Canon | EOS M6 | User manual | Canon EOS M6 User manual

Canon EOS M6 User manual
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Uživatelská příručka k fotoaparátu
●● Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku včetně části
„Bezpečnostní pokyny“ (= 14).
●● Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat
fotoaparát.
●● Příručku bezpečně uložte, abyste ji mohli v budoucnu používat.
●● Kliknutím na tlačítka vpravo dole získáte přístup na ostatní stránky.
: Další stránka
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
: Předchozí stránka
: Stránka před kliknutím na odkaz
●● Chcete‑li přejít na začátek kapitoly, klikněte na název požadované
kapitoly vpravo.
Dodatek
Rejstřík
ČESKY
© CANON INC. 2017
CEL-SW9TA2H0
1
Před použitím
Kompatibilní paměťové karty
Následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) lze použít,
a to bez ohledu na jejich kapacitu.
●● paměťové karty SD*1
●● paměťové karty SDHC*1*2
Úvodní informace
●● paměťové karty SDXC*1*2
*1
Obsah balení
*2
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky.
Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.
Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet
ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Fotoaparát
(s krytkou těla)
Bateriový zdroj LP-E17
(s krytem konektorů)
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Nabíječka baterií
LC-E17E
Řemen na krk
EM-300DB
●● Součástí balení je také tiskopis.
●● Další informace týkající se objektivu obsaženého v sadě objektivu jsou
uvedeny na obalu fotoaparátu.
●● Paměťová karta není součástí balení.
2
Poznámky na úvod a právní
informace
●● Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je,
abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme,
že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři
nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou
funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež
mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo
který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
●● Neautorizované fotografování nebo zaznamenávání (na video či
zvukově) osob nebo materiálů chráněných autorským právem ze
strany uživatele může narušit soukromí těchto osob, resp. zákonná
práva jiných osob, včetně autorského práva a dalších práv týkajících
se intelektuálního vlastnictví, a to i v případě, že jsou tyto snímky nebo
záznamy určeny výhradně pro osobní použití.
●● Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře Canon
naleznete v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček
k fotoaparátu.
●● Přestože jsou obrazovky (monitory) vyráběny v podmínkách extrémně
přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá
konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech
některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo
černé body. Tento jev neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje
zaznamenané snímky.
●● Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí
jeho těla. Tento jev neznamená závadu.
Konvence použité v této příručce
Před použitím
Základní příručka
●● Tlačítka a voliče fotoaparátu jsou v této příručce označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
●● Následující tlačítka a ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Režimy fotografování stejně jako ikony a text, které se zobrazují
na monitoru, jsou uváděny v hranatých závorkách.
●●
: Důležité informace, které je třeba znát
●●
: Poznámky a tipy pro pokročilé používání fotoaparátu
●●
: Označuje použití dotykové obrazovky
●● = xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
●● Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu
ve výchozím nastavení.
●● Z praktických důvodů jsou všechny objektivy a upevňovací adaptéry
zjednodušeně označovány jako „objektivy“ a „upevňovací adaptéry“
bez ohledu na to, zda jsou součástí balení nebo prodávány samostatně.
●● Na obrázcích v této příručce je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
●● Symboly „ Statické snímky“ a „ Filmy“ uvedené pod názvy označují,
jak se daná funkce používá – jestli pro statické snímky nebo pro filmy.
3
Části přístroje
(3)(4)
Před použitím
(5) (6)
Základní příručka
(1)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(2)
(17) (16) (15) (14) (13)
(22)
(23) (24) (25)
(12) Tlačítko [
Obrazovka (monitor)*2 /
panel dotykové obrazovky
(13) Tlačítko [
(4)
Synchronizační kontakty blesku
(16) Uvolňovací tlačítko objektivu
(5)
Rychloovladač
Přehrávání: [ (zvětšení)] /
(rejstřík)]
[
Tlačítko [
tlačítko)]
(3)
Tlačítko spouště
(17) Zajišťovací kolík objektivu
(4)
Snímač dálkového ovládání
(18) Bajonet pro uchycení objektivu
(5)
Hlavní ovladač
(6)
Značka pro nasazení objektivu
typu EF-M
Značka ohniskové roviny
(6)
Spínač napájení
(7)
Úchyt pro řemen
(20) Reproduktor
(8)
Konektor dálkové spouště
(9)
Konektor HDMITM
(10) Tlačítko [
(11) Tlačítko filmu
(19) Vstupní konektor pro externí
mikrofon
(7)
Grip
(8)
Kontakty
(21) Krytka prostoru pro paměťovou
kartu / baterii
(9)
Volič režimů
(22) Digitální konektor
(Značka N-Mark)*1
(10) Mikrofon
(23)
(11) Blesk
(24) Závit pro stativ
(12) Úchyt pro řemen
(25) Kryt konektoru pro DC propojku
*1
*2
(Wi‑Fi)]
(22)
(23)
]
(Přehrávání)]
(15) Tlačítko [
(Informace)]
(16) Tlačítko [
(Volič rámečku AF)]
(17) Tlačítko [
(Blok. AE)]
(18) Tlačítko [
] / nahoru
(19) Tlačítko [
doleva
(Ruční zaostřování)] /
(20) Tlačítko [
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
(14) Indikátor
(15) Kryt konektorů
(2)
(13) Přepínač [ (Vyklopení blesku)]
Sáňky pro příslušenství
(2)
(3)
Volič kompenzace expozice
(Multifunkční
(1)
(14) Světlo
(1)
(21)
(19)
(9) (20)
(10)
(11)
(12)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(18)
(Smazat)] / dolů
(21) Tlačítko [ (Nabídka rychlého
nastavení / Nastavení)]
(22) Tlačítko [ (Blesk)] / doprava
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
(23) Příkazový ovladač
Pro funkce NFC (= 127).
Použijete‑li ochranu monitoru, může se zhoršit rozpoznání gest. V takovém
případě zvyšte citlivost panelu dotykové obrazovky (= 157).
●● Pomocí příkazového ovladače můžete
používat většinu funkcí, které se ovládají
tlačítky [ ][ ][ ][ ], například volbu
položek a přepínání mezi snímky.
4
Objektiv
Objektiv EF-M
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
(1)
Zaostřovací kroužek
(2)
Úchyt pro sluneční clonu
(3)
Závit pro filtr
(4)
Přepínač zasouvání objektivu
(5)
Značka pro nasazení objektivu
(6)
Kroužek zoomu
(7)
Značka zasunutí objektivu
(8)
Značka pozice zoomu
(9)
Kontakty
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
5
Obsah
Před použitím
Úvodní informace............................................................... 2
Seznámení se s funkcí fotoaparátu......................................... 25
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)...........25
Prohlížení...................................................................................27
Mazání snímků.......................................................................28
Pokročilá příručka
Obsah balení............................................................................. 2
Kompatibilní paměťové karty..................................................... 2
Poznámky na úvod a právní informace..................................... 3
Konvence použité v této příručce.............................................. 3
Části přístroje............................................................................ 4
Základy práce s fotoaparátem........................................ 29
Běžné činnosti s fotoaparátem................................................ 13
Bezpečnostní pokyny.............................................................. 14
Naklonění obrazovky směrem dolů........................................31
Naklonění obrazovky směrem nahoru....................................31
Objektiv....................................................................................5
Základní příručka
Základní operace.............................................................. 17
Základní příprava.................................................................... 17
Nasazení řemene.......................................................................17
Vyjmutí řemene..........................................................................18
Držení fotoaparátu......................................................................18
Nabití bateriového zdroje............................................................18
Vložení bateriového zdroje a paměťové karty............................19
Vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty........................20
Nastavení data a času................................................................20
Změna data a času.................................................................21
Jazyk zobrazování......................................................................22
Nasazení objektivu.....................................................................22
Sejmutí objektivu....................................................................23
Návody k použití objektivů......................................................23
Nasazení objektivů typů EF a EF-S............................................23
Sejmutí objektivu....................................................................24
Použití stativu.........................................................................24
Použití stabilizace obrazu objektivu.......................................25
Zapnuto/Vypnuto..................................................................... 29
Funkce úspory energie (Automatické vypnutí)...........................30
Tlačítko spouště...................................................................... 30
Režimy snímání...................................................................... 31
Nastavení úhlu obrazovky....................................................... 31
Možnosti zobrazení v režimu snímání..................................... 32
Použití nabídky rychlého nastavení........................................ 32
Používání dotykové obrazovky ke konfiguraci nastavení...........33
Použití obrazovky nabídky...................................................... 33
Použití dotykové obrazovky........................................................34
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce................................... 35
Indikátory................................................................................. 36
Režim Auto / Režim Hybridní Auto................................. 37
Fotografování s využitím fotoaparátem určených
nastavení................................................................................. 37
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)...........37
Fotografování v režimu Hybridní Auto........................................39
Přehrávání krátkých filmů.......................................................39
Statické snímky / filmy............................................................40
Statické snímky......................................................................40
Filmy.......................................................................................40
Ikony scén..................................................................................41
Rámečky na obrazovce..............................................................42
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
6
Běžně používané, praktické funkce........................................ 42
Použití samospouště..................................................................42
Použití samospouště pro eliminaci chvění.............................43
Přizpůsobení samospouště....................................................43
Fotografování prostřednictvím dotyku obrazovky
(Expozice dotykem)....................................................................44
Kontinuální snímání....................................................................44
Funkce pro uživatelské nastavení snímků.............................. 45
Změna kvality snímků.................................................................45
Záznam ve formátu RAW.......................................................46
Použití nabídky.......................................................................47
Změna poměru stran..................................................................47
Změna kvality filmů.....................................................................48
Užitečné funkce při snímání.................................................... 49
Použití elektronického horizontu s dvěma osami.......................49
Používání automatického vyrovnávání.......................................49
Uživatelské přizpůsobení činnosti fotoaparátu........................ 50
Zabránění spuštění pomocného světla AF.................................50
Deaktivace světla pro redukci jevu červených očí......................50
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení.......................50
Další režimy fotografování.............................................. 51
Fotografování v oblíbeném nastavení (Kreativní asistent)...... 51
Uložení/načtení nastavení fotoaparátu.......................................52
Uložení nastavení...................................................................52
Načtení nastavení fotoaparátu...............................................53
Použití nastavení ze snímků..................................................53
Zobrazení nastavení...................................................................53
Nastavení Kreativní zóny odpovídající nastavení režimu
Kreativní asistent....................................................................53
Specifické scény..................................................................... 54
Fotografování vlastního portrétu s optimálním nastavením
(Autoportrét)...............................................................................55
Vylepšení barev snímků jídla (Jídlo)...........................................56
Vytváření pocitu rychlosti rozostřením pozadí
(Panorámování)..........................................................................56
Fotografování v protisvětle (Ovládání HDR Backlight)...............57
Obrazové efekty (Kreativní filtry)............................................. 58
Černobílé snímky (Č/B zrno)......................................................58
Fotografování s měkkým ostřením.............................................58
Fotografování s efektem objektivu rybí oko (Efekt objektivu
rybí oko)......................................................................................59
Snímky se vzhledem olejomalby (Efekt Olejová malba).............59
Snímky se vzhledem akvarelové malby (Efekt Akvarel).............59
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Efekt Levného fotoaparátu).......................................................60
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených modelů
(Efekt miniatury).........................................................................60
Rychlosti přehrávání a odhadované doby přehrávání
(pro jednominutové klipy).......................................................61
Pořizování snímků vysoce kontrastních scén
(Velký dynamický rozsah)...........................................................61
Přidávání uměleckých efektů.................................................62
Záznam filmů v režimu Film.................................................... 62
Blokování nebo změna jasu snímku...........................................63
Vypnutí funkce Automatický delší čas........................................63
Záznam časosběrných filmů (Časosběr. film).............................64
Nastavení zvuku.........................................................................65
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku......................................65
Vypnutí protivětrného filtru......................................................65
Použití tlumiče........................................................................65
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Režim P............................................................................. 66
Snímání v režimu programové automatické expozice
(Režim [P]).............................................................................. 66
Nastavení snímání na jediné obrazovce................................. 67
Jas snímku (Expozice)............................................................ 67
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)........................67
Vypnutí simulace expozice.....................................................67
Blokování jasu snímku / expozice (Blokování AE)......................68
7
Změna režimu měření expozice.................................................68
Změna citlivosti ISO....................................................................69
Úprava automatického nastavení citlivosti ISO......................69
Braketing automatické expozice (Snímání AEB)........................69
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu).................................................70
Fotografování jasných objektů (Priorita zvýraznění tónu)..........70
Barvy snímku.......................................................................... 71
Úprava vyvážení bílé..................................................................71
Uživatelské nastavení vyvážení bílé......................................71
Ruční korekce vyvážení bílé..................................................72
Ruční nastavení barevné teploty vyvážení bílé......................73
Přizpůsobení barev (Picture Style).............................................73
Přizpůsobení stylů Picture Style.............................................74
Uložení přizpůsobených stylů Picture Style...........................75
Zaostřování............................................................................. 76
Výběr metody AF........................................................................76
Jeden bod AF.........................................................................76
+Sledování..........................................................................76
Plynulé zón. AF......................................................................77
Výběr zaostřovaného objektu (AF dotykem)..............................77
Fotografování s funkcí blokování AF..........................................78
Fotografování s funkcí Servo AF................................................78
Změna režimu zaostřování.........................................................79
Jemné doostření.........................................................................79
Fotografování v režimu ručního zaostřování..............................80
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)....................................................80
Blesk....................................................................................... 81
Změna nastavení režimu blesku.................................................81
Auto........................................................................................81
Zap.........................................................................................81
Pomalá synchronizace...........................................................81
Vyp.........................................................................................81
Nastavení kompenzace expozice s bleskem..............................82
Fotografování s funkcí blokování FE..........................................82
Změna časování blesku..............................................................83
Změna režimu měření blesku.....................................................83
Resetování nastavení blesku.....................................................83
Ostatní nastavení.................................................................... 84
Změna nastavení režimu IS........................................................84
Korekce chvění fotoaparátu při pořizování filmů....................84
Korekce odchylky objektivu........................................................85
Data korekce objektivu...........................................................85
Změna úrovně potlačení šumu...................................................86
Použití funkce potlačení šumu více snímky...........................86
Potlačení šumu při pomalých rychlostech závěrky.....................87
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2............................................... 88
Nastavení rychlosti závěrky (režim [Tv])................................. 88
Nastavení clonového čísla (režim [Av])................................... 89
Náhled hloubky ostrosti (DOF)...................................................89
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla (režim [M])..... 89
Pořizování dlouhých expozic (Čas B)..................................... 90
Nastavení výkonu blesku........................................................ 91
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla
pro záznam filmů..................................................................... 91
Přizpůsobení ovládacích prvků a zobrazení........................... 92
Přizpůsobení zobrazených informací.........................................92
Přizpůsobení zobrazených informací ke snímku....................93
Konfigurace uživatelských funkcí...............................................93
Přiřazování funkcí tlačítkům a voličům...................................94
Přizpůsobení nabídky rychlého nastavení..................................96
Výběr položek, které se zobrazí v nabídce............................96
Změna seřazení položek nabídky..........................................96
Uložení nastavení snímání.........................................................97
Nastavení, která lze uložit......................................................97
Uložení běžně používaných položek nabídky režimu snímání
(Moje menu)...............................................................................98
Přejmenování záložek nabídky Moje menu............................99
Odstranění záložky z nabídky Moje menu.............................99
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
8
Odstranění všech záložek nebo položek z nabídky
Moje menu..............................................................................99
Přizpůsobení zobrazení záložek nabídky Moje menu............99
Režim přehrávání........................................................... 100
Prohlížení.............................................................................. 100
Použití dotykové obrazovky......................................................101
Přepínání režimů zobrazení.....................................................102
Přizpůsobení zobrazených informací ke snímku..................102
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)........102
Zobrazení bodu AF...............................................................102
Zobrazit rastr........................................................................103
Jasový histogram.................................................................103
Histogram RGB....................................................................103
Prohlížení filmů vytvořených při pořizování statických snímků
(krátké filmy).............................................................................103
Prohlížení podle data...........................................................104
Procházení a filtrování snímků.............................................. 104
Procházení snímků v podobě indexu.......................................104
Použití dotykové obrazovky..................................................105
Zvětšení dvojím dotykem.....................................................105
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek.................105
Skok mezi snímky pomocí hlavního ovladače..........................106
Použití dotykové obrazovky..................................................107
Možnosti prohlížení snímků.................................................. 107
Zvětšování snímků...................................................................107
Použití dotykové obrazovky..................................................108
Prohlížení prezentací................................................................108
Ochrana snímků.................................................................... 109
Použití nabídky.........................................................................109
Výběr jednotlivých snímků....................................................109
Výběr rozsahu...................................................................... 110
Ochrana všech snímků současně........................................ 110
Zrušení veškeré ochrany současně..................................... 111
Mazání snímků....................................................................... 111
Vymazání více snímků současně............................................. 112
Volba metody výběru snímků............................................... 112
Výběr jednotlivých snímků.................................................... 112
Výběr rozsahu...................................................................... 112
Označení všech snímků současně....................................... 113
Otáčení snímků......................................................................113
Použití nabídky......................................................................... 113
Vypnutí automatického otáčení................................................ 114
Hvězdičkové hodnocení (Hodnocení)....................................114
Použití nabídky......................................................................... 114
Úpravy statických snímků......................................................115
Změna velikosti snímků............................................................ 115
Použití nabídky..................................................................... 116
Výřez........................................................................................ 116
Aplikace efektů filtru................................................................. 117
Korekce červených očí............................................................. 118
Zpracování snímků ve formátu RAW pomocí fotoaparátu.....119
Použití nabídky.........................................................................120
Výběr jednotlivých snímků....................................................120
Výběr rozsahu......................................................................121
Úpravy filmů.......................................................................... 121
Zmenšení velikosti souborů......................................................122
Úpravy krátkých filmů...............................................................123
Bezdrátové funkce......................................................... 124
Dostupné bezdrátové funkce................................................ 124
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Používání funkcí Wi‑Fi..............................................................124
Používání funkcí Bluetooth®.....................................................124
Přenos snímků do smartphonu............................................. 125
Přenos snímků do smartphonu podporujícího funkci
Bluetooth..................................................................................125
9
Přenos snímků do smartphonu kompatibilního s NFC.............127
Připojení prostřednictvím NFC, když je fotoaparát
v režimu snímání..................................................................127
Připojení prostřednictvím NFC, když je fotoaparát
v režimu přehrávání..............................................................129
Připojení k smartphonu pomocí nabídky Wi‑Fi.........................129
Použití jiného přístupového bodu.............................................131
Ověření kompatibility přístupového bodu.............................131
Použití přístupových bodů kompatibilních s WPS................132
Připojení k přístupovým bodům na seznamu.......................133
Předchozí přístupové body...................................................133
Odesílání snímků do registrované webové služby................ 134
Registrace webových služeb....................................................134
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY....................134
Registrace dalších webových služeb...................................136
Přenos snímků do webových služeb........................................136
Prohlížení snímků v přehrávači médií................................... 137
Bezdrátový tisk snímků na připojené tiskárně....................... 139
Odeslání snímků do jiného fotoaparátu................................ 140
Možnosti odesílání snímků.................................................... 141
Odeslání více snímků...............................................................141
Výběr jednotlivých snímků....................................................141
Výběr rozsahu......................................................................142
Odeslání hodnocených snímků............................................142
Poznámky k odesílání snímků..................................................143
Volba počtu záznamových pixelů (velikost snímku).................143
Přidání komentářů....................................................................143
Automatické odesílání snímků (Synchronizace snímků)....... 144
Základní příprava......................................................................144
Příprava fotoaparátu.............................................................144
Příprava počítače.................................................................144
Odesílání snímků......................................................................145
Zobrazení snímků odeslaných prostřednictvím
synchronizace snímků na smartphonu.................................145
Používání smartphonu k prohlížení snímků na fotoaparátu
a ovládání fotoaparátu.......................................................... 146
Přidávání geotagů do snímků ve fotoaparátu...........................146
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu..................146
Ovládání fotoaparátu prostřednictvím sítě Wi‑Fi..................146
Ovládání fotoaparátu prostřednictvím připojení
Bluetooth..............................................................................147
Úprava nebo vymazání nastavení bezdrátové
komunikace........................................................................... 148
Úpravy informací o připojení.....................................................148
Změna přezdívky zařízení....................................................148
Vymazání informací o připojení............................................149
Určení snímků, které lze prohlížet ze smartphonů...............149
Změna přezdívky fotoaparátu...............................................150
Obnovení nastavení bezdrátové komunikace na výchozí
hodnoty.....................................................................................150
Vymazání informací o zařízeních spárovaných
prostřednictvím připojení Bluetooth..........................................151
Nabídka nastavení......................................................... 152
Nastavení základních funkcí fotoaparátu.............................. 152
Ukládání snímků na základě data............................................152
Číslování souborů.....................................................................152
Formátování paměťových karet................................................153
Nízkoúrovňové formátování.................................................153
Změna videosystému...............................................................154
Kalibrace elektronického horizontu...........................................154
Resetování elektronického horizontu...................................154
Použití režimu Eco....................................................................155
Nastavení úspory energie.........................................................155
Jas monitoru.............................................................................155
Změna barvy informací na obrazovce......................................156
Světový čas..............................................................................156
Datum a čas.............................................................................156
Jazyk zobrazování....................................................................157
Vypnutí zvuků fotoaparátu........................................................157
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
10
Zapnutí zvuků fotoaparátu........................................................157
Skrytí rad a tipů........................................................................157
Zobrazení seznamu režimů snímání pomocí ikon....................157
Nastavení dotykové obrazovky.................................................157
Čištění obrazového snímače....................................................158
Zakázání automatického čištění...........................................158
Aktivace čištění snímače......................................................158
Ruční čištění snímače..........................................................159
Ověřování log osvědčení..........................................................159
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků.................159
Odstranění všech údajů copyrightu......................................160
Úprava dalších nastavení.........................................................160
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu.............................160
Obnovení všech výchozích nastavení fotoaparátu...............160
Obnovení výchozího jednotlivých funkcí..............................161
Příslušenství................................................................... 162
Mapa systému....................................................................... 163
Volitelné příslušenství........................................................... 164
Objektiv.....................................................................................164
Příslušenství pro napájení........................................................164
Zábleskové jednotky.................................................................165
Mikrofon....................................................................................165
Ostatní příslušenství.................................................................165
Tiskárny....................................................................................166
Ukládání fotografií a filmů.........................................................166
Použití volitelného příslušenství............................................ 167
Přehrávání na televizoru...........................................................167
Napájení fotoaparátu z domovní zásuvky elektrické sítě.........168
Dálkové fotografování...............................................................168
Použití dálkové spouště (prodávaná samostatně)....................169
Použití sáněk pro příslušenství.................................................169
Použití elektronického hledáčku (prodávaný samostatně).......169
Použití externího blesku (prodávaný samostatně)...................171
Nastavení funkcí externího blesku.......................................171
Nastavení uživatelských funkcí externího blesku.................173
Obnovení výchozího nastavení externího blesku.................173
Použití externích mikrofonů (k prodeji samostatně).................173
Použití softwaru..................................................................... 175
Software...................................................................................175
Návod k použití softwaru..........................................................175
Kontrola počítačového systémového prostředí........................175
Instalace softwaru.....................................................................175
Uložení snímků do počítače.....................................................176
Tisk snímků........................................................................... 177
Snadný tisk...............................................................................177
Konfigurace nastavení tisku.....................................................178
Oříznutí snímků před tiskem................................................178
Výběr velikosti a rozvržení papíru před tiskem.....................179
Dostupné možnosti rozvržení...............................................179
Tisk průkazových fotografií...................................................179
Tisk filmových scén..................................................................180
Možnosti tisku filmů..............................................................180
Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF).............................180
Konfigurace nastavení tisku.................................................181
Nastavení tisku pro jednotlivé snímky..................................182
Nastavení tisku pro rozsah snímků......................................182
Nastavení tisku pro všechny snímky....................................182
Vymazání všech snímků ze seznamu tisků..........................182
Přidání snímků do fotoalba.......................................................183
Volba metody výběru snímků...............................................183
Přidání jednotlivých snímků..................................................183
Přidání všech snímků do fotoalba........................................183
Odebrání všech snímků z fotoalba.......................................183
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
11
Dodatek........................................................................... 184
Odstraňování problémů......................................................... 184
Zprávy na obrazovce............................................................. 188
Informace na obrazovce........................................................ 190
Při snímání...............................................................................190
Stav baterie..........................................................................190
Během přehrávání....................................................................191
Zobrazení informací 1..........................................................191
Zobrazení informací 2..........................................................191
Zobrazení informací 3..........................................................191
Zobrazení informací 4..........................................................191
Zobrazení informací 5..........................................................192
Zobrazení informací 6..........................................................192
Zobrazení informací 7..........................................................192
Zobrazení informací 8..........................................................192
Přehled panelu pro ovládání filmů........................................192
Tabulky funkcí a nabídek....................................................... 193
Funkce dostupné v jednotlivých režimech snímání..................193
Nabídka rychlého nastavení.....................................................195
Karta snímání...........................................................................197
Karta C.Fn................................................................................204
Rychloovladač INFO.................................................................206
Karta nastavení........................................................................207
Karta Moje menu......................................................................207
Karta přehrávání.......................................................................208
Nabídka rychlého nastavení v režimu přehrávání....................208
Monitor.................................................................................212
Fotografování.......................................................................212
Záznam................................................................................213
Přehrávání............................................................................214
Přizpůsobení........................................................................215
Napájení...............................................................................215
Rozhraní...............................................................................215
Provozní podmínky...............................................................215
Rozměry (podle normy CIPA)...............................................216
Hmotnost (podle normy CIPA)..............................................216
Bateriový zdroj LP-E17.........................................................216
Nabíječka baterií LC‑E17E...................................................216
Rejstřík.................................................................................. 217
Upozornění k bezdrátovým funkcím
(Wi‑Fi, Bluetooth a jiné)........................................................219
Upozornění na rušení rádiových vln.....................................219
Bezpečnostní opatření.........................................................219
Software třetích stran...........................................................220
Osobní informace a bezpečnostní upozornění.....................220
Ochranné známky a licence.................................................220
Zřeknutí se odpovědnosti.....................................................221
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Pokyny k zacházení s fotoaparátem..................................... 209
Technické údaje.................................................................... 210
Typ........................................................................................210
Obrazový snímač.................................................................210
Ovládání zaostření...............................................................210
Řízení expozice....................................................................210
Vyvážení bílé........................................................................ 211
Závěrka................................................................................ 211
Blesk.....................................................................................212
12
Běžné činnosti s fotoaparátem
Fotografování
●● Použití fotoaparátem určených nastavení (Režim Auto, Režim
Hybridní Auto)
-- = 37, = 39
●● Fotografování s efekty dle vlastního výběru (Kreativní asistent)
-- = 51
●● Rozostření pozadí / zachování ostrého pozadí (režim Av)
-- = 89
●● Zmrazení akce / rozostření akce (režim Tv)
-- = 88
●● Fotografování vlastního portrétu s optimálním nastavením
(Autoportrét)
-- = 55
●● Aplikace speciálních efektů (Kreativní filtry)
-- = 58
●● Fotografování více snímků najednou (Kontinuální)
-- = 44
●● Bez použití blesku (Blesk vyp.)
-- = 37
●● Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)
-- = 42
Prohlížení
●● Prohlížení snímků (režim přehrávání)
-- = 100
●● Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
-- = 108
●● Prohlížení snímků na počítači
-- = 175
Před použitím
●● Rychlé procházení mezi snímky
-- = 104
Základní příručka
●● Smazání snímků
-- = 111
Pokročilá příručka
Záznam a prohlížení filmů
●● Záznam filmů
-- = 37, = 62
●● Prohlížení filmů (režim přehrávání)
-- = 100
Tisk
●● Tisk snímků
-- = 177
Ukládání
●● Uložení snímků do počítače
-- = 176
Používání bezdrátových funkcí
●● Odeslání snímků do smartphonu
-- = 125
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Sdílení snímků online
-- = 134
●● Odeslání snímků do počítače
-- = 144
●● Prohlížení snímků na televizoru
-- = 167
13
Bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny si nezapomeňte přečíst, abyste mohli bezpečně pracovat
s výrobkem.
Následováním těchto pokynů zamezíte zranění uživatele výrobku či
jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či
smrtelného úrazu.
●● Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
Krytka sáněk pro příslušenství je nebezpečná, dojde‑li k jejímu polknutí.
Při polknutí krytky ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
●● Používejte pouze zdroje napájení uvedené v tomto návodu k používání
jako určené pro tento výrobek.
●● Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
●● Nevystavujte výrobek silným nárazům a vibracím.
●● Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí výrobku.
●● Výrobek přestaňte ihned používat v případě jakýchkoli neobvyklých
situací, jako je přítomnost kouře nebo neobvyklého zápachu.
●● K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol,
benzín nebo ředidla.
●● Výrobek nenechte zvlhnout. Do výrobku nevkládejte cizí předměty
ani kapaliny.
●● Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivých plynů.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
●● U výrobků vybavených hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných
zdrojů světla, jaké představuje například slunce za jasného dne nebo
lasery či jiný silný umělý zdroj světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
●● Při použití komerčně dostupných baterií nebo bateriových zdrojů
dbejte následujících pokynů.
-- Používejte baterie / bateriové zdroje pouze v kombinaci
s určenými výrobky.
-- Baterie / bateriové zdroje nezahřívejte a nevystavujte je
působení ohně.
-- Baterie / bateriové zdroje nenabíjejte s využitím neautorizovaných
nabíječek baterií.
-- Nevystavujte kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými
špendlíky a jinými kovovými předměty.
-- Nepoužívejte vytékající baterie / bateriové zdroje.
-- Při likvidaci baterií / bateriových zdrojů zakryjte kontakty páskou
či jiným izolačním materiálem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Pokud baterie / bateriový zdroj vytéká a materiál přijde do styku s kůží
nebo oblečením, opláchněte zasažené místo pečlivě pod tekoucí vodou.
V případě, že dojde ke kontaktu s očima, vyplachujte oči pečlivě velkým
množstvím čisté tekoucí vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
●● Při použití nabíječky baterií věnujte pozornost následujícím pokynům.
●● Při použití nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru věnujte
pozornost následujícím pokynům.
-- V pravidelných intervalech odstraňujte veškerý nahromaděný prach
ze zástrčky napájení a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
-- Výrobek nezapojujte do elektrické sítě ani neodpojujte mokrýma
rukama.
-- Nepoužívejte výrobek v případě, že zástrčka napájení není plně
zasunuta do elektrické zásuvky.
-- Nevystavujte zástrčku napájení a kontakty nečistotám a zabraňte
jejich styku s kovovými špendlíky a jinými kovovými předměty.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Nedotýkejte se nabíječky baterií či napájecího adaptéru zapojených
do elektrické zásuvky během bouřky.
●● Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Nepoškozujte,
nepřerušujte a neupravujte napájecí kabel.
●● Nebalte výrobek do látek ani jiných materiálů v době, kdy se používá,
nebo krátce po jeho použití, kdy je stále teplý.
●● Neponechávejte výrobek zapojený do zdroje energie po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
14
●● Zamezte přímému kontaktu výrobku se stejným místem pokožky
po dlouhou dobu při používání výrobku.
Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám včetně zčervenání a popálení
pokožky, a to i v případě, že výrobek nepůsobí horkým dojmem. Při použití
výrobku na horkých místech a u osob s oběhovými problémy nebo méně
citlivou pokožkou se doporučuje použití stativu nebo podobného zařízení.
●● Na místech, kdy je použití výrobku zakázáno, dbejte veškerých pokynů
k vypnutí výrobku.
Neučiníte‑li tak, může díky účinkům elektromagnetických vln a nebo
v důsledku nehody dojít k poruchám jiných zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
●● Nepoužívejte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k poškození zraku.
●● Řemen je určen pouze pro použití na těle. Zavěšení řemenu
s připojeným libovolným výrobkem na háček nebo jiný objekt
může způsobit poškození výrobku. Rovněž výrobkem netřeste
a nevystavujte jej silným nárazům.
●● Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zamezte pádům libovolných
předmětů na objektiv.
Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
●● Blesk vyzařuje během záblesku vysokou teplotu. Při fotografování
proto držte prsty, další části těla a předměty mimo blesk.
Mohlo by dojít k popálení nebo k poruše blesku.
●● Neponechávejte výrobek na místech vystavených působení extrémně
vysokých nebo nízkých teplot.
Výrobek by se mohl zahřát na extrémně vysokou teplotu / ochladit na
extrémně nízkou teplotu a při doteku způsobit popálení nebo zranění.
Upozornění
Označuje možnost škod na majetku.
●● Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje
například slunce za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo způsobit poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí přístroje.
●● Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí
dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
●● Bavlněným tamponem nebo kouskem látky otřete z blesku veškeré
cizí objekty, jako je prach, špína apod.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu
nebo může dojít k poruše výrobku.
●● Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte bateriový zdroj / baterie
a uložte je.
Jakékoli vytečení baterie může způsobit poškození výrobku.
●● Před likvidací bateriového zdroje / baterií zakryjte kontakty páskou
či jiným izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést ke vzniku
požáru nebo výbuchu.
●● Nepoužíváte‑li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku
baterií používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte
oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě
může způsobit přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Nenechávejte bateriové zdroje v blízkosti domácích zvířat.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu,
přehřátí nebo výbuchu a následnému poškození výrobku nebo požáru.
●● Používá‑li váš výrobek více baterii, nepoužívejte společně baterie
s různou úrovni nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie
s chybnou polaritou kontaktů + a –.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
15
●● Nesedejte si s fotoaparátem vloženým do kapsy kalhot.
Mohlo by dojít k závadě nebo k poškození monitoru.
●● Při vkládání fotoaparátu do brašny se ujistěte, že nedochází
ke kontaktu monitoru s tvrdými předměty. Je‑li výrobek vybaven
zavíracím monitorem, rovněž zavřete monitor (tak, aby směřoval
zobrazovačem k tělu fotoaparátu).
●● Na výrobek neupevňujte žádné tvrdé předměty.
Mohlo by dojít k závadě nebo k poškození monitoru.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
16
Základní příručka
Základní příprava
Na fotografování se připravte následujícím způsobem.
Základy práce
s fotoaparátem
1
Připravte si řemen.
●● Vytáhněte krytku ve směru šipky (1)
za současného držení spony.
Základní informace a pokyny, od úvodní přípravy až po fotografování
a přehrávání
●● Otočte sponu ve vyznačeném směru (2).
(2)
(1)
Základní příručka
Pokročilá příručka
Nasazení řemene
Základní operace
Před použitím
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
2
Nasaďte sponu na očko.
●● Provlékněte konec spony očkem, jak je
znázorněno na obrázku.
3
Otočte sponu dolů.
●● Sponu otáčejte vyznačeným směrem (1).
●● Při otáčení spony dávejte pozor, abyste
mezerou ve sponě neprotáhli řemen ven.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
(1)
17
4
Zajistěte sponu.
●● Sponu zajistíte tak, že přes ni přesunete
krytku vyznačeným směrem (1), až krytka
dosedne.
(1)
Držení fotoaparátu
●● Zavěste řemen fotoaparátu kolem krku.
●● Při fotografování držte paže blízko u těla
a fotoaparát držte pevně, aby se nehýbal.
Pokud jste vysunuli blesk, nezakrývejte
jej prsty.
●● Na druhé straně připevněte sponu
stejným způsobem.
●● Řemen vždy připojujte podle těchto pokynů. Nepřipojíte‑li řemen
správně, hrozí pád fotoaparátu.
Nabití bateriového zdroje
Bateriový zdroj před použitím nabijte pomocí dodávané nabíječky.
Na toto úvodní nabití baterie nezapomeňte, protože bateriový zdroj
není při zakoupení fotoaparátu nabitý.
Vyjmutí řemene
1
1
Stáhněte krytku.
(1)
2
2
Oddělte sponu.
●● Sponu otáčejte vyznačeným směrem (1).
●● Vyvlékněte konec spony (dělený) ven
z očka a sponu oddělte.
Vložte bateriový zdroj.
●● Sejměte z bateriového zdroje kryt,
vyrovnejte značky
na bateriovém
zdroji a nabíječce, vložte bateriový zdroj
do nabíječky (1) a zatlačte ho směrem
dolů (2).
●● Krytku ze spony stáhnete zatažením
ve směru šipky (1).
(1)
Před použitím
LC-E17E
Nabijte bateriový zdroj.
●● LC-E17E: Zapojte jeden konec
napájecího kabelu do nabíječky a druhý
konec do zásuvky elektrické sítě.
●● Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově
a baterie se začne nabíjet.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Po dokončení nabíjení změní kontrolka
barvu na zelenou.
18
3
Vyjměte bateriový zdroj.
●● Po odpojení nabíječky baterií od
elektrické sítě vyjměte bateriový zdroj
tak, že ho zatlačíte dovnitř (1) a vyjmete
směrem nahoru (2).
●● Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního
stavu nenabíjejte zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
●● V případě nabíječek baterií, které používají napájecí kabel,
nepřipojujte nabíječku ani kabel k jiným objektům. Takováto
činnost by mohla vést k poruše nebo poškození produktu.
●● Problémy s nabíječkou baterií mohou aktivovat ochranný obvod,
který zastaví nabíjení a způsobí, že indikátor nabíjení začne
blikat oranžově. Pokud k tomu dojde, odpojte zástrčku napájení
nabíječky ze síťové zásuvky a vyjměte bateriový zdroj. Vložte
bateriový zdroj zpět do nabíječky, chvíli vyčkejte a poté znovu
připojte nabíječku k síťové zásuvce.
●● Podrobnosti o dobách nabíjení viz část „Nabíječka baterií
LC‑E17E“ (= 216) a podrobnosti o počtu snímků či době
záznamu dostupných při plně nabitém bateriovém zdroji
viz část „Napájení“ (= 215).
●● Nabité bateriové zdroje i při nečinnosti podléhají samovybíjení.
Bateriový zdroj nabijte v den, kdy ho budete používat (nebo
bezprostředně předtím).
●● Jako vizuální připomenutí nabití baterie nasaďte krytku prostoru
pro baterii tak, aby byla při nabitém bateriovém zdroji viditelná
značka , resp. aby při vybitém bateriovém zdroji byla tato
značka skrytá.
●● Nabíječku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou
sítí se střídavým proudem o napětí 100–240 V~ (50/60 Hz).
Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně
dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory
určené pro cesty do zahraničí, neboť mohou bateriový zdroj
poškodit.
Vložení bateriového zdroje a paměťové karty
Do fotoaparátu vložte bateriový zdroj (součást dodávky) a paměťovou
kartu (prodávaná samostatně).
Dříve než začnete používat paměťovou kartu, která je nová nebo byla
naformátována v jiném zařízení, byste ji měli naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu (= 153).
1
(2)
(1)
●● Posuňte krytku (1) a otevřete ji (2).
(2)
(1)
(2)
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
2
(1)
Otevřete krytku.
Před použitím
Vložte bateriový zdroj.
●● Uchopte bateriový zdroj tak, aby kontakty
(1) směřovaly dle obrázku, posuňte
zámek baterie vyobrazeným směrem (2)
a podržte jej a zasuňte bateriový zdroj
do fotoaparátu, dokud nezacvakne.
●● Pokud bateriový zdroj vložíte ve špatné
orientaci, nelze ho zaaretovat ve správné
poloze. Vždy kontrolujte správnou
orientaci bateriového zdroje a jeho
zajištění v přístroji.
3
Zkontrolujte přepínač ochrany
proti zápisu na kartě a vložte
paměťovou kartu.
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud je paměťová karta opatřena
přepínačem ochrany proti zápisu, nebude
v případě nastavení přepínače do
zamknuté polohy možné zaznamenávat
data. Posuňte přepínač ve vyznačeném
směru (1).
●● Vložte paměťovou kartu štítkem (2)
směřujícím vyobrazeným způsobem
tak daleko do přístroje, až zaklapne
do aretované polohy.
19
●● Vždy kontrolujte správnou orientaci
vkládané paměťové karty. Vložíte‑li
paměťovou kartu v nesprávné orientaci,
může dojít k poškození fotoaparátu.
4
(1)
(2)
Zavřete krytku.
●● Sklopte krytku (1), stiskněte ji směrem
dolů a současně posunujte přepínačem,
až zaklapne do zavřené polohy (2).
●● Počet snímků a dobu záznamu na paměťových kartách můžete
zjistit v zobrazených informacích (= 25).
Před použitím
●● Veškerá aktuálně upravovaná nastavení mohou být vymazána,
pokud vyjmete bateriový zdroj při zapnutém fotoaparátu.
Pokročilá příručka
Nastavení data a času
Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Datum/čas], nastavte
následujícím způsobem přesné datum a čas. Tyto informace se při pořízení
snímku uloží do vlastností snímku a využívají se při řazení snímků podle
data pořízení nebo při tisku snímků s uvedením data pořízení.
1
Zapněte fotoaparát.
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
Vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty
1
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
2
Vyjměte bateriový zdroj nebo
paměťovou kartu.
Vyjměte bateriový zdroj.
Základní příručka
].
●● Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].
2
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Nastavte datum a čas.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
požadovanou položku.
Bezdrátové funkce
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] zadejte datum a čas.
Nabídka nastavení
●● Po dokončení stiskněte tlačítko [
].
Příslušenství
Dodatek
●● Otevřete krytku a stiskněte aretaci baterie
ve směru šipky.
●● Bateriový zdroj vyskočí.
Základy práce
s fotoaparátem
Rejstřík
3
Zadejte místní časové pásmo.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte domácí
časové pásmo.
Vyjměte paměťovou kartu.
●● Zatlačte paměťovou kartu směrem do
těla přístroje, až uslyšíte zacvaknutí,
a potom ji pomalu uvolněte.
●● Paměťová karta se uvolní a povysune.
20
4
Dokončete proces nastavení.
●● Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko [ ]. Po zobrazení zprávy pro
potvrzení obrazovka pro nastavení zmizí.
●● Chcete‑li fotoaparát vypnout, přesuňte
].
spínač napájení do polohy [
●● Dokud nenastavíte datum, čas a místní časové pásmo, bude
se obrazovka [Datum/čas] zobrazovat při každém zapnutí
fotoaparátu. Zadejte správné informace.
●● Chcete‑li nastavit letní čas (posunutí času o 1 hodinu dopředu),
vyberte možnost [ ] v kroku 2 a potom vyberte položku [ ]
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ].
●● Datum a čas můžete také nastavit dotykem v místě požadované
možnosti na obrazovce v kroku 2 a následným dotykem
]. Obdobně můžete nastavit místní
tlačítek [ ][ ] a [
časové pásmo dotykem tlačítek [ ][ ] na obrazovce v kroku 3
].
a následným dotykem možnosti [
Změna data a času
Před použitím
Úpravu zobrazení data a času proveďte následujícím způsobem.
1
Zobrazte obrazovku nabídky.
●● Stiskněte tlačítko [
].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
2
Vyberte položku [Datum/čas].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [
] vyberte kartu [ 2].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Datum/čas]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
3
Změňte datum a čas.
●● Podle pokynů uvedených v kroku 2
„Nastavení data a času“ (= 20)
upravte nastavení.
●● Stisknutím tlačítka [
obrazovku nabídky.
] zavřete
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Po vyjmutí bateriového zdroje zůstává nastavení data/času
zachováno přibližně tři týdny, a to díky baterii paměti data/času
(zálohovací baterii), která je zabudována do fotoaparátu.
●● Po vložení nabitého bateriového zdroje nebo zapojení DC
propojky a připojení k napájecímu adaptéru (obojí se prodává
samostatně, = 164) se baterie paměti data/času nabije přibližně
za čtyři hodiny, a to i pokud fotoaparát ponecháte vypnutý.
●● Dojde‑li k vybití baterie paměti data/času, zobrazí se po zapnutí
fotoaparátu obrazovka [Datum/čas]. Podle pokynů uvedených
v části „Nastavení data a času“ (= 20) nastavte správné datum
a čas.
Dodatek
Rejstřík
21
Jazyk zobrazování
Nasazení objektivu
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
1
Přejděte do režimu přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko [
2
3
Fotoaparát je kompatibilní s objektivy EF-M. Můžete také nasadit volitelný
upevňovací adaptér EF-EOS M, který umožňuje používat objektivy typu
EF a EF-S (= 23).
].
(1)
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte a přidržte tlačítko [
stiskněte tlačítko [
].
Před použitím
] a potom
1
2
Základy práce
s fotoaparátem
Sejměte krytky.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
(2)
Nastavte jazyk zobrazování.
Nasaďte objektiv.
●● Zarovnejte značky pro nasazení (bílé
tečky) na objektivu a fotoaparátu a pak
otáčejte objektivem zobrazeným směrem,
než s cvaknutím zapadne na své místo.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte jazyk
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Po nastavení jazyka zobrazování
se obrazovka nastavení zavře.
4
Sejměte přední krytku objektivu.
(1)
(2)
●● Jazyk zobrazování můžete změnit také stisknutím tlačítka
] a výběrem položky [Jazyk
] na kartě [ 3].
[
●● Jazyk můžete nastavit také dotykem na monitoru v místě
požadovaného jazyka v kroku 3 a následným opakovaným
dotykem ve stejném místě.
Pokročilá příručka
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
●● Sejměte krytku objektivu a krytku těla
otočením ve znázorněném směru.
3
Základní příručka
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
(1)
5
Připravte se na snímání.
Rejstřík
●● Až bude značka zasunutí objektivu
zarovnaná se značkou pozice zoomu,
podržte přepínač zasouvání objektivu
směrem k symbolu [ ] a zároveň trochu
otáčejte kroužkem zoomu zobrazeným
směrem a pak přepínač uvolněte.
●● Pokračujte v otáčení kroužkem zoomu,
dokud neuslyšíte cvaknutí, které značí,
že je objektiv připraven ke snímání.
22
●● Chcete‑li zasunout objektiv, podržte
přepínač zasunování objektivu dopředu
k symbolu [ ] a otáčejte kroužkem
zoomu. Zarovnejte značku zasunování
objektivu se značkou pozice zoomu
a pak uvolněte přepínač.
●● Pro zoomování otáčejte kroužkem zoomu
na objektivu.
●● Zoomování proveďte před zaostřením.
Otáčení kroužku zoomu po dosažení
zaostření může zaostření mírně pokazit.
●● Aby byl objektiv chráněn v době, kdy fotoaparát nepoužíváte,
ponechte na něm nasazenou krytku objektivu.
●● U některých objektivů může při použití vestavěného blesku dojít
k vinětaci.
●● Pokyny k minimalizaci výskytu prachových částic
-- Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální
prašností.
-- Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu
nezapomeňte nasadit na fotoaparát krytku těla.
-- Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.
●● Jelikož velikost obrazového snímače je menší než formát
35mm kinofilmu, bude se zdát, jako by se ohnisková
vzdálenost objektivu zvětšila přibližně 1,6krát. Například
ohnisková vzdálenost 15–45 mm přibližně odpovídá ohniskové
vzdálenosti 24–72 mm u fotoaparátu na 35mm kinofilm.
Návody k použití objektivů
Návody objektivů si můžete stáhnout na následující stránce.
http://www.canon.com/icpd/
Nasazení objektivů typů EF a EF-S
Sejmutí objektivu
●● Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
(2)
(3)
(1)
●● Podržte stisknuté tlačítko aretace
objektivu (1) a zároveň otáčejte
objektivem uvedeným směrem (2).
●● Otočte objektivem až na doraz a pak
ho sejměte zobrazeným směrem (3).
Chcete‑li používat objektivy typu EF a EF-S, nasaďte na fotoaparát
volitelný upevňovací adaptér EF-EOS M.
1
2
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
Sejměte krytky.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Podle kroku 2 v části „Nasazení
objektivu“ (= 22) sejměte krytky.
●● Na sejmutý objektiv nasaďte krytku
objektivu.
23
3
Nasaďte objektiv na adaptér.
Sejmutí objektivu
●● Chcete‑li nasadit objektiv typu EF,
zarovnejte červené tečky na objektivu
a adaptéru a pak otáčejte objektivem
v zobrazeném směru, než s cvaknutím
zapadne na své místo.
1
●● Podržte stisknuté uvolňovací tlačítko
objektivu a otáčejte adaptérem
(s nasazeným objektivem) v uvedeném
směru.
●● Otočte adaptérem až na doraz a poté
jej sejměte.
2
Sejměte objektiv.
●● Podržte stisknutou uvolňovací páčku
objektivu na adaptéru a otáčejte
objektivem proti směru hodinových
ručiček.
Upevněte adaptér k fotoaparátu.
●● Zarovnejte značky pro nasazení (bílé
tečky) na objektivu a adaptéru a pak
otáčejte objektivem v zobrazeném směru,
než s cvaknutím zapadne na své místo.
●● Pokud přenášíte nebo používáte fotoaparát s objektivem, který je
těžší než fotoaparát, objektiv podepřete.
●● Adaptéry mohou zvětšit minimální zaostřovací vzdálenost nebo
změnit maximální poměr zvětšení či rozsah zaostření.
●● Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během
automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
●● Funkce přednastavení zaostření a zoomování není u některých
silných teleobjektivů podporována.
Sejměte adaptér.
●● Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
●● Chcete‑li nasadit objektiv typu EF-S,
zarovnejte bílé čtverečky na objektivu
a adaptéru a pak otáčejte objektivem
v zobrazeném směru, než s cvaknutím
zapadne na své místo.
4
Před použitím
●● Otočte objektivem až na doraz a poté
jej sejměte.
●● Na sejmutý objektiv nasaďte krytku
objektivu.
Použití stativu
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Chcete‑li použít stativ, zatímco je na fotoaparát nasazen adaptér, použijte
držák stativu na adaptéru. Nepoužívejte závit pro stativ fotoaparátu.
●● Upevněte držák stativu k adaptéru.
Otáčejte kolečkem držáku stativu tak,
abyste jej bezpečně upevnili.
Dodatek
Rejstřík
●● Upevněte stativ k závitu pro stativ
na držáku stativu.
●● U objektivů typu EF s držákem stativu (jako jsou například silné
teleobjektivy) upevněte stativ k držáku stativu na objektivu.
24
Použití stabilizace obrazu objektivu
Proveďte korekci chvění pomocí objektivu se zabudovanou funkcí
stabilizace obrazu. Objektivy se zabudovanou funkcí stabilizace obrazu
jsou označeny písmeny „IS“.
●● Přesuňte přepínač stabilizace obrazu
na objektivu do polohy [ON].
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Statické snímky
Před použitím
Filmy
Vyzkoušejte fotoaparát tím, že jej zapnete, pořídíte několik statických
snímků nebo filmů, a prohlédnete si výsledky.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Fotografování (Automatický inteligentní
scénický režim)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Chcete‑li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické scény, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt
a podmínky snímání.
1
Režim P
Zapněte fotoaparát.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
2
].
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● V levém horním rohu monitoru se zobrazí
ikona scény (1).
●● V horní části obrazovky je také zobrazen
počet snímků (2) a délka filmu (3),
které lze na kartu uložit.
●● Kolem detekovaných tváří a objektů
jsou zobrazeny rámečky, což znamená,
že jsou tváře a objekty zaostřeny.
3
Základní příručka
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Určete kompozici snímku.
●● Používáte‑li objektiv se zoomem,
otáčejte pro zoomování kroužkem
zoomu na objektivu.
25
4
Exponujte/Zahajte záznam.
Pořizování statických snímků
1) Zaostřete.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámečky AF, které označují
zaostřená místa snímku.
Záznam filmů
1) Zahajte záznam.
●● Stiskněte tlačítko filmu. Fotoaparát začne
zaznamenávat film a na monitoru se
zobrazí údaj [ ZÁZN] a uplynulý čas.
●● Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
●● Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
sejměte prst z tlačítka filmu.
2) Dokončete záznam.
●● Pokud se zobrazí text [Vysunout blesk],
posunutím přepínače [ ] vysuňte blesk.
Při expozici snímku dojde k odpálení
záblesku. Nechcete‑li použít blesk,
stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu
fotoaparátu.
2) Exponujte.
●● Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz. (Je‑li vysunutý blesk,
je v podmínkách s nedostatečným
osvětlením automaticky emitován
záblesk.)
●● Chcete‑li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit na objekt, zobrazí se oranžový rámeček AF
a ikona [ ] a po stisknutí tlačítka spouště až na doraz není
vyfotografován žádný snímek.
●● Po zahájení záznamu se zobrazená oblast zúží a objekty
se zobrazí větší.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Snímek zůstane zobrazen na obrazovce
po dobu přibližně dvou sekund.
●● I ve chvíli, kdy je na monitoru zobrazen
snímek, můžete fotografovat opětovným
stisknutím tlačítka spouště.
26
3
Prohlížení
Pořízené statické snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet
na monitoru.
1
Přejděte do režimu přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko [
●● Zahájí se přehrávání filmu a po jeho
].
dokončení se zobrazí ikona [
●● Chcete‑li během přehrávání upravit
hlasitost, použijte tlačítka [ ][ ].
].
●● Zobrazí se poslední pořízený snímek.
2
Přehrávejte filmy.
●● Stiskněte tlačítko [ ], stisknutím
tlačítek [ ][ ] vyberte položku [ ]
a potom znovu stiskněte tlačítko [ ].
Vyberte snímky.
●● Chcete‑li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko [ ] nebo otočte
voličem [ ] proti směru hodinových
ručiček. Chcete‑li zobrazit další snímek,
stiskněte tlačítko [ ] nebo otočte
voličem [ ] ve směru hodinových ručiček.
●● Stisknutím a přidržením tlačítek [ ][ ]
se aktivuje rychlé procházení snímků.
●● Chcete‑li přepnout z režimu přehrávání do režimu snímání,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 30), stiskněte
] nebo tlačítko Film, případně otočte voličem režimů.
tlačítko [
●● Přehrávání filmu můžete spustit rovněž dotykem ikony [ ].
Chcete‑li nastavit hlasitost, táhněte po obrazovce během
přehrávání rychle směrem nahoru, nebo dolů.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li přejít na tuto obrazovku (režim
Rolování zobrazení), otáčejte rychle
voličem [ ]. V tomto režimu můžete
snímky procházet otáčením voliče [ ].
●● Chcete‑li se vrátit do režimu zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko [
Příslušenství
Dodatek
].
Rejstřík
].
●● Filmy jsou označeny ikonou [
Chcete‑li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
27
Mazání snímků
Před použitím
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání snímků
buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Vyberte snímek, který chcete
vymazat.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
2
Vymažte snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Smazat] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Aktuální snímek se vymaže.
●● Chcete‑li zrušit mazání, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Zrušit] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky
vymazat současně (= 112).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Aktuální snímek můžete také vymazat stisknutím tlačítka [Smazat]
na obrazovce v kroku 2.
Rejstřík
28
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem
Další základní operace a více způsobů zábavy s fotoaparátem včetně
volitelných funkcí pro fotografování a přehrávání
Zapnuto/Vypnuto
Režim snímání
●● Chcete‑li fotoaparát zapnout v režimu
fotografování, přesuňte spínač napájení
do polohy [
].
●● Chcete‑li fotoaparát vypnout, přesuňte
].
spínač napájení do polohy [
Režim přehrávání
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Chcete‑li fotoaparát zapnout v režimu
přehrávání, podržte stisknuté tlačítko
[
] a přesuňte spínač napájení do
polohy [
].
Režim P
●● Chcete‑li přepnout do režimu snímání,
].
stiskněte znovu tlačítko [
Režim přehrávání
●● Chcete‑li fotoaparát vypnout, přesuňte
].
spínač napájení do polohy [
Bezdrátové funkce
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Nabídka nastavení
●● Jestliže je na fotoaparátu nasazen objektiv EF-M a napájení
je vypnuto, zúží se clona, aby došlo k omezení množství
světla vnikajícího do objektivu a aby byly chráněny vnitřní části
fotoaparátu. Fotoaparát proto při zapnutí nebo vypnutí vydává
nepatrný hluk způsobený úpravou clony.
●● Při zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu je očištěn snímač, což může
rovněž způsobit nepatrný hluk. I když je fotoaparát vypnutý,
]. Ikona [
] se však
při čištění snímače se zobrazí ikona [
nemusí zobrazit, pokud fotoaparát zapnete a vypnete rychle
za sebou.
●● Chcete‑li přepnout z režimu přehrávání do režimu snímání,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 30), stiskněte
] nebo tlačítko Film, případně otočte voličem režimů.
tlačítko [
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
29
Funkce úspory energie (Automatické vypnutí)
●● Z důvodu úspory energie se po určité době nečinnosti automaticky
vypne monitor (Vypnutí displeje) a následně rovněž fotoaparát.
●● Monitor fotoaparátu se automaticky vypne po uplynutí přibližně jedné
minuty nečinnosti. Fotoaparát se vypne přibližně po další minutě.
Chcete‑li aktivovat obrazovku a připravit fotoaparát na snímání,
když je obrazovka vypnutá, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
(= 30).
●● Pokud se obrazovka vypne v režimu přehrávání, můžete
k obrazovce fotografování přejít namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny.
●● Podle potřeby můžete deaktivovat funkci Automatické vypnutí
a upravit načasování Vypnutí displeje (= 155).
Tlačítko spouště
Chcete‑li zajistit zaostření na požadovaný objekt, nejprve namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny, a jakmile fotoaparát zaostří na objekt,
snímejte stisknutím tlačítka spouště až na doraz.
V této příručce jsou činnosti a možné stavy tlačítka spouště popisovány
jako namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a stisknutí tlačítka spouště
až na doraz.
1
Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny. (Lehce stiskněte
tlačítko kvůli zaostření.)
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po dokončeném zaostření
dvakrát pípne a zobrazí rámečky jako
indikaci zaostřených míst.
2
Stiskněte tlačítko spouště až na
doraz. (Stiskněte doposud lehce
namáčknuté tlačítko spouště až
na doraz.)
●● Fotoaparát exponuje.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Exponujete‑li přímo bez předchozího namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, nemusí být objekty správně zaostřené.
Rejstřík
30
Režimy snímání
Nastavení úhlu obrazovky
Režimy snímání můžete přepínat otáčením voliče režimů.
(3)
(1 )
(4)
(5)
(6)
(2 )
(1)
(2)
(3)
Automatický inteligentní scénický
režim / Režim Hybridní Auto
Plně automatické fotografování
s využitím fotoaparátem určených
nastavení (= 37, = 39).
Režim Kreativní asistent
Umožňuje zobrazit náhledy
snadno srozumitelných
možností upravujících obraz při
fotografování. Nastavení můžete
také uložit a použít je znovu
později (= 51).
Režimy P, Tv, Av, M, C1 a C2
Umožňují snímat v různých stylech
s vámi zvoleným nastavením
(= 66, = 88, = 89,
= 89, = 97).
(4)
(5)
(6)
Režim Film
Slouží k natáčení filmů (= 62,
= 91). Filmy také můžete
natáčet pokud volič režimů není
nastaven na režim Film, stačí
zmáčknout tlačítko filmu.
Režim Kreativní filtry
Tento režim umožňuje přidávat
k pořizovaným snímkům různé
efekty (= 58)
Režim Speciální scéna
Umožňuje snímat specifické
scény s optimálním nastavením
(= 54).
●● Přepnout z režimu přehrávání do režimu snímání můžete také
otočením voliče režimů.
Úhel natočení a orientaci můžete nastavit podle potřeb fotografované
scény a způsobu fotografování.
Naklonění obrazovky směrem dolů
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Stáhněte horní část obrazovky dolů
směrem k sobě.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Obrazovku lze otevřít přibližně o 45°.
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Naklonění obrazovky směrem nahoru
●● Obrazovku lze zdvihnout nahoru a otevřít
v úhlu až přibližně 180°.
●● Pokud snímáte také sami sebe, můžete
zobrazit svůj zrcadlový obraz tím,
že otočíte obrazovku směrem k přední
straně fotoaparátu.
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud fotoaparát nepoužíváte, ponechte obrazovku zavřenou.
●● Nesnažte se obrazovku silou otevřít příliš, neboť byste tím mohli
fotoaparát poškodit.
●● Chcete‑li zrušit převrácené zobrazení, vyberte možnost
MENU (= 33) > kartu [ 1] > [Převr. zobrazení] > [Vyp].
31
Možnosti zobrazení v režimu
snímání
Chcete‑li skrýt nebo zobrazit informace o snímku, mřížku nebo
elektronický horizont [
].
Chcete‑li zobrazení na obrazovce nastavit podrobněji, přejděte
na kartu [ 1] > [Zobrazení informací ke snímku] (= 92).
●● Při fotografování za slabého osvětlení se automaticky zvýší
jas obrazu na monitoru pomocí funkce nočního zobrazení kvůli
snazší kontrole kompozice. Jas snímku zobrazeného na monitoru
a jas skutečně zaznamenávaného snímku však budou odlišné.
Pamatujte si, že zkreslený nebo trhaný obraz objektu na monitoru
neovlivní zaznamenávané snímky.
●● Možnosti zobrazení pro přehrávání viz část „Přepínání režimů
zobrazení“ (= 102).
],
●● Pokud chcete šetřit energii baterie v režimech [ ], [ ], [
] nebo [ ], vyberte možnost MENU (= 33) > karta [ 2] >
[
[Režim zobrazení] > [Priorita zobr.] > [Úsp. energie], zobrazení
na obrazovce displeje však mohou být méně plynulá.
Použití nabídky rychlého nastavení
Před použitím
Běžně používané funkce lze nakonfigurovat v nabídce
(Rychlé nastavení).
Položky a možnosti nabídky se liší v závislosti na režimu snímání
(= 195) nebo přehrávání (= 208).
1
Zobrazte nabídku
●● Stiskněte tlačítko [
.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
].
Další režimy fotografování
2
Vyberte položku nabídky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][
položku nabídky (1).
Režim P
] vyberte
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Dostupné možnosti (2) se zobrazují
ve spodní části monitoru.
3
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Vyberte možnost.
Nabídka nastavení
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] nebo [
]
vyberte požadovanou možnost.
] lze
●● Položky označené ikonou [
konfigurovat stisknutím tlačítka [
4
Příslušenství
].
Potvrďte svou volbu a ukončete
obrazovku.
●● Stiskněte tlačítko [
Dodatek
Rejstřík
].
●● Znovu se zobrazí obrazovka zobrazená
před stisknutím tlačítka [ ] v kroku 1
a potom se zobrazí nastavená možnost.
32
●● Možnost v kroku 3 můžete také zvolit otočením voliče [
].
●● Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit
výchozí nastavení fotoaparátu (= 160).
●● Můžete také ukončit obrazovku výběrem možnosti [ ]
v položkách nabídky a stisknutím tlačítka [ ].
Používání dotykové obrazovky ke konfiguraci
nastavení
●● Dotykem tlačítka [ ] v pravé horní části
obrazovky otevřete nabídku rychlého
nastavení.
●● Proveďte nastavení tak, že se dotknete
jedné z položek nabídky a následně
požadované možnosti.
●● Chcete‑li se vrátit na předchozí obrazovku,
dotkněte se položky nabídky [ ] nebo se
znovu dotkněte vybrané možnosti.
] získáte přístup
●● Dotykem tlačítka [
na obrazovku možností označených
ikonou [
].
Použití obrazovky nabídky
Před použitím
Pomocí obrazovky nabídky lze následovně nastavovat různé funkce
fotoaparátu.
1
Zobrazte obrazovku nabídky.
●● Stiskněte tlačítko [
2
].
Vyberte kartu.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [
] vyberte kartu.
Režim P
●● Karty představují funkce (1),
jako je například snímání ([ ]),
přehrávání ([ ]) nebo nastavení ([ ]),
nebo stránky v rámci jednotlivých
funkcí (2). Karty jsou v této příručce
označeny kombinací příslušné funkce
a stránky, například [ 1].
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
3
Vyberte položku nabídky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Dodatek
Rejstřík
●● V případě položek nabídky s možnostmi,
které nejsou zobrazeny, nejprve přepněte
obrazovku stisknutím tlačítka [ ] a potom
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte požadovanou položku
nabídky.
●● Chcete‑li se vrátit k předchozí obrazovce,
].
stiskněte tlačítko [
33
4
Vyberte možnost.
●● Jsou‑li možnosti zobrazeny svisle,
vyberte požadovanou možnost stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ].
●● Jsou‑li možnosti zobrazeny vodorovně,
vyberte požadovanou možnost stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ].
5
Potvrďte svou volbu a ukončete
obrazovku.
●● Stisknutím tlačítka [ ] potvrďte svou
volbu a vraťte se na obrazovku výběru
položky nabídky.
] se vraťte na
●● Stisknutím tlačítka [
obrazovku zobrazenou před stisknutím
tlačítka [
] v kroku 1.
●● Karty funkcí také můžete zvolit stisknutím tlačítka [
]
v kroku 2.
●● V krocích 3 a 4 můžete vybrat požadovanou položku nebo
].
možnost také otočením voliče [
●● Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit
výchozí nastavení fotoaparátu (= 160).
●● Dostupné položky nabídek se liší v závislosti na vybraném režimu
snímání nebo přehrávání (= 197 – = 208).
Použití dotykové obrazovky
Před použitím
●● Chcete‑li vybrat kartu, přejděte stisknutím tlačítka [
] na obrazovku
nabídky a dotkněte se karty požadované funkce a karty stránky.
●● Dotykem požadované možnosti ji zvolte a dotkněte se jí znovu.
●● Dotykem možnosti proveďte nastavení a vraťte se na obrazovku
výběru položky nabídky.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Chcete‑li konfigurovat položky nabídky, pro něž se nezobrazují
žádné možnosti, nejprve se dotkněte příslušné položky nabídky,
čímž přejdete na obrazovku nastavení. Chcete‑li se vrátit k předchozí
].
obrazovce, dotkněte se položky [
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Můžete také dotykem vybrat prvky pro zadání vstupu (například
zaškrtávací políčka či textová pole) a pomocí dotyků na klávesnici
zobrazené na obrazovce zadat text.
Režim P
●● Dotyk položky [
stisknutí tlačítka [
], [
] nebo [
] má stejný účinek jako
], [
] nebo [ ], tj. v odpovídajícím pořadí.
●● Chcete‑li nabídku zrušit, stiskněte znovu tlačítko [
].
Další režimy fotografování
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
34
Potvrzení zadání a návrat k předchozí
obrazovce
Klávesnice zobrazovaná
na obrazovce
●● Stiskněte tlačítko [
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce slouží k zadání údajů bezdrátové
komunikace (= 124) a dalších informací. Pamatujte si, že délka a typ
informací, které lze zadat, se mění v závislosti na použité funkci.
(1)
Zadání znaků
●● Dotykem na klávesnici zadejte příslušné
znaky.
●● Délka zadávaných informací (1) se liší
v závislosti na použité funkci.
●● U některých funkcí se možnost [
].
] nezobrazí a nelze ji použít.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Klávesnici lze rovněž používat tak, že stisknutím tlačítek
] vyberete znaky
[ ][ ][ ][ ] nebo otočením voliče [ ][
nebo ikony a poté stisknete tlačítko [ ]. Můžete také přesunout
]. Chcete‑li se vrátit k předchozí
kurzor otočením voliče [
].
obrazovce, stiskněte tlačítko [
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Pohyb kurzoru
●● Dotkněte se tlačítek [
][
].
Bezdrátové funkce
Zadávání konců řádků
Nabídka nastavení
●● Dotkněte se položky [
].
Příslušenství
Přepínání režimů vstupu
●● Chcete‑li přepnout mezi číslicemi
a symboly, dotkněte se tlačítka [ ].
●● Dotykem tlačítka [ ] zadejte velká
písmena.
Dodatek
Rejstřík
●● Dostupné režimy vstupu se liší
v závislosti na použité funkci.
Mazání znaků
●● Dotykem tlačítka [
předchozí znak.
] odstraníte
●● Dotykem a přidržením tlačítka [
odstraníte pět znaků současně.
]
35
Indikátory
Indikátor na zadní straně fotoaparátu (= 4) bliká při následujících
úkonech.
●● Fotoaparát je připojen k počítači (= 176).
●● Displej je vypnutý (= 30, = 155, = 155).
●● Fotoaparát se spouští, probíhá záznam nebo načítání.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Fotoaparát komunikuje s jinými zařízeními.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Probíhá pořizování dlouhých expozic (= 88, = 89).
Další režimy fotografování
●● Probíhá připojení nebo přenos přes síť Wi‑Fi.
Režim P
●● Pokud bliká indikátor zeleně, nikdy nevypínejte fotoaparát,
neotevírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu / baterii
ani netřeste fotoaparátem – může dojít k poškození snímků,
fotoaparátu nebo paměťové karty.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
36
Fotografování s využitím
fotoaparátem určených nastavení
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Praktický režim pro jednoduché fotografování s vyšší mírou kontroly
nad výsledky
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Chcete‑li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické scény, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt
a podmínky snímání.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Fotografování (Automatický inteligentní
scénický režim)
Statické snímky
1
Další režimy fotografování
Filmy
Zapněte fotoaparát.
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
].
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
2
Bezdrátové funkce
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
Nabídka nastavení
●● V levém horním rohu monitoru se zobrazí
ikona scény (= 41).
Příslušenství
●● Kolem detekovaných tváří a objektů
jsou zobrazeny rámečky, což znamená,
že jsou tváře a objekty zaostřeny.
Dodatek
3
Rejstřík
Určete kompozici snímku.
●● Používáte‑li objektiv se zoomem,
otáčejte pro zoomování kroužkem
zoomu na objektivu.
37
4
Exponujte/Zahajte záznam.
Pořizování statických snímků
1) Zaostřete.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámečky AF, které označují
zaostřená místa snímku.
Záznam filmů
1) Zahajte záznam.
●● Stiskněte tlačítko filmu. Fotoaparát začne
zaznamenávat film a na monitoru se
zobrazí údaj [ ZÁZN] a uplynulý čas.
●● Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
●● Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
sejměte prst z tlačítka filmu.
●● Pokud se zobrazí text [Vysunout blesk],
posunutím přepínače [ ] vysuňte blesk.
Při expozici snímku dojde k odpálení
záblesku. Nechcete‑li použít blesk,
stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu
fotoaparátu.
2) Exponujte.
●● Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz. (Je‑li vysunutý blesk,
je v podmínkách s nedostatečným
osvětlením automaticky emitován
záblesk.)
●● Snímek zůstane zobrazen na obrazovce
po dobu přibližně dvou sekund.
2)Podle potřeby změňte velikost
objektu a upravte kompozici záběru.
●● Chcete‑li změnit velikost objektu,
opakujte operace v kroku 3.
Dojde však k zaznamenání provozních
zvuků fotoaparátu.
●● Pokud změníte kompozici záběru,
zaostření, jas a barevné podání
se automaticky upraví.
3) Dokončete záznam.
●● Chcete‑li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Záznam filmu se ukončí automaticky
po zaplnění paměťové karty.
●● I ve chvíli, kdy je na monitoru zobrazen
snímek, můžete fotografovat opětovným
stisknutím tlačítka spouště.
38
Fotografování v režimu Hybridní Auto
Statické snímky
Filmy
Jednoduchým pořizováním statických snímků můžete vytvořit krátký
film zachycující události v průběhu dne. Fotoaparát zaznamená před
každým snímkem 2–4 s dlouhé klipy scén, které se později zkombinují
v krátkém filmu.
1
Přejděte do režimu [
].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části
„Fotografování (Automatický inteligentní
scénický režim)“ (= 37) vyberte
položku [ ].
2
Určete kompozici snímku.
●● Chcete‑li vytvořit kompozici snímku
a zaostřit, postupujte podle kroků 3–4
v části „Fotografování (Automatický
inteligentní scénický režim)“ (= 37).
●● Chcete‑li vytvořit působivější krátké filmy,
zaměřte fotoaparát na objekty po dobu
asi čtyř sekund před pořizováním
statických snímků.
3
Exponujte/Zahajte záznam.
●● Chcete‑li pořídit statický snímek,
postupujte podle kroku 4 v části
„Fotografování (Automatický inteligentní
scénický režim)“ (= 37).
●● Fotoaparát zaznamená statický snímek
a filmový klip. Klip, který je ukončen
statickým snímkem a zvukem závěrky,
vytvoří jedinou kapitolu v krátkém filmu.
●● Životnost baterie v tomto režimu je kratší než v režimu [ ],
protože je při expozici každého snímku zaznamenán rovněž
krátký film.
●● K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení
statického snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru
] a při jiných způsobech používání fotoaparátu.
režimu [
●● V krátkých filmech se zaznamenají případné zvuky a vibrace
způsobené provozem fotoaparátu a objektivu.
●● Kvalita obrazu krátkého filmu je [
] pro NTSC
] pro PAL. Toto se liší v závislosti na výstupním
nebo [
formátu videa (= 154).
●● Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny ani při spuštění samospouště.
●● Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány
jako samostatné filmové soubory, a to i v případě, že byly
] ve stejný den.
zaznamenány v režimu [
-- Velikost souboru krátkého filmu dosáhne hodnoty přibližně 4 GB
nebo celková doba záznamu přibližně 16 min 40 s.
-- Krátký film je chráněný (= 109).
-- Mění se tato nastavení: letní čas (= 20), videosystém (= 154),
časové pásmo (= 156) a údaje copyrightu (= 159).
-- Je vytvořena nová složka (= 152).
●● Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
●● Upřednostňujete‑li nahrávání krátkých filmů bez statických snímků,
upravte nastavení předem. Vyberte možnost MENU (= 33) >
karta [ 6] > [Typ kr. filmu] > [Bez snímků].
●● Jednotlivé kapitoly lze upravit (= 123).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Přehrávání krátkých filmů
Zobrazením statického snímku v režimu [ ] přehrajte krátký film
vytvořený ve stejný den, nebo zadejte datum pořízení krátkého filmu,
který chcete přehrát (= 103).
39
Statické snímky / filmy
●● Pokud fotoaparát nevydává žádné provozní zvuky, je možné,
že byl zapnut a současně bylo stisknuto a přidrženo tlačítko
]. Chcete‑li znovu aktivovat provozní zvuky fotoaparátu,
[
], vyberte na kartě [ 3] možnost [Tón]
stiskněte tlačítko [
a stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ] vyberte
možnost [Zap].
Statické snímky
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček AF
s ikonou [ ] a po stisknutí tlačítka spouště až na doraz není
vyfotografován žádný snímek.
●● Zaostření může trvat déle, nejsou‑li zjištěny žádné osoby ani
objekty, jsou‑li objekty tmavé či nekontrastní nebo v podmínkách
s velmi vysokou hladinou osvětlení.
●● Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním
snímků vlivem chvění. V tom případě upevněte fotoaparát na
stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability.
●● Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte
se více k objektu. Podrobnosti o dosahu blesku viz část „Blesk“
(= 212).
●● Za účelem potlačení jevu červených očí a jako pomůcka pro
správné zaostření se při snímání za nízké hladiny osvětlení
může aktivovat světlo.
●● Pokud je spuštěn blesk, u některých objektivů může dojít
k vinětaci nebo k výskytu tmavých oblastí na snímku.
●● Pokud se při pokusu o pořízení snímku zobrazí blikající ikona [ ],
znamená to, že nelze pořídit snímek před dokončením nabíjení
blesku. Ve fotografování lze pokračovat až po nabití blesku,
buďto tedy stiskněte tlačítko spouště až na doraz a čekejte,
nebo tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
●● Ačkoliv můžete fotografovat znovu ještě před zobrazením
obrazovky režimu snímání, předchozí snímek může určit
zaostření, jas a používané barvy.
●● Vinětace se zobrazí v náhledech ihned po pořízení snímků,
před zobrazením konečných (uložených) snímků.
●● Můžete změnit dobu zobrazení snímků po expozici (= 50).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Filmy
Základy práce
s fotoaparátem
●● Při opakovaném dlouhodobějším používání fotoaparátu
k záznamu filmů může dojít k zahřátí jeho těla. Tento jev
neznamená závadu.
●● Při záznamu filmů držte prsty mimo mikrofon (1). Blokování
mikrofonu může znemožňovat záznam zvuku nebo může
způsobovat utlumení zvuku.
(1)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Při záznamu filmů se nedotýkejte ovládacích prvků fotoaparátu,
kromě tlačítka filmu a panelu dotykové obrazovky, protože zvuky
vydávané fotoaparátem budou zaznamenány. Chcete‑li během
záznamu upravit nastavení nebo provést jiné operace, použijte
pokud možno panel dotykové obrazovky.
●● Mechanické zvuky objektivu a fotoaparátu se také
zaznamenávají. Tyto zvuky mohou být méně patrné, použijete‑li
externí mikrofon (= 173).
●● Po zahájení záznamu filmu se změní zobrazené obrazové pole
a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět korekci
výraznějšího chvění. Chcete‑li snímat objekty ve stejné velikosti,
jako před zahájením snímání, upravte nastavení stabilizace
obrazu (=84).
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
40
●● Zvukový záznam je stereofonní.
●● Během záznamu filmu mohou být rovněž zaznamenány provozní
zvuky objektivu způsobené automatickým zaostřováním. Zvuky
objektivu mohou být méně patrné, použijete‑li externí mikrofon.
Nechcete‑li zaznamenávat zvuk, zvolte položku MENU (= 33) >
kartu [ 7] > [Zvukový záznam] > [Zakáz.].
●● Chcete‑li během záznamu filmu zablokovat zaostření, zvolte položku
MENU (= 33) > kartu [ 7] > [Servo AF při zázn. filmu] > [Zakáz.].
●● Jednotlivé filmy, které přesahují 4 GB, jsou rozděleny
do více souborů. Přibližně 30 sekund předtím, než film
dosáhne velikosti 4 GB, vás upozorníme tím, že uplynulý čas
na obrazovce záznamu začne blikat. Pokud budete natáčet dál
a překročíte 4 GB, fotoaparát automaticky vytvoří nový filmový
soubor a blikání ustane. Upozorňujeme, že není podporováno
automatické přehrávání rozdělených filmových souborů jednoho
po druhém. Jednotlivé filmy přehrajte samostatně.
Ostatní
objekty
V pohybu
Zblízka
Světlé
Světlé a protisvětlo
S modrou oblohou
Před použitím
Šedá
Pokročilá příručka
Světle
modrá
Modrá obloha
a protisvětlo
Západy slunce
–
Bodová světla
–
–
Tmavé
Tmavé, fotografování
ze stativu
Barva
pozadí
ikony
–
–
Oranžová
Tmavě
modrá
●● Pracujete‑li se samospouští (= 42), ikony „V pohybu“ se nezobrazí.
Ikony scén
Statické snímky
Filmy
V režimech [ ] a [ ] jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení
pro optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
Pozadí
Fotografování jiných objektů
Pozadí
Fotografování osob
Lidé
V pohybu
Světlé
Barva pozadí
ikony
●● Pokud jste objektiv nastavili do polohy [MF] nebo používáte objektiv,
který neumožňuje automatické zaostřování, ikony „Fotografování osob“
a „V pohybu“ se nezobrazí.
●● Pokud ikona vybrané scény neodpovídá aktuálním podmínkám
snímání nebo pokud není možné dosáhnout na snímcích
požadovaného účinku, barev nebo jasu, zkuste fotografovat
v režimu [ ] (= 66).
Základní příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Šedá
Světlé a protisvětlo
S modrou oblohou
Světle
modrá
Modrá obloha a protisvětlo
Bodová světla
–
Tmavé
–
Tmavé, fotografování
ze stativu
–
Tmavě
modrá
41
Rámečky na obrazovce
Běžně používané, praktické funkce
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Jakmile fotoaparát rozpozná objekty, na které jej namíříte, zobrazí se
různé rámečky.
●● Kolem objektu (nebo tváře osoby), který fotoaparát vybere jako hlavní
objekt, se zobrazí bílý rámeček. Rámečky sledují v určitém rozmezí
fotografované objekty, aby zůstaly zaostřeny.
●● Když namáčknete tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát zaostří,
barva rámečků se změní na zelenou.
●● Je‑li v režimu [ ] po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
detekován pohyb objektu, barva rámečku se změní na modrou
a dojde k úpravě jasu a zaostření pomocí funkce Servo AF.
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemůže
zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček s ikonou [ ].
●● Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích
objektů nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech,
zkuste fotografovat v režimu [ ] (= 66).
Před použitím
Použití samospouště
Pokročilá příručka
Statické snímky
Filmy
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých
je přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných
snímků. Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí
tlačítka spouště.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom vyberte možnost [ ]
(= 32).
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li vypnout funkci Servo AF, nastavte na kartě [ 6]
položku [Aut. přepnutí AF] na [Zakázat]. Upozorňujeme, že se
nezobrazí ikony „V pohybu“ (= 41). Je‑li u samospouště
(= 42) nastavena jakákoli jiná možnost než [ ], nastaví se
u položky [Aut. přepnutí AF] automaticky možnost [Zakáz.]
a toto nastavení nelze změnit.
2
Příslušenství
Exponujte/Zahajte záznam.
●● Statické snímky: Namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete na objekt
a potom stiskněte tlačítko až na doraz.
Dodatek
Rejstřík
●● Filmy: Stiskněte tlačítko filmu.
●● Chcete‑li vybrat objekty, na něž fotoaparát zaostří, dotkněte se
požadovaného objektu na obrazovce. Zobrazí se rámeček [ ]
a fotoaparát přejde do režimu AF dotykem.
42
●● Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
●● Dvě sekundy před expozicí snímku
se blikání a frekvence zvuku zrychlí.
(Pokud dojde ke spuštění blesku,
svítí kontrolka trvale.)
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] zvolte dobu
zpoždění nebo počet snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte hodnotu a potom
dvakrát stiskněte tlačítko [ ].
●● Chcete‑li zrušit pořízení snímku se
samospouští po zahájení odpočítávání,
].
stiskněte tlačítko [
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu nastavení,
vyberte v kroku 1 možnost [ ].
Použití samospouště pro eliminaci chvění
Statické snímky
2
Filmy
Při použití této možnosti pořídí fotoaparát snímek přibližně 2 s po
stisknutí tlačítka spouště. Pokud je fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště
nestabilní, neovlivní to pořizovaný snímek.
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Použití samospouště“ (= 42) vyberte
položku [ ].
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete‑li fotografovat, postupujte podle
kroku 2 v části „Použití samospouště“
(= 42).
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete‑li fotografovat, postupujte podle
kroku 2 v části „Použití samospouště“
(= 42).
●● V případě filmů zaznamenávaných pomocí samospouště se
záznam spustí po vámi zadané době zpoždění, avšak zadaný
počet snímků nemá žádný vliv.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Zadáte‑li více snímků, jas snímku a tón barvy jsou dány prvním
snímkem. Mezi snímky je zapotřebí více času, jestliže je použit
blesk nebo pokud jste zadali snímání velkého počtu snímků.
Snímání se automaticky ukončí po zaplnění paměťové karty.
●● Je‑li zadáno zpoždění delší než dvě sekundy, dvě sekundy
před snímkem se blikání kontrolky a zvuk samospouště zrychlí.
(Pokud dojde ke spuštění blesku, svítí kontrolka trvale.)
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Přizpůsobení samospouště
Statické snímky
Filmy
Můžete určit zpoždění (0–30 sekund) a počet pořízených snímků (1–10).
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Použití samospouště“ (= 42) vyberte
položku [ ] a stiskněte tlačítko [
].
43
Fotografování prostřednictvím dotyku obrazovky
(Expozice dotykem)
Statické snímky
Filmy
Pomocí této možnosti můžete namísto stisknutí tlačítka spouště exponovat
jednoduchým dotykem prstu na obrazovce a jeho uvolněním. Fotoaparát
automaticky zaostřuje na objekty a upravuje jas snímků.
1
2]
●● Vyberte položku [Expoz. dotykem]
a zvolte možnost [Povolit].
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Chcete‑li zhotovit sérii snímků v režimu [ ], přidržte tlačítko spouště
stisknuté až na doraz.
Podrobnosti o rychlosti kontinuálního snímání viz část „Fotografování“
(= 212).
1
Povolte funkci expozice dotykem.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Expoz. dotykem] na kartě [
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Kontinuální snímání
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce
vyberte položku [ ] a potom vyberte
možnost [
] nebo [ ] (= 32).
●● Jakmile dokončíte nastavení, zobrazí se
] nebo [ ].
ikona [
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
2
Exponujte.
●● Dotykem objektu na obrazovce pořiďte
snímek.
●● Chcete‑li zrušit expozici dotykem,
v kroku 1 zvolte možnost [Zakáz.].
●● Oranžový rámeček AF znamená, že fotoaparát nemůže zaostřit
na objekty. Nebude pořízen snímek.
2
Exponujte.
●● Chcete‑li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Dotykem položky [ ] se můžete připravit na expozici dalšího
snímku i ve chvíli, kdy je na monitoru zobrazen předchozí snímek.
44
●● V režimu kontinuálního snímání je zaostření blokováno v pozici
určené při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
●● Nelze použít se samospouští (= 42).
●● V závislosti na podmínkách snímání, nastavení fotoaparátu
a pozici zoomu může fotoaparát přestat dočasně fotografovat
nebo se může snížit rychlost kontinuálního snímání.
●● Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování
zpomalit.
●● V závislosti na podmínkách snímání, typu paměťové karty a počtu
kontinuálně pořízených snímků může nastat prodleva předtím,
než budete moci znovu snímat.
●● Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
●● Když se v režimu Expozice dotykem (= 44) dotýkáte
obrazovky, fotoaparát nepřetržitě exponuje. V režimu kontinuálního
snímání je zaostření po pořízení prvního snímku konstantní.
●● Zobrazení na obrazovce se v režimu kontinuálního snímání liší
od skutečně pořízených snímků a může vypadat rozostřené.
Některé objektivy také mohou v režimu kontinuálního snímání
ztmavit zobrazení na obrazovce, ale snímky jsou zachyceny
se standardním jasem.
Funkce pro uživatelské nastavení
snímků
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Změna kvality snímků
Základy práce
s fotoaparátem
Statické snímky
Filmy
Můžete volit z 7 kombinací velikosti (počtu pixelů) a komprese (kvality
snímku). Můžete také určit, zda chcete snímky zaznamenat ve formátu
RAW (= 46). Informace o počtech jednotlivých druhů snímků, které lze
uložit na paměťovou kartu, viz část „Záznam“ (= 213).
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Režim přehrávání
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [ ].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Lze‑li kontinuálně pořídit devět nebo méně snímků, dostupný
počet je zobrazen v horní části obrazovky vpravo od celkového
počtu zbývajících snímků (= 190). Pokud lze pořídit 10 nebo
více snímků, počet není zobrazen.
●● Při určitých podmínkách snímání nebo nastavení fotoaparátu
může být k dispozici méně kontinuálních snímků.
Příslušenství
Dodatek
●● Nastavení [ ] a [ ] označují různé úrovně kvality snímku
v závislosti na rozsahu komprese. Při stejné velikosti (počtu pixelů)
nabízí nastavení [ ] vyšší kvalitu snímku. I když snímky [ ]
mají o něco nižší kvalitu snímku, na paměťovou kartu se jich
vejde více. Upozorňujeme, že obrázky s velikostí [ ] se ukládají
v kvalitě [ ].
].
●● Není k dispozici v režimu [
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 1] > [Kval. snímku].
Rejstřík
45
Pokud se rozhodujete o počtu pixelů podle velikosti fotografií, použijte
následující tabulku jako vodítko pro snímky s poměrem stran 3 : 2.
A2 (420 × 594 mm)
A3 (297 × 420 mm)
A4 (210 × 297 mm)
90 × 130 mm, 130 × 180 mm, Pohlednice
Záznam ve formátu RAW
Fotoaparát může zaznamenávat snímky ve formátu JPEG a RAW.
Snímky JPEG
Snímky RAW
Snímky zpracované ve fotoaparátu k zajištění
optimální kvality snímku a zkomprimované tak,
aby byla zmenšena velikost souboru. Tato komprese
dat je však nevratná a snímky nelze zcela obnovit
do původního nezpracovaného stavu. Zpracování
snímků může rovněž způsobovat určité ztráty kvality.
„Hrubá“ (nezpracovaná) obrazová data, která jsou
zaznamenána beze ztrát kvality snímku, k nimž jinak
dochází v důsledku zpracování dat ve fotoaparátu.
Obrazová data v tomto stavu nelze přímo použít pro
prohlížení na počítači nebo tisk. Nejprve je třeba
zpracovat pomocí tohoto fotoaparátu (= 119) nebo
pomocí aplikace Digital Photo Professional (= 175)
převést obrazová data na běžné soubory JPEG nebo
TIFF. Snímky lze přizpůsobovat s minimálními ztrátami
kvality snímku během zpracování.
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 32).
●● Chcete‑li snímky zaznamenávat pouze
ve formátu RAW, zvolte možnost [ ].
●● Chcete‑li snímky zaznamenávat
současně ve formátu JPEG a RAW,
zvolte kvalitu snímku JPEG a poté
]. Vedle položky
stiskněte tlačítko [
[RAW] se zobrazí značka [ ]. Chcete‑li
toto nastavení zrušit, postupujte podle
stejných kroků a odeberte značku [ ]
vedle položky [RAW].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Pro přenos snímků RAW (resp. snímků zachycených společně
ve formátech RAW a JPEG) vždy používejte specializovanou
aplikaci EOS Utility (= 175).
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Podrobnosti týkající se vztahu mezi počtem záznamových pixelů
a počtem snímků, které lze uložit na paměťovou kartu, viz část
„Záznam“ (= 213).
●● Soubory snímků JPEG jsou označeny příponou .JPG, soubory
RAW jsou označeny příponou .CR2. Názvy souborů společně
zaznamenaných snímků ve formátu JPEG a RAW obsahují stejné
číslo snímku.
●● Podrobné informace o aplikacích Digital Photo Professional
a EOS Utility viz část „Software“ (= 175). Návody k použití
softwaru si podle potřeby stáhněte z webových stránek
společnosti Canon. Pokyny ke stahování naleznete v části
„Návod k použití softwaru“ (= 175).
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
46
Použití nabídky
Změna poměru stran
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 1]
vyberte položku [Kval. snímku] a potom
stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
●● Chcete‑li snímky současně
zaznamenávat ve formátu RAW, otočte
] a pod položkou [RAW]
voličem [
zvolte možnost [ ]. Upozorňujeme,
že pokud je vybrána možnost [−], jsou
zaznamenávány pouze snímky JPEG.
Statické snímky
●● Položky [RAW] a [JPEG] nelze obě současně nastavit
na možnost [−].
]
Filmy
Fotoaparát umožňuje následovně měnit poměr stran (poměr šířky k výšce)
obrazu snímků.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
●● Po dokončení nastavení se aktualizuje
poměr stran obrazu na monitoru.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [JPEG]
a poté zvolte velikost a kvalitu snímků.
Upozorňujeme, že pokud je vybrána
možnost [−], jsou zaznamenávány
pouze snímky RAW.
●● Po dokončení se stisknutím tlačítka [
vraťte na obrazovku nabídky.
Před použitím
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu nastavení,
opakujte postup, ale vyberte možnost [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Používá se pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech
HDTV a obdobných zobrazovačích.
Nativní poměr stran obrazovky fotoaparátu, který odpovídá 35mm
filmu. Používá se pro tisk snímků ve formátu 130 × 180 mm
a pohlednicových formátech.
Používá se pro tisk snímků ve formátu 90 × 130 mm a formátech
řady A.
Čtvercový obraz.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Není k dispozici v režimu [
].
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 1] > [Poměr stran stat. obrazu].
47
Změna kvality filmů
Video PAL:
Statické snímky
Filmy
Upravte kvalitu filmů (velikost obrazu a rychlost snímání). Rychlost
snímání udává, kolik snímků se zaznamená za sekundu, což je stanoveno
automaticky na základě nastavení NTSC nebo PAL (= 154). Informace
o celkové době záznamu filmu, kterou lze uložit na paměťovou kartu při
různých nastaveních kvality snímku, viz část „Záznam“ (= 213).
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [Velik.film.zázn.] a vyberte
požadovanou možnost (= 32).
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Kvalita
snímku
Před použitím
Počet pixelů
záznamu
Rychlost
snímání
Podrobnosti
Základní příručka
1920 × 1080
50,00 sn./s
1920 × 1080
25,00 sn./s
Záznam filmů s rozlišením
Full HD.
1280 × 720
50,00 sn./s
Záznam filmů s rozlišením HD.
Základy práce
s fotoaparátem
640 × 480
25,00 sn./s
Záznam filmů se standardním
rozlišením.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Pokročilá příručka
Další režimy fotografování
●● Černé pruhy (v režimech [
]a[
] se zobrazí v levé
], [
],
a pravé části obrazovky a v režimech [
], [
], [
], [
]a[
]
[
se zobrazí v horní a dolní části) označují oblasti obrazu, které
nejsou zaznamenány.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 7] > [Velik.film.zázn.].
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Video NTSC:
Kvalita
snímku
Počet pixelů
záznamu
Rychlost
snímání
Podrobnosti
1920 × 1080
59,94 sn./s
1920 × 1080
29,97 sn./s
1920 × 1080
23,98 sn./s
Záznam filmů s rozlišením
Full HD. [
] umožňuje
filmovou rychlost snímání.
1280 × 720
59,94 sn./s
Záznam filmů s rozlišením HD.
640 × 480
29,97 sn./s
Záznam filmů se standardním
rozlišením.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
48
Používání automatického vyrovnávání
Užitečné funkce při snímání
Statické snímky
Použití elektronického horizontu s dvěma osami
Statické snímky
Filmy
Na monitoru můžete zobrazit elektronický horizont, který pomáhá udržovat
fotoaparát v rovině horizontu ve směrech zepředu dozadu a zleva doprava.
1
Filmy
Automatické vyrovnávání pomáhá vyrovnávat filmy.
●● Stiskněte tlačítko [
], zvolte
možnost [ Auto úroveň] na kartě [
a poté stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
●● Vyberte položku [Povolit] a znovu
stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
Zapněte zobrazení elektronického
horizontu.
●● Několikanásobným stisknutím tlačítka
[
] zobrazíte elektronický horizont.
2
Před použitím
●● Pokud je fotoaparát nakloněný, posuňte
jej tak, aby se červená čára změnila
na zelenou.
●● Pokud se v kroku 1 nezobrazuje elektronický horizont,
zkontrolujte nastavení možnosti MENU (= 33) > karta [ 1] >
[Zobrazení informací ke snímku] (= 92).
] a při
●● Elektronický horizont se nezobrazuje v režimu [
záznamu filmů.
●● Podržíte‑li fotoaparát na výšku, orientace elektronického
horizontu se přizpůsobí orientaci fotoaparátu.
●● Máte‑li pocit, že fotoaparát dostatečně nepomáhá při nastavení
vodorovné polohy, proveďte kalibraci elektronického horizontu
(= 154).
Pokročilá příručka
4]
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Pokud je možnost [Digitální IS] nastavena na hodnotu [Povolit]
Auto úroveň] se nastaví
nebo [Vylepšeno] (= 84), možnost [
na hodnotu [Zakáz.] a nebude možné ji změnit.
Vyrovnejte fotoaparát.
●● Část (1) označuje vyrovnání ve směru
zepředu dozadu, část (2) vyrovnání
ve směru zleva doprava.
Základní příručka
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Po zahájení záznamu se zobrazená oblast zúží a objekty
se zobrazí větší (= 84).
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
49
2
Uživatelské přizpůsobení činnosti
fotoaparátu
Statické snímky
Filmy
], zvolte
●● Stiskněte tlačítko [
možnost [Spušt. pom.světla AF (LED)]
na kartě [ 3] a potom vyberte možnost
[Zakáz.].
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup,
ale vyberte možnost [Povolit].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Filmy
Světlo pro redukci jevu červených očí, které potlačuje projevy efektu
červených očí u snímků pořízených s bleskem za nízké hladiny osvětlení,
lze deaktivovat.
2]
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup,
ale vyberte možnost [2 s].
2 s, 4 s, 8 s
Deaktivace světla pro redukci jevu červených očí
1
Základy práce
s fotoaparátem
Filmy
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Doba prohlídky]
a vyberte požadovanou možnost.
Světlo, které pomáhá ostřit při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
za nízké hladiny osvětlení, lze deaktivovat.
Přidržet
Vypnuto
Základní příručka
Pokročilá příručka
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
Zabránění spuštění pomocného světla AF
Statické snímky
Před použitím
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup, ale vyberte
možnost [Zap].
Funkce snímání na kartě [ ] obrazovky nabídky lze následujícím
způsobem přizpůsobovat vlastním požadavkům.
Pokyny k funkcím nabídky viz část „Použití obrazovky nabídky“ (= 33).
Statické snímky
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku [Red. červ. očí] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 33).
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli, kdy
je na monitoru zobrazen snímek, můžete fotografovat
opětovným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Pořízené snímky se nezobrazují.
●● Stisknutím tlačítka [
] během zobrazení snímku po expozici
lze přepínat zobrazené informace.
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Zobrazte obrazovku [Řízení blesku].
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 5]
vyberte položku [Řízení blesku] a potom
stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
50
Fotografování v oblíbeném
nastavení (Kreativní asistent)
Další režimy fotografování
Efektivní fotografování různých scén a pořizování snímků vylepšených
pomocí jedinečných obrazových efektů a speciálních funkcí
Zachyťte snímky dle svých představ, aniž byste museli znát fotografickou
terminologii. Využijte nabídku snadno srozumitelných možností
k rozostření pozadí, úpravě jasu nebo jinému přizpůsobení snímků
a současně sledujte obrazovku. Jakmile uložíte nastavení, která se vám
líbí, můžete je snadno později znovu použít. Můžete také použít nastavení
z dřívějších snímků pořízených v režimu [ ].
Tento režim umožňuje snáze se seznámit s režimy snímání kreativní
zóny ([ ], [
], [
] a [ ]), protože si můžete prohlédnout odpovídající
nastavení v těchto režimech při prohlížení snímků pořízených v režimu [ ].
Přizpůsobte snímky těmito způsoby.
Pozadí
Jas
Kontrast
Saturace
Tón barvy
Monochromatický
Upravte vzhled pozadí. Výběrem vyšších
hodnot pozadí zaostříte, zatímco nižšími
hodnotami jej rozmažete.
Upravte jas obrazu. Výběrem vyšších hodnot
zvýšíte jas snímků.
Upravte kontrast. Výběrem vyšších hodnot
zvýšíte kontrast.
Upravte sytost barev. Výběrem vyšších hodnot
barvy oživíte, zatímco nižšími hodnotami
je ztlumíte.
Upravte tón barvy. Výběrem vyšších hodnot
získáte teplejší barvy, zatímco nižšími
hodnotami získáte barvy chladnější.
Zvolte jednu z pěti monochromatických
možností: [ Černobíle], [ Sépie], [ Modrá],
[ Purpurová] nebo [ Zelená]. Chcete‑li
fotografovat barevně, nastavte možnost [ ].
Upozorňujeme, že je‑li nastavena jiná možnost
než [ ], nejsou k dispozici položky [Saturace]
a [Tón barvy].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
51
1
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Uložení/načtení nastavení fotoaparátu
].
Uložte své oblíbené nastavení a podle potřeby jej kdykoli znovu použijte.
2
Uložení nastavení
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Až dokončíte úpravu jednotlivých
položek, vraťte se na obrazovku
snímání stisknutím tlačítka [
3
●● Stiskněte tlačítko [ ], stisknutím
tlačítek [ ][ ] vyberte položku [ ]
a poté vyberte profil, jehož nastavení
se má uložit, stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voličů [ ][
].
].
Exponujte.
●● Nastavení lze uložit až do šesti profilů.
●● Pokud jste vybraný profil již přidělili,
Porovnat].
zobrazí se položka [
Když je tento profil vybrán, můžete
stisknutím a podržením tlačítka [
]
zobrazit předchozí nastavení a porovnat
je s novým nastavením.
●● Pokud používáte blesk, položka [Pozadí] není k dispozici.
●● Položky nastavení, které jsou na obrazovce snímání označeny
], lze konfigurovat otočením voliče [
].
ikonou [
]
Stisknutím tlačítek [ ][ ] můžete také přesunout volič [
a přepnout na jinou položku a následně ji upravit.
●● Chcete‑li zabránit resetování nastavení při vypnutí fotoaparátu,
] na možnost
nastavte na kartě [ 6] položku [Uchov. nast.
[Povolit].
●● Můžete také přejít na obrazovku nastavení dotykem položky [
v pravém horním rohu a poté dotykem upravit položky
na obrazovce nastavení. Chcete‑li se vrátit na obrazovku
fotografování, dotkněte se položky [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Postupujte podle kroků 1–2 v části
„Fotografování v oblíbeném nastavení
(Kreativní asistent)“ (= 51), zvolte
položku [ ] a změňte nastavení podle
vlastních požadavků.
●● Stiskněte tlačítko [ ], stisknutím
tlačítek [ ][ ] vyberte položku a poté
upravte její nastavení stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voličů [
][ ] (= 32).
Před použitím
●● Stiskněte tlačítko [ ], po zobrazení
potvrzující zprávy vyberte [OK] stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
a poté stiskněte tlačítko [ ].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
]
52
Načtení nastavení fotoaparátu
Zobrazení nastavení
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Fotografování v oblíbeném nastavení
(Kreativní asistent)“ (= 51) vyberte
položku [ ].
●● Stiskněte tlačítko [ ], stisknutím tlačítek
[ ][ ] vyberte položku [ ] a poté
vyberte profil k načtení stisknutím tlačítek
[ ][ ] nebo otočením voličů [ ][
].
●● Uložené nastavení použijte stisknutím
tlačítka [ ].
Před použitím
●● Chcete‑li zkontrolovat nastavení
prohlížených snímků, které byly pořízeny
v režimu [ ], stiskněte tlačítko [
].
Zobrazí se obrazovka vlevo.
Nastavení Kreativní zóny odpovídající nastavení
režimu Kreativní asistent
●● Chcete‑li se vrátit bez použití nastavení,
zvolte možnost [–] a stiskněte tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Použití nastavení ze snímků
Načtěte nastavení ze snímků pořízených v režimu [
při snímání.
Základní příručka
Režim přehrávání
] a použijte je
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Fotografování v oblíbeném nastavení
(Kreativní asistent)“ (= 51) vyberte
položku [ ].
●● Stisknutím tlačítka [ ] přejděte do režimu
přehrávání a poté zvolte snímek pořízený
v režimu [ ], který chcete zobrazit.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Nastavení režimu [
]
Nastavení kreativní zóny
(A) Pozadí
(a) Clonové číslo (= 89)
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a znovu stiskněte tlačítko [ ].
(B) Jas
(b) Kompenzace expozice (= 67)
U snímků s bleskem však odpovídá hodnotě
(b’), kompenzace expozice s bleskem (= 82)
●● Použije se nastavení a fotoaparát přejde
do režimu snímání.
(C) Tón barvy
(c) Korekce vyvážení bílé (= 71)
(D) Kontrast
(d) Kontrast Picture Style (= 74)
(E) Saturace
(e) Saturace Picture Style (= 74)
(F) Monochromatický
(f) Filtr Picture Style
(= 74)
●● Nastavení nebude možné použít, pokud je volič režimů nastaven
do jiné polohy než [ ]. Pokud se o to pokusíte, zobrazí se
zpráva a fotoaparát zůstane v režimu přehrávání. Chcete‑li
nastavení použít, nastavte volič režimů do polohy [ ].
●● Položka [ ] se nezobrazí u snímků, které byly pořízeny v jiném
režimu [ ].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
a efekt tónování
53
F
otografování krajiny (Krajina)
Specifické scény
Statické snímky
Zvolte režim odpovídající fotografované scéně a fotoaparát automaticky
zkonfiguruje nastavení pro dosažení optimálních výsledných snímků.
1
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Zachyťte širokou otevřenou krajinu
a podobné scény ostře (s velkou
hloubkou ostrosti) a s živou reprodukcí
modré oblohy a zeleně.
Fotografování detailů (Detail)
Statické snímky
2
Vyberte režim snímání.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom vyberte režim
snímání (= 32).
3
Exponujte.
●● Režim snímání můžete rovněž nastavit dotykem ikony [ ] v levém
].
horním rohu, pokud je volič režimů nastaven na polohu [
Fotografování portrétů (Portrét)
Statické snímky
●● Slouží k fotografování osob
se změkčujícím efektem.
Filmy
Před použitím
Filmy
Filmy
●● Pořiďte detailní snímky květin a jiných
malých objektů tak, aby byly na snímcích
zvětšené.
●● Pokud chcete, aby se malé objekty jevily
o mnoho větší, použijte makroobjektiv
(prodává se samostatně).
●● Zkontrolujte minimální zaostřovací
vzdálenost nasazeného objektivu
a zjistěte, jak blízko od objektu lze
fotografovat. Minimální zaostřovací
vzdálenost objektivu se měří
] (ohnisková
od značky [
rovina) na horní straně fotoaparátu
k fotografovanému objektu.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Pohyblivé objekty (Sport)
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Rejstřík
●● Zhotoví sérii snímků, přičemž fotoaparát
zaostřuje pohybující se objekt.
54
otografování večerních scén bez
F
použití stativu (Noční scéna z ruky)
Statické snímky
Filmy
●● Režim pořizuje překrásné snímky
večerních scén a portréty na večerním
pozadí bez nutnosti naprosto stabilního
držení fotoaparátu nebo použití stativu.
●● Kombinací několika kontinuálně
pořízených snímků je vytvořen jeden
snímek se sníženou patrností projevů
chvění a šumu.
●● Objekty se v režimu [ ] jeví v porovnání s ostatními režimy větší.
●● V režimu [ ] a [ ] se snímky mohou jevit jako zrnité,
protože dochází ke zvýšení citlivosti ISO (= 69) v souladu
s podmínkami snímání.
●● Protože fotoaparát v režimu [ ] fotografuje kontinuálně, držte jej
během fotografování stabilně.
●● Při použití režimu [ ] mohou určité podmínky snímání nebo
nadměrné rozmazání pohybu znemožnit dosažení očekávaných
výsledků.
●● Při použití stativu pro fotografování nočních scén poskytne lepší
výsledky režim [ ] namísto režimu [ ] (= 37).
Fotografování vlastního portrétu s optimálním
nastavením (Autoportrét)
Statické snímky
Před použitím
Základní příručka
Filmy
V případě autoportrétů lze přizpůsobit zpracování obrazu, včetně
vyhlazení pokožky nebo úprav jasu a pozadí, které vám dají vyniknout.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Specifické scény“ (= 54) vyberte
položku [ ].
2
Otevřete obrazovku.
●● Otevřete obrazovku znázorněným
způsobem.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
3
Nabídka nastavení
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Na obrazovce se dotkněte ikony
nastavení, které chcete konfigurovat.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zvolte požadovanou možnost.
●● Chcete‑li se vrátit k předchozí obrazovce,
dotkněte se položky [ ].
4
Exponujte.
55
Položka
2
Podrobnosti
Zvolte možnost [
pozadí.
] nebo jednu z pěti úrovní rozostření
Změňte tón barvy.
●● Otočením voliče [
Před použitím
] upravte tón barvy.
Zvolte jednu z pěti úrovní jasu.
Pokročilá příručka
Zvolte jednu z pěti úrovní vyhlazení pokožky. Vyhlazení
pokožky je optimalizováno pro tvář hlavního objektu.
3
Chcete‑li použít expozici dotykem, vyberte položku [ ].
●● V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných
oblastí, než je pokožka osob.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
●● V režimu blesku [ ] je položka [ ] nastavena na možnost [
]
a nelze ji měnit.
●● V režimu [ ] se čas zbývající do snímání zobrazuje v horní části
obrazovky, když aktivujete samospoušť výběrem možnosti [ ]
nebo výběrem možnosti [ ] a nastavením času na 3 nebo
více sekund.
Statické snímky
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Specifické scény“ (= 54) vyberte
položku [ ].
Filmy
Základy práce
s fotoaparátem
Exponujte.
●● Jsou‑li tyto tóny barev použity u lidí, nemusí vypadat vhodně.
●● Na snímcích pořízených s bleskem jsou tóny barev automaticky
nastaveny na výchozí nastavení.
Statické snímky
Filmy
].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Specifické scény“ (= 54) vyberte
položku [ ].
2
Další režimy fotografování
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rozostřením můžete vytvořit efekt rozmazaného pozadí a vytvořit tak
pocit rychlosti.
Nasazení objektivu kompatibilního s režimem [ ] umožňuje detekci
a korekci rozmazání objektu, díky čemuž budou zřetelné a ostré.
Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s režimem [ ]
naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
Vyberte položku [
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Vytváření pocitu rychlosti rozostřením pozadí
(Panorámování)
1
Vylepšení barev snímků jídla (Jídlo)
Tento efekt umožňuje upravit barevné odstíny tak, aby jídlo vypadalo
čerstvě a lákavě.
Základní příručka
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Exponujte.
●● Před snímáním namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny a současně
fotoaparátem pohybujte tak, aby sledoval
požadovaný objekt.
56
●● Pohybujte fotoaparátem tak,
aby pohybující se objekt zůstal
ve vyobrazeném rámečku, a stiskněte
tlačítko spouště až na doraz.
●● Objekt nepřestávejte fotoaparátem
sledovat ani po úplném stisknutí tlačítka
spouště.
●● Rozostření objektu nebude redukováno, pokud objektiv není
kompatibilní s režimem [ ], rychlost závěrky se ale automaticky
přizpůsobí podle úrovně efektu.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
●● V jasných scénách nemusí být možné efekt použít s vámi
zadanou úrovní.
●● Úroveň efektu můžete nastavit otočením voliče [
].
●● Rámeček můžete posunout dotykem nebo přetažením napříč
obrazovkou.
●● Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud fotoaparát pevně uchopíte
oběma rukama, přitisknete lokty k tělu a budete požadovaný
objekt sledovat otáčením celého těla.
●● Tato funkce je účinnější pro sledování objektů pohybujících se
vodorovně, jako jsou například vozidla a vlaky.
Fotografování v protisvětle
(Ovládání HDR Backlight)
Před použitím
Základní příručka
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště tři po sobě jdoucí snímky
s různým nastavením jasu a poté vybere a sloučí oblasti s nejlepším
jasem do jednoho snímku. Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu kresby
ve stínech snímků, ke které běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Specifické scény“ (= 54) vyberte
položku [ ].
2
Exponujte.
●● Během fotografování držte fotoaparát
stabilně. Po stisknutí tlačítka spouště
až na doraz pořídí fotoaparát tři snímky
a následně je zkombinuje.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Objekty se budou jevit větší v porovnání s ostatními režimy.
●● Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité podmínky snímání
mohou znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
Příslušenství
Dodatek
●● Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním, umístěte
fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V tomto
případě také zakažte stabilizaci obrazu (= 84).
●● Jakýkoli pohyb objektu způsobí, že bude obraz vypadat
rozmazaně.
●● Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Rejstřík
57
2
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
1
Přejděte do režimu [ ].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
2
].
Základní příručka
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Pokročilá příručka
3
Základy práce
s fotoaparátem
Exponujte.
Vyberte režim snímání.
Statické snímky
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Exponujte.
] v levém
].
Černobílé snímky (Č/B zrno)
Statické snímky
Filmy
Tento efekt umožňuje pořizovat monochromatické snímky se zrnitým,
hrubým vzhledem.
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
Filmy
Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky tak, jako by byl na fotoaparátu
nasazen filtr s měkkým ostřením. Úroveň efektu lze nastavit požadovaným
způsobem.
1
●● Režim snímání můžete rovněž nastavit dotykem ikony [
horním rohu, pokud je volič režimů nastaven na polohu [
1
Před použitím
Fotografování s měkkým ostřením
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom vyberte režim
snímání (= 32).
3
Vyberte úroveň efektu.
●● Otočením voliče [
] vyberte
požadovanou úroveň efektu.
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
2
Vyberte úroveň efektu.
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Otočením voliče [
] vyberte
požadovanou úroveň efektu.
Příslušenství
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Dodatek
3
Exponujte.
Rejstřík
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
58
2
Fotografování s efektem objektivu rybí oko
(Efekt objektivu rybí oko)
Statické snímky
Filmy
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu rybí oko.
1
Vyberte položku [
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
2
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Exponujte.
Vyberte úroveň efektu.
Statické snímky
Další režimy fotografování
Filmy
Tento efekt změkčí barvy tak, aby snímky připomínaly akvarelovou malbu.
1
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
Exponujte.
2
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Vyberte úroveň efektu.
●● Otočením voliče [
] vyberte
požadovanou úroveň efektu.
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Snímky se vzhledem olejomalby
(Efekt Olejová malba)
3
Statické snímky
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Snímky se vzhledem akvarelové malby
(Efekt Akvarel)
●● Otočením voliče [
] vyberte
požadovanou úroveň efektu.
3
Před použitím
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
].
Vyberte úroveň efektu.
●● Otočením voliče [
] vyberte
požadovanou úroveň efektu.
Filmy
Exponujte.
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Tento efekt zvýrazní vzhled objektů podobným způsobem, jako je tomu
na olejomalbách.
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
59
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Efekt Levného fotoaparátu)
Statické snímky
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
Filmy
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavší a rozmazané okraje snímků)
a změny celkového barevného podání snímky připomínající snímky
z levných fotoaparátů.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [
].
2
Vyberte tón barvy.
●● Otočením voliče [
] vyberte
požadovaný tón barvy.
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Standardní
Teplý
Studený
Exponujte.
Snímky připomínající snímky z levného fotoaparátu.
Snímky s teplejším nádechem než snímky v režimu
[Standardní].
Snímky se studenějším nádechem než snímky v režimu
[Standardní].
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Statické snímky
Před použitím
Základní příručka
Filmy
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí snímku
nad a pod vybranou oblastí.
Výběrem rychlosti přehrávání před zaznamenáním filmu lze takto vytvářet
filmy se vzhledem scén miniaturních modelů. Lidé a objekty ve scéně se
při přehrávání pohybují velkou rychlostí. Není zaznamenáván zvuk.
1
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
●● Na monitoru se zobrazí bílý rámeček
označující část obrazového pole,
která nebude rozmazána.
2
Zvolte oblast, kterou chcete
zachovat ostrou.
●● Stiskněte tlačítko [
U filmů vyberte rychlost přehrávání
filmu.
●● Otočením voliče [
4
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
].
] změňte
●● Stisknutím tlačítka [
velikost rámečku a stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] rámeček přesuňte.
3
Pokročilá příručka
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
] vyberte rychlost.
Vraťte se na obrazovku fotografování
a exponujte/zahajte záznam.
●● Stisknutím tlačítka [ ] se vraťte
na obrazovku fotografování a potom
exponujte/zahajte záznam.
60
Rychlosti přehrávání a odhadované doby přehrávání
(pro jednominutové klipy)
Rychlost
Pořizování snímků vysoce kontrastních scén
(Velký dynamický rozsah)
Čas přehrávání
přibližně 12 s
přibližně 6 s
přibližně 3 s
Statické snímky
●● Chcete‑li přepnout orientaci rámečku na vertikální, stiskněte
v kroku 2 tlačítka [ ][ ]. Chcete‑li rámeček přesunout, stiskněte
znovu tlačítka [ ][ ]. Chcete‑li vrátit rámeček do horizontální
polohy, stiskněte tlačítka [ ][ ].
●● Při držení fotoaparátu na výšku se změní orientace rámečku.
●● Kvalita filmu se liší v závislosti na videosystému (= 154)
a poměru stran statického obrazu (= 47).
]
-- Je‑li nastavena možnost [NTSC], platí pro poměr stran [
].
kvalita filmu [
]
-- Je‑li nastavena možnost [PAL], platí pro poměr stran [
].
kvalita filmu [
●● Rámeček můžete posunout také dotykem nebo přetažením napříč
obrazovkou.
Základní příručka
Filmy
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště tři po sobě jdoucí snímky
s různým nastavením jasu a poté vybere a sloučí oblasti s nejlepším jasem
do jednoho snímku. Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu kresby ve světlech
a stínech snímků, ke které běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
1
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Před použitím
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
2
Exponujte.
●● Během fotografování držte fotoaparát
stabilně. Po stisknutí tlačítka spouště
až na doraz pořídí fotoaparát tři snímky
a následně je zkombinuje.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité podmínky snímání
mohou znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
Příslušenství
Dodatek
●● Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním, umístěte
fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V tomto
případě také zakažte stabilizaci obrazu (= 84).
●● Jakýkoli pohyb objektu způsobí, že bude obraz vypadat
rozmazaně.
●● Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Rejstřík
61
Přidávání uměleckých efektů
●● Podle pokynů v krocích 1–2 v části
„Obrazové efekty (Kreativní filtry)“
(= 58) vyberte položku [ ].
●● Otočením voliče [
požadovaný efekt.
] vyberte
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Přirozené
Standardní
Živé
Výrazné
Reliéfní
Snímky mají přirozený a organický vzhled.
Snímky se podobají malbám a mají potlačený kontrast.
Snímky se podobají živým ilustracím.
Snímky se podobají olejomalbám s výraznými okraji.
Snímky se podobají starým fotografiím, mají výrazné
okraje a temnou atmosféru.
Záznam filmů v režimu Film
Před použitím
Statické snímky
1
Přejděte do režimu [
Filmy
Pokročilá příručka
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce
vyberte položku [ ] a potom vyberte
možnost [ ] (= 32).
2
Zkonfigurujte nastavení tak,
aby vyhovovalo filmu (= 193).
3
Zahajte záznam.
Základní příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Stiskněte tlačítko filmu.
Bezdrátové funkce
●● Chcete‑li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
Nabídka nastavení
●● V režimu [ ] se zobrazená oblast snímku zúží a objekty
se zobrazí větší.
●● Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny upravíte zaostření
a expozici během záznamu filmu. (Fotoaparát neemituje pípnutí.)
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
62
●● Během záznamu můžete zablokovat pozici zaostření dotykem
]. Poté se zobrazí ikona [
].
ikony [
●● Chcete‑li přepnout mezi záznamem s automatickým zaostřováním
a pevným zaostřením, dotkněte se před záznamem nebo během
] na obrazovce. (Automatické zaostřování je
něj položky [
signalizováno zelenou kontrolkou [ ] v levém horním rohu
].) Upozorňujeme, že tato ikona se nezobrazí, pokud
ikony [
je u položky [Servo AF při zázn. filmu] (= 40) na kartě [ 8]
v nabídce nastavena možnost [Zakáz.].
Blokování nebo změna jasu snímku
Statické snímky
Filmy
Vypnutí funkce Automatický delší čas
Statické snímky
Před použitím
Filmy
Funkce automatického delšího času je vhodné zakázat, pokud pohyb
ve filmech není plynulý. Filmy však mohou být za slabého osvětlení
příliš tmavé.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Stiskněte tlačítko [
], zvolte
možnost [ Automat. delší čas]
na kartě [ 8] a potom vyberte
možnost [A-SLOW OFF] (= 33).
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu nastavení,
opakujte postup, ale vyberte možnost
[A-SLOW ON].
Režim P
Režim přehrávání
●● Stisknutím tlačítka [ ] zablokujte
expozici. Chcete‑li odblokovat expozici,
stiskněte znovu tlačítko [ ].
●● Můžete také zablokovat nebo odblokovat expozici dotykem
položky [ ].
●● Během záznamu můžete také upravit expozici dotykem stupnice
kompenzace expozice ve spodní části obrazovky a dotykem
tlačítek [ ][ ].
●● Úroveň změny expozice při dotyku obrazovky se liší od úrovně
nastavené pomocí voliče kompenzace expozice. Zkontrolujte
zobrazený snímek.
Další režimy fotografování
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Před zahájením záznamu či během něj můžete zablokovat expozici nebo
ji měnit v krocích po 1/3 EV v rozmezí −3 až +3 EV.
●● Sledujte obrazovku a současně upravte
expozici otáčením voliče kompenzace
expozice.
Základní příručka
Bezdrátové funkce
●● Funkce Automatický delší čas je k dispozici pro filmy [
], [
]a[
].
[
],
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
63
Záznam časosběrných filmů (Časosběr. film)
Statické snímky
Filmy
Časosběrné filmy kombinují snímky, které jsou automaticky pořizovány
v nastaveném intervalu. Veškeré postupné změny objektu (například
změny v krajině) se přehrají v rychlém sledu. Můžete nastavit interval
snímání a počet pořízených snímků.
1
Vyberte položku [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Položka
Snímaná scéna
Interval/sním
Expozice
Zkontrol. snímek
].
Položka
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce
vyberte položku [ ] a potom vyberte
možnost [ ] (= 32).
Potřebný čas
●● Černé pruhy zobrazené v horní a spodní
části monitoru značí místa obrazového
pole, která nebudou zaznamenána.
2
Upravte nastavení filmu.
●● Stiskněte tlačítko [
Zajistěte fotoaparát.
●● Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
4
Podrobnosti
Délka nahrávání. Liší se v závislosti na intervalu
snímání a počtu pořízených snímků.
-- Scéna 1: až 1 hodina
-- Scéna 2 nebo 3: až 2 hodiny
-- Uživ. nastavení: až 7,5 hodiny
Doba přehrávání filmu vytvořeného z pořízených
statických snímků.
Zahajte záznam.
●● Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu.
●● Při snímání nemanipulujte s fotoaparátem.
●● Chcete‑li zrušit snímání, stiskněte znovu
tlačítko filmu.
●● Fotoaparát při snímání přejde
do režimu Eco (= 155).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku. Vyberte
požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko [
].
3
Čas přehrávání
Podrobnosti
Zvolte jeden ze čtyř typů scén.
Zvolte interval snímání (v sekundách) a celkový
počet pořízených snímků.
Zvolte, zda má být expozice určena podle prvního
snímku nebo přizpůsobena pro každý snímek.
Umožňuje zobrazit předchozí pořízený snímek
po dobu až 2 sekund.
●● Rychle pohybující se objekty mohou ve filmech vypadat zkresleně.
●● Pokud je možnost [Expozice] nastavena na hodnotu [Fixní],
expozici bude možné zamknout stisknutím tlačítka [ ] před
snímáním.
●● Není zaznamenáván zvuk.
●● Během snímání je zaostření po pořízení prvního snímku
konstantní.
●● Kvalita filmu je nastavena na [ ] a nelze ji měnit.
●● Snímková frekvence časosběrných filmů je automaticky
] pro NTSC a [
] pro PAL
nastavena na [
a nelze ji měnit (= 154).
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 6] > [Nastavení časosběr. filmu].
●● Je‑li to možné, zapojte při dlouhodobých záznamech DC propojku
a připojte napájecí adaptér (obojí prodávané samostatně, = 164).
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
64
Vypnutí protivětrného filtru
Nastavení zvuku
Statické snímky
Filmy
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Hluk působený silným větrem lze potlačit. Použije‑li se však tato možnost
při bezvětří, může znít záznam zvuku nepřirozeně. V tomto případě
můžete deaktivovat protivětrný filtr.
●● Postupem popsaným v kroku 1 v části
„Nastavení hlasitosti záznamu zvuku“
(= 65) přejděte na obrazovku
[Zvukový záznam].
Přestože je úroveň záznamu (hlasitost) upravována v nastavení Auto
zcela automaticky, můžete ji nastavit rovněž ručně tak, aby vyhovovala
snímané scéně.
1
Zobrazte obrazovku
[Zvukový záznam].
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 8]
vyberte položku [Zvukový záznam]
a potom stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
2
●● Vyberte možnost [Protivětrný filtr/Tlumič]
a stiskněte tlačítko [ ].
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Zvolte možnost [Zvukový záznam],
stiskněte tlačítko [ ], vyberte možnost
[Ruční] na následující obrazovce
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]) a poté stiskněte
tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte položku
[Úroveň záznamu] a potom stiskněte
tlačítko [ ]. Na další obrazovce nastavte
úroveň stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] a poté stiskněte
tlačítko [ ].
●● Vyberte položku [Větrný filtr] a zvolte
možnost [Vyp].
Použití tlumiče
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Nastavením na hodnotu [Auto] omezíte zkreslení zvuku automatickou
aktivací a deaktivací tlumiče podle podmínek snímání. Tlumič lze také
nastavit na hodnotu [Zap] nebo [Vyp] ručně.
Režim přehrávání
●● Postupem popsaným v kroku 1 v části
„Nastavení hlasitosti záznamu zvuku“
(= 65) přejděte na obrazovku
[Zvukový záznam].
Bezdrátové funkce
●● Vyberte možnost [Protivětrný filtr/Tlumič]
a stiskněte tlačítko [ ].
Příslušenství
●● Vyberte položku [Tlumič] a zvolte
možnost [Zap] nebo [Vyp].
Dodatek
Nabídka nastavení
Rejstřík
●● Chcete‑li se vrátit k původnímu
nastavení, opakujte postup,
ale vyberte možnost [Auto].
65
Snímání v režimu programové
automatické expozice (Režim [P])
Statické snímky
Režim P
Náročnější snímky ve vámi zvoleném stylu
●● [ ]: Programová automatická expozice; AE: Automatická expozice
●● Než začnete používat funkce popsané v této kapitole v režimech jiných
než [ ], ověřte si, zda je daná funkce v příslušném režimu dostupná
(= 193).
Základní příručka
Filmy
Mnoho funkcí fotoaparátu lze uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovaly
vašemu fotografickému stylu.
1
Přejděte do režimu [ ].
●● Nastavte volič režimů do polohy [ ].
2
●● Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát, u kterého je volič
režimů nastavený na režim [ ].
Před použitím
Upravte nastavení požadovaným
způsobem (= 67 – = 87)
a potom exponujte.
●● V režimu [ ] lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím
tlačítka filmu. Některá nastavení nabídky (= 32, = 33) však
mohou být automaticky upravena pro záznam filmu.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
66
Nastavení snímání na jediné
obrazovce
Obrazovka Obrazovka rychloovladače nabízí na jediné obrazovce
pohodlný přístup k nejrůznějším nastavením snímání.
1
Otevřete obrazovku
rychloovladače INFO.
●● Několikanásobným stisknutím
tlačítka [
] zobrazíte obrazovku
rychloovladače INFO.
2
Jas snímku (Expozice)
Před použitím
Základní příručka
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Pokročilá příručka
Filmy
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem lze upravovat v krocích
po 1/3 EV v rozmezí −3 až +3 EV.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Sledujte obrazovku a současně upravte
jas otáčením voliče kompenzace expozice.
●● Nastavení změníte otočením
][ ].
voličů [
●● Položky, které jsou zobrazeny a které lze konfigurovat, se liší
podle režimu snímání.
●● Některá nastavení lze konfigurovat na další obrazovce,
která se otevře po výběru nastavení a stisknutí tlačítka [ ].
],
Položky, které jsou na druhé obrazovce označeny ikonou [
]. Chcete‑li se vrátit
lze konfigurovat stisknutím tlačítka [
na obrazovku rychloovladače INFO., stiskněte tlačítko [ ].
Další režimy fotografování
Režim P
Zvolte nastavení, které chcete
konfigurovat.
●● Chcete‑li zobrazit popis, zvolte položku
stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ].
Základy práce
s fotoaparátem
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Vypnutí simulace expozice
Statické snímky
Filmy
Snímky se zobrazí s nastavením jasu simulujícím skutečný jas
v okamžiku pořízení snímku. Z tohoto důvodu se také přizpůsobí jas
obrazovky v reakci na změny kompenzace expozice. Tuto funkci lze
vypnout, chcete‑li jas obrazovky zachovat na úrovni vyhovující snímání,
a nechcete‑li, aby byl jas ovlivněn kompenzací expozice.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Simulace expozice]
a potom vyberte možnost [Zakáz.]
(= 33).
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
1]
Dodatek
Rejstřík
●● Na obrazovky nastavení můžete také přejít tak, že se dotknete
požadovaného nastavení na obrazovce rychloovladače INFO.
a poté se tohoto nastavení znovu dotknete. Chcete‑li se vrátit
na obrazovku rychloovladače INFO., dotkněte se položky [ ].
●● Chcete‑li zavřít popis nastavení, dotkněte se položky [ ] v pravé
horní části popisu.
67
Blokování jasu snímku / expozice (Blokování AE)
Statické snímky
Filmy
Poměrové
měření
Před fotografováním můžete zablokovat expozici nebo samostatně
nastavit expozici a zaostření.
1
Částečné
měření
Zablokujte expozici.
●● Namiřte fotoaparát na fotografovaný
objekt pro určení a zablokování expozice
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se ikona [
se expozice.
] a zablokuje
●● Chcete‑li odblokovat AE, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte/zahajte záznam.
Bodové měření
Celoplošné
se zdůr.stř.
Pro typické podmínky snímání včetně snímků
v protisvětle. Udržuje standardní expozici
objektů prostřednictvím automatických úprav tak,
aby odpovídala podmínkám snímání.
Tento režim je efektivní v případě, že je pozadí
v důsledku protisvětla apod. výrazně světlejší
než fotografovaný objekt. Měření probíhá pouze
v oblasti kruhového měřicího rámečku uprostřed
obrazovky.
Tento režim slouží k měření určitého bodu
objektu nebo scény. Měření probíhá pouze
v oblasti kruhového rámečku bodového měření
uprostřed obrazovky.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli
a při nastavování expozice přikládá nejvyšší
důležitost střední části obrazu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● AE: Automatická expozice
●● Po zablokování expozice můžete upravit nastavení rychlosti
] (Posun programu).
závěrky a clonové číslo otočením voliče [
●● Při použití funkce [
] je expozice blokována na úrovni
určené při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Při použití
], [
] nebo [
] není expozice blokována, ale je
funkce [
určena v okamžiku fotografování.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 5] > [Režim měření].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Změna režimu měření expozice
Statické snímky
Filmy
Rejstřík
Režim měření expozice (způsob měření jasu) lze následujícím způsobem
nastavit tak, aby odpovídal podmínkám snímání.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
●● Zobrazí se nastavená možnost.
68
2
Změna citlivosti ISO
Statické snímky
Filmy
Chcete‑li používat automatické nastavení citlivosti ISO, které vyhovuje
režimu a podmínkám snímání, nastavte citlivost ISO na možnost [AUTO].
V opačném případě nastavte podle požadované citlivosti vyšší nebo nižší
citlivost ISO.
●● Chcete‑li upravit nastavení, otočte
volič [
].
Úprava automatického nastavení citlivosti ISO
Filmy
Je‑li u citlivosti ISO nastavena možnost [AUTO], můžete stanovit limit
citlivosti ISO.
1
Základní příručka
Braketing automatické expozice (Snímání AEB)
Filmy
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště tři po sobě jdoucí snímky
s různým nastavením expozice (standardní expozice, podexpozice
a přeexpozice). Úroveň podexpozice a přeexpozice můžete nastavit
v rozmezí −2 až +2 v krocích po 1/3 EV (relativně k standardní expozici).
●● Chcete‑li zobrazit automaticky stanovenou citlivost ISO, když je
položka citlivosti ISO nastavena na hodnotu [AUTO], namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
●● Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost
snímku, za určitých podmínek snímání vzrůstá pravděpodobnost
pohybu objektu a chvění.
●● Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což
snižuje riziko rozmazání objektu a účinky chvění a zvyšuje dosah
blesku. Snímky však mohou být zrnité.
●● Citlivost ISO také můžete nastavit tak, že přejděte k položce
MENU (= 33) > kartě [ 5] > [Citlivost ISO] > [Citlivost ISO].
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 5]
vyberte položku [Citlivost ISO] a potom
stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
Před použitím
Pokročilá příručka
Statické snímky
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Statické snímky
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku [ISO auto] a zvolte
požadovanou možnost (= 33).
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [AEB] a potom stiskněte
tlačítko [ ] (= 33).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] upravte nastavení.
●● Chcete‑li funkci AEB zrušit, postupujte
podle kroků 1–2 a nastavte hodnotu
korekce AEB na 0.
●● Funkce AEB není k dispozici, pokud je zvoleno nastavení blesku
jiné než [ ], pokud je aktivní funkce potlačení šumu více snímky
(= 86) nebo během kontinuálního snímání nebo snímání
v režimu Čas B.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud se již používá kompenzace expozice (= 67), hodnota
zadaná pro takovou funkci bude převzata jako standardní úroveň
expozice pro tuto funkci. Kompenzaci expozice s bleskem můžete
také změnit otočením voliče kompenzace expozice v kroku 2.
69
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Statické snímky
Fotografování jasných objektů
(Priorita zvýraznění tónu)
Filmy
Tato funkce automaticky provádí korekci jasu a kontrastu, a tím zajišťuje,
aby snímky nebyly příliš tmavé či nekontrastní.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
Před použitím
Základní příručka
Statické snímky
Filmy
Tato funkce zlepšuje stupňování v jasných oblastech obrazu a brání ztrátě
detailu světlých částí objektu.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Priorita zvýraz. tónu]
a potom zvolte možnost [D+] (= 33).
5]
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Tato funkce se může za určitých podmínek snímání zvýšit
hlučnost.
●● Je‑li efekt automatické optimalizace jasu příliš silný a obraz je
nadměrně jasný, nastavte hodnotu [Nízká] nebo [Zakáz.].
●● Pokud je zvoleno nastavení jiné než [Zakáz.], snímky mohou
být světlé a kompenzace založená na funkci AEB nemusí mít
velký účinek i po redukování expozice v nastavení kompenzace
expozice nebo v nastavení kompenzace expozice s bleskem.
Chcete‑li snímat při určitém zadaném jasu, nastavte tuto funkci
na hodnotu [Zakáz.].
●● Při použití možnosti [D+] nebudou k dispozici citlivosti ISO nižší
než 200. V tomto případě je rovněž zakázána automatická
optimalizace jasu.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 5] > [Automatická optimalizace jasu].
Rejstřík
70
Uživatelské nastavení vyvážení bílé
Barvy snímku
Chcete‑li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy nastavte
pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
Úprava vyvážení bílé
Statické snímky
Filmy
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
●● Zobrazí se nastavená možnost.
Auto
Automaticky nastaví optimální hodnotu
vyvážení bílé podle podmínek snímání
Denní světlo
Pro fotografování venku za dobrého počasí
Stín
Pro fotografování ve stínu
Zataženo
Wolfram. světlo
Pro fotografování při zatažené obloze nebo
za soumraku
Pro fotografování při běžném osvětlení
žárovkou
Bílé zářivkové
světlo
Pro fotografování v zářivkovém osvětlení
Blesk
Pro fotografování s bleskem
Uživ. nastavení
Barevná teplota
Před použitím
Slouží pro ruční nastavení uživatelského
vyvážení bílé
Slouží pro ruční nastavení barevné teploty
vyvážení bílé.
1
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Vyfotografujte bílý objekt.
●● Namiřte fotoaparát na list papíru nebo
jiný jednobarevný bílý objekt tak, aby bílá
barva vyplnila celou obrazovku.
●● Ručně zaostřete a exponujte (= 80).
2
Základní příručka
Vyberte položku [Uživatel. nast. WB].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Vyberte možnost [Uživatel. nast. WB]
na kartě [ 6] a stiskněte tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Zobrazí se obrazovka pro uživatelské
nastavení vyvážení bílé.
Režim přehrávání
3
Bezdrátové funkce
Vložte data o bílé.
Nabídka nastavení
●● Vyberte snímek z kroku 1 a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Na potvrzovací obrazovce stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [
vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
] zavřete
●● Stisknutím tlačítka [
nabídku.
4
Vyberte položku [
Příslušenství
]
Dodatek
Rejstřík
].
●● Podle pokynů v krocích v části
„Úprava vyvážení bílé“ (= 71)
zvolte položku [ ].
71
●● Snímky v kroku 1, které jsou příliš světlé nebo tmavé, vám mohou
znemožnit správné nastavení vyvážení bílé.
●● Zadáte‑li v kroku 3 snímek, který není vhodný pro načtení dat
o bílé, zobrazí se zpráva. Chcete‑li zvolit jiný snímek, vyberte
položku [Zrušit]. Chcete‑li daný snímek použít k načtení dat o bílé,
vyberte [OK], avšak v takovém případě nemusí být dosaženo
vhodného vyvážení bílé.
●● Pokud se v kroku 3 zobrazí zpráva [Snímek nelze vybrat], zavřete
tuto zprávu výběrem možnosti [OK] a určete jiný snímek.
“], vraťte
●● Pokud se v kroku 3 zobrazí zpráva [Nastavit WB na „
se stisknutím tlačítka [ ] na obrazovku nabídky a potom vyberte
].
položku [
●● Přesnějšího vyvážení bílé můžete dosáhnout, jestliže místo bílého
objektu použijete volně prodejnou kartu s 18% šedou.
●● Aktuální nastavení vyvážení bílé a související nastavení nejsou
brána v úvahu, když snímáte v kroku 1.
Ruční korekce vyvážení bílé
Statické snímky
Zkonfigurujte pokročilá nastavení.
●● Chcete‑li konfigurovat pokročilejší
nastavení, stiskněte tlačítko [
]
a otočením voliče [
] nebo [
]
upravte úroveň korekce.
●● Chcete‑li obnovit úroveň korekce,
stiskněte tlačítko [ ].
●● Nastavení dokončete stisknutím
tlačítka [ ].
●● Případná nastavená hodnota korekce zůstane zachována
i v případě, že změníte možnost vyvážení bílé v kroku 1.
●● B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
●● Jedna úroveň korekce modrá/žlutá je ekvivalentní konverznímu
filtru teploty barvy o síle 5 miredů. (Mired: jednotka teploty barvy
používaná pro označení optické hustoty konverzních filtrů teploty
barvy.)
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 6] > [Korekce WB].
Filmy
Vyvážení bílé lze ručně opravit. Toto nastavení může mít stejný účinek
jako použití komerčně dostupných konverzních filtrů teploty barvy nebo
filtrů pro korekci barev.
1
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Úroveň korekce můžete vybrat také dotykem nebo přetažením
sloupce v kroku 1 nebo rámečku v kroku 2.
●● Obrazovku v kroku 2 můžete zobrazit rovněž dotykem
] v kroku 1.
položky [
Dodatek
Rejstřík
●● Postupem uvedeným v krocích v části
„Úprava vyvážení bílé“ (= 71) vyberte
možnost vyvážení bílé.
] upravte nastavení
●● Otáčením voliče [
korekce pro hodnoty B a A.
72
Ruční nastavení barevné teploty vyvážení bílé
Auto
●● Podle pokynů v krocích v části
„Úprava vyvážení bílé“ (= 71)
zvolte položku [ ].
Tón barev bude automaticky upraven tak, aby
odpovídal fotografované scéně. Barvy budou
vypadat živě, zejména pro modrou oblohu, zeleň
a západ slunce ve scénách v přírodě, pod širým
nebem nebo při západu slunce.
Standardní
●● Stiskněte tlačítko [ ] a potom nastavení
změňte stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ].
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný.
Vhodný pro většinu scén.
Portrét
Statické snímky
Filmy
Můžete nastavit hodnotu představující barevnou teplotu vyvážení bílé.
●● Teplotu barvy lze nastavit v rozmezí 2 500 až 10 000 K v krocích
po 100 K.
Přizpůsobení barev (Picture Style)
Statické snímky
Filmy
Vyberte styl Picture Style s nastavením barev, které dobře vyjadřuje
nálady či objekty. Je k dispozici osm stylů Picture Style a každý z nich
lze dále přizpůsobit.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [
] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
Pro dosažení vyhlazených odstínů pokožky.
Vzhled snímku je jemnější. Vhodný pro detailní
portréty. Chcete‑li změnit tóny pleti, upravte položku
[Tón barvy] (= 74).
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy,
Krajina
se silným doostřením a výrazným vzhledem.
Je vhodný pro působivou krajinu.
Pro podrobné vykreslení jemných obrysů objektů
Jemný detail
a detailních textur. Snímky budou o něco živější.
Pro pozdější retušování na počítači. Snímky budou
Neutrální
mít nevýrazný vzhled díky nižšímu kontrastu
a přirozenými tóny barev.
Pro pozdější retušování na počítači. Věrně
reprodukuje skutečné barvy objektů tak, jak jsou
Věrný
změřeny za okolního osvětlení s teplotou barev
5200 K. Živé barvy jsou potlačeny, aby byl zajištěn
nevýrazný vzhled.
Černobílý
Vytváří černobílé snímky.
Uživ. def.
Přidejte nový styl založený na přednastavení,
jako je [Portrét] či [Krajina] nebo soubor stylu
Picture Style, a poté jej podle potřeby upravte.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● U stylů [
], [
]a[
] jsou použita výchozí
nastavení [Auto], dokud nepřidáte styl Picture Style.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem
položky MENU (= 33) > karty [ 6] > [Picture Style].
73
Přizpůsobení stylů Picture Style
Zdůrazňuje bílé mraky na černobílých
snímcích, zeleň stromů nebo jiné barvy.
N: Běžný černobílý snímek bez efektu
filtru.
Ye: Modrá obloha bude působit přirozeněji
a vyniknou bílé mraky.
Or: Modrá obloha bude mírně tmavší.
Lépe vyniknou snímky západů slunce.
R: Modrá obloha se bude jevit velmi
tmavá. Podzimní listí bude výraznější
a světlejší.
G: Odstíny pokožky a rtů budou tlumené.
Zelené listí na stromech bude
výraznější a světlejší.
Zvolte některý z následujících
jednobarevných odstínů: [N:Žádný],
[S:Sépiový], [B:Modrý], [P:Fialový]
nebo [G:Zelený].
Přizpůsobte nastavení stylů Picture Style podle potřeby.
Síla
Ostrost
Jemnost
Práh
Kontrast
Saturace*1
Tón barvy*1
Umožňuje nastavit úroveň zvýraznění
hran. Výběrem nižších hodnot vytvoříte
měkčí (rozmazané) objekty, zatímco
výběrem vyšších hodnot vytvoříte objekty
ostřejší.
Udává tloušťku hran, na které bude
zvýraznění použito. Nižší hodnoty
budou mít za následek větší množství
zvýrazněných detailů.
Práh kontrastu mezi hranami a okolními
oblastmi snímku, který určuje zvýraznění
hran. Pokud zvolíte nižší hodnoty,
zvýrazní se hrany, které nevynikají
ve srovnání s okolními oblastmi.
Nižší hodnoty však mohou způsobit
zvýraznění šumu.
Umožňuje upravit kontrast. Výběrem
nižších hodnot snížíte kontrast, zatímco
výběrem vyšších hodnot jej zvýšíte.
Umožňuje upravit intenzitu barev.
Výběrem nižších hodnot vytvoříte zašlé
barvy, zatímco výběrem vyšších hodnot
vytvoříte barvy sytější.
Umožňuje upravit tóny barvy pokožky.
Výběrem nižších hodnot vytvoříte
červenější tóny, zatímco výběrem vyšších
hodnot vytvoříte tóny zbarvené do žluta.
Efekt filtru*2
Efekt tónování*2
*1
*2
Není k dispozici se stylem [
].
Je k dispozici pouze se stylem [
].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
●● Nastavení [Jemnost] a [Práh] v nabídce [Ostrost] nejsou
aplikovány na filmy.
Nabídka nastavení
Příslušenství
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Vyberte styl Picture Styl způsobem
popsaným v části „Přizpůsobení barev
(Picture Style)“ (= 73).
●● Stiskněte tlačítko [
Dodatek
Rejstřík
].
74
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
3
Přizpůsobte styl.
Před použitím
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku a potom zvolte možnost
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voličů [ ][
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku, kterou chcete změnit, a poté
ji přizpůsobte stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voličů [
][ ].
●● Chcete‑li zrušit provedené změny,
].
stiskněte tlačítko [
●● Po dokončení stiskněte tlačítko [
●● Po dokončení stiskněte tlačítko [
].
●● Výsledky položky [Efekt filtru] jsou výraznější při vyšších
hodnotách položky [Kontrast].
Uložení přizpůsobených stylů Picture Style
Uložte předvolby (například [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili,
jako nové styly. Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s odlišnými
nastaveními parametrů, jako jsou ostrost či kontrast.
1
Vyberte číslo stylu definovaného
uživatelem.
●● Vyberte položku [
], [
] nebo
[
] způsobem popsaným v části
„Přizpůsobení barev (Picture Style)“
(= 73).
2
Vyberte styl, který chcete změnit.
●● Stiskněte tlačítko [
].
].
●● V kroku 2 můžete vybrat také styly, které jste do fotoaparátu
přidali prostřednictvím softwaru EOS Utility (= 175).
●● Návody k použití softwaru si podle potřeby stáhněte z webových
stránek společnosti Canon. Pokyny ke stahování naleznete v části
„Návod k použití softwaru“ (= 175).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voličů [ ][
] vyberte styl Picture
Style, který bude sloužit jako základ.
75
Jeden bod AF
Zaostřování
Výběr metody AF
Statické snímky
●● Fotoaparát zaostří pomocí jednoho rámečku AF. Režim vhodný
pro spolehlivé zaostřování.
Základní příručka
●● Když namáčknete tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát zaostří,
barva rámečků se změní na zelenou.
Pokročilá příručka
Filmy
Zvolte způsob automatického zaostřování (AF) pro objekt a scénu,
které snímáte.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [
] a vyberte požadovanou
možnost (= 32).
●● Zaostřování může trvat déle nebo může být nesprávné, jsou‑li
objekty tmavé nebo nekontrastní, v podmínkách s velmi vysokou
hladinou osvětlení nebo při použití některých objektivů typů EF
nebo EF-S. Podrobné informace týkající se objektivů naleznete
na webových stránkách společnosti Canon.
●● Podle potřeby přesuňte rámeček (= 77). Vytváříte‑li kompozici
snímku s objekty umístěnými na kraji nebo v rohu, aniž přesunete
rámeček, nejprve namiřte fotoaparát tak, aby se objekt nacházel
v rámečku AF, a poté namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
a přidržte jej. Stále přidržujte tlačítko spouště namáčknuté do
poloviny, zatímco upravujete kompozici snímku, a poté stiskněte
tlačítko spouště až na doraz (Blokování zaostření).
●● Chcete‑li zvětšit umístění rámečku AF, postupujte podle kroků 2–4
v části „Fotografování v režimu ručního zaostřování“ (= 80).
Upozorňujeme, že expozice dotykem není v tomto okamžiku
k dispozici.
●● Chcete‑li zmenšit rámeček, zvolte položku MENU (= 33) >
kartu [ 3] > [Vel. rám. AF] > [Malý]. Upozorňujeme, že funkce
Servo AF (= 78) a Souvislý AF (= 79) nejsou v tomto okamžiku
k dispozici.
+Sledování
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 3] > [Metoda AF].
Před použitím
●● Po namíření fotoaparátu na objekt se zobrazí bílý rámeček kolem
tváře osoby, kterou fotoaparát vybere jako hlavní objekt. Objekty
můžete vybrat také sami (= 77).
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud fotoaparát rozpozná pohyb, rámečky v určitém rozmezí sledují
pohybující se objekty.
●● Když namáčknete tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát zaostří,
barva rámečků se změní na zelenou.
●● Pokud nejsou detekovány žádné obličeje, namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny se zobrazí zelené rámečky okolo jiných
zaostřených oblastí.
76
●● Příklady tváří, které nelze rozpoznat:
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
●● Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček
s ikonou [ ].
●● Na tváře detekované na okraji obrazovky (které jsou zobrazeny
s šedými rámečky) nelze zaostřit, ani když namáčknete tlačítko
spouště do poloviny.
Plynulé zón. AF
●● Fotoaparát provede zaostření v rámci vámi určené oblasti. Efektivní
zejména v případech, kdy je objekt obtížné snímat pomocí funkcí
+ Sledování nebo Jeden bod AF, protože můžete stanovit oblast,
ve které bude prováděno zaostřování. Fotoaparát provede zaostření
v rámci zobrazeného bílého rámečku. Bílý rámeček můžete posunout
dotykem nebo přetažením napříč obrazovkou.
●● Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazí až 9 zelených
rámečků okolo zaostřených pozic uvnitř bílého rámečku.
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemůže zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček
s ikonou [ ].
●● Velikost rámečku se liší v závislosti na nastavení položek
Režim IS a Auto úroveň.
●● Pokud vyberete možnost MENU (= 33) > karta [ 3] >
[Činnost AF] > [Servo AF], zobrazí se okolo zaostřených míst
modré rámečky.
Výběr zaostřovaného objektu (AF dotykem)
Statické snímky
Před použitím
Filmy
V tomto režimu můžete fotografovat poté, co fotoaparát zaostří na vámi
vybraný objekt, tvář osoby nebo místo zobrazené na monitoru.
1
Vyberte objekt, tvář osoby nebo
místo, na které se má zaostřit.
●● Dotkněte se objektu nebo osoby
zobrazené na monitoru.
●● Je‑li metoda AF nastavena na
], zobrazí se na
možnost [
obrazovce rámeček AF v místě,
kterého se dotknete.
●● Je‑li metoda AF nastavena na možnost
], zobrazí se po detekování
[
tváře rámeček [ ] a zaostření bude
zachováno, i když se bude objekt
pohybovat. Chcete‑li zrušit režim AF
dotykem, dotkněte se položky [ ].
2
Exponujte/Zahajte záznam.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Jakmile fotoaparát zaostří, zobrazí
se rámeček [ ] zeleně.
●● Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud fotoaparát snímá, když se dotknete obrazovky, přejděte
k položce MENU (= 33) > kartě [ 2] > [Expoz. dotykem]
a potom nastavte položku [Expoz. dotykem] na možnost [Zakáz.].
●● Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé
nebo se příliš rychle pohybují, resp. u objektů s nedostatečným
kontrastem mezi objektem a pozadím.
77
●● Přecházet mezi obličeji a přesouvat rámeček AF můžete také
].
stisknutím tlačítka [
-- Chcete‑li přesunout rámeček, pokud je funkce Metoda AF
], po stisknutí tlačítka [
]
nastavena na možnost [
stiskněte tlačítka [ ][ ][ ][ ]. Chcete‑li se vrátit na obrazovku
snímání, stiskněte tlačítko [ ]. Chcete‑li rámeček přesunout
zpět na střed, na obrazovce snímání nebo obrazovce nastavení
] po dobu alespoň dvou sekund.
rámečku podržte tlačítko [
], stisknutím
-- Je‑li metoda AF nastavena na možnost [
] zobrazíte zprávu [Výběr tváře: Zap]. Kolem tváře
tlačítka [
osoby, kterou fotoaparát vybere jako hlavní objekt, se zobrazí
] přepnete
rámeček [ ]. Opětovným stisknutím tlačítka [
rámeček [ ] na další rozpoznanou tvář. Až projdete všemi
rozpoznanými tváři, zobrazí se zpráva [Výběr tváře: Vyp]
a funkce výběru tváře se zruší.
●● Pokud chcete, aby rámeček zůstal na stejném místě (na místě,
kterého jste se dotkli) po snímání, když je funkce [Expoz. dotykem]
nastavena na hodnotu [Povolit] (= 44), zvolte položku MENU
(= 33) > kartu [ 2] > [Expoz. dotykem] > [Poloha rám.AF] >
[Ovlád. dotyk.].
Fotografování s funkcí Servo AF
Statické snímky
Před použitím
Filmy
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohybujících se objektů
pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou dobu namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ONE SHOT] a vyberte položku
[SERVO] (= 32).
Zablokujte zaostření.
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte/zahajte záznam.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
2
Zaostřete.
●● Když namáčknete tlačítko spouště
do poloviny, zachová se zaostření
a expozice v místech, ve kterých
se zobrazuje modrý rámeček AF.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Filmy
Zaostření je možné zablokovat. Po zablokování zaostření se poloha
zaostření nezmění ani po uvolnění stisknutí tlačítka spouště.
1
Pokročilá příručka
Režim P
Fotografování s funkcí blokování AF
Statické snímky
Základní příručka
●● Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny stiskněte tlačítko [ ].
●● Zaostření se zamkne a zobrazí se
].
položka [
●● Chcete‑li odblokovat zaostření, uvolněte
tlačítko spouště a znovu stiskněte
] se poté nadále
tlačítko [ ]. Ikona [
nezobrazuje.
●● Fotoaparát nemusí být schopen snímat během zaostřování,
ani když zcela stisknete tlačítko spouště. Při sledování objektu
podržte tlačítko spouště stisknuté.
●● Nemůže‑li fotoaparát zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový
rámeček AF.
●● Při použití samospouště (= 42) je režim AF omezen
na možnost [ONE SHOT].
●● Pokud zvolíte položku MENU (= 33) > kartu [ 3] >
[Vel. rám. AF] > [Malý], režim bude omezen na možnost
[ONE SHOT].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
78
●● V režimu Servo AF není expozice při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny zablokována, ale je stanovena v okamžiku
fotografování, bez ohledu na nastavený režim měření (= 68).
●● Kontinuální snímání (= 44) s automatickým zaostřováním je
možné, pokud použijete režim Servo AF. Upozorňujeme, že nyní
je kontinuální snímání pomalejší. Dále upozorňujeme, že pokud
během kontinuálního snímání použijete zoom, můžete tím ztratit
zaostření.
●● V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu
a rychlosti objektu nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 3] > [Činnost AF].
Jemné doostření
Před použitím
Statické snímky
Jestliže je na fotoaparátu nasazen objektiv EF-M, po automatickém
zaostření lze jemně doostřit otočením zaostřovacího kroužku.
1
Statické snímky
Filmy
Výchozí nastavení fotoaparátu, ve kterém přístroj trvale zaostřuje
na fotografovaný objekt i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště,
lze změnit. Namísto tohoto nastavení lze omezit zaostřování fotoaparátu
na okamžik namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 3]
vyberte položku [Souvislý AF] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 33).
Vyp
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale zaostřuje
na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát nezaostřuje
trvale. Může tím však dojít ke zpoždění zaostřování.
Zaostřete.
●● Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete na objekt a podržte tlačítko
namáčknuté.
3
Jemně doostřete.
●● Upravte zaostření otočením zaostřovacího
kroužku.
●● Na obrazovce bliká ikona [MF].
●● Chcete‑li zrušit zaostřování, uvolněte
tlačítko spouště.
4
Zap
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 3]
vyberte položku [Režim ostření] a potom
vyberte možnost [AF+MF] (= 33).
2
Změna režimu zaostřování
Filmy
Exponujte/Zahajte záznam.
●● Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Toto nelze použít s funkcí Servo AF (= 78).
●● Toto není k dispozici u jiných objektivů než u objektivů typu EF-M.
●● Pokud zvolíte položku MENU (= 33) > kartu [ 3] >
[Vel. rám. AF] > [Malý], režim bude omezen na možnost [Vyp].
79
5
Fotografování v režimu ručního zaostřování
Statické snímky
Filmy
Pokud není možné zaostřit v režimu AF, zkuste ruční zaostřování.
Usnadněte si zaostřování tím, že zvětšíte zobrazení.
1
Vyberte položku [
].
●● Objektivy typu EF-M: Stiskněte tlačítko [ ].
●● Ostatní objektivy: Vypněte fotoaparát,
nastavte přepínač objektivu do polohy [MF]
a opět fotoaparát zapněte.
●● Zobrazí se ikona [MF].
Zaostřete.
Před použitím
●● Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku objektivu.
6
Exponujte/Zahajte záznam.
2
Zobrazte rámeček zvětšení.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Zobrazí se rámeček zvětšení umístěný
na střed obrazovky.
3
Vyberte oblast, kterou chcete zvětšit.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] přesuňte
rámeček do oblasti, kterou chcete zvětšit.
●● Chcete‑li rámeček přesunout zpět
].
na střed, stiskněte tlačítko [
4
Aktivujte zvětšení.
●● Otočením voliče [
] přepněte zvětšení
mezi možnostmi 1× (bez zvětšení), 5×
a 10×.
Pokročilá příručka
●● Rámeček zvětšení také můžete přesunout přetažením během
kroku 3.
●● Pokud se dotknete ikony [ ] v pravém dolním rohu, budete
moci nastavit také poměr zvětšení a přetažením přesunout
zvětšenou oblast.
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [Nast. zvýraz. okrajů
pro MF] a potom u položky [Zvýraz. okrajů]
vyberte možnost [Zap] (= 33).
2
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Filmy
Okraje zaostřených objektů se zobrazují barevně, takže je ruční zaostřování
snazší. Podle potřeby můžete upravit barvy a citlivost (úroveň) detekce hran.
1
Základy práce
s fotoaparátem
Režim P
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Statické snímky
Základní příručka
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku nabídky, kterou chcete
nastavit, a vyberte požadovanou možnost
(= 33).
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích
nezaznamenávají.
80
Auto
Blesk
Před použitím
Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny osvětlení.
Zap
Změna nastavení režimu blesku
Filmy
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
Podrobnosti o dosahu blesku viz část „Blesk“ (= 212).
1
Vysuňte blesk.
●● Posuňte přepínač [ ].
2
Pokročilá příručka
Blesk pracuje při každé expozici snímku.
Statické snímky
Pomalá synchronizace
Blesk osvětluje hlavní objekt (například osobu) a fotoaparát současně
exponuje pomalou rychlostí závěrky pro získání správně exponovaného
pozadí mimo dosah blesku.
●● Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability. V tomto případě také
zakažte stabilizaci obrazu (= 84).
●● V režimu [ ] i po spuštění blesku při expozici zajistěte,
aby se hlavní objekt nepohyboval, dokud fotoaparát
nepřestane přehrávat zvuk závěrky.
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ], zvolte režim blesku
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]) a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se nastavená možnost.
●● Je‑li blesk zasunutý, nelze stisknutím tlačítka [ ] zobrazit
obrazovku nastavení. Posunutím přepínače [ ] vysuňte blesk
a potom proveďte konfiguraci nastavení.
●● Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci. Pokud je spuštěn
blesk, v závislosti na objektivu může dojít k vinětaci nebo
k výskytu tmavých oblastí na snímku.
Základní příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Vyp
Pro fotografování bez blesku.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Hrozí‑li riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví
u snímků s bleskem rychlost závěrky nebo citlivost ISO, aby
se předešlo ztrátě kresby ve světlech a dosáhlo se optimální
expozice. U snímků s bleskem se proto rychlost závěrky
a citlivosti ISO zobrazené při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny nemusí shodovat s nastavením.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem položky
MENU (= 33) > karty [ 5] > [Řízení blesku] > [Záblesk blesku].
81
Nastavení kompenzace expozice s bleskem
Statické snímky
Fotografování s funkcí blokování FE
Filmy
Stejně jako v případě kompenzace expozice (= 67) můžete upravit
expozici s bleskem v rozmezí −2 až +2 EV v krocích po 1/3 EV.
●● Vysuňte blesk, stiskněte tlačítko [ ],
ihned vyberte otočením voliče [
]
úroveň kompenzace a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Zobrazí se nastavená úroveň
kompenzace.
●● Hrozí‑li riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví
u snímků s bleskem rychlost závěrky nebo clonové číslo,
aby se předešlo ztrátě kresby ve světlech a dosáhlo se optimální
expozice. Automatické upravení rychlosti závěrky a clonového číslo
však můžete vypnout tak, že přejdete k položce MENU (= 33)
a zvolíte kartu [ 5] > [Řízení blesku] > [Bezpečné FE] > [Zakáz.].
●● Kompenzaci expozice s bleskem můžete také nakonfigurovat
zobrazením nabídky MENU (= 33) a výběrem karty [ 5] >
[Řízení blesku] > [Nastav. vestav. blesku] > [Kom.expoz. ].
●● Obrazovku [Řízení blesku] (= 33) lze zobrazit rovněž
následujícím způsobem.
-- Stiskněte a přidržte tlačítko [ ] na dobu minimálně jedné sekundy.
-- Pokud je vysunutý blesk, stiskněte tlačítko [ ] a ihned poté
].
stiskněte tlačítko [
●● Obrazovku [Řízení blesku] (= 33) lze zobrazit rovněž stisknutím
].
tlačítka [ ] a dotykem položky [
Statické snímky
Před použitím
Filmy
Podobně jako při blokování AE (= 68) můžete zablokovat expozici
s bleskem.
1
Vysuňte blesk a nastavte jej
do režimu [ ] (= 81).
2
Zablokujte expozici s bleskem.
●● Namiřte fotoaparát na fotografovaný
objekt pro určení a zablokování expozice
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Dojde ke spuštění blesku, a jakmile se
zobrazí ikona [ ], je uložena úroveň
výkonu blesku.
●● Chcete‑li odblokovat FE, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
3
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● FE: expozice s bleskem
●● Když je FE uzamčena, rozsah měření je zobrazen kruhem
ve středu obrazovky.
●● Pokud není možná standardní expozice (i když v kroku 2 dojde
k osvícení bleskem), ikona [ ] bliká. Pokud se při pořizování
snímků s bleskem objekty nacházejí v dosahu, postupujte
podle kroku 2.
Dodatek
Rejstřík
82
Změna časování blesku
Resetování nastavení blesku
Statické snímky
Filmy
Tato funkce umožňuje změnit synchronizaci blesku a závěrky.
1. lamela
2. lamela
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Resetujte nastavení [Nastav. vestav. blesku] na výchozí hodnoty.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 5]
vyberte položku [Řízení blesku] a poté
vyberte možnost [Nastav. vestav. blesku].
], na kartě [ 5]
●● Stiskněte tlačítko [
vyberte položku [Řízení blesku] a poté
vyberte možnost [Vymazat nastavení].
●● Vyberte položku [Synchr. závěrky] a potom
vyberte požadovanou možnost (= 33).
●● Zvolte možnost [Vymazat nast. vestav.
blesku], stiskněte tlačítko [ ], vyberte [OK]
na následující obrazovce (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ])
a poté stiskněte tlačítko [ ].
K odpálení záblesku dojde ihned po otevření závěrky.
K odpálení záblesku dojde bezprostředně před
zavřením závěrky.
●● Možnost [1. lamela] se použije vždy, když rychlost závěrky
je 1/100 nebo rychlejší, a to i když zvolíte možnost [2. lamela].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Změna režimu měření blesku
Nabídka nastavení
Statické snímky
Filmy
[Poměrové] měření blesku, které umožňuje standardní expozici
s bleskem, lze změnit na průměrové měření blesku pro celou oblast
měření, jako při použití externě měřeného blesku.
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě [ 5]
vyberte položku [Řízení blesku]. Vyberte
položku [E-TTL II měření] a poté položku
[Průměrové].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Používáte‑li možnost [Průměrové], nastavte kompenzaci expozice
s bleskem podle podmínek fotografování.
83
Korekce chvění fotoaparátu při pořizování filmů
Ostatní nastavení
Statické snímky
Změna nastavení režimu IS
Statické snímky
Filmy
Používáte‑li objektiv EF-M s funkcí stabilizace obrazu, nakonfigurujte
stabilizaci obrazu pomocí nabídky fotoaparátu.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
Vestavěná stabilizace obrazu koriguje chvění fotoaparátu vznikající při
pořizování filmů. Chvění fotoaparátu lze korigovat i bez použití objektivu,
který je vybaven funkcí stabilizace obrazu.
Je možné dosáhnout ještě efektivnější korekce, použijete‑li objektiv
podporující kombinovanou stabilizaci obrazu pomocí stabilizace obrazu
objektivu a vestavěné digitální stabilizace.
Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s kombinovanou
stabilizací obrazu naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Změna nastavení režimu IS“ (= 84)
zobrazte obrazovku [Nastavení IS].
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Nastavení IS] na kartě [ 4]
a potom stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
2
Vyp
●● Vyberte položku [Digitální IS] a potom
vyberte požadovanou možnost (= 33).
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku [Režim IS] a potom
vyberte požadovanou možnost (= 33).
Trvale zap.
Před použitím
Filmy
Provádí korekci pohybu či chvění fotoaparátu pomocí
vestavěné stabilizace obrazu prováděné objektivem.
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
●● Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění,
nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho
stabilizaci. V tomto případě nastavte položku [Režim IS] na
možnost [Vyp].
●● [Režim IS] se nezobrazuje u jiných objektivů než EF-M.
Použijte raději přepínač stabilizace obrazu na objektivu (= 25).
●● Objektivy se zabudovanou funkcí stabilizace obrazu jsou
označeny písmeny „IS“. Zkratka IS označuje Image Stabilizer
(stabilizátor obrazu).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Povolit
Vylepšeno
Zakáz.
(při používání objektivu
podporujícího
kombinovanou
stabilizaci obrazu)
(při používání objektivu
podporujícího
kombinovanou
stabilizaci obrazu)
Koriguje chvění
fotoaparátu při pořizování
filmů. Zobrazená oblast
snímku se zúží a objekty
se zobrazí o něco větší.
Koriguje silné chvění
fotoaparátu při pořizování
filmů. Objekty se zobrazí
větší.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
–
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků s použitým objektivem.
●● Možnost [Vylepšeno] je k dispozici pouze v režimech [ ] a [ ].
●● Pokud je možnost [Digitální IS] nastavena na hodnotu [Povolit]
Auto úroveň] se nastaví
nebo [Vylepšeno], možnost [
na hodnotu [Zakáz.] a nebude možné ji změnit.
84
Korekce odchylky objektivu
Statické snímky
Filmy
Tato funkce umožňuje korigovat vinětaci a barevné okraje kolem objektů
způsobené vlastnostmi objektivu nebo nedostatek ostrosti snímku
způsobený clonou.
Pokud se na obrazovce nastavení zobrazí zpráva [Data korekce
nedostupná], do fotoaparátu nebyla přidána data korekce. Podrobné
informace o přidání dat korekce naleznete v části „Data korekce objektivu“
(= 85).
1
Vyberte položku [Korekce odchylky
objektivu].
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Korekce odchylky
objektivu] a potom vyberte položku
(= 33).
2
4]
Zkontrolujte dostupnost dat korekce.
Použijte korekci.
●● Vyberte položku a stisknutím tlačítka [
použijte nastavení (= 33).
●● Pokud nastavíte položku [Vinětace] na možnost [Povolit], může se
okolo okrajů snímků pořízených za určitých podmínek objevit šum.
●● Při nastavování položky [Difrakce] na možnost [Povolit] mějte
na paměti níže uvedené skutečnosti.
-- Při korekci odchylky objektivu může tato funkce za určitých
podmínek také zvýraznit přítomný šum.
-- Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.
-- Korekce nebude použita na filmy.
Data korekce objektivu
Data korekce objektivu pro objektivy kompatibilní s touto funkcí se
zaregistrují (uloží) do fotoaparátu. Chcete‑li zapnout automatickou korekci,
nastavte položky [Vinětace] a [Barevná odchylka] na možnost [Povolit].
Pomocí aplikace EOS Utility můžete kontrolovat, pro které objektivy jsou
ve fotoaparátu zaregistrována data korekce. Můžete také registrovat
data korekce pro objektivy, která dosud nebyla zaregistrována. Podrobné
informace naleznete v návodu k použití softwaru EOS Utility (= 175).
* Data není nutné registrovat pro objektivy EF-M nebo objektivy EF, které používají
vlastní data korekce.
●● Ujistěte se, zda je pod názvem
objektivu zobrazena zpráva
[Data korekce dostupná].
3
●● Účinek korekce vinětace je o něco menší než maximální korekce
v aplikaci Digital Photo Professional.
●● Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce vinětace.
●● Položka [Difrakce] koriguje nejen ztrátu ostrosti způsobenou
distrakcí, ale také low-pass filtrem a dalšími faktory. Korekce
je tedy také účinná s expozicemi s doširoka otevřenou clonou.
●● Návody k použití softwaru si podle potřeby stáhněte z webových
stránek společnosti Canon. Pokyny ke stahování naleznete
v části „Návod k použití softwaru“ (= 175).
]
●● Nelze upravovat existující snímky ve formátu JPEG.
●● Účinky korekce vinětace a barevné odchylky se nezobrazí při
snímání se zvětšeným zobrazením. Také účinek korekce difrakce
se nezobrazí v okamžiku pořízení snímku.
●● Míra korekce (s výjimkou korekce difrakce) je menší u objektivů,
které neposkytují informace o vzdálenosti.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
85
2
●● Účinek korekce odchylky objektivu závisí na objektivu
a podmínkách snímání. U některých objektivů a za některých
podmínek snímání mohou být účinky méně patrné.
●● Pokud jsou účinky korekce jen těžce viditelné, zvětšete snímek
a znovu jej zkontrolujte.
●● Při snímání bez registrování dat korekce pro objektiv na fotoaparátu
dosáhnete stejných výsledků jako při snímání s funkcemi [Vinětace]
a [Barevná odchylka] nastavenými na hodnotu [Zakáz.].
Změna úrovně potlačení šumu
Statické snímky
Filmy
Můžete si vybrat ze 3 úrovní potlačení šumu: [Standardní], [Vysoké], [Nízké].
Tato funkce je obzvlášť efektivní při fotografování s vysokými citlivostmi ISO.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [
vyberte položku [Potlač.šumu při
vysokém ISO] a potom vyberte
požadovanou možnost (= 33).
6]
Použití funkce potlačení šumu více snímky
Tato funkce automaticky kombinuje čtyři snímky pořízené současně,
a tím dosahuje lepšího potlačení šumu než možnost [Vysoké] v nastavení
[Potlač.šumu při vysokém ISO].
1
Vyberte položku [
Exponujte.
●● Během fotografování držte fotoaparát
stabilně. Po stisknutí tlačítka spouště
až na doraz pořídí fotoaparát čtyři snímky
a následně je zkombinuje.
●● Jsou‑li snímky výrazněji nevyrovnané (například v důsledku
chvění), mohou nastat neočekávané výsledky. Pokud možno
upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření k zajištění
jeho stability.
●● Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu
zanechat zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může
být tmavá.
●● V závislosti na podmínkách snímání se může v okrajových
částech snímku objevit šum.
●● Toto není k dispozici, pokud používáte funkci AEB nebo
[Potlač. šumu dlouhé expozice] nebo fotografujete snímky RAW
nebo s dlouhými expozicemi. Nastavíte‑li tyto funkce, znemožní
vám to používat funkci [Potlač. šumu u více sním.].
●● Fotografování s bleskem není možné.
●● Zaznamenání snímku na kartu bude trvat déle než při běžném
fotografování. Dokud není zpracování dokončeno, nemůžete
vyfotografovat další snímek.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
].
●● Podle pokynů v krocích v části
„Změna úrovně potlačení šumu“
(= 86) zvolte položku [ ].
86
Potlačení šumu při pomalých rychlostech závěrky
Statické snímky
Filmy
Tato funkce umožňuje potlačit šum způsobený dlouhou expozicí
při rychlosti závěrky jedna sekunda nebo pomalejší.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 6]
vyberte položku [Potlač. šumu dlouhé
expozice] a potom vyberte požadovanou
možnost (= 33).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
OFF
AUTO
ON
Zakáže potlačení šumu u dlouhé expozice.
Použije potlačení šumu, pokud je detekován šum,
ke kterému dochází při dlouhých expozicích při rychlosti
závěrky jedna sekunda nebo pomalejší.
Vždy použije potlačení šumu při rychlosti závěrky
jedna sekunda nebo pomalejší.
●● Je možné, že další snímky lze pořídit až po určité prodlevě,
protože fotoaparát potlačuje šum na snímcích.
●● Snímky pořízené při citlivosti ISO 1600 nebo vyšší mohou být
zrnitější, pokud je tato možnost nastavena na hodnotu [ON],
než kdyby byla nastavena na hodnotu [OFF] nebo [AUTO].
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
87
Nastavení rychlosti závěrky
(režim [Tv])
Před použitím
Základní příručka
Statické snímky
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadovanou
rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky nastaví clonové číslo pro
dosažení správné expozice.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky viz část „Závěrka“ (= 211).
Režimy umožňující pořizovat promyšlenější, sofistikovanější snímky
a přizpůsobovat chování fotoaparátu vlastnímu fotografickému
stylu uživatele
1
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
2
] nastavte rychlost
●● Je‑li u položky [Potlač. šumu dlouhé expozice] nastavena
možnost [ON] nebo [AUTO] a je‑li rychlost závěrky 1 sekunda nebo
pomalejší, může před pořízením dalšího snímku dojít k prodlevě,
neboť snímky jsou zpracovány za účelem potlačení šumu.
●● Při fotografování při pomalé rychlosti závěrky pomocí stativu
(= 84) doporučujeme vypnout stabilizaci obrazu.
●● Nejvyšší rychlost závěrky při použití blesku je 1/200 s. Pokud
vyberete vyšší rychlost závěrky, fotoaparát před expozicí snímku
automaticky upraví rychlost závěrky na hodnotu 1/200 s.
●● Zobrazuje‑li se clonové číslo při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny oranžově, znamená to, že nebylo dosaženo
standardní expozice. Upravujte nastavení rychlosti závěrky,
dokud se clonové číslo nezobrazí bíle, nebo použijte funkci
Bezpečný posun (= 93).
●● [
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
].
Nastavte rychlost závěrky.
●● Otočením voliče [
závěrky.
●● Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát nastavený
do odpovídajících režimů.
Filmy
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
]: Předvolba času
88
Nastavení clonového čísla
(režim [Av])
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim [M])
Statické snímky
Filmy
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadované
clonové číslo. Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky
pro dosažení správné expozice.
Dostupná clonová čísla se liší podle objektivu.
1
Přejděte do režimu [
2
1
].
Nastavte clonové číslo.
●● Otočením voliče [
clonové číslo.
] nastavte
●● Zobrazuje‑li se clonové číslo při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny oranžově, znamená to, že nebylo dosaženo
standardní expozice. Upravujte nastavení clonového čísla tak
dlouho, dokud se rychlost závěrky nezobrazí bíle, nebo použijte
funkci Bezpečný posun (= 93).
●● Nejvyšší rychlost závěrky při použití blesku je 1/200 s. U snímků
s bleskem je možné, že fotoaparát upraví clonové číslo tak,
aby nedošlo k překročení 1/200 sekundy.
●● [
Základní příručka
Filmy
Nastavte požadovanou rychlost závěrky a clonové číslo pro dosažení
odpovídající expozice.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky viz část „Závěrka“ (= 211).
Dostupná clonová čísla se liší podle objektivu.
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
Statické snímky
Před použitím
]: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného clonou v objektivu)
Náhled hloubky ostrosti (DOF)
Clona se mění pouze v okamžiku, když fotografujete, jinak zůstává otevřená.
Hloubka ostrosti znázorněná na obrazovce proto vypadá úzká či mělká.
Chcete‑li zkontrolovat oblast použitou k zaostření, přiřaďte tlačítku funkci [ ]
(náhled hloubky ostrosti) (= 94) a stiskněte ho.
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
2
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
].
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Otočením voliče [
závěrky (1).
] nastavte rychlost
●● Otočením voliče [
číslo (2).
] nastavte clonové
●● Stiskněte tlačítko [ ] a otočením
voliče [ ] nastavte citlivost ISO (3).
●● Je‑li citlivost ISO pevně nastavena,
zobrazuje se na indikátoru úrovně
expozice značka úrovně expozice (5),
která vychází z vámi zadaných hodnot
a umožňuje srovnání se standardní
úrovní expozice (4). Pokud rozdíl oproti
standardní expozici přesáhne 3 EV,
zobrazí se značka úrovně expozice
jako [ ] nebo [ ].
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Je‑li citlivost ISO nastavena na možnost
[AUTO], při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny se určí citlivost ISO a změní
se jas obrazovky. Pokud při vámi
stanovené rychlosti závěrky a clonovém
čísle nelze dosáhnout standardní
expozice, zobrazí se hodnota
citlivosti ISO oranžově.
89
●● Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete
zoom nebo změníte kompozici snímku, může se úroveň
expozice změnit.
●● Je‑li citlivost ISO pevně nastavena, může se v závislosti
na nastavené rychlosti závěrky nebo clonovém čísle změnit
jas obrazu na obrazovce. Pokud je však vysunutý blesk
a nastavený režim [ ], jas obrazu na monitoru se nezmění.
●● Pokud nastavíte citlivost ISO na možnost [AUTO], nemusíte
dosáhnout požadované expozice, protože citlivost ISO
se přizpůsobí tak, aby bylo zajištěno dosažení standardní expozice
relativně k vámi stanovené rychlosti závěrky a clonovému číslu.
●● Jas obrazu může být ovlivněn automatickou optimalizací
jasu (= 70). Chcete‑li v režimu [ ] vypnout automatickou
] na obrazovce
optimalizaci jasu, stiskněte tlačítko [
nastavení automatické optimalizace jasu, čímž se přidá
značka [ ] k položce [Zakázat při ruč. expo.].
●● [ ]: Ruční
●● Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného
režimu měření expozice (= 68).
●● Fotoaparát lze přizpůsobit tak, aby se otáčením voliče [ ]
] clonové
upravovala rychlost závěrky a otáčením voliče [
číslo (= 94).
●● Následující operace jsou dostupné, je‑li pro citlivost ISO
nastavena možnost [AUTO].
-- Nastavení expozice otočením voliče kompenzace expozice.
-- Stisknutím tlačítka [ ] zablokujte citlivost ISO. Jas obrazovky
se změní odpovídajícím způsobem.
●● Položky nastavení v dolní části obrazovky můžete rovněž
upravit tak, že dotykem vyberete požadovanou položku a poté
se dotknete proužku / přetáhnete proužek nebo se dotknete
tlačítek [ ][ ].
Pořizování dlouhých expozic
(Čas B)
Při dlouhé expozici zůstane závěrka otevřená po celou dobu, kdy budete
držet stisknuté tlačítko spouště.
1
Určete délku expozice.
●● Nastavte rychlost závěrky na hodnotu
[BULB] podle kroků 1–2 v části
„Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim [M])“ (= 89).
2
Exponujte.
●● Závěrka zůstane otevřená po celou
dobu, kdy budete tlačítko spouště držet
stisknuté až na doraz. Uplynulá doba
expozice se bude v průběhu expozice
zobrazovat na obrazovce.
●● Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro
zajištění jeho stability. V tomto případě také zakažte stabilizaci
obrazu (= 84).
●● Snímky pořízené při dlouhých expozicích mohou obsahovat
zvýšené množství šumu a mohou vypadat zrnitě. Šum můžete
redukovat tak, že možnost [Potlač. šumu dlouhé expozice]
nastavíte na hodnotu [AUTO] nebo [ON] (= 87).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Při dlouhých expozicích můžete také použít dálkový ovladač
(prodává se samostatně) (= 168).
●● Pokud je položka [Expoz. dotykem] nastavena na hodnotu [Zap],
snímání zahájíte a ukončíte dotykem obrazovky. Dávejte pozor,
abyste při dotyku obrazovky nehýbali fotoaparátem.
90
Nastavení výkonu blesku
Statické snímky
V režimech [
], [
]a[
Filmy
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla pro záznam filmů
] jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
1
Nastavte režim blesku
na [Manuál.blesk].
●● Stiskněte tlačítko [
] a na kartě [ 5]
vyberte položku [Řízení blesku]. V položce
[Nastav. vestav. blesku] nastavte u položky
[Režim blesku] možnost [Manuál.blesk]
(= 33).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vysuňte blesk, stiskněte tlačítko [ ],
ihned vyberte otočením voliče [
]
úroveň výkonu blesku a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Po dokončení nastavení se na monitoru
zobrazí úroveň výkonu blesku.
]: Minimální, [
]: Střední,
[
[
]: Maximální
●● Výkon blesku můžete také nastavit zobrazením nabídky
MENU (= 33) a výběrem karty [ 5] > [Řízení blesku] >
].
[Nastav. vestav. blesku] > [Výkon blesku
●● Obrazovku [Řízení blesku] (= 33) lze zobrazit rovněž
následujícím způsobem.
-- Stiskněte a přidržte tlačítko [ ] na dobu minimálně jedné sekundy.
-- Pokud je vysunutý blesk, stiskněte tlačítko [ ] a ihned poté
].
stiskněte tlačítko [
Statické snímky
Filmy
Nastavte požadovanou rychlost závěrky, clonové číslo a citlivost ISO.
Podrobnosti o dostupných rychlostech závěrky viz část „Závěrka“ (= 211).
Dostupná clonová čísla se liší podle objektivu.
1
Přejděte do režimu [
].
●● Nastavte volič režimů do polohy [
].
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce
vyberte položku [ ] a potom vyberte
možnost [ ] (= 32).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Otočením voliče [
rychlost závěrky.
] nastavte
●● Otočením voliče [
clonové číslo.
] nastavte
●● Stiskněte tlačítko [ ] a otočením
voliče [ ] nastavte citlivost ISO.
●● Při záznamu při osvětlení zářivkovým nebo LED světlem mohou
některé rychlosti závěrky způsobit blikání na obrazovce, které může
být zaznamenáno.
●● Vysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné
zaostření.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Obrazovku [Řízení blesku] (= 33) lze zobrazit rovněž stisknutím
].
tlačítka [ ] a dotykem položky [
91
●● Je‑li citlivost ISO pevně nastavena, zobrazuje se na indikátoru
úrovně expozice značka úrovně expozice, která vychází z vámi
zadané hodnoty a umožňuje srovnání se standardní úrovní
expozice. Pokud rozdíl oproti standardní expozici přesáhne 3 EV,
zobrazí se značka úrovně expozice jako [ ] nebo [ ].
●● Citlivost ISO můžete zkontrolovat v režimu [AUTO] namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny. Pokud při definované rychlosti závěrky
a clonovém čísle nelze dosáhnout standardní expozice, značka
úrovně expozice se posune a zobrazí odchylku od standardní
expozice. Pokud rozdíl oproti standardní expozici přesáhne 3 EV,
zobrazí se značka úrovně expozice jako [ ] nebo [ ].
●● Položky nastavení v dolní části obrazovky můžete rovněž
upravit tak, že dotykem vyberete požadovanou položku a poté
se dotknete proužku / přetáhnete proužek nebo se dotknete
tlačítek [ ][ ].
●● Pozici zaostření je možné zablokovat během nahrávání dotykem
]. Poté se zobrazí ikona [
].
ikony [
Přizpůsobení ovládacích prvků
a zobrazení
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Přizpůsobení zobrazených informací
Přizpůsobení položek, které se zobrazí při stisknutí tlačítka [
]
na obrazovce snímání. Dále můžete zobrazené informace přizpůsobit.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Na kartě [ 1] vyberte položku
[Nastavení inf. na obraz./přepnutí]
v položce [Zobrazení informací
ke snímku] a potom stiskněte
tlačítko [ ] (= 33).
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte obrazovku, kterou
nechcete zobrazit, a potom stisknutím
tlačítka [ ] odeberte značku [ ].
Pokud tlačítko [ ] stisknete znovu,
přidá se značka [ ], která označuje,
že se položka bude zobrazovat.
●● Chcete‑li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Příklad zobrazení s možnostmi vybranými v kroku 2 je
pro informaci znázorněn vlevo.
●● Zobrazení nebude možné konfigurovat, pokud jsou odstraněny
všechny značky [ ] nebo pokud je vybrána pouze možnost
[Rychloovladač INFO.].
92
Přizpůsobení zobrazených informací ke snímku
●● Podle kroků 1–2 v části „Přizpůsobení
zobrazených informací“ (= 92) vyberte
položku [Uživ. zobrazení 1] nebo
[Uživ. zobrazení 2] a stiskněte
tlačítko [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte informace, které chcete
zobrazit, a potom stisknutím tlačítka [ ]
přidejte značku [ ].
●● Chcete‑li se podívat na ukázkové příklady
]
zobrazení, stisknutím tlačítka [
se vraťte na obrazovku [Nastavení inf.
na obraz./přepnutí].
●● Chcete‑li nastavit zmenšit vzor mřížky, přejděte na kartu [ 1] >
[Zobrazení informací ke snímku] > [Zobrazit rastr].
●● Na kartě [ 1] > [Zobrazení informací ke snímku] > [Histogram]
jsou k dispozici následující nastavení.
-- Přepínání z histogramu jasu na histogram RGB.
-- Zmenšení velikosti zobrazeného histogramu.
Konfigurace uživatelských funkcí
Před použitím
Základní příručka
Konfigurací uživatelských funkcí na kartě [ 1] v nabídce (= 33)
můžete přizpůsobit způsob fungování fotoaparátu tak, aby vyhovoval
vašim požadavkům na snímání. Můžete také přiřadit často používané
funkce konkrétním voličům a tlačítkům.
1
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Vyberte typ funkce, kterou chcete
přizpůsobit.
●● Stiskněte tlačítko [
kartu [ 1] (= 33).
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
] a vyberte
Další režimy fotografování
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte typ funkce ([Expozice]
nebo [Jiné]) a potom stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte funkci.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [
][ ] vyberte požadovanou
funkci a potom stiskněte tlačítko [ ].
3
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Vyberte možnost.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte požadovanou možnost.
●● Po dokončení se stisknutím tlačítka [
vraťte na předchozí obrazovku.
]
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
93
Typ funkce
Funkce
Rozšíření ISO
Expozice
Bezpečný
posun
Směr otáčení
při Tv/Av
Jiné
Zákaznické
nastavení
Uvolnit
závěrku
bez objekt.
Zasunutí
objektivu
při vypnutí
Popis
Při nastavení na možnost [1:Povolit] lze
nastavit citlivosti ISO na možnost [H]
v režimu [ ]. Možnost [H] odpovídá
hodnotě ISO 12800.
Při nastavení na hodnotu [1:Povolit]
jsou rychlost závěrky a clonové číslo
automaticky upraveny tak, aby se úroveň
expozice přiblížila standardní expozici,
pokud by jinak standardní expozice
nebyla dostupná pro stanovenou rychlost
]
závěrky či clonové číslo v režimu [
nebo [
].
Při nastavení na hodnotu
[1:Obrácený směr] obrátíte směr
nastavování rychlosti závěrky nebo
], [
]
clonového čísla v režimu [
nebo [ ] pomocí voliče [
], [
]
nebo [ ].
Přiřazení běžně používaných funkcí
konkrétním voličům a tlačítkům
(= 94).
Při nastavení na možnost [1:Povolit]
lze snímat bez nasazeného objektivu,
a to stisknutím tlačítka spouště nebo
tlačítka filmu.
Určete, zda chcete při vypnutí
fotoaparátu automaticky zatáhnout
objektiv.
Před použitím
●● Chcete‑li zrušit všechny změny na kartě [ 1] a obnovit výchozí
nastavení, vyberte položku [Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]
na obrazovce v kroku 1, vyberte [OK] (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]) a stiskněte tlačítko [ ].
●● Možnost [H] není k dispozici, pokud je položka [Priorita zvýraz.
tónu] nastavena na možnost [D+] (= 70), a to i když je položka
[Rozšíření ISO] nastavena na možnost [1:Povolit].
●● Pokud pracuje blesk, není funkce Bezpečný posun dostupná.
●● Automatické zatažení objektivu při vypnutí je k dispozici u objektivů,
které tuto funkci podporují.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Přiřazování funkcí tlačítkům a voličům
Režim P
Můžete změnit přiřazení funkcí pro tlačítko spouště, tlačítko [ ] nebo
voliče [
], [ ] nebo [
] a také přiřazovat často používané funkce
tlačítku [
], tlačítku filmu a dalším tlačítkům.
1
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Otevřete obrazovku pro přiřazování
funkcí.
●● Podle kroků 1–2 v části „Konfigurace
uživatelských funkcí“ (= 93) vyberte
u položky [Jiné] možnost [Zákaznické
nastavení].
2
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Přiřaďte funkci.
Dodatek
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voličů [
][ ] vyberte volič nebo
tlačítko, které chcete funkci přiřadit,
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Při přiřazování tlačítka spouště nebo
tlačítka [ ] zvolte funkci stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [
Režim přehrávání
Rejstřík
].
][ ][
]
●● Při přiřazování voličů [
vyberte položku [Ovladače] a potom
zvolte požadovanou funkci.
94
●● Při přiřazování voliče [
] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] režim snímání,
vyberte přiřazovanou funkci (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ])
a stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko filmu
], film,
●● Při přiřazování tlačítka [
[
], [ ], [
] nebo [ ] vyberte funkci
stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otáčením voličů [
][ ].
[ ] (tlačítko [
Voliče [
Volič [
][
]
]
Před použitím
]
[
] (tlačítko [
[
] (tlačítko [ ])
])
Základní příručka
Stisknutím tlačítka aktivujte přiřazenou funkci.
])
[ ] (tlačítko [ ])
●● Po dokončení se stisknutím
tlačítka [ ] vraťte na předchozí
obrazovku. Pro nastavení položky
[Nastavení funkcí
] stiskněte
tlačítko [
] pro návrat
na předchozí obrazovku.
Tlačítko spouště
nebo tlačítko [ ]
Tlačítko [
[AF/blok. AE]
Umožňuje zablokovat expozici
stisknutím tlačítka [ ] po zaostření
namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny.
[Blok. AE/AF]
Umožňuje zablokovat expozici
namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny a ostření stisknutím
tlačítka [ ].
[AF/blok. AF,
neblok. AE]
Umožňuje zablokovat zaostření
stisknutím tlačítka [ ].
[AE/AF,
neblok. AE]
Umožňuje kompenzovat expozici
namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny a ostření stisknutím
tlačítka [ ].
●● Chcete‑li obnovit výchozí funkce pro tlačítko [
], tlačítko filmu,
], tlačítko [ ], tlačítko [
] a tlačítko [ ], vyberte
tlačítko [
], [ ], [
] a [ ].
možnosti [ ], [ ], [
●● Nechcete‑li tlačítku filmu přiřadit žádné funkce, zvolte položku [ ].
●● Ikony označené značkou [ ] po přiřazení tlačítek indikují,
že funkce není dostupná v aktuálních nastaveních.
●● Chcete‑li určit, zda se mají snímky zaznamenávat současně
ve formátu JPEG a RAW při každém stisknutí tlačítka, přiřaďte
možnost [ ].
●● Chcete‑li při podržení tlačítka zobrazit náhled hloubky ostrosti
pro zadané clonové číslo, přiřaďte možnost [ ].
●● Chcete‑li vypnout zobrazení obrazovky po stisknutí určitého
tlačítka, přiřaďte možnost [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Pokud k těmto tlačítkům přiřadíte funkci [Av/Tv],
v režimu [ ] budete moci nastavit clonové číslo
pomocí voliče [
] a rychlost závěrky pomocí
voliče [ ].
Povoluje konfiguraci přiřazené funkce v režimu [
[
], [ ], [ ] nebo [ ] otáčením voliče [
].
],
95
Přizpůsobení nabídky rychlého nastavení
Statické snímky
●● Ikony můžete nastavit rovněž dotykem na obrazovce v kroku 2.
Změna seřazení položek nabídky
Výběr položek, které se zobrazí v nabídce
1
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 2]
vyberte položku [Rozvrž. Rychl. nastav.]
a potom stiskněte tlačítko [ ] (= 33).
2
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Na obrazovce v kroku 2 v části Výběr
položek, které se zobrazí v nabídce
(= 96) stiskněte tlačítko [
].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte ikonu, kterou chcete
přesunout, a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] zvolte novou pozici a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Vyberte ikony, které se zobrazí
v nabídce.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ]
nebo otočením voliče [ ] vyberte
požadovanou ikonu a potom stisknutím
tlačítka [ ] označte značkou [ ] ikony,
které chcete zobrazit v nabídce rychlého
nastavení.
])
●● Zvolené položky (označené značkou [
se zobrazí na obrazovce.
●● Položky bez značky [ ] lze konfigurovat
na kartě [ ] obrazovky nabídky.
3
Základní příručka
Filmy
Můžete přizpůsobit položky nabídky rychlého nastavení.
Před použitím
2
Potvrďte svou volbu a ukončete
obrazovku.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte [OK]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]) a potom stiskněte tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Seřazení ikon můžete změnit rovněž přetažením.
Dodatek
Rejstřík
Potvrďte svou volbu a ukončete
obrazovku.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte [OK]
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ]) a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● V nabídce je možné zobrazit až 11 položek.
●● Obrazovku v kroku 2 můžete také otevřít podržením tlačítka [
když se zobrazuje nabídka rychlého nastavení.
],
96
3
Uložení nastavení snímání
Statické snímky
Filmy
Často používané režimy a přizpůsobené funkce pro fotografování si
můžete uložit pro pozdější opakované použití. Chcete‑li později zobrazit
uložená nastavení, jednoduše otočte voličem režimů do polohy [ ]
nebo [
]. Tímto způsobem lze uchovat rovněž nastavení, která jsou
obvykle vymazána přepnutím režimu snímání nebo vypnutím fotoaparátu
(například nastavení samospouště).
Nastavení, která lze uložit
●● Režimy snímání ([ ], [
], [
]a[
●● Položky nastavované v režimech [ ], [
(= 67 – = 89)
], [
]a[
]
●● Nastavení Mého menu (= 98)
2
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte uživatelský režim
snímání, který chcete přiřadit, a stiskněte
tlačítko [ ].
●● Po zobrazení potvrzující zprávy stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
vyberte [OK] a poté stiskněte tlačítko [ ].
])
●● Nastavení nabídky pro snímání
1
Uložte nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Zadávání
nastavení] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Přejděte do režimu snímání
s nastaveními, která chcete uložit,
a změňte nastavení fotoaparátu
požadovaným způsobem.
Otevřete obrazovku pro přiřazování
funkcí.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Uživat. režim snímání (C1, C2)]
na kartě [ 4] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Chcete‑li upravit uložená nastavení (kromě příslušného režimu
] nebo [
], změňte nastavení
snímání), vyberte položku [
a opakujte kroky 2–3. Tato podrobná nastavení nejsou aplikována
v dalších režimech snímání.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
●● Chcete‑li resetovat výchozí hodnoty uloženého nastavení, zvolte
na obrazovce v kroku 3 možnost [Vymazat nast.], stiskněte
tlačítko [ ] a potom vyberte uživatelský režim snímání. Na další
potvrzovací obrazovce vyberte [OK] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Chcete‑li automaticky aktualizovat veškeré změny uloženého
] nebo [
],
nastavení provedené při snímání v režimech [
nastavte možnost [Autoaktualizace] na hodnotu [Povolit]
na obrazovce v kroku 3.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
97
3
Uložení běžně používaných položek nabídky
režimu snímání (Moje menu)
Statické snímky
Filmy
Na kartě [ 1] lze uložit až šest běžně používaných položek nabídek režimu
snímání. Uživatelským přizpůsobením karty [ 1] můžete rychle přistupovat
k těmto položkám z jediné obrazovky.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 1]
vyberte položku [Přidat záložku
Moje menu] a potom stiskněte tlačítko [ ]
(= 33).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Podle potřeby změňte seřazení
položek nabídky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Řadit zadané
položky] a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Vyberte položku nabídky, kterou chcete
přesunout (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]), a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] změňte pořadí nabídek
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● Nastavit lze i šedě zobrazené položky v kroku 2, ty se však
v závislosti na režimu snímání nemusí zobrazit.
●● Vyberte možnost [Nastavit MY MENU1]
na kartě [ 1] a stiskněte tlačítko [ ].
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte položku
[Vybrat položky k registraci] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku nabídky, kterou
chcete uložit (maximálně šest položek),
a uložte ji stisknutím tlačítka [ ].
●● Zobrazí se ikona [
●● Opakováním tohoto postupu od kroku 1 můžete přidat
až [ 5] položek.
●● Zvolíte‑li možnost, [Vymazat vš.polož.na zálož.] na obrazovce
v kroku 2, odstraní se všechny položky přidané na záložku.
●● Na obrazovce [Vybrat položky k registraci] určené k uložení
či vymazání položek můžete položky vybrat i dotykem.
●● Na obrazovce [Řadit zadané položky] můžete přetažením
položek změnit pořadí zobrazení.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
].
●● Chcete‑li zrušit ukládání, stiskněte
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Stiskněte tlačítko [
].
98
Přejmenování záložek nabídky Moje menu
1
Odstranění všech záložek nebo položek z nabídky
Moje menu
Základní příručka
Vyberte možnost
[Přejmenovat záložku].
1
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Uložení
běžně používaných položek nabídky
režimu snímání (Moje menu)“ (= 98)
vyberte položku [Přejmenovat záložku]
a stiskněte tlačítko [ ].
2
Změňte název záložky.
2
●● Pokud zvolíte možnost [Vymazat všechny
položky], odstraní se všechny položky
přidané do záložek [ 1] až [ 5].
Odstranění záložky z nabídky Moje menu
Vyberte možnost [Vymazat záložku].
2
Přizpůsobení zobrazení záložek nabídky Moje menu
Určete obrazovku, která se zobrazí při stisknutí tlačítka [
v režimu snímání.
]
●● Na obrazovce v kroku 1 v části „Uložení
běžně používaných položek nabídky
režimu snímání (Moje menu)“ (= 98)
vyberte položku [Zobraz. menu] a potom
zvolte požadovanou položku.
Odstraňte zvolenou položku.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Odstraňte zvolenou položku.
●● Pokud zvolíte možnost [Vymaz. vš.zál.
Moje menu], odstraní se všechny záložky
nabídky Moje menu a obnoví se výchozí
záložka [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [Ano] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Uložení
běžně používaných položek nabídky
režimu snímání (Moje menu)“ (= 98)
vyberte položku [Vymazat záložku]
a stiskněte tlačítko [ ].
Zvolte požadovanou položku.
●● Zvolte možnost [Vymaz. vš.zál.
Moje menu] nebo [Vymazat všechny
položky] na obrazovce v kroku 1 v části
„Uložení běžně používaných položek
nabídky režimu snímání (Moje menu)“
(= 98).
●● Pomocí zobrazené klávesnice zadejte
nový název záložky (= 35).
1
Před použitím
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Zobrazí nabídku, která byla zobrazená
při naposledy provedené operaci.
Zobrazení bude začínat od obrazovek
Zobrazení ze zál. Moje menu záložky [ ].
Zobrazení bude omezeno pouze
Zobrazení jen zál. Moje menu na obrazovky záložky [ ].
Normální zobrazení
99
Prohlížení
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Pořízené statické snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet
na monitoru.
Režim přehrávání
Zábavné prohlížení, procházení a úpravy snímků mnoha různými způsoby
] přejdete do režimu přehrávání a připravíte
●● Stisknutím tlačítka [
fotoaparát na tyto operace.
●● Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí
počítače, resp. snímky z jiných fotoaparátů, nemusí být možné
přehrát nebo upravit.
1
Přejděte do režimu přehrávání.
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
●● Stiskněte tlačítko [
].
].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Zobrazí se poslední pořízený snímek.
2
Základní příručka
Režim P
Vyberte snímky.
●● Chcete‑li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko [ ] nebo otočte
voličem [ ] proti směru hodinových
ručiček. Chcete‑li zobrazit další snímek,
stiskněte tlačítko [ ] nebo otočte
voličem [ ] ve směru hodinových ručiček.
●● Stisknutím a přidržením tlačítek [ ][ ]
se aktivuje rychlé procházení snímků.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Chcete‑li přejít na tuto obrazovku (režim
Rolování zobrazení), otáčejte rychle
voličem [ ]. V tomto režimu procházíte
snímky stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ].
●● Chcete‑li se vrátit do režimu zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko [
Dodatek
Rejstřík
].
●● Stisknete‑li v režimu Rolování zobrazení
tlačítka [ ][ ], můžete procházet snímky
seskupené podle data pořízení.
●● Filmy jsou označeny ikonou [
].
Chcete‑li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
100
3
Přehrávejte filmy.
●● Chcete‑li zahájit přehrávání, stiskněte
tlačítko [ ], stisknutím tlačítek [ ][ ]
vyberte položku [ ] a znovu stiskněte
tlačítko [ ].
4
●● Chcete‑li zobrazit následující snímek,
přetáhněte prstem po obrazovce směrem
doleva; chcete‑li zobrazit předcházející
snímek, přetáhněte směrem doprava.
Nastavte hlasitost.
●● Pro úpravu hlasitosti použijte
tlačítka [ ][ ].
●● Chcete‑li nastavit hlasitost v okamžiku,
kdy se nadále nezobrazuje indikátor
hlasitosti (1), použijte tlačítka [ ][ ].
5
Použití dotykové obrazovky
Pozastavte přehrávání.
●● Chcete‑li pozastavit nebo obnovit
přehrávání, stiskněte tlačítko [ ].
●● Po dokončení přehrávání filmu se zobrazí
].
ikona [
●● Chcete‑li přepnout z režimu přehrávání do režimu snímání,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
●● Při prohlížení snímků ve formátu RAW se na obrazovce zobrazí
bílé linie označující poměr stran. Tyto linie se zobrazí v horní
] a v levé
a dolní části snímků pořízených s poměrem stran [
] nebo [
].
a pravé části snímků pořízených s poměrem stran [
●● Chcete‑li vypnout funkci Rolování zobrazení, vyberte možnost
4] > [Rolování zobr.] > [Vyp].
MENU (= 33) > karta [
●● Chcete‑li při aktivaci režimu přehrávání zobrazit poslední pořízený
5] >
snímek, vyberte možnost MENU (= 33) > karta [
[Obnovit] > [Posl. sn.].
●● Chcete‑li změnit přechod mezi snímky, zobrazte nabídku MENU
4] >
(= 33) a potom vyberte požadovaný efekt na kartě [
[Přechod. efekt].
●● Chcete‑li přejít do režimu Rolování
zobrazení, rychle a opakované
přetáhněte prstem vlevo či vpravo.
●● Přetažením vlevo či vpravo můžete také
procházet snímky v režimu Rolování
zobrazení.
●● Dotykem středního snímku obnovíte
režim zobrazení jednotlivých snímků.
●● Chcete‑li procházet snímky seskupené
podle data pořízení v režimu Rolování
zobrazení, rychle přetáhněte prstem
směrem nahoru nebo dolů.
●● Přehrávání filmů spustíte dotykem
položky [ ] v kroku 3 části „Prohlížení“
(= 100).
●● Chcete‑li nastavit hlasitost během
přehrávání filmu, rychle přetáhněte prstem
po obrazovce směrem nahoru nebo dolů.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
101
●● Chcete‑li přehrávání filmů zastavit,
dotkněte se obrazovky. Zobrazí se
obrazovka, která je zde znázorněna,
a fotoaparát je připraven na další činnost.
-- Dotykem položky [ ] zobrazte panel
pro ovládání hlasitosti a poté nastavte
hlasitost dotykem tlačítek [ ][ ].
-- Chcete‑li přejít na jiné políčko, dotkněte
se posuvníku nebo proveďte přetažení
doleva nebo doprava.
-- Chcete‑li obnovit přehrávání, dotkněte
se položky [ ].
-- Dotykem položky [ ] se vrátíte
na obrazovku v kroku 2 v části
„Prohlížení“ (= 100).
Přepínání režimů zobrazení
Stisknutím tlačítka [
] v režimu přehrávání přepínejte mezi zobrazením
„zobraz. bez informací“, „zobraz. informací 1“ (základní informace),
„zobraz. informací 2“ (podrobnosti).
2
Vyberte informace, které chcete
zobrazit.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte informace, které chcete
zobrazit, a potom stisknutím tlačítka [ ]
přidejte značku [ ].
●● Chcete‑li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
●● Příklad zobrazení s možnostmi vybranými v kroku 2 je pro
informaci znázorněn vlevo.
●● Chcete‑li zobrazit podrobná nastavení režimu [ ], přidejte
značku [ ] k položce [Zobraz. informací 2]. Tyto informace
o nastavení, následované [Zobraz. informací 2], se zobrazí
].
po stisknutí tlačítka [
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Zobraz. informací při přehrávání]
na kartě [
5] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Filmy
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [Indik. přesvětl.] a poté
vyberte možnost [Povolit].
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Přizpůsobení zobrazených informací ke snímku
Přizpůsobte informace zobrazené na jednotlivých obrazovkách.
Podrobnosti o dostupných informacích viz část „Během přehrávání“
(= 191).
Pokročilá příručka
Režim P
Zobrazuje přeexponované oblasti snímku jako blikající oblasti.
●● Režimy zobrazení nelze přepínat, je‑li fotoaparát připojen pomocí
Wi‑Fi k jiným zařízením než tiskárnám.
Základní příručka
Další režimy fotografování
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)
Statické snímky
Před použitím
Rejstřík
Zobrazení bodu AF
Statické snímky
Filmy
Červeně vyznačí rámeček AF použitý při zaostření snímku.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [Zobr. AF bodu] a poté
vyberte možnost [Povolit].
102
Zobrazit rastr
Statické snímky
Filmy
Zobrazí mřížku.
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [Přehrát rastr] a vyberte
požadovanou možnost.
Před použitím
●● V horní části zobrazení informací 2 až 8 je také možné zobrazit
histogram RGB. Zvolte jednu z možností zobrazení informací
(2 až 8) v nabídce [Zobraz. informací při přehrávání] na
5], stiskněte tlačítko [
], vyberte položku [RGB]
kartě [
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]) a potom
stiskněte tlačítko [ ]. V zobrazení informací 3 se zobrazuje
histogram jasu v dolní části obrazovky.
●● Histogram lze zobrazit i během snímání (= 190).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Prohlížení filmů vytvořených při pořizování
statických snímků (krátké filmy)
Jasový histogram
Statické snímky
Filmy
●● Zobrazení informací 2 až 8 obsahují
v horní části graf označovaný jako
jasový histogram, který znázorňuje
rozložení jasu na snímcích. Vodorovná
osa představuje stupeň jasu a svislá osa
zase podíl plochy snímku na jednotlivých
úrovních jasu. Pomocí histogramu lze
kontrolovat správnost expozice.
Histogram RGB
Statické snímky
Filmy
●● Zobrazení informací 3 obsahuje
histogram RGB znázorňující rozložení
červených, zelených a modrých tónů
na snímcích. Vodorovná osa představuje
jas červených, zelených nebo modrých
tónů a svislá osa zase podíl plochy
snímku na jednotlivých úrovních jasu.
Zobrazením histogramu lze zkontrolovat
barevné vlastnosti snímku.
Statické snímky
Další režimy fotografování
Režim P
Filmy
Krátké filmy zaznamenané automaticky v režimu [ ] (= 39) v den
pořízení statických snímků lze přehrávat následovně.
1
Režim přehrávání
Vyberte snímek.
●● Statické snímky pořízené v režimu [
jsou označeny ikonou [
].
Bezdrátové funkce
]
●● Vyberte statický snímek označený
] a stiskněte tlačítko [
ikonou [
2
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Nabídka nastavení
].
Přehrajte film.
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 32).
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Přehraje se od začátku film zaznamenaný
automaticky ze statických snímků
pořízených ve stejný den.
●● Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazením informací (= 102)
].
se po krátké prodlevě přestane zobrazovat ikona [
103
●● Krátké filmy můžete přehrávat také dotykem položky [
]
] na obrazovce
na obrazovce v kroku 1 a dotykem možnosti [
v kroku 2.
Krátké filmy lze prohlížet podle data.
Vyberte film.
●● Stiskněte tlačítko [
], vyberte
položku [Seznam/přehr. kr. filmy]
na kartě [
2] a potom vyberte datum
(= 33).
2
Před použitím
Základní příručka
Procházení snímků v podobě indexu
Prohlížení podle data
1
Procházení a filtrování snímků
Přehrajte film.
●● Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka [ ].
Pokročilá příručka
Statické snímky
Filmy
Zobrazení více snímků v podobě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
1
Zobrazte snímky v podobě indexu.
●● Otočením voliče [
] po směru
hodinových ručiček zobrazíte snímky
v podobě indexu. Chcete‑li zobrazit více
snímků současně, znovu otočte voličem.
●● Chcete‑li zobrazit méně snímků
] proti
současně, otočte voličem [
směru hodinových ručiček. Při každém
otočení voličem se zobrazí méně snímků.
2
Vyberte snímek.
●● Snímky můžete procházet otáčením
voliče [ ].
●● Stisknutím tlačítek [
snímek.
][
][ ][ ] vyberte
●● Kolem vybraného snímku se zobrazí
oranžový rámeček.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li zobrazit vybraný snímek
v zobrazení jednotlivých snímků,
stiskněte tlačítko [ ].
104
●● Pokud chcete v kroku 1 používat tlačítka [ ] a [
] namísto
], vyberte položku MENU (= 33) > kartu [
5] >
voliče [
Změnit velikost] > [Povolit].
[
●● Chcete‑li deaktivovat efekt zobrazení ve 3D (zobrazuje se,
když přidržíte stisknutá tlačítka [ ][ ] nebo když rychle otočíte
4] >
voličem [ ]), vyberte položku MENU (= 33) > kartu [
[Efekt indexu] > [Vyp].
Použití dotykové obrazovky
●● Stažením prstů k sobě přejdete
od zobrazení jednotlivých snímků
k zobrazení indexu.
●● Chcete‑li zobrazit více miniatur na
obrazovce, opětovně stáhněte prsty
k sobě.
●● Přetažením obrazovky směrem nahoru
nebo dolů posunete zobrazené snímky.
●● Chcete‑li na obrazovce zobrazit méně
miniatur, roztáhněte prsty od sebe.
●● Dotykem vyberete snímek a opětovným
dotykem jej zobrazíte v režimu zobrazení
jednotlivých snímků.
Zvětšení dvojím dotykem
●● Dotknete‑li se rychle dvakrát obrazovky,
snímek se zvětší přibližně 3x.
●● Chcete‑li se vrátit ze zvětšeného
zobrazení zpět do zobrazení jednotlivých
snímků, rychle se dvakrát dotkněte
obrazovky.
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek
Statické snímky
Filmy
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek. U sad filtrovaných
snímků lze také nastavit ochranu (= 109) nebo lze všechny tyto snímky
současně vymazat (= 111).
Hodnocení
Zobrazí snímky, které jste hodnotili (= 114).
Datum fot.
Zobrazí se snímky pořízené k vybranému datu.
Lidé
Zobrazí se snímky s rozpoznanými tvářemi.
Snímek/film
Zobrazí se statické snímky, filmy a filmy pořízené
v režimu [ ] (= 39).
1
Vyberte první podmínku.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a stiskněte tlačítko [ ].
Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
podmínku.
●● Pokud je vybrána položka [ ],
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] můžete zobrazit pouze
snímky odpovídající podmínce. Chcete‑li
provést nějakou akci hromadně se všemi
vybranými snímky, stiskněte tlačítko [ ]
a přejděte ke kroku 3.
2
Vyberte druhou podmínku
a prohlížejte filtrované snímky.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Až vyberete první podmínku z možností
[ ], [ ] nebo [ ], vyberte druhou
podmínku stisknutím tlačítek [ ][ ] a poté
otočením voliče [ ] zobrazíte pouze
snímky odpovídající zadaným podmínkám.
●● Chcete‑li přepnout na zobrazení
filtrovaných snímků, stiskněte tlačítko [ ]
a přejděte ke kroku 3.
105
3
Prohlédněte si filtrované snímky.
●● Snímky vyhovující vašim podmínkám se
zobrazí ve žlutých rámečcích. Chcete‑li
zobrazit pouze tyto snímky, stiskněte
tlačítka [ ][ ] nebo otočte voličem [ ].
●● Chcete‑li zrušit filtrované zobrazení,
stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a stiskněte tlačítko [ ].
●● Pokud fotoaparát nenajde žádné snímky odpovídající některým
podmínkám, nebudou tyto podmínky nadále k dispozici.
●● Mezi možnosti zobrazení nalezených snímků (v kroku 3) patří
„Procházení snímků v podobě indexu“ (= 104), „Zvětšování
snímků“ (= 107) a „Prohlížení prezentací“ (= 108). Operace
se snímky můžete také aplikovat na všechny nalezené snímky
výběrem položky [Chránit všechny snímky] v části „Ochrana
snímků“ (= 109) nebo [Vybrat všechny sním.] v části „Vymazání
více snímků současně“ (= 112), „Přidávání snímků na seznam
tisků (DPOF)“ (= 180) nebo „Přidání snímků do fotoalba“
(= 183).
●● Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové (= 115 – = 118),
zobrazí se zpráva a nalezené snímky se nadále nezobrazují.
]
●● Tytéž operace jsou k dispozici stisknutím tlačítka [
2] > [Vyhled. snímku].
a výběrem karty [
●● Parametry vyhledávání můžete nastavit rovněž dotykem
na obrazovce v krocích 1 a 2.
Skok mezi snímky pomocí hlavního ovladače
Hlavní ovladač lze použít k rychlému vyhledání požadovaných snímků
a přeskakování mezi nimi, a to filtrováním zobrazení snímků podle vámi
stanovených podmínek.
Zobrazí snímky, které jste hodnotili (= 114).
Přeskočí na první snímek v každé skupině
snímků pořízených ve stejný den.
Přeskočí o 10 snímků najednou.
Přeskočí o 100 snímků najednou.
1
Vyberte podmínku vyhledávání.
●● Vyberte podmínku (nebo způsob
přeskakování) stisknutím otočením
voliče [
] a následným stisknutím
tlačítek [ ][ ] v režimu zobrazení
jednotlivých snímků.
2
Zobrazte snímky odpovídající
zadaným podmínkám, resp. skočte
o zadaný počet snímků.
●● Otočením voliče [
] zobrazíte pouze
snímky odpovídající podmínce nebo
přeskočíte o zadaný počet snímků vpřed
nebo zpět.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pomocí položky [ ] můžete přeskakovat mezi snímky s jakýmkoli
hodnocením.
] při prohlížení snímků v zobrazení
●● Otáčením voliče [
indexu přeskočíte k předchozímu nebo následujícímu snímku
v závislosti na způsobu přeskakování zvoleném v zobrazení
jednotlivých snímků.
●● Podmínku (nebo způsob přeskakování) také můžete
5] >
nakonfigurovat výběrem položky MENU (= 33) > karty [
].
[Skok sním.pom.
106
Použití dotykové obrazovky
●● Mezi jednotlivými snímky také můžete
přeskakovat podle způsobu zvoleného
v kroku 1 části „Skok mezi snímky
pomocí hlavního ovladače“ (= 106)
přetáhnutím doleva nebo doprava
dvěma prsty.
Možnosti prohlížení snímků
Před použitím
Základní příručka
Zvětšování snímků
Pokročilá příručka
Statické snímky
1
Filmy
Zvětšete snímek.
●● Při každém otočení voličem [
] proti
směru hodinových ručiček se snímky
zvětší až přibližně 10×.
●● Pro informaci se zobrazí přibližná pozice
zobrazené oblasti (1).
●● Chcete‑li zmenšit zobrazený snímek,
] po směru
otočte voličem [
hodinových ručiček.
2
Podle potřeby posunujte oblast
zobrazení a přepínejte mezi snímky.
●● Chcete‑li přesunout oblast zobrazení,
použijte tlačítka [ ][ ][ ][ ]. Stisknutím
tlačítka [ ] se přesunete na rámeček AF,
podle kterého bylo provedeno zaostření
v okamžiku pořízení snímku.
●● Chcete‑li během zvětšení snímku přepnout
na jiné snímky, otočte voličem [ ].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
107
●● Ze zvětšeného snímku se lze do režimu zobrazení jednotlivých
].
snímků vrátit stisknutím tlačítka [
5] můžete nastavit
●● V položce [Zvětšení (přibl.)] na kartě [
] proti směru hodinových
zvětšení při otočení voličem [
ručiček v zobrazení jednotlivých snímků. Při nastavení možnosti
[Znovu použít poslední zvětšení] zvětšíte zobrazení na zvětšení,
].
které bylo nastaveno před stisknutím tlačítka [
Pokud chcete zobrazit pixely snímku v přibližně plné velikosti
se zaostřeným rámečkem AF uprostřed, nastavte hodnotu
[Skutečná velik. (od zvol. bodu)].
] namísto
●● Pokud chcete v kroku 1 používat tlačítka [ ] a [
], vyberte položku MENU (= 33) > kartu [
5] >
voliče [
Změnit velikost] > [Povolit].
[
Použití dotykové obrazovky
●● Snímky zvětšíte roztáhnutím prstů
od sebe.
●● Opakováním této akce lze snímky zvětšit
až 10x.
●● Chcete‑li přesunout oblast zobrazení,
přetáhněte ji na monitoru.
●● Stáhnutím prstů k sobě snímky zmenšíte.
●● Dotykem položky [
] obnovíte režim
zobrazení jednotlivých snímků.
Prohlížení prezentací
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Podle následujícího návodu lze automaticky přehrávat snímky
na paměťové kartě.
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [
1] vyberte položku
[Prezentace] (= 33).
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Start] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se zpráva [Načítání snímku]
a po několika sekundách se spustí
prezentace.
●● Prezentaci ukončíte stisknutím
].
tlačítka [
●● Během prezentací nepracují funkce úspory energie fotoaparátu
(= 30).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace,
stiskněte tlačítko [ ].
●● Během přehrávání lze stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] přepínat na jiné snímky. Chcete‑li rychle přecházet
na následující či předchozí snímky, přidržte tlačítka [ ][ ].
●● Opakování prezentace, dobu zobrazení snímku a přechod mezi
snímky lze konfigurovat na obrazovce, k níž získáte přístup
zvolením položky [Nastavit] a stisknutím tlačítka [ ] (= 33).
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Prezentaci lze zastavit rovněž dotykem obrazovky.
108
2
Ochrana snímků
Zvolte metodu výběru snímků.
Před použitím
●● Vyberte požadovanou možnost (= 33).
Statické snímky
Filmy
Důležité snímky lze chránit proti náhodnému vymazání (= 111).
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce
vyberte položku [
] a poté vyberte
položku [
] (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]). Zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete‑li zrušit ochranu, vyberte
možnost [ ]. Ikona [ ] se poté
nadále nezobrazuje.
●● V případě formátování paměťové karty budou vymazány
i chráněné snímky uložené na dané kartě (= 153).
●● Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání
ve fotoaparátu. Chcete‑li snímky vymazat tímto způsobem,
nejprve zrušte funkci ochrany snímků.
●● Chcete‑li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte možnost [Vybrat].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části
„Použití nabídky“ (= 109) vyberte
položku [Vybrat] a stiskněte tlačítko [
2
Další režimy fotografování
].
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [
1] vyberte možnost
[Ochrana] (= 33).
3
Nastavte ochranu snímku.
●● Stiskněte tlačítko [
potvrzující zpráva.
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Použití nabídky
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Výběr jednotlivých snímků
1
Základní příručka
]. Zobrazí se
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku 3
přepnete do režimu snímání nebo vypnete fotoaparát, nastavení
ochrany snímků se neuskuteční.
109
●● Snímky můžete vybrat nebo vymazat rovněž dotykem
obrazovky v kroku 2. Obrazovku pro potvrzení zobrazíte
].
dotykem položky [
●● Ochranu snímků můžete nastavit rovněž dotykem možnosti [OK]
na obrazovce v kroku 3.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímky předcházející prvnímu snímku
nelze vybrat jako poslední snímek.
4
Výběr rozsahu
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části
„Použití nabídky“ (= 109) vyberte
položku [Vybrat rozsah] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Vyberte počáteční snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
].
Nastavte ochranu snímků.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte možnost
[Ochrana] a stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Můžete také vybrat první nebo poslední snímek otočením
voliče [ ], zatímco se zobrazuje horní obrazovka v krocích 2 a 3.
●● Chcete‑li zrušit ochranu skupiny snímků, v kroku 4 vyberte
možnost [Odemknout].
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Obrazovku pro výběr prvního nebo posledního snímku lze zobrazit
také dotykem snímku v horní části obrazovky v krocích 2 a 3.
●● Ochranu snímků můžete nastavit rovněž dotykem položky
[Ochrana] na obrazovce v kroku 4.
Vyberte koncový snímek.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte položku
[Poslední snímek] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Příslušenství
Dodatek
Ochrana všech snímků současně
3
Nabídka nastavení
1
Rejstřík
Vyberte položku [Chránit všechny
snímky].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části
„Použití nabídky“ (= 109) vyberte
položku [Chránit všechny snímky]
a stiskněte tlačítko [ ].
110
2
Nastavte ochranu snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Zrušení veškeré ochrany současně
Můžete zrušit ochranu všech snímků najednou.
Chcete‑li ochranu zrušit, vyberte v kroku 1 v části „Ochrana všech
snímků současně“ (= 110) položku [Zrušit ochranu všech snímků]
a dokončete krok 2.
Mazání snímků
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání snímků
buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit. Chráněné snímky
(= 109) však nelze vymazat.
1
Vyberte snímek, který chcete
vymazat.
Základy práce
s fotoaparátem
Další režimy fotografování
Režim P
Vymažte snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
Pokročilá příručka
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
2
Základní příručka
].
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Smazat] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Aktuální snímek se vymaže.
●● Chcete‑li zrušit mazání, vyberte
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] položku [Zrušit] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Je‑li zobrazen snímek pořízený současně ve formátech RAW
a JPEG, stisknutím tlačítka [ ] můžete zvolit možnost [Smazat
[Smazat JPEG] nebo [Smazat +JPEG].
],
Rejstřík
●● Aktuální snímek můžete také vymazat stisknutím tlačítka [Smazat]
na obrazovce v kroku 2.
111
2
Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky vymazat
současně. Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze
obnovit. Chráněné snímky (= 109) však nelze vymazat.
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Otevřete obrazovku nastavení.
3
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [
1] vyberte možnost
[Smazat] (= 33).
2
●● Chcete‑li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
Výběr jednotlivých snímků
1
Vyberte možnost [Vybrat].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 112) vyberte
položku [Vybrat] a stiskněte tlačítko [ ].
Vymažte snímky.
●● Stiskněte tlačítko [
potvrzující zpráva.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
]. Zobrazí se
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte metodu výběru
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
Volba metody výběru snímků
1
Vyberte snímek.
●● Po výběru snímku v kroku 2 v části
„Výběr jednotlivých snímků“ (= 109)
se zobrazí ikona [ ].
●● Vyberete‑li snímek pořízený současně ve formátech RAW a JPEG,
budou smazány obě verze.
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Výběr rozsahu
Příslušenství
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Podle pokynů v kroku 2 v části „Volba
metody výběru snímků“ (= 112) vyberte
položku [Vybrat rozsah] a stiskněte
tlačítko [ ].
2
Dodatek
Rejstřík
Vyberte snímky.
●● Podle pokynů v krocích 2–3 v části
„Výběr rozsahu“ (= 110) vyberte snímky.
112
3
Vymažte snímky.
●● Stisknutím tlačítka [ ] vyberte možnost
[Smazat] a potom stiskněte tlačítko [ ].
Otáčení snímků
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Podle následujícího návodu můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
1
Označení všech snímků současně
1
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ] (= 32).
Vyberte položku [Vybrat všechny
sním.].
2
Otočte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] zvolte položku [ ] nebo [ ],
čímž otočíte snímek o 90° v daném
směru. Nastavení dokončete stisknutím
tlačítka [ ].
Vymažte snímky.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
●● Podle pokynů v kroku 2 v části
„Volba metody výběru snímků“ (= 112)
vyberte položku [Vybrat všechny sním.]
a stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte položku [ ].
Základní příručka
●● Snímky nelze otáčet, je‑li možnost [Autootáčení] nastavena
na [Vyp] (= 114).
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Použití nabídky
Dodatek
1
Vyberte položku [Otáčení].
Rejstřík
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [
1] vyberte položku
[Otáčení] (= 33).
113
2
Otočte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítka [ ] otočte snímek
o 90° ve směru hodinových ručiček.
Opětovným stisknutím tlačítka snímek
otočíte o 90° proti směru hodinových
ručiček a třetím stisknutím obnovíte
původní orientaci snímku.
●● Chcete‑li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
●● Na obrazovce v kroku 2 můžete dotykem položky [
] vrátit
otočit snímky nebo se dotykem položky [
na obrazovku nabídky.
]
Hvězdičkové hodnocení
(Hodnocení)
Statické snímky
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [Autootáčení] a potom
vyberte možnost [Vyp] (= 33).
Základní příručka
Filmy
Uspořádejte snímky podle hodnocení na stupnici od 1 do 5 ([ ], [ ],
[ ], [ ], [ ] nebo [ ]). Zobrazíte‑li pouze snímky se zadaným
hodnocením, můžete omezit následující operace na všechny snímky
s tímto hodnocením.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom ohodnoťte snímek
(= 32).
●● Chcete‑li hodnocení odebrat, tento
postup opakujte, ale vyberte položku [
a stiskněte tlačítko [ ].
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
]
Použití nabídky
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
1
Vyberte položku [Hodnocení].
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [
1] vyberte položku
[Hodnocení] (= 33).
●● Je‑li položka [Autootáčení] nastavena na [Vyp], snímky nelze
otáčet (= 113). Již otočené snímky se budou zobrazovat
v původní orientaci.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● „Prohlížení“ (= 100), „Prohlížení prezentací“ (= 108), „Ochrana
snímků“ (= 109), „Mazání snímků“ (= 111), „Přidávání snímků na
seznam tisků (DPOF)“ (= 180), „Přidání snímků do fotoalba“ (= 183)
Vypnutí automatického otáčení
Tento postup slouží k vypnutí funkce automatického otáčení snímků,
která otáčí snímky na základě aktuální orientace fotoaparátu.
Před použitím
2
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vyberte snímek a ohodnoťte jej.
●● Vyberte snímek (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]) a potom
vyberte hodnocení stisknutím
tlačítek [ ][ ].
114
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
potvrzující zpráva.
]. Zobrazí se
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Pokud před dokončením procesu nastavení popsaného v kroku 3
přepnete do režimu snímání nebo vypnete fotoaparát, hodnocení
se neprovede.
●● Snímky můžete hodnotit také dotykem tlačítek [
části obrazovky v kroku 2.
][
Úpravy statických snímků
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Úpravy snímků (= 115 – = 118) jsou k dispozici jen tehdy,
je‑li na paměťové kartě dostatek volného místa.
●● Zobrazuje‑li se na obrazovce ikona [
], můžete se podle
].
potřeby namísto stisknutí tlačítka [ ] dotknout ikony [
], můžete se podle
●● Zobrazuje‑li se na obrazovce ikona [
] dotknout ikony [
potřeby namísto stisknutí tlačítka [
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
].
] v dolní
Změna velikosti snímků
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Statické snímky
Filmy
Můžete si uložit kopie snímků s nižším počtem záznamových pixelů.
1
Vyberte velikost snímku.
●● Stiskněte tlačítko [ ], vyberte v nabídce
položku [ ] a potom vyberte velikost
snímku (= 32).
●● Stiskněte tlačítko [
2
Režim P
].
Uložte nový snímek.
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Po zobrazení zprávy [Uložit nový snímek?]
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
115
3
4
Zkontrolujte nový snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Zprac. snímek]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
] a postupujte
●● Stiskněte tlačítko [
podle kroku 3 v části „Změna velikosti
snímků“ (= 115).
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Výřez
Statické snímky
●● Snímky nelze zvětšit na vyšší počet záznamových pixelů.
●● Chcete‑li zobrazit původní snímek, v kroku 3 vyberte možnost
[Původní snímek].
Před použitím
●● Postupujte podle kroku 2 v části
„Změna velikosti snímků“ (= 115).
●● Uložený snímek se zobrazí.
●● Úpravy nelze provádět u snímků pořízených s nastavením
záznamových pixelů [ ] (= 45).
●● Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
Filmy
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný obrazový
soubor.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
1
Vyberte položku [Změnit velikost].
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [
3] vyberte položku
[Změnit velikost] (= 33).
2
Vyberte snímek.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Vyberte velikost snímku.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte velikost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
2
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a stiskněte tlačítko [ ]
(= 32).
Použití nabídky
Další režimy fotografování
Změňte velikost, přesuňte a upravte
poměr stran rámečku ořezu.
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li změnit velikost rámečku,
otočte voličem [
].
Příslušenství
●● Rámeček lze přesunout pomocí
tlačítek [ ][ ][ ][ ].
Dodatek
●● Chcete‑li změnit orientaci rámečku,
vyberte otočením voliče [ ] položku [
a stiskněte tlačítko [ ].
]
Rejstřík
●● Chcete‑li změnit poměr stran rámečku,
vyberte otočením voliče [ ] položku [ ].
Chcete‑li přepínat mezi poměry stran
([ ], [
], [ ] a [ ]), opakovaně
stiskněte tlačítko [ ].
116
3
Zobrazte náhled oříznutého snímku.
●● Otočením voliče [
] vyberte položku [
].
●● Chcete‑li přepínat mezi zobrazením
oříznutého snímku a rámečku ořezu,
opakovaně stiskněte tlačítko [ ].
4
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Otočením voliče [ ] vyberte možnost [ ]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Postupujte podle kroků 2–3 v části
„Změna velikosti snímků“ (= 115).
●● Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
●● Oříznuté snímky nelze znovu oříznout.
●● U oříznutých snímků nelze měnit velikost ani aplikovat
kreativní filtry.
●● Oříznuté snímky budou mít nižší počet záznamových pixelů než
snímky neoříznuté.
●● Během náhledu oříznutého snímku v kroku 3 můžete měnit
velikost rámečku ořezu, přesouvat jej a upravit jeho poměr stran.
●● Operace v kroku 2 lze rovněž provádět stisknutím tlačítka
], výběrem karty [
3] > [Výřez], stisknutím tlačítka [ ],
[
výběrem snímku a opětovným stisknutím tlačítka [ ].
●● Rámeček ořezu také můžete přesunout přetažením během
kroku 2. Velikost rámečků také můžete měnit roztažením prstů
nebo stažením prstů k sobě (= 108) na obrazovce.
]
●● Operace lze rovněž provádět dotykem položek [ ], [ ], [
a [ ] v horní části obrazovky v kroku 2.
Aplikace efektů filtru
Před použitím
Aplikujte na snímky efekty, které odpovídají fotografování v režimech [
[ ], [ ], [ ], [ ], [
] a [ ], a uložte je jako samostatné snímky.
1
],
Vyberte efekt.
●● Stiskněte tlačítko [ ], v nabídce vyberte
položku [ ] a potom vyberte efekt
(= 32).
●● Stiskněte tlačítko [
2
].
Podle potřeby efekt upravte.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● [ ]: Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] upravte kontrast.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● [ ]: Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] upravte rozostření.
Režim přehrávání
●● [ ] nebo [ ]: Stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ] upravte úroveň
efektu.
●● [ ]: Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] upravte barevnou
sytost.
]: Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
●● [
otočením voliče [ ] upravte tón barvy.
]
●● [ ]: Stisknutím tlačítka [
změňte velikost rámečku a stisknutím
tlačítek [ ][ ] rámeček přesuňte.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
117
3
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Stiskněte tlačítko [
].
●● [ ]: Chcete‑li přepnout orientaci rámečku na vertikální, stiskněte
na obrazovce v kroku 2 tlačítka [ ][ ]. Chcete‑li rámeček
přesunout, stiskněte znovu tlačítka [ ][ ]. Chcete‑li vrátit
rámeček do horizontální polohy, stiskněte tlačítka [ ][ ].
]
●● Tytéž operace jsou dostupné stisknutím tlačítka [
a výběrem karty [ 2] > [Kreativní filtry], výběrem obrázku
a stisknutím tlačítka [ ].
●● Efekt lze rovněž upravit dotykem nebo přetažením proužku
v dolní části obrazovky v kroku 2. V případě [ ] můžete rámeček
posunout také dotykem nebo přetažením napříč obrazovkou.
Korekce červených očí
Filmy
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
1
Vyberte položku [Korekce červ. očí].
●● Stiskněte tlačítko [
]
a na kartě [ 3] vyberte možnost
[Korekce červ. očí] (= 33).
2
Opravte snímek.
●● Stiskněte tlačítko [
Před použitím
].
●● Červené oči detekované fotoaparátem
budou upraveny a kolem upravených
oblastí snímku se zobrazí rámečky.
●● Postupujte podle kroků 2–3 v části
„Změna velikosti snímků“ (= 115).
Statické snímky
3
Vyberte snímek.
●● Podle potřeby můžete snímky zvětšit
nebo zmenšit. Postupujte podle kroků
v části „Zvětšování snímků“ (= 107).
4
Uložte snímek jako nový soubor
a zobrazte jej.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Snímek bude uložen jako nový soubor.
] a postupujte
●● Stiskněte tlačítko [
podle kroku 3 v části „Změna velikosti
snímků“ (= 115).
●● U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
●● Chcete‑li přepsat původní snímek opraveným snímkem, vyberte
v kroku 4 možnost [Přepsat]. Původní snímek se v tomto případě
vymaže.
●● Chráněné snímky nelze přepsat.
●● Tímto způsobem nelze upravovat snímky ve formátu RAW.
●● Korekci červených očí lze provádět u snímků ve formátu JPEG
uložených rovněž ve formátu RAW, avšak originální snímky
nebudou přepsány.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Snímky můžete rovněž uložit dotykem položky [Nový soubor]
nebo [Přepsat] na obrazovce v kroku 4.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek.
118
5
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát může zpracovávat snímky ve formátu RAW. Původní snímek
RAW bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
1
●● Pokud jste zvolili možnost [ ],
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Vyberte snímek RAW.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte snímek RAW.
2
●● Pokud chcete vybrat možnost [
přejděte ke kroku 5.
],
Nastavte podmínky zpracování.
●● Pokud jste zvolili možnost [ ],
stiskněte tlačítko [ ], stisknutím
tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
požadovanou možnost a potom
stiskněte tlačítko [ ].
4
Zkonfigurujte pokročilá nastavení.
●● Vyberte požadovaný efekt (stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ])
a potom se vraťte na obrazovku v kroku 3
stisknutím tlačítka [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [ ] a v nabídce vyberte
položku [ ]. Vyberte požadovanou
možnost (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]).
3
Uložte snímek.
●● Pokud jste zvolili možnost [ ],
stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
možnost [ ]. Stiskněte tlačítko [ ],
vyberte [OK] (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]) a potom znovu
stiskněte tlačítko [ ].
Nastavení jasu
Vyvážení bílé
Picture Style
Automatická
optimalizace jasu
Potlačení šumu
při vysokém ISO
Kvalita snímku
Korekce vinětace
Korekce barevné
odchylky
Korekce difrakce
Umožňuje upravit nastavení jasu.
Umožňuje nastavit vyvážení bílé.
Umožňuje vybrat styl Picture Style.
Umožňuje nastavit automatickou
optimalizaci jasu.
Umožňuje nastavit potlačení šumu.
Umožňuje nastavit úroveň kvality výsledných
snímků JPEG.
Umožňuje korigovat vinětaci způsobenou
vlastnostmi objektivu.
Umožňuje korigovat barevnou odchylku
způsobenou vlastnostmi objektivu.
Umožňuje korigovat ztrátu ostrosti
způsobenou difrakcí.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
119
●● Efekt pro vybranou podmínku zpracování na obrazovce v kroku 3
můžete také zvolit otočením voliče [ ].
●● Chcete‑li zvětšit zobrazení na obrazovce v kroku 3, otočte
] proti směru hodinových ručiček.
voličem [
●● Aktuální snímek můžete porovnat s původním snímkem
] a otočením voliče [ ] na obrazovce
stisknutím tlačítka [
v kroku 3. Chcete‑li se vrátit na obrazovku nastavení, stiskněte
].
tlačítko [
●● Chcete‑li obnovit původní nastavení, na obrazovce v kroku 3
], vyberte [OK] (stisknutím tlačítek [ ][ ]
stiskněte tlačítko [
nebo otočením voliče [ ]) a poté stiskněte tlačítko [ ].
]
●● Pokročilá nastavení funkcí označených ikonou [
na obrazovce v kroku 4 můžete nakonfigurovat stisknutím
].
tlačítka [
Použití nabídky
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Stiskněte tlačítko [
] a potom
na kartě [
3] vyberte položku
[Zprac. snímku RAW] (= 33).
2
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Vyberte požadovanou možnost (= 33).
Výběr jednotlivých snímků
1
Vyberte možnost [Vybrat].
●● Postupem uvedeným v části
„Použití nabídky“ (= 120) vyberte
možnost [Vybrat] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
2
Vyberte snímek.
●● Po výběru snímku v kroku 2 v části
„Výběr jednotlivých snímků“ (= 109)
se zobrazí ikona [ ].
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Režim přehrávání
●● Chcete‑li přejít na další obrazovku,
].
stiskněte tlačítko [
Bezdrátové funkce
3
Zpracujte snímek.
●● Podle pokynů v krocích 2–5 v části
„Zpracování snímků ve formátu RAW
pomocí fotoaparátu“ (= 119) zpracujte
snímek.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li se vrátit k zobrazení obrazovky
].
nabídky, stiskněte tlačítko [
120
Výběr rozsahu
Úpravy filmů
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Postupem uvedeným v části
„Použití nabídky“ (= 116) vyberte
možnost [Vybrat rozsah] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte snímky.
●● Podle pokynů v krocích 2–3 v části
„Výběr rozsahu“ (= 110) vyberte snímky.
3
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Můžete odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích a koncích filmů
(kromě krátkých filmů, = 39).
1
Vyberte položku [ ].
●● Podle pokynů v kroku 1–5 v části
„Prohlížení“ (= 100) vyberte položku [ ]
a stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se panel a proužek pro střih filmu.
Zpracujte snímky.
●● Podle pokynů v krocích 2–5 v části
„Zpracování snímků ve formátu RAW
pomocí fotoaparátu“ (= 119) zpracujte
snímky.
●● Snímky zpracované fotoaparátem se nebudou přesně shodovat
se snímky zpracovanými aplikací Digital Photo Professional.
●● Najednou lze vybrat až 500 snímků.
●● Při zpracovávání snímků prostřednictvím nabídky můžete pomocí
tlačítek [ ][ ] v kroku 3 volit požadované možnosti.
2
Určete úseky, které chcete odstranit.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● (1) je panel pro úpravy filmů a (2) proužek
pro úpravy.
Režim přehrávání
●● Pomocí tlačítek [ ][ ] vyberte
možnost [ ] nebo [ ].
Bezdrátové funkce
●● Chcete‑li určit část k odstranění
(označeno ikonou [ ]), stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] posuňte oranžovou
ikonu [ ] nebo [ ]. Začátek filmu
(od [ ]) odstřihnete výběrem
možnosti [ ] a konec filmu
odstřihnete výběrem možnosti [ ].
●● Pokud posunete ikonu [ ] nebo [ ]
na jinou pozici než na značku [ ],
dojde výběrem možnosti [ ] k odstřihnutí
části před nejbližší značkou [ ] vlevo
a výběrem možnosti [ ] k odstřihnutí
části za nejbližší značkou [ ] vpravo.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
121
3
Zkontrolujte upravený film.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku [ ] a potom stiskněte
tlačítko [ ]. Spustí se přehrávání
upraveného filmu.
Zmenšení velikosti souborů
Níže uvádíme postup omezení velikosti souborů pomocí komprese filmů.
●● Na obrazovce v kroku 4 v části „Úpravy
filmů“ (= 121) vyberte možnost [ ].
Vyberte položku [Nový soubor] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● V případě potřeby dalších střihových
úprav opakujte krok 2.
●● Chcete‑li úpravy zrušit, stiskněte
], vyberte [OK]
tlačítko [
(stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ]) a potom
stiskněte tlačítko [ ].
4
Uložte upravený film.
Před použitím
●● Vyberte položku [Kompr. a uložit] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Kvalita snímku se zkomprimuje následujícím způsobem.
Před kompresí
Po kompresi
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] vyberte
položku [ ] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[Nový soubor] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Vyberte položku [Ul. bez kompr.] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Film bude uložen jako nový soubor.
Základní příručka
Příslušenství
●● Filmy [
]a[
] nelze komprimovat.
●● Upravené filmy nelze uložit v komprimovaném formátu, jestliže
vyberete možnost [Přepsat].
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li přepsat původní film sestříhaným, vyberte v kroku 4
položku [Přepsat]. Původní film se v tomto případě vymaže.
●● Není‑li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici
pouze možnost [Přepsat].
●● Pokud se během ukládání vybije bateriový zdroj, nemusí se
filmy uložit.
●● Pokud je to možné, při úpravách filmů doporučujeme použít plně
nabitý bateriový zdroj nebo do fotoaparátu zapojit DC propojku a tu
napojit na napájecí adaptér (obojí k prodeji samostatně, = 164).
122
Úpravy krátkých filmů
Před použitím
Statické snímky
Filmy
Jednotlivé kapitoly (klipy) (= 39) zaznamenané v režimu [ ] lze
podle potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy
již nelze obnovit.
1
Vyberte klip, který chcete vymazat.
●● Přehrajte film zaznamenaný v režimu [ ]
podle kroků 1–2 v části „Prohlížení filmů
vytvořených při pořizování statických
snímků (krátké filmy)“ (= 103) a potom
zobrazte stisknutím tlačítka [ ] ovládací
panel pro přehrávání filmu.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [ ] nebo [ ]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
2
Vyberte položku [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte možnost [ ] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
Nabídka nastavení
●● Vybraný klip se opakovaně přehraje.
Příslušenství
3
Potvrďte vymazání.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
Dodatek
Rejstřík
●● Klip je vymazán a krátký film je přepsán.
●● Ikona [ ] se nezobrazí v případě, že jste vybrali klip v době
propojení fotoaparátu s tiskárnou.
123
Dostupné bezdrátové funkce
Před použitím
Základní příručka
Používání funkcí Wi‑Fi
Bezdrátové funkce
Umožňuje bezdrátový přenos snímků z fotoaparátu na různá kompatibilní
zařízení a používání fotoaparátu v kombinaci s webovými službami
●● Před použitím funkcí bezdrátové komunikace si nejdříve přečtěte
část „Upozornění k bezdrátovým funkcím (Wi‑Fi, Bluetooth a jiné)“
(= 219).
Připojení fotoaparátu prostřednictvím Wi‑Fi k následujícím zařízením
a službám umožní odesílání a příjem snímků, i dálkové ovládání fotoaparátu.
●● Smartphony a tablety
Odesílejte snímky pro smartphonů a tabletů vybavených funkcí Wi‑Fi.
Obrazovku režimu fotografování na smartphonu nebo tabletu můžete
použít k dálkovému fotografování. Z praktických důvodů jsou v této
příručce smartphony, tablety a další kompatibilní zařízení souhrnně
označovány jako „smartphony“.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
●● Webové služby
Zadejte do fotoaparátu informace o svém účtu online fotografické
služby CANON iMAGE GATEWAY nebo jiných webových služeb
a odesílejte snímky z fotoaparátu do těchto služeb. Neodeslané
snímky ve fotoaparátu lze také odeslat do počítače nebo webové
služby prostřednictvím služby CANON iMAGE GATEWAY.
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
●● Přehrávač médií
Prohlížejte si snímky na televizorech či jiných zařízeních
kompatibilních s DLNA*.
Nabídka nastavení
* Digital Living Network Alliance
●● Tiskárny
Odesílejte snímky bezdrátově do tiskáren kompatibilních se standardy
PictBridge (podporujících standard DPS over IP) a tiskněte je.
●● Jiný fotoaparát
Odesílejte snímky bezdrátově mezi fotoaparáty Canon kompatibilními
s funkcí Wi‑Fi.
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Používání funkcí Bluetooth®
Fotoaparát můžete jednoduše spárovat se smartphonem
s nízkoenergetickou technologií Bluetooth*. Smartphone můžete také
používat k dálkovému fotografování a prohlížení snímků.
* Dále jen „Bluetooth“.
124
Přenos snímků do smartphonu
Při přenosu snímku do smartphonu postupujte následovně.
●● Propojení prostřednictvím technologie Bluetooth (= 125)
Fotoaparát můžete spárováním jednoduše propojit se smartphonem
podporujícím funkci Bluetooth. Toto zjednodušuje přenášení snímků
do smartphonu.
●● Propojení prostřednictvím technologie NFC (= 127)
U smartphonů kompatibilních se systémem NFC a vybavených
operačním systémem Android stačí k propojení zařízení pouze
dotknout se telefonem fotoaparátu.
●● Připojení pomocí nabídky Wi‑Fi (= 129)
Fotoaparát můžete připojit k smartphonu stejným způsobem,
jakým se připojuje k počítači nebo jinému zařízení. Lze přidat
více smartphonů.
Před připojením fotoaparátu je nutné do smartphonu nainstalovat zdarma
dostupnou specializovanou aplikaci Camera Connect. Další informace
o této aplikaci (podporované smartphony a obsažené funkce) najdete
na webu společnosti Canon.
●● Majitelé fotoaparátů značky Canon kompatibilních s funkcí Wi‑Fi,
kteří používají aplikaci EOS Remote k připojení fotoaparátu
ke smartphonu prostřednictvím sítě Wi‑Fi, by měli zvážit
přechod na mobilní aplikaci Camera Connect.
Přenos snímků do smartphonu podporujícího
funkci Bluetooth
Po spárování smartphonu prostřednictvím funkce Bluetooth můžete
jednoduše prohlížet a ukládat obrázky z fotoaparátu.
1
Nainstalujte aplikaci Camera Connect.
●● U smartphonů s operačním systémem
Android vyhledejte aplikaci Camera
Connect v obchodě Google Play,
stáhněte ji a nainstalujte.
●● V případě telefonů iPhone a tabletů iPad
vyhledejte aplikaci Camera Connect
v obchodě App Store, stáhněte ji
a nainstalujte.
2
Zaregistrujte si přezdívku.
●● Zapněte fotoaparát.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● Stiskněte tlačítko [
], na kartě [ 4]
vyberte položku [Nastavení bezdrát.
komunikace.] a poté nastavte položku
[Přezdívka].
Bezdrátové funkce
●● Stisknutím tlačítka [ ] zobrazte
klávesnici (= 35) a zadejte přezdívku.
Příslušenství
●● Chcete‑li se vrátit k nabídce
[Nastavení bezdrát. komunikace.]
],
po stisknutí tlačítka [
stiskněte tlačítko [
] znovu.
Nabídka nastavení
Dodatek
Rejstřík
125
3
Připravte se k párování.
●● Vyberte položku [Nastavení Bluetooth],
stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Párování]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Zobrazí se obrazovka označující,
že fotoaparát čeká na připojení.
4
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Na smartphonu aktivujte funkci Bluetooth
a spusťte na něm aplikaci Camera
Connect.
●● Jakmile bude fotoaparát rozpoznán,
zobrazí se obrazovka výběru fotoaparátu.
5
Vyberte fotoaparát, k němuž
se chcete připojit.
●● Zvolte přezdívku fotoaparátu.
●● Dokončete proces párování v smartphonu.
6
Dokončete párování.
●● Po zobrazení potvrzující zprávy
na fotoaparátu stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ] vyberte [OK]
a poté stiskněte tlačítko [ ].
●● Až se zobrazí obrazovka vlevo,
stiskněte tlačítko [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
7
Přenášejte snímky.
Základy práce
s fotoaparátem
●● Pokud v aplikaci Camera Connect zvolíte
možnost [Images on camera / Snímky
na fotoaparátu], fotoaparát se automaticky
přepne na připojení k síti Wi‑Fi.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi na iPhonu
nebo iPadu navažte připojení zvolením
identifikátoru SSID (název sítě)
zobrazeného na fotoaparátu.
Režim P
●● Pomocí smartphonu přeneste snímky
z fotoaparátu do smartphonu.
Režim přehrávání
●● Chcete‑li připojení přepnout na připojení
Bluetooth, vypněte na smartphonu
připojení k síti Wi‑Fi.
Bezdrátové funkce
●● Po spárování může mít fotoaparát kratší životnost baterie, protože
se energie spotřebovává i když je aktivní režim úspory energie.
Další režimy fotografování
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
126
●● Stav spojení Bluetooth je signalizován jednou z následujících ikon.
-- [ ] připojeno, [ ] odpojeno
●● Připojení také Wi‑Fi také můžete zakázat pomocí fotoaparátu
podle postupu v kroku 7.
●● Chcete‑li vypnout komunikaci Bluetooth, zvolte položku MENU
(= 33) > kartu [ 4] > [Nastavení bezdrát. komunikace.] >
[Nastavení Bluetooth] a nastavte položku [Bluetooth]
na možnost [Vyp].
●● Chcete‑li zobrazit informace o smartphonu připojeném
prostřednictvím Bluetooth v nabídce [Kontrola/mazání inf. o přip.],
zvolte položku MENU (= 33) > kartu [ 4] > [Nastavení bezdrát.
komunikace.] > [Nastavení Bluetooth]. Chcete‑li zobrazit adresu
Bluetooth fotoaparátu, zvolte položku [Kontrola adresy].
Přenos snímků do smartphonu kompatibilního
s NFC
Připojení prostřednictvím NFC, když je fotoaparát
v režimu snímání
Základní příručka
1
Nainstalujte aplikaci Camera Connect.
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
].
●● Podrobné informace o umístění značky
N-Mark ( ) naleznete v uživatelské
příručce ke smartphonu.
●● Aktivujte ve smartphonu funkci NFC
a dotkněte se zařízeními v místě značek
N-Mark ( ), čímž se ve smartphonu
automaticky spustí obchod Google Play.
Jakmile se zobrazí stránka se stažením
aplikace Camera Connect, stáhněte
a nainstalujte aplikaci.
2
Vytvořte připojení.
Pro zjednodušení instalace aplikace Camera Connect a připojení
k fotoaparátu použijte systém NFC smartphonu s operačním
systémem Android.
Při počátečním propojení zařízení prostřednictvím NFC se operace liší
v závislosti na režimu, v němž se fotoaparát nacházel, když se zařízení
vzájemně dotkla.
●● Dotkněte se značkou N-Mark ( )
na smartphonu s nainstalovanou
aplikací Camera Connect značky
N-Mark na fotoaparátu.
●● Je‑li fotoaparát v režimu snímání, když se zařízení dotýkají, můžete
vybrat a přenášet snímky pomocí obrazovky pro výběr snímků.
Po propojení obou zařízení můžete smartphone také použít ke
vzdálenému pořizování snímků a prohlížení obrazovky snímání,
případně k přidávání geotagů ke snímkům (= 146). Zařízení, která
byla nedávno připojena a jsou uvedena v seznamu nabídky Wi‑Fi,
lze snadno znovu připojit.
●● Pokud se zobrazí obrazovka
[Přezdívka zařízení], stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
●● Je‑li fotoaparát v režimu přehrávání, když se zařízení dotýkají,
můžete vybrat a přenášet snímky pomocí zobrazení indexu
sloužícího k výběru snímků.
Před použitím
●● Obrazovka fotoaparátu se automaticky
změní.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Ve smartphonu se spustí aplikace Camera
Connect a zařízení se automaticky propojí.
127
3
Upravte nastavení zabezpečení.
●● Jakmile se zobrazí tato obrazovka,
vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ] možnost
[Všechny snímky] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Smartphone nyní budete moci používat
ke vzdálenému snímání a k procházení,
přenášení a geotagování snímků
ve fotoaparátu.
4
Odešlete snímek.
●● Otočením voliče [ ] vyberte snímek,
který chcete odeslat, stisknutím
tlačítek [ ][ ] vyberte možnost
[Poslat snímek] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí
se zpráva [Přenos dokončen] a znovu
se zobrazí obrazovka pro přenos snímku.
●● Chcete‑li ukončit připojení, stiskněte
], na obrazovce potvrzení
tlačítko [
vyberte [OK] (stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ]) a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Připojení také
můžete ukončit pomocí smartphonu.
●● Při používání funkce NFC věnujte pozornost následujícím
informacím.
-- Vyvarujte se silných vzájemných nárazů mezi fotoaparátem
a smartphonem. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
-- V závislosti na smartphonu nemusí dojít k okamžitému
vzájemnému rozpoznání obou zařízení. V takovém případě
zkuste držet zařízení u sebe v lehce odlišných pozicích.
Není‑li připojení navázáno, ponechte zařízení u sebe,
dokud se neaktualizuje obrazovka fotoaparátu.
-- Mezi fotoaparát a smartphone neumisťujte jiné objekty. Mějte
rovněž na paměti, že obaly na fotoaparát nebo smartphone
a podobné příslušenství mohou znemožňovat komunikaci.
●● Chcete‑li používat funkci dálkového snímání s živým náhledem,
vyberte v kroku 3 možnost [Všechny snímky].
●● Veškeré snímky ve fotoaparátu lze zobrazit v připojeném
smartphonu výběrem možnosti [Všechny snímky] v kroku 3.
Chcete‑li omezit snímky ve fotoaparátu, které lze zobrazit ze
smartphonu, vyberte v kroku 3 jinou možnost (= 149).
Jakmile zaregistrujete smartphone, můžete změnit nastavení
zabezpečení pro tento smartphone ve fotoaparátu (= 149).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy fotografování
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu.
●● Přezdívku fotoaparátu můžete také změnit na obrazovce
v kroku 2 (= 150).
●● Chcete‑li zakázat připojení NFC, vyberte položku MENU
(= 33) > kartu [ 4] > [Nastavení bezdrát. komunikace.] >
[Nastavení sítě Wi‑Fi] > [NFC] > [Vyp].
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
128
Připojení prostřednictvím NFC, když je fotoaparát
v režimu přehrávání
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
●● Stiskněte tlačítko [
].
].
●● Dotkněte se značkou N-Mark na
smartphonu s nainstalovanou aplikací
Camera Connect (= 127) značky
N-Mark ( ) na fotoaparátu.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] vyberte
snímek, který chcete odeslat, a potom
stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se
ikona [ ].
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko [ ]. Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
●● Po dokončení výběru snímků stiskněte
].
tlačítko [
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte [OK] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo otočením
voliče [ ] vyberte položku [Poslat]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
●● Snímky jsou nyní odeslány.
●● Chcete‑li ukončit propojení, odeberte
značku [ ] ze všech snímků, stiskněte
tlačítko [
] a poté stisknutím
tlačítek [ ][ ] nebo otočením voliče [ ]
vyberte [OK].
Před použitím
●● Pokud během připojení vyžaduje zpráva na fotoaparátu nebo
smartphonu zadání přezdívky, zadejte ji podle kroku 2 v části
„Připojení prostřednictvím NFC, když je fotoaparát v režimu
snímání“ (= 127).
●● Fotoaparát neuchovává záznam smartphonů připojených
prostřednictvím NFC v režimu přehrávání.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Připojení k smartphonu pomocí nabídky Wi‑Fi
Tyto kroky popisují, jak použít fotoaparát jako přístupový bod; můžete ale
rovněž použít stávající přístupový bod (= 131).
1
Nainstalujte aplikaci Camera Connect.
●● U smartphonů s operačním systémem
Android vyhledejte aplikaci Camera
Connect v obchodě Google Play,
stáhněte ji a nainstalujte.
Vstupte do nabídky Wi‑Fi.
●● Přesuňte spínač napájení do polohy [
●● Stiskněte tlačítko [
].
].
●● Pokud se zobrazí obrazovka [Přezdívka
zařízení], stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte [OK] a potom
stiskněte tlačítko [ ].
3
Režim P
Režimy Tv, Av, M, C1 a C2
Režim přehrávání
●● V případě telefonů iPhone a tabletů iPad
vyhledejte aplikaci Camera Connect
v obchodě App Store, stáhněte ji
a nainstalujte.
2
Další režimy fotografování
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vyberte položku [ ].
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ][ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost [ ]
a potom stiskněte tlačítko [ ].
129
4
Vyberte možnost [Přidat zařízení].
8
Upravte nastavení zabezpečení.
●● Stisknutím tlačítek [ ][ ] nebo
otočením voliče [ ] vyberte možnost
[Přidat zařízení] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Jakmile se zobrazí tato obrazovka,
vyberte stisknutím tlačítek [ ][ ]
nebo otočením voliče [ ] možnost
[Všechny snímky] a potom stiskněte
tlačítko [ ].
●● Zobrazí se identifikátor SSID a heslo
fotoaparátu.
●● Smartphone nyní budete moci používat
ke vzdálenému snímání a k procházení,
přenášení a geotagování snímků
ve fotoaparátu.
9
5
Připojte smartphone k síti.
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi smartphonu
vyberte pro navázání připojení k síti SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
●● Do pole pro heslo zadejte heslo
zobrazené na fotoaparátu.
6
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Spusťte ve smartphonu aplikaci Camera
Connect.
7
Vyberte fotoaparát, k němuž
se chcete připojit.
●● Na obrazovce pro výběr fotoaparátu,
která se zobrazí na smartphonu,
zahajte párování výběrem fotoaparátu.
Odešlete snímek.
●�
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising