Canon | EOS 250D | User manual | Canon EOS 250D User manual

Canon EOS 250D User manual
Rozšířená uživatelská příručka
ČESKY
Úvod
Než začnete fotografovat, přečtěte si následující
Chcete-li předejít nepovedeným snímkům a nehodám, přečtěte si
nejprve části „Bezpečnostní opatření“ (= 22) a „Pokyny k zacházení“
(= 25). Také si přečtěte pozorně tuto příručku a ujistěte se o správném
používání fotoaparátu.
Tuto příručku využívejte při použití fotoaparátu, chcete-li
se s fotoaparátem ještě více seznámit
Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních snímků
a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím
fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, abyste do ní
mohli v případě potřeby nahlédnout.
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně
zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli
způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo
paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.
Autorská práva
Zákony o autorském právu platné ve vaší zemi mohou zakazovat použití
zaznamenaných snímků nebo hudby chráněné autorským právem a snímků
s hudbou na paměťové kartě pro jakékoli jiné než soukromé účely. Je také
třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách
apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
2
Kontrolní seznam položek
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje
všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se
na prodejce.
Fotoaparát
(s oční mušlí a krytkou těla)
Řemen
Bateriový zdroj
LP-E17
(s ochranným krytem)
Nabíječka baterií
LC-E17E*
* Nabíječka baterií LC-E17E je dodávána s napájecím kabelem.
zz Fotoaparát neobsahuje disk CD-ROM se softwarem, propojovací
kabel ani kabel HDMI.
zz Jestliže jste si pořídili sadu objektivu, zkontrolujte, zda balení daný
objektiv obsahuje.
zz Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
zz Pokud potřebujete Návody k použití objektivů, stáhněte si je z webové
stránky Canon.
Návody k použití objektivu (soubory PDF) se pro objektivy prodávají
samostatně. Při nákupu sady objektivu je nutné mít na paměti, že některé
s objektivem dodané příslušenství se může lišit od příslušenství popsaného
v návodech k použití objektivu.
zz Software lze stáhnout z webu společnosti Canon (= 484).
3
Stručný návod k používání
1
(2)
(1)
Vložte baterii (= 37).
zz Po nákupu nabijte baterii a začněte
používat (= 35).
(2)
(1)
2
Vložte kartu (= 37).
(1)
zz Otočte kartu štítkem směrem k zadní
straně fotoaparátu a vložte ji do slotu.
(2)
3
Bílá značka
Červená značka
Nasaďte objektiv (= 47).
zz Vyrovnejte bílou nebo červenou
značku pro nasazení na objektivu se
značkou pro nasazení stejné barvy na
fotoaparátu a nasaďte objektiv.
4
4
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do
polohy <f> (= 47).
5
Přesuňte vypínač napájení do
polohy <1> a poté nastavte
volič režimů do polohy <A>
(Automatický inteligentní scénický
režim) (= 70).
zz Veškerá nezbytná nastavení
fotoaparátu se provedou automaticky.
6
Vyklopte displej LCD (= 40).
7
Zaostřete na objekt (= 50).
zz Pokud se na displeji LCD zobrazí
obrazovka nastavení data, času
a pásma, vyhledejte informace na
straně 43.
zz Podívejte se do hledáčku a zaměřte
střed hledáčku na objekt.
zz Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny a fotoaparát zaostří na
fotografovaný objekt.
zz Pokud je to nutné, zvedněte blesk
svými prsty.
5
8
Vyfotografujte snímek (= 50).
9
Prohlédněte si snímek.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
displeji LCD na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskněte tlačítko <x> (= 101).
zz Pokyny pro fotografování se sledováním displeje LCD naleznete
na straně „Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým
náhledem)“ (= 180).
zz Chcete-li zobrazit dosud vyfotografované snímky, prostudujte si část
„Přehrávání snímků“ (= 101).
zz Snímky vymažte podle „Mazání snímků“ (= 310).
6
Kompatibilní karty
Následující karty lze použít s fotoaparátem bez ohledu na kapacitu.
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu
(= 66).
zz Paměťové karty SD/SDHC*/SDXC*
*UHS-I karty jsou podporovány.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s dostatečným výkonem
(dostatečnou rychlostí zápisu a čtení), která zvládne nastavenou velikost
filmového záznamu.
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové karty SD,
SDHC a SDXC.
*Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam fotografií a filmů.
Je třeba ji zakoupit samostatně.
7
Kapitoly
Úvod
2
Začínáme a základní operace fotoaparátu
34
Základní fotografování a přehrávání snímků
69
Nastavení režimů AF a Řízení
103
Nastavení pro snímky
114
Rozšířené ovládání fotografických efektů
146
Fotografování s bleskem
168
Fotografování pomocí displeje LCD
(snímání s živým náhledem)
180
Snímání filmů
217
Praktické funkce
259
Přehrávání snímků
280
Zpracování snímků po pořízení
328
Bezdrátové funkce
344
Uživatelské nastavení fotoaparátu
445
Referenční informace
459
Úvodní příručka k softwaru /
Stahování snímků do počítače
483
8
Obsah podle účelu
Snímání
zz Automatické fotografování
Î=
Î 69 - = 100
(Režimy základní zóny)
zz Kontinuální fotografování
Î=
Î 112 (i Kontinuální
snímání)
zz Pořízení snímku vlastní osoby ve Î=
Î 206 (j Samospoušť)
skupině
zz „Zmrazení“ pohybu
Î=
Î 149 (s Priorita
zz Rozmazání pohybu
závěrky AE)
zz Snímkování s vámi volenými
Î 76 (Kreativní asistent)
Î=
efekty
zz Rozmazané pozadí
Î=
Î 152 (f Priorita clony AE)
zz Zachování ostrého pozadí
zz Úprava jasu snímku (expozice)
Î=
Î 160 (Kompenzace
expozice)
zz Objekty fotografované
při nedostatku světla
Î=
Î 78, = 169
(D Fotografování s bleskem)
Î=
Î 118 (Nastavení
citlivosti ISO)
zz Fotografování bez blesku
Î=
Î 175 (b Vypnutý blesk)
zz Fotografování ohňostrojů v noci
Î=
Î 157 (Dlouhá expozice)
zz Fotografování pomocí
displeje LCD
Î=
Î 180 (A Snímání s živým
náhledem)
zz Fotografování s kreativními
efekty
Î=
Î 93, = 188 (Kreativní
filtry)
zz Pořízení autoportrétu
Î=
Î 210 (
zz Snímání filmů
Î=
Î 217 (k Snímání filmů)
9
Autoportrét)
Kvalita snímku
zz Fotografování s efekty
Î=
Î 121 (Styl Picture Style)
snímku vhodnými pro
fotografovaný objekt
zz Tisk velkoformátové kopie Î=
Î 115 (73, 83, 1, D)
snímku
zz Pořizování více snímků
Î=
Î 115 (7a, 8a, b)
AF (Zaostřování)
zz Změna zaostřovacího
bodu
zz Fotografování
pohybujících se objektů
Î=
Î 108 (S Volba AF bodu)
Î=
Î 83, = 84, = 106 (Inteligentní
průběžné automatické zaostřování
(AI Servo AF))
Přehrávání
zz Zobrazení snímků na
fotoaparátu
zz Rychlé hledání snímků
Î=
Î 101 (x Přehrávání)
zz Hodnocení snímků
Î=
Î 288 (Hodnocení)
zz Ochrana důležitých
snímků před náhodným
vymazáním
zz Odstranění nepotřebných
snímků
zz Přehrávání fotografií
a filmů
zz Prohlížení fotografií
nebo sledování filmů
na televizoru
zz Úprava jasu displeje LCD
Î=
Î 307 (K Ochrana snímků)
zz Použití zvláštního efektu
pro snímky
Î=
Î 281 (H Zobrazení náhledů)
= 285 (I Procházení snímků)
Î=
Î 310 (L Odstranit)
Î=
Î 303 (Prezentace)
Î=
Î 305 (Televizor)
Î=
Î 262 (Jas displeje LCD)
Î=
Î 329 (Kreativní filtry)
10
Bezdrátové funkce
zz Odeslání snímků do
smartphonu
Î=
Î 349 (Komunikace se
smartphonem)
zz Odeslání snímků do
počítače
zz Tisk obrázků
Î=
Î 378 (Použití se softwarem)
zz Sdílení obrázků online
Î=
Î 391 (Odeslání snímků do webové
služby)
Î 381 (Tisk prostřednictvím Wi-Fi
Î=
tiskárny)
11
Rejstřík funkcí
Napájení
Displej LCD
zz Baterie
zz Použití displeje LCD (= 40)
• Nabíjení (= 35)
zz Vypnout/zapnout LCD (= 272)
• Instalace/Vyjmutí (= 37)
zz Nastavení jasu (= 262)
• Stav baterie (= 42)
zz Dotyková obrazovka (= 63)
• Kontrola údajů o baterii
(= 460)
zz Zobrazení nastavení úrovně
(= 51)
zz Domovní zásuvka elektrické sítě
(= 461)
zz Průvodce funkcí (= 55)
Záznam snímků
zz Automatické vypnutí napájení
(= 41)
zz Vytvoření/výběr složky (= 263)
zz Číslování souborů (= 265)
Karty
Automatické zaostřování (AF)
zz Instalace/Vyjmutí (= 37)
zz Formátování (= 66)
zz Činnost AF (= 104)
zz Uvolnění závěrky bez karty
(= 260)
zz Volba AF bodu (= 108)
zz Ruční zaostřování (= 111)
Objektiv
zz AF detekce očí (= 204)
zz Souvislé AF (= 205)
zz Nasazení/sejmutí (= 47)
zz Nastavení zvýraznění okrajů
pro MF (= 213)
zz Zoom (= 48)
Základní nastavení
Řízení
zz Dioptrická korekce (= 49)
zz Režim řízení (= 112)
zz Jazyk (= 46)
zz Kontinuální snímání (= 112)
zz Datum/čas/pásmo (= 43)
zz Zvuková signalizace (= 260)
12
Kvalita snímku
Blesk
zz Kvalita záznamu snímků (= 115)
zz Vestavěný blesk (= 169)
zz Styl Picture Style (= 121)
zz Externí blesk (= 174)
zz Vyvážení bílé (= 129)
zz Nastavení funkce blesku (= 175)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(= 136)
Snímání s živým náhledem
zz Přepínač snímání s živým
náhledem (= 180)
zz Potlačení šumu pro dlouhé
expozice (= 139)
zz Poměr stran (= 192)
zz Potlačení šumu pro vysoké citlivosti
ISO (= 138)
zz Činnost AF (= 195)
zz Metoda AF (= 197)
zz Korekce odchylky objektivu
(= 141)
zz Kreativní filtry (= 188)
zz Samospoušť (= 206)
zz Priorita zvýraznění tónu (= 137)
zz Expozice dotykem (= 208)
zz Barevný prostor (= 145)
zz Autoportrét (= 210)
Snímání
Snímání filmu
zz Režim snímání (= 30)
zz Snímání filmu (= 217)
zz Citlivost ISO (= 118)
zz Metoda AF (= 197)
zz Čas B (= 157)
zz Velikost filmového záznamu
(= 228)
zz Režim měření (= 158)
zz Blokování zrcadla (= 165)
zz Servo AF při záznamu filmu
(= 253)
zz Dálkové ovládání (= 463)
zz Záznam zvuku (= 251)
Nastavení expozice
zz Ruční expozice (= 221)
zz Kompenzace expozice (= 160)
zz Digitální zoom (= 231)
zz Kompenzace expozice v režimu M
s automatickou citlivostí ISO
(= 156)
zz Snímání HDR filmu (= 234)
zz Kreativní filtry pro filmy (= 235)
zz AEB (= 162)
zz Videomomentka (= 245)
zz Blokování AE (= 164)
zz Časosběrný film (= 238)
zz Fotografování s dálkovým
ovládáním (= 463)
13
Přehrávání
Software
zz Úvodní příručka k softwaru
(= 484)
zz Doba prohlídky snímku (= 261)
zz Zobrazení jednotlivých snímků
(= 101)
zz Návody k použití softwaru
(= 485)
zz Informace o snímku (= 323)
zz Zobrazení náhledů (= 281)
Bezdrátové funkce
zz Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků)
(= 282)
zz Komunikace se smartphonem
(= 349)
zz Automatické odesílání snímků do
smartphonu (= 362)
zz Zvětšené zobrazení (= 284)
zz Otočení snímků (= 287)
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
(= 374)
zz Hodnocení (= 288)
zz Přehrávání filmů (= 296)
zz Automatické odeslání snímků do
počítače (= 378)
zz Prezentace (= 303)
zz Prohlížení snímků na televizoru
(= 305)
zz Tisk na tiskárnách s rozhraním sítě
Wi-Fi (= 381)
zz Ochrana (= 307)
zz Odeslání snímků do webové služby
(= 391)
zz Mazání (= 310)
zz Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace (= 425)
zz Přehrávání dotykem (= 285)
zz Příkaz tisku (DPOF) (= 316)
zz Nastavení fotoalba (= 320)
Úprava snímků
zz Kreativní filtry (= 329)
zz Změna velikosti (= 338)
zz Oříznutí (= 340)
Uživatelské nastavení
zz Uživatelské funkce (C.Fn)
(= 446)
zz Moje menu (= 455)
14
Konvence použité v tomto návodu
Ikony v tomto návodu
<6>
: Označuje hlavní ovladač.
<W><X><Y><Z> :Označuje směr nahoru, dolů, doleva a doprava na
navigačních tlačítkách <V>.
<0>
: Označuje tlačítko nastavení.
*Kromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí používají
také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na displeji LCD.
:Tato ikona v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkce je dostupná pouze v režimech kreativní zóny (= 31).
(=***) : Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
:Varování umožňující předejít potížím při fotografování.
: Doplňkové informace.
:Tipy nebo rady pro vytvoření dokonalejších fotografií.
: Rady ohledně odstraňování problémů.
N
Základní předpoklady pro pokyny k obsluze
a poznámky k vzorovým fotografiím
zz U všech operací popsaných v tomto návodu se předpokládá, že je
vypínač napájení nastaven do polohy <1> (= 41).
zz Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
zz Na obrázcích v tomto návodu je jako příklad popsán fotoaparát
s nasazeným objektivem EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM.
zz Vzorové fotografie zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce
jsou určeny pouze pro ilustrativní účely pro jasnější zobrazení efektů.
15
Obsah
Úvod
2
Kontrolní seznam položek....................................................................3
Stručný návod k používání...................................................................4
Kompatibilní karty.................................................................................7
Kapitoly.................................................................................................8
Obsah podle účelu................................................................................9
Rejstřík funkcí.....................................................................................12
Konvence použité v tomto návodu.....................................................15
Obsah.................................................................................................16
Bezpečnostní opatření........................................................................22
Pokyny k zacházení............................................................................25
Názvy částí přístroje...........................................................................28
Začínáme a základní operace fotoaparátu
34
Nabíjení baterie..................................................................................35
Vložení a vyjmutí baterie a karty........................................................37
Použití LCD displeji............................................................................40
Zapnutí napájení.................................................................................41
Nastavení data, času a časového pásma...........................................43
Výběr jazyka uživatelského rozhraní..................................................46
Nasazení a sejmutí objektivu..............................................................47
Základní operace snímání..................................................................49
Nastavení úrovně zobrazení na obrazovce........................................51
Rychlé ovládání pro funkce snímání..................................................57
Funkce nabídky a konfigurace............................................................59
Ovládání fotoaparátu pomocí dotykové obrazovky............................63
Formátování paměťových karet..........................................................66
Přepnutí zobrazení na displeji LCD....................................................68
Základní fotografování a přehrávání snímků
69
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní
scénický režim)...................................................................................70
16
Techniky fotografování v plně automatickém režimu
(Automatickém inteligentním scénickém režimu)...............................74
Režim Speciální scéna.......................................................................78
Fotografování portrétů........................................................................79
Portréty s tónem jemné pleti...............................................................80
Snímání skupinových fotografií..........................................................81
Fotografování krajiny..........................................................................82
Fotografování pohyblivých objektů.....................................................83
Fotografování dětí..............................................................................84
Fotografování detailů..........................................................................85
Fotografování jídla..............................................................................86
Fotografování portrétů při světle svíčky..............................................87
Fotografování nočních portrétů (se stativem).....................................88
Fotografování nočních scén (z ruky)..................................................89
Fotografování scén v protisvětle.........................................................90
Fotografování s kreativními efekty filtrů..............................................93
Rychlé ovládání..................................................................................99
Nastavení jasu..................................................................................100
Přehrávání snímků...........................................................................101
Nastavení režimů AF a Řízení
103
Změna režimu činnosti automatického zaostřování.........................104
Vyberte požadovaný AF bod.............................................................108
Objekty, na které se obtížně zaostřuje.............................................. 110
Výběr režimu řízení.......................................................................... 112
Nastavení pro snímky
114
Nastavení kvality snímku.................................................................. 115
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie.............................................. 118
Výběr stylu Picture Style...................................................................121
Uživatelské nastavení stylu Picture Style.........................................124
Uložení stylu Picture Style................................................................127
Přizpůsobení zdroji světla.................................................................129
Úprava tónu barev pro zdroj světla...................................................133
Automatická korekce jasu a kontrastu..............................................136
Priorita zvýraznění tónu....................................................................137
17
Nastavení potlačení šumu................................................................138
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými
charakteristikami...............................................................................141
Nastavení rozsahu reprodukce barev...............................................145
Rozšířené ovládání fotografických efektů
146
Programová automatická expozice (Režim P).................................147
Vyjádření pohybu objektu (Tv režim)................................................149
Změna hloubky ostrosti (Av režim)...................................................152
Ruční expozice (režim M).................................................................155
Změna režimu měření......................................................................158
Nastavení požadované kompenzace expozice................................160
Automatický braketing expozice (AEB)............................................162
Blokování expozice...........................................................................164
Blokování zrcadla k omezení rozmazání vlivem vibrací
fotoaparátu.......................................................................................165
Nastavení pomocného světla AF......................................................167
Fotografování s bleskem
168
Použití vestavěného blesku..............................................................169
Použití externího blesku Speedlite...................................................174
Nastavení funkce blesku..................................................................175
Fotografování pomocí displeje LCD
(snímání s živým náhledem)
180
Fotografování pomocí displeje LCD.................................................181
Nastavení funkcí snímání.................................................................187
Fotografování s kreativními efekty filtrů............................................188
Nastavení funkcí nabídky.................................................................192
Změna režimu činnosti automatického zaostřování.........................195
Zaostření pomocí AF........................................................................197
Zaostřování na oči lidí......................................................................204
Nastavení funkce Souvislé AF..........................................................205
Použití samospouště........................................................................206
Fotografování s funkcí Expozice dotykem........................................208
Pořízení autoportrétu (selfie)............................................................210
MF: Ruční zaostřování.....................................................................212
18
Snímání filmů
217
Snímání filmů....................................................................................218
Nastavení funkcí snímání.................................................................227
Nastavení velikosti filmového záznamu............................................228
Použití digitálního zoomu pro filmy...................................................231
Digitální IS při filmování....................................................................232
Záznam HDR filmů...........................................................................234
Snímání filmů s kreativními efekty filtrů............................................235
Snímání časosběrných filmů............................................................238
Záznam videomomentek..................................................................245
Nastavení funkcí nabídky.................................................................250
Praktické funkce
259
Praktické funkce...............................................................................260
Automatické čištění snímače............................................................273
Vložení dat pro odstranění prachu...................................................274
Ruční čištění snímače......................................................................276
Výstup HDMI Rozlišení.....................................................................278
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR....................................279
Přehrávání snímků
280
Rychlé hledání snímků.....................................................................281
Zvětšování snímků...........................................................................284
Přehrávání pomocí dotykové obrazovky..........................................285
Otočení snímku................................................................................287
Nastavení hodnocení........................................................................288
Filtrování snímků pro přehrávání......................................................291
Rychlé ovládání pro přehrávání........................................................293
Potěšení z filmů................................................................................295
Přehrávání filmů...............................................................................296
Úprava prvních a posledních scén filmu...........................................299
Zachycení políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu
v rozlišení 4K....................................................................................301
Prezentace (automatické přehrávání)..............................................303
Přehrávání na televizoru...................................................................305
Ochrana snímků...............................................................................307
19
Mazání snímků.................................................................................310
Příprava k tisku.................................................................................313
Tisk...................................................................................................315
Formát DPOF (Digital Print Order Format).......................................316
Určení snímků pro fotoalbum...........................................................320
Zobrazení informací o snímku..........................................................323
Zpracování snímků po pořízení
328
Použití efektů kreativních filtrů..........................................................329
Použití oblíbených efektů (Kreativní asistent)..................................332
Redukce jevu červených očí.............................................................334
Úprava alb videomomentek..............................................................335
Změna velikosti snímků JPEG..........................................................338
Oříznutí snímků JPEG......................................................................340
Určení zobrazení počátečního snímku při zahájení přehrávání.......343
Bezdrátové funkce
344
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace).........345
Nabídky na kartách: Bezdrátové připojení karty...............................346
Připojení Wi-Fi/Bluetooth..................................................................347
Připojení ke smartphonu...................................................................349
Připojení k počítači přes Wi-Fi..........................................................374
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi.....................................................381
Odesílání snímků do webové služby................................................391
Wi-Fi Připojení přes přístupové body...............................................405
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání................................410
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi..............................................413
Registrace nastavení pro více připojení...........................................415
Nastavení sítě Wi-Fi.........................................................................416
Nastavení Bluetooth.........................................................................417
Změna přezdívky..............................................................................418
Doplňování zeměpisných údajů u snímků s informacemi GPS ze
dalších zařízení................................................................................419
Změna nebo odstranění nastavení připojení....................................423
Vymazání nastavení bezdrátové komunikace na výchozí
hodnoty.............................................................................................425
20
Zobrazení informační obrazovky......................................................426
Použití virtuální klávesnice...............................................................427
Reakce na chybové zprávy..............................................................428
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace.....................................439
Zabezpečení.....................................................................................441
Kontrola nastavení sítě.....................................................................442
Stav bezdrátové komunikace...........................................................443
Uživatelské nastavení fotoaparátu
445
Nastavení uživatelských funkcí........................................................446
Položky nastavení uživatelských funkcí...........................................448
Uložení uživatelské nabídky Moje menu..........................................455
Referenční informace
459
Kontrola údajů o baterii.....................................................................460
Použití domovní zásuvky elektrické sítě...........................................461
Fotografování s dálkovým ovládáním...............................................463
Odstranění oční mušle.....................................................................464
Pokyny k řešení potíží......................................................................465
Chybové kódy...................................................................................477
Úvodní příručka k softwaru /
Stahování snímků do počítače
483
Informace o softwaru........................................................................484
Stahování a prohlížení návodů k použití softwaru
(souborů PDF)..................................................................................485
Stahování snímků do počítače.........................................................486
Rejstřík.............................................................................................488
21
Bezpečnostní opatření
Účelem následujících upozornění je předejít zranění nebo újmě na zdraví
vaší či jiné osoby. S těmito upozorněními se důkladně seznamte před
použitím produktu a dodržujte je.
Upozornění:
Postupujte podle níže uvedených varování. V opačném
případě může dojít k usmrcení či vážným zraněním.
zz Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli požáru, nadměrnému
zahřívání, úniku chemikálií, výbuchům nebo úrazu elektrickým proudem:
-- Používejte výhradně baterie, napájecí zdroje a příslušenství uvedené v návodu
k použití. Nepoužívejte podomácku vyráběné nebo upravované baterie
a nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.
-- Nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte baterii. Nevystavujte baterii vysokým
teplotám ani ji nepájejte. Nevystavujte baterii ohni ani vodě. Nevystavujte baterii
silným fyzickým nárazům.
-- Nevkládejte baterii s obráceným kladným a záporným pólem.
-- Nenabíjejte baterii při teplotách, které jsou mimo přípustný rozsah provozních
teplot nabíjení. Dodržujte dobu nabíjení uvedenou v návodu k použití.
-- Zamezte styku cizích metalických předmětů s elektrickými kontakty fotoaparátu,
příslušenstvím, propojovacími kabely apod.
zz Při likvidaci baterie zaizolujte elektrické kontakty páskou. Kontakt s jinými kovovými
předměty nebo bateriemi může způsobit požár nebo výbuch.
zz Pokud se baterie při nabíjení nadměrně zahřívá nebo vydává kouř či dým, okamžitě
ukončete nabíjení odpojením nabíječky baterií ze zásuvky elektrické sítě. V opačném
případě může dojít k požáru, tepelnému poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
zz Pokud z baterie unikají chemikálie, dochází ke změně její barvy či deformaci
nebo vydává kouř či dým, okamžitě ji vyjměte. Dejte pozor, abyste se přitom
nepopálili. V opačném případě by mohla způsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo popáleniny.
zz Dbejte na to, aby se případné chemikálie vyteklé z baterie nedostaly do kontaktu
s očima, pokožkou nebo oděvem. Mohly by způsobit poškození zraku či pokožky.
Pokud se chemikálie vyteklé z baterie dostanou do očí, na pokožku nebo oděv,
opláchněte zasažená místa velkým množstvím vody a neotírejte je. Vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
zz Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla. Mohlo by dojít k deformaci
kabelu nebo roztavení jeho izolace a v důsledku toho k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
zz Nedržte fotoaparát dlouhou dobu ve stejné poloze. I když vám fotoaparát nepřipadá
příliš horký, dlouhodobý kontakt se stejnou částí těla může způsobit zčervenání
pokožky a vznik puchýřů z důvodu nízkoteplotních kontaktních popálenin. Osobám
s problémy oběhové soustavy nebo necitlivou pokožkou doporučujeme použít stativ.
Totéž platí při používání fotoaparátu na místech s velmi vysokými teplotami.
zz Neoslňujte zábleskem osoby, které řídí automobil nebo jiné vozidlo. Mohlo by dojít
k nehodě.
zz Pokud fotoaparát nebo příslušenství nepoužíváte, před jejich uložením vyjměte
baterii a odpojte zástrčku napájení a připojovací kabely ze zařízení. Předejdete tak
možnému úrazu elektrickým proudem, vzniku tepla, požáru a korozi.
22
zz Nepoužívejte zařízení v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny. Předejdete tak
možnému výbuchu nebo požáru.
zz Pokud dojde k pádu zařízení a rozlomení krytu tak, že jsou přístupné vnitřní součásti,
nedotýkejte se jich. Hrozí možnost úrazu elektrickým proudem.
zz Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Vnitřní součásti pracující s vysokým napětím
mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
zz Nedívejte se pomocí fotoaparátu nebo objektivu do slunce nebo jiného velmi jasného
světelného zdroje. Mohli byste si poškodit zrak.
zz Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a nemluvňat, a to i v případě, že zařízení
právě používáte. Řemínky a kabely mohou způsobit náhodné udušení,
úraz elektrickým proudem nebo zranění. K udušení nebo zranění může také dojít,
pokud dítě omylem spolkne součást nebo příslušenství fotoaparátu. Pokud dítě
součást nebo příslušenství spolkne, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
zz Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na prašných či vlhkých místech. Rovněž
uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů a uchovávejte ji s nasazeným
ochranným krytem, aby nedošlo ke zkratu. Předejdete tak možnému požáru,
vzniku tepla, úrazu elektrickým proudem a popálení.
zz Před použitím fotoaparátu v letadle nebo v nemocnici ověřte, zda je to povoleno.
Elektromagnetické záření, které fotoaparát vydává, může rušit přístrojové vybavení
letadla nebo nemocnice.
zz Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli možnému požáru nebo
úrazu elektrickým proudem:
-- Zástrčku napájení vždy zasunujte do zásuvky elektrické sítě až na doraz.
-- Nemanipulujte se zástrčkou napájení mokrýma rukama.
-- Při vytahování zástrčky napájení ze zásuvky uchopte vždy zástrčku, nikoliv kabel.
-- Dbejte, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu vrypy, zářezy, jeho
nadměrným ohnutím nebo postavením těžkých předmětů na kabel. Kabely také
nezaplétejte ani nesvazujte.
-- Do jedné zásuvky elektrické sítě nepřipojujte příliš mnoho zástrček napájení.
-- Nepoužívejte kabel s přerušeným vodičem nebo poškozenou izolací.
zz Pravidelně odpojujte zástrčku napájení ze zásuvky elektrické sítě a suchým
hadříkem očistěte okolí zásuvky od prachu. Pokud je prostředí prašné, vlhké nebo
mastné, může prach na zásuvce elektrické sítě zvlhnout a následně zkratovat
zásuvku, čímž může dojít k požáru.
zz Nepřipojujte baterii přímo do zásuvky elektrické sítě ani do zásuvky zapalovače
cigaret v automobilu. Baterie by mohla vytéct, nadměrně se zahřívat nebo
vybuchnout a způsobit požár, popáleniny nebo zranění.
zz Pokud zařízení používá dítě, je třeba, aby mu způsob použití produktu důkladně
vysvětlil dospělý. Ten musí také na dítě při používání zařízení dohlížet. Nesprávné
použití může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
zz Nenechávejte objektiv ani fotoaparát s nasazeným objektivem na slunci, aniž byste
nasadili krytku objektivu. Objektiv by mohl soustředit sluneční paprsky a mohlo by
dojít ke vzniku požáru.
zz Nezakrývejte zařízení žádnou látkou ani ho do ničeho nebalte, když ho používáte.
Mohlo by dojít k nahromadění tepla v nabíječce a deformaci jejího krytu nebo
vzniku požáru.
zz Dbejte na to, aby fotoaparát nezmokl. Pokud produkt spadne do vody nebo pokud
voda či kovový předmět vnikne do produktu, okamžitě vyjměte baterii. Předejdete tak
možnému požáru, úrazu elektrickým proudem a popálení.
zz K čištění produktu nepoužívejte ředidlo, benzen ani jiná organická rozpouštědla.
Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.
23
Postupujte podle níže uvedených upozornění. V opačném
Varování: případě
může dojít ke zranění nebo škodám na majetku.
zz Nepoužívejte výrobek v místech s vysokou teplotou, jako například v autě při
intenzivním slunečním svitu. Zařízení se může zahřát a způsobit popálení.
V takovém případě může také dojít k úniku chemikálií z baterie nebo k výbuchu
a následnému snížení výkonu nebo zkrácení životnosti produktu.
zz Nepřenášejte fotoaparát, pokud je upevněn na stativ. Mohli byste si přivodit zranění
nebo způsobit nehodu. Zkontrolujte také, zda je stativ dostatečně stabilní a unese
hmotnost fotoaparátu s objektivem.
zz Neponechávejte výrobek po delší dobu v prostředí s nízkou teplotou. Jinak se
produkt ochladí a mohl by na dotyk způsobit zranění.
zz Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob. Může poranit oči.
24
Pokyny k zacházení
Péče o fotoaparát
zz Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
zz Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou. Pokud
vám fotoaparát nedopatřením spadne do vody, obraťte se neprodleně
na nejbližší servisní středisko Canon. Případné kapky vody setřete
suchým, čistým hadříkem. Pokud byl fotoaparát vystaven slanému
vzduchu, otřete jej dobře čistým, vyždímaným a vlhkým hadříkem.
zz Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné
magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení
vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké antény.
Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu
nebo zničení dat snímku.
zz Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
zz Neblokujte činnost zrcadla prstem apod. Pokud tak učiníte, může dojít
k závadě.
zz Používejte pouze komerčně dostupné ofukovací balonky k odfouknutí
prachu, pokud ulpí na objektivu, hledáčku, zrcadle, matnici, atd.
K čištění těla fotoaparátu a objektivu nepoužívejte čističe obsahující
organická rozpouštědla. V případě výskytu odolných nečistot odneste
fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
zz Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak
korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
zz Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do
teplého, může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke
kondenzaci vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát
do utěsněného plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na
vyšší teplotu. Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
zz Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej. Předejdete
tak poškození fotoaparátu. Jestliže ke kondenzaci došlo, sejměte
objektiv, vyjměte kartu a baterii z fotoaparátu a před opětovným
použitím fotoaparátu vyčkejte, dokud se kondenzace nevypaří.
25
zz Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii
a uložte jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od
času i na uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště,
abyste ověřili, zda fotoaparát stále funguje.
zz Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky,
které mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
zz Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před
jeho opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší
dobu nepoužívali nebo se chystáte fotografovat důležité snímky,
například při cestě do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším
servisním středisku Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je
řádně funkční.
zz Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo provádíte
snímání s živým náhledem nebo snímání filmů, fotoaparát se může
značně zahřát. Nejedná se o závadu.
zz Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla,
může dojít k výskytu stínů.
Displej LCD
zz I když se displej LCD vyrábí pomocí velmi přesné technologie s více
než 99,99 % efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů může být
mrtvých a také se zde mohou vyskytovat místa černé, červené nebo
dalších barev. Nefunkční pixely nepředstavují závadu. Tyto pixely
nemají vliv na zaznamenané snímky.
zz Pokud je displej LCD ponechán v zapnutém stavu dlouhou dobu,
může se projevit „vypálení“ určitých míst displeje, kdy jsou na displeji
patrné stopy dříve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze
dočasný a vymizí, pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že displej LCD reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může displej LCD jevit černý. Při pokojové
teplotě se obnoví normální zobrazení.
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na
ní zaznamenána:
zz Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu
působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
zz Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými
kovovými předměty.
zz Nelepte na kartu žádné štítky apod.
26
zz Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících
silné magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo
permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem
statické elektřiny.
zz Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti
zdroje tepla.
zz Kartu uchovávejte v pouzdře.
zz Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Šmouhy na přední straně snímače
Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může
ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí
fotoaparátu na přední část snímače. Pokud jsou na snímku viditelné
šmouhy, doporučujeme nechat snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
Objektiv
Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv zadní
stranou nahoru a nasaďte zadní krytku objektivu, abyste
zabránili poškrábání povrchu objektivu a elektrických
kontaktů (1).
27
(1)
Názvy částí přístroje
(6) (7) (8) (9)
(10)
(11) (12) (8)
(16)
(17)
(18) (19)
(5)
(4)
(3)
(2)
(20) (21) (22)
(1)
(15)
(14) (13)
(23)
(1)
Bajonet pro uchycení objektivu
(13) Zrcadlo
(2)
Zajišťovací kolík objektivu
(14) Uvolňovací tlačítko objektivu
(3)
Grip
(15) Kontakty
(4)
Značka pro nasazení objektivu
typu EF-S
(16) Konektor pro dálkové ovládání
(5)
Značka pro nasazení objektivu
typu EF
(6)
Tlačítko spouště
(7)
Hlavní ovladač
(8)
Úchyt pro řemen
(9)
Vestavěné mikrofony
(10) Vestavěný blesk/zdroj pomocného
světla AF
(11) Reproduktor
(17) VSTUPNÍ konektor pro externí
mikrofon
(18) Sériové číslo
(19) Závit pro stativ
(20) Kryt slotu karty / prostoru pro baterii
(21) Zámek krytu slotu karty / prostoru
pro baterii
(22) Otvor pro kabel DC propojky
(23) Krytka těla
(12) <V> Značka ohniskové roviny
28
(4) (5) (6)(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)
(16)
(17)
(18)
(3)
(2)
(19)
(1)
(20)
(21)
(15)
(1)
Displej LCD / dotyková obrazovka
Otevírá se doleva o 180° a otáčí se
nahoru a dolů.
(2)
<B> Tlačítko (Info)
(3)
<M> Tlačítko (Menu)
(23) (22)
Používá se pro zobrazení obrazovek
s nabídkami.
(4)
Oční mušle
(5)
Okulár hledáčku
(6)
Sáňky pro příslušenství
(7)
Synchronizační kontakty blesku
(8)
Kolečko dioptrické korekce
(9)
Volič režimů
(10) <g> Tlačítko nastavení
citlivosti ISO
(15) <A> (Tlačítko snímání s živým
náhledem/snímání filmu)
Přepínání ze zobrazení s hledáčkem
na Živý náhled. Záznam je
možný, když je vypínač nastaven
v pozici <k>.
(16) <g> (Tlačítko nastavení clony /
kompenzace expozice)
(17) <S> Tlačítko (Volba AF bodu) /
<u> Tlačítko (Zvětšení)
(18) <A> (Blokování AE / Blokování
expozice s bleskem) /
<I> Tlačítko (Index/Zmenšení)
(19) <Q> (Rychlé ovládání) /
<0> Tlačítko (Nastavení)
Zobrazte obrazovku rychlého
ovládání. Používá se také pro
potvrzení zvolených nastavení.
(11) <U> Tlačítko (Zobrazení)
(12) Vypínač napájení
(13) Konektor HDMI mini OUT
(14) Digitální konektor
(20) <W><X><Y><Z>: <V>
Navigační tlačítka
(21) Indikátor přístupu na kartu
(22) <L> Tlačítko (Vymazání jednoho
snímku)
(23) <x> Tlačítko (Přehrávání)
29
Volič režimů
Volič režimů obsahuje režimy základní zóny a kreativní zóny.
(1)
(1) Základní zóna
Stačí pouze stisknout tlačítko spouště. Fotoaparát nastaví vše podle
fotografovaného objektu nebo fotografované scény.
A : Automatický inteligentní scénický režim (= 70)
8 : Speciální scéna (= 78)
2
E
q
3
5
C
v
4
P
x
6
F
G
Portrét (= 79)
Jemná pleť (= 80)
Skupinové foto (= 81)
Krajina (= 82)
Sport (= 83)
Děti (= 84)
Detail (= 85)
Jídlo (= 86)
Světlo svíčky (= 87)
Noční portrét (= 88)
Noční scéna z ruky (= 89)
Ovládání HDR podsvětlení (= 90)
: Kreativní filtry (= 93)
G
W
X
Z
H
c
A
B
C
D
ČB zrnitý (= 95)
Měkké ostření (= 95)
Efekt Rybí oko (= 95)
Efekt Akvarel (= 95)
Efekt Levný fotoaparát (= 95)
30
Efekt Miniatura (= 96)
HDR standardní (= 96)
HDR živé (= 96)
HDR výrazné (= 96)
HDR reliéfní (= 96)
(2)
(2) Kreativní zóna
Tyto režimy poskytují rozsáhlejší ovládání pro snímání různých objektů
požadovaným způsobem.
d : Programová automatická expozice (= 147)
s : Priorita závěrky AE (= 149)
f : Priorita clony AE (= 152)
a : Ruční expozice (= 155)
31
Zobrazení informací v hledáčku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(11)(12) (14) (15)(16) (18)
(10)
(17)
(13)
(1)
Matnice
(2)
Kruhová ploška bodového měření
(3)
Indikátor aktivace AF bodu
(4)
AF bod
(5)
Vysokorychlostní synchronizace
blokování expozice s bleskem /
Probíhající braketing expozice
s bleskem (FEB)
(6)
Blokování AE / probíhající
automatický braketing expozice
(AEB)
(7)
Varovná ikona
(8)
Indikátor citlivosti ISO
(9)
Indikátor zaostření
(12) Rychlost závěrky
Dlouhá expozice (buLb)
Blokování expozice s bleskem (FEL)
Zpráva o zaneprázdnění (buSy)
Nabíjení vestavěného blesku (buSy)
Upozornění na chybějící kartu
(Card)
Chyba karty (Card)
Upozornění na zaplnění karty
(FuLL)
Chybový kód (Err)
(13) Clona
(14) Kompenzace expozice
(10) Připravenost blesku
Upozornění na nesprávné blokování
expozice s bleskem
(11) Kompenzace expozice s bleskem
(15) Indikátor úrovně expozice
Hodnota kompenzace expozice
Rozsah automatického braketingu
expozice (AEB)
(16) Priorita zvýraznění tónu
(17) Citlivost ISO
(18) Maximální počet snímků sekvence
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
32
Nabíječka baterií LC-E17E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E17 (= 35).
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
33
(1)Slot pro bateriový
zdroj
(2)Indikátor plného
nabití
(3) Indikátor nabíjení
(4) Napájecí kabel
(5)Zásuvka
pro napájecí kabel
Začínáme a základní
operace fotoaparátu
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením
fotografování a základní operace s fotoaparátem.
Připevnění dodaného řemenu
(1)
Provlékněte jeden konec řemenu
zespoda okem úchytu pro řemen na
(2)
fotoaparátu. Potom jej provlékněte
(4)
přezkou na řemenu podle obrázku.
Zatáhněte za řemen, abyste jej
(3)
napnuli, a zkontrolujte, zda se
nemůže z přezky uvolnit.
34
Nabíjení baterie
1
2
3
Sejměte ochranný kryt.
zz Sejměte ochranný kryt dodaný s baterií.
Zasuňte baterii.
zz Připojte baterii řádně do nabíječky
způsobem znázorněným na obrázku.
zz Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout,
postupujte obráceným způsobem.
Nabijte baterii.
zz Připojte napájecí kabel k nabíječce
a zasuňte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
BBAutomaticky se zahájí nabíjení
a kontrolka nabíjení (1) se rozsvítí
oranžově.
BBPo úplném nabití baterie se zeleně
rozsvítí kontrolka plného nabití (2).
zz Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny při pokojové
teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit
v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách
(5 °C až 10 °C) trvat déle (přibližně až 4 h).
35
Tipy k používání baterie a nabíječky
zz Po zakoupení není baterie plně nabitá.
Před použitím baterii nabijte.
zz Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu
i během skladování.
zz Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku
z elektrické zásuvky.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále
odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení
životnosti baterie. Baterii skladujte s nasazeným ochranným krytem
(je součástí dodávky). Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se
snížit její výkon.
zz Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby
připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi
nebo oblast. Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor.
Mohlo by dojít k poškození nabíječky baterií.
zz Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce
své životnosti.
Zkontrolujte schopnost dobití baterie (= 460) a zakupte si
novou baterii.
zz Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně 5 s
nedotýkejte vidlice.
zz Nenabíjejte žádnou jinou baterii než bateriový zdroj LP-E17.
zz Bateriový zdroj LP-E17 je určen pouze pro produkty společnosti Canon.
Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.
36
Vložení a vyjmutí baterie a karty
Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E17 do fotoaparátu. Fotoaparát
může používat paměťové karty SD, SDHC nebo SDXC (prodávají se
samostatně). Použít lze i paměťové karty SDHC nebo SDXC rychlostní třídy
UHS-I. Zachycené snímky se zaznamenávají na kartu.
zz Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty nastaven do horní
polohy, která umožňuje zápis nebo mazání.
Vložení baterie a karty
(2)
1
(1)
2
Otevřete kryt.
zz Posuňte zámek krytu ve směru
šipek, jak je znázorněno na obrázku,
a otevřete kryt.
Vložte baterii.
zz Vložte baterii koncem s kontakty.
zz Zasouvejte baterii, dokud nezapadne
na místo.
(2)
(1)
3
(1)
(2)
Vložte kartu.
zz Otočte kartu stranou se štítkem
směrem k zadní straně fotoaparátu
a vložte ji tak, aby zapadla na místo,
jak je znázorněno na obrázku.
37
4
Zavřete kryt.
zz Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
zz Po přesunutí vypínače napájení
do polohy <1> se na displeji LCD
zobrazí počet možných snímků.
zz Po otevření krytu slotu karty / prostoru pro baterii dbejte na to, abyste jej
neotočili příliš dozadu. V opačném případě může dojít k poškození závěsu.
zz Počet možných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty, kvalitě
záznamu snímků, citlivosti ISO atd.
zz Nastavení položky [z: Uvolnit závěrku bez karty] na možnost [Zakázat]
zajistí ochranu pro případ, že zapomenete vložit kartu (= 260).
Vyjmutí baterie a karty
1
(2)
2
(1)
3
Přesuňte vypínač napájení do
polohy <2> (= 41).
Otevřete kryt.
zz Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor
přístupu na kartu, a pak otevřete kryt.
zz Pokud se zobrazí zpráva [Ukládání...],
zavřete kryt.
Vyjměte baterii.
zz Zatlačte na páčku zámku baterie ve
směru šipky, jak je znázorněno na
obrázku, a vyjměte baterii.
zz Nezapomeňte na baterii opět nasadit
dodaný ochranný kryt (= 35), abyste
předešli jejímu zkratování.
38
4
5
Vyjměte kartu.
zz Jemně kartu stlačte směrem dovnitř
a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
zz Vytáhněte kartu v přímém směru.
Zavřete kryt.
zz Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
zz Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá
zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo
přenos dat. Neotevírejte kryt slotu karty / prostoru pro baterii.
Rovněž nikdy neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco
svítí nebo bliká indikátor přístupu na kartu. V opačném případě může
dojít k poškození dat snímků, karty nebo fotoaparátu.
-- Vyjmutí karty.
-- Vyjmutí baterie.
-- Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
-- Odpojení a připojení napájecího kabelu (při použití příslušenství
domácího zdroje napájení (samostatně prodávané příslušenství (= 461))).
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí číslování souborů
snímků začínat od hodnoty 0001 (= 265).
zz Jestliže se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte
kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste
je všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (= 66). Je možné,
že karta pak bude opět normálně fungovat.
zz Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte
kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty,
mohou kontakty selhat.
zz Multimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)
39
Použití LCD displeji
Po odklopení displeje LCD můžete nastavit funkce nabídky, používat
snímání s živým náhledem, snímat filmy nebo přehrávat fotografie a filmy.
Můžete změnit směr a úhel natočení displeje LCD.
1
2
180°
90°
Vyklopte displej LCD.
Otočte displej LCD.
zz Odklopený displej LCD můžete otočit
nahoru, dolů nebo o 180° směrem
k fotografovanému objektu.
zz Udávaný úhel je pouze přibližný.
175°
3
Obraťte ji směrem k sobě.
zz Normálně používejte fotoaparát
s displejem LCD natočeným k sobě.
zz Při otáčení displeje LCD dbejte na to, abyste jej neotáčeli prudce,
a nepůsobili tak příliš velkou silou na osu otáčení (závěs).
zz Po připojení kabelu ke konektoru fotoaparátu bude rozsah úhlu otočení
odklopeného displeje LCD omezen.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, zavřete displej LCD tak, aby obrazovka
směřovala do fotoaparátu. Obrazovku tak budete chránit.
zz Při snímání s živým náhledem nebo snímání filmu zajistí otočení displeje LCD
směrem k objektu zobrazení zrcadlového obrazu na obrazovce (obráceně
levá/pravá).
40
Zapnutí napájení
Pokud se po zapnutí vypínače napájení zobrazí obrazovka nastavení
data/času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených
na strana 43.
<k> : Fotoaparát se zapne.
Můžete snímat filmy (= 218).
<1> : Fotoaparát se zapne.
Můžete pořizovat fotografie.
<2> : Fotoaparát je vypnutý a není
funkční. Nastavte vypínač napájení
do této polohy, jestliže fotoaparát
nepoužíváte.
Automatické čištění snímače
zz Kdykoli přesunete vypínač napájení do polohy <1> nebo <2>,
dojde automaticky k čištění snímače. (Můžete zaslechnout slabý zvuk.)
Během čištění snímače se na displeji LCD zobrazí ikona <f>.
zz Pokud namáčknete tlačítko spouště dokonce i během čištění snímače
(= 50), dojde k zastavení čištění a vy můžete okamžitě fotografovat.
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1> a <2>, nemusí se ikona <f> zobrazit. Nejde
o závadu, ale o normální chování.
Automatické vypnutí napájení
V zájmu úspory baterie, pokud delší dobu nepoužijete žádný ovládací prvek
fotoaparátu, dojde po uplynutí času nastaveného prostřednictvím položky
[5: Automatické vypnutí] (= 261). Chcete-li fotoaparát znovu zapnout,
stačí stisknout tlačítko spouště do poloviny (= 50).
zz Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2> v době, kdy se
zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení
se vypne až po dokončení záznamu.
41
Indikátor stavu baterie
Pokud je zapnuto napájení, bude stav baterie udáván jedním ze
čtyř symbolů.
z:Stav baterie je dostatečný.
x:Stav baterie je nízký, ale fotoaparát
lze stále používat.
c:Baterie se brzy zcela vybije.
(Bliká)
n:Nabijte baterii.
zz Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie
vybije rychleji:
-- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
-- Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
-- Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
-- Častým používáním displeje LCD.
-- Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
zz Počet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních
podmínkách snímání.
zz Mechanizmus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Určité objektivy
mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
zz Ke kontrole stavu baterie použijte položku [5: Informace o baterii] (= 460).
42
Nastavení data, času a časového
pásma
Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma
se zobrazí obrazovka nastavení Datum/čas/pásmo. Provedením níže
uvedených kroků nastavte nejprve časové pásmo. Nastavte ve fotoaparátu
časové pásmo, v němž v současnosti žijete. Při cestování pak bude stačit
pouze změnit nastavení na správné časové pásmo pro cíl vaší cesty
a fotoaparát automaticky upraví datum a čas.
Pamatujte, že hodnoty data/času připojené k zaznamenaným snímkům
vycházejí z tohoto nastavení data/času. Nezapomeňte nastavit správné
datum/čas.
1
2
Zobrazení hlavních záložek.
zz Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
hlavní záložky.
Na kartě [5] vyberte položku
[Datum/čas/pásmo].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
kartu [5] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberete
sekundární kartu.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položku [Datum/čas/pásmo]
a stiskněte tlačítko <0>.
3
Nastavte časové pásmo.
zz Jako výchozí je nastavena možnost
[Londýn].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Časové pásmo], poté
stiskněte <0>.
43
zz Postup nastavení funkcí nabídky naleznete na stránkách = 59–= 62.
zz Čas zobrazený v kroku 3 v nabídce [Časové pásmo] je časový rozdíl
vzhledem ke koordinovanému světovému času (UTC).
zz Stiskněte ještě jednou tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
časové pásmo a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud není požadované časové
pásmo v seznamu uvedeno, stiskněte
tlačítko <M> a poté je provedením
dalšího kroku nastavte (prostřednictvím
časového rozdílu od koordinovaného
světového času (UTC)).
zz Časový rozdíl od času UTC nastavíte
stisknutím tlačítek <Y> <Z>
a výběrem parametru (+/-/hodiny/
minuty) pro položku [Rozdíl času].
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček <s>.)
zz Po zadání časového pásma a rozdílu
času použijte tlačítka <Y> <Z>
k výběru možnosti [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
4
Nastavte datum a čas.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
číselnou hodnotu.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček <s>.)
44
5
6
Nastavte letní čas.
zz Nastavte podle potřeby.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Y].
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [Z] a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud je pro letní čas nastavena
možnost [Z], čas nastavený v kroku
4 se posune dopředu o 1 hodinu.
Po nastavení možnosti [Y] bude
letní čas zrušen a čas se vrátí zpět
o 1 hodinu.
Ukončete nastavení.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [OK] a stiskněte tlačítko
<0>.
BBDatum/čas/pásmo a letní čas budou
nastaveny a znovu se zobrazí nabídka.
zz V následujících případech může dojít k vynulování nastavení data/času/
pásma. Jestliže k tomu dojde, nastavte datum/čas/pásmo znovu.
-- Pokud je fotoaparát uložen bez baterie.
-- Pokud se baterie fotoaparátu zcela vybije.
-- Pokud je fotoaparát po dlouhou dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu.
zz Nastavené datum a čas začnou od okamžiku stisknutí tlačítka [OK] v kroku 6.
zz I když je položka [5: Automatické vypnutí] nastavena na možnost [4 min]
nebo méně, dosáhne čas automatického vypnutí napájení přibližně 6 minut,
když se zobrazí obrazovka nastavení [5: Datum/čas/pásmo].
zz Po změně časového pásma nebo rozdílu času zkontrolujte, zda je nastaveno
správné datum a čas.
45
Výběr jazyka uživatelského rozhraní
1
2
Zobrazení hlavních záložek.
zz Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
hlavní záložky.
Na kartě [5] vyberte položku
[JazykK].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
kartu [5] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberete
sekundární kartu.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [JazykK] a stiskněte
tlačítko <0>.
3
Nastavte požadovaný jazyk.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
vyberte jazyk a stiskněte tlačítko <0>.
BBJazyk uživatelského prostředí se změní.
46
Nasazení a sejmutí objektivu
Fotoaparát je kompatibilní se všemi objektivy Canon typů EF a EF-S.
Všimněte si, že nemůžete použít objektivy RF a EF-M.
Nasazení objektivu
1
(1)
(2)
2
3
Sejměte krytky.
zz Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla otočením ve směru znázorněném
šipkami na obrázku.
Nasaďte objektiv.
zz Vyrovnejte červenou nebo bílou značku
na objektivu se značkou stejné barvy na
fotoaparátu. Otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou na obrázku, dokud
nezapadne na své místo.
(1) Bílá značka
(2) Červená značka
Přesuňte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
4
Sejměte přední krytku objektivu.
Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu
zz Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
zz Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na
fotoaparát krytku těla.
zz Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.
47
Nastavení zoomu
Otáčejte prsty kroužkem zoomu
objektivu.
zz Nastavení zoomu proveďte před
zaostřením. Otočením kroužku zoomu
po zaostření může dojít k posunutí
roviny zaostření.
Sejmutí objektivu
(3)
(2)
(1)
Stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte objektivem až na doraz
a sejměte jej.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
zz Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
zz Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <2>.
zz Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického
zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
zz Zorný úhel
-- Vzhledem k tomu, že je plocha obrazu menší než formát 35 mm kinofilmu,
bude efektivní zorný úhel nasazeného objektivu odpovídat objektivu s 1,6x
větší vyznačenou ohniskovou vzdáleností.
Oblast obrazu (přibližně) (22,3 x 14,9 mm)
Formát filmu 35 mm (36 x 24 mm)
zz Pokyny k použití objektivu najdete v Návodu k použití objektivu.
48
Základní operace snímání
Nastavení obrazu v hledáčku
Otáčejte kolečkem dioptrické
korekce.
zz Otáčejte kolečkem doleva nebo
doprava, dokud neuvidíte AF body
v hledáčku ostře.
zz Pokud je otáčení kolečka obtížné,
sejměte oční mušli (= 464).
zz Pokud dioptrická korekce fotoaparátu stále nedokáže zajistit ostrý obraz
v hledáčku, doporučujeme použít dioptrické korekční čočky řady E (prodávají
se samostatně).
Držení fotoaparátu
Chcete-li pořídit ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste minimalizovali
jeho rozhýbání.
Horizontální snímání
Vertikální snímání
(1) Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
(2) Levou rukou držte zespodu objektiv.
(3) Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
(4) Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
(5) K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou
nepatrně před druhou nohu.
(6) Fotoaparát přitiskněte k obličeji a dívejte se přes hledáček.
zz Pokyny pro fotografování se sledováním displeje LCD naleznete na
straně strana 180.
49
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout do poloviny. Poté je
možné tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického zaostřování
a systému automatické expozice,
který nastaví rychlost závěrky a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí v hledáčku.
Při stisknutí tlačítka spouště do poloviny se
vypne displej LCD (= 272).
Úplné stisknutí
Dojde k uvolnění závěrky a vyfotografování
snímku.
Zamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován
jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků. Chcete-li
rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:
zz Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným v „Držení
fotoaparátu“ (= 49).
zz Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny,
poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
zz Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího namáčknutí nebo jej
namáčknete a bezprostředně poté jej stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát
snímek až po krátké době.
zz Stisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít okamžitě zpět do stavu
připravenosti k fotografování i během zobrazení nabídky, přehrávání snímků
či záznamu snímků.
50
Nastavení úrovně zobrazení na
obrazovce
Můžete nastavit, jak se informace zobrazí na obrazovce, podle vašich
předvoleb. Změňte nastavení dle potřeby.
1
2
Zobrazení hlavních záložek.
zz Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
hlavní záložky.
Vyberte kartu [s].
zz Stiskněte tlačítka <Y> <Z>
navigačních tlačítek a vyberte kartu
[s]. Pak stiskněte tlačítko <0>.
Obrazovka záznamu
Pro obrazovku rychlého ovládání při snímání s hledáčkem můžete vybrat
režim [Standardní] nebo [S pokyny] (přívětivé zobrazení). Ve výchozím
nastavení je hodnota [S pokyny].
1
2
Vyberte položku [Obrazovka
snímání].
Vyberte způsob zobrazení.
51
zz Ukázkové obrazovky
<v>: S pokyny
<v>: Standard
<f>: S pokyny
<f>: Standard
zz V režimech kreativní zóny, pokud je nastaven režim [S pokyny], zobrazí se
na Stránce rychloovladače pouze funkce, které se vztahují k nastavenému
režimu snímání. Vezměte prosím na vědomí, že položky, které nemohou být
nastaveny na obrazovce rychloovladače se zvoleným režimem [S pokyny],
mohou být nastaveny prostřednictvím obrazovky s nabídkou (= 60).
52
Zobrazení nabídky
Můžete si vybrat typ zobrazení [Standardní] nebo [S pokyny].
Pokud zvolíte možnost [S pokyny], objeví se po stisknutí tlačítka <M>
popisy hlavních karet. Po nastavení možnosti [Standardní] můžete
pokračovat přímo na obrazovku s nabídkou po stisknutí tlačítka <M>.
Ve výchozím nastavení je nastavena pozice [S pokyny].
(1)
1
Vyberte položku [Zobrazení menu].
2
Vyberte typ zobrazení.
(1) Hlavní karty
zz Po nastavení možnosti [S pokyny] se záložka [9 (Moje menu)] nezobrazí.
Chcete-li nastavit záložku Moje menu (= 455), změňte zobrazení nabídky
na [Standardní].
53
Průvodce režimy snímání
Při přepnutí režimů snímání se může zobrazit stručný popis režimu
snímání. Ve výchozím nastavení je hodnota [Povolit].
1
2
3
4
Vyberte položku [Průvodce
režimem].
Vyberte možnost [Povolit].
Otáčejte voličem režimů.
BBZobrazí se popis zvoleného režimu
snímání.
Stiskněte klávesu <X>.
BBZobrazí se zbylá část popisu.
zz Chcete-li vymazat průvodce režimem,
stiskněte tlačítko <0>.
zz V režimech snímání <8> a <v>
se zobrazí obrazovka výběru režimu
snímání.
54
Průvodce funkcí
Pokud používáte rychlé ovládání nebo položky menu nastavení, můžete
zobrazit stručný popis funkcí a možností (průvodce funkcí). Ve výchozím
nastavení je pozici [Povolit].
1
Vyberte položku [Průvodce funkcí].
2
Vyberte možnost [Povolit].
zz Ukázkové obrazovky
Obrazovka rychlého ovládání Obrazovka nabídky
(1)
(1) Průvodce funkcí
(1)
zz Popis zmizí, jakmile na něj klepnete nebo budete pokračovat v operaci.
55
Tipy k snímání
Tipy k snímání se zobrazí, když je [Obrazovka snímání] nastavena
na pozici [S pokyny] (= 51) a v rámci nastavení fotoaparátu dojde
k následujícím stavům. V režimech základní zóny se tipy pro filmování
objeví nezávisle na nastavení [Obrazovka záznamu].
zz Chcete ještě více rozmazat pozadí (nastavením nejnižš hodnoty clony
v režimu <f>).
zz Obraz je pravděpodobně přeexponován.
zz Obraz je pravděpodobně podexponován.
zz Pravděpodobně dojde k rozhýbání fotoaparátu (pouze v režimech
základní zóny).
1
2
3
Klepněte do rámečku oblasti.
BBZobrazí se tipy k snímání.
zz Tipy k snímání můžete také zobrazit
stisknutím tlačítka <L>.
Zkontrolujte tipy k snímání.
zz Posouvat se nahoru nebo dolů můžete
klepáním na obrazovku.
zz Posouvat se můžete také stisknutím
tlačítek <W> <X>.
Klepněte na tlačítko [2].
BBTipy k snímání zmizí a znovu se objeví
obrazovka v kroku 1.
zz Tipy k snímání můžete také skrýt
stisknutím <0>.
56
Rychlé ovládání pro funkce snímání
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na
displeji LCD s intuitivním ovládáním. To se nazývá rychlé ovládání.
1
2
Režimy základní zóny
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se obrazovka rychlého
ovládání.
Nastavte požadované funkce.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
vyberte funkci.
BBZobrazí se nastavení funkce a průvodce
funkcí (= 55).
zz Otáčením voliče <6> změňte
nastavení.
Režimy kreativní zóny
3
Vyfotografujte snímek.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
BBZobrazí se zachycený snímek.
zz V krocích 1 a 2 můžete také klepnout na displej LCD a provést operaci (= 63).
57
Ukázka obrazovky rychlého ovládání
zz V případě nastavení [s: Obrazovka záznamu: S pokyny]
(4)
(1)
(5)
(2)
(3)
(6)
(1)
Kompenzace expozice
(4)
Clona
(2)
Návrat
(5)
Činnost AF
(3)
Režim řízení
(6)
Volba AF bodu
zz V případě nastavení [s: Obrazovka záznamu: Standardní]
( 7)
(4)
(8) (9)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (16) (17) (18)
(1)
Režim snímání*
(10) Citlivost ISO
(2)
Kompenzace expozice /
nastavení automatického
braketingu expozice (AEB)
(11) Kompenzace expozice
s bleskem
(3)
Styl Picture Style
(4)
Vyvážení bílé
(13) Kvalita záznamu snímků
(5)
Činnost AF
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(6)
Návrat
(15) Volba AF bodu
(7)
Rychlost závěrky
(16) Korekce vyvážení bílé
(8)
Clona
(17) Režim řízení
(12) Režim měření
(9) Priorita zvýraznění tónu*
(18) Braketing vyvážení bílé
* Tyto funkce nelze nastavit pomocí rychlého ovládání.
58
Funkce nabídky a konfigurace
Pomocí nabídek můžete nakonfigurovat různá nastavení, jako jsou kvalita
záznamu snímků, datum/čas atd.
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
Tlačítko <M>
(3)
Tlačítko <0>
(2)
Displej LCD
(4)
Navigační tlačítka <V>
Obrazovka nabídky
Zobrazené karty a položky nabídek se budou lišit podle režimu snímání.
Režimy základní zóny
Snímání filmu
Režimy kreativní zóny
(1)
(3)
(2)
59
(1) Sekundární karty
(2) Položky nabídky
(3) Nastavení nabídky
Postup nastavení položek nabídky
zz V případě nastavení [s: Zobrazení nabídky: S pokyny]
(1)
1
2
3
4
5
6
Zobrazení hlavních záložek.
zz Po stisknutí tlačítka <M> se zobrazí
hlavní záložky (1) a popis vybraných
záložek.
Vyberte hlavní záložku.
zz Každým stisknutím navigačních tlačítek
<Y> <Z> přepnete na další hlavní
kartu (skupina funkcí).
Zobrazte obrazovku nabídky.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazíte
obrazovku nabídky.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku hlavní
záložky, stiskněte tlačítko <M>.
Vyberte vedlejší záložku.
zz Stisknutím navigačních tlačítek
<Y> <Z> vyberte vedlejší kartu.
Vyberte požadovanou položku.
zz Stisknutím navigačních tlačítek
<W> <X> vyberte položku a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte nastavení.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <W> <X>
nebo <Y> <Z> vyberte požadované
nastavení. (Některá nastavení se zvolí
pomocí tlačítek <W> <X> a další se zvolí
pomocí tlačítek <Y> <Z>.)
zz Aktuální nastavení je označeno
modrou barvou.
60
7
8
Vyberte nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
BBPokud změníte nastavení z výchozího,
bude uvedeno modrou barvou
(dostupné pouze pro položky nabídky
na záložce [z]).
Ukončete nastavení.
zz Dvojitým stisknutím tlačítka <M>
ukončete nabídku a přejděte zpět
do stavu, kdy je fotoaparát připraven
k fotografování.
zz V kroku 2 můžete použít také číslo <6> a tlačítko <B>, místo
navigačních tlačítek.
zz Můžete také přejít na obrazovku nabídky klepnutím na tlačítko [OK] v kroku 3.
zz V krocích 2 až 8 můžete také klepnout na displej LCD a provést operaci (=63).
zz Popis funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že je
zobrazena obrazovka nabídky.
zz Operaci zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
zz V případě nastavení [s: Zobrazení nabídky: Standardní]
(1)
1
2
Zobrazte obrazovku nabídky.
zz Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
obrazovku nabídky.
Vyberte příslušnou kartu.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberete
hlavní kartu (1) a sekundární kartu.
zz Následné operace jsou stejné jako pro
[s: Zobrazení menu: S pokyny].
Viz kroky na stránce „Postup nastavení
položek nabídky“ (= 60), počínaje
krokem 5.
zz Pro opuštění nastavení jednou stiskněte
tlačítko <M>.
zz V kroku 2 můžete použít také číslo <6> a tlačítko <B>, místo
navigačních tlačítek. Vezměte prosím na vědomí, že tlačítko <B> nelze
použít na sekundárních kartách.
61
Ztmavené položky v nabídce
Příklad: Je-li nastaveno [Potlač. šumu u více sním.]
Šedě zobrazené položky nabídky nelze
nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě,
když je přepsána nastavením jiné funkce.
Chcete-li zjistit, o kterou funkci se jedná,
vyberte šedě zobrazenou položku nabídky
a stiskněte tlačítko <0>.
Šedě zobrazenou položku nabídky budete
moci vybrat, až zrušíte nastavení funkce,
která ji přepisuje.
zz Možná nebude možné zobrazit funkci potlačení pro některé ztmavené
položky v nabídce.
zz Pomocí položky [Vymazat všechna nast.fotoap.] v nabídce [5: Vymazat
nastavení] můžete obnovit výchozí nastavení funkcí nabídek (= 271).
62
Ovládání fotoaparátu pomocí
dotykové obrazovky
Fotoaparát můžete ovládat klepnutím na displej LCD (dotykový panel)
pomocí prstů.
Klepnutí
Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)
zz Klepněte prstem na displej LCD (krátce
se prstem dotkněte displeje a poté z něj
prst sejměte).
zz Klepnutím můžete vybírat nabídky, ikony
atd. zobrazené na displeji LCD.
zz Pokud například klepnete na ikonu [A],
zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
Klepnutím na ikonu [2] se můžete
vrátit na předchozí obrazovku.
Operace, které je možné provést klepnutím na obrazovku
zz Nastavení funkcí nabídek po stisknutí tlačítka <M>
zz Rychlé ovládání
zz Nastavení funkcí po stisknutí tlačítka <g> nebo <S>
zz Automatické zaostřování dotykem a expozice dotykem při snímání
s živým náhledem
zz Zvolení AF bodů
zz Nastavení funkcí při snímání s živým náhledem a snímání filmů
zz Operace přehrávání
zz Pokud je volba [5: Tón] nastavena na možnost [Dotkněte se n],
nezazní při dotykových operacích zvuková signalizace (= 260).
63
Tažení
Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)
zz Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte
displeje LCD.
Vzorová obrazovka (Zobrazení stupnice)
Operace, které je možné provést tažením prstu po obrazovce
zz Výběr karty nebo položky nabídky po stisknutí tlačítka <M>
zz Nastavení pomocí zobrazení stupnice
zz Rychlé ovládání
zz Zvolení AF bodů
zz Nastavení funkcí při snímání s živým náhledem a snímání filmů
zz Operace přehrávání
64
Nastavení odezvy ovládání dotykem
1
Vyberte položku [Ovládání
dotykem].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Ovládání
dotykem] a stiskněte tlačítko <0>.
2
Zvolte nastavení odezvy ovládání
dotykem.
zz Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Možnost [Standardní] představuje
běžné nastavení.
zz Možnost [Citlivé] poskytuje rychlejší
odezvu na dotykovou obrazovku
než možnost [Standardní]. Zkuste
použít obě nastavení a vyberte to,
které upřednostníte.
zz Pokud chcete dotykové ovládání
zakázat, vyberte možnost [Zakázat].
Upozornění pro operace ovládání dotykem
zz Vzhledem k tomu, že displej LCD není citlivý na tlak, nepoužívejte pro
dotykové operace žádné ostré předměty, jako jsou nehty nebo kuličkové pero.
zz Dotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty.
zz Pokud je displej LCD vlhký nebo máte mokré prsty, dotyková obrazovka
nemusí reagovat nebo může dojít k chybné operaci. V takovém případě
vypněte napájení a otřete displej vlhkost hadříkem.
zz Nalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na displej LCD
může dojít ke zhoršení odezvy dotykového ovládání.
zz Při rychlém provedení dotykové operace po nastavení možnosti [Citlivé]
může být odezva na dotyk slabší.
65
Formátování paměťových karet
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována v jiném fotoaparátu
či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
zz Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených
na kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se
na kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby
přeneste před formátováním karty snímky a data do počítače nebo
do jiného zařízení.
1
Vyberte položku [Formátovat
kartu].
zz Na kartě [5] vyberte položku
[Formátovat kartu] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Naformátujte kartu.
zz Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBProběhne formátování karty.
BBPo dokončení formátování se opět
zobrazí nabídka.
zz Při nízkoúrovňovém formátování
stiskněte tlačítko <L>, aby se
k položce [Nízkoúrovňové form.]
doplnilo zatržítko <X>, a poté vyberte
položku [OK].
zz Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než
kapacita uvedená na samotné kartě.
zz Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci společnost
Microsoft.
66
unkci [Formátovat kartu] použijte v následujících
F
případech:
zz Je-li karta nová.
zz Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
zz Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
zz Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (= 477).
Nízkoúrovňové formátování
zz Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo čtení karty
pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
zz Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny sektory
na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat nepatrně déle než normální
formátování.
zz Nízkoúrovňové formátování lze zastavit výběrem položky [Storno]. I v tomto
případě už bude dokončeno normální formátování a kartu bude možné používat
obvyklým způsobem.
zz Formáty souborů na kartě
Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32. Karty SDXC
budou naformátovány systémem exFAT.
Při snímání filmu pomocí karty naformátované ve formátu exFAT bude film
zaznamenán do jednoho souboru (místo rozdělení do více souborů) i když
překročí 4 GB. (Velikost videosouboru filmu překročí 4 GB.)
zz Pokud naformátujete SDXC kartu a poté ji vložíte do jiného fotoaparátu,
může se zobrazit chybová zpráva a karta se může stát nepoužitelnou.
Některé operační systémy počítačů nebo čtečky karet nemusí rozpoznat
kartu naformátovanou ve formátu exFAT.
zz Při formátování karty nebo mazání dat se mění pouze informace týkající
se správy souborů. Vlastní data nejsou zcela vymazána. Nezapomeňte na
tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci karty proveďte
nízkoúrovňové formátování nebo kartu fyzicky zničte, abyste zabránili zneužití
osobních údajů.
67
Přepnutí zobrazení na displeji LCD
Na displeji LCD lze zobrazit obrazovku rychlého ovládání, obrazovku
nabídek, pořízené snímky atd.
zz Když zapnete napájení, zobrazí
se obrazovka rychlého ovládání.
Pak můžete zkontrolovat aktuální
nastavení funkcí snímání.
zz Po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny se zobrazení vypne.
A po uvolnění tlačítka spouště se
zobrazení znovu zapne.
zz Zobrazení můžete také vypnout
stisknutím tlačítka <U>. Opětovným
stisknutím tlačítka zobrazení zapnete.
Funkce nabídky
zz Zobrazí se po stisknutí tlačítka
<M>. Dalším stisknutím
tlačítka se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Zachycený snímek
zz Zobrazí se po stisknutí tlačítka
<x>. Dalším stisknutím
tlačítka se vrátíte na předchozí
obrazovku.
zz Pomocí položky [5: Vyp./zap. obrazovku] můžete nastavit displej LCD tak,
aby se nevypínal a nezapínal (= 272).
zz I když je zobrazena obrazovka nabídky nebo zachycený snímek, bude
stisknutím tlačítka spouště možné okamžitě fotografovat.
zz Zobrazení můžete také vypnout stisknutím tlačítka <B>. Opětovným
stisknutím tlačítka zobrazení zapnete.
68
Základní fotografování
a přehrávání snímků
V této kapitole je popsáno použití režimů základní zóny
na voliči režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků,
a postup přehrávání snímků.
Při použití režimů Základní zóny stačí zaměřit fotoaparát na
fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště. Vše ostatní
nastaví fotoaparát automaticky. Jelikož také pokročilé nastavení
funkcí snímání nelze změnit, můžete si užívat fotografování bez
obav ze zkažených snímků vlivem chybného ovládání.
zz Před snímáním v režimu <8> nebo <v>
Pokud je vypnutý displej LCD, můžete stisknutím tlačítka <Q>
(= 78, = 93) před zahájením fotografování zkontrolovat,
který režim snímání je nastaven.
* <8>: Speciální scéna
* <v>: Kreativní filtry
69
Plně automatické fotografování
(Automatický inteligentní scénický
režim)
<A> je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky
nastavit zaostření na fotografiích nebo pohybujících se předmětech
zjišťováním pohybu předmětu (= 74).
1
2
(1)
Přesuňte volič režimů do polohy
<A>.
Zaměřte AF bod na fotografovaný
objekt.
zz Fotoaparát k zaostření použije všechny
AF body (1) a zaostří normálním
způsobem na nejbližší objekt.
zz Zaostření usnadníte, pokud na
fotografovaný objekt zaměříte střed
AF bodu.
70
3
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Prvky objektivu se zaostří.
BBPo zaostření krátce červeně zabliká
tečka uvnitř AF bodu, pomocí kterého
dosáhnete zaostření. Současně zazní
zvuková signalizace a rozsvítí se
indikátor zaostření <o> (1) v hledáčku.
zz Pokud je to nutné, zvedněte blesk
svými prsty.
(1)
4
Vyfotografujte snímek.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
BBZachycený snímek se zobrazí na displeji
LCD na dobu cca 2 s.
zz Po ukončení snímání zatlačte vestavěný
blesk prsty zpět.
zz Před zvednutím blesku odstraňte veškerá příslušenství, která jsou připojena
k sáňkám.
zz Pokud se v kroku 1 zobrazí popis režimu snímání, stisknutím tlačítka <0>
jej skryjte (= 54).
zz Režim <A> vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě,
pod širým nebem nebo při západu slunce. Pokud nedosáhnete požadovaných
tónů barev, přejděte na režim kreativní zóny a vyberte jiný styl Picture Style
než <D>. Poté vyfotografujte snímek znovu (= 121).
71
Časté otázky
zz Indikátor zaostření <o> bliká a nelze správně zaostřit.
-- Zaměřte AF bod na oblast s dobrým kontrastem a namáčkněte
tlačítko spouště napůl (= 50).
-- Pokud jste příliš blízko fotografovaného objektu, posuňte se od něj
dále a vyfotografujte jej znovu.
-- Vyberte AF bod blízko místa, na které chcete zaostřit (= 108).
Výchozí nastavení představuje automatický výběr AF.
zz Rozsvítí se více AF bodů současně.
Zaostření bylo dosaženo ve všech bodech, které červeně blikají. Můžete
pořídit snímek, dokud bude svítit AF bod pokrývající cílový objekt.
zz Zvuková signalizace stále vydává tichý tón. (Nerozsvítí se
indikátor zaostření <o>.)
Tento stav označuje, že fotoaparát průběžně zaostřuje na pohybující se
objekt. (Nerozsvítí se indikátor zaostření <o>.) Můžete pořizovat ostré
snímky pohybujícího se subjektu.
Uvědomte si, že v tomto případě nelze použít blokování zaostření (=74).
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát nezaostří
na fotografovaný objekt.
Pokud je přepínač režimů zaostřování objektivu nastaven do polohy
<MF> (ruční zaostřování), přesuňte jej do polohy <AF> (automatické
zaostřování).
zz Byl emitován záblesk, pokud bylo denní světlo.
Při fotografování objektu v protisvětle může být emitován záblesk,
aby pomohl osvětlit temné oblasti objektu. Vestavěný blesk zablokujete
tak, že jej stlačíte prsty směrem dolů.
zz Vestavěný blesk emitoval záblesk a výsledný snímek je
mimořádně jasný.
Přesuňte se dále od objektu a vyfotografujte snímek. Pokud je při
snímání s bleskem fotografovaný objekt příliš blízko fotoaparátu,
může být výsledný snímek příliš jasný (přeexponovaný).
zz Při nedostatku světla vydal vestavěný blesk několik záblesků.
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny může dojít k aktivaci vestavěného
blesku, který vydá několik záblesků usnadňujících automatické zaostřování.
Tato funkce se označuje jako pomocné světlo AF. Efektivní dosah je přibližně
4 metry. Uvědomte si, že vestavěný blesk bude při nepřetržitém emitování
záblesků vydávat zvuky. Nejde o závadu, ale o normální chování.
72
zz Po použití blesku je dolní část výsledného snímku
nepřirozeně tmavá.
Jelikož byl fotografovaný objekt příliš blízko fotoaparátu, vytvořil se
na snímku stín od tubusu objektivu. Přesuňte se dále od objektu
a vyfotografujte snímek. Pokud je na objektivu nasazena sluneční
clona, před fotografováním snímku s bleskem ji sejměte.
73
Techniky fotografování v plně
automatickém režimu (Automatickém
inteligentním scénickém režimu)
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu doleva
či doprava zahrnovat vyváženější snímek s příjemným pozadím
a novou perspektivou.
V režimu <A> stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na
nepohyblivý objekt. Zaostření na tento objekt bude následně zablokováno.
Podržte tlačítko spouště stisknuté napůl, změňte kompozici snímku a poté
úplným stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek. Tato funkce se označuje
jako „blokování zaostření“. Blokování zaostření lze používat i v jiných
režimech základní zóny (s výjimkou režimů <8: 5C>).
Fotografování pohybujících se objektů
Pokud se v režimu <A> fotografovaný objekt při zaostřování nebo
po zaostření pohybuje (mění se vzdálenost od fotoaparátu), dojde k aktivaci
inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF), které
zajistí průběžné zaostřování na daný objekt. (Zvuková signalizace bude stále
vydávat tichý tón.) Dokud se bude AF bod nacházet na objektu, zatímco bude
stisknuté tlačítko spouště do poloviny, bude fotoaparát nepřetržitě zaostřovat.
V rozhodujícím okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště.
74
Snímání s živým náhledem
Můžete fotografovat, zatímco sledujete obraz na displeji LCD. Tento postup
se nazývá „Snímání s živým náhledem“. Podrobné informace viz strana 180.
1
Zobrazte obraz živého náhledu na
displeji LCD.
zz Stiskněte tlačítko <A>.
BBNa displeji LCD se zobrazí obraz živého
náhledu.
2
3
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaostřete namáčknutím tlačítka
spouště napůl.
BBPo správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
Vyfotografujte snímek.
zz Stiskněte úplně tlačítko spouště.
BBSnímek bude vyfotografován
a zobrazí se na displeji LCD.
BBPo ukončení prohlídky snímku
se fotoaparát automaticky vrátí
do režimu snímání s živým náhledem.
zz Snímání s živým náhledem ukončíte
stisknutím tlačítka <A>.
Můžete také otočit displej LCD pro různé úhly (= 40).
Normální úhel
Malý úhel
75
Velký úhel
Snímání s použitými efekty (Kreativní asistent)
1
Stiskněte tlačítko <Q>.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> v hledáčku
vyberte položku [Kreativní asistent]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Při snímání s živým náhledem si
přečtěte zprávu a vyberte [OK].
2
3
Zvolte efekt.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte úroveň efektu a další
podrobnosti.
zz Nastavte jej pomocí tlačítek <Y> <Z>
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte
tlačítko <A> a poté vyberte [OK].
Efekty Kreativního asistenta
zz [ ] Předvolba
Vyberte jeden z přednastavených efektů.
Vezměte na vědomí, že možnosti [Sytost], [Tón barvy 1]
a [Tón barvy 2] nejsou dostupné s režimem [ČB].
] Rozostřené pozadí
zz [
Slouží k úpravě rozmazání pozadí. Při výběru vyšších hodnot
dosáhnete ostřejších pozadí a s nižšími hodnotami budou rozostřenější.
Hodnota [AUTO] zajistí, aby nastavení rozmazání pozadí odpovídalo
jasu. V závislosti na jasu objektivu (clonové číslo) nemusí být některé
pozice dostupné.
76
zz [ ] Jas
Slouží k úpravě jasu snímku.
zz [ ] Kontrast
Slouží k úpravě kontrastu.
zz [ ] Sytost
Slouží k úpravě sytosti barev.
] Tón barvy 1
zz [
Slouží k úpravě tónu žluté/modré barvy.
] Tón barvy 2
zz [
Slouží k úpravě tónu zelené/purpurové barvy.
zz [ ] Černobílé
Slouží k nastavení efektu tónování pro černobílé fotografování.
Chcete‑li snímat barevně, nastavte hodnotu na [Vyp]. Možnosti
[Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2] nejsou dostupné s jinými
možnostmi než [Vyp].
zz Při použití blesku není k dispozici možnost [Rozostřené pozadí].
zz Tato nastavení se vynulují při přepnutí režimů snímání nebo nastavení
vypínače napájení do polohy <2>. Chcete-li tato nastavení uložit,
nastavte možnost [z: Uchovat data Kreat.asistent] na [Povolit].
zz <i> se objevuje v levé spodní části hledáčku, pokud změníte nastavení
pomocí [z: Uchovat data Kreativního asistenta] na [Povolit].
Efekty při ukládání
Chcete-li uložit aktuální nastavení do fotoaparátu, stiskněte tlačítko <B>
na obrazovce nastavení Kreativní asistent a pak vyberte možnost [OK].
Uložit je možné až tři předvolby pod označením [USER*]. Po uložení tří
předvoleb musí být jedna ze stávajících předvoleb [USER*] přepsána,
aby bylo možné uložit novou.
77
Režim Speciální scéna
Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim snímání, fotoaparát
automaticky zvolí správná nastavení.
* Zkratka <8> označuje režim Speciální scéna.
1
2
3
Přesuňte volič režimů do polohy
<8>.
Stiskněte tlačítko <Q>.
Vyberte režim snímání.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadované nastavení režimu snímání
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení můžete také provést
otáčením voliče <6>.
Režimy snímání dostupné v
Režim snímání
2
E
q
3
5
Portrét
Jemná pleť
Skupinové foto
Krajina
Sport
C Děti
režimu
Strana
Režim snímání
Detail
Jídlo
Světlo svíčky
Noční portrét
Noční scéna z ruky
Ovládání HDR
G
podsvětlení
4
P
x
6
F
= 79
= 80
= 81
= 82
= 83
= 84
78
Strana
= 85
= 86
= 87
= 88
= 89
= 90
Fotografování portrétů
Režim <2> (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla
fotografovaná osoba. Zajišťuje také jemnější vzhled odstínů pleti a vlasů.
Tipy k snímání
zz Vyberte místo, na kterém je vzdálenost mezi objektem
a pozadím nejdelší.
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí,
tím rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
zz Použijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte konec teleobjektivu
k zaplnění snímku obrazem fotografované osoby od pasu nahoru.
Podle potřeby se přesuňte blíže.
zz Zaostřete na tvář.
Zkontrolujte, zda svítí AF bod, jenž se nachází na tváři.
Při fotografování detailů tváře zaostřete na oči.
zz Výchozí nastavení je <i> (Kontinuální snímání). Jestliže podržíte tlačítko
spouště, můžete snímat kontinuálně k zachycení změn ve výrazu tváře
a pozice fotografovaného objektu.
79
Portréty s tónem jemné pleti
Pomocí režimu <E> (Jemná pleť) zajistíte atraktivnější vzhled pokožky na
portrétech. Snímky jsou zpracovány tak, aby byla pleť hladší.
Tipy k snímání
zz Nastavení velikosti obličeje
Okolo hlavních objektů s detekcí pro vyhlazení pokožky jsou
zobrazeny rámečky.
Pro účinnější vyhlazení pokožky můžete nastavit velikost tak, aby byl
rámeček zobrazen na obličeji objektu.
zz Zaostřete na tvář.
Zkontrolujte, zda svítí AF bod, jenž se nachází na tváři.
Při fotografování detailů tváře zaostřete na oči.
zz Plochy jiné než pokožka lidí mohou být modifikovány, podle podmínek
snímkování.
zz Při fotografování s hledáčkem proti světlým pozadím, nebo v podobných
podmínkách, se může stát, že pokožka nebude vyhlazena podle očekávání,
stejně tak mohou být obličeje tmavší. V tomto případě nastavte [Jas] nebo
přepněte na snímání s živým náhledem.
80
Snímání skupinových fotografií
K fotografování skupinových fotografií použijte režim <q> (Skupinové
foto). Můžete pořídit snímky, na kterých budou zaostřeni lidé v popředí
i v pozadí.
Tipy k snímání
zz Použijte širokoúhlý objektiv.
Když používáte objektiv se zoomem, použijte širokoúhlý konec
k usnadnění zaostření všech osob ve skupině zároveň, od přední řady
po zadní. Také pokud mezi objekty a fotoaparátem vytvoříte odstup
(takže budou na snímku celá těla objektů), dojde ke zvýšení hloubky
ohniskového rozsahu.
zz Vyfotografujte skupinu několikrát.
Doporučujeme vyfotografovat několik snímků pro případ, že někteří lidé
zavřou oči.
zz Prostudujte si upozornění na strana 91.
zz Při snímání v interiéru nebo při nedostatku světla držte fotoaparát v klidu
nebo použijte stativ a zabraňte tak otřesům fotoaparátu.
zz Jas snímku můžete nastavit pomocí možnosti [Jas].
81
Fotografování krajiny
Režim <3> (Krajina) použijte pro široké scenérie nebo v případech,
kdy chcete mít zaostřen celý záběr, od blízkých objektů až po vzdálené.
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením
a výrazným vzhledem.
Tipy k snímání
zz Při použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé
nastavení.
Pokud používáte objektiv se zoomem, nastavte objektiv na širokoúhlý
konec a zaostřete objekty poblíž a daleko. Snímky krajin také získají při
tomto nastavení lepší perspektivu.
zz Fotografování nočních scén.
Režim <3> je vhodný také pro noční scény, protože je v něm
deaktivován vestavěný blesk. Při fotografování nočních scén použijte
stativ, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu.
zz Vestavěný blesk nebude emitovat záblesk ani při protisvětle či
nedostatečném osvětlení.
82
Fotografování pohyblivých objektů
Režim <5> (Sport) slouží k fotografování pohybujících se objektů, jako je
běžící osoba nebo jedoucí vozidlo.
Tipy k snímání
zz Použijte teleobjektiv.
Teleobjektiv je vhodný pro fotografování z dálky.
zz K zaostřování použijte středový AF bod.
Zaměřte středový AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím tlačítka
spouště do poloviny proveďte automatické zaostřování. Během
automatického zaostřování bude zvuková signalizace stále vydávat
tichý signál. Pokud nelze dosáhnout zaostření, bude indikátor zaostření
<o> blikat.
Výchozí nastavení je <i> (Kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště.
Pokud přidržíte stisknuté tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně,
přičemž funkce automatického zaostřování bude průběžně reagovat na
změny v pohybu objektu.
zz Vestavěný blesk nebude emitovat záblesk ani při protisvětle či
nedostatečném osvětlení.
zz Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
v hledáčku vlevo dole blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky.
Držte fotoaparát co nejpevněji a vyfotografujte snímek.
zz Pokud používáte externí blesk Speedlite, bude emitovat záblesk.
83
Fotografování dětí
Pokud chcete nepřetržitě zaostřovat na pobíhající děti a fotografovat je,
použijte režim <C> (Děti). Odstíny pleti budou vypadat zdravě.
Tipy k snímání
zz K zaostřování použijte středový AF bod.
Zaměřte středový AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím tlačítka
spouště do poloviny proveďte automatické zaostřování. Během
automatického zaostřování bude zvuková signalizace stále vydávat
tichý signál. Pokud nelze dosáhnout zaostření, bude indikátor zaostření
<o> blikat.
zz Fotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je <i> (Kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště.
Přidržením tlačítka spouště můžete snímat kontinuálně a ponechat
funkci automatického zaostřování, aby zachytila změny ve výrazu
a pohybu tváře objektu.
zz Během nabíjení blesku se v hledáčku zobrazí upozornění „buSy“ a snímek
nebude možno pořídit. Pořiďte snímek, až toto upozornění zmizí.
zz Prostudujte si upozornění na strana 91.
84
Fotografování detailů
Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim
<4> (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem větší,
použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).
Tipy k snímání
zz Použijte jednoduché pozadí.
Na jednoduchém pozadí vyniknou malé předměty, jako například
květiny, lépe.
zz Přesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu.
Na některých objektivech se nachází označení, jako je <0.25m/0.8ft>.
Minimální zaostřitelná vzdálenost objektivu se měří od značky <V>
(ohnisková rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému
objektu. Pokud jste příliš blízko objektu a nelze dosáhnout zaostření,
bude blikat indikátor zaostření <o>.
Pokud je aktivován vestavěný blesk a dolní část snímku je nepřirozeně
tmavá, přesuňte se trochu dále od objektu a zkuste to znovu.
zz Při použití objektivu se zoomem použijte konec teleobjektivu.
Když používáte objektiv se zoomem, bude objekt při nastavení krajní
polohy pro teleobjektiv vypadat větší.
85
Fotografování jídla
Při fotografování jídla použijte režim <P> (Jídlo). Fotografie budou jasné
a budou vzbuzovat chuť k jídlu. Rovněž podle světelného zdroje bude
na snímcích pořízených pod wolframovým světlem potlačen červený
nádech atd.
Tipy k snímání
zz Změňte tón barvy.
Můžete změnit nastavení položky [Tón barvy]. Pokud chcete zvýšit
červený nádech jídla, upravte nastavení směrem k textu [Teplé]. Pokud
vypadá příliš červeně, upravte nastavení směrem k textu [Chladné].
zz Vyvarujte se použití blesku.
Pokud použijete blesk, může se světlo odrazit od talíře nebo jídla,
čímž způsobí nepřirozené stíny. Doporučuje se focení bez blesku;
dávejte ale pozor na třesení fotoaparátu v prostředí se slabým
osvětlením.
zz Tento režim sice umožňuje fotografovat jídlo v barevných tónech vzbuzujících
chuť k jídlu, lidi však mohou pak mít na fotografiích nevhodný barevný tón kůže.
zz Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
zz Je-li na obrazovce více zdrojů světla, teplý barevný nádech snímku nemusí
snižovat jeho živost.
zz Při použití blesku se položka [Tón barvy] přepne na standardní nastavení.
86
Fotografování portrétů při světle svíčky
Když chcete fotografovat osoby při světle svíčky, použijte režim <x>
(Světlo svíčky). Světlo svíčky se odráží v tónech barvy snímku.
Tipy k snímání
zz K zaostřování použijte středový AF bod.
Zaměřte středový AF bod v hledáčku na objekt a poté pořiďte fotografii.
zz Pokud v hledáčku bliká zobrazení číselných údajů (rychlost
závěrky), zabraňte rozhýbání fotoaparátu.
Při nedostatku světla bude v hledáčku blikat zobrazení nastavené
rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji nebo použijte stativ.
Pokud používáte objektiv se zoomem, můžete omezit rozmazání
způsobené otřesy fotoaparátu nastavením objektivu na širokoúhlý konec.
zz Změňte tón barvy.
Můžete změnit nastavení položky [Tón barvy]. Pokud chcete zvýšit
červený nádech světla svíčky, upravte nastavení směrem k textu
[Teplé]. Pokud vypadá příliš červeně, upravte nastavení směrem
k textu [Chladné].
zz Snímání s živým náhledem není možné.
zz I když není možná fotografie s bleskem, doporučuje se aktivace blesku
předem pro fotografování s bleskem s pomocným světlem AF (= 167).
87
Fotografování nočních portrétů
(se stativem)
Pokud chcete fotografovat osoby v noci a chcete dosáhnout přirozeně
vypadající noční scény v pozadí, použijte režim <6> (Noční portrét).
Doporučujeme použít stativ.
Tipy k snímání
zz Použijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší ohniskovou
vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru. Jelikož se mohou
otřesy fotoaparátu vyskytovat při fotografování v ruce, použijte také stativ.
zz Zkontrolujte jas objektu.
Při slabém osvětlení můžete pomocí blesku pořizovat lepší snímky osob.
Vezměte na vědomí, že doporučujeme přehrát pořízený snímek na
místě a zkontrolovat jas. Pokud objekt vypadá tmavý, přesuňte se blíže
a vyfotografujte snímek znovu.
zz Zkuste také fotografovat v jiných režimech snímání.
U snímků pořizovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich
projeví rozhýbání fotoaparátu, proto doporučujeme fotografovat také
v režimech <A> a <F>.
zz Požádejte fotografovanou osobu, aby se nehýbala ani po emitování záblesku.
zz Prostudujte si upozornění na strana 91.
88
Fotografování nočních scén (z ruky)
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud při fotografování noční scény použijete
stativ. Ovšem režim <F> (Noční scéna z ruky) umožňuje fotografovat noční
scény, i když držíte fotoaparát v rukou. V tomto režimu snímání jsou pro
každý snímek po sobě pořízeny čtyři dílčí snímky a je zaznamenán výsledný
jeden snímek s potlačeným vlivem rozhýbání fotoaparátu.
Tipy k snímání
zz Držte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze. V tomto
režimu jsou čtyři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku. Pokud je však jakýkoli ze čtyř dílčích snímků významně
posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky
ve výsledném snímku řádně vyrovnány.
zz U snímků, které obsahují osoby, zapněte blesk.
U snímků, které zahrnují osoby, zvedněte vestavěný blesk svými prsty.
K vyfotografování prvního dílčího snímku bude použit blesk, aby byl
pořízen pěkný portrét. Požádejte osobu, aby se nehýbala, dokud
nebudou pořízeny všechny čtyři po sobě následující dílčí snímky.
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude rozsah snímání menší.
zz Prostudujte si upozornění na = 91 - = 92.
89
Fotografování scén v protisvětle
Při fotografování scén, které obsahují jasné i tmavé oblasti, použijte
režim <G> (Ovládání HDR podsvětlení). Při pořizování jednoho snímku
v tomto režimu jsou po sobě vyfotografovány tři dílčí snímky s odlišnými
expozicemi. Výsledkem je jeden snímek s širokým rozsahem tónů, jenž má
minimalizovány oříznuté stíny způsobené protisvětlem.
Tipy k snímání
zz Držte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze. V tomto
režimu jsou tři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného snímku.
Pokud je však jakýkoli ze tří dílčích snímků významně posunutý
v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve
výsledném snímku řádně vyrovnány.
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude rozsah snímání menší.
zz I když není možná fotografie s bleskem, doporučuje se aktivace blesku
předem pro fotografování s bleskem s pomocným světlem AF (= 167).
zz Prostudujte si upozornění na = 91 - = 92.
zz Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
90
Upozornění pro režim <q> Skupinové foto
zz Jelikož je použita korekce distorze, fotoaparát zaznamená užší oblast
snímku, než bude možné spatřit přes hledáček. (Okrajové části snímku se
nepatrně oříznou a rozlišení se nepatrně sníží.) Také se během snímání
s živým náhledem mírně změní zorný úhel.
Upozornění pro režim <C> Děti
zz Pokud je v režimu snímání s živým náhledem při kontinuálním snímání
emitován záblesk, dojde ke snížení rychlosti kontinuálního snímání.
I když není blesk použit pro následující snímky, bude snímání stále
provedeno se sníženou rychlostí kontinuálního snímání.
Upozornění pro režimy <6> Noční portrét a <F> Noční scéna z ruky
zz Při snímání s živým náhledem může být obtížné zaostřit v případě světelných
zdrojů světla, například v noční scéně. V takovém případě přesuňte přepínač
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.
zz Zobrazený obraz živého náhledu nebude vypadat přesně stejně jako
skutečný zachycený snímek.
Upozornění pro režim <6> Noční portrét
zz Při snímání s živým náhledem může být obtížné zaostřit, pokud je tvář
fotografované osoby tmavá. V takovém případě přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.
Upozornění pro režimy <F> Noční scéna z ruky a <G> Ovládání HDR
podsvětlení
zz Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Zarovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Zaznamenání snímků na kartu trvá určitou dobu, protože snímky
jsou po pořízení sloučeny. Během zpracování snímků se v hledáčku
zobrazí zpráva „buSy“ a nebude možné pořídit další snímek, dokud se
zpracování nedokončí.
91
Upozornění pro režim <F> Noční scéna z ruky
zz Pokud je při fotografování s bleskem fotografovaný objekt příliš blízko
fotoaparátu, může být výsledný snímek mimořádně jasný (přeexponovaný).
zz Při fotografování noční scény s omezeným počtem světel s bleskem nemusí
být dílčí snímky správně vyrovnány. V důsledku toho může být snímek
rozmazaný.
zz Pokud je při fotografování s bleskem fotografovaná osoba blízko pozadí,
které je rovněž osvětleno zábleskem, dílčí snímky nemusí být správně
vyrovnány. V důsledku toho může být snímek rozmazaný. Mohou se také
objevit nepřirozené stíny a nevhodné barvy.
zz Úhel pokrytí blesku s externím bleskem Speedlite:
-- Při použití blesku Speedlite s automatickým nastavením pokrytí blesku
bude zoom trvale nastaven do krajní polohy pro širokoúhlý konec,
bez ohledu na polohu zoomu objektivu.
-- Při použití blesku Speedlite, který vyžaduje ruční nastavení pokrytí blesku,
nastavte hlavu blesku do normální polohy.
Upozornění pro režim <G> Ovládání HDR podsvětlení
zz Snímek nemusí být vykreslen s jemným stupňováním a může vypadat
nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz Režim Ovládání HDR podsvětlení nemusí být účinný pro scény s příliš silným
protisvětlem nebo pro scény s mimořádně vysokým kontrastem.
zz Při fotografování objektů, které jsou dostatečně jasné, například u normálně
osvětlených scén, může snímek vypadat nepřirozeně v důsledku použitého
efektu HDR.
92
Fotografování s kreativními
efekty filtrů
V režimu <v> (Kreativní filtry) můžete pro snímání použít jeden z deseti
efektů filtru (ČB zrnitý*, Měkké ostření*, Efekt Rybí oko*, Efekt Akvarel*,
Efekt Levný fotoaparát*, Efekt Miniatura*, HDR standardní, HDR živé,
HDR výrazné a HDR reliéfní). Pokud je fotoaparát nastaven na snímání
s živým náhledem, uvidíte výsledný efekt na obrazovce před zahájením
snímání. Fotoaparát uloží pouze snímek s použitými efekty kreativního filtru.
* Pro efekty označené hvězdičkou můžete také pořídit snímek bez kreativního filtru
a pak efekt následně použít a uložit ho jako nový snímek (= 329).
1
2
3
Nastavte volič režimů do polohy
<v>.
Zobrazte obraz živého náhledu.
zz Stisknutím tlačítka <A> zobrazte obraz
živého náhledu.
Vyberte [Kreativní filtry] pomocí
rychlého ovládání.
zz Stiskněte tlačítko <Q>.
zz Stiskněte tlačítka <W> <X> pro
výběr [G] v horní levé části obrazovky
a potom stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud nechcete, aby byl při nastavování funkcí zobrazen obraz živého
náhledu, stiskněte po kroku 1 tlačítko <Q> a nastavte možnost [Volba filtru].
93
4
Vyberte režim snímání.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný režim snímání a stiskněte
tlačítko <0>.
BBSnímek se zobrazí s efekty
použitého filtru.
Režimy snímání dostupné v režimu v
G
W
X
Z
H
Režim snímání
ČB zrnitý
Měkké ostření
Efekt Rybí oko
Efekt Akvarel
Efekt Levný fotoaparát
Strana
= 95
= 95
= 95
= 95
= 95
5
6
c
A
B
C
D
Režim snímání
Efekt Miniatura
HDR standardní
HDR živé
HDR výrazné
HDR reliéfní
Strana
= 96
= 96
= 96
= 96
= 96
Upravte efekt.
zz Stiskněte tlačítko <Q> a vyberte ikonu
níže [Kreativní filtry] (s výjimkou c,
A, B, C, a D).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> upravte
efekt a stiskněte tlačítko <0>.
Vyfotografujte snímek.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
zz Chcete-li přejít zpět na fotografování
pomocí hledáčku, ukončete snímání
s živým náhledem stisknutím tlačítka
<A>. Poté úplným stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte snímek.
zz Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
zz Když je nastaveno <G>, <W>, <X>, <Z>, <H>, nebo <c>, nelze nastavit
kontinuální snímání.
zz Data pro odstranění prachu (= 274) nebudou přidána ke snímkům
pořízeným s použitím efektu Rybí oko.
94
Při snímání s živým náhledem
zz Při použití filtru ČB zrnitý se zrnitý efekt zobrazený na displeji LCD bude lišit
od zrnitého efektu zaznamenaného ve snímku.
zz Při použití efektu Měkké ostření nebo Miniatura se efekt rozmazání zobrazený
na displeji LCD může lišit od efektu rozmazání zaznamenaného ve snímku.
zz Histogram se nezobrazí.
zz Nelze použít zvětšení zobrazení.
zz V režimech kreativní zóny můžete nastavit některé kreativní filtry pomocí
funkce Rychlé ovládání (= 93).
Charakteristiky kreativních filtrů
zz G ČB zrnitý
Vytvoří se zrnitá černobílá fotografie. Černobílý efekt můžete změnit
úpravou kontrastu.
zz W Měkké ostření
Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou
rozmazání.
zz X Efekt Rybí oko
Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkovité zkreslení.
V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast
podél okrajů snímku. Vzhledem k tomu, že tento filtr zvětší střední část
snímku, může také v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů dojít
ke snížení rozlišení uprostřed snímku. Při nastavování tohoto filtru
zkontrolujte snímek na obrazovce. Dojde k zaostření AF bodu na bod
ve středu.
zz Z Efekt Akvarel
Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Nastavením
efektu filtru můžete řídit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo
tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou gradací a mohou vypadat
nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levný fotoaparát
Ztmaví rohy snímku a použije jedinečný tón barev, díky kterému
bude snímek vypadat, jako by byl pořízen levným fotoaparátem.
Barevný nádech můžete změnit úpravou tónu barvy.
95
zz c Efekt Miniatura
Vytváří efekt diorámy.
Chcete-li, aby střed snímku vypadal ostře, pořiďte snímek bez
změny nastavení.
Chcete-li přesunout oblast, která vypadá ostře (rámeček efektu
Miniatura) při snímání s živým náhledem, podívejte se na část
„Nastavení efektu Miniatura“ (= 98). Jako AF metoda se používá
1bodové AF. Doporučujeme umístění rámečku efektu Miniatura přes
bod AF před snímáním.
Během snímání pomocí hledáčku zaměřte středový AF bod na objekt
a fotografujte.
zz A HDR standardní
Oříznuté jasné a tmavé plochy se zredukují. Nízký kontrast a malá
gradace vytvoří efekt akvarelu. Obrysy objektů budou mít jasné
(nebo tmavé) okraje.
zz B HDR živé
Barvy jsou sytější než u efektu [HDR standardní] a nízký kontrast
a ploché stupňování vytvoří efekt grafického umění.
zz C HDR výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku
vzhled olejomalby.
zz D HDR reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a stupňování jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít výraznější jasné (nebo tmavé) okraje.
96
Upozornění pro <A> HDR standardní, <B> HDR živé, <C> HDR
výrazné a <D> HDR reliéfní
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
zz Zobrazený obraz živého náhledu s použitým filtrem nebude vypadat přesně
stejně jako skutečný zachycený snímek.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Zarovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Pokud snímáte s fotoaparátem z ruky, snažte se předejít rozhýbání
fotoaparátu při snímání.
zz Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně
reprodukováno. Může se objevit nevyvážená expozice, nerovnoměrné barvy
nebo šum.
zz Fotografování při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést
k nepřirozené reprodukci barev osvětlených oblastí.
zz Zaznamenání snímků na kartu trvá určitou dobu, protože snímky jsou
po pořízení sloučeny. Během zpracování snímků se v hledáčku zobrazí
zpráva „buSy“ a nebude možné pořídit další snímek, dokud se zpracování
nedokončí.
zz I když není možná fotografie s bleskem, doporučuje se při slabém osvětlení
aktivace blesku předem pro fotografování s bleskem s pomocným světlem AF
(= 167).
zz Pro <A> <B> <C> <D>, oříznuté jasné plochy a stíny budou
potlačeny pro vysoký dynamický rozsah tónů, dokonce i u scén s vysokým
kontrastem. Pro každou fotografii jsou pořízeny kontinuálně tři snímky
s různými expozicemi a poté jsou sloučeny do jednoho snímku.
97
Nastavení efektu Miniatura
1
2
3
Přesuňte AF bod.
zz Posuňte bod AF do místa, na které
chcete provést zaostření.
Posuňte rámeček efektu Miniatura.
zz Posuňte rámeček efektu s miniaturou,
pokud se Bod AF nachází mimo něj;
Bod AF musí být s tímto rámečkem
vyrovnán.
zz Stiskněte tlačítko <u> (nebo klepněte
na ikonu [r] v pravé dolní části
obrazovky). Rámeček efektu Miniatura
se zbarví do oranžova a bude ho možné
přesunout.
zz Stisknutím tlačítka <B>
(nebo klepnutím na ikonu [T] v levé
dolní části obrazovky) přepnete mezi
orientacemi rámečku efektu Miniatura
na výšku a na šířku.
zz Stisknutím <0> nastavte polohu
rámečku efektu Miniatura.
zz Stisknutím <W> <X> nebo <Y> <Z>
přesuňte bod AF nebo rámeček efektu
Miniatura. Stisknutím tlačítka <L>
vraťte bod AF nebo rámeček efektu
Miniatura do středu obrazovky.
Vyfotografujte snímek.
98
Rychlé ovládání
Můžete přímo vybrat a nastavit hodnoty po získání přístupu stisknutím
tlačítka <Q> v režimech základní zóny.
1
Příklad: <G>
2
3
Voličem režimů nastavte režim
základní zóny.
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se obrazovka rychlého
ovládání.
Nastavte požadované funkce.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
vyberte funkci.
BBZobrazí se nastavení funkce a průvodce
funkcí (= 55).
zz Otáčením voliče <6> změňte
nastavení.
zz Můžete je také zvolit v seznamu
výběrem funkce a stisknutím
tlačítka <0>.
zz V případě nastavení [s: Obrazovka záznamu: Standard] se zobrazí
obrazovka podobná té následující.
Příklad: <G>
99
Nastavení jasu
V této části se popisuje, jak nastavit jas pro snímkování v režimech <8>
jiná než <8:G>. Můžete nastavit jas i ztmavení v rozsahu 3 kroků
s hodnotou 0 jako standardem.
1
2
3
4
Nastavte volič režimů na
<8: 2Eq35C4Px6F>.
zz Nastavte libovolný jiný režim než <G>.
Zobrazte obraz živého náhledu.
zz Stisknutím tlačítka <A> zobrazte obraz
živého náhledu (kromě režimu <x>).
Pomocí rychlého ovládání vyberte
požadovaný jas.
zz Stiskněte tlačítko <Q>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
kartu [wJas] a stisknutím tlačítek
<Y> <Z> vyberte požadovaný jas.
BBZobrazí se snímek s použitým zvoleným
nastavením jasu.
Vyfotografujte snímek.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
zz Chcete-li přejít zpět na fotografování
pomocí hledáčku, ukončete snímání
s živým náhledem stisknutím tlačítka
<A>. Poté úplným stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte snímek.
zz Pokud změníte režim snímání nebo
přesunete vypínač napájení do polohy
<2>, nastavení se vrátí na možnost
[0] (standardní).
zz Pokud nechcete, aby byl při nastavování funkcí zobrazen obraz živého
náhledu, začněte postup od kroku 3.
100
Přehrávání snímků
Níže je popsán nejsnazší způsob přehrávání snímků. Další informace
o postupu přehrávání získáte na straně strana 280.
1
2
Přehrajte snímek.
zz Stiskněte tlačítko <x>.
BBZobrazí se naposled pořízený nebo
přehraný snímek.
Vyberte požadovaný snímek.
zz Chcete-li přehrávat snímky od
posledního pořízeného snímku,
stiskněte tlačítko <Y>. Chcete-li
přehrávat snímky od prvního pořízeného
snímku, stiskněte tlačítko <Z>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <B>
se změní zobrazení na displeji.
Žádné informace
Zobrazení
základních informací
Zobrazení informací o snímku
101
3
Ukončete přehrávání snímků.
zz Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků a přejděte zpět
do stavu, kdy je fotoaparát připraven
k snímání.
Zobrazení informací o snímku
Pokud je zobrazena obrazovka informací o snímku (= 101), můžete
stisknutím tlačítek <W> <X> změnit následujícím způsobem informace
o snímku zobrazené v dolní části obrazovky. Podrobné informace,
= 324 - = 325.
Podrobné informace
Informace GPS
Informace o objektivu/histogram
Záznam odeslaných obrazů
Informace o vyvážení bílé
Informace o korekci odchylky objektivu 2 Informace o stylu Picture Style 1
Informace o korekci odchylky objektivu 1 Informace o stylu Picture Style 2
Informace o barevném prostoru/potlačení šumu
zz Zobrazené informace se liší v závislosti na režimu snímání a nastaveních.
zz Pokud použijete přijímač GPS GP-E2 nebo smartphone k zaznamenání
informací GPS pro snímek, zobrazí se také obrazovka s informacemi GPS.
102
Nastavení režimů AF
a Řízení
Zásluhou AF bodů v hledáčku je
fotografování s automatickým
zaostřováním vhodné pro širokou
řadu různých objektů a scén.
Můžete také vybrat režim činnosti AF a režim řízení,
které nejlépe odpovídají podmínkám fotografování
a fotografovanému objektu.
zz Ikona
N v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkce je dostupná pouze v režimech Kreativní zóny
(= 31).
zz V režimech základní zóny se činnost AF nastaví automaticky.
zz <AF> označuje automatické zaostřování. <MF> označuje ruční
zaostřování.
103
Změna režimu činnosti
automatického zaostřování
N
Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování),
které jsou vhodné pro podmínky snímání nebo fotografovaný objekt.
V režimech základní zóny je automaticky nastaven režim činnosti AF,
který je optimální pro příslušný režim snímání.
1
2
3
4
5
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do
polohy <AF>.
Otáčením voliče režimů nastavte
režim kreativní zóny.
Vyberte možnost [Činnost AF].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Činnost AF] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka [Činnost AF].
Vyberte činnost AF.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
požadovaný režim činnosti AF
a stiskněte tlačítko <0>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát poté automaticky zaostří ve
vybraném režimu činnosti AF.
104
Jednosnímkové automatické zaostřování (One‑Shot AF)
pro statické objekty
Tento režim je vhodný pro statické
objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří
fotoaparát pouze jednorázově.
(1)
(2)
zz Krátce se červeně rozsvítí tečka uvnitř
AF bodu (1), který dosáhl zaostření,
a v hledáčku se současně rozsvítí
indikátor zaostření <o> (2).
zz Při poměrovém měření bude nastavení
expozice provedeno v okamžiku
zaostření.
zz Dokud budete držet tlačítko spouště
stisknuté do poloviny, zůstane zaostření
zablokováno. Přitom můžete podle
potřeby změnit kompozici snímku.
zz Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, bude indikátor zaostření <o>
v hledáčku blikat. Jestliže k tomu dojde, nebude možné snímek pořídit ani
po úplném stisknutí tlačítka spouště. Změňte kompozici záběru nebo si
prostudujte část „Objekty, na které se obtížně zaostřuje“ (= 110) a zkuste
znovu zaostřit.
zz Je-li položka [5: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při
dosažení zaostření zvuková signalizace.
zz Po zaostření pomocí jednosnímkového automatického zaostřování
(One‑Shot AF) můžete zablokovat zaostření na fotografovaný objekt
a změnit kompozici snímku. Tato funkce se označuje jako „blokování
zaostření“. Je užitečná, když chcete zaostřit na objekt u okraje záběru.
zz Když je použit objektiv vybavený tlačítkem elektronického ručního
zaostřování, tak si zobrazte stránku strana 107.
105
Inteligentní průběžné automatické zaostřování
(AI Servo AF) pro pohyblivé objekty
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty, pokud se stále
mění zaostřovací vzdálenost. Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na
objekt, dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.
zz Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
zz Pokud je nastavena automatická volba AF bodu (= 108), fotoaparát
se zaostří nejprve pomocí středového AF bodu. Pokud se během
automatického zaostřování objekt pohybuje od středového AF bodu,
pokračuje sledování se zaostřováním, dokud je objekt v dosahu jiného
AF bodu.
zz Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF)
neuslyšíte zvukovou signalizaci ani v případě, že došlo k zaostření.
Nerozsvítí se ani indikátor zaostření <o> v hledáčku.
Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF)
pro automatické přepínání režimu činnosti AF
Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF) automaticky přepíná
režim činnosti AF z jednosnímkového automatického zaostřování
[One‑Shot AF] na inteligentní průběžné automatické zaostřování
[AI Servo AF] v případě, že se statický objekt začne pohybovat.
zz Začne-li se objekt zaostřený pomocí jednosnímkového automatického
zaostřování (One-Shot AF) pohybovat, fotoaparát zjistí pohyb
a automaticky změní režim činnosti AF na inteligentní průběžné
automatické zaostřování (AI Servo AF) a začne pohyblivý objekt sledovat.
zz Po zaostření pomocí inteligentního automatického zaostřování (AI zaostř. AF)
s aktivním průběžným zaostřováním bude zvuková signalizace neustále
vydávat tichý tón. Nerozsvítí se však indikátor zaostření <o> v hledáčku.
Uvědomte si, že v tomto případě nelze použít blokování zaostření.
Pomocné světlo AF s vestavěným bleskem
Při nedostatečném osvětlení může vestavěný blesk po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny emitovat krátkou sekvenci záblesků. Tím osvětlí objekt
a pomůže s automatickým zaostřováním.
zz Vestavěný blesk nebude emitovat pomocné světlo AF v režimech
<8: 35C>.
zz Pomocné světlo AF nebude emitováno v režimu inteligentního průběžného
automatického zaostřování (AI Servo AF).
zz Vestavěný blesk vydává při nepřetržitém emitování záblesků zvuk.
Nejde o závadu, ale o normální chování.
106
zz Efektivní dosah pomocného světla AF emitovaného vestavěným bleskem je
přibližně 4 metry.
zz Pomocné světlo AF se spouští v případě potřeby po aktivaci vestavěného
blesku. Chcete-li zakázat spouštění pomocného světla AF, nastavte
[z: Spuštění pomoc. světla AF] na [Zakázat] (= 167).
Nastavení elektronického MF objektivu
S následujícími objektivy USM a STM vybavenými funkcí elektronického
ručního zaostřování lze nastavit, zda se použije elektronické ruční
zaostřování v režimu jednosnímkového automatického zaostřování.
Výchozí nastavení je [Zakázat po One-Shot AF].
1
Vyberte možnost [Elektronický MF
objektivu].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Elektronický MF objektivu]
a stiskněte tlačítko <0>.
2
Zadejte požadované nastavení.
zz Vyberte nastavení a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Zakázat jednosnímkovým automatickým zaostřováním
(One‑Shot AF)
Nastavení ručního zaostřování po činnosti AF je vypnuto.
zz Povolit jednosnímkovým automatickým zaostřováním
(One‑Shot AF)
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl
cesty stisknuté tlačítko spouště.
107
Vyberte požadovaný AF bod
1
2
3
Stiskněte tlačítko <S>.
BBVybraný AF bod se zobrazí na displeji
LCD i v hledáčku.
Vyberte požadovaný AF bod.
zz Pomocí navigačních tlačítek <V>
vyberte požadovaný AF bod.
zz Pokud chcete vybrat AF bod, zatímco
se díváte do hledáčku, otáčejte
voličem <6>, dokud se požadovaný
bod nerozsvítí červeně.
zz Pokud se rozsvítí všechny AF body,
bude nastavena automatická volba AF
bodu. Automaticky se vybere AF bod pro
zaostření na objekt.
zz Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat
nastavení volby AF bodu mezi
středovým AF bodem a automatickou
volbou AF bodu.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaměřte vybraný AF bod na
fotografovaný objekt a stisknutím
tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
zz AF bod můžete vybrat také klepnutím na obrazovku displeje LCD. Klepnutím
na ikonu [C] v levé dolní části obrazovky při ruční volbě AF bodu
přepnete na režim automatické volby AF bodu.
zz Pokud nastavíte položku [5: Přepínač tlačítkový S/A] na [Povolit],
můžete přepínat funkce tlačítek <S> a <A>.
108
Tipy k snímání
zz Při fotografování portrétu zblízka použijte jednosnímkové
automatické zaostřování [One-Shot AF] a zaostřete na oči.
Zaměření na oči objektu před vytvořením snímku.
zz Je-li zaostření obtížné, vyberte středový AF bod.
Středový AF bod má ze všech devíti AF bodů nejvyšší zaostřovací
citlivost.
zz Pro snadnější lokalizaci pohybujících se objektů použijte funkci
[Automatický výběr] ve spojení s [AI Servo AF] u činností AF
(= 106).
K zaostření na objekt bude nejdříve použit středový AF bod. Pokud se
během automatického zaostřování objekt pohybuje od středového AF
bodu, pokračuje sledování se zaostřováním, dokud je objekt v dosahu
jiného AF bodu.
zz Pokud použijete kombinaci s telekonvertorem (prodává se samostatně)
a clonové číslo otevřené clony přesáhne hodnotu f/5.6, nebude možné snímat
s automatickým zaostřováním (s výjimkou snímání s živým náhledem).
Podrobné informace naleznete v návodu k použití telekonvertoru.
109
Objekty, na které se obtížně zaostřuje
U některých dále uvedených fotografovaných objektů může
u automatického zaostřování dojít k selhání (indikátor zaostření v hledáčku
<o> bliká):
zz Objekty s velmi nízkým kontrastem (příklad: modrá obloha,
jednobarevné stěny apod.)
zz Velmi slabě osvětlené objekty
zz Objekty v silném protisvětle nebo objekty odrážející světlo
(příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (příklad: zvíře
v kleci apod.)
zz Zdroje světla, například světelné body umístěné blízko AF bodu
(příklad: noční scény apod.)
zz Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapů, klávesnice
počítačů apod.).
zz Objekty s jemnějšími vzory než AF bod (příklad: obličeje nebo květiny
stejně malé jako AF bod nebo menší apod.)
V takových případech zaostřete jedním z následujících dvou způsobů.
(1)V režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One‑Shot AF)
zaostřete na objekt ve stejné vzdálenosti, v jaké se nachází
fotografovaný objekt, zablokujte zaostření a poté změňte kompozici
(= 74).
(2)Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a zaostřete ručně.
zz V závislosti na objektu můžete za účelem zaostření mírně změnit kompozici
snímku a provést činnost AF znovu.
zz Podmínky, za kterých je obtížné automaticky zaostřit při snímání s živým
náhledem nebo snímání filmu, naleznete na straně strana 202.
110
Ruční zaostřování MF
1
2
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do polohy
<MF>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaostřete otáčením zaostřovacího
kroužku objektivu, dokud nebude
fotografovaný objekt v hledáčku ostrý.
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny a ručním zaostření se krátce červeně
rozsvítí AF bod, který dosáhl zaostření, a v hledáčku se rozsvítí indikátor
zaostření <o>.
111
Výběr režimu řízení
K dispozici jsou režimy řízení pro fotografování jednotlivých snímků
a kontinuální snímání.
1
2
3
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se obrazovka rychlého
ovládání.
Vyberte [
].
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
], poté stiskněte <0>.
vyberte [
Vyberte režim řízení.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
požadovaný režim řízení a stiskněte
tlačítko <0>.
u
: Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze
jeden snímek.
i
: Kontinuální snímání
Když zcela stisknete tlačítko spouště, fotoaparát bude
kontinuálně pořizovat snímky, dokud ho budete držet.
B
: Jednotlivé tiché snímáníN
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude tiše pořízen pouze
jeden snímek.
M
: Tiché kontinuální snímáníN
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude fotoaparát tiše
kontinuálně pořizovat snímky, dokud budete držet tlačítko stisknuté.
m/Q : Samospoušť: 10 s/Dálk. ovládání
(Při použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává
se samostatně)).
112
l : Samospoušť: 2 sek.
q : Samospoušť: Kontinuální
Podrobnosti o fotografování se samospouští viz strana 206.
Informace o fotografování s dálkovým ovládáním pomocí zařízení
BR‑E1 naleznete na straně strana 463.
zz Rychlost kontinuálního snímání může být pomalejší v závislosti na rychlosti
závěrky, cloně, podmínkách objektu, jasu, objektivu, použití blesku, teplotě,
napájecího zdroje, stavu baterie (úrovni nabití) atd.
zz Při snímání s živým náhledem nelze nastavit režimy <B> a <M>.
zz Rychlost kontinuálního snímání se může zpomalit, pokud je zbývající kapacita
baterie nízká nebo pokud fotografujete při podmínkách s nízkým osvětlením.
zz Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF) může
být rychlost kontinuálního snímání nepatrně nižší v závislosti na stavu
fotografovaného objektu a použitém objektivu.
zz Pokud dojde při kontinuálním snímání k zaplnění vnitřní paměti, rychlost
kontinuálního snímání se může snížit, protože snímání bude dočasně
deaktivováno.
zz Když je fotoaparát spárován se zařízením BR-E1, symbol <m> se změní na
symbol <Q> (= 463).
113
Nastavení pro snímky
V této kapitole jsou vysvětlena nastavení pro funkce
související se snímky: kvalitu záznamu snímků, citlivost ISO,
Picture Style, vyvážení bílé, funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu), potlačení šumu, korekci
odchylky objektivu a další funkce.
zz Ikona
N v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkce je dostupná pouze v režimech Kreativní zóny
(= 31).
114
Nastavení kvality snímku
Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku. Možnosti kvality snímku JPEG
zahrnují 73, 83, 74, 84, 7a, 8a a b. Možnosti kvality snímku
RAW zahrnují možnosti 1 a D.
1
Vyberte požadovanou kvalitu
záznamu snímků.
zz Na kartě [z] vyberte položku [Kval.
snímku] a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka [Kval. snímku].
(1) (2)
2
Nastavte kvalitu záznamu snímků.
zz Chcete-li nastavit kvalitu RAW, otočte
voličem <6> a pokud chcete zvolit
kvalitu JPEG, stiskněte tlačítka
<Y> <Z>.
zz Vyberte požadovanou kvalitu záznamu
snímků, přičemž využijte údaje o počtu
pixelů (1) a počtu možných snímků
pro příslušnou kvalitu (2), které se
zobrazí na obrazovce, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz I když použijete kartu třídy UHS-I, ukazatel maximálního počtu snímků
sekvence se nezmění.
zz Význam ikon kvality snímku: 1 RAW, D kompaktní RAW, JPEG,
7 Jemný, 8 Normální, 3 Velký, 4 Střední, 6 Malý.
115
Časté otázky
zz Chci vybrat kvalitu záznamu snímků odpovídající velikosti papíru
pro tisk.
Velikost papíru
A2 (59,4 x 42 cm)
A3 (42 x 29,7 cm)
A4 (29,7 x 21 cm)
Při volbě kvality záznamu snímku se
řiďte podle diagramu vlevo. Jestliže
chcete snímek oříznout, doporučujeme
vybrat vyšší kvalitu (více pixelů),
jako jsou například možnosti 73, 83,
1 nebo D.
Možnost b je vhodná pro
přehrávání snímků pomocí digitálního
fotorámečku.
12,7 x 8,9 cm
zz Jaký je rozdíl mezi možnostmi 7 a 8?
Tato nastavení označují různé úrovně kvality snímku způsobené
různými kompresními poměry. Při nastavení možnosti 7 se vytvářejí
snímky vyšší kvality se stejným počtem pixelů. Při nastavení
možnosti 8 se vytvářejí snímky nepatrně nižší kvality, avšak na kartu
lze uložit více snímků. b bude v kvalitě 7 (jemná).
zz Bylo možné pořídit více fotografií, než byl uvedený počet
možných snímků.
V závislosti na podmínkách snímání může být možné pořídit více
snímků, než je uvedeno. Naopak, může jich být také méně, než bylo
uvedeno. Zobrazený počet možných snímků je pouze přibližný.
zz Zobrazuje fotoaparát maximální počet snímků sekvence?
Maximální počet snímků sekvence je uveden na pravé straně
hledáčku. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednociferný
indikátor s rozsahem 0–9, zobrazí se jakékoli číslo vyšší než 8
pouze jako hodnota „9“. Uvědomte si, že toto číslo se zobrazí také
v případě, že ve fotoaparátu není vložena žádná karta. Dbejte na to,
abyste nefotografovali bez karty ve fotoaparátu.
zz Kdy mám použít 1 nebo D?
Snímky s kvalitou 1 a D je nutné zpracovat v počítači.
Podrobné informace viz „Snímky RAW a JPEG“ (= 117).
116
Snímky RAW a JPEG
zz Snímky RAW představují surová data z obrazového snímače,
která jsou nahrána na kartu digitálně jako soubory 1 nebo D
(menší než 1), podle vašeho výběru.
Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo
Professional (software EOS). Podle toho, jak budou obrázky použity,
v nich můžete provádět různé úpravy a generovat obrázky ve formátu
JPEG nebo v jiných typech s těmito úpravami.
zz Pokud je pro velikost snímků RAW i JPEG nastavena možnost [–],
nastaví se velikost 73.
zz Pokud vyberete RAW i JPEG, bude při každém snímání stejný snímek
zaznamenán na kartu současně v souboru RAW i v souboru JPEG
v nastavených kvalitách záznamu snímků. Tyto dva snímky budou
zaznamenány se stejnými čísly souboru (1). Přípona souboru (2) je
.JPG pro JPEG a .CR3 pro RAW.
Snímky typu RAW
0001 . CR3
Snímky typu JPEG
0001 . JPG
(1)
(2)
Software pro zpracování snímků RAW
zz K zobrazení snímků RAW v počítači doporučujeme použít dodaný software
Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS) (= 484).
zz Starší verze softwaru DPP verze 4.x nejsou schopné zpracovat snímky typu
RAW pořízené tímto fotoaparátem. Pokud máte v počítači nainstalován
software DPP verze 4.x nebo starší, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi
softwaru DPP z webových stránek Canon. (Předchozí verze bude přepsána.)
Upozorňujeme Vás, že DPP verze 3.x a starší nedokáže zpracovat snímky
RAW, pořízené tímto fotoaparátem.
zz Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky RAW pořízené
tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.
117
Nastavení citlivosti ISO pro fotografieN
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak,
aby odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimech základní zóny se
citlivost ISO nastaví automaticky.
Informace o citlivosti ISO během snímání filmů naleznete na stránkách
= 219, = 219 a = 222.
1
2
Stiskněte tlačítko <g>.
Nastavte citlivost ISO.
zz Sledujte hledáček nebo displej LCD
a stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nebo otáčením voliče <6> vyberte
požadovanou citlivost ISO a poté
stiskněte tlačítko <0>.
zz Citlivost ISO lze nastavit na hodnotu
v rozsahu od ISO 100 do ISO 25600.
zz Pokud je vybrána možnost [AUTO],
bude citlivost ISO nastavena
automaticky (= 119).
zz Během seřizování v [Citlivost ISO]
v [z: nastavení citlivosti ISO]
(zobrazeno vlevo) můžete stisknout
tlačítko <B> a specifikovat [AUTO].
Přehled citlivosti ISO
zz Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum
snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo
zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením,
větší zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku,
ale mohou zvýšit šum snímků.
zz Nastavení lze provést také v [Citlivost ISO] v [z: Nastavení citlivosti ISO].
zz Na kartě [5: Uživatelské funkce(C.Fn)], pokud je [Rozšíření ISO]
nastaveno na [1:Zap], lze vybrat také „H“ (ekvivalent k ISO 51200) (= 448).
118
zz Pokud je [z: Priorita zvýraznění tónu] nastavena na [Povolit] nebo
[Vylepšeno], ISO 100 a „H“ (ekvivalent k ISO 51200) nelze vybrat (= 137).
zz Fotografování za vysokých teplot může vést k zrnitějšímu vzhledu snímků.
Dlouhé expozice mohou mít také za následek nerovnoměrnost barev
na snímku.
zz Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například
jako světelné body a pruhy).
zz Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může
vést k přeexponování.
zz Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu,
jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice,
se snímky nemusí zaznamenat správně.
zz Vzhledem k tomu, že možnost „H“ (odpovídá citlivosti ISO 51200) je
nastavení rozšiřující rozsah citlivosti ISO, šum (světelné body, pruhy atd.)
a nerovnoměrné barvy budou patrnější a rozlišení bude nižší než ve
standardním nastavení.
Automatické nastavení citlivosti ISO [AUTO]
zz Nastavíte-li citlivost ISO na možnost
[AUTO], zobrazí se skutečné nastavení
citlivosti ISO v hledáčku nebo na displeji
LCD po stisknutí tlačítka spouště
do poloviny.
zz Při nastavení možnosti [AUTO] je
citlivost ISO udávána v krocích po
celých stupních. Ve skutečnosti
se však citlivost ISO nastavuje
v jemnějších krocích. V informacích
o snímku (= 323) můžete proto
nalézt zobrazené hodnoty citlivosti ISO,
jako například ISO 125 nebo ISO 640.
119
Nastavení maximální citlivosti ISO pro možnost [AUTO]
Pro automatické nastavení citlivosti ISO můžete nastavit mez maximální
citlivosti ISO v rozsahu ISO 400 až 25600.
1
Vyberte položku [zNastavení
citlivosti ISO].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[zNastavení citlivosti ISO]
a stiskněte tlačítko <0>.
2
3
Vyberte [Max pro auto].
zz Vyberte položku [Max pro auto]
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadovanou citlivost ISO.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
120
\
Výběr stylu Picture Style
N
Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout
charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění
fotografie nebo objektu.
1
2
Vyberte položku [Picture Style].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Picture
Style] a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka výběru stylu
Picture Style.
Vyberte styl Picture Style.
zz Vyberte styl Picture Style a stiskněte
tlačítko <0>.
BBStyl Picture Style bude nastaven.
Charakteristiky stylů Picture Style
D Auto
Tóny barev budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly
fotografované scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu,
zeleň a západ slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při
západu slunce.
zz Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
P Standard
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecně
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.
Q Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je
jemnější. Vhodný pro detailní portréty.
Změnou nastavení [Tón barvy] (= 125) můžete upravit odstín pleti.
121
R Krajina
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným
doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou krajinu.
u Jemný detail
Je vhodný pro zachycení detailního obrysu a jemné struktury
fotografovaného cíle. Barvy budou nepatrně živější.
S Neutrální
Určeno pro uživatele, kteří dávají přednost zpracování snímků
v počítači. Poskytuje nevýrazné snímky s přirozenými barvami,
relativně nízkým jasem a nepříliš velkou sytostí barev.
U Věrný
Určeno pro uživatele, kteří dávají přednost zpracování snímků
v počítači. Pokud je fotografovaný objekt zachycen při okolním
světle s teplotou barvy 5200K, budou barvy kolorimetricky upraveny
tak, aby odpovídaly barvám objektu. Poskytuje nevýrazné snímky
s relativně nízkým jasem a nepříliš velkou sytostí barev.
V Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
zz Černobílé snímky ve formátu JPEG nelze změnit na barevné. Dbejte na to,
aby nezůstávalo nastavení [Černobílý] zapnuto, pokud chcete fotografovat
barevné snímky.
zz Pro nastavení možnosti [Černobílý] ve fotoaparátu můžete zvolit zobrazení
symbolu <i> v hledáčku (= 450).
W Uživatelem definovaný 1–3
Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou [Portrét], [Krajina],
soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej požadovaným způsobem
(= 127). Použije-li se dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl
Picture Style, snímky budou pořízeny se stejnými charakteristikami
nastavení jako s výchozím nastavením [Automaticky].
122
Symboly
Na této obrazovce výběru stylu Picture Style se nacházejí ikony pro
nastavení [Síla], [Jemnost] nebo [Práh] pro parametry [Ostrost] a také
[Kontrast] a další. Číslice udávají hodnoty těchto parametrů nastavených
pro daný styl Picture Style.
Symboly
Ostrost
Síla
J
Jemnost
K
Práh
L
Kontrast
Sytost
Tón barvy
Efekt filtru (Černobílý)
Efekt tónování (Černobílý)
g
h
i
j
k
l
zz Při snímání filmu se pro položky [Jemnost] a [Práh] funkce [Ostrost]
zobrazí hvězdička „ * “. [Jemnost] a [Práh] se na filmy nevztahují.
123
Uživatelské nastavení stylu
Picture Style
N
Můžete si sami upravit Styly obrázků (Picture Styles). Můžete změnit nebo
upravit nastavení parametrů v Picture Styles, například [Síla], [Jemnost]
nebo [Práh] pro [Ostrost], stejně jako [Kontrast] a další parametry
z výchozího nastavení. Pro kontrolu výsledných efektů proveďte testovací
snímkování. Úpravu [Černobílý] režimu proveďte podle strana 126.
1
2
3
4
Vyberte položku [Picture Style].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Picture
Style] a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka výběru stylu
Picture Style.
Vyberte styl Picture Style.
zz Vyberte styl Picture Style a stiskněte
tlačítko <B>.
Vyberte parametr.
zz Vyberte parametr (např. [Síla] [Ostrost]), který chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Informace o nastaveních a efektech
naleznete na straně strana 125.
Nastavte parametr.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> upravte
efekt parametru a pak stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítka <M> upravenou
hodnotu nastavení parametru uložte.
Opět se zobrazí obrazovka výběru stylu
Picture Style.
BBNastavení hodnoty parametru, které
se liší od výchozího nastavení,
se zobrazí modře.
124
Nastavení a efekty
g
h
i
j
Ostrost
J Síla
K Jemnost*1
L Práh*2
Kontrast
Sytost
Tón barvy
0: Slabé zdůraznění orámování
1: Jemná
1: Nízká
-4: Nízký kontrast
-4: Nízká saturace
-4: Načervenalý odstín pokožky
7: Silné zdůraznění orámování
5: Zrnitá
5: Vysoká
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká saturace
+4: Nažloutlý odstín pokožky
*1:Označuje jemnost obrysů, které mají být zvýrazněny. Nižší hodnota znamená,
že budou zvýrazněny jemnější obrysy.
*2:Určuje, jak velká část obrysu se zvýrazní na základě rozdílu kontrastu mezi
objektem a oblastí obklopující objekt. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu
bude zvýrazněna při nízkém rozdílu kontrastu. Při nižších hodnotách však také
obvykle dochází ke zvýraznění šumu.
zz Pro snímání filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci
[Ostrost] (nezobrazí se).
zz Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí hodnoty
parametrů příslušného stylu Picture Style.
zz Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve
vyberte a poté pořiďte fotografii.
125
Nastavení monochromatického efektu
Vedle efektů popsaných v „Nastavení a efekty“ (= 125), jako je například
parametr [Kontrast] nebo nastavení [Síla], [Jemnost] a [Práh] parametru
[Ostrost] lze také nastavit [Efekt filtru] a [Efekt tónování].
kEfekt filtru
Filtr
N : Žádný
Ye : Žlutý
Or : Oranžový
R
: Červený
G
: Zelený
Při aplikaci efektu filtru na černobílý snímek
mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené
stromy než u původního snímku.
Příklad účinku
Běžný černobílý snímek bez efektů filtru.
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky
západu slunce.
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude
výraznější a světlejší.
Odstíny pleti a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech bude
výraznější a světlejší.
zz Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
lEfekt tónování
Pomocí efektu tónování lze vytvořit
černobílý snímek ve zvoleném tónu.
Je efektivní, když chcete vytvořit
působivější snímky.
Lze zvolit následující možnosti: [N:Žádný],
[S:Sépiový], [B:Modrý], [P:Fialový] nebo
[G:Zelený].
126
Uložení stylu Picture Style
N
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét]
nebo [Krajina], upravit jeho parametry požadovaným způsobem a uložit
jej jako styl [Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. To je užitečné,
když chcete předem nastavit více stylů Picture Style s odlišnými
nastaveními.
Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru
EOS Utility (software EOS), můžete podle potřeby upravit zde.
1
2
3
4
Vyberte položku [Picture Style].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Picture
Style] a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka výběru stylu
Picture Style.
Vyberte možnost [Uživ. def.].
zz Vyberte položku [Uživ. def. *]
a stiskněte tlačítko <B>.
Stiskněte tlačítko <0>.
zz Zkontrolujte, zda je vybrána
položka [Picture Style], a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte základní styl Picture Style.
zz Vyberte základní styl Picture Style
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li upravit parametry stylu Picture
Style zaregistrovaného do fotoaparátu
pomocí softwaru EOS Utility (software
EOS), vyberte styl Picture Style na
tomto místě.
127
5
6
Vyberte parametr.
zz Vyberte parametr (např. [Síla] [Ostrost]), který chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko <0>.
Nastavte parametr.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> upravte
efekt parametru a pak stiskněte
tlačítko <0>.
Podrobné informace viz „Uživatelské
nastavení stylu Picture Style“ (= 124).
zz Stisknutím tlačítka <M>
zaregistrujte upravenou hodnotu
nastavení parametru. Opět se zobrazí
obrazovka výběru stylu Picture Style.
BBZákladní styl Picture Style bude uveden
vpravo od položky [Uživ. def. *].
zz Pokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *],
dojde po změně základního stylu Picture Style v kroku 4 k vymazání
nastavení parametrů dříve uloženého uživatelského stylu Picture Style.
zz Pokud použijete funkci [Vymazat všechna nast.fotoap.] na kartě
[5: Vymazat nastavení] (= 271), všechny styly [Uživ. def. *] a nastavení
budou vráceny na výchozí hodnoty. U libovolného stylu Picture Style
zaregistrovaného prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS)
se obnoví výchozí nastavení pouze u upravených parametrů.
zz Chcete-li fotografovat s uloženým stylem Picture Style, vyberte položku
[Uživ. def. *] provedením kroku 2 na straně strana 121 a poté pořiďte
fotografii.
zz Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete
v příručce EOS Utility Návod k použití.
128
Přizpůsobení zdroji světla
N
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný
barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí
nastavení Automaticky [Q] (Priorita prostředí) nebo [Qw] (Priorita
bílé). Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených
barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete
vyvážení bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Q] (Priorita
prostředí). (V režimu <P> je nastaveno [Qw] (Priorita bílé).)
1
2
Vyberte položku [Vyvážení bílé].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Vyvážení bílé] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka [Vyvážení bílé].
Vyberte nastavení vyvážení bílé.
zz Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Hodnota „cca ****K“ (K: Kelvin)
zobrazená pro nastavení vyvážení bílé
<W>, <E>, <R>, <Y> nebo <U>
představuje odpovídající teplotu barvy.
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
Při použití digitálního fotoaparátu se základová bílá pro korekci barev
stanoví v závislosti na teplotě barvy osvětlení, poté se pomocí softwaru
upraví tak, aby bílé oblasti vypadaly bíle. Pomocí této funkce můžete
pořizovat snímky s přirozenými barevnými tóny.
129
Automatické vyvážení bílé
Pomocí nastavení [Q] (Priorita prostředí) můžete zvýšit intenzitu nádechu
teplé barvy při pořizování snímků scény osvícené wolframovým světlem.
Pokud vyberete nastavení [Qw] (Priorita bílé), můžete snížit intenzitu
nádechu teplé barvy snímku.
Pokud chcete používat systém automatického vyvážení bílé předchozích
modelů fotoaparátů EOS, vyberte [Q] (Priorita prostředí).
1
2
3
Vyberte položku [Vyvážení bílé].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Vyvážení bílé] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka [Vyvážení bílé].
Vyberte ikonu [Q].
zz Po výběru možnosti [Q] stiskněte
tlačítko <B>.
Vyberte požadovanou položku.
zz Vyberte možnost [Auto: Priorita
prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé]
a stiskněte tlačítko <0>.
Q : Automaticky: Priorita prostředí
Qw : Automaticky: Priorita bílé
Upozornění pro nastavení [Qw] (Priorita bílé)
zz Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
zz Je-li na obrazovce více zdrojů světla, teplý barevný nádech snímku nemusí
snižovat jeho živost.
zz Při použití blesku bude barevný tón stejný jako v případě [Q]
(Priorita prostředí).
130
Uživatelské nastavení vyvážení bílé
U uživatelského nastavení vyvážení bílé můžete nastavit vyvážení bílé
pro konkrétní zdroj světla umístění snímání. Provádějte tento postup pod
světelným zdrojem na místě aktuálního fotografování.
1
2
Vyfotografujte bílý objekt.
zz Dívejte se do hledáčku a zaměřte
celý rámeček ohraničený tečkovanou
čárou (je zobrazen na obrázku) na
jednobarevný bílý objekt.
zz Zaostřete ručně a pořiďte snímek se
standardní expozicí nastavenou pro
bílý objekt.
zz Můžete použít jakékoli nastavení
vyvážení bílé.
Vyberte položku [Uživatel.
nastavení WB].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Uživatel. nastavení WB] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka pro uživatelské
nastavení vyvážení bílé.
3
Importujte údaje o vyvážení bílé.
zz Vyberte snímek pořízený v kroku 1
a stiskněte tlačítko <0>.
BBNa zobrazené dialogové obrazovce
vyberte položku [OK] a následně dojde
k importu dat.
131
4
Vyberte možnost [O (Uživ.
nastavení)].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Vyvážení bílé] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte možnost [O (Uživ.
nastavení)] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice,
nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
zz V kroku 3 nemohou být následující obrazy zvoleny: Snímky zachycené
pomocí stylu Picture Style nastaveného na [Černobílý] (= 121), snímky
pořízené pomocí kreativního filtru, snímky upravené pomocí kreativního filtru
po zachycení, oříznuté snímky a snímky pořízené jiným fotoaparátem.
132
Úprava tónu barev pro zdroj světla N
Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením
je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného
konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev. Každou z barev
lze korigovat na jednu z devíti úrovní.
Tato funkce je pro pokročilé uživatele, zejména pro ty uživatele, kteří rozumí
používání konverze teploty barvy, filtrům pro korekci barvy a jejich účinkům.
Korekce vyvážení bílé
1
2
Ukázka nastavení: A2, G1
Vyberte položku [Posun WB/BKT].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Posun
WB/BKT] a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka pro korekci nebo
braketing vyvážení bílé.
Nastavte korekci vyvážení bílé.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> nebo
<Y> <Z> přesuňte značku „ “ do
vhodné polohy.
zz Písmeno B označuje modrou
barvu, A jantarovou, M purpurovou
a G zelenou. Vyvážení barev snímku se
upraví směrem k barvě, k níž posunete
značku.
zz Položka „Posun“ na pravé straně
obrazovky udává směr a velikost korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší všechna
nastavení položky [Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> ukončíte
zadávání nastavení a vrátíte se
k nabídce.
133
zz Po nastavení zobrazení korekce vyvážení bílé ve fotoaparátu můžete
v hledáčku a na displeji LCD zobrazit symbol <i> (= 450).
zz Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů
konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka pro teplotu barvy
používaná k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru teploty barvy.)
Automatický braketing vyvážení bílé
Tato funkce umožňuje pomocí pouze jednoho záběru zaznamenat
současně tři snímky s odlišnými tóny barev. Na základě teploty barvy
určené aktuálním nastavením vyvážení bílé budou kromě snímku
odpovídajícího tomuto nastavení vytvořeny snímky s posunem k modré/
jantarové a purpurové/zelené. Tato funkce se nazývá braketing vyvážení
bílé (WB-BKT). Posun braketingu vyvážení bílé lze nastavit v rozsahu
±3 úrovně v krocích po jednotlivých úrovních.
Nastavte krok braketingu vyvážení
bílé.
Posun směrem k B/A
(modrá/jantarová) ±3 úrovně
zz V kroku 2 postupu „Korekce vyvážení
bílé“ (= 133) „Korekce vyvážení bílé“
se při otáčení voliče <6> změní
značka „ “ na obrazovce na značku
“ (3 body).
„
Otáčením voliče po směru hodinových
ručiček nastavíte braketing s posunem
ve směru B/A a otáčením proti směru ve
směru M/G.
BBÚdaj „BKT“ vpravo označuje směr
braketingu a intenzitu korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší všechna
nastavení položky [Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> ukončíte
zadávání nastavení a vrátíte se
k nabídce.
Sekvence braketingu
Snímky budou pořízeny se stupňovaným vyvážením bílé v následujícím
pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B)
a 3. posun směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé,
2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
134
zz Při použití funkce braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet
snímků sekvence a také se přibližně na třetinu běžného počtu sníží počet
možných snímků.
zz Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty,
trvá zaznamenání snímku na kartu déle.
zz Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení
bílé a automatický braketing expozice (AEB). Pokud nastavíte automatický
braketing expozice (AEB) v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro
každý jednotlivý snímek zaznamenáno celkem devět snímků.
zz Během snímání s živým náhledem bude blikat ikona vyvážení bílé.
zz Zkratka „BKT“ označuje braketing.
135
Automatická korekce jasu a kontrastu N
Pokud snímek vychází příliš tmavý nebo má nízký kontrast, jas a kontrast
se upraví automaticky. Tato funkce se nazývá Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu). Výchozí nastavení je [Standardní].
U snímků typu JPEG se korekce provede při pořízení snímku.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Standardní].
1
Vyberte položku [Auto Lighting
Optimizer/Automatická
optimalizace jasu].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Auto
Lighting Optimizer/Automatická
optimalizace jasu] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
3
Vyberte nastavení.
zz Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyfotografujte snímek.
zz V případě potřeby bude snímek
zaznamenán s upraveným jasem
a kontrastem.
zz Po nastavení položky [z: Priorita zvýrazněného tónu] na možnost [Povolit]
nebo [Vylepšeno] bude funkce [Auto Lighting Optimizer/Automatická
optimalizace jasu] automaticky nastavena na možnost [Zakázat].
zz Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice,
snímek může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici,
nastavte pro tuto funkci možnost [Zakázat].
zz V závislosti na podmínkách snímání se může zvýšit šum.
zz V pozici [Vysoká] může být maximální počet snímků sekvence nižší
a záznam snímků na kartu může trvat déle.
zz Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko <B> a odstraníte zatržítko [X] pro
položku [Zakázat při ruč. expo.], bude možné nastavit funkci Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu) v režimu <a>.
136
Priorita zvýraznění tónu
N
Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými plochami.
1
Vyberte položku [Priorita
vysokých jasů].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Priorita vysokých jasů] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
3
Nastavte možnost.
zz [Povolit]: zlepšuje přechody ve světlých
tónech. Přechody mezi šedou a světlými
tóny jsou plynulejší.
zz [Vylepšeno]: za určitých podmínek
snímání minimalizuje přeexponované
světlé tóny ještě více než možnost
[Povolit].
Vyfotografujte snímek.
BBSnímek bude zaznamenán s použitou
prioritou zvýraznění tónu.
zz Šum se může nepatrně zvětšit.
zz Možnost [Vylepšeno] není dostupná při záznamu filmů.
zz S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat
podle očekávání.
137
Nastavení potlačení šumu
N
Potlačení šumu při vysokém ISO
Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Potlačení šumu
je aplikováno při nastavení jakékoli citlivosti ISO, je však účinné především
u vysokých citlivostí ISO. Při pořizování snímku při nízkých citlivostech
ISO lze dále potlačit šum v tmavších částech snímku (v oblastech stínů).
Změňte nastavení tak, aby odpovídalo potlačení šumu.
1
Vyberte položku [Potlač.šumu při
vysokém ISO].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Potlač.
šumu při vysokém ISO] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Nastavte úroveň.
zz Nastavte požadovanou úroveň potlačení
šumu a stiskněte tlačítko <0>.
zz [M: Potlačení šumu u více snímků]
Použije potlačení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je použita
možnost [Vysoká]. Pro jednotlivou fotografii se souvisle pořídí čtyři dílčí
snímky, které budou automaticky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku JPEG.
Je-li kvalita snímků nastavena na možnost RAW nebo RAW+JPEG,
nelze položku [Potlač. šumu u více sním.] nastavit.
3
Vyfotografujte snímek.
zz Snímek bude zaznamenán s použitým
potlačením šumu.
zz Po nastavení funkce potlačení šumu více snímky můžete nastavit fotoaparát
tak, aby v hledáčku zobrazoval symbol <i> (= 450).
138
Je-li nastavena možnost [Potlač. šumu u více sním.]
zz Pokud je snímek významně posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu,
může se účinek potlačení šumu snížit.
zz Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili
jeho rozhýbání. Doporučujeme použít stativ.
zz Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz.
zz Zarovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.) nebo ploché jednotónové snímky.
zz Pokud se během pořízení čtyř po sobě jdoucích snímků změní jas objektu,
může na výsledném snímku dojít k nestejnoměrné expozici.
zz Po zachycení snímků může chvíli trvat, než budou snímek zaznamenány
na kartu po provedení potlačení šumu a spojeny do jednoho snímku.
Během zpracování snímků se v hledáčku zobrazí zpráva „buSy“ a nebude
možné pořídit další snímek, dokud se zpracování nedokončí.
zz Nelze použít automatický braketing expozice (AEB) a braketing vyvážení bílé.
zz Pokud je nastaveno [z: Potlač. šumu dlouhé expozice], AEB nebo
braketing vyvážení bílé, nelze nastavit [Potlač. šumu u více sním.].
zz I když není možná fotografie s bleskem, doporučuje se při slabém osvětlení
aktivace blesku předem pro fotografování s bleskem s pomocným světlem AF.
Pomocné světlo AF bude emitováno v závislosti na nastavení funkce
[z: Spuštění pomocného světla AF].
zz Možnost [Potlač. šumu u více sním.] nelze nastavit pro dlouhé expozice.
zz Pokud vypnete napájení, změníte režim snímání na režim základní zóny či
budete pořizovat snímek s dlouhou expozicí nebo snímat film, nastavení se
automaticky změní na možnost [Standardní].
zz Nelze nastavit položku [z: Data pro odstranění prachu].
Potlačení šumu dlouhé expozice
Potlačit šum je možné u snímků exponovaných po dobu 1 s a déle.
1
Vyberte položku [Potlač. šumu
dlouhé expozice].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Potlač. šumu dlouhé expozice]
a stiskněte tlačítko <0>.
139
2
Zadejte požadované nastavení.
zz Vyberte požadované nastavení
a stiskněte tlačítko <0>.
zz [AUTO]
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno
potlačení šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice.
Nastavení [AUTO] je dostatečně účinné ve většině případů.
zz [Povolit]
Potlačení šumu je uplatňováno u všech expozic s časem 1 s a delším.
Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze
detekovat pomocí nastavení [AUTO].
3
Vyfotografujte snímek.
zz Snímek bude zaznamenán s použitým
potlačením šumu.
zz Při použití možnosti [AUTO] nebo [Povolit] může proces potlačení šumu po
pořízení snímku trvat stejně dlouhou dobu jako expozice. Dokud se proces
potlačení šumu nedokončí, nemůžete vyfotografovat další snímek.
zz Snímky pořízené s citlivostí ISO 1600 nebo vyšší mohou vypadat zrnitější při
použití nastavení [Povolit] než při použití nastavení [Zakázat] nebo [AUTO].
zz Pokud je při použití dlouhé expozice se zobrazeným obrazem živého náhledu
zvoleno nastavení [AUTO] nebo [Povolit], zobrazí se během procesu
potlačení šumu zpráva „BUSY“. Obraz živého náhledu se nezobrazí, dokud
nebude dokončeno potlačení šumu. (Nelze vyfotografovat další snímek.)
140
Korekce odchylek objektivu
způsobených optickými
charakteristikami
N
Optické charakteristiky objektivu mohou způsobovat vinětaci, distorzi
snímku a další problémy. Fotoaparát dokáže tyto jevy kompenzovat pomocí
funkce [Korekce odchylky objektivu].
1
Vyberte položku [Korekce odchylky
objektivu].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Korekce
odchylky objektivu] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
3
4
Vyberte položku.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Povolit].
zz Potvrďte, zda je zobrazen název
nasazeného objektivu a (vyjma pro
korekci difrakce) zpráva [Data korekce
dostupná].
zz Pokud se zobrazí zpráva [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], prostudujte si
část „Digital Lens Optimizer“ (= 143).
Vyfotografujte snímek.
zz Zachycený snímek bude mít
korigovanou odchylku objektivu.
141
Korekce vinětace
Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může v okrajových částech snímku
objevit šum.
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Použitá hodnota korekce bude nižší než maximální hodnota korekce,
která byla použita v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
zz Vinětace se automaticky opravuje v režimech základní zóny, pokud jsou data
korekce zaregistrována do fotoaparátu.
Korekce distorze
Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.
zz Ke korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je oblast
pozorovaná při snímání, což poněkud ořezává snímek a nepatrně snižuje
zdánlivé rozlišení.
zz Nastavení korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
zz Pokud zvětšíte snímky, nebude korekce distorze pro zobrazené
snímky použita.
zz Ke snímkům s provedenou korekcí distorze nebudou připojena data pro
odstranění prachu (= 274).
zz Zobrazení AF bodu během přehrávání při fotografování s hledáčkem může
být poněkud nevyrovnané, kvůli distorzi.
zz Distorze je opravena automaticky, když je režim <8> nastaven na
možnost <q> a data korekce jsou zaregistrována do fotoaparátu.
142
Digital Lens Optimizer
Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami
objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou jasnosti vyvolanou low-pass filtrem.
Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání
dat korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce
EOS Utility Návod k použití.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit
šum. Hrany snímku mohou být též zvýrazněné. Před snímáním upravte
podle potřeby ostrost stylu Picture Style nebo nastavte položku [Digital Lens
Optimizer] na možnost [Zakázat].
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí.
(Korekci nelze provést.)
zz Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se chromatická vada
i difrakce, i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
zz Digital Lens Optimizer se používá automaticky v režimech základní zóny,
pokud jsou data korekce zaregistrována do fotoaparátu.
Korekce chromatické vady
Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.
zz Položka [Korekce bar. odchylky] není zobrazena, pokud je povolena
položka [Digital Lens Optimizer].
143
Korekce difrakce
Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum.
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Při snímání filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí. (Korekci nelze
provést.)
zz Pomocí „Korekce difrakce“ je kromě difrakce opraveno i degradované
rozlišení způsobené low-pass filtrem. Z tohoto důvodu je korekce účinná
dokonce i při téměř otevřené cloně.
zz Položka [Korekce difrakce] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
Obecná upozornění týkající se korekce odchylky objektivu
zz Korekci vinětace, korekci chromatické vady, korekci distorze a korekci
difrakce nelze použít pro již pořízené snímky JPEG.
zz Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme
pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva
[Data korekce dostupná].
zz Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
zz Pokud použitý objektiv nemá k dispozici informace o vzdálenosti,
rozsah korekcí bude menší (kromě korekce difrakce).
Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu
zz Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
zz Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu
snímku po snímání.
zz Korekce lze použít, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor Life Size
Converter.
zz Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce,
bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat]
(kromě korekce difrakce).
zz V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility Návod
k použití.
144
Nastavení rozsahu reprodukce barev N
Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“. U tohoto
fotoaparátu lze nastavit pro zachycené snímky barevný prostor sRGB
nebo Adobe RGB. Při běžném fotografování doporučujeme použít barevný
prostor sRGB.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor [sRGB].
1
2
Vyberte položku [Barev. prostor].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Barev.
prostor] a stiskněte tlačítko <0>.
Nastavte požadovaný barevný
prostor.
zz Vyberte možnost [sRGB] nebo [Adobe
RGB] a stiskněte tlačítko <0>.
Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových
provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení. Toto nastavení
nedoporučujeme používat, pokud nemáte dostatečné znalosti týkající se
zpracování snímků, barevného prostoru Adobe RGB a specifikace Design
rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 nebo vyšší). V prostředí sRGB
v počítači nebo po vytisknutí tiskárnami, které nevyhovují specifikaci Design
rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 nebo vyšší), budou snímky
vypadat velmi nevýrazně. Proto bude nutné další zpracování snímku
pomocí počítačového softwaru.
zz Pokud byl snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB, bude prvním
znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
zz Profil ICC není do snímku vložen. Vysvětlení profilu ICC naleznete v příručce
Digital Photo Professional Návod k použití.
145
Rozšířené ovládání
fotografických efektů
V režimech kreativní zóny můžete
podle potřeby změnit různá nastavení
fotoaparátu, abyste dosáhli širokého
spektra různých výsledků při
snímání, výběrem rychlosti závěrky
nebo clony, úpravou expozice
preferovaným způsobem atd.
zz Když stisknete tlačítko spouště do poloviny a uvolníte je,
funkce časovače měření v hledáčku po dobu 4 sekund
zobrazí nastavení expozice.
zz Ikona
N v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje,
že funkce je dostupná pouze v režimech Kreativní zóny.
Ukazatel hlavního ovladače
Ikona ukazatele <z> zobrazená
společně s rychlostí závěrky nebo
nastavením clony informuje, že můžete
upravit dané nastavení otočením
voliče <6>.
146
Programová automatická expozice
(Režim P)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu objektu.
Tato funkce se označuje jako programová automatická expozice (Program AE).
* Zkratka <d> označuje program.
* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).
1
2
3
4
Přesuňte volič režimů
do polohy <d>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Dívejte se do hledáčku a zaměřte AF
bod na objekt. Pak stiskněte tlačítko
spouště do poloviny.
BBPo zaostření se krátce červeně rozsvítí
tečka uvnitř AF bodu, který dosáhl
zaostření, a současně se rozsvítí
indikátor zaostření <o> v pravém
dolním rohu hledáčku (v režimu
jednosnímkového automatického
zaostřování (One-Shot AF)).
BBRychlost závěrky a clona se nastaví
automaticky a příslušné hodnoty se
zobrazí v hledáčku.
Zkontrolujte zobrazení.
zz Standardní expozice bude dosaženo,
dokud zobrazené hodnoty rychlosti
závěrky a clony neblikají.
Vyfotografujte snímek.
zz Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
zz Pokud se v kroku 1 zobrazí popis režimu snímání, stisknutím tlačítka <0>
jej skryjte (= 54).
147
Tipy k snímání
zz Změňte citlivost ISO. Použijte vestavěný blesk.
Chcete-li přizpůsobit úroveň okolního osvětlení fotografovanému
objektu, můžete změnit citlivost ISO (= 118) nebo použít vestavěný
blesk (= 169).
zz Změňte program pomocí Posunu programu.
Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny změňte pomocí voliče <6>
kombinaci rychlosti závěrky a clony (program). Nastavení posunu
programu se zruší automaticky po vyfotografování snímku.
Posun programu nelze použít s bleskem.
zz Blikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a nejnižší clonové
číslo signalizují podexponování. Zvyšte citlivost ISO nebo
použijte blesk.
zz Blikající hodnota rychlosti závěrky „4000“ a nejvyšší clonové
číslo signalizují přeexponování. Snižte citlivost ISO.
Rozdíly mezi <d> a <A> (Scene Intelligent Auto)
(Automatický inteligentní scénický režim)
zz V režimu <A> je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků
mnoho funkcí nastaveno automaticky, například režim činnosti AF a režim
měření. Počet funkcí, které lze zadat, je omezený. V režimu <d> se však
automaticky nastavují pouze rychlost závěrky a clona. Můžete bez omezení
nastavit režim činnosti AF, režim měření a další funkce.
148
Vyjádření pohybu objektu (Tv režim)
Pohyb lze buď „zmrazit“, nebo můžete pomocí režimu <s>
(Priorita závěrky AE) voliče režimů vytvořit efekt rozmazání pohybu.
* <s> označuje předvolbu času (Time value).
Rozmazaný pohyb
(pomalá rychlost závěrky: 1/30 s)
1
2
Zmrazený pohyb
(vysoká rychlost závěrky: 1/2000 s)
Přesuňte volič režimů do polohy
<s>.
Nastavte požadovanou rychlost
závěrky.
zz Rady týkající se nastavení rychlosti
závěrky naleznete v části „Tipy
k snímání“ (= 150).
zOtočením
z
voliče <6> po směru
hodinových ručiček nastavíte vyšší
rychlost závěrky a proti směru pomalejší.
3
Vyfotografujte snímek.
zz Po zaostření a úplném stisknutí tlačítka
spouště dojde k vyfotografování snímku
s nastavenou rychlostí závěrky.
149
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
zz Displej LCD zobrazuje rychlost závěrky jako zlomek. V hledáčku se však zobrazuje
pouze jmenovatel. Údaj „0"5“ znamená 0,5 s a údaj „15"“ znamená 15 s.
Tipy k snímání
zz „Zmrazení“ pohybu rychle se pohybujícího objektu
Použijte vysokou rychlost závěrky, jako například 1/4 000 s až 1/500 s
podle rychlosti pohybujícího se objektu.
zz Rozmazání běžícího dítěte nebo zvířete a umocnění dojmu pohybu
Použijte střední rychlost závěrky, jako například 1/250 s až 1/30 s.
Sledujte pohybující se objekt v hledáčku a stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek. Jestliže používáte teleobjektiv, držte jej co nejpevněji,
abyste zamezili rozhýbání fotoaparátu.
zz Rozmazání tekoucí řeky nebo fontány
Použijte pomalou rychlostí závěrky, 1/30 s nebo nižší. Chcete-li zabránit
rozhýbání fotoaparátu drženého v rukou, použijte stativ.
zz Rychlost závěrky nastavte tak, aby zobrazená hodnota
clony neblikala.
Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny
a změníte rychlost závěrky se zobrazenou clonou,
změní se také hodnota clony z důvodu zachování
stejné expozice (množství světla dopadající
na obrazový snímač). Během této činnosti,
pokud hodnota clony překročí nastavitelný rozsah,
bude blikat, aby naznačila, že standardní expozici
nelze získat.
Pokud bude expozice příliš tmavá, bude blikat minimální clona
(nejnižší clonové číslo). V takovém případě otočte voličem <6>
proti směru hodinových ručiček a nastavte nižší rychlost závěrky
nebo zvyšte citlivost ISO.
Pokud bude expozice příliš světlá, bude blikat maximální clona
(nejvyšší clonové číslo). V takovém případě otočte voličem <6>
po směru hodinových ručiček a nastavte vyšší rychlost závěrky,
nebo snižte citlivost ISO.
150
Použití vestavěného blesku
K zajištění správné expozice hlavního objektu s bleskem bude výkon blesku
automaticky nastaven (automatický zábleskový režim) tak, aby odpovídal
automaticky nastavené cloně.
151
Změna hloubky ostrosti (Av režim)
Pokud chcete rozmazat pozadí nebo zajistit ostrý vzhled všech blízkých
i vzdálených objektů, přesuňte volič režimů do polohy <f> (Priorita
clony AE), abyste mohli upravit hloubku ostrosti (rozsah vzdáleností
s přijatelným zaostřením).
*<f> označuje hodnotu clony (velikost otvoru clony objektivu).
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5.6)
1
2
3
Přesuňte volič režimů do
polohy <f>.
Nastavte požadovanou clonu.
zz Čím vyšší je clonové číslo, tím širší
je hloubka ostrosti určující oblast,
kde bude dosaženo ostřejšího zaostření
v popředí i pozadí.
zz Otočením voliče <6> po směru
hodinových ručiček nastavíte vyšší
clonové číslo (menší otvor clony),
a otočením proti směru hodinových
ručiček nastavíte nižší clonové číslo
(větší otvor clony).
Vyfotografujte snímek.
zz Po zaostření a úplném stisknutí tlačítka
spouště dojde k vyfotografování snímku
s nastavenou clonou.
152
Zobrazená hodnota clony
zz Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové
číslo se bude u různých objektivů lišit. Pokud není na fotoaparát nasazen
žádný objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „00“.
Tipy k snímání
zz Uvědomte si, že se při použití vysokého clonového čísla nebo při
fotografování scén za slabého osvětlení může projevit rozhýbání
fotoaparátu.
Vyšší clonové číslo zpomalí rychlost závěrky. Při nedostatečném osvětlení
může rychlost závěrky dosáhnout až 30 s. V takových případech zvyšte
citlivost ISO a držte fotoaparát co nejpevněji, nebo použijte stativ.
zz Hloubka ostrosti se nebude lišit jen v závislosti na cloně, ale také
v závislosti na objektivu a vzdálenosti fotografovaného objektu.
Vzhledem k tomu, že se širokoúhlé objektivy vyznačují velkou
hloubkou ostrosti (rozsah vzdáleností před a za zaostřovacím bodem
s přijatelným zaostřením), není k dosažení snímku s ostrým popředím
i pozadím potřebné nastavit vysoké clonové číslo. Teleobjektivy mají
naopak nízkou hloubku ostrosti.
A čím je objekt blíže, tím je hloubka ostrosti menší. U vzdálenějšího
objektu bude hloubka ostrosti vyšší.
zz Nastavte clonu tak, aby zobrazená hodnota rychlosti závěrky neblikala.
Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny a změníte
clonu během zobrazení rychlosti závěrky, změní
se také hodnota času závěrky z důvodu zachování
stejné expozice (množství světla dopadající na
obrazový snímač). Během této činnosti, pokud rychlost
závěrky překročí nastavitelný rozsah, bude blikat,
aby naznačila, že standardní expozici nelze získat.
Pokud bude snímek příliš tmavý, bude blikat zobrazená hodnota
rychlosti závěrky „30"“ (30 s). V takovém případě otočte voličem
<6> proti směru hodinových ručiček a nastavte nižší clonové číslo
nebo zvyšte citlivost ISO.
Pokud bude snímek příliš světlý, bude blikat zobrazená hodnota
rychlosti závěrky „4000“ (1/4 000 s). V takovém případě otočte voličem
<6> po směru hodinových ručiček a nastavte vyšší clonové číslo
nebo snižte citlivost ISO.
153
Použití vestavěného blesku
Správná záblesková expozice je zajištěna tím, že je požadovaný výkon
blesku určen automaticky řízen podle nastavené clony (automatický
zábleskový režim). Rychlost závěrky bude nastavena automaticky,
aby odpovídala jasu scény (= 176).
Při nedostatečném osvětlení je hlavní objekt exponován pomocí
automaticky vydaného záblesku a pozadí je exponováno pomocí
automaticky nastavené pomalé rychlosti závěrky. Obrázek obsahuje
standardní expozici pro objekt i pozadí s dotykem atmosféry (automatická
pomalá synchronizace blesku). Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej
co nejpevněji, abyste zamezili jeho rozhýbání. Doporučujeme použít stativ,
aby nedošlo k rozhýbání fotoaparátu.
Náhled hloubky ostrosti
Velikost otvoru clony se změní pouze v okamžiku pořizování snímku.
V ostatních případech zůstane clona plně otevřená. Z tohoto důvodu se
bude zdát hloubka ostrosti při sledování scény prostřednictvím hledáčku
nebo na displeji LCD úzká.
Hloubku ostrosti můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka <0> nebo
<U> v případě konfigurace popsané zde níže. Rozsah zaostřování
můžete jasně vidět na snímcích s živým náhledem, jakmile nastavíte
hodnotu clony a podržíte tlačítko <0> nebo <U>.
-- V nabídce [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] nastavte [Přiřadit tlačítko SET]
na hodnotu [7:Náhled hloubky ostrosti].
-- V nabídce [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] nastavte [Funkce tlačítka DISP]
na hodnotu [1:Náhled hloubky ostrosti].
154
Ruční expozice (režim M)
Rychlost závěrky i clonu můžete nastavit ručně podle svých požadavků.
Můžete sledovat indikátor úrovně expozice v hledáčku a současně nastavit
požadovanou expozici. Tento způsob se nazývá ruční expozice.
* <a> označuje ruční nastavení (Manual).
1
2
3
<6>
<g> + <6>
(1)
(2)
4
Přesuňte volič režimů
do polohy <a>.
Nastavte citlivost ISO (= 118).
Nastavte rychlost závěrky a clonu.
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>.
zz Chcete-li nastavit clonu, otáčejte
voličem <6> a současně přidržte
stisknuté tlačítko <g>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
BBV hledáčku se zobrazí nastavení
expozice.
zz Zkontrolujte značku úrovně
expozice <h>, která udává, do jaké
míry se aktuální úroveň expozice liší od
standardní úrovně.
(1) Značka standardní expozice
(2) Značka úrovně expozice
155
5
Nastavte expozici a vyfotografujte
snímek.
zz Zkontrolujte indikátor úrovně expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
zz Pokud se úroveň expozice liší o více
než ±2 EV od standardní expozice,
zobrazí se na konci indikátoru úrovně
expozice v hledáčku symbol <I> nebo
<J>. (Pokud úroveň expozice přesahuje
±3 zastavení, zobrazí se na displeji LCD
symbol <I> nebo <J>.)
zz Nastavení expozice nebude zachováno pro snímání filmu.
Kompenzace expozice pomocí automatického ISO
Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na
možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice (= 160) nastavit
následujícím způsobem:
zz [z: Komp.exp./AEB]
zz [5:Komp.exp. (Držení tlačítka, otočení S)] s funkcí [Přiřadit
tlačítko SET] na kartě [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] (= 452)
zz Rychlé ovládání (= 57)
zz Je-li zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, nastavení citlivosti ISO se
změní tak, aby byla dosažena standardní expozice s nastavenou rychlostí
závěrky a clonou. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt
expozice. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
zz Pokud nastavíte Automatické ISO a použijete blesk, nepoužije se
kompenzace expozice, ani když nastavíte její hodnotu.
zz Pokud je na obrazovce [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] odstraněno zatržítko [X] pro položku [Zakázat při ruč.
expo.], bude možné nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) i v režimu <a> (= 136).
zz Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO.
zz Pokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete
na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se
stavem při stisknutí tlačítka <A>.
zz Pokud byla použita kompenzace expozice (= 160) v režimu <d>, <s> nebo
<f>, bude hodnota kompenzace expozice již nastavena a bude zachována po
přepnutí režimu snímání do <a> s nastaveným automatickým ISO.
156
Použití vestavěného blesku
K zajištění správné expozice hlavního objektu s bleskem bude výkon blesku
automaticky nastaven (automatický zábleskový režim) tak, aby odpovídal
ručně nastavené cloně. Uvědomte si, že rozsah nastavitelných rychlostí
závěrky bude omezen v rozmezí 1/200 s až 30 s nebo až čas B.
BULB: Dlouhá doba expozice (Bulb)
(1)
Při dlouhé expozici zůstane závěrka
otevřená po celou dobu, kdy budete držet
stisknuté tlačítko spouště. Lze ji použít
k fotografování ohňostrojů a dalších
objektů vyžadujících dlouhé expozice.
V kroku 3 na straně strana 155 otočte
voličem <6> doleva a nastavte možnost
<BULB>. Uplynulý čas expozice (1) se
bude zobrazovat na displeji LCD.
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Při dlouhých expozicích dochází k vyššímu výskytu šumu než obvykle,
takže snímek může vypadat nepatrně zrnitý.
zz Pokud je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, bude citlivost ISO
nastavena na hodnotu ISO 400.
zz Pokud při snímání s režimem Bulb použijete samospoušť a blokování zrcadla,
pokračujte v držení tlačítka spouště (z důvodu prodlevy samospouště + doby
dlouhé expozice). Jestliže během odpočítávání samospouště uvolníte tlačítko
spouště, uslyšíte zvuk uvolnění závěrky, ale žádný snímek nebude pořízen.
zz Šum způsobený dlouhými expozicemi můžete omezit nastavením položky
[z: Potlačení šumu dlouhé expozice] na možnost [Automaticky] nebo
[Povolit] (= 139).
zz Při dlouhých expozicích doporučujeme použít stativ a dálkovou spoušť
(prodává se samostatně, = 463).
zz Pro dlouhé expozice můžete také použít bezdrátové dálkové ovládání
BR‑E1 (prodává se samostatně, = 463). Po stisknutí uvolňovacího tlačítka
(tlačítka pro přenos) na zařízení BR-E1 dojde ihned nebo po uplynutí
2 sekund k zahájení dlouhé expozice. Opětovným stisknutím daného tlačítka
ji ukončíte.
zz Zobrazení uplynulého času expozice lze vypnout stisknutím tlačítka <B>.
157
Změna režimu měření
N
K dispozici jsou čtyři způsoby (režimy měření), jak lze změřit jas u objektu.
Obvykle se doporučuje poměrové měření. V režimech základní zóny se
automaticky nastaví poměrové měření. (V režimech <8: x> a <v: X>
se automaticky nastaví celoplošné měření se zdůrazněným středem.)
1
2
Vyberte položku [Režim měření].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Režim
měření] a stiskněte tlačítko <0>.
Nastavte režim měření.
zz Vyberte požadovaný režim měření
a stiskněte tlačítko <0>.
q Poměrové měření
Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro
objekty v protisvětle. Fotoaparát upraví expozici
automaticky tak, aby odpovídala fotografované scéně.
w Částečné měření
Tento režim je efektivní, pokud je kolem objektu
mnohem jasnější světlo v důsledku protisvětla
apod. Šedá oblast na obrázku vlevo představuje
přibližně místo, kde se měří jas za účelem dosažení
standardní expozice.
r Bodové měření
Tento režim je efektivní při měření určité části objektu
nebo scény. Šedá oblast na obrázku vlevo označuje
přibližně místo, kde se měří jas za účelem dosažení
standardní expozice. Tento režim měření je určen pro
pokročilé uživatele.
158
e Celoplošné měření se zdůrazněným
středem
Měření je zprůměrováno na celou scénu,
střed obrazovky má však větší váhu. Tento režim
měření je určen pro pokročilé odborníky.
zz V režimu q (Poměrové měření) se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny
a zaostření zablokuje nastavení expozice. V režimech w (Částečné měření),
r (Bodové měření) a e (Celoplošné měření se zdůrazněným středem)
se expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku. (Po namáčknutí tlačítka
spouště napůl nedojde k zablokování expozice.)
159
Nastavení požadované kompenzace N
expozice
Kompenzaci expozice nastavte, pokud výsledky snímání bez použití blesku
nejsou tak jasné, jak jste očekávali. Tuto funkci lze použít v režimech
kreativní zóny (s výjimkou režimu <a>). Je možné nastavit kompenzaci
expozice až do ±5 EV* v krocích po 1/3 EV.
Informace o nastavení kompenzace expozice v režimu <a> se zvoleným
automatickým nastavením citlivosti ISO naleznete v strana 156.
*Při snímání s živým náhledem / snímání filmu, nebo když je obrazovka
[s: Obrazovka snímání] nastavena na [S pokyny], bude kompenzace expozice
nastavena až na ±3 stopy.
1
Zvýšená expozice pro
světlejší snímek
Snížená expozice pro
tmavší snímek
2
3
Zkontrolujte indikátor úrovně
expozice.
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a v hledáčku nebo na displeji LCD
zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
Nastavte hodnotu kompenzace.
zz Je-li expozice příliš tmavá, otočte
voličem <6> po směru hodinových
ručiček a současně podržte stisknuté
tlačítko <g> (pro zvýšení expozice).
zz Je-li expozice příliš jasná, otočte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček a současně podržte stisknuté
tlačítko <g> (pro snížení expozice).
Vyfotografujte snímek.
zz Chcete-li kompenzaci expozice zrušit,
nastavte pro ni znovu hodnotu <E>.
zz Pokud je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (= 136) nastavena na jakoukoli jinou možnost
než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože je nastavena snížená
kompenzace expozice s cílem získat tmavší snímek.
zz Hodnota kompenzace expozice se nepoužije na snímání filmu.
160
zz Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2>, nastavení kompenzace
expozice bude zrušeno.
zz Hodnota kompenzace expozice zobrazená v hledáčku může dosáhnout
pouze ±2 EV. Pokud hodnota kompenzace expozice překročí ±2 EV, zobrazí
se na konci indikátoru úrovně expozice symbol <I> nebo <J>.
zz Pokud chcete nastavit kompenzaci expozice přesahující ±2 EV,
je doporučeno ji nastavit pomocí položky [z: Expo.comp./AEB] (= 162).
161
Automatický braketing expozice (AEB) N
Tato funkce posunuje kompenzaci expozice na další úroveň zajištěním
automatické změny expozice v rozsahu ±2 EV v krocích po 1/3 EV a pořízením
tří snímků, jak je zobrazeno níže. Poté můžete zvolit nejlepší expozici.
Tato funkce se nazývá automatický braketing expozice (AEB).
Standardní expozice
Tmavší expozice
(snížená expozice)
1
2
(1)
3
Světlejší expozice
(zvýšená expozice)
Vyberte položku [Komp.exp./AEB].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Komp.
exp./AEB] a stiskněte tlačítko <0>.
Nastavte rozsah automatického
braketingu expozice (AEB).
zz Otáčením voliče <6> nastavte rozsah
automatického braketingu expozice
(AEB) (1).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nastavte
hodnotu kompenzace expozice. Pokud
je automatický braketing expozice (AEB)
kombinován s kompenzací expozice,
bude při nastavení hodnot pro automatický
braketing expozice (AEB) brána v úvahu
úroveň kompenzace expozice.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
BBPo stisknutí tlačítka spouště do poloviny
se rozsah automatického braketingu
expozice (AEB) zobrazí v hledáčku.
Vyfotografujte snímek.
zz Zaostřete a úplně stiskněte tlačítko
spouště. Pořídí se snímky v pořadí
se standardní expozicí, se sníženou
expozicí a se zvýšenou expozicí.
162
Zrušení automatického braketingu expozice (AEB)
zz Proveďte kroky 1 a 2 a vypněte zobrazení rozsahu automatického
braketingu expozice (AEB) nastavením hodnoty 0.
zz Nastavení automatického braketingu expozice (AEB) bude také
automaticky zrušeno po přesunutí vypínače napájení do polohy <2>,
po dokončení nabíjení blesku apod.
Tipy k snímání
zz Použití automatického braketingu expozice (AEB) s kontinuálním
snímáním
Pokud nastavíte režim řízení <i> nebo <M> (= 112) a úplně
stisknete tlačítko spouště, pořídí se postupně tři snímky se
stupňovanou expozicí v pořadí se standardní expozicí, se sníženou
expozicí a se zvýšenou expozicí a poté fotoaparát automaticky
přestane snímat.
zz Použití automatického braketingu expozice (AEB) se snímáním
jednotlivých snímků (u/B)
Stiskněte třikrát tlačítko spouště a vyfotografujte tři snímky s různou
expozicí. Snímky se pořídí v pořadí se standardní expozicí,
se sníženou expozicí a se zvýšenou expozicí.
zz Použití automatického braketingu expozice (AEB) se samospouští
nebo dálkovým ovladačem (prodává se samostatně)
Pomocí samospouště (<m> <l>), bezdrátového dálkového
ovládání BR-E1 <Q> nebo dálkové spouště RS-60E3 můžete
pořídit tři po sobě následující snímky se zpožděním 10 s nebo 2 s.
Při nastavení samospouště <q> (= 206) bude počet snímků
pořízených při kontinuálním snímání třikrát vyšší než nastavený počet.
zz Během AEB bude <A> a rozsah automatického braketingu expozice (AEB)
v hledáčku blikat.
zz Automatický braketing expozice (AEB) nelze použít s bleskem, pokud je
možnost [Potlač. šumu u více sním.] nastavena ke snímání s kreativními
filtry nebo s dlouhými expozicemi.
zz Pokud je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (= 136) nastavena na jakoukoli jinou možnost než
[Zakázat], efekt automatického braketingu expozice (AEB) může být omezen.
163
Blokování expozice
N
Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici
samostatně nebo pořizujete více snímků se stejným nastavením expozice.
Stisknutím tlačítka <A> zablokujte naměřenou expozici, poté změňte
kompozici a vyfotografujte snímek. Tato funkce se označuje jako blokování AE.
Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných v protisvětle apod.
1
2
3
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
BBZobrazí se nastavení expozice.
Stisknutím tlačítka <A>.
BBV hledáčku se rozsvítí ikona <A>,
která signalizuje, že nastavení expozice
je blokováno (blokování AE).
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
zablokuje aktuální nastavení expozice.
Změňte kompozici a vyfotografujte
snímek.
zz Pokud chcete pořídit více fotografií
při zachování blokování AE, přidržte
tlačítko <A> a stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte další snímek.
Účinek blokování AE
Režim měření
(= 158)
q*
wre
Způsob volby AF bodu (= 108)
Automatický výběr
Ruční výběr
Blokování AE je použito pro AF
Blokování AE je použito pro
bod, v němž došlo k zaostření.
vybraný AF bod.
Blokování AE je použito pro středový AF bod.
*Pokud je přepínač režimů zaostřování objektivu přesunut do polohy <MF>,
blokování AE se použije s expozicí se zvýšenou váhou pro středový AF bod.
zz Blokování AE není při použití dlouhých expozic možné.
164
Blokování zrcadla k omezení
N
rozmazání vlivem vibrací fotoaparátu
Funkci blokování zrcadla můžete využít k zabránění rušení mechanických
vibrací (otřesy zrcadla) při snímání se super teleskopickými objektivy nebo
snímání detailů (makro).
Blokování zrcadla se povoluje nastavením položky [Blokování zrcadla]
na hodnotu [1:Povoleno] v [5: Zákaznické funkce(C.Fn)] (= 449).
1
2
Zaostřete na objekt a poté úplně stiskněte tlačítko spouště.
BBZrcadlo se sklopí.
Znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.
BBDojde k vyfotografování snímku a zrcadlo se vrátí do dolní polohy.
zz Po pořízení snímku nastavte položku [Blokování zrcadla] na
možnost [0:Zakázáno].
Tipy k snímání
zz Použití samospouště <m>, <l> s blokováním zrcadla
Po úplném stisknutí tlačítka spouště se zablokuje zrcadlo. Snímek se
pořídí o 10 s nebo 2 s později.
zz Fotografování s dálkovým ovládáním
Vzhledem k tomu, že se při pořizování snímku nedotýkáte fotoaparátu,
může fotografování s dálkovým ovládáním společně s blokováním
zrcadla ještě více omezit rozmazání vibracemi fotoaparátu (= 463).
Pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně)
nastavte 2sekundovou prodlevu a stisknutím uvolňovacího tlačítka
zablokujte zrcadlo. Snímek se pořídí 2 s po aktivaci blokování zrcadla.
Při použití dálkové spouště RS-60E3 (prodává se samostatně)
zablokujte zrcadlo úplným stisknutím uvolňovacího tlačítka a jeho
opětovným úplným stisknutím pořiďte snímek.
165
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Ve velmi jasném světle, například na pláži nebo lyžařské sjezdovce za
slunečného dne, vyfotografujte snímek ihned po stabilizaci blokování zrcadla.
zz Pokud při snímání s blokováním zrcadla použijete samospoušť i režim bulb,
pokračujte v držení tlačítka spouště (z důvodu prodlevy samospouště + doby
dlouhé expozice). Jestliže během odpočítávání samospouště uvolníte tlačítko
spouště, uslyšíte zvuk uvolnění závěrky, ale žádný snímek nebude pořízen.
zz Během blokování zrcadla není možné měnit nastavení funkcí snímání,
používat nabídky atd.
zz I když nastavíte režim řízení <i>, <M> nebo <q>, fotoaparát bude
nadále snímat v režimu jednotlivých snímků.
zz Pokud je položka [z: Potlačení šumu při vysokém ISO] nastavena
na možnost [Potlač. šumu u více sním.], budou pro jednotlivý snímek
pořízeny čtyři souvislé dílčí snímky, bez ohledu na nastavení položky
[Blokování zrcadla].
zz Po uplynutí přibližně 30 s od zablokování se zrcadlo automaticky vrátí zpět do
spodní polohy. Znovu je zablokujete úplným stisknutím tlačítka spouště.
zz Při fotografování s blokováním zrcadla doporučujeme použít stativ
a bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (prodává se samostatně, str. = 463)
nebo dálkovou spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně, str. = 463).
166
Nastavení pomocného světla AF
Určete spouštění pomocného světla AF emitovaného vestavěným bleskem
Speedlite určeným pro fotoaparáty řady EOS.
1
Vyberte možnost [Spuštění pomoc.
světla AF].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Spuštění pomoc. světla AF]
a stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte položku.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz [ON] Povolit
V případě potřeby bude emitováno pomocné světlo AF.
Vysuňte blesk pro emitování pomocného světla AF z vestavěného blesku.
zz [OFF] Zakázat
Nebude emitováno pomocné světlo AF. Nastavte, že nechcete,
aby bylo emitováno pomocné světlo AF.
zz [1] Aktivovat pouze externí blesk
Pokud je nasazen externí blesk Speedlite, bude v případě potřeby
emitovat pomocné světlo AF.
zz [IR] Pouze pomocné světlo IR AF
Aktivace infračerveného pomocného světla AF emitovaného
prostřednictvím externích blesků Speedlites vybavených touto funkcí,
když jsou připojeny tyto zábleskové jednotky.
zz Předběžná aktivace blesku a nastavení [Spuštění pomoc. světla AF] na
[Povolit] se doporučuje v režimu <A>, <8> nebo <v>.
zz Žádné pomocné světlo AF není emitováno pomocí externích blesků
Speedlites společně se [Spuštění pomoc. světla AF] s Uživatelskou funkcí
nastavenou na [Zakázat].
167
Fotografování s bleskem
V této kapitole jsou popsány postupy fotografování
s vestavěným bleskem a externími blesky Speedlite
(řady EX, prodávají se samostatně) a výběru nastavení
blesku na obrazovce nabídky fotoaparátu.
zz Automatický braketing expozice (AEB) nelze použít při
fotografování s bleskem.
168
Použití vestavěného blesku
Pokud chcete snadno pořídit nádherné snímky v budovách, při nedostatečném
osvětlení nebo v protisvětle za denního světla, stačí zvednout vestavěný
blesk a stisknout tlačítko spouště. Systém v režimu <d> automaticky
nastaví rychlost závěrky (1/60 s až 1/200 s), aby zabránil rozhýbání
fotoaparátu.
1
2
Vysuňte blesk prsty.
zz V režimech kreativní zóny je snímkování
s bleskem možné po každé aktivaci
blesku.
zz Během nabíjení blesku se zobrazí
upozornění „buSy“ v hledáčku
a upozornění [BUSY] displeji LCD.
Stiskněte tlačítko spouště
do poloviny.
zz Zkontrolujte, zda je v levé dolní části
hledáčku zobrazena ikona <D>.
3
Vyfotografujte snímek.
zz Po zaostření a úplném stisknutí tlačítka
spouště bude vždy emitován záblesk.
zz Před zvednutím blesku odstraňte veškerá příslušenství, která jsou připojena
k sáňkám.
169
Tipy k snímání
zz Při jasném osvětlení citlivost ISO snižte.
Pokud v hledáčku bliká nastavení expozice, snižte citlivost ISO.
zz Sejměte sluneční clonu. Nepřibližujte se příliš k objektu.
Jestliže je na objektivu nasazena sluneční clona nebo se nacházíte
příliš blízko objektu, může být dolní část snímku tmavá v důsledku
zastínění blesku. U důležitých snímků přehrajte snímek a zkontrolujte,
zda snímek nevypadá nepřirozeně tmavý ve spodní části.
170
Kompenzace expozice s bleskem
N
Nastavte kompenzaci expozice s bleskem, pokud jas subjektu nevyjde
dle požadavku (takže můžete chtít upravit výkon blesku) při fotografování
s bleskem. Je možné nastavit kompenzaci expozice s bleskem až do ±2 EV
v krocích po 1/3 EV.
1
2
3
4
Vyberte položku [Ovládání blesku].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Ovládání blesku] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte položku [Nastav. vestav.
blesku].
Vyberte možnost [Komp.expoz. 2].
Nastavte hodnotu kompenzace.
zz Je-li expozice příliš tmavá, otočte
voličem <Z> (pro zvýšení expozice).
Je-li expozice příliš světlá, otočte
voličem <Y> (pro snížení expozice).
BBPo stisknutí tlačítka spouště do poloviny
se v hledáčku zobrazí ikona <y>.
zz Po vyfotografování snímku zrušte
kompenzaci expozice s bleskem tím,
že ji nastavíte zpět na hodnotu 0.
171
zz Pokud nastavíte položku [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (= 136) na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat],
může snímek vypadat jasný, přestože byla nastavena snížená kompenzace
expozice s bleskem.
zz Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena prostřednictvím
externího blesku Speedlite (prodává se samostatně, = 174), nelze nastavit
kompenzaci expozice s bleskem pomocí fotoaparátu (rychlé ovládání
nebo nastavení funkce externího blesku). Pokud je kompenzace expozice
s bleskem nastavena pomocí fotoaparátu i externího blesku Speedlite,
nastavení blesku Speedlite potlačí nastavení fotoaparátu.
zz Hodnota kompenzace se zachová i po přesunutí vypínače napájení do
polohy <2>.
172
Blokování expozice s bleskem (blokování FE)
N
Pokud se fotografovaný objekt nachází u okraje obrazovky a použijete
blesk, může se stát, že objekt bude příliš jasný nebo tmavý v závislosti na
pozadí apod. V takovém případě použijte blokování expozice s bleskem.
Po nastavení výkonu blesku pro vhodný jas objektu můžete změnit
kompozici (posunout objekt do strany) a vyfotografovat snímek. Tuto funkci
lze použít také s blesky Canon Speedlite řady EL/EX.
* Zkratka FE znamená expozice s bleskem (Flash Exposure).
1
2
3
4
Vysuňte blesk prsty.
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a pohledem do hledáčku zkontrolujte,
zda svítí ikona <D>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
Stiskněte tlačítko <A>.
zz Zaměřte střed hledáčku na objekt,
pro nějž chcete zablokovat expozici
s bleskem, a stiskněte tlačítko <A>.
BBBlesk vydá měřicí předzáblesk
a fotoaparát vypočítá požadovaný výkon
blesku a uloží jej do paměti.
BBV hledáčku se na okamžik zobrazí text
„FEL“ a rozsvítí se ikona <d>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <A>
je emitován měřicí předzáblesk a je
vypočítán potřebný výkon blesku,
který je uložen do paměti.
Vyfotografujte snímek.
zz Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
BBBlesk emituje záblesk a fotoaparát
pořídí snímek.
zz Pokud je fotografovaný objekt příliš daleko a zachycený snímek je příliš tmavý,
ikona <D> bude blikat. Přesuňte se blíže k objektu a opakujte kroky 2 až 4.
zz Blokování expozice s bleskem není možné při snímání s živým náhledem.
173
Použití externího blesku Speedlite
Blesky Speedlite řady EL/EX určené pro fotoaparáty
řady EOS
Blesk Speedlite řady EL/EX (prodává se samostatně) usnadňuje
fotografování s bleskem.
Postup ovládání naleznete v návodu k použití blesku Speedlite
řady EL/EX.
zz Při používání blesků Speedlite řady EX, které nejsou kompatibilní
s nastaveními funkce blesku, jsou funkce omezené.
zz Řady mimo EL/EX Zařízení Canon Speedlites se nebude spouštět.
zz Pokud je fotoaparát používán se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím
určeným pro fotoaparáty jiné značky, nejenže nemusí fotoaparát fungovat
správně, ale může dojít k jeho poruše.
174
Nastavení funkce blesku
Při použití vestavěného blesku nebo externího blesku Speedlite řady EL/EX
kompatibilního s nastaveními funkcí blesku můžete použít obrazovku nabídky
fotoaparátu k nastavení funkcí blesku a uživatelských funkcí externího
blesku Speedlite.
Pokud budete používat externí blesk Speedlite, pak jej před
nastavením funkcí blesku nasaďte na fotoaparát a zapněte.
Podrobné informace o funkcích externího blesku Speedlite naleznete
v návodu k použití blesku Speedlite.
1
2
Vyberte položku [Ovládání blesku].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Ovládání blesku] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte položku.
zz Vyberte možnost nabídky, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko <0>.
Záblesk blesku
Nastavení na [a] (v režimech základní
zóny nebo v režimu d), aby se blesk
spouštěl automaticky podle okolních
podmínek prostředí.
Nastavení na [D], aby se blesk spustil při
každém jednotlivém vyfocení.
Vybrat [b] (v režimech kreativní zóny),
aby byl blesk neustále vypnutý, nebo
v případě použití pomocného světla AF.
zz I když je položka [Záblesk blesku] nastavena na možnost [b], může blesk
v případě, že je obtížné zaostřit za nedostatečného osvětlení, přesto emitovat
sérii záblesků („Nastavení pomocného světla AF“ (= 167)). Vestavěný blesk
zablokujete tak, že jej stlačíte prsty směrem dolů.
175
Měření blesku E-TTL II
N
Při normálních expozicích s bleskem
nastavte pro tuto položku možnost
[Poměrové]. Je-li nastavena hodnota
[Průměrové], bude expozice s bleskem
zprůměrována pro celou měřenou scénu.
V závislosti na fotografované scéně může
být třeba nastavit kompenzaci expozice
s bleskem. Toto nastavení je určeno pro
pokročilé uživatele.
N
Pomalá synchronizace
Rychlost synchronizace blesku pro
fotografování s bleskem lze nastavit
v režimu <f> nebo <d>.
] 1/200-30 s auto
zz [
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu
1/200 s až 30 s podle jasu scény. Za určitých podmínek snímání
v místech s nedostatečným osvětlením se používá fotografování s nízkou
rychlostí synchronizace, a rychlost závěrky se automaticky sníží.
] 1/200-1/60 s auto
zz [
Zabraňuje nastavení pomalé rychlosti závěrky při nedostatečném
osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít rozmazání objektu
a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný objekt bude po
osvícení bleskem exponován správně, pozadí může vyjít tmavé.
] 1/200 s (pevná)
zz [
Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/200 s.
Tato možnost chrání účinněji před rozmazáním objektu a rozhýbáním
fotoaparátu než možnost [1/200-1/60 s auto]. Při nedostatečném
osvětlení však bude pozadí objektu tmavší než u nastavení
[1/200‑1/60 s auto].
zz Chcete-li použít fotografování s nízkou rychlostí synchronizace, nastavte
možnost [1/200-30 s auto].
zz Synchronizace s vysokými rychlostmi není dostupná v režimu <f> nebo
<d> při nastavení možnosti [1/200 s (pevná)].
176
[Nastav. vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku]
N
Funkce můžete nastavit v níže uvedené tabulce. Funkce, které jsou uvedeny
na kartě [Nastav. funkce ext. blesku], se liší podle modelu Speedlite.
zz Vyberte položku [Nastav. vestav.
blesku] nebo [Nastav. funkce ext.
blesku].
BBZobrazí se obrazovka pro nastavení
funkce blesku. S kartou [Nastav.
vestav. blesku] mohou být vybrány
a nastaveny pouze zvýrazněné funkce.
(1)
(2)
(3)
[Nastav. vestav. blesku]
(4)
(5)
[Nastav. funkce ext. blesku]
(1) Režim blesku
(2) Zoom blesku
(pokrytí blesku)
(3) Synchronizace
závěrky
(4) Kompenzace
expozice
s bleskem
(5) Braketing
expozice
s bleskem
Hlavní funkce v nabídkách [Nastav. vestav. blesku] a [Nastav.
funkce ext. blesku]
Funkce
Režim blesku
Synchronizace závěrky
Braketing expozice
s bleskem*
Kompenzace expozice
s bleskem
Ovládání poměru záblesku
Záblesk blesku odesílatele
Zoom blesku*
[Nastav. vestav. blesku] [Nastav. funkce
Normální záblesk
ext. blesku]
k
k
k
Strana
= 178
= 178
k
k
k
= 171
k
k
k
*Pro informace o funkcích [Bracketing expozice s bleskem] a [Zoom blesku]
naleznete v návodu k použití blesku Speedlite kompatibilního s těmito funkcemi.
177
zz Režim blesku
Při použití externího blesku Speedlite můžete vybrat režim blesku
vhodný pro příslušné efekty fotografování.
zz [Měření blesku E-TTL II] je standardní
režim blesků Speedlite řady EL/EX pro
automatické fotografování s bleskem.
zz Režim [Manuální blesk] je určen
pro pokročilé uživatele, kteří chtějí
sami nastavit položku [Výkon blesku]
(1/1 až 1/128).
zz Informace o dalších režimech blesku
naleznete v návodu k použití blesku
Speedlite kompatibilního s těmito
příslušnými režimy blesku.
zz Synchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na možnost [Synchronizace
na první lamelu], aby byl záblesk emitován bezprostředně po
zahájení expozice.
Po nastavení možnosti [Synchronizace na druhou lamelu] bude
záblesk emitován těsně před tím, než se zavře závěrka. Při kombinaci
tohoto nastavení s nízkou rychlostí závěrky lze světelné stopy,
například od předních světel automobilu v noci, zachytit přirozeněji.
Když je synchronizace na druhou lamelu nastavena zároveň s funkcí
[Měření blesku E-TTL II], budou emitovány dva záblesky po sobě:
jeden po úplném stisknutí tlačítka spouště a druhý bezprostředně před
koncem expozice. Také při rychlosti závěrky 1/100 s nebo vyšší bude
automaticky použita synchronizace na první lamelu.
Pokud je k fotoaparátu připojen externí blesk Speedlite, můžete také
vybrat možnost [Vysokorychlostní synchronizace] (e). Podrobné
informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.
zz Kompenzace expozice s bleskem
Podrobné informace viz „Kompenzace expozice s bleskem“ (= 171).
178
Nastavení uživatelských funkcí externího blesku Speedlite
N
Uživatelské funkce zobrazené v nabídce [Nastavení C.Fn exter.blesku] se
liší v závislosti na modelu blesku Speedlite.
1
2
Zobrazte uživatelskou funkci.
zz Pokud je fotoaparát připraven
k fotografování s externím bleskem
Speedlite, vyberte položku [Nastavení
C.Fn exter.blesku] a stiskněte tlačítko
<0>.
Nastavte uživatelskou funkci.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
číslo funkce a poté funkci nastavte. Postup
je stejný jako při nastavení uživatelských
funkcí fotoaparátu (=446).
Vymazání všech nastavení a obnovení výchozích hodnot
1
N
Vyberte možnost [Vymazat
nastavení].
zz Na kartě [z: Ovládání blesku]
vyberte položku [Vymazat nastavení]
a stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte nastavení, která chcete
vymazat.
zz Vyberte položku [Vymazat nast. vestav.
blesku], [Vymazat nast. ext. blesku]
nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po výběru položky [OK] dojde
k vymazání odpovídajících
nastavení blesku.
zz Osobní funkce (P.Fn) blesku Speedlite nelze nastavit ani zrušit na obrazovce
[Ovládání blesku] fotoaparátu. Nastavení proveďte přímo na blesku Speedlite.
179
Fotografování
pomocí displeje LCD
(snímání s živým
náhledem)
Můžete fotografovat, zatímco sledujete obraz na displeji
LCD fotoaparátu. Tento postup se nazývá „Snímání s živým
náhledem“.
zz Pokud budete fotoaparát držet v rukou a fotografovat
při pohledu na displej LCD, může dojít v důsledku rozhýbání
fotoaparátu ke vzniku rozmazaných snímků. V takových
případech se doporučuje použití stativu.
Dálkové snímání s živým náhledem
zz Pomocí softwaru EOS Utility (software EOS, = 484)
nainstalovaného v počítači lze propojit fotoaparát s počítačem
a fotografovat na dálku při současném sledování obrazovky
počítače. Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod
k použití.
180
Fotografování pomocí displeje LCD
1
2
3
Zobrazte obraz živého náhledu.
zz Stiskněte tlačítko <A>.
BBNa displeji LCD se zobrazí obraz
živého náhledu. V režimu <A> se
v levém horním rohu obrazovky zobrazí
ikona scény pro scénu detekovanou
fotoaparátem (= 186).
zz Úroveň jasu obrazu živého náhledu
se velice blíží úrovni jasu skutečného
snímku, který fotografujete.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Po namáčknutí tlačítka spouště
fotoaparát zaostří pomocí aktuální
metody AF (= 197).
zz Tvář nebo objekt můžete také vybrat
klepnutím na obrazovku (= 208).
Vyfotografujte snímek.
zz Stiskněte úplně tlačítko spouště.
BBSnímek bude vyfotografován
a zobrazí se na displeji LCD.
BBPo ukončení prohlídky snímku
se fotoaparát automaticky vrátí
do režimu snímání s živým náhledem.
zz Snímání s živým náhledem ukončíte
stisknutím tlačítka <A>.
181
zz Zorné pole obrazu je přibližně 100 % (pokud je nastavena kvalita záznamu
snímků JPEG 73 a poměr stran nastavený na 3:2).
zz Hloubku ostrosti můžete zkontrolovat v režimech Kreativní zóny stisknutím
tlačítka <0> nebo <U> v případě konfigurace popsané zde níže.
-- V nabídce [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] nastavte [Přiřadit tlačítko SET]
na hodnotu [7:Náhled hloubky ostrosti].
-- V nabídce [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] nastavte [Funkce tlačítka
DISP] na hodnotu [1:Náhled hloubky ostrosti].
zz Ke snímání s živým náhledem můžete také používat bezdrátové dálkové
ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) nebo dálkovou spoušť RS-60E3
(prodává se samostatně) (= 463).
Povolení snímání s živým náhledem
Nastavte položku [z: Snímání s živým
náhledem] na možnost [Povolit].
Zobrazení kontinuálního snímání
Pokud během snímání s živým náhledem provedete kontinuální snímání
<i> s jednosnímkovým automatickým zaostřováním (One‑Shot AF),
pak podržením úplně stisknutého tlačítka spouště zobrazíte (přehrajete)
souvisle zachycené snímky. Po ukončení kontinuálního snímání (tlačítko
spouště se vrátí do polohy stisknutí do poloviny) se zobrazí obraz
živého náhledu.
zz V závislosti na podmínkách snímání, například při snímání s bleskem nebo
snímání s dlouhou expozicí se zachycené snímky nemusí zobrazit (přehrát)
kontinuálně.
zz V režimu <8: x> není snímání s živým náhledem možné.
zz V režimu <8: q> se zorný úhel mírně změní při snímání s živým
náhledem, protože se použije korekce distorze.
zz V režimech <8: FG> a <v: ABCD> bude oblast snímku menší.
zz Při fotografování s bleskem se rychlost kontinuálního snímání sníží.
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Upozornění týkající se snímání s živým náhledem najdete na
stranách = 215 - = 216.
182
zz Při použití blesku uslyšíte dva zvuky závěrky, ale bude vyfotografován pouze
jeden snímek. Rovněž doba, kterou trvá pořízení snímku po úplném stisknutí
tlačítka spouště, bude delší než při fotografování pomocí hledáčku.
zz Pokud nebude fotoaparát používán po delší dobu, napájení se automaticky
vypne po uplynutí doby nastavené v možnosti [5: Automatické vypnutí]
(= 261). Pokud je položka [5: Automatické vypnutí] nastavena na
možnost [Zakázat], ukončí se snímání s živým náhledem automaticky po
30 minutách. (Fotoaparát zůstane zapnutý.)
zz Pomocí kabelu HDMI můžete zobrazit obraz živého náhledu na televizi
(= 305). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude. Pokud se na obrazovce
televizoru neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je položka [5: Videosystém]
správně nastavena na možnost [Pro NTSC] nebo [Pro PAL]
(podle videosystému televizoru).
183
Zobrazení informací
zz Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené
na displeji.
(10)(11)(12) (13)
(8)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(9)
(24) (25)
(1)
Režim snímání
(2)
Metoda AF
(3)
Činnost AF
(4)
Režim řízení
(5)
Režim měření
(6)
Kvalita záznamu snímků
(7)
Funkce Bluetooth
(8)
Síla signálu Wi-Fi
(9)
Funkce Wi-Fi
(27)
(30) (31)
(33)
(26) (28) (29)
(32)
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(19) Kreativní filtry
(20) Poměr stran u fotografií
(21) Expozice dotykem
(22) Simulace expozice
(23) Zvětšené zobrazení
(24) Blokování AE
(25) Rychlost závěrky
(26) Připravenost blesku / vypnutý blesk
(10) Počet možných snímků
(27) Clona
(11) Maximální počet snímků sekvence
(28) Kompenzace expozice s bleskem
(12) Stav baterie
(29) Indikátor připojení GPS
(13) AF bod (jednobodový AF)
(14) Zobrazení histogramu
(15) Rychlé ovládání
(16) Vyvážení bílé/korekce vyvážení bílé
(17) Picture Style
(30) Indikátor úrovně expozice / rozsah
automatického braketingu expozice
(AEB)
(31) Automatický braketing expozice
(AEB) / braketing expozice s bleskem /
potlačení šumu u více snímků
(32) Priorita zvýraznění tónu
(33) Citlivost ISO
184
zz Stisknutím tlačítka <B> můžete zobrazit histogram. Histogram se však
nezobrazí při úplném stisknutí tlačítka spouště.
zz Když je bíle zobrazena ikona <g>, znamená to, že je zobrazen obraz
živého náhledu s úrovní jasu, která se velmi blíží úrovni jasu skutečného
snímku, který fotografujete.
zz Pokud bliká ikona <g>, znamená to, že je obraz živého náhledu
zobrazen s jasem, který se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu
nedostatečného nebo příliš jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném
snímku se však nastavení expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být
více patrný než u skutečného zaznamenaného snímku.
zz Simulace expozice se neprovádí v režimech <8: FG>, když je
nastavena funkce Potlačení šumu u více snímků, když se používá blesk nebo
když se používá dlouhá expozice. Ikona <g> a histogram se zobrazí šedě.
Snímek se zobrazí na displeji LCD se standardním jasem. Při nedostatečném
nebo příliš jasném osvětlení se také nemusí správně zobrazit histogram.
zz Ikona <g> se zobrazí také v šedé barvě v režimech <v: ABCD>.
Histogram nebude zobrazen.
Upozornění:
Nedržte fotoaparát dlouhou dobu ve stejné poloze.
I když vám fotoaparát nepřipadá příliš horký, dlouhodobý kontakt se stejnou částí
těla může způsobit zčervenání pokožky, vytváření puchýřů z důvodu nízkoteplotních
kontaktních popálenin. Osobám s problémy oběhové soustavy nebo necitlivou
pokožkou doporučujeme použít stativ. Totéž platí při používání fotoaparátu na
místech s velmi vysokými teplotami.
185
Ikony scény
V režimu snímání <A> fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví vše
automaticky podle fotografované scény. Rozpoznaný typ scény se
zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.
Objekt
Portrét
Pohyb
Pozadí
Jiný než portrét
Příroda
Zblízka*1
a venkovní Pohyb
scéna
Jasné
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle
modrá
Protisvětlo
Západ slunce
*2
*2
Bodové
osvětlení
Oranžová
Tmavě
modrá
Tmavé
Se
stativem
Barva
pozadí
* 3* 4
*2
* 3* 4
*2
*1:Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
*2:Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
*3: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn
na stativ.
*4: Zobrazí se při použití libovolného z níže uvedených objektivů:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
•Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012
a novější.
*3+*4:V případě současného splnění podmínek uvedených v bodech *3 a *4 se
zpomalí rychlost závěrky.
zz Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
186
Nastavení funkcí snímání
Zde jsou popsána nastavení funkcí specifická pro snímání s živým náhledem.
Rychlé ovládání
Když je snímek zobrazen, stiskněte tlačítko <Q> a získejte přístup
k obrazovce Rychlé ovládání, na této obrazovce můžete provádět
nastavení.
1
2
3
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se nastavitelné funkce.
Vyberte funkci a nastavte ji.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte funkci.
BBNa obrazovce se zobrazí nastavení vybrané funkce a průvodce
funkcí (= 55).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nastavte funkci.
zz V režimech <8> a <v> vyberte pole režimu snímání v levém horním
rohu obrazovky a stisknutím tlačítka <0> vyberte režim snímání.
zz Pro nastavení automatického vyvážení bílé zvolte [Q] a pak
stiskněte tlačítko <S/u>.
zz Chcete-li zvolit nastavení režimu řízení <q>, korekci vyvážení
bílé / braketing vyvážení bílé, parametry stylu Picture Style nebo
efekty kreativních filtrů, stiskněte tlačítko <B>.
Ukončete nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> dokončete nastavení a přejděte zpět na
snímání s živým náhledem.
zz Ke snímání s živým náhledem se můžete také vrátit výběrem ikony [2].
zz V režimech kreativní zóny můžete nastavit citlivost ISO stisknutím tlačítka <g>.
zz Pokud nastavíte možnost w (Částečné měření) nebo r (Bodové měření),
zobrazí se ve středu obrazovky kruhová ploška měření.
zz Při snímání s živým náhledem nelze nastavit režimy řízení <B> a <M>
ani samospoušť.
187
Fotografování s kreativními efekty filtrů N
Při zobrazení obrazu živého náhledu lze pro snímání použít jeden ze sedmi
efektů filtru (ČB zrnitý, Měkké ostření, efekt Rybí oko, efekt Olejová malba,
efekt Akvarel, efekt Levný fotoaparát nebo efekt Miniatura).
Uloží se pouze fotografie s použitým kreativním filtrem. Můžete také pořídit
snímek bez kreativního filtru, použít jej později a snímek uložit jako nový
soubor (= 329).
1
2
3
4
5
6
Otáčením voliče režimů nastavte
režim kreativní zóny.
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
Vyberte ikonu [x].
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
ikonu [x] (Kreativní filtr) na pravé
straně obrazovky.
Vyberte efekt filtru.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
efekt filtru (= 190).
BBSnímek se zobrazí s efekty
použitého filtru.
Upravte efekt filtru.
zz Stiskněte tlačítko <B> (s výjimkou
efektu c).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> upravte
efekt a stiskněte tlačítko <0>.
Vyfotografujte snímek.
BBSnímek se pořídí s aplikovaným
efektem filtru.
188
zz Pokud nastavíte kreativní filtr, použije se režim jednotlivých snímků, i když
nastavíte režim řízení <i>.
zz Snímání s Kreativními filtry neumožňuje specifikaci RAW, AEB (automatický
braketing expozice), braketing vyvážení bílé nebo Potlačení šumu u více
snímků.
zz Při snímání s kreativními filtry se nezobrazí histogram.
189
Charakteristiky kreativních filtrů
zz G ČB zrnitý
Vytvoří se zrnitá černobílá fotografie. Černobílý efekt můžete změnit
úpravou kontrastu.
zz W Měkké ostření
Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou
rozmazání.
zz X Efekt Rybí oko
Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkovité
zkreslení.
V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast
podél okrajů snímku. Vzhledem k tomu, že tento filtr zvětší střední část
snímku, může také v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů dojít
ke snížení rozlišení uprostřed snímku. Při nastavování tohoto filtru
zkontrolujte snímek na obrazovce. Dojde k zaostření AF bodu na bod
ve středu.
zz Y Efekt Olejová malba
Zajistí fotografii vzhled olejomalby a objektu trojrozměrnější vzhled.
Můžete upravit kontrast a saturaci. Uvědomte si, že obloha, bílé stěny
a podobné objekty nemusí být vykresleny s jemnou gradací a mohou
vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz Z Efekt Akvarel
Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Nastavením
efektu filtru můžete řídit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo
tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou gradací a mohou vypadat
nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levný fotoaparát
Ztmaví rohy snímku a použije jedinečný tón barev, díky kterému bude
snímek vypadat, jako by byl pořízen levným fotoaparátem. Barevný
nádech můžete změnit úpravou tónu barvy.
190
zz c Efekt Miniatura
Vytváří efekt diorámy.
Chcete-li, aby střed snímku vypadal ostře, pořiďte snímek bez změny
nastavení.
Pokyny pro přesunutí oblasti, u které vyžadujete ostrý vzhled (rámeček
efektu Miniatura), naleznete v části „Nastavení efektu Miniatura“
(= 98). Jako AF metoda se používá 1bodové AF. Doporučujeme
umístění rámečku efektu Miniatura přes bod AF před snímáním.
zz Při použití filtru ČB zrnitý se zrnitý efekt zobrazený na displeji LCD bude lišit
od zrnitého efektu zaznamenaného ve snímku.
zz Při použití efektu Měkké ostření nebo Miniatura se efekt rozmazání
zobrazený na displeji LCD může lišit od efektu rozmazání zaznamenaného
ve snímku. Rozmazání pozadí můžete zkontrolovat před pořízením snímku,
a to stisknutím tlačítka <0> nebo <U> s konfigurací popsanou
zde níže.
-- V nabídce [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] nastavte [Přiřadit tlačítko SET]
na hodnotu [7:Náhled hloubky ostrosti].
-- V nabídce [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] nastavte [Funkce tlačítka DISP]
na hodnotu [1:Náhled hloubky ostrosti].
191
Nastavení funkcí nabídky
Položky nastavení pro snímání s živým náhledem jsou zobrazeny na
kartách [z] a [5] v režimu snímání s živým náhledem.
zz Poměr stran snímkuN
Můžete změnit poměr stran snímku. [3:2] je nastaven jako výchozí
hodnota. Pokud jsou nastaveny následující poměry stran [4:3]
[16:9] [1:1], je oblast obklopující obraz živého náhledu zakryta
černou maskou.
Snímky typu JPEG budou uloženy s nastaveným poměrem stran.
Obrazy RAW budou vždy ukládány s poměrem stran [3:2]. Zvolená
informace o poměru stran se přidává do obrázkového souboru RAW.
Při zpracovávání RAW obrazu se softwarem Digital Photo Professional
(EOS software) můžete generovat snímek se stejným poměrem stran,
jaký byl nastaven pro fotografování. V případě poměrů stran [4:3],
[16:9] a [1:1] se během přehrávání snímků budou zobrazovat linky pro
indikaci poměru stran, tyto však nejsou zakresleny na obrázku.
192
Kvalita
snímku
Poměr stran a počet pixelů (přibližný)
3:2
4:3
16:9
1:1
5328 x 4000*
6000 x 3368*
4000 x 4000
6000 x 4000
73/83
(24 megapixelu) (21,3 megapixelů) (20,2 megapixelů) (16 megapixelů)
3984 x 2656
3552 x 2664
3984 x 2240*
2656 x 2656
74/84
(10,6 megapixelů) (9,5 megapixelů) (8,9 megapixelů) (7,1 megapixelů)
2976 x 1984
2656 x 1992
2976 x 1680*
1984 x 1984
7a/8a
(5,9 megapixelů) (5,3 megapixelů) (5 megapixelů) (3,9 megapixelů)
2400 x 1600
2112 x 1600*
2400 x 1344*
1600 x 1600
b
(3,8 megapixelů) (3,4 megapixelů) (3,2 megapixelů) (2,6 megapixelů)
6000 x 4000
6000 x 4000
6000 x 4000
6000 x 4000
1/D
(24 megapixelu) (24 megapixelu) (24 megapixelu) (24 megapixelu)
[4:3], [16:9] a [1:1] jsou k dispozici při snímání s živým náhledem.
Počty pixelů se zaokrouhlují na nejbližší desítky tisíc nebo na nejbližší tisíce.
Snímky JPEG jsou vytvářeny ve specifickém poměru stran.
Snímky RAW jsou pořizovány v poměru 3:2 a jsou označovány tak,
aby indikovaly určený poměr stran.
zz Hodnoty kvality záznamu snímků a poměru stran označené hvězdičkou
neodpovídají přesně uvedenému poměru.
zz
zz
zz
zz
zz Časovač měřeníN
Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice
(dobu blokování AE). V režimech základní zóny je časovač měření
pevně nastaven na 8 s.
zz Expozice dotykem (= 208)
Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na
obrazovku displeje LCD.
zz Metoda AF (= 197)
Můžete vybrat [u+Sledování], [Bodový AF], [1 bodový AF] nebo
[Zónový AF]. Vezměte prosím na vědomí, že v režimu <A> je
metoda AF nastavena na [u+Sledování] a nemůže být změněna.
zz AF detekce očí (= 204)
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] můžete nahrávat se
zaostřením na oči osoby.
zz Souvislé AF (= 205)
Tato funkce pomáhá nacházet náhlé příležitosti pro fotografování,
protože fotoaparát se konstantně zaměřuje na předměty, dokud
neprovedete namáčknutí spouště.
zz Nastavení zvýraznění okrajů pro MFN (= 213)
Okraje zaostřených objektů mohou být zobrazeny barevně, takže je
zaostřování snazší.
193
zz Rastr při snímání
Prostřednictvím možnosti [3x3 l] nebo [6x4 m] můžete zobrazit
čáry rastru, které vám pomohou vyrovnat fotoaparát ve svislém nebo
vodorovném směru. Při nastavení možnosti [3x3+diagn] se rastr
zobrazuje společně s příčnými čarami, které pomáhají zarovnat
průsečíky nad objektem a dosáhnout lepšího vyvážení kompozice.
zz Vyberete-li možnost [z: Data pro odstranění prachu] nebo jednu
z možností [Ruční čištění] nebo [Vyčistit nyníf] v nabídce [5: Čištění
snímače], snímání s živým náhledem se zastaví. Snímání s živým náhledem
znovu spustíte stisknutím tlačítka <A>.
194
Změna režimu činnosti
automatického zaostřování
N
Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování),
které jsou vhodné pro podmínky snímání nebo fotografovaný objekt.
V režimech základní zóny je automaticky nastaven režim činnosti AF,
který je optimální pro příslušný režim snímání.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se obrazovka rychlého
ovládání.
Vyberte ikonu [X].
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
ikonu [X] (činnost AF) na levé
straně obrazovky.
Vyberte činnost AF.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
požadovaný režim činnosti AF
a stiskněte tlačítko <0>.
X: Jednosnímkové
automatické zaostřování (One-Shot AF)
K: Servo AF
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát poté automaticky zaostří ve
vybraném režimu činnosti AF.
zz Lze nastavit pouze pro snímání s živým náhledem (nelze nastavit pro
snímání filmu).
zz Jestliže nelze zaostřit, změní se barva AF bodu na oranžovou. Jestliže k tomu
dojde, nebude možné snímek pořídit ani po úplném stisknutí tlačítka spouště.
Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit. Viz „Podmínky při snímání,
které ztíží zaostření“ (= 202).
195
Jednosnímkové automatické zaostřování (One‑Shot AF)
pro statické objekty
Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
zz Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
zz Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště
napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit
kompozici snímku.
zz Při fotografování s bleskem se rychlost kontinuálního snímání sníží.
zz Je-li položka [5: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při
dosažení zaostření zvuková signalizace.
Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro
pohyblivé objekty
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty. Fotoaparát
bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko
spouště stisknuté do poloviny.
zz Sledování objektu je věnována příslušná priorita, pokud je režim řízení
nastaven na hodnotu <i> pro kontinuální snímání.
zz Při fotografování s bleskem se rychlost kontinuálního snímání sníží.
zz Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
zz Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
zz Když je položka [Metoda AF] nastavena na hodnotu [u+Sledování],
zaostření bude souvislé, pokud rámeček oblasti dokáže
sledovat předmět.
zz V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti objektu
nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
zz Přiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření.
Nejprve proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.
zz Při průběžném automatickém zaostřování (Servo AF) nezazní zvuková
signalizace, i když je dosaženo zaostření.
196
Zaostření pomocí AF
Výběr metody AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky snímání
nebo fotografovaný objekt. Jako metodu AF si můžete vybrat
[u (tvář)+Sledování] (= 198), [Bodový AF], [1 bodový AF] nebo
[Zónový AF] (= 200).
Chcete-li dosáhnout přesného zaostření, přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do polohy <MF>, zvětšete obraz a zaostřete
ručně (= 212).
Vyberte požadovanou metodu AF.
zz Na kartě [z] zvolte [Metoda AF].
zz Vyberte požadovanou metodu AF
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud je zobrazen obraz živého
náhledu, můžete také stisknout tlačítko
<Q> a vybrat metodu AF na obrazovce
rychlého ovládání (= 187).
zz Popisy na = 198–= 200 předpokládají, že položka [Činnost AF] je
nastavena na jednosnímkové automatické zaostřování [One-shot AF]
(= 196). Při nastavení [Servo AF] (= 196) se AF bod při dosažení
zaostření zbarví modře.
zz V režimech <8: C5> se automaticky nastaví funkce Servo AF a po
dosažení zaostření se AF bod zbarví modře a zazní zvuková signalizace.
zz Když je nastaven záznam filmů v rozlišení 4K, je dostupná pouze možnost
[u+Sledování] a [1 bodový AF].
zz Postup expozice dotykem (AF a tlačítko spouště ovládáním dotykem)
naleznete na strana 208.
197
Tvář+Sledování
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří na ně. Pokud se tvář pohybuje,
pohybuje se rovněž AF bod <p>, aby ji mohl sledovat.
1
2
3
Zkontrolujte AF bod.
zz Pokud je zjištěna tvář, zobrazí se přes
tvář rámeček <p>, aby na ni bylo
možné zaostřit.
zz Při detekování více tváří se zobrazí
rámeček <q>. Pomocí tlačítek
<Y> <Z> přesuňte rámeček <q>
na tvář, na kterou chcete zaostřit.
zz Tvář nebo objekt můžete také vybrat
klepnutím na obrazovku displeje LCD.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaostřete namáčknutím tlačítka
spouště napůl.
BBPokud nelze detekovat žádné tváře
nebo pokud na obrazovku vůbec
neklepnete, bude zaostření dosaženo
v rámci rámečku plošného AF.
BBPo správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
BBJestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
Vyfotografujte snímek.
zz Zkontrolujte zaostření a expozici
a úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (= 181).
198
zz Zaostřování na jiný objekt než lidskou tvář
Jakmile AF bod <z> dosáhne zaostření, bude se v případě potřeby
AF bod <z> posouvat, aby sledoval objekt, pokud změníte kompozici
nebo pokud se objekt bude pohybovat.
zz Pokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce tváře
možná. Upravte zaostření ručně (= 212), aby bylo možné detekovat tvář,
poté proveďte automatické zaostření (AF).
zz Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
zz Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo
velký, příliš světlý nebo tmavý, případně částečně zakrytý.
zz Rámeček <p> může pokrývat pouze část tváře, ne celou tvář.
zz Velikost AF bodu se změní v závislosti na objektu.
199
Bodový AF/1-bodový AF/Zónové AF
Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Na této straně
jsou jako příklad uvedeny obrazovky jednobodového AF.
1
Zkontrolujte AF bod.
zz Zobrazí se AF bod (1).
zz S funkcí Zónové AF je zobrazen
rámeček zóny AF.
(1)
2
3
Přesuňte AF bod.
zz AF bod můžete také přesunout dotykem
na obrazovku nebo pomocí navigačních
tlačítek <V>.
zz Chcete-li přesunout AF bod nebo
rámeček zónového AF do středu,
stiskněte tlačítko <L>.
zz Zobrazení zvětšíte stisknutím tlačítka
<u>. Každým stisknutím tlačítka <u>
měníte poměr zvětšení.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
BBPo správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
BBJestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
200
4
Vyfotografujte snímek.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (= 181).
zz Zaostřování může být složité, pokud používáte okrajový AF bod. V tomto
případě vyberte AF bod ve středu.
Poznámky pro automatické zaostřování (AF)
Činnost AF
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné
zaostření, i když fotoaparát již zaostřil.
zz Jas snímku se může během činnosti AF i po ní změnit.
zz V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření
nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
zz Pokud během zobrazení obrazu živého náhledu dojde ke změně zdroje
světla, může obrazovka začít blikat a zaostření může být obtížné.
Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým náhledem a proveďte
automatické zaostření (AF) s aktuálním zdrojem světla, při kterém
fotografujete.
zz Pokud je automatické zaostření nadále obtížné, přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně (= 212).
zz Pokud fotografujete objekt u okraje záběru a tento objekt je mírně rozostřen,
změňte kompozici posunutím objektu (a AF bodu) směrem do středu
obrazovky, znovu zaostřete a poté pořiďte snímek.
zz Nebude emitováno pomocné světlo AF. Pokud je však použit blesk Speedlite
řady EX vybavený LED diodovým světlem, pak se toto světlo v případě
potřeby zapne a bude emitovat pomocné světlo AF.
zz Při použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického
zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
201
Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
zz Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné
ploché povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve světlech
nebo stínech.
zz Objekty fotografované při nedostatku světla.
zz Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
zz Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapů,
klávesnice počítačů apod.).
zz Jemné linie a obrysy objektu.
zz Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
zz Noční scéna nebo světelné body.
zz Obraz mihotá při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED
diodovým světlem.
zz Mimořádně malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v silném protisvětle nebo objekty odrážející světlo
(příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (příklad: zvíře
v kleci apod.).
zz Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou statické
z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
zz Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
zz Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
zz Je použit filtr zvláštního efektu.
zz Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum
(světelné body, pruhy atd.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na použitém
objektivu a poměru stran, dále také podle toho, zda nahráváte filmy
v kvalitě 4K nebo používáte funkce Digitální IS při filmování.
202
Zvětšené zobrazení
Pro kontrolu ostření v případě, kdy je
metoda AF jiná než [u+Sledování],
zvětšete zobrazení cca 5x nebo 10x,
a to stisknutím tlačítka <u> nebo
poklepáním na ikonu [Y] vpravo dole.
Zvětšené zobrazení nelze použít
s metodou [u+Sledování].
zz Chcete-li posunout AF bod, stiskněte navigační tlačítka <V> nebo
klepněte na bod, který chcete zvětšit.
zz Chcete-li zvětšit oblast pokrytou rámečkem zvětšení, stiskněte tlačítko
<u> nebo klepněte na ikonu [Y]. Při každém stisknutí tlačítka <u>
nebo klepnutí na ikonu [Y] se změní poměr zvětšení.
zz Zvětšení je vystředěné na bodě AF pro [Bodový AF] a [1 bodový AF],
a je vystředěné na rámeček zónového AF pro [Zónový AF].
zz Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete
stisknutím tlačítka spouště do poloviny při nastavení [1 bodový AF]
a [Bodový AF]. Pokud jsou nastaveny jiné metody AF, automatické
zaostřování se provede po obnovení normálního zobrazení.
zz V režimu Servo AF po stisknutí tlačítka spouště do poloviny ve
zvětšeném zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení
pro zaostření.
zz Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do
normálního zobrazení a proveďte automatické zaostření.
zz Pokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak
použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
zz Rychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném
zobrazení liší.
zz Při zvětšeném zobrazení nemusí funkce Servo AF při záznamu filmu
(= 253) fungovat.
zz Při zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření obtížné
v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
203
Zaostřování na oči lidí
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] můžete nahrávat se
zaostřením na oči osoby.
1
2
3
4
Vyberte možnost [AF detekce očí].
zz Na kartě [z] zvolte [AF detekce očí]
a poté stiskněte <0>.
Vyberte možnost [Povolit].
Namiřte fotoaparát na objekt.
BBOkolo očí objektu se zobrazí bod AF.
zz Oči pro zaostření můžete vybrat
klepnutím na obrazovku.
Celá tvář se vybere, když klepnete
na jiné rysy obličeje, jako je nos nebo
ústa. Oči jsou pro zaostření vybrány
automaticky.
zz Můžete si vybrat oko nebo obličej
pomocí kláves <Y> <Z> po zobrazení
< > nebo <p>.
Vyfotografujte snímek.
zz Oči osoby nemusí být v závislosti na objektu a snímacích podmínkách
detekovány správně.
204
Nastavení funkce Souvislé AF
Tato funkce udržuje zaostření obecně na objekt. Tato funkce umožňuje
okamžité zaostření po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
1
2
Vyberte možnost [Souvislé AF].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Souvislé AF] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Povolit].
zz Povolení této funkce snižuje počet dostupných snímků, protože objektiv je
nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává energii baterie.
205
Použití samospouště
1
2
Vyberte položku [Režim řízení].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Režim
řízení] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadovanou možnost
samospouště.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
samospoušť a stiskněte tlačítko <0>.
m/Q:
Samospoušť
s 10sekundovou
prodlevou / dálkové
ovládání
Snímek bude pořízen 10 sekund
poté, co stisknete tlačítko spouště.
Je také možné fotografování
s dálkovým ovládáním pomocí
bezdrátového dálkové ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně)
(= 463).
l:
Samospoušť s 2sekundovou
prodlevou
Snímek bude pořízen 2 sekund
poté, co stisknete tlačítko spouště.
q:
Samospoušť s 10sekundovou
prodlevou a kontinuální snímání
Deset sekund poté, co stisknete
tlačítko spouště, se pořídí
nastavený počet snímků.
Stisknutím tlačítek <W> <X>
nastavte počet snímků (2 až 10),
které chcete pomocí samospouště
vyfotografovat.
206
3
Vyfotografujte snímek.
zz Zaostřete na objekt a poté úplně
stiskněte tlačítko spouště.
BBPro kontrolu provozu poslouchejte
zvukové tóny nebo sledujte obrazovku
s odpočítáváním (v sekundách) na
LCD displeji.
BBDvě sekundy před vyfotografováním
snímku se zrychlí zvuková signalizace.
zz V režimu <q> se může prodloužit interval mezi jednotlivými snímky
v závislosti na nastaveních funkcí snímání, jako je kvalita záznamu snímků
nebo blesk.
zz Pokud při pořizování snímku vnikne do hledáčku rušivé světlo, může nepříznivě
ovlivnit expozici. Doporučuje se přepínač snímání s živým náhledem.
zz Po vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené
snímky (= 101) a zkontrolovat zaostření a expozici.
zz Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte
blokování zaostření (= 74) na objekt, který se nachází ve stejné
vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
zz Chcete-li zrušit již spuštěnou samospoušť, klepněte na displej LCD nebo
stiskněte tlačítko <0>.
207
Fotografování s funkcí Expozice
dotykem
Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na
obrazovku displeje LCD.
1
2
Povolte funkci Expozice dotykem.
zz Poklepejte na [y].
Po každém klepnutí na ikonu dojde
k záměně ikon [y] a [x].
zz [x] (Expozice dotykem: Povolit)
Fotoaparát zaostří na bod, na který
klepnete, a pak bude snímek pořízen.
zz [y] (Expozice dotykem: Zakázat)
Klepnutím na bod můžete vybrat místo,
na které chcete zaostřit (dotykové AF).
Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
Klepnutím na obrazovku
vyfotografujte snímek.
zz Klepněte na tvář nebo objekt na obrazovce.
BBFotoaparát zaostří na místo (Dotykové
AF), na které klepnete, pomocí
nastavené metody AF (= 197).
BBPo zaostření se barva AF bodu změní
na zelenou a fotoaparát automaticky
vyfotografuje snímek.
zz Pokud se nepodaří zaostřit, barva AF bodu
se změní na oranžovou a snímek nebude
možné vyfotografovat. Znovu klepněte na
tvář nebo objekt na obrazovce.
zz I když nastavíte režim řízení <i>, fotoaparát bude nadále snímat v režimu
jednotlivých snímků.
zz I když je nastavena možnost [Činnost AF] na hodnotu [Servo AF],
klepnutím na obrazovku se zaostří snímek pomocí [One-Shot AF].
zz Klepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří nebo
nevyfotografuje.
zz Pokud je jako kreativní filtr nastaven efekt Rybí oko, fotoaparát zaostří pomocí
AF bodu uprostřed obrazovky, bez ohledu na to, na který bod klepnete.
zz Pokud je jako kreativní filtr nastaven efekt Miniatura, funkci Expozice dotykem
nelze používat.
208
zz Funkci Expozice dotykem můžete také nastavit pomocí položky
[z: Expozice dotykem].
zz Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, klepněte dvakrát na obrazovku.
Prvním klepnutím na obrazovku se zahájí dlouhá expozice. Opětovným
klepnutím se expozice ukončí. Dávejte pozor, abyste při klepání na obrazovku
nerozhýbali fotoaparát.
209
Pořízení autoportrétu (selfie)
Režim Autoportrét zpracuje snímek způsobem vhodným pro osoby.
Před snímáním můžete také specifikovat rozmazání na pozadí,
jas a vyhlazení pokožky.
1
Natočte displej LCD směrem
k přední straně fotoaparátu.
zz Odklopte displej LCD a natočte jej
směrem k přední straně fotoaparátu
(= 40), jak je znázorněno na obrázku.
2
Klepněte na ikonu [ ] na
obrazovce.
zz Poklepáním na obrazovku [ ]
aktivujete režim Autoportrét.
3
4
(1) (2)
Nastavení Autoportrétu
zz Poklepejte na funkci (1) a vyberte ji;
potom nastavte efekt.
Vyfotografujte snímek.
Při použití funkce Expozice
dotykem:
zz Poklepejte na [y] (2) a nastavte
hodnotu [x] (Expozice dotykem:
Povolit) (= 208).
zz Klepněte na bod, na který chcete
zaostřit, a poté pořiďte snímek.
Při použití tlačítka spouště:
zz Stisknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete a poté úplným stisknutím
tlačítka pořiďte snímek.
210
zz Když fotoaparát zaostří, neměňte vzdálenost mezi vámi a fotoaparátem,
dokud nepořídíte snímek.
zz Dávejte pozor, aby vám fotoaparát nespadl.
zz Fotografování s bleskem není možné. Při fotografování za nedostatečného
osvětlení se snažte zabránit rozhýbání fotoaparátu.
zz Režim Autoportrét zrušíte nastavením přepínače fotoaparátu do polohy
<2> nebo provedením libovolného z následujících úkonů:
-- Klepnutím na ikonu [g] na obrazovce.
-- Otočením displeje LCD zpět do původní polohy.
-- Stisknutím tlačítka <A>.
211
MF: Ruční zaostřování
Můžete zvětšit obraz a zaostřit přesně v režimu MF (ručního zaostřování).
1
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do
polohy <MF>.
zz Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
2
3
4
Zobrazte rámeček zvětšení.
zz Stiskněte tlačítko <u>.
BBZobrazí se rámeček zvětšení.
zz Obraz lze zvětšit také klepnutím na
ikonu [1] na obrazovce.
Přesuňte rámeček zvětšení.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte rámeček zvětšení na místo,
na které chcete zaostřit.
zz Stisknutím tlačítka <L> přesunete
rámeček zvětšení zpět do středu
obrazovky.
Zvětšete snímek.
zz Při každém stisknutí tlačítka <u>
se zvětšení snímku změní
v následujícím pořadí:
Normální zobrazení → 5x → 10x
(1) (2)(3)
(1) Blokování AE
(2) Umístění oblasti zvětšení
(3) Zvětšení
212
5
6
Ručně zaostřete.
zz Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku
objektivu.
zz Po správném zaostření se stisknutím
tlačítka <u> vraťte do normálního
záběru.
Vyfotografujte snímek.
zz Zkontrolujte zaostření a expozici
a stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek (= 181).
zz Ve zvětšeném zobrazení je expozice zablokována. (Rychlost závěrky a clona
se zobrazí červenou barvou.)
zz I s ručním zaostřováním můžete použít expozici dotykem k pořízení snímku.
Nastavení Zvýraznění okrajů pro MF
(zdůraznění orámování)
Okraje zaostřených objektů mohou být zobrazeny barevně, takže je
zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů a nastavit citlivost
(úroveň) detekce hran (kromě režimu <A>).
1
Vyberte možnost [Nast. zvýraz.
okrajů pro MF].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Nast.
zvýraz. okrajů pro MF] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Vyberte možnost [Zvýraz. okrajů].
zz Vyberte položku [Zvýraz. okrajů]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte možnost [Zap] a stiskněte
tlačítko <0>.
213
3
Nastavte úroveň a barvu.
zz Nastavte podle potřeby.
zz Zvýraznění okrajů se při zvětšeném zobrazení neukáže.
zz Zvýraznění okrajů MF lze při vyšší citlivosti ISO těžko rozeznat, zvláště pokud
je nastavené rozšíření ISO. Pokud to bude nutné, snižte citlivost ISO nebo
nastavte [Zvýraz. okrajů] na [Vypnuto].
zz Zvýraznění okrajů, znázorněné na displeji LCD, se do snímků nepřenáší.
214
Obecná upozornění pro snímání s živým náhledem
Kvalita snímku
zz Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum
(například jako světelné body a pruhy).
zz Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků
nebo k nerovnoměrnosti barev na snímku.
zz Při dlouhodobém nepřetržitém používání snímání s živým náhledem může
dojít ke zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu a k následnému zhoršení kvality
snímků. Pokud nefotografujete, vždy ukončete snímání s živým náhledem.
zz Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká,
může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání s živým náhledem
a pokračujte až za několik minut.
Bílá ikona <s> a červená ikona <E> varování před vnitřní teplotou
zz Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
snímání s živým náhledem nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se bílá
ikona <s> nebo červená ikona <E>.
zz Bílá ikona <s> signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Doporučujeme
dočasně ukončit snímání s živým náhledem a nechat fotoaparát před
opětovným fotografováním vychladnout.
zz Červená ikona <E> signalizuje, že brzy dojde k automatickému ukončení
snímání s živým náhledem. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat
ve snímání až po snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Dočasně ukončete
snímání s živým náhledem nebo vypněte napájení a ponechejte fotoaparát
na chvíli v klidu.
zz Dlouhotrvající snímání s živým náhledem za vysoké teploty způsobí, že se
ikony <s> a <E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
zz Pokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita
snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě
předtím, než se zobrazí bílá ikona <s>.
Výsledky snímání
zz Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice
dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do
normálního zobrazení. Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a clona
zobrazí červenou barvou. I když vyfotografujete snímek při zvětšeném
zobrazení, zachytí oblast odpovídající normálnímu zobrazení.
zz Pokud použijete objektiv TS-E (s výjimkou objektivů TS-E17mm f/4L
a TS‑E24mm f/3.5L II) pro posun nebo sklon objektivů nebo použijete
mezikroužky, nemusí být dosaženo standardní expozice nebo může dojít
k nestejnoměrné expozici.
215
Obecná upozornění pro snímání s živým náhledem
Obraz živého náhledu
zz Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí obraz živého náhledu
odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
zz I když je nastavena nízká citlivost ISO, může být při nedostatečném osvětlení
v zobrazeném obrazu živého náhledu patrný šum. Po vyfotografování však
bude šum v zaznamenaném snímku menší. (Kvalita obrazu živého náhledu
se liší od kvality obrazu zaznamenaného snímku.)
zz Pokud se změní zdroj světla (osvětlení) v záběru, může obrazovka mihotat.
Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým náhledem a poté v něm
znovu pokračujte s aktuálním zdrojem světla.
zz Zaměříte-li fotoaparát jiným směrem, může dojít ke chvilkovému zobrazení
nesprávného jasu záběru živého náhledu. Před pořízením snímku počkejte,
dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
zz Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na displeji LCD černá. Na skutečném zachyceném
snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
zz Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [5: Jas displeje]
na jasné nastavení, mohou se v obrazu živého náhledu objevit šum
nebo nerovnoměrné barvy. V pořízeném snímku však nebudou šum ani
nerovnoměrnost barev zaznamenány.
zz Po zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na
skutečném snímku.
zz Při rychlosti závěrky 1 s nebo nižší se na displeji LCD zobrazí upozornění
„BUSY“ a obraz živého náhledu se zobrazí až po dokončení expozice.
Uživatelské funkce
zz Při snímání s živým náhledem se neuplatní určitá nastavení uživatelských funkcí.
Objektiv a blesk
zz Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále
aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků. Pokud
není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při
použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
zz Funkci přednastavení zaostření lze použít při snímání s živým náhledem
pouze v případě, že používáte (super) teleobjektiv vybavený režimem
přednastavení zaostření (dostupný od druhé poloviny roku 2011).
zz Blokování expozice s bleskem nebude funkční při použití vestavěného
blesku. Při použití externího blesku Speedlite nebude funkční blokování
expozice s bleskem a nebude možné emitovat modelovací záblesk.
216
Snímání filmů
Snímání filmů se aktivuje přesunutím
vypínače napájení do polohy <k>.
zz Karty, na které lze zaznamenat filmy, viz strana 7.
zz Pokud budete držet fotoaparát v rukou a snímat filmy,
může rozhýbání fotoaparátu způsobit jejich rozmazání.
V takovém případě doporučujeme použít stativ.
zz Pokyny pro snímání s fotoaparátem z ruky naleznete na
straně strana 75.
217
Snímání filmů
Pro přehrávání pořízených filmů je doporučeno připojit fotoaparát
k televizoru (= 305).
Snímání v režimu automatické expozice
Pokud je nastaven jakýkoli jiný režim snímání než <a>, řízení automatické
expozice upraví expozici tak, aby vyhovovala aktuálnímu jasu scény.
1
Přesuňte vypínač napájení do
polohy <k>.
BBZrcadlo vydá zvuk a poté se na
displeji LCD zobrazí obraz.
2
3
4
(1)
Volič režimů nastavte na jiný režim
než <8>, <v> nebo <a>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Před zahájením snímání filmu zaostřete
pomocí automatického nebo ručního
zaostřování (= 197–= 203, = 212).
zz Při výchozím nastavení je nastavena
možnost [Servo AF při zázn. filmu:
Povolit], takže fotoaparát bude trvale
zaostřovat. Pokyny pro ukončení funkce
Servo AF při záznamu filmu naleznete
na straně = 253.
Snímání filmu.
zz Stisknutím tlačítka <A> spusťte
snímání filmu. Snímání filmu ukončíte
opětovným stisknutím tlačítka <A>.
BBV průběhu snímání filmu je v pravém
horním rohu obrazovky zobrazena
značka „oREC“.
BBZvuk bude zaznamenán vestavěnými
mikrofony (1).
218
zz Obecná upozornění týkající se snímání filmu najdete na stranách
= 257–= 258.
zz V případě potřeby si přečtěte také „Obecná upozornění pro snímání
s živým náhledem“ na stranách = 215-= 216.
zz V režimech snímání <f> a <s> budou nastavení stejná při snímání
v režimu <d>.
zz Rozsah nastavitelných funkcí nabídek je v režimech základní zóny
a režimech kreativní zóny odlišný.
zz Rychlost závěrky, clona a citlivost ISO se nastaví automaticky.
zz V režimech Kreativní zóny můžete stisknutím tlačítka <A> zablokovat expozici
(= 164) (blokování AE). Po dobu několika sekund nastavených v nabídce
[z: Časovač měření] se zobrazí nastavení expozice. Použijete-li při snímání
filmu blokování AE, můžete je zrušit stisknutím tlačítka <S>. (Nastavení
blokování AE zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <S>.)
zz V režimech kreativní zóny můžete otáčením voliče <6> současně se
stisknutím tlačítka <g> nastavit kompenzaci expozice.
zz Při snímání filmu s automatickou expozicí nebudou do informací o snímku
(data Exif) zaznamenány rychlost závěrky, citlivost ISO a clona.
zz Při snímání filmu v režimu automatické expozice (s výjimkou časosběrného
záznamu) fotoaparát za nedostatečného osvětlení automaticky rozsvítí LED
světlo Speedlite. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku
Speedlite řady EX.
Citlivost ISO v režimech základní zóny
zz Citlivost ISO se nastaví automaticky na hodnotu v rozsahu od ISO 100
do ISO 12800. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je fotoaparát
nastavena na filmy 4K, bude hodnota citlivosti ISO 100–ISO 6400.
Citlivost ISO v režimech <d>, <s> a <f>
zz Citlivost ISO může být nastavena automaticky podle ISO 100–
ISO 12800. Maximální limit se bude lišit v závislosti na nastavení
[Max pro auto] v rámci [z:kISO Auto] (= 254). Vezměte
prosím na vědomí, že pokud je fotoaparát nastavena na filmy 4K,
bude hodnota citlivosti ISO 100–ISO 6400.
zz Na kartě [5: Uživatelské funkce(C.Fn)], pokud je [Rozšíření ISO]
nastaveno na [1:Zap], může být také vybráno [H(25600)] pro [Max pro
auto]. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je fotoaparát nastavena
na filmy 4K, bude hodnota citlivosti ISO 100–ISO 6400.
zz Pokud je [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na hodnotu
[Povolit], bude možné nastavit citlivost ISO v rozsahu ISO 200–
ISO 12800. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je fotoaparát
nastavena na filmy 4K, bude hodnota citlivosti ISO 100–ISO 6400.
219
zz Po přepnutí ze snímání fotografií na snímání filmu zkontrolujte před
pořízením záznamu filmů znovu nastavení citlivosti ISO.
Ikony scény
Při snímání filmu v režimu <A> se zobrazí ikona představující scénu
detekovanou fotoaparátem a fotografování bude provedeno dle potřeby
scény. Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená
ikona odpovídat aktuální scéně.
Objekt
Pozadí
Portrét
Jiný než portrét
Příroda
a venkovní
Zblízka*1
scéna
Jasné
Barva pozadí
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle modrá
Protisvětlo
Západ slunce
*2
*2
Bodové osvětlení
Tmavě modrá
Tmavé
*1
*2
Oranžová
:Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
: Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
220
Snímání v režimu ruční expozice
V režimu <a> můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO
pro snímání filmů. Použití ruční expozice pro snímání filmů je určeno pro
pokročilé uživatele.
1
Přesuňte vypínač napájení do
polohy <k>.
BBZrcadlo vydá zvuk a poté se na displeji
LCD zobrazí obraz.
2
3
4
(1) (2)
5
Přesuňte volič režimů do
polohy <a>.
Nastavte citlivost ISO.
zz Stisknutím tlačítka <g> a stisknutím
tlačítek <Y> <Z> nebo otáčením
voliče <6> vyberte citlivost ISO.
zz Podrobné informace o citlivosti ISO
naleznete na strana 222.
Nastavte rychlost závěrky a clonu.
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky (1),
otáčejte voličem <6>.
zz Chcete-li nastavit clonu (2), otáčejte
voličem <6> a současně přidržte
stisknuté tlačítko <g>.
Zaostřete a snímejte film.
zz Postup je stejný jako v krocích 3
a 4 části „Snímání filmů“ (= 218).
221
Citlivost ISO během snímání s ruční expozicí
zz S funkcí [AUTO] může být citlivost ISO nastavena automaticky
podle ISO 100–ISO 12800. Maximální limit se bude lišit v závislosti
na nastavení [Max pro auto] v rámci [z:kISO Auto] (= 254).
Vezměte prosím na vědomí, že pokud je fotoaparát nastavena na
filmy 4K, bude hodnota citlivosti ISO 100–ISO 6400.
zz Citlivost ISO můžete nastavit ručně v rozsahu od ISO 100 do 12800
v krocích po 1 EV. V rámci [5: Zákaznické funkce(C.Fn)], pokud
nastavíte [Rozšíření ISO] na [1:Zap], maximální limit rozsahu ručního
nastavení citlivosti ISO se rozšíří, takže budete také moci vybrat H
(ekvivalent ISO 25600). Vezměte prosím na vědomí, že pokud je
fotoaparát nastavena na filmy 4K, bude hodnota citlivosti ISO 100–
ISO 6400.
zz Pokud je [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost
[Povolit], bude možné nastavit citlivost ISO v rozsahu ISO 200
až 12800. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je fotoaparát
nastavena na filmy 4K, bude hodnota citlivosti ISO 100–ISO 6400.
zz Vzhledem k tomu, že snímání filmu s citlivostí ekvivalentu ISO 25600 může
mít za následek značný šum, je tato hodnota označena jako rozšířená
citlivost ISO (je zobrazena jako symbol „H“).
zz Po přepnutí ze snímání fotografií na snímání filmu zkontrolujte před
pořízením záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.
zz Nedoporučujeme měnit rychlost závěrky nebo clonu během snímání filmu,
protože budou zaznamenány změny v expozici.
zz Při snímání filmu pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost
závěrky v rozsahu přibližně 1/30 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší,
tím bude pohyb objektu vypadat méně plynule.
zz Pokud změníte rychlost závěrky během snímání při zářivkovém osvětlení nebo
při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání obrazu.
zz V případě nastavení [5:Komp.exp. (Držení tlačítka, otočení S)] s funkcí
[Přiřadit tlačítko SET] v rámci [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] (= 452)
můžete použít kompenzaci expozice s nastavením ISO Auto.
zz Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO.
zz Pokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete na
indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice (= 223)
v porovnání se stavem při stisknutí tlačítka <A>.
zz Stisknutím tlačítka <B> můžete zobrazit histogram.
222
Zobrazení informací
zz Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené
na displeji.
(11) (12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( )
(8) 7
(9)
(10)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22) (24)(25)
(23)
(1)
(2)
Režim snímání filmů/ikona scény
y :Automatická expozice
(režimy základní zóny)
k :Automatická expozice
(režimy kreativní zóny)
M : Ruční expozice
u : HDR film
l : Kreativní filtry
N : Časosběrný film
Metoda AF
• S: u+Sledování
• Q: Bodový AF
• T: 1bodový AF
• R: Zónové AF
(3)
Velikost filmového záznamu
(4)
Digitální zoom
(5)
Digitální IS při filmování
(6)
Videomomentka
(7)
Úroveň záznamu (ruční)
(8)
Funkce Wi-Fi
(9)
Servo AF při záznamu filmu
(10) Blokování AE
(26)
(27) (28)(29)
(11) Zbývající doba snímání filmů* /
uplynulá doba
* Platí pro jeden filmový klip.
(12) Stav baterie
(13) AF bod
(14) Histogram (pro ruční expozici)
(15) Rychlé ovládání
(16) Vyvážení bílé
(17) Picture Style
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(19) Kreativní filtry
(20) Indikátor připojení GPS
(21) Zvětšení/digitální zoom
(22) Rychlost závěrky
(23) Síla signálu Wi-Fi
(24) Funkce Bluetooth
(25) Clona
(26) Indikátor úrovně expozice
(pro ruční expozici)
223
(27) Kompenzace expozice
(29) Citlivost ISO
(28) Priorita zvýraznění tónu
zz Během snímání filmů nelze zobrazit čáry rastru ani histogram. (Po zahájení
snímání filmu příslušné zobrazení zmizí.)
zz Jakmile se zahájí snímání filmu, změní se zbývající doba pro snímání filmu
na uplynulou dobu.
224
Snímání fotografií
Během snímání filmu fotografovat nelze.
Chcete-li pořizovat fotografie, ukončete snímání filmu a pořiďte fotografie
pomocí hledáčku či snímání s živým náhledem.
Upozornění pro snímání filmů
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny za účelem automatického zaostření
během snímání filmu může dojít k následujícímu jevu.
-- Může dojít ke krátkodobému výraznému rozostření.
-- Může se změnit jas zaznamenaného filmu.
-- Zaznamenaný film může být krátkodobě statický.
-- Film může zaznamenat mechanický zvuk objektivu.
zz Pokud je nastavena funkce <Q> nebo <Qw> a během snímání filmu se
změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
zz Snímáte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým
světlem, může obraz filmu mihotat.
zz Pokud hodláte během snímání filmu používat zoom, doporučujeme pořídit
několik zkušebních filmů. Přiblížení při snímání filmu může způsobit změny
expozice, zachycení mechanického zvuku objektivu nebo rozostření obrazu.
zz Při snímání filmu nelze zvětšit obraz, ani když stisknete tlačítko <u>.
zz Dávejte pozor, abyste nezakrývali vestavěný mikrofon (= 218) prsty apod.
zz Pokud během snímání filmu připojíte nebo odpojíte kabel HDMI, snímání
se ukončí.
zz Obecná upozornění týkající se snímání filmu najdete na stranách
= 257–= 258.
zz V případě potřeby si přečtěte také „Obecná upozornění pro snímání
s živým náhledem“ na stranách = 215-= 216.
Upozornění:
Nedržte fotoaparát dlouhou dobu ve stejné poloze.
I když vám fotoaparát nepřipadá příliš horký, dlouhodobý kontakt se stejnou částí
těla může způsobit zčervenání pokožky, vytváření puchýřů z důvodu nízkoteplotních
kontaktních popálenin. Osobám s problémy oběhové soustavy nebo necitlivou
pokožkou doporučujeme použít stativ. Totéž platí při používání fotoaparátu na
místech s velmi vysokými teplotami.
225
Poznámky pro snímání filmu
zz Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
zz Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam v rozlišení 4K, Full HD nebo HD je
přibližně 100 %.
zz Vestavěné mikrofony fotoaparátu zaznamenávají stereofonní zvuk.
zz Pokud připojíte směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se
samostatně) ke VSTUPNÍMU konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu
(= 28), je externímu mikrofonu poskytnuta priorita.
zz Použít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru 3,5 mm.
zz Funkci přednastavení zaostření lze použít při snímání filmu v případě,
že používáte (super) teleobjektiv vybavený režimem přednastavení zaostření
(dostupný od druhé poloviny roku 2011).
226
Nastavení funkcí snímání
Zde jsou popsány funkce charakteristické pro snímání filmů.
Rychlé ovládání
Pokud stisknete tlačítko <Q>, zatímco je na displeji LCD zobrazen obraz,
můžete nastavit metodu AF, Velikost filmového záznamu, Digitální zoom,
Digitální IS při filmování, Videomomentka, vyvážení bílé, styl Picture Style,
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) a kreativní filtry.
V režimech základní zóny se dostupné položky liší podle režimu snímání.
1
2
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se nastavitelné funkce.
Vyberte funkci a nastavte ji.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte funkci.
BBNa obrazovce se zobrazí nastavení
vybrané funkce a průvodce funkcí
(= 55).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nastavte funkci.
zz Pro nastavení automatického vyvážení
bílé zvolte [Q] a pak stiskněte
tlačítko <S/u>.
zz Chcete-li zvolit nastavení korekci
vyvážení bílé, parametry stylu Picture
Style nebo kreativní filtry, stiskněte
tlačítko <B>.
zz Stisknutím tlačítka <0> se fotoaparát
vrátí do režimu snímání filmu.
zz Ke snímání filmů se můžete také vrátit
výběrem ikony [2].
227
Nastavení velikosti filmového záznamu
Pomocí položky [z: Velik.film.zázn.]
můžete nastavit velikost filmového záznamu
(velikost snímku, snímkovou frekvenci
a metodu komprese) a další funkce.
Filmy budou zaznamenány ve formátu MP4.
zz Velikost obrazu
L 3840 x 2160
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
L 1920 x 1080
Kvalita záznamu Full HD (Full High-Definition/Plné vysoké rozlišení).
Poměr stran obrazu je 16:9.
w 1280 x 720
Kvalita záznamu HD (High-Definition/Vysoké rozlišení). Poměr stran
obrazu je 16:9.
zz Normální přehrávání filmů v rozlišení 4K a L8/7 nemusí být možné
na jiných zařízeních, protože přehrávání je náročné na zpracování.
zz Snímková frekvence zobrazená na obrazovce velikosti filmového záznamu se
přepíná podle toho, zda je položka [5: Videosystém] nastavena na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL].
zz Pokud změníte nastavení položky [5: Videosystém], nastavte velikost
filmového záznamu znovu.
zz Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.
zz Snímání filmu v rozlišení 4K
-- K záznamu filmů v rozlišení 4K je nutná vysoce výkonná karta.
-- Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení, což může
zapříčinit rychlejší nebo výraznější zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu
než u běžných filmů.
-- Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli snímek a uložit jej na
kartu jako přibližně 8,3 megapixelovou (3840 x 2160) fotografii ve
formátu JPEG (= 301).
zz Při záznamu filmů ve 4K se k ostření používá detekce kontrastu. Zaostřování
může trvat déle a může být komplikovanější než při nahrávání filmů HD
nebo Full HD.
228
zz Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
6 29.97sn./s/8 59.94sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
5 25.00sn./s/7 50.00sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
4 23.98sn./s
Nejčastěji pro filmy.
zz Metoda komprese
X IPB (Standard)
Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.
X v IPB (Lehká)
Jelikož je film zaznamenán s nízkým datovým tokem pro přehrávání na
různých zařízeních, velikost souboru bude menší než u IPB (standardní).
Lze proto pořizovat filmy déle než s možností IPB (standardní).
zz Formát filmového záznamu
C MP4
Všechny filmy, které nasnímáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako
videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).
Videosoubory větší než 4 GB
I když nasnímáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat ve
snímání bez přerušení.
zz Použití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC, naformátuje
se v souborovém systému FAT32.
Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32 snímáte
film a velikost souboru překračuje 4 GB, vytvoří se automaticky nový
videosoubor.
Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory
samostatně. Soubory filmu se nepřehrají automaticky jeden po druhém.
Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.
zz Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se
v souborovém systému exFAT.
Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT
se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů),
i když je velikost souboru větší než 4 GB.
229
Maximální doba snímání filmu
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min. 59 s. Jakmile se
dosáhne doba 29 min. 59 s, snímání se automaticky zastaví. Snímání filmu
můžete znovu spustit stisknutím tlačítka <A>. (Film bude zaznamenán
jako nový videosoubor.)
zz Při stahování souborů filmů přesahujících 4 GB do počítače použijte buď
nástroj EOS Utility (= 484) nebo čtečku karet (= 487). Videosoubory
přesahující 4 GB se nestáhnou, pokud provedete stažení snímku pomocí
funkce operačního systému počítače.
230
Použití digitálního zoomu pro filmy
Když je velikost záznamu nastavena na L6X (NTSC) nebo
L5X (PAL), můžete použít přibližně 3násobný až 10násobný
digitální zoom.
1
2
3
Volič režimů nastavte na jiný režim
než <8> nebo <v>.
Vyberte položku [Digitální zoom].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Digitální
zoom] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Zoom přibližně
3-10x].
zz Vyberte možnost [Zoom přibližně
3-10x] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku a přejděte zpět na snímání filmu.
4
Použijte digitální zoom.
zz Stiskněte tlačítka <W> <X>.
BBZobrazí se ukazatel digitálního zoomu.
zz Stisknutím tlačítka <W> přiblížíte obraz
a stisknutím tlačítka <X> jej oddálíte.
zz Při stisknutí tlačítka spouště do poloviny
fotoaparát zaostří v režimu [1 bodový AF]
(s pevným nastavením na střed).
zz Digitální zoom zrušíte nastavením
možnosti [Zakázat] v kroku 2.
zz
zz
zz
zz
zz
Doporučujeme použít stativ, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu.
Nelze nastavit časosběrný film, kreativní filtr a digitální IS při filmování.
Maximální citlivost ISO bude činit ISO 6400.
Nelze použít zvětšení zobrazení.
Vzhledem k tomu, že digitální zoom pro filmy zpracovává obraz digitálně,
bude obraz při vyšších zvětšeních vypadat zrnitější. Mohou být rovněž patrné
světelné body, šum atd.
zz Ikona scény se nezobrazí.
zz Podrobné informace viz „Podmínky při snímání, které ztíží zaostření“ (= 202).
231
Digitální IS při filmování
Funkce Digitální IS při filmování redukuje možnost rozhýbání kamery při
filmování. S funkcí Digitální IS při filmování lze snímky stabilizovat, i když
používáte objektiv bez Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Pokud
používáte objektiv s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte
přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu na <1>.
1
Vyberte položku [Digitální IS při
film.].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Digitální
IS při film.] a stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte položku.
zz Stisknutím navigačních tlačítek
<W> <X> vyberte položku a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Zakázat (v)
Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je
deaktivována.
zz Povolit (w)
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.
zz Vylepšeno (y)
V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze opravit silnější
rozhýbání fotoaparátu. Obraz bude více zvětšený.
232
zz Digitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost <2>.
zz U objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 800 mm, nebude
digitální IS při film. fungovat.
zz Digitální IS při filmování nelze nastavit do režimu <8> nebo <v> nebo
když je nastaven digitální zoom pro filmy, časosběrný film nebo kreativní filtr.
zz Čím širší je zorný úhel, tím efektivnější je stabilizace obrazu. Čím užší je
zorný úhel, tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
zz Pokud používáte objektiv TS-E, objektiv rybí oko nebo objektivy jiného výrobce,
doporučujeme použít nastavení Digitální IS při filmování na [Zakázat].
zz Efekty digitálního IS při filmování se nepoužívají pro snímky se zvětšeným
zobrazením.
zz Funkce Digitální IS při filmování snímek zvětší, takže může vypadat zrnitější.
Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
zz V závislosti na podmínkách objektu a snímání může dojít k povšimnutelnému
rozmazání objektu (objekt momentálně vypadá jako rozostřený) vlivem efektů
digitálního IS při film.
zz Velikost Bodu AF se změní po specifikaci digitálního IS při filmování.
zz Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování
na [Zakázat].
zz Tato funkce není kompatibilní s některými objektivy. Více informací naleznete
na webových stránkách společnosti Canon.
233
Záznam HDR filmů
Při pořizování filmů můžete omezit výskyt oříznutých vysokých jasů
v jasných oblastech, které mohou ztížit rozpoznání detailů, dokonce
i ve scénách s vysokým kontrastem.
Velikost záznamu je L6X (NTSC) nebo L5X (PAL).
1
2
Přesuňte volič režimů do polohy
<8>.
Snímání HDR filmu.
zz Vzhledem k tomu, že se při vytváření HDR filmu slučuje více snímků, mohou
některé části obrazu filmu vypadat zkresleně. Během ručního snímání mohou
otřesy fotoaparátu zkreslení zvýraznit. Doporučujeme použít stativ. Uvědomte
si, že i při použití stativu pro snímání mohou být zbytkové obrazy nebo šum
postřehnutelné, pokud je HDR film přehráván po jednotlivých snímcích nebo
zpomaleně, v porovnání s normálním přehráváním.
zz Digitální zoom pro filmy, časosběrný film a Digitální IS při filmování nelze nastavit.
234
Snímání filmů s kreativními efekty
filtrů
V režimu <v> (Kreativní filtry) můžete zaznamenávat filmy s jedním z pěti
efektů filtru (Sen, Staré filmy, Vzpomínka, Dramaticky ČB a s efektem Miniatura).
Velikost záznamu lze nastavit na L6 (NTSC) nebo L5 (PAL).
1
2
3
4
Nastavte volič režimů do
polohy <v>.
Stiskněte tlačítko <Q>.
BBZobrazí se obrazovka rychlého
ovládání.
Vyberte možnost [l].
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
ikonu [l] (Režim snímání) na levé
horní straně obrazovky, poté stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte efekt filtru.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný efekt filtru (= 236)
a stiskněte tlačítko <0>.
BBSnímek se zobrazí s efekty
použitého filtru.
zz U filmů s efektem miniatury přesuňte
Bod AF do pozice pro zaostření.
Posuňte rámeček scény, pokud se
Bod AF nachází mimo něj; Bod AF
musí být s tímto rámečkem vyrovnán.
235
5
6
Upravte úroveň efektu filtru.
zz Stiskněte tlačítko <Q> a zvolte níže
uvedenou ikonu [Režim snímání].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> upravte
efekt a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po nastavení filmu s efektem Miniatura
vyberte rychlost přehrávání.
Snímání filmu.
zz Nelze použít zvětšení zobrazení.
zz Histogram se nezobrazí.
zz Digitální zoom pro filmy, videomomentka, časosběrný film a Digitální IS při
film. nelze nastavit.
zz Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně
reprodukováno. Může se objevit nevyvážená expozice, nerovnoměrné barvy
nebo šum.
zz V režimech Kreativní zóny můžete nastavit kreativní filtry pomocí rychlého
ovládání (= 227).
Charakteristiky kreativních filtrů
zz l Sen
Vytvoří měkkou, snovou atmosféru jako z jiného světa. Celkově změkčí
vzhled filmu a rozmaže okrajové části obrazovky. Rozmazané oblasti
kolem okrajů obrazovky můžete upravit.
zz m Staré filmy
Přidáním chvění, škrábanců a mihotání vytvoří atmosféru jako ze
starých filmů. Horní a spodní část obrazu je zakryta černou maskou.
Efekty chvění a škrábanců lze upravit v efektu filtru.
zz k Vzpomínka
Vytvoří atmosféru vzpomínky. Celkově změkčí vzhled filmu a sníží jas
okrajových částí obrazovky. Upravením efektu filtru můžete upravit
celkovou saturaci a tmavé oblasti kolem okrajů.
zz n Dramatický černobílý
Vytvoří atmosféru dramatického realismu v černobílé s vysokým
kontrastem. Můžete upravit zrnitost a černobílý efekt.
236
zz o Film s efektem Miniatura
Filmy lze snímat s použitím efektu Miniatura (dioráma). Vyberte rychlost
přehrávání a snímejte.
Chcete-li, aby střed snímku vypadal ostře, pořiďte film bez změny
nastavení.
Pokyny pro přesunutí oblasti, u které vyžadujete ostrý vzhled
(rámeček efektu Miniatura), naleznete v části „Nastavení efektu
Miniatura“ (= 98). Jako AF metoda se používá 1bodové AF.
Doporučujeme umístění rámečku efektu Miniatura přes bod AF před
snímáním. Během snímání se nezobrazí ani AF bod, ani rámeček
efektu Miniatura.
V kroku 5 nastavte rychlost přehrávání na [5x], [10x] nebo [20x]
a začněte snímat.
Rychlost a délka přehrávání (pro film trvající 1 minutu)
Rychlost
5x
10x
20x
Délka přehrávání
Přibližně 12 s
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
<o> (Filmy s efektem Miniatura)
zz Nebude zaznamenáván zvuk.
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
zz Filmy s efektem Miniatura, jejichž doba přehrávání je kratší než 1 s,
nelze upravovat (= 299).
237
Snímání časosběrných filmů
Fotografie pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky zkombinovat
do časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD. Časosběrný film
zrychleně ukazuje změny objektu zachycené za mnohem delší období.
Je vhodný pro sledování změn scenérie, růst květin apod. z jednoho
pevného bodu.
Časosběrné filmy se zaznamenají ve formátu MP4 v následující kvalitě:
L6W (NTSC)/L5W (PAL) pro snímání ve 4K a L6W
(NTSC)/L5W (PAL) pro snímání v režimu Full HD.
1
2
3
4
5
Volič režimů nastavte na jiný režim
než <8> nebo <v>.
Vyberte [Časosběr. film].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Časosběr. film] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Časosběrný].
Vyberte scénu.
zz Vyberte scénu, která se hodí pro situaci
záznamu.
zz Pro větší volnost při ručním nastavování
intervalu snímání a počtu snímků
vyberte možnost [Uživ. nastavení].
Vyberte položku [Interval/sním].
zz Vyberte položku [Interval/sním]
a stiskněte tlačítko <0>.
238
6
(1)
(2)
Nastavte interval snímání.
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Postupujte podle [k: Potřebný čas]
(1) a [3: Doba přehrávání] (2)
a nastavte číslo.
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
zz Vyberte položku [Interval] (min.:s).
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
7
(1)
(2)
Nastavte počet snímků.
zz Vyberte [Počet snímků]. Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Postupujte podle [k: Potřebný čas]
(1) a [3: Doba přehrávání] (2)
a nastavte číslo.
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
zz Vyberte číslici.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zz Zkontrolujte, zda položka [3: Čas
přehrávání] není zobrazena červeně.
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
zz S možností [Scéna**] jsou dostupné intervaly a počty snímků omezené,
aby vyhovovaly typu scény.
zz Je-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý přibližně
2 min. v případě NTSC a přibližně 2 min. 24 sec. v případě PAL.
239
8
Vyberte požadovanou velikost
filmového záznamu.
zz L (3840 x 2160)
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC
a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4
(C) s kompresí ALL-I (W).
zz L (1920 x 1080)
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition).
Poměr stran obrazu je 16:9.
Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC
a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4
(C) s kompresí ALL-I (W).
9
Nakonfigurujte možnost [Auto
expozice].
zz Fixní 1. snímek
Při fotografování prvního snímku se provede měření a automaticky se
nastaví expozice podle jasu. Expozice nastavená pro první snímek
bude použita i pro následující snímky. Také další nastavení týkající se
snímání pro první snímek bude použito i pro následující snímky.
zz Každý snímek
Měření se provede i pro následující snímky a automaticky se nastaví
expozice podle jasu. Všimněte si, že jsou-li funkce jako Picture Style
a vyvážení bílé nastaveny na hodnotu [Automaticky], nastaví se
automaticky pro každý další snímek.
240
10 Nakonfigurujte možnost [Aut. vyp.
obraz.].
zz Zakázat
Snímek se zobrazí i během záznamu časosběrného filmu. Všimněte si,
že obrazovka se vypne přibližně 30 minut po zahájení snímání.
zz Povolit
Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po zahájení
snímání.
zz Během záznamu časosběrného filmu můžete obrazovku zapnout nebo
vypnout stisknutím tlačítka <B>.
11 Nastavte zvukovou signalizaci.
zz Vyberte možnost [Tón při vyfot.].
zz Pokud je nastavena hodnota [Zakázat],
zvuková signalizace se při snímání
neaktivuje.
12 Zkontrolujte nastavení.
(1)
(2)
(1) Potřebný čas
Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků
s nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin, zobrazí se
„*** dnů“.
(2) Doba přehrávání
Uvádí dobu filmového záznamu (čas potřebný k přehrání filmu)
potřebnou k vytváření časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD
z fotografií pořízených v nastavených intervalech.
241
13 Zavřete nabídku.
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
obrazovku nabídky.
14 Dvakrát zkontrolujte potřebný čas
a interval.
zz Stiskněte tlačítko <B> a znovu
zkontrolujte „Potřebný čas (1)“
a „Interval (2)“ zobrazený na obrazovce.
(1) (2)
15 Zaznamenejte časosběrný film.
zz Stisknutím tlačítka <A> spusťte
snímání časosběrného záznamu.
zz Automatické zaostřování nebude
při snímání časosběrného záznamu
fungovat.
zz Během záznamu časosběrného filmu je
zobrazena ikona „oREC“.
BBPo pořízení nastaveného počtu snímků
se časosběrný záznam ukončí.
zz Chcete-li zrušit záznam časosběrných
filmů, nastavte pro položku
[Časosběrný] možnost [Zakázat].
zz Nemá-li karta dostatečnou kapacitu pro záznam nastaveného počtu snímků,
[Čas přehrávání] se zobrazí červeně. Přestože fotoaparát může pokračovat
v záznamu, při zaplnění karty se snímání zastaví.
zz Pokud velikost souboru s filmem při nastavení [Počet snímků] přesahuje
4 GB a karta není naformátovaná ve formátu exFAT (= 67), červeně se
zobrazí [Čas přehrávání]. Pokud budete v takovém případě pokračovat
v záznamu a velikost souboru dosáhne 4 GB, záznam časosběrného filmu
se ukončí.
242
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Časosběrné filmy nelze nahrávat, když je fotoaparát připojený k počítači
propojovacím kabelem nebo pokud je připojen kabel HDMI.
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
zz Při snímání časosběrného záznamu neměňte zoom objektivu. Změna zoomu
objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu expozice nebo zabrání
správné funkci korekce odchylky objektivu.
zz Při snímání časosběrného záznamu nebude aktivní funkce automatického
vypnutí napájení. Také nebude možné upravit funkci snímání a nastavení
funkcí nabídky menu přehrávat snímky apod.
zz Při záznamu časosběrného filmu se nezaznamenává zvuk.
zz S možností [Interval] nastavenou na 3 s nebo méně a možností
[Auto expozice] nastavenou na hodnotu [Každý snímek], pokud se jas
objektu výrazně liší od jasu předchozího snímku, nemusí fotoaparát snímat
v nastaveném intervalu.
zz Digitální IS při filmování není k dispozici.
zz Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval mezi jednotlivými
snímky na základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty,
nemusí být některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
zz Pokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu
a používáte software EOS Utility (software EOS), nastavte položku
[z: Časosběrný film] na možnost [Zakázat]. Pokud je zvolena možnost
jiná než [Zakázat], nemůže fotoaparát komunikovat s počítačem.
zz Při snímání časosběrného záznamu nebude funkce Image Stabilizer
(Stabilizátoru obrazu) objektivu pracovat.
zz Časosběrný záznam se ukončí například při přepnutí vypínače napájení do
polohy <2> a změně nastavení na [Zakázat].
zz I když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
zz Následující činnosti zruší pohotovostní režim pro záznam časosběrného filmu
a přepnou nastavení na [Zakázat].
-- Výběr mezi položkami [Vyčistit nyníf] pod [5: Čištění snímače] nebo
[Vymazat všechna nast.fotoap.] pod [5: Vymazat nastavení].
-- Otáčení voličem režimů.
zz Pokud zahájíte časosběrný záznam, když je zobrazena bílá ikona varování
před teplotou <s> (= 215), kvalita obrazu časosběrného filmu se může
snížit. Doporučujeme spouštět snímání časosběrného záznamu, když zmizí
bílé <s> (sníží se teplota uvnitř fotoaparátu).
243
zz Doporučujeme použít stativ.
zz Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam časosběrného filmu v rozlišení 4K
a Full HD je přibližně 100 %.
zz Chcete-li zrušit časosběrný záznam, stiskněte tlačítko <A>. Doposud
pořízený časosběrný záznam bude uložen na kartě.
zz Zaznamenaný časosběrný film lze přehrát v tomto fotoaparátu stejným
způsobem jako běžné filmy.
zz Je-li doba potřebná k záznamu více 24 hodin, avšak méně než 48 hodin,
zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí
v krocích po 24 hodinách.
zz Videosoubor bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného filmu
kratší než 1 s. Jako [Čas přehrávání] bude zobrazen údaj „00ꞌ00"”.
zz Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně, str. = 461).
zz Záznam časosběrného filmu můžete spustit nebo zastavit pomocí
bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
zz Nejdříve s fotoaparátem spárujte bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
(= 410).
zz Nastavte položku [z: Dálk. ovládání] na [Povolit].
244
Záznam videomomentek
Nahrajte série krátkých videomomentek, každou několik sekund dlouhou,
a fotoaparát je zkombinuje, aby se vytvořilo album videomomentek,
které ukazuje tyto nejdůležitější momenty vaší cesty nebo události.
Videosnímky jsou k dispozici při nastavení velikosti filmového záznamu na
L6X (NTSC) nebo L5X (PAL).
Album videomomentek lze také přehrávat s hudbou na pozadí (= 337).
Vytvoření alba videomomentek
Videomomentka 1
Videomomentka 2
Videomomentka **
Album videomomentek
Nastavení doby snímání videomomentek
1
2
3
Volič režimů nastavte na jiný režim
než <v>.
Vyberte položku [Videomomentka].
zz Na kartě [z] vyberte položku
[Videomomentka] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Povolit].
zz Vyberte [Videomomentka] a poté
vyberte [Povolit].
245
4
5
Vyberte položku [Nastavení alba].
Vyberte položku [Vytvořit nové
album].
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
6
7
8
Určete dobu přehrávání.
zz Určete dobu přehrávání na
videomomentku.
Určete efekt přehrávání.
zz Toto nastavení stanovuje, jak rychle se
budou alba přehrávat.
zz Vezměte prosím na vědomí,
že u <8> není k dispozici
[Efekt přehrávání].
Zkontrolujte požadovanou dobu
záznamu.
zz Doba požadovaná na záznam každé
videomomentky je uvedena (1) podle
doby přehrávání a efektu.
(1)
246
9
Zavřete nabídku.
zz Stisknutím tlačítka <M> ukončete
nabídku.
BBZobrazí se modrý pruh k indikaci doby
snímání (1).
(1)
Vytvoření alba videomomentek
10 Pořiďte první videomomentku.
zz Stiskněte tlačítko <A> a pořiďte
videomomentku.
BBModrý pruh znázorňující dobu snímání
se bude postupně zmenšovat.
Po uplynutí nastavené doby snímání
se snímání automaticky zastaví.
BBZobrazí se potvrzovací obrazovka
(= 248).
11 Uložte jako album videomomentek.
zz Vyberte možnost [J Uložit jako
album] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Filmový klip se uloží jako první
videomomentka alba videomomentek.
12 Pokračujte snímáním dalších
videomomentek.
zz Opakováním kroku 10 pořiďte další
videomomentku.
zz Vyberte možnost [J Přidat do alba]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vytvořit další album
videomomentek, vyberte položku
[W Uložit jako nové album].
zz Podle potřeby krok 12 zopakujte.
247
13 Ukončete snímání videomomentek.
zz Nastavte položku [Videomomentka]
na [Zakázat]. Chcete-li se vrátit
k běžnému záznamu videa,
nezapomeňte nastavit hodnotu
[Zakázat].
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku a přejděte zpět na běžný
záznam videa.
Možnosti dostupné v krocích 11 a 12
Funkce
J Uložit jako album (Krok 11)
J Přidat do alba (Krok 12)
W Uložit jako nové album
(Krok 12)
1 Přehrát videomomentku
(Kroky 11 a 12)
r Neukládat do alba (Krok 11)
r Odstranit bez uložení do alba
(krok 12)
Popis
Filmový klip se uloží jako první videomomentka
alba videomomentek.
Právě zaznamenaná videomomentka se přidá do
alba zaznamenaného bezprostředně předtím.
Vytvoří se nové album videomomentek a filmový
klip se uloží jako první videomomentka.
Nové album bude uloženo v jiném souboru než
album zaznamenané předtím.
Přehraje se právě zaznamenaná videomomentka.
Právě zaznamenaná videomomentka bude
vymazána, místo aby byla uložena do alba.
V potvrzovacím dialogu vyberte [OK].
zz Pokud upřednostňujete zaznamenat další videomomentku okamžitě, nastavte
možnost [Ukázat potvrzení] v nabídce [z: Videomomentka] na [Zakázat].
Toto nastavení umožňuje zaznamenat další videomomentku okamžitě,
bez potvrzující zprávy.
248
Přidávání do existujícího alba
1
Vyberte položku [Přidat
k existujícímu albu].
zz Podle kroku 5 na = 246 vyberte
položku [Přidat k existujícímu albu].
2
3
4
Vyberte existující album.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte existující album a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
BBUrčitá nastavení videomomentek se
změní, aby odpovídala nastavením
existujícího alba.
Zavřete nabídku.
zz Stisknutím tlačítka <M> ukončete
nabídku.
BBZobrazí se obrazovka záznamu
videomomentek.
Pořiďte videomomentku.
zz Pokračujte snímáním dalších
videomomentek, viz „Vytvoření alba
videomomentek“ (= 247).
zz Nelze vybrat album pořízené jiným fotoaparátem.
Upozornění pro snímání videomomentek
zz Při nastavení možnosti [Efekt přehrávání] na hodnotu [1/2x rychlost] nebo
[2x rychlost] se nenahrává zvuk.
zz Doba záznamu na videomomentku je pouze přibližná. V závislosti na
snímkové frekvenci nemusí doba snímání zobrazená při přehrávání přesně
odpovídat skutečnosti.
249
Nastavení funkcí nabídky
Položky nastavení pro záznam filmů jsou uvedeny na kartách [z] a [5],
pokud je vypínač napájení nastaven na pozici <k>.
zz Velikost filmového záznamu (= 228)
Můžete nastavit velikost filmového záznamu (velikost snímků,
snímkovou frekvenci a metodu komprese).
zz Digitální zoom (= 231)
Digitální zoom můžete použít pro snímání s teleobjektivem.
250
zz Záznam zvukuN
(1)
Za normálních okolností vestavěné
mikrofony uloží stereofonní zvuk.
Pokud připojíte směrový stereofonní
mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně)
ke VSTUPNÍMU konektoru pro externí
mikrofon fotoaparátu (= 28), bude
externímu mikrofonu udělena priorita.
(1) Ukazatel úrovně
Možnosti položek [Zvukový záznam/Úroveň záznamu]
:Úroveň záznamu zvuku se nastaví automaticky.
[Auto]
Automatické řízení úrovně bude pracovat automaticky
v reakci na úroveň zvuku.
[Ruční]
:Pro pokročilé uživatele. Umožňuje upravit úroveň
záznamu zvuku na některou z 64 úrovní.
Vyberte položku [Úroveň záznamu], stiskněte tlačítka
<Y> <Z> a sledujte ukazatel úrovně a upravujte
úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor zachování
špičkové úrovně (přibližně 3 s) a upravte nastavení tak,
aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas
rozsvítil vpravo od značky „12“ (-12 dB). Při překročení
hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.
[Zakázat]
: Nebude zaznamenáván zvuk.
[Protivětrný filtr]
Po nastavení možnosti [Auto] je potlačován šum způsobený
venkovním větrem. Tato funkce pracuje pouze při použití vestavěného
mikrofonu pro snímání filmu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru,
potlačí se také část hlubokých basových zvuků.
[Tlumič]
Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky.
I když je před snímáním nastavena položka [Zvukový záznam] na
možnost [Auto] nebo [Ruční], může stále docházet ke zkreslení zvuku,
pokud je zvuk velmi hlasitý. V takovém případě je doporučeno nastavit
možnost [Povolit].
zz Pokud použijete funkci Wi-Fi (bezdrátovou komunikaci) s externím
mikrofonem, může se nahrát zvukový šum. Během záznamu zvuku
nedoporučujeme používat funkci bezdrátové komunikace.
251
zz V režimech základní zóny budou mít dostupná nastavení pro [z: Záznam
zvuku] hodnoty [Zap]/[Vyp]. Pokud je nastavena pozice [Zap], bude úroveň
pro záznam zvuku nastavena automaticky (stejně jako u [Auto]), přitom bude
použita funkce protivětrného filtru.
zz Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem nelze upravit.
zz Pro levý (L) i pravý (R) kanál se zvuk ukládá s 16bitovou vzorkovací
frekvencí 48 kHz.
zz Digitální IS při filmování (= 232)
Tato funkce umožňuje redukci rozhýbání fotoaparátu při záznamu filmů.
zz Korekce odchylky objektivuN (= 141)
Můžete nastavit korekci vinětace a korekci chromatické vady.
zz Časosběrný film (= 238)
Můžete točit časosběrné filmy.
zz Dálkové ovládání
Když je nastavena možnost [Povolit], můžete snímání filmu zahájit
nebo zastavit pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1
(prodává se samostatně, str. = 463).
Při použití zařízení BR-E1 přesuňte přepínač režimů uvolnění / snímání
filmu do polohy <k> a stiskněte tlačítko spouště.
zz Videomomentka (= 245)
Můžete snímat videomomentky.
zz k Nastavení citlivosti ISON (= 255)
Nastavení citlivosti ISO a rozsahu citlivosti ISO pro filmy.
zz k Automatický delší časN (= 255)
Při filmování v prostředí se slabým světlem můžete vybrat, zda určit
prioritu pro jas nebo hladkost.
zz Časovač měřeníN
Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice
(dobu blokování AE).
zz Zobrazení HDMI informacíN (= 256)
Můžete skrýt informační přesah v rámci výstupu HDMI.
zz Metoda AF
Metody AF jsou shodné s metodami AF popsanými na stranách
„Zaostření pomocí AF“ (= 197). Můžete vybrat [u+Sledování],
[Bodový AF], [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
252
zz Servo AF při záznamu filmu
Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při snímání filmu
kontinuálně ostřit na objekt. Výchozí nastavení je [Povolit].
Pokud je nastavena možnost [Povolit]:
-- Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete
tlačítko spouště do poloviny.
-- Chcete-li zachovat zaostření na konkrétní bod nebo nechcete-li
zaznamenat mechanický zvuk objektivu, můžete funkci Servo AF při
záznamu filmu dočasně zastavit následujícím postupem.
• Klepněte na ikonu [Z] v levém dolním rohu obrazovky.
•V rámci [5: Zákaznické funkce(C.Fn)], pokud je [Tlačítko
závěrka/blok. AE] nastaven na [2:AF/blok. AF, neblok. AE],
lze funkci Movie Servo AF při záznamu filmu pozastavit
přidržením stisknutého tlačítka <A>. Po uvolnění tlačítka <A>
se funkce Servo AF při záznamu filmu znovu spustí.
-- Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se ke
snímání filmu, například stisknutím tlačítka <M> nebo <x> nebo
změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu se obnoví.
Je-li nastavena možnost [Zakázat]:
-- Zaostřete namáčknutím tlačítka spouště napůl.
Upozornění pro případ, že je položka [Servo AF při zázn. filmu]
nastavena na možnost [Povolit]
zz Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
-- Rychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo se od
něj vzdaluje.
-- Objekt pohybující se blízko fotoaparátu.
-- Podrobné informace viz „Podmínky při snímání, které ztíží zaostření“ (=202).
zz Vzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává
energii baterie, zkrátí se možná doba snímání filmů.
zz Při použití určitých může být zaznamenán mechanický zvuk pro zaostřování
objektivu. V takovém případě k omezení takových zvuků ve filmu zkuste
použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
Také při použití některých objektivů USM (například EF-S18-135mm
f/3.5‑5.6 IS USM) nebo STM (například EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM)
se sníží intenzita zaznamenávaného mechanického zvuku objektivu.
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení zoomu
nebo při zvětšeném zobrazení.
zz Pokud se při snímání filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud se
fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (při sledování
pohybujícího se objektu), může se zaznamenaný obraz filmu krátkodobě
rozšířit nebo zúžit (změna zvětšení obrazu).
zz Chcete-li při použití funkce Servo AF při záznamu filmu nastavit přepínač
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>, nejprve přesuňte vypínač
napájení fotoaparátu do polohy <1>.
253
zz Elektronický MF objektivuN (= 107)
Tato funkce může být specifikována při použití objektivů,
které podporují elektronické ruční zaostřování.
zz Rastr při snímání
Prostřednictvím možnosti [3x3 l] nebo [6x4 m], můžete zobrazit
čáry rastru, které vám pomohou vyrovnat fotoaparát ve svislém nebo
vodorovném směru. Při nastavení možnosti [3x3+diagn] se rastr
zobrazuje společně s příčnými čarami, které pomáhají zarovnat
průsečíky nad objektem a dosáhnout lepšího vyvážení kompozice.
Všimněte si, že mřížka se nezobrazí na displeji LCD během
snímání filmu.
zz Funkce tlačítka spouště pro filmování
Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během snímání
filmu stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.
[Namáčknutí]
-- Lze nastavit na [Měření+kServo AF], [Měř.+One-Shot AF] nebo
[Pouze měření]. ([Měření+One-Shot AF] není k dispozici pro filmy
ve formátu 4K.)
[Plné zmáčknutí]
-- Lze nastavit na [Žádná funkce] nebo [Spušt./zast.film.].
Když je položka Plné zmáčknutí nastavena na [Spušt./zast.film.],
můžete spustit nebo ukončit záznam filmu nejen pomocí stisknutí
tlačítka <A> pro snímání filmů, ale také úplným stisknutím tlačítka
dálkové spouště RS-60E3 (prodává se samostatně, = 463).
zz Při pořizování filmů bude mít nastavení [5: Funkce tlačítkového spouštěče
pro filmy] rozhodující význam nad jakýmikoli funkcemi přiřazenými ke
tlačítku spouště s [Tlačítko závěrka/blok. AE] v rámci [5: Uživatelské
funkce(C.Fn)].
254
Citlivost ISO během snímání filmuN
Citlivost ISO můžete nastavit samostatně
pro snímání fotografií a filmů. Nastavení
v [kNastavení citlivosti ISO] na
kartě [z].
zz [Citlivost ISO]
U ruční expozice můžete nastavit citlivost ISO (= 222).
zz [Max pro auto]
Můžete nastavit maximální limit automatické citlivosti ISO pro
automatické ISO na ISO 6400 nebo ISO 12800.
Na kartě [5: Uživatelské funkce(C.Fn)], pokud je [Rozšíření ISO]
nastaveno na [1:Zap], můžete vybrat [H(25600)].
Automatický delší časN
Automatickým zpomalením rychlosti
závěrky při nedostatku světla můžete
vybrat, zda nahrávat filmy, které jsou
jasnější a méně ovlivněné šumem snímků,
než u možnosti [Zakázat].
Platí, když je snímková frekvence velikosti
filmového záznamu 8 nebo 7.
zz [Zakázat]
Umožňuje nahrávat filmy s plynulejším, přirozenějším pohybem, méně
ovlivněným rozhýbáním objektu, než u možnosti [Povolit]. Vezměte
na vědomí, že při nedostatku světla mohou být filmy tmavší než při
nastavení možnosti [Povolit].
zz [Povolit]
Umožňuje nahrávat jasnější filmy méně ovlivněné šumem snímků než
při nastavení [Zakázat] automatickým snížením rychlosti závěrky při
nedostatku světla na 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).
zz Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se
objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové
obrazy, např. stopy.
255
Zobrazení informací pro výstup HDMIN
Zobrazení informací můžete nakonfigurovat
pro výstup obrazu prostřednictvím
kabelu HDMI.
zz [S informacemi]
Snímek, informace o snímku, body AF a další informace jsou
zobrazovány na dalším zařízení prostřednictvím HDMI. Vezměte na
vědomí, že obrazovka fotoaparátu se vypne.
Nahrané filmy se uloží na kartu.
zz [Čistý / L výstup]
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě 4K. Informace
o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu se
nenahraje žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace přes síť
Wi-Fi není k dispozici.
zz [Čistý / L výstup]
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě Full HD. Informace
o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu se
nenahraje žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace přes síť
Wi-Fi není k dispozici.
256
Obecná upozornění pro snímání filmů
Červená ikona <E> varování před vnitřní teplotou
zz Pokud se během záznamu filmu zobrazí červená ikona <E>, karta může být
horká, a proto zastavte snímání filmu a než vyjmete kartu, nechte fotoaparát
vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
zz Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
snímání filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona <E>.
zz Červená ikona <E> znamená, že snímání filmů bude brzy automaticky
ukončeno. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po
snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát
na chvíli v klidu.
zz Dlouhotrvající snímání filmu za vysoké teploty způsobí, že se ikona <E>
zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
Záznam a kvalita obrazu
zz Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále
aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může zkrátit celkovou dobu snímání videa. Pokud
není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při
použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
zz Vestavěný mikrofon zaznamenává také provozní zvuk a mechanický zvuk
fotoaparátu během snímání. K omezení těchto zvuků ve filmu použijte
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
zz Do VSTUPNÍHO konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu
nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
zz Pokud se v průběhu snímání filmu v režimu automatické expozice změní
jas, může se obraz filmu dočasně zastavit. V takovém případě snímejte filmy
pomocí ruční expozice.
zz Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na displeji LCD černá. Film se zaznamená téměř ve
stejné podobě, v jaké se zobrazuje na displeji LCD.
zz Za slabého osvětlení se v obraze může objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. Film se zaznamená téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazuje na
displeji LCD.
zz Při přehrávání filmu v jiných zařízeních může dojít ke snížení kvality obrazu
nebo zvuku, případně nemusí být přehrávání možné (i když tato zařízení
podporují formát MP4).
257
Obecná upozornění pro snímání filmů
Záznam a kvalita obrazu
zz Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se během
snímání filmu zobrazit v pravé části obrazovky pětiúrovňový
indikátor (1). Tento indikátor ukazuje, kolik dat ještě zbývá zapsat
na kartu (zbývající kapacita vnitřní vyrovnávací paměti). Čím nižší
bude rychlost zápisu na kartu, tím rychleji se bude indikátor
pohybovat směrem nahoru. Jestliže indikátor dosáhne nejvyšší
úrovně, snímání filmu se automaticky zastaví.
Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď
nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste.
Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta
umožňuje dostatečně rychlý zápis.
(1)
Přehrávání a připojení k televizoru
zz Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (= 305) a budete snímat film,
televizor nebude během snímání přehrávat zvuk. Zvuk však bude
zaznamenán správně.
Omezení pro filmy formátu MP4
zz Uvědomte si, že následující omezení platí obecně pro filmy formátu MP4.
-- Nezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
-- Při přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení
synchronizace obrazu filmu a zvuku.
258
Praktické funkce
zz Vypnutí zvukové signalizace (= 260)
zz Upozornění na kartu (= 260)
zz Nastavení doby prohlídky snímku (= 261)
zz Nastavení času automatického vypnutí napájení (= 261)
zz Úprava jasu displeje LCD (= 262)
zz Vytvoření a výběr složky (= 263)
zz Způsoby číslování souborů (= 265)
zz Nastavení údajů copyrightu (= 268)
zz Nastavení automatického otáčení snímků na výšku (= 270)
zz Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu (= 271)
zz Vypnutí/zapnutí displeje LCD (= 272)
zz Automatické čištění snímače (= 273)
zz Vložení dat pro odstranění prachu (= 274)
zz Ruční čištění snímače (= 276)
zz Výstup HDMI Rozlišení (= 278)
zz Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR (= 279)
259
Praktické funkce
Vypnutí zvukové signalizace
Můžete zabránit aktivaci zvukové signalizace při dosažení zaostření,
při snímání se samospouští a při dotykovém ovládání.
Na kartě [5] vyberte [Tón], poté
stiskněte <0>. Vyberte [Zakázat],
poté stiskněte <0>.
Pokud chcete ztišit zvukovou signalizaci
pouze pro dotykové ovládání, vyberte
možnost [Dotkněte se n].
Upozornění na kartu
Toto nastavení zabrání fotografování, pokud není ve fotoaparátu
vložena karta.
Na kartě [z] zvolte položku [Uvolnit
závěrku bez karty], poté stiskněte <0>.
Zvolte [Zakázat], poté stiskněte <0>.
Jestliže není ve fotoaparátu vložena karta
a stisknete tlačítko spouště, zobrazí se
v hledáčku upozornění „Card“ a nebude
možné uvolnit závěrku.
260
Nastavení doby prohlídky snímku
Můžete změnit dobu trvání, po kterou má být snímek zobrazen displeji LCD
ihned po svém pořízení. Pokud je nastavena volba [Vyp], nebude snímek
zobrazen ihned po pořízení. Pokud je nastavena volba [Přidržet],
bude prohlídka snímku trvat až do vypršení doby [Autom.vypnutí].
Všimněte si, že pokud budete během prohlížení snímků manipulovat
s jakýmikoli ovládacími prvky fotoaparátu, například stisknete tlačítko
spouště do poloviny, prohlížení snímků se ukončí.
Na kartě [z] vyberte položku [Doba
prohlídky] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadované nastavení a stiskněte
tlačítko <0>.
Nastavení času automatického vypnutí napájení
Z důvodu úspory energie baterie se fotoaparát automaticky vypne po
uplynutí nastavené doby nečinnosti. Když se fotoaparát vypne v důsledku
automatického vypnutí napájení, můžete jej znovu zapnout stisknutím
tlačítka spouště atd.
Pokud je nastavena možnost [Zakázat] a chcete šetřit energii
baterie, vypněte fotoaparát nebo stisknutím tlačítka <U> vypněte
displej LCD.
I když je nastavena možnost [Zakázat], displej LCD se vypne,
pokud ponecháte fotoaparát nečinný přibližně 30 min. Chcete-li
displej LCD znovu zapnout, stiskněte tlačítko <U>.
Na kartě [5] vyberte položku [Autom.
vypnutí] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadované nastavení a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud je nastavena možnost [10 s/30 s], fotoaparát se vypne, když bude
nečinný přibližně 10 s. Při nastavení funkcí nebo během snímání s živým
náhledem, záznam filmů, přehrávání snímků apod. bude čas automatického
vypnutí napájení přibližně 30 s.
261
Úprava jasu displeje LCD
Úpravou jasu displeje LCD lze usnadnit jeho prohlížení.
Na kartě [5] vyberte [Jas displeje],
poté stiskněte <0>. Stisknutím tlačítek
<Y> <Z> upravte jas na obrazovce pro
úpravu jasu a stiskněte tlačítko <0>.
Při kontrole expozice snímku nastavte jas
displeje LCD na hodnotu 4 a zamezte vlivu
okolního světla na snímek.
262
Vytvoření a výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete
zachycené snímky uložit.
Tato operace je volitelná, protože složka pro uložení zachycených snímků
bude vytvořena automaticky.
Vytvoření složky
1
2
3
Vyberte položku [Vybrat složku].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Vybrat
složku] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Vytvořit složku].
zz Vyberte položku [Vytvořit složku]
a stiskněte tlačítko <0>.
Vytvořte novou složku.
zz Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBVytvoří se nová složka s číslem složky
zvýšeným o hodnotu jedna.
263
Výběr složky
(1)
(3)
(2)
zz Zobrazte obrazovku pro výběr složky,
vyberte požadovanou složku a stiskněte
tlačítko <0>.
BBTímto způsobem vyberete složku,
do níž budou uloženy zachycené
snímky.
zz Následně pořízené snímky budou
zaznamenány do vybrané složky.
(4)
(1) Počet snímků ve složce
(2) Nejnižší číslo souboru
(3) Název složky
(4) Nejvyšší číslo souboru
Složky
zz Název složky začíná třemi číslicemi (číslo složky), po kterých následuje pět
alfanumerických znaků, jako například „100CANON“. Složka může obsahovat
až 9 999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999). Po zaplnění složky se
automaticky vytvoří nová složka s číslem složky zvýšeným o hodnotu jedna.
Nová složka se automaticky vytvoří také v případě, že provedete ruční reset
(= 267). Lze vytvořit složky označené čísly v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí počítače
zz Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem
„DCIM“. Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete
k uložení a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát
„100ABC_D“. První tři číslice vždy představují číslo složky, od 100 do 999.
Pět koncových znaků může být libovolná kombinace velkých a malých
písmen od A do Z, číslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít.
Uvědomte si také, že dva názvy složek nemohou sdílet stejné trojmístné
číslo složky (například „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), i když se posledních pět
znaků v jednotlivých názvech liší.
264
Způsoby číslování souborů
Soubory snímků budou číslovány od 0001 do 9999 v pořadí, v němž jsou
snímky pořízeny, a poté budou ukládány do složky. Způsob přiřazování
čísel souborů lze změnit.
Číslo souboru se v počítači zobrazí v následujícím formátu: IMG_0001.JPG.
V části [Číslov. soub.] na kartě [5]
vyberte položku [Číslování], a pak
stiskněte tlačítko <0>. Dostupná
nastavení jsou popsána níže. Vyberte
požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko <0>.
zz [Souvislé]: Až si budete přát pokračovat v pořadí číslování
souborů i po výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je
vhodné v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999
a uložené na více kartách nebo ve více složkách uložit do jedné
složky v počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající
složce nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování
souborů pro nové snímky navázat na číslování souborů stávajících
snímků, které jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít
souvislé číslování souborů, je doporučeno použít pokaždé nově
naformátovanou kartu.
Číslování souborů
po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů
po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
101
0051
0052
(1)
(1) Následující číslo souboru v řadě
265
0052
zz [Autom. reset]: Až si budete přát opětovné zahájení číslování
souborů od hodnoty 0001 při každé výměně karty nebo vytvoření
nové složky.
Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný
v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro
nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které
jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky
s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé
nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po
výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po
vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
101
0051
0001
(1)
(1) Číslování souborů je vynulováno
266
0001
zz [Ruční reset]: Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů
od hodnoty 0001 nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001
v nové složce.
V části [Číslov. soub.] na kartě [5]
vyberte položku [Ruční reset] a pak
vyberte tlačítko [OK] v dialogu
pro potvrzení.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky
bude zahájeno od hodnoty 0001.
To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro
snímky vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes. Po ručním
resetu se způsob číslování souborů vrátí na souvislé číslování nebo
na automatický reset. (Nezobrazí se žádný dialog pro potvrzení
ručního resetu.)
zz Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude
fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro
ukládání. Na displeji LCD se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty.
Vyměňte ji za novou kartu.
zz U snímků typu JPEG i RAW budou názvy souborů začínat znaky „IMG_“.
Názvy souborů filmů budou začínat znaky „MVI_“. Použijí se následující
přípony: „.JPG“ pro snímky typu JPEG, „.CR3“ pro snímky typu RAW a „.
MP4“ pro filmy.
267
Nastavení údajů copyrightu
N
Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou přidány do snímku jako údaje Exif.
1
2
Vyberte položku [Údaje copyrightu].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Údaje
copyrightu] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte položku, kterou chcete
nastavit.
zz Vyberte položku [Zadat jméno autora]
nebo [Zadat údaje copyrightu]
a stiskněte tlačítko <0>.
3
(1)
(2)
Zadejte text.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček □ a vyberte
požadovaný znak. Poté znak zadejte
stisknutím tlačítka <0>.
zz Můžete zadat až 63 znaků.
zz Chcete-li odstranit jednotlivé
znaky, vyberte [ ] nebo stiskněte
tlačítko <L>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim
vstupu.
zz Pro posun kurzoru zvolte [ ] nebo
[ ] v pravé horní části nebo natočte
číslo <6>.
zz Chcete-li zrušit zadávání textu, stiskněte
tlačítko <M> a poté vyberte položku
[Storno].
(1) Režim vstupu
(2) Paleta znaků
268
4
Ukončete nastavení.
zz Po zadání textu stiskněte tlačítko
<M> a poté vyberte položku [OK].
BBZadané informace se uloží.
N
Kontrola údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku
[Zobrazit údaje copyrightu], můžete
zkontrolovat informace [Autor]
a [Copyright], které jste zadali.
Odstranění údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu],
můžete odstranit informace [Autor] a [Copyright].
zz Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru
možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
zz Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru
EOS Utility (software EOS, = 484).
269
Nastavení automatického otáčení snímků na výšku
Snímky pořízené s orientací na výšku se
automaticky otáčí na správnou orientaci pro
prohlížení, takže se při přehrávání na displeji LCD
fotoaparátu nebo při prohlížení na obrazovce
počítače nebudou zobrazovat s orientací na šířku.
Nastavení této funkce lze změnit.
Na kartě [5] vyberte položku [Aut.
otáčení] a stiskněte tlačítko <0>.
Dostupná nastavení jsou popsána níže.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko <0>.
zz [ZapzD] : Snímek na výšku bude při přehrávání automaticky
otočen jak na displeji LCD fotoaparátu, tak na
obrazovce počítače.
zz [ZapD]
: Snímek na výšku bude automaticky otočen pouze na
obrazovce počítače.
zz [Vyp]
: Snímek pořízený na výšku se automaticky neotočí.
Časté otázky
zz Snímek pořízený na výšku se neotočí při prohlídce snímku
bezprostředně po vyfotografování.
Stiskněte tlačítko <x> a při přehrávání snímků se zobrazí otočený snímek.
zz Je nastavena možnost [ZapzD], ale snímek se při
přehrávání neotočí.
Automatické otáčení nebude fungovat u snímků na výšku, které byly
vyfotografovány při nastavení funkce [Aut. otáčení] na možnost [Vyp].
Snímek na výšku pořízený fotoaparátem namířeným směrem nahoru
nebo dolů se nemusí při přehrávání automaticky otočit. V takovém
případě postupujte podle Otočení snímku (= 287).
zz Chci na displeji LCD fotoaparátu otočit snímek pořízený
s nastavenou možností [ZapD].
Nastavte možnost [ZapzD] a přehrajte snímek. Snímek bude otočen.
zz Snímek na výšku se neotáčí na obrazovce počítače.
Použitý software není kompatibilní s funkcí otočení snímku. Místo něj
použijte software EOS.
270
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
N
Je možné obnovit výchozí hodnoty nastavení funkcí snímání a nabídek
fotoaparátu. Tato možnost je k dispozici pouze v režimech kreativní zóny.
1
Vyberte možnost [Vymazat
nastavení].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Vymazat
nastavení] a stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte položku [Vymazat všechna
nast.fotoap.].
zz Vyberte položku [Vymazat
všechna nast.fotoap.] a stiskněte
tlačítko <0>.
3
Vyberte tlačítko [OK].
zz Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
Časté otázky
zz Vymazání všech nastavení fotoaparátu
Po provedení výše uvedeného postupu vymažte výběrem položky
[Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] v nabídce [5: Vymazat nastavení]
veškerá nastavení uživatelských funkcí (= 446).
271
Vypnutí/zapnutí displeje LCD
Můžete nastavit fotoaparát tak, aby se při stisknutí tlačítka spouště do
poloviny (nebo stisknutí tlačítka <A>) nezapínal a nevypínal displej LCD.
Na kartě [5] vyberte položku [Vyp./
zap.obraz.] a stiskněte tlačítko <0>.
Dostupná nastavení jsou popsána níže.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko <0>.
zz [Tlač.spouště] :Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se
zobrazení vypne. Po uvolnění tlačítka spouště se
zobrazení znovu zapne.
zz [Spoušť/DISP] :Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se
zobrazení vypne. Zobrazení zůstane vypnuté
i po uvolnění tlačítka spouště. Zobrazení zapnete
stisknutím tlačítka <U>.
zz [Zůstává zap.] :Zobrazení zůstane zachováno i při stisknutí tlačítka
spouště do poloviny. Zobrazení vypnete stisknutím
tlačítka <U>.
272
Automatické čištění snímače
Kdykoli nastavíte vypínač napájení do polohy <1> nebo <2>, aktivuje se
samočisticí jednotka senzoru, která automaticky setřese prach z přední části
snímače. Obvykle tato operace nevyžaduje žádnou pozornost. Čištění snímače
však můžete provést ručně nebo tuto jednotku zakázat následujícím způsobem.
Ruční aktivace čištění snímače
1
2
Vyberte položku [Čištění snímače].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Čištění
snímače] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Vyčistit nyníf].
zz Vyberte položku [Vyčistit nyníf],
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBNa obrazovce se zobrazí symbol čištění
snímače. (Můžete zaslechnout slabý zvuk.)
Přestože bude během čištění možné
zaslechnout mechanický zvuk závěrky,
nebude vyfotografován žádný snímek.
zz Pokud je nastaveno potlačení šumu u více snímků, nelze vybrat možnost
[Vyčistit nyní f].
zz Nejlepších výsledků dosáhnete provedením čištění snímače s fotoaparátem
umístěným ve vzpřímené a stabilní poloze na stole nebo jiném rovném povrchu.
zz I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší.
Bezprostředně po dokončení čištění snímače zůstane položka [Vyčistit
nyní f] dočasně deaktivována.
zz Na obrazovce záznamu se můžou objevit světelné body, pokud je snímač
ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Zvolením možnosti
[Vyčistit nyníf] můžete jejich zobrazení potlačit (= 475).
Deaktivace automatického čištění snímače
zz V kroku 2 vyberte položku [Autom. čištění f] a nastavte pro ni
možnost [Zakázat].
BBPo přesunutí vypínače napájení do polohy <1> nebo <2> již
nebude realizováno čištění snímače.
273
Vložení dat pro odstranění prachu N
Samočisticí jednotka senzoru obvykle zajistí odstranění většiny prachových
částic, které mohou být viditelné na vyfotografovaných snímcích. Pokud však
přesto zůstanou některé prachové částice viditelné, můžete do snímku vložit
data pro odstranění prachu, která umožní později prachové částice vymazat.
Data pro odstranění prachu využívá software Digital Photo Professional
(software EOS, = 484) k automatickému vymazání prachových částic.
Příprava
zz Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
zz Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a nastavte zaostření na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen
stupnicí vzdálenosti, natočte fotoaparát přední stranou k sobě a otočte
zaostřovací kroužek ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Získání dat pro odstranění prachu
1
Vyberte položku [Data pro
odstranění prachu].
zz Na kartě [z] vyberte položku [Data
pro odstranění prachu] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Vyberte tlačítko [OK].
zz Když vyberete možnost [OK] a stisknete
tlačítko <0>, bude provedeno
automatické čištění snímače a pak se
zobrazí zpráva. Přestože bude během
čištění možné zaslechnout mechanický
zvuk závěrky, nebude vyfotografován
žádný snímek.
274
3
Vyfotografujte čistě bílý předmět.
zz Umístěte čistě bílý předmět bez vzorů
do vzdálenosti 20 až 30 cm tak,
aby vyplnil celé zorné pole v hledáčku,
a vyfotografujte snímek.
BBSnímek bude vyfotografován v režimu
priority clony AE s clonou f/22.
zz Snímek nebude uložen, data lze proto
získat i v případě, že do fotoaparátu
není vložena karta.
BBPo vyfotografování snímku začne
fotoaparát shromažďovat data pro
odstranění prachu. Po získání dat pro
odstranění prachu se zobrazí zpráva.
Výběrem položky [OK] znovu
zobrazte nabídku.
zz Pokud se nepodaří úspěšně získat data,
zobrazí se chybová zpráva. Po kontrole
informací v Příprava (= 274) vyberte
[OK] a potom pořiďte další snímek.
Data pro odstranění prachu
Získaná data pro odstranění prachu jsou vložena do všech snímků
typu JPEG a RAW vyfotografovaných od okamžiku získání dat.
Před fotografováním důležitých snímků doporučujeme aktualizovat data
pro odstranění prachu jejich opětovným získáním.
Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional
(softwaru EOS) k automatickému vymazání prachových částic naleznete
v příručce Digital Photo Professional Návod k použití.
Data pro odstranění prachu mají tak malý datový objem, že prakticky
neovlivní velikost souboru snímku.
zz Použijte pouze čistě bílý předmět, například nový list bílého papíru.
Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být
považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost
odstranění prachových částic pomocí softwaru EOS.
275
Ruční čištění snímače
N
Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním
snímače, lze odstranit ručně pomocí volně prodejného ofukovacího balonku
či podobných nástrojů. Před čištěním snímače sejměte z fotoaparátu objektiv.
Obrazový snímač je mimořádně choulostivý. Je-li třeba očistit snímač
přímo, doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon.
1
2
3
4
5
Vyberte položku [Čištění snímače].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Čištění
snímače] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte položku [Ruční čištění].
zz Vyberte položku [Ruční čištění]
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte tlačítko [OK].
zz Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBBěhem okamžiku se zablokuje zrcadlo
a otevře se závěrka.
Vyčistěte snímač.
Dokončete čištění.
zz Přesuňte vypínač napájení do
polohy <2>.
zz Pokud použijete baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
zz Doporučujeme používání příslušenství domácího zdroje napájení (prodává se
samostatně, str. = 461).
276
zz Pokud je nastaveno potlačení šumu s více snímky, nelze vybrat možnost
[Ruční čištění].
zz Při čištění snímače neprovádějte následující činnosti. Při přerušení
napájení se zavře závěrka a může dojít k poškození lamel závěrky
a obrazového snímače.
-- Nastavení vypínače napájení do polohy <2>.
-- Vyjmutí nebo vložení baterie.
zz Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
zz Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce.
Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
zz Nezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet pro
uchycení objektivu. Při vypnutí napájení se zavře závěrka a může dojít
k poškození lamel závěrky nebo zrcadla.
zz K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn.
Stlačený vzduch by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači
přimrznout a poškrábat jej.
zz Pokud se během čištění snímače téměř vybije baterie, pak stav baterie
způsobí, že zazní zvuková signalizace jako varování. V takovém případě
přestaňte snímač čistit.
zz Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme nechat
snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
277
Výstup HDMI Rozlišení
Nastavte rozlišení obrazového výstupu, když je fotoaparát připojen
k televizoru nebo externímu nahrávacímu zařízení pomocí kabelu HDMI.
1
2
Vyberte možnost [HDMI rozlišení].
zz Na kartě [5] vyberte položku [HDMI
rozlišení] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte položku.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Auto
Snímky se automaticky zobrazí v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
zz 1080p
Výstup s rozlišením 1080p. Tuto možnost vyberte, pokud chcete zabránit
potížím se zobrazením nebo prodlevou, když fotoaparát přepíná rozlišení.
278
Přehrávání snímků RAW na
televizoru HDR
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
1
Vyberte možnost [HDMI HDR
výstup].
zz Na kartě [5] vyberte položku
[HDMI HDR výstup] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Vyberte [Zapnuto].
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [Zap].
zz Ujistěte se, zda je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
zz V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
zz Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.
279
Přehrávání snímků
Tato kapitola popisuje pokročilejší používání metod
přehrávání popsaných v kapitole „Základní fotografování
a přehrávání snímků“ (= 69), postup přehrávání
a mazání pořízených snímků (fotografií/filmů), postup jejich
zobrazení na televizní obrazovce a další funkce související
s přehráváním.
Snímky pořízené a uložené jiným zařízením
Fotoaparát nemusí být schopen správně zobrazit snímky vyfotografované
jiným fotoaparátem, upravené pomocí počítače nebo snímky, jejichž název
souboru byl změněn.
280
Rychlé hledání snímků
Zobrazení více snímků na jedné obrazovce (zobrazení náhledů)
Snímky můžete rychle vyhledat zobrazením náhledů 4, 9, 36 nebo
100 snímků na jedné obrazovce.
1
2
Přehrajte snímek.
zz Po stisknutí tlačítka <x> se zobrazí
naposledy pořízený snímek.
Přepněte do režimu zobrazení
náhledů.
zz Stiskněte tlačítko <I>.
BBZobrazí se náhled 4 snímků. Vybraný
snímek je zvýrazněn oranžovým
rámečkem.
zz Stisknutím tlačítka <I> přepnete
zobrazení následovně: 9 snímků →
36 snímků → 100 snímků.
zz Stisknutím tlačítka <u> přepnete
zobrazení následovně: 100 snímků →
36 snímků → 9 snímků → 4 snímky →
1 snímek.
B
B
3
B
B
Vyberte požadovaný snímek.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček a vyberte
snímek.
zz Otáčením voliče <6> se zobrazí
snímek či snímky na další nebo
předchozí obrazovce.
zz Po stisknutí tlačítka <0> v režimu
zobrazení náhledů se vybraný snímek
zobrazí jako jednotlivý snímek.
281
Procházení snímků přeskakováním
(Zobrazení s přeskakováním snímků)
V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <6>
přeskakovat snímky vpřed nebo vzad podle nastaveného způsobu přeskakování.
1
Vyberte položku [Skok sním.
pom.6].
zz Na kartě [x] vyberte [zobrazení
s přeskakováním snímků/6],
poté stiskněte <0>.
2
Vyberte způsob přeskakování.
zz Stisknutím navigačních tlačítek
<V> vyberte způsob přeskakování
a stiskněte tlačítko <0>.
d: Zobrazit snímky po jednom
e: Přeskočit 10 snímků
r:Přeskočit specifikovaný počet
snímků
g: Zobrazit podle data
h: Zobrazit podle složky
i: Zobrazit pouze filmy
j: Zobrazit pouze snímky
s: Zobrazit pouze chráněné snímky
k:Zobrazit podle hodnocení snímku
(= 288)
Otáčením voliče <6> vyberte
položku.
zz Pomocí možnosti [Přeskočit specifikovaný počet snímků] můžete otočit
volič <6> a vybrat počet snímků, které chcete přeskočit (1 až 100).
zz Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [Datum].
zz Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [Složka].
zz Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti [Filmy]
nebo [Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo pouze fotografií.
zz Pokud vybranému nastavení pro možnost [Hodnocení] neodpovídají žádné
snímky, nelze procházet snímky pomocí voliče <6>.
282
3
(1)
(2)
Procházejte snímky
přeskakováním.
zz Stisknutím tlačítka <x> přehrajte
požadované snímky.
zz V zobrazení jednotlivých snímků otočte
voličem <6>.
BBProcházet můžete pomocí nastavené
metody.
(1) Způsob přeskakování
(2) Stav přehrávání
283
Zvětšování snímků
Zachycený snímek můžete na displeji LCD zvětšit přibližně 1,5krát
až 10krát.
1
(1)
2
Zvětšete snímek.
zz Stiskněte tlačítko <u> během
přehrávání snímků.
BBSnímek bude zvětšen. V pravém dolním
rohu obrazovky se zobrazí zvětšená
oblast (1).
zz Pokud podržíte stisknuté tlačítko <u>,
snímek se bude zvětšovat, dokud
nedosáhne maximálního zvětšení.
zz Stisknutím tlačítka <I> zvětšení
snížíte. Pokud podržíte stisknuté
tlačítko, zvětšení snímku se sníží na
velikost zobrazení jednotlivých snímků.
Prohlédněte si snímek podrobně.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
lze zvětšený snímek posouvat ve směru
stisknutého tlačítka.
zz Chcete-li zvětšené zobrazení ukončit,
stiskněte tlačítko <x>. Přejdete
zpět do režimu zobrazení jednotlivých
snímků.
zz Otáčením voliče <6> můžete zobrazit další snímek a zachovat zvětšené
zobrazení.
zz Obraz filmu nelze zvětšit.
284
Přehrávání pomocí dotykové obrazovky
Displej LCD je panel citlivý na dotyk a umožňuje ovládat různé operace
při přehrávání dotknutím se prsty. Nejdříve stisknutím tlačítka <x>
přehrajte požadované snímky.
Procházení snímků
Potáhněte jedním prstem.
zz Při zobrazení jednotlivých snímků se
dotkněte displeje LCD jedním prstem.
Můžete procházet na další nebo
předchozí snímek potáhnutím prstem
doleva nebo doprava.
Potáhnutím doleva zobrazíte další
(novější) snímek a potáhnutím doprava
zobrazíte předchozí (starší) snímek.
zz Při zobrazení náhledu snímků se
dotkněte displeje LCD jedním prstem.
Můžete procházet na další nebo
předchozí obrazovku potáhnutím prstem
nahoru nebo dolů.
Potáhnutím nahoru zobrazíte další
(novější) snímky a potáhnutím dolů
zobrazíte předchozí (starší) snímky.
Když vyberete snímek, zobrazí se
oranžový rámeček. Opětovným
klepnutím na snímek jej zobrazíte jako
jeden snímek.
Procházení snímků přeskakováním
(Zobrazení s přeskakováním snímků)
Potáhněte dvěma prsty.
Dotkněte se displeje LCD dvěma prsty.
Potáhnutím dvěma prsty doleva nebo
doprava můžete přeskakovat snímky
způsobem nastavením prostřednictvím
položky [Skok snímkem pomocí 6]
na kartě [x].
285
Zmenšení obrazu (Zobrazení náhledů)
Stáhněte dva prsty.
Dotkněte se obrazovky dvěma roztaženými
prsty a poté prsty stáhněte po obrazovce
k sobě.
zz Při každém stažení prstů se zobrazení
jednotlivých snímků změní na zobrazení
náhledů.
zz Když vyberete snímek, zobrazí se
oranžový rámeček. Opětovným
klepnutím na snímek jej zobrazíte jako
jeden snímek.
Zvětšení snímku
Roztáhněte dva prsty od sebe.
Dotkněte se obrazovky dvěma prsty u sebe
a poté prsty po obrazovce roztáhněte.
zz Při roztažení prstů dojde ke zvětšení
snímku.
zz Snímek lze zvětšit přibližně až 10krát.
Dvakrát klepněte.
zz Když dvakrát klepnete na obrázek
prstem, uložené pixely obrázku se
zobrazí přibližně 100% vystředěné okolo
bodu, na který jste klepli.
zz Chcete-li se vrátit zobrazení jednotlivých
snímků, znovu dvakrát klepněte
na obrázek.
zz V zobrazení náhledů nemůžete zvětšit obrázek dvojitým klepnutím.
zz Zvětšený snímek můžete posouvat tažením prsty.
zz Stažením prstů k sobě po obrazovce snímek zmenšíte.
zz Klepnutím na ikonu [2] se můžete vrátit na zobrazení jednotlivých snímků.
286
Otočení snímku
Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované orientace.
1
2
3
Vyberte položku [Otočit snímek].
zz Na kartě [x] vyberte položku [Otočit
snímek] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte požadovaný snímek.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek k otočení.
zz Snímek můžete také vybrat v zobrazení
náhledů (= 281).
Otočte snímek.
zz Po každém stisknutí tlačítka <0>
dojde k otočení snímku ve směru
hodinových ručiček následujícím
způsobem: 90° → 270° → 0°.
zz Chcete-li otočit další snímek, opakujte
kroky 2 a 3.
zz Jestliže chcete tuto činnost ukončit
a vrátit se k nabídce, stiskněte
tlačítko <M>.
zz Jestliže jste před pořízením snímků na výšku nastavili položku
[5: Automatické otáčení] na možnost [ZapzD] (= 270) nebude nutné
snímek otočit výše popsaným způsobem.
zz Pokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí ve správné
orientaci, nastavte položku [5: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD].
zz Obraz filmu nelze otočit.
287
Nastavení hodnocení
Snímky (fotografie a filmy) můžete ohodnotit jedním z pěti symbolů
hodnocení: l/m/n/o/p. Tato funkce se nazývá hodnocení.
* Hodnocení snímků pomáhá při jejich organizování.
Hodnocení jednotlivého snímku
1
2
3
Vyberte položku [Hodnocení].
zz Na kartě [x] vyberte položku
[Hodnocení] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Výběr snímků].
BBZobrazí se snímek.
Vyberte snímek, který chcete
ohodnotit.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete hodnotit,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítka <I> můžete vybrat
snímky ze zobrazení po třech snímcích.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých
snímků, stiskněte tlačítko <u>.
4
Ohodnoťte snímek.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
hodnocení.
BBPři připojení symbolu hodnocení snímku
se hodnota za nastaveným hodnocením
zvýší o 1.
zz Chcete-li ohodnotit další snímek,
opakujte kroky 3 a 4.
288
Určení rozsahu
Můžete určit rozsah hodnocených snímků a ohodnotit tak všechny snímky
v rozsahu najednou.
1
2
3
4
Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
zz V části [x: Hodnocení] vyberte
možnost [Vybrat rozsah] a pak
stiskněte <0>.
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
BBIkona [X] se zobrazí na vybraných
snímcích.
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Stisknutím tlačítka <M> před
vybráním koncového bodu vymažete
ikony [X].
Potvrďte rozsah.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
Ohodnoťte snímek.
zz Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
289
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
zz Pokud v nabídce [x: Hodnocení]
vyberete položku [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky na
kartě], budou specifikovány všechny
snímky ve složce nebo na kartě.
zz Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
zz Chcete-li hodnocení zrušit, vyberte
symbol hodnocení [OFF].
zz Zobrazen může být celkový počet až 999 snímků s daným hodnocením.
V případě 1000 nebo více snímků s příslušným hodnocením se zobrazí [###].
Využití hodnocení
zz Pomocí [x: Skokové snímkování s/6], můžete zobrazit pouze snímky
s určitým hodnocením.
zz V závislosti na operačním systému počítače lze hodnocení jednotlivých
souborů zobrazit jako součást zobrazení informací o souboru nebo
v dodaném standardním prohlížeči obrázků (pouze snímky typu JPEG).
290
Filtrování snímků pro přehrávání
Snímky můžete vyhledávat zadáním podmínek a zobrazením filtrovaných
snímků. Můžete je také přehrávat v prezentaci, chránit nebo vymazat
všechny nalezené snímky najednou.
1
Vyberte možnost [Nast. podm.
vyhled. snímků].
zz Na kartě [x] vyberte položku [Nast.
podm. vyhled. snímků] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Nastavte podmínky vyhledávání.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
podmínku.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> proveďte
nastavení.
zz Podmínku zrušíte stisknutím
tlačítka <B>.
zz Můžete dokonce nastavit všechny
podmínky.
zz Chcete-li zrušit všechny podmínky,
stiskněte tlačítko <L>.
Položka
Nastavení
9Hodnocení
Zobrazí se snímky se zvoleným symbolem hodnocení.
dDatum
Zobrazí se snímky pořízené ve vybrané datum.
nSložka
Zobrazí se snímky z vybrané složky.
JOchrana
Zobrazí se „chráněné“ nebo „nechráněné“ snímky uložené na kartě.
fTyp souboru
Zobrazí se soubory snímků zvoleného typu.
Typy nastavitelného souboru jsou [z Fotografie], [z (RAW)],
[z (RAW, RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG,
JPEG)], [z (JPEG)] a [k Filmy].
291
3
Implementujte podmínky
vyhledávání.
zz Stiskněte tlačítko <0>.
BBPřečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte
možnost [OK].
4
Zobrazte nalezené snímky.
zz Stisknutím tlačítka <x> přehrajte
požadované snímky.
BBSnímky, které odpovídají nastaveným
podmínkám, se zobrazí ve žlutém
rámečku.
zz Pokud podmínkám hledání neodpovídají žádné snímky, stisknutím
tlačítka <0> na obrazovce v kroku 2 se možnost [OK] neaktivuje.
(Nelze pokračovat krokem 3.)
zz Pokud je možnost [5: Automatické vypnutí] nastavena na možnost [4 min]
nebo méně, dosáhne čas automatického vypnutí napájení přibližně 6 minut,
když se zobrazí obrazovka podmínek hledání.
zz Po zobrazení nalezených snímků můžete také provádět činnosti (chránit,
vymazat, příkaz tisku, nastavení fotoalba, hodnocení a prezentace) pro
všechny nalezené snímky najednou.
zz Zobrazení nalezených snímků bude automaticky zrušeno v případě
následujících činností:
-- Je povoleno snímání.
-- Proběhne automatické vypnutí napájení.
-- Nastavení vypínače napájení do polohy <2>.
-- Formátování SD karty.
-- Přidání snímku (například když je pořízený snímek uložen jako nový
snímek po použití efektu filtru, změně velikosti nebo oříznutí).
-- Pokud již nejsou k dispozici žádné snímky odpovídající podmínkám vyhledávání.
292
Rychlé ovládání pro přehrávání
Při přehrávání můžete stisknutím tlačítka <Q> nastavit následující funkce:
[J: Ochrana snímků], [b: Otočit snímek], [9: Hodnocení], [U: Kreativní
filtry], [S: Změnit velikost (Pouze JPEG snímky)], [N: Výřez], [e: Skok
mezi snímky w/6], [t: Vyhledávání snímků], [q: Poslat snímky do
smartphonu*] a [ : Kreativní asistent (Pouze snímky RAW)].
U filmů lze nastavit pouze následující položky: [J: Ochrana snímků],
[9: Hodnocení], [e: Skok mezi snímky w/6], [t: Vyhledávání
snímků], [q: Poslat snímky do smartphonu*] nebo [7: Přehrát film].
*Nelze vybrat, pokud je nastavena možnost [Zakázat] pro položku [Wi-Fi] na kartě
[k: Nastavení Wi-Fi].
1
2
Stiskněte tlačítko <Q>.
zz Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <Q>.
BBZobrazí se možnosti rychlého ovládání.
Vyberte položku a nastavte ji.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte funkci.
BBNázev a nastavení vybrané funkce se
zobrazí v dolní části obrazovky.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nastavte funkci.
zz K ochraně snímků (= 307)
a Hodnocení (= 288) stiskněte tlačítko
<B> a vyberte více snímků.
zz U možností Kreativní filtry (= 329),
Změnit velikost (= 338), Výřez
(= 340), Vyhledávání snímků (= 291)
a Poslat snímky do smartphonu (= 363)
a Kreativní asistent (= 332) stiskněte
tlačítko <0> a nastavte funkci.
zz Zobrazení s přeskakováním
snímků/6 (= 282): pro zobrazení
s přeskakováním snímků nebo pro
hodnocení (= 288) stiskněte <B>.
293
zz Postup zrušíte stisknutím tlačítka
<M>.
3
Ukončete nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> ukončete
rychlé ovládání.
zz Chcete-li snímek (= 287) otočit, nastavte položku [5: Automatické
otáčení] na hodnotu [ZapzD]. Pokud je položka [5: Automatické
otáčení] nastavena na možnost [ZapD] nebo [Vyp], nastavení [b Otáčení
snímku] bude zaznamenáno do snímku, ale fotoaparát snímek při
zobrazení neotočí.
zz Pro snímky pořízené jiným fotoaparátem může být rozsah volitelných
možností omezen.
294
Potěšení z filmů
Tři hlavní způsoby přehrávání a užívání filmů jsou následující:
Přehrávání na televizoru (= 305)
Po připojení fotoaparátu k televizoru kabelem HDMI můžete přehrávat
pořízené fotografie a filmy na televizoru.
zz Vzhledem k tomu, že rekordéry s pevným diskem nebývají opatřeny
konektorem HDMI IN, nelze fotoaparát připojit k rekordéru s pevným diskem
pomocí kabelu HDMI.
zz I když připojíte fotoaparát k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu USB,
filmy ani fotografie nebude možné přehrávat ani ukládat.
zz Filmy nelze přehrávat v zařízeních, která nepodporují formát souborů MP4.
Přehrávání na displeji LCD fotoaparátu
(= 296–= 303)
Filmy můžete přehrávat na displeji LCD fotoaparátu. Můžete také vynechat
první a poslední scény filmu a přehrát fotografie nebo filmy uložené na kartě
v automatické prezentaci.
zz Film upravený pomocí počítače nelze znovu uložit na kartu a přehrát pomocí
fotoaparátu.
Přehrávání a úprava pomocí počítače
Videosoubory uložené uložených na kartě lze přenést do počítače a přehrát
nebo zpracovat pomocí předem nainstalovaného nebo univerzálního
softwaru kompatibilního se záznamovým formátem filmu.
zz Pokud budete film přehrávat nebo upravovat pomocí volně prodejného
softwaru, použijte software kompatibilní s filmy formátu MP4. Podrobné
informace o volně prodejném softwaru získáte u výrobce softwaru.
295
Přehrávání filmů
1
2
3
4
Přehrajte snímek.
zz Stisknutím tlačítka <x> zobrazte
požadovaný snímek.
Vyberte film.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
film, který chcete přehrát.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje film ikona <s1> zobrazená
v levém horním rohu.
zz V režimu zobrazení náhledů označuje
film děrování na levém okraji náhledu.
Vzhledem k tomu, že filmy nelze
přehrávat v režimu zobrazení náhledů,
přepněte stisknutím tlačítka <0> na
zobrazení jednotlivých snímků.
V režimu zobrazení jednotlivých
snímků stiskněte tlačítko <0>.
Přehrajte film.
zz Vyberte ikonu [7] (Přehrát film) a poté
stiskněte <0>.
BBSpustí se přehrávání filmu.
zz Přehrávání můžete pozastavit
a stisknutím tlačítka <0> zobrazit
panel pro přehrávání filmů.
zz Hlasitost lze během přehrávání filmů
upravit stisknutím tlačítek <W> <X>.
zz Další informace o postupu přehrávání
získáte na straně strana 297.
(1) Reproduktor
(1)
zz Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
296
Panel pro přehrávání filmů
Položka
7 Přehrát
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
8 Pomalý pohyb
Rychlost pomalého pohybu lze nastavit stisknutím tlačítek
<Y> <Z>. Její hodnota se zobrazuje v pravém horním
rohu obrazovky.
N Skok dozadu
Při každém stisknutí <0> poskočí dozadu o 4 s.
3 Předchozí políčko
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
6 Následující políčko
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
O Skok dopředu
Při každém stisknutí <0> poskočí dopředu o 4 s.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (= 299).
M Zachycení políčka
Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné
4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako
fotografie ve formátu JPEG (= 301).
v Hudba na pozadí
Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí
(= 337).
Stav přehrávání
mm’ ss”
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
P Hlasitost
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(= 296).
32
Stisknutím tlačítka <M> přejdete zpět do zobrazení
jednotlivých snímků.
297
Panel pro přehrávání filmů (alba videomomentek)
Položka
7 Přehrát
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
8 Pomalý pohyb
Rychlost pomalého pohybu lze nastavit stisknutím tlačítek
<Y> <Z>. Její hodnota se zobrazuje v pravém horním
rohu obrazovky.
N Předchozí klip
Slouží k zobrazení prvního políčka předchozí
videomomentky.
3 Předchozí políčko
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
6 Následující políčko
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
O Další klip
Slouží k zobrazení prvního políčka další videomomentky.
L Smazat klip
Slouží ke smazání aktuální videomomentky.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (= 299).
v Hudba na pozadí
Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí
(= 337).
Stav přehrávání
mm’ ss”
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
P Hlasitost
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(= 296).
32
Stisknutím tlačítka <M> přejdete zpět do zobrazení
jednotlivých snímků.
zz Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost
pomocí ovládacích prvků televizoru (= 305). (Hlasitost nelze upravit tlačítky
<W> <X>.)
zz Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo filmy obsahují poškozené
snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.
298
Přehrávání pomocí dotykové obrazovky
Klepněte na ikonu [7] uprostřed
obrazovky.
BBSpustí se přehrávání filmu.
zz Chcete-li zobrazit obrazovku s rychlým
ovládáním, klepněte na ikonu <s1>
v levém horním rohu obrazovky.
zz Chcete-li pozastavit přehrávaný film,
klepněte na obrazovku. Zobrazí se také
panel pro přehrávání filmů.
Úprava prvních a posledních scén filmu
Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně
jednosekundových krocích.
1
2
Pozastavte přehrávání filmu.
BBZobrazí se panel pro přehrávání filmů.
Na obrazovce přehrávání filmu
vyberte ikonu [X].
BBV dolní části obrazovky se zobrazí panel
pro úpravy filmů.
3
Určete část, která má být
vynechána.
zz Vyberte ikonu [U] (Střih začátek)
nebo [V] (Střih konec) a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> zobrazte
předchozí nebo další políčka. Držte
stisknuté tlačítko pro rychlé převíjení
políček vpřed nebo vzad.
zz Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která
zůstane zachována, je zvýrazněna bílou
barvou nahoře.
299
4
5
(1)(2)
Zkontrolujte upravený film.
zz Upravený film přehrajte výběrem
tlačítka [7].
zz Chcete-li upravenou část změnit,
přejděte zpět na krok 2.
zz Chcete-li zrušit provedenou úpravu,
stiskněte tlačítko <M> a poté
v potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
Uložte upravený film.
zz Vyberte ikonu [W] (1) a stiskněte
tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka pro ukládání.
zz Chcete-li položku uložit jako nový
film, vyberte možnost [Nový
soubor]. Chcete-li položku uložit
a přepsat původní filmový soubor,
vyberte možnost [Přepsat] a poté
stiskněte <0>.
zz Výběrem možnosti [ ] (2) uložíte
komprimovanou verzi souboru. Filmy
v rozlišení 4K se před kompresí
konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku
[OK] a poté stisknutím tlačítka <0>
uložte upravený film a přejděte zpět na
obrazovku pro přehrávání filmů.
zz Protože se úpravy provádí po jednosekundových krocích (v poloze označené
ikonou [Z] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu
mírně lišit od vámi určené polohy.
zz Pokud není na kartě dostatek volného místa, není k dispozici možnost
[Nový soubor].
zz Jestliže je stav baterie nízký, není úprava filmu možná. Použijte plně
nabitou baterii.
zz Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
300
Zachycení políčka z filmu
v rozlišení 4K nebo časosběrného
filmu v rozlišení 4K
Z filmů v rozlišení 4K nebo z časosběrných filmů v rozlišení 4K můžete
vybírat jednotlivá políčka, která lze následně uložit jako fotografie ve
formátu JPEG (přibližně 8,3 megapixelu, 3840 x 2160). Tato funkce se
nazývá „zachycení políčka (zachycení snímku v rozlišení 4K)“.
1
2
Přehrajte snímek.
zz Stiskněte tlačítko <3>.
Vyberte film v rozlišení 4K nebo
časosběrný film v rozlišení 4K.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek.
zz Na obrazovce informací o snímku
(= 326) jsou filmy v rozlišení 4K
nebo časosběrné filmy v rozlišení 4K
označeny ikonou [L].
zz V zobrazení náhledů můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
3
4
5
V režimu zobrazení jednotlivých
snímků stiskněte tlačítko <0>.
Pozastavte přehrávání filmu.
zz Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
Vyberte políčko, které chcete
zachytit.
zz Pomocí panelu pro přehrávání filmů
vyberte políčko, které chcete zachytit
jako fotografii.
zz Pokyny k panelu pro přehrávání filmů
viz = 297.
301
6
7
8
Vyberte ikonu [M].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek.
Uložte snímek.
zz Vyberte možnost [OK] a uložte tak
aktuální políčko jako fotografii ve
formátu JPEG.
Vyberte snímek, který chcete
zobrazit.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku.
zz Vyberte možnost [Zobrazení
původního filmu] nebo [Zobrazení
zachycené fotografie].
zz Zachycení políčka není možné u filmů v kvalitě Full HD, časosběrných filmů
v kvalitě Full HD, filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení 4K
zaznamenaných jiným fotoaparátem.
302
Prezentace (automatické přehrávání)
Snímky na kartě můžete automaticky přehrávat jeden po druhém.
1
(1)
2
Vyberte položku [Prezentace].
zz Na kartě [x] vyberte položku
[Prezentace] a stiskněte
tlačítko <0>.
Nakonfigurujte položku [Nastavit]
požadovaným způsobem.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položku [Nastavit] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Nastavte položky [Doba zobrazení],
[Opakovat] (opakované přehrávání),
[Přechodový efekt] (efekt při změně
snímků) a [Hudba na pozadí]
pro fotografie.
zz Viz stránka strana 337 pro postup při
výběru hudby na pozadí.
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
(1) Počet snímků vybraných k přehrání
[Doba zobrazení]
[Opakovat]
[Přechodový efekt]
[Hudba na pozadí]
303
3
4
Spusťte prezentaci.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte položku [Start] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBPo zobrazení hlášení [Načítání
snímku...] bude spuštěna prezentace.
Ukončete prezentaci.
zz Chcete-li prezentaci ukončit
a vrátit se na obrazovku nastavení,
stiskněte tlačítko <M>.
zz Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během pozastavení
bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G]. Opětovným
stisknutím tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte. Prezentaci lze také
pozastavit klepnutím na obrazovku.
zz Během automatického přehrávání můžete stisknutím tlačítka <B>
přepnout formát zobrazení fotografií (= 101).
zz Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit stisknutím tlačítek <W> <X>.
zz Během automatického přehrávání nebo při pozastavení můžete stisknutím
tlačítek <Y> <Z> zobrazit další snímek.
zz Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického
vypnutí napájení.
zz Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
zz Pokyny pro zobrazení prezentace na televizoru naleznete na
straně strana 305.
zz Během zobrazování snímků ve filtrovaném přehrávání s funkcí [x: Nastavit
podmínky pro vyhledávání snímků] můžete tyto snímky přehrávat
v prezentaci.
304
Přehrávání na televizoru
Po připojení fotoaparátu k televizoru kabelem HDMI můžete přehrávat
pořízené fotografie a filmy na televizoru. Je doporučeno používat kabel
HDMI HTC-100 (prodává se samostatně).
Pokud se na obrazovce televizoru neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je
položka [5: Videosystém] správně nastavena na možnost [Pro NTSC]
nebo [Pro PAL] (podle videosystému televizoru).
1
2
3
4
5
Připojte kabel HDMI k fotoaparátu.
zz Otočte zástrčku tak, aby její logo
<▲HDMI MINI> směřovalo k přední
části fotoaparátu, a zasuňte ji do
terminálu <D>.
Připojte kabel HDMI k televizoru.
zz Připojte kabel HDMI ke konektoru
HDMI IN televizoru.
Zapněte televizor a přepnutím
videovstupu televizoru vyberte
konektor, k němuž je připojen kabel.
Přesuňte vypínač napájení na
fotoaparátu do polohy <1>.
Stiskněte tlačítko <x>.
BBSnímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na displeji LCD fotoaparátu
nebude nic zobrazeno.)
zz Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
zz Stisknutím tlačítka <B> můžete
změnit formát zobrazení.
zz Informace o přehrávání filmů získáte na
straně strana 296.
305
zz Hlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit
prostřednictvím fotoaparátu.
zz Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu
a televizoru vypněte obě uvedená zařízení.
zz V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
zz Ke konektoru <D> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného
jiného zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
zz Některé sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
306
Ochrana snímků
Důležité snímky můžete chránit před náhodným vymazáním pomocí funkce
vymazání fotoaparátu.
Ochrana jednotlivého snímku
1
2
(1)
3
Vyberte položku [Ochrana snímků].
zz Na kartě [3] vyberte položku
[Ochrana snímků] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Výběr snímků].
BBZobrazí se snímek.
Vyberte snímek, který chcete
chránit.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, pro který chcete nastavit
ochranu.
4
Nastavte ochranu snímku.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavte
ochranu snímku. Zobrazí se
ikona <K> (1).
zz Jestliže chcete ochranu snímku zrušit,
stiskněte znovu tlačítko <0>.
Ikona <K> zmizí.
zz Chcete-li nastavit ochranu pro další
snímek, opakujte kroky 3 a 4.
307
Určení rozsahu chráněných snímků
Můžete určit rozsah chráněných snímků a chránit tak všechny snímky
v rozsahu najednou.
1
2
Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
zz V části [x: Ochrana snímků] vyberte
možnost [Vybrat rozsah] a pak
stiskněte <0>.
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
BBSnímky budou chráněny a zobrazí se
ikona <K>.
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte tlačítko <M>.
308
Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Pokud v nabídce [3: Ochrana snímků]
vyberete položku [Všechny snímky ve
složce] nebo [Všechny snímky na kartě],
budou chráněny všechny snímky ve složce
nebo na kartě.
Výběr snímků zrušíte výběrem položky
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo
[Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
zz Při naformátování karty (= 66) budou vymazány i chráněné snímky.
zz Chránit lze také filmy.
zz Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
zz Pokud vymažete všechny snímky (= 312), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
309
Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat
více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (= 307) nebudou vymazány.
zz Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte,
zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky
ochránit před neúmyslným vymazáním. Vymazáním snímku RAW+JPEG
dojde k odstranění snímků ve formátech RAW i JPEG.
Vymazání jednoho snímku
1
2
3
Zobrazte snímek, který chcete
vymazat.
Stiskněte tlačítko <L>.
BBZobrazí se nabídka Vymazat.
Vymažte snímek.
zz Vyberte položku [Vymazat] a stiskněte
tlačítko <0>. Zobrazený snímek
bude vymazán.
Označení <X> více snímků k dávkovému vymazání
Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat
více snímků najednou.
1
Vyberte položku [Smazání snímků].
zz Na kartě [3] vyberte položku
[Smazání snímků] a stiskněte
tlačítko <0>.
310
2
Vyberte možnost [Výběr a smazání
snímků].
BBZobrazí se snímek.
3
Vyberte snímky, které chcete
vymazat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat,
a stiskněte tlačítko <0>.
BBV levém horním rohu obrazovky se
zobrazí zatržítko <X>.
zz Stisknutím tlačítka <I> můžete
vybrat snímky ze zobrazení po třech
snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <u>.
zz Chcete-li vybrat další snímek
k vymazání, opakujte krok 3.
4
Vymažte snímky.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
zz Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBVybrané snímky budou vymazány.
311
Určení rozsahu mazaných snímků
Můžete určit rozsah mazaných snímků a vymazat tak všechny snímky
v rozsahu najednou.
1
2
3
Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
zz V části [3: Smazání snímků] vyberte
možnost [Vybrat rozsah] a pak
stiskněte <0>.
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
BBIkona [X] se zobrazí na vybraných
snímcích.
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte tlačítko <M>.
Vymažte snímky.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku
[OK] a stiskněte tlačítko <0>.
BBVybrané snímky budou vymazány.
Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Pokud je položka [3: Smazání snímků] nastavena na možnost
[Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě],
budou vymazány všechny snímky ve složce či na kartě.
zz Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte
kartu (= 66).
312
Příprava k tisku
Přímý tisk lze provést celý pomocí fotoaparátu při současném
sledování obrazovek nastavení na displeji LCD fotoaparátu.
Připojení fotoaparátu k tiskárně
1
2
3
Nastavte tiskárnu.
zz Podrobné informace naleznete v návodu
k použití tiskárny.
Připojte fotoaparát k tiskárně.
zz Propojte je propojovacím kabelem
(prodává se samostatně).
zz Připojte kabel do digitálního konektoru
fotoaparátu tak, aby ikona <D> na
zástrčce kabelu směřovala k přední
části fotoaparátu.
zz Tiskárnu připojte podle pokynů v návodu
k použití tiskárny.
Zapněte tiskárnu.
313
4
Přesuňte vypínač napájení na
fotoaparátu do polohy <1>.
BBU některých tiskáren může zaznít tón
zvukové signalizace.
BBZobrazí se snímek společně s ikonou
v levém horním rohu obrazovky,
signalizující, že je fotoaparát připojen
k tiskárně.
zz Před použitím tiskárny se ujistěte, zda je vybavena portem pro připojení PictBridge.
zz Filmy nelze vytisknout.
zz Fotoaparát nelze použít s tiskárnami, které jsou kompatibilní pouze
se standardy CP Direct nebo Bubble Jet Direct.
zz Pokud se v kroku 4 ozve dlouhý signál zvukové signalizace, došlo k potížím
s tiskárnou. Vyřešte potíže uvedené v chybové zprávě (= 390).
zz Můžete tisknout také snímky typu RAW pořízené tímto fotoaparátem.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
zz Před odpojením kabelu nejdříve vypněte fotoaparát a tiskárnu. Při vytahování
držte kabel za zástrčku (nedržte samotný kabel).
zz Pro přímý tisk doporučujeme k napájení fotoaparátu použít DC propojku DR-E18
(prodává se samostatně) a napájecí adaptér AC-E6N (prodává se samostatně).
314
Tisk
Zobrazení na obrazovce displeje a možnosti nastavení se budou
lišit podle tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici.
Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
1
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
zz Zkontrolujte, zda se na displeji LCD
vlevo nahoře zobrazila ikona.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek pro tisk.
(1)
(1) Ikona připojení k tiskárně
2
Stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se obrazovka nastavení tisku.
zz Podrobné informace o ikoně viz
„Nastavení tisku“ (= 386).
315
Formát DPOF (Digital Print Order
Format)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků
zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr
snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce
nebo vytvořit příkaz tisku snímků pro fotolaboratoř.
Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data a tisk
čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky určené
k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)
Nastavení možností tisku
1
2
3
Vyberte možnost [Příkaz tisku].
zz Na kartě [3] vyberte položku [Příkaz
tisku] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Nastavit].
Nastavte požadované možnosti.
zz Nastavte položky [Druh tisku], [Datum]
a [Č. Souboru].
zz Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko <0>. Vyberte
požadované nastavení a stiskněte
tlačítko <0>.
316
[Druh tisku]
Druh tisku
Datum
Číslo souboru
[Datum]
K
Standardní
L
Rejstřík
K
L
Obojí
Zap
Vyp
Zap
Vyp
[Č. Souboru]
Tisk jednoho snímku na jeden list.
Na jeden list se vytiskne více náhledů
snímků.
Standardní tisk i tisk náhledů.
Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání snímku na
zachycený snímek.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
4
Ukončete nastavení.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
BBZnovu se zobrazí obrazovka
příkazu tisku.
zz Dále výběrem položky [Výb.sním.]
nebo [Více sn.] označte snímky k tisku.
zz K tisku nelze vybrat snímky typu RAW a filmy.
zz I v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na možnost
[Zap], nemusí se datum nebo číslo souboru vytisknout, v závislosti
na nastavení typu tisku a modelu tiskárny.
zz Pro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum] i položku
[Č. Souboru] na možnost [Zap].
zz Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny specifikace
příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty pro tisk a pokusíte se je
vytisknout, nebude je možné tisknout podle určeného příkazu tisku.
zz Některé tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí
umožňovat tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si
prostudujte návod k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky
fotolaboratoře a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání
snímků k tisku.
zz Při instalaci snímků do tohoto fotoaparátu nezadávejte nový příkaz tisku pro
snímky, jejichž příkaz tisku byl nastaven odlišným fotoaparátem. Mohlo by
dojít k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku
by také nemuselo být možné provést příkaz tisku.
317
Výběr snímku k tisku
Výběr snímku
(1)
(3) (4)
(2)
Vyberte a určete snímky, jeden po druhém.
Stisknutím tlačítka <I> můžete vybrat
snímky ze zobrazení po třech snímcích.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých
snímků, stiskněte tlačítko <u>.
Stisknutím tlačítka <M> uložte příkaz
tisku na kartu.
zz [Standardní] [Obojí]
Stisknutím tlačítek <W> <X> nastavte
počet kopií, v nichž chcete zobrazený
snímek vytisknout.
(1) Množství
(2) Celkový počet vybraných snímků
zz [Index]
Stisknutím tlačítka <0> doplňte
zatržítko [X] do políčka. Snímek bude
zahrnut do tisku náhledů.
(3) Zatržítko
(4) Ikona náhledů
318
Výběr více snímků
zz Vybrat rozsah
1
2
Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
zz Vyberte možnost [Vybrat rozsah] na
obrazovce [Více sn.] a pak stiskněte
tlačítko <0>.
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
BBIkona [X] se zobrazí na vybraných
snímcích.
Jedna kopie všech určených snímků
bude nastavena pro tisk.
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte tlačítko <M>.
zz Všechny snímky ve složce
Vyberte [Označit vše ve složce] a vyberte složku. Bude specifikováno
pořadí tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce. Pokud vyberete
[Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku, bude zrušeno pořadí tisku
pro všechny snímky ve složce.
zz Všechny snímky na kartě
Pokud zvolíte [Označit vše na kartě], bude pro tisk specifikována
jedna kopie všech snímků na kartě. Pokud zvolíte [Vymazat vše na
kartě], bude pořadí tisku vymazáno pro všechny snímky na kartě.
zz Všimněte si, že snímky formátu RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku,
i když označíte všechny snímky najednou pomocí možnosti [Více sn.].
zz Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge neurčujte v rámci
jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více
snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
319
Určení snímků pro fotoalbum
Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití aplikace
EOS Utility (software EOS) k přenosu snímků do počítače se snímky
určené pro fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná
pro online objednávání fotoalb.
Určení snímků po jednom
1
2
3
Vyberte položku [Nast. fotoalba].
zz Na kartě [x] vyberte položku [Nast.
fotoalba] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte možnost [Výběr snímků].
BBZobrazí se snímek.
Vyberte snímek, který chcete použít
pro fotoalbum.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete použít pro
fotoalbum, a stiskněte tlačítko <0>.
zz Opakováním tohoto kroku vyberte další
snímek. Počet určených snímků se
bude zobrazovat v levém horním rohu
obrazovky.
zz Chcete-li aktivovat zobrazení po třech
snímcích, stiskněte tlačítko <I>.
Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <u>.
zz Jestliže chcete určení snímku zrušit,
stiskněte znovu tlačítko <0>.
320
Určení rozsahu
Můžete určit rozsah snímků, a vybrat tak najednou pro fotoalbum všechny
snímky z příslušného rozsahu.
1
2
Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
zz V poli [Více sn.] v rámci [x: Nast.
fotoalba], vyberte možnost [Vybrat
rozsah] a pak stiskněte tlačítko <0>.
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
BBIkona [X] se zobrazí na vybraných
snímcích.
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte tlačítko <M>.
321
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete také určit najednou pro fotoalbum všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Pokud je volba [Více sn.] v rámci
[x: Nast. fotoalba] nastavena na
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě], budou
pro fotoalbum vybrány všechny snímky ve
složce či na kartě.
Výběr snímků zrušíte výběrem možnosti
[Vymazat vše ve složce] nebo [Vymazat
vše na kartě].
zz Snímky typu RAW ani filmy nelze vybrat.
zz Snímky, které jsou již určeny pro fotoalbum v jiném fotoaparátu,
nevybírejte pro další fotoalbum pomocí tohoto fotoaparátu. Mohlo by dojít
k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.
322
Zobrazení informací o snímku
Zobrazené informace se liší v závislosti na režimu snímání a nastaveních.
Příklad fotografie
zz Zobrazení základních informací
(1)
(9)
(1)
(2) (3) (5) (7)
(4) (6)
(10) (11)
(12)
(13)
Číslo přehrávání / celkový počet
zaznamenaných snímků
(8)
Číslo složky – číslo souboru
(2)
Stav baterie
(9)
Rychlost závěrky
(3)
Síla signálu Wi-Fi
(10) Clona
(4)
Funkce Wi-Fi
(5)
Funkce Bluetooth
(6)
Hodnocení
(7)
Ochrana snímků
(8)
(14)
(11) Úroveň kompenzace expozice
(12) Citlivost ISO
(13) Priorita zvýraznění tónu
(14) Kvalita záznamu snímků
zz Zobrazení AF bodu
Pokud je položka [3: Zobrazení AF bodu] nastavena na možnost
[Povolit], zobrazí se červeně AF bod, v němž došlo k zaostření.
Je‑li zvolena automatická volba AF bodu, může se současně zobrazit
více AF bodů.
zz Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku se
nemusí zobrazit.
zz Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky,
pořízené jiným fotoaparátem.
323
zz Zobrazení informací o snímku
-- Podrobné informace
(1) (2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(5)
(6)
(7)
(11)
(12) (13)
(14)
(15)
(8)
(16)
(1)
Datum/čas pořízení
(10) Korekce vyvážení bílé
(2)
Histogram (Jas/RGB)
(11) Detaily nastavení Picture Style
(3)
Režim snímání
(4)
Rychlost závěrky
(5)
Clona
(12) Hodnota kompenzace expozice
s bleskem / potlačení šumu
více snímky
(6)
Úroveň kompenzace expozice
(7)
Citlivost ISO
(8)
Priorita zvýraznění tónu
(9)
Vyvážení bílé
(13) Režim měření
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(15) Kvalita záznamu snímků
(16) Velikost souboru
*Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru
snímku typu RAW.
*Při fotografování s bleskem bez kompenzace expozice se zobrazí ikona <0>.
* U snímků pořízených s potlačením šumu více snímky se zobrazí ikona <M>.
*<u> se zobrazí pro snímky pořízené s Kreativním filtrem, nebo také pro editované
snímky (změnou jejich velikosti nebo aplikací Kreativního filtru nebo Kreativního
asistenta) s následným uložením.
* Pro oříznuté a následně uložené snímky se zobrazí ikony <u> a <N>.
324
-- Informace o objektivu / histogram
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
Název objektivu
(2)
Ohnisková vzdálenost
(3)
Zobrazení histogramu (jas)
(4)
Zobrazení histogramu
(RGB)
-- Informace o vyvážení bílé
-- Informace o stylu
Picture Style 1
-- Informace o stylu
Picture Style 2
-- Informace o barevném
prostoru/potlačení šumu
-- Informace o korekci
odchylky objektivu
-- Záznam odeslaných obrazů
zz Pokud jste použili přijímač GPS GP-E2 nebo smartphone k zaznamenání
informací GPS pro snímek, zobrazí se také obrazovka s informacemi GPS.
325
Příklad filmu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (8)
(10) (11)
(7) (9)
(1)
Přehrávání
(6)
Velikost filmového záznamu
(2)
Clona
(7)
Snímková frekvence
(3)
Rychlost závěrky
(8)
Metoda komprese
(4)
Režim snímání filmů /
časosběrný film
(9)
Formát filmového záznamu
Digitální IS při filmování
(11) Velikost videosouboru
(5)
(10) Doba snímání, doba přehrávání
*Pokud je použita ruční expozice, zobrazí se rychlost závěrky, clona a citlivost ISO
(jestliže byla nastavena ručně).
* U videomomentek se zobrazí ikona <t>.
zz Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru
[Ostrost] stylu [Picture Style] zobrazí „*, *“.
326
zz Indikace přepalů
Po zobrazení informací o snímku budou nadměrně exponované
a oříznuté jasné plochy blikat. Chcete-li získat lepší výsledky
v oblastech mihotání, kde chcete, aby bylo stupňování věrně
reprodukováno, nastavte zápornou hodnotu kompenzace expozice
a vyfotografujte snímek znovu.
zz Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní expozice a celkový
jas. Histogram RGB slouží ke kontrole sytosti barev a gradace.
Zobrazení lze přepínat pomocí položky [x: Zobrazení histogramu].
Zobrazení [Jas]
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní
Ukázky histogramů
jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou
vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší
vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů
pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů
Tmavý snímek
se nachází v levé části grafu, tím tmavší je
snímek. Čím více pixelů se nachází v pravé
části grafu, tím světlejší je snímek. Pokud se
vlevo nachází příliš mnoho pixelů, ztratí se
podrobnosti obrazu ve stínech. Jestliže se
Normální jas
příliš mnoho pixelů nachází vpravo, ztratí se
podrobnosti ve světlech. Stupně gradace mezi
těmito krajními hodnotami budou reprodukovány
správně. Kontrolou snímku a jeho jasového
histogramu lze zjistit sklon úrovně expozice
Světlý snímek
a celkovou gradaci.
Zobrazení [RGB]
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku pro
jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá). Na vodorovné
ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší vpravo) a na
svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu pro každou z barev.
Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší a méně výrazná
bude daná barva na snímku. Čím více pixelů se nachází v pravé části
grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho
pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě. V případě příliš velkého
počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně sytá a kresba bude postrádat
gradaci. Kontrolou histogramu RGB snímku lze zkontrolovat sytost
a stupňování barev a také případný posun vyvážení bílé.
327
Zpracování snímků
po pořízení
Po vyfotografování snímku lze použít efekt filtru, změnit
velikost snímku (snížit počet pixelů), je-li typu JPEG,
nebo snímek JPEG oříznout.
zz Fotoaparát nemusí být schopen zpracovat snímky vyfotografované
jiným fotoaparátem.
zz Zpracování snímků po pořízení popsané v této kapitole
nelze provést, pokud je fotoaparát připojen k počítači pomocí
propojovacího kabelu.
328
Použití efektů kreativních filtrů
Na snímek můžete aplikovat následující kreativní filtry a poté jej můžete
uložit jako nový snímek: ČB zrnitý, Měkké ostření, efekt Rybí oko,
efekt Olejová malba, efekt Akvarel, efekt Levný fotoaparát a efekt Miniatura.
1
2
3
4
Vyberte položku [Kreativní filtry].
zz Na kartě [x] vyberte položku
[Kreativní filtry] a stiskněte
tlačítko <0>.
BBZobrazí se snímek.
Vyberte požadovaný snímek.
zz Vyberte snímek, na který chcete
aplikovat filtr.
zz Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
Vyberte efekt filtru.
zz Po stisknutí tlačítka <0> se zobrazí
typy kreativních filtrů (= 330).
zz Vyberte filtr a stiskněte tlačítko <0>.
BBSnímek se zobrazí s efekty
použitého filtru.
Upravte efekt filtru.
zz Upravte efekt filtru a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Při použití efektu Miniatura stisknutím
tlačítek <W> <X> přesuňte bílý
rámeček na oblast snímku, která má
vypadat ostrá, a pak stiskněte
tlačítko <0>.
329
5
Uložte snímek.
zz Výběrem položky [OK] uložte snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li použít filtr pro další snímek,
opakujte kroky 2 až 5.
zz Při fotografování snímků s kvalitou RAW+JPEG bude kreativní filtr použit pro
snímek s kvalitou RAW a ten bude uložen jako snímek typu JPEG.
zz Pokud byl pro snímek s kvalitou RAW nastaven poměr stran a poté použit
efekt filtru, uloží se s nastaveným poměrem stran.
zz Data pro odstranění prachu (= 274) nebudou přidána ke snímkům
s použitým efektem Rybí oko.
Charakteristiky kreativních filtrů
zz G ČB zrnitý
Vytvoří se zrnitá černobílá fotografie. Černobílý efekt můžete změnit
úpravou kontrastu.
zz W Měkké ostření
Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit
úpravou rozmazání.
zz X Efekt Rybí oko
Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkovité zkreslení.
V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast
podél okrajů snímku. Vzhledem k tomu, že tento efekt filtru zvětší střed
snímku, může také dojít v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů ke
snížení zdánlivého rozlišení uprostřed snímku. V kroku 4 nastavte efekt
filtru, přičemž průběžně kontrolujte výsledný snímek.
zz Y Efekt Olejová malba
Zajistí fotografii vzhled olejomalby a objektu trojrozměrnější vzhled.
Můžete upravit kontrast a saturaci. Uvědomte si, že obloha, bílé stěny
a podobné objekty nemusí být vykresleny s jemnou gradací a mohou
vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
330
zz Z Efekt Akvarel
Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Nastavením
efektu filtru můžete řídit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo
tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou gradací a mohou vypadat
nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levný fotoaparát
Ztmaví rohy snímku a použije jedinečný tón barev, díky kterému
bude snímek vypadat, jako by byl pořízen levným fotoaparátem.
Barevný nádech můžete změnit úpravou tónu barvy.
zz c Efekt Miniatura
Vytváří efekt diorámy. Můžete změnit oblast, v níž bude snímek vypadat
ostrý. Stisknutím tlačítka <B> (nebo klepnutím na ikonu [T] na
obrazovce) v kroku 4 můžete přepínat mezi orientacemi bílého rámečku
na výšku a na šířku.
331
Použití oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Snímky RAW můžete zpracovat použitím oblíbených efektů a následným
uložením jako soubory JPEG.
1
Vyberte možnost [Kreativní
asistent].
zz Na kartě [3] vyberte položku
[Kreativní asistent] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
3
Vyberte požadovaný snímek.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte úroveň efektu.
zz Efekt vyberte pomocí tlačítek <Y> <Z>.
zz Výběrem možnosti [Předvolba]
a stisknutím <0> můžete vybrat
[VIVID], [SOFT] nebo další efekty
předvoleb. [AUTO1], [AUTO2]
a [AUTO3] jsou efekty doporučované
pro fotoaparát podle podmínek snímků.
332
zz Efekty jako [Jas] nebo [Kontrast]
lze upravit stisknutím tlačítka <0>
a následným použitím tlačítek <Y> <Z>.
zz Po dokončení úpravy stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li efekt vynulovat, stiskněte
tlačítko <A>.
zz Chcete-li efekt potvrdit, stiskněte
tlačítko <S>.
4
Výběrem položky [OK] uložte
snímek.
333
Redukce jevu červených očí
Automatická korekce snímků s červenýma očima. Můžete uložit opravený
snímek jako zvláštní snímek.
1
2
3
4
Vyberte [Korekce červ. očí].
zz Na kartě [3] vyberte položku
[Korekce červ. očí] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vyberte požadovaný snímek.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek.
Opravte obraz.
zz Dotkněte se buď [J], nebo
stiskněte <0>.
BBRámečky se zobrazují kolem oblastí
opraveného snímku.
Vyberte tlačítko [OK].
zz Obrázek se nyní uloží jako nový soubor.
zz Některé snímky nebude možné opravit přesně.
334
Úprava alb videomomentek
1
2
Vyberte možnost [Vytvořit album].
zz Na kartě [3] vyberte položku [Vytvořit
album] a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte album, které chcete
upravit.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po výběru stiskněte tlačítko <M>.
3
4
Vyberte tlačítko [OK].
Vyberte možnost úpravy.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte možnost editace a stiskněte
tlačítko <0>.
335
Možnost
TPřeuspořádat videomomentky
LOdstranit videomomentku
7Přehrát videomomentku
5
6
Popis
Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
videomomentku, kterou chcete přesunout,
a stiskněte tlačítko <0>. Stisknutím tlačítek
<Y> <Z> přesuňte videomomentku a stiskněte
tlačítko <0>.
Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
videomomentku, kterou chcete odstranit,
a stiskněte tlačítko <0>. Na vybrané
videomomentce se zobrazí ikona [L].
Po opětovném stisknutí tlačítka <0> se výběr
zruší a ikona [L] zmizí.
Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
videomomentku, kterou chcete přehrát,
a stiskněte tlačítko <0>. Hlasitost upravte
pomocí tlačítek <W> <X>.
Dokončete úpravy.
zz Když máte úpravy dokončené, stiskněte
tlačítko <M>.
zz Vyberte [W] (Konec editace) a poté
stiskněte <0>.
Uložte snímek.
zz Chcete-li přehrávat album s hudbou
na pozadí, použijte k výběru hudby
možnost [Hudba na pozadí] (= 337).
zz Ke kontrole úprav vyberte možnost
[Náhled].
zz Výběrem možnosti [Uložit] se upravené
album uloží jako nové album.
zz Alba videomomentek lze upravit pouze jednou.
336
Výběr hudby na pozadí
Alba a prezentace lze přehrávat s hudbou na pozadí, jakmile nakopírujete
příslušnou hudbu na kartu pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).
1
2
3
Vyberte položku [Hudba na pozadí].
zz Nastavte položku [Hudba na pozadí]
na [Zap].
Vyberte hudbu na pozadí.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
hudbu a stiskněte tlačítko <0>.
Pro možnost [Prezentace] můžete
vybrat více stop.
Přehrajte hudbu na pozadí.
zz Po stisknutí tlačítka <B> si můžete
poslechnout ukázku hudby na pozadí.
zz Hlasitost upravte pomocí tlačítek
<W> <X>. Poslech hudby na pozadí
zastavíte opětovným stisknutím
tlačítka <B>.
zz Chcete-li odstranit hudbu, vyberte ji
stisknutím tlačítek <W> <X> a poté
stiskněte tlačítko <L>.
zz Postup kopírování hudby na pozadí na kartu naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.
337
Změna velikosti snímků JPEG
Můžete změnit velikost snímku JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej
uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků JPEG 3,
4 a a snímků. Velikosti snímků JPEGba RAW nelze změnit.
1
2
3
Vyberte položku [Změnit velikost].
zz Na kartě [3] vyberte položku [Změnit
velikost] a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se snímek.
Vyberte požadovaný snímek.
zz Vyberte snímek, jehož velikost
chcete změnit.
zz Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
Vyberte požadovanou velikost
snímku.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
zz Vyberte požadovanou velikost snímku
(1) a stiskněte tlačítko <0>.
(1)
4
Uložte snímek.
zz Výběrem položky [OK] uložte snímek se
změněnou velikostí.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li změnit velikost dalšího
snímku, opakujte kroky 2 až 4.
338
Možnosti pro změnu velikosti podle původní kvality snímku
Původní kvalita
obrazu
3
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
4
a
b
k
4
k
k
k
k
k
a
zz Snímky budou mírně oříznuté, podle kombinace nového rozměru
a poměru stran.
339
Oříznutí snímků JPEG
Zachycený snímek JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek.
Oříznutí je možné pouze u snímků JPEG. Snímky snímané ve
formátu RAW nelze oříznout.
1
2
3
Vyberte položku [Výřez].
zz Na kartě [x] vyberte položku [Výřez]
a stiskněte tlačítko <0>.
BBZobrazí se snímek.
Vyberte požadovaný snímek.
zz Vyberte snímek, který chcete oříznout.
zz Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
Nastavte velikost, poměr
stran, polohu a korekci sklonu
rámečku ořezu.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček ořezu.
BBOblast snímku ohraničená rámečkem
ořezu se ořízne.
Změna velikosti rámečku ořezu
zz Stiskněte tlačítko <u> nebo <I>.
BBVelikost rámečku ořezu se změní. Čím je rámeček ořezu menší, tím
více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.
340
Změna poměru stran rámečku ořezu
].
zz Otáčením voliče <6> vyberte položku [
BBStisknutím možnosti <0> změňte poměr stran rámečku ořezu.
BBTato funkce vám také umožní oříznout snímky pořízené s orientací na
šířku, aby vypadaly jako pořízené s orientací na výšku.
Přesunutí rámečku ořezu
zz Stiskněte tlačítka <W> <X> nebo <Y> <Z>.
BBRámeček ořezu se posune nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
zz Můžete se také rámečku ořezu dotknout a přetáhnout jej do
požadované polohy.
Oprava sklonu
zz Otáčením voliče <6> vyberte položku [O].
BBZkontrolujte sklon pomocí zobrazené mřížky a pak otočte číselník
<6> pro opravu sklonu.
Sklon můžete opravit až do rozsahu ±10° v krocích po 0,1°.
BBPokud klepnete na položku [ ] nebo [ ] na levé horní části
obrazovky, bude sklon opraven v krocích po 0,5°.
zz Stiskněte tlačítko <0>.
4
Zobrazte oříznutý snímek v plném
zobrazení.
zz Otáčením voliče <6> vyberte
].
položku [
BBZobrazí se oříznutý snímek.
zz K původnímu zobrazení se vrátíte
opětovným stisknutím tlačítka <0>.
5
Uložte snímek.
zz Otáčením voliče <6> vyberte
položku [W].
Stiskněte tlačítko <0> a pak vyberte
možnost [OK] a uložte oříznutý snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li oříznout další snímek,
opakujte kroky 2 až 5.
341
zz Poloha a velikost oříznutého snímku se může změnit v závislosti na úhlu
nastaveném pro korekci sklonu.
zz Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout. Navíc nelze měnit
jeho velikost nebo použít kreativní filtr.
zz Informace o zobrazení AF bodu (= 323) a data pro odstranění prachu
(= 274) nebudou ke snímkům s ořezem přidány.
342
Určení zobrazení počátečního
snímku při zahájení přehrávání
Je možné nastavit, jaký snímek má být zobrazen jako první při zahájení
přehrávání snímků.
1
Vyberte možnost [Prohl.od posl.
zobr.].
zz Na kartě [3] vyberte položku
[Prohl.od posl.zobr.] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Vyberte položku.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položku.
zz [Povolit]: Přehrávání se obnoví od posledního zobrazeného snímku
(vyjma stavu, kdy jste právě ukončili snímání).
zz [Zakázat]: Přehrávání se obnoví od nejnovějšího snímku, kdykoli dojde
k vypnutí a opětovném spuštění fotoaparátu.
343
Bezdrátové funkce
V této kapitole se popisuje, jak připojit fotoaparát ke smartphonu
bezdrátově přes Bluetooth® nebo Wi-Fi® a odesílat snímky
do zařízení nebo webových služeb; rovněž se zde popisuje,
jak ovládat fotoaparát z počítače nebo pomocí bezdrátového
dálkového ovládání.
344
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi
(bezdrátové komunikace)
(5) Připojení k bezdrátovému
dálkovému ovládání
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(1) Komunikace se
smartphonem
(4) Načtení na webové
stránky
(3) Tisk snímků na tiskárně
s rozhraním sítě Wi-Fi
(2) Použití softwaru EOS nebo
jiného specializovaného softwaru
Důležité
Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli
ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními bezdrátové komunikace pro
použití fotoaparátu. Kromě toho společnost Canon nemůže nést zodpovědnost
za jakékoli jiné ztráty či škody způsobené použitím fotoaparátu.
Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité zabezpečení
na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení. Společnost Canon
nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené
neoprávněným přístupem nebo jiným prolomením zabezpečení.
345
Nabídky na kartách: Bezdrátové
připojení karty
= 347
= 416
= 417
= 418
= 419
= 425
zz Bezdrátová komunikace není dostupná, když je fotoaparát připojen pomocí
propojovacího kabelu k počítači nebo jinému zařízení.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem použít
jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím kabelem.
zz Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena
žádná karta (s výjimkou [D]). Také u [l] a webových služeb nelze fotoaparát
připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.
zz Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <2> nebo otevřete kryt slotu karty / prostoru pro baterii.
zz Po navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí
napájení fotoaparátu.
346
Připojení Wi-Fi/Bluetooth
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Zvolte položku, která má být
připojena k fotoaparátu.
(1) q Komunikace se smartphonem (= 349)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech
smartphone nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi
(souhrnně se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“).
(2)D Použití softwaru EOS nebo jiného specializovaného
softwaru (= 374)
Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku
pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Za pomoci specializované
aplikace Image Transfer Utility 2 lze rovněž automaticky odesílat
snímky ve fotoaparátu do počítače.
(3) l Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi (= 381)
Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge (bezdrátová
síť LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.
347
(4) R Odeslání snímků do webové služby (= 391)
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či
on-line fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky
společnosti Canon (po dokončení členské registrace, která je zdarma).
(5) F Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním (= 410).
348
Připojení ke smartphonu
Lze tak učinit po spárováním fotoaparátu se smartphonem kompatibilním
s technologií Bluetooth s technologií nízké energie (dále jen „Bluetooth“).
zz Proveďte Wi-Fi připojení pomocí pouze jednoho smartphonu (= 351).
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý (= 356).
zz Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS
získaných smartphonem (= 420).
zz Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu (= 355).
Po připojení fotoaparátu k smartphonu přes Wi-Fi můžete provést
následující úkony.
zz Procházet a ukládat snímky na fotoaparátu ze smartphonu (= 355).
zz Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu (= 355).
zz Posílání snímků z fotoaparátu do smartphonu (= 363).
Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu
Bluetooth a Wi-Fi zapněte na obrazovce nastavení smartphonu.
Vezměte na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky
nastavení funkce Bluetooth smartphonu.
zz Vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod, viz „Wi-Fi Připojení přes
přístupové body“ (= 405).
349
Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu
Ve smartphonu se systémem iOS nebo Android musí být nainstalována
bezplatná aplikace Camera Connect.
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store
lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát
spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.
zz Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect
naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
zz Může se stát, že vzorové obrazovky a další informace v tomto návodu nebudou
odpovídat prvkům aktuálního uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru
fotoaparátu nebo po aktualizaci na Camera Connect, Android nebo iOS.
350
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
3
4
Vyberte [qPřipojení ke
smartphonu].
Vyberte [Přidat zařízení pro
připojení].
Vyberte položku.
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS], naskenujte
zobrazený QR kód pomocí smartphonu
a otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
351
5
Zvolte [Párování přes Bluetooth].
zz Stisknutím <0> zahájíte proces
párování.
zz Pokud se po spárování s jedním
smartphonem chcete spárovat ještě
s jiným smartphonem, vyberte [OK]
na levé straně obrazovky a poté
stiskněte <0>.
Kroky prováděné na telefonu smartphone (1)
6
7
Spusťte aplikaci Camera Connect.
Dotkněte se fotoaparátu a proveďte
párování.
BBPokud používáte smartphone se
systémem Android, přejděte ke kroku 9.
8
Klepněte na [Pair/Párovat]
(pouze systém iOS).
352
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
9
10
Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
Stiskněte tlačítko <0>.
zz Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k telefonu smartphone
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Zobrazí se ikona Bluetooth na hlavní
obrazovce Camera Connect.
zz Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně pomocí
Bluetooth. Přepojení k jinému smartphonu pro připojení Bluetooth naleznete
v = 423.
zz Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie
při použití fotoaparátu vybitá.
Odstraňování problémů párování
zz Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na
smartphonu zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět
pokusíte o spárování, odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované
fotoaparáty z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu.
zz Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat
k odesílání snímků do smartphonu (= 363).
353
Kroky prováděné na telefonu smartphone (2)
11
Vyberte funkci aplikace Camera
Connect a poklepejte na ni.
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit].
zz Popis funkcí Camera Connect viz
= 355.
zz Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
zz Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí
[qWi-Fi on].
zz Na hlavní obrazovce aplikace Camera
Connect se rozsvítí ikony Bluetooth
a Wi-Fi.
Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je
teď dokončeno.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (= 370).
zz Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
zz Pro připojení přes Wi-Fi otevřete funkci Camera Connect a poklepejte
na funkci, kterou chcete použít.
[qWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
354
Funkce Camera Connect
Snímky ve fotoaparátu
zz Snímky lze procházet, mazat nebo hodnotit.
zz Snímky lze ukládat do smartphonu.
Dálkové snímání s živým náhledem
zz Tato funkce umožňuje dálkové pořizování snímků po zobrazení živého
snímku na smartphonu.
Auto transfer (Automatický přenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatické
posílání snímků do smartphonu při jejich pořízení (= 362).
Bluetooth remote controller (Dálkový ovladač Bluetooth)
zz Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu
spárovaného přes Bluetooth. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
zz Před použitím dálkového ovládání přes Bluetooth uvažujte o nastavené
delšího času automatického vypnutí napájení.
Location information (Informace o umístění)
zz U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.
Camera settings (Nastavení fotoaparátu)
zz Můžete změnit nastavení fotoaparátu.
355
Vytvoření připojení Wi-Fi když je fotoaparát vypnutý
I když je vypínač napájení fotoaparátu nastaven na pozici <2>, pokud je
tedy fotoaparát spárován se smartphonem přes Bluetooth, můžete použít
smartphone pro připojení přes Wi-Fi.
1
Vyberte možnost [Bluetooth
nastav.].
zz Na kartě [k] vyberte [Bluetooth
nastav.] a potom stiskněte <0>.
2
Nastavte možnost [Při vyp.zůs.
přip.] na [Povolit].
zz Když je vypínač napájení fotoaparátu
nastaven na <2>, poklepejte na
[Images on camera/Snímky ve
fotoaparátu] v nabídce Camera
Connect a nastavte připojení Wi-Fi.
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit].
Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí seznam snímků uložených
ve fotoaparátu.
zz V aplikaci Camera Connect můžete ukládat snímky do smartphonu
a odstraňovat snímky uložené ve fotoaparátu.
zz Pro ukončení Wi-Fi připojení klepněte na [ ] na hlavní obrazovce
aplikace Camera Connect (= 370).
zz Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována nastavení bezdrátové
komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.
356
Zrušení párování
Spárování se smartphonem proveďte následujícím způsobem.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte [qPřipojení ke
smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
3
4
Vybrat [Editovat/smazat zařízení].
Vyberte smartphone, u něhož
chcete zrušit párování.
zz Smartphony, které jsou aktuálně
spárovány s fotoaparátem,
jsou označeny [ ].
357
5
6
7
Vyberte [Smazat informace
o připojení].
Vyberte položku [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
Vymazat informace z fotoaparátu
na smartphonu.
zz V menu smartphonu pro nastavení
Bluetooth vymažte informace
o fotoaparátu, jež jsou registrovány
na smartphonu.
358
Wi-Fi připojení bez použití funkce Bluetooth
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte [qPřipojení ke
smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
3
4
Vyberte [Přidat zařízení pro
připojení].
Vyberte položku.
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
359
5
(1)
6
Vyberte [Připojení přes Wi-Fi].
Zkontrolujte SSID (název sítě)
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na LCD displeji fotoaparátu.
zz Pokud v [k: Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (= 416).
(2)
zz Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 6 můžete navázat připojení přes
Wi-Fi pomocí přístupového bodu (= 405).
Kroky prováděné na smartphonu
Obrazovka smartphonu
(příklad)
7
Ovládejte smartphone pro navázání
připojení k síti Wi-Fi.
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak
vyberte SSID (název sítě) zkontrolované
v kroku 6.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
8
Spustit funkci Camera Connect
a poklepat na fotoaparát pro
připojení přes Wi-Fi.
360
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
9
Vyberte tlačítko [OK].
zz Chcete-li určit zobrazitelné snímky,
stiskněte tlačítko <B>. Pokyny pro
nastavení viz krok 5 na = 371.
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní okno
aplikace Camera Connect.
Wi-Fi připojení ke smartphonu je
teď dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace
Camera Connect (= 355).
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (= 370).
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup „Opětovné
připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (= 413).
zz Při připojení přes Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu z obrazovky
rychlého ovládání během přehrávání (= 363).
361
Automatický přenos snímků po pořízení každého snímku
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky. Před provedením
následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a telefon smartphone
propojeny prostřednictvím Wi-Fi.
1
Vyberte možnost [Nastavení sítě
Wi-Fi].
zz Na kartě [k] vyberte [Nastavení sítě
Wi-Fi] a potom stiskněte <0>.
2
3
Vyberte možnost [Po sním. poslat
do smartphonu].
V [Poslat automat.] vyberte
možnost [Povolit].
4
Nastavte [Velikost k poslání].
5
Vyfotografujte snímek.
362
Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu
Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes
Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.
1
Přehrajte snímek.
2
Stiskněte tlačítko <Q>.
3
4
Vyberte ikonu [q].
zz Pokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
Vyberte možnosti odesílání
a odešlete snímky.
363
(1) Odesílání jednotlivých snímků
1
Vyberte snímek, který chcete
odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek, který chcete odeslat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
2
Vyberte možnost [Poslat zobraz.].
zz V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Při posílání filmů můžete v položce
[Kval. k poslání] vybrat kvalitu
obrazu filmů.
(2) Odesílání více vybraných snímků
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte možnost [Poslat vybrané].
364
3
Vyberte snímky k odeslání.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete odeslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Můžete také stisknout tlačítko <I>
a vybrat snímek v zobrazení po třech
snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <u>.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
4
5
Ukončete výběr snímku.
zz Vyberte tlačítko [OK].
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
6
Vyberte možnost [Poslat].
365
(3) Odesílání určeného rozsahu snímků
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte možnost [Poslat rozsah].
3
4
5
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Stisknutím tlačítka <I> můžete
změnit počet snímků zobrazených
v indexovém zobrazení.
Potvrďte rozsah.
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
366
6
Vyberte možnost [Poslat].
(4) Posílání všech snímků na kartě
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte [Vše na kartě].
3
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4
Vyberte možnost [Poslat].
367
(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Pro [Nast. podm. vyhled. snímků] postupujte podle „Filtrování snímků pro
přehrávání“ (= 291).
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte [Všechny nalez.].
3
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4
Vyberte možnost [Poslat].
368
Ukončení přenosu snímků
Posílání snímků z fotoaparátu když je spárován přes Bluetooth
(Android)
zz Stiskněte tlačítko <M> na
obrazovce přenosu snímků.
zz Výběrem tlačítka [OK] na obrazovce
nalevo ukončíte přenos snímků
a připojení Wi-Fi.
Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi
zz Stiskněte tlačítko <M> na
obrazovce přenosu snímků.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi
naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (= 370).
zz Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko
spouště fotoaparátu.
zz Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
zz Výběr snížené velikosti pro fotografie platí pro všechny fotografie odeslané
v danou dobu. Všimněte si, že fotografie velikosti b se nezmenšují.
zz Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
369
Ukončení připojení přes Wi-Fi
Provedení jedné z následujících operací.
Na obrazovce Camera Connect
klepněte na položku [ ].
Na obrazovce [qWi-Fi zapnuto]
vyberte možnost [Odpoj/ukonč.].
zz Pokud se [qWi-Fi zap] nezobrazí,
vyberte [Wi-Fi/Bluetooth připojení]
na kartě [k].
zz Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.],
pak vyberte možnost [OK] v dialogu
pro potvrzení.
Nastavení zviditelnění snímků ze Smartphonů
Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte [qPřipojení ke
smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
3
Vybrat [Editovat/smazat zařízení].
370
4
5
6
Vyberte smartphone.
zz Vyberte název smartphonu, ve kterém
chcete zajistit zobrazení snímků.
Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].
Vyberte položku.
zz Otevřete obrazovku nastavení
volbou [OK].
[Všechny snímky]
Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.
[Snímky z posledních dní]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě data pořízení. Lze zvolit snímky
pořízené až před devíti dny.
zz Pokud je vybrána možnost [Snímky
z posledních dní], zobrazí se snímky
pořízené až nastavený počet dní před
aktuálním datem. Tlačítky <W> <X>
zadejte požadovaný počet dnů
a poté potvrďte výběr stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po volbě [OK] jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
zz Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než [Všechny
snímky], není dálkové fotografování možné.
371
[Vybrat podle hodnocení]
Nastavení zobrazitelných snímků
na základě přidaného hodnocení
(nebo absence hodnocení) nebo typu
hodnocení.
zz Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)
(1)
(2)
Nastavení zobrazitelných snímků výběrem
prvního a posledního snímku v seznamu
uspořádaném podle čísel souborů.
1. Stisknutím tlačítka <0> otevřete
obrazovku pro výběr snímků.
Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek.
Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
3. Pomocí <Z> vyberte snímek jako
koncový bod (2).
4. Vyberte tlačítko [OK].
372
zz Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
-- Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <k>, bude snímání
filmů pokračovat.
-- Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <1>, bude snímání
filmů zastaveno.
zz Je-li vypínač napájení nastaven do polohy <1> a fotoaparát je nastaven
na režim snímání filmu pomocí aplikace Camera Connect, nelze fotografovat
pomocí fotoaparátu.
zz Po navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné
některé funkce.
zz Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
zz V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
zz Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí tlačítka
spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí displeje LCD fotoaparátu.
zz Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
373
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím
Wi-Fi a provádění operací fotoaparátu s použitím softwaru EOS nebo
jiného specializovaného softwaru. Před nastavením připojení k síti Wi-Fi
nainstalujte do počítače nejnovější verzi softwaru.
Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.
Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility
Pomocí programu EOS Utility (EOS software) můžete importovat snímky
z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte možnost [DDálk. ovládání
(EOS Utility)].
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
3
Vyberte [Přidat zařízení pro
připojení].
374
(1)
4
Zkontrolujte SSID (název sítě)
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na LCD displeji fotoaparátu.
zz Pokud v [k: Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno. Podrobné informace
viz = 416.
(2)
Kroky prováděné na počítači (1)
Obrazovka počítače (příklad)
5
Vyberte SSID a pak zadejte heslo.
zz Na obrazovce nastavení sítě počítače
vyberte SSID zkontrolované v kroku 4.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
375
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
6
Vyberte tlačítko [OK].
BBZobrazí se následující zpráva.
Symboly „******“ představují posledních
šest číslic adresy MAC fotoaparátu,
který chcete připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
7
8
Spusťte nástroj EOS Utility.
V aplikaci EOS Utility klikněte na
položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/
Párování přes síť Wi-Fi/LAN].
zz Pokud se zobrazí zpráva související
s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
9
Klepněte na možnost [Connect/
Připojit].
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a pak klikněte na položku
[Connect/Připojit].
376
Kroky prováděné na fotoaparátu (3)
10
Navažte připojení k síti Wi-Fi.
zz Vyberte tlačítko [OK].
[DWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení
k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí nástroje EOS Utility v počítači.
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup „Opětovné
připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (= 413).
zz Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
-- Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <k>, bude snímání
filmů pokračovat.
-- Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <1>, bude snímání
filmů zastaveno.
zz Operace s použitím fotoaparátu nejsou možné poté, kdy použijete aplikaci
EOS Utility k přepnutí ze snímání statických fotografií na režim záznamu filmů.
zz Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být
dostupné některé funkce.
zz Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
zz V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
zz Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků
v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se
objekty proto nelze zobrazit plynule.
377
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače pomocí
specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na počítači (1)
1
Připojte počítač k přístupovému
bodu a spusťte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, pokud budete postupovat podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
2
Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
zz Na kartě [k] vyberte [Nastavení sítě
Wi-Fi] a potom stiskněte <0>.
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
3
V [Poslat automat.] vyberte
možnost [Povolit].
378
4
5
Vyberte tlačítko [OK].
Připojování k přístupovému bodu
přes Wi-Fi.
zz Vytvořte jakékoli spojení Wi-Fi mezi
fotoaparátem a přístupovým bodem
připojeným k počítači. Podrobnosti
o připojení, viz „Wi-Fi Připojení přes
přístupové body“ (= 405).
6
Vyberte počítač, který chcete
spárovat s fotoaparátem.
Kroky prováděné na počítači (2)
7
Spárujte fotoaparát s počítačem.
zz Vyberte fotoaparát, a pak klikněte na
položku [Párování].
379
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
8
Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
zz Na kartě [k] vyberte [Nastavení sítě
Wi-Fi] a potom stiskněte <0>.
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
9
Zvolte [Možnosti poslání snímku].
10 Zvolte, co se bude poslat.
zz Pokud vyberete možnost [Zvolené
snímky] v [Rozsah k poslání],
zadejte snímky k odeslání na obrazovce
[Zvolit snímky k poslání].
zz Po dokončení procesu nastavení
vypněte fotoaparát.
Pokud zapnete fotoaparát v rámci dosahu přístupového bodu, snímky jsou
automaticky odesílány do aktivního počítače.
zz Pokud nejsou snímky odeslány automaticky, zkuste vypnout a znovu
zapnout fotoaparát.
380
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tato část popisuje, jak tisknout snímky přímým připojením fotoaparátu
k tiskárně s podporou PictBridge (bezdrátová síť LAN) prostřednictvím
Wi‑Fi. Pokyny k ovládání tiskárny naleznete v návodu k použití tiskárny.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte možnost [lTisk prostř.
Wi-Fi tiskárny].
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
3
(1)
(2)
4
Vyberte [Přidat zařízení pro
připojení].
Zkontrolujte SSID (název sítě)
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na LCD displeji fotoaparátu.
zz Pokud v [k: Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (= 416).
381
5
6
Nastavte tiskárnu.
zz V nabídce nastavení Wi-Fi používané
tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
Vyberte tiskárnu.
zz V seznamu detekovatelných tiskáren
vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi.
zz Pokud není preferovaná tiskárna
uvedena, výběr možnosti [Vyhledat
znovu] může umožnit fotoaparátu ji
vyhledat a zobrazit.
zz Vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod, viz „Wi-Fi Připojení přes
přístupové body“ (= 405).
382
Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
1
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek, který chcete tisknout,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
2
3
Vyberte možnost [Tisk snímku].
Vytiskněte snímek.
zz Postup nastavení tisku viz = 386.
zz Volbou možnosti [Tisk] a pak [OK]
spustíte tisk.
383
Tisk podle určených voleb pro snímky
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte možnost [Příkaz tisku].
3
4
5
6
Nastavte možnosti tisku.
zz Postup nastavení tisku naleznete na
stránce „Formát DPOF (Digital Print
Order Format)“ (= 316).
zz V případě dokončení příkazu tisku před
navázáním připojení Wi-Fi přejděte ke
kroku 4.
Vyberte možnost [Tisk].
zz Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze
když je snímek vybrán a tiskárna je
připravena k tisku.
Nastavte položku [Nast. Papíru]
(= 386).
Vytiskněte snímek.
zz Po zvolení možnosti [OK] se zahájí tisk.
384
zz
zz
zz
zz
zz
Fotografování není možné během připojení k tiskárně přes Wi-Fi.
Filmy nelze vytisknout.
Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
U některých tiskáren nemusí být možné na snímcích vytisknout číslo souboru.
Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny vytisknout
datum na okraj snímku.
zz U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout
na světlém pozadí nebo na okraji.
zz Snímky RAW nelze tisknout výběrem možnosti [Příkaz tisku]. Při tisku
vyberte možnost [Tisk snímku] a proveďte tisk.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
zz V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě snímku může zahájení tisku
po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
zz Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
zz Pokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku] a zastavili jste tisk a chcete
ho obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si,
že tisk se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
-- Před obnovením tisku změníte příkaz tisku nebo odstraníte libovolné
snímky označené k tisku.
-- Při nastavování náhledů před obnovením tisku změníte nastavení papíru.
zz Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na = 390.
385
Nastavení tisku
Zobrazení na obrazovce displeje a možnosti nastavení se budou
lišit podle tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici.
Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Obrazovka nastavení tisku
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)Slouží k nastavení tisku data nebo čísla souboru (= 388).
(2)Umožňuje nastavení efektů tisku (= 388).
(3)Umožňuje zvolit počet kopií k tisku (= 388).
(4)Slouží k nastavení oblasti tisku (= 389).
(5)Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení (= 387).
(6)Vrátí se na obrazovku výběru snímků.
(7)Umožňuje zahájit tisk.
(8)Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
*V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení zvolitelná.
Nastavení papíru
zz Vyberte možnost [Nast. Papíru].
386
[Q] Nastavení velikosti papíru
zz Vyberte velikost papíru v tiskárně.
[Y] Nastavení typu papíru
zz Vyberte typ papíru v tiskárně.
[U] Nastavení rozvržení stránky
zz Zvolte rozvržení stránky.
zz Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Snímky se též mohou vytisknout s nižším rozlišením.
387
Nastavení tisku data/čísla souboru
zz Vyberte možnost [I].
zz Zvolte, co se bude tisknout.
Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)
zz Vyberte možnost [E].
zz Zvolte efekty tisku.
zz Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného
rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.
zz Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje
výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Další pokyny k zjištění jaká je
položka [Výchozí] naleznete v návodu k použití tiskárny.
Nastavení počtu kopií
zz Vyberte možnost [R].
zz Zvolte počet kopií k tisku.
388
Oříznutí snímku
Nastavte oříznutí bezprostředně před
tiskem. Změna jiných nastavení tisku po
oříznutí snímků může vyžadovat, aby byly
snímky oříznuty znovu.
1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
2 Nastavte velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr stran.
zz Oblast obrázku v rámečku ořezu bude vytištěna. Tvar rámečku
(poměr stran) lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].
Změna velikosti rámečku ořezu
Pomocí tlačítek <u> <y> změníte velikost rámečku ořezu.
Přesunutí rámečku ořezu
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně.
Přepínání orientací rámečku ořezu
Stisknutím tlačítka <B> přepnete mezi orientacemi na výšku a na
šířku rámečku ořezu.
3 Stisknutím tlačítka <0> ukončete režim ořezu.
zz Oříznutá oblast snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku
vlevo nahoře.
389
zz V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak,
jak byla nastavena.
zz Čím je rámeček ořezu menší, tím nižší bude rozlišení, se kterým se
snímky vytisknou.
Řešení chyb tiskárny
zz Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.)
a výběru položky [Pokrač.] neobnoví tisk, ovládejte tiskárnu pomocí tlačítek
na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu
k použití tiskárny.
Chybové zprávy
zz Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na displeji LCD fotoaparátu
chybová zpráva. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace
o řešení potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
zz Potvrďte, zda je papír správně vložený.
Chyba inkoustu
zz Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
zz Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru
či inkoustu.
Chyba souboru
zz Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků
vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených
pomocí počítače.
390
Odesílání snímků do webové služby
V této části je popsán postup odesílání snímků pomocí webových služeb.
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby
do fotoaparátu.
zz Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE
GATEWAY a další webové služby vyžaduje telefon smartphone nebo
počítač s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY, naleznete zde
podrobnosti o verzích prohlížeče (jako je Microsoft Internet Explorer)
a nastavení vyžadované pro přístup k (CANON iMAGE GATEWAY).
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup
k přístupovému bodu poskytovatele se hradí samostatně.
391
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte službu
CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve fotoaparátu.
Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém počítači
nebo smartphonu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
3
4
Vyberte [RNačtení na webové
stránky].
Vyberte možnost [Souhlasím].
Navažte připojení k síti Wi-Fi.
zz Připojování k přístupovému bodu
přes Wi-Fi.
Přejděte na krok 7 na = 406.
392
5
6
7
Zadejte e-mailovou adresu.
zz Zadejte e-mailovou adresu a pak
zvolte [OK].
Zadejte čtyřmístné číslo.
zz Zadejte zvolené čtyřmístné číslo
a pak zvolte [OK].
Vyberte tlačítko [OK].
BBIkona [R] se změní na [
393
].
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
8
Nastavte fotoaparát na webové
propojení.
zz Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění.
zz Dokončete nastavení podle pokynů na
stránce nastavení webové propojení
fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
9
Přidejte CANON iMAGE GATEWAY
jako cíl.
zz Vyberte [ ].
Nyní je přidáno CANON iMAGE
GATEWAY.
394
Registrace dalších webových služeb
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
1
Konfigurujte webovou službu,
kterou chcete používat.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE
GATEWAY a otevřete stránku
s nastavením webového připojení
fotoaparátu.
zz Proveďte nastavení webové služby,
kterou chcete používat, podle pokynů
na obrazovce.
Kroky prováděné na fotoaparátu
2
Přidejte webovou službu,
konfigurovanou jako cíl.
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
zz Vyberte [ ].
395
Odesílání snímků
Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků
z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo odesláním
webových odkazů online alb.
Připojení k webovým službám pomocí Wi-Fi
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte webovou službu.
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
zz Obrazovka pro výběr cílového
umístění se zobrazí v závislosti na typu
a nastavení zvolené webové služby
(= 408).
396
Odesílání jednotlivých snímků
1
2
Vyberte snímek, který chcete odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek, který chcete odeslat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Snímek můžete vybrat v režimu
zobrazení náhledů, do kterého přepnete
stisknutím tlačítka <I>.
Vyberte možnost [Poslat zobraz.].
zz V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
397
Odesílání více vybraných snímků
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte možnost [Poslat vybrané].
3
Vyberte snímky k odeslání.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek, který chcete odeslat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítka <I> můžete
vybrat snímky ze zobrazení po třech
snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <u>.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
398
4
5
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Pokud jako cíl nastavíte web YouTube,
položka [Velikost k poslání] se
nezobrazí.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
Vyberte možnost [Poslat].
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
399
Odesílání určeného rozsahu snímků
Určete rozsah snímků a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte možnost [Poslat rozsah].
3
4
5
Určete rozsah snímků.
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
BBSnímky se vyberou a zobrazí se
tlačítko [X].
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Stisknutím tlačítka <I> můžete
změnit počet snímků zobrazených
v indexovém zobrazení.
Potvrďte rozsah.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
400
6
Vyberte možnost [Poslat].
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
Posílání všech snímků na kartě
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte [Vše na kartě].
401
3
4
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
Vyberte možnost [Poslat].
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
402
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Pro [Nast. podm. vyhled. snímků] postupujte podle „Filtrování snímků pro
přehrávání“ (= 291).
1
Stiskněte tlačítko <0>.
2
Vyberte [Všechny nalez.].
3
Vyberte [Velikost k poslání].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
403
4
Vyberte možnost [Poslat].
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
zz Po navázání připojení Wi-Fi k webové službě nelze pořídit snímek, ani když
stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
zz Při odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE
GATEWAY, se odeslaná chybová zpráva nemusí zobrazit, i když obrázek
nebyl úspěšně odeslán na webovou službu. Protože takové chyby odesílání
lze zkontrolovat na stránce CANON iMAGE GATEWAY, zkontrolujte obsah
chyby a pak znovu zkuste odeslat obrázek.
zz V závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze
odeslat, a délka filmů omezeny.
zz Určité snímky nemusí být možné odeslat pomocí možností [Poslat rozsah],
[Vše na kartě] nebo [Všechny nalez.].
zz Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných
snímků. Všimněte si, že filmy nebo fotografie velikosti b se nezmenšují.
zz Funkce [Snížená] je povolena pouze pro fotografie pořízené fotoaparáty
stejného modelu, jako je tento fotoaparát. Fotografie vyfotografované jinými
modely jsou odesílány bez změny velikosti.
zz Po získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY můžete
zkontrolovat historii webových služeb, do nichž byly odeslány snímky.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
404
Wi-Fi Připojení přes přístupové body
Tato část popisuje postup navázání připojení k síti Wi-Fi přes přístupový
bod kompatibilní s WPS (režim PBC).
Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté.
Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
3
Vyberte položku.
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
Vyberte [Přidat zařízení pro
připojení].
zz Pokud je zvolena možnost [q]
(Připojení ke smartphonu), zobrazí se
obrazovka nalevo. Pokud je již aplikace
Camera Connect nainstalovaná,
vyberte možnost [Nezobrazovat].
zz Na obrazovce [Připojení ke
smartphonu], která se zobrazí vedle,
vyberte [Připojení přes Wi-Fi],
poté stiskněte <0>.
405
4
5
Vyberte možnost [Přepnout síť].
zz Zobrazí se po výběru možnosti [q],
[D] nebo [l].
Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
zz Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou v kroku 5 si projděte
= 408.
6
7
Vyberte možnost [WPS (režim PBC)].
zz Vyberte tlačítko [OK].
Připojte se k přístupovému bodu
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
8
Vyberte možnost [Autom.
nastavení].
zz Otevřete obrazovku nastavení pro funkci
Wi-Fi volbou [OK].
zz Jestliže nastane chyba při možnosti
[Autom. nastavení], viz = 428.
406
9
Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.
[qPřipojení ke smartphonu]
zz Na obrazovce smartphonu pro
nastavení Wi-Fi poklepejte na SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu;
poté zadejte heslo přístupového bodu
pro připojení.
Přejděte na krok 8 na = 360.
[DDálk. ovládání (EOS Utility)]
Přejděte na krok 7 nebo 8 na = 376.
[lTisk prostř. Wi-Fi tiskárny]
Přejděte na krok 6 na = 382.
Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY
Přejděte na krok 5 na = 393.
407
Odeslat na obrazovku
Může se zobrazit obrazovka výběru cíle v závislosti na webové službě.
Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač.
Další informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
zz Může se zobrazit obrazovka [Poslat
komu/kam].
zz Ze seznamu registrovaných adres
vyberte cílovou adresu.
zz Postupy pro nastavení připojení
a odesílání snímků jsou stejné jako
u těch pro další webové služby.
Režim přístupového bodu fotoaparátu
Režim přístupového bodu fotoaparátu
představuje režim připojení pro připojení
fotoaparátu přímo ke každému zařízení
prostřednictvím Wi-Fi.
Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l] v části [k: připojení Wi-Fi/
Bluetooth].
Manuální nastavení IP adresy
Zobrazené položky se liší v závislosti na funkci Wi-Fi.
1
Vyberte možnost [Ruční nastavení].
zz Vyberte tlačítko [OK].
408
2
3
4
Vyberte položku.
zz Vyberte položku pro přístup na
obrazovku pro numerické zadání.
zz Chcete-li použít bránu, vyberte možnost
[Povolit] a pak zadejte údaj [Adresa].
Zadejte požadované hodnoty.
zz Otáčením voliče <6> přejděte na
požadovanou pozici pro zadání v horní
oblasti a stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte číslici. Stisknutím tlačítka
<0> vložíte vybranou číslici.
zz Stisknutím tlačítka <M> nastavíte
zadané hodnoty a přejdete zpět na
obrazovku pro krok 2.
Vyberte tlačítko [OK].
zz Po dokončení nastavení všech
nezbytných položek vyberte
položku [OK].
zz Pokud si nejste jisti, jaké údaje máte
zadat, přečtěte si část „Kontrola
nastavení sítě“ (= 442), nebo se
obraťte na správce sítě či jinou osobu
s odpovídajícími znalostmi o síti.
409
Připojení k bezdrátovému
dálkovému ovládání
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním (= 463).
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
3
4
Vyberte [F Připojení k dálk.
ovládání].
Vyberte [Přidat zařízení pro
připojení].
Párování zařízení.
zz Jakmile se objeví obrazovka [Párování],
stiskněte a podržte tlačítka <W> a <T>
na BR-E1 současně na dobu alespoň
3 sekund.
zz Jakmile zpráva potvrdí, že je fotoaparát
spárovaný s BR-E1, stiskněte <0>.
410
5
Povolte fotografování s dálkovým
ovládáním.
Snímání fotografií
zz Nastavte [Režim řízení] na kartě [z]
na [Q] (= 112).
Snímání filmu
zz V [Dálk. ovládání] na kartě [z]
vyberte [Povolit].
zz Pokyny po dokončení párování najdete
v Návodu k použití bezdrátového
dálkového ovládání BR-E1.
zz Připojení Bluetooth spotřebovávají energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
zz Když funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučujeme pro ni v kroku 1 nastavit
možnost [Zakázat].
zz Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být
čas automatického vypnutí napájení prodloužený o cca 2 minuty.
411
Zrušení spárování
Chcete-li provést párování s dalším zařízením BR-E1, vymažte informace
o připojení momentálně připojeného dálkového ovladače.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
3
4
Vyberte [F Připojení k dálk.
ovládání].
Vyberte [Smazat informace
o připojení].
Vyberte tlačítko [OK].
412
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Při opakovaném připojení k zařízení nebo k webovým službám
s registrovaným nastavením připojení postupujte podle těchto kroků.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte položku.
zz Ze zobrazené historie vyberte položku,
ke které se chcete připojit přes Wi-Fi.
Pokud se položka nezobrazí, použijte
tlačítka <Y> <Z> k přehození
obrazovek.
zz Pokud je možnost [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], historie se
nezobrazí (= 416).
3 Ovládání připojeného zařízení.
[q] Smartphone
zz Spusťte aplikaci Camera Connect.
zz V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení
a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému
bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi se na
konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
[D] Počítač
zz Na počítači spusťte software EOS.
zz V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení a připojte
se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu
jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k počítači pomocí Wi-Fi se na konci
SSID zobrazí text „_Canon0A“.
413
[l] Tiskárna
zz V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení a připojte
se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu
jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k tiskárně pomocí Wi-Fi se na konci
SSID zobrazí text „_Canon0A“.
414
Registrace nastavení pro více
připojení
Můžete registrovat až 10 různých nastavení připojení ke každé funkci
bezdrátové komunikace.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte položku.
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Informace o [qPřipojení ke
smartphonu] naleznete v „Připojení ke
smartphonu“ (= 349).
zz Informace o [DDálkové ovládání
(EOS Utility)] naleznete v „Připojení
k počítači přes Wi-Fi“ (= 374).
zz Informace o [lTisk s tiskárnou Wi-Fi]
naleznete v „Připojení k tiskárně pomocí
Wi-Fi“ (= 381).
zz Odeslání snímků do webové služby,
viz „Odesílání snímků do webové
služby“ (= 391).
zz Pokyny pro odstranění nastavení připojení viz = 423.
415
Nastavení sítě Wi-Fi
1
Vyberte možnost [Nastavení sítě
Wi-Fi].
zz Na kartě [k] vyberte [Nastavení sítě
Wi-Fi] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte položku.
zz Wi-Fi
Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická
a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici,
nastavte možnost [Zakázat].
zz Heslo
Nastavte na [Žádné] a povolte navázání připojení Wi-Fi bez hesla
(s výjimkou připojení k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi).
zz Historie připojení
Můžete nastavit, zda chcete [Ukázat] nebo [Skrýt] historii připojených
zařízení Wi-Fi.
zz Automat. odeslání snímků do PC
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače
pomocí specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2 (= 378).
zz Odeslání po snímání do smartphonu
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky (= 362).
zz Adresa MAC
Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.
416
Nastavení Bluetooth
1
Vyberte možnost [Bluetooth
nastav.].
zz Na kartě [k] vyberte [Bluetooth
nastav.] a potom stiskněte <0>.
2
Vyberte položku.
zz Bluetooth
Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].
zz Zkontrolovat informace o připojení
Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.
zz Adresa Bluetooth
Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.
zz Při vyp. zůs. přip.
Zobrazí se po spárování fotoaparátu se smartphonem přes Bluetooth.
Výběr možnosti [Povolit] umožní zobrazit snímky na fotoaparátu
a ovládat přístroj jiným způsobem po připojení k Wi-Fi dokonce i tehdy,
když je fotoaparát vypnutý (= 356).
417
Změna přezdívky
V případě potřeby můžete změnit přezdívku na fotoaparátu (zobrazenou na
smartphonech a dalších fotoaparátech).
1
2
Vybrat [Přezdívka].
zz Na kartě [k] vyberte [Přezdívka]
a potom stiskněte <0>.
Pomocí virtuální klávesnice
(= 427) zadejte text.
zz Po dokončení zadávání znaků stiskněte
tlačítko <M>, potom zvolte [OK].
418
Doplňování zeměpisných údajů u snímků
s informacemi GPS ze dalších zařízení
Pomocí přijímače GPS GP-E2 (prodává se samostatně) nebo smartphonu
podporujícího technologii Bluetooth můžete ke snímkům doplňovat
informace o poloze.
GP-E2
1
2
Připevněte zařízení GP-E2
k fotoaparátu.
zz Připevněte zařízení GP-E2 do sáněk pro
příslušenství fotoaparátu a zapněte je.
Podrobné informace naleznete v návodu
k použití zařízení GP-E2.
Vyberte položku [Nastavení
zařízení GPS].
zz Na kartě [k] vyberte [Nastavení
zařízení GPS] a potom
stiskněte <0>.
3
4
V [Volba zaříz. GPS] zvolte
[Přjímač GPS].
Vyfotografujte snímek.
zz Podrobné informace o položce
[Nastavit] naleznete v návodu k použití
zařízení GP-E2.
Upozornění pro používání zařízení GP-E2
zz Nejdříve zkontrolujte země a oblasti, v kterých je povoleno používat systém
GPS, a dodržujte jejich zákonná omezení.
zz Aktualizujte firmware zařízení GP-E2 na verzi 2.0.0 nebo novější.
Při aktualizaci firmwaru je nutné použít propojovací kabel. Pokyny pro
aktualizaci firmwaru zařízení GP-E2 naleznete na webu společnosti Canon.
zz Zařízení GP-E2 nelze připojit k fotoaparátu pomocí kabelu.
zz Fotoaparát nezaznamenává směr snímkování.
419
Smartphone
Tato nastavení dokončete po instalaci příslušné aplikace Camera Connect
(= 350) na smartphonu.
1
2
Zapněte na smartphonu funkci pro
poskytování informací o poloze.
Připojte se pomocí technologie
Bluetooth.
zz Připojte fotoaparát ke smartphonu
pomocí technologie Bluetooth (= 351).
3
Vyberte položku [Nastavení
zařízení GPS].
zz Na kartě [k] vyberte [Nastavení
zařízení GPS] a potom
stiskněte <0>.
4
Vyberte možnost [Smartphone]
v části [Volba zaříz. GPS].
zz Po dokončení těchto nastavení spusťte
Camera Connect.
5
Vyfotografujte snímek.
zz Ke snímku budou doplněny informace
o poloze zjištěné smartphonem.
420
Zobrazení připojení k systému GPS
Stav získávání informací o poloze smartphonem můžete zkontrolovat na
ikoně připojení k systému GPS na obrazovkách pro snímání fotografií
a filmů (= 184 a = 223, v tomto pořadí).
zz Šedá: Služby určování polohy jsou vypnuté.
zz Bliká: Informace o poloze nelze získat.
zz Svítí: Jsou přijímány informace o poloze.
Informace týkající se stavu indikátoru připojení GPS, když je používáno
zařízení GP-E2, naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.
Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při
jejich pořizování
Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají
zeměpisné informace.
Informace o poloze doplňované ke snímkům
Na obrazovce informací o snímku (= 101) můžete zkontrolovat informace
o poloze doplněné k pořízenému snímku.
(1) Zeměpisná šířka
(2) Zeměpisná délka
(3) Nadmořská výška
(1)
(4)Koordinovaný světový čas (UTC)
( )
2
(3)
(4)
421
zz Smartphone může získat informace o poloze, pouze když je fotoaparát
připojen ke smartphonu pomocí technologie Bluetooth.
zz Informace o směru získávány nejsou.
zz Získané informace o poloze nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při
cestování a stavu smartphonu.
zz Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají
informace o poloze.
zz Informace o poloze se přestanou získávat za těchto podmínek.
-- Párování s bezdrátovým dálkovým ovládáním přes Bluetooth.
-- Vypnutí fotoaparátu.
-- Ukončení aplikace Camera Connect.
-- Vypnutí funkce pro poskytování informací o poloze na smartphonu.
zz Informace o poloze se přestanou získávat v těchto situacích.
-- Vypne se napájení fotoaparátu.
-- Ukončí se připojení Bluetooth.
-- Smartphone nemá dostatečně nabitou baterii.
zz Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je
v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
zz Při snímání filmu se doplní informace GPS platné v době zahájení
snímání filmu.
422
Změna nebo odstranění nastavení
připojení
Chcete-li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete
připojení Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
3
4
Vyberte položku.
zz Pokud se zobrazí historie (= 413),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
Vybrat [Editovat/smazat zařízení].
zz Připojení Bluetooth můžete změnit
pomocí volby smartphonu označeného
s [ ] v šedé barvě. Jakmile se objeví
obrazovka [Připojení ke smartphonu],
vyberte [Párování přes Bluetooth],
poté stiskněte <0> na další
obrazovce.
Vyberte zařízení, pro které chcete
změnit nebo odstranit nastavení
připojení.
423
5
Vyberte položku.
zz Změňte nebo odstraňte nastavení
připojení na zobrazené obrazovce.
zz Změnit přezdívku zařízení
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (= 427).
zz Zobrazitelné snímky (= 370)
Zobrazí se po výběru ikony [qPřipojení ke smartphonu].
Nastavení se zobrazí ve spodní části obrazovky.
zz Smazat informace o připojení
Při mazání informací o připojení pro spárovaný smartphone vymažte
také informace o fotoaparátu, které jsou registrovány na smartphonu
(= 357).
zz U webových služeb navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY
k odstranění nastavení připojení.
424
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty
Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním
nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto
nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.
1
Vyberte možnost [Vymazat
bezdrátová nastavení].
zz Na kartě [k] vyberte [Vymazat
bezdrátová nastavení] a potom
stiskněte <0>.
2
Vyberte tlačítko [OK].
zz Provedete-li volbu [5: Vymazat všechna nast.fotoap.], nedojde k vymazání
informací bezdrátové komunikace.
zz Pokud jste spárovali fotoaparát se smartphonem, na obrazovce pro nastavení
Bluetooth u smartphonu vymažte informace o připojení u fotoaparátu,
u něhož jste obnovili výchozí nastavení pro bezdrátovou komunikaci.
425
Zobrazení informační obrazovky
Můžete zkontrolovat podrobné údaje o chybě a MAC adresu fotoaparátu.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Na kartě [k] vyberte [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] a potom stiskněte <0>.
2
Stiskněte tlačítko <B>.
BBZobrazí se obrazovka [Ukázat info].
zz Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <0> zobrazte obsah chyby.
426
Použití virtuální klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) Zadávací pole, pro zadávání textu
(2)Tlačítka kurzoru, pro pohyb
v zadávacím poli
(3)Aktuální počet znaků/dostupný počet
(4) Klávesnice
(8)
(5) Přepínání režimů vstupu
(6) Mezera
(7) Odstranění znaku v zadávacím poli
(8) Dokončení zadávání textu
zz Stisknutím tlačítek <V> klávesy pro pohyb v rozsahu od 2 do 4–7.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení zadání nebo při přepínání
režimů vstupu.
427
Reakce na chybové zprávy
Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením
jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.
Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.
zz Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko <0> (= 426).
zz Vyberte možnost [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].
Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce přejdete
na odpovídající stránku.
11 (= 429)
12 (= 429)
21 (= 430)
22 (= 431)
23 (= 432)
61 (= 433)
63 (= 434)
64 (= 434)
65 (= 435)
66 (= 435)
67 (= 435)
68 (= 436)
69 (= 436)
91 (= 436)
121 (= 436)
125 (= 437)
126 (= 437)
127 (= 437)
141 (= 437)
142 (= 437)
151 (= 438)
152 (= 438)
zz Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [k: Wi-Fi/Připojení
Bluetooth] zobrazí zpráva [Err**]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače
napájení fotoaparátu do polohy <2>.
428
11: Cíl připojení nenalezen
zz V případě, že je zvolena ikona [q]: Je spuštěna aplikace
Camera Connect?
BBNavažte připojení pomocí aplikace Camera Connect (= 360).
zz V případě, že je zvolena možnost [D], je spuštěn software EOS?
BBSpusťte software EOS a opětovně navažte připojení (= 376).
zz V případě, že je zvolena možnost [l]: Je zapnuta tiskárna?
BBZapněte tiskárnu.
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBK této chybě dochází v případě, kdy je způsob ověření pro šifrování
nastaven na [Otevřený systém] a hesla se liší.
V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření (= 427).
12: Cíl připojení nenalezen
zz Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?
BBZapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte.
Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro
navázání připojení.
429
21:Server DHCP nepřidělil žádnou adresu
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost [Autom. nastavení].
Jedná se o správné nastavení?
BBPokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu
po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro adresu IP (= 408).
U serveru DHCP zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DHCP?
BBZapněte server DHCP.
zz Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?
BBZvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
BBPočet používaných adres můžete snížit odpojením některých
zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
zz Funguje server DHCP správně?
BBZkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje
jako server DHCP.
BBV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval
dostupnost serveru DHCP.
430
22: DNS server neodpovídá
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné
adrese serveru?
BBPro adresu IP nastavte možnost [Ruční nastavení]. Poté na
fotoaparátu nastavte IP adresu, která odpovídá adrese používaného
serveru DNS (= 408, = 442).
U serveru DNS zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DNS?
BBZapněte server DNS.
zz Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?
BBZkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP
a příslušné názvy.
zz Funguje server DNS správně?
BBZkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční
jako server DNS.
BBV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl
server DNS k dispozici.
U sítě jako takové zkontrolujte následující:
zz Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi směrovač
nebo podobné zařízení, které slouží jako brána?
BBV případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány
a zadejte ji do fotoaparátu (= 408, = 442).
BBZkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve
všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.
431
23: Ve vybrané síti již existuje zařízení se stejnou IP adresou
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke stejné síti
stejnou IP adresu?
BBZměňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné
adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu
IP zařízení, které má duplicitní adresu.
BBPokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena
pro IP adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte
nastavení na možnost [Autom. nastavení] (= 406).
Reakce na chybové zprávy 21 až 23
zz Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
-- K této chybě dochází v případě, kdy je způsob ověření pro šifrování
nastaven na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení se
rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte,
zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (= 427).
432
61: Terminál bezdrátové síti LAN se stejným SSID nebyl nalezen
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
BBPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (= 439).
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru
SSID přístupového bodu?
BBZkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte
stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu.
U přístupového bodu zkontrolujte následující:
zz Je přístupový bod zapnutý?
BBZapněte napájení přístupového bodu.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (= 426).
433
63: Ověření bezdrátové síti LAN bylo neúspěšné
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný způsob ověření?
BBFotoaparát podporuje následující způsoby ověření: [Otevřený
systém], [Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK].
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (= 426).
64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové síti LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná
metoda šifrování?
BBFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP
a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (= 426).
434
65: Připojení bezdrátové síti LAN přerušeno
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
BBPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (= 439).
zz Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.
BBMožné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu
z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného
zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (= 439).
66: Nesprávný šifrovací klíč bezdrátové síti LAN
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové síti LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda
šifrování?
BBFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP
a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (= 426).
435
68:Nelze se připojit k terminálu bezdrátové síti LAN.
Znovu od začátku.
zz Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu
po určenou dobu?
BBPřidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití
pro přístupový bod.
zz Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?
BBZkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.
69:Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové síti LAN.
Nelze připojit. Znovu od začátku.
zz Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení
stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBChvíli počkejte, než se pokusíte navázat připojení.
91: Jiná chyba
zz Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.
BBVypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.
121: Nedostatek volného místa
zz Cílový webový server nemá dostatek volného místa.
BBOdstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte
volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.
436
125: Zkontrolujte nastavení sítě
zz Je síť připojena?
BBZkontrolujte stav připojení sítě.
126: Nebylo možné se připojit
zz Ve službě CANON iMAGE GATEWAY právě probíhá údržba nebo je
zatížení momentálně vyšší.
BBZkuste se k webové službě připojit znovu později.
127: Došlo k chybě
zz Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému než
číslo kódu chyby 121 až 126.
BBZkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k webové službě.
141:Tiskárna je zaneprázdněná. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Neprobíhá na tiskárně proces tisku?
BBPo dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi
k tiskárně.
zz Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?
BBPo ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu
zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
142:Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Je zapnuto napájení tiskárny?
BBZkuste znovu navázat připojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.
437
151:Přenos zrušen
zz Automaticky přenos snímků na počítač někdo přerušil.
BBPro obnovení automatického přenosu snímku přesuňte vypínač
napájení na fotoaparátu do polohy <2> a pak jej nastavte do
polohy <1>.
152:Ochrana karty proti zápisu je nastavena na uzamčení
zz Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do polohy uzamčeno?
BBNastavte přepínač ochrany karty proti zápisu do polohy,
která umožňuje zápis.
438
Poznámky k funkci bezdrátové
komunikace
Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo
při používání funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže,
vyzkoušejte následující kroky.
Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem
Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, Wi-Fi připojení nemusí být
navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V tomto případě přibližte
fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte Wi-Fi připojení.
Místo instalace antény přístupového bodu
zz Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které
používáte fotoaparát.
zz Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem
nenacházeli lidé ani žádné předměty.
Blízká elektronická zařízení
Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících
elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále od
zařízení pro přenos komunikace.
zz Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu
IEEE 802.11b/g/n pomocí rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto
důvodu poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí
používají stejné frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné
trouby, bezdrátové telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty
nebo podobná zařízení.
439
Upozornění k používání více fotoaparátů
zz Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů
pomocí Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
zz Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi více
fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
zz Pokud používáte více přístupových bodů se standardem IEEE
802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi
ponechejte odstup pěti kanálů, aby bylo omezeno rušení rádiových vln.
Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.
Použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1
zz BR-E1 nelze použít, když jsou fotoaparát a smartphone spárovány
prostřednictvím Bluetooth. Změňte připojení fotoaparátu k bezdrátovému
dálkovému ovládání ve funkci [FPřipojit k bezdrátovému ovládání]
v nabídce [k: Wi-Fi/Bluetooth připojení].
440
Zabezpečení
Pokud nebylo nastavení zabezpečení správně nastaveno, může dojít
k následujícím problémům.
zz Sledování přenosu
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou přenosy sítě Wi-Fi a pokusit
se získat vámi odesílaná data.
zz Neoprávněný přístup k síti
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou získat neoprávněný
přístup k síti, kterou používáte ke krádeži, úpravě nebo zničení
informací. Navíc se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného
přístupu, například krádeže identity (kdy někdo převezme vaši
identitu, aby získal přístup k neoprávněným informacím) nebo útoků
typu odrazového můstku (kdy někdo získá neoprávněný přístup
k vaší síti jako k odrazovému můstku k zakrytí svých stop při infiltraci
dalších systémů).
Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení sítě,
které zabrání vzniku tohoto typu problémů.
441
Kontrola nastavení sítě
zz Windows
Otevřete [Příkazový řádek] systému Windows a pak napište příkaz
ipconfig/all a stiskněte klávesu <Enter>.
Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska
podsítě, brána a DNS server.
zz Mac OS
V operačním systému Mac OS X spusťte aplikaci [Terminál], zadejte
příkaz ifconfig -a a stiskněte klávesu <Návrat>. Adresa IP přiřazená
počítači se zobrazí v položce [en0] vedle položky [inet] ve formátu
„***.***.***.***“.
*Informace o aplikaci [Terminál] naleznete v nápovědě k operačnímu systému
Mac OS X.
Chcete-li zabránit použití stejné IP adresy pro počítač a další zařízení v síti,
pak v procesech popsaných na = 408 změňte při nastavení IP adresy
přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.
Příklad: 192.168.1.10
442
Stav bezdrátové komunikace
Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na LCD displeji.
Obrazovka rychlého
ovládání
Obrazovka zobrazení
informací při přehrávání
(2)
(1) (3)
(1) Síla
bezdrátového
signálu
(2) Funkce Wi-Fi
(3) Funkce Bluetooth
(2) (3)
(1)
Stav komunikace
Nepřipojeno
Funkce Wi-Fi
Wi-Fi: Zakázat
Vyp
Wi-Fi: Povolit
Připojení
Displej LCD
Síla bezdrátového signálu
(bliká)
Připojeno
Posílání dat
(fg)
Chyba připojení
(bliká)
443
Ukazatel funkce Bluetooth
Funkce Bluetooth
Jiné než [Zakázat]
[Zakázat]
Stav připojení
Připojeno
k Bluetooth
Bluetooth není
připojeno
Bluetooth není
připojeno
Displej LCD
Nezobrazuje se
zz S
tav „Bluetooth připojeno“ se zobrazí po připojení ke smartphonům přes
Wi‑Fi a během automatického přenosu snímků do počítačů.
zz Stav „Bluetooth nepřipojeno“ se zobrazí po připojení k počítačům, tiskárnám
nebo webovým službám přes Wi-Fi.
444
Uživatelské nastavení
fotoaparátu
Různé funkce fotoaparátu můžete prostřednictvím
uživatelských funkcí detailně přizpůsobit svým prioritám při
fotografování snímků. Uživatelské funkce lze nastavit a budou
fungovat pouze v režimech kreativní zóny.
Režimy kreativní zóny
445
Nastavení uživatelských funkcí
1
(1)
2
3
4
N
Vyberte [Uživatel. funkce (C.Fn)].
zz Na kartě [5] vyberte položku [Uživatel.
funkce (C.Fn)] a stiskněte tlačítko
<0>.
Vyberte číslo uživatelské funkce (1).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
číslo uživatelské funkce a stiskněte
tlačítko <0>.
Změňte nastavení podle potřeby.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadované nastavení (číselnou
hodnotu) a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud chcete nastavit další uživatelské
funkce, opakujte kroky 2 až 3.
zz V dolní části obrazovky jsou pod
příslušnými čísly funkcí zobrazena
aktuální nastavení uživatelských funkcí.
Ukončete nastavení.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
BBZnovu se zobrazí obrazovka z kroku 1.
Vymazání všech uživatelských funkcí
V nabídce [5: Vymazat nastavení] vyberte položku [Vymaz.vš.uživ.
funkce(C.Fn)], která zajistí vymazání všech nastavení uživatelských
funkcí (= 271).
446
Uživatelské funkce
C.Fn I: Expozice
1
2
3
4
Kroky úrovně expozice
Rozšíření ISO
Bezpečný posun
Automatické zrušení kompenzace
expozice
= 448
= 448
= 448
= 449
A Snímání
k Snímání
s živým
filmů
náhledem
k
k
k
k
k
k
k
C.Fn II: Řízení
5
Blokování zrcadla
= 449
C.Fn III: Obsluha/Jiné
6
7
Upozornění z v hledáčku
Tlačítko závěrka/blokování AE
= 450
= 451
8
Přiřadit tlačítko SET
= 452
k
(kromě 3)
9
Funkce tlačítka DISP
= 453
k
(kromě 4)
k
k
(pouze 4
a 5*)
k
(kromě 1)
k
k
10 Zobrazení obrazovky s napájením 1
11 Zatažení objektivu při vypnutí
= 453
= 454
* Nastavení 4 není funkční při snímání filmů.
zz
Uživatelské funkce s vybarveným pozadím se neuplatní při snímání
s živým náhledem (LV) nebo při snímání filmů. (Nastavení jsou deaktivována.)
447
Položky nastavení uživatelských funkcí N
Uživatelské funkce jsou uspořádány do tří skupin podle typu funkce:
C.Fn I: Expozice, C.Fn II: Pohon, C.Fn III: Obsluha/Jiné.
C.Fn I: Expozice
C.Fn-1
Kroky úrovně expozice
0: 1/3-stop
1: 1/2-stop
Slouží k nastavení přírůstků po 1/2 stopech pro rychlost závěrky, clonu,
kompenzaci expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem apod.
Tato funkce je užitečná, když jsou přírůstky po 1/3 stopech příliš malé.
zz Při nastavení v pozici 1 vypadá zobrazení úrovně expozice podobně jako
dále v hledáčku.
C.Fn-2
Rozšíření ISO
0: Vypnuto
1: Zapnuto
Při nastavování citlivosti ISO můžete nastavit možnost „H“ (odpovídá
citlivosti ISO 51200) pro fotografie a možnost „H“ (odpovídá citlivosti
ISO 25600) pro filmy. Uvědomte si, že pokud je funkce [z: Priorita
vysokých jasů] nastavena na možnost [Povolit] nebo [Vylepšeno],
pak nelze nastavit možnost „H“.
zz U filmů 4K je rozsah citlivosti ISO 100–6400, a to i tehdy, když je [Rozšíření
ISO] nastaveno na [1: Zap].
C.Fn-3
Bezpečný posun
0: Zakázat
1: Povolit
Pro automatické nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony s cílem
přiblížit úroveň expozice ke standardní expozici, pokud není standardní
expozice dostupná, jinak podle specifické rychlosti uzávěrky nebo
hodnoty clony v režimu <s> nebo <f>.
448
C.Fn-4
Automatické zrušení kompenzace expozice
0: Povolit
Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2>,
nastavení kompenzace expozice bude zrušeno.
1: Zakázat
Nastavení kompenzace expozice bude platit i pokud přesunete vypínač
napájení do polohy <2>.
C.Fn II: Řízení
C.Fn-5
Blokování zrcadla
0: Zakázat
1: Povolit
Rozmazání vibracemi fotoaparátu způsobeným mechanickými
vibracemi (otřesy zrcadla) uvnitř fotoaparátu během snímání se super
teleskopickými objektivy nebo snímání detailů (makro) můžete zabránit.
Postup při blokování zrcadla naleznete na straně strana 165.
449
C.Fn III: Obsluha/Jiné
C.Fn-6
Upozornění <!> v hledáčku
Je-li nastavena jakákoli z následujících funkcí, může se v levé dolní části
hledáčku zobrazit ikona <i> (= 32). Ikona <i> se také zobrazí na
obrazovce rychlého ovládání (= 57).
Vyberte funkci, pro níž se má varovná ikona zobrazovat, stisknutím tlačítka
<0> přidejte zatržítko [X] a vyberte možnost [OK].
Při nastavení možnosti černobílý V:
Je-li položka Picture Style nastavena na možnost [Černobílý]
(= 121), zobrazí se varovná ikona.
Při opravě Vyvážení bílé:
Je-li nastavena korekce vyvážení bílé (= 133), zobrazí se
varovná ikona.
Když je nastaveno M:
Pokud je položka [z: Potlačení šumu při vysokém ISO] nastavena
na možnost [Potlač. šumu u více sním.] (= 138), zobrazí se
varovná ikona.
Při nastavení bodového měření:
Pokud je [z: Režim měření] nastaven na možnost [Bodové měření]
(= 158), zobrazí se varovná ikona.
zz Když je [s: Obrazovka snímání] nastavena na pozici [S pokyny],
nebude tato uživatelská funkce fungovat. (Nastavení se neprojeví.)
450
C.Fn-7
Tlačítko závěrka/blokování AE
0: AF/blokování AE
1: Blokování AE/AF
Tato možnost je užitečná, pokud chcete provádět zaostřování a měření
samostatně. Po stisknutí tlačítka <A> se provede automatické
zaostřování a stisknutí tlačítka spouště do poloviny způsobí
blokování AE.
2: AF/blokování AF, neblokování AE
Při použití inteligentního průběžného automatického zaostřování
(AI Servo AF) nebo funkce Servo AF při snímání s živým náhledem
můžete stisknutím tlačítka <A> na okamžik pozastavit činnost
AF. Tímto způsobem lze při automatickém zaostřování předejít
nesprávnému zaostření, které by mohla způsobit jakákoli dočasná
překážka mezi fotoaparátem a fotografovaným objektem. Expozice je
nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
3: AE/AF, neblokování AE
Tato funkce je užitečná pro objekty, které se opakovaně pohybují
a zastavují. Při použití inteligentního průběžného automatického
zaostřování (AI Servo AF) nebo funkce Servo AF při snímání s živým
náhledem můžete stisknutím tlačítka <A> spustit nebo ukončit činnost
inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF).
Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku. Můžete
tedy nastavit fotoaparát tak, aby bylo vždy zachováno optimální
zaostření a optimální expozice, a počkat na rozhodující okamžik.
Během snímání filmu
zz Při použití nastavení 1 nebo 3 zajistíte jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF) stisknutím tlačítka <A>.
451
C.Fn-8
Přiřadit tlačítko SET
Tlačítku <0> lze přiřadit často používanou funkci. Když je fotoaparát
připraven k fotografování, zobrazí se po stisknutí tlačítka <0> obrazovka
nastavení příslušné funkce.
0: Stránka Rychlé ovládání
Zobrazí se obrazovka rychlého ovládání (= 57).
1: Kvalita snímku
Zobrazí se obrazovka nastavení kvality snímku.
2: Kompenzace expozice s bleskem
Zobrazí se obrazovka nastavení kompenzace expozice s bleskem.
3: Obrazovka Zap/Vyp
Můžete zapnout nebo vypnout displej LCD.
4: Zobrazení nabídky
Zobrazí se obrazovka nabídky.
5: Kompenzace expozice (držte tlačítko, otočte na S)
Kompenzaci expozice můžete nastavit otáčením voliče <6>
při podržení tlačítka <0>. To lze využít, pokud chcete nastavit
kompenzaci expozice v režimu ruční expozice <a> s automatickým
nastavením citlivosti ISO.
6: Nastavení funkce blesku
Zobrazí se obrazovka nastavení funkce vestavěného blesku nebo
externího blesku.
7: Náhled hloubky ostrosti
Objektiv přivře clonu podle nastavené hodnoty a v hledáčku nebo
v obrazu živého náhledu budete moci zkontrolovat rozsah vzdáleností
s přijatelným zaostřením (hloubku ostrosti).
452
C.Fn-9
Funkce tlačítka DISP
Tlačítku <U> můžete přiřadit nejčastěji používanou funkci. Když je
fotoaparát připraven k fotografování, zobrazí se po stisknutí tlačítka <U>
obrazovka nastavení příslušné funkce.
0: Obrazovka Zap/Vyp
Můžete zapnout nebo vypnout displej LCD.
1: Náhled hloubky ostrosti
Objektiv přivře clonu podle nastavené hodnoty a v hledáčku nebo
v obrazu živého náhledu budete moci zkontrolovat rozsah vzdáleností
s přijatelným zaostřením (hloubku ostrosti).
2: Připojení Wi-Fi/Bluetooth
Zobrazí se obrazovka nastavení pro funkci Wi-Fi/Bluetooth. Obrazovka
[Wi-Fi zapnuto] se objeví v případě připojení přes Wi-Fi.
3: Max. jas obrazovky (dočasně)
Dočasné zvýšení jasu obrazovky.
4: Přerušit Servo AF při záznamu filmu
Můžete přerušit Servo AF při záznamu filmu.
C.Fn-10 Displej při zapnutí napájení
0: Zobrazení
Když zapnete napájení, zobrazí se obrazovka rychlého ovládání (= 57).
1: Zůstat ve vypnutém stavu
Po zapnutí napájení se fotoaparát spustí se zobrazením displeje
LCD ve stavu, ve kterém byl při posledním vypnutí. Pokud je v době
vypnutí fotoaparátu displej LCD vypnutý, pak se při opětovném zapnutí
fotoaparátu nic nezobrazí. Tímto způsobem lze šetřit energii napájení
z baterie. Operace s nabídkami a přehrávání snímků budou dostupné
jako obvykle.
453
C.Fn-11 Zatažení objektivu při vypnutí
Toto nastavení se používá pro zatahovací mechanizmus objektivu,
pokud je na fotoaparát nasazen objektiv STM s ozubeným převodem
(jako je EF40mm f/2.8 STM). Můžete ho nastavit tak, aby se vysunutý
objektiv při přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do polohy <2>
automaticky zatáhl.
0: Povolit
1: Zakázat
zz Při automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu na
nastavení.
zz Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.
zz Při nastavení možnosti 0 se tato funkce uplatní, bez ohledu na nastavení
(AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.
454
Uložení uživatelské nabídky
Moje menu
N
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské funkce,
jejichž nastavení často měníte. Můžete také pojmenovat uložené záložky
nabídky a stisknutím tlačítka <M> zobrazit nejprve záložku Moje menu.
zz Když je [s: Zobrazení nabídky] nastaveno na [S pokyny], nebude
karta [9] zobrazena. Změňte [Zobrazení menu] na [Standardní] (= 53).
Vytvoření a přidání záložky Moje Menu
1
Vyberte možnost [Přidat záložku
Moje menu].
zz Na kartě [9] vyberte položku [Přidat
záložku Moje menu] a stiskněte
tlačítko <0>.
2
Vyberte tlačítko [OK].
BBVytvoří se záložka [MY MENU1].
zz Opakováním kroků 1 a 2 můžete vytvořit
až pět záložek nabídky Moje menu.
Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu
1
Vyberte položku [Konfigurovat:
MY MENU*].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [Konfigurovat: MY MENU*]
(karta pro zadávání položek nabídky)
a stiskněte tlačítko <0>.
455
2
3
Vyberte možnost [Vybrat položky
k registraci].
Zadejte požadované položky.
zz Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
zz Můžete uložit až šest položek.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení záložek nabídky Moje menu
Můžete seřazovat a odstraňovat položky na
záložce nabídky a přejmenovat či odstranit
záložku nabídky.
zz Řadit zadané položky
Pořadí zadaných položek můžete měnit v nabídce Moje Menu.
Vyberte možnost [Řadit zadané položky] a vyberte položku,
jejíž pořadí chcete změnit. Poté stiskněte tlačítko <0>. Zatímco je
zobrazena ikona [z], změňte stisknutím tlačítek <W> <X> pořadí
a poté stiskněte tlačítko <0>.
zz Vymazat zvolené položky/Vymazat všechny položky na záložkách
Již zadané položky můžete vymazat. Možnost [Vymazat zvolené
položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné
a možnost [Vymazat všech.polož.na zálož.] k odstranění všech
na položek na záložce najednou.
zz Vymazat záložku
Je možné vymazat aktuální záložku nabídky Moje menu. Vyberte
možnost [Vymazat záložku] pro vymazání záložky [MY MENU*].
456
zz Přejmenovat záložku
Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.
1
2
3
Vyberte možnost [Přejmenovat
záložku].
Zadejte text.
zz Jakékoli nežádoucí znaky odstraníte
stisknutím tlačítka <L>.
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček □ a vyberte
požadovaný znak. Poté znak zadejte
stisknutím tlačítka <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim
vstupu.
zz Můžete zadat až 16 znaků.
zz Pro posun kurzoru zvolte [ ] nebo
[ ] v pravé horní části nebo natočte
číslo <6>.
zz Chcete-li zrušit zadávání textu, stiskněte
tlačítko <M> a poté vyberte položku
[Storno].
Ukončete nastavení.
zz Po zadání textu stiskněte tlačítko
<M> a poté vyberte položku [OK].
BBZadané informace se uloží.
457
Vymazat všechny záložky Moje menu /
Vymazat všechny položky
Můžete odstranit všechny vytvořené karty
Moje menu nebo položky Moje menu v nich
registrované.
zz Odstranění všech záložek Moje menu
Můžete odstranit všechny vytvořené záložky nabídky Moje menu.
Po výběru položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní
všechny záložky [MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí
stav záložky [9].
zz Odstranění všech položek
Všechny položky uložené na záložkách [MY MENU1] až [MY MENU5]
je možné odstranit. Samotné záložky zůstanou zachovány. Pokud
je vybrána možnost [Vymazat všechny položky], všechny položky,
zadané ze všech vytvořených záložek, budou odstraněny.
zz Pokud spustíte funkci [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál.
Moje menu], odstraní se také záložky přejmenované pomocí položky
[Přejmenovat záložku].
Nastavení zobrazení nabídky
zz Můžete vybrat položku [Zobraz. menu]
a nastavit obrazovku nabídky, která se
zobrazí jako první po stisknutí tlačítka
<M>.
zz Normální zobrazení
Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
zz Zobrazení ze záložky Moje menu
Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [9].
zz Zobrazení jen záložky Moje menu
Zobrazí se pouze záložka [9]. (Záložky [z], [3], [k], [5] a [s]
se nezobrazí.)
458
Referenční informace
Tato kapitola poskytuje referenční informace pro funkce
fotoaparátu, systémové příslušenství atd.
Logo osvědčení
zz Vyberte položku [5: Zobrazení loga osvědčení] a stisknutím
tlačítka <0> zobrazíte některá loga certifikací fotoaparátu.
Další loga osvědčení naleznete v tomto návodu k použití, na těle
fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.
459
Kontrola údajů o baterii
Stav používané baterie můžete zkontrolovat na displeji LCD.
Vyberte položku [Info baterie].
zz Na kartě [5] vyberte možnost [Info
baterie] a stiskněte tlačítko <0>.
(1)
(2)
(3) (4)
(1) Umístění baterie
(2)Model použité baterie nebo domácího
zdroje napájení.
(3)Zobrazí se ikona stavu baterie
(= 42).
(4)Stav dobití baterie se zobrazuje jednou
ze tří úrovní.
:D
obrá schopnost dobití baterie.
:M
írně zhoršená schopnost
dobití baterie.
:D
oporučujeme zakoupit novou
baterii.
zz Doporučujeme používat originální bateriový zdroj LP-E17 od společnosti
Canon. Pokud použijete baterie, které nejsou originálními výrobky společnosti
Canon, nemusí být dosaženo plného výkonu fotoaparátu nebo může dojít
k závadě.
zz Pokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, postupujte podle
pokynů ve zprávě.
460
Použití domovní zásuvky elektrické sítě
Fotoaparát můžete napájet z domovní zásuvky elektrické sítě pomocí DC
propojky DR-E18 a napájecího adaptéru AC-E6N (obojí se prodává samostatně).
1
2
(2)
(1)
3
4
Připojte zástrčku DC propojky.
zz Připojte zástrčku DC propojky do zdířky
napájecího adaptéru.
Slouží k připojení napájecí šňůry.
zz Připojte napájecí kabel způsobem
znázorněným na obrázku.
zz Po dokončení práce s fotoaparátem
odpojte zástrčku napájení ze zásuvky
elektrické sítě.
Vložte DC propojku.
zz Otevřete kryt a bezpečně vložte
DC propojku tak, aby se zajistila.
Zasuňte správně kabel
DC propojky.
zz Otevřete kryt otvoru pro kabel DC
propojky a zasuňte kabel způsobem
znázorněným na obrázku.
zz Zavřete kryt.
461
zz Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je vypínač napájení
fotoaparátu přesunut do polohy <1>.
462
Fotografování s dálkovým
ovládáním
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
(prodává se samostatně)
Umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti přibližně až 5 metrů
od fotoaparátu.
Po spárování fotoaparátu a BR-E1 nastavte režim řízení na [Q] (= 112).
Podrobné informace naleznete v návodu k použití zařízení BR-E1.
Dálková spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně)
Fotoaparát je kompatibilní s dálkovou spouští RS-60E3, která je dodávána
s kabelem dlouhým přibližně 60 cm. Po připojení ke konektoru pro dálkové
ovládání fotoaparátu ji lze stisknout do poloviny nebo úplně, stejně jako
tlačítko spouště.
zz Fotografovat pomocí dálkového ovládání je také možné během snímání filmu
(= 252).
463
Odstranění oční mušle
zz Sejměte oční mušli tak, že zatlačíte na
její spodní část.
464
Pokyny k řešení potíží
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, prostudujte si nejdříve tyto Pokyny
k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto
pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Potíže s napájením
Baterie se nenabíjí.
zz Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj Canon LP-E17.
Bliká kontrolka nabíječky baterií.
zz Pokud dojde (1) k potížím s nabíječkou baterií nebo baterií nebo (2)
k selhání komunikace s baterií (s bateriovým zdrojem jiné značky než
Canon), ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení bude
oranžově blikat. V případě (1) odpojte zástrčku napájení nabíječky
ze zásuvky elektrické sítě. Odpojte baterii z nabíječky a poté jej do ní
znovu připojte. Počkejte dvě až tři minuty, poté znovu připojte zástrčku
napájecího kabelu do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Fotoaparát není aktivní ani po přesunutí vypínače napájení do
polohy <1>.
zz Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (= 37).
zz Zkontrolujte, zda je zavřený kryt slotu karty / prostoru pro baterii
(= 37).
zz Nabijte baterii (= 35).
zz Stiskněte tlačítko <U> (= 68).
Indikátor přístupu na kartu bliká, přestože je vypínač napájení
v poloze <2>.
zz Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení,
bude indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund
svítit nebo blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát
automaticky vypne.
465
[Chyba komunikace baterie. Je na baterii/bateriích uvedeno logo
společnosti Canon?].
zz Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj Canon LP-E17.
zz Vyjměte a znovu vložte baterii (= 37).
zz Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým hadříkem.
Baterie se rychle vybíjí.
zz Používejte plně nabitou baterii (= 35).
zz Možná došlo ke snížení výkonu baterie. Pomocí položky [5: Informace
o baterii] zkontrolujte úroveň stavu dobití baterie (= 460). V případě
špatné schopnosti dobití baterie vyměňte baterii za novou.
zz Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
-- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
-- Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
-- Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
-- Častým používáním displeje LCD.
-- Dlouhotrvajícím nepřetržitým snímáním s živým náhledem nebo
snímáním filmů.
-- Používáním funkce Bluetooth.
-- Používání funkce Wi-Fi.
Fotoaparát se sám vypíná.
zz K vypnutí došlo aktivací funkce automatického vypnutí napájení.
Pokud nechcete používat funkci automatického vypnutí napájení,
nastavte položku [5: Automatické vypnutí] na [Zakázat] (= 261).
zz I když je položka [5: Automatické vypnutí] nastavena na možnost
[Zakázat], dojde přesto přibližně po 30 minutách nečinnosti fotoaparátu
k vypnutí displeje LCD. (Napájení fotoaparátu se nevypne.) Stisknutím
tlačítka <U> displej LCD zapnete.
466
Problémy vztahující se k fotografování
Nelze připojit objektiv.
zz Fotoaparát nelze používat s objektivy RF nebo EF-M (= 47).
Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.
zz Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (= 37).
zz Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje
zápis nebo vymazání (= 37).
zz Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (= 37, = 310).
zz Pokud během zaostřování pomocí jednosnímkového automatického
zaostřování (One-Shot AF) bliká v hledáčku indikátor zaostření <o>,
nelze pořídit snímek. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny
znovu automaticky zaostřete nebo zaostřete ručně (= 50, = 111).
Kartu nelze použít.
zz Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, viz = 38 nebo
= 477.
Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se chybová zpráva.
zz Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT, pokud
v tomto fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do jiného
fotoaparátu, může se zobrazit chybová zpráva a nemusí být možné
kartu použít.
Snímek je neostrý nebo rozmazaný.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF>
(= 47).
zz Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu
(= 49–= 50).
zz Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
nastavte přepínač IS do polohy <1>.
zz Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky. Použijte
vyšší rychlost závěrky (= 149), nastavte vyšší citlivost ISO (= 118),
použijte blesk (= 169) nebo stativ.
467
Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.
zz Nastavte položku Činnost AF na možnost jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF). Blokování zaostření není možné v režimech
AI Servo AF nebo v případě, že začne fungovat servo v režimu
inteligentního automatického zaostřování (AI zaostř. AF) (= 195).
Objevují se vodorovné pruhy nebo expozice či tón barev vypadá
neobvykle.
zz Vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být
způsobeny zářivkovým osvětlením, LED diodovým osvětlením nebo
jinými zdroji světla při fotografování pomocí hledáčku nebo snímání
s živým náhledem. Také expozice nebo tón barev nemusí vyjít správně.
Problém může omezit pomalá rychlost závěrky.
Nelze dosáhnout standardní expozice nebo expozice není
stejnoměrná.
zz Pokud při fotografování pomocí hledáčku nebo při snímání s živým
náhledem použijete objektiv TS-E (s výjimkou objektivů TS-E17mm
f/4L a TS-E24mm f/3.5L II) a posunete jej či nakloníte nebo použijete
mezikroužek, nemusí být dosaženo standardní expozice nebo může
dojít k nestejnoměrné expozici.
Kontinuální snímání je pomalé.
zz Maximální rychlost kontinuálního snímání se může snížit v závislosti na
rychlosti závěrky, cloně, podmínkách objektu, jasu, objektivu, použití
blesku, teplotě, typu baterie, zbývající kapacitě baterie, nastavení
funkcí snímání atd. Více informací získáte v strana 112.
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.
zz Při fotografování objektů s jemnými detaily, například trávníku,
se zvyšuje velikost souboru u snímku, což může vést ke snížení
skutečného maximálního počtu snímků sekvence.
Nelze nastavit citlivost ISO 100.
zz Citlivost ISO 100 není dostupná, když je [z: Priorita vysokých
jasů] nastavena na [Povolit] nebo [Vylepšeno]. Pokud je nastaveno
[Zakázat], pak může být citlivost ISO 100 jasu nastavena (= 137).
To platí také pro snímání filmů (= 222).
468
Hodnoty z rozšířeného rozsahu citlivosti ISO nelze zvolit.
zz Pokud je [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] nebo
[Vylepšeno], bude rozsah citlivosti ISO 200–25600 (až ISO 12800
pro filmy nebo 6400 pro 4K filmy), a to i pokud je [Rozšíření ISO]
nastaveno na [1:Zap]. Pokud je nastaveno [Zakázat] pro [z: Priorita
vysokých jasů], může být nastaveno [H] (= 137). To platí také pro
snímání filmů (= 222).
Nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu).
zz Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) není dostupná,
když je [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit]
nebo [Vylepšeno]. Pokud je nastaveno [Zakázat], pak může být
Automatická optimalizace jasu nastavena (= 137).
I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný
snímek světlý.
zz Nastavte [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] na [Zakázat]. Je-li nastavena hodnota
[Standardní] [Nízká] [Vysoká], může být výsledný snímek světlý
i v případě, že je nastaveno snížení kompenzace expozice nebo
kompenzace expozice blesku (= 136).
Vestavěný blesk neemituje záblesk.
zz Při příliš častém používání vestavěného blesku v příliš krátkých
časových intervalech může blesk přestat na chvíli emitovat záblesky
z důvodu ochrany světelné jednotky.
Pro externí blesk Speedlite nelze nastavit kompenzaci expozice
s bleskem.
zz Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena na externím
blesku Speedlite, nelze velikost kompenzace nastavit na fotoaparátu.
Po zrušení kompenzace expozice s bleskem v externím blesku Speedlite
(nastavení na hodnotu 0) ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.
Pokud s fotoaparátem zatřesete, vydává zvuky.
zz Při nepatrném pohybu vnitřního mechanizmu fotoaparátu můžete
zaslechnout slabý zvuk.
469
Při snímání s živým náhledem vydá závěrka během fotografování
dva zvuky.
zz Pokud používáte blesk, vydá závěrka při každém fotografování snímku
dva zvuky (= 182).
Při snímání s živým náhledem se zobrazí bílá ikona s nebo
červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Pokud
je zobrazena bílá ikona <s>, může se zhoršit kvalita obrazu fotografií.
Jestliže se zobrazí červená ikona <E>, signalizuje, že brzy dojde
k automatickému zastavení snímání s živým náhledem (= 215).
Během snímání filmu se zobrazí červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká.
Jestliže se zobrazí červená ikona <E>, signalizuje, že brzy dojde
k automatickému zastavení snímání filmu (= 257).
Snímání filmu se automaticky zastaví.
zz Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se snímání filmu
automaticky zastavit. Karty, na které lze zaznamenat filmy, viz
strana 7. Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu
výrobce příslušné karty apod.
zz Pokud snímáte film 29 minut 59 s, snímání filmu se automaticky zastaví.
Při snímání filmů nelze nastavit citlivost ISO.
zz V jiných režimech snímání než <a> se citlivost ISO nastavuje
automaticky.
V režimu <a> můžete nastavit citlivost ISO ručně (= 222).
Během snímání filmu se mění expozice.
zz Pokud změníte rychlost závěrky nebo clonu během snímání filmu,
mohou se zaznamenat změny v expozici.
zz Změna nastavení zoomu objektivu v průběhu snímání filmu by mohla
způsobit změny v expozici bez ohledu na to, zda se změní světelnost
objektivu nebo nikoli. V důsledku toho se mohou zaznamenat změny
v expozici.
470
Objekt vypadá při snímání filmu zkreslený.
zz Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava nebo snímáte-li
pohyblivý objekt, obraz může vypadat zkreslený.
Při snímání filmu dochází k mihotání nebo se objeví vodorovné
pruhy.
zz Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou
být způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji
světla použitými při snímání filmu. Rovněž mohou být zaznamenány
změny v expozici (jasu) nebo tónu barev. Uvědomte si, že v režimu
<a> může problém omezit pomalá rychlost závěrky.
Potíže s bezdrátovými funkcemi
Nelze provést párování se smartphonem.
zz Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth
Specification Version 4.1 a novější.
zz Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
zz Párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce
Bluetooth smartphonu. Na smartphone nainstalujte speciální aplikaci
Camera Connect (k dispozici zdarma) (= 350).
zz Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem,
pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu. V takovém
případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou v nastavení Bluetooth
do smartphonu a zkuste párování opakovat (= 357).
Nelze nastavit funkci Wi-Fi.
zz Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení
propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před nastavením
jakýchkoli funkcí odpojte propojovací kabel (= 346).
Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem
použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím
kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení Wi-Fi.
471
Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.
zz Po navázání připojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání
a přehrávání možné. Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.
Nelze se znovu připojit ke smartphonu.
zz I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného
smartphonu, opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru
stejného identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo
vybrali odlišné nastavení. V tomto případě odstraňte nastavení
připojení fotoaparátu z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte
připojení znovu.
zz Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení
připojení, nemusí být připojení navázáno. V tomto případě ukončete na
chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.
Problémy s obsluhou
Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným způsobem.
zz Na kartě [5: Uživatelské funkce(C.Fn)] zkontrolujte nastavení
[Přiřadit tlačítko SET] (= 452).
zz Pro záznam filmu zkontrolujte nastavení [5: Funkce tlačítka spouště
pro filmy] (= 254).
Při operacích na dotykové obrazovce se náhle ztlumí hlasitost
zvukové signalizace.
zz Zkontrolujte, zda prstem neblokujete reproduktor (= 28).
Není možné používat ovládání dotykem.
zz Zkontrolujte, zda je položka [5: Ovládání dotykem] nastavena na
možnost [Standardní] nebo [Citlivé] (= 65).
472
Potíže se zobrazením
Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně karet a možností.
zz Určité karty a možnosti nabídky se nezobrazují v režimech základní zóny.
Nastavte režim snímání na některý z režimů kreativní zóny (= 59).
zz Na kartě [9] je pro položku [Zobrazení menu] nastavena možnost
[Zobrazení jen zál. Moje menu] (= 458).
Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).
zz Nastavte barevný prostor na možnost sRGB. Pokud je nastaven barevný
prostor Adobe RGB, bude jako první znak použito podtržítko (= 145).
Název souboru začíná znaky „MVI_“.
zz Jedná se o videosoubor (= 267).
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí číslování
souborů snímků začínat od hodnoty 0001 (= 266).
Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.
zz Ujistěte se, zda je správně nastaveno datum a čas (= 43).
zz Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (= 43).
Snímek neobsahuje datum a čas.
zz Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se
zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku
můžete vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času
zaznamenaných v informacích o snímku (= 316).
Zobrazí se údaj [###].
zz Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který
může fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###] (= 290).
473
Na displeji LCD se nezobrazuje jasný obraz.
zz Pokud je displej LCD znečistěný, vyčistěte jej měkkým hadříkem.
zz Za nízkých nebo vysokých teplot může displej LCD reagovat
se zpožděním nebo se jevit tmavý. Při pokojové teplotě se obnoví
normální zobrazení.
Potíže s přehráváním
Část obrazovky černě bliká.
zz Jedná se o indikaci přepalů (= 327). Přeexponované oblasti
s ořezanými vysokými jasy budou blikat.
Snímek nelze vymazat.
zz Pokud je snímek chráněný, nelze jej vymazat (= 307).
Nelze přehrát film.
zz Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.
Během přehrávání filmu může být slyšet zvuk provozu
fotoaparátu nebo mechanický zvuk.
zz Pokud budete v průběhu snímání filmu manipulovat s voliči fotoaparátu
nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky. Doporučujeme
použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně)
(= 251).
Film se krátkodobě zastavuje.
zz V případě zásadní změny v úrovni expozice během snímání videa
v režimu automatické expozice se záznam krátkodobě zastaví, dokud
se jas nestabilizuje. V takových případech snímejte v režimu <a>
(= 221).
Nezobrazí se obraz na televizoru.
zz Zkontrolujte správné nastavení položky [5: Videosystém] na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL] (v závislosti na videosystému televizoru).
zz Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (= 305).
474
Pro jedno snímání filmu existuje více videosouborů.
zz Jestliže velikost videosouboru dosáhne 4 GB, automaticky se vytvoří
další videosoubor (= 229). Pokud však použijete kartu SDXC
naformátovanou ve fotoaparátu, můžete natočit samostatný filmový
soubor větší než 4 GB.
Moje čtečka karet nerozpozná kartu.
zz V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V tomto případě připojte
fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a importujte snímky
do počítače prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS).
Velikost snímku nelze změnit.
zz Pomocí fotoaparátu nemůžete měnit velikost snímků JPEG b nebo
RAW (= 338).
Snímek nelze oříznout.
zz Pomocí fotoaparátu nemůžete oříznout snímky formátu RAW (= 340).
V obraze se zobrazuje červený rámeček.
zz Položka [3: Zobrazení AF bodu] je nastavena na možnost [Povolit]
(= 323).
Na snímku se nezobrazí červený rámeček.
zz I když je pro položku [3: Zobrazení AF bodu] nastavena možnost
[Povolit] (= 323), nezobrazí se červený rámeček pro následující
snímky:
-- Snímky pořízené s potlačením šumu u více snímků (= 138)
-- Snímky pořízené pomocí <8: FG> nebo <v: ABCD>
-- Oříznuté snímky (= 340).
-- Snímky s efektem Rybí oko použitým po pořízení (= 329)
Na snímku se zobrazují světelné body.
zz Bílé, červené nebo modré tečky světla se mohou na pořízených
snímcích zobrazit, pokud je snímač ovlivněn vesmírným zářením
nebo podobnými faktory. Jejich vzhled může být omezen, pokud
použijete možnost [Vyčistit nyní f] v nabídce [5: Čištění snímače]
(= 273).
475
Potíže s čištěním snímače
Závěrka vydává při čištění snímače zvuk.
zz Když vyberete možnost [Vyčistit nyní f], bude závěrka vydávat
mechanický zvuk, ale žádný snímek se nepořídí (= 273).
Automatické čištění snímače není funkční.
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1> a <2>, nemusí se ikona <f> zobrazit (= 41).
Potíže s připojením k počítači
Neprobíhá komunikace mezi propojenými fotoaparátem
a počítačem.
zz Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) nastavte položku
[z: Časosběrný film] na [Zakázat] (= 238).
Nelze přenést snímky do počítače.
zz Nainstalujte software EOS do počítače (= 484).
zz Po navázání připojení Wi-Fi nelze fotoaparát připojit k počítači pomocí
propojovacího kabelu.
476
Chybové kódy
(1)
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
(1)Číslo chyby
(2)Příčina a nápravná opatření
(2)
Číslo
01
02
Chybová zpráva a řešení
Chyba komunikace mezi fotoaparátem a objektivem. Vyčistěte
kontakty objektivu.
Vyčistěte elektrické kontakty fotoaparátu a objektivu, použijte objektiv
Canon nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
Karta není přístupná. Kartu znovu vložte/vyměňte nebo naformátujte
ve fotoaparátu.
Vyjměte a znovu vložte kartu, vyměňte kartu nebo ji naformátujte.
04
06
07, 10
20, 30
40, 50
60, 70
80
Snímky nelze uložit, karta je plná. Vyměňte kartu.
Vyměňte kartu, vymažte nepotřebné snímky nebo kartu naformátujte.
Nelze provést čištění snímače. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení.
Chyba zabránila snímání. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte nebo
vyjměte a zpět vložte baterii.
Použijte vypínač napájení, vyjměte a znovu vložte baterii nebo použijte
objektiv Canon.
*Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje i po dodržení výše uvedených
pokynů, zapište si chybové číslo a obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon.
477
Ochranné známky
zz Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA
a dalších zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC.
zz Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu
a v tomto návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
zz Označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky
ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání
podobných známek společností Canon Inc. je licencováno.
Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
zz Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
478
Licence formátu MPEG-4
„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T na standard
MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat vyhovujících standardu
MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4, která byla
kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem
videodat s licencí pro poskytování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci
patentu společnosti AT&T. Licence není udělena ani předpokládána pro žádné další
použití týkající se standardu MPEG-4.“
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant
video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2)
by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
Software třetích stran
Tento produkt obsahuje software třetí strany.
●AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1.source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2.binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3.the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
479
Doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně
doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.
Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto
produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou
funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo
exploze baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním
neoriginálního příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy,
i když můžete o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.
zz Bateriový zdroj LP-E17 je určen pouze pro produkty společnosti Canon.
Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.
480
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island
a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ
(2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo
podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů
k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován
s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích
vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato
baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,
Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci
autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci
odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů.
Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad
na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení
zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné
likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku,
obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený
systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního
odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee
nebo www.canon-europe.com/battery.
481
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
482
Úvodní příručka
k softwaru /
Stahování snímků
do počítače
483
Informace o softwaru
Stahování a instalování softwaru
Používejte nejnovější dostupnou verzi softwaru EOS a dalšího
specializovaného softwaru. Při stahování budete muset zadat sériové
číslo uvedené na spodní straně fotoaparátu.
zz Nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software.
Software by se nenainstaloval správně.
zz Software EOS nelze do počítače nainstalovat bez připojení k Internetu.
zz Předchozí verze nedokáží správně zobrazit snímky z tohoto fotoaparátu.
Také není možné zpracování snímků RAW z tohoto fotoaparátu.
zz Vždy aktualizujte jakoukoli předchozí verzi softwaru, který je nainstalovaný
(jejím přepsáním nejnovější verzí).
1
Stáhněte software.
zz Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující webovou
stránku Canon.
www.canon.com/icpd
zz Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si software.
zz Rozbalte jej v počítači.
Windows:Kliknutím na zobrazený instalační soubor zahajte instalaci.
Macintosh:Vytvoří a zobrazí se soubor dmg. Při spouštění instalačního
programu postupujte podle následujících kroků.
(1) Dvakrát klikněte na soubor dmg.
BBNa ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.
Pokud se instalační soubor nezobrazí, zobrazte ho tak,
že dvakrát kliknete na jednotku.
(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.
BBInstalační soubor se spustí.
2
Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.
484
Stahování a prohlížení návodů
k použití softwaru (souborů PDF)
Ke stažení návodů k použití softwaru (souborů PDF) je potřební internetové
připojení. Stažení nelze provést v prostředích bez připojení k Internetu.
1
Stáhněte návody k použití softwaru (soubory PDF).
zz Připojte se k internetu a vstupte na následující webovou
stránku Canon.
www.canon.com/icpd
2
Zobrazte návody k použití softwaru (soubory PDF).
zz Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF)
jej otevřete.
zz K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je zapotřebí Adobe
Acrobat Reader DC nebo jiný prohlížeč Adobe PDF (doporučuje se
nejnovější verze).
zz Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma
z Internetu.
zz Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF,
prostudujte si část softwaru Nápověda.
485
Stahování snímků do počítače
Software EOS můžete použít ke stahování snímků z fotoaparátu do
počítače. K dispozici jsou dva způsoby, jak to provést.
Stažení snímků do připojeného počítače
1
2
Nainstalujte software (= 484).
K připojení fotoaparátu k televizoru
použijte propojovací kabel
(prodává se samostatně).
zz Připojte kabel do digitálního konektoru
fotoaparátu tak, aby ikona <D> na
zástrčce kabelu směřovala k přední
části fotoaparátu.
zz Připojte zástrčku kabelu do konektoru
USB počítače.
3
Použijte software EOS Utility
a přeneste snímky.
zz Pokyny naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.
zz Po navázání připojení Wi-Fi nelze fotoaparát připojit k počítači pomocí
propojovacího kabelu.
486
Stažení snímků pomocí čtečky karet
Ke stažení snímků do počítače můžete použít čtečku karet.
1
2
3
Nainstalujte software (= 484).
Vložte kartu do čtečky karet.
Stáhněte snímky pomocí softwaru
Digital Photo Professional.
zz Prostudujte si příručku Digital Photo
Professional Návod k použití.
zz Při stahování snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez
použití softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.
487
Rejstřík
Čísla
[4K] 3840 x 2160 (film) : 228
9bodové AF s automatickým
výběrem : 108
1280 x 720 (film) : 228
1920 x 1080 (film) : 228
A
<A+> (Automatický inteligentní scénický
režim) : 70
Adobe RGB : 145
AEB : 162, 448
AF
AF detekce očí : 204
Činnost AF : 104, 195
Metoda AF : 197, 252
Obtížné objekty pro AF : 110, 202
Pomocné světlo AF : 106, 167
Rozostření : 49, 110, 202
Ruční zaostřování : 111
Souvislý AF : 205
Tón (Zvuková signalizace) : 260
Změna kompozice : 74
AF bod : 108
AF detekce očí : 204
AI FOCUS (Inteligentní automatické
zaostřování (AI zaostř. AF)) : 106
AI SERVO (Inteligentní průběžné
automatické zaostřování (AI Servo
AF)) : 74, 106
Album videomomentek : 245
Album (videomomentka) : 335
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) : 136
Automatické otáčení : 270
Automatické přehrávání : 303
Automatické vypnutí napájení : 41, 261
Automatické zaostřování → Automatické
zaostřování (AF)
Automatický inteligentní scénický
režim : 70
Automatický reset : 266
Automatický výběr AF bodu : 108
Autoportrét : 210
Av (Priorita clony AE) : 152
B
Barevný prostor : 145
Baterie : 35, 37, 42
Bezdrátová komunikace : 344
Blesk
Blokování expozice s bleskem : 173
Externí zábleskové jednotky : 174
Kompenzace expozice
s bleskem : 171
Manuální blesk : 178
Ovládání blesku (nastavení
funkce) : 175
Pomalá synchronizace : 176
Režim blesku : 177, 178
Synchronizace závěrky
(1./2. lamela) : 178
Uživatelské funkce : 179
Vestavěný blesk : 169
Vypnutý blesk : 175
Blokování AE : 164
Blokování expozice s bleskem : 173
Blokování zaostření : 74
Blokování zrcadla : 165, 449
Bodové měření : 158
Bodový AF : 197, 200
Braketing : 134
BULB (dlouhá expozice) : 157
488
C
Celoplošné měření se zdůrazněným
středem : 159
Citlivost → Citlivost ISO
Citlivost ISO : 118, 219, 222
Automatické nastavení
(ISO Auto) : 119
Rozšíření ISO : 448
Č
Čáry rastru : 194, 254
Časosběrný film : 238
Časovač měření : 193, 252
Časové pásmo : 43
Částečné měření : 158
ČB zrnitý : 95, 190, 330
Černobílé snímky : 77
Černobílý : 122, 126
Čištění (obrazový snímač) : 273, 276
Čištění snímače : 273, 276
D
Dálková spoušť : 463
Data pro odstranění prachu : 274
Datum/čas : 43
DC propojka : 461
Detail : 85
Děti : 84
Digital Lens Optimizer : 143
Digitální IS při filmování : 232
Digitální konektor : 28
Dioptrická korekce : 49
Displej LCD : 26, 40
Nastavení jasu : 262
Nastavení úhlu : 40, 75
Přehrávání snímku : 101, 280
Zobrazení nabídky : 59
Displej LCD s variabilním úhlem
natočení : 40, 75
Dlouhá expozice : 157
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 157
Doba prohlídky snímku : 261
Dotyková obrazovka : 63, 285
Dotykové ovládání : 63
DPOF : 316
E
Efekt Akvarel : 95, 190, 331
Efekt filtru : 123, 126
Efekt Levný fotoaparát : 95, 190, 331
Efekt Miniatura : 96, 191, 331
Efekt Olejová malba : 190, 330
Efekt Rybí oko : 95, 190, 330
Efekt tónování (Černobílý) : 126
exFAT : 67, 229
Expozice dotykem : 208
Externí zábleskové jednotky → Blesk
F
FEB : 177
Film s efektem miniatury : 237
Filmy : 217
Album videomomentek : 245
Automatická expozice : 218
Blokování AE : 164
Čáry rastru : 254
Časosběrný film : 238
Časovač měření : 252
Digitální IS při filmování : 232
Digitální zoom pro filmy : 231
Externí mikrofon : 251
Kreativní filtry : 235
Metoda AF : 227, 252
Metoda komprese : 229
Mikrofon : 218, 251
Potěšení z filmů : 295
Protivětrný filtr : 251
Přehrávání : 295, 296
Ruční expozice : 221
Rychlé ovládání : 227
Servo AF při záznamu filmu : 253
Snímková frekvence : 229
Tlumič : 251
Úprava : 299
489
Velikost filmového záznamu : 228
Videomomentka : 245
Vynechání prvních a posledních
scén : 299
Výstup HDMI : 278
Zachycení políčka : 301
Záznam HDR filmu : 234
Záznam zvuku : 251
Zobrazení informací : 223
Zobrazení na televizoru : 295, 305
Formátování : 66
Formátování (inicializace karty) : 66
Fotoaparát
Držení fotoaparátu : 49
Rozmazání způsobené otřesy
fotoaparátu : 165
Vymazání nastavení fotoaparátu na
výchozí hodnoty : 271
Fotografování s dálkovým
ovládáním : 463
Full HD (Full High-Definition) : 228
Funkce Bluetooth : 349, 410
Adresa : 417
Připojování : 351
Funkce Wi-Fi : 344
Adresa MAC : 426
Android : 350
Camera Connect : 350, 355
CANON iMAGE GATEWAY : 391
Dálkové ovládání : 355
Editace informací o zařízení : 370,
423
EOS Utility : 374
Historie připojení : 413
Image Transfer Utility 2 : 378
iOS : 350
IP adresa : 408
Nastavení sítě : 442
Nastavení sítě Wi-Fi : 416
Název sítě : 360, 375, 381
Opětovné připojení : 413
PictBridge : 381
Posílání snímků, které odpovídají
kritériím hledání : 368, 403
Poslat vybrané : 364, 398
Poznámky : 439
Prohlížení snímků : 355
Přepnout síť : 406
Přezdívka : 424
Příkaz tisku : 386
Režim přístupového bodu
fotoaparátu : 408
Smazat informace o připojení : 424
SSID : 360, 375, 381
Tisk : 383
Tiskárna : 381
Virtuální klávesnice : 427
Vymazání nastavení : 425
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 405
Změnit vel. sn. : 362, 366, 399
Zobrazení informační obrazovky : 426
Zobrazitelné snímky : 370
G
GPS : 419
H
HD (film) : 228
HDMI : 278, 295
HDMI HDR : 279
HDR film : 234
HDR reliéfní : 96
HDR standardní : 96
HDR výrazné : 96
HDR živé : 96
Histogram (Jas/RGB) : 327
Hlasitost (přehrávání filmu) : 297, 298
Hlavní ovladač : 28, 146
Hledáček : 32
Dioptrická korekce : 49
Hodnocení : 288
Hudba na pozadí : 337
490
Ch
Chybové zprávy : 477
I
Ikony scén : 186, 220
Indikace přepalů : 327
Indikátor přístupu na kartu : 38
Indikátor úrovně expozice : 32
Indikátor zaostření : 70
Informace o snímku : 323
Informace o umístění : 419
IPB (lehká) : 229
IPB (standardní) : 229
J
Jazyk : 46
Jednobodový AF : 108, 197, 200
Jednosnímkové automatické zaostřování
(One-Shot AF) : 105, 196
Jednotlivé snímky : 112
Jemný (kvalita snímku) : 115
Jídlo : 86
JPEG : 115
K
Kabely : 305, 486
Karty : 7, 26, 37, 66
Formátování : 66
Nízkoúrovňové formátování : 67
Odstraňování problémů : 38, 67
Ochrana proti zápisu : 37
Karty SD, SDHC, SDXC → Karty
Kompenzace expozice : 160
Kompenzace expozice s bleskem : 171
Konektor USB (digitální) : 486
Kontinuální snímání : 112
Kontrast : 125
Korekce difrakce : 144
Korekce distorze : 142
Korekce chromatické vady : 143
Korekce vinětace : 142
Krajina : 82, 122
Kreativní asistent : 76, 332
Kreativní filtry : 93, 188, 235, 329
Kreativní filtry pro filmy : 235
Dramatická černobílá : 236
Film s efektem miniatury : 237
Sen : 236
Staré filmy : 236
Vzpomínka : 236
Kroky úrovně expozice : 448
Kvalita snímku : 115
L
Letní čas : 43
M
Makrofotografování : 85
Malý (kvalita snímku) : 115, 338
Maximální počet snímků sekvence : 116
Mazání (snímků) : 310
Měkké ostření : 95, 190, 330
MF (Ruční zaostřování) : 111
Mikrofon : 218
MP4 : 228
M (Ruční expozice) : 155
N
Nabídka : 59
Postup nastavení : 60
Úroveň zobrazení : 51
Uživatelská nabídka Moje menu : 455
Nabíječka : 33, 35
Nabíjení : 35
Náhled hloubky ostrosti (DOF) : 154
Namáčknutí : 50
Napájecí adaptér : 461
Napájení
Automatické vypnutí napájení : 261
Nabíjení : 35
Napájení z domovní zásuvky : 461
Stav baterie : 42, 460
Stav dobití : 460
Údaje o bateriích : 460
491
Napájení z domovní zásuvky : 461
Nastavení fotoalba : 320
Název souboru : 265
Názvy částí přístroje : 28
Noční portrét : 88
Noční scéna z ruky : 89
Noční scény : 88, 89
Normální (kvalita snímku) : 115
NTSC : 229, 305
O
Objektiv : 27, 47
Digital Lens Optimizer : 143
Korekce difrakce : 144
Korekce distorze : 142
Korekce chromatické vady : 143
Korekce vinětace : 142
Uvolnění aretace : 48
Obrazovka záznamu : 51
Oční mušle : 28, 464
Ochrana snímků : 307
Ochrana snímku před prachem : 273
Oříznuté jasné plochy : 327
Oříznutí : 340
Ostrost : 125
Otáčení (snímků) : 270, 287
Ovládání HDR podsvětlení : 90
P
PAL : 229
Paměťové karty → Karty
Plné zmáčknutí : 50
Počet pixelů : 115
Poměrové měření : 158
Poměr stran u fotografie img : 192
Portrét : 79, 121
Posun programu : 148
Potlačení šumu
Dlouhá expozice : 139
Vysoká citlivost ISO : 138
Potlačení šumu dlouhé expozice : 139
Potlačení šumu při vysokém ISO : 138
Potlačení šumu u více snímků : 138
P (Programová automatická
expozice) : 147
Prezentace : 303
Priorita clony AE : 152
Priorita tónu : 137
Priorita závěrky AE : 149
Priorita zvýraznění tónu : 137
Profil ICC : 145
Programová automatická expozice : 147
Protivětrný filtr : 251
Průvodce funkcí : 55
Průvodce režimy snímání : 54
Přehrávání : 101, 280
Přepínač režimů zaostřování : 47, 111,
212
Příkaz tisku (DPOF) : 316
Přípona : 267
Příslušenství : 3
R
RAW : 58, 115, 117
RAW+JPEG : 115, 117
Reproduktor : 296
Režim blesku : 177, 178
Režim měření : 158
Režim řízení : 58, 112
Režim snímání : 30
<A+> (Automatický inteligentní
scénický režim) : 70
Av (Priorita clony AE) : 152
Kreativní filtry : 93
ČB zrnitý : 95
Efekt Akvarel : 95
Efekt Levný fotoaparát : 95
Efekt Miniatura : 96
Efekt Rybí oko : 95
HDR reliéfní : 96
HDR standardní : 96
HDR výrazné : 96
HDR živé : 96
Měkké ostření : 95
492
M (Ruční expozice) : 155
P (Programová automatická
expozice) : 147
Režim Speciální scéna (SCN) : 78
Detail : 85
Děti : 84
Jemná pleť : 80
Jídlo : 86
Krajina : 82
Noční portrét : 88
Noční scéna z ruky : 89
Ovládání HDR podsvětlení : 90
Portrét : 79
Skupinové foto : 81
Sport : 83
Světlo svíčky : 87
Tv (Priorita závěrky AE) : 149
Režim Speciální scéna (SCN) : 78
Režimy kreativní zóny : 31
Režimy základní zóny : 30
Rozhýbání fotoaparátu : 49
Ruční expozice : 155, 221
Ruční reset : 267
Ruční výběr AF bodu : 108
Ruční zaostřování : 111, 212
Rychlé ovládání : 57, 99, 187, 227, 293
Ř
Řemen : 34
S
Samospoušť : 206
Samospoušť s 10- nebo 2sekundovou
prodlevou : 206
Sáňky pro příslušenství : 28, 174
Sépiový (Černobílý) : 126
Servo AF
AI SERVO (Inteligentní průběžné
automatické zaostřování (AI Servo
AF)) : 74, 106
Servo AF při záznamu filmu : 253
SERVO (Servo AF) : 196
Skupinové foto : 81
Snímání s živým náhledem : 75, 180
AF detekce očí : 204
Autoportrét : 210
Bodový AF : 200
Čáry rastru : 194
Časovač měření : 193
Činnost AF : 195
Jednobodový AF : 200
Kreativní filtry : 188
Poměr stran : 192
Ruční zaostřování : 212
Rychlé ovládání : 187
Tvář+Sledování : 198
Zobrazení informací : 184
Zónové AF : 200
Snímková frekvence : 229
Snímky
Automatické otáčení : 270
Automatické přehrávání : 303
Číslování souborů : 265
Doba prohlídky : 261
Histogram : 327
Hodnocení : 288
Indikace přepalů : 327
Informace o snímku : 323
Kritéria vyhledávání : 291
Mazání : 310
Ochrana : 307
Prezentace : 303
Přehrávání : 101, 280
Přeskakování snímků (procházení
snímků) : 282
Ruční otáčení : 287
Zobrazení AF bodu : 323
Zobrazení náhledů : 281
Zobrazení na televizoru : 295, 305
Zvětšování snímků : 284
Software : 484
Souvislé : 265
Sport : 83
sRGB : 145
493
Střední (kvalita snímku) : 115, 338
Styl Picture Style : 121, 124, 127
Světlo svíčky : 87
Synchronizace na druhou lamelu : 178
Synchronizace na první lamelu : 178
Synchronizace závěrky : 178
Synchronizační kontakty blesku : 28
Sytost : 125
Vytvoření/výběr složky : 263
Vyvážení bílé : 129
Braketing : 134, 162
Korekce : 133
Priorita bílé (AWB) : 130
Priorita prostředí (AWB) : 130
Uživatelské : 131
Vyvážení bílé (WB) : 129
T
Z
Tažení : 64
Teplota barvy : 129
Tipy pro snímání : 56
Tlačítko DISP : 28, 68, 261, 272
Tlačítko INFO : 101, 184, 223
Tlačítko spouště : 50
Tlumič : 251
Tón barvy : 86, 87, 125
Tón (Zvuková signalizace) : 260
Tvář+Sledování : 197, 198
Tv (Priorita závěrky AE) : 149
Zachycení políčka : 301
Zachycení políčka v rozlišení 4K : 301
Zaostřování → AF
Závady : 465
Závit pro stativ : 28
Změna velikosti : 338
Zmenšené zobrazení : 281
Zobrazení jednotlivých snímků : 101
Zobrazení nabídky : 53
Zobrazení náhledů : 281
Zobrazení na televizoru : 295, 305
Zobrazení s přeskakováním snímků : 282
Zónové AF : 197, 200
Zorný úhel : 48
Zvětšování snímků : 212, 284
Zvuková signalizace při dotyku : 260
Zvýraznění okrajů pro MF : 213
U
Údaje copyrightu : 268
Úroveň záznamu zvuku : 251
Úroveň zobrazení : 51
UTC (Koordinovaný světový čas) : 422
Uvolnit závěrku bez karty : 260
Uživatelská nabídka Moje menu : 455
Uživatelské funkce : 446
Uživatelské nastavení vyvážení bílé : 131
V
Varování před teplotou : 215, 257
Varovná ikona : 450
Velikost souboru : 324
Velký (kvalita snímku) : 115, 338
Vestavěný blesk : 169
Videomomentka : 245
Videosystém : 228, 305
Volič režimů : 30
Výchozí nastavení : 271
494
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Střední východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko
Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové
stránce www.canon-europe.com/Support
Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
CEL-SX6TA2H0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising