Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
Doplňkové informace
CEL-SX8PA2H0
© CANON INC. 2019
ČESKY
Snímač AF
Při fotografování pomocí hledáčku je k dispozici 45 AF bodů.
Schéma
Křížové zaostřování: f/5.6 vertikální + f/5.6 horizontální
(některé rovněž podporují f/8)
Zaostřování duálním křížovým bodem:
f/2.8 pravé diagonální a f/2.8 levé diagonální
f/5.6 vertikální + f/5.6 horizontální
(také podporují f/8)
Tento zaostřovací snímač je přizpůsoben tak, aby dosáhl
vyšší přesnosti zaostření při použití objektivů s maximální
hodnotou clony již f/2.8. Diagonální křížová konfigurace
usnadňuje zaostření na objekty, na něž může být obtížné
zaostřit. Tato konfigurace je dostupná na středovém AF bodu.
Tyto zaostřovací snímače jsou přizpůsobeny pro objektivy
s maximální hodnotou clony již f/5.6 (a některé podporují f/8).
Vzhledem k tomu, že jsou uspořádány do vodorovné
konfigurace, mohou detekovat svislé linie. Pokrývají všech
45 AF bodů.
Tyto zaostřovací snímače jsou přizpůsobeny pro objektivy
s maximální hodnotou clony již f/5.6 (a některé podporují f/8).
Vzhledem k tomu, že jsou uspořádány do svislé konfigurace,
mohou detekovat vodorovné linie. Pokrývají všech 45 AF bodů.
2
Objektivy a použitelné AF body
Množství dostupných AF bodů a použitých zaostřovacích konfigurací se liší
podle skupiny objektivů (A–H). Méně AF bodů je k dispozici pro objektivy ve
skupinách E–H.
zz AF body v [ ] blikají, pokud je stisknuto tlačítko <S> nebo <G>
(zatímco body [ / ] zůstávají rozsvícené.)
zz Počet AF bodů se liší podle specifikovaného poměru stran fotografie.
Skupina A
Je možné automatické zaostřování pomocí 45 bodů. Lze zvolit všechny
režimy výběru oblasti AF.
:d
uální křížový AF bod Zajišťuje vynikající
výkon sledování objektů a poskytuje vyšší
přesnost zaostření než jiné AF body.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
Skupina B
Je možné automatické zaostřování pomocí 45 bodů. Lze zvolit všechny
režimy výběru oblasti AF.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
3
Objektivy a použitelné AF body
Skupina C
Je možné automatické zaostřování pomocí 45 bodů. Lze zvolit všechny
režimy výběru oblasti AF.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
: AF body citlivé na vodorovné linie.
Skupina D
Je možné automatické zaostřování pomocí 45 bodů. Lze zvolit všechny
režimy výběru oblasti AF.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
: AF body citlivé na vodorovné linie.
Skupina E
Je možné automatické zaostřování pomocí 35 bodů. (Není možné se všemi
45 AF body.) Lze zvolit všechny režimy výběru oblasti AF. Při automatickém
výběru AF bodu bude vnější rámeček označující oblast AF (rámeček
plošného AF) odlišný od AF s automatickým výběrem z 45 bodů.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
: AF body citlivé na vodorovné linie.
:d
eaktivované AF body (nejsou zobrazeny).
4
Objektivy a použitelné AF body
Skupina F
Je možné automatické zaostřování pomocí 35 bodů. (Není možné se všemi
45 AF body.) Lze zvolit všechny režimy výběru oblasti AF. Při automatickém
výběru AF bodu bude vnější rámeček označující oblast AF (rámeček
plošného AF) odlišný od AF s automatickým výběrem z 45 bodů.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
: AF body citlivé na svislé linie (AF body
ve svislém uspořádání shora dolů) nebo
vodorovné linie (AF body ve vodorovném
uspořádání zleva doprava).
:d
eaktivované AF body (nejsou zobrazeny).
Skupina G
Je možné automatické zaostřování pomocí 27 bodů. (Není možné se všemi
45 AF body.) Rozšířené zónové AF (ruční výběr zóny) nelze zvolit pro Režim
výběru oblasti AF. Při automatickém výběru AF bodu bude vnější rámeček
označující oblast AF (rámeček plošného AF) odlišný od AF s automatickým
výběrem z 45 bodů.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
: AF body citlivé na vodorovné linie.
:d
eaktivované AF body (nejsou zobrazeny).
Skupina H
Automatické zaostřování je možné provádět pouze pomocí středového AF bodu.
: k řížový AF bod. Zajišťuje vynikající výkon
sledování objektů a dosahuje vysoce
přesného zaostření.
:d
eaktivované AF body (nejsou zobrazeny).
5
Objektivy a použitelné AF body
oo Pokud je maximální hodnota clony horší než f/5.6 (hodnota světelnosti je vyšší
než f/5.6 ale nepřekračuje f/8), nemusí být možné automaticky zaostřit při
snímání za slabého osvětlení nebo při snímání objektů s nízkým kontrastem.
oo Pokud je maximální hodnota clony horší než f/8 (hodnota překračuje f/8),
není možné automaticky zaostřit při fotografování pomocí hledáčku.
oo Aktualizace „Klasifikace objektivů do skupin“ naleznete na webu společnosti
Canon nebo jiných společností.
6
Objektivy a použitelné AF body
Klasifikace objektivů do skupin
EF-S24mm f/2.8 STM
EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S60mm f/2.8 Macro USM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF14mm f/2.8L USM
EF14mm f/2.8L II USM
EF15mm f/2.8 Fisheye
EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/1.4L USM
EF24mm f/1.4L II USM
EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM
EF28mm f/1.8 USM
EF28mm f/2.8
EF28mm f/2.8 IS USM
EF35mm f/1.4L USM
EF35mm f/1.4L II USM
A
B
B
D
B
B
A
B
C
C
C
C
B
C
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
EF35mm f/2
EF35mm f/2 IS USM
EF40mm f/2.8 STM
EF50mm f/1.0L USM
EF50mm f/1.2L USM
EF50mm f/1.4 USM
EF50mm f/1.8
EF50mm f/1.8 II
EF50mm f/1.8 STM
EF50mm f/2.5 Compact Macro
EF50mm f/2.5 Compact Macro
+ LIFE SIZE Converter
EF85mm f/1.2L USM
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
EF85mm f/1.2L II USM
EF85mm f/1.4L IS USM
EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM
EF100mm f/2.8 Macro
EF100mm f/2.8 Macro USM
EF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF135mm f/2L USM
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF135mm f/2.8 (Softfocus)
EF180mm f/3.5L Macro USM
EF180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/1.8L USM
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF200mm f/2L IS USM
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
A
A
A
A
B
E
B
A
A
A
B
A
B
F
A
A*
B*
A
A
B
7
Objektivy a použitelné AF body
EF200mm f/2.8L USM
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF200mm f/2.8L II USM
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L USM
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS USM
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/4L USM
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/4L IS USM
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L USM
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L II USM
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
8
A
B
B
A
B
B
A
B*
B*
A
B
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
A
B*
B*
A
B*
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS USM
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS II USM
B*
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS III USM
EF400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS USM
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS II USM
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/5.6L USM
EF400mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS USM
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF500mm f/4L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF500mm f/4.5L USM
EF500mm f/4.5L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
B
A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)*
Objektivy a použitelné AF body
EF600mm f/4L USM
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS USM
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS III USM
EF600mm f/4L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF800mm f/5.6L IS USM
EF800mm f/5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF1200mm f/5.6L USM
EF1200mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF8-15mm f/4L Fisheye USM
EF11-24mm f/4L USM
EF16-35mm f/2.8L USM
EF16-35mm f/2.8L II USM
EF16-35mm f/2.8L III USM
EF16-35mm f/4L IS USM
EF17-35mm f/2.8L USM
EF17-40mm f/4L USM
EF20-35mm f/2.8L
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM
EF22-55mm f/4-5.6 USM
EF24-70mm f/2.8L USM
EF24-70mm f/2.8L II USM
EF24-70mm f/4L IS USM
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM
B
B*
H (f/8)*
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H
E
H (f/8)
E
H (f/8)*
B
C
A
A
A
B
A
B
A
C
F
A
A
B
D
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF24-105mm f/4L IS USM
EF24-105mm f/4L IS II USM
EF28-70mm f/2.8L USM
EF28-70mm f/3.5-4.5
EF28-70mm f/3.5-4.5 II
EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF28-80mm f/3.5-5.6
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 II
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM
EF28-90mm f/4-5.6
EF28-90mm f/4-5.6 USM
EF28-90mm f/4-5.6 II
EF28-90mm f/4-5.6 II USM
EF28-90mm f/4-5.6 III
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF28-105mm f/4-5.6
EF28-105mm f/4-5.6 USM
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF35-70mm f/3.5-4.5
EF35-70mm f/3.5-4.5A
EF35-80mm f/4-5.6
EF35-80mm f/4-5.6 PZ
EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III
EF35-105mm f/3.5-4.5
EF35-105mm f/4.5-5.6
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM
EF35-135mm f/3.5-4.5
B
B
B
A
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
B
B
B
B
B
B
B
F
F
B
B
B
B
E
E
F
E
F
E
F
B
H
H
B
9
Objektivy a použitelné AF body
EF35-135mm f/4-5.6 USM
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM
EF38-76mm f/4.5-5.6
EF50-200mm f/3.5-4.5
EF50-200mm f/3.5-4.5L
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS USM
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L USM
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS II USM
EF70-200mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
10
C
D
E
B
B
D
D
A
B**
B**
A
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM
EF70-210mm f/4
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
EF75-300mm f/4-5.6
EF75-300mm f/4-5.6 USM
EF75-300mm f/4-5.6 II
EF75-300mm f/4-5.6 II USM
EF75-300mm f/4-5.6 III
EF75-300mm f/4-5.6 III USM
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM
EF80-200mm f/2.8L
EF80-200mm f/4.5-5.6
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
EF90-300mm f/4.5-5.6
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-200mm f/4.5A
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-300mm f/5.6
EF100-300mm f/5.6L
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM + Extender EF1.4x I/II
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM + Extender EF1.4x III
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x:
s integrovaným Extenderem 1,4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF1.4x
I/II/III
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
D
E
E
D
D
B
C
B
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)
G (f/8)
B
B
B
Objektivy a použitelné AF body
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x:
s integrovaným Extenderem 1,4x
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF2x I/II
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF2x III
TS-E17mm f/4L
TS-E24mm f/3.5L
TS-E24mm f/3.5L II
TS-E45mm f/2.8
TS-E50mm f/2.8L Macro
TS-E90mm f/2.8
TS-E90mm f/2.8L Macro
TS-E135mm f/4L Macro
H (f/8)
H (f/8)
G (f/8)
B
B
B
A
B
A
B
B
oo Pokud je telekonvertor Extender EF2x (I/II/III) nasazen na objektiv
EF180mm f/3.5L Macro USM, automatické zaostřování není možné.
oo Při použití objektivu a telekonvertoru Extender EF1.4x III/EF2x III v kombinaci
označené hvězdičkou „*“ nebo objektivu a telekonvertoru v kombinaci
označené dvěma hvězdičkami „**“ nemusí automatické zaostřování (AF)
dosáhnout přesného zaostření. V tomto případě naleznete další informace
v návodu k použití k danému objektivu nebo telekonvertoru.
oo Při použití objektivu TS-E je vyžadováno ruční zaostřování. Klasifikace objektivů
TS-E do skupin platí, pouze pokud nepoužíváte funkci posouvání či naklonění.
oo Některé objektivy nemusí být v určitých zemích nebo oblastech dostupné.
11
Mapa systému
ST-E2 ST-E3-RT EL-100
270EX II
470EX-AI 600EX II-RT Kruhový makroblesk Lite Dvojitý makroblesk Lite
430EX
III-RT/430EX
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Přidružené
příslušenství
Zvětšovací čočka
MG-Eb
Oční mušle Eb
Nástavec okuláru
EP-EX15
Pryžový rámeček Eb
Řemen
Dioptrické korekční
čočky řady E
Bateriový zdroj
LP-E6N*1
Nabíječka baterií
LC-E6E
Úhlový hledáček C
Napájecí adaptér DC propojka
AC-E6N *2
DR-E6 *2
Ochranná látka
PC-E1/E2
Kožené pouzdro EH21-L
12
Bateriový grip
BG-E14
Kabel nabíječky baterií
do automobilu CB-570
Nabíječka baterií
do automobilu
CBC-E6
Zásobník na baterie
Zásobník na baterie BGM-E14A pro
BGM-E14L pro
baterie LR6 velikosti AA
Řemínek na ruku E2 LP-E6N/LP-E6
(připevněný k bateriovému gripu BG-E14)
(připevněný k bateriovému gripu BG-E14)
Mapa systému
Sluchátka
Přijímač Bezdrátové
GPS
dálkové
GP-E2
ovládání
BR-E1
Dálkový Dálková Dálkový
ovladač spoušť
ovladač
RC-6 RS-60E3 s časovačem
TC-80N3
Objektivy typu EF Objektivy typů EF-S
Adaptér dálkového ovladače RA-E3
Směrový stereofonní mikrofon
DM-E1
Kabel HDMI HTC-100
(Přibližně 2,9 m)
TV / video
Propojovací kabel
IFC-600PCU
(Přibližně 1 m) *3
Port USB
Paměťová karta
SD/SDHC/SDXC
Čtečka karet
Slot karty
Počítač
*1: Použít lze rovněž bateriový zdroj LP-E6.
*2: Použít lze rovněž sadu napájecího adaptéru ACK-E6.
*3: Konektor na straně fotoaparátu: USB Micro-B; Konektor na straně počítače: USB Type-A.
* Bezdrátový přenašeč dat WFT-E7 (Ver.2), WFT-E7 nelze použít.
* Pro všechny délky kabelů jsou uvedeny přibližné hodnoty.
13
Technické údaje
■■ Typ
Typ:
Záznamové médium:
Velikost obrazového
snímače:
Kompatibilní objektivy:
Bajonet pro uchycení
objektivu:
Digitální jednooká zrcadlovka s automatickým zaostřováním,
automatickým nastavením expozice a vestavěným bleskem
Paměťové karty SD/SDHC*/SDXC*
* Podporovány jsou i karty UHS-I a UHS-II.
Přibližně 22,3×14,8 mm
Objektivy Canon typu EF (včetně objektivů typu EF-S)
* S výjimkou objektivů EF-M (efektivní zorný úhel přibližně
odpovídá 1,6 násobku uvedené ohniskové vzdálenosti.)
Bajonet Canon EF
■■ Obrazový snímač
Typ:
Efektivní pixely:
Poměr stran:
Odstranění prachových
částic:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Přibližně 32,5 megapixelu
* Zaokrouhleno na nejbližších 100 000 pixelů.
3:2
Automatické/ruční/vložení dat pro odstranění prachu
■■ Systém záznamu
Záznamový formát:
Typy snímků:
Zaznamenané pixely:
Poměr stran:
Vytvoření a výběr složky:
Číslování souborů:
14
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14bitový, originální od společnosti Canon)
Možnost současného záznamu snímků typu RAW+JPEG
L (Velký)
: Přibližně 32,3 megapixelu (6960×4640)
M (Střední) : přibližně 15,4 megapixelu (4800×3200)
S1 (Malý 1) : přibližně 8,1 megapixelu (3472×2320)
S2 (Malý 2) : přibližně 3,8 megapixelu (2400×1600)
RAW/C-RAW : přibližně 32,3 megapixelu (6960×4640)
* Zaokrouhleno na nejbližších 100 000 pixelů.
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
K dispozici
Souvislé, Automatický reset, Ruční reset
Technické údaje
■■ Zpracování snímků při snímání
Picture Style:
Automaticky, Standardní, Portrét, Krajina, Jemný detail,
Neutrální, Věrný, Černobílý, Uživatelsky definovaný 1–3
Vyvážení bílé:
Automatické (Priorita prostředí), Automatické (Priorita bílé),
Přednastavené (Denní světlo, Stín, Zataženo, Wolframové
světlo, Bílé zářivkové světlo, Blesk), Uživatelské nastavení,
Nastavení teploty barvy (přibližně 2500–10000 K)
K dispozici jsou funkce korekce vyvážení bílé a braketing
vyvážení bílé.
* Možnost přenosu informací o teplotě barvy pro blesk
Automatická korekce jasu K dispozici je funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
snímku:
optimalizace jasu)
Potlačení šumu:
Vhodné pro snímky pořízené s vysokou citlivostí ISO
a dlouhou expozicí
Priorita zvýraznění tónu: K dispozici
Korekce odchylky
Korekce vinětace, Korekce distorze, Digital Lens Optimizer,
objektivu:
Korekce chromatické vady, Korekce difrakce
■■ Hledáček
Typ:
Zorné pole (pokrytí):
Zvětšení:
Bod oka:
Rozsah dioptrické
korekce:
Matnice:
Zobrazení rastru:
Elektronický horizont:
Zobrazení nastavení
funkcí:
Zrcadlo:
Náhled hloubky ostrosti
(DOF):
Pentaprizmatický v úrovni očí
Svislý/vodorovný přibližně 100% (s funkcí Bod oka přibližně
22 mm a nastaveným poměrem stran na 3:2)
Přibližně 0,95× (–1 m–1 s objektivem 50 mm zaostřeným na
nekonečno)
Přibližně 22 mm (od konce čočky okuláru/při –1 m–1)
Přibližně -3,0 až +1,0 m–1 (dpt)
Pevná
K dispozici
K dispozici
Stav baterie (zbývající kapacita), Režim snímání, Činnost AF,
Kvalita snímku (typ snímku), Režim řízení, Režim měření,
Detekce mihotání, Zobrazení varování
Typ s rychlým návratem
K dispozici
15
Technické údaje
■■ Automatické zaostřování
[Snímání s hledáčkem]
Typ:
TTL s fázovou detekcí na základě sekundárního obrazu
pomocí určeného snímače AF
AF body:
Křížový AF bod: maximálně 45 bodů
* Počet dostupných AF bodů, křížových AF bodů a duálních
křížových AF bodů se liší podle objektivu.
* Zaostřování duálním křížovým bodem při f/2.8 se
středovým AF bodem při použití objektivu skupiny A
(ze skupin AF).
Rozsah jasu při
EV –3 až 18 (středový AF bod s podporou f/2.8,
zaostřování:
jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF),
pokojová teplota, ISO 100)
Činnost zaostřování:
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF),
inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo
AF), inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF),
ruční zaostřování (MF)
Režim výběru oblasti AF: Jednobodové bodové AF (ruční výběr), Jednobodové AF
(ruční výběr), Zónové AF (ruční výběr zóny), Rozšířené
zónové AF (ruční výběr zóny), AF s automatickým výběrem
Podmínky automatického Automatická volba AF bodu je možná podle informací
výběru AF bodu:
o barvách
Charakteristiky AI Servo AF: Charakteristiky lze nastavit pomocí uživatelských funkcí
pro Citlivost sledování, Sledování zrychlení/zpomalení
a Automatické přepnutí AF bodu.
Jemné nastavení AF:
Mikronastavení AF (všechny objektivy o stejnou hodnotu
nebo nastavení dle objektivu)
Pomocné světlo AF:
Řada malých záblesků odpálených vestavěným bleskem
v efektivním dosahu přibližně 4,0 m
[Snímání s živým náhledem]
Metoda zaostření:
Dual Pixel CMOS AF
Metoda AF:
Tvář+sledování, Bodové AF, 1bodové AF, Zónové AF
Dostupné pozice AF bodu: Max. 5 481
* Při výběru pomocí multiovladače
Dostupné oblasti AF při
Max. 143
automatickém výběru:
Zvětšené zobrazení:
Přibližně 5×/10×
16
Technické údaje
Činnost AF:
Přepnutí činnosti
automatického AF:
AF detekce očí:
Souvislé AF:
Oblast AF:
Rozsah jasu při
zaostřování:
Charakteristiky režimu
Servo AF:
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF),
průběžné automatické zaostřování (Servo AF)
V Automatickém inteligentním scénickém režimu
K dispozici
K dispozici
Vodorovně: Přibližně 88 %, Svisle: Přibližně 100 %
Vodorovně: Přibližně 80 %, Svisle: Přibližně 80 %
* Liší se v závislosti na faktorech jako je použitý objektiv
a poměr stran
EV –5 až 18
(f/1.2, středový AF bod, Při pokojové teplotě, ISO 100,
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF))
Citlivost sledování, Zrychlení/zpomalení sledování
a Automatické přepnutí bodu AF
[Záznam filmu]
Oblast AF:
Vodorovně: Přibližně 88 %, Svisle: Přibližně 100 %
Vodorovně: Přibližně 80 %, Svisle: Přibližně 80 %
* Liší se v závislosti na použitém objektivu
Rozsah jasu při
EV –5 až 18
zaostřování:
(f/1.2, středový AF bod, Při pokojové teplotě, ISO 100,
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF),
29,97p)
Servo AF při záznamu filmu: K dispozici
Charakteristiky režimu
Citlivost sledování, rychlost automatického zaostřování
Servo AF při záznamu filmu:
17
Technické údaje
■■ Řízení expozice
Režim měření:
Režim měření:
Rozsah jasu při měření:
Kompenzace expozice:
Blokování AE:
Potlačení mihotání:
Blokování zrcadla:
Časovač Dlouhé:
Intervalové snímání:
18
Fotografování pomocí hledáčku: měření za objektivem TTL
při otevřené cloně se snímačem pro měření barevných složek
RGB a infračerveného světla s přibližně 220 000 pixely
216zónové (18×12) měření
Snímání s živým náhledem/záznam filmu: měření v reálném
čase s obrazovým snímačem
384zónové (24×16) měření
Fotografování: Poměrové měření (svázané se všemi AF
body), Částečné měření (přibližně 6,5 % plochy uprostřed
hledáčku / 4,5 % obrazovky živého náhledu), Bodové měření
(přibližně 2,0 % plochy uprostřed hledáčku / 2,6 % obrazovky
živého náhledu), Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Záznam filmu: Celoplošné měření se zdůrazněným středem,
Poměrové měření
* Automaticky nastavené podle metody zaostření
Fotografování pomocí hledáčku: EV 1 až 20 (při pokojové
teplotě, ISO 100)
Snímání s živým náhledem: EV -2 až 20 (při pokojové
teplotě, ISO 100)
Záznam filmu: EV 0 až 20 (při pokojové teplotě, ISO 100)
Ruční: ±5 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV (fotografování
pomocí hledáčku), nebo ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo
1/2 EV (snímání s živým náhledem, záznam filmu)
AEB: ±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
(lze kombinovat s ruční kompenzací expozice)
Automaticky: Pro každý režim měření lze použít
uživatelskou funkci k povolení/zakázání blokování AE po
zaostření při fotografování
Ručně: Tlačítkem blokování AE při fotografování
Záznam filmů: Tlačítkem blokování AE
K dispozici při snímání s hledáčkem
K dispozici při snímání s hledáčkem
Možnost nastavení doby dlouhé expozice
Možnost nastavení intervalu snímání a počtu snímků
Technické údaje
■■ Režim snímání
Základní zóna:
Kreativní zóna:
Automatický inteligentní scénický režim
Speciální scéna (Portrét, Skupinové foto, Krajina, Sport,
Děti, Panning, Detaily, Jídlo, Světlo svíčky, Noční portrét,
Noční scéna z ruky, Ovládání HDR podsvětlení), Kreativní
filtry (ČB zrnitý, Měkké ostření, Efekt Rybí oko, Efekt
Akvarel, Efekt Levný fotoaparát, Efekt Miniatura, HDR
standardní, HDR živé, HDR výrazné, HDR reliéfní)
Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE,
Priorita clony AE, Ruční expozice, Dlouhá expozice,
Uživatelské režimy snímání (C1/C2)
■■ Citlivost ISO (doporučený index expozice)
Základní zóna:
Kreativní zóna:
Nastavení citlivosti ISO:
Citlivost ISO nastavená automaticky
Fotografování: automatické ISO (automaticky nastavené
v rozsahu ISO 100 až 25600), ruční nastavení v rozsahu
ISO 100 až 25600 (v krocích po 1/3 EV nebo 1 EV) a možnost
rozšíření rozsahu na H (odpovídá citlivosti ISO 51200)
Záznam filmu: automatické ISO (automaticky nastavené
v rozsahu ISO 100 až 12800), ruční nastavení v rozsahu
ISO 100 až 12800 (v krocích po 1/3 EV nebo 1 EV) a možnost
rozšíření rozsahu na H (odpovídá citlivosti ISO 25600)
HDR film: Citlivost ISO se nastaví automaticky
Fotografování: lze nastavit rozsah citlivosti ISO i citlivost
ISO a minimální rychlost závěrky pro automatický režim
Záznam filmu: lze nastavit rozsah citlivosti ISO i maximální
citlivost pro automatický režim a pro časosběrné filmy
zaznamenané pomocí automatického režimu
■■ Snímání HDR
Nastavení dynamického
rozsahu:
Efekty:
Automatické zarovnání
snímku:
Automaticky, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Přirozené, Standardní, Živé, Výrazné, Reliéfní
K dispozici
■■ Násobné expozice
Počet násobných expozic: 2 až 9 expozic
Řízení násobných expozic: Aditivní, průměrné
19
Technické údaje
■■ Závěrka
Typ:
Rychlost závěrky:
Ovládaná elektronicky, štěrbinová závěrka
Fotografování pomocí hledáčku: 1/8000 s až 30 s (úplný
rozsah rychlosti závěrky; dostupný rozsah se liší podle
režimu snímání), Dlouhá, synchronizace X-sync při 1/250 s
Snímání s živým náhledem: 1/16000 s až 30 s (úplný
rozsah rychlosti závěrky; dostupný rozsah se liší podle
režimu snímání, s 1/16000 až 1/10000 s pro elektronickou
závěrku), Dlouhá, synchronizace X-sync při 1/250 s
* Rozsah nastavení se liší při záznamu filmů
■■ Systém řízení
Režim řízení:
Rychlost kontinuálního
snímání:
20
Jednotlivé snímky, Rychlé kontinuální snímání, Pomalé
kontinuální snímání, kontinuálním snímání v režimu
Panning, Jednotlivé tiché snímání, Kontinuální tiché
snímání, Samospoušť s 10 sekundovou prodlevou / dálkové
ovládání, Samospoušť s 2 sekundovou prodlevou / dálkové
ovládání, Samospoušť: Kontinuální
Rychlé kontinuální snímání: Maximálně přibližně 10 snímků/
s při snímání s hledáčkem a 11 snímků/s při snímání s živým
náhledem
* Rychlost kontinuálního snímání se sníží během snímání
s potlačením mihotání, během snímání s živým náhledem
s funkcí Servo AF nebo během snímání s živým náhledem
s externím bleskem Speedlite.
* Rychlost rychlého kontinuálního snímání se může snížit
v závislosti na podmínkách, jako jsou např.: teplota, stav
baterie, potlačení mihotání, rychlost závěrky, hodnota
clony, podmínky objektu, jas, činnost AF, typ objektivu,
použití blesku a nastavení funkcí snímání.
Pomalé kontinuální snímání: maximálně přibližně
3,0 snímku/s
* Rychlost kontinuálního snímání se sníží během snímání
s živým náhledem s externím bleskem Speedlite.
Kontinuální snímání v režimu Panning:
Maximálně přibližně 5,7 snímků/s při snímání s hledáčkem
a 4,3 snímky/s při snímání s živým náhledem (při rychlosti
závěrky 1/125 s a maximální hodnotě clony)
Kontinuální tiché snímání: maximálně přibližně 3,0 snímku/s
Technické údaje
Maximální počet snímků
sekvence:
JPEG Velký/Nízká komprese: přibližně 57 snímků (přibližně
58 snímků)
RAW: přibližně 24 snímků (přibližně 25 snímků)
C-RAW: přibližně 39 snímků (přibližně 39 snímků)
RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: přibližně 23 snímků
(přibližně 24 snímků)
C-RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: přibližně 37 snímků
(přibližně 36 snímků)
* Měřeno s použitím karty SD vyhovující standardům
testování společnosti Canon (standardní: 32 GB UHS-I
karta / vysokorychlostní: 32 GB UHS-II karta) a za podmínek
dodržujících standardní (rychlé kontinuální snímání při
citlivosti ISO 100 s použitím standardního stylu Picture Style).
* Údaje v závorkách představují počet snímků při použití
standardní testovací SD karty UHS-II společnosti Canon.
■■ Blesk
Vestavěný blesk:
Směrné číslo:
Externí blesk Speedlite:
Měření blesku:
Kompenzace expozice
s bleskem:
Blokování expozice
s bleskem:
Režim priority
kontinuálního snímání:
Konektor PC:
Ovládání blesku:
Výsuvný ruční vyskakovací blesk
Přibližně 12 (ISO 100/m)
Pokrytí blesku:přibližně zorný úhel objektivu s ohniskovou
vzdáleností 17 mm
Doba nabíjení:přibližně 3 s
Podporované blesky Speedlite řady EL/EX
Automatický zábleskový režim E-TTL II
±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
K dispozici při snímání s hledáčkem
K dispozici (pomocí blesků Speedlite vybavených touto funkcí)
Není k dispozici
Nastavení vestavěného blesku, nastavení funkce externího
blesku, nastavení uživatelských funkcí externího blesku
Ovládání bezdrátového blesku prostřednictvím optického přenosu
■■ Snímání s živým náhledem
Zvýraznění okrajů pro MF:
Braketing ostření:
Elektronická závěrka:
Expozice dotykem:
Zobrazení rastru:
K dispozici
K dispozici
K dispozici
K dispozici
3 typy
21
Technické údaje
■■ Záznam filmu
Záznamový formát:
Video:
Audio:
MP4
MPEG-4 AVC/H264, variabilní (průměrná) přenosová rychlost
AAC (při nastavení možnosti [C.Fn III-5: Komprese zvuku]
na [0: Povolit])
Lineární PCM (při nastavení možnosti [C.Fn III-5: Komprese
zvuku] na [1: Zakázat])
Kvalita filmového
4K (3840×2160), Full HD (1920×1080), HD (1280×720)
záznamu:
HDR filmy: Full HD
Časosběrné filmy: 4K/Full HD
Snímková frekvence:
119,88p/59,94p/29,97p (s NTSC)
100,00p/50,00p/50,00p/25,00p (s PAL)
Metoda komprese:
Standardní (IPB), Lehká (IPB)
* Časosběrné filmy: ALL-I
Požadavky na přenosovou 4K (29,97/25,00p)/Standardní (IPB)
rychlost/výkon karty:
: Přibližně 120 Mb/s/UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
(rychlost zápisu/čtení)
Vysokorychlostní snímání v rozlišení Full HD
(119,88p/100,00p)/Standardní (IPB)
: Přibližně 120 Mb/s/UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
Full HD (59,94p/50,00p) / Standardní (IPB)
: Přibližně 60 Mb/s/SD Speed Class 10 nebo vyšší
Full HD (29,97p / 25,00p)/Standardní (IPB)
: Přibližně 30 Mb/s/SD Speed Class 4 nebo vyšší
Full HD (29,97p/25,00p) / Lehká (IPB)
: Přibližně 12 Mb/s/SD Speed Class 4 nebo vyšší
HD (59,94p/50,00p) / Standardní (IPB)
: Přibližně 26 Mb/s/SD Speed Class 4 nebo vyšší
Časosběrný film v rozlišení 4K (29,97p/25,00p)
: Přibližně 40 Mb/s nebo rychlejší (rychlost čtení)
Časosběrný film (29,97p/25,00p)
: Přibližně 20 Mb/s nebo rychlejší (rychlost čtení)
Záznam zvuku:
Vestavěné stereofonní mikrofony, k dispozici konektor pro
připojení externího stereofonního mikrofonu
Nastavitelná úroveň záznamu zvuku, k dispozici protivětrný
filtr a tlumič
22
Technické údaje
Sluchátko:
Ořez filmu v rozlišení 4K:
Digitální IS při filmování:
HDR filmy:
Videomomentka:
Časosběrné filmy:
Výstup HDMI:
K dispozici konektor sluchátka, nastavitelná hlasitost
K dispozici
K dispozici (povolit/vylepšeno)
K dispozici (v režimu Speciální scéna)
K dispozici
4K nebo Full HD
Výstup obrazu bez zobrazení informací k dispozici
* Podporovaný výstup 4K; lze zvolit Automaticky/1080p
Fotografování s dálkovým K dispozici
ovládáním:
Fotografování během
Není k dispozici
záznamu filmu:
■■ Obrazovka
Typ:
Velikost obrazovky a počet
bodů:
Zorné pole (pokrytí):
Nastavení úhlů:
Barevný displej TFT z tekutých krystalů
Širokoúhlý s úhlopříčkou 3,0 palce (3:2) a přibližně
1,04 milionu bodů
Fotografování: Přibližně 100 % svisle/vodorovně
(při nastavení na JPEG Velký)
Filmový záznam: Přibližně 100 % svisle/vodorovně
Otvor: Přibližně 0–175°
Otočení: Přibližně 0–90° dopředu, přibližně 0–180° dozadu
Ruční (7 úrovní)
Průvodce režimem, Průvodce funkcí
29
Nastavení jasu:
Nastavení zobrazení:
Jazyky uživatelského
prostředí:
Panel dotykové obrazovky: Kapacitní snímání
23
Technické údaje
■■ Přehrávání
Formát zobrazení snímků: Zobrazení jednotlivých snímků (bez informací o snímku),
zobrazení jednotlivých snímků (se základními informacemi),
zobrazení jednotlivých snímků (zobrazené informace
o snímku: podrobné informace, objektiv/histogram, vyvážení
bílé, styl Picture Style 1, styl Picture Style 2, barevný
prostor / potlačení šumu, korekce odchylky objektivu 1,
korekce odchylky objektivu 2, informace GPS), zobrazení
náhledu (4/9/36/100 snímků)
* Upravitelné zobrazení informací o snímku
Indikace přepalů:
Přeexponované oblasti blikají
Zobrazení AF bodu:
K dispozici
Zobrazení rastru:
3 typy
Zvětšené zobrazení:
Přibližně 1,5× až 10×, možnost nastavení počátečního
zvětšení a počáteční polohy
Vyhledávání snímků:
Nastavitelné podmínky hledání (podle hodnocení, data,
složky, chráněno, typu souboru)
Způsob procházení
1 snímek, 10 snímků, počet snímků, datum, složka, filmy,
fotografie, chránit, hodnocení
snímků:
Otáčení snímků:
K dispozici
Ochrana snímků:
K dispozici
Hodnocení:
K dispozici
Přehrávání filmů:
K dispozici
Úprava počáteční/koncové
K dispozici
filmové scény:
Zachycení snímku z filmu Zaznamenání vybraných snímků filmu a uložení jako snímky
ve 4K:
JPEG
Prezentace:
Automaticky se přehrají všechny snímky nebo snímky
odpovídající podmínkám vyhledávání.
Zpracování snímků RAW Kreativní asistent, lze zpracovat snímky RAW a C-RAW
ve fotoaparátu:
Nastavení jasu, Vyvážení bílé, Styl Picture Style, Auto
Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), Potlačení
šumu při vysokých citlivostech ISO, Kvalita záznamu snímků
typu JPEG, Barevný prostor, Korekce odchylky objektivu
(Korekce vinětace, Korekce distorze, Digital Lens Optimizer,
Korekce chromatické vady a Korekce difrakce)
Změna velikosti:
K dispozici
Oříznutí:
K dispozici
Příkaz tisku:
Kompatibilní s verzí DPOF 1.1
24
Technické údaje
■■ Uživatelské funkce
Uživatelské funkce:
Uživatelské režimy snímání:
Moje menu:
Údaje copyrightu:
29 tipů
Přiřazené polohám C1/C2 na voliči režimů
Až 5 obrazovek
Text lze zadat a doplnit
■■ Rozhraní
Digitální konektor:
Ekvivalent rozhraní Hi-Speed USB; tvar konektoru: USB Micro-B
Komunikace s počítačem
Konektor HDMI mini OUT: Typ C (automatické přepnutí rozlišení)
VSTUPNÍ konektor pro
3,5 mm stereofonní miniaturní konektor
externí mikrofon:
Lze připojit směrový stereofonní mikrofon DM-E1 nebo
volně prodejný externí mikrofon
Konektor pro dálkové
Kompatibilní s dálkovou spouští RS-60E3
ovládání:
Bezdrátové dálkové
Kompatibilní s bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
ovládání:
(přes Bluetooth)
■■ Bezdrátové funkce
[Wi-Fi]
Kompatibilita
se standardy:
Způsob přenosu:
Přenosový kmitočet
(střední kmitočet):
Způsob připojení:
Zabezpečení:
Kompatibilní zařízení/
služby:
IEEE 802.11b/g/n
Modulace DS-SS (IEEE 802.11b), Modulace OFDM
(IEEE 802.11g/n)
Frekvence: 2 412 až 2 462 MHz
Kanály: 1–11
Režim přístupového bodu fotoaparátu, infrastruktura*
* Podpora standardu Wi-Fi Protected Setup
Způsob ověření: Otevřený systém, Sdílený klíč nebo WPA/
WPA2-PSK
Šifrování: WEP, TKIP, AES
Smartphony, počítače, Wi-Fi tiskárny, webové služby
[Bluetooth]
Kompatibilita
se standardy:
Způsob přenosu:
Kompatibilní zařízení:
Ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1
(technologie Bluetooth low energy)
Modulace GFSK
Smartphony, bezdrátové dálkové ovládání
25
Technické údaje
■■ Napájení
Baterie:
Údaje o bateriích:
Počet možných snímků:
Dostupná doba záznamu
filmu:
Bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6, 1 ks
* Napájení střídavým proudem pomocí příslušenství
domácího zdroje napájení
Zdroj napájení, stav baterie, počet expozic, stav dobití,
možná registrace baterie
Fotografování pomocí hledáčku: přibližně 1 860 snímků
při pokojové teplotě (+23 °C), přibližně 1 850 snímků při
nízkých teplotách (0 °C)
Snímání s živým náhledem: přibližně 510 snímků při
pokojové teplotě (+23 °C), přibližně 500 snímků při nízkých
teplotách (0 °C)
* Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6N
Celkem přibližně 3 h 30 min. (nastavení na Full HD 29,97p
IPB (NTSC)) nebo 3 hodiny 50 min. (nastavení na Full HD
25,00p IPB (PAL))
* Při pokojové teplotě (+23 °C) nebo při nízkých teplotách
(0 °C) s plně nabitým bateriovým zdrojem LP-E6N
a zakázaným nastavením Servo AF při záznamu filmu
■■ Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š×V×H):
Hmotnost:
Přibližně 140,7×104,8×76,8 mm
Přibližně 701 g (včetně bateriového zdroje a karty) /
Přibližně 619 g (pouze tělo)
■■ Provozní podmínky
Rozsah provozních teplot: 0–40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo méně
ooVšechny výše uvedené údaje vychází ze způsobů měření stanovených
společností Canon a ze způsobů měření a směrnic stanovených asociací CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
ooRozměry a hmotnost uvedené výše jsou určeny na základě směrnic asociace CIPA
(s výjimkou hmotnosti pouze pro tělo fotoaparátu).
ooTechnické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ooPokud dojde k potížím s objektivem jiného výrobce než Canon, nasazeným
na fotoaparátu, obraťte se na výrobce příslušného objektivu.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising