Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
ČESKY
Rozšířená uživatelská příručka
Úvod
Než začnete fotografovat, přečtěte si následující
Chcete-li se vyhnout potížím a nehodám při fotografování, přečtěte si
nejprve části „Pokyny k zacházení“ (=31) a „Bezpečnostní pokyny“
(=28). Také si přečtěte pozorně tuto příručku a ujistěte se o správném
používání fotoaparátu.
Tuto příručku využívejte při použití fotoaparátu, chcete-li se
s fotoaparátem ještě více seznámit
Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních snímků
a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím
fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, abyste do ní
mohli v případě potřeby nahlédnout.
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně
zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli
způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo
paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.
Autorská práva
Autorská práva v některých zemích zakazují používání snímků
zaznamenaných fotoaparátem (nebo hudby/snímků s hudbou přenesených
na paměťovou kartu) pro jiné než osobní účely. Je také třeba mít na
paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být
fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
2
Kontrolní seznam položek
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje
všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se
na prodejce.
Fotoaparát
(s krytkou těla)
Bateriový zdroj LP-E17 Nabíječka baterií
(s ochranným krytem)
LC-E17E*
Řemen
* Nabíječka baterií LC-E17E je dodávána s napájecím kabelem.
zz Fotoaparát neobsahuje paměťovou kartu (=11), propojovací kabel ani kabel HDMI.
zz Podrobnější informace o Rozšířené uživatelské příručce a Návodech k použití viz
„Návody k použití“ (=4).
zz Jestliže jste si pořídili sadu s objektivem, zkontrolujte, zda balení daný objektiv obsahuje.
zz Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
zz Pokud potřebujete Návody k použití objektivů, stáhněte si je z webové stránky
Canon (=4).
zz Návody k použití objektivu (soubory PDF) se pro objektivy prodávají
samostatně. Při nákupu sady s objektivem je nutné mít na paměti, že některé
s objektivem dodané příslušenství se může lišit od příslušenství popsaného
v návodech k použití objektivu.
3
Návody k použití
Návod k použití, dodaný spolu s fotoaparátem, poskytuje
základní popisy fotoaparátu a funkcí Wi-Fi.
Rozšířená uživatelská příručka (tento soubor PDF) obsahuje
kompletní pokyny k používání produktu. Tento dokument je
možné stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či
jiného zařízení.
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
Rozšířenou uživatelskou příručku a Návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či
jiného zařízení.
zz Web pro stažení
Rozšířená uživatelská příručka/Doplňkové informace
www.canon.com/icpd
Návod k použití objektivu
www.canon.com/icpd
Návod k použití softwaru
www.canon.com/icpd
zz K prohlížení souborů PDF je vyžadován software určený k prohlížení
souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe Acrobat Reader DC
(doporučujeme používat nejnovější verzi).
zz Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
zz Dvojitým kliknutím na stažený soubor PDF jej otevřete.
zz Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru a podobné zdroje.
4
Návody k použití
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
pomocí QR kódu
Rozšířenou uživatelskou příručku a návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout do smartphonu nebo tabletu pomocí QR kódu.
www.canon.com/icpd
zz K načtení QR kódu je vyžadována softwarová aplikace.
zz Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si Rozšířenou uživatelskou
příručku / Návody k použití.
zz Chcete-li zobrazit QR kód na obrazovce fotoaparátu, vyberte možnost
[5: URL pro manuál/software].
5
Stručný návod k používání
1
Vložte baterii (=42).
zz Po nákupu nabijte baterii a začněte
používat (=40).
2
Vložte kartu (=42).
zz Vložte kartu štítkem směrem
k přední straně fotoaparátu.
3
Nasaďte objektiv (=49).
zz Zarovnejte bílou značku pro
nasazení objektivu s bílou značkou
na fotoaparátu pro nasazení
objektivu.
zz Sejměte krytku objektivu.
4
Připravte se na snímání.
(2)
6
(1)
zz Stiskněte tlačítko (1), současně
lehce otočte kroužkem ve směru
šipky (2) a tlačítko (1) uvolněte.
zz Dále mírně otáčejte kroužkem (2),
dokud neuslyšíte cvaknutí.
Stručný návod k používání
5
Přesuňte spínač napájení do
polohy <1> (=47).
6
Přesuňte přepínač režimů
zaostřování do polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude
funkční.
7
Přesuňte volič režimů do
polohy <A> (=70).
zz Veškerá nezbytná nastavení
fotoaparátu se provedou
automaticky.
8
Zaostřete na objekt (=58).
zz Přes detekovaný obličej se objeví
[p] (bod AF).
zz Namáčkněte tlačítko spouště
napůl a fotoaparát zaostří na
fotografovaný objekt.
7
Stručný návod k používání
9
Proveďte expozici snímku
(=58).
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
10
Prohlédněte si snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskněte tlačítko <x> (=304).
zz Zobrazení doposud pořízených snímků viz „Přehrávání snímků“
(=304).
zz Vymazání snímků viz „Smazání snímků“ (=327).
8
O tomto návodu
Ikony v tomto návodu
: Označuje hlavní ovladač.
<6>
: Označuje rychloovladač.
<5>
<W> <X> <Y> <Z> : Označuje odpovídající směr na navigačních
tlačítkách <V>.
: Označuje příkazový ovladač.
<5>
: Označuje tlačítko rychloovladače/nastavení.
<Q> <0>
: Znázorňuje dobu trvání (v * sekundách) operace
*
vámi stisknutého tlačítka, počítá se čas od uvolnění
tlačítka.
yyKromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí používají také
ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na displeji.
M (v názvech
stránky)
=***
: Funkce dostupné pouze v režimech kreativní zóny
(režim <t>, <d>, <s>, <f> a <a>) nebo pro
filmy zaznamenané s ruční expozicí.
:Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
: Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
: Doplňkové informace.
: Tipy nebo rady pro dokonalejší fotografování.
: Rady ohledně odstraňování problémů.
9
O tomto návodu
Základní předpoklady pro pokyny k obsluze, vzorové fotografie
zz Před jakýmkoli postupem dle pokynů se ujistěte, zda je spínač napájení
nastaven do polohy <1> (=47).
zz Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
zz Na obrázcích v této příručce je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Ukázkové fotografie zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce
jsou určeny pouze k naučným účelům.
zz Při popisování činností s objektivy typu EF a EF-S se předpokládá použití
upevňovacího adaptéru.
10
Kompatibilní karty
Následující karty lze použít s fotoaparátem bez ohledu na kapacitu.
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu
(=490).
zz Paměťové karty SD/SDHC/SDXC
Podporovány jsou karty UHS-II a UHS-I.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s dostatečným výkonem
(dostatečnou rychlostí zápisu a čtení), která zvládne nastavenou velikost
filmového záznamu. Podrobnosti viz část =579.
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové
karty SD, SDHC a SDXC.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam fotografií
a filmů. Je třeba ji zakoupit samostatně.
11
Kapitoly
Úvod
2
Příprava a základní operace
39
Základní zóna
69
Kreativní zóna
103
Fotografování
115
Fotografování s bleskem
283
Přehrávání
301
Bezdrátové funkce
375
Nastavení
481
Uživatelské funkce / Moje menu
525
Referenční informace
549
12
Obsah
Úvod
2
Kontrolní seznam položek.......................................................................3
Návody k použití.....................................................................................4
Stručný návod k používání......................................................................6
O tomto návodu......................................................................................9
Kompatibilní karty.................................................................................11
Kapitoly.................................................................................................12
Obsah...................................................................................................13
Rejstřík funkcí.......................................................................................23
Bezpečnostní pokyny............................................................................28
Pokyny k zacházení..............................................................................31
Části přístroje........................................................................................34
Příprava a základní operace
39
Nabíjení baterie.....................................................................................40
Vložení/vyjmutí baterie a karty..............................................................42
Použití obrazovky..................................................................................46
Zapnutí napájení...................................................................................47
Nasazení a sejmutí objektivu................................................................49
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S.................................................51
Použití elektronického hledáčku (prodávaný samostatně)....................54
Základní operace..................................................................................57
Použití a nastavení nabídek..................................................................62
Činnost dotykové obrazovky.................................................................66
Rychlé ovládání....................................................................................67
13
Obsah
Základní zóna
69
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto
(Plná automatika)..................................................................................70
Režim Speciální scéna (SCN)..............................................................78
Režim Autoportrét.................................................................................80
Režim Portrét........................................................................................81
Režim Jemná pleť.................................................................................82
Režim Krajina........................................................................................83
Režim Sport..........................................................................................84
Režim Panning......................................................................................85
Režim Detail..........................................................................................87
Režim Jídlo...........................................................................................88
Režim Noční portrét..............................................................................89
Režim Noční scéna z ruky....................................................................90
Režim Ovládání HDR Backlight............................................................91
Upozornění k režimům <SCN>.............................................................92
Režim Kreativní filtry.............................................................................96
Kreativní zóna
103
Režim Programová automatická expozice (P)....................................104
Režim Priorita závěrky AE (Tv)...........................................................106
Režim Priorita clony AE (Av)...............................................................108
Režim Ruční expozice (M)..................................................................110
Flexibilní priorita AE (Fv).....................................................................112
14
Obsah
Fotografování
115
Fotografování
116
Záložky nabídek: Fotografování..........................................................117
Kvalita snímku.....................................................................................122
Poměr stran statického obrazu...........................................................125
Doba prohlídky snímku.......................................................................127
Korekce odchylky objektivu.................................................................128
Režim řízení........................................................................................133
Samospoušť........................................................................................135
Režim RAW série................................................................................137
Kompenzace expozice........................................................................140
Automatický bracketing expozice........................................................141
Nastavení citlivosti ISO.......................................................................143
Automatická optimalizace jasu............................................................149
Priorita vysokých jasů.........................................................................150
Režim měření......................................................................................151
Časovač měření..................................................................................153
Simulace expozice..............................................................................154
Vyvážení bílé.......................................................................................155
Korekce vyvážení bílé/Bracketing.......................................................160
Barevný prostor...................................................................................162
Výběr stylu Picture Style.....................................................................163
Uživatelské nastavení stylu Picture Style...........................................166
Registrace stylu Picture Style.............................................................169
Potlačení šumu dlouhé expozice........................................................171
15
Obsah
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO.............................................172
Získání dat pro odstranění prachu......................................................174
Režim HDR.........................................................................................176
Bracketing ostření...............................................................................180
Expozice dotykem...............................................................................184
Způsob spuštění závěrky....................................................................186
Intervalové snímání.............................................................................187
Dlouhé (čas B) expozice.....................................................................190
Snímání s potlačením mihotání..........................................................193
Činnost AF..........................................................................................195
Metoda AF...........................................................................................198
AF detekce očí....................................................................................209
Souvislé AF.........................................................................................211
AF dotyk+tažení..................................................................................212
Ruční zaostřování s objektivy po automatickém zaostření.................214
Spuštění pomocného světla AF..........................................................215
Stabilizace obrazu...............................................................................216
Blokování expozice (Blokování AE)....................................................217
Ruční zaostřování...............................................................................218
Nastavení zvýraznění okrajů pro MF (zdůraznění orámování)...........220
Přepínání režimů zaostřování.............................................................221
Typy krátkých filmů.............................................................................222
Fotografování s dálkovým ovládáním.................................................223
Obecná upozornění pro fotografování................................................224
16
Obsah
Záznam filmu
227
Záložky nabídek: Záznam filmu..........................................................228
Režim Film..........................................................................................232
Režim HDR film..................................................................................239
Kvalita filmového záznamu.................................................................241
Zvukový záznam.................................................................................248
Časosběrné filmy................................................................................250
Videomomentky..................................................................................261
Film s efektem miniatury ....................................................................266
Digitální IS při filmování......................................................................268
Auto úroveň pro filmy..........................................................................270
Servo AF při záznamu filmu................................................................271
Další funkce nabídky...........................................................................276
Obecná upozornění pro záznam filmů................................................280
Fotografování s bleskem
283
Fotografování s vestavěným bleskem................................................284
Nastavení funkce blesku.....................................................................289
Fotografování s externími blesky........................................................300
Přehrávání
301
Záložky nabídek: Přehrávání..............................................................302
Přehrávání snímků..............................................................................304
Zobrazení zvětšeného snímku............................................................307
Zobrazení indexu (zobrazení více snímků).........................................308
17
Obsah
Přehrávání filmů..................................................................................309
Úprava prvních a posledních scén filmu.............................................313
Zaznamenání snímku.........................................................................315
Úpravy krátkého filmu.........................................................................317
Zaznamenání statického snímku ze série snímků RAW.....................319
Přehrávání na televizoru.....................................................................321
Ochrana snímků..................................................................................323
Otáčení snímků...................................................................................326
Smazání snímků.................................................................................327
Příkazy tisku........................................................................................331
Nastavení fotoalba..............................................................................335
Kreativní filtry......................................................................................338
Zpracování snímku RAW....................................................................341
Kreativní asistent................................................................................347
RAW zpracování rychlým ovládáním..................................................349
Korekce červených očí........................................................................350
Vytvoření složky..................................................................................351
Tvorba výřezů.....................................................................................354
Změna velikosti...................................................................................356
Hodnocení...........................................................................................358
Prezentace..........................................................................................361
Nastavení podmínek vyhledávání snímků..........................................363
Procházení hlavním ovladačem..........................................................365
Zobrazení informací při přehrávání.....................................................367
Indikace přesvětlení............................................................................369
Zobrazení AF bodu.............................................................................370
18
Obsah
Rastr pro přehrávání...........................................................................371
Prohlížení od posledního zobrazeného snímku..................................372
Zvětšení (přibližně).............................................................................373
Bezdrátové funkce
375
Záložky nabídek: Záložka Bezdrátová komunikace............................376
Výběr připojení Wi-Fi/Bluetooth..........................................................377
Připojení ke smartphonu.....................................................................379
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi...........................................408
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi............................................................416
Odesílání snímků do webové služby..................................................426
Wi-Fi připojení přes přístupové body..................................................441
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání..................................446
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi.................................................449
Registrace nastavení pro více připojení..............................................451
Nastavení sítě Wi-Fi............................................................................452
Bluetooth nastavení............................................................................453
Změna přezdívky................................................................................454
Doplnění snímků o informace GPS z jiných zařízení..........................455
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení..................................458
Vymazání nastavení bezdrátové komunikace na výchozí hodnoty.....460
Zobrazení informační obrazovky.........................................................461
Použití virtuální klávesnice..................................................................462
Reakce na chybové zprávy.................................................................463
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace.......................................474
19
Obsah
Zabezpečení.......................................................................................476
Kontrola nastavení sítě.......................................................................477
Stav bezdrátové komunikace..............................................................478
Nastavení
481
Záložky nabídek: Nastavení................................................................482
Výběr složky........................................................................................484
Číslování souborů...............................................................................486
Autootáčení.........................................................................................489
Formátování karty...............................................................................490
Průvodce režimem..............................................................................492
Průvodce funkcí..................................................................................493
Režim Eco...........................................................................................494
Úspora energie...................................................................................495
Jas displeje.........................................................................................496
Datum/čas/pásmo...............................................................................497
Jazyk...................................................................................................500
Přepínač režimů zaostřování (AF/MF)................................................501
Videosystém........................................................................................502
Čištění snímače..................................................................................503
Ovládání dotykem...............................................................................507
Zvuková signalizace............................................................................508
HDMI rozlišení....................................................................................509
HDMI HDR výstup...............................................................................510
Funkce tlačítka spouště pro filmy........................................................511
Zobrazení informací o snímku............................................................512
20
Obsah
Způsob zobrazení...............................................................................515
Formát zobrazení v hledáčku..............................................................515
Nastavení zobrazení...........................................................................516
Převrácení zobrazení..........................................................................517
Funkce nápovědy................................................................................518
Uživatelské režimy snímání (C1/C2)...................................................519
Resetování fotoaparátu.......................................................................520
Údaje copyrightu.................................................................................521
Další informace...................................................................................523
Uživatelské funkce / Moje menu
525
Záložky nabídek: Uživatelské nastavení.............................................526
Nastavení uživatelských funkcí...........................................................527
Položky nastavení uživatelských funkcí..............................................528
Vymazání nastavení uživatelských funkcí...........................................542
Záložky nabídek: Moje menu..............................................................543
Uložení uživatelské nabídky Moje menu.............................................544
Referenční informace
549
Software..............................................................................................550
Import snímků do počítače..................................................................552
Nabíjení baterie ve fotoaparátu...........................................................554
Použití příslušenství pro zásuvku elektrické sítě................................555
Pokyny k odstraňování problémů........................................................556
21
Obsah
Chybové kódy.....................................................................................575
Údaje o výkonnosti..............................................................................576
Zobrazení informací............................................................................583
Rejstřík................................................................................................596
22
Rejstřík funkcí
Napájení
zz Nabíjení baterie (=40)
Obrazovka
zz Naklonění (=46)
zz Stav baterie (=48)
zz Ovládání dotykem (=66)
zz Režim Eco (=494)
zz Průvodce funkcí (=493)
zz Úspora energie (=495)
zz Jas (=496)
Karty
zz Formátování (=490)
zz Karty kompatibilní se záznamem
filmu (=579)
Objektiv
zz Nasazení (=49, =51)
zz Sejmutí (=50, =53)
zz Spuštění závěrky bez objektivu
(=541)
Základní nastavení
zz Datum/čas/pásmo (=497)
zz Jazyk (=500)
zz Zvuková signalizace (=508)
zz Vymazat všechna nastavení
fotoaparátu (=520)
zz Údaje copyrightu (=521)
zz Elektronický horizont (=512)
zz Nápověda (=518)
AF
zz Činnost AF (=195)
zz Metoda AF (=198)
zz Volba AF bodu (=203)
zz AF detekce očí (=209)
zz Souvislé AF (=211)
zz AF dotyk+tažení (=212)
zz Elektronické ruční ostření (=214)
zz Pomocné světlo AF (=215)
zz Ruční zaostřování (=218)
zz Nastavení zvýraznění okrajů
pro MF (=220)
Měření
zz Režim měření (=151)
Řízení
zz Maximální počet snímků sekvence
(=124)
zz Režim řízení (=133)
zz Samospoušť (=135)
23
Rejstřík funkcí
Nastavení záznamu snímků
Fotografování
zz Vytvoření/výběr složky (=484)
zz Režim snímání (=36)
zz Číslování souborů (=486)
zz Rychlé ovládání (=67)
Kvalita snímku
zz Kvalita snímku (=122)
zz Poměr stran statického obrazu
(=125)
zz Korekce odchylky objektivu
(=128)
zz Citlivost ISO (snímky) (=143)
zz Automatická optimalizace jasu
(=149)
zz Priorita vysokých jasů (=150)
zz Vyvážení bílé (=155)
zz Barevný prostor (=162)
zz Picture Style (=163)
zz Potlačení šumu pro dlouhé
expozice (=171)
zz Potlačení šumu pro vysoké
citlivosti ISO (=172)
zz Snímání s potlačením mihotání
(=193)
24
zz Kreativní asistent (=76)
zz Kreativní filtry (=96)
zz Náhled hloubky ostrosti (DOF)
(=109)
zz Režim RAW série (=137)
zz Režim HDR (=176)
zz Bracketing ostření (=180)
zz Expozice dotykem (=184)
zz Intervalové snímání (=187)
zz Časovač režimu Bulb (=191)
zz Zvětšené zobrazení (=205)
zz Dálkové ovládání (=223)
zz Dálková spoušť (=223)
zz Zobrazení informací ke snímku
(=512)
zz Zobrazení rastru (=513)
zz Chybové kódy (=575)
Rejstřík funkcí
Expozice
zz Kompenzace expozice v režimu M
s automatickou citlivostí ISO
(=111)
zz Kompenzace expozice (=140)
Záznam filmu
zz Záznam v režimu automatické
expozice (=232)
zz Záznam v režimu ruční expozice
(=234)
zz AEB (=141)
zz HDR film (=239)
zz Simulace expozice (=154)
zz Velikost záznamu filmu (=241)
zz Blokování AE (=217)
zz Zvukový záznam (=248)
zz Bezpečný posun (=531)
zz Protivětrný filtr (=248)
Blesk
zz Vestavěný blesk (=284)
zz Kompenzace expozice s bleskem
(=286)
zz Blokování FE (=287)
zz Nastavení funkce vestavěného
blesku (=292)
zz Nastavení funkce externího blesku
(=294)
zz Uživatelské nastavení funkce
externího blesku (=298)
zz Externí blesk (=300)
zz Tlumič (=249)
zz Mikrofon (=249)
zz Časosběrný film (=250)
zz Videomomentka (=261)
zz Servo AF při záznamu filmu
(=271)
zz Sledovací citlivost Serva AF při
záznamu filmu (=273)
zz Rychlost Serva AF při záznamu
filmu (=274)
zz Snímání s dálkovým ovládáním
(=276)
zz Citlivost ISO (film) (=277)
zz Výstup HDMI (=278)
zz Automatický delší čas (=279)
25
Rejstřík funkcí
Přehrávání
zz Doba prohlídky snímku (=127)
zz Zobrazení jednotlivých snímků
(=304)
zz Přehrávání dotykem (=306)
zz Zvětšené zobrazení (=307)
zz Zobrazení indexu (=308)
zz Přehrávání filmů (=309)
zz Úprava prvních a posledních scén
filmu (=313)
zz Zachycení políčka (4K) (=315)
zz Zaznamenání statického snímku
(séríe snímků RAW) (=319)
zz Zobrazení snímků na televizoru
(=321)
zz Ochrana (=323)
zz Otáčení snímků (=326)
zz Mazání (=327)
zz Hodnocení (=358)
zz Prezentace (=361)
zz Nastavení podmínek hledání
snímků (=363)
zz Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků)
(=365)
zz Zobrazení informací při přehrávání
(=367)
zz Indikace přesvětlení (=369)
zz Zobrazení AF bodu (=370)
zz Zobrazení rastru (=371)
zz HDMI rozlišení (=509)
26
zz Výstup HDR (=510)
zz Zobrazení informací ke snímku
(=588)
Úprava snímků
zz Kreativní filtry (=338)
zz Zpracování snímku RAW (=341)
zz Korekce červených očí (=350)
zz Album videomomentek (=351)
zz Oříznutí snímků JPEG (=354)
zz Změna velikosti snímků JPEG
(=356)
Příkazy tisku
zz Příkaz tisku (DPOF) (=331)
zz Nastavení fotoalba (=335)
Uživatelské nastavení
zz Uživatelský režim snímání
(=519)
zz Uživatelské funkce (C.Fn)
(=526)
zz Přizpůsobení operací tlačítek
(=535)
zz Přizpůsobení operací voličů
(=540)
zz Moje menu (=544)
Rejstřík funkcí
Čištění snímače a odstranění prachu
zz Získání dat pro odstranění prachu
(=174)
zz Čištění snímače (=503)
zz Ruční čištění snímače (=505)
Software
Bezdrátové funkce
zz Připojení ke smartphonu (=379)
zz Automatické odesílání snímků
do smartphonu (=394)
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
(=408)
zz Stažení a instalace (=550)
zz Automatické odeslání snímků
do počítače (=413)
zz Návody k použití softwaru
(=551)
zz Tisk na tiskárnách s rozhraním
Wi-Fi (=416)
zz Načtení na webové stránky
(=426)
zz Připojení k bezdrátovému
dálkovému ovládání (=446)
zz Doplňování zeměpisných údajů
ke snímkům (=455)
zz Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace (=460)
27
Bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny si nezapomeňte přečíst, abyste mohli bezpečně pracovat
s výrobkem.
Následováním těchto pokynů zamezíte zranění uživatele výrobku či jiných osob.
VAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
zz Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
Části nebo součásti fotoaparátů a příslušenství jsou nebezpečné, pokud by došlo
k jejich spolknutí. Dojde-li k jejich spolknutí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie je v případě spolknutí nebezpečná. Dojde-li k jejímu spolknutí, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
zz Používejte pouze zdroje napájení uvedené v tomto návodu k obsluze jako určené pro
tento výrobek.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Nevystavujte výrobek silným nárazům a vibracím.
zz Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí výrobku.
zz Výrobek přestaňte ihned používat v případě jakýchkoli neobvyklých situací, jako je
přítomnost kouře nebo neobvyklého zápachu.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo
ředidla.
zz Výrobek nenechte zvlhnout. Do výrobku nevkládejte cizí předměty ani kapaliny.
zz Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivých plynů.
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Nenechávejte objektiv ani fotoaparát s nasazeným objektivem nechráněný, aniž
byste nasadili krytku objektivu.
Objektiv by mohl soustředit světlo a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
zz Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
zz Při použití komerčně dostupných baterií nebo dodávaných bateriových zdrojů dbejte
následujících pokynů.
• Baterie / bateriové zdroje používejte pouze v kombinaci s určenými výrobky.
• Baterie / bateriové zdroje nezahřívejte a nevystavujte je působení ohně.
• Baterie / bateriové zdroje nenabíjejte s využitím neautorizovaných nabíječek baterií.
• Nevystavujte kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky
a jinými kovovými předměty.
• Nepoužívejte vytékající baterie / bateriové zdroje.
• Při likvidaci baterií / bateriových zdrojů zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním
materiálem.
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Pokud baterie / bateriový zdroj vytéká a materiál přijde do styku s kůží nebo
oblečením, opláchněte zasažené místo pečlivě pod tekoucí vodou. V případě,
že dojde ke kontaktu s očima, vyplachujte oči pečlivě velkým množstvím čisté
tekoucí vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
28
Bezpečnostní pokyny
zz Při použití nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru věnujte pozornost následujícím
pokynům.
• V pravidelných intervalech odstraňujte veškerý nahromaděný prach ze zástrčky
napájení a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
• Výrobek nezapojujte do elektrické sítě ani neodpojujte mokrýma rukama.
• Nepoužívejte výrobek v případě, že zástrčka napájení není plně zasunuta
do elektrické zásuvky.
• Nevystavujte zástrčku napájení a kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku
s kovovými špendlíky a jinými kovovými předměty.
zz Nedotýkejte se nabíječky baterií či napájecího adaptéru zapojených do elektrické
zásuvky během bouřky.
zz Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Nepoškozujte, nepřerušujte
a neupravujte napájecí kabel.
zz Nebalte výrobek do látek ani jiných materiálů v době, kdy se používá, nebo krátce
po jeho použití, kdy je stále teplý.
zz Neodpojujte výrobek tažením za napájecí kabel.
zz Neponechávejte výrobek zapojený do zdroje energie po dlouhou dobu.
zz Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5 až 40 °C.
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Zamezte přímému kontaktu výrobku se stejným místem pokožky po dlouhou dobu při
používání výrobku.
Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám včetně zčervenání a popálení
pokožky, a to i v případě, že výrobek nepůsobí horkým dojmem. Při použití
výrobku na horkých místech a u osob s oběhovými problémy nebo méně citlivou
pokožkou se doporučuje použití stativu nebo podobného zařízení.
zz Na místech, kdy je použití výrobku zakázáno, dbejte veškerých pokynů k vypnutí
výrobku.
Neučiníte-li tak, může díky účinkům elektromagnetických vln a nebo v důsledku
nehody dojít k poruchám jiných zařízení.
29
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ:
Označuje riziko zranění.
zz Nepoužívejte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k poškození zraku.
zz Nedívejte se na obrazovku nebo hledáčkem po dlouhá časová období.
Může dojít ke vzniku symptomů obdobných cestovní nemoci (kinetóza).
V takovém případě přestaňte okamžitě používat výrobek a odpočiňte si na chvíli,
než jej opět začnete používat.
zz Blesk vyzařuje během záblesku vysokou teplotu. Při fotografování proto držte prsty,
další části těla a předměty mimo blesk.
Mohlo by dojít k popálení nebo k poruše blesku.
zz Neponechávejte výrobek na místech vystavených působení extrémně vysokých nebo
nízkých teplot.
Výrobek by se mohl zahřát na extrémně vysokou teplotu / ochladit na extrémně
nízkou teplotu a při doteku způsobit popálení nebo zranění.
zz Řemen je určen pouze pro použití na těle. Zavěšení řemenu s připojeným
libovolným výrobkem na háček nebo jiný objekt může způsobit poškození výrobku.
Rovněž výrobkem netřeste a nevystavujte jej silným nárazům.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zamezte pádům libovolných předmětů na objektiv.
Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
zz Výrobek připevněte pouze na stativ, který je dostatečně robustní.
zz Nepřenášejte výrobek, pokud je připevněn na stativ.
Může dojít k poranění nebo ke vzniku nehody.
zz Nedotýkejte se žádných částí uvnitř výrobku.
Může dojít k poranění.
zz Dojde-li během používání výrobku nebo po jeho použití k libovolné abnormální reakci
nebo podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a požádejte o radu lékaře.
30
Pokyny k zacházení
Péče o fotoaparát
zz Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
zz Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou. Pokud se
fotoaparát namočí, ihned kontaktujte servisní středisko Canon.
Veškeré ulpělé vodní kapky otřete čistým, suchým hadříkem, a pokud
je fotoaparát vystaven slanému vzduchu, otřete jej čistým, dobře
vyždímaným mokrým hadříkem.
zz Používání fotoaparátu v místě s velkým množstvím nečistot nebo prachu
může způsobit závadu.
zz Doporučujeme po použití fotoaparát vyčistit. Delší vystavení fotoaparátu
působení prachu, nečistot, vody nebo soli může způsobit závadu.
zz Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné
magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení vyzařujících
silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické
pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení dat snímku.
zz Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
zz Neblokujte vestavěný blesk nebo činnost lamel závěrky prstem nebo
jinými objekty. Mohlo by dojít k závadě.
zz Pro odstranění prachu z objektivu a dalších součástí použijte komerčně
dostupný ofukovací štětec. K čištění těla fotoaparátu nebo objektivu
nepoužívejte čističe obsahující organická rozpouštědla. V případě
výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího servisního
střediska Canon.
zz Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak
korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
zz Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého,
může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného
plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu.
Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
31
Pokyny k zacházení
zz Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej ani
nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu nebo baterii, aby se zabránilo
poškození. Vypněte fotoaparát a před dalším používáním vyčkejte,
než se vlhkost zcela vypaří.
I když fotoaparát zcela vyschne, pokud je vnitřně stále chladný,
nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu ani baterii, dokud se fotoaparát
zcela neadaptuje na teplotu okolního prostředí.
zz Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte
jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na
uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili,
zda fotoaparát stále funguje.
zz Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky,
které mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
zz Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho
opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali nebo se chystáte pořizovat důležité snímky, například při cestě
do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším servisním středisku
Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je řádně funkční.
zz Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo fotografujete/snímáte
filmy, fotoaparát se může značně zahřát. Nejedná se o chybnou funkci.
zz Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla,
může dojít k výskytu stínů.
Obrazovka
zz I když se obrazovka vyrábí pomocí velmi přesné technologie s více
než 99,99 % efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů může být
mrtvých a také se zde mohou vyskytovat místa černé, červené nebo
jiných barev. Nejedná se o chybnou funkci. Tyto pixely nemají vliv na
zaznamenané snímky.
zz Pokud je obrazovka ponechána v zapnutém stavu dlouhou dobu,
může se projevit „vypálení“ určitých míst, kdy jsou patrné stopy dříve
zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí,
pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
32
Pokyny k zacházení
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní
zaznamenána:
zz Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu
působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
zz Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými
kovovými předměty.
zz Nelepte na kartu žádné štítky apod.
zz Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné
magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní
magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
zz Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti
zdroje tepla.
zz Kartu uchovávejte v pouzdře.
zz Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Šmouhy na obrazovém snímači
zz Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může
ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí
fotoaparátu k přední části obrazového snímače. Jsou-li šmouhy
viditelné na snímcích, nechte si obrazový snímač vyčistit v servisním
středisku Canon.
Objektiv
zz Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv
zadní stranou nahoru a nasaďte zadní krytku objektivu,
abyste zabránili poškrábání povrchu objektivu
a elektrických kontaktů (1).
(1)
33
Části přístroje
(8) (9) (10)
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 11)
(19)
( 12)
( 13)
( 14)
(20)
( 15)
( 16)
( 17)
( 18)
( 21)
( 22) ( 23)
( 24)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
<5> Rychloovladač
<B> Multifunkční tlačítko
Tlačítko spouště
<6> Hlavní ovladač
Značka pro nasazení objektivu
typu EF-M
Grip
Kontakty
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
< > Tlačítko funkcí ovladače
Volič režimů
Obrazový snímač
Vestavěný blesk
Úchyt pro řemen
<I> Páčka vyklopení blesku
34
(14) Pomocné světlo AF / Světlo redukce
červených očí/Světlo samospouště/
Světlo dálkového ovládání
(15) Kryt konektorů
(16) Uvolňovací tlačítko objektivu
(17) Zajišťovací kolík objektivu
(18) Bajonet pro uchycení objektivu
(19) <Y> VSTUPNÍ konektor pro
externí mikrofon
(20) <F> Konektor pro dálkové ovládání
(21) Závit pro stativ
(22) Otvor pro kabel DC propojky
(23) Kryt slotu karty /
prostoru pro baterii
(24) Krytka těla
Části přístroje
(11)
(3)
(4)
(1)
(3)
(12)
(5) (6)
(2)
(13)
(10)
(14)
(15)
(16)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(8) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
<V> Značka ohniskové roviny
Sáňky pro příslušenství
Mikrofon
Synchronizační kontakty blesku
Spínač napájení
Reproduktor
<S> Tlačítko AF bodu
<A> Blokování AE/blokování FE
Sériové číslo (číslo těla)
Obrazovka
<g> Digitální konektor
<D> Konektor
HDMI OUT
(13) <B> Tlačítko informací
(14) <W/O> Tlačítko Nahoru/
Kompenzace expozice
(15) <Y/j> Tlačítko Doleva/
Režim řízení
(16) <X/L> Tlačítko Dolů/Vymazání
(17) <x> Tlačítko přehrávání
(18) Tlačítko aktivace AF
(19) Přepínač režimů zaostřování
(20) Tlačítko snímání filmů
(21) Indikátor přístupu na kartu
(22) <Z/I> Tlačítko Doprava/Blesk
(23) <Q/0> Tlačítko
rychloovladače/nastavení
(24) <V/5> Navigační tlačítka/
Příkazový ovladač
(25) <M> Tlačítko Menu
35
Části přístroje
Volič režimů
Volič režimů zahrnuje režimy základní zóny, režimy kreativní zóny a režim
záznamu filmů.
( 1)
(1) Základní zóna
Stačí pouze stisknout tlačítko spouště. Fotoaparát nastaví vše podle
fotografovaného objektu nebo fotografované scény.
A/D : Automatický inteligentní scénický režim/Režim Hybridní Auto
(=70)
8 : Speciální scéna (=78)
J
Autoportrét (=80)
4
Detail (=87)
2
Portrét (=81)
P
Jídlo (=88)
K
Jemná pleť (=82)
6
Noční portrét (=89)
3
Krajina (=83)
F
5
Sport (=84)
G
Noční scéna z ruky (=90)
Ovládání HDR Backlight
(=91)
r
Panning (=85)
U : Kreativní filtry (=96)
I
Č/B zrno (=98)
c
Efekt miniatury (=99)
G
Měkké ostření (=98)
Efekt Objektivu rybí oko
(=98)
A
HDR standardní (=99)
B
HDR živé (=99)
C
HDR výrazné (=99)
D
HDR reliéfní (=99)
X
K
H
36
Efekt Akvarel (=98)
Efekt Levného fotoaparátu
(=98)
Části přístroje
( 2)
( 3)
( 4)
(2) Kreativní zóna
Tyto režimy poskytují rozsáhlejší ovládání pro fotografování různých objektů
požadovaným způsobem.
t
Flexibilní priorita AE (=112)
d
Programová automatika (=104)
s
Priorita závěrky AE (=106)
f
Priorita clony AE (=108)
a
Ruční expozice (=110)
(3) Uživatelské režimy snímání
Můžete přiřadit funkce <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, činnost AF,
funkce nabídky a další uživatelským režimům <w> a <x> (=519).
(4) k: Záznam filmu (=232)
37
Části přístroje
Nabíječka baterií LC-E17E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Slot pro bateriový
zdroj
Kontrolka plného
nabití
Kontrolka nabíjení
Napájecí kabel
Zásuvka pro
napájecí kabel
(5)
Připevnění řemenu
Provlékněte jeden konec řemenu zespoda
okem úchytu pro řemen na fotoaparátu.
Potom jej provlékněte přezkou na řemenu
podle obrázku. Zatáhněte za řemen, abyste
jej napnuli, a zkontrolujte, zda se nemůže
z přezky uvolnit.
38
Příprava a základní
operace
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením
fotografování a základní operace s fotoaparátem.
39
Nabíjení baterie
ochranný kryt dodaný
1Sejměte
s baterií.
baterii zcela do nabíječky.
2Vložte
Vyjměte baterii obráceným postupem.
baterii.
3zNabijte
z Připojte napájecí kabel k nabíječce
(1)
(2)
40
a zasuňte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
zz Automaticky se zahájí nabíjení
a kontrolka nabíjení (1) se rozsvítí
oranžově.
zz Po úplném nabití baterie se zeleně
rozsvítí kontrolka plného nabití (2).
zz Úplné nabití zcela vybité baterie
trvá přibližně 2 hodiny při pokojové
teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná
k nabití baterie se bude značně lišit
v závislosti na teplotě okolního prostředí
a zbývající kapacitě baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení
baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C)
trvat déle (přibližně až 4 hodiny).
Nabíjení baterie
zz Po zakoupení není baterie plně nabitá.
Před použitím baterii nabijte.
zz Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat,
nebo o den dříve.
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu i během
skladování.
zz Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku
z elektrické zásuvky.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále
odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení
životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem.
Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.
zz Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte
volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast.
Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít
k poškození nabíječky baterií.
zz Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití,
dosáhla konce své životnosti.
Zakupte nový bateriový zdroj.
zz Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu
přibližně 5 s nedotýkejte vidlice.
zz Dodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový
zdroj LP-E17.
41
Vložení/vyjmutí baterie a karty
Do fotoaparátu vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E17.
zz Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty (1) nastaven
do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.
Vložení
zámek krytu slotu karty /
1Posuňte
prostoru pro baterii a otevřete kryt.
baterii.
2Vložte
Vložte baterii koncem s elektrickými
kontakty.
Zasouvejte baterii, dokud nezapadne
na místo.
(1)
kartu.
3Vložte
Zasuňte kartu štítkem směřujícím
k přední části fotoaparátu podle
vyobrazení, až zacvakne na místo.
42
Vložení/vyjmutí baterie a karty
kryt.
4Zavřete
Stiskněte kryt, dokud nezaklapne.
zz Nelze použít jiné baterie než bateriový zdroj LP-E17.
zz Po otevření krytu slotu karty / prostoru pro baterii dbejte na to, abyste jej
neotočili příliš dozadu. V opačném případě může dojít k poškození závěsu.
Vyjmutí
(1)
kryt slotu karty / prostoru
1Otevřete
pro baterii.
Přesuňte spínač napájení do
polohy <2>.
Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor
přístupu na kartu (1), a poté
otevřete kryt.
Pokud se na obrazovce zobrazuje
upozornění [Ukládání...], zavřete kryt.
baterii.
2Vyjměte
Zatlačte na páčku zámku baterie
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku, a vyjměte baterii.
Na baterii vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=40), abyste zabránili
jejímu zkratování.
43
Vložení/vyjmutí baterie a karty
kartu.
3Vyjměte
Jemně kartu stlačte směrem dovnitř
a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
Vytáhněte kartu v přímém směru.
kryt.
4Zavřete
Stiskněte kryt, dokud nezaklapne.
44
Vložení/vyjmutí baterie a karty
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu (=490).
zz Počet možných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty, nastavení
kvality snímků, citlivosti ISO atd.
zz Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá
zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos
dat. Neotevírejte kryt slotu karty / prostoru pro baterii. Rovněž nikdy
neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí nebo bliká
indikátor přístupu na kartu. V opačném případě může dojít k poškození
dat snímků, karty nebo fotoaparátu.
yyVyjmutí karty.
yyVyjmutí baterie.
yyVystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
yyOdpojení a připojení napájecího kabelu (při použití příslušenství pro
zásuvku elektrické sítě (prodávané samostatně).
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat
od hodnoty 0001 (=486).
zz Jestliže se na obrazovce zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte
kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste
je všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (=490). Je možné,
že karta pak bude opět normálně fungovat.
zz Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte
kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty, mohou
kontakty selhat.
zz Multimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)
zz Používání karet UHS-II microSDHC/SDXC s adaptérem microSD až SD
se nedoporučuje. Při použití karet UHS-II použijte karty SDHC/SDXC.
45
Použití obrazovky
Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.
Naklonění obrazovky směrem dolů
Stáhněte horní část obrazovky dolů
směrem k sobě.
Obrazovku lze otevřít přibližně o 45°.
Naklonění obrazovky směrem nahoru
Obrazovku lze zdvihnout nahoru
a otevřít v úhlu až přibližně 180°.
Pokud fotografujete také sami sebe,
můžete zobrazit svůj zrcadlový obraz
tím, že otočíte obrazovku směrem
k přední straně fotoaparátu.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, ponechte obrazovku zavřenou.
zz Nesnažte se obrazovku silou otevřít příliš, neboť byste tím mohli
fotoaparát poškodit.
46
Zapnutí napájení
<1>
Fotoaparát se zapne.
<2>
Fotoaparát je vypnutý a nepracuje.
Nastavte spínač napájení do této polohy,
jestliže fotoaparát nepoužíváte.
Nastavení data, času a časového pásma
Pokud se po zapnutí spínače napájení zobrazí obrazovka nastavení
data/času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených
na =497.
Změna jazyka uživatelského rozhraní
Změna jazyka uživatelského rozhraní viz =500.
Automatické čištění snímače
zz Kdykoli přesunete spínač napájení do polohy <1> nebo <2>,
dojde automaticky k čištění snímače. (Můžete zaslechnout slabý zvuk.)
Během čištění snímače se na obrazovce zobrazuje ikona [f].
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu spínače
napájení <1>/<2>, nemusí se ikona [f] zobrazit. Nejde o závadu,
ale o normální chování.
zz Pokud přesunete spínač napájení do polohy <2> v době, kdy se
zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení
se vypne až po dokončení záznamu.
47
Zapnutí napájení
Indikátor stavu baterie
: Stav baterie je dostatečný.
:K
apacita baterie je nízká,
ale fotoaparát lze stále používat.
:B
aterie se brzy vybije. (Bliká)
: Nabijte baterii.
zz Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie
vybije rychleji:
yyStisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
yyČastou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
yyPoužíváním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
yyPoužíváním funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
zz Počet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách
fotografování.
zz Mechanizmus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Určité objektivy
mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
zz Za nízkých okolních teplot nemusí být fotografování možné i při dostatečně
nabité baterii.
48
Nasazení a sejmutí objektivu
Fotoaparát je kompatibilní s objektivy EF-M. Nasazení volitelného
upevňovacího adaptéru EF-EOS M umožní rovněž použití objektivů EF
a EF-S.
Nasazení objektivu
krytky.
1Sejměte
Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla otočením ve směru znázorněném
šipkami na obrázku.
objektiv.
2Nasaďte
Vyrovnejte bílou značku pro nasazení na
objektivu s bílou značkou pro nasazení
na fotoaparátu a otáčejte objektivem
ve směru znázorněném šipkou,
dokud nezaskočí na místo.
3Sejměte přední krytku objektivu.
se na fotografování.
4Připravte
Stiskněte tlačítko (1), současně lehce
(2)
(1)
otočte kroužkem ve směru šipky (2)
a tlačítko (1) uvolněte.
Dále mírně otáčejte kroužkem (2),
dokud neuslyšíte cvaknutí.
49
Nasazení a sejmutí objektivu
Sejmutí objektivu
Stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
Otočte objektivem až na doraz a poté
jej sejměte.
Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
zz Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
zz Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte spínač napájení fotoaparátu
do polohy <2>.
zz Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického
zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
zz Obrazový úhel fotografování
-- Protože je obrazové pole menší než u formátu ve velikosti 35mm filmu,
efektivní obrazový úhel odpovídá objektivu s 1,6násobkem indikované
ohniskové vzdálenosti objektivu.
Obrazové pole (přibližné) (22,3×14,8 mm)
Formát 35mm filmu (36×24 mm)
zz Pokyny k použití objektivu najdete v Návodu k použití objektivu (=4).
Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu
Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit
na fotoaparát krytku těla.
Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.
50
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
Objektivy EF a EF-S lze použít po nasazení volitelného upevňovacího
adaptéru EF-EOS M.
Nasazení objektivu
krytky.
1Sejměte
Sejměte krytku objektivu, adaptéru
a těla.
(1)
(2)
objektiv na adaptér.
2Nasaďte
Vyrovnejte bílou značku pro nasazení
na objektivu s odpovídající značkou na
adaptéru a otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
(1)
(2)
(3)
Červená značka
Bílá značka
adaptér k fotoaparátu.
3Upevněte
Vyrovnejte bílé značky pro nasazení (3)
na adaptéru a fotoaparátu a otáčejte
objektivem ve směru šipky, jak je
znázorněno šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
51
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
přepínač režimů
4Přesuňte
zaostřování na objektivu
do polohy <AF>.
<AF> označuje automatické zaostřování.
<MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování
nebude funkční.
5Sejměte přední krytku objektivu.
52
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
Sejmutí objektivu
uvolňovací tlačítko
1Stiskněte
objektivu a otočte adaptérem ve
směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
Otočte adaptérem až na doraz a poté
jej sejměte.
objektiv z adaptéru.
2Sejměte
Podržte stisknutou uvolňovací páčku
objektivu na adaptéru a otáčejte
objektivem proti směru hodinových
ručiček.
Otočte objektivem až na doraz a poté
jej sejměte.
Na sejmutý objektiv nasaďte krytku
objektivu.
zz Bezpečnostní opatření pro objektiv viz =50.
zz Při použití objektivů EF a EF-S nepracuje přepínač režimů zaostřování
na fotoaparátu.
zz Při použití objektivu, který je těžší než fotoaparát, držte fotoaparát při přenášení
za objektiv.
zz U objektivů typu EF s nástavcem pro upevnění na stativ (jako jsou například
silné teleobjektivy) upevněte stativ k nástavci pro upevnění na stativ na
objektivu. Při použití objektivů bez nástavce pro upevnění na stativ nasaďte
stativ do nástavce pro upevnění na stativ na upevňovacím adaptéru.
53
Použití elektronického hledáčku
(prodávaný samostatně)
Fotografování s volitelným elektronickým hledáčkem je jednodušší,
protože se můžete soustředit na to, aby objekty zůstaly zaostřeny.
Mějte na paměti, že při používání obrazovky (displeje LCD) na zadní
straně fotoaparátu lze pořídit méně snímků a k dispozici je kratší doba
záznamu filmu.
1Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
elektronický hledáček
2Nasaďte
do sáněk pro příslušenství.
Sejměte krytku sáněk pro příslušenství.
Sejměte krytku hledáčku.
Zasuňte propojovací část hledáčku
tak daleko do sáněk pro příslušenství
(=35), až zaklapne do
aretované polohy.
elektronický hledáček
3Nastavte
do požadovaného úhlu.
Hledáček lze podle potřeb fotografované
scény a způsobu fotografování vyklopit
v úhlu až 90°.
54
Použití elektronického hledáčku (prodávaný samostatně)
fotoaparát a podle potřeby
4Zapněte
přepínejte mezi obrazovkou
a hledáčkem.
Při přiblížení hledáčku k oku se aktivuje
displej hledáčku a vypne se monitor
fotoaparátu.
Při posunutí hledáčku od oka se
deaktivuje displej hledáčku a zapne
se monitor fotoaparátu.
dioptrickou korekci
5Nastavte
hledáčku.
Otáčením voliče dioptrické korekce
zaostřete obraz v hledáčku.
EVF-DC1
EVF-DC2
dokončení elektronický
6Po
hledáček sejměte.
Pro sejmutí hledáčku z fotoaparátu
vypněte fotoaparát a během snímání
hledáčku držte stisknuté tlačítko
<UNLOCK> na hledáčku.
Pokud hledáček nepoužíváte,
sejměte jej a uložte.
55
Použití elektronického hledáčku (prodávaný samostatně)
zz Hledáček a obrazovku fotoaparátu nelze aktivovat současně.
zz Dotykové ovládání na obrazovce fotoaparátu není možné při použití zobrazení
v hledáčku.
zz Přestože je hledáček vyráběn v podmínkách extrémně přesného výrobního
procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům,
mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou
zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu
fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
zz U některých nastavení poměru stran (=125) se v horní a spodní části nebo
na levém a pravém okraji obrazovky zobrazí černé pruhy. Ty značí místa
obrazového pole, která nebudou zaznamenána.
zz Stisknutím tlačítka < > na hledáčku můžete přepínat mezi zobrazením
v hledáčku a na obrazovce displeje.
zz Obrazovka se neaktivuje při vzdálení oka od hledáčku, pokud nastavíte položku
[Ruční zobrazení] na [Hledáček] po výběru položky [5: Nast. zobraz.]
a nastavení položky [Ovládání zobr.] na [Ruční], takže stiskněte tlačítko < >
na hledáčku pro aktivaci obrazovky.
zz Zobrazení informací o snímku se nepřizpůsobí v případě otočení fotoaparátu
na výšku, pokud nastavíte položku [Svislé zobr.v hled.] na [Vyp] po výběru
položky [5: Zobr. info ke sn.].
zz Pro obrazovky elektronického hledáčku a fotoaparátu lze definovat různá
nastavení jasu (=496).
zz Pro zmenšení obrazovky fotografování nastavte položku [5: Formát zobr.
hled.] na [Displej 2].
zz Hledáček EVF-DC2 nelze vyklápět.
56
Základní operace
Držení fotoaparátu
Při fotografování můžete obrazovku nastavit naklápěním. Podrobnosti viz
část =46.
Normální úhel
Podhled
Nadhled
57
Základní operace
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout napůl. Poté je možné
tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického zaostřování
a systému automatické expozice,
který nastaví rychlost závěrky a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí na přibližně na 8 s nebo
podle nastavení časovače měření.*
* Výchozí nastavení časovače měření je na
8 sekund.
Úplné stisknutí
Tímto pořídíte snímek.
zz Zamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je
označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání
snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si
následující pokyny:
Držte fotoaparát co nejpevněji.
Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny,
poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
58
Základní operace
zz Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího namáčknutí nebo jej
namáčknete a bezprostředně poté jej stisknete úplně, pořídí fotoaparát snímek
až po určitém okamžiku.
zz Namáčknutím tlačítka spouště napůl lze přejít zpět do stavu připravenosti ke
snímání i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.
<6> Hlavní ovladač
Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku
a otáčejte voličem <6>.
Pomocí tohoto voliče lze nastavit rychlost
závěrky, clonu a další možnosti.
<5> Rychloovladač
Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku
a otáčejte voličem <5>.
Během přehrávání můžete zvětšovat
snímky nebo přepínat na zobrazení indexu.
Tlačítko aktivace AF
V režimech kreativní zóny má stejný účinek
jako namáčknutí tlačítka spouště napůl.
59
Základní operace
<B> Multifunkční tlačítko
Stisknutím tlačítka <B> a otáčením
voliče <5> můžete nastavit citlivost ISO.
<5> Příkazový ovladač
Otáčení příkazového ovladače je jedním
způsobem výběru položek nastavení,
přepínání snímků a provádění dalších
operací. Dále lze provádět většinu operací,
které jsou k dispozici, pomocí tlačítek
<W> <X> <Y> <Z>.
Často používané funkce lze rovněž přiřadit
tlačítku (=540).
60
Základní operace
Tlačítko INFO
Každým stisknutím tlačítka <B>
se změní zobrazované informace.
Následující ukázkové obrazovky jsou pro
statické snímky.
61
Použití a nastavení nabídek
(6)
(1)
(2)
(4) (7)
(5)
(3)
(1)
(2)
(3)
Tlačítko <B>
Obrazovka
<V> Navigační tlačítka/
Příkazový ovladač
(4)
(5)
(6)
(7)
Tlačítko <M>
Tlačítko <0>
Hlavní ovladač
Rychloovladač
Obrazovka nabídky režimů základní zóny
* V režimech základní zóny se určité karty a možnosti nabídek nezobrazí.
62
Použití a nastavení nabídek
Obrazovka nabídky režimů kreativní zóny
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavní karty
Sekundární karty
Položky nabídky
z: Fotografování
3: Přehrávání
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Bezdrátové funkce
5: Nastavení
8: Uživatelské funkce
9: Moje menu
Nastavení nabídky
Postup nastavení položek nabídky
obrazovku nabídky.
1Zobrazte
Stiskněte tlačítko <M>.
příslušnou kartu.
2Vyberte
Stisknutím tlačítka <B> se přepíná
mezi hlavními kartami.
Otáčením voliče <6> vyberete
sekundární kartu.
63
Použití a nastavení nabídek
položku.
3Vyberte
Otáčením voliče <5> vyberte položku
a stiskněte tlačítko <0>.
možnost.
4Vyberte
Otáčením voliče <5> vyberte možnost.
Aktuální nastavení je označeno
modrou barvou.
možnost.
5Nastavte
Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
nastavení.
6Ukončete
Postup ukončíte a fotografování
připravíte stisknutím tlačítka <M>.
zz Popis funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že bylo stisknuto
tlačítko <M> a je zobrazena obrazovka nabídky.
zz Operace s nabídkami jsou možné rovněž klepnutím na obrazovku nabídky,
stisknutím navigačních tlačítek <V> nebo otočením příkazového ovladače.
zz Operaci zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
64
Použití a nastavení nabídek
Ztmavené položky v nabídce
Příklad: Priorita vysokých jasů
Šedě zobrazené položky nabídky nelze
nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě,
když je přepsána nastavením jiné funkce.
Chcete-li zjistit, o kterou funkci se jedná,
vyberte šedě zobrazenou položku nabídky
a stiskněte tlačítko <0>.
Šedě zobrazenou položku nabídky budete
moci vybrat, až zrušíte nastavení funkce,
která ji přepisuje.
zz Možná nebude možné zobrazit funkci zamezující dostupnosti některých
ztmavených položek v nabídce.
zz [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát] umožňuje resetovat funkce
nabídky na výchozí nastavení (=520).
65
Činnost dotykové obrazovky
Fotoaparát můžete ovládat klepnutím nebo přetažením prstem na panelu
dotykové obrazovky.
Klepnutí
Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)
Klepněte prstem na obrazovku (krátce
se prstem dotkněte obrazovky a poté
z ní prst sejměte).
Pokud například klepnete na ikonu [Q],
zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
Klepnutím na ikonu [2] se můžete
vrátit na předchozí obrazovku.
Tažení
Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)
Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte
obrazovky.
zz Pokud je položka [5: Tón] nastavena na [Dotkněte se
dotykových operacích pípnutí (=508).
zz Odezvu ovládání dotykem lze nastavit (=507).
66
], nezazní při
Rychlé ovládání
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na
obrazovce. To se nazývá rychlé ovládání (kromě režimu <A>).
1Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2Vyberte
Výběr proveďte stisknutím tlačítek
<W> <X>.
Když se zobrazuje obrazovka
vlevo, stiskněte pro volbu tlačítka
<W> <X> <Y> <Z>.
možnost.
3Vyberte
Otáčením voliče <6> nebo <5>
nebo stisknutím tlačítek <Y> <Z>
změňte nastavení. Některé položky se
nastavují poté stisknutím tlačítka.
Stisknutím tlačítka <0> dokončete
nastavení a vraťte se na předchozí
obrazovku.
zz Můžete také klepnout na obrazovku pro nastavení Rychlého ovládání (=66).
67
68
Základní zóna
V této kapitole je popsáno použití režimů základní zóny na voliči
režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
Při použití režimů základní zóny stačí zaměřit fotoaparát na
fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště. Vše ostatní
nastaví fotoaparát automaticky.
69
Automatický inteligentní scénický režim/
Hybridní Auto (Plná automatika)
<A> <D> je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky
zaostřit na statické nebo pohyblivé objekty na základě detekce pohybu
objektu.
V režimu <D> můžete jednoduchým pořizováním statických snímků
vytvořit krátký film zachycující události v průběhu dne. Fotoaparát
zaznamená před každým snímkem 2–4 s dlouhé klipy scén, které se později
zkombinují v krátkém filmu (=222, =317).
volič režimů do polohy
1Přesuňte
<A> nebo <D>.
tlačítko <0>.
2zStiskněte
z Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zaměřte na zvolený cíl
3Fotoaparát
(objekt).
zz Za určitých podmínek fotografování
se kolem objektu zobrazí rámeček.
zz Na veškerých detekovaných obličejích
se zobrazí AF body.
70
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
na objekt.
4zZaostřete
z Zaostřete namáčknutím tlačítka
spouště napůl.
zz Pokud bliká [D], použijte páčku <D>
pro vysunutí vestavěného blesku.
zz Zaostřit je též možné klepnutím
na tvář osoby nebo jiný objekt na
obrazovce (Dotykové AF), když je
položka [z: Souvislé AF] nastavena
na [Zakázat].
zz Při nedostatečném osvětlení se podle
potřeby automaticky aktivuje pomocné
světlo AF (=215).
zz U statických objektů se při
zaostření objektu zobrazí AF
bod zeleně a fotoaparát pípne.
(pouze One‑Shot AF/<A>)
zz U pohybujících se objektů se AF
bod zobrazuje modře (pouze <A>)
a sleduje pohyb předmětu. Fotoaparát
neemituje pípnutí. (Servo AF)
expozici snímku.
5zProveďte
z Úplným stisknutím tlačítka spouště
exponujte.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li zasunout vestavěný blesk,
stiskněte jej prsty dolů.
zz Pohyb objektu (ať jsou objekty nehybné či pohyblivé) nemusí být správně
detekován pro některé podmínky objektu nebo snímání.
71
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
zz Činnost AF (Jednorázové automatické zaostření (One-Shot AF nebo Servo AF)
se nastaví automaticky při stisknutí tlačítka spouště do poloviny. I když se
automaticky nastaví na One-Shot AF, fotoaparát se přepne na Servo AF,
pokud je detekován pohyb objektu při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
(pouze <A>).
zz Režim <A> vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě,
pod širým nebem nebo při západu slunce. Pokud nedosáhnete požadovaných
tónů barev, přejděte na režim kreativní zóny (=37) a vyberte jiný styl
Picture Style než [D]. Poté pořiďte snímek znovu (=163).
D: Režim Hybridní Auto
zz Chcete-li vytvořit působivější krátké filmy, zaměřte fotoaparát na objekty
po dobu asi čtyř sekund před pořizováním statických snímků.
zz Životnost baterie v tomto režimu je kratší než v režimu A, protože je při
expozici každého snímku zaznamenán rovněž krátký film.
zz K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení statického
snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru režimu <D> a při jiných
způsobech používání fotoaparátu.
zz V krátkých filmech se zaznamenají případné zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu a objektivu.
zz Kvalita snímku krátkého filmu je [L6] pro NTSC nebo [L5] pro PAL.
Toto se liší v závislosti na nastavení videosystému.
zz Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny ani
při spuštění samospouště.
zz Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány jako samostatné filmové
soubory, a to i v případě, že byly zaznamenány v režimu <D> ve stejný den.
yyDoba záznamu krátkého filmu dosáhne 29 minut a 59 sekund.
(Může se rovněž uložit jako samostatné soubory v případě překročení
velikosti cca 4 GB.)
yyKrátký film je chráněný.
yyMění se tato nastavení: letní čas, videosystém a časové pásmo.
zz Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
72
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Minimalizace rozostřených snímků
zz Použijte robustní stativ, který unese hmotnost fotografického vybavení.
Upevněte fotoaparát na stativ důkladně.
zz Doporučuje se použít dálkovou spoušť (prodává se samostatně, =223)
nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, =223).
Časté otázky
zz Zaostření není možné (indikováno oranžovým AF bodem).
Zaměřte fotoaparát na oblast s dobrým kontrastem a namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny (=58). Pokud jste příliš blízko fotografovaného
objektu, posuňte se od něj dále a vyfotografujte jej znovu.
zz Zobrazí se více AF bodů současně.
Pokud je současně zobrazeno více AF bodů, jsou všechny tyto polohy
zaostřené. Dokud se jeden AF bod nachází na objektu, můžete provést
expozici snímku.
zz Po namáčknutí tlačítka spouště napůl nedojde k zaostření
na fotografovaný objekt.
Pokud je aktuálně nastaven režim ostření MF, nastavte jej na AF.
zz Bliká zobrazená hodnota rychlosti závěrky.
Vzhledem k tomu, že je scéna příliš tmavá, může pořízení snímku vést
k rozmazání objektu způsobenému otřesy fotoaparátu. Doporučujeme
použít stativ nebo blesk Canon Speedlite řady EL/EX (prodává se
samostatně, =300).
zz Při použití externího blesku je dolní část výsledného snímku
nepřirozeně tmavá.
Pokud je na objektiv nasazena sluneční clona, může bránit světlu
záblesku. Jestliže se objekt nachází blízko, sejměte před pořízením
snímku s bleskem sluneční clonu.
73
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu doleva či doprava
zahrnovat vyváženější snímek s příjemným pozadím a novou perspektivou.
Namáčknutím tlačítka spouště napůl zaostřete na nepohyblivý objekt.
Zaostření na tento objekt bude následně zablokováno. Podržte tlačítko
spouště stisknuté napůl, změňte kompozici snímku a poté úplným stisknutím
tlačítka spouště pořiďte snímek. Tato funkce se označuje jako „blokování
zaostření“.
Fotografování pohybujících se objektů (pouze <A>)
Po namáčknutí tlačítka spouště a zobrazení modrého AF bodu detekuje
fotoaparát pohyb objektu a zaostří pomocí funkce Servo AF. Udržujte objekt
na obrazovce s namáčknutým tlačítkem spouště a v rozhodující moment
tlačítko spouště úplně stiskněte.
74
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Ikony scén
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
vše automaticky podle fotografované
scény. Rozpoznaný typ scény se
zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.
Podrobné informace o ikoně viz =587.
Úprava nastavení dotykem na obrazovce
Klepnutím na ikony můžete upravit
nastavení.
75
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Snímání s použitými efekty (Kreativní asistent)
tlačítko <Q>.
1zStiskněte
z Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
efekt.
2zZvolte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
úroveň efektu a další
3Vyberte
podrobnosti.
zz Nastavte jej pomocí tlačítek <Y> <Z>
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte
tlačítko <A> a poté vyberte [OK].
Efekty Kreativní asistent
zz [
] Předvolba
zz [
] Rozostřené pozadí
Vyberte jeden z přednastavených efektů.
Vezměte na vědomí, že možnosti [Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2]
nejsou dostupné s režimem [ČB].
Nastavuje rozostření pozadí. Výběrem vyšších hodnot pozadí zaostříte,
zatímco nižšími hodnotami jej rozmažete. Volba [Auto] upravuje
rozmazání pozadí tak, aby odpovídalo jasu. V závislosti na propustnosti
světla objektivu (clonové číslo) nemusí být některé pozice dostupné.
76
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
zz [
] Jas
zz [
] Kontrast
zz [
] Sytost
Upravuje jas obrazu.
Upravuje kontrast.
Upravuje sytost barev.
zz [
] Tón barvy 1
zz [
] Tón barvy 2
zz [
] Černobílé
Slouží k úpravě tónu žluté/modré barvy.
Slouží k úpravě tónu zelené/purpurové barvy.
Nastavení efektu tónování pro monochromatické fotografování.
Chcete‑li fotografovat barevně, nastavte možnost [Vyp].
Položky [Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2] nejsou k dispozici při
použití jiné možnosti než [Vyp].
zz Pokud používáte blesk, položka [Rozostřené pozadí] není k dispozici.
zz Tato nastavení se vynulují při přepnutí režimů snímání nebo nastavení
vypínače napájení do polohy <2>. Pro uložení nastavení nastavte položku
[z: Uchovat data Kreat.asistent] na [Povolit].
Ukládání efektů
Pro uložení aktuálního nastavení do fotoaparátu stiskněte na obrazovce
nastavení Kreativní asistent tlačítko <B> a vyberte [OK]. Lze uložit až
tři předvolby [USER*]. Po uložení tří předvoleb přepíše každá nově uložená
předvolba existující předvolbu [USER*].
77
Režim Speciální scéna (SCN)
Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim snímání, fotoaparát
automaticky zvolí správná nastavení.
* Zkratka <8> označuje režim Speciální scéna.
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <8>.
2Stiskněte tlačítko <0>.
režim snímání.
3zVyberte
z Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný režim snímání a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Upozornění o každém režimu snímání jsou uvedena spolu (=92).
Před snímáním si tato upozornění přečtěte.
zz Při nastavení položky [5: Průvodce režimem] na [Zakázat] se zobrazí
obrazovka rychloovladače. Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte režim snímání.
zz Pořiďte zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
78
Režim Speciální scéna (SCN)
Režimy snímání dostupné v režimu 8
Režim snímání
Strana
J
Autoportrét
Režim snímání
Strana
=80
4
Detail
=87
2
Portrét
=81
P
Jídlo
=88
K
Jemná pleť
=82
6
Noční portrét
=89
3 Krajina
=83
F
Noční scéna z ruky
=90
5 Sport
=84
G
Ovládání HDR Backlight
=91
r Panning
=85
zz Režim snímání můžete rovněž nastavit pomocí položky [z: Režim snímání]
po nastavení voliče režimů do režimu <8>.
79
Režim Autoportrét
Chcete-li fotografovat sami sebe, použijte režim [J] (Autoportrét).
Otočte obrazovku dokola směrem k objektivu. Lze přizpůsobit zpracování
obrazu, včetně vyhlazení pleti nebo úprav jasu a pozadí, které vám umožní
vyniknout.
Tipy k fotografování
zz Nastavte jas a efekt jemné pleti.
Položky [Jas] a [Efekt Jemná pleť] lze nastavit v pěti úrovních.
Pomocí položky [Pozadí] můžete upravit úroveň rozostření pozadí.
zz Klepnutím na obrazovku proveďte expozici snímku.
Kromě stisknutí tlačítka spouště až na doraz pro expozici snímku můžete
fotografovat rovněž klepnutím na obrazovku – jakmile povolíte expozici
dotykem klepnutím na položku [y] pro změnu nastavení na [x].
80
Režim Portrét
Režim [2] (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla
fotografovaná osoba. Zajišťuje také jemnější vzhled odstínů pleti a vlasů.
Tipy k fotografování
zz Vyberte místo, na kterém je vzdálenost mezi objektem
a pozadím nejdelší.
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí,
tím rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
zz Použijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte konec teleobjektivu
k zaplnění snímku obrazem fotografované osoby od pasu nahoru.
zz Zaostřete na tvář.
Při zaostřování se před vyfotografováním ujistěte, zda je AF bod na tváři
osvícený zeleně. Při fotografování tváří zblízka můžete nastavit položku
[z: AF detekce očí] na [Povolit] pro fotografování se zaostřením na
oči objektu.
zz Fotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [i] (Pomalé kontinuální snímání). Jestliže podržíte
tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně k zachycení změn ve výrazu
tváře a pozice fotografovaného objektu.
81
Režim Jemná pleť
Pro získání ještě atraktivnějšího vzhledu pleti použijte režim [K]
(Jemná pleť). Zpracování snímků zajistí jemnější vzhled pleti.
Tipy k fotografování
zz Nastavte velikost tváře.
Okolo libovolných hlavních objektů detekovaných pro zjemnění pleti se
zobrazí rámečky. Pro účinnější zjemnění pleti můžete nastavit velikost
tak, že rámeček se zobrazí na tváři objektu.
zz Zaostřete na tvář.
Při zaostřování se před vyfotografováním ujistěte, zda je AF bod na tváři
osvícený zeleně. Při fotografování tváří zblízka můžete nastavit položku
[z: AF detekce očí] na [Povolit] pro fotografování se zaostřením na
oči objektu.
82
Režim Krajina
Režim [3] (Krajina) použijte pro rozlehlé scenérie nebo v případech,
kdy chcete mít zaostřen celý záběr, od blízkých objektů až po vzdálené.
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy, se silným doostřením
a výrazným vzhledem.
Tipy k fotografování
zz Při použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé
nastavení.
Pokud používáte objektiv se zoomem, nastavte objektiv na širokoúhlý
konec a zaostřete tak objekty poblíž a daleko. Snímky krajin také získají
při tomto nastavení lepší perspektivu.
zz Při fotografování nočních scén držte fotoaparát stabilně.
Fotografování v režimu [3] s fotoaparátem drženým v ruce může
způsobit rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
83
Režim Sport
Režim [5] (Sport) slouží k fotografování pohybujících se objektů, jako je
běžící osoba nebo jedoucí vozidlo.
(1)
Tipy k fotografování
zz Použijte teleobjektiv.
Teleobjektiv je vhodný pro fotografování z dálky.
zz Sledujte objekt pomocí rámečku plošného AF.
Ve výchozím nastavení se položka [z: Metoda AF] nastaví na možnost
[u+Sledování]. Při namáčknutí tlačítka spouště se zobrazí rámeček
plošného AF (1). Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zz Fotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [o] (Rychlé kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Chcete‑li
sledovat objekt a zachytit změny během jeho pohybu, držte tlačítko
spouště stisknuté a snímejte kontinuálně.
84
Režim Panning
Chcete-li pořídit snímek s pocitem rychlosti získaným efektem rozmazaného
pohybu na pozadí objektu, použijte režim [r] (Panning). Pokud použijete
objektiv podporující režim [r], detekuje se, opraví a omezí
rozmazání objektu.
Tipy k fotografování
zz Otáčejte fotoaparátem za pohybujícím se objektem.
Při fotografování plynule otáčejte fotoaparátem a sledujte pohybující
se objekt. AF bod zamiřte na část pohybujícího se objektu, na kterou
chcete zaostřit, pak namáčkněte tlačítko spouště napůl a držte jej
v této poloze během otáčení fotoaparátem podle rychlosti a pohybu
objektu. Úplným stisknutím tlačítka spouště během pohybu fotoaparátu
exponujte. Pokračujte ve sledování objektu fotoaparátem.
85
Režim Panning
zz Nastavte úroveň rozmazání pohybu na pozadí.
Při použití položky [Efekt] můžete nastavit úroveň pohybové
neostrosti pozadí. Nastavení [Max] nastaví menší rychlost závěrky
pro zvýšení pohybové neostrosti pozadí okolo objektu. Pokud je patrné
rozmazání objektu, nastavte položku [Efekt] na [Střed] nebo [Min]
pro snížení rozmazání.
zz Fotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [i] (Kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Pohybující
se objekty můžete sledovat prostřednictvím sledování pohybujícího se
objektu (panning) fotoaparátem za současného držení tlačítka spouště
stisknutého, aby snímal kontinuálně.
zz Zobrazení objektů objektů podporujících režim [r] viz webová stránka
společnosti Canon.
zz S objektivy, které podporují režim [r], fotoaparát automaticky koriguje
rozmazání objektu a (v závislosti na nastavení [Efekty]) nastaví rychlost
závěrky, bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.
zz Metodu AF lze nastavit pouze na [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
Ve výchozím nastavení je nastavena na [Zónový AF] s vybranou zónou
ve středu obrazovky.
zz Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, doporučuje se uchopit fotoaparát
oběma rukama, držet paže u těla a při fotografování plynule sledovat
pohyb objektu.
zz Tento efekt je nejúčinnější u vlaků, automobilů apod., které se pohybují stálou
rychlostí jedním směrem.
zz Doporučuje se pořídit zkušební snímky nebo okamžitě po fotografování snímek
přehrát a zkontrolovat.
zz Při použití teleobjektivů dávejte pozor na chvění fotoaparátu a rozmazání
objektu. Abyste zamezili chvění fotoaparátu, uvažujte o použití stativu nebo
jednonohého stativu.
zz Kontinuální snímání v režimu [r] pracuje frekvencí až přibližně 4,0 snímků
za sekundu.
86
Režim Detail
Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim
[4] (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily o mnoho větší,
použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).
Tipy k fotografování
zz Použijte jednoduché pozadí.
Na jednoduchém pozadí vyniknou malé předměty, jako například
květiny, lépe.
zz Přesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu.
Minimální zaostřitelná vzdálenost objektivu se měří od značky <V>
(ohnisková rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému
objektu. Zaostřování není možné, pokud jste příliš blízko.
zz Při použití objektivu se zoomem použijte konec teleobjektivu.
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při použití konce
teleobjektivu jevit fotografovaný objekt větší.
87
Režim Jídlo
Chcete-li na snímku zachytit jídlo, použijte režim [P] (Jídlo). Snímky budou
jasné a budou vzbuzovat chuť k jídlu. Rovněž podle světelného zdroje
bude na snímcích pořízených pod wolframovým světlem potlačen červený
nádech atd.
Tipy k fotografování
zz Změňte tón barvy.
Můžete změnit položku [Barevný tón]. Pro zvýšení červeného
nádechu jídla použijte možnost [Teplé]. Pokud je obraz příliš červený,
použijte nastavení [Chladné].
88
Režim Noční portrét
Pokud chcete fotografovat osoby v noci a chcete dosáhnout přirozeně
vypadající noční scény v pozadí, použijte režim [6] (Noční portrét).
Mějte na paměti, že fotografování v tomto režimu vyžaduje vestavěný
nebo externí blesk. Doporučujeme použít stativ.
Tipy k fotografování
zz Použijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší ohniskovou
vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru. Jelikož se
mohou otřesy fotoaparátu vyskytovat při fotografování v ruce, použijte
také stativ.
zz Zkontrolujte jas snímku.
Doporučujeme přehrát pořízený snímek na místě a zkontrolovat jas.
Pokud objekt vypadá tmavý, přesuňte se blíže a exponujte snímek znovu.
zz Zkuste také fotografovat v jiných režimech snímání.
U snímků pořizovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich
projeví rozhýbání fotoaparátu, proto doporučujeme fotografovat také
v režimu <A>.
zz Při společném použití samospouště a blesku Speedlite se po pořízení snímku
krátce rozsvítí světlo samospouště.
89
Režim Noční scéna z ruky
Režim [F] (Noční scéna z ruky) umožňuje fotografovat noční scény, i když
držíte fotoaparát v rukou. V tomto režimu snímání jsou pro každý snímek po
sobě pořízeny čtyři dílčí snímky a je zaznamenán výsledný jeden snímek
s potlačeným vlivem rozhýbání fotoaparátu.
Tipy k fotografování
zz Držte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze.
V tomto režimu jsou čtyři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku. Pokud je však jakýkoli ze čtyř dílčích snímků významně
posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky
ve výsledném snímku řádně vyrovnány.
90
Režim Ovládání HDR Backlight
Při fotografování scén, které obsahují jasné i tmavé oblasti, použijte
režim [G] (Ovládání HDR Backlight). Při pořizování jednoho snímku
v tomto režimu jsou po sobě pořízeny tři dílčí snímky s odlišnými
expozicemi. Výsledkem je jeden snímek s širokým rozsahem tónů,
jenž má minimalizovány oříznuté stíny způsobené protisvětlem.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
Tipy k fotografování
zz Držte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze.
V tomto režimu jsou tři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku. Pokud je však jakýkoli ze tří dílčích snímků významně posunutý
v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve výsledném
snímku řádně vyrovnány.
91
Upozornění k režimům <SCN>
J: Autoportrét
zz V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných oblastí,
než je pokožka osob.
zz Nastavení efektu [Efekt Jemná pleť] specifikovaná v režimu [J] nejsou
aplikována v režimu [K].
zz Pokud jste vysunuli blesk, nastaví se položka [Roz. pozadí] na [Auto]
a nastavení nelze změnit v režimu blesku [I].
K: Jemná pleť
zz V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných oblastí,
než je pokožka osob.
zz Podrobnosti nastavení v režimu [K] nejsou použity v režimu [J].
3: Krajina
zz Fotografování s bleskem není možné.
5: Sport
zz Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
vlevo dole blikat hodnota rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji
a exponujte snímek.
zz Vestavěný blesk nepracuje. Při použití externího blesku Speedlite se rychlost
kontinuálního snímání sníží.
r: Panning
zz Rychlost závěrky se sníží. Tento režim tedy není vhodný pro jiné snímání než
sledování pohybujícího se objektu.
zz Ve výchozím nastavení je nastavena možnost [i]. Mějte na paměti,
že možnost [E] nebo [o] nelze vybrat.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Přestože je pro snímky pořízené objektivy podporujícími režim [r] použita
funkce IS objektivu, tento efekt se nezobrazuje na obrazovce během
fotografování. (Funkce IS a korekce rozmazání objektu se aktivují při snímání,
bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.)
zz Pokud objektiv nepodporuje režim [r], nebude rozmazání objektu korigováno.
Samotná automatická úprava rychlosti závěrky se však projeví podle nastavení
možnosti [Efekty].
zz Při snímání za jasného světla, například za slunečného letního dne nebo při
snímání pomalého objektu nemusí být dosaženo nastaveného stupně efektu
panningu.
92
Upozornění k režimům <SCN>
r: Panning (pokračování)
zz Když použijete objektiv podporující režim [r], rozmazání objektu se nemusí
správně opravit při fotografování následujících objektů nebo za následujících
podmínek snímání.
yyObjekty s velmi nízkým kontrastem.
yyObjekty fotografované při nedostatku světla.
yyObjekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo.
yyObjekty s opakujícími se vzory.
yyObjekty s menším množstvím vzorů nebo s jednotvárnými vzory.
yyObjekty s odrazy (obrazy odrážející se ve skle apod.).
yyObjekty menší než rámeček zóny AF.
yyKdyž se v rámečku zóny AF pohybuje více objektů.
yyObjekty pohybující se nepravidelným směrem nebo měnící se rychlostí.
yyObjekty, jejichž pohyby jsou částečně nepravidelné. (Například vertikální
pohyb běžce.)
yyObjekty, jejichž rychlost se výrazně mění. (Například okamžitě po začátku
pohybu nebo při zatáčení.)
yyKdyž fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu.
yyKdyž pohyb fotoaparátu neodpovídá pohybu objektu.
yyPři dlouhé ohniskové vzdálenosti objektivu.
P: Jídlo
zz Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
zz Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
zz Při použití blesku se položka [Barevný tón] nastaví na možnost Standardní.
zz Pokud jsou na snímku lidé, nemusí se správně zachytit odstín pokožky.
93
Upozornění k režimům <SCN>
6: Noční portrét
zz Požádejte fotografované osoby, aby se nehýbaly ještě chvíli po emitování záblesku.
zz Zaostření může být obtížné, pokud je tvář osoby tmavá. V tomto případě
přesuňte přepínač režimů ostření do polohy MF a zaostřete ručně
(=7, =52).
zz Automatické zaostřování v noci nebo v tmavých scénách může být obtížné,
pokud světelné body leží v rámci AF bodu. V tomto případě přesuňte přepínač
režimů ostření do polohy MF a zaostřete ručně (=7, =52).
zz Snímky se budou mírně lišit od snímků zobrazených na obrazovce.
zz Hrozí-li riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví u snímků
s bleskem rychlost závěrky nebo citlivost ISO, aby se předešlo ztrátě kresby ve
světlech a dosáhlo se optimální expozice. V závislosti na objektivu se rychlost
závěrky a citlivosti ISO zobrazené při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nemusí shodovat s nastavením u snímků s bleskem. To může ovlivnit jas
pozadí, která jsou mimo dosah blesku.
F: Noční scéna z ruky
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude obrazové pole snímku menší.
zz Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Automatické zaostřování v noci nebo v tmavých scénách může být obtížné,
pokud světelné body leží v rámci AF bodu. V tomto případě přesuňte přepínač
režimů ostření do polohy MF a zaostřete ručně (=7, =52).
zz Snímky se budou mírně lišit od snímků zobrazených na obrazovce.
94
Upozornění k režimům <SCN>
F: Noční scéna z ruky (pokračování)
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Záznam snímků na kartu trvá určitou dobu od jejich propojení po fotografování.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
G: Ovládání HDR Backlight
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
zz Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Uvědomte si, že snímek nemusí být vykreslen s jemnou gradací a může
vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz Režim Ovládání HDR Backlight nemusí být účinný pro scény s příliš silným
protisvětlem nebo pro scény s mimořádně vysokým kontrastem.
zz Při fotografování objektů, které jsou dostatečně jasné, například u normálně
osvětlených scén, může snímek vypadat nepřirozeně v důsledku použitého
efektu HDR.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Záznam snímků na kartu trvá určitou dobu od jejich propojení po fotografování.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
95
Režim Kreativní filtry
Fotografovat je možné s použitím efektů filtrů. Účinky efektu filtrů lze
zkontrolovat ještě před fotografováním.
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <U>.
2Stiskněte tlačítko <0>.
efekt filtru.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
efekt filtru (=98–=99) a potom
stiskněte <0>.
zz Zobrazí se snímek s použitým
efektem filtru.
efekt a fotografujte.
4zNastavte
z Stiskněte tlačítko <Q> a vyberte ikonu
níže [Kreativní filtry] (kromě c, A,
B, C a D).
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> nastavte
efekt a stiskněte tlačítko <0>.
96
Režim Kreativní filtry
zz Formáty RAW a RAW+JPEG nejsou k dispozici. Při nastavení kvality
snímku RAW jsou snímky pořizovány s kvalitou snímku 73. Při nastavení
kvality snímku RAW+JPEG jsou snímky pořizovány s nastavenou kvalitou
snímku JPEG.
zz Kontinuální snímání není k dispozici při nastavení volby [I], [G], [X], [K],
[H] nebo [c].
zz Data pro odstranění prachu (=174) nejsou přidána ke snímkům [X].
zz Při použití režimu [I] se zrnitý náhled částečně liší od vzhledu snímků.
zz Při použití možnosti [G] nebo [c] se náhled měkkého ostření částečně liší
od vzhledu snímků.
zz Nezobrazuje se žádný histogram.
zz Zvětšené zobrazení není k dispozici.
zz V režimech kreativních zón jsou na obrazovce rychlého ovládání k dispozici
tato nastavení: [I], [G], [X], [J], [K], [H] a [c].
zz Pořiďte zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
97
Režim Kreativní filtry
Charakteristiky kreativních filtrů
zz I Č/B zrno
Vytváří zrnité černobílé snímky. Úpravou kontrastu můžete změnit
černobílý efekt.
zz G Měkké ostření
Poskytuje snímku měkký vzhled. Úpravou rozmazání můžete změnit
stupeň změkčení.
zz X Efekt Objektivu rybí oko
Poskytuje efekt objektivu rybí oko. Snímek bude mít soudkové zkreslení.
V závislosti na úrovni efektu tohoto filtru se mění oříznutá oblast okolo
okrajů snímku. A protože tento efekt filtru zvětšuje střed obrazu, zdánlivé
rozlišení ve středu se může v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů
snižovat, takže nastavujte efekt filtru za současné kontroly výsledného
snímku. Použije se jeden AF bod fixovaný na střed.
zz K Efekt Akvarel
Tento efekt propůjčí snímku vzhled akvarelové malby se změkčenými
barvami. Úpravou efektu můžete měnit sytost barev. Mějte na paměti,
že noční scény nebo tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou
gradací a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levného fotoaparátu
Posunuje barvy způsobem typickým pro levné fotoaparáty a ztmavuje
čtyři rohy obrazu. Pro změnu barevného nádechu lze použít možnosti
barevného tónu.
98
Režim Kreativní filtry
zz c Efekt miniatury
Vytváří efekt diorámy.
Fotografování při výchozím nastavení uchová ostrý vzhled středu obrazu.
Ostře vyhlížející oblast (rámeček scény) lze přemístit způsobem
popsaným v „Operace s efektem miniatury“ (=101). Jako metoda AF
se použije 1 bodový AF. Doporučuje se fotografování s vyrovnaným AF
bodem a rámečkem scény.
zz A HDR standardní
Snímky si uchovávají více detailů ve světlech a stínech.
Výsledek s potlačeným kontrastem a plošší gradací připomíná malbu.
Obrysy objektů budou mít jasné (nebo tmavé) okraje.
zz B HDR živé
Barvy jsou sytější než u efektu [HDR standardní] a nízký kontrast
a plochá gradace vytvoří efekt grafiky.
zz C HDR výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku vzhled
olejomalby.
zz D HDR reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a gradace jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít jasné (nebo tmavé) okraje.
zz Při použití možností [A], [B], [C] a [D] lze pořizovat snímky s vysokým
dynamickým rozsahem, které si zachovávají detaily ve světlech a stínech
vysoce kontrastních scén. Při každém stisknutí spouště jsou pořízeny tři po
sobě jdoucí snímky s různým nastavením jasu a následně jsou sloučeny do
jediného snímku. Viz poznámky na =100.
99
Režim Kreativní filtry
Poznámky [A], [B], [C] a [D]
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
zz Náhledy efektu filtru nemají přesně stejný vzhled jako snímky.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Při fotografování z ruky dávejte pozor na chvění fotoaparátu.
zz Gradace barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
zz Fotografování při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést
k nepřirozené reprodukci barev osvětlených oblastí.
zz Záznam snímků na kartu trvá určitou dobu od jejich propojení po fotografování.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
zz Fotografování s bleskem není možné.
100
Režim Kreativní filtry
Operace s efektem miniatury
AF bod.
1zPřesuňte
z Abyste povolili pohyb AF bodu, stiskněte
dvakrát tlačítko <S>, bod změní barvu
na oranžovou.
zz Pro přemístění AF bodu do pozice,
na kterou chcete zaostřit, použijte
navigační tlačítka <V>.
rámeček scény.
2zPřemístěte
z Pokud je AF bod vně rámečku scény,
přemístěte rámeček, tak aby se vyrovnal
s AF bodem.
zz Aby bylo možné rámečkem scény
pohybovat (zobrazí se oranžově),
stiskněte tlačítko <S> nebo klepněte
na ikonu [r] v pravém spodním rohu
obrazovky.
zz Klepnutím na ikonu [T] můžete rovněž
přepínat mezi vertikální a horizontální
orientací rámečku.
zz Přepnutí orientace rámečku scény
je možné pomocí tlačítek <Y> <Z>
v horizontální orientaci a tlačítek
<W> <X> ve vertikální orientaci.
zz Pro přemístění rámečku scény použijte
tlačítka <W> <X> a <Y> <Z>.
Chcete‑li rámeček scény opět
vycentrovat, stiskněte tlačítko <B>.
zz Pro potvrzení pozice rámečku scény
stiskněte tlačítko <0>.
3Exponujte snímek.
101
102
Kreativní zóna
Režimy kreativní zóny poskytují svobodu
snímat různými způsoby tím, že nastavíte
preferovanou rychlost závěrky, hodnotu
clony, expozici a další.
zz Chcete-li vymazat popis režimu snímání zobrazený při otáčení
voličem režimů, stiskněte tlačítko <0> (=492).
103
Režim Programová automatická expozice (P)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu objektu.
* Zkratka <d> označuje program.
* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <d>.
na objekt.
2zZaostřete
z Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
zobrazené hodnoty
3Zkontrolujte
a exponujte snímek.
zz Dokud hodnota expozice nebliká,
bude dosažena standardní expozice.
zz Blikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a nejnižší clonové číslo signalizují
podexponování.
Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
zz Blikající hodnota rychlosti závěrky „1/4000“ a nejvyšší clonové číslo signalizují
přeexponování.
Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodává se samostatně) k omezení
množství světla vnikajícího do objektivu.
104
Režim Programová automatická expozice (P)
Rozdíly mezi režimem <d> a <A>
zz V režimu <A> je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků
mnoho funkcí nastaveno automaticky, například metoda AF a režim měření.
Počet funkcí, které lze nastavovat, je omezený. V režimu <d> se však
automaticky nastavují pouze rychlost závěrky a clona. Můžete bez omezení
nastavit metodu AF, režim měření a další funkce.
Posun programu
zz Pro úpravu kombinace rychlosti závěrky a clonového čísla za současného
zachování stejné expozice namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a otočte
voličem <6>. Tato funkce je označována jako posun programu (někdy také
jako flexibilní program).
zz Posun programu se automaticky zruší při ukončení časovače měření
(vypne se zobrazení nastavení expozice).
zz Posun programu nelze použít s bleskem.
105
Režim Priorita závěrky AE (Tv)
V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky
nastaví clonu, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu
objektu. Vyšší rychlost závěrky může „zmrazit“ akci pohybujícího se objektu.
Nižší rychlost závěrky může vytvořit efekt rozmazání, který umocňuje
dojem pohybu.
* <s> označuje předvolbu času.
Rozmazaný pohyb
(Nízká rychlost: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rychlost: 1/2000 s)
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <s>.
požadovanou rychlost
2Nastavte
závěrky.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na objekt.
3zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
zobrazené hodnoty
4Zkontrolujte
a exponujte snímek.
zz Dokud hodnota clony nebliká,
bude dosaženo standardní expozice.
106
Režim Priorita závěrky AE (Tv)
zz Pokud bliká nejnižší clonové číslo, signalizuje podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte nižší rychlost závěrky, dokud hodnota clony
nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
zz Pokud bliká nejvyšší clonové číslo, signalizuje přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte vyšší rychlost závěrky, dokud hodnota clony
nepřestane blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
zz Údaj „0"5“ například znamená 0,5 s a údaj „15"“ znamená 15 s.
107
Režim Priorita clony AE (Av)
V tomto režimu nastavujete požadovanou clonu a fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní expozice
odpovídající jasu objektu. Vyšší clonové číslo (menší otvor clony) způsobí
rozšíření hloubky ostrosti záběru blíže do popředí i dále do pozadí.
Naproti tomu při nižším clonovém čísle (větším otvoru clony) se hloubka
ostrosti záběru v popředí i v pozadí zmenší.
* <f> označuje hodnotu (otevření) clony.
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5.6)
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <f>.
požadovanou clonu.
2zNastavte
z Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na objekt.
3zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
zobrazené hodnoty
4Zkontrolujte
a exponujte snímek.
zz Dokud hodnota rychlosti závěrky
nebliká, bude dosažena standardní
expozice.
108
Režim Priorita clony AE (Av)
zz Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“, signalizuje podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte větší clonu (nižší clonové číslo), dokud
hodnota rychlosti závěrky nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
zz Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „1/4000“, signalizuje přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte menší clonu (větší clonové číslo), dokud
hodnota rychlosti závěrky nepřestane blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota clony
zz Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové
číslo se u různých objektivů liší. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný
objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „F00“.
Kontrola zaostřených oblastíM
Chcete-li zaclonit objektiv na aktuální clonové číslo a zkontrolovat rozložení
zaostřených oblastí (hloubku ostrosti), stiskněte tlačítko přiřazené funkci
náhledu hloubky ostrosti (s pomocí funkce [8: C.Fn III-2: Vlastní
nastavení tlačítek], (=535)).
zz Čím větší je hodnota clony, tím širší ostře zachycená oblast, od popředí
po pozadí.
zz Expozice je zablokována (blokování AE), dokud držíte stisknuté tlačítko
přiřazené náhledu hloubky ostrosti.
zz Stisknutí tlačítka přiřazeného náhledu hloubky ostrosti při nasazeném blesku
470EX-AI se spínačem <X> nastaveným na <Z> (plná automatika) se
spustí plně automatické měření vzdálenosti AI.B.
109
Režim Ruční expozice (M)
V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i clonu.
Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo
použijte volně prodejný expozimetr.
* <a> označuje ruční nastavení (Manual).
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <a>.
citlivost ISO (=143).
2zNastavte
z Při nastavení možnosti Automatické
ISO lze nastavit kompenzaci expozice
(=111).
rychlost závěrky a clonu.
3zNastavte
z Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Chcete-li nastavit
clonu, otáčejte voličem <5>.
na objekt.
4zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
zz Zkontrolujte značku úrovně
expozice [N], která udává, do jaké míry
se aktuální úroveň expozice liší od
standardní úrovně.
(2) (1)
(1)
(2)
Značka standardní expozice
Značka úrovně expozice
expozici a vyfotografujte
5Nastavte
snímek.
zz Zkontrolujte indikátor úrovně expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
110
Režim Ruční expozice (M)
Kompenzace expozice s funkcí ISO auto
Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na
možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice (=140) nastavit
následujícím způsobem:
Dotykem indikátoru úrovně expozice.
[z: Komp.exp./AEB]
Pomocí obrazovky rychlého ovládání
zz Je-li zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, nastavení citlivosti ISO
se změní tak, aby byla dosažena standardní expozice s nastavenou rychlostí
závěrky a clonou. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt expozice.
V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
zz S fotoaparátem nastaveným na režim <a> + ISO auto + [q] (Poměrové
měření) a funkcí [8: C.Fn I-7: Rež. měř. AE zámek po ostř.] nastavenou
na výchozí nastavení (=531) se podržením tlačítka spouště v poloze
namáčknutí do poloviny zablokuje nastavení citlivosti ISO po zaostření pomocí
režimu One-Shot AF.
zz Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO.
zz Chcete-li porovnat současnou expozici s expozicí při počátečním stisknutí
tlačítka <A> s ručně nastavenou citlivostí ISO, stiskněte tlačítko <A>,
změňte kompozici snímku a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
zz Při nastavené funkci ISO auto a funkci [8: C.Fn I-1: Kroky úrovně expozice]
nastavené na možnost [1/2-kroku], se implementuje jakákoli kompenzace
expozice s kroky po 1/2 EV pomocí citlivosti ISO (kroky po 1/3 EV) a rychlosti
závěrky. Zobrazená hodnota rychlosti závěrky se však nezmění.
111
Flexibilní priorita AE (Fv)
V tomto režimu můžete ručně nebo automaticky nastavit rychlost
závěrky, clonu a citlivost ISO a zkombinovat tato nastavení s volbou
kompenzace expozice. Snímání v režimu <t>, s ovládáním každého
z těchto parametrů, je ekvivalentní snímání v režimu <d>, <s>, <f>
nebo <a>.
* <t> označuje flexibilní hodnotu.
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <t>.
rychlost závěrky,
2Nastavte
clonu a citlivost ISO.
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku,
kterou chcete nastavit. Nalevo od
vybrané položky se zobrazí ikona [6].
zz Otáčením voliče <6> nastavte možnost.
zz Chcete-li vynulovat nastavení
na možnost [AUTO], stiskněte
tlačítko <X>.
hodnotu kompenzace
3Nastavte
expozice.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovaný indikátor úrovně expozice.
Nalevo od indikátoru úrovně expozice
se zobrazí ikona [6].
zz Otáčením voliče <6> nastavte možnost.
zz Chcete-li vynulovat nastavení na [±0],
stiskněte tlačítko <X>.
112
Flexibilní priorita AE (Fv)
Kombinace funkcí v režimu <t>
Rychlost
závěrky
Clonové číslo
[AUTO]
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
[AUTO]
Ruční výběr
Ruční výběr
Ruční výběr
Citlivost ISO
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
Kompenzace
expozice
Režim
snímání
K dispozici
Podobný režimu
<d>
K dispozici
Podobný režimu
<s>
K dispozici
Podobný režimu
<f>
K dispozici
―
Podobný režimu
<a>
zz Blikající hodnoty indikují, že nastavené hodnoty způsobí podexponování nebo
přeexponování. Upravte expozici, až hodnota přestane blikat.
zz Pomalá synchronizace se nepoužívá při nedostatku světla, pokud je nastaveno,
aby režim <t> připomínal režim <f> nebo <d>, i když je položka
[Pomalá synchr.] v položce [z: Ovládání blesku] nastavena na možnost
[1/200-30 s auto].
zz Hodnoty pro rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO, které jsou nastaveny
na [AUTO], jsou podtržené.
113
114
Fotografování
V této kapitole je popsáno fotografování a představuje nastavení
nabídky na kartě fotografování ([z]).
115
Fotografování
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce je dostupná
pouze v režimu kreativní zóny <t>, <d>, <s>, <f>,
resp. v režimu <a>.
116
Záložky nabídek: Fotografování
zz Fotografování 1
=122
=125
=127
=128
=289
=133
=137
zz Fotografování 2
=140, 141
=143
=277
=149
=150
zz Fotografování 3
=151
=153
=154
117
Záložky nabídek: Fotografování
zz Fotografování 4
=155
=158
=160
=162
=163, 166, 169
zz Fotografování 5
=171
=172
=174
=176
=180
zz Fotografování 6
=184
=186
=187
=190
=193
118
Záložky nabídek: Fotografování
zz Fotografování 7
=195
=198
=209
=211
=212
=214
=215
zz Fotografování 8
=220
=216
=270
=221
zz Fotografování 9
=241
=248
=271
=279
zz Při nasazení volitelného elektronického hledáčku se zobrazí položka [Nast. AF
dotyk+tažení].
119
Záložky nabídek: Fotografování
V režimech základní zóny jsou zobrazeny následující obrazovky.
zz Fotografování 1
=78, 96
=122
=125
=127
=289
=133
zz Fotografování 2
=76
=184
=187
=222
zz Položka [Režim snímání] nebo [Metoda AF] je k dispozici v režimu <8>
nebo <U>.
zz Funkce [Uchovat data Kreat.asistent] je k dispozici v režimu <A>.
zz Položka [Typ kr. filmu] je k dispozici v režimu <D>.
120
Záložky nabídek: Fotografování
zz Fotografování 3
=198
=209
=211
=212
=215
zz Fotografování 4
=220
=216
=270
=221
zz Fotografování 5
=241
=248
=271
zz Při nasazení volitelného elektronického hledáčku se zobrazí položka [Nast. AF
dotyk+tažení].
zz Položka [Nast. zvýraz. okrajů pro MF] je k dispozici v režimu <8> nebo <U>.
121
Kvalita snímku
Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku.
1Vyberte položku [z: Kval. snímku].
kvalitu snímku.
2zNastavte
z Chcete-li nastavit kvalitu RAW, otočte
voličem <6> a pokud chcete zvolit
kvalitu JPEG, stiskněte tlačítka
<Y> <Z>.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
zz Počet dostupných snímků indikovaných prostřednictvím [****] na obrazovce
nastavení kvality snímku vždy platí pro nastavení [3:2], bez ohledu na aktuální
nastavení poměru stran (=125).
zz Pokud je pro velikost snímků RAW i JPEG nastavena možnost [–],
nastaví se velikost 73.
zz Pokud vyberete RAW i JPEG, bude při každé expozici stejný snímek
zaznamenán na kartu současně v souboru RAW i v souboru JPEG
v nastavených kvalitách záznamu snímků. Tyto dva snímky budou
zaznamenány se stejnými čísly souboru (přípona souboru: .JPG pro snímky
JPEG a .CR3 pro snímky RAW).
zz b je v kvalitě 7 (jemná).
zz Význam ikon kvality snímku 1 RAW, F kompaktní snímky RAW, JPEG,
7 Jemný, 8 Normální, 3 Velký, 4 Střední, 6 Malý.
122
Kvalita snímku
Snímky RAW
Snímky RAW jsou data RAW z obrazového snímače, která jsou v závislosti
na vašem výběru zaznamenávána digitálně na kartu jako soubory 1 nebo
F (menší než 1).
Snímky RAW lze zpracovat pomocí položky [3: Zpracování snímku
RAW] (=341) pro jejich uložení ve formátu JPEG. Vzhledem k tomu,
že se samotný snímek RAW nezmění, lze jej zpracovat a vytvářet tak
libovolný počet snímků JPEG.
Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo
Professional (software EOS). Podle toho, jak budou snímky použity,
v nich můžete provádět různé úpravy a generovat snímky ve formátu JPEG
nebo v jiných typech s těmito úpravami.
Software pro zpracování snímků RAW
zz K zobrazení snímků RAW v počítači doporučujeme použít dodaný software
Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS).
zz Starší verze softwaru DPP verze 4.x nejsou schopné zpracovat snímky typu
RAW pořízené tímto fotoaparátem. Pokud máte v počítači nainstalovánu
předchozí verzi softwaru DPP (verze 4.x), stáhněte a nainstalujte si nejnovější
verzi softwaru DPP z webových stránek Canon (=550). (Předchozí verze
bude přepsána.) Upozorňujeme Vás, že DPP verze 3.x a starší nedokáže
zpracovat snímky RAW, pořízené tímto fotoaparátem.
zz Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky RAW pořízené
tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.
Pokyny k nastavení kvality snímků
Pokyny pro velikosti souborů, počet možných snímků a maximální počet
snímků sekvence jsou uvedeny na =577.
123
Kvalita snímku
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Odhad maximální série se zobrazuje
v horní části obrazovky fotografování.
zz Pokud je pro maximální počet snímků sekvence zobrazena hodnota „99“,
znamená to, že můžete kontinuálně vyfotografovat 99 nebo více snímků.
Hodnota se začne snižovat, jakmile dosáhne 98 nebo méně. Zobrazení ikony
[BUSY] indikuje, že interní paměť je plná a fotografování se dočasně zastaví.
Pokud kontinuální snímání zastavíte, maximální počet snímků sekvence se
zvýší. Po uložení všech pořízených snímků na kartu můžete obnovit kontinuální
snímání a pořídit až maximální počet snímků sekvence uvedený v tabulce
na =577.
124
Poměr stran statického obrazu
Můžete změnit poměr stran snímku.
položku [z: Poměr stran
1Vyberte
sním.].
poměr stran.
2zNastavte
z Vyberte poměr stran a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Snímky JPEG
Snímky se zaznamenají s nastaveným poměrem stran.
zz Snímky RAW
Snímky se vždy zaznamenají s poměrem stran [3:2].
Informace o vybraném poměru stran se přidá do obrazového souboru
snímku RAW. Pokud zpracováváte snímek RAW pomocí softwaru Digital
Photo Professional (software EOS), umožní vám to generovat snímek se
stejným poměrem stran, jaký je nastaven pro fotografování.
125
Poměr stran statického obrazu
Poměr stran
4:3
16:9
1:1
zz Při přehrávání snímků RAW pořízených s poměrem stran [4:3], [16:9]
nebo [1:1] se snímky zobrazí s linkami indikujícími příslušný poměr stran.
(Tyto linky nejsou zaznamenány ve snímku.)
126
Doba prohlídky snímku
Chcete-li ponechat snímky trvale zobrazené ihned po jejich pořízení,
nastavte [Přidržet]. Nechcete-li, aby se pořízené snímky zobrazovaly,
nastavte [Vyp].
položku [z: Doba
1Vyberte
prohlídky].
2Nastavte možnost času.
zz Pokud je nastavena možnost [Přidržet], jsou snímky zobrazeny tak dlouho,
jak je nastaveno v položce [5: Úsp. energie].
127
Korekce odchylky objektivu
M
Optické charakteristiky objektivu mohou způsobovat vinětaci, zkreslení
obrazu a další problémy. Fotoaparát je schopen tyto jevy kompenzovat
pomocí položky [Korekce odchylky objektivu].
položku [z: Korekce
1Vyberte
odchylky objektivu].
2Vyberte položku.
možnost [Povolit].
3zVyberte
z Potvrďte, zda je zobrazen název
nasazeného objektivu a (vyjma pro
korekci difrakce) zpráva [Data korekce
dostupná].
zz Pokud se zobrazí položka
[Data korekce nedostupná] nebo [ ],
viz „Digital Lens Optimizer“ (=130).
128
Korekce odchylky objektivu
Korekce vinětace
Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může v okrajových částech snímku
objevit šum.
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Použitá hodnota korekce bude nižší než maximální hodnota korekce, která byla
použita v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
zz Vinětace se automaticky opravuje v režimech základní zóny, pokud jsou data
korekce zaregistrována do fotoaparátu.
Korekce distorze
Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.
zz Ke korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je oblast
pozorovaná při snímání, což poněkud ořezává snímek a nepatrně snižuje
zdánlivé rozlišení.
zz Nastavení korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
zz Pokud zvětšíte snímky, nebude korekce distorze pro zobrazené snímky použita.
zz Korekce difrakce není použita u záznamu filmů.
zz Ke snímkům s provedenou korekcí distorze nebudou připojena data pro
odstranění prachu (=174). Rovněž se může vzhledem k času snímání
zobrazit AF bod mimo pozici.
129
Korekce odchylky objektivu
Digital Lens Optimizer
Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami
objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou brilance vyvolanou low-pass filtrem.
Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání
dat korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce
EOS Utility Návod k použití.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit
šum. Rovněž může dojít k zvýraznění obrysů snímku. Podle potřeby upravte
před snímáním ostrost Picture Style nebo nastavte položku [Digital Lens
Optimizer] na [Zakázat].
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí.
(Korekci nelze provést.)
zz Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se barevná odchylka i difrakce,
i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
zz Digital Lens Optimizer se používá automaticky v režimech základní zóny,
pokud jsou data korekce zaregistrována do fotoaparátu.
130
Korekce odchylky objektivu
Korekce chromatické vady
Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.
zz Položka [Korekce bar. odchylky] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
Korekce difrakce
Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum.
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Při záznamu filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí.
(Korekci nelze provést.)
zz Pomocí „Korekce difrakce“ je kromě difrakce opraveno i degradované rozlišení
způsobené low-pass filtrem. Z tohoto důvodu je korekce účinná dokonce i při
téměř otevřené cloně.
zz Položka [Korekce difrakce] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
131
Korekce odchylky objektivu
Obecná upozornění týkající se korekce odchylky objektivu
zz Korekci vinětace, korekci chromatické vady, korekci distorze a korekci difrakce
nelze použít pro již pořízené snímky JPEG.
zz Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme
pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva
[Data korekce dostupná].
zz Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
zz Pokud použitý objektiv nemá k dispozici informace o vzdálenosti, rozsah
korekcí bude menší (kromě korekce difrakce).
Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu
zz Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
zz Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu
snímku po snímání.
zz Korekce lze použít, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor Life
Size Converter.
zz Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce,
bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat]
(kromě korekce difrakce).
zz V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility
Návod k použití.
132
Režim řízení
K dispozici jsou režimy řízení pro pořizování jednotlivých snímků
a kontinuální snímání. Vybrat lze režim řízení odpovídající dané scéně
nebo objektu.
1Vyberte položku [z: Režim řízení].
2Vyberte režim řízení.
zz [u] Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude pořízen pouze jeden snímek.
zz [E] Rychlé kontinuální snímání +/[o] Rychlé kontinuální
snímání
Pořizuje série snímků v rychlém sledu během podržení tlačítka spouště
v poloze stisknutí až na doraz. [E] pořídí až cca 14 snímků za sekundu,
a [o] až cca 7,0 snímků za sekundu. Nicméně maximální rychlost
kontinuálního snímání může být ještě nižší za následujících podmínek:
Při nastavení snížení mihotání:
Rychlost kontinuálního snímání bude maximálně přibližně
5,2 snímků za sekundu.
zz [i] Pomalé kontinuální snímání
Po dobu stisknutí tlačítka spouště až na doraz můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 3,0 snímků za sekundu.
133
Režim řízení
zz [m/Q] Samospoušť: 10 s/dálkové ovládání
zz [l/k] Samospoušť: 2 s/dálkové ovládání
zz [q] Samospoušť: Kontinuální snímání
zz Podmínky pro maximální rychlost kontinuálního snímání (=133) pro [E]
nebo [o] jsou následující: fotografování s plně nabitým bateriovým zdrojem
při 1/1000 s nebo vyšší rychlosti závěrky a minimální cloně (nejnižší clonové
číslo, mění se podle objektivu), při pokojové teplotě (23 °C), se zakázaným
potlačením mihotání.
zz Maximální rychlost kontinuálního snímání pro rychlé kontinuální snímání
[E] a [o] se může v závislosti na faktorech, jako je stav baterie, teplota,
potlačení mihotání, rychlost závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost AF,
typ objektivu, použití blesku a nastavení fotografování snížit.
zz Při fotografování s funkcí Servo AF může dojít ke snížení maximální rychlosti
kontinuálního snímání v závislosti na podmínkách objektu nebo použitém
objektivu.
zz Při nastavení položky [z: Sním.bez mihotání] na možnost [Povolit] (=193)
se v případě fotografování v mihotajícím světle může snížit maximální
rychlost kontinuálního snímání. Navíc může být interval kontinuálního snímání
nepravidelný nebo se může prodloužit čas zpoždění při spuštění závěrky.
zz I s pomalým kontinuálním snímáním se může v závislosti na podmínkách
snímání snížit rychlost kontinuálního snímání.
zz Pokud dojde při kontinuálním snímání k zaplnění vnitřní paměti, rychlost
kontinuálního snímání se může snížit, protože snímání bude dočasně
deaktivováno (=124).
zz Sledování objektu je snazší s [E] nebo [i], protože mezi snímky
v kontinuálním snímání se zobrazuje obraz v reálném čase.
zz Podrobnosti o fotografování se samospouští viz =135. Informace
o fotografování s dálkovým ovládáním viz =223.
134
Samospoušť
Samospoušť použijte v případě, že chcete vyfotografovat sami sebe,
například v podobě upomínkové fotografie.
1Vyberte položku [z: Režim řízení].
samospoušť.
2zNastavte
z m (Q): Snímek za 10 s.
l (k): Snímek za 2 s.
q: Kontinuální snímání za 10 s.
po zadaný počet snímků*
* Chcete-li nastavit počet kontinuálních
snímků (2–10), otáčejte voličem <6>.
zz Je-li fotoaparát spárovaný
s bezdrátovým dálkovým ovládáním,
jsou zobrazeny ikony Q a k
(dálkové ovládání se prodává
samostatně, =223).
snímek.
3zExponujte
z Zaostřete na objekt a poté úplně
stiskněte tlačítko spouště.
zz Chcete-li kontrolovat činnost
samospouště, sledujte indikátor
samospouště, poslouchejte tóny nebo
sledujte odpočítávání v sekundách
na obrazovce.
zz Přibližně 2 s před pořízením snímku se
zrychlí blikání indikátoru samospouště
a fotoaparát rychle zapípá.
135
Samospoušť
zz V režimu [q] se může interval snímání v závislosti na kvalitě snímku,
použití externího blesku a dalších podmínkách snímání prodloužit.
zz Režim [l] umožňuje fotografovat, aniž byste se dotýkali fotoaparátu
upevněného na stativ. Tím lze zamezit rozhýbání fotoaparátu při fotografování
zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
zz Po pořízení snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené snímky
(=304) a zkontrolovat zaostření a expozici.
zz Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování
zaostření (=74) na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké
budete stát vy.
zz Chcete-li zrušit již spuštěnou samospoušť, klepněte na obrazovku nebo
stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být čas
automatického vypnutí napájení prodloužený.
136
Režim RAW série
M
Umožňuje rychlé kontinuální snímání s pořizováním snímků RAW.
Užitečné pro výběr nejlepšího snímku pořízeného přesně ve správném
okamžiku, z vámi pořízených snímků. Pořízené snímky jsou uloženy
v jediném souboru (sérii). Ze série lze vyjmout libovolný snímek a uložit
jej samostatně (=319).
položku [z: Režim
1Vyberte
RAW série].
2Vyberte [Režim RAW série].
možnost [Povolit].
3zVyberte
z Po výběru možnosti [Povolit] se při
fotografování zobrazuje [
].
4Vyberte [Předsnímání].
137
Režim RAW série
možnost.
5zNastavte
z [Povolit]: Fotografování je zahájeno
krátce před (až cca 0,5 s před)
stisknutím tlačítka spouště až na doraz,
poté co nejprve krátce namáčknete
tlačítko spouště do poloviny.
Při fotografování se zobrazí [ ].
zz [Zakázat]: Fotografování se zahájí při
stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
Při fotografování se zobrazí [ ].
snímek.
6zExponujte
z Indikace na obrazovce zobrazuje stav
vyrovnávací paměti.
zz Stisknutím tlačítka spouště až
na doraz se zahájí kontinuální
snímání, které pokračuje až do
zaplnění vyrovnávací paměti nebo
uvolnění tlačítka.
138
Režim RAW série
zz Použijte karty s 4 GB nebo větším volným prostorem.
zz Snímky se nemusí pořídit správně, pokud dojde k vybití baterie během
zpracování snímku při fotografování v režimu RAW série s pomalu zapisující
kartou při nízké kapacitě baterie.
zz Zobrazení se pozastaví při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
zz Chvění fotoaparátu nebo pohyb objektu mohou způsobit zkreslení snímků.
zz Při fotografování v režimech <d>, <s> a <f> se použije funkce ISO auto.
zz Rychlosti závěrky pomalejší než 1/30 s nejsou k dispozici v režimech <s>,
<a> a <t>.
zz Při fotografování se použije cca 17,9 megapixelů (5184×3456).
zz Snímky jsou pořizovány s využitím elektronické závěrky. Před fotografováním
doporučujeme přečíst si „Způsob spuštění závěrky“ (=186).
zz Pořízené snímky budou mít lehce užší obrazový úhel.
zz Pro zobrazení sérií snímků v počítači buďto uložte snímky JPEG nebo použijte
aplikaci EOS Digital Photo Professional.
zz Pokud připojíte fotoaparát k počítači a použijete software EOS Utility (software
EOS), nastavte položku [z: Režim RAW série] na [Zakázat]. Pokud je
vybrána možnost [Povolit], fotoaparát nemůže komunikovat s počítačem.
zz Maximální série může být menší za nízké hladiny osvětlení.
zz V režimu RAW série se clona změní pokud zoomujete u objektivů s proměnnou
světelností během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutí
až na doraz. Pro zachování stejné expozice v režimu <a> se doporučuje
fotografování s funkcí ISO auto.
zz V režimu RAW série se i v případě některých objektivů bez proměnné
světelnosti může změnit expozice při zoomování během namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny nebo stisknutí až na doraz. Více informací naleznete na
webových stránkách společnosti Canon.
zz Doporučují se paměťové karty SD Speed Class 10 UHS-II nebo rychlejší.
zz Pořízené snímky RAW se uloží do jediného souboru (série). Názvy souborů
začínají CSI_ a končí příponou souboru .CR3.
zz Nastavení Picture Style, vyvážení bílé a automatické optimalizace jasu určená
pro první snímek jsou použita během fotografování.
zz Fotoaparát při fotografování nepípá.
zz Nastavení [Režim RAW série] se při nastavení spínače napájení na <2>
přepne na [Zakázat].
139
Kompenzace expozice
M
Kompenzace expozice může zjasnit (zvýšená expozice) nebo ztmavit
(snížená expozice) standardní expozici nastavenou fotoaparátem.
Kompenzaci expozice lze nastavit v režimech snímání <t>, <d>, <s>,
<f> a <a>. Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ±3 EV
v krocích po 1/3 EV.
Podrobnosti o kompenzaci expozice v režimu <a> s nastavenou funkcí
automatické ISO naleznete na =111 a na =112 jsou uvedeny
podrobnosti o režimu <t>.
hodnotu kompenzace.
1zNastavte
z Za současného namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny sledujte obrazovku
a otáčejte voličem <5>.
zz Zobrazená ikona [O] indikuje
kompenzaci expozice.
snímek.
2zExponujte
z Chcete-li zrušit kompenzaci expozice,
nastavte indikátor úrovně expozice [N]
na značku standardní expozice ([C]).
zz Pokud je položka [z: Automatická optimalizace jasu] (=149) nastavena
na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], může být snímek stále světlý,
přestože je nastavena snížená kompenzace expozice s cílem získat tmavší
snímek.
zz Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí spínače napájení
do polohy <2>.
140
Automatický bracketing expozice
M
Můžete pořídit tři snímky s různou rychlostí závěrky, clonou a citlivostí ISO
přizpůsobenou fotoaparátem. Tato funkce se nazývá automatický bracketing
expozice (AEB).
* Zkratka AEB označuje automatický bracketing expozice (Auto Exposure Bracketing).
položku [z: Komp.exp./
1Vyberte
AEB].
rozsah automatického
2Nastavte
bracketingu expozice (AEB).
(1)
zz Otáčením voliče <6> nastavte rozsah
automatického bracketingu expozice (1).
Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nastavte
úroveň kompenzace expozice.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
zz Po zavření nabídky se na obrazovce
zobrazí rozsah automatického
bracketingu expozice AEB.
snímek.
3zExponujte
z Tři snímky bracketingu se pořídí podle
nastaveného režimu řízení v tomto
pořadí: Standardní expozice, snížená
expozice a zvýšená expozice.
zz Automatický bracketing expozice AEB
se automaticky nezruší. Chcete-li zrušit
automatický bracketing expozice AEB,
proveďte krok 2 a vypněte zobrazení
rozsahu automatického bracketingu
expozice.
141
Automatický bracketing expozice
zz Pokud je položka [z: Automatická optimalizace jasu] (=149) nastavena
na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], efekt automatického bracketingu
expozice může být omezen.
zz Během fotografování v režimu AEB bliká v levé dolní části obrazovky ikona [A].
zz Jestliže je nastaven režim řízení [u], stiskněte tlačítko spouště pro každý
snímek třikrát. Pokud je nastaven režim [E], [o] nebo [i] a přidržíte
úplně stisknuté tlačítko spouště, pořídí se tři po sobě jdoucí snímky se
stupňovanou expozicí a poté fotoaparát automaticky ukončí snímání.
Pokud je nastaven režim [m] nebo [l], budou pořízeny tři po sobě jdoucí
snímky v bracketingu po uplynutí 10sekundové nebo 2sekundové prodlevy.
Při nastavení na [q] je při kontinuálním snímání pořízen trojnásobek
zadaného počtu snímků.
zz Automatický bracketing expozice AEB můžete nastavit v kombinaci
s kompenzací expozice.
zz Automatický bracketing expozice nelze použít s bleskem, potlačením šumu
u více snímků, bracketingem ostření ani s režimem HDR nebo režimem
RAW série.
zz Automatický bracketing expozice se automaticky zruší při následujících
činnostech: Při nastavení spínače napájení do polohy <2> nebo při plném
nabití blesku.
142
Nastavení citlivosti ISO
M
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak,
aby odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimech základní zóny
se citlivost ISO nastaví automaticky.
Informace o citlivosti ISO během záznamu filmů viz =277, =581.
tlačítko <B> (9).
1zStiskněte
z Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
citlivost ISO.
2zNastavte
z Otočte voličem <6>.
zz Chcete-li nastavit citlivost ISO
automaticky, vyberte možnost [AUTO].
143
Nastavení citlivosti ISO
Přehled citlivosti ISO
zz Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum
snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo
zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením,
větší zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku,
ale mohou zvýšit šum snímků.
zz Obrazový šum (například světelné body nebo proužky) se může zvýšit
a zdánlivé rozlišení snížit při nastavení H (ekvivalent ISO 51200), protože jde
o rozšířenou citlivost ISO.
zz Pokud je položka [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] nebo
[Vylepšeno] (=150), nelze vybrat nastavení ISO 100/125/160 a H (ekvivalent
ISO 51200).
zz Při fotografování s vysokou citlivostí ISO, při vysoké teplotě nebo s dlouhou
expozicí může být ve snímku patrný šum (zrnitost, světelné body, pruhy atd.),
nepravidelné barvy nebo posun barev.
zz Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu,
jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice,
se snímky nemusí zaznamenat správně.
zz Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může
vést k přeexponování.
144
Nastavení citlivosti ISO
Rozsah citlivostí ISO při ručním nastavení
položku [z: zNastavení
1Vyberte
citlivosti ISO].
2Vyberte možnost [Rozsah citli. ISO].
nejnižší mez.
3zNastavte
z Vyberte pole nejnižší hodnoty a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
4zNastavte
z Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
5Vyberte tlačítko [OK].
145
Nastavení citlivosti ISO
Rozsahu citlivostí ISO pro funkci ISO auto
1Vyberte možnost [Automat. rozsah].
nejnižší mez.
2zNastavte
z Vyberte pole nejnižší hodnoty a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
3zNastavte
z Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
4Vyberte tlačítko [OK].
zz Nastavení položek [Minimální] a [Maximální] se použije také jako minimální
a maximální citlivost ISO bezpečného posunu způsobeného citlivostí ISO
(=531).
146
Nastavení citlivosti ISO
Nastavení minimální rychlosti závěrky pro funkci ISO auto
Můžete nastavit minimální rychlost závěrky pro automatické ISO.
To může pomoci snížit rozhýbání fotoaparátu a rozmazání objektu v režimu
<d> a <f> při snímání pohybujících se objektů s širokoúhlým objektivem
nebo při používání teleobjektivu.
1Vyberte [Min.rychl. závěr.].
Automatické nastavení
požadovanou minimální
2Nastavte
rychlost závěrky.
zz Vyberete-li možnost [Automaticky],
nastavte otáčením voliče <6>
nižší nebo vyšší rychlost a stiskněte
tlačítko <0>.
Ruční nastavení
zz Vyberete-li možnost [Ručně], vyberte
otáčením voliče <6> rychlost závěrky
a stiskněte tlačítko <0>.
147
Nastavení citlivosti ISO
zz Pokud nelze dosáhnout správné expozice s mezí maximální citlivosti
ISO nastavenou pomocí položky [Automat. rozsah], bude k dosažení
standardní expozice nastavena nižší rychlost závěrky, než je hodnota položky
[Min.rychl. závěr.].
zz Tuto funkci nelze použít při fotografování s bleskem ani při záznamu filmu.
zz Při nastavení [Automaticky(Standardní)] bude činit minimální rychlost
závěrky převrácenou hodnotu ohniskové vzdálenosti objektivu. Jeden krok
z [Pomalejší] k [Rychlejší] je ekvivalentní jednomu kroku rychlosti závěrky.
148
Automatická optimalizace jasu
M
Jas a kontrast lze korigovat automaticky, pokud snímky vypadají tmavé
nebo pokud je kontrast příliš nízký či vysoký.
položku [z: Automatická
1Vyberte
optimalizace jasu].
2Nastavte správnou možnost.
zz Za určitých podmínek snímání se může zvětšit šum a brilance se může změnit.
zz Pokud je účinek funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) příliš silný a výsledky nejsou na preferované úrovni jasu, nastavte
možnost [Nízká] nebo [Zakázat].
zz Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice, snímek
může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte pro
tuto funkci možnost [Zakázat].
zz Maximální počet snímků sekvence je s možností [Vysoká] nižší.
Záznam snímku na kartu trvá také déle.
zz Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko <B> a odstraníte zatržítko [X]
pro nastavení [Zakázat při ruč. expo.], lze položku [z: Automatická
optimalizace jasu] nastavit rovněž v režimu <a>.
149
Priorita vysokých jasů
M
Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými plochami.
položku [z: Priorita
1Vyberte
vysokých jasů].
možnost.
2zNastavte
z [Povolit]: Zlepšuje gradaci ve světlech.
Přechody mezi šedou a světlými tóny
jsou plynulejší.
zz [Vylepšeno]: Za určitých podmínek
snímání minimalizuje přeexponované
jasy ještě více než možnost [Povolit].
zz Šum se může nepatrně zvětšit.
zz Dostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného rozsahu
citlivosti ISO nelze nastavit.
zz Možnost [Vylepšeno] není k dispozici při záznamu filmů.
zz S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat
podle očekávání.
150
Režim měření
M
Můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů měření jasu fotografovaného objektu.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví poměrové měření.
položku [z: Režim
1Vyberte
měření].
2Nastavte režim měření.
zz [q] Poměrové měření
Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle.
Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala
fotografované scéně.
zz [w] Částečné měření
Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu
nachází výrazně jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd.
Pokrývá přibližně 4,5 % plochy ve středu obrazovky. Oblast částečného
měření je indikována na obrazovce.
zz [r] Bodové měření
Tento režim je efektivní při měření určité části objektu nebo scény.
Pokrývá přibližně 2,6 % plochy ve středu obrazovky. Oblast bodového
měření je indikována na obrazovce.
zz [e] Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky
má větší váhu.
151
Režim měření
zz Fotoaparát ve výchozím nastavení nastaví následující expozici.
V režimu [q] se podržením tlačítka spouště v poloze namáčknutí do poloviny
zablokuje nastavení expozice (blokování AE) po zaostření pomocí režimu
One‑Shot AF. V režimech [w], [r] a [e] je expozice nastavena v okamžiku
expozice snímku. (Po namáčknutí tlačítka spouště napůl nedojde k zablokování
expozice.)
zz Při použití položky [8: C.Fn I-7: Rež. měř. AE zámek po ostř.] můžete
nastavit, zda se má expozice zablokovat (blokování AE) po zaostření v režimu
One-Shot AF (=531).
152
Časovač měření
M
Můžete nastavit, jak dlouho poběží časovač měření (což určuje dobu trvání
zobrazení expozice/blokování AE) po spuštění akcí, jako je stisknutí tlačítka
spouště do poloviny.
položku [z: Časovač
1Vyberte
měření].
2Nastavte možnost času.
153
Simulace expozice
M
Simulace expozice simuluje a zobrazuje, jak bude vypadat jas (expozice)
skutečného snímku.
položku [z: Simulace
1Vyberte
expozice].
2Nastavte možnost.
zz Povolit (g)
Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice,
změní se jas obrazu odpovídajícím způsobem.
zz Při e
Normálně se obraz zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho
sledování (E). Jas obrazu se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku pouze v případě, že stisknete a podržíte tlačítko
přiřazené náhledu hloubky ostrosti [Náhled hloubky ostrosti (DOF)]
(s pomocí funkce [8: C.Fn III-2 : Vlastní nastavení tlačítek], (=535))
(g).
zz Zakázat (E)
Snímek se zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho sledování.
I když nastavíte kompenzaci expozice, snímek se zobrazí se
standardním jasem.
154
Vyvážení bílé
M
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný
barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí
nastavení Automaticky [Q] (Priorita prostředí) nebo [Qw] (Priorita bílé).
Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev,
můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení
bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.
1Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
2Vyberte položku.
(Přibližně)
Zobrazení
Režim
Q
Automaticky (Priorita prostředí, =157)
Qw
Automaticky (Priorita bílé, =157)
Barevná teplota (K: Kelvin)
3000–7000
W
Denní světlo
5200
E
Stín
7000
R
Zataženo
6000
Y
Wolfram. světlo
3200
U
Bílé zářivkové světlo
D
Blesk
4000
Automatické nastavení*
O
Uživatelské nastavení (=158)
2000–10000
P
Barevná teplota (=159)
2500–10000
* Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos barevné teploty.
V opačném případě bude pevně nastavena barevná teplota přibližně 6000 K.
155
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
Při použití digitálního fotoaparátu se základová bílá pro korekci barev
stanoví v závislosti na teplotě barvy osvětlení, poté se pomocí softwaru
upraví barvy tak, aby bílé oblasti vypadaly bíle. Pomocí této funkce můžete
pořizovat snímky s přirozenými barevnými tóny.
156
Vyvážení bílé
[Q] Automatické vyvážení bílé
Pomocí nastavení [Q] můžete mírně zvýšit intenzitu teplého barevného
nádechu při pořizování snímků scény osvícené žárovkovým světlem.
Pokud vyberete nastavení [Qw], můžete snížit intenzitu teplého
barevného nádechu snímku.
1Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
ikonu [Q].
2zVyberte
z Po výběru možnosti [Q] stiskněte
tlačítko <B>.
3Vyberte položku.
Upozornění k nastavením [Qw]
zz Teplý barevný nádech objektů může vyblednout.
zz Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
zz Při použití blesku bude barevný tón stejný jako v případě [Q].
157
Vyvážení bílé
[O] Uživatelské nastavení WB
U uživatelského vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro
konkrétní zdroj světla místa fotografování. Provádějte tento postup pod
světelným zdrojem na místě aktuálního fotografování.
bílý objekt.
1zVyfotografujte
z Zaměřte fotoaparát na jednobarevný
bílý objekt, aby bílá barva vyplnila
obrazovku.
zz Zaostřete ručně a pořiďte snímek
se standardní expozicí nastavenou
pro bílý objekt.
zz Můžete použít jakékoli nastavení
vyvážení bílé.
položku [z: Uživatel.
2Vyberte
nastavení WB].
údaje o vyvážení bílé.
3zImportujte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek zachycený v kroku 1 a stiskněte
tlačítko <0>.
Výběrem položky [OK] importujte data.
4Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
uživatelské vyvážení bílé.
5zVyberte
z Vyberte ikonu [O].
158
Vyvážení bílé
zz Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice,
nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
zz Tyto snímky nelze vybrat: Snímky pořízené s nastavením stylu Picture Style
na hodnotu [Černobílý], snímky s použitým kreativním filtrem před nebo po
fotografování, snímky s ořezem a snímky pořízené jiným fotoaparátem.
zz Mohou se zobrazit snímky, které nelze použít s určitým nastavením.
zz Namísto fotografování bílého objektu můžete také vyfotografovat šedou tabulku
nebo odražeč se standardní 18 % šedou (volně prodejné).
[P] Barevná teplota
1Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
barevnou teplotu.
2zNastavte
z Vyberte možnost [P].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
požadovanou barevnou teplotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Barevnou teplotu lze nastavit v rozmezí
přibližně 2500 K až 10000 K v krocích
po 100 K.
zz Při zadávání barevné teploty pro zdroj umělého světla nastavte podle potřeby
korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
zz Pokud nastavujete hodnotu parametru [P] podle měření prováděného pomocí
volně prodejného měřiče barevné teploty, vyfotografujte zkušební snímky
a upravte nastavení tak, aby kompenzovalo rozdíl mezi hodnotou naměřenou
měřičem barevné teploty a hodnotou barevné teploty podle fotoaparátu.
159
Korekce vyvážení bílé/Bracketing
M
Korekce vyvážení bílé má stejný účinek jako použití volně prodejného
konverzního filtru nebo barevného kompenzačního filtru.
Korekce vyvážení bílé
položku [z: Posun WB/
1Vyberte
BKT].
korekci vyvážení bílé.
2zNastavte
z Stisknutím navigačních tlačítek <V>
Ukázka nastavení: A2, G1
přesuňte značku [■] na vámi
upřednostňovanou pozici.
zz Písmeno B označuje modrou barvu,
A jantarovou, M purpurovou a G zelenou.
Vyvážení barev snímku se upraví
směrem k barvě, k níž posunete značku.
Položka [Posun] na pravé straně
obrazovky udává směr a velikost
korekce.
zz Stisknutím tlačítka <B> se
zruší všechna nastavení položky
[Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
zz Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů
konverzního filtru. (Mired: Měrná jednotka pro barevnou teplotu používaná
k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru.)
160
Korekce vyvážení bílé/Bracketing
Automatický bracketing vyvážení bílé
Bracketing vyvážení bílé (WB Bkt.) umožňuje najednou zachytit tři snímky
s různými tóny barvy.
Posun směrem k B/A (modrá/
jantarová) ±3 úrovně
Nastavte krok bracketingu
vyvážení bílé.
zz V kroku 2 postupu „Korekce vyvážení
bílé“ (=160) se při otáčení voliče <5>
změní značka [■] na obrazovce
na značku [■ ■ ■] (3 body).
zz Otáčením voliče po směru hodinových
ručiček nastavíte bracketing s posunem
ve směru B/A a otáčením proti směru ve
směru M/G.
Údaj [BKT] vpravo označuje směr
bracketingu a intenzitu korekce.
zz Stisknutím tlačítka <B> se
zruší všechna nastavení položky
[Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
zz Při bracketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence
pro kontinuální snímání.
zz Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty,
trvá zaznamenání snímku na kartu déle.
zz Bracketing snímků bude probíhat v následujícím pořadí: 1. standardní vyvážení
bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun směrem k jantarové (A) nebo
1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun
směrem k zelené (G).
zz Společně s bracketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení
bílé a automatický bracketing expozice. Pokud nastavíte automatický
bracketing expozice v kombinaci s bracketingem vyvážení bílé, bude pro
každou jednotlivou expozici zaznamenáno celkem devět snímků.
zz Při nastavení bracketingu vyvážení bílé bliká ikona vyvážení bílé.
zz [BKT] znamená bracketing.
161
Barevný prostor
M
Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“. Při běžném
fotografování doporučujeme použít barevný prostor sRGB.
položku [z: Barev.
1Vyberte
prostor].
možnost barevného
2Nastavte
prostoru.
Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových
provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení. Doporučuje
se při používání zařízení jako monitory kompatibilní s barevným prostorem
Adobe RGB nebo tiskárny kompatibilní se systémem DCF 2.0 (Exif 2.21
a novější).
zz Pokud byl snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB, bude prvním
znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
zz Profil ICC není do snímku vložen. Popis profilu ICC naleznete v příručce Digital
Photo Professional návod k použití (software EOS).
zz V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor [sRGB].
162
Výběr stylu Picture Style
M
Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout
charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění
snímku nebo objektu.
1Vyberte položku [z: Picture Style].
2Vyberte styl Picture Style.
Charakteristiky stylů Picture Style
zz [D] Automaticky
Tón barev bude automaticky upraven tak, aby odpovídal fotografované
scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu, zeleň a západ
slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce.
zz Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
zz [P] Standardní
Snímky obsahují živé barvy a jsou ostré a výrazné. Jedná se o obecně
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.
zz [Q] Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je jemnější.
Vhodná volba pro detailní portréty.
Změnou nastavení [Barevný tón] (=167) můžete upravit odstín pleti.
163
Výběr stylu Picture Style
zz [R] Krajina
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy, se silným doostřením
a výrazným vzhledem. Vhodná volba pro působivou krajinu.
zz [u] Jemný detail
Je vhodný pro zachycení detailního obrysu a jemné struktury
fotografovaného objektu. Barvy budou nepatrně živější.
zz [S] Neutrální
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Poskytuje nevýrazné
snímky s přirozenými barvami, relativně nízkým jasem a nepříliš velkou
sytostí barev.
zz [U] Věrný
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Pokud je
fotografovaný objekt zachycen při slunečním světle s teplotou barvy
5200 K, budou barvy kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly
barvám objektu. Poskytuje nevýrazné snímky s relativně nízkým jasem
a nepříliš velkou sytostí barev.
zz [V] Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
zz Ze snímků JPEG snímaných pomocí možnosti [Černobílý] stylu Picture Style
není možné obnovit barevné snímky.
zz [W] Uživ. def. 1–3
Můžete registrovat základní styl, jako je [Portrét] či [Krajina] nebo
soubor stylu Picture Style apod. a poté jej podle potřeby upravit (=169).
Použije-li se dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl Picture
Style, snímky budou pořízeny se stejnými charakteristikami nastavení
jako s výchozím nastavením [Automaticky].
164
Výběr stylu Picture Style
Symboly
Na této obrazovce výběru Picture Style se nacházejí ikony pro nastavení
[Síla], [Jemnost] nebo [Práh] pro parametr [Ostrost] a také [Kontrast]
a další. Číslice udávají hodnoty těchto nastavení uvedených pro daný styl
Picture Style.
Ostrost
g
A
Síla
B
Jemnost
h
C Práh
Kontrast
i
Saturace
j
Tón barvy
k
Efekt filtru (Černobílý)
l
Efekt tónování (Černobílý)
zz Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
zobrazí hvězdička „*“. Nastavení [Jemnost] a [Práh] nejsou aplikována
na filmy.
165
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
M
Libovolný styl Picture Style lze uživatelsky nastavit změnou jeho výchozích
nastavení. Uživatelské nastavení stylu [Černobílý] viz =168.
1Vyberte položku [z: Picture Style].
styl Picture Style.
2zVyberte
z Vyberte styl Picture Style, který chcete
upravit, a stiskněte tlačítko <B>.
položku.
3zVyberte
z Podrobnosti o nastaveních a efektech
viz „Nastavení a efekty“ (=167).
166
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
4Nastavte úroveň efektu.
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět na
obrazovku výběru Picture Style.
zz Veškerá nastavení, která změníte
z výchozích hodnot, se zobrazí modře.
Nastavení a efekty
Ostrost
g
h
A Síla
1
B Jemnost*
C Práh*
Kontrast
i Saturace
j Tón barvy
2
0: Slabé zdůraznění
orámování
7: Silné zdůraznění
orámování
1: Jemná
5: Zrnitá
1: Nízké
5: Vysoké
–4: Nízký kontrast
+4: Vysoký kontrast
–4: Nízká saturace
–4: Načervenalý odstín
pokožky
+4: Vysoká saturace
+4: Nažloutlý odstín
pokožky
*1: Udává jemnost obrysů, které se mají zvýraznit. Nižší hodnota znamená, že budou
zvýrazněny jemnější obrysy.
*2: Nastavuje míru zvýraznění obrysu v závislosti na rozdílu v kontrastu mezi
objektem a okolím. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna
při nízkém rozdílu kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke
zvýraznění šumu.
zz Pro záznam filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci
[Ostrost] (nezobrazí se).
zz Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí hodnoty
parametrů příslušného stylu Picture Style.
zz Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve vyberte
a poté pořiďte snímek.
167
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
[V] Nastavení stylu Černobílý
Vedle efektů, jako je například efekt [Ostrost] (s možnostmi [Síla],
[Jemnost] a [Práh]) nebo [Kontrast] (s možnostmi popsanými na straně
=167), lze také nastavit možnosti efektů [Efekt filtru] a [Efekt tónování].
[k] Efekt filtru
Filtr
N: Žádný
Ye: Žlutý
Or: Oranžový
R: Červený
G: Zelený
Při aplikaci efektu filtru na černobílý
snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky
či zelené stromy.
Příklad účinku
Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západů
slunce.
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude
výraznější a světlejší.
Odstíny pokožky a rtů budou tlumené. Zelené listí na stromech bude
výraznější a světlejší.
zz Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
[l] Efekt tónování
Pomocí efektu tónování lze vytvořit
černobílý snímek ve zvoleném tónu.
Je efektivní, když chcete vytvořit
působivější snímky.
168
Registrace stylu Picture Style
M
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét]
nebo [Krajina], upravit jej požadovaným způsobem a uložit jako styl
[Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. To je užitečné při vytváření
více stylů Picture Style s různými nastaveními.
Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru
EOS Utility (software EOS), můžete podle potřeby upravit zde.
1Vyberte položku [z: Picture Style].
možnost [Uživ. def. *].
2zVyberte
z Vyberte možnost [Uživ. def. *] a potom
stiskněte tlačítko <B>.
tlačítko <0>.
3zStiskněte
z Zkontrolujte, zda je vybrána
položka [Picture Style], a stiskněte
tlačítko <0>.
základní styl Picture Style.
4zVyberte
z Vyberte základní styl Picture Style.
zz Tímto způsobem též vyberte styly
při upravování stylů uložených do
fotoaparátu prostřednictvím nástroje
EOS Utility (software EOS).
169
Registrace stylu Picture Style
5Vyberte položku.
úroveň efektu.
6zNastavte
z Podrobnosti viz část „Uživatelské
nastavení stylu Picture Style“ (=166).
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět
na obrazovku výběru Picture Style.
Základní styl Picture Style bude uveden
vpravo od položky [Uživ. def. *].
Modré názvy stylu indikují, že jsou
změněny výchozí hodnoty nastavení.
zz Pokud je položka Picture Style již registrována v položce [Uživ. def. *],
dojde po změně základního stylu Picture Style k vymazání nastavení parametrů
dříve uloženého uživatelského stylu Picture Style.
zz Výběr položky [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát] (=520)
obnoví u všech nastavení [Uživ. def. *] výchozí hodnoty.
zz Chcete-li fotografovat s registrovaným stylem Picture Style, vyberte
registrovanou možnost [Uživ. def. *] a fotografujte.
zz Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete
v příručce EOS Utility Návod k použití.
170
Potlačení šumu dlouhé expozice
M
U snímků exponovaných 1 s nebo déle lze potlačit šum (světelné body
a pruhy), který je typický pro dlouhé expozice.
položku [z: Potlač. šumu
1Vyberte
dlouhé expozice].
2Nastavte možnost potlačení šumu.
zz [AUTO] Automaticky
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno
potlačení šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice.
Toto nastavení [Auto] je dostatečně účinné ve většině případů.
zz [ON] Povolit
U všech expozic v délce 1 s a delších je provedeno potlačení šumu.
Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze
detekovat pomocí nastavení [Auto].
zz Při použití možnosti [Auto] nebo [Povolit] může proces potlačení šumu po
pořízení snímku trvat stejně dlouhou dobu jako expozice.
zz Snímky mohou vypadat zrnitější při použití nastavení [Povolit] než při použití
nastavení [Zakázat] nebo [Auto].
zz Při snižování šumu je zobrazena zpráva [BUSY] a obrazovka záznamu
se nezobrazí, dokud se zpracování nedokončí, kdy je opět možné snímat.
171
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO
M
Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Tato funkce je obzvlášť
efektivní při fotografování s vysokými citlivostmi ISO. Při pořizování snímku
při nízkých citlivostech ISO lze dále potlačit šum v tmavších částech snímku
(v oblastech stínů).
položku [z: Potlač.šumu
1Vyberte
při vysokém ISO].
2Nastavte úroveň.
zz [M] Potlačení šumu u více snímků
Použije potlačení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je použita
možnost [Vysoké]. Pro jediný snímek se souvisle pořídí čtyři dílčí
snímky, které budou automaticky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku JPEG.
Je-li kvalita snímků nastavena na možnost RAW nebo RAW+JPEG,
nelze položku [Potlač. šumu u více sním.] nastavit.
172
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO
Upozornění pro nastavení potlačení šumu u více snímků
zz Pokud je snímek významně posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu,
může se účinek potlačení šumu snížit.
zz Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili jeho
rozhýbání. Doporučujeme použít stativ.
zz Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat zbytkový
obraz.
zz Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících se
vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
zz Pokud se během pořízení čtyř po sobě jdoucích snímků změní jas objektu,
může na výsledném snímku dojít k nestejnoměrné expozici.
zz Po fotografování může chvíli trvat, než budou snímky zaznamenány na kartu
po provedení potlačení šumu a spojeny do jednoho snímku. Během zpracování
snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení zpracování nelze
fotografovat.
zz Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není k dispozici při snímání s dlouhou
expozicí, snímání s AEB nebo bracketingem WB, pořizování snímků RAW
nebo RAW+JPEG nebo s funkcemi jako potlačení šumu dlouhé expozice
či režim HDR.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není dostupná (není zobrazena) při
záznamu filmů.
zz Pokud přesunete spínač napájení do polohy <2>, vyměníte baterii nebo
kartu, přepnete do režimu fotografování základní zóny nebo režimu záznamu
filmu, fotoaparát se automaticky přepne na možnost [Standardní].
173
Získání dat pro odstranění prachu
M
V případě, že čištění snímače zanechá na snímači prach, lze ke snímkům
vložit data pro odstranění prachu použitá k vymazání prašných míst.
Data pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional
(software EOS) k automatickému vymazání prachových částic.
Příprava
zz Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
zz Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
zz Přepněte na ruční zaostřování a nastavte zaostření na nekonečno (∞).
Získání dat pro odstranění prachu
položku [z: Data pro
1Vyberte
odstranění prachu].
tlačítko [OK].
2zVyberte
z Po provedení automatického
samočištění snímače se zobrazí zpráva.
Přestože bude během čištění možné
zaslechnout mechanický zvuk závěrky,
nebude pořízen žádný snímek.
174
Získání dat pro odstranění prachu
jednobarevný
3Vyfotografujte
bílý objekt.
zz Proveďte expozici s jednobarevným
bílým předmětem (jako nový list
bílého papíru) vyplňujícím obrazovku,
ze vzdálenosti 20 až 30 cm.
zz Snímek nebude uložen, data lze proto
získat i v případě, že do fotoaparátu
není vložena karta.
Po pořízení snímku začne fotoaparát
shromažďovat data pro odstranění
prachu. Po získání dat pro odstranění
prachu se zobrazí zpráva.
zz Nedojde-li k úspěšnému získání dat,
zobrazí se chybové hlášení. Po kontrole
informací v „Příprava“ (=174) vyberte
[OK] a opakujte expozici.
Vložení dat pro odstranění prachu
Od tohoto okamžiku bude fotoaparát doplňovat získaná data pro odstranění
prachu ke všem snímkům. Data pro odstranění prachu se doporučuje získat
před fotografováním.
Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional (softwaru
EOS) k automatickému vymazání prachových částic naleznete v příručce
Digital Photo Professional Návod k použití.
Velikost souborů není v podstatě ovlivněna daty pro odstranění prachu
přidanými ke snímkům.
zz Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být
považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost odstranění
prachových částic pomocí softwaru Digital Photo Professional (softwaru EOS).
zz Při použití položky [Režim RAW série] se nepřipojí data pro odstranění prachu.
175
Režim HDR
M
Můžete pořizovat snímky s potlačenou ztrátou detailů ve světlech a stínech
pro vysoký dynamický rozsah tónů, dokonce i u scén s vysokým kontrastem.
HDR je užitečné pro pořizování snímků krajin a zátiší.
V režimu HDR jsou pro každý záběr pořízeny tři po sobě následující
snímky s různými expozicemi (standardní expozicí, podexponováním
a přeexponováním) a poté jsou automaticky sloučeny dohromady.
Snímek pořízený v režimu HDR je zaznamenán jako snímek JPEG.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
1Vyberte položku [z: Režim HDR].
položku [Úprava dyn.
2Nastavte
rozs.].
zz Výběr možnosti [Auto] zajistí
automatické nastavení dynamického
rozsahu podle celkového rozsahu
tónů snímku.
zz Čím je hodnota vyšší, tím širší bude
dynamický rozsah.
3Nastavte položku [Efekty].
176
Režim HDR
Efekty
zz [P] Přirozené
Je určen pro snímky, u nichž je potřebné zachovat široký rozsah
tónů a kde by jinak došlo ke ztrátě detailů v oblastech světel a stínů.
Jasné a tmavé plochy se ztrátou detailů se zredukují.
zz [A] Standardní
Zatímco jasné a tmavé plochy se ztrátou detailů se redukují více
než u efektu [Přirozené], kontrast se sníží a gradace bude plošší,
aby snímek vypadal jako malovaný obraz. Obrysy objektů budou mít
jasné (nebo tmavé) okraje.
zz [B] Živé
Barvy jsou sytější než u efektu [Standardní] a nízký kontrast a plochá
gradace vytvoří efekt grafického umění.
zz [C] Výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku vzhled
olejomalby.
zz [D] Reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a gradace jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít jasné (nebo tmavé) okraje.
Sytost
Zvýraznění
orámování
Jas
Tón
Standardní
Standardní
Živé
Vysoká
Výrazné
Vyšší
Reliéfní
Nízká
Standardní
Slabé
Silné
Silnější
Standardní
Plochý
Standardní
Plochý
Standardní
Plochý
Tmavý
Plošší
zz Jednotlivé efekty budou použity na základě charakteristik aktuálně nastaveného
stylu Picture Style (=163).
177
Režim HDR
položku [Kontinuální HDR].
4zNastavte
z Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude HDR automaticky zrušeno po
ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Každý snímek]
bude HDR pokračovat, dokud nebude
pro položku z kroku 2 nastavena
možnost [Zakázat HDR].
položku [Auto. zarovn.
5Nastavte
sn.] a exponujte.
zz Při fotografování z ruky vyberte
[Povolit]. Při použití stativu vyberte
[Zakázat].
zz Snímky s HDR RAW jsou zachyceny v kvalitě snímku JPEG 73.
Snímky s HDR RAW+JPEG jsou zachyceny v nastavené kvalitě snímku JPEG.
zz Fotografování HDR není k dispozici s rozšířenými citlivostmi ISO (H).
Fotografování HDR je možné v rozsahu ISO 100–25600 (liší se v závislosti
na nastavení [Minimální] a [Maximální] v části [Rozsah citli. ISO]).
zz Fotografování AEB a fotografování s bleskem není k dispozici.
zz Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz.
zz Při HDR se pořídí tři snímky s různými, automaticky nastavenými rychlostmi
závěrky. I v režimech <t>, <s> a <a> se změní rychlost závěrky relativně
ke stanovené rychlosti.
zz Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, může být nastavena vyšší citlivost ISO.
178
Režim HDR
zz Při pořizování snímků v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit] nebudou ke snímku připojeny informace
o zobrazení AF bodu (=370) a data pro odstranění prachu (=174).
zz Pokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.] nastavena
na možnost [Povolit], okrajové části snímku se nepatrně oříznou a mírně
se sníží rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně zarovnat z důvodu otřesů
fotoaparátu apod., automatické zarovnání snímků se nemusí uplatnit.
Upozorňujeme, že při fotografování s nadměrně jasným (nebo tmavým)
nastavením expozice nemusí automatické zarovnání snímků fungovat správně.
zz Pokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.] nastavena
na možnost [Zakázat], tři snímky nemusí být řádně zarovnány a efekt HDR
může být snížený. Doporučujeme použít stativ.
zz Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících
se vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
zz Gradace barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
zz HDR při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené
reprodukci barev osvětlených oblastí.
zz Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) dojde ke sloučení
snímků, které jsou pak uloženy na kartu, což může určitou dobu trvat.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
179
Bracketing ostření
M
Bracketing ostření* umožňuje kontinuální snímání s automatickou změnou
zaostření po jednotlivém snímku. Z těchto snímků lze vytvořit jeden snímek
zaostřený na širokou oblast pomocí aplikace, která podporuje komponování
hloubky, jako je software Digital Photo Professional (software EOS).
* Zkratka „BKT“ označuje bracketing.
položku [z: Bracketing
1Vyberte
ostření].
[Bracketing ostření].
2zUrčete
z Vyberte možnost [Povolit].
počet snímků.
3zNastavte
z Zadejte počet snímků zachycených
v rámci jednoho snímku.
zz Lze nastavit v rozsahu [2]–[999].
180
Bracketing ostření
[Stupňování ostření].
4zNastavte
z Určete, jak hodně posunout zaostřování.
Tato hodnota se automaticky upravuje,
aby vyhovovala hodnotě clony
v momentu snímání.
Větší hodnoty clony zvyšují posun
zaostření a proto bracketing ostření
pokrývá v tomto případě širší rozsah
pod stejnými nastaveními možností
[Stupňování ostření] a [Počet snímků].
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <0>.
možnost [Plynulá expozice].
5 zNastavte
z Změny v jasu snímku během bracketingu
ostření lze potlačit nastavením možnosti
[Plynulá expozice] na [Povolit],
což kompenzuje změny v aktuálním
clonovém čísle (efektivní clonové číslo)
způsobené přeostřením.
snímek.
6zExponujte
z Chcete-li snímky uložit do nové složky,
klepněte na ikonu [
] a vyberte [OK].
zz Zaostřete na bližší konec preferované
vzdálenosti a pak úplně stiskněte
tlačítko spouště.
zz Jakmile začne fotografování, pusťte
tlačítko spouště.
zz Fotoaparát snímá kontinuálně a posouvá
polohu zaostření směrem k nekonečnu.
zz Snímání se ukončí po zadaném počtu
snímků nebo na vzdáleném konci
zaostření.
181
Bracketing ostření
zz Bracketing ostření je určen pro fotografování ze stativu.
zz Doporučuje se fotografování s širším zorným úhlem. Po vytvoření
kombinovaného snímku můžete výsledný snímek podle potřeby oříznout.
zz Používat lze následující objektivy (k dubnu 2019).
yyEF16-35mm f/4L IS USM
yyEF24-70mm f/4L IS USM
yyEF100mm f/2.8L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5L MACRO USM
yyEF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM
yyEF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
yyEF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
zz U následujících objektivů nastavte položku [Plynulá expozice] na [Zakázat],
protože mohou způsobovat změny v jasu snímku.
yyEF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5 L MACRO USM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
zz Vhodné nastavení položky [Stupňování ostření] se mění podle objektu.
Nevhodné nastavení položky [Stupňování ostření] může způsobit
nerovnoměrnost u kompozitních snímků nebo může fotografování déle trvat
díky pořízení většího počtu snímků. Pro určení vhodného nastavení položky
[Stupňování ostření] proveďte nějaké zkušební snímky.
zz Kombinování snímků může trvat delší dobu, pokud je nastavení [Počet snímků]
vysoké.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Fotografování za blikajícího světla může mít za následek nerovnoměrné
snímky. V tomto případě může snížení rychlosti závěrky zajistit lepší výsledky.
zz Nemá žádný účinek (zaostření se nezmění) v režimu ostření MF.
zz Zrušení probíhajícího fotografování může způsobit problémy s expozicí
u posledního snímku. Pokud kombinujete snímky v softwaru Digital Photo
Professional, vyhněte se použití posledního snímku.
182
Bracketing ostření
zz Doporučuje se používat stativ, dálkovou spoušť (prodává se samostatně,
=223) nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, =223).
zz K dosažení nejlepších výsledků nastavte hodnotu clony před snímáním
v rozsahu f/5.6–11.
zz Podrobnosti jako rychlost závěrky, hodnota clony a citlivost ISO se určí podle
podmínek pro první snímek.
zz Chcete-li zrušit snímání, znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.
zz Při přesunutí spínače napájení do polohy <2> se funkce [Bracketing
ostření] přepne na [Zakázat].
zz Pokud je položka [z: Picture Style] nastavena na možnost [Automaticky],
použije se při fotografování možnost [Standardní].
183
Expozice dotykem
Zaostřit a exponovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím
na obrazovku.
funkci Expozice dotykem.
1zPovolte
z Klepněte na ikonu [y] v levém dolním
rohu obrazovky.
zz Po každém klepnutí na ikonu dojde
k záměně ikon [y] a [x].
zz [x] (Expozice dotykem: Povolit)
Fotoaparát zaostří na bod, na který
klepnete, a pak bude snímek pořízen.
zz [y] (Expozice dotykem: Zakázat)
Klepnutím na bod můžete vybrat
místo, na které chcete zaostřit.
Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořídíte snímek.
na obrazovku
2Klepnutím
pořiďte snímek.
zz Klepněte na tvář nebo objekt na
obrazovce.
zz Fotoaparát zaostří na místo
(Dotykové AF), na které klepnete,
pomocí nastavené metody AF (=198).
zz Po nastavení [x] se barva AF bodu
změní na zelenou po dosažení zaostření
a fotoaparát automaticky pořídí snímek.
zz Pokud se nepodaří zaostřit, barva AF
bodu se změní na oranžovou a snímek
nebude možné pořídit. Znovu klepněte
na tvář nebo objekt na obrazovce.
184
Expozice dotykem
zz I když nastavíte režim řízení na [E], [o] nebo [i], fotoaparát bude
nadále fotografovat v režimu jednotlivých snímků.
zz I když je nastavena možnost [Činnost AF] na hodnotu [Servo AF], klepnutím
na obrazovku se zaostří snímek pomocí [One-Shot AF].
zz Klepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří nebo
nepořídí.
zz Pokud fotografujete klepnutím na obrazovku při nastavení položky [z: Doba
prohlídky] na [Přidržet], můžete pro pořízení snímku namáčknout tlačítko
spouště do poloviny.
zz Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, klepněte dvakrát na obrazovku.
Prvním klepnutím na obrazovku se zahájí dlouhá expozice. Opětovným
klepnutím se dlouhá expozice ukončí. Dávejte pozor, abyste při klepání
na obrazovku nerozhýbali fotoaparát.
185
Způsob spuštění závěrky
M
Můžete vybrat způsob spuštění závěrky.
položku [z: Režim
1Vyberte
závěrky].
2Vyberte položku.
zz Mechanická
Fotografování aktivuje mechanickou závěrku. Pokud použijete objektiv
TS-E (kromě objektivů TS-E17 mm f/4L a TS-E 24mm f/3.5L II) pro
vysouvání a naklápění nebo pokud použijete mezikroužky, zvolte nastavení
[Mechanická]. Pokud je nastavena možnost [Elektronická], nemusí se
dosáhnout standardní expozice, nebo může být expozice nepravidelná.
zz Elektronická
Umožňuje fotografovat maximální rychlostí závěrky 1/16000 s bez
zvuku závěrky.
K dispozici v jiných režimech řízení než [E], [o], [i] a [q].
Fotografování s bleskem není možné.
zz Při použití možnosti [Elektronická] může způsobit chvění fotoaparátu nebo
pohyb objektu zkreslení obrazu.
zz Nastavení režimu závěrky na [Elektronická] pod mihotavým osvětlením
může způsobit znatelné mihotání obrazovky a snímky se mohou pořídit
s vodorovnými proužky (šumem) nebo nepravidelnou expozicí.
186
Intervalové snímání
Pomocí intervalového snímání můžete nastavit interval snímání a počet
snímků, takže fotoaparát pořizuje jednotlivé snímky opakovaně podle
zadaného intervalu, než se pořídí zadaný počet snímků.
položku [z: Interval.
1Vyberte
snímání].
možnost [Povolit].
2zVyberte
z Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
interval snímání a počet
3Nastavte
snímků.
zz Vyberte položku, kterou chcete nastavit
(hodiny: minuty: sekundy / počet snímků).
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček [r].
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček [s].)
zz Interval
Lze nastavit v rozsahu [00:00:01]–[99:59:59].
zz Počet snímků
Lze nastavit v rozsahu [01]–[99]. Chcete-li zachovat intervalové snímání
zapnuté natrvalo než jej zastavíte, nastavte hodnotu [00].
187
Intervalové snímání
(1)
(2)
tlačítko [OK].
4zVyberte
z Nastavení intervalového snímání se
zobrazí na obrazovce nabídky.
(1)
(2)
Interval
Počet snímků
snímek.
5zExponujte
z První snímek je pořízen a snímání
pokračuje podle nastavení intervalového
snímání.
zz Během pořizování intervalových snímků
bliká symbol [H].
zz Po pořízení nastaveného počtu snímků
se pořizování intervalových snímků
zastaví a automaticky zruší.
zz Doporučujeme použít stativ.
zz Doporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
zz I během pořizování intervalových snímků můžete úplným stisknutím tlačítka
spouště pořizovat snímky jako obvykle. Uvědomte si, že se fotoaparát připraví
na další intervalové snímání přibližně 5 s předem, což dočasně omezí činnosti
jako upravení nastavení snímání, přístup do nabídek a přehrávání snímků.
zz Pokud není další naplánovaný snímek intervalového snímání možný, protože
fotoaparát snímá nebo zpracovává snímky, bude přeskočen. Z tohoto důvodu
bude pořízeno méně snímků, než je určeno.
zz I během činnosti intervalového snímání je automatické vypnutí napájení
spuštěno po přibližně 8 s nečinnosti, pokud není možnost [Autom.vypnutí]
v položce [5: Úspora energie] nastavena na [Zakázat]. Fotoaparát se opět
automaticky zapne přibližně 1 minutu před pořízením dalšího snímku.
zz Lze jej také kombinovat s automatickým bracketingem expozice, bracketingem
vyvážení bílé a režimem HDR.
zz Chcete-li zastavit pořizování intervalových snímků, nastavte spínač napájení
do polohy <2>.
188
Intervalové snímání
zz U některých objektivů se může při aktivaci automatického vypnutí napájení
během intervalového snímání změnit pozice zaostření. Více informací
naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Přepnutí na režim ostření AF znemožní fotoaparátu fotografovat, aniž by bylo
zaostřeno na objekt. Vezměte do úvahy možnost nastavení režimu ručního
zaostřování a ručního zaostření před fotografováním.
zz Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
zz Fotografování s dlouhými expozicemi nebo používání rychlostí závěrky delších
než interval snímání zabrání snímání v daný interval. Z tohoto důvodu bude
pořízeno méně snímků, než je určeno. Používání rychlostí závěrky téměř
stejných jako interval snímání může též snížit počet snímků.
zz Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být některé
snímky pořízeny v zadaných intervalech.
zz Pokud při pořizování intervalových snímků používáte blesk, nastavte delší
interval, než je doba nabíjení blesku. Intervaly, které jsou příliš krátké,
mohou zabránit emitování záblesku blesku.
zz Intervaly, které jsou příliš krátké, mohou zabránit fotografování nebo
automatickému zaostřování.
zz Pokud nastavíte spínač napájení do polohy <2>, nastavíte režim snímání
na <w/x> nebo použijete nástroj EOS Utility (software EOS), intervalové
snímání se zruší a resetuje na [Zakázat].
zz Během pořizování intervalových snímků není možné fotografovat s dálkovým
ovládáním (=223) ani s dálkovou spouští a bleskem Speedlite.
189
Dlouhé (čas B) expozice
M
V tomto režimu zůstane závěrka otevřená tak dlouho, dokud podržíte tlačítko
spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho uvolnění. Dlouhá expozice je
vhodná pro fotografování nočních snímků, ohňostrojů, nebe a jiných objektů
vyžadujících dlouhé expoziční doby.
volič režimů do
1Přesuňte
polohy <a>.
rychlost závěrky
2Nastavte
na [BULB].
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
snímek.
3zExponujte
z Expozice bude pokračovat,
dokud budete držet úplně stisknuté
tlačítko spouště.
zz Uplynulý čas expozice se zobrazuje
na obrazovce.
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Při dlouhých expozicích vzniká na snímku více šumu než obvykle.
zz Po nastavení možnosti automatické ISO se nastaví citlivost ISO 400 (=576).
zz Při fotografování v režimu Bulb se samospouští namísto časovače režimu Bulb
držte tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
190
Dlouhé (čas B) expozice
zz Při nastavení položky [z: Potlač. šumu dlouhé expozice] lze potlačit šum
generovaný během dlouhých expozic (=171).
zz Pro potlačení chvění fotoaparátu vezměte do úvahy použití stativu a volitelného
dálkového ovladače (dálková spoušť RS-60E3 nebo bezdrátové dálkové
ovládání BR-E1) nebo časovače režimu Bulb.
Časovač režimu Bulb
Časovač režimu Bulb eliminuje potřebu držet tlačítko spouště stisknuté
během dlouhé expozice.
Mějte na paměti, že časovač režimu Bulb je k dispozici pouze v režimu
<a> s rychlostí závěrky nastavenou na [BULB].
položku [z: Časovač
1Vyberte
rež. Bulb].
možnost [Povolit].
2zVyberte
z Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
191
Dlouhé (čas B) expozice
požadovanou dobu
3Nastavte
expozice.
zz Nastavte počet hodin, minut a sekund.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček [r].
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček [s].)
4Vyberte tlačítko [OK].
snímek.
5zExponujte
z Stiskněte tlačítko spouště až na doraz
a po zahájení fotografování jej uvolněte.
zz Zobrazí se ikona [H] a zobrazí
se rychlost závěrky.
zz Chcete-li zastavit probíhající
fotografování, znovu zcela stiskněte
tlačítko spouště a uvolněte jej.
zz Nastavení časovače zrušíte výběrem
možnosti [Zakázat] v kroku 2.
zz Pokud budete tlačítko spouště držet zcela stisknuté, bude dlouhá expozice
pokračovat i po uplynutí nastavené doby expozice.
zz Změna režimu snímání obnoví nastavení časovače režimu Bulb [Zakázat].
192
Snímání s potlačením mihotání
M
Při pořizování snímků s využitím vysoké rychlosti závěrky pod zářivkovým
či podobným osvětlením může blikání světelného zdroje způsobit mihotání
a nerovnoměrnou vertikální expozici snímků. Pokud za těchto podmínek
použijete kontinuální snímání, mohou se snímky vyznačovat nerovnoměrnou
expozicí a barvami. Snímání s potlačením mihotání umožňuje fotografovat
s tím, že expozice a barvy jsou méně ovlivněny mihotáním.
položku [z: Sním.bez
1Vyberte
mihotání].
2Vyberte možnost [Povolit].
snímek.
3zExponujte
z Po nastavení možnosti [Povolit] nebo
když se změní zdroj světla, detekujte
mihotání před fotografováním tak,
že stisknete tlačítko <Q>, vyberete
možnost [Sním.bez mihotání]
a stisknete tlačítko <B>.
zz Snímek se pořídí tak, aby se
nerovnoměrnost expozice a barevných
tónů způsobená mihotáním zmírnila.
193
Snímání s potlačením mihotání
zz S nastavenou možností [Povolit] je prodleva spuštění závěrky delší,
pokud snímáte při blikajícím zdroji osvětlení. Rovněž kontinuální snímání
se může zpomalit nebo být nepravidelné.
zz Tuto funkci nelze použít při záznamu filmu.
zz Detekce mihotání je možná pouze při frekvenci 100 až 120 Hz. Efekt mihotání
nelze zmírnit, ani pokud se frekvence mihotání zdroje světla během
kontinuálního snímání změní.
zz Pokud se v režimu <t>, <d> nebo <f> během kontinuálního snímání
změní rychlost závěrky nebo pokud pořídíte více snímků stejné scény při
různých rychlostech závěrky, nemusí být tón barev konzistentní. Chcete-li
nekonzistentním tónům barev předejít, použijte režim <t>, <a> nebo <s>
při neměnné rychlosti závěrky.
zz Tón barvy zachycených snímků se může lišit mezi možností [Povolit]
a [Zakázat].
zz Rychlost závěrky, clona a citlivost ISO se mohou při zahájení snímání změnit
(i s nastavením blokování AE).
zz Pokud se za objektem nachází tmavé pozadí nebo pokud je součástí
kompozice jasný zdroj světla, nemusí se mihotání detekovat správně.
zz Redukce mihotání nemusí být při zvláštním osvětlení možná.
zz V závislosti na zdroji osvětlení se mihotání nemusí detekovat správně.
zz V závislosti na zdrojích světla nebo podmínkách snímání nemusí ani použití
této funkce zaručit, že dosáhnete očekávaných výsledků.
zz Doporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
zz Mihotání se v režimech základní zóny nepotlačí.
zz Potlačení mihotání lze použít také při fotografování s bleskem. Pokud však
fotografujete s bezdrátovým bleskem, nemusíte dosáhnout kýžených výsledků.
194
Činnost AF
M
Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování),
které jsou vhodné pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt.
1Vyberte položku [z: Činnost AF].
2Vyberte položku nastavení.
zz Jestliže nelze zaostřit, změní se barva AF bodu na oranžovou. Jestliže k tomu
dojde, nebude možné snímek pořídit ani po úplném stisknutí tlačítka spouště.
Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit. Nebo, viz „Podmínky při
snímání, které ztíží zaostření“ (=208).
195
Činnost AF
Jednorázové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro
statické objekty (ONE SHOT)
Tento režim činnosti AF je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
zz Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
zz Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště
napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit
kompozici snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání naleznete
na =133.
zz Pokud je položka [5: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při
dosažení zaostření zvuková signalizace.
Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohyblivé
objekty (SERVO)
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty. Fotoaparát bude
nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště
stisknuté do poloviny.
zz Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
zz Expozice je nastavena v okamžiku pořízení snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání naleznete
na =133.
zz V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti objektu
nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
zz Přiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření.
Nejprve proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.
zz Zvuková signalizace nezazní ani při dosažení zaostření.
196
Činnost AF
Pomocné světlo AF
Pomocné světlo AF (=34) může k usnadnění automatického zaostřování
opakovaně zablesknout po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny při
nedostatku světla nebo v podobných podmínkách.
zz Pomocné světlo AF nepracuje při nastavení položky [z: Činnost AF] na
možnost [Servo AF].
zz Při použití blesku Speedlite vybaveného LED pomocným světlem AF blesk
Speedlite podle potřeby spouští pomocné světlo AF.
197
Metoda AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo
fotografovaný objekt. Fotoaparát se snaží o zaostření na tváře všech osob
nacházejících se v bodu AF nebo v rámečku zónového AF. V režimu <A>
se [u+Sledování] nastaví automaticky.
Pokyny pro výběr metody AF viz =200.
Metoda AF
: Tvář+Sledování
Fotoaparát zjistí tváře osob a zaostří na
ně. [p] (AF bod) se zobrazí nad každou
detekovanou tváří, která je následně
sledována.
Pokud nedojde k detekci tváře, na celou oblast AF se aplikuje automatický
výběr AF.
S funkcí Servo AF můžete nastavit počáteční pozici Servo AF (=206).
Dokud bude rámeček plošného AF schopen během snímání objekt sledovat,
bude zaostřování pokračovat.
: Bodový AF
Fotoaparát zaměřuje v užší oblasti než při
1 bodovém AF.
: 1 bodový AF
Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF
bodu [S].
198
Metoda AF
: Zónový AF
Tato funkce používá automatický výběr
bodů AF v rámečku zónového AF za
účelem pokrytí větší oblasti, což usnadňuje
zaostřování.
Upřednostňuje zaostření na nejbližší objekt. Prioritu při zaostřování
dostávají i tváře osob v rámečku zónového AF.
Zaostřené AF body se zobrazí s [S].
199
Metoda AF
Výběr metody AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo
fotografovaný objekt.
Pokud preferujete ruční ostření, přejděte na =218.
1Vyberte položku [z: Metoda AF].
2Vyberte položku nastavení.
zz Pro nastavení metody AF můžete také přejít na obrazovku metody AF
stisknutím tlačítka <S> a poté <B>.
zz Popisy na =201–=204 předpokládají, že položka Činnost AF je nastavena
na možnost [One-Shot AF] (=196). Při nastavení [Servo AF] (=196) se
AF bod zbarví po dosažení zaostření modře.
zz Postup expozice dotykem (AF a tlačítko spouště ovládáním dotykem) naleznete
na =184.
200
Metoda AF
zz u(tvář)+Sledování: c
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří na ně. Pokud se tvář pohybuje,
pohybuje se rovněž AF bod [p], aby ji mohl sledovat.
AF bod.
1zZkontrolujte
z Přes detekovanou tvář se objeví [p]
(bod AF).
zz Tvář můžete zvolit tlačítky <Y> <Z>,
když se po stisknutí tlačítka <S>
zobrazí [h].
na objekt.
2zZaostřete
z Jakmile namáčknete tlačítko spouště do
poloviny a objekt je zaostřený, AF bod
zezelená a fotoaparát dvakrát zapípá.
zz Oranžový bod AF indikuje, že fotoaparát
nemůže zaostřit na objekty.
3Exponujte snímek.
201
Metoda AF
Klepnutí na tvář pro zaostření
Klepnutím na tvář nebo objekt, na který se má zaostřit, se změní AF bod
na [ ] a zaostří se na místo klepnutí.
I když se tvář nebo objekt posune na obrazovce, AF bod [ ] se posune,
aby je sledoval.
zz Pokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce tváře
možná. Upravte zaostření ručně (=218), aby bylo možné detekovat tvář,
poté proveďte automatické zaostření (AF).
zz Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
zz Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo velký,
příliš světlý nebo tmavý, případně částečně zakrytý.
zz AF neumí detekovat objekty nebo tváře osob v rozích obrazovky.
Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu, nebo přesuňte objekt
blíže ke středu.
zz Rámeček [p] může pokrývat pouze část tváře, ne celou tvář.
zz Velikost AF bodu se změní v závislosti na objektu.
202
Metoda AF
zz Bodový AF/1 bodový AF/Zónový AF
Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Na této
straně jsou jako příklad uvedeny obrazovky jednobodového AF.
AF bod.
1zZkontrolujte
z Zobrazí se AF bod (1).
S funkcí Zónový AF je zobrazen
rámeček zóny AF.
(1)
AF bod.
2zPřesuňte
z Stiskněte tlačítko <S>.
zz Pomocí navigačních tlačítek <V>
přemístěte AF bod na místo, na které
chcete zaostřit (ale mějte na paměti
při použití některých objektivů, že se
nemusí přesunout k okraji obrazovky).
zz Pro přesunutí AF bodu můžete rovněž
klepnout na obrazovku.
zz Chcete-li přesunout AF bod nebo
rámeček zónového AF do středu,
stiskněte tlačítko <B>.
zz Pro zvětšené zobrazení otočte
voličem <5>. Každé otočení
voliče <5> změní poměr zvětšení.
203
Metoda AF
na objekt.
3zZaostřete
z Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Po správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
Jestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
4Exponujte snímek.
zz AF body nemusí sledovat objekty za určitých podmínek snímání při použití
možnosti Servo AF s režimem Zónový AF.
zz Zaostřování s použitím pomocného světla AF může být složité, pokud
používáte okrajový AF bod. V tomto případě vyberte AF bod ve středu.
zz Při použití položky [8: C.Fn II-2: Bod AF na základě orientace] můžete
nastavit samostatné AF body pro svislé a vodorovné snímání (=532).
204
Metoda AF
Zvětšené zobrazení
Zaostření můžete zkontrolovat klepnutím na položku [u] pro zvětšení
zobrazení přibližně 5× nebo 10×. Zvětšené zobrazení nelze použít
s metodou [u+Sledování].
zz Zvětšení je vystředěné na AF bod pro [Bodový AF] nebo [1 bodový AF]
a na rámeček zónového AF pro [Zónový AF].
zz Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete stisknutím
tlačítka spouště do poloviny při nastavení [1 bodový AF] a [Bodový AF].
Pokud je nastavena možnost [Zónový AF], automatické zaostřování se
provede po obnovení normálního zobrazení.
zz V režimu Servo AF po stisknutí tlačítka spouště do poloviny ve zvětšeném
zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení pro zaostření.
zz Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do normálního
zobrazení a proveďte automatické zaostření.
zz Pokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak
použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
zz Rychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném
zobrazení liší.
zz Režimy Souvislé AF a servo AF při záznamu filmu nejsou k dispozici,
pokud je zobrazení zvětšené.
zz Při zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření obtížné
v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
205
Metoda AF
Nastavení počáteční polohy Servo AF
1.Nastavte položku [8: C.Fn II-3: Vých.bod Servo AF pro c] na jinou
možnost než [Automaticky].
2.Zobrazí se rámeček plošného AF (1) a AF bod (2).
(1)
(2)
3.Chcete-li přesunout AF bod do pozice pro zaostření, stiskněte tlačítko
<S> a potom použijte voliče <6> <5> nebo navigační tlačítka <V>.
Stisknutím tlačítka <B> přesunete AF bod zpět do středu obrazovky.
Pro přesunutí AF bodu můžete rovněž klepnout na obrazovku.
4.Stisknutím tlačítka <0> po stisknutí tlačítka <S> pro přemístění AF
bodu nastaví aktuální pozici jako startovní pozici pro Servo AF.
206
Metoda AF
AF tipy k fotografování
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření,
i když fotoaparát již zaostřil.
zz V průběhu automatického zaostřování je možné změnit jas snímku.
zz V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření
nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
zz Pokud během snímání dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka
blikat a zaostření může být obtížné. V tomto případě opětovně spusťte
fotoaparát a pokračujte ve snímání s AF se zvoleným zdrojem světla.
zz Pokud není možné zaostření v režimu AF, proveďte ruční ostření (=218).
zz V případě objektů v rohu obrazovky, které jsou lehce rozostřené, zkuste
objekty vystředit (nebo AF bod, nebo rámeček zónového AF) a zaostřit
na ně, poté před dalším fotografováním změňte kompozici snímku.
zz Při použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického
zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
207
Metoda AF
Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
zz Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné
ploché povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve světlech
nebo stínech.
zz Objekty fotografované při nedostatku světla.
zz Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
zz Objekty s opakujícími se vzory (Příklad:. Okna mrakodrapů, klávesnice
počítačů atd.).
zz Jemné linie a obrysy objektu.
zz Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
zz Noční scéna nebo světelné body.
zz Obraz mihotající při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED diodovým
světlem.
zz Mimořádně malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo (Příklad: Automobil
s vysoce odraznou karoserií atd.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (Příklad: Zvíře
v kleci, atd.).
zz Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou statické
z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
zz Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
zz Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
zz Je použit filtr zvláštního efektu.
zz Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum
(světelné body, pruhy atd.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na použitém
objektivu a poměru stran, dále také podle toho, jestli jsou použity funkce
jako Digitální IS při filmování.
208
AF detekce očí
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] může fotoaparát zaostřovat
na oči osob.
položku [z: AF detekce
1Vyberte
očí].
2Vyberte možnost [Povolit].
fotoaparát na objekt.
3zNamiřte
z Okolo očí objektu se zobrazí bod AF.
zz Oči pro zaostření můžete vybrat
klepnutím na obrazovku.
zz Celá tvář se vybere, když klepnete
na jiné rysy obličeje, jako je nos nebo
ústa. Oči jsou pro zaostření vybrány
automaticky.
zz V závislosti na nastavení [AF detekce
očí] můžete pro zaostření zvolit tlačítky
<Y> <Z> oči nebo obličej, když se po
stisknutí tlačítka <S> zobrazí [h].
4Exponujte snímek.
209
AF detekce očí
zz Oči objektu nemusí být v závislosti na objektu a snímacích podmínkách
detekovány správně.
zz Chcete-li zakázat AF detekce očí bez použití funkcí nabídky, stiskněte jedno po
druhém tato tlačítka: <S>, <B> a <B>. Funkci AF detekce očí spustíte
opětovným stisknutím tlačítka <B>.
210
Souvislé AF
Tato funkce udržuje zaostření obecně na objekt. Tato funkce umožňuje
okamžité zaostření po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
1Vyberte položku [z: Souvislé AF].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz Povolení této funkce snižuje počet dostupných snímků, protože objektiv je
nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává energii baterie.
211
AF dotyk+tažení
AF body nebo rámečky zónového AF můžete přesunout klepnutím
nebo přetažením na obrazovce během sledování obrazu ve volitelném
elektronickém hledáčku.
Povolení funkce AF dotyk+tažení
položku [z: Nast. AF
1Vyberte
dotyk+tažení].
možnost [AF dotyk+tažení].
2zVyberte
z Vyberte možnost [Povolit].
Metoda polohy
Dotykem nebo přetažením můžete nastavit, jakým způsobem jsou
specifikované polohy.
1Nastavte metodu polohy.
zz [Absolutní]
Bod AF se přemístí k pozici zvolené dotykem nebo tažením na obrazovce.
zz [Relativní]
Bod AF se přemístí ve směru tažení o hodnotou odpovídající míře tažení,
a to bez ohledu na místo dotyku obrazovky.
212
AF dotyk+tažení
Aktivní oblast dotyku
Můžete stanovit konkrétní oblasti obrazovky, ve kterých budou povolené
operace dotyku a tažení.
1Nastavte aktivní oblast dotyku.
zz Po dotyku obrazovky při nastavené funkci [u+Sledování] se zobrazí kruhový
oranžový rámeček [ ]. Jakmile dáte prst na pozici, kam chcete přesunout AF
bod, zobrazí se [ ] a objekt bude sledován. Chcete-li zrušit výběr objektu,
stiskněte tlačítko <S>.
213
Ruční zaostřování s objektivy po
automatickém zaostření
M
U objektivů typu EF-M, EF a EF-S vybavených elektronickým ručním
zaostřováním můžete stanovit, jak se nastavení ručního zaostřování použije
s funkcí One-Shot AF.
položku [z: Elektronický
1Vyberte
MF objektivu].
2Vyberte položku.
zz [
] Zakázat po One-Shot AF
zz [
] Povolit po One-Shot AF
Nastavení ručního zaostřování po činnosti AF je vypnuto.
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl
stisknuté tlačítko spouště.
zz Podrobné informace o specifikacích ručního zaostřování objektivu naleznete
v návodu k použití objektivu.
214
Spuštění pomocného světla AF
Můžete použít pomocné světlo AF fotoaparátu nebo blesku Speedlite.
položku [z: Spuštění
1Vyberte
pomoc. světla AF].
2Vyberte položku.
zz [ON] Povolit
Povoluje podle potřeby použití pomocného světla AF fotoaparátu nebo
externího blesku Speedlite vybaveného LED pomocným světlem AF.
zz [OFF] Zakázat
Zakazuje spuštění pomocného světla AF.
215
Stabilizace obrazu
Můžete nastavit stabilizaci obrazu (IS) objektivů vybavených optickou
stabilizací obrazu. Podrobné informace k položce [k Digitální IS],
viz =268.
1Vyberte položku [z: Nastavení IS].
2Vyberte možnost [Režim IS].
3Nastavte možnost.
zz [Vyp]
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
zz [Zap]
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno.
zz Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění, nasaďte
fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho stabilizaci.
Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro stabilizování
přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
216
Blokování expozice (Blokování AE)
M
Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici
samostatně nebo pořizujete více snímků se stejným nastavením expozice.
Stisknutím tlačítka <A> zablokujte naměřenou expozici, poté změňte
kompozici a exponujte snímek. Funkci lze účinně použít u objektů
fotografovaných v protisvětle apod.
na objekt.
1zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
tlačítko <A> (4).
2zStiskněte
z V levém dolním rohu obrazovky
se zobrazí ikona [A] indikující, že
expozice je blokována (blokování AE).
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
zablokuje aktuální nastavení expozice.
kompozici a exponujte
3Změňte
snímek.
zz Pokud chcete pořídit více snímků při
zachování blokování AE, přidržte tlačítko
<A> a stisknutím tlačítka spouště
pořiďte další snímek.
Účinek blokování AE
Režim
měření
q
wre
Způsob volby AF bodu
Automatický výběr
Expozice vystředěná na AF bod
v zaostření je zablokována.
Ruční výběr
Expozice vystředěná na vybraný
AF bod je zablokována.
Expozice ve středu obrazovky je zablokována.
* V případě ručního zaostřování při nastavení na [q] se zablokuje expozice ve středu
obrazovky.
217
Ruční zaostřování
Pokud není možné zaostřit pomocí funkce automatického zaostřování,
můžete obraz zvětšit a poté zaostřit ručně.
přepínač režimů
1Přesuňte
zaostřování do polohy <MF>.
zz Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
oblast, která se má zvětšit.
2zUrčete
z Stisknutím tlačítka <S> aktivujte
zvětšené zobrazení, pak jej pomocí
voliče <6> nebo navigačních
tlačítek <V> přesuňte na místo,
které chcete zaostřit.
zz Chcete-li oblast zvětšení přesunout do
středu, stiskněte tlačítko <B>.
snímek.
3zZvětšete
z Každé otočení voliče <5> změní
obrazovku následovně.
1× ↔ 5× ↔ 10×
(1) (2) (3)
218
(1)
(2)
(3)
Blokování AE
Umístění oblasti zvětšení
Zvětšení (přibližně)
Ruční zaostřování
zaostřete.
4zRučně
z Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku
objektivu.
zz Po zaostření se stisknutím tlačítka
<0> vraťte do normálního záběru.
5Exponujte snímek.
zz Při použití jiných objektivů než EF-M nastavte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy <MF> v kroku 1.
zz Pokud je při záznamu filmu v kroku 1 s objektivem EF-M zobrazeno [AF],
můžete klepnout na ikonu pro její změnu na ikonu [MF]. Nejsou vydávány
žádné provozní zvuky, takže můžete přepnout na ruční zaostřování bez
zaznamenání těchto zvuků do filmu.
zz I s ručním zaostřováním můžete použít expozici dotykem k pořízení snímku.
219
Nastavení zvýraznění okrajů pro MF
(zdůraznění orámování)
Okraje zaostřených objektů se mohou při ručním zaostřování zobrazovat
barevně, takže je zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů
a nastavit citlivost (úroveň) detekce hran (kromě režimu <A>).
položku [z: Nast. zvýraz.
1Vyberte
okrajů pro MF].
možnost [Zvýraz. okrajů].
2zVyberte
z Vyberte [Zap].
úroveň a barvu.
3zNastavte
z Nastavte podle potřeby.
zz Zvýraznění okrajů se při zvětšeném zobrazení neukáže.
zz Zvýraznění okrajů MF lze při vyšší citlivosti ISO těžko rozeznat, zvláště pokud
je nastavené rozšíření ISO. Pokud to bude nutné, snižte citlivost ISO nebo
nastavte [Zvýraz. okrajů] na [Vyp].
zz Zvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.
220
Přepínání režimů zaostřování
Zakázáním přepínače režimů zaostřování objektivů EF-M můžete povolit
přepínání režimů zaostřování pomocí nabídek.
Vyberte položku [5:
1(AF/MF)].
přepínač
možnost [Zakázat].
2zVyberte
z Použije se nastavení nabídky [z:
Režim ostření] namísto přepínače
režimů zaostřování, který je deaktivován.
3Vyberte položku [z: Režim ostření].
položku nastavení.
4zVyberte
z [AF]: Automatické zaostřování
zz [MF]: Ruční zaostřování
Mějte na paměti, že v některých
režimech základní zóny se použije
namísto tohoto nastavení automatické
zaostřování.
221
Typy krátkých filmů
Při fotografování v režimu <D> se pořídí statické snímky i klipy, ale můžete
určit, jestli se do výsledného krátkého filmu zahrnou statické snímky.
1Přejděte do režimu <D>.
2Vyberte položku [z: Typ kr. filmu].
3Nastavte možnost.
zz [Se snímky]
Krátké filmy zahrnují statické snímky.
zz [Bez snímků]
Krátké filmy nezahrnují statické snímky.
222
Fotografování s dálkovým ovládáním
Dálkově ovládané fotografování je podporováno s bezdrátovým dálkovým
ovládáním BR-E1 nebo dálkovou spouští RS-60E3 (připojení Bluetooth
nebo kabelové; prodávají se samostatně).
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
Můžete fotografovat dálkově na vzdálenost až cca 5 metrů od fotoaparátu.
Po spárování fotoaparátu a dálkového ovládání BR-E1 (=446) nastavte
režim řízení na [Q] nebo [k] (=135).
Postup ovládání viz návod k obsluze dálkového ovládání BR-E1.
zz Pokud je povoleno dálkově ovládané fotografování, činí čas automatického
vypnutí napájení cca 2 min.
zz Dálkový ovladač lze použít také k záznamu filmu (=276).
Dálková spoušť RS-60E3
Jakmile je připojena k fotoaparátu, umožňuje dálková spoušť dálkově
fotografovat prostřednictvím kabelového připojení.
Postupy ovládání viz návod k obsluze dálkového ovládání RS-60E3.
1Otevřete kryt konektorů.
zástrčku do konektoru pro
2Připojte
dálkové ovládání.
223
Obecná upozornění pro fotografování
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
Kvalita snímku
zz Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například
jako světelné body a pruhy).
zz Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo
k nerovnoměrnosti barev na snímku.
zz Časté dlouhodobější snímání může způsobit nárůst teploty uvnitř fotoaparátu
a ovlivnit kvalitu snímku. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
zz Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká,
může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před opětovným
pokračováním počkejte několik minut.
Bílá [s] a červená [E] ikona varování vysoké vnitřní teploty
zz Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání
nebo používání v teplých prostředích, zobrazí se bílá ikona [s] nebo červená
ikona [E].
zz Bílá ikona [s] signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Ukončete na chvíli
snímání snímání a nechte fotoaparát vychladnout.
zz Červená ikona [E] znamená, že snímání se brzy automaticky ukončí. Snímání
nebude opět možné, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne, proto přestaňte
dočasně snímat nebo vypněte fotoaparát a nechte jej na chvíli vychladnout.
zz Dlouhodobější snímání v horkých prostředích způsobí, že se bílá [s] nebo
červená ikona [E] zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
zz Pokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita
snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě
předtím, než se zobrazí bílá ikona [s].
Výsledky snímání
zz Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a clona zobrazí červeně.
Pokud pořídíte snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice
dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do
normálního zobrazení.
zz I když pořídíte snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast odpovídající
normálnímu zobrazení.
224
Obecná upozornění pro fotografování
Snímky a zobrazení
zz Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek
odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
zz Při nedostatečném osvětlení může být šum patrnější v zobrazení obrazu i při
nízkých citlivostech ISO, ale ve snímcích bude méně šumu, protože kvalita
snímku se liší mezi zobrazením a zachycenými snímky.
zz Obrazovka nebo hodnota expozice může mihotat, pokud se změní zdroj světla
(osvětlení). V takovém případě přestaňte dočasně snímat a pokračujte se
zdrojem světla, který budete používat.
zz Nasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému
zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu
nestabilizuje.
zz Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném snímku
však bude jasná oblast zobrazena správně.
zz Pokud za nízké hladiny osvětlení nastavíte položku [5: Jas displeje] na
jasné nastavení, může se na snímku objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. V pořízeném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev
zaznamenány.
zz Po zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném
snímku.
Objektiv
zz Stabilizace obrazu je aktivní trvale i bez namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny, pokud použijete objektiv EF-M s nastavením [Režim IS] v položce
[z: Nastavení IS] nastaveným na [Zap], resp. při použití objektivu EF nebo
EF-S se spínačem stabilizátoru obrazu nastaveným na <1>. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků. Pokud
není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při
použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
zz S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné pouze
tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí dostupné od
druhé poloviny roku 2011.
zz Při použití volitelného kabelu HDMI (koncovka do fotoaparátu: typ D), můžete
zobrazit snímky na televizoru (=321). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.
225
Obecná upozornění pro fotografování
Zobrazení informací
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro fotografování naleznete na =583.
zz Když je bíle zobrazena ikona [g], znamená to, že je zobrazen obraz s úrovní
jasu, která se velmi blíží úrovni jasu skutečného snímku, který pořizujete.
zz Pokud bliká ikona [g], znamená to, že je obraz zobrazen s jasem, který
se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš
jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení
expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného
zaznamenaného snímku.
zz Simulace expozice nemusí být při některých nastaveních snímání provedena.
Ikona [g] a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude zobrazen na
obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném nebo příliš jasném
osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
zz Histogram lze zobrazit při nastavení položky [z: Simulace expozice] na
[Povolit] (=154).
226
Záznam filmu
Pro záznam filmů nastavte volič režimů do
polohy <k>.
zz Během fotografování je též možné zaznamenávat filmy po stisknutí tlačítka
snímání filmů.
zz Režim záznamu filmu můžete rovněž nastavit pomocí položky [z: Režim
snímání] po nastavení voliče režimů do režimu <k>.
227
Záložky nabídek: Záznam filmu
zz Fotografování 1
=232
=241
=248
=128
=223
=250
=261
zz Fotografování 2
=140
=277
=149
=150
=153
zz Fotografování 3
=155
=158
=160
=163
=172
228
Záložky nabídek: Záznam filmu
zz Fotografování 4
=198
=209
=212
=214
zz Fotografování 5
=220
=216
=270
=221
=278
zz Fotografování 6
=271
=279
=273
=274
229
Záložky nabídek: Záznam filmu
V režimu [u] jsou zobrazeny následující obrazovky.
zz Fotografování 1
=239
=248
=223
=261
zz Fotografování 2
=198
=209
=212
zz Fotografování 3
=220
=216
=221
230
Záložky nabídek: Záznam filmu
zz Fotografování 4
=271
231
Režim Film
Záznamy s položkou [AE při filmování]
Řízení automatické expozice upraví expozici tak, aby vyhovovala
aktuálnímu jasu scény.
volič režimů
1Nastavte
do polohy <k>.
2Stiskněte tlačítko <0>.
položku [k].
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [k (AE při filmování)]
a stiskněte tlačítko <0>.
na objekt.
4zZaostřete
z Před zahájením záznamu filmu
zaostřete pomocí automatického nebo
ručního zaostřování (=200–=208,
=218).
zz Ve výchozím nastavení se položka
[z: Servo AF při zázn. filmu]
nastavena na hodnotu [Povolit],
takže fotoaparát bude trvale zaostřovat
(=271).
zz Po namáčknutí tlačítka spouště
fotoaparát zaostří pomocí aktuální
metody AF.
232
Režim Film
film.
5zZaznamenejte
z Záznam filmu zahájíte stiskem tlačítka
(1)
snímání filmů.
zz V průběhu záznamu filmu se v pravém
horním rohu obrazovky zobrazí značka
[oREC] (1).
zz Zvuk se zaznamenává pomocí mikrofonů
umístěných podle vyobrazení (2).
zz Chcete-li natáčení zastavit, znovu
stiskněte tlačítko snímání filmů.
(2)
zz Při nastavení položky [5: Průvodce režimem] na [Zakázat] se po kroku
2 zobrazí obrazovka rychloovladače. Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [k].
zz Stisknutím tlačítka <A> můžete zablokovat expozici (blokování AE).
Použijete‑li při záznamu filmu funkci blokování AE, můžete ji zrušit stisknutím
tlačítka <S>. (Nastavení blokování AE zůstane zachováno, dokud nestisknete
tlačítko <S>.)
zz Kompenzaci expozice lze nastavit v rozsahu až ±3 EV.
zz Citlivost ISO, rychlost závěrky a clona nejsou zaznamenány v informacích
Exif k filmu.
zz Fotoaparát je kompatibilní s funkcí blesků Speedlite aktivace LED světla
automaticky při nedostatku světla během záznamu filmů s automatickou
expozicí. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite
vybaveného LED světlem.
Citlivost ISO v režimu [Filmy]
Citlivost ISO se nastaví automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO viz
=277, =581.
233
Režim Film
Záznamy s položkou [ME při filmování]
Pro záznam filmu můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO.
volič režimů
1Nastavte
do polohy <k>.
2Stiskněte tlačítko <0>.
ikonu [M].
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [M (ME při filmování)]
a stiskněte tlačítko <0>.
citlivost ISO.
4zNastavte
z Stiskněte tlačítko <B>.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z>
proveďte nastavení.
234
Režim Film
rychlost závěrky (1)
5Nastavte
a clonu (2).
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Pro nastavení
clony otáčejte voličem <5>.
zz Rychlost závěrky lze nastavit v rozsahu
1/4000 s až 1/8 s.
(1)
(2)
a zaznamenejte film.
6zZaostřete
z Postup je stejný jako v krocích 4 a 5
části „Záznamy s položkou [AE při
filmování]“ (=232).
zz Při nastavení položky [5: Průvodce režimem] na [Zakázat] se po kroku 2
zobrazí obrazovka rychloovladače. Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [M].
235
Režim Film
zz Po přepnutí z fotografování na záznam filmu zkontrolujte před pořízením
záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.
zz Během záznamu filmu doporučujeme neměnit rychlost závěrky ani clonu.
Mohlo by dojít k zaznamenání změn v expozici nebo vytvoření více šumu při
vysoké citlivosti ISO.
zz Při filmování pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky
v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude
pohyb objektu vypadat méně plynule.
zz Pokud změníte rychlost závěrky během záznamu při zářivkovém osvětlení nebo
při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání obrazu.
zz Při použití automatického nastavení citlivosti ISO lze nastavit kompenzaci
expozice v rozsahu ±3 EV.
zz Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO. Použijete-li blokování citlivosti ISO při
záznamu filmu, můžete jej zrušit stisknutím tlačítka <S>. (Blokování citlivosti
ISO zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <S>.)
zz Pokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete
na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání
se stavem při stisknutí tlačítka <A>.
zz Pokud je fotoaparát připraven ke snímání v režimu [M], stisknutím tlačítka
<B> můžete zobrazit histogram.
Citlivost ISO pro [ME při filmování]
Citlivost ISO lze nastavit ručně nebo vybrat možnost [AUTO] a nastavit ji
automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO viz =277, =581.
Fotografování
V režimu záznamu filmu nelze fotografovat. K pořízení fotografií přepněte
volič režimů otočením do jiného režimu.
Zobrazení informací (záznam filmu)
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání filmu naleznete na =585.
236
Režim Film
Upozornění pro záznam filmů
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Snímáte-li objekt s jemnými detaily, může dojít ke vzniku moaré a nesprávné
reprodukce barev.
zz Pokud je nastavena funkce [Q] nebo [Qw] a během záznamu filmu se
změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
zz Zaznamenáváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED
diodovým světlem, může obraz filmu mihotat.
zz Pokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu USM během
záznamu filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat šum ve formě
vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete
ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
zz Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme
zaznamenat několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu
může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou
úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
zz Vysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
zz Pokud během záznamu filmu provedete AF, může dojít k jedné z následujících
situací: Krátkodobé výrazné rozostření, zaznamenání změn v jasu filmu,
krátkodobé zastavení záznamu filmu a zaznamenání mechanického zvuku
objektivu.
zz Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů (=233) prsty nebo jinými předměty.
zz „Obecná upozornění pro záznam filmů“ naleznete na =280–=281.
zz V případě potřeby si přečtěte také část „Obecná upozornění pro fotografování“
na =224–=226.
237
Režim Film
Poznámky pro záznam filmů
zz Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
zz Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam v rozlišení 4K, Full HD nebo HD je
přibližně 100 %.
zz Zaostřit můžete také stisknutím tlačítka aktivace AF.
zz Pro povolení spuštění nebo zastavení záznamu filmu stisknutím tlačítka
spouště až na doraz nastavte položku [Plné zmáčknutí] v položce
[5: Funkce tl. spouště pro filmy] na [Spušt./zast.film.].
zz Vestavěný mikrofon fotoaparátu (=233) zaznamenává stereofonní zvuk.
zz Místo vestavěných mikrofonů (=249) jsou použity libovolné externí mikrofony
jako směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně) připojené
na VSTUPNÍ konektor pro externí mikrofon na fotoaparátu.
zz Použít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru 3,5 mm.
zz S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během záznamu filmu dostupné
pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí
dostupné od druhé poloviny roku 2011.
zz Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD je použito vzorkování barev YCbCr
4:2:0 (8bitové) a pro záznam filmů 4K, Full HD a HD se používá barevný
prostor ITU-R BT.709.
238
Režim HDR film
Je možné snímat filmy s dynamickým rozsahem, které si zachovají detaily
ve světlých tónech ve scénách s vysokým kontrastem.
volič režimů
1Nastavte
do polohy <k>.
2Stiskněte tlačítko <0>.
možnost [u].
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [u (HDR film)] a stiskněte
tlačítko <0>.
HDR film.
4zZaznamenejte
z Zaznamenejte film stejným způsobem
jako při záznamu normálního filmu.
zz Podrobnosti o velikostech souboru
a dostupné době záznamu jsou uvedeny
v tabulce na =580.
239
Režim HDR film
zz Vzhledem k tomu, že se při vytváření HDR filmu slučuje více snímků, mohou
některé části filmu vypadat zkresleně. Během ručního záznamu mohou otřesy
fotoaparátu zkreslení zvýraznit. Doporučujeme použít stativ. Uvědomte si,
že i při použití stativu pro záznam mohou být zbytkové obrazy nebo šum
postřehnutelné, pokud je HDR film přehráván po jednotlivých snímcích nebo
zpomaleně, v porovnání s normálním přehráváním.
zz Pokud změníte nastavení pro záznam HDR filmu, barva a jas snímku se
může na okamžik výrazně změnit. Film se na okamžik neaktualizuje a obraz
se dočasně zastaví. Nezapomeňte na tuto skutečnost při záznamu filmů na
externí zařízení přes rozhraní HDMI.
zz Velikost záznamu je L6X (NTSC) nebo L5X (PAL).
zz Při záznamu HDR filmů se automaticky nastaví citlivost ISO.
240
Kvalita filmového záznamu
Na záložce [z: Kval. film. zázn.]
vyberte možnost [Velik.film.zázn.]
a nastavte velikost snímku, snímkovou
frekvenci a metodu komprese. Film bude
zaznamenán jako soubor MP4.
Snímková frekvence zobrazená
na obrazovce [Velik.film.zázn.] se
automaticky přepne podle nastavení
položky [5: Videosystém] (=502).
zz Rychlost zápisu a čtení karty požadovaná pro záznam filmů (rychlostní
požadavky na kartu) se liší v závislosti na velikosti filmového záznamu.
Než začnete nahrávat filmy, podívejte se na =579, kde můžete
zkontrolovat rychlostní požadavky na kartu.
Velikost snímku
zz [H] 3840×2160
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Není k dispozici, pokud není volič režimů nastaven na <k>.
zz [L] 1920×1080
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition).
Poměr stran obrazu je 16:9.
zz [w] 1280×720
Film se zaznamená v kvalitě HD (High-Definition). Poměr stran obrazu
je 16:9.
zz Pokud změníte nastavení položky [5: Videosystém], nastavte také znovu
položku [Velik.film.zázn.] v položce [z: Kval. film. zázn.].
zz Normální přehrávání filmů v rozlišení 4K a L8/7 nemusí být možné
na jiných zařízeních, protože přehrávání je náročné na zpracování.
zz Brilance a šum se nepatrně liší podle velikosti filmového záznamu a použitého
objektivu.
zz Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.
241
Kvalita filmového záznamu
Záznam filmu 4K
zz K záznamu filmů v rozlišení 4K je nutná vysoce výkonná karta.
Podrobnosti viz část „Karty, na které lze zaznamenat filmy“ (=579).
zz Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení, což může
zapříčinit rychlejší nebo výraznější zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu
než u běžných filmů. Pokud se během záznamu filmu zobrazí
červená ikona [E] nebo [F], karta může být horká, a proto zastavte
snímání filmu a než vyjmete kartu, nechte fotoaparát vychladnout.
(Nevyjímejte kartu ihned.)
zz Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli snímek a uložit jej na kartu
jako přibližně 8,3 megapixelový (3840×2160) snímek ve formátu JPEG
(=315).
242
Kvalita filmového záznamu
Rychlost snímání (sn./s: snímky za sekundu)
zz [2] 119,88 sn./s /[8] 59,94 sn./s /[6] 29,97 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz [3] 100,00 sn./s /[7] 50,00 sn./s /[5] 25,00 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
Metoda komprese
zz [X] IPB (Standardní)
Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.
zz [W] ALL-I (Pro editaci/I-only)
Pro záznamy časosběrných filmů používá kompresi ALL-I (=250).
Snímky jsou při záznamu komprimovány po jednom. Velikost souboru je
sice větší než u metody IPB (standardní), ale filmy jsou více vhodné pro
případné úpravy.
zz [
] IPB (Lehká)
Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než u metody
IPB (standardní), bude velikost souboru menší než u metody IPB
(standardní) a kompatibilita přehrávání bude vyšší. Bude pak možné
zaznamenávat déle než s možností IPB (standardní) (s využitím karty
stejné kapacity).
Formát záznamu filmu
zz [C] MP4
Všechny filmy, které nasnímáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako
videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).
243
Kvalita filmového záznamu
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Podrobnosti o kartách, které lze používat pro různé velikosti filmového
záznamu viz =579.
K záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s rychlostí zápisu/čtení (jak je
uvedeno v rychlostních požadavcích karty) uvedenou v tabulce na =579,
nebo vyšší než standardní specifikace. Vyzkoušejte karty zaznamenáním
několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně
ve zvolené velikosti (=241).
zz Před záznamem filmů 4K naformátujte karty (=490).
zz Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se
nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený
na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
zz Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu
dostatečně vyšší než bitový tok.
zz Pokud nelze filmy zaznamenat normálně, naformátujte kartu a zkuste to znovu.
Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu
výrobce karty apod.
zz Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením
záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu (=490).
zz Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce
příslušné karty apod.
244
Kvalita filmového záznamu
Vysokorych. sním.
V kvalitě HD můžete zaznamenávat filmy při vysokorychlostním snímání
119,88 sn./s nebo 100,00 sn./s nastavením položky [Vysokorych. sním.]
v položce [z: Kval. film. zázn.] na [Povolit]. To je ideální kvalita pro
záznam filmů, které budou přehrávány zpomaleně. Maximální doba
záznamu jednoho filmu je 7 minut 29 sekund.
Pokrytí záznamu
Filmy se zaznamenávají jako L2X
nebo L3X. Jsou zaznamenávány
oříznuté okolo středu obrazovky snímání.
Možnosti Servo AF při záznamu filmu
a Digitální IS při filmování nemají při
záznamu filmů s vysokorychlostním
snímáním žádný účinek. AF se nepoužívá
pro zaostření.
(1) Full HD záznam
(2) Záznam filmu s vysokorychlostním
snímáním
(1)
(2)
Protože jsou filmy s vysokorychlostním snímáním zaznamenány jako
videosoubory s frekvencí 29,97/25,00 sn./s, jsou přehrávány 4x zpomaleně.
zz Zkontrolujte nastavení položky [Velik.film.zázn.], pokud vrátíte toto nastavení
na možnost [Zakázat].
zz Pokud zaznamenáváte filmy s vysokorychlostním snímáním při zářivkovém
nebo LED osvětlení, může obraz na obrazovce blikat.
zz Když spustíte nebo zastavíte záznam filmu s vysokou snímkovou frekvencí,
film se na okamžik neaktualizuje a obraz se dočasně zastaví. Nezapomeňte na
tuto skutečnost při záznamu filmů na externí zařízení přes rozhraní HDMI.
zz Snímkové frekvence filmu zobrazené na obrazovce během záznamu
filmů s vysokorychlostním snímáním neodpovídají snímkové frekvenci
zaznamenaného filmu.
zz Není zaznamenáván zvuk.
245
Kvalita filmového záznamu
Soubory filmů větší než 4 GB
I když zaznamenáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat
v záznamu bez přerušení.
zz Použití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC, naformátuje
se v souborovém systému FAT32.
Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32
zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se
automaticky nový videosoubor.
Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory
samostatně. Soubory filmu se nepřehrají automaticky jeden po druhém.
Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.
zz Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se
v souborovém systému exFAT.
Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se
film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když
velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.
zz Při importu souborů filmů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj
EOS Utility nebo čtečku karet (=553). Uložit soubory překračující délku 4 GB
nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních funkcí
operačního systému počítače.
246
Kvalita filmového záznamu
Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
Podrobnosti o velikostech souboru a době záznamu dostupné při každé
velikosti filmového záznamu viz =580.
Maximální doba záznamu filmu
zz Při záznamu filmů bez vysokorychlostního snímání
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min 59 s. Jakmile
se dosáhne doba 29 min 59 s, snímání se automaticky zastaví.
Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů
(film se zaznamená jako nový soubor).
zz Při záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 min 29 s. Jakmile se
dosáhne doby 7 min 29 s, záznam se automaticky zastaví. Záznam filmu
s vysokorychlostním snímáním můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka
snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).
247
Zvukový záznam
Filmy a zvuk můžete zároveň
zaznamenávat pomocí vestavěného
stereofonního mikrofonu nebo externího
stereofonního mikrofonu. Můžete také podle
uvážení měnit úroveň záznamu zvuku.
Pro nastavení funkcí záznamu zvuku
použijte položku [z: Zvukový záznam].
Zvukový záznam/Úroveň záznamu zvuku
zz Auto
Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení
úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.
zz Ruční
Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby.
Vyberte položku [Úroveň záznamu], stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a sledujte ukazatel úrovně a upravujte úroveň záznamu zvuku.
Sledujte indikátor zachování špičkové úrovně a upravte nastavení
tak, aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil
vpravo od značky [12] (–12 dB). Při překročení hodnoty [0] dojde ke
zkreslení zvuku.
zz Zakáz.
Nebude zaznamenáván zvuk.
Protivětrný filtr
Po nastavení možnosti [Automaticky] je automaticky potlačován šum
způsobený venkovním větrem. Aktivuje se pouze při používání vestavěného
mikrofonu fotoaparátu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru, potlačí se
také část hlubokých basových zvuků.
248
Zvukový záznam
Tlumič
Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky.
I když je položka [Zvukový záznam] nastavena na [Auto] nebo [Ruční]
pro záznam, může v případě velmi hlasitých zvuků stále dojít ke zkreslení
zvuku. V takovém případě se doporučuje nastavení [Povolit].
Externí mikrofon
Za normálních okolností zaznamenává vestavěný mikrofon fotoaparátu
stereofonně.
Pokud je ke VSTUPNÍMU konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu
připojen externí mikrofon vybavený miniaturní zástrčkou (průměr 3,5 mm),
bude upřednostněn. Doporučujeme použít směrový stereofonní mikrofon
DM-E1 (prodává se samostatně).
zz Zvuky z užívání Wi-Fi lze zachytit prostřednictvím zabudovaných nebo
externích mikrofonů. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci
bezdrátové komunikace.
zz Při připojování externího mikrofonu k fotoaparátu nezapomeňte vložit zástrčku
zcela dovnitř.
zz Vestavěný mikrofon zaznamenává také provozní zvuk a mechanický zvuk
fotoaparátu během snímání. K omezení takových zvuků ve filmu použijte
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
zz Do VSTUPNÍHO konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu
nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
zz V režimu základní zóny nebo [u] jsou nastavení položky [Zvukový záznam] na
[Zap] nebo [Vyp]. Úroveň záznamu zvuku nastavte na [Zap] pro automatickou
regulaci.
zz K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům
prostřednictvím rozhraní HDMI, vyjma stavu, kdy je položka [Zvukový záznam]
nastavena na možnost [Zakázat].
zz Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem nelze upravit.
zz Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.
249
Časosběrné filmy
Snímky pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky zkombinovat do
časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD. Časosběrný film zrychleně
ukazuje změny objektu zachycené za mnohem delší období. Je vhodný pro
sledování změn scenérie, růst květin, pohyb hvězdné oblohy atd. z jednoho
pevného bodu.
Časosběrné filmy se zaznamenají ve formátu MP4 při následující
kvalitě: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pro snímání 4K
a L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) pro snímání Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvence se přepne automaticky v závislosti
na nastavení položky [5: Videosystém] (=502).
režim snímání.
1zVyberte
z Vyberte možnost [k] (=232) nebo
2
[M] (=234).
Vyberte položku [z: Časosběr. film].
3Vyberte možnost [Časosběrný].
scénu.
4zVyberte
z Vyberte scénu, která se hodí pro situaci
záznamu.
zz Pro větší volnost při ručním nastavování
intervalu snímání a počtu snímků
vyberte možnost [Uživ. nastavení].
250
Časosběrné filmy
interval snímání.
5zNastavte
z Vyberte položku [Interval/sním].
zz Vyberte položku [Interval] (s).
Pomocí tlačítek <Y> <Z> nastavte
hodnotu a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení čísla viz [k: Potřebný čas]
(1) a [3: Čas přehrávání] (2).
(1)
(2)
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
zz Vyberte položku [Interval] (min.:s).
(Interval jednou za sekundu není
k dispozici.)
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček [r].
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček [s].)
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
počet snímků.
6zNastavte
z Vyberte [Počet snímků]. Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení čísla viz [k: Potřebný čas]
a [3: Čas přehrávání].
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
zz Vyberte číslici.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček [r].
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček [s].)
zz Zkontrolujte, jestli se nastavení [3: Čas
přehrávání] nezobrazuje červeně.
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
251
Časosběrné filmy
zz S možností [Scéna**] jsou dostupné intervaly a počty snímků omezené,
aby vyhovovaly typu scény.
zz Datový tok H6/H5 je cca 300 Mb/s a datový tok L6/L5 je
cca 90 Mb/s. Použijte kartu s dostatečně vysokou rychlostí čtení.
zz Je-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý přibližně
2 min v případě NTSC a přibližně 2 min 24 s v případě PAL.
požadovanou velikost
7Vyberte
filmového záznamu.
zz H (3840×2160)
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC
a 25,00 sn./s (5) pro PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu
MP4 (C) s kompresí ALL-I (W).
zz L (1920×1080)
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition).
Poměr stran obrazu je 16:9. Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro
kódování NTSC a 25,00 sn./s (5) pro PAL, a filmy jsou zaznamenány
ve formátu MP4 (C) s kompresí ALL-I (W).
252
Časosběrné filmy
možnost
8Nakonfigurujte
[Auto expozice].
zz Fixní 1. sn.
Při pořizování prvního snímku se provede měření a automaticky se
nastaví expozice podle jasu. Expozice nastavená pro první snímek bude
použita i pro následující snímky. Také další nastavení týkající se snímání
pro první snímek bude použito i pro následující snímky.
zz Každý snímek
U každého následujícího snímku je provedeno měření pro automatické
nastavení expozice odpovídající jasu. Mějte na paměti, že pokud
se funkce jako Picture Style a Vyvážení bílé nastaví na [Auto],
budou nastavovány automaticky pro každý následující snímek.
možnost
9Nakonfigurujte
[Aut. vyp. obraz.].
zz Zakázat
Snímek se zobrazí i během záznamu časosběrného filmu. (Obrazovka se
vypne pouze při fotografování.) Všimněte si, že obrazovka se vypne
přibližně 30 minut po zahájení snímání.
zz Povolit
Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po
zahájení snímání.
zz Během záznamu časosběrného filmu můžete obrazovku zapnout nebo vypnout
stisknutím tlačítka <B>.
253
Časosběrné filmy
zvukovou signalizaci.
10 zNastavte
z Vyberte možnost [Tón při vyfot.].
zz Pokud je nastavena hodnota [Zakázat],
zvuková signalizace se při snímání
neaktivuje.
11 Zkontrolujte nastavení.
(1)
(2)
(1) Potřebný čas
Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků
s nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin,
zobrazí se „*** dnů“.
(2) Doba přehrávání
Uvádí dobu filmového záznamu (čas potřebný k přehrání filmu)
potřebnou k vytváření časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD
ze snímků pořízených v nastavených intervalech.
nabídku.
12 zZavřete
z Stisknutím tlačítka <M> zavřete
obrazovku nabídky.
254
Časosběrné filmy
si zprávu.
13 zPřečtěte
z Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zkušební snímky.
14 zPořiďte
z Nastavte funkce expozice a snímání
a zaostřete stisknutím tlačítka spouště
do poloviny, stejně jako při fotografování.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte zkušební snímky. Snímky budou
zaznamenány na kartu.
zz Pokud se zkušebními snímky nejsou
žádné potíže, přejděte k dalšímu kroku.
zz Chcete-li znovu pořídit zkušební snímky,
tento krok opakujte.
zz Zkušební snímky jsou zachyceny v kvalitě JPEG 73.
zz Můžete nastavit maximální limit pro funkci ISO auto v režimu [k] nebo
v režimu [M] s funkcí ISO auto, v položce [aMax pro auto] v položce
[z: kNastavení citlivosti ISO] (=277).
zz Pokud nastavíte [Namáčknutí] v položce [5: Funkce tl. spouště pro filmy]
na možnost [Měř.+k Servo AF], při nastavení záznamu časosběrného filmu
se automaticky změní na možnost [Měř.+One-Shot AF].
255
Časosběrné filmy
tlačítko snímání filmů.
15 zStiskněte
z Fotoaparát bude připraven na zahájení
záznamu časosběrného filmu.
zz Ke kroku 14 se vrátíte opětovným
stisknutím tlačítka snímání filmů.
časosběrný film.
16 zZaznamenejte
z Stiskněte tlačítko <B> a znovu
(1)
256
(2)
zkontrolujte „Potřebný čas (1)“ a „Interval
(2)“ zobrazený na obrazovce.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
zahájíte záznam časosběrného filmu.
zz Automatické zaostřování nebude při
záznamu časosběrného filmu fungovat.
zz Během záznamu časosběrného filmu je
zobrazena ikona [oREC].
zz Po pořízení nastaveného počtu snímků
se časosběrný záznam ukončí.
zz Chcete-li zrušit záznam časosběrných
filmů, nastavte pro položku
[Časosběrný] možnost [Zakázat].
Časosběrné filmy
zz Nemá-li karta dostatečnou kapacitu pro záznam nastaveného počtu snímků,
[Čas přehrávání] se zobrazí červeně. Přestože fotoaparát může pokračovat
v záznamu, při zaplnění karty se snímání zastaví.
zz Pokud velikost souboru s filmem při nastavení [Počet snímků] přesahuje 4 GB
a karta není naformátovaná ve formátu exFAT (=491), červeně se zobrazí
[Čas přehrávání]. Pokud budete v takovém případě pokračovat v záznamu
a velikost souboru dosáhne 4 GB, záznam časosběrného filmu se ukončí.
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Časosběrné filmy nelze zaznamenávat, když je fotoaparát připojený k počítači
propojovacím kabelem nebo pokud je připojen kabel HDMI.
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
zz Je-li rychlost závěrky 1/30 s nebo pomalejší, nemusí se expozice filmu zobrazit
správně (může se lišit od expozice výsledného filmu).
zz Při záznamu časosběrného filmu neměňte zoom objektivu. Změna zoomu
objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu expozice nebo zabrání
správné funkci korekce odchylky objektivu.
zz Při záznamu časosběrného filmu za mihotavého osvětlení může být
v zaznamenaném filmu patrné mihotání obrazu, vodorovné pruhy (šum) nebo
nerovnoměrná expozice.
zz Snímky zobrazené během záznamu časosběrných filmů mohou vypadat jinak,
než ve výsledném filmu. (Například se může vyskytovat nekonzistentní jas od
blikajících zdrojů osvětlení nebo šum z vysoké citlivosti ISO.)
zz Pokud zaznamenáváte časosběrný film za nízké hladiny osvětlení, může obraz
zobrazený při snímání vypadat jinak než skutečný záznam filmu. V takovém
případě bude blikat ikona [g].
zz Pokud při záznamu časosběrného filmu posunete fotoaparát např. zleva
doprava (panning) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu,
může obraz vypadat extrémně zkreslený.
zz Při záznamu časosběrného filmu nebude aktivní funkce automatického vypnutí
napájení. Také nebude možné upravit funkci snímání a nastavení funkcí
nabídky menu přehrávat snímky apod.
zz Při záznamu časosběrného filmu se nezaznamenává zvuk.
zz Během záznamu časosběrného filmu můžete úplným stisknutím tlačítka
spouště spustit nebo zastavit záznam filmu bez ohledu na nastavení
[5: Funkce tl. spouště pro filmy].
zz S možností [Interval] nastavenou na 3 s nebo méně a možností [Auto
expozice] nastavenou na hodnotu [Každý snímek], pokud se jas objektu
výrazně liší od jasu předchozího snímku, nemusí fotoaparát snímat
v nastaveném intervalu.
257
Časosběrné filmy
zz Pokud rychlost závěrky překračuje interval snímání (například při fotografování
s dlouhou expozicí), nebo pokud je automaticky nastavena pomalá rychlost
závěrky, nemusí fotoaparát pořizovat snímky v nastaveném intervalu. Snímání
mohou též znemožnit intervaly snímání téměř stejné jako rychlost závěrky.
zz Nebude-li možné pořídit nadcházející snímek, bude přeskočen. To může zkrátit
dobu záznamu vytvořeného časosběrného filmu.
zz Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být některé
snímky pořízeny v zadaných intervalech.
zz I když je možnost [Aut. vyp. obraz.] nastavena na [Zakázat], obrazovka se
během expozice vypne. Nezapomeňte také, že se snímky nemusí zobrazovat,
pokud je interval mezi snímky příliš krátký.
zz Zachycené snímky se neukládají jako snímky. I v případě, že záznam
časosběrného filmu zrušíte po pořízení jednoho snímku, bude uložen jako
videosoubor.
zz Pokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a použijete
EOS Utility (software EOS), nastavte položku [z: Časosběr. film] na
[Zakázat]. Pokud je vybrána jiná možnost než [Zakázat], fotoaparát nemůže
komunikovat s počítačem.
zz Při záznamu časosběrného filmu nebude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) objektivu pracovat.
zz Záznam časosběrného filmu se ukončí a nastavení se změní na [Zakázat],
pokud nastavíte spínač napájení na <2> nebo pokud se aktivuje automatické
vypnutí napájení.
zz I když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
zz Následující činnosti zruší pohotovostní režim pro záznam časosběrného filmu
a přepnou nastavení na [Zakázat].
yyVýběr možnosti [Vyčistit nyníf] v položce [5: Čištění snímače] nebo
výběr položky [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát].
yyOtáčení voličem režimů.
zz Pokud zahájíte záznam časosběrného filmu, když je zobrazena bílá ikona [s]
(=224), kvalita snímku časosběrného filmu se může snížit. Doporučujeme
spouštět záznam časosběrného filmu, až když zmizí bílá ikona [s] (sníží se
teplota uvnitř fotoaparátu).
zz S položkou [Auto expozice] nastavenou na možnost [Každý snímek] nemusí
být v některých režimech zaznamenána do informací Exif časosběrného filmu
citlivost ISO, rychlost závěrky a clona.
258
Časosběrné filmy
zz Doporučujeme použít stativ.
zz Doporučuje se předem pořídit zkušební snímky jako v kroku 14 a v případě
záznamů časosběrných filmů zaznamenat zkušební filmy.
zz Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam časosběrného filmu v rozlišení 4K
a Full HD je přibližně 100 %.
zz Chcete-li probíhající záznam časosběrného filmu zrušit, úplně stiskněte tlačítko
spouště nebo stiskněte tlačítko snímání filmů. Doposud pořízený časosběrný
záznam bude uložen na kartě.
zz Je-li doba potřebná k záznamu více 24 hodin, avšak méně než 48 hodin,
zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí
v krocích po 24 hodinách.
zz Soubor filmu bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného filmu
kratší než 1 s. Jako [Čas přehrávání] bude zobrazen údaj „00'00"“.
zz Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
zz Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD je použito vzorkování barev YCbCr
4:2:0 (8bitové) a Barevný prostor ITU-R BT.709 se použije pro časosběrné filmy
4K/Full HD.
259
Časosběrné filmy
zz Záznam časosběrného filmu můžete spustit nebo zastavit pomocí bezdrátového
dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
yyNejdříve s fotoaparátem spárujte bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (=446).
yyUjistěte se, že je položka [z: Dálk. ovládání] nastavena na [Povolit].
yyPořiďte zkušební snímky, a jakmile bude fotoaparát připraven ke snímání
(jako v kroku 15 na =256), nastavte přepínač režimů spuštění / záznamu
filmu ovládání BR-E1 do polohy <o> (okamžité spuštění) nebo <2> (spuštění
po 2s prodlevě).
yyJe-li přepínač dálkového ovladače nastaven do polohy <k>, záznam
časosběrného filmu nemůže začít.
Stav fotoaparátu/
nastavení dálkového
ovládání
Obrazovka zkušebního
snímání
Stav připravený
ke snímání
Během záznamu
časosběrného filmu
260
<o> Okamžité spuštění
závěrky
<2> 2s prodleva
Zkušební snímání
Zahájení snímání
Ukončí záznam
<k> Záznam filmu
Do stavu připraveného
ke snímání
Na obrazovku zkušebního
snímání
Ukončí záznam
Videomomentky
Zaznamenejte série krátkých videomomentek, každou několik sekund
dlouhou, a fotoaparát je zkombinuje, aby se vytvořilo album videomomentek,
které ukazuje tyto nejdůležitější momenty vaší cesty nebo události.
Videomomentky jsou k dispozici při nastavení velikosti filmového záznamu
na L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Alba videomomentek lze také přehrávat s hudbou na pozadí (=353).
Vytvoření alba videomomentek
Videomomentka 1
Videomomentka 2
Videomomentka **
Album videomomentek
režim snímání.
1zVyberte
z Vyberte možnost [k] (=232) nebo
2
[M] (=234).
Vyberte položku [z:
Videomomentka].
3Vyberte možnost [Povolit].
261
Videomomentky
4Vyberte položku [Nastavení alba].
položku [Vytvořit nové
5Vyberte
album].
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
dobu přehrávání.
6zUrčete
z Určete dobu přehrávání na
videomomentku.
efekt přehrávání.
7zUrčete
z Toto nastavení stanovuje, jak rychle
se budou alba přehrávat.
požadovanou dobu
8Zkontrolujte
záznamu.
zz Doba požadovaná na záznam každé
videomomentky je uvedena (1) podle
doby přehrávání a efektu.
(1)
262
Videomomentky
nabídku.
9zZavřete
z Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
zz Zobrazí se modrý pruh k indikaci doby
záznamu (2).
(2)
první videomomentku.
10 zZaznamenejte
z Záznam zahájíte stiskem tlačítka
snímání filmů.
zz Modrý pruh indikující dobu záznamu
se postupně zmenšuje a po uplynutí
zadané doby se záznam automaticky
zastaví.
zz Zobrazí se potvrzující zpráva (=264).
jako album videomomentek.
11 zUložte
z Vyberte položku [J Uložit jako album].
zz Klip se uloží jako první videomomentka
v albu.
další videomomentky.
12 zZaznamenejte
z Opakováním kroku 10 nahrajte další
videomomentku.
zz Vyberte položku [J Přidat do alba].
zz Chcete-li vytvořit další album, vyberte
položku [W Uložit jako nové album].
zz Podle potřeby zopakujte krok 12.
263
Videomomentky
záznam videomomentek.
13 zUkončete
z Nastavte položku [Videomomentka]
na [Zakázat]. Chcete-li se vrátit
k normálnímu záznamu filmu,
nezapomeňte nastavit hodnotu
[Zakázat].
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku a přejděte zpět na normální
záznam filmů.
Možnosti dostupné v krocích 11 a 12
Funkce
JUložit jako album (krok 11)
Popis
Uloží klip jako první videomomentku v albu.
Přidá aktuální videomomentku do naposledy
JPřidat do alba (krok 12)
zaznamenaného alba.
Vytvoří nové album a uloží klip jako první
WUložit jako nové album (krok 12) videomomentku. Tento soubor alba se liší
od naposledy zaznamenaného alba.
1Přehrát videomomentku
(kroky 11, 12)
Přehraje právě zaznamenanou videomomentku.
rNeukládat do alba (krok 11)
rOdstranit bez uložení do alba
(krok 12)
Odstraní naposledy zaznamenanou
videomomentku, aniž by se uložila do alba.
V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK].
zz Pokud upřednostňujete zaznamenat další videomomentku okamžitě, nastavte
položku [Ukázat potvrzení] v nabídce [z: Videomomentka] na [Zakázat].
Toto nastavení umožňuje zaznamenat další videomomentku okamžitě,
bez potvrzující zprávy.
264
Videomomentky
Přidávání do existujícího alba
položku [Přidat
1Vyberte
k existujícímu albu].
zz Podle kroku 5 na =262 vyberte
položku [Přidat k existujícímu albu].
existující album.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
existující album a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Některá nastavení videomomentek se
aktualizují, aby odpovídala nastavením
existujícího alba.
nabídku.
3zZavřete
z Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
zz Zobrazí se obrazovka pro záznam
videomomentek.
videomomentku.
4zZaznamenejte
z Zaznamená videomomentku
způsobem popsaným v kroku 10
z „Videomomentky“ (=261).
zz Nelze vybrat album pořízené jiným fotoaparátem.
Obecná opatření pro videomomentky
zz Při nastavení možnosti [Efekt přehrávání] na hodnotu [1/2x rychlost] nebo
[2x rychlost] se nezaznamenává zvuk.
zz Doba záznamu na videomomentku je pouze přibližná. Může se nepatrně
odlišovat od skutečné doby záznamu indikované během přehrávání díky
snímkové frekvenci a dalším faktorům.
265
Film s efektem miniatury
Rozmazáním obrazu mimo vybranou oblast můžete zaznamenat filmy
s použitým efektem miniaturního modelu.
režim snímání.
1zVyberte
z Vyberte možnost [k] (=232) nebo
[M] (=234).
možnost [c].
2zVyberte
z Stiskněte <0> a na obrazovce
rychlého ovládání vyberte [c] v [
rámeček scény.
3zPřemístěte
z Aby bylo možné rámečkem scény
].
pohybovat (zobrazí se oranžově),
stiskněte tlačítko <S> nebo klepněte
na ikonu [r] v pravém spodním rohu
obrazovky.
zz Klepnutím na ikonu [T] můžete rovněž
přepínat mezi vertikální a horizontální
orientací rámečku.
zz Přepnutí orientace rámečku scény
je možné pomocí tlačítek <Y> <Z>
v horizontální orientaci a tlačítek
<W> <X> ve vertikální orientaci.
zz Pro přemístění rámečku scény použijte
tlačítka <W> <X> a <Y> <Z>.
Chcete‑li rámeček scény opět
vycentrovat, stiskněte tlačítko <B>.
zz Pro potvrzení pozice rámečku scény
stiskněte tlačítko <0>.
266
Film s efektem miniatury
AF bod.
4zPřesuňte
z Pro přemístění AF bodu do pozice, na
kterou chcete zaostřit, použijte navigační
tlačítka <V> a potom stiskněte <0>.
5Zaznamenejte film.
Předpokládaná rychlost a doba přehrávání filmu
zaznamenávaného po jednu minutu
Rychlost
Čas přehrávání
Přibližně 12 s
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Rychlost lze změnit stisknutím tlačítka <B> v kroku 2.
zz Pokud chcete, aby se osoby a objekty na scéně během přehrávání pohybovaly
], [ ] nebo [ ].
rychle, vyberte před zahájením záznamu filmu možnost [
Scéna bude vypadat, jako by se jednalo o pohled na miniaturu.
267
Digitální IS při filmování
Vestavěná funkce stabilizace obrazu elektronicky opravuje rozhýbání
fotoaparátu během záznamu filmu. Tato funkce se nazývá „Digitální IS
při filmování“. S funkcí Digitální IS při filmování lze obraz stabilizovat,
i když používáte objektiv bez Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Pokud používáte objektiv s vestavěnou funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
objektivu na <1>.
1Vyberte položku [z: Nastavení IS].
2Vyberte položku [k Digitální IS].
3Vyberte položku nastavení.
zz Zakázat (v)
Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je deaktivována.
zz Povolit (w)
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.
zz Vylepšeno (x) (Nezobrazuje se pro fotografování.)
V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze opravit silnější
rozhýbání fotoaparátu. Obraz bude více zvětšený.
268
Digitální IS při filmování
Kombinovaná IS
Ještě efektivnější korekce je možné dosáhnout při záznamu filmů
s kombinovanou stabilizací obrazu a s objektivem kompatibilním s digitální
stabilizací obrazu, která kombinuje optickou a digitální stabilizaci obrazu
objektivem a fotoaparátem.
zz Digitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost <2>.
zz U objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 800 mm, nebude digitální
IS při filmování fungovat.
zz Stabilizace prostřednictvím funkce Digitální IS při filmování může být při
některých velikostech filmového záznamu méně efektivní.
zz Čím širší je zorný úhel (široký úhel), tím efektivnější je stabilizace obrazu.
Čím užší je zorný úhel (teleobjektiv), tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
zz Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování
na [Zakázat].
zz V závislosti na podmínkách objektu a fotografování může dojít k
povšimnutelnému rozmazání objektu (objekt dočasně vypadá jako rozostřený)
vlivem efektů digitálního IS při filmování.
zz Pokud používáte objektiv TS-E, objektiv rybí oko nebo objektivy jiného výrobce,
doporučujeme použít nastavení Digitální IS při filmování na [Zakázat].
zz Funkce Digitální IS při filmování obraz zvětší, takže může vypadat zrnitější.
Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
zz Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s kombinovanou
stabilizací obrazu naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
zz Při použití objektivu kompatibilního s kombinovanou stabilizací obrazu
se k ikoně Digitální IS při filmování přidá znak „+“ (=268).
269
Auto úroveň pro filmy
Automatické vyrovnání horizontální polohy pomáhá při záznamu filmů se
zachovaným vodorovným horizontem. Po zahájení záznamu se zobrazená
oblast může zúžit a objekty se mohou zvětšit.
položku [z: k Auto
1Vyberte
úroveň].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz K dispozici při nastavení položky [k Digitální IS] na [Zakázat].
270
Servo AF při záznamu filmu
Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při záznamu filmu kontinuálně
ostřit na objekt.
položku [z: Servo AF
1Vyberte
u film.].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz Pokud je nastavena možnost [Povolit]:
zz Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete
tlačítko spouště do poloviny.
zz Chcete-li zachovat zaostření na specifickou pozici, nebo pokud
nechcete, aby záznam obsahoval mechanické zvuky objektivu,
můžete dočasně zastavit funkci Servo AF při záznamu filmu dotykem
na ikonu [Z] v levé dolní části obrazovky.
zz Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se
k záznamu filmu, například stisknutím tlačítka <M> nebo <x>
nebo změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu
se obnoví.
zz Je-li nastavena možnost [Zakázat]:
zz Zaostřete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím
tlačítka aktivace AF.
271
Servo AF při záznamu filmu
Upozornění pro případ, že je položka [Servo AF u film.] nastavena
na možnost [Povolit]
zz Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
yyRychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo se
od něj vzdaluje.
yyObjekt pohybující se blízko fotoaparátu.
yyPři snímání s vysokým clonovým číslem.
yyRovněž viz „Podmínky při snímání, které ztíží zaostření“ (=208).
zz Vzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává
energii baterie, zkrátí se možná doba záznamu filmů (=580).
zz Při použití určitých objektivů může být zaznamenán mechanický zvuk pro
zaostřování objektivu. V tomto případě k omezení takových zvuků ve filmu
zkuste použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení zoomu
nebo při zvětšeném zobrazení.
zz Pokud se při záznamu filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud
se fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (panning),
může se zaznamenaný obraz filmu krátkodobě rozšířit nebo zúžit
(změna zvětšení obrazu).
272
Servo AF při záznamu filmu
Sledovací citlivost Serva AF při záznamu filmu
Je možné nastavit citlivost sledování (na jednu ze sedmi úrovní).
Toto nastavení ovlivňuje úroveň citlivost sledování u objektů, které mají
tendenci unikat z AF bodů v průběhu funkce Servo AF při záznamu
filmu, například když se rušivé objekty pohybují přes AF body nebo při
panoramatickém snímání.
položku [z: Sled.citl.Serv.
1Vyberte
AF při film.].
zz Blokovaná: –3/–2/–1
Díky tomuto nastavení bude fotoaparát
s menší pravděpodobností sledovat jiný
objekt, pokud bude mít hlavní objekt
tendenci unikat z AF bodu. Čím více
se nastavení blíží symbolu mínus (-),
tím má fotoaparát menší tendenci
sledovat jiný objekt. To je užitečné,
pokud nechcete, aby AF body začaly
sledovat nežádoucí objekty při sledování
pohybujícího se objektu, nebo blokuje-li
AF body překážka.
Responzivní: +1/+2/+3
Při tomto nastavení bude fotoaparát při sledování objektu v dosahu
AF bodu citlivější. Čím více se nastavení blíží symbolu plus (+), tím
pohotověji fotoaparát reaguje. To je užitečné, pokud chcete sledovat
pohybující se objekt, jehož vzdálenost od fotoaparátu se mění,
popřípadě rychle zaostřovat na jiné objekty.
zz K dispozici při nastavení položky [z: Servo AF u film.] na možnost [Povolit]
a nastavení položky [z: Metoda AF] na [1 bodový AF].
zz Činnost při nastavení položky [z: Metoda AF] na jinou možnost než
[1 bodový AF] je ekvivalentní nastavení [0].
273
Servo AF při záznamu filmu
Rychlost Serva AF při záznamu filmu
Můžete nastavit rychlost Serva AF při záznamu filmu a jeho provozní podmínky.
Tuto funkci lze použít s objektivy, které při záznamu filmu podporují pomalé
přeostřování*.
položku [z: Rychl.
1Vyberte
ServaAF při záz.filmu].
zz Kdy aktivní:
Když nastavíte možnost [Vždy], rychlost
automatického zaostřování bude
účinná vždy ve spojení se záznamem
filmu (před záznamem filmu a během
něj). Když nastavíte možnost [Během
snímání], rychlost automatického
zaostřování bude účinná pouze během
záznamu filmu.
zz Rychlost AF:
Můžete upravit rychlost AF (rychlost
změny zaostření) od standardní
rychlosti (0) po pomalou (7 úrovní) nebo
rychlou (dvě úrovně), a dosáhnout tak
požadovaného efektu pro tvorbu filmů.
* Objektivy, které podporují pomalé přeostřování při
záznamu filmu
Objektivy typu USM a STM uvedené na trh v roce 2009 a dále jsou
kompatibilní. Více informací naleznete na webových stránkách
společnosti Canon.
274
Servo AF při záznamu filmu
zz U některých objektivů se rychlost automatického zaostřování nemusí změnit
ani po úpravě rychlosti AF.
zz K dispozici při nastavení položky [z: Servo AF u film.] na možnost [Povolit]
a nastavení položky [z: Metoda AF] na [1 bodový AF].
zz Činnost při nastavení položky [z: Metoda AF] na jinou možnost než
[1 bodový AF] je ekvivalentní nastavení [Rychlost AF] na [Standardní (0)].
zz Hvězdička vpravo od položky [z: Rychl.ServaAF při záz.filmu] indikuje,
že došlo k úpravě výchozího nastavení.
275
Další funkce nabídky
[z1]
zz Korekce odchylky objektivu
Periferní osvětlení a barevnou vadu lze opravit během záznamu filmů.
Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete na =128.
zz Snímání s dálkovým ovládáním
Když je nastavena možnost [Povolit], můžete záznam filmu zahájit nebo
zastavit pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se
samostatně). Nejprve spárujte ovládání BR-E1 s fotoaparátem (=446).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
Pro normální záznam filmu nastavte spínač režimů spuštění/záznamu
filmu dálkového ovládání BR-E1 do polohy <k> a potom stiskněte
tlačítko spouště.
Podrobnosti o záznamu časosběrného filmu naleznete na =260.
276
Další funkce nabídky
[z2]
zz k Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISOM
V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také vybrat
možnost Automatické ISO.
Rozsah citlivosti ISO
Při záznamu filmů můžete nastavit rozsah ručního nastavení citlivosti
ISO (minimální a maximální limit).
Max pro auto
Můžete nastavit maximální limit pro funkci ISO auto při záznamu filmu
v režimu [k] nebo v režimu [M] s funkcí ISO auto.
aMax pro auto
Můžete nastavit maximální limit pro funkci ISO auto při záznamu
časosběrného filmu v režimu [k] nebo v režimu [M] s funkcí
ISO auto.
zz Citlivost ISO 25600 pro záznam filmu je rozšířená citlivost ISO (indikovaná
pomocí [H]).
zz Priorita vysokých jasů
Při záznamu filmů je možné omezit přeexponované, oříznuté jasné
plochy. Podrobné informace o prioritě zvýraznění tónu viz =150.
zz Možnost [Vylepšeno] není k dispozici (není zobrazena) při záznamu filmů
s nastavením [z: Priorita vysokých jasů].
277
Další funkce nabídky
[z5]
zz Zobrazení informací HDMI
Zobrazení informací můžete nakonfigurovat
pro výstup obrazu prostřednictvím
kabelu HDMI.
S informacemi
Snímek, informace o snímku, body AF a další informace jsou
zobrazovány na dalším zařízení prostřednictvím HDMI. Vezměte na
vědomí, že obrazovka fotoaparátu se vypne. Zaznamenané filmy se
uloží na kartu.
Čistý / H výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě 4K.
Informace o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu,
ale na kartu se nezaznamená žádný snímek. Vezměte na vědomí,
že komunikace přes síť Wi-Fi není k dispozici.
Čistý / L výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě Full HD. Informace
o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu
se nezaznamená žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace
přes síť Wi-Fi není k dispozici.
278
Další funkce nabídky
[z6]
zz k Automatický delší čas
Automatickým zpomalením rychlosti
závěrky při nedostatku světla můžete
vybrat, zda zaznamenávat filmy, které jsou
jasnější než u možnosti [Zakázat].
Platí, když je snímková frekvence velikosti
filmového záznamu 8 nebo 7.
Zakázat
Umožňuje zaznamenávat filmy s plynulejším, přirozenějším pohybem,
méně ovlivněným rozhýbáním objektu, než u možnosti [Povolit].
Vezměte na vědomí, že při nedostatku světla mohou být filmy tmavší
než při nastavení možnosti [Povolit].
Povolit
Umožňuje zaznamenávat jasnější filmy než při nastavení [Zakázat]
automatickým snížením rychlosti závěrky při nedostatku světla na
maximálně 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).
zz Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se
objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové
obrazy, např. stopy.
279
Obecná upozornění pro záznam filmů
Červená ikona [E] varování před vnitřní teplotou
zz Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího záznamu
filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona [E].
zz Červená ikona [E] znamená, že záznam filmů bude brzy automaticky
ukončen. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po
snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát
na chvíli v klidu.
zz Dlouhotrvající záznam filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená ikona [E]
zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
zz Pokud se zobrazí [F], viz =565.
Záznam a kvalita obrazu
zz Stabilizace obrazu je aktivní trvale i bez namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny, pokud použijete objektiv EF-M s nastavením [Režim IS] v položce
[z: Nastavení IS] nastaveným na [Povolit], resp. při použití objektivu
EF nebo EF-S se spínačem stabilizátoru obrazu nastaveným na <1>.
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie,
a v závislosti na podmínkách snímání tak může zkrátit celkovou dobu
záznamu filmu. Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do
polohy <2>.
zz Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se
zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě zaznamenávejte filmy
pomocí ruční expozice.
zz Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Filmy se zaznamenávají téměř ve
stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
zz Při záznamu při vysokých citlivostech ISO, vysokých teplotách, nízkých
rychlostech závěrky nebo při nedostatku světla může nastat šum snímků nebo
nepravidelné barvy. Filmy se zaznamenávají téměř ve stejné podobě, v jaké
se zobrazují na obrazovce, kromě záznamu časosběrného filmu.
zz Při přehrávání filmu v jiných zařízeních může dojít ke snížení kvality obrazu
nebo zvuku, případně nemusí být přehrávání možné (i když tato zařízení
podporují formát MP4).
280
Obecná upozornění pro záznam filmů
Záznam a kvalita obrazu
zz Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu,
může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části
obrazovky indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat
ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita vnitřní
vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na
(1)
kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem
nahoru. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně,
záznam filmu se automaticky zastaví.
zz Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď nezobrazí,
nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve zaznamenejte
několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně
rychlý zápis.
zz Pokud indikátor ukazuje, že je karta plná, a dojde k automatickému ukončení
záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
zz Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí
se indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
Omezení zvuku
zz Při záznamu filmů obsahujících zvuk platí následující omezení.
yyNezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
yyPři přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení
synchronizace obrazu filmu a zvuku.
281
282
Fotografování s bleskem
Tato kapitola popisuje fotografování s vestavěným nebo externím
bleskem (blesky Speedlite EL/EX).
zz Blesk nelze použít během záznamu filmů.
zz Při fotografování není k dispozici funkce AEB.
283
Fotografování s vestavěným bleskem
Použití vestavěného blesku se doporučuje při zobrazení ikony [I] na
obrazovce, u objektů na denním světle nacházejících se v protisvětle nebo
při fotografování na nízké hladiny osvětlení.
páčky <I> vysuňte
1Pomocí
vestavěný blesk.
tlačítko spouště
2Namáčkněte
do poloviny.
zz Zkontrolujte, jestli se na obrazovce
zobrazuje ikona [I].
snímek.
3zExponujte
z Vestavěný blesk odpaluje záblesky podle
nastavení položky [Záblesk blesku]
(=290).
zz Pro zasunutí vestavěného blesku po
fotografování stiskněte blesk dolů prsty,
až zaklapne do aretované polohy.
Přibližný rozsah vestavěného blesku
(maximální přibližný rozsah v metrech/stopách)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Citlivost ISO
(=143)
Širokoúhlý objektiv
f/3.5
f/6.3
400
2.6 / 8.6
1.5 / 4.8
3200
7.4 / 24.4
4.1 / 13.6
Teleobjektiv
* Při fotografování vzdálených objektů při vysokých citlivostech ISO nemusí být za
určitých podmínek objektu možné dosáhnout standardní expozice.
284
Fotografování s vestavěným bleskem
Rychlost závěrky a clonové číslo při fotografování s bleskem
Režim snímání
d
Rychlost závěrky
Auto (1/200–30 s)*
Clonové číslo
Automatické
nastavení
Automatické
nastavení
s
Ruční (1/200–30 sec.)
f
Auto (1/200–30 s)*
Ručně nastavené
Ruční (1/200–30 sec.)
Ručně nastavené
4
* Při nastavení položky [Pomalá synchr.] v položce [z: Ovládání blesku] na
možnost [1/200-30 s auto].
zz Nepoužívejte vestavěný blesk, pokud není zcela vysunutý.
zz Spodní část snímků může být v případě blokování světla vestavěného blesku
sluneční clonou nebo v případě příliš blízkého objektu tmavá.
zz Pokud je spodní část snímků tmavá při použití superteleobjektivů nebo
objektivů s velkým průměrem, zvažte použití externího blesku (prodávaný
samostatně, =300).
Fotografování s bleskem v režimu <f>
Výkon blesku se automaticky upravuje tak, aby poskytovat vhodnou
zábleskovou expozici pro vámi zadané clonové číslo.
Za nízké hladiny osvětlení je hlavní objekt exponován automatickým
měřením blesku a pozadí pomalou rychlostí závěrky pro získání standardní
expozice objektu a pozadí. Doporučujeme použít stativ.
285
Fotografování s vestavěným bleskem
Kompenzace expozice s bleskemM
Stejně jako je nastavitelná kompenzace expozice, můžete nastavovat
rovněž výkon blesku u vestavěného blesku.
1Stiskněte tlačítko <D>.
2Stiskněte tlačítko <M>.
3Vyberte položku [Komp.expoz.2].
hodnotu kompenzace.
4zNastavte
z Pro získání světlejší expozice s bleskem
nastavte korekci směrem k [Světlejší]
(kladná kompenzace), pro získání tmavší
expozice nastavte kompenzaci směrem
[Tmavší] (záporná kompenzace).
zz Po dokončení fotografování postupujte
podle kroků 1–4 pro návrat kompenzace
expozice na nulu.
286
Fotografování s vestavěným bleskem
zz Při nastavení položky [z: Automatická optimalizace jasu] (=149) na
jakoukoli jinou možnost než [Zakázat] mohou být snímky stále světlé i při
nastavení záporné kompenzace expozice.
zz Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí spínače napájení
do polohy <2>.
zz Můžete rovněž nastavit kompenzaci expozice s bleskem [Nastav. vestav.
blesku] v položce [z: Ovládání blesku] (=292).
zz Fotoaparát lze rovněž použít k nastavení kompenzace expozice s bleskem
u externího blesku Speedlite, stejným způsobem jako u vestavěného blesku.
Blokování FEM
Fotografování s funkce blokování FE (expozice s bleskem) poskytuje
vhodnou expozici s bleskem u vámi určené oblasti objektu.
páčky <I> vysuňte
1Pomocí
vestavěný blesk.
tlačítko spouště
2Namáčkněte
do poloviny.
zz Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny a zkontrolujte, jestli se na
obrazovce zobrazila ikona [I].
287
Fotografování s vestavěným bleskem
tlačítko <A> (8).
3zStiskněte
z Vycentrujte objekt na obrazovce
a stiskněte tlačítko <A>.
zz Blesk odpálí předzáblesk a zachová
požadovanou úroveň výkonu blesku.
zz Bliká [d].
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
odpálí předzáblesk a pro fotografování
je zachován požadovaný výkon blesku.
snímek.
4zExponujte
z Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
zz Ikona [D] bliká, pokud jsou objekty příliš vzdálené a snímky budou tmavé.
Přibližte se k objektu a opakujte kroky 2–4.
288
Nastavení funkce blesku
Funkce vestavěného blesku nebo externích blesků Speedlite řady EL/EX
lze nastavit z obrazovek nabídky ve fotoaparátu.
Před nastavením funkcí externích blesků Speedlite nasaďte na fotoaparát
blesk Speedlite a zapněte jej.
Podrobné informace o funkcích externího blesku Speedlite naleznete
v návodu k použití blesku Speedlite.
položku [z: Ovládání
1Vyberte
blesku].
2Vyberte položku.
289
Nastavení funkce blesku
Záblesk blesku
Pro automatickou činnost blesku
podle snímacích podmínek nastavte
možnost [a].
Pro nastavení trvalé činnosti blesku při
fotografování nastavte blesk na [D].
Pro zakázání záblesku blesku nastavte
možnost [b].
Měření blesku E-TTL IIM
Pro normální expozice s bleskem nastavte
možnost [Poměrové]. Je-li nastavena
hodnota [Průměrové], bude expozice
s bleskem zprůměrována pro celou
měřenou scénu.
Redukce červených očí
Pro redukci efektu červených očí pomocí
světla redukce červených očí před
odpálením záblesku vyberte možnost
[Povolit].
290
Nastavení funkce blesku
Pomalá synchronizaceM
Pro fotografování s bleskem lze v režimu
priority clony AE <f> nebo programové
automatické expozice <d> nastavit
rychlost synchronizace blesku.
zz [
] 1/200-30 s auto
zz [
] 1/200-1/60 s auto
zz [
] 1/200 s (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu
1/200 s až 30 s podle jasu scény. Za určitých podmínek snímání
v místech s nedostatečným osvětlením se používá fotografování s nízkou
rychlostí synchronizace, a rychlost závěrky se automaticky sníží.
Zabraňuje automatickému nastavení pomalé rychlosti závěrky při
nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít
rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný
objekt bude po osvícení bleskem exponován správně, pozadí může
vyjít tmavé.
Rychlost závěrky pro synchronizaci blesku je pevně nastavena
na 1/200 s. Tím se účinněji zamezuje rozmazání objektu chvěním
fotoaparátu než při použití možnosti [1/200-1/60 s auto]. Za nízké
hladiny osvětlení však vyjde pozadí objektu tmavší než při použití
možnosti [1/200-1/60 s auto].
zz Chcete-li použít fotografování s nízkou rychlostí synchronizace v režimu <f>
nebo <d>, nastavte možnost [1/200-30 s auto].
291
Nastavení funkce blesku
Nastavení funkce vestavěného bleskuM
zz Režim blesku
Nastavte blesk na [E-TTL II] pro
fotografování v plně automatickém režimu
blesku E-TTL II/E-TTL.
Chcete-li určit výkon blesku ručně,
vyberte [Manuální blesk].
K dispozici v režimech <s>, <f>,
<a> a <t>.
292
Nastavení funkce blesku
zz Synchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na možnost
[1. lamela], aby byl záblesk emitován
bezprostředně po zahájení expozice.
Pro přirozeně vypadající snímky se stopami
pohybu objektů, jako jsou například
světelné stopy reflektorů automobilu,
vyberte možnost [2. lamela] a použijte
pomalé rychlosti závěrky.
zz Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky 1/80 s
nebo pomalejší. Při rychlosti závěrky 1/100 s nebo vyšší bude automaticky
použita synchronizace na první lamelu, i pokud je nastavena možnost
[2. lamela].
zz Kompenzace expozice s bleskem
Stejně jako je nastavitelná kompenzace
expozice, můžete nastavovat rovněž výkon
blesku u vestavěného blesku (=286).
293
Nastavení funkce blesku
Nastavení funkce externího bleskuM
Zobrazené informace, poloha zobrazení a dostupné možnosti se liší podle
modelu blesku Speedlite, jeho nastavení uživatelských funkcí, režimu
blesku a dalších faktorů. Podrobnosti k funkcím blesku viz návod k obsluze
zábleskové jednotky.
Ukázková obrazovka
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Režim blesku
Bezdrátové funkce/ovládání
poměru záblesku
Zoom blesku (pokrytí blesku)
(3)
(4)
(5)
(6)
Synchronizace závěrky
Kompenzace expozice s bleskem
Braketing expozice s bleskem
zz Při používání blesků Speedlite řady EX, které nejsou kompatibilní s nastaveními
funkce blesku, jsou funkce omezené.
294
Nastavení funkce blesku
zz Režim blesku
Můžete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému fotografování
s bleskem.
Měření [E-TTL II] je standardní režim
blesků Speedlite řady EL/EX pro
automatické fotografování s bleskem.
V režimu [Manuální blesk] můžete
nastavit položku [Výkon blesku] pro blesk
Speedlite sami.
Při použití kompatibilního externího blesku Speedlite je k dispozici režim
[CSP] (režim priority kontinuálního snímání). Tento režim automaticky
snižuje výkon blesku o 1 EV a zvyšuje citlivost ISO o 1 EV. Je užitečný při
kontinuálním snímání a pomáhá šetřit energii baterie blesku.
Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k používání blesku
Speedlite kompatibilního s příslušným režimem blesku.
zz Podle potřeby upravte kompenzaci expozice (=140) v případě
přeexponování snímků s bleskem s [CSP] v režimu <s> nebo <a>.
zz S [CSP] se citlivost ISO automaticky nastaví na [Auto].
295
Nastavení funkce blesku
zz Bezdrátové funkce
Můžete použít rádiové nebo optické
bezdrátové přenosy pro fotografování
s bezdrátovým osvětlením více blesky.
Podrobné informace o bezdrátovém
blesku naleznete v návodu k použití
blesku Speedlite, který je kompatibilní
s fotografováním s bezdrátovým bleskem.
zz Ovládání poměru záblesku
Při použití makroblesku můžete nastavit
ovládání poměru záblesku.
Podrobné informace o ovládání poměru
záblesku naleznete v návodu k používání
makroblesku.
zz Zoom blesku (pokrytí blesku)
U blesků Speedlite se zoomovou hlavou
můžete nastavit pokrytí blesku.
296
Nastavení funkce blesku
zz Synchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na možnost [Synchronizace na první
lamelu], aby byl záblesk emitován bezprostředně po zahájení expozice.
Pro přirozeně vypadající snímky se stopami pohybu objektů, jako
jsou například světelné stopy reflektorů automobilu, vyberte možnost
[Synchronizace na druhou lamelu] a použijte pomalé rychlosti závěrky.
Pro fotografování s bleskem za využití vyšších rychlostí závěrky, než je
maximální rychlost závěrky pro synchronizaci bleskem, vyberte možnost
[Vysokorychlostní synchronizace]. To je účinné při fotografování
s otevřenou clonou v režimu <f> například pro rozmazání pozadí
za objekty venku za denního světla.
zz Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky 1/80 s
nebo pomalejší. Při rychlosti závěrky 1/100 s nebo vyšší bude automaticky
použita synchronizace na první lamelu, i pokud je nastavena možnost
[Synchronizace na druhou lamelu].
zz Kompenzace expozice s bleskem
Stejně jako je nastavitelná kompenzace
expozice, můžete nastavovat rovněž výkon
blesku u externích blesků Speedlite.
zz Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena prostřednictvím blesku
Speedlite, nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem pomocí fotoaparátu.
Mějte na paměti, že nastavení blesku Speedlite má přednost před nastavením
na fotoaparátu, pokud jsou oba přístroje nastaveny současně.
297
Nastavení funkce blesku
zz Braketing expozice s bleskem
Externí blesky Speedlite vybavené
bracketingem expozice s bleskem (FEB)
mohou automaticky měnit výkon externího
blesku při současném pořízení tří snímků.
Uživatelské nastavení funkce externího blesku
Podrobné informace o uživatelských
funkcích externího blesku Speedlite
naleznete v návodu k používání blesku
Speedlite.
zz Je-li u blesku Speedlite řady EL/EX nastavena uživatelská funkce [Režim
měření blesku] na hodnotu [Měření blesku TTL] (automatický zábleskový
režim), blesk Speedlite bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem.
zz Osobní funkci externího blesku Speedlite (P.Fn) nelze nastavit ani zrušit na
obrazovce [z: Nastavení C.Fn exter.blesku]. Nastavení proveďte přímo na
externím blesku Speedlite.
298
Nastavení funkce blesku
Vymazání nastavení funkce blesku/nastavení uživatelských
funkcí C.Fn bleskuM
možnost [Vymazat
1Vyberte
nastavení].
nastavení, která chcete
2Vyberte
vymazat.
zz Vyberte [Vymazat nast. vestav.
blesku], [Vymazat nast. ext. blesku]
nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk].
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku
[OK]. Následně se vymažou veškerá
nastavení blesku nebo uživatelských
funkcí.
299
Fotografování s externími blesky
Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS
Fotoaparát podporuje fotografování s bleskem s využitím všech funkcí
blesků Speedlite řady EL/EX (prodávané samostatně).
Postup ovládání naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EL/EX.
Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX
zz Blesky Speedlite řad EZ/E/EG/ML/TL nastavené do režimu A-TTL nebo
TTL lze provozovat pouze na plný výkon.
Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <a> nebo
<f> a clonové číslo.
zz Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem ručního nastavení
blesku fotografujte v tomto režimu.
Zábleskové jednotky jiného výrobce
Rychlost synchronizace
Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami
jiných výrobců při rychlosti až do 1/200 s. Při použití velkých studiových
zábleskových jednotek trvá záblesk déle než při použití kompaktní
zábleskové jednotky. Doba trvání záblesku se liší v závislosti na modelu.
Před fotografováním nezapomeňte zkontrolovat řádné provedení
synchronizace blesku pořízením zkušebního snímku při rychlosti
synchronizace přibližně 1/60 s až 1/30 s.
zz Před nasazením externího blesku zasuňte vestavěný blesk.
zz Při fotografování s externím bleskem Speedlite nastavte položku [z: Režim
závěrky] na jinou možnost než [Elektronická] (=186).
zz Pokud je fotoaparát používán se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím
určeným pro fotoaparáty jiné značky, nejenže nemusí fotoaparát fungovat
správně, ale může dojít k jeho poruše.
zz Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové
zábleskové jednotky. Nemusely by emitovat záblesky.
300
Přehrávání
Tato kapitola popisuje témata spojená s přehráváním —
snímků a filmů — a představuje nastavení nabídek na kartě
přehrávání ([x]).
zz Normální zobrazení nebo výběr na tomto fotoaparátu nebude
možný u snímků pořízených na jiných fotoaparátech, nebo u snímků
z tohoto fotoaparátu, které byly upraveny nebo přejmenovány
na počítači.
zz Mohou se zobrazit snímky, které nelze použít s určitými funkcemi
přehrávání.
301
Záložky nabídek: Přehrávání
zz Přehrávání 1
=323
=326
=327
=331
=335
=338
zz Přehrávání 2
=341
=347
=349
=350
=351
=354
=356
zz Přehrávání 3
=358
=361
=363
=365
zz [3: Zpracování snímku RAW] a [3: RAW zpracování Rychloovlad.] se
nezobrazují v režimech základní zóny.
302
Záložky nabídek: Přehrávání
zz Přehrávání 4
=367
=369
=370
=371
=372
=373
303
Přehrávání snímků
Zobrazení jednotlivých snímků
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <x>.
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pro přehrávání novějších snímků
stiskněte tlačítko <Z>, pro přehrávání
starších snímků použijte tlačítko <Y>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <B> se
změní zobrazení na displeji.
Žádné informace
Zobrazení
základních informací
Zobrazení informací
ke snímku
přehrávání snímků.
3zUkončete
z Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků.
304
Přehrávání snímků
Zobrazení informací o snímku
Při zobrazení obrazovky informací o snímku můžete stisknutím tlačítka
<B> změnit zobrazené informace. Zobrazované informace lze rovněž
přizpůsobit, pomocí položky [x: Zobraz. informací při přehrávání]
(=367).
305
Přehrávání snímků
Přehrávání dotykem
Fotoaparát disponuje panelem dotykové obrazovky, který umožňuje ovládat
přehrávání dotykem. Podporované operace ovládání dotykem jsou podobné
operacím na chytrých telefonech a podobných zařízeních. Nejdříve stiskněte
tlačítko <x> pro přípravu přehrávání dotykem.
Procházení snímků
Zobrazení s přeskakováním
snímků
Zobrazení indexu
Zvětšené zobrazení
zz Zobrazení můžete také zvětšit pomocí dvojitého poklepání jedním prstem.
306
Zobrazení zvětšeného snímku
Pořízené snímky můžete zvětšovat.
snímek.
1zZvětšete
z Otočením ovladače <5> zvětšete
snímek nebo zobrazte index.
Při zvětšeném zobrazení je poloha
zvětšené oblasti (1) zobrazena v pravém
dolním rohu obrazovky.
(1)
snímek.
2zPosouvejte
z Stisknutím navigačních tlačítek <V>
lze snímek posouvat svisle i vodorovně.
307
Zobrazení indexu (zobrazení více snímků)
do režimu zobrazení
1Přepněte
indexu.
zz Během přehrávání snímků otočte
ovladačem <5> proti směru
hodinových ručiček.
zz Zobrazí se index se 4 snímky.
Vybraný snímek je zvýrazněn
oranžovým rámečkem.
Dalším otáčením ovladače <5> proti
směru hodinových ručiček se přepne na
zobrazení 9, 36 a 100 snímků.
Otáčením ovladače na druhou stranu
se přepíná na zobrazení 100, 36, 9, 4
a jednotlivých snímků.
B
B
B
B
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček
a vyberte snímek.
zz Stisknutím tlačítka <0> v indexovém
zobrazení se zobrazí vybraný snímek.
308
Přehrávání filmů
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <x>.
film.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte film,
který chcete přehrát.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje ikona [s1] zobrazená
v levém horním rohu film.
zz V režimu zobrazení náhledů označuje
film děrování na levém okraji náhledu.
Vzhledem k tomu, že série nelze
přehrávat v režimu zobrazení indexu,
přepněte stisknutím tlačítka <0>
na zobrazení jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
309
Přehrávání filmů
přehrajete stisknutím
4Film
tlačítka <0>.
zz Spustí se přehrávání filmu.
zz Přehrávání můžete pozastavit
a stisknutím tlačítka <0> zobrazit
panel pro přehrávání filmů. Dalším
stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
zz Hlasitost je rovněž možné upravit
během přehrávání filmů pomocí
tlačítek <W> <X>.
(1)
(1)
310
Reproduktor
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů
Položka
Operace přehrávání
7 Přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
8 Pomalý pohyb
Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky <Y> <Z>.
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
T Skok dozadu
Při každém stisknutí tlačítka <0> se přeskočí dozadu
o cca 4 s.
3 Předchozí políčko
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
6 Následující políčko
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
v Skok dopředu
Při každém stisknutí tlačítka <0> se přeskočí dopředu
o cca 4 s.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=313).
Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné
I Zachycení políčka 4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako
snímky ve formátu JPEG (=315).
Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí
y Hudba na pozadí
(=353).
Stav přehrávání
mm’ ss”
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(=309).
311
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů (alba videomomentek a krátké filmy)
Položka
7 Přehrávání
8 Pomalý pohyb
T Předchozí klip
3 Předchozí políčko
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky <Y> <Z>.
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Slouží k zobrazení prvního políčka předchozího klipu nebo
videomomentky.
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
L Smazat klip
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Slouží k zobrazení prvního políčka dalšího klipu nebo
videomomentky.
Slouží ke smazání aktuálního klipu nebo videomomentky.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=317).
y Hudba na pozadí
Slouží k přehrání alba s vybranou hudbou na pozadí (=353).
Stav přehrávání
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
6 Následující políčko
v Další klip
mm’ ss”
Hlasitost
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(=309).
zz Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost
pomocí ovládacích prvků televizoru (=321). (Hlasitost nelze upravit tlačítky
<W> <X>.)
zz Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo filmy obsahují poškozené snímky,
přehrávání filmu se možná zastaví.
zz Podrobnosti o dostupné době záznamu filmu viz =580.
312
Úprava prvních a posledních scén filmu
Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně jednosekundových
krocích.
přehrávání filmu.
1zPozastavte
z Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
panelu přehrávání filmu vyberte
2Na
ikonu [X].
část, která má být vynechána.
3zUrčete
z Vyberte položku [U] (Střih začátek)
nebo [V] (Střih konec).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
přehrávání po jednotlivých políčkách.
zz Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která
je označena linkou u dolního okraje
obrazovky, zůstane zachována.
upravený film.
4zZkontrolujte
z Upravený film přehrajte výběrem
tlačítka [7].
zz Chcete-li upravenou část změnit,
přejděte zpět na krok 3.
zz Úpravu zrušíte stisknutím
tlačítka <M>.
313
Úprava prvních a posledních scén filmu
snímek.
5zUložte
z Vyberte možnost [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
zz Pro uložení jako nové série vyberte
[Nový soubor]. Chcete-li položku
uložit a přepsat původní filmový soubor,
vyberte možnost [Přepsat].
] (2) uložíte
zz Výběrem možnosti [
komprimovanou verzi souboru.
Filmy v rozlišení 4K se před kompresí
konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
zz Výběrem položky [OK] v potvrzovacím
dialogu uložíte upravený film a přejdete
zpět na obrazovku pro přehrávání filmů.
zz Protože se úpravy provádějí po jednosekundových krocích (v poloze označené
ikonou [ ] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně
lišit od vámi určené polohy.
zz Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
zz Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
zz Komprese a uložení není k dispozici pro velikosti filmového záznamu
L6V (NTSC) nebo L5V (PAL).
zz Pokyny pro úpravy alb videomomentek viz „Vytvoření složky“ (=351).
314
Zaznamenání snímku
Z filmů v rozlišení 4K nebo z časosběrných filmů v rozlišení 4K můžete
vybírat jednotlivá políčka, která lze následně uložit jako snímky ve formátu
JPEG (přibližně 8,3 megapixelu, 3840×2160). Tato funkce se nazývá
„zachycení políčka (zachycení snímku v rozlišení 4K)“.
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <3>.
film v rozlišení 4K.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte film
v rozlišení 4K nebo časosběrný film
v rozlišení 4K.
zz Na obrazovce informací o snímku
(=590) jsou filmy v rozlišení 4K
nebo časosběrné filmy v rozlišení 4K
označeny ikonou [H].
zz V zobrazení indexu můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
přehrávání filmu.
4zPozastavte
z Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
políčko, které chcete
5Vyberte
zachytit.
zz Pomocí panelu pro přehrávání filmů
vyberte políčko, které chcete zachytit
jako snímek.
zz Pokyny k panelu pro přehrávání filmů
viz =311.
315
Zaznamenání snímku
možnost [I].
6zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [I].
snímek.
7zUložte
z Vyberte možnost [OK] a uložte tak
aktuální políčko jako snímek ve formátu
JPEG.
snímek, který chcete
8Vyberte
zobrazit.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku.
zz Vyberte možnost [Zobrazení původního
filmu] nebo [Zobrazení zachycené
fotografie].
zz Zachycení políčka není možné u filmů Full HD, časosběrných filmů Full HD,
filmů HD, filmů 4K nebo časosběrných filmů 4K zaznamenaných jiným
fotoaparátem.
316
Úpravy krátkého filmu
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu <D> lze podle potřeby
vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již nelze obnovit.
snímek.
1zZobrazte
z Stiskněte tlačítko <x>.
krátký film.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
krátký film.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje krátké filmy ikona [sD]
zobrazená v levém horním rohu.
zz V zobrazení indexu můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
možnost [D].
4zVyberte
z Zahájí se přehrávání krátkého filmu.
tlačítka <0>
5Stisknutím
pozastavte krátký film.
zz Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
klip.
6zVyberte
z Vyberte [T] nebo [v] pro výběr klipu.
317
Úpravy krátkého filmu
7Vyberte možnost [L].
Vyberte položku [OK] a stiskněte
8tlačítko
<0>.
zz Klip je vymazán a krátký film je přepsán.
zz Alba videomomentek lze rovněž upravovat. Alba vytvořená pomocí položky
[x: Vytvořit album] nelze upravit.
zz Další pokyny k použití panelu pro přehrávání filmů pro krátké filmy viz „Panel
pro přehrávání filmů (alba videomomentek a krátké filmy)“ (=312).
318
Zaznamenání statického snímku ze série
snímků RAW
Můžete uložit libovolný snímek (jako snímek JPEG nebo RAW) ze série
(série, =137) pořízený v režimu RAW série.
snímek.
1zZobrazte
z Stiskněte tlačítko <x>.
sérii.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
soubor série.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje sérii ikona [si] zobrazená
v levém horním rohu.
zz V zobrazení indexu můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
možnost [i].
4zVyberte
z Zobrazí se série.
požadovaný snímek.
5zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete uložit.
zz Pro odstranění nepotřebných částí
na začátku a konci série stiskněte
tlačítko <X>.
319
Zaznamenání statického snímku ze série snímků RAW
6Stiskněte tlačítko <0>.
a uložte snímek, který
7Vyberte
chcete uložit.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
[Vyjmout jako JPEG] nebo [Vyjmout
jako 1].
zz Při použití možnosti [Vyjmout jako
JPEG] můžete vybrat [Upr. a uložit]
a před uložením použít zpracování
snímku RAW (=341).
zz Snímky uložené při výběru možnosti [Vyjmout jako JPEG] jsou v kvalitě [73]
(18 milionů pixelů).
zz Kreativní filtry, výřezy a změna velikosti nejsou k dispozici u snímků JPEG
vyjmutých ze snímků RAW série nebo zpracovaných ze snímků RAW.
320
Přehrávání na televizoru
Své snímky a filmy můžete sledovat na televizoru, a to propojením
fotoaparátu s televizorem pomocí kabelu HDMI (v maximální délce 2,5 m,
s konektorem typu D na straně fotoaparátu).
Pokud se na televizní obrazovce nezobrazuje obraz, zkontrolujte
správné nastavení položky [5: Videosystém] na možnost [Pro NTSC]
nebo [Pro PAL] (v závislosti na videosystému televizoru).
kabel HDMI k fotoaparátu.
1zPřipojte
z Zapojte kabel HDMI do konektoru
<D> fotoaparátu.
kabel HDMI k televizoru.
2zPřipojte
z Připojte kabel HDMI ke konektoru
HDMI IN televizoru.
televizor a jeho
3Zapněte
přepnutím na vstup videa vyberte
připojený port.
vypínač napájení na
4Přesuňte
fotoaparátu do polohy <1>.
tlačítko <x>.
5zStiskněte
z Snímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na obrazovce fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
zz Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
321
Přehrávání na televizoru
zz Hlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit
prostřednictvím fotoaparátu.
zz Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru
vypněte obě uvedená zařízení.
zz V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
zz Ke konektoru <D> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného jiného
zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
zz Některé sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
zz Může nějakou dobu trvat, než dojde k zobrazení snímků. Abyste zamezili
zpoždění, nastavte položku [5: HDMI rozlišení] na [1080p] (=509).
zz Používání dotykové obrazovky není podporováno, je-li fotoaparát připojen
k televizoru.
322
Ochrana snímků
Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.
Ochrana jednotlivého snímku
položku [3: Ochrana
1Vyberte
snímků].
2Vyberte možnost [Výběr snímků].
požadovaný snímek.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete chránit.
(1)
ochranu snímku.
4zNastavte
z Stisknutím tlačítka <0> nastavte
ochranu vybraného snímku. V horní části
obrazovky se zobrazí ikona [K] (1).
zz Jestliže chcete ochranu snímku zrušit,
stiskněte znovu tlačítko <0>.
Ikona [K] zmizí.
zz Chcete-li nastavit ochranu pro další
snímek, opakujte kroky 3 a 4.
323
Ochrana snímků
Určení rozsahu chráněných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete chránit.
možnost [Vybrat rozsah].
1zVyberte
z Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v položce [3: Ochrana snímků].
rozsah snímků.
2zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Snímky v zadaném rozsahu budou
chráněny a zobrazí se ikona [J].
zz Chcete-li vybrat další snímek,
který chcete chránit, opakujte krok 2.
324
Ochrana snímků
Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Když vyberete možnost [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky na
kartě] v položce [3: Ochrana snímků],
všechny snímky ve složce nebo na kartě
budou chráněny.
Výběr snímků zrušíte výběrem položky
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo
[Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=363), zobrazení se změní
na [Všech. nalez.sn.] a [Zruš.ochr.nalez.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.sn.],
budou chráněny všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání.
Pokud vyberete položku [Zruš.ochr.nalez.],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
zz Při naformátování karty (=490) budou vymazány i chráněné snímky.
zz Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
zz Pokud vymažete všechny snímky (=330), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
325
Otáčení snímků
Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované orientace.
1Vyberte položku [3: Otočit snímek].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete otočit.
snímek.
3zOtočte
z Po každém stisknutí tlačítka <0>
dojde k otočení snímku ve směru
hodinových ručiček následujícím
způsobem: 90° → 270° → 0°.
zz Chcete-li otočit další snímek,
opakujte kroky 2 a 3.
zz Pokud nastavíte položku [5: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD] (=489)
před fotografováním na výšku, nebude nutné snímek otočit pomocí této funkce.
zz Pokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí ve správné
orientaci, nastavte položku [5: Aut. otáčení] na [ZapzD].
326
Smazání snímků
Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat
více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (=323) nebudou vymazány.
zz Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte,
zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky
ochránit před neúmyslným vymazáním.
Vymazání jednoho snímku
snímek, který chcete
1Vyberte
vymazat.
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat.
2Stiskněte tlačítko <L>.
3Vymažte snímky.
Snímky JPEG a RAW nebo filmy
zz Vyberte možnost [Vymazat].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte položku.
327
Smazání snímků
Označení [X] více snímků k dávkovému vymazání
Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat
více snímků najednou.
položku [3: Smazání
1Vyberte
snímků].
Vyberte možnost [Výběr a smazání
2snímků].
požadovaný snímek.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímek
k vymazání, opakujte krok 3.
snímky.
4zVymažte
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
328
Smazání snímků
Určení rozsahu mazaných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete vymazat.
možnost [Vybrat rozsah].
1zVyberte
z Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v položce [3: Smazání snímků].
rozsah snímků.
2zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
3Stiskněte tlačítko <M>.
snímky.
4zVymažte
z Vyberte tlačítko [OK].
329
Smazání snímků
Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Při nastavení položky [3: Smazání
snímků] na možnost [Všechny snímky ve
složce] nebo [Všechny snímky na kartě]
budou vymazány všechny snímky ve složce
či na kartě.
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=363), zobrazení se změní
na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou smazány všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
zz Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte
kartu (=490).
330
Příkazy tisku
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků
zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr
snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce
nebo vytvořit příkaz tisku snímků pro fotolaboratoř.
Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data a tisk
čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky určené
k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)
Nastavení možnosti tisku
1Vyberte položku [3: Příkaz tisku].
2Vyberte možnost [Nastavit].
požadované možnosti.
3zNastavte
z Nastavte položky [Druh tisku], [Datum]
a [Č. Souboru].
Druh tisku
K Standardní
Tisk jednoho snímku na jeden list.
L Index
Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.
K
L
Datum
Číslo souboru
Obojí
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Standardní tisk i tisk náhledů.
Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání
snímku na zachycený snímek.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
331
Příkazy tisku
nastavení.
4zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M>.
zz Dále výběrem položky [Výb.sním.] nebo
[Více sn.] označte snímky k tisku.
zz Pokud tisknete snímek velké velikosti s použitím nastavení [Index] nebo [Obojí]
(=331), nemusí se náhledy na určitých tiskárnách vytisknout. V tomto
případě změňte velikost snímku (=356) a pak náhledy vytiskněte.
zz I v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na možnost
[Zap], se datum nebo číslo souboru nemusí vytisknout, v závislosti na
nastavení druhu tisku a tiskárny.
zz Pro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum] i položku
[Č. Souboru] na možnost [Zap].
zz Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny specifikace
příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty pro tisk a pokusíte se je
vytisknout, nebude je možné tisknout podle určeného příkazu tisku.
zz Některé tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí umožňovat
tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si prostudujte
návod k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky fotolaboratoře
a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání snímků k tisku.
zz Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku u snímků
s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku
by také nemuselo být možné provést příkaz tisku.
332
Příkazy tisku
Výběr snímku k tisku
zz Výběr snímku
Vyberte a určete snímky, jeden po druhém.
Stisknutím tlačítka <M> uložte příkaz
tisku na kartu.
zz Standardní/Obojí
(1)
(2)
Chcete-li vytisknout kopii zobrazeného
snímku, stiskněte tlačítko <0>.
Stisknutím tlačítek <W> <X> můžete
nastavit počet kopií, které mají být
vytištěny, až do hodnoty 99.
(1)
(2)
Množství
Celkový počet vybraných snímků
zz Index
(3) (4)
Stisknutím tlačítka <0> doplňte
zatržítko [X] do políčka. Snímek bude
zahrnut do tisku náhledů.
(3)
(4)
Zatržítko
Ikona náhledů
zz Výběr více snímků
Vybrat rozsah
V části [Více sn.] vyberte možnost
[Vybrat rozsah]. Výběrem prvního
a posledního snímku rozsahu označíte
všechny snímky v rozsahu zaškrtávacím
znaménkem [X], a poté dojde k vytištění
jedné kopie každého snímku.
333
Příkazy tisku
Všechny snímky ve složce
Vyberte možnost [Označit vše ve složce] a zvolte složku.
Vytvoří se příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku,
zruší se příkaz tisku pro všechny snímky ve složce.
Všechny snímky na kartě
Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku určena
jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše na kartě], bude vymazán
příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=363) a vyberete možnost
[Více sn.], zobrazení se změní na [Označit všechny nalezené snímky]
a [Vymazat všechny nalezené snímky].
Všechny nalezené snímky
Pokud vyberete položku [Označit všechny nalezené snímky],
bude k tisku určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat všechny nalezené snímky],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
zz K tisku nelze vybrat snímky typu RAW a filmy. Vezměte na vědomí, že snímky
RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku, i když označíte všechny snímky
pomocí možnosti [Více sn.].
zz Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge neurčujte v rámci
jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více
snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
334
Nastavení fotoalba
Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru
EOS Utility (software EOS) k importu snímků do počítače se snímky určené
pro fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná pro
online objednávání fotoalb.
Určení snímků po jednom
1Vyberte položku [3: Nast. fotoalba].
2Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete použít
3Vyberte
pro fotoalbum.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímky pro
fotoalbum, opakujte krok 3.
335
Nastavení fotoalba
Zadání rozsahu snímků pro fotoalbum
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zároveň určit rozsah
(počáteční bod až koncový bod) snímků, které mají být určeny pro
fotoalbum.
možnost [Více sn.].
1zVyberte
z V položce [3: Nast. fotoalba] vyberte
možnost [Více sn.].
2Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
rozsah snímků.
3zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se přidá
symbol [X].
336
Nastavení fotoalba
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Pro fotoalbum můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
V položce [x: Nast. fotoalba] můžete
nastavit možnost [Více sn.] na [Všechny
snímky ve složce] nebo [Všechny
snímky na kartě] pro výběr všech snímků
ve složce nebo na kartě pro fotoalbum.
Výběr zrušíte výběrem možnosti [Vymazat
vše ve složce] nebo [Vymazat vše
na kartě].
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=363) a vyberete možnost
[Více sn.], zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.] a [Vymazat všechny
nalezené snímky].
Pokud vyberete položku
[Všech. nalez.sn.], budou všechny
nalezené snímky odpovídající podmínkám
hledání vybrány pro fotoalbum.
Pokud vyberete položku [Vymazat
všechny nalezené snímky], budou
vymazány všechny příkazy fotoalba týkající
se filtrovaných snímků.
zz Pro fotoalbum nelze vybrat snímky RAW a filmy. Vezměte na vědomí,
že snímky RAW nebo filmy nebudou vybrány pro fotoalbum, i když označíte
všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
zz Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení fotoalba u snímků
s nastaveními fotoalba provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.
337
Kreativní filtry
Můžete použít následující filtr zpracování na snímek a uložit jej jako
samostatný snímek: Č/B zrno, Měkké ostření, Efekt Objektivu rybí oko,
Efekt Olejová malba, Efekt Akvarel, Efekt Levného fotoap. a Efekt Miniatury.
1Vyberte položku [3: Kreativní filtry].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky a stiskněte tlačítko <0>.
zz Otočením voliče <5> můžete vybrat
snímek pomocí zobrazení indexu.
3Vyberte efekt filtru (=339).
efekt filtru.
4zNastavte
z Nastavte efekt filtru a stiskněte
tlačítko <0>.
zz V případě efektu miniatury umístěte
stisknutím tlačítek <W> <X> <Y> <Z>
bílý rámeček indikující ostře zachycenou
oblast a potom stiskněte tlačítko <0>.
338
Kreativní filtry
snímek.
5zUložte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Zkontrolujte cílovou složku a zobrazené
číslo souboru snímku a vyberte [OK].
zz Chcete-li použít filtr zpracování pro další
snímky, opakujte kroky 2–5.
zz V případě snímků pořízených při fotografování ve formátu RAW+JPEG je filtr
zpracování použit na snímek RAW a výsledky se uloží jako JPEG.
zz V případě snímků RAW pořízených s určených poměrem stran se výsledný
snímek uloží s tímto poměrem stran po filtru zpracování.
zz Snímky zpracované s použitím filtru s efektem objektivu rybí oko nemají
připojena data pro odstranění prachu (=174).
Charakteristiky kreativních filtrů
zz I Č/B zrno
Vytváří zrnité černobílé snímky. Úpravou kontrastu můžete změnit
černobílý efekt.
zz G Měkké ostření
Poskytuje snímku měkký vzhled. Úpravou rozmazání můžete změnit
stupeň změkčení.
zz X Efekt Objektivu rybí oko
Poskytuje efekt objektivu rybí oko. Snímek bude mít soudkové zkreslení.
V závislosti na úrovni efektu tohoto filtru se mění oříznutá oblast okolo
okrajů snímku. A protože tento efekt filtru zvětšuje střed obrazu, zdánlivé
rozlišení ve středu se může v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů
snižovat, takže nastavujte efekt filtru v kroku 4 za současné kontroly
výsledného snímku.
339
Kreativní filtry
zz J Efekt Olejová malba
Propůjčuje snímku vzhled olejomalby a objektu více trojrozměrný vzhled.
Nastavením efektu můžete změnit kontrast a sytost. Mějte na paměti,
že objekty jako obloha a bílé zdi nemusí být vykresleny s jemnou gradací
a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz K Efekt Akvarel
Tento efekt propůjčí snímku vzhled akvarelové malby se změkčenými
barvami. Úpravou efektu můžete měnit sytost barev. Mějte na paměti,
že noční scény nebo tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou
gradací a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levného fotoaparátu
Posunuje barvy způsobem typickým pro levné fotoaparáty a ztmavuje
čtyři rohy obrazu. Pro změnu barevného nádechu lze použít možnosti
barevného tónu.
zz c Efekt miniatury
Vytváří efekt diorámy. Můžete změnit místo, na kterém vypadá snímek
ostře. Pro přepnutí orientace ostré oblasti (bílého rámečku) v kroku 4
stiskněte tlačítka <Y> <Z> pro přepnutí z horizontální orientace nebo
tlačítka <W> <X> pro přepnutí z vertikální orientace (nebo klepněte na
položku [T] na obrazovce).
340
Zpracování snímku RAW
M
Snímky 1 nebo F můžete zpracovat pomocí fotoaparátu a vytvořit
snímky JPEG. Snímky RAW nejsou ovlivněny, takže pro vytvoření snímků
JPEG lze použít různé podmínky.
Ke zpracování RAW snímků můžete také použít dodaný software
Digital Photo Professional (software EOS).
položku [3: Zpracování
1Vyberte
snímku RAW].
položku a vyberte snímky.
2zVyberte
z Můžete vybrat více snímků a tyto snímky
zpracovat současně.
Výběr snímků
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
Vybrat rozsah
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Stiskněte tlačítko <M>.
341
Zpracování snímku RAW
požadované podmínky
3Nastavte
zpracování.
Použijte nastavení snímání
zz Snímky jsou zpracovány s použitím
nastavení, které je aktuální v době
zachycení.
Upravte zpracování RAW
zz Pomocí tlačítek <W> <X> <Y> <Z>
vyberte položku.
zz Otáčením voliče <6> přepněte
nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> přejděte
na obrazovku nastavení funkce.
zz Chcete-li se vrátit k nastavením snímku
platným při fotografování, stiskněte
tlačítko <S>.
Srovnávací obrazovka
zz Můžete přepínat mezi obrazovkami
[Po změně] a [Nastavení snímku]
stisknutím tlačítka <B> a otočením
voliče <5>.
zz Položky v oranžové barvě na obrazovce
[Po změně] byly od doby zachycení
upraveny.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4zUložte
z Pokud používáte funkci [Upravit
zpracování RAW], vyberte možnost [W]
(Uložit).
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zz Chcete-li zpracovat další snímky, vyberte
možnost [Ano] a opakujte kroky 2–4.
342
Zpracování snímku RAW
snímek, který chcete
5Vyberte
zobrazit.
zz Vyberte možnost [Původní snímek]
nebo [Zprac. snímek].
Zvětšené zobrazení
Otočením ovladače <5> můžete zvětšit snímky zobrazené pro položku
[Upravit zpracování RAW]. Zvětšení se liší v závislosti na nastavení
položky [Kval. snímku]. Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze zvětšený
snímek posouvat svisle i vodorovně.
Pro zrušení zvětšeného zobrazení otočte voličem <5> na druhou stranu.
Snímky s určeným poměrem stran
Při zpracování snímků RAW s nastavením položky [z: Poměr stran
sním.] (=125) na jinou možnost než [3:2] se vytvoří snímky s určeným
poměrem stran.
343
Zpracování snímku RAW
Možnosti zpracování snímků RAW
zz [
] Nastavení jasu
zz [
] Vyvážení bílé (=155)
zz [
] Picture Style (=163)
Můžete upravit jas snímku až do ±1 EV v krocích po 1/3 EV.
Můžete vybrat vyvážení bílé. Pokud vyberete [Q], můžete vybrat
[Auto: Priorita prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé]. Po výběru možnosti
[P] můžete nastavit teplotu barvy.
Můžete vybrat styl Picture Style. Můžete upravit ostrost, kontrast a další
parametry.
zz [
] Automatická optimalizace jasu (=149)
zz [
] Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO (=172)
Můžete nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu).
Můžete nastavit potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO. Pokud je
obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=307).
zz [73] Kvalita snímku (=122)
Při vytváření snímku JPEG můžete nastavit kvalitu snímku.
344
Zpracování snímku RAW
zz [
] Barevný prostor (=162)
Můžete vybrat možnost sRGB nebo Adobe RGB. Vzhledem k tomu,
že obrazovka fotoaparátu není kompatibilní s barevným prostorem
Adobe RGB, rozdíl ve snímku bude těžko rozpoznatelný při obou
nastaveních barevného prostoru.
zz [
] Korekce odchylky objektivu
[
] Korekce vinětace (=129)
[
] Korekce distorze (=129)
[
] Digital Lens Optimizer (=130)
Jev, kdy dojde ke ztmavení rohů snímku v důsledku optických
vlastností objektivu, lze korigovat. Pokud je nastavena možnost
[Povolit], zobrazí se korigovaný snímek. Pokud je obtížné účinek
funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=307) a zkontrolujte čtyři rohy.
Korekce vinětace provedená fotoaparátem bude méně výrazná než
korekce provedená softwarem Digital Photo Professional (software
EOS) s maximální hodnotou korekce. Pokud nejsou efekty korekce
zjevné, pro provedení korekce vinětace použijte Digital Photo
Professional.
Zkreslení obrazu způsobené optickými vlastnostmi objektivu lze
korigovat. Pokud je nastavena možnost [Povolit], zobrazí se
korigovaný snímek. Okrajové části snímku budou v opraveném
snímku oříznuty.
Vzhledem k tomu, že rozlišení snímku může vypadat nepatrně
nižší, použijte parametr [Ostrost] stylu Picture Style k provedení
potřebných úprav.
Tato funkce dokáže opravit aberace, difrakce a degradace rozlišení
způsobená low-pass filtrem s využitím parametrů optické konstrukce.
Zvětšete snímky (=307) pro kontrolu účinků nastavení této
možnosti na [Povolit]. Bez zvětšení se účinek funkce Digital Lens
Optimizer nezobrazí. Výběrem možnosti [Povolit] se zkoriguje
současně barevná vada a difrakce, i když tyto možnosti se
nezobrazují.
345
Zpracování snímku RAW
[
] Korekce chromatické vady (=131)
[
] Korekce difrakce (=131)
Barevnou vadu (barevné obrysy okolo objektů) danou
charakteristikami objektivu lze korigovat. Pokud je nastavena možnost
[Povolit], zobrazí se korigovaný snímek. Pokud je obtížné účinek
funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=307).
Difrakci způsobenou clonou objektivu a snižující ostrost obrazu
lze korigovat. Pokud je nastavena možnost [Povolit], zobrazí se
korigovaný snímek. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat,
zvětšete snímek (=307).
zz Zpracování snímků RAW ve fotoaparátu nepovede k přesně stejným výsledkům
jako zpracování snímků RAW pomocí softwaru Digital Photo Professional
(softwaru EOS).
zz Pokud provádíte [Nastavení jasu], mohou být hluk, pruhy apod. zvýrazněny
efekty nastavení.
zz Při nastavení položky [Digital Lens Optimizer] může dojít společně s efekty
korekce k zesílení šumu. Rovněž může dojít k zvýraznění obrysů snímku.
Podle potřeby upravte ostrost Picture Style nebo nastavte položku [Digital
Lens Optimizer] na [Zakázat].
zz Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
346
Kreativní asistent
Snímky RAW můžete zpracovat použitím oblíbených efektů a následným
uložením jako soubory JPEG.
položku [3: Kreativní
1Vyberte
asistent].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
úroveň efektu.
3zVyberte
z Efekt vyberte pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Výběrem možnosti [Předvolba]
a stisknutím tlačítka <0> můžete
vybrat možnost [VIVID], [SOFT] a další
předvolené efekty. [AUTO1], [AUTO2]
a [AUTO3] jsou efekty doporučené
fotoaparátem na základě podmínek
snímku.
347
Kreativní asistent
zz Efekty jako [Jas] nebo [Kontrast]
lze upravit stisknutím tlačítka <0>
a následným použitím tlačítek
<Y> <Z>.
zz Po dokončení úpravy stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li efekt vynulovat, stiskněte
tlačítko <A>.
zz Chcete-li efekt potvrdit, stiskněte
tlačítko <S>.
snímek.
4zUložte
z Vyberte tlačítko [OK].
348
RAW zpracování rychlým ovládáním
M
Provedení typu zpracování snímku RAW můžete vybrat na obrazovce
rychlého ovládání.
položku [3: RAW
1Vyberte
zpracování Rychloovlad.].
položku.
2zVyberte
z Kreativní asistent
Zpracování RAW, které platí pro
oblíbený efekt (=347).
zz Zpracování snímku RAW
Zpracování RAW podle stanovených
podmínek (=341).
349
Korekce červených očí
Automaticky koriguje části snímků ovlivněné efektem červených očí od
blesku. Snímek lze uložit jako samostatný soubor.
položku [3: Korekce
1Vyberte
červ. očí].
tlačítek <Y> <Z> vyberte
2Pomocí
snímek.
zz Po výběru snímku se buďto
dotkněte položky [E] nebo stiskněte
tlačítko <0>.
zz Okolo korigovaných oblastí snímku
se zobrazují bílé rámečky.
snímek.
3zUložte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Snímek bude uložen jako
samostatný soubor.
zz U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
350
Vytvoření složky
Videomomentky zařazené do alba můžete přeuspořádat, odstranit nebo
přehrát.
položku [3: Vytvořit
1Vyberte
album].
album, které chcete
2Vyberte
upravit.
zz Stisknutím tlačítka <0> přidáte
zatržítko [X].
zz Po výběru stiskněte tlačítko <M>.
3Vyberte tlačítko [OK].
4Vyberte možnost úpravy.
351
Vytvoření složky
Možnost
Popis
T Přeuspořádat
videomom.
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte album videomomentek,
které chcete přesunout, a stiskněte tlačítko <0>. Přesuňte ji
pomocí tlačítek <Y> <Z> a stiskněte tlačítko <0>.
L Odstranit
videomomentku
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte album videomomentek,
které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <0>. Vybrané
videomomentky jsou označeny [L]. Chcete-li vymazat výběr
a odstranit [L], znovu stiskněte tlačítko <0>.
7 Přehrát
videomomentku
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte videomomentku, kterou
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko <0>. Hlasitost upravte
pomocí tlačítek <W> <X>.
úpravy.
5zDokončete
z Když máte úpravy dokončené,
stiskněte tlačítko <M>.
zz Vyberte možnost [W] (Dokončit editaci).
snímek.
6zUložte
z Ke kontrole úprav vyberte možnost
[Náhled].
zz Chcete-li přehrávat album s hudbou
na pozadí, použijte k výběru hudby
možnost [Hudba na pozadí] (=353).
zz Výběrem možnosti [Uložit] se upravené
album uloží jako nové album.
zz Alba videomomentek lze upravit pouze jednou.
352
Vytvoření složky
Výběr hudby na pozadí
Alba a prezentace lze přehrávat s hudbou na pozadí, jakmile nakopírujete
příslušnou hudbu na kartu pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).
položku [Hudba na pozadí].
1zVyberte
z Nastavte položku [Hudba na pozadí]
na [Zap].
hudbu na pozadí.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
hudbu a stiskněte tlačítko <0>.
V případě [Prezentace] můžete vybrat
více skladeb.
si ukázku.
3zPoslechněte
z Ukázku si můžete poslechnout po
stisknutí tlačítka <B>.
zz Hlasitost upravte pomocí tlačítek
<W> <X>. Přehrávání zastavíte
opětovným stisknutím tlačítka <B>.
zz Chcete-li odstranit hudbu, vyberte ji
stisknutím tlačítek <W> <X> a poté
stiskněte tlačítko <S>.
zz Pokyny ke kopírování hudby na pozadí na karty naleznete v příručce
EOS Utility Návod k použití.
353
Tvorba výřezů
Zachycený snímek JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek.
Oříznutí je možné pouze u snímků JPEG. Snímky pořizované ve formátu
RAW nelze oříznout.
1Vyberte položku [x: Výřez].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete oříznout.
rámeček ořezu.
3zNastavte
z Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček ořezu.
zz Oblast snímku ohraničená rámečkem
ořezu se ořízne.
zz Změna velikosti rámečku ořezu
Otáčením voliče <5> změňte velikost rámečku ořezu. Čím je rámeček
ořezu menší, tím více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.
zz Změna poměru stran a orientace
Otáčením voliče <5> vyberte položku [e
<0> změňte poměr stran rámečku ořezu.
354
]. Stisknutím možnosti
Tvorba výřezů
zz Přesunutí rámečku ořezu
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat
požadovanou oblast snímku.
zz Oprava sklonu
Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením voliče <5> vyberte položku
[c] a stiskněte tlačítko <0>. Kontrolujte sklon oproti mřížce a opravte
sklon otáčením voliče <5> (v krocích po 0,1°) nebo klepnutím na levý
nebo pravý posuvník (v krocích po 0,5°) vlevo nahoře na obrazovce.
Až korekci sklonu dokončíte, stiskněte tlačítko <0>.
oblast snímku,
4Zkontrolujte
kterou chcete oříznout.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku [b].
zz Dojde k zobrazení oblasti snímku,
kterou chcete oříznout.
snímek.
5zUložte
z Otáčením voliče <5> vyberte
položku [W].
zz Výběrem položky [OK] uložte oříznutý
snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li oříznout další snímek, opakujte
kroky 2 až 5.
zz Poloha a velikost oříznutého snímku se může změnit v závislosti na úhlu
nastaveném pro korekci sklonu.
zz Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit jeho velikost.
zz Informace o zobrazení AF bodu (=370) a data pro odstranění prachu
(=174) nebudou ke snímkům s ořezem přidány.
355
Změna velikosti
Můžete změnit velikost snímku JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej
uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků JPEG 3,
4 a a. Velikost snímků JPEG b a RAW změnit nelze.
položku [3: Změnit
1Vyberte
velikost].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, jehož velikost chcete změnit.
požadovanou velikost
3Vyberte
snímku.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
zz Vyberte požadovanou velikost
snímku (1).
(1)
356
Změna velikosti
snímek.
4zUložte
z Výběrem položky [OK] uložte snímek
se změněnou velikostí.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li změnit velikost dalšího snímku,
opakujte kroky 2 až 4.
zz Podrobnosti o velikosti snímků s upravenou velikostí naleznete na =582.
357
Hodnocení
Snímky můžete hodnotit na stupnici od 1 do 5 (l/m/n/o/p).
Tato funkce se nazývá hodnocení.
* Hodnocení snímků vám může pomoci s jejich tříděním.
Hodnocení jednotlivého snímku
1Vyberte položku [3: Hodnocení].
2Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete
3Vyberte
ohodnotit.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete ohodnotit.
snímek.
4zOhodnoťte
z Stiskněte tlačítko <0>, zobrazí
se modrý zvýrazňovací rámeček,
jak ukazuje obrazovka vlevo.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný symbol hodnocení
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Při připojení symbolu hodnocení snímku
se hodnota za nastaveným hodnocením
zvýší o 1.
zz Chcete-li ohodnotit další snímek,
opakujte kroky 3 a 4.
358
Hodnocení
Hodnocení pomocí určení rozsahu
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete hodnotit.
možnost [Vybrat rozsah].
1zVyberte
z Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v položce [3: Hodnocení].
rozsah snímků.
2zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se přidá
symbol [X].
3Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4zOhodnoťte
z Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
zz Všechny snímky v zadaném rozsahu
se ohodnotí (stejným hodnocením)
najednou.
359
Hodnocení
Hodnocení všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Když v položce [3: Hodnocení] vyberete
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě], budou
ohodnoceny všechny snímky ve složce či
na kartě.
Otáčením voliče <6> vyberte hodnocení
a pak vyberte tlačítko [OK].
Když snímky nehodnotíte a nerušíte
hodnocení, vyberte [OFF].
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=363), zobrazení se změní
na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.sn.],
ohodnotí se všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání.
zz Pokud má stejné hodnocení více než 1 000 snímků, hodnoty vedle hodnocení
jsou zobrazovány jako [###].
zz Při použití položek [3: Nast. podm. vyhled. snímků] a [3: Skok sním.
pom.6] můžete zobrazit pouze snímky s konkrétním hodnocením.
360
Prezentace
Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.
snímky, které chcete přehrát.
1zZadejte
z Chcete-li přehrát všechny snímky na
kartě, vraťte se ke kroku 2.
zz Chcete-li zadat snímky, které se mají při
prezentaci přehrát, vyfiltrujte je pomocí
funkce [3: Nast. podm. vyhled.
snímků] (=363).
2Vyberte položku [3: Prezentace].
možnosti přehrávání.
3zNastavte
z Vyberte možnost [Nastavit].
zz Nastavte položky [Doba zobrazení],
[Opakovat] (opakované přehrávání)
a [Přechodový efekt] (efekt při změně
snímků) pro snímky.
zz Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí,
použijte k výběru hudby možnost
[Hudba na pozadí] (=353).
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
361
Prezentace
Doba zobrazení
Opakovat
Přechodový efekt
Hudba na pozadí
prezentaci.
4zSpusťte
z Vyberte položku [Start].
Po zobrazení hlášení [Načítání
snímku...] bude spuštěna prezentace.
prezentaci.
5zUkončete
z Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit
se na obrazovku nastavení, stiskněte
tlačítko <M>.
zz Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během pozastavení
bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G]. Opětovným stisknutím
tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte.
zz Během automatického přehrávání snímků můžete stisknutím tlačítka <B>
přepnout formát zobrazení (=304).
zz Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit stisknutím tlačítek <W> <X>.
zz Během automatického přehrávání nebo při pozastavení můžete stisknutím
tlačítek <Y> <Z> zobrazit další snímek.
zz Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického
vypnutí napájení.
zz Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
362
Nastavení podmínek vyhledávání snímků
Je možné filtrovat zobrazení snímků podle vlastních podmínek vyhledávání.
Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze
vyhledané snímky.
Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, odstraňovat, přehrávat
v prezentaci a provádět ostatní operace.
položku [3: Nast. podm.
1Vyberte
vyhled. snímků].
podmínky vyhledávání.
2zNastavte
z Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte položku.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z>
proveďte nastavení.
Nalevo od položky se zobrazí
zaškrtávací znaménko [X] (1).
(Zadáno jako podmínka hledání.)
zz Pokud položku vyberete a stisknete
tlačítko <B>, symbol [X] se
odebere. (Podmínka hledání se zruší.)
(1)
Položka
9Hodnocení
Popis
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
dDatum
Zobrazí se snímky s vybraným datem snímání.
nSložka
Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
JChránit
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
fTyp souboru
Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
363
Nastavení podmínek vyhledávání snímků
podmínky vyhledávání.
3zPoužijte
z Stiskněte <0> a přečtěte si
zobrazenou zprávu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Je zadána podmínka hledání.
nalezené snímky.
4zZobrazte
z Stiskněte tlačítko <3>.
(2)
zz Přehrají se pouze snímky odpovídající
zadané podmínce (filtrované).
zz Při zobrazení filtrovaných snímků
bude obrazovka ohraničená žlutým
rámečkem (2).
Vymazání podmínek hledání
Přejděte na obrazovku v kroku 2 a stisknutím tlačítka <S> odeberte všechny
symboly zatržení [X]. Stisknutím tlačítka <0> nastavíte vybrané podmínky.
zz Pokud kritériím vyhledávání neodpovídají žádné snímky, možnost [OK] se
v kroku 2 neobjeví na obrazovce.
zz Pokud budete realizovat operace spojené s napájením, kartou nebo úpravami
snímků, může dojít k vymazání kritérií vyhledávání.
zz Když je zobrazena obrazovka [3: Nast. podm. vyhled. snímků], může se
prodloužit doba pro automatické vypnutí napájení.
364
Procházení hlavním ovladačem
V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <6>
přeskakovat snímky vpřed nebo vzad podle nastaveného způsobu
přeskakování.
položku [x: Skok sním.
1Vyberte
pom.6].
2Vyberte způsob přeskakování.
zz Pomocí možnosti [Přeskočit specifikovaný počet snímků] můžete otočit
volič <6> a vybrat počet snímků, které chcete přeskočit.
zz Vyberete-li možnost [Zobrazit podle hodnocení snímku], zadejte hodnocení
otáčením voliče <6> (=358). Pokud procházíte snímky s vybranou
možností 9, zobrazí se všechny hodnocené snímky.
365
Procházení hlavním ovladačem
snímky
3Procházejte
přeskakováním.
(1)
(2)
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímků otočte
voličem <6>.
zz Procházet můžete pomocí nastavené
metody.
(1)
(2)
Způsob přeskakování
Stav přehrávání
zz Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [g: Datum].
zz Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [h: Složka].
zz Pokud karta obsahuje filmy i snímky, vyberte možnost [i: Filmy] nebo
[j: Fotografie] pro zobrazení jednoho nebo druhého.
366
Zobrazení informací při přehrávání
Můžete určit obrazovky a podrobné informace zobrazované v průběhu
přehrávání snímků.
položku [3: Zobraz.
1Vyberte
informací při přehrávání].
zatržítko [X] vedle čísla
2Přidejte
obrazovek, které chcete zobrazovat.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte číslo.
zz Stisknutím tlačítka <0> přidáte
zatržítko [X].
zz Opakujte tento postup pro přidání
zatržítka [X] k číslu každé obrazovky,
kterou chcete zobrazit, a poté vyberte
možnost [OK].
zz K vámi vybraným informacím lze
přistupovat stisknutím tlačítka <B>
během přehrávání.
Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní
expozice a celkový jas. Histogram RGB
slouží ke kontrole sytosti barev a gradace.
Zobrazený histogram můžete přepínat
stisknutím tlačítka <B> během
zobrazení ikony [z] v levém spodním
rohu obrazovky [x: Zobraz. informací
při přehrávání].
367
Zobrazení informací při přehrávání
zz Zobrazení [Jas]
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní
jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou
vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší
vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů
pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů se
nachází v levé části grafu, tím tmavší je snímek.
Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu,
tím světlejší je snímek. Pokud se vlevo nachází
příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti obrazu
ve stínech. Jestliže se příliš mnoho pixelů
nachází vpravo, ztratí se podrobnosti ve světlech.
Stupně gradace mezi těmito krajními hodnotami
budou reprodukovány správně. Kontrolou snímku
a jeho jasového histogramu lze zjistit směřování
úrovně expozice a celkovou gradaci.
zz Zobrazení [RGB]
Ukázky histogramů
Tmavý snímek
Normální jas
Světlý snímek
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku
pro jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá).
Na vodorovné ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší
vpravo) a na svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu
pro každou z barev. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím
tmavší a méně výrazná bude daná barva na snímku. Čím více pixelů
se nachází v pravé části grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se
vlevo nachází příliš mnoho pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě.
V případě příliš velkého počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně sytá
a kresba bude postrádat gradaci. Kontrolou histogramu RGB snímku lze
zkontrolovat sytost a gradaci barev a také směřování vyvážení bílé.
368
Indikace přesvětlení
Na obrazovce přehrávání můžete určit blikající zobrazení přeexponovaných
oblastí s vysokým jasem. Chcete-li získat podrobnější gradaci v blikajících
oblastech, kde chcete, aby byla věrně reprodukována, nastavte zápornou
hodnotu kompenzace expozice a pořiďte snímek znovu, abyste získali
lepší výsledek.
položku [3: Indik.
1Vyberte
přesvětl.].
2Vyberte možnost [Povolit].
369
Zobrazení AF bodu
AF body použité k zaostření můžete zobrazit na obrazovce přehrávání
červeně ohraničené. Po nastavení automatické volby AF bodu se může
zobrazit více AF bodů.
položku [3: Zobr. AF
1Vyberte
bodu].
2Vyberte možnost [Povolit].
370
Rastr pro přehrávání
Můžete zobrazit rastr přes snímky zobrazené v režimu zobrazení
jednotlivých snímků na obrazovce přehrávání. Tato funkce je vhodná pro
kontrolu naklonění snímku ve vodorovném nebo svislém směru, stejně jako
při volbě kompozice.
1Vyberte položku [3: Přehrát rastr].
2Vyberte položku.
371
Prohlížení od posledního zobrazeného snímku
Je možné nastavit, jaký snímek má být zobrazen jako první při zahájení
přehrávání snímků.
položku [3: Prohl.od
1Vyberte
posl.zobr.].
položku.
2zVyberte
z [Povolit]: Přehrávání se obnoví od
posledního zobrazeného snímku (vyjma
stavu, kdy jste právě ukončili snímání).
zz [Zakázat]: Přehrávání se obnoví od
nejnovějšího snímku, kdykoli dojde
k vypnutí a opětovnému spuštění
fotoaparátu.
372
Zvětšení (přibližně)
Můžete nastavit počáteční zvětšení a úvodní polohu zvětšeného zobrazení.
položku [3: Zvětšení
1Vyberte
(přibl.)].
2Vyberte položku.
zz 2x, 4x, 8x, 10x (zvětšení od středu)
Zvětšené zobrazení začne ve středu snímku s vybraným zvětšením.
zz Skutečná velikost (od zvoleného bodu)
Pixely zaznamenaného snímku se zobrazí v přibližně 100 % velikosti.
Zvětšené zobrazení začne v AF bodu, v němž došlo k zaostření.
zz Stejně jako poslední zvětšení (od středu)
Zvětšení bude stejné, jako když jste naposledy ukončili zvětšené
zobrazení pomocí tlačítka <M> nebo <x>. Zvětšené zobrazení
začne ve středu snímku.
zz Zvětšené zobrazení se spustí ze středu snímků pořízených při použití ručního
zaostřování nebo bez zaostřování, a to i při výběru položky [Skutečná velik.
(od zvol. bodu)].
373
374
Bezdrátové funkce
Tato kapitola popisuje bezdrátové propojení fotoaparátu se
smartphonem pomocí připojení Bluetooth® nebo Wi-Fi® a odeslání
snímků do zařízení nebo webových služeb, způsob ovládání
fotoaparátu z počítače nebo bezdrátového dálkového ovládání
a další možnosti.
Důležité
Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost
za jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními
bezdrátové komunikace pro použití fotoaparátu. Kromě toho
společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné
ztráty či škody způsobené použitím fotoaparátu.
Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité
zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního
uvážení. Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za
jakékoli ztráty nebo poškození způsobené neoprávněným
přístupem nebo jiným prolomením zabezpečení.
375
Záložky nabídek: Záložka Bezdrátová
komunikace
zz Bezdrátová komunikace 1
=377
=452
=453
=454
=455
=460
zz Když je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení propojovacím
kabelem, není k dispozici bezdrátová komunikace.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením prostřednictvím Wi-Fi, nelze
s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením
propojovacím kabelem.
zz Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena
žádná karta (s výjimkou [D]). Také u [l] a webových služeb nelze fotoaparát
připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.
zz Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte spínač napájení
fotoaparátu do polohy <2> nebo otevřete kryt slotu karty/prostoru pro baterii.
zz Po navázání spojení Wi-Fi nepracuje funkce automatického vypnutí napájení
fotoaparátu.
376
Výběr připojení Wi-Fi/Bluetooth
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku, ke které chcete
2Vyberte
připojit fotoaparát.
q Připojení ke smartphonu (=379)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech smartphone
nebo tabletech (souhrnně se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“)
můžete dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky ve fotoaparátu
pomocí připojení Wi-Fi.
D Použití softwaru EOS a jiného specializovaného softwaru
(=408)
Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku
pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Za pomoci specializované
aplikace Image Transfer Utility 2 lze rovněž automaticky odesílat snímky
ve fotoaparátu do počítače.
l Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny (=416)
Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge (bezdrátová síť
LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.
377
Výběr připojení Wi-Fi/Bluetooth
R Načtení na webové stránky (=426)
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či on-line
fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti
Canon (po dokončení členské registrace, která je zdarma).
K Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání (=446)
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním.
378
Připojení ke smartphonu
Spárováním fotoaparátu se smartphonem kompatibilním s technologií
Bluetooth low energy (dále jen „Bluetooth“) můžete provádět následující.
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s použitím samotného smartphonu (=381).
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý (=387).
zz Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS
získaných smartphonem (=455).
zz Dálkově ovládat fotoaparát pomocí smartphonu (=386).
Po propojení fotoaparátu se smartphonem pomocí Wi-Fi můžete provádět
rovněž následující.
zz Procházet a ukládat snímky ve fotoaparátu ze smartphonu (=386).
zz Dálkově ovládat fotoaparát pomocí smartphonu (=386).
zz Posílat snímky z fotoaparátu do smartphonu (=395).
Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu
Bluetooth a Wi-Fi zapněte na obrazovce nastavení smartphonu.
Vezměte na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky
nastavení funkce Bluetooth smartphonu.
zz Navázání spojení Wi-Fi prostřednictvím přístupového bodu viz „Wi-Fi připojení
přes přístupové body“ (=441).
379
Připojení ke smartphonu
Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu
Je třeba, aby byla ve smartphonu s operačním systémem Android nebo iOS
nainstalována specializovaná aplikace Camera Connect (bezplatná).
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store
lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát
spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.
zz Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect
naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
zz Vzorové obrazovky a další podrobnosti v této příručce nemusí odpovídat
aktuálním prvkům uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru fotoaparátu
nebo aktualizacích aplikace Camera Connect či operačního systému Android
nebo iOS.
380
Připojení ke smartphonu
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení ke
2Vyberte
smartphonu].
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
381
Připojení ke smartphonu
položku.
4zVyberte
z Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS], naskenujte
zobrazený QR kód pomocí smartphonu
a otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
[Párování přes Bluetooth].
5zVyberte
z Nyní se zahájí párování.
zz Pro spárování s jiným smartphonem
po prvotním spárování s jedním
smartphonem vyberte na obrazovce
vlevo [OK].
382
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na smartphonu (1)
6Spusťte aplikaci Camera Connect.
na fotoaparát pro párování.
7zKlepněte
z Pokud používáte smartphone se
systémem Android, přejděte ke kroku 9.
na [Pair/Párovat]
8Klepněte
(pouze systém iOS).
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
9Vyberte tlačítko [OK].
383
Připojení ke smartphonu
tlačítko <0>.
10 zStiskněte
z Párování je nyní kompletní
a fotoaparát je připojen ke smartphonu
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Na stránce Camera Connect se zobrazí
ikona Bluetooth.
zz Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně pomocí
Bluetooth. Pro přepnutí na jiný smartphone pro připojení Bluetooth viz =458.
zz Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie
při použití fotoaparátu vybitá.
Odstraňování problémů párování
zz Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na
smartphonu zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět
pokusíte o spárování, odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované
fotoaparáty z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu.
zz Po navázání spojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat k odesílání
snímků do smartphonu (=395).
384
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na smartphonu (2)
na funkci Camera Connect.
11 zKlepněte
z V systému iOS klepněte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
na možnost [Join/Připojit].
zz Popis funkcí Camera Connect
viz =386.
zz Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
zz Na fotoaparátu se zobrazí
[qWi-Fi zapnuto].
zz Na hlavní obrazovce aplikace Camera
Connect se rozsvítí ikony Bluetooth
a Wi-Fi.
Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je
teď dokončeno.
zz Způsob ukončení připojení Wi-Fi viz „Ukončení připojení Wi-Fi“ (=403).
zz Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
zz Pro opětovné připojení pomocí Wi-Fi spusťte aplikaci Camera Connect
a klepněte na funkci, kterou použijete.
385
Připojení ke smartphonu
Obrazovka [qWi-Fi zapnuto]
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Funkce Camera Connect
Images on camera (Snímky ve fotoaparátu)
zz Snímky je možné procházet, odstraňovat nebo hodnotit.
zz Snímky lze uložit ve smartphonu.
Remote live view shooting (Dálkové snímání s živým náhledem)
zz Umožňuje dálkově ovládané fotografování za současného pozorování
živého obrazu na smartphonu.
Auto transfer (Automatický přenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatické
posílání snímků do smartphonu při jejich pořízení (=394).
Bluetooth remote controller (Dálkový ovladač Bluetooth)
zz Umožňuje ovládat fotoaparát pomocí smartphonu spárovaného přes
Bluetooth. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
zz Během používání funkce dálkového ovladače Bluetooth je zakázáno
automatické vypnutí napájení.
Location information (Informace o umístění)
zz U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.
Camera settings (Nastavení fotoaparátu)
zz Můžete změnit nastavení fotoaparátu.
386
Připojení ke smartphonu
Udržování připojení Wi-Fi při vypnutém fotoaparátu
I když je spínač napájení fotoaparátu nastaven do polohy <2>,
lze v případě spárování přístroje se smartphonem prostřednictvím Bluetooth
používat smartphone pro připojení prostřednictvím Wi-Fi.
položku [k: Bluetooth
1Vyberte
nastav.].
možnost [Při vyp.zůs.
2Nastavte
přip.] na [Povolit].
zz Se spínačem napájení fotoaparátu
nastaveným do polohy <2>
klepněte na [Images on camera/
Snímky ve fotoaparátu] v nabídce
aplikace Camera Connect pro spuštění
připojení Wi-Fi.
zz V systému iOS klepněte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
na možnost [Join/Připojit].
Po navázání spojení se sítí Wi-Fi se
zobrazí seznam snímků uložených
ve fotoaparátu.
387
Připojení ke smartphonu
zz Aplikaci Camera Connect můžete použít k uložení snímků do
smartphonu a můžete odstraňovat snímky ve fotoaparátu.
zz Pro ukončení připojení Wi-Fi klepněte na [ ] na hlavní obrazovce
aplikace Camera Connect (=403).
zz Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována nastavení bezdrátové
komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.
Zrušení párování
Zrušte následovně párování se smartphonem.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení
2Vyberte
ke smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
možnost [Editovat/smazat
3Vyberte
zařízení].
388
Připojení ke smartphonu
smartphone, u kterého
4Vyberte
chcete zrušit párování.
zz Smartphony aktuálně spárované
s fotoaparátem jsou označeny [s].
[Smazat informace
5Vyberte
o připojení].
6Vyberte tlačítko [OK].
informace o fotoaparátu
7Vymažte
ve smartphonu.
zz V nabídce nastavení Bluetooth ve
smartphonu vymažte informace
o fotoaparátu zaregistrovaném
ve smartphonu.
389
Připojení ke smartphonu
Wi-Fi připojení bez použití Bluetooth
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení
2Vyberte
ke smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
položku.
4zVyberte
z Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
390
Připojení ke smartphonu
položku [Připojení
5Vyberte
přes Wi-Fi].
(1)
(2)
SSID (název sítě)
6Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (=452).
zz Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 6 můžete navázat spojení
prostřednictvím Wi-Fi pomocí přístupového bodu (=441).
391
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na smartphonu
Obrazovka smartphonu
(příklad)
smartphone pro navázání
7Ovládejte
spojení se sítí Wi-Fi.
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu
a pak klepněte na SSID (název sítě)
zkontrolovaný v kroku 6.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
aplikaci Camera
8Spusťte
Connect a vyberte fotoaparát,
ke kterému se chcete připojit
prostřednictvím Wi-Fi.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
9zVyberte
z Chcete-li určit zobrazitelné snímky,
stiskněte tlačítko <B>. Pokyny pro
nastavení viz krok 5 na =405.
392
Připojení ke smartphonu
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní okno
aplikace Camera Connect.
Wi-Fi připojení ke smartphonu je
teď dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace
Camera Connect (=386).
zz Způsob ukončení připojení Wi-Fi viz „Ukončení připojení Wi-Fi“ (=403).
zz Opětovné připojení prostřednictvím Wi-Fi viz „Opětovné připojení pomocí
sítě Wi-Fi“ (=449).
zz Při připojení prostřednictvím Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu
z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání (=395).
393
Připojení ke smartphonu
Automatický přenos snímků během fotografování
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky. Před provedením
následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a smartphone propojeny
prostřednictvím Wi-Fi.
položku [k: Nastavení sítě
1Vyberte
Wi-Fi].
možnost [Po sním. poslat
2Vyberte
do smartphonu].
[Poslat automat.] vyberte
3Vmožnost
[Povolit].
4Nastavte [Velikost k poslání].
5Exponujte snímek.
394
Připojení ke smartphonu
Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu
Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes
Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.
1Přehrajte snímek.
2Stiskněte tlačítko <Q>.
možnost [qPoslat sním.
3Vyberte
do smartp.].
zz Pokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
možnosti odesílání
4Vyberte
a odešlete snímky.
395
Připojení ke smartphonu
(1) Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete odeslat.
1 zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <5> proti směru
hodinových ručiček.
možnost [Poslat zobraz.].
2zVyberte
z V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Při posílání filmů můžete v položce
[Kval. k poslání] vybrat kvalitu
obrazu filmů.
(2) Odesílání více vybraných snímků
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat vybrané].
396
Připojení ke smartphonu
snímky k odeslání.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <5> proti
směru hodinových ručiček. Pro návrat
k zobrazení jednotlivých snímků
otočte voličem <5> proti směru
hodinových ručiček.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
výběr snímku.
4zUkončete
z Vyberte tlačítko [OK].
[Velikost k poslání].
5zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
397
Připojení ke smartphonu
6Vyberte možnost [Poslat].
(3) Odesílání určeného rozsahu snímků
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
zz Chcete-li výběr zrušit, tento
krok opakujte.
zz Pro změnu počtu snímků v zobrazení
indexu můžete otočit voličem <5>
na jednu nebo druhou stranu.
398
Připojení ke smartphonu
rozsah.
4zPotvrďte
z Stiskněte tlačítko <M>.
výběr snímku.
5zUkončete
z Vyberte tlačítko [OK].
[Velikost k poslání].
6zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
7Vyberte možnost [Poslat].
399
Připojení ke smartphonu
(4) Posílání všech snímků na kartě
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4Vyberte možnost [Poslat].
400
Připojení ke smartphonu
(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Položka [Nast. podm. vyhled. snímků] viz „Nastavení podmínek
vyhledávání snímků“ (=363).
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4Vyberte možnost [Poslat].
401
Připojení ke smartphonu
Ukončení přenosu snímků
Posílání snímků z fotoaparátu spárovaného přes Bluetooth (Android)
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Výběrem tlačítka [OK] na obrazovce
nalevo ukončíte přenos snímků
a připojení Wi-Fi.
Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Pokyny pro odpojení od Wi-Fi viz
„Ukončení připojení Wi-Fi“ (=403).
402
Připojení ke smartphonu
zz Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko
spouště fotoaparátu.
zz Přenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti [Storno] během přenosu.
zz Současně můžete vybrat až 999 souborů.
zz Po navázání spojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat úsporné
funkce smartphonu.
zz Výběr snížené velikosti pro snímky platí pro všechny snímky odeslané v danou
dobu. Všimněte si, že snímky velikosti b se nezmenšují.
zz Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
Ukončení připojení Wi-Fi
Proveďte jednu z následujících operací.
Na obrazovce Camera Connect
klepněte na položku [ ].
Na obrazovce [qWi-Fi zapnuto]
vyberte možnost [Odpoj/ukonč.].
zz Pokud se obrazovka [qWi-Fi zapnuto]
nezobrazí, vyberte položku [k: Wi-Fi/
Bluetooth připojení].
zz Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.],
pak vyberte možnost [OK] v dialogu
pro potvrzení.
403
Připojení ke smartphonu
Nastavení umožňující zobrazení snímků ze smartphonů
Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení
2Vyberte
ke smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
možnost [Editovat/smazat
3Vyberte
zařízení].
smartphone.
4zVyberte
z Vyberte název smartphonu, ve kterém
chcete zajistit zobrazení snímků.
404
Připojení ke smartphonu
5Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].
položku.
6zVyberte
z Otevřete obrazovku nastavení
volbou [OK].
[Všechny snímky]
Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.
[Snímky z posledních dní]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě data pořízení. Lze zvolit snímky
pořízené až před devíti dny.
zz Pokud je vybrána možnost [Snímky
z posledních dní], zobrazí se snímky
pořízené až nastavený počet dní před
aktuálním datem. Tlačítky <W> <X>
zadejte požadovaný počet dnů
a poté potvrďte výběr stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po volbě [OK] jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
zz Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než [Všechny
snímky], není dálkové fotografování možné.
405
Připojení ke smartphonu
[Vybrat podle hodnocení]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě přidaného hodnocení (nebo
absence hodnocení) nebo typu hodnocení.
zz Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)
(1)
406
(2)
Nastavení zobrazitelných snímků výběrem
prvního a posledního snímku v seznamu
uspořádaném podle čísel souborů.
1. Stisknutím tlačítka <0> otevřete
obrazovku pro výběr snímků.
Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek.
Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <5> proti směru
hodinových ručiček.
2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
3. Pomocí <Z> vyberte snímek jako
koncový bod (2).
4. Vyberte tlačítko [OK].
Připojení ke smartphonu
zz Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkově ovládaného záznamu
filmu, stane se toto.
yyVeškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
yyVeškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
zz Po navázání spojení Wi-Fi se smartphonem nemusí být dostupné
některé funkce.
zz Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
zz V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo spuštění
závěrky proběhnout pomaleji.
zz Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí
tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky fotoaparátu.
zz Po navázání spojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat úsporné
funkce smartphonu.
407
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi-Fi
a provádět operace fotoaparátu s použitím softwaru EOS nebo jiného
specializovaného softwaru. Před nastavením připojení Wi-Fi nainstalujte
do počítače nejnovější verzi softwaru.
Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.
Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility
S pomocí EOS Utility (software EOS) můžete importovat snímky
z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
možnost [DDálk. ovládání
2Vyberte
(EOS Utility)].
zz Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
408
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
(1)
SSID (název sítě)
4Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno. Podrobnosti viz část
=452.
(2)
Kroky prováděné na počítači (1)
Obrazovka počítače (příklad)
SSID a pak zadejte heslo.
5zVyberte
z Na obrazovce nastavení sítě počítače
vyberte SSID zkontrolované v kroku 4.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
409
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
6zVyberte
z Zobrazí se následující zpráva.
Symboly „******“ představují posledních
šest číslic adresy MAC fotoaparátu,
který chcete připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
7Spusťte nástroj EOS Utility.
aplikaci EOS Utility klikněte na
8Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Párování přes síť Wi-Fi/LAN].
zz Pokud se zobrazí zpráva související
s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
na možnost [Connect/
9Klepněte
Připojit].
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a pak klikněte na položku
[Connect/Připojit].
410
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (3)
spojení Wi-Fi.
10 zNavažte
z Vyberte tlačítko [OK].
Obrazovka [DWi-Fi zapnuto]
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení
k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí nástroje EOS Utility v počítači.
zz Opětovné připojení prostřednictvím Wi-Fi viz „Opětovné připojení pomocí
sítě Wi-Fi“ (=449).
411
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
zz
zz Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkově ovládaného záznamu
filmu, stane se toto.
yyVeškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
yyVeškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
zz Operace snímání s použitím fotoaparátu nejsou možné poté, kdy použijete
aplikaci EOS Utility k přepnutí z fotografování na režim záznamu filmů.
zz Po navázání spojení Wi-Fi s nástroji EOS Utility nemusí být dostupné
některé funkce.
zz Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
zz V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo spuštění
závěrky proběhnout pomaleji.
zz Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků v porovnání
s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se objekty proto
nelze zobrazit plynule.
412
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače pomocí
specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na počítači (1)
počítač k přístupovému
1Připojte
bodu a spusťte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, pokud budete postupovat podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
možnost [Automat. pošle
2Vyberte
snímky do PC].
zz Vyberte položku [k: Nastavení
sítě Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
[Poslat automat.] vyberte
3Vmožnost
[Povolit].
413
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
4Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
5Připojte
přes Wi-Fi.
zz Vytvořte jakékoli spojení Wi-Fi
mezi fotoaparátem a přístupovým
bodem připojeným k počítači.
Pokyny k připojení viz „Wi-Fi připojení
přes přístupové body“ (=441).
počítač, který chcete
6Vyberte
spárovat s fotoaparátem.
Kroky prováděné na počítači (2)
fotoaparát s počítačem.
7zSpárujte
z Vyberte fotoaparát, a pak klikněte na
položku [Párování].
414
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
možnost [Automat. pošle
8Vyberte
snímky do PC].
zz Vyberte položku [k: Nastavení
sítě Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
9Zvolte [Možnosti poslání snímku].
co se bude posílat.
10 zZvolte,
z Pokud vyberete možnost [Zvolené
snímky] v [Rozsah k poslání], zadejte
snímky k odeslání na obrazovce
[Zvolit snímky k poslání].
zz Po dokončení nastavení vypněte
fotoaparát.
Pokud zapnete fotoaparát v rámci dosahu přístupového bodu, snímky ve
fotoaparátu jsou automaticky odesílány do aktivního počítače.
zz Pokud nejsou snímky odeslány automaticky, zkuste vypnout a znovu zapnout
fotoaparát.
415
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak tisknout snímky přímým připojením fotoaparátu
k tiskárně podporující PictBridge (Bezdrátová LAN) prostřednictvím Wi-Fi.
Pokyny k ovládání tiskárny naleznete v návodu k použití tiskárny.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
[lTisk prostř. Wi-Fi
2Vyberte
tiskárny].
zz Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
416
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (název sítě)
4Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (=452).
tiskárnu.
5zNastavte
z V nabídce nastavení Wi-Fi používané
tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
tiskárnu.
6zVyberte
z V seznamu detekovatelných tiskáren
vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi.
zz Pokud není preferovaná tiskárna
uvedena, výběr možnosti [Vyhledat
znovu] může umožnit fotoaparátu ji
vyhledat a zobrazit.
zz Navázání spojení Wi-Fi prostřednictvím přístupového bodu viz „Wi-Fi připojení
přes přístupové body“ (=441).
417
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1Vyberte
vytisknout.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete vytisknout,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <5> proti směru
hodinových ručiček.
2Vyberte možnost [Tisk snímku].
snímek.
3zVytiskněte
z Postup nastavení tisku viz =421.
zz Volbou možnosti [Tisk] a pak [OK]
spustíte tisk.
418
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
Tisk podle vybraných možností snímku
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Příkaz tisku].
možnosti tisku.
3zNastavte
z Postup nastavení tisku viz „Příkazy
tisku“ (=331).
zz V případě dokončení příkazu tisku před
navázáním spojení Wi-Fi přejděte ke
kroku 4.
možnost [Tisk].
4zVyberte
z Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze
když je snímek vybrán a tiskárna je
připravena k tisku.
položku [Nast. Papíru]
5Nastavte
(=421).
419
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
snímek.
6zVytiskněte
z Po zvolení možnosti [OK] se zahájí tisk.
zz Fotografování není možné během připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi.
zz Filmy nelze vytisknout.
zz Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
zz U některých tiskáren nemusí být možné na snímcích vytisknout číslo souboru.
zz Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny vytisknout
datum na okraj snímku.
zz U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout
na světlém pozadí nebo na okraji.
zz Snímky RAW nelze tisknout výběrem položky [Příkaz tisku]. Při tisku vyberte
položku [Tisk snímku] a tiskněte.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
zz V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě snímku může zahájení tisku
po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
zz Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
zz Pokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku] a zastavili jste tisk a chcete
ho obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si,
že tisk se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
yyPřed obnovením tisku změníte příkaz tisku nebo odstraníte libovolné snímky
označené k tisku.
yyPři nastavování náhledů před obnovením tisku změníte nastavení papíru.
zz Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na =425.
420
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
Nastavení tisku
Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se budou lišit
podle tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici.
Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Obrazovka nastavení tisku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Slouží k nastavení tisku data nebo čísla souboru (=423).
Umožňuje nastavení efektů tisku (=423).
Umožňuje zvolit počet kopií k tisku (=423).
Slouží k nastavení oblasti tisku (=424).
Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení (=422).
Vrátí se na obrazovku výběru snímků.
Umožňuje zahájit tisk.
Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
* V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení zvolitelná.
421
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
Nastavení papíru
zz Vyberte možnost [Nast. Papíru].
[Q] Nastavení velikosti papíru
zz Vyberte velikost papíru v tiskárně.
[Y] Nastavení typu papíru
zz Vyberte typ papíru v tiskárně.
[U] Nastavení rozvržení stránky
zz Zvolte rozvržení stránky.
zz Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Snímky se též mohou vytisknout s nižším rozlišením.
422
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
[I] Nastavení tisku data/čísla souboru
zz Vyberte možnost [I].
zz Zvolte, co se bude tisknout.
[E] Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)
zz Vyberte možnost [E].
zz Zvolte efekty tisku.
zz Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného
rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.
zz Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje
výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Pro zjištění informací o
jednotlivých nastaveních [Výchozí] vyhledejte informace v návodu k použití
tiskárny.
[R] Nastavení počtu kopií
zz Vyberte možnost [R].
zz Zvolte počet kopií k tisku.
423
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
Oříznutí snímku
Nastavte oříznutí bezprostředně před
tiskem. Změna jiných nastavení tisku po
oříznutí snímků může vyžadovat, aby byly
snímky oříznuty znovu.
1Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr stran.
2zNastavte
z Oblast snímku ohraničená rámečkem ořezu se vytiskne. Tvar rámečku
(poměr stran) lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru]
Změna velikosti rámečku ořezu
Pomocí voliče <5> změňte velikost rámečku ořezu.
Přesunutí rámečku ořezu
Pomocí navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně.
Přepínání orientací rámečku ořezu
Stisknutím tlačítka <B> přepnete mezi orientacemi na výšku
a na šířku rámečku ořezu.
tlačítka <0> ukončete režim ořezu.
3zStisknutím
z Oříznutá oblast snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku
vlevo nahoře.
424
Připojení k tiskárně přes Wi-Fi
zz V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak,
jak byla nastavena.
zz Čím je rámeček ořezu menší, tím nižší bude rozlišení, se kterým se snímky
vytisknou.
Řešení chyb tiskárny
zz Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.) a výběru
položky [Pokrač.] neobnoví tisk, ovládejte tiskárnu pomocí tlačítek na tiskárně.
Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chybové zprávy
zz Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na obrazovce fotoaparátu chybová
zpráva. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace o řešení
potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
zz Potvrďte, zda je papír správně vložený.
Chyba inkoustu
zz Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
zz Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru
či inkoustu.
Chyba souboru
zz Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků pořízených
jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí počítače.
425
Odesílání snímků do webové služby
V této části je popsán postup odesílání snímků pomocí webových služeb.
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby
do fotoaparátu.
zz Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje telefon smartphone nebo počítač
s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY, naleznete zde podrobnosti
o verzích prohlížeče (jako je Microsoft Internet Explorer) a nastavení
vyžadované pro přístup k (CANON iMAGE GATEWAY).
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup
k přístupovému bodu poskytovatele se hradí samostatně.
426
Odesílání snímků do webové služby
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte službu
CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve fotoaparátu.
Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém počítači
nebo smartphonu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [RNačtení
2Vyberte
na webové stránky].
3Vyberte možnost [Souhlasím].
spojení Wi-Fi.
4zNavažte
z Připojte se k přístupovému bodu
přes Wi-Fi.
Přejděte na krok 7 na =442.
427
Odesílání snímků do webové služby
e-mailovou adresu.
5zZadejte
z Zadejte e-mailovou adresu a pak
zvolte [OK].
čtyřmístné číslo.
6zZadejte
z Zadejte zvolené čtyřmístné číslo a pak
zvolte [OK].
tlačítko [OK].
7zVyberte
z Ikona [R] se změní na [
428
].
Odesílání snímků do webové služby
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
fotoaparát na webové
8Nastavte
propojení.
zz Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění.
zz Dokončete nastavení podle pokynů na
stránce nastavení webového propojení
fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
CANON iMAGE GATEWAY
9Přidejte
jako cíl.
zz Vyberte [ ].
Nyní je přidána služba CANON iMAGE
GATEWAY.
429
Odesílání snímků do webové služby
Registrace dalších webových služeb
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
webovou službu,
1Konfigurujte
kterou chcete používat.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE
GATEWAY a otevřete stránku
s nastavením webového připojení
fotoaparátu.
zz Proveďte nastavení webové služby,
kterou chcete používat, podle pokynů
na obrazovce.
Kroky prováděné na fotoaparátu
webovou službu,
2Přidejte
konfigurovanou jako cíl.
zz Vyberte položku [k: Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Vyberte [ ].
430
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání snímků
Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků
z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo odesláním
webových odkazů online alb.
Připojení k webovým službám prostřednictvím Wi-Fi
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
webovou službu.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
zz Obrazovka pro výběr cílového
umístění se zobrazí v závislosti na typu
a nastavení zvolené webové služby
(=444).
431
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete odeslat.
1 zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <5> proti směru
hodinových ručiček.
možnost [Poslat zobraz.].
2zVyberte
z V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
432
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání více vybraných snímků
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky k odeslání.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro přepnutí na zobrazení tří snímků
pro výběr snímků můžete otočit voličem
<5> proti směru hodinových ručiček.
Pro návrat k zobrazení jednotlivých
snímků otočte voličem <5> proti
směru hodinových ručiček.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
433
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
4zVyberte
z Pokud jako cíl nastavíte web YouTube,
položka [Velikost k poslání]
se nezobrazí.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
5zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
434
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání určeného rozsahu snímků
Určete rozsah snímků a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
Snímky se vyberou a zobrazí se
tlačítko [X].
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
zz Pro změnu počtu snímků v zobrazení
indexu můžete otočit voličem <5>.
rozsah.
4zPotvrďte
z Stiskněte tlačítko <M>.
435
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
5zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
6zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
436
Odesílání snímků do webové služby
Posílání všech snímků na kartě
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
4zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
437
Odesílání snímků do webové služby
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Položka [Nast. podm. vyhled. snímků] viz „Nastavení podmínek
vyhledávání snímků“ (=363).
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
438
Odesílání snímků do webové služby
možnost [Poslat].
4zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
439
Odesílání snímků do webové služby
zz Po navázání spojení Wi-Fi s webovou službou nelze pořídit snímek, ani když
stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
zz Při odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE GATEWAY,
se odeslaná chybová zpráva nemusí zobrazit, i když snímek nebyl úspěšně
odeslán na webovou službu. Protože takové chyby odesílání lze zkontrolovat
na stránce CANON iMAGE GATEWAY, zkontrolujte obsah chyby a pak znovu
zkuste odeslat snímek.
zz V závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze odeslat,
a délka filmů omezeny.
zz Určité snímky nemusí být možné odeslat pomocí možností [Poslat rozsah],
[Vše na kartě] nebo [Všechny nalez.].
zz Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných
snímků. Všimněte si, že filmy nebo snímky velikosti b se nezmenšují.
zz Funkce [Snížená] je povolena pouze pro snímky pořízené fotoaparáty stejného
modelu, jako je tento fotoaparát. Snímky pořízené jinými modely jsou odesílány
bez změny velikosti.
zz Po získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY můžete zkontrolovat
historii odesílání pro webové služby, do nichž byly odeslány snímky.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
440
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Tato část popisuje postup navázání spojení se sítí Wi-Fi přes přístupový
bod kompatibilní s WPS (režim PBC).
Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté.
Navázání spojení Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
zz Při výběru položky [qPřipojení ke
smartphonu] se zobrazí obrazovka
vlevo. Pokud je již aplikace Camera
Connect nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Na obrazovce [Připojení ke
smartphonu] zobrazené dále vyberte
[Připojení přes Wi-Fi].
441
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Přepnout síť].
4zVyberte
z Zobrazí se po výběru možnosti [q],
[D] nebo [l].
5Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
zz Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou v kroku 5 si projděte
=444.
možnost [WPS (režim PBC)].
6zVyberte
z Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
7Připojte
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
442
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Autom. nastavení].
8zVyberte
z Otevřete obrazovku nastavení pro funkci
Wi-Fi volbou [OK].
zz Jestliže nastane chyba při možnosti
[Autom. nastavení], viz =444.
9Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.
[qPřipojení ke smartphonu]
Na obrazovce nastavení Wi-Fi smartphonu
klepněte na SSID (název sítě) zobrazený
na fotoaparátu a potom zadejte heslo
k přístupovému bodu pro připojení.
Přejděte na krok 8 na =392.
[DDálk. ovládání (EOS Utility)]
Přejděte na krok 7 nebo 8 na =410.
[lTisk prostř. Wi-Fi tiskárny]
Přejděte na krok 6 na =417.
Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY
Přejděte na krok 5 na =428.
443
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Odeslání na obrazovku
Může se zobrazit obrazovka výběru cíle v závislosti na webové službě.
Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač.
Další informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
zz Může se zobrazit obrazovka [Poslat
komu/kam].
zz Ze seznamu registrovaných adres
vyberte cílovou adresu.
zz Postupy pro nastavení připojení
a odesílání snímků jsou stejné jako u
těch pro další webové služby.
Režim přístupového bodu fotoaparátu
Režim přístupového bodu fotoaparátu
je režim připojení pro připojení
fotoaparátu přímo ke každému zařízení
prostřednictvím Wi-Fi.
Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l] v části [Funkce Wi-Fi].
Ruční nastavení IP adresy
Zobrazené položky se liší v závislosti na funkci Wi-Fi.
možnost [Ruční nastavení].
1zVyberte
z Vyberte tlačítko [OK].
444
Wi-Fi připojení přes přístupové body
položku.
2zVyberte
z Vyberte položku pro přístup na
obrazovku pro numerické zadání.
zz Chcete-li použít bránu, vyberte možnost
[Povolit] a pak zadejte údaj [Adresa].
požadované hodnoty.
3zZadejte
z K přesunutí na požadovanou pozici
pro zadání v horní oblasti použijte
volič <6> a pro výběr číslice tlačítka
<Y> <Z>. Stisknutím tlačítka <0>
vložíte vybranou číslici.
zz Pro nastavení zadaných hodnot a návrat
k obrazovce pro krok 2 vyberte [OK].
tlačítko [OK].
4zVyberte
z Po dokončení nastavení všech
nezbytných položek vyberte
položku [OK].
zz Pokud si nejste jisti, jaké údaje zadat,
prostudujte si část „Kontrola nastavení
sítě“ (=477) nebo požádejte o pomoc
správce sítě či jinou osobu, která má
dostatečné informace o dané síti.
445
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním (=223).
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [KPřipojení
2Vyberte
k dálk. ovládání].
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
zařízení.
4zSpárujte
z Při zobrazení obrazovky [Párování]
stiskněte současně tlačítka <W> a <T>
na dálkovém ovládání BR-E1 na dobu
min. 3 sekund.
zz Poté, co zpráva potvrdí spárování
fotoaparátu s dálkovým ovládáním
BR-E1, stiskněte <0>.
446
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
fotoaparát na dálkově
5Nastavte
ovládané fotografování.
zz Při fotografování vyberte režim řízení
[Q] nebo [k] (=135).
zz Při záznamu filmů nastavte položku
[z: Dálk. ovládání] na [Povolit].
zz Pokyny po dokončení párování najdete
v Návodu k používání dálkového
ovládání BR-E1.
zz Připojení Bluetooth spotřebovávají energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
zz Když funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučuje se v kroku 1 nastavit položku
[Bluetooth nastav.] na možnost [Zakázat].
447
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Zrušení párování
Před spárováním fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte
informace o propojeném dálkovém ovládání.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [KPřipojení
2Vyberte
k dálk. ovládání].
[Smazat informace
3Vyberte
o připojení].
4Vyberte tlačítko [OK].
448
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Při opakovaném připojení k zařízení nebo k webovým službám
s registrovaným nastavením připojení postupujte podle těchto kroků.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Ze zobrazené historie vyberte položku,
ke které se chcete připojit přes Wi-Fi.
Pokud se položka nezobrazí, použijte
tlačítka <Y> <Z> k přehození
obrazovek.
zz Pokud je možnost [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], historie se
nezobrazí (=452).
připojeného zařízení.
3Ovládání
[q] Smartphone
zz Spusťte aplikaci Camera Connect.
zz V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení
pro připojení prostřednictvím Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi
se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
449
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
[D] Počítač
zz Na počítači spusťte software EOS.
zz V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení pro
připojení prostřednictvím Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k počítači prostřednictvím Wi-Fi
se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
[l] Tiskárna
zz V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení pro
připojení prostřednictvím Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
450
Registrace nastavení pro více připojení
Můžete si nastavit parametry až pro 10 různých nastavení připojení pro
funkce bezdrátové komunikace.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
zz Podrobné informace o [qPřipojení
ke smartphonu] viz „Připojení ke
smartphonu“ (=379).
zz Podrobné informace o [DDálk.
ovládání (EOS Utility)] viz „Připojení
k počítači prostřednictvím Wi-Fi“
(=408).
zz Podrobné informace o [lTisk prostř.
Wi-Fi tiskárny] viz „Připojení k tiskárně
přes Wi-Fi“ (=416).
zz Při odesílání snímků na webovou
službu viz „Odesílání snímků do webové
služby“ (=426).
zz Pokyny pro vymazání nastavení připojení viz =458.
451
Nastavení sítě Wi-Fi
položku [k: Nastavení
1Vyberte
sítě Wi-Fi].
2Vyberte položku.
zz Wi-Fi
Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická
a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici,
nastavte možnost [Zakázat].
zz Heslo
Nastavte na [Žádné] pro možnost navázání spojení Wi-Fi bez hesla
(s výjimkou připojení k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi).
zz Historie připojení
Můžete nastavit, zda chcete [Ukázat] nebo [Skrýt] historii připojených
zařízení Wi-Fi.
zz Automat. pošle snímky do PC
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače
pomocí specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2 (=413).
zz Po sním. poslat do smartphonu
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky (=394).
zz Adresa MAC
Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.
452
Bluetooth nastavení
položku [k: Bluetooth
1Vyberte
nastav.].
2Vyberte položku.
zz Bluetooth
Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].
zz Kontrola inform. o připojení
Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.
zz Adresa Bluetooth
Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.
zz Při vyp. zůs. přip.
Zobrazuje se po spárování fotoaparátu se smartphonem prostřednictvím
Bluetooth.
Výběr možnosti [Povolit] umožní zobrazit snímky ve fotoaparátu
a ovládat přístroj jiným způsobem připojením Wi-Fi i během vypnutí
(=387).
453
Změna přezdívky
Přezdívku fotoaparátu (která se zobrazuje na smartphonech a jiných
fotoaparátech), lze podle potřeby změnit.
1Vyberte položku [k: Přezdívka].
virtuální klávesnice
2Pomocí
(=462) zadejte text.
zz Po dokončení zadávání znaků stiskněte
tlačítko <M>.
454
Doplnění snímků o informace GPS
z jiných zařízení
Snímky můžete doplnit o informace GPS pomocí smartphonu
s povoleným Bluetooth.
Po nainstalování speciální aplikace Camera Connect (=380) do
smartphonu dokončete tato nastavení.
smartphonu aktivujte služby
1Na
určování polohy.
připojení Bluetooth.
2zNavažte
z Připojte fotoaparát ke smartphonu
3
pomocí technologie Bluetooth (=381).
Vyberte položku [k: Nastavení
GPS].
položku [GPS přes mobil]
4Nastavte
na [Povolit].
zz Po dokončení těchto nastavení spusťte
aplikaci Camera Connect.
snímek.
5zExponujte
z Ke snímkům se doplní informace
o poloze získané ze smartphonu.
455
Doplnění snímků o informace GPS z jiných zařízení
Zobrazení připojení k systému GPS
Stav získávání informací o poloze smartphonem můžete zkontrolovat
na ikoně připojení k systému GPS na obrazovkách pro fotografování
a záznam filmů (=583 a =585, v tomto pořadí).
zz Šedá: Služby určování polohy jsou vypnuté
zz Bliká: Informace o poloze nelze získat
zz Zapnuto: Jsou přijímány informace o poloze
Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při fotografování
Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají zeměpisné
informace.
Zeměpisné informace
Informace o poloze přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce
informací o snímku (=304, =367).
(1) Zeměpisná šířka
(2) Zeměpisná délka
(3) Nadmořská výška
(1)
(4) Koordinovaný světový čas
(2)
(UTC)
(3)
(4)
456
Doplnění snímků o informace GPS z jiných zařízení
zz Smartphone může získat informace o poloze, pouze když je pomocí
technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
zz Informace o směru získávány nejsou.
zz Získané informace o poloze nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při
cestování a stavu smartphonu.
zz Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají
informace o poloze.
zz Informace o poloze se přestanou získávat za těchto podmínek.
yyPárování s bezdrátovým dálkovým ovládáním prostřednictvím Bluetooth
yyVypnutí fotoaparátu
yyUkončení aplikace Camera Connect
yyDeaktivace služeb určování polohy na smartphonu
zz Informace o poloze se přestanou získávat v těchto situacích.
yyVypne se napájení fotoaparátu
yyUkončí se připojení přes Bluetooth
yySmartphone nemá dostatečně nabitou baterii
zz Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je
v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
zz K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.
457
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení
Chcete-li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete
připojení Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=449),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
možnost [Editovat/smazat
3Vyberte
zařízení].
zz Připojení Bluetooth můžete změnit
výběrem smartphonu označeného
šedou ikonou [s]. Po zobrazení
obrazovky [Připojení ke smartphonu]
vyberte položku [Párování přes
Bluetooth] a potom stiskněte na další
obrazovce <0>.
zařízení, pro které chcete
4Vyberte
změnit nebo odstranit nastavení
připojení.
458
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení
položku.
5zVyberte
z Změňte nebo odstraňte nastavení
připojení na zobrazené obrazovce.
zz Změnit přezdívku zařízení
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (=462).
zz Zobrazit sn. (=404)
Zobrazí se po výběru položky [qPřipojení ke smartphonu].
Nastavení se zobrazí ve spodní části obrazovky.
zz Smazat informace o připojení
Při mazání informací o připojení pro spárovaný smartphone vymažte
rovněž informace o fotoaparátu registrované ve smartphonu (=388).
zz U webových služeb navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY k odstranění
nastavení připojení.
459
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty
Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním
nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto
nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.
položku [k: Vymazat
1Vyberte
bezdrátová nastavení].
2Vyberte tlačítko [OK].
zz Provedení kroku [5: Vymazat všechna nast.fotoap.] nedojde k vymazání
informací bezdrátové komunikace.
zz Pokud máte fotoaparát spárovaný se smartphonem, vymažte na obrazovce
nastavení Bluetooth smartphonu informace o připojení fotoaparátu, u kterého
jste obnovili výchozí nastavení bezdrátové komunikace.
460
Zobrazení informační obrazovky
Můžete zkontrolovat podrobnosti o chybě a adresu MAC fotoaparátu.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
tlačítko <B>.
2zStiskněte
z Zobrazí se obrazovka [Ukázat info].
zz Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <0> zobrazte obsah chyby.
461
Použití virtuální klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Zadávací pole, pro zadávání textu
Tlačítka kurzoru, pro pohyb
v zadávacím poli
Aktuální počet znaků/dostupný
počet
Klávesnice
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Přepínání režimů vstupu
Mezera
Odstranění znaku
v zadávacím poli
Dokončení zadávání textu
zz Pomocí voličů <5> <5> nebo navigačních tlačítek <V> se lze
přesouvat mezi 2 a 4–7.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení zadání nebo při přepínání
režimů vstupu.
462
Reakce na chybové zprávy
Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením
jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.
Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.
zz Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko <0> (=461).
zz Vyberte možnost [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].
Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce přejdete
na odpovídající stránku.
11 (=464)
12 (=464)
21 (=465)
22 (=466)
23 (=467)
61 (=468)
63 (=469)
64 (=469)
65 (=470)
66 (=470)
67 (=470)
68 (=471)
69 (=471)
91 (=471)
121 (=471)
125 (=472)
126 (=472)
127 (=472)
141 (=472)
142 (=472)
151 (=473)
152 (=473)
zz Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth připojení]
zobrazí zpráva [Err **]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače napájení
fotoaparátu do polohy <2>.
463
Reakce na chybové zprávy
11: Cíl připojení nenalezen
zz V případě, že je zvolena ikona [q]: Je spuštěna aplikace Camera Connect?
BBNavažte připojení pomocí aplikace Camera Connect (=392).
zz V případě, že je zvolena možnost [D], je spuštěn software EOS?
BBSpusťte software EOS a opětovně navažte připojení (=410).
zz V případě, že je zvolena možnost [l]: Je zapnuta tiskárna?
BBZapněte tiskárnu.
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší.
V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření (=462).
12: Cíl připojení nenalezen
zz Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?
BBZapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte.
Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro
navázání připojení.
464
Reakce na chybové zprávy
21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost [Autom. nastavení].
Jedná se o správné nastavení?
BBPokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu
po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro adresu IP (=444).
U serveru DHCP zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DHCP?
BBZapněte server DHCP.
zz Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?
BBZvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
BBPočet používaných adres můžete snížit odpojením některých
zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
zz Funguje server DHCP správně?
BBZkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje
jako server DHCP.
BBV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval
dostupnost serveru DHCP.
465
Reakce na chybové zprávy
22: DNS server neodpovídá
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné
adrese serveru?
BBPro adresu IP nastavte možnost [Ruční nastavení]. Poté na
fotoaparátu nastavte IP adresu, která odpovídá adrese používaného
serveru DNS (=444, =477).
U serveru DNS zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DNS?
BBZapněte server DNS.
zz Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?
BBZkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP
a příslušné názvy.
zz Funguje server DNS správně?
BBZkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční
jako server DNS.
BBV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server
DNS k dispozici.
U sítě jako takové zkontrolujte následující:
zz Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi, směrovač
nebo podobné zařízení, které slouží jako brána?
BBV případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány
a zadejte ji do fotoaparátu (=444, =477).
BBZkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno
ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.
466
Reakce na chybové zprávy
23: Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke stejné síti
stejnou IP adresu?
BBZměňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné
adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu
IP zařízení, které má duplicitní adresu.
BBPokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro IP
adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte nastavení
na možnost [Autom. nastavení] (=443).
Reakce na chybové zprávy 21 až 23
zz Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
yyK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení
se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte,
zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (=462).
467
Reakce na chybové zprávy
61: Terminál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
BBPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=474).
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID
přístupového bodu?
BBZkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte
stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu.
U přístupového bodu zkontrolujte následující:
zz Je přístupový bod zapnutý?
BBZapněte napájení přístupového bodu.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=461).
468
Reakce na chybové zprávy
63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný způsob ověření?
BBFotoaparát podporuje následující metody ověření: [Otevřený systém],
[Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK].
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=461).
64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátového LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?
BBFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=461).
469
Reakce na chybové zprávy
65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
BBPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=474).
zz PřipojeníWi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.
BBZde jsou možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu
z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného
zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo
2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (=474).
66: Nesprávné heslo bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?
BBFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=461).
470
Reakce na chybové zprávy
68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN.
Znovu od začátku.
zz Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu
po určenou dobu?
BBPřidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití
pro přístupový bod.
zz Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?
BBZkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.
69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN.
Nelze připojit. Znovu od začátku.
zz Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení
stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBChvíli počkejte, než se pokusíte navázat připojení.
91: Jiná chyba
zz Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.
BBSpínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.
121: Nedostatek volného místa na serveru
zz Cílový webový server nemá dostatek volného místa.
BBOdstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte
volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.
471
Reakce na chybové zprávy
125: Zkontrolujte nastavení sítě
zz Je síť připojena?
BBZkontrolujte stav připojení sítě.
126: Nebylo možné se připojit k serveru
zz Ve službě CANON iMAGE GATEWAY právě probíhá údržba nebo
je zatížení momentálně vyšší.
BBZkuste se k webové službě připojit znovu později.
127: Došlo k chybě
zz Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému
než číslo kódu chyby 121 až 126.
BBZkuste znovu navázat spojení Wi-Fi k webové službě.
141: Tiskárna je zaneprázdněná. Opakujte připojení.
zz Neprobíhá na tiskárně proces tisku?
BBPo dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat spojení Wi-Fi
k tiskárně.
zz Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?
BBPo ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu
zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Je zapnuto napájení tiskárny?
BBZkuste znovu navázat spojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.
472
Reakce na chybové zprávy
151: Přenos zrušen
zz Automaticky přenos snímků na počítač někdo přerušil.
BBPro obnovení automatického přenosu snímku přesuňte vypínač
napájení na fotoaparátu do polohy <2> a pak jej nastavte do
polohy <1>.
152: Karta chráněna proti zápisu
zz Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do polohy uzamčeno?
BBNastavte přepínač ochrany karty proti zápisu do polohy,
která umožňuje zápis.
473
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo při
používání funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže, vyzkoušejte
následující kroky.
Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem
Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, spojení Wi-Fi nemusí být
navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V tomto případě přibližte
fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte spojení Wi-Fi.
Místo instalace antény přístupového bodu
zz Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které používáte
fotoaparát.
zz Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem
nenacházeli lidé ani žádné předměty.
Blízká elektronická zařízení
Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících
elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále od
zařízení pro přenos komunikace.
zz Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu IEEE
802.11b/g/n pomocí rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto důvodu
poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí používají stejné
frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové
telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty nebo podobná zařízení.
474
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Upozornění k používání více fotoaparátů
zz Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů pomocí
Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
zz Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi více
fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
zz Pokud používáte více přístupových bodů se standardem
IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi
ponechejte odstup pěti kanálů, aby bylo omezeno rušení rádiových vln.
Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.
Použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1
zz Dálkové ovládání BR-E1 nelze použít, pokud nejsou fotoaparát
a smartphone spárovány prostřednictvím Bluetooth. Změňte připojení
fotoaparátu k bezdrátovému dálkovému ovládání v položce [KPřipojení
k dálk. ovládání] v položce [k: Wi-Fi/Bluetooth připojení].
475
Zabezpečení
Nejsou-li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít k níže
uvedeným potížím.
zz Sledování přenosu
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou monitorovat přenosy sítě
Wi-Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
zz Neoprávněný přístup k síti
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou získat neoprávněný přístup
k síti, kterou používáte ke krádeži, úpravě nebo zničení informací.
Kromě toho se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu,
jako je například falešná identita (na základě falešné identity se někdo
pokusí získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky s využitím
odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti,
kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování útoků na
jiné systémy).
Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení sítě,
které zabrání vzniku tohoto typu problémů.
476
Kontrola nastavení sítě
zz Windows
Otevřete [Příkazový řádek] systému Windows a pak napište příkaz
ipconfig/all a stiskněte klávesu <Enter>.
Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska
podsítě, brána a DNS server.
zz Mac OS
V operačním systému Mac OS X otevřete aplikaci [Terminal], zadejte
ifconfig -a a stiskněte tlačítko <Return>. Adresa IP přiřazená počítači se
zobrazí v položce [en0] vedle položky [inet] ve formátu „***.***.***.***“.
* Informace o aplikaci [Terminal] naleznete v nápovědě k operačnímu systému
Mac OS X.
Chcete-li zabránit použití stejné IP adresy pro počítač a další zařízení v síti,
pak v procesech popsaných na =444 změňte při nastavení IP adresy
přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.
Příklad: 192.168.1.10
477
Stav bezdrátové komunikace
Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na obrazovce.
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
478
(2)
Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu
(2)
Stav bezdrátové komunikace
Stav komunikace
Funkce Wi-Fi
Obrazovka
Síla bezdrátového signálu
Wi-Fi: Zakázáno
Nepřipojeno
Vyp
Wi-Fi: Povoleno
Připojení
(bliká)
Připojeno
Posílání dat
(fg)
Chyba připojení
(bliká)
Ukazatel funkce Bluetooth
Funkce Bluetooth
[Povolit]
[Zakázat]
Stav připojení
Obrazovka
Připojeno k Bluetooth
Bluetooth není připojeno
s
s
Bluetooth není připojeno
Nezobrazuje se
zz V případě připojení k počítačům, tiskárnám nebo webovým službám
prostřednictvím Wi-Fi je indikován stav „Bluetooth není připojeno“.
479
480
Nastavení
V této kapitole jsou popsána nastavení nabídky na kartě pro
nastavení ([5]).
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce
je dostupná pouze v režimech <t>, <d>, <s>, <f>
a <a>.
481
Záložky nabídek: Nastavení
zz Nastavení 1
=484
=486
=489
=490
=492
=493
zz Nastavení 2
=494
=495
=496
=497
=500
=502
=503
zz Nastavení 3
=507
=508
=509
=510
=511
=501
482
Záložky nabídek: Nastavení
zz Nastavení 4
=512
=515
=515
=516
=517
=518
zz Nastavení 5
=519
=520
=521
=523
=523
=523
483
Výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete
zachycené snímky uložit.
Vytvoření složky
1Vyberte položku [5: Vybrat složku].
2Vyberte možnost [Vytvořit složku].
3Vyberte tlačítko [OK].
484
Výběr složky
Výběr složky
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovce výběru složky
vyberte složku.
zz Zachycené snímky se uloží
do vybrané složky.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímků ve složce
Nejnižší číslo souboru
Název složky
Nejvyšší číslo souboru
Složky
zz Složka může obsahovat až 9999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999).
Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky
zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také v případě,
že provedete ruční reset (=488). Lze vytvořit složky označené čísly
v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí počítače
zz Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“.
Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení
a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát „100ABC_D“.
První tři číslice vždy představují číslo složky, od 100 do 999. Pět koncových
znaků může být libovolná kombinace velkých a malých písmen od A do Z, číslic
a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Uvědomte si také, že dva názvy
složek nemohou sdílet stejné trojmístné číslo složky (například „100ABC_D“
a „100W_XYZ“), i když se zbývajících pět znaků v jednotlivých názvech liší.
485
Číslování souborů
Pořízeným snímkům uloženým do složky
se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999.
Způsob přiřazování čísel souborům snímků
lze změnit.
(Příklad) IMG_0001.JPG
Číslo souboru
1Vyberte položku [5: Číslov. soub.].
položku.
2zNastavte
z Vyberte možnost [Číslování].
zz Vyberte možnost [Souvislé] nebo
[Autom. reset].
zz Chcete-li vynulovat číslování souborů,
vyberte možnost [Ruční reset] (=488).
zz Výběrem možnosti [OK] vytvoříte novou
složku a soubory se začnou označovat
od čísla 0001.
zz Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude
fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro
ukládání. Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty.
Vyměňte ji za novou kartu.
486
Číslování souborů
Souvislé
Pro případy, kdy si budete přát pokračovat v pořadí číslování
souborů i po výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné
v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více
kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové
snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů,
je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Následující číslo souboru v řadě
487
Číslování souborů
Automatický reset
Pro případy, kdy si budete přát opětovné zahájení číslování
souborů od hodnoty 0001 při každé výměně karty nebo
vytvoření nové složky.
Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný
v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro
nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které
jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky
s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově
naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslování souborů je vynulováno
Ruční reset
Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty
0001 nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001
v nové složce.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude
zahájeno od hodnoty 0001.
To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky
pořízené včera a pro snímky pořízené dnes.
488
Autootáčení
Nastavení automatického otáčení, které při zobrazení
narovnává snímky pořízené na výšku, můžete změnit.
1Vyberte položku [5: Aut. otáčení].
2Vyberte položku.
zz ZapzD
Snímky ve fotoaparátu i na počítači se při zobrazení automaticky otáčejí.
zz ZapD
Snímky se automaticky otáčejí jenom při zobrazení na počítači.
zz Vyp
zz Snímky pořízené s automatickým otáčením nastaveným na možnost [Vyp]
se při přehrávání neotočí, i když později nastavíte automatické otáčení na
možnost [Zap].
zz Při pořízení snímku s fotoaparátem směřujícím nahoru nebo dolů nemusí
být automatické otočení na správnou orientaci zobrazení pro prohlížení
provedeno správně.
zz Pokud se snímky na počítači automaticky neotočí, zkuste použít software EOS.
489
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
zz Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na
kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na
kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste před
formátováním karty snímky a data do počítače nebo do jiného zařízení.
položku [5: Formátovat
1Vyberte
kartu].
kartu.
2zNaformátujte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Při nízkoúrovňovém formátování
stiskněte tlačítko <B>, aby se
k položce [Nízkoúrovňové form.]
doplnilo zatržítko <X>, a poté vyberte
položku [OK].
zz Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než
kapacita uvedená na samotné kartě.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
490
Formátování karty
Kartu formátujte v následujících případech:
zz Je-li karta nová.
zz Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
zz Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
zz Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (=575).
Nízkoúrovňové formátování
zz Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo
čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
zz Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny
sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat déle než
normální formátování.
zz Probíhající nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Storno]. I v tomto případě už bude dokončeno
normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým způsobem.
Formáty souborů na kartě
zz Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32.
Karty SDXC budou naformátovány systémem exFAT.
zz Při záznamu filmu pomocí karty naformátované ve formátu exFAT bude
film zaznamenán do jednoho souboru (místo rozdělení do více souborů)
i když překročí 4 GB. (Velikost videosouboru filmu překročí 4 GB.)
zz Je možné, že karty SDXC naformátované na tomto fotoaparátu nepůjdou použít
v jiných fotoaparátech. Také upozorňujeme, že karty naformátované systémem
exFAT nemusí být rozpoznány některými operačními systémy počítačů nebo
čtečkami karet.
zz Formátování nebo vymazání dat na kartě nezajistí úplné vymazání dat.
Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci
karty proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky zničte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
491
Průvodce režimem
Při přepnutí režimů snímání se může zobrazit stručný popis režimu snímání.
položku [5: Průvodce
1Vyberte
režimem].
2Vyberte možnost [Povolit].
voličem režimů.
3zOtáčejte
z Zobrazí se stručný popis zvoleného
režimu snímání.
zz Chcete-li zobrazit více podrobností,
stiskněte tlačítko <X>.
zz Chcete-li vymazat průvodce režimem,
stiskněte tlačítko <0>. V režimu
<8>, <U> a <k> se zobrazuje
obrazovka výběru režimu snímání.
492
Průvodce funkcí
Při použití nastavení Rychlého ovládání se může zobrazit stručný popis
funkcí a položek.
položku [5: Průvodce
1Vyberte
funkcí].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz Chcete-li vymazat popis, klepněte na něj nebo pokračujte v provádění operací.
493
Režim Eco
Během zobrazení obrazovky fotografování můžete šetřit energii baterie.
Pokud se fotoaparát nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se snížila
spotřeba baterie.
1Vyberte položku [5: Režim Eco].
[Zap].
2zVyberte
z Pokud se fotoaparát nepoužívá přibližně
2 sekundy, obrazovka ztmavne, a po
uplynutí přibližně 10 sekund se vypne.
zz Chcete-li aktivovat obrazovku a připravit
fotoaparát na snímání, když je
obrazovka vypnutá, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
494
Úspora energie
Podle potřeby je možné nastavit dobu pro automatické vypnutí obrazovky
a fotoaparátu a hledáčku ([Vyp displeje] a [Autom.vypnutí]).
položku [5: Úspora
1Vyberte
energie].
2Vyberte položku.
zz I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje]
k vypnutí obrazovky.
zz Nastavení položek [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] neplatí při nastavení
režimu Eco na [Zap].
zz Při použití volitelného elektronického hledáčku se přidá možnost [Hled. vypnutý]
a můžete nastavit časování použité pro jeho vypnutí.
495
Jas displeje
Jas obrazovky je nastavitelný. Při použití volitelného elektronického
hledáčku lze samostatně nastavit jas obrazovky a hledáčku.
1Vyberte položku [5: Jas displeje].
nastavení.
2zUpravte
z Sledujte šedý graf a pomocí
tlačítek <Y> <Z> upravte jas.
Poté stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučuje se podívat se na histogram
(=367).
496
Datum/čas/pásmo
Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma
nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.
Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct
jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.
Protože k pořízeným snímkům se připojuje datum pořízení a informace
o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.
položku [5: Datum/čas/
1Vyberte
pásmo].
časové pásmo.
2zNastavte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [Časové pásmo].
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte časové pásmo a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud vaše časové pásmo není
uvedené, stiskněte tlačítko <M>
a potom v části [Rozdíl času] nastavte
rozdíl oproti UTC.
497
Datum/čas/pásmo
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Rozdíl času] (+/–/hodiny/
minuty) a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po zadání časového pásma a rozdílu
času použijte tlačítka <Y> <Z>
k výběru možnosti [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
datum a čas.
3zNastavte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
letní čas.
4zNastavte
z Nastavte podle potřeby.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte možnost [Y] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte možnost [Z] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud je pro letní čas nastavena
možnost [Z], čas nastavený v kroku
3 se posune dopředu o 1 hodinu.
Po nastavení možnosti [Y] bude letní
čas zrušen a čas se vrátí zpět o 1 hodinu.
nastavení.
5zUkončete
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [OK].
498
Datum/čas/pásmo
zz Pokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije nebo
pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu, může dojít
k vynulování nastavení data, času a časového pásma. Jestliže k tomu dojde,
nastavte tyto hodnoty znovu.
zz Po změně nastavení položky [Pásmo/rozdíl času], zkontrolujte, zda jsou
nastaveny správné datum/čas.
zz Doba automatického vypnutí napájení může být prodloužena během zobrazení
obrazovky [5: Datum/čas/pásmo].
499
Jazyk
1Vyberte položku [5: JazykK].
2Nastavte požadovaný jazyk.
500
Přepínač režimů zaostřování (AF/MF)
Přepínání mezi ručním a automatickým zaostřováním můžete pomocí
přepínače režimů zaostřování nasazených objektivů EF-M můžete povolit
nebo zakázat.
Vyberte položku [5:
1(AF/MF)].
přepínač
položku.
2zVyberte
z Povolit
Přepínač režimů zaostřování se
použije namísto nastavení nabídky
[z: Režim ostření].
zz Zakázat
Použije se nastavení nabídky [z: Režim
ostření] namísto přepínače režimů
zaostřování, který je deaktivován.
501
Videosystém
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení. Toto nastavení
určuje, jaké snímkové frekvence budou dostupné při záznamu filmů.
1Vyberte položku [5: Videosystém].
položku.
2zVyberte
z Pro NTSC
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz Pro PAL
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
502
Čištění snímače
Funkce čištění snímače fotoaparátu vyčistí přední část obrazového snímače.
Aktivace okamžitého čištění
položku [5: Čištění
1Vyberte
snímače].
možnost [Vyčistit nyníf].
2zVyberte
z V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
503
Čištění snímače
Nastavení automatického čištění
možnost [Autom.
1Vyberte
čištěníf].
položku.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, fotoaparát čistěte ve stabilní poloze
na stole nebo jiném rovném povrchu.
zz I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší.
Upozorňujeme, že ihned po čištění nemusí být funkce [Vyčistit nyníf]
k dispozici.
zz Na pořízených snímcích se můžou objevit světelné body, pokud je snímač
ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Zvolením možnosti
[Vyčistit nyníf] můžete jejich zobrazení potlačit (=503).
504
Čištění snímače
Ruční čištění snímače
Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním
snímače, lze odstranit ručně pomocí běžně dostupného ofukovacího
balonku či podobných nástrojů.
Obrazový snímač je extrémně citlivý. Je-li třeba očistit snímač přímo,
doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon.
spínač napájení
1Přesuňte
do polohy <2>.
objektiv a vyčistěte
2Sejměte
snímač.
čištění.
3zDokončete
z Nasaďte objektiv nebo krytku těla.
505
Čištění snímače
zz Během čištění snímače nikdy nepřesunujte spínač napájení do polohy
<1>. Způsobí se tím pohyb závěrky, což může poškodit obrazový
snímač nebo lamely závěrky.
zz Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
zz Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce.
Štětec by mohl snímač poškrábat.
zz Nevkládejte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet pro
uchycení objektivu. Může dojít k poškození lamel závěrky.
zz K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn.
Stlačený vzduch by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači
přimrznout a poškrábat jej.
zz Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme nechat
snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
506
Ovládání dotykem
položku [5: Ovládání
1Vyberte
dotykem].
položku.
2zVyberte
z Možnost [Standardní] představuje
běžné nastavení.
zz Možnost [Citlivé] poskytuje rychlejší
odezvu panelu dotykové obrazovky než
možnost [Standardní].
zz Pokud chcete dotykové ovládání
zakázat, vyberte možnost [Zakázat].
Upozornění pro operace ovládání dotykem
zz Nepoužívejte pro dotykové operace žádné ostré předměty, jako jsou nehty,
kuličková pera atd.
zz Dotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty. Pokud je obrazovka vlhká nebo
máte mokré prsty, panel dotykové obrazovky nemusí reagovat nebo může dojít
k chybné operaci. V tomto případě vypněte napájení a otřete vlhkost hadříkem.
zz Nalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na obrazovku může
dojít ke zhoršení odezvy dotykového ovládání.
zz Při rychlém provedení dotykové operace po nastavení možnosti [Citlivé] může
být odezva na dotyk slabší.
507
Zvuková signalizace
Zvukovou signalizaci při zaostření na objekt nebo jiné operaci můžete vypnout.
1Vyberte položku [5: Tón].
položku.
2Vyberte
Dotkněte se
Ke ztlumení zvukové signalizace dojde
pouze při dotykovém ovládání.
Zakázat
Vypne zvukovou signalizaci při
zaostření na objekt, při snímání pomocí
samospouště a při dotykovém ovládání.
508
HDMI rozlišení
Nastavte rozlišení obrazového výstupu, když je fotoaparát připojen
k televizoru nebo externímu záznamovému zařízení pomocí kabelu HDMI.
položku [5: HDMI
1Vyberte
rozlišení].
položku.
2Vyberte
Auto
Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
1080p
Výstup s rozlišením 1080p. Tuto možnost
vyberte, pokud chcete zabránit potížím
se zobrazením nebo prodlevou,
když fotoaparát přepíná rozlišení.
509
HDMI HDR výstup
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
položku [5: HDMI HDR
1Vyberte
výstup].
2Vyberte [Zap].
zz Během zobrazení HDR nejsou k dispozici operace jako zpracování snímku RAW.
zz Ujistěte se, že je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
zz V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
zz Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.
510
Funkce tlačítka spouště pro filmy
Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během záznamu filmu
stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.
položku [5: Funkce tl.
1Vyberte
spouště pro filmy].
položku.
2zVyberte
z Namáčknutí
Určete funkci, která se provede po
namáčknutí tlačítka spouště napůl.
zz Plné zmáčknutí
Tato položka se zobrazuje při nastavení
voliče režimů na <k>.
Určete funkci, která se provede po
úplném stlačení tlačítka spouště.
Když je položka [Plné zmáčknutí] nastavena na [Spušt./zast.film.],
můžete spustit nebo ukončit záznam filmu nejen pomocí stisknutí tlačítka
snímání filmů, ale také úplným stisknutím tlačítka spouště, popřípadě
pomocí dálkové spouště RS-60E3 (prodává se samostatně, =223).
zz I v případě, že možnost [Plné zmáčknutí] nastavíte na [Žádná funkce],
úplným stisknutím tlačítka spouště při nastavení fotoaparátu na časosběrný
záznam se spustí nebo ukončí časosběrný filmový záznam.
511
Zobrazení informací o snímku
Podrobnosti a obrazovky s informacemi zobrazené na fotoaparátu při
fotografování můžete přizpůsobit.
Vyberte položku [5: Zobr. info
ke sn.].
Přizpůsobení informací na obrazovce
1Vyberte možnost [Nast.inf. na obr.].
obrazovky.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
obrazovky s informacemi, které se mají
na fotoaparátu ukazovat.
zz U informací, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Obrazovku můžete upravit po stisknutí
tlačítka <B>.
512
Zobrazení informací o snímku
obrazovku.
3zUpravte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položky, které se mají na obrazovce
ukazovat.
zz U položek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
Konfigurace zobrazení volitelného elektronického hledáčku
zz V kroku 1 vyberte položku [5: Nast. inf. v hled./ přepnutí].
zz V položce [5: Svislé zobr.v hled.] můžete vybrat způsob zobrazování
informací při fotografování na výšku.
Zobrazení rastru
1Vyberte možnost [Zobrazit rastr].
2Vyberte položku.
513
Zobrazení informací o snímku
Nastavení histogramu
1Vyberte možnost [Histogram].
položku.
2zVyberte
z Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB])
a velikost zobrazení ([Velké]
nebo [Malé]).
zz Stisknutím tlačítka <M> potvrďte
nastavení.
Vymazání nastavení
1Vyberte možnost [Resetovat].
2Vyberte tlačítko [OK].
514
Způsob zobrazení
Při pořizování statických snímků můžete upřednostnit hladné zobrazování
nebo úsporu energie.
položku [5: Způsob
1Vyberte
zobrazení].
2Vyberte položku.
Formát zobrazení v hledáčku
Při použití volitelného elektronického hledáčku lze vybrat formát zobrazení
v hledáčku.
položku [5: Formát
1Vyberte
zobr. hled.].
položku.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položku.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
515
Nastavení zobrazení
Při použití volitelného elektronického hledáčku lze vybrat režim zobrazení
obrazovek fotografování.
1Vyberte položku [5: Nast. zobraz.].
položku.
2zVyberte
z Auto
Pro zobrazení se obvykle použije
obrazovka, ale přepne se na hledáček,
když se do něj díváte.
zz Ruční
Zobrazení můžete omezit na obrazovku
nebo hledáček.
zobrazení obrazovky nebo
3Vyberte
hledáčku.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
516
Převrácení zobrazení
Při fotografování s obrazovkou otočenou k objektu (směrem k přední části
fotoaparátu) lze zobrazit zrcadlový obraz.
položku [5: Převr.
1Vyberte
zobrazení].
[Zap].
2zVyberte
z Pokud upřednostňujete nepřevracet
zobrazení při otočení obrazovky směrem
k přední části fotoaparátu, vyberte
možnost [Vyp].
517
Funkce nápovědy
Když je pod některou nabídkou zobrazena položka [zNápov.], můžete
stisknutím tlačítka <B> zobrazit popis dané funkce. Dalším stisknutím
se zobrazení nápovědy ukončí. Když se vpravo objeví posuvník (1),
můžete posunout obrazovku stisknutím tlačítek <W> <X> nebo otáčením
voliče <5>.
zz Příklad: [z: Potlač.šumu při vysokém ISO]
<B>
B
(1)
Velikost textu zobrazení nápovědy
Můžete změnit velikost textu pro zobrazení nápovědy.
položku [5: Vel. textu
1Vyberte
nápov.].
2Vyberte položku.
518
Uživatelské režimy snímání (C1/C2)
M
Aktuální nastavení fotoaparátu, například fotografování, nabídky a nastavení
uživatelských funkcí můžete zaregistrovat jako uživatelské režimy snímání.
položku [5: Uživat. režim
1Vyberte
snímání (C1, C2)].
možnost [Zadávání
2Vyberte
nastavení].
požadované položky.
3zZadejte
z Na obrazovce [Zadávání nastavení]
Vyberte položku [Uživatelský režim
snímání: C*] a potom stiskněte
tlačítko <0>.
zz Na obrazovce [Uživatelský režim
snímání: C*] vyberte [OK].
Aktuální nastavení fotoaparátu se uloží
jako uživatelský režim snímání C*.
Automatická aktualizace zadaných nastavení
Pokud změníte nastavení při fotografování v uživatelském režimu snímání,
režim se může automaticky aktualizovat na nové nastavení (Auto.aktual.).
Pokud chcete povolit tuto automatickou aktualizaci, nastavte položku
[Autoaktualizace] v kroku 2 na [Povolit].
Zrušení zaregistrovaných uživatelských režimů snímání
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Vymazat nastavení], mohou se výchozí
nastavení příslušných režimů obnovit bez zaregistrovaných uživatelských
režimů snímání.
zz V uživatelských režimech snímání můžete také změnit nastavení funkcí
snímání a nastavení nabídky.
519
Resetování fotoaparátu
M
V režimech <t> <d> <s> <f> <a> <k> můžete obnovit výchozí
nastavení fotoaparátu.
1Vyberte položku [5: Reset. aparát].
položku [Zákl. nastavení].
2zVyberte
z Chcete-li vymazat další nastavení,
vyberte [Další nastavení] a potom
vyberte položku.
3Vyberte tlačítko [OK].
zz Uživatelské funkce (C.Fn) a přizpůsobená nastavení ovládacích prvků jsou
rovněž resetovány pomocí „Vymazání nastavení uživatelských funkcí“ (=542).
zz U základních nastavení, jako je [JazykK] a [Datum/čas/pásmo] nejsou
obnovovány výchozí parametry.
520
Údaje copyrightu
M
Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou zaznamenány do snímku jako
údaje Exif.
položku [5: Údaje
1Vyberte
copyrightu].
2Vyberte položku.
text.
3zZadejte
z Pomocí navigačních tlačítek <V>
nebo voliče <5> vyberte požadovaný
znak a poté jej zadejte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit
režim vstupu.
zz Chcete-li odstranit předchozí znak,
vyberte položku [ ] a stiskněte
tlačítko <0>.
nastavení.
4zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
521
Údaje copyrightu
Kontrola údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Zobrazit
údaje copyrightu], můžete zkontrolovat
informace [Autor] a [Copyright], které
jste zadali.
Odstranění údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu],
můžete odstranit informace [Autor] a [Copyright].
zz Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru
možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
zz Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru
EOS Utility (software EOS).
522
Další informace
zz URL pro manuál/software
Chcete-li stáhnout návody k použití, vyberte položku [5: URL pro
manuál/software] a naskenujte zobrazený kód QR pomocí smartphonu.
Pro přístup k webové stránce na zobrazené adrese URL a stažení
softwaru můžete použít rovněž počítač.
zz Zobrazení loga osvědčeníM
Vyberte položku [5: Zobrazení loga osvědčení] pro zobrazení
některých log osvědčení fotoaparátu. Další loga osvědčení naleznete
v tomto návodu k použití, na těle fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.
zz FirmwareM
Vyberte položku [5: Firmware] pro aktualizaci firmwaru fotoaparátu
nebo aktuálního objektivu.
523
524
Uživatelské funkce /
Moje menu
Můžete provádět jemná nastavení funkcí fotoaparátu a měnit
funkce tlačítek a voličů tak, aby vyhovovaly vašemu fotografování.
Položky nabídky a uživatelské funkce, které často měníte, můžete
také přidat do záložek Moje Menu.
525
Záložky nabídek: Uživatelské nastavení
=528
=532
=534
=542
=542
526
Nastavení uživatelských funkcí
M
možnost [C.Fn I: Expozice],
1Vyberte
[C.Fn II: Auto. ostření] nebo
[C.Fn III: Obsluha/Jiné].
(1)
číslo uživatelské funkce.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
číslo uživatelské funkce (1), kterou
chcete nastavit.
nastavení podle potřeby.
3zZměňte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
nastavení (číslo).
zz Chcete-li nastavit další uživatelskou
funkci, zopakujte kroky 2–3.
zz V dolní části obrazovky jsou pod
příslušnými čísly funkcí zobrazena
aktuální nastavení uživatelských funkcí.
zz Všechny možnosti změněné z výchozích
hodnot se zobrazí modře.
nastavení.
4zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M>.
zz Znovu se zobrazí obrazovka z kroku 1.
527
Položky nastavení uživatelských funkcí
M
Na záložce [8] můžete přizpůsobit různé funkce fotoaparátu svým
prioritám při fotografování snímků.
C.Fn I: Expozice
C.Fn I-1: Kroky úrovně expozice
Slouží k nastavení přírůstků 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci
expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem apod.
zz 0: 1/3-kroku
zz 1: 1/2-kroku
zz Po nastavení možnosti [1/2-kroku] se displej zobrazí níže uvedeným způsobem.
C.Fn I-2: Kroky nastavení citlivosti ISO
Můžete změnit kroky ručního nastavení citlivosti ISO na celé EV.
zz 0: 1/3-stop
zz 1: 1-stop
zz Pokud je zvolena možnost Automatické ISO, bude i v případě, že je nastavena
možnost [1-stop], citlivost ISO automaticky nastavována v krocích po 1/3 EV.
528
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-3: Automatické zrušení bracketingu
Při přepnutí spínače napájení do polohy <2> můžete určit, zda zrušit
AEB a bracketing vyvážení bílé.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakáz.
C.Fn I-4: Sekvence bracketingu
Sekvenci snímání automatického bracketingu expozice (AEB) a sekvenci
bracketingu vyvážení bílé lze změnit.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
AEB
0 : Standardní expozice
– : Podexpozice
+ : Přeexpozice
Bracketing vyvážení bílé
Směr B/A
Směr M/G
(modrá/jantarová)
(purpurová/zelená)
0 : Standardní vyvážení bílé 0 : Standardní vyvážení bílé
: Posun směrem
– : Posun směrem k modré –
k purpurové
+ : Posun směrem ke žluté + : Posun směrem k zelené
529
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-5: Počet snímků v bracketingu
Počet snímků pořízených s AEB a bracketingem vyvážení bílé lze změnit.
Po nastavení možnosti [Sekvence bracketingu] na hodnotu [0, –, +] budou
snímky v bracketingu pořizovány způsobem uvedeným v následující tabulce.
zz 0: 3 snímky
zz 1: 2 snímky
zz 2: 5 snímků
zz 3: 7 snímků
(kroky po 1 EV)
1. snímek
3: 3
snímky
2: 2
snímky
5: 5
snímků
7: 7
snímků
Standardní
(0)
Standardní
(0)
Standardní
(0)
Standardní
(0)
2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
–1
+1
±1
–2
–1
+1
+2
–3
–2
–1
+1
+2
+3
zz Je-li nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu
automatického bracketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –.
S bracketingem vyvážení bílé se 2. snímek upraví směrem k B/A nebo M/G.
530
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-6: Bezpečný posun
Pokud se jas objektu změní a standardní expozice nelze dosáhnout v rámci
automatického expozičního rozsahu, fotoaparát automaticky změní ručně
vybrané nastavení pro získání standardní expozice. Při nastavení na
[Rychlost závěrky/Clona] se toto nastavení vztahuje na režimy <s>
a <f>. Při nastavení na [Citlivost ISO] se toto nastavení vztahuje na
režimy <d>, <s> a <f>.
zz 0: Zakáz.
zz 1: Rychlost závěrky/Clona
zz 2: Citlivost ISO
zz V položce [z: zNastavení citlivosti ISO] změněna hodnota [Rozsah citli.
ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] oproti výchozímu nastavení, bezpečný posun
změnu potlačí, pokud nelze dosáhnout standardní expozice.
zz Minimální a maximální limit pro bezpečný posun v rámci citlivosti ISO jsou
určeny položkou [Automat. rozsah] (=146). Pokud však ručně nastavená
hodnota citlivosti ISO překračuje hodnoty položky [Automat. rozsah],
bezpečný posun se uplatní až do ručně nastavené hodnoty citlivosti ISO.
zz Bezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.
C.Fn I-7: Režim měření, blokování AE po ostření
U každého režimu měření můžete určit,
zda zablokovat expozici (blokování AE) při
zaostření na objekty pomocí jednorázového
automatického zaostřování (One-Shot AF).
Expozice bude zablokovaná během
podržení tlačítka spouště do poloviny.
Vyberte režimy měření pro blokování AE
a přidejte zatržítko [X]. Výběrem položky
[OK] uložte nastavení.
531
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II: Auto ostření
C.Fn II-1: Omezení metod AF
Počet dostupných metod AF můžete omezit
pouze na ty, které používáte.
Podrobné informace o metodách AF viz
=198–=200.
K metodám AF, které chcete zpřístupnit,
přidejte zatržítko [X]. Výběrem položky
[OK] uložte nastavení.
zz Symbol [X] nelze odstranit od položky [1 bodový AF].
C.Fn II-2: Bod AF na základě orientace
AF body nebo rámečky zónového AF můžete přiřadit různým pozicím na
základě toho, zda fotografujete svisle nebo vodorovně.
zz 0: Stejný pro vertik./horizont.
Pro svislé i vodorovné snímání jsou použity AF body nebo rámečky
zónového AF ve stejné pozici.
zz 1: Jednot.body AF: Pouze bod
Pro každou orientaci fotoaparátu je možné přiřadit samostatné AF
body nebo rámečky zónového AF (1. Vodorovně, 2. Na výšku s gripem
fotoaparátu nahoře, 3. Na výšku s gripem fotoaparátu dole). Tato funkce
se hodí při automatickém přepínání na AF body nebo rámečky zónového
AF do různých pozic na základě orientace fotoaparátu.
Jsou uloženy AF body nebo rámečky zónového AF, které byly přiřazeny
ke každé ze tří orientací fotoaparátu.
532
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-3: Výchozí bod Servo AF pro c
Můžete nastavit výchozí bod AF pro Servo AF, pokud je metoda AF
nastavena na [u+Sledování].
zz 0: Automaticky
Počáteční AF bod funkce Servo AF je pro [u+Sledování] nastaven
automaticky tak, aby odpovídal podmínkám snímání.
zz 1: Počáteční AF bod pro c
Servo AF začíná od ručně nastaveného AF bodu, pokud je činnost AF
nastavena na [Servo AF] a metoda AF je nastavena na [u+Sledování].
zz 2: Bod AF nastaven pro
Pokud přepnete z možnosti [Bodový AF] nebo [1 bodový AF] na
[u+Sledování], Servo AF startuje AF bodem, který byl ručně nastaven
před přepnutím. Toto je užitečné pro zahájení Servo AF z nastaveného
AF bodu před přepnutím na [u+Sledování].
533
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III: Obsluha/Jiné
C.Fn III-1: Směr otáčení při Tv/Av
Směr otáčení voliče pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
V režimu snímání <a> bude směr otáčení voličů <6> a <5> opačný.
V dalších režimech snímání bude mít opačný směr otáčení pouze
volič <6>. Směr otáčení voliče <5> v režimu <a> odpovídá směru
nastavenému na kompenzaci expozice v režimech <d>, <s> a <f>.
zz 0: Normální
zz 1: Obrácený směr
534
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-2: Vlastní nastavení tlačítek
Tlačítkům můžete přiřadit často používané funkce, jako například <V>
nebo <B>.
Pro stejné tlačítko je možné přiřadit různé funkce pro použití při snímání
fotografií nebo filmování.
1Vyberte část sloupce.
funkci, kterou chcete přiřadit.
2 zVyberte
z Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
535
Položky nastavení uživatelských funkcí
Přiřaditelné funkce pro tlačítka
Funkce
Zahájení měření a AF
L
k
k
k
Stop AF
k
k
Volba AF bodu
k
k
Nastavení AF bodu na střed
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
Metoda AF*1
k
k
AF dotyk+tažení
k
k
Přímá volba bodu AF
AF
AF detekce očí*1
k
k
Zvýraznění okrajů
k
k
Blokování AE
k
k
Blokování AE (přidržení)
k
k
Blokování AE (při stisku tlačítka)
Expozice
Filmy
536
O
g
Blokování AE/Blokování FE*1
k
k
Kompenzace expozice
k
k
k
k
Režim měření*1
k
k
Nastavení funkce blesku*1
k
k
Záblesk blesku*1
k
k
Blokování FE*1
k
k
Záznam filmu
k
k
Přerušit Servo AF při filmování
k
k
Citlivost ISO
Zahájení měření*1
k
k
k
Položky nastavení uživatelských funkcí
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
537
Položky nastavení uživatelských funkcí
Funkce
Tlačítka stiskněte přímo
Q
Nabídka
k
k
Náhled hloubky ostrosti*1
k
k
Reset položky zvolené v režimu Fv*1
k
k
Reset Tv/Av/ /ISO v režimu Fv*1
k
k
Obrazovka informací o rychlém ovládání
k
k
Zvětšení/zmenšení
k
k
Zobrazení nabídky
k
k
Kvalita snímku*1
k
k
Poměr stran snímku*1
k
k
Režim řízení*1
k
k
Automatická optimalizace jasu
k
k
Picture Style
k
k
Expozice dotykem*1
k
k
Režim RAW série*1
k
k
Vybrat složku
k
k
Vytvořit složku*1
k
k
Maximalizovat jas obrazovky (dočasně)
k
k
Displej je vypnutý
k
k
Režim Eco
k
k
Wi-Fi/Bluetooth připojení
k
k
Žádná funkce (zakázán)
k
k
*1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmů.
538
L
Nastavení funkce voliče
Položky nastavení uživatelských funkcí
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-3: Vlastní nastavení ovladačů
Ovladačům můžete přiřadit často používané funkce, jako například <5>,
<6> nebo <5>.
1Vyberte část sloupce.
funkci, kterou chcete přiřadit.
2 zVyberte
z Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
Funkce dostupné pro ovladače
Funkce
6
5
Rychlost závěrky v režimu M
k
k
Nastavení clony v režimu M
k
k
Změna hodnoty clony
k
Změna rychlosti závěrky
k
Nastavení citlivosti ISO
k
Kompenzace expozice
Žádná funkce (zakázán)
540
5
k
k
k
k
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-4: Uvolnit závěrku bez objektivu
Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo zaznamenávat filmy bez
objektivu připojeného k fotoaparátu.
zz 0: Zakáz.
zz 1: Povolit
C.Fn III-5: Zasunutí objektivu při vypnutí
Nastavení zasunutí objektivu pro soukolím naháněné objektivy EF a EF-S
STM (např. EF 40mm f/2.8 STM) nasazené na fotoaparát. Můžete určit,
jestli se objektivy vysunuté pro použití automaticky zasunou při vypnutí
fotoaparátu.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakáz.
zz Zasunutí objektivu není aktivováno automatickým vypnutím napájení
(s výjimkou objektivů EF-M).
zz Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.
zz Při nastavení možnosti [0: Povolit] se tato funkce uplatní, bez ohledu na
nastavení (AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.
541
Vymazání nastavení uživatelských funkcí
zz Vymazání nastavení všech uživatelských funkcí
Výběrem možnosti [8: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] můžete vymazat
všechna nastavení uživatelských funkcí jiná, než nastavení [Vlastní
nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů].
zz Vymazání nastavení [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní
nastavení ovladačů]
Výběrem možnosti [8: Vymazat uživatel. nastavení] můžete vymazat
výběrem možnosti [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení
ovladačů].
542
Záložky nabídek: Moje menu
=544
=547
=547
=548
543
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
M
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské funkce,
jejichž nastavení často měníte.
Vytvoření a přidání záložky Moje Menu
možnost [Přidat záložku
1Vyberte
Moje menu].
tlačítko [OK].
2zVyberte
z Opakováním kroků 1 a 2 můžete vytvořit
až pět záložek nabídky Moje menu.
Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu
1Vyberte ikonu [9: Konfigurovat].
544
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
možnost [Vybrat položky
2Vyberte
k registraci].
požadované položky.
3zZadejte
z Vyberte možnost, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
zz Můžete uložit až šest položek.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení záložek nabídky Moje menu
Můžete seřazovat a odstraňovat položky na
záložce nabídky a přejmenovat či odstranit
záložku nabídky.
zz Řadit zadané položky
Pořadí registrovaných položek v nabídce Moje menu můžete změnit.
Vyberte možnost [Řadit zadané položky], vyberte položku pro
přemístění a stiskněte <0>. Zatímco je zobrazena ikona [z],
přesuňte položku pomocí tlačítek <W> <X> a poté stiskněte <0>.
zz Vymazat zvolené položky/Vymazat všech.polož.na zálož.
Můžete vymazat libovolné registrované položky. Možnost [Vymazat
zvolené položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné
a možnost [Vymazat všech.polož.na zálož.] k odstranění všech na
položek na záložce najednou.
545
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
zz Vymazat záložku
Můžete vymazat aktuální záložku nabídky Moje menu. Vyberte možnost
[Vymazat záložku] pro vymazání záložky [MY MENU*].
zz Přejmenovat záložku
Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.
možnost [Přejmenovat
1Vyberte
záložku].
text.
2zZadejte
z Jakékoli nežádoucí znaky odstraníte
výběrem možnosti [ ].
zz Pomocí navigačních tlačítek <V>
nebo pomocí voliče <5> vyberte znak
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit
režim vstupu.
zadání.
3zPotvrďte
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
546
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Vymazání všech záložek Moje menu/Vymazání všech položek
Můžete odstranit všechny vytvořené
záložky Moje menu nebo položky
Moje menu v nich registrované.
zz Vymaz. všechny zál. Moje menu
Můžete vymazat všechny záložky Moje menu, které jste vytvořili.
Po výběru položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní
všechny záložky [MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí stav
záložky [9].
zz Vymazat všechny položky
Můžete odstranit všechny položky registrované na záložkách
[MY MENU1] až [MY MENU5]. Záložky zůstanou zachovány. Pokud je
vybrána položka [Vymazat všechny položky], všechny položky
registrované pod všemi vytvořenými záložkami budou odstraněny.
zz Pokud spustíte funkci [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál.
Moje menu], odstraní se také záložky přejmenované pomocí položky
[Přejmenovat záložku].
547
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Nastavení zobrazení nabídky
Můžete vybrat položku [Zobraz. menu]
a nastavit obrazovku nabídky, která
se zobrazí jako první po stisknutí
tlačítka <M>.
zz Normální zobrazení
Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
zz Zobrazení ze zál. Moje menu
Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [9].
zz Zobrazení jen zál. Moje menu
Zobrazí se pouze záložka [9]. (Záložky [z], [3], [k], [5] a [8]
se nezobrazí.)
548
Referenční informace
Tato kapitola obsahuje referenční informace pro funkce
fotoaparátu.
549
Software
Stažení a instalace softwaru EOS a dalšího specializovaného
softwaru
Vždy nainstalujte nejnovější verzi softwaru.
Aktualizujte veškeré předchozí verze jejich přepsáním nejnovější verzí.
zz Nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software.
Software by se nenainstaloval správně.
zz Software nelze do počítače nainstalovat bez připojení k Internetu.
zz Předchozí verze nedokáží správně zobrazit snímky z tohoto fotoaparátu.
Také není možné zpracování snímků RAW z tohoto fotoaparátu.
software.
1zStáhněte
z Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující webovou
stránku Canon.
www.canon.com/icpd
zz Zadejte sériové číslo na zadní straně obrazovky a potom
stáhněte software.
zz Rozbalte jej v počítači.
Pro Windows
Klikněte na zobrazený instalační soubor pro zahájení instalace.
Pro Macintosh
Vytvoří se a zobrazí soubor dmg. Při spouštění instalačního
programu postupujte podle následujících kroků.
550
Software
(1) Dvakrát klikněte na soubor dmg.
BBNa ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.
Pokud se instalační soubor nezobrazí, zobrazte ho tak,
že dvakrát kliknete na jednotku.
(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.
BBInstalační soubor se spustí.
2Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Stažení návodů k použití softwaru
Návody k použití softwaru (ve formátu PDF) lze do počítače stáhnout
z webu společnosti Canon.
zz Web ke stažení návodů k použití softwaru
www.canon.com/icpd
zz K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je vyžadován software
určený k prohlížení souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe
Acrobat Reader DC (doporučujeme používat nejnovější verzi).
zz Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
zz Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete.
zz Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru a podobné zdroje.
551
Import snímků do počítače
Software EOS můžete použít k importování snímků z fotoaparátu do
počítače. K dispozici jsou tři způsoby, jak to provést.
Připojení k počítači prostřednictvím propojovacího kabelu
1Nainstalujte software (=550).
Propojte fotoaparát s počítačem
2pomocí
propojovacího kabelu
IFC-100U (prodává se samostatně;
koncovka do počítače:
USB typu C).
zz Zástrčku kabelu zapojte do digitálního
konektoru fotoaparátu.
zz Připojte zástrčku kabelu do konektoru
USB počítače.
importujte pomocí softwaru
3Snímky
EOS Utility.
zz Pokyny naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.
zz Když je vytvořeno Wi-Fi připojení, fotoaparát nemůže komunikovat s počítačem,
ani když jsou propojené propojovacím kabelem.
552
Import snímků do počítače
Čtečka karet
K importu snímků do počítače můžete použít čtečku karet.
1Nainstalujte software (=550).
2Vložte kartu do čtečky karet.
importujte pomocí softwaru
3Snímky
Digital Photo Professional.
zz Prostudujte si příručku Digital Photo
Professional Návod k použití.
zz Při stahování snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez použití
softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Můžete připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi-Fi a importovat
snímky do počítače (=408).
553
Nabíjení baterie ve fotoaparátu
Pomocí napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodává se samostatně)
můžete bateriový zdroj LP-E17 nabíjet bez vyjmutí přímo ve fotoaparátu.
Pokud začnete fotoaparát používat, nabíjení se zastaví.
napájecí adaptér USB.
1zPřipojte
z Když je vypínač napájení na fotoaparátu
přepnutý do polohy <2>, zástrčku
napájecího adaptéru USB zasuňte až na
doraz do digitálního konektoru.
napájecí kabel.
2zPřipojte
z Připojte napájecí kabel k napájecímu
adaptéru USB a druhou koncovku
zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
zz Zahájí se nabíjení a rozsvítí se oranžový
indikátor přístupu na kartu (1).
zz Po dokončení nabíjení indikátor přístupu
na kartu zhasne. Odpojte napájecí
kabel a napájecí adaptér USB odpojte
z fotoaparátu.
(1)
zz Pro ochranu baterií a zachování jejich optimálního stavu nenabíjejte baterie
souvisle po dobu delší než 24 hodin.
zz Pokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne blikat
oranžově a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě odpojte napájecí
kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik minut, než napájecí kabel znovu
zapojíte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo nejbližší
servisní středisko Canon.
554
Použití příslušenství pro zásuvku elektrické sítě
zz Pokud se indikátor přístupu na kartu nerozsvítí, zkuste napájecí adaptér USB
odpojit a znovu zapojit.
zz Doba vyžadovaná k nabití a úroveň nabití se liší v závislosti na teplotě okolního
prostředí a zbývající kapacitě baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách (0–10 °C)
trvat déle.
zz Baterie se nenabíjejí, když je fotoaparát připojen pomocí Wi-Fi nebo když je
otevřený kryt slotu karty/prostoru pro baterii.
Použití příslušenství pro zásuvku
elektrické sítě
Fotoaparát lze napájet ze zásuvky elektrické sítě s pomocí DC propojky
DR-E17 a kompaktního napájecího adaptéru CA-PS700 (obojí prodávané
samostatně). Pokyny k nasazení a použití viz návody k obsluze propojky
DR-E17 a adaptéru CA-PS700.
zz Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než kompaktní napájecí adaptér CA-PS700.
zz Když je spínač napájení fotoaparátu zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte
napájecí kabel nebo konektor ani neodpojujte DC propojku.
zz Po použití fotoaparátu odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrické sítě.
555
Pokyny k odstraňování problémů
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné
informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže
vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní
středisko Canon.
Potíže s napájením
Baterie nelze nabít nabíječkou.
zz Nepoužívejte jiné bateriové zdroje než originální bateriový zdroj LP-E17
od společnosti Canon.
Indikátor nabíjení rychle bliká.
zz Pokud dojde (1) k potížím s nabíječkou baterií nebo baterií nebo (2)
k selhání komunikace s baterií (s bateriovým zdrojem jiné značky než
Canon), ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení bude
oranžově blikat. V případě (1) odpojte zástrčku napájení nabíječky ze
zásuvky elektrické sítě. Odpojte baterii z nabíječky a poté ji do ní znovu
připojte. Počkejte několik minut a poté znovu připojte zástrčku napájení
do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na
prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Indikátor nabíjení nebliká.
zz Je-li vnitřní teplota baterie připojené k nabíječce příliš vysoká, přestane
nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet (indikátor nesvítí).
Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu nadměrně zvýší teplota
baterie, nabíjení se automaticky zastaví (indikátor bliká). Jakmile teplota
baterie klesne, nabíjení bude automaticky pokračovat.
556
Pokyny k odstraňování problémů
Baterie nelze nabít nabíječkou napájecím adaptérem USB
(prodává se samostatně).
zz Baterie se nenabíjejí, pokud je spínač napájení fotoaparátu přesunut
do polohy <1>.
zz Pokud začnete fotoaparát používat, probíhající nabíjení se přeruší.
Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB bliká indikátor
přístupu na kartu.
zz Pokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne
blikat zeleně a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě
odpojte napájecí kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik
minut, než napájecí kabel znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB nesvítí
indikátor přístupu na kartu.
zz Zkuste napájecí adaptér USB odpojit a znovu zapojit.
Fotoaparát není aktivní ani po přesunutí spínače napájení
do polohy <1>.
zz Zkontrolujte, zda je zavřený kryt slotu karty / prostoru pro baterii (=42).
zz Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (=42).
zz Nabijte baterii (=40).
Indikátor přístupu na kartu trvale svítí nebo bliká, přestože je
spínač napájení přesunut do polohy <2>.
zz Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, bude
indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund svítit nebo
blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.
557
Pokyny k odstraňování problémů
Zobrazí se zpráva [Je na baterii/bateriích uvedeno logo
společnosti Canon?].
zz Nepoužívejte jiné bateriové zdroje než originální bateriový zdroj LP-E17
od společnosti Canon.
zz Vyjměte a znovu vložte baterii (=42).
zz Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým hadříkem.
Baterie se rychle vybíjí.
zz Používejte plně nabitou baterii (=40).
zz Možná došlo ke snížení výkonu baterie. V případě špatné schopnosti
dobití baterie vyměňte baterii za novou.
zz Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
Použitím funkce Wi-Fi/Bluetooth (bezdrátové komunikace).
Fotoaparát se sám vypíná.
zz Pracuje automatické vypnutí napájení. Chcete-li deaktivovat automatické
vypnutí napájení, nastavte položku [Autom.vypnutí] v položce
[5: Úspora energie] na [Zakázat] (=495).
zz I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje]
k vypnutí obrazovky, přičemž fotoaparát zůstane zapnutý.
zz Nastavte položku [5: Režim Eco] na [Vyp].
558
Pokyny k odstraňování problémů
Problémy vztahující se k fotografování
Nelze nasadit objektiv.
zz K nasazení objektivu EF nebo EF-S budete potřebovat upevňovací
adaptér. Fotoaparát nelze používat s objektivy RF.
Nelze pořídit ani zaznamenat žádné snímky.
zz Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (=42).
zz Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje
zápis nebo vymazání (=42).
zz Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (=42, =327).
zz Když se při snaze zaostřit změní barva AF bodu na oranžovou, nelze
fotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny znovu
automaticky zaostřete nebo zaostřete ručně (=58, =218).
Kartu nelze použít.
zz Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, viz =45 nebo
=575.
Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se chybová
zpráva.
zz Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT,
pokud v tomto fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do jiného
fotoaparátu, může se zobrazit chybová zpráva a nemusí být možné
kartu použít.
559
Pokyny k odstraňování problémů
Snímek je neostrý nebo rozmazaný.
zz Přepněte na AF režim zaostřování (=7, =52).
zz Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu
(=58).
zz Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
nastavte přepínač IS do polohy <1>.
zz Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky.
Použijte vyšší rychlost závěrky (=106), nastavte vyšší citlivost ISO
(=143), použijte blesk (=283) nebo stativ.
zz Viz část „Minimalizace rozostřených snímků“ na =73.
Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.
zz Nastavte položku Činnost AF na možnost jednorázové automatické
zaostřování (One-Shot AF). Fotografování s blokovaným zaostřením
není možné s funkcí Servo AF (=74).
Kontinuální snímání je pomalé.
zz Rychlost kontinuálního snímání pro rychlé kontinuální snímání může
být v závislosti na následujících podmínkách nižší: stav baterie, teplota,
potlačení mihotání, rychlost závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost
AF, typ objektivu, použití blesku a nastavení funkcí snímání (=134).
560
Pokyny k odstraňování problémů
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním
snímání.
zz Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (jako je travnatá plocha),
zvýší se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence
může být nižší, než je hodnota uvedená na =577.
Maximální počet snímků sekvence zobrazený pro kontinuální
snímání zůstane stejný i po změně karty.
zz Zobrazený maximální počet snímků sekvence zůstane při změně karty
stejný, i když přejdete na vysokorychlostní kartu. Maximální počet
snímků sekvence uvedený v tabulce na =577 je založen na testovací
kartě společnosti Canon. (Čím vyšší rychlost zápisu karty, tím vyšší
bude skutečný maximální počet snímků sekvence.) Proto se zobrazený
maximální počet snímků sekvence může lišit od skutečného maximálního
počtu snímků sekvence.
I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný
snímek světlý.
zz Nastavte položku [z: Automatická optimalizace jasu] na [Zakázat]
(=149). Pokud je nastavena možnost [Nízká], [Standardní] nebo
[Vysoká], může být výsledný snímek světlý i v případě, že jste nastavili
sníženou kompenzaci expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem.
Nelze nastavit kompenzaci expozice, zatímco jsou současně vybrány
ruční expozice a automatické nastavení citlivosti ISO.
zz Pokyny k nastavení kompenzace expozice viz =111.
561
Pokyny k odstraňování problémů
Nejsou zobrazeny všechny možnosti korekce odchylky objektivu.
zz Přestože nejsou funkce [Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce]
při nastavení položky [Digital Lens Optimizer] na [Povolit] zobrazeny,
jsou obě funkce při snímání používány, jako když jsou nastaveny na
[Povolit].
zz Během záznamu filmu se nezobrazí položky [Digital Lens Optimizer]
a [Korekce difrakce].
Použitím blesku v režimu <f> nebo <d> se sníží rychlost závěrky.
zz V položce [z: Ovládání blesku] nastavte položku [Pomalá synchr.]
na [1/200-1/60 s auto] nebo [1/200 s (pevná)] (=291).
Blesk neemituje záblesk.
zz Ujistěte se, že je libovolný externí blesk Speedlite bezpečně nasazený
na fotoaparát.
zz Fotografování s bleskem se může dočasně zakázat pro ochranu hlavy
blesku, pokud se vestavěný blesk v krátkém časovém úseku opakovaně
používá.
Blesk vždy emituje záblesk s plným výkonem.
zz Zábleskové jednotky jiné než Speedlite řady EL/EX použité v automatickém
zábleskovém režimu vždy emitují záblesk s plným výkonem (=300).
zz Pokud je uživatelská funkce blesku [Režim měření blesku] nastavena
na možnost [Měření blesku TTL] (automatický zábleskový režim),
bude blesk vždy emitovat záblesk s plným výkonem (=298).
Nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem.
zz Pokud je kompenzace expozice s bleskem již nastavena na blesku
Speedlite, nelze ji nastavit na fotoaparátu. Po zrušení kompenzace
expozice s bleskem v externím blesku Speedlite (nastavení na
hodnotu 0) ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.
562
Pokyny k odstraňování problémů
Specifikovaná expozice se změní při fotografování s funkcí ISO
auto a použitím blesku.
zz Pokud hrozí riziko přeexponování při fotografování s bleskem, rychlost
závěrky nebo citlivost ISO se automaticky upraví pro redukci ztráty
detailů ve světlech a fotografování standardní expozicí. Při fotografování
s bleskem s některými objektivy se rychlost závěrky a citlivost ISO
zobrazené při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemusí shodovat
s aktuálně použitými nastaveními. To může ovlivnit jas pozadí, která jsou
mimo dosah blesku.
zz Abyste zamezili fotografování jinými rychlostmi závěrky nebo citlivostmi
ISO než zobrazenými při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
v režimu <d>, <s>, <f>, <a> nebo <t>, fotografujte s manuálně
nastavenou rychlostí ISO.
Snímání s dálkovým ovládáním není možné.
zz Při pořizování statických snímků s bezdrátovým dálkovým ovládáním
nastavte režim řízení na [Q] nebo [k] (=135). Při záznamu filmů
nastavte položku [z: Dálk. ovládání] na [Povolit] (=276).
zz Zkontrolujte polohu spínače časování uvolnění dálkového ovládání.
zz Používáte-li bezdrátové dálkové ovládání BR-E1, viz =223, =446.
zz Informace o používání dálkového ovládání pro časosběrný záznam filmu
viz =260.
Při snímání se zobrazí bílá ikona s nebo červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká.
Pokud je zobrazena bílá ikona [s], může se snížit kvalita snímků.
Jestliže se zobrazí červená ikona [E], signalizuje, že brzy dojde
k automatickému zastavení fotografování (=224).
563
Pokyny k odstraňování problémů
Během záznamu filmu se zobrazí červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Jestliže se
zobrazí červená ikona [E], signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení záznamu filmu (=280).
Záznam filmu se automaticky zastaví.
zz Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu
automaticky zastavit. Karty, na které lze zaznamenat filmy, viz =579.
Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné
karty apod.
zz Pokud snímáte film 29 minut 59 s, záznam filmu se automaticky zastaví.
Při záznamu filmů nelze nastavit citlivost ISO.
zz V jiných režimech snímání než [M] se citlivost ISO nastavuje
automaticky. V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně
(=277, =581).
Během záznamu filmu nelze nastavit ISO 100 nebo rozšíření
citlivosti ISO.
zz Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit],
minimální citlivost ISO je ISO 200.
zz Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit],
není k dispozici H (rozšířená citlivost ISO).
zz Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Zakázat] můžete
nastavit citlivost ISO 100/125/160 nebo H (rozšířená citlivost ISO).
564
Pokyny k odstraňování problémů
Zobrazí se ikona [F].
zz Po opakovaném záznamu filmu za následujících nastavení nebo při
ponechání fotoaparátu dlouhou dobu v pohotovostním režimu záznamu
filmu se může zobrazit ikona [F].
Záznam filmu 4K
Záznam filmu s vysokorychlostním snímáním
Záznam filmu při připojení pomocí Wi-Fi
zz Pokud pokračujete v záznamu během zobrazení ikony [F], fotoaparát
se za přibližně 3 minuty automaticky vypne. Fotoaparát se při zobrazení
ikony [F] může automaticky vypnout rovněž v režimu připravenosti na
záznam filmu.
zz Při zobrazení ikony [F] fotoaparát vypněte a vyčkejte na jeho ochlazení.
Během záznamu filmu se mění expozice.
zz Pokud během záznamu filmu změníte rychlost závěrky nebo clonu,
mohou se zaznamenat změny v expozici.
zz Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme
pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu
může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu,
nestejnou úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
Při záznamu filmu dochází k mihotání nebo se objeví
vodorovné pruhy.
zz Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být
způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla
použitými při záznamu filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny
v expozici (jasu) nebo tónu barev. V režimu [M] může problém omezit
nízká rychlost závěrky. Problém může být ještě výraznější při záznamu
časosběrného filmu.
565
Pokyny k odstraňování problémů
Objekt vypadá při záznamu filmu zkreslený.
zz Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava (sledujete pohybující
se objekt) nebo snímáte pohyblivý objekt, obraz může vypadat
velmi zkreslený. Problém může být ještě výraznější při záznamu
časosběrného filmu.
Nelze fotografovat v průběhu záznamu filmu.
zz Během záznamu filmu fotografovat nelze. Před fotografováním
přestaňte zaznamenávat film a potom vyberte některý režim snímání
pro fotografování.
566
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže s bezdrátovými funkcemi
Nelze provést párování se smartphonem.
zz Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1
a novější.
zz Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
zz Párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce
Bluetooth smartphonu. Na smartphone nainstalujte speciální aplikaci
Camera Connect (k dispozici zdarma) (=380).
zz Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem,
pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu. V takovém
případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou v nastavení Bluetooth
do smartphonu a zkuste párování opakovat (=388).
Nelze nastavit funkci Wi-Fi.
zz Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení
propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před nastavením
jakýchkoli funkcí odpojte propojovací kabel (=376).
Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením prostřednictvím Wi-Fi, nelze
s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením
propojovacím kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete
připojení Wi-Fi.
Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.
zz Po navázání spojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání
a přehrávání možné.
Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.
567
Pokyny k odstraňování problémů
Nelze se znovu připojit ke smartphonu.
zz I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného smartphonu,
opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru stejného
identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo vybrali odlišné
nastavení. V tomto případě odstraňte nastavení připojení fotoaparátu
z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
zz Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení
připojení, nemusí být připojení navázáno. V tomto případě ukončete na
chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.
Problémy s obsluhou
Není možné používat ovládání dotykem.
zz Ujistěte se, že je položka [5: Ovládání dotykem] nastavena na
[Standardní] nebo [Citlivé] (=507).
Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným způsobem.
zz V případě záznamu filmu zkontrolujte nastavení položky [5: Funkce
tl. spouště pro filmy] (=511).
zz Zkontrolujte nastavení [8: C.Fn III-2: Vlastní nastavení tlačítek]
a [8: C.Fn III-3: Vlastní nastavení ovladačů] (=535, =540).
568
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže se zobrazením
Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně záložek a položek.
zz V režimech základní zóny se některé záložky a položky nabídky
nezobrazí. Záložky a položky na obrazovce nabídky se také liší
u fotografií a filmů.
Na začátku se na displeji zobrazí [9] Moje menu nebo pouze
záložka [9].
zz Položka [Zobraz. menu] je na záložce [9] nastavena na možnost
[Zobrazení ze zál. Moje menu] nebo [Zobrazení jen zál. Moje menu].
Nastavte možnost [Normální zobrazení] (=548).
Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).
zz Nastavte položku [z: Barev. prostor] na [sRGB]. Pokud je nastaven
barevný prostor [Adobe RGB], bude jako první znak použito podtržítko
(=162).
Název souboru začíná znaky „MVI_“.
zz Jedná se o videosoubor.
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování
začínat od hodnoty 0001 (=486).
569
Pokyny k odstraňování problémů
Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.
zz Ujistěte se, zda je správně nastaveno datum a čas (=497).
zz Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (=497).
Snímek neobsahuje datum a čas.
zz Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se
zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku můžete
vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času zaznamenaných
v informacích o snímku (=331).
Zobrazí se ikona [###].
zz Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který
může fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###].
Na obrazovce se nezobrazuje jasný obraz.
zz Pokud je obrazovka znečistěná, vyčistěte ji měkkým hadříkem.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
570
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže s přehráváním
Část obrazovky černě bliká.
zz Položka [3: Indik. přesvětl.] je nastavena na [Povolit] (=369).
V obraze se zobrazuje červený rámeček.
zz Položka [3: Zobr. AF bodu] je nastavena na [Povolit] (=370).
Během přehrávání snímků se nezobrazí AF body.
zz AF body se nezobrazí při přehrávání následujících typů snímků:
Snímky pořízené v režimech <8: FG>.
Snímky pořízené s potlačením šumu u více snímků.
Oříznuté snímky.
Snímky pořízené v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit].
Snímek nelze vymazat.
zz Pokud je snímek chráněný, nelze jej vymazat (=323).
Nelze přehrávat snímky a filmy.
zz Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným
fotoaparátem.
zz Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.
Lze přehrát pouze několik málo snímků.
zz Snímky pro přehrávání jsou vyfiltrované pomocí možnosti
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=363). Vymažte podmínky
vyhledávání snímků.
571
Pokyny k odstraňování problémů
Během přehrávání videa může být slyšet zvuk provozu
fotoaparátu nebo mechanický zvuk.
zz Pokud budete v průběhu záznamu filmu manipulovat s voliči fotoaparátu
nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky. Doporučujeme
použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně)
(=249).
Video se krátkodobě zastavuje.
zz V případě zásadní změny v úrovni expozice během záznamu videa
v režimu automatické expozice se záznam krátkodobě zastaví, dokud se
jas nestabilizuje. V tomto případě snímejte v režimu [M] (=234).
Nezobrazí se obraz na televizoru.
zz Ujistěte se, že je položka [5: Videosystém] správně nastavena na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL] pro videosystém vašeho televizoru (=502).
zz Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (=321).
Pro jeden záznam filmu existuje více videosouborů.
zz Jestliže velikost videosouboru dosáhne 4 GB, automaticky se vytvoří
další videosoubor (=246). Pokud však použijete kartu SDXC
naformátovanou ve fotoaparátu, můžete natočit samostatný filmový
soubor větší než 4 GB.
572
Pokyny k odstraňování problémů
Moje čtečka karet nerozpozná kartu.
zz V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V tomto případě připojte
fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a importujte snímky
do počítače prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS).
Velikost snímku nelze změnit.
zz Pomocí tohoto fotoaparátu nemůžete měnit velikost snímků JPEG b
a RAW (=356).
Snímek nelze oříznout.
zz Pomocí fotoaparátu nemůžete oříznout snímky formátu RAW (=354).
Na snímku se zobrazují světelné body.
zz Bílé, červené nebo modré tečky světla se mohou na pořízených snímcích
zobrazit, pokud je snímač ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými
faktory. Jejich vzhled může být omezen, pokud použijete možnost
[Vyčistit nyníf] v nabídce [5: Čištění snímače] (=503).
573
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže s čištěním snímače
Závěrka vydává při čištění snímače zvuk.
zz Když v položce [5: Čištění snímače] vyberete možnost [Vyčistit nyníf],
závěrka vydá během čištění mechanický zvuk, ale na kartu se neuloží žádný
snímek (=174, =503).
Automatické čištění snímače není funkční.
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu spínače
napájení <1> a <2>, nemusí se ikona [f] zobrazit (=47).
Potíže s připojením k počítači
Nelze importovat snímky do počítače.
zz Nainstalujte do počítače software EOS Utility (software EOS) (=550).
zz Pokud je fotoaparát již připojen přes Wi-Fi, nemůže komunikovat
s žádným počítačem připojeným propojovacím kabelem.
Neprobíhá komunikace mezi propojenými fotoaparátem
a počítačem.
zz Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) nastavte položku
[z: Časosběr. film] na [Zakázat] (=250).
574
Chybové kódy
(1)
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce. Pokud problém přetrvává,
poznamenejte si chybový kód (Err xx)
a kontaktujte servisní středisko Canon.
(1)
(2)
Číslo chyby
Příčina a nápravná opatření
(2)
575
Údaje o výkonnosti
Fotografování
zz Počet možných snímků
Přibližně 305 snímků (při pokojové teplotě 23 °C)
• Hodnoty vycházejí z používání obrazovky a plně nabitého bateriového zdroje
LP-E17 a ze způsobů měření stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
zz Rozsah pro automatické ISO
Režim snímání
t/d/s/f/a
Citlivost ISO
Bez blesku
S bleskem
ISO 100 až 25600*
ISO 100 až 1600*
* Skutečný rozsah citlivosti ISO závisí na nastavení položek [Minimální] a [Maximální]
pomocí možnosti [Automat. rozsah].
• V režimech základní zóny se citlivost ISO nastaví automaticky.
• V případě expozic bulb se hodnota automaticky nastaví na ISO 400.
576
Údaje o výkonnosti
zz Pokyny k nastavení kvality snímků
Kvalita
snímku
Zaznamenané pixely
Velikost
souboru
(MB)
Počet
možných
snímků
(Přibližně)
Maximální počet snímků
sekvence
Standardní
Vysoká
rychlost
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
3,8M
11,1
2720
54
54
5,6
5380
54
54
5,8
5190
54
54
3,0
9860
54
54
3,6
8390
54
54
2,0
14600
54
54
1,6
18390
54
54
1
32M
35,6
850
23
23
F
32M
20,4
1490
34
36
1
73
32M
32M
35,6+11,1
650
23
23
F
73
32M
32M
20,4+11,1
960
34
36
RAW+JPEG
• Počet možných snímků vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon
a platí pro kartu s kapacitou 32 GB.
• Maximální série měřená za podmínek a s SD kartou odpovídající testovacím
standardům Canon (standard: 32 GB/vysoká rychlost: 32GB karta UHS-II, nastaveno
[o] rychlé kontinuální snímání, poměr stran 3:2, ISO 100, Picture Style Standardní).
• Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků sekvence
se budou lišit podle konkrétního objektu, značky karty, poměru stran, citlivosti
ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcí a dalších nastavení.
zz I když použijete vysokorychlostní kartu SD, ukazatel maximálního počtu
snímků sekvence se nezmění. Místo toho bude platit maximální počet snímků
sekvence uvedený v tabulce.
577
Údaje o výkonnosti
zz Počet pixelů při specifických poměrech stran
(přibližně pixelů)
Kvalita snímku
3:2
4:3
1/F
6960×4640 (32,3 megapixelů)
6960×4640 (32,3 megapixelů)
3
6960×4640 (32,3 megapixelů)
6160×4640* (28,6 megapixelů)
a
4800×3200 (15,4 megapixelů)
4256×3200* (13,6 megapixelů)
a
3472×2320* (8,1 megapixelů)
3072×2320* (7,1 megapixelů)
b
2400×1600 (3,8 megapixelů)
2112×1600* (3,4 megapixelů)
Kvalita snímku
16:9
1:1
1/F
6960×4640 (32,3 megapixelů)
6960×4640 (32,3 megapixelů)
3
6960×3904* (27,2 megapixelů)
4640×4640 (21,5 megapixelů)
a
4800×2688* (12,9 megapixelů)
3200×3200 (10,2 megapixelů)
a
3472×1952* (6,8 megapixelů)
2320×2320 (5,4 megapixelů)
b
2400×1344* (3,2 megapixelů)
1600×1600 (2,6 megapixelů)
zz Zobrazované obrazové pole pro poměry stran označené hvězdičkou „*“ se
může lehce lišit od skutečného obrazového pole. Zkontrolujte pořízené snímky
na LCD monitoru během fotografování.
zz Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
zz Podrobnosti o velikostech souborů JPEG viz hodnoty na =577. V rámci
ekvivalentních podmínek snímání budou velikosti souborů menší, než když
je položka [z: Poměr stran sním.] nastavena na [3:2].
578
Údaje o výkonnosti
Záznam filmu
zz Karty, na které lze zaznamenat filmy
Velikost záznamu filmu
H
L
w
Karta SD
65
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
23
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
87
X
SD Speed Class 10 nebo vyšší
65
X
HDR film
65
V
87
X
SD Speed Class 4 nebo vyšší
• Při zakázání položky [k Digitální IS].
• V tabulce jsou uvedené rychlosti zápisu a čtení karty požadované pro záznam filmů
(rychlostní požadavky na kartu).
579
Údaje o výkonnosti
zz Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
(Přibližně)
Velikost záznamu
Filmu
H
Celková možná doba záznamu na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
Velikost
souboru
65
X
8 min
35 min
2 h 21 min
860 MB/min
23
X
8 min
35 min
2 h 22 min
858 MB/min
87
X
17 min
1 h 10 min
4 h 43 min
431 MB/min
216 MB/min
L 65 X
HDR film
65 V
w 87
X
35 min
2 h 20 min
9 h 23 min
1 h 26 min
5 h 47 min
23 h 11 min
87 MB/min
40 min
2 h 42 min
10 h 49 min
187 MB/min
• Při zakázání položky [k Digitální IS].
zz Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se záznam filmu zastaví
před dosažením celkové doby záznamu uvedené v tabulce (=280).
zz Hodnoty potenciální celkové doby záznamu filmu
Přibližně 80 min (při pokojové teplotě 23 °C)
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E17.
• Při nastavení položky [Velik.film.zázn.] v položce [z: Kval. film. zázn.]
na L6X (NTSC) nebo L5X (PAL) a při nastavení položky
[z: Servo AF při zázn. filmu] na [Povolit].
580
Údaje o výkonnosti
Citlivost ISO při záznamu filmu
V režimu [k]
zz Citlivost ISO se automaticky nastavuje v rozmezí ISO 100–12 800.
zz V položce [z: kNastavení citlivosti ISO] rozšíří nastavení
[Max pro auto] na [H(25600)] (=277) nejvyšší mez automatického
rozsahu nastavení citlivosti ISO na H (odpovídá ISO 25600).
V režimu [M]
zz Při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] je citlivost automaticky
nastavována v rozmezí ISO 100–12800.
zz Při nastavení ISO auto v položce [z: kNastavení citlivosti ISO]
rozšíří nastavení [Max pro auto] na [H(25600)] (=277) nejvyšší mez
automatického rozsahu nastavení citlivosti ISO na H (odpovídá ISO 25600).
zz Citlivost ISO lze nastavit ručně v rozmezí ISO 100–12800.
Mějte na paměti, že položka [z: kNastavení citlivosti ISO] s položkou
[Rozsah citli. ISO] nastavenou na [H(25600)] (=277) maximální limit
ručního rozsahu nastavení citlivosti ISO na H (odpovídá ISO 25600).
581
Údaje o výkonnosti
Přehrávání snímků
zz Možnosti pro změnu velikosti podle původní kvality snímku
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
Původní kvalita
snímku
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Velikost snímků se změněnou velikostí
(přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
3:2
4:3
4
4800×3200 (15,4 megapixelů)
4256×3200* (13,6 megapixelů)
a
3472×2320* (8,1 megapixelů)
3072×2320* (7,1 megapixelů)
b
2400×1600 (3,8 megapixelů)
2112×1600* (3,4 megapixelů)
Kvalita
snímku
16:9
1:1
4
4800×2688* (12,9 megapixelů)
3200×3200 (10,2 megapixelů)
a
3472×1952* (6,8 megapixelů)
2320×2320 (5,4 megapixelů)
b
2400×1344* (3,2 megapixelů)
1600×1600 (2,6 megapixelů)
zz Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
zz Snímek může být mírně oříznut v závislosti na podmínkách změny velikosti.
582
Zobrazení informací
Obrazovka fotografování
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Dostupná doba záznamu filmu
Maximální počet snímků sekvence
Počet možných snímků/zbývající
sekundy samospouště
Bracketing ostření/HDR/potlačení
šumu u více snímků/časovač
režimu Bulb/intervalové snímání/
fotografování RAW série
Režim snímání/ikona scény
Metoda AF
Činnost AF
Režim měření
Kvalita snímku
Velikost záznamu filmu
Poměr stran statického obrazu
AF bod (jednobodový AF)
Stav baterie
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(14) Počet snímků zbývajících pro
bracketing ostření/intervalové
snímání
(15) Varování před teplotou
(16) Elektronický horizont
(17) Histogram
(18) INFO.
(19) Snímání s potlačením mihotání
(20) Vyvážení bílé/korekce
vyvážení bílé
(21) Picture Style
(22) Automatická optimalizace jasu
(23) Kreativní filtry
(24) Vytvoření složky
(25) Tlačítko zvětšení
(26) Simulace expozice
(27) Stav vyhledávání signálu GPS
583
Zobrazení informací
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(34)
(43)
(35)
(36)
(37)
(28) Kontrolka 1
(29) Blesk připraven/blokování FE/
synchronizace s vysokými
rychlostmi
(30) Elektronická závěrka
(31) Režim řízení
(32) Expozice dotykem
(33) Blokování AE
(34) Rychlost závěrky
(35) Clonové číslo
(44)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
Kompenzace expozice s bleskem
Indikátor úrovně expozice
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Kompenzace expozice
AEB/FEB
zz Můžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (=512).
zz Elektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
zz Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
584
Zobrazení informací
Obrazovka záznamu filmu
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(2)
(3)
(4)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
Elektronický horizont
Stav baterie
Dostupná doba záznamu filmu/
Uplynulá doba záznamu filmu
(4) Režim záznamu filmů/časosběrný
film/ikona scény
(5) Metoda AF
(6) Velikost záznamu filmu
(7) Digitální IS při filmování
(8) Úroveň záznamu zvuku (ruční)
(9) Servo AF při záznamu filmu
(10) Varování před teplotou
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
AF bod (jednobodový AF)
Záznam filmu zakázán
Histogram (pro ruční expozici)
Tlačítko rychlého ovládání
Vyvážení bílé/korekce
vyvážení bílé
Picture Style
Automatická optimalizace jasu
Kreativní filtry
Videomomentka
Stav vyhledávání signálu GPS
Tlačítko zvětšení
585
Zobrazení informací
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(22) Indikátor úrovně záznamu zvuku
(ruční)
(23) Blokování AE
(24) Rychlost závěrky
(25) Clonové číslo
(26) Indikátor úrovně expozice
(27) Probíhá filmový záznam
(32)
(33)
(34)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
Volba AF/MF
Síla signálu Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Funkce Wi-Fi
Kompenzace expozice
zz Můžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (=512).
zz Elektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
zz Během záznamu filmů nelze zobrazit elektronický horizont, čáry rastru ani
histogram. (Po zahájení záznamu filmu příslušné zobrazení zmizí.)
zz Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se zbývající doba pro záznam filmu
na uplynulou dobu.
zz Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
586
Zobrazení informací
Ikony scén
V režimu snímání <A> fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví vše
automaticky podle fotografované scény. Rozpoznaný typ scény se zobrazuje
v levém horním rohu obrazovky.
Objekt
Portrét
Jiný než portrét
Příroda/
V
V
Zblízka*2
venkovní
pohybu*1
pohybu*1
scéna
Pozadí
Světlé
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle
modrá
Protisvětlo
*3
Západ slunce
*3
Bodové
osvětlení
Oranžová
Tmavě
modrá
Tmavé
Se stativem*1
Barva
pozadí
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Nezobrazí se během záznamu filmu.
*2: Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona odpovídat
aktuální scéně.
*3: Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
*4: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn na stativ.
*5: Zobrazí se při použití libovolného z níže uvedených objektivů:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012
a novější.
*4+*5: V případě současného splnění podmínek uvedených v bodech *4 a *5 se
zpomalí rychlost závěrky.
zz Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
587
Zobrazení informací
Obrazovka pro přehrávání
zz Zobrazení základních informací pro snímky
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi
Stav baterie
Přehrávání č./celkem snímků/
počet nalezených snímků
Rychlost závěrky
Clonové číslo
Hodnota kompenzace expozice
Funkce Bluetooth
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už zasláno do počítače/
smartphonu
Hodnocení
Ochrana snímků
Číslo složky – číslo souboru
Kvalita snímku/upravený
snímek/ořez
Priorita vysokých jasů
Citlivost ISO
zz Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku
se nemusí zobrazit.
zz Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky,
pořízené jiným fotoaparátem.
588
Zobrazení informací
zz Zobrazení podrobných informací pro snímky
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Clonové číslo
Rychlost závěrky
Režim snímání
Vyvážení bílé
Automatická optimalizace jasu
Korekce vyvážení bílé
Picture Style / nastavení
Hodnota kompenzace expozice
Datum a čas pořízení
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram (Jas/RGB)
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Hodnota kompenzace expozice
s bleskem/odraz/snímání HDR/
potlačení šumu u více snímků
(14) Režim měření
(15) Velikost souboru
(16) Kvalita snímku/upravený
snímek/ořez
* Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru
snímku typu RAW.
* Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran (=125) a nastavenou kvalitou
snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
* Během fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí
ikona [0].
* U snímků pořízených fotografováním s odraženým zábleskem se zobrazí ikona [ ].
* U snímků pořízených pomocí HDR se zobrazí ikona efektu (=177) a hodnota
úpravy dynamického rozsahu.
* U snímků pořízených s potlačením šumu u více snímků se zobrazí ikona [M].
* U snímků RAW vytvořených ze zpracování snímku RAW, uložených ze série snímků
RAW, u snímků se změněnou velikostí, oříznutých nebo uložených s využitím funkce
Kreativní asistent se zobrazí [u].
* U oříznutých a následně uložených snímků se zobrazí ikona [N].
589
Zobrazení informací
zz Zobrazení podrobných informací pro filmy
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Přehrávání filmů
Režim záznamu filmů/časosběrný
film/videomomentka
Velikost snímku
Snímková frekvence
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Metoda komprese
Digitální IS při filmování
Doba záznamu
Formát záznamu filmu
* U snímků pořízených jako zkušební snímky pro časosběrné filmy se zobrazí
ikona [G].
zz Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
stylu [Picture Style] zobrazí „*, *“.
590
Ochranné známky
zz Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
zz Logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
zz Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu a v tomto
návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
zz Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek
ze strany společnosti Canon Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
591
Licence formátu MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“ AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Toto oznámení je možné zobrazit v angličtině.
Software třetích stran
Tento produkt obsahuje software třetí strany.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
592
● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
593
● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
594
Doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně
doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.
Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto
produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou
funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze
baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním neoriginálního
příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy, i když můžete
o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.
zz Bateriový zdroj LP-E17 je určen pouze pro produkty společnosti Canon.
Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.
595
Rejstřík
Čísla
[4K] 3840×2160 (film) : 241
A
<A+> (Automatický inteligentní
scénický režim) : 70
Adobe RGB : 162
AEB (Automatický bracketing
expozice) : 141
AF
AF detekce očí : 209
AF dotyk+tažení : 212
Bod AF na základě orientace : 532
Činnost AF : 195
Elektronický MF objektivu : 214
Metoda AF : 198
Omezení metod AF : 532
Pomocné světlo AF : 197, 215
Rámeček plošného AF : 84, 206
Ruční zaostřování : 218
Rychlost AF : 274
Souvislý AF : 211
Tón (Zvuková signalizace) : 508
Volba AF bodu : 203
Změna kompozice : 74
AF detekce očí : 209
Album (videomomentka) : 261, 351
ALL-I : 250
Automatická optimalizace jasu : 149
Automatické vypnutí napájení : 495
Automatické zaostřování → AF
Automatický inteligentní
scénický režim : 70
Automatický reset : 488
Autootáčení : 489
Autoportrét : 80
Auto úroveň : 270
Av (Priorita clony AE) : 108
596
B
Barevná teplota : 159
Barevný prostor : 162, 345
Baterie → Napájení
Bezdrátová komunikace : 375
Bezpečnostní pokyny : 28
Bezpečný posun : 531
Blesk
Kompenzace expozice
s bleskem : 286, 293
Blesk (Speedlite)
Bezdrátové : 296
Blokování FE : 287
Externí zábleskové jednotky : 300
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 298
Kompenzace expozice
s bleskem : 293
Manuální blesk : 292, 295
Ovládání blesku
(nastavení funkce) : 289
Pomalá synchronizace : 291
Redukce červených očí : 290
Rychlost synchronizace blesku : 300
Synchronizace závěrky
(1./2. lamela) : 293, 297
Účinný rozsah : 284
Uživatelské funkce : 298
Vestavěný blesk : 284
Blokování AE : 217, 233, 531
Blokování FE : 287
Blokování zaostření : 74
Bod AF na základě orientace : 532
Bodové měření : 151
Bodový AF : 198, 203
Bracketing
AEB (Automatický bracketing
expozice) : 141
Bracketing ostření : 180
Rejstřík
Bracketing vyvážení bílé : 161
Bracketing ostření : 180
Braketing
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 298
BUSY : 124
C
<C1>/<C2> (Uživatelské snímání) : 519
Celoplošné měření se zdůrazněným
středem : 151
Citlivost → Citlivost ISO
Citlivost ISO : 143, 277
Automatický rozsah (fotografie) : 146
Minimální rychlost závěrky pro
automatické ISO (fotografie) : 147
Rozsah citlivosti ISO : 145, 277
Rozsah pro automatické
ISO : 146, 576
Č
Časosběrný film : 250
Časovač měření : 153
Časové pásmo : 497
Částečné měření : 151
Části přístroje : 34
Č/B zrno : 98, 339
Černobílý : 164, 168
Čištění snímače : 503
D
Data pro odstranění prachu : 174
Datum/čas : 497
Dálková spoušť : 223
Dálkový ovladač : 223
DC propojka : 555
Detail : 87
Digital Lens Optimizer : 130, 345
Digitální konektor : 552
Dlouhá expozice : 190
Časovač režimu Bulb : 191
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 190
Doba prohlídky snímku : 127
Dotykové ovládání : 66, 306, 507
Dvojité poklepání : 306
E
Efekt Akvarel : 98, 340
Efekt filtru (Černobílý) : 168
Efekt Levného fotoap. : 98, 340
Efekt Miniatury : 99, 101, 340
Efekt Objektivu rybí oko : 98, 339
Efekt Olejová malba : 340
Efekt tónování (Černobílý) : 168
Elektronický horizont : 583, 584
Elektronický MF objektivu : 214
Err (chybové kódy) : 575
exFAT : 246, 491
Expozice dotykem : 184
Externí blesk Speedlite → Blesk
(Speedlite)
Externí mikrofon : 249
F
FAT32 : 246, 491
FEB (bracketing expozice
s bleskem) : 298
[FHD] 1920×1080 (film) : 241
Film s Efektem miniatury : 266
Filmy : 227
Automat. delší čas : 279
Automatická vodováha pro filmy : 270
Blokování AE : 233
Časosběrný film : 250
Digitální IS při filmování : 268
Doba záznamu : 247, 580
Externí mikrofon : 249
Karty, na které lze zaznamenat
filmy : 579
Krátké filmy : 222, 317
Metoda komprese : 243
597
Rejstřík
Mikrofon : 233, 249
Přehrávání : 309
Protivětrný filtr : 248
Rychlost serva AF při
záznamu filmu : 274
Servo AF při záznamu
filmu : 271, 273, 274
Sledovací citlivost Serva AF
při záznamu filmu : 273
Snímková frekvence : 243
Tlumič : 249
Úpravy : 313, 317
Velikost filmového záznamu : 241
Velikost souboru : 246, 580
Videomomentka : 261
Vynechání prvních
a posledních scén : 313
Výstup HDMI : 278, 509
Zachycení políčka : 315
Záznam HDR filmu : 239
Záznam s ruční expozicí : 234
Záznam v režimu automatické
expozice : 232
Zobrazení informací : 585
Zobrazení rastru : 513
Zvukový záznam/Úroveň záznamu
zvuku : 248
Firmware : 523
Flexibilní priorita AE : 112
Formát DPOF (Digital Print Order
Format) : 331
Formátování : 45, 490
Formátování (inicializace karty) : 45, 490
Fotoaparát
Držení fotoaparátu : 57
Rozmazání způsobené otřesy
fotoaparátu : 136, 191
Vymazání nastavení : 520
Velký dynamický rozsah → HDR
fotografování
598
Funkce Bluetooth : 379, 446, 453
Adresa : 453
Připojování : 381
Funkce tlačítka spouště : 511
Funkce Wi-Fi : 375
Adresa MAC : 461
Android : 380
Camera Connect : 380, 386
CANON iMAGE GATEWAY : 426
Dálkové ovládání : 386
Editace informací
o zařízení : 404, 458
EOS Utility : 408
Heslo : 452
Historie připojení : 449, 452
Image Transfer Utility 2 : 413
iOS : 380
IP adresa : 444
Nastavení sítě : 477
Nastavení sítě Wi-Fi : 452
Opětovné připojení : 449
Párování : 382
PictBridge : 416
Posílání snímků, které odpovídají
kritériím hledání : 401, 438
Posílání všech snímků
na kartě : 400, 437
Poslat vybrané : 396, 433
Poznámky : 474
Přepnout síť : 442
Přezdívka : 459
Příkaz tisku : 421
Prohlížení snímků : 386
Režim přístupového bodu
fotoaparátu : 444
Síť : 391, 409, 417
Smazat informace o připojení : 459
SSID : 391, 409, 417
Tisk : 418
Tiskárna : 416
Rejstřík
Virtuální klávesnice : 462
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace : 460
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 441
Změnit vel. sn. : 394, 399, 434
Zobrazení informační obrazovky : 461
Zobrazitelné snímky : 404
Fv (Flexibilní priorita AE) : 112
J
G
K
GPS : 455
H
[HD] 1280×720 (film) : 241
HDMI : 278, 321, 509
HDMI HDR : 510
HDR reliéfní : 99
HDR standardní : 99
HDR výrazné : 99
Histogram : 367, 514
Hlasitost (přehrávání filmu) : 311, 312
Hlavní ovladač : 34, 59
Hledáček
Formát zobrazení : 515
Hodnocení : 358
Hudba na pozadí : 311, 312, 353
Ch
Chybová hlášení : 575
I
Ikony : 9
Ikony scén : 75, 587
Import snímků do počítače : 552
Indikace přesvětlení : 369
Indikátor přístupu na kartu : 43
Indikátor úrovně expozice : 584, 586
Informace o umístění : 455
Intervalové snímání : 187
IPB : 243
Jazyk : 500
Jednobodový AF : 198, 203
Jednotlivé snímky : 133
Jemná pleť : 82
Jemný (kvalita snímku) : 122
Jídlo : 88
JPEG : 577
Karty : 11, 33, 42
Formátování : 45, 490
Nízkoúrovňové formátování : 490
Odstraňování problémů : 45, 559
Ochrana proti zápisu : 42
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Kombinovaná IS : 269
Kompaktní napájecí adaptér : 555
Kompenzace expozice : 140
Kompenzace expozice
s bleskem : 286, 293
Kompenzace expozice v režimu M
pomocí funkce Automatické ISO : 111
Konektor pro dálkové ovládání : 223
Konektor USB (digitální) : 552
Kontinuální snímání : 133
Kontrast : 149, 167
Korekce barevné odchylky : 131, 346
Korekce červených očí : 350
Korekce difrakce : 131, 346
Korekce distorze : 129, 345
Korekce sklonu : 355
Korekce vinětace : 129, 345
Krajina : 83
Krátké filmy : 222, 317
Kreativní asistent : 76, 347
Kreativní filtry : 96, 338
Kreativní zóna : 37
Kroky úrovně expozice : 528
Kvalita snímku : 122, 577
599
Rejstřík
L
Letní čas : 498
Logo osvědčení : 523
M
M (Ruční expozice) : 110
Malý (kvalita snímku) : 122
Maximální počet snímků
sekvence : 124, 577
Mazání (snímků) : 327
Měkké ostření : 98, 339
MF (Ruční zaostřování) : 218
Mikrofon : 233, 249
Možná doba záznamu (film) : 580
MP4 : 243
N
Nabídka : 62
Funkce bezdrátové komunikace : 376
Nastavení funkce : 482
Postup nastavení : 63
Přehrávání : 302
Snímání fotografií : 117
Uživatelská nabídka Moje menu : 543
Uživatelské funkce : 526
Záznam filmu : 228
Ztmavené položky v nabídce : 65
Nabíječka : 38, 40
Nabíjení : 40, 554
Napájení : 47
Automatické vypnutí napájení : 495
Nabíjení : 40, 554
Napájení v domácnosti : 555
Počet možných snímků : 576
Stav baterie : 48
Napájení v domácnosti : 555
Nastavení fotoalba : 335
Nastav. zobrazení : 516
Náhled hloubky ostrosti (DOF) : 109
600
Nápověda : 518
Velikost textu : 518
Noční portrét : 89
Noční scéna z ruky : 90
Normální (kvalita snímku) : 122
NTSC : 243, 502
O
Objektiv : 49, 51
Digital Lens Optimizer : 130, 345
Korekce barevné odchylky : 131, 346
Korekce difrakce : 131, 346
Korekce distorze : 129, 345
Korekce optické
odchylky : 128, 276, 345
Korekce vinětace : 129, 345
Přepínač režimů zaostřování : 52, 219
Uvolnění aretace : 50, 53
Obrazovka : 32, 46
Jas : 496
Nastavení úhlu : 46
Odstraňování problémů : 556
Ochrana snímků : 323
One-Shot AF : 196
Oříznuté jasné plochy : 369
Ostření → AF
Ostrost : 167
Otáčení (snímků) : 326, 489
Ovládání HDR Backlight : 91
P
P (Programová automatická
expozice) : 104
PAL : 243, 502
Paměťové karty → Karty
Panning : 85
Počet možných snímků : 576
Počet pixelů : 122, 577
Pomalé kontinuální snímání : 133
Poměrové měření : 151
Rejstřík
Poměr stran → Poměr stran snímku
Poměr stran snímku : 125, 578
Portrét : 81
Potlačení šumu
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 171
Vysoká citlivost ISO : 172
Potlačení šumu dlouhé expozice : 171
Potlačení šumu při vysokém ISO : 172
Potlačení šumu u více snímků : 172
Požadavky na karty : 244, 579
Prezentace : 361
Priorita bílé (AWB) : 155, 157
Priorita clony AE : 108
Priorita prostředí (AWB) : 155, 157
Priorita tónu : 150
Priorita vysokých jasů : 150
Priorita závěrky AE : 106
Profil ICC : 162
Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků) : 365
Programová automatická expozice : 104
Posun programu : 105
Protivětrný filtr : 248
Průvodce funkcí : 493
Průvodce režimem snímání : 492
Přehrávání : 301
Přepínač režimů
zaostřování : 7, 35, 52, 218, 221, 501
Přípona souboru : 122, 243
Příslušenství : 3
Q
[Q] (Rychlé ovládání) : 67
R
Rámeček plošného AF : 84, 206
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 577
Redukce červených očí : 290
Režim blesku : 292, 295
Režim Eco : 494
Režim měření : 151
Režim RAW série : 137
Režim řízení : 133
Režim snímání
<A+> (Automatický inteligentní
scénický režim) : 70
Av (Priorita clony AE) : 108
[C1]/[C2] (Uživatelské snímání) : 519
Fv (Flexibilní priorita AE) : 112
Kreativní filtry : 96
Č/B zrno : 98
Efekt Akvarel : 98
Efekt Levného fotoap. : 98
Efekt Miniatury : 99
Efekt Objektivu rybí oko : 98
HDR reliéfní : 99
HDR standardní : 99
HDR výrazné : 99
Měkké ostření : 98
M (Ruční expozice) : 110
P (Programová automatická
expozice) : 104
Režim Speciální scéna (SCN) : 78
Autoportrét : 80
Detail : 87
Jemná pleť : 82
Jídlo : 88
Krajina : 83
Noční portrét : 89
Noční scéna z ruky : 90
Ovládání HDR Backlight : 91
Panning : 85
Portrét : 81
Sport : 84
Tv (Priorita závěrky AE) : 106
Režim Speciální scéna (SCN) : 78
601
Rejstřík
Rozhýbání fotoaparátu : 58, 73
Rozšířený rozsah citlivosti
ISO : 143, 145, 277, 581
Ruční expozice : 110, 234
Ruční reset : 488
Ruční zaostřování : 218
Rychlé kontinuální snímání : 133
Rychlé ovládání : 67
Rychloovladač : 34, 59
Ř
Řemen : 38
S
Samospoušť : 135
Saturace : 167
Sáňky pro příslušenství : 35, 300
<SCN> (režim Speciální scéna) : 36, 78
Servo AF
SERVO : 196
Servo AF při záznamu
filmu : 271, 273, 274
Výchozí bod AF : 533
SERVO (Servo AF) : 196
Sépie (monochromatické) : 168
Simulace expozice : 154
Sledovací citlivost : 273
Snímání HDR : 176
Snímání s potlačením mihotání : 193
Snímková frekvence : 243, 502
Snímky
Automatické otáčení : 489
Automatický reset : 488
Číslování souborů : 486
Histogram : 367
Hodnocení : 358
Import (do počítače) : 552
Indikace přesvětlení : 369
Informace o snímku : 305, 589
Kritéria vyhledávání : 363
602
Mazání : 327
Ochrana snímků : 323
Přehrávání : 301
Přeskakování snímků
(procházení snímků) : 365
Ruční otáčení : 326
Ruční reset : 488
Souvislé (číslování souborů) : 487
Zobrazení AF bodu : 370
Zobrazení indexu : 308
Zvětšování snímků : 307
Software : 550
Návod k použití : 551
Souvislé (číslování souborů) : 487
Sport : 84
sRGB : 162
Stabilizace obrazu : 216
Stisknutí do poloviny : 58, 511
Střední (kvalita snímku) : 122
Styl Picture Style : 163, 166, 169
Synchronizace na druhou
lamelu : 293, 297
Synchronizace na první lamelu : 297
Synchronizace závěrky : 293, 297
T
Tažení : 66
Tisk
Nastavení fotoalba : 335
Příkaz tisku : 331
Tlačítko aktivace AF : 59
Tlačítko INFO : 61
Tlačítko M-Fn : 34, 60
Tlačítko spouště : 58, 511
Tlumič : 249
Tón barvy : 88, 167
Tón (Zvuková signalizace) : 508
Tvář+ sledování : 198, 201
Tv (Priorita závěrky AE) : 106
Rejstřík
U
UHS-II/UHS-I : 11
UTC (Koordinovaný světový čas) : 457
Uživatelská nabídka Moje menu : 544
Uživatelské funkce : 525
Uživatelské nastavení vyvážení bílé : 158
Uživatelský režim snímání : 519
Ú
Údaje copyrightu : 521
Úplné stisknutí : 58, 511
Úspora energie : 495
V
Varování před teplotou : 224, 280
Velikost souboru : 246, 577, 580
Velký (kvalita snímku) : 122
Vestavěný blesk : 284
Více funkcí : 34, 60
Videomomentka : 261
Videosystém : 502
Vlastní nastavení tlačítek : 536
Volič režimů : 36
Vyhledání snímku : 363
Vymazání nastavení : 520
Uživatelský režim snímání : 519
Zobrazení informací o snímku : 514
Vyp. displeje : 495
Vytvoření/výběr složky : 484
Vyvážení bílé (WB) : 155
Auto : 157
Bracketing : 161
Korekce : 160
Nastavení barevné teploty : 159
Priorita bílé : 155
Priorita prostředí : 155, 157
Uživatelské : 158
Výchozí nastavení
Bezdrátová komunikace : 460
Nastavení funkce blesku : 299
Přizpůsobení operací : 542
Uživatelská nabídka Moje menu : 547
Uživatelské funkce : 542
Výřez (snímků) : 354
Výstup HDMI : 278
W
WB (Vyvážení bílé) : 155
Z
Zachycení políčka : 315
Zachycení políčka v rozlišení 4K : 315
Zaznamenání statického snímku : 319
Zábleskové jednotky jiného výrobce : 300
Základní zóna : 36
Závady : 556
Záznam HDR filmu : 239
Zmenšené zobrazení : 308
Změna velikosti : 356
Zobrazení AF bodu : 370
Zobrazení indexu : 308
Zobrazení informací o snímku : 512, 583
Zobrazení jednotlivých snímků : 304
Zobrazení na televizoru : 321
Zobrazení rastru : 371, 513
Zobrazení s přeskakováním snímků : 365
Zobrazení základních informací : 588
Zónový AF : 199, 203
Zpracování snímku RAW : 341
Způsob spuštění závěrky : 186
Zvětšení : 373
Zvětšování snímků : 205, 218, 307
Zvuková signalizace při dotyku : 508
Zvukový záznam/Úroveň záznamu
zvuku : 248
Zvýraznění okrajů pro MF : 220
603
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Střední východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko
Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové stránce
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Popisy uvedené v tomto Návodu k použití jsou aktuální k červenci 2019.
Informace o kompatibilitě s jakýmikoli produkty uvedenými na trh po tomto
datu získáte v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi Návodu
k použití naleznete na webu společnosti Canon.
CEL-SX7WA2H0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising