nastavte položku [5 Aut.vyp.napáj.] na hodnotu [Vyp].
Potíže s fotografováním
Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.
 Karta není správně vložena (str. 32).
 Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (str. 32, 215).
 Jestliže se pokusíte zaostřit v režimu jednosnímkového
automatického zaostřování One-Shot AF a indikátor správného
zaostření <o> v hledáčku bliká, nelze snímek vyfotografovat.
Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete nebo
zaostřete ručně (str. 40, 80).
 Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která
umožňuje zápis nebo vymazání (str. 32).
284
Pokyny k řešení potíží
Kartu nelze použít.
 Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyhledejte
informace na straně 33 nebo 291.
Snímek je neostrý.
 Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF>
(str. 34).
 Chcete-li předejít rozhýbání fotoaparátu, tiskněte tlačítko spouště
jemně (str. 39, 40).
 Pokud objektiv používá funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
nastavte přepínač IS do polohy <1>.
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.
 Nastavte funkci [8C.Fn II -2: Potlačení šumu při vysokém ISO] na
některou z následujících hodnot: [Standardní/Nízká/Zakázat]. Pokud
je nastavena hodnota [Silná], maximální počet snímků sekvence při
kontinuálním snímání se značně sníží (str. 254).
 Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (travnatá louka apod.), zvýší
se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence
může být nižší, než je uvedeno na straně 85.
Nelze nastavit citlivost ISO 100.
 Jestliže je funkce [8C.Fn II -3: Priorita zvýraz. tónu] nastavena na
hodnotu [Povolit], nelze nastavit citlivost ISO 100. Po výběru hodnoty
[Zakázat] bude možné nastavit citlivost ISO 100 (str. 255). To platí
také pro snímání filmů (str. 183).
Nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
 Jestliže je funkce [8C.Fn II -3: Priorita zvýraz. tónu] nastavena na
hodnotu [Povolit], nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu). Pokud nastavíte položku [Priorita
zvýraz. tónu] na hodnotu [Zakázat], funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu) bude možné nastavit (str. 255). To
platí také pro snímání filmů (str. 183).
285
Pokyny k řešení potíží
V případě použití režimu <f> s bleskem se zpomalí rychlost závěrky.
 Pokud fotografujete v noci a pozadí je tmavé, rychlost závěrky se
automaticky sníží (fotografování s nízkou rychlostí synchronizace),
takže objekt i pozadí budou správně exponovány. Pokud nechcete
použít nižší rychlost závěrky, nastavte funkci [8C.Fn I -7:
Rychl.synch. bles. v rež. Av] na hodnotu 1 nebo 2 (str. 253).
Vestavěný blesk neemituje záblesk.
 Pokud fotografujete nepřetržitě s vestavěným bleskem v krátkých
časových intervalech, může dojít k přerušení činnosti blesku z důvodu
ochrany zábleskové jednotky před poškozením.
Nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem.
 Pokud byla kompenzace expozice s bleskem již nastavena pomocí
blesku Speedlite, nelze ji nastavit pomocí fotoaparátu. Po zrušení
kompenzace expozice s bleskem v blesku Speedlite (nastavení na
hodnotu 0) ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.
V režimu Av nelze nastavit synchronizaci s vysokými rychlostmi.
 Nastavte funkci [8C.Fn I -7: Rychl.synch. bles. v rež. Av] na
hodnotu [0: Auto] (str. 253).
Externí blesk neemituje záblesk.
 Jestliže při snímání s živým náhledem používáte blesk jiné značky než
Canon, nastavte možnost nabídky [z Tiché focení] na hodnotu
[Zakázat] (str. 159).
Pokud s fotoaparátem zatřesete, vydává zvuky.
 Mechanizmus vyklápění vestavěného blesku se nepatrně pohybuje.
Jedná se o normální stav.
286
Pokyny k řešení potíží
Při snímání s živým náhledem vydá závěrka během fotografování dva zvuky.
 Pokud používáte blesk, vydá závěrka při každém fotografování
snímku dva zvuky (str. 153).
Byla změněna funkce tlačítka nebo voliče fotoaparátu.
 Na obrazovce rychloovladače zkontrolujte nastavení položky
[Zákaznické nastavení] (str. 257).
Snímání filmu se automaticky ukončí.
 Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu
automaticky zastavit. Použijte kartu SD Class 6 „
“ nebo
rychlejší. Informace o rychlosti čtení a zápisu karty naleznete na webu
jejího výrobce apod.
 Snímání filmu se automaticky ukončí, pokud velikost souboru dosáhne
hodnoty 4 GB nebo délka filmu přesáhne 29 min 59 s.
Při snímání s živým náhledem nebo snímání filmu se
zobrazí bílá ikona < > nebo červená ikona <E>.
 Obě ikony oznamují, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká.
Pokud se zobrazí bílá ikona < >, může se zhoršit kvalita obrazu
fotografií. Červená ikona <E> signalizuje, že brzy dojde
k automatickému ukončení snímání s živým náhledem nebo snímání
filmu (str. 152, 173).
Někdy dojde ke krátkodobému zastavení filmu.
 V případě zásadní změny v expozici během snímání filmu zastaví
systém automatické expozice záznam, dokud se expozice
nestabilizuje. Pokud k tomu dojde, použijte ruční expozici.
Film nelze přehrát.
 Filmy upravené v osobním počítači pomocí dodaného softwaru atd.
nelze ve fotoaparátu přehrávat.
287
Pokyny k řešení potíží
Při přehrávání filmu je slyšet provozní hluk fotoaparátu.
 Pokud budete v průběhu snímání filmu manipulovat s voliči
fotoaparátu nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky.
Použijte volně prodejný externí mikrofon (str. 187).
Potíže s displejem a obsluhou
Na displeji LCD se nezobrazuje jasný obraz.
 Pokud je displej LCD znečistěný, vyčistěte jej měkkým hadříkem.
 Za nízkých nebo vysokých teplot může displej LCD reagovat
se zpožděním nebo se jevit tmavý. Při pokojové teplotě se obnoví
normální zobrazení.
Na obrazovce nabídky je zobrazeno pouze několik karet a možností.
 V režimech základní zóny a v režimu snímání filmů se určité karty
a možnosti nabídky nezobrazují. Nastavte režim fotografování
na některý z režimů kreativní zóny (str. 46).
Snímek nelze vymazat.
 Pokud je snímek chráněn, nelze jej vymazat (str. 213).
Část obrazovky černě bliká.
 Možnost nabídky [4 Zvýraz. upozor.] je nastavena na hodnotu
[Povolit] (str. 192).
Na obrazovce se zobrazuje červený rámeček.
 Možnost nabídky [4 Zobr. AF bodu] je nastavena na hodnotu
[Povolit] (str. 193).
288
Pokyny k řešení potíží
Název souboru začíná podtržítkem „_MG_“.
 Nastavte barevný prostor na možnost sRGB. Pokud je nastaven
barevný prostor Adobe RGB, bude jako první znak použito podtržítko
(str. 110).
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
 Pokud používáte kartu, na které jsou již zaznamenány snímky, může
číslování souborů začínat od čísla posledního uloženého snímku na
kartě (str. 106).
Zobrazené údaje data a času fotografování jsou nesprávné.
 Nebylo nastaveno správné datum a čas (str. 30).
Snímek se nezobrazuje na obrazovce televizoru.
 Zkontrolujte, zda je zástrčka AV kabelu nebo kabelu HDMI zcela
zasunuta (str. 209, 212).
 Nastavte pro výstup videosignálu stejný videosystém (NTSC/PAL),
jaký je nastaven v televizoru (str. 212).
 Použijte AV kabel dodaný s fotoaparátem (str. 212).
Čtečka karet nedetekuje kartu.
 V závislosti na čtečce karet a použitém operačním systému nemusí
být karty SDXC správně rozpoznány. V takovém případě připojte
fotoaparát k počítači pomocí dodaného propojovacího kabelu
a přesuňte snímky do počítače prostřednictvím programu EOS Utility
(dodaný software).
289
Pokyny k řešení potíží
Zobrazí se údaj [###].
 Pokud počet snímků nebo filmů obsahuje více číslic, než lze zobrazit,
zobrazí se údaj [###].
Nezobrazí se položka nabídky [Nastavení Eye-Fi].
 Položka [Nastavení Eye-Fi] se zobrazí pouze tehdy, je-li do
fotoaparátu vložena karta Eye-Fi. Pokud je pojistka ochrany proti
zápisu karty Eye-Fi nastavena do polohy LOCK, nebudete moci
zkontrolovat stav připojení karty ani zakázat přenos pomocí karty
Eye-Fi.
Potíže s tiskem
K dispozici je méně efektů tisku, než je uvedeno
v návodu k použití.
 Obsah obrazovky se liší v závislosti na tiskárně. V tomto návodu
k použití jsou uvedeny všechny dostupné efekty tisku (str. 240).
290
Chybové kódy
Číslo chyby
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Opatření
Číslo
01
02
Chybová zpráva a řešení
Chyba komunikace mezi fotoaparátem a objektivem. Vyčistěte
kontakty objektivu.
 Vyčistěte elektrické kontakty fotoaparátu a objektivu a použijte
objektiv Canon (str. 13, 16).
Karta není přístupná. Kartu znovu vložte/vyměňte nebo
naformátujte ve fotoaparátu.
 Vyjměte a znovu vložte kartu, vyměňte kartu nebo ji naformátujte
(str. 32, 48).
Snímky nelze uložit, karta je plná. Vyměňte kartu.
04
05
 Vyměňte kartu, vymažte nepotřebné snímky nebo kartu
naformátujte (str. 32, 48, 215).
Vestav. blesk nelze zvednout. Fotoaparát vypněte a znovu
zapněte.
 Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení (str. 28).
06
Čištění snímače není možné. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
 Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení (str. 28).
10, 20, Nelze fotit kvůli chybě. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte nebo
30, 40, vyjměte a zpět vložte akumulátor.
50, 60,  Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení, vyjměte a znovu vložte
70, 80
bateriový zdroj nebo použijte objektiv Canon (str. 26, 28).
* Pokud chyba přetrvává, zapište si číslo chyby a obraťte se na nejbližší
servisní středisko Canon.
291
Mapa systému
Nástavec okuláru
EP-EX15
ST-E2
Pryžový rámeček Eb
Dioptrické korekční
čočky řady E
Oční mušle Eb
270EX 430EX II 580EX II Kruhový makroblesk Lite Dvojitý makroblesk Lite
MR-14EX
MT-24EX
Příslušenství v dodávce
Matnice
Ef-A
Úhlový hledáček C
Široký řemen
EW-EOS60D
Matnice
Ef-D Ef-S
Bateriový zdroj
LP-E6
Řemínek na ruku
E2
Napájecí adaptér DC propojka
AC-E6
DR-E6
Bateriový grip
BG-E9
Zásobník na baterie
Sada napájecího
BGM-E9L pro dva
adaptéru ACK-E6 bateriové zdroje LP-E6
292
Nabíječka baterií
LC-E6 nebo LC-E6E
Kabel nabíječky
baterií do auta CB-570
Nabíječka baterií
do auta CBC-E6
Zásobník na baterie
BGM-E9A pro
baterie typu AA/LR6
Mapa systému
Dálkový
ovladač
RC-6
Kožené pouzdro
EH21-L
Dálková spoušť
RS-60E3
Objektivy typu EF
Objektivy typu EF-S
Externí mikrofon
Kabel HDMI
HTC-100 (2,9 m)
TV / video
Stereofonní AV kabel
AVC-DC400ST
(1,3 m)
EOS Solution Disk
EOS Software
Instruction Manuals
Disk
Tiskárna kompatibilní se
standardem PictBridge
Propojovací kabel
(1,3 m)
Propojovací kabel IFC-200U/500U
(1,9 m) / (4,7 m)
Počítač
Port USB
Sada zabezpečení
originálních dat
OSK-E3
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X
Čtečka karet
Paměťová karta SD /
paměťová karta SDHC / Adaptér PCMCIA
paměťová karta SDXC
Slot pro kartu PC
* Délka všech kabelů je přibližně ** m
293
Technické údaje
• Typ
Typ:
Digitální jednooká zrcadlovka s automatickým
zaostřováním, automatickým nastavením expozice
a vestavěným bleskem
Záznamové médium:
Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC, paměťová
karta SDXC
Velikost obrazového snímače: 22,3 x 14,9 mm
Kompatibilní objektivy: Objektivy Canon typu EF (včetně objektivů typu EF-S)
(ekvivalentní ohnisková vzdálenost pro 35mm kinofilm je
přibližně 1,6násobkem ohniskové vzdálenosti objektivu)
Bajonet pro uchycení objektivu: Canon EF
• Obrazový snímač
Typ:
Efektivní pixely:
Poměr stran:
Funkce odstranění prachových částic:
Snímač CMOS
Přibližně 18,00 megapixelu
3:2
Automatická, Ruční, Vložení dat pro odstranění prachu
• Systém záznamu
Záznamový formát:
Typy snímků:
Design rule for Camera File System 2.0
JPEG, RAW (14bitové originální snímky Canon)
Možnost současného záznamu snímků typu RAW+JPEG
Zaznamenané pixely: Velký
: Přibližně 17,90 megapixelu (5 184 x 3 456)
Střední
: Přibližně 8,00 megapixelu (3 456 x 2 304)
S1 (Malý 1) : Přibližně 4,50 megapixelu (2 592 x 1 728)
S2 (Malý 2) : Přibližně 2,50 megapixelu (1 920 x 1 280)
S3 (Malý 3) : Přibližně 350 000 pixelů (720 x 480)
RAW
: Přibližně 17,90 megapixelu (5 184 x 3 456)
M-RAW
: Přibližně 10,10 megapixelu (3 888 x 2 592)
S-RAW
: Přibližně 4,50 megapixelu (2 592 x 1 728)
Vytvoření nebo výběr složky: K dispozici
• Zpracování snímků při snímání
Styly Picture Style:
Základní+:
Vyvážení bílé:
Redukce šumu:
294
Standardní, Portrét, Krajina, Neutrální, Věrný, Černobílý,
Uživ. def. 1–3
Snímek podle volby prostředí, Podle osvětlení nebo scény
Auto, přednastavené (Denní světlo, Stín, Zataženo, Wolfram.
světlo, Bílé zářivkové světlo, Blesk), Uživ. nastavení, lze
nastavit teplotu chromatičnosti (přibližně 2 500 až 10 000 K),
korekci vyvážení bílé a braketing vyvážení bílé
* Přenos informací o teplotě chromatičnosti je povolen
Použitelná u dlouhých expozic a fotografií s vysokou
citlivostí ISO
Technické údaje
Automatická korekce
jasu obrazu:
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Priorita zvýraznění tónu: K dispozici
Korekce periferního
osvětlení objektivu:
K dispozici
• Hledáček
Typ:
Pokrytí:
Pentaprism v úrovni očí
Ve svislém a vodorovném směru přibližně 96 %
(s bodem oka přibližně 22 mm)
Zvětšení:
Přibližně 0,95x (-1 m-1 s objektivem 50 mm zaostřeným
na nekonečno)
Bod oka:
Přibližně 22 mm (od středu čočky okuláru při -1 m-1)
Vestavěná dioptrická korekce: Přibližně -3,0 až +1,0 m-1 (dpt)
Vyměnitelná (samostatně se prodávají dva typy), dodáván je typ Ef-A
Matnice:
Elektronický horizont: Vodorovná úroveň zobrazovaná v rozsahu ±9° v krocích
po ±1° (pouze při snímání na šířku)
Zrcadlo:
Typ s rychlým návratem
Kontrola hloubky ostrosti: K dispozici
• Automatické zaostřování
Typ:
AF body:
Rozsah měření:
Režimy zaostřování:
Pomocné světlo AF:
TTL s fázovou detekcí na základě sekundárního obrazu
9 (všechny křížové)
EV -0,5 - 18 (při 23 °C, ISO 100)
One-Shot AF, AI Servo AF, AI zaostř. AF, Ruční zaostřování (MF)
Několik záblesků emitovaných vestavěným bleskem
• Řízení expozice
Režimy měření:
Rozsah měření:
Řízení expozice:
Citlivost ISO:
(doporučený
index expozice)
63zónové měření za objektivem TTL při plně otevřené cloně
• Poměrové měření (svázané se všemi AF body)
• Částečné měření (přibližně 6,5 % plochy uprostřed hledáčku)
• Bodové měření (přibližně 2,8 % plochy uprostřed hledáčku)
• Celoplošné měření se zdůrazněným středem
EV 1–20 (při 23 °C s objektivem EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100)
Programová automatická expozice (Plně automatický režim,
Vypnutý blesk, Kreativní automatický režim, Portrét, Krajina,
Detail, Sport, Noční portrét, Program), Automatická expozice s
předvolbou času, Automatická expozice s předvolbou clony,
Ruční expozice, Dlouhá expozice
Režimy základní zóny: ISO 100 až 3 200 nastavená automaticky
Režimy kreativní zóny: ISO 100 až 6 400 nastavená ručně
(v přírůstcích po 1/3 EV), ISO 100 až 6 400 nastavená
automaticky nebo rozšíření rozsahu citlivosti ISO do „H“
(ekvivalent citlivosti ISO 12 800)
295
Technické údaje
Kompenzace expozice:
Ruční:
±5 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Automatický
braketing expozice
(AEB):
±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
(lze kombinovat s ruční kompenzací
expozice)
Blokování automatické expozice: Automatické: Používá se v režimu jednosnímkového
automatického zaostřování (One-Shot AF)
s poměrovým měřením po zaostření
Ruční:
Pomocí tlačítka blokování AE
• Závěrka
Typ:
Rychlosti závěrky:
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka
1/8 000 s až 1/60 s (Plně automatický režim),
synchronizace blesku X-sync při maximálně 1/250 s
1/8 000 s až 30 s, dlouhé expozice (čas B) (Celkový
rozsah rychlosti závěrky. Dostupný rozsah se liší podle
režimu snímání.)
• Blesk
Vestavěný blesk:
Externí blesk:
Sklopný blesk s automatickým vyklápěním
Směrné číslo: Přibližně 13 (ISO 100, v metrech)
Pokrytí blesku: Přibližně zorný úhel objektivu 17 mm
Doba nabíjení přibližně 3 s
Poskytuje funkci bezdrátové hlavní jednotky
Speedlite řady EX (funkce blesku lze nastavit pomocí
fotoaparátu)
Automatický zábleskový režim E-TTL II
Měření blesku:
Kompenzace expozice
s bleskem:
±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Blokování expozice s bleskem: K dispozici
Konektor PC:
Žádný
• Systém snímání
Režimy řízení:
Jednotlivé snímky, Rychlé kontinuální snímání, Pomalé
kontinuální snímání, Samospoušť s 10sekundovou
prodlevou/dálkové ovládání, Samospoušť
s 2sekundovou prodlevou/dálkové ovládání
Rychlost kontinuálního snímání: Max. přibližně 5,3 snímku/s
Max. počet snímků sekvence: JPEG Velký/Nízká komprese: Přibližně 58 snímků
RAW: Přibližně 16 snímků
RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: Přibližně 7 snímků
* Hodnoty vychází ze způsobů měření stanovených
společností Canon (citlivost ISO 100 a standardní styl
Picture Style) při použití karty s kapacitou 4 GB.
296
Technické údaje
• Snímání s živým náhledem
Nastavení poměru stran: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Zaostřování:
Živý režim, Živý režim s detekcí tváře (detekce kontrastu)
Rychlý režim (detekce rozdílu fáze)
Ruční zaostřování (možné zvětšení přibližně 5x/10x)
Režimy měření:
Poměrové měření pomocí obrazového snímače
Rozsah měření:
EV 0-20 (při 23 °C s objektivem EF 50 mm f/1,4 USM,
ISO 100)
Tiché fotografování:
K dispozici (Režim 1 a 2)
Zobrazení rastru:
Dva typy
• Snímání filmů
Komprese filmů:
MPEG-4 AVC/H.264
Proměnná (průměrná) přenosová rychlost
Formát záznamu zvuku: Lineární PCM
Záznamový formát:
MOV
Velikost záznamu
a snímková frekvence: 1 920 x 1 080 (Full HD): 30p/25p/24p
1 280 x 720 (HD)
: 60p/50p
640 x 480 (SD)
: 60p/50p
Oříznutý 640 x 480 (SD): 60p/50p
* 30p: 29,97 snímku/s, 25p: 25,00 snímku/s, 24p:
23,976 snímku/s, 60p: 59,94 snímku/s, 50p:
50,00 snímku/s
Velikost souboru:
1 920 x 1 080 (30p/25p/24p): Přibližně 330 MB/min
1 280 x 720 (60p/50p)
: Přibližně 330 MB/min
640 x 480 (60p/50p)
: Přibližně 165 MB/min
Oříznutý 640 x 480 (60p/50p): Přibližně 165 MB/min
Zaostřování:
Stejné jako zaostřování při snímání s živým náhledem
Režimy měření:
Celoplošné měření se zdůrazněným středem
a poměrové měření pomocí obrazového snímače
* Automatické nastavení podle režimu zaostřování
Rozsah měření:
EV 0–20 (při 23 °C s objektivem EF 50 mm f/1,4 USM,
ISO 100)
Řízení expozice:
Programová automatická expozice (s možností korekce
expozice) pro filmy, ruční expozice
Kompenzace expozice: ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV (Fotografie: ±5 EV)
Citlivost ISO:
Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 6 400
(doporučený
Při ruční expozici, ISO 100 až 6 400 nastavená
index expozice)
automaticky nebo ručně
297
Technické údaje
Záznam zvuku:
Zobrazení rastru:
Integrovaný monofonní mikrofon
K dispozici konektor pro připojení externího stereofonního mikrofonu
Nastavitelná úroveň hlasitosti záznamu zvuku, k dispozici protivětrný filtr
Dva typy
• Displej LCD
Typ:
Barevný displej z tekutých krystalů typu TFT
Velikost displeje a počet bodů: Širokoúhlý s úhlopříčkou 7,7 cm (3 palce) (poměr stran 3:2)
a přibližně 1,04 milionu bodů
Pokrytí:
Přibližně 100 %
Nastavení úhlu:
K dispozici
Nastavení jasu:
Ruční (7 úrovní)
Elektronický horizont: Vodorovná úroveň zobrazovaná v krocích po 1°
Jazyky rozhraní:
25
• Přehrávání snímků
Formáty zobrazení snímků: Jeden snímek, jeden snímek + informace (základní
informace, podrobné informace, histogram), náhled
4 snímků, náhled 9 snímků, možnost otočení snímku
Zvětšení:
Přibližně 1,5x až 10x
Způsoby procházení snímků: Jednotlivé snímky, skok o 10 nebo 100 snímků, podle
data pořízení, podle složky, podle filmu, podle fotografií,
podle hodnocení
Indikace přepalů:
Přeexponované oblasti blikají
Prezentace:
Všechny snímky, podle data, podle složky, filmy,
fotografie nebo podle hodnocení
Tři volitelné přechodové efekty
Přehrávání filmů:
Možné (displej LCD, výstup Video/Audio OUT, výstup HDMI OUT)
Integrovaný reproduktor
• Zpracování snímků po pořízení
Zpracování snímků typu
RAW ve fotoaparátu:
Úprava jasu, vyvážení bílé, styl Picture Style, Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu), potlačení šumu
při vysokých citlivostech ISO, kvalita záznamu snímků typu
JPEG, barevný prostor, korekce periferního osvětlení,
korekce zkreslení a korekce chromatické vady
Kreativní filtry:
Č/B zrno, Měkké ostření, Fotoaparát na hraní, Efekt miniatury
Změna velikosti:
K dispozici
Hodnocení:
K dispozici
• Přímý tisk
Kompatibilní tiskárny:
Možnost tisku snímků:
Příkaz tisku:
298
Tiskárny komp. se standardem PictBridge
Snímky typu JPEG a RAW
Kompatibilní s verzí DPOF 1.1
Technické údaje
• Uživatelské funkce
Uživatelské funkce:
20
Uživatelské nastavení fotoaparátu: Ukládá se pro polohu C voliče režimů
Uložení uživatelské nabídky Moje menu: K dispozici
Informace o autorských právech: Možnost zadání a zahrnutí
• Rozhraní
Konektor Audio/video
OUT/Datový konektor:
Výstup analogového videosignálu (kompatibilního
s normami NTSC a PAL)/stereofonního audiosignálu
Pro komunikaci s osobním počítačem a přímý tisk
(ekvivalent Hi-Speed USB)
Konektor HDMI mini OUT: Typ C (automatické přepnutí rozlišení), kompatibilní
s CEC
Vstupní konektor pro
externí mikrofon:
Stereofonní miniaturní zdířka 3,5 mm
Konektor pro dálkové ovládání: Pro dálkovou spoušť RS-60E3
Bezdrátové dálkové ovládání: Dálkový ovladač RC-6
• Napájení
Baterie:
Bateriový zdroj LP-E6 (1 ks)
* Napájení střídavým proudem lze zajistit pomocí sady
napájecího adaptéru ACK-E6
* S připojeným bateriovým gripem BG-E9 lze použít
baterie typu AA/LR6
Údaje o bateriích:
Zobrazují se informace o zbývající kapacitě, počtu
expozic a schopnosti dobití
Životnost baterie:
Fotografování pomocí hledáčku:
(hodnoty vychází ze způsobů
Přibližně 1 100 snímků při teplotě 23 °C, přibližně 1 000 snímků
měření stanovených asociací CIPA) při teplotě 0 °C
Snímání s živým náhledem:
Přibližně 320 snímků při teplotě 23 °C, přibližně 280 snímků při
teplotě 0 °C
Doba snímání filmů:
Přibližně 2 h při teplotě 23 °C
Přibližně 1 h 40 min při teplotě 0 °C
(s plně nabitým bateriovým zdrojem LP-E6)
• Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š x V x H):
Hmotnost:
Přibližně 144,5 x 105,8 x 78,6 mm
Přibližně 755 g (podle směrnic asociace CIPA),
Přibližně 675 g (pouze tělo)
• Provozní podmínky
Rozsah provozních teplot: 0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo méně
299
Technické údaje
• Bateriový zdroj LP-E6
Typ:
Jmenovité napětí:
Kapacita baterie:
Rozměry (Š x V x H):
Hmotnost:
Nabíjecí lithioiontová baterie
7,2 V ss
1 800 mAh
Přibližně 38,4 x 21,0 x 56,8 mm
Přibližně 80 g
• Nabíječka baterií LC-E6
Kompatibilní baterie:
Bateriový zdroj LP-E6
Doba nabíjení:
Přibližně 2 h 30 min
Jmenovitý příkon:
100-240 V st (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon:
8,4 V ss/1,2 A
Rozsah provozních teplot: 5 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo méně
Rozměry (Š x V x H):
Přibližně 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
Hmotnost:
Přibližně 130 g
• Nabíječka baterií LC-E6E
Kompatibilní baterie:
Bateriový zdroj LP-E6
Délka napájecího kabelu: Přibližně 1 m
Doba nabíjení:
Přibližně 2 h 30 min
Jmenovitý příkon:
100–240 V st (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon:
8,4 V ss/1,2 A
Rozsah provozních teplot: 5 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo méně
Rozměry (Š x V x H):
Přibližně 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
Hmotnost:
Přibližně 125 g (bez napájecího kabelu)
300
Technické údaje
• EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS
Úhel záběru:
Rozsah v úhlopříčném směru: 74° 20’ až 27° 50’
Rozsah ve vodorovném směru: 64° 30’ až 23° 20’
Rozsah ve svislém směru: 45° 30’ až 15° 40’
Konstrukce objektivu: 11 prvků v 9 skupinách
Minimální otvor clony: f/22–36
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost: 0,25 m (od roviny obrazového snímače)
Max. zvětšení:
0,34x (při 55 mm)
Zorné pole:
207 x 134 až 67 x 45 mm (při 0,25 m)
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu):
Typ posunu objektivu
Průměr závitu pro filtr: 58 mm
Krytka objektivu:
E-58/E-58 II
Max. průměr x délka:
Přibližně 68,5 x 70,0 mm
Hmotnost:
Přibližně 200 g
Sluneční slona:
EW-60C (prodává se samostatně)
Pouzdro:
LP814 (prodává se samostatně)
• EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
Úhel záběru:
Konstrukce objektivu:
Minimální otvor clony:
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost:
Max. zvětšení:
Zorné pole:
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu):
Průměr závitu pro filtr:
Krytka objektivu:
Max. průměr x délka:
Hmotnost:
Sluneční slona:
Pouzdro:
Rozsah v úhlopříčném směru: 84° 30’ až 18° 25’
Rozsah ve vodorovném směru: 74° 10’ až 15° 25’
Rozsah ve svislém směru: 53° 30’ až 10° 25’
17 prvků ve 12 skupinách
f/22-36
0,35 m (od roviny obrazového snímače)
0,21x (při 85 mm)
255 x 395 až 72 x 108 mm (při 0,35 m)
Typ posunu objektivu
72 mm
E-72U/E-72 II
Přibližně 81,6 x 87,5 mm
Přibližně 575 g
EW-78E (prodává se samostatně)
LP1116 (prodává se samostatně)
301
Technické údaje
• EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
Úhel záběru:
Konstrukce objektivu:
Minimální otvor clony:
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost*:
Max. zvětšení:
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu):
Průměr závitu pro filtr:
Krytka objektivu:
Max. průměr x délka:
Hmotnost:
Sluneční slona:
Pouzdro:
Rozsah v úhlopříčném směru: 74° 20’ až 11° 30’
Rozsah ve vodorovném směru: 64° 30’ až 9° 30’
Rozsah ve svislém směru: 45° 30’ až 6° 20’
16 prvků ve 12 skupinách
f/22-36
Při ohniskové vzdálenosti 18 mm: 0,49 m
(zorné pole 327 x 503 mm )
Při ohniskové vzdálenosti 135 mm: 0,45 m
(zorné pole 75 x 112 mm )
* Vzdálenost od roviny obrazového snímače
0,21x (při 135 mm)
Typ posunu objektivu
67 mm
E-67/E-67 II
Přibližně 75,4 x 101,0 mm
Přibližně 455 g
EW-73B (prodává se samostatně)
LP1116 (prodává se samostatně)
• EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS
Úhel záběru:
Konstrukce objektivu:
Minimální otvor clony:
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost:
Max. zvětšení:
Zorné pole:
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu):
Průměr závitu pro filtr:
Krytka objektivu:
Max. průměr x délka:
Hmotnost:
Sluneční slona:
Pouzdro:
302
Rozsah v úhlopříčném směru: 74° 20’ až 7° 50’
Rozsah ve vodorovném směru: 64° 30’ až 6° 30’
Rozsah ve svislém směru: 45° 30’ až 4° 20’
16 prvků ve 12 skupinách
f/22-36
0,45 m (od roviny obrazového snímače)
0,24x (při 200 mm)
452 x 291 až 93 x 62 mm (při 0,45 m)
Typ posunu objektivu
72 mm
E-72/E-72 II
Přibližně 78,6 x 102,0 mm
Přibližně 595 g
EW-78D (prodává se samostatně)
LP1116 (prodává se samostatně)
Technické údaje
• EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM
Úhel záběru:
Konstrukce objektivu:
Minimální otvor clony:
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost:
Max. zvětšení:
Zorné pole:
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu):
Průměr závitu pro filtr:
Krytka objektivu:
Max. průměr x délka:
Hmotnost:
Sluneční slona:
Pouzdro:
Rozsah v úhlopříčném směru: 78° 30’ až 18° 25’
Rozsah ve vodorovném směru: 68° 40’ až 15° 25’
Rozsah ve svislém směru: 48° 00’ až 10° 25’
17 prvků ve 12 skupinách
f/22-32
0,35 m (od roviny obrazového snímače)
0,2x (při 85 mm)
328 x 219 až 112 x 75 mm (při 0,35 m)
Typ posunu objektivu
67 mm
E-67U/E-67 II
Přibližně 78,5 x 92,0 mm
Přibližně 475 g
EW-73B (prodává se samostatně)
LP1116 (prodává se samostatně)
 Všechny údaje uvedené výše vychází ze způsobů měření stanovených
společností Canon.
 Rozměry, maximální průměr, délka a hmotnost uvedené výše jsou určeny na
základě směrnic asociace CIPA (s výjimkou hmotnosti pouze pro tělo
fotoaparátu).
 Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
 Pokud dojde k potížím s objektivem jiné značky než Canon nasazeným
na fotoaparátu, obraťte se na výrobce příslušného objektivu.
Ochranné známky
 Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
 Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.
 Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Apple Inc. v USA a v dalších zemích.
 Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
 Všechny ostatní názvy společností a produktů a ochranné známky uvedené
v tomto návodu jsou majetkem příslušných vlastníků.
303
Licence formátu MPEG-4
„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T na standard
MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat vyhovujících standardu
MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4, která byla
kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem videodat
s licencí pro poskytování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci patentu
společnosti AT&T. License není udělena ani předpokládána pro žádné další použití
týkající se standardu MPEG-4.“
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti
Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval nejlepších výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Společnost Canon nenese
zodpovědnost za žádné poškození tohoto produktu ani za nehody (například
požár atd.) způsobené nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství (jako je
únik chemikálií nebo exploze bateriového zdroje). Upozorňujeme, že tato
záruka se nevztahuje na opravy závad způsobených nesprávnou funkcí
neoriginálního příslušenství. Takové opravy však lze provést za poplatek.
Bateriový zdroj LP-E6 je určen pouze pro produkty společnosti Canon. Jeho
použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za které společnost Canon nebude nést
odpovědnost.
304
Bezpečnostní upozornění
Chcete-li předejít zranění, smrtelným úrazům či škodám na majetku, dodržujte
tato bezpečnostní opatření a používejte zařízení správně.
Prevence vážných nebo smrtelných úrazů
• Abyste předešli požáru, nadměrnému přehřívání, úniku chemikálií a explozi, dodržujte
následující bezpečnostní opatření:
- Nepoužívejte baterie, zdroje napájení ani příslušenství, které není uvedeno v tomto
návodu. Nepoužívejte vlastnoručně vyrobené či upravené baterie.
- Nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte bateriový zdroj či zálohovací baterii.
Bateriový zdroj nebo zálohovací baterii nevystavujte horku a nepájejte na nich.
Nevystavujte bateriový zdroj ani zálohovací baterii ohni či vodě. Nevystavujte
bateriový zdroj nebo zálohovací baterii silným rázům.
- Neinstalujte bateriový zdroj či zálohovací baterii s obrácenou polaritou (+ –).
Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Nenabíjejte bateriový zdroj při teplotách okolního prostředí mimo povolený rozsah
0 °C až 40 °C. Nepřekračujte také dobu nabíjení.
- Nepřikládejte žádné cizí kovové objekty na elektrické kontakty fotoaparátu,
příslušenství, propojovacích kabelů apod.
• Zálohovací baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii spolklo,
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. (Chemikálie obsažené v baterii mohou poškodit
žaludek a střeva.)
• Při likvidaci bateriového zdroje a zálohovací baterie přelepte elektrické kontakty
páskou, aby nedošlo ke kontaktu s jinými kovovými objekty nebo bateriemi.
Předejdete tak možnému vzniku požáru či explozi.
• Pokud při nabíjení bateriového zdroje dochází k jeho nadměrnému zahřívání, objeví
se kouř nebo zápach, neprodleně přerušte nabíjení odpojením nabíječky ze zásuvky
elektrické sítě, aby nedošlo k požáru.
• Jestliže bateriový zdroj nebo zálohovací baterie vykazují známky úniku chemikálií,
dojde ke změně jejich barvy, deformaci či vzniku kouře nebo zápachu, okamžitě je
vyjměte. Dejte pozor, abyste se přitom nepopálili.
• Dbejte, aby se případné uniklé chemikálie nedostaly do kontaktu s očima, pokožkou
nebo oděvem. Mohly by způsobit poškození zraku či pokožky. Pokud se chemikálie
uniklé z baterie dostanou do očí, na pokožku nebo oděv, opláchněte zasažená místa
velkým množstvím vody a neotírejte je. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• Během nabíjení udržujte zařízení mimo dosah dětí. Kabel by mohl způsobit uškrcení
dítěte nebo mu způsobit úraz elektrickým proudem.
• Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla. Mohlo by dojít k deformaci kabelu
nebo roztavení jeho izolace a v důsledku toho k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemiřte bleskem na řidiče vozidel. Mohlo by dojít k nehodě.
• Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob. Mohlo by dojít k poškození
jejich zraku. Při fotografování kojenců udržujte vzdálenost nejméně 1 metr.
• Pokud nebudete fotoaparát nebo jeho příslušenství delší dobu používat, vyjměte před
jejich uložením bateriový zdroj a odpojte napájecí kabel. Předejdete tak možnému
úrazu elektrickým proudem, vzniku tepla a požáru.
• Nepoužívejte zařízení v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny. Mohlo by dojít
k explozi či požáru.
305
• Pokud dojde k pádu zařízení a rozlomení krytu tak, že jsou přístupné vnitřní součásti,
nedotýkejte se jich, abyste si nepřivodili úraz elektrickým proudem.
• Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Vnitřní součásti pracující s vysokým napětím
mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
• Nedívejte se pomocí fotoaparátu nebo objektivu do slunce nebo jiného velmi jasného
světelného zdroje. Mohli byste si poškodit zrak.
• Udržujte fotoaparát mimo dosah malých dětí. Řemen na krk by mohl způsobit uškrcení dítěte.
• Neskladujte zařízení na prašných nebo vlhkých místech. Předejdete tak možnému
požáru či úrazu elektrickým proudem.
• Před použitím fotoaparátu v letadle nebo v nemocnici si ověřte, zda je to na daném
místě povoleno. Elektromagnetické záření, které fotoaparát vydává, může rušit
přístrojové vybavení letadla nebo nemocnice.
• Abyste předešli vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující
bezpečnostní opatření:
- Zástrčku napájecího kabelu vždy zasunujte do zásuvky elektrické sítě až na doraz.
- Nemanipulujte se zástrčkou napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Při vytahování zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky uchopte vždy zástrčku, nikoliv kabel.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu vrypy, zářezy, jeho nadměrným
ohnutím nebo postavením těžkých předmětů na kabel. Kabely také nezaplétejte
ani nesvazujte.
- Do jedné zásuvky elektrické sítě nepřipojujte příliš mnoho zástrček spotřebičů.
- Nepoužívejte kabel s poškozenou izolací.
• Čas od času odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a pomocí suchého
hadříku očistěte prach nahromaděný kolem zásuvky elektrické sítě. Pokud je prostředí
prašné, vlhké nebo se v něm vyskytují mastnoty, může prach na zásuvce elektrické
sítě zvlhnout a zkratovat zásuvku. Tím může dojít ke vzniku požáru.
Prevence úrazů a poškození zařízení
• Neponechávejte zařízení v automobilu vystaveném intenzivnímu slunečnímu záření
nebo v blízkosti zdroje tepla. Zařízení se může přehrát a způsobit popálení pokožky.
• Nepřenášejte fotoaparát upevněný na stativ. Mohli byste si přivodit zranění. Zkontrolujte
také, zda je stativ dostatečně stabilní a unese hmotnost fotoaparátu s objektivem.
• Neponechávejte objektiv samostatně ani nasazený na fotoaparátu vystavený
slunečnímu záření bez nasazené krytky objektivu. Objektiv by mohl soustředit
sluneční paprsky a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
• Nezakrývejte nabíječku baterií tkaninou ani ji do ničeho nebalte. Mohlo by dojít
k nahromadění tepla v nabíječce a deformaci jejího obalu nebo vzniku požáru.
• Pokud vám fotoaparát upadne do vody nebo se voda či kovové předměty dostanou
do fotoaparátu, vyjměte neprodleně bateriový zdroj a zálohovací baterii. Předejdete
tak možnému požáru či úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte ani neskladujte bateriový zdroj či zálohovací baterii v horkém prostředí.
Mohlo by dojít k úniku chemikálií z baterie nebo zkrácení její životnosti. Bateriový zdroj
nebo zálohovací baterie se také mohou nadměrně zahřát a způsobit popálení pokožky.
• K čištění zařízení nepoužívejte ředidla, benzen nebo jiná organická rozpouštědla.
Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.
Pokud zařízení nefunguje správně nebo vyžaduje opravu, obraťte
se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
306
Pouze Evropská unie (a EHP).
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ
(2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/
nebo podle vnitrostátních právních prováděcích
předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek
likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích
vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická
značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť,
Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota
předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného
systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do
autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by
mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a
elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku,
obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený
systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního
odpadu, nebo navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Seznam objektivů, u kterých se periferní AF body stanou
AF body citlivými na svislé nebo vodorovné hrany
U níže uvedených objektivů se šest AF bodů napravo a nalevo stane citlivými na
vodorovné hrany a dva horní a spodní AF body se stanou citlivými na svislé hrany.
Křížové automatické zaostřování je možné pouze se středovým AF bodem.
EF 35-80 mm f/4-5,6
EF 35-80 mm f/4-5,6 II
EF 35-80 mm f/4-5,6 III
EF 35-80 mm f/4-5,6 USM
EF 35-105 mm f/4,5-5,6
EF 35-105 mm f/4,5-5,6 USM
EF 80-200 mm f/4,5-5,6 II
EF 80-200 mm f/4,5-5,6 USM
307
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. TYTO POKYNY USCHOVEJTE – Tento návod obsahuje důležité
bezpečnostní pokyny a pokyny k použití pro nabíječky baterií LC-E6 a
LC-E6E.
2. Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné poznámky
na (1) nabíječce, (2) bateriovém zdroji a (3) výrobku používajícím bateriový
zdroj.
3. UPOZORNĚNÍ – Z důvodu snížení rizika zranění nabíjejte pouze bateriový
zdroj LP-E6. Jiné typy baterií mohou prasknout a tím způsobit zranění osob
či jinou škodu.
4. Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu.
5. Společnost Canon nedoporučuje používat nástavec a ani jej neprodává.
Jeho použití může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob.
6. Při odpojování nabíječky zatáhněte za zástrčku, nikoli za kabel. Sníží se
tak nebezpečí poškození elektrické zástrčky a kabelu.
7. Umístěte kabel tak, abyste na něj nešlapali, nezakopli o něj ani jej jinak
nevystavili nebezpečí poškození či napnutí.
8. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou –
okamžitě je vyměňte.
9. Nepoužívejte nabíječku, pokud byla vystavena prudkému úderu, spadla
nebo byla jakkoli jinak poškozena. V takovém případě ji předejte
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
10. Nerozebírejte nabíječku. Pokud vyžaduje údržbu nebo opravu, předejte ji
kvalifikovanému servisnímu technikovi. Při nesprávném opětovném
sestavení může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku
požáru.
11. Před jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojte nabíječku ze zásuvky
elektrické sítě, aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
POKYN PRO ÚDRŽBU
Pokud není v tomto návodu uvedeno něco jiného, nejsou uvnitř výrobku žádné
části, jejichž údržbu by mohl provést uživatel. Provedení údržby svěřte
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
308
Úvodní příručka k softwaru
a rejstřík návodu k použití
EOS Solution Disk .....................................................310
Instalace softwaru...............................................311/312
EOS Software Instruction Manuals Disk....................313
Rejstřík ......................................................................314
EOS Solution
Disk
(software)
EOS Software
Instruction Manuals
Disk
309
Úvodní pĜíruþka k softwaru
EOS Solution Disk
Tento disk obsahuje rĤzný software pro fotoaparáty EOS.
Komunikaþní software pro fotoaparát a poþítaþ
C EOS Utility
UmožĖuje stahovat snímky (fotografie/filmy) vyfotografované pomocí
fotoaparátu do poþítaþe.
Poskytuje možnost nastavení fotoaparátu z poþítaþe.
Po pĜipojení fotoaparátu k poþítaþi umožĖuje fotografovat na dálku.
Software na prohlížení a úpravy snímkĤ
D Digital Photo Professional
UmožĖuje rychle zobrazit, upravit a vytisknout vyfotografované snímky
v poþítaþi.
Snímky lze upravovat tak, aby originály zĤstaly zachovány v pĤvodní podobČ.
Je urþen široké cílové skupinČ uživatelĤ, od amatérĤ po profesionály.
Doporuþujeme jej pĜedevším uživatelĤm, kteĜí používají pĜi
fotografování pĜevážnČ typ snímkĤ RAW.
Software na prohlížení a úpravy snímkĤ
E ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)
UmožĖuje zobrazit, upravit a vytisknout vyfotografované snímky typu
JPEG v poþítaþi.
UmožĖuje uspoĜádat a roztĜídit snímky podle data fotografování nebo témat.
UmožĖuje pĜehrávat a upravovat filmy typu MOV a získávat z filmĤ fotografie.
Je vhodný pro zaþáteþníky, kteĜí dosud s digitálním fotoaparátem
nepracovali, a amatéry.
Software pro vytváĜení souborĤ stylu Picture Style
F Picture Style Editor
Tento software je urþen pro pokroþilé uživatele, kteĜí mají zkušenosti
s úpravami snímkĤ.
UmožĖuje úpravy Picture Style na jedineþných vlastnostech snímkĤ
a tvorbu/ukládání originálních souborĤ Picture Style.
310
310
Úvodní pĜíruþka k softwaru
Instalace softwaru
Kompatibilní operaþní
systémy
1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Zkontrolujte, zda k poþítaþi není pĜipojen fotoaparát.
Nikdy nepĜipojujte fotoaparát k poþítaþi dĜíve, než nainstalujete
software. Software by se nenainstaloval správnČ.
2 Vložte disk CD-ROM EOS Solution Disk.
3 Kliknutím na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace]
spusĢte instalaci.
Dokonþete instalaci podle pokynĤ v oknech, která se zobrazí.
B Na konci instalace se zobrazí okno pro krok 4.
4 KliknČte na tlaþítko [Restart/Restartovat].
5 Po restartování poþítaþe vyjmČte disk CD-ROM.
Postup pro stahování snímkĤ z fotoaparátĤ naleznete v EOS
Utility Návod k použití (elektronická pĜíruþka ve formátu PDF).
Nainstalují se také programy „WFT Utility“ a „Original Data
Security Tools“ pro pĜíslušenství (prodávané samostatnČ). Pokud
jej nebudete potĜebovat, mĤžete ho odinstalovat.
311
311
Úvodní pĜíruþka k softwaru
Instalace softwaru
Kompatibilní operaþní systémy
1
MAC OS X 10.4 - 10.6
Zkontrolujte, zda k poþítaþi není pĜipojen fotoaparát.
2 Vložte disk CD-ROM EOS Solution Disk.
Na ploše poþítaþe dvojitým kliknutím otevĜete ikonu disku CD-ROM
a dvakrát kliknČte na možnost [Canon EOS Digital Installer/
Instalaþní program Canon EOS Digital].
3 Kliknutím na položku [Install/Nainstalovat] spusĢte instalaci.
Dokonþete instalaci podle pokynĤ v oknech, která se zobrazí.
Na konci instalace se zobrazí okno pro krok 4.
4 KliknČte na tlaþítko [Finish/Dokonþit].
5 VyjmČte disk CD-ROM.
Postup pro stahování snímkĤ z fotoaparátĤ naleznete v EOS
Utility Návod k použití (elektronická pĜíruþka ve formátu PDF).
Nainstaluje se také program „WFT Utility“ pro pĜíslušenství
(prodávané samostatnČ). Pokud jej nebudete potĜebovat, mĤžete
ho odinstalovat.
312
312
[WINDOWS]
EOS Software Instruction Manuals Disk
Zkopírujte návody k použití (soubory ve formátu PDF) uložené na disku do poþítaþe.
1
Vložte disk CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk do
jednotky CD-ROM poþítaþe.
2 OtevĜete okno disku.
Dvakrát kliknČte na ikonu [My Computer/Tento poþítaþ] na
ploše a poté dvakrát kliknČte na jednotku CD-ROM, do které jste
vložili disk.
Vyberte jazyk a operaþní systém. Zobrazí se rejstĜík návodĤ k
použití.
K zobrazení návodĤ k použití (soubory ve formátu PDF) je nutné nainstalovat aplikaci
Acrobat Reader (verze 6.0 nebo novČjší). Pokud není aplikace Adobe Reader
v poþítaþi dosud nainstalována, nainstalujte ji.
K uložení návodu ve formátu PDF do poþítaþe použijte funkci Save (Uložit) aplikace
Adobe Reader.
[MACINTOSH]
EOS Software Instruction Manuals Disk
Zkopírujte návody k použití (soubory ve formátu PDF) uložené na disku do
poþítaþe Macintosh.
1
Vložte disk CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk do
jednotky CD-ROM poþítaþe Macintosh.
2 OtevĜete okno disku.
Dvakrát kliknČte na ikonu disku.
3 Dvakrát kliknČte na soubory START.html.
Vyberte jazyk a operaþní systém. Zobrazí se rejstĜík návodĤ k
použití.
K zobrazení návodĤ k použití (soubory ve formátu PDF) je nutné nainstalovat aplikaci
Acrobat Reader (verze 6.0 nebo novČjší). Pokud není aplikace Adobe Reader
v poþítaþi Macintosh dosud nainstalována, nainstalujte ji.
K uložení návodu ve formátu PDF do poþítaþe použijte funkci Save (Uložit) aplikace
Adobe Reader.
313
313
Rejstřík
10sekundová nebo 2sekundová
prodleva ..........................................82
1 280 x 720 ...................................180
1 920 x 1 080 ................................180
640 x 480 ......................................180
9bodové AF s automatickým výběrem....78
A
Adobe RGB...................................110
AF .............................................76, 78
AF bod ............................................78
AI FOCUS (Inteligentní automatické zaostřování)....77
AI SERVO (Inteligentní průběžné
automatické zaostřování)................77
Audio/Video OUT ..................202, 209
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) ...................53, 101
Automatická expozice s předvolbou clony .....116
Automatická expozice s předvolbou času .....114
Automatické otáčení snímků na výšku....218
Automatické přehrávání ................207
Automatické vypnutí napájení...28, 50
Automatické zaostřování ..........76, 78
Automatický braketing
expozice (AEB) .....................121, 252
Automatický reset .........................107
Automatický výběr AF bodu ............78
Automatický výběr (AF) ..................78
Av (Automatická expozice
s předvolbou clony).......................116
A/V OUT ...............................202, 212
B
B (Dlouhá expozice) .....................123
Barevný prostor ............................110
Baterie ................................24, 26, 29
Bateriový grip ..........................29, 292
Bezdrátové dálkové ovládání........126
Bezpečnostní upozornění .............305
Bezpečný posun ...........................253
314
Blesk
Bezdrátový ............................... 139
Blokování expozice s bleskem ... 134
Efektivní dosah ........................ 131
Externí blesk Speedlite ............ 148
Kompenzace expozice s bleskem ... 132
Manuální blesk................. 136, 147
Ovládání blesku ....................... 135
Redukce jevu červených očí .... 131
Rychlost synchronizace blesku... 130, 149, 253
Synchronizace závěrky (1./2. lamela) .. 137
Uživatelské funkce ................... 138
Vypnutý blesk............................. 58
Blokování automatické expozice ... 122
Blokování expozice s bleskem ..... 134
Blokování zaostření........................ 56
Blokování zrcadla ................. 125, 257
Bodové měření ............................. 119
Braketing .............................. 100, 121
Braketing expozice s bleskem (FEB) .... 136
B/W........................................... 91, 93
C
w .................................................. 262
C (Kreativní automatický režim) .... 59
Celoplošné měření se zdůrazněným středem ... 119
Citlivost ISO............ 88, 175, 251, 267
Automatická ............................... 89
Kroky nastavení ....................... 252
Rozšíření ISO .......................... 252
Č
Částečné měření .......................... 119
Černobílý snímek ............... 68, 91, 93
Čištění .......................................... 229
Čištění snímače............................ 229
Číslo ............................................. 106
Číslování souborů ........................ 106
Č/B zrno ....................................... 221
Rejstřík
D
Data pro odstranění prachu ..........231
Datový konektor ............................236
Datum a čas....................................30
Dálková spoušť .............................124
DC propojka ..................................272
Detail...............................................64
Dioptrická korekce ..........................39
Displej LCD ...............................13, 27
Nastavení jasu ..........................217
Obrazovka nabídky.............46, 278
Přehrávání snímků ...................189
variabilní úhel natočení.........27, 57
Zobrazení nastavení fotografování ...267
Displej LCD s variabilním úhlem natočení ....27, 57
Dlouhá expozice ...........................123
Dlouhé expozice ...........................123
Doba prohlídky snímku ...................50
Domovní zásuvka elektrické sítě ....272
DPOF ............................................245
E
Efekt filtru ................................93, 220
Efekt miniatury ..............................221
Efekt tónování (Černobílý) ..............93
Elektronický horizont .....................127
Externí blesk Speedlite .................148
F
Film ...............................................171
Časovač měření .......................185
Doba záznamu .........................181
Potěšení ...................................202
Přehrávání ................................204
Režim AF ..........................179, 182
Ruční expozice .........................174
Rychloovladač ..........................179
Snímání fotografií .....................178
Snímková frekvence .................180
Tiché focení.............................. 185
Úprava ..................................... 206
Úprava první/poslední scény.... 206
Velikost souboru....................... 181
Velikost záznamu filmu............. 180
Zobrazení informací ................. 176
Zobrazení na televizoru ... 202, 209
Zobrazit rastr ............................ 185
Zvukový záznam ...................... 184
Formátování ................................... 48
Formátování (Inicializace karty) ..... 48
Fotoaparát
Držení fotoaparátu ..................... 39
Rozhýbání fotoaparátu............. 125
Vymazání nastavení fotoaparátu ... 51
Zobrazení nastavení ................ 266
Fotoaparát na hraní ...................... 221
Fotografování s dálkovým
ovládáním ............................. 124, 126
Full HD ......................................... 171
Full High-Definition ....... 180, 202, 209
H
HDMI .................................... 202, 209
HDMI CEC.................................... 211
High-Definition .............. 180, 202, 209
Histogram (Jas/RGB) ................... 193
Hlasitost (přehrávání filmu) .......... 205
Hlavní volič ..................................... 41
Hledáček ........................................ 19
Dioptrická korekce...................... 39
Elektronický horizont ................ 127
Hodiny ............................................ 30
Hodnocení .................................... 198
Ch
Chybové kódy............................... 291
315
Rejstřík
I
Ikona M ...........................................4
Ikona 3 .......................................4
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) (objektiv) ........38
Indikace přepalů ...........................192
Indikátor přístupu na kartu ..............33
Indikátor správného zaostření ........54
Informace o autorských právech ....108
Inteligentní průběžné automatické
zaostřování (AI Servo AF) ........56, 77
J
Jednobodové AF.............................78
Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF).............76
Jednotlivé snímky .....................61, 81
JPEG ..............................................84
K
Kabel.........................3, 202, 209, 292
Karta ...................................13, 32, 48
Formátování ...............................48
Problém ................................33, 49
Upozornění na fotografování
bez karty.....................................32
Karta Eye-Fi..................................273
Karta SD ...................................32, 48
Karty SDHC a SDXC ......................32
Kompenzace expozice..................120
Kompenzace expozice s bleskem ...132
Konektor USB (datový) .................236
Kontinuální snímání ........................81
Kontrast ..........................................92
Kontrola hloubky ostrosti...117, 155, 156
Kontrola stavu baterie.....................29
Krajina.......................................63, 90
Kreativní automatický režim............59
Kreativní filtry ................................220
316
Kroky úrovně expozice................. 252
Kryt okuláru ............................ 23, 124
Kvalita záznamu snímku ................ 84
M
M (Ruční expozice) ...................... 118
Malý (Kvalita záznamu snímku) .. 85, 222
Mapa systému.............................. 292
Maximální počet snímků sekvence.... 85, 87
Měkké ostření............................... 221
MF (Ruční zaostřování).......... 80, 167
Monochromatický snímek ........ 68, 93
Multiovladač ............................. 43, 78
N
Nabídka.......................................... 46
Nastavení nabídky ................... 278
Postup při nastavení .................. 47
Uživatelská nabídka
Moje menu ............................... 261
Nabíječka ................................. 22, 24
Nabíjení.......................................... 24
Napájení
Automatické vypnutí napájení.... 50
Info baterie............................... 268
Kontrola stavu baterie................ 29
Nabíjení ..................................... 24
Napájení z domovní zásuvky... 272
Počet možných snímků... 29, 85, 153
Název souboru ............................. 106
Neutrální......................................... 91
Nízká komprese
(Kvalita záznamu snímku).............. 84
Noční portrét .................................. 66
Normální komprese
(Kvalita záznamu snímku).............. 84
NTSC ........................... 180, 212, 280
Rejstřík
O
Objektiv .....................................21, 34
Korekce periferního osvětlení ....102
Uvolnění aretace ........................35
Oblast snímku .................................36
Ochrana snímku před prachem ....229
Ochrana (ochrana snímků proti
vymazání) .....................................213
Oční mušle ....................................124
ONE SHOT (Jednosnímkové
automatické zaostřování) ................76
Oříznout 640 x 480 .......................180
Osobní vyvážení bílé ......................98
Ostrost ............................................92
Osvětlení (panel LCD) ....................43
Otáčení (snímek) ..........197, 218, 243
Ověřovací data snímku .................260
Označení.........................................16
P
P (Programová automatická expozice) ...112
PAL................................180, 212, 280
Paměťová karta ........................32, 48
Panel LCD.......................................18
Periferní osvětlení objektivu ..........102
PictBridge......................................235
Picture Style..............................90, 95
Pixely ..............................................84
Plně automatický režim ...................54
Počet možných snímků ...........29, 153
Poměr stran ..................................157
Poměrové měření .........................119
Portrét .......................................62, 90
Potlačení šumu
Dlouhé expozice .......................254
Vysoká citlivost ISO ..................254
Potlačení šumu dlouhé expozice....254
Potlačení šumu při vysokém ISO ...254
Prezentace ....................................207
Priorita tónu .......................... 183, 255
Priorita zvýraznění tónu........ 183, 255
Profil ICC ...................................... 110
Programová automatická expozice... 112
Posun programu ...................... 113
Protivětrný filtr .............................. 185
Přehrávání .................................... 189
Přenos snímku ............................. 273
Přepínač režimů zaostřování ... 34, 80, 167
Přeskakování snímků ................... 195
Přivřená clona .............. 117, 155, 156
Přímý tisk...................................... 235
Přímý výběr (AF bod) ................... 255
Přípona ......................................... 107
Q
Q (Rychloovladač) .......... 44, 67, 200
R
RAW ......................................... 84, 86
RAW+JPEG.................................... 84
Redukce jevu červených očí ........ 131
Režim blesku ................................ 136
Režim měření ............................... 119
Režim řízení ................................... 81
Režim snímání ............................... 20
Av (Automatická expozice
s předvolbou clony) .................. 116
B (Dlouhá expozice)................. 123
M (Ruční expozice) .................. 118
P (Programová automatická expozice) ... 112
Tv (Automatická expozice
s předvolbou času)................... 114
1 (Plně automatický) ............... 54
7 (Vypnutý blesk) .................... 58
C (Kreativní automatický) ........ 59
2 (Portrét)................................. 62
3 (Krajina) ............................... 63
4 (Detail)................................... 64
5 (Sport).................................. 65
6 (Noční portrét)....................... 66
k (Snímání filmů)................... 171
317
Rejstřík
Rozhýbání fotoaparátu .............38, 39
Ruční expozice .....................118, 174
Ruční reset ...................................107
Ruční výběr (AF).............................78
Ruční zaostřování...................80, 167
Rychloovladač ............42, 44, 67, 200
Rychlý režim (AF) .........................165
Ř
Řemen ............................................23
S
Sada napájecího adaptéru............272
Samospoušť .............................67, 82
Saturace .........................................92
Sáňky pro příslušenství ................149
Schopnost dobití (baterie).............268
Sépiový (Monochromatický) .....68, 93
Simulace expozice........................158
Simulace výsledného obrazu ...155, 177
Snímání s živým náhledem.....57, 151
Časovač měření .......................159
Počet možných snímků ............153
Ruční zaostřování ..............80, 167
Rychlé ovládání........................156
Rychlý režim (AF).....................165
Simulace expozice ...................158
Tiché focení ..............................159
Zobrazení informací .................154
Zobrazení rastru .......................157
Živý režim s detekcí tváře (AF)....161
Živý režim (AF) .........................160
Snímek
Automatické otáčení.................218
Automatické přehrávání ...........207
Histogram .................................193
Index.........................................194
Indikace přepalů .......................192
Informace o snímku..................191
Ochrana....................................213
318
Přehrávání ............................... 189
Přeskakování snímků
(Procházení snímků)................ 195
Ruční otáčení........................... 197
Rychloovladač ............. 44, 67, 200
Vymazaný ................................ 215
Zobrazení AF bodu .................. 193
Zobrazení na televizoru ... 202, 209
Zpracování............................... 219
Zvětšené zobrazení ................. 196
Snímek podle typu osvětlení nebo
scény.............................................. 71
Snímek podle volby prostředí......... 68
Snímková frekvence..................... 180
Souvislé........................................ 106
Sport............................................... 65
sRGB............................................ 110
Stisknutí do poloviny ...................... 40
Střední (Kvalita záznamu snímku) .. 85, 222
Symbol hodnocení ....................... 198
Synchronizace na 1. lamelu závěrky ... 137
Synchronizace na 2. lamelu závěrky... 137
Synchronizace závěrky ................ 137
Synchronizační kontakty blesku..... 16
T
Tabulka dostupnosti funkcí........... 276
Teplota barvy............................ 96, 98
Tiché focení.......................... 159, 185
Tisk............................................... 235
Efekty tisku .............................. 240
Korekce sklonu ........................ 243
Nastavení papíru ..................... 239
Příkaz tisku (DPOF)................. 245
Rozvržení................................. 239
Výřez........................................ 243
Tlačítko AF-ON (Start AF).............. 40
Tlačítko spouště ............................. 40
Tlačítko UNLOCK........................... 42
Tón barvy ....................................... 92
Tv (Automatická expozice
s předvolbou času)........................114
U
Uvolnit závěrku bez karty................32
Uživatelská nabídka Moje menu ...261
Uživatelská nastavení ...................262
Uživatelské funkce ........................250
Uživatelské nastavení fotoaparátu....20, 262
Ú
Úplné stisknutí ................................40
V
Velikost souboru..............85, 181, 191
Velký (Kvalita záznamu snímku) .....85
Verze firmwaru ..............................280
Věrný...............................................91
Videosystém .................180, 212, 280
Volič
Hlavní volič .................................41
Rychloovladač ............................42
Volič režimů...............................20, 41
Vymazání (snímek) .......................215
Vymazání nastavení fotoaparátu ....51
Vytvoření nebo výběr složky .........104
Vyvážení bílé ..................................96
Braketing ..................................100
Korekce ......................................99
Osobní ........................................98
Uživatelské nastavení.................97
Výběr jazyka ...................................31
Výřez (tisk) ....................................243
W
Z
Zaostřování
Neostrost................ 38, 39, 80, 164
Objekty, na které se
obtížně zaostřuje................ 80, 164
Pomocné světlo AF.................... 79
Režim AF ................................... 76
Ruční zaostřování .............. 80, 167
Volba AF bodu ................... 78, 255
Změna kompozice...................... 56
Zvuková signalizace................. 278
Zaostřování pomocí křížových AF bodů ... 79
Zábleskové jednotky jiného výrobce ... 149
Zákaznické nastavení............. 45, 257
Základní+ ................................. 68, 71
Závady.......................................... 283
Závit pro stativ ................................ 17
Změna velikosti ............................ 222
Zobrazení informací o snímku...... 191
Zobrazení jednoho snímku........... 190
Zobrazení na televizoru........ 202, 209
Zobrazení nastavení
fotografování .......................... 43, 267
Zobrazení náhledu 4 nebo 9 snímků... 194
Zobrazení náhledů ....................... 194
Zobrazit rastr ........................ 157, 185
Zpracování snímku typu RAW...... 224
Zpracování snímku typu
RAW pomocí fotoaparátu ............. 224
Ztráta podrobností ve světlech ..... 192
Zvětšené zobrazení...... 167, 196, 225
Zvuková signalizace ..................... 278
WB ..................................................96
319
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Blízký východ
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nizozemsko
Informace o vaší místní kanceláři Canon naleznete v záručním listu nebo na webu
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
CEL-SQ1LA2H2
© CANON INC. 2012
VYTIŠTĚNO V EU
NÁVOD K POUŽITÍ
Objektivy a příslušenství uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k srpnu
2010. Informace o kompatibilitě fotoaparátu s objektivy a příslušenstvím
uvedenými na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon.
ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising