Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
ČESKY
Rozšířená uživatelská příručka
Úvod
Než začnete fotografovat, přečtěte si následující
Chcete-li se vyhnout potížím a nehodám při fotografování, přečtěte
si nejprve části „Bezpečnostní pokyny“ (=25–=27) a „Pokyny
k zacházení“ (=28–=30). Také si přečtěte pozorně tuto příručku
a ujistěte se o správném používání fotoaparátu.
Tuto příručku využívejte při použití fotoaparátu, chcete-li se
s fotoaparátem ještě více seznámit
Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních snímků
a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím
fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, abyste do ní
mohli v případě potřeby nahlédnout.
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně
zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli
způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo
paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.
Autorská práva
Autorská práva v některých zemích zakazují používání snímků
zaznamenaných fotoaparátem (nebo hudby/snímků s hudbou přenesených
na paměťovou kartu) pro účely jiné než osobní účely. Je také třeba mít na
paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být
fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
2
Kontrolní seznam položek
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje
všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se na
prodejce.
Fotoaparát
(s krytkou těla)
Bateriový zdroj LP-E6N
(s ochranným krytem)
Nabíječka
baterií LC-E6E*
Řemen
* Nabíječka baterií LC-E6E je dodávána s napájecím kabelem.
oo Fotoaparát neobsahuje paměťovou kartu (=10), propojovací kabel ani kabel HDMI.
oo Podrobnější informace o Rozšířené uživatelské příručce a Návodech k použití
naleznete na další stránce.
oo Jestliže jste si pořídili sadu objektivu, zkontrolujte, zda balení daný objektiv obsahuje.
oo Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
oo Pokud potřebujete Návody k použití objektivů, stáhněte si je z webové stránky
Canon (=4).
Návody k použití objektivu (soubory PDF) se pro objektivy prodávají samostatně.
Při nákupu sady objektivu je nutné mít na paměti, že některé s objektivem
dodané příslušenství se může lišit od příslušenství popsaného v návodech
k použití objektivu.
3
Návody k použití
Návod k použití, dodaný spolu s fotoaparátem, poskytuje
základní popisy fotoaparátu a funkcí Wi-Fi.
Rozšířená uživatelská příručka (tento soubor PDF)
s kompletními pokyny a samostatný soubor PDF Doplňkové
informace se specifikacemi a dalšími podrobnostmi lze stáhnout
z webu společnosti Canon na počítač nebo jiné zařízení.
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
Rozšířenou uživatelskou příručku a Návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či jiného
zařízení.
zzWeb pro stažení
Rozšířená uživatelská příručka nebo Doplňkové informace
www.canon.com/icpd
Návod k použití objektivu
www.canon.com/icpd
Návod k použití softwaru
www.canon.com/icpd
oo K prohlížení souborů PDF je vyžadován software určený k prohlížení
souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe Acrobat Reader DC
(doporučujeme používat nejnovější verzi).
oo Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
oo Dvojitým kliknutím na stažený soubor PDF jej otevřete.
oo Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru a podobné zdroje.
4
Návody k použití
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
pomocí QR kódu
Rozšířenou uživatelskou příručku a návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout do smartphonu nebo tabletu pomocí QR kódu.
www.canon.com/icpd
oo K načtení QR kódu je vyžadována softwarová aplikace.
oo Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si Rozšířenou uživatelskou
příručku / Návody k použití.
oo Chcete-li zobrazit QR kód na obrazovce fotoaparátu, vyberte možnost
[5: URL pro manuál/software].
5
Stručný návod k používání
1
Vložte baterii (=47).
zz Po nákupu nabijte baterii a začněte
používat (=44).
2
3
Vložte kartu (=48).
zz Otočte kartu štítkem směrem
k zadní straně fotoaparátu
a vložte ji do slotu.
Bílá značka
Červená značka
Nasaďte objektiv (=54).
zz Zarovnejte značky pro nasazení na
objektivu a na fotoaparátu (červené
nebo bílé) pro nasazení objektivu.
4
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do
polohy <AF> (=54).
5
Přesuňte vypínač napájení do
polohy <1> a poté volič režimů
na možnost <A> (=52).
zz Při otáčení voliče režimů přidržujte
stisknuté středové tlačítko.
zz Veškerá nezbytná nastavení
fotoaparátu se provedou automaticky.
6
Stručný návod k používání
6
7
8
9
Vyklopte obrazovku (=51).
zz Pokud se objeví obrazovka
nastavení data/času/pásma,
přejděte na =516.
Zaostřete na objekt (=57).
zz Dívejte se do hledáčku a vystřeďte
objekt na střed záběru.
zz Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny a fotoaparát zaostří na
fotografovaný objekt.
zz Pokud v hledáčku bliká ikona <D>,
stisknutím tlačítka <D> zvedněte
vestavěný blesk.
Vyfotografujte snímek (=57).
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
Prohlédněte si snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskněte tlačítko <x> (=332).
zz Chcete-li fotografovat, zatímco budete sledovat obrazovku, prostudujte si
část „Snímání s živým náhledem“ (=71).
7
O tomto návodu
Ikony v tomto návodu
<6>
<5>
<j> <9>
<W/X/Y/Z>
<0>
*
: Označuje hlavní ovladač.
: Označuje rychloovladač.
: Označuje multiovladač 1 a 2.
: Označuje směr, kterým tlačit multiovladač.
: Označuje tlačítko nastavení.
: Znázorňuje dobu trvání (v * sekundách) operace
vámi stisknutého tlačítka, počítá se čas od uvolnění
tlačítka.
• Kromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí používají
také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na displeji.
M
=***
: Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce je
dostupná pouze v režimu Kreativní zóny <d>, <s>, <f>,
<a> nebo <F>.
:Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
: Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
: Doplňkové informace.
: Tipy nebo rady pro vytvoření dokonalejších fotografií.
: Rady ohledně řešení potíží.
8
O tomto návodu
Základní předpoklady pro pokyny k obsluze,
vzorové fotografie
zz Před jakýmkoli postupem dle pokynů se ujistěte, zda je vypínač napájení
nastaven do polohy <1> a zda je vypnutá funkce Blokování více funkcí
(=52, =60).
zz Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
zz Na obrázcích v tomto návodu je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.
zz Ukázkové fotografie zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce
jsou určeny pouze k naučným účelům.
9
Kompatibilní karty
Následující karty lze použít s fotoaparátem bez ohledu na kapacitu. Pokud
je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována) v jiném
fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu (=511).
zzPaměťové karty SD/SDHC/SDXC
Podporovány jsou i karty UHS-I a UHS-II.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s dostatečným výkonem
(dostatečnou rychlostí zápisu a čtení), která zvládne nastavenou velikost
filmového záznamu. Podrobné informace viz =618.
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové karty
SD, SDHC a SDXC.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam fotografií
a filmů. Je třeba ji zakoupit samostatně.
10
Kapitoly
Úvod
2
Příprava a základní operace
43
Základní zóna
75
Kreativní zóna
109
AF, řízení a nastavení expozice
123
Fotografování s bleskem
163
Snímání
191
Přehrávání
329
Bezdrátové funkce
395
Nastavení
501
Uživatelské funkce / Moje menu
551
Referenční informace
589
11
Obsah
Úvod
2
Kontrolní seznam položek.................................................................................3
Návody k použití................................................................................................4
Stručný návod k používání................................................................................6
O tomto návodu.................................................................................................8
Kompatibilní karty............................................................................................10
Kapitoly............................................................................................................. 11
Obsah...............................................................................................................12
Rejstřík funkcí..................................................................................................21
Bezpečnostní pokyny.......................................................................................25
Pokyny k zacházení.........................................................................................28
Názvy částí přístroje........................................................................................31
Příprava a základní operace
43
Nabíjení baterie................................................................................................44
Vložení/vyjmutí baterie.....................................................................................47
Vložení a vyjmutí karty.....................................................................................48
Použití obrazovky.............................................................................................51
Zapnutí napájení..............................................................................................52
Nasazení a sejmutí objektivu...........................................................................54
Základní operace.............................................................................................56
Použití a nastavení nabídek............................................................................63
Rychlé ovládání...............................................................................................67
Činnost dotykové obrazovky............................................................................70
Prohlížení obrazovky během fotografování (snímání s živým náhledem)......71
12
Obsah
Základní zóna
75
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)....76
Režim Speciální scéna....................................................................................84
Fotografování portrétů.....................................................................................86
Snímání skupinových fotografií........................................................................87
Fotografování krajiny.......................................................................................88
Fotografování pohyblivých objektů..................................................................89
Fotografování dětí............................................................................................90
Sledování pohybujícího se objektu..................................................................91
Fotografování detailů.......................................................................................93
Fotografování jídla...........................................................................................94
Fotografování portrétů při světle svíčky...........................................................95
Fotografování nočních portrétů (se stativem)..................................................96
Fotografování nočních scén z ruky..................................................................97
Fotografování scén v protisvětle......................................................................98
Upozornění k režimům <SCN>........................................................................99
Fotografování s použitými efekty filtru...........................................................103
Kreativní zóna
109
Programová automatická expozice............................................................... 110
Nastavení rychlosti závěrky před snímáním (priorita závěrky AE)................ 112
Nastavení hodnoty clony před snímáním (priorita clony AE)........................ 114
Nastavení expozice před pořízením fotografie (ruční expozice)................... 117
Dlouhé (režim Bulb) expozice........................................................................ 119
13
Obsah
AF, řízení a nastavení expozice
123
Výběr režimu Činnost AF...............................................................................124
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem).....................................128
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem).............................................135
Ruční zaostřování..........................................................................................147
Výběr režimu řízení........................................................................................150
Použití samospouště......................................................................................153
Fotografování s dálkovým ovládáním............................................................155
Kryt okuláru....................................................................................................157
Výběr režimu měření......................................................................................158
Kompenzace expozice...................................................................................160
Blokování expozice (Blokování AE)...............................................................161
Fotografování s bleskem
163
Fotografování s vestavěným bleskem...........................................................164
Nastavení funkce blesku................................................................................168
Fotografování s externími blesky Speedlite...................................................179
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu.........180
Snímání
Snímání fotografií
191
192
Nabídky na kartě: Fotografování (fotografování pomocí hledáčku)..............193
Nabídky na kartě: Fotografování (snímání s živým náhledem).....................196
Nastavení kvality snímku...............................................................................199
Poměr stran fotografie...................................................................................202
14
Obsah
Doba prohlídky snímku..................................................................................204
Upozornění na kartu......................................................................................205
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami........206
Automatický braketing expozice (AEB)......................................................... 211
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie...........................................................213
Automatická korekce jasu a kontrastu (Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu))...................................................................218
Nastavení priority vysokých jasů...................................................................219
Časovač měření (snímání s živým náhledem)..............................................220
Simulace expozice (snímání s živým náhledem)..........................................221
Nastavení vyvážení bílé.................................................................................222
Korekce vyvážení bílé....................................................................................227
Nastavení barevného prostoru......................................................................229
Výběr stylu Picture Style................................................................................230
Přizpůsobení stylu Picture Style....................................................................233
Uložení stylu Picture Style.............................................................................236
Nastavení potlačení šumu.............................................................................238
Vložení dat pro odstranění prachu................................................................241
Metoda uvolnění závěrky (snímání s živým náhledem)................................243
Násobné expozice.........................................................................................245
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).............................251
Braketing ostření (snímání s živým náhledem).............................................255
Pořizování intervalových snímků...................................................................258
Potlačení efektu mihotání..............................................................................261
Blokování zrcadla...........................................................................................263
15
Obsah
Souvislé AF (snímání s živým náhledem).....................................................265
Nastavení elektronického MF objektivu.........................................................266
Nastavení pomocného světla AF...................................................................267
Obecná upozornění pro fotografování...........................................................269
Záznam filmu
273
Nabídky na kartě: Záznam filmu....................................................................274
Záznam filmu.................................................................................................277
Záznam HDR filmu.........................................................................................284
Záznam filmu s použitými efekty filtru............................................................285
Nastavení kvality filmového záznamu...........................................................288
Nastavení záznamu zvuku.............................................................................295
Digitální IS při filmování.................................................................................298
Záznam časosběrných filmů..........................................................................300
Záznam videomomentek...............................................................................312
Servo AF při záznamu filmu...........................................................................317
Sledovací citlivost Serva AF při záznamu filmu.............................................319
Rychlost Serva AF při záznamu videa...........................................................320
Další funkce nabídky......................................................................................322
Obecná upozornění pro záznam filmů..........................................................326
Přehrávání
329
Nabídky na kartě: Přehrávání........................................................................330
Přehrávání snímků.........................................................................................332
Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků).................................................334
Zobrazení zvětšeného snímku......................................................................336
Přehrávání filmů.............................................................................................337
16
Obsah
Úprava prvních a posledních scén filmu........................................................340
Zaznamenání políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu
v rozlišení 4K..................................................................................................342
Přehrávání na televizoru................................................................................344
Ochrana snímků.............................................................................................346
Otočení snímku..............................................................................................349
Mazání snímků...............................................................................................350
Formát DPOF (Digital Print Order Format)....................................................354
Určení snímků pro fotoalbum.........................................................................358
Efekty kreativního filtru...................................................................................361
Zpracování snímku RAW...............................................................................364
Zpracování s použitými preferovanými efekty (kreativní asistent)................370
Výběr typu zpracování snímku RAW.............................................................372
Korekce červených očí...................................................................................373
Úprava alb videomomentek...........................................................................374
Oříznutí snímků JPEG...................................................................................377
Změna velikosti snímků JPEG.......................................................................379
Hodnocení snímků.........................................................................................380
Prezentace snímků (automatické přehrávání)...............................................383
Filtrování snímků pro přehrávání...................................................................385
Procházení snímků přeskakováním
(zobrazení s přeskakováním snímků)............................................................387
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání..........................................389
Zobrazení indikace přesvětlení......................................................................391
Zobrazení AF bodu........................................................................................392
Zobrazení rastru.............................................................................................393
Určení zobrazení počátečního snímku při zahájení přehrávání....................394
17
Obsah
Bezdrátové funkce
395
Nabídky na kartě: karta bezdrátového připojení............................................396
Připojení Wi-Fi/Bluetooth...............................................................................397
Připojení ke smartphonu................................................................................399
Připojení k počítači přes Wi-Fi.......................................................................426
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi..................................................................434
Odesílání snímků do webové služby.............................................................444
Wi-Fi připojení přes přístupové body.............................................................458
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání.............................................464
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi...........................................................467
Registrace nastavení pro více připojení........................................................469
Nastavení sítě Wi-Fi.......................................................................................470
Nastavení Bluetooth.......................................................................................471
Změna přezdívky...........................................................................................472
Doplňování zeměpisných údajů u snímků o informace GPS
z dalších zařízení...........................................................................................473
Změna nebo odstranění nastavení připojení.................................................478
Vymazání nastavení bezdrátové komunikace na výchozí hodnoty..............480
Zobrazení informační obrazovky...................................................................481
Použití virtuální klávesnice.............................................................................482
Reakce na chybové zprávy............................................................................483
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace.................................................494
Zabezpečení..................................................................................................496
Kontrola nastavení sítě..................................................................................497
Stav bezdrátové komunikace.........................................................................498
18
Obsah
Nastavení
501
Nabídky na kartě: Nastavení.........................................................................502
Vytvoření a výběr složky................................................................................505
Způsoby číslování souborů............................................................................507
Automatické otáčení snímků na výšku..........................................................510
Formátování paměťových karet..................................................................... 511
Automatické vypnutí napájení........................................................................513
Nastavení jasu obrazovky..............................................................................514
Vypnutí/zapnutí obrazovky.............................................................................515
Nastavení data, času a časového pásma.....................................................516
Jazyk uživatelského rozhraní.........................................................................519
Videosystém...................................................................................................520
Nastavení citlivosti ovládání dotykem............................................................521
Zvuková signalizace při ovládání fotoaparátu...............................................522
Hlasitost sluchátek.........................................................................................523
Kontrola údajů baterie....................................................................................524
Čištění snímače.............................................................................................528
Zobrazení průvodce režimy snímání.............................................................532
Zobrazení průvodce funkcí............................................................................533
Funkce nápovědy...........................................................................................534
Přizpůsobení informací v hledáčku................................................................536
Možnosti zobrazení tlačítka <B>.............................................................538
Přizpůsobení informací na obrazovce...........................................................539
Přizpůsobení tlačítka spouště pro záznam filmu...........................................542
Výstup HDMI Rozlišení..................................................................................543
Zobrazení snímků RAW na televizorech HDR..............................................544
19
Obsah
Blokování více funkcí.....................................................................................545
Zadávání uživatelských režimů snímání........................................................546
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu..................................................547
Údaje copyrightu............................................................................................548
Další informace..............................................................................................550
Uživatelské funkce / Moje menu
551
Nabídky na kartě: Uživatelské nastavení......................................................552
Nastavení uživatelských funkcí......................................................................553
Uživatelské funkce.........................................................................................554
Položky nastavení uživatelských funkcí........................................................556
Jemné nastavení polohy AF (mikronastavení AF).........................................575
Vymazání nastavení uživatelských funkcí.....................................................581
Nabídky na kartě: Moje menu........................................................................582
Uložení uživatelské nabídky Moje menu.......................................................583
Referenční informace
589
Software.........................................................................................................590
Import snímků do počítače............................................................................592
Bateriový grip BG-E14...................................................................................594
Příslušenství domácího zdroje napájení........................................................594
Pokyny k řešení potíží....................................................................................595
Chybové kódy................................................................................................613
Údaje o výkonnosti.........................................................................................614
Zobrazení informací.......................................................................................622
Rejstřík...........................................................................................................637
20
Rejstřík funkcí
Napájení
zz Nabíjení baterie (=44)
Obrazovka
zz Proměnný úhel (=51)
zz Stav baterie (=53)
zz Ovládání dotykem (=70)
zz Úspora energie (=513)
zz Jas (=514)
zz Kontrola údajů o baterii (=524)
zz Nápověda (=534)
Karty
zz Uvolnění závěrky bez karty (=205)
zz Elektronický horizont (=539)
Automatické zaostřování (AF)
zz Formátování (=511)
zz Činnost AF (=124)
zz Karty kompatibilní se záznamem
filmu (=617)
zz Metoda AF (=135)
Objektiv
zz Nasazení (=54)
zz Sejmutí (=55)
Základní nastavení
zz Datum/čas/pásmo (=516)
zz Jazyk (=519)
zz Zvuková signalizace (=522)
zz Vymazat všechna nastavení
fotoaparátu (=547)
zz Údaje copyrightu (=548)
Hledáček
zz Dioptrická korekce (=56)
zz Zobrazení informací v hledáčku
(=536)
zz Formát zobrazení v hledáčku
(=536)
zz Volba AF bodu (=140)
zz AF detekce očí (=142)
zz Ruční zaostřování (=147)
zz Nastavení zvýraznění okrajů
pro MF (=149)
zz Souvislé AF (=265)
zz Elektronické ruční ostření (=266)
zz Pomocné světlo AF (=267)
Měření
zz Režim měření (=158)
Řízení
zz Režim řízení (=150)
zz Samospoušť (=153)
zz Maximální počet snímků sekvence
(=201)
Nastavení záznamu snímků
zz Vytvoření/výběr složky (=505)
zz Číslování souborů (=507)
21
Rejstřík funkcí
Kvalita snímku
zz Kvalita snímku (=199)
zz Poměr stran u fotografií (=202)
zz Korekce odchylky objektivu (=206)
zz Citlivost ISO (fotografie) (=213)
zz Násobné expozice (=245)
zz Režim HDR (=251)
zz Braketing ostření (=255)
zz Intervalové snímání (=258)
zz Blokování zrcadla (=263)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(=218)
zz Zobrazení informací o snímku
(=539)
zz Priorita vysokých jasů (=219)
zz Chybové kódy (=613)
zz Vyvážení bílé (=222)
zz Styl Picture Style (=230)
zz Potlačení šumu pro dlouhé
expozice (=238)
zz Potlačení šumu pro vysoké citlivosti
ISO (=239)
zz Potlačení mihotání (=261)
Snímání
zz Režim snímání (=38)
zz Blokování více funkcí (=60)
zz Rychlé ovládání (=67)
zz Expozice dotykem (=72)
zz Kreativní asistent (=82)
zz Kreativní filtry (=103)
zz Náhled hloubky ostrosti (DOF)
(=116)
zz Časovač režimu Bulb (=120)
zz Zvětšené zobrazení (=144)
zz Dálkové ovládání (=155)
zz Dálková spoušť (=156)
22
zz Zobrazení rastru (=540)
Expozice
zz Kompenzace expozice v režimu M
s automatickou citlivostí ISO
(=118)
zz Kompenzace expozice (=160)
zz Blokování AE (=161)
zz AEB (=211)
zz Simulace expozice (=221)
zz Bezpečný posun (=558)
Blesk
zz Vestavěný blesk (=164)
zz Kompenzace expozice s bleskem
(=166)
zz Blokování expozice s bleskem
(=167)
zz Nastavení funkce blesku (=168)
zz Externí blesk (=179)
zz Fotografování s optickým
bezdrátovým bleskem (=180)
Rejstřík funkcí
Záznam filmu
zz Záznam v režimu automatické
expozice (=277)
zz Záznam v režimu ruční expozice
(=279)
Přehrávání
zz Doba prohlídky snímku (=204)
zz Zobrazení jednotlivých snímků
(=332)
zz Přehrávání dotykem (=335)
zz HDR film (=284)
zz Zvětšené zobrazení (=336)
zz Režim kreativních filtrů (=285)
zz Zobrazení náhledů (=334)
zz Velikost filmového záznamu
(=288)
zz Přehrávání filmů (=337)
zz Protivětrný filtr (=295)
zz Úprava prvních a posledních scén
filmu (=340)
zz Záznam zvuku (=295)
zz Zachycení políčka (4K) (=342)
zz Mikrofon (=296)
zz Zobrazení snímků na televizoru
(=344)
zz Tlumič (=296)
zz Časosběrný film (=300)
zz Ochrana (=346)
zz Videomomentka (=312)
zz Otáčení snímků (=349)
zz Servo AF při záznamu filmu (=317)
zz Mazání (=350)
zz Sledovací citlivost Serva AF při
záznamu filmu (=319)
zz Hodnocení (=380)
zz Rychlost Serva AF při záznamu
filmu (=320)
zz Nastavení podmínek hledání
snímků (=385)
zz Citlivost ISO (film) (=322)
zz Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků) (=387)
zz Snímání s dálkovým ovládáním
(=322)
zz Prezentace (=383)
zz Automatický delší čas (=324)
zz Zobrazení informací při přehrávání
(=389)
zz Výstup HDMI (=325)
zz Indikace přepalů (=391)
zz Film v rozlišení 4K (=342)
zz Zobrazení AF bodu (=392)
zz Sluchátko (=523)
zz Zobrazení rastru (=393)
zz Rozlišení výstupu HDMI (=543)
zz Zobrazení informací o snímku
(=539)
zz Výstup HDR (=544)
23
Rejstřík funkcí
Úprava snímků
Bezdrátové funkce
zz Kreativní filtry (=361)
zz Připojení ke smartphonu (=399)
zz Zpracování snímku RAW (=364)
zz Automatické odesílání snímků do
smartphonu (=412)
zz Korekce červených očí (=373)
zz Album videomomentek (=374)
zz Oříznutí snímků JPEG (=377)
zz Změna velikosti snímků JPEG
(=379)
Příkaz tisku
zz Příkaz tisku (DPOF) (=354)
zz Nastavení fotoalba (=358)
Uživatelské nastavení
zz Uživatelský režim snímání
(=546)
zz Uživatelské funkce (C.Fn) (=552)
zz Uživatelské nastavení ovládacích
prvků (=571)
zz Moje menu (=583)
Čištění snímače a odstranění prachu
zz Vložení dat pro odstranění prachu
(=241)
zz Čištění snímače (=528)
zz Ruční čištění snímače (=530)
Software
zz Stažení a instalace (=590)
zz Návody k použití softwaru (=591)
24
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
(=426)
zz Automatické odeslání snímků do
počítače (=431)
zz Tisk na tiskárnách s rozhraním sítě
Wi-Fi (=434)
zz Načtení na webové stránky
(=444)
zz Připojení k bezdrátovému
dálkovému ovládání (=464)
zz Doplňování zeměpisných údajů ke
snímkům (=473)
zz Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace (=480)
Bezpečnostní pokyny
Nezapomeňte si tyto pokyny přečíst, abyste mohli výrobek ovládat bezpečně.
Postupujte podle nich, abyste předešli zranění nebo újmě na zdraví obsluhy
výrobku či jiných osob.
VAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného poranění nebo smrti.
oo Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný kolem krku osoby může zapříčinit uškrcení.
Části nebo součásti fotoaparátů a příslušenství jsou nebezpečné, pokud by došlo
k jejich spolknutí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie je v případě spolknutí nebezpečná. V případě spolknutí okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
oo Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v tomto návodu k použití pro použití
s příslušným výrobkem.
oo Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
oo Výrobek nevystavujte silným úderům ani vibracím.
oo Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí.
oo V případě neobvyklých okolností, jako je přítomnost kouře či nezvyklý zápach,
přestaňte výrobek okamžitě používat.
oo K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidlo.
oo Dbejte, aby výrobek nezmokl. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a nevlévejte tekutiny.
oo Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž mohou být přítomny hořlavé výpary.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
oo Nenechávejte objektiv ani fotoaparát/videokameru s nasazeným objektivem
nechráněné, aniž byste nasadili krytku objektivu.
Objektiv by mohl soustředit světlo a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
oo U přístrojů vybavených hledáčkem nikdy hledáčkem nepozorujte silné zdroje světla,
jakým je například slunce v jasném dni nebo laserové a jiné silné zdroje umělého světla.
Mohou zapříčinit poškození vašeho zraku.
oo Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
oo Při používání komerčně dostupných baterií nebo dodaných bateriových zdrojů
dodržujte následující pokyny.
yyPoužívejte baterie/bateriové zdroje pouze s příslušným uvedeným výrobkem.
yyBaterie/bateriové zdroje nezahřívejte ani je nevystavujte ohni.
yyNenabíjejte baterie/bateriové zdroje pomocí neschválených nabíječek baterií.
yyNevystavujte svorky špíně ani je nenechte přijít do styku s kovovými kolíky či jinými
metalickými předměty.
yyNepoužívejte vytékající baterie/bateriové zdroje.
yyPři likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte svorky páskou nebo jiným způsobem.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
25
Bezpečnostní pokyny
Pokud baterie/bateriový zdroj vytéká a tento materiál se dostane do kontaktu
s vaší pokožkou či oděvem, opláchněte zasaženou oblast důkladně tekoucí
vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím čisté tekoucí
vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
oo Při používání nabíječky baterií dodržujte následující pokyny.
yyPravidelně odstraňujte veškerý usazený prach ze zástrčky napájení a elektrické
zásuvky pomocí suchého hadříku.
yyNezapojujte ani neodpojujte výrobek mokrýma rukama.
yyNepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka napájení zcela zasunuta do elektrické
zásuvky.
yyNevystavujte zástrčku napájení a svorky špíně ani je nenechte přijít do styku
s kovovými kolíky či jinými metalickými předměty.
oo Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte ani neupravujte.
oo Při používání a krátce po používání nebalte výrobek do látky ani jiných materiálů,
když je výrobek stále ještě teplý.
oo Neodpojujte výrobek tažením za napájecí kabel.
oo Nenechávejte výrobek zapojený na napájení po dlouhá časová období.
oo Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5–40 °C.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
oo Nedovolte zachování styku produktu se stejným místem pokožky po delší dobu
používání.
To může vést k nízkoteplotním kontaktním popáleninám, včetně zarudnutí
pokožky a puchýřů, i když produkt není na pohmat horký. Používání stativu nebo
podobného zařízení doporučujeme při používání produktu v horkých místech
a pro osoby s problémy s oběhovým systémem nebo méně citlivou pokožkou.
oo Řiďte se všemi znameními, která nabádají k vypnutí výrobku na místech, kde je jeho
používání zakázané.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení kvůli efektu
elektromagnetických vln a dokonce i k nehodě.
26
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ:
Označuje riziko poranění.
oo Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.
Může poranit oči.
oo Nedívejte se na obrazovku nebo hledáčkem po dlouhá časová období.
Může dojít ke vzniku symptomů obdobných cestovní nemoci (kinetóza).
V takovém případě přestaňte okamžitě používat výrobek a odpočiňte si na chvíli,
než jej opět začnete používat.
oo Blesk vyvíjí při aktivaci vysoké teploty. Během pořizování snímků udržujte prsty, jiné
části těla a předměty mimo externí blesk.
Může dojít k popáleninám nebo poruše blesku.
oo Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým
teplotám.
Výrobek se může extrémně zahřát/ochladit a při dotyku způsobit popáleniny nebo
poranění.
oo Řemen je určený pouze k použití na tělo. Zavěšení řemenu s jakýmkoli výrobkem
připnutým na háček nebo jiný objekt může zapříčinit poškození výrobku. Výrobkem
také netřepejte ani jej nevystavujte silným úderům.
oo Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zabraňte, aby do něho udeřil jakýkoli předmět.
Může dojít k poranění nebo poškození výrobku.
oo Výrobek připevněte pouze na stativ, který je dostatečně robustní.
oo Nepřenášejte výrobek, pokud je připevněn na stativ.
Může dojít k poranění nebo ke vzniku nehody.
oo Nedotýkejte se žádných částí uvnitř výrobku.
Může dojít k poranění.
oo Pokud se během používání tohoto výrobku nebo po jeho použití objeví neobvyklá
kožní reakce nebo podráždění, přestaňte jej dále používat a vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
27
Pokyny k zacházení
Péče o fotoaparát
zz Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
zz Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou.
zz Chcete-li maximalizovat odolnost fotoaparátu vůči prachu a odkapávající
vodě, udržujte kryt konektorů, kryt prostoru na baterie, kryt slotu na karty
a všechny další kryty pevně uzavřené.
zz Tento fotoaparát byl navržen jako odolný vůči prachu a kapající vodě,
což má bránit vniknutí písku, nečistot, prachu či vody, která na něj
neočekávaně padá, dovnitř, ale je nemožné zabránit naprostému pronikání
nečistot, prachu, vody nebo soli. Pokuste se zabránit tomu, aby se na
fotoaparát dostaly nečistoty, prach, voda nebo sůl.
zz Pokud se voda dostane na fotoaparát, otřete ji suchou a čistou látkou.
Pokud se na fotoaparát dostanou nečistoty, prach nebo sůl, otřete je
čistou a dobře vyždímanou látkou.
zz Používání fotoaparátu v místě s velkým množstvím nečistot nebo prachu
může způsobit závadu.
zz Doporučujeme po použití fotoaparát vyčistit. Delší vystavení fotoaparátu
působení prachu, nečistot, vody nebo soli může způsobit závadu.
zz Pokud omylem upustíte fotoaparát do vody nebo máte obavy z vniknutí
vlhkosti (vody), nečistot, prachu či soli do fotoaparátu, neprodleně se
poraďte s nejbližším servisním střediskem společnosti Canon.
zz Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné
magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení vyzařujících silné
elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole
může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení dat snímku.
zz Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
28
Pokyny k zacházení
zz Neblokujte činnost zrcadla prstem apod. Pokud tak učiníte, může dojít
k závadě.
zz Používejte pouze komerčně dostupné ofukovací balonky k odfouknutí
prachu, pokud ulpí na objektivu, hledáčku, zrcadle, matnici atd. K čištění
těla fotoaparátu a objektivu nepoužívejte čističe obsahující organická
rozpouštědla. V případě výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do
nejbližšího servisního střediska Canon.
zz Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak
korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
zz Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého,
může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného
plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu.
Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
zz Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej ani nesnímejte
objektiv a nevyndávejte kartu nebo baterii, aby se zabránilo poškození.
Vypněte fotoaparát a před dalším používáním vyčkejte, než se vlhkost
zcela vypaří. I když fotoaparát zcela vyschne, pokud je vnitřně stále
chladný, nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu ani baterii, dokud se
fotoaparát zcela neadaptuje na teplotu okolního prostředí.
zz Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte
jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na
uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili,
zda fotoaparát stále funguje.
zz Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky, které
mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
zz Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho
opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali nebo se chystáte fotografovat důležité snímky, například
při cestě do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším servisním
středisku Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je řádně funkční.
zz Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo provádíte snímání
s živým náhledem nebo snímání filmů, fotoaparát se může značně
zahřát. Nejedná se o závadu.
zz Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla,
může dojít k výskytu stínů.
29
Pokyny k zacházení
Obrazovka a panel LCD
zz I když se obrazovka vyrábí pomocí velmi přesné technologie s více než
99,99 % efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů může být mrtvých
a také se zde mohou vyskytovat místa černé, červené nebo dalších barev.
Nejedná se o závadu. Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.
zz Pokud je obrazovka ponechána v zapnutém stavu dlouhou dobu,
může se projevit „vypálení“ určitých míst, kdy jsou patrné stopy dříve
zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí, pokud
fotoaparát nebudete několik dnů používat.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní
zaznamenána:
zz Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu
působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
zz Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými kovovými
předměty.
zz Nelepte na kartu žádné štítky apod.
zz Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné
magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní
magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
zz Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti
zdroje tepla.
zz Kartu uchovávejte v pouzdře.
zz Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Objektiv
zz Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv
zadní stranou nahoru a nasaďte zadní krytku objektivu,
abyste zabránili poškrábání povrchu objektivu
a elektrických kontaktů (1).
30
(1)
Názvy částí přístroje
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Panel LCD
<i> Tlačítko nastavení citlivosti ISO
<q> Tlačítko výběru režimu
měření
<G> Tlačítko pro výběr oblasti
AF /metody AF
<6> Hlavní ovladač
<U> Tlačítko podsvětlení panelu LCD
Tlačítko spouště
Indikátor redukce jevu červených očí/
samospouště/dálkového ovládání
Snímač dálkového ovládání
Grip (prostor pro baterii)
Otvor pro kabel DC propojky
Zrcadlo
Tlačítko náhledu hloubky ostrosti
Kontakty
Bajonet pro uchycení objektivu
(30)
(16) Zajišťovací kolík objektivu
(17) <R> Tlačítko výběru režimu řízení
(18) <AF> Tlačítko pro výběr činnosti
AF/metody AF
(19) Vestavěný blesk/zdroj pomocného
světla AF
(20) Synchronizační kontakty blesku
(21) Sáňky pro příslušenství
(22) Značka pro nasazení objektivu typu EF
(23) Značka pro nasazení objektivu
typu EF-S
(24) Volič režimů
(25) Uvolňovací tlačítko voliče režimů
(26) <D> Tlačítko blesku
(27) Úchyt pro řemen
(28) Vestavěné mikrofony
(29) Uvolňovací tlačítko objektivu
(30) Krytka těla
31
Názvy částí přístroje
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(12)
(4)
(9)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
32
Oční mušle
Reproduktor
<B> Tlačítko informací
Vypínač napájení
Kryt konektorů
<p> Tlačítko aktivace AF
<A> Tlačítko blokování AE/
blokování FE
<y> Tlačítko zobrazení náhledů/
zmenšení
<S> Tlačítko volby AF bodu/
<v> Tlačítko zvětšení
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Okulár hledáčku
<Q> Tlačítko rychlého ovládání
<M> Tlačítko Menu
<Y> Vstupní konektor pro
externí mikrofon
<g> Digitální konektor
<n> Konektor sluchátek
<D> Konektor HDMI
mini OUT
<F> Konektor pro dálkové
ovládání
Názvy částí přístroje
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Polohovací otvor příslušenství
Obrazovka
Sériové číslo
Závit pro stativ
<0> Tlačítko nastavení
<9> <W> <X> <Y> <Z>
Multiovladač 2
(7) <x> Tlačítko přehrávání
(8) Kolečko dioptrické korekce
(9) <V> Značka ohniskové roviny
(10) <A> Tlačítko snímání s živým
náhledem/
<k> Spínač snímání filmů
<0> Tlačítko spuštění/zastavení
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Indikátor přístupu na kartu
Úchyt pro řemen
<j> Multiovladač 1
Kryt slotu karty
Slot karty
Zámek krytu prostoru pro baterii
Kryt prostoru pro baterii
Přepínač blokování více funkcí
<5> Rychloovladač
<L> Tlačítko vymazání
33
Názvy částí přístroje
Zobrazení informací v hledáčku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(14)
(7)
(15)
(8)
(16)
(17)
(11)
(12)
(13)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Zónové AF (ruční výběr zóny)
1 bodový AF (ruční výběr)
Bodový AF (ruční výběr)
Matnice
Hranice poměru stran (1:1)
Rastr
Kruhová ploška bodového měření
Rámeček rozšířeného zónového AF
Elektronický horizont
(10) Rozšířené zónové AF
(ruční výběr zóny)
(11) AF s automatickým výběrem
(12) <S> 1 bodový AF bod
<O> Bod bodového AF
(13) Hranice poměru stran (16:9)
(14) Rámeček plošného AF
(15) Hranice poměru stran (4:3)
(16) <G> Detekce mihotání
(17) <z> Varovná ikona
* Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
34
Názvy částí přístroje
(18)
(19)
(20)
(21)
(26)
(22)
(23)
(24)
(25)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18) Hodnota clony
(19) Volba AF bodu
(
AF, SEL [ ], SEL AF)
(20) Rychlost závěrky
Čas B (buLb)
Blokování expozice s bleskem (FEL)
Pracuji/Nabíjení blesku (buSY)
Upozornění na blokování více funkcí (L)
Upozornění na chybějící kartu (Card)
Upozornění na zaplnění karty (FuLL)
Upozornění na chybu karty (Card)
Chybové kódy (Err)
(21) <y> Kompenzace expozice
s bleskem
(22) <z> Stav baterie
(23) <A> Blokování automatické expozice
Probíhající automatický
braketing expozice (AEB)
(24) <D> Varování před použitím
blesku (bliká)
Blesk připraven (svítí)
Varování blokování expozice
s bleskem mimo rozsah (bliká)
(27)
(28)
(25) <d> Blokování expozice
s bleskem
Probíhající braketing expozice
s bleskem
<e> Rychlá synchronizace
(26) <i> Citlivost ISO
(27) Maximální počet snímků sekvence
Počet zbývajících násobných
expozic
(28) <o> Indikátor zaostření
(29) Citlivost ISO
(30) <A> Priorita vysokých jasů
(31) Indikátor úrovně expozice
Hodnota kompenzace expozice
Rozsah automatického
braketingu expozice (AEB)
Indikátor světla pro redukci jevu
červených očí
(32) <O> Kompenzace expozice
* Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
35
Názvy částí přístroje
Panel LCD
(1)
(6)
(2)
(7)
(3)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(10)
(5)
(11)
Režim řízení
<H> Časovač režimu Bulb/
Intervalové snímání
Činnost AF
Rychlost závěrky
Čas B (buLb)
Blokování expozice s bleskem (FEL)
Zbývající počet snímků pro
časosběrný film
Pracuji/Nabíjení blesku (buSY)
Upozornění na blokování více funkcí (L)
Čištění obrazového snímače (CLn)
Upozornění na chybějící kartu (Card)
Upozornění na zaplnění karty (FuLL)
Upozornění na chybu karty (Card)
Chybové kódy (Err)
(5)
Volba AF bodu
AF, SEL [ ], SEL AF)
(
(6) <A> Priorita vysokých jasů
(7) <i> Citlivost ISO
(8) Citlivost ISO
(9) Režim měření
(10) Počet možných snímků
Odpočítávání samospouště
Doba dlouhé expozice
Číslo chyby
Počet zbývajících snímků pro
záznam
(11) Hodnota clony
* Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
36
Názvy částí přístroje
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
(18)
(12) <O> Kompenzace expozice
(13) Indikátor úrovně expozice
Hodnota kompenzace expozice
Rozsah automatického
braketingu expozice (AEB)
Indikátor světla pro redukci jevu
červených očí
(14) <a> Časosběrné filmy
(15) <l> Funkce Wi-Fi
(16) Stav baterie
(17) <s> Funkce Bluetooth
(18) <P> Násobné expozice
37
Názvy částí přístroje
Volič režimů
Při otáčení voliče režimů přidržujte stisknuté uvolňovací tlačítko voliče
režimů, které se nachází uprostřed.
(1)
(1) Základní zóna
Stačí pouze stisknout tlačítko spouště. Fotoaparát nastaví vše podle
fotografovaného objektu nebo fotografované scény.
A
: Automatický inteligentní scénický režim (=76)
8 : Speciální scéna (=84)
4
Detail (=93)
q Skupinové foto (=87)
P
Jídlo (=94)
3 Krajina (=88)
y
Světlo svíčky (=95)
5 Sport (=89)
6
Noční portrét (=96)
F
Noční scéna z ruky (=97)
2
C
Portrét (=86)
Děti (=90)
r Panning (=91)
U
: Kreativní filtry (=103)
I
ČB zrnitý (=105)
c
W
Měkké ostření (=105)
A HDR standardní (=106)
X
Efekt Rybí oko (=105)
B HDR živé (=106)
Z
Efekt Akvarel (=105)
C HDR výrazné (=106)
H Efekt Levný fotoaparát (=105)
38
G Ovládání HDR Backlight (=98)
Efekt Miniatura (=106)
D HDR reliéfní (=106)
Názvy částí přístroje
(2)
(3)
(2) Kreativní zóna
Tyto režimy poskytují rozsáhlejší ovládání pro snímání různých objektů
požadovaným způsobem.
d
Programová automatická expozice (=110)
s Priorita závěrky AE (=112)
f Priorita clony AE (=114)
a
Ruční expozice (=117)
F
Čas B (=119)
(3) Uživatelské režimy snímání
Můžete přiřadit funkce <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, činnost AF,
funkce nabídky a další pro uživatelské režimy <w> nebo <x> (=546).
39
Názvy částí přístroje
Nabíječka baterií LC-E6E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6 (=44).
(3)
(1)
(2)
(4)
40
(1)
(2)
(3)
(4)
Indikátor nabíjení
Slot pro bateriový zdroj
Napájecí kabel
Zásuvka pro napájecí kabel
Názvy částí přístroje
Připevnění řemenu
Provlékněte jeden konec řemenu zespoda
okem úchytu pro řemen na fotoaparátu.
Potom jej provlékněte přezkou na řemenu
podle obrázku. Zatáhněte za řemen, abyste
jej napnuli, a zkontrolujte, zda se nemůže
z přezky uvolnit.
K řemenu je připevněn kryt okuláru (1)
(=157).
(1)
41
42
Příprava a základní
operace
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením
fotografování a základní operace s fotoaparátem.
43
Nabíjení baterie
ochranný kryt dodaný
1 Sejměte
s baterií.
baterii do nabíječky.
2 Vložte
zz Vyjměte baterii obráceným postupem.
baterii.
3 Nabijte
zz Připojte napájecí kabel k nabíječce
a zasuňte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
zz Automaticky se zahájí nabíjení
a indikátor nabíjení začne oranžově
blikat.
44
Nabíjení baterie
Stav nabití baterie
0 až 49 %
50 až 74 %
Indikátor nabíjení
Barva
Oranžová
75 % nebo více
Zcela nabito
Displej
Bliká jednou za sekundu
Bliká dvakrát za sekundu
Bliká třikrát za sekundu
Zelená
Zapnuto
zz Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 30 minut
při pokojové teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude
značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě
baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách
(5 až 10 °C) trvat déle (přibližně až 4 hodiny).
45
Nabíjení baterie
zz Po zakoupení není baterie plně nabitá.
Před použitím baterii nabijte.
zz Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu i během
skladování.
zz Po dobití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku z elektrické
zásuvky.
zz Ochranný kryt na baterii můžete nasadit dvěma
různými způsoby a označit tak, zda je baterie nabitá.
Pokud je baterie nabitá, nasaďte ochranný kryt
tak, aby se otvor ve tvaru baterie <
> nacházel
nad modrou nálepkou na baterii. Jestliže je baterie
vybitá, nasaďte ochranný kryt opačně.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále
odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení
životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem.
Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.
zz Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte
volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast.
Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít
k poškození nabíječky baterií.
zz Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce
své životnosti.
Zkontrolujte schopnost dobití baterie (=524) a zakupte si novou baterii.
oo Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně 10 s
nedotýkejte vidlice.
oo Pokud zbývající kapacita baterie (=524) dosahuje 94 % nebo více,
baterie se nebude nabíjet.
oo Dodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj
LP‑E6N/LP-E6.
46
Vložení/vyjmutí baterie
Do fotoaparátu vložte plně nabitý akumulátor LP-E6N (nebo LP-E6).
Vložení
zámek krytu prostoru pro
1 Posuňte
baterii a otevřete kryt.
baterii.
2 Vložte
zz Vložte koncem s elektrickými kontakty.
zz Zasouvejte baterii, dokud nezapadne
na místo.
kryt.
3 Zavřete
zz Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
oo Nelze použít jiné baterie než bateriový zdroj LP-E6N nebo LP-E6.
Vyjmutí
Otevřete kryt a vyjměte baterii.
zz Zatlačte na páčku zámku baterie ve
směru šipky, jak je znázorněno na
obrázku, a vyjměte baterii.
zz Na baterii vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=44), abyste zabránili
jejímu zkratování.
47
Vložení a vyjmutí karty
Zachycené snímky se zaznamenávají na kartu.
oo Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty (1) nastaven
do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.
Vložení
1 Posuňte kryt tak, aby se otevřel.
(1)
kartu.
2 Vložte
zz Otočte kartu stranou se štítkem směrem
k sobě a vložte ji tak, aby zapadla na
místo, jak je znázorněno na obrázku.
kryt.
3 Zavřete
zz Zavřete kryt a posuňte jej ve směru
šipek, jak je znázorněno na obrázku,
dokud nezaklapne.
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu (=511).
48
Vložení a vyjmutí karty
Vyjmutí
(1)
kryt.
1 Otevřete
zz Přesuňte vypínač napájení do polohy
<2>.
zz Zkontrolujte, zda je indikátor přístupu na
kartu (1) zhasnutý, a poté otevřete kryt.
zz Pokud se na obrazovce zobrazuje
upozornění [Ukládání...], zavřete kryt.
kartu.
2 Vyjměte
zz Jemně kartu stlačte směrem dovnitř
a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
zz Vytáhněte ji ven v přímém směru
a zavřete kryt.
oo Počet možných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty,
nastavení kvality snímků, citlivosti ISO atd.
oo Nastavení položky [z: Uvolnit závěrku bez karty] na možnost [Zakázat]
zajistí ochranu pro případ, že zapomenete vložit kartu (=205).
49
Vložení a vyjmutí karty
oo Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá
zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo
přenos dat. Během této doby neotvírejte kryt slotu karty. Rovněž nikdy
neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí nebo bliká
indikátor přístupu na kartu. V opačném případě může dojít k poškození
dat snímků, karty nebo fotoaparátu.
• Vyjmutí karty.
• Vyjmutí baterie.
• Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
• Odpojení nebo připojení napájecího kabelu při používání příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně, =594).
oo Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat
od hodnoty 0001 (=507).
oo Jestliže se na obrazovce zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte
kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste
je všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (=511). Je možné,
že karta pak bude opět normálně fungovat.
oo Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte
kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty, mohou
kontakty selhat.
oo Multimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)
oo Používání karet UHS-II microSDHC/SDXC s adaptérem microSD až SD se
nedoporučuje. Při použití karet UHS-II použijte karty SDHC/SDXC.
50
Použití obrazovky
Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.
1 Vyklopte obrazovku.
obrazovku.
2 Otočte
zz Odklopenou obrazovku můžete otočit
180°
90°
175°
nahoru, dolů nebo o 180° směrem
k fotografovanému objektu.
zz Udávaný úhel je pouze přibližný.
ji směrem k sobě.
3 Obraťte
zz Normálně používejte fotoaparát
s obrazovkou natočenou k sobě.
oo Při otáčení obrazovky dbejte na to, abyste jí neotáčeli prudce, a nepůsobili tak
příliš velkou silou na osu otáčení (závěs).
oo Po připojení kabelu ke konektoru fotoaparátu bude rozsah úhlu otočení
odklopené obrazovky omezen.
oo Pokud fotoaparát nepoužíváte, zavřete obrazovku tak, aby směřovala dovnitř.
Obrazovku tak budete chránit.
51
Zapnutí napájení
zz <1>
Fotoaparát se zapne.
zz <2>
Fotoaparát je vypnutý a nepracuje.
Nastavte vypínač napájení do této
polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.
Nastavení data, času a časového pásma
Pokud se po zapnutí vypínače napájení zobrazí obrazovka nastavení data/
času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených na =516.
Změna jazyka uživatelského rozhraní
Změna jazyka uživatelského rozhraní viz =519.
Automatické čištění snímače
zz Kdykoli přesunete vypínač napájení do polohy <1> nebo <2>,
dojde automaticky k čištění snímače. (Může být slyšitelný slabý zvuk.)
Během čištění snímače se na obrazovce zobrazí ikona <f>.
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1>/<2>, nemusí se ikona <f> zobrazit.
Nejde o závadu, ale o normální chování.
oo Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2> v době, kdy se
zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení se
vypne až po dokončení záznamu.
52
Zapnutí napájení
z Indikátor stavu baterie
Po přesunutí vypínače napájení do polohy <1> se zobrazí stav baterie.
Displej
z
x
c
Stav (%)
100–70
69–50
49–20
Displej
m
b
n
Stav (%)
19–10
9–1
0
oo Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie
vybije rychleji:
• Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
• Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
• Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
• Častým používáním obrazovky.
oo Počet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách
snímání.
oo Mechanizmus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Určité objektivy
mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
oo Za nízkých okolních teplot nemusí být fotografování možné i při dostatečně
nabité baterii.
oo Ke kontrole stavu baterie použijte položku [5: Info baterie] (=524).
53
Nasazení a sejmutí objektivu
Používat je možné všechny objektivy typů EF a EF-S. Fotoaparát nelze
používat s objektivy RF nebo EF-M.
Nasazení objektivu
krytky.
1 Sejměte
zz Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla otočením ve směru znázorněném
šipkami na obrázku.
(1)
(2)
objektiv.
2 Nasaďte
zz Vyrovnejte bílou nebo červenou značku
pro nasazení na objektivu s odpovídající
značkou pro nasazení na fotoaparátu
a otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
(1)
(2)
Bílá značka
Červená značka
přepínač režimů zaostřování
3 Přesuňte
na objektivu do polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude
funkční.
4 Sejměte přední krytku objektivu.
54
Nasazení a sejmutí objektivu
Sejmutí objektivu
Stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
oo Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
oo Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení fotoaparátu
do polohy <2>.
oo Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického
zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
oo Pokyny k použití objektivu najdete v Návodu k použití objektivu (=4).
Zorný úhel
fotografování
Protože je oblast snímku
menší než formát pro
35mm kinofilm, odpovídá
efektivní zorný úhel
přibližně 1,6násobku
uvedené ohniskové
vzdálenosti objektivu.
Oblast snímku (přibližně)
(22,3×14,8 mm)
Formát pro 35mm kinofilm
(36×24 mm)
Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu
o
objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
oVýměnu
o ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na
oPři
fotoaparát krytku těla.
o
nasazením odstraňte z krytky těla prach.
oPřed
55
Základní operace
Nastavení hledáčku
zz Otáčejte kolečkem dioptrické korekce
doleva nebo doprava, dokud neuvidíte
AF body v hledáčku ostře.
zz Pokud je otáčení kolečka obtížné,
sejměte oční mušli (=157).
oo Pokud dioptrická korekce fotoaparátu stále nedokáže zajistit ostrý obraz
v hledáčku, doporučujeme použít dioptrické korekční čočky řady E (prodávají
se samostatně).
Držení fotoaparátu
Chcete-li pořídit ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste minimalizovali
jeho rozhýbání.
Horizontální snímání
Vertikální snímání
1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
2. Levou rukou podepřete zespodu objektiv.
3. Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou nepatrně
před druhou nohu.
6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a podívejte se do hledáčku.
oo Pokyny pro fotografování se sledováním obrazovky naleznete na =71.
56
Základní operace
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout napůl. Poté je možné
tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického zaostřování
a systému automatické expozice, který
nastaví rychlost závěrky a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí v hledáčku a na
panelu LCD po přibližně 4 sekundy
(časovač měření/0).
Úplné stisknutí
Dojde k uvolnění závěrky a vyfotografování
snímku.
zz Zamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován
jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků. Chcete‑li
rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:
Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na
předcházející straně.
Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny,
poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
oo Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího namáčknutí nebo jej
namáčknete a bezprostředně poté jej stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát
snímek až po krátké době.
oo Namáčknutím tlačítka spouště napůl lze přejít zpět do stavu připravenosti ke
snímání i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.
57
Základní operace
Volič režimů
Při otáčení voliče přidržujte
stisknuté uvolňovací tlačítko
uprostřed voliče.
S jeho pomocí nastavíte režim snímání.
6 Hlavní ovladač
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <6>.
Pokud stisknete tlačítko, jako jsou <AF>,
<R>, <i> nebo <q>, příslušná
funkce zůstane zvolená po dobu 6 sekund
(9). Během této doby můžete otáčením
voliče <6> změnit požadované nastavení.
Po ukončení časovače nebo stisknutí
tlačítka spouště do poloviny bude
fotoaparát připraven k návratu do stavu
připravenosti ke snímání.
zz Tento volič použijte k výběru režimu
činnosti AF, režimu řízení, citlivosti ISO,
režimu měření, AF bodu atd.
(2) Otáčejte pouze voličem <6>.
Dívejte se do zobrazení v hledáčku nebo
na panel LCD a otáčejte voličem <6>.
zz Pomocí tohoto voliče lze nastavit rychlost
závěrky, hodnotu clony a další možnosti.
oo Provedení operací v kroku (1) může být provedeno i v případě, že je přepínač
<R> nastaven do horní polohy (Blokování více funkcí, =60).
58
Základní operace
5 Rychloovladač
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <5>.
Pokud stisknete tlačítko, jako jsou <AF>,
<i> nebo <q>, příslušná funkce
zůstane zvolená po dobu 6 sekund (9).
Během této doby můžete otáčením voliče
<5> změnit požadované nastavení.
Po ukončení časovače nebo stisknutí
tlačítka spouště do poloviny bude
fotoaparát připraven k návratu do stavu
připravenosti ke snímání.
zz Tento volič použijte k výběru režimu
činnosti AF, citlivosti ISO, režimu měření,
AF bodu atd.
(2) Otáčejte pouze voličem <5>.
Dívejte se do zobrazení v hledáčku nebo
na panel LCD a otáčejte voličem <5>.
zz Pomocí tohoto voliče lze nastavit
hodnotu kompenzace expozice,
hodnotu clony pro ruční expozice a další
možnosti.
oo Provedení operací v kroku (1) může být provedeno i v případě, že je přepínač
<R> nastaven do horní polohy (Blokování více funkcí, =60).
59
Základní operace
j Multiovladač 1/9 Multiovladač 2
zz Multiovladač <j> je osmisměrová
klávesa se středovým tlačítkem. Chcete‑li
jej použít, lehce jej stiskněte špičkou prstu.
zz Multiovladač <9> je osmisměrová
klávesa.
zz Používá se pro činnosti jako volba AF
bodu, korekci vyvážení bílé, AF bod/
pohyb rámečku zvětšení při snímání nebo
záznam filmu s živým náhledem, pohyb
rámečku zvětšení během přehrávání
nebo nastavení funkce Rychlé ovládání.
zz Rovněž lze používat k výběru
a nastavovat položek nabídky.
zz Multiovladač <9> lze také používat k
procházení snímků během přehrávání.
oo Korekci vyvážení bílé a přesunutí rámečku zvětšení při přehrávání lze provádět
i v případě, že je spínač <R> nastaven do horní polohy (Blokování více funkcí).
R Blokování více funkcí
Při nastavení [5: Blokování více funkcí] a nastavení spínače <R>
nahoru můžete zabránit změně nastavení náhodným stisknutím hlavního
ovladače, rychloovladače nebo multiovladače nebo neúmyslným klepnutím
na panel dotykové obrazovky.
Informace o možnosti [5: Blokování více funkcí] najdete na =545.
Přepínač <R> je nastaven do horní
polohy: Blokování je aktivováno
Přepínač <R> je nastaven do dolní
polohy: Blokování je uvolněné
oo Ve výchozím nastavení bude volič <5> v zablokované poloze, pokud bude
přepínač blokování více funkcí v blokované poloze.
60
Základní operace
U Podsvícení LCD panelu
Stisknutím tlačítka <U> můžete podsvětlit
panel LCD. Osvětlení panelu LCD zapnete
(9) nebo vypnete stisknutím tlačítka <U>.
oo Úplným stisknutím tlačítka spouště během dlouhé expozice vypnete osvětlení
panelu LCD.
Tlačítko p
Při fotografování v režimech kreativní zóny
má stejný účinek jako namáčknutí tlačítka
spouště napůl (=57).
Při záznamu filmů rovněž umožní
automatické zaostřování v režimech
kreativní zóny.
61
Základní operace
Tlačítko B
Každým stisknutím tlačítka <B> se
změní zobrazované informace.
Následující ukázkové obrazovky jsou pro
statické fotografie.
Když je zobrazena obrazovka rychlého
ovládání, můžete stisknout tlačítko <Q>
a přímo nakonfigurovat funkce snímání
(=67).
Při snímání s hledáčkem
Elektronický
horizont
Obrazovka rychlého ovládání
Při snímání s živým náhledem
62
Použití a nastavení nabídek
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tlačítko <M>
Tlačítko <B>
Obrazovka
<j> Multiovladač 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
<9> Multiovladač 2
<0> Tlačítko
<5> Rychloovladač
<6> Hlavní ovladač
Obrazovka nabídky režimů základní zóny
* V režimech základní zóny se určité karty a možnosti nabídek nezobrazí.
63
Použití a nastavení nabídek
Obrazovka nabídky režimů kreativní zóny
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavní záložky
Sekundární karty
Položky nabídky
z: Fotografování
3: Přehrávání
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Bezdrátové funkce
5: Nastavení
8: Uživatelské funkce
9: Moje menu
Nastavení nabídky
Postup nastavení položek nabídky
obrazovku nabídky.
1 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
příslušnou kartu.
2 Vyberte
zz Každým stisknutím tlačítka <Q>
nebo <B> přepnete na další hlavní
záložku (skupina funkcí).
zz Otáčením voliče <6> vyberete
sekundární kartu.
64
Použití a nastavení nabídek
položku.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku
a stiskněte tlačítko <0>.
možnost.
4 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte možnost.
zz Aktuální nastavení je označeno modrou
barvou.
možnost.
5 Nastavte
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
nastavení.
6 Ukončete
zz Postup ukončíte a fotografování
připravíte stisknutím tlačítka <M>.
oo Popis funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že bylo
stisknuto tlačítko <M> a je zobrazena obrazovka nabídky.
oo Nabídku můžete ovládat také klepnutím na obrazovku nabídky nebo pomocí
multiovladače <j> <9>.
oo Operaci zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
65
Použití a nastavení nabídek
Ztmavené položky v nabídce
Příklad: Priorita vysokých jasů
Ztmavené položky nabídky nelze nastavit.
Položka nabídky se zobrazí šedě, když je
přepsána nastavením jiné funkce.
Chcete-li zjistit, o kterou funkci se jedná,
vyberte ztmavenú položku nabídky
a stiskněte tlačítko <0>.
Ztmavenú položku nabídky budete moci
vybrat, až zrušíte nastavení funkce, která ji
přepisuje.
oo Možná nebude možné zobrazit funkci potlačení pro některé ztmavené položky
v nabídce.
oo Pomocí možnosti [5: Vymazat všechna nast.fotoap.] můžete obnovit
výchozí nastavení funkcí nabídek (=547).
66
Rychlé ovládání
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na obrazovce.
Při snímání s hledáčkem
1 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2 Vyberte
zz Výběr proveďte stisknutím tlačítek <W>
<X> <Y> <Z>.
Kreativní zóna
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Některé položky lze nastavit otáčením
voliče <6> nebo <5> bez stisknutí
tlačítka <0>.
Základní zóna
67
Rychlé ovládání
možnost.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
nebo stisknutím tlačítek <Y> <Z>
změňte nastavení. Některé položky se
poté nastaví stisknutím tlačítka.
zz Na předchozí obrazovku se vrátíte
stisknutím tlačítka <0>.
zz Pokud vyberete položku <7>, <H>
nebo <k>, stisknutím tlačítka <M>
funkci opustíte.
zz Chcete-li přistoupit z obrazovky rychlého
ovládání na odpovídající nabídku
nastavení, stiskněte tlačítko <f>,
<R>, <i>, <q>, <S> nebo
<G> a pak upravte nastavení voličem
<6> nebo <5>, klávesami <Y>
<Z> nebo tlačítkem <G>.
Při snímání s živým náhledem/záznamu filmů
1 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2 Vyberte
zz Výběr proveďte stisknutím tlačítek <W> <X>.
možnost.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
nebo stisknutím tlačítek <Y> <Z>
změňte nastavení. Některé položky se
poté nastaví stisknutím tlačítka.
zz Stisknutím tlačítka <Q> se vrátíte na
předchozí obrazovku.
68
Rychlé ovládání
Během přehrávání
1 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2 Vyberte
zz Výběr proveďte stisknutím tlačítek <W> <X>.
možnost.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
nebo stisknutím tlačítek <Y> <Z>
změňte nastavení. Některé položky se
poté nastaví stisknutím tlačítka.
zz Nakonfigurujte položky označené
ikonou [s] ve spodní části obrazovky
stisknutím tlačítka <0>.
zz Tuto operaci zrušíte stisknutím tlačítka
<M>.
zz Stisknutím tlačítka <Q> se vrátíte na
předchozí obrazovku.
oo Před otočením snímků nastavte položku [5: Automatické otáčení] na
hodnotu [ZapzD] (=349). Když je položka [5: Automatické otáčení]
nastavena na hodnotu [ZapD] nebo [Vyp], snímky budou označeny vámi
vybranou možností [b Otočit snímek], ale neotočí se ve fotoaparátu.
oo Stisknutím tlačítka <Q> při zobrazení náhledů přepnete do režimu zobrazení
jednotlivých snímků a zobrazíte obrazovku rychlého ovládání. Opětovným
stisknutím tlačítka <Q> se vrátíte do zobrazení náhledů.
oo Pro snímky z jiných fotoaparátů mohou být dostupné možnosti omezené.
69
Činnost dotykové obrazovky
Klepnutí
Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)
zz Klepněte prstem na obrazovku (krátce
se prstem dotkněte obrazovky a poté
z ní prst sejměte).
zz Pokud například klepnete na ikonu [Q],
zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
Klepnutím na ikonu [Q] se můžete
vrátit na předchozí obrazovku.
Tažení
Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)
zz Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte
obrazovky.
oo Pokud je volba [5: Tón] nastavena na možnost [Dotkněte se ] nebo
[Zakázat], nezazní při dotykových operacích zvuková signalizace (=522).
oo Nastavení ovládání dotykem lze upravit v položce [5: Ovládání dotykem]
(=521).
70
Prohlížení obrazovky během fotografování
(snímání s živým náhledem)
přepínač snímání s živým
1 Přesuňte
náhledem/snímání filmů do polohy
<A>.
obraz živého náhledu.
2 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Úroveň jasu obrazu živého náhledu
se velice blíží úrovni jasu skutečného
snímku, který fotografujete.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stisknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
zz Pokud bliká ikona <D>, stisknutím
tlačítka <D> zvedněte vestavěný blesk.
zz Tvář nebo objekt můžete také vybrat
klepnutím na obrazovku (=72).
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Zcela stiskněte tlačítko spouště.
zz Snímání s živým náhledem ukončíte
stisknutím tlačítka <0>.
71
Prohlížení obrazovky během fotografování (snímání s živým náhledem)
Fotografování s funkcí Expozice dotykem
Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na obrazovku.
funkci Expozice dotykem.
1 Povolte
zz Klepněte na ikonu [y] v levém dolním
rohu obrazovky. Po každém klepnutí na
ikonu dojde k záměně ikon [y] a [x].
zz [x] (Expozice dotykem: Povolit)
Fotoaparát zaostří na bod, na který
klepnete, a pak bude snímek pořízen.
zz [y] (Expozice dotykem: Zakázat)
Klepnutím na bod můžete vybrat
místo, na které chcete zaostřit.
Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
na obrazovku
2 Klepnutím
vyfotografujte snímek.
zz Klepněte na tvář nebo objekt na obrazovce.
Fotoaparát zaostří na místo
(Dotykové AF), na které klepnete,
pomocí nastavené metody AF
(=135–=136).
zz Po nastavení [x] se barva AF bodu
změní na zelenou po dosažení zaostření
a fotoaparát automaticky vyfotografuje
snímek.
zz Pokud se nepodaří zaostřit, barva AF bodu
se změní na oranžovou a snímek nebude
možné vyfotografovat. Znovu klepněte na
tvář nebo objekt na obrazovce.
72
Prohlížení obrazovky během fotografování (snímání s živým náhledem)
oo Fotoaparát snímá v režimu jednotlivých snímků bez ohledu na nastavení
režimu řízení.
oo Klepnutím na obrazovku se zaostří pomocí funkce [One-Shot AF] bez ohledu
na nastavení činnosti AF.
oo Klepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří nebo
nevyfotografuje.
oo Bez ohledu na to, kam klepnete pro snímání pomocí funkce Kreativní filtr efekt
Rybí oko budou snímky zaostřené na AF bod uprostřed obrazovky.
oo Expozice dotykem nemá žádný efekt, když snímáte pomocí funkce Kreativní
filtr efekt Miniatura.
oo Pokud fotografujete pomocí funkce [z: Doba prohlídky] nastavené na
[Přidržet], můžete stisknout tlačítko spouště do poloviny a pořídit další snímek.
oo Při expozicích s režimem Bulb jedním klepnutím zahájíte expozici
a opětovným klepnutím ji zastavíte. Dávejte pozor, abyste při klepání na
obrazovku nerozhýbali fotoaparát.
73
74
Základní zóna
V této kapitole je popsáno použití režimů základní zóny na voliči
režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
Při použití režimů základní zóny stačí zaměřit fotoaparát na
fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště. Vše ostatní
nastaví fotoaparát automaticky.
75
Plně automatické fotografování
(Automatický inteligentní scénický režim)
<A> je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky
nastavit zaostření na fotografiích nebo pohybujících se předmětech
zjišťováním pohybu předmětu (=80).
volič režimů do polohy
1 Přesuňte
<A>.
tlačítko <0>.
2 Stiskněte
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
(1)
zaměřte na zvolený cíl
3 Fotoaparát
(objekt).
zz Fotoaparát se v podstatě zaostří na
nejbližší objekt.
zz Při snímání s hledáčkem můžete
pomáhat s ostřením vystředěním
rámečku plošného AF (1) na objekt.
zz Když se při snímání s živým náhledem
na obrazovce zobrazí rámeček (AF bod),
zaměřte jej na objekt.
76
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Stisknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
Pokud bliká ikona <D>, stisknutím
tlačítka <D> zvedněte vestavěný blesk.
Snímání pomocí hledáčku
zz Při dosažení zaostření se zobrazí AF
bod použitý k zaostření. Současně
zazní zvuková signalizace a rozsvítí se
indikátor zaostření <o> v hledáčku.
Za nedostatečného osvětlení se AF
body krátce červeně rozsvítí.
zz Při nedostatečném osvětlení se při
vysunutém vestavěném blesku podle
potřeby automaticky spouští pomocné
světlo AF (kontinuální blesk).
Snímání s živým náhledem
zz Jakmile je objekt zaostřený, AF bod
zezelená a fotoaparát zapípá.
zz AF bod v zaostření na pohybující se
objekt zmodrá a sleduje pohyb objektu.
Fotoaparát nevydá žádný tón.
snímek.
5 Vyfotografujte
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Vestavěný blesk vrátíte zpět tak, že jej
stlačíte prsty směrem dolů.
77
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
oo Pohyb objektu (ať jsou objekty nehybné či pohyblivé) nemusí být správně
detekován pro některé podmínky objektu nebo snímání.
oo Režim <A> vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě, pod
širým nebem nebo při západu slunce. Pokud nedosáhnete požadovaných tónů
barev, přejděte na režim kreativní zóny (=39) a vyberte jiný styl Picture
Style než <D>. Poté vyfotografujte snímek znovu (=230).
Minimalizace rozmazaných fotografií
zz Dávejte pozor na rozhýbání fotoaparátu při snímání z ruky. Chcete-li se
vyvarovat otřesů fotoaparátu, zvažte použití stativu. Použijte robustní
stativ, který unese hmotnost fotografického vybavení. Připevněte
fotoaparát na stativ důkladně.
zz Doporučuje se použít dálkovou spoušť (prodává se samostatně, =156)
nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, =155).
Časté otázky
zzZaostření není možné (indikované blikající ikonou <o>
v hledáčku, při snímání s hledáčkem nebo oranžovým AF
bodem při snímání s živým náhledem).
Zaměřte AF bod na oblast s dobrým kontrastem a namáčkněte tlačítko
spouště napůl (=57). Pokud jste příliš blízko fotografovaného objektu,
posuňte se od něj dále a vyfotografujte jej znovu.
zzZobrazí se více AF bodů současně.
Zaostření bylo dosaženo ve všech těchto bodech.
zzPo stisknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde
k zaostření na fotografovaný objekt.
Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven do polohy
<MF>, přesuňte jej do polohy <AF>.
zzBliká zobrazená hodnota rychlosti závěrky.
Vzhledem k tomu, že je scéna příliš tmavá, může pořízení snímku vést
k rozmazání objektu způsobenému otřesy fotoaparátu. Doporučuje se
použít stativ a vestavěný nebo externí blesk (=179).
78
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
zzSnímky jsou příliš tmavé.
V případě, že jsou objekty snímané ve dne v protisvětle nebo při
fotografování při slabém osvětlení, vysuňte vestavěný blesk, aby se
aktivoval automatický záblesk blesku.
zzVestavěný blesk zableskl opakovaně při vysunutí během
snímání při slabém osvětlení.
Pro usnadnění automatického zaostřování může při namáčknutí spouště
vestavěný blesk opakovaně emitovat záblesk (=126).
zzFotografie pořízené s bleskem jsou příliš jasné.
Snímky mohou být jasné (přeexponované), pokud fotografujete s bleskem
objekty na krátkou vzdálenost. Přesuňte se dále od objektu a znovu
vyfotografujte snímek.
zzDolní část snímků pořízených s bleskem je nepřirozeně tmavá.
Fotografování objektů, které jsou příliš blízko, může způsobit, že bude
na snímcích viditelný stín objektivu. Přesuňte se dále od objektu a znovu
vyfotografujte snímek. Před snímáním rovněž odstraňte sluneční clonu.
Pokud nepoužíváte vestavěný blesk, povšimněte si následujícího.
oo Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu,
bude v hledáčku blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte fotoaparát
co nejpevněji nebo použijte stativ. Pokud používáte objektiv se zoomem,
můžete omezit rozmazání způsobené otřesy fotoaparátu nastavením objektivu
na širokoúhlý konec.
oo Při fotografování portrétů při nedostatečném osvětlení požádejte fotografované
osoby, aby se nehýbaly, dokud nedokončíte fotografování. Jakýkoli pohyb
během fotografování způsobí, že osoba bude na snímku vypadat rozostřená.
79
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu doleva či doprava
zahrnovat vyváženější snímek s příjemným pozadím a novou perspektivou.
Namáčknutím tlačítka spouště napůl zaostřete na nepohyblivý objekt. Zaostření
na tento objekt bude následně zablokováno. Podržte tlačítko spouště stisknuté
napůl, změňte kompozici snímku a poté úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek. Tato funkce se označuje jako „blokování zaostření“.
oo Při snímání s živým náhledem se fotoaparát i nadále zaostřuje na všechny
původně detekované a zaostřené obličeje, i když změníte kompozici snímku.
Fotografování pohybujících se objektů
Namáčknutí tlačítka spouště napůl se sledují pohyblivé objekty,
aby zůstávaly zaostřené.
Udržujte objekt v rámečku plošného AF (při snímání s hledáčkem) nebo
na obrazovce (při snímání s živým náhledem) s namáčknutou spouští
a v rozhodující moment spoušť úplně stiskněte.
80
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
Ikony scény
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
vše automaticky podle fotografované
scény. Při snímání s živým náhledem
se v levé horní části obrazovky zobrazí
ikona představující typ detekované scény
(=627).
Úprava nastavení
Při snímání s hledáčkem můžete stisknutím
tlačítka <Q> upravit režim řízení, záblesk
vestavěného blesku a nastavení funkce
Kreativní asistent.
Při snímání s živým náhledem můžete
dotykem ikon upravit nastavení kvality
snímku, expozice dotykem a funkce
Kreativní asistent.
81
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
Snímání s použitými efekty (Kreativní asistent)
tlačítko <Q>.
1 Stiskněte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> v hledáčku
vyberte položku [Kreativní asistent]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Při snímání s živým náhledem si
přečtěte zprávu a vyberte [OK].
efekt.
2 Zvolte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběr lze rovněž provést otáčením
voliče <6> nebo <5>.
úroveň efektu a další
3 Vyberte
podrobnosti.
zz Nastavte jej pomocí tlačítek <Y> <Z>
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte
tlačítko <A> a poté vyberte [OK].
zz Nastavení lze rovněž provést otáčením
voliče <6> nebo <5>.
Efekty Kreativního asistenta
zz[
] Předvolba
Vyberte jeden z přednastavených efektů.
Vezměte na vědomí, že možnosti [Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2]
nejsou dostupné s režimem [ČB].
82
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
zz[
] Rozostřené pozadí
Slouží k úpravě rozmazání pozadí. Při výběru vyšších hodnot dosáhnete
ostřejších pozadí a s nižšími hodnotami budou rozostřenější. Hodnota
[Automaticky] zajistí, aby nastavení rozmazání pozadí odpovídalo jasu.
V závislosti na jasu objektivu (clonové číslo) nemusí být některé pozice
dostupné.
zz[
] Jas
zz[
] Kontrast
zz[
] Sytost
Slouží k úpravě jasu snímku.
Slouží k úpravě kontrastu.
Slouží k úpravě sytosti barev.
zz[
] Tón barvy 1
zz[
] Tón barvy 2
zz[
] Černobílé
Slouží k úpravě tónu žluté/modré barvy.
Slouží k úpravě tónu zelené/purpurové barvy.
Nastavte efekt tónování pro černobílé fotografování.
oo Při použití blesku není k dispozici možnost [Rozostřené pozadí].
oo Tato nastavení se vynulují při přepnutí režimů snímání nebo nastavení
vypínače napájení do polohy <2>. Chcete-li tato nastavení uložit, nastavte
možnost [z: Uchovat data Kreat.asistent] na [Povolit].
Efekty při ukládání
Chcete-li uložit aktuální nastavení do fotoaparátu, stiskněte tlačítko <B>
na obrazovce nastavení Kreativní asistent a pak vyberte možnost [OK].
Uložit je možné až tři předvolby pod označením [USER*]. Po uložení tří
předvoleb musí být jedna ze stávajících předvoleb [USER*] přepsána, aby
bylo možné uložit novou.
83
Režim Speciální scéna
Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim snímání, fotoaparát automaticky
zvolí správná nastavení.
* Zkratka <8> označuje režim Speciální scéna.
volič režimů do polohy
1 Přesuňte
<8>.
2 Stiskněte tlačítko <0>.
režim snímání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný režim snímání a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Výběr lze také provést otáčením voliče
<6> nebo <5>.
oo Upozornění o každém režimu snímání jsou uvedena spolu (=99).
Před snímáním si tato upozornění přečtěte.
oo Když je položka [5: Průvodce režimem] nastavena na hodnotu [Zakázat],
stiskněte po provedení kroku 1 tlačítko <Q>, pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte položku [Volba scény], pomocí tlačítek <W> <X> vyberte režim
snímání a stiskněte tlačítko <0>.
84
Režim Speciální scéna
Režimy snímání dostupné v režimu 8
Režim snímání
Strana
Režim snímání
Strana
=86
4
Detail
q Skupinové foto
=87
P
Jídlo
=94
3 Krajina
=88
y
Světlo svíčky
=95
=96
2
Portrét
5 Sport
=93
=89
6
Noční portrét
Děti
=90
F
Noční scéna z ruky
=97
r Panning
=91
G
Ovládání HDR Backlight
=98
C
oo Snímání s živým náhledem není v režimu <y> k dispozici.
85
Fotografování portrétů
Režim <2> (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla
fotografovaná osoba. Zajišťuje také jemnější vzhled odstínů pleti a vlasů.
Tipy k fotografování
zzVyberte místo, na kterém je vzdálenost mezi objektem
a pozadím nejdelší.
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí, tím
rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
zzPoužijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte konec teleobjektivu
k zaplnění snímku obrazem fotografované osoby od pasu nahoru.
zzZaostřete na tvář.
Při zaostřování před fotografováním se ujistěte, zda je AF bod zobrazený
na obličeji (při snímání s hledáčkem) nebo že AF bod na obličeji je zelený
(při snímání s živým náhledem). Při snímání detailů obličeje při snímání
s živým náhledem můžete nastavit možnost [z: AF detekce očí] na
[Povolit] a snímat se zaostřením na oči osoby.
zzFotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je <i> (Pomalé kontinuální snímání). Jestliže
podržíte tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně k zachycení změn
ve výrazu tváře a pozice fotografovaného objektu.
86
Snímání skupinových fotografií
K fotografování skupinových fotografií použijte režim <q> (Skupinové foto).
Můžete pořídit snímky, na kterých budou zaostřeni lidé v popředí i v pozadí.
Tipy k fotografování
zzPoužijte širokoúhlý objektiv.
Když používáte objektiv se zoomem, použijte širokoúhlý konec
k usnadnění zaostření všech osob ve skupině zároveň, od přední řady
po zadní. Také pokud mezi objekty a fotoaparátem vytvoříte odstup
(takže budou na snímku celá těla objektů), dojde ke zvýšení hloubky
ohniskového rozsahu.
zzVyfotografujte skupinu několikrát.
Doporučujeme vyfotografovat několik snímků pro případ, že někteří lidé
zavřou oči.
oo Při snímání v interiéru nebo při nedostatečném osvětlení doporučujeme
používat stativ.
87
Fotografování krajiny
Režim <3> (Krajina) použijte pro rozlehlé scenérie nebo v případech,
kdy chcete mít zaostřen celý záběr, od blízkých objektů až po vzdálené.
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením
a výrazným vzhledem.
Tipy k fotografování
zzPři použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé
nastavení.
Pokud používáte objektiv se zoomem, nastavte objektiv na širokoúhlý
konec a zaostřete objekty poblíž a daleko. Snímky krajin také získají při
tomto nastavení lepší perspektivu.
zzPři fotografování nočních scén držte fotoaparát v klidu.
Doporučujeme použít stativ.
88
Fotografování pohyblivých objektů
Režim <5> (Sport) slouží k fotografování pohybujících se objektů, jako je
běžící osoba nebo jedoucí vozidlo.
Tipy k fotografování
zzPoužijte teleobjektiv.
Teleobjektiv je vhodný pro fotografování z dálky.
zzSledujte objekt pomocí rámečku plošného AF.
Při snímání s hledáčkem namiřte rámeček plošného AF na objekt a stisknutím
tlačítka spouště do poloviny zahajte ostření. Během automatického
zaostřování bude zvuková signalizace stále vydávat tichý signál. Pokud nelze
dosáhnout zaostření, bude indikátor zaostření <o> blikat.
Při snímání s živým náhledem se při namáčknutí spouště zobrazí
rámeček plošného AF. Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zzFotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je <o> (Rychlé kontinuální snímání).
V rozhodujícím okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka
spouště. Chcete-li sledovat objekt a zachytit změny během jeho pohybu,
držte tlačítko spouště stisknuté a snímejte kontinuálně.
89
Fotografování dětí
K fotografování pobíhajících dětí použijte režim <C> (Děti). Odstíny pleti
budou vypadat zdravě.
(1)
(2)
Tipy k fotografování
zzSledujte objekt pomocí rámečku plošného AF.
Při snímání s hledáčkem namiřte rámeček plošného AF (1) na objekt a
stisknutím tlačítka spouště do poloviny zahajte ostření. Během automatického
zaostřování bude zvuková signalizace stále vydávat tichý signál. Pokud nelze
dosáhnout zaostření, bude indikátor zaostření <o> blikat.
Při snímání s živým náhledem se při namáčknutí spouště zobrazí
rámeček plošného AF (2). Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zzFotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je <o> (Rychlé kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Chcete-li
sledovat objekt a zachytit změny ve výrazu tváře a pohyb, držte tlačítko
spouště stisknuté a snímejte kontinuálně.
zzPokud bliká ikona <D>
Stisknutím tlačítka <D> zvedněte vestavěný blesk.
90
Sledování pohybujícího se objektu
Chcete-li na snímku zachytit rychlost a na pozadí objektu použít efekt
rozostřeného pohybu, použijte režim <r> (Panning). Pokud použijete objektiv
podporující režim <r>, detekuje se, opraví a omezí rozmazání objektu.
Tipy k fotografování
zzOtáčejte fotoaparátem za pohybujícím se objektem.
Při fotografování plynule otáčejte fotoaparátem a sledujte pohybující se
objekt. AF bod zamiřte na část pohybujícího se objektu, na kterou chcete
zaostřit, pak namáčkněte tlačítko spouště napůl a držte jej podržené
během otáčení fotoaparátem podle rychlosti a pohybu objektu. Úplným
stisknutím tlačítka spouště během pohybu fotoaparátu vyfotografujte
snímek. Pokračujte ve sledování objektu fotoaparátem.
91
Sledování pohybujícího se objektu
zzNastavte úroveň rozmazání pohybu na pozadí.
Pomocí možnosti [Efekt] můžete nastavit úroveň rozmazání pohybu na
pozadí. Při nastavení [Max] bude rychlost závěrky nižší, aby se zvýšilo
rozmazání pohybu na pozadí kolem objektu. Pokud dojde k rozmazání
objektu, omezte ho nastavením možnosti [Efekt] na hodnotu [Střed]
nebo [Min].
zzFotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je <i> (kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Pohybující
se objekty můžete sledovat prostřednictvím sledování pohybujícího se
objektu (panning) fotoaparátem za současného držení tlačítka spouště
stisknutého, aby snímal kontinuálně.
oo Informace o objektivech, které podporují režim <r>, naleznete na webové
stránce Canon.
oo S objektivy, které podporují režim <r>, fotoaparát automaticky koriguje
rozmazání objektu a (v závislosti na nastavení [Efekt]) nastaví rychlost
závěrky, bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.
oo Výchozí nastavení režimu výběru oblasti AF je Zónové AF s vybraným
středem obrazovky.
oo Metodu AF lze nastavit pouze na [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
Ve výchozím nastavení je nastavena na [Zónový AF] s vybranou zónou ve
středu obrazovky.
oo Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, doporučuje se uchopit fotoaparát
oběma rukama, držet paže u těla a při fotografování plynule sledovat pohyb
objektu.
oo Tento efekt je nejúčinnější u vlaků, automobilů apod., které se pohybují stálou
rychlostí jedním směrem.
oo Doporučuje se pořídit zkušební snímky nebo okamžitě po fotografování
snímek přehrát a zkontrolovat.
oo S teleobjektivem dbejte na rozhýbání fotoaparátu a rozmazání objektu.
Chcete-li se vyvarovat otřesů fotoaparátu, zvažte použití stativu nebo
monopodu.
92
Fotografování detailů
Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim
<4> (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem větší,
použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).
Tipy k fotografování
zzPoužijte jednoduché pozadí.
Na jednoduchém pozadí vyniknou malé předměty, jako například květiny, lépe.
zzPřesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu. Minimální
zaostřitelná vzdálenost objektivu se měří od značky <V> (ohnisková
rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému objektu.
Zaostřování není možné, pokud jste příliš blízko.
zzPři použití objektivu se zoomem použijte konec teleobjektivu.
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při použití konce
teleobjektivu jevit fotografovaný objekt větší.
zzPokud bliká ikona <D>
Stisknutím tlačítka <D> zvedněte vestavěný blesk.
93
Fotografování jídla
Chcete-li na snímku zachytit jídlo, použijte režim <P> (Jídlo). Fotografie
budou jasné a budou vzbuzovat chuť k jídlu. Rovněž podle světelného
zdroje bude na snímcích pořízených pod wolframovým světlem potlačen
červený nádech atd.
Tipy k fotografování
zzZměňte tón barvy.
Můžete změnit nastavení položky [Tón barvy]. Pokud chcete zvýšit
červený nádech jídla, upravte nastavení směrem k textu [Teplé]
(červená). Pokud vypadá příliš červeně, upravte nastavení směrem
k textu [Chladné] (modrá).
94
Fotografování portrétů při světle svíčky
K fotografování osoby při světle svíčky použijte režim <y> (Světlo svíčky).
Světlo svíčky se odráží v tónech barvy snímku.
Tipy k fotografování
zzK zaostřování použijte středový AF bod.
Zaměřte středový AF bod v hledáčku na objekt a poté pořiďte fotografii.
zzPokud v hledáčku bliká zobrazení číselných údajů (rychlost
závěrky), zabraňte rozhýbání fotoaparátu.
Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
v hledáčku blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Pokud používáte
objektiv se zoomem, uvažte oddálení a držte fotoaparát v klidu nebo použijte
stativ. Pokud používáte objektiv se zoomem, můžete omezit rozmazání
způsobené otřesy fotoaparátu nastavením objektivu na širokoúhlý konec.
zzZměňte tón barvy.
Můžete změnit nastavení položky [Tón barvy]. Pokud chcete zvýšit
červený nádech světla svíčky, upravte nastavení směrem k textu [Teplý]
(červená). Pokud vypadá příliš červeně, upravte nastavení směrem
k textu [Studený] (modrá).
zzUpravte jas.
Můžete změnit nastavení [Jas]. Chcete-li zesvětlit snímek, nastavujte směrem
k hodnotě + nebo nastavujte k hodnotě –, pokud je snímek příliš jasný.
oo Metodu AF lze pouze nastavit na [1 bodový AF].
95
Fotografování nočních portrétů (se stativem)
Pokud chcete fotografovat osoby v noci a chcete dosáhnout přirozeně
vypadající noční scény v pozadí, použijte režim <6> (Noční portrét).
Vezměte na vědomí, že fotografování v tomto režimu vyžaduje vestavěný
blesk nebo externí blesk Speedlite. Doporučujeme použít stativ.
Tipy k fotografování
zzPoužijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší ohniskovou
vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru. Při fotografování
z ruky dochází k rozhýbání fotoaparátu, proto rovněž doporučujeme
používat stativ.
zzZkontrolujte jas snímku.
Doporučujeme přehrát pořízený snímek na místě a zkontrolovat jas. Pokud
objekt vypadá tmavý, přesuňte se blíže a vyfotografujte snímek znovu.
zzZkuste také fotografovat v jiných režimech snímání.
U snímků pořizovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich projeví
rozhýbání fotoaparátu, proto doporučujeme fotografovat také v režimech
<A> a <F>.
oo Při společném použití samospouště a blesku se po pořízení snímku krátce
rozsvítí indikátor samospouště.
96
Fotografování nočních scén z ruky
Režim <F> (Noční scéna z ruky) umožňuje fotografovat noční scény, i když
držíte fotoaparát v rukou. V tomto režimu snímání jsou pro každý snímek po
sobě pořízeny čtyři dílčí snímky a je zaznamenán výsledný jeden snímek
s potlačeným vlivem rozhýbání fotoaparátu.
Tipy k fotografování
zzDržte fotoaparát co nejpevněji.
Udržujte lokty blízko k vašemu tělu, abyste fotoaparát drželi v klidu
(=56). V tomto režimu jsou čtyři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do
jediného snímku. Pokud je však jakýkoli ze čtyř dílčích snímků významně
posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve
výsledném snímku řádně vyrovnány.
zzPro portréty použijte blesk.
Pokud budou snímky zahrnovat osoby, použijte vestavěný blesk nebo externí
blesk Speedlite. K vyfotografování prvního dílčího snímku bude použit blesk,
aby byl pořízen pěkný portrét. Požádejte osobu, aby se nehýbala, dokud
nebudou pořízeny všechny čtyři po sobě následující dílčí snímky.
97
Fotografování scén v protisvětle
Při fotografování scén, které obsahují jasné i tmavé oblasti, použijte
režim <G> (Ovládání HDR Backlight). Při pořizování jednoho snímku
v tomto režimu jsou po sobě vyfotografovány tři dílčí snímky s odlišnými
expozicemi. Výsledkem je jeden snímek s širokým rozsahem tónů, jenž má
minimalizovány oříznuté stíny způsobené protisvětlem.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
Tipy k fotografování
zzDržte fotoaparát co nejpevněji.
Udržujte lokty blízko k vašemu tělu, abyste fotoaparát drželi v klidu
(=56). V tomto režimu jsou tři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do
jediného snímku. Pokud je však jakýkoli ze tří dílčích snímků významně
posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve
výsledném snímku řádně vyrovnány.
98
Upozornění k režimům <SCN>
q: Skupinové foto
oo Zorný úhel se nepatrně mění z důvodu korekce distorze.
oo Podle podmínek snímání se nemusí podařit zaostřit na každého od přední po
zadní část snímku.
3: Krajina
oo Vestavěný blesk nebude při focení snímku emitovat záblesk, i když je zvednutý.
oo Záblesk nebudou emitovat ani blesky Speedlite, pokud jsou používány.
5: Sport
oo Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
vlevo dole blikat hodnota rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji
a vyfotografujte snímek.
oo Při použití blesku se rychlost kontinuálního snímání sníží.
C: Děti
oo Rychlost kontinuálního snímání je nižší, když blesk emituje záblesk během
kontinuálního snímání s živým náhledem. Fotoaparát i nadále snímá s nižší
rychlostí kontinuálního snímání i poté, kdy blesk přestane emitovat záblesky.
r: Panning
oo Rychlost závěrky se sníží. Tento režim tedy není vhodný pro jiné snímání než
sledování pohybujícího se objektu.
oo Nelze vybrat možnost <o> nebo <M>.
oo Fotografování s bleskem není možné.
oo Přestože je pro snímky pořízené objektivy podporujícími režim <r>
použita funkce IS teleobjektivu, tento efekt se nezobrazuje v hledáčku ani
na obrazovce během snímání. (Funkce IS a korekce rozmazání objektu se
aktivují při snímání, bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.)
oo Pokud objektiv nepodporuje režim <r>, neopraví se rozmazání objektu.
Pouze automatická úprava rychlosti závěrky se však projeví podle nastavení
možnosti [Efekt].
oo Při snímání za jasného světla, například za slunečného letního dne nebo při
snímání pomalého objektu nemusí být dosaženo nastaveného stupně efektu
panningu.
99
Upozornění k režimům <SCN>
r: Panning (pokračování)
oo Když použijete objektiv podporující režim <r>, rozmazání objektu se nemusí
správně opravit při snímání následujících objektů nebo za následujících
podmínek snímání.
• Objekty s velmi nízkým kontrastem.
• Objekty fotografované při nedostatku světla.
• Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo.
• Objekty s opakujícími se vzory.
• Objekty s menším množstvím vzorů nebo s jednotvárnými vzory.
• Objekty s odrazy (obrazy odrážející se ve skle apod.).
• Objekty menší než rámeček zóny AF.
• Když se v rámečku zóny AF pohybuje více objektů.
• Objekty pohybující se nepravidelným směrem nebo měnící se rychlostí.
• Objekty, jejichž pohyby jsou částečně nepravidelné. (Například vertikální
pohyb běžce.)
• Objekty, jejichž rychlost se výrazně mění. (Například okamžitě po začátku
pohybu nebo při zatáčení.)
• Když fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu.
• Když pohyb fotoaparátu neodpovídá pohybu objektu.
• Když je dlouhá ohnisková vzdálenost objektivu.
P: Jídlo
oo Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
oo Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
oo Při použití blesku se položka [Tón barvy] nastaví na možnost Standardní.
oo Pokud jsou na snímku lidé, nemusí se správně zachytit odstín pokožky.
y: Světlo svíčky
oo Blesk nebude emitovat záblesk. Nicméně pro spouštění pomocného světla AF
doporučujeme předem vysunout blesk (=126).
100
Upozornění k režimům <SCN>
6: Noční portrét
oo Požádejte fotografované osoby, aby se nehýbaly ještě chvíli po emitování blesku.
oo Při snímání s živým náhledem může být obtížné zaostřit, pokud je tvář
fotografované osoby tmavá. V tomto případě přesuňte přepínač režimů
zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.
oo Při snímání noční scény s živým náhledem může být obtížné zaostřit
pomocí AF, pokud se v AF bodu nachází bodové zdroje světla. V tomto
případě přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a zaostřete ručně.
oo Zobrazený obraz živého náhledu nebude vypadat přesně stejně jako skutečný
zachycený snímek.
F: Noční scéna z ruky
oo V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
oo Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
oo Při snímání noční scény s živým náhledem může být obtížné zaostřit
pomocí AF, pokud se v AF bodu nachází bodové zdroje světla. V tomto
případě přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a zaostřete ručně.
oo Zobrazený obraz živého náhledu nebude vypadat přesně stejně jako skutečný
zachycený snímek.
oo Pokud používáte blesk a objekt je blízko, může dojít k přeexponování.
oo Jestliže používáte blesk k fotografování noční scény s omezeným osvětlením,
dílčí snímky nemusí být správně vyrovnány. V důsledku toho může být snímek
rozmazaný.
oo Pokud používáte blesk a fotografovaná osoba je blízko pozadí, které je rovněž
osvětleno zábleskem, dílčí snímky nemusí být správně vyrovnány. V důsledku
toho může být snímek rozmazaný. Mohou se také objevit nepřirozené stíny
a nevhodné barvy.
oo Úhel pokrytí blesku s externím bleskem Speedlite:
• Při použití blesku Speedlite s automatickým nastavením pokrytí blesku bude
zoom trvale nastaven do krajní polohy pro širokoúhlý konec, bez ohledu na
polohu zoomu objektivu.
• Při použití blesku Speedlite, který vyžaduje ruční nastavení pokrytí blesku,
nastavte hlavu blesku do normální polohy.
101
Upozornění k režimům <SCN>
F: Noční scéna z ruky (pokračování)
oo Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
oo Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
oo Zaznamenání snímků na kartu trvá určitou dobu, protože snímky jsou po
pořízení sloučeny. Během zpracování snímků se v hledáčku a na panelu
LCD zobrazí zpráva „buSY“ a nebude možné pořídit další snímek, dokud se
zpracování nedokončí.
G: Ovládání HDR Backlight
oo V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
oo Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
oo Fotografování s bleskem není možné.
oo Uvědomte si, že snímek nemusí být vykreslen s jemním stupňováním a může
vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
oo Režim Ovládání HDR Backlight nemusí být účinný pro scény s příliš silným
protisvětlem nebo pro scény s mimořádně vysokým kontrastem.
oo Při fotografování objektů, které jsou dostatečně jasné, například u normálně
osvětlených scén, může snímek vypadat nepřirozeně v důsledku použitého
efektu HDR.
oo Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
oo Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
oo Zaznamenání snímků na kartu trvá určitou dobu, protože snímky jsou po
pořízení sloučeny. Během zpracování snímků se v hledáčku a na panelu
LCD zobrazí zpráva „buSY“ a nebude možné pořídit další snímek, dokud se
zpracování nedokončí.
102
Fotografování s použitými efekty filtru
Fotografovat je možné s použitím efektů filtru. Při snímání s živým náhledem
si můžete před fotografováním prohlédnout efekty filtru.
volič režimů do polohy
1 Nastavte
<U>.
obraz živého náhledu.
2 Zobrazte
zz Přesuňte přepínač snímání s živým
náhledem/záznamu filmů do polohy
<A> a stiskněte tlačítko <0>.
obrazovce rychlého ovládání
3 Na
vyberte [Kreativní filtry].
zz Stiskněte tlačítko <Q>. (7)
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte ikonu
v levé horní části a stiskněte tlačítko
<0>.
efekt filtru.
4 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte efekt
filtru (=104–=106) a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Snímek se zobrazí s aplikovaným
efektem filtru.
oo Pokud upřednostňujete nakonfigurování nastavení bez Živého, stiskněte po
provedení kroku 1 tlačítko <Q> a vyberte možnost [Volba filtru].
103
Fotografování s použitými efekty filtru
efekt a vyfotografujte
5 Nastavte
snímek.
zz Stiskněte tlačítko <Q> a vyberte
ikonu pod položkou [Kreativní filtry]
(s výjimkou c, A, B, C, a D).
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> upravte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
oo Formáty RAW a RAW+JPEG nejsou k dispozici. Když je nastavena obrazová
kvalita RAW, jsou snímky zachyceny s kvalitou snímku 73. Když je
nastavena obrazová kvalita RAW+JPEG, jsou snímky zachyceny v nastavené
kvalitě snímku JPEG.
oo Když je nastaveno <I>, <W>, <X>, <Z>, <H> nebo <c>, není kontinuální
snímání k dispozici.
oo Ke snímkům vyfotografovaným s použitím filtru efekt Rybí oko nebudou
připojena data pro odstranění prachu (=241).
Při snímání s živým náhledem
oo Při použití filtru ČB zrnitý se zrnitý náhled bude poněkud lišit od vzhledu snímků.
oo Při použití možnosti filtru Měkké ostření nebo Efekt miniatury se náhled
měkkého ostření může poněkud lišit od vzhledu snímků.
oo Nezobrazuje se histogram.
oo Zvětšení zobrazení není k dispozici.
oo Při snímání s živým náhledem v režimech Kreativní zóny jsou některá
nastavení kreativního filtru dostupná z obrazovky rychlého ovládání.
104
Fotografování s použitými efekty filtru
Charakteristiky kreativního filtru
zzI ČB zrnitý
Učiní snímek zrnitý a černobílý. Černobílý efekt můžete změnit úpravou
kontrastu.
zzW Měkké ostření
Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou
rozmazání.
zzX Efekt Rybí oko
Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkovité zkreslení.
V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast
podél okrajů snímku. Rovněž, protože tento efekt filtru zvětšuje střed
snímku, může se zdánlivé rozlišení uprostřed zhoršit v závislosti na
počtu zaznamenaných pixelů, nastavte efekt filtru a zároveň kontrolujte
výsledný snímek. Použit je jeden AF bod s pevným nastavením na střed.
zzZ Efekt Akvarel
Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Úpravou efektu
můžete změnit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo tmavé scény
nemusí být vykresleny s jemním stupňováním a mohou vypadat
nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zzH Efekt Levný fotoaparát
Posune barvy na typické z levných fotoaparátů a ztmaví všechny čtyři rohy
snímku. Možnosti tónu barvy lze použít ke změně barevného nádechu.
105
Fotografování s použitými efekty filtru
zzc Efekt Miniatura
Vytváří efekt diorámy.
Snímání s výchozími nastaveními zachová střed snímku ostrý.
Při snímání s živým náhledem můžete přesunout oblast, která vypadá
ostrá (rámeček scény) podle popisu v části „Operace s efektem Miniatura“
(=108). Jako AF metoda se používá 1bodové AF. Doporučujeme
fotografování s vyrovnaným AF bodem a rámečkem scény.
Při snímání s hledáčkem zaměřte středový AF bod v hledáčku na objekt
a poté pořiďte fotografii.
zzA HDR standardní
Fotografie uchovávají více detailů v jasných plochách a stínech.
Se sníženým kontrastem a plošším stupňování připomíná výsledek
malbu. Obrysy objektů budou mít jasné (nebo tmavé) okraje.
zzB HDR živé
Barvy jsou sytější než u efektu [HDR standardní] a nízký kontrast
a ploché stupňování vytvoří efekt grafického umění.
zzC HDR výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku vzhled
olejomalby.
zzD HDR reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a stupňování jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít jasné (nebo tmavé) okraje.
oo S režimem <A>, <B>, <C> a <D> můžete snímat fotografie s širokým
dynamickým rozsahem, které si zachovají detaily ve světlých tónech a stínech
ve scénách s vysokým kontrastem. Pro každý záběr jsou pořízeny tři po sobě
následující snímky s různými úrovněmi jasu a použity k vytvoření jednoho
snímku. Prostudujte si upozornění na =107.
106
Fotografování s použitými efekty filtru
Poznámky o režimu <A>, <B>, <C> a <D>
oo V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
oo Živé náhledy efektu filtru nebudou vypadat přesně stejně jako vaše fotografie.
oo Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
oo Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
oo Dávejte pozor na rozhýbání fotoaparátu při snímání z ruky.
oo Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
oo Fotografování při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést
k nepřirozené reprodukci barev osvětlených oblastí.
oo Zaznamenání snímků na kartu trvá určitou dobu, protože snímky jsou po
pořízení sloučeny. Během zpracování snímků se v hledáčku a na panelu
LCD zobrazí zpráva „buSY“ a nebude možné pořídit další snímek, dokud se
zpracování nedokončí.
oo Fotografování s bleskem není možné. Nicméně pro spouštění pomocného
světla AF doporučujeme předem vysunout blesk (=126).
107
Fotografování s použitými efekty filtru
Operace s efektem Miniatura
AF bod.
1 Přesuňte
zz Posuňte bod AF do místa, na které
chcete zaostřit.
rámeček scény
2 Posuňte
a vyfotografujte snímek.
zz Posuňte rámeček scény, pokud se Bod
AF nachází mimo něj; Bod AF musí být
s tímto rámečkem vyrovnán.
zz Chcete-li vyrobit rámeček scény pohyblivý
(zobrazený oranžově), stiskněte tlačítko
<v> nebo klepněte na ikonu [r] ve
spodní pravé části obrazovky. Klepnutím
na ikonu [T] můžete rovněž přepnout
mezi svislou a vodorovnou orientací
rámečku scény. Přepnutí orientace
rámečku scény je též možné tlačítky <Y>
<Z> při zobrazení ve vodorovné orientaci
a tlačítky <W> <X> ve svislé orientaci.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> nebo <Y>
<Z> přesuňte rámeček scény. Chcete‑li
rámeček scény opět přesunout do
středu, stiskněte tlačítko <B>.
zz Polohu rámečku scény potvrdíte
stisknutím tlačítka <0>.
108
Kreativní zóna
Režimy kreativní zóny poskytují svobodu
snímat různými způsoby tím, že
nastavíte preferovanou rychlost závěrky,
hodnotu clony, expozici a další.
zz Chcete-li vymazat popis režimu snímání zobrazený při otáčení
voličem režimů, stiskněte tlačítko <0> (=532).
oo Ujistěte se, zda je blokování více funkcí vypnuté.
109
Programová automatická expozice
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu objektu.
* Zkratka <d> označuje program.
* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).
1
Přesuňte volič režimů do polohy <d>.
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
zobrazené hodnoty
3 Zkontrolujte
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota expozice nebliká, bude
dosažena standardní expozice.
oo Blikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a nejnižší
clonové číslo signalizují podexponování.
Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
oo Blikající hodnota rychlosti závěrky „8000“ a nejvyšší
clonové číslo signalizují přeexponování.
Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodává se
samostatně) k omezení množství světla vnikajícího do
objektivu.
110
Programová automatická expozice
Rozdíly mezi režimem <d> a <A>
oo V režimu <A> je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků
mnoho funkcí nastaveno automaticky, například metoda AF a režim měření.
Počet funkcí, které lze zadat, je omezený. V režimu <d> se však automaticky
nastavují pouze rychlost závěrky a clona. Můžete bez omezení nastavit
metodu AF, režim měření a další funkce.
Posun programu
oo Chcete-li upravit kombinaci rychlosti závěrky a hodnoty clony a zároveň
uchovat stejnou expozici, namáčkněte tlačítko spouště napůl a otočte voličem
<6>. Tato funkce je označována jako posun programu (někdy také jako
flexibilní program).
oo Posun programu se automaticky zruší při ukončení časovače měření (vypne se
zobrazení nastavení expozice).
oo Posun programu nelze použít s bleskem.
111
Nastavení rychlosti závěrky před snímáním
(priorita závěrky AE)
V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky nastaví
clonu, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu objektu. Vyšší
rychlost závěrky může „zmrazit“ akci pohybujícího se objektu. Nižší rychlost
závěrky může vytvořit efekt rozostření, který umocňuje dojem pohybu.
* <s> označuje předvolbu času.
Rozmazaný pohyb
(Nízká rychlost: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rychlost: 1/2000 s)
volič režimů do polohy
1 Přesuňte
<s>.
požadovanou rychlost
2 Nastavte
závěrky.
zz Nastavení provedete voličem <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota clony nebliká, bude
dosažena standardní expozice.
112
Nastavení rychlosti závěrky před snímáním (priorita závěrky AE)
oo Pokud bliká nejnižší clonové číslo, signalizuje
podexponování.
Pomocí voliče <6> snižujte rychlost závěrky, dokud
hodnota clony nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší
citlivost ISO.
oo Pokud bliká nejvyšší clonové číslo, signalizuje
přeexponování.
Pomocí voliče <6> zvyšujte rychlost závěrky, dokud
hodnota clony nepřestane blikat, nebo nastavte nižší
citlivost ISO.
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
oo Rychlosti závěrky od „8000“* po „4“ představují jmenovatel zlomku rychlosti
závěrky. Hodnota „125“ například znamená 1/125 s, hodnota „0"5“ představuje
0,5 s a hodnota „15"“ značí 15 s.
* „16000“, když je při snímání s živým náhledem položka [z: Režim závěrky]
nastavena na hodnotu [Elektronická].
113
Nastavení hodnoty clony před snímáním
(priorita clony AE)
V tomto režimu nastavujete požadovanou clonu a fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní expozice
odpovídající jasu objektu. Vyšší clonové číslo (menší otvor clony) způsobí
rozšíření hloubky ostrosti záběru blíže do popředí i dále do pozadí. Naproti
tomu při nižším clonovém čísle (větším otvoru clony) se hloubka ostrosti
záběru v popředí i v pozadí zmenší.
* <f> označuje hodnotu (otevření) clony.
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5.6)
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
volič režimů do polohy
1 Přesuňte
<f>.
požadovanou clonu.
2 Nastavte
zz Nastavení provedete voličem <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota rychlosti závěrky nebliká,
bude dosažena standardní expozice.
114
Nastavení hodnoty clony před snímáním (priorita clony AE)
oo Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“, signalizuje
podexponování.
Pomocí voliče <6> snižujte clonové číslo (otevírejte
clonu), dokud hodnota clony nepřestane blikat, nebo
nastavte vyšší citlivost ISO.
oo Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „8000“, signalizuje
přeexponování.
Pomocí voliče <6> zvyšujte clonové číslo (zavírejte
clonu), dokud hodnota clony nepřestane blikat, nebo
nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota clony
oo Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové
číslo se u různých objektivů liší. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný
objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „00“.
115
Nastavení hodnoty clony před snímáním (priorita clony AE)
Kontrola zachycené oblastiM
Stisknutím tlačítka náhledu hloubky ostrosti
zacloňte objektiv na aktuálně nastavenou
hodnotu a zkontrolujte zachycenou oblast
(hloubka ostrosti).
oo Čím větší je hodnota clony, tím širší ostře zachycená oblast (od popředí po
pozadí), ale tím tmavší zobrazení v hledáčku.
oo Efekt hloubky ostrosti je snadno zjevný v obrazu živého náhledu, když změníte
hodnotu clony a stisknete tlačítko náhledu hloubky ostrosti (=71).
oo Expozice je zablokována (blokování AE), dokud držíte stisknuté tlačítko
náhledu hloubky ostrosti.
oo Stisknutí tlačítka náhledu hloubky ostrosti, když je připojen blesk Speedlite
470EX-AI s přepínačem <X> nastaveným na možnost <Z> (plně automatický
režim), spustí plně automatický režim měření vzdálenosti AI.B.
116
Nastavení expozice před pořízením
fotografie (ruční expozice)
V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i clonu.
Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo
použijte volně prodejný expozimetr.
* <a> označuje ruční nastavení (Manual).
1 Přesuňte volič režimů do polohy <a>.
citlivost ISO (=213).
2 Nastavte
zz Při nastavení možnosti Automatické
ISO lze nastavit kompenzaci expozice
(=118).
rychlost závěrky a clonu.
3 Nastavte
zz Voličem <6> nastavte rychlost
závěrky a voličem <5> hodnotu clony.
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
Rychlost závěrky
Hodnota clony
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
zz Zkontrolujte značku úrovně expozice
<s>, která udává, do jaké míry se
aktuální úroveň expozice liší od
standardní úrovně.
(1)
(2)
Značka standardní expozice
Značka úrovně expozice
expozici a vyfotografujte
5 Nastavte
snímek.
zz Zkontrolujte indikátor úrovně expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
zz Pokud se úroveň expozice liší o více než
±3 EV od standardní expozice, zobrazí
se na konci indikátoru úrovně expozice
symbol <I> nebo <J>.
117
Nastavení expozice před pořízením fotografie (ruční expozice)
Kompenzace expozice pomocí automatického ISO
Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na
možnost [A] (AUTO), můžete kompenzaci expozice (=160) nastavit
následujícím způsobem:
[z: Komp.exp./AEB]
: Komp.exp. (drž.tlač., otoč.
)] v položce [8C.Fn III-3:
[
Zákaznické nastavení]
Obrazovka rychlého ovládání
oo Je-li zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, nastavení citlivosti ISO se
změní tak, aby byla dosažena standardní expozice s nastavenou rychlostí
závěrky a clonou. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt
expozice. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
oo Je-li fotoaparát nastaven do režimu <a> + automatické ISO + <q>
(Poměrové měření) a položka [8C.Fn I-8: Rež. měř. AE zámek po ostř.]
je nastavena na výchozí hodnotu (=558), podržením tlačítka spouště
stisknutého do poloviny se zablokuje citlivost ISO po zaostření pomocí
jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF).
oo Chcete-li porovnat současnou expozici s expozicí při počátečním stisknutí
tlačítka <A> s automaticky nastavenou citlivostí ISO, stiskněte tlačítko <A>,
změňte kompozici snímku a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
oo Pokud je nastaveno automatické ISO a položku [8C.Fn I-1: Kroky úrovně
expozice] nastavíte na možnost [1/2-kroku], implementuje se jakákoli
kompenzace expozice s kroky po 1/2 EV při citlivosti ISO (kroky po 1/3 EV)
a rychlosti závěrky. Zobrazená hodnota rychlosti závěrky se však nezmění.
118
Dlouhé (režim Bulb) expozice
V tomto režimu zůstane závěrka otevřená tak dlouho, dokud podržíte
tlačítko spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho uvolnění. Dlouhá
expozice je vhodná pro fotografování nočních snímků, ohňostrojů, nebe
a jiných objektů vyžadujících dlouhé expoziční doby.
1
Přesuňte volič režimů do polohy <F>.
požadovanou clonu.
2 Nastavte
zz Nastavení provedete voličem <6>
nebo <5>.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Expozice bude pokračovat, dokud
budete držet úplně stisknuté tlačítko
spouště.
zz Uplynulá doba expozice se zobrazuje na
panelu LCD.
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Při dlouhých expozicích vzniká na snímku více šumu než obvykle.
oo Po nastavení možnosti automatické ISO se nastaví citlivost ISO 400 (=614).
oo Po zahájení snímání s dlouhou expozicí se samospouští udržujte tlačítko
spouště zcela stisknuté, dokud se snímání nedokončí. Pokud uvolníte tlačítko
spouště během odpočítávání samospouště, nevyfotí se žádný snímek,
i když zazní zvuk uvolnění závěrky.
119
Dlouhé (režim Bulb) expozice
oo Pomocí možnosti [z: Potlač. šumu dlouhé expozice] lze během dlouhé
expozice potlačit šum (=238).
oo Pro dlouhé expozice doporučujeme použít stativ a časovač času B.
V kombinaci můžete také použít blokování zrcadla (=263).
oo Můžete také využít dálkovou spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně, =156).
oo Dlouhé expozice můžete také ovládat pomocí dálkového ovladače RC-6 (prodává
se samostatně, =155) nebo bezdrátového dálkového ovládání BR‑E1 (prodává
se samostatně, =156). Po stisknutí uvolňovacího tlačítka (tlačítko pro přenos)
na dálkovém ovladači dojde ihned nebo po uplynutí 2 sekund k zahájení dlouhé
expozice. Opětovným stisknutím daného tlačítka ji ukončíte.
Časovač režimu BulbM
Použití časovače režimu Bulb eliminuje potřebu držet tlačítko spouště
stisknuté během expozice.
položku [z: Časovač rež.
1 Vyberte
Bulb].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
požadovanou dobu
3 Nastavte
expozice.
zz Nastavte počet hodin, minut a sekund.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
120
Dlouhé (režim Bulb) expozice
tlačítko [OK].
4 Vyberte
zz Po ukončení nabídky se na panelu LCD
zobrazí symbol <H>.
snímek.
5 Vyfotografujte
zz Zcela stiskněte tlačítko spouště a jakmile
(1)
(2)
začne fotografování, uvolněte jej.
zz Chcete-li zastavit probíhající
fotografování, znovu úplně stiskněte
a uvolněte tlačítko spouště.
zz Nastavení časovače zrušíte výběrem
možnosti [Zakázat] v kroku 2.
(1)
(2)
Časovač času B
Uplynulá doba expozice
oo Když je časovač režimu Bulb v provozu, pokud zcela stisknete tlačítko spouště
a uvolníte ho, dlouhá expozice se zastaví.
oo Pokud budete tlačítko spouště držet zcela stisknuté, bude dlouhá expozice
pokračovat i po uplynutí nastavené doby expozice.
oo Když nastavíte vypínač napájení do polohy <2> nebo změníte na režim
záznamu filmu či snímání jiný než <F>, zruší se časovač režimu Bulb
a nastavení se vrátí zpět na hodnotu [Zakázat].
121
122
AF, řízení a nastavení
expozice
V této kapitole se popisuje, jak nakonfigurovat AF, režim řízení,
režim měření a související nastavení.
zz Ikona M v pravé části záhlaví stránky oznamuje, že funkce je
dostupná pouze v režimu Kreativní zóna.
zz V základní zóně se činnost AF nastaví automaticky.
oo <AF> označuje automatické zaostřování. <MF> označuje ruční
zaostřování.
123
Výběr režimu Činnost AF
1
M
Přesuňte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy <AF>.
volič režimů na kreativní
2 Otočte
zónu.
3 Stiskněte tlačítko <AF> (9).
činnost AF.
4 Vyberte
zz Otáčejte voličem <6> nebo <5>.
X: Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF)
9: AI zaostř. AF
Z: AI Servo AF
zz Při snímání s živým náhledem stiskněte
tlačítka <Y> <Z>.
X: Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF)
K: Servo AF
124
Výběr režimu Činnost AF
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro
statické objekty
Tento režim činnosti AF je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
zz Jakmile je při snímání s hledáčkem objekt zaostřený, že se zobrazí AF
bod, rozsvítí se v hledáčku indikátor zaostření <o> a fotoaparát zapípá.
zz Jakmile je při snímání s živým náhledem objekt zaostřený, AF bod
zezelená a fotoaparát zapípá.
zz Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště napůl
zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit kompozici snímku.
oo Je-li položka [5: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při dosažení
zaostření zvuková signalizace.
AI Servo AF (snímání s hledáčkem) nebo Servo AF (snímání
s živým náhledem) pro pohyblivé objekty
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty. Fotoaparát bude
nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště
stisknuté do poloviny.
zz Jakmile je při snímání s hledáčkem objekt zaostřený, zobrazí se AF bod.
zz Jakmile je při snímání s živým náhledem objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zz Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
oo Zvuková signalizace nezazní ani v případě, že došlo k zaostření.
oo Nerozsvítí se indikátor zaostření <o> v hledáčku.
125
Výběr režimu Činnost AF
Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF, snímání
s hledáčkem) pro automatické přepínání režimu činnosti AF
Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF) automaticky přepíná
režim činnosti AF z jednosnímkového automatického zaostřování na
inteligentní průběžné automatické zaostřování v případě, že se statický
objekt začne pohybovat.
zz Poté, kdy fotoaparát použije jednosnímkové automatické zaostřování
(One-Shot AF) k zaostření na objekt, pokud detekuje pohyb objektu,
změnu vzdálenosti nebo podobné změny, přepne na inteligentní průběžné
automatické zaostřování (AI Servo AF) a pokračuje ve sledování
pohybujícího se objektu.
oo Fotoaparát nadále tiše vydává zvukový signál, pokud jsou předměty zaostřené
s použitím serva.
oo Indikátor zaostření <o> v hledáčku se nerozsvítí, pokud jsou předměty
zaostřené s použitím serva.
oo Fotografování s blokovaným zaostřením není při použití serva možné.
oo V režimu <A> při snímání s živým náhledem se k zaostřování používá
funkce AI zaostř. AF. Povšimněte si, že k zaostřování na pohyblivé objekty
se používá funkce Servo AF. Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
Vezměte na vědomí, že fotoaparát se nepřepne na funkci Servo AF, pokud se
objekt začne pohybovat během kontinuálního snímání.
Pomocné světlo AF
zz Při snímání s hledáčkem může vestavěný blesk emitovat pomocné
světlo, aby usnadnil automatické zaostřování při nedostatku světla nebo
jiných podmínkách, ve kterých je automatické zaostřování obtížné.
Pomocné světlo AF bude emitováno podle potřeby po stisknutí tlačítka
<I> k vysunutí blesku a namáčknutí tlačítka spouště napůl.
zz Pomocné světlo AF není emitováno při snímání s živým náhledem,
ani pokud je zabudovaný blesk vysunutý.
oo Blesk neemituje pomocné světlo AF, když je činnost AF nastavena na možnost
[AI zaostř. AF] nebo [AI Servo AF].
oo Chcete-li zakázat spouštění pomocného světla AF, nastavte [z: Spuštění
pomoc. světla AF] na [Zakázat].
126
Výběr režimu Činnost AF
AF body svítící červeně (snímání s hledáčkem)
AF body se rozsvítí červeně při dosažení zaostření za slabého osvětlení
nebo na tmavém objektu. Rozsvícení můžete zakázat v režimech kreativní
zóny (=569).
127
Výběr oblasti AF a AF bodu
(snímání s hledáčkem)
Počet použitelných AF bodů, uspořádání AF bodů, tvar rámečku plošného
AF atd. se budou lišit v závislosti na použitém objektivu. Podrobnosti viz
„Doplňkové informace“.
Režim výběru oblasti AF
N: Bodový AF (ruční výběr)
zz Fotoaparát zaměřuje v užší oblasti než
při 1 bodovém AF.
zz Je efektivní pro bodové zaostřování
nebo zaostřování na překrývající se
objekty, jako je zvíře v kleci.
zz Oblast AF je úzká, proto může být
zaostřování v některých podmínkách
snímání obtížné.
E: 1 bodový AF (ruční výběr)
zz Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF
bodu.
F: Zónové AF (ruční výběr zóny)
zz Fotoaparát zaostřuje v zóně skládající
se z devíti AF bodů. Objekty je snazší
získat než s 1 bodovým AF.
zz Obecně se zaostřuje na nejbližší objekt.
Vezměte na vědomí, že detekované
obličeje dostanou při zaostřování prioritu.
zz S inteligentním průběžným
automatickým zaostřováním (AI Servo
AF) pokračuje zaostřování tak dlouho,
dokud lze objekty sledovat v rámci zóny.
128
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem)
G: Rozšířené zónové AF
(ruční výběr zóny)
zz Oblast AF je rozdělena do tří zón
zaostření (levá, střední a pravá).
zz Objekty je snazší získat než se zónovým AF.
zz Obecně se zaostřuje na nejbližší objekt.
Vezměte na vědomí, že detekované
obličeje dostanou při zaostřování prioritu.
zz S inteligentním průběžným automatickým
zaostřováním (AI Servo AF) pokračuje
zaostřování tak dlouho, dokud lze objekty
sledovat v rámci rozšířené zóny.
H: AF s automatickým výběrem
zz K zaostření slouží rámeček plošného AF
(celá oblast AF).
zz Jednosnímkové automatické zaostřování
(One-Shot AF) obecně zaostřuje na
nejbližší objekt. Vezměte na vědomí,
že detekované obličeje dostanou při
zaostřování prioritu.
zz S funkcí AI Servo AF můžete nastavit
počáteční pozici pro AI Servo AF
(=133). Dokud bude rámeček plošného
AF schopen během snímání objekt
sledovat, bude zaostřování pokračovat.
129
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem)
oo AF body nemusí za některých podmínek snímání sledovat objekty, když se
používá AI Servo AF s funkcí Zónové AF, Rozšířené zónové AF nebo AF
s automatickým výběrem.
oo Zaostřování může být složité, pokud používáte okrajový AF bod, širokoúhlý
objektiv nebo teleobjektiv. V takovém případě použijte středový AF bod nebo
AF bod blízko u středu.
oo Když se rozsvítí AF body, celý hledáček nebo jeho část se může rozsvítit
červeně. Jedná se o charakteristickou vlastnost zobrazení AF bodů.
oo Za nízkých teplot může být displej AF bodu obtížně viditelný nebo může být
odezva sledování pomalejší z důvodu vlastností zařízení zobrazujícího AF
body (využívá tekuté krystaly).
oo Pomocí položky [8C.Fn II-10: Bod AF na základě orientace] můžete
nastavit režim výběru oblasti AF a AF bod nebo pouze AF bod samostatně pro
fotografování na výšku a fotografování na šířku (=565).
130
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem)
Výběr režimu oblasti AF
tlačítko <S> nebo <G>
1 Stiskněte
(9).
tlačítko <G>.
2 Stiskněte
zz Po každém stisknutí tlačítka <G> se
změní režim výběru oblasti AF.
oo Funkce [8C.Fn II-7: Výběr režimu oblasti AF] umožňuje omezit volitelné
režimy výběru oblasti AF pouze na ty, které chcete používat (=563).
oo Nastavíte-li položku [8C.Fn II-9: Metoda volby oblasti AF] na možnost
[1:G9Hlavní ovladač], můžete zvolit režim výběru oblasti AF stisknutím
tlačítka <S> nebo <G> a následným otáčením voliče <6> (=564).
131
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem)
Ruční výběr AF bodu nebo zóny
tlačítko <S> nebo <G>
1 Stiskněte
(9).
AF bod nebo zónu.
2 Vyberte
zz Vyberte AF bod pomocí multiovladače
<j> <9> nebo voliče <6> či <5>.
zz Chcete-li vybrat středový AF bod nebo
zónu, stiskněte <0> nebo <j>.
oo Když držíte stisknuté tlačítko <Q>, můžete otáčením voliče <6> vybrat AF
bod svislým směrem.
oo Na panelu LCD se zobrazí následující informace.
• Bodový AF a 1 bodový AF: SEL (středový), SEL AF (jiný než středový)
AF
• Zónové AF, rozšířené zónové AF a AF s automatickým výběrem:
132
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem)
Význam rozsvícených nebo blikajících AF bodů
Po stisknutí tlačítka <S> nebo <G> se rozsvítí AF body pro křížové
zaostřování zajišťující vysoce přesné automatické zaostřování. Blikající AF
body jsou citlivé na vodorovné nebo svislé linie. Podrobnosti viz „Doplňkové
informace“.
Nastavení počáteční polohy AI Servo AF
/c] hodnotu
Když má možnost [8C.Fn II-11: Vých.bod Servo AF,
[1:Výchozí bod AF pro
/c], můžete ručně nastavit počáteční pozici
pro AI Servo AF (=566).
režim výběru oblasti AF na [H Automatický
1 Nastavte
výběr AF] (=131).
2 Nastavte činnost AF na [AI Servo AF] (=124).
3 Nastavte AF bod (=132).
133
Výběr oblasti AF a AF bodu (snímání s hledáčkem)
Podmínky snímání, které ztíží zaostření
zz Objekty s velmi nízkým kontrastem
(příklad: modrá obloha, jednobarevné rovné plochy apod.)
zz Velmi slabě osvětlené objekty
zz Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo
(příklad: automobily s vysoce lesklými karoseriemi apod.)
zz Blízké a vzdálené objekty v blízkosti AF bodu
(příklad: zvířata v klecích apod.)
zz Zdroje světla, jako jsou světelné body, které se nacházejí blízko jednoho
AF bodu
(příklad: noční scény apod.)
zz Objekty s opakujícími se vzory
(příklad: okna mrakodrapu, klávesnice počítače apod.)
zz Objekty s jemnějšími vzory než AF bod
(příklad: obličeje nebo květiny stejně malé jako AF bod nebo menší apod.)
V takových případech zaostřete jedním z následujících dvou způsobů.
(1) V režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot
AF) zaostřete na objekt ve stejné vzdálenosti, v jaké se nachází
fotografovaný objekt, zablokujte zaostření a poté změňte kompozici
(=125).
(2) Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a zaostřete ručně (=147).
oo V závislosti na objektu můžete za účelem zaostření mírně změnit kompozici
snímku a provést činnost AF znovu.
134
Výběr metody AF (snímání s živým
náhledem)
Metoda AF
: Tvář+Sledování
Fotoaparát zjistí tváře osob a zaostří na
ně. <p> (AF bod) se zobrazí nad každou
detekovanou tváří, která je následně
sledována.
Pokud nedojde k detekci tváře, na celou oblast AF se aplikuje automatický
výběr AF.
S funkcí Servo AF můžete nastavit počáteční pozici pro AF (=143).
Dokud bude rámeček plošného AF schopen během snímání objekt sledovat,
bude zaostřování pokračovat.
: Bodový AF
Fotoaparát zaměřuje v užší oblasti než při
1 bodovém AF.
: 1 bodový AF
Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF
bodu <S>.
135
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
: Zónový AF
Tato funkce používá automatický výběr
AF v rámečku zónového AF za účelem
pokrytí velké oblasti a zaostřování je tak
jednodušší než u 1 bodového AF.
Upřednostňuje zaostření na nejbližší objekt. Prioritu při zaostřování
dostávají i tváře osob v rámečku zónového AF.
AF body v zaostření jsou zobrazené s <S>.
136
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
Výběr metody AF
1 Stiskněte tlačítko <G>.
požadovanou metodu AF.
2 Vyberte
zz Po každém stisknutí tlačítka <G> se
změní metoda AF.
zz Výběr můžete rovněž provést z nastavení
[z: Metoda AF].
oo V režimu <A> se [u+Sledování] nastaví automaticky.
oo V režimu <r> lze nastavit pouze možnost [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
oo Popisy na =138–=141 předpokládají, že činnost AF je nastavena na
jednosnímkové automatické zaostřování [One-Shot AF] (=125). Při nastavení
[Servo AF] (=125) se AF bod při dosažení zaostření zbarví modře.
oo Postup expozice dotykem (AF a tlačítko spouště ovládáním dotykem)
naleznete na =72.
oo Nastavíte-li položku [8C.Fn II-9: Metoda volby oblasti AF] na možnost
[1:G9Hlavní ovladač], můžete zvolit metodu AF stisknutím tlačítka <G>
a následným otáčením voliče <6>.
137
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
zzu(tvář)+Sledování: c
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří na ně. Pokud se tvář pohybuje,
pohybuje se rovněž AF bod <p>, aby ji mohl sledovat.
Možnost [AF detekce očí] můžete nastavit na [Povolit] a snímat se
zaostřením na oči osoby (=142).
AF bod.
1 Zkontrolujte
zz Přes detekovaný obličej se objeví <p>
(AF bod).
zz Pomocí kláves <Y> <Z> můžete po
zobrazení <h> zvolit obličej.
zz Stisknutím multiovladače <j> přesuňte
AF bod na tvář osoby ve středu.
a vyfotografujte snímek.
2 Zaostřete
zz Jakmile namáčknete spoušť a objekt je
zaostřený, AF bod zezelená a fotoaparát
zapípá.
Oranžový AF bod indikuje, že fotoaparát
nemohl zaostřit na objekty.
138
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
Klepnutí na tvář pro zaostření
Klepnutím na tvář nebo objekt, na který se má zaostřit, se změní AF bod na
< > a zaostří se na místo klepnutí.
I když se tvář nebo objekt posune na obrazovce, AF bod < > se posune,
aby je sledoval.
oo Pokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce tváře
možná. Upravte zaostření ručně (=147), aby bylo možné detekovat tvář,
poté proveďte automatické zaostření (AF).
oo Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
oo Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo
velký, příliš světlý nebo tmavý, případně částečně zakrytý.
oo AF neumí detekovat objekty nebo tváře osob v rozích obrazovky. Změňte kompozici
snímku tak, aby byl objekt ve středu, nebo přesuňte objekt blíže ke středu.
oo Rámeček <p> může pokrývat pouze část tváře, ne celou tvář.
oo Velikost AF bodu se změní v závislosti na objektu.
139
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
zzBodový AF / 1bodový AF / Zónový AF
Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Na této
straně jsou jako příklad uvedeny obrazovky jednobodového AF.
AF bod.
1 Zkontrolujte
zz Zobrazí se AF bod (1).
S funkcí Zónový AF je zobrazen
rámeček zóny AF.
(1)
AF bod.
2 Přesuňte
zz Pomocí multiovladače <j> <9>
přesuňte AF bod na místo, na které
chcete zaostřit (ale povšimněte si,
že s některými objektivy se nemusí
přesunout k okraji obrazovky).
zz AF bod můžete přesunout také
klepnutím na obrazovku.
zz Chcete-li přesunout AF bod nebo
rámeček zónového AF do středu,
stiskněte multiovladač <j> nebo
tlačítko <0> či <L>.
140
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
a vyfotografujte snímek.
3 Zaostřete
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Po správném zaostření se barva AF bodu
změní na zelenou a uslyšíte zvukovou
signalizaci.
Jestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
oo AF body nemusí za některých podmínek snímání sledovat objekty, když se
používá Servo AF s funkcí Zónové AF.
oo Zaostřování může být složité, pokud používáte okrajový AF bod. V tomto
případě vyberte AF bod ve středu.
oo S nastavením [8C.Fn II-10: Bod AF na základě orientace] můžete nastavit
samostatné AF body pro svislé a vodorovné snímání (=565).
141
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
AF detekce očí
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] můžete nahrávat se
zaostřením na oči osoby.
1
Vyberte možnost [z: AF detekce očí].
2 Vyberte možnost [Povolit].
fotoaparát na objekt.
3 Namiřte
zz Okolo očí objektu se zobrazí bod AF.
zz Oči pro zaostření můžete vybrat
klepnutím na obrazovku.
Celá tvář se vybere, když klepnete
na jiné rysy obličeje, jako je nos nebo
ústa. Oči jsou pro zaostření vybrány
automaticky.
zz V závislosti na nastavení [AF detekce očí]
můžete pro zaostření zvolit tlačítky <Y>
<Z> oči, když se zobrazí < >.
4 Vyfotografujte snímek.
142
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
oo Oči osoby nemusí být v závislosti na objektu a snímacích podmínkách
detekovány správně.
oo Chcete-li zakázat AF detekce očí bez použití funkcí nabídky, stiskněte jedno
po druhém tato tlačítka: <G> a <B>. Funkci AF detekce očí spustíte
opětovným stisknutím tlačítka <B>.
Nastavení počáteční polohy Servo AF
/c] hodnotu
Když má možnost [8C.Fn II-11: Vých.bod Servo AF,
[1:Výchozí bod AF pro
/c], můžete volně nastavit počáteční pozici
pro Servo AF (=566).
metodu AF na
1 Nastavte
[u+Sledování] (=137).
položku Činnost AF na
2 Nastavte
možnost [Servo AF] (=124).
AF bod (=132).
3 Nastavte
zz K přesunutí AF bodu (1) použijte
(1)
multiovladač <j> <9> nebo klepněte
na obrazovku a pak jej nastavte.
zz Stisknutím multiovladače <j>, tlačítka
<0> nebo <L> přesunete AF bod zpět
do středu obrazovky.
143
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
Zvětšené zobrazení
Pro kontrolu ostření v případě, kdy je metoda AF jiná než [u+Sledování],
zvětšete zobrazení cca 5× nebo 10×, a to stisknutím tlačítka <v>
(nebo klepnutím na ikonu <u>).
zz Zvětšení je vystředěné na bodě AF pro [Bodový AF] nebo [1 bodový AF]
a na rámeček zónového AF pro [Zónový AF].
zz Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete stisknutím
tlačítka spouště do poloviny při nastavení [1 bodový AF] a [Bodový AF].
Pokud jsou nastaveny jiné metody AF, automatické zaostřování se
provede po obnovení normálního zobrazení.
zz V režimu Servo AF po stisknutí tlačítka spouště do poloviny ve zvětšeném
zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení pro zaostření.
oo Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do
normálního zobrazení a proveďte automatické zaostření.
oo Pokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak
použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
oo Rychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném
zobrazení liší.
oo Režim Souvislé AF není k dispozici, pokud je zobrazení zvětšené.
oo Při zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření obtížné
v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
144
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
Tipy k fotografování s AF
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření,
i když fotoaparát již zaostřil.
zz V průběhu automatického zaostřování je možné změnit jas snímku.
zz V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření
nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
zz Pokud během snímání dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka
blikat a zaostření může být obtížné. V tomto případě opětovně spusťte
fotoaparát a pokračujte ve snímání s AF se zvoleným zdrojem světla.
zz Pokud není možné zaostření v režimu AF, proveďte ruční ostření (=147).
zz V případě objektů v rohu obrazovky, které jsou lehce rozostřené, zkuste
objekty vystředit (nebo AF bod, nebo rámeček zónového AF) a zaostřit na
ně, poté před dalším fotografováním změňte kompozici snímku.
zz Při použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického
zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
145
Výběr metody AF (snímání s živým náhledem)
Podmínky snímání, které ztíží zaostření
zz Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné ploché
povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve světlech nebo stínech.
zz Objekty fotografované při nedostatku světla.
zz Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
zz Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapů, klávesnice
počítačů apod.).
zz Jemné linie a obrysy objektu.
zz Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
zz Noční scéna nebo světelné body.
zz Obraz mihotá při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED diodovým
světlem.
zz Mimořádně malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v silném protisvětle nebo objekty odrážející světlo
(příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (příklad: zvíře
v kleci apod.).
zz Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou statické
z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
zz Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
zz Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
zz Je použit filtr zvláštního efektu.
zz Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum (světelné
body, pruhy atd.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na použitém
objektivu a poměru stran, dále také podle toho, zda nahráváte pomocí
funkcí jako Ořez filmu v kvalitě 4K nebo Digitální IS při filmování.
146
Ruční zaostřování
Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, zaostřete ručně
podle následujícího postupu.
Při snímání s hledáčkem
1
Přesuňte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy <MF>.
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Otáčejte zaostřovacím kroužkem
objektivu (1), dokud nebude
fotografovaný objekt v hledáčku ostrý.
(1)
oo Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny v režimu ručního zaostřování se
v hledáčku zobrazí AF bod, v němž došlo k zaostření, a rozsvítí se indikátor
zaostření <o>.
oo Při AF s automatickým výběrem se v případě, že dojde k zaostření ve
středovém AF bodu, rozsvítí indikátor zaostření <o>.
Při snímání s živým náhledem
Obraz můžete při zaostřování zvětšit.
1
Přesuňte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy <MF>.
zz Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
147
Ruční zaostřování
snímek.
2 Zvětšete
zz Stisknutím tlačítka <v> aktivujte
zvětšené zobrazení.
oblast, která se má zvětšit.
3 Určete
zz Pomocí multiovladače <j> <9>
přesuňte zvětšenou oblast do pozice pro
zaostřování.
zz Chcete-li oblast zvětšení přesunout do
středu, stiskněte multiovladač <j>
nebo tlačítko <0> či <L>.
zz Každým stisknutím tlačítka <v> měníte
poměr zvětšení, viz následující.
1× → 5× → 10×
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku objektivu.
zz Po správném zaostření se stisknutím
tlačítka <v> vraťte do normálního záběru.
oo Ve zvětšeném zobrazení je expozice zablokována.
oo Během normálního zobrazení můžete k fotografování používat expozici dotykem.
148
Ruční zaostřování
Nastavení Zvýraznění okrajů pro MF (zdůraznění orámování)
Při snímání s živým náhledem mohou být okraje zaostřených objektů
zobrazeny barevně, takže je zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu
obrysů a nastavit citlivost (úroveň) detekce hran (kromě režimu <A>).
možnost [z: Nast. zvýraz.
1 Vyberte
okrajů pro MF].
možnost [Zvýraz. okrajů].
2 Vyberte
zz Vyberte [Zap].
úroveň a barvu.
3 Nastavte
zz Nastavte podle potřeby.
oo Zvýraznění okrajů se při zvětšeném zobrazení neukáže.
oo Zvýraznění okrajů MF lze při vyšší citlivosti ISO těžko rozeznat, zvláště pokud
je nastavené rozšíření ISO. Pokud to bude nutné, snižte citlivost ISO nebo
nastavte [Zvýraz. okrajů] na [Vyp].
oo Zvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.
149
Výběr režimu řízení
1 Stiskněte tlačítko <R> (9).
režim řízení.
2 Vyberte
zz Otáčejte voličem <6>.
zzu: Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze jeden snímek.
zzo: Rychlé kontinuální snímání
Po dobu, kdy je zcela stisknuto tlačítko spouště, můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 10 snímků/s při snímání
s hledáčkem nebo 11 snímků/s při snímání s živým náhledem. Když je
při snímání s živým náhledem nastavena činnost AF na [Servo AF],
bude rychlost kontinuálního snímání maximálně přibližně 7,0 snímků/s.
150
Výběr režimu řízení
zzi: Pomalé kontinuální snímání / kontinuálním snímání
Po dobu, kdy je zcela stisknuto tlačítko spouště, můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 3,0 snímky/s. (V režimu
<r> maximálně přibližně 5,7 snímků/s při snímání s hledáčkem
a maximálně přibližně 4,3 snímků/s při snímání s živým náhledem.)
zzB: Jednotlivé tiché snímání
Při fotografování pomocí hledáčku můžete vytvořit jednotlivé snímky
s tiššími mechanickými zvuky. Tuto možnost nelze nastavit pro snímání
s živým náhledem.
zzM: Kontinuální tiché snímání
Při fotografování pomocí hledáčku můžete snímat kontinuálně (rychlostí
maximálně přibližně 3,0 snímky/s) s tiššími mechanickými zvuky.
Tuto možnost nelze nastavit pro snímání s živým náhledem.
zzQ: Samospoušť: 10 s / dálkové ovládání
zzk: Samospoušť: 2 s / dálkové ovládání
zzq: Samospoušť: Kontinuální snímání
Podrobnosti o fotografování se samospouští viz =153. Informace
o fotografování s dálkovým ovládáním viz =155.
151
Výběr režimu řízení
oo Přibližně 10 snímků za sekundu je maximální rychlost rychlého kontinuálního
snímání <o> (=150) za těchto podmínek: snímání s plně nabitým
bateriovým zdrojem LP-E6N při rychlosti závěrky 1/1000 s nebo rychlejší
a minimálním zacloněním (v závislosti na objektivu), s vypnutou funkcí Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (v závislosti na objektivu), při pokojové teplotě
(+23 °C), se zakázanou redukcí mihotání.
oo Rychlost rychlého kontinuálního snímání pro <o> se může snížit
v závislosti na faktorech jako teplota, stav baterie, redukce mihotání, rychlost
závěrky, hodnota clony, podmínky objektu, jas, činnost AF, objektiv, snímání
s živým náhledem, použití vestavěného blesku a nastavení funkcí snímání.
oo Po nastavení položky [z: Sním.bez mihotání] na možnost [Povolit]
(=261) může při fotografování v blikajícím světle dojít ke snížení maximální
rychlosti kontinuálního snímání. Navíc může být interval kontinuálního snímání
nepravidelný nebo se může prodloužit čas zpoždění při uvolnění závěrky.
oo Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování AI Servo AF/Servo AF
může dojít ke snížení maximální rychlosti kontinuálního snímání v závislosti
na podmínkách objektu a použitém objektivu.
oo Rychlé kontinuální snímání může být nižší při používání bateriového gripu
BG‑E14 (prodává se samostatně) s bateriemi AA/R6.
oo Pokud je teplota baterie nízká z důvodu nízké teploty okolního prostředí,
maximální rychlost kontinuálního snímání se může snížit.
oo Pokud je nastaven režim <B> nebo <M>, může být časové zpoždění od
okamžiku, kdy úplně stisknete tlačítko spouště, až do uvolnění spouště delší
než obvykle.
oo Pokud dojde při kontinuálním snímání k zaplnění vnitřní paměti, rychlost
kontinuálního snímání se může snížit, protože snímání bude dočasně
deaktivováno (=201).
152
Použití samospouště
1 Stiskněte tlačítko <R> (9).
požadovanou možnost
2 Vyberte
samospouště.
zz Otáčejte voličem <6>.
Q: Snímek za 10 sekund.
Je rovněž možné fotografovat
s dálkovým ovládáním (=155).
k: Snímek za 2 sekundy.
Je rovněž možné fotografovat
s dálkovým ovládáním (=155).
q: Kontinuální snímání za 10 s
po zadaný počet snímků
Pomocí voliče <5> nastavte počet
snímků, které se vyfotografují (2–10).
Fotografování s dálkovým ovládáním
není možné.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Zaostřete na objekt a poté úplně
stiskněte tlačítko spouště.
zz Funkci samospouště lze kontrolovat
pomocí indikátoru samospouště,
zvukové signalizace a odpočítávání
(v sekundách) na panelu LCD.
153
Použití samospouště
oo V režimu <q> se může interval snímání za některých podmínek snímání
prodloužit v závislosti na kvalitě snímku, použití blesku a dalších faktorech.
oo Pokud se při stisknutí tlačítka spouště nebudete dívat do hledáčku, nasaďte
kryt okuláru (=157). Světlo, které vnikne do hledáčku, může zabránit
vhodné expozici.
oo Režim <k> umožňuje fotografovat snímky, aniž byste se dotýkali
fotoaparátu upevněného na stativ. Tím lze zamezit rozhýbání fotoaparátu při
fotografování zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
oo Po vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené
snímky (=332) a zkontrolovat zaostření a expozici.
oo Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování
zaostření (=80) na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké
budete stát vy.
oo Chcete-li zrušit již spuštěnou samospoušť, klepněte na obrazovku nebo stiskněte
tlačítko <0> či <R>.
oo Je-li povoleno fotografování s dálkovým ovládáním, projeví se účinek
automatického vypnutí napájení přibližně za 2 minuty, i když je
[5: Automatické vypnutí napájení] nastaveno na 1 minutu nebo nižší.
oo Je-li položka [z: Časovač rež. B] nastavena na [Povolit], nelze vybrat
možnost <q> ([Samospoušť:Kontinuální]).
154
Fotografování s dálkovým ovládáním
Pro fotografování s dálkovým ovládáním můžete použít dálkový ovladač RC-6,
bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 nebo dálkovou spoušť RS‑60E3 (připojení
přes infračervený přenos, Bluetooth a drátově; prodávají se samostatně).
Dálkový ovladač RC-6
Umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti přibližně až 5 metrů
od přední části fotoaparátu. Snímky lze pořizovat okamžitě nebo
s 2sekundovou prodlevou.
1 Stiskněte tlačítko <R> (9).
samospoušť/dálkové
2 Vyberte
ovládání.
zz Otáčením voliče <6> vyberte položku
<Q> nebo <k>.
uvolňovací tlačítko
3 Stiskněte
(pro přenos) na dálkovém ovladači.
(1)
zz Nasměrujte dálkový ovladač na snímač
dálkového ovládání na fotoaparátu
(1) a pak stiskněte uvolňovací tlačítko
(pro přenos).
zz Pokud je přepínač režimu ostření
nastaven na <AF>, probíhá automatické
zaostřování.
zz Rozsvítí se indikátor dálkového ovládání
a dojde k pořízení snímku.
155
Fotografování s dálkovým ovládáním
oo Infračervená dálková ovládání jako RC-6 nelze používat k fotografování
s dálkovým ovládáním, pokud je fotoaparát spárovaný přes Bluetooth se
smartphonem nebo bezdrátovým dálkovým ovládáním.
oo Osvětlení zářivkami nebo diodami LED může způsobit nesprávnou funkci
fotoaparátu neúmyslným spuštěním závěrky. Pokuste se udržet fotoaparát
v dostatečné vzdálenosti od takových zdrojů světla.
oo Pokud namíříte dálkový ovladač televizoru směrem na fotoaparát a použijete jej,
můžete způsobit nesprávnou operaci fotoaparátu neúmyslným spuštěním závěrky.
oo Pokud je světlo emitováno z blesku jiného fotoaparátu v blízkosti tohoto
fotoaparátu, může dojít k nesprávné funkci fotoaparátu v důsledku nechtěného
spuštění závěrky. Snímač dálkového ovládání nevystavujte záblesku blesku
jiného fotoaparátu.
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
Umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti přibližně až 5 metrů
od fotoaparátu.
Po spárování fotoaparátu a BR-E1 (=464) nastavte režim řízení na <Q>
nebo <k> (=151).
Postup ovládání naleznete v návodu k použití dálkového ovládání BR-E1.
RC-6 a BR-E1
oo Pokud je povoleno fotografování s dálkovým ovládáním, automatické vypnutí
napájení se uplatní po přibližně 2 minutách.
oo Dálkové ovladače RC-6 a BR-E1 lze rovněž použít k záznamu filmu (=322).
Dálková spoušť RS-60E3
Dálková spoušť po připojení k fotoaparátu umožňuje snímat vzdáleně
prostřednictvím drátového připojení.
Postup ovládání naleznete v návodu k použití dálkové spouště RS-60E3.
1 Otevřete kryt konektorů.
zástrčku do konektoru pro
2 Připojte
dálkové ovládání.
156
Kryt okuláru
Snímky vyfotografované bez dívání se přes hledáček (například při použití
samospoušti nebo dálkového ovládání) mohou být podexponované.
Chcete‑li tomu zabránit, použijte kryt okuláru (=41), který je připevněn
k řemenu fotoaparátu.
Všimněte si, že připojení krytu okuláru není nutné při snímání s živým
náhledem nebo záznamu filmu.
oční mušli.
1 Sejměte
zz Sejměte oční mušli tak, že zatlačíte na
její spodní část.
kryt okuláru.
2 Nasaďte
zz Zasuňte kryt okuláru do drážky okuláru
směrem shora dolů.
zz Po ukončení fotografování sejměte kryt
okuláru a nasaďte oční mušli.
157
Výběr režimu měření
M
Můžete zvolit, jak fotoaparát stanoví jas objektu. V základní zóně se
automaticky nastaví poměrové měření. (V režimu <8: y> nebo <U: X>
se automaticky nastaví celoplošné měření se zdůrazněným středem.)
tlačítko <q> (7).
1 Stiskněte
zz Můžete též stisknout tlačítko <Q>
a nakonfigurovat toto nastavení
z obrazovky rychlého ovládání.
režim měření.
2 Vyberte
zz Otáčejte voličem <6> nebo <5>.
zzq Poměrové měření
Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle.
Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované
scéně.
zzw Částečné měření
Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu nachází
výrazně jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd. Pokrývá přibližně
6,5 % plochy ve středu obrazovky při snímání s hledáčkem nebo 4,5 %
při snímání s živým náhledem.
zzr Bodové měření
Tento režim je efektivní při měření určité části objektu nebo scény.
Pokrývá přibližně 2,0 % plochy ve středu obrazovky při snímání
s hledáčkem nebo 2,6 % při snímání s živým náhledem. V hledáčku se
zobrazí kruhová ploška bodového měření.
zze Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky
má větší váhu.
158
Výběr režimu měření
oo Fotoaparát ve výchozím nastavení nastaví následující expozici.
V režimu <q> se podržením tlačítka spouště stisknutého do poloviny zablokuje
nastavení expozice (blokování AE) po zaostření pomocí jednosnímkového
automatického zaostřování (One-Shot AF). V režimech <w>, <r> a <e> se
expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku. (Po namáčknutí tlačítka spouště
napůl nedojde k zablokování expozice.)
oo V režimu [8C.Fn I-8: Rež. měř. AE zámek po ostř.] můžete nastavit, zda se
má expozice zablokovat (blokování AE) po zaostření pomocí jednosnímkového
automatického zaostřování (One-Shot AF) (=558).
159
Kompenzace expozice
M
Kompenzace expozice může zjasnit (zvýšená expozice) nebo ztmavit
(snížená expozice) standardní expozici nastavenou fotoaparátem.
Kompenzaci expozice lze nastavit v režimech snímání <d>, <s>, <f> a <a>.
Podrobnosti o kompenzaci expozice v režimu <a> s nastavenou funkcí
automatické ISO naleznete na =118.
expozici.
1 Zkontrolujte
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
Zvýšená expozice pro
světlejší snímek
Snížená expozice pro tmavší
snímek
2 zz Nastavení provedete voličem <5>.
Nastavte hodnotu kompenzace.
zz Rozsah kompenzace expozice je ±5 EV
při snímání s hledáčkem a ±3 EV při
snímání s živým náhledem.
zz Jak je zobrazeno na hledáčku a panelu
LCD, je rozsah kompenzace expozice
±3 EV. Chcete-li nastavit kompenzaci
expozice přesahující ±3 EV, je třeba
použít rychlé ovládání (=71) nebo
postupovat podle pokynů pro funkci
[z: Komp.exp./AEB] (=211).
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Chcete-li zrušit kompenzaci expozice,
vraťte indikátor úrovně expozice <N> na
značku standardní expozice <C>.
oo Pokud je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (=218) nastavena na jakoukoli jinou možnost
než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože je nastavena snížená
kompenzace expozice s cílem získat tmavší snímek.
oo Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače napájení
do polohy <2>.
oo Pokud hodnota kompenzace expozice překročí ±3 EV, zobrazí se na konci
indikátoru úrovně expozice symbol <I> nebo <J>.
160
Blokování expozice (Blokování AE)
M
Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici
samostatně nebo pořizujete více snímků se stejným nastavením expozice.
Stisknutím tlačítka <A> zablokujte naměřenou expozici, poté změňte
kompozici a vyfotografujte snímek. Lze ji účinně použít u objektů
fotografovaných v protisvětle apod.
na fotografovaný objekt.
1 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
tlačítko <A> (0).
2 Stiskněte
zz V hledáčku nebo na obrazovce se
zobrazí ikona <A> indikující, že
expozice je blokována (blokování AE).
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
zablokuje aktuální nastavení expozice.
kompozici a vyfotografujte
3 Změňte
snímek.
zz Pokud chcete pořídit více fotografií při
zachování blokování AE, přidržte tlačítko
<A> a stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte další snímek.
Účinek blokování AE
Režim
měření
(=158)
q
wre
Způsob volby AF bodu (=131, =132)
Automatický výběr
Expozice vystředěná na AF bod
v zaostření je zablokována.
Ruční výběr
Expozice vystředěná na vybraný
AF bod je zablokována.
Blokování AE je použito pro středový AF bod.
* Pokud je nastaven režim <q> a přepínač režimů zaostřování objektivu je přesunut
do polohy <MF>, blokování AE se použije s expozicí naměřenou pro středový AF bod.
oo Blokování AE není při použití dlouhých expozic možné.
161
162
Fotografování s bleskem
V této kapitole se popisuje, jak fotografovat s vestavěným nebo
externím bleskem (blesky Speedlite řady EL/EX).
oo Blesk nelze používat během záznamu filmů.
oo Při fotografování s bleskem není AEB k dispozici.
163
Fotografování s vestavěným bleskem
Použití vestavěného blesku se doporučuje, pokud se v hledáčku nebo
na obrazovce zobrazí ikona <I>, když jsou objekty snímané ve dne
v protisvětle nebo při fotografování při slabém osvětlení.
1 Stiskněte tlačítko <I>.
tlačítko spouště do
2 Stiskněte
poloviny.
zz Potvrďte, zda se v hledáčku nebo na
obrazovce zobrazila ikona <I>.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Vestavěný blesk emituje záblesk podle
nastavení funkce [Záblesk blesku]
(=169).
zz Chcete-li zatáhnout vestavěný blesk
po záblesku, zatlačte jej prsty, až se
zacvakne na místo.
Přibližný dosah vestavěného blesku
(přibližný dosah v metrech)
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Citlivost ISO
(=213)
Širokoúhlý konec
f/3.5
f/5.6
100
1–3,4
1–2,1
Konec teleobjektivu
400
1–6,9
1–4,3
1600
1,7–13,7
1,1–8,6
6400
3,4–27,4
2,1–17,1
* Při snímání vzdálených objektů při vysokých citlivostech ISO nebo za jistých
podmínek objektu nemusí být možné získat standardní expozici.
164
Fotografování s vestavěným bleskem
Rychlost závěrky a hodnota clony při fotografování s bleskem
Režim snímání
d
Rychlost závěrky
Auto (1/250–1/30 s)*
Hodnota clony
Automatické
nastavení
Automatické
nastavení
s
Ruční (1/250–30 s)
f
Auto (1/250–30 s)*
Ručně nastavená
4
Ruční (1/250–30 s)
Ručně nastavená
F
Expozice bude pokračovat, dokud budete držet
stisknuté tlačítko spouště nebo dokud nevyprší Ručně nastavená
časovač režimu Bulb.
* Když je položka [Pomalá synchr.] v nabídce [z: Ovládání blesku] nastavena na
hodnotu [1/250-30 s auto].
oo Nepoužívejte vestavěný blesk, pokud není zcela vysunutý.
oo Dolní část snímků může být tmavá, pokud je světlo z vestavěného blesku
zastíněno sluneční clonou nebo objektem, který se nachází příliš blízko.
oo Je-li dolní část snímků tmavá, když používáte superteleobjektiv nebo objektivy
s velkým průměrem, uvažte použití externího blesku Speedlite (prodává se
samostatně, =179).
Fotografování s bleskem v režimu <f>
Výkon blesku se automaticky upraví, aby zajišťoval vhodnou expozici
s bleskem pro zadanou hodnotu clony.
Při nedostatečném osvětlení je hlavní objekt exponován pomocí měření
automaticky vydaného záblesku a pozadí je pomocí pomalé rychlosti
závěrky, aby se zajistila standardní expozice pro objekt i pozadí.
Doporučujeme použít stativ.
165
Fotografování s vestavěným bleskem
Kompenzace expozice s bleskemM
Podobně jako je nastavitelná kompenzace expozice, je možné rovněž
nastavit výkon vestavěného blesku.
1 Stiskněte tlačítko <Q>.
2 Vyberte položku [y].
hodnotu kompenzace.
3 Nastavte
zz Chcete-li mít expozici s bleskem
jasnější, nastavte velikost kompenzace
směrem k textu [Světlejší] (kladná
kompenzace), nebo pokud ji chcete mít
tmavější, nastavte ji směrem k textu
[Tmavší] (záporná kompenzace).
zz Po dokončení fotografování postupujte
podle kroků 1 až 3 a vraťte hodnotu
kompenzace na nulu.
oo Jestliže nastavíte položku [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (=218) na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat],
mohou snímky vypadat jasné, přestože byla nastavena záporná kompenzace.
oo Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače napájení
do polohy <2>.
oo Kompenzaci expozice s bleskem lze také nastavit pomocí položky
[Nastav. vestav. blesku] v nabídce [z: Ovládání blesku] (=168).
oo K nastavení kompenzace expozice s bleskem pro externí blesk Speedlite lze
použít také fotoaparát, a to stejným způsobem jako pro vestavěný blesk.
166
Fotografování s vestavěným bleskem
AFotografování s blokováním FEM
Snímání s hledáčkem s blokováním FE (expozice s bleskem) poskytuje
vhodnou expozici s bleskem na zadanou oblast objektu.
1 Stiskněte tlačítko <I>.
tlačítko spouště do
2 Stiskněte
poloviny.
zz Namáčkněte tlačítko spouště napůl
a potvrďte, zda se v hledáčku nebo na
obrazovce zobrazila ikona <I>.
tlačítko <A> (8).
3 Stiskněte
zz Vystřeďte objekt v hledáčku nebo na
obrazovce a stiskněte tlačítko <A>.
Blesk emituje předzáblesk a uchová se
požadovaná úroveň výkonu blesku.
V hledáčku nebo na obrazovce se
krátce zobrazí výraz [FEL] a rozsvítí se
ikona <d>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <A>
je emitován měřicí předzáblesk a je
zachován výkon blesku potřebný pro
fotografování.
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
oo Pokud jsou objekty příliš vzdálené a snímky by byly tmavé, bliká ikona <D>.
Přibližte se k objektu a opakujte kroky 2 až 4.
167
Nastavení funkce blesku
Funkce vestavěného blesku nebo externích blesků Speedlite řady EL/EX
lze nastavit z obrazovek nabídky na fotoaparátu.
Než začnete nastavovat funkce externích blesků Speedlite, nasaďte blesk
Speedlite a zapněte jej.
Podrobné informace o funkcích externího blesku Speedlite naleznete
v návodu k použití tohoto blesku.
položku [z: Ovládání
1 Vyberte
blesku].
2 Vyberte položku.
168
Nastavení funkce blesku
Záblesk blesku
Nastavení na [a] (v režimech základní zóny
nebo <d>), aby se blesk spouštěl automaticky
podle okolních podmínek prostředí.
Nastavení na [D], aby se blesk spustil při
každém jednotlivém vyfocení.
Vyberte [b] (v režimech kreativní zóny),
aby byl blesk neustále vypnutý, nebo
v případě použití pomocného světla AF.
Měření blesku E-TTL IIM
Pro měření blesku vhodné pro záběry osob
nastavte hodnotu [Pom (Pri.oblič)].
Rychlost kontinuálního snímání pro režim
[o] se stane pomalejší, než když je zvolena
hodnota [Poměrové] nebo [Průměrové].
Nastavením na hodnotu [Poměrové] se
zvolí měření blesku, které při kontinuálním
snímání klade důraz na záblesky.
Je-li nastavena hodnota [Průměrové],
bude expozice s bleskem zprůměrována
pro celou měřenou scénu.
oo Ani po nastavení možnosti [Pom (Pri.oblič)] nemusí být, v závislosti na podmínkách
fotografování a fotografovaném objektu, dosaženo očekávaného výsledku.
Redukce jevu červených očí
Chcete-li redukovat červené oči, nastavte
možnost [Povolit], která před zablesknutím
blesku emituje světlo pro redukci jevu
červených očí.
169
Nastavení funkce blesku
Pomalá synchronizaceM
Pro fotografování s bleskem lze v režimu
priority clony AE <f> nebo programové
automatické expozice <d> nastavit
rychlost synchronizace blesku.
zz[
] 1/250-30 s auto
zz[
] 1/250-1/60 s auto
zz[
] 1/250 s (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu
1/250 s až 30 s podle jasu scény. Za určitých podmínek snímání
v místech s nedostatečným osvětlením se používá fotografování s nízkou
rychlostí synchronizace, a rychlost závěrky se automaticky sníží.
Zabraňuje automatickému nastavení nízké rychlosti závěrky při
nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít rozmazání
objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný objekt bude
po osvícení bleskem exponován správně, pozadí může vyjít tmavé.
Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/250 s. Tato
možnost chrání účinněji před rozmazáním objektu a rozhýbáním
fotoaparátu než možnost [1/250-1/60 s auto]. Při nedostatečném osvětlení
však bude pozadí objektu tmavší než u nastavení [1/250-1/60 s auto].
oo Chcete-li použít fotografování s nízkou rychlostí synchronizace v režimu
<f> nebo <d>, nastavte možnost [1/250-30 s auto].
170
Nastavení funkce blesku
Nastavení funkce vestavěného bleskuM
zzRežim blesku
Nastavte na hodnotu [E-TTL II] pro snímání
v plně automatickém režimu blesku E-TTL
II/E-TTL.
Chcete-li ručně zadat upřednostňovaný
výkon blesku, nastavte hodnotu
[Manuál.blesk].
zzSynchronizace závěrky
Normálně je tato položka nastavena
na hodnotu [1. lamela], takže záblesk je
emitován bezprostředně po zahájení expozice.
Nastavením hodnoty [2. lamela] a používáním
nízkých rychlostí závěrky dosáhnete přirozeně
vypadajících snímků stop pohybu objektu jako
předních světel vozidla.
oo Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky
1/80 s nebo nižší. Při rychlosti závěrky vyšší než 1/80 s bude automaticky
použita synchronizace na první lamelu, i když je nastavena možnost [2. lamela].
171
Nastavení funkce blesku
zzKompenzace expozice s bleskem
Podobně jako je nastavitelná kompenzace
expozice, je možné rovněž nastavit výkon
vestavěného blesku (=166).
zzBezdrátové funkce
Chcete-li fotografovat s vícenásobným
osvětlením bezdrátovými blesky, můžete
použít další blesk Canon Speedlite
kompatibilní s fotografováním s optickým
bezdrátovým bleskem (=180).
172
Nastavení funkce blesku
Nastavení funkce externího bleskuM
Zobrazené informace, poloha zobrazení a dostupné možnosti se liší podle
modelu blesku Speedlite, jeho nastavení uživatelských funkcí, režimu
blesku a dalších faktorů. Podrobné informace o funkcích zábleskové
jednotky naleznete v jejím návodu k použití.
Ukázková obrazovka
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Režim blesku
Bezdrátové funkce / ovládání
poměru záblesku
Zoom blesku (pokrytí blesku)
(4)
(5)
(6)
Synchronizace závěrky
Kompenzace expozice
s bleskem
Braketing expozice s bleskem
oo Při používání blesků Speedlite řady EX, které nejsou kompatibilní
s nastaveními funkce blesku, jsou funkce omezené.
173
Nastavení funkce blesku
zzRežim blesku
Můžete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému fotografování
s bleskem.
[E-TTL II] je standardní režim blesků
Speedlite řady EL/EX pro automatické
fotografování s bleskem.
V režimu [Manuál.blesk] můžete nastavit
položku [Výkon blesku] pro blesk
Speedlite sami.
Režim [CSP] (režim priority kontinuálního snímání) je k dispozici při
používání kompatibilního externího blesku Speedlite. Tento režim
automaticky sníží výkon blesku o jeden EV a zvýší citlivost ISO o jeden EV.
Je užitečný při kontinuálním snímání a pomáhá šetřit energii baterie blesku.
Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k použití blesku
Speedlite kompatibilního s příslušným režimem blesku.
oo Podle potřeby upravte kompenzaci expozice (=160) v případě
přeexponování fotografování s bleskem s [CSP] v režimu <s> nebo <a>.
oo S režimem [CSP] je citlivost ISO automaticky nastavena na hodnotu [Auto].
174
Nastavení funkce blesku
zzBezdrátové funkce
Chcete-li fotografovat s bezdrátovým
vícenásobným osvětlením blesky, můžete
použít rádiový nebo optický bezdrátový přenos.
Podrobné informace o bezdrátovém
blesku naleznete v návodu k použití
blesku Speedlite, který je kompatibilní
s fotografováním s bezdrátovým bleskem.
zzOvládání poměru záblesku
Ovládání poměru záblesku můžete nastavit
pomocí makroblesku.
Podrobné informace o ovládání poměru
záblesku naleznete v návodu k použití
makroblesku.
zzZoom blesku (pokrytí blesku)
Při použití blesků Speedlite vybavených
pohyblivou hlavou blesku můžete nastavit
pokrytí blesku.
175
Nastavení funkce blesku
zzSynchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na možnost [Synchronizace na první
lamelu], aby byl záblesk emitován bezprostředně po zahájení expozice.
Nastavením hodnoty [Synchronizace na druhou lamelu] a používáním
nízkých rychlostí závěrky dosáhnete přirozeně vypadajících snímků stop
pohybu objektu jako předních světel vozidla.
Chcete-li fotografovat s bleskem při vyšších rychlostech závěrky,
než maximální rychlost synchronizace závěrky s bleskem, nastavte hodnotu
[Vysokorychlostní synchronizace]. To je efektivní při snímání s otevřenou
clonou v režimu <f>, například aby se rozostřilo pozadí za objekty venku
za denního světla.
oo Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky 1/80 s
nebo nižší. Je-li rychlost závěrky vyšší než 1/80 s, bude automaticky použita
synchronizace na první lamelu, i když je nastavena možnost [Synchronizace
na druhou lamelu].
zzKompenzace expozice s bleskem
Podobně jako je nastavitelná kompenzace
expozice, je možné rovněž nastavit výkon
externích blesků Speedlite.
oo Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena prostřednictvím blesku
Speedlite, nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem pomocí fotoaparátu.
Vezměte na vědomí, že nastavení blesku Speedlite potlačí nastavení
fotoaparátu, pokud dojde k jejich nastavení současně.
176
Nastavení funkce blesku
zzBraketing expozice s bleskem
Externí blesky Speedlite vybavené funkcí
braketing expozice s bleskem (FEB) mohou
automaticky změnit výkon externího blesku,
neboť se najednou pořídí tři snímky.
Nastavení uživatelských funkcí externího blesku
Podrobné informace o uživatelských funkcích
externího blesku Speedlite naleznete
v návodu k použití blesku Speedlite.
oo Je-li u blesku Speedlite řady EL/EX nastavena uživatelská funkce [Režim
měření blesku] na hodnotu [Měření blesku TTL] (automatický zábleskový
režim), blesk Speedlite bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem.
oo Osobní funkci externího blesku Speedlite (P.Fn) nelze nastavit ani zrušit na
obrazovce [z: Ovládání blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavení proveďte
přímo na externím blesku Speedlite.
177
Nastavení funkce blesku
Vymazání nastavení funkce blesku / nastavení uživatelských
funkcí blesku M
1
Vyberte možnost [Vymazat nastavení].
nastavení, která chcete
2 Vyberte
vymazat.
zz Vyberte položku [Vymazat nast. vestav.
blesku], [Vymazat nast. ext. blesku]
nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk].
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku
[OK]. Následně se vymažou veškerá
nastavení blesku nebo uživatelských
funkcí.
178
Fotografování s externími blesky Speedlite
Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS
Fotoaparát podporuje fotografování s bleskem s použitím všech funkcí
blesků Speedlite řady EL/EX (prodávají se samostatně).
Postup ovládání naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EL/EX.
Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX
zz Blesky Speedlite řad EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického
zábleskového režimu TTL nebo A-TTL lze provozovat pouze na plný výkon.
Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <a> nebo
<f> a upravte hodnotu clony.
zz Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem ručního nastavení
blesku fotografujte v tomto režimu.
Zábleskové jednotky jiného výrobce
Rychlost synchronizace
Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami jiných
výrobců při rychlosti až do 1/250 s. Při použití velkých studiových zábleskových
jednotek trvá záblesk déle než při použití kompaktní zábleskové jednotky.
Doba trvání záblesku se liší v závislosti na modelu. Před fotografováním
nezapomeňte zkontrolovat řádné provedení synchronizace blesku pořízením
zkušebního snímku při rychlosti synchronizace přibližně 1/60 s až 1/30 s.
oo Před připojením externího blesku Speedlite zasuňte vestavěný blesk.
oo Pokud při snímání s živým náhledem používáte externí blesk Speedlite,
nastavte položku [z: Režim závěrky] na možnost jinou než [Elektronická]
(=243).
oo Pokud je fotoaparát používán se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím
určeným pro fotoaparáty jiné značky, nejenže nemusí fotoaparát fungovat
správně, ale může dojít k jeho poruše.
oo Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové externí
blesky. Nemusely by emitovat záblesky.
179
Fotografování s bezdrátovým bleskem
s použitím optického přenosu
M
Chcete-li fotografovat s vícenásobným osvětlením bezdrátovými blesky,
můžete použít vestavěný blesk jako vysílač pro externí blesky Canon
Speedlite kompatibilní s fotografováním s optickým bezdrátovým bleskem.
Nastavení a umístění přijímače
Podle návodu k použití externího blesku Speedlite (přijímače) nakonfigurujte
následující nastavení.
zz Nastavte blesk Speedlite jako přijímač.
zz Nastavte fotoaparát a blesk Speedlite na stejný kanál.
zz Nastavte skupinu blesků přijímače pro ovládání poměru intenzity záblesků.
zz Umístěte fotoaparát a přijímač do následující vzdálenosti.
zz Nastavte přijímač, aby směřoval bezdrátovým senzorem na fotoaparát.
Přibližně 10 m
Interiér
Exteriér
Přibližně 7 m
Přibližně 80°
Přibližně 5 m Přibližně 7 m
Zrušení automatické vypnutí přijímače
Stiskněte tlačítko <A> fotoaparátu. Zrušte funkci ručního blesku přijímače
stisknutím testovacího tlačítka blesku.
180
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Metody fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím
optického přenosu
Externí blesk
Speedlite
Vestavěný
Strana
Poměr
blesk
Počet
záblesku
jednotek
A:B
Plně
automatické
fotografování
(automatický
zábleskový
režim
E-TTL II)
Bezdrátové
funkce
Skupina
záblesků
1Všechny
1
―
―
=182
0
1
―
Použit
=184
0:3
―
Více
―
―
=185
0
1Všechny
Více
Nastavení
―
=186
0
1 (A:B)
0+3
1Všechny
a2
0+3
1 (A:B) 2
Více
―
Použit
Více
Nastavení
Použit
• Kompenzace expozice s bleskem
• Blokování expozice s bleskem
=187
=188
Externí blesk
Speedlite
Vestavěný
Strana
Poměr
blesk
Počet
záblesku
jednotek
A:B
Manuální
blesk
Nastavení
Nastavení
Bezdrátové
funkce
Skupina
záblesků
1Všechny
1/více
―
―
0
Více
Nastavení
―
0
1 (A:B)
1/více
―
Použit
0+3
1Všechny
a2
Více
Nastavení
Použit
0+3
1 (A:B) 2
=189
* 0 / 1: externí blesk Speedlite; 3 / 2: vestavěný blesk
oo Aby bylo možné ovládat přijímače opticky, emituje vestavěný blesk záblesky,
i když je zakázáno emitování záblesků.
181
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Plně automatické fotografování s jedním přijímačem
Plně automatické fotografování
s bezdrátovým bleskem pomocí jednoho
přijímače a jednoho vysílače.
Kroky 1 až 4 a 6 platí pro všechny způsoby
fotografování s bezdrátovým bleskem.
1 Stiskněte tlačítko <I>.
položku [Ovládání blesku].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [z: Ovládání blesku].
položku [Nastav. vestav.
3 Vyberte
blesku].
182
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
na možnost [Režim
4 Nastavte
blesku: E-TTL II].
položku [Funkce bezdrát.]
5 Nastavte
na možnost [0].
[Kanál].
6 Nakonfigurujte
zz Nastavte stejný optický kanál (1 až 4)
jako u přijímače.
položku [Skup. záblesků]
7 Nastavte
na možnost [Všechny 1].
snímek.
8 Vyfotografujte
zz Stejně jako u běžného fotografování
s bleskem pořiďte fotografie po
nakonfigurování fotoaparátu.
zz Fotografování s bezdrátovým
bleskem ukončíte nastavením položky
[Funkce bezdrát.] na hodnotu [Zakázat].
183
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Automatický zábleskový režim s jedním přijímačem
Změnou poměru výkonu blesku z přijímače
a vysílače můžete upravit, jak se na
objektech budou utvářet stíny.
položku [Funkce bezdrát.]
1 Nastavte
na možnost [0:3].
zz Nastavte položku [Funkce bezdrát.] na
možnost [0:3] podle popisu v kroku
5 na =183.
poměr výkonu blesku
2 Nastavte
externího blesku Speedlite vůči
vestavěnému blesku.
zz Vyberte možnost [0:3] a nastavte
poměr intenzity záblesků v rozsahu 8:1
až 1:1.
oo Pokud je výkon záblesku z vysílače nedostatečný, zvyšte citlivost ISO (=213).
oo Když se zkonvertují poměry intenzity záblesků od 8:1 po 1:1 na počet kroků
expozice, odpovídají hodnotě 3:1 až 1:1 (v krocích po 1/2 EV).
184
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Automatický zábleskový režim s více přijímači
Více přijímačů lze považovat za jedinou zábleskovou jednotku nebo, pokud
upřednostňujete poměr intenzity záblesků, za samostatné skupiny.
Základní nastavení jsou následující.
Nastavte tato základní nastavení.
Režim blesku
Bezdrátové funkce
Kanál
: E-TTL II
:0
: (stejný jako
u přijímače)
zz[Všechny 1] Použití více přijímačů jako jediné zábleskové
jednotky
Všechny zábleskové jednotky emitují
záblesk se stejným výkonem a celkový
kombinovaný výkon je automaticky řízen
tak, aby zajišťoval standardní expozici.
Nastavte položku [Skup. záblesků]
na možnost [Všechny 1].
185
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
zz[1(A:B)] Automatický zábleskový režim se dvěma
skupinami přijímačů
A
B
Přijímače mohou být přiřazeny jako
skupiny blesků A a B a je možné upravit
relativní výkon každé z nich.
Expozice je automaticky řízena tak,
aby kombinovaný výkon skupin
poskytoval standardní expozici.
položku [Skup. záblesků]
1 Nastavte
na možnost [1(A:B)].
2 Nastavte položku [Poměr zábl. A:B].
oo Pokud je položka [Skupina blesků] nastavena na hodnotu [1(A:B)] nebudou
zábleskové jednotky ve skupině C emitovat záblesk.
oo Když se zkonvertují poměry intenzity záblesků od 8:1 po 1:1 na počet kroků
expozice, odpovídají hodnotě 3:1 až 1:1 (v krocích po 1/2 EV).
186
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Automatický zábleskový režim s více přijímači a vysílačem
Do uspořádání fotografování s bezdrátovým bleskem popsaných od =185
do =186 můžete zahrnout vysílač.
tato základní nastavení.
1 Nastavte
Režim blesku
: E-TTL II
Bezdrátové funkce
Kanál
: 0+3
: (stejný jako
u přijímače)
položku [Skup. záblesků].
2 Nastavte
zz Vyberte možnost [Všech. 1 a 2] nebo
[1(A:B)2].
zz Před snímáním s možností [1(A:B)2]
nastavte poměr intenzity záblesků A:B.
A
[Všech. 1 a 2]
B
[1(A:B)2]
187
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Pokročilé fotografování s bezdrátovým bleskem
zzKompenzace expozice s bleskem
K dispozici při nastavení položky [Režim blesku] na hodnotu [E-TTL II].
Vezměte na vědomí, že nastavení položek dostupných pro kompenzaci
expozice s bleskem (viz dále) se liší v závislosti na podrobnostech
nastavení položek [Funkce bezdrát.] a [Skup. záblesků].
Kompenzace expozice s bleskem
zz Stejná velikost kompenzace expozice
s bleskem je nastavena pro vestavěný
blesk a všechny externí blesky
Speedlite.
2 Kompenzace expozice s bleskem
zz Nastavte kompenzaci expozice
s bleskem pro vysílač.
1 Kompenzace expozice s bleskem
zz Stejná velikost kompenzace expozice
s bleskem je nastavena pro všechny
přijímače.
zzBlokování expozice s bleskem
Expozici s bleskem (blokování FE, =167) můžete zablokovat stisknutím
tlačítka <A>.
188
Fotografování s bezdrátovým bleskem s použitím optického přenosu
Fotografování s více bezdrátovými blesky se zadaným výkonem
K dispozici při nastavení položky [Režim blesku] na hodnotu [Manuál.blesk].
Dostupné možnosti výkonu blesku (jako [Výkon blesku1] a [Výkon skup. A])
se liší podle podrobností nastavení položky [Funkce bezdrát.] (viz dále).
Bezdrátové funkce: 0
zz Skupina záblesků: Všechny 1
Stejný ručně nastavený výkon blesku je
nastaven pro všechny přijímače.
zz Skupina záblesků: 1 (A:B)
Přijímače mohou být přiřazeny do skupin
blesků A nebo B a je možné nastavit
výkon každé z nich.
Bezdrátové funkce: 0+3
zz Skupina záblesků: Všech. 1 a 2
Výkon blesku vysílačů a přijímačů lze
nastavit samostatně.
zz Skupina záblesků: 1 (A:B) 2
Přijímače mohou být přiřazeny do skupin
blesků A nebo B a je možné nastavit
výkon každé z nich. Výkon blesku lze
rovněž nastavit pro vysílač.
189
190
Snímání
V této kapitole je popsáno fotografování a představuje nastavení
nabídky na kartě fotografování ([z]).
191
Snímání fotografií
zz Ikona M v pravé části záhlaví stránky oznamuje, že funkce je dostupná
pouze v režimu Kreativní zóna.
192
Nabídky na kartě: Fotografování
(fotografování pomocí hledáčku)
zzFotografování 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFotografování 2
=211
=213
=218
=219
zzFotografování 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
193
Nabídky na kartě: Fotografování (fotografování pomocí hledáčku)
zzFotografování 4
=238
=239
=241
=71
=245
=251
zzFotografování 5
=258
=119
=261
=263
zzFotografování 6
=266
=267
194
Nabídky na kartě: Fotografování (fotografování pomocí hledáčku)
V režimech základní zóny jsou zobrazeny následující
obrazovky. Vezměte na vědomí, že dostupné položky
nastavení se liší podle režimu snímání.
zzFotografování 1
=199
=204
=205
=168
zzFotografování 2
=82
=71
=258
=267
195
Nabídky na kartě: Fotografování
(snímání s živým náhledem)
zzFotografování 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFotografování 2
=211
=213
=218
=219
=220
=221
zzFotografování 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
196
Nabídky na kartě: Fotografování (snímání s živým náhledem)
zzFotografování 4
=238
=239
=241
=72
=243
=245
=251
zzFotografování 5
=255
=119
zzFotografování 6
=135
=91
=265
=266
=267
=149
197
Nabídky na kartě: Fotografování (snímání s živým náhledem)
V režimech základní zóny jsou zobrazeny následující
obrazovky. Vezměte na vědomí, že dostupné položky
nastavení se liší podle režimu snímání.
zzFotografování 1
=199
=204
=205
=168
zzFotografování 2
=82
=72
zzFotografování 3
=135
=91
=265
=267
=149
198
Nastavení kvality snímku
1 Vyberte položku [z: Kval. snímku].
kvalitu snímku.
2 Nastavte
zz Chcete-li nastavit kvalitu RAW, otočte
voličem <6> a pokud chcete zvolit
kvalitu JPEG, stiskněte tlačítka <Y>
<Z>.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
oo Počet dostupných snímků indikovaných prostřednictvím [****] na obrazovce
nastavení kvality snímku vždy platí pro nastavení [3:2] bez ohledu na aktuální
nastavení poměru stran (=202).
oo Pokud je pro velikost snímků RAW i JPEG nastavena možnost [–], nastaví se
velikost 73.
oo Pokud vyberete RAW i JPEG, bude při každém snímání stejný snímek
zaznamenán na kartu současně v souboru RAW i v souboru JPEG
v nastavených kvalitách záznamu snímků. Tyto dva snímky budou zaznamenány
se stejnými čísly souboru (přípona souboru .JPG pro JPEG a .CR3 pro RAW).
oo b je v kvalitě 7 (jemná).
oo Význam ikon kvality snímku: 1 RAW, F kompaktní RAW, JPEG,
7 Jemný, 8 Normální, 3 Velký, 4 Střední, 6 Malý.
199
Nastavení kvality snímku
Snímky typu RAW
Snímky RAW představují surová data z obrazového snímače, která jsou
nahrána na kartu digitálně jako soubory 1 nebo F (menší než 1),
podle vašeho výběru.
Snímky RAW mohou být zpracovány pomocí funkce [3: Zpracování
snímku RAW] (=364), aby byly uloženy jako snímky JPEG. Vzhledem
k tomu, že se samotný snímek typu RAW nezmění, lze jej zpracovat
a vytvářet tak libovolný počet snímků typu JPEG.
Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo
Professional (software EOS). Podle toho, jak budou obrázky použity, v nich
můžete provádět různé úpravy a generovat obrázky ve formátu JPEG nebo
v jiných typech s těmito úpravami.
oo K zobrazení snímků typu RAW v počítači doporučujeme použít dodaný
software Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS).
oo Starší verze DPP (ver. 4.x) nepodporují zobrazení, zpracování, úpravy ani
další operace se snímky RAW vyfotografovanými tímto fotoaparátem. Pokud
máte v počítači nainstalován software DPP verze 4.x nebo starší, stáhněte
a nainstalujte si nejnovější verzi softwaru DPP z webových stránek Canon
(=590). (Předchozí verze bude přepsána.) Podobně ani DPP ver. 3.x a starší
nepodporuje zobrazení, zpracování, úpravy ani další operace se snímky RAW
vyfotografovanými tímto fotoaparátem.
oo Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky RAW pořízené
tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.
Přehled nastavení kvality snímků
Pokyny pro velikosti souborů, počet možných snímků a maximální počet
snímků sekvence jsou uvedeny na =615.
200
Nastavení kvality snímku
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Přibližný maximální počet snímků sekvence
je zobrazen na obrazovce záznamu a dolní
pravé části hledáčku.
oo Pokud je pro maximální počet snímků sekvence zobrazena hodnota „99“,
znamená to, že můžete kontinuálně vyfotografovat 99 nebo více snímků.
Hodnota se začne snižovat, jakmile dosáhne 98 nebo méně. Zobrazení zprávy
[buSY] v hledáčku a na panelu LCD indikuje, že vnitřní vyrovnávací paměť je
plná a fotografování se dočasně zastaví. Pokud kontinuální snímání zastavíte,
maximální počet snímků sekvence se zvýší. Po uložení všech pořízených
snímků na kartu můžete obnovit kontinuální snímání a vyfotografovat až
maximální počet snímků sekvence uvedený v tabulce na =615.
201
Poměr stran fotografie
M
Můžete změnit poměr stran snímku.
možnost [z: Poměr stran
1 Vyberte
sním.].
poměr stran.
2 Nastavte
zz Vyberte poměr stran a stiskněte
tlačítko <0>.
zzSnímky typu JPEG
Snímky budou zaznamenány s nastaveným poměrem stran.
zzSnímky typu RAW
Snímky budou vždy zaznamenány s poměrem stran [3:2]. Informace
o vybraném poměru stran se přidává do souboru snímku typu RAW.
Při zpracování snímku typu RAW v Digital Photo Professional (software
EOS) to umožňuje vytvořit snímek se stejným poměrem stran, který byl
nastaven při snímání.
202
Poměr stran fotografie
Poměr stran
4:3
16:9
1:1
Snímání
pomocí
hledáčku
Snímání
s živým
náhledem
oo Obrázek bude pořízen s nastavením poměru stran [3:2] pro vícenásobné expozice.
oo Při přehrávání se snímky formátu RAW pořízené v poměru stran [4:3], [16:9]
nebo [1:1] zobrazí s čárami označujícími příslušný poměr stran. (Tyto čáry se
na snímku nezaznamenají.)
203
Doba prohlídky snímku
Chcete-li ponechat zobrazený zachycený snímek, nastavte možnost [Přidržet].
Pokud zachycený snímek zobrazit nechcete, nastavte možnost [Vyp].
1
Vyberte položku [z: Doba prohlídky].
2 Nastavte možnost času.
oo Pokud je nastavena možnost [Přidržet], jsou snímky zobrazeny tak dlouho,
dokud nevyprší čas nastavený v položce [5: Autom.vypnutí].
204
Upozornění na kartu
Fotoaparát můžete nastavit tak, aby nesnímal, pokud v něm není založená
karta. Výchozí nastavení je [Povolit].
položku [z: Uvolnit
1 Vyberte
závěrku bez karty].
2 Vyberte možnost [Zakázat].
205
Korekce odchylek objektivu způsobených
optickými charakteristikami
M
Optické charakteristiky objektivu mohou způsobovat vinětaci, distorzi
snímku a další problémy. Fotoaparát dokáže tyto jevy kompenzovat pomocí
funkce [Korekce odchylky objektivu].
položku [z: Korekce
1 Vyberte
odchylky objektivu].
2 Vyberte položku.
možnost [Povolit].
3 Vyberte
zz Potvrďte, zda je zobrazen název
nasazeného objektivu a (vyjma pro
korekci difrakce) zpráva [Data korekce
dostupná].
zz Pokud se zobrazí zpráva [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], prostudujte si
část „Digital Lens Optimizer“ na =208.
206
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Korekce vinětace
Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.
oo V závislosti na podmínkách fotografování se může v okrajových částech
snímku objevit šum.
oo Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
oo Použitá hodnota korekce bude nižší než maximální hodnota korekce,
která byla použita v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
oo Vinětace se automaticky opravuje v režimech základní zóny, pokud jsou data
korekce zaregistrována do fotoaparátu.
Korekce distorze
Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.
oo Ke korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je oblast
pozorovaná při snímání, což poněkud ořezává snímek a nepatrně snižuje
zdánlivé rozlišení.
oo Nastavení korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
oo Pokud zvětšíte snímky, nebude korekce distorze pro zobrazené snímky
použita.
oo Korekce distorze se nepoužívá při záznamu filmu.
oo Ke snímkům s provedenou korekcí distorze nebudou připojena data pro
odstranění prachu (=241). Rovněž může být AF bod zobrazen mimo polohu
relativně vzhledem k momentu fotografování.
oo Distorze je opravena automaticky, když je režim <8> nastaven na režim
<q> a data korekce jsou zaregistrována do fotoaparátu.
207
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Digital Lens Optimizer
Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami
objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou jasnosti vyvolanou low-pass filtrem.
Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání dat
korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce EOS
Utility Návod k použití.
oo V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit
šum. Hrany snímku mohou být též zvýrazněné. Před snímáním upravte
podle potřeby ostrost stylu Picture Style nebo nastavte položku [Digital Lens
Optimizer] na možnost [Zakázat].
oo Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
oo Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí. (Korekci
nelze provést.)
oo Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se chromatická vada i difrakce,
i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
oo Digital Lens Optimizer se používá automaticky v režimech základní zóny,
pokud jsou data korekce zaregistrována do fotoaparátu.
208
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Korekce chromatické vady
Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.
oo Položka [Korekce bar. odchylky] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
Korekce difrakce
Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.
oo V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit
šum.
oo Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
oo Při záznamu filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí. (Korekci nelze
provést.)
oo Pomocí „Korekce difrakce“ je kromě difrakce opraveno i degradované rozlišení
způsobené low-pass filtrem. Z tohoto důvodu je korekce účinná dokonce i při
téměř otevřené cloně.
oo Položka [Korekce difrakce] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
209
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Obecná upozornění týkající se korekce odchylky objektivu
oo Korekci vinětace, korekci chromatické vady, korekci distorze a korekci difrakce
nelze použít pro již pořízené snímky JPEG.
oo Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme
pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva
[Data korekce dostupná].
oo Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
oo Pokud použitý objektiv nemá k dispozici informace o vzdálenosti, rozsah
korekcí bude menší (kromě korekce difrakce).
Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu
oo Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
oo Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu
snímku po snímání.
oo Korekce lze použít, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor
Life‑Size Converter.
oo Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce,
bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat]
(kromě korekce difrakce).
oo V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility Návod
k použití.
210
Automatický braketing expozice (AEB)
M
Můžete zachytit tři snímky při různých rychlostech závěrky, hodnotách clony
a citlivostech ISO, které budou upraveny fotoaparátem. Tato funkce se
nazývá automatický braketing expozice (AEB).
* Zkratka AEB označuje automatický braketing expozice (Auto Exposure Bracketing).
1
Vyberte položku [z: Komp.exp./AEB].
rozsah automatického
2 Nastavte
braketingu expozice (AEB).
(1)
Standardní expozice
Snížená expozice
Zvýšená expozice
zz Otáčením voliče <6> nastavte rozsah
automatického braketingu expozice
(AEB) (1). Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nastavte úroveň kompenzace expozice.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
zz Po zavření nabídky se na obrazovce
zobrazí rozsah automatického
braketingu expozice (AEB).
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Vyfotografují se tři snímky se stupňovanou
expozicí podle nastaveného režimu
řízení v následujícím pořadí: standardní
expozice, snížená expozice a zvýšená
expozice.
zz Automatický braketing expozice AEB
se automaticky nezruší. Chcete-li zrušit
automatický braketing expozice AEB,
proveďte krok 2 a vypněte zobrazení
rozsahu automatického braketingu
expozice.
211
Automatický braketing expozice (AEB)
oo Pokud je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (=218) nastavena na jakoukoli jinou možnost než
[Zakázat], efekt automatického braketingu expozice (AEB) může být omezen.
oo Jestliže je nastaven režim řízení <u>, stiskněte tlačítko spouště pro každý
snímek třikrát. Pokud je nastaven režim <o> nebo <i> a přidržíte úplně
stisknuté tlačítko spouště, vyfotografují se tři po sobě jdoucí snímky se
stupňovanou expozicí a poté fotoaparát automaticky ukončí snímání. Pokud je
nastaven režim <m> nebo <l>, budou pořízeny tři po sobě jdoucí snímky
v braketingu po uplynutí 10sekundové nebo 2sekundové prodlevy. Při nastavení
na <q> je při kontinuálním snímání pořízen trojnásobek zadaného počtu snímků.
oo Automatický braketing expozice AEB můžete nastavit v kombinaci
s kompenzací expozice.
oo Automatický braketing expozice nelze použít s bleskem, potlačením šumu
více snímky, braketingem ostření ani s režimem HDR.
oo Automatický braketing expozice AEB se automaticky zruší, když provedete
jednu z těchto akcí: přesunete vypínač napájení do polohy <2> nebo
jakmile bude plně nabitý blesk.
212
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
M
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak,
aby odpovídala intenzitě okolního osvětlení. V režimech základní zóny se
citlivost ISO nastaví automaticky.
Informace o citlivosti ISO během záznamu filmů viz =620.
tlačítko <i> (9).
1 Stiskněte
zz Můžete též stisknout tlačítko <Q>
a nakonfigurovat toto nastavení
z obrazovky rychlého ovládání.
citlivost ISO.
2 Nastavte
zz Otáčejte voličem <6> nebo <5>.
zz Chcete-li nastavit citlivost ISO
automaticky, vyberte možnost [A] nebo
[AUTO] (=614).
Přehled citlivosti ISO
zz Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum
snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo
zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením, větší
zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku, ale mohou
zvýšit šum snímků.
213
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
oo Šum snímku (jako světelné body či pruhy) se může v rozsahu H (odpovídá
citlivosti ISO 51200) zvětšit a zdánlivé rozlišení snížit, protože se jedná
o rozšířenou citlivost ISO.
oo Citlivost ISO 100/125/160 nebo rozšířenou citlivost ISO nelze vybrat, pokud je
položka [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost [Povolit] nebo
[Vylepšeno] (=219).
oo Při fotografování s vysokou citlivostí ISO, při vysoké teplotě, s dlouhou
expozicí nebo násobnou expozicí může být ve snímku patrný šum (zrnitost,
světelné body, pruhy atd.), nepravidelné barvy nebo posun barev.
oo Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu,
jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice,
se snímky nemusí zaznamenat správně.
oo Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může
vést k přeexponování.
214
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Rozsah citlivosti ISO při ručním nastavení
možnost [z: zNastavení
1 Vyberte
citlivosti ISO].
2 Vyberte možnost [Rozsah citli. ISO].
nejnižší mez.
3 Nastavte
zz Vyberte pole nejnižší hodnoty a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
4 Nastavte
zz Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
5 Vyberte tlačítko [OK].
215
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Rozsah citlivosti ISO používaný s automatickým ISO
1 Vyberte možnost [Automat. rozsah].
nejnižší mez.
2 Nastavte
zz Vyberte pole nejnižší hodnoty a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
3 Nastavte
zz Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
4 Vyberte tlačítko [OK].
oo Nastavení položek [Minimální] a [Maximální] se použije také jako minimální
a maximální citlivost ISO bezpečného posunu způsobeného citlivostí ISO (=558).
216
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Minimální rychlost závěrky pro automatické ISO
To může pomoci snížit rozhýbání fotoaparátu a rozmazání objektu v režimu
<d> a <f> při snímání pohybujících se objektů s širokoúhlým objektivem
nebo při používání teleobjektivu.
1 Vyberte [Min.rychl. závěr.].
Automatické nastavení
požadovanou minimální
2 Nastavte
rychlost závěrky.
zz Vyberete-li možnost [Automaticky],
nastavte otáčením voliče <6>
nižší nebo vyšší rychlost a stiskněte
tlačítko <0>.
Ručně nastavená
zz Vyberete-li možnost [Ručně], vyberte
otáčením voliče <6> rychlost závěrky
a stiskněte tlačítko <0>.
oo Pokud nelze dosáhnout správné expozice s mezí maximální citlivosti ISO nastavenou
pomocí položky [Automat. rozsah], bude k dosažení standardní expozice nastavena
nižší rychlost závěrky, než je hodnota položky [Min.rychl. závěr.].
oo Tuto funkci nelze použít při fotografování s bleskem ani při záznamu filmu.
oo Pokud nastavíte možnost [Automaticky(Standardní)], bude minimální
rychlost závěrky reciproční k ohniskové vzdálenosti objektivu. Každý krok mezi
možnostmi [Pomalejší] a [Rychlejší] odpovídá jednomu kroku rychlosti závěrky.
217
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu))
M
Jas a kontrast lze korigovat automaticky, pokud snímky vypadají tmavé
nebo pokud je kontrast příliš nízký či vysoký.
položku [z: Auto Lighting
1 Vyberte
Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu].
2 Nastavte správnou možnost.
oo Za určitých podmínek snímání se může zvětšit šum a jasnost se může změnit.
oo Pokud je účinek funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) příliš silný a výsledky nejsou na preferované úrovni jasu, nastavte
možnost [Nízká] nebo [Zakázat].
oo Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice, snímek
může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte pro
tuto funkci možnost [Zakázat].
oo Maximální počet snímků sekvence je s možností [Vysoká] nižší.
Záznam snímku na kartu trvá také déle.
oo Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko <B> a odstraníte zatržítko [X] pro položku
[Zakázáno v rež. M či B], bude možné nastavit položku [z: Auto Lighting
Optimizer/z: Automatická optimalizace jasu] i v režimech <a> a <F>.
218
Nastavení priority vysokých jasů
M
Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými plochami.
položku [z: Priorita
1 Vyberte
vysokých jasů].
možnost.
2 Nastavte
zz [Povolit]: zlepšuje přechody ve světlých
tónech. Přechody mezi šedou a světlými
tóny jsou plynulejší.
zz [Vylepšeno]: za určitých podmínek
snímání minimalizuje přeexponované
světlé tóny ještě více než možnost
[Povolit].
oo Šum se může nepatrně zvětšit.
oo Dostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného rozsahu
citlivosti ISO nelze nastavit.
oo Možnost [Vylepšeno] není dostupná při záznamu filmů.
oo S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat podle
očekávání.
219
Časovač měření (snímání s živým náhledem)
M
Můžete nastavit, jak dlouho poběží časovač měření (což určuje dobu trvání
zobrazení expozice/blokování AE) po spuštění akcí, jako je stisknutí tlačítka
spouště do poloviny.
položku [z: Časovač
1 Vyberte
měření].
2 Nastavte možnost času.
220
Simulace expozice (snímání s živým náhledem)
M
Simulace expozice simuluje a zobrazuje, jak bude vypadat jas (expozice)
skutečného snímku.
položku [z: Simulace
1 Vyberte
expozice].
2 Nastavte možnost.
zzPovolit (g)
Jas zobrazeného snímku se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, změní se jas
snímku odpovídajícím způsobem.
zzPři e
Normálně se snímek zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho
sledování (E). Jas snímku se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku pouze v případě, že stisknete a podržíte tlačítko přiřazené
náhledu hloubky ostrosti [Náhled hloubky ostrosti (DOF)] (pomocí funkce
[8 C.Fn III-3: Vlastní nastavení tlačítek], (=571)) (g).
zzZakázat (E)
Snímek se zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho sledování.
I když nastavíte kompenzaci expozice, snímek se zobrazí se
standardním jasem.
221
Nastavení vyvážení bílé
M
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný
barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí
nastavení Automaticky [Q] (Priorita prostředí) nebo [Qw] (Priorita bílé).
Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev,
můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení
bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.
1 Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
2 Vyberte položku.
(Přibližně)
Displej
Q
Režim
Automaticky (Priorita prostředí,
=224)
Teplota barvy
(K: stupně Kelvina)
3000–7000
W
E
R
Y
U
D
Automaticky (Priorita bílé, =224)
Denní světlo
Stín
Zataženo, soumrak, západ slunce
Wolframové světlo
Bílé zářivkové světlo
Blesk
O
Uživatelské nastavení (=225)
2000–10000
P
Teplota barvy (=226)
2500–10000
Qw
5200
7000
6000
3200
4000
Automatické nastavení*
* Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos teploty barvy. V opačném
případě bude pevně nastavena teplota barvy přibližně 6000K.
222
Nastavení vyvážení bílé
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
Při použití digitálního fotoaparátu se základová bílá pro korekci barev
stanoví v závislosti na teplotě barvy osvětlení, poté se pomocí softwaru
upraví tak, aby bílé oblasti vypadaly bíle. Pomocí této funkce můžete
pořizovat snímky s přirozenými barevnými tóny.
223
Nastavení vyvážení bílé
[Q] Automatické vyvážení bílé
Pomocí nastavení [Q] můžete mírně zvýšit intenzitu nádechu teplé barvy
při pořizování snímků scény osvícené wolframovým světlem. Pokud vyberete
nastavení [Qw], můžete snížit intenzitu nádechu teplé barvy snímku.
1 Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
ikonu [Q].
2 Vyberte
zz Po výběru možnosti [Q] stiskněte
tlačítko <B>.
3 Vyberte položku.
Upozornění pro nastavení [Qw]
oo Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
oo Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
oo Při použití blesku bude barevný tón stejný jako v případě [Q].
224
Nastavení vyvážení bílé
[O] Uživatel. nastavení WB
U vlastního vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro konkrétní
zdroj světla místa fotografování. Provádějte tento postup pod světelným
zdrojem na místě aktuálního fotografování.
bílý objekt.
1 Vyfotografujte
zz Zaměřte fotoaparát na jednobarevný
bílý objekt, aby bílá barva vyplnila
obrazovku.
zz Zaostřete ručně a pořiďte snímek se
standardní expozicí nastavenou pro bílý
objekt.
zz Můžete použít jakékoli nastavení
vyvážení bílé.
položku [z: Uživatel.
2 Vyberte
nastavení WB].
údaje o vyvážení bílé.
3 Importujte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek zachycený v kroku 1 a stiskněte
tlačítko <0>.
Výběrem položky [OK] importujte data.
4 Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
uživatelské vyvážení bílé.
5 Vyberte
zz Vyberte ikonu [O].
225
Nastavení vyvážení bílé
oo Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice,
nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
oo Tyto snímky nemohou být zvoleny: snímky zachycené pomocí stylu Picture
Style nastaveného na [Černobílý], snímky upravené pomocí kreativního
filtru před nebo po zachycení, snímky s násobnou expozicí, oříznuté snímky
a snímky pořízené jiným fotoaparátem.
oo Snímky, které nelze použít v nastavení, mohou být zobrazeny.
oo Místo snímání bílého objektu můžete také snímat šedou kartu nebo tabulku se
standardní 18 % šedou (volně prodejné).
[P] Teplota barvy
1 Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
teplotu barvy.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost [P].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
požadovanou teplotu barvy a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Teplotu barvy lze nastavit v rozmezí
přibližně 2500K až 10000K v krocích
po 100K.
oo Při zadávání teploty barvy pro zdroj umělého světla nastavte podle potřeby
korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
oo Pokud nastavujete hodnotu parametru [P] podle měření prováděného
pomocí volně prodejného měřiče teploty barvy, vyfotografujte zkušební snímky
a upravte nastavení tak, aby kompenzovalo rozdíl mezi hodnotou naměřenou
měřičem teploty barvy a hodnotou teploty barvy podle fotoaparátu.
226
Korekce vyvážení bílé
M
Korekce vyvážení bílé má stejný účinek jako použití volně prodejného
konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev.
Korekce vyvážení bílé
položku
1 Vyberte
[z: Posun WB/BKT].
korekci vyvážení bílé.
2 Nastavte
zz Pomocí multiovladače <j> <9>
Ukázka nastavení: A2, G1
přesuňte značku „■“ do požadované
polohy.
zz Písmeno B označuje modrou barvu,
A jantarovou, M purpurovou a G zelenou.
Vyvážení barev snímku se upraví
směrem k barvě, k níž posunete značku.
Položka „Posun“ na pravé straně
obrazovky udává směr a velikost korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší všechna
nastavení položky [Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
oo Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů
konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka pro teplotu barvy
používaná k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru teploty barvy.)
227
Korekce vyvážení bílé
Automatický braketing vyvážení bílé
Braketing vyvážení bílé (WB-BKT) umožňuje najednou zachytit tři snímky
s různými tóny barvy.
Posun směrem k B/A (modrá/
jantarová) ±3 úrovně
Nastavte krok braketingu vyvážení
bílé.
zz V kroku 2 postupu „Korekce vyvážení
bílé“ se při otáčení voliče <5> změní
značka „■“ na obrazovce na značku „■ ■ ■“
(3 body).
zz Otáčením voliče po směru hodinových
ručiček nastavíte braketing s posunem
ve směru B/A a otáčením proti směru ve
směru M/G.
Údaj „BKT“ vpravo označuje směr
braketingu a intenzitu korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší
všechna nastavení položky [Posun WB/
BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
oo Při braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence pro
kontinuální snímání.
oo Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty,
trvá zaznamenání snímku na kartu déle.
oo Snímky budou pořízeny se stupňovaným vyvážením bílé v následujícím
pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun
směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem
k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
oo Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení
bílé a automatický braketing expozice. Pokud nastavíte automatický braketing
expozice v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro každou
jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem devět snímků.
oo Při nastavení braketingu vyvážení bílé při snímání s živým náhledem bliká
ikona vyvážení bílé.
oo Zkratka „BKT“ označuje braketing.
228
Nastavení barevného prostoru
M
Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“. Při běžném
fotografování doporučujeme použít barevný prostor sRGB.
1 Vyberte položku [z: Barev. prostor].
možnost barevného
2 Nastavte
prostoru.
Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových provozech
a podobných oblastech profesionálního nasazení. Doporučuje se při používání
zařízení jako monitory kompatibilní s barevným prostorem Adobe RGB nebo
tiskárny kompatibilní se systémem DCF 2.0 (Exif 2.21 a novější).
oo Pokud byl snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB, bude prvním
znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
oo Profil ICC není do snímku vložen. Popis profilu ICC naleznete v příručce
Digital Photo Professional návod k použití (software EOS).
oo V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor [sRGB].
229
Výběr stylu Picture Style
M
Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout
charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění
fotografie nebo objektu.
1 Vyberte položku [z: Picture Style].
2 Vyberte styl Picture Style.
Charakteristiky stylů Picture Style
zz[D] Automaticky
Tóny barev budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly fotografované
scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu, zeleň a západ slunce
ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce.
oo Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
zz[P] Standardní
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecně
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.
zz[Q] Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je jemnější.
Vhodný pro detailní portréty.
Změnou nastavení [Tón barvy] (=234) můžete upravit odstín pleti.
230
Výběr stylu Picture Style
zz[R] Krajina
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným
doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou krajinu.
zz[u] Jemný detail
Je vhodný pro zachycení detailního obrysu a jemné struktury
fotografovaného cíle. Barvy budou nepatrně živější.
zz[S] Neutrální
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Poskytuje nevýrazné
snímky s přirozenými barvami, relativně nízkým jasem a nepříliš velkou
sytostí barev.
zz[U] Věrný
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Pokud je fotografovaný
objekt zachycen při slunečním světle s teplotou barvy 5200K, budou barvy
kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly barvám objektu. Poskytuje
nevýrazné snímky s relativně nízkým jasem a nepříliš velkou sytostí barev.
zz[V] Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
oo Ze snímků JPEG snímaných pomocí možnosti [Černobílý] stylu Picture Style
není možné obnovit barevné snímky.
oo Pro nastavení možnosti [Černobílý] ve fotoaparátu můžete zvolit zobrazení
symbolu <z> v hledáčku (=570).
zz[W] Uživatelem definovaný 1–3
Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou [Portrét], [Krajina],
soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej požadovaným způsobem
(=236). Použije-li se dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl
Picture Style, snímky budou pořízeny se stejnými charakteristikami
nastavení jako s výchozím nastavením [Automaticky].
231
Výběr stylu Picture Style
Symboly
Na této obrazovce výběru Picture Style se nacházejí ikony pro nastavení
[Síla], [Jemnost] nebo [Práh] pro parametr [Ostrost] a také [Kontrast]
a další. Číslice udávají hodnoty těchto nastavení uvedených pro daný styl
Picture Style.
Ostrost
g
h
i
j
k
l
A Síla
B Jemnost
C Práh
Kontrast
Sytost
Tón barvy
Efekt filtru (Černobílý)
Efekt tónování (Černobílý)
oo Při záznamu filmu se pro položky [Jemnost] a [Práh] funkce [Ostrost]
zobrazí hvězdička „*“. [Jemnost] a [Práh] se na filmy nevztahují.
232
Přizpůsobení stylu Picture Style
M
Každý styl Picture Style si můžete sami upravit jeho změnou z výchozích
nastavení. Přizpůsobení stylu [Černobílý] je popsáno na =235.
1 Vyberte položku [z: Picture Style].
styl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte styl Picture Style, který chcete
upravit, a stiskněte tlačítko <B>.
položku.
3 Vyberte
zz Podrobnosti o nastaveních a efektech
naleznete na další straně.
233
Přizpůsobení stylu Picture Style
4 Nastavte úroveň efektu.
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět na
obrazovku výběru Picture Style.
zz Veškerá nastavení, která změníte
z výchozích hodnot, se zobrazí modře.
Nastavení a efekty
Ostrost
A Síla
g
1
B Jemnost*
2
C Práh*
h Kontrast
i Sytost
j Tón barvy
0: Slabé zdůraznění
orámování
1: Jemná
1: Nízká
–4: Nízký kontrast
–4: Nízká saturace
–4: Načervenalý odstín
pokožky
7: Silné zdůraznění
orámování
5: Zrnitá
5: Vysoká
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká saturace
+4: Nažloutlý odstín
pokožky
*1: Udává jemnost obrysů, které se mají zvýraznit. Nižší hodnota znamená, že budou
zvýrazněny jemnější obrysy.
*2: Nastavuje míru zvýraznění obrysu v závislosti na rozdílu v kontrastu mezi objektem
a okolím. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna při nízkém rozdílu
kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke zvýraznění šumu.
oo Pro záznam filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci
[Ostrost] (nezobrazí se).
oo Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí hodnoty
parametrů příslušného stylu Picture Style.
oo Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve vyberte
a poté pořiďte fotografii.
234
Přizpůsobení stylu Picture Style
[V] Nastavení stylu Černobílý
[k] Efekt filtru
Filtr
N: Žádný
Ye: Žlutý
Or: Oranžový
R: Červený
G: Zelený
Při aplikaci efektu filtru na černobílý
snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky či
zelené stromy.
Příklad účinku
Běžný černobílý snímek bez efektů filtru.
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu slunce.
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude
výraznější a světlejší.
Odstíny pleti a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech bude
výraznější a světlejší.
oo Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
[l] Efekt tónování
Pomocí efektu tónování lze vytvořit černobílý
snímek ve zvoleném tónu. Je efektivní,
když chcete vytvořit působivější snímky.
235
Uložení stylu Picture Style
M
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét]
nebo [Krajina], upravit jej požadovaným způsobem a uložit jako styl
[Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. To je užitečné při vytváření
více stylů Picture Style s různými nastaveními.
Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru
EOS Utility (software EOS), můžete podle potřeby upravit zde.
1 Vyberte položku [z: Picture Style].
možnost [Uživ. def.].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Uživ. def. *] a stiskněte
tlačítko <B>.
tlačítko <0>.
3 Stiskněte
zz Zkontrolujte, zda je vybrána
položka [Picture Style], a stiskněte
tlačítko <0>.
základní styl Picture Style.
4 Vyberte
zz Vyberte základní styl Picture Style.
zz Tímto způsobem též vyberte styly
při upravování stylů uložených do
fotoaparátu prostřednictvím nástroje
EOS Utility (software EOS).
236
Uložení stylu Picture Style
5 Vyberte položku.
úroveň efektu.
6 Nastavte
zz Podrobnosti viz „Přizpůsobení stylu
Picture Style“ (=233).
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět na
obrazovku výběru Picture Style.
Základní styl Picture Style bude uveden
vpravo od položky [Uživ. def. *].
Modré názvy stylu indikují, že jsou
změněny výchozí hodnoty nastavení.
oo Pokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde po
změně základního stylu Picture Style k vymazání nastavení parametrů dříve
uloženého uživatelského stylu Picture Style.
oo Pokud použijete funkci [5: Vymazat všechna nast.fotoap.] (=547), obnoví
se výchozí hodnoty všech nastavení stylů [Uživ. def. *].
oo Chcete-li snímat s uloženým stylem Picture Style, vyberte [Uživ. def. *] pro
uložený styl a pořiďte snímek.
oo Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete
v příručce EOS Utility Návod k použití.
237
Nastavení potlačení šumu
M
Potlačení šumu dlouhé expozice
Pro snímky exponované 1 s nebo déle lze potlačit šum (světelné body
a pruhy), který je typický pro dlouhé expozice.
položku [z: Potlač. šumu
1 Vyberte
dlouhé expozice].
2 Nastavte možnost potlačení šumu.
zz[AUTO] Automaticky
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno potlačení
šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice. Nastavení
[AUTO] je dostatečně účinné ve většině případů.
zz[ON] Povolit
Potlačení šumu je uplatňováno u všech expozic s časem 1 s a delším.
Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze
detekovat pomocí nastavení [Automaticky].
oo Při použití možnosti [Automaticky] nebo [Povolit] může proces potlačení
šumu po pořízení snímku trvat stejně dlouhou dobu jako expozice.
oo Snímky mohou vypadat zrnitější při použití nastavení [Povolit] než při použití
nastavení [Zakázat] nebo [Automaticky].
oo S nastavením [Povolit] zpracování potlačení šumu (indikované zobrazením
zprávy „buSY“) při snímání dlouhých expozic během zobrazení živého náhledu
pozastaví zobrazení živého náhledu a další fotografování není možné, dokud se
neukončí zpracování.
238
Nastavení potlačení šumu
Potlačení šumu při vysokém ISO
Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Tato funkce je zejména
efektivní při fotografování při vysokých citlivostech ISO. Při pořizování
snímku při nízkých citlivostech ISO lze dále potlačit šum v tmavších částech
snímku (v oblastech stínů).
položku [z: Potlač.šumu
1 Vyberte
při vysokém ISO].
2 Nastavte úroveň.
zz[M] Potlačení šumu více snímky
Použije potlačení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je použita
možnost [Vysoká]. Pro jednotlivou fotografii se souvisle pořídí čtyři dílčí
snímky, které budou automaticky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku JPEG.
Je-li kvalita snímků nastavena na možnost RAW nebo RAW+JPEG,
nelze položku [Potlač. šumu u více sním.] nastavit.
239
Nastavení potlačení šumu
Upozornění pro nastavení potlačení šumu u více snímků
oo Pokud je snímek významně posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu,
může se účinek potlačení šumu snížit.
oo Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili
jeho rozhýbání. Doporučujeme použít stativ.
oo Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz.
oo Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících se
vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
oo Pokud se během pořízení čtyř po sobě jdoucích snímků změní jas objektu,
může na výsledném snímku dojít k nestejnoměrné expozici.
oo Po zachycení snímků může chvíli trvat, než budou snímek zaznamenány na
kartu po provedení potlačení šumu a spojeny do jednoho snímku. V hledáčku
a na panelu LCD se během zpracování snímků zobrazí zpráva „buSY“
a fotografování není možné, dokud se zpracování neukončí.
oo Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není k dispozici při snímání s dlouhou
expozicí, snímání s AEB nebo braketingem WB, snímání snímků RAW nebo
RAW+JPEG nebo s funkcemi jako potlačení šumu dlouhé expozice, násobné
expozice či režim HDR.
oo Fotografování s bleskem není možné. Upozorňujeme, že pomocné světlo
AF externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty řady EOS bude
aktivováno v souladu s nastavením [z: Spuštění pomoc. světla AF].
oo Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není dostupná (není zobrazena) při
nahrávání filmů.
oo Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2>, vyměníte baterii nebo
kartu, přepnete do základní zóny nebo režimu snímání <F> nebo přepnete na
záznam filmu, automaticky se přepne na možnost [Standardní].
240
Vložení dat pro odstranění prachu
M
V případě, že čištění snímače zanechá na snímači prach, lze ke snímkům
vložit data pro odstranění prachu použitá k vymazání prašných míst.
Data pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional
(software EOS) k automatickému vymazání prachových částic.
Příprava
zz Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
zz Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a nastavte zaostření na nekonečno (∞).
Pořizování dat pro odstranění prachu
položku [z: Data pro
1 Vyberte
odstranění prachu].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
zz Po provedení automatického
samočištění snímače se zobrazí zpráva.
Přestože bude během čištění možné
zaslechnout mechanický zvuk závěrky,
nebude vyfotografován žádný snímek.
241
Vložení dat pro odstranění prachu
jednobarevný
3 Vyfotografujte
bílý objekt.
zz Vyfotografujte s jednobarevným bílým
předmětem (jako nový list bílého papíru)
vyplňujícím obrazovku, ze vzdálenosti
20 až 30 cm.
zz Snímek nebude uložen, data lze proto
získat i v případě, že do fotoaparátu
není vložena karta.
Po vyfotografování snímku začne
fotoaparát shromažďovat data pro
odstranění prachu. Po získání dat pro
odstranění prachu se zobrazí zpráva.
zz Pokud se nepodaří úspěšně získat data,
zobrazí se chybová zpráva. Postupujte
podle pokynů v části „Příprava“ na
předchozí straně, poté vyberte položku
[OK]. Znovu vyfotografujte snímek.
Vložení dat pro odstranění prachu
Od tohoto okamžiku bude fotoaparát doplňovat získaná data pro odstranění
prachu ke všem fotografiím. Data pro odstranění prachu se doporučuje
získat před fotografováním.
Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional (softwaru
EOS) k automatickému vymazání prachových částic naleznete v příručce
Digital Photo Professional Návod k použití.
Velikost souborů není v podstatě ovlivněna daty pro odstranění prachu
přidanými ke snímkům.
oo Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být
považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost odstranění
prachových částic pomocí softwaru Digital Photo Professional (softwaru EOS).
242
Metoda uvolnění závěrky (snímání s živým
náhledem)
M
Při snímání s živým náhledem si můžete zvolit, jak se závěrka uvolní.
1
Vyberte položku [z: Režim závěrky].
2 Vyberte položku.
zzMechanická
Snímání aktivuje mechanickou závěrku. Pokud použijete objektiv TS-E
(s výjimkou objektivů TS-E17mm f/4L a TS-E24mm f/3.5L II) pro posun
nebo sklon objektivů nebo použijete mezikroužky, nezapomeňte ji
nastavit na možnost [Mechanická]. Je-li nastavena volba [El. 1.lamela]
nebo [Elektronická], nemusí být dosaženo standardní expozice nebo
může dojít k nestejnoměrné expozici.
zzEl. 1. lamela
Snímání pouze aktivuje druhou lamelu závěrky. Závěrka je tišší než
s možností [Mechanická].
zzElektronická
Umožňuje snímat při maximální rychlosti závěrky 1/16000 s bez
zvuků závěrky.
K dispozici s režimy řízení jinými než <o>, <i> nebo <q>.
Fotografování s bleskem není možné.
243
Metoda uvolnění závěrky (snímání s živým náhledem)
oo Možnost [Elektronická] není dostupná při snímání s hledáčkem s režimem
řízení nastaveným na <o>, <i> nebo <B>.
oo Rozostřené oblasti snímku mohou být v závislosti na podmínkách snímání
nekompletní při snímání blízko minimálního zaclonění při vysokých
rychlostech závěrky. Pokud se vám nelíbí vzhled rozostřených oblastí snímku,
snímání s následujícími nastaveními může zajistit lepší výsledky.
• Proveďte fotografování bez elektronické první lamely.
• Snižte rychlost závěrky.
• Zvyšte clonové číslo.
oo S nastavením [Elektronická] může rozhýbání fotoaparátu nebo pohyb objektu
způsobit distorzi snímku.
oo Nastavení režimu závěrky na [Elektronická] za mihotavého osvětlení může
způsobit patrné blikání obrazovky a snímky mohou být pořízeny s vodorovnými
pruhy (šum) nebo nevyváženou expozicí.
244
Násobné expozice
M
Můžete pořídit násobné expozice, které sloučíte do jednoho snímku.
Pokud pořizujete snímky s násobnou expozicí pomocí snímání s živým
náhledem, můžete v reálném čase vidět, jak se jednotlivé expozice slučují.
položku [z: Násobná
1 Vyberte
expozice].
možnost [Násobná
2 Nastavte
expozice].
zz Vyberte možnost [Povolit].
zz Chcete-li ukončit fotografování
násobných expozic, vyberte možnost
[Zakázat].
3 Nastavte položku [Ovl. nás. expoz.].
zzAditivní
Expozice každého jednotlivého zachyceného snímku je přidávána
součtově. Na základě nastavení položky [Počet expozic] nastavte
zápornou kompenzaci expozice. Chcete-li nastavit hodnotu kompenzace
expozice, postupujte podle níže uvedených základních pokynů.
Pravidlo pro nastavení kompenzace expozice podle počtu expozic
Dvě expozice: –1 EV, tři expozice: –1,5 EV, čtyři expozice: –2 EV
zzPrůměrný
Na základě nastavení položky [Počet expozic] se při fotografování
násobných expozic automaticky nastaví záporná kompenzace expozice.
Pokud pořizujete násobné expozice stejné scény, expozice pozadí objektu
bude automaticky řízena tak, aby byla dosažena standardní expozice.
245
Násobné expozice
[Počet expozic].
4 Nastavte
zz Vyberte počet kopií a stiskněte
tlačítko <0>.
možnost [Pokrač. nás. ex.].
5 Nastavte
zz Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude fotografování s násobnou expozicí
automaticky zrušeno po ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Kontinuálně]
bude fotografování s násobnou expozicí
pokračovat, dokud nebude pro položku
z kroku 2 nastavena možnost [Zakázat].
(1)
první expozici.
6 Vyfotografujte
zz Zobrazí se zachycený snímek.
zz Na obrazovce v části (1) můžete
zkontrolovat zbývající počet expozic.
zz Pořízený snímek lze zobrazit stisknutím
tlačítka <x> (=249).
další expozice.
7 Vyfotografujte
zz Dosud pořízené snímky se zobrazí
sloučené. Chcete-li zobrazit pouze
snímky, stiskněte opakovaně tlačítko
<B>.
zz Chcete-li při snímání s živým náhledem
zobrazit aktuální stav snímku s násobnou
expozicí, zkontrolovat expozici
a prohlédnout si, jak budou snímky
sloučeny, podržte stisknuté tlačítko náhledu
hloubky ostrosti (nebo tlačítko přiřazené
funkci [Náhled hloubky ostrosti (DOF)]).
zz Fotografování s násobnou expozicí skončí
po pořízení stanoveného počtu expozic.
246
Násobné expozice
oo Při kontinuálním snímání se rychlost kontinuálního snímání výrazně sníží.
oo Uloží se pouze sloučený snímek s násobnou expozicí. Snímky pořízené
v krocích 6 a 7 pro snímek s násobnou expozicí nebudou uloženy.
oo Kvalita snímků, citlivost ISO, styl Picture Style, potlačení šumu při vysokém
ISO a barevný prostor atd. nastavené pro první jednotlivou expozici budou
nastaveny také pro následující expozice.
oo Pro fotografování s násobnou expozicí nelze nastavit poměr stran.
Snímky budou vždy pořízeny s poměrem stran 3:2.
oo Pokud nastavíte braketing vyvážení bílé, potlačení šumu u více snímků,
režim HDR či kreativní filtr, fotografování s násobnou expozicí nelze nastavit.
oo Při fotografování s násobnou expozicí se nastavení položek [z: Korekce
odchylky objektivu], [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] a [z: Priorita zvýraz. tónu] automaticky změní na
možnost [Zakázat].
oo Pokud nastavíte položku [z: Picture Style] na možnost [Automaticky],
použije se při fotografování možnost [Standardní].
oo U násobných expozic bude s rostoucím počtem expozic více patrný šum,
nerovnoměrné barvy a proužkování.
oo Pokud je nastavena možnost [Aditivní], bude zpracování snímku po pořízení
násobných expozic určitou dobu trvat. (Indikátor přístupu na kartu bude svítit déle.)
oo Pokud budete snímat s živým náhledem, když je nastavena možnost
[Aditivní], funkce živého náhledu se automaticky zastaví při ukončení
fotografování s násobnou expozicí.
oo Jas a šum snímku s násobnou expozicí zobrazené v kroku 7 během snímání se
budou lišit od těch z konečného stavu zaznamenaného snímku s násobnou expozicí.
oo Fotografování s násobnou expozicí se zruší, pokud přepnete vypínač napájení
do polohy <2> nebo vyměníte baterie či karty.
oo Pokud přepnete na režim základní zóny nebo na <w/x>, fotografování
s násobnou expozicí se ukončí.
oo Připojíte-li fotoaparát k počítači, fotografování s násobnou expozicí nebude
možné. Připojíte-li fotoaparát k počítači během snímání, fotografování
s násobnou expozicí se ukončí.
oo Informace o snímku pro poslední snímek se zaznamenají a připojí ke snímku
s násobnou expozicí.
247
Násobné expozice
Sloučení násobných expozic se snímkem RAW
zaznamenaným na kartu
Snímek RAW zaznamenaný na kartu můžete vybrat jako první jednotlivou
expozici. Vybraný snímek RAW zůstane nedotčen.
položku [Vybrat sním.pro
1 Vyberte
hrom.expozici].
první snímek.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte první
snímek a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
Ve spodní části obrazovky se zobrazí
číslo souboru vybraného snímku.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Po výběru prvního snímku se počet
zbývajících expozic tak, jak je nastaven
pomocí položky [Počet expozic], sníží o 1.
oo Snímky JPEG nelze vybrat.
oo Tyto snímky nelze vybrat jako první jednotlivou expozici: snímky pořízené
s položkou [z: Priorita vysokých jasů] nastavenou na možnost [Povolit]
nebo [Vylepšeno] nebo snímky pořízené s položkou [z: Poměr stran
sním.] nastavenou na jinou možnost než [3:2].
oo Možnost [Zakázat] se použije pro položky [z: Korekce odchylky objektivu]
a [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizace jasu] bez
ohledu na nastavení snímku vybraného jako první jednotlivá expozice.
oo Citlivost ISO, styl Picture Style, potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO,
barevný prostor atd. nastavené pro první snímek budou také použity pro
následující snímky.
oo Pokud je možnost Picture Style nastavená na možnost [Automaticky] pro snímek
vybraný jako první snímek, použije se při fotografování možnost [Standardní].
oo Nelze vybrat snímek pořízený jiným fotoaparátem.
oo Snímky, které nelze sloučit, mohou být zobrazeny.
oo Můžete též vybrat snímek RAW použitý při fotografování s násobnou expozicí.
oo Výběrem položky [Zrušit výběr] zrušíte výběr snímku.
248
Násobné expozice
Kontrola a odstranění násobných expozic během fotografování
Před ukončením fotografování nastaveného
počtu expozic můžete stisknout tlačítko
<x> a zobrazit aktuální stav snímku
s násobnou expozicí, zkontrolovat expozici
a prohlédnout si, jak budou snímky sloučeny.
Pokud stisknete tlačítko <L>, zobrazí se
operace, které je možné provést během
fotografování s násobnou expozicí.
Obsluha
Popis
2 Návrat k předchozí Znovu se objeví obrazovka zobrazená před stisknutím
obrazovce
tlačítka <L>.
Slouží k odstranění naposledy pořízeného snímku
q Vrátit zpět poslední
(vyfotografujte jiný snímek). Počet zbývajících expozic se
snímek
zvýší o 1.
Uloží snímky až do tohoto momentu jako snímek s násobnou
W Uložit a ukončit
expozicí a ukončí fotografování s násobnou expozicí.
Fotografování s násobnou expozicí se ukončí bez uložení
r Ukončit bez uložení
snímku.
oo Při fotografování s násobnou expozicí lze přehrávat pouze snímky s násobnou
expozicí.
249
Násobné expozice
Časté otázky
zzExistují nějaká omezení týkající se kvality snímku?
Všechny jednotlivé expozice a snímek s násobnou expozicí jsou
zachyceny nastavenou kvalitou snímku.
zzMohu sloučit snímky zaznamenané na kartu?
Pomocí funkce [Vybrat sním.pro hrom.expozici] můžete vybrat první
jednotlivou expozici ze snímků zaznamenaných na kartu (=248).
Uvědomte si, že nelze sloučit více snímků, které jsou již zaznamenány
na kartu.
zzBude při fotografování s násobnou expozicí účinná funkce
automatického vypnutí napájení?
Při fotografování s násobnou expozicí nebude aktivní funkce
automatického vypnutí napájení.
Před zahájením fotografování s násobnou expozicí se aktivuje automatické
vypnutí napájení v době nastavené na fotoaparátu a nastavení násobné
expozice budou zrušena.
250
Fotografování s vysokým dynamickým
rozsahem (HDR)
M
Můžete snímat fotografie s oříznutými jasnými plochami a stíny budou
potlačeny pro vysoký dynamický rozsah tónů, dokonce i u scén s vysokým
kontrastem. HDR je užitečné pro pořizování snímků krajin a zátiší.
HDR jsou pro každý záběr pořízeny tři po sobě následující snímky s různými
expozicemi (standardní expozicí, podexponováním a přeexponováním)
a poté jsou automaticky sloučeny dohromady. Snímek pořízený v režimu
HDR je zaznamenán jako snímek JPEG.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
1 Vyberte položku [z: Režim HDR].
položku [Úprava dyn. rozs.].
2 Nastavte
zz Výběr možnosti [Automaticky] zajistí
automatické nastavení dynamického
rozsahu podle celkového rozsahu tónů
snímku.
zz Čím je hodnota vyšší, tím širší bude
dynamický rozsah.
3 Nastavte položku [Efekty].
251
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
Efekty
zz[P] Přirozené
Je určen pro snímky, u nichž je potřebné zachovat široký rozsah
tónů a kde by jinak došlo ke ztrátě detailů v oblastech světel a stínů.
Oříznuté jasné a tmavé plochy se zredukují.
zz[A] Standardní
Zatímco oříznuté jasné a tmavé plochy se redukují více než u efektu
[Přirozené], kontrast se sníží a stupňování bude plošší, aby snímek
vypadal jako malovaný obraz. Obrysy objektů budou mít jasné
(nebo tmavé) okraje.
zz[B] Živé
Barvy jsou sytější než u efektu [Standardní] a nízký kontrast a ploché
stupňování vytvoří efekt grafického umění.
zz[C] Výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku vzhled
olejomalby.
zz[D] Reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a stupňování jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít jasné (nebo tmavé) okraje.
Sytost
Zvýraznění
orámování
Jas
Tón
Standardní
Standardní
Živé
Vysoká
Výrazné
Vyšší
Reliéfní
Nízký
Standardní
Slabé
Silné
Silnější
Standardní
Ploché
Standardní
Ploché
Standardní
Ploché
Tmavé
Plošší
oo Jednotlivé efekty budou použity na základě charakteristik aktuálně nastaveného
stylu Picture Style (=230).
252
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
položku [Kontinuální HDR].
4 Nastavte
zz Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude HDR automaticky zrušeno po
ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Každý snímek]
bude HDR pokračovat, dokud nebude
pro položku z kroku 2 nastavena
možnost [Zakázat HDR].
položku [Auto. zarovn. sn.]
5 Nastavte
a vyfotografujte snímek.
zz Pro fotografování z ruky vyberte
možnost [Povolit]. Při použití stativu
vyberte možnost [Zakázat].
oo Snímky s HDR RAW jsou zachyceny v kvalitě snímku JPEG 73. Snímky
s HDR RAW+JPEG jsou zachyceny v nastavené kvalitě snímku JPEG.
oo Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem není možné použít
s rozšířeným rozšířenou citlivostí ISO (H).
oo Při snímání HDR se následující položky automaticky nastaví na [Zakázat]:
[Korekce distorze] v nabídce [z: Korekce odchylky objektivu], [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizace jasu] a [z: Priorita
vysokých jasů].
oo Fotografování v režimu AEB a fotografování s bleskem nejsou dostupné.
oo Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat zbytkový obraz.
oo Při HDR se pořídí tři snímky s různými, automaticky nastavenými rychlostmi
závěrky. I v režimech snímání <s> a <a> bude rychlost závěrky posunuta
na základě vámi nastavené rychlosti závěrky.
oo Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, může být nastavena vyšší citlivost ISO.
Při snímání s živým náhledem
oo Náhledy efektu živého náhledu nebudou vypadat přesně stejně jako vaše fotografie.
253
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
oo Při pořizování snímků v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit] nebudou ke snímku připojeny informace
o zobrazení AF bodu (=392) a data pro odstranění prachu (=241).
oo Pokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.] nastavena na
možnost [Povolit], okrajové části snímku se nepatrně oříznou a mírně se sníží
rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně zarovnat z důvodu otřesů fotoaparátu
apod., automatické zarovnání snímků se nemusí uplatnit. Upozorňujeme, že při
fotografování s nadměrně jasným (nebo tmavým) nastavením expozice nemusí
automatické zarovnání snímků fungovat správně.
oo Pokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.] nastavena
na možnost [Zakázat], tři snímky nemusí být řádně zarovnány a efekt HDR
může být snížený. Doporučujeme použít stativ.
oo Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících se
vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
oo Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
oo HDR při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené
reprodukci barev osvětlených oblastí.
oo Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) dojde ke sloučení
snímků, které jsou pak uloženy na kartu, což může určitou dobu trvat.
Během zpracování snímků se v hledáčku a na panelu LCD zobrazí zpráva
„buSY“ a nebude možné pořídit další snímek, dokud se zpracování nedokončí.
254
Braketing ostření (snímání s živým
náhledem)
M
Braketing ostření* umožňuje kontinuální snímání s automatickou změnou
ohniskové vzdálenosti po jednotlivém snímku. Z těchto snímků lze vytvořit
jeden snímek zaostřený na širokou oblast pomocí aplikace, která podporuje
komponování hloubky, jako je software Digital Photo Professional (software EOS).
* Zkratka „BKT“ označuje braketing.
možnost [z: Bracketing
1 Vyberte
ostření].
[Bracketing ostření].
2 Určete
zz Vyberte možnost [Povolit].
počet snímků.
3 Nastavte
zz Zadejte počet snímků zachycených
na snímek.
zz Lze nastavit v rozsahu [2]–[999].
255
Braketing ostření (snímání s živým náhledem)
[Stupňování ostření].
4 Nastavte
zz Určete, jak hodně posunout zaostřování.
Tato hodnota se automaticky upravuje,
aby vyhovovala hodnotě clony
v momentu snímání.
Větší hodnoty clony zvyšují posun
zaostření a proto braketing ostření
pokrývá v tomto případě širší rozsah
pod stejnými nastaveními možností
[Stupňování ostření] a [Počet snímků].
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <0>.
možnost [Plynulá expozice].
5 Nastavte
zz Změny v jasu snímku během braketingu
ostření lze potlačit nastavením možnosti
[Plynulá expozice] na [Povolit],
což upraví rozdíly relativní k aktuálnímu
clonovému číslu (efektivní clonové
číslo), které se mění s polohou ohniska.
snímek.
6 Vyfotografujte
zz Chcete-li snímky uložit do nové složky,
] a vyberte [OK].
klepněte na ikonu [
zz Zaostřete na bližší konec preferované
ohniskové vzdálenosti a pak úplně
stiskněte spoušť.
zz Jakmile začne fotografování, pusťte
tlačítko spouště.
zz Fotoaparát snímá kontinuálně a posouvá
polohu ohniska na nekonečno.
zz Snímání se ukončí po zadaném počtu
snímků nebo na vzdáleném konci
ohniskové vzdálenosti.
256
Braketing ostření (snímání s živým náhledem)
oo Braketing ostření je určen pro fotografování ze stativu.
oo Doporučuje se fotografování s širším zorným úhlem. Po komponování hloubky
můžete podle potřeby ořezat snímek.
oo Používat lze následující objektivy (k dubnu 2019).
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
oo U následujících objektivů nastavte položku [Plynulá expozice] na [Zakázat],
protože mohou způsobovat změny v jasu snímku.
• EF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5 L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Vhodná nastavení možnosti [Stupňování ostření] se liší v závislosti na
subjektu. Nevhodné nastavení možnosti [Stupňování ostření] může způsobit
nerovnoměrnost v kompozitních snímcích nebo snímání může trvat delší
dobu, protože se snímá více snímků. Pořiďte několik zkušebních snímků,
abyste určili vhodné nastavení možnosti [Stupňování ostření].
oo Kombinování snímků může trvat delší dobu, pokud je nastavení
[Počet snímků] vysoké.
oo Fotografování s bleskem není možné.
oo Fotografování za blikajícího světla může mít za následek nerovnoměrné
snímky. V tomto případě může snížení rychlosti závěrky zajistit lepší výsledky.
oo Pokud je přepínač režimu ostření objektivu nastaven na <MF>, není braketing
ostření k dispozici.
oo Zrušení probíhajícího fotografování může způsobit problémy s expozicí
v posledním snímku. Pokud kombinujete snímky v softwaru Digital Photo
Professional, vyhněte se použití posledního snímku.
oo Doporučuje se používat stativ, dálkovou spoušť (prodává se samostatně,
=156) nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, =156).
oo K dosažení nejlepších výsledků nastavte hodnotu clony před snímáním
v rozsahu f/5.6–11.
oo Podrobnosti jako rychlost závěrky, hodnota clony a citlivost ISO se určí podle
podmínek pro první snímek.
oo Chcete-li zrušit snímání, znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.
oo Při přesunutí vypínače napájení do polohy <2> se funkce [Bracketing
ostření] přepne na [Zakázat].
257
Pořizování intervalových snímků
S intervalovým snímáním při snímání s hledáčkem můžete nastavit interval
snímání a počet snímků, aby fotoaparát opakovaně fotografoval, jakmile
dosáhne zadaný interval.
položku [z: Interval.
1 Vyberte
snímání].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
interval snímání a počet
3 Nastavte
snímků.
zz Vyberte nastavovanou položku (hodiny :
minuty : sekundy/počet snímků).
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zzInterval
Lze nastavit v rozsahu [00:00:01]–[99:59:59].
zzPočet snímků
Může být nastaven v rozsahu [01]–[99]. Chcete-li zachovat intervalové
snímání zapnuté natrvalo než jej zastavíte, nastavte hodnotu [00].
258
Pořizování intervalových snímků
(1)
(2)
tlačítko [OK].
4 Vyberte
zz Nastavení intervalového snímání se
zobrazí na obrazovce nabídky.
(1)
(2)
Interval
Počet snímků
snímek.
5 Vyfotografujte
zz První snímek je pořízen a snímání
pokračuje podle nastavení intervalového
snímání.
zz Během pořizování invervalových snímků
bude <H> blikat na LCD panelu.
zz Po pořízení nastaveného počtu snímků
se pořizování intervalových snímků
zastaví a automaticky zruší.
oo Doporučujeme použít stativ.
oo Doporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
oo I během pořizování intervalových snímků můžete úplným stisknutím spouště
pořizovat snímky jako obvykle. Uvědomte si, že se fotoaparát připraví na další
intervalové snímání přibližně 5 s předem, což dočasně omezí činnosti jako
upravení nastavení snímání, přístup do nabídek a přehrávání snímků.
oo Pokud není další naplánovaný snímek intervalového snímání možný, protože
fotoaparát snímá nebo zpracovává snímky, bude přeskočen.
oo I během činnosti intervalového snímání je automatické vypnutí spuštěno po
přibližně 8 s nečinnosti, pokud není možnost [5: Autom.vypnutí] nastavena
na [Zakázat]. Fotoaparát se opět automaticky zapne přibližně 1 minutu před
naplánovaným pořízením snímku.
oo Lze jej také kombinovat s automatickým braketingem expozice, braketingem
vyvážení bílé, násobnou expozicí a režimem HDR.
oo Chcete-li zastavit pořizování intervalových snímků, přesuňte vypínač napájení
do polohy <2>.
259
Pořizování intervalových snímků
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Nastavení přepínače režimů zaostřování na objektivu na možnost <AF>
zabraňuje, aby fotoaparát snímal, pokud nejsou objekty zaostřené.
Před snímáním doporučujeme přesunout přepínač do polohy <MF> a poté
zaostřit ručně.
oo Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
oo Fotografování s dlouhými expozicemi nebo používání rychlostí závěrky delších
než interval snímání zabrání snímání v daný interval. Z tohoto důvodu bude
pořízeno méně snímků, než je určeno. Používání rychlostí závěrky téměř
stejných jako interval snímání může též snížit počet snímků.
oo Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být
některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
oo Pokud při pořizování intervalových snímků používáte blesk, nastavte delší
interval, než je doba nabíjení blesku. Intervaly, které jsou příliš krátké,
mohou zabránit emitování záblesku blesku.
oo Intervaly, které jsou příliš krátké, mohou zabránit fotografování nebo
automatickému zaostřování.
oo Pokud nastavíte vypínač napájení do polohy <2>, nastavíte režim snímání
na <F> nebo <w/x> nebo použijete nástroj EOS Utility (software EOS),
pořizování intervalových snímků bude stornováno a vynulováno na možnost
[Zakázat].
oo Během pořizování intervalových snímků není možné fotografovat s dálkovým
ovládáním (=155) ani s dálkovou spouští a bleskem Speedlite.
260
Potlačení efektu mihotání
M
Při pořizování snímků s využitím vysoké rychlosti závěrky pod zářivkovým
či podobným osvětlením může blikání světelného zdroje způsobit mihotání
a nerovnoměrnou vertikální expozici snímků. Pokud za těchto podmínek
použijete kontinuální snímání, mohou se snímky vyznačovat nerovnoměrnou
expozicí a barvami. Snímání s potlačením mihotání umožňuje fotografování
pomocí hledáčku v okamžicích, kdy jsou expozice a barvy méně ovlivněny
mihotáním.
položku [z: Sním.bez
1 Vyberte
mihotání].
2 Vyberte možnost [Povolit].
3 Vyfotografujte snímek.
oo Pokud nastavíte možnost [Povolit] a budete fotografovat za mihotavého
osvětlení, může se čas zpoždění při uvolnění závěrky prodloužit. Rovněž
kontinuální snímání se může zpomalit nebo být nepravidelné.
oo Neplatí pro snímky s blokováním zrcadla, snímání s živým náhledem nebo
záznam filmu.
oo Detekce mihotání je možná pouze při frekvenci 100 až 120 Hz. Efekt mihotání
nelze zmírnit, ani pokud se frekvence mihotání zdroje světla během kontinuálního
snímání změní.
261
Potlačení efektu mihotání
oo Pokud se v režimech <d> a <f> během kontinuálního snímání změní
rychlost závěrky nebo pokud vyfotografujete více snímků stejné scény při
různých rychlostech závěrky, nemusí být tón barev konzistentní. Chcete-li
nekonzistentním tónům barev předejít, fotografujte v režimu <a> nebo <s>
při neměnné rychlosti závěrky.
oo Tón barvy zachycených snímků se může lišit mezi možností [Povolit] a [Zakázat].
oo Rychlost závěrky, hodnota clony a citlivost ISO se mohou změnit při zahájení
snímání s nastavením blokování AE.
oo Pokud se za objektem nachází tmavé pozadí nebo pokud je součástí
kompozice jasný zdroj světla, nemusí se mihotání detekovat správně.
oo Redukce mihotání nemusí být při zvláštním osvětlení možná.
oo V závislosti na zdroji osvětlení se mihotání nemusí detekovat správně.
oo V závislosti na zdrojích světla nebo podmínkách snímání nemusí ani použití
této funkce zaručit, že dosáhnete očekávaných výsledků.
oo Doporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
oo Pokud snímáte s redukcí mihotání, rozsvítí se <G>. Pokud se symbol
<G> v hledáčku nezobrazí, nastavte možnost [Detekce mihotání]
v nabídce [Zobrazení v hledáčku] na hodnotu [Ukázat] (=536). Symbol
<G> se nezobrazí, pokud aktuální zdroj osvětlení nemihotá, ani pokud
není žádné mihotání rozpoznáno.
oo I když nastavíte možnost [z: Sním.bez mihotání] na [Zakázat], s možností
[Detekce mihotání] nastavenou na [Ukázat], bude symbol <G>
v hledáčku blikat, aby vás varoval, pokud fotoaparát měří za blikajícího zdroje
osvětlení.
oo Přestože není symbol <G> zobrazen v režimech základní zóny,
efekty mihotání jsou i nadále během fotografování sníženy.
oo Pokud fotografujete s bezdrátovým bleskem, nemusíte dosáhnout kýžených
výsledků.
262
Blokování zrcadla
M
Funkce Blokování zrcadla zajistí, že při snímání s hledáčkem zůstane
zrcadlo nahoře, aby se omezilo rozmazání způsobené pohybem zrcadla.
Užitečné při fotografování detailů (makrofotografování) při použití
superteleobjektivu, při fotografování s nízkou rychlostí závěrky apod.
položku [z: Blokování
1 Vyberte
zrcadla].
2 Vyberte možnost [Povolit].
na objekt a poté úplně
3 Zaostřete
stiskněte tlačítko spouště.
zz Zrcadlo se sklopí.
úplně stiskněte tlačítko
4 Znovu
spouště.
zz Dojde k vyfotografování snímku
a zrcadlo se vrátí do dolní polohy.
263
Blokování zrcadla
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Ve velmi jasném světle, například na pláži nebo lyžařské sjezdovce za
slunečného dne, vyfotografujte snímek ihned po stabilizaci blokování zrcadla.
oo Během blokování zrcadla není možné měnit nastavení funkcí snímání
a používat nabídky.
oo Při povolení této funkce se použije režim řízení po jednotlivých snímcích.
oo S blokováním zrcadla lze také použít samospoušť.
oo Po uplynutí přibližně 30 s od zablokování se zrcadlo automaticky vrátí zpět do
spodní polohy. Znovu je zablokujete úplným stisknutím tlačítka spouště.
oo Zvažte použití stativu a dálkového ovládání (dálkové spoušti RS-60E3,
dálkového ovladače RC-6 nebo bezdrátového dálkového ovládání BR-E1,
všechny jsou prodávány samostatně).
264
Souvislé AF (snímání s živým náhledem)
Tato funkce udržuje při snímání s živým náhledem zaostření obecně na
objekt. Tato funkce umožňuje okamžité zaostření po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny.
1 Vyberte možnost [z: Souvislé AF].
2 Vyberte možnost [Povolit].
oo Povolení této funkce snižuje počet dostupných snímků, protože objektiv je
nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává energii baterie.
265
Nastavení elektronického MF objektivu
M
Pro objektivy typů EF nebo EF-S vybavené elektronickým ručním
zaostřováním můžete stanovit, jak se nastavení ručního zaostřování použije
s funkcí jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).
možnost [z: Elektronický
1 Vyberte
MF objektivu].
2 Vyberte položku.
zzZakázat po One‑Shot AF
Nastavení ručního zaostřování po činnosti AF je vypnuto.
zzPovolit po One‑Shot AF
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl
cesty stisknuté tlačítko spouště.
oo Podrobné informace o specifikacích ručního zaostřování objektivu naleznete
v návodu k použití objektivu.
266
Nastavení pomocného světla AF
Můžete zadat, zda při snímání s hledáčkem používat pomocné světlo AF
vestavěného blesku nebo blesku Speedlite.
možnost [z: Spuštění
1 Vyberte
pomoc. světla AF].
2 Vyberte položku.
zz[ON] Povolit
Povoluje v případě potřeby spuštění pomocného světla AF.
Stisknutím tlačítka <D> aktivujte záblesk pomocného světla AF
z vestavěného blesku.
zz[OFF] Zakázat
Zakazuje spuštění pomocného světla AF. Nastavte, pokud nechcete,
aby zablesklo pomocné světlo AF.
zz[1] Bleskne pouze externí blesk
Umožňuje spouštění pomocného světla AF podle potřeby, pouze při
použití externích blesků Speedlite.
zz[IR] Pouze pomocné světlo IR AF
Umožňuje spuštění infračerveného pomocného světla AF emitovaného
prostřednictvím externích blesků Speedlite vybavených touto funkcí,
když jsou připojeny tyto zábleskové jednotky.
267
Nastavení pomocného světla AF
oo Pokud je uživatelská funkce [Spuštění pomoc. světla AF] externího blesku
Speedlite nastavena na možnost [Zakázat], pomocné světlo AF nebude
emitováno.
oo Pokud nastavíte možnost [Povolit] nebo [Bleskne pouze ext.blesk],
pomocné světlo AF připojeného blesku Speedlite řady EX vybaveného LED
světlem bude při snímání s živým náhledem podle potřeby emitovat záblesky
z LED světla blesku Speedlite.
268
Obecná upozornění pro fotografování
Platí pro fotografování s hledáčkem i snímání s živým náhledem
Kvalita snímku
oo Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například
jako světelné body a pruhy).
oo Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo
k nerovnoměrnosti barev na snímku.
Snímání s živým náhledem
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
Kvalita snímku
oo Časté dlouhodobější snímání může způsobit nárůst teploty uvnitř fotoaparátu
a ovlivnit kvalitu snímku. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
oo Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká,
může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před opětovným
pokračováním počkejte několik minut.
Bílá ikona [s] a červená ikona [E]
oo Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání nebo
používání v teplých prostředích, zobrazí se bílá ikona [s] nebo červená ikona [E].
oo Bílá ikona [s] signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Ukončete na chvíli
snímání fotografií a nechte fotoaparát vychladnout.
oo Pokud je zobrazena bílá ikona [s], doporučuje se fotografovat při nízkých
citlivostech ISO místo vysokých citlivostí.
oo Červená ikona [E] znamená, že snímání se brzy automaticky ukončí. Snímání
nebude opět možné, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne, proto přestaňte
dočasně snímat nebo vypněte fotoaparát a nechte jej na chvíli vychladnout.
oo Dlouhodobější snímání v horkých prostředích způsobí, že se bílá [s] nebo
červená ikona [E] zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
oo Pokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita
snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě
předtím, než se zobrazí bílá ikona [s].
Výsledky snímání
oo Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a clona zobrazí červenou
barvou. Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí
expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte
do normálního zobrazení.
oo I když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast
odpovídající normálnímu zobrazení.
269
Obecná upozornění pro fotografování
Snímky a zobrazení
oo Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek
odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
oo Při nedostatečném osvětlení může být šum patrnější v zobrazení obrazu i při
nízkých citlivostech ISO, ale ve snímcích bude méně šumu, protože kvalita
snímku se liší mezi zobrazením a zachycenými snímky.
oo Obrazovka nebo hodnota expozice může mihotat, pokud se změní zdroj světla
(osvětlení). V takovém případě přestaňte dočasně snímat a pokračujte se
zdrojem světla, který budete používat.
oo Nasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému
zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu
nestabilizuje.
oo Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném
snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
oo Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [5: Jas displeje]
na jasné nastavení, může se na snímku objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. V pořízeném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev
zaznamenány.
oo Po zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném
snímku.
Uživatelské funkce
oo Některé uživatelské funkce nejsou dostupné (některá nastavení nemají účinek).
Objektiv a blesk
oo Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále
aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků. Pokud
není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při
použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
oo S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné
pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí
dostupné od druhé poloviny roku 2011.
oo Funkce Blokování FE není dostupná s vestavěným bleskem. Při použití
externího blesku Speedlite nebude funkční blokování expozice s bleskem
a nebude možné emitovat modelovací záblesk.
270
Obecná upozornění pro fotografování
oo Pomocí kabelu HDMI HTC-100 (prodává se samostatně) můžete zobrazit
obraz na televizoru (=344). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.
Zobrazení informací při snímání s živým náhledem
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání fotografií naleznete
na =623.
oo Když je bíle zobrazena ikona [g], znamená to, že je zobrazen obraz
s úrovní jasu, která se velmi blíží úrovni jasu skutečného snímku,
který fotografujete.
oo Pokud bliká ikona [g], znamená to, že je obraz zobrazen s jasem, který
se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš
jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení
expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného
zaznamenaného snímku.
oo Simulace expozice nemusí být při některých nastaveních snímání provedena.
Ikona [g] a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude zobrazen na
obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném nebo příliš jasném
osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
oo Histogram lze zobrazit, pokud je možnost [z: Simulace expozice]
nastavena na [Povolit] (=221).
271
272
Záznam filmu
Chcete-li nahrávat filmy, přesuňte přepínač
snímání s živým náhledem/záznamu filmů do
polohy <k>.
zz Ikona M v pravé části záhlaví stránky oznamuje, že funkce je dostupná
pouze v režimu Kreativní zóna.
oo Po přepnutí ze snímání fotografií na záznam filmu zkontrolujte před pořízením
záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.
273
Nabídky na kartě: Záznam filmu
zzFotografování 1
=288
=295
=298
=322
=300
=322
=312
zzFotografování 2
=211
=322
=218
=323
=324
=220
zzFotografování 3
=224
=225
=227
=230
=238
=325
274
Nabídky na kartě: Záznam filmu
zzFotografování 4
=135
=317
=142
=266
=319
=320
=149
275
Nabídky na kartě: Záznam filmu
V režimech základní zóny jsou zobrazeny následující
obrazovky. Vezměte na vědomí, že dostupné položky
nastavení se liší podle režimu snímání.
zzFotografování 1
=288
=295
=298
=300
=322
=312
zzFotografování 2
=135
=317
=142
=149
276
Záznam filmu
y/k Záznam v režimu automatické expozice
Řízení automatické expozice upraví expozici tak, aby vyhovovala aktuálnímu
jasu scény.
režimů nastavte na jiný režim
1 Volič
než <8>, <U> nebo <a>.
přepínač snímání s živým
2 Přesuňte
náhledem/snímání filmů do
polohy <k>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Před zahájením záznamu filmu zaostřete
pomocí automatického nebo ručního
zaostřování (=135, =147).
zz Ve výchozím režimu je možnost
[z: Servo AF u film.] nastavena na
hodnotu [Povolit], takže fotoaparát
bude trvale zaostřovat (=317).
zz Po namáčknutí tlačítka spouště
fotoaparát zaostří pomocí aktuální
metody AF.
film.
4 Zaznamenejte
zz Stisknutím tlačítka <0> spusťte
záznam filmu.
zz V průběhu záznamu filmu se v pravém
horním rohu displeje zobrazí značka
„oREC“.
zz Zvuk je zaznamenáván vestavěným
mikrofonem (=31).
zz Záznam filmu ukončíte opětovným
stisknutím tlačítka <0>.
277
Záznam filmu
Citlivost ISO v režimech základní zóny
zz Citlivost ISO se nastaví automaticky na hodnotu v rozsahu od ISO 100
do 12 800.
Citlivost ISO v režimech <d>, <s>, <f> a <F>
zz Nastaví se podle detailů možnosti [z: kNastavení citlivosti ISO] (=322).
oo Je-li nastaven režim <8>, projeví se záznam HDR filmu (=284).
oo I když nastavíte režim <s> nebo <f>, nebude možné provést záznam
filmu s prioritou rychlosti závěrky nebo clony. Záznam v režimu automatické
expozice se projeví jako v režimu <d>.
oo Informace o citlivosti ISO během časosběrného záznamu naleznete na =322.
oo Záznam v režimech základní zóny produkuje stejné výsledky jako pro režim
<A>. V režimu <A> se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona
scény detekované fotoaparátem (=627).
oo V režimech Kreativní zóny můžete stisknutím tlačítka <A> (=161)
zablokovat expozici (blokování AE). Použijete-li při záznamu filmu funkci
blokování AE, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka <S>. (Nastavení blokování
AE zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <S>.)
oo Kompenzaci expozice v režimech Kreativní zóny lze nastavit v rozsahu až ±3 EV.
oo Citlivost ISO, rychlost závěrky a clona nejsou zaznamenány v informacích Exif
k filmu.
oo Při záznamu filmu v režimu automatické expozice (s výjimkou časosběrného
záznamu) fotoaparát podporuje funkci blesku Speedlite a za nedostatečného
osvětlení automaticky rozsvítí jeho LED světlo. Podrobné informace naleznete
v návodu k použití blesku Speedlite řady EX.
278
Záznam filmu
M Záznam s ruční expozicí
Pro záznam filmu můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO.
přepínač snímání s živým
1 Přesuňte
náhledem/snímání filmů do
2
polohy <k>.
Přesuňte volič režimů do polohy <a>.
citlivost ISO.
3 Nastavte
zz Stiskněte tlačítko <i>.
Nastavení citlivosti ISO se zobrazí
na obrazovce.
zz Nastavení provedete voličem <6>
nebo <5>.
rychlost závěrky a clonu.
4 Nastavte
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky
(1), otáčejte voličem <6>. Chcete‑li
nastavit clonu (2), otáčejte voličem <5>.
a zaznamenejte film.
5 Zaostřete
zz Postup je stejný jako v krocích 3 a 4
(1)
části „Záznam v režimu automatické
expozice“ (=277).
(2)
279
Záznam filmu
oo Během záznamu filmu doporučujeme neměnit rychlost závěrky, clonu ani
citlivost ISO. Mohlo by dojít k zaznamenání změn v expozici nebo vytvoření
více šumu při vysoké citlivosti ISO.
oo Při filmování pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky
v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude
pohyb objektu vypadat méně plynule.
oo Pokud změníte rychlost závěrky během záznamu při zářivkovém osvětlení nebo
při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání obrazu.
oo Při použití automatického nastavení citlivosti ISO lze nastavit kompenzaci
expozice v rozsahu ±3 EV.
oo Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO. Použijete-li blokování citlivosti ISO při
záznamu filmu, můžete jej zrušit stisknutím tlačítka <S>. (Blokování citlivosti
ISO zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <S>.)
oo Pokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete
na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se
stavem při stisknutí tlačítka <A>.
oo Pokud je fotoaparát připraven ke snímání v režimu <4>, stisknutím tlačítka
<B> můžete zobrazit histogram.
Citlivost ISO v režimu <a>
Citlivost ISO lze nastavit ručně nebo vybrat možnost [AUTO]. Podrobné
informace o citlivosti ISO naleznete na =620.
280
Záznam filmu
Dostupné rychlosti závěrky
Rychlost závěrky v režimu <a> lze nastavit v rozsahu 1/4000 s až 1/8 s.
oo Pro záznam časosběrného filmu (=300) se dostupné rychlosti závěrky
budou lišit.
Snímání fotografií
Během záznamu filmu fotografovat nelze. Pokud chcete pořizovat
fotografie, ukončete záznam filmu a začněte fotografovat pomocí hledáčku
nebo živého náhledu.
Zobrazení informací (záznam filmu)
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání filmu naleznete na =625.
281
Záznam filmu
Upozornění pro záznam filmů
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Snímáte-li objekt s jemnými detaily, může dojít ke vzniku moaré a nesprávné
reprodukce barev.
oo Pokud je nastavena funkce [Q] nebo [Qw] a během záznamu filmu se
změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
oo Nahráváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým
světlem, může obraz filmu mihotat.
oo Pokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu USM během
záznamu filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat šum ve formě
vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete
ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
oo Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme pořídit
několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu může způsobit
změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou úroveň zvuku
nebo rozostření obrazu.
oo Vysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
oo Pokud během záznamu filmu namáčknete spoušť, abyste provedli
automatické zaostřování, může dojít k následujícím situacím: krátkodobé
výrazné rozostření, zaznamenání změn v jasu filmu, krátkodobé zastavení
záznamu a zaznamenání mechanického zvuku objektivu.
oo Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů (=277) prsty nebo jinými předměty.
oo „Obecná upozornění pro záznam filmů“ naleznete na =326–=327.
oo V případě potřeby si přečtěte také „Obecná upozornění pro fotografování“ na
=269–=271.
282
Záznam filmu
Poznámky pro záznam filmů
oo Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
oo Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam v rozlišení 4K, Full HD nebo HD je
přibližně 100 %.
oo Chcete-li povolit zahájení či zastavení záznamu filmu úplným stisknutím
tlačítka spouště, nastavte nabídku [Plné zmáčknutí] pro položku [5: Funkce
tl. spouště pro filmy] na možnost [Spušt./zast.film.].
oo Vestavěný mikrofon fotoaparátu (=277) zaznamenává stereofonní zvuk.
oo Místo vestavěného mikrofonu jsou použity libovolné externí mikrofony jako
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně) připojené na
VSTUPNÍ konektor pro externí mikrofon (=296).
oo Použít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru 3,5 mm.
oo S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během záznamu filmu
dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto
funkcí dostupné od druhé poloviny roku 2011.
oo Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K, Full HD a HD je použito vzorkování barev
YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor Rec. ITU-R BT.709.
283
Záznam HDR filmu
Můžete snímat filmy s dynamickým rozsahem, které si zachovají detaily ve
světlých tónech ve scénách s vysokým kontrastem.
volič režimů do polohy
1 Přesuňte
<8>.
HDR film.
2 Zaznamenejte
zz Zaznamenejte film stejným způsobem
jako při záznamu normálního filmu.
oo Vzhledem k tomu, že se při vytváření HDR filmu slučuje více snímků,
mohou některé části filmu vypadat zkresleně. To je více patrné u snímků
ovlivněných chvěním fotoaparátu a proto uvažte použití stativu. Uvědomte
si, že i při použití stativu pro záznam mohou být zbytkové obrazy nebo šum
postřehnutelné, pokud je HDR film přehráván po jednotlivých snímcích nebo
zpomaleně, v porovnání s normálním přehráváním.
oo Velikost záznamu je L6X (NTSC) nebo L5X (PAL).
oo Při nahrávání HDR filmů se automaticky nastaví citlivost ISO.
284
Záznam filmu s použitými efekty filtru
V režimu <U> (kreativní filtry) je možné zaznamenávat filmy s použitými
efekty filtru.
1
Nastavte volič režimů do polohy <U>.
tlačítko <Q> (7).
2 Stiskněte
zz Zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
možnost [f].
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
režim [f] (Režim snímání) v levé horní
části a stiskněte tlačítko <0>.
efekt filtru.
4 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte efekt
filtru (=286–=287) a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Snímek se zobrazí s aplikovaným
efektem filtru.
zz U filmů s efektem Miniatura přesuňte
Bod AF do pozice pro zaostření.
Posuňte rámeček scény, pokud se
Bod AF nachází mimo něj; Bod AF musí
být s tímto rámečkem vyrovnán.
285
Záznam filmu s použitými efekty filtru
úroveň efektu filtru.
5 Upravte
zz Stiskněte tlačítko <Q> a vyberte níže
uvedenou ikonu [Režim snímání].
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> upravte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Při nastavení filmů s efektem Miniatura
vyberte rychlost přehrávání.
6 Zaznamenejte film.
oo Zvětšení zobrazení není k dispozici.
oo Nezobrazuje se histogram.
oo Není k dispozici pro snímání videomomentek, časosběrné filmy nebo digitální
IS při filmování.
oo V režimech Kreativní zóny jsou nastavení kreativního filtru dostupná
z obrazovky rychlého ovládání (=103).
Charakteristiky kreativního filtru
zzf Sen
Aplikuje jemný, zasněný vzhled jiného světa. Celkově změkčí vzhled
filmu a rozmaže okrajové části obrazovky. Rozmazané oblasti kolem
okrajů obrazovky můžete upravit.
zzq Staré filmy
Přidáním chvění, škrábanců a mihotání vytvoří atmosféru jako ze
starých filmů. Horní a spodní část obrazu je zakryta černou maskou.
Efekty chvění a škrábanců lze upravit v efektu filtru.
zzp Vzpomínky
Vytvoří atmosféru vzpomínky. Celkově změkčí vzhled filmu a sníží jas
okrajových částí obrazovky. Upravením efektu filtru můžete upravit
celkovou saturaci a tmavé oblasti kolem okrajů.
286
Záznam filmu s použitými efekty filtru
zzn Dramatický ČB
Vytvoří atmosféru dramatického realismu v černobílé s vysokým
kontrastem. Můžete upravit zrnitost a černobílý efekt.
zzo Film s efektem Miniatura
Filmy lze zaznamenávat s použitím efektu Miniatura (dioráma). Vyberte
rychlost přehrávání a snímejte. Chcete-li vyrobit pohyblivý rámeček scény,
stiskněte v kroku 4 tlačítko <v> (nebo klepněte na ikonu [r] v pravé
spodní části obrazovky) a když změní barvu na oranžovou, přesuňte jej
tlačítky <W> <X>. Chcete-li rámeček opět přesunout do středu, stiskněte
tlačítko <B>. Pro přepnutí mezi svislou a vodorovnou orientací zobrazení
rámečku scény klepněte na ikonu [i] v levé spodní části obrazovky.
Stisknutím <0> potvrďte polohu rámečku scény. V kroku 5 nastavte před
zahájením záznamu rychlost přehrávání na hodnotu [5x], [10x] nebo [20x].
Jako metoda AF se používá Live jednobodový AF zaostřující na objekty
vystředěné v bílém rámečku. Bílý rámeček je během záznamu skrytý.
Rychlost a doba přehrávání (pro 1minutový film)
Rychlost
Doba přehrávání
5×
10×
20×
Přibližně 12 s
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
oo Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
[o] (Filmy s efektem Miniatura)
oo Nezaznamená se zvuk.
oo Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
oo Úprava není k dispozici pro filmy s dobou přehrávání kratší než 1 s (=338).
287
Nastavení kvality filmového záznamu
Na kartě [z: Kval. film. zázn.]
nastavte velikost snímku, snímkovou
frekvenci a metodu komprese. Film bude
zaznamenán jako soubor MP4.
Snímková frekvence zobrazená
na obrazovce [Velik.film.zázn.] se
automaticky přepne podle nastavení
položky [5: Videosystém] (=520).
oo Rychlost zápisu a čtení karty požadovaná pro záznam filmů (rychlostní
požadavky na kartu) se liší v závislosti na velikosti filmového záznamu.
Než začnete nahrávat filmy, podívejte se na =617, kde můžete
zkontrolovat rychlostní požadavky na kartu.
Velikost snímku
zz[H] 3840×2160
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
zz[L] 1920×1080
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition).
Poměr stran obrazu je 16:9.
zz[w] 1280×720
Film se zaznamená v kvalitě HD (High-Definition). Poměr stran obrazu je 16:9.
288
Nastavení kvality filmového záznamu
oo Pokud změníte nastavení položky [5: Videosystém], nastavte také znovu
[z: Velik.film.zázn.].
oo Normální přehrávání filmů v rozlišení 4K a L8/7 nemusí být možné
na jiných zařízeních, protože přehrávání je náročné na zpracování.
oo Jasnost a šum se liší v závislosti na kvalitě filmového záznamu a nastavení
oříznutého snímání.
oo Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.
Záznam filmu v kvalitě 4K
zz K záznamu filmů v rozlišení 4K je nutná vysoce výkonná karta. Podrobné
informace naleznete v části „Karty, na které lze zaznamenat filmy“ na =617.
zz Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení, což může zapříčinit
rychlejší nebo výraznější zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu než u běžných
filmů. Pokud se během záznamu filmu zobrazí červená ikona E nebo
[x], karta může být horká, a proto zastavte záznam filmu a než vyjmete
kartu, nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
zz Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli snímek a uložit jej na kartu jako
přibližně 8,3 megapixelovou (3840×2160) fotografii ve formátu JPEG (=342).
zz S možností [H Ořez filmu] nastavenou na [Povolit] můžete zaznamenávat
filmy oříznuté kolem středu obrazovky. jako při používání teleobjektivu.
Vezměte na vědomí, že časosběrné filmy se nezaznamenávají oříznuté ani
s nastavenou hodnotou [Povolit].
Pokrytí záznamu
(1)
(2)
(1) [Zakázat]
(2) [Povolit]
289
Nastavení kvality filmového záznamu
Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
zz[8] 59,94 sn./s / [6] 29,97 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz[7] 50,00 sn./s / [5] 25,00 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
Metoda komprese
zz[X] IPB (standardní)
Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.
zz[
] IPB (lehká)
Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než u metody IPB
(standardní), bude velikost souboru menší než u metody IPB (standardní)
a kompatibilita přehrávání bude vyšší. Bude pak možné zaznamenávat
déle než s možností IPB (standardní) (s využitím karty stejné kapacity).
Formát filmového záznamu
zz[C] MP4
Všechny filmy, které nasnímáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako
videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru „.MP4“).
290
Nastavení kvality filmového záznamu
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Podrobnosti o kartách, které lze používat pro různé velikosti filmového
záznamu viz =617.
K záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s rychlostí zápisu/čtení (jak je
uvedeno v rychlostních požadavcích karty) uvedenou v tabulce na =617,
nebo vyšší než standardní specifikace. Vyzkoušejte karty zaznamenáním
několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně ve
zvolené velikosti (=288).
oo Před nahráváním filmů v rozlišení 4K naformátujte karty (=511).
oo Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se
nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na
kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
oo Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu
dostatečně vyšší než bitový tok.
oo Pokud nelze filmy zaznamenat normálně, naformátujte kartu a zkuste to znovu.
Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu
výrobce karty apod.
oo Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením
záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu (=511).
oo Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce
příslušné karty apod.
291
Nastavení kvality filmového záznamu
Vysokorychlostní snímání
Filmy v kvalitě Full HD můžete nahrávat při vysokorychlostním snímání
119,88 sn./s. nebo 100,0 sn./s. To je ideální pro záznam filmů, které budou
přehrávány zpomaleně. Maximální doba záznamu na film je 7 minut 29 sekund.
Filmy se zaznamenávají jako L2X
nebo L3X. Jsou zaznamenány
oříznuté okolo středu obrazovky záznamu.
Funkce Servo AF při záznamu filmu
a Digitální IS při film. nemají při záznamu
filmů s vysokorychlostním snímáním žádný
efekt. AF se nepoužívá k zaostřování.
(1) Full HD záznam
(2) Záznam s vysokorychlostním snímáním
(1)
(2)
Protože se filmy s vysokorychlostním snímáním zaznamenávají jako
videosoubory při 29,97/25,00 sn./s., přehrávají se zpomaleně při 1/4 rychlosti.
oo Pokud vrátíte hodnotu tohoto nastavení na [Zakázat], zkontrolujte nastavení
[Velik.film.zázn.].
oo Obrazovka může během záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním při
zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem mihotat.
oo Při zahájení nebo zastavení záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním se
film na okamžik neaktualizuje a snímek se dočasně zastaví. Nezapomeňte na
tuto skutečnost při záznamu filmů na externí zařízení přes rozhraní HDMI.
oo Snímkové frekvence filmu zobrazené na obrazovce při záznamu filmů
s vysokorychlostním snímáním neodpovídají snímkové frekvenci
zaznamenaného filmu.
oo Nezaznamená se zvuk.
292
Nastavení kvality filmového záznamu
Videosoubory větší než 4 GB
I když zaznamenáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat
v záznamu bez přerušení.
zzPoužití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC, naformátuje
se v souborovém systému FAT32.
Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32
zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se
automaticky nový videosoubor.
Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory
samostatně. Soubory filmu se nepřehrají automaticky jeden po druhém.
Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.
zzPoužití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se
v souborovém systému exFAT.
Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se
film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když
velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.
oo Při importu souborů filmů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj
EOS Utility nebo čtečku karet (=593). Uložit soubory překračující délku
4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních
funkcí operačního systému počítače.
293
Nastavení kvality filmového záznamu
Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
Podrobnosti o velikostech souboru a době záznamu dostupné při každé
velikosti filmového záznamu viz =618.
Maximální doba záznamu filmu
zz Záznam filmů bez vysokorychlostního snímání
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min. 59 s. Jakmile se
dosáhne doba 29 min. 59 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam filmu
můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená
jako nový soubor).
zz Záznam filmů s vysokorychlostním snímáním
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 min. 29 s. Jakmile se
dosáhne doba 7 min. 29 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam
vysokorychlostního filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání
filmů (film se zaznamená jako nový soubor).
294
Nastavení záznamu zvuku
Filmy a zvuk můžete zároveň zaznamenávat
pomocí vestavěného stereofonního
mikrofonu nebo externího stereofonního
mikrofonu. Můžete také podle uvážení měnit
úroveň záznamu zvuku.
Funkce záznamu zvuku nastavte pomocí
položky [z: Zvukový záznam].
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku
zzAuto
Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení
úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.
zzRuční
Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby.
Vyberte položku [Úroveň záznamu], stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a sledujte ukazatel úrovně a upravujte úroveň záznamu zvuku. Sledujte
indikátor zachování špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro
nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky „12“
(–12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.
zzZakázat
Nebude zaznamenáván zvuk.
Protivětrný filtr
Po nastavení možnosti [Automaticky] je automaticky potlačován šum
způsobený venkovním větrem. Aktivuje se pouze při používání vestavěného
mikrofonu fotoaparátu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru, potlačí se
také část hlubokých basových zvuků.
295
Nastavení záznamu zvuku
Tlumič
Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky. Pokud
při nastavení možnosti [Zvukový záznam] na hodnotu [Automaticky] nebo
[Ručně] dochází ke zkreslení, nastavte hodnotu [Povolit].
Externí mikrofon
Pokud je ke VSTUPNÍMU konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu
připojen externí mikrofon vybavený miniaturní zástrčkou (průměr 3,5 mm),
bude upřednostněn. Doporučujeme použít směrový stereofonní mikrofon
DM-E1 (prodává se samostatně).
Sluchátka
Po připojení volně prodejných sluchátek vybavených 3,5mm minikonektorem
k příslušnému konektoru sluchátek lze během záznamu nebo přehrávání
filmů poslouchat zvuk. Chcete-li upravit hlasitost sluchátek, otevřete nabídku
[5: Hlas. sluchátek] (=523) nebo stiskněte tlačítko <Q>, vyberte
možnost [n] a nastavte ji pomocí tlačítek <Y> <Z>.
296
Nastavení záznamu zvuku
oo Zvuky z užívání Wi-Fi mohou být zachyceny zabudovanými nebo externími
mikrofony. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci
bezdrátové komunikace.
oo Při připojování externího mikrofonu nebo sluchátek k fotoaparátu se ujistěte,
zda je zástrčka zcela zasunuta.
oo Vestavěný mikrofon zaznamenává také provozní zvuk a mechanický zvuk
fotoaparátu během snímání. K omezení takových zvuků ve filmu použijte
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
oo Do VSTUPNÍHO konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu
nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
oo Protože potlačení šumu se nepoužívá na zvuk přehrávaný přes sluchátka,
bude znít jinak, než zvuk zaznamenaný s filmy.
oo Pokud nasloucháte pomocí sluchátek, neměňte nastavení [Zvukový záznam].
Může se tím způsobit náhlý hlasitý výstup, který může poškodit váš sluch.
oo V režimech základní zóny jsou pro položku [Zvukový záznam] dostupná
nastavení [Zap] nebo [Vyp]. Nastavením [Zap] se aktivuje automatická
úprava úrovně záznamu.
oo K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům
prostřednictvím rozhraní HDMI, vyjma stavu, kdy je položka [Zvukový
záznam] nastavena na možnost [Zakázat].
oo Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem nelze upravit.
oo Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.
297
Digitální IS při filmování
Funkce Digitální IS při filmování redukuje možnost rozhýbání kamery při
filmování. Digitální IS při filmování může poskytovat účinnou stabilizaci
i v případě, že objektiv není vybaven stabilizátorem obrazu. Pokud
používáte objektiv s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte
přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu na <1>.
1
Vyberte položku [z: Dig. IS při film.].
2 Vyberte položku.
zzZakázat (v)
Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je deaktivována.
zzPovolit (w)
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.
zzVylepšeno (x)
V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze opravit silnější
rozhýbání fotoaparátu. Obraz bude více zvětšený.
298
Digitální IS při filmování
oo Digitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost <2>.
oo U objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 800 mm, nebude digitální
IS při film. fungovat.
oo Digitální IS při filmování nelze nastavit do režimu <8> nebo <U> nebo
když je nastaven záznam filmů s vysokorychlostním snímáním, časosběrný
film nebo kreativní filtr.
oo Čím širší je zorný úhel, tím efektivnější je stabilizace obrazu. Čím užší je zorný
úhel, tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
oo Pokud používáte objektiv TS-E, objektiv rybí oko nebo objektivy jiného
výrobce, doporučujeme použít nastavení Digitální IS při filmování na [Zakázat].
oo Efekty digitálního IS při filmování se nepoužívají pro snímky se zvětšeným
zobrazením.
oo Funkce Digitální IS při filmování snímek zvětší, takže může vypadat zrnitější.
Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
oo V závislosti na podmínkách objektu a snímání může dojít k povšimnutelnému
rozmazání objektu (objekt momentálně vypadá jako rozostřený) vlivem efektů
digitálního IS při film.
oo Pokud je nastavena možnost digitální IS při filmování, dojde také ke změně
AF bodů.
oo Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování na
[Zakázat].
oo Některé objektivy tuto funkci nepodporují. Více informací naleznete na
webových stránkách společnosti Canon.
299
Záznam časosběrných filmů
Fotografie pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky zkombinovat
do časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD. Časosběrný film zrychleně
ukazuje změny objektu zachycené za mnohem delší období. Je vhodný pro
sledování změn scenérie, růst květin, pohyb hvězdné oblohy atd. z jednoho
pevného bodu.
Časosběrné filmy se zaznamenají ve formátu MP4 v následující kvalitě:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) pro záznam ve 4K a L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) pro záznam ve Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvence se přepne automaticky v závislosti
na nastavení položky [5: Videosystém] (=520).
režim snímání.
1 Vyberte
zz V režimu <A>, <d>, <s>, <f>
nebo <F> se používá záznam v režimu
automatické expozice.
zz V režimu <4> se používá záznam
v režimu ruční expozice.
přepínač snímání s živým
2 Přesuňte
náhledem/snímání filmů do
polohy <k>.
3 Vyberte položku [z: Časosběr. film].
4 Vyberte možnost [Časosběrný].
300
Záznam časosběrných filmů
scénu.
5 Vyberte
zz Vyberte scénu, která se hodí pro situaci
záznamu.
zz Pro větší volnost při ručním nastavování
intervalu snímání a počtu snímků
vyberte možnost [Uživ. nastavení].
interval snímání.
6 Nastavte
zz Vyberte položku [Interval/sním].
(1)
(2)
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení číselné hodnoty viz
[k: Potřebný čas] (1) a [3: Čas
přehrávání] (2).
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
zz Vyberte položku [Interval] (min.:s).
(Interval jednou za sekundu není
k dispozici.)
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Tlačítky <W> <X> nastavte požadovanou
číselnou hodnot a stiskněte tlačítko
<0>. (Znovu se zobrazí rámeček <s>.)
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
301
Záznam časosběrných filmů
počet snímků.
7 Nastavte
zz Vyberte [Počet snímků]. Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení číselné hodnoty viz [k:
Potřebný čas] a [3: Čas přehrávání].
Pokud je nastavena možnost [Uživ.
nastavení]
zz Vyberte číslici.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Tlačítky <W> <X> nastavte
požadovanou číselnou hodnot
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zz Zkontrolujte, zda položka [3: Čas
přehrávání] není zobrazena červeně.
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
oo S možností [Scéna**] jsou dostupné intervaly a počty snímků omezené, aby
vyhovovaly typu scény.
oo Informace o kartách, na které lze zaznamenávat časosběrné filmy (rychlostní
požadavky na kartu), naleznete na =617.
oo Je-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý přibližně
2 min. v případě NTSC a přibližně 2 min. 24 sec. v případě PAL.
302
Záznam časosběrných filmů
požadovanou velikost
8 Vyberte
filmového záznamu.
zzH (3840×2160)
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC
a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (C)
s kompresí ALL-I (W).
Časosběrné filmy nejsou zaznamenávány oříznuté, ani když je položka
[H Ořez filmu] v nabídce [Velik.film.zázn.] nastavena na hodnotu
[Povolit].
zzL (1920×1080)
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition).
Poměr stran obrazu je 16:9.
Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC
a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (C)
s kompresí ALL-I (W).
303
Záznam časosběrných filmů
možnost [Auto
9 Nakonfigurujte
expozice].
zzFixní 1. snímek
Při fotografování prvního snímku se provede měření a automaticky se
nastaví expozice podle jasu. Expozice nastavená pro první snímek bude
použita i pro následující snímky. Také další nastavení týkající se snímání
pro první snímek bude použito i pro následující snímky.
zzKaždý snímek
Měření se provede i pro následující snímky a automaticky se nastaví
expozice podle jasu. Všimněte si, že jsou-li funkce jako Picture Style
a vyvážení bílé nastaveny na hodnotu [Automaticky], nastaví se
automaticky pro každý další snímek.
možnost [Aut. vyp.
10Nakonfigurujte
obraz.].
zzZakázat
Snímek se zobrazí i během záznamu časosběrného filmu. (Obrazovka
se vypne pouze při fotografování.) Všimněte si, že obrazovka se vypne
přibližně 30 minut po zahájení snímání.
zzPovolit
Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po zahájení snímání.
oo Během záznamu časosběrného filmu můžete obrazovku zapnout nebo
vypnout stisknutím tlačítka <B>.
304
Záznam časosběrných filmů
zvukovou signalizaci.
11 Nastavte
zz Vyberte možnost [Tón při vyfot.].
zz Pokud je nastavena hodnota [Zakázat],
zvuková signalizace se při snímání
neaktivuje.
12 Zkontrolujte nastavení.
(1)
(2)
(1) Potřebný čas
Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků s
nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin, zobrazí se
„*** dnů“.
(2) Doba přehrávání
Uvádí dobu filmového záznamu (čas potřebný k přehrání filmu)
potřebnou k vytváření časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD
z fotografií pořízených v nastavených intervalech.
nabídku.
13 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
obrazovku nabídky.
305
Záznam časosběrných filmů
si zprávu.
14 Přečtěte
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zkušební snímky.
15 Pořiďte
zz Nastavte funkce expozice a snímání
a zaostřete stisknutím tlačítka spouště
do poloviny, stejně jako při snímání
fotografií.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte zkušební snímky. Fotografie
budou zaznamenány na kartu.
zz Pokud se zkušebními snímky nejsou
žádné potíže, přejděte k dalšímu kroku.
zz Chcete-li znovu pořídit zkušební snímky,
tento krok opakujte.
oo Zkušební snímky jsou zachyceny v kvalitě JPEG 73.
oo Pokud je nastavena funkce [Namáčknutí] v položce [5: Funkce tl. spouště
pro filmy] na možnost [Měř.+k Servo AF], při nastavení záznamu
časosběrného filmu se automaticky změní na možnost [Měř.+One-Shot AF].
306
Záznam časosběrných filmů
tlačítko <0>.
16 Stiskněte
zz Fotoaparát bude připraven na zahájení
záznamu časosběrného filmu.
zz Ke kroku 15 se vrátíte opětovným
stisknutím tlačítka snímání filmů.
časosběrný film.
17 Nahrajte
zz Stiskněte tlačítko <B> a znovu
(1)
(2)
zkontrolujte „Potřebný čas (1)“ a „Interval
(2)“ zobrazený na obrazovce.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
zahájíte záznam časosběrného filmu.
zz Automatické zaostřování nebude při
záznamu časosběrného filmu fungovat.
zz V průběhu záznamu časosběrného
filmu se v pravém horním rohu displeje
zobrazí značka „oREC“ a na panelu
LCD se rozbliká <a>.
zz Chcete-li zrušit záznam časosběrných
filmů, nastavte pro položku
[Časosběrný] možnost [Zakázat].
307
Záznam časosběrných filmů
oo Nemá-li karta dostatečnou kapacitu pro záznam nastaveného počtu snímků,
[Čas přehrávání] se zobrazí červeně. Přestože fotoaparát může pokračovat
v záznamu, při zaplnění karty se snímání zastaví.
oo Pokud velikost souboru s filmem při nastavení [Počet snímků] přesahuje 4 GB
a karta není naformátovaná ve formátu exFAT (=512), červeně se zobrazí
[Čas přehrávání]. Pokud budete v takovém případě pokračovat v záznamu
a velikost souboru dosáhne 4 GB, záznam časosběrného filmu se ukončí.
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Když je fotoaparát připojený k počítači propojovacím kabelem nebo pokud je
připojen kabel HDMI, nelze funkci [Časosběr. film] nastavit na jinou možnost
než [Zakázat].
oo Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
oo Je-li rychlost závěrky 1/30 s nebo pomalejší, nemusí se expozice filmu
zobrazit správně (může se lišit od expozice výsledného filmu).
oo Při záznamu časosběrného filmu neměňte zoom objektivu. Změna zoomu
objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu expozice nebo zabrání
správné funkci korekce odchylky objektivu.
oo Při záznamu časosběrného filmu za mihotavého osvětlení může být
v zaznamenaném filmu patrné mihotání obrazu, vodorovné pruhy (šum) nebo
nerovnoměrná expozice.
oo Snímky zobrazené během záznamu časosběrných filmů mohou vypadat jinak,
než ve výsledném filmu. (Například se může vyskytovat nekonzistentní jas od
blikajících zdrojů osvětlení nebo šum z vysoké citlivosti ISO.)
oo Pokud nahráváte časosběrný film za nízkého osvětlení, může obraz zobrazený
při snímání vypadat jinak než skutečný záznam filmu. V takovém případě
bude blikat ikona [g].
oo Pokud při záznamu časosběrného filmu posunete fotoaparát např. zleva
doprava (panning) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu, může
obraz vypadat extrémně zkreslený.
oo Při záznamu časosběrného filmu nebude aktivní funkce automatického vypnutí
napájení. Také nebude možné upravit funkci snímání a nastavení funkcí
nabídky menu přehrávat snímky apod.
oo Při záznamu časosběrného filmu se nezaznamenává zvuk.
oo Během záznamu časosběrného filmu můžete úplným stisknutím tlačítka
spouště spustit nebo zastavit záznam filmu bez ohledu na nastavení
[5: Funkce tl. spouště pro filmy].
oo S možností [Interval] nastavenou na 3 s nebo méně a možností
[Auto expozice] nastavenou na hodnotu [Každý snímek], pokud se jas
objektu výrazně liší od jasu předchozího snímku, nemusí fotoaparát snímat
v nastaveném intervalu.
308
Záznam časosběrných filmů
oo Pokud rychlost závěrky překračuje interval snímání (například při fotografování
s dlouhou expozicí), nebo pokud je automaticky nastavena pomalá rychlost
závěrky, nemusí fotoaparát pořizovat snímky v nastaveném intervalu. Snímání
mohou též znemožnit intervaly snímání téměř stejné jako rychlost závěrky.
oo Nebude-li možné pořídit nadcházející snímek, bude přeskočen. To může
zkrátit dobu záznamu vytvořeného časosběrného filmu.
oo Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být
některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
oo I když je možnost [Aut. vyp. obraz.] nastavena na [Zakázat], obrazovka se
během expozice vypne. Nezapomeňte také, že se snímky nemusí zobrazovat,
pokud je interval mezi snímky příliš krátký.
oo Zachycené snímky se neukládají jako fotografie. I v případě, že záznam
časosběrného filmu zrušíte po pořízení jednoho snímku, bude uložen jako
videosoubor.
oo Pokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a používáte
software EOS Utility (software EOS), nastavte položku [z: Časosběr. film]
na možnost [Zakázat]. Pokud je zvolena možnost jiná než [Zakázat], nemůže
fotoaparát komunikovat s počítačem.
oo Při záznamu časosběrného filmu nebude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) objektivu pracovat.
oo Záznam časosběrného filmu se ukončí při přepnutí vypínače napájení do
polohy <2> nebo aktivování automatického vypnutí napájení, a nastavení
se změní na [Zakázat].
oo I když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
oo Následující činnosti zruší pohotovostní režim pro záznam časosběrného filmu
a přepnou nastavení na [Zakázat].
• Výběr možnosti [Vyčistit nyníf] v nabídce [5: Čištění snímače] nebo
možnost [5: Vymazat všechna nast.fotoap.].
• Přesunutí voliče režimů do polohy <8> nebo <U>.
309
Záznam časosběrných filmů
oo Pokud zahájíte záznam časosběrného filmu, když je zobrazena bílá ikona [s]
(=326), kvalita obrazu časosběrného filmu se může snížit. Doporučujeme
spouštět snímání záznamu časosběrného filmu, až když zmizí bílá ikona [s]
(sníží se teplota uvnitř fotoaparátu).
oo S položkou [Auto expozice] nastavenou na možnost [Každý snímek] nemusí
být v některých režimech zaznamenána do informací Exif časosběrného filmu
citlivost ISO, rychlost závěrky a clona.
oo Doporučujeme použít stativ.
oo Doporučuje se předem pořídit zkušební snímky jako v kroku 15 a v případě
záznamů časosběrných filmů nahrát zkušební filmy.
oo Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam časosběrného filmu v rozlišení 4K
a Full HD je přibližně 100 %.
oo Chcete-li probíhající záznam časosběrného filmu zrušit, úplně stiskněte
tlačítko spouště nebo stiskněte tlačítko <0>. Doposud pořízený časosběrný
záznam bude uložen na kartě.
oo Je-li doba potřebná k záznamu více 24 hodin, avšak méně než 48 hodin,
zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí
v krocích po 24 hodinách.
oo Videosoubor bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného filmu
kratší než 1 s. Jako [Čas přehrávání] bude zobrazen údaj „00'00"“.
oo Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
oo Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K, Full HD je použito vzorkování barev
YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor Rec. ITU-R BT.709.
310
Záznam časosběrných filmů
Záznam časosběrného filmu můžete spustit a zastavit pomocí dálkového
ovladače RC-6 (prodává se samostatně) nebo bezdrátového dálkového ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně). Předem nastavte položku [z: Dálk. ovládání]
na [Povolit].
zz S dálkovým ovladačem RC-6
Stav fotoaparátu/nastavení
dálkového ovládání
Obrazovka zkušebního
snímání
Stav připravený ke snímání
Během záznamu
časosběrného filmu
<2> 2s prodleva
Do stavu
připraveného ke
snímání
Na obrazovku
zkušebního snímání
Ukončí záznam
<o> Okamžité
uvolnění závěrky
Snímání fotografií
Zahájení snímání
Ukončí záznam
zz S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
• Nejprve spárujte ovládání BR-E1 s fotoaparátem (=464).
• Pořiďte zkušební snímky, a jakmile bude fotoaparát připraven ke snímání
(jako v kroku 16 na =307), nastavte přepínač režimů uvolnění / záznamu
filmu ovládání BR-E1 do polohy <o> (okamžité uvolnění závěrky) nebo <2>
(uvolnění po 2s prodlevě).
• Je-li přepínač dálkového ovladače nastaven do polohy <k>,
záznam časosběrného filmu nemůže začít.
Stav fotoaparátu/nastavení
dálkového ovládání
<o> Okamžité
uvolnění závěrky
<2> 2s prodleva
Obrazovka zkušebního
snímání
Snímání fotografií
Stav připravený ke snímání
Zahájení snímání
Během záznamu
časosběrného filmu
Ukončí záznam
<k> Záznam filmu
Do stavu
připraveného ke
snímání
Na obrazovku
zkušebního snímání
Ukončí záznam
Hodnoty potenciální celkové doby záznamu časosběrného filmu
Pokyny, jak dlouhou dobu lze nahrávat časosběrné filmy (než se vybije
baterie), jsou uvedeny na =619.
311
Záznam videomomentek
Nahrajte série krátkých videomomentek, každou několik sekund dlouhou,
a fotoaparát je zkombinuje, aby se vytvořilo album videomomentek, které
ukazuje tyto nejdůležitější momenty vaší cesty nebo události.
Videosnímky jsou k dispozici při nastavení velikosti filmového záznamu na
L6X (NTSC) nebo L5X (PAL).
Alba videomomentek lze také přehrávat s hudbou na pozadí (=376).
Vytvoření alba videomomentek
Videomomentka 1
Videomomentka 2
Videomomentka **
Album videomomentek
Konfigurace nastavení videomomentek
režimů nastavte na jiný režim
1 Volič
než <U>.
možnost
2 Určete
[z: Videomomentka].
zz Vyberte možnost [Povolit].
položku [Nastavení alba].
3 Určete
zz Vyberte položku [Vytvořit nové album].
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
312
Záznam videomomentek
položku [Čas přehrávání].
4 Určete
zz Určete dobu přehrávání na
videomomentku.
položku [Efekt přehrávání].
5 Určete
zz Toto nastavení stanovuje, jak rychle se
budou alba přehrávat.
položku [Ukázat potvrzení].
6 Určete
zz Vyberte možnost [Povolit].
požadovanou dobu
7 Zkontrolujte
záznamu.
zz Doba požadovaná na záznam každé
videomomentky je uvedena (1) podle
doby přehrávání a efektu.
(1)
313
Záznam videomomentek
nabídku.
8 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
zz Zobrazí se modrý pruh k indikaci doby
záznamu (2).
(2)
Vytvoření alba videomomentek
první videomomentku.
9 Nahrajte
zz Záznam zahájíte stiskem tlačítka
snímání filmů.
zz Modrý pruh indikující dobu záznamu
se postupně zmenšuje a po uplynutí
zadané doby se záznam automaticky
zastaví.
zz Zobrazí se potvrzující zpráva (=315).
jako album videomomentek.
10Uložte
zz Vyberte položku [J Uložit jako album].
zz Klip se uloží jako první videomomentka
v albu.
další videomomentky.
11 Nahrajte
zz Opakováním kroku 9 nahrajte další
videomomentku.
zz Vyberte položku [J Přidat do alba].
zz Chcete-li vytvořit další album, vyberte
položku [W Uložit jako nové album].
zz Podle potřeby zopakujte krok 11.
314
Záznam videomomentek
záznam videomomentek.
12 Ukončete
zz Nastavte položku [Videomomentka]
na [Zakázat]. Chcete-li se vrátit
k normálnímu záznamu filmu,
nezapomeňte nastavit hodnotu
[Zakázat].
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku a přejděte zpět na normální
záznam filmů.
Možnosti dostupné v krocích 10 a 11
Funkce
Popis
Uloží klip jako první videomomentku v albu.
Přidá aktuální videomomentku do naposledy
J Přidat do alba (krok 11)
zaznamenaného alba.
Vytvoří nové album a uloží klip jako první
W Uložit jako nové album (krok 11) videomomentku. Tento soubor alba se liší od
naposledy zaznamenaného alba.
W Přehrát videomomentku
Přehraje právě zaznamenanou videomomentku.
(kroky 10, 11)
Odstraní naposledy zaznamenanou
r Neukládat do alba (krok 10)
videomomentku, aniž by se uložila do alba.
r Odstranit bez uložení do alba
(krok 11)
V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK].
J Uložit jako album (krok 10)
oo Pokud upřednostňujete zaznamenat další videomomentku okamžitě, nastavte
možnost [Ukázat potvrzení] v nabídce [z: Videomomentka] na [Zakázat].
Toto nastavení umožňuje zaznamenat další videomomentku okamžitě,
bez potvrzující zprávy.
315
Záznam videomomentek
Přidávání do existujícího alba
položku [Přidat
1 Vyberte
k existujícímu albu].
zz Podle kroku 3 na =312 vyberte
položku [Přidat k existujícímu albu].
existující album.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte existující
album a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
Některá nastavení videomomentek se
aktualizují, aby odpovídala nastavením
existujícího alba.
nabídku.
3 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
Zobrazí se obrazovka pro záznam
videomomentek.
videomomentku.
4 Nahrajte
zz Nahrajte videomomentku podle popisu
v části „Vytvoření alba videomomentek“
(=314).
oo Nelze vybrat album pořízené jiným fotoaparátem.
Obecná opatření pro videomomentky
oo Při nastavení možnosti [Efekt přehrávání] na hodnotu [1/2x rychlost] nebo
[2x rychlost] se nenahrává zvuk.
oo Doba záznamu na videomomentku je pouze přibližná. Může se nepatrně
odlišovat od skutečné doby záznamu indikované během přehrávání díky
snímkové frekvenci a dalším faktorům.
316
Servo AF při záznamu filmu
Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při záznamu filmu kontinuálně
ostřit na objekt.
možnost [z: Servo AF
1 Vyberte
u film.].
2 Vyberte možnost [Povolit].
zzPokud je nastavena možnost [Povolit]:
Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete
tlačítko spouště do poloviny.
Chcete-li zachovat zaostření na specifickou pozici, nebo pokud
nechcete, aby záznam obsahoval mechanické zvuky objektivu, můžete
dočasně zastavit funkci Servo AF při záznamu filmu dotykem na ikonu
[Z] v levé dolní části obrazovky.
Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se
k záznamu filmu, například stisknutím tlačítka <M> nebo <x>
nebo změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu se obnoví.
zzJe-li nastavena možnost [Zakázat]:
Zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím
tlačítka <p>.
317
Servo AF při záznamu filmu
Upozornění pro případ, že je položka [Servo AF u film.] nastavena
na možnost [Povolit]
oo Podmínky snímání, které ztíží zaostření
• Rychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo se od něj
vzdaluje.
• Objekt pohybující se blízko fotoaparátu.
• Při snímání s vysokým clonovým číslem.
• Prostudujte si také část „Podmínky při záznamu, které ztíží zaostření“ na =146.
oo Vzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává
energii baterie, zkrátí se možná doba záznamu filmů (=618).
oo Při použití určitých může být zaznamenán mechanický zvuk pro zaostřování
objektivu. V tomto případě k omezení takových zvuků ve filmu zkuste použít
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
oo Funkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení zoomu
nebo při zvětšeném zobrazení.
oo Pokud se při záznamu filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud se
fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (panning), může se
zaznamenaný obraz filmu krátkodobě rozšířit nebo zúžit (změna zvětšení obrazu).
318
Sledovací citlivost Serva AF při
záznamu filmu
M
Je možné nastavit citlivost sledování (na jednu ze sedmi úrovní). Toto
nastavení ovlivňuje úroveň citlivost sledování u objektů, které mají tendenci
unikat z AF bodů v průběhu funkce Servo AF při záznamu filmu, například když
se rušivé objekty pohybují přes AF body nebo při panoramatickém snímání.
možnost [z: Sled.citl.
1 Vyberte
Serv.AF při film.].
Blokovaná: –3/–2/–1
Díky tomuto nastavení bude fotoaparát
s menší pravděpodobností sledovat jiný
objekt, pokud bude mít hlavní objekt
tendenci unikat z AF bodu. Čím více se
nastavení blíží symbolu mínus (–), tím má
fotoaparát menší tendenci sledovat jiný
objekt. To je užitečné, pokud nechcete,
aby AF body začaly sledovat nežádoucí
objekty při sledování pohybujícího se
objektu, nebo blokuje-li AF body překážka.
Responzivní: +1/+2/+3
Při tomto nastavení bude fotoaparát při sledování objektu v dosahu
AF bodu citlivější. Čím více se nastavení blíží symbolu plus (+),
tím pohotověji fotoaparát reaguje. To je užitečné, pokud chcete
sledovat pohybující se objekt, jehož vzdálenost od fotoaparátu se
mění, popřípadě rychle zaostřovat na jiné objekty.
oo Je k dispozici, pokud je položka [z: Servo AF u film.] nastavena na možnost
[Povolit] a položka [z: Metoda AF] na možnost [1 bodový AF].
oo Činnost při nastavení [z: Metoda AF] na jinou volbu než [1 bodový AF] je
ekvivalentní k nastavení [0].
319
Rychlost Serva AF při záznamu videa
M
Můžete nastavit rychlost Serva AF při záznamu filmu a jeho provozní
podmínky.
Tuto funkci lze použít s objektivy, které při záznamu filmu podporují pomalou
korekci zaostřování*.
možnost [z: Rychl.
1 Vyberte
ServaAF při záz.filmu].
Kdy aktivní:
Když nastavíte možnost [Vždy], rychlost
automatického zaostřování bude účinná
vždy ve spojení se záznamem filmu (před
záznamem filmu a během něj). Když
nastavíte možnost [Během snímání],
rychlost automatického zaostřování bude
účinná pouze během záznamu filmu.
Rychlost AF:
Můžete upravit rychlost AF (rychlost
změny zaostření) od standardní
rychlosti (0) po pomalou (7 úrovní) nebo
rychlou (dvě úrovně), a dosáhnout tak
požadovaného efektu pro tvorbu filmů.
* Objektivy, které podporují pomalou korekci zaostřování při
záznamu filmu
Objektivy typu USM a STM uvedené na trh v roce 2009 a dále jsou
kompatibilní. Více informací naleznete na webových stránkách
společnosti Canon.
320
Rychlost Serva AF při záznamu videa
oo U některých objektivů se rychlost automatického zaostřování nemusí změnit
ani po úpravě rychlosti AF.
oo Je k dispozici, pokud je položka [z: Servo AF u film.] nastavena na možnost
[Povolit] a položka [z: Metoda AF] na možnost [1 bodový AF].
oo Činnost při nastavení [z: Metoda AF] na jinou volbu než [1 bodový AF] je
ekvivalentní k nastavení [Rychlost AF] na [Standardní (0)].
oo Hvězdička napravo od možnosti [z: Rychl.ServaAF při záz.filmu] indikuje,
že došlo k úpravě výchozího nastavení.
321
Další funkce nabídky
[z1]
zzKorekce odchylky objektivuM
Vinětaci a chromatickou vadu lze opravit během záznamu filmů.
Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete na =206.
zzFotografování s dálkovým ovládáním
Když je nastavena možnost [Povolit], můžete záznam filmu zahájit nebo
zastavit pomocí dálkového ovladače RC-6 nebo bezdrátového dálkového
ovládání BR-E1 (prodává se samostatně).
S dálkovým ovladačem RC-6
Na panelu LCD se zobrazí [R]. Nastavte spínač časování uvolnění do
polohy <2> a pak stiskněte tlačítko pro přenos. Při nastavení do pozice
<o> (okamžité fotografování) operace postupuje podle nastavení funkce
[5: Funkce tl. spouště pro filmy].
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
Nejprve spárujte ovládání BR-E1 s fotoaparátem (=464).
Přesuňte přepínač režimů uvolnění / snímání filmu do polohy <k>
a stiskněte uvolňovací tlačítko.
Podrobnosti o záznamu časosběrného filmu naleznete na =311.
[z2]
zzkNastavení citlivosti ISOM
Citlivost ISO
V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také vybrat
možnost Automatické ISO.
Rozsah citlivosti ISO
Pro záznam filmu můžete nastavit ruční rozsah nastavení citlivosti
ISO (nejnižší a nejvyšší mez).
Max pro auto
Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu filmu
v režimu [k] nebo v režimu [M] s automatickým ISO.
322
Další funkce nabídky
aMax pro auto
Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu
časosběrného filmu v rozlišení 4K/časosběrného filmu v rozlišení
Full HD v režimu [k] nebo v režimu [M] s automatickým ISO.
oo ISO 25600 je rozšířený rozsah citlivosti ISO (indikovaný ikonou [H]).
oo ISO 25600 není k dispozici při záznam filmů v rozlišení 4K, časosběrných
filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení Full HD.
zzPriorita vysokých jasůM
Při záznamu filmů je možné omezit přeexponované, oříznuté jasné
plochy. Podrobné informace o prioritě zvýraznění tónu viz =219.
oo Možnost [Vylepšeno] není k dispozici (není zobrazena) při záznamu filmů
s nastavenou funkcí [z: Priorita vysokých jasů].
323
Další funkce nabídky
zzkAutomatický delší časM
Automatickým zpomalením rychlosti
závěrky při nedostatku světla můžete
vybrat, zda nahrávat filmy, které jsou
jasnější a méně ovlivněné šumem snímků,
než u možnosti [Zakázat].
K dispozici v režimu snímání [k].
Platí, když je snímková frekvence velikosti
filmového záznamu 8 nebo 7.
Zakázat
Umožňuje nahrávat filmy s plynulejším, přirozenějším pohybem, méně
ovlivněným rozhýbáním objektu, než u možnosti [Povolit]. Vezměte
na vědomí, že při nedostatku světla mohou být filmy tmavší než při
nastavení možnosti [Povolit].
Povolit
Umožňuje nahrávat jasnější filmy než při nastavení [Zakázat]
automatickým snížením rychlosti závěrky při nedostatku světla na
1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).
oo Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se
objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové
obrazy, např. stopy.
324
Další funkce nabídky
[z3]
zzZobrazení HDMI informacíM
Zobrazení informací můžete nakonfigurovat
pro výstup obrazu prostřednictvím
kabelu HDMI.
S informacemi
Snímek, informace o snímku, body AF a další informace jsou
zobrazovány na dalším zařízení prostřednictvím HDMI. Vezměte na
vědomí, že obrazovka fotoaparátu se vypne.
Nahrané filmy se uloží na kartu.
Čistý / H výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě 4K. Informace
o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu
se nenahraje žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace přes
síť Wi-Fi není k dispozici.
Čistý / L výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě Full HD. Informace
o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu
se nenahraje žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace přes
síť Wi-Fi není k dispozici.
325
Obecná upozornění pro záznam filmů
Červená ikona [E] varování před vnitřní teplotou
oo Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
záznamu filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona [E].
oo Červená ikona [E] znamená, že záznam filmů bude brzy automaticky ukončen.
Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po snížení vnitřní
teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát na chvíli v klidu.
Vezměte na vědomí, že doba, do které se záznam automaticky zastaví při
zobrazení červené ikony [E], se liší v závislosti na podmínkách snímání.
oo Dlouhotrvající záznam filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená ikona
[E] zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
Zobrazení ikony [x]
oo Teplota uvnitř fotoaparátu se může zvýšit a může se zobrazit ikona [x] po
dlouhotrvajícím záznamu filmu nebo po dlouhodobějším používání živého
náhledu s možností [H Ořez filmu] nastavenou na [Povolit]. Dokud je
zobrazena ikona [x], není možný záznam filmů. Pokud se [x] zobrazí
během záznamu filmu, fotoaparát se automaticky vypne za zhruba 3 minuty.
oo Když se zobrazí ikona [x] nebo fotoaparát zastaví probíhající záznam filmu,
vyčkejte a umožněte, aby se fotoaparát ochladil tím, že jej vypnete nebo
zrušíte režim záznamu filmu.
Záznam a kvalita obrazu
oo Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále
aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může zkrátit celkovou dobu záznamu filmu. Pokud
není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při
použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
oo Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se
zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě nahrávejte filmy pomocí
ruční expozice.
oo Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Filmy se nahrávají téměř ve stejné
podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
oo Kvalita snímku může být horší při záznamu filmů za kombinace podmínek jako je
vysoká citlivost ISO, vysoké teploty, nízké rychlosti závěrky a nedostatek světla.
oo Záznam filmů po delší dobu může způsobit nárůst teploty uvnitř fotoaparátu
a ovlivnit kvalitu snímku. Pokud neprobíhá záznam filmu, je-li to možné,
vypněte fotoaparát.
oo Při přehrávání filmu v jiných zařízeních může dojít ke snížení kvality obrazu
nebo zvuku, případně nemusí být přehrávání možné (i když tato zařízení
podporují formát MP4).
326
Obecná upozornění pro záznam filmů
Záznam a kvalita obrazu
oo Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu,
může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části
obrazovky indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat
ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita vnitřní
vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na
kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem
(1)
nahoru. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně,
záznam filmu se automaticky zastaví.
oo Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď nezobrazí,
nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik
zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.
oo Pokud indikátor ukazuje, že je karta plná, a dojde k automatickému ukončení
záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
oo Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí se
indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
Omezení zvuku
oo Vezměte na vědomí, že platí následující omezení, pokud je možnost [Velik.
film.zázn.] nastavena na L6V (NTSC) nebo L5V (PAL),
možnost [8C.Fn III-9: Komprese zvuku] nastavena na [Povolit], a pro
základní zónu a videomomentky.
• Nezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
• Při přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení
synchronizace obrazu filmu a zvuku.
327
328
Přehrávání
Tato kapitola popisuje témata spojená s přehráváním – fotografií
a filmů – a představuje nastavení nabídek na kartě přehrávání ([x]).
oo Normální zobrazení nebo výběr na tomto fotoaparátu nebude
možný u snímků pořízených na jiných fotoaparátech, nebo
u snímků z tohoto fotoaparátu, které byly upraveny nebo
přejmenovány na počítači.
oo Snímky, které nelze použít s funkcemi přehrávání, mohou být zobrazeny.
329
Nabídky na kartě: Přehrávání
zzPřehrávání 1
=346
=349
=350
=354
=358
=361
zzPřehrávání 2
=364
=370
=372
=373
=374
zzPřehrávání 3
=377
=379
=380
=383
=385
=387
oo Možnosti [3: Zpracování snímku RAW] a [3: RAW zpracování
Rychloovlad.] nejsou zobrazeny v režimech základní zóny.
330
Nabídky na kartě: Přehrávání
zzPřehrávání 4
=389
=391
=392
=393
=394
331
Přehrávání snímků
Zobrazení jednotlivých snímků
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
Zobrazí se naposled pořízený nebo
přehraný snímek.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Chcete-li přehrávat snímky od
nejnovějšího snímku, otočte voličem
<5> proti směru hodinových ručiček.
Jestliže chcete snímky přehrávat od
prvního pořízeného snímku, otočte
voličem po směru hodinových ručiček.
zz Snímky lze rovněž vybrat pomocí <9>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <B>
se změní zobrazení na displeji.
Žádné informace
Zobrazení základních
informací
Zobrazení informací
o snímku
332
Přehrávání snímků
přehrávání snímků.
3 Ukončete
zz Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků a přejděte zpět
do stavu, kdy je fotoaparát připraven
k snímání.
oo Při přehrávání snímků RAW zaznamenaných s možností [z: Poměr stran
sním.] nastavenou na jinou hodnotu než [3:2] (=202) se zobrazí čáry
snímku označující oblast snímku.
oo Jsou-li pomocí možnosti [3: Nast. podm. vyhled. snímků] nastaveny
podmínky hledání (=385), zobrazí se pouze filtrované snímky.
Zobrazení informací o snímku
Pokud je zobrazena obrazovka informací o snímku (=332), můžete
stisknutím tlačítek <W> <X> změnit následujícím způsobem informace
o snímku zobrazené v dolní části obrazovky.
Podrobné informace
Informace GPS
Záznam odeslaných obrazů
Informace o objektivu/
histogram
Informace vyvážení bílé
Informace o korekci
odchylky objektivu 2
Informace o stylu
Picture Style 1
Informace o korekci
odchylky objektivu 1
Informace o stylu
Picture Style 2
Informace o barevném
prostoru / potlačení šumu
333
Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků)
do režimu zobrazení
1 Přepněte
náhledů.
zz Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <r>.
zz Zobrazí se náhled 4 snímků. Vybraný
snímek je zvýrazněn oranžovým rámečkem.
Opětovným stisknutím tlačítka <r>
přepnete ze zobrazení náhledu
9 snímků na náhled 36 a poté na náhled
100 snímků.
Stisknutím tlačítka <v> přepnete ze
zobrazení náhledu 100 snímků na
náhled 36, 9, 4 a poté na zobrazení
jednotlivých snímků.
B
B
B
B
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
přesuňte oranžový rámeček a vyberte
snímek.
zz Po stisknutí tlačítka <0> v režimu
zobrazení náhledů se vybraný snímek
zobrazí jako jednotlivý snímek.
334
Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků)
Přehrávání dotykem
Fotoaparát disponuje panelem dotykové obrazovky, který umožňuje ovládat
přehrávání dotykem. Podporované operace ovládání dotykem jsou podobné
operacím na chytrých telefonech a podobných zařízeních. Nejdříve stiskněte
tlačítko <x> pro přípravu přehrávání dotykem.
Procházení snímků
Zobrazení
s přeskakováním snímků
Zobrazení náhledů
Zvětšené zobrazení
oo Zobrazení můžete také zvětšit pomocí dvojitého poklepání jedním prstem.
335
Zobrazení zvětšeného snímku
snímek.
1 Zvětšete
zz Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <v>.
Objeví se zvětšené zobrazení. V pravém
dolním rohu obrazovky se zobrazí
zvětšená oblast (1).
zz Každým stisknutím tlačítka <v> se
zvětší zobrazení.
zz Každým stisknutím tlačítka <r>
se zmenší zobrazení. Pro zobrazení
náhledů (=334) opět stiskněte tlačítko
<r> po konečném zmenšení.
(1)
snímek.
2 Posouvejte
zz Snímek posunete svisle nebo vodorovně
pomocí multiovladače <j> <9>.
zz Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit,
stiskněte tlačítko <x> nebo klepněte
na ikonu [2].
336
Přehrávání filmů
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
film.
2 Vyberte
zz Pomocí voliče <5> vyberte film, který
chcete přehrát.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje film ikona <s1> zobrazená
v levém horním rohu.
zz V režimu zobrazení náhledů označuje
film děrování na levém okraji náhledu.
Vzhledem k tomu, že filmy nelze
přehrávat v režimu zobrazení náhledů,
přepněte stisknutím tlačítka <0> na
zobrazení jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
přehrajete stisknutím tlačítka <0>.
4 Film
zz Spustí se přehrávání filmu.
zz Přehrávání můžete pozastavit
a stisknutím tlačítka <0> zobrazit
panel pro přehrávání filmů. Dalším
stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
zz Hlasitost je rovněž možné upravit během
přehrávání filmů pomocí tlačítek <W> <X>.
(1)
Reproduktor
(1)
337
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů
Položka
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
7 Přehrát
a zastavením.
Nastaví rychlost pomalého pohybu pomocí voliče <5>.
8 Pomalý pohyb
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Při každém stisknutí <0> poskočí dozadu o 4 s.
T Skok dozadu
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
3 Předchozí políčko
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
6 Následující políčko
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Při každém stisknutí <0> poskočí dopředu o 4 s.
v Skok dopředu
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=340).
Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné
I Zachycení políčka 4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako
fotografie ve formátu JPEG (=342).
Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí (=376).
y Hudba na pozadí
Stav přehrávání
mm’ ss”
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
Hlasitost
(=337).
338
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů (alba videomomentek)
Položka
7 Přehrát
8 Pomalý pohyb
T Předchozí klip
3 Předchozí
políčko
6 Následující
políčko
v Další klip
Smazat klip
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
Nastaví rychlost pomalého pohybu pomocí voliče <5>.
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Slouží k zobrazení prvního políčka předchozí videomomentky.
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Slouží k zobrazení prvního políčka další videomomentky.
Slouží ke smazání aktuální videomomentky.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=340).
y Hudba na pozadí
Slouží k přehrání alba s vybranou hudbou na pozadí (=376).
Stav přehrávání
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
mm’ ss”
Hlasitost
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X> (=337).
oo Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost
pomocí ovládacích prvků televizoru (=344). (Hlasitost nelze upravit tlačítky
<W> <X>.)
oo Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo filmy obsahují poškozené
snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.
oo Podrobnosti o dostupné době záznamu filmu viz =618.
339
Úprava prvních a posledních scén filmu
režimu zobrazení jednotlivých
1 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
zz Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
panelu přehrávání filmu vyberte
2 Na
ikonu [X].
část, která má být vynechána.
3 Určete
zz Vyberte ikonu [U] (Střih začátek) nebo
[V] (Střih konec).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> přejdete
zpět nebo vpřed postupně o jedno
políčko (nebo videomomentku).
Pro rychlé posouvání políček vpřed
držte stisknuté tlačítko <Z>.
zz Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která
je označena linkou u dolního okraje
obrazovky, zůstane zachována.
upravený film.
4 Zkontrolujte
zz Upravený film přehrajte výběrem
tlačítka [7].
zz Chcete-li upravenou část změnit,
přejděte zpět na krok 3.
zz Úpravu zrušíte stisknutím
tlačítka <M>.
340
Úprava prvních a posledních scén filmu
snímek.
5 Uložte
zz Vyberte možnost [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
zz Chcete-li položku uložit jako nový film,
vyberte možnost [Nový soubor]. Chcete‑li
položku uložit a přepsat původní filmový
soubor, vyberte možnost [Přepsat].
] (2) uložíte
zz Výběrem možnosti [
komprimovanou verzi souboru. Filmy
v rozlišení 4K se před kompresí
konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
zz Výběrem položky [OK] v potvrzovacím
dialogu uložíte upravený film a přejdete
zpět na obrazovku pro přehrávání filmů.
oo Protože se úpravy provádí po jednosekundových krocích (v poloze označené
ikonou [ ] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně
lišit od vámi určené polohy.
oo Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
oo Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
oo Komprese a uložení není k dispozici pro velikosti filmového záznamu
L6V (NTSC) nebo L5V (PAL).
oo Pokyny k úpravě alb videomomentek viz „Úprava alb videomomentek“ (=374).
341
Zaznamenání políčka z filmu v rozlišení 4K
nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K
Z filmů v rozlišení 4K nebo z časosběrných filmů v rozlišení 4K můžete
vybírat jednotlivá políčka, která lze následně uložit jako fotografie ve formátu
JPEG (přibližně 8,3 megapixelu, 3840×2160). Tato funkce se nazývá
„zachycení políčka (zachycení snímku v rozlišení 4K)“.
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <3>.
film v rozlišení 4K nebo
2 Vyberte
časosběrný film v rozlišení 4K.
zz Vyberte jej pomocí voliče <5>.
zz Na obrazovce informací o snímku
(=631) jsou filmy v rozlišení 4K
nebo časosběrné filmy v rozlišení 4K
označeny ikonou [H].
zz V zobrazení náhledů můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
zz Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
políčko, které chcete
4 Vyberte
zachytit.
zz Pomocí panelu pro přehrávání filmů
vyberte políčko, které chcete zachytit
jako fotografii.
zz Pokyny k panelu pro přehrávání filmů
viz =338.
5 Vyberte možnost [I].
342
Zaznamenání políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K
snímek.
6 Uložte
zz Vyberte možnost [OK] a uložte
tak aktuální políčko jako fotografii
ve formátu JPEG.
snímek, který chcete
7 Vyberte
zobrazit.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku.
zz Vyberte možnost [Zobrazení
původního filmu] nebo [Zobrazení
zachycené fotografie].
oo Zachycení políčka není možné u filmů v kvalitě Full HD, časosběrných filmů
v kvalitě Full HD, filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení 4K
zaznamenaných jiným fotoaparátem.
343
Přehrávání na televizoru
Po připojení fotoaparátu k televizoru kabelem HDMI můžete přehrávat
pořízené fotografie a filmy na televizoru. Doporučujeme použít kabel HDMI
HTC-100 (prodává se samostatně).
Pokud se na obrazovce televizoru neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je
položka [5: Videosystém] správně nastavena na možnost [Pro NTSC]
nebo [Pro PAL] (podle videosystému televizoru).
kabel HDMI k fotoaparátu.
1 Připojte
zz Otočte zástrčku tak, aby její logo
<dHDMI MINI> směřovalo k přední části
fotoaparátu, a zasuňte ji do konektoru
<D> fotoaparátu.
kabel HDMI k televizoru.
2 Připojte
zz Připojte kabel HDMI k portu HDMI IN
televizoru.
televizor a jeho přepnutím na
3 Zapněte
vstup videa vyberte připojený port.
vypínač napájení na
4 Přesuňte
fotoaparátu do polohy <1>.
tlačítko <x>.
5 Stiskněte
zz Snímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na obrazovce fotoaparátu se
nic nezobrazí.)
zz Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
344
Přehrávání na televizoru
oo Hlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit
prostřednictvím fotoaparátu.
oo Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru
vypněte obě uvedená zařízení.
oo V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
oo Ke konektoru <D> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného jiného
zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
oo Některé sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
oo Může nějakou dobu trvat, než dojde k zobrazení snímků. Pokud se chcete
vyhnout zpožděním, nastavte [5: HDMI rozlišení] na [1080p] (=543).
oo Používání dotykové obrazovky není podporováno, je-li fotoaparát připojen
k televizoru.
345
Ochrana snímků
Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.
Ochrana jednotlivého snímku
možnost [3: Ochrana
1 Vyberte
snímků].
2 Vyberte možnost [Výběr snímků].
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímek,
pro který chcete nastavit ochranu.
(1)
4 zz Stisknutím tlačítka <0> nastavte
Nastavte ochranu snímku.
ochranu vybraného snímku. V horní části
obrazovky se zobrazí ikona (1) <K>.
zz Jestliže chcete ochranu snímku
zrušit, stiskněte znovu tlačítko <0>.
Ikona <K> zmizí.
zz Chcete-li nastavit ochranu pro další
snímek, opakujte kroky 3 a 4.
346
Ochrana snímků
Určení rozsahu chráněných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete chránit.
možnost [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v části [3: Ochrana snímků].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
Snímky v zadaném rozsahu budou
chráněny a zobrazí se ikona <J>.
zz Chcete-li vybrat další snímek, který
chcete chránit, opakujte krok 2.
347
Ochrana snímků
Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Pokud v nabídce [3: Ochrana snímků]
vyberete položku [Všechny snímky ve
složce] nebo [Všechny snímky na kartě],
budou chráněny všechny snímky ve složce
nebo na kartě.
Výběr snímků zrušíte výběrem položky
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo
[Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=385), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.]
a [Zruš.ochr.nalez.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou chráněny všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
Pokud vyberete položku [Zruš.ochr.nalez.],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
oo Při naformátování karty (=511) budou vymazány i chráněné snímky.
oo Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
oo Pokud vymažete všechny snímky (=353), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
348
Otočení snímku
Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované orientace.
1
Vyberte možnost [3: Otočit snímek].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Vyberte jej pomocí voliče <5>.
snímek.
3 Otočte
zz Po každém stisknutí tlačítka <0> dojde
k otočení snímku ve směru hodinových
ručiček následujícím způsobem: 90° →
270° → 0°.
zz Chcete-li otočit další snímek, opakujte
kroky 2 a 3.
oo Jestliže jste před pořízením snímků na výšku nastavili položku
[5: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD] (=510), nebude nutné snímek
otočit pomocí této funkce.
oo Pokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí ve správné
orientaci, nastavte položku [5: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD].
349
Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat
více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (=346) nebudou vymazány.
oo Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte,
zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky
ochránit před neúmyslným vymazáním.
Vymazání jednoho snímku
snímek, který chcete
1 Vyberte
vymazat.
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz Vyberte jej pomocí voliče <5>.
2 Stiskněte tlačítko <L>.
3 Vymažte snímky.
Snímky nebo filmy ve formátu
JPEG nebo RAW
zz Vyberte možnost [Smazat].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte položku.
350
Mazání snímků
Označení [X] více snímků k dávkovému vymazání
Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat
více snímků najednou.
možnost [3: Smazání
1 Vyberte
snímků].
Vyberte možnost [Výběr a smazání
2 snímků].
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímek,
který chcete vymazat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímek
k vymazání, opakujte krok 3.
snímky.
4 Vymažte
zz Stiskněte tlačítko <L> a poté
stiskněte [OK].
351
Mazání snímků
Určení rozsahu mazaných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete vymazat.
možnost [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
3 Stiskněte tlačítko <L>.
snímky.
4 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
352
Mazání snímků
Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Pokud je položka [3: Smazání snímků]
nastavena na možnost [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky na
kartě], budou vymazány všechny snímky
ve složce či na kartě.
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=385), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou smazány všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
oo Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte
kartu (=511).
353
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků zaznamenaných
na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr snímků, počet kopií atd.
Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce nebo vytvořit příkaz tisku snímků
pro fotolaboratoř.
Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data a tisk
čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky určené
k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)
Možnosti tisku
1 Vyberte možnost [3: Příkaz tisku].
2 Vyberte možnost [Nastavit].
požadované možnosti.
3 Nastavte
zz Nastavte položky [Druh tisku], [Datum]
a [Č. Souboru].
Druh tisku
K Standardní
Tisk jednoho snímku na jeden list.
L Rejstřík
Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.
K
L
Datum
Číslo souboru
354
Obojí
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Standardní tisk i tisk náhledů.
Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání
snímku na zachycený snímek.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M>.
zz Dále výběrem položky [Výb.sním.] nebo
[Více sn.] označte snímky k tisku.
oo Pokud tisknete snímek velké velikosti s použitím nastavení [Rejstřík] nebo
[Obojí] (=354), nemusí se náhledy na určitých tiskárnách vytisknout.
V tomto případě změňte velikost snímku (=379) a pak náhledy vytiskněte.
oo I v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na možnost
[Zap], se datum nebo číslo souboru nemusí vytisknout, v závislosti na
nastavení druhu tisku a tiskárny.
oo Pro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum] i položku
[Č. Souboru] na možnost [Zap].
oo Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny specifikace
příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty pro tisk a pokusíte se je
vytisknout, nebude je možné tisknout podle určeného příkazu tisku.
oo Některé tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí umožňovat
tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si prostudujte návod
k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky fotolaboratoře a vyžádejte si
informace o kompatibilitě při objednávání snímků k tisku.
oo Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku u snímků
s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku by
také nemuselo být možné provést příkaz tisku.
355
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Výběr snímků pro tisk
zzVýběr snímku
Vyberte a určete snímky, jeden po druhém.
Stisknutím tlačítka <M> uložte příkaz
tisku na kartu.
Standardní/Obojí
(1)
(2)
Chcete-li vytisknout kopii zobrazeného
snímku, stiskněte tlačítko <0>.
Otáčením voliče <5> můžete nastavit
tisk až 99 kopií.
(1)
(2)
Množství
Celkový počet vybraných snímků
Index
(3) (4)
Stisknutím tlačítka <0> doplňte zatržítko
[X] do políčka. Snímek bude zahrnut do
tisku náhledů.
(3)
(4)
Zatržítko
Ikona náhledů
zzVýběr více snímků
Vybrat rozsah
V části [Více sn.] vyberte možnost
[Vybrat rozsah]. Výběrem prvního
a posledního snímku rozsahu označíte
všechny snímky v rozsahu zaškrtávacím
znaménkem [X], a poté dojde k vytištění
jedné kopie každého snímku.
356
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Všechny snímky ve složce
Vyberte možnost [Označit vše ve složce] a zvolte složku. Vytvoří se
příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku,
zruší se příkaz tisku pro všechny snímky ve složce.
Všechny snímky na kartě
Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku určena
jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše na kartě], bude vymazán
příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=385) a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se
změní na [Označit všechny nalezené snímky] a [Vymazat všechny
nalezené snímky].
Všechny nalezené snímky
Pokud vyberete položku [Označit všechny nalezené snímky],
bude k tisku určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat všechny nalezené snímky],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
oo K tisku nelze vybrat snímky RAW ani filmy. Vezměte na vědomí, že snímky
RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku, i když označíte všechny snímky
pomocí možnosti [Více sn.].
oo Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge neurčujte v rámci
jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více
snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
357
Určení snímků pro fotoalbum
Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru EOS
Utility (software EOS) k importu snímků do počítače se snímky určené pro
fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná pro online
objednávání fotoalb.
Určení snímků po jednom
1
Vyberte možnost [3: Nast. fotoalba].
2 Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete použít
3 Vyberte
pro fotoalbum.
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímek,
který chcete vybrat pro fotoalbum,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímky pro
fotoalbum, opakujte krok 3.
358
Určení snímků pro fotoalbum
Zadání rozsahu snímků pro fotoalbum
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zároveň určit rozsah
(počáteční bod až koncový bod) snímků, které mají být určeny pro fotoalbum.
možnost [Více sn.].
1 Vyberte
zz V části [3: Nast. fotoalba] vyberte
možnost [Více sn.].
2 Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
Ke všem snímkům v rozsahu od prvního
do posledního snímku se přidá symbol [X].
359
Určení snímků pro fotoalbum
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Pro fotoalbum můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Když položku [Více sn.] v nabídce [x: Nast.
fotoalba] nastavíte na možnost [Všechny
snímky ve složce] nebo [Všechny snímky
na kartě], vyberou se pro fotoalbum všechny
snímky ve složce či na kartě.
Výběr zrušíte výběrem možnosti [Vymazat
vše ve složce] nebo [Vymazat vše na kartě].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=385) a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se
změní na [Označit všechny nalezené snímky] a [Vymazat všechny
nalezené snímky].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání vybrány
pro fotoalbum.
Pokud vyberete položku [Vymazat
všechny nalezené snímky], budou
vymazány všechny příkazy fotoalba týkající
se filtrovaných snímků.
oo Snímky RAW nebo filmy nelze vybrat do fotoalba. Vezměte na vědomí,
že snímky RAW nebo filmy se pro fotoalbum nevyberou, i když označíte
všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
oo Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení fotoalba u snímků
s nastaveními fotoalba provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.
360
Efekty kreativního filtru
Na snímek můžete aplikovat následující zpracování filtrem a poté jej můžete
uložit jako samostatný snímek: ČB zrnitý, Měkké ostření, efekt Rybí oko,
efekt Olejová malba, efekt Akvarel, efekt Levný fotoaparát a efekt Miniatura.
1
Vyberte položku [3: Kreativní filtry].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Vyberte snímek voličem <5> a pak
stiskněte tlačítko <0>.
zz Můžete stisknout tlačítko <Hy>
a vybrat snímek pomocí zobrazení
náhledů.
3 Vyberte efekt filtru (=362).
efekt filtru.
4 Upravte
zz Upravte efekt filtru a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Při použití efektu Miniatura přesuňte
stisknutím tlačítek <W> <X> <Y>
<Z> bílý rámeček indikující oblast,
která vypadá ostrá, a pak stiskněte
tlačítko <0>.
361
Efekty kreativního filtru
snímek.
5 Uložte
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Zkontrolujte zobrazenou cílovou složku
a číslo souboru snímku a vyberte
položku [OK].
zz Chcete-li použít zpracování filtrem na
další obrázky, opakujte kroky 2–5.
oo Pro snímky zachycené snímáním v RAW+JPEG je zpracování filtrem použito
na snímek RAW a výsledky jsou uloženy jako soubor JPEG.
oo Pro snímky RAW zachycené při specifickém poměru stran je výsledný snímek
uložen s tímto poměrem stran po zpracování filtrem.
oo Ke snímkům zpracovaným pomocí filtru efekt Rybí oko nebudou připojena
data pro odstranění prachu (=241).
Charakteristiky kreativního filtru
zzI ČB zrnitý
Učiní snímek zrnitý a černobílý. Černobílý efekt můžete změnit úpravou
kontrastu.
zzW Měkké ostření
Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou
rozmazání.
362
Efekty kreativního filtru
zzX Efekt Rybí oko
Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkovité zkreslení.
V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast
podél okrajů snímku. Rovněž, protože tento efekt filtru zvětšuje střed
snímku, může se zdánlivé rozlišení uprostřed zhoršit v závislosti na
počtu zaznamenaných pixelů, nastavte efekt filtru v kroku 4 a zároveň
kontrolujte výsledný snímek.
zzY Efekt Olejová malba
Zajistí fotografii vzhled olejomalby a objektu trojrozměrnější vzhled.
Úpravou efektu můžete změnit kontrast a sytost. Uvědomte si, že obloha,
bílé stěny a podobné objekty nemusí být vykresleny s jemním stupňováním
a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zzZ Efekt Akvarel
Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Úpravou efektu
můžete změnit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo tmavé scény
nemusí být vykresleny s jemním stupňováním a mohou vypadat
nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zzH Efekt Levný fotoaparát
Posune barvy na typické z levných fotoaparátů a ztmaví všechny čtyři rohy
snímku. Možnosti tónu barvy lze použít ke změně barevného nádechu.
zzc Efekt Miniatura
Vytváří efekt diorámy. Můžete změnit oblast, v níž bude snímek vypadat
ostrý. Chcete-li přepnout mezi svislou a vodorovnou orientací ostré
oblasti (bílý rámeček), stiskněte v kroku 4 tlačítko <B> (nebo klepněte
na ikonu [T] na obrazovce).
363
Zpracování snímku RAW
M
Snímky 1 nebo F můžete zpracovat pomocí fotoaparátu a vytvořit
snímky JPEG. Snímky RAW nejsou ovlivněny, takže pro vytvoření snímků
JPEG lze použít různé podmínky.
Ke zpracování RAW snímků můžete také použít dodaný software Digital
Photo Professional (software EOS).
možnost [3: Zpracování
1 Vyberte
snímku RAW].
položku a vyberte snímky.
2 Vyberte
zz Můžete vybrat více snímků a tyto snímky
zpracovat současně.
Výběr snímků
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímky,
které se mají zpracovat a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stiskněte tlačítko <Q>.
Vybrat rozsah
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Stiskněte tlačítko <Q>.
364
Zpracování snímku RAW
požadované podmínky
3 Nastavte
zpracování.
Použijte nastavení snímání
zz Snímky jsou zpracovány s použitím
nastavení, které je aktuální v době
zachycení.
Upravte zpracování RAW
zz Vyberte položku pomocí multiovladače
<j> <9>.
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
přepněte nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> přejděte na
obrazovku nastavení funkce.
zz Chcete-li se vrátit k nastavením snímku
platným při jeho snímání, stiskněte
tlačítko <L>.
Srovnávací obrazovka
zz Můžete přepínat mezi obrazovkami
[Po změně] a [Nastavení snímku]
stisknutím tlačítka <B> a otočením
voliče <5>.
zz Položky v oranžové barvě na obrazovce
[Po změně] byly od doby zachycení
upraveny.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4 Uložte
zz Pokud používáte funkci [Upravit
zpracování RAW], vyberte možnost [W]
(Uložit).
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zz Chcete-li zpracovat další snímky, vyberte
možnost [Ano] a opakujte kroky 2–4.
365
Zpracování snímku RAW
snímek, který chcete zobrazit.
5 Vyberte
zz Vyberte možnost [Původní snímek]
nebo [Zprac. snímek].
Zvětšené zobrazení
Snímky zobrazené pro funkci [Upravit zpracování RAW] můžete zvětšit
stisknutím tlačítka <v>. Zvětšení závisí na nastavení [Kval. snímku].
Zvětšený snímek můžete procházet pomocí multiovladače <j> <9>.
Chcete-li zvětšení zobrazení zrušit, klepněte na ikonu [2] nebo stiskněte
tlačítko <r>.
Zpracování snímků se zadanými poměry stran
Když zpracujete snímky RAM vyfotografované pomocí volby [z: Poměr
stran sním.] (=202) s nastavením na možnost jinou než [3:2], vytvoří se
snímky JPEG se stanoveným poměrem stran.
oo Některá nastavení nelze změnit, pokud jsou zpracovávány snímky s násobnou
expozicí 1 nebo F.
366
Zpracování snímku RAW
Možnosti zpracování snímků RAW
zz[
] Nastavení jasu
zz[
] Vyvážení bílé (=222)
zz[
] Styl Picture Style (=230)
Můžete upravit jas snímku až do ±1 EV v krocích po 1/3 EV.
Můžete vybrat vyvážení bílé. Po výběru možnosti [Q] můžete vybrat
možnost [Auto: Priorita prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé]. Po výběru
možnosti [P] můžete nastavit teplotu barvy.
Můžete vybrat styl Picture Style. Můžete upravit ostrost, kontrast a další
parametry.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
(=218)
Můžete nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
zz[
] Potlačení šumu při vysokém ISO (=239)
Můžete nastavit potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO. Pokud je
obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=336).
zz[73] Kvalita snímku (=199)
Při vytváření snímku JPEG můžete nastavit kvalitu snímku.
367
Zpracování snímku RAW
zz[
] Barevný prostor (=229)
Můžete vybrat možnost sRGB nebo Adobe RGB. Vzhledem k tomu,
že obrazovka fotoaparátu není kompatibilní s barevným prostorem
Adobe RGB, rozdíl ve snímku bude těžko rozpoznatelný při obou
nastaveních barevného prostoru.
zz[
] Korekce odchylky objektivu
[
] Korekce vinětace (=207)
[
] Korekce distorze (=207)
[
] Digital Lens Optimizer (=208)
Fenomén, který činí rohy snímku tmavší v důsledku charakteristik
objektivu, je možné opravit. Pokud je nastavena volba [Povolit], bude
zobrazen opravený snímek. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat,
zvětšete snímek (=336) a zkontrolujte čtyři rohy. Korekce vinětace
provedená fotoaparátem bude méně výrazná než korekce provedená
softwarem Digital Photo Professional (software EOS) s maximální
hodnotou korekce. Pokud nejsou efekty korekce zjevné, pro provedení
korekce vinětace použijte Digital Photo Professional.
Distorze snímku v důsledku charakteristik objektivu je možné opravit.
Pokud je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen opravený snímek.
Okrajové části snímku budou v opraveném snímku oříznuty.
Vzhledem k tomu, že rozlišení snímku může vypadat nepatrně nižší,
použijte parametr [Ostrost] stylu Picture Style k provedení potřebných
úprav.
Tato funkce dokáže opravit odchylky objektivu, difrakci a degradace
rozlišení způsobená low-pass filtrem s využitím parametrů optické
konstrukce. Vyberete-li možnost [Povolit], dojde ke korekci
chromatické vady a difrakce, ačkoli tyto možnosti nejsou zobrazeny.
368
Zpracování snímku RAW
[
] Korekce chromatické vady (=209)
[
] Korekce difrakce (=209)
Tuto chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu),
způsobenou charakteristikami objektivu, je možné opravit. Pokud je
nastavena volba [Povolit], bude zobrazen opravený snímek. Pokud je
obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=336).
Difrakci způsobenou clonou objektivu, která snižuje ostrost snímku,
lze korigovat. Pokud je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen
opravený snímek. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete
snímek (=336).
oo Zpracování snímků RAW ve fotoaparátu nepovede k přesně stejným
výsledkům jako zpracování snímků RAW pomocí softwaru Digital Photo
Professional (softwaru EOS).
oo Pokud provádíte [Nastavení jasu], mohou být hluk, pruhy apod. zvýrazněny
efekty nastavení.
oo Pokud je nastavena funkce [Digital Lens Optimizer], může dojít ke zvýšenému
šumu vlivem efektů korekce. Na okrajích snímků může také docházet ke
zvýraznění šumu. Upravte ostrost Stylu obrázku nebo nastavte funkci [Digital
Lens Optimizer] na [Zakázat] dle potřeby.
oo Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
369
Zpracování s použitými preferovanými
efekty (kreativní asistent)
Snímky RAW můžete zpracovat použitím oblíbených efektů a následným
uložením jako soubory JPEG.
možnost [3: Kreativní
1 Vyberte
asistent].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímky,
které se mají zpracovat a stiskněte
tlačítko <0>.
úroveň efektu.
3 Vyberte
zz Efekt vyberte pomocí tlačítek <Y> <Z>.
zz Výběrem možnosti [Předvolba]
a stisknutím <0> můžete vybrat
[VIVID], [SOFT] nebo další efekty
předvoleb. [AUTO1], [AUTO2]
a [AUTO3] jsou efekty doporučované
pro fotoaparát podle podmínek snímků.
370
Zpracování s použitými preferovanými efekty (kreativní asistent)
zz Efekty jako [Jas] nebo [Kontrast]
lze upravit stisknutím tlačítka <0>
a následným použitím tlačítek <Y> <Z>.
zz Po dokončení úpravy stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li efekt vynulovat, stiskněte
tlačítko <A>.
zz Chcete-li efekt potvrdit, stiskněte
tlačítko <S>.
položky [OK] uložte
4 Výběrem
snímek.
371
Výběr typu zpracování snímku RAW
Provedení typu zpracování snímku RAW můžete vybrat na obrazovce
rychlého ovládání.
možnost [3: RAW
1 Vyberte
zpracování Rychloovlad.].
položku.
2 Vyberte
Kreativní asistent
Zpracování RAW, které platí pro oblíbený
efekt (=370).
Zpracování snímku RAW
Zpracování RAW podle stanovených
podmínek (=364).
372
Korekce červených očí
Automatická korekce příslušných částí snímků s červenýma očima. Snímek
lze uložit jako samostatný soubor.
položku [3: Korekce
1 Vyberte
červ. očí].
snímek pomocí voliče <5>.
2 Vyberte
zz Po výběru snímku klepněte na ikonu [E]
nebo stiskněte tlačítko <0>.
zz Kolem oblastí opraveného snímku se
zobrazují bílé rámečky.
tlačítko [OK].
3 Vyberte
zz Snímek se uloží jako samostatný
soubor.
oo Některé snímky nebude možné opravit přesně.
373
Úprava alb videomomentek
1
Vyberte možnost [3: Vytvořit album].
album, které chcete upravit.
2 Vyberte
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po výběru stiskněte tlačítko <Q>.
3 Vyberte možnost úpravy.
374
Úprava alb videomomentek
Možnost
TPřeuspořádat
videomomentky
L Odstranit
videomomentku
7 Přehrát
videomomentku
Popis
Otáčením voliče <5> vyberte videomomentku, která se má
přesunout a stiskněte tlačítko <0>. Otáčením voliče <5> ji
přesuňte a poté stiskněte tlačítko <0>.
Otáčením voliče <5> vyberte videomomentku, která se má
odstranit a stiskněte tlačítko <0>. Vybrané videomomentky
jsou označeny [L]. Chcete-li vymazat výběr a odstranit [L],
znovu stiskněte tlačítko <0>.
Otáčením voliče <5> vyberte videomomentku, která se má
přehrát a stiskněte tlačítko <0>. Hlasitost upravte pomocí
tlačítek <W> <X>.
úpravy.
4 Dokončete
zz Když máte úpravy dokončené, stiskněte
tlačítko <M>.
zz Vyberte možnost [W] (Dokončit editaci).
snímek.
5 Uložte
zz Chcete-li přehrávat album s hudbou
na pozadí, použijte k výběru hudby
možnost [Hudba na pozadí] (=376).
zz Ke kontrole úprav vyberte možnost
[Náhled].
zz Výběrem možnosti [Uložit] se upravené
album uloží jako nové album.
oo Alba videomomentek lze upravit pouze jednou.
375
Úprava alb videomomentek
Výběr hudby na pozadí
Alba a prezentace lze přehrávat s hudbou na pozadí, jakmile nakopírujete
příslušnou hudbu na kartu pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).
položku [Hudba na pozadí].
1 Vyberte
zz Nastavte položku [Hudba na pozadí]
na [Zap].
hudbu na pozadí.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> vyberte hudbu
a stiskněte tlačítko <0>. Pro možnost
[Prezentace] můžete vybrat více stop.
si ukázku.
3 Poslechněte
zz Ukázku si můžete poslechnout po
stisknutí tlačítka <B>.
zz Hlasitost upravte pomocí tlačítek <W>
<X>. Přehrávání zastavíte opětovným
stisknutím tlačítka <B>.
zz Chcete-li odstranit hudbu, vyberte ji
otáčením voliče <6> a poté stiskněte
tlačítko <L>.
oo Pokyny ke kopírování hudby na pozadí na karty naleznete v příručce
EOS Utility Návod k použití.
376
Oříznutí snímků JPEG
Zachycený snímek JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek.
Oříznutí je možné pouze u snímků JPEG. Snímky snímané ve formátu RAW
nelze oříznout.
1 Vyberte možnost [x: Výřez].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímek,
který chcete oříznout.
rámeček ořezu.
3 Nastavte
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček ořezu.
zz Oblast snímku ohraničená rámečkem
ořezu se ořízne.
zzZměna velikosti rámečku ořezu
Stisknutím tlačítka <v> změňte velikost rámečku ořezu. Čím je rámeček
ořezu menší, tím více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.
zzZměna poměru stran a orientace
Otáčením voliče <5> vyberte položku <e>. Stisknutím možnosti <0>
změňte poměr stran rámečku ořezu.
377
Oříznutí snímků JPEG
zzPřesunutí rámečku ořezu
Rámeček přesunete svisle nebo vodorovně pomocí multiovladače <j>
<9>. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat požadovanou
oblast snímku.
zzOprava sklonu
Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením voliče <5> vyberte položku
<c> a stiskněte tlačítko <0>. Kontrolujte sklon oproti mřížce a opravte
sklon otáčením voliče <5> (v krocích po 0,1°) nebo klepnutím na levý
nebo pravý posuvník (v krocích po 0,5°) vlevo nahoře na obrazovce.
Až korekci sklonu dokončíte, stiskněte tlačítko <0>.
oblast snímku, kterou
4 Zkontrolujte
chcete oříznout.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku <b>.
Zobrazí se oblast snímku, která se má
oříznout.
snímek.
5 Uložte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku <W>.
zz Výběrem položky [OK] uložte oříznutý
snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li oříznout další snímek, opakujte
kroky 2 až 5.
oo Poloha a velikost oříznutého snímku se může změnit v závislosti na úhlu
nastaveném pro korekci sklonu.
oo Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit jeho velikost.
oo Informace o zobrazení AF bodu (=392) a data pro odstranění prachu
(=241) nebudou ke snímkům s ořezem přidány.
378
Změna velikosti snímků JPEG
Můžete změnit velikost snímku JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej
uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků JPEG 3,
4 a a snímků. Velikost snímků typu JPEG b a RAW změnit nelze.
1
Vyberte položku [3: Změnit velikost].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímek,
jehož velikost chcete změnit.
požadovanou velikost
3 Vyberte
snímku.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
zz Vyberte požadovanou velikost snímku (1).
(1)
snímek.
4 Uložte
zz Výběrem položky [OK] uložte snímek se
změněnou velikostí.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li změnit velikost dalšího snímku,
opakujte kroky 2 až 4.
oo Podrobnosti o velikosti snímků s upravenou velikostí naleznete na =621.
379
Hodnocení snímků
Snímky můžete hodnotit na stupnici od 1 do 5 (l/m/n/o/p).
Tato funkce se nazývá hodnocení.
* Hodnocení snímků pomáhá při jejich organizování.
Hodnocení jednotlivého snímku
1 Vyberte položku [3: Hodnocení].
2 Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete
3 Vyberte
ohodnotit.
zz Otáčením voliče <5> vyberte snímek,
který chcete hodnotit.
snímek.
4 Ohodnoťte
zz Stiskněte tlačítko <0>, zobrazí
se modrý zvýrazňovací rámeček,
jak ukazuje obrazovka vlevo.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný symbol hodnocení
a stiskněte tlačítko <0>.
Při připojení symbolu hodnocení snímku
se hodnota za nastaveným hodnocením
zvýší o 1.
zz Chcete-li ohodnotit další snímek,
opakujte kroky 3 a 4.
380
Hodnocení snímků
Hodnocení pomocí určení rozsahu
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete
hodnotit.
možnost [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte položku [Vybrat rozsah] na
obrazovce [3: Hodnocení].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
Ke všem snímkům v rozsahu od prvního
do posledního snímku se přidá symbol [X].
3 Stiskněte tlačítko <Q>.
snímek.
4 Ohodnoťte
zz Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
Všechny snímky v zadaném rozsahu
se ohodnotí (stejným hodnocením)
najednou.
381
Hodnocení snímků
Hodnocení všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Když v části [3: Hodnocení] vyberete
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě], budou
ohodnoceny všechny snímky ve složce či
na kartě.
Otáčením voliče <6> vyberte hodnocení
a pak vyberte tlačítko [OK].
Když snímky nehodnotíte a nerušíte
hodnocení, vyberte [OFF].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=385), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], ohodnotí se všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání.
oo Pokud má stejné hodnocení více než 1 000 snímků, hodnoty vedle hodnocení
jsou zobrazovány jako [###].
oo Pomocí funkce [3: Nast. podm. vyhled. snímků] a [3: Skok sním.
pom.6] můžete zobrazit pouze snímky s konkrétním hodnocením.
382
Prezentace snímků (automatické přehrávání)
Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.
snímky, které chcete přehrát.
1 Zadejte
zz Chcete-li přehrát všechny snímky na
kartě, vraťte se ke kroku 2.
zz Chcete-li zadat snímky, které se mají při
prezentaci přehrát, vyfiltrujte je pomocí
funkce [3: Nast. podm. vyhled.
snímků] (=385).
2 Vyberte možnost [3: Prezentace].
možnosti přehrávání.
3 Nastavte
zz Vyberte možnost [Nastavit].
zz Nastavte položky [Doba zobrazení],
[Opakovat] (opakované přehrávání)
a [Přechodový efekt] (efekt při změně
snímků) pro fotografie.
zz Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí,
použijte k výběru hudby možnost [Hudba
na pozadí] (=376).
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
383
Prezentace snímků (automatické přehrávání)
Doba zobrazení
Opakovat
Přechodový efekt
Hudba na pozadí
prezentaci.
4 Spusťte
zz Vyberte položku [Start].
Po zobrazení hlášení [Načítání
snímku...] bude spuštěna prezentace.
prezentaci.
5 Ukončete
zz Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit
se na obrazovku nastavení, stiskněte
tlačítko <M>.
oo Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během pozastavení
bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G]. Opětovným
stisknutím tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte.
oo Během automatického přehrávání fotografií můžete stisknutím tlačítka <B>
přepnout formát zobrazení (=332).
oo Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit stisknutím tlačítek <W> <X>.
oo V průběhu automatického přehrávání nebo pozastavení můžete otáčením
voliče <5> zobrazit další snímek.
oo Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického
vypnutí napájení.
oo Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
384
Filtrování snímků pro přehrávání
Je možné filtrovat zobrazení snímků podle vlastních podmínek vyhledávání.
Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze
vyhledané snímky.
Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, odstraňovat, přehrávat
v prezentaci a provádět ostatní operace.
možnost [3: Nast. podm.
1 Vyberte
vyhled. snímků].
podmínky vyhledávání.
2 Nastavte
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku.
zz Otáčením voliče <6> nastavte
nastavení.
zz Nalevo od položky se zobrazí
zaškrtávací znaménko [X] (1).
(Zadáno jako podmínka hledání.)
zz Pokud položku vyberete a stisknete
tlačítko <B>, symbol [X] se
odebere. (Podmínka hledání se zruší.)
(1)
Položka
9Hodnocení
dDatum
nSložka
JOchrana
fTyp souboru
Popis
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
Zobrazí se snímky s vybraným datem snímání.
Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
385
Filtrování snímků pro přehrávání
podmínky vyhledávání.
3 Použijte
zz Stiskněte <0> a přečtěte si zobrazenou
zprávu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
Je zadána podmínka hledání.
nalezené snímky.
4 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <3>.
Přehrají se pouze snímky odpovídající
zadané podmínce (filtrované).
Při zobrazení filtrovaných snímků bude
obrazovka ohraničená žlutým rámečkem (2).
(2)
Vymazání podmínek hledání
Přejděte na obrazovku v kroku 2 a stisknutím tlačítka <L> vymažte
všechny podmínky hledání.
oo Pokud kritériím vyhledávání neodpovídají žádné snímky, nelze v kroku 3
stisknout tlačítko <0>.
oo Pokud budete realizovat operace spojené s napájením, kartou nebo úpravami
snímků, může dojít k vymazání kritérií vyhledávání.
oo Při zobrazení obrazovky [3: Nast. podm. vyhled. snímků] může dojít
k prodloužení doby automatického vypnutí.
386
Procházení snímků přeskakováním
(zobrazení s přeskakováním snímků)
V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <6>
přeskakovat snímky vpřed nebo vzad podle nastaveného způsobu
přeskakování.
možnost [x: Skok sním.
1 Vyberte
pom.6].
2 Vyberte způsob přeskakování.
oo Pomocí možnosti [Přeskočit specifikovaný počet snímků] můžete otočit
volič <6> a vybrat počet snímků, které chcete přeskočit.
oo Vyberete-li možnost [Zobrazit podle hodnocení snímku], zadejte hodnocení
otáčením voliče <6> (=380). Pokud procházíte snímky s vybranou
možností 9, zobrazí se všechny hodnocené obrázky.
387
Procházení snímků přeskakováním (zobrazení s přeskakováním snímků)
snímky přeskakováním.
3 Procházejte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímků otočte
voličem <6>.
Procházet můžete pomocí nastavené
metody.
(1)
(2)
(1)
(2)
Způsob přeskakování
Stav přehrávání
oo Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [g: Datum].
oo Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [h: Složka].
oo Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti [i: Filmy]
nebo [j: Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo pouze fotografií.
388
Přizpůsobení zobrazení informací při
přehrávání
Můžete určit obrazovky a podrobné informace zobrazované v průběhu
přehrávání snímků.
možnost [3: Zobraz.
1 Vyberte
informací při přehrávání].
zatržítko [X] vedle
2 Přidejte
čísla obrazovek, které chcete
zobrazovat.
zz Vyberte čísla pomocí voliče <5>.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Opakujte tento postup pro přidání
zatržítka [X] k číslu každé obrazovky,
kterou chcete zobrazit, a poté vyberte
možnost [OK].
zz Vámi vybrané informace budete moci
zobrazit pomocí tlačítka <B>
v průběhu přehrávání, nebo pomocí
tlačítek <W> <X>, když jsou zobrazené
informace o snímání.
Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní
expozice a celkový jas. Histogram RGB
slouží ke kontrole sytosti barev a gradace.
Typ histogramu můžete přepnout stisknutím
tlačítka <B>, pokud je v levém dolním
rohu obrazovky [x: Zobraz. informací při
přehrávání] zobrazena možnost <z>.
389
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
zzZobrazení [Jas]
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní
jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou
vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší
vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů
pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů se
nachází v levé části grafu, tím tmavší je snímek.
Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu,
tím světlejší je snímek. Pokud se vlevo nachází
příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti obrazu
ve stínech. Jestliže se příliš mnoho pixelů
nachází vpravo, ztratí se podrobnosti ve světlech.
Stupně gradace mezi těmito krajními hodnotami
budou reprodukovány správně. Kontrolou snímku
a jeho jasového histogramu lze zjistit sklon
úrovně expozice a celkovou gradaci.
Ukázky
histogramů
Tmavý snímek
Normální jas
Světlý snímek
zzZobrazení [RGB]
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku pro
jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá). Na vodorovné
ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší vpravo) a na svislé
ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu pro každou z barev. Čím více
pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší a méně výrazná bude daná
barva na snímku. Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu, tím je
barva světlejší a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho pixelů, bude
chybět kresba v příslušné barvě. V případě příliš velkého počtu pixelů
vpravo bude barva nadměrně sytá a kresba bude postrádat gradaci.
Kontrolou histogramu RGB snímku lze zkontrolovat sytost a stupňování
barev a také případný posun vyvážení bílé.
390
Zobrazení indikace přesvětlení
Na obrazovce přehrávání můžete určit blikající zobrazení přeexponovaných
oblastí s vysokým jasem. Chcete-li získat více podrobné stupňování
v oblastech mihotání, kde chcete, aby bylo stupňování věrně
reprodukováno, nastavte zápornou hodnotu kompenzace expozice
a vyfotografujte snímek znovu, abyste získali lepší výsledek.
možnost [3: Indik.
1 Vyberte
přesvětl.].
2 Vyberte možnost [Povolit].
391
Zobrazení AF bodu
AF body použité k zaostření můžete zobrazit na obrazovce přehrávání
červeně ohraničené. Po nastavení automatické volby AF bodu se může
zobrazit více AF bodů.
1
Vyberte možnost [3: Zobr. AF bodu].
2 Vyberte možnost [Povolit].
392
Zobrazení rastru
Můžete zobrazit rastr přes fotografie zobrazené v režimu zobrazení
jednotlivých snímků na obrazovce přehrávání. Tato funkce je vhodná pro
kontrolu naklonění snímku ve vodorovném nebo svislém směru, stejně jako
při volbě kompozice.
1 Vyberte možnost [3: Přehrát rastr].
2 Vyberte položku.
393
Určení zobrazení počátečního snímku při
zahájení přehrávání
možnost [3: Prohl.od
1 Vyberte
posl.zobr.].
položku.
2 Vyberte
zz [Povolit]: Přehrávání se obnoví od
posledního zobrazeného snímku (vyjma
stavu, kdy jste právě ukončili snímání).
zz [Zakázat]: Přehrávání se obnoví od
nejnovějšího snímku, kdykoli dojde
k vypnutí a opětovném spuštění
fotoaparátu.
394
Bezdrátové funkce
V této kapitole se popisuje, jak připojit fotoaparát ke smartphonu
bezdrátově přes Bluetooth® nebo Wi-Fi® a odesílat snímky do
zařízení nebo webových služeb, jak ovládat fotoaparát z počítače
nebo pomocí bezdrátového dálkového ovládání a další operace.
Důležité
Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost
za jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními
bezdrátové komunikace pro použití fotoaparátu. Kromě toho
společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné
ztráty či škody způsobené použitím fotoaparátu.
Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité
zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení.
Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty
nebo poškození způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným
prolomením zabezpečení.
395
Nabídky na kartě: karta bezdrátového připojení
zzBezdrátové 1
=397
=470
=471
=472
=473
=480
oo Bezdrátová komunikace není dostupná, když je fotoaparát připojen pomocí
propojovacího kabelu k počítači nebo jinému zařízení.
oo Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem použít
jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím kabelem.
oo Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena
žádná karta (s výjimkou [D]). Také u [l] a webových služeb nelze
fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.
oo Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <2> nebo otevřete kryt slotu karty / prostoru pro baterii.
oo Po navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí
napájení fotoaparátu.
396
Připojení Wi-Fi/Bluetooth
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
položku, která má být
2 Zvolte
připojena k fotoaparátu.
q Připojení ke smartphonu (=399)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech smartphone
nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky ve
fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi (souhrnně se v tomto návodu uvádí jako
„smartphony“).
D Použití softwaru EOS nebo jiného specializovaného
softwaru (=426)
Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku
pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Za pomoci specializované
aplikace Image Transfer Utility 2 lze rovněž automaticky odesílat snímky
ve fotoaparátu do počítače.
lTisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny (=434)
Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge (bezdrátová
síť LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.
397
Připojení Wi-Fi/Bluetooth
R Načtení na webové stránky (=444)
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či on-line
fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti
Canon (po dokončení členské registrace, která je zdarma).
K Připojení k dálkovému ovládání
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR‑E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním (=464).
398
Připojení ke smartphonu
Lze tak učinit po spárováním fotoaparátu se smartphonem kompatibilním
s technologií Bluetooth s technologií nízké energie (dále jen „Bluetooth“).
zz Proveďte Wi-Fi připojení pomocí pouze jednoho smartphonu (=400).
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý (=405).
zz Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS
získaných smartphonem (=475).
zz Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu (=404).
Po připojení fotoaparátu k smartphonu přes Wi-Fi můžete provést
následující úkony.
zz Procházet a ukládat snímky na fotoaparátu ze smartphonu (=404).
zz Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu (=404).
zz Posílání snímků z fotoaparátu do smartphonu (=413).
Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu
Bluetooth a Wi-Fi zapněte na obrazovce nastavení smartphonu. Vezměte
na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení
funkce Bluetooth smartphonu.
oo Vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod viz „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (=458).
Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu
Ve smartphonu se systémem iOS nebo Android musí být nainstalována
bezplatná aplikace Camera Connect.
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store
lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát
spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.
oo Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect
naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
oo Může se stát, že vzorové obrazovky a další informace v tomto návodu nebudou
odpovídat prvkům aktuálního uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru
fotoaparátu nebo po aktualizaci na Camera Connect, Android nebo iOS.
399
Připojení ke smartphonu
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
Postup na fotoaparátu (1)
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
2 Vyberte [qPřipojení ke smartphonu].
3 Vyberte [Přidat zařízení pro připojení].
položku.
4 Vyberte
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS], naskenujte
zobrazený QR kód pomocí smartphonu
a otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
400
Připojení ke smartphonu
[Párování přes Bluetooth].
5 Zvolte
zz Nyní se zahájí párování.
zz Pokud se po spárování s jedním
smartphonem chcete spárovat ještě
s jiným smartphonem, vyberte [OK] na
levé straně obrazovky.
Kroky prováděné na telefonu smartphone (1)
6 Spusťte aplikaci Camera Connect.
na fotoaparát a proveďte
7 Klepněte
párování.
zz Pokud používáte smartphone se
systémem Android, přejděte ke kroku 9.
na [Pair/Párovat] (pouze
8 Klepněte
systém iOS).
401
Připojení ke smartphonu
Postup na fotoaparátu (2)
9 Vyberte tlačítko [OK].
tlačítko <0>.
10Stiskněte
zz Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k telefonu smartphone
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Zobrazí se ikona Bluetooth na hlavní
obrazovce Camera Connect.
oo Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně pomocí
Bluetooth. Přepojení k jinému smartphonu pro připojení Bluetooth naleznete
v =478.
oo Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie při
použití fotoaparátu vybitá.
Odstraňování problémů párování
oo Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na smartphonu
zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět pokusíte o spárování,
odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované fotoaparáty z obrazovky
nastavení funkce Bluetooth smartphonu.
oo Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat k odesílání
snímků do smartphonu (=413).
402
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na telefonu smartphone (2)
na aplikaci Camera
11 Klepněte
Connect.
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit].
zz Popis funkcí Camera Connect viz =404.
zz Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
zz Na displeji fotoaparátu se zobrazí
zpráva [qWi-Fi zapnuto].
zz Na hlavní obrazovce aplikace Camera
Connect se rozsvítí ikony Bluetooth
a Wi-Fi.
Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď
dokončeno.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (=421).
zz Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
zz Pro připojení přes Wi-Fi otevřete funkci Camera Connect a poklepejte na
funkci, kterou chcete použít.
[qWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
403
Připojení ke smartphonu
Funkce Camera Connect
Images on camera (Snímky ve fotoaparátu)
zz Snímky lze procházet, mazat nebo hodnotit.
zz Snímky lze ukládat do smartphonu.
Remote live view shooting (Dálkové snímání s živým náhledem)
zz Tato funkce umožňuje dálkové pořizování snímků po zobrazení živého
snímku na smartphonu.
Auto transfer (Automatický přenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatické
posílání snímků do smartphonu při jejich pořízení (=412).
Bluetooth remote controller (Dálkový ovladač Bluetooth)
zz Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu
spárovaného přes Bluetooth. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
zz Když používáte funkci dálkového ovladače Bluetooth, je funkce
Automatické vypnutí napájení vypnuta.
Location information (Informace o umístění)
zz U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.
Camera settings (Nastavení fotoaparátu)
zz Můžete změnit nastavení fotoaparátu.
404
Připojení ke smartphonu
Udržování připojení Wi-Fi když je fotoaparát vypnutý
I když je vypínač napájení fotoaparátu nastaven na pozici <2>, pokud
je fotoaparát spárován se smartphonem přes Bluetooth, můžete použít
smartphone pro připojení přes Wi-Fi.
možnost [k: Bluetooth
1 Vyberte
nastav.].
možnost [Při vyp.zůs.
2 Nastavte
přip.] na [Povolit].
zz Když je vypínač napájení fotoaparátu
nastaven na <2>, poklepejte na
[Images on camera/Snímky ve
fotoaparátu] v nabídce Camera
Connect a nastavte připojení Wi-Fi.
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit]. Po navázání
připojení k síti Wi-Fi se zobrazí seznam
snímků uložených ve fotoaparátu.
zz V aplikaci Camera Connect můžete ukládat snímky do smartphonu
a odstraňovat snímky uložené ve fotoaparátu.
zz Pro ukončení Wi-Fi připojení klepněte na [ ] na hlavní obrazovce
aplikace Camera Connect (=421).
oo Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována nastavení bezdrátové
komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.
405
Připojení ke smartphonu
Zrušení párování
Spárování se smartphonem proveďte následujícím způsobem.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
[qPřipojení ke smartphonu].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
3 Vybrat [Editovat/smazat zařízení].
smartphone, u něhož
4 Vyberte
chcete zrušit párování.
zz Smartphony, které jsou aktuálně
spárovány s fotoaparátem,
jsou označeny [s].
406
Připojení ke smartphonu
[Smazat informace
5 Vyberte
o připojení].
6 Vyberte tlačítko [OK].
informace z fotoaparátu
7 Vymazat
na smartphonu.
zz V menu smartphonu pro nastavení
Bluetooth vymažte informace
o fotoaparátu, jež jsou registrovány na
smartphonu.
407
Připojení ke smartphonu
Wi-Fi připojení bez použití funkce Bluetooth
Postup na fotoaparátu (1)
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
[qPřipojení ke smartphonu].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
3 Vyberte [Přidat zařízení pro připojení].
položku.
4 Vyberte
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
408
Připojení ke smartphonu
5 Vyberte [Připojení přes Wi-Fi].
(1)
SSID (název sítě)
6 Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (=470).
(2)
oo Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 6 můžete navázat připojení přes
Wi-Fi pomocí přístupového bodu (=458).
409
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na smartphonu
Obrazovka smartphonu
(příklad)
smartphone pro navázání
7 Ovládejte
připojení k síti Wi-Fi.
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak
vyberte SSID (název sítě) zkontrolované
v kroku 6.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
funkci Camera Connect
8 Spustit
a poklepat na fotoaparát pro
připojení přes Wi-Fi.
Postup na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
9 Vyberte
zz Chcete-li určit zobrazitelné snímky,
stiskněte tlačítko <B>. Pokyny pro
nastavení viz krok 5 na =423.
410
Připojení ke smartphonu
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní okno
aplikace Camera Connect.
Wi-Fi připojení ke smartphonu je teď
dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace
Camera Connect (=404).
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (=421).
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup „Opětovné
připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (=467).
oo Při připojení přes Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu z obrazovky
rychlého ovládání během přehrávání (=413).
411
Připojení ke smartphonu
Automatický přenos snímků po pořízení každého snímku
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky. Před provedením
následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a telefon smartphone
propojeny prostřednictvím Wi-Fi.
možnost [k: Nastavení
1 Vyberte
sítě Wi-Fi].
možnost [Po sním. poslat
2 Vyberte
do smartphonu].
[Poslat automat.] vyberte
3 Vmožnost
[Povolit].
4 Nastavte [Velikost k poslání].
5 Vyfotografujte snímek.
412
Připojení ke smartphonu
Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu
Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes
Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.
1 Přehrajte snímek.
2 Stiskněte tlačítko <Q>.
možnost [qPoslat sním.
3 Vyberte
do smartp.].
zz Pokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
možnosti odesílání
4 Vyberte
a odešlete snímky.
413
Připojení ke smartphonu
(1) Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Můžete stisknout tlačítko <r>
a vybrat snímek pomocí zobrazení
náhledů.
možnost [Poslat zobraz.].
2 Vyberte
zz V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Při posílání filmů můžete v položce [Kval.
k poslání] vybrat kvalitu obrazu filmů.
(2) Odesílání více vybraných snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].
414
Připojení ke smartphonu
snímky k odeslání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímky
k odeslání a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Můžete také stisknout tlačítko <r>
a vybrat snímky v zobrazení po třech
snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko <v>.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <Q>.
[Velikost k poslání].
4 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
5 Vyberte možnost [Poslat].
415
Připojení ke smartphonu
(3) Odesílání určeného rozsahu snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
zz Stisknutím tlačítka <r> můžete
změnit počet snímků zobrazených
v indexovém zobrazení.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
416
Připojení ke smartphonu
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
6 Vyberte možnost [Poslat].
417
Připojení ke smartphonu
(4) Posílání všech snímků na kartě
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4 Vyberte možnost [Poslat].
418
Připojení ke smartphonu
(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Informace o možnosti [Nast. podm. vyhled. snímků] vyhledejte v části
„Filtrování snímků pro přehrávání“ (=385).
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4 Vyberte možnost [Poslat].
419
Připojení ke smartphonu
Ukončení přenosu snímků
Posílání snímků z fotoaparátu když je spárován přes Bluetooth (Android)
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Výběrem tlačítka [OK] na obrazovce
nalevo ukončíte přenos snímků
a připojení Wi-Fi.
Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi
naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (=421).
420
Připojení ke smartphonu
oo Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko
spouště fotoaparátu.
oo Přenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti [Storno] během přenosu.
oo Současně můžete vybrat až 999 souborů.
oo Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
oo Výběr snížené velikosti pro fotografie platí pro všechny fotografie odeslané
v danou dobu. Všimněte si, že fotografie velikosti b se nezmenšují.
oo Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu.
oo Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
Ukončení připojení přes Wi-Fi
Provedení jedné z následujících operací.
Na obrazovce Camera Connect
klepněte na položku [ ].
Na obrazovce [qWi-Fi zapnuto]
vyberte možnost [Odpoj/ukonč.].
zz Pokud se nezobrazuje obrazovka
[qWi-Fi zapnuto], zvolte [k: Wi-Fi/
Bluetooth připojení].
zz Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.],
pak vyberte možnost [OK] v dialogu pro
potvrzení.
421
Připojení ke smartphonu
Nastavení zviditelnění snímků ze Smartphonů
Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
[qPřipojení ke smartphonu].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
3 Vybrat [Editovat/smazat zařízení].
smartphone.
4 Vyberte
zz Vyberte název smartphonu, ve kterém
chcete zajistit zobrazení snímků.
422
Připojení ke smartphonu
5 Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].
položku.
6 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení volbou [OK].
[Všechny snímky]
Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.
[Snímky z posledních dní]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě data pořízení. Lze zvolit snímky
pořízené až před devíti dny.
zz Pokud je vybrána možnost [Snímky
z posledních dní], zobrazí se snímky
pořízené až nastavený počet dní před
aktuálním datem. Tlačítky <W> <X>
zadejte požadovaný počet dnů a poté
potvrďte výběr stisknutím tlačítka <0>.
zz Po volbě [OK] jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
oo Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než
[Všechny snímky], není dálkové fotografování možné.
423
Připojení ke smartphonu
[Vybrat podle hodnocení]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě přidaného hodnocení (nebo
absence hodnocení) nebo typu hodnocení.
zz Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)
(1)
424
(2)
Nastavení zobrazitelných snímků výběrem
prvního a posledního snímku v seznamu
uspořádaném podle čísel souborů.
1. Stisknutím tlačítka <0> otevřete
obrazovku pro výběr snímků.
Vyberte snímek pomocí tlačítek <Y>
<Z> nebo voliče <5>.
Můžete stisknout tlačítko <r>
a vybrat snímek pomocí zobrazení
náhledů.
2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
3. Pomocí <Z> vyberte snímek jako
koncový bod (2).
4. Vyberte tlačítko [OK].
Připojení ke smartphonu
oo Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
• Je-li přepínač snímání s živým náhledem / záznamu filmů nastaven do
polohy <k>, bude záznam filmu pokračovat.
• Je-li přepínač snímání s živým náhledem / záznamu filmů nastaven do
polohy <A>, záznam filmu se ukončí.
oo Po navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné
některé funkce.
oo Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
oo V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
oo Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí
tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky fotoaparátu.
oo Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
425
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím
Wi‑Fi a provádění operací fotoaparátu s použitím softwaru EOS nebo
jiného specializovaného softwaru. Před nastavením připojení k síti Wi-Fi
nainstalujte do počítače nejnovější verzi softwaru.
Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.
Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility
Pomocí programu EOS Utility (EOS software) můžete importovat snímky
z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.
Postup na fotoaparátu (1)
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
možnost [DDálk. ovládání
2 Vyberte
(EOS Utility)].
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
3 Vyberte [Přidat zařízení pro připojení].
426
Připojení k počítači přes Wi-Fi
(1)
SSID (název sítě)
4 Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi] nastavíte
[Heslo] na hodnotu [Žádné], heslo se
nezobrazí ani nebude vyžadováno.
Podrobné informace viz =470.
(2)
Kroky prováděné na počítači (1)
Obrazovka počítače (příklad)
SSID a pak zadejte heslo.
5 Vyberte
zz Na obrazovce nastavení sítě počítače
vyberte SSID zkontrolované v kroku 4.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
427
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Postup na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
6 Vyberte
zz Zobrazí se následující zpráva. Symboly
„******“ představují posledních šest číslic
adresy MAC fotoaparátu, který chcete
připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
7 Spusťte nástroj EOS Utility.
aplikaci EOS Utility klikněte na
8 Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Párování přes síť Wi-Fi/LAN].
zz Pokud se zobrazí zpráva související
s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
na možnost [Connect/
9 Klepněte
Připojit].
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a pak klikněte na položku
[Connect/Připojit].
428
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Postup na fotoaparátu (2)
připojení k síti Wi-Fi.
10Navažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
[DWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti
Wi‑Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti
chyby.
Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.
zz Ovládejte kameru pomocí nástroje EOS Utility v počítači.
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup „Opětovné
připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (=467).
429
Připojení k počítači přes Wi-Fi
oo Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
• Je-li přepínač snímání s živým náhledem / záznamu filmů nastaven do
polohy <k>, bude záznam filmu pokračovat.
• Je-li přepínač snímání s živým náhledem / záznamu filmů nastaven do
polohy <A>, záznam filmu se ukončí.
oo Je-li přepínač snímání s živým náhledem / záznamu filmů nastaven do polohy
<k> a fotoaparát je pomocí nástroje EOS Utility nastaven na záznam filmu,
nelze fotografovat ovládáním fotoaparátu.
oo Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být
dostupné některé funkce.
oo Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
oo V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
oo Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků
v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se
objekty proto nelze zobrazit plynule.
430
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače pomocí
specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na počítači (1)
počítač k přístupovému
1 Připojte
bodu a spusťte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, pokud budete postupovat podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
Postup na fotoaparátu (1)
možnost [Automat. pošle
2 Vyberte
snímky do PC].
zz Vyberte možnost [k: Nastavení sítě
Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
[Poslat automat.] vyberte
3 Vmožnost
[Povolit].
4 Vyberte tlačítko [OK].
431
Připojení k počítači přes Wi-Fi
k přístupovému bodu
5 Připojování
přes Wi-Fi.
zz Vytvořte jakékoli spojení Wi-Fi mezi
fotoaparátem a přístupovým bodem
připojeným k počítači. Pokyny k připojení
naleznete v části „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (=458).
počítač, který chcete
6 Vyberte
spárovat s fotoaparátem.
Kroky prováděné na počítači (2)
fotoaparát s počítačem.
7 Spárujte
zz Vyberte fotoaparát, a pak klikněte na
položku [Párování].
432
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Postup na fotoaparátu (2)
možnost [Automat. pošle
8 Vyberte
snímky do PC].
zz Vyberte možnost [k: Nastavení
sítě Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
9 Zvolte [Možnosti poslání snímku].
co se bude poslat.
10Zvolte,
zz Pokud vyberete možnost [Zvolené
snímky] v [Rozsah k poslání], zadejte
snímky k odeslání na obrazovce
[Zvolit snímky k poslání].
zz Po dokončení procesu nastavení
vypněte fotoaparát.
Pokud zapnete fotoaparát v rámci dosahu přístupového bodu, snímky jsou
automaticky odesílány do aktivního počítače.
oo Pokud nejsou snímky odeslány automaticky, zkuste vypnout a znovu zapnout
fotoaparát.
433
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tato část popisuje, jak tisknout snímky přímým připojením fotoaparátu
k tiskárně s podporou PictBridge (bezdrátová síť LAN) prostřednictvím
Wi‑Fi. Pokyny k ovládání tiskárny naleznete v návodu k použití tiskárny.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
možnost [lTisk prostř.
2 Vyberte
Wi-Fi tiskárny].
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
3 Vyberte [Přidat zařízení pro připojení].
(1)
SSID (název sítě) a heslo.
4 Zkontrolujte
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (=470).
(2)
434
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
tiskárnu.
5 Nastavte
zz V nabídce nastavení Wi-Fi používané
tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
tiskárnu.
6 Vyberte
zz V seznamu detekovatelných tiskáren
vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi.
zz Pokud není preferovaná tiskárna
uvedena, výběr možnosti [Vyhledat
znovu] může umožnit fotoaparátu ji
vyhledat a zobrazit.
oo Vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod viz „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (=458).
435
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
vytisknout.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k tisku a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Můžete stisknout tlačítko <r>
a vybrat snímek pomocí zobrazení
náhledů.
2 Vyberte možnost [Tisk snímku].
snímek.
3 Vytiskněte
zz Postup nastavení tisku viz =439.
zz Volbou možnosti [Tisk] a pak [OK]
spustíte tisk.
436
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tisk podle určených voleb pro snímky
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Příkaz tisku].
možnosti tisku.
3 Nastavte
zz Postup nastavení naleznete v části
„Formát DPOF (Digital Print Order
Format)“ (=354).
zz V případě dokončení příkazu tisku před
navázáním připojení Wi-Fi přejděte ke
kroku 4.
možnost [Tisk].
4 Vyberte
zz Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze
když je snímek vybrán a tiskárna je
připravena k tisku.
položku [Nast. Papíru]
5 Nastavte
(=439).
437
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
snímek.
6 Vytiskněte
zz Po zvolení možnosti [OK] se zahájí tisk.
oo Fotografování není možné během připojení k tiskárně přes Wi-Fi.
oo Filmy nelze vytisknout.
oo Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
oo U některých tiskáren nemusí být možné na snímcích vytisknout číslo souboru.
oo Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny vytisknout
datum na okraj snímku.
oo U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout
na světlém pozadí nebo na okraji.
oo Snímky RAW nelze tisknout výběrem možnosti [Příkaz tisku]. Při tisku vyberte
možnost [Tisk snímku] a proveďte tisk.
oo Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
oo V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě snímku může zahájení tisku
po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
oo Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
oo Pokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku] a zastavili jste tisk a chcete ho
obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si, že tisk
se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
• Před obnovením tisku změníte příkaz tisku nebo odstraníte libovolné snímky
označené k tisku.
• Při nastavování náhledů před obnovením tisku změníte nastavení papíru.
oo Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na =443.
438
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení tisku
Zobrazení na obrazovce displeje a možnosti nastavení se budou lišit
podle tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné
informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Obrazovka nastavení tisku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Slouží k nastavení tisku data nebo čísla souboru (=441).
Umožňuje nastavení efektů tisku (=441).
Umožňuje zvolit počet kopií k tisku (=441).
Slouží k nastavení oblasti tisku (=442).
Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení (=440).
Vrátí se na obrazovku výběru snímků.
Umožňuje zahájit tisk.
Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
* V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení zvolitelná.
Nastavení papíru
zz Vyberte možnost [Nast. Papíru].
439
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
[Q] Nastavení velikosti papíru
zz Vyberte velikost papíru v tiskárně.
[Y] Nastavení typu papíru
zz Vyberte typ papíru v tiskárně.
[U] Nastavení rozvržení stránky
zz Zvolte rozvržení stránky.
oo Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Snímky se též mohou vytisknout s nižším rozlišením.
440
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
[I] Nastavení tisku data/čísla souboru
zz Vyberte možnost [I].
zz Zvolte, co se bude tisknout.
[E] Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)
zz Vyberte možnost [E].
zz Zvolte efekty tisku.
oo Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného
rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.
oo Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje
výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Další pokyny k zjištění jaká je
položka [Výchozí] naleznete v návodu k použití tiskárny.
[R] Nastavení počtu kopií
zz Vyberte možnost [R].
zz Zvolte počet kopií k tisku.
441
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Oříznutí snímku
Nastavte oříznutí bezprostředně před
tiskem. Změna jiných nastavení tisku po
oříznutí snímků může vyžadovat, aby byly
snímky oříznuty znovu.
1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr stran.
2 Nastavte
zz Oblast obrázku v rámečku ořezu bude vytištěna. Tvar rámečku
(poměr stran) lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].
Změna velikosti rámečku ořezu
Otáčením voliče <v> <r> změňte velikost rámečku ořezu.
Přesunutí rámečku ořezu
Rámeček přesunete svisle nebo vodorovně pomocí multiovladače <j> <9>.
Přepínání orientací rámečku ořezu
Stisknutím tlačítka <B> přepnete mezi orientacemi na výšku a na
šířku rámečku ořezu.
tlačítka <0> ukončete režim ořezu.
3 Stisknutím
zz Oříznutá oblast snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku
vlevo nahoře.
442
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
oo V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak,
jak byla nastavena.
oo Čím je rámeček ořezu menší, tím nižší bude rozlišení, se kterým se snímky
vytisknou.
Řešení chyb tiskárny
oo Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.)
a výběru položky [Pokrač.] neobnoví tisk, ovládejte tiskárnu pomocí tlačítek
na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití
tiskárny.
Chybové zprávy
oo Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na obrazovce fotoaparátu chybová
zpráva. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace o řešení
potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
oo Potvrďte, zda je papír správně vložený.
Chyba inkoustu
oo Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
oo Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru
či inkoustu.
Chyba souboru
oo Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků
vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí počítače.
443
Odesílání snímků do webové služby
V této části je popsán postup odesílání snímků pomocí webových služeb.
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby do
fotoaparátu.
zz Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje telefon smartphone nebo počítač
s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY, naleznete zde podrobnosti
o verzích prohlížeče (jako je Microsoft Internet Explorer) a nastavení
vyžadované pro přístup k (CANON iMAGE GATEWAY).
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Další podrobnosti najdete na
webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup
k přístupovému bodu poskytovatele se hradí samostatně.
444
Odesílání snímků do webové služby
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte službu
CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve fotoaparátu.
Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém počítači
nebo smartphonu.
Postup na fotoaparátu (1)
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
[RNačtení na webové
2 Vyberte
stránky].
3 Vyberte možnost [Souhlasím].
připojení k síti Wi-Fi.
4 Navažte
zz Připojování k přístupovému bodu
přes Wi-Fi.
Přejděte na krok 6 na =460.
445
Odesílání snímků do webové služby
e-mailovou adresu.
5 Zadejte
zz Zadejte e-mailovou adresu a pak
zvolte [OK].
čtyřmístné číslo.
6 Zadejte
zz Zadejte zvolené čtyřmístné číslo a pak
zvolte [OK].
tlačítko [OK].
7 Vyberte
zz Ikona [R] se změní na [
446
].
Odesílání snímků do webové služby
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
fotoaparát na webové
8 Nastavte
propojení.
zz Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění.
zz Dokončete nastavení podle pokynů na
stránce nastavení webové propojení
fotoaparátu.
Postup na fotoaparátu (2)
CANON iMAGE GATEWAY
9 Přidejte
jako cíl.
zz Vyberte [ ].
Nyní je přidáno CANON iMAGE
GATEWAY.
447
Odesílání snímků do webové služby
Registrace dalších webových služeb
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
webovou službu,
1 Konfigurujte
kterou chcete používat.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE
GATEWAY a otevřete stránku
s nastavením webového připojení
fotoaparátu.
zz Proveďte nastavení webové služby,
kterou chcete používat, podle pokynů
na obrazovce.
Kroky prováděné na fotoaparátu
webovou službu,
2 Přidejte
konfigurovanou jako cíl.
zz Vyberte možnost [k: Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Vyberte [ ].
448
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání snímků
Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků
z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo odesláním
webových odkazů online alb.
Připojení k webovým službám pomocí Wi-Fi
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
webovou službu.
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Obrazovka pro výběr cílového umístění
se zobrazí v závislosti na typu a nastavení
zvolené webové služby (=462).
449
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Můžete stisknout tlačítko <r>
a vybrat snímek pomocí zobrazení
náhledů.
možnost [Poslat zobraz.].
2 Vyberte
zz V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
450
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání více vybraných snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky k odeslání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímky
k odeslání a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Můžete také stisknout tlačítko <r>
a vybrat snímek ze zobrazení po třech
snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko
<v>.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <Q>.
451
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
4 Vyberte
zz Pokud jako cíl nastavíte web YouTube,
položka [Velikost k poslání] se
nezobrazí.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
5 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
452
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání určeného rozsahu snímků
Určete rozsah snímků a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
Snímky se vyberou a zobrazí se
tlačítko [X].
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
zz Stisknutím tlačítka <r> můžete
změnit počet snímků zobrazených
v indexovém zobrazení.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <Q>.
453
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
6 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
Posílání všech snímků na kartě
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Vše na kartě].
454
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
4 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
455
Odesílání snímků do webové služby
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Informace o možnosti [Nast. podm. vyhled. snímků] vyhledejte v části
„Filtrování snímků pro přehrávání“ (=385).
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
456
Odesílání snímků do webové služby
možnost [Poslat].
4 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
oo Po navázání připojení Wi-Fi k webové službě nelze pořídit snímek, ani když
stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
oo Při odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE GATEWAY,
se odeslaná chybová zpráva nemusí zobrazit, i když obrázek nebyl úspěšně
odeslán na webovou službu. Protože takové chyby odesílání lze zkontrolovat
na stránce CANON iMAGE GATEWAY, zkontrolujte obsah chyby a pak znovu
zkuste odeslat obrázek.
oo V závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze odeslat,
a délka filmů omezeny.
oo Určité snímky nemusí být možné odeslat pomocí možností [Poslat rozsah],
[Vše na kartě] nebo [Všechny nalez.].
oo Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných
snímků. Všimněte si, že filmy nebo fotografie velikosti b se nezmenšují.
oo Funkce [Snížená] je povolena pouze pro fotografie pořízené fotoaparáty
stejného modelu, jako je tento fotoaparát. Fotografie vyfotografované jinými
modely jsou odesílány bez změny velikosti.
oo Po získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY můžete zkontrolovat
historii webových služeb, do nichž byly odeslány snímky.
oo Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
457
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Tato část popisuje postup navázání připojení k síti Wi-Fi přes přístupový
bod kompatibilní s WPS (režim PBC).
Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté.
Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
3 Vyberte [Přidat zařízení pro připojení].
zz Pokud je zvolena možnost [qPřipojení
ke smartphonu], zobrazí se obrazovka
nalevo. Pokud je již aplikace Camera
Connect nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Na obrazovce [Připojení ke
smartphonu], která se zobrazí jako
další, vyberte [Připojení přes Wi-Fi].
458
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Přepnout síť].
4 Vyberte
zz Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l].
5 Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
oo Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou v kroku 5 si projděte =462.
459
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [WPS (režim PBC)].
6 Vyberte
zz Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
7 Připojte
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
možnost [Autom. nastavení].
8 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení pro funkci
Wi-Fi volbou [OK].
zz Jestliže nastane chyba při možnosti
[Autom. nastavení], viz =462.
460
Wi-Fi připojení přes přístupové body
9 Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.
[qPřipojení ke smartphonu]
zz Na obrazovce smartphonu pro nastavení
Wi-Fi poklepejte na SSID (název sítě)
zobrazený na fotoaparátu; poté zadejte
heslo přístupového bodu pro připojení.
Přejděte na krok 8 na =410.
[DDálk. ovládání (EOS Utility)]
Přejděte na krok 7 nebo 8 na =428.
[lTisk prostř. Wi-Fi tiskárny]
Přejděte na krok 6 na =435.
Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY
Přejděte na krok 5 na =446.
461
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Odeslat na obrazovku
Může se zobrazit obrazovka výběru cíle v závislosti na webové službě.
Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač.
Další informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
zz Může se zobrazit obrazovka
[Poslat komu/kam].
zz Ze seznamu registrovaných adres
vyberte cílovou adresu.
zz Postupy pro nastavení připojení
a odesílání snímků jsou stejné jako
u těch pro další webové služby.
Režim přístupového bodu fotoaparátu
Režim přístupového bodu fotoaparátu
představuje režim připojení pro připojení
fotoaparátu přímo ke každému zařízení
prostřednictvím Wi-Fi.
Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l] v části [Funkce Wi-Fi].
Manuální nastavení IP adresy
Zobrazené položky se liší v závislosti na funkci Wi-Fi.
možnost [Ruční nastavení].
1 Vyberte
zz Vyberte tlačítko [OK].
462
Wi-Fi připojení přes přístupové body
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku pro přístup na
obrazovku pro numerické zadání.
zz Chcete-li použít bránu, vyberte možnost
[Povolit] a pak zadejte údaj [Adresa].
požadované hodnoty.
3 Zadejte
zz Otáčením voliče <6> přejděte na
požadovanou pozici pro zadání v horní
oblasti a stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte číslici. Stisknutím tlačítka <0>
vložíte vybranou číslici.
zz Stisknutím tlačítka <M> nastavíte
zadané hodnoty a přejdete zpět na
obrazovku pro krok 2.
tlačítko [OK].
4 Vyberte
zz Po dokončení nastavení všech
nezbytných položek vyberte položku [OK].
zz Pokud si nejste jisti, jaké údaje zadat,
prostudujte si část „Kontrola nastavení
sítě“ (=497) nebo požádejte o pomoc
správce sítě či jinou osobu, která má
dostatečné informace o dané síti.
463
Připojení k bezdrátovému dálkovému
ovládání
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR‑E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním (=156).
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
2 Vyberte [KPřipojení k dálk. ovládání].
3 Vyberte [Přidat zařízení pro připojení].
4 Stiskněte tlačítko <0>.
zařízení.
5 Párování
zz Jakmile se objeví obrazovka [Párování],
stiskněte a podržte tlačítka <W> a <T> na
BR-E1 současně na dobu alespoň 3 sekund.
zz Jakmile zpráva potvrdí, že je fotoaparát
spárovaný s BR-E1, stiskněte <0>.
464
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
fotoaparát na dálkově
6 Nastavte
ovládané fotografování.
zz Při fotografování vyberte jako režim
řízení [Q] nebo [k] (=153).
zz Při záznamu filmů nastavte možnost
[z: Dálk. ovládání] na [Povolit].
zz Pokyny po dokončení párování najdete
v Návodu k použití bezdrátového
dálkového ovládání BR-E1.
oo Připojení Bluetooth spotřebovávají energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
oo Když funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučuje se ji v kroku 1 nastavit na
možnost [Zakázat].
465
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Zrušení párování
Před spárování fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte
informace o propojeném dálkovém ovládání.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
2 Vyberte [KPřipojení k dálk. ovládání].
[Smazat informace
3 Vyberte
o připojení].
4 Vyberte tlačítko [OK].
466
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Při opakovaném připojení k zařízení nebo k webovým službám
s registrovaným nastavením připojení postupujte podle těchto kroků.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2 Vyberte
zz Ze zobrazené historie vyberte položku,
ke které se chcete připojit přes Wi‑Fi.
Pokud se položka nezobrazí, použijte
tlačítka <Y> <Z> k přehození
obrazovek.
zz Pokud je možnost [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], historie se
nezobrazí (=470).
připojeného zařízení.
3 Ovládání
[q] Smartphone
zz Spusťte aplikaci Camera Connect.
zz V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení
a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému
bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi se na
konci identifikátoru SSID zobrazí text „_Canon0A“.
467
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
[D] Počítač
zz Na počítači spusťte software EOS.
zz V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení a připojte
se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako
fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k počítači pomocí Wi-Fi se na
konci identifikátoru SSID zobrazí text „_Canon0A“.
[l] Tiskárna
zz V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení a připojte
se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako
fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k tiskárně pomocí Wi-Fi se na
konci identifikátoru SSID zobrazí text „_Canon0A“.
468
Registrace nastavení pro více připojení
Můžete registrovat až 10 různých nastavení připojení ke každé funkci
bezdrátové komunikace.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Informace o [qPřipojení ke
smartphonu] naleznete v části
„Připojení ke smartphonu“ (=399).
zz Podrobnosti o možnosti [DDálkové
ovládání (EOS Utility)] naleznete v části
„Připojení k počítači přes Wi-Fi“ (=426).
zz Podrobnosti o možnosti [lTisk prostř.
Wi-Fi tiskárny] naleznete v části „Připojení
k tiskárně pomocí Wi-Fi“ (=434).
zz Při odesílání snímků do webové služby
viz „Odesílání snímků do webové
služby“ (=444).
oo Pokyny pro odstranění nastavení připojení viz =478.
469
Nastavení sítě Wi-Fi
možnost [k: Nastavení
1 Vyberte
sítě Wi-Fi].
2 Vyberte položku.
zz Wi-Fi
Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická
a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici,
nastavte možnost [Zakázat].
zz Heslo
Nastavte na [Žádné] a povolte navázání připojení Wi-Fi bez hesla
(s výjimkou připojení k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi).
zz Historie připojení
Můžete nastavit, zda chcete [Ukázat] nebo [Skrýt] historii připojených
zařízení Wi-Fi.
zz Automat. pošle snímky do PC
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače
pomocí specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2 (=431).
zz Odeslání po snímání do smartphonu
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky (=412).
zz Adresa MAC
Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.
470
Nastavení Bluetooth
možnost [k: Bluetooth
1 Vyberte
nastav.].
2 Vyberte položku.
zz Bluetooth
Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].
zz Kontrola informací o připojení
Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.
zz Adresa Bluetooth
Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.
zz Při vyp. zůs. přip.
Zobrazí se po spárování fotoaparátu se smartphonem přes Bluetooth.
Výběr možnosti [Povolit] umožní zobrazit snímky na fotoaparátu
a ovládat přístroj jiným způsobem po připojení k Wi-Fi dokonce i tehdy,
když je fotoaparát vypnutý (=405).
471
Změna přezdívky
V případě potřeby můžete změnit přezdívku na fotoaparátu (zobrazenou na
smartphonech a dalších fotoaparátech).
1 Vyberte možnost [k: Přezdívka].
virtuální klávesnice
2 Pomocí
(=482) zadejte text.
zz Po dokončení zadávání znaků stiskněte
tlačítko <M>.
472
Doplňování zeměpisných údajů u snímků
o informace GPS z dalších zařízení
Pomocí přijímače GPS GP-E2 (prodává se samostatně) nebo smartphonu
podporujícího technologii Bluetooth můžete ke snímkům doplňovat
informace o poloze.
GP-E2
zařízení GP-E2
1 Připevněte
k fotoaparátu.
zz Připevněte zařízení GP-E2 do sáněk pro
příslušenství fotoaparátu a zapněte je.
Podrobné informace naleznete v návodu
k použití zařízení GP-E2.
položku [k: Nastavení
2 Vyberte
zařízení GPS].
[Volba zaříz. GPS] zvolte
3 V[Přjímač
GPS].
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Podrobné informace o položce
[Nastavit] naleznete v návodu k použití
zařízení GP-E2.
473
Doplňování zeměpisných údajů u snímků o informace GPS z dalších zařízení
Upozornění k používání zařízení GP-E2
oo Nezapomeňte zkontrolovat, v kterých zemích a oblastech je použití tohoto
zařízení povoleno, a používejte tuto funkci v souladu se zákony a předpisy
dané země nebo oblasti.
oo Zajistěte, aby byl firmware zařízení GP-E2 aktualizovaný na verzi 2.0.0 nebo
novější. Při aktualizaci firmwaru je nutné použít propojovací kabel. Pokyny
k aktualizaci naleznete na webu společnosti Canon.
oo Zařízení GP-E2 nelze připojit k fotoaparátu pomocí kabelu.
oo Fotoaparát nezaznamenává směr snímkování.
474
Doplňování zeměpisných údajů u snímků o informace GPS z dalších zařízení
Smartphone
Tato nastavení dokončete po instalaci příslušné aplikace Camera Connect
(=399) na smartphonu.
smartphonu aktivujte služby
1 Na
určování polohy.
připojení Bluetooth.
2 Navažte
zz Připojte fotoaparát ke smartphonu
3
pomocí technologie Bluetooth (=400).
Vyberte položku [k: Nastavení
zařízení GPS].
možnost [Smartphone]
4 Vyberte
v části [Volba zaříz. GPS].
zz Po dokončení těchto nastavení spusťte
Camera Connect.
snímek.
5 Vyfotografujte
zz Ke snímkům se doplní informace
o poloze získané ze smartphonu.
475
Doplňování zeměpisných údajů u snímků o informace GPS z dalších zařízení
Zobrazení připojení k systému GPS
Stav získávání informací o poloze smartphonem můžete zkontrolovat na
ikoně připojení k systému GPS na obrazovkách pro snímání fotografií
a filmů (=623 a =625, v tomto pořadí).
zz Šedá: Služby určování polohy jsou vypnuté
zz Bliká: Informace o poloze nelze získat
zz Svítí: Jsou přijímány informace o poloze
Informace týkající se indikátoru stavu připojení GPS, když je používáno
zařízení GP-E2, naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.
Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při fotografování
Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají zeměpisné
informace.
Zeměpisné informace
Informace o poloze přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce
informací o snímku (=332, =389).
(1)
(2)
(3)
(4)
476
(1)
(2)
(3)
(4)
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
Koordinovaný světový čas (UTC)
Doplňování zeměpisných údajů u snímků o informace GPS z dalších zařízení
oo Smartphone může získat informace o poloze, pouze když je pomocí
technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
oo Informace o směru získávány nejsou.
oo Získané informace o poloze nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při
cestování a stavu smartphonu.
oo Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají
informace o poloze.
oo Informace o poloze se přestanou získávat za těchto podmínek.
• Párování s bezdrátovým dálkovým ovládáním přes Bluetooth
• Vypnutí fotoaparátu
• Ukončení aplikace Camera Connect
• Deaktivace služeb určování polohy na smartphonu
oo Informace o poloze se přestanou získávat v těchto situacích.
• Vypne se napájení fotoaparátu
• Ukončí se připojení přes Bluetooth
• Smartphone nemá dostatečně nabitou baterii
oo Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC)
je v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
oo K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.
477
Změna nebo odstranění nastavení připojení
Chcete-li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete
připojení Wi-Fi.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=467),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
[Editovat/smazat zařízení].
3 Vybrat
zz Připojení Bluetooth můžete změnit
pomocí volby smartphonu označeného
[s] v šedé barvě. Jakmile se objeví
obrazovka [Připojení ke smartphonu],
vyberte [Párování přes Bluetooth],
poté stiskněte <0> na další obrazovce.
zařízení, pro které chcete
4 Vyberte
změnit nebo odstranit nastavení
připojení.
478
Změna nebo odstranění nastavení připojení
položku.
5 Vyberte
zz Změňte nebo odstraňte nastavení
připojení na zobrazené obrazovce.
zzZměnit přezdívku zařízení
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (=482).
zzZobrazitelné snímky (=422)
Zobrazí se po výběru ikony [qPřipojení ke smartphonu]. Nastavení se
zobrazí ve spodní části obrazovky.
zzSmazat informace o připojení
Při mazání informací o připojení pro spárovaný smartphone vymažte také
informace o fotoaparátu, které jsou registrovány na smartphonu (=406).
oo U webových služeb navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY k odstranění
nastavení připojení.
479
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty
Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním
nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto
nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.
položku [k: Vymazat
1 Vyberte
bezdrátová nastavení].
2 Vyberte tlačítko [OK].
oo Provedete-li volbu [5: Vymazat všechna nast.fotoap.], nedojde k vymazání
informací bezdrátové komunikace.
oo Pokud jste spárovali fotoaparát se smartphonem, na obrazovce pro nastavení
Bluetooth u smartphonu vymažte informace o připojení u fotoaparátu, u něhož
jste obnovili výchozí nastavení pro bezdrátovou komunikaci.
480
Zobrazení informační obrazovky
Můžete zkontrolovat podrobné údaje o chybě a MAC adresu fotoaparátu.
možnost [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth připojení].
tlačítko <B>.
2 Stiskněte
zz Zobrazí se obrazovka [Ukázat info].
zz Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <0> zobrazte obsah chyby.
481
Použití virtuální klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Zadávací pole, pro zadávání textu
Tlačítka kurzoru, pro pohyb
v zadávacím poli
Aktuální počet znaků/dostupný
počet
Klávesnice
Přepínání režimů vstupu
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Mezera
Odstranění znaku v zadávacím poli
Změna typu klávesnice
Dokončení zadávání textu
zz K přesouvání v rámci polí 2 a 4–8 použijte multiovladač <j> <9>.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení zadání nebo při přepínání režimů
vstupu.
482
Reakce na chybové zprávy
Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením
jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.
Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.
zz Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko <0> (=481).
zz Vyberte možnost [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].
Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce přejdete
na odpovídající stránku.
11 (=484)
12 (=484)
21 (=485)
22 (=486)
23 (=487)
61 (=488)
63 (=489)
64 (=489)
65 (=490)
66 (=490)
67 (=490)
68 (=491)
69 (=491)
91 (=491)
121 (=491)
125 (=492)
126 (=492)
127 (=492)
141 (=492)
142 (=492)
151 (=493)
152 (=493)
oo Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth
připojení] zobrazí zpráva [Err**]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače
napájení fotoaparátu do polohy <2>.
483
Reakce na chybové zprávy
11: Cíl připojení nenalezen
zz V případě, že je zvolena ikona [q], je spuštěna aplikace Camera Connect?
ggNavažte připojení pomocí aplikace Camera Connect (=410).
zz V případě, že je zvolena možnost [D], je spuštěn software EOS?
ggSpusťte software EOS a opětovně navažte připojení (=428).
zz V případě, že je zvolena možnost [l], je zapnuta tiskárna?
ggZapněte tiskárnu.
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
ggK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší.
V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření (=482).
12: Cíl připojení nenalezen
zz Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?
ggZapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte.
Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro
navázání připojení.
484
Reakce na chybové zprávy
21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost [Autom. nastavení].
Jedná se o správné nastavení?
ggPokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu
po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro adresu IP (=462).
U serveru DHCP zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DHCP?
ggZapněte server DHCP.
zz Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?
ggZvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
ggPočet používaných adres můžete snížit odpojením některých
zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
zz Funguje server DHCP správně?
ggZkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje
jako server DHCP.
ggV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval
dostupnost serveru DHCP.
485
Reakce na chybové zprávy
22: DNS server neodpovídá
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné
adrese serveru?
ggPro adresu IP nastavte možnost [Ruční nastavení]. Poté na
fotoaparátu nastavte IP adresu, která odpovídá adrese používaného
serveru DNS (=497, =462).
U serveru DNS zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DNS?
ggZapněte server DNS.
zz Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?
ggZkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP
a příslušné názvy.
zz Funguje server DNS správně?
ggZkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční
jako server DNS.
ggV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server
DNS k dispozici.
U sítě jako takové zkontrolujte následující:
zz Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi směrovač nebo
podobné zařízení, které slouží jako brána?
ggV případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány
a zadejte ji do fotoaparátu (=497, =462).
ggZkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve
všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.
486
Reakce na chybové zprávy
23: Ve vybrané síti již existuje zařízení se stejnou IP adresou
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke stejné síti
stejnou IP adresu?
ggZměňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné
adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu
IP zařízení, které má duplicitní adresu.
ggPokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena
pro IP adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte
nastavení na možnost [Autom. nastavení] (=460).
Reakce na chybové zprávy 21 až 23
oo Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:
oo Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
• K této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení se
rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je
ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (=482).
487
Reakce na chybové zprávy
61: Terminál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
ggPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=494).
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID
přístupového bodu?
ggZkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte
stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu.
U přístupového bodu zkontrolujte následující:
zz Je přístupový bod zapnutý?
ggZapněte napájení přístupového bodu.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=481).
488
Reakce na chybové zprávy
63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný způsob ověření?
ggFotoaparát podporuje následující metody ověřování:
[Otevřený systém], [Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK].
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
ggV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=481).
64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda
šifrování?
ggFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=481).
489
Reakce na chybové zprávy
65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
ggPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=494).
zz Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.
ggMožné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu
z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného
zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (=494).
66: Nesprávné heslo bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
ggV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?
ggFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=481).
490
Reakce na chybové zprávy
68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN. Znovu od začátku.
zz Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu po
určenou dobu?
ggPřidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití
pro přístupový bod.
zz Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?
ggZkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.
69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN.
Nelze připojit. Znovu od začátku.
zz Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení stisknutím
tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).
ggChvíli počkejte, než se pokusíte navázat připojení.
91: Jiná chyba
zz Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.
ggVypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.
121: Nedostatek volného místa
zz Cílový webový server nemá dostatek volného místa.
ggOdstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte
volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.
491
Reakce na chybové zprávy
125: Zkontrolujte nastavení sítě
zz Je síť připojena?
ggZkontrolujte stav připojení sítě.
126: Nebylo možné se připojit
zz Ve službě CANON iMAGE GATEWAY právě probíhá údržba nebo je
zatížení momentálně vyšší.
ggZkuste se k webové službě připojit znovu později.
127: Došlo k chybě
zz Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému než
číslo kódu chyby 121 až 126.
ggZkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k webové službě.
141: Tiskárna je zaneprázdněná. Opakujte připojení.
zz Neprobíhá na tiskárně proces tisku?
ggPo dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi
k tiskárně.
zz Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?
ggPo ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu
zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Je zapnuto napájení tiskárny?
ggZkuste znovu navázat připojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.
492
Reakce na chybové zprávy
151: Přenos zrušen
zz Automaticky přenos snímků na počítač někdo přerušil.
ggPro obnovení automatického přenosu snímku přesuňte vypínač
napájení na fotoaparátu do polohy <2> a pak jej nastavte do
polohy <1>.
152: Ochrana karty proti zápisu je nastavena na uzamčení
zz Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do polohy uzamčeno?
ggNastavte přepínač ochrany karty proti zápisu do polohy,
která umožňuje zápis.
493
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo při používání funkcí
bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže, vyzkoušejte následující kroky.
Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem
Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, Wi-Fi připojení nemusí být
navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V tomto případě přibližte
fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte Wi-Fi připojení.
Místo instalace antény přístupového bodu
zz Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které používáte
fotoaparát.
zz Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem
nenacházeli lidé ani žádné předměty.
Blízká elektronická zařízení
Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících
elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále od
zařízení pro přenos komunikace.
zz Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu
IEEE 802.11b/g/n pomocí rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto důvodu
poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí používají stejné
frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové
telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty nebo podobná zařízení.
Upozornění k používání více fotoaparátů
zz Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů pomocí
Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
zz Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi více
fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
zz Pokud používáte více přístupových bodů se standardem IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi ponechejte odstup pěti
kanálů, aby bylo omezeno rušení rádiových vln. Použijte například kanály 1,
6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.
494
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Použití bezdrátového dálkového ovladače BR-E1
zz BR-E1 nelze použít, když jsou fotoaparát a smartphone spárovány
prostřednictvím Bluetooth. Změňte připojení fotoaparátu k bezdrátovému
dálkovému ovládání ve funkci [Připojení k dálk. ovládání] v nabídce
[k: Wi-Fi/Bluetooth připojení].
495
Zabezpečení
Pokud nebylo nastavení zabezpečení správně nastaveno, může dojít
k následujícím problémům.
zzSledování přenosu
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou přenosy sítě Wi-Fi a pokusit
se získat vámi odesílaná data.
zzNeoprávněný přístup k síti
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou získat neoprávněný přístup
k síti, kterou používáte ke krádeži, úpravě nebo zničení informací. Navíc
se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, například
krádeže identity (kdy někdo převezme vaši identitu, aby získal přístup
k neoprávněným informacím) nebo útoků typu odrazového můstku
(kdy někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti jako k odrazovému
můstku k zakrytí svých stop při infiltraci dalších systémů).
Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení sítě,
které zabrání vzniku tohoto typu problémů.
496
Kontrola nastavení sítě
zzWindows
Otevřete [Příkazový řádek] systému Windows a pak napište příkaz
ipconfig/all a stiskněte klávesu <Enter>.
Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska
podsítě, brána a DNS server.
zzMac OS
V operačním systému Mac OS X spusťte aplikaci [Terminál], zadejte
příkaz ifconfig -a a stiskněte klávesu <Návrat>. Adresa IP přiřazená
počítači se zobrazí v položce [en0] vedle položky [inet] ve formátu
„***.***.***.***“.
* Informace o aplikaci [Terminál] naleznete v nápovědě k operačnímu systému
Mac OS X.
Chcete-li zabránit použití stejné IP adresy pro počítač a další zařízení v síti,
pak v procesech popsaných na =462 změňte při nastavení IP adresy
přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.
Příklad: 192.168.1.10
497
Stav bezdrátové komunikace
Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na obrazovce a panelu LCD.
Obrazovka
Obrazovka rychlého ovládání Obrazovka zobrazení
informací během přehrávání
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
Panel LCD
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
498
Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu
(2)
Stav bezdrátové komunikace
Obrazovka
Stav komunikace
Nepřipojeno
Funkce Wi-Fi
Wi-Fi:
Zakázat
Wi-Fi:
Povolit
Panel LCD
Síla
bezdrátového
signálu
Funkce Wi-Fi
Vyp
Připojení
(bliká)
(bliká)
Připojeno
Posílání dat
(fg)
Chyba připojení
(bliká)
(bliká)
Ukazatel funkce Bluetooth
Funkce Bluetooth
[Povolit]
[Zakázat]
Stav připojení
Bluetooth
připojeno
Bluetooth není
připojeno
Bluetooth není
připojeno
Obrazovka
Panel LCD
s
s
s
s
Nezobrazuje se
Nezobrazuje se
oo Stav „Bluetooth připojeno“ se zobrazí po připojení ke smartphonům přes Wi-Fi
a během automatického přenosu snímků do počítačů.
oo Stav „Bluetooth není připojeno“ se zobrazí po připojení k počítačům,
tiskárnám nebo webovým službám přes Wi-Fi.
499
500
Nastavení
V této kapitole jsou popsána nastavení nabídky na kartě pro
nastavení ([5]).
zz Ikona M v pravé části záhlaví stránky oznamuje, že funkce je
dostupná pouze v režimu Kreativní zóna.
501
Nabídky na kartě: Nastavení
zzNastavení 1
=505
=507
=510
=511
zzNastavení 2
=513
=514
=515
=516
=519
zzNastavení 3
=520
=521
=522
=523
=524
=528
502
Nabídky na kartě: Nastavení
zzNastavení 4
=532
=533
=535
=536
=538
=543
=544
zzNastavení 5
=545
=546
=547
=548
=550
=550
=550
Při snímání s živým náhledem se pro funkci [54] zobrazí
následující obrazovka.
=532
=533
=535
=539
=543
=544
503
Nabídky na kartě: Nastavení
Při záznamu filmů se pro funkci [54] zobrazí následující
obrazovka.
=532
=533
=535
=539
=542
=543
=544
V režimu Základní zóna a [HDR film] se pro funkci [55] zobrazí
následující obrazovka.
=545
=550
504
Vytvoření a výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete
zachycené snímky uložit.
Vytvoření složky
1 Vyberte možnost [5: Vybrat složku].
2 Vyberte možnost [Vytvořit složku].
3 Vyberte tlačítko [OK].
505
Vytvoření a výběr složky
Výběr složky
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovce výběru složky
vyberte složku.
zz Zachycené snímky se uloží do
vybrané složky.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímků ve složce
Nejnižší číslo souboru
Název složky
Nejvyšší číslo souboru
Složky
oo Složka může obsahovat až 9999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999).
Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky
zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také
v případě, že provedete ruční reset (=509). Lze vytvořit složky označené
čísly v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí počítače
oo Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“.
Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení
a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát „100ABC_D“.
První tři číslice vždy představují číslo složky, od 100 do 999. Pět koncových
znaků může být libovolná kombinace velkých a malých písmen od A do
Z, číslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Uvědomte si také,
že dva názvy složek nemohou sdílet stejné trojmístné číslo složky (například
„100ABC_D“ a „100W_XYZ“), i když se zbývajících pět znaků v jednotlivých
názvech liší.
506
Způsoby číslování souborů
Pořízeným snímkům uloženým do složky
se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999.
Způsob přiřazování čísel souborům snímků
lze změnit.
(Příklad) IMG_0001.JPG
Číslo souboru
1 Vyberte možnost [5: Číslov. soub.].
položku.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost [Číslování].
zz Vyberte možnost [Souvislé] nebo
[Autom. reset].
zz Chcete-li vynulovat číslování souborů,
vyberte možnost [Ruční reset] (=509).
zz Výběrem možnosti [OK] vytvoříte novou
složku a soubory se začnou označovat
od čísla 0001.
oo Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude
fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro
ukládání. Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty.
Vyměňte ji za novou kartu.
507
Způsoby číslování souborů
Souvislé
Až si budete přát pokračovat v pořadí číslování souborů i po
výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné
v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více
kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové
snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů,
je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů
po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po
vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
508
Následující číslo souboru v řadě
101
0051
0052
Způsoby číslování souborů
Automatický reset
Až si budete přít opětovné zahájení číslování souborů od hodnoty
0001 při každé výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný
v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové
snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky s číslováním souborů
začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů
po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po
vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslování souborů je vynulováno
Ruční reset
Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty
0001 nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001 v nové
složce.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude
zahájeno od hodnoty 0001.
To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky
vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes.
509
Automatické otáčení snímků na výšku
Nastavení automatického otáčení, které při zobrazení
narovnává snímky pořízené na výšku, můžete změnit.
1 Vyberte možnost [5: Aut. otáčení].
2 Vyberte položku.
zzZapzD
Snímky ve fotoaparátu i na počítači se při zobrazení automaticky otáčejí.
zzZapD
Snímky se automaticky otáčejí jenom při zobrazení na počítači.
zzVyp
oo Snímky pořízené s automatickým otáčením nastaveným na možnost [Vyp]
se při přehrávání neotočí, i když později nastavíte automatické otáčení na
možnost [Zap].
oo Při pořízení snímku s fotoaparátem směřujícím nahoru nebo dolů nemusí být
automatické otočení na správnou orientaci zobrazení pro prohlížení provedeno
správně.
oo Pokud se snímky na počítači automaticky neotočí, zkuste použít software EOS.
510
Formátování paměťových karet
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
oo Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na
kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na
kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste
před formátováním karty snímky a data do počítače nebo do jiného zařízení.
možnost [5: Formátovat
1 Vyberte
kartu].
kartu.
2 Naformátujte
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Při nízkoúrovňovém formátování
stiskněte tlačítko <L>, aby se k položce
[Nízkoúrovňové form.] doplnilo zatržítko
<X>, a poté vyberte položku [OK].
oo Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než
kapacita uvedená na samotné kartě.
oo Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci společnost Microsoft.
511
Formátování paměťových karet
Podmínky vyžadující naformátování karty
zz Je-li karta nová.
zz Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
zz Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
zz Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (=613).
Nízkoúrovňové formátování
zz Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo
čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
zz Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny
sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat déle než
normální formátování.
zz Probíhající nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Storno]. I v tomto případě už bude dokončeno
normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým způsobem.
Formáty souborů na kartě
zz Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32. Karty
SDXC budou naformátovány systémem exFAT.
zz Při záznamu filmu pomocí karty naformátované ve formátu exFAT bude
film zaznamenán do jednoho souboru (místo rozdělení do více souborů)
i když překročí 4 GB. (Velikost souboru s filmem překročí 4 GB.)
oo Je možné, že karty SDXC naformátované na tomto fotoaparátu nepůjdou
použít v jiných fotoaparátech. Také upozorňujeme, že karty naformátované
systémem exFAT nemusí být rozpoznány některými operačními systémy
počítačů nebo čtečkami karet.
oo Formátování nebo vymazání dat na kartě pouze nezajistí úplné vymazání dat.
Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci
karty proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky zničte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
512
Automatické vypnutí napájení
Čas automatického vypnutí napájení fotoaparátu lze změnit.
1 Vyberte položku [5: Autom.vypnutí].
2 Vyberte položku.
oo Obrazovka se vypne za přibližně 30 minut bez ohledu, zda je nastaveno [OFF].
Povšimněte si, že fotoaparát zůstane zapnutý.
513
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost [5: Jas displeje].
nastavení.
2 Upravte
zz Sledujte šedý graf a pomocí tlačítek
<Y> <Z> upravte jas. Poté stiskněte
tlačítko <0>.
oo Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučujeme podívat se na histogram
(=389).
514
Vypnutí/zapnutí obrazovky
Můžete nastavit fotoaparát tak, aby se při stisknutí tlačítka spouště do
poloviny při snímání s hledáčkem nezapínala a nevypínala obrazovka.
1 Vyberte položku [5: Vyp./zap.obraz.].
2 Vyberte položku.
zzZůstává zap.
Obrazovka se nevypne při stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
Obrazovku vypnete stisknutím tlačítka <B>.
zzTlač.spouště
Obrazovka se vypne při stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Uvolněním
tlačítka ji opět zapnete.
515
Nastavení data, času a časového pásma
Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma
nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.
Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct
jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.
Protože k pořízeným snímkům se připojuje datum pořízení a informace
o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.
možnost [5: Datum/čas/
1 Vyberte
pásmo].
časové pásmo.
2 Nastavte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [Časové pásmo].
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
časové pásmo a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud vaše časové pásmo není
uvedené, stiskněte tlačítko <M>
a potom v části [Rozdíl času] nastavte
rozdíl oproti UTC.
516
Nastavení data, času a časového pásma
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Rozdíl času] (+/–/hodiny/
minuty) a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po zadání časového pásma a rozdílu
času použijte tlačítka <Y> <Z>
k výběru možnosti [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
datum a čas.
3 Nastavte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
letní čas.
4 Nastavte
zz Nastavte podle potřeby.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Y] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [Z] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud je pro letní čas nastavena
možnost [Z], čas nastavený v kroku
3 se posune dopředu o 1 hodinu.
Po nastavení možnosti [Y] bude
letní čas zrušen a čas se vrátí zpět
o 1 hodinu.
nastavení.
5 Ukončete
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [OK].
517
Nastavení data, času a časového pásma
oo Pokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije nebo
pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu, může dojít
k vynulování nastavení data, času a časového pásma. Jestliže k tomu dojde,
nastavte tyto hodnoty znovu.
oo Po změně nastavení položky [Pásmo/rozdíl času], zkontrolujte, zda jsou
nastaveny správné datum/čas.
oo Když je zobrazena obrazovka nastavení [5: Datum/čas/pásmo], může se
čas automatického vypnutí napájení prodloužit.
518
Jazyk uživatelského rozhraní
1 Vyberte možnost [5: JazykK].
2 Nastavte požadovaný jazyk.
519
Videosystém
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení. Toto nastavení
určuje, jaké snímkové frekvence budou dostupné při záznamu filmů.
1 Vyberte možnost [5: Videosystém].
položku.
2 Vyberte
zz Pro NTSC
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz Pro PAL
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
520
Nastavení citlivosti ovládání dotykem
možnost [5: Ovládání
1 Vyberte
dotykem].
položku.
2 Vyberte
zz Možnost [Citlivé] poskytuje rychlejší
odezvu panelu dotykové obrazovky než
možnost [Standardní].
zz Pokud chcete dotykové ovládání
zakázat, vyberte možnost [Zakázat].
Upozornění pro operace ovládání dotykem
oo Pro operace ovládání dotykem nepoužívejte žádné ostré objekty, jako jsou
nehty nebo kuličková pera.
oo Dotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty. Pokud je obrazovka vlhká
nebo máte mokré prsty, panel dotykové obrazovky nemusí reagovat nebo
může dojít k chybné operaci. V tomto případě vypněte napájení a otřete
vlhkost hadříkem.
oo Nalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na obrazovku může
dojít ke zhoršení odezvy dotykového ovládání.
oo Při rychlém provedení dotykové operace po nastavení možnosti [Citlivé]
může být odezva na dotyk slabší.
521
Zvuková signalizace při ovládání fotoaparátu
1 Vyberte možnost [5: Tón].
položku.
2 Vyberte
Dotkněte se
Zakáže zvukovou signalizaci pro dotykové
operace.
Zakázat
Zakáže zvukovou signalizaci pro potvrzení
zaostřování, snímání samospouští
a dotykové operace.
522
Hlasitost sluchátek
1
Vyberte možnost [5: Hlas. sluchátek].
nastavení.
2 Upravte
zz Upravte jej pomocí tlačítek <Y> <Z>
a stiskněte tlačítko <0>.
oo Když je možnost [z: Zvukový záznam] nastavena na možnost jinou než
[Zakázat], můžete zkontrolovat zvuk z vestavěného mikrofonu, externího
mikrofonu nebo sluchátek
523
Kontrola údajů baterie
Můžete zkontrolovat stav používané baterie. Registrací více baterií do
fotoaparátu můžete zkontrolovat jejich přibližnou zbývající kapacitu a historii
používání.
1 Vyberte možnost [5: Info baterie].
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (3)
(4)
(5)
(4)
(5)
Umístění baterie
Model použité baterie nebo domácího
zdroje napájení.
Zobrazí se indikátor stavu baterie
(=53) společně se zbývající
kapacitou baterie zobrazenou
s přesností 1 %.
Počet snímků pořízených se
současnou baterií. Hodnota se
vynuluje po nabití baterie.
Zobrazena je úroveň stavu dobití baterie.
(Zelená) :Dobrá schopnost
dobití baterie.
(Zelená) :Mírně zhoršená
schopnost dobití
baterie.
(Červená) :Doporučujeme
zakoupit novou baterii.
oo Doporučujeme používat originální bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6 od
společnosti Canon. Pokud použijete baterie, které nejsou originálními výrobky
společnosti Canon, nemusí být dosaženo plného výkonu fotoaparátu nebo
může dojít k závadě.
524
Kontrola údajů baterie
oo Počet expozic je počet pořízených fotografií. (Záznam filmu se nezapočítává.)
oo Údaje o bateriích se rovněž zobrazují, pokud používáte bateriový grip BG-E14
(prodává se samostatně) s bateriovými zdroji LP-E6N/LP-E6. S bateriemi AA/R6
je zobrazen pouze stav baterie.
oo Pokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, postupujte podle
pokynů ve zprávě.
Registrování baterie
Ve fotoaparátu lze zaregistrovat až šest baterií LP-E6N/LP-E6. Chcete-li
ve fotoaparátu zaregistrovat více baterií, proveďte následující postup pro
každou baterii.
tlačítko <B>.
1 Stiskněte
zz Na obrazovce info baterie stiskněte
tlačítko <B>.
Pokud baterie není zaregistrována,
zobrazí se šedou barvou.
2 Vyberte položku [Registrovat].
tlačítko [OK].
3 Vyberte
zz Baterie se nyní zobrazí bíle.
oo Baterii nelze registrovat, pokud se používá příslušenství domácího zdroje napájení.
525
Kontrola údajů baterie
Označení baterií sériovými čísly
Je vhodné označit zaregistrované bateriové zdroje LP-E6N/LP-E6 jejich
sériovými čísly pomocí volně prodejných štítků.
číslo (1) napište na štítek
1 Sériové
o rozměrech přibližně 25×15 mm.
(1)
7c40
0300
štítek.
2 Nalepte
zz Přesuňte vypínač napájení do polohy
<2>.
zz Vyjměte baterii z fotoaparátu.
zz Přilepte štítek způsobem znázorněným
na obrázku (na stranu bez elektrických
kontaktů).
oo Nelepte štítek na jinou část baterie, než jaká je zobrazena na obrázku
v kroku 2. V opačném případě může nevhodně umístěný štítek ztížit vložení
baterie nebo znemožnit zapnutí napájení.
oo Pokud používáte bateriový grip BG-E14 (prodává se samostatně), štítek se
může při opakovaném vkládání a vyjímání baterie do zásobníku na baterie
odloupnout. Pokud se odloupne, přilepte nový štítek.
526
Kontrola údajů baterie
Kontrola zbývající kapacity zaregistrované baterie
Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu baterií, které momentálně
nepoužíváte, i datum jejich posledního použití.
(1)
(3)
Vyhledejte sériové číslo.
zz Zjistěte sériové číslo baterie podle štítku
a vyhledejte toto číslo (1) na obrazovce
historie baterií.
Můžete zkontrolovat přibližnou zbývající
kapacitu (2) požadované baterie
a datum jejího posledního použití (3).
(2)
Odstranění údajů o bateriích
položku [Odstranit info].
1 Vyberte
zz Podle kroku 2 na =525 vyberte položku [Odstranit info].
údaje o baterii, kterou chcete odstranit.
2 Vyberte
zz Zobrazí se symbol [X].
tlačítko <L>.
3 Stiskněte
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK].
527
Čištění snímače
Aktivace okamžitého čištění
1
Vyberte možnost [5: Čištění snímače].
možnost [Vyčistit nyníf].
2 Vyberte
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
528
Čištění snímače
Nastavení automatického čištění
1
Vyberte možnost [Autom. čištěníf].
položku.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
oo Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, fotoaparát čistěte ve stabilní poloze na
stole nebo jiném rovném povrchu.
oo I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší.
Upozorňujeme, že ihned po čištění nemusí být funkce [Vyčistit nyníf]
k dispozici.
oo Na pořízených snímcích se můžou objevit světelné body, pokud je snímač
ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Zvolením možnosti
[Vyčistit nyníf] můžete jejich zobrazení potlačit (=528).
529
Čištění snímače
Ruční čištění snímače M
Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním
snímače, lze odstranit ručně pomocí běžně dostupného ofukovacího balonku
či podobných nástrojů.
Vždy používejte plně nabitou baterii.
Obrazový snímač je mimořádně choulostivý. Je-li třeba očistit snímač přímo,
doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon.
1
Vyberte možnost [5: Čištění snímače].
2 Vyberte položku [Ruční čištění].
tlačítko [OK].
3 Vyberte
zz Na panelu LCD budou blikat znaky „CLn“.
4 Sejměte objektiv a vyčistěte snímač.
čištění.
5 Dokončete
zz Přesuňte vypínač napájení do
polohy <2>.
oo Doporučujeme používání příslušenství domácího zdroje napájení (prodává se
samostatně).
530
Čištění snímače
oo Při čištění snímače neprovádějte následující činnosti. Při přerušení
napájení se zavře závěrka a zrcadlo se sklopí zpět dolů. To může vést
k poškození obrazového snímače, lamely závěrky a zrcadla.
• Nastavení vypínače napájení do polohy <2>.
• Vyjmutí nebo vložení baterie.
oo Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
oo Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce.
Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
oo Nezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet pro
uchycení objektivu. Při vypnutí napájení se zavře závěrka a může dojít
k poškození lamel závěrky nebo zrcadla.
oo K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn. Stlačený
vzduch by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači přimrznout
a poškrábat jej.
oo Pokud se během čištění snímače téměř vybije baterie, pak stav baterie způsobí,
že zazní zvuková signalizace jako varování. V takovém případě přestaňte
snímač čistit.
oo Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme nechat
snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
531
Zobrazení průvodce režimy snímání
Při přepnutí režimů snímání se může zobrazit stručný popis režimu snímání.
možnost [5: Průvodce
1 Vyberte
režimem].
2 Vyberte možnost [Povolit].
voličem režimů.
3 Otáčejte
zz Zobrazí se stručný popis zvoleného
režimu snímání.
zz Chcete-li zobrazit více podrobností,
stiskněte tlačítko <X>.
zz Chcete-li vymazat průvodce režimem,
stiskněte tlačítko <0>. V režimu
<8> nebo <U> se zobrazuje
obrazovka výběru režimu snímání.
532
Zobrazení průvodce funkcí
Při použití nastavení Rychlého ovládání se může zobrazit stručný popis
funkcí a položek.
možnost [5: Průvodce
1 Vyberte
funkcí].
2 Vyberte možnost [Povolit].
oo Chcete-li vymazat popis, klepněte na něj nebo pokračujte v provádění operací.
533
Funkce nápovědy
Když je zobrazena položka [zNápov.], můžete stisknutím tlačítka <B>
zobrazit popis dané funkce. Dalším stisknutím se zobrazení nápovědy
ukončí. Když se vpravo objeví posuvník (1), můžete posunout obrazovku
otáčením voliče <5>.
zzPříklad: [z: Potlač.šumu při vysokém ISO]
<B>
B
(1)
zzPříklad: [5: Blokování více funkcí]
<B>
B
534
Funkce nápovědy
Nastavení velikosti textu
možnost [5: Vel. textu
1 Vyberte
nápov.].
2 Vyberte položku.
535
Přizpůsobení informací v hledáčku
možnost [5: Zobrazení
1 Vyberte
v hledáčku].
položku.
2 Vyberte
zz Výběr proveďte tlačítky <W> <X> a pak
stiskněte tlačítko <0>.
Zobrazení elektronického horizontu
Při namáčknutí tlačítka spouště se zobrazí elektronický horizont (1).
Tuto úroveň lze použít také při vertikálním snímání.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
536
Vodorovně
(3)
Naklonění 1°
(4)
Naklonění 2° a více
Přizpůsobení informací v hledáčku
oo Zkontrolovat lze pouze horizontální sklon. (Sklon dopředu/dozadu není zobrazen.)
oo Tolerance chyby může dosahovat přibližně ±1°.
oo Hvězdička vedle položky [5: Zobrazení v hledáčku] indikuje, že výchozí
nastavení zobrazení v hledáčku se změnilo.
Zobrazení rastru
V hledáčku lze zobrazit rastr, který pomáhá sledovat naklonění fotoaparátu
nebo zvolit kompozici.
oo Rastr lze na obrazovce zobrazit při snímání s živým náhledem a před
zahájením záznamu filmu (=540).
Zobrazení detekce mihotání M
Po nastavení této funkce se v hledáčku zobrazí symbol <G>,
když fotoaparát zjistí mihotání způsobené blikajícím zdrojem světla.
oo Po nastavení položky [z: Sním.bez mihotání] na možnost [Povolit]
můžete pořizovat snímky se sníženou nerovnoměrností expozice způsobenou
mihotáním (=261).
537
Možnosti zobrazení tlačítka <B>
Je-li fotoaparát připraven ke snímání, informace zobrazované na obrazovce
můžete vybrat v reakci na stisknutí tlačítka <B>.
položku [5: B Možn.
1 Vyberte
zobr. tlačítka].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte požadovanou možnost zobrazení
a pak k ní přidejte zatržítko [X].
zz Vyberte tlačítko [OK].
Zobrazení elektronického horizontu
Když je snímek v podstatě přímý, změní se červená linka na zelenou.
Vodorovně
oo Tolerance chyby může dosahovat přibližně ±1°.
oo Pokud je fotoaparát velmi nakloněný, tolerance chyby elektronického horizontu
bude větší.
oo Elektronický horizont není zobrazen při snímání s živým náhledem, pokud je
metoda AF nastavena na hodnotu [u+Sledování].
oo Informace týkající se [Stránka Rychloovladač] naleznete na =622.
538
Přizpůsobení informací na obrazovce
Zobrazení na obrazovce můžete přizpůsobit při snímání s živým náhledem
nebo záznamu filmu.
Vyberte možnost [5: Zobr. info ke sn.].
Přizpůsobení informací na obrazovce
1 Vyberte možnost [Nast.inf. na obr.].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
obrazovky s informacemi, které se mají
na fotoaparátu ukazovat.
zz U informací, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Obrazovku můžete upravit po stisknutí
tlačítka <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položky, které se mají na obrazovce
ukazovat.
zz U položek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
539
Přizpůsobení informací na obrazovce
Zobrazení rastru
1 Vyberte možnost [Zobrazit rastr].
2 Vyberte položku.
Nastavení histogramu
1 Vyberte možnost [Histogram].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB])
a velikost zobrazení ([Velké] nebo [Malé]).
zz Stisknutím tlačítka <M> potvrďte
nastavení.
540
Přizpůsobení informací na obrazovce
Vymazání nastavení
1 Vyberte možnost [Resetovat].
2 Vyberte tlačítko [OK].
541
Přizpůsobení tlačítka spouště pro
záznam filmu
Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během záznamu filmu
stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.
možnost [5: Funkce tl.
1 Vyberte
spouště pro filmy].
položku.
2 Vyberte
Namáčknutí
Určete funkci, která se provede po
namáčknutí tlačítka spouště napůl.
Plné zmáčknutí
Určete funkci, která se provede po
úplném stlačení tlačítka spouště.
Když je položka [Plné zmáčknutí] nastavena na [Spušt./zast.film.],
můžete spustit nebo ukončit záznam filmu nejen pomocí stisknutí tlačítka
snímání filmů, ale také úplným stisknutím tlačítka spouště, popřípadě
pomocí dálkového ovladače RC-6, bezdrátového dálkového ovládání BR‑E1
nebo dálkové spouště RS-60E3.
oo I v případě, že možnost [Plné zmáčknutí] nastavíte na [Žádná funkce],
úplným stisknutím tlačítka spouště při nastavení fotoaparátu na časosběrný
záznam se spustí nebo ukončí časosběrný filmový záznam.
542
Výstup HDMI Rozlišení
Nastavte rozlišení obrazového výstupu, když je fotoaparát připojen
k televizoru nebo externímu nahrávacímu zařízení pomocí kabelu HDMI.
možnost [5: HDMI
1 Vyberte
rozlišení].
položku.
2 Vyberte
Automatické
Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
1080p
Výstup s rozlišením 1080p. Tuto
možnost vyberte, pokud chcete zabránit
potížím se zobrazením nebo prodlevou,
když fotoaparát přepíná rozlišení.
543
Zobrazení snímků RAW na televizorech HDR
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
možnost [5: HDMI HDR
1 Vyberte
výstup].
2 Vyberte [Zapnuto].
oo Během zobrazení HDR nejsou k dispozici operace jako zpracování snímku RAW.
oo Snímky JPEG se pro zobrazení HDR použití v případě snímků RAW
s násobnou expozicí.
oo Ujistěte se, zda je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
oo V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
oo Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.
544
Blokování více funkcí
Určete, které ovládací prvky se mají zamknout, když je povolené blokování
více funkcí. Zabráníte tak náhodné změně nastavení.
možnost [5: Blokování
1 Vyberte
více funkcí].
ovládací prvky fotoaparátu,
2 Vyberte
které chcete uzamknout.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
Nastavením spínače <R> na
možnost <R> se zamknou vybrané
[X] ovládací prvky fotoaparátu.
oo V režimech základní zóny lze nastavit pouze [Ovládání dotykem]. Vezměte na
vědomí, že v režimu <U> můžete rovněž používat volič <6> nebo <5>.
oo Pokud se změní oproti výchozímu, na pravém okraji položky [5: Blokování
více funkcí] se zobrazí hvězdička „*“.
545
Zadávání uživatelských režimů snímání
M
Aktuální nastavení fotoaparátu jako nastavení snímání, nabídky
a uživatelských funkcí lze zadat jako Uživatelské režimy snímání.
položku [5: Uživat. režim
1 Vyberte
snímání (C1, C2)].
možnost [Zadávání
2 Vyberte
nastavení].
požadované položky.
3 Zadejte
zz Na obrazovce [Zadávání nastavení]
vyberte možnost [C*] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Na obrazovce [Uživatelský režim
snímání: C*] vyberte možnost [OK].
Aktuální nastavení fotoaparátu se uloží
jako uživatelský režim snímání C*.
Automatická aktualizace zadaných nastavení
Pokud změníte nastavení při fotografování v uživatelském režimu snímání,
režim se může automaticky aktualizovat na nové nastavení (Automatická
aktualizace). Chcete-li tuto automatickou aktualizaci povolit, nastavte
v kroku 2 položku [Autoaktualizace] na [Povolit].
Zrušení zaregistrovaných uživatelských režimů snímání
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Vymazat nastavení], mohou se výchozí
nastavení příslušných režimů obnovit bez zaregistrovaných uživatelských
režimů snímání.
oo V uživatelských režimech snímání můžete také změnit nastavení funkcí
snímání a nastavení nabídky.
546
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
M
Výchozí hodnoty nastavení snímání a nastavení nabídek fotoaparátu je
možné obnovit.
možnost [5: Vymazat
1 Vyberte
všechna nast.fotoap.].
2 Vyberte tlačítko [OK].
oo Podrobnosti o vymazání všech uživatelských funkcí a nastavení vlastních
ovládacích prvků viz =581.
547
Údaje copyrightu
M
Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou zaznamenány do snímku jako
údaje Exif.
možnost [5: Údaje
1 Vyberte
copyrightu].
2 Vyberte položku.
text.
3 Zadejte
zz Pomocí multiovladače <j> <9> nebo
voliče <5> vyberte znak a poté jej
zadejte stisknutím tlačítka <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim
vstupu.
zz Chcete-li odstranit jednotlivé znaky,
vyberte [ ] nebo stiskněte tlačítko <L>.
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte tlačítko [OK].
548
Údaje copyrightu
Kontrola údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Zobrazit
údaje copyrightu], můžete zkontrolovat
informace [Autor] a [Copyright], které jste
zadali.
Odstranění údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu],
můžete odstranit informace [Autor] a [Copyright].
oo Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru
možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
oo Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru
EOS Utility (software EOS).
549
Další informace
zzStažení návodů k použití nebo softwaru
Návody k použití můžete stáhnout tak, že vyberete položku [5: URL pro
manuál/software] a pomocí smartphonu naskenujete zobrazený QR kód.
K přístupu na zobrazenou webovou adresu URL a stažení softwaru
můžete rovněž použít počítač.
zzZobrazení loga osvědčeníM
Výběrem položky [5: Zobrazení loga osvědčení] zobrazíte některá loga
certifikací fotoaparátu. Další loga osvědčení naleznete v tomto návodu
k použití, na těle fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.
zzVerze firmwaruM
Výběrem položky [5: Firmware] můžete aktualizovat firmware fotoaparátu
nebo používaného objektivu.
550
Uživatelské funkce /
Moje menu
Můžete provádět jemná nastavení funkcí fotoaparátu a měnit
funkce tlačítek a voličů tak, aby vyhovovaly vašemu fotografování.
Položky nabídky a uživatelské funkce, které často měníte, můžete
také přidat do záložek Moje menu.
551
Nabídky na kartě: Uživatelské nastavení
=556
=559
=570
=581
552
Nastavení uživatelských funkcí
M
možnost [C.Fn I:Expozice],
1 Vyberte
[C.Fn II:Auto ostření] nebo
[C.Fn III:Obsluha/Jiné].
(1)
číslo uživatelské funkce.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte číslo
uživatelské funkce (1), kterou chcete
nastavit.
nastavení podle potřeby.
3 Změňte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
nastavení (číslo).
zz Chcete-li nastavit další uživatelskou
funkci, zopakujte kroky 2–3.
zz V dolní části obrazovky jsou pod
příslušnými čísly funkcí zobrazena
aktuální nastavení uživatelských funkcí.
zz Všechny možnosti změněné z výchozích
hodnot se zobrazí modře.
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M>.
Znovu se zobrazí obrazovka z kroku 1.
553
Uživatelské funkce
M
Uživatelské funkce zobrazené šedou barvou
nemají žádný účinek
(nastavení je neaktivní) při snímání s živým náhledem (LV) ani při záznamu filmů.
C.Fn I: Expozice
ASnímání
s živým
náhledem
kZáznam
filmů
1
Kroky úrovně expozice
=556
k
k
2
Kroky nastavení citlivosti ISO
=556
k
režim a
3
Automatické zrušení braketingu
=556
k
4
Sekvence braketingu
=557
k
5
Počet snímků v braketingu
=557
k
6
Bezpečný posun
=558
k
7
Automatické zrušení kompenzace expozice
=558
k
8
Režim měření, zámek AE po ostření
=558
k
C.Fn II: Automatické ostření
ASnímání
s živým
náhledem
1
Sledovací citlivost
=559
k
2
Zrychlení/zpomalení sledování
=560
k
3
Automatické přepnutí AF bodu
=561
k
4
Priorita 1. snímku AI Servo
=561
5
Priorita 2. snímku AI Servo
=562
6
Pohon objektivu při nemožném AF
=563
7
Výběr režimu oblasti AF
=563
8
Omezení metod AF*
9
Metoda volby oblasti AF
kZáznam
filmů
k
k
=564
k
k
=564
k
k
10 Bod AF na základě orientace
=565
k
11
=566
k
Výchozí bod Servo AF,
/c
12 Automatická volba AF bodu: EOS iTR AF
=567
13 Pohyb volby bodu AF
=568
14 Zobrazení AF bodu při ostření
=568
15 Podsvětlení hledáčku
=569
16 Mikronastavení AF
=569
* Funkce použitá pro snímání s živým náhledem.
554
Uživatelské funkce
C.Fn III: Obsluha/Jiné
1
Upozornění z v hledáčku
=570
2
Směr otáčení při Tv/Av
=570
3
Uživatelské nastavení ovládacích prvků
=571
4
Zatažení objektivu při vypnutí
=574
5
Komprese zvuku
=574
ASnímání
s živým
náhledem
kZáznam
filmů
k
k
Liší se podle nastavení
k
k
k
555
Položky nastavení uživatelských funkcí
M
Na Kartě [8] můžete přizpůsobit různé funkce fotoaparátu svým prioritám
při fotografování snímků.
C.Fn I: Expozice
C.Fn I-1: Kroky úrovně expozice
Slouží k nastavení přírůstků 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci
expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem apod.
zz 0: 1/3 kroku
zz 1: 1/2-kroku
oo Po nastavení možnosti [1/2-kroku] se displej zobrazí níže uvedeným
způsobem.
C.Fn I-2: Kroky nast. citl. ISO
Můžete změnit kroky ručního nastavení citlivosti ISO na celé EV.
zz 0: 1/3 kroku
zz 1: 1 krok
oo Pokud je zvolena možnost Automatické ISO, bude i v případě, že je nastavena
možnost [1 krok], citlivost ISO automaticky nastavována v krocích po 1/3 EV.
C.Fn I-3: Automatické zrušení braketingu
Při přepnutí vypínače napájení do polohy <2> můžete určit, zda zrušit
AEB a braketing vyvážení bílé.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakázat
556
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-4: Sekvence braketingu
Sekvenci snímání automatického braketingu expozice (AEB) a sekvenci
braketingu vyvážení bílé lze změnit.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
Braketing vyvážení bílé
Směr B/A (modrá/
Směr M/G (purpurová/
jantarová)
zelená)
0 : Standardní expozice 0 : Standardní vyvážení bílé 0 : Standardní vyvážení bílé
: Posun směrem
– : Podexponování
– : Posun směrem k modré –
k purpurové
: Posun směrem
+ : Přeexponování
+
+ : Posun směrem k zelené
k jantarové
AEB
C.Fn I-5: Počet snímků v braketingu
Počet snímků pořízených s AEB a braketingem vyvážení bílé lze změnit.
Po nastavení možnosti [Sekvence bracketingu] na hodnotu [0, –, +] budou
snímky v braketingu pořizovány způsobem uvedeným v následující tabulce.
zz 0: 3 snímky
zz 1: 2 snímků
zz 2: 5 snímků
zz 3: 7 snímky
(kroky po 1 EV)
1. snímek 2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
3: 3
snímky
2: 2
snímky
5: 5
snímky
7: 7
snímky
Standardní
(0)
Standardní
(0)
Standardní
(0)
Standardní
(0)
-1
+1
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
+2
+3
oo Je-li nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu
automatického braketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –.
S braketingem vyvážení bílé se 2. snímek upraví směrem k B/A nebo M/G.
557
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-6: Bezpečný posun
Pokud se jas objektu změní a není možné dosáhnout standardní expozice
v rozsahu automatické expozice, změní fotoaparát automaticky ruční
nastavení, aby získal standardní expozici. V případě nastavení na [Rychlost
závěrky/Clona] se toto nastavení vztahuje na režimy <s> a <f>.
V případě nastavení na [Citlivost ISO] se toto nastavení vztahuje na režimy
<d>, <s> a <f>.
zz 0: Zakázat
zz 1: Rychlost závěrky/Clona
zz 2: Citlivost ISO
oo I když je v části [z: zNastavení citlivosti ISO] změněna hodnota [Rozsah
citli. ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] oproti výchozímu nastavení, bezpečný
posun změnu potlačí, pokud nelze dosáhnout standardní expozice.
oo Minimální a maximální limit bezpečného posunu u citlivosti ISO se určí podle
nastavení položky [Automat. rozsah] (=216). Pokud však ručně nastavená
hodnota citlivosti ISO překračuje hodnoty položky [Automat. rozsah],
bezpečný posun se uplatní až do ručně nastavené hodnoty citlivosti ISO.
oo Bezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.
C.Fn I-7: Automatické zrušení kompenzace expozice
zz 0: Zakázat
Nastavení kompenzace expozice se nezruší, ani pokud přesunete
vypínač napájení do polohy <2>.
zz 1: Povolit
Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2>, nastavení kompenzace
expozice bude zrušeno.
C.Fn I-8: Režim měření, zámek AE po ostření
U každého režimu měření můžete určit,
zda zablokovat expozici (blokování AE) při
zaostření na objekty pomocí jednosnímkového
automatického zaostřování (One-Shot AF).
Expozice bude zablokovaná během podržení
tlačítka spouště do poloviny.
Vyberte režimy měření pro blokování AE
a přidejte zatržítko [X]. Nastavení uložte
stisknutím tlačítka [OK].
558
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II: Automatické ostření
C.Fn II-1: Sledovací citlivost
Je možné nastavit citlivost sledování pro objekty. Toto nastavení ovlivňuje
úroveň citlivosti sledování na rušivé objekty, které se pohybují přes AF body,
nebo objekty, které mají tendenci unikat z AF bodů v průběhu funkce
AI Servo AF / Servo AF.
zz 0
Standardní nastavení. Tento režim je vhodný pro pohybující se
objekty obecně.
zz Blokovaná: –2 / Blokovaná: –1
Fotoaparát se pokusí pokračovat v zaostřování na objekt, i když se
v dosahu AF bodů objeví překážka nebo pokud objekt uniká z dosahu
AF bodů. Nastavení –2 zajišťuje delší sledování cílového objektu
fotoaparátem než s nastavením –1.
Pokud však fotoaparát zaostří na nesprávný objekt, může trvat nepatrně
déle, než se přepne a zaostří na cílový objekt.
zz Responzivní: +2 / Responzivní: +1
Fotoaparát postupně zaostří na různě vzdálené objekty, které jsou
pokryty AF body. Nastavení je také účinné, když chcete vždy zaostřit
na nejbližší objekt. Nastavení +2 je při zaostřování na další objekt více
responzivní než nastavení +1.
Fotoaparát však bude více náchylný k zaostření na nechtěný objekt.
559
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-2: Zrychlení/zpomalení sledování
Tato funkce umožňuje nastavení citlivosti sledování AI Servo AF / Servo AF
pro objekty, které náhle mění rychlost, náhle se uvedou do pohybu nebo se
neočekávaně zastaví.
zz 0
Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny
v rychlosti pohybu).
zz –2 / –1
Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny
v rychlosti pohybu). Toto nastavení je efektivní, pokud je při nastavení
0 zaostření nestabilní z důvodu lehkého pohybu objektu nebo překážky
před objektem.
zz +2 / +1
Je účinné pro objekty, které se náhle začínají pohybovat, náhle zrychlují
nebo zpomalují či se náhle zastavují. I když se rychlost pohyblivého
objektu náhle výrazně změní, fotoaparát bude pokračovat v zaostřování
na cílový objekt. Fotoaparát tak bude například s menší pravděpodobností
zaostřovat za objekt, který se náhle začíná pohybovat směrem k vám,
nebo před objekt, který se během pohybu směrem k vám náhle zastaví.
Nastavení +2 zajišťuje lepší sledování výrazných změn v rychlosti
pohyblivého objektu než nastavení +1.
Avšak vzhledem k tomu, že fotoaparát bude citlivý i na nepatrné pohyby
objektu, zaostření může být krátkodobě nestabilní.
560
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-3: Automatické přepnutí AF bodu
Slouží k nastavení citlivosti přepínání AF bodů, když sledují objekt
pohybující se výrazně nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Používá se v režimech výběru oblasti AF [Automatický výběr bodů AF],
[Zónový AF] nebo [Rozšíř. zón. AF], nebo s metodami AF [u+Sledování]
nebo [Zónový AF].
zz 0
Standardní nastavení pro postupné přepínání AF bodů.
zz +2 / +1
I když se cílový objekt pohybuje výrazně nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo
a rovněž od AF bodu, fotoaparát přepne zaostření na sousední AF bod,
aby bylo možné pokračovat v zaostřování na objekt. Fotoaparát přepne
na AF bod, o němž se domnívá, že pravděpodobněji zaostří na objekt,
a to na základě nepřetržitého pohybu objektu, kontrastu atd. Nastavení
+2 zvyšuje náchylnost fotoaparátu k přepnutí AF bodu v porovnání
s nastavením +1.
Pokud však použijete širokoúhlý objektiv s velkou hloubkou ostrosti nebo
pokud je objekt v rámečku příliš malý, může fotoaparát zaostřovat pomocí
nezamýšleného AF bodu.
C.Fn II-4: Priorita 1. snímku AI servo
Můžete nastavit charakteristiky činnosti AF a časování uvolnění závěrky pro
první snímek při snímání pomocí inteligentního průběžného automatického
zaostřování (AI Servo AF).
zz Vyrovnaná priorita
Zajišťuje vyrovnanou prioritu pro zaostřování a uvolnění závěrky.
zz Priorita uvolnění
Při stisknutí tlačítka spouště se okamžitě pořídí snímek, i když nebylo
dosaženo zaostření. To je užitečné, pokud chcete upřednostnit pořízení
rozhodujícího okamžiku před zaostřením.
zz Priorita ostření
Při stisknutí tlačítka spouště nebude pořízen snímek, dokud nebude
dosaženo zaostření. To je užitečné, pokud chcete před pořízením snímku
zaostřit.
561
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-5: Priorita 2. snímku AI servo
Při použití inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF)
pro kontinuální snímání můžete předem nastavit charakteristiky činnosti AF
a časování uvolnění závěrky pro následné snímky po prvním snímku během
kontinuálního snímání.
zz Vyrovnaná priorita
Zajišťuje vyrovnanou prioritu pro zaostřování a rychlost kontinuálního
snímání. Za nedostatečného osvětlení nebo pro objekty s nízkým
kontrastem může dojít ke snížení rychlosti kontinuálního snímání.
zz Priorita rychlosti snímání
Upřednostňuje rychlost kontinuálního snímání před dosažením zaostření.
zz Priorita ostření
Upřednostňuje dosažení zaostření před rychlostí kontinuálního snímání.
Snímek nebude pořízen, dokud nebude dosaženo zaostření.
oo Pokud se v důsledku podmínek snímání aktivuje potlačení mihotání (=261),
může se kontinuální snímání zpomalit nebo interval snímání může být
nepravidelný, i když je nastavena položka [Priorita rychlosti sním.]
oo Nelze-li zaostřit při slabém osvětlení, když je nastavena možnost [Vyrovnaná
priorita], může lepší výsledky poskytnout nastavení položky [Priorita ostření].
562
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-6: Pohon objektivu při nemožném AF
V případech, kdy fotoaparát nedokáže automaticky zaostřit na objekt,
můžete určit činnost objektivu.
zz 0: Pokračovat v zaostřování
Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, objektiv je řízen
tak, aby hledal přesné zaostření.
zz 1: Zastavit zaostřování
Pokud se spustí automatické zaostřování a zaostření je daleko nebo
nelze zaostřit, pohon objektivu se neuskuteční. To zabraňuje výraznému
rozostření objektivu způsobenému řízením vyhledávání zaostření.
oo Možnost [1:Zastavit zaostřování] je doporučena pro superteleobjektivy nebo
jiné objektivy, které pokrývají velkou oblast, aby se zabránilo významnému
zpoždění z řízení vyhledávání zaostření, pokud se objektiv hodně rozostří.
C.Fn II-7: Výběr režimu oblasti AF
Můžete omezit volitelné režimy výběru oblasti
AF tak, aby vyhovovaly vašim prioritám při
fotografování. Vyberte požadovaný režim
výběru oblasti AF a stisknutím tlačítka <0>
k němu přidejte zatržítko [X]. Nastavení
uložte stisknutím tlačítka [OK].
Režimy výběru oblasti AF jsou popsány na
=128–=129.
oo Symbol [X] nelze odstranit od položky [Ruční výběr:Jeden bod AF].
oo Nelze použít určité režimy výběru oblasti AF, i když k nim přidáte symbol [X]
v podnabídce [Výběr režimu oblasti AF].
563
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-8: Omezení metod AF
Počet dostupných metod AF můžete omezit pouze na ty, které používáte.
Podrobné informace o metodách AF viz =135–=137.
K metodám AF, které mají být dostupné, přidejte zatržítko [X].
Nastavení uložte stisknutím tlačítka [OK].
oo Symbol [X] nelze odstranit od položky [1 bodový AF].
C.Fn II-9: Metoda volby oblasti AF
zz 0: S 9 Tlačítko volby oblasti AF
Po stisknutí tlačítka <S> nebo <G> se při stisknutí tlačítka <G>
změní režim výběru oblasti AF.
zz 1: S 9 Hlavní ovladač
Po stisknutí tlačítka <S> nebo <G> se bude při otáčení voliče <6>
měnit režim výběru oblasti AF.
oo Je-li nastavena možnost [1:S9Hlavní ovladač], použijte k přesunutí AF
bodu ve vodorovném směru multiovladač <j> <9>.
564
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-10: Bod AF na základě orientace
zz 0: Stejný pro vertik./horizont.
Pro fotografování na výšku i fotografování na šířku se používá stejný
režim výběru oblasti AF nebo ručně vybrané AF body (nebo AF body
nebo rámečky zónového AF ve stejné pozici).
zz 1: Jednot.body AF: G+S (S v LV)
Režim výběru oblasti AF a AF bod nebo rámeček zónového AF lze nastavit
samostatně pro jednotlivé orientace fotoaparátu (1. vodorovně, 2. na výšku
s gripem fotoaparátu nahoře, 3. na výšku s gripem fotoaparátu dole).
Pokud ručně vyberete režim výběru oblasti AF a AF bod (nebo zónu) pro
každou ze tří orientací fotoaparátu, zadají se pro odpovídající orientaci.
Kdykoli během snímání změníte orientaci fotoaparátu, fotoaparát přepne
na režim výběru oblasti AF a ručně vybraný AF bod nebo rámeček
zónového AF nastavené pro tuto orientaci.
zz 2: Jednot. body AF: pouze S
Pro každou orientaci fotoaparátu je možné přiřadit samostatné AF body nebo
rámečky zónového AF (1. vodorovně, 2. Na výšku s gripem fotoaparátu
nahoře, 3. Na výšku s gripem fotoaparátu dole). Tato funkce se hodí při
automatickém přepínání na AF body nebo rámečky zónového AF do různých
pozic na základě orientace fotoaparátu.
Jsou uloženy AF body nebo rámečky zónového AF, které byly přiřazeny
ke každé ze tří orientací fotoaparátu.
oo Je-li vybrána položka [8: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] (=581), odstraní
se nastavení pro orientaci 1., 2. a 3.
oo Nastavení se mohou vymazat, pokud je připojen objektiv, který nebyl použit
v době nastavování.
565
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-11: Vých. bod Servo AF,
/c
Když je režim výběru oblasti AF nastaven na hodnotu [Automatický výběr
bodů AF] nebo když je metoda AF nastavena na hodnotu [u+Sledování],
můžete nastavit výchozí bod AF pro inteligentní průběžné automatické
zaostřování (AI Servo AF) nebo Servo AF.
zz 0: Auto
AF bod, s nímž inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF)
nebo Servo AF začne, se na základě podmínek snímání nastaví automaticky.
/c
zz 1: Vých.bod Servo AF pro
Když je činnost AF nastavena na možnost [AI Servo AF] a režim výběru
oblasti AF [Automatický výběr bodů AF] nebo když je činnost AF
nastavena na možnost [Servo AF] a metoda AF na [u+Sledování],
inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF) nebo
Servo AF začne z ručně nastaveného bodu AF.
zz 2: Bod AF nastaven pro
Pokud přepnete z funkce [Bodový AF] nebo [1bodový AF] na
[Automatický výběr bodů AF] nebo [u+Sledování], funkce inteligentní
průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF) nebo Servo AF začne
z AF bodu, který byl ručně nastaven před přepnutím. To je užitečné pro
spuštění funkce AI Servo AF nebo Servo AF z AF bodu nastaveného
před přepnutím na funkci [Automatický výběr bodů AF] nebo
[u+Sledování].
566
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-12: Automatická volba AF bodu: EOS iTR AF
Tuto funkci lze používat k automatickému zaostřování při snímání
s hledáčkem pomocí rozpoznávání osob. Tato funkce je aktivní, pokud
je režim výběru oblasti AF nastaven na Zónové AF (ruční výběr zóny),
Rozšířené zónové AF (ruční výběr zóny) a AF s automatickým výběrem.
zz 0: EOS iTR AF (Priorita obličeje)
Když fotoaparát vybere AF body, je obličejům přiřazena větší priorita než
s nastavením [1:Povolit].
V režimu Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)
usnadňuje zaostření na obličeje focených osob v oblasti AF.
Rovněž usnadňuje zaostření na obličeje v oblasti AF v režimu
inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF).
Jakmile se dosáhne zaostření, AF body se automaticky vyberou, aby se
udržovalo zaostření na původně zaostřené obličeje.
zz 1: Povolit
Fotoaparát vybere automaticky AF body podle informací týkajících se
automatického zaostřování a informací o rozpoznaných osobách.
V režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) je
zaostřování na focenou osobu v oblasti AF jednodušší.
V režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování
(AI Servo AF) je zaostřování na focenou osobu v oblasti AF jednodušší.
Pokud fotoaparát nedetekuje žádné osoby, zaostří na nejbližší objekt.
Při dosažení zaostření dojde k automatickému výběru AF bodů a fotoaparát
pokračuje v zaostřování na barvu oblasti, na kterou byl nejdříve zaostřen.
zz 2: Zakázat
AF body se vyberou automaticky pouze na základě údajů AF.
oo Při nastavení možnosti [0:EOS iTR AF (Priorita obličej)] nebo [1:Povolit],
bude zaostřování trvat nepatrně déle než při nastavení možnosti [2:Zakázat].
oo Ani po nastavení možnosti [0:EOS iTR AF (Priorita obličej)] nebo [1:Povolit]
nemusí být, v závislosti na podmínkách fotografování a fotografovaném
objektu, dosaženo očekávaného výsledku.
oo Při nedostatečném osvětlení, kdy externí blesky Speedlite pro fotoaparáty EOS
automaticky emitují pomocné světlo AF, se AF body vyberou automaticky pouze
podle informací AF. (Informace o rozpoznaných osobách se pro AF nepoužijí.)
567
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-13: Pohyb volby bodu AF (snímání s hledáčkem)
zz 0: Zastaví na okrajích oblasti AF
Nastavení je použitelné, pokud často používáte AF bod u vnějšího okraje
oblasti automatického zaostřování.
zz 1: Souvisle
Výběr AF bodu se na vnějším okraji nezastaví, ale pokračuje na protější straně.
oo Rovněž platí při výběru výchozího bodu AF pro inteligentní průběžné automatické
/
zaostřování (AI Servo AF) pomocí funkce [8C.Fn II-11:Vých.bod Servo AF,
/c].
c] nastavené na hodnotu [1:Výchozí bod AF pro
C.Fn II-14: Zobraz.AF bodu při ostření (snímání s hledáčkem)
Můžete nastavit, zda se při výběru AF bodu zobrazí AF body před
aktivací automatického zaostřování (připraveno ke snímání), při aktivaci
automatického zaostřování, během automatického zaostřování, po dosažení
zaostření a zatímco je aktivní časovač měření po dosažení zaostření.
k: Zobrazí se, l: Nezobrazí se
Zobrazení AF bodu při ostření
Po volbě
AF bodu
Před aktivací
AF (připraveno Při aktivaci AF
ke snímání)
0: Vybraný (konstantní)
k
k
k
1: Všechny (konstantní)
k
k
k
2: Vybraný (pre-AF, zaostřený)
k
k
k
3: Vybraný AF bod (zaostřený)
k
l
k
4: Zakázat zobrazení
k
l
l
Během AF
Po dosažení
zaostření
Aktivní měření
po dosažení
zaostření
0: Vybraný (konstantní)
k
k
k
1: Všechny (konstantní)
k
k
k
2: Vybraný (pre-AF, zaostřený)
l
k
k
3: Vybraný AF bod (zaostřený)
l
k
l
4: Zakázat zobrazení
l
l
l
Zobrazení AF bodu při ostření
568
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-15: Podsvětlení hledáčku
zz 0: Auto
Dosažení zaostření v bodě AF za slabého osvětlení nebo s tmavým
objektem se automaticky rozsvítí červeně.
zz 1: Povolit
AF body se rozsvítí červeně bez ohledu na intenzitu okolního světla.
zz 2: Zakázat
AF body se nerozsvítí červeně.
Spolu s nastavením položky [Automaticky] nebo [Povolit] můžete určit,
zda se AF body rozsvítí červeně po stisknutí tlačítka <Q> při inteligentním
průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF).
zz OFF: Bez podsvětlení
AF body se při inteligentním průběžném automatickém zaostřování
(AI Servo AF) nerozsvítí.
zz ON: Podsvětleno
AF body používané pro zaostření budou při inteligentním průběžném
automatickém zaostřování (AI Servo AF) svítit červeně. AF body se také
rozsvítí během kontinuálního snímání.
Tato funkce nebude pracovat při nastavení [2:Zakázat].
oo Po stisknutí tlačítka <S> nebo <G> se AF body rozsvítí červeně bez ohledu
na toto nastavení.
oo Červeně se též rozsvítí hranice poměru stran, elektronický horizont a mřížka
v hledáčku.
C.Fn II-16: Mikronastavení AF
Můžete provést malou korekci zaostřovacího bodu automatického
zaostřování (=575).
569
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III: Obsluha/Jiné
C.Fn III-1: Upozornění z v hledáčku
Po nastavení jakékoli z následujících funkcí se může v hledáčku a na
panelu LCD zobrazit ikona <z> (=34).
Vyberte funkci, pro níž se má varovná ikona zobrazovat, poté stisknutím
tlačítka <0> přidejte zatržítko [X]. Nastavení uložte stisknutím tlačítka [OK].
zz Při nastavení možnosti černobílý V
Je-li položka [z: Picture Style] nastavena na možnost [Černobílý]
(=231), zobrazí se varovná ikona.
zz Při opravě Vyvážení bílé
Je-li nastavena korekce vyvážení bílé (=227), zobrazí se varovná ikona.
zz Když je nastaveno M
Pokud je položka [z: Potlačení šumu při vysokém ISO] nastavena na
možnost [Potlač. šumu u více sním.] (=238), zobrazí se varovná ikona.
zz Když je nastaveno HDR
Je-li nastavena možnost [z: Režim HDR] (=251), zobrazí se
varovná ikona.
oo Pokud nastavíte libovolnou z funkcí opatřených zatržítkem [X], zobrazí se
ikona <z> také pro odpovídající nastavení zobrazené na obrazovce Kreativní
zóna (=67).
C.Fn III-2: Směr otáč. při Tv/Av
Směr otáčení voliče pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
V režimu snímání <a> bude směr otáčení voličů <6> a <5> opačný.
V dalších režimech snímání bude mít opačný směr otáčení pouze volič
<6>. Směr otáčení voliče <5> v režimu <a> odpovídá směru
nastavenému na kompenzaci expozice v režimech <d>, <s> a <f>.
zz 0: Normální
zz 1: Obrácený směr
570
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-3: Uživatelské nastavení ovládacích prvků
Tlačítkům a voličům fotoaparátu můžete přiřadit často používané funkce
podle svých požadavků pro snadné ovládání.
1 Vyberte část lišty.
funkci, kterou chcete
2 Vyberte
přiřadit.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
oo Je-li zobrazena obrazovka z kroku 1, můžete stisknutím tlačítka <L> obnovit
výchozí nastavení položek nabídky Zákaznické nastavení. Pokud vyberete
možnost [Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)], přizpůsobení operací se nevymaže.
571
Položky nastavení uživatelských funkcí
Funkce dostupné pro ovládací prvky fotoaparátu
Funkce
Automatické
zaostřování (AF)
Zahájení měření a AF
k
k
Stop AF
k
ONE SHOT z AI SERVO/SERVO
k
Přímá volba bodu AF
Přerušit Servo AF při záznamu filmu
Zahájení měření
k
Blokování AE/Blokování expozice s bleskem
k
Blokování AE (přidržení)
k
Blokování AE
k
Expozice
Blokování AE (při stisku tlačítka)
k
Blokování expozice s bleskem
Citlivost ISO (držet tlačítko, otočit
k
)
Kompenzace expozice (držet tlačítko, otočit
k
)
k
Kompenzace expozice s bleskem
Rychlost závěrky v režimu M
Nastavení clony v režimu M
Kvalita snímku
Snímek
Picture Style
Vyvážení bílé
Vytvořit složku
Náhled hloubky ostrosti (DOF)
Obsluha
Start IS
Zobrazení nabídky
Nastavení funkce blesku
Wi-Fi/Bluetooth připojení
Žádná funkce (zakázán)
572
k
Položky nastavení uživatelských funkcí
j
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> označuje „tlačítko stop AF“, které je k dispozici u silných teleobjektivů
oo <
vybavených funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
573
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-4: Zatažení objek. při vypnutí
Můžete nastavit, zda se má vysunutý objektiv STM s ozubeným převodem
(jako je EF40mm f/2.8 STM) při přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do
polohy <2> automaticky zatáhnout.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakázat
oo Při automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu na nastavení.
oo Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.
oo Při nastavení možnosti [0:Povolit] se tato funkce uplatní, bez ohledu na
nastavení (AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.
C.Fn III-5: Komprese zvuku
Slouží k nastavení komprese zvuku pro záznam filmu. Možnost [1:Zakázat]
umožňuje dosažení vyšší zvukové kvality než při kompresi zvuku,
ale velikosti souborů jsou větší.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakázat
oo Editování souborů s filmy zaznamenanými s možností [1:Zakázat] a jejich
následné uložení s kompresí též zkomprimuje zvuk.
oo Zvuk je zkomprimován, i když je zvolena možnost [1:Zakázat], pokud je
nastavení [Velik.film.zázn.] nastaveno na L6V (NTSC) nebo
L5V (PAL).
oo Zvuk pro Základní zónu nebo videomomentky je zkomprimovaný i při zvolení
nastavení [1:Zakázat].
574
Jemné nastavení polohy AF
(mikronastavení AF)
M
Jemnou korekci zaostřovacího bodu lze provést během automatického
zaostřování při snímání s hledáčkem.
oo Mikronastavení AF není obvykle nutné. Proveďte ji pouze v případě
potřeby. Ujistěte se, zda jste postřehli, že provedení této korekce může
zabránit dosažení přesného zaostření.
1: Vše o stejn. hodn.
Nastavte hodnotu korekce ručně opakovaným nastavením, snímáním
a kontrolou výsledků až do dosažení požadovaných výsledků. Během
automatického zaostřování (AF) se zaostřovací bod vždy posune podle
nastavené korekce, bez ohledu na použitý objektiv.
Vyberte položku [C.Fn II:Auto.
1 ostření].
položku [16:
2 Vyberte
Mikronastavení AF].
3 Vyberte možnost [1:Vše o stejn. hodn.].
4 Stiskněte tlačítko <Q>.
575
Jemné nastavení polohy AF (mikronastavení AF)
nastavení.
5 Upravte
zz Nastavení směrem ke straně „–:
“
posune zaostřovací bod před standardní
zaostřovací bod.
zz Nastavení směrem ke straně „+: “
posune zaostřovací bod za standardní
zaostřovací bod.
zz Po provedení korekce stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stiskněte ještě jednou tlačítko <0>.
výsledek korekce.
6 Zkontrolujte
zz Vyfotografujte snímek, abyste
zkontrolovali výsledky nastavení.
zz Úpravu podle potřeby zopakujte.
oo Pokud je vybrána možnost [1:Vše o stejn. hodn.], nebude možné provést
samostatnou korekci automatického zaostření (AF) pro krajní polohy pro
širokoúhlý záběr a teleobjektiv objektivu se zoomem.
576
Jemné nastavení polohy AF (mikronastavení AF)
2: Nastavit dle objektivu
Můžete provést korekci pro jednotlivé objektivy a uložit ji do fotoaparátu. Uložit lze
korekce až pro 40 objektivů. Při automatickém zaostřování s objektivem, jehož
korekce byla uložena, se zaostřovací bod vždy posune podle nastavené korekce.
Nastavte hodnotu korekce ručně opakovaným nastavením, snímáním
a kontrolou výsledků až do dosažení požadovaných výsledků. Pokud
používáte objektiv se zoomem, proveďte korekci pro krajní polohy pro
širokoúhlý záběr (W) a teleobjektiv (T).
možnost [2:Nast. dle
1 Vyberte
objekt.].
2 Stiskněte tlačítko <Q>.
a změňte informace
3 Zkontrolujte
objektivu.
Zobrazení informací o objektivu
(1)
zz Stisknutím tlačítka <B> zobrazíte
název objektivu a 10mísné sériové číslo.
Když se sériové číslo zobrazí, stiskněte
tlačítko [OK] a přejděte na krok 4.
zz Jestliže nelze sériové číslo objektivu
ověřit, zobrazí se údaj „0000000000“.
V tomto případě zadejte číslo podle
pokynů na následující straně.
zz Na následující straně si přečtěte
informace o významu symbolu hvězdička
„*“ zobrazeného před sériovými čísly
některých objektivů.
(1)
Zaregistrované číslo
577
Jemné nastavení polohy AF (mikronastavení AF)
Zadání sériového čísla
Sériové číslo objektivu
zz Vyberte pozici čísla, které chcete zadat,
a stisknutím tlačítka <0> zobrazte
symbol <r>.
zz Zadejte číslo a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po zadání všech číslic stiskněte
tlačítko [OK].
zz Pokud se v kroku 3 zobrazí před 10místným sériovým číslem
objektivu symbol „*“, nelze uložit několik jednotek stejného modelu
objektivu. I když zadáte sériové číslo, symbol „*“ zůstane zobrazen.
zz Sériové číslo uvedené na objektivu se může lišit od sériového čísla
zobrazeného na obrazovce v kroku 3. Nejedná se o závadu.
zz Pokud sériové číslo objektivu obsahuje písmena, zadejte pouze číslice.
zz Má-li sériové číslo objektivu jedenáct nebo více čísel, zadejte pouze
posledních deset čísel.
zz Umístění sériového čísla se liší v závislosti na objektivu.
zz Na některých objektivech nemusí být sériové číslo uvedeno. Chcete-li
uložit objektiv, na kterém není uvedeno sériové číslo, zadejte libovolné
sériové číslo.
oo Pokud je vybrána možnost [2:Nast. dle objekt.] a je použit telekonvertor,
korekce bude uložena pro kombinaci objektivu a telekonvertoru.
oo Pokud již bylo uloženo 40 objektivů, zobrazí se zpráva. Po výběru objektivu,
jehož registrace má být vymazána (přepsána), můžete uložit další objektiv.
578
Jemné nastavení polohy AF (mikronastavení AF)
Objektiv s jedinou
ohniskovou vzdáleností
Objektiv se zoomem
nastavení.
4 Upravte
zz Pro objektiv se zoomem vyberte krajní
polohu pro širokoúhlý záběr (W) nebo
teleobjektiv (T). Stisknutím tlačítka <0>
vypněte oranžový rámeček a umožněte
provedení korekce.
zz Nastavte velikost korekce a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Nastavení směrem ke straně „–: “
posune zaostřovací bod před standardní
zaostřovací bod.
zz Nastavení směrem ke straně „+: “
posune zaostřovací bod za standardní
zaostřovací bod.
zz Pro objektiv se zoomem opakujte
tento postup a proveďte korekci pro
krajní polohy pro širokoúhlý záběr (W)
a teleobjektiv (T).
zz Po dokončení korekce přejděte
stisknutím tlačítka <M> zpět na
obrazovku z kroku 1.
výsledek korekce.
5 Zkontrolujte
zz Vyfotografujte snímek, abyste
zkontrolovali výsledek nastavení.
zz Úpravu podle potřeby zopakujte.
579
Jemné nastavení polohy AF (mikronastavení AF)
oo Při fotografování se středním rozsahem (ohniskovou vzdáleností) objektivu se
zoomem je zaostřovací bod AF automaticky korigován ve vztahu ke korekcím
provedeným pro krajní polohy pro širokoúhlý záběr a teleobjektiv. I když byla
upravena krajní poloha pouze pro širokoúhlý záběr nebo teleobjektiv, bude
automaticky provedena korekce středního rozsahu.
Vymazání všech mikronastavení AF
Když se v dolní části obrazovky zobrazí položka [ Vymaz.vše], stisknutím
tlačítka <L> vymažete veškeré korekce provedené pro položky
[1:Vše o stejn. hodn.] a [2:Nast. dle objekt.].
Upozornění pro mikronastavení AF
oo Zaostřovací bod AF se bude nepatrně lišit v závislosti na podmínkách objektu,
jasu, poloze zoomu a dalších podmínkách fotografování. Z tohoto důvodu,
i když provedete mikronastavení AF, nemusí být stále dosaženo zaostření
ve vhodném místě.
oo Rozsah korekce jednoho kroku závisí na minimálním zaclonění objektivu.
Provádějte korekci, pořízení snímku a kontrolu zaostření opakovaně, dokud
náležitě neupravíte zaostřovací bod AF.
oo Mikronastavení AF se neuplatní během snímání s živým náhledem nebo
záznamu filmu.
oo Úprava zůstane zachována i po výběru položky [8: Vymaz.vš.uživ.
funkce(C.Fn)] (=581). Pro nastavení bude ale nastavena možnost
[0:Zakázat].
oo Chcete-li zkontrolovat výsledky nastavení, zaostřete pomocí funkce
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).
Poznámky pro mikronastavení AF
oo Nejvhodnější je provést korekci na místě, kde budete skutečně fotografovat.
Korekce pak bude přesnější.
oo Při provádění korekce je doporučeno použít stativ.
oo K provedení korekce doporučujeme fotografovat při kvalitě záznamu snímků 73.
580
Vymazání nastavení uživatelských funkcí
Výběrem možnosti [8: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] se vymažou
všechna nastavení uživatelských funkcí. Vezměte na vědomí, že nastavení
funkce [Zákaznické nastavení] se nevymažou.
581
Nabídky na kartě: Moje menu
=583
=586
=586
=587
582
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
M
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské funkce,
jejichž nastavení často měníte.
Vytvoření a přidání záložky Moje Menu
možnost [Přidat záložku
1 Vyberte
Moje menu].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
zz Opakováním kroků 1 a 2 můžete vytvořit
až pět záložek nabídky Moje menu.
Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu
možnost
1 Vyberte
[MY MENU*: Konfigurovat].
583
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
možnost [Vybrat položky
2 Vyberte
k registraci].
požadované položky.
3 Zadejte
zz Vyberte možnost, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
zz Můžete uložit až šest položek.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení záložek nabídky Moje menu
Můžete seřazovat a odstraňovat položky na
záložce nabídky a přejmenovat či odstranit
záložku nabídky.
zzŘadit zadané položky
Pořadí zadaných položek můžete měnit v nabídce Moje Menu. Vyberte
možnost [Řadit zadané položky], vyberte položku, kterou chcete
přeuspořádat a stiskněte <0>. Po zobrazení symbolu [z] přesuňte
položku pomocí voliče <5>. Poté stiskněte tlačítko <0>.
zzVymazat zvolené položky/Vymazat všechny položky na
záložkách
Již zadané položky můžete vymazat. Možnost [Vymazat zvolené
položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné a možnost
[Vymazat všech.polož.na zálož.] k odstranění všech na položek na
záložce najednou.
584
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
zzVymazat záložku
Je možné vymazat aktuální záložku nabídky Moje menu. Vyberte
možnost [Vymazat záložku] pro vymazání záložky [MY MENU*].
zzPřejmenovat záložku
Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.
možnost [Přejmenovat
1 Vyberte
záložku].
text.
2 Zadejte
zz Nepotřebné znaky odstraníte výběrem
možnosti [ ] nebo stisknutím
tlačítka <L>.
zz Pomocí multiovladače <j> <9>
vyberte znak a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim vstupu.
zadání.
3 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte tlačítko [OK].
585
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Vymazání všech záložek Moje menu/Vymazání všech položek
Můžete odstranit všechny vytvořené karty
Moje menu nebo položky Moje menu v nich
registrované.
zzVymazat všechny záložky Moje menu
Můžete odstranit všechny vytvořené záložky nabídky Moje menu. Po výběru
položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní všechny záložky
[MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí stav záložky [9].
zzVymazat všechny položky
Všechny položky uložené na záložkách [MY MENU1] až [MY MENU5]
je možné odstranit. Samotné záložky zůstanou zachovány. Pokud je
vybrána možnost [Vymazat všechny položky], všechny položky, zadané
ze všech vytvořených záložek, budou odstraněny.
oo Pokud spustíte funkci [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál. Moje menu],
odstraní se také záložky přejmenované pomocí položky [Přejmenovat záložku].
586
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Nastavení zobrazení nabídky
Můžete vybrat položku [Zobraz. menu]
a nastavit obrazovku nabídky, která
se zobrazí jako první po stisknutí
tlačítka <M>.
zzNormální zobrazení
Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
zzZobrazení ze záložky Moje menu
Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [9].
zzZobrazení jen záložky Moje menu
Zobrazí se pouze záložka [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] a [8]
se nezobrazí.)
587
588
Referenční informace
Tato kapitola obsahuje referenční informace pro funkce fotoaparátu.
589
Software
Stažení a instalace softwaru EOS nebo jiného
specializovaného softwaru
Vždy nainstalujte nejnovější verzi softwaru.
Aktualizujte všechny předchozí verze, které jsou nainstalované jejich
přepsáním nejnovější verzí.
oo Nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software. Software
by se nenainstaloval správně.
oo Software nelze nainstalovat, pokud není počítač připojen k internetu.
oo Předchozí verze nedokáží správně zobrazit snímky z tohoto fotoaparátu.
Také není možné zpracování snímků RAW z tohoto fotoaparátu.
software.
1 Stáhněte
zz Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující webovou
stránku Canon.
www.canon.com/icpd
zz Zadejte sériové číslo ve spodní části fotoaparátu a pak stáhněte software.
zz Rozbalte jej v počítači.
Pro Windows
Klikněte na zobrazený instalační soubor pro zahájení instalace.
Pro Macintosh
Vytvoří se a zobrazí soubor dmg. Při spouštění instalačního
programu postupujte podle následujících kroků.
590
Software
(1) Dvakrát klikněte na soubor dmg.
gg Na ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.
Pokud se instalační soubor nezobrazí, zobrazte ho tak,
že dvakrát kliknete na jednotku.
(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.
gg Instalační soubor se spustí.
2 Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Stažení návodů k použití softwaru
Návody k použití softwaru (ve formátu PDF) lze do počítače stáhnout
z webu společnosti Canon.
zzWeb ke stažení návodů k použití softwaru
www.canon.com/icpd
oo K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je vyžadován software
určený k prohlížení souborů ve formátu Adobe PDF, jako je
Adobe Acrobat Reader DC (doporučujeme používat nejnovější verzi).
oo Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
oo Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete.
oo Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si část
softwaru Nápověda.
591
Import snímků do počítače
Software EOS můžete použít k importování snímků z fotoaparátu do
počítače. K dispozici jsou tři způsoby, jak to provést.
Připojení k počítači propojovacím kabelem
(prodává se samostatně)
1 Nainstalujte software (=590).
fotoaparát k počítači
2 Připojte
propojovacím kabelem IFC-600PCU
(konektor na straně počítače:
USB Type-A).
zz Zástrčku zapojte do digitálního
konektoru fotoaparátu.
zz Připojte zástrčku kabelu do konektoru
USB počítače.
importujte pomocí softwaru
3 Snímky
EOS Utility.
zz Pokyny naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.
oo Když je vytvořeno Wi-Fi připojení, fotoaparát nemůže komunikovat
s počítačem, ani když jsou propojené propojovacím kabelem.
592
Import snímků do počítače
Čtečka karet
K importu snímků do počítače můžete použít čtečku karet.
1 Nainstalujte software (=590).
2 Vložte kartu do čtečky karet.
importujte pomocí softwaru
3 Snímky
Digital Photo Professional.
zz Prostudujte si příručku Digital Photo
Professional Návod k použití.
oo Při stahování snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez
použití softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Fotoaparát můžete připojit k počítači přes Wi-Fi a naimportovat snímky do
počítače (=426).
593
Bateriový grip BG-E14
BG-E14 je bateriový grip, které lze používat se dvěma bateriovými zdroji
LP‑E6N/LP-E6 nebo s bateriemi AA/R6. Obsahuje ovládací prvky pro použití
při vertikálním snímání jako tlačítko spouště a hlavní ovladač. Pokyny
k připojení a použití najdete v Návodu k použití gripu BG-E14.
Příslušenství domácího zdroje napájení
Fotoaparát můžete napájet z domovní zásuvky elektrické sítě pomocí
DC propojky DR-E6 a napájecího adaptéru AC-E6N (obojí se prodává
samostatně). Pokyny k připojení a použití najdete v Návodu k použití
propojky DR-E6 a adaptéru AC-E6N.
oo Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než AC-E6N.
oo Když je vypínač napájení fotoaparátu zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte
napájecí kabel nebo konektor ani neodpojte DC propojku.
oo Po dokončení práce s fotoaparátem odpojte zástrčku napájení ze zásuvky
elektrické sítě.
oo Lze také použít sadu napájecího adaptéru ACK-E6.
594
Pokyny k řešení potíží
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné
informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže
vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní
středisko Canon.
Potíže s napájením
Baterie se nenabíjí.
zz Pokud zbývající kapacita baterie (=524) dosahuje 94 % nebo více,
baterie se nebude nabíjet.
zz Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj Canon LP-E6N/
LP-E6.
Indikátor nabíjení rychle bliká.
zz Pokud dojde (1) k potížím s nabíječkou baterií nebo baterií nebo (2)
k selhání komunikace s baterií (s bateriovým zdrojem jiné značky než
Canon), ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení bude vysokou
stálou rychlostí oranžově blikat. V případě (1) odpojte zástrčku napájení
nabíječky ze zásuvky elektrické sítě. Odpojte baterii z nabíječky a poté jej
do ní znovu připojte. Počkejte několik minut a poté znovu připojte zástrčku
napájení do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se
na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Indikátor nabíjení nebliká.
zz Je-li vnitřní teplota baterie připojené k nabíječce příliš vysoká, přestane
nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet (indikátor nesvítí).
Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu nadměrně zvýší teplota
baterie, nabíjení se automaticky zastaví (indikátor bliká). Jakmile teplota
baterie klesne, nabíjení bude automaticky pokračovat.
Fotoaparát není aktivní ani po přesunutí vypínače napájení do
polohy <1>.
zz Zkontrolujte, zda je zavřený kryt prostoru pro baterii (=47).
zz Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (=47).
zz Nabijte baterii (=44).
zz Zkontrolujte, zda je zavřen kryt slotu karty (=48).
595
Pokyny k řešení potíží
Indikátor přístupu na kartu trvale svítí nebo bliká, přestože je
vypínač napájení přesunut do polohy <2>.
zz Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, bude
indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund svítit nebo
blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.
Zobrazí se zpráva [Je na baterii/bateriích uvedeno logo
společnosti Canon?].
zz Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj Canon LP-E6N/LP-E6.
zz Vyjměte a znovu vložte baterii (=47).
zz Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým hadříkem.
Baterie se rychle vybíjí.
zz Používejte plně nabitou baterii (=44).
zz Možná došlo ke snížení výkonu baterie. Pomocí položky [5: Informace
o baterii] zkontrolujte úroveň stavu dobití baterie (=524). V případě
špatné schopnosti dobití baterie vyměňte baterii za novou.
zz Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
Častým používáním obrazovky.
Dlouhotrvajícím nepřetržitým snímáním s živým náhledem nebo
záznamem filmů.
Používáním funkcí bezdrátové komunikace.
Fotoaparát se sám vypíná.
zz K vypnutí došlo aktivací funkce automatického vypnutí napájení. Chcete-li
deaktivovat automatické vypnutí napájení, nastavte položku [5: Autom.
vypnutí] na [Zakázat] (=513).
zz I když je položka [5: Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto přibližně po 30 minutách nečinnosti fotoaparátu k vypnutí
obrazovky. (Napájení fotoaparátu se nevypne.)
Fotoaparát nefunguje s bateriemi AA/R6 v bateriovém gripu.
zz Činnost fotoaparátu může obnovit vyjmutí a opětovné vložení zásobníku
na baterie a restartování fotoaparátu.
596
Pokyny k řešení potíží
Problémy vztahující se k fotografování
Nelze připojit objektiv.
zz Fotoaparát nelze používat s objektivy RF nebo EF-M (=54).
Hledáček je tmavý.
zz Vložte do fotoaparátu nabitou baterii (=44).
Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.
zz Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (=48).
zz Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje
zápis nebo vymazání (=48).
zz Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (=48, =350).
zz Jestliže zaostřujete pomocí jednosnímkového automatického zaostřování
(One-Shot AF) a indikátor zaostření <o> v hledáčku bliká nebo když je
AF bod oranžový během snímání v živém náhledu nebo snímání filmu,
nelze snímek vyfotografovat. Znovu automaticky zaostřete opětovným
namáčknutím tlačítka spouště nebo zaostřete ručně (=57, =147).
597
Pokyny k řešení potíží
Kartu nelze použít.
zz Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, viz =50 nebo =613.
Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se chybová
zpráva.
zz Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT, pokud v tomto
fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do jiného fotoaparátu, může
se zobrazit chybová zpráva a nemusí být možné kartu použít.
K pořízení snímku je nutné stisknout tlačítko spouště dvakrát.
zz Nastavte položku [z: Blokování zrcadla] na možnost [Zakázat].
Snímek je neostrý nebo rozmazaný.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF> (=54).
zz Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu
(=56, =57).
zz Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
nastavte přepínač IS do polohy <1>.
zz Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky. Použijte vyšší
rychlost závěrky (=112), nastavte vyšší citlivost ISO (=213), použijte
blesk (=164, =179) nebo stativ.
zz Viz část „Minimalizace rozmazaných fotografií“ na =78.
K dispozici je méně AF bodů, popřípadě se liší tvar rámečku
plošného AF.
zz Počet použitelných AF bodů, uspořádání AF bodů, tvar rámečku plošného
AF atd. se budou lišit v závislosti na použitém objektivu.
598
Pokyny k řešení potíží
Bliká AF bod nebo se zobrazí dva AF body.
zz Informace o svítících nebo blikajících AF bodech po stisknutí tlačítka
<S> nebo <G> najdete na =133.
AF body se nerozsvítí červeně.
zz Při snímání za slabého osvětlení nebo při dosažení zaostření na tmavém
objektu se AF body červeně rozsvítí.
zz V režimech <d>, <s>, <f>, <a> nebo <F> lze nastavit, zda se
AF body při dosažení zaostření červeně rozsvítí (=569).
Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.
zz Nastavte položku Činnost AF na možnost jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF). Blokování zaostření není možné v režimu
režim AI Servo AF / Servo AF nebo v případě, že začne fungovat servo
v režimu inteligentního automatického zaostřování (AI zaostř. AF)
(=80, =125).
Kontinuální snímání je pomalé.
zz Rychlost rychlého kontinuálního snímání se může snížit v závislosti na
podmínkách, jako jsou např.: teplota, stav baterie, potlačení mihotání,
rychlost závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost AF, typ objektivu,
snímání s živým náhledem, použití blesku, nastavení funkcí snímání atd.
Podrobnosti viz =150 nebo =152.
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.
zz Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (jako je travnatá plocha), zvýší
se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence může
být nižší, než je hodnota uvedená na =615.
599
Pokyny k řešení potíží
Maximální počet snímků sekvence zobrazený pro kontinuální
snímání zůstane stejný i po změně karty.
zz Zobrazený maximální počet snímků sekvence zůstane při změně karty
stejný, i když přejdete na vysokorychlostní kartu. Maximální počet
snímků sekvence uvedený v tabulce na =615 je založen na testovací
kartě společnosti Canon. (Čím vyšší rychlost zápisu karty, tím vyšší
bude skutečný maximální počet snímků sekvence.) Proto se zobrazený
maximální počet snímků sekvence může lišit od skutečného maximálního
počtu snímků sekvence.
I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný
snímek světlý.
zz Nastavte [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizace
jasu] na [Zakázat] (=218). Je-li nastavena hodnota [Nízká],
[Standardní] nebo [Vysoká], může být výsledný snímek světlý
i v případě, že je nastaveno snížení kompenzace expozice nebo
kompenzace expozice blesku.
Nelze nastavit kompenzaci expozice, zatímco jsou současně
vybrány ruční expozice a automatické nastavení citlivosti ISO.
zz Pokyny k nastavení kompenzace expozice viz =118.
Nejsou zobrazeny všechny možnosti korekce odchylky objektivu.
zz Přestože nejsou funkce [Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce]
při nastavení položky [Digital Lens Optimizer] na [Povolit] zobrazeny,
jsou obě funkce při snímání používány, jako když jsou nastaveny na
[Povolit].
zz Během záznamu filmu se nezobrazí položky [Digital Lens Optimizer],
[Korekce difrakce] a [Korekce distorze].
Vestavěný blesk neemituje záblesk.
zz Fotografování s bleskem může být dočasně deaktivováno, aby se
chránila hlava blesku, pokud je vestavěný blesk používán opakovaně
během krátkého časového období.
600
Pokyny k řešení potíží
Externí blesk Speedlite neemituje záblesk.
zz Zkontrolujte, zda je externí blesk Speedlite pevně připojen k fotoaparátu.
zz Pokud při snímání s živým náhledem používáte jiné jednotky blesků než
Canon, nastavte položku [z: Režim závěrky] na možnost jinou než
[Elektronická] (=243).
Externí blesk Speedlite vždy emituje záblesk s plným výkonem.
zz Pokud používáte jiný externí blesk než blesk Speedlite řady EL/EX, bude
vždy emitovat záblesk s plným výkonem (=179).
zz Pokud je uživatelská funkce blesku [Režim měření blesku] v nastavení
uživatelských funkcí externího blesku nastavena na možnost [Měření
blesku TTL] (automatický zábleskový režim), blesk vždy emituje záblesk
s plným výkonem (=179).
Nelze nastavit kompenzaci expozice s externím bleskem.
zz Pokud je kompenzace expozice s externím bleskem již nastavena na
blesku Speedlite, nelze ji nastavit na fotoaparátu. Po zrušení kompenzace
expozice s bleskem v externím blesku Speedlite (nastavení na hodnotu 0)
ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.
Fotografování s dálkovým ovládáním není možné.
zz Při snímání fotografií nastavte režim řízení na <Q> nebo <k>
(=151). Při záznamu filmů nastavte možnost [z: Dálk. ovládání] na
[Povolit] (=322).
zz Zkontrolujte polohu spínače časování uvolnění dálkového ovládání.
zz Používáte-li bezdrátové dálkové ovládání BR-E1, viz =156.
zz Infračervená dálková ovládání jako RC-6 nelze používat k fotografování
s dálkovým ovládáním, pokud je fotoaparát spárovaný přes Bluetooth se
smartphonem nebo bezdrátovým dálkovým ovládáním. Nastavte položku
[Bluetooth nastav.] na hodnotu [Zakázat].
zz Informace o používání dálkového ovládání pro časosběrný záznam filmu
viz =311.
601
Pokyny k řešení potíží
Povolení snímání s živým náhledem
zz Nastavte položku [z: Snímání s živým náhledem] na možnost [Povolit].
Při snímání s živým náhledem vydá závěrka během fotografování
dva zvuky.
zz Pokud používáte blesk při snímání s živým náhledem, vydá závěrka při
každém fotografování snímku dva zvuky.
Při snímání s živým náhledem se zobrazí bílá ikona s nebo
červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Pokud je
zobrazena bílá ikona [s], může se kvalita fotografií snížit. Jestliže se
zobrazí červená ikona [E], signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení snímání s živým náhledem (=269).
Pro fotografování nelze vybrat rozšířené citlivosti ISO.
zz Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] v nabídce [z: zNastavení
citlivosti ISO].
zz Rozšířené citlivosti ISO nejsou k dispozici, pokud je položka [z: Priorita
vysokých jasů] nastavena na možnost [Povolit] nebo [Vylepšeno].
Během záznamu filmu se zobrazí červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Jestliže se
zobrazí červená ikona [E], signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení záznamu filmu (=326).
Během záznamu filmu je zobrazena ikona [x].
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Dokud je
zobrazena ikona [x], není možný záznam filmů. Pokud se [x] zobrazí
během záznamu filmu, fotoaparát se automaticky vypne za zhruba
3 minuty (=326).
602
Pokyny k řešení potíží
Záznam filmu se automaticky zastaví.
zz Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu
automaticky zastavit. Karty, na které lze zaznamenat filmy, viz =617.
Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné
karty apod.
zz Pokud snímáte film 29 minut 59 s, záznam filmu se automaticky zastaví.
Při záznamu filmů nelze nastavit citlivost ISO.
zz V jiných režimech snímání než <a> se citlivost ISO nastavuje
automaticky. V režimu <a> můžete nastavit citlivost ISO ručně (=280).
Ručně nastavená citlivost ISO se při přepnutí na záznam filmu
změní.
zz Při snímání pomocí hledáčku a snímání s živým náhledem se citlivost ISO
nastaví podle nastavení [Rozsah citli. ISO] v části [z: zNastavení
citlivosti ISO] (=215). Při záznamu filmu se citlivost ISO nastaví podle
nastavení [Rozsah citl. ISO] v části [z: kNastavení citlivosti ISO]
(=322).
Při záznamu filmů nelze vybrat rozšířené citlivosti ISO.
zz Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] v nabídce [z: kNastavení
citlivosti ISO].
zz Rozšířené citlivosti ISO nejsou k dispozici, pokud je položka [z: Priorita
vysokých jasů] nastavena na možnost [Povolit].
Během záznamu filmu se mění expozice.
zz Pokud během záznamu filmu změníte rychlost závěrky nebo clonu,
mohou se zaznamenat změny v expozici.
zz Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme
pořídit několik zkušebních filmů. Přiblížení při záznamu filmu může
způsobit změny expozice, zachycení mechanického zvuku objektivu nebo
rozostření obrazu.
603
Pokyny k řešení potíží
Při záznamu filmu dochází k mihotání nebo se objeví vodorovné
pruhy.
zz Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být
způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla
použitými při záznamu filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny
v expozici (jasu) nebo tónu barev. V režimu <a> může problém omezit
nízká rychlost závěrky. Problém může být ještě výraznější při záznamu
časosběrného filmu.
Objekt vypadá při záznamu filmu zkreslený.
zz Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava (sledujete pohybující
se objekt) nebo snímáte-li pohyblivý objekt, obraz může vypadat velmi
zkreslený.
Nelze fotografovat v průběhu záznamu filmu.
zz Během záznamu filmu fotografovat nelze. Pokud chcete pořizovat
fotografie, ukončete záznam filmu a začněte fotografovat pomocí
hledáčku nebo živého náhledu.
604
Pokyny k řešení potíží
Potíže s bezdrátovými funkcemi
Nelze provést párování se smartphonem.
zz Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1
a novější.
zz Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
zz Párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce
Bluetooth smartphonu. Na smartphone nainstalujte speciální aplikaci
Camera Connect (k dispozici zdarma) (=399).
zz Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem,
pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu. V takovém
případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou v nastavení Bluetooth
do smartphonu a zkuste párování opakovat (=406).
Nelze nastavit funkci Wi-Fi.
zz Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení
propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před nastavením
jakýchkoli funkcí odpojte propojovací kabel (=396).
Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem
použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím
kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení Wi-Fi.
Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.
zz Po navázání připojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání a přehrávání
možné.
Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.
605
Pokyny k řešení potíží
Nelze se znovu připojit ke smartphonu.
zz I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného smartphonu,
opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru stejného
identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo vybrali odlišné
nastavení. V tomto případě odstraňte nastavení připojení fotoaparátu
z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
zz Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení
připojení, nemusí být připojení navázáno. V tomto případě ukončete na
chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.
606
Pokyny k řešení potíží
Problémy s obsluhou
Nelze změnit nastavení pomocí voliče <6>, <5>, <j>, <9>
nebo <d>.
zz Přesuňte přepínač <R> do dolní polohy (uvolnění blokování) (=60).
zz Zkontrolujte nastavení funkce [5: Blokování více funkcí] (=545).
Není možné používat ovládání dotykem.
zz Zkontrolujte, zda je položka [5: Ovládání dotykem] nastavena na
možnost [Standardní] nebo [Citlivé] (=521).
Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným způsobem.
zz Zkontrolujte tato nastavení: [8: C.Fn II-7: Výběr režimu oblasti AF],
[8: C.Fn II-9: Metoda volby oblasti AF] a [8: Zákaznické nastavení]
(=563, =564, =571).
Potíže se zobrazením
Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně karet a položek.
zz Některé karty a možnosti se nezobrazí v základní zóně a při snímání
s živým náhledem a záznamu filmu.
Na začátku se na displeji zobrazí [9] Moje menu nebo pouze
záložka [9].
zz Položka [Zobraz. menu] je na záložce [9] nastavena na možnost
[Zobrazení ze zál. Moje menu] nebo [Zobrazení jen zál. Moje menu].
Nastavte možnost [Normální zobrazení] (=587).
Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).
zz Nastavte možnost [z: Barev. prostor] na hodnotu [sRGB]. Pokud je
nastaven barevný prostor [Adobe RGB], bude jako první znak použito
podtržítko (=229).
607
Pokyny k řešení potíží
Název souboru začíná znaky „MVI_“.
zz Jedná se o videosoubor (=507).
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování
začínat od hodnoty 0001 (=507).
Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.
zz Ujistěte se, zda je správně nastaveno datum a čas (=516).
zz Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (=516, =517).
Snímek neobsahuje datum a čas.
zz Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se
zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku můžete
vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času zaznamenaných
v informacích o snímku (=354).
Zobrazí se údaj [###].
zz Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který může
fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###].
AF body se v hledáčku zobrazují příliš pomalu.
zz Za nízkých teplot se může snížit rychlost zobrazení AF bodů. To je
způsobeno vlastnostmi tekutých krystalů zařízení zobrazujícího AF body.
Při pokojové teplotě se obnoví normální rychlost zobrazení.
Na obrazovce se nezobrazuje jasný obraz.
zz Pokud je obrazovka znečistěná, vyčistěte ji měkkým hadříkem.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
608
Pokyny k řešení potíží
Potíže s přehráváním
Část obrazovky černě bliká.
zz Položka [3: Indik. přesvětl.] je nastavena na možnost [Povolit] (=391).
V obraze se zobrazuje červený rámeček.
zz Položka [3: Zobr. AF bodu] je nastavena na možnost [Povolit] (=392).
Během přehrávání snímků se nezobrazí AF body.
zz AF body se nezobrazí při přehrávání následujících typů snímků:
Snímky pořízené v režimech <8: FG>.
Snímky pořízené v režimu HDR.
Snímky pořízené v režimech <U: ABCD>.
Snímky pořízené s potlačením šumu u více snímků.
Oříznuté snímky.
Snímek nelze vymazat.
zz Pokud je snímek chráněný, nelze jej vymazat (=346).
Nelze přehrávat fotografie a filmy.
zz Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným
fotoaparátem.
zz Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.
Lze přehrát pouze několik málo snímků.
zz Snímky pro přehrávání jsou vyfiltrované pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=385). Vymažte podmínky vyhledávání snímků.
609
Pokyny k řešení potíží
Během přehrávání videa může být slyšet zvuk provozu
fotoaparátu nebo mechanický zvuk.
zz Pokud budete v průběhu záznamu filmu manipulovat s voliči fotoaparátu
nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky. Doporučujeme
použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně)
(=296).
Video se krátkodobě zastavuje.
zz V případě zásadní změny v úrovni expozice během záznamu videa
v režimu automatické expozice se záznam krátkodobě zastaví, dokud se
jas nestabilizuje. V takových případech snímejte v režimu <a> (=279).
Nezobrazí se obraz na televizoru.
zz Zkontrolujte správné nastavení položky [5: Videosystém] na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL] v závislosti na videosystému televizoru.
zz Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (=344).
Pro jeden záznam filmu existuje více videosouborů.
zz Jestliže velikost souboru s filmem dosáhne 4 GB, automaticky se
vytvoří další videosoubor (=293). Pokud však použijete kartu SDXC
naformátovanou ve fotoaparátu, můžete natočit samostatný filmový
soubor větší než 4 GB.
610
Pokyny k řešení potíží
Moje čtečka karet nerozpozná kartu.
zz V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V takovém případě buďto
připojte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu (prodává se
samostatně) a použijte nástroj EOS Utility (software EOS, =590) nebo
připojte fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi-Fi (=426), abyste
naimportovali snímky z fotoaparátu.
Velikost snímku nelze změnit.
zz Pomocí tohoto fotoaparátu nemůžete měnit velikost snímků JPEG b
a RAW (=379).
Snímek nelze oříznout.
zz Pomocí fotoaparátu nemůžete oříznout snímky formátu RAW (=377).
Na snímku se zobrazují světelné body.
zz Bílé, červené nebo modré tečky světla se mohou na pořízených snímcích
zobrazit, pokud je snímač ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými
faktory. Jejich vzhled může být omezen, pokud použijete možnost
[Vyčistit nyníf] v nabídce [5: Čištění snímače] (=528).
611
Potíže s čištěním snímače
Závěrka vydává při čištění snímače zvuk.
zz Když v části [5: Čištění snímače] vyberete možnost [Vyčistit nyníf],
závěrka vydá během čištění mechanický zvuk, ale na kartu se neuloží
žádný snímek (=528).
Automatické čištění snímače není funkční.
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1> a <2>, nemusí se ikona <f> zobrazit (=52).
Potíže s připojením k počítači
Nelze importovat snímky do počítače.
zz Nainstalujte do počítače software EOS Utility (software EOS) (=590).
zz Pokud je fotoaparát již připojen přes Wi-Fi, nemůže komunikovat s žádným
počítačem připojeným propojovacím kabelem (prodává se zvlášť).
Neprobíhá komunikace mezi propojenými fotoaparátem
a počítačem.
zz Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) nastavte položku
[z: Časosběr. film] na [Zakázat] (=301).
612
Chybové kódy
(1)
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce. Pokud problém přetrvává,
zapište si kod chyby (Errxx) a kontaktujte
technickou podporu pro zákazníky.
(1)
(2)
Číslo chyby
Příčina a nápravná opatření
(2)
613
Údaje o výkonnosti
Snímání fotografií
zzPočet možných snímků
Teplota
Bez blesku
Výkon
blesku: 50 %
Při snímání s hledáčkem
Při snímání s živým
náhledem
Při snímání s hledáčkem
Při snímání s živým
náhledem
Pokojová teplota
(23 °C)
Přibližně
1860 snímků
Přibližně
510 snímků
Přibližně
1300 snímků
Přibližně
450 snímků
Při nízké teplotě
(0 °C)
Přibližně
1850 snímků
Přibližně
500 snímků
Přibližně
1200 snímků
Přibližně
440 snímků
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6N
• Založeno na následujících standardech testování asociace CIPA (Camera & Imaging
Products Association)
• Odhadovaný počet snímků s bateriovým gripem BG-E14 (prodává se samostatně):
Pomocí dvou bateriových zdrojů LP-E6N: přibližně dvakrát více snímků než samotný
fotoaparát
Pomocí alkalických baterií AA/LR6 (při pokojové teplotě 23 °C): při snímání s hledáčkem
přibližně 210 snímků bez blesku nebo 200 snímků při 50 % výkonu blesku a při snímání
s živým náhledem přibližně 50 snímků bez blesku nebo 50 snímků při 50 % výkonu blesku.
zzRozsah pro automatické ISO
Režim snímání
d/s/f/a
F
Citlivost ISO
Bez blesku
S bleskem
ISO 100 až 25600*
ISO 100 až 1600*
ISO 400*
ISO 400*
* Skutečný rozsah citlivosti ISO závisí na nastavení položek [Minimální] a [Maximální]
pomocí možnosti [Automat. rozsah].
• V režimech základní zóny se citlivost ISO nastaví automaticky.
614
Údaje o výkonnosti
zzPřehled nastavení kvality snímků
Kvalita
snímku
Zaznamenané
pixely
(Přibližně)
Maximální počet snímků
sekvence
Velikost
souboru
(MB)
Počet
možných
snímků
Standardní
Vysoká
rychlost
11,1
5,6
5,8
3,0
3,6
2,0
1,6
2720
5380
5190
9860
8390
14600
18390
57
57
55
57
57
57
57
58
58
55
56
57
57
57
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
3,8M
1
32M
35,6
850
24
25
F
RAW+JPEG
32M
20,4
1490
39
39
1
73
F
73
32M
32M
32M
32M
35,6
11,1
20,4
11,1
650
23
24
960
37
36
• Počet možných snímků vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon
a platí pro kartu s kapacitou 32 GB.
• Maximální počet snímků sekvence měřen v podmínkách a s použitím SD karty
vyhovující standardům testování společnosti Canon (32 GB standardní/UHS-II karta,
<o> Rychlé kontinuální snímání, poměr stran 3:2, citlivost ISO 100, Standardní
styl Picture Style).
• Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků sekvence
se budou lišit podle konkrétního objektu, značky karty, poměru stran fotografie,
citlivosti ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcí a dalších nastavení.
oo I když použijete vysokorychlostní kartu SD, ukazatel maximálního počtu
snímků sekvence se nezmění. Místo toho bude platit maximální počet snímků
sekvence uvedený v tabulce.
615
Údaje o výkonnosti
zzPočet pixelů při specifických poměrech stran
(přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
3:2
4:3
1/F
3
a
6960×4640 (32,3 megapixelů)
6960×4640 (32,3 megapixelů)
4800×3200 (15,4 megapixelů)
6960×4640 (32,3 megapixelů)
6160×4640 (28,6 megapixelů)*
4256×3200 (13,6 megapixelů)*
a
3472×2320 (8,1 megapixelů)*
3072×2320 (7,1 megapixelů)*
b
2400×1600 (3,8 megapixelů)
2112×1600 (3,4 megapixelů)*
Kvalita
snímku
16:9
1:1
1/F
3
a
a
b
6960×4640 (32,3 megapixelů)
6960×3904 (27,2 megapixelů)*
4800×2688 (12,9 megapixelů)*
3472×1952 (6,8 megapixelů)*
2400×1344 (3,2 megapixelů)*
6960×4640 (32,3 megapixelů)
4640×4640 (21,5 megapixelů)
3200×3200 (10,2 megapixelů)
2320×2320 (5,4 megapixelů)
1600×1600 (2,6 megapixelů)
oo Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
oo Zobrazená oblast obrazového pole pro poměry stran označené hvězdičkou
„*“ se může od skutečné oblasti snímku mírně lišit. Vyfotografované snímky
zkontrolujte na displeji LCD při snímání.
oo Podrobnosti o velikostech souborů JPEG viz hodnoty na =615. V rámci
ekvivalentních podmínek snímání budou velikosti souborů menší, než když je
položka [z: Poměr stran sním.] nastavena na [3:2].
616
Údaje o výkonnosti
Záznam filmu
zzKarty, na které lze zaznamenat filmy
Velikost filmového záznamu
H
L
w
65
23
87
65
HDR film
X
X
X
X
65
V
87
X
Karta SD
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
SD Speed Class 10 nebo vyšší
SD Speed Class 4 nebo vyšší
Časosběrný film v rozlišení 4K
Rychlost čtení 40 Mb/s a vyšší
Časosběrný film v rozlišení Full HD
Rychlost čtení 20 Mb/s a vyšší
• Když je zakázané Digitální IS při filmování.
617
Údaje o výkonnosti
zzCelková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
(Přibližně)
Velikost filmového
záznamu
H
L
w
Celková možná doba záznamu na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
Velikost
souboru
8 min.
8 min.
17 min.
35 min.
35 min.
1 h 10 min.
2 h 21 min.
2 h 22 min.
4 h 43 min.
860 MB/min.
858 MB/min.
431 MB/min.
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
216 MB/min.
65
23
87
65
HDR film
X
X
X
X
65
V
1 h 26 min.
5 h 47 min.
23 h 11 min.
87 MB/min.
87
X
40 min.
2 h 42 min.
10 h 49 min.
187 MB/min.
• Když je zakázané Digitální IS při filmování.
oo Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se záznam filmu zastaví
před dosažením celkové doby záznamu uvedené v tabulce (=326).
zzHodnoty potenciální celkové doby záznamu filmu
Teplota
Možná doba záznamu
Pokojová teplota
(23 °C)
2 h 40 min.
Nízká teplota
(0 °C)
2 h 30 min.
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6N.
• Při nastavení položky [z: Velik.film.zázn.] na hodnotu H nebo L
a [z: Servo AF u film.] na [Povolit].
618
(Přibližně)
Údaje o výkonnosti
zzHodnoty potenciální celkové doby záznamu časosběrného filmu
(Přibližně)
Záznam časosběrného filmu
Automatické
vypnutí obrazovky
Zakázat
2s
Povolit
Zakázat
10 s
Povolit
Interval
Pokojová teplota
(23 °C)
Při nízké teplotě
(0 °C)
5 h 10 min.
7 h 30 min.
4 h 10 min.
8 h 40 min.
5 h 10 min.
7 h 30 min.
4 h 10 min.
8 h 40 min.
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6N.
• Možná doba záznamu filmu se liší v závislosti na podmínkách snímání.
619
Údaje o výkonnosti
Citlivost ISO při záznamu filmu
V režimu [k]
zz Citlivost ISO se nastaví automaticky na hodnotu v rozsahu od ISO 100
do 12 800.
zz Pokud v části [z: kNastavení citlivosti ISO] nastavíte [Max pro
auto] na [H (25600)] (=322), rozšíří se nejvyšší mez automatického
rozsahu nastavení citlivosti ISO na H (odpovídá citlivosti ISO 25600).
V režimu [M]
zz Při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] se citlivost nastaví automaticky
v rozsahu ISO 100 až 12800.
zz Pokud je nastaveno ISO auto v části [z: kNastavení citlivosti ISO],
nastavením [Max pro auto] na [H (25600)] (=322) se rozšíří nejvyšší
mez automatického rozsahu nastavení citlivosti ISO na H (odpovídá
citlivosti ISO 25600).
zz Citlivost ISO lze nastavit ručně v rozsahu ISO 100 až 12800. Vezměte
na vědomí, že pokud v části [z: kNastavení citlivosti ISO] nastavíte
[Rozsah citli. ISO] na [H (25600)] (=322), rozšíří se maximální
citlivost rozsahu ručního nastavení citlivosti ISO na H (odpovídá citlivosti
ISO 25600).
oo Možnost [H (25600)] není k dispozici při záznam filmů v rozlišení 4K,
časosběrných filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení Full HD.
620
Údaje o výkonnosti
Přehrávání snímků
zzMožnosti pro změnu velikosti podle původní kvality snímku
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
Původní kvalita
obrazu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zzVelikost snímků se změněnou velikostí
(přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
3:2
4:3
4
a
b
15,4 megapixelů (4800×3200)
8,1 megapixelů (3472×2320)
3,8 megapixelů (2400×1600)
―
―
3,4 megapixelů (2112×1600)
Kvalita
snímku
16:9
1:1
4
a
b
12,9 megapixelů (4800×2688)
6,8 megapixelů (3472×1952)
3,2 megapixelů (2400×1344)
10,2 megapixelů (3200×3200)
5,4 megapixelů (2320×2320)
2,6 megapixelů (1600×1600)
oo Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
oo Snímek může být mírně oříznut v závislosti na podmínkách změny velikosti.
621
Zobrazení informací
Stránka Rychloovladač (při snímání s hledáčkem)
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Hodnota clony
Rychlost závěrky
Režim snímání
Indikátor úrovně expozice
Kompenzace expozice
Korekce vyvážení bílé
Picture Style
Činnost AF
Stav baterie
Ikona rychlého ovládání
Vyvážení bílé
Funkce Wi-Fi
Režim výběru oblasti AF/Volba
AF bodu
(14) Síla bezdrátového signálu
(15) Funkce Bluetooth
622
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Blokování AE
Priorita vysokých jasů
Citlivost ISO
Kompenzace expozice s bleskem
Wi-Fi/Bluetooth připojení
Braketing vyvážení bílé
Uživatelské nastavení ovládacích prvků
Kvalita snímku
Maximální počet snímků sekvence /
počet zbývajících násobných expozic
Počet možných snímků/
Automatické čištění
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Násobné expozice/HDR/potlačení
šumu u více snímků
Režim řízení
Stav vyhledávání signálu GPS
Režim měření
Zobrazení informací
Obrazovka snímání s živým náhledem
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
Maximální počet snímků sekvence
Počet možných snímků/zbývající
sekundy samospouště
(3) Braketing ostření/HDR/násobné
expozice/potlač. šumu u více
sním./časovač rež. Bulb/
intervalové snímání
(4) Režim snímání/ikona scény
(5) Metoda AF
(6) Činnost AF
(7) Režim řízení
(8) Režim měření
(9) Kvalita snímku
(10) AF bod (jednobodový AF)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Stav baterie
(12) Počet snímků zbývajících pro
braketing ostření/násobné
expozice/intervalové snímání
(13) Varování před teplotou
(14) Elektronický horizont
(15) Histogram
(16) Tlačítko rychlého ovládání
(17) Vyvážení bílé/korekce vyvážení bílé
(18) Picture Style
(19) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(20) Kreativní filtry
(21) Vytvořit složku
623
Zobrazení informací
(22)
(23)
(24)
(25)
(31)
(32)
(33)
(34)
(26)
(27)
(28)
(35)
(36)
(37)
(38)
(29)
(30)
(22) Varování před použitím blesku
(bliká)/Blesk připraven (svítí)/
blokování expozice s bleskem/
synchronizace s vysokými
rychlostmi
(23) Elektronická
(24) Expozice dotykem
(25) Blokování AE
(26) Rychlost závěrky/upozornění na
blokování více funkcí
(27) Kompenzace expozice s bleskem
(28) Hodnota clony
(29) AEB/FEB
(30) Indikátor úrovně expozice
(39)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
Stav vyhledávání signálu GPS
Funkce Wi-Fi
Tlačítko zvětšení
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Simulace expozice
Kompenzace expozice
Funkce Bluetooth
Síla signálu Wi-Fi
oo Můžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (=539).
oo Elektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
oo Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
624
Zobrazení informací
Obrazovka záznamu filmu
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(11)
(12)
(3)
(13)
(4)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
(1)
(2)
(3)
Varování před teplotou
Stav baterie
Dostupná doba záznamu filmu/
Uplynulá doba záznamu filmu
(4) Režim záznamu filmů/časosběrný
film/ikona scény
(5) Metoda AF
(6) Velikost filmového záznamu
(7) Digitální IS při filmování
(8) Úroveň záznamu zvuku (ruční)
(9) Hlasitost sluchátek
(10) Servo AF při záznamu filmu
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
AF bod (jednobodový AF)
Ořez filmu v rozlišení 4K zakázán
Histogram (pro ruční expozici)
Probíhá filmový záznam
Vyvážení bílé/korekce vyvážení bílé
Picture Style
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Kreativní filtry
Videomomentka
Elektronický horizont
Tlačítko zvětšení
625
Zobrazení informací
(27)
(22)
(28)
(29)
(23)
(24)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(22) Indikátor úrovně záznamu zvuku
(ruční)
(23) Blokování AE
(24) Rychlost závěrky
(25) Hodnota clony
(26) Kompenzace expozice
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Indikátor úrovně expozice
Stav vyhledávání signálu GPS
Funkce Bluetooth
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Síla signálu Wi-Fi
Funkce Wi-Fi
oo Můžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (=539).
oo Elektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
oo Během záznamu filmů nelze zobrazit elektronický horizont, čáry rastru ani
histogram. (Po zahájení záznamu filmu příslušné zobrazení zmizí.)
oo Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se zbývající doba pro záznam filmu na
uplynulou dobu.
oo Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
626
Zobrazení informací
Ikony scény
V režimu <A>, při snímání s živým náhledem nebo při záznamu filmů
fotoaparát detekuje typ scény a automaticky nastaví všechna nastavení,
aby vyhovovala scéně. Rozpoznaný typ scény se zobrazuje v levém horním
rohu obrazovky.
Objekt
Portrét
Jiný než portrét
Příroda/
V
V
Zblízka*2
venkovní
pohybu*1
pohybu*1
scéna
Pozadí
Barva
pozadí
Jasné
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle modrá
Protisvětlo
*3
Západ slunce
*3
Oranžová
Bodové osvětlení
Tmavě
modrá
Tmavé
Se stativem*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Nezobrazí se během záznamu filmu.
*2: Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona odpovídat
aktuální scéně.
*3: Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
oo Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
627
Zobrazení informací
*4: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn na stativ.
*5: Zobrazí se při použití libovolného z níže uvedených objektivů:
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012
a novější.
*4+*5: V případě současného splnění podmínek uvedených v bodech *4 a *5 se
zpomalí rychlost závěrky.
628
Zobrazení informací
Obrazovka pro přehrávání
zzZobrazení základních informací pro fotografie
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi
Stav baterie
Přehrávání č./celkem snímků/
počet nalezených snímků
Rychlost závěrky
Hodnota clony
Hodnota kompenzace expozice
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Funkce Bluetooth
Už zasláno do počítače/smartphonu
Hodnocení
Ochrana snímků
Číslo složky – číslo souboru
Kvalita snímku/upravený snímek/
ořez
(14) Priorita vysokých jasů
(15) Citlivost ISO
oo Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku se
nemusí zobrazit.
oo Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky, pořízené
jiným fotoaparátem.
629
Zobrazení informací
zzZobrazení podrobných informací pro fotografie
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hodnota clony
Rychlost závěrky
Režim snímání/násobná expozice
Vyvážení bílé
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(6) Korekce vyvážení bílé
(7) Picture Style / nastavení
(8) Hodnota kompenzace expozice
(9) Datum a čas pořízení
(10) Histogram (Jas/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Posuvník
Hodnota kompenzace expozice
s bleskem/odraz/snímání HDR/
potlačení šumu u více snímků
(15) Režim měření
(16) Velikost souboru
(17) Kvalita snímku/upravený snímek/
ořez
* Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru snímku
typu RAW.
* Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran (=202) a nastavenou kvalitou
snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
* Při fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí ikona <0>.
* U snímků pořízených fotografováním s odrazem se zobrazí ikona < >.
* U snímků pořízených pomocí HDR se zobrazí ikona efektu (=252) a hodnota úpravy
dynamického rozsahu.
* U snímků pořízených fotografováním s násobnou expozicí se zobrazí ikona <P>.
* U snímků pořízených s potlačením šumu více snímky se zobrazí ikona <M>.
* U snímků RAW vytvořených a uložených po provedení zpracování, změny velikosti,
oříznutí nebo úpravy funkcí Kreativní asistent se zobrazí ikona <u>.
* U oříznutých a následně uložených snímků se zobrazí ikona <N>.
630
Zobrazení informací
zzZobrazení podrobných informací pro filmy
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Přehrávání filmů
Režim záznamu filmů/časosběrný
film/videomomentka
Velikost snímku
Snímková frekvence
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Metoda komprese
Digitální IS při filmování
Doba záznamu
Formát filmového záznamu
* U snímků pořízených jako zkušební snímky pro časosběrné filmy se zobrazí ikona <G>.
oo Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
stylu [Picture Style] zobrazí „*, *“.
631
Ochranné známky
oo Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
oo Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších zemích.
oo Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
oo HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
oo Logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
oo Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu a v tomto
návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
oo Označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání podobných známek
společností Canon Inc. je licencováno. Další ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
oo Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Licence formátu MPEG-4
„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T
na standard MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat
vyhovujících standardu MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících
standardu MPEG-4, která byla kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční
účely nebo (2) poskytovatelem videodat s licencí pro poskytování videodat
vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci patentu společnosti AT&T. Licence
není udělena ani předpokládána pro žádné další použití týkající se standardu
MPEG-4.“
NA TENTO PRODUKT SE VZTAHUJE LICENCE V RÁMCI PATENTU
SPOLEČNOSTI AVC PRO OSOBNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM NEBO
DALŠÍ POUŽITÍ, PŘI KTERÝCH SE NEZÍSKÁ ODMĚNA ZA (i) KÓDOVÁNÍ
VIDEODAT V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) ANEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEODAT AVC, KTERÁ BYLA ZAKÓDOVÁNA
SPOTŘEBITELEM ZAPOJENÝM DO OSOBNÍ AKTIVITY ANEBO BYLA
ZÍSKÁNA OD POSKYTOVATELE VIDEODAT S LICENCÍ PRO POSKYTOVÁNÍ
VIDEODAT AVC. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA PRO
ŽÁDNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI
MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
632
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Upozornění se podle potřeby zobrazí v angličtině.
Software třetích stran
Tento produkt obsahuje software třetí strany.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided „as is“ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
633
Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně
doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.
Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto
produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou
funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze
baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním neoriginálního
příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy, i když můžete
o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.
oo Bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6 je určen pouze pro produkty společnosti Canon.
Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.
634
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ
(2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo
podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů
k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován
s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích
vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato
baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,
Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci
autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci
odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů.
Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad
na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení
zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné
likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku,
obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený
systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního
odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo
www.canon-europe.com/battery.
635
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO
EXPLOZE. POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH
PŘEDPISŮ.
636
Rejstřík
Čísla
4K (film) : 288
A
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) : 218
Automatická volba AF bodu : 129
Automatické otáčení : 510
<A+> (Automatický inteligentní scénický
režim) : 76
Adobe RGB : 229
AEB (Automatický braketing
expozice) : 211, 556
AF
AF detekce očí : 142
Červené podsvícení bodu AF : 127
Automatické přehrávání : 383
Automatické přepnutí AF bodu : 561
Automatické vypnutí napájení : 513
Automatické zaostřování → AF
Automatický inteligentní scénický
režim : 76
Automatický reset : 509
Automatický výběr (AF) : 129
Činnost AF : 124, 145
Av (Priorita clony AE) : 114
Elektronický MF objektivu : 266
B
Metoda AF : 135
Mikronastavení AF : 575
Omezení metod AF : 564
Pohon objektivu při nemož. AF : 563
Pomocné světlo AF : 126
Rámeček plošného AF : 89, 90
Režim výběru oblasti AF : 128, 131
Ruční zaostřování : 147
Rychlost AF : 320
Souvislý AF : 265
Tón (Zvuková signalizace) : 522
Volba AF bodu : 132, 140
Změna kompozice : 80
AF detekce očí : 142
AI FOCUS (Inteligentní automatické
zaostřování (AI zaostř. AF)) : 126
AI SERVO (Inteligentní průběžné
automatické zaostřování
(AI Servo AF)) : 125
Sledovací citlivost : 559, 561
Album (videomomentka) : 312, 374
B (čas B) : 119
Barevný prostor : 229, 368
Baterie → Napájení
Bateriový grip : 594
Bezdrátová komunikace : 395
Bezpečnostní pokyny : 25
Bezpečný posun : 558
Blesk (Speedlite)
Bezdrátové : 172, 175
Blokování expozice s bleskem : 166
Efektivní dosah : 164
Externí zábleskové jednotky : 179
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 177
Kompenzace expozice
s bleskem : 172
Manuální blesk : 171, 174
Ovládání blesku
(nastavení funkce) : 168
Pomalá synchronizace : 170
Redukce jevu červených očí : 169
637
Rejstřík
Rychlost synchronizace blesku : 179
Rozsah pro
Synchronizace závěrky
automatické ISO : 216, 614
(1./2. lamela) : 171, 176
Rozsah pro ruční nastavení : 215
Uživatelské funkce : 177
Rozšíření ISO : 215
Vestavěný blesk : 164
Blokování AE : 161
Blokování expozice s bleskem : 167
Blokování více funkcí : 545
Blokování zaostření : 80
Blokování zrcadla : 263
Bodové měření : 158
Bodový AF : 128, 135, 140
Bod zaostření (AF bod) : 128
Braketing
AEB (Automatický braketing
expozice) : 211
Braketing ostření : 255
Braketing vyvážení bílé : 228
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 177
Braketing ostření : 255
buSY : 201
Č
Časosběrný film : 300
Časovač měření : 220
Časové pásmo : 516
Částečné měření : 158
ČB zrnitý : 105, 362
Černobílý : 83, 231, 235
Čištění (obrazový snímač) : 528
Čištění snímače : 528
D
Dálková spoušť : 156
Dálkový ovladač : 155
Data pro odstranění prachu : 241
Datum/čas : 516
DC propojka : 594
Detail : 93
Děti : 90
Digital Lens Optimizer : 208, 368
C
[C1]/[C2] (Uživatelské snímání) : 546
Celoplošné měření se
zdůrazněným středem : 158
Citlivost → Citlivost ISO
Citlivost ISO : 213, 322
Automatický rozsah (fotografie) : 216
Automatický rozsah nastavení : 216
Kroky nastavení : 556
Minimální rychlost závěrky pro
automatické ISO (fotografie) : 217
Rozsah citlivosti ISO : 322
638
Digitální konektor : 32, 592
Dioptrická korekce : 56
Dlouhá expozice : 119
Časovač režimu Bulb : 120
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 119
Doba prohlídky snímku : 204
Dotykové ovládání : 70, 335, 521
Dvojité poklepání : 335
Rejstřík
Pokrytí záznamu : 289
E
Efekt Akvarel : 105, 363
Efekt filtru (Černobílý) : 235
Efekt Levný fotoaparát : 105, 363
Efekt Miniatura : 106, 108, 363
Efekt Olejová malba : 363
Efekt Rybí oko : 105, 363
Efekt tónování (Černobílý) : 235
Elektronický horizont : 539
Elektronický MF objektivu : 266
Err (chybové kódy) : 613
exFAT : 293, 512
Expozice dotykem : 72
Externí blesk Speedlite → Blesk
Externí mikrofon : 296
F
Protivětrný filtr : 295
Přehrávání : 337
Rychlé ovládání : 67
Rychlost Serva AF : 320
Servo AF při záznamu
filmu : 317, 319, 320
Sledovací citlivost Serva AF : 319
Sluchátka : 296
Snímková frekvence : 290
Tlačítko snímání filmů : 33
Tlumič : 296
Úprava : 340
Velikost filmového záznamu : 288
Velikost souboru : 293, 618
Videomomentka : 312
Vynechání prvních
FAT32 : 293, 512
a posledních scén : 340
FEB (braketing expozice
Výstup HDMI : 325, 543
s bleskem) : 177
Zachycení políčka : 342
Film s efektem Miniatura : 287
Záznam HDR filmu : 284
Filmy : 273
Záznam s ruční expozicí : 279
Album videomomentek : 312
Záznam v režimu automatické
Automat. delší čas : 324
expozice : 277
Blokování AE : 278
Zobrazení informací : 622, 625
Časosběrný film : 300
Zobrazení na televizoru : 344
Časovač měření : 220
Zobrazení rastru : 540
Digitální IS při filmování : 298
Zvukový záznam/Úroveň
Doba záznamu : 294, 618
záznamu zvuku : 295
Externí mikrofon : 296
Firmware : 550
Karty, na které lze
Formát DPOF
zaznamenat filmy : 617
(Digital Print Order Format) : 354
Kreativní filtry : 285
Formátování : 511
Metoda AF : 135
Formátování (inicializace karty) : 511
Metoda komprese : 290
Mikrofon : 296
639
Rejstřík
Fotoaparát
Prohlížení snímků : 404
Držení fotoaparátu : 56
Přepnout síť : 459
Rozmazání způsobené otřesy
Přezdívka : 479
fotoaparátu : 120, 154, 156
Příkaz tisku : 439
Výchozí nastavení : 547
Režim přístupového bodu
Fotografování s bezdrátovým
fotoaparátu : 462
bleskem : 180
Síť : 409, 427, 434
Full HD (Full High-Definition) : 288
Smazat informace o připojení : 479
Full High-Definition (Full HD) (film) : 288
SSID : 409, 427, 434
Funkce Bluetooth : 399, 464
Tisk : 436
Adresa : 471
Tiskárna : 434
Připojování : 400
Virtuální klávesnice : 482
Funkce tlačítka spouště : 542
Vymazání nastavení bezdrátové
Funkce Wi-Fi : 395
komunikace : 480
Adresa MAC : 481
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 458
Android : 399
Změnit vel. sn. : 412, 417, 452
Camera Connect : 399, 404
Zobrazení informační obrazovky : 481
CANON iMAGE GATEWAY : 444
Zobrazitelné snímky : 422
Dálkové ovládání : 404
Editace informací
o zařízení : 422, 478
EOS Utility : 426
Historie připojení : 467
Image Transfer Utility 2 : 431
iOS : 399
IP adresa : 462
Nastavení sítě : 497
Nastavení sítě Wi-Fi : 470
Opětovné připojení : 467
PictBridge : 434
Posílání snímků, které odpovídají
kritériím hledání : 419, 456
Posílání všech snímků
na kartě : 418, 454
Poslat vybrané : 414, 451
Poznámky : 494
640
G
GPS : 473
H
HD (High-Definition) : 288
HDMI : 325, 344, 543
HDMI HDR : 544
HDR reliéfní : 106
HDR standardní : 106
HDR výrazné : 106
HDR živé : 106
High Dynamic Range
(Dynamický rozsah) → HDR
Histogram : 389, 540
Hlasitost (přehrávání filmu) : 338, 339
Hlavní ovladač : 58
Hledáček
Rejstřík
Čáry rastru : 540
Ochrana proti zápisu : 48
Dioptrická korekce : 56
Upozornění na fotografování
Elektronický horizont : 536
Zobrazení informací : 536
bez karty : 205
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Hloubka ostrosti : 116
Kompenzace expozice : 211
Hodnocení : 380
Kompenzace expozice
Hudba na pozadí : 376
Ch
Chybové zprávy : 613
s bleskem : 166, 172
Kompenzace expozice v režimu M
pomocí funkce Automatické ISO : 118
Konektor pro dálkové ovládání : 156
Konektor USB (digitální) : 592
I
Ikony : 8
Ikony scén : 81, 627
Import snímků do počítače : 592
Indikace přesvětlení : 391
Indikátor přístupu na kartu : 49
Indikátor úrovně expozice : 624
Informace o umístění : 473
Intervalové snímání : 258
IPB : 290
J
Kontinuální snímání : 150
Kontrast : 218, 234
Korekce difrakce : 209, 369
Korekce distorze : 207, 368
Korekce chromatické vady : 369
Korekce sklonu : 378
Korekce vinětace : 207, 368
Krajina : 88
Kreativní asistent : 82, 370
Kreativní filtry : 103, 285, 361
Kreativní filtry pro filmy : 285
Jazyk : 519
Kreativní zóna : 39
Jednobodový AF : 128, 135, 140
Kroky úrovně expozice : 556
Jednosnímkové automatické zaostřování
Kryt okuláru : 41
(One-Shot AF) : 125
Kvalita snímku : 199, 615
Jednotlivé snímky : 150
Jemný (kvalita snímku) : 199
Jídlo : 94
JPEG : 615
K
Karty : 10, 30, 48
Formátování : 511
Nízkoúrovňové formátování : 511
Odstraňování problémů : 50, 598
L
Letní čas : 517
LOCK : 545
Logo osvědčení : 550
M
M (Ruční expozice) : 117
Makrofotografování : 93
Malý (kvalita snímku) : 199
641
Rejstřík
Maximální počet snímků
Nastavení fotoalba : 358
sekvence : 201, 615
Název souboru : 507
Mazání (snímků) : 350
Názvy částí přístroje : 31
Měkké ostření : 105, 362
Noční portrét : 96
MF (Ruční zaostřování) : 147
Noční scéna z ruky : 97
Mikrofon : 296
Normální (kvalita snímku) : 199
Možná doba záznamu (film) : 618
NTSC : 290, 520
MP4 : 290
Multiovladač 1/Multiovladač 2 : 60
N
O
Objektiv
Digital Lens Optimizer : 208, 368
Korekce difrakce : 209, 369
Nabídka : 63
Funkce bezdrátové komunikace : 396
Korekce distorze : 207, 368
Nastavení funkce : 502
Korekce chromatické vady : 209, 369
Postup nastavení : 64
Korekce optické odchylky : 206, 368
Přehrávání : 330
Korekce vinětace : 207, 368
Snímání fotografií : 193
Přepínač režimů zaostřování : 54
Uvolnění aretace : 55
Uživatelská nabídka Moje menu : 583
Uživatelské funkce : 552
Obrazovka : 30, 51
Záznam filmu : 274
Jas : 514
Ztmavené položky v nabídce : 66
Nastavení úhlu : 51
Nabíječka : 40, 44
Obrazovka s proměnným úhlem : 51
Nabíjení : 44
Oční mušle : 157
Náhled hloubky ostrosti (DOF) : 116
Odstraňování problémů : 595
Namáčknutí : 542
Ochrana snímků : 346
Napájení : 52
Oříznuté jasné plochy : 391
Automatické vypnutí napájení : 513
Ostrost : 234
Nabíjení : 44
Ostření → AF
Napájení z domovní zásuvky : 594
Otáčení (snímků) : 349, 510
Stav baterie : 53
Ovládání HDR podsvětlení : 98
Stav dobití : 524
Údaje o bateriích : 524
Napájení z domovní zásuvky : 594
Nápověda : 534
Velikost textu : 535
Násobná expozice : 245
642
P
P (Programová automatická
expozice) : 110
PAL : 290, 520
Paměťové karty → Karty
Rejstřík
Panel LCD : 36
Přímý výběr (AF bod) : 572
Plné zmáčknutí : 542
Přípona souboru : 199, 290
Počet možných snímků : 614
Počet pixelů : 615
Polohovací otvor : 33
Pomalé kontinuální snímání : 151
Poměrové měření : 158
Poměr stran → Poměr stran fotografie
Poměr stran fotografie : 202, 616
Portrét : 86
Potlačení šumu
Dlouhé expozice : 238
Vysoká citlivost ISO : 239
Potlačení šumu dlouhé expozice : 238
Potlačení šumu při vysokém ISO : 239
Potlačení šumu u více snímků : 239
Požadavky na karty : 291, 617
Prezentace : 383
Priorita bílé (AWB) : 224
Priorita clony AE : 114
Priorita prostředí (AWB) : 224
Priorita tónu : 219
Priorita vysokých jasů : 219
Priorita závěrky AE : 112
Profil ICC : 229
Programová automatická expozice : 110
Posun programu : 111
Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků) : 387
Protivětrný filtr : 295
Průvodce funkcí : 533
Průvodce režimy snímání : 532
Přehrávání : 329
Přepínač režimů zaostřování : 54
Příslušenství : 3
Q
[Q] (Rychlé ovládání) : 67
R
Rámeček plošného AF : 89, 90
RAW : 199, 200
RAW+JPEG : 199, 615
Redukce jevu červených očí : 169
Reproduktor : 32
Režim blesku : 171, 174
Režim měření : 158
Režim řízení : 150
Režim snímání
<A+> (Automatický inteligentní
scénický režim) : 76
Av (Priorita clony AE) : 114
B (čas B) : 119
[C1]/[C2] (Uživatelské snímání) : 546
Kreativní filtry : 103
M (Ruční expozice) : 117
P (Programová automatická
expozice) : 110
SCN (režim Speciální scéna) : 84
Tv (Priorita závěrky AE) : 112
Režim Speciální scéna (SCN) : 84
Režim výběru oblasti AF : 128, 131
Rozhýbání fotoaparátu : 78
Rozlišení HD (High-Definition) (film) : 288
Rozmazané pozadí : 83
Rozšířené zónové AF : 129
Rozšířený rozsah
citlivosti ISO : 213, 215, 322, 620
643
Rejstřík
Ruční expozice : 117
Jednobodový AF : 135
Ruční reset : 509
Kreativní filtry : 103
Ruční výběr (AF bod) : 132
Metoda AF : 135
Ruční zaostřování : 147
Počet možných snímků : 614
Rychlé kontinuální snímání : 150
Poměr stran : 202
Rychlé ovládání : 67
Ruční zaostřování : 147
Rychloovladač : 59
Rychlé ovládání : 67
Simulace expozice : 221
Ř
Řemen : 41
Tvář+Sledování : 138
Zobrazení informací : 622
Zobrazení rastru : 393, 540
S
Samospoušť : 153
Sáňky pro příslušenství : 31, 179
<SCN> (režim Speciální scéna) : 38, 84
Sépiový (Černobílý) : 235
Sériové číslo : 33
Servo AF
SERVO : 125
Servo AF při záznamu
filmu : 317, 319, 320
Výchozí bod AF : 566
SERVO (Servo AF) : 125
Simulace expozice : 221
Skupinové foto : 87
Sledovací citlivost : 559
Sledování pohybujícího se objektu : 91
Sluchátka : 296
Snímání HDR : 251
Snímání s potlačením mihotání : 261
Snímání s živým náhledem : 71, 77
AF detekce očí : 142
Bodový AF : 135
Braketing ostření : 255
Časovač měření : 220
Činnost AF : 124
644
Zónový AF : 136
Snímková frekvence : 290, 520
Snímky
Automatické otáčení : 510
Automatické přehrávání : 383
Automatický reset : 509
Číslování souborů : 507
Doba prohlídky snímku : 204
Histogram : 389
Hodnocení : 380
Import (do počítače) : 592
Indikace přesvětlení : 391
Informace o snímku : 333, 630
Kritéria vyhledávání : 385
Mazání : 350
Ochrana snímků : 346
Prezentace : 383
Přehrávání : 329
Přeskakování snímků
(procházení snímků) : 387
Ruční otáčení : 349
Ruční reset : 509
Souvislé (číslování souborů) : 508
Zobrazení AF bodu : 392
Zobrazení náhledů : 334
Rejstřík
Zobrazení na televizoru : 344
Zvětšování snímků : 336
Software : 590
Návod k použití : 591
Souvislé (číslování souborů) : 508
Sport : 89
sRGB : 229
Stisknutí do poloviny : 57, 542
Střední (kvalita snímku) : 199
Styl Picture Style : 230, 233, 236
Světlo svíčky : 95
Synchronizace na druhou
lamelu : 171, 176
Synchronizace na první lamelu : 176
U
Údaje copyrightu : 548
UHS-II/UHS-I : 10
Úplné stisknutí : 57
UTC (Koordinovaný světový čas) : 477
Uvolnit závěrku bez karty : 205
Uživatelská nabídka Moje menu : 583
Uživatelské funkce : 551
Uživatelské nastavení
ovládacích prvků : 571
Uživatelské nastavení vyvážení bílé : 225
Uživatelský režim snímání : 546
V
Synchronizace závěrky : 171, 176
Varování před teplotou : 269, 326
Synchronizační kontakty blesku : 31
Varovná ikona : 570
Sytost : 234
Velikost souboru : 293, 615, 618
Velký (kvalita snímku) : 199
T
Tažení : 70
Teplota barvy : 226
Tisk
Nastavení fotoalba : 358
Příkaz tisku (DPOF) : 354
Tlačítko aktivace AF (AF-ON) : 61
Tlačítko INFO : 62, 332, 538,
622, 623, 625
Tlačítko spouště : 57
Tlumič : 296
Tón barvy : 234
Tón (Zvuková signalizace) : 522
Tvář+Sledování : 135, 138
Tv (Priorita závěrky AE) : 112
Vestavěný blesk : 164
Videomomentka : 312
Videosystém : 520
Vlastní nastavení tlačítek : 571
Volič režimů : 38, 58
Vyhledávání snímků : 385
Výchozí nastavení : 547
Nastavení funkce blesku : 178
Přizpůsobení operací : 581
Uživatelská nabídka Moje menu : 586
Uživatelské funkce : 581
Uživatelský režim snímání : 546
Výřez (snímků) : 377
Výstup HDMI : 325
Vytvoření/výběr složky : 505
Vyvážení bílé (WB) : 222
Auto : 224
Braketing : 228
645
Rejstřík
Korekce : 227
Nastavení teploty barvy : 226
Priorita prostředí : 224
Uživatelské : 225
W
WB (Vyvážení bílé) : 222
Z
Zábleskové jednotky jiného výrobce : 179
Zachycení políčka : 342
Zachycení políčka v rozlišení 4K : 342
Základní zóna : 38
Záznam HDR filmu : 284
Závady : 595
Závit pro stativ : 33
Zmenšené zobrazení : 334
Změna velikosti : 379
Zobrazení informací o snímku : 539, 622
Zobrazení jednotlivých snímků : 332
Zobrazení náhledů : 334
Zobrazení na televizoru : 344
Zobrazení rastru : 393, 540
Zobrazení s přeskakováním snímků : 387
Zobrazení základních informací : 629
Zónový AF : 128, 136, 140
Zpracování snímku RAW : 364
Zrychlení/zpomalení sledování : 560
Zvětšování snímků : 144, 147
Zvuková signalizace při dotyku : 522
Zvukový záznam/
Úroveň záznamu zvuku : 295
Zvýraznění okrajů pro MF : 149
646
647
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Střední východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko
Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové
stránce www.canon-europe.com/Support
Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Popisy uvedené v tomto Návodu k použití jsou aktuální k červnu 2019.
Informace o kompatibilitě s jakýmikoli produkty uvedenými na trh po tomto
datu získáte v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi Návodu
k použití naleznete na webu společnosti Canon.
CEL-SX8NA2H0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising