Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Bezdrátové funkce / příslušenství
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Průvodce nastavením
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
ČESKY
© CANON INC. 2018
CEL-SX3MA2H1
1
Bezdrátové funkce / příslušenství
Poznámky na úvod a právní informace
●● Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je,
abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme,
že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři
nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou
funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet),
jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán
a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
●● Neautorizované fotografování nebo zaznamenávání (na video
či zvukově) osob nebo materiálů chráněných autorským právem
ze strany uživatele může narušit soukromí těchto osob, resp. zákonná
práva jiných osob, včetně autorského práva a dalších práv týkajících
se intelektuálního vlastnictví. To platí i v případě, že jsou tyto snímky
nebo záznamy určeny výhradně pro osobní použití.
●● Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete
v informacích o záruce dodávaných v sadě návodu k obsluze
k fotoaparátu.
●● Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
●● Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla.
Tento jev neznamená závadu.
Konvence použité v této příručce
●● Tlačítka a voliče fotoaparátu jsou v této příručce označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
●● Následující tlačítka a ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
●● Ikony a text zobrazované na obrazovce jsou uváděny v závorkách.
●●
: Důležité informace, které je třeba znát
●●
: Poznámky a tipy pro pokročilé používání fotoaparátu
●● = xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
●● Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu
ve výchozím nastavení.
●● Z praktických důvodů jsou všechny objektivy a upevňovací adaptéry
zjednodušeně označovány jako „objektivy“ a „upevňovací adaptéry“
bez ohledu na to, zda jsou součástí balení nebo jsou prodávány
samostatně.
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Na obrázcích v této příručce je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
●● Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
2
Bezdrátové funkce / příslušenství
Obsah
Poznámky na úvod a právní informace..................................... 2
Konvence použité v této příručce.............................................. 2
Část 1: Bezdrátové funkce / příslušenství
Bezdrátové funkce............................................................. 7
Dostupné bezdrátové funkce.................................................... 7
Příprava k použití bezdrátových funkcí..................................... 8
Příprava fotoaparátu.....................................................................8
Příprava telefonů smartphone......................................................9
Připojení k telefonům smartphone s povoleným připojením
Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi................................................ 9
Propojení fotoaparátu a telefonu prostřednictvím Wi‑Fi...............9
Odesílání snímků do telefonů smartphone prostřednictvím
nabídky fotoaparátu.................................................................... 11
Odesílání snímků do telefonů smartphone
během přehrávání...................................................................... 11
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování................................................................... 11
Obrazovka [Funkce Bluetooth]...................................................12
Záznam geografických značek do snímků
při fotografování...................................................................... 13
Kontrola informací o poloze........................................................13
Spárování s bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1.......... 14
Dálkové ovládání fotoaparátu z telefonu smartphone............. 14
Připojení k telefonům smartphone s podporou NFC
prostřednictvím Wi‑Fi.............................................................. 15
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi a použití aplikace......................16
Odesílání snímků do telefonů smartphone
během přehrávání (1).................................................................16
Odesílání snímků do telefonů smartphone
během přehrávání (2).................................................................17
Odesílání snímků do telefonů smartphone prostřednictvím
nabídky fotoaparátu....................................................................17
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování...................................................................17
Připojení k telefonům smartphone s připojením Wi‑Fi
prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi.................................................. 18
Odesílání snímků do telefonů smartphone prostřednictvím
nabídky fotoaparátu....................................................................19
Odesílání snímků do telefonů smartphone
během přehrávání......................................................................19
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování...................................................................20
Připojení k počítačům prostřednictvím Wi‑Fi a použití
aplikace EOS Utility................................................................. 21
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi..................................................21
Dálkové ovládání fotoaparátu z aplikace EOS Utility.................23
Automatické odesílání snímků do počítačů............................. 23
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi..................................................23
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu do počítačů..........24
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Bezdrátový tisk z tiskáren připojených
prostřednictvím Wi‑Fi.............................................................. 25
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi..................................................25
Přenos snímků na webové služby........................................... 27
Registrace webových služeb......................................................27
Přenos snímků na webové služby..............................................29
Opakované připojení prostřednictvím Wi‑Fi............................ 30
Připojení k telefonům smartphone připojených pomocí
připojení Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi............................... 31
Změna přezdívky..................................................................... 32
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení...................... 32
3
Bezdrátové funkce / příslušenství
Obnovení výchozích nastavení bezdrátových připojení.......... 33
Vymazání nastavení...................................................................33
Vymazání informací o zařízeních spárovaných
prostřednictvím připojení Bluetooth......................................... 33
Příslušenství..................................................................... 34
Mapa systému......................................................................... 35
Volitelné příslušenství............................................................. 36
Objektivy.....................................................................................36
Příslušenství pro napájení..........................................................36
Blesk...........................................................................................37
Mikrofon......................................................................................37
Ostatní příslušenství...................................................................37
Tiskárny......................................................................................38
Použití volitelného příslušenství.............................................. 38
Přehrávání na televizoru.............................................................38
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR..............................39
Napájení fotoaparátu ze standardní elektrické zásuvky.............39
Použití sáněk pro příslušenství...................................................40
Použití externího blesku (prodávaný samostatně).....................40
Část 2: Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy......................................................... 47
Pokyny k zacházení s fotoaparátem....................................... 47
Základní příprava.................................................................... 48
Bateriový zdroj............................................................................48
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty................48
Nastavení data, času a časového pásma...................................48
Použití objektivu.........................................................................49
Nasazení objektivů typů EF a EF-S............................................49
Držení fotoaparátu......................................................................49
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu................................................. 49
Tlačítko spouště...................................................................... 50
Hledáček................................................................................. 50
Úhel a orientace obrazovky..................................................... 50
Rámečky na obrazovce fotografování..................................... 50
Obrazovka rychlého ovládání.................................................. 50
Obrazovka Menu..................................................................... 50
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce................................... 51
Použití softwaru....................................................................... 42
Kontrolka................................................................................. 51
Software.....................................................................................42
Kontrola počítačového systémového prostředí..........................42
Instalace softwaru.......................................................................42
Uložení snímků do počítače.......................................................43
Fotografování................................................................... 52
Tisk snímků............................................................................. 44
Snadný tisk.................................................................................44
Konfigurace nastavení tisku.......................................................45
Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF)...............................45
Přidání snímků do fotoalba.........................................................46
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Režim Auto.............................................................................. 52
Fotografování v režimu Hybridní Auto........................................52
Statické snímky..........................................................................53
Filmy...........................................................................................53
Ikony scén..................................................................................53
Fotografování v oblíbeném nastavení (Kreativní asistent).........54
Specifické scény..................................................................... 54
Autoportrét..................................................................................54
Jemná pleť..................................................................................54
Sporty.........................................................................................55
4
Bezdrátové funkce / příslušenství
Detail..........................................................................................55
Jídlo............................................................................................55
Panning......................................................................................55
Noční scéna z ruky.....................................................................55
Ovládání HDR Backlight.............................................................55
Tichý režim.................................................................................55
Aplikace speciálních efektů..................................................... 56
Měkké ostření.............................................................................56
Efekt Objektivu rybí oko..............................................................56
Efekt Levného fotoaparátu.........................................................56
Efekt Miniatury............................................................................56
HDR standardní, HDR živé, HDR výrazné a HDR reliéfní..........56
Ruční režim............................................................................. 56
Nastavení snímání na jediné obrazovce....................................56
Jas snímku (Expozice)...............................................................56
Barvy snímku..............................................................................58
Zaostřování.................................................................................60
Blesk...........................................................................................61
Ostatní nastavení.......................................................................62
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla...........................65
Přizpůsobení fotoaparátu...........................................................66
Záznam filmů........................................................................... 67
Záznam filmů v režimu Film........................................................67
Záznam časosběrných filmů (Časosběrný film)..........................67
Efekt miniatury ve filmech (Film s Efektem miniatury)................67
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku..........................................67
Pořizování snímků ve formátu RAW...........................................69
Změna poměru stran..................................................................69
Změna kvality filmů.....................................................................69
Přehrávání........................................................................ 70
Přehrávání............................................................................... 70
Prohlížení snímků a filmů...........................................................70
Přehrávání pomocí dotykového ovládání...................................71
Prohlížení prezentací..................................................................71
Zobrazení krátkých filmů............................................................71
Procházení a hledání snímků.................................................. 71
Procházení snímků ve formě indexu..........................................71
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek...................71
Vyhledání snímků pomocí hlavního ovladače............................72
Ochrana snímků...................................................................... 72
Ochrana jednotlivých snímků.....................................................72
Ochrana více snímků..................................................................72
Hodnocení snímků.................................................................. 72
Smazání snímků..................................................................... 72
Smazání více snímků.................................................................72
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Úpravy statických snímků....................................................... 73
Otáčení snímků..........................................................................73
Změna velikosti snímků..............................................................73
Tvorba výřezů.............................................................................73
Aplikace efektů filtru...................................................................73
Korekce červených očí...............................................................73
Praktické funkce...................................................................... 68
Aplikace oblíbených efektů (Kreativní asistent)...................... 73
Použití samospouště..................................................................68
Fotografování prostřednictvím dotyku obrazovky
(Expozice dotykem)....................................................................68
Kontinuální snímání....................................................................68
Změna kvality snímků.................................................................68
Úpravy filmů............................................................................ 74
Zpracování snímků ve formátu RAW pomocí fotoaparátu...... 73
Zpracování více snímků.............................................................74
Odstranění začátku/konce filmů.................................................74
Extrakce snímků z filmů 4K jako statických snímků...................74
5
Bezdrátové funkce / příslušenství
Omezení velikosti souborů.........................................................74
Úpravy krátkých filmů.................................................................74
Nastavení.......................................................................... 75
Nastavení základních funkcí fotoaparátu................................ 75
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení.......................75
Výběr a tvorba složek.................................................................75
Číslování souborů.......................................................................75
Formátování paměťových karet..................................................76
Použití režimu Eco......................................................................76
Nastavení úspory energie...........................................................76
Přizpůsobení zobrazení informací ke snímku.............................76
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání.......................76
Nastavení panelu dotykové obrazovky.......................................76
Čištění obrazového snímače......................................................77
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků...................77
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu...............................77
Odstraňování problémů................................................... 78
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Chyby a varování............................................................. 80
Část 3: Dodatek
Rejstřík
Informace zobrazované na obrazovce.................................... 82
Při fotografování/snímání...........................................................82
Při přehrávání.............................................................................83
Technické údaje...................................................................... 85
Rejstřík.................................................................................... 92
6
Bezdrátové funkce / příslušenství
Dostupné bezdrátové funkce
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Část 1:
(1)Připojení k telefonům
smartphone
(3)Tisk prostřednictvím
tiskáren Wi‑Fi
Fotografování
Bezdrátové funkce /
příslušenství
Přehrávání
Nastavení
(2)Použití softwaru EOS
(1)
Bezdrátové funkce
Tyto funkce umožňují bezdrátový přenos snímků na různá kompatibilní
zařízení nebo jejich sdílení prostřednictvím webových služeb.
Nastavení a základy
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Přenos snímků na webové služby
Připojení k telefonům smartphone (= 14)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech
smartphone nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi‑Fi.
V případě připojení pomocí technologie Bluetooth® * můžete rovněž
opatřovat snímky geografickými značkami a využívat další funkce.
Z praktických důvodů jsou v této příručce telefony smartphone,
tablety a další kompatibilní zařízení souhrnně označovány jako
„telefony smartphone“.
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
* Technologie Bluetooth low energy (dále uváděná jako „Bluetooth“)
(2)
Použití softwaru EOS (= 21, = 23)
S využitím aplikace EOS Utility, softwaru používaného fotoaparáty
EOS, můžete dálkově ovládat fotoaparát z počítače připojeného
prostřednictvím technologie Wi‑Fi. Za pomoci aplikace Image
Transfer Utility 2 lze rovněž automaticky odesílat snímky
ve fotoaparátu do počítače.
7
Bezdrátové funkce / příslušenství
(3)
(4)
Tisk prostřednictvím tiskáren Wi‑Fi (= 25)
S využitím připojení Wi‑Fi lze tisknout snímky na tiskárnách
kompatibilních s technologií PictBridge (bezdrátová LAN).
Přenos snímků na webové služby (= 27)
Snímky můžete sdílet s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či
on‑line fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky
společnosti Canon (po dokončení členské registrace, která je zdarma).
Příprava k použití bezdrátových funkcí
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Příprava fotoaparátu
1
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
●● Pokud se při stisknutí tlačítka
nezobrazí zpočátku obrazovka nastavení
bezdrátového připojení, stiskněte znovu
tlačítko .
2
Nastavte položku Wi‑Fi na [Povolit].
●● Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko .
●● Zobrazí se zpráva o přezdívce.
3
Zkontrolujte nastavení položky
[Přezdívka].
●● Stiskněte tlačítko
a zkontrolujte
přezdívku (název fotoaparátu).
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
8
Bezdrátové funkce / příslušenství
4
Vraťte se do nabídky nastavení
funkce.
●● Po kontrole se vraťte do nabídky
nastavení funkce: Tlačítko
[OK] → tlačítko
.
Připojení k telefonům smartphone s povoleným
připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
Bezdrátové funkce
Příslušenství
→
●● Přezdívky mají 1–8 znaků a lze je později
změnit.
●● Přenosové signály Wi‑Fi a Bluetooth lze následujícím způsobem
vypnout.
a vyberte položku [ ] →
-- Wi‑Fi: Stiskněte tlačítko
[ 1] → [Nastavení bezdrát. komunikace] →
[Nastavení sítě Wi‑Fi] → [Wi‑Fi] → [Deaktiv.].
a vyberte položku [ ] →
-- Bluetooth: Stiskněte tlačítko
[ 1] → [Nastavení bezdrát. komunikace] →
[Funkce Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] → [Zakázat].
Příprava telefonů smartphone
●● Před připojením fotoaparátu je nutné do telefonu smartphone
nainstalovat zdarma dostupnou specializovanou aplikaci
Camera Connect.
●● Další informace o této aplikaci (podporované telefony smartphone
a obsažené funkce) viz webové stránky společnosti Canon.
●● Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Internetový obchod Google Play
nebo App Store můžete zobrazit rovněž prostřednictvím kódu QR,
který lze zobrazit na fotoaparátu při registraci telefonu smartphone
ve fotoaparátu.
Propojení fotoaparátu a telefonu prostřednictvím Wi‑Fi
Informace o fotoaparátu
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Nastavení a základy
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
Fotografování
Přehrávání
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
2
Nastavení
Vyberte položku [Nastavení bezdrát.
komunikace].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace].
3
4
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Vyberte položku [Smartphone].
●● Vyberte položku [Funkce Bluetooth]
(dvakrát) → [Smartphone] → tlačítko
Odstraňování problémů
.
Spárujte zařízení.
●● Vyberte položku [Párování] →
[Nezobrazovat].
●● Zobrazí se obrazovka označující,
že probíhá spárování zařízení.
●● Za pomoci telefonu smartphone spárujte
fotoaparát a telefon smartphone postupem
popsaným v dalších krocích.
9
Bezdrátové funkce / příslušenství
Kroky prováděné na telefonu smartphone (1)
5
●● Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k telefonu smartphone
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Na telefonu smartphone zapněte
funkci Bluetooth.
●● Přejděte k dalšímu kroku a vytvořte
připojení Wi‑Fi.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Kroky prováděné na telefonu smartphone (2)
6
Spusťte aplikaci Camera Connect.
Nastavení a základy
●● Operační systém Android
1
7
●● Vyberte jinou funkci než [Bluetooth
remote controller/Dálkové ovládání
Bluetooth].
Vyberte fotoaparát, se kterým
chcete zařízení spárovat.
●● Za okamžik se naváže spojení Wi‑Fi
a na telefonu smartphone se zobrazí
obrazovka pro vybranou funkci.
●● Dotkněte se přezdívky fotoaparátu
pro spárování zařízení.
●● V operačním systému Android přejděte
ke kroku 9.
8
Dotkněte se položky [Pair/Párovat]
(pouze operační systém iOS).
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
9
Na fotoaparátu dokončete proces
párování.
●● Při zobrazení zprávy pro potvrzení
párování vyberte možnost [OK].
●● Na obrazovce upozornění na párování
stiskněte tlačítko .
Vyberte funkci Camera Connect.
●● Na fotoaparátu se zobrazí zpráva
[Wi‑Fi zapnuto].
●● Operační systém iOS
1
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Vyberte funkci Camera Connect.
●● Vyberte jinou funkci než [Bluetooth
remote controller/Dálkové ovládání
Bluetooth].
2
Fotografování
Rejstřík
K připojení prostřednictvím Wi‑Fi
použijte telefon smartphone.
●● Podle pokynů se dotkněte tlačítka
zobrazeného na telefonu smartphone
pro zkopírování hesla.
●● V zobrazeném nastavení Wi‑Fi
vyberte SSID fotoaparátu, ke kterému
se připojujete.
●● Dotkněte se pole hesla a vložte heslo,
aby došlo k navázání spojení.
10
Bezdrátové funkce / příslušenství
Odesílání snímků do telefonů smartphone během přehrávání
●● Zobrazte obrazovku aplikace Camera
Connect.
Před provedením následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát
a telefon smartphone propojeny prostřednictvím Wi‑Fi (= 9).
●● Za okamžik se naváže spojení Wi‑Fi
a na telefonu smartphone se zobrazí
obrazovka pro vybranou funkci.
●● Na fotoaparátu se zobrazí zpráva
[Wi‑Fi zapnuto].
3
Použijte aplikaci Camera Connect.
1
2
3
Příslušenství
Přehrajte snímky.
Stiskněte tlačítko
Informace o fotoaparátu
.
Nastavení a základy
Vyberte položku [ ].
Fotografování
●● Aplikaci Camera Connect použijte
pro dálkově ovládané fotografování,
procházení snímků ve fotoaparátu nebo
ukládání snímků do telefonu smartphone.
Odesílání snímků do telefonů smartphone prostřednictvím
nabídky fotoaparátu
Před provedením následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát
a telefon smartphone propojeny prostřednictvím Wi‑Fi (= 9).
1
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Poslat sním. do smartp.].
●● Zobrazí se snímky.
2
3
Zobrazte hlavní obrazovku aplikace
Camera Connect.
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
Přehrávání
Nastavení
4
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímek
odešle do telefonu smartphone.
Otevřete nabídku.
.
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímek
odešle do telefonu smartphone.
Bezdrátové funkce
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Snímky mohou být odesílány automaticky. Před provedením následujících
kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a telefon smartphone propojeny
prostřednictvím Wi‑Fi (= 9).
1
Vyberte položku [Po sním. poslat
do smartphonu].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Po sním. poslat do smartphonu].
11
Bezdrátové funkce / příslušenství
2
Nastavte automatické odesílání.
●● Nastavte položku [Poslat automat.]
na [Povolit].
●● Vyberte velikost v položce
[Velikost k poslání].
3
Zobrazte hlavní obrazovku aplikace
Camera Connect.
4
Exponujte.
●● Po dobu propojení zařízení
prostřednictvím Wi‑Fi budou snímky
odesílány do telefonu smartphone.
Specifikace zobrazitelných snímků
●● Snímky, které lze zobrazit na telefonech smartphone, specifikujte
následujícím způsobem.
Dočasně odpojte zařízení. Stiskněte tlačítko
a vyberte položku
[Odpoj/ukonč.] → [OK].
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ] →
[Editace informací o zařízení] → název telefonu smartphone →
[Zobrazit. sn.].
Na zobrazené obrazovce specifikujte snímky, které bude možné zobrazit.
●● Pokud není s aplikací Camera Connect možné dálkově ovládané
fotografování i přes použití připojení Wi‑Fi, vyberte výše popsaným
způsobem možnost [Všechny snímky].
Obrazovka [Funkce Bluetooth]
Funkce Bluetooth
●● Výběr zařízení pro spárování s fotoaparátem.
●● Pokud nechcete používat Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Párování
Nastavení a základy
●● Spárování fotoaparátu se zařízením vybraným v položce
[Funkce Bluetooth].
Fotografování
Kontrola/mazání informací o připojení
Přehrávání
●● Umožňuje zkontrolovat název a stav připojení spárovaných zařízení.
Nastavení
●● Před spárováním fotoaparátu s jiným telefonem smartphone nejprve
vymažte informace o připojení pro všechna zařízení aktuálně
spárovaná prostřednictvím připojení Bluetooth (= 33).
Odstraňování problémů
Adresa Bluetooth
●● Umožňuje zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.
Zachování připojení při vypnutém fotoaparátu
●● Výběr možnosti [Povolit] umožní zobrazit snímky na fotoaparátu
a ovládat přístroj jiným způsobem během vypnutí připojení Wi‑Fi.
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Tato funkce není k dispozici, pokud nejsou fotoaparát a telefon
smartphone spárovány prostřednictvím Bluetooth.
●● Po spárování může mít fotoaparát kratší životnost baterie, protože
se energie spotřebovává i když je aktivní režim úspory energie.
12
Bezdrátové funkce / příslušenství
Záznam geografických značek do snímků
při fotografování
Statické snímky lze opatřit geografickými značkami s využitím informací
GPS (jako je zeměpisná délka, zeměpisná šířka a nadmořská výška)
z telefonu s aktivním připojením Bluetooth.
1
Spárujte fotoaparát s telefonem
smartphone prostřednictvím
připojení Bluetooth.
●● Postupujte podle kroků v částech
„Kroky prováděné na fotoaparátu (1)“,
„Kroky prováděné na telefonu
smartphone (1)“ a „Kroky prováděné
na fotoaparátu (2)“ v kapitole
„Připojení k telefonům smartphone
s povoleným připojením Bluetooth
prostřednictvím Wi‑Fi“ (= 9).
●● Pokud jsou zařízení již spárována,
můžete tyto kroky přeskočit.
2
Ukončete připojení Wi‑Fi.
●● Pokud je fotoaparát připojen
prostřednictvím Wi‑Fi, ukončete připojení.
3
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Telefon smartphone se spuštěnou aplikací
Camera Connect držte ve vzdálenosti
maximálně na délku paže.
4
Zapněte připojení GPS.
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení GPS].
5
Exponujte.
●● Před fotografováním zkontrolujte, jestli se
na fotoaparátu zobrazují ikony a
.
Pokud se ikony nezobrazují, stiskněte
opakovaně tlačítko
.
●● Vaše snímky jsou nyní opatřovány
geografickými značkami.
●● Od této chvíle jsou snímky pořízené
při běžící aplikaci Camera Connect
opatřovány geografickými značkami.
Kontrola informací o poloze
●● Chcete‑li přizpůsobit, na kterých obrazovkách se bude zobrazovat
zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška a čas UTC,
přejděte na obrazovku [Zobraz. informací při přehrávání]:
Tlačítko
→ [ ] → [ 4]. Pro zobrazení této informace
během přehrávání snímku stiskněte tlačítko
.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
●● Datum a čas UTC jsou shodné s časem hvězdárny v Greenwichi.
●● Za pomoci aplikace Map Utility můžete zobrazit informaci o poloze
na mapě.
Dodatek
Rejstřík
●● Informace GPS doplněné do filmu se přidávají na začátku
záznamu filmu.
●● Snímky nelze doplnit o geografickou značku, pokud jste připojeni
prostřednictvím technologie NFC nebo Bluetooth a fotoaparát
je vypnutý.
●● Údaje o poloze ve vašich snímcích a filmech s geotagy mohou
ostatním uživatelům umožnit zjistit vaši polohu nebo totožnost.
Při sdílení takových snímků postupujte opatrně, především při
sdílení na online službách, v jejichž rámci k nim může získat
přístup větší množství uživatelů.
●● Nastavte položku [GPS přes mobil]
na [Povolit].
13
Bezdrátové funkce / příslušenství
Spárování s bezdrátovým dálkovým
ovládáním BR-E1
Chcete‑li se připravit na použití volitelného dálkového ovládání BR-E1,
spárujte zařízení následujícím způsobem.
Rovněž nahlédněte do návodu k obsluze dálkového ovládání BR-E1.
1
Spárujte zařízení.
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Funkce Bluetooth]
(dvakrát) → [Dálkové ovl.] → [Párování] →
tlačítko .
2
Podržte po dobu minimálně
tří sekund současně stisknutá
tlačítka W a T na dálkovém
ovládání BR-E1.
●● Zařízení jsou nyní spárována.
3
Nastavte fotoaparát na dálkově
ovládané fotografování.
●● Snímky: Nastavte režim řízení
na [Samospoušť:10 s/d. ovl.].
→[ ]→
●● Filmy: Tlačítko
[ 1] → [Dálk. ovládání] → [Povolit] →
tlačítko .
●● Automatické vypnutí je spuštěno po uplynutí přibližně dvou minut,
a to i v případě, že jste jej nastavili na jednu minutu.
●● Podrobnosti o vymazání nastavení párování viz = 33.
Dálkové ovládání fotoaparátu z telefonu
smartphone
Fotoaparát můžete ovládat s využitím telefonu smartphone s aktivním
připojením Bluetooth jako dálkového ovládání.
1
Spárujte fotoaparát s telefonem
smartphone prostřednictvím
připojení Bluetooth.
●● Postupujte podle kroků v částech
„Kroky prováděné na fotoaparátu (1)“,
„Kroky prováděné na telefonu
smartphone (1)“ a „Kroky prováděné
na fotoaparátu (2)“ v kapitole
„Připojení k telefonům smartphone
s povoleným připojením Bluetooth
prostřednictvím Wi‑Fi“ (= 9).
●● Pokud jsou zařízení již spárována,
můžete tyto kroky přeskočit.
2
Ukončete připojení Wi‑Fi.
●● Ukončete jakékoli spojení Wi‑Fi mezi
fotoaparátem a telefonem smartphone.
3
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Ovládejte fotoaparát z telefonu
smartphone.
●● V aplikaci Camera Connect se dotkněte
položky [Bluetooth remote controller /
Dálkové ovládání Bluetooth].
●● Na zobrazené obrazovce ovládání
fotografujte nebo přehrávejte snímky.
Během ovládání fotoaparátu sledujte
simulovanou obrazovku fotoaparátu.
14
Bezdrátové funkce / příslušenství
●● Pokud se fotoaparát během prodlouženého záznamu 4K přehřeje,
zobrazí se ikona [ ] a záznam se zastaví. V takovém případě
nebude záznam filmů možný ani po stisknutí tlačítka filmu.
Podle zobrazených pokynů vyberte jinou velikost záznamu filmu
], resp. vypněte fotoaparát a nechte jej před dalším
než [
pokračováním v záznamu vychladnout.
●● Použití funkcí Bluetooth spotřebovává energii baterie i poté,
co automatické vypnutí napájení vypne fotoaparát. Chcete‑li
vypnout připojení Bluetooth v době, kdy jej nepotřebujete, stiskněte
a vyberte položku [ ] → [ 1] → [Nastavení
tlačítko
bezdrát. komunikace] → [Funkce Bluetooth] (dvakrát) → [Zakázat].
Připojení k telefonům smartphone s podporou
NFC prostřednictvím Wi‑Fi
Použití funkce NFC telefonů smartphone s operačním systémem Android
a touto funkcí je snadným prostředkem pro připojení k fotoaparátu.
●● Vypněte Bluetooth stisknutím tlačítka
a výběrem
položky [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát. komunikace] →
[Funkce Bluetooth] (dvakrát) → [Zakázat].
●● Při používání funkce NFC věnujte pozornost následujícím
informacím.
-- Vyvarujte se silných vzájemných nárazů mezi fotoaparátem
a telefonem smartphone. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
-- V závislosti na smartphonu nemusí dojít k okamžitému
vzájemnému rozpoznání obou zařízení. V takovém případě
zkuste držet zařízení u sebe v lehce odlišných pozicích.
Není‑li připojení navázáno, ponechte zařízení u sebe,
dokud se nezmění obrazovka fotoaparátu.
-- Mezi fotoaparát a telefon smartphone neumisťujte jiné objekty.
Mějte rovněž na paměti, že obaly na fotoaparát nebo telefon
smartphone a podobné příslušenství mohou znemožňovat
komunikaci.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Připojení vyžadují přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu.
●● Chcete‑li zakázat připojení NFC, vyberte kartu [ 1] →
[Nastavení bezdrát. komunikace] → [Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Připojení NFC] → [Zakázat].
15
Bezdrátové funkce / příslušenství
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi a použití aplikace
1
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
2
Zapněte funkci NFC na fotoaparátu
a telefonu smartphone.
●● Chcete‑li zapnout funkci NFC na
fotoaparátu, stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ] → [ 1] →
[Nastavení bezdrát. komunikace] →
[Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Připojení NFC] → [Povolit].
3
Vytvořte připojení.
●● Dotkněte se značkou N-Mark ( ) na
telefonu smartphone s nainstalovanou
aplikací Camera Connect značky N-Mark
na fotoaparátu.
●● Vzájemným dotykem zařízení během
přehrávání snímku můžete vybrat snímky
na fotoaparátu k odeslání do telefonu
smartphone.
5
Použijte aplikaci Camera Connect.
●● Aplikaci Camera Connect použijte
pro dálkově ovládané fotografování,
procházení snímků ve fotoaparátu nebo
ukládání snímků do telefonu smartphone.
Odesílání snímků do telefonů smartphone během
přehrávání (1)
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Při prohlížení snímků na fotoaparátu se pro odeslání snímků do telefonu
smartphone dotkněte fotoaparátem telefonu smartphone.
1
2
Bezdrátové funkce
Fotografování
Přehrajte snímky.
Přehrávání
Vytvořte připojení.
Nastavení
●● Dotkněte se značkou N-Mark ( ) na
telefonu smartphone s nainstalovanou
aplikací Camera Connect značky N-Mark
na fotoaparátu.
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
3
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
Rejstřík
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímky
odešlou do telefonu smartphone.
●● V telefonu smartphone se spustí aplikace
Camera Connect a naváže se spojení.
4
Upravte nastavení zabezpečení.
●● Když se zobrazí obrazovka uvedená
vlevo, vyberte položku [Všechny snímky]
a stiskněte tlačítko .
●● Na fotoaparátu se zobrazí zpráva
[Wi‑Fi zapnuto].
16
Bezdrátové funkce / příslušenství
2
Odesílání snímků do telefonů smartphone během
přehrávání (2)
Když si neprohlížíte snímky, použijte funkci NFC pro propojení fotoaparátu
a telefonu smartphone prostřednictvím Wi‑Fi.
1
2
3
Přehrajte snímky.
Stiskněte tlačítko
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování
.
Vaše snímky lze automaticky odesílat do telefonu smartphone
připojeného prostřednictvím Wi‑Fi. (Nevztahuje se na filmy.) Když si
neprohlížíte snímky, použijte funkci NFC pro propojení fotoaparátu
a telefonu smartphone prostřednictvím Wi‑Fi.
Vyberte položku [ ].
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímky
odešlou do telefonu smartphone.
Odesílání snímků do telefonů smartphone prostřednictvím
nabídky fotoaparátu
Když si neprohlížíte snímky, použijte funkci NFC pro propojení fotoaparátu
a telefonu smartphone prostřednictvím Wi‑Fi.
1
Vyberte položku [Poslat sním.
do smartp.].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Poslat sním.
do smartp.].
●● Zobrazí se snímky.
Bezdrátové funkce
.
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímky
odešlou do telefonu smartphone.
1
4
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
Vyberte položku [Po sním. poslat
do smartphonu].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Po sním. poslat do smartphonu].
2
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Nastavte automatické odesílání.
●● Nastavte položku [Poslat automat.]
na [Povolit].
Rejstřík
●● Vyberte velikost v položce
[Velikost k poslání].
3
Zobrazte hlavní obrazovku aplikace
Camera Connect.
4
Exponujte.
●● Po dobu propojení zařízení
prostřednictvím Wi‑Fi budou snímky
odesílány do telefonu smartphone.
17
Bezdrátové funkce / příslušenství
Specifikace zobrazitelných snímků
●● Snímky, které lze zobrazit na telefonech smartphone, specifikujte
následujícím způsobem.
Dočasně odpojte zařízení. Stiskněte tlačítko
a vyberte položku
[Odpoj/ukonč.] → [OK].
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ] →
[Editace informací o zařízení] → název telefonu smartphone →
[Zobrazit. sn.].
Na zobrazené obrazovce specifikujte snímky, které bude možné zobrazit.
Připojení k telefonům smartphone s připojením
Wi‑Fi prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
●● Pokud není s aplikaci Camera Connect možné dálkově ovládané
fotografování i přes použití připojení Wi‑Fi, vyberte výše popsaným
způsobem možnost [Všechny snímky].
2
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
●● Vyberte položku [ ].
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
3
Vyberte položku [Registr. zařízení
pro připojení].
●● Vyberte položku [Registr. zařízení
pro připojení] → [Nezobrazovat].
SSID (název sítě)
4
Dodatek
Rejstřík
Zkontrolujte SSID a heslo.
●● Adresa SSID končí znaky _Canon0A.
Heslo
18
Bezdrátové funkce / příslušenství
Kroky prováděné na telefonu smartphone
5
Připojte telefon smartphone k síti.
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi telefonu
smartphone vyberte pro připojení
k síti SSID (název sítě) zobrazený
na fotoaparátu.
●● Do pole pro heslo na telefonu smartphone
zadejte heslo zobrazené na fotoaparátu.
6
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Po zobrazení zprávy [Spusťte aplikaci/
software Canon na smartphonu] na
fotoaparátu se spustí aplikace Camera
Connect na telefonu smartphone.
7
Vyberte fotoaparát, k němuž se
chcete připojit.
●● V seznamu [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect se
dotkněte fotoaparátu pro připojení
prostřednictvím Wi‑Fi.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
8
Navažte spojení Wi‑Fi.
●● Vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko .
●● Na fotoaparátu se zobrazí zpráva
[Wi‑Fi zapnuto].
9
Použijte aplikaci Camera Connect.
●● Aplikaci Camera Connect použijte
pro dálkově ovládané fotografování,
procházení snímků ve fotoaparátu nebo
ukládání snímků do telefonu smartphone.
Odesílání snímků do telefonů smartphone prostřednictvím
nabídky fotoaparátu
Před provedením následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát
a telefon smartphone propojeny prostřednictvím Wi‑Fi (= 18).
1
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Otevřete nabídku.
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Poslat sním. do smartp.].
●● Zobrazí se snímky.
2
Bezdrátové funkce
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímky
odešlou do telefonu smartphone.
Dodatek
Rejstřík
Odesílání snímků do telefonů smartphone během přehrávání
Před provedením následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát
a telefon smartphone propojeny prostřednictvím Wi‑Fi (= 18).
1
2
3
Přehrajte snímky.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [ ].
19
Bezdrátové funkce / příslušenství
4
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
Specifikace zobrazitelných snímků
.
●● Po výběru dalších nastavení pro odeslání
na obrazovce nastavení se snímky
odešlou do telefonu smartphone.
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování
Vaše snímky lze automaticky odesílat do telefonu smartphone připojeného
prostřednictvím Wi‑Fi. (Nevztahuje se na filmy.) Když si neprohlížíte snímky,
propojte fotoaparát a telefon smartphone prostřednictvím Wi‑Fi (= 18).
1
Vyberte položku [Po sním. poslat
do smartphonu].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Po sním. poslat do smartphonu].
2
Nastavte automatické odesílání.
●● Nastavte položku [Poslat automat.]
na [Povolit].
●● Vyberte velikost v položce
[Velikost k poslání].
3
Zobrazte hlavní obrazovku aplikace
Camera Connect.
4
Exponujte.
●● Po dobu propojení zařízení
prostřednictvím Wi‑Fi budou snímky
odesílány do telefonu smartphone.
●● Snímky, které lze zobrazit na telefonech smartphone, specifikujte
následujícím způsobem.
Dočasně odpojte zařízení. Stiskněte tlačítko
a vyberte položku
[Odpoj/ukonč.] → [OK].
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ] →
[Editace informací o zařízení] → název telefonu smartphone →
[Zobrazit. sn.].
Na zobrazené obrazovce specifikujte snímky, které bude možné zobrazit.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
●● Pokud není s aplikací Camera Connect možné dálkově ovládané
fotografování i přes použití připojení Wi‑Fi, vyberte výše popsaným
způsobem možnost [Všechny snímky].
Fotografování
Vytvoření připojení prostřednictvím přístupového bodu
Nastavení
Zařízení propojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete muset
stisknout tlačítko WPS.
1
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
2
Přehrávání
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Vyberte položku [WPS (režim PBC)].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Funkce Wi‑Fi] → [ ] →
[Registr. zařízení pro připojení] →
[Nezobrazovat] → [Přepnout síť] →
[Zapojit s WPS] → [WPS (režim PBC)] →
[OK] → [OK].
3
Stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
20
Bezdrátové funkce / příslušenství
4
Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu.
●● Nyní proběhne pokus o navázání spojení
mezi fotoaparátem a přístupovým bodem.
5
Po navázání spojení přejděte
ke kroku 6 v části „Připojení
k telefonům smartphone
s připojením Wi‑Fi prostřednictvím
tlačítka Wi‑Fi“ (= 18).
Připojení k počítačům prostřednictvím Wi‑Fi
a použití aplikace EOS Utility
S využitím aplikace EOS Utility, softwaru používaného fotoaparáty EOS,
můžete dálkově ovládat fotoaparát z počítače připojeného prostřednictvím
technologie Wi‑Fi. Před konfigurací nastavení pro připojení prostřednictvím
Wi‑Fi nainstalujte aplikaci EOS Utility do počítače.
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
●● Vyberte položku [
3
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Přehrávání
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
2
Příslušenství
Fotografování
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
1
Bezdrátové funkce
].
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Vyberte položku [Registr. zařízení
pro připojení].
21
Bezdrátové funkce / příslušenství
SSID (název sítě)
4
Zkontrolujte SSID a heslo.
Kroky prováděné na počítači (2)
7
Spusťte aplikaci EOS Utility.
8
V aplikaci EOS Utility klepněte na
položku [Pairing over Wi‑Fi/LAN /
Párování prostřednictvím Wi‑Fi/LAN].
Heslo
Kroky prováděné na počítači (1)
5
Připojte počítač k síti.
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi počítače
vyberte pro navázání spojení SSID
(název sítě), jak se zobrazuje na
fotoaparátu.
●● Do pole pro heslo na počítači zadejte
heslo zobrazené na fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
6
Spárujte zařízení.
●● Po ověření hesla na počítači se
na fotoaparátu zobrazí zpráva
[Aktiv. párovací zařízení].
●● Vyberte možnost [OK], stiskněte
a spusťte aplikaci EOS Utility.
tlačítko
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
●● Zobrazí se okno EOS Pairing Software.
9
Bezdrátové funkce
Klepněte na možnost [Connect/
Připojit].
●● Vyberte fotoaparát, k němuž se chcete
připojit, a klepněte na tlačítko [Connect/
Připojit].
Kroky prováděné na fotoaparátu (3)
10 Navažte spojení Wi‑Fi.
●● Vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko .
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Na fotoaparátu se zobrazí zpráva
[Wi‑Fi zapnuto].
●● Fotoaparát a počítač jsou nyní propojeny
prostřednictvím Wi‑Fi.
22
Bezdrátové funkce / příslušenství
Vytvoření připojení prostřednictvím přístupového bodu
Zařízení propojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete muset
stisknout tlačítko WPS.
1
Vyberte položku [WPS (režim PBC)].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Funkce Wi‑Fi] → [ ] →
[Registr. zařízení pro připojení] →
[Přepnout síť] → [Zapojit s WPS] →
[WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
2
3
Stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu.
Automatické odesílání snímků do počítačů
Snímky na fotoaparátu lze automaticky odesílat do počítače.
●● Připojte počítač se spuštěnou aplikací Image Transfer Utility 2
k přístupovému bodu, ke kterému se připojí fotoaparát
prostřednictvím Wi‑Fi.
●● Zařízení propojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete
muset stisknout tlačítko WPS.
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi
Kroky prováděné na počítači (1)
1
Spusťte aplikaci Image Transfer
Utility 2.
2
V aplikaci Image Transfer Utility 2
zobrazte obrazovku nastavení
párování.
●● Nyní proběhne pokus o navázání spojení
mezi fotoaparátem a přístupovým bodem.
4
Po navázání spojení přejděte k části
„Kroky prováděné na fotoaparátu (2)“
(= 22).
Dálkové ovládání fotoaparátu z aplikace EOS Utility
Podrobnosti o použití aplikace EOS Utility viz EOS Utility návod k použití.
Dálkově ovládané fotografování je pouze jednou z mnoha dostupných
operací fotoaparátu.
●● Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, pokud budete postupovat podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
3
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
23
Bezdrátové funkce / příslušenství
4
Vyberte položku [Automat. pošle
snímky do PC].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Automat. pošle snímky do PC].
5
Připojte se k počítači
prostřednictvím Wi‑Fi.
●● Vyberte položku [Poslat automat.] →
[Povolit].
●● Vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko .
●● Vyberte položku [Zapojit s WPS] →
[WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
Kroky prováděné na přístupovém bodu
6
Stiskněte tlačítko WPS.
●● Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu, abyste umožnili připojení
fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
7
Vyberte počítač.
●● Jsou zobrazeny názvy počítačů,
ke kterým se můžete připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
8
Vyberte fotoaparát, se kterým
chcete zařízení spárovat.
●● Na obrazovce párování v aplikaci Image
Transfer Utility 2 se zobrazí přezdívky
fotoaparátů.
●● Vyberte fotoaparát, ke kterému se chcete
připojit, a klepněte na možnost [Párování]
pro spojení počítače s fotoaparátem.
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu do počítačů
1
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
2
Na fotoaparátu vyberte položku
[Možnosti poslání snímku].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Nastavení sítě Wi‑Fi] →
[Automat. pošle snímky do PC] →
[Možnosti poslání snímku].
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Vyberte nebo specifikujte zobrazované
položky.
●● Vyberte počítač, k němuž se chcete
připojit.
24
Bezdrátové funkce / příslušenství
3
Automaticky odešlete snímky
do počítače.
●● Ujistěte se, že jste přihlášeni k počítači
připojenému k přístupovému bodu.
●● Zapněte fotoaparát v rámci dosahu
přístupového bodu.
Bezdrátový tisk z tiskáren připojených
prostřednictvím Wi‑Fi
Připojení prostřednictvím Wi‑Fi
1
●● Snímky jsou automaticky odeslány
do počítače s využitím možností pro
odeslání dříve nastavených v kroku 2.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
●● Při použití automatického přenosu snímků se ujistěte, že je
bateriový zdroj dostatečně nabitý. Automatické vypnutí napájení
je během automatickému přenosu snímků vyřazené.
●● Veškeré snímky pořízené po automatickém přenosu snímků
následně nejsou odeslány do počítače. Snímky se automaticky
odešlou po vypnutí a opětovném spuštění fotoaparátu.
●● Automatický přenos snímků do počítače je spuštěn při zapnutí
fotoaparátu v dosahu přístupového bodu. Pokud není automatický
přenos snímků zahájen automaticky, zkuste vypnout a znovu
zapnout fotoaparát.
2
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
3
Vyberte položku [ ].
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
SSID (název sítě)
Rejstřík
4
Vyberte položku [Registr. zařízení
pro připojení].
5
Zkontrolujte SSID a heslo.
Zakázání automatického přenosu snímků
Chcete‑li zastavit automatické odesílání snímků, stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát. komunikace] →
[Nastavení sítě Wi‑Fi] → [Automat. pošle snímky do PC] →
[Poslat automat.] → [Zakázat].
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
Bezdrátové funkce
Heslo
25
Bezdrátové funkce / příslušenství
6
Pomocí tiskárny se připojte
k fotoaparátu prostřednictvím Wi‑Fi.
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi tiskárny
vyberte pro připojení k síti identifikátor
SSID (název sítě) zobrazený na
fotoaparátu.
●● Do pole pro heslo na tiskárně zadejte
heslo zobrazené na fotoaparátu.
7
Vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi‑Fi.
Vytvoření připojení prostřednictvím přístupového bodu
Zařízení propojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete muset
stisknout tlačítko WPS.
1
Vyberte položku [WPS (režim PBC)].
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Funkce Wi‑Fi] → [ ] →
[Registr. zařízení pro připojení] →
[Přepnout síť] → [Zapojit s WPS] →
[WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
●● Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít,
a stiskněte tlačítko .
2
●● Po propojení zařízení prostřednictvím
Wi‑Fi se zobrazí snímky na paměťové
kartě.
Stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
3
Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu.
8
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
●● Vyberte nebo specifikujte zobrazované
položky a potom tiskněte (= 44).
●● Nyní proběhne pokus o navázání spojení
mezi fotoaparátem a přístupovým bodem.
4
Po navázání spojení přejděte
ke kroku 7 v části „Připojení
prostřednictvím Wi‑Fi“ (= 25).
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
26
Bezdrátové funkce / příslušenství
Přenos snímků na webové služby
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby
do fotoaparátu.
●● Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE
GATEWAY a další webové služby vyžaduje telefon smartphone
nebo počítač s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
●● Podrobnosti o požadavcích na prohlížeče (Microsoft Internet
Explorer atd.), včetně nastavení a informací o verzích, najdete
na webové stránce služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
●● Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Chcete‑li využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
je třeba se do nich nejprve zaregistrovat. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Bezdrátové funkce
Zařízení propojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete muset
stisknout tlačítko WPS.
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte
službu CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu
ve fotoaparátu. Bude nutné zadat e-mailovou adresu, ke které máte
přístup ze svého počítače nebo telefonu smartphone, na kterou obdržíte
upozornění nezbytné k dokončení propojení.
1
Připravte si použití bezdrátových
funkcí.
●● Viz „Příprava k použití bezdrátových
funkcí“ (= 8) (nebo pokud jste hotovi,
přejděte k dalšímu kroku).
2
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
3
Vyberte položku [
].
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
●● Mohou být vyžadovány poplatky za samostatné připojení
od poskytovatele internetu (ISP) a za přístupový bod.
Rejstřík
4
Přijměte smlouvu a zadejte
e-mailovou adresu.
●● Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
27
Bezdrátové funkce / příslušenství
5
Vytvořte připojení k přístupovému
bodu.
●● Vyberte položku [Zapojit s WPS] →
[WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
●● Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu.
●● Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu pro připojení fotoaparátu
k přístupovému bodu.
6
Zkontrolujte, zda vám přišlo
upozornění.
Bezdrátové funkce
●● Po odeslání informací do služby CANON
iMAGE GATEWAY obdržíte upozornění
na e-mailové adrese, kterou jste zadali
v kroku 6.
●● Na následující obrazovce, která oznamuje,
že vám bylo zasláno upozornění, stiskněte
tlačítko .
●● Ikona [
] se změní na ikonu [
].
●● Zadejte e-mailovou adresu a pokračujte.
Zadejte čtyřmístné číslo.
●● Zadejte zvolené čtyřmístné číslo
a pokračujte.
●● Toto čtyřmístné číslo budete potřebovat
později při nastavování propojení
se službou CANON iMAGE GATEWAY
v kroku 9.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Zadejte e-mailovou adresu.
●● Jakmile fotoaparát připojíte ke službě
CANON iMAGE GATEWAY, zobrazí se
obrazovka s výzvou k zadání e-mailové
adresy.
7
8
9
Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění a dokončete nastavení
propojení fotoaparátu.
●● Na počítači nebo telefonu smartphone
přejděte na stránku odkazovanou
v upozornění.
●● Dokončete nastavení podle pokynů
na stránce nastavení propojení
fotoaparátu.
10
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Dokončete nastavení služby CANON
iMAGE GATEWAY na fotoaparátu.
●● Vyberte položku [
tlačítko .
] a stiskněte
●● Služba CANON iMAGE GATEWAY byla
nyní přidána jako cílová webová služba.
28
Bezdrátové funkce / příslušenství
Přenos snímků na webové služby
●● Nejprve se ujistěte, že aplikace pro správu e-mailů na vašem
počítači nebo telefonu smartphone není nastavena, aby blokovala
e-mail z relevantních domén, protože byste upozornění nemuseli
obdržet.
1
Bezdrátové funkce
Vyberte položku [Funkce Wi‑Fi].
●● Stiskněte tlačítko
.
Registrace dalších webových služeb
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete stránku
s nastavením připojení fotoaparátu.
●● Pomocí počítače nebo telefonu
smartphone přejděte na adresu
http://www.canon.com/cig/ a navštivte
stránku CANON iMAGE GATEWAY.
2
Konfigurujte webovou službu,
kterou chcete používat.
●● Postupujte podle pokynů zobrazených
na telefonu smartphone nebo na počítači
a nastavte používanou webovou službu.
3
Vyberte položku [
●● Stisknutím tlačítka
].
položku [
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY můžete do fotoaparátu přidat
i jiné webové služby.
1
Příslušenství
].
vyberte
●● Dojde‑li ke změně jakýchkoliv konfigurovaných nastavení,
postupujte znovu podle těchto kroků a konfigurujte nastavení
fotoaparátu.
2
Vyberte cílové místo.
●● Vyberte ikonu webové služby a stiskněte
tlačítko .
●● Pokud se s webovou službou využívá
více možností sdílení nebo pokud
ji využívá více příjemců, vyberte
na zobrazené obrazovce pro výběr
příjemců položku a stiskněte tlačítko .
3
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Odešlete snímek.
●● Vyberte možnosti odesílání a přeneste
snímek.
●● Při přenosu dat do služby YouTube si
přečtěte podmínky služby, vyberte možnost
[Souhlasím] a stiskněte tlačítko .
Dodatek
Rejstřík
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí
se zpráva [OK]. Chcete‑li se vrátit
na obrazovku přehrávání, stiskněte
tlačítko .
●● Chcete‑li pomocí telefonu smartphone prohlížet snímky
přenesené do služby CANON iMAGE GATEWAY, stáhněte
si specializovanou aplikaci Canon Online Photo Album.
Stáhněte a nainstalujte aplikaci Canon Online Photo Album –
u zařízení iPhone nebo iPad z obchodu App Store, u zařízení
se systémem Android z obchodu Google Play.
29
Bezdrátové funkce / příslušenství
Opakované připojení prostřednictvím Wi‑Fi
Jakmile jsou zaregistrována nastavení připojení, je možné opakované
připojení k zařízením nebo webovým službám prostřednictvím Wi‑Fi.
1
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
2
Vyberte položku.
●● Mezi zobrazenými posledními připojeními
vyberte položku, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi‑Fi, a stiskněte
tlačítko . Pokud není položka
zobrazena, přepněte stisknutím
tlačítek / na další obrazovky.
●● Pokud je položka [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], nezobrazují se
žádná minulá připojení.
Webové služby
●● Krok 3 není nutný.
3
Připravte si druhé zařízení.
EOS Utility
●● Spusťte aplikaci EOS Utility na počítači.
●● Pokud byla nastavení počítače změněna
pro připojení k jiným zařízením, obnovte
nastavení pro připojení k fotoaparátu
nebo přístupovému bodu fotoaparátu
prostřednictvím Wi‑Fi.
●● U přímých spojení Wi‑Fi mezi
fotoaparátem a počítači končí SSID
znaky _Canon0A.
Tiskárny
●● Pokud byla nastavení tiskárny změněna
pro připojení k jiným zařízením, obnovte
nastavení pro připojení k fotoaparátu
nebo přístupovému bodu fotoaparátu
prostřednictvím Wi‑Fi.
●● U přímých spojení Wi‑Fi mezi
fotoaparátem a tiskárnami končí SSID
znaky _Canon0A.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Telefony smartphone
●● Na telefonu smartphone zapněte
připojení Wi‑Fi a spusťte aplikaci
Camera Connect.
●● Pokud byla nastavení telefonu
smartphone změněna pro připojení
k jiným zařízením, obnovte nastavení
pro připojení k fotoaparátu nebo
přístupovému bodu fotoaparátu
prostřednictvím Wi‑Fi.
●● U přímých spojení Wi‑Fi mezi
fotoaparátem a telefony smartphone
končí SSID znaky _Canon0A.
30
Bezdrátové funkce / příslušenství
Připojení k telefonům smartphone připojených
pomocí připojení Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
Následujícím způsobem se opětovně připojte prostřednictvím Wi‑Fi
k telefonu smartphone, který byl již spárován prostřednictvím připojení
Bluetooth.
Operační systém Android
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Na telefonu smartphone se dotkněte
ikony Camera Connect pro spuštění
aplikace.
2
Vyberte funkci Camera Connect.
●● Vyberte funkci Camera Connect,
kterou chcete použít.
●● Automaticky se naváže spojení.
Po propojení zařízení se zobrazí
obrazovka pro vybranou funkci.
3
K připojení prostřednictvím Wi‑Fi
použijte telefon smartphone.
●● Podle pokynů se dotkněte tlačítka
zobrazeného na telefonu smartphone
pro zkopírování hesla.
●● V zobrazeném nastavení Wi‑Fi
vyberte SSID fotoaparátu, ke kterému
se připojujete.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
●● Dotkněte se pole hesla a vložte heslo,
aby došlo k navázání spojení.
Fotografování
●● Zobrazte obrazovku aplikace Camera
Connect.
Přehrávání
●● Za okamžik se naváže spojení Wi‑Fi
a na telefonu smartphone se zobrazí
obrazovka pro vybranou funkci.
Nastavení
●● Na fotoaparátu se zobrazí zpráva
[Wi‑Fi zapnuto].
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Operační systém iOS
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
2
Vyberte funkci Camera Connect.
31
Bezdrátové funkce / příslušenství
Změna přezdívky
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení
Přezdívku můžete podle potřeby změnit.
1
Zobrazte obrazovku přezdívky.
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Přezdívka] →
tlačítko .
2
Změňte přezdívku.
●● Pomocí zobrazené klávesnice změňte
přezdívku.
Nastavení pro připojení uložená na fotoaparátu lze změnit nebo vymazat.
Před změnou nebo vymazáním nastavení pro připojení ukončete
připojení Wi‑Fi.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
1
Při zapnutém fotoaparátu stiskněte
tlačítko .
Nastavení a základy
2
Vyberte položku.
Fotografování
●● Na obrazovce uvedené vlevo můžete
stisknutím tlačítek / přepnout na další
obrazovky.
●● Na obrazovce uvedené vlevo vyberte
položku s nastaveními pro připojení,
která chcete vymazat nebo změnit.
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
3
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení].
Rejstřík
●● Na zobrazené obrazovce vyberte zařízení
s nastaveními pro připojení, která chcete
změnit nebo vymazat, a potom změňte
nebo vymažte daná nastavení.
32
Bezdrátové funkce / příslušenství
Obnovení výchozích nastavení bezdrátových
připojení
Veškerá nastavení bezdrátových připojení lze vymazat. To může
zamezit úniku informací, pokud fotoaparát půjčíte nebo pokud
fotoaparát změní majitele.
Vymazání nastavení
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [ ] → [ 1] → [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Vymazat nastavení] →
[OK].
Vymazání informací o zařízeních spárovaných
prostřednictvím připojení Bluetooth
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Před spárování fotoaparátu s jiným telefonem smartphone nejprve vymažte
informace o všech připojených telefonech smartphone.
Kroky prováděné na fotoaparátu
●● Stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ] → [ 1] →
[Nastavení bezdrát. komunikace] → [Funkce Bluetooth] →
[Kontrola/mazání inf. o přip.] → tlačítko
→ [OK] → tlačítko
Kroky prováděné na telefonu smartphone
●● V nabídce nastavení Bluetooth na telefonu smartphone vymažte
informace o fotoaparátu zaregistrovaném na telefonu smartphone.
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
.
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
33
Bezdrátové funkce / příslušenství
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Příslušenství
Využívejte svůj fotoaparát více způsoby – používejte volitelné
příslušenství Canon a další kompatibilní příslušenství prodávané
samostatně.
Rejstřík
Doporučujeme vám používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků
při použití originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku
ani za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí
příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu nebo výbuch
bateriového zdroje). Upozorňujeme, že na opravy poruch vašeho
výrobku Canon způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců
se nevztahuje záruka a bude za ně účtován poplatek.
34
Bezdrátové funkce / příslušenství
Mapa systému
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
600EX
II-RT
600EX-RT 430EX III-RT/ 430EX II
430EX III
270EX II ST-E3-RT ST-E2*1
Dvojitý makro­
blesk Lite
MT-26EX-RT
Kruhový makro­
blesk Lite
MR-14EX II
Bezdrátové dálkové
ovládání
BR-E1
Nastavení a základy
Objektivy typu EF-M
Přiložené příslušenství
Objektivy typu EF
Objektivy typu EF-S
Fotografování
Přehrávání
Upevňovací adaptér
EF-EOS M
Nastavení
Odstraňování problémů
Směrový stereofonní mikrofon
DM-E1
Řemen
na krk
EM-200DB*2
Kabel USB
(konektor na straně
fotoaparátu: Micro-B)*3
Řemen
na krk
EM-E2
Bateriový zdroj
LP-E12*2
Nabíječka baterií
Řada LC-E12*2
Televizor/monitor
Tiskárny kompatibilní
se standardem
PictBridge
Dodatek
Rejstřík
Port USB
Obal těla
EH32-CJ
*2
*3
Kabel HDMI
(konektor do fotoaparátu:
Typ D)
DC propojka
DR-E12
Kompaktní
napájecí adaptér
CA-PS700
*1
Chyby a varování
Paměťová karta
SD/SDHC/SDXC
Čtečka karet
Slot
pro karty
Počítač
Při použití některých objektivů může být nutný kabel pro umístění blesku mimo
fotoaparát OC-E3.
Lze také zakoupit samostatně.
K dispozici je rovněž originální příslušenství Canon (kabel rozhraní IFC-600PCU).
35
Bezdrátové funkce / příslušenství
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
Objektivy
Objektivy typů EF-M, EF a EF-S
●● Objektivy můžete měnit podle snímaného
objektu nebo upřednostňovaného
stylu fotografování. Upozorňujeme,
že objektivy typů EF a EF-S vyžadují
upevňovací adaptér EF-EOS M.
Upevňovací adaptér EF-EOS M
●● Tento upevňovací adaptér použijte
k nasazení objektivů typů EF a EF-S.
Kompaktní napájecí adaptér CA-PS700
●● Umožňuje napájet fotoaparát z jakékoli
standardní elektrické zásuvky. Doporučuje
se používat při dlouhodobějším používání
fotoaparátu nebo při připojení fotoaparátu
k počítači nebo tiskárně. Adaptér nelze
používat k nabíjení bateriového zdroje
ve fotoaparátu.
DC propojka DR-E12
●● Používá se s kompaktním napájecím
adaptérem.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
●● Nabíječku baterií a kompaktní napájecí adaptér je možné
používat v oblastech vybavených elektrickou sítí o napětí
100–240 V~ (50/60 Hz).
●● Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně
dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory
určené pro cesty do zahraničí, neboť mohou bateriový zdroj
poškodit.
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Příslušenství pro napájení
Bateriový zdroj LP-E12
●● Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií řady LC-E12
●● Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E12
●● Bateriový zdroj obsahuje praktickou krytku, kterou stačí vhodně
nasadit a vidět stav nabití. Nasaďte krytku tak, aby u nabitého
bateriového zdroje byla viditelná značka , resp. aby u vybitého
viditelná nebyla.
bateriového zdroje značka
36
Bezdrátové funkce / příslušenství
Blesk
Kabel pro umístění blesku mimo
fotoaparát OC-E3
Speedlite 600EX II-RT/600EX-RT/
430EX III-RT/430EX III/430EX II/270EX II
●● Blesky upevňované do sáněk pro
příslušenství, které umožňují mnoho stylů
fotografování s bleskem. Podporovány
jsou rovněž blesky Speedlite 580EX II,
580EX, 550EX, 430EX, 420EX, 380EX,
320EX, 270EX, 220EX a 90EX.
●● Propojovací kabel umožňující použití
blesku Speedlite bez jeho nasazení
na fotoaparát.
Mikrofon
●● Tato jednotka umožňuje bezdrátové
ovládání blesků Speedlite (kromě blesku
Speedlite 220EX/270EX).
●● Při použití jednotky ST-E2 v kombinaci
s některými objektivy může být nutný
kabel pro umístění blesku mimo
fotoaparát OC-E3.
Dvojitý makroblesk Lite MT-26EX-RT
Kruhový makroblesk Lite MR-14EX II
●● Externí makroblesky, které umožňují
mnoho stylů makrofotografie s bleskem.
Podporován je rovněž blesk MR-14EX.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Směrový stereofonní mikrofon DM-E1
●● Při záznamu filmů budou veškeré zvuky
vydávané objektivem a fotoaparátem
a zachycené mikrofonem tišší.
Speedlite Transmitter ST-E3-RT/ST-E2
Bezdrátové funkce
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Ostatní příslušenství
Chyby a varování
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
●● Bezdrátové dálkové ovládání Bluetooth.
Dodatek
Rejstřík
Obal těla EH32-CJ
●● Připojením obalu k fotoaparátu můžete
své zařízení ochránit před prachem
a nečistotami a zároveň mu dát nový
vzhled.
Řemen na krk EM-E2
●● Měkký a pohodlný řemen na krk.
37
Bezdrátové funkce / příslušenství
Kabel rozhraní IFC-600PCU
●● Slouží k propojení fotoaparátu
s počítačem nebo tiskárnou.
Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní
se standardem PictBridge
●● Stačí připojit fotoaparát přímo k tiskárně
a můžete tisknout snímky bez použití
počítače.
Použití volitelného příslušenství
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Přehrávání na televizoru
Své záznamy můžete sledovat na televizoru, a to propojením fotoaparátu
s televizorem pomocí komerčně dostupného kabelu HDMI (v maximální
délce 2,5 m, s konektorem typu D na straně fotoaparátu).
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské
příručce dodávané s televizorem.
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
Přehrávání
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
Nastavení
●● Zcela zasuňte zástrčku kabelu
do konektoru HDMI televizoru,
jak je znázorněno na obrázku.
●● Otevřete kryt konektorů na fotoaparátu
a řádně zasuňte zástrčku kabelu
do konektoru fotoaparátu.
3
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Zapněte televizor a přepněte jej
na externí vstup.
●● Přepněte vstup televizoru na externí
vstup, do nějž jste zapojili kabel
v kroku 2.
38
Bezdrátové funkce / příslušenství
4
Zapněte fotoaparát.
●● Posuňte přepínač ON/OFF do polohy [ON].
●● Stiskněte tlačítko
.
●● Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na obrazovce
fotoaparátu se nic nezobrazí.)
Napájení fotoaparátu ze standardní elektrické zásuvky
Napájení fotoaparátu pomocí kompaktního napájecího adaptéru CA‑PS700
a DC propojky DR-E12 (oba výrobky se prodávají samostatně) eliminuje
nutnost sledovat stav baterie.
●● Po skončení přehrávání snímků vypněte
fotoaparát a televizor a pak odpojte kabel.
(1)
●● Používání dotykové obrazovky není podporováno, je‑li fotoaparát
připojen k televizoru.
●● Během výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy 4K a HD nebo
filmy s různými snímacími frekvencemi trvat zobrazení dalšího
snímku nějakou dobu.
(2)
1
2
(2)
Vložte propojku.
●● Po otevření krytu a s kontakty propojky (1)
orientovanými jako na obrázku posuňte
aretaci baterie vyobrazeným směrem (2),
podržte ji a zasuňte propojku.
●● Zavřete krytku.
3
●● Připojení fotoaparátu k televizoru vám umožní rovněž pořizovat
snímky a zobrazovat jejich náhled na větší obrazovce televizoru.
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR
●● Otevřete krytku a zcela zasuňte koncovku
adaptéru do propojky.
●● Ujistěte se, že je televizor HDR nastaven na vstup HDR.
Podrobnosti o přepínání vstupů na televizoru naleznete
v návodu k televizoru.
●● V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky
očekávaný vzhled.
●● Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru
HDR zobrazit.
4
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Připojte adaptér k propojce.
(1)
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
Pro přizpůsobení zobrazených barev snímků charakteristikám televizoru
HDR vyberte kartu [
3] → [HDMI HDR výstup] → [Zapnuto].
Bezdrátové funkce
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Připojte napájecí kabel.
●● Zapojte jeden konec napájecího kabelu
do adaptéru a druhý konec do zásuvky
elektrické sítě.
●● Zapněte fotoaparát a používejte jej podle
potřeby.
●● Jakmile budete hotovi, vypněte fotoaparát
a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
●● Neodpojujte adaptér ani napájecí kabel, pokud je fotoaparát
zapnutý. Mohli byste vymazat snímky nebo poškodit fotoaparát.
●● Adaptér ani kabel adaptéru nepřipojujte k jiným objektům.
Takováto činnost by mohla vést k poruše nebo poškození produktu.
39
Bezdrátové funkce / příslušenství
Použití sáněk pro příslušenství
Sáňky pro příslušenství použijte pro upevnění volitelného externího blesku
nebo mikrofonu.
1
Sejměte krytku sáněk
pro příslušenství.
●● Vysuňte krytku vyobrazeným způsobem.
●● Abyste zamezili ztrátě krytky, umístěte
krytku do pouzdra pro externí blesk nebo
mikrofon.
2
Nasaďte krytku sáněk
pro příslušenství.
●● Po sejmutí externího blesku nebo
mikrofonu opět nasaďte krytku jako
ochranu sáněk pro příslušenství.
●● Krytku zasuňte vyobrazeným způsobem.
Použití externího blesku (prodávaný samostatně)
Při použití volitelných blesků řady Speedlite EX je možná sofistikovanější
záblesková fotografie.
1
2
Nasaďte blesk.
Nastavte režim snímání
nebo .
Bezdrátové funkce
,
,
●● V ostatních režimech nelze měnit
nastavení blesku, protože je blesk
podle potřeby nastavován a odpalován
automaticky.
3
Proveďte konfiguraci externího
blesku.
●● Kabely (od kruhového makroblesku Lite nebo dvojitého
makroblesku Lite, stejně jako kabel pro umístění blesku
mimo fotoaparát) udržujte mimo hlavy blesku.
●● Při použití stativu upravte pozici noh stativu tak, abyste zamezili
kontaktu hlav blesku s nohama stativu.
●● Nastavení pro vestavěný blesk nelze konfigurovat během
nasazení blesku řady Speedlite EX, protože obrazovka nastavení
není nadále dostupná.
●● Pomocné světlo AF externího blesku nepracuje.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Blesky Canon jiného typu než řady EX nemusí v některých
případech správně odpalovat záblesky, resp. nemusí
pracovat vůbec.
●● Použití blesků nebo zábleskového příslušenství jiného výrobce
než Canon (zejména vysokonapěťových blesků) může znemožnit
normální činnost fotoaparátu a způsobit poškození fotoaparátu.
●● Další informace naleznete rovněž v návodu k blesku
řady Speedlite EX. Tento fotoaparát je fotoaparátem typu
A podporujícím všechny funkce blesků řady Speedlite EX.
40
Bezdrátové funkce / příslušenství
Nastavení funkcí externího blesku
Nastavení uživatelských funkcí externího blesku
Při nasazeném externím blesku proveďte konfiguraci následujících
nastavení v položce [Ovládání blesku] na kartě [ 1].
●● Záblesk blesku
●● Měření E-TTL II
●● Pomalá synchronizace
●● Bezpečné FE
●● Nastavení funkce externího blesku (= 41)
●● Uživatelské nastavení funkce externího blesku (= 41)
●● Vymazání nastavení (= 41)
Příslušenství
●● Vyberte [ 1] → [Ovládání blesku] →
[Nastavení C.Fn exter.blesku] a stiskněte
tlačítko .
●● Vyberte položku, stiskněte tlačítko
vyberte možnost a znovu stiskněte
tlačítko .
●● Vyberte [ 1] → [Ovládání blesku] →
[Nastav. funkce ext. blesku] a stiskněte
tlačítko .
●● Zobrazí se obrazovka uvedená vlevo.
●● Vyberte položku, stiskněte tlačítko
vyberte možnost a znovu stiskněte
tlačítko .
Bezdrátové funkce
Podrobnosti o uživatelských funkcích blesků viz návod k obsluze blesku
(prodávaný samostatně).
,
●● Při nasazení externího blesku není dostupná položka
[Nastav. vestav. blesku].
●● Zobrazované informace a dostupná nastavení se liší v závislosti
na typu blesku, aktuálním režimu blesku, nastavení uživatelských
funkcí blesku a dalších faktorech. Podrobnosti o funkcích
dostupných s bleskem viz návod k obsluze blesku.
●● Při použití blesků řady EX nekompatibilních s nastavením funkce
blesku lze upravovat pouze nastavení položky [Kompenzace
expoz. s bleskem]. (U některých blesků řady Speedlite EX lze
nastavovat rovněž položku [Synchronizace závěrky].)
Informace o fotoaparátu
,
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
●● Při fotografování s blesky řady Speedlite EX nastavte pro plný
záblesk blesku položku [Režim měření blesku] na [1:TTL]
(automatické měření blesku).
Nastavení
Odstraňování problémů
Obnovení výchozích nastavení externího blesku
Tato funkce obnovuje výchozí nastavení položek [Nastav. funkce ext. blesku]
a [Nastavení C.Fn exter.blesku].
●● Vyberte [ 1] → [Ovládání blesku] →
[Vymazat nastavení] a stiskněte tlačítko
●● Vyberte položku, stiskněte tlačítko ,
vyberte možnost [OK] a znovu stiskněte
tlačítko .
Chyby a varování
Dodatek
.
Rejstřík
41
Bezdrátové funkce / příslušenství
Použití softwaru
Níže je uveden software dostupný ke stažení z webové stránky společnosti
Canon včetně pokynů pro instalaci a ukládání snímků do počítače.
Software
Kontrola počítačového systémového prostředí
Podrobné informace o systémových požadavcích softwaru a kompatibilitě
(včetně informací o podpoře v nových operačních systémech) naleznete
na webových stránkách společnosti Canon.
●● EOS Utility
-- Import snímků a změna nastavení fotoaparátu
●● Digital Photo Professional
-- Procházení, zpracovávání a úpravy snímků, včetně snímků
ve formátu RAW
●● Picture Style Editor
-- Úpravy stylů Picture Style a vytváření a ukládání souborů stylů
Picture Style
●● Image Transfer Utility 2
-- Automatické odesílání snímků do počítače
●● Map Utility
-- Použití mapy pro zobrazení informací GPS přidaných do snímků
●● Chcete‑li přehrát a upravit filmy na počítači, použijte předinstalovaný
nebo běžně dostupný software, který je kompatibilní s filmy
zaznamenanými fotoaparátem.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Instalace softwaru
Po nainstalování softwaru jsou v počítači k dispozici následující činnosti.
Bezdrátové funkce
1
Stáhněte software.
●● Pomocí počítače připojeného k internetu
přejděte na webovou stránku
http://www.canon.com/icpd/.
●● Zobrazte stránku pro vaši zemi
nebo region.
●● Stáhněte software.
2
Postupujte podle zobrazených
pokynů.
●● Software nainstalujete dvojím kliknutím
na stažený soubor.
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Z webových stránek Canon stáhněte a nainstalujte nejnovější
software.
42
Bezdrátové funkce / příslušenství
Uložení snímků do počítače
Pomocí kabelu USB (prodávaný samostatně; konektor na straně
fotoaparátu: Micro-B) připojte fotoaparát a uložte snímky do osobního
počítače.
(1)
(2)
1
Připojte fotoaparát k počítači.
●● U vypnutého fotoaparátu otevřete
krytku (1). Menší zástrčku kabelu zasuňte
plně do konektoru fotoaparátu v orientaci
znázorněné na obrázku (2).
●● Větší zástrčku kabelu zasuňte do portu
USB v počítači. Podrobnosti o rozhraní
USB počítače naleznete v návodu
k použití počítače.
●● Jakmile budou snímky uloženy do složky
obrázků v počítači (do samostatných
složek pojmenovaných podle data),
automaticky se spustí aplikace Digital
Photo Professional a zobrazí importované
snímky.
●● Po uložení snímků zavřete okno
programu EOS Utility, vypněte fotoaparát
a odpojte kabel.
●● K zobrazení snímků uložených
do počítače použijte aplikaci Digital Photo
Professional. Chcete‑li přehrát filmy,
použijte předinstalovaný nebo běžně
dostupný software, který je kompatibilní
s filmy zaznamenanými fotoaparátem.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
2
Zapněte fotoaparát a zobrazte
aplikaci EOS Utility.
●● Posuňte přepínač ON/OFF do polohy [ON].
●● Windows: V systému Windows dvakrát
klikněte na ploše na ikonu aplikace
EOS Utility.
●● Mac OS: Klikněte na ikonu aplikace
EOS Utility v Docku.
●● Odteď se aplikace EOS Utility bude
automaticky spouštět, jakmile fotoaparát
připojíte k počítači a zapnete.
3
●● Po prvním připojení fotoaparátu k počítači se nainstalují ovladače,
takže zpřístupnění snímků ve fotoaparátu může trvat několik minut.
●● Přestože lze uložit snímky do počítače jednoduchým propojením
fotoaparátu s počítačem bez použití dodávaného softwaru,
platí zde následující omezení.
-- Po připojení fotoaparátu k počítači může trvat zpřístupnění
snímků několik minut.
-- Snímky pořízené v orientaci na výšku se mohou uložit
v orientaci na šířku.
-- Snímky RAW (nebo snímky JPEG zaznamenané současně
se snímky RAW) se nemusí uložit.
-- Nastavení ochrany snímků může být při uložení snímků
do počítače vymazáno.
-- V závislosti na použité verzi operačního systému, velikosti
souborů snímků a používaném softwaru může docházet
k problémům při přenosu snímků nebo informací o snímcích.
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Uložte snímky do počítače.
●● Klikněte na položku [Download images
to computer / Stáhnout snímky
do počítače] → [Start automatic download /
Spustit automatické stahování].
43
Bezdrátové funkce / příslušenství
4
Tisk snímků
Po připojení fotoaparátu k tiskárně lze snadno vytisknout pořízené snímky.
Ve fotoaparátu lze určit snímky, které chcete vytisknout dávkově, připravit
objednávky pro fotolaboratoře a připravit objednávky nebo vytisknout
snímky pro fotoalba.
V tomto textu je pro ilustraci použita kompaktní fototiskárna řady Canon
SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou lišit
v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce
k tiskárně.
Zapněte fotoaparát.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
5
6
Informace o fotoaparátu
Vyberte snímek.
Zobrazte obrazovku pro tisk.
●● Stiskněte tlačítko , vyberte položku
[Tisk snímku] a znovu stiskněte tlačítko
Snadný tisk
Nastavení a základy
.
Fotografování
Přehrávání
Snímky lze snadno vytisknout propojením fotoaparátu s tiskárnou
kompatibilní se standardem PictBridge (prodávaná samostatně) pomocí
kabelu USB (prodávaný samostatně; konektor na straně fotoaparátu:
Micro-B).
1
Ujistěte se, že fotoaparát i tiskárna
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně.
●● Otevřete kryt konektorů a zcela zasuňte
menší zástrčku do konektoru fotoaparátu
tak, jak je uvedeno na obrázku.
7
Vytiskněte snímek.
●● Vyberte možnost [Tisk] a stiskněte
tlačítko .
●● Bude zahájen tisk.
●● Chcete‑li vytisknout další snímky,
zopakujte po dokončení tisku tento
postup počínaje krokem 5.
●● Po dokončení tisku vypněte fotoaparát
i tiskárnu a odpojte kabel.
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Větší zástrčku kabelu zasuňte do
konektoru v tiskárně. Další informace
o propojení naleznete v uživatelské
příručce k tiskárně.
3
Zapněte tiskárnu.
44
Bezdrátové funkce / příslušenství
Konfigurace nastavení tisku
1
Konfigurace nastavení tisku
Zobrazte obrazovku pro tisk.
●● Podle pokynů v krocích 1–6 v části
„Snadný tisk“ (= 44) zobrazte
obrazovku uvedenou vlevo.
2
Bezdrátové funkce
Určete formát tisku, to, zda má být uvedeno datum nebo číslo souboru,
a další nastavení. Tato nastavení budou použita pro všechny snímky
v seznamu tisku.
1
Informace o fotoaparátu
Vyberte položku [Příkaz tisku].
●● Vyberte položku [Příkaz tisku] na
kartě [ 1] a stiskněte tlačítko .
Nastavení a základy
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku a stiskněte tlačítko
Fotografování
.
●● Na další obrazovce vyberte možnost
vraťte
a poté se stisknutím tlačítka
na obrazovku tisku.
Přidávání snímků na seznam tisků (DPOF)
Pomocí fotoaparátu lze nastavit dávkový tisk a objednat tisk
ve fotolaboratoři.
Následujícím způsobem můžete vybrat až 998 snímků na paměťové kartě
a nakonfigurovat požadovaná nastavení (= 46), například počet kopií.
Tiskové informace připravené tímto způsobem budou odpovídat
standardům DPOF (Digital Print Order Format).
Příslušenství
2
Přehrávání
Vyberte možnost [Nastavit].
●● Vyberte možnost [Nastavit] a stiskněte
tlačítko .
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
●● Vyberte položku a stiskněte tlačítko
.
●● Na další obrazovce vyberte možnost
a poté se stisknutím tlačítka
vraťte na obrazovku tisku.
Dodatek
Rejstřík
●● Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
●● Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny
reagovat na specifická nastavení DPOF.
●● Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku
u snímků s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu.
Pokud změníte nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu,
všechna předchozí nastavení mohou být přepsána.
●● Pokud je položka [Datum] nastavena na možnost [Zap],
mohou některé tiskárny vytisknout datum na snímky dvakrát.
45
Bezdrátové funkce / příslušenství
3
Výběr snímků pro tisk
1
Vyberte snímky, které chcete
vytisknout.
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Konfigurace nastavení tisku“ (= 45)
zobrazte obrazovku uvedenou vlevo.
●● Vyberte položku [Výb.sním.] nebo
[Více sn.] a stiskněte tlačítko .
●● Podle zobrazených pokynů přidejte
snímky určené k tisku.
Přidání snímků do fotoalba
Fotoalba lze vytvořit ve fotoaparátu, a to výběrem až 998 snímků
na paměťové kartě a následným přenosem do počítače pomocí softwaru.
Vybrané snímky pak budou uloženy ve speciální složce. Tato funkce
je praktická pro online objednávky tištěných fotoalb a pro tisk fotoalb
pomocí tiskárny.
Přidání jednotlivých snímků
1
Vyberte položku [Nast. fotoalba].
●● Stiskněte tlačítko
, vyberte
položku [ 1] → [Nast. fotoalba]
a stiskněte tlačítko .
2
Vyberte položku [Výběr snímků].
Vyberte snímek.
Bezdrátové funkce
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
●● Zobrazí se ikona [
.
].
●● Chcete‑li odebrat snímek z fotoalba,
znovu stiskněte tlačítko . Ikona [ ]
se poté nadále nezobrazuje.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Nastavení a základy
●● Po dokončení se stisknutím tlačítka
vraťte na obrazovku nabídky.
Fotografování
Přehrávání
Přidání více snímků současně
Nastavení
●● V kroku 2 v části „Přidání jednotlivých
snímků“ (= 46) vyberte položku
[Více sn.] pro zobrazení obrazovky
uvedené vlevo.
●● Vyberte položku a stiskněte tlačítko
Odstraňování problémů
Chyby a varování
.
●● Podle zobrazených pokynů přidejte
snímky.
Dodatek
Rejstřík
●● Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku
u snímků s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu.
Pokud změníte nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu,
všechna předchozí nastavení mohou být přepsána.
●● Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
●● Vyberte položku [Výběr snímků]
a stiskněte tlačítko .
46
Bezdrátové funkce / příslušenství
Pokyny k zacházení s fotoaparátem
●● Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se
uchránit jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
Část 2:
Informace o fotoaparátu
●● Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo
jiných zařízení, která generují silná elektromagnetická pole. Silná
elektromagnetická pole by mohla způsobit nesprávnou funkci či
vymazání dat snímků.
●● Ulpěla‑li na fotoaparátu nebo obrazovce nečistota či voda, otřete
přístroj měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle.
Při čištění nepoužívejte sílu.
Seznamte se s postupem nastavení fotoaparátu a provádění
základních operací.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
●● K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
Nastavení
●● Prach a nečistotu odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce.
Je‑li čištění obtížné, obraťte na podporu zákazníků.
Odstraňování problémů
●● Nepoužívané bateriové zdroje uložte do plastového sáčku nebo jiného
obalu. Chcete‑li zachovat výkonnost bateriového zdroje, který nebudete
delší dobu používat, přibližně jednou za rok ho nabijte a před uložením
bateriového zdroje používejte fotoaparát až do jeho vybití.
Nastavení a základy
Bezdrátové funkce
●● Nedotýkejte se kontaktů fotoaparátu a objektivu. Mohlo by dojít
k poruše fotoaparátu.
●● Je nutné předcházet poškození obrazového snímače, který je po
sejmutí objektivu volně přístupný, a proto se snímače nedotýkejte.
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Neblokujte činnost závěrky prstem apod. Pokud tak učiníte, může dojít
k závadě.
●● Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv zadní stranou
nahoru a nasaďte krytky objektivu, aby se nepoškrábal povrch čoček
objektivu a jeho elektrické kontakty.
●● Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může
ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí
fotoaparátu k přední části snímače. Jsou‑li po automatickém čištění
snímače na snímcích stále viditelné skvrny, obraťte se na podporu
zákazníků a požádejte o vyčištění snímače.
●● Doporučujeme pravidelně čistit tělo fotoaparátu a bajonet pro uchycení
objektivu měkkým hadříkem pro čištění objektivů.
47
Bezdrátové funkce / příslušenství
Základní příprava
Bateriový zdroj
●● Bateriový zdroj před použitím nabijte pomocí dodávané nabíječky.
Na toto úvodní nabití baterie nezapomeňte, protože bateriový zdroj
není při zakoupení fotoaparátu nabitý.
●● Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu
nenabíjejte zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
●● Problémy s nabíječkou baterií mohou aktivovat ochranný obvod,
který zastaví nabíjení a způsobí, že indikátor nabíjení začne blikat
oranžově. Pokud k tomu dojde, odpojte zástrčku napájení nabíječky
ze síťové zásuvky a vyjměte bateriový zdroj. Vložte bateriový zdroj
zpět do nabíječky, chvíli vyčkejte a poté znovu připojte nabíječku
k síťové zásuvce.
●● Nabíječku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí
se střídavým proudem o napětí 100–240 V~ (50/60 Hz). Pokud síťová
zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný adaptér.
Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory určené pro cesty
do zahraničí, neboť mohou bateriový zdroj poškodit.
●● Nabité bateriové zdroje i při nečinnosti podléhají samovybíjení.
Bateriový zdroj nabijte v den, kdy ho budete používat (nebo
bezprostředně předtím).
●● Jako vizuální připomenutí nabití baterie nasaďte krytku prostoru pro
baterii tak, aby byla při nabitém bateriovém zdroji viditelná značka ,
resp. aby při vybitém bateriovém zdroji byla tato značka skrytá.
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty
●● Pokud bateriový zdroj vložíte ve špatné orientaci, nelze ho zaaretovat
ve správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci bateriového
zdroje a jeho zajištění v přístroji.
●● Veškerá aktuálně upravovaná nastavení mohou být vymazána,
pokud vyjmete bateriový zdroj při zapnutém fotoaparátu.
●● Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu,
která byla naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat
pomocí tohoto fotoaparátu.
●● Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu,
nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné
zaznamenávat data. Posunutím přepínače kartu odemkněte.
●● Vždy kontrolujte správnou orientaci vkládané paměťové karty.
Vložíte‑li paměťovou kartu v nesprávné orientaci, může dojít
k poškození fotoaparátu.
Nastavení data, času a časového pásma
●● Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Datum/čas/pásmo],
nastavte přesné hodnoty data, času a časového pásma. Tyto informace
se při pořízení snímku uloží do vlastností snímku a využívají se při
řazení snímků podle data pořízení nebo při tisku snímků s uvedením
data pořízení.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li nastavit letní čas (posunutí času o 1 hodinu dopředu),
nastavte položku [ ] na obrazovce [Datum/čas/pásmo] na [ ].
●● Pokud došlo k vymazání nastavení data/času/časového pásma,
nastavte znovu správné hodnoty.
48
Bezdrátové funkce / příslušenství
Použití objektivu
●● Nastavení zoomu je třeba provést před zaostřením. Pokud otočíte
kroužkem zoomu po zaostření na objekt, zaostření se může mírně
změnit.
●● Aby byl objektiv chráněn v době, kdy fotoaparát nepoužíváte, ponechte
na něm nasazenou krytku objektivu.
●● U některých objektivů může při použití vestavěného blesku dojít
k vinětaci.
●● Tipy pro omezení prachu a šmouh
-- Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální
prašností.
-- Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte
nasadit na fotoaparát krytku těla.
-- Před nasazením krytky těla fotoaparátu vždy z krytky otřete prach
a nečistoty.
●● Jelikož velikost obrazového snímače je menší než formát 35mm filmu,
bude se zdát, jako by se ohnisková vzdálenost objektivu zvětšila
přibližně 1,6×. Například ohnisková vzdálenost 15–45 mm přibližně
odpovídá ohniskové vzdálenosti 24–72 mm u fotoaparátu na 35mm film.
Nasazení objektivů typů EF a EF-S
●● Chcete‑li používat objektivy typu EF a EF-S, nasaďte na fotoaparát
volitelný upevňovací adaptér EF-EOS M.
●● Pokud přenášíte nebo používáte fotoaparát s objektivem, který je těžší
než fotoaparát, objektiv podepřete.
●● U objektivů typu EF s nástavcem pro upevnění na stativ (jako jsou
například silné teleobjektivy) upevněte stativ k nástavci pro upevnění
na stativ na objektivu.
●● Účinky chvění fotoaparátu korigujte pomocí objektivu se zabudovanou
funkcí stabilizace obrazu. Objektivy se zabudovanou funkcí stabilizace
obrazu jsou označeny písmeny „IS“. Zkratka IS označuje Image
Stabilizer (stabilizátor obrazu).
Držení fotoaparátu
●● Pokud jste vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
●● Jestliže je na fotoaparátu nasazen objektiv EF-M a napájení je
vypnuto, zavře se clona, aby došlo k omezení množství světla
vnikajícího do objektivu a aby byly chráněny vnitřní části fotoaparátu.
Fotoaparát proto při zapnutí nebo vypnutí vydává nepatrný hluk
způsobený úpravou clony.
●● Při zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu je očištěn snímač, což může
rovněž způsobit nepatrný hluk. I když je fotoaparát vypnutý, při čištění
snímače se zobrazí ikona [ ]. Ikona [ ] se však nemusí zobrazit,
pokud fotoaparát zapnete a vypnete rychle za sebou.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li přepnout během přehrávání do režimu snímání, namáčkněte
nebo tlačítko filmu,
tlačítko spouště do poloviny, stiskněte tlačítko
případně otočte voličem režimů.
●● Adaptéry mohou zvětšit minimální zaostřovací vzdálenost nebo změnit
maximální měřítko zobrazení či rozsah zaostření objektivu.
●● Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během
automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
●● Funkce přednastavení zaostření a motorické zoomování nejsou
u některých silných teleobjektivů podporovány.
●● Chcete‑li použít stativ, zatímco je na fotoaparát nasazen adaptér,
použijte s adaptérem nástavec pro upevnění na stativ. Nepoužívejte
závit pro stativ na fotoaparátu.
49
Bezdrátové funkce / příslušenství
Tlačítko spouště
●● Chcete‑li zajistit zaostření na požadovaný objekt, nejprve namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny, a jakmile fotoaparát zaostří na objekt,
exponujte stisknutím tlačítka spouště až na doraz.
●● Exponujete‑li přímo bez předchozího namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, nemusí být objekty správně zaostřené.
Hledáček
●● Přestože je hledáček vyráběn v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
●● Hledáček a obrazovku fotoaparátu nelze aktivovat současně.
●● Některá nastavení poměru stran obrazu způsobí zobrazení černých
pruhů v horní a spodní nebo levé a pravé části obrazovky. Tyto oblasti
nejsou zaznamenávány.
●● Obrazovka se neaktivuje při vzdálení oka od hledáčku, pokud jste
vybrali kartu [ 4] → [Nast. zobraz.] → [Ovládání zobr.] → [Ruční]
a následně [Ruční zobrazení] → [Hledáček].
●● Nastavením položky [Způsob zobrazení] na kartě [ 4] na
[Úspora energie] snížíte vybíjení baterie, ale zobrazení v hledáčku
a na obrazovce může být trhané.
●● Jas hledáčku a obrazovky lze nastavit samostatně v položce
[Jas displeje] na kartě [ 2].
Úhel a orientace obrazovky
Bezdrátové funkce
●● Pokud fotografujete také sami sebe, můžete zobrazit svůj zrcadlový
obraz tím, že otočíte obrazovku směrem k přední straně fotoaparátu.
Chcete‑li zrušit převrácené zobrazení, vyberte kartu [ 4] →
[Převr. zobrazení] → [Vyp].
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
●● Pro ochranu obrazovky v době, kdy fotoaparát nepoužíváte,
vždy obrazovku zavírejte směrem k tělu fotoaparátu.
Nastavení a základy
●● Nesnažte se obrazovku silou otevřít příliš, neboť byste tím mohli
fotoaparát poškodit.
Fotografování
Rámečky na obrazovce fotografování
●● Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích
objektů nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech,
zkuste fotografovat v režimu .
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Obrazovka rychlého ovládání
●● Možnosti můžete také zvolit otočením voliče
Dodatek
.
Obrazovka Menu
Rejstřík
●● Dostupné položky nabídek se liší v závislosti na vybraném
režimu snímání.
●● Chcete‑li zmenšit obrazovku fotografování, vyberte kartu [ 4] →
[Formát zobr. hled.] → [Displej 2].
50
Bezdrátové funkce / příslušenství
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce
●● Pamatujte si, že délka a typ informací, které lze zadat, se mění
v závislosti na použité funkci.
] odstraníte předchozí znak. Dotykem
●● Dotykem tlačítka [
a přidržením tlačítka [
] odstraníte pět znaků současně.
●● U některých funkcí se možnost [
] nezobrazí a nelze ji použít.
●● Znaky je možné zadávat také pomocí tlačítek / / / , kterými
vyberete znaky nebo ikony, a poté stisknete tlačítko .
Kontrolka
●● Pokud kontrolka svítí nebo bliká, nikdy nevypínejte fotoaparát,
neotevírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu/baterii ani netřeste
fotoaparátem. Mohlo by dojít k poškození snímků, fotoaparátu nebo
paměťové karty.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
51
Bezdrátové funkce / příslušenství
Režim Auto
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Fotografování v režimu Hybridní Auto
●● Chcete‑li vytvořit působivější krátké filmy, zaměřte fotoaparát na objekty
po dobu asi čtyř sekund před pořizováním statických snímků.
Nastavení a základy
●● Fotoaparát zaznamená statický snímek a filmový klip. Klip, který
je ukončen statickým snímkem a zvukem závěrky, vytvoří jedinou
kapitolu v krátkém filmu.
Fotografování
, protože je
●● Životnost baterie v tomto režimu je kratší než v režimu
při expozici každého snímku zaznamenán rovněž krátký film.
●● K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení statického
a při jiných
snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru režimu
způsobech používání fotoaparátu.
●● V krátkých filmech se zaznamenají případné zvuky a vibrace
způsobené provozem fotoaparátu a objektivu.
] pro NTSC nebo [
●● Kvalita obrazu krátkého filmu je [
pro PAL. Toto se liší v závislosti na výstupním formátu videa.
Fotografování
Seznamte se s nejrůznějšími režimy fotografování a pořizování filmů.
Informace o fotoaparátu
]
●● Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny ani při spuštění samospouště.
●● Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány jako samostatné
filmové soubory, a to i v případě, že byly zaznamenány v režimu
ve stejný den.
-- Velikost souboru krátkého filmu dosáhne hodnoty přibližně 4 GB
nebo celková doba záznamu přibližně 29 min 59 s.
-- Krátký film je chráněný.
-- Mění se tato nastavení: letní čas, videosystém, časové pásmo
a údaje copyrightu.
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
●● Upřednostňujete‑li záznam krátkých filmů bez statických snímků,
upravte nastavení předem. Vyberte kartu [ 2] → [Typ kr. filmu] →
[Bez snímků].
52
Bezdrátové funkce / příslušenství
Statické snímky
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemůže
zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček a po stisknutí tlačítka
spouště až na doraz není pořízen snímek.
●● Zaostření může trvat déle, nejsou‑li zjištěny žádné osoby ani objekty,
jsou‑li objekty tmavé či nekontrastní nebo je velmi vysoká hladina
osvětlení.
●● Blikající hodnoty rychlosti závěrky a clony varují, že snímky budou
pravděpodobně rozostřené v důsledku chvění fotoaparátu. V tom
případě upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro
zajištění jeho stability.
●● Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte se
více k objektu.
●● Při záznamu filmů se nedotýkejte ovládacích prvků fotoaparátu, kromě
tlačítka filmu a panelu dotykové obrazovky, protože zvuky vydávané
fotoaparátem budou zaznamenány. Chcete‑li během záznamu upravit
nastavení nebo provést jiné operace, použijte pokud možno panel
dotykové obrazovky.
●● Mechanické zvuky objektivu a fotoaparátu se také zaznamenávají.
●● Po zahájení záznamu filmu se změní zobrazené obrazové pole
a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět korekci
výraznějšího chvění fotoaparátu. Chcete‑li pořídit záznam objektů
ve stejné velikosti jako před zahájením záznamu, upravte nastavení
stabilizace obrazu.
●● Zvukový záznam je stereofonní.
●● Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny
osvětlení se může aktivovat světlo jako pomůcka pro správné zaostření.
●● Během záznamu filmu mohou být rovněž zaznamenány provozní
zvuky objektivu způsobené automatickým zaostřováním. Nechcete‑li
zaznamenávat zvuk, vyberte kartu [ 5] → [Zvukový záznam] →
[Zakázat].
●● Pokud je spuštěn blesk, u některých objektivů může dojít k vinětaci
nebo k výskytu tmavých oblastí na snímku.
●● Chcete‑li během záznamu filmu zablokovat zaostření, vyberte
kartu [ 5] → [Servo AF u film.] → [Zakázat].
●● Ačkoliv můžete fotografovat znovu ještě před zobrazením
obrazovky fotografování, předchozí snímek může určit zaostření,
jas a používané barvy.
●● Jednotlivé filmy, jejichž velikost přesahuje 4 GB, mohou být rozděleny
do více souborů. Automatické přehrávání rozdělených filmových
souborů jednoho po druhém není podporováno. Jednotlivé filmy
přehrajte samostatně.
Filmy
●● Černé pruhy v horní a spodní části obrazovky nejsou zaznamenány.
●● Po zahájení záznamu se zobrazená oblast zúží a objekty se
zobrazí větší.
●● Pokud změníte kompozici záběru, zaostření, jas a barevné podání
se automaticky upraví.
●● Záznam filmu se ukončí automaticky po zaplnění paměťové karty.
●● Případné zahřátí fotoaparátu během opakovaného záznamu filmů
po delší dobu neznačí žádné potíže.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Ikony scén
●● V režimech
a
jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení
pro optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
●● Pokud ikona vybrané scény neodpovídá aktuálním podmínkám snímání
nebo pokud není možné dosáhnout na snímcích požadovaného efektu,
barev nebo jasu, zkuste fotografovat v režimu .
●● Při záznamu filmů držte prsty mimo mikrofon. Blokování mikrofonu může
znemožňovat záznam zvuku nebo může způsobovat utlumení zvuku.
53
Bezdrátové funkce / příslušenství
Fotografování v oblíbeném nastavení (Kreativní asistent)
●● Zachyťte snímky dle svých představ, aniž byste museli znát
fotografickou terminologii. Využijte nabídku snadno srozumitelných
možností k rozostření pozadí, úpravě jasu nebo jinému přizpůsobení
snímků a současně sledujte obrazovku.
Nastavuje rozostření pozadí. Výběrem
Rozostřené pozadí vyšších hodnot pozadí zaostříte, zatímco
nižšími hodnotami jej rozmažete.
Upravuje jas obrazu. Výběrem vyšších
Jas
hodnot zvýšíte jas snímků.
Upravuje
kontrast. Výběrem vyšších hodnot
Kontrast
zvýšíte kontrast.
Upravuje sytost barev. Výběrem vyšších
Sytost
hodnot barvy oživíte, zatímco nižšími
hodnotami je ztlumíte.
Upravuje tón barvy. Výběrem vyšších hodnot
Tón barvy 1
zvýšíte intenzitu žluté, výběrem nižších
hodnot pak zvýšíte intenzitu modré.
Upravuje tón barvy. Výběrem vyšších hodnot
Tón barvy 2
zvýšíte intenzitu zelené, výběrem nižších
hodnot pak zvýšíte intenzitu purpurové.
Umožňuje zvolit jednu z pěti
monochromatických možností: [Černobíle],
[Sépie], [Modrá], [Purpurová] nebo [Zelená].
Chcete‑li fotografovat barevně, nastavte
Černobílý
možnost [Vyp]. Upozorňujeme, že je‑li
nastavena jiná možnost než [Vyp], nejsou
k dispozici položky [Saturace], [Tón barvy 1]
a [Tón barvy 2].
●● Pokud používáte blesk, položka [Rozostřené pozadí] není k dispozici.
●● Chcete‑li zabránit resetování nastavení při přepnutí režimů nebo
vypnutí fotoaparátu, vyberte položku [Uchovat data Kreat.asistent]
na kartě [ 2] na [Povolit].
Uložení nastavení funkce Kreativní asistent
Bezdrátové funkce
●● Rovněž můžete specifikovat upřednostňované efekty, jako
[Rozostřené pozadí], [Jas], [Kontrast], [Sytost], [Tón barvy 1],
[Tón barvy 2], a [Černobílý].
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
●● Až tři přizpůsobená nastavení lze uložit jako předvolby.
●● Po uložení tří předvoleb přepíše každá nově uložená předvolba existující
předvolbu. Mějte na paměti, že přepsané předvolby nelze obnovit.
Specifické scény
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Autoportrét
●● V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných oblastí,
než je pokožka osob.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
po výběru
●● Rovněž můžete přizpůsobit efekt otočením voliče
režimu [ ], stisknutím tlačítka
a výběrem efektu jako [Jemná pleť]
nebo [Roz. pozadí].
●● Nastavení efektu [Jemná pleť] specifikovaná v režimu [
aplikována v režimu [ ].
] nejsou
●● Pokud jste vysunuli blesk, nastaví se položka [Roz. pozadí] na [
a nastavení nelze změnit v režimu blesku [ ].
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
]
●● Žádný nasazený externí blesk neodpálí záblesk.
Jemná pleť
●● V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných oblastí,
než je pokožka osob.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
●● Podrobnosti z nastavení v režimu [ ] se v režimu [
] neprojeví.
54
Bezdrátové funkce / příslušenství
Sporty
Noční scéna z ruky
●● Snímky se mohou jevit jako zrnité, protože dochází ke zvýšení citlivosti
ISO v souladu s podmínkami snímání.
●● Snímky se mohou jevit jako zrnité, protože dochází ke zvýšení citlivosti
ISO v souladu s podmínkami snímání.
Detail
●● Zkontrolujte minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného objektivu
a zjistěte, jak blízko od objektu lze fotografovat. Minimální zaostřovací
vzdálenost objektivu se měří od značky
(ohnisková rovina) na
horní straně fotoaparátu k fotografovanému objektu.
●● Pokud chcete, aby se malé objekty jevily o mnoho větší, použijte
makroobjektiv (prodává se samostatně).
Jídlo
●● Otočením voliče
můžete po výběru režimu [ ], stisknutí tlačítka
a výběru položky [Barevný tón] nastavit upřednostňovaný efekt.
●● Jsou‑li tyto tóny barev použity u lidí, nemusí vypadat vhodně.
●● Na snímcích pořízených s bleskem jsou tóny barev automaticky
nastaveny na výchozí nastavení.
Panning
●● Podrobné informace o kompatibilitě objektivů s režimem [
na webových stránkách společnosti Canon.
●● Kombinací několika kontinuálně pořízených snímků je vytvořen jeden
snímek se sníženou patrností šumu.
] získáte
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
●● Pro dosažení nejlepších výsledků držte fotoaparát pevně oběma
rukama s lokty u těla a objekt sledujte otáčením celého těla.
●● Tato funkce je účinnější u objektů s vodorovným pohybem, jako jsou
automobily nebo vlaky.
●● Během kontinuálního snímání držte fotoaparát stabilně.
●● Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité podmínky snímání mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
●● Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
●● I při použití blesku zkuste držet fotoaparát pevně, protože se může
použít menší rychlost závěrky.
Ovládání HDR Backlight
●● Během kontinuálního snímání držte fotoaparát stabilně.
●● Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité podmínky snímání mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
●● Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním, umístěte
fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V tomto případě
také zakažte stabilizaci obrazu.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Jakýkoli pohyb objektu způsobí, že bude obraz vypadat rozmazaně.
●● Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Tichý režim
●● Není k dispozici při fotografování s bleskem a při použití kontinuálního
snímání.
●● Během fotografování se zobrazuje okolo obrazovky rámeček.
●● Chvění fotoaparátu nebo pohyb objektu mohou způsobit zkreslení
snímků.
55
Bezdrátové funkce / příslušenství
Aplikace speciálních efektů
Měkké ostření
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
Efekt Objektivu rybí oko
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
Efekt Levného fotoaparátu
●● V režimu [
Standardní
Teplý
Studený
] lze u snímku použít následující efekty.
Snímky připomínající snímky z levného fotoaparátu.
Snímky s teplejším nádechem než snímky v režimu
[Standardní].
Snímky se studenějším nádechem než snímky
v režimu [Standardní].
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
Efekt Miniatury
●● Na monitoru se při výběru režimu [ ] zobrazí bílý rámeček označující
část obrazového pole, která nebude rozmazána.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
HDR standardní, HDR živé, HDR výrazné a HDR reliéfní
●● Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu kresby ve světlech a stínech
snímků, ke které běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
●● Po stisknutí tlačítka spouště až na doraz pořídí fotoaparát tři snímky
a následně je zkombinuje. Během fotografování držte fotoaparát stabilně.
●● Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité podmínky snímání mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
Bezdrátové funkce
●● Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním, umístěte
fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V tomto případě
také zakažte stabilizaci obrazu.
Příslušenství
●● Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Ruční režim
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení snímání na jediné obrazovce
●● Položky, které jsou zobrazeny a které lze konfigurovat, se liší podle
režimu snímání.
●● Některá nastavení lze konfigurovat na další obrazovce, která se otevře
po výběru nastavení a stisknutí tlačítka . Položky, které jsou na
druhé obrazovce označeny ikonou [
], lze konfigurovat stisknutím
tlačítka
. Stiskem tlačítka
se vrátíte na obrazovku informací
o rychlém ovládání.
Jas snímku (Expozice)
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Komp.exp./AEB].
2] →
Automatický bracketing expozice (Fotografování AEB)
●● Chcete‑li vymazat nastavení AEB, nastavte úroveň AEB na 0
a postupujte podle pokynů pro konfiguraci.
●● AEB není k dispozici s bleskem, potlačením šumu u více snímků,
kreativním filtrem a rychlostí závěrky bulb.
●● Pokud se již používá kompenzace expozice, hodnota specifikovaná
pro tuto funkci se využije jako standardní úroveň expozice pro AEB.
56
Bezdrátové funkce / příslušenství
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)
●● AE: Automatická expozice
●● Po zablokování expozice můžete upravit nastavení rychlosti závěrky
(Posun programu).
a clony otočením voliče
●● Tato funkce automaticky provádí korekci jasu a kontrastu, a tím zajišťuje,
aby snímky nebyly příliš tmavé a neměly příliš malý nebo velký kontrast.
,
nebo
se zobrazuje hodnota expozice podle
●● V režimu ,
času nastaveného v položce [Časovač měření] na kartě [ 3].
●● Tato funkce může za určitých podmínek snímání zvýšit obrazový šum.
Změna režimu měření expozice
●● Pokud použijete nastavení kompenzace expozice nebo kompenzace
expozice s bleskem pro dosažení tmavších výsledků, mohou být
snímky i nadále příliš světlé nebo může být efekt kompenzace expozice
v jiném nastavení než [ ] nedostačující. Chcete‑li fotografovat při
určitém zadaném jasu, nastavte tuto funkci na hodnotu [ ].
●● Při použití funkce [ ] je expozice blokována na úrovni určené při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Při použití funkce [ ],
[ ] nebo [ ] není expozice blokována, ale je určena v okamžiku
fotografování.
●● Způsob měření můžete nastavit také výběrem karty [
[Režim měření].
3] →
Změna citlivosti ISO
●● Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost
snímku, za určitých podmínek snímání vzrůstá pravděpodobnost
pohybu objektu a chvění fotoaparátu.
●● Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což snižuje
riziko rozmazání objektu a účinky chvění fotoaparátu a zvyšuje dosah
blesku. Snímky však mohou být zrnité.
.
●● Citlivost ISO lze nastavit rovněž stisknutím tlačítka
●● Citlivost ISO lze nastavit rovněž výběrem karty [
[ Nastavení citlivosti ISO] → [Citlivost ISO].
●● Je‑li efekt automatické optimalizace jasu příliš silný a snímky jsou
nadměrně světlé, nastavte hodnotu [ ] nebo [ ].
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
●● Automatickou korekci jasu a kontrastu můžete upravit také výběrem
karty [ 2] → [Automatická optimalizace jasu].
Nastavení
●● Při nastavení této položky na [ ] může být k dispozici méně
kontinuálně pořízených snímků.
Odstraňování problémů
Fotografování jasných objektů (Priorita vysokých jasů)
●● Nastavení priority vysokých jasů na [D+] nebo [D+2] znemožní
nastavení citlivostí ISO nižších než 160. V tomto případě se automatická
optimalizace jasu nastaví rovněž na [ ] a toto nastavení nelze změnit.
●● Za určitých snímacích podmínek snímky nemusí vypadat očekávaným
způsobem ani při výběru možnosti [D+2].
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
2] →
57
Bezdrátové funkce / příslušenství
Barvy snímku
Úprava vyvážení bílé
●● Můžete vybrat možnost [Auto: Priorita prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé]
po výběru položky [ ] a stisknutí tlačítka
.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Vyvážení bílé].
4] →
Uživatelské vyvážení bílé
●● Při pokusu o zachycení bílého objektu, který je příliš jasný nebo tmavý,
nemusí být možné správně nastavit vyvážení bílé.
●● Chcete‑li zvolit jiný snímek, vyberte položku [Storno]. Chcete‑li daný
snímek použít k načtení dat o bílé, vyberte [OK], avšak v takovém
případě nemusí být dosaženo vhodného vyvážení bílé.
Ruční nastavení barevné teploty vyvážení bílé
Bezdrátové funkce
●● Barevnou teplotu lze nastavit v rozmezí 2 500 až 10 000 K v krocích
po 100 K.
Příslušenství
Barevný prostor
Informace o fotoaparátu
●● Barevný prostor Adobe RGB se používá zejména při profesionálním
využití snímků a v prostředí komerčního tisku. Nedoporučuje se,
pokud nejste obeznámeni se zpracováním snímků, barevným
prostorem Adobe RGB a standardem DCF 2.0 (Exif 2.21 nebo
novější). Aby se zamezilo mdlému vzezření snímků v tomto barevném
prostoru na počítačích s prostředím barevného prostoru sRGB nebo
při tisku na tiskárnách nekompatibilních se standardem DCF 2.0
(Exif 2.21 nebo novější), je nutné další zpracování snímků na počítači.
●● Názvy souborů statických snímků pořízených v barevném prostoru
Adobe RGB začínají symbolem _.
●● Přesnějšího vyvážení bílé můžete dosáhnout, jestliže místo bílého
objektu použijete volně prodejnou šedou tabulku s 18% odrazností.
●● Profily ICC nejsou vkládány. Podrobnosti k použití ICC profilů viz
Digital Photo Professional návod k použití.
●● Aktuální nastavení vyvážení bílé a související nastavení nejsou při
pořizování snímku s bílým objektem brána v úvahu.
Přizpůsobení barev (Picture Style)
●● K dispozici jsou následující položky Picture Style.
Ruční korekce vyvážení bílé
●● Případná nastavená hodnota korekce zůstane zachována i v případě,
že změníte možnost vyvážení bílé.
Auto
Tón barev bude automaticky upraven tak, aby
odpovídal fotografované scéně. Barvy budou
vypadat živě, zejména pro modrou oblohu,
zeleň a západ slunce ve scénách v přírodě,
pod širým nebem nebo při západu slunce.
Standardní
Snímky obsahují živé barvy a jsou ostré
a výrazné. Vhodná volba pro většinu scén.
●● Na obrazovce pro úpravu rozšířeného nastavení korekce představuje
písmeno B modrou, A žlutou, M purpurovou a G zelenou.
●● Jedna úroveň korekce modrá/žlutá je ekvivalentní konverznímu
filtru o síle 5 miredů. (Mired: jednotka barevné teploty používaná
pro označení optické hustoty konverzních filtrů.)
●● Úroveň korekce také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Posun WB/BKT].
4] →
na obrazovce korekce můžete fotografovat
●● Otočením voliče
s automaticky nastavovaným vyvážením bílé (bracketing WB).
Při každé expozici se pořídí tři snímky, každý s jiným nastavením
barevných tónů.
Portrét
Krajina
Jemný detail
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Pro jemný tón pleti s mírně sníženou ostrostí.
Vhodná volba pro detailní portréty. Chcete‑li
změnit tóny pleti, upravte položku [Tón barvy].
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy,
se silným doostřením a výrazným vzhledem.
Vhodná volba pro působivé krajiny.
Pro podrobné vykreslení jemných obrysů
objektů a detailních textur. Snímky budou
o něco živější.
58
Bezdrátové funkce / příslušenství
Neutrální
Věrný
Pro pozdější retušování na počítači. Snímky
budou mít nevýrazný vzhled díky nižšímu
kontrastu a přirozeným tónům barev.
Pro pozdější retušování na počítači. Věrně
reprodukuje skutečné barvy objektů tak, jak
jsou změřeny za okolního osvětlení s teplotou
barev 5 200 K. Živé barvy jsou potlačeny,
aby byl zajištěn tlumený vzhled.
Černobílý
Vytváří černobílé snímky.
Uživ. def.
Umožňuje přidat nový styl založený na
předvolbě, jako je [Portrét] či [Krajina] nebo
soubor stylu Picture Style, a poté jej podle
potřeby upravit.
Kontrast
Saturace*1
Tón barvy*
1
●● U stylů [
], [
]a[
] jsou použita výchozí nastavení
[Automaticky], dokud nepřidáte styl Picture Style.
●● Konfiguraci funkcí Picture Style můžete provést rovněž výběrem
karty [ 4] → [Picture Style].
Efekt filtru*2
Přizpůsobení stylů Picture Style
●● Upravitelné jsou následující položky Picture Style.
Síla
Ostrost
Jemnost
Práh
Umožňuje nastavit úroveň zvýraznění
obrysů. Výběrem nižších hodnot vytvoříte
měkčí (rozmazané) objekty, zatímco výběrem
vyšších hodnot vytvoříte objekty ostřejší.
Udává tloušťku obrysů, na které bude
zvýraznění použito. Nižší hodnoty
budou mít za následek větší množství
zvýrazněných detailů.
Práh kontrastu mezi obrysy a okolními
oblastmi snímku, který určuje zvýraznění
obrysů. Pokud zvolíte nižší hodnoty, zvýrazní
se obrysy, které nevynikají ve srovnání
s okolními oblastmi. Nižší hodnoty však
mohou způsobit zvýraznění šumu.
Efekt tónování*2
*1
*2
Umožňuje upravit kontrast. Výběrem nižších
hodnot snížíte kontrast, zatímco výběrem
vyšších hodnot jej zvýšíte.
Umožňuje upravit intenzitu barev. Výběrem
nižších hodnot vytvoříte zašlé barvy,
zatímco výběrem vyšších hodnot vytvoříte
barvy sytější.
Umožňuje upravit tóny barvy pokožky.
Výběrem nižších hodnot vytvoříte červenější
tóny, zatímco výběrem vyšších hodnot
vytvoříte tóny zbarvené do žluta.
Zdůrazňuje bílé mraky na černobílých
snímcích, zeleň stromů nebo jiné barvy.
N: Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Ye: Modrá obloha bude působit přirozeněji
a vyniknou bílé mraky.
Or: Modrá obloha bude mírně tmavší.
Lépe vyniknou snímky západů slunce.
R: Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá.
Podzimní listí bude výraznější a světlejší.
G: Odstíny pokožky a rtů budou tlumené.
Zelené listí na stromech bude výraznější
a světlejší.
Zvolte některý z následujících
jednobarevných odstínů: [N:Žádný],
[S:Sépiový], [B:Modrý], [P:Fialový] nebo
[G:Zelený].
Není k dispozici se stylem [
].
Je k dispozici pouze se stylem [
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
].
●● Nastavení [Jemnost] a [Práh] v nabídce [Ostrost] nejsou aplikována
na filmy.
●● Pokud budete chtít vrátit některé ze změn po úpravě stylu Picture
.
Style, stiskněte tlačítko
●● Výsledky položky [Efekt filtru] jsou výraznější při vyšších hodnotách
položky [Kontrast].
59
Bezdrátové funkce / příslušenství
Uložení přizpůsobených stylů Picture Style
●● Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím
softwaru EOS Utility, můžete podle potřeby upravit.
●● Návody k použití softwaru si podle potřeby stáhněte z webových
stránek společnosti Canon. Pokyny ke stažení viz „Instalace softwaru“
(= 42).
Zaostřování
Snadná identifikace oblasti zaostření (Zvýraznění okrajů pro MF)
●● Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích
nezaznamenávají.
Výběr metody AF
●● Zaostřování může trvat déle nebo může být nesprávné, jsou‑li objekty
tmavé nebo nekontrastní, v podmínkách s velmi vysokou hladinou
osvětlení nebo při použití některých objektivů typů EF nebo EF-S.
Podrobné informace týkající se objektivů naleznete na webových
stránkách společnosti Canon.
●● Způsob automatického zaostření (AF) můžete upravit také výběrem
karty [ 6] → [Metoda AF].
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemůže
zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček a po stisknutí tlačítka
spouště až na doraz není pořízen snímek.
+Sledování
●● Po namíření fotoaparátu na objekt se zobrazí bílý rámeček kolem
tváře osoby, kterou fotoaparát vybere jako hlavní objekt.
●● Pokud fotoaparát rozpozná pohyb, rámečky v určitém rozmezí sledují
pohybující se objekty.
●● Pokud nejsou při zamíření fotoaparátu na osoby detekovány žádné
tváře, namáčknutím tlačítka spouště do poloviny se zobrazí zelené
rámečky okolo jiných zaostřených oblastí.
●● Tváře nemusí být detekovány u následujících objektů.
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
●● Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
se zobrazí zpráva [Výběr tváře: Zap] a okolo
●● Stisknutím tlačítka
tváře detekované jako hlavní objekt se zobrazí rámeček ( ).
Opětovným stisknutím tlačítka
se rámeček [ ] přepne na jinou
detekovanou tvář. Jakmile projdete všemi detekovanými tvářemi,
zobrazí se zpráva [Výběr tváře: Vyp] a výběr tváře se zruší.
Zónový AF
●● Fotoaparát provede zaostření v rámci vámi určené oblasti. Efektivní
zejména v případech, kdy je objekt obtížné snímat pomocí funkcí
[ +Sledování] nebo [Jeden bod AF], protože můžete stanovit oblast,
ve které bude prováděno zaostřování. Fotoaparát provede zaostření
v rámci zobrazeného bílého rámečku. Bílý rámeček můžete posunout
dotykem nebo přetažením napříč obrazovkou.
●● Pokud vyberete kartu [ 6] → [Činnost AF] → [Servo AF], zobrazí se
okolo zaostřených míst modré rámečky.
Jeden bod AF
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF bodu. Režim vhodný pro
spolehlivé zaostřování.
●● Dotykem nebo přetažením rámečku napříč obrazovkou můžete
určit místo, na které chcete zaostřit. Vytváříte‑li kompozici snímku
s objekty umístěnými na kraji nebo v rohu aniž přesunete rámeček,
nejprve namiřte fotoaparát tak, aby se objekt nacházel v AF bodu,
a poté namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a přidržte jej. Stále
přidržujte tlačítko spouště namáčknuté do poloviny, zatímco upravujete
kompozici snímku, a poté stiskněte tlačítko spouště až na doraz
(Blokování zaostření).
60
Bezdrátové funkce / příslušenství
Zvětšení zobrazení pro kontrolu zaostření
Změna režimu zaostřování
●● Zvětšené zobrazení je možné rovněž dotykem položky [
obrazovce při nastavení metody AF na [
] nebo [
] na
].
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale
Povolit
zaostřuje na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát
Zakázat nezaostřuje trvale. Může tím však dojít ke zpoždění
zaostřování.
Fotografování se zaostřením na oči objektu
●● Oči objektu nemusí být v závislosti na objektu a snímacích
podmínkách detekovány správně.
●● Pokud fotoaparát nedetekuje tvář nebo oči objektu, nezobrazí se
žádný rámeček okolo očí.
●● AF detekce očí není k dispozici při nastavení metody AF na [
nebo [
], resp. při nastavení činnosti AF na [
].
●● Povolení položky [AF detekce očí] zakáže režim [
]
Auto servo].
●● Oko můžete vybrat rovněž dotykem na obrazovce a stisknutím
můžete přepnout zaostření na jiné oči.
tlačítka
Fotografování s funkcí servo AF
●● Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny je zachováno
zaostření a expozice na místě, ve kterém se zobrazuje modrý AF bod.
●● Fotoaparát nemusí být schopen snímat během zaostřování, ani když
zcela stisknete tlačítko spouště. Při sledování objektu podržte tlačítko
spouště stisknuté.
●● V režimu Servo AF není expozice při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny zablokována, ale je stanovena v okamžiku fotografování
bez ohledu na nastavený režim měření.
●● Kontinuální snímání s automatickým zaostřováním je možné, pokud
použijete režim Servo AF. Upozorňujeme, že nyní je kontinuální snímání
pomalejší. Dále upozorňujeme, že pokud během kontinuálního snímání
použijete zoom, můžete tím ztratit zaostření.
●● V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti
objektu nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
●● Pokud fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemůže
zaostřit na objekty, zobrazí se oranžový rámeček a po stisknutí tlačítka
spouště až na doraz není pořízen snímek.
●● Servo AF můžete také nakonfigurovat výběrem karty [
[Činnost AF].
6] →
Bezdrátové funkce
●● Změna nastavení funkce Souvislý AF má následující dopad.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
●● Při zakázání souvislého AF můžete vybrat a zaostřit objekty dotykem.
Přehrávání
Výběr objektů dotykem
●● Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé nebo
se příliš rychle pohybují, resp. u objektů s nedostatečným kontrastem
mezi objektem a pozadím.
Blesk
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
●● Položku [Nastav. vestav. blesku] lze resetovat na výchozí hodnoty.
Vyberte kartu [ 1] → [Ovládání blesku] → [Vymazat nastavení] →
[Vymazat nast. vestav. blesku].
Změna nastavení režimu blesku
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci. Použití blesku může
v kombinaci s některými objektivy rovněž způsobit vinětaci nebo
tmavé oblasti na snímcích.
●● Hrozí‑li riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví u snímků
s bleskem rychlost závěrky nebo citlivost ISO, aby se předešlo
ztrátě kresby ve světlech a dosáhlo se optimální expozice. U snímků
s bleskem se proto rychlost závěrky a citlivosti ISO zobrazené
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemusí shodovat
s nastavením.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Ovládání blesku] → [Záblesk blesku].
1] →
●● Automatický blesk [ ]
-- Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny osvětlení.
61
Bezdrátové funkce / příslušenství
●● S bleskem [ ]
-- Blesk pracuje při každé expozici snímku.
●● Bez blesku [ ]
-- Pro fotografování bez blesku.
Bezpečné FE
●● Hrozí‑li riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví u snímků
s bleskem citlivost ISO, aby se předešlo ztrátě kresby ve světlech
a dosáhlo se optimální expozice. Automatické nastavení citlivosti ISO
však lze deaktivovat výběrem karty [ 1] → [Ovládání blesku] →
[Bezpečné FE] → [Zakázat].
Nastavení kompenzace expozice s bleskem
●● Kompenzaci expozice s bleskem můžete také nakonfigurovat výběrem
karty [ 1] → [Ovládání blesku] → [Nastav. vestav. blesku] →
[ Komp.expoz.].
●● Obrazovku [Nastav. vestav. blesku] lze zobrazit rovněž následujícím
způsobem.
-- Pokud je vysunutý blesk, stiskněte tlačítko a ihned poté stiskněte
tlačítko
.
].
-- Stiskněte tlačítko a poté se dotkněte položky [
Fotografování s funkcí blokování FE
●● FE: expozice s bleskem
●● Když je aktivní blokování FE, rozsah měření je zobrazen kruhem
ve středu obrazovky.
Změna režimu měření blesku
Bezdrátové funkce
●● Používáte‑li možnost [Průměrové], nastavte kompenzaci expozice
s bleskem podle podmínek fotografování.
Příslušenství
●● Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění
jeho stability. V tomto případě také zakažte stabilizaci obrazu (= 62).
Informace o fotoaparátu
●● I po použití blesku při expozici zajistěte, aby se hlavní objekt
nepohyboval, dokud fotoaparát nepřestane přehrávat zvuk závěrky.
Nastavení a základy
Ostatní nastavení
Změna nastavení režimu IS
●● K dispozici jsou následující možnosti položky [Režim IS].
Zap
Vyp
Koriguje pohyby či chvění fotoaparátu pomocí vestavěné
stabilizace obrazu prováděné objektivem.
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
●● Stabilizace obrazu je v režimu [ ] aplikována pouze v okamžiku
expozice, bez ohledu na nastavení IS na objektivu.
●● Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění,
nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho
stabilizaci. Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření
pro stabilizování přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS]
možnost [Vyp].
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● [Režim IS] se nezobrazuje u jiných objektivů než EF-M. Použijte proto
přepínač stabilizace obrazu na objektivu.
●● Pokud není možná standardní expozice (přestože stisknutím tlačítka
vyvoláte odpálení záblesku), ikona [ ] bliká. Aktivujte blokování FE
stisknutím tlačítka
v okamžiku, kdy budou objekty v dosahu blesku.
Změna časování blesku
●● Možnost [1. lamela] se použije vždy, když rychlost závěrky je 1/100
nebo rychlejší, a to i když zvolíte možnost [2. lamela].
62
Bezdrátové funkce / příslušenství
Korekce chvění fotoaparátu při záznamu filmů
Korekce vad zobrazení objektivu
●● Je možné dosáhnout ještě efektivnější korekce, použijete‑li objektiv
podporující kombinovanou stabilizaci obrazu pomocí stabilizace obrazu
objektivu a vestavěné digitální stabilizace fotoaparátu. Podrobné
informace týkající se objektivů kompatibilních s kombinovanou
stabilizací obrazu naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
●● K dispozici jsou následující položky [
Povolit
Vylepšeno
(Při používání
objektivu
podporujícího
kombinovanou
stabilizaci obrazu)
Korekce
vinětace
Digitální IS].
Koriguje chvění fotoaparátu
při záznamu filmů.
Zobrazená oblast snímku
se zúží a objekty se zobrazí
o něco větší.
(Při používání
Koriguje silné chvění
objektivu
fotoaparátu při záznamu filmů.
podporujícího
Objekty se zobrazí větší.
kombinovanou
stabilizaci obrazu)
Zakáz.
–
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků s použitým objektivem.
●● Možnost [Vylepšeno] je k dispozici pouze v režimu
.
Auto úroveň
●● Pokud nastavíte položku [ Digitální IS] na [Povolit] nebo [Vylepšeno],
položka [ Auto úroveň] se nastaví na [Zakáz.] a toto nastavení
nelze změnit.
●● Po zahájení záznamu se zobrazená oblast zúží a objekty se
zobrazí větší.
Korekce
distorze
Digital
Lens
Optimizer
Korekce
barevné
odchylky
Korekce
difrakce
Koriguje vinětaci způsobenou vlastnostmi objektivu.
Pro zobrazení korigovaných snímků vyberte možnost
[Povolit]. Je aplikována menší korekce než při použití
maximální úrovně v aplikaci Digital Photo Professional.
Pokud je účinek korekce obtížně určitelný, aplikujte
korekci vinětace v aplikaci Digital Photo Professional.
Koriguje zkreslení dané charakteristikami objektivu.
Pro zobrazení korigovaných snímků vyberte možnost
[Povolit]. Mějte na paměti, že korigované snímky se díky
povaze této korekce oříznou.
Chcete‑li korigovat lehkou ztrátu ostrosti po korekci,
upravte podle potřeby nastavení Picture Style [Ostrost].
Tato položka koriguje s využitím parametrů optické
konstrukce vady zobrazení objektivu a ztrátu ostrosti
způsobenou low-pass filtrem. Povolení této možnosti
aplikuje současně korekci barevné vady a korekci
difrakce, které se nadále nezobrazují v nabídce.
Koriguje barevnou vadu (barevné obrysy okolo objektů)
danou charakteristikami objektivu. Pro zobrazení
korigovaných snímků vyberte možnost [Povolit].
Pokud je účinek korekce obtížně pozorovatelný,
využijte zvětšené zobrazení.
Koriguje ztrátu ostrosti danou velkým zacloněním
objektivu. Pro zobrazení korigovaných snímků vyberte
možnost [Povolit]. Pokud je účinek korekce obtížně
pozorovatelný, využijte zvětšené zobrazení.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud nastavíte položku [Korekce vinětace] na [Povolit], může se
okolo okrajů snímků pořízených za určitých podmínek vyskytovat
obrazový šum.
●● Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce vinětace.
●● Při povolení položky [Digital Lens Optimizer] nebo [Korekce difrakce]
věnujte pozornost následujícímu.
-- Při korekci odchylky objektivu může tato funkce za určitých
podmínek také zvýraznit přítomný šum.
-- Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.
-- Korekce nebude použita na filmy.
63
Bezdrátové funkce / příslušenství
●● Položka [Korekce difrakce] koriguje nejen ztrátu ostrosti způsobenou
ohybem světla, ale také low-pass filtrem a dalšími faktory. Korekce je
proto účinná rovněž u snímků pořízených při otevřené cloně.
Data korekce objektivu
●● Pokud se na obrazovce nastavení zobrazí zpráva [Data korekce
nedostupná], do fotoaparátu nebyla přidána data korekce.
Seznamte se s následujícími informacemi o přidání dat korekce.
-- Data korekce objektivu pro objektivy kompatibilní s touto funkcí
se zaregistrují (uloží) do fotoaparátu. Pokud povolíte položku
[Korekce vinětace], [Korekce distorze], [Digital Lens Optimizer]
nebo [Korekce bar. odchylky], je korekce automatická.
-- Pomocí aplikace EOS Utility můžete kontrolovat, pro které
objektivy jsou ve fotoaparátu zaregistrována data korekce. Můžete
také registrovat data korekce pro objektivy, která dosud nebyla
zaregistrována. U objektivů s interními korekčními daty není nutné
registrovat informace do fotoaparátu. Podrobnosti viz EOS Utility
návod k použití.
-- Nelze upravovat existující snímky ve formátu JPEG.
-- Účinky korekce v případě použití položek [Korekce vinětace],
[Korekce distorze], [Digital Lens Optimizer] nebo [Korekce difrakce]
nejsou viditelné na snímcích při fotografování v režimu zvětšeného
zobrazení.
-- Míra korekce (s výjimkou korekce difrakce) je menší u objektivů,
které neposkytují informace o vzdálenosti.
-- Účinek korekce odchylky objektivu závisí na objektivu a podmínkách
snímání. U některých objektivů a za některých podmínek snímání
mohou být účinky méně patrné.
-- Při fotografování bez registrování dat korekce objektivu na
fotoaparátu dosáhnete stejných výsledků jako při fotografování
s položkami [Korekce vinětace], [Korekce distorze], [Digital Lens
Optimizer] a [Korekce bar. odchylky] nastavenými na [Zakázat].
Použití funkce potlačení šumu u více snímků
●● Jsou‑li snímky výrazněji nevyrovnané (například v důsledku chvění
fotoaparátu), mohou nastat neočekávané výsledky. Pokud možno
upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření k zajištění
jeho stability.
●● Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
●● V závislosti na podmínkách snímání se může v okrajových částech
snímku objevit šum.
●● Fotografování s bleskem není možné.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
●● Zaznamenání snímku na kartu bude trvat déle než při běžném
fotografování. Dokud není zpracování dokončeno, nemůžete
vyfotografovat další snímek.
Nastavení
Přidání dat pro odstranění prachu do snímků
Odstraňování problémů
●● Po získání dat pro odstranění prachu jsou tato data přidána do všech
pořízených snímků JPEG a RAW. Data pro odstranění prachu je dobré
pořídit znovu nebo je aktualizovat před důležitými fotografickými akcemi.
Chyby a varování
●● Podrobnosti o použití aplikace Digital Photo Professional (software
používaný fotoaparáty EOS) pro automatické vymazání skvrn od prachu
viz Digital Photo Professional návod k použití.
●● Velikost dat pro odstranění prachu přidaných do snímků je zanedbatelná
a nemá prakticky žádný vliv na velikost obrazových souborů.
Přehrávání
Dodatek
Rejstřík
●● Vyfotografujte jednolitý bílý objekt bez detailů, jako je nový list bílého
papíru. Jakékoli struktury nebo tvary mohou být chybně rozpoznány
jako data o prachu a ovlivnit přesnost detekce prachu.
Potlačení šumu při pomalých rychlostech závěrky
●● Je možné, že další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože
fotoaparát potlačuje šum na snímcích.
●● Snímky pořízené při citlivosti ISO 1600 nebo vyšší mohou být
zrnitější, pokud je možnost [Potlač. šumu dlouhé expozice] nastavena
na hodnotu [ON], než kdyby byla nastavena na hodnotu [OFF]
nebo [AUTO].
64
Bezdrátové funkce / příslušenství
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla
Nastavení rychlosti závěrky (režim Tv)
●●
: Předvolba času
●● Je‑li u položky [Potlač. šumu dlouhé expozice] nastavena možnost
[ON] nebo [AUTO] a je‑li rychlost závěrky 1 sekunda nebo pomalejší,
může před pořízením dalšího snímku dojít k prodlevě, neboť snímky
jsou zpracovány za účelem potlačení šumu.
●● V případě fotografování s pomalou rychlostí závěrky pomocí stativu
doporučujeme vypnout stabilizaci obrazu.
●● Nejvyšší rychlost závěrky při použití blesku je 1/200 s. Pokud vyberete
vyšší rychlost závěrky, fotoaparát před expozicí snímku automaticky
upraví rychlost závěrky na hodnotu 1/200 s.
●● Blikající clonové číslo při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
indikujte, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte
nastavení rychlosti závěrky, dokud se clonové číslo nezobrazí bíle,
nebo použijte funkci Bezpečný posun.
Nastavení clonového čísla (režim Av)
●●
: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného clonou v objektivu)
●● Blikání clonového čísla při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
indikuje, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte nastavení
clonového čísla, dokud se rychlost závěrky nezobrazí bíle, nebo
použijte funkci Bezpečný posun.
●● Nejvyšší rychlost závěrky při použití blesku je 1/200 s. U snímků
s bleskem je možné, že fotoaparát upraví clonové číslo tak,
aby nedošlo k překročení 1/200 sekundy.
●● Clona se mění pouze v okamžiku, když fotografujete, jinak zůstává
otevřená. Hloubka ostrosti znázorněná na obrazovce proto vypadá
malá. Chcete‑li zkontrolovat ostře zachycenou oblast, přiřaďte tlačítku
funkci [ ] (náhled hloubky ostrosti) a stiskněte ho.
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla (režim M)
●●
Bezdrátové funkce
: Ruční
Příslušenství
●● Dostupná clonová čísla se liší podle objektivu.
●● Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny porovnat vámi zadanou hodnotu (indikovanou
pozicí značky úrovně expozice) se standardní úrovní expozice.
Pokud rozdíl oproti standardní expozici přesáhne 3 EV, zobrazí
se značka úrovně expozice jako [ ] nebo [ ].
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
●● Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete zoom
nebo změníte kompozici snímku, může se úroveň expozice změnit.
Fotografování
●● Je‑li citlivost ISO pevně nastavena, může se v závislosti na nastavené
rychlosti závěrky nebo clonovém čísle změnit jas obrazu na obrazovce.
Pokud je však vysunutý blesk a nastavený režim [ ], jas obrazu
na obrazovce se nezmění.
Přehrávání
●● Pokud nastavíte citlivost ISO na možnost [AUTO], nemusíte dosáhnout
požadované expozice, protože citlivost ISO se přizpůsobí tak, aby bylo
zajištěno dosažení standardní expozice relativně k vámi stanovené
rychlosti závěrky a clonovému číslu.
●● Jas obrazu může být ovlivněn automatickou optimalizací jasu.
zakázat automatickou optimalizaci jasu, přidejte
Chcete‑li v režimu
na obrazovce nastavení automatické optimalizace jasu značku [ ]
k položce [Zakázat při ruč. expo.].
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného režimu
měření expozice.
●● Následující operace jsou dostupné, je‑li pro citlivost ISO nastavena
možnost [AUTO].
po zobrazení symbolu [
-- Upravte expozici otáčením voliče
na stupnici kompenzace expozice.
zablokujte citlivost ISO. Jas obrazovky se
-- Stisknutím tlačítka
změní odpovídajícím způsobem.
]
65
Bezdrátové funkce / příslušenství
Pořizování dlouhých expozic (bulb)
●● Závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy budete tlačítko spouště
držet stisknuté až na doraz. Uplynulá doba expozice se bude v průběhu
expozice zobrazovat na obrazovce.
●● Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění
jeho stability. V tomto případě také zakažte stabilizaci obrazu.
●● Snímky pořízené při dlouhých expozicích mohou obsahovat zvýšené
množství šumu a mohou vypadat zrnitě. Obrazový šum lze redukovat
výběrem karty [ 5] → [Potlač. šumu dlouhé expozice] → [AUTO]
nebo [ON].
●● Pokud je možnost [Expoz. dotykem] nastavena na hodnotu [Povolit],
snímání zahájíte a ukončíte dotykem obrazovky. Dávejte pozor, abyste
při dotyku obrazovky nehýbali fotoaparátem.
Přizpůsobení fotoaparátu
Konfigurace funkce AF dotyk+tažení
●● Tato funkce není k dispozici při volbě karty [ 3] → a nastavení položky
[Ovládání dotykem] na [Zakázat].
●● Nastavení dotyku a tažení lze upravit na kartě [ 5] →
[Nast. AF dotyk+tažení] → [Metoda polohy] a oblast dostupnou
pro dotyk a tažení na kompatibilních obrazovkách lze změnit
v položce [Aktiv.obl. dotyku].
Absolutní
Relativní
Nastavení výkonu blesku
●● Při vyklopeném blesku můžete zobrazit stisknutím tlačítka
a okamžitým následným stisknutím tlačítka
obrazovku
[Nastav. vestav. blesku].
Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti závěrky
a clonového čísla (ruční expozice pro filmy)
Konfigurace uživatelských funkcí
●● Lze konfigurovat následující položky [Uživatel. funkce (C.Fn)]
na kartě [ 5].
Typ funkce
●● Při záznamu při osvětlení zářivkovým nebo LED světlem mohou
některé rychlosti závěrky způsobit blikání obrazu na obrazovce,
které může být zaznamenáno.
●● Vysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné
zaostření.
●● Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny porovnat vámi zadanou hodnotu (indikovanou
pozicí značky úrovně expozice) se standardní úrovní expozice.
Pokud rozdíl oproti standardní expozici přesáhne 3 EV, zobrazí
se značka úrovně expozice jako [ ] nebo [ ].
●● Citlivost ISO můžete zkontrolovat v režimu [AUTO] namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny. Pokud při definované rychlosti závěrky
a clonovém čísle nelze dosáhnout standardní expozice, značka úrovně
expozice se posune a zobrazí odchylku od standardní expozice.
Pokud rozdíl oproti standardní expozici přesáhne 3 EV, zobrazí
se značka úrovně expozice jako [ ] nebo [ ].
Bod AF se přemístí k pozici zvolené dotykem nebo
tažením na obrazovce.
Bod AF se přemístí ve směru tažení o hodnotou
odpovídající míře tažení, a to bez ohledu na místo
dotyku obrazovky.
Funkce
Rozšíření
ISO
C.Fn I:
Expozice
Bezpečný
posun
Popis
Pro možnost nastavení citlivosti ISO [H]
zvolte nastavení [1:Zap].
[H] odpovídá hodnotě ISO 51200 pro
snímky nebo ISO 25 600 pro filmy (kromě
]a[
]).
nastavení [
Při nastavení na hodnotu [1:Povolit]
jsou rychlost závěrky a clonové číslo
automaticky upraveny tak, aby se úroveň
expozice přiblížila standardní expozici,
pokud by jinak standardní expozice nebyla
dostupná pro rychlost závěrky či clonové
nebo
.
číslo nastavené v režimu
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
66
Bezdrátové funkce / příslušenství
Typ funkce
C.Fn II:
Jiné
Funkce
Popis
Při nastavení na možnost [1:Povolit] lze
Uvolnit
fotografovat/snímat bez nasazeného
závěrku
objektivu, a to stisknutím tlačítka spouště
bez objekt.
nebo tlačítka filmu.
Zasunutí
Určete, zda chcete při vypnutí fotoaparátu
objektivu
automaticky zasunout objektiv.
při vypnutí
Zákaznické [
nastavení [
]/[
]/[
]/[
]/[
]/[
]/[
Stisknutím tlačítka
]/
aktivujte přiřazenou
]
funkci.
●● Chcete‑li vymazat přizpůsobená nastavení [Uživatel. funkce (C.Fn)],
vyberte kartu [ 5] → [Vymazat nastavení] →
[Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)].
●● Možnost [H] není jako citlivost ISO k dispozici, pokud je položka
[Priorita vysokých jasů] nastavena na [D+] nebo [D+2], a to i při
nastavení položky [Rozšíření ISO] na [1:Zap].
●● V režimu
nebo [ ].
nelze položky [Zákaznické nastavení] nastavit na [
●● Chcete‑li přepnout mezi záznamem s automatickým zaostřováním
a pevným zaostřením, dotkněte se před záznamem nebo během něj
položky [
] nebo stiskněte tlačítko na obrazovce. (Automatické
zaostřování je signalizováno zeleným symbolem [ ] v levém horním
rohu ikony [
].) Upozorňujeme, že tato ikona se nezobrazí, pokud je
u položky [Servo AF u film.] na kartě [ 4] nastavena možnost [Zakáz.].
Záznam časosběrných filmů (Časosběrný film)
●● Během konfigurace položek se zobrazuje potřebný čas (
přehrávání filmu (
).
●● Chcete‑li obnovit výchozí nastavení položek [Zákaznické nastavení],
vybere kartu [ 5] → [Uživatel. funkce (C.Fn)] → [Zákaznické nastavení],
stiskněte tlačítko
a potom stiskněte na další obrazovce tlačítko
.
Záznam filmů
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
) a doba
●● Při záznamu nemanipulujte s fotoaparátem.
●● Chcete‑li záznam zrušit, stiskněte znovu tlačítko filmu.
●● Rychle pohybující se objekty mohou ve filmech vypadat zkresleně.
●● Není zaznamenáván zvuk.
Efekt miniatury ve filmech (Film s Efektem miniatury)
]
Bezdrátové funkce
●● Pokud chcete, aby se osoby a objekty na scéně během přehrávání
pohybovaly rychle, vyberte před zahájením záznamu filmu
možnost [
], [
] nebo [
]. Scéna bude vypadat, jako by
se jednalo o pohled na miniaturu.
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Není zaznamenáván zvuk.
●● Předpokládaná rychlost a doba přehrávání filmu zaznamenávaného
po jednu minutu jsou následující.
Rychlost
Doba přehrávání
Přibližně 12 s
Záznam filmů v režimu Film
●● V režimu
se v horní a spodní části obrazovky zobrazí černé pruhy.
Černé pruhy označují oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
●● V režimu
se zobrazená oblast snímku zúží a objekty se zobrazí větší.
●● Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny upravíte zaostření
a expozici během záznamu filmu. (Fotoaparát neemituje pípnutí.)
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
●● Chcete‑li se vrátit k původní hlasitosti při záznamu, vyberte
na obrazovce pro záznam možnost [Auto].
67
Bezdrátové funkce / příslušenství
Kontinuální snímání
Praktické funkce
●● V režimu kontinuálního snímání je zaostření blokováno v pozici určené
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Použití samospouště
●● Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka samospouště začne blikat
a fotoaparát přehraje zvuk samospouště.
●● Při použití volitelného bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 vyberte
kartu [ 1] → [Nastavení bezdrát. komunikace] → [Funkce Bluetooth] →
[Dálkové ovl.]. Jakmile jsou zařízení spárována, změní se ikona [ ]
na [ ] a lze použít dálkové ovládání pro fotografování. Pokyny
k párování viz také návod k použití dálkového ovládání BR-E1.
●● Při dálkově ovládaném fotografování v režimu
[Dálk. ovládání] na kartě [ 1] na [Povolit].
Bezdrátové funkce
nastavte položku
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Režim řízení].
1] →
Přizpůsobení samospouště
●● Pokud stisknete tlačítko filmu pro zahájení záznamu, nemá
samospoušť ani při předchozím nastavení žádný účinek.
●● Mezi snímky je zapotřebí více času, jestliže je použit blesk nebo jste
zadali snímání velkého počtu snímků. Fotografování se automaticky
ukončí po zaplnění paměťové karty.
●● Je‑li zadáno zpoždění delší než dvě sekundy, dvě sekundy před
snímkem se blikání kontrolky a zvuk samospouště zrychlí. (Pokud
dojde ke spuštění blesku, svítí kontrolka trvale.)
Fotografování prostřednictvím dotyku obrazovky
(Expozice dotykem)
●● V závislosti na podmínkách snímání a nastavení fotoaparátu může
fotoaparát přestat dočasně fotografovat nebo se může snížit rychlost
kontinuálního snímání.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
●● Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování zpomalit.
Nastavení a základy
●● V závislosti na podmínkách snímání, typu paměťové karty a počtu
kontinuálně pořízených snímků může nastat prodleva předtím,
než budete moci znovu snímat.
Fotografování
●● Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
●● Zobrazení na obrazovce se v režimu kontinuálního snímání liší
od skutečně pořízených snímků a může vypadat rozostřené. Některé
objektivy také mohou v režimu kontinuálního snímání ztmavit zobrazení
na obrazovce, ale snímky jsou zachyceny se standardním jasem.
●● Při určitých podmínkách snímání nebo nastavení fotoaparátu může být
k dispozici méně kontinuálních snímků.
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Změna kvality snímků
●● Nastavení [ ] a [ ] označují různé úrovně kvality snímku
v závislosti na rozsahu komprese. Při stejné velikosti (počtu pixelů)
nabízí nastavení [ ] vyšší kvalitu snímku. I když snímky [ ] mají
o něco nižší kvalitu snímku, na paměťovou kartu se jich vejde více.
Upozorňujeme, že snímky s velikostí [ ] se ukládají v kvalitě [ ].
●● Kvalitu snímku nelze nastavit v režimu
Přehrávání
Rejstřík
.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Kval. snímku].
1] →
●● Nastavení expozice dotykem můžete nakonfigurovat výběrem
karty [ 5] → [Expoz. dotykem].
●● Oranžový bod AF indikuje, že fotoaparát nemůže zaostřit na objekty.
Nebude pořízen snímek.
68
Bezdrátové funkce / příslušenství
Pořizování snímků ve formátu RAW
Změna kvality filmů
●● Fotoaparát může zaznamenávat snímky ve formátu JPEG a RAW.
●● Nastavení [
Nastavení [
soubory.
] produkuje snímky RAW s maximální kvalitou snímku.
] produkuje snímky RAW s menšími obrazovými
●● Data RAW snímků nelze použít tak, jak jsou, pro prohlížení v počítači
nebo pro tisk. Nejprve je třeba je zpracovat pomocí tohoto fotoaparátu
nebo pomocí aplikace Digital Photo Professional a převést obrazová
data na běžné soubory JPEG nebo TIFF.
●● Pro ukládání snímků RAW (resp. snímků zachycených společně
ve formátech RAW a JPEG) vždy používejte specializovanou aplikaci
EOS Utility.
●● Podrobnosti týkající se vztahu mezi počtem pixelů a počtem snímků,
které lze uložit na paměťovou kartu, viz „Záznam“ (= 88).
●● Soubory snímků JPEG jsou označeny příponou .JPG, soubory RAW
jsou označeny příponou .CR3. Názvy souborů společně zaznamenaných
snímků ve formátu JPEG a RAW obsahují stejné číslo snímku.
●● Podrobné informace o aplikacích Digital Photo Professional
a EOS Utility viz „Software“ (= 42). Návody k použití softwaru
si podle potřeby stáhněte z webových stránek společnosti Canon.
Pokyny ke stažení viz „Instalace softwaru“ (= 42).
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [ 1] →
[Kval. snímku]. Chcete‑li snímky zaznamenávat současně ve formátu
JPEG a RAW, vyberte možnost [
] nebo [
] v položce [RAW].
●● Možnosti [
]a[
●● Při použití možností [
delší dobu.
Bezdrátové funkce
] jsou dostupné pouze v režimu
]a[
.
] může zaostření trvat
]a[
] vypadají objekty větší
●● Při použití možností [
než při jiných úrovních kvality snímku. Také nemusí být dostupné
některé funkce.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Kval. film. zázn.].
1] →
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud v nastavení [RAW] na obrazovce [Kval. snímku] vyberete
možnost [–], budou pořizovány pouze snímky JPEG, a pokud
v nastavení [JPEG] vyberete možnost [–], budou pořizovány
pouze snímky RAW.
Změna poměru stran
●● Poměr stran nelze nastavit v režimu
.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Poměr stran sním.].
1] →
69
Bezdrátové funkce / příslušenství
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Prohlížení snímků a filmů
●● Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače, resp.
snímky z jiných fotoaparátů, nemusí být možné přehrát nebo upravit.
●● Chcete‑li pozastavit nebo obnovit filmy, stiskněte tlačítko
.
●● Chcete‑li přepnout během přehrávání do režimu snímání, namáčkněte
nebo tlačítko filmu,
tlačítko spouště do poloviny, stiskněte tlačítko
případně otočte voličem režimů.
●● Při prohlížení snímků ve formátu RAW se na obrazovce zobrazí linky
vyznačující poměr stran. Tyto linky se zobrazí v horní a dolní části
] a v levé a pravé části
snímků pořízených s poměrem stran [
snímků pořízených s poměrem stran [ ] nebo [ ].
●● Pokud při aktivaci režimu přehrávání po zapnutí fotoaparátu
upřednostňujete zobrazení posledního pořízeného snímek,
4] → [Prohl.od posl.zobr.] → [Zakázat].
vyberte kartu [
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)
Přehrávání
Seznamte se s postupem prohlížení snímků a filmů na fotoaparátu.
●● Varovná indikace přeexponovaných míst se ztrátou kresby bliká
při stisknutí tlačítka
během přehrávání na obrazovkách
pro zobrazení podrobných informací při přehrávání.
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Jasový histogram
●● Graf v horní části obrazovky, nazývaný histogram, zobrazuje při
stisknutí tlačítka
během přehrávání pro zobrazení podrobných
informací při přehrávání rozložení jasů ve snímku. Vodorovná
osa představuje úroveň jasu a svislá osa podíl plochy snímku
na jednotlivých úrovních jasu. Pomocí tohoto histogramu lze
kontrolovat správnost expozice.
70
Bezdrátové funkce / příslušenství
Zobrazení krátkých filmů
Histogram RGB
●● Chcete‑li zobrazit histogram RGB ukazující rozložení červených,
zelených a modrých odstínů ve snímku, stiskněte během přehrávání
tlačítko
pro zobrazení podrobných informací při přehrávání.
Vodorovná osa představuje jas červených, zelených nebo modrých tónů
a svislá osa zase podíl plochy snímku na jednotlivých úrovních jasu.
Zobrazením histogramu lze zkontrolovat barevné vlastnosti snímku.
Přehrávání pomocí dotykového ovládání
●● Panel pro přehrávání filmů lze zobrazit rovněž dotykem obrazovky
během přehrávání filmu.
●● Během zobrazení indexu můžete přetažením směrem nahoru nebo
dolů procházet zobrazené snímky.
●● Při zvětšeném zobrazení můžete oblast zobrazení přesouvat
přetažením.
Prohlížení prezentací
●● Prezentaci ukončíte stisknutím tlačítka
●● Přehraje se od začátku film zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
●● Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazením informací se po krátké
].
prodlevě přestane zobrazovat ikona [
Prohlížení podle data
●● Krátké filmy lze prohlížet podle data.
Procházení a hledání snímků
Procházení snímků ve formě indexu
●● Stisknutím tlačítka
stisknutím tlačítka
.
●● Během prezentací jsou pozastaveny funkce úspory energie fotoaparátu.
●● Chcete‑li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace, stiskněte
tlačítko .
●● Během prezentace lze přehrávání pozastavit rovněž dotykem obrazovky.
●● Během přehrávání můžete pomocí tlačítek / přepínat na jiné
snímky. Chcete‑li rychle přecházet na následující či předchozí snímky,
tlačítka / podržte stisknutá.
●● Na obrazovce pro spuštění prezentace můžete stisknutím tlačítka
[Nastavit] nastavit opakování prezentace, dobu zobrazení snímku
a přechod mezi snímky.
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
se zobrazí snímky ve formě indexu. Každým
se zvýší počet zobrazených snímků.
●● Každým stisknutím tlačítka
●● Po zahájení přehrávání a zobrazení zprávy [Načítání snímku] se
po několika sekundách spustí prezentace.
Bezdrátové funkce
se sníží počet zobrazených snímků.
●● Kolem vybraného snímku se zobrazí oranžový rámeček.
●● Chcete‑li zobrazit vybraný snímek v zobrazení jednotlivých snímků,
stiskněte tlačítko .
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek. U sad filtrovaných
snímků lze také nastavit ochranu nebo lze všechny tyto snímky
současně vymazat.
Hodnocení
Zobrazí snímky, které jste hodnotili.
Datum
Zobrazí snímky pořízené k vybranému datu.
Složka
Zobrazí snímky v určené složce.
Chránit
Typ souboru
Zobrazí chráněné nebo nechráněné snímky
na paměťové kartě.
Fotografie], [
(RAW)],
Zobrazí [
[
(RAW, RAW+JPEG)], [
(RAW+JPEG)],
[
(RAW+JPEG, JPEG)], [
(JPEG)], [
Filmy]
Krátký film].
nebo [
71
Bezdrátové funkce / příslušenství
●● Chcete‑li vymazat provedené hledání, stiskněte na obrazovce
nastavení tlačítko
.
můžete rovněž chránit, otáčet, hodnotit nebo
●● Stisknutím tlačítka
aplikovat jiné akce na všechny odpovídající snímky zobrazené
ve žlutých rámečcích.
●● Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové, zobrazí se zpráva
a nalezené snímky se nadále nezobrazují.
●● Tytéž operace jsou k dispozici po výběru karty [
[Nast. podm. vyhled. snímků].
3] →
Vyhledání snímků pomocí hlavního ovladače
●● Otočením voliče
v režimu zobrazení jednotlivých snímků se
přeskočí mezi snímky dopředu nebo dozadu podle zvolené metody.
●● Po výběru možnosti [ ] nebo [ ] zobrazte otočením voliče
pouze snímky odpovídající podmínce nebo přeskočte o zadaný počet
snímků vpřed nebo zpět.
●● Při výběru možnosti [ ] není skok možný, pokud nejsou k dispozici
aplikovatelné snímky.
Bezdrátové funkce
●● Snímky můžete vybrat rovněž výběrem položky [Ochrana snímků]
a následně položky [Vybrat rozsah], [Všechny snímky ve složce] nebo
[Všechny snímky na kartě].
Hodnocení snímků
●● V případě formátování paměťové karty budou vymazány i chráněné
snímky uložené na dané kartě.
●● Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání ve fotoaparátu.
Chcete‑li snímky vymazat tímto způsobem, nejprve zrušte funkci
ochrany snímků.
1] →
Ochrana jednotlivých snímků
●● Pokud vyberete kartu [
1] → [Ochrana snímků] → [Výběr snímků]
a stisknete tlačítko , zobrazí se ikona [ ]. Chcete‑li ochranu zrušit
(a zrušit zobrazení [ ]), stiskněte po zobrazení symbolu [ ] znovu
tlačítko .
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
●● Uspořádejte snímky podle hodnocení na stupnici od 1 do 5 ([ ], [ ],
[ ], [ ], [ ] nebo [ ]). Zobrazíte‑li pouze snímky se zadaným
hodnocením, můžete omezit následující operace na všechny snímky
s tímto hodnocením.
-- Zobrazení, zobrazení prezentace, ochrana, vymazání nebo přidání
snímků do seznamu pro tisk nebo fotoalba
●● Hodnocení můžete odstranit stisknutím tlačítka , výběrem
možnosti [ ] u položky [ ] a stisknutím tlačítka .
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Hodnocení].
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
3] →
Smazání snímků
Ochrana snímků
●● Ochranu snímků můžete nastavit rovněž výběrem karty [
[Ochrana snímků].
Ochrana více snímků
Chyby a varování
Dodatek
●● Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
Rejstřík
●● Chráněné snímky nelze smazat.
●● Po zobrazení snímků pořízených současně ve formátech RAW a JPEG
zobrazit možnosti [Smazat
],
můžete stisknutím tlačítka
[Smazat JPEG] a [Smazat
+JPEG]. Vyberte možnost, kterou
smažete snímek.
●● Snímky můžete smazat také výběrem karty [
1] → [Smazání snímků].
Smazání více snímků
●● Chcete‑li zrušit výběr (a zrušit zobrazení [
symbol [ ], stiskněte znovu tlačítko .
]), když je zobrazen
●● Vyberete‑li snímek pořízený současně ve formátech RAW a JPEG,
budou smazány obě verze.
72
Bezdrátové funkce / příslušenství
Úpravy statických snímků
●● Úpravy snímků jsou k dispozici jen tehdy, je‑li na paměťové kartě
dostatek volného místa.
1] → [Otočit snímek].
Vypnutí automatického otáčení
●● Pro snímky ve svislé orientaci jsou k dispozici následující možnosti
otáčení.
Zap
Zap
Vyp
Snímky ve fotoaparátu i v počítači se automaticky
otáčejí během přehrávání.
Snímky v počítači se automaticky otáčejí během
přehrávání.
Snímky se automaticky neotáčejí.
Změna velikosti snímků
●● Úpravy nelze provádět u snímků pořízených s počtem pixelů [
].
●● Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
●● Snímky nelze zvětšit na vyšší počet pixelů.
●● Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem karty [
[Změnit velikost].
2] →
Tvorba výřezů
●● Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
●● Oříznuté snímky nelze znovu oříznout.
●● U oříznutých snímků nelze měnit velikost ani aplikovat kreativní filtry.
●● Oříznuté snímky budou mít nižší počet pixelů než snímky neoříznuté.
●● Během náhledu oříznutého snímku můžete měnit velikost rámečku
ořezu, přesouvat jej a upravovat jeho poměr stran.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
●● Rámeček ořezu také můžete přesunout přetažením.
Aplikace efektů filtru
Otáčení snímků
●● Snímky můžete otáčet také výběrem karty [
●● Podle potřeby můžete také nastavit velikost rámečku pro oříznutí,
polohu, orientaci a poměr stran výběrem karty [
2] → [Výřez],
výběrem snímku a stisknutím tlačítka .
●● Pro možnost [
] můžete rovněž vybrat typ efektu filtru.
●● V případě [ ] můžete rámeček posunout také dotykem nebo
přetažením napříč obrazovkou.
Korekce červených očí
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
●● Červené oči budou upraveny a kolem upravených oblastí snímku
se zobrazí rámečky.
Nastavení
●● U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
Odstraňování problémů
Aplikace oblíbených efektů (Kreativní asistent)
●● Poté, co fotoaparát provede automatickou analýzu snímku, se zobrazí
jako doporučená předvolba možnost [AUTO1], [AUTO2] nebo [AUTO3].
●● Rovněž můžete specifikovat upřednostňované efekty, jako [Jas],
[Kontrast], [Sytost], [Tón barvy 1], [Tón barvy 2] a [Černobílý].
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Zpracování snímků ve formátu RAW pomocí
fotoaparátu
●● Snímky zpracované fotoaparátem se nebudou přesně shodovat
se snímky zpracovanými aplikací Digital Photo Professional.
●● Na obrazovce s podmínkami zpracování můžete také otočením
zvolit efekt pro vybranou podmínku zpracování.
voliče
●● Chcete‑li zvětšit zobrazení na obrazovce s podmínkami zpracování,
stiskněte tlačítko .
●● Fotoaparát lze z obrazovky rychlého ovládání rovněž nastavit
2] →
pro zpracování snímků RAW, výběrem karty [
[RAW zpracování Rychloovlad.] → [Zpracování snímku RAW].
73
Bezdrátové funkce / příslušenství
Zpracování více snímků
Omezení velikosti souborů
●● Vyberte kartu [
2] → [Zpracování snímku RAW] → [Výběr snímků],
stiskněte tlačítko
a stisknutím tlačítek / vyberte snímek.
Stisknutím tlačítka
označte položku jako vybranou ([ ]). Chcete‑li
vybrat více snímků, opakujte výše uvedený postup. Po dokončení
dojde ke zpracování snímků.
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu tlačítko
nadále nezobrazuje.
. Ikona [
] se poté
Bezdrátové funkce
●● Kvalita snímku se zkomprimuje následujícím způsobem.
Před kompresí
Po kompresi
,
Informace o fotoaparátu
,
,
,
Nastavení a základy
Fotografování
Zpracování série snímků
●● Vyberte kartu [
2] → [Zpracování snímku RAW] → [Vybrat rozsah],
stiskněte tlačítko
a potom zadejte rozsah snímků. Po dokončení
dojde ke zpracování snímků.
●● Upravené filmy nelze uložit v komprimovaném formátu, jestliže
vyberete možnost [Přepsat].
Úpravy krátkých filmů
Úpravy filmů
●● Pokud po zobrazení dotazu [Smazat tento klip?] vyberete možnost [OK]
a stisknete tlačítko , daná kapitola se smaže a krátký film se přepíše.
Odstranění začátku/konce filmů
●● Pro ukončení úprav stiskněte tlačítko
a potom stiskněte tlačítko .
Příslušenství
, vybere možnost [OK]
●● Budete‑li chtít smazat a přepsat původní film upraveným filmem,
vyberte na obrazovce pro uložení upravených filmů možnost [Přepsat].
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Není‑li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici pouze
možnost [Přepsat].
●● Pokud se během ukládání vybije bateriový zdroj, nemusí se filmy uložit.
●● Pokud je to možné, při úpravách filmů doporučujeme použít plně
nabitý bateriový zdroj nebo do fotoaparátu zapojit DC propojku a tu
napojit na kompaktní napájecí adaptér (obojí k prodeji samostatně).
Extrakce snímků z filmů 4K jako statických snímků
●● Chcete‑li uložit snímek jako statický snímek, vyberte na obrazovce
pro úpravy snímků možnost [ ].
74
Bezdrátové funkce / příslušenství
Nastavení základních funkcí fotoaparátu
●● Tato nastavení se konfigurují na kartách [ ] a [ ]. Často používané
funkce můžete přizpůsobit podle vlastních požadavků.
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
●● K dispozici jsou následující položky.
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli, kdy
2 s, 4 s, 8 s je na obrazovce zobrazen snímek, můžete fotografovat
opětovným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
Přidržet
spouště do poloviny.
Vyp
Pořízené snímky se nezobrazují.
Výběr a tvorba složek
●● Složky mají název ve formě 100CANON, s třímístným číslem složky
následovaným pěti znaky nebo číslicemi.
●● Lze vytvářet složky s čísly v rozmezí 100 – 999.
Nastavení
Seznamte se s postupem nastavení základních funkcí fotoaparátu.
Usnadněte si používání svého fotoaparátu – přizpůsobte si a upravte
tyto základní funkce.
Číslování souborů
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 9 999 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů
ve fotoaparátu lze změnit. K dispozici jsou následující položky.
Souvislé
Autom. reset
Ruční reset
I po vložení nové paměťové karty jsou snímky
číslovány za sebou (dokud není pořízen nebo
uložen snímek s číslem 9999).
Jestliže vyměníte paměťovou kartu za novou nebo
je vytvořena nová složka, začne číslování snímků
znovu od 0001.
Ruční použití automatického resetu.
75
Bezdrátové funkce / příslušenství
●● Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou být
snímky na nově vložených paměťových kartách číslovány za sebou,
a to s využitím posledního čísla stávajících snímků. Chcete‑li začít
snímky ukládat počínaje číslem 0001, použijte prázdnou (nebo
naformátovanou) paměťovou kartu.
Formátování paměťových karet
●● Formátování nebo vymazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání dat.
Při změně vlastnictví nebo likvidaci paměťové karty proveďte příslušná
opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili úniku osobních
informací.
●● Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může být
nižší, než je uvedeno na paměťové kartě.
Nízkoúrovňové formátování
●● Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než první formátování,
protože dochází k vymazání veškerých zaznamenaných dat na
paměťové kartě.
●● Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit výběrem
možnosti [Storno]. V takovém případě budou všechna data vymazána,
ale paměťovou kartu můžete běžně používat.
Použití režimu Eco
●● Přibližně dvě sekundy po ukončení práce s fotoaparátem obrazovka
potemní. Po dalších deseti sekundách se obrazovka vypne. Fotoaparát
se automaticky vypne po uplynutí přibližně tří minut nečinnosti.
●● Chcete‑li aktivovat obrazovku a připravit fotoaparát na snímání, když je
obrazovka vypnutá, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Nastavení úspory energie
●● Chcete‑li šetřit energii baterie, měli byste za normálních okolností
vybrat kartu [ 2] → [Úspora energie] → [Autom.vypnutí] → [1 min]
a nastavit položku [Vyp displeje] na [1 min] nebo méně.
Přizpůsobení zobrazení informací ke snímku
●● Informace zobrazované při stisknutí tlačítka
lze komplexně
přizpůsobit výběrem karty [ 4] → [Zobr. info ke sn.] → [Nast.inf. na obr.].
●● Chcete‑li zmenšit vzor mřížky, vyberte kartu [ 4] → [Zobr. info ke sn.] →
[Zobrazit rastr].
●● Pokud budete chtít přepnout histogram jasu na histogram RGB nebo
upravit velikost zobrazení, vyberte kartu [ 4] → [Zobr. info ke sn.] →
[Histogram].
●● Formát zobrazení v hledáčku lze změnit výběrem karty [ 4] →
[Formát zobr. hled.].
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
●● Příklad zobrazení upravených informací naleznete vlevo na obrazovce
pro přizpůsobení zobrazení.
●● Chcete‑li zobrazit podrobnosti nastavení Kreativní asistent, přidejte
značku [ ] k položce [2] na kartě [ 4] → [Zobraz. informací při
přehrávání]. Informace se nyní zobrazí při stisknutí tlačítka
.
Nastavení panelu dotykové obrazovky
●● Pokud nelze gesta jednoduše detekovat, zvyšte citlivost panelu
dotykové obrazovky.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
●● Při práci s panelem dotykové obrazovky věnujte pozornost následujícím
pokynům.
-- Obrazovka není citlivá na tlak. Nepoužívejte pro dotykové operace
žádné ostré předměty, jako jsou nehty, kuličková pera atd.
-- Operace na dotykové obrazovce neprovádějte mokrými prsty.
-- Pokud je obrazovka vlhká nebo máte mokré prsty, fotoaparát nemusí
reagovat nebo může dojít k nesprávné operaci. V takovém případě
vypněte fotoaparát a osušte obrazovku hadříkem.
-- Nepoužívejte chrániče obrazovek ani adhezivní fólie zakoupené
samostatně. Mohlo by dojít ke snížení citlivosti dotykové obrazovky.
●● Dotyková obrazovka nemusí mít v režimu [Citlivé] při rychlém provádění
po sobě následujících dotyků dostatečnou odezvu.
●● Položky [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] nejsou k dispozici při nastavení
režimu Eco na [Zap].
76
Bezdrátové funkce / příslušenství
Čištění obrazového snímače
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků
●● Informace zadané na obrazovce s údaji copyrightu se ukládají
do pořízených snímků.
Aktivace čištění snímače
●● Čištění snímače je funkční i v případě, že není nasazen objektiv.
Není‑li nasazen objektiv, nezasunujte prst ani špičku ofukovacího
balonku za bajonet pro uchycení objektivu, protože by mohlo dojít
k poškození lamel závěrky.
●● Chcete‑li zkontrolovat zadané informace, vyberte kartu [ 5] →
[Údaje copyrightu] → [Zobrazit údaje copyrightu] a potom stiskněte
tlačítko .
●● Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, fotoaparát před čištěním
umístěte ve vzpřímené poloze na stůl nebo jiný povrch.
●● Opakovaným čistěním nedosáhnete znatelně lepších výsledků.
Upozorňujeme, že ihned po čištění nemusí být funkce [Vyčistit nyní
k dispozici.
●● V případě prachu či jiného materiálu, který nelze odstranit vyčištěním
snímače, se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Canon.
Ruční čištění snímače
●● Obrazový snímač je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
●● Použijte ofukovací balonek bez nasazeného štětce. Štětec by mohl
snímač poškrábat.
●● Nevkládejte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet
pro uchycení objektivu. Mohlo by tím dojít k poškození lamel závěrky.
●● K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch či plyn. Tlak
vzduchu by mohl poškodit snímač. Stejně tak snímač může poškodit
jakýkoli plyn, který by ke spínači přilnul, nebo na něm zamrzl.
●● Pokud šmouhu nelze odstranit ofukovacím balonkem, doporučujeme
nechat snímač vyčistit pracovníky zákaznické podpory společnosti
Canon.
]
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
●● K zadávání, změně a odstranění údajů copyrightu na fotoaparátu
můžete rovněž použít aplikaci EOS Utility. Některé znaky zadané
prostřednictvím softwaru se nemusí ve fotoaparátu zobrazit, avšak
v samotných snímcích se zaznamenají správně.
Nastavení a základy
●● Údaje copyrightu zaznamenané ve snímcích můžete zkontrolovat
pomocí softwaru, jakmile snímky uložíte do počítače.
Přehrávání
Fotografování
●● Návod k použití aplikace EOS Utility si podle potřeby stáhněte
z webových stránek společnosti Canon. Pokyny ke stažení viz
„Instalace softwaru“ (= 42).
Nastavení
Odstranění všech údajů copyrightu
Chyby a varování
●● Následujícím způsobem můžete současně odstranit jméno autora
a údaje copyrightu. Údaje copyrightu, které již byly zaznamenány
do snímků, však odstraněny nebudou.
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
Odstraňování problémů
Dodatek
Rejstřík
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
●● U základních nastavení, jako je [Jazyk
obnovovány výchozí parametry.
] a [Datum/čas/pásmo] nejsou
77
Bezdrátové funkce / příslušenství
Bezdrátové funkce
Napájení
Příslušenství
Bateriový zdroj nelze nabít.
●● Nepoužívejte jiné bateriové zdroje než originální bateriový zdroj Canon LP-E12.
Kontrolka nabíječky baterií bliká.
●● Kontrolka nabíjení začne blikat oranžově a ochranný obvod přeruší nabíjení,
pokud (1) dojde k výskytu problémů s nabíječkou baterií nebo bateriovým
zdrojem, resp. (2) pokud není možná komunikace s bateriovým zdrojem
(při použití jiných bateriových zdrojů než od firmy Canon). V případě (1)
odpojte nabíječku od elektrické sítě, opakujte vložení bateriového zdroje
a před opětovným zapojením nabíječky do elektrické sítě vyčkejte 2–3 minuty.
Pokud problém přetrvává, obraťte na zákaznickou podporu společnosti Canon.
Fotografování
●● Při fotografování za slabého osvětlení se automaticky zvýší jas obrazu
na obrazovce, takže lze snáze kontrolovat kompozici snímků. Jas snímku
zobrazeného na obrazovce a jas skutečně zaznamenávaného snímku
však budou odlišné. Pamatujte si, že zkreslený nebo trhaný obraz objektu
na obrazovce neovlivní zaznamenávané snímky.
Potíže s fotoaparátem můžete odstranit podle pokynů uvedených
v této části. Pokud potíže přetrvají, obraťte na podporu zákazníků.
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Neobvyklý obsah obrazovky za slabého osvětlení.
Odstraňování problémů
Informace o fotoaparátu
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
●● Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických snímcích,
ale budou zaznamenány na filmech.
-- Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz na obrazovce blikat a mohou
se zobrazit horizontální pruhy.
●● Zaostření není možné, pokud jste k objektu blíže, než je minimální zaostřovací
vzdálenost objektivu. Chcete‑li určit minimální zaostřovací vzdálenost, zkontrolujte
objektiv. Minimální zaostřovací vzdálenost objektivu se měří od značky
(ohnisková rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému objektu.
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Kontinuální snímání je náhle přerušeno.
●● Z důvodu ochrany fotoaparátu se kontinuální snímání automaticky zastaví, pokud
najednou pořídíte přibližně 1 000 snímků. Uvolněte na chvíli tlačítko spouště
a poté pokračujte ve fotografování.
Záznam filmu nebo přehrávání se náhle zastaví.
●● V případě režimů [
třídy UHS 3.
]a[
] použijte paměťovou kartu rychlostní
78
Bezdrátové funkce / příslušenství
Snímky vykazují lineární šum nebo moaré.
●● Některé objekty způsobují, že jsou snímky náchylnější k výskytu lineárního šumu
nebo moaré.
Pravděpodobnost této situace se zvyšuje za následujících podmínek.
-- Objekty mají jemné vodorovné proužky nebo kostkované vzory.
-- Na obrazovce fotografování je viditelné slunce, světla nebo jiné zdroje jasného
světla, případně se nacházejí poblíž.
V tomto případě mohou následující kroky snížit šum nebo moaré.
-- Změňte velikost objektu tím, že změníte zaostřenou vzdálenost nebo použijete
zoom ke změně ohniskové vzdálenosti.
-- Změňte kompozici snímku tak, aby se zdroje jasného světla nacházely mimo
obrazovku fotografování.
-- Nasazením sluneční clony objektivu zajistěte, aby do objektivu nesvítilo
jasné světlo.
●● Snímky mohou rovněž obsahovat lineární šum nebo moaré, pokud posunete
nebo nakloníte objektiv TS-E.
Snímání filmů
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
●● Ujistěte se, že přístupový bod je nastaven na kanál podporovaný fotoaparátem
(= 90). Upozorňujeme, že namísto automatického přiřazení kanálu je vhodné
zadat podporovaný kanál ručně.
Fotoaparát nelze spárovat s telefonem smartphone prostřednictvím
připojení Bluetooth.
●● Spárování s telefonem smartphone prostřednictvím připojení Bluetooth není
možné, pokud použijete bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 při nastavení
položky [Funkce Bluetooth] na [Dálkové ovl.].
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Objekty vypadají zkresleně.
●● Objekty, které rychle projdou záběrem během záznamu, mohou vypadat zkresleně.
Chyby a varování
Dodatek
Zobrazení
Zobrazí se ikona [###].
Rejstřík
●● Pokud počet snímků na paměťové kartě přesáhne číslo, které lze zobrazit,
zobrazí se ikona [###].
Wi‑Fi
Stisknutím tlačítka
nelze zobrazit nabídku Wi‑Fi.
●● Nabídka Wi‑Fi není k dispozici, pokud je fotoaparát připojen kabelem k počítači
nebo tiskárně. Odpojte kabel.
Odeslání snímků trvá dlouhou dobu. / Bezdrátové spojení je narušené.
●● Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi‑Fi, jako jsou
mikrovlnné trouby a další zařízení pracující ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například
k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
79
Bezdrátové funkce / příslušenství
Bezdrátové funkce
Chybové kódy
●● V případě problémů s fotoaparátem se zobrazují chybové kódy (ve formě Errxx)
a doporučené reakce.
Číslo
Zpráva a reakce
Chyba komunikace mezi fotoaparátem a objektivem.
Vyčistěte kontakty objektivu.
01
02
→ ‌Vyčistěte elektrické kontakty na fotoaparátu a objektivu,
použijte objektiv Canon nebo opakujte vložení bateriového
zdroje.
10, 20, 30,
40, 50, 60,
70, 80, 99
Chyby a varování
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Karta není přístupná. Kartu znovu vložte/vyměňte nebo
naformátujte ve fotoaparátu.
Přehrávání
→ Znovu vložte paměťovou kartu, použijte jinou kartu nebo
naformátujte kartu.
Nastavení
Snímky nelze uložit, karta je plná. Vyměňte kartu.
04
Příslušenství
→ Použijte jinou paměťovou kartu, vymažte nepotřebné
snímky nebo naformátujte kartu.
Chyba zabránila snímání. Fotoaparát vypněte a znovu
zapněte nebo vyjměte a zpět vložte akumulátor.
→ ‌Použijte přepínač ON/OFF, znovu vložte bateriový zdroj
nebo použijte objektiv Canon.
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
*Pokud problém přetrvává, poznamenejte si chybový kód (Errxx) a kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti Canon.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, reagujte následujícím způsobem.
80
Bezdrátové funkce / příslušenství
Wi‑Fi
Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou
●● Resetujte IP adresu, aby nekolidovala s jinými adresami.
Odpojeno/Nebylo možné poslat snímek
●● Můžete se nacházet v místě odstínění signálu Wi‑Fi.
●● Nepoužívejte bezdrátové funkce Wi‑Fi fotoaparátu v blízkosti mikrovlnné trouby
a jiných zařízení, jež pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například
k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
●● Zkontrolujte připojené zařízení na výskyt závady.
Nedostatek volného místa na serveru
●● Před dalším pokusem o přenos snímků vymažte nepotřebné snímky na serveru
a zkontrolujte volné místo na serveru.
Zkontrolujte nastavení sítě
●● Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu s aktuálním nastavením sítě.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
81
Bezdrátové funkce / příslušenství
Informace zobrazované na obrazovce
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Při fotografování/snímání
(39)
(16)
(19)
(14) (15) (17) (18)
Část 3:
Dodatek
(1)
(38)
(4)
(20)
(40)
(41)
(21)
(22)
Nastavení a základy
(2)
(23)
(3)
(24)
(42)
(25)
(43)
(26)
(27)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(29)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(28)
(30)
Přehrávání
Nastavení
Chyby a varování
(36) (37)
(45) (46) (47) (48)
Fotografování
Odstraňování problémů
Dodatek
(54)
(44)
Informace o fotoaparátu
(55)
Rejstřík
(49) (50) (51) (52) (53)
Užitečné informace při použití fotoaparátu.
(1)
Režim snímání, ikona scény
(2)
Metoda AF
(3)
Činnost AF
(10) Síla signálu Wi‑Fi
(4)
Mřížka
(11) Expozice dotykem
(5)
Režim řízení/Samospoušť
(12) Stav připojení Bluetooth
(6)
Režim měření
(13) Blokování AE
(7)
Elektronický horizont
(14) Potlačení šumu při vysokém ISO
(8)
Kvalita statických snímků
(komprese, počet pixelů)
(15) Počet zaznamenatelných snímků
(9)
Kvalita filmů (počet pixelů,
rychlost snímání)
(16) Maximální počet kontinuálních
snímků
82
Bezdrátové funkce / příslušenství
(17) Zbývající čas
(36) Připojení telefonu smartphone
prostřednictvím funkce Bluetooth,
stav získání informací GPS
(18) Stav baterie
(19) Bod AF
(37) Priorita vysokých jasů
(20) Histogram
(21) Rámeček měření expozice
(22) Obrazovka rychlého ovládání
(23) Vyvážení bílé
(24) Picture Style
(25) Automatická optimalizace jasu
(26) Kreativní filtry
(27) Poměr stran statického obrazu
(28) Režim blesku
(29) Kompenzace expozice s bleskem /
úroveň výkonu blesku
Při přehrávání
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Zobrazení informací 1
(38) Ruční zaostřování
(39)
Počet snímků
(40)
Potřebný čas
(41)
Interval
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
(42) Korekce vyvážení bílé
Fotografování
(43) Film s efektem miniatury
Přehrávání
(44) Servo AF u filmu
(45) Způsob zobrazení
(1)
(46) Režim Eco
Aktuální snímek /
celkový počet snímků
(7)
Číslo složky – číslo souboru
(8)
Rychlost závěrky
Clonové číslo
(47) Stabilizace obrazu
(2)
Stav baterie
(48) Digitální IS pro filmy
(9)
(30) Zvětšení
(3)
Síla signálu Wi‑Fi
(31) Simulace expozice
(49) Režim záznamu zvuku
(10) Úroveň kompenzace expozice
(4)
Stav připojení Bluetooth
(32) Citlivost ISO
(50) Protivětrný filtr
(11) Citlivost ISO
(51) Tlumič
(5)
Hodnocení
(33) Rychlost závěrky
(12) Priorita vysokých jasů
Ochrana
(34) Clonové číslo
(52)
(6)
(13) Kvalita snímku*
(35) Kompenzace expozice
(53) Auto úroveň
Automatický delší čas
(54) Blokování AE při záznamu filmů
(55) Kontrolka AF/MF
* Snímky pořízené s kreativním filtrem, snímky se změněnou velikostí, oříznutím nebo
]. Oříznuté snímky jsou označeny
korekcí červených očí jsou označeny ikonou [
ikonou [ ].
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Stav baterie
Na obrazovce se zobrazí ikona nebo zpráva indikující aktuální stav nabití
baterie.
Zobrazení
Podrobnosti
Kapacita je dostatečná.
(bliká červeně)
Baterie je částečně vybitá, ale její kapacita
je dostačující.
Baterie je téměř vybitá – brzy bateriový zdroj
nabijte.
Baterie je vybitá – ihned bateriový zdroj nabijte.
83
Bezdrátové funkce / příslušenství
Zobrazení informací 2
Zobrazení informací 5
Zobrazuje informace o stylech Picture Style. Informace zobrazené v horní
části obrazovky jsou stejné jako v případě Zobrazení informací 2.
Zobrazení informací 6
Zobrazuje nastavení potlačení šumu u dlouhých expozic a vysokých
citlivostí ISO. Informace zobrazené v horní části obrazovky jsou stejné
jako v případě Zobrazení informací 2.
Zobrazení informací 7
(1)
Datum/čas pořízení
(10) Korekce vyvážení bílé
(2)
Histogram
(3)
Režim snímání
(11) Podrobné nastavení stylu
Picture Style
(4)
Rychlost závěrky
(12) Kompenzace expozice s bleskem
(5)
Clonové číslo
(13) Režim měření
(6)
Úroveň kompenzace expozice
(14) Automatická optimalizace jasu
(7)
Citlivost ISO
(15) Upraveno*1
(8)
Priorita vysokých jasů
(16) Kvalita snímku*2
(9)
Vyvážení bílé
(17) Doba záznamu filmu
Zobrazuje data korekce objektivu a informace o korekci vinětace, barevné
odchylky a difrakce. Informace zobrazené v horní části obrazovky jsou
stejné jako v případě Zobrazení informací 2.
Zobrazení informací 8
Zobrazuje informace o příjemci snímku a stavu odesílání. Informace
zobrazené v horní části obrazovky jsou stejné jako v případě Zobrazení
informací 2.
Zobrazení informací 9
Zobrazuje informace o GPS. Informace zobrazené v horní části obrazovky
jsou stejné jako v případě Zobrazení informací 2.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
(18) Velikost snímku
*1
*2
Zobrazuje se u snímků, u nichž je použit kreativní filtr, změna velikosti, oříznutí
nebo korekce červených očí.
Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
Zobrazení informací 3
Zobrazuje název objektivu, ohniskovou vzdálenost a histogram RGB.
Upozorňujeme, že dlouhé názvy objektivů se nemusí zobrazit celé.
Informace zobrazené v horní části obrazovky jsou stejné jako v případě
Zobrazení informací 2.
Zobrazení informací 4
Zobrazuje informace o vyvážení bílé. Informace zobrazené v horní části
obrazovky jsou stejné jako v případě Zobrazení informací 2.
84
Bezdrátové funkce / příslušenství
Technické údaje
Typ
Kategorie...............................................Kompaktní fotoaparát s výměnnými
objektivy a režimem AF/AE
Obrazový snímač
Velikost snímku
Velikost obrazového pole
(Velikost plochy obrazového snímače)......Cca 22,3 × 14,9 mm
Počet pixelů
Počet efektivních pixelů fotoaparátu
(počet pixelů se může snižovat
v důsledku zpracování snímků)................Cca 24,1 milionu pixelů
Celkový počet pixelů..........................Cca 25,8 milionu
Poměr stran...........................................3:2
Funkce odstranění prachových částic
(automatická/ruční)....................................K dispozici
Zaostřování
Metoda AF.............................................Tvář+Sledování AF, zónový AF,
jeden bod AF
Tvář+Sledování AF
Body AF (max.)
(body se přepínají automaticky
podle typu objektivu)..........................143/99 bodů
Zónový AF
Rámečky AF (max.).........................25 rámečků
Rozsah jasů pro zaostřování
(při pokojové teplotě 23 °C, ISO 100,
s objektivem EF-M22mm F2 STM)
Hodnota EV...................................–2 – 18
Zaostřování
Statické snímky
Zaostřování TTL............................One-Shot AF, Servo AF
Souvislý AF....................................K dispozici
MF (ruční zaostřování)......................Zvýraznění okrajů MF, elektronické
ruční zaostřování na objektivu
(zaostření lze po použití režimu
One-Shot AF ručně upravit)
Filmy
MF (ruční zaostřování)......................Zvýraznění okrajů MF, elektronické
ruční zaostřování na objektivu
(zaostření lze po použití režimu
One-Shot AF ručně upravit)
Servo AF u filmu
(pevně nastaveno na AF u filmů
s vysokorychlostním snímáním)...........K dispozici
Zvětšené zobrazení
v živém náhledu.................................Cca 5× / Cca 10×
AF dotyk+tažení.....................................K dispozici
AF detekce očí
(fixně nastavena na One-Shot AF)................K dispozici
Pomocné světlo AF................................Vestavěné LED diodové světlo
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Řízení expozice
Režim měření
Statické snímky.................................Měření v reálném čase pomocí
obrazového snímače (poměrové
měření, částečné měření, bodové
měření, celoplošné měření
se zdůrazněným středem)
Filmy..................................................Měření v reálném čase pomocí
obrazového snímače (celoplošné
měření se zdůrazněným středem)
Rozsah měření jasu (při pokojové teplotě 23 °C, ISO 100)
Statické snímky
Hodnota EV........0 – 20
Filmy
Hodnota EV........0 – 20
85
Bezdrátové funkce / příslušenství
Řízení expozice
Statické snímky.................................Programová automatika, priorita
závěrky AE, priorita clony AE,
ruční expozice
Řízení expozice
Statické snímky
Kompenzace expozice..................± 3 EV v krocích po 1/3 EV
Posun programu............................K dispozici
Blokování AE.................................Ruční/Automaticky
Bracketing expozice......................±2 EV v krocích po 1/3 EV
(lze použít v kombinaci s ruční
kompenzací expozice)
Film
Kompenzace expozice..................± 3 EV v krocích po 1/3 EV
Blokování AE.................................Ruční
Citlivost ISO (doporučený index expozice)
Statické snímky
Rozsah pro automatické ISO
Min. citlivost (režim Auto).............ISO 100
Max. citlivost (režim Auto)............ISO 6400
Max. limit citlivosti
pro automatické ISO..................Režim P, režim Tv, režim Av,
režim M, při výběru manuální
expozice při filmování
Dostupná nastavení citlivosti (režim P)
Minimální citlivost......................ISO 100
Maximální citlivost.....................ISO 25600
Rozšířené..................................ISO 51200
Počet nastavitelných
hodnot (EV)...............................1/3 EV
Filmy
4K (3840 × 2160)
Automatické nastavení
Minimální citlivost..................ISO 100
Maximální citlivost.................ISO 6400
Ruční nastavení
Minimální citlivost..................ISO 100
Maximální citlivost.................ISO 6400
Rozšířené..............................ISO 6400
Full HD (1920 × 1080)
Automatické nastavení
Minimální citlivost..................ISO 100
Maximální citlivost.................ISO 12800
Ruční nastavení
Minimální citlivost..................ISO 100
Maximální citlivost.................ISO 12800
Rozšířené..............................ISO 25600
HD (1280 × 720)
Automatické nastavení
Minimální citlivost..................ISO 100
Maximální citlivost.................ISO 12800
Ruční nastavení
Minimální citlivost..................ISO 100
Maximální citlivost.................ISO 12800
Rozšířené..............................ISO 25600
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
86
Bezdrátové funkce / příslušenství
Vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé.........................Auto (priorita prostředí,
priorita bílé), denní světlo,
stín, zataženo, wolframové
světlo, bílé zářivkové světlo,
blesk, uživatelské nastavení,
barevná teplota
Korekce vyvážení bílé............................K dispozici
Závěrka
Metoda...................................................Elektronicky řízená štěrbinová
závěrka (štěrbinová závěrka,
expozice dotykem)
Tichá závěrka.........................................K dispozici
Rychlost závěrky
BULB (Režim snímání: pouze M)............K dispozici
Celkový rozsah rychlostí závěrky
Max. Tv..........................................30 s
Min. Tv...........................................1/4 000 s
Nejvyšší synchronizovaná rychlost
závěrky při použití blesku..................1/200 s
Blesk
Vestavěný blesk
Typ.....................................................Ručně výklopný blesk
Technické údaje
Směrné číslo (ISO 100/m)................Směrné číslo přibližně 5
Řízení blesku.....................................Měření E-TTL II, redukce efektu
červených očí
Hledáček/Monitor
Barevný elektronický hledáček
Velikost obrazovky.............................Typ 0,39
Počet pixelů.......................................Cca 2,36 milionu pixelů
Monitor
Typ.....................................................Barevný monitor z tekutých
krystalů typu TFT
Velikost obrazovky.............................7,5 cm (3,0 palců)
Počet pixelů.......................................Cca 1,04 milionu pixelů
Kontrola hloubky ostrosti (DOF)............K dispozici
Fotografování
Zpracování snímků
Potlačení šumu
Snímky s dlouhou expozicí............Při expozici trvající 1 sekundu
nebo déle a při nastavení bulb
Snímky s vysokou citlivostí ISO.....Při libovolné citlivosti ISO
Korekce snímku
Automatická optimalizace jasu......K dispozici
Priorita zvýraznění tónu.................K dispozici
Korekce objektivu
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
(objektivy EF-M mají zabudovaná
korekční data).......................................Korekce vinětace, korekce
zkreslení, Digital lens optimizer,
korekce barevné vady, korekce
difrakce
Picture Style......................................Automaticky, Standardní, Portrét,
Krajina, Jemný detail, Neutrální,
Věrný, Černobílý, Uživatelsky
definovaný 1, 2 a 3
87
Bezdrátové funkce / příslušenství
Kontinuální snímání
Režim řízení......................................Jednotlivé snímky,
rychlé kontinuální snímání,
pomalé kontinuální snímání
Rychlost snímání
One-Shot AF
Vysoká rychlost kontinuálního
snímání......................................Max.: cca 10 snímků/s
Nízká rychlost kontinuálního
snímání......................................Max.: cca 4 snímky/s
Servo AF
Vysoká rychlost kontinuálního
snímání......................................Max.: cca 7,4 snímku/s
Nízká rychlost kontinuálního
snímání......................................Max.: cca 4 snímky/s
Maximální počet snímků v sekvenci
Cca 33 snímků
Cca 30 snímků
Cca 29 snímků
Záznam
Formát souborů.....................................DCF kompatibilní s DPOF
(verze 1.1)
Typ dat
Statické snímky
Formát záznamu............................Exif 2.31 (DCF 2.0)
Snímky (Snímky RAW pořízené
během kontinuálního snímání jsou
zpracovány s použitím 12bitového
převodu A/D.)....................................JPEG/RAW (CR3, 14bitový formát
RAW společnosti Canon)
Filmy
Formát záznamu............................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Proměnná (průměrná) přenosová
rychlost
Audio.............................................MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Vestavěný mikrofon...................Stereofonní
Nastavení úrovně záznamu.......K dispozici
Protivětrný filtr
(při použití vestavěného
mikrofonu)....................................K dispozici
Tlumič........................................K dispozici
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Cca 30 snímků
Cca 10 snímků
88
Bezdrátové funkce / příslušenství
Záznamová média.................................Paměťové karty SD/SDHC/SDXC
Počet snímků na paměťovou kartu
Statické snímky (měřeno při ISO 100)
S paměťovou kartou 32 GB (UHS-I)
Kvalita snímku
Vytvoření složky.....................................Ihned, výběr složek
Počet snímků na paměťovou kartu
(přibližný)
Číslování souborů..................................Souvislé, automatický reset,
ruční reset
3 651 snímků
6 782 snímků
6 645 snímků
11 741 snímků
9 948 snímků
16 455 snímků
Přehrávání
Hodnocení.............................................K dispozici
Odstraňování problémů
835 snímků
Ochrana.................................................K dispozici
Zpracování snímků ve formátu RAW
pomocí fotoaparátu................................K dispozici
35 min 33 s
7 500 KB/s
1 h 11 min 7 s
3 750 KB/s
2 h 22 min 13 s
,
6 500 KB/s
1 h 22 min 3 s
,
3 250 KB/s
2 h 44 min 6 s
,
Fotografování
1 084 snímků
15 000 KB/s
,
Nastavení a základy
Nastavení
Doba záznamu
na paměťovou kartu
(přibližná)
,
Přehrávání filmů.....................................Vestavěný reproduktor
Informace o fotoaparátu
Indikace přesvětlení/blikání
přeexponovaných míst...........................K dispozici
Velikost
zaznamenávaného
souboru (přibližná)
,
Zvětšené zobrazení
Zvětšení zoomu.................................Min.: cca 1,5×
Max.: cca 10×
Příslušenství
16 874 snímků
Filmy
S paměťovou kartou 32 GB (UHS-I)
Kvalita snímku
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Zachycení políčka (pouze filmy 4K)..........K dispozici
Způsoby procházení snímků..................Jednotlivé snímky, skok
10 snímků, nastavení počtu
snímků, datum, složka, filmy,
statické snímky, chráněné snímky,
vyhledávání snímků (hodnocení,
datum, chráněné snímky,
typ souboru)
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Prezentace.............................................Všechny snímky, prezentace
snímků vybraných v seznamu
vyhledávání
●● Kontinuální záznam je možný, dokud se nezaplní paměťová karta
nebo doba jednoho záznamu nedosáhne 29 minut a 59 sekund.
(Nebo když jeden záznam [
] či [
] dosáhne přibližné
délky 7 minut a 29 sekund.)
89
Bezdrátové funkce / příslušenství
Zpracování snímků po pořízení
(Možné pouze u snímků pořízených
stejným modelem fotoaparátu)...................Kreativní filtry (Č/B zrno, měkké
ostření, efekt objektivu rybí oko,
efekt Olejová malba, efekt Akvarel,
efekt Levného fotoaparátu,
efekt miniatury), změna velikosti
snímků, tvorba výřezů (korekce
náklonu), korekce červených očí
Přizpůsobení
Přizpůsobení tlačítek
a ovládacích prvků.................................Tlačítko spouště, křížové tlačítko
(nahoru, dolů, doleva, doprava),
tlačítko blokování AE,
tlačítko M-Fn, tlačítko filmu
Údaje copyrightu....................................K dispozici
Napájení
Bateriový zdroj.......................................LP-E12
Počet statických snímků
(Podle standardu CIPA: při pokojové teplotě 23 °C)
Zapnutý monitor.............................Cca 235 snímků (cca 290 snímků
při povolené úspoře energie)
Zapnutý barevný elektronický
hledáček........................................Cca 235 snímků (cca 290 snímků
při povolené úspoře energie)
Počet statických snímků (zapnutý režim Eco)
Zapnutý monitor.............................Cca 370 snímků (cca 425 snímků
při povolené úspoře energie)
Doba záznamu filmu
(Podle standardu CIPA: při pokojové teplotě 23 °C)
Doba záznamu filmu (kontinuální snímání)*
Zapnutý monitor.............................Cca 130 minut
Zapnutý barevný elektronický
hledáček........................................Cca 130 minut
* Celková doba snímání při snímání za následujících podmínek:
- Použití výchozího režimu Auto
- Bez zoomování a dalších operací
-Při dosažení maximální doby záznamu filmu a zastavení/automatickém
obnovení záznamu
Doba přehrávání (doba při přehrávání
prezentace statických snímků).................Cca 4 h
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Rozhraní
Kabelová komunikace
Digitální konektor
(standard Hi-Speed USB).......................Micro USB
Konektor HDMI OUT..........................Typ D
Výstup HDMI během záznamu (obrazovka snímání bez zvuku)
Výstup HDMI na televizory kompatibilní s HDR (Přehrávání filmů není
podporováno. Snímky JPEG se nezobrazí v režimu HDR.)
Bezdrátová komunikace
NFC...................................................Kompatibilní se tagy typu 3/4
sdružení NFC Forum (dynamické)
Bluetooth
Splňované standardy.....................Bluetooth verze 4.1 (technologie
Bluetooth low energy)
Schéma přenosu...........................Schéma modulace GFSK
Wi‑Fi
Splňované standardy.....................IEEE 802.11b (modulace DS-SS),
IEEE 802.11g (modulace OFDM),
IEEE 802.11n (modulace OFDM)
Přenosová frekvence
Frekvence..................................2 401 – 2 473 MHz
Kanály........................................Kanály 1 až 11
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Zapnutý monitor.............................Cca 85 minut
Zapnutý barevný elektronický
hledáček........................................Cca 85 minut
90
Bezdrátové funkce / příslušenství
Zabezpečení
Režim infrastruktury...................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Podle standardu Wi‑Fi Protected Setup
Režim přístupového
bodu fotoaparátu.......................WPA2-PSK (AES)
Provozní podmínky
Bateriový zdroj LP-E12
Typ.........................................................Nabíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovité napětí...................................7,2 V stejn.
Kapacita baterie.....................................875 mAh
Rozsah provozních teplot......................Nabíjení: 5 °C – 40 °C
Fotografování: 0 °C – 40 °C
Nabíječka baterií řady LC-E12
Teplota...................................................Min.: 0 °C,
Max.: 40 °C
Kompatibilní baterie...............................Bateriový zdroj LP-E12
Vlhkost...................................................Vlhkost: 85 % nebo méně
Doba nabíjení........................................Cca 2 hodiny (při pokojové teplotě)
Jmenovitý vstup.....................................100–240 V~ (50/60 Hz)
Rozměry (podle standardu CIPA)
Šířka......................................................Cca 116,3 mm
Jmenovitý výstup...................................8,4 V stejn. / 540 mA
Rozsah provozních teplot......................5 °C – 40 °C
Hmotnost (podle normy CIPA)
Černá verze
Včetně bateriového zdroje
a paměťové karty...............................Cca 387 g
Pouze tělo fotoaparátu......................Cca 351 g
Bílá verze
Včetně bateriového zdroje
a paměťové karty...............................Cca 390 g
Pouze tělo fotoaparátu......................Cca 354 g
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Výška.....................................................Cca 88,1 mm
Hloubka..................................................Cca 58,7 mm
Bezdrátové funkce
●● Všechny výše uvedené údaje vychází ze způsobů měření stanovených
společností Canon a ze způsobů měření a směrnic stanovených
asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).
●● Rozměry, maximální průměr, délka a hmotnost uvedené výše jsou
určeny na základě směrnic asociace CIPA (s výjimkou hmotnosti
pouze pro tělo fotoaparátu).
Dodatek
Rejstřík
●● Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
●● Pokud dojde k potížím s objektivem jiné značky než Canon, nasazeným
na fotoaparátu, obraťte se na výrobce příslušného objektivu.
91
Bezdrátové funkce / příslušenství
F
Rejstřík
A
Č
Automatická optimalizace jasu 57
Autootáčení 73
Autoportrét (režim snímání) 54
Av (režim snímání) 65
Časosběrný film (režim snímání) 67
Číslování souborů 75
Čištění (obrazový snímač) 77
Čištění snímače 77
B
D
Barevná teplota 58
Barevný prostor 58
Barva (vyvážení bílé) 58
Bateriový zdroj
Nabíjení 48
Režim Eco 76
Stav 83
Bez blesku 62
Blesk
Bez blesku 62
Kompenzace expozice
s bleskem 62
Pomalá synchronizace 41
Blokování AE 57
Blokování FE 62
Blokování zaostření 60
Bluetooth 7
Body AF 60
C
Camera Connect 7
CANON iMAGE GATEWAY 27
Citlivost ISO 57
Data pro odstranění prachu 64
Datum/čas/časové pásmo
Nastavení 48
DC propojka 36, 39
Detail (režim snímání) 55
Digital Lens Optimizer 63
Dlouhá expozice 66
Doba zobrazení 75
DPOF 45
E
Efekt Levného fotoaparátu
(režim snímání) 56
Efekt miniatury (režim snímání) 56
Efekt objektivu rybí oko
(režim snímání) 56
Expozice
Blokování AE 57
Blokování FE 62
Expozice dotykem 68
Film s Efektem miniatury
(režim snímání) 67
Filmy
Kvalita snímku (počet pixelů /
rychlost snímání) 69
Úpravy 74
Fotoaparát
Resetování 77
Fotografování
Informace o snímku 82
Fotografování AEB 56
H
HDR reliéfní (režim snímání) 56
HDR standardní (režim snímání) 56
HDR výrazné (režim snímání) 56
HDR živé (režim snímání) 56
Hodnocení 72
Hybridní Auto (režim snímání) 52
Ch
Chybová hlášení 80
I
Ikony 82, 83
Instalace 42
J
Jeden bod AF 60
Jemná pleť (režim snímání) 54
Jídlo (režim snímání) 55
K
Kabel HDMI 38
Kompaktní napájecí adaptér 36, 39
Kompenzace expozice s bleskem 62
Konektor 38, 39, 44
Kontrolka 51
Korekce barevné odchylky 63
Korekce červených očí 73
Korekce difrakce 63
Korekce distorze 63
Korekce vinětace 63
Kreativní asistent (režim snímání) 54
Kreativní filtry (režim snímání) 56
Kvalita snímku 68
M
M (režim snímání) 65
Makrofotografování 55
Mazání 72
Měkké ostření (režim snímání) 56
Mřížka 76
Multifunkční tlačítko 66
N
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Nabídka
Základní činnosti 50
Nabíječka baterií 36
Nabíjení 48
Napájení 36
→ Bateriový zdroj
→ Kompaktní napájecí adaptér
→ Nabíječka baterií
Napájení v domácnosti 39
Nastavení fotoalba 46
Noční scéna z ruky
(režim snímání) 55
92
Bezdrátové funkce / příslušenství
O
Přehrávání → Prohlížení
Připojení k počítačům
prostřednictvím Wi-Fi 21, 23
Příslušenství 36
Oblíbené 72
Obrazovka
Ikony 82, 83
Odesílání snímků 27
Odesílání snímků do webových
služeb 27
Odeslání snímků do smartphonu 7
Odstraňování problémů 78
Ochrana snímků 72
Ochrana snímku před prachem 77
Otáčení 73
Ovládání HDR Backlight
(režim snímání) 55
RAW 69
Resetování 33, 77
Režim Auto (režim snímání) 52
Režim Eco 76
Režim měření expozice 57
Rozšíření ISO 66
Rychloovladač
Základní činnosti 50
P
S
Paměťové karty 48
Panning (režim snímání) 55
PictBridge 38, 44
Picture Style 58
Pomalá synchronizace 41
Poměr stran 69
Potlačení šumu
Dlouhá expozice 64
Potlačení šumu dlouhé expozice 64
Potlačení šumu u více snímků 64
Prezentace 71
Priorita tónu 57
Priorita vysokých jasů 57
Prohlížení 70
Prezentace 71
Vyhledání snímku 71
Zobrazení indexu 71
Zobrazení na televizoru 38
Zobrazení s přeskakováním
snímků 72
R
Samospoušť 68
Přizpůsobení samospouště 68
Servo AF 61
Snímky
Doba zobrazení 75
Přehrávání → Prohlížení
Software
Instalace 42
Ukládání snímků do počítače 43
Sporty (režim snímání) 55
Stabilizace obrazu 62
Stav 83
T
Tichý režim (režim snímání) 55
Tisk 44
Tv (režim snímání) 65
Tvář+ sledování 60
U
Ukládání snímků do počítače 43
Uživatelské vyvážení bílé 58
Ú
Úpravy
Korekce červených očí 73
Tvorba výřezů 73
Změna velikosti snímků 73
Úspora energie 76
V
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Vyhledávání 71
Vyvážení bílé (barva) 58
Výchozí → Resetování
Výřez 73
Nastavení
Z
Chyby a varování
Zaostřování
Body AF 60
Servo AF 61
Zvýraznění okrajů pro MF 60
Změna nebo vymazání nastavení
pro připojení 32
Změna velikosti snímků 73
Zobrazení indexu 71
Zobrazení na televizoru 38
Zobrazení s přeskakováním
snímků 72
Zoom bodu AF 61
Zónový AF 60
Zpracování snímku RAW 73
Zvýraznění okrajů pro MF 60
Odstraňování problémů
Dodatek
Rejstřík
93
Bezdrátové funkce / příslušenství
Bezpečnostní opatření
Jelikož připojení Wi‑Fi využívá rádiových vln k přenosu signálů, je nutné
dbát přísnějších bezpečnostních opatření než při využívání kabelových
sítí LAN.
Při použití připojení Wi‑Fi respektujte níže uvedené skutečnosti.
●● Využívejte pouze sítě, k jejichž používání máte oprávnění.
Tento produkt vyhledává blízké sítě Wi‑Fi a výsledky hledání zobrazuje
na obrazovce. Mohou se zobrazit i sítě (neznámé sítě), jež nemáte
oprávnění používat. Připojení či pokus o připojení k těmto sítím však
může být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze
ty sítě, k jejichž využívání máte oprávnění. Nepokoušejte se připojit
k jiným neznámým sítím.
Nejsou‑li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít
k níže uvedeným potížím.
●● Monitorování přenosu
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly monitorovat bezdrátové přenosy
Wi‑Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
●● Neoprávněný přístup do sítě
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly získat neoprávněný přístup
do vámi používané sítě a odcizit, upravit či zničit informace. Kromě
toho se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu,
jako je například falešná identita (na základě falešné identity se
někdo pokusí získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky
s využitím odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup
k vaší síti, kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování
útoků na jiné systémy).
Software třetích stran
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
Chcete‑li předejít tomuto typu problémů, nezapomeňte bezdrátovou síť
Wi‑Fi řádně zabezpečit.
Funkci Wi‑Fi používejte v tomto fotoaparátu jen v případě, že správně
rozumíte zabezpečení připojení Wi‑Fi a při konfiguraci bezpečnostních
nastavení dovedete správně posoudit poměr mezi rizikem a pohodlím.
94
Bezdrátové funkce / příslušenství
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
Alle rettigheder forbeholdes.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
95
Bezdrátové funkce / příslušenství
Osobní informace a bezpečnostní upozornění
Pokud do fotoaparátu uložíte osobní informace a/nebo bezpečnostní
nastavení sítí Wi‑Fi, jako je heslo apod., mějte na paměti, že tyto
informace mohou ve fotoaparátu přetrvávat.
Při předání fotoaparátu další osobě, likvidaci nebo odeslání k opravě
nezapomeňte provést níže uvedená opatření, abyste předešli úniku
takových informací a nastavení.
●● Vymažte zaregistrované bezpečnostní informace sítí Wi‑Fi pomocí
položky [Vymazat nastavení] v nabídce Nastavení sítě Wi‑Fi.
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Informace o fotoaparátu
Nastavení a základy
Fotografování
Přehrávání
Nastavení
Odstraňování problémů
Chyby a varování
Dodatek
Rejstřík
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising