Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
zz Tento návod je určen pro fotoaparát
EOS R s firmwarem verze 1.3.0
nebo novějším.
ČESKY
Rozšířená uživatelská příručka
Úvod
Než začnete fotografovat, přečtěte si následující
Chcete-li se vyhnout potížím a nehodám při fotografování, přečtěte
si nejprve části „Bezpečnostní pokyny“ (str. 25–27) a „Pokyny
k zacházení“ (str. 28–30). Také si přečtěte pozorně tuto příručku
a ujistěte se o správném používání fotoaparátu.
Tuto příručku využívejte při použití fotoaparátu, chcete-li se
s fotoaparátem ještě více seznámit
Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních snímků
a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím
fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, abyste
do ní mohli v případě potřeby nahlédnout.
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně
zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli
způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo
paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani importovat do počítače.
Autorská práva
Autorská práva ve vaší zemi mohou omezovat použití zaznamenaných
snímků osob a určitých objektů pouze na soukromé účely. Je také
třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách
apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
Připojování jiných zařízení
Při připojování fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení použijte dodaný
propojovací kabel nebo originální kabel společnosti Canon. Při připojování
propojovacího kabelu použijte dodanou ochranu kabelu (str. 37).
2
Kontrolní seznam položek
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení
obsahuje všechny následující položky. Pokud některá položka chybí,
obraťte se na prodejce.
Fotoaparát
(s oční mušlí a krytkou těla)
Řemen
Bateriový zdroj LP-E6N
(s ochranným krytem)
Propojovací kabel
Nabíječka baterií
LC-E6E*
Ochrana kabelu
* Nabíječka baterií LC-E6E je dodávána s napájecím kabelem.
ooFotoaparát neobsahuje paměťovou kartu (str. 10) ani kabel HDMI.
ooPodrobnější informace o Rozšířené uživatelské příručce a Návodech k použití
naleznete na další stránce.
ooJestliže jste si pořídili sadu objektivu, zkontrolujte, zda balení daný objektiv
obsahuje.
ooDejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
Pokud potřebujete návody k použití objektivů, stáhněte si je z webové
stránky Canon (str. 4).
Návody k použití objektivu (soubory PDF) se pro objektivy prodávají
samostatně. Při nákupu sady objektivu je nutné mít na paměti, že některé
s objektivem dodané příslušenství se může lišit od příslušenství popsaného
v návodech k použití objektivu.
3
Návody k použití
Návod k použití, dodaný spolu s fotoaparátem,
poskytuje základní popisy fotoaparátu a funkcí Wi-Fi.
Rozšířená uživatelská příručka (tento soubor PDF)
obsahuje kompletní pokyny k používání produktu. Tento
dokument je možné stáhnout z webu společnosti Canon
do počítače či jiného zařízení.
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
Rozšířenou uživatelskou příručku a návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či
jiného zařízení.
zzWeb pro stažení
Rozšířená uživatelská příručka
Návod k použití objektivu
Návod k použití softwaru
ggwww.canon.com/icpd
ooK prohlížení souborů PDF je vyžadován software určený
k prohlížení souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe Acrobat
Reader DC (doporučujeme používat nejnovější verzi).
ooProhlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
ooDvojitým kliknutím na stažený soubor PDF jej otevřete.
ooChcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru a podobné zdroje.
4
Návody k použití
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
pomocí QR kódu
Rozšířenou uživatelskou příručku a návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout do smartphonu nebo tabletu pomocí QR kódu.
ggwww.canon.com/icpd
ooK načtení QR kódu je vyžadována softwarová aplikace.
ooZvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si Rozšířenou
uživatelskou příručku / Návody k použití.
ooVýběrem položky [URL pro manuál/software] na kartě [56] zobrazte
QR kód na displeji fotoaparátu.
5
Stručný návod k používání
1
2
3
4
5
6
Vložte baterii (str. 43).
zz Po nákupu nabijte baterii
a začněte používat (str. 40).
Vložte kartu (str. 44).
zz Otočte kartu štítkem
směrem k zadní straně
fotoaparátu a vložte ji
do slotu.
Nasaďte objektiv (str. 50).
zz Zarovnejte červenou značku pro
nasazení objektivu s červenou
značkou na fotoaparátu pro
nasazení objektivu.
zz Ujistěte se, že je přepínač režimů
zaostřování objektivu nastaven na
<2> (str. 50).
Přesuňte vypínač napájení
do polohy <1> (str. 48).
Vyklopte obrazovku (str. 47).
zz Pokud se objeví obrazovka
nastavení data/času/pásma,
přejděte na stranu 380.
Stručný návod k používání
6
7
8
9
Nastavte režim snímání na [A]
(str. 123).
zz Stiskněte tlačítko <W>
a otáčením voliče <6>
vyberte možnost [A], poté
stiskněte volbu <0>.
zz Veškerá nezbytná nastavení
fotoaparátu se provedou automaticky.
Zaostřete na fotografovaný
objekt (str. 56).
zz <p> (AF bod) se zobrazí nad
každou detekovanou tváří.
zz Stiskněte tlačítko spouště
do poloviny, fotoaparát zaostří
na fotografovaný objekt.
Vyfotografujte snímek (str. 56).
zz Úplným stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte snímek.
Prohlédněte si snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li snímek zobrazit
znovu, stiskněte tlačítko <x>
(str. 304).
zz Chcete-li zobrazit dosud vyfotografované snímky, prostudujte si část
„Přehrávání snímků“ (str. 304).
zz Pokud chcete některý snímek odstranit, prostudujte si část
„Mazání snímků“ (str. 335).
7
O tomto návodu
Uspořádání kapitol
Kapitoly 2–7 popisují funkce v nabídkách fotoaparátu.
Ikony v tomto návodu
: Označuje tlačítko režimu.
<W>
: Označuje hlavní ovladač.
<6>
: Označuje rychloovladač.
<5>
<W><X><Y><Z> : Označuje odpovídající směr na navigačních
tlačítkách <V>.
<m>
: Označuje <B> multifunkční lištu.
<T>
: Označuje ovládací kroužek objektivu.
<0>
: Označuje tlačítko nastavení.
: Znázorňuje dobu trvání (v sekundách) operace vámi
*
stisknutého tlačítka, počítá se čas od uvolnění tlačítka.
• Kromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí
používají také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené
na displeji.
: Ikona M napravo od záhlaví stránky oznamuje, že funkce
je dostupná pouze v režimech [t], [d], [s], [f], [a]
nebo [BULB].
(str. ***) : Čísla referenčních stránek s dalšími informacemi.
: Varování umožňující předejít potížím při fotografování.
: Doplňkové informace.
: Tipy nebo rady pro vytvoření dokonalejších fotografií.
: Rady ohledně řešení potíží.
M
8
O tomto návodu
Základní předpoklady pro pokyny k obsluze, vzorové fotografie
zz Před jakýmkoli postupem dle pokynů se ujistěte, že je vypínač
napájení nastaven do polohy <1> a že žádné funkce nejsou
blokovány pomocí Blokování více funkcí (str. 48, 60).
zz Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
zz Na obrázcích v tomto návodu je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem RF24-105mm F4 L IS USM.
zz Ukázkové fotografie, použité v této příručce, jsou určeny pouze
k naučným účelům.
zz Při popisování činností s objektivy typu EF a EF-S se předpokládá
použití upevňovacího adaptéru.
9
Kompatibilní karty
Následující karty lze použít s fotoaparátem bez ohledu na kapacitu.
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu
(str. 373).
zzPaměťové karty SD/SDHC/SDXC
* Podpora karet UHS-II a UHS-I.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při snímání filmů použijte velkokapacitní kartu s dostatečným výkonem
(dostatečnou rychlostí zápisu a čtení), která zvládne nastavenou kvalitu
filmového záznamu. Podrobné informace naleznete na straně 611.
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové
karty SD, SDHC a SDXC.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro zaznamenávání
fotografií a filmů. Je třeba ji zakoupit samostatně.
10
Kapitoly
Úvod
2
1
Příprava a základní operace
39
2
Snímání
69
3
AF
255
4
Přehrávání
301
5
Nastavení
361
6
Návod k použití funkce Wi-Fi (bezdrátové komunikace) 423
7
Uživatelské funkce / Moje menu
539
8
Referenční informace
571
11
Obsah
Úvod
2
Kontrolní seznam položek.......................................................... 3
Návody k použití......................................................................... 4
Stručný návod k používání......................................................... 6
O tomto návodu.......................................................................... 8
Kompatibilní karty..................................................................... 10
Kapitoly.................................................................................... 11
Rejstřík funkcí.......................................................................... 21
Bezpečnostní pokyny............................................................... 25
Pokyny k zacházení................................................................. 28
Názvy částí přístroje................................................................. 31
1
Příprava a základní operace
39
Nabíjení baterie........................................................................ 40
Vložení a vyjmutí baterie.......................................................... 43
Vložení a vyjmutí karty ............................................................ 44
Použití obrazovky..................................................................... 47
Zapnutí napájení...................................................................... 48
Nasazení a sejmutí objektivu................................................... 50
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S.................................... 52
Použití hledáčku....................................................................... 54
Základní operace..................................................................... 55
Použití a nastavení nabídek..................................................... 63
12
Obsah
d Provoz dotykové obrazovky................................................. 67
Q Rychlé ovládání.................................................................. 68
2
Snímání
2-1 Snímání fotografií
69
70
Karta nabídek: snímání fotografií............................................. 71
Rejstřík vlastností: snímání fotografií....................................... 74
Nastavení kvality snímku......................................................... 75
Nastavení funkce fotografování Dual Pixel RAW..................... 78
Nastavení ořezu/poměru stran................................................. 80
i: Nastavení citlivosti ISO pro fotografie.............................. 83
Výběr stylu Picture Style.......................................................... 88
Uživatelské nastavení stylu Picture Style................................. 92
Uložení stylu Picture Style....................................................... 95
B: Nastavení vyvážení bílé.................................................. 97
u Korekce vyvážení bílé....................................................... 102
Automatická korekce jasu a kontrastu................................... 104
Nastavení potlačení šumu...................................................... 105
Priorita zvýraznění tónu......................................................... 109
Korekce odchylek objektivu
způsobených optickými charakteristikami.............................. 110
Potlačení mihotání................................................................. 115
Nastavení barevného prostoru............................................... 117
13
Obsah
Upozornění na fotografování bez karty.................................. 118
Nastavení doby prohlídky snímku.......................................... 118
Nastavení Časovače měření.................................................. 119
Simulace expozice................................................................. 120
Vložení dat pro odstranění prachu......................................... 121
A Plně automatické fotografování
(Automatický inteligentní scénický režim).............................. 123
A Techniky fotografování v plně automatickém režimu
(Automatickém inteligentním scénickém režimu)................... 126
x Fotografování s funkcí Expozice dotykem........................ 130
d: Programová automatická expozice.................................. 132
s: Priorita závěrky AE......................................................... 134
f: Priorita clony AE............................................................. 136
a: Ruční expozice................................................................ 138
t: Flexibilní priorita AE........................................................ 140
i Výběr režimu řízení.......................................................... 144
j Použití samospouště......................................................... 147
Výběr rychlosti zobrazení pro rychlé kontinuální snímání...... 149
Tiché snímání s živým náhledem........................................... 150
Tiché fotografování................................................................. 151
q Výběr režimu měření........................................................ 152
O Nastavení požadované kompenzace expozice................. 154
h Automatický braketing expozice (AEB)............................ 155
A Blokování expozice při fotografování (blokování AE)....... 157
14
Obsah
BULB: Dlouhé (čas B) expozice............................................ 158
w: Fotografování s vysokým
dynamickým rozsahem (HDR)............................................... 161
P Násobné expozice............................................................ 166
Fotografování s dálkovým ovládáním.................................... 174
Použití dálkové spouště......................................................... 176
D Fotografování s bleskem.................................................... 177
Nastavení funkce blesku........................................................ 179
2-2 Snímání filmů
188
Karta nabídek: snímání filmu................................................. 189
Rejstřík vlastností: snímání filmu........................................... 191
Nastavení kvality filmového záznamu.................................... 192
Nastavení záznamu zvuku..................................................... 202
Nastavení časového kódu...................................................... 205
k Snímání filmů................................................................... 209
Oříznutí filmu.......................................................................... 219
Digitální IS při filmování......................................................... 220
Snímání HDR filmů................................................................ 222
a Snímání časosběrných filmů.......................................... 224
Snímání filmů při nastavení na Canon Log............................ 236
Nastavení funkcí nabídky....................................................... 244
15
Obsah
3
AF
255
Nabídky karty: AF (fotografie)................................................ 256
Nabídky karty: AF (filmy)........................................................ 259
Výběr režimu Činnost AF....................................................... 262
Výběr metody AF.................................................................... 265
Nastavení velikosti AF bodu................................................... 276
Zaostřování na oči lidí............................................................ 277
Nastavení funkce Souvislé AF............................................... 278
Nastavení AF dotyk+tažení.................................................... 279
MF: Ruční zaostřování........................................................... 281
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu...................... 286
Uživatelské nastavení funkcí AF............................................ 288
4
Přehrávání
301
Nabídky karty: Přehrávání...................................................... 302
Rejstřík funkcí: Přehrávání a související operace.................. 303
x Přehrávání snímků........................................................... 304
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání.................. 307
H Zobrazení náhledů
(Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků))....................... 310
e Procházení snímků přeskakováním
(zobrazení s přeskakováním snímků).................................... 311
t Filtrování snímků pro přehrávání..................................... 313
16
Obsah
u Zvětšení snímků................................................................ 315
b Otáčení snímků................................................................. 317
K Ochrana snímků............................................................... 318
p Nastavení hodnocení....................................................... 321
k Potěšení z filmů................................................................ 324
k Přehrávání filmů............................................................... 325
XÚprava prvních a posledních scén filmu........................... 327
I Zachycení políčka z filmu v rozlišení
4K nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K........................... 329
Prezentace (automatické přehrávání).................................... 331
Zobrazení snímků na televizoru............................................. 333
L Mazání snímků.................................................................. 335
R Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu........ 339
S Změna velikosti snímků typu JPEG.................................. 345
N Oříznutí snímků typu JPEG.............................................. 346
d Přenos snímků do počítače / na server FTP.................... 348
W Formát DPOF (Digital Print Order Format)...................... 353
p Určení snímků pro fotoalbum............................................ 357
5
Nastavení
361
Nabídky na kartě: Nastavení.................................................. 362
Vytvoření a výběr složky........................................................ 365
Způsoby číslování souborů.................................................... 367
17
Obsah
Přejmenování souborů........................................................... 370
Nastavení automatického otáčení snímků na výšku.............. 372
Formátování karty.................................................................. 373
Nastavení režimu Eco............................................................ 376
Nastavení funkcí úspory energie............................................ 377
Nastavení jasu obrazovky...................................................... 378
Nastavení tónu barvy obrazovky............................................ 379
Nastavení data, času a časového pásma.............................. 380
Nastavení jazyka rozhraní...................................................... 383
Nastavení videosystému........................................................ 384
Nastavení odezvy ovládání dotykem..................................... 385
Vypnutí zvukové signalizace při ovládání fotoaparátu........... 386
Kontrola údajů baterie............................................................ 387
f Čištění snímače.............................................................. 391
Nastavení rozlišení výstupu HDMI......................................... 395
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR.......................... 396
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání.................. 397
Nastavení priority pro způsob zobrazení snímání.................. 402
Nastavení formátu zobrazení v hledáčku............................... 402
Nastavení režimu zobrazení.................................................. 403
Přizpůsobení funkcí tlačítka spouště...................................... 404
1 Nápověda......................................................................... 405
Nastavení bezdrátových funkcí.............................................. 407
18
Obsah
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům......................... 411
R Nastavení blokování více funkcí................................... 416
w: Uložení uživatelských režimů snímání............................ 417
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu........................... 419
Nastavení údajů copyrightu.................................................... 420
Kontrola dalších informací...................................................... 422
6
Návod k použití funkce Wi-Fi (bezdrátové komunikace) 423
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace).... 424
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi................................... 427
Připojení k počítači přes Wi-Fi............................................... 461
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi.......................................... 469
Odesílání snímků do webové služby...................................... 481
Wi-Fi připojení přes přístupové body..................................... 496
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi.................................... 509
Změna nebo odstranění nastavení připojení.......................... 513
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty............................................ 515
Zobrazení informační obrazovky............................................ 516
Reakce na chybové zprávy.................................................... 517
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace....................... 528
Zabezpečení.......................................................................... 530
Kontrola nastavení sítě.......................................................... 531
19
Obsah
Obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace]..................... 532
Obrazovka [Nastavení sítě Wi-Fi]......................................... 533
Použití virtuální klávesnice..................................................... 534
Nastavení adresy IP ručně..................................................... 535
Zobrazení stavu Wi-Fi/Bluetooth............................................ 537
7
Uživatelské funkce / Moje menu
539
Nabídky karty: Uživatelské nastavení.................................... 540
Nastavení uživatelských funkcí.............................................. 542
Přizpůsobení operací............................................................. 555
Nabídky karty: Moje menu..................................................... 565
Uložení uživatelské nabídky Moje menu................................ 566
8
Referenční informace
571
Informace o softwaru.............................................................. 572
Stahování snímků do počítače............................................... 574
Nabíjení baterie ve fotoaparátu.............................................. 576
Použití bateriového gripu....................................................... 578
Pokyny k řešení potíží............................................................ 588
Chybové kódy........................................................................ 607
Údaje o výkonnosti................................................................. 608
Zobrazení informací............................................................... 617
Rejstřík................................................................................... 633
20
Rejstřík funkcí
Napájení
Hledáček
zz Nabíjení baterie
B str. 40
zz Dioptrická korekce
B str. 54
zz Stav baterie
B str. 49
zz Kontrola údajů
o baterii
zz Zobrazení informací
v hledáčku
B str. 397
B str. 387
zz Domovní zásuvka
elektrické sítě
zz Svislé zobrazení
v hledáčku
B str. 399
B str. 582
zz Režim Eco
B str. 376
zz Formát zobrazení
v hledáčku
B str. 402
zz Úspora energie
B str. 377
Karty
Obrazovka
zz Variabilní úhel
B str. 47
B str. 67
zz Formátování
B str. 373
zz Ovládání dotykem
zz Uvolnění závěrky
bez karty
zz Tón barvy
B str. 379
B str. 118
zz Jas
B str. 378
zz Karty kompatibilní
se záznamem filmu
B str. 611
zz Nastavení zobrazení B str. 403
zz Elektronický horizont B str. 397
zz Nápověda
Objektiv
zz Nasazení
B str. 50, 52
zz Sejmutí
B str. 51, 53
zz Uvolnění závěrky
bez objektivu
B str. 551
Základní nastavení
B str. 405
AF
zz Činnost AF
B str. 262
zz Metoda AF
B str. 265
zz Volba AF bodu
B str. 271
zz Velikost rámečku AF B str. 276
zz Jazyk
B str. 383
zz Datum/čas/pásmo
B str. 380
zz Zvuková signalizace B str. 386
zz Informace o autorských
právech
B str. 420
zz Vymazání všech
nastavení fotoaparátu B str. 419
zz AF detekce očí
B str. 277
zz Souvislé AF
B str. 278
zz AF dotyk+tažení
B str. 279
zz Nastavení zvýraznění
okrajů pro MF
B str. 283
zz Průvodce ostřením
B str. 284
zz Uživatelské nastavení
funkcí AF
B str. 288
zz Ruční zaostřování
B str. 281
zz Elektronické ruční
ostření
B str. 293
21
Rejstřík funkcí
zz Barevný prostor
Měření
zz Režim měření
B str. 152
Řízení
zz Režim řízení
B str. 144
zz Samospoušť
B str. 147
zz Tiché snímání
s živým náhledem
B str. 150
zz Tiché fotografování
B str. 151
zz Maximální počet
snímků sekvence
B str. 77
B str. 117
Snímání
zz Režim snímání
B str. 70
zz Režim HDR
B str. 161
zz Násobné expozice
B str. 166
zz Časovač času B
B str. 159
zz Náhled hloubky
ostrosti
B str. 137
zz Dálková spoušť
B str. 176
zz Dálkové ovládání
B str. 174
• Párování
B str. 408
zz Rychlé ovládání
B str. 68
zz Expozice dotykem
B str. 130
B str. 367
zz Zvětšené zobrazení
B str. 273
zz Zobrazení rastru
B str. 399
zz Kvalita snímku
B str. 75
zz Dual Pixel RAW
B str. 78
zz Zobrazení informací
o snímku
B str. 397
zz Ořez/poměr stran
B str. 80
Nastavení záznamu snímků
zz Vytvoření/výběr složky B str. 365
zz Číslování souborů
Kvalita snímku
zz Citlivost ISO (fotografie) B str. 83
zz Styl Picture Style
B str. 88
zz Vyvážení bílé
B str. 97
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická
optimalizace jasu)
B str. 104
zz Potlačení šumu pro
vysoké citlivosti ISO B str. 105
zz Potlačení šumu pro
dlouhé expozice
B str. 107
zz Nastavení zobrazení B str. 403
zz Blokování více funkcí B str. 60
zz Chybové kódy
B str. 607
Expozice
zz Kompenzace
expozice
B str. 154
zz Kompenzace expozice
v režimu M s automatickou
citlivostí ISO
B str. 139
zz Automatický braketing
expozice (AEB)
B str. 155
zz Priorita zvýraznění tónu B str. 109
zz Blokování AE
B str. 157
zz Korekce odchylky
objektivu
zz Bezpečný posun
B str. 545
B str. 110
zz Simulace expozice
B str. 120
zz Potlačení mihotání
B str. 115
22
Rejstřík funkcí
Blesk
zz Externí blesk
B str. 177
zz Kompenzace expozice
s bleskem
B str. 177
zz Časosběrný film
B str. 224
zz Canon Log
B str. 236
zz Záznam zvuku
B str. 202
zz Mikrofon
B str. 203
zz Blokování FE
B str. 177
zz Protivětrný filtr
B str. 202
zz Nastavení funkce
blesk
zz Tlumič
B str. 203
B str. 182
zz Časový kód
B str. 205
zz Nastavení uživatelských
funkcí blesku
B str. 187
Snímání filmu
zz Snímání v režimu
automatické expozice B str. 209
zz Automatický delší čas B str. 248
zz Přírůstky po 1/8 EV
B str. 249
zz Výstup HDMI
B str. 251
zz Snímání s dálkovým
ovládáním
B str. 245
Přehrávání
zz Snímání s prioritou
závěrky AE
B str. 210
zz Snímání s prioritou
clony AE
zz Doba prohlídky snímku B str. 118
B str. 211
zz Snímání v režimu
ruční expozice
zz Zobrazení
jednotlivých snímků B str. 304
B str. 213
zz Citlivost ISO (film)
B str. 246
zz Zobrazení informací
o snímku
B str. 305
zz Zobrazení rastru
B str. 305
zz Servo AF při
záznamu filmu
B str. 286
zz Citlivost sledování Serva AF
při záznamu filmu
B str. 291
zz Rychlost Serva AF
při záznamu filmu
B str. 292
zz Kvalita filmového
záznamu
B str. 192
zz 24,00p
B str. 198
zz Vysokorychlostní
snímání
B str. 199
zz Filmový záznam
s ořezem
B str. 219
zz HDR film
B str. 222
zz Přehrávání dotykem B str. 306
zz Zobrazení informací
o přehrávání
B str. 307
zz Zobrazení náhledů
B str. 310
zz Procházení snímků
(zobrazení s přeskakováním
snímků)
B str. 311
zz Nastavení podmínek
hledání snímků
B str. 313
zz Zvětšené zobrazení
B str. 315
zz Otáčení snímků
B str. 317
zz Ochrana
B str. 318
zz Hodnocení
B str. 321
zz Přehrávání filmů
B str. 325
23
Rejstřík funkcí
zz Úprava prvních a posledních
scén filmu
B str. 327
zz Zachycení políčka (4K) B str. 329
zz Prezentace
B str. 331
zz Prohlížení snímků
na televizoru
B str. 333
zz Mazání
B str. 335
Software
zz Stahování
a instalování
B str. 572
zz Návod k použití
softwaru
B str. 573
Bezdrátové funkce
zz Připojení ke
smartphonu
Úprava snímků
B str. 427
zz Zpracování
snímku RAW
B str. 339
zz Změna velikosti
snímků typu JPEG
zz Automatické odesílání snímků
do smartphonu
B str. 446
B str. 345
zz Dálkové ovládání
(EOS Utility)
B str. 346
zz Automatické odesílání
snímků do počítače B str. 466
zz Oříznutí snímků
typu JPEG
Přenos snímků / příkaz tisku
zz Přenos snímků do počítače /
na server FTP
B str. 348
zz Příkaz tisku (DPOF)
B str. 353
zz Nastavení fotoalba
B str. 357
Uživatelské nastavení
zz Uživatelské
funkce (C.Fn)
B str. 542
zz Přizpůsobení operací B str. 555
zz Moje menu
B str. 566
zz Uživatelský
režim snímání
B str. 417
Čištění snímače a odstranění prachu
zz Čištění snímače
B str. 391
zz Vložení dat pro
odstranění prachu
B str. 121
zz Ruční čištění snímače B str. 393
24
B str. 461
zz Tisk na tiskárnách
s rozhraním sítě Wi-Fi B str. 469
zz Načtení na webové
stránky
B str. 481
zz Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace
B str. 515
Bezpečnostní pokyny
Nezapomeňte si tyto pokyny přečíst, abyste mohli výrobek ovládat
bezpečně.
Postupujte podle nich, abyste předešli zranění nebo újmě na zdraví
obsluhy výrobku či jiných osob.
VAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného poranění nebo smrti.
oo Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí.
Řemen obmotaný kolem krku osoby může zapříčinit uškrcení.
Části nebo součásti fotoaparátů a příslušenství jsou nebezpečné, pokud by došlo
k jejich spolknutí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie je v případě spolknutí nebezpečná. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
oo Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v tomto návodu k použití pro použití
s příslušným výrobkem.
oo Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
oo Výrobek nevystavujte silným úderům ani vibracím.
oo Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí.
oo V případě neobvyklých okolností, jako je přítomnost kouře či nezvyklý zápach,
přestaňte výrobek okamžitě používat.
oo K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidlo.
oo Dbejte, aby výrobek nezmokl. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a nevlévejte tekutiny.
oo Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž mohou být přítomny hořlavé výpary.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
oo Nenechávejte objektiv ani fotoaparát s nasazeným objektivem nechráněný,
aniž byste nasadili krytku objektivu.
Objektiv by mohl soustředit světlo a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
oo Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
oo Při používání komerčně dostupných baterií nebo dodaných bateriových zdrojů
dodržujte následující pokyny.
• Používejte baterie / bateriové zdroje pouze s příslušným uvedeným výrobkem.
• Baterie / bateriové zdroje nezahřívejte ani je nevystavujte ohni.
• Nenabíjejte baterie / bateriové zdroje pomocí neschválených nabíječek baterií.
• Nevystavujte svorky špíně ani je nenechte přijít do styku s kovovými kolíky či
jinými metalickými předměty.
• Nepoužívejte vytékající baterie / bateriové zdroje.
• Při likvidaci baterií / bateriových zdrojů izolujte svorky páskou nebo jiným
způsobem.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
Pokud baterie / bateriový zdroj vytéká a tento materiál se dostane do kontaktu
s vaší pokožkou či oděvem, opláchněte zasaženou oblast důkladně tekoucí vodou.
Při zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím čisté tekoucí vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
25
Bezpečnostní pokyny
oo Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
• Pravidelně odstraňujte veškerý usazený prach ze zástrčky napájení a elektrické
zásuvky pomocí suchého hadříku.
• Nezapojujte ani neodpojujte výrobek mokrýma rukama.
• Nepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka napájení zcela zasunuta do elektrické
zásuvky.
• Nevystavujte zástrčku napájení a svorky špíně ani je nenechte přijít do styku
s kovovými kolíky či jinými metalickými předměty.
oo Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k elektrické
zásuvce během bouřek s blesky.
oo Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte ani neupravujte.
oo Při používání a krátce po používání nebalte výrobek do látky ani jiných materiálů,
když je výrobek stále ještě teplý.
oo Neodpojujte výrobek tažením za napájecí kabel.
oo Nenechávejte výrobek zapojený na napájení po dlouhá časová období.
oo Nenabíjejte baterie / bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5 až 40 °C.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
oo Nedovolte zachování styku produktu se stejným místem pokožky po delší dobu
používání.
To může vést k nízkoteplotním kontaktním popáleninám, včetně zarudnutí pokožky
a puchýřů, i když produkt není na pohmat horký. Používání stativu nebo podobného
zařízení doporučujeme při používání produktu v horkých místech a pro osoby s
problémy s oběhovým systémem nebo méně citlivou pokožkou.
oo Řiďte se všemi znameními, která nabádají k vypnutí výrobku na místech, kde je jeho
používání zakázané.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení kvůli efektu
elektromagnetických vln a dokonce i k nehodě.
oo Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli požáru, nadměrnému
zahřívání, úniku chemikálií, výbuchům nebo úrazu elektrickým proudem:
• Nevkládejte baterii s obráceným kladným a záporným pólem.
oo Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla.
Mohlo by dojít k deformaci kabelu nebo roztavení jeho izolace a v důsledku toho
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
oo Neoslňujte zábleskem osoby, které řídí automobil nebo jiné vozidlo.
Mohlo by dojít k nehodě.
oo Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na prašných či vlhkých místech. Rovněž
uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů a uchovávejte ji s nasazeným
ochranným krytem, aby nedošlo ke zkratu.
Předejdete tak možnému požáru, vzniku tepla, úrazu elektrickým proudem a popálení.
oo Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli možnému požáru nebo
úrazu elektrickým proudem:
• Do jedné zásuvky elektrické sítě nepřipojujte příliš mnoho zástrček napájení.
• Nepoužívejte kabel s přerušeným vodičem nebo poškozenou izolací.
oo Nepřipojujte baterii přímo do zásuvky elektrické sítě ani do zásuvky zapalovače
cigaret v automobilu.
Baterie by mohla vytéct, nadměrně se zahřívat nebo vybuchnout a způsobit požár,
popáleniny nebo zranění.
oo Pokud zařízení používá dítě, je třeba, aby mu způsob použití produktu důkladně
vysvětlil dospělý. Ten musí také na dítě při používání zařízení dohlížet.
Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
26
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ:
Označuje riziko poranění.
oo Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.
Může poranit oči.
oo Řemen je určený pouze k použití na tělo. Zavěšení řemenu s jakýmkoli výrobkem
připnutým na háček nebo jiný objekt může zapříčinit poškození výrobku. Výrobkem
také netřepejte ani jej nevystavujte silným úderům.
oo Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zabraňte, aby do něho udeřil jakýkoli předmět.
Může dojít k poranění nebo poškození výrobku.
oo Blesk vyvíjí při aktivaci vysoké teploty. Během pořizování snímků udržujte prsty,
jiné části těla a předměty mimo externí blesk.
Může dojít k popáleninám nebo poruše blesku.
oo Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Výrobek se může extrémně zahřát/ochladit a při dotyku způsobit popáleniny nebo poranění.
oo Výrobek připevněte pouze na stativ, který je dostatečně robustní.
oo Nepřenášejte výrobek, pokud je připevněn na stativ.
Může dojít k poranění nebo ke vzniku nehody.
oo Nedívejte se na obrazovku nebo hledáčkem po dlouhá časová období.
Může dojít ke vzniku symptomů obdobných cestovní nemoci (kinetóza). V takovém případě
přestaňte okamžitě používat výrobek a odpočiňte si na chvíli, než jej opět začnete používat.
oo Nedotýkejte se žádných částí uvnitř výrobku.
Může dojít k poranění.
27
Pokyny k zacházení
Péče o fotoaparát
zz Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
zz Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou.
zz Chcete-li maximalizovat odolnost fotoaparátu vůči prachu
a odkapávající vodě, udržujte kryt konektorů, kryt prostoru na
baterie, kryt slotu na karty a všechny další kryty pevně uzavřené.
zz Tento fotoaparát byl navržen jako odolný vůči prachu a kapající
vodě, což má bránit vniknutí písku, nečistot, prachu či vody, která na
něj neočekávaně padá, dovnitř, ale je nemožné zabránit naprostému
pronikání nečistot, prachu, vody nebo soli. Pokuste se zabránit tomu,
aby se na fotoaparát dostaly nečistoty, prach, voda nebo sůl.
zz Pokud se voda dostane na fotoaparát, otřete ji suchou a čistou
látkou. Pokud se na fotoaparát dostanou nečistoty, prach nebo sůl,
otřete je čistou a dobře vyždímanou látkou.
zz Používání fotoaparátu v místě s velkým množstvím nečistot nebo
prachu může způsobit závadu.
zz Doporučujeme po použití fotoaparát vyčistit. Delší vystavení fotoaparátu
působení prachu, nečistot, vody nebo soli může způsobit závadu.
zz Pokud omylem upustíte fotoaparát do vody nebo máte obavy z vniknutí
vlhkosti (vody), nečistot, prachu či soli do fotoaparátu, neprodleně
se poraďte s nejbližším servisním střediskem společnosti Canon.
zz Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících
silné magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo
elektromotory. Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti
zařízení vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké
antény. Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci
fotoaparátu nebo zničení dat snímku.
zz Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
28
Pokyny k zacházení
zz Neblokujte činnost závěrky prstem apod. Mohlo by dojít k závadě.
zz Používejte pouze komerčně dostupné ofukovací balonky k odfouknutí
prachu, pokud ulpí na objektivu, hledáčku atd. K čištění těla fotoaparátu
a objektivu nepoužívejte čističe obsahující organická rozpouštědla.
V případě výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího
servisního střediska Canon.
zz Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak
korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
zz Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého,
může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného
plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu.
Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
zz Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej. Předejdete
tak poškození fotoaparátu. Jestliže ke kondenzaci došlo, sejměte
objektiv, vyjměte kartu a baterii z fotoaparátu a před opětovným
použitím fotoaparátu vyčkejte, dokud se kondenzace nevypaří.
zz Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii
a uložte jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od
času i na uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště,
abyste ověřili, zda fotoaparát stále funguje.
zz Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky,
které mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
zz Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před
jeho opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát
delší dobu nepoužívali nebo se chystáte fotografovat důležité
snímky, například při cestě do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat
v nejbližším servisním středisku Canon nebo jej zkontrolujte sami
a ověřte, zda je řádně funkční.
zz Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo fotografujete /
snímáte filmy, fotoaparát se může značně zahřát. Nejedná se o závadu.
zz Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj
světla, může dojít k výskytu stínů.
29
Pokyny k zacházení
Obrazovka, hledáček a Panel LCD
zz I když se displej a hledáček vyrábí pomocí velmi přesné technologie
s více než 99,99% efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů
může být mrtvých a také se zde mohou vyskytovat místa černé,
červené nebo dalších barev. Nejedná se o závadu. Tyto pixely
nemají vliv na zaznamenané snímky.
zz Pokud je obrazovka ponechána v zapnutém stavu dlouhou dobu,
může se projevit „vypálení“ určitých míst obrazovky, kdy jsou na ní
patrné stopy dříve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze
dočasný a vymizí, pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje
pomalu, a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá.
Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.
Závěrka
zz Lamely závěrky mohou být z důvodu opotřebení lehce ošoupané,
nejedná se však o závadu.
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní
zaznamenána:
zz Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte
kartu působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
zz Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými
kovovými předměty.
zz Nelepte na kartu žádné štítky apod.
zz Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné
magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní
magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
zz Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti
zdroje tepla.
zz Kartu uchovávejte v pouzdře.
(1)
zz Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Objektiv
zz Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv
zadní stranou nahoru a nasaďte zadní krytku
objektivu, abyste zabránili poškrábání povrchu
objektivu a elektrických kontaktů (1).
30
Názvy částí přístroje
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(9)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tlačítko <W>
Tlačítko snímání filmů
<6> Hlavní ovladač
<B> Multifunkční tlačítko
Tlačítko spouště
<U> Přepnutí informací LCD
panelu/tlačítko osvětlení
(7) Indikátor pomocného světla AF /
samospouště / dálkového ovládání
(8) Grip (prostor pro baterii)
(9) Otvor pro kabel DC propojky
(10) Kontakty
(11) Bajonet pro uchycení objektivu
(22)
(12) Synchronizační kontakty blesku
(13) Sáňky pro příslušenství
(14) Značka pro nasazení
objektivu typu RF
(15) Reproduktor
(16) <V> Značka ohniskové roviny
(17) Úchyt pro řemen
(18) Mikrofon
(19) Lamela závěrky /
obrazový snímač
(20) Uvolňovací tlačítko objektivu
(21) Zajišťovací kolík objektivu
(22) Krytka těla
31
Názvy částí přístroje
(6)
(1)
(2)
(7)
(3)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(19)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Oční mušle
Okulár hledáčku
Kolečko dioptrické korekce
Vypínač napájení
Kryt konektorů
Panel LCD
<R> Tlačítko blokování
více funkcí
(8) <5> Rychloovladač
(9) <p> Tlačítko aktivace AF
(10) Snímač hledáčku
32
(11) <B> Tlačítko informací
(12) Indikátor přístupu na kartu
(13) <Q/0> Tlačítko
rychloovladače/nastavení
(14) <M> Tlačítko Menu
(15) <F> Konektor pro dálkové
ovládání
(16) <g> Digitální konektor
(17) <Y> Vstupní konektor
pro externí mikrofon
(18) <D> Konektor HDMI
mini OUT
(19) <n> Konektor sluchátek
Názvy částí přístroje
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kryt kontaktů
Polohovací otvor příslušenství
Obrazovka
Závit pro stativ
<W><X><Y><Z>: <V>
Navigační tlačítka
Sériové číslo
<x> Tlačítko přehrávání
<B> Multifunkční lišta
<A> Tlačítko blokování AE/
blokování FE
(13)
(10) <S/u> Tlačítko zobrazení
AF bodu/Rejstříku/Zvětšení/
Zmenšení
(11) Úchyt pro řemen
(12) Kryt slotu karty
(13) Slot karty
(14) Kryt prostoru pro baterii
(15) Kryt prostoru pro baterii
(16) <L> Tlačítko vymazání
(17) Polohovací otvor příslušenství
33
Názvy částí přístroje
Panel LCD
Ukázková obrazovka
Zobrazené informace se liší v závislosti
na stavu fotoaparátu. Podrobné informace
o ikoně naleznete na straně 617.
Zobrazení informací v hledáčku
Ukázková obrazovka
Zobrazené informace se liší v závislosti
na stavu fotoaparátu.
34
Názvy částí přístroje
Nabíječka baterií LC-E6E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6 (str. 40).
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
Indikátor nabíjení
Slot pro bateriový zdroj
Napájecí kabel
Zásuvka pro napájecí kabel
(2)
(4)
35
Názvy částí přístroje
Připevnění řemenu
Provlékněte jeden konec řemenu
zespoda okem úchytu pro řemen
na fotoaparátu. Potom jej provlékněte
přezkou na řemenu podle obrázku.
Zatáhněte za řemen, abyste jej napnuli,
a zkontrolujte, zda se nemůže z přezky
uvolnit.
36
Názvy částí přístroje
Použití ochrany kabelu
K připojení fotoaparátu k počítači použijte dodaný propojovací kabel
nebo originální kabel od společnosti Canon.
Při připojování propojovacího kabelu použijte dodanou ochranu
kabelu. Použitím ochrany kabelu předejdete jeho náhodnému odpojení
a poškození konektoru.
Použití dodaného propojovacího kabelu a originálního kabelu
HDMI společnosti Canon (prodává se samostatně)
1
2
(1)
(2)
3
4
(3)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
Ochrana kabelu
Svorka
Dodaný propojovací kabel
Kabel HDMI
(prodává se samostatně)
(4)
37
Názvy částí přístroje
Použití volitelného propojovacího kabelu společnosti Canon
Použijete-li originální propojovací
kabel společnosti Canon (prodává se
samostatně), protáhněte jej svorkou (5)
a až poté připevněte svorku k ochraně
kabelu.
(5)
ooPřipojení propojovacího kabelu bez kabelové ochrany může zapříčinit
poškození digitálního konektoru.
ooUjistěte se, že je propojovací kabel bezpečně připojen k digitálnímu
konektoru.
Pro připojení fotoaparátu k televizoru doporučujeme použití kabelu
HDMI HTC-100 (prodává se samostatně). Při zapojení HDMI kabelu
také nezapomeňte použít kabelovou ochranu.
38
1
Příprava
a základní operace
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením
fotografování a základní operace s fotoaparátem.
39
Nabíjení baterie
ochranný kryt dodaný
1 Sejměte
s baterií.
2 Vložte baterii zcela do nabíječky.
zz Vyjměte baterii obráceným postupem.
baterii.
3 Nabijte
zz Připojte napájecí kabel k nabíječce
a zasuňte zástrčku napájecího
kabelu do zásuvky elektrické sítě.
ggAutomaticky se zahájí nabíjení
a indikátor nabíjení začne
oranžově blikat.
40
Nabíjení baterie
Stav nabití baterie
0 až 49 %
50 až 74 %
Indikátor nabíjení
Barva
Oranžová
75 % nebo více
Zcela nabito
Displej
Bliká jednou za sekundu
Bliká dvakrát za sekundu
Bliká třikrát za sekundu
Zelená
Zapnuto
zz Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny
a 30 minut při pokojové teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná k nabití
baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí
a zbývající kapacitě baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách
(5 až 10 °C) trvat déle (přibližně až 4 hodiny).
41
Nabíjení baterie
zz Po zakoupení není baterie plně nabitá.
Před použitím baterii nabijte.
zz Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu i během
skladování.
zz Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku z elektrické
zásuvky.
zz Ochranný kryt na baterii můžete nasadit
dvěma různými způsoby a označit tak,
zda je baterie nabitá.
Pokud je baterie nabitá, nasaďte ochranný kryt tak,
aby se otvor ve tvaru baterie < > nacházel nad
modrou nálepkou na baterii. Jestliže je baterie vybitá, nasaďte ochranný
kryt opačně.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále
odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení
životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem.
Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.
zz Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte
volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast.
Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít
k poškození nabíječky baterií.
zz Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce
své životnosti.
Zkontrolujte schopnost dobití baterie (str. 387) a zakupte si novou baterii.
ooPo odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně
10 s nedotýkejte vidlice.
ooPokud zbývající kapacita baterie (str. 387) dosahuje 94 % nebo více,
baterie se nebude nabíjet.
ooDodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj
LP-E6N/LP-E6.
42
Vložení a vyjmutí baterie
Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E6N (nebo LP-E6) do fotoaparátu.
Vložení
se kryt prostoru
1 Posouváním
pro baterii zamyká a otvírá.
baterii.
2 Vložte
zz Vložte koncem s elektrickými kontakty.
zz Zasouvejte baterii, dokud nezapadne
na místo.
kryt.
3 Zavřete
zz Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
Nelze použít jiné baterie než bateriový zdroj LP-E6N nebo LP-E6.
Vyjmutí
Otevřete kryt a vyjměte baterii.
zz Zatlačte na páčku zámku baterie
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku, a vyjměte baterii.
zz Nezapomeňte na baterii opět nasadit
dodaný ochranný kryt (str. 40),
abyste předešli jejímu zkratování.
43
Vložení a vyjmutí karty
Zachycené snímky se zaznamenávají na kartu.
Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty (1) nastaven
do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.
Vložení
1 Posuňte kryt a tím jej otevřete.
(1)
kartu.
2 Vložte
zz Otočte kartu stranou se štítkem
směrem k sobě a vložte ji tak,
aby zapadla na místo, jak je
znázorněno na obrázku.
kryt.
3 Zavřete
zz Zavřete kryt a posuňte jej ve směru
šipky, jak je znázorněno na obrázku,
dokud nezaklapne.
44
Vložení a vyjmutí karty
Vyjmutí
kryt.
1 Otevřete
zz Přesuňte vypínač napájení do polohy
(1)
<2>.
zz Zkontrolujte, zda nesvítí
indikátor přístupu na kartu (1),
a poté otevřete kryt.
zz Pokud se na obrazovce zobrazuje
upozornění [Ukládání...], zavřete kryt.
kartu.
2 Vyjměte
zz Jemně kartu stlačte směrem dovnitř
a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
zz Vytáhněte ji ven v přímém směru
a zavřete kryt.
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu
(str. 373).
ooPočet možných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty,
nastavení kvality snímků, citlivosti ISO atd.
ooNastavení položky [z1: Uvolnit závěrku bez karty] na možnost
[Zakázat] zajistí ochranu pro případ, že zapomenete vložit kartu (str. 118).
45
Vložení a vyjmutí karty
ooPokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje,
že probíhá zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání
snímků nebo přenos dat. Během této doby neotvírejte kryt slotu
karty. Rovněž nikdy neprovádějte žádnou z následujících činností,
zatímco svítí nebo bliká indikátor přístupu na kartu. V opačném
případě může dojít k poškození dat snímků, karty nebo fotoaparátu.
• Vyjmutí karty.
• Vyjmutí baterie.
• Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
• Odpojení a připojení napájecího kabelu (při použití příslušenství
domácího zdroje napájení (samostatně prodávané příslušenství)).
ooPokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování
začínat od hodnoty 0001 (str. 367).
ooJestliže se na obrazovce zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte
kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače,
přeneste je všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (str. 373).
Je možné, že karta pak bude opět normálně fungovat.
ooNedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte
kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty, mohou
kontakty selhat.
ooMultimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)
ooPoužívání karet UHS-II microSDHC/SDXC s adaptérem microSD až SD
se nedoporučuje. Při použití karet UHS-II použijte karty SDHC/SDXC.
46
Použití obrazovky
Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.
1 Vyklopte obrazovku.
obrazovku.
2 Otočte
zz Odklopenou obrazovku můžete otočit
180°
90°
175°
nahoru, dolů nebo o 180° směrem
k fotografovanému objektu.
zz Udávaný úhel je pouze přibližný.
ji směrem k sobě.
3 Obraťte
zz Normálně používejte fotoaparát
s obrazovkou natočenou k sobě.
ooPři otáčení obrazovky dbejte na to, abyste jí neotáčeli prudce,
a nepůsobili tak příliš velkou silou na osu otáčení (závěs).
ooPo připojení kabelu ke konektoru fotoaparátu bude rozsah úhlu otočení
odklopené obrazovky omezen.
ooPokud fotoaparát nepoužíváte, zavřete obrazovku tak, aby směřovala
dovnitř. Obrazovku tak budete chránit.
ooZrcadlový obrázek objektů (obrácený doprava/doleva) se zobrazuje,
když obrazovka směřuje k objektům před fotoaparátem.
47
Zapnutí napájení
zz <1>
Fotoaparát se zapne a je to provázeno
zvukem otevření lamely závěrky.
Rovněž je to provázeno zvukem
otevření clony, když je nasazen
objektiv typu RF.
zz <2>
Fotoaparát se vypne a je to provázeno
zvukem zavření lamely závěrky.
Nastavte vypínač napájení do této
polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.
Rovněž je to provázeno zvukem zavření
clony, když je nasazen objektiv typu RF.
Nastavení data, času a časového pásma
Pokud se po zapnutí vypínače napájení zobrazí obrazovka nastavení
data/času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených
na straně 380.
Změna jazyka uživatelského rozhraní
Pro změnu jazyka uživatelského rozhraní viz stranu 383.
Automatické čištění snímače
zz Kdykoli přesunete vypínač napájení do polohy <2>, dojde
automaticky k čištění snímače. (Můžete zaslechnout slabý zvuk.) Během
čištění snímače se na obrazovce zobrazí ikona <f>. Pro umožnění
čištění snímače když je vypínač napájení přesunut do polohy <1>
můžete provést příslušné nastavení v [53: Čištění snímače] (str. 392).
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1>/<2>, nemusí se ikona <f> zobrazit.
Nejde o závadu, ale o normální chování.
Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2> v době, kdy se
zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení
se vypne až po dokončení záznamu.
48
Zapnutí napájení
z Indikátor stavu baterie
Po přesunutí vypínače napájení do polohy <1> se zobrazí stav
baterie udávaný jednou ze šesti úrovní. Blikající ikona baterie <b>
signalizuje, že se baterie brzy vybije.
Displej
Stav (%)
100–70
69–50
49–20
19–10
9–1
0
Displej
Stav (%)
ooProvedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie
vybije rychleji:
• Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
• Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
• Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
ooPočet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních
podmínkách fotografování.
ooMechanizmus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Určité objektivy
mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
ooZa nízkých okolních teplot nemusí být fotografování možné i při
dostatečně nabité baterii.
Ke kontrole stavu baterie použijte položku [53: Info baterie] (str. 387).
49
Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
krytky.
1 Sejměte
zz Sejměte zadní krytku objektivu
a krytku těla otočením ve směru
znázorněném šipkami na obrázku.
objektiv.
2 Nasaďte
zz Vyrovnejte červenou značku pro
nasazení na objektivu s červenou
značkou pro nasazení na fotoaparátu
a otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou, dokud
nezaskočí na místo.
přepínač režimů zaostřování
3 Přesuňte
na objektivu do polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude
funkční.
zz V případě objektivů typu RF bez
přepínače režimů zaostřování
proveďte v nabídce fotoaparátu
nastavení na [AF] nebo [MF], v části
[21: Režim ostření].
4 Sejměte přední krytku objektivu.
50
Nasazení a sejmutí objektivu
Sejmutí objektivu
Stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte objektivem až na doraz
a sejměte jej.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
ooNedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si
poškodit zrak.
ooPři nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <2>.
ooPokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během
automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
Pokyny k použití objektivu najdete v Návodu k použití objektivu (str. 4).
Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu
ooVýměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
ooPři ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit
na fotoaparát krytku těla.
ooPřed nasazením odstraňte z krytky těla prach.
51
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
Všechny objektivy typů EF a EF-S lze použít při nasazení volitelného
upevňovacího adaptéru EF-EOS R. Fotoaparát nelze používat
s objektivy EF-M.
Nasazení objektivu
krytky.
1 Sejměte
zz Sejměte zadní krytku objektivu
a krytku těla otočením ve směru
znázorněném šipkami na obrázku.
(1)
(2)
objektiv na adaptér.
2 Nasaďte
zz Vyrovnejte bílou značku pro nasazení
na objektivu s odpovídající značkou
na adaptéru a otáčejte objektivem
ve směru znázorněném šipkou,
dokud nezaskočí na místo.
(1)
(2)
(3)
(3)
Červená značka
Bílá značka
adaptér na fotoaparát.
3 Nasaďte
zz Vyrovnejte červené značky
pro nasazení (3) na adaptéru
a fotoaparátu a otáčejte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
šipkou, dokud nezaskočí na místo.
52
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
přepínač režimů zaostřování
4 Přesuňte
na objektivu do polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude
funkční.
5 Sejměte přední krytku objektivu.
Sejmutí objektivu
uvolňovací tlačítko
1 Stiskněte
objektivu a otočte adaptérem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte adaptérem až na doraz
a sejměte jej.
objektiv z adaptéru.
2 Sejměte
zz Přidržte dole páčku pro uvolnění
objektivu a otáčejte objektivem proti
směru hodinových ručiček.
zz Otočte objektivem až na doraz
a sejměte jej.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
Bezpečnostní opatření pro objektiv jsou uvedena na straně 51.
53
Použití hledáčku
Pohledem přes hledáček jej aktivujte. Můžete také omezit zobrazení na
obrazovku nebo hledáček (str. 403).
Nastavení obrazu v hledáčku
Otáčejte kolečkem dioptrické
korekce.
zz Otáčejte kolečkem doleva nebo
doprava pro zaostření zobrazení
v hledáčku.
ooHledáček a obrazovku fotoaparátu nelze aktivovat současně.
ooPři některých nastaveních poměru stran obrazu se zobrazují černé pruhy
v horní a spodní nebo levé a pravé části obrazovky. Tyto oblasti nejsou
zaznamenávány.
54
Základní operace
Držení fotoaparátu
zzPohled na obrazovku při fotografování
Při fotografování můžete obrazovku nastavit naklápěním.
Podrobné informace naleznete na straně 47.
Normální úhel
Malý úhel
Velký úhel
zzFotografování přes hledáček
Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste
minimalizovali jeho rozhýbání.
Horizontální snímání
Vertikální snímání
1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
2. Levou rukou podepřete zespodu objektiv.
3. Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou
nepatrně před druhou nohu.
6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a podívejte se do hledáčku.
55
Základní operace
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze ho stisknout do poloviny. Poté je
možné tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického zaostřování
a systému automatické expozice, který
nastaví rychlost závěrky a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí na obrazovce,
v hledáčku a na panelu LCD přibližně
na 8 sekund nebo podle nastavení
časovače měření.*
* Výchozí nastavení časovače měření
je na 8 sekund.
Úplné stisknutí
Tímto pořídíte snímek.
zzZamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován
jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků.
Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:
●●Držte fotoaparát co nejpevněji.
●●Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny,
poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
ooPokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí
do poloviny nebo stisknete tlačítko spouště do poloviny a bezprostředně
poté je stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát snímek až po určitém
okamžiku.
ooStisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít zpět do stavu připravenosti
ke snímání i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.
56
Základní operace
<W> Tlačítko režimu
Můžete nastavit režim snímání.
Stiskněte tlačítko <W> a pak otáčením
voliče <6> vyberte režim snímání.
Stisknutím tlačítka <W> a poté
tlačítka <B> lze přepínat mezi
pořizováním statických snímků
a video sekvencí.
<p> Tlačítko aktivace AF
Má stejný účinek jako stisknutí tlačítko
spouště do poloviny v režimu snímání
[t], [d], [s], [f], [a] nebo
[BULB].
<B> Multifunkční tlačítko
Pokud stisknete tlačítko <B>
a budete otáčet voličem <5>, můžete
nastavit citlivost ISO, režim řízení, režim
řízení, vyvážení bílé a kompenzaci
expozice s bleskem.
57
Základní operace
<6> Hlavní ovladač
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <6>.
Stiskněte například tlačítko <W>
nebo <B> a pak otáčejte
voličem <6>.
Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny
bude fotoaparát připraven k návratu do
stavu připravenosti ke snímání.
(2) Otáčejte pouze voličem <6>.
Dívejte se na obrazovku, do hledáčku
nebo na panel LCD a otáčejte
voličem <6>.
Pomocí tohoto voliče lze nastavit
rychlost závěrky, clonu a další možnosti.
Krok (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním
více funkcí (str. 60).
58
Základní operace
<5> Rychloovladač
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <5>.
Stiskněte například tlačítko <W>
nebo <B> a pak otáčejte voličem
<5>.
Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny
bude fotoaparát připraven k návratu do
stavu připravenosti ke snímání.
(2) Otáčejte pouze voličem <5>.
Dívejte se na obrazovku, do hledáčku
nebo na panel LCD a otáčejte voličem
<5>.
Pomocí tohoto voliče lze nastavit
hodnotu kompenzace expozice,
hodnotu clony pro ruční expozice
a další možnosti.
Krok (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více
funkcí (str. 60).
59
Základní operace
<R> Tlačítko blokování více funkcí
Při nastavení [56: Blokování více
funkcí] a stisknutí tlačítka <R>
můžete zabránit změně nastavení
náhodným stisknutím hlavního
ovladače, rychloovladače, lišty
M-Fn nebo kroužku ovládání nebo
klepnutím na dotykovou obrazovku.
Pro odblokování ovládacích
prvků stiskněte znovu tlačítko <R>.
Informace o možnosti [56: Blokování
více funkcí] najdete na stránce 416.
<U> Přepnutí informací LCD panelu/tlačítko osvětlení
zz Každým stisknutím tlačítka <U>
se změní informace na LCD panelu.
zz Stisknutím a podržením tlačítka <U>
můžete osvětlit panel LCD (9).
Úplným stisknutím tlačítka spouště během dlouhé expozice vypnete
osvětlení panelu LCD.
<T> Ovládací kroužek
Ve výchozím režimu nastavíte hodnotu
clony tak, že budete otáčet ovládacím
kroužkem na objektivu typu RF nebo na
upevňovacích adaptérech a zároveň držet
tlačítko spouště stisknuté do poloviny v
režimu [t], [f], [a], nebo [BULB].
Ovládacímu kroužku můžete přiřadit jinou
funkci přizpůsobením operací v části [84:
Vlastní nastavení ovladačů] (str 555).
60
Základní operace
<m> Lišta M-Fn (více funkcí)M
Můžete přiřadit běžně používané funkce
k potáhnutí lištou <m> a poklepání
obou konců. Žádná funkce není
přiřazena jako výchozí.
Po nákupu nebo pokud není přiřazena
žádná funkce, můžete vstoupit na
obrazovku zástupců pro nabídku
nastavení [84: Vlastní nastavení M-Fn
lišty] nastavení dotykem levé strany
na <m>. Vybráním možnosti [Ano]
otevřete obrazovku nastavení (str. 561).
Základní operace
Potáhnutí
Posuňte prstem doleva nebo doprava
bezprostředně po dotyku <m>.
Klepnutí (levý konec)
Dotkněte se levého konce <m>
a pak okamžitě nadzdvihněte prst.
Klepnutí (pravý konec)
Dotkněte se pravého konce <m>
a pak okamžitě nadzdvihněte prst.
Operace jsou zrušeny, pokud neklepnete prstem bezprostředně po
dotyku <m>.
61
Základní operace
Tlačítko INFO
Každým stisknutím tlačítka <B>
se změní zobrazované informace.
Následující ukázkové obrazovky jsou
pro statické fotografie.
62
Použití a nastavení nabídek
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tlačítko <M>
Tlačítko <B>
Obrazovka
Navigační tlačítka <V>
(5)
(6)
(7)
Tlačítko <0>
Rychloovladač
Hlavní ovladač
Obrazovka nabídky režimů [A]
* V režimu [A] základní zóny se určité karty a možnosti nabídek nezobrazí.
63
Použití a nastavení nabídek
Obrazovka v režimech [t], [d], [s], [f], [a] a [BULB]
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavní karty
Sekundární karty
Položky nabídky
z: Fotografování
2: Automatické zaostřování
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3 : Přehrávání
5 : Nastavení
8 : Uživatelské funkce
9 : Moje nabídka
Nastavení nabídky
Postup nastavení položek nabídky
obrazovku nabídky.
1 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
příslušnou kartu.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítka <B> se
přepíná mezi hlavními kartami.
zz Otáčením voliče <6> vyberete
sekundární kartu.
zz Například označení karty [z4]
v tomto návodu odkazuje na
obrazovku, která se zobrazí, pokud
je vybráno čtvrté políčko [ ] zleva
pro kartu z (Fotografování).
64
Použití a nastavení nabídek
položku.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
možnost.
4 Vyberte
zz Otáčením voliče <5>
vyberte možnost.
zz Aktuální nastavení je označeno
modrou barvou.
možnost.
5 Potvrďte
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
nastavení.
6 Ukončete
zz Postup ukončíte a fotografování
připravíte stisknutím tlačítka <M>.
ooPopis funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že bylo
stisknuto tlačítko <M> a je zobrazena obrazovka nabídky.
ooNabídku můžete ovládat také klepnutím na obrazovku nabídky
nebo stisknutím navigačních tlačítek <V>.
ooOperaci zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
65
Použití a nastavení nabídek
Ztmavené položky v nabídce
Příklad: Priorita zvýraznění tónu
Šedě zobrazené položky nabídky nelze
nastavit. Položka nabídky se zobrazí
šedě, když je přepsána nastavením
jiné funkce.
Chcete-li zjistit, o kterou funkci se jedná,
vyberte šedě zobrazenou položku
nabídky a stiskněte tlačítko <0>.
Šedě zobrazenou položku nabídky
budete moci vybrat, až zrušíte nastavení
funkce, která ji přepisuje.
Možná nebude možné zobrazit funkci potlačení pro některé ztmavené
položky v nabídce.
Pomocí možnosti [56: Vymazat všechna nast.fotoap.] můžete obnovit
výchozí nastavení funkcí nabídek (str. 419).
66
d Provoz dotykové obrazovky
Fotoaparát můžete ovládat klepnutím nebo přetažením na obrazovce
(dotykovém panelu) prstem.
Klepnutí
Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)
zz Klepněte prstem na obrazovku
(krátce se prstem dotkněte
obrazovky a poté z ní prst sejměte).
zz Pokud například klepnete na ikonu
[Q], zobrazí se obrazovka rychlého
ovládání. Klepnutím na ikonu [2] se
můžete vrátit na předchozí obrazovku.
Tažení
Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)
zz Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte
obrazovky.
ooPokud je volba [53: Tón] nastavena na možnost [Dotkněte se ],
nezazní při dotykových operacích zvuková signalizace (str. 386).
ooOdezvu ovládání dotykem lze nastavit (str. 385).
67
Q Rychlé ovládání
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na
obrazovce. To se nazývá rychlé ovládání.
1 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte položku.
zz Když se obrazovka zobrazuje vlevo,
stiskněte pro volbu tlačítka <W> <X>
<Y> <Z>.
možnost.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
nebo stisknutím tlačítek <Y> <Z>
změňte nastavení. K dispozici jsou také
funkce, které se nastavují stisknutím
tlačítka po provedení těchto operací.
zz Stisknutím tlačítka <0> dokončete
nastavení a vraťte se na předchozí
obrazovku.
Pro nastavení Rychlého ovládání můžete také vybrat klepnutím na
obrazovku (str. 67).
68
2
Snímání
V této kapitole je popsáno fotografování a představuje
nastavení nabídky na kartě fotografování ([z]).
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce
je dostupná pouze v režimech [t], [d], [s], [f],
[a] nebo [BULB].
69
2
-1 Snímání fotografií
[Režim snímání] Nastavení pro fotografie
Chcete-li se připravit na snímání
fotografií, stisknutím tlačítka <W>
a <B> vstupte na obrazovku
[Režim snímání] nalevo.
[A] : Automatický inteligentní
scénický režim (str. 123)
[t] : Flexibilní priorita AE (str. 140)
[d] : Programová automatická
expozice (str. 132)
[s] : Priorita závěrky AE (str. 134)
[f] : Priorita clony AE (str. 136)
[a] : Ruční expozice (str. 138)
[BULB]
: Čas B (str. 158)
[w/x/y] : Uživatelský režim
snímání (str. 417)
70
Karta nabídek: snímání fotografií
zzFotografování 1
str. 75
str. 78
str. 80
str. 118
str. 118
zzFotografování 2
str. 110
str. 179
zzFotografování 3
str. 155
str. 85
str. 104
str. 109
str. 119
str. 120
71
Karta nabídek: snímání fotografií
zzFotografování 4
str. 97
str. 100
str. 102
str. 117
str. 88, 92, 95
zzFotografování 5
str. 107
str. 105
str. 121
str. 130
str. 166
str. 161
zzFotografování 6
str. 159
str. 115
str. 151
str. 150
str. 149
72
Karta nabídek: snímání fotografií
V režimu [A] se zobrazí následující obrazovka.
zzFotografování 1
str. 75
str. 78
str. 118
str. 118
str. 130
str. 192
73
Rejstřík vlastností: snímání fotografií
Režimy snímání
zz Režim [A]
B str. 123
zz Režim [t]
B str. 140
zz Režim [d]
B str. 132
zz Režim [s]
B str. 134
zz Režim [f]
B str. 136
zz Režim [a]
B str. 138
zz Režim [BULB]
B str. 158
Nabídky/funkce fotografování
zz Kvalita snímku
B str. 75
zz Dual Pixel RAW
B str. 78
zz Ořez/poměr stran
B str. 80
zz Citlivost ISO
(fotografie)
B str. 83
zz Styl Picture Style
B str. 88
zz Vyvážení bílé
B str. 97
zz Uživatel.
nastavení WB
B str. 100
zz Uvolnění závěrky
bez karty
B str. 118
zz Doba
prohlídky snímku
B str. 118
zz Časovač měření
B str. 119
zz Simulace expozice B str. 120
zz Data pro odstranění
prachu
B str. 121
zz Expozice dotykem B str. 130
zz Režim řízení
B str. 144
zz Samospoušť
B str. 147
zz Tiché snímání
s živým náhledem
B str. 150
zz Tichá závěrka
B str. 151
zz Režim měření
B str. 152
zz Kompenzace
expozice
B str. 154
zz Automatický braketing
expozice (AEB)
B str. 155
zz Blokování AE
B str. 157
zz Časovač času B
B str. 159
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická
optimalizace jasu) B str. 104
zz Režim HDR
B str. 161
zz Dálkové ovládání
B str. 174
zz Potlačení šumu pro vysoké
citlivosti ISO
B str. 105
zz Dálková spoušť
B str. 176
zz Externí blesk
B str. 177
zz Potlačení šumu pro
dlouhé expozice
B str. 107
zz Nastavení funkce
blesku
B str. 179
zz Priorita zvýraznění
tónu
B str. 109
zz Nastavení uživatelských
funkcí blesku
B str. 187
zz Posun vyvážení
bílé/braketing
zz Korekce odchylky
objektivu
B str. 102
B str. 110
zz Potlačení mihotání B str. 115
zz Barevný prostor
74
B str. 117
zz Násobné expozice B str. 166
Nastavení kvality snímku
Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku. Možnosti kvality snímku
JPEG zahrnují 73, 83, 74, 84, 7a, 8a a b. Možnosti kvality
snímku RAW zahrnují 1 a F.
1 Vyberte položku [z1: Kval. snímku].
kvalitu snímku.
2 Nastavte
zz Chcete-li nastavit kvalitu RAW, otočte
voličem <6> a pokud chcete zvolit
kvalitu JPEG, stiskněte tlačítka <Y>
<Z>.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
Počet dostupných snímků indikovaných prostřednictvím [****] na obrazovce
nastavení kvality snímku vždy platí pro nastavení [Full-frame] bez ohledu
na aktuální nastavení poměru stran (str. 80).
ooPokud je pro velikost snímků typu RAW i JPEG nastavena možnost [–],
nastaví se velikost 73.
ooPokud vyberete typ RAW i typ JPEG, při každém snímání bude stejný
snímek zaznamenán na kartu současně v souboru typu RAW i v souboru
typu JPEG v nastavených kvalitách snímků. Tyto dva snímky budou
zaznamenány se stejnými čísly souboru (přípona souboru .JPG pro typ
JPEG a .CR3 pro typ RAW).
oob je v kvalitě 7 (jemná).
ooVýznam ikon kvality snímku: 1 RAW, F kompaktní RAW, JPEG,
7 Jemný, 8 Normální, 3 Velký, 4 Střední, 6 Malý.
75
Nastavení kvality snímku
Snímky RAW
Snímek typu RAW představuje nezpracovaný datový výstup obrazového
snímače převedený na digitální data. Je zaznamenán na kartu tak, jak
je, a můžete pro něj zvolit následující kvalitu: 1 nebo F. F
vytváří snímky RAW s menšími velikostmi souborů než 1.
Snímky typu RAW mohou být zpracovány pomocí funkce [31:
Zpracování snímku RAW] (str. 339) a uloženy jako snímky typu JPEG.
(Podobně jako pro 1 jsou všechny možnosti velikosti JPEG k dispozici
i pro F.) Vzhledem k tomu, že se samotný snímek typu RAW nezmění,
lze jej zpracovat a vytvářet tak libovolný počet snímků typu JPEG.
Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo
Professional (software EOS). Podle toho, jak budou obrázky použity,
v nich můžete provádět různé úpravy a generovat obrázky ve formátu
JPEG nebo v jiných typech s těmito úpravami.
Software pro zpracování snímků RAW
ooK zobrazení snímků typu RAW v počítači doporučujeme použít dodaný
software Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS).
ooStarší verze softwaru DPP verze 4.x nejsou schopné zpracovat
snímky typu RAW pořízené tímto fotoaparátem. Pokud máte v počítači
nainstalován software DPP verze 4.x nebo starší, stáhněte a nainstalujte
si nejnovější verzi softwaru DPP z webových stránek Canon (str. 572).
(Předchozí verze bude přepsána.) Upozorňujeme Vás, že DPP
verze 3.x a starší nedokáže zpracovat snímky RAW, pořízené tímto
fotoaparátem.
ooVolně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky typu
RAW pořízené tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte
od výrobce softwaru.
76
Nastavení kvality snímku
Pokyny pro výběr kvality snímku
Pokyny pro velikosti souborů, počet možných snímků a maximální
počet snímků sekvence jsou uvedeny na straně 609.
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Přibližný maximální počet snímků
sekvence je zobrazen v horní levé části
obrazovky záznamu a dolní pravé části
hledáčku.
Pokud maximální počet snímků sekvence
pro kontinuální snímání dosahuje hodnoty
99 nebo vyšší, zobrazí se údaj „99“.
Pokud je pro maximální počet snímků sekvence zobrazena hodnota „99“,
znamená to, že můžete kontinuálně vyfotografovat 99 nebo více snímků.
Hodnota se začne snižovat, jakmile dosáhne 98 nebo méně. Zpráva [BUSY]
na obrazovce a panelu LCD indikuje, že vnitřní vyrovnávací paměť je
plná a snímání se dočasně zastaví. Pokud kontinuální snímání zastavíte,
maximální počet snímků sekvence se zvýší. Po uložení všech pořízených
snímků na kartu můžete obnovit kontinuální snímání a vyfotografovat až
maximální počet snímků sekvence uvedený v tabulce na straně 609.
77
Nastavení funkce fotografování Dual Pixel RAW
Fotografování snímků 1 nebo F s touto funkcí povolenou vytváří
speciální snímky Dual Pixel RAW, které obsahují informace s duálními
pixely z obrazového snímače. To se nazývá snímání Dual Pixel RAW.
Při zpracování těchto snímků v softwaru Digital Photo Professional pro
fotoaparáty EOS můžete využít data vyladění ostrosti (pomocí informací
o hloubce), jemně posunout pohled fotoaparátu a omezit výskyt stínů.
Výsledky se budou lišit v závislosti na podmínkách snímání,
proto si před použitím této funkce projděte návod k použití
aplikace Digital Photo Professional, kde naleznete podrobnosti
o charakteristikách Dual Pixel RAW a zpracování snímků.
položku [z1: Dual
1 Vyberte
Pixel RAW].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
zz Stiskněte tlačítko <B> a než
budete pokračovat, přečtěte si
obrazovku Nápověda (str. 405).
kvalitu snímků na 1
3 Nastavte
nebo F.
zz Nastavte kvalitu snímků na
1, 1+JPEG, F nebo
F+JPEG.
78
Nastavení funkce fotografování Dual Pixel RAW
snímek.
4 Vyfotografujte
ggPořídí se snímek RAW obsahující
data Dual Pixel (snímek Dual
Pixel RAW).
ooSpouštění trvá déle, pokud je vypínač napájení přepnutý do polohy
<1> nebo fotoaparát obnoví činnost z automatického vypnutí napájení.
ooRychlost kontinuálního snímání je nižší při snímání s možností Dual
Pixel RAW (str. 144). Sníží se i maximální počet snímků sekvence.
ooRežim řízení <o> není dostupný. Nastavení režimu na <o>
má efekt jeho nastavení na <i>.
ooŠum může být patrnější na snímcích RAW nebo RAW+JPEG.
ooNastavení kvality snímku jedním dotykem není dostupné.
Hodnota a účinek korekce Dual Pixel RAW
ooVětší clony objektivu zvyšují velikost a efekt korekce.
ooVelikost a efekt korekce nemusí být dostatečný s některými objektivy
a v některých snímaných scénách.
ooVelikost a efekt korekce se liší v závislosti na orientaci fotoaparátu
(svislá nebo vodorovná).
ooVelikost a efekt korekce nemusí být dostatečný při jistých podmínkách
snímání.
79
Nastavení ořezu/poměru stranN
Normálně jsou s objektivy typu RF nebo EF pořízeny snímky ve velikosti
celého snímače, přibližně 36,0 x 24,0 mm při snímání ve velikosti políčka
kinofilmu (full-frame), ale při oříznutém snímání lze izolovat a zvětšit střed
snímku přibl. 1,6x (velikost APS-C) jako kdybyste používali teleobjektiv,
nebo je možné před snímáním nastavit poměr stran tak, aby vyhovoval
vašemu způsobu fotografování.
Pro objektivy typu EF-S je zachycen poměr stran 3:2 uprostřed, zvětšený
přibl. 1,6x (velikost APS-C).
možnost [z1: zOřez/
1 Vyberte
poměr stran].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte [Full-frame], [1,6x (ořez)],
[1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr
stran)] nebo [16:9 (poměr stran)].
zz Pro objektivy typu EF-S je možnost
[1,6x (ořez)] nastavena automaticky
a žádná další možnost není dostupná.
zz Pokud chcete pokračovat bez změny
zobrazení oblasti snímání, stiskněte
tlačítko <0> a přejděte na krok 4.
3 Vyberte, jak se zobrazí oblast snímání.
zz Na obrazovce zobrazené v kroku 2
stiskněte tlačítko <B>.
zz Vyberte požadovanou metodu
zobrazení a stiskněte tlačítko <0>.
ooMožnosti kvality snímku 74/84/7a/8a nejsou dostupné
při nastavení možnosti [1,6x (ořez)] ani s objektivem EF-S.
ooOříznuté snímání s kvalitou snímku nastavenou na možnost
74/84/7a/8a vytváří snímky 73/83/b/b.
ooSnímání s objektivem typu EF-S při nastavení možnosti [1:1
(poměr stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)]
automaticky vymaže nastavení a snímání probíhá s možností
[1,6x (ořez)] při poměru stran 3:2.
80
Nastavení ořezu/poměru stran
Příklady nastavení
Nastaveno Y
U nebo je použit objektiv
typu EF-S
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Pokud je nastavena možnost
[1,6x (ořez)] nebo použit objektiv
typu EF-S, je zobrazený snímek
zvětšený přibl. 1,6x.
zz Je-li nastavena možnost [1:1 (poměr
stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo
[16:9 (poměr stran)], je zachycen
snímek v rámci černě maskované
nebo zvýrazněné oblasti.
Nastaveno V a S
Nastaveno W a R
81
Nastavení ořezu/poměru stran
ooOblasti mimo oříznutou oblast nejsou nahrány ve snímání RAW
při nastavení možnosti [1,6x (ořez)] nebo s objektivy typu EF-S.
ooMožnost [Oblast snímání] nemá vliv na zobrazení, pokud je nastavena
možnost [1,6x (ořez)] nebo s objektivy typu EF-S.
ooMožnost [85: Přidání informace o ořezu] je dostupná pouze pokud je
nastavena možnost [Full-frame].
ooNastavení [z1: zOřez/poměr stran] se externím bleskem Speedlite
nepoužívá jako základ pro přiblížení automatického blesku (nastavení
pokrytí automatického blesku).
ooPodrobnosti o počtu pixelů při nastavení ořezu nebo poměru stran
naleznete na straně 610.
ooPři nastavení ořezu nebo poměru stran je svisle a vodorovně zachováno
téměř 100 % pokrytí zorného pole.
ooPokud je nastaven poměr stran, jsou informace o poměru stran přidány
do snímků RAW, které jsou snímány v plné velikosti. Když se snímky
RAW přehrávají, je oblast snímku použitá pro snímání indikována
linkami. Vezměte na vědomí, že v prezentacích je zobrazena pouze
oblast snímání snímku (str. 331).
82
i: Nastavení citlivosti ISO pro fotografieN
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak,
aby odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimu [A] se citlivost
ISO nastavuje automaticky (str. 608).
Informace o citlivosti ISO během snímání filmů naleznete na straně 614.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku Citlivost ISO.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku citlivosti ISO.
citlivost ISO.
3 Nastavte
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
zz Citlivost ISO lze nastavit v rozsahu
ISO 100 až 40000 v krocích po 1/3 EV.
zz Chcete-li nastavit citlivost ISO
automaticky, vyberte možnost [AUTO].
zz Podrobné informace o automatickém
rozsahu ISO naleznete na straně 608.
Chcete-li rozšířit dostupný rozsah citlivosti ISO od L (odpovídá citlivosti
ISO 50) po H1 (odpovídá citlivosti ISO 51200) nebo H2 (odpovídá
citlivosti ISO 102400), upravte možnost [Rozsah citli. ISO] v položce
[z3: zNastavení citlivosti ISO] (str. 85).
83
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Přehled citlivosti ISO
zz Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum
snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo
zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením,
větší zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku,
ale mohou zvýšit šum snímků.
ooVzhledem k tomu, že H1 (odpovídá citlivosti ISO 51200) a H2 (odpovídá
citlivosti ISO 102400) jsou nastavení rozšířeného rozsahu citlivosti ISO,
budou v porovnání se standardním nastavením šum (světelné body,
pruhy atd.) a nerovnoměrnost barev více patrné a rozlišení nižší.
ooVzhledem k tomu, že možnost L (odpovídá citlivosti ISO 50) je nastavení
rozšířeného rozsahu citlivosti ISO, bude dynamický rozsah v porovnání
se standardním nastavením poněkud menší.
ooPokud je funkce [z3: Priorita vysokých jasů] nastavena na
možnost [Povolit] nebo [Vylepšeno] (str. 109), nelze vybrat možnosti
L (odpovídá citlivosti ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (odpovídá citlivosti
ISO 51200) a H2 (odpovídá citlivosti ISO 102400).
ooPři fotografování s vysokou citlivostí ISO, při vysoké teplotě, s dlouhou
expozicí nebo násobnou expozicí může být ve snímku patrný šum (zrnitost,
světelné body, pruhy atd.), nepravidelné barvy nebo posun barev.
ooPři fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství
šumu, jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé
expozice, se snímky nemusí zaznamenat správně.
ooPoužití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu
může vést k přeexponování.
84
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Nastavení rozsahu ručně nastavitelné citlivosti ISO
Můžete nastavit rozsah ručně nastavitelné citlivosti ISO (meze minimální
a maximální citlivosti ISO). Mez minimální citlivosti ISO můžete nastavit
v rozsahu od L (odpovídá citlivosti ISO 50) do H1 (odpovídá citlivosti
ISO 51200) a mez maximální citlivosti ISO v rozsahu od ISO 100 do H2
(odpovídá citlivosti ISO 102400).
položku [z3: zNastavení
1 Vyberte
citlivosti ISO].
2 Vyberte položku [Rozsah citli. ISO].
nejnižší mez.
3 Nastavte
zz Vyberte pole nejnižší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
4 Nastavte
zz Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
5 Vyberte tlačítko [OK].
85
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Nastavení rozsahu citlivosti ISO pro automatické ISO
Rozsah citlivosti ISO pro automatické ISO můžete nastavit od ISO 100
do 40000. Nejnižší mez můžete nastavit v rozsahu ISO 100 až 25600
a nejvyšší mez v rozsahu ISO 200 až 40000.
1 Vyberte položku [Automat. rozsah].
nejnižší mez.
2 Nastavte
zz Vyberte pole nejnižší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
3 Nastavte
zz Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
4 Vyberte tlačítko [OK].
Nastavení položek [Minimální] a [Maximální] se použije také jako
minimální a maximální citlivost ISO bezpečného posunu způsobeného
citlivostí ISO (str. 545).
86
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Nastavení minimální rychlosti závěrky pro automatické ISO
Minimální rychlost závěrky lze nastavit tak, aby automaticky
nastavovaná rychlost závěrky nebyla při automatickém ISO příliš nízká.
To je užitečné v režimech [d] a [f] při snímání pohybujících se
objektů s širokoúhlým objektivem nebo při používání teleobjektivu.
Ve výsledku tak omezíte rozhýbání fotoaparátu a rozmazání objektů.
1 Vyberte [Min.rychl. závěr.].
Automatické nastavení
požadovanou minimální
2 Nastavte
rychlost závěrky.
zz Vyberte možnost [Automaticky]
nebo [Ručně].
zz Vyberete-li možnost [Automaticky],
nastavte otáčením voliče <6>
požadovanou (nižší nebo vyšší)
rychlost závěrky oproti standardní
rychlostí a stiskněte tlačítko <0>.
Ručně nastavená
zz Vyberete-li možnost [Ručně], vyberte
otáčením voliče <6> rychlost
závěrky a stiskněte tlačítko <0>.
ooPokud nelze dosáhnout správné expozice s mezí maximální citlivosti
ISO nastavenou pomocí položky [Automat. rozsah], bude k dosažení
standardní expozice nastavena nižší rychlost závěrky, než je hodnota
položky [Min.rychl. závěr.].
ooTuto funkci nelze použít při fotografování s bleskem ani při snímání filmu.
Pokud nastavíte možnost [Automaticky(Standardní)], bude minimální
rychlost závěrky reciproční k ohniskové vzdálenosti objektivu. Každý krok mezi
možnostmi [Pomalejší] a [Rychlejší] odpovídá jednomu kroku rychlosti závěrky.
87
Výběr stylu Picture StyleN
Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout
charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění
fotografie nebo objektu.
V režimu [A] se automaticky nastaví styl [D] (Automaticky).
1 Vyberte položku [z4: Picture Style].
styl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte styl Picture Style a stiskněte
tlačítko <0>.
88
Výběr stylu Picture Style
Charakteristiky stylů Picture Style
zz[D] Automaticky
Tóny barev budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly
fotografované scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu,
zeleň a západ slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo
při západu slunce.
Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
zz[P] Standardní
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecně
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.
zz[Q] Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je
jemnější. Vhodný pro detailní portréty.
Změnou nastavení [Tón barvy] (str. 93) můžete upravit odstín pleti.
zz[R] Krajina
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným
doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou krajinu.
zz[u] Jemný detail
Je vhodný pro zachycení detailního obrysu a jemné struktury
fotografovaného cíle. Barvy budou nepatrně živější.
zz[S] Neutrální
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Poskytuje
nevýrazné snímky s přirozenými barvami, relativně nízkým jasem
a nepříliš velkou sytostí barev.
89
Výběr stylu Picture Style
zz[U] Věrný
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Pokud je
fotografovaný objekt zachycen při slunečním světle s teplotou barvy
5200 K, budou barvy kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly
barvám objektu. Poskytuje nevýrazné snímky s relativně nízkým
jasem a nepříliš velkou sytostí barev.
zz[V] Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
Ze snímků JPEG snímaných pomocí možnosti [Černobílý] stylu Picture
Style není možné obnovit barevné snímky.
zz[W] Uživatelem definovaný 1–3
Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou [Portrét],
[Krajina], soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej požadovaným
způsobem (str. 95). Použije-li se dosud nenastavený uživatelsky
definovaný styl Picture Style, snímky budou pořízeny se stejnými
charakteristikami nastavení jako s výchozím nastavením [Standardní].
90
Výběr stylu Picture Style
Symboly
Na této obrazovce výběru Picture Style se nacházejí ikony pro nastavení
[Síla], [Jemnost] nebo [Práh] pro parametr [Ostrost] a také [Kontrast]
a další. Číslice udávají hodnoty těchto nastavení uvedených pro daný
styl Picture Style.
Symboly
Ostrost
g
h
i
j
k
l
A Síla
B Jemnost
C Práh
Kontrast
Sytost
Tón barvy
Efekt filtru (Černobílý)
Efekt tónování (Černobílý)
Při snímání filmu se pro položky [Jemnost] a [Práh] funkce [Ostrost]
zobrazí hvězdička „*“. [Jemnost] a [Práh] se na filmy nevztahují.
91
Uživatelské nastavení stylu Picture StyleN
Styly Picture Style si můžete upravit. Můžete upravit nastavení stylů
Picture Style, jako je např. nastavení [Kontrast] nebo parametr
[Ostrost] ([Síla], [Jemnost] nebo [Práh]). Chcete-li zjistit výsledný
efekt, vytvořte několik zkušebních snímků. Jestliže chcete upravit
nastavení položky [Černobílé], vyhledejte informace na straně 94.
1 Vyberte položku [z4: Picture Style].
styl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte styl Picture Style, který chcete
upravit, a stiskněte tlačítko <B>.
položku.
3 Vyberte
zz Vyberte položku (například [Síla]
v části [Ostrost]) a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Podrobnosti o nastaveních a efektech
naleznete na další straně.
92
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
položku.
4 Nastavte
zz Upravte úroveň efekt a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět
na obrazovku výběru Picture Style.
ggVeškerá nastavení, která změníte
z výchozích hodnot, se zobrazí modře.
Nastavení a efekty
Ostrost
g
A Síla
1
B Jemnost*
2
C Práh*
Kontrast
h
i Sytost
j Tón barvy
0: Slabé zdůraznění
orámování
1: Jemná
1: Nízká
–4: Nízký kontrast
–4: Nízká saturace
–4: Načervenalý odstín
pokožky
7: Silné zdůraznění
orámování
5: Zrnitá
5: Vysoká
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká saturace
+4: Nažloutlý odstín
pokožky
*1: Udává jemnost obrysů, které se mají zvýraznit. Nižší hodnota znamená, že budou
zvýrazněny jemnější obrysy.
*2: Nastavuje míru zvýraznění obrysu v závislosti na rozdílu v kontrastu mezi objektem
a okolím. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna při nízkém rozdílu
kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke zvýraznění šumu.
ooPro snímání filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci
[Ostrost] (nezobrazí se).
ooVýběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí
hodnoty parametrů příslušného stylu Picture Style.
ooChcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve
vyberte a poté pořiďte fotografii.
93
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
[V] Nastavení stylu Černobílý
Vedle efektů popsaných na předcházející straně, jako je například
parametr [Kontrast] nebo nastavení [Síla], [Jemnost] a [Práh]
parametru [Ostrost] lze také nastavit [Efekt filtru] a [Efekt tónování].
[k] Efekt filtru
Při aplikaci efektu filtru na černobílý
snímek mohou lépe vyniknout bílé
mraky či zelené stromy.
Filtr
N: None
Příklad účinku
Běžný černobílý snímek bez efektů filtru.
Ye: Yellow
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or: Orange
R: Red
G: Green
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu
slunce.
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude
výraznější a světlejší.
Odstíny pleti a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech
bude výraznější a světlejší.
Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
[l] Efekt tónování
94
Pomocí efektu tónování lze vytvořit
černobílý snímek ve zvoleném tónu.
Je efektivní, když chcete vytvořit
působivější snímky.
Uložení stylu Picture StyleN
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je
[Portrét] nebo [Krajina], upravit jej požadovaným způsobem a uložit
jako styl [Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. To je užitečné
při vytváření více stylů Picture Style s různými nastaveními.
Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím
softwaru EOS Utility (software EOS), můžete podle potřeby upravit zde.
1 Vyberte položku [z4: Picture Style].
položku [Uživ. def. *].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Uživ. def. *]
a stiskněte tlačítko <B>.
tlačítko <0>.
3 Stiskněte
zz Zkontrolujte, zda je vybrána položka
[Picture Style], a stiskněte tlačítko
<0>.
základní styl Picture Style.
4 Vyberte
zz Vyberte základní styl Picture
Style a stiskněte tlačítko <0>.
zz Tímto způsobem též vyberte styly
při upravování stylů uložených do
fotoaparátu prostřednictvím nástroje
EOS Utility (software EOS).
95
Uložení stylu Picture Style
položku.
5 Vyberte
zz Vyberte položku (například [Síla]
v části [Ostrost]) a stiskněte tlačítko
<0>.
položku.
6 Nastavte
zz Upravte úroveň efekt a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Podrobné informace naleznete v části
„Uživatelské nastavení stylu Picture
Style“ (str. 92).
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět
na obrazovku výběru Picture Style.
ggZákladní styl Picture Style bude
uveden vpravo od položky
[Uživ. def. *].
ggModré názvy stylu indikují, že jsou
změněny výchozí hodnoty nastavení.
ooPokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *],
dojde po změně základního stylu Picture Style k vymazání nastavení
parametrů dříve uloženého uživatelského stylu Picture Style.
ooPokud použijete funkci [56: Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 419),
obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení stylů [Uživ. def. *].
ooChcete-li snímat s uloženým stylem Picture Style, vyberte
[Uživ. def. *] pro uložený styl a pořiďte snímek.
ooPostup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete
v příručce EOS Utility Návod k použití.
96
B: Nastavení vyvážení bíléN
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly
žádný barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout
pomocí nastavení Automaticky [Q] (Priorita prostředí) nebo [Qw]
(Priorita bílé). Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout
přirozených barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji
světla, nebo můžete vyvážení bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete
bílý objekt.
V režimu [A] se automaticky nastaví možnost [Q] (Priorita prostředí).
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku vyvážení bílé.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku nastavení vyvážení bílé.
nastavení vyvážení bílé.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> proveďte výběr.
ooPokyny pro nastavení [Q] a [Qw] naleznete na straně 99.
ooChcete-li nastavit upřednostňovanou teplotu barvy, vyberte možnost [P]
v položce [z4: Vyvážení bílé] a otočte voličem <6>.
97
Nastavení vyvážení bílé
(Přibližně)
Displej
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Režim
Automaticky
(Priorita prostředí, str. 99)
Automaticky
(Priorita bílé, str. 99)
Denní světlo
Stín
Zataženo, soumrak,
západ slunce
Wolframové světlo
Bílé zářivkové světlo
Použití blesku
Uživatelské nastavení (str. 100)
Teplota barvy (str. 101)
Teplota barvy (K: Kelviny)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automatické nastavení*
2000–10000
2500–10000
* Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos teploty barvy.
V opačném případě bude pevně nastavena teplota barvy přibližně 6000 K.
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
Při použití digitálního fotoaparátu se základová bílá pro korekci barev
stanoví v závislosti na teplotě barvy osvětlení, poté se pomocí softwaru
upraví tak, aby bílé oblasti vypadaly bíle. Pomocí této funkce můžete
pořizovat snímky s přirozenými barevnými tóny.
98
Nastavení vyvážení bílé
[Q] Automatické vyvážení bílé
Pomocí nastavení [Q] (Priorita prostředí) můžete mírně zvýšit intenzitu
nádechu teplé barvy při pořizování snímků scény osvícené wolframovým
světlem. Pokud vyberete nastavení [Qw] (Priorita bílé), můžete snížit
intenzitu nádechu teplé barvy snímku.
Pokud chcete používat systém automatického vyvážení bílé předchozích
modelů fotoaparátů EOS, vyberte [Q] (Priorita prostředí).
1 Vyberte položku [z4: Vyvážení bílé].
ikonu [Q].
2 Vyberte
zz Po výběru možnosti [Q] stiskněte
tlačítko <B>.
položku.
3 Vyberte
zz Vyberte položku a stiskněte tlačítko
<0>.
Upozornění pro nastavení [Qw] (Priorita bílé)
ooTeplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
ooJe-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se
nemusí snížit.
ooPři použití blesku bude barevný tón stejný jako v případě [Q]
(Priorita prostředí).
99
Nastavení vyvážení bílé
[O] Uživatel. nastavení WB
U vlastního vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro
konkrétní zdroj světla umístění snímání. Provádějte tento postup pod
světelným zdrojem na místě aktuálního fotografování.
bílý objekt.
1 Vyfotografujte
zz Zaměřte fotoaparát na jednobarevný
bílý objekt, aby bílá barva vyplnila
obrazovku.
zz Zaostřete ručně a pořiďte snímek
se standardní expozicí nastavenou
pro bílý objekt.
zz Můžete použít jakékoli nastavení
vyvážení bílé.
položku [z4: Uživatel.
2 Vyberte
nastavení WB].
údaje o vyvážení bílé.
3 Importujte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek zachycený v kroku 1 a stiskněte
tlačítko <0>.
ggVýběrem položky [OK] importujte data.
4 Vyberte položku [z4: Vyvážení bílé].
uživatelské vyvážení bílé.
5 Vyberte
zz Vyberte položku [O] a stiskněte
tlačítko <0>.
100
Nastavení vyvážení bílé
ooPokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní
expozice, nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
ooNelze vybrat následující snímky: snímky vyfotografované s nastavením
stylu Picture Style na hodnotu [Černobílý], snímky s násobnou expozicí,
snímky s ořezem a snímky pořízené jiným fotoaparátem.
Místo snímání bílého objektu můžete také snímat etalony šedi nebo tabulku
se standardní 18% šedou (volně prodejné).
[P] Nastavení teploty barvy
Teplotu barvy pro vyvážení bílé lze nastavit jako číselnou hodnotu.
Toto nastavení je určeno pro pokročilé uživatele.
1 Vyberte položku [z4: Vyvážení bílé].
teplotu barvy.
2 Nastavte
zz Vyberte položku [P].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
požadovanou teplotu barvy
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Teplotu barvy lze nastavit
v rozmezí přibližně 2500 K až
10000 K v krocích po 100 K.
ooPři zadávání teploty barvy pro zdroj umělého světla nastavte podle potřeby
korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
ooPokud nastavujete hodnotu parametru [P] podle měření prováděného
pomocí volně prodejného měřiče teploty barvy, vyfotografujte zkušební snímky
a upravte nastavení tak, aby kompenzovalo rozdíl mezi hodnotou naměřenou
měřičem teploty barvy a hodnotou teploty barvy podle fotoaparátu.
101
u Korekce vyvážení bíléN
Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením
je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného
konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev.
Každou z barev lze korigovat na jednu z devíti úrovní.
Tato funkce je pro pokročilé uživatele, kteří rozumí používání konverze
teploty barvy, filtrům pro kompenzaci barvy a jejich účinkům.
Korekce vyvážení bílé
Vyberte položku [z4: Posun
1 WB/BKT].
korekci vyvážení bílé.
2 Nastavte
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
Ukázka nastavení: A2, G1
přesuňte značku „■“ na příslušnou
pozici.
zz Písmeno B označuje modrou barvu,
A jantarovou, M purpurovou
a G zelenou. Vyvážení barev snímku
se upraví směrem k barvě, k níž
posunete značku.
ggPoložka „Posun“ na pravé straně
obrazovky udává směr a velikost
korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší
všechna nastavení položky
[Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <SET> nastavení
ukončíte.
Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů
konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka pro teplotu barvy
používaná k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru teploty barvy.)
102
Korekce vyvážení bílé
Automatický braketing vyvážení bílé
Tato funkce umožňuje pomocí pouze jednoho záběru zaznamenat současně
tři snímky s odlišnými tóny barev. Na základě teploty barvy určené aktuálním
nastavením vyvážení bílé budou kromě snímku odpovídajícího tomuto
nastavení vytvořeny snímky s posunem k modré/jantarové a purpurové/
zelené. Tato funkce se nazývá braketing vyvážení bílé (WB-BKT). Posun
braketingu vyvážení bílé lze nastavit v rozsahu ±3 úrovně v krocích
po jednotlivých úrovních.
Posun směrem k B/
A (modrá/jantarová)
±3 úrovně
Nastavte krok braketingu vyvážení bílé.
zz V kroku 2 postupu „Korekce vyvážení
bílé“ se při otáčení voliče <5>
změní značka „■“ na obrazovce na
značku „■ ■ ■“ (3 body).
zz Otáčením voliče doprava nastavíte
braketing s posunem ve směru B/A
a otáčením doleva ve směru M/G.
ggÚdaj „BKT“ vpravo označuje směr
braketingu a velikost korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší
všechna nastavení položky
[Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
ooPři braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence
pro kontinuální snímání.
ooVzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty,
trvá zaznamenání snímku na kartu déle.
ooSnímky budou pořízeny se stupňovaným vyvážením bílé v následujícím
pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B)
a 3. posun směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé,
2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
ooSpolečně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci
vyvážení bílé a automatický braketing expozice. Pokud nastavíte
automatický braketing expozice v kombinaci s braketingem vyvážení bílé,
bude pro každou jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem devět snímků.
ooPři nastavení braketingu vyvážení bílé bliká ikona vyvážení bílé.
ooZkratka „BKT“ označuje braketing.
103
Automatická korekce jasu a kontrastuN
Jas a kontrast lze opravit automaticky, pokud snímky vypadají tmavé nebo
je kontrast příliš nízký nebo vysoký. Tato funkce se nazývá Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu). Výchozí nastavení je [Standardní].
V režimu [A] se styl [Standardní] nastaví automaticky.
položku [z3: Auto Lighting
1 Vyberte
Optimizer/z3: Automatická
optimalizace jasu].
správnou možnost.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
snímek.
3 Vyfotografujte
ggV případě potřeby bude snímek
zaznamenán s upraveným jasem
a kontrastem.
ooZa určitých podmínek snímání se může zvětšit šum a ostrost se
může změnit.
ooPokud je účinek funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) příliš silný a výsledky nejsou na preferované úrovni jasu, nastavte
možnost [Nízká] nebo [Zakázat].
ooPokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice,
snímek může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici,
nastavte pro tuto funkci možnost [Zakázat].
ooMaximální počet snímků sekvence je s možností [Vysoká] nižší.
Záznam snímku na kartu trvá také déle.
Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko <B> a odstraníte zatržítko [X]
pro položku [Zakázáno v rež. M či B], bude možné nastavit položku
[z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická optimalizace jasu]
i v režimech [a] a [BULB].
104
Nastavení potlačení šumuN
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO
Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Je zejména efektivní
při vysokých citlivostech ISO. Při pořizování snímku při nízkých
citlivostech ISO lze dále potlačit šum v tmavších částech snímku
(v oblastech stínů).
položku [z5: Potlač.šumu
1 Vyberte
při vysokém ISO].
úroveň.
2 Nastavte
zz Nastavte požadovanou úroveň
potlačení šumu a stiskněte tlačítko
<0>.
zz[M] Potlačení šumu více snímky
Použije potlačení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je použita
možnost [Vysoké]. Pro jednotlivou fotografii se souvisle pořídí čtyři
dílčí snímky, které budou automaticky vyrovnány a sloučeny do
jediného snímku typu JPEG.
Je-li kvalita snímků nastavena na možnost RAW nebo RAW+JPEG,
nelze položku [Potlač. šumu u více sním.] nastavit.
snímek.
3 Vyfotografujte
ggSnímek bude zaznamenán s použitým
potlačením šumu.
105
Nastavení potlačení šumu
Upozornění pro nastavení potlačení šumu u více snímků
ooPokud je snímek významně posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu,
může se účinek potlačení šumu snížit.
ooPokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji,
abyste zamezili jeho rozhýbání. Doporučujeme použít stativ.
ooPři fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz.
ooAutomatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících
se vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
ooPokud se během pořízení čtyř po sobě jdoucích snímků změní jas
objektu, může na výsledném snímku dojít k nestejnoměrné expozici.
ooPo zachycení snímků může chvíli trvat, než budou snímek zaznamenány
na kartu po provedení potlačení šumu a spojeny do jednoho snímku.
Během zpracování snímků je zobrazena zpráva [BUSY] a snímání není
možné, než se zpracování ukončí.
ooAEB není k dispozici.
ooMožnost [Potlač. šumu u více sním.] není k dispozici při snímání
s dlouhou expozicí, zaostřování Servo AF, tichou závěrkou, snímá s AEB
nebo braketingem WB, snímání snímků RAW nebo RAW+JPEG nebo
s funkcemi jako potlačení šumu dlouhé expozice, násobné expozice či
režim HDR.
ooFotografování s bleskem není možné. Upozorňujeme, že pomocné světlo
AF externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty řady EOS bude
aktivováno v souladu s nastavením [24: Spuštění pomoc. světla AF].
ooMožnost [Potlač. šumu u více sním.] není dostupná (není zobrazena)
při nahrávání filmů.
ooMožnost [Standardní] se nastaví automaticky, provedete-li jednu
z následujících činností: přesunete vypínač napájení do polohy <2>,
vyměníte kartu nebo nastavíte režim snímání na jiný režim než [t], [d],
[s], [f] nebo [a].
106
Nastavení potlačení šumu
Potlačení šumu dlouhé expozice
Pro snímky exponované 1 s nebo déle lze potlačit šum (světelné body
a pruhy), který je typický pro dlouhé expozice.
položku [z5: Potlač.
1 Vyberte
šumu dlouhé expozice].
možnost potlačení šumu.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zz[AUTO] Automaticky
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno
potlačení šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice.
Nastavení [Automaticky] je dostatečně účinné ve většině případů.
zz[ON] Povolit
Potlačení šumu je uplatňováno u všech expozic s časem 1 s a delším.
Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze
detekovat pomocí nastavení [Automaticky].
snímek.
3 Vyfotografujte
ggSnímek bude zaznamenán s použitým
potlačením šumu.
107
Nastavení potlačení šumu
ooPři použití možnosti [Automaticky] nebo [Povolit] může proces potlačení
šumu po pořízení snímku trvat stejně dlouhou dobu jako expozice.
ooSnímky mohou vypadat zrnitější při použití nastavení [Povolit] než při
použití nastavení [Zakázat] nebo [Automaticky].
ooPři snižování šumu je zobrazena zpráva [BUSY] a obrazovka záznamu
se nezobrazí, dokud se zpracování nedokončí, kdy je opět možné snímat.
108
Priorita zvýraznění tónuN
Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými
plochami.
položku [z3: Priorita
1 Vyberte
vysokých jasů].
možnost.
2 Nastavte
zz [Povolit]: zlepšuje přechody ve
světlých tónech. Dynamický rozsah
je rozšířen od standardní 18%
šedé až po úrovně nejvyššího jasu.
Přechody mezi šedou a světlými
tóny jsou plynulejší.
zz [Vylepšeno]: za určitých podmínek
snímání minimalizuje přeexponované
světlé tóny ještě více než možnost
[Povolit].
snímek.
3 Vyfotografujte
ggSnímek bude zaznamenán s použitou
prioritou zvýraznění tónu.
ooŠum se může nepatrně zvětšit.
ooDostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného
rozsahu citlivosti ISO nelze nastavit.
ooMožnost [Vylepšeno] není dostupná (není zobrazena) při snímání filmů.
ooS možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat
podle očekávání.
109
Korekce odchylek objektivu způsobených
optickými charakteristikamiN
Pokles periferního osvětlení, tzv. vinětace, je jev, kdy dojde ke
ztmavení rohů snímku v důsledku optických vlastností objektivu.
Zkreslení obrazu způsobené optickými vlastnostmi objektivu se nazývá
distorze. Rozptyl barev podél obrysů objektu je tzv. chromatická vada.
A snížená ostrost obrazu způsobená clonou se nazývá fenomén
difrakce. Tyto odchylky objektivu lze korigovat. Ke korekci odchylky
objektivu, difrakce a ztráty ostrosti z low-pass filtru můžete též použít
funkci Digital Lens Optimizer.
Při výchozím nastavení jsou položky [Korekce vinětace] a [Digital
Lens Optimizer] ([Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce])
nastaveny na možnost [Povolit] a položka [Korekce distorze] na
možnost [Zakázat].
Pokud jsou data korekce objektivu registrována (uložena) ve
fotoaparátu, je korekce vinětace a funkce Digital Lens Optimizer
použita i v režimu [A].
položku [z2: Korekce
1 Vyberte
odchylky objektivu].
2 Vyberte položku.
110
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
možnost [Povolit].
3 Vyberte
zz Potvrďte, zda je zobrazen název
nasazeného objektivu a (vyjma
pro korekci difrakce) zpráva
[Data korekce dostupná].
zz Vyberte možnost [Povolit]
a stiskněte tlačítko <0>.
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Zachycený snímek bude mít
korigovanou odchylku objektivu.
Korekce vinětace
ooV závislosti na podmínkách fotografování se může v okrajových
částech snímku objevit šum.
ooČím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
Použitá hodnota korekce bude nižší než maximální hodnota korekce,
která byla použita v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
Korekce distorze
ooKe korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je
oblast pozorovaná při snímání, což poněkud ořezává snímek a nepatrně
snižuje zdánlivé rozlišení.
ooNastavení korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
ooVelikost oříznutí snímku se může lišit mezi fotografiemi a filmy.
ooPokud zvětšíte snímky, nebude korekce distorze pro zobrazené
snímky použita.
ooKe snímkům s provedenou korekcí distorze nebudou připojena data pro
odstranění prachu (str. 121).
S objektivy typu RF je v průběhu záznamu filmu podporována korekce distorze.
111
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Digital Lens Optimizer
ooV závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce
zesílit šum. Hrany snímku mohou být též zvýrazněné. Před snímáním
upravte podle potřeby ostrost stylu Picture Style nebo nastavte položku
[Digital Lens Optimizer] na možnost [Zakázat].
ooČím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
ooPři snímání filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí.
(Korekci nelze provést.)
Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se barevná odchylka
i difrakce, i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
112
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Korekce chromatické vady
Položka [Korekce bar. odchylky] není zobrazena, pokud je povolena
položka [Digital Lens Optimizer].
Korekce difrakce
ooV závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce
zesílit šum.
ooČím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
ooPři snímání filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí.
(Korekci nelze provést.)
ooPomocí „Korekce difrakce“ je kromě difrakce opraveno i degradované
rozlišení způsobené low-pass filtrem. Z tohoto důvodu je korekce účinná
dokonce i při téměř otevřené cloně.
ooPoložka [Korekce difrakce] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
113
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Data korekce objektivu
Data korekce objektivu pro korekce odchylek objektivů se registrují (ukládají)
do fotoaparátu. Při zvolené možnosti [Povolit] bude automaticky použita
korekce periferního osvětlení, korekce distorze, Digital Lens Optimizer,
korekce chromatické vady a korekce difrakce.
Pro objektivy obsahující data korekce není nutné registrovat data
korekce do fotoaparátu.
Obecná upozornění týkající se korekce odchylky objektivu
ooKorekci vinětace, korekci chromatické vady, korekci distorze a korekci
difrakce nelze použít pro již pořízené snímky typu JPEG.
ooPři použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme
pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva [Data
korekce dostupná].
ooZvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
ooPokud použitý objektiv nemá k dispozici informace o vzdálenosti, rozsah
korekcí bude menší (kromě korekce difrakce).
Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu
ooÚčinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém
objektivu a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné
rozpoznat v závislosti na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
ooPokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu
snímku po snímání.
ooKorekce lze použít, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor
Life Size Converter.
ooPokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data
korekce, bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost
[Zakázat] (kromě korekce difrakce).
ooV případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility
Návod k použití.
114
Potlačení mihotáníN
Při pořizování snímků s využitím vysoké rychlosti závěrky pod
zářivkovým či podobným osvětlením může blikání světelného zdroje
způsobit mihotání a nerovnoměrnou vertikální expozici snímků. Pokud
za těchto podmínek použijete kontinuální snímání, mohou se snímky
vyznačovat nerovnoměrnou expozicí a barvami. Tato funkce umožňuje,
aby fotoaparát detekoval frekvenci blikání a fotografoval tehdy, když
jsou expozice a barvy méně ovlivněny klikáním.
položku [z6: Sním.bez
1 Vyberte
mihotání].
2 Vyberte možnost [Povolit].
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Chcete-li detekovat blikání ručně po
nastavení možnosti [Povolit] nebo
když se změní zdroj světla, stiskněte
před fotografováním tlačítko <Q>,
vyberte možnost [Sním.bez mihotání]
a stiskněte tlačítko <B>.
zz Snímek se pořídí tak, aby se
nerovnoměrnost expozice
a barevných tónů způsobená
mihotáním zmírnila.
ooS nastavenou možností [Povolit] je prodleva uvolnění závěrky delší,
pokud snímáte při blikajícím zdroji osvětlení. Rovněž kontinuální snímání
se může zpomalit nebo být nepravidelné.
ooDetekce mihotání je možná pouze při frekvenci 100 až 120 Hz. Efekt
mihotání nelze zmírnit, ani pokud se frekvence mihotání zdroje světla
během kontinuálního snímání změní.
115
Potlačení mihotání
ooPokud se v režimu [t], [d] nebo [f] během kontinuálního snímání
změní rychlost závěrky nebo pokud vyfotografujete více snímků
stejné scény při různých rychlostech závěrky, nemusí být tón barev
konzistentní. Chcete-li nekonzistentním tónům barev předejít, fotografujte
v režimu [t], [s] nebo [a] při neměnné rychlosti závěrky.
ooTón barvy zachycených snímků se může lišit mezi možností [Povolit]
a [Zakázat].
ooRychlost závěrky, clona a citlivost ISO se mohou při zahájení snímání
změnit (i s nastavením blokování AE).
ooPokud se za objektem nachází tmavé pozadí nebo pokud je součástí
kompozice jasný zdroj světla, nemusí se mihotání detekovat správně.
ooRedukce mihotání nemusí být při zvláštním osvětlení možná.
ooV závislosti na zdroji osvětlení se mihotání nemusí detekovat správně.
ooV závislosti na zdrojích světla nebo podmínkách snímání nemusí ani
použití této funkce zaručit, že dosáhnete očekávaných výsledků.
ooDoporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
ooPokud obrazovka bliká (například při změně zdroje světla), detekujte
blikání ručně stisknutím tlačítka <Q>, výběrem možnosti [Sním.bez
mihotání] a stisknutím tlačítka <B>.
ooMihotání se v režimu [A] nepotlačí.
ooPotlačení mihotání lze použít také při fotografování s bleskem. Pokud
však fotografujete s bezdrátovým bleskem, nemusíte dosáhnout
kýžených výsledků.
116
Nastavení barevného prostoruN
Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“.
U tohoto fotoaparátu lze nastavit pro zachycené snímky barevný
prostor sRGB nebo Adobe RGB. Při běžném fotografování
doporučujeme použít barevný prostor sRGB.
V režimu [A] se barevný prostor [sRGB] nastaví automaticky.
1 Vyberte položku [z4: Barev. prostor].
možnost barevného
2 Nastavte
prostoru.
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových
provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení. Toto
nastavení nedoporučujeme používat, pokud nemáte dostatečné
znalosti týkající se zpracování snímků, barevného prostoru Adobe RGB
a specifikace Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 nebo
vyšší). V prostředí sRGB v počítači nebo po vytisknutí tiskárnami, které
nevyhovují specifikaci Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21
nebo vyšší), budou snímky vypadat velmi nevýrazně. Proto bude nutné
další zpracování snímku pomocí počítačového softwaru.
ooPokud byl snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB,
bude prvním znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
ooProfil ICC není do snímku vložen. Popis profilu ICC naleznete v příručce
Digital Photo Professional návod k použití (software EOS).
117
Upozornění na fotografování bez karty
Fotoaparát můžete nastavit tak, aby nesnímal, pokud v něm není
založená karta. Výchozí nastavení je [Povolit].
položku [z1: Uvolnit
1 Vyberte
závěrku bez karty].
možnost [Zakázat].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Zakázat]
a stiskněte tlačítko <0>.
Nastavení doby prohlídky snímku
Je možné nastavit dobu, po kterou se snímek zobrazí na obrazovce
ihned po vyfotografování. Chcete-li ponechat zobrazený zachycený
snímek, nastavte možnost [Přidržet]. Pokud zachycený snímek
zobrazit nechcete, nastavte možnost [Vyp].
položku [z1: Doba
1 Vyberte
prohlídky].
možnost času.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
Pokud je nastavena možnost [Přidržet], jsou snímky zobrazeny tak dlouho,
jak je nastaveno v položce [52: Úspora energie].
118
Nastavení Časovače měřeníN
Můžete nastavit, jak dlouho poběží časovač měření (což určuje dobu
trvání zobrazení expozice/blokování AE) po spuštění akcí, jako je
stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
položku
1 Vyberte
[z3: Časovač měření].
možnost času.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
119
Simulace expoziceN
Simulace expozice simuluje a zobrazuje, jak bude vypadat jas
(expozice) skutečného snímku.
položku
1 Vyberte
[z3: Simulace expozice].
možnost.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zzPovolit (g)
Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, změní
se jas obrazu odpovídajícím způsobem.
zzPři e
Normálně se snímek zobrazí se standardním jasem, což usnadní
jeho sledování (E). Jas snímku se bude blížit skutečnému
jasu (expozici) výsledného snímku pouze v případě, že stisknete
a podržíte tlačítko přiřazené náhledu hloubky ostrosti [Náhled
hloubky ostrosti (DOF)] pomocí funkce [84: Vlastní nastavení
tlačítek], (str. 555) (g).
zzZakázat (E)
Snímek se zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho
sledování. I když nastavíte kompenzaci expozice, snímek se zobrazí
se standardním jasem.
120
Vložení dat pro odstranění prachuN
Samočisticí jednotka senzoru obvykle zajistí odstranění většiny
prachových částic, které mohou být viditelné na vyfotografovaných
snímcích. Pokud však přesto zůstanou některé prachové částice
viditelné, můžete do snímku vložit data pro odstranění prachu,
která umožní později prachové částice vymazat. Data pro odstranění
prachu využívá program Digital Photo Professional (software EOS)
k automatickému vymazání prachových částic.
Příprava
zz Použijte objektiv RF nebo EF.
zz Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
zz Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a nastavte zaostření na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen
stupnicí vzdálenosti, natočte fotoaparát přední stranou k sobě a otočte
zaostřovací kroužek ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Získání dat pro odstranění prachu
položku [z5: Data pro
1 Vyberte
odstranění prachu].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
ggPo provedení automatického
samočištění snímače se zobrazí zpráva.
Přestože bude během čištění možné
zaslechnout mechanický zvuk závěrky,
nebude vyfotografován žádný snímek.
121
Vložení dat pro odstranění prachu
čistě bílý předmět.
3 Vyfotografujte
zz Umístěte čistě bílý předmět bez
vzorů do vzdálenosti 20 až 30 cm
tak, aby vyplnil celou obrazovku,
a vyfotografujte snímek.
zz Snímek nebude uložen, data lze proto
získat i v případě, že do fotoaparátu
není vložena karta.
ggPo vyfotografování snímku začne
fotoaparát shromažďovat data pro
odstranění prachu. Po získání dat pro
odstranění prachu se zobrazí zpráva.
zz Pokud se nepodaří úspěšně
získat data, zobrazí se chybová
zpráva. Postupujte podle pokynů
v části „Příprava“ na předchozí
straně, poté vyberte položku [OK].
Znovu vyfotografujte snímek.
Data pro odstranění prachu
Získaná data pro odstranění prachu jsou vložena do všech snímků
typu JPEG a RAW vyfotografovaných od okamžiku získání dat.
Před fotografováním důležitých snímků doporučujeme aktualizovat
data pro odstranění prachu jejich opětovným získáním.
Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional
(softwaru EOS) k automatickému vymazání prachových částic naleznete
v příručce Digital Photo Professional Návod k použití.
Data pro odstranění prachu mají tak malý datový objem, že prakticky
neovlivní velikost souboru snímku.
ooData pro odstranění prachu nejsou získána při použití objektivů typu
EF-S nebo pokud je položka [z1: zOřez/poměr stran] nastavena
na možnost [1,6x (ořez)].
ooPoužijte pouze čistě bílý předmět, například nový list bílého papíru.
Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být
považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost
odstranění prachových částic pomocí softwaru Digital Photo Professional
(softwaru EOS).
122
A Plně automatické fotografování
(Automatický inteligentní scénický režim)
[A] je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky
nastavit zaostření na fotografiích nebo pohybujících se předmětech
zjišťováním pohybu předmětu (str. 126).
1
Nastavte režim snímání na možnost [A].
zz Stiskněte tlačítko <W>.
zz Otáčením voliče <6> vyberte možnost
[A] a stiskněte tlačítko <0>.
fotoaparát na předmět,
2 Zaměřte
který chcete snímat (objekt).
zz Za určitých podmínek snímání může
být kolem objektu zobrazen rámeček.
zz Pokud se na obrazovce zobrazí AF
bod, zaměřte jej na objekt.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stisknutím tlačítka spouště
do poloviny zaostřete.
zz Zaostřit je též možné dotykem na tvář
osoby nebo jiný objekt na obrazovce
(Dotykové AF).
zz Při nedostatečném osvětlení se
podle potřeby automaticky aktivuje
pomocné světlo AF (str. 264).
ggU nehybných objektů je AF bod
zobrazen zeleně, když je objekt
zaostřený, a fotoaparát emituje
pípnutí (Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF)).
123
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
ggU pohybujících se objektů se AF bod
zobrazuje modře a sleduje pohyb
předmětu. Fotoaparát neemituje
pípnutí. (Servo AF)
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Úplným stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte snímek.
ggPořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
Pohyb objektu (ať jsou objekty nehybné či pohyblivé) nemusí být správně
detekován pro některé podmínky objektu nebo snímání.
ooPokud běžně upřednostňujete snímání v režimu Jednosnímkové
automatické zaostřování (One-Shot AF), nastavte položku [AF1:
A Auto servo] na možnost [Zakázat].
ooČinnost AF (Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)
nebo Servo AF) se nastaví automaticky při stisknutí tlačítka spouště
do poloviny. Vezměte na vědomí, že činnost AF nelze zapnout během
snímání.
ooRežim [A] vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě,
pod širým nebem nebo při západu slunce. Pokud upřednostňujete jiné
tóny barvy, nastavte před snímáním režim snímání na [t], [d], [s],
[f] nebo [a] a vyberte styl Picture Style jiný než <D> (str. 88).
Minimalizace rozmazaných fotografií
zz Použijte robustní stativ, který unese hmotnost fotografického
vybavení. Upevněte fotoaparát na stativ důkladně.
zz Doporučuje se použít dálkovou spoušť (prodává se samostatně,
str. 176) nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se
samostatně, str. 174).
124
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
Časté otázky
zzZaostření není možné (indikováno oranžovým AF bodem).
Zaměřte AF bod na oblast s dobrým kontrastem a stiskněte tlačítko
spouště do poloviny (str. 56). Pokud jste příliš blízko fotografovaného
objektu, posuňte se od něj dále a vyfotografujte jej znovu.
zzZobrazí se více AF bodů současně.
Pokud je současně zobrazeno více AF bodů, jsou všechny tyto polohy
zaostřené. Dokud se jeden AF bod nachází na objektu, můžete snímek
vyfotografovat.
zzPo stisknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde k zaostření
na fotografovaný objekt.
Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven do polohy
<MF> (ruční zaostřování), přesuňte jej do polohy <AF> (automatické
zaostřování).
zzBliká zobrazená hodnota rychlosti závěrky.
Vzhledem k tomu, že je scéna příliš tmavá, může pořízení snímku
vést k rozmazání objektu způsobenému rozhýbáním fotoaparátu.
Doporučujeme použít stativ nebo blesk Canon Speedlite řady EL/EX
(prodává se samostatně, str. 177).
zzPři použití externího blesku je dolní část výsledného snímku
nepřirozeně tmavá.
Pokud je na objektiv nasazena sluneční clona, může bránit světlu
záblesku. Jestliže se objekt nachází blízko, sejměte před pořízením
snímku s bleskem sluneční clonu.
125
A Techniky fotografování v plně automatickém režimu
(Automatickém inteligentním scénickém režimu)
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu doleva
či doprava zahrnovat vyváženější snímek s příjemným pozadím
a novou perspektivou.
V režimu [A] stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete
na nepohyblivý objekt. Zaostření na tento objekt bude následně
zablokováno. Podržte tlačítko spouště stisknuté do poloviny, změňte
kompozici snímku a poté úplným stisknutím tlačítka spouště pořiďte
snímek. Tato funkce se označuje jako „blokování zaostření“.
Fotografování pohybujících se objektů
Pokud vytváříte kompozici snímku s pohybujícím se objektem a s režimem
[21: AAuto servo] nastaveným na možnost [Povolit] stisknete
tlačítko spouště do poloviny, jsou pohybující se objekty udržovány
v zaostření pomocí funkce Servo AF. Dokud držíte AF bod na objektu při
stisknutém tlačítku spouště do poloviny, bude na něj fotoaparát i nadále
zaostřovat, což je zobrazeno modrým AF bodem, který sleduje pohyb
objektu. V rozhodujícím okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím
tlačítka spouště.
126
Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém inteligentním scénickém režimu)
Ikony scény
V režimu snímání [A] fotoaparát
rozpozná typ scény a nastaví vše
automaticky podle fotografované scény.
Rozpoznaný typ scény se zobrazuje
v levém horním rohu obrazovky.
Podrobné informace o ikoně naleznete
na straně 623.
127
Zobrazení informací (snímání fotografií)
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání fotografií naleznete
na straně 619.
ooKdyž je bíle zobrazena ikona <g>, znamená to, že je zobrazen
obraz s úrovní jasu, která se velmi blíží úrovni jasu skutečného snímku,
který fotografujete.
ooPokud bliká ikona <g>, znamená to, že je obraz zobrazen s jasem,
který se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného
nebo příliš jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se
však nastavení expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více
patrný než u skutečného zaznamenaného snímku.
ooSimulace expozice nemusí být při některých nastaveních snímání
provedena. Ikona <g> a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude
zobrazen na obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném
nebo příliš jasném osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
ooHistogram lze zobrazit, pokud je možnost [z3: Simulace expozice]
nastavena na [Povolit] (str. 120).
128
Upozornění pro snímání fotografií
ooNezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce
nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození
obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo„Obecná upozornění pro snímání fotografií“ naleznete na
stranách 142–143.
Poznámky pro snímání fotografií
ooPokrytí zorného pole obrazu je přibližně 100 % (při nastavení kvality
snímků na JPEG 73).
ooPokud je fotoaparát dlouhou dobu nečinný, obrazovka se automaticky
vypne po uplynutí času nastaveného v položce [Vyp displeje]
nebo [Hled. vypnutý] v nabídce [52: Úspora energie]. Fotoaparát
se následně vypne automaticky po uplynutí času nastaveného
v možnosti [Autom.vypnutí] (str. 377).
ooPomocí kabelu HDMI HTC-100 (prodává se samostatně) můžete zobrazit
obraz na televizoru (str. 333). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.
ooSnímat je též možné pomocí dálkové spouště (prodává se samostatně,
str. 176) nebo bezdrátového dálkového ovládání (prodává se
samostatně, str. 174).
129
x Fotografování s funkcí Expozice dotykem
Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na
obrazovku.
funkci Expozice dotykem.
1 Povolte
zz Klepněte na ikonu [y] v levém
dolním rohu obrazovky.
Po každém klepnutí na ikonu dojde
k záměně ikon [y] a [x].
zz [x] (Expozice dotykem: Povolit)
Fotoaparát zaostří na bod, na který
klepnete, a pak bude snímek pořízen.
zz [y] (Expozice dotykem: Zakázat)
Klepnutím na bod můžete vybrat
místo, na které chcete zaostřit.
Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
na obrazovku
2 Klepnutím
vyfotografujte snímek.
zz Klepněte na tvář nebo objekt na
obrazovce.
ggFotoaparát zaostří na místo (Dotykové
AF), na které klepnete, pomocí
nastavené metody AF (str. 265).
ggPo nastavení [x] se barva AF
bodu změní na zelenou po dosažení
zaostření a fotoaparát automaticky
vyfotografuje snímek.
ggPokud se nepodaří zaostřit,
barva AF bodu se změní na
oranžovou a snímek nebude možné
vyfotografovat. Znovu klepněte na
tvář nebo objekt na obrazovce.
130
Fotografování s funkcí Expozice dotykem
ooI když nastavíte režim řízení <o> nebo <i>, fotoaparát bude
nadále snímat v režimu jednotlivých snímků.
ooI když je nastavena možnost [Činnost AF] na hodnotu [Servo AF],
klepnutím na obrazovku se zaostří snímek pomocí [One-Shot AF].
ooKlepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří
nebo nevyfotografuje.
ooPokud fotografujete klepnutím na obrazovku pomocí [z1: Doba
prohlídky] nastavené na [Přidržet], můžete stisknout tlačítko spouště
do poloviny a pořídit další snímek.
Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, klepněte dvakrát na obrazovku.
Prvním klepnutím na obrazovku se zahájí dlouhá expozice. Opětovným
klepnutím se dlouhá expozice ukončí. Dávejte pozor, abyste při klepání
na obrazovku nerozhýbali fotoaparát.
131
d: Programová automatická expozice
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu
objektu. Tato funkce se označuje jako programová automatická expozice
(Program AE).
* Zkratka [d] označuje program.
* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).
režim snímání na
1 Nastavte
možnost [d].
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný
objekt a stiskněte tlačítko spouště
do poloviny.
ggJakmile je objekt zaostřený, AF bod
zezelená (s jednosnímkovým
automatickým zaostřováním).
ggRychlost závěrky a clona se nastaví
automaticky.
zobrazení.
3 Zkontrolujte
zz Dokud hodnota expozice nebliká,
bude dosažena standardní expozice.
4 zzUpravte kompozici snímku a úplně
Vyfotografujte snímek.
stiskněte tlačítko spouště.
132
Programová automatická expozice
ooBlikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a nejnižší
clonové číslo signalizují podexponování.
Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
ooBlikající hodnota rychlosti závěrky „1/8000“
a nejvyšší clonové číslo signalizují přeexponování.
Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodává se
samostatně) k omezení množství světla vnikajícího
do objektivu.
Rozdíly mezi režimem [d] a [A]
ooV režimu [A] je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených
snímků mnoho funkcí nastaveno automaticky, například režim
činnosti AF a režim měření. Počet funkcí, které lze zadat, je omezený.
V režimu [d] se však automaticky nastavují pouze rychlost závěrky
a clona. Můžete bez omezení nastavit režim činnosti AF, režim měření
a další funkce.
Posun programu
ooV režimu [d] můžete libovolně měnit kombinaci rychlosti závěrky a clony
(program) automaticky nastavenou fotoaparátem, přičemž zůstane
zachována stejná expozice. Tato funkce je označována jako posun
programu (někdy také jako flexibilní program).
ooChcete-li posunout program, stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a poté otáčejte voličem <6> až do zobrazení požadované rychlosti
závěrky nebo clony.
ooPosun programu se automaticky zruší při ukončení časovače měření
(vypne se zobrazení nastavení expozice).
ooPosun programu nelze použít s bleskem.
133
s: Priorita závěrky AE
V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky
nastaví clonu, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu
objektu. Tato funkce se nazývá Priorita závěrky AE. Vyšší rychlost
závěrky může „zmrazit“ akci pohybujícího se objektu. Nižší rychlost
závěrky může vytvořit efekt rozmazání, který umocňuje dojem pohybu.
* [s] označuje předvolbu času.
Rozmazaný pohyb
(Nízká rychlost: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rychlost: 1/2000 s)
režim snímání na
1 Nastavte
možnost [s].
požadovanou rychlost
2 Nastavte
závěrky.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
4
ggClona se nastaví automaticky.
Zkontrolujte zobrazené hodnoty
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota clony nebliká, bude
dosažena standardní expozice.
134
Priorita závěrky AE
ooPokud bliká nejnižší clonové číslo, signalizuje
podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte nižší rychlost
závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat,
nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
ooPokud bliká nejvyšší clonové číslo, signalizuje
přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte vyšší rychlost
závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat,
nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
ooHodnota „1/125“ nebo „125“ například znamená 1/125 s. Navíc
hodnota „0"5“ představuje 0,5 s a hodnota „15"“ značí 15 s.
ooRychlosti závěrky „8000“ až „4“ na panelu LCD představují jmenovatel
zlomku rychlosti závěrky.
135
f: Priorita clony AE
V tomto režimu nastavujete požadovanou clonu a fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní expozice odpovídající
jasu objektu. Tato funkce se nazývá priorita clony AE. Vyšší clonové číslo
(menší otvor clony) způsobí rozšíření hloubky ostrosti záběru blíže do
popředí i dále do pozadí. Naproti tomu při nižším clonovém čísle (větším
otvoru clony) se hloubka ostrosti záběru v popředí i v pozadí zmenší.
* [f] označuje hodnotu (otevření) clony.
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5.6)
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
režim snímání na
1 Nastavte
hodnotu [f].
požadovanou clonu.
2 Nastavte
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
ggRychlost závěrky se nastaví
automaticky.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota rychlosti závěrky
nebliká, bude dosažena standardní
expozice.
136
Priorita clony AE
ooJestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“,
signalizuje podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte větší clonu
(nižší clonové číslo), dokud hodnota rychlosti závěrky
nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
ooJestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „1/8000“,
signalizuje přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte menší clonu
(větší clonové číslo), dokud hodnota rychlosti závěrky
nepřestane blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota clony
Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové
číslo se u různých objektivů liší. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný
objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „F00“.
Náhled hloubky ostrostiM
Stisknutím tlačítka přiřazeného funkci náhledu hloubky ostrosti (pomocí
funkce [84: Vlastní nastavení tlačítek], (str. 555)) zacloňte objektiv
na aktuálně nastavenou hodnotu a zkontrolujte ostře zachycenou oblast
(hloubka ostrosti).
ooČím větší je hodnota clony, tím širší ostře zachycená oblast, od popředí
po pozadí.
ooEfekt hloubky ostrosti je zřetelně vidět v obrazech, když změníte hodnotu
clony a stisknete tlačítko náhledu hloubky ostrosti.
ooExpozice je zablokována (blokování AE), dokud držíte stisknuté tlačítko
přiřazené náhledu hloubky ostrosti.
137
a: Ruční expozice
V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i clonu.
Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo
použijte volně prodejný expozimetr. Tento způsob se nazývá ruční
expozice.
* [a] označuje ruční nastavení (Manual).
režim snímání na
1 Nastavte
možnost [a].
2 Nastavte citlivost ISO (str. 83).
zz Při nastavení možnosti automatické
ISO lze nastavit kompenzaci expozice
(str. 139).
rychlost závěrky a clonu.
3 Nastavte
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Chceteli nastavit clonu, otáčejte voličem
<5>.
(1)
(2)
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
ggZobrazí se nastavení expozice.
zz Zkontrolujte značku úrovně expozice
<s>, která udává, do jaké míry se
aktuální úroveň expozice liší od
standardní úrovně.
(1)
(2)
Značka standardní expozice
Značka úrovně expozice
expozici a vyfotografujte
5 Nastavte
snímek.
zz Zkontrolujte indikátor úrovně expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
138
Ruční expozice
Kompenzace expozice pomocí automatického ISO
Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na
možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice (str. 154) nastavit
následujícím způsobem:
●●Stiskněte indikátor úrovně expozice.
●●[z3: Komp.exp./AEB]
●●Obrazovka rychlého ovládání
Je-li zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, nastavení citlivosti
ISO se změní tak, aby byla dosažena standardní expozice s nastavenou
rychlostí závěrky a clonou. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný
efekt expozice. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
ooJe-li fotoaparát nastaven do režimu [a] + automatické ISO + <q>
(Poměrové měření) a položka [82: Rež.měření, blok.AE po ostř.]
je nastavena na výchozí hodnotu (str. 548), podržením tlačítka spouště
stisknutého do poloviny se zablokuje citlivost ISO po zaostření pomocí
jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF).
ooJestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete
stisknutím tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO.
ooChcete-li porovnat současnou expozici s expozicí při počátečním
stisknutí tlačítka <A> s ručně nastavenou citlivostí ISO, stiskněte
tlačítko <A>, změňte kompozici snímku a zkontrolujte indikátor
úrovně expozice.
ooPokud je nastaveno automatické ISO a položku [81: Kroky úrovně
expozice] nastavíte na možnost [1/2-kroku], implementuje se jakákoli
kompenzace expozice s kroky po 1/2 EV při citlivosti ISO (kroky po
1/3 EV) a rychlosti závěrky. Zobrazená hodnota rychlosti závěrky se
však nezmění.
139
t: Flexibilní priorita AE
V tomto režimu můžete ručně nebo automaticky nastavit rychlost
závěrky, clonu a citlivost ISO a zkombinovat tato nastavení s volbou
kompenzace expozice. Snímání v režimu [t], s ovládáním každého
z těchto parametrů, je ekvivalentní snímání v režimu [d], [s], [f]
nebo [a].
* [t] označuje flexibilní hodnotu.
režim snímání na
1 Nastavte
možnost [t].
rychlost závěrky, clonu
2 Nastavte
a citlivost ISO.
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku,
kterou chcete nastavit. Nalevo od
vybrané položky se zobrazí ikona [6].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
možnost.
zz Chcete-li vynulovat nastavení na
možnost [AUTO], stiskněte tlačítko
<W> nebo <Y>.
hodnotu kompenzace
3 Nastavte
expozice.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovaný indikátor úrovně
expozice. Nalevo od indikátoru úrovně
expozice se zobrazí ikona [6].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
možnost.
zz Chcete-li vynulovat nastavení na
hodnotu [±0], stiskněte tlačítko <W>
nebo <Y>.
140
Flexibilní priorita AE
Kombinace funkcí v režimu [t]
Rychlost
závěrky
Clona
[AUTO]
[AUTO]
Ruční
výběr
[AUTO]
[AUTO]
Ruční výběr
Ruční
výběr
Ruční výběr
Citlivost ISO
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
Kompenzace
expozice
Režim
snímání
K dispozici
Podobný
režimu [d]
K dispozici
Podobný
režimu [s]
K dispozici
Podobný
režimu [f]
K dispozici
–
Podobný
režimu [a]
ooBlikající hodnoty indikují, že nastavené hodnoty způsobí podexponování
nebo přeexponování. Upravte expozici, až hodnota přestane blikat.
ooPomalá synchronizace se nepoužívá při nedostatku světla, pokud je
nastaveno, aby režim [t] připomínal režim [f] nebo [d] i když je
položka [Pomalá synchr.] v nabídce [z2: Ovládání blesku Speedlite]
nastavena na možnost [1/200-30 s auto].
ooHodnoty pro rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO, které jsou nastaveny
na [AUTO], jsou podtržené.
ooRychlost závěrky, clonu a citlivost ISO lze nastavit na možnost [AUTO]
a kompenzaci expozice na [±0] v kroku 2 nebo 3 stisknutím tlačítka <X>
nebo <Z>.
141
Obecná upozornění pro snímání fotografií
Kvalita snímku
ooPři fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum
(například jako světelné body a pruhy).
ooFotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků
nebo k nerovnoměrnosti barev na snímku.
ooDlouhodobější kontinuální snímání může způsobit nárůst teploty uvnitř
fotoaparátu a ovlivnit kvalitu snímku. Čas od času přestaňte snímat.
ooPokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je
vysoká, může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před
opětovným pokračováním počkejte několik minut.
Bílá ikona <s> a červená ikona <E> varování před
vnitřní teplotou
ooPokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
snímání nebo používání v teplých prostředích, zobrazí se bílá ikona
<s> nebo červená ikona <E>.
ooBílá ikona <s> signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Ukončete
na chvíli snímání fotografií a nechte fotoaparát vychladnout.
ooČervená ikona <E> znamená, že snímání se brzy automaticky ukončí.
Snímání nebude opět možné, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne,
proto přestaňte dočasně snímat nebo vypněte fotoaparát a nechte jej na
chvíli vychladnout.
ooDlouhodobější snímání v horkých prostředích způsobí, že se bílá <s>
nebo červená ikona <E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte
fotoaparát.
ooPokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se
kvalita snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí
snížit ještě předtím, než se zobrazí bílá ikona <s>.
Výsledky snímání
ooPokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí
expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se
vraťte do normálního zobrazení.
ooI když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast
odpovídající normálnímu zobrazení.
142
Obecná upozornění pro snímání fotografií
Snímky a zobrazení
ooPři nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený
snímek odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
ooPři nedostatečném osvětlení může být šum patrnější v zobrazení obrazu
i při nízkých citlivostech ISO, ale ve snímcích bude méně šumu, protože
kvalita snímku se liší mezi zobrazením a zachycenými snímky.
ooObrazovka nebo hodnota expozice může mihotat, pokud se změní
zdroj světla (osvětlení). V takovém případě přestaňte dočasně snímat
a pokračujte se zdrojem světla, který budete používat.
ooNasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit
správnému zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se
úroveň jasu nestabilizuje.
ooPokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném
snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
ooPokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [52: Jas displeje]
na jasné nastavení, může se na snímku objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. V pořízeném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost
barev zaznamenány.
ooPo zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na
skutečném snímku.
Objektiv
ooPokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (IS)
do polohy <1>, bude tato funkce stále aktivní i v případě, že nestisknete
tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
spotřebovává energii baterie, a v závislosti na podmínkách snímání tak
může způsobit snížení počtu možných snímků. Pokud není nutné používat
funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při použití stativu,
doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
ooS objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné
pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí
dostupné od druhé poloviny roku 2011.
143
i Výběr režimu řízení
K dispozici jsou režimy řízení pro fotografování jednotlivých snímků
a kontinuální snímání. Vybrat lze režim řízení odpovídající dané scéně
nebo objektu.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku režimu řízení.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku režimu řízení.
režim řízení.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> proveďte výběr.
zz[u] Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze
jeden snímek.
zz[o] Rychlé kontinuální snímání
Po dobu, kdy je zcela stisknuto tlačítko spouště, můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 8,0 snímků/s. Nicméně
maximální rychlost kontinuálního snímání může být ještě nižší za
následujících podmínek:
Při nastavení snížení mihotání:
Rychlost kontinuálního snímání bude maximálně přibližně
5,4 snímků/s.
Při nastavení Dual Pixel RAW:
Automaticky se přepne na pomalé kontinuální snímání.
144
Výběr režimu řízení
S fotografováním se Servo AF:
Když je [Činnost AF] nastavena na [Servo AF], bude
upřednostněna rychlost kontinuálního snímání maximálně přibližně
5,0 snímků/s.
S tichým fotografováním:
Pokud je [z6: Tichá závěrka] nastavena na možnost [Povolit],
rychlost kontinuálního snímání bude maximálně přibližně
5,0 snímků/s.
Při fotografování s bleskem:
S bleskem Speedlite řady EL nebo EX bude rychlost kontinuálního
snímání maximálně přibližně 3,0 snímky/s.
zz[i] Pomalé kontinuální snímání
Po dobu, kdy je zcela stisknuto tlačítko spouště, můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 3,0 snímky/s.
Když je [Činnost AF] nastavena na [Servo AF], bude upřednostněno
sledování objektů s rychlostí kontinuálního snímání maximálně
přibližně 3,0 snímky/s.
Při nastavení na Dual Pixel RAW je tato hodnota maximálně
přibližně 2,2 snímky/s.
zz[m] Samospoušť: 10 s / dálkové ovládání
zz[l] Samospoušť: 2 s / dálkové ovládání
Podrobnosti o fotografování se samospouští získáte na straně
147. Informace o fotografování s dálkovým ovládáním naleznete
na straně 174.
Během rychlého kontinuálního snímání <o> se maximální rychlost
kontinuálního snímání bude lišit podle podmínek snímání. Podrobnosti
naleznete na další stránce.
145
Výběr režimu řízení
ooPřibližně 8,0 snímků za sekundu je maximální rychlost rychlého
kontinuálního snímání <o> (str. 144) za těchto podmínek:
snímání s plně nabitou baterií v režimu Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF) při rychlosti závěrky 1/1000 s nebo rychlejší
a maximálním zaclonění (v závislosti na objektivu*), při pokojové teplotě
(23 °C), se zakázanou položkou Redukce mihotání, snímání Dual Pixel
RAW a Tichá závěrka.
* V režimu Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)
s vypnutou funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) při použití
těchto objektivů: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS
USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
ooRychlost <o> rychlého kontinuálního snímání se může snížit
v závislosti na podmínkách, jako jsou např.: stav baterie, teplota,
potlačení mihotání, snímání Dual Pixel RAW, tiché snímání s živým
náhledem, tiché fotografování, rychlost závěrky, clona, podmínky
objektu, jas, činnost AF, typ objektivu, použití blesku a nastavení
funkcí snímání.
ooPři fotografování s funkcí Servo AF může dojít ke snížení maximální
rychlosti kontinuálního snímání v závislosti na podmínkách objektu
nebo použitém objektivu. Nastavení položky [z6: Tiché LV snímání]
na možnost [Zakázat], když je nastavená funkce Servo AF, také sníží
maximální rychlost kontinuálního snímání.
ooPo nastavení položky [z6: Sním.bez mihotání] na možnost [Povolit]
(str. 115) dojde při fotografování v blikajícím světle ke snížení
maximální rychlosti kontinuálního snímání. Navíc může být interval
kontinuálního snímání nepravidelný nebo se může prodloužit čas
zpoždění při uvolnění závěrky.
ooMaximální rychlost kontinuálního snímání může poklesnout na přibližně
6,0 snímků za sekundu, pokud je používána studená baterie v chladných
prostředích nebo pokud je nízký stav nabití baterie.
ooI s pomalým kontinuálním snímáním se může v závislosti na podmínkách
snímání snížit rychlost kontinuálního snímání.
ooPokud dojde při kontinuálním snímání k zaplnění vnitřní paměti, rychlost
kontinuálního snímání se může snížit, protože snímání bude dočasně
deaktivováno (str. 77).
146
j Použití samospouště
Samospoušť použijte v případě, že chcete vyfotografovat sami sebe,
například v podobě upomínkové fotografie.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku režimu řízení.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku režimu řízení.
požadovanou možnost
3 Vyberte
samospouště.
zz Otáčením voliče <6> vyberte
samospoušť.
m: Snímek za 10 s.
l: Snímek za 2 s.
zz Je-li fotoaparát spárovaný s
bezdrátovým dálkovým ovládáním,
jsou zobrazeny ikony <Q> <k>
(ovládání se prodává samostatně,
str. 174).
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Zaostřete na objekt a poté úplně
stiskněte tlačítko spouště.
ggFunkci samospouště lze kontrolovat
pomocí indikátoru samospouště,
zvukové signalizace a odpočítávání
(v sekundách) na panelu LCD.
ggPřibližně 2 s před vyfotografováním
snímku se zrychlí blikání indikátoru
samospouště a fotoaparát rychle zapípá.
147
Použití samospouště
ooRežim <l> umožňuje fotografovat snímky, aniž byste se dotýkali
fotoaparátu upevněného na stativ. Tím lze zamezit rozhýbání
fotoaparátu při fotografování zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
ooPo vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát
pořízené snímky (str. 304) a zkontrolovat zaostření a expozici.
ooPokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte
blokování zaostření (str. 126) na objekt, který se nachází ve stejné
vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
ooAktivovanou samospoušť zrušíte stisknutím tlačítka <0>.
ooPokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování,
může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
148
Výběr rychlosti zobrazení pro rychlé
kontinuální snímáníN
Při snímání s objektivem RF, s možností [21: Činnost AF]
nastavenou na hodnotu [Servo AF] a s režimem řízení nastaveným
na možnost <o> [Rychlé kontinuální] je dostupné rychlé
zobrazení, které přepíná mezi snímkem a živým obrazem. Zobrazení
je pohotovější a usnadňuje sledování rychle se pohybujících objektů.
položku [z6:
1 Vyberte
zobrazení].
Rychlé
položku.
2 Vyberte
zz Výběrem možnosti [Povolit] zvolíte
zobrazení, které přepíná mezi každým
kontinuálním snímkem a živým
obrazem.
ooPři rychlém zobrazení se mohou snímky třást nebo mihotat. K tomuto
jevu dochází častěji při vysokých rychlostech závěrky. Výsledky snímání
ale nejsou ovlivněny.
ooRychlé zobrazení neprobíhá za následujících podmínek. Může se též
ukončit během snímání.
• Rychlost závěrky nižší než 1/30 s, clona větší než
f/11, podmínky, které ztěžují automatické zaostřování,
fotografování s bleskem a rozšíření ISO
Pokud platí všechny tyto podmínky, je k dispozici možnost [Povolit].
• S objektivem RF, položkou [Činnost AF] nastavenou na
[Servo AF] (str. 262), režimem řízení nastaveným na [Rychlé
kontinuální] (str. 144), položkou [Sním.bez mihotání]
nastavenou na [Zakázat] (str. 115), položkou [Simulace
expozice] nastavenou na [Povolit] (str. 120), položkou
[Tichá závěrka] nastavenou na [Zakáz.] (str. 151)
149
Tiché snímání s živým náhledemN
Provozní charakteristiky řízení a závěrky fotoaparátu lze nastavit,
aby vyhovovaly podmínkám snímání nebo používanému objektivu.
položku [z6: Tiché
1 Vyberte
LV snímání].
možnost.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte
tlačítko <0>.
zzRežim 1 (Výchozí nastavení)
zzRežim 2
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze jeden
snímek. Dokud budete držet tlačítko spouště úplně stisknuté, bude funkce
fotoaparátu pozastavena. Tím se povolí tišší snímání a činnost se obnoví
po návratu tlačítka spouště do polohy stisknutí do poloviny. I když bude
nastaveno kontinuální snímání, pořídí se pouze jeden snímek.
zzZakázat
Pokud použijete objektiv TS-E, který lze posouvat nebo naklánět,
nebo pokud použijete mezikroužky, nezapomeňte tuto funkci nastavit
na možnost [Zakázat]. Je-li nastavena možnost [Režim 1] nebo
[Režim 2], nemusí být dosaženo standardní expozice nebo může
dojít k nestejnoměrné expozici.
ooRozostřené oblasti snímku mohou být nekompletní při snímání blízko
minimálního zaclonění při vysokých rychlostech závěrky. Pokud se
vám nelíbí vzhled rozostřených oblastí snímku, snímání s následujícími
nastaveními může zajistit lepší výsledky.
• Snímejte s položkou [z6: Tiché LV snímání]
nastavenou na [Zakázat].
• Snímejte pomocí Tiché závěrky.
• Snižte rychlost závěrky.
• Zvyšte clonové číslo.
ooPokud je nastavena možnost [Režim 2] a fotografujete pomocí
dálkového ovládání (prodává se samostatně, str. 174), bude režim
fotografování stejný jako u možnosti [Režim 1].
150
Tiché fotografováníN
Fotografovat je možné tiše s použití funkce elektronické závěrky
snímače místo s mechanickou závěrkou běžně používanou při snímání
fotografií. V tomto režimu je také možné kontinuální snímání. To je
užitečné při fotografování, kdy fotoaparát musí být tichý.
Funkce je dostupná v režimu řízení <u>, <o>, <m> nebo <l>.
položku [z6: Tichá
1 Vyberte
závěrka].
2 Vyberte možnost [Povolit].
režim řízení (str. 144).
3 Vyberte
zz Vyberte <u>, <o>, <m> nebo
<l>.
snímek.
4 Vyfotografujte
ggPři snímání se kolem obrazovky zobrazí
bílý rámeček.
ooPři používání tichého fotografování buďte zodpovědní a respektujte
soukromí subjektu a autorská práva pro portréty.
ooU rychle se pohybujících objektů mohou být snímky objektu zkreslené,
nebo, při kontinuálním snímání s funkcí Servo AF (str. 263) mohou být
snímky rozostřené.
ooU některých objektivů a za některých podmínek snímání může být
slyšitelné nastavení zaostřování objektivu a clony.
ooPokud používáte režim tichého fotografování a dojde k emitování záblesku
z jiného fotoaparátu, nebo pokud používáte režim tichého fotografování
s blikajícím zdrojem osvětlení, například zářivkami, do snímku se mohou
zaznamenat pruhy či jiné šumy vzhledem k rozdílům v jasu.
ooFotografování v režimu AEB a fotografování s bleskem nejsou dostupné.
ooVysokorychlostní zobrazení (str. 149) se nepoužívá v tichém
fotografování, i když je režim řízení nastaven na <o>.
Nastavení položky [z6: Tichá závěrka] na možnost [Zakáz.] obnoví
původní nastavení pro položku [z6: Tiché LV snímání].
151
q Výběr režimu měřeníN
Můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů měření jasu fotografovaného
objektu. V režimu [A] se poměrové měření nastaví automaticky.
tlačítko <Q> (7).
1 Stiskněte
zz Se zobrazeným snímkem stiskněte
tlačítko <Q>.
režim měření.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte položku.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte režim měření.
[q]: Poměrové měření
[w]: Částečné měření
[r]: Bodové měření
[e]: Celoplošné měření se
zdůrazněným středem
[q] Poměrové měření
Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle.
Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala
fotografované scéně.
[w] Částečné měření
Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu nachází výrazně
jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd. Pokrývá přibližně 6,1 %
plochy ve středu obrazovky. Oblast částečného měření je indikována na
obrazovce.
[r] Bodové měření
Tento režim je efektivní při měření určité části objektu nebo scény.
Pokrývá přibližně 2,7 % plochy ve středu obrazovky. Oblast bodového
měření je indikována na obrazovce.
[e] Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky
má větší váhu.
152
Výběr režimu měření
ooFotoaparát ve výchozím nastavení nastaví následující expozici.
V režimu [q] (Poměrové měření) se podržením tlačítka spouště
stisknutého do poloviny zablokuje nastavení expozice (blokování AE)
po zaostření pomocí jednosnímkového automatického zaostřování
(One-Shot AF). V režimech [w] (Částečné měření), [r] (Bodové
měření) a [e] (Celoplošné měření se zdůrazněným středem)
se expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku. (Po stisknutí
tlačítka spouště do poloviny nedojde k zablokování expozice.)
ooV režimu [82: Rež.měření, blok.AE po ostř.] můžete nastavit,
zda se má expozice zablokovat (blokování AE) po zaostření pomocí
jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) (str. 548).
153
O Nastavení požadované kompenzace expoziceN
Kompenzace expozice může zjasnit (zvýšená expozice) nebo ztmavit
(snížená expozice) standardní expozici nastavenou fotoaparátem.
Kompenzaci expozice lze nastavit v režimech snímání [t], [d], [s],
[f] a [a]. Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ±3 EV
v krocích po 1/3 EV.
Podrobnosti o kompenzaci expozice v režimu [a] s nastavenou funkcí
automatické ISO naleznete na straně 139 a na straně 140 jsou
uvedeny podrobnosti o režimu [t].
expozici.
1 Zkontrolujte
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a zkontrolujte indikátor úrovně
expozice.
Zvýšená expozice pro
světlejší snímek
Snížená expozice pro tmavší
snímek
hodnotu kompenzace.
2 Nastavte
zz Nastavte ji tak, že budete sledovat
obrazovku při otáčení voličem <5>.
ggZobrazená ikona <O> indikuje
kompenzaci expozice.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Chcete-li zrušit kompenzaci expozice,
nastavte indikátor úrovně expozice
<N> na značku standardní expozice
(<C>).
Pokud je položka [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická
optimalizace jasu] (str. 104) nastavena na jakoukoli jinou možnost
než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože je nastavena snížená
kompenzace expozice s cílem získat tmavší snímek.
Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače napájení
do polohy <2>.
154
h Automatický braketing expozice (AEB)N
Provedením automatické změny rychlosti závěrky, clony nebo citlivosti
ISO můžete stupňovat expozici až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV pro
tři po sobě následující snímky. Tato funkce se nazývá automatický
braketing expozice (AEB).
* Zkratka AEB označuje automatický braketing expozice (Auto Exposure Bracketing).
položku [z3: Komp.exp./
1 Vyberte
AEB].
rozsah automatického
2 Nastavte
braketingu expozice (AEB).
(1)
Standardní expozice
Snížená expozice
Zvýšená expozice
zz Otáčením voliče <6> nastavte
rozsah automatického braketingu
expozice (1). Stisknutím tlačítek
<Y> <Z> můžete nastavit hodnotu
kompenzace expozice.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
ggPo opuštění nabídky se na obrazovce
zobrazí rozsah automatického
braketingu expozice AEB.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Vyfotografují se tři snímky se
stupňovanou expozicí podle nastaveného
režimu řízení v následujícím pořadí:
standardní expozice, snížená expozice
a zvýšená expozice.
zz Automatický braketing expozice AEB
se automaticky nezruší. Chcete-li
zrušit automatický braketing expozice
AEB, proveďte krok 2 a vypněte
zobrazení rozsahu automatického
braketingu expozice.
155
Automatický braketing expozice (AEB)
Pokud je položka [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická
optimalizace jasu] (str. 104) nastavena na jakoukoli jinou možnost než
[Zakázat], efekt automatického braketingu expozice může být omezen.
ooBěhem fotografování v režimu AEB bliká v levé dolní části obrazovky
ikona <A>.
ooJestliže je nastaven režim řízení <u>, stiskněte tlačítko spouště
pro každý snímek třikrát. Pokud je nastaven režim <o> nebo <i>
a přidržíte úplně stisknuté tlačítko spouště, vyfotografují se tři po sobě
jdoucí snímky se stupňovanou expozicí a poté fotoaparát automaticky
ukončí snímání. Pokud je nastaven režim <m> nebo <l>, budou
pořízeny tři po sobě jdoucí snímky v braketingu po uplynutí 10sekundové
nebo 2sekundové prodlevy.
ooAutomatický braketing expozice AEB můžete nastavit v kombinaci
s kompenzací expozice.
ooRežim snímání nelze během fotografování v režimu AEB změnit.
ooAutomatický braketing expozice nelze použít s bleskem, potlačením
šumu více snímky ani s režimem HDR.
ooAutomatický braketing expozice AEB se automaticky zruší, když
provedete jednu z těchto akcí: přesunete vypínač napájení do polohy
<2> nebo jakmile bude plně nabitý blesk.
156
A Blokování expozice při fotografování
(blokování AE)N
Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici
samostatně nebo pořizujete více snímků se stejným nastavením
expozice. Stisknutím tlačítka <A> zablokujte naměřenou expozici, poté
změňte kompozici a vyfotografujte snímek. Tato funkce se označuje
jako blokování AE. Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných
v protisvětle apod.
na fotografovaný objekt.
1 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
ggZobrazí se nastavení expozice.
tlačítko <A> (4).
2 Stiskněte
ggV levém dolním rohu obrazovky se
zobrazí ikona <A> indikující, že
expozice je blokována (blokování AE).
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
zablokuje aktuální nastavení expozice.
kompozici a vyfotografujte
3 Změňte
snímek.
zz Pokud chcete pořídit více fotografií
při zachování blokování AE, přidržte
tlačítko <A> a stisknutím tlačítka
spouště vyfotografujte další snímek.
Účinek blokování AE
Režim
měření
q
wre
Způsob volby AF bodu
Automatický výběr
Ruční výběr
Expozice vystředěná na AF bod Expozice vystředěná na vybraný
v zaostření je zablokována.
AF bod je zablokována.
Expozice ve středu obrazovky je zablokována.
* V režimu [q] s přepínačem režimů zaostřování objektivu nastaveným do
polohy <MF> je expozice ve středu obrazovky zablokována.
157
BULB: Dlouhé (čas B) expozice
V tomto režimu zůstane závěrka otevřená tak dlouho, dokud
podržíte tlačítko spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho uvolnění.
Tato technika fotografování se nazývá „dlouhá expozice“. Dlouhá
expozice je vhodná pro fotografování nočních snímků, ohňostrojů,
nebe a jiných objektů vyžadujících dlouhé expoziční doby.
1 Nastavte režim snímání na [BULB].
požadovanou clonu.
2 Nastavte
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Expozice bude pokračovat, dokud
budete držet úplně stisknuté tlačítko
spouště.
ggUplynulý čas expozice se zobrazuje
na panelu LCD.
ooNezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce
nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození
obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
ooPři dlouhých expozicích vzniká na snímku více šumu než obvykle.
ooPo nastavení možnosti automatické ISO se nastaví citlivost ISO 400
(str. 608).
ooPokud při snímání dlouhých expozic použijete samospoušť místo režimu
bulb, pokračujte v úplném stisknutí tlačítka spouště (z důvodu prodlevy
samospouště a doby dlouhé expozice).
158
Dlouhé (čas B) expozice
ooPomocí možnosti [z5: Potlač. šumu dlouhé expozice] lze během
dlouhé expozice potlačit šum (str. 107).
ooPro dlouhé expozice doporučujeme použít stativ a časovač času B.
ooDále můžete také využít dálkovou spoušť RS-60E3 (prodává se
samostatně, str. 176).
ooPro dlouhé expozice můžete také použít bezdrátové dálkové ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně, str. 174). Po stisknutí tlačítka pro
přenos na dálkovém ovladači dojde ihned nebo po uplynutí 2 sekund
k zahájení dlouhé expozice. Opětovným stisknutím daného tlačítka
ji ukončíte.
Časovač času BM
Dobu dlouhé expozice můžete přednastavit. Časovač času B eliminuje
potřebu držet tlačítko spouště stisknuté během dlouhé expozice.
Ve výsledku tak předejdete rozhýbání fotoaparátu.
Časovač času B lze nastavit pouze v režimu [BULB] (dlouhá expozice).
V žádném jiném režimu tuto funkci nastavit nelze.
položku [z6: Časovač
1 Vyberte
času B].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
159
Dlouhé (čas B) expozice
požadovanou dobu
3 Nastavte
expozice.
zz Nastavte počet hodin, minut a sekund.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček <s>.)
4 Vyberte tlačítko [OK].
snímek.
5 Vyfotografujte
ggStiskněte tlačítko spouště úplně a zahajte
dlouhou expozici. Ta bude pokračovat,
dokud neuplyne nastavený čas.
zz Během snímání s časovačem času B
se na panelu LCD zobrazuje [H]
a doba expozice.
zz Nastavení časovače zrušíte výběrem
možnosti [Zakázat] v kroku 2.
ooKdyž je časovač času B v provozu, pokud zcela stisknete tlačítko
spouště a uvolníte ho, dlouhá expozice se zastaví.
ooPokud budete tlačítko spouště držet zcela stisknuté po zahájení
expozice, bude dlouhá expozice pokračovat i po uplynutí nastavené
doby expozice. (Dlouhá expozice se nezastaví automaticky, když uplyne
nastavený čas expozice.)
ooZměna režimu snímání zruší časovač času B a obnoví nastavení na
[Zakázat].
160
w: Fotografování s vysokým dynamickým
rozsahem (HDR)N
Můžete snímat fotografie s oříznutými jasnými plochami a stíny budou
potlačeny pro vysoký dynamický rozsah tónů, dokonce i u scén s vysokým
kontrastem. HDR je užitečné pro pořizování snímků krajin a zátiší.
HDR jsou pro každý záběr pořízeny tři po sobě následující snímky
s různými expozicemi (standardní expozicí, podexponováním
a přeexponováním) a poté jsou automaticky sloučeny dohromady.
Snímek pořízený v režimu HDR je zaznamenán jako snímek typu
JPEG.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
1 Vyberte položku [z5: Režim HDR].
položku [Úprava dyn. rozs.].
2 Nastavte
zz Vyberte rozsah a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Výběr možnosti [Automaticky] zajistí
automatické nastavení dynamického
rozsahu podle celkového rozsahu
tónů snímku.
zz Čím je hodnota vyšší, tím širší bude
dynamický rozsah.
zz Fotografování s vysokým dynamickým
rozsahem ukončíte výběrem možnosti
[Zakázat HDR].
položku [Efekty].
3 Nastavte
zz Vyberte efekt a stiskněte tlačítko
<0>.
161
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
Efekty
zz[P] Přirozené
Je určen pro snímky, u nichž je potřebné zachovat široký rozsah
tónů a kde by jinak došlo ke ztrátě detailů v oblastech světel a stínů.
Oříznuté jasné a tmavé plochy se zredukují.
zz[A] Standardní
Zatímco oříznuté jasné a tmavé plochy se redukují více než u efektu
[Přirozené], kontrast se sníží a stupňování bude plošší, aby snímek
vypadal jako malovaný obraz. Obrysy objektů budou mít jasné (nebo
tmavé) okraje.
zz[B] Živé
Barvy jsou sytější než u efektu [Standardní] a nízký kontrast
a ploché stupňování vytvoří efekt grafického umění.
zz[C] Výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku
vzhled olejomalby.
zz[D] Reliéfní
Saturace barev, jas, kontrast a stupňování jsou sníženy tak, aby
snímek vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy
objektů budou mít jasné (nebo tmavé) okraje.
Sytost
Zvýraznění
orámování
Jas
Tón
Standardní
Standardní
Živé
Vysoká
Výrazné
Vyšší
Reliéfní
Nízký
Standardní
Slabé
Silné
Silnější
Standardní
Ploché
Standardní
Ploché
Standardní
Ploché
Tmavé
Plošší
Jednotlivé efekty budou použity na základě charakteristik aktuálně
nastaveného stylu Picture Style (str. 88).
162
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
položku [Kontinuální HDR].
4 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude HDR automaticky zrušeno po
ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Každý
snímek] bude HDR pokračovat,
dokud nebude pro položku z kroku 2
nastavena možnost [Zakázat HDR].
položku [Auto. zarovn. sn.].
5 Nastavte
zz Pro fotografování z ruky vyberte
možnost [Povolit]. Při použití stativu
vyberte možnost [Zakázat] a stiskněte
tlačítko <0>.
snímky, které chcete uložit.
6 Označte
zz Chcete-li uložit tři snímky a výsledný
snímek HDR, vyberte možnost
[Všechny sn.] a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Chcete-li uložit pouze snímek HDR,
vyberte možnost [Jen HDR sn.]
a stiskněte tlačítko <0>.
snímek.
7 Vyfotografujte
zz Po úplném stisknutí tlačítka spouště
budou souvisle pořízeny tři snímky
a na kartu se zaznamená snímek HDR.
163
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
ooSnímky s HDR RAW jsou zachyceny v kvalitě snímku JPEG73. Snímky
s HDR RAW+JPEG jsou zachyceny v nastavené kvalitě snímku JPEG.
Tři zachycené snímky k vytvoření snímku s HDR jsou též v nastavené
kvalitě snímku.
ooFotografování s vysokým dynamickým rozsahem není možné použít
s rozšířeným rozšířenou citlivostí ISO (L, H1, H2). Fotografování
s vysokým dynamickým rozsahem je možné v rozsahu ISO 100 až
40000 (liší se v závislosti na nastavení [Minimální] a [Maximální]
v části [Rozsah citli. ISO]).
ooPři HDR nebude aktivován blesk.
ooAEB není k dispozici.
ooPři fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz.
ooPři HDR se pořídí tři snímky s různými, automaticky nastavenými
rychlostmi závěrky. Z tohoto důvodu bude i v režimech snímání [t],
[s] a [a] rychlost závěrky posunuta na základě vámi nastavené
rychlosti závěrky.
ooAby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, může být nastavena vyšší
citlivost ISO.
164
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
ooPři pořizování snímků v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit] nebudou ke snímku připojeny informace
o zobrazení AF bodu (str. 309) a data pro odstranění prachu (str. 121).
ooPokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.]
nastavena na možnost [Povolit], okrajové části snímku se nepatrně
oříznou a mírně se sníží rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně
zarovnat z důvodu otřesů fotoaparátu apod., automatické zarovnání
snímků se nemusí uplatnit. Upozorňujeme, že při fotografování
s nadměrně jasným (nebo tmavým) nastavením expozice nemusí
automatické zarovnání snímků fungovat správně.
ooPokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.]
nastavena na možnost [Zakázat], tři snímky nemusí být řádně zarovnány
a efekt HDR může být snížený. Doporučujeme použít stativ.
ooAutomatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících
se vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
ooStupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně
reprodukováno. Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
ooHDR při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené
reprodukci barev osvětlených oblastí.
ooPři fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) dojde ke
sloučení snímků, které jsou pak uloženy na kartu, což může určitou dobu
trvat. Při zpracování snímků je na obrazovce a panelu LCD zobrazena
zpráva [BUSY] a snímání není možné, dokud se zpracování nedokončí.
165
P Násobné expoziceN
Při fotografování násobných expozic (2–9) je možné vidět, jak budou
snímky sloučeny do jednoho snímku.
položku [z5: Násobná
1 Vyberte
expozice].
možnost [Násobná
2 Nastavte
expozice].
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Chcete-li ukončit fotografování
násobných expozic, vyberte možnost
[Zakázat].
zzZapnuto: Funkce/ovládání (Priorita funkce a ovládání)
To je vhodné při fotografování násobných expozic postupně při
současné kontrole výsledků. Při kontinuálním snímání se rychlost
kontinuálního snímání výrazně sníží.
zzZapnuto: Kontinuální snímání (Priorita kontinuálního snímání)
Používá se pro kontinuální násobné expozice pohybujících se
objektů. Kontinuální snímání je možné bez následujících činností:
zobrazení nabídky, prohlídka snímku po jeho pořízení, přehrávání
snímků a vrácení zpět posledního snímku (str. 172). Zachycené
snímky nejsou zobrazeny sloučené.
Všimněte si, že bude uložen pouze snímek s násobnou expozicí.
(Jednotlivé expozice použité pro snímek s násobnou expozicí jsou
zlikvidovány.)
U některých objektivů nemusí být možné fotografování s násobnou expozicí.
166
Násobné expozice
položku [Ovl. nás. expoz.].
3 Nastavte
zz Vyberte požadovanou metodu
ovládání násobné expozice
a stiskněte tlačítko <0>.
zzAditivní
Expozice každého jednotlivého zachyceného snímku je přidávána
součtově. Na základě nastavení položky [Počet expozic] nastavte
zápornou kompenzaci expozice. Chcete-li nastavit hodnotu kompenzace
expozice, postupujte podle níže uvedených základních pokynů.
Pravidlo pro nastavení kompenzace expozice podle počtu expozic
Dvě expozice: –1 EV, tři expozice: –1,5 EV, čtyři expozice: –2 EV
zzPrůměrný
Na základě nastavení položky [Počet expozic] se při fotografování
násobných expozic automaticky nastaví záporná kompenzace
expozice. Pokud pořizujete násobné expozice stejné scény, expozice
pozadí objektu bude automaticky řízena tak, aby byla dosažena
standardní expozice.
zzJasný/Tmavý
Jas (nebo tmavost) základního snímku a snímků, které mají být
přidány, jsou porovnávány ve stejném místě a jasná (nebo tmavá)
část zůstane zachována. V závislosti na relativním jasu (nebo
tmavosti) snímků mohou být některé překrývající se barvy míseny.
[Počet expozic].
4 Nastavte
zz Vyberte počet kopií a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Můžete nastavit od 2 do 9 expozic.
167
Násobné expozice
snímky, které chcete uložit.
5 Označte
zz Chcete-li uložit všechny jednotlivé
expozice a snímek s násobnou
expozicí, vyberte možnost [Všechny
sn.] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li uložit pouze snímek
s násobnou expozicí, vyberte možnost
[Jen výsledný] a stiskněte tlačítko
<0>.
možnost [Pokrač. nás. ex.].
6 Nastavte
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude fotografování s násobnou
expozicí automaticky zrušeno po
ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Kontinuálně]
bude fotografování s násobnou
expozicí pokračovat, dokud nebude
pro položku z kroku 2 nastavena
možnost [Zakázat].
(1)
první expozici.
7 Vyfotografujte
ggPokud nastavíte možnost [Zap:Fun/
ovl.], snímek se zobrazí po pořízení.
zz Můžete zkontrolovat zbývající
expozice, což je indikováno na
obrazovce (1).
zz Pořízený snímek lze zobrazit
stisknutím tlačítka <x> (str. 172).
168
Násobné expozice
další expozice.
8 Vyfotografujte
zz Pokud nastavíte možnost [Zap:Fun/
ovl.], dosud pořízené snímky se zobrazí
sloučené. Chcete-li zobrazit pouze
aktuální snímek, opakovaně stiskněte
tlačítko <B>.
zz Fotografování s násobnou expozicí
skončí po pořízení stanoveného
počtu expozic.
ooS možností [Zap:Fun/ovl.] můžete stisknutím tlačítka <x> zobrazit
dosud pořízené snímky s násobnou expozici nebo odstranit předchozí
jednotlivou expozici (str. 172).
ooInformace o snímku pro poslední snímek se zaznamenají a připojí ke
snímku s násobnou expozicí.
169
Násobné expozice
ooKvalita snímků, citlivost ISO, styl Picture Style, potlačení šumu při
vysokém ISO a barevný prostor atd. nastavené pro první jednotlivou
expozici budou nastaveny také pro následující expozice.
ooPokud nastavíte položku [z4: Picture Style] na možnost
[Automaticky], použije se při fotografování možnost [Standardní].
ooS nastavenou funkcí [Zap:Fun/ovl.] a [Aditivní] může veškerý šum,
nepravidelné barvy, proužkování nebo podobné potíže ovlivňující snímky
zobrazené během snímání vypadat odlišně ve výsledném snímku
s násobnou expozicí.
ooU násobných expozic bude s rostoucím počtem expozic více patrný šum,
nerovnoměrné barvy a proužkování.
ooPokud je nastavena možnost [Aditivní], bude zpracování snímku po
pořízení násobných expozic určitou dobu trvat. (Indikátor přístupu na
kartu bude svítit déle.)
ooJas a šum snímku s násobnou expozicí zobrazené v kroku 8 během
snímání se budou lišit od těch z konečného stavu zaznamenaného
snímku s násobnou expozicí.
ooFotografování s násobnou expozicí se zruší, pokud přepnete vypínač
napájení do polohy <2> nebo vyměníte baterie či karty.
ooPřepnutí na režim snímání [A] ukončí fotografování s násobnou expozicí.
170
Násobné expozice
Sloučení násobných expozic se snímkem zaznamenaným na kartu
Snímek RAW zaznamenaný na kartu můžete vybrat jako první jednotlivou
expozici. Obrazová data vybraného snímku RAW zůstanou nedotčena.
Použity mohou být pouze snímky 1 nebo F. Snímky typu
JPEG nelze vybrat. Snímky, které lze zadat, se také liší v závislosti na
připojeném objektivu. Podrobnosti naleznete v tabulce dále.
1
Vyberte položku [Vybrat sním.pro hrom.
expozici].
první snímek.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek, který má být použit
jako první jednotlivá expozice,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
ggVe spodní části obrazovky se zobrazí
číslo souboru vybraného snímku.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Po výběru prvního snímku se
počet zbývajících expozic tak,
jak je nastaven pomocí položky
[Počet expozic], sníží o 1.
zzSnímky, které lze vybrat
Připojený
objektiv
Objektiv RF/
EF
Objektiv EF-S
Oříznuté snímání
Vybratelné snímky
Vyp
Zap
–
Snímky RAW zachycené v plné velikosti
Snímky RAW z oříznutého snímání nebo
pořízené objektivem EF-S
ooTyto snímky nelze vybrat jako první jednotlivou expozici: snímky pořízené
s položkou [z3: Priorita vysokých jasů] nastavenou na možnost [Povolit]
nebo [Vylepšeno] nebo snímky pořízené s položkou [z1: zOřez/poměr
stran] nastavenou na jinou možnost než [Full-frame] či [1,6x (ořez)].
ooMožnost [Zakázat] se použije pro položky [z2: Korekce odchylky objektivu]
a [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická optimalizace jasu] bez
ohledu na nastavení snímku vybraného jako první jednotlivá expozice.
171
Násobné expozice
ooCitlivost ISO, styl Picture Style, potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO, barevný
prostor atd. nastavené pro první snímek budou také použity pro následující snímky.
ooPokud je možnost Picture Style nastavená na možnost [Automaticky]
pro snímek vybraný jako první snímek, použije se při fotografování
možnost [Standardní].
ooNelze vybrat snímek pořízený jiným fotoaparátem.
ooNelze vybrat snímky pořízené pomocí objektivů, které nejsou kompatibilní
s fotografováním s násobnou expozicí (jako první jednotlivá expozice).
ooFunkce [Vybrat sním.pro hrom.expozici] není dostupná, pokud není
připojen objektiv.
ooPokud vyberete snímek RAW použitý při fotografování s násobnou expozicí.
ooVýběrem položky [Zrušit výběr] zrušíte výběr snímku.
Kontrola a odstranění násobných expozic během fotografování
Před ukončením fotografování nastaveného
počtu expozic pomocí možnosti [Zap:Fun/ovl.]
(nikoli pomocí možnosti [Zap:Kont.sn.]) můžete
stisknout tlačítko <x> a zobrazit aktuální stav
snímku s násobnou expozicí, zkontrolovat expozici
a prohlédnout si, jak jsou snímky rozvrstvené.
Pokud stisknete tlačítko <L>, zobrazí se
operace, které je možné provést během
fotografování s násobnou expozicí.
Obsluha
Popis
2 Návrat na předchozí Znovu se objeví obrazovka zobrazená před stisknutím
tlačítka <L>.
obrazovku
Slouží k odstranění naposledy pořízeného snímku
q Vrátit zpět
(vyfotografujte jiný snímek). Počet zbývajících expozic
poslední snímek
se zvýší o 1.
Pomocí možnosti [Uložit zdroj.sn.: Všechny sn.] se
všechny doposud vytvořené jednotlivé expozice a snímek
s násobnou expozicí před ukončením uloží.
W Uložit a ukončit
Pomocí možnosti [Uložit zdroj.sn.: Jen výsledný] se před
ukončením uloží pouze vytvořený snímek s násobnou expozicí.
Fotografování s násobnou expozicí se ukončí bez
r Ukončit bez uložení uložení snímku.
Při fotografování s násobnou expozicí lze přehrávat pouze snímky s násobnou expozicí.
172
Násobné expozice
Časté otázky
zzExistují nějaká omezení týkající se kvality snímku?
Všechny jednotlivé expozice a snímek s násobnou expozicí jsou
zachyceny nastavenou kvalitou snímku. Lze vybrat všechna nastavení
kvality snímků typu JPEG.
zzMohu sloučit snímky zaznamenané na kartu?
Pomocí funkce [Vybrat sním.pro hrom.expozici] můžete vybrat
první jednotlivou expozici ze snímků zaznamenaných na kartu
(str. 171). Uvědomte si, že nelze sloučit více snímků, které jsou již
zaznamenány na kartu.
zzJak jsou soubory násobná expozice číslovány?
Při nastavení fotoaparátu ukládat všechny snímky jsou snímky
s násobnou expozicí označeny číslem po poslední jednotlivé expozici
použité k jejich vytvoření.
zzBude při fotografování s násobnou expozicí účinná funkce
automatického vypnutí napájení?
Pokud není položka [Autom.vypnutí] na kartě [52: Úspora
energie] nastavena na možnost [Zakázat], fotoaparát se
automaticky vypne po přibližně 30 minutách, což ukončí fotografování
s násobnou expozicí a zruší nastavení vícenásobné expozice.
173
Fotografování s dálkovým ovládáním
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) kompatibilní
s nízkoenergetickou technologií Bluetooth® umožňuje fotografování
s dálkovým ovládáním do vzdálenosti přibližně 5 metrů od fotoaparátu.
Párování
Chcete-li používat dálkové ovládání BR-E1, musíte jej nejprve
spárovat (spojit a uložit) s fotoaparátem. Podrobnosti o párování
jsou uvedeny na straně 408.
Po spárování zařízení proveďte následující.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku režimu řízení.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku režimu řízení.
samospoušť / dálkové
3 Vyberte
ovládání.
zz Otáčením voliče <6> vyberte položku
<Q> nebo <k>.
174
Fotografování s dálkovým ovládáním
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Stisknutím tlačítka <2> na dálkovém
ovládání můžete také automaticky zaostřit.
zz Chcete-li fotografovat, stiskněte uvolňovací
tlačítko na dálkovém ovládání.
zz Podrobné pokyny k fotografování
naleznete v návodu k použití
dálkového ovládání BR-E1.
Nelze používat infračervené jednotky dálkového ovládání jako RC-6.
ooPokud není zaostřování možné s automatickým zaostřováním,
zaostřete před fotografováním ručně (str. 281).
ooPokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování,
může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
ooDálkový ovladač lze použít také ke snímání filmu (str. 245).
175
Použití dálkové spouště
Fotografovat můžete také připojením
dálkové spoušti RS-60E3 (prodává
se samostatně).
Provozní pokyny naleznete v návodu
k použití dálkové spouště.
1 Otevřete kryt konektorů.
zástrčku do konektoru
2 Připojte
pro dálkové ovládání.
176
D Fotografování s bleskem
Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS
Blesk Speedlite řady EL/EX (prodává se samostatně) usnadňuje
fotografování s bleskem.
Postup ovládání naleznete v návodu k použití blesku Speedlite
řady EL/EX. Tento fotoaparát patří do skupiny Typ A a umožňuje
využívat všechny funkce blesků Speedlite řady EL/EX.
Pokyny pro nastavení funkcí blesku a uživatelských funkcí pro blesk na
obrazovce nabídky fotoaparátu naleznete na straně 179.
zzKompenzace expozice s bleskem
Výkon blesku lze upravit (kompenzace expozice s bleskem). Po
zobrazení snímku na obrazovce stiskněte tlačítko <B> vyberte
otáčením voliče <5> položku kompenzace expozice s bleskem
a otáčením voliče <6> nastavte kompenzaci expozice s bleskem.
Je možné nastavit kompenzaci expozice s bleskem až do ±3 EV
v krocích po 1/3 EV.
zzBlokování expozice s bleskem
Tato funkce umožňuje dosáhnout náležité expozice s bleskem pro
určitou část fotografovaného objektu. Zaměřte střed hledáčku na
objekt, stiskněte tlačítko <A> na fotoaparátu, upravte kompozici
a vyfotografujte snímek.
I když nastavíte negativní kompenzaci expozice s bleskem (aby snímky
zůstávaly tmavší), mohou být i nadále snímány světlé snímky, pokud není
položka [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická optimalizace
jasu] (str. 104) nastavena na možnost [Zakázat].
ooBlesk Speedlite podle potřeby automaticky emituje pomocné světlo
AF, pokud je automatické zaostřování obtížné při nedostatku světla.
ooKompenzaci expozice s bleskem můžete upravit pomocí rychlého
ovládání (str. 68) nebo pomocí [Nastavení funkce blesku] v nabídce
[z2: Ovládání blesku Speedlite] (str. 182).
ooFotoaparát může při zapnutí automaticky zapnout blesk Speedlite.
Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesků Speedlite,
které podporují tuto funkci.
177
Fotografování s bleskem
Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX
zz Blesky Speedlite řad EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického
zábleskového režimu TTL nebo A-TTL lze provozovat pouze
na plný výkon.
Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání [a]
na možnost Ruční expozice nebo [f] Priorita clony AE a upravte
nastavení clony.
zz Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem ručního nastavení
blesku fotografujte v tomto režimu.
Externí blesky jiného výrobce
zzRychlost synchronizace
Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními externími blesky
jiných značek než Canon při rychlosti 1/200 s a nižší. Při použití
velkých studiových externích blesků trvá záblesk déle než při použití
kompaktního externího blesku. Doba trvání záblesku se liší v závislosti
na modelu. Před fotografováním nezapomeňte zkontrolovat řádné
provedení synchronizace blesku pořízením zkušebního snímku při
rychlosti synchronizace přibližně 1/60 s až 1/30 s.
ooPokud je fotoaparát používán s externím bleskem nebo příslušenstvím
určeným pro fotoaparáty jiné značky, nejenže nemusí fotoaparát
fungovat správně, ale může dojít k jeho poruše.
ooDo sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové
externí blesky. Nemusely by emitovat záblesky.
Fotografování s bleskem pomocí konektoru PC je možné s bateriovým
gripem BG-E22 (prodává se samostatně).
178
Nastavení funkce bleskuN
Při použití blesku Speedlite řady EL/EX, který je kompatibilní
s nastaveními funkcí blesku, můžete nastavit funkce blesku Speedlite
a uživatelské funkce na obrazovce nabídky fotoaparátu. Než začnete
nastavovat funkce blesku, nasaďte blesk Speedlite na fotoaparát
a zapněte jej.
Podrobné informace o funkcích blesku Speedlite naleznete v návodu
k použití blesku Speedlite.
položku [z2: Ovládání
1 Vyberte
blesku Speedlite].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku a stiskněte tlačítko
<0>.
179
Nastavení funkce blesku
Záblesk blesku
Chcete-li povolit fotografování
s bleskem, nastavte možnost [Povolit].
Pokud chcete zakázat záblesk blesku
nebo povolit pouze pomocné světlo AF,
nastavte možnost [Zakáz.].
Při připojení blesku Speedlite, který podporuje automatický záblesk
blesku, můžete podle potřeby v závislosti na podmínkách snímání také
nakonfigurovat následující nastavení k povolení automatické aktivace
blesku.
●●Nastavte položku [Záblesk blesku] na [Povolit].
●●Nastavte blesk Speedlite do automatického režimu blesku.
●●Nastavte režim snímání fotoaparátu [A] nebo [d].
Podrobné pokyny ke snímání jsou uvedeny v návodu k použití blesků
řady Speedlite, které podporují automatický záblesk blesku.
E-TTL II měření
Při normálních expozicích s bleskem
nastavte pro tuto položku možnost
[Poměrové]. Je-li nastavena hodnota
[Průměrové], bude expozice s bleskem
zprůměrována pro celou měřenou scénu.
V závislosti na fotografované scéně
může být třeba nastavit kompenzaci
expozice s bleskem. Toto nastavení
je určeno pro pokročilé uživatele.
180
Nastavení funkce blesku
Pomalá synchronizace
Pro fotografování s bleskem lze v režimu
priority clony AE [f] nebo programové
automatické expozice [d] nastavit
rychlost synchronizace blesku.
zz[
] 1/200-30 s auto
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu
1/200 s až 30 s podle jasu scény. Za určitých podmínek snímání
v místech s nedostatečným osvětlením se používá fotografování s nízkou
rychlostí synchronizace, a rychlost závěrky se automaticky sníží.
zz[
] 1/200-1/60 s auto
Zabraňuje nastavení nízké rychlosti závěrky při nedostatečném
osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít rozmazání objektu
a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný objekt bude
po osvícení bleskem exponován správně, pozadí může vyjít tmavé.
zz[
] 1/200 s (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/200 s.
Tato možnost chrání účinněji před rozmazáním objektu a rozhýbáním
fotoaparátu než možnost [1/200-1/60 s auto]. Při nedostatečném
osvětlení však bude pozadí objektu tmavší než u nastavení
[1/200-1/60 s auto].
ooVe výchozím nastavení je nastavena možnost [1/200-1/60 s auto].
Chcete-li použít pomalou synchronizaci v režimu [f] nebo [d],
nastavte možnost [1/200-30 s auto].
ooSynchronizace s vysokými rychlostmi není dostupná v režimu [f]
nebo [d] při nastavení možnosti [1/200 s (pevná)].
181
Nastavení funkce blesku
Bezpečné FE
Fotoaparát může při nastavení na
Automatické ISO automaticky snížit
citlivost ISO a snímat se standardní
expozicí objektu, aby se zabránilo
přeexponování zábleskem blesku při
fotografování ve dne nebo na krátkou
vzdálenost.
Nastavení funkcí blesku
Zobrazené informace, poloha zobrazení a dostupné možnosti se liší
podle modelu blesku Speedlite, jeho nastavení uživatelských funkcí,
režimu blesku a dalších faktorů. Podrobné informace o funkcích
blesku Speedlite naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.
Ukázková obrazovka
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Režim blesku
Bezdrátové funkce / ovládání
poměru intenzity záblesků
Zoom blesku (pokrytí blesku)
(3)
(4)
(5)
(6)
Synchronizace závěrky
Kompenzace expozice s bleskem
Braketing expozice s bleskem
Při používání blesků Speedlite řady EX, které nejsou kompatibilní
s nastaveními funkce blesku, jsou funkce omezené.
182
Nastavení funkce blesku
zzRežim blesku
Můžete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému
fotografování s bleskem.
[Měření blesku E-TTL II] je standardní
režim blesků Speedlite řady EL/EX pro
automatické fotografování s bleskem.
V režimu [Manuální blesk] můžete
nastavit položku [Úroveň výkonu
blesku] pro blesk Speedlite sami.
Režim [CSP] (režim priority kontinuálního snímání) automaticky sníží
výkon blesku o jeden EV a zvýší citlivost ISO o jeden EV. Je užitečný
při kontinuálním snímání a pomáhá šetřit energii baterie blesku.
Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k používání
blesku Speedlite kompatibilního s příslušným režimem blesku.
Podle potřeby upravte kompenzaci expozice (str. 154) v případě
přeexponování fotografování s bleskem s [CSP] v režimu [t], [s] nebo [a].
S režimem [CSP] je citlivost ISO automaticky nastavena na [Auto]. Položka
[Bezpečné FE] je též automaticky nastavena na možnost [Povolit]. Po
zrušení režimu [CSP] zkontrolujte citlivost ISO a nastavení [Bezpečné FE].
183
Nastavení funkce blesku
zzBezdrátové funkce / ovládání poměru blesku
Při rádiovém nebo optickém přenosu
lze fotografovat s bezdrátovým
(vícenásobným) bleskem.
Podrobné informace o bezdrátovém
blesku naleznete v návodu k použití
blesku Speedlite, který je kompatibilní
s fotografováním s bezdrátovým bleskem.
U makroblesků (MR-14EX II apod.)
kompatibilních s nastaveními funkce
blesku lze nastavit poměr intenzity
záblesků mezi výbojkami blesku
nebo jeho hlavami A a B, případně
použití bezdrátového blesku s dalšími
přijímacími jednotkami.
Podrobné informace o řízení poměru
intenzity záblesků naleznete v návodu
k používání makroblesku.
zzZoom blesku (pokrytí blesku)
Při použití blesků Speedlite vybavených
pohyblivou hlavou blesku můžete nastavit
pokrytí blesku. Normálně nastavte
možnost [AUTO], aby fotoaparát nastavil
pokrytí blesku automaticky podle
ohniskové vzdálenosti objektivu.
184
Nastavení funkce blesku
zzSynchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na
možnost [Synchronizace na první
lamelu], aby byl záblesk emitován
bezprostředně po zahájení expozice.
Po nastavení možnosti [Synchronizace na druhou lamelu] bude
záblesk emitován těsně před tím, než se zavře závěrka. Při kombinaci
tohoto nastavení s nízkou rychlostí závěrky lze světelné stopy,
například od předních světel automobilu v noci, zachytit přirozeněji.
Když je synchronizace na druhou lamelu nastavena zároveň s funkcí
[Měření blesku E-TTL II], budou emitovány dva záblesky po sobě:
jeden po úplném stisknutí tlačítka spouště a druhý bezprostředně před
koncem expozice.
Po nastavení možnosti [Vysokorychlostní synchronizace] lze blesk
použít se všemi rychlostmi závěrky. Tato funkce je efektivní, pokud
chcete pořizovat fotografie s rozmazaným pozadím (otevřenou clonou)
na místech, jako je volná příroda za denního světla.
Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky
1/80 s nebo nižší. Při rychlosti závěrky 1/90 s nebo vyšší bude automaticky
použita synchronizace na první lamelu, i když je nastavena možnost
[Synchronizace na druhou lamelu].
185
Nastavení funkce blesku
zzKompenzace expozice s bleskem
Je možné nastavit kompenzaci expozice
s bleskem až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV.
Podrobné informace naleznete v návodu
k používání blesku Speedlite.
Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena prostřednictvím
blesku Speedlite, nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem pomocí
fotoaparátu. Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena pomocí
fotoaparátu i blesku Speedlite, nastavení blesku Speedlite potlačí nastavení
fotoaparátu.
zzBraketing expozice s bleskem
Pořídí se tři snímky, přičemž se bude
automaticky měnit výkon blesku.
Podrobné informace naleznete v návodu
k použití blesku Speedlite podporujícího
braketing expozice s bleskem.
186
Nastavení funkce blesku
Nastavení uživatelských funkcí blesku
Podrobné informace o uživatelských funkcích blesku Speedlite (prodává
se samostatně) naleznete v návodu k používání blesku Speedlite.
možnost [Nastavení C.Fn
1 Vyberte
blesku].
požadované funkce.
2 Nastavte
zz Vyberte číslo a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
ooJe-li u blesku Speedlite řady EL/EX nastavena uživatelská funkce
[Režim měření blesku] na hodnotu [TTL] (automatický zábleskový
režim), blesk Speedlite bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem.
ooOsobní funkci blesku Speedlite (P.Fn) nelze nastavit ani zrušit na
obrazovce [z2: Ovládání blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavení
proveďte přímo na blesku Speedlite.
Vymazání nastavení funkce blesku / nastavení
uživatelských funkcí blesku
1 Vyberte položku [Vymazat nastavení].
nastavení, která chcete vymazat.
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Vymazat nastavení
blesku] nebo [Vymaz. všech. C.Fn
Speedlite] a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK]. Následně se vymažou
veškerá nastavení blesku nebo
uživatelských funkcí.
187
2
-2 Snímání filmů
[Režim snímání] Nastavení pro filmy
Chcete-li se připravit na snímání filmu,
stisknutím tlačítka <W> a <B>
vstupte na obrazovku [Režim snímání]
nalevo.
[y] : Automatický inteligentní
scénický režim (str. 209)
[k] : Programová automatická
expozice (str. 209)
[t] : Priorita závěrky AE (str. 210)
[v] : Priorita clony AE (str. 211)
[M] : Ruční expozice (str. 213)
[ / / ]: Uživatelský režim snímání
(str. 417)
Během fotografování je též možné snímat filmy po stisknutí tlačítka snímání
filmů. Pokud tak učiníte v režimu [A], nahrajete filmy v režimu [A]
s nastaveními uvedenými v položce [z1: Kval. film. zázn.]. V ostatních
režimech snímání jsou filmy nahrány pomocí nastavení režimu [ ]
(film C3).
188
Karta nabídek: snímání filmu
zzFotografování 1
str. 192
str. 219
str. 202
str. 205
str. 220
zzFotografování 2
str. 245
str. 224
str. 245
zzFotografování 3
str. 246
str. 246
str. 247
str. 247
str. 248
str. 249
str. 249
189
Karta nabídek: snímání filmu
zzFotografování 4
str. 250
str. 250
str. 250
str. 250
str. 236
str. 250
str. 251
V režimu [y] jsou zobrazeny následující obrazovky.
zzFotografování 1
str. 192
str. 202
str. 205
str. 220
zzFotografování 2
str. 224
str. 245
str. 251
190
Rejstřík vlastností: snímání filmu
zz Časovač měření
Režim snímání
zz Režimy [y] [k]
B str. 209
zz Režim [t]
B str. 210
zz Režim [v]
B str. 211
zz Režim [M]
B str. 213
Nabídky/funkce fotografování
zz Kvalita filmového
záznamu
B str. 192
zz 24,00p
B str. 249
zz Přírůstky po 1/8 EV B str. 249
zz Vyvážení bílé
B str. 250
zz Uživatel.
nastavení WB
B str. 250
zz Korekce
vyvážení bílé
B str. 250
zz Styl Picture Style
B str. 250
B str. 250
B str. 251
B str. 198
zz Vysokorychlostní
snímání
zz Potlačení šumu
pro vysoké
citlivosti ISO
B str. 199
zz Zobrazení HDMI
zz Záznam zvuku
B str. 202
zz Časový kód
B str. 205
zz Oříznutí filmu
B str. 219
zz Digitální IS při
filmování
B str. 220
zz HDR film
B str. 222
zz Časosběrný film
B str. 224
zz Canon Log
B str. 236
zz Korekce odchylky
objektivu
B str. 245
zz Snímání s dálkovým
ovládáním
B str. 245
zz Kompenzace
expozice
B str. 246
zz Citlivost ISO (film)
B str. 246
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická
optimalizace jasu) B str. 247
zz Priorita zvýraznění
tónu
B str. 247
zz Automatický
delší čas
B str. 248
191
Nastavení kvality filmového záznamu
Na kartě [z1: Kval. film. zázn.]
vyberte možnost [Velik.film.zázn.]
a nastavte velikost snímku, snímkovou
frekvenci a metodu komprese. Film
bude zaznamenán jako soubor MP4.
Rychlost snímání zobrazená na
obrazovce [Velik.film.zázn.] se
automaticky mění podle nastavení
položky [53: Videosystém] (str. 384).
Rychlost zápisu a čtení karty požadovaná pro záznam filmů (rychlostní
požadavky na kartu) se liší v závislosti na kvalitě filmového záznamu.
Než začnete pořizovat filmy, podívejte se na stranu 611, kde můžete
zkontrolovat rychlostní požadavky na kartu.
Velikost filmového záznamu
zzVelikost obrazu
[H] 3840 x 2160
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Při snímání filmů HW používejte SD kartu UHS-II (str. 611).
[L] 1920 x 1080
Film se zaznamená v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr
stran obrazu je 16:9.
[w] 1280 x 720
Film se zaznamená v kvalitě HD (High-Definition). Poměr stran
obrazu je 16:9.
192
Nastavení kvality filmového záznamu
ooPokud změníte nastavení položky [53: Videosystém], nastavte také
znovu [z1: Kval. film. zázn.].
ooNormální přehrávání filmů v rozlišení 4K, L8/7 a filmů
s vysokorychlostním snímáním nemusí být například možné na
jiných zatíženích, protože přehrávání je náročné na zpracování.
ooOstrost a šum se nepatrně liší podle kvality filmového záznamu,
nastavení oříznutého snímání a použitého objektivu.
ooAbyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením
záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu (str. 373).
ooMožnosti rychlosti snímání na obrazovce pro velikost filmového záznamu
se liší podle toho, zda je položka [53: Videosystém] nastavena na
možnost [Pro NTSC] nebo [Pro PAL].
ooFilmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.
Snímání filmu v rozlišení 4K
zz K snímání filmů v rozlišení 4K je nutná vysoce výkonná karta.
Podrobné informace naleznete v části „Karty, na které lze
zaznamenat filmy“ na straně 611.
zz Snímání filmů v rozlišení 4K nebo filmů při vysokorychlostním
snímání významně zvyšuje zatížení, což může zapříčinit rychlejší
nebo výraznější zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu než u běžných
filmů. Pokud se během snímání filmu zobrazí červená ikona E,
karta může být horká a proto než vyjmete kartu, zastavte snímání
filmu a nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
zz Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli snímek a uložit jej na
kartu jako přibližně 8,3 megapixelovou (3840 x 2160) fotografii ve
formátu JPEG (str. 329).
193
Nastavení kvality filmového záznamu
Pokrytí filmového záznamu
Pokrytí obrazového snímače pro filmy se liší podle kvality filmového
záznamu, nastavení oříznutého snímání a použitého objektivu.
S objektivy typu EF-S jsou filmy oříznuty okolo středu snímku.
zzObjektivy typu RF nebo EF: při nastavení položky
[z1: Ořez filmu] na možnost [Zakázat]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Časově 4K
Časové Full HD
4K
zzObjektivy typu RF nebo EF: při nastavení položky
[z1: Ořez filmu] na možnost [Povolit]
zzObjektivy typu EF-S
(3)
(3)
(4)
(4)
Časově 4K
Časové Full HD
4K
Full HD
HD
ooFilmy v režimu L8W, L8X, L7W, L7X
a s vysokorychlostním snímáním nelze snímat s objektivy typu EF-S
nebo když je položka [z1: Ořez filmu] nastavena na [Povolit].
ooZáznam s položkou Digitální IS při filmování (str. 220) dále ořízne
snímek okolo středu obrazovky.
194
Nastavení kvality filmového záznamu
zzSnímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
[2] 119,9 sn./s /[8] 59,94 sn./s /[6] 29,97 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.). Více informací o možnosti 2
naleznete na straně 199.
[3] 100,0 sn./s /[7] 50,00 sn./s /[5] 25,00 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.). Více informací o možnosti 3 naleznete na straně 199.
[4] 23,98 sn./s /[B] 24,00 sn./s
Nejčastěji pro filmy. Možnost 4 (23,98 sn./s) je k dispozici, když je
položka [53: Videosystém] nastavena na možnost [Pro NTSC].
Více informací o možnosti B naleznete na straně 198.
zzMetoda komprese
[W] ALL-I (pro editaci/I-only)
Snímky jsou při záznamu komprimovány po jednom. Velikost souboru
je sice větší než u metody IPB (standardní), ale filmy jsou více vhodné
pro případné úpravy.
[X] IPB (standardní)
Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.
Velikost souborů je menší než v případě možnosti ALL-I (pro editaci),
což umožňuje snímání filmů po delší dobu (s využitím karty stejné
velikosti).
[
] IPB (lehká)
Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než
u metody IPB (standardní), bude velikost souboru menší než
u metody IPB (standardní) a kompatibilita přehrávání bude vyšší.
Bude pak možné snímat déle než s možností IPB (standardní)
(s využitím karty stejné velikosti).
195
Nastavení kvality filmového záznamu
zzFormát filmového záznamu
[C] MP4
Všechny filmy, které nasnímáte fotoaparátem, jsou zaznamenány
jako videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“). Tento
formát souboru nabízí větší kompatibilitu přehrávání než MOV.
196
Nastavení kvality filmového záznamu
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Podrobnosti o kartách, na které lze zaznamenávat při každé
úrovni kvality filmového záznamu, jsou uvedeny na straně 611.
Ke snímání filmů použijte velkokapacitní kartu s rychlostí zápisu/čtení
(jak je uvedeno v rychlostních požadavcích karty) uvedenou v tabulce
na straně 611 nebo vyšší než standardní specifikace. Vyzkoušejte
kartu tak, že pořídíte několik filmů v požadované kvalitě (str. 192)
a zkontrolujete, zda se na kartu film správně zaznamenal.
ooPřed snímáním filmů v rozlišení 4K naformátujte karty (str. 373).
ooPokud použijete ke snímání filmů kartu s nízkou rychlostí zápisu, film
se nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film
uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
ooPři snímání filmů použijte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu
dostatečně vyšší než bitový tok.
ooPokud nelze filmy zaznamenat normálně, naformátujte kartu a zkuste
to znovu. Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další
informace na webu výrobce karty apod.
ooAbyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením
záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu (str. 373).
ooInformace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu
výrobce příslušné karty apod.
197
Nastavení kvality filmového záznamu
24,00p
Filmy se zaznamenají snímkovou frekvencí 24,00 sn./s.
Pokud je zvolena možnost [Povolit],
můžete nastavit kvalitu filmového
záznamu na následující možnosti:
HBW, HBX, LBW
nebo LBX.
Jestliže jste nastavili možnost [Velik.
film.zázn.] před nastavením položky
[24,00p] na možnost [Povolit], nastavte
možnost [Velik.film.zázn.] znovu.
Pokyny pro nastavení [24,00p: Povolit]
ooVideo výstup HDMI je 2160/24,00p nebo 1080/24,00p, v závislosti na
nastavené kvalitě filmového záznamu. Filmy se nemusí zobrazit, dokud
nebude fotoaparát připojen přes HDMI do televizoru nebo jiného zařízení
kompatibilního se signály 1080/24,00p.
ooZkontrolujte nastavení položky [Velik.film.zázn.], pokud vrátíte toto
nastavení na možnost [Zakázat].
198
Nastavení kvality filmového záznamu
Vysokorychlostní snímání
V kvalitě HD můžete snímat filmy při vysokorychlostním snímání
119,9 sn./s nebo 100,0 sn./s. To je ideální kvalita pro snímání filmů, které
budou přehrávány zpomaleně. Maximální doba záznamu jednoho filmu je
7 minut 29 sekund.
Filmy se zaznamenávají jako
w2W nebo w3W.
Možnosti Servo AF při záznamu filmu
a Digitální IS při filmování nemají při
snímání filmů s vysokorychlostním
snímáním žádný účinek. Při záznamu
filmu s vysokou frekvencí snímků
také není použit AF při zaostřování.
U filmů s vysokorychlostním snímáním
se nezaznamenává zvuk.
Zobrazení časového kódu filmu během záznamu se posouvá
o 4 sekundy za sekundu.
Protože jsou filmy s vysokorychlostním snímáním zaznamenány jako
videosoubory s frekvencí 29,97/25,00 sn./s, jsou přehrávány 4x zpomaleně.
Pokyny pro možnost [Vysokorych. sním.: Povolit]
ooČasové kódy nejsou zaznamenány, pokud je položka [Přičítání] nastavena
na možnost [Kdykoli] na záložce [z1: Časový kód] (str. 205).
ooZkontrolujte nastavení položky [Velik.film.zázn.], pokud vrátíte toto
nastavení na možnost [Zakázat].
ooPokud snímáte filmy s vysokorychlostním snímáním při zářivkovém nebo
LED osvětlení, může obraz na obrazovce blikat.
ooKdyž spustíte nebo zastavíte snímání filmu s vysokou snímkovou
frekvencí, film se na okamžik neaktualizuje a snímek se dočasně
zastaví. Nezapomeňte na tuto skutečnost při záznamu filmů na externí
zařízení přes rozhraní HDMI.
ooSnímkové frekvence filmu zobrazené na obrazovce během snímání
filmů s vysokorychlostním snímáním neodpovídají snímkové frekvenci
nahraného filmu.
ooSluchátka nelze použít, neboť není slyšitelný žádný zvuk.
199
Nastavení kvality filmového záznamu
Videosoubory větší než 4 GB
I když nasnímáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat
ve snímání bez přerušení.
zzPoužití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC,
naformátuje se v souborovém systému FAT32.
Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32
snímáte film a velikost souboru překračuje 4 GB, vytvoří se automaticky
nový videosoubor.
Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory
samostatně. Soubory filmu se nepřehrají automaticky jeden po
druhém. Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.
zzPoužití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje
se v souborovém systému exFAT.
Při použití karty naformátované pomocí souborového systému
exFAT se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více
souborů), i když je velikost souboru větší než 4 GB.
Při importu souborů filmů přesahujících 4 GB do počítače použijte buď
nástroj EOS Utility, nebo čtečku karet (str. 575). Uložit soubory překračující
délku 4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím
standardních funkcí operačního systému počítače.
200
Nastavení kvality filmového záznamu
Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
Podrobnosti o velikostech souboru a době záznamu dostupné při
každé úrovni kvality záznamu jsou uvedeny na straně 612.
Maximální doba snímání filmu
zzPři snímaní filmů bez vysokorychlostního snímání
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min. 59 s. Jakmile
se dosáhne doba 29 min. 59 s, snímání se automaticky zastaví.
Snímání filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů
(film se zaznamená jako nový soubor).
zzPři snímaní filmu s vysokorychlostním snímáním
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 min. 29 s. Jakmile se
dosáhne doba 7 min. 29 s, snímání se automaticky zastaví. Snímání
filmu s vysokorychlostním snímáním můžete opět zahájit po stisknutí
tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).
201
Nastavení záznamu zvuku
Můžete snímat filmy a zároveň
zaznamenávat zvuk pomocí vestavěného
stereofonního mikrofonu nebo externího
stereofonního mikrofonu. Můžete také
podle uvážení měnit úroveň záznamu
zvuku.
Funkce záznamu zvuku nastavte pomocí
položky [z1: Zvukový záznam].
Zvuk se nahrává ve formátu LPCM pro filmy s kompresí ALL-I a AAC
pro filmy s kompresí IPB.
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku
zzAuto
Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické
řízení úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.
zzRuční
Tato možnost je určena pro pokročilé uživatele. Úroveň záznamu
zvuku můžete upravit podle potřeby.
Vyberte položku [Úroveň záznamu], stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a dívejte se na ukazatel úrovně a upravujte úroveň záznamu zvuku.
Sledujte indikátor zachování špičkové úrovně a upravte nastavení
tak, aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil
vpravo od značky „12“ (–12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke
zkreslení zvuku.
zzZakázat
Nebude zaznamenáván zvuk.
Protivětrný filtr
Po nastavení možnosti [Automaticky] je potlačován šum způsobený
venkovním větrem. Aktivuje se pouze při používání vestavěného
mikrofonu fotoaparátu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru,
potlačí se také část hlubokých basových zvuků.
202
Nastavení záznamu zvuku
Tlumič
Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky.
I když je před snímáním nastavena položka [Zvukový záznam] na
možnost [Auto] nebo [Ruční], může stále docházet ke zkreslení
zvuku, pokud je zvuk velmi hlasitý. V takovém případě je doporučeno
nastavit možnost [Povolit].
zzPoužívání mikrofonu
Za normálních okolností zaznamenává vestavěný mikrofon
fotoaparátu stereofonně.
Pokud je ke vstupnímu konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu
připojen externí stereofonní mikrofon vybavený miniaturní zástrčkou
(průměr 3,5 mm), bude upřednostněn. Doporučujeme použít
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
zzPoužívání sluchátek
Po připojení volně prodejných sluchátek vybavených 3,5mm
minikonektorem k příslušnému konektoru fotoaparátu lze během
snímání filmů poslouchat zvuk. Při použití vestavěného mikrofonu nebo
externího stereofonního mikrofonu můžete poslouchat stereofonně.
Chcete-li upravit hlasitost sluchátek, stiskněte tlačítko <Q>, vyberte
možnost [n] a otáčením voličem <6> nastavte hlasitost.
Při přehrávání filmů můžete také používat sluchátka.
203
Nastavení záznamu zvuku
ooZvuky z užívání Wi-Fi lze zachytit prostřednictvím zabudovaných nebo
externích mikrofonů. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat
funkci bezdrátové komunikace.
ooPři připojování externího mikrofonu nebo sluchátek ke kameře
nezapomeňte vložit zástrčku zcela dovnitř.
ooVestavěný mikrofon zaznamenává také provozní zvuk a mechanický
zvuk fotoaparátu během snímání. K omezení takových zvuků ve filmu
použijte směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
ooDo vstupního konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu
nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
ooNa zvuk přehrávaný sluchátky není použito potlačení šumu. Proto bude
zvuk nahraný s filmem jiný.
ooPokud nasloucháte pomocí sluchátek, neměňte nastavení
[Zvukový záznam]. Může se tím způsobit náhlý hlasitý výstup,
který může poškodit váš sluch.
ooV režimu [A] jsou pro položku [Zvukový záznam] dostupná nastavení
[Zap] nebo [Vyp]. Nastavením [Zap] se aktivuje automatická úprava
úrovně záznamu.
ooK výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům
prostřednictvím rozhraní HDMI, vyjma stavu, kdy je položka
[Zvukový záznam] nastavena na možnost [Zakázat].
ooVyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem
nelze upravit.
ooZvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.
204
Nastavení časového kódu
Během záznamu filmů se zároveň
automaticky nahrává časový kód ke
sledování času pro synchronizaci.
Časové kódy se neustále nahrávají
v hodinách, minutách, sekundách
a snímcích. Používají se především
při editaci filmů.
Časový kód nastavte pomocí položky
[z1: Časový kód].
Přičítání
zzPři záznamu
Časový kód se posouvá pouze během snímání filmů. Počáteční
hodnota časového kódu v každém zachyceném videosouboru
pokračuje od hodnoty v předchozím souboru.
zzKdykoli
Časový kód se posouvá, i když nesnímáte filmy.
Nastavení času spuštění
Můžete nastavit počáteční čas spuštění časového kódu.
zzNastavení ručního zadání
Umožňuje nastavit libovolnou počáteční hodinu, minutu, sekundu
a snímek.
zzResetovat
Čas nastavený prostřednictvím položek [Nastavení ručního zadání]
nebo [Nastavit na čas fotoaparátu] se vynuluje na hodnotu
„00:00:00.“ nebo „00:00:00:“ (str. 208).
zzNastavit na čas fotoaparátu
Odpovídá hodině, minutě a sekundě nastaveným jako čas na
fotoaparátu. Hodnotu snímku nastaví na „00“.
ooPokud jsou časové kódy nastaveny na možnost [Kdykoli], nejsou
přidávány do nahrávaných filmů s vysokorychlostním snímáním.
ooJe-li vybrána možnost [Kdykoli], jsou časové kódy ovlivněny každou
změnou času, pásma nebo přechodem na letní/zimní čas (str. 380).
ooČasové kódy nemusí být zobrazeny správně, pokud jsou filmy
přehrávány na jiných zařízeních než fotoaparát.
205
Nastavení časového kódu
Počítání záznamu filmu
Můžete vybrat, jak se zobrazí čas na obrazovce snímání filmů.
zzČas záznamu
Zobrazuje čas, který uplynul od zahájení snímání filmu.
zzČasový kód
Během záznamu filmu zobrazuje časový kód.
Počítání přehrávání filmu
Můžete vybrat, jak se zobrazí čas na obrazovce přehrávání filmů.
zzČas záznamu
Během přehrávání filmu zobrazuje dobu záznamu nebo přehrávání.
zzČasový kód
Během přehrávání filmu zobrazuje časový kód.
Je-li [Časový kód] nastaven
Během snímání filmu
Během přehrávání filmu
ooDo videosouborů jsou vždy zaznamenány časové kódy (vyjma filmů
s vysokorychlostním snímáním s nastavením [Kdykoli]), bez ohledu
na nastavení [Poč. zázn. filmu].
ooNastavení možnosti [Poč. přehr. zázn.] v položce [z1: Časový kód]
je propojeno s nastavením [x3: Poč. přehr. zázn.], takže se tato
nastavení vždy shodují.
ooPočet „snímků“ se při snímání nebo přehrávání filmů nezobrazuje.
206
Nastavení časového kódu
HDMI
zzČasový kód
Časové kódy lze přidat do filmů během jejich zaznamenávání na
externí zařízení prostřednictvím HDMI.
Vyp
K video výstupu HDMI není přidán žádný časový kód.
Zap
Přidává časový kód k video výstupu HDMI. Pokud je nastavena
možnost [Zap], zobrazí se [Příkaz k záznamu].
zzPříkaz k záznamu
Při zahájení a zastavení nahrávání filmu na fotoaparátu můžete
záznam synchronizovat na video výstup HDMI zaznamenaný
externím zařízením.
Vyp
Záznam je zahájen a zastaven externím zařízením.
Zap
Záznam je synchronizován na externí zařízení při zahájení
a zastavení nahrávání filmu.
ooČasové kódy nejsou přidány do video výstupu HDMI při snímání filmů
s vysokorychlostním snímáním s položkou [Přičítání] na záložce
[Časový kód] nastavené na možnost [Kdykoli].
ooPokud chcete zjistit, zda je dané externí záznamové zařízení kompatibilní
s funkcemi [Časový kód] a [Příkaz k záznamu], kontaktujte jeho
výrobce.
ooI s položkou [Časový kód] nastavenou na možnost [Vyp] mohou externí
nahrávací zařízení, v závislosti na specifikacích, přidat k filmům časové
kódy. Chcete-li získat podrobnosti o specifikacích zařízení vztahující se
k přidávání časového kódu do vstupu HDMI, kontaktujte výrobce zařízení.
ooV závislosti na podpoře externími nahrávacími zařízeními nemusí funkce
[Příkaz k záznamu] pracovat správně, pokud během fotografování
začnete snímat filmy stisknutím tlačítka snímání filmů.
207
Nastavení časového kódu
Pokles počtu snímků/s
Časový kód se nebude shodovat s aktuálním časem, pokud jsou snímky
počítány v časovém kódu, jestliže je snímková frekvence nastavena na
hodnotu 2 (119,9 sn./s), 8 (59,94 sn./s) nebo 6 (29,97 sn./s).
Tato nesrovnalost se automaticky opraví při nastavení možnosti [Povolit].
Příslušná funkce korekce se nazývá „pokles počtu snímků/s“. Je určená
pro použití pokročilými uživateli při úpravě filmu nebo jiných aplikacích.
zzPovolit
Automaticky opraví nesrovnalost přeskočením čísel časového kódu
(DF: pokles počtu snímků/s).
zzZakázat
Nesrovnalost se neopraví (NDF: bez poklesu počtu snímků/s).
Časové kódy jsou zobrazeny následujícím způsobem.
Povolit (DF)
00:00:00. (Přehrávání: 00:00:00.00)
Zakázat (NDF)
00:00:00: (Přehrávání: 00:00:00:00)
Pokles počtu snímků/s se nepoužívá, když je snímková frekvence 3
(100,0 sn./s), 7 (50,00 sn./s), 5 (25,00 sn./s), B (24,00 sn./s)
nebo 4 (23,98 sn./s). (Položka [Pokles poč.sn./s] se nezobrazí,
pokud je nastavena možnost 3/7/5/B/4 nebo když je položka
[53: Videosystém] nastavena na možnost [Pro PAL].)
208
k Snímání filmů
y/k Snímání v režimu automatické expozice
Pokud je nastaven režim snímání [y] nebo [k], řízení automatické
expozice upraví expozici tak, aby vyhovovala jasu scény.
režim snímání na možnost
1 Nastavte
[y] nebo [k].
zz Stiskněte tlačítko <W>.
zz Otáčením voliče <6> vyberte
položku [y] nebo [k].
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Před zahájením snímání filmu zaostřete
pomocí automatického nebo ručního
zaostřování (str. 268–275, 281).
zz Ve výchozím režimu je možnost
[21: Servo AF u film.] nastavena
na hodnotu [Povolit], takže fotoaparát
bude trvale zaostřovat (str. 286).
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny
fotoaparát zaostří pomocí aktuální
metody AF.
filmu.
3 Snímání
zz Stisknutím tlačítka snímání filmů
(1)
(2)
spusťte snímání filmu.
ggV průběhu snímání filmu je v pravém
horním rohu obrazovky zobrazena
značka „oREC“ (1).
ggZvuk je nahráván pomocí mikrofonů
na uvedených místech (2).
zz Snímání filmu ukončíte opětovným
stisknutím tlačítka snímání filmů.
209
Snímání filmů
t Priorita závěrky AE
Režim [t] umožňuje nastavit preferovanou rychlost závěrky pro filmy.
Citlivost ISO a clona se automaticky nastaví, aby odpovídaly danému
jasu a byla dosažena standardní expozice.
režim snímání na
1 Nastavte
možnost [t].
požadovanou rychlost
2 Nastavte
závěrky (1).
(1)
zz Sledujte obrazovku a otáčejte voličem
<6>.
zz Nastavitelné rychlosti závěrky se liší
podle snímkové frekvence.
a snímejte film.
3 Zaostřete
zz Postup je stejný jako v krocích 2 a 3
části „Snímání v režimu automatické
expozice“ (str. 209).
ooVyhněte se upravování rychlosti závěrky během záznamu filmu,
což může nahrát změny v expozici.
ooPři snímání filmu pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost
závěrky v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky
vyšší, tím bude pohyb objektu vypadat méně plynule.
ooPokud změníte rychlost závěrky během snímání při zářivkovém osvětlení
nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat
mihotání obrazu.
210
Snímání filmů
v Priorita clony AE
Režim [v] umožňuje nastavit preferovanou clonu pro filmy. Citlivost
ISO a rychlost závěrky se automaticky nastaví, aby odpovídaly danému
jasu a byla dosažena standardní expozice.
1 Nastavte režim snímání na [v].
požadovanou clonu (1).
2 Nastavte
zz Sledujte obrazovku a otáčejte voličem
<6>.
(1)
a snímejte film.
3 Zaostřete
zz Postup je stejný jako v krocích 2 a 3
části „Snímání v režimu automatické
expozice“ (str. 209).
Vyhněte se upravování clony během záznamu filmu, což může nahrát
změny v expozici způsobené úpravou clony.
211
Snímání filmů
Poznámky pro režimy [y], [k], [t] a [v]
ooV režimu [y] se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona scény
pro scénu detekovanou fotoaparátem (str. 623).
ooMůžete zablokovat expozici (blokování AE) stisknutím tlačítka <A>
(s výjimkou režimu [A], str. 157). Použijete-li při snímání filmu
blokování AE, můžete je zrušit stisknutím tlačítka <S>. (Nastavení
blokování AE zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <S>.)
ooKompenzaci expozice lze nastavit v rozsahu až ±3 EV (vyjma
režimu [A]).
ooCitlivost ISO, rychlost závěrky a clona nejsou zaznamenány v informacích
Exif k filmu v režimu [y] nebo [k].
ooFotoaparát je kompatibilní s funkcí blesků Speedlite zapnutí LED
světla automaticky při nedostatku světla během snímání filmů v režimu
[y], [k], [t] nebo [v]. Podrobné informace naleznete v návodu
k použití blesku Speedlite vybaveného LED světlem.
Citlivost ISO v režimu [y], [k], [t] a [v]
Citlivost ISO je v režimu [y], [k], [t] a [v] nastavena automaticky.
Podrobné informace o citlivosti ISO naleznete na straně 614.
Ikony scény
V režimu snímání [y] fotoaparát rozpozná
typ scény a nastaví vše automaticky podle
fotografované scény. Rozpoznaný typ
scény se zobrazuje v levém horním rohu
obrazovky. Podrobné informace o ikoně
naleznete na straně 623.
212
Snímání filmů
M Snímání v režimu ruční expozice
Pro snímání filmu můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost
ISO. Použití ruční expozice pro snímání filmů je určeno pro pokročilé
uživatele.
1 Nastavte režim snímání na [M].
citlivost ISO.
2 Nastavte
zz Stiskněte tlačítko <B>.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku citlivosti ISO.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
rychlost závěrky (1)
3 Nastavte
a clonu (2).
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Chcete-li
nastavit clonu, otáčejte voličem <5>.
zz Nastavitelné rychlosti závěrky se liší
podle snímkové frekvence.
(1)
(2)
a snímejte film.
4 Zaostřete
zz Postup je stejný jako v krocích 2 a 3
části „Snímání v režimu automatické
expozice“ (str. 209).
213
Snímání filmů
ooPro účely snímání filmů nelze citlivost ISO rozšířit na hodnotu L
(odpovídá citlivosti ISO 50).
ooPo přepnutí ze snímání fotografií na snímání filmu zkontrolujte před
pořízením záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.
ooBěhem snímání filmu doporučujeme neměnit rychlost závěrky ani clonu.
Mohlo by dojít k zaznamenání změn v expozici nebo vytvoření více
šumu při vysoké citlivosti ISO.
ooPři snímání filmu pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost
závěrky v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky
vyšší, tím bude pohyb objektu vypadat méně plynule.
ooPokud změníte rychlost závěrky během snímání při zářivkovém osvětlení
nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat
mihotání obrazu.
ooPři použití automatického nastavení citlivosti ISO lze nastavit
kompenzaci expozice v rozsahu ±3 EV.
ooJestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete
stisknutím tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO. Použijete-li blokování
citlivosti ISO při snímání filmu, můžete jej zrušit stisknutím tlačítka
<S>. (Blokování citlivosti ISO zůstane zachováno, dokud nestisknete
tlačítko <S>.)
ooPokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete
na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání
se stavem při stisknutí tlačítka <A>.
ooPokud je fotoaparát připraven ke snímání v režimu [M], stisknutím
tlačítka <B> můžete zobrazit histogram.
ooStisknutím tlačítka <B> a otáčením voliče <6> můžete upravit
citlivost ISO během záznamu filmu.
214
Snímání filmů
Citlivost ISO v režimu [M]
V režimu [M] lze nastavit citlivost ISO ručně nebo vybrat možnost
[AUTO] a nastavit ji automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO
naleznete na straně 614.
Rychlost závěrky
Dostupné rychlosti závěrky v režimech [t] (priorita závěrky AE) a [M]
(ruční expozice) se liší v závislosti na snímkové frekvenci nastavené
kvality filmového záznamu.
Snímková
frekvence
2
3
8
7
Běžný záznam
videa
–
Rychlost závěrky (s)
Vysokorychlostní
Snímání HDR filmu
snímání filmu
1/4000–1/125
1/4000–1/100
–
6
1/4000–1/8
5
B
4
–
[s] 1/4000–1/60
[a] 1/1000–1/60
[s] 1/4000–1/50
[a] 1/1000–1/50
–
215
Snímání filmů
Snímání fotografií
Během snímání filmu fotografovat nelze. Chcete-li snímat fotografie,
nejprve zastavte záznam a změňte nastavení [Režim snímání] na
fotografie (str. 70).
Zobrazení informací (snímání filmu)
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání filmu naleznete na
straně 621.
216
Upozornění pro snímání filmů
ooNezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce
nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození
obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
ooSnímáte-li objekt s jemnými detaily, může dojít ke vzniku moaré
a nesprávné reprodukce barev.
ooPokud je nastavena funkce <Q> nebo <Qw> a během snímání filmu
se změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
ooSnímáte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým
světlem, může obraz filmu mihotat.
ooPokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu
USM během snímání filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat
šum ve formě vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít,
pokud zaostřujete ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem
elektronického zaostřování.
ooPokud hodláte během snímání filmu používat zoom, doporučujeme
pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při snímání filmu
může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu,
nestejnou úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
ooVysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
ooPokud během záznamu filmu provedete automatické zaostřování,
může dojít k následujícím situacím: krátkodobé výrazné rozostření,
zaznamenání změn v jasu filmu, krátkodobé zastavení záznamu
a zaznamenání mechanického zvuku objektivu.
ooZabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů (str. 209) prsty nebo jinými
předměty.
oo„Obecná upozornění pro snímání filmů“ naleznete na straně 253.
ooV případě potřeby si přečtěte také část „Obecná upozornění pro
snímání fotografií“ na straně 142.
217
Poznámky pro snímání filmu
ooPři každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
ooPokrytí zorného pole u filmu pro snímání v rozlišení 4K, Full HD nebo
HD je přibližně 100 %.
ooZaostřit můžete také stisknutím tlačítka <p>.
ooChcete-li povolit zahájení či zastavení snímání filmu úplným stisknutím
tlačítka spouště, nastavte nabídku [Plné zmáčknutí] pro položku
[54: Funkce tl. V] na možnost [Spušt./zast.film.].
ooVestavěný mikrofon fotoaparátu (str. 209) zaznamenává stereofonní zvuk.
ooMísto vestavěného mikrofonu jsou použity libovolné externí mikrofony
jako směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně)
připojený na vstupní konektor pro externí mikrofon (str. 203).
ooPoužít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru
3,5 mm.
ooS objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání filmu
dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené
touto funkcí dostupné od druhé poloviny roku 2011.
ooPro filmy v rozlišení 4K, Full HD a HD je použito vzorkování barev
YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor Rec. ITU-R BT.709.
218
Oříznutí filmuN
S objektivy typu RF nebo EF mohou být filmy oříznuty okolo středu
snímku, jako při používání teleobjektivu.
Filmování s objektivy typu EF-S má stejný efekt jako tato funkce
oříznutí filmu.
1 Vyberte položku [z1: Ořez filmu].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
ggStředová oblast se zvětší.
ooFilmy v režimu L8W, L8X, L7W, L7X
a s vysokorychlostním snímáním nelze snímat s oříznutím filmu.
ooPokud je položka [z1: Dig. IS při film.] nastavena na možnost [Povolit]
nebo [Vylepšeno], je střed obrazovky dále oříznutý a zmenšuje oblast
snímání.
ooOblast snímání dostupná s oříznutím filmu je stejná jako při snímání
filmů s objektivy typu EF-S.
ooFilmy v rozlišení 4K se vždy snímají s oříznutým středem obrazovky
záznamu a povolení položky [z1: Ořez filmu] nezmění zorný úhel
snímání.
ooPodrobné informace o oblasti snímání naleznete na straně 194.
219
Digitální IS při filmování
Vestavěný Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) elektronicky opravuje
rozhýbání fotoaparátu během snímání filmu. Tato funkce se nazývá
„Digitální IS při filmování“. S funkcí Digitální IS při filmování lze
snímky stabilizovat, i když používáte objektiv bez Image Stabilizer
(Stabilizátoru obrazu). Pokud používáte objektiv s vestavěným
optickým stabilizátorem obrazu, nastavte přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu na <1>.
1
Vyberte položku [z1: Dig. IS při film.].
2 Vyberte položku.
zzZakázat (v)
Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je
deaktivována.
zzPovolit (w)
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.
zzVylepšeno (x)
V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze opravit silnější
rozhýbání fotoaparátu. Obraz bude více zvětšený.
220
Digitální IS při filmování
Kombinovaná IS
Při filmování s objektivem kompatibilním nastavením digitální IS
při filmování a kombinovaná IS je možné ještě efektivnější korekce,
která kombinuje optickou a digitální stabilizaci obrazu objektivem
a fotoaparátem.
ooDigitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost <2>.
ooPřestože je též možné nahrávat filmy s funkcí Digitální IS při filmování,
pokud používáte objektivy typu EF-S nebo ořez filmu, je oblast snímání
dále zmenšena.
ooU objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 800 mm, nebude
digitální IS při film. fungovat.
ooStabilizace prostřednictvím funkce Digitální IS při filmování může být
méně efektivní při některých nastaveních pro kvalitu filmového záznamu.
ooČím širší je zorný úhel (široký úhel), tím efektivnější je stabilizace
obrazu. Čím užší je zorný úhel (teleobjektiv), tím méně efektivní je
stabilizace obrazu.
ooPokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při
filmování na [Zakázat].
ooV závislosti na podmínkách objektu a fotografování může dojít k
povšimnutelnému rozmazání objektu (objekt momentálně vypadá jako
rozostřený) vlivem efektů digitálního IS při film.
ooPokud používáte objektiv TS-E, objektiv rybí oko nebo objektivy jiného
výrobce, doporučujeme použít nastavení Digitální IS při filmování na
[Zakázat].
ooFunkce Digitální IS při filmování snímek zvětší, takže může vypadat
zrnitější. Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
ooPodrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s kombinovanou
stabilizací obrazu naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
ooPři použití objektivu kompatibilního s kombinovanou stabilizací obrazu
se k ikoně Digitální IS při filmování přidá znak „+“ (viz str. 220).
221
Snímání HDR filmů
Je možné snímat filmy s dynamickým rozsahem, které si zachovají
detaily ve světlých tónech ve scénách s vysokým kontrastem.
Můžete nastavit snímání HDR filmů na obrazovce rychlého ovládání
při používání objektivů typu RF nebo EF prostřednictvím možnosti
[Velik.film.zázn.] v nabídce [z1: Kval. film. zázn.] nastavené na
L6X (NTSC) nebo L5X (PAL), nebo při používání
objektivu typu EF-S či oříznutí filmů s touto možností nastavenou na
w6X (NTSC) nebo w5X (PAL).
1
Zaškrtněte možnost [Velik.film.zázn.].
zz Zkontrolujte, zda je možnost [Velik.
film.zázn.] v nabídce [z1: Kval.
film. zázn.] nastavena na dříve
uvedenou velikost.
2 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
ikonu [4].
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
ikonu [4] (Snímání HDR filmu)
v pravé dolní části obrazovky.
položku [5] (Povolit).
4 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [5] (Povolit).
222
Snímání HDR filmů
HDR filmu.
5 Snímání
zz Nasnímejte film stejným způsobem
jako při snímání normálního filmu.
zz Podrobnosti o velikostech souboru
a dostupné době záznamu jsou
uvedeny v tabulce na straně 612.
ooPokud jsou použity objektivy typu EF-S nebo ořez filmu, jsou filmy
nahrány v rozlišení HD (Full HD není k dispozici).
ooCitlivost ISO pro HDR filmy má rozsah nastavení ISO 100 až 25600, ať
je nastavená automaticky nebo ručně. Rozšíření ISO není dostupné.
ooPodrobné informace o rychlostech závěrky naleznete na straně 215.
ooMinimální citlivost ISO v režimu [t] je ISO 400.
ooSnímání HDR filmu není k dispozici s funkcí [z1: Dig. IS při film.],
[z2: Časosběr. film], [z3: Priorita vysokých jasů] a [Canon Log].
ooSnímky se při snímání HDR filmu mohou stále mihotat i s nastavenou
dostatečnou rychlostí závěrky.
ooVzhledem k tomu, že se při vytváření HDR filmu slučuje více snímků,
mohou některé části filmu vypadat zkresleně. Během ručního snímání
mohou otřesy fotoaparátu zkreslení zvýraznit. Doporučujeme použít stativ.
Uvědomte si, že i při použití stativu pro snímání mohou být zbytkové obrazy
nebo šum postřehnutelné, pokud je HDR film přehráván po jednotlivých
snímcích nebo zpomaleně, v porovnání s normálním přehráváním.
ooPokud změníte nastavení pro snímání HDR filmu, barva a jas snímku
se může na okamžik výrazně změnit. Film se na okamžik neaktualizuje
a snímek se dočasně zastaví. Nezapomeňte na tuto skutečnost při
záznamu filmů na externí zařízení přes rozhraní HDMI.
223
a Snímání časosběrných filmů
Fotografie pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky
zkombinovat do časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD.
Časosběrný film zrychleně ukazuje změny objektu zachycené
za mnohem delší období. Je vhodný pro sledování změn scenérie,
růst květin, pohyb hvězdné oblohy atd. z jednoho pevného bodu.
Časosběrné filmy se zaznamenají ve formátu MP4 v následující kvalitě:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) pro snímání ve 4K a L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) pro snímání ve Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvence se přepne automaticky
v závislosti na nastavení položky [53: Videosystém] (str. 384).
1 Vyberte režim snímání.
2 Vyberte položku [z2: Časosběr. film].
3 Vyberte položku [Časosběrný].
požadovanou velikost
4 Vyberte
filmového záznamu.
zz Vyberte velikost a stiskněte tlačítko
<0>.
224
Snímání časosběrných filmů
zzPovolitH (3840 x 2160)
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC
a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu
MP4 (C) s kompresí ALL-I (W).
zzPovolitL (1920 x 1080)
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition).
Poměr stran obrazu je 16:9. Snímková frekvence je 29,97 sn./s
(6) pro kódování NTSC a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou
zaznamenány ve formátu MP4 (C) s kompresí ALL-I (W).
interval snímání.
5 Nastavte
zz Vyberte položku [Interval].
(1)
(2)
zz Nastavení číselné hodnoty
viz [k: Potřebný čas] (1)
a [3: Čas přehrávání] (2).
zz Nastavte počet hodin, minut a sekund.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček <s>.)
zz Lze nastavit v rozsahu [00:00:02]–
[99:59:59]. (Interval jednou za
sekundu není k dispozici.)
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
225
Snímání časosběrných filmů
počet snímků.
6 Nastavte
zz Vyberte [Počet snímků].
zz Nastavení číselné hodnoty
viz [k: Potřebný čas]
a [3: Čas přehrávání].
zz Vyberte číslici.
zz Stisknutím tlačítka <0>
zobrazte rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček <s>.)
zz Lze nastavit v rozsahu [0002]–[3600].
zz Zkontrolujte, zda položka [3: Čas
přehrávání] není zobrazena červeně.
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
ooInformace o kartách, na které lze zaznamenávat časosběrný
film (rychlostní požadavky na kartu), naleznete na straně 611.
ooJe-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý
přibližně 2 min. v případě NTSC a přibližně 2 min. 24 sec. v případě PAL.
226
Snímání časosběrných filmů
7 Vyberte způsob nastavení expozice.
zz Vyberte položku [Auto expozice].
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zzFixní 1. snímek
Při fotografování prvního snímku se provede měření a automaticky se
nastaví expozice podle jasu. Expozice nastavená pro první snímek
bude použita i pro následující snímky. Také další nastavení týkající
se snímání pro první snímek bude použito i pro následující snímky.
zzKaždý snímek
Měření se provede i pro následující snímky a automaticky se nastaví
expozice podle jasu. Všimněte si, že jsou-li funkce jako Picture
Style a vyvážení bílé nastaveny na hodnotu [Auto], nastaví se
automaticky pro každý další snímek.
8 Nastavte, zda se má snímek zobrazit.
zz Vyberte možnost [Aut. vyp. obraz.].
zz Vyberte možnost a stiskněte tlačítko
<0>.
zzZakázat
Snímek se zobrazí i během časosběrného záznamu. (Obrazovka se
vypne pouze při fotografování.) Všimněte si, že obrazovka se vypne
přibližně 30 minut po zahájení snímání.
zzPovolit
Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po zahájení
snímání.
Během časosběrného záznamu můžete obrazovku zapnout nebo vypnout
stisknutím tlačítka <B>.
227
Snímání časosběrných filmů
zvukovou signalizaci.
9 Nastavte
zz Vyberte možnost [Tón při vyfot.].
zz Pokud je nastavena hodnota
[Zakázat], zvuková signalizace
se při snímání neaktivuje.
10 Zkontrolujte nastavení.
(1)
(2)
(1) Potřebný čas
Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků
s nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin, zobrazí
se „*** dnů“.
(2) Doba přehrávání
Uvádí dobu filmového záznamu (čas potřebný k přehrání filmu)
potřebnou k vytváření časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD
z fotografií pořízených v nastavených intervalech.
nabídku.
11 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
obrazovku nabídky.
228
Snímání časosběrných filmů
si zprávu.
12 Přečtěte
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zkušební snímky.
13 Pořiďte
zz Nastavte funkce expozice a snímání
a zaostřete stisknutím tlačítka spouště
do poloviny, stejně jako při snímání
fotografií.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte zkušební snímky. Fotografie
budou zaznamenány na kartu.
zz Pokud se zkušebními snímky nejsou
žádné potíže, přejděte k dalšímu kroku.
zz Chcete-li znovu pořídit zkušební
snímky, tento krok opakujte.
ooZkušební snímky jsou zachyceny v kvalitě JPEG 73.
ooV režimu [t] nebo [M] můžete rychlost závěrky nastavit v rozsahu
1/4000 s až 30 s.
ooV režimu [k], [t] nebo [v] můžete nastavit nejvyšší mez pro
automatické ISO nebo v režimu [M] s automatickým ISO v položce
[aISO auto] v nabídce [z3: kNastavení citlivosti ISO] (str. 246).
ooPři snímání s ruční expozicí rozšíří nastavení [Maximální] pro
položku [Rozsah citli. ISO] nebo [Rozsah pro H] v nabídce [z3:
kNastavení citlivosti ISO] na možnost [H2(102400)] nejvyšší mez
rozsahu ručního nastavení na H2 (ekvivalentní citlivosti ISO 102400).
ooPokud je nastavena funkce [Namáčknutí] v položce [54: Funkce tl. V]
na možnost [Měř.+k Servo AF], při nastavení časosběrného záznamu
se automaticky změní na možnost [Měř.+One-Shot AF].
229
Snímání časosběrných filmů
tlačítko snímání filmů.
14 Stiskněte
ggFotoaparát bude připraven na
pořizování snímků pro časosběrný film.
zz Ke kroku 13 se vrátíte opětovným
stisknutím tlačítka snímání filmů.
časosběrný film.
15 Zaznamenejte
zz Stiskněte tlačítko <B> a znovu
(1)
230
(2)
zkontrolujte „Potřebný čas (1)“
a „Interval (2)“ zobrazený na
obrazovce.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
spusťte časosběrný film.
zz Automatické zaostřování nebude
při snímání časosběrného záznamu
fungovat.
zz Během nahrávání časosběrného
je v pravé horní části obrazovky
zobrazeno „oREC“.
zz Snímky se při časosběrném záznamu
pořizují elektronickou závěrkou.
Mechanická závěrka tedy nevydává
žádný zvuk.
ggPo pořízení nastaveného počtu snímků
se časosběrný záznam ukončí.
zz Chcete-li zrušit snímání časosběrných
filmů, nastavte pro položku
[Časosběrný] možnost [Zakázat].
Snímání časosběrných filmů
ooDoporučujeme použít stativ.
ooDoporučuje se předem pořídit zkušební snímky jako v kroku 13
a v případě časosběrného záznamu nahrát zkušební filmy.
ooBez ohledu na nastavení [Velik.film.zázn.] v nabídce [z1: Kval.
film. zázn.] se časosběrný film v rozlišení 4K zaznamená ve formátu
H6W (NTSC)/H5W (PAL) a časosběrný film v kvalitě
Full HD ve formátu L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL).
ooPokrytí zorného pole u filmu pro časosběrný záznam v rozlišení 4K
a Full HD je přibližně 100 %.
ooChcete-li probíhající časosběrný záznam zrušit, úplně stiskněte tlačítko
spouště nebo stiskněte tlačítko snímání filmů. Doposud pořízený
časosběrný záznam bude uložen na kartě.
ooJe-li doba potřebná k záznamu více 24 hodin, avšak méně než 48 hodin,
zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí
v krocích po 24 hodinách.
ooVideosoubor bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného
filmu kratší než 1 s. Jako [Čas přehrávání] bude zobrazen údaj „00:00:00“.
ooPokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat
příslušenství domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
ooPro časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD je použito vzorkování
barev YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor Rec. ITU-R BT.709.
ooNemá-li karta dostatečnou kapacitu pro záznam nastaveného počtu
snímků, [Čas přehrávání] se zobrazí červeně. Přestože fotoaparát
může pokračovat v záznamu, při zaplnění karty se snímání zastaví.
ooPokud velikost souboru s filmem při nastavení [Počet snímků]
přesahuje 4 GB a karta není naformátovaná ve formátu exFAT (str. 374),
červeně se zobrazí [Čas přehrávání]. Pokud budete v takovém případě
pokračovat ve snímání a velikost souboru dosáhne 4 GB, časosběrný
záznam se ukončí.
231
Snímání časosběrných filmů
ooNezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce
nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození
obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
ooJe-li fotoaparát připojen k počítači propojovacím kabelem nebo
kabelem HDMI, nemůžete vybrat možnost [Povolit].
ooFunkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
ooPro časosběrné filmy v režimu [t] (Priorita závěrky AE) je clona
pevně nastavená a expozice řízena prostřednictvím citlivosti ISO.
ooJe-li rychlost závěrky 1/30 s nebo pomalejší, nemusí se expozice
filmu zobrazit správně (může se lišit od expozice výsledného filmu).
ooPři snímání časosběrného záznamu neměňte zoom objektivu.
Změna zoomu objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu
expozice nebo zabrání správné funkci korekce odchylky objektivu.
ooPři časosběrném záznamu za mihotavého osvětlení, může být
v zaznamenaném filmu patrné mihotání obrazu, vodorovné pruhy
(šum) nebo nerovnoměrná expozice.
ooSnímky zobrazené při záznamu časosběrných filmů mohou vypadat
jinak než výsledný film (v detailech jako nekonzistentní jas od blikajících
zdrojů osvětlení nebo šum z vysoké citlivosti ISO).
ooPokud časosběrný film snímáte za nízkého osvětlení, může obraz
zobrazený při snímání vypadat jinak než skutečný záznam filmu.
V takovém případě bude blikat ikona <g>.
ooPokud při časosběrném záznamu posunete fotoaparát např. zleva
doprava (sledování) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu,
může obraz vypadat extrémně zkreslený.
ooPři snímání časosběrného záznamu nebude aktivní funkce
automatického vypnutí napájení. Také nebude možné upravit funkci
snímání a nastavení funkcí nabídky menu přehrávat snímky apod.
ooU časosběrných filmů se nezaznamenává zvuk ani časové kódy.
ooBěhem časosběrného záznamu můžete úplným stisknutím tlačítka
spouště spustit nebo zastavit snímání filmu bez ohledu na nastavení
[54: Funkce tl. V].
ooS možností [Interval] nastavenou na 3 s nebo méně a možností
[Auto expozice] nastavenou na hodnotu [Každý snímek], pokud se
jas objektu výrazně liší od jasu předchozího snímku, nemusí fotoaparát
snímat v nastaveném intervalu.
232
Snímání časosběrných filmů
ooPokud rychlost závěrky překračuje interval snímání (například
při fotografování s dlouhou expozicí), nebo pokud je automaticky
nastavena pomalá rychlost závěrky, nemusí fotoaparát pořizovat snímky
v nastaveném intervalu. Snímání mohou též znemožnit intervaly snímání
téměř stejné jako rychlost závěrky.
ooNebude-li možné pořídit nadcházející snímek, bude přeskočen.
To může zkrátit dobu záznamu vytvořeného časosběrného filmu.
ooPokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být
některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
ooI když je možnost [Aut. vyp. obraz.] nastavena na [Zakázat],
obrazovka se během expozice vypne.
ooI když je možnost [Aut. vyp. obraz.] nastavena na [Zakázat], snímek
se nemusí zobrazit, je-li interval před dalším snímkem krátký.
ooPokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být
některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
ooZachycené snímky se neukládají jako fotografie. I v případě, že
časosběrný záznam zrušíte po pořízení jednoho snímku, bude uložen
jako videosoubor.
ooPokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu
a používáte software EOS Utility (software EOS), nastavte položku
[z2: Časosběr. film] na možnost [Zakázat]. Pokud je nastavena na
[Povolit], nemůže fotoaparát komunikovat s počítačem.
ooPři snímání časosběrného záznamu nebude funkce Image Stabilizer
(Stabilizátoru obrazu) objektivu pracovat.
ooČasosběrný záznam se ukončí například při přepnutí vypínače napájení
do polohy <2> a změně nastavení na [Zakázat].
ooI když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
ooNásledující činnosti zruší pohotovostní režim pro časosběrný záznam
a přepnou nastavení na [Zakázat].
• Výběr možnosti [Vyčistit nyníf] nebo [Ruční čištění] v nabídce
[53: Čištění snímače] nebo možnost [56: Vymazat všechna
nast.fotoap.].
233
Snímání časosběrných filmů
ooPokud zahájíte časosběrný záznam, když je zobrazena bílá ikona
varování před teplotou <s> (str. 253), kvalita obrazu časosběrného
filmu se může snížit. Doporučujeme spouštět snímání časosběrného
záznamu, když zmizí bílé <s> (sníží se teplota uvnitř fotoaparátu).
ooS položkou [Auto expozice] nastavenou na možnost [Každý snímek]
nemusí být v některých režimech zaznamenána do informací Exif
časosběrného filmu citlivost ISO, rychlost závěrky a clona.
234
Snímání časosběrných filmů
Snímání časosběrného filmu můžete spustit nebo zastavit pomocí
bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně, str. 174).
zz S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
• Nejdříve s fotoaparátem spárujte bezdrátové
dálkové ovládání BR-E1 (str. 408).
• Nastavte položku [z2: Dálk. ovládání] na možnost [Povolit].
• Pořiďte zkušební snímky, a jakmile bude fotoaparát připraven
ke snímání (jako v kroku 14 na straně 230), nastavte přepínač
režimů uvolnění / snímání filmu ovládání BR-E1 do polohy <o>
(okamžité uvolnění závěrky) nebo <2> (uvolnění po 2s prodlevě).
• Je-li přepínač dálkového ovladače nastaven do polohy [k],
časosběrný záznam nemůže začít.
Stav fotoaparátu/
nastavení dálkového
ovládání
Obrazovka zkušebního
snímání
Stav připravený
ke snímání
Během časosběrného
záznamu
<2> 2s prodleva
<o> Okamžité
uvolnění závěrky
Zkušební snímání
Zahájení snímání
Ukončí snímání
[k] Snímání filmu
Do stavu připraveného
ke snímání
Na obrazovku
zkušebního snímání
Ukončí snímání
Přibl. doba dostupná pro snímání časosběrných filmů
Pokyny, jak dlouhou dobu lze snímat časosběrné filmy (než se vybije
baterie), jsou uvedeny na straně 613.
235
Snímání filmů při nastavení na Canon LogN
Gamma křivka Canon Log využívá charakteristiky obrazového snímače
k zachycení širokého dynamického rozsahu pro filmy, které budou
později zpracovány v postprodukci. Díky minimálním ztrátám detailů
ve stínech a světlých tónech si filmy mohou zachovat více vizuálních
informací napříč dynamickým rozsahem.
Chcete-li pracovat s filmy s křivkou Canon Log v postprodukci, můžete
použít vyhledávací tabulky (LUT). LUT data lze stáhnout z webu
společnosti Canon.
režim snímání na [M].
1 Nastavte
zz Nastavení po kroku 3 jsou dostupná
pouze v režimu snímání [M].
Vyberte možnost [z4: Nastavení
2 Canon
Log].
možnost [Canon Log].
3 Vyberte
zz Stiskněte tlačítko <0>.
možnost [Zap. (8b)]
4 Vyberte
nebo [Zap. (10b)] (str. 238).
zz Při záznamu filmů na kartu vyberte
možnost [Zap. (8b)].
zz Při záznamu na externí zařízení přes
HDMI vyberte možnost [Zap. (8b)]
nebo [Zap. (10b)].
236
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
požadované možnosti.
5 Nastavte
zz Nastavte možnost [Pomoc.
zobrazení], [Color Matrix]
[Charakteristiky] a [Bar. prostor
HDMI]. Podrobné informace
naleznete na stranách 239–241.
fotografování.
6 Nastavte
zz Citlivost ISO nastavte ručně (str. 242).
7
zz Nastavte rychlost závěrky a clonu.
Snímání filmu.
zz Před záznamem filmů na kartu si
projděte informace na straně 611.
zz Při nahrávání filmů na externí zařízení
prostřednictvím HDMI připojte
zařízení kabelem HDMI.
zz Pokyny o externím záznamu přes
rozhraní HDMI naleznete v návodu
k použití externího zařízení.
237
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
zzCanon Log
zz Zap (8bitový)
Tuto možnost vyberte při záznamu
filmů na kartu s použitím křivky Canon
Log. Umožňuje též zaznamenávat
na externí zařízení prostřednictvím
HDMI. Kvalita záznamu přes HDMI se
automaticky přepne podle nastavení
[z1: Kval. film. zázn.].
Zap (10bitový)
Tuto možnost vyberte pro 10bitový záznam v rozlišení 4K
(3840 x 2160) prostřednictvím HDMI na externí zařízení,
které podporuje 10bitový záznam v rozlišení 4K. Filmy nelze
zaznamenávat na kartu. Možnost [z4: Zobrazení HDMI] se
automaticky nastaví na [A+a].
ooPokud externí nahrávací zařízení nepodporuje 10bitový záznam v kvalitě
4K, fotoaparát při nastavení [Zap. (10b)] nevytvoří žádný výstup HDMI.
Pokud není žádný výstup videa, ověřte, zda externí nahrávací zařízení
podporuje příslušné signály.
ooVýstup Full HD a HD není dostupný při nastavení možnosti [Zap. (10b)].
ooStisknutím tlačítka snímání filmů (str. 209) se nezačne nahrávání,
pokud fotografujete v režimu jiném než [A] a pro režim [ ] (film C3)
je nastavena možnost [Zap. (10b)].
Při nahrávání na kartu s funkcí Canon Log je podobně jako u běžného
snímání filmu použito vzorkování barvy YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný
prostor Rec. ITU-R BT.709.
238
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
zzPomocník zobrazení
Při přehrávání na kameře mohou
tyto filmy vypadat tmavší a mít
nižší kontrast než filmy nahrané
s použitím stylu Picture Style díky
charakteristikám snímku Canon Log,
které jsou zamýšleny, aby zajistily
široký dynamický rozsah.
Pro jasnější zobrazení, které usnadní
zkontrolovat podrobnosti, nastavte
položku [Pomoc. zobrazení] na
možnost [Zapnuto].
●●Nastavení této funkce na možnost [Zapnuto] neovlivní filmy
nahrané na kartu, které jsou zaznamenané s použitím funkce
Canon Log. A podobně má video výstup HDMI charakteristiky
křivky Canon Log a funkce Pomocník zobrazení se nepoužije.
ooPři použití funkce Pomocník zobrazení je na obrazovce zobrazení
informací zobrazena ikona [V.Assist].
ooPokud je nastavena možnost [Zapnuto], Pomocník zobrazení se
používá i se zvětšeným zobrazením.
239
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
zzBarevná matice
Pomocí barevné matice můžete při
plánování postprodukčního zpracování
stanovit, jak budou barvy reprodukovány.
Cinema EOS Original
Reprodukuje barvy [Cinema EOS Original] jak jsou použity na
profesionálních fotoaparátech Cinema EOS.
Neutrální
Reprodukuje barvy [Neutrální] jak jsou použity na profesionálních
fotoaparátech Cinema EOS. Podobné aktuálním barvám objektu.
240
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
zzCharakteristiky
Upravte nastavení podle potřeby. Vyberte
položku ([Ostrost: Síla], [Saturace]
nebo [Odstín]), upravte úroveň efektu
a stiskněte tlačítko <0>.
0: Slabé zdůraznění
orámování
-4: Nízká
Červené -4: Směrem k purpurové
Zelené
-4: Směrem k žluté
Modré
-4: Směrem k azurové
Ostrost: Síla
Sytost
Odstín*
7: Silné zdůraznění
orámování
+4: Vysoká
+4: Směrem k žluté
+4: Směrem k azurové
+4: Směrem k purpurové
* Červené, zelené a modré nelze upravit samostatně.
zzBarevný prostor HDMI
[Bar. prostor HDMI] lze nastavit, když
je možnost [Canon Log] nastavena na
hodnotu [Zap. (10b)] a [Color Matrix]
na [Neutral].
Pro výstup HDMI vyberte jako barevný
prostor [BT.709] nebo [BT.2020].
241
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
Nastavení snímání
zz Snímání s automatickým ISO není možné a pokud je toto nastavení
při nastavení funkce Canon Log nastaveno na hodnotu Automatické
ISO, změní se na ISO 400. Citlivost ISO nastavte ručně.
zz Ruční nastavení citlivosti ISO na hodnotu 100–320 upraví dynamický
rozsah na užší.
zz Funkce Canon Log nabízí dynamický rozsah v rozsahu přibližně
800 % při citlivosti ISO 400 nebo vyšší.
zz S funkcí Canon Log může být automatické zaostřování obtížnější na
objekty při nedostatečném osvětlení, nebo na nízkokontrastní objekty.
Hodnoty z rozšířeného rozsahu citlivosti ISO při snímání pomocí funkce
Canon Log jsou ISO 100, 125, 160, 200, 250 a 320. Při nastavení citlivosti
ISO je zobrazena ikona [L].
Kvalita snímku funkce Canon Log
zz U funkce Canon Log mohou být filmy ovlivněny horizontálním
proužkováním v závislosti na objektu nebo podmínkách snímání.
Nejprve nasnímejte několik zkušebních filmů a zkontrolujte výsledky.
Zejména pokud při stupňování barev filmů zvýrazníte kontrast, může
být více patrný šum.
zz Funkcí Canon Log může být obloha, bílé zdi a podobné objekty
ovlivněna šumem nebo nerovnoměrnou gradací, expozicí či barvami.
zz Horizontální proužkování pravděpodobněji nastane při snímání
poněkud tmavých, plochých objektů. Tento šum snímků může dokonce
nastat i při relativně nízkých citlivostech ISO kolem hodnoty ISO 400.
zz Pokud je šum patrný, zkuste snímat za jasnějších podmínek a upravit
jas ve stupňování barev. Šum lze též snížit snímáním při citlivostech
ISO nižších než ISO 400, i když je dynamický rozsah užší.
242
Snímání filmů při nastavení na Canon Log
Obecná opatření pro snímání s funkcí Canon Log
ooHDR filmy nejsou dostupné s nastavenou funkcí Canon Log.
ooNastavením funkce Canon Log se nastaví položka [Korekce vinětace]
v nabídce [z2: Korekce odchylky objektivu] na možnost [Zakázat].
ooFunkce Canon Log 2 a Canon Log 3 nejsou podporovány.
Přehrávání filmů nahraných s funkcí Canon Log
Funkce Pomocník zobrazení se nepoužije během přehrávání filmů.
243
Nastavení funkcí nabídky
V této části jsou popsány nabídky používané pro filmování.
[z1]
zzKvalita filmového záznamu
Podrobné informace o kvalitě filmového záznamu naleznete
na straně 192.
zzOříznutí filmuM
Podrobné informace o oříznutí filmu naleznete na straně 219.
zzZáznam zvuku
Podrobné informace o záznamu zvuku naleznete na straně 202.
zzČasový kód
Podrobné informace o časových kódech naleznete na straně 205.
zzDigitální IS při filmování
Podrobné informace o digitálním IS při filmování naleznete na straně 220.
244
Nastavení funkcí nabídky
[z2]
zzKorekce odchylky objektivuM
Vinětaci, zkreslení a chromatickou vadu lze při filmování opravit.
Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete na
straně 110.
zzČasosběrný film
Podrobné informace o snímání časosběrných filmů naleznete na
straně 224.
zzFotografování s dálkovým ovládáním
Když je nastavena možnost [Povolit], můžete snímání filmu zahájit
nebo zastavit pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1
(prodává se samostatně, str. 174). Nejdříve s fotoaparátem spárujte
ovládání BR-E1 (str. 408).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
Přesuňte přepínač režimů uvolnění / snímání filmu do polohy <k>
a stiskněte uvolňovací tlačítko.
Podrobnosti o časosběrném záznamu naleznete na straně 235.
245
Nastavení funkcí nabídky
[z3]M
zzKompenzace expoziceM
Kompenzace expozice je dostupná v rozsahu ±3 EV v krocích po
1/3 EV. Podrobné informace o kompenzaci expozice naleznete na
straně 154.
zzkNastavení citlivosti ISOM
Citlivost ISO
V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také
vybrat možnost Automatické ISO.
Rozsah citlivosti ISO
Při nahrávání filmů v rozlišení HD/Full HD nebo časosběrných
filmů v rozlišení Full HD můžete nastavit rozsah nastavení
citlivosti ISO (minimální a maximální). Ve výchozím nastavení je
zvolena možnost ISO 100 až 25600. Nejnižší mez citlivosti ISO
můžete nastavit v rozsahu od ISO 100 do H1 (odpovídá citlivosti
ISO 51200) a mez maximální citlivosti ISO v rozsahu od ISO 200
do H2 (odpovídá citlivosti ISO 102400).
Rozsah pro H
Při nahrávání filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů
v rozlišení 4K můžete nastavit rozsah nastavení citlivosti
ISO (minimum a maximum). Ve výchozím nastavení je zvolena
možnost ISO 100 až 12800. Nejnižší mez citlivosti ISO můžete
nastavit v rozsahu od ISO 100 do H1 (odpovídá citlivosti
ISO 51200) a mez maximální citlivosti ISO v rozsahu od ISO 200
do H2 (odpovídá citlivosti ISO 102400).
Automatické ISO
Můžete nastavit maximální limit pro Automatické ISO při snímání
filmů v rozlišení HD nebo Full HD v režimech [k], [t] a [v]
nebo v režimu [M] s automatickým ISO. Při výchozím nastavení
je zvolena možnost [Max.:25600]. Nejvyšší mez můžete nastavit
na [Max.:6400] až [Max.:H2(102400)].
246
Nastavení funkcí nabídky
HAutomatické ISO
Můžete nastavit maximální limit pro Automatické ISO při
snímání filmů v rozlišení 4K v režimech [k], [t] a [v]
nebo v režimu [M] s automatickým ISO. Při výchozím nastavení
je zvolena možnost [Max.:12800]. Nejvyšší mez můžete nastavit
na [Max.:6400] až [Max.:H2(102400)].
aAutomatické ISO
Můžete nastavit maximální limit pro Automatické ISO při snímání
filmů v rozlišení 4K/časosběrný záznam Full HD v režimech [k],
[t] nebo [v] nebo v režimu [M] s automatickým ISO. Při
výchozím nastavení je zvolena možnost [Max.:12800]. Nejvyšší
mez můžete nastavit na [Max.:400] až [Max.:25600].
Hodnoty z rozšířeného rozsahu citlivosti ISO (indikované ikonou [H])
jsou ISO 32000/40000 pro filmy v rozlišení HD/Full HD a ISO 16000/
20000/25600/32000/40000 pro filmy v rozlišení 4K.
zzAuto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)M
Jas a kontrast lze opravit automaticky. Podrobné informace o funkci
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) naleznete
na straně 104.
zzPriorita zvýraznění tónuM
Při snímání filmů je možné omezit přeexponované, oříznuté jasné
plochy. Podrobné informace o prioritě zvýraznění tónu naleznete na
straně 109.
Možnost [Vylepšeno] není k dispozici (není zobrazena) při snímání filmů
s nastavenou funkcí [z3: Priorita vysokých jasů].
247
Nastavení funkcí nabídky
zzk Automatický delší časM
Automatickým zpomalením rychlosti
závěrky při nedostatku světla můžete
vybrat, zda nahrávat filmy, které
jsou jasnější s menším šumem
než u možnosti [Zakázat].
K dispozici v režimu snímání [k]
a [v]. Platí pro filmy nahrané se
snímkovou frekvencí 7 nebo 8.
Zakázat
Umožňuje snímat filmy s plynulejším, přirozenějším pohybem,
méně ovlivněným rozhýbáním objektu než u možnosti [Povolit].
Vezměte na vědomí, že při nedostatku světla mohou být filmy
tmavší než při nastavení možnosti [Povolit].
Povolit
Umožňuje snímat jasnější, méně zašuměné filmy než při
nastavení [Zakázat] automatickým snížením rychlosti závěrky při
nedostatku světla na maximálně 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).
Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při snímání pohybujících se
objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové
obrazy, např. stopy.
248
Nastavení funkcí nabídky
zzČasovač měřeníM
Podrobné informace o časovači měření naleznete na straně 119.
zzk Přírůstky po 1/8 EV v režimu AvM
Při snímání filmů s objektivem RF
můžete nastavit hodnoty clony na
jemnější měřítko.
Výběrem možnosti [Povolit] změníte
nárůst clony z 1/3 EV (nebo 1/2 EV)
na 1/8 EV v režimu [v] nebo [M].
ooPři použití objektivy typů EF nebo EF-S není dostupná položka
[kAv 1/8-krok.zvyš.] (není zobrazena).
ooI když je nastavena možnost [Povolit], nelze s objektivy typů EF nebo
EF-S nastavit clonu v přírůstcích po 1/8 EV.
ooPři nastavení možnosti [Povolit] jsou možnosti nastavení v položce
[81: Kroky úrovně expozice] zakázány a nemají žádný účinek.
249
Nastavení funkcí nabídky
[z4]M
zzVyvážení bíléM
Podrobné informace o vyvážení bílé naleznete na straně 97.
zzUživatelské nastavení WBM
Podrobné informace o uživatelském nastavení vyvážení bílé
naleznete na straně 100.
zzKorekce vyvážení bíléM
Podrobné informace o korekci vyvážení bílé naleznete na straně 102.
zzPicture StyleM
Podrobné informace o stylu Picture Style naleznete na straně 88.
zzNastavení Canon LogM
Podrobné informace o nastavení Canon Log naleznete na straně 236.
zzPotlačení šumu při vysokém ISOM
Podrobné informace o potlačení šumu při vysokém ISO naleznete
na straně 105.
250
Nastavení funkcí nabídky
zzZobrazení HDMI
Můžete nastavit, jak budou filmy
zobrazeny při nahrávání na externí
zařízení přes rozhraní HDMI. Samotný
výstup filmu je 4K (3840 x 2160) nebo
Full HD (1920 x 1080) v závislosti na
nastavení možnosti [Velik.film.zázn.].
Výchozí nastavení pro zobrazení
HDMI je [A+a].
zzA+a
●●Umožňuje zobrazení filmu prostřednictvím výstupu HDMI na
obrazovce fotoaparátu i na druhém zařízení.
●●Ovládání fotoaparátu jako přehrávání snímků nebo zobrazení
nabídky je přes rozhraní HDMI zobrazeno na druhém zařízení,
nikoli na fotoaparátu.
zza
●●Deaktivuje obrazovku fotoaparátu běhen výstupu přes HDMI,
takže obrazovka je prázdná.
●●Informace o snímku, AF body a ostatní informace jsou
prostřednictvím rozhraní HDMI zobrazeny na druhém zařízení,
ale pokud sledujete externí monitor nebo druhé zařízení připojené
ke kameře, můžete zastavit výstup těchto informací stisknutím
tlačítka <B>.
●●Před záznamem filmů na externí zařízení potvrďte, že fotoaparát
nevysílá žádné informace, aby se na externím monitoru nebo
dalším zařízení nezobrazovaly informace o snímku, AF body atd.
251
Nastavení funkcí nabídky
Pro delší výstup HDMI
Chcete-li, aby výstup HDMI pokračoval déle než 30 minut, vyberte
možnost [A+a] a nastavte možnost [Autom.vypnutí] v položce
[52: Úspora energie] na hodnotu [Zakázat] (str. 377). Až uplyne čas
nastavený v možnosti [Vyp displeje], bude výstup HDMI pokračovat
po zhasnutí obrazovky.
ooVýstup HDMI bez informací zabraňuje zobrazení varování o nedostatku
místa na kartě, stavu baterie nebo vysoké teplotě uvnitř fotoaparátu
(str. 253) přes rozhraní HDMI.
ooBěhem výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy s různými kvalitami
záznamu nebo snímkovými frekvencemi trvat zobrazení dalšího snímku
nějakou dobu.
ooNeovládejte fotoaparát při nahrávání filmů na externí zařízení, neboť
může dojít k zobrazení informací na video výstup HDMI.
ooJas a barva filmů snímaných fotoaparátem může v závislosti na
prostředí, kde jej sledujete, vypadat jinak než na video výstupu HDMI
nahraném externími nahrávacími zařízeními.
ooStisknutím tlačítka <B> můžete změnit zobrazené informace.
ooK video výstupu HDMI lze přiřadit časové kódy (str. 207).
ooK výstupu zvuku dochází taktéž při připojení prostřednictvím rozhraní
HDMI, vyjma stavu, kdy je položka [Zvukový záznam] nastavena na
možnost [Zakázat].
252
Obecná upozornění pro snímání filmů
Červená ikona <E> varování před vnitřní teplotou
ooPokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
snímání filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona <E>.
ooČervená ikona <E> znamená, že snímání filmů bude brzy automaticky
ukončeno. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání
až po snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte
fotoaparát na chvíli v klidu.
ooDlouhotrvající snímání filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená
ikona <E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
Záznam a kvalita obrazu
ooPokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude tato funkce stále aktivní i v případě, že
nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může zkrátit celkovou dobu záznamu videa.
Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do
polohy <2>.
ooPokud se během snímání filmu s automatickou expozicí nebo prioritou
závěrky AE změní jas, může se zdát, že se film na okamžik zastavil.
V takovém případě snímejte filmy pomocí ruční expozice.
ooPokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Film se zaznamená téměř
ve stejné podobě, v jaké se zobrazuje na obrazovce.
ooZa slabého osvětlení se v obraze může objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. Filmy jsou nahrány téměř stejně, jak vypadají na obrazovce,
vyjma při časosběrném záznamu nebo s Pomocníkem zobrazení funkce
Canon Log.
ooPři přehrávání filmu v jiných zařízeních může dojít ke snížení kvality
obrazu nebo zvuku, případně nemusí být přehrávání možné (i když tato
zařízení podporují formát MP4).
253
Obecná upozornění pro snímání filmů
Záznam a kvalita obrazu
ooPokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu,
může se během snímání filmu zobrazit v pravé části
obrazovky indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik
dat ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita
vnitřní vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost
(1)
zápisu na kartu, tím rychleji se bude indikátor
pohybovat směrem nahoru. Jestliže indikátor
(1) dosáhne nejvyšší úrovně, snímání filmu se
automaticky zastaví.
ooPokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď
nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste.
Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta
umožňuje dostatečně rychlý zápis.
ooPokud indikátor ukazuje, že je karta plná, a dojde k automatickému
ukončení snímání filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat
správně.
ooPokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí
se indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
Omezení při snímání IPB
Vezměte na vědomí, že následující omezení platí, pokud je metoda
komprese pro kvalitu filmového záznamu X nebo V (zvuk: AAC).
ooNezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
ooPři přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému
narušení synchronizace obrazu filmu a zvuku.
254
3
AF
Tato kapitola popisuje činnost automatického zaostřování
a představuje nastavení nabídky na kartě AF ([2]).
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce
je dostupná pouze v režimech [t], [d], [s], [f],
[a] nebo [BULB].
<AF> označuje automatické zaostřování. <MF> označuje ruční
zaostřování.
255
Nabídky karty: AF (fotografie)
zzAF1
str. 262
str. 265
str. 276
str. 277
str. 278
str. 279
zzAF2
str. 283
str. 284
V případě použití objektivu typu RF bez přepínače režimů zaostřování se
na kartě [21] zobrazí [Režim ostření].
256
Nabídky karty: AF (fotografie)
zzAF3
str. 288
str. 289
str. 290
zzAF4
str. 293
str. 295
str. 296
zzAF5
str. 297
str. 298
str. 299
str. 300
Funkce v nabídkách [23], [24], a [25] jsou popsány v systému
nápovědy fotoaparátu (str. 405).
257
Nabídky karty: AF (fotografie)
V režimu [A] se zobrazí následující obrazovka.
zzAF1
str. 277
str. 278
str. 279
str. 263
str. 284
258
Nabídky karty: AF (filmy)
zzAF1
str. 265
str. 276
str. 277
str. 279
str. 286
zzAF2
str. 283
str. 284
V případě použití objektivu typu RF bez přepínače režimů zaostřování se
na kartě [21] zobrazí [Režim ostření].
259
Nabídky karty: AF (filmy)
zzAF3
str. 291
str. 292
zzAF4
str. 293
zzAF5
str. 297
str. 298
Funkce v nabídkách [23], [24], a [25] jsou popsány v systému
nápovědy fotoaparátu (str. 405).
260
Nabídky karty: AF (filmy)
V režimu [y] se zobrazí následující obrazovka.
zzAF1
str. 277
str. 279
str. 286
str. 284
261
Výběr režimu Činnost AFN
Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování),
které jsou vhodné pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt.
1 Vyberte možnost [21: Činnost AF].
2 Vyberte položku.
Jestliže nelze zaostřit, změní se barva AF bodu na oranžovou. Jestliže
k tomu dojde, nebude možné snímek pořídit ani po úplném stisknutí
tlačítka spouště. Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit. Nebo
si prostudujte část „Podmínky při snímání, které ztíží zaostření“ (str. 275).
262
Výběr režimu Činnost AF
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)
pro statické objekty (ONE SHOT)
Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
zz Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou
a uslyšíte zvukovou signalizaci.
zz Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště
napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit
kompozici snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání
naleznete na str. 144.
Je-li položka [53: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při
dosažení zaostření zvuková signalizace.
Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohyblivé
objekty (SERVO)
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty. Fotoaparát
bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko
spouště stisknuté do poloviny.
zz Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
zz Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání
naleznete na str. 144.
ooV závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti
objektu nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
ooPřiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření.
Nejprve proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.
ooKdyž je nastaveno [Servo AF] a [Potlač. šumu u více sním.] (str. 105),
[z5: Potlač.šumu při vysokém ISO] se automaticky přepne na volbu
[Standardní].
ooPři průběžném automatickém zaostřování (Servo AF) nezazní zvuková
signalizace, i když je dosaženo zaostření.
ooV režimu [A] se ve výchozím nastavení fotoaparát automaticky přepne
do režimu Servo AF v reakci na pohyb objektu. Pokud většinou používáte
snímání pomocí One-Shot AF, nastavte [21: A Auto servo] na [Zakázat].
263
Výběr režimu Činnost AF
Pomocné světlo AF
Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny, může se při
nedostatečném osvětlení nepřetržitě emitovat pomocné světlo AF.
Tato funkce umožní snadnější zaostřování v režimu automatického
zaostřování (AF).
ooPomocné světlo AF se nespustí, pokud je [21: Činnost AF]
nastavena na [Servo AF].
ooPomocné světlo AF se nespustí, pokud se používá funkce dotykového
AF (pokud je [z5: Expozice dotykem] nastavena na [Zakázat]).
ooDojde k emitaci malých sérií záblesků jednotkami externích blesků
vybavených pomocným světlem IR AF. Nicméně, pomocné světlo se
nespustí, pokud používáte blesk Speedlite 90EX, kruhový makroblesk
Lite nebo dvojitý makroblesk Lite, nebo při bezdrátovém fotografování
s bleskem používáte rádiový nebo optický přenos.
ooDojde k emitaci malých sérií záblesků i v případě, že jste nastavili
metodu emitování pomocného světla AF externího blesku v Osobních
funkcích na spuštění infračerveného pomocného světla AF.
Chcete-li zakázat spouštění pomocného světla AF, nastavte
[24: Spuštění pomoc. světla AF] na [Zakázat] (str. 295).
ooOhniskový rozsah s pomocným světlem AF je obecně maximálně 4 metry.
ooSpouštění pomocného světla AF v režimech [t], [d], [s], [f], [a]
a [BULB] závisí na nastavení v [24: Spuštění pomoc. světla AF]
(str. 295).
264
Výběr metody AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování
nebo fotografovaný objekt. Fotoaparát se snaží o zaostření na obličeje
všech osob nacházejících se v bodu AF nebo v rámečku zónového AF.
V režimu [A] se [u+Sledování] nastaví automaticky.
Pokyny pro výběr metody AF naleznete na straně 268.
Metoda AF
: Tvář+Sledování
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří
na ně. Bod AF <p> se objeví nad
detekovanou tváří, která je poté
sledována.
Pokud nedojde k detekci tváře, na celou oblast AF se aplikuje
automatický výběr AF.
S funkcí Servo AF můžete nastavit počáteční pozici Servo AF (str. 270).
Dokud bude rámeček plošného AF schopen během snímání objekt
sledovat, bude zaostřování pokračovat.
: Jednobodový AF.
Fotoaparát zaostří pomocí jednoho
AF bodu <S>.
265
Výběr metody AF
: Rozšíření AF oblasti (Z)
Zaostřování používá jeden AF bod
<S> a další body nad, pod, nalevo
a napravo <w>. Tato funkce je
efektivní u pohybujících se objektů,
u kterých je obtížné provádět
sledování s jednobodovým AF.
Ačkoli funkce Servo AF vyžaduje zaostření na objekt zpočátku pomocí
jednoho AF bodu <S>, zaostřování je jednodušší s touto metodou AF
než se zónovým AF.
: Rozšíření AF oblasti: Okolí
Zaostřování používá jeden AF bod
<S> a obklopující body <w>.
Tato funkce umožňuje zaostřování na
větší oblast než rozšíření AF bodu Z .
Tato funkce je efektivní u pohybujících
se objektů, u kterých je obtížné provádět
sledování s jednobodovým AF.
Činnost funkce Servo AF je stejná
jako v případě rozšíření AF bodu Z.
: Zónový AF
Tato funkce používá automatický výběr
AF v rámečku zónového AF za účelem
pokrytí větší oblasti než v případě
rozšíření AF bodu, zaostřování je tak
jednodušší než u jednobodového AF/
rozšíření AF bodu a je také efektivní
pro pohybující se objekty.
Obecně zaostřuje na nejbližší objekt. Mějte na paměti, že fotoaparát
se snaží o zaostření na obličeje všech osob v rámečku zónového AF.
AF body v zaostření jsou zobrazené s <S>.
266
Výběr metody AF
: Rozšířené zónové AF: Vertikální
Tato funkce používá automatický výběr
AF v rámečku rozšířeného zónového AF
(vertikální) za účelem pokrytí větší oblasti
než v případě zónového AF, zaostřování
je tak jednodušší než u jednobodového
AF/rozšíření AF bodu a je také efektivní
pro pohybující se objekty.
Obecně zaostřuje na nejbližší objekt. Mějte na paměti, že fotoaparát
se snaží o zaostření na obličeje všech osob v rámečku zónového AF.
AF body v zaostření jsou zobrazené s <S>.
: Rozšířené zónové AF:
Horizontální
Tato funkce používá automatický výběr
AF v rámečku rozšířeného zónového
AF (horizontální) za účelem pokrytí
větší oblasti než v případě zónového
AF, zaostřování je tak jednodušší než
u jednobodového AF/rozšíření AF
bodu a je také efektivní pro pohybující
se objekty.
Obecně zaostřuje na nejbližší objekt. Mějte na paměti, že fotoaparát
se snaží o zaostření na obličeje všech osob v rámečku zónového AF.
AF body v zaostření jsou zobrazené s <S>.
267
Výběr metody AF
Výběr metody AFM
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování
nebo fotografovaný objekt.
Pokud preferujete ruční ostření, přejděte na stranu 281.
1 Vyberte možnost [21: Metoda AF].
2 Vyberte položku.
ooPro nastavení metody AF můžete také přejít na obrazovku metody
AF stisknutím tlačítka <S> a poté <B>.
ooPopisy na stránkách 269–272 předpokládají, že [21: Činnost AF]
je nastavena [One-Shot AF] (str. 263). Při nastavení [Servo AF]
(str. 263) se AF bod zbarví modře při dosažení zaostření.
ooPostup expozice dotykem (AF a tlačítko spouště ovládáním dotykem)
naleznete na stránce 130.
268
Výběr metody AF
zzu(tvář)+Sledování: c
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří na ně. Pokud se tvář pohybuje,
pohybuje se rovněž AF bod <p>, aby ji mohl sledovat.
AF bod.
1 Zkontrolujte
gg<p> (AF bod) se zobrazí nad každou
detekovanou tváří.
zz Chcete-li vybrat jinou tvář, stiskněte
nejdříve tlačítko <S>, poté se
v případě detekce více tváří zobrazí
symbol <h>. Pomocí tlačítek
<Y> <Z> přesuňte <h> na tvář,
na kterou chcete zaostřit.
zz Pro přepínání možností [Povolit]
a [Zakázat] u funkce [AF detekce očí]
stiskněte tlačítko <B> (str. 277)
a poté stiskněte opakovaně tlačítko
<B>.
zz Tvář nebo objekt můžete také vybrat
klepnutím na obrazovku. Klepnutím
na obrazovku měníte AF bod na < >.
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Stisknutím tlačítka spouště
do poloviny zaostřete.
ggPo správném zaostření se barva
AF bodu změní na zelenou
a uslyšíte zvukovou signalizaci.
ggK zobrazení oranžového AF bodu
dojde v případě, kdy fotoaparát
nebude moci provést zaostření.
3 Vyfotografujte snímek.
269
Výběr metody AF
Určení objektu pro zaostření
Klepněte na obrazovce na oblast, kterou chcete zaostřit, ať už se jedná
o objekt nebo konkrétní pozici.
Jakmile bod AF < > dosáhne zaostření, bude objekt sledovat,
také když změníte kompozici nebo se objekt posune.
ooPokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce
tváře možná. Upravte zaostření ručně (str. 281), aby bylo možné
detekovat tvář, poté proveďte automatické zaostření (AF).
ooJako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
ooDetekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý
nebo velký, příliš světlý nebo tmavý, případně částečně zakrytý.
ooRámeček <p> může pokrývat pouze část tváře, ne celou tvář.
oo AF neumí detekovat objekty nebo tváře osob v rozích obrazovky.
Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu, nebo přesuňte
objekt blíže ke středu.
ooVelikost AF bodu se změní v závislosti na objektu.
Nastavení počáteční polohy Servo AF
1. Nastavte [25: Vých.bod Servo AF pro c] na jinou volbu než
[Automaticky].
2. Zobrazí se rámeček plošného AF (1) a AF bod (2).
(1)
(2)
3. Stiskněte tlačítko <S>, poté otáčejte voličem <6> nebo <5>
a přesuňte AF bod do pozice určené k zaostření. AF bod můžete také
přesunout dotykem na obrazovku nebo pomocí navigačních tlačítek <V>.
Stisknutím tlačítka <L> přesunete AF bod zpět do středu obrazovky.
4. Stiskněte <0> pro nastavení aktuální pozice jako počáteční
pozice pro Servo AF.
270
Výběr metody AF
zzJednobodový AF / Rozšíření AF oblasti (Z) / Rozšíření
AF oblasti: okolo / Zónový AF / Rozšířený zónový AF:
svisle / Rozšířený zónový AF: vodorovněM
Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Na této
straně jsou jako příklad uvedeny obrazovky jednobodového AF.
1
(1)
Zkontrolujte AF bod.
ggZobrazí se AF bod (1).
zz S funkcí Rozšíření AF oblasti (Z)
nebo Rozšíření AF oblasti: okolo jsou
také zobrazeny přilehlé AF body.
zz S funkcí Zónový AF, Rozšířený
zónový AF (svislý) nebo Rozšířený
zónový AF (vodorovný), je zobrazen
určený rámeček zónového AF.
AF bod.
2 Přesuňte
zz Stiskněte tlačítko <S>.
zz Přesuňte AF bod do místa, které
chcete zaostřit, otočením voliče
<6> pro vodorovný pohyb
nebo voliče <5> pro svislý
pohyb. (U některých objektivů
není možné bod přesunout až do
okrajů obrazovky.)
zz AF bod můžete také přesunout
dotykem na obrazovku nebo pomocí
navigačních tlačítek <V>.
zz Chcete-li přesunout AF bod nebo
rámeček zónového AF do středu,
stiskněte tlačítko <L>.
zz Zobrazení zvětšíte stisknutím tlačítka
<B>. Každým stisknutím tlačítka
<B> měníte poměr zvětšení.
271
Výběr metody AF
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný
objekt a stiskněte tlačítko spouště
do poloviny.
ggPo správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
ggJestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
4 Vyfotografujte snímek.
ooFotoaparát bude nadále přesouvat aktivní AF bod <S> za účelem
sledování objektů pro zónový AF, Rozšířený zónový AF: svisle nebo
Rozšířený zónový AF: vodorovně pokud je používána funkce Servo
AF, avšak za určitých podmínek nebude možné objekt sledovat
(například pokud jsou objekty příliš malé).
ooZaostřování s použitím pomocného světla AF může být složité, pokud
používáte okrajový AF bod. V tomto případě vyberte AF bod ve středu.
S nastavením [25: Bod AF na základě orientace] můžete nastavit
samostatné AF body pro svislé a vodorovné snímání (str. 299).
272
Výběr metody AF
Zvětšené zobrazení
Zaostření můžete zkontrolovat zvětšením zobrazení přibl. 5x nebo 10x.
Zvětšené zobrazení nelze použít s metodou [u+Sledování].
zz Zvětšení je vystředěné na AF bod pro [1 bodový AF], [Rozšíření
AF oblasti (Z)], a [Rozš. AF oblasti: Okolí] a je vystředěné na
rámeček zónového AF pro [Zónový AF], [Rozšíř. zón. AF: vertik.]
a [Rozšíř. zón. AF: horiz.].
zz Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete
stisknutím tlačítka spouště do poloviny při nastavení [1 bodový AF].
Pokud jsou nastaveny jiné metody AF, automatické zaostřování se
provede po obnovení normálního zobrazení.
zz V režimu Servo AF po stisknutí tlačítka spouště do poloviny ve
zvětšeném zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení pro
zaostření.
ooPokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět
do normálního zobrazení a proveďte automatické zaostření.
ooPokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak
použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
ooRychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném
zobrazení liší.
ooRežimy Souvislé AF a servo AF při záznamu filmu nejsou k dispozici,
pokud je zobrazení zvětšené.
ooPři zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření
obtížné v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
273
Výběr metody AF
Poznámky pro automatické zaostřování (AF)
Činnost AF
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné
zaostření, i když fotoaparát již zaostřil.
zz V průběhu automatického zaostřování je možné změnit jas snímku.
zz V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření
nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
zz Pokud během snímání dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka
blikat a zaostření může být obtížné. V tomto případě opětovně spusťte
fotoaparát a pokračujte ve snímání s AF se zvoleným zdrojem světla.
ooPokud není možné zaostření v režimu AF, proveďte ruční ostření
(str. 281).
ooV případě objektů v rohu obrazovky, které jsou lehce rozostřené, zkuste
objekty vystředit (nebo AF bod, nebo rámeček zónového AF) a zaostřit
na ně, poté před dalším fotografováním změňte kompozici snímku.
ooPři použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického
zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
274
Výběr metody AF
Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
zz Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné
ploché povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve
světlech nebo stínech.
zz Objekty fotografované při nedostatku světla.
zz Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
zz Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapů,
klávesnice počítačů apod.).
zz Jemné linie a obrysy objektu.
zz Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
zz Noční scéna nebo světelné body.
zz Obraz mihotá při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED
diodovým světlem.
zz Mimořádně malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v silném protisvětle nebo objekty odrážející světlo
(příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu
(příklad: zvíře v kleci apod.).
zz Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou
statické z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
zz Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
zz Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
zz Je použit filtr zvláštního efektu.
zz Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum
(světelné body, pruhy atd.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na
použitém objektivu a poměru stran, dále také podle toho, zda snímáte
filmy v kvalitě 4K nebo používáte funkce Výřez filmového záznamu
nebo Digitální IS při filmování.
275
Nastavení velikosti AF boduN
Pro bodové zaostřování můžete nastavit [Vel. rám. AF] na [Malý].
1
Vyberte možnost [21: Vel. rám. AF].
2 Vyberte položku.
Dostupné pouze tehdy, pokud je možnost [21: Metoda AF] nastavena na
[1 bodový AF].
276
Zaostřování na oči lidí
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] můžete nahrávat se
zaostřením na oči osoby.
Vyberte možnost [21: AF detekce
1 očí].
2
3
Vyberte možnost [Povolit].
Namiřte fotoaparát na objekt.
ggOkolo očí objektu se zobrazí bod AF.
zz Oči pro zaostření můžete vybrat
klepnutím na obrazovku.
Oči jsou pro zaostření vybrány
automaticky.
zz V závislosti na nastavení [AF detekce
očí] můžete pro zaostření zvolit
tlačítky <Y> <Z> oči nebo obličej,
když se po stisknutí tlačítka <S>
zobrazí < >.
4 Vyfotografujte snímek.
Oči osoby nemusí být v závislosti na objektu a snímacích podmínkách
detekovány správně.
Chcete-li zakázat funkci AF detekce očí bez použití funkcí nabídky,
stiskněte jedno po druhém tato tlačítka: <S>, <B> a <B>.
Funkci AF detekce očí spustíte opětovným stisknutím tlačítka <B>.
277
Nastavení funkce Souvislé AF
Tato funkce udržuje zaostření obecně na objekt. Tato funkce umožňuje
okamžité zaostření po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
1
Vyberte možnost [21: Souvislé AF].
2
Vyberte možnost [Povolit].
ooPovolení této funkce snižuje počet dostupných snímků, protože
objektiv je nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává energii baterie.
ooPřed tím, než v průběhu používání funkce Souvislé AF nastavíte
přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>,
nejprve přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy <2>.
278
Nastavení AF dotyk+tažení
AF bod nebo rámeček zónového AF můžete přesunout dotykem nebo
přetažením na obrazovce během sledování v hledáčku.
Povolení funkce AF dotyk+tažení
možnost [21: Nast.
1 Vyberte
AF dotyk+tažení].
možnost [AF dotyk+tažení].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Povolit].
Metoda polohy
Dotykem nebo přetažením můžete nastavit, jakým způsobem jsou
specifikované polohy.
metodu polohy.
1 Nastavte
zz Vyberte položku.
zz [Absolutní]
AF bod se přemístí k pozici zvolené dotykem nebo tažením na obrazovce.
zz [Relativní]
AF bod se přemístí ve směru tažení o hodnotou odpovídající míře
tažení, a to bez ohledu na místo dotyku obrazovky.
279
Nastavení AF dotyk+tažení
Aktivní oblast dotyku
Můžete stanovit konkrétní oblasti obrazovky, ve kterých budou
povolené operace dotyku a tažení.
aktivní oblast dotyku.
1 Nastavte
zz Vyberte položku.
Po dotyku obrazovky při nastavené funkci [u+Sledování] se zobrazí kruhový
oranžový obrys< >. Jakmile dáte prst na pozici, kam chcete přesunout AF
bod, zobrazí se < > a objekt bude sledován. Chcete-li zrušit výběr objektu,
stiskněte tlačítko <L>.
280
MF: Ruční zaostřování
Pokud není možné zaostřit pomocí funkce automatického zaostřování,
můžete obraz zvětšit a poté zaostřit ručně.
1
Přesuňte přepínač režimů zaostřování
na objektivu do polohy <MF>.
zz Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
snímek.
2 Zvětšete
zz Stiskněte tlačítko <u>, poté tlačítko
<B>.
oblast zvětšení.
3 Přesuňte
zz Přesuňte oblast ve vodorovném
(1)
(2)
(3)
(1) Blokování AE
(2) Umístění oblasti zvětšení
(3) Zvětšení (Přibl.)
směru otáčením voliče <6> a ve
svislém směru otáčením voliče
<5>. Oblast můžete také přesunout
pomocí navigačních tlačítek <V>.
zz Chcete-li oblast zvětšení přesunout
do středu, stiskněte tlačítko <L>.
281
MF: Ruční zaostřování
zvětšení.
4 Upravte
zz Každým stisknutím tlačítka <B>
měníte poměr zvětšení,
viz následující.
1x → 5x → 10x
zaostřete.
5 Ručně
zz Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku
objektivu.
zz Po zaostření se stisknutím tlačítka
<0> vraťte do normálního záběru.
6 Vyfotografujte snímek.
ooVe zvětšeném zobrazení je expozice zablokována.
ooI s ručním zaostřováním můžete použít expozici dotykem k pořízení
snímku.
282
MF: Ruční zaostřování
Nastavení Zvýraznění okrajů pro MF (zdůraznění orámování)M
Okraje zaostřených objektů mohou být zobrazeny barevně, takže je
zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů a nastavit citlivost
(úroveň) detekce hran.
možnost [22: Nast. zvýraz.
1 Vyberte
okrajů pro MF].
možnost [Zvýraz. okrajů].
2 zVyberte
z Vyberte [Zap].
3
Nastavte úroveň a barvu.
zz Nastavte ji podle potřeby.
ooZvýraznění okrajů se při zvětšeném zobrazení neukáže.
ooZvýraznění okrajů MF lze při vyšší citlivosti ISO těžko rozeznat, zvláště
pokud je nastavené rozšíření ISO. Pokud to bude nutné, snižte citlivost
ISO nebo nastavte [Zvýraz. okrajů] na [Vypnuto].
ooZvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.
ooZvýraznění okrajů MF může být těžko rozeznatelné, pokud je nastavena
funkce Canon Log. Pokud je to nutné, nastavte funkci [Pomoc. zobrazení]
na [Zapnuto].
283
MF: Ruční zaostřování
Průvodce ostřením
Nastavením [Průvodce ostřením] na [Zap] spustíte vizuálního
průvodce, který zobrazuje směr pro úpravu zaostření a rozsah
potřebných úprav. Rámeček průvodce se zobrazí v blízkosti očí,
detekovaných s ohledem na hlavní objekt, pokud je [21: Metoda AF]
nastavena na [u+Sledování] a [21: AF detekce očí] je nastavena
na [Povolit].
možnost [22: Průvodce
1 Vyberte
ostřením].
zz V režimu [A] je zobrazen na
kartě [21].
[Zap].
2 zVyberte
z Pro posun rámečku průvodce
stiskněte tlačítko <S> a poté
použijte navigační tlačítka <V>.
zz Rámeček průvodce můžete také
přesunout dotykem na obrazovku.
zz Chcete-li rámeček průvodce
přesunout do středu, stiskněte
tlačítko <L>.
Rámeček průvodce indikuje směr a rozsah úprav následujícím způsobem.
Výrazně mimo
rovinu zaostření
na nekonečno
Informace
o úpravách nebyly
detekovány
284
Mírně mimo
rovinu zaostření
na nekonečno
Zaostřený
objekt
Mírně mimo
rovinu zaostření
na blízko
Výrazně mimo
rovinu zaostření
na blízko
MF: Ruční zaostřování
ooV podmínkách snímání, které jsou složité pro AF (str. 275), může dojít
k nesprávnému zobrazení rámečku průvodce.
ooPokud je zobrazen rámeček průvodce, nezobrazí se AF body.
ooInformace o úpravách nebyly detekovány pro hodnoty clony tmavší
než f/8 při používání makroobjektivu MP-E 65mm f/2.8 1-5x nebo
tmavší než f/11 u ostatních objektivů, dle indikace průvodce ostřením.
ooRámeček průvodce se v těchto situacích nezobrazuje.
• Pokud je přepínač režimů zaostřování objektivu nastaven na <f>.
• Pokud je zobrazení zvětšené.
• Pokud snímáte filmy s vysokorychlostním snímáním.
ooRámeček průvodce není zobrazen správně poté, co jste posunuli nebo
naklonili objektiv TS-E.
Čítač automatického vypnutí fotoaparátu nepočítá čas strávený úpravou
zaostření pomocí elektronického zaostřovacího kroužku.
285
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu
Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při snímání filmu
kontinuálně ostřit na objekt.
možnost [21: Servo AF u
1 Vyberte
film.]
2 Vyberte možnost [Povolit].
zzPokud je nastavena možnost [Povolit]:
●●Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete
tlačítko spouště do poloviny.
●●Chcete-li zachovat zaostření na specifickou pozici, nebo pokud
nechcete, aby záznam obsahoval mechanické zvuky objektivu,
můžete dočasně zastavit funkci Servo AF při záznamu filmu
dotykem na ikonu [Z] v levé dolní části obrazovky.
●●Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se ke
snímání filmu, například stisknutím tlačítka <M> nebo <x>
nebo změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu se
obnoví.
zzJe-li nastavena možnost [Zakázat]:
●●Zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím
tlačítka <p>.
286
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu
Upozornění pro případ, že je položka [Servo AF při zázn.
filmu] nastavena na možnost [Povolit]
ooPodmínky při snímání, které ztíží zaostření:
• Rychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo
se od něj vzdaluje.
• Objekt pohybující se blízko fotoaparátu.
• Při snímání s vysokým clonovým číslem.
• Prostudujte si také část „Podmínky při snímání, které ztíží zaostření“
na straně 275.
ooVzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává
energii baterie, zkrátí se možná doba snímání filmů (str. 612).
ooPři použití určitých může být zaznamenán mechanický zvuk pro zaostřování
objektivu. V takovém případě k omezení takových zvuků ve filmu zkuste
použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
ooFunkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení
zoomu nebo při zvětšeném zobrazení.
ooPokud se při snímání filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud se
fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (při sledování
pohybujícího se objektu), může se zaznamenaný obraz filmu krátkodobě
rozšířit nebo zúžit (změna zvětšení obrazu).
ooChcete-li při použití funkce Servo AF při záznamu filmu nastavit přepínač
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>, nejprve přesuňte
vypínač napájení fotoaparátu do polohy <2>.
287
Uživatelské nastavení funkcí AFN
[23]
zzCitlivost sledování
Je možné nastavit citlivost sledování pro
objekty. Toto nastavení ovlivňuje úroveň
citlivosti sledování na rušivé objekty,
které se pohybují přes AF body, nebo
objekty, které mají tendenci unikat z AF
bodů v průběhu funkce Servo AF.
0
Standardní nastavení. Tento režim je vhodný pro pohybující se
objekty obecně.
Blokovaná: –2 / Blokovaná: –1
Fotoaparát se pokusí pokračovat v zaostřování na objekt,
i když se v dosahu AF bodů objeví překážka nebo pokud objekt
uniká z dosahu AF bodů. Nastavení -2 zajišťuje delší sledování
cílového objektu fotoaparátem než s nastavením -1.
Pokud však fotoaparát zaostří na nesprávný objekt, může
trvat nepatrně déle, než se přepne a zaostří na cílový objekt.
Responzivní: +2 / Responzivní: +1
Fotoaparát postupně zaostří na různě vzdálené objekty, které
jsou pokryty AF body. Nastavení je také účinné, když chcete
vždy zaostřit na nejbližší objekt. Nastavení +2 je při zaostřování
na další objekt více responzivní než nastavení +1.
Fotoaparát však bude více náchylný k zaostření na nechtěný objekt.
288
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzZrychlení/zpomalení sledování
Tato funkce umožňuje nastavení citlivosti
sledování Servo AF pro objekty, které
náhle mění rychlost, náhle se uvedou do
pohybu nebo se neočekávaně zastaví.
0
Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny
v rychlosti pohybu).
-2 / -1
Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé
změny v rychlosti pohybu). Toto nastavení je efektivní, pokud je při
nastavení 0 zaostření nestabilní z důvodu lehkého pohybu objektu
nebo překážky před objektem.
+2 / +1
Je účinné pro objekty, které se náhle začínají pohybovat, náhle
zrychlují nebo zpomalují či se náhle zastavují. I když se rychlost
pohyblivého objektu náhle výrazně změní, fotoaparát bude
pokračovat v zaostřování na cílový objekt. Fotoaparát tak bude
například s menší pravděpodobností zaostřovat za objekt, který se
náhle začíná pohybovat směrem k vám, nebo před objekt, který se
během pohybu směrem k vám náhle zastaví. Nastavení +2 zajišťuje
lepší sledování výrazných změn v rychlosti pohyblivého objektu než
nastavení +1.
Avšak vzhledem k tomu, že fotoaparát bude citlivý i na nepatrné
pohyby objektu, zaostření může být krátkodobě nestabilní.
289
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzAutomatické přepnutí AF bodu
Slouží k nastavení citlivosti přepínání
AF bodů, když sledují objekt pohybující
se výrazně nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo.
Funkce je aktivní, pokud je
[21: Metoda AF] nastavena na
[Tvář+Sledování], [Rozšíření AF
oblasti: Z], [Rozš. AF oblasti: Okolí],
[Zónový AF], [Rozšíř. zón. AF: vertik.]
nebo [Rozšíř. zón. AF: horiz.].
0
Standardní nastavení pro postupné přepínání AF bodů.
+2 / +1
I když se cílový objekt pohybuje výrazně nahoru, dolů, vlevo
nebo vpravo a rovněž od AF bodu, fotoaparát přepne zaostření
na sousední AF bod, aby bylo možné pokračovat v zaostřování
na objekt. Fotoaparát přepne na AF bod, o němž se domnívá, že
pravděpodobněji zaostří na objekt, a to na základě nepřetržitého
pohybu objektu, kontrastu atd. Nastavení +2 zvyšuje náchylnost
fotoaparátu k přepnutí AF bodu v porovnání s nastavením +1.
Pokud však použijete širokoúhlý objektiv s velkou hloubkou
ostrosti nebo pokud je objekt v rámečku příliš malý, může
fotoaparát zaostřovat pomocí nezamýšleného AF bodu.
290
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzSledovací citlivost Serva AF při záznamu filmu
Je možné nastavit citlivost sledování
(na jednu ze sedmi úrovní). Toto
nastavení ovlivňuje úroveň citlivost
sledování u objektů, které mají tendenci
unikat z AF bodů v průběhu funkce
Servo AF při záznamu filmu, například
když se rušivé objekty pohybují přes AF
body nebo při panoramatickém snímání.
Tuto funkci lze nastavit, pokud nastavíte
položku [21: Servo AF u film.]
na možnost [Povolit] a položku [21:
Metoda AF] na možnost [1 bodový AF].
Blokovaná: -3/-2/-1
Díky tomuto nastavení bude fotoaparát s menší pravděpodobností
sledovat jiný objekt, pokud bude mít hlavní objekt tendenci unikat
z AF bodu. Čím více se nastavení blíží symbolu mínus (–), tím
má fotoaparát menší tendenci sledovat jiný objekt. To je užitečné,
pokud nechcete, aby AF body začaly sledovat nežádoucí objekty
při sledování pohybujícího se objektu, nebo blokuje-li AF body
překážka.
Responzivní: +1/+2/+3
Při tomto nastavení bude fotoaparát při sledování objektu
v dosahu AF bodu citlivější. Čím více se nastavení blíží symbolu
plus (+), tím pohotověji fotoaparát reaguje. To je užitečné,
pokud chcete sledovat pohybující se objekt, jehož vzdálenost od
fotoaparátu se mění, popřípadě rychle zaostřovat na jiné objekty.
Činnost při nastavení [21: Metoda AF] na jinou volbu než [1 bodový AF]
je ekvivalentní k nastavení [0].
291
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzRychlost Serva AF při záznamu videa
Můžete nastavit rychlost Serva AF při
záznamu filmu a jeho provozní podmínky.
Tuto funkci lze nastavit, pokud nastavíte
položku [21: Servo AF u film.]
na možnost [Povolit] a položku [21:
Metoda AF] na možnost [1 bodový AF].
Tuto funkci lze použít s objektivy, které
při snímání filmu podporují pomalou
korekci zaostřování*.
Kdy aktivní:
Když nastavíte možnost [Vždy], rychlost automatického
zaostřování bude účinná vždy ve spojení se snímáním filmu
(před snímáním filmu a během něj). Když nastavíte možnost
[Během snímání], rychlost automatického zaostřování bude
účinná pouze během snímání filmu.
Rychlost AF:
Můžete upravit rychlost AF (rychlost změny zaostření) od
standardní rychlosti (0) po pomalou (7 úrovní) nebo rychlou (dvě
úrovně), a dosáhnout tak požadovaného efektu pro tvorbu filmů.
* Objektivy, které podporují pomalou korekci zaostřování
při snímání filmu
Objektivy typu USM a STM uvedené na trh v roce 2009 a dále
jsou kompatibilní. Více informací naleznete na webových
stránkách společnosti Canon.
U některých objektivů se rychlost automatického zaostřování nemusí
změnit ani po úpravě rychlosti AF.
ooČinnost při nastavení [21: Metoda AF] na jinou volbu než [1 bodový
AF] je ekvivalentní k nastavení [Rychlost AF] na [Standardní (0)].
ooHvězdička napravo od [23: Rychlost serva AF při záznamu filmu]
indikuje, že došlo k úpravě výchozího nastavení.
292
Uživatelské nastavení funkcí AF
[24]
zzElektronický MF objektivu
S objektivy USM a STM vybavenými funkcí elektronického ručního
zaostřování lze nastavit, zda se po automatickém zaostření použije
elektronické ruční zaostřování v režimu Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF).
možnost [24:
1 Vyberte
Elektronický MF objektivu].
2 Vyberte položku.
[
] Zakázat po One-Shot
Nastavení ručního zaostřování po činnosti AF je vypnuto.
[
] One-Shot→povolit
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte
napůl cesty stisknuté tlačítko spouště.
[
] One-Shot→povolit (zvětšit)
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte
napůl cesty stisknuté tlačítko spouště. Také můžete zvětšit oblast
zaostření otáčením zaostřovacího kroužku objektivu, zatímco
bude tlačítko spouště stisknuté do poloviny.
293
Uživatelské nastavení funkcí AF
[
] Zakázat v režimu AF
Pokud je přepínač režimu ostření objektivu nastaven na <AF>,
ruční zaostření je zakázáno.
Při povolení funkce [One-Shot9povoleno (zvětšit)], se zobrazení
nemusí zvětšovat, ani když budete ihned po snímání držet tlačítko spouště
stisknuté do poloviny a otáčet zaostřovacím kroužkem objektivu. V tom
případě můžete zvětšit zobrazení tak, že uvolníte tlačítko spouště, počkáte
na zobrazení <u>, poté podržíte tlačítko spouště stisknuté do poloviny
a otočíte zaostřovacím kroužkem objektivu.
Podrobné informace o tom, zda váš objektiv podporuje elektronické ruční
ostření, naleznete v návodu k použití objektivu.
294
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzSpuštění pomocného světla AF
Povoluje nebo zakazuje pomocné světlo AF fotoaparátu nebo externí
blesk Speedlite pro fotoaparáty EOS.
možnost [24: Spuštění
1 Vyberte
pomoc. světla AF].
2 Vyberte položku.
[ON] Povolit
Povoluje v případě potřeby spuštění pomocného světla AF.
[OFF] Zakázat
Zakazuje spuštění pomocného světla AF. Toto nastavení použijte,
pokud si nepřejete, aby docházelo ke spouštění pomocného
světla AF z fotoaparátu a externích jednotek blesku.
[LED] Pouze pomocné světlo LED AF
Pomocné světlo LED AF je spouštěno externími jednotkami
blesku vybavenými LED osvětlením. Pokud vaše externí jednotka
blesku nedisponuje LED osvětlení, dojde místo toho ke spuštění
pomocného světla AF fotoaparátu.
Pokud je uživatelská funkce [Spuštění pomoc. světla AF] externího
blesku Speedlite nastavena na možnost [Zakázat], nastavení této funkce
bude přepsáno a pomocné světlo AF nebude emitováno.
295
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzPriorita uvolnění One-Shot AF
Můžete stanovit prioritu ostření nebo prioritu časování uvolnění
One-Shot AF (s výjimkou snímání s expozicí dotykem).
možnost [24: Priorita
1 Vyberte
uvoln. One-Shot AF].
2 Vyberte položku.
[ ] Priorita ostření
Snímek nebude pořízen, dokud nebude dosaženo zaostření.
To je užitečné, pokud chcete před pořízením snímku zaostřit.
[ ] Priorita uvolnění
Uvolnění závěrky má prioritu před ostřením. Toto je užitečné
v případě, kdy je nejdůležitější zachytit rozhodující moment.
Vezměte na vědomí, že dojde k pořízení snímků bez ohledu
na to, zda je objekt zaostřený.
296
Uživatelské nastavení funkcí AF
[25]
zzPohon objektivu při nemožném AF
Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, můžete
fotoaparát ponechat, aby hledal přesné zaostření, nebo jej můžete
přinutit k zastavení hledání.
možnost [25: Pohon
1 Vyberte
objekt. při nemož. AF].
2 Vyberte položku.
[ON] Pokračovat v zaostřování
Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, objektiv
je řízen tak, aby hledal přesné zaostření.
[OFF] Zastavit zaostřování
Pokud se spustí automatické zaostřování a zaostření je
daleko nebo nelze zaostřit, pohon objektivu se neuskuteční.
To zabraňuje výraznému rozostření objektivu způsobenému
řízením vyhledávání zaostření.
Při řízení vyhledávání zaostření, kdy je pohon zajištěn pomocí
superteleobjektivu nebo jiného objektivu se širokým rozsahem zaostřování,
se může objektiv hrubě rozostřit a dosažení dalšího zaostření mu může
trvat déle. Doporučujeme nastavení [Zastavit zaostřování].
297
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzOmezení metod AF
Počet dostupných metod AF můžete omezit pouze na ty, které používáte.
Podrobné informace o metodách AF naleznete na straně 265.
možnost [25: Omezení
1 Vyberte
metod AF].
omezení dostupných metod
2 Pro
AF přidejte zatržítka [X] k těm,
které chcete zobrazit.
Symbol [X] nelze odstranit od položky [1 bodový AF].
Hvězdička napravo od [25: Omezení metod AF] indikuje, že došlo
k úpravě výchozího nastavení.
298
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzBod AF na základě orientace
AF body nebo rámečky zónového AF můžete přiřadit různým pozicím
na základě toho, zda fotografujete svisle nebo vodorovně.
možnost [25: Bod AF
1 Vyberte
na základě orientace].
2 Vyberte položku.
[ ] Stejný pro vertikální/horizontální
Pro svislé i vodorovné snímání jsou použity AF body nebo rámečky
zónového AF ve stejné pozici.
[
] Jednotlivé body AF: Pouze bod
Pro každou orientaci fotoaparátu je možné přiřadit samostatné
AF body nebo rámečky zónového AF (1. Vodorovně, 2. Na výšku
s gripem fotoaparátu nahoře, 3. Na výšku s gripem fotoaparátu dole).
Tato funkce se hodí při automatickém přepínání na AF body nebo
rámečky zónového AF do různých pozic na základě orientace
fotoaparátu.
Jsou uloženy AF body nebo rámečky zónového AF, které byly
přiřazeny ke každé ze tří orientací fotoaparátu.
Vymazáním všech nastavení fotoaparátu (str. 419) obnovíte toto nastavení
na [Stejný pro vertik./horiz.]. Nastavení pro orientace 1–3 jsou vymazána
a fotoaparát je nastaven na použití středového AF bodu v jednobodovém AF.
299
Uživatelské nastavení funkcí AF
zzVýchozí bod Servo AF pro c
Můžete nastavit výchozí AF bod pro bod Servo AF, pokud je metoda
AF nastavena na [Tvář+Sledování].
možnost [25: Vých.bod
1 Vyberte
Servo AF pro c].
2 Vyberte položku.
[ ] Výchozí bod Servo AF pro c
Servo AF začíná od ručně nastaveného AF bodu, pokud je činnost
AF nastavena na [Servo AF] a metoda AF je nastavena na
[u+Sledování].
[ ] Bod AF nastaven pro
Pokud přepínáte z jednobodového AF, Rozšíření AF oblasti ( ) nebo
Rozšíření AF oblasti: okolo na [u+Sledování], Servo AF začíná od
ručně nastaveného AF bodu. Toto je užitečné pro zahájení Servo
AF ze specifického AF bodu před přepnutím na [u+Sledování].
[AUTO] Automaticky
Počáteční AF bod funkce Servo AF je pro [u+Sledování]
nastaven automaticky tak, aby odpovídal podmínkám snímání.
300
4
Přehrávání
Tato kapitola popisuje témata spojená s přehráváním —
fotografií a filmů — a představuje nastavení nabídek na kartě
přehrávání ([x]).
Snímky pořízené a uložené jiným zařízením
Normální zobrazení nebo výběr na tomto fotoaparátu nebude možný
u snímků pořízených na jiných fotoaparátech, nebo u snímků z tohoto
fotoaparátu, které byly upraveny nebo přejmenovány na počítači.
301
Nabídky karty: Přehrávání
zzPřehrávání 1
str. 318
str. 317
str. 335
str. 353
str. 357
str. 348
str. 339
zzPřehrávání 2
str. 346
str. 345
str. 321
str. 331
str. 313
str. 311
zzPřehrávání 3
str. 307
str. 309
str. 309
str. 305
str. 206
str. 305
str. 316
[31: Zpracování snímku RAW] se v režimu [A] nebo [y] nezobrazuje.
302
Rejstřík funkcí: Přehrávání a související operace
Přehrávání
Úprava snímků
zz Zobrazení jednotlivých
snímků
B str. 304
zz Zpracování
snímku RAW
zz Zobrazení informací
o snímku
B str. 305
zz Změna velikosti
snímků typu JPEG B str. 345
zz Zobrazení rastru
zz Oříznutí snímků
typu JPEG
B str. 305
zz Přehrávání dotykem B str. 306
zz Zobrazení informací
o přehrávání
B str. 307
zz Zobrazení náhledů B str. 310
zz Procházení snímků
(zobrazení s přeskakováním
snímků)
B str. 311
B str. 339
B str. 346
Přenos snímků
zz Přenos snímků do počítače /
na server FTP
B str. 348
zz Příkaz tisku (DPOF) B str. 353
zz Nastavení fotoalba B str. 357
zz Nastavení podmínek
hledání snímků
B str. 313
zz Zvětšené zobrazení B str. 315
zz Otáčení snímků
B str. 317
zz Ochrana
B str. 318
zz Hodnocení
B str. 321
zz Přehrávání filmů
B str. 325
zz Úprava prvních a posledních
scén filmu
B str. 327
zz Zachycení
políčka (4K)
B str. 329
zz Prezentace
B str. 331
zz Prohlížení snímků
na televizoru
B str. 333
zz Mazání
B str. 335
303
x Přehrávání snímků
Zobrazení jednotlivých snímků
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Pro přehrávání novějších snímků
stiskněte tlačítko <Z>, pro přehrávání
starších snímků použijte tlačítko <Y>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <B>
se změní zobrazení na displeji.
Žádné informace
Zobrazení
základních
informací
Zobrazení informací o snímku
přehrávání snímků.
3 Ukončete
zz Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků.
304
Přehrávání snímků
Zobrazení informací o snímku
Pokud je zobrazena obrazovka informací o snímku, můžete stisknutím
tlačítek <W> <X> změnit zobrazené informace. Zobrazené informace
můžete také upravit v části [x3: Zobraz. informací při přehrávání]
(str. 307).
Určení zobrazení počátečního snímku při zahájení přehrávání
Je možné nastavit, jaký snímek má
být zobrazen jako první při zahájení
přehrávání snímků.
Přehrávání se obnoví od posledního přehraného snímku (s výjimkou
případu, kdy jste již ukončili snímání), pokud je možnost [x3: Prohl.
od posl.zobr.] nastavena na [Povolit]. Pro obnovení přehrávání od
vašeho posledního pořízeného snímku nastavte možnost [Zakázat]
a opětovně spusťte fotoaparát.
Zobrazení rastru
Při přehrávání v režimu zobrazení
jednotlivých snímků můžete zobrazit rastr
přes snímky, které si právě prohlížíte.
Typ rastru si můžete zvolit v části
[33: Přehrát rastr].
Tato funkce je vhodná pro kontrolu
naklonění snímku ve vodorovném nebo
svislém směru, stejně jako při volbě
kompozice.
Rastr se nezobrazí při přehrávání filmů.
305
Přehrávání snímků
Přehrávání dotykem
Fotoaparát disponuje panelem dotykové obrazovky, který umožňuje
ovládat přehrávání dotykem. Podporované operace ovládání dotykem
jsou podobné operacím na chytrých telefonech a podobných zařízeních.
Nejdříve stiskněte tlačítko <x> pro přípravu přehrávání dotykem.
Procházení snímků
Zobrazení s přeskakováním
snímků
Zobrazení náhledů
Zvětšené zobrazení
Zobrazení můžete také zvětšit pomocí dvojitého poklepání jedním prstem.
306
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
Můžete určit obrazovky a podrobné informace zobrazované v průběhu
přehrávání snímků.
možnost [33: Zobraz.
1 Vyberte
informací při přehrávání].
zatržítko [X] vedle čísla
2 Přidejte
obrazovek, které chcete zobrazovat.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte číslo.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Opakujte tento postup pro přidání
zatržítka [X] k číslu každé obrazovky,
kterou chcete zobrazit, a poté vyberte
možnost [OK].
ggVámi vybrané informace budete
moci zobrazit stisknutím tlačítka
<B> v průběhu přehrávání, nebo
stisknutím tlačítek <W> <X>, když
jsou zobrazené informace o snímání.
Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní
expozice a celkový jas. Histogram
RGB slouží ke kontrole sytosti barev
a gradace. Typ histogramu můžete
přepnout stisknutím tlačítka <B>,
pokud je v levém dolním rohu
obrazovky [x3: Zobraz. informací při
přehrávání] zobrazena možnost <z>.
307
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
zzZobrazení [Jas]
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní
jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou
vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší
vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů
pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů
se nachází v levé části grafu, tím tmavší je
snímek. Čím více pixelů se nachází v pravé
části grafu, tím světlejší je snímek. Pokud se
vlevo nachází příliš mnoho pixelů, ztratí se
podrobnosti obrazu ve stínech. Jestliže se
příliš mnoho pixelů nachází vpravo, ztratí se
podrobnosti ve světlech. Stupně gradace mezi
těmito krajními hodnotami budou reprodukovány
správně. Kontrolou snímku a jeho jasového
histogramu lze zjistit sklon úrovně expozice
a celkovou gradaci.
Ukázky histogramů
Tmavý snímek
Normální jas
Světlý snímek
zzZobrazení [RGB]
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku
pro jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá).
Na vodorovné ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo,
světlejší vpravo) a na svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních
jasu pro každou z barev. Čím více pixelů se nachází v levé části
grafu, tím tmavší a méně výrazná bude daná barva na snímku.
Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu, tím je barva světlejší
a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho pixelů, bude chybět
kresba v příslušné barvě. V případě příliš velkého počtu pixelů
vpravo bude barva nadměrně saturována a kresba bude postrádat
gradaci. Kontrolou histogramu RGB snímku lze zkontrolovat saturaci
a stupňování barev a také případný posun vyvážení bílé.
308
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
Indikace přepalů
Pokud je položka [33: Indik. přesvětl.]
nastavena na možnost [Povolit], budou
blikat přeexponované oříznuté vysoké
jasy. Chcete-li získat více podrobné
stupňování v oblastech mihotání, kde
chcete, aby bylo stupňování věrně
reprodukováno, nastavte zápornou
hodnotu kompenzace expozice
a vyfotografujte snímek znovu,
abyste získali lepší výsledek.
Zobrazení AF bodu
Pokud je položka [33: Zobr. AF bodu]
nastavena na možnost [Povolit],
zobrazí se červeně AF bod, v němž
došlo k zaostření. Vezměte prosím
na vědomí, že v případě automatického
výběru AF bodů může dojít k zobrazení
více AF bodů.
309
H Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků)
Snímky můžete rychle vyhledat zobrazením náhledů 4, 9, 36 nebo
100 snímků na jedné obrazovce.
tlačítko <u>.
1 Stiskněte
zz Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <u>.
ggV pravém dolním rohu obrazovky se
zobrazí ikony [6u].
do režimu zobrazení náhledů.
2 Přepněte
Otáčejte voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
ggZobrazí se náhled 4 snímků. Vybraný
snímek je zvýrazněn oranžovým
rámečkem.
zz Pokud volič <6> otočíte ještě dále
proti směru hodinových ručiček, zobrazí
se náhled 9, 36 nebo 100 snímků.
Pokud volič otočíte po směru
hodinových ručiček, vrátíte se zpět ze
zobrazení 100, 36, 9 nebo 4 snímků
na zobrazení jednotlivých snímků.
B
B
B
B
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček a vyberte
snímek.
zz Po stisknutí tlačítka <0> v režimu
zobrazení náhledů se vybraný snímek
zobrazí jako jednotlivý snímek.
310
e Procházení snímků přeskakováním
(zobrazení s přeskakováním snímků)
V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <6>
přeskakovat snímky vpřed nebo vzad podle nastaveného způsobu
přeskakování.
položku [x2: Skok sním.
1 Vyberte
pom.6].
způsob přeskakování.
2 Vyberte
[d] Zobrazit snímky po jednom
[e] Přeskočit 10 snímků
[r] Přeskočit specifikovaný
počet snímků
[g] Zobrazit podle data
[h] Zobrazit podle složky
[i] Zobrazit pouze filmy
[j] Zobrazit pouze snímky
[P] Zobrazit pouze chráněné snímky
[k] Zobrazit podle hodnocení
snímku (str. 321)
ooPomocí možnosti [Přeskočit specifikovaný počet snímků] můžete
otočit volič <6> a vybrat počet snímků, které chcete přeskočit.
ooVyberete-li možnost [Zobrazit podle hodnocení snímku], zadejte
hodnocení otáčením voliče <6>. Pokud procházíte snímky s vybranou
možností 9, zobrazí se všechny hodnocené obrázky.
311
Procházení snímků přeskakováním (zobrazení s přeskakováním snímků)
snímky
3 Procházejte
přeskakováním.
(1)
(2)
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímků
otočte voličem <6>.
ggProcházet můžete pomocí
nastavené metody.
(1)
(2)
Způsob přeskakování
Stav přehrávání
ooChcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [g: Datum].
ooChcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [h: Složka].
ooPokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti
[i: Filmy] nebo [j: Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo
pouze fotografií.
312
t Filtrování snímků pro přehrávání
Je možné filtrovat zobrazení snímků podle vlastních podmínek vyhledávání.
Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze
vyhledané snímky.
Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, odstraňovat, přehrávat
v prezentaci a provádět ostatní operace. Můžete tak rychle hromadně
provést určitou akci s vyhledanými snímky.
možnost [32: Nast. podm.
1 Vyberte
vyhled. snímků].
podmínky vyhledávání.
2 Nastavte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte položku.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nastavte možnost.
ggNalevo od položky se zobrazí
zaškrtávací znaménko [X] (1).
(Zadáno jako podmínka hledání.)
zz Pokud položku vyberete a stisknete
tlačítko <B>, symbol [X] se
odebere. (Podmínka hledání se zruší.)
(1)
Položka
9Hodnocení
dDatum
nSložka
JOchrana
fTyp souboru
Popis
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
Zobrazí se snímky s vybraným datem snímání.
Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
[z Fotografie], [z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)],
[ z (RAW+JPEG)], [ z (RAW+JPEG, JPEG)],
[z (JPEG)], a [k Filmy]
313
Filtrování snímků pro přehrávání
podmínky vyhledávání.
3 Použijte
zz Stiskněte<0> a přečtěte
si zobrazenou zprávu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
ggJe zadána podmínka hledání.
nalezené snímky.
4 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <3>.
(2)
ggPřehrají se pouze snímky odpovídající
zadané podmínce (filtrované).
ggPři zobrazení filtrovaných snímků
bude obrazovka ohraničená žlutým
rámečkem (2).
Vymazání podmínek hledání
Přejděte na obrazovku v kroku 2 a stisknutím tlačítka <L> odeberte
všechny symboly [X]. Stisknutím tlačítka <0> nastavíte vybrané
podmínky.
Pokud kritériím vyhledávání neodpovídají žádné snímky, možnost [OK] se
v kroku 2 neobjeví na obrazovce.
ooPokud budete realizovat operace spojené s napájením, kartou nebo
úpravami snímků, může dojít k vymazání kritérií vyhledávání.
ooPři zobrazení obrazovky [32: Nast. podm. vyhled. snímků]
může dojít k prodloužení doby automatického vypnutí.
314
u Zvětšení snímků
Pořízené snímky můžete zvětšovat.
snímek.
1 Zvětšete
zz Během přehrávání snímků stiskněte
(1)
tlačítko <u>.
ggObjeví se zvětšené zobrazení.
V pravém dolním rohu obrazovky se
zobrazí pozice zvětšené oblasti (1)
a ikona [6u].
zz Pro zvětšení snímků otočte voličem
<6> ve směru hodinových ručiček.
zz Pro zmenšení snímků otočte voličem
<6> proti směru hodinových ručiček.
Pro zobrazení náhledů (str. 310)
pokračujte v otáčení voličem.
snímek.
2 Posouvejte
zz Stisknutím navigačních tlačítek
<V> lze snímek posouvat svisle
i vodorovně.
zz Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit,
stiskněte tlačítko <u>.
315
Zvětšení snímků
Nastavení poměru počátečního zvětšení a počáteční polohy
Pokud vyberte možnost [33: Zvětšení
(přibl.)], můžete nastavit počáteční
zvětšení a úvodní polohu zvětšeného
zobrazení.
zz1x (bez zvětšení)
Snímek se nezvětší. Zvětšené zobrazení začne zobrazením
jednotlivých snímků.
zz2x, 4x, 8x, 10x (zvětšení od středu)
Zvětšené zobrazení začne ve středu snímku s vybraným zvětšením.
zzSkutečná velikost (od zvoleného bodu)
Pixely zaznamenaného snímku se zobrazí v přibližně 100% velikosti.
Zvětšené zobrazení začne v AF bodu, v němž došlo k zaostření.
Pokud byl snímek pořízen pomocí ručního zaostřování, zvětšené
zobrazení začne ve středu snímku.
zzStejně jako poslední zvětšení (od středu)
Zvětšení bude stejné, jako když jste naposledy ukončili zvětšené
zobrazení pomocí tlačítka <u>. Zvětšené zobrazení začne ve
středu snímku.
V případě specifických nastavení metody AF se zvětšené zobrazení rozšiřuje
od středu snímku i v případě nastavení [Skutečná velik. (od zvol. bodu)].
316
b Otáčení snímků
Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované
orientace.
1
Vyberte možnost [31: Otočit snímek].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek k otočení.
snímek.
3 Otočte
zz Po každém stisknutí tlačítka <0>
dojde k otočení snímku ve směru
hodinových ručiček následujícím
způsobem: 90° → 270° → 0°.
zz Chcete-li otočit další snímek,
opakujte kroky 2 a 3.
ooJestliže jste před pořízením snímků na výšku nastavili položku
[51: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD] (str. 372), nebude nutné
snímek otočit pomocí této funkce.
ooPokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí ve správné
orientaci, nastavte položku [51: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD].
317
K Ochrana snímků
Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.
Ochrana jednotlivého snímku
možnost [31: Ochrana
1 Vyberte
snímků].
2 Vyberte položku [Výběr snímků].
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, pro který chcete nastavit
ochranu.
(1)
ochranu snímku.
4 Nastavte
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavte
ochranu vybraného snímku. V horní
části obrazovky se zobrazí ikona
(1) <K>.
zz Jestliže chcete ochranu snímku zrušit,
stiskněte znovu tlačítko <0>. Ikona
<K> zmizí.
zz Chcete-li nastavit ochranu pro další
snímek, opakujte kroky 3 a 4.
318
Ochrana snímků
Určení rozsahu chráněných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které
chcete chránit.
položku [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte položku [Vybrat rozsah]
v části [31: Ochrana snímků].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Poté vyberte poslední snímek (koncový
bod) a stiskněte tlačítko <0>.
ggSnímky v zadaném rozsahu budou
chráněny a zobrazí se ikona <J>.
zz Chcete-li vybrat další snímek, který
chcete chránit, opakujte krok 2.
319
Ochrana snímků
Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Pokud v nabídce [31: Ochrana
snímků] vyberete položku [Všechny
snímky ve složce] nebo [Všechny
snímky na kartě], budou chráněny
všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Výběr snímků zrušíte výběrem položky
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo
[Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [32: Nast. podm.
vyhled. snímků] (str. 313), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.]
a [Zruš.ochr.nalez.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou chráněny všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
Pokud vyberete položku [Zruš.ochr.
nalez.], ochrana všech filtrovaných
snímků se zruší.
Při formátování karty (str. 373) budou vymazány také chráněné snímky.
ooPo nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit
ochranu.
ooPokud vymažete všechny snímky (str. 338), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
320
p Nastavení hodnocení
Snímky můžete hodnotit na stupnici od 1 do 5 (l/m/n/o/p).
Tato funkce se nazývá hodnocení.
Hodnocení jednotlivého snímku
1 Vyberte položku [32: Hodnocení].
2 Vyberte položku [Výběr snímků].
snímek, který chcete
3 Vyberte
ohodnotit.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek pro hodnocení.
snímek.
4 Ohodnoťte
zz Stiskněte tlačítko <0>, zobrazí
se modrý zvýrazňovací rámeček,
jak ukazuje obrazovka vlevo.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný symbol hodnocení
a stiskněte tlačítko <0>.
ggPři připojení symbolu hodnocení
snímku se hodnota za nastaveným
hodnocením zvýší o 1.
zz Chcete-li ohodnotit další snímek,
opakujte kroky 3 a 4.
321
Nastavení hodnocení
Hodnocení pomocí určení rozsahu
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které
chcete hodnotit.
položku [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte položku [Vybrat rozsah]
na obrazovce [32: Hodnocení].
rozsah.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Poté vyberte poslední snímek
(koncový bod) a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se
přidá symbol [X].
3 Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4 Ohodnoťte
zz Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
ggVšechny snímky v zadaném rozsahu
se ohodnotí (stejným hodnocením)
najednou.
322
Nastavení hodnocení
Hodnocení všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Když v části [32: Hodnocení] vyberete
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě],
budou ohodnoceny všechny snímky
ve složce či na kartě.
Otáčením voliče <6> vyberte
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
Když snímky nehodnotíte a nerušíte
hodnocení, vyberte [OFF].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [32: Nast. podm.
vyhled. snímků] (str. 313), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], ohodnotí se všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
ooPokud má stejné hodnocení více než 1000 snímků, hodnoty vedle
hodnocení jsou zobrazovány jako [###].
ooPomocí funkce [32: Nast. podm. vyhled. snímků] a [32: Skok
snímku pomocí 6] můžete zobrazit pouze snímky s konkrétním
hodnocením.
323
k Potěšení z filmů
Filmy si můžete užívat a přehrávat následujícími třemi způsoby.
Přehrávání na televizoru (str. 333)
Po připojení fotoaparátu k televizoru
kabelem HDMI můžete přehrávat
pořízené fotografie a filmy na televizoru.
Doporučujeme použít kabel HDMI
HTC-100 (prodává se samostatně).
I když připojíte fotoaparát k rekordéru s pevným diskem pomocí propojovacího
kabelu, filmy ani fotografie nebude možné přehrávat ani ukládat.
Přehrávání na displeji fotoaparátu (str. 325)
Filmy můžete přehrávat na obrazovce
fotoaparátu. Můžete také vynechat
první a poslední scény filmu a přehrát
fotografie nebo filmy uložené na kartě
v automatické prezentaci.
Přehrávání a úprava pomocí počítače
Soubory s filmy uložené na kartě lze
importovat do počítače a přehrát nebo
upravit pomocí předinstalovaného nebo
jiného softwaru.
Pokud chcete přehrávat nebo upravovat filmy pomocí volně prodejného
softwaru, použijte software kompatibilní s formátem souborů vašich filmů.
Podrobné informace o volně prodejném softwaru získáte u výrobce softwaru.
324
k Přehrávání filmů
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
film.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte film, který chcete přehrát.
zz V režimu zobrazení jednotlivých
snímků označuje film ikona <s1>
zobrazená v levém horním rohu.
zz V režimu zobrazení náhledů označuje
film děrování na levém okraji náhledu.
Vzhledem k tomu, že filmy nelze
přehrávat v režimu zobrazení náhledů,
přepněte stisknutím tlačítka <0>
na zobrazení jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
tlačítka <0>
4 Stisknutím
přehrajete snímky.
(1)
ggSpustí se přehrávání filmu.
zz Přehrávání můžete pozastavit
a stisknutím <0> zobrazit panel pro
přehrávání filmů. Dalším stisknutím
tlačítka přehrávání obnovíte.
zz I v průběhu přehrávání filmu můžete
otáčením voliče <6> upravit
hlasitost zvuku.
(1)
Reproduktor
325
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů
Položka
7 Přehrát
8 Pomalý pohyb
5 První políčko
3 Předchozí
políčko
6 Následující
políčko
4 Poslední políčko
X Upravit
I Zachycení
políčka
mm’ ss”
Hlasitost
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi
přehráváním a zastavením.
Nastaví rychlost zpomaleného přehrávání otáčením
voliče <5>. Její hodnota se zobrazuje v pravém
horním rohu obrazovky.
Umožňuje zobrazit první políčko filmu.
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Umožňuje zobrazit poslední políčko filmu.
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (str. 327).
Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné
4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako
fotografie ve formátu JPEG (str. 329).
Stav přehrávání
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Otáčením voliče <6> nastavíte hlasitost reproduktoru
(str. 325).
ooFotoaparát nemusí být schopen přehrávat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
ooPokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 333) a budete přehrávat film,
upravte hlasitost zvuku na televizoru. (Otáčení voliče <6> hlasitost
neovlivní.)
ooPokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo filmy obsahují poškozené
snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.
326
XÚprava prvních a posledních scén filmu
Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně
jednosekundových krocích.
přehrávání filmu.
1 Pozastavte
ggZobrazí se panel pro přehrávání filmů.
panelu přehrávání filmu vyberte
2 Na
ikonu [X].
část, která má být vynechána.
3 Určete
zz Vyberte ikonu [U] (Střih začátek)
nebo [V] (Střih konec) a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
zobrazte předchozí nebo další
políčka. Držte stisknuté tlačítko pro
rychlé převíjení políček vpřed nebo
vzad. Otáčením voliče <5> můžete
přehrávat po jednotlivých políčkách.
zz Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která
je označena linkou u dolního okraje
obrazovky, zůstane zachována.
upravený film.
4 Zkontrolujte
zz Vyberte ikonu [7] a stisknutím tlačítka
<0> přehrajte upravený film.
zz Chcete-li upravenou část změnit,
přejděte zpět na krok 3.
zz Úpravu zrušíte stisknutím tlačítka
<M>.
327
Úprava prvních a posledních scén filmu
upravený film.
5 Uložte
zz Vyberte ikonu [W] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
zz Chcete-li položku uložit jako nový
film, vyberte možnost [Nový soubor].
Chcete-li položku uložit a přepsat
původní filmový soubor, vyberte
možnost [Přepsat] a poté stiskněte
<0>.
zz Výběrem položky [OK]
v potvrzovacím dialogu uložíte
upravený film a přejdete zpět na
obrazovku pro přehrávání filmů.
ooProtože se úpravy provádějí po jednosekundových krocích (v poloze
označené ikonou [ ] dole na obrazovce), může se skutečná poloha
oříznutí filmu mírně lišit od vámi určené polohy.
ooPomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným
fotoaparátem.
ooFilm nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
328
I Zachycení políčka z filmu v rozlišení 4K
nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K
Z filmů v rozlišení 4K nebo z časosběrných filmů v rozlišení 4K můžete
vybírat jednotlivá políčka, která lze následně uložit jako fotografie ve
formátu JPEG (přibližně 8,3 megapixelu, 3840 x 2160). Tato funkce
se nazývá „Zachycení políčka (zachycení snímku v rozlišení 4K)“.
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <3>.
film v rozlišení 4K.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte film v rozlišení 4K nebo
časosběrný film v rozlišení 4K.
zz Na obrazovce informací o snímku jsou
filmy v rozlišení 4K nebo časosběrné filmy
v rozlišení 4K označeny ikonou [H].
zz V zobrazení náhledů můžete
stisknutím tlačítka <0> přepnout
na zobrazení jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
a pozastavte film.
4 Přehrajte
ggZobrazí se panel pro přehrávání filmů.
políčko, které chcete zachytit.
5 Vyberte
zz Pomocí panelu pro přehrávání filmů
vyberte políčko, které chcete zachytit
jako fotografii.
zz Pokyny k panelu pro přehrávání filmů
naleznete na straně 326.
možnost [I].
6 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte možnost [I] a stiskněte
tlačítko <0>.
329
Zachycení políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K
políčko.
7 Uložte
zz Vyberte možnost [OK] a uložte tak
aktuální políčko jako fotografii ve
formátu JPEG.
snímek, který chcete zobrazit.
8 Vyberte
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku.
zz Vyberte možnost
[Zobrazení původního filmu] nebo
[Zobrazení zachycené fotografie].
ggZobrazí se vybraný snímek.
Zachycení políčka není možné u filmů v kvalitě Full HD, časosběrných filmů
v kvalitě Full HD, filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení
4K pořízených jiným fotoaparátem.
330
Prezentace (automatické přehrávání)
Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.
snímky, které chcete přehrát.
1 Zadejte
zz Chcete-li přehrát všechny snímky
na kartě, vraťte se ke kroku 2.
zz Chcete-li zadat snímky, které se mají
při prezentaci přehrát, vyfiltrujte je
pomocí funkce [32: Nast. podm.
vyhled. snímků] (str. 313).
2 Vyberte možnost [32: Prezentace].
možnosti přehrávání.
3 Nastavte
zz Vyberte položku [Nastavit] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Nastavte položky [Doba zobrazení],
[Opakovat] (opakované přehrávání)
a [Přechodový efekt] (efekt při
změně snímků) pro fotografie.
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
Doba zobrazení
Opakovat
Přechodový efekt
331
Prezentace (automatické přehrávání)
prezentaci.
4 Spusťte
zz Vyberte položku [Start]
a stiskněte tlačítko <0>.
ggPo zobrazení hlášení
[Načítání snímku...] bude
spuštěna prezentace.
prezentaci.
5 Ukončete
zz Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit
se na obrazovku nastavení, stiskněte
tlačítko <M>.
ooChcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během
pozastavení bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G].
Opětovným stisknutím tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte.
ooBěhem automatického přehrávání fotografií můžete stisknutím
tlačítka <B> přepnout formát zobrazení (str. 304).
ooV průběhu přehrávání filmu můžete nastavit hlasitost zvuku otáčením
voliče <6>.
ooBěhem automatického přehrávání nebo při pozastavení můžete
stisknutím tlačítek <Y> <Z> zobrazit další snímek.
ooBěhem automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického
vypnutí napájení.
ooDoba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
332
Zobrazení snímků na televizoru
Po připojení fotoaparátu k televizoru kabelem HDMI můžete přehrávat
pořízené fotografie a filmy na televizoru. Doporučujeme použít kabel
HDMI HTC-100 (prodává se samostatně).
Pokud se na obrazovce televizoru neobjeví obraz, zkontrolujte, zda
je položka [53: Videosystém] správně nastavena na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL] (podle videosystému televizoru).
kabel HDMI k fotoaparátu.
1 Připojte
zz Otočte zástrčku tak, aby její logo
<dHDMI MINI> směřovalo k přední
části fotoaparátu, a zasuňte ji do
konektoru <D> fotoaparátu.
kabel HDMI k televizoru.
2 Připojte
zz Připojte kabel HDMI ke konektoru
HDMI IN televizoru.
televizor a jeho přepnutím
3 Zapněte
na vstup videa vyberte připojený port.
vypínač napájení
4 Přesuňte
na fotoaparátu do polohy <1>.
tlačítko <x>.
5 Stiskněte
ggSnímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na obrazovce fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
zz Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle
připojeného televizoru.
333
Zobrazení snímků na televizoru
ooHlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit
prostřednictvím fotoaparátu.
ooPřed připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu
a televizoru vypněte obě uvedená zařízení.
ooV závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
ooKe konektoru <D> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného
jiného zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
ooNěkteré sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
ooMůže nějakou dobu trvat, než dojde k zobrazení snímků. Pokud se
chcete vyhnout zpožděním, nastavte [53: HDMI rozlišení] na [1080p]
(str. 395).
ooPoužívání dotykové obrazovky není podporováno, je-li fotoaparát
připojen k televizoru.
334
L Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné
vymazat více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (str. 318)
nebudou vymazány.
Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se
ujistěte, zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité
snímky ochránit před neúmyslným vymazáním.
Vymazání jednoho snímku
1
Vyberte snímek, který chcete vymazat.
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek pro smazání.
2 Stiskněte tlačítko <L>.
3 Vymažte snímek.
Snímky nebo filmy ve formátu
JPEG nebo RAW
zz Vyberte položku [Smazat] a stiskněte
tlačítko <0>.
Snímky typu RAW+JPEG
zz Vyberte položku a stiskněte tlačítko
<0>.
335
Mazání snímků
Označení [X] více snímků k dávkovému vymazání
Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat
více snímků najednou.
možnost [31: Smazání
1 Vyberte
snímků].
Vyberte možnost [Výběr a smazání
2 snímků].
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat,
a stiskněte tlačítko <0>.
ggV levém horním rohu obrazovky
se zobrazí zatržítko [X].
zz Chcete-li vybrat další snímek
k vymazání, opakujte krok 3.
snímky.
4 Vymažte
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
ggVybrané snímky budou okamžitě
vymazány.
336
Mazání snímků
Určení rozsahu mazaných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první
a poslední snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných
snímků, které chcete vymazat.
položku [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte položku [Vybrat rozsah]
v části [31: Smazání snímků].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Poté vyberte poslední snímek (koncový
bod) a stiskněte tlačítko <0>.
ggKe všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se
přidá symbol [X].
3 Stiskněte tlačítko <M>.
snímky.
4 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
ggSnímky ve vybraném rozsahu se
vymažou.
337
Mazání snímků
Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Pokud je položka [31: Smazání
snímků] nastavena na možnost
[Všechny snímky ve složce] nebo
[Všechny snímky na kartě], budou
vymazány všechny snímky ve složce
či na kartě.
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [32: Nast. podm.
vyhled. snímků] (str. 313), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou smazány všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků,
naformátujte kartu (str. 373).
338
R Zpracování snímků typu RAW pomocí
fotoaparátuN
Snímky 1 nebo F můžete zpracovat pomocí fotoaparátu a uložit
jako snímky typu JPEG. Vzhledem k tomu, že se samotný snímek typu
RAW nezmění, lze pro něj použít různé podmínky zpracování, čímž lze
vytvořit libovolný počet snímků typu JPEG.
Ke zpracování RAW snímků můžete také použít dodaný software
Digital Photo Professional (software EOS).
možnost [31: Zpracování
1 Vyberte
snímku RAW].
položku a vyberte snímky.
2 Vyberte
zz Můžete vybrat více snímků a tyto
snímky zpracovat současně.
[Výběr snímků]
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
ggV levém horním rohu obrazovky
se zobrazí zatržítko [X].
zz Stiskněte tlačítko <M>.
[Vybrat rozsah]
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Poté vyberte poslední snímek (koncový
bod) a stiskněte tlačítko <0>.
ggKe všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se
přidá symbol [X].
zz Stiskněte tlačítko <M>.
339
Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu
požadované
3 Nastavte
podmínky zpracování.
[Použít nastavení snímání]
zz Snímky jsou zpracovány s použitím
nastavení, které je aktuální v době
zachycení.
[Upravit zpracování RAW]
zz Stisknutím kláves <W> <X> <Y>
<Z> vyberte položku.
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
přepněte nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> přejděte
na obrazovku nastavení funkce.
zz Chcete-li se vrátit k nastavením
snímku platným při jeho snímání,
stiskněte tlačítko <L>.
Srovnávací obrazovka
zz Můžete přepínat mezi obrazovkami
[Po změně] a [Nastavení snímku]
stisknutím tlačítka <B> a otočením
voliče <5>.
zz Položky v oranžové barvě na obrazovce
[Po změně] byly od doby zachycení
upraveny.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4 Uložte
zz Pokud používáte funkci [Upravit
zpracování RAW], vyberte možnost
[W] (Uložit).
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zz Chcete-li zpracovat další snímky,
vyberte možnost [Ano] a opakujte
kroky 2–4.
340
Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu
snímek, který chcete zobrazit.
5 Vyberte
zz Vyberte možnost [Původní snímek]
nebo [Zprac. snímek].
ggZobrazí se vybraný snímek.
Zvětšené zobrazení
Snímky zobrazené pro funkci [Upravit zpracování RAW] můžete zvětšit
stisknutím tlačítka <u>. Zvětšení závisí na nastavení [Kvalita snímku].
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze zvětšený snímek posouvat
svisle i vodorovně.
Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit, znovu stiskněte tlačítko <u>.
Snímky s nastavením poměru stran
Oblast snímku uvnitř čar, které odpovídají danému poměru stran, je
zpracována u snímků zachycených pomocí volby [z1: zOřez/poměr
stran] (str. 80) s nastavením na [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr
stran)], nebo [16:9 (poměr stran)]. Snímky typu JPEG vytvořené ze
snímků typu RAW budou uloženy s poměrem stran, který jste zadali.
Snímky Dual Pixel RAW
Ačkoli můžete s fotoaparátem zpracovat snímky typu RAW pořízené
pomocí volby [z1: Dual Pixel RAW] nastavené na [Povolit]
(str. 78), fotoaparát neumí při zpracování využít data Dual Pixel.
Při zpracování snímků s násobnou expozicí 1 nebo F nelze některá
nastavení změnit.
341
Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu
Možnosti zpracování snímků RAW
zz[
] Nastavení jasu
Můžete upravit jas snímku až do ±1 EV v krocích po 1/3 EV.
zz[
] Vyvážení bílé (str. 97)
Můžete vybrat vyvážení bílé. Po výběru možnosti [Q] můžete
vybrat možnost [Auto: Prior. prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé].
Po výběru možnosti [P] můžete nastavit teplotu barvy.
zz[
] Styl Picture Style (str. 88)
Můžete vybrat styl Picture Style. Můžete upravit ostrost, kontrast
a další parametry.
zz[
] Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
(str. 104)
Můžete nastavit funkci Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu).
zz[
] Potlačení šumu při vysokém ISO (str. 105)
Můžete nastavit potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO. Pokud
je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek (str. 341).
zz[73] Kvalita snímku (str. 75)
Při vytváření snímku JPEG můžete nastavit kvalitu snímku. Mějte
na paměti, že u snímků typu RAW, které jsou zachyceny při snímání
s ořezem nebo s objektivy EF-S, jsou k dispozici pouze volby 73/83/b.
342
Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu
zz[
] Barevný prostor (str. 117)
Můžete vybrat možnost sRGB nebo Adobe RGB. Vzhledem k tomu,
že obrazovka fotoaparátu není kompatibilní s barevným prostorem
Adobe RGB, rozdíl ve snímku bude těžko rozpoznatelný při obou
nastaveních barevného prostoru.
zz[
] Korekce odchylky objektivu
[
] Korekce vinětace (str. 111)
Fenomén, který činí rohy snímku tmavší v důsledku charakteristik
objektivu, je možné opravit. Pokud je nastavena volba [Povolit],
bude zobrazen opravený snímek. Pokud je obtížné účinek funkce
rozpoznat, zvětšete snímek (str. 341) a zkontrolujte čtyři rohy.
Korekce vinětace provedená fotoaparátem bude méně výrazná
než korekce provedená softwarem Digital Photo Professional
(software EOS) s maximální hodnotou korekce. Pokud nejsou
efekty korekce zjevné, pro provedení korekce vinětace použijte
Digital Photo Professional.
[
] Korekce distorze (str. 111)
Distorze snímku v důsledku charakteristik objektivu je možné
opravit. Pokud je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen
opravený snímek. Okrajové části snímku budou v opraveném
snímku oříznuty.
Vzhledem k tomu, že rozlišení snímku může vypadat nepatrně
nižší, použijte parametr [Ostrost] stylu Picture Style k provedení
potřebných úprav.
[ ] Funkce Digital Lens Optimizer (str. 112)
Tato funkce dokáže opravit aberace, difrakce a degradace
rozlišení způsobená low-pass filtrem s využitím parametrů optické
konstrukce. Při zvětšení snímků (str. 341) můžete zkontrolovat,
jaký efekt má nastavení této funkce na možnost [Povolit]. Pokud
snímek nezvětšíte, efekt funkce Digital Lens Optimizer se nezobrazí.
Vyberete-li možnost [Povolit], dojde ke korekci chromatické vady
a difrakce, ačkoli tyto možnosti nejsou zobrazeny.
343
Zpracování snímků typu RAW pomocí fotoaparátu
[
] Korekce chromatické vady (str. 113)
Tuto chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu),
způsobenou charakteristikami objektivu, je možné opravit. Pokud
je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen opravený snímek.
Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek
(str. 341).
[
] Korekce difrakce (str. 113)
Difrakci způsobenou clonou objektivu, která snižuje ostrost snímku,
lze korigovat. Pokud je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen
opravený snímek. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat,
zvětšete snímek (str. 341).
ooZpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu nepovede k přesně
stejným výsledkům jako zpracování snímků typu RAW pomocí softwaru
Digital Photo Professional (softwaru EOS).
ooPokud provádíte [Nastavení jasu], mohou být hluk, pruhy apod.
zvýrazněny efekty nastavení.
ooPokud je nastavena funkce [Digital Lens Optimizer], může dojít ke
zvýšenému šumu vlivem efektů korekce. Na okrajích snímků může
také docházet ke zvýraznění šumu. Upravte ostrost Stylu obrázku
nebo nastavte funkci [Digital Lens Optimizer] na [Zakázat] dle potřeby.
ooData korekce objektivu pro korekce odchylek objektivů se registrují
(ukládají) do fotoaparátu.
ooÚčinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém
objektivu a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné
rozpoznat v závislosti na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
ooPodrobnosti o datech korekce u funkce Digital Lens Optimizer naleznete
na straně 112.
344
S Změna velikosti snímků typu JPEG
Můžete změnit velikost snímku typu JPEG, aby se snížil počet pixelů,
a poté jej uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze
u snímků typu JPEG 3, 4, a a snímků. Velikost snímků typu
JPEG ba RAW změnit nelze.
položku [32: Změnit
1 Vyberte
velikost].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, jehož velikost chcete změnit.
požadovanou velikost
3 Vyberte
snímku.
(1)
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
zz Vyberte požadovanou velikost snímku
(1) a stiskněte tlačítko <0>.
zz U snímků typu JPEG, které jsou
zachyceny při snímání s ořezem nebo
s objektivy EF-S, je možná změna
velikosti pouze na formát b.
snímek.
4 Uložte
zz Výběrem položky [OK] uložte snímek
se změněnou velikostí.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku
[OK].
zz Chcete-li změnit velikost dalšího
snímku, opakujte kroky 2 až 4.
Podrobnosti o velikosti snímků s upravenou velikostí naleznete na straně 616.
345
N Oříznutí snímků typu JPEG
Zachycený snímek typu JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek.
Oříznutí je možné pouze u snímků typu JPEG. Snímky snímané ve
formátu RAW nelze oříznout.
1 Vyberte možnost [x2: Výřez].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete oříznout.
rámeček ořezu.
3 Nastavte
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček ořezu.
zz Oblast snímku ohraničená rámečkem
ořezu se ořízne.
zzZměna velikosti rámečku ořezu
Otáčením voliče <6> změňte velikost rámečku ořezu. Čím je
rámeček ořezu menší, tím více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.
zzZměna poměru stran a orientace
Otáčením voliče <5> vyberte položku <e>. Stisknutím tlačítka
<0> změňte poměr stran rámečku ořezu. Můžete vybrat
následující poměry stran: [3:2], [16:9], [4:3], [1:1], [2:3], [9:16],
nebo [3:4].
346
Oříznutí snímků typu JPEG
zzPřesunutí rámečku ořezu
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat
požadovanou oblast snímku.
zzOprava sklonu
Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením voliče <5> vyberte
položku <c> a stiskněte tlačítko <0>. Kontrolujte sklon oproti
mřížce a opravte sklon otáčením voliče <5> (v krocích po 0,1°)
nebo klepnutím na levý nebo pravý posuvník (v krocích po 0,5°)
vlevo nahoře na obrazovce. Až korekci sklonu dokončíte, stiskněte
tlačítko <0>.
oblast snímku, kterou
4 Zkontrolujte
chcete oříznout.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku <b>.
ggDojde k zobrazení oblasti snímku,
kterou chcete oříznout.
snímek.
5 Uložte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku <W>.
zz Výběrem položky [OK] uložte
oříznutý snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku
[OK].
zz Chcete-li oříznout další snímek,
opakujte kroky 2 až 5.
ooPoloha a velikost oříznutého snímku se může změnit v závislosti na úhlu
nastaveném pro korekci sklonu.
ooPo uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit
jeho velikost.
ooInformace o zobrazení AF bodu (str. 309) a data pro odstranění prachu
(str. 121) nebudou ke snímkům s ořezem přidány.
347
d Přenos snímků do počítače / na server FTP
Můžete připojit fotoaparát k počítači a s použitím fotoaparátu přenést
snímky z karty do počítače. Můžete také připojit fotoaparát k bezdrátovému
přenašeči dat (prodává se samostatně) a přenášet snímky na server FTP.
Tato funkce se označuje jako přímý přenos snímků.
Přímý přenos snímků se provádí z fotoaparátu při sledování
obrazovky fotoaparátu.
Tato část popisuje, jak přenášet snímky připojením fotoaparátu k počítači
pomocí propojovacího kabelu. Podrobné informace o přenosu snímků na
servery FTP naleznete v návodu k použití přenašeče dat.
Snímky přenesené do počítače jsou uloženy ve složkách dle data
pořízení, ve složce [Obrázky] nebo [Moje obrázky].
Před připojením fotoaparátu k počítači nainstalujte do počítače
software EOS Utility (software EOS) (str. 572).
Příprava na přenos snímků
vypínač napájení
1 Přesuňte
na fotoaparátu do polohy <2>.
fotoaparát k počítači.
2 Připojte
zz Použijte propojovací kabel dodaný
s fotoaparátem.
zz Při připojování kabelu k fotoaparátu
použijte ochranu kabelu (str. 37)
a zástrčku zasuňte do digitálního
konektoru.
zz Druhou koncovku kabelu vložte do
konektoru USB počítače (typu C).
K propojení použijte buď kabel dodaný s produktem, nebo originální kabel
společnosti Canon.
348
Přenos snímků do počítače / na server FTP
vypínač napájení
3 Přesuňte
do polohy <1>.
zz Jakmile se na počítači zobrazí zpráva
s výzvou k výběru programu, vyberte
možnost [EOS Utility].
ggNa počítači se objeví obrazovka
softwaru EOS Utility.
Jakmile se objeví obrazovka softwaru EOS Utility, neprovádějte
v EOS Utility žádné operace. [Přímý přenos] v kroku 6 na straně 351
se nezobrazí, dokud se neobjeví hlavní obrazovka softwaru EOS Utility,
což brání přenosu snímku do počítače.
ooPokud se obrazovka softwaru EOS Utility nezobrazí, vyhledejte
informace na disku EOS Utility Návod k použití.
ooPřed odpojením kabelu vypněte fotoaparát, poté při odpojování
držte kabel za část u zástrčky.
Přenos snímků typu RAW+JPEG
U snímků typu RAW+JPEG můžete
zadat, které snímky se mají přenést.
V kroku 2 na další straně vyberte
možnost [Přenos RAW+JPEG] a poté
vyberte typ snímku určeného k přenosu.
349
Přenos snímků do počítače / na server FTP
Výběr snímků k přenosu
zzVýběr snímku
možnost [x1: Přenos
1 Vyberte
snímku].
2 Vyberte položku [Výběr/přenos sním.].
metodu přenosu.
3 Vyberte
zz Vyberte možnost [Přímý přenos]
pro přenos snímku do počítače.
4 Vyberte možnost [Výb.sním.].
snímky, které chcete přenést.
5 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímky, které chcete přenést,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stiskněte tlačítka <W> <X>
pro přidání [X] v horní levé části
obrazovky a potom stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímky
pro přenos, opakujte krok 5.
zz Jakmile dokončíte volbu snímků,
stiskněte <M>.
350
Přenos snímků do počítače / na server FTP
snímku
6 Přenos
zz Potvrďte, že se na počítači objevila
obrazovka softwaru EOS Utility.
zz Vyberte položku [Přímý přenos]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběrem možnosti [OK]
v potvrzovacím dialogu přeneste
snímky do počítače.
zz Tímto způsobem můžete také
přenést snímky vybrané pomocí
funkce [Více sn.].
ooPokud je vybrána možnost [Výb.sním.], můžete sledovat stav přenosu
snímku v levé horní části obrazovky. Žádný symbol: Není vybrán. X:
Vybrán pro přenos. l: Přenos selhal. k: Přenos proběhl úspěšně.
ooMůžete také postupovat podle pokynů pro [Přenos RAW+JPEG]
(str. 349) a kroků 1–5 na předcházející straně, pokud není fotoaparát
připojen k počítači.
zzVýměr více snímků
zz Vyberte rozsah
V části [Více sn.] vyberte možnost
[Vybrat rozsah]. Výběrem prvního
a posledního snímku rozsahu označíte
všechny snímky v rozsahu zaškrtávacím
znaménkem [X], a poté dojde
k odeslání jedné kopie každého snímku.
351
Přenos snímků do počítače / na server FTP
Ve složce
Výběrem možnosti [Nepřenesené snímky složky]
vyberete všechny neodeslané snímky ve složce.
Výběrem možnosti [Neúsp. přenes. sním. složky]
vyberete všechny snímky ve složce, u kterých přenos selhal.
Výběrem možnosti [Vymaz.historii přenosu slož.] vymažete
historii přenosu snímků ve složce. Po vymazání historie přenosu
můžete vybrat možnost [Nepřenesené snímky složky] a přenést
všechny snímky ve složce znovu.
Na kartě
Popis možností [Nepřenesené snímky z karty], [Neúsp.
přenes. sním. z karty] a [Vymaz.historii přenosu karty]
naleznete v části „o Ve složce“.
oo[Přímý přenos] se nezobrazí, dokud se na počítači neobjeví hlavní
obrazovka softwaru EOS Utility.
ooNěkteré položky nabídky nejsou k dispozici v průběhu přenosu snímku.
ooMůžete přenášet také filmy.
ooBěhem přenosu snímků lze také snímat.
ooPodrobnosti o možnosti [Přenos s titulkem] pod [x1: Přenos snímku]
naleznete v návodu k použití k bezdrátovému přenašeči dat WFT-E7
(Ver. 2) (prodává se samostatně).
352
W Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků
zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou
výběr snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků
v jedné dávce nebo vytvořit příkaz tisku snímků pro fotolaboratoř.
Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data
a tisk čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny
snímky určené k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý
ze snímků.)
Nastavení možností tisku
1 Vyberte možnost [31: Příkaz tisku].
2 Vyberte položku [Nastavit].
požadované možnosti.
3 Nastavte
zz Nastavte položky [Druh tisku],
[Datum] a [Č. Souboru].
Druh tisku
K Standardní
Tisk jednoho snímku na jeden list.
L Rejstřík
Na jeden list se vytiskne více
náhledů snímků.
K
L
Datum
Číslo souboru
Obojí
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Standardní tisk i tisk náhledů.
Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání
snímku na zachycený snímek.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
353
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M>.
zz Dále výběrem položky [Výb.sním.]
nebo [Více sn.] označte snímky
k tisku.
ooK tisku nelze vybrat snímky typu RAW a filmy.
ooPokud tisknete snímek velké velikosti s použitím nastavení [Index] nebo
[Obojí] (str. 353), nemusí se náhledy na určitých tiskárnách vytisknout.
V takovém případě změňte velikost snímku (str. 345) a pak náhledy
vytiskněte.
ooI v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na
možnost [Zap], se datum nebo číslo souboru nemusí vytisknout,
v závislosti na nastavení druhu tisku a tiskárny.
ooPro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum]
i položku [Č. Souboru] na možnost [Zap].
ooPři tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny
specifikace příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty
pro tisk a pokusíte se je vytisknout, nebude je možné tisknout podle
určeného příkazu tisku.
ooNěkteré tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí
umožňovat tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si
prostudujte návod k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky
fotolaboratoře a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání
snímků k tisku.
ooNepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku u snímků
s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku
by také nemuselo být možné provést příkaz tisku.
Snímky můžete z fotoaparátu odesílat pomocí funkce Wi-Fi do tiskárny
kompatibilní s funkcí PictBridge (bezdrátová síť LAN) a snímky tisknout
(přímý tisk) (str. 469).
354
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Výběr snímku k tisku
zzVýběr snímku
Vyberte a určete snímky, jeden
po druhém.
Stisknutím tlačítka <M> uložte
příkaz tisku na kartu.
(1)
(2)
Standardní/Obojí
Chcete-li vytisknout kopii zobrazeného
snímku, stiskněte tlačítko <0>.
Stisknutím tlačítek <W> <X> můžete
nastavit počet kopií, které mají být
vytištěny, až do hodnoty 99.
(1)
(2)
(3) (4)
Množství
Celkový počet vybraných snímků
Rejstřík
Stisknutím tlačítka <0> doplňte
zatržítko [X] do políčka. Snímek
bude zahrnut do tisku náhledů.
(3)
(4)
Zatržítko
Ikona náhledů
zzVýměr více snímků
Vyberte rozsah
V části [Více sn.] vyberte možnost
[Vybrat rozsah]. Výběrem prvního
a posledního snímku rozsahu
označíte všechny snímky v rozsahu
zaškrtávacím znaménkem [X],
a poté dojde k vytištění jedné kopie
každého snímku.
355
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Všechny snímky ve složce
Vyberte položku [Označit vše ve složce] a zvolte složku.
Vytvoří se příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte
složku, zruší se příkaz tisku pro všechny snímky ve složce.
Všechny snímky na kartě
Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku
určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše na kartě], bude
vymazán příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [32: Nast. podm.
vyhled. snímků] (str. 313) a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení
se změní na [Označit všechny nalezené snímky] a [Vymazat všechny
nalezené snímky].
Všechny nalezené snímky
Pokud vyberete položku [Označit všechny nalezené snímky],
bude k tisku určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat všechny nalezené snímky],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
ooK tisku nelze vybrat snímky typu RAW a filmy. Všimněte si, že snímky
formátu RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku, i když označíte
všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
ooPři použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge neurčujte
v rámci jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili
k tisku více snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
356
p Určení snímků pro fotoalbum
Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru
EOS Utility (software EOS) k importu snímků do počítače se snímky
určené pro fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je
užitečná pro online objednávání fotoalb.
Určení snímků po jednom
možnost [31: Nast.
1 Vyberte
fotoalba].
2 Vyberte položku [Výběr snímků].
snímek, který chcete použít
3 Vyberte
pro fotoalbum.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete použít pro
fotoalbum, a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímky pro
fotoalbum, opakujte krok 3.
357
Určení snímků pro fotoalbum
Zadání rozsahu snímků pro fotoalbum
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zároveň určit rozsah
(počáteční bod až koncový bod) snímků, které mají být určeny pro
fotoalbum.
položku [Více sn.].
1 Vyberte
zz V části [31: Nast. fotoalba]
vyberte možnost [Více sn.].
2 Vyberte položku [Vybrat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Poté vyberte poslední snímek
(koncový bod) a stiskněte
tlačítko <0>.
ggKe všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se
přidá symbol [X].
358
Určení snímků pro fotoalbum
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Pro fotoalbum můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Když položku [Více sn.] v nabídce
[x1: Nast. fotoalba] nastavíte na
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě],
vyberou se pro fotoalbum všechny
snímky ve složce či na kartě.
Výběr zrušíte výběrem možnosti
[Vymazat vše ve složce] nebo
[Vymazat vše na kartě].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [32: Nast. podm.
vyhled. snímků] (str. 313) a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se
změní na [Všech. nalez.sn.] a [Vymazat všechny nalezené snímky].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání
vybrány pro fotoalbum.
Pokud vyberete položku [Vymazat
všechny nalezené snímky], budou
vymazány všechny příkazy fotoalba
týkající se filtrovaných snímků.
ooSnímky formátu RAW nebo filmy nelze stanovit do alba. Upozorňujeme,
že snímky formátu RAW nebo filmy se pro fotoalbum nevyberou, i když
označíte všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
ooNepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení fotoalba u snímků
s nastaveními fotoalba provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.
359
360
5
Nastavení
V této kapitole jsou popsána nastavení nabídky na kartě pro
nastavení ([5]).
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce je
dostupná jenom v režimech [t], [d], [s], [f], [a]
nebo [BULB].
361
Nabídky na kartě: Nastavení
zzNastavení 1
str. 365
str. 367
str. 370
str. 372
str. 373
zzNastavení 2
str. 376
str. 377
str. 378
str. 379
str. 380
str. 383
zzNastavení 3
str. 384
str. 385
str. 386
str. 387
str. 391
str. 395
str. 396
362
Nabídky na kartě: Nastavení
zzNastavení 4
str. 397
str. 402
str. 402
str. 403
str. 406
zzNastavení 5
str. 407
str. 411
zzNastavení 6
str. 416
str. 417
str. 419
str. 420
str. 422
str. 422
str. 422 (nezobrazí
se v režimu filmu)
363
Nabídky na kartě: Nastavení
Při snímání filmů se pro funkci [54] zobrazí následující
obrazovka.
str. 397
str. 402
str. 403
str. 404
str. 406
V režimu [A] a [y] se pro funkci [56] zobrazí následující
obrazovka.
str. 416
str. 422
364
Vytvoření a výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž
chcete zachycené snímky uložit.
Vytvoření složky
1 Vyberte položku [51: Vybrat složku].
2 Vyberte položku [Vytvořit složku].
3 Vyberte tlačítko [OK].
365
Vytvoření a výběr složky
Výběr složky
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovce výběru složky
vyberte složku.
zz Zachycené snímky se uloží do
vybrané složky.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímků ve složce
Nejnižší číslo souboru
Název složky
Nejvyšší číslo souboru
Složky
Složka může obsahovat až 9999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999).
Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky
zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také
v případě, že provedete ruční reset (str. 369). Lze vytvořit složky
označené čísly v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí počítače
Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem
„DCIM“. Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete
k uložení a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát
„100ABC_D“. První tři číslice vždy představují číslo složky, od 100 do 999.
Pět koncových znaků může být libovolná kombinace velkých a malých
písmen od A do Z, číslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít.
Uvědomte si také, že dva názvy složek nemohou sdílet stejné trojmístné
číslo složky (například „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), i když se zbývajících
pět znaků v jednotlivých názvech liší.
366
Způsoby číslování souborů
Pořízeným snímkům uloženým do složky
se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999.
Způsob přiřazování čísel souborům
snímků lze změnit.
(Příklad) BE3B0001.JPG
Číslo souboru
1 Vyberte položku [51: Číslov. soub.].
položku.
2 Nastavte
zz Vyberte položku [Číslování].
zz Vyberte možnost [Souvislé] nebo
[Autom. reset].
zz Chcete-li číslování souborů resetovat,
vyberte možnost [Ruční reset]
(str. 369).
zz Výběrem možnosti [OK] vytvoříte
novou složku a soubory se začnou
označovat od čísla 0001.
Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude
fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro
ukládání. Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty.
Vyměňte ji za novou kartu.
367
Způsoby číslování souborů
Souvislé
Až si budete přát pokračovat v pořadí číslování souborů i po
výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné
v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na
více kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro
nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které
jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování
souborů, je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
368
Následující číslo souboru v řadě
101
0051
0052
Způsoby číslování souborů
Automatický reset
Až si budete přít opětovné zahájení číslování souborů od hodnoty
0001 při každé výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný
v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro
nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které
jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky
s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé
nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslování souborů je vynulováno
Ruční reset
Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty 0001
nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001 v nové složce.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky
bude zahájeno od hodnoty 0001.
To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky
vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes.
369
Přejmenování souborů
Názvy souborů obsahují čtyři alfanumerické
znaky, po nichž následuje čtyřciferné číslo (Příklad) BE3B0001.JPG
snímku (str. 367) a přípona souboru.
První čtyři znaky můžete změnit.
Uložení nebo změna názvů souborů
1
Vyberte položku [51: Název souboru].
položku [Změnit uživ.
2 Vyberte
nastavení*].
zz [Uživ. nastav.1]
Můžete uložit čtyři libovolné znaky.
zz [Uživ. nastav.2]
Můžete uložit tři libovolné znaky.
Čtvrtý znak označující kvalitu snímku
(str. 371) se přiřadí automaticky.
písmena a číslice tvořící
3 Zadejte
zvolený název souboru.
zz Nepotřebné znaky odstraníte
stisknutím tlačítka [ ] nebo <L>.
370
Přejmenování souborů
zz Pomocí navigačních tlačítek
<V> nebo voliče <5> vyberte
požadovaný znak a poté jej stisknutím
tlačítka <0> zadejte.
] můžete změnit režim
zz Výběrem [
vstupu.
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
5
vyberte položku [OK].
Vyberte uložený název souboru.
zz Vyberte položku [Název souboru].
zz Vyberte uložený název souboru.
Jako první znak nelze použít podtržítko.
ooJestliže vyberete název „*** + vel.snímku“ uložený prostřednictvím
možnosti Uživ. nastav. 2 a vyfotografujete snímky, automaticky se jako
čtvrtý znak názvu souboru doplní znak, který udává aktuální kvalitu
snímku.
„***M“ = 74/84
„***L“ = 73/83/1
„***T“ = b
„***S“ = 7a/8a
„***C“ = F
Tento čtvrtý znak poskytuje informaci o velikosti (kvalitě) snímku, když
snímky importujete do počítače nebo jiného zařízení. Pomocí přípony
souboru můžete také rozlišit snímky ve formátu RAW a JPEG.
ooPoužijí se následující přípony: „.JPG“ pro snímky typu JPEG, „.CR3“
pro snímky typu RAW a „.MP4“ pro filmy.
371
Nastavení automatického otáčení snímků
na výšku
Nastavení automatického otáčení, které při
zobrazení narovnává snímky pořízené na výšku,
můžete změnit.
1 Vyberte položku [51: Aut. otáčení].
2 Vyberte položku.
zzZapzD
Snímky ve fotoaparátu i na počítači se při zobrazení automaticky otáčejí.
zzZapD
Snímky se automaticky otáčejí jenom při zobrazení na počítači.
zzVyp
Snímky pořízené s automatickým otáčením nastaveným na možnost [Vyp]
se při přehrávání neotočí, i když později nastavíte automatické otáčení na
možnost [Zap].
ooPři pořízení snímku s fotoaparátem směřujícím nahoru nebo dolů nemusí
být orientace pro prohlížení provedena správně.
ooPokud se snímky na počítači automaticky neotočí, zkuste použít
software EOS.
372
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených
na kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda
se na kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby
přeneste před formátováním karty snímky a data do počítače nebo do
jiného zařízení.
položku [51: Formátovat
1 Vyberte
kartu].
kartu.
2 Naformátujte
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Při nízkoúrovňovém formátování
stiskněte tlačítko <L>, aby se
k položce [Nízkoúrovňové form.]
doplnilo zatržítko <X>, a poté vyberte
položku [OK].
ooKapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší
než kapacita uvedená na samotné kartě.
ooToto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci
společnost Microsoft.
373
Formátování karty
Kartu formátujte v následujících případech:
zz Je-li karta nová.
zz Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
zz Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
zz Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (str. 607).
Nízkoúrovňové formátování
zz Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo
čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
zz Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny
sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat déle než
normální formátování.
zz Probíhající nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Storno]. I v tomto případě už bude dokončeno
normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým
způsobem.
Formáty souborů na kartě
zz Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32.
Karty SDXC budou naformátovány systémem exFAT.
zz Při snímání filmu pomocí karty naformátované ve formátu exFAT bude
film zaznamenán do jednoho souboru (místo rozdělení do více souborů)
i když překročí 4 GB. (Velikost videosouboru filmu překročí 4 GB.)
374
Formátování karty
ooJe možné, že karty SDXC naformátované na tomto fotoaparátu
nepůjdou použít v jiných fotoaparátech. Také upozorňujeme, že karty
naformátované systémem exFAT nemusí být rozpoznány některými
operačními systémy počítačů nebo čtečkami karet.
ooFormátování nebo vymazání dat na kartě pouze nezajistí úplné
vymazání dat. Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci
karty. Při likvidaci karty proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky
zničte, abyste zabránili úniku osobních informací.
375
Nastavení režimu Eco
Umožňuje šetřit energii baterie v režimu snímání. Pokud se fotoaparát
nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se snížila spotřeba baterie.
1 Vyberte položku [52: Režim Eco].
[Zap].
2 Vyberte
zz Pokud se fotoaparát přibližně
dvě sekundy nepoužívá, obrazovka
ztmavne. Přibližně po dalších deseti
sekundách se obrazovka vypne.
zz Chcete-li aktivovat obrazovku
a připravit fotoaparát na snímání,
když je obrazovka vypnutá,
namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
376
Nastavení funkcí úspory energie
Můžete podle potřeby nastavit dobu pro automatické vypnutí obrazovky,
fotoaparátu a hledáčku (vypnutí displeje, automatické vypnutí a vypnutí
hledáčku).
1
Vyberte položku [52: Úspora energie].
položku.
2 Vyberte
zz I když je položka [Autom.vypnutí]
nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto po době nečinnosti
nastavené v nabídce [Vyp displeje]
k vypnutí obrazovky.
Nastavení položek [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] neplatí při nastavení
režimu Eco na [Zap].
377
Nastavení jasu obrazovky
Jas obrazovky a hledáčku lze nastavit samostatně.
1 Vyberte položku [52: Jas displeje].
nastavení.
2 Upravte
zz Sledujte šedý graf a stisknutím
tlačítek <Y> <Z> upravte jas.
Poté stiskněte tlačítko <0>.
zz Při nastavování jasu hledáčku se
dívejte do hledáčku.
Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučuje se podívat se na
histogram (str. 307).
378
Nastavení tónu barvy obrazovky
Tón barvy obrazovky a hledáčku lze nastavit samostatně.
1
Vyberte položku [52: Bar.tón displeje].
nastavení.
2 Upravte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
nebo otáčením voliče <5> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Při nastavování tónu barvy hledáčku
se dívejte do hledáčku.
379
Nastavení data, času a časového pásma
Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/
pásma nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.
Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct
jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.
Protože k pořízeným snímkům se připojuje datum pořízení
a informace o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.
položku [52: Datum/čas/
1 Vyberte
pásmo].
časové pásmo.
2 Nastavte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [Časové pásmo].
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte časové pásmo a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud vaše časové pásmo není
uvedené, stiskněte tlačítko <M>
a potom v části [Rozdíl času]
nastavte rozdíl oproti UTC.
380
Nastavení data, času a časového pásma
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Rozdíl času] (+/-/hodiny/
minuty) a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
proveďte nastavení a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Po zadání časového pásma a rozdílu
času stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
datum a čas.
3 Nastavte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
proveďte nastavení a stiskněte
tlačítko <0>.
letní čas.
4 Nastavte
zz Nastavte ji podle potřeby.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte možnost [Y] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítek <W> <X>
vyberte možnost [Z] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud je pro letní čas nastavena
možnost [Z], čas nastavený
v kroku 3 se posune dopředu
o 1 hodinu. Po nastavení možnosti
[Y] bude letní čas zrušen a čas
se vrátí zpět o 1 hodinu.
nastavení.
5 Ukončete
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [OK].
381
Nastavení data, času a časového pásma
ooPokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije
nebo pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu,
může dojít k vynulování nastavení data, času a časového pásma.
Jestliže k tomu dojde, nastavte tyto hodnoty znovu.
ooPo změně nastavení položky [Pásmo/rozdíl času], zkontrolujte,
zda jsou nastaveny správné datum/čas.
Když je zobrazena obrazovka nastavení [52: Datum/čas/pásmo],
může se čas automatického vypnutí napájení prodloužit.
382
Nastavení jazyka rozhraní
1 Vyberte položku [52: JazykK].
2 Nastavte požadovaný jazyk.
383
Nastavení videosystému
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení. Toto
nastavení určuje, jaké snímkové frekvence budou dostupné při
pořizování filmů.
1 Vyberte položku [53: Videosystém].
položku.
2 Vyberte
zz NTSC
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz PAL
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
384
Nastavení odezvy ovládání dotykem
položku [53: Ovládání
1 Vyberte
dotykem].
položku.
2 Vyberte
zz Možnost [Standardní] představuje
běžné nastavení.
zz Možnost [Citlivé] poskytuje rychlejší
odezvu panelu dotykové obrazovky
než možnost [Standardní].
zz Pokud chcete dotykové ovládání
zakázat, vyberte možnost [Zakázat].
Upozornění pro operace ovládání dotykem
ooVzhledem k tomu, že obrazovka není citlivá na tlak, nepoužívejte
pro dotykové operace žádné ostré předměty, jako jsou nehty nebo
kuličkové pero.
ooDotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty.
ooPokud je obrazovka vlhká nebo máte mokré prsty, panel dotykové
obrazovky nemusí reagovat nebo může dojít k chybné operaci.
V takovém případě vypněte napájení a otřete displej vlhkost hadříkem.
ooNalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na obrazovku
může dojít ke zhoršení odezvy dotykového ovládání.
ooPři rychlém provedení dotykové operace po nastavení možnosti
[Citlivé] může být odezva na dotyk slabší.
385
Vypnutí zvukové signalizace při ovládání fotoaparátu
Zvukovou signalizaci při zaostření na objekt nebo jiné operaci můžete
vypnout.
1 Vyberte položku [53: Tón].
položku.
2 Vyberte
zz Dotkněte se
Ke ztlumení zvukové signalizace
dojde pouze při dotykovém ovládání.
zz Zakázat
Vypne zvukovou signalizaci při
zaostření na objekt, při snímání
pomocí samospouště a při dotykovém
ovládání.
386
Kontrola údajů baterie
Můžete zkontrolovat stav používané baterie. Když do fotoaparátu
zaregistrujete několik baterií, můžete kontrolovat přibližnou zbývající
kapacitu a historii používání.
Vyberte položku [53: Info baterie].
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(4) (5)
(5)
Umístění baterie
Model použité baterie nebo domácího
zdroje napájení.
Zobrazí se ikona stavu baterie
(str. 49) společně se zbývající
kapacitou baterie zobrazenou
s přesností 1 %.
Počet snímků pořízených se současnou
baterií. Hodnota se vynuluje po nabití
baterie.
Stav dobití baterie se zobrazuje
jednou ze tří úrovní.
(Zelená) :
Dobrá schopnost dobití baterie.
(Zelená) :
Mírně zhoršená schopnost dobití
baterie.
(Červená) :
Doporučujeme zakoupit novou baterii.
Doporučujeme používat originální bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6 od
společnosti Canon. Pokud použijete baterie, které nejsou originálními
výrobky společnosti Canon, nemusí být dosaženo plného výkonu
fotoaparátu nebo může dojít k závadě.
ooPočet expozic je počet pořízených fotografií. (Snímání filmu se nezapočítává.)
ooÚdaje o bateriích se zobrazí i při použití bateriového gripu BG-E22
(prodává se samostatně).
ooPokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, postupujte
podle pokynů ve zprávě.
387
Kontrola údajů baterie
Registrace baterií ve fotoaparátu
Ve fotoaparátu lze zaregistrovat až šest baterií LP-E6N/LP-E6.
Chcete-li ve fotoaparátu zaregistrovat více baterií, proveďte následující
postup pro každou baterii.
tlačítko <B>.
1 Stiskněte
zz Na obrazovce info baterie stiskněte
tlačítko <B>.
ggPokud baterie není zaregistrována,
zobrazí se šedou barvou.
2 Vyberte položku [Registrovat].
tlačítko [OK].
3 Vyberte
ggBaterie se nyní zobrazí bílou barvou.
Baterii nelze registrovat, pokud se používá příslušenství domácího zdroje
napájení (prodává se samostatně, str. 582).
388
Kontrola údajů baterie
Označení baterií sériovým číslem
Je vhodné označit zaregistrované bateriové zdroje LP-E6N/LP-E6
jejich sériovými čísly pomocí volně prodejných štítků.
číslo napište na štítek
1 Sériové
o rozměrech přibližně 25 x 15 mm (1).
(1)
7c40
0300
nalepte na místo.
2 Štítek
zz Přesuňte vypínač napájení
do polohy <2>.
zz Vyjměte baterii z fotoaparátu.
zz Přilepte štítek způsobem
znázorněným na obrázku
(na stranu bez elektrických kontaktů).
ooNelepte štítek na jinou část baterie, než jaká je zobrazena na obrázku
v kroku 2. V opačném případě může nevhodně umístěný štítek ztížit
vložení baterie nebo znemožnit zapnutí napájení.
ooPokud používáte bateriový grip BG-E22 (prodává se samostatně),
štítek se může při opakovaném vkládání a vyjímání baterie do
zásobníku na baterie odloupnout. Pokud se odloupne, přilepte
nový štítek.
389
Kontrola údajů baterie
Kontrola zbývající kapacity zaregistrované baterie
Lze zkontrolovat zbývající kapacitu aktuálně nepoužívaných baterií
a také datum jejich posledního použití.
(1)
(3)
(2)
Vyhledejte sériové číslo.
zz Zjistěte sériové číslo baterie podle
štítku a vyhledejte toto číslo (1)
na obrazovce historie baterií.
ggMůžete zkontrolovat přibližnou
zbývající kapacitu požadované
baterie (2) a datum jejího
posledního použití (3).
Odstranění údajů o zaregistrované baterii
položku [Odstranit info].
1 Vyberte
zz Provedením kroku 2 uvedeného na straně 387 vyberte
možnost [Odstranit info].
údaje o baterii, které chcete odstranit.
2 Vyberte
ggZobrazí se symbol [X].
tlačítko <L>.
3 Stiskněte
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK].
390
f Čištění snímače
Kdykoli nastavíte vypínač napájení do polohy <2>, provede se
samočištění přední strany snímače.
Čištění snímače můžete taky aktivovat ručně.
Aktivace okamžitého čištění
1
Vyberte položku [53: Čištění snímače].
položku [Vyčistit nyníf].
2 Vyberte
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
391
Čištění snímače
Nastavení automatického čištění
1
Vyberte položku [Autom. čištěníf].
položku.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
ooAbyste dosáhli co nejlepších výsledků, fotoaparát čistěte ve stabilní
poloze na stole nebo jiném rovném povrchu.
ooI když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší.
Upozorňujeme, že ihned po čištění nemusí být funkce [Vyčistit
nyníf] k dispozici.
ooNa pořízených snímcích se můžou objevit světelné body, pokud je
snímač ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Zvolením
možnosti [Vyčistit nyníf] můžete jejich zobrazení potlačit (str. 391).
392
Čištění snímače
Ruční čištění snímačeM
Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním
snímače, lze odstranit ručně pomocí běžně dostupného ofukovacího
balonku či podobných nástrojů.
Obrazový snímač je mimořádně choulostivý. Je-li třeba očistit
snímač přímo, doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon.
1 Vyberte položku [Ruční čištění].
2 Vyberte tlačítko [OK].
3 Sejměte objektiv a vyčistěte snímač.
čištění.
4 Dokončete
zz Přesuňte vypínač napájení
do polohy <2>.
Pokud budete čistit snímač ručně, nezapomeňte použít plně nabitou baterii.
Doporučujeme používat příslušenství domácího zdroje napájení
(prodává se samostatně).
393
Čištění snímače
ooPři čištění snímače neprovádějte následující činnosti. Při přerušení
napájení se zavře závěrka. To může vést k poškození obrazového
snímače a lamel závěrky.
• Nastavení vypínače napájení do polohy <2>.
• Vyjmutí nebo vložení baterie.
ooPovrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
ooPoužijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce.
Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
ooNezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet
pro uchycení objektivu. Při vypnutí napájení se zavře závěrka a může
dojít k poškození lamel závěrky.
ooK čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn.
Stlačený vzduch by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol
na snímači přimrznout a poškrábat jej.
ooPokud se během čištění snímače téměř vybije baterie, pak stav baterie
způsobí, že zazní zvuková signalizace jako varování. V takovém případě
přestaňte snímač čistit.
ooPokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme
nechat snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
394
Nastavení rozlišení výstupu HDMI
Nastavte rozlišení obrazového výstupu, když je fotoaparát připojen
k televizoru nebo externímu nahrávacímu zařízení pomocí kabelu HDMI.
1 Vyberte položku [53: HDMI rozlišení].
položku.
2 Vyberte
zz Auto
Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle
připojeného televizoru.
zz 1080p
Výstup s rozlišením 1080p. Tuto
možnost vyberte, pokud chcete
zabránit potížím se zobrazením
nebo prodlevou, když fotoaparát
přepíná rozlišení.
395
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
položku [53: HDMI HDR
1 Vyberte
výstup].
2 Vyberte [Zapnuto].
ooBěhem zobrazení HDR nejsou k dispozici operace jako zpracování
snímku typu RAW.
ooSnímky JPEG se pro zobrazení HDR použití v případě snímků L
(odpovídá ISO 50) nebo snímků RAW s násobnou expozicí.
ooUjistěte se, že je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
ooV závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
ooNěkteré obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.
396
Přizpůsobení informací zobrazených
při snímání
Podrobnosti a obrazovky s informacemi zobrazené na fotoaparátu
nebo v hledáčku při snímání můžete přizpůsobit.
Vyberte položku [54: Zobr. info ke sn.].
Přizpůsobení informací na obrazovce
1 Vyberte položku [Nast.inf. na obr.].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
obrazovky s informacemi, které se
mají na fotoaparátu ukazovat.
zz U obrazovek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Obrazovku můžete upravit po stisknutí
tlačítka <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položky, které se mají na obrazovce
ukazovat.
zz U položek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
397
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Přizpůsobení informací v hledáčku
položku [Nast. inf. v hled./
1 Vyberte
přepnutí].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
obrazovky s informacemi, které se
mají v hledáčku ukazovat.
zz U obrazovek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Obrazovku můžete upravit po stisknutí
tlačítka <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
položky, které se mají v hledáčku
ukazovat.
zz U položek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Výběrem položky [OK] uložte
nastavení.
398
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Svislé zobrazení v hledáčku
Můžete zvolit, jak se mají zobrazovat informace v hledáčku při svislém
fotografování.
1
Vyberte položku [Svislé zobr. v hled.].
položku.
2 Vyberte
zz Zap
Informace se automaticky otočí,
aby se snáz četly.
zz Vyp
Informace se automaticky neotočí.
Zobrazení rastru
Na obrazovce a v hledáčku lze zobrazit rastr.
1 Vyberte položku [Zobrazit rastr].
2 Vyberte položku.
399
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Nastavení histogramu
Můžete vybrat obsah a velikost zobrazení histogramu.
1 Vyberte položku [Histogram].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB])
a velikost zobrazení ([Velké] nebo
[Malé]).
zz Stisknutím tlačítka <M>
nastavení potvrďte.
Nastavení zobrazení zaostřitelné vzdálenosti
Můžete zobrazit zaostřitelnou vzdálenost při používání objektivu RF.
V zobrazení zaostřitelné vzdálenosti můžete vybrat dobu a měrnou jednotku.
1 Vyberte položku [Zobr.vzdál.ostř.].
2 Vyberte dobu zobrazení.
měrnou jednotku.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítka <M>
nastavení potvrďte.
400
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Vymazání nastavení
Nabídku [Zobr. info ke sn.] můžete vrátit na výchozí hodnoty.
1 Vyberte možnost [Resetovat].
2 Vyberte tlačítko [OK].
401
Nastavení priority pro způsob
zobrazení snímání
Můžete vybrat výkonnostní parametr, který se má upřednostnit na
obrazovce záznamu pro fotografie.
položku [54: Způsob
1 Vyberte
zobrazení].
2 Vyberte položku.
Nastavení formátu zobrazení v hledáčku
Můžete vybrat formát zobrazení v hledáčku.
položku [54: Formát
1 Vyberte
zobr. hled.].
položku.
2 Vyberte
zz Výběr proveďte stisknutím tlačítek
<W> <X>.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
402
Nastavení režimu zobrazení
Můžete vybrat režim zobrazení pro obrazovky záznamu.
1 Vyberte položku [54: Nast. zobraz.].
položku.
2 Vyberte
zz Auto
Pro zobrazení se obvykle použije
obrazovka, ale přepne se na
hledáček, když se do něj díváte.
zz Ruční
Zobrazení můžete omezit na
obrazovku nebo hledáček.
zobrazení obrazovky nebo
3 Vyberte
hledáčku.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrdíte.
403
Přizpůsobení funkcí tlačítka spouště
Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během snímání
filmu stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.
1 Vyberte položku [54: Funkce tl. V].
položku.
2 Vyberte
zz Namáčknutí
Určete, jestli se při namáčknutí tlačítka
spouště má zahájit měření, měření
a Servo AF při záznamu filmu, nebo
měření a jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF).
zz Plné zmáčknutí
Určete, jestli se úplným stisknutím
tlačítka spouště má spustit nebo
ukončit snímání filmu, nebo jestli
se nemá stát nic.
Když je položka [Plné zmáčknutí] nastavena na [Spušt./zast.film.],
můžete spustit nebo ukončit snímání filmu nejen pomocí tlačítka
snímání filmů, ale také úplným stisknutím tlačítka spouště, popřípadě
pomocí dálkové spouště RS-60E3 (prodává se samostatně, str. 176).
I v případě, že možnost [Plné zmáčknutí] nastavíte na [Žádná funkce],
úplným stisknutím tlačítka spouště při nastavení fotoaparátu na časosběrný
záznam se spustí nebo ukončí časosběrný záznam.
404
1 Nápověda
Když je pod některou nabídkou zobrazena položka [zNápov.],
můžete stisknutím tlačítka <B> zobrazit popis dané funkce.
Dalším stisknutím se zobrazení nápovědy ukončí. Když se vpravo
objeví posuvník (1), můžete posunout obrazovku stisknutím tlačítek
<W> <X> nebo otáčením voliče <5>.
zzPříklad: [z5: Potlač.šumu při vysokém ISO]
B
B
(1)
zzPříklad: [56: Blokování více funkcí]
B
B
zzPříklad: [23: Sledovací citlivost]
B
B
405
Nápověda
Velikost textu zobrazení nápovědy
Můžete změnit velikost textu pro zobrazení nápovědy.
možnost [54: Vel. textu
1 Vyberte
nápov.].
2 Vyberte položku.
zzPříklad: [z5: Potlač.šumu při vysokém ISO]
Velikost textu: Malé
406
Velikost textu: Standardní
Nastavení bezdrátových funkcí
Fotoaparát můžete bezdrátově připojit ke smartphonu nebo počítači
a na dálku posílat snímky nebo ovládat fotoaparát.
možnost [55: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
položku.
2 Nastavte
zz Podrobnosti naleznete v kapitole 6
„Návod k použití funkce Wi-Fi
(bezdrátové komunikace)“.
407
Nastavení bezdrátových funkcí
Snímání s dálkovým ovládáním
Když fotoaparát přes Bluetooth spárujete s bezdrátovým
dálkovým ovládáním BR-E1 (prodává se samostatně, podporuje
nízkoenergetickou technologii Bluetooth), budete moct fotografovat
na dálku až na vzdálenost přibližně 5 metrů od fotoaparátu.
Párování
Chcete-li používat dálkové ovládání BR-E1, musíte jej nejprve spárovat
(spojit a uložit) s fotoaparátem.
možnost [55: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
2 Vyberte možnost [Funkce Bluetooth].
3 Vyberte možnost [Funkce Bluetooth].
[Dálkové ovl.].
4 Vyberte
zz Pokud se zobrazí zpráva
„Registrujte přezdívku pro identifikaci
fotoaparátu.“, zaregistrujte přezdívku
podle postupu na straně 430.
408
Nastavení bezdrátových funkcí
možnost [Párování].
5 Vyberte
zz Vyberte možnost [Párování].
zz Současně stiskněte a podržte tlačítko
<W> a tlačítko <T> na ovládání
BR-E1 po dobu minimálně 3 s.
ggBude zahájeno párování. Po
dokončení párování je ovládání
BR-E1 zaregistrováno do fotoaparátu.
Při snímání fotografií
fotoaparát na dálkově
6 Nastavte
ovládané fotografování.
zz Jako režim řízení vyberte [Q] nebo
[k] (str. 144).
Při snímání filmů
zz V části [z2: Dálk. ovládání] vyberte
položku [Povolit].
zz Pokyny po dokončení párování
najdete v Návodu k používání
bezdrátového dálkového ovládání
BR-E1.
Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když je aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
ooKdyž funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučuje se ji v kroku 4 nastavit
na možnost [Zakázat]. Pokud chcete dálkový ovladač znovu použít,
stačí opět vybrat možnost [Dálkové ovl.].
ooPokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování,
může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
409
Nastavení bezdrátových funkcí
Zrušení párování
Před spárování fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte
informace o propojeném dálkovém ovládání.
možnost [55: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
2 Vyberte možnost [Funkce Bluetooth].
možnost [Kontrola/mazání
3 Vyberte
inf. o přip.].
4 Stiskněte tlačítko <B>.
informace o připojení.
5 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
410
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
Pomocí přijímače GPS GP-E2 (prodává se samostatně) nebo
smartphonu podporujícího technologii Bluetooth můžete ke snímkům
doplňovat informace o poloze.
Použití zařízení GP-E2
zařízení GP-E2
1 Připevněte
k fotoaparátu.
zz Připevněte zařízení GP-E2 do sáněk
pro příslušenství fotoaparátu a zapněte
je. Podrobné informace naleznete
v návodu k použití zařízení GP-E2.
položku [55: Nastavení
2 Vyberte
zařízení GPS].
3 Vyberte možnost [Přijímač GPS].
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Podrobné informace o položce
[Nastavit] naleznete v návodu
k použití zařízení GP-E2.
Upozornění k používání zařízení GP-E2
ooNezapomeňte zkontrolovat, v kterých zemích a oblastech je použití
tohoto zařízení povoleno, a používejte tuto funkci v souladu se zákony
a předpisy dané země nebo oblasti.
ooZajistěte, aby byl firmware zařízení GP-E2 aktualizovaný na verzi 2.0.0
nebo novější. Při aktualizaci firmwaru je nutné použít propojovací kabel.
Pokyny k aktualizaci naleznete na webu společnosti Canon.
ooZařízení GP-E2 nelze připojit k fotoaparátu pomocí kabelu.
ooDigitální kompas nelze s tímto fotoaparátem použít a směr fotografování
se nezaznamenává.
411
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
Použití smartphonu
Na smartphonu musí být nainstalována speciální aplikace Camera Connect
(k dispozici zdarma). Podrobné informace o instalaci aplikace Camera
Connect naleznete na straně 427.
Jak smartphone označit jako zařízení GPS
smartphonu aktivujte služby
1 Na
určování polohy.
připojení Bluetooth.
2 Navažte
zz Připojte fotoaparát ke smartphonu
pomocí technologie Bluetooth.
Podrobné informace naleznete
na straně 429.
položku [55: Nastavení
3 Vyberte
zařízení GPS].
412
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
položku [Smartphone].
4 Vyberte
zz Vyberte možnost [Smartphone]
v části [Volba zaříz. GPS].
ggNyní může smartphone získávat
informace o umístění.
zz Na obrazovce [Nastavení zařízení
GPS] vyberte položku [Zobraz.
informací GPS] a zvolte zjišťované
zeměpisné informace (zeměpisná
šířka, zeměpisná délka, nadmořská
výška a koordinovaný světový čas
(UTC)).
snímek.
5 Vyfotografujte
zz Ke snímkům se doplní informace
o poloze získané ze smartphonu.
413
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
Zobrazení připojení k systému GPS
Stav získávání informací o poloze smartphonem můžete zkontrolovat na
obrazovkách pro snímání fotografií a filmů (str. 619 a str. 621, v tomto
pořadí).
●●Šedá: Služby určování polohy jsou vypnuté
●●Bliká: Informace o poloze nelze získat
●●Svítí: Jsou přijímány informace o poloze
Informace týkající se indikátoru stavu připojení GPS, když je používáno
zařízení GP-E2, naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.
Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při fotografování
Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají
zeměpisné informace.
Zeměpisné informace
Informace o poloze přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na
obrazovce informací o snímku (str. 304, 307).
(1)
(2)
(3)
(4)
414
(1)
(2)
(3)
(4)
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
Koordinovaný světový
čas (UTC)
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
ooSmartphone může získat informace o poloze, pouze když je pomocí
technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
ooInformace o směru získávány nejsou.
ooZískané informace o poloze nemusí být přesné v závislosti na
podmínkách při cestování a stavu smartphonu.
ooPo zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu
získají informace o poloze.
ooInformace o poloze se přestanou získávat za těchto podmínek.
• Nastavení jiné možnosti než [Smartphone] pro položku
[Funkce Bluetooth].
• Vypnutí fotoaparátu
• Ukončení aplikace Camera Connect
• Deaktivace služeb určování polohy na smartphonu
ooInformace o poloze se přestanou získávat v těchto situacích.
• Vypne se napájení fotoaparátu
• Ukončí se připojení přes Bluetooth
• Smartphone nemá dostatečně nabitou baterii
ooKoordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC)
je v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
ooK filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.
415
R Nastavení blokování více funkcí
Určete, které ovládací prvky se mají zamknout, když je povolené
blokování více funkcí. Zabráníte tak náhodné změně nastavení.
položku [56: Blokování
1 Vyberte
více funkcí].
ovládací prvky fotoaparátu,
2 Vyberte
které chcete uzamknout.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
ggStisknutím tlačítka <R> se zamknou
vybrané [X] ovládací prvky fotoaparátu.
ooV režimu [A] lze nastavit pouze [Ovládání dotykem].
ooPokud se změní oproti výchozímu, na pravém okraji položky
[56: Blokování více funkcí] se zobrazí hvězdička „*“.
416
w: Uložení uživatelských režimů snímáníN
Aktuální nastavení fotoaparátu, například snímání, nabídky a nastavení
uživatelských funkcí, můžete zaregistrovat jako uživatelské režimy
snímání přiřazené režimům <w> a <y>. Můžete zaregistrovat
různé funkce, které mají použít při snímání fotografií nebo filmů.
položku [56: Uživat. režim
1 Vyberte
snímání (C1-C3)].
položku
2 Vyberte
[Zadávání nastavení].
požadované položky.
3 Zadejte
zz Vyberte uživatelský režim snímání,
který chcete zaregistrovat, a na
obrazovce registrace vyberte [OK].
ggAktuální nastavení fotoaparátu se uloží
jako uživatelský režim snímání C*.
Automatická aktualizace Zadaných nastavení
Pokud změníte nastavení při fotografování v uživatelském režimu
snímání, režim se může automaticky aktualizovat na nové nastavení
(Automatická aktualizace). Chcete-li tuto automatickou aktualizaci
povolit, nastavte v kroku 2 položku [Autoaktualizace] na [Povolit].
Zrušení zaregistrovaných uživatelských režimů snímání
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Vymazat nastavení], mohou se
výchozí nastavení příslušných režimů obnovit bez zaregistrovaných
uživatelských režimů snímání.
417
Uložení uživatelských režimů snímání
Nastavení Mého menu nebude uloženo do uživatelských režimů snímání.
V uživatelských režimech snímání můžete také změnit nastavení funkcí
snímání a nastavení nabídky.
418
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátuN
Je možné obnovit výchozí hodnoty nastavení snímání a nastavení
nabídek fotoaparátu.
položku [56: Vymazat
1 Vyberte
všechna nast.fotoap.].
2 Vyberte tlačítko [OK].
Pro informace o vymazání nastavení uživatelských funkcí přejděte
na stranu 554.
419
Nastavení údajů copyrightuN
Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou zaznamenány do snímku jako
údaje Exif.
položku [56: Údaje
1 Vyberte
copyrightu].
2 Vyberte položku.
text.
3 Zadejte
zz Pomocí navigačních tlačítek
<V> nebo voliče <5> vyberte
požadovaný znak a poté jej
stisknutím tlačítka <0> zadejte.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim
vstupu.
zz Můžete zadat až 63 znaků.
zz Nepotřebné znaky odstraníte výběrem
možnosti [ ] nebo stisknutím tlačítka
<L>.
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
420
Nastavení údajů copyrightu
Kontrola údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku
[Zobrazit údaje copyrightu], můžete
zkontrolovat informace [Autor]
a [Copyright], které jste zadali.
Odstranění údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu],
můžete odstranit informace [Autor] a [Copyright].
Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru
možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru
EOS Utility (software EOS).
421
Kontrola dalších informací
zzStažení návodů k použití
Návody k použití můžete stáhnout tak, že vyberete položku [56: URL
pro manuál/software] a pomocí smartphonu naskenujete zobrazený
QR kód. Upozorňujeme, že naskenování QR kódu vyžaduje aplikaci.
zzZobrazení log osvědčeníM
Výběrem položky [56: Zobrazení loga osvědčení] zobrazíte
některá loga certifikací fotoaparátu. Další loga osvědčení naleznete
v tomto návodu k použití, na těle fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.
zzVerze firmwaruM
Výběrem položky [56: Firmware] můžete aktualizovat firmware
fotoaparátu nebo používaného objektivu.
422
6
Návod k použití funkce Wi-Fi
(bezdrátové komunikace)
Tato kapitola popisuje, jak odeslat snímky přes Wi-Fi®
z fotoaparátu do různých kompatibilních zařízení, a jak
používat webové služby.
423
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi
(bezdrátové komunikace)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Odeslání snímků
do webové služby
(3) Tisk snímků na
tiskárně s rozhraním
sítě Wi-Fi
(1) Komunikace se
smartphonem
(2) Použití softwaru
EOS nebo jiného
specializovaného
softwaru
Důležité
Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za
jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními bezdrátové
komunikace pro použití fotoaparátu. Kromě toho společnost Canon
nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné ztráty či škody způsobené
použitím fotoaparátu.
Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité
zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení.
Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo
poškození způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným prolomením
zabezpečení.
424
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace)
(1) q Komunikace se smartphonem (str. 427)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech
smartphone nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi
(souhrnně se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“).
(2) D Použití softwaru EOS nebo jiného specializovaného
softwaru (str. 461)
Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát
na dálku pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Za pomoci
specializované aplikace Image Transfer Utility 2 lze rovněž
automaticky odesílat snímky ve fotoaparátu do počítače.
(3) l Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi (str. 469)
Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge
(bezdrátová síť LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.
(4) R Odeslání snímků do webové služby (str. 481)
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích
či on-line fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro
zákazníky společnosti Canon (po dokončení členské registrace,
která je zdarma).
425
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace)
Funkce Bluetooth®
Spárováním fotoaparátu se smartphonem kompatibilním s technologií
Bluetooth s technologií nízké energie (dále jen „Bluetooth“) můžete:
●●Sami vytvořit připojení Wi-Fi z jakéhokoli fotoaparátu nebo
smartphonu, (str. 448, 511)
●●Vytvořit připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý (str. 437)
●●Zeměpisné informace s informacemi GPS získané smartphonem
(str. 412)
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR-E1 (prodává se zvlášť) pomocí Bluetooth pro snímání na dálku
(str. 174).
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Pro vytvoření Wi-Fi připojení se smartphony nebo počítači, které jsou již
připojeny k síti Wi-Fi, viz „Wi-Fi připojení přes přístupové body“ (str. 496).
Upozornění pro připojení propojovacího kabelu
ooKdyž je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem
použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím
kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení.
ooKdyž je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení propojovacím
kabelem, nelze vybrat možnost [55: Nastavení bezdrát. komunikace].
Před změnou jakýchkoli nastavení odpojte propojovací kabel.
Karty
ooFotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu
vložena žádná karta (s výjimkou [D]). Také u [l] a webových služeb
nelze fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy
žádné snímky.
Používání fotoaparátu během připojení k Wi-Fi
ooPokud chcete upřednostnit připojení k Wi-Fi, nepoužívejte vypínač
napájení, kryt slotu karty, kryt prostoru pro baterii nebo další části.
Jinak se připojení k Wi-Fi může ukončit.
426
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak přímo připojit fotoaparát ke smartphonu
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi, umožní provádět následující:
●●Zobrazit snímky uložené ve fotoaparátu na smartphonu nebo
uložit zobrazené snímky do smartphonu.
●●Pořídit na fotoaparátu snímek nebo změnit nastavení fotoaparátu
pomocí smartphonu.
●●Posílání snímků z fotoaparátu do smartphonu.
zz Pro vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod viz „Wi-Fi připojení
přes přístupové body“ (str. 496).
Výběr způsobu připojení k síti Wi-Fi
Připojování ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi (str. 429)
Když předem připojíte fotoaparát ke smartphonu kompatibilním s Bluetooth
pomocí Bluetooth, můžete snadno navázat Wi-Fi připojení ovládáním
samotného fotoaparátu nebo smartphonu.
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi z nabídky
[Funkce Wi-Fi] (str. 440)
Pomocí funkce Wi-Fi se můžete připojit ke smartphonu, který není
kompatibilní s funkcí Bluetooth, případně ke smartphonu, který funkci
Bluetooth nemůže použít.
Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu
Chcete-li připojit fotoaparát ke smartphonu, je třeba použít smartphone
ve kterém je nainstalován systém Android nebo iOS. Navíc je třeba,
aby byla ve smartphonu nainstalována specializovaná aplikace
Camera Connect (bezplatná).
427
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store
lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát
spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.
Android
iOS
ooInformace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera
Connect naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici
ke stažení.
ooRozhraní a funkce fotoaparátu a aplikace Camera Connect se mohou
změnit při aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo aktualizaci aplikace
Camera Connect, systému iOS, Android apod. V takovém případě
se funkce fotoaparátu nebo aplikace Camera Connect mohou lišit od
ukázkových obrazovek nebo pokynů k obsluze uvedených v tomto
návodu.
ooK načtení QR kódů je třeba aplikace.
428
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Připojování ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
Vyberte možnost [55: Nastavení
bezdrát. komunikace].
1
2 Vyberte možnost [Nastavení sítě Wi-Fi].
3 Vyberte možnost [Wi-Fi].
možnost [Povolit].
4 Vyberte
zz Po zobrazení obrazovky [Nastavení
sítě Wi-Fi] se stisknutím tlačítka
<M> vrátíte na obrazovku
[Nastavení bezdrát. komunikace].
429
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
5 Vyberte možnost [Funkce Bluetooth].
6 Vyberte možnost [Funkce Bluetooth].
7 Vyberte položku [Smartphone].
8 Vyberte možnost [Přezdívka].
zz Pokud používáte zobrazenou
přezdívku, stiskněte tlačítko <M>.
zz Přezdívku můžete podle potřeby
změnit (str. 514).
430
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
9 Vyberte tlačítko [OK].
10 Vyberte možnost [Párování].
položku.
11 Vyberte
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS], naskenujte
zobrazený QR kód pomocí smartphonu
a otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
ggBude zahájeno párování.
431
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na telefonu smartphone (1)
12 Povolte funkci Bluetooth.
13 Spusťte aplikaci Camera Connect.
fotoaparát, který chcete
14 Vyberte
spárovat.
ggPokud používáte smartphone se
systémem Android, přejděte ke
kroku 16.
na [Pair/Párovat]
15 Klepněte
(pouze systém iOS).
432
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
16 Vyberte tlačítko [OK].
tlačítko <0>.
17 Stiskněte
zz Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k telefonu smartphone
prostřednictvím připojení Bluetooth.
ggZobrazí se ikona Bluetooth na hlavní
obrazovce Camera Connect.
ooPárování nebo připojení Bluetooth není možné, pokud je fotoaparát
připojen k počítači nebo jinému zařízení propojovacím kabelem.
ooFotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně
pomocí Bluetooth.
ooPřipojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla
aktivována funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
Proto může být baterie při použití fotoaparátu vybitá.
Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat k odesílání
snímků do smartphonu. Podrobné informace naleznete na straně 448.
433
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na telefonu smartphone (2)
funkci aplikace Camera
18 Vyberte
Connect.
zz V operačním systému iOS vyberte
možnost [Připojit], když se zobrazí
zpráva pro potvrzení připojení
fotoaparátu.
zz Popis funkcí Camera Connect
naleznete na stránce 444.
ggPo navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
ggNa fotoaparátu se zobrazí
[qWi-Fi zapnuto].
ggZobrazí se ikony Bluetooth a Wi-Fi na
hlavní obrazovce Camera Connect.
Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď
dokončeno.
434
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (str. 457).
zz Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup
„Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 509).
[qWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
435
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Obrazovka [Funkce Bluetooth]
Na obrazovce [Funkce Bluetooth] můžete změnit nebo zkontrolovat
nastavení funkce Bluetooth.
Funkce Bluetooth
zz Vyberte zařízení, které chcete
spárovat s fotoaparátem.
zz Pokud nepoužijete funkci Bluetooth,
vyberte možnost [Zakázat].
Párování
zz Spárování fotoaparátu se
zařízením vybraným v položce
[Funkce Bluetooth].
Kontrola/mazání inf. o přip.
zz Můžete zkontrolovat stav komunikace
a název spárovaného zařízení.
zz Chcete-li odebrat registraci
spárovaného zařízení, stiskněte
tlačítko <B>. Podrobnosti
naleznete v části „Odebrání registrace
spárovaného zařízení“ (str. 439).
Adresa Bluetooth
zz Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth
fotoaparátu.
436
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Při vyp. zůs. přip.
zz Výběr možnosti [Povolit] umožní
zobrazit snímky na fotoaparátu
a ovládat přístroj jiným způsobem
během vypnutí připojením Wi-Fi.
Podrobné informace viz „Vytvoření
připojení Wi-Fi když je fotoaparát
vypnutý“.
Vytvoření připojení Wi-Fi když je fotoaparát vypnutý
Když jsou zařízení spárována, můžete použít smartphone k připojení
přes Wi-Fi a přenášet snímky z fotoaparátu, i když je vypnutý.
Nastavení [Při vyp.zůs.přip.]
1
Vyberte možnost [Funkce Bluetooth].
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte položku
[Funkce Bluetooth].
možnost [Při vyp.zůs.přip.]
2 Nastavte
na [Povolit].
zz Na obrazovce funkce [Funkce
Bluetooth] nastavte možnost
[Při vyp.zůs.přip.] na [Povolit].
Spárování se smartphonem pomocí
technologie Bluetooth zůstane
zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
437
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Vytvoření připojení Wi-Fi když je fotoaparát vypnutý
aplikaci Camera Connect.
1 Spusťte
zz Na smartphonu, který je spárován
s fotoaparátem přes Bluetooth,
spusťte aplikaci Camera Connect.
položku [Images on camera/
2 Vyberte
Snímky ve fotoaparátu].
zz V nabídce Camera Connect klepněte
na položku [Images on camera/
Snímky ve fotoaparátu].
V operačním systému iOS vyberte
možnost [Připojit], když se zobrazí
zpráva pro potvrzení připojení
fotoaparátu.
Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí seznam snímků uložených
ve fotoaparátu.
Použití aplikace Camera Connect
zz Aplikaci Camera Connect můžete použít k přenášení snímků do
smartphonu a můžete odstraňovat nebo hodnotit snímky uložené
ve fotoaparátu.
zz Pro ukončení Wi-Fi připojení klepněte na [ ] na hlavní obrazovce
Camera Connect (str. 457).
ooTato funkce není k dispozici, pokud nejsou fotoaparát a telefon
smartphone spárovány prostřednictvím Bluetooth.
ooFunkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována nastavení
bezdrátové komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace
o připojení.
438
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Odebrání registrace spárovaného zařízení
Pro párování fotoaparátu s jiným smartphonem vymažte registraci
spárovaného zařízení na obrazovce [Funkce Bluetooth] (str. 436).
Kroky prováděné na fotoaparátu
možnost [Kontrola/
1 Vyberte
mazání inf. o přip.].
2 Stiskněte tlačítko <B>.
informace o připojení.
3 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
Kroky prováděné na telefonu smartphone
registraci fotoaparátu.
4 Odeberte
zz V nastavení Bluetooth na smartphonu
vyberte přezdívku fotoaparátu,
a odeberte tak jeho registraci.
439
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi z nabídky [Funkce Wi-Fi]
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
ikonu [q] (Připojení ke
4 Vyberte
smartphonu).
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
možnost [Registr. zařízení
5 Vyberte
pro připojení].
440
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
položku.
6 Vyberte
zz Pokud je již aplikace Camera
Connect nainstalovaná, vyberte
možnost [Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS] na obrazovce
nalevo, naskenujte zobrazený
QR kód pomocí smartphonu a pak
otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
(1)
(2)
7 Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu. Nápis
„_Canon0A“ se zobrazí na konci SSID.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu
[Žádné], heslo se nezobrazí ani
nebude vyžadováno. Podrobné
informace naleznete na straně 533.
Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 7 můžete navázat připojení přes
Wi-Fi pomocí přístupového bodu (str. 496).
441
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na telefonu smartphone
Obrazovka smartphonu
(příklad)
smartphone pro navázání
8 Ovládejte
připojení k síti Wi-Fi.
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu
a pak vyberte SSID (název sítě)
zkontrolované v kroku 7.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 7.
aplikaci Camera Connect.
9 Spusťte
zz Když se na fotoaparátu zobrazí
obrazovka [Čekání na připojení],
spusťte ve smartphonu aplikaci
Camera Connect.
fotoaparát, který chcete
10 Vyberte
připojit k síti Wi-Fi.
zz V seznamu [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect vyberte
a klepněte na fotoaparát, k němuž
se chcete připojit.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
připojení k síti Wi-Fi.
11 Navažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Chcete-li určit zobrazitelné snímky,
stiskněte tlačítko <B>. Pokyny
pro nastavení najdete v kroku 5 na
straně 459.
442
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
ggNa smartphonu se zobrazí hlavní
okno aplikace Camera Connect.
Wi-Fi připojení ke smartphonu je
teď dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace
Camera Connect. Vyhledejte
informace na straně 444.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (str. 457).
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup
„Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 509).
[qWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Po navázání připojení k Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu
z nabídky fotoaparátu ([Poslat snímky do smartphonu]) nebo z obrazovky
rychlého ovládání během přehrávání. Podrobné informace naleznete
na straně 448.
443
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu
Níže jsou popsány hlavní funkce aplikace Camera Connect.
Images on camera
(Snímky ve fotoaparátu)
zz Můžete si prohlížet snímky
uložené ve fotoaparátu.
zz Snímky uložené ve fotoaparátu
můžete uložit do smartphonu.
zz Se snímky uloženými ve fotoaparátu
můžete provádět operace, jako je
odstranění.
Remote live view shooting (Dálkové snímání s živým náhledem)
zz Na smartphonu můžete zobrazit obraz živého náhledu fotoaparátu.
zz Můžete snímat pomocí dálkového ovládání.
Auto transfer (Automatický přenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatické
posílání snímků do smartphonu při jejich pořízení (str. 446).
Location information (Informace o umístění)
zz U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.
Camera settings (Nastavení fotoaparátu)
zz Můžete změnit nastavení fotoaparátu.
444
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
ooPokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu snímání filmů budou
pokračovat.
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu snímání statických
fotografií budou ukončeny.
ooNemůžete použít fotoaparát ke snímání po použití aplikace Camera
Connect k přepínání od snímání statických fotografií na Rychlý režim to
režim snímání filmů.
ooPo navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné
některé funkce.
ooPři dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
ooV závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
ooPři ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí
tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky
fotoaparátu.
ooPřipojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte spínač napájení
fotoaparátu na <2> nebo otevřete kryt slotu karty nebo kryt prostoru
pro baterii.
ooSnímky formátu RAW nelze do smartphonu uložit. Po výběru snímku
formátu RAW se uloží jako snímek JPEG.
ooPo navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí
napájení fotoaparátu.
Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
445
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování
Snímky mohou být odesílány automaticky. Před provedením následujících
kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a telefon smartphone propojeny
prostřednictvím Wi-Fi.
možnost [55: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
2 Vyberte možnost [Nastavení sítě Wi-Fi].
položku [Po sním. poslat
3 Vyberte
do smartphonu].
položku [Poslat automat.]
4 Nastavte
na [Povolit].
446
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
[Velikost k poslání].
5 Nastavte
zz Vyberte velikost snímku a stiskněte
tlačítko <0>.
6 Vyfotografujte snímek.
447
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu
Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat
přes Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.
(1) Odesílání snímků výběrem možnosti [Poslat snímky do
smartphonu]
možnost [55: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Poslat snímky
2 Vyberte
do smartphonu].
ggPokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
možnosti odesílání
3 Vyberte
a odešlete snímky.
448
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
(2) Odesílání snímků z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání
1 Přehrajte snímek.
2 Stiskněte tlačítko <Q>.
ikonu [q].
3 Vyberte
ggPokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
možnosti odesílání
4 Vyberte
a odešlete snímky.
449
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
(3) Výběr možností odesílání a odeslání snímků
Odesílání jednotlivých snímků
1
Vyberte snímek, který chcete odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nebo otáčením voliče <5> vyberte
snímek k odeslání a pak stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <1>
a otočíte voličem <6> proti směru
hodinových ručiček, můžete vybrat
snímek k odeslání ze zobrazení
náhledů.
možnost [Poslat zobraz.].
2 Vyberte
zz V položce [Velikost k poslání]
můžete vybrat velikost snímků
k odeslání.
450
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Odesílání více vybraných snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky k odeslání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nebo otáčením voliče <5> vyberte
snímek k odeslání a pak stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <1>
a otočíte voličem <6> proti směru
hodinových ručiček, můžete vybrat
snímky k odeslání ze zobrazení tří
snímků. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte opět
tlačítko <1> a použijte volič <6>.
zz Po výběru snímků k odeslání
stiskněte tlačítko <M>.
451
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
výběr snímku.
4 Ukončete
zz Vyberte tlačítko [OK].
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Nastavte ji podle potřeby.
zz Na zobrazené obrazovce
vyberte velikost snímku.
6 Vyberte možnost [Poslat].
Odesílání určeného rozsahu snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte položku [Poslat rozsah].
452
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod)
a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte poslední snímek (koncový
bod) a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Pokud stisknete tlačítko <1>
a otočíte voličem <6>, můžete
změnit počet snímků zobrazených
v zobrazení náhledů.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Nastavte ji podle potřeby.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
6 Vyberte možnost [Poslat].
453
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Posílání všech snímků na kartě
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
4 Vyberte možnost [Poslat].
454
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání
nastaveným v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Podrobné informace o možnosti [Nast. podm. vyhled. snímků]
vyhledejte v části „Filtrování snímků pro přehrávání“ (str. 313).
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
4 Vyberte možnost [Poslat].
455
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Ukončení přenosu snímků
Posílání snímků z fotoaparátu když je spárován přes Bluetooth (Android)
zz Stiskněte tlačítko <M> na
obrazovce přenosu snímků.
zz Vyberte tlačítko [OK] na obrazovce
nalevo pro ukončení přenosu snímku
a připojení Wi-Fi.
Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi
zz Stiskněte tlačítko <M>
na obrazovce přenosu snímků.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi
naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (str. 457).
456
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
ooBěhem přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko
spouště fotoaparátu.
ooKromě toho nelze fotoaparát připojit přes Wi-Fi k více smartphonům
současně, když je přes Wi-Fi připojen k jinému zařízení.
ooPřenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti [Storno] během přenosu.
ooSoučasně můžete vybrat až 999 souborů.
ooPo navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
ooKdyž snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně
odesílaných snímků. Všimněte si, že filmy nebo fotografie velikosti
b se nezmenšují.
ooPokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je
plně nabitá.
ooPo navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí
napájení fotoaparátu.
Ukončení připojení přes Wi-Fi
Chcete-li ukončit připojení k Wi-Fi, proveďte jednu z následujících operací.
Na obrazovce Camera Connect
klepněte na položku [ ].
Na obrazovce [qWi-Fi zapnuto]
vyberte možnost [Odpoj/ukonč.].
zz Pokud se obrazovka [qWi-Fi zapnuto]
nezobrazí, vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi] na obrazovce [55: Nastavení
bezdrát. komunikace].
zz Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.],
pak vyberte možnost [OK] v dialogu
pro potvrzení.
457
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
Nastavení zobrazitelných snímků
Ve fotoaparátu si můžete nastavit, které snímky bude možné ve
smartphonu zobrazit. Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.
položku [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
ikonu [q].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
možnost [Editace informací
3 Vyberte
o zařízení].
smartphone.
4 Vyberte
zz Vyberte název smartphonu, ve kterém
chcete zajistit zobrazení snímků.
458
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
5 Vyberte položku [Zobrazit. sn.].
položku.
6 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení
volbou [OK].
[Všechny snímky]
Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.
[Snímky z posledních dní]
Nastavení zobrazitelných snímků
na základě data pořízení. Lze zvolit
snímky pořízené až před devíti dny.
zz Vyberte položku.
zz Pokud je vybrána možnost [Snímky
z posledních dní], zobrazí se snímky
pořízené až nastavený počet dní před
aktuálním datem. Zadejte stisknutím
tlačítek <W> <X> požadovaný počet
dnů a poté stisknutím tlačítka <0>
výběr potvrďte.
zz Po volbě [OK] jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než
[Všechny snímky], není dálkové fotografování možné.
459
Připojování ke smartphonu přes Wi-Fi
[Vybrat podle hodnocení]
Nastavení zobrazitelných snímků
na základě přidaného hodnocení
(nebo absence hodnocení) nebo
typu hodnocení.
zz Po volbě typu hodnocení jsou
nastaveny zobrazitelné snímky.
[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)
Nastavení zobrazitelných snímků výběrem
prvního a posledního snímku v seznamu
uspořádaném podle čísel souborů.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
460
Stisknutím tlačítka <0> otevřete
obrazovku pro výběr snímků.
Vyberte snímek pomocí tlačítek <Y>
<Z> nebo voliče <5>.
Pokud stisknete tlačítko <1> a otočíte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček, můžete vybrat snímek
k odeslání ze zobrazení náhledů.
Vyberte první snímek (1) a pak
stiskněte tlačítko <0>.
Stisknutím tlačítka <Z> vyberte poslední
snímek (2) a stiskněte tlačítko <0>.
Vyberte tlačítko [OK].
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím
Wi-Fi a provádění operací fotoaparátu s použitím softwaru EOS
nebo jiného specializovaného softwaru. Nainstalujte nejnovější
verzi softwaru EOS nebo jiného specializovaného softwaru do počítače
před nastavením připojení k síti Wi-Fi.
Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.
Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility
Pomocí aplikace EOS Utility (software EOS) můžete provést různé
operace fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
Vyberte možnost [D]
4 (Dálk.
ovládání (EOS Utility)).
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
461
Připojení k počítači přes Wi-Fi
možnost [Registr. zařízení
5 Vyberte
pro připojení].
(1)
(2)
SSID (název sítě) a heslo.
6 Zkontrolujte
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo
(2) zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu
[Žádné], heslo se nezobrazí ani
nebude vyžadováno. Podrobné
informace naleznete na straně 533.
Kroky prováděné na počítači (1)
Obrazovka počítače (příklad)
SSID a pak zadejte heslo.
7 Vyberte
zz Na obrazovce nastavení sítě počítače
vyberte SSID zkontrolované v kroku
6. Nápis „_Canon0A“ se zobrazí na
konci SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
462
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
8 Vyberte
ggZobrazí se následující zpráva.
Symboly „******“ představují
posledních šest číslic adresy MAC
fotoaparátu, který chcete připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
9 Spusťte nástroj EOS Utility.
aplikaci EOS Utility klikněte na
10 Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Párování přes síť Wi-Fi/LAN].
zz Pokud se zobrazí zpráva související
s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
na možnost
11 Klepněte
[Connect/Připojit].
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a pak klikněte na
položku [Connect/Připojit].
463
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
připojení k síti Wi-Fi.
12 Navažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
[DWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení
k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.
zz Ovládejte kameru pomocí nástroje EOS Utility v počítači.
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup
„Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 509).
464
Připojení k počítači přes Wi-Fi
ooPokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu snímání filmů budou
pokračovat.
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu snímání statických
fotografií budou ukončeny.
ooOperace s použitím fotoaparátu nejsou možné poté, co použijete
aplikaci EOS Utility k přepnutí ze snímání statických fotografií na režim
snímání filmů.
ooPo navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být
dostupné některé funkce.
ooPři dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
ooV závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
ooPři dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu
snímků v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší.
Pohybující se objekty proto nelze zobrazit plynule.
ooPřipojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte spínač napájení
fotoaparátu na <2> nebo otevřete kryt slotu karty nebo kryt prostoru
pro baterii.
465
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Automatické posílání snímků do počítače
Za pomoci specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2 lze
rovněž automaticky odesílat snímky ve fotoaparátu do počítače.
Kroky prováděné na počítači (1)
1
Připojte počítač k přístupovému bodu
a spusťte aplikaci Image Transfer Utility 2.
zz V aplikaci Image Transfer Utility
2 zobrazte obrazovku nastavení
párování.
zz Obrazovka pro nastavení párování
se zobrazí, pokud budete postupovat
podle pokynů zobrazených při prvním
spuštění aplikace Image Transfer
Utility 2.
Kroky prováděné na fotoaparátu
položku [Automat. pošle
2 Vyberte
snímky do PC].
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Nastavení sítě Wi-Fi].
zz Vyberte položku [Automat. pošle
snímky do PC] na obrazovce
[Nastavení sítě Wi-Fi].
[Poslat automat.] vyberte
3 Vmožnost
[Povolit].
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
466
Připojení k počítači přes Wi-Fi
4 Vyberte tlačítko [OK].
k přístupovému bodu
5 Připojování
přes Wi-Fi.
zz Vytvořte jakékoli spojení Wi-Fi mezi
fotoaparátem a přístupovým bodem
připojeným k počítači. Pokyny
k připojení naleznete v části „Wi-Fi
připojení přes přístupové body“
(str. 496).
počítač, který chcete
6 Vyberte
spárovat s fotoaparátem.
Kroky prováděné na počítači (2)
fotoaparát s počítačem.
7 Spárujte
zz Vyberte fotoaparát, a pak klikněte
na položku [Párování].
467
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu do počítače
položku [Automat. pošle
1 Vyberte
snímky do PC] na obrazovce
[Nastavení sítě Wi-Fi].
2 Zvolte [Možnosti poslání snímku].
co se bude poslat.
3 Zvolte,
zz Pokud vyberete možnost [Zvolené
snímky] v [Rozsah k poslání],
zadejte snímky k odeslání na
obrazovce [Zvolit snímky k poslání].
počítač k přístupovému
4 Připojte
bodu prostřednictvím Wi-Fi a spusťte
aplikaci Image Transfer Utility 2.
zz Pokud zapnete fotoaparát v rámci
dosahu přístupového bodu, snímky jsou
automaticky odesílány do počítače.
ooAutomatické vypnutí napájení je zakázáno.
ooVeškeré snímky pořízené po automatickém přenosu se automaticky
odešlou po vypnutí a opětovném spuštění fotoaparátu.
ooPokud není automatický přenos snímků zahájen automaticky,
zkuste vypnout a znovu zapnout fotoaparát.
Veškeré snímky pořízené v průběhu automatického přenosu se automaticky odešlou.
468
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tato část popisuje, jak tisknout snímky přímým připojením fotoaparátu
k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi. Pokyny k ovládání tiskárny naleznete
v návodu k použití tiskárny.
Navázání připojení k síti Wi-Fi
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
Vyberte možnost [l] (Tisk prostř.
4 Wi-Fi
tiskárny).
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
možnost [Registr. zařízení
5 Vyberte
pro připojení].
469
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (název sítě)
6 Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu
[Žádné], heslo se nezobrazí ani
nebude vyžadováno. Podrobné
informace naleznete na straně 533.
tiskárnu.
7 Nastavte
zz V nabídce nastavení Wi-Fi používané
tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
Nápis „_Canon0A“ se zobrazí na
konci SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
tiskárnu.
8 Vyberte
zz V seznamu detekovatelných tiskáren
vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi.
zz Jestliže fotoaparát nalezne
16 nebo i více tiskáren nebo pokud
vyhledávání trvá déle než 3 minuty,
můžete vybrat možnost [Vyhledat
znovu].
9 Tisk snímků (str. 472).
470
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Připojení prostřednictvím Wi-Fi je možné u tiskáren kompatibilních s funkcí
Wi-Fi s podporou PictBridge (bezdrátová síť LAN).
Pro vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod viz „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (str. 496).
471
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
vytisknout.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
nebo otáčením voliče <5>
vyberte snímek k tisku a pak
stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček, můžete vybrat snímek
k odeslání ze zobrazení náhledů.
2 Vyberte položku [Tisk snímku].
snímek.
3 Vytiskněte
zz Postup nastavení tisku naleznete
na stránce 475.
zz Volbou možnosti [Tisk] a pak [OK]
spustíte tisk.
472
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tisk zadáním možností
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte položku [Příkaz tisku].
možnosti tisku.
3 Nastavte
zz Postup nastavení naleznete v části
„Formát DPOF (Digital Print Order
Format)“ (str. 353).
zz V případě dokončení příkazu tisku
před navázáním připojení Wi-Fi
přejděte ke kroku 4.
položku [Tisk].
4 Vyberte
zz Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze
když je snímek vybrán a tiskárna je
připravena k tisku.
položku [Nast. Papíru]
5 Nastavte
(str. 475).
473
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
snímek.
6 Vytiskněte
zz Po zvolení možnosti [OK] se zahájí tisk.
ooPo navázání připojení Wi-Fi k tiskárně nelze pořídit snímek, ani když
stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
ooFilmy nelze vytisknout.
ooPřed tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
ooU některých tiskáren nemusí být možné na snímcích vytisknout číslo souboru.
ooPokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny
vytisknout datum na okraj snímku.
ooU některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může
vytisknout na světlém pozadí nebo na okraji.
ooSnímky RAW nelze tisknout výběrem možnosti [Příkaz tisku].
Při tisku vyberte možnost [Tisk snímku] a proveďte tisk.
ooPokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je
plně nabitá.
ooV závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě snímku může zahájení
tisku po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
ooChcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
ooPokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku] a zastavili jste tisk a chcete
ho obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si,
že tisk se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
• Před obnovením tisku změníte příkaz tisku nebo odstraníte libovolné
snímky označené k tisku.
• Při nastavování náhledů před obnovením tisku změníte nastavení papíru.
• Zbývající kapacita karty byla po pozastavení tisku příliš nízká.
ooJestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na straně 480.
474
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení tisku
Zobrazení na obrazovce displeje a možnosti nastavení se budou
lišit podle tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici.
Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Obrazovka nastavení tisku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Slouží k zapnutí či vypnutí tisku data nebo čísla souboru (str. 477).
Umožňuje nastavení efektů tisku (str. 477).
Umožňuje nastavit počet tištěných kopií (str. 478).
Slouží k nastavení oblasti tisku (str. 479).
Umožňuje nastavit velikost a typ papíru a rozvržení (str. 476).
Vrátí se na obrazovku výběru snímků.
Umožňuje zahájit tisk.
Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
* V závislosti na tiskárně nemusí být možné zvolit určitá nastavení,
jako je tisk data a čísla souboru nebo ořez.
Nastavení papíru
zz Vyberte položku [Nast. Papíru].
475
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
[Q] Nastavení velikosti papíru
zz Vyberte velikost papíru v tiskárně.
[Y] Nastavení typu papíru
zz Vyberte typ papíru v tiskárně.
[U] Nastavení rozvržení stránky
zz Zvolte rozvržení stránky.
Bez okrajů
S okraji
xx plus
Výchozí
Výtisky nebudou mít okraje. Pokud tiskárna tisk bez okrajů
neumožňuje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto případě.
Výtisky budou mít po stranách bílé okraje.
Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16, 20 nebo 35 snímků na jeden list.
Rozvržení stránky se liší v závislosti na modelu tiskárny nebo
jejích nastaveních.
Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Pokud je snímek oříznutý, může tisk vypadat zrnitější v důsledku menšího
počtu pixelů.
476
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení tisku čísla data/souboru
zz Vyberte možnost [I].
zz Zvolte, co se bude tisknout.
Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)
Obsah zobrazený na obrazovce se liší v závislosti na tiskárně.
zz Vyberte položku [E].
zz Zvolte efekty tisku.
Možnost
[E] Výchozí
[E] Zap
Efekt tisku
Efekty tisku se budou lišit podle tiskárny. Podrobné
informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Při tisku se použijí standardní barvy tiskárny. Budou
aplikovány automatické korekce na základě informací
Exif snímku.
[E] Vyp
Nepoužije se žádná automatická korekce.
[E] Č. oči 1
Funkce je vhodná pro snímky pořízené s bleskem,
na kterých mají fotografované objekty červené oči.
Pro tisk dojde k opravě červených očí.
Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného
rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.
477
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení počtu kopií
zz Vyberte možnost [R].
zz Zvolte počet kopií k tisku.
Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje
výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Další pokyny k zjištění jaká
je položka [Výchozí] naleznete v návodu k použití tiskárny.
478
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Oříznutí snímku
Nastavte oříznutí bezprostředně před
tiskem. Změna jiných nastavení tisku
po oříznutí snímků může vyžadovat,
aby byly snímky oříznuty znovu.
1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr stran.
2 Nastavte
zz Oblast obrázku v rámečku ořezu bude vytištěna. Tvar rámečku
(poměr stran) lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].
Změna velikosti rámečku ořezu
Otáčením voliče <6> změňte velikost rámečku ořezu.
Přesunutí rámečku ořezu
Rámeček posunete přes snímek ve svislém nebo vodorovném
směru stisknutím tlačítek <W> <X> nebo <Y> <Z>.
Přepínání orientací rámečku ořezu
Stisknutím tlačítka <B> přepnete mezi orientacemi na výšku
a na šířku rámečku ořezu.
3
Stisknutím tlačítka <0> ukončete režim ořezu.
zz Oříznutá oblast snímku je znázorněna na obrazovce nastavení
tisku vlevo nahoře.
479
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
ooV závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak,
jak byla nastavena.
ooČím menší rámeček ořezu nastavíte, tím zrnitější bude vzhled
vytištěného snímku.
Řešení chyb tiskárny
Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.)
a výběru položky [Pokrač.] neobnoví tisk, ovládejte tiskárnu pomocí tlačítek
na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu
k použití tiskárny.
Chybové zprávy
Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na obrazovce fotoaparátu
chybová zpráva. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace
o řešení potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
Zkontrolujte, zda je v tiskárně správně vložen papír.
Chyba inkoustu
Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru
či inkoustu.
Chyba souboru
Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků
vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí
počítače.
480
Odesílání snímků do webové služby
V této části je popsán postup odesílání snímků pomocí webových služeb.
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby
do fotoaparátu.
zz Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE
GATEWAY a další webové služby vyžaduje telefon smartphone
nebo počítač s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY, naleznete zde
podrobnosti o verzích prohlížeče (jako je Microsoft Internet Explorer)
a nastavení vyžadované pro přístup k (CANON iMAGE GATEWAY).
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba
CANON iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách
společnosti Canon (http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za
přístup k přístupovému bodu poskytovatele se hradí zvlášť.
481
Odesílání snímků do webové služby
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte
službu CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve
fotoaparátu.
Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém
počítači nebo smartphonu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
4 Vyberte možnost [R].
5 Vyberte možnost [Souhlasím].
482
Odesílání snímků do webové služby
připojení k síti Wi-Fi.
6 Navažte
zz Přejděte na krok 7 na straně 498
(režim PBC), krok 7 na straně 502
(Režim PIN) nebo krok 7 na
straně 505 (ručně).
e-mailovou adresu.
7 Zadejte
zz Zadejte e-mailovou adresu a pak
zvolte [OK].
čtyřmístné číslo.
8 Zadejte
zz Zadejte zvolené čtyřmístné číslo
a pak zvolte [OK].
tlačítko [OK].
9 Vyberte
ggIkona [R] se změní na [
].
483
Odesílání snímků do webové služby
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
fotoaparát na webové
10 Nastavte
propojení.
zz Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění.
zz Dokončete nastavení podle pokynů
na stránce nastavení webové
propojení fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
CANON iMAGE GATEWAY
11 Přidejte
jako cíl.
zz Vyberte [ ].
ggNyní je přidáno CANON iMAGE
GATEWAY.
484
Odesílání snímků do webové služby
Registrace dalších webových služeb
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
webovou službu,
1 Konfigurujte
kterou chcete používat.
zz Navštivte stránky CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete
stránku s nastavením webového
připojení fotoaparátu.
zz Proveďte nastavení webové služby,
kterou chcete používat, podle pokynů
na obrazovce.
Kroky prováděné na fotoaparátu
webovou službu,
2 Přidejte
konfigurovanou jako cíl.
zz Na obrazovce [Funkce Wi-Fi]
zvolte možnost [ ].
485
Odesílání snímků do webové služby
Navázání připojení k síti Wi-Fi
položku [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
webovou službu.
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Obrazovka pro výběr cílového
umístění se zobrazí v závislosti na
typu a nastavení zvolené webové
služby (str. 508).
486
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání snímků do webové služby
Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků
z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo
odesláním webových odkazů online alb.
Odesílání jednotlivých snímků
1
Vyberte snímek, který chcete odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte
snímek k odeslání a pak stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <1>
a otočíte voličem <6> proti směru
hodinových ručiček, můžete vybrat
snímek k odeslání ze zobrazení
náhledů.
možnost [Poslat zobraz.].
2 Vyberte
zz V položce [Velikost k poslání]
můžete vybrat velikost snímků
k odeslání.
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka
[Podmínky používání], přečtěte
si důkladně zprávu a pak vyberte
možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
487
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání více vybraných snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky, které chcete odeslat.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <1>
a otočíte voličem <6> proti směru
hodinových ručiček, můžete vybrat
snímky k odeslání ze zobrazení tří
snímků. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte opět
tlačítko <1> a použijte volič <6>.
zz Po výběru snímků k odeslání
stiskněte tlačítko <M>.
488
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
4 Vyberte
zz Pokud jako cíl nastavíte web
YouTube, položka [Velikost
k poslání] se nezobrazí.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
5 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka
[Podmínky používání], přečtěte
si důkladně zprávu a pak vyberte
možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
489
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání určeného rozsahu snímků
Určete rozsah snímků a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte položku [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
ggSnímky se vyberou a zobrazí se
tlačítko [X].
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Pokud stisknete tlačítko <1>
a otočíte voličem <6>, můžete
změnit počet snímků zobrazených
v zobrazení náhledů.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
490
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
6 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka
[Podmínky používání], přečtěte
si důkladně zprávu a pak
vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
Posílání všech snímků na kartě
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Vše na kartě].
491
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Nastavte ji podle potřeby.
zz Na zobrazené obrazovce
vyberte velikost snímku.
možnost [Poslat].
4 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka
[Podmínky používání], přečtěte
si důkladně zprávu a pak vyberte
možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
492
Odesílání snímků do webové služby
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání
nastaveným v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Informace o možnosti [Nast. podm. vyhled. snímků] vyhledejte
v části „Filtrování snímků pro přehrávání“ (str. 313).
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Nastavte ji podle potřeby.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
493
Odesílání snímků do webové služby
možnost [Poslat].
4 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka
[Podmínky používání], přečtěte
si důkladně zprávu a pak vyberte
možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
494
Odesílání snímků do webové služby
ooPo navázání připojení Wi-Fi k webové službě nelze pořídit snímek,
ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
ooPři odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE
GATEWAY, se odeslaná chybová zpráva nemusí zobrazit, i když
obrázek nebyl úspěšně odeslán na webovou službu. Protože takové
chyby odesílání lze zkontrolovat na stránce CANON iMAGE GATEWAY,
zkontrolujte obsah chyby a pak znovu zkuste odeslat obrázek.
ooV závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze
odeslat, a délka filmů omezeny.
ooUrčité snímky nemusí být možné odeslat pomocí možností
[Poslat rozsah], [Vše na kartě] nebo [Všechny nalez.].
ooKdyž snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných
snímků. Všimněte si, že filmy nebo fotografie velikosti b se nezmenšují.
ooFunkce [Snížená] je povolena pouze pro fotografie pořízené fotoaparáty
stejného modelu, jako je tento fotoaparát. Fotografie vyfotografované
jinými modely jsou odesílány bez změny velikosti.
ooPo získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY z počítače
nebo jiného zařízení můžete zkontrolovat historii odesílání pro webové
služby, do nichž byly odeslány snímky.
ooChcete-li připojení Wi-Fi ukončit bez odeslání snímku, stiskněte tlačítko
<M> na obrazovce pro krok 1.
ooPokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je
plně nabitá.
495
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Tato část popisuje postup navázání připojení k síti Wi-Fi přes
přístupový bod.
Kontrola typu přístupového bodu
Určete, zda je přístupový bod pro připojení Wi-Fi kompatibilní s WPS
(Wi-Fi Protected Setup), jak je popsáno v návodu k použití přístupového
bodu nebo v ostatní dokumentaci.
zzPokud je standard WPS podporován
K dispozici jsou následující dvě metody připojení Wi-Fi. Připojení lze
snáze navázat metodou WPS (režim PBC).
WPS (režim PBC):
Postupujte podle pokynů, které začínají na straně 497.
WPS (režim PIN):
Postupujte podle pokynů, které začínají na straně 501.
zzPokud standard WPS není podporován
Postupujte podle pokynů, které začínají na straně 504. V takovém
případě musí být kódování přístupového bodu nastaveno na jednu
z následujících možností.
[Ověření]:
Otevřený systém, Sdílený klíč nebo WPA/WPA2-PSK
[Nastav. šifrování]:
WEP, TKIP nebo AES
ooPokud má přístupový bod aktivováno skrytí, připojení Wi-Fi může
být zakázáno. Deaktivujte funkce skrytí.
ooPokud se připojujete k síti, která má správce, požádejte správce
o podrobný postup při nastavování.
Pokud vámi používaná síť filtruje podle adresy MAC, nastavte
v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC zjistíte na
obrazovce [Ukázat info] (str. 516).
496
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Navázání připojení přes Wi-Fi pomocí WPS (režim PBC)
Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté.
Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
Pokud je v blízkosti více aktivních přístupových bodů a nemůžete vytvořit
připojení k Wi-Fi, pokuste se vytvořit připojení ve [WPS (režim PIN)].
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
položku.
4 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Stisknutím kláves <W> <X> nebo
<Y> <Z> vyberte položku.
497
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Registr. zařízení
5 Vyberte
pro připojení].
zz Pokud je zvolena možnost [q]
(Připojení ke smartphonu), zobrazí
se obrazovka nalevo. Pokud je
již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
možnost [Přepnout síť].
6 Vyberte
zz Zobrazí se po výběru možnosti [q],
[D] nebo [l].
7 Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou na obrazovce v kroku 7
si projděte stránku 508.
498
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [WPS (režim PBC)].
8 Vyberte
zz Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
9 Připojte
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
možnost [Autom. nastavení].
10 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení
pro funkci Wi-Fi volbou [OK].
zz Pokud nastavení možnosti
[Autom. nastavení] způsobí chybu
nebo pokud chcete zadat nastavení
ručně, prostudujte si stranu 535.
11 Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.
Adresu IP lze nastavit automaticky pouze v prostředích se servery DHCP
nebo přístupovými body či směrovači vybavenými funkcemi serveru DHCP,
takže IP adresy atd. jsou přiřazovány automaticky.
499
Wi-Fi připojení přes přístupové body
[qPřipojení ke smartphonu]
Přejděte na krok 9 na straně 442.
[DDálk. ovládání (EOS Utility)]
Přejděte na krok 8 na straně 463.
[lTisk prostř. Wi-Fi tiskárny]
Přejděte na krok 8 na straně 470.
Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY
Přejděte na krok 7 na straně 483.
500
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Navázání připojení přes Wi-Fi pomocí WPS (režim PIN)
Nejprve zjistěte, jak se na přístupovém bodě zadává PIN kód.
Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
položku.
4 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Stisknutím kláves <W> <X> nebo
<Y> <Z> vyberte položku.
možnost [Registr. zařízení
5 Vyberte
pro připojení].
501
Wi-Fi připojení přes přístupové body
zz Pokud je zvolena možnost [q]
(Připojení ke smartphonu), zobrazí
se obrazovka nalevo. Pokud
je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
možnost [Přepnout síť].
6 Vyberte
zz Zobrazí se po výběru možnosti [q],
[D] nebo [l].
7 Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
možnost [WPS (režim PIN)].
8 Vyberte
zz Vyberte tlačítko [OK].
502
Wi-Fi připojení přes přístupové body
v přístupovém bodu kód PIN.
9 Nastavte
zz V přístupovém bodu nastavte
osmimístný kód PIN zobrazený
na obrazovce fotoaparátu.
zz Po zadání PIN kódu vyberte
tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
10 Připojte
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Vyberte tlačítko [OK].
možnost [Autom. nastavení].
11 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení
pro funkci Wi-Fi volbou [OK].
zz Pokud nastavení možnosti [Autom.
nastavení] způsobí chybu nebo
pokud chcete zadat nastavení ručně,
prostudujte si stranu 535.
nastavení pro funkci Wi-Fi
12 Zadejte
(str. 500).
Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou v kroku 7 si projděte
stránku 508.
Adresu IP lze nastavit automaticky pouze v prostředích se servery DHCP
nebo přístupovými body či směrovači vybavenými funkcemi serveru DHCP,
takže IP adresy atd. jsou přiřazovány automaticky.
503
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Navázání připojení k síti Wi-Fi ručně
Naváže připojení Wi-Fi výběrem SSID (nebo ESS-ID) přístupového bodu
pro připojení k Wi-Fi ze seznamu aktivních přístupových bodů poblíž.
Výběr přístupového bodu
položku Wi-Fi na [Povolit].
1 Nastavte
zz Viz kroky 1–4 na straně 429.
položku [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
přezdívky.
3 Registrace
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka] zaregistrujte přezdívku
(str. 430).
položku.
4 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (str. 509),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Stisknutím kláves <W> <X> nebo
<Y> <Z> vyberte položku.
možnost [Registr. zařízení
5 Vyberte
pro připojení].
504
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Přepnout síť].
6 Vyberte
zz Zobrazí se po výběru možnosti [q],
[D] nebo [l].
(1)
(2) (3)
přístupový bod.
7 Vyberte
zz Stiskněte klávesy <W> <X> a vyberte
přístupový bod, ke kterému se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi, ze
seznamu přístupových bodů.
(1) SSID
(2) Pokud je přístupový bod šifrovaný, zobrazuje se zde ikona
(3) Použitý kanál
Aktualizace a ruční nastavení
zz Posuňte se dolů obrazovkou na krok 7 a zobrazte možnost
[Ruční nastavení].
zz Chcete-li znovu vyhledat přístupové body, vyberte možnost
[Aktualizovat].
zz Pokud chcete určit nastavení přístupového bodu ručně, vyberte
možnost [Ruční nastavení]. Zadejte identifikátor SSID pomocí
virtuální klávesnice a pak určete nastavení podle zobrazených pokynů.
505
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Zadání hesla přístupového bodu
zz Zadejte heslo určené pro přístupový bod. Podrobnější informace
o tomto hesle naleznete v návodu k použití přístupového bodu.
zz Obrazovky uvedené v krocích 8 až 9 se liší v závislosti na ověření
a šifrování zadaných pro přístupový bod.
zz Pokud se místo obrazovek pro kroky 8 až 9 zobrazí obrazovka
[Nast. IP adresy], přejděte na krok 10.
index klíče.
8 Vyberte
zz Obrazovka [Index klíče] se zobrazí
pouze v případě, kdy přístupový bod
používá šifrování WEP.
zz Vyberte číslo indexu klíče vyžadované
daným přístupovým bodem.
zz Vyberte tlačítko [OK].
heslo.
9 Zadejte
zz Pomocí virtuální klávesnice (str. 534)
zadejte heslo.
506
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Nastavení adresy IP
možnost [Autom. nastavení].
10 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení
pro funkci Wi-Fi volbou [OK].
zz Pokud nastavení možnosti [Autom.
nastavení] způsobí chybu nebo
pokud chcete zadat nastavení ručně,
prostudujte si stranu 535.
nastavení pro funkci Wi-Fi
11 Zadejte
(str. 500).
Adresu IP lze nastavit automaticky pouze v prostředích se servery DHCP
nebo přístupovými body či směrovači vybavenými funkcemi serveru DHCP,
takže IP adresy atd. jsou přiřazovány automaticky.
507
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Odeslat na obrazovku
Může se zobrazit obrazovka výběru cíle v závislosti na webové službě.
Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač.
Další informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
zz Když na obrazovce [Načtení
na webové stránky] vyberete
možnost [m] (e-mail) nebo jinou
službu, může se zobrazit obrazovka
[Poslat komu/kam].
zz Ze seznamu registrovaných
adres vyberte cílovou adresu.
zz Postupy pro nastavení připojení
a odesílání snímků jsou stejné jako
u těch pro další webové služby.
Režim přístupového bodu fotoaparátu
Režim přístupového bodu fotoaparátu
představuje režim připojení pro připojení
fotoaparátu přímo ke každému zařízení
prostřednictvím Wi-Fi.
Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l] v části [Funkce Wi-Fi].
508
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Při opakovaném připojení k zařízení nebo k webovým službám
s registrovaným nastavením připojení postupujte podle těchto kroků.
položku [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
položku.
2 Vyberte
zz Ze zobrazené historie vyberte
položku, ke které se chcete připojit
přes Wi-Fi. Pokud se položka
nezobrazí, stiskněte tlačítka <Y>
<Z> a přepněte obrazovku.
zz Pokud je možnost [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], historie se
nezobrazí (str. 533).
připojeného zařízení.
3 Ovládání
[q] Smartphone
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak spusťte aplikaci Camera
Connect.
zz V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení
a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi
se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
509
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
[D] Počítač
zz Na počítači spusťte software EOS.
zz V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení
a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k počítači pomocí Wi-Fi se na
konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
[l] Tiskárna
zz V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení
a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k tiskárně pomocí Wi-Fi se na
konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
Pro historii připojení se v pořadí registrace zobrazí až tři položky. Po přidání
nastavení připojení bude nejstarší položka odstraněna z historie.
510
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Připojování ke smartphonu připojenému přes Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
aplikaci Camera Connect.
1 Spusťte
zz Klepnutím na ikonu Camera Connect
na smartphonu spusťte aplikaci.
funkci aplikace Camera
2 Vyberte
Connect.
zz Vyberte funkci aplikace Camera
Connect, kterou chcete použít.
zz Připojení Wi-Fi bude navázáno
automaticky.
zz V operačním systému iOS vyberte
možnost [Připojit], když se zobrazí
zpráva pro potvrzení připojení
fotoaparátu.
Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
zz Popis funkcí Camera Connect
naleznete na stránce 444.
511
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Registrace nastavení pro více připojení
Můžete si nastavit parametry až pro 20 různých připojení ke každé
funkci Wi-Fi.
položku [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
položku.
2 Vyberte
zz Po zobrazení obrazovky nalevo
stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a přepněte obrazovku.
zz Vyberte položku pro nové připojení
pomocí Wi-Fi z obrazovky nalevo.
zz Podrobné informace o možnosti [q]
(Připojení ke smartphonu) naleznete
v části „Připojování ke smartphonu
přes Wi-Fi z nabídky [Funkce Wi-Fi]“
(str. 427).
zz Pro [D] (Dálkové ovládání (EOS Utility))
viz „Připojení k počítači přes Wi-Fi“
(str. 461).
zz Podrobnosti o možnosti [l] (Tisk
prostř. Wi-Fi tiskárny) naleznete v části
„Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi“
(str. 469).
zz Při odesílání snímků do webové
služby viz „Odesílání snímků do
webové služby“ (str. 481).
Pokyny pro odstranění nastavení připojení naleznete na straně 513.
512
Změna nebo odstranění nastavení připojení
Změňte nebo odstraňte nastavení připojení uložená ve fotoaparátu.
Chcete-li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete
připojení Wi-Fi.
položku [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
položku.
2 Vyberte
zz Po zobrazení obrazovky nalevo
stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a přepněte obrazovku.
zz Na obrazovce nalevo vyberte položku,
pro kterou chcete změnit nebo
odstranit nastavení připojení.
možnost [Editace informací
3 Vyberte
o zařízení].
zařízení.
4 Vyberte
zz Vyberte zařízení, pro které chcete
změnit nebo odstranit nastavení
připojení.
513
Změna nebo odstranění nastavení připojení
nebo změňte nastavení
5 Zkontrolujte
připojení.
zz Vyberte položku a pak změňte nebo
odstraňte nastavení připojení na
zobrazené obrazovce.
zzZměnit přezdívku zařízení
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (str. 534).
zzZobrazitelné snímky (str. 458)
Zobrazí se po výběru ikony [q] (Připojení ke smartphonu).
Nastavení se zobrazí ve spodní části obrazovky.
zzSmazat informace o připojení
Nastavení připojení uložená ve fotoaparátu můžete smazat.
U webových služeb navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY
k odstranění nastavení připojení.
514
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty
Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním
nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací
o tomto nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.
1
Vyberte položku [Vymazat nastavení].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
ggNastavení bezdrátové komunikace
se standardně vymaže a znovu
se zobrazí obrazovka [Nastavení
bezdrát. komunikace].
Provedete-li volbu [56: Vymazat všechna nast.fotoap.], nedojde
k vymazání informací bezdrátové komunikace.
515
Zobrazení informační obrazovky
Na obrazovce [Ukázat info] můžete zkontrolovat podrobné údaje
o chybě a MAC adresu fotoaparátu.
položku [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Funkce Wi-Fi].
položku a následně
2 Vyberte
stiskněte tlačítko <B>.
ggZobrazí se obrazovka [Ukázat info].
zz Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <0> zobrazte obsah chyby.
516
Reakce na chybové zprávy
Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením
jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.
Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.
zz Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko <0> (str. 516).
zz Vyberte položku [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].
Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce
přejdete na odpovídající stránku.
11 (str. 518)
21 (str. 519)
61 (str. 522)
67 (str. 524)
91 (str. 525)
125 (str. 526)
126 (str. 526)
141 (str. 526)
151 (str. 527)
12 (str. 518)
22 (str. 520)
63 (str. 523)
68 (str. 525)
121 (str. 525)
23 (str. 521)
64 (str. 523)
69 (str. 525)
65 (str. 524)
66 (str. 524)
127 (str. 526)
142 (str. 526)
152 (str. 527)
Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [Funkce Wi-Fi] zobrazí
zpráva [Err**]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do
polohy <2>.
517
Reakce na chybové zprávy
11: Cíl připojení nenalezen
zz V případě, že je zvolena ikona [q]: Je spuštěna aplikace
Camera Connect?
ggNavažte připojení pomocí aplikace Camera Connect (str. 442).
zz V případě, že je zvolena možnost [l]: Je zapnuta tiskárna?
ggZapněte tiskárnu.
zz V případě, že je zvolena možnost [D], je spuštěn software EOS?
ggSpusťte software EOS a opětovně navažte připojení (str. 463).
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití
stejného hesla pro ověření?
ggK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší.
V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření (str. 506).
12: Cíl připojení nenalezen
zz Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?
ggZapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte.
Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro
navázání připojení.
518
Reakce na chybové zprávy
21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost
[Autom. nastavení]. Jedná se o správné nastavení?
ggPokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu
po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro adresu IP (str. 535).
U serveru DHCP zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DHCP?
ggZapněte server DHCP.
zz Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?
ggZvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
ggPočet používaných adres můžete snížit odpojením některých
zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
zz Funguje server DHCP správně?
ggZkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně
funguje jako server DHCP.
ggV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval
dostupnost serveru DHCP.
519
Reakce na chybové zprávy
22: DNS server neodpovídá
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu
skutečné adrese serveru?
ggPro adresu IP nastavte možnost [Ruční nastavení].
Poté na fotoaparátu nastavte adresu IP, která odpovídá adrese
používaného serveru DNS (str. 531, 535).
U serveru DNS zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DNS?
ggZapněte server DNS.
zz Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP
a odpovídající názvy?
ggZkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP
a příslušné názvy.
zz Funguje server DNS správně?
ggZkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční
jako server DNS.
ggV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl
server DNS k dispozici.
U sítě jako takové zkontrolujte následující:
zz Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi
směrovač nebo podobné zařízení, které slouží jako brána?
ggV případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány
a zadejte ji do fotoaparátu (str. 531, 535).
ggZkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno
ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.
520
Reakce na chybové zprávy
23: Ve vybrané síti již existuje zařízení se stejnou IP adresou
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke
stejné síti stejnou IP adresu?
ggZměňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné
adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit
adresu IP zařízení, které má duplicitní adresu.
ggPokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena
pro adresu IP fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte
nastavení na možnost [Autom. nastavení] (str. 507).
Reakce na chybové zprávy 21–23
Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:
Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného
hesla pro ověření?
ggK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení
se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte,
zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (str. 506).
521
Reakce na chybové zprávy
61: Terminál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
ggPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (str. 528).
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu
identifikátoru SSID přístupového bodu?
ggZkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté
nastavte stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu (str. 505).
U přístupového bodu zkontrolujte následující:
zz Je přístupový bod zapnutý?
ggZapněte napájení přístupového bodu.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém
bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu.
Adresu MAC zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (str. 516).
522
Reakce na chybové zprávy
63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný
způsob ověření?
ggFotoaparát podporuje následující metody ověřování:
[Otevřený systém], [Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK] (str. 496).
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití
stejného hesla pro ověření?
ggV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je
také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno
správné heslo pro ověření (str. 506).
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém
bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu.
Adresu MAC zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (str. 516).
64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátového LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná
metoda šifrování?
ggFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP
a AES (str. 496).
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém
bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu.
Adresu MAC zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (str. 516).
523
Reakce na chybové zprávy
65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
ggPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (str. 528).
zz Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze
ho obnovit.
ggMožné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu z jiného
zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného zařízení
v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo
2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (str. 528).
66: Nesprávný šifrovací klíč bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití
stejného hesla pro ověření?
ggV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je
také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno
správné heslo pro ověření (str. 506).
67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná
metoda šifrování?
ggFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP
a AES (str. 496).
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém
bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
ggNastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu.
Adresu MAC zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (str. 516).
524
Reakce na chybové zprávy
68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN.
Znovu od začátku.
zz Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup)
přístupového bodu po určenou dobu?
ggPřidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu
k použití pro přístupový bod.
zz Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?
ggZkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.
69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN.
Nelze připojit. Znovu od začátku.
zz Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu
připojení stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS
(Wi-Fi Protected Setup).
ggPřed pokusem o navázání spojení chvíli vyčkejte nebo zkuste
navázat spojení v režimu připojení kódu PIN (režim PIN) (str. 501).
91: Jiná chyba
zz Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.
ggVypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.
121: Nedostatek volného místa
zz Cílový webový server nemá dostatek volného místa.
ggOdstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte
volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.
525
Reakce na chybové zprávy
125: Zkontrolujte nastavení sítě
zz Je síť připojena?
ggZkontrolujte stav připojení sítě.
126: Nebylo možné se připojit
zz Ve službě CANON iMAGE GATEWAY právě probíhá údržba
nebo je zatížení momentálně vyšší.
ggZkuste se k webové službě připojit znovu později.
127: Došlo k chybě
zz Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému
problému než číslo kódu chyby 121 až 126.
ggZkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k webové službě.
141: Tiskárna je zaneprázdněná. Opakujte připojení.
zz Neprobíhá na tiskárně proces tisku?
ggPo dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi
k tiskárně.
zz Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?
ggPo ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu
zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Je zapnuto napájení tiskárny?
ggZkuste znovu navázat připojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.
526
Reakce na chybové zprávy
151: Přenos zrušen
zz Automaticky přenos snímků na počítač někdo přerušil.
ggPro obnovení automatického přenosu snímku přesuňte vypínač
napájení na fotoaparátu do polohy <2> a pak jej nastavte do
polohy <1>.
152: Ochrana karty proti zápisu je nastavena na uzamčení
zz Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do polohy
uzamčeno?
ggNastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která
umožňuje zápis.
527
Poznámky k funkcím bezdrátové
komunikace
Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo
při používání funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže,
vyzkoušejte následující kroky.
Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem
Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, Wi-Fi připojení
nemusí být navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V takovém
případě přibližte fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte
Wi-Fi připojení.
Místo instalace antény přístupového bodu
zz Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které
používáte fotoaparát.
zz Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem
nenacházeli lidé ani žádné předměty.
Blízká elektronická zařízení
Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících
elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále
od zařízení pro přenos komunikace.
zz Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu
IEEE 802.11b/g/n prostřednictvím rádiových vln v pásmu 2,4 GHz.
Z tohoto důvodu poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí
používají stejné frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné
trouby, bezdrátové telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty
nebo podobná zařízení.
528
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace
Upozornění k používání více fotoaparátů
zz Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů
pomocí Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
zz Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi
více fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
zz Pokud používáte více přístupových bodů se standardem IEEE
802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě
Wi-Fi ponechejte odstup pěti kanálů, aby bylo omezeno rušení
rádiových vln. Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7
nebo kanály 3 a 8.
Použití bezdrátového dálkového ovladače BR-E1
zz Je-li [Funkce Bluetooth] nastavena na [Dálkové ovl.] při používání
bezdrátového dálkového ovladače BR-E1, fotoaparát se nemůže
připojit ke smartphonu přes Bluetooth.
529
Zabezpečení
Pokud nebylo nastavení zabezpečení správně nastaveno, může dojít
k následujícím problémům.
zzSledování přenosu
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou přenosy sítě Wi-Fi a pokusit
se získat vámi odesílaná data.
zzNeoprávněný přístup k síti
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou získat neoprávněný
přístup k síti, kterou používáte ke krádeži, úpravě nebo zničení
informací. Navíc se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného
přístupu, například krádeže identity (kdy někdo převezme vaši
identitu, aby získal přístup k neoprávněným informacím) nebo
útoků typu odrazového můstku (kdy někdo získá neoprávněný
přístup k vaší síti jako k odrazovému můstku k zakrytí svých stop
při infiltraci dalších systémů).
Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení
sítě, které zabrání vzniku tohoto typu problémů.
530
Kontrola nastavení sítě
zzWindows
Otevřete [Příkazový řádek] systému Windows a pak napište příkaz
ipconfig/all a stiskněte klávesu <Enter>.
Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska
podsítě, brána a DNS server.
zzMac OS
V operačním systému Mac OS X spusťte aplikaci [Terminál], zadejte
příkaz ifconfig -a a stiskněte klávesu <Návrat>. Adresa IP přiřazená
počítači se zobrazí v položce [en0] vedle položky [inet] ve formátu
„***.***.***.***“.
* Informace o aplikaci [Terminál] naleznete v nápovědě k operačnímu
systému Mac OS X.
Chcete-li zabránit použití stejné adresy IP pro počítač a další zařízení
v síti, pak v procesech popsaných na straně 535 změňte při nastavení
adresy IP přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.
Příklad: 192.168.1.10
531
Obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace]
Na obrazovce [Nastavení bezdrát. komunikace] můžete změnit
nastavení funkce bezdrátové komunikace.
Vyberte možnost [55: Nastavení bezdrát. komunikace].
Nastavení sítě Wi-Fi
zz Viz další stránka.
Funkce Wi-Fi
K dispozici jsou následující funkce Wi-Fi:
zz Komunikace se smartphonem
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
zz Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny
zz Posílání snímků do webové služby
Funkce Bluetooth (str. 436)
Zobrazí se obrazovka [Funkce
Bluetooth] na které můžete nastavit
nebo zkontrolovat funkce Bluetooth.
Poslat snímky do smartphonu
(str. 448)
Když je fotoaparát připojen ke
smartphonu, použijte tuto funkci
k odeslání snímků uložených ve
fotoaparátu do smartphonu.
Přezdívka
Přezdívku můžete změnit pomocí
virtuální klávesnice (str. 534).
Vymazat nastavení (str. 515)
Vymazat veškerá nastavení bezdrátové
komunikace.
532
Obrazovka [Nastavení sítě Wi-Fi]
Wi-Fi
zz Můžete nastavit, zda chcete [Povolit]
nebo [Zakázat] funkci bezdrátové
komunikace.
zz Nacházíte-li se v místě, kde je
zakázáno používat elektronická
a bezdrátová zařízení, například na
palubě letadla nebo v nemocnici,
nastavte možnost [Zakázat].
Heslo
Nastavte na [Žádné] a povolte navázání
připojení Wi-Fi bez hesla (s výjimkou
připojení k přístupovému bodu
prostřednictvím Wi-Fi).
Historie připojení
Můžete nastavit, zda chcete [Ukázat]
nebo [Skrýt] historii připojených
zařízení Wi-Fi.
Automat. odeslání snímků do PC
Za pomoci specializovaného softwaru
Image Transfer Utility 2 lze rovněž
automaticky odesílat snímky ve
fotoaparátu do počítače (str. 466).
Odeslání po snímání do
smartphonu
Snímky lze odesílat do smartphonu
automaticky (str. 446).
Adresa MAC
Můžete zkontrolovat adresu MAC
fotoaparátu.
533
Použití virtuální klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7) (8)
Zadávací pole, pro zadávání textu
Tlačítka kurzoru, pro pohyb
v zadávacím poli
Aktuální počet znaků/
dostupný počet
Klávesnice
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
Přepínání režimů vstupu
Mezera
Odstranění znaku
v zadávacím poli
Změna typu klávesnice
Dokončení zadávání textu
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> <Y> <Z> klávesy pro pohyb
v rozsahu od 2 do 4–8.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení zadání nebo při přepínání
režimů vstupu.
534
Nastavení adresy IP ručně
Nastavte adresu IP ručně. Zobrazené položky se liší v závislosti na
funkci Wi-Fi.
položku [Ruční nastavení].
1 Vyberte
zz Vyberte tlačítko [OK].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku pro přístup na
obrazovku pro numerické zadání.
zz Chcete-li použít bránu, vyberte
možnost [Povolit] a pak zadejte
údaj [Adresa].
požadované hodnoty.
3 Zadejte
zz K přesunutí na požadovanou pozici
pro zadání v horní oblasti použijte
volič <6> a pro výběr číslice volič
<5>. Stisknutím tlačítka <0>
vložíte vybranou číslici.
zz Stisknutím tlačítka <M> nastavíte
zadané hodnoty a přejdete zpět na
obrazovku pro krok 2.
535
Nastavení adresy IP ručně
tlačítko [OK].
4 Vyberte
zz Po dokončení nastavení všech
nezbytných položek vyberte
položku [OK].
zz Pokud si nejste jisti, jaké údaje
zadat, prostudujte si část „Kontrola
nastavení sítě“ (str. 531) nebo
požádejte o pomoc správce sítě či
jinou osobu, která má dostatečné
informace o dané síti.
536
Zobrazení stavu Wi-Fi/Bluetooth
Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na obrazovce fotoaparátu
a na LCD panelu.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu
Stav komunikace
Nepřipojeno
Funkce Wi-Fi
Wi-Fi: Zakázat
Vyp
Wi-Fi: Povolit
Připojení
Síla
bezdrátového
signálu
Panel LCD
Funkce Wi-Fi
Nezobrazuje se
(bliká)
Připojeno
Posílání dat
(fg)
Chyba připojení
(bliká)
537
Zobrazení stavu Wi-Fi/Bluetooth
Ukazatel funkce Bluetooth
Funkce Bluetooth
Jiné než
[Zakázat]
[Zakázat]
538
Stav připojení
Připojeno
k Bluetooth
Bluetooth není
připojeno
Bluetooth není
připojeno
Obrazovka
Panel LCD
Nezobrazuje se
Nezobrazuje se
7
Uživatelské funkce /
Moje menu
Uživatelsky nastavitelné funkce a ovládací prvky umožňují
provádět jemná nastavení funkcí fotoaparátu a měnit funkce
tlačítek a voličů podle potřeby.
Položky nabídky a uživatelské funkce, které často měníte,
můžete také přidat do záložek Moje Menu.
539
Nabídky karty: Uživatelské nastavení
zzC.Fn1
str. 542
str. 542
str. 543
str. 543
str. 544
str. 545
str. 546
zzC.Fn2
str. 547
str. 547
str. 548
zzC.Fn3
str. 548
str. 548
str. 549
str. 549
540
Nabídky karty: Uživatelské nastavení
zzC.Fn4
str. 555
str. 555
str. 561
str. 555
zzC.Fn5
str. 550
str. 551
str. 551
str. 552
str. 553
zzC.Fn6
str. 554
541
Nastavení uživatelských funkcíN
Na Kartě [8] můžete přizpůsobit různé funkce fotoaparátu svým
prioritám při fotografování snímků. Veškerá nastavení, která změníte
z výchozích hodnot, se zobrazí modře.
C.Fn1
Kroky úrovně expozice
Slouží k nastavení přírůstků 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci
expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem apod.
[1/3] 1/3-kroku
[1/2] 1/2-kroku
Po nastavení možnosti [1/2-kroku] se displej zobrazí níže uvedeným způsobem.
Kroky nastavení citlivosti ISO
Můžete změnit kroky ručního nastavení citlivosti ISO na celé EV.
[1/3] 1/3-kroku
[1/1] 1-krok
ooPokud je zvolena možnost Automatické ISO, bude i v případě, že je
nastavena možnost [1 krok], citlivost ISO automaticky nastavována
v krocích po 1/3 EV.
ooI po nastavení možnosti [1 krok] lze nastavit citlivost ISO 40000
(pro snímání fotografií).
542
Nastavení uživatelských funkcí
Automatické zrušení braketingu
Určete, zda se AEB a nastavení braketingu vyvážení bílé má zrušit, pokud
přesunete vypínač napájení do polohy <2> nebo přepnete na filmový
záznam.
[ON] Povolit
[OFF] Zakázat
Sekvence braketingu
Sekvenci snímání automatického braketingu expozice (AEB) a sekvenci
braketingu vyvážení bílé lze změnit.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –
AEB
0
: Standardní
expozice
0
–
: Snížená expozice
–
+
: Zvýšená expozice
+
Braketing vyvážení bílé
Směr B/A
Směr M/G
(modrá/jantarová)
(purpurová/zelená)
: Standardní
0 : Standardní
vyvážení bílé
vyvážení bílé
– : Posun směrem
: Posun směrem k modré
k purpurové
: Posun směrem
+ : Posun směrem k zelené
k jantarové
543
Nastavení uživatelských funkcí
Počet snímků v braketingu
Počet snímků pořízených funkcemi automatického braketingu expozice
a braketingu vyvážení bílé lze změnit z výchozích 3 snímků na 2, 5 nebo
7 snímků.
Po nastavení možnosti [81: Sekvence bracketingu] na hodnotu [0, -, +]
budou snímky v braketingu pořizovány způsobem uvedeným v následující
tabulce.
[3] 3 snímky
[2] 2 snímky
[5] 5 snímky
[7] 7 snímky
(kroky po 1 EV)
1. snímek 2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
Standardní
(0)
Standardní
2:2 snímky
(0)
Standardní
5:5 snímky
(0)
Standardní
7:7 snímky
(0)
3:3 snímky
-1
+1
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
+2
+3
Je-li nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu
automatického braketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –.
S braketingem vyvážení bílé se 2. snímek upraví směrem k B/A nebo M/G.
544
Nastavení uživatelských funkcí
Bezpečný posun
Pokud se jas objektu změní a není možné dosáhnout standardní expozice
v rozsahu automatické expozice, změní fotoaparát automaticky ruční
nastavení, aby získal standardní expozici. V případě nastavení na
[Rychlost závěrky/Clona] se vztahuje na režim [s] a [f]. V případě
nastavení na [Citlivost ISO] se vztahuje na režim [d], [s] a [f].
[OFF] Zakázat
[Tv/Av] Rychlost závěrky/Clona
[ISO] Citlivost ISO
ooI když je hodnota [Rozsah citli. ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] v části
[z3: zNastavení citlivosti ISO] změněna oproti výchozímu nastavení,
bezpečný posun změnu potlačí, pokud nelze dosáhnout standardní
expozice.
ooMinimální a maximální limit bezpečného posunu u citlivosti ISO se určí
podle nastavení položky [Automat. rozsah] (str. 86). Pokud však
ručně nastavená hodnota citlivosti ISO překračuje hodnoty položky
[Automat. rozsah], bezpečný posun se uplatní až do ručně nastavené
hodnoty citlivosti ISO.
ooBezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.
545
Nastavení uživatelských funkcí
Stejná expozice pro novou clonu
Může dojít ke snížení minimální clony (nejnižší clonové číslo se může zvýšit),
pokud je nastaven režim [a] (snímání v režimu ruční expozice) a citlivost
ISO je nastavena ručně (jiná možnost než automatické nastavení citlivosti
ISO), pokud provedete libovolný z následujících kroků: 1. změníte objektiv,
2. připevníte telekonvertor nebo 3. použijete objektiv se zoomem, jehož
světelnost se mění. Tato funkce zabraňuje odpovídajícímu podexponování
snímku změnou citlivosti ISO nebo rychlosti závěrky (Tv), aby bylo dosaženo
stejné expozice, jaké by bylo dosaženo před provedením kroku 1, 2 nebo 3.
[OFF] Zakázat
[ISO] Citlivost ISO
[ISO/Tv] Citlivost ISO/Rychlost závěrky
[Tv] Rychlost závěrky
ooTato funkce nereaguje na změny clonového čísla u změn podle úrovně
zoomu v případě použití makroobjektivu.
oo Funkce také neposkytuje stejnou expozici, jaké bylo dosaženo před provedením
kroku 1, 2 nebo 3, pokud je nastavena možnost [Citlivost ISO] a nelze
dosáhnout rozsahu expozice stanoveného možností [Rozsah citli. ISO].
ooFunkce také neposkytuje stejnou expozici, jaké bylo dosaženo
před provedením kroku 1, 2 nebo 3, pokud je nastavena možnost
[Rychlost závěrky] a nelze dosáhnout rozsahu expozice stanoveného
možností [82: Nast. rozsahu rychl. závěr.].
ooPokud se fotoaparát vypne (vypínač napájení bude přesunut do polohy
<2> apod.) a je zachovávána expozice po provedení kroků 1, 2 nebo
3, standardní expozice bude aktualizována na expozici v okamžiku
vypnutí fotoaparátu.
ooFunkce také reaguje na změny nejvyššího clonového čísla (minimální clony).
ooPůvodní nastavení expozice se obnoví, pokud provedete kroky 1, 2,
nebo 3 při nastavené možnosti [Citlivost ISO] nebo [Rychlost
závěrky], a neupravujete citlivost ISO, rychlost závěrky nebo clonu před
návratem fotoaparátu do původního stavu, před kroky 1, 2, nebo 3.
ooPokud se citlivost ISO zvyšuje na rozšířený rozsah citlivosti, při nastavené
možnosti [Citlivost ISO] se rychlost závěrky může měnit z důvodu
zachování stejné expozice.
546
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn2
Nastavení rozsahu rychlosti závěrky
Můžete nastavit rozsah rychlosti závěrky. V režimech [t], [s] a [a]
můžete nastavit rychlost závěrky ručně v rozsahu, který určíte. V režimu [d],
[f] nebo [t] s nastavenou rychlostí závěrky na [AUTO] se rychlost
závěrky nastaví automaticky ve vámi určeném rozsahu (s výjimkou snímání
filmů). Vyberte možnost [OK] a uložte tak nastavení.
[Nejnižší rychlost]
Lze nastavit v rozsahu 30 sek.–1/4000 sek.
[Nejvyšší rychlost]
Lze nastavit v rozsahu 1/8000 sek.–15 sek.
Nastavení rozsahu clony
Můžete nastavit rozsah clony. V režimech [t], [f], [a], a [BULB]
můžete nastavit rychlost závěrky ručně v rozsahu, který určíte. V režimech
[d], [s] a [t] s nastavenou rychlostí závěrky na [AUTO], se rychlost
závěrky nastaví automaticky ve vámi určeném rozsahu (s výjimkou snímání
filmů). Vyberte možnost [OK] a uložte tak nastavení.
[Min. clona (Min. f/)]
Lze nastavit v rozsahu f/1.0–f/64.
[Max. clona (Max. f/)]
Lze nastavit v rozsahu f/91–f/1.4.
Dostupný rozsah clony se liší v závislosti na maximální a minimální
cloně objektivu.
547
Nastavení uživatelských funkcí
Režim měření, blokování AE po ostření
U každého režimu měření (blokování AE)
po zaostření pomocí jednosnímkového
automatického zaostřování (One-Shot AF)
stisknutím tlačítka spouště do poloviny.
Expozice bude zablokovaná během
podržení tlačítka spouště do poloviny.
Zaškrtněte [X] režimy měření, kdy se
má použít blokování AE. Vyberte režim
měření [q/w/r/e] a poté stisknutím
tlačítka <0> doplňte zatržítko [X].
Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
C.Fn3
Směr otáčení při Tv/Av
Směr otáčení voliče pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
V režimu snímání [a] bude směr otáčení voličů <6> a <5> opačný.
V dalších režimech snímání bude mít opačný směr otáčení pouze volič <6>.
Směr otáčení voliče <5> v režimu [a] a směr otáčení pro nastavení
kompenzace expozice v režimech [d], [s] a [f] budou shodné.
[ ] Normální
[
] Obrácený směr
Otáčení ovládacího kroužku
Směr otáčení ovládacího kroužku objektivu typu RF a upevňovacího
adaptéru pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
[ ] Normální
[
] Obrácený směr
548
Nastavení uživatelských funkcí
Otáčení ostřícího kroužku
Směr otáčení ostřícího kroužku objektivu typu RF lze obrátit.
[ ] Normální
[
] Obrácený směr
Citlivost MF ostřícího kroužku RF objektivu
Citlivost ostřícího kroužku objektivu typu RF lze nastavit.
[
] Mění se dle rychlosti otáčení
[
] Propojení s úhlem otáčení
C.Fn4
Podrobnosti ke kartě [84] naleznete v části „Přizpůsobení operací“
(str. 555).
549
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn5
Přidání informace o ořezu
Funkce přidání informace o ořezu zobrazí svislé čáry pro váš určený
poměr stran tak, že můžete zvolit kompozici snímku stejně, jako kdybyste
fotografovali fotoaparátem středního nebo velkého formátu (6 x 6 cm, atd.).
Když fotografujete, namísto ořezu snímků pořizovaných na kartu přidá
fotoaparát informaci o poměru stran snímků pro následný ořez v softwaru
Digital Photo Professional (software EOS).
Snímky můžete importovat do počítače a pomocí softwaru Digital Photo
Professional je snadno oříznout na poměr stran nastavený v době snímání.
[OFF] Vypnuto
[6:7] Poměr stran 6:7
[6:6] Poměr stran 6:6
[5:6] Poměr stran 10:12
[3:4] Poměr stran 3:4
[5:7] Poměr stran 5:7
[4:5] Poměr stran 4:5
ooInformace o ořezu jsou přidány v případě, když je možnost
[z1: zOřez/poměr stran] nastavena na [Full-frame].
ooV případě zpracování snímku typu RAW s přidanými informacemi
o ořezu pomocí fotoaparátu se snímky JPEG neuloží ve formátu
s ořezem (str. 346). V tomto případě se pomocí zpracování RAW
vytvoří snímky JPEG s informacemi o ořezu.
550
Nastavení uživatelských funkcí
Výchozí možnost pro Vymazat
Můžete nastavit výchozí možnost nabídky mazání (str. 335), dostupné
stisknutím tlačítka <L> v průběhu přehrávání pořízených snímků nebo
v průběhu jejich prohlížení po snímání.
Stisknutím tlačítka <0> můžete snímek snadno a ihned smazat.
[ ] Je zvoleno [Storno]
[ ] Zvoleno [Vymazat]/[Smazat 1+JPEG]
[
] Zvoleno [Vymazat1]
[
] Zvoleno [Smazat JPEG]
Pokud je nastavena jiná možnost než [Storno], dejte pozor, abyste snímky
omylem nesmazali.
Uvolnit závěrku bez objektivu
Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo snímat filmy bez připojeného
objektivu.
[OFF] Zakázat
[ON] Povolit
551
Nastavení uživatelských funkcí
Zatažení objektivu při vypnutí
Tato funkce se používá k nastavení zatahovacího mechanizmu objektivu,
pokud je na fotoaparát nasazen objektiv STM s ozubeným převodem
(jako je EF40mm f/2.8 STM). Můžete nastavit, zda se má vysunutý
objektiv při přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do polohy <2>
automaticky zatáhnout.
[ON] Povolit
[OFF] Zakázat
ooPři automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu
na nastavení.
ooPřed sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.
Při nastavení možnosti [Povolit] se tato funkce uplatní bez ohledu na
nastavení (AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.
552
Nastavení uživatelských funkcí
Přidání informace o IPTC
Registrováním informací IPTC (International Press Telecommunications
Council) z nástroje EOS Utility (software EOS) pro fotoaparát lze tyto
informace zaznamenat (připojit) ke snímaným snímkům typu JPEG/RAW
v době fotografování. To je užitečné pro správu souborů a další úlohy
používající informace IPTC.
Informace o postupu registrace informací IPTC do fotoaparátu
a podrobnosti o registrovaných informacích naleznete v návodu
k použití EOS Utility.
[OFF] Zakázat
[ON] Povolit
Informace IPTC nejsou připojeny během snímání filmu.
ooBěhem přehrávání můžete zkontrolovat, zda jsou informace IPTC připojeny.
ooKe kontrole informací IPTC ve snímcích můžete použít software Digital
Photo Professional (software EOS).
ooInformace IPTC, uložené ve fotoaparátu, se nesmažou, pokud vyberete
možnost [86: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] (str. 554), ale nastavení
se změní na [Zakázat].
553
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn6
Vymazat všechny uživatelské funkce (C.Fn)
Výběrem položky [86: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] se vymažou
nastavení všech uživatelských funkcí.
Přizpůsobené operace pro položku [84] se nesmažou, pokud provedete
funkci [86: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Mějte na paměti, že ačkoli
informace, přidaná pomocí [85: Přidat informace IPTC] bude zachována,
nastavení se změní na [Zakázat].
554
Přizpůsobení operacíN
Tlačítkům a voličům fotoaparátu můžete přiřadit často používané
funkce podle svých požadavků pro snadné ovládání.
položku na kartě [84].
1 Vyberte
zz [Vlastní nastavení tlačítek]:
Přiřaďte funkce tlačítkům, jako
například <V> nebo <p>.
zz [Vlastní nastavení ovladačů]:
Přiřaďte funkce k ovladačům
<6> <5> nebo ovládacímu
kroužku (<T>).
zz [Vlastní nastavení M-Fn lišty]
(str. 561):
Přiřaďte funkce liště <m>.
ovládací prvek fotoaparátu.
2 Vyberte
zz Pomocí volby [Vlastní nastavení
tlačítek] můžete přiřadit tlačítku jednu
funkci pro fotografování a další funkci
pro snímání filmů.
funkci, kterou chcete přiřadit.
3 Určete
zz Chcete-li přejít zpět na obrazovku
z kroku 2, stiskněte <0>.
zz Postup ukončíte stisknutím tlačítka
<M>.
Přizpůsobené operace se nevymažou, pokud vyberete možnost
[86: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)]. Pro vymazání nastavení vyberte
možnost [84: Vymazat uživatel. nastavení].
555
Přizpůsobení operací
Přiřaditelné funkce pro tlačítka
Funkce
L
Zahájení měření a AF
k
k
k
k
Stop AF
k
k
k
Blokování AE, AF stop
k
k
k
Volba AF bodu
k
k
k
Přímá volba bodu AF
AF
Nastavení AF bodu na střed
k
k
k
Metoda přímé volby AF bodu*1
k
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
k
AF dotyk+tažení
k
k
k
AF detekce očí*1
k
k
k
k
k
k
Blokování AE
k
k
k
Blokování AE (přidržení)
k
k
k
k
k
k
Nastavení funkce blesku*1
k
k
k
Blokování expozice s bleskem*1
k
k
k
Filmy
k
k
k
k
k
Průvodce ostřením
Zahájení měření
Expozice
Blokování AE (při stisku tlačítka)
k
Blokování AE/Blokování expozice s bleskem*1
Kompenzace expozice
)
(držet tlačítko, otočit
Citlivost ISO (držet tlačítko, otočit
Filmy
556
k
k
)
Přerušit Servo AF při záznamu filmu*2
Přizpůsobení operací
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
557
Přizpůsobení operací
Funkce
Nastavení funkce voliče
k
k
Tlačítka stiskněte přímo
k
Krátké stisknutí: přepnutí informací LCD
Dlouhé stisknutí: LCD osvětlení
k
Osvětlení panelu LCD
k
k
k
Přepnutí informace LCD panelu
k
k
k
Nastavení režimu snímání
k
k
k
Přepnutí na uživatelský režim snímání
Nabídka
9
k
Krátké stisknutí: LCD osvětlení
Dlouhé stisknutí: přepnutí informací LCD
k
Kontrola hloubky ostrosti*1
k
k
k
Resetování vybrané položky v režimu Fv mode*1
k
k
k
Reset Tv/Av/O/ISO v režimu Fv*1
k
k
k
Obrazovka rychlého ovládání
k
k
k
Zvětšení/zmenšení
k
k
k
Zobrazení nabídky
k
k
k
Kvalita obrazu*1
k
k
k
Nastavení kvality snímku jedním dotykem*1
k
k
k
Kvalita snímku jedním dotykem (přidržení)*1
k
k
k
Picture Style
k
k
k
Ochrana
k
k
k
Hodnocení
k
k
k
Vybrat složku
k
k
k
Maximalizovat jas obrazovky (dočasně)
k
k
k
Displej je vypnutý
k
k
k
Přepnutí mezi hledáčkem/obrazovkou
k
k
k
Režim Eco
k
k
k
Funkce Wi-Fi
k
k
k
Žádná funkce (zakázán)
k
k
k
*1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při záznamu filmu.
*2: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při fotografování.
558
L
Přizpůsobení operací
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
<
> označuje „tlačítko stop AF“, které je k dispozici u silných
teleobjektivů vybavených funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
559
Přizpůsobení operací
Funkce dostupné pro ovladače
Funkce
6
5
Rychlost závěrky v režimu M
k
k
Nastavení clony v režimu M
k
k
Nastavení citlivosti ISO (5při měření)
T
k
Změna clony (přidržení tlačítka režimu měření)
k
Změna rychlosti závěrky
(přidržení tlačítka režimu měření)
Nastavení citlivosti ISO
(přidržení tlačítka režimu měření)
Kompenzace expozice
(přidržení tlačítka režimu měření)
k
Změna hodnoty clony
k
Změna rychlosti závěrky
k
Nastavení citlivosti ISO
k
k
k
Kompenzace expozice
Žádná funkce (zakázán)
k
k
k
k
<T>: Ovládací kroužek na objektivu typu RF a upevňovacích adaptérech
560
Přizpůsobení operací
Vlastní nastavení M-Fn (multifunkční) lišty
Vyberte možnost [84: Vlastní
1 nastavení
M-Fn lišty].
Vyberte možnost [z]
2 (pro
použití při snímání) nebo [x]
(pro použití při přehrávání).
zz Každé položce můžete přiřadit
jinou funkci.
funkci, kterou chcete přiřadit.
3 Vyberte
zz Po výběru [z] (pro snímání) nebo
[x] (pro přehrávání) se zobrazí
obrazovka dostupných funkcí. Vyberte
ze seznamu funkce pro přiřazení.
zz V závislosti na vámi vybrané funkci
lze přiřadit různé funkce tlačítku
<m>, a to buď při potáhnutí přes
tlačítko, nebo po klepnutí na jeden
z jeho konců.
561
Přizpůsobení operací
funkce tlačítku <m> při
4 Přiřaďte
potáhnutí přes tlačítko nebo po
klepnutí na jeden z jeho konců.
] (potáhnutí),
zz Po výběru možnosti [
[
] (klepnutí na levý konec) nebo
[
] (klepnutí na pravý konec) se
zobrazí obrazovka přiřazení funkcí.
zz Vyberte možnosti přiřazení ke každé
z operací.
zzzBezpečnostní zámek M-Fn lišty
Jako prevence před nechtěným stisknutím tlačítka <m>
během snímání je u tohoto tlačítka ve výchozím nastavení aktivován
bezpečnostní zámek. Mějte na paměti, že operace jsou vždy povoleny
během přehrávání.
●●Pro aktivaci tlačítka <m> během snímání stiskněte levý konec
] v bílé barvě.
<m>, dokud se neobjeví [
●●Pro deaktivaci tlačítka <m> stiskněte levý konec <m>,
dokud se neobjeví [
] v bílé barvě.
●●Pokud není tlačítko <m> používáno, přibližně po 10 sekundách
se automaticky deaktivuje.
Zakázání bezpečnostního zámku
Pokud chcete, aby byla lišta během
snímání aktivní <m>, zakažte
bezpečnostní zámek.
zz Pro změnu nastavení vyberte
možnost [Zakázat (vždy k dispozici)]
a stiskněte možnost <0> pro výběr
tlačítka pro rádiový přenos.
562
Přizpůsobení operací
zzNastavení při plném zakrytí
Pokud je aktivována volba [Nast.při pln.zakr.], máte přístup
k obrazovce pro přizpůsobení M-Fn lišty při plném zakrytí <m>.
●●Pro konfiguraci tohoto nastavení stiskněte tlačítko <B> na
obrazovce v kroku 2.
ooPokud nechcete prvek <m> používat vůbec, vyberte v kroku 3 možnost
[Není přiřazeno].
ooPokud prvek <m> používáte, vaše aktuální akce se zobrazuje na
obrazovce.
ooPokud chcete k liště přiřadit své oblíbené funkce, při přiřazování funkcí
vyberte možnost [Uživat. nastavení]. Pokud možnost [Uživat. nastavení]
vyberete, můžete také vybrat funkci, kterou chcete v rámci uživatelského
nastavení používat jako základní, a to stisknutím tlačítka <B> na
obrazovce v kroku 4.
563
Přizpůsobení operací
Funkce dostupné pro M-Fn lištu
Funkce
Citlivost ISO
Vyvážení bílé
Kontrola
zvětšení /
zobrazení
informací
z
Metoda
záznamu
Flexibilní
priorita AE
AF
x
Uživatelské
nastavení
Zkratka
funkce
Procházení
snímků
Změna hodnoty / vybrané položky
Automatická Citlivost ISO
Vlastní citlivost ISO (***)
Změna hodnoty / vybrané položky
Automaticky:
Výběr nastavení vyvážení bílé
Prostředí 89 Bílá
Nastavení teploty barvy
Uživatelské nastavení WB: (***)
Posun/braketing vyvážení bílé
Změna hodnoty / vybrané položky
Zvětšení/zmenšení
Zvětšení/zmenšení
Průvodce ostřením
potáhnutím
Zvýraznění okrajů pro MF
Elektronický horizont
Histogram
Změna hodnoty / vybrané položky
Zvýraznění okrajů pro MF
Úroveň záznamu zvuku
Průvodce ostřením
Hlasitost
Přerušit Servo AF při
Nastavení clony
záznamu filmu
Elektronický horizont
Histogram
Změna hodnoty / vybrané položky
Resetovat všechny
položky [t]
Výběr potáhnutím [t]
Resetovat vybrané
položky [t]
Vybrat *** [t]
Změna hodnoty / vybrané položky
AF detekce očí
Nastavení metody
Velikost rámečku AF
automatického zaostřování
Nastavení AF dotyk+tažení
Průvodce ostřením
Citlivost ISO
Ruční výběr
Ruční výběr
Procházení snímků
potažením
Procházení snímků
potažením
Hodnocení
Ochrana
Předchozí snímek
Další snímek
], [
* Možnost [Není přiřazeno] je také k dispozici jako funkce. Pro [
] je také k dispozici možnost [ Žádná funkce (zakázán)].
a[
564
]
Nabídky karty: Moje menu
str. 566
str. 569
str. 569
str. 570
565
Uložení uživatelské nabídky Moje menuN
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské
funkce, jejichž nastavení často měníte.
Vytvoření a přidání záložky Moje Menu
položku [Přidat záložku
1 Vyberte
Moje menu].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
zz Opakováním kroků 1 a 2 můžete
vytvořit až pět záložek nabídky
Moje menu.
Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu
položku [MY MENU*:
1 Vyberte
Konfigurovat].
566
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
položku [Vybrat položky
2 Vyberte
k registraci].
požadované položky.
3 Zadejte
zz Vyberte položku, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
zz Můžete uložit až šest položek.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení záložek nabídky Moje menu
Můžete seřazovat a odstraňovat položky
na záložce nabídky a přejmenovat či
odstranit záložku nabídky.
zzŘadit zadané položky
Pořadí zadaných položek můžete měnit v nabídce Moje Menu.
Vyberte možnost [Řadit zadané položky] a vyberte položku,
jejíž pořadí chcete změnit. Poté stiskněte tlačítko <0>.
Zatímco je zobrazena ikona [z], změňte stisknutím tlačítek <W>
<X> pořadí a poté stiskněte tlačítko <0>.
zz Vymazat zvolené položky/Vymazat všechny položky na záložkách
Již zadané položky můžete vymazat. Možnost [Vymazat zvolené
položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné
a možnost [Vymazat všech.polož.na zálož.] k odstranění všech
na položek na záložce najednou.
567
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
zzVymazat záložku
Je možné vymazat aktuální záložku nabídky Moje menu. Vyberte
možnost [Vymazat záložku] pro vymazání záložky [MY MENU*].
zzPřejmenovat záložku
Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.
položku
1 Vyberte
[Přejmenovat záložku].
text.
2 Zadejte
zz Jakékoli nežádoucí znaky
odstraníte stisknutím tlačítka <L>.
zz Pomocí navigačních tlačítek <V>
nebo pomocí voliče <5> vyberte
znak a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit
režim vstupu.
zz Můžete zadat až 16 znaků.
zadání.
3 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
568
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Vymazání všech záložek Moje menu/Vymazání všech položek
Můžete odstranit všechny vytvořené
karty Moje menu nebo položky Moje
menu v nich registrované.
zzOdstranění všech záložek Moje menu
Můžete odstranit všechny vytvořené záložky nabídky Moje menu.
Po výběru položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní
všechny záložky [MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí
stav záložky [9].
zzOdstranění všech položek
Všechny položky uložené na záložkách [MY MENU1] až [MY MENU5]
je možné odstranit. Samotné záložky zůstanou zachovány. Pokud
je vybrána možnost [Vymazat všechny položky], všechny položky,
zadané ze všech vytvořených záložek, budou odstraněny.
Pokud spustíte funkci [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál.
Moje menu], odstraní se také záložky přejmenované pomocí položky
[Přejmenovat záložku].
569
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Nastavení zobrazení nabídky
Můžete vybrat položku [Zobraz. menu]
a nastavit obrazovku nabídky, která se
zobrazí jako první po stisknutí tlačítka
<M>.
zzNormální zobrazení
Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
zzZobrazení ze záložky Moje menu
Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [9].
zzZobrazení jen záložky Moje menu
Zobrazí se pouze záložka [9]. (Záložky [z], [2], [3], [5] a [8]
se nezobrazí.)
570
8
Referenční informace
Tato kapitola obsahuje referenční informace pro funkce
fotoaparátu.
571
Informace o softwaru
Nejnovější verzi softwaru EOS a dalšího specializovaného softwaru lze
stáhnout z webu Canon.
Stahování a instalování softwaru
Používejte nejnovější dostupnou verzi softwaru EOS a dalšího
specializovaného softwaru. Při stahování budete muset zadat sériové
číslo uvedené na spodní straně fotoaparátu.
ooNepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software.
Software by se nenainstaloval správně.
ooSoftware EOS nelze do počítače nainstalovat bez připojení k Internetu.
ooI když je v počítači nainstalována předchozí verze softwaru, postupujte
podle níže uvedených pokynů a nainstalujte nejnovější verzi.
(Předchozí verze bude přepsána.)
software.
1 Stáhněte
zz Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující
webovou stránku Canon.
ggwww.canon.com/icpd
zz Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si software.
zz Rozbalte jej v počítači.
Windows :
Klikněte na zobrazený instalační soubor pro zahájení instalace.
Macintosh :
Vytvoří se a zobrazí soubor dmg. Při spouštění instalačního
programu postupujte podle následujících kroků.
572
Informace o softwaru
(1) Dvakrát klikněte na soubor dmg.
ggNa ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.
Pokud se instalační soubor nezobrazí, zobrazte ho tak,
že dvakrát kliknete na jednotku.
(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.
ggInstalační soubor se spustí.
2 Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Stažení návodů k použití softwaru
Návody k použití softwaru (ve formátu PDF) lze do počítače stáhnout
z webu společnosti Canon.
zzWeb ke stažení návodů k použití softwaru
ggwww.canon.com/icpd
ooK prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je vyžadován software
určený k prohlížení souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe
Acrobat Reader DC (doporučujeme používat nejnovější verzi).
ooProhlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
ooDvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete.
ooChcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
část softwaru Nápověda.
573
Stahování snímků do počítače
Software EOS můžete použít k importování snímků z fotoaparátu
do počítače. K dispozici jsou dva způsoby, jak to provést.
Import připojením fotoaparátu k počítači
1 Nainstalujte software (str. 572).
2 Připojte fotoaparát k počítači.
zz Použijte propojovací kabel dodaný
s fotoaparátem.
zz Při připojování kabelu k fotoaparátu
použijte ochranu kabelu (str. 37)
a zástrčku zasuňte do digitálního
konektoru.
zz Druhou koncovku kabelu vložte do
konektoru USB počítače (typu C).
importujte pomocí softwaru
3 Snímky
EOS Utility.
zz Pokyny naleznete v příručce EOS
Utility Návod k použití.
Když je vytvořeno Wi-Fi připojení, fotoaparát nemůže komunikovat
s počítačem, ani když jsou propojené propojovacím kabelem.
574
Stahování snímků do počítače
Import snímků pomocí čtečky karet
K importu snímků do počítače můžete použít čtečku karet.
1 Nainstalujte software (str. 572).
2 Vložte kartu do čtečky karet.
importujte pomocí softwaru
3 Snímky
Digital Photo Professional.
zz Prostudujte si příručku Digital Photo
Professional Návod k použití.
Při importu snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez
použití softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou
na kartě.
575
Nabíjení baterie ve fotoaparátu
Pomocí napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodává se zvlášť) můžete
bateriový zdroj LP-E6N nabíjet přímo ve fotoaparátu. Upozorňujeme,
že bateriový zdroj LP-E6 nelze tímto způsobem nabíjet. Pokud
začnete fotoaparát používat, nabíjení se zastaví.
napájecí adaptér USB.
1 Připojte
zz Když je vypínač napájení
na fotoaparátu v poloze <2>,
zástrčku napájecího adaptéru USB
zasuňte až na doraz do digitálního
konektoru.
k připojení napájecí šňůry.
2 Slouží
zz Připojte napájecí kabel k napájecímu
adaptéru USB a druhou koncovku
zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
ggZahájí se nabíjení a rozsvítí se zelený
indikátor přístupu (1). Panel LCD
zobrazí informaci, že probíhá nabíjení.
zz Po dokončení nabíjení indikátor
přístupu na kartu zhasne a na panelu
LCD se objeví [FULL]. Odpojte
napájecí kabel a napájecí adaptér
USB odpojte z fotoaparátu.
(1)
ooPro ochranu baterií a zachování jejich optimálního stavu nenabíjejte
baterie souvisle po dobu delší než 24 hodin.
ooPokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne
blikat zeleně, na panelu LCD se zobrazí zpráva [Err] a ochranný obvod
přeruší nabíjení. V tomto případě odpojte napájecí kabel, vložte baterii
znovu a počkejte několik minut, než napájecí kabel znovu zapojíte.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo nejbližší
servisní středisko Canon.
576
Nabíjení baterie ve fotoaparátu
ooPokud se indikátor přístupu na kartu nerozsvítí, zkuste napájecí adaptér
USB odpojit a znovu zapojit.
ooDoba vyžadovaná k nabití a úroveň nabití se liší v závislosti na teplotě
okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.
ooPokud zbývající kapacita baterie (str. 387) dosahuje přibližně 90 %
nebo více, baterie se nebude nabíjet.
ooZ bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách
(5 až 10 °C) trvat déle.
ooBaterie se nenabíjejí, když je fotoaparát připojen přes Wi-Fi nebo když je
otevřený kryt slotu karty.
577
Použití bateriového gripu
Bateriový grip BG-E22 (prodává se zvlášť) je příslušenství modelu
EOS R. Obsahuje ovládací tlačítka a voliče pro vertikální snímání
a umožňuje napájet fotoaparát dvěma bateriemi a nabíjet bateriový
zdroj LP-E6N přes napájecí adaptér USB (prodává se zvlášť).
kryty kontaktů.
1 Sejměte
zz Sejměte kryty kontaktů ze spodní
(1)
strany fotoaparátu (1) a z bateriového
gripu (2), (3).
(2)
(3)
zz Když chcete grip uložit, nasaďte kryt
kontaktů bateriového gripu (2) až (3).
zz Nasaďte na bateriový grip kryt kontaktů
fotoaparátu (1) podle obrázku vlevo.
578
Použití bateriového gripu
kryt prostoru pro baterii.
2 Sejměte
zz Fotoaparát vypněte a sejměte kryt.
zz Když je kryt sejmutý, vyjměte baterii
(str. 43).
zz Nasaďte kryt na bateriový grip.
zz Kryt sejmete tak, že posunete zámek
krytu a v opačném pořadí provedete
kroky pro jeho nasazení.
a zamkněte bateriový grip.
3 Nasaďte
zz Kontakty bateriového gripu zasuňte
do fotoaparátu a zajistěte ho na
místě otočením voliče pro nasazení
a sejmutí.
579
Použití bateriového gripu
4 Vyjměte zásobník na baterie.
ooChcete-li kryt prostoru pro baterii znovu nasadit na fotoaparát,
nasazujte ho otevřený v úhlu minimálně 90°.
ooNedotýkejte se kontaktů fotoaparátu nebo bateriového gripu.
580
Použití bateriového gripu
Zasunutí baterií
baterie.
1 Zasuňte
zz Vložte baterie podle obrázku.
zz Pokud se používá jenom jedna
baterie, můžete ji vložit na
libovolnou pozici.
zz Baterie zajistěte tak, že je zatlačíte
ve směru šipky, dokud nezaklapnou
na místo.
zz Při vyjímání baterií zatlačte páčku
zásobníku na baterie ve směru šipky.
zásobník na baterie.
2 Zasuňte
zz Zásobník na baterie zcela zasuňte,
aby držel na místě.
581
Použití bateriového gripu
ooPři vkládání baterií musí být elektrické kontakty čisté. Nečistotu
z kontaktů otřete jemným hadříkem.
ooNejdřív nasaďte bateriový grip na fotoaparát a pak vložte baterie.
Pokud bateriový grip nasazujete na fotoaparát už s vloženými bateriemi,
nemusí se správně zobrazit kontrola stavu baterie.
ooPřed sejmutím bateriového gripu vypněte fotoaparát a vyjměte baterie.
ooPo sejmutí bateriového gripu znovu nasaďte ochranné kryty kontaktů
fotoaparátu a bateriového gripu. Pokud bateriový grip nebudete nějakou
dobu používat, vyjměte baterie.
ooPokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, když
je nasazený bateriový grip, postupujte podle pokynů ve zprávě.
Pokud fotoaparátu ubývá energie, nainstalujte zásobník na baterie
znovu a restartujte fotoaparát.
Použití domovní zásuvky elektrické sítě
DC propojku.
1 Nasaďte
zz DC propojku DR-E6 (prodává se zvlášť)
OPEN
nasaďte stejným způsobem jako baterie.
zz Kabel DC propojky protáhněte
drážkou kabelu zásobníku na baterie.
zz Zásobník na baterie zcela zasuňte,
aby držel na místě.
582
Použití bateriového gripu
zásobník na baterie.
2 Zasuňte
zz Koncovku kabelu protáhněte
otvorem na kabel.
DC propojku k napájecímu
3 Připojte
adaptéru.
zz Pevně připojte zástrčku DC propojky
ke konektoru napájecího adaptéru
AC-E6 (prodává se zvlášť).
k připojení napájecí šňůry.
4 Slouží
zz Připojte napájecí kabel k napájecímu
adaptéru a zasuňte zástrčku napájení
do zásuvky elektrické sítě.
ooKdyž je fotoaparát zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel
nebo konektor ani neodpojujte zásobník na baterie.
ooDejte pozor, aby se kabel DC propojky nezachytil mezi bateriovým
gripem a zásobníkem na baterie.
583
Použití bateriového gripu
Ovládání tlačítek a voličů
zz Chcete-li používat tlačítka a voliče,
otočte přepínač svislého gripu (4)
do polohy ON.
zz Tlačítka a voliče se používají stejně
jako odpovídající tlačítka a voliče na
fotoaparátu.
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(8)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
584
Tlačítko spouště
<B> Multifunkční tlačítko
<6> Hlavní ovladač
Přepínač svislého gripu
<p> Tlačítko aktivace AF
(6)
(7)
(8)
<A> Tlačítko blokování AE/
blokování FE
<S/u> Tlačítko zobrazení
AF bodu/Rejstříku/Zvětšení/
Zmenšení
<5> Rychloovladač
Použití bateriového gripu
Použití blesku se synchronizačním kabelem PC
zz Konektor PC umožňuje použití
externího blesku se synchronizačním
kabelem PC.
zz Synchronizační kabel PC lze
použít bez ohledu na polaritu.
zz Při konfiguraci nastavení použijte jako
měřítko pro rychlost synchronizace
přibližně 1/60–1/30 s. Předem si
ověřte, jestli je externí blesk správně
synchronizovaný.
Do konektoru PC nezapojujte externí blesky o napětí 250 V nebo vyšším.
Současně lze použít jeden externí blesk nasazený na sáňky pro
příslušenství fotoaparátu a jeden externí blesk připojený do konektoru PC.
585
Použití bateriového gripu
Nabíjení baterií v bateriovém gripu
Pomocí napájecího adaptéru USB PD-E1 můžete baterie LP-E6N
nabíjet přímo v bateriovém gripu.
ooMůžete také nabíjet vždy jednu baterii LP-E6N. Případně můžete nabíjet
samotný bateriový grip.
ooLP-E6 nelze tímto způsobem nabíjet. Pokud je nasazená baterie
LP-E6N i LP-E6, nenabije se ani jedna.
ooPokud začnete fotoaparát používat, nabíjení se zastaví.
napájecí adaptér USB.
1 Připojte
zz Když je vypínač napájení
na fotoaparátu v poloze <2>,
zástrčku napájecího adaptéru USB
zasuňte až na doraz do konektoru
bateriového gripu.
baterie.
2 Nabijte
zz Připojte napájecí kabel k napájecímu
adaptéru USB a druhou koncovku
zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
CHARGE
586
ggZahájí se nabíjení a indikátor nabíjení
se rozsvítí.
zz Po dokončení nabíjení indikátor
nabíjení zhasne. Odpojte napájecí
kabel a napájecí adaptér USB odpojte
z bateriového gripu.
Použití bateriového gripu
ooPro ochranu baterií a zachování jejich optimálního stavu nenabíjejte
baterie souvisle po dobu delší než 24 hodin.
ooPokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor nabíjení začne blikat
a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě odpojte napájecí
kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik minut, než napájecí kabel
znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo
nejbližší servisní středisko Canon.
ooPokud se indikátor nabíjení nerozsvítí, zkuste napájecí adaptér USB
odpojit a znovu zapojit.
ooDoba vyžadovaná k nabití a úroveň nabití se liší v závislosti na teplotě
okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.
ooPokud zbývající kapacita baterie (str. 387) dosahuje přibližně 90 %
nebo více, baterie se nebude nabíjet.
ooZ bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách
(5 až 10 °C) trvat déle.
ooKdyž jsou vložené dvě baterie, nabíjí se nejdřív jedna a pak druhá.
587
Pokyny k řešení potíží
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat
potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám
nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce
nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Potíže s napájením
Baterie nelze nabít nabíječkou.
●●Pokud zbývající kapacita baterie (str. 387) dosahuje 94 % nebo
více, baterie se nebude nabíjet.
●●Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj Canon
LP-E6N/LP-E6.
Indikátor nabíjení rychle bliká.
●●Pokud dojde (1) k potížím s nabíječkou baterií nebo (2) k selhání
komunikace s baterií (s bateriovým zdrojem jiné značky než
Canon), ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení bude
vysokou stálou rychlostí oranžově blikat. V případě (1) odpojte
zástrčku napájení nabíječky ze zásuvky elektrické sítě. Odpojte
baterii z nabíječky a poté jej do ní znovu připojte. Počkejte několik
minut a poté znovu připojte zástrčku napájení do zásuvky elektrické
sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo
nejbližší servisní středisko Canon.
Indikátor nabíjení nebliká.
●●Je-li vnitřní teplota baterie připojené k nabíječce příliš vysoká,
přestane nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet
(indikátor nesvítí). Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu
nadměrně zvýší teplota baterie, nabíjení se automaticky zastaví
(indikátor bliká). Jakmile teplota baterie klesne, nabíjení bude
automaticky pokračovat.
588
Pokyny k řešení potíží
Baterie nelze nabít nabíječkou napájecím adaptérem USB
(prodává se zvlášť).
●●Baterie se nenabíjejí, pokud je vypínač napájení fotoaparátu
přesunut do polohy <1>.
●●Upozorňujeme, že bateriový zdroj LP-E6 nelze tímto způsobem nabíjet.
●●Pokud zbývající kapacita baterie dosahuje přibližně 90 % nebo
více, baterie se nebude nabíjet.
●●Pokud začnete fotoaparát používat, probíhající nabíjení se přeruší.
●●Pokud používáte bateriový grip, zástrčku napájecího adaptéru USB
zasuňte až na doraz do konektoru bateriového gripu.
Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB bliká indikátor
přístupu na kartu.
●●Pokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne
blikat zeleně a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě
odpojte napájecí kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik
minut, než napájecí kabel znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB nesvítí
indikátor přístupu na kartu.
●●Zkuste napájecí adaptér USB odpojit a znovu zapojit.
Fotoaparát není aktivní ani po přesunutí vypínače napájení
do polohy <1>.
●●Zkontrolujte, zda je zavřený kryt prostoru pro baterii (str. 43).
●●Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (str. 43).
●●Nabijte baterii (str. 40).
●●Zkontrolujte, zda je zavřený kryt slotu karty (str. 44).
589
Pokyny k řešení potíží
Indikátor přístupu na kartu trvale svítí nebo bliká, přestože je
vypínač napájení v poloze <2>.
●●Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení,
bude indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund
svítit nebo blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát
automaticky vypne.
Zobrazí se zpráva [Je na baterii/bateriích uvedeno logo
společnosti Canon?].
●●Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj Canon
LP-E6N/LP-E6.
●●Vyjměte a znovu vložte baterii (str. 43).
●●Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
Baterie se rychle vybíjí.
●●Použijte plně nabitý akumulátor (str. 40).
●●Možná došlo ke snížení schopnosti dobití baterie. Pomocí položky
[53: Info baterie] zkontrolujte stav schopnosti dobití baterie
(str. 387). V případě špatné schopnosti dobití baterie vyměňte
baterii za novou.
●●Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
• Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
• Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
• Používání funkce Wi-Fi/Bluetooth (bezdrátové komunikace).
Fotoaparát se sám vypíná.
●●Je aktivní funkce automatického vypnutí napájení. Chcete-li
ji deaktivovat, nastavte [Autom.vypnutí] v části [52: Úspora
energie] na [Zakázat] (str. 377).
●●I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakáz.],
dojde přesto po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje]
a [Hled. vypnutý] k vypnutí obrazovky a hledáčku.
●●Nastavte [52: Režim Eco] na [Vyp].
590
Pokyny k řešení potíží
Potíže s fotografováním
Nelze připojit objektiv.
●●K nasazení objektivu EF nebo EF-S budete potřebovat upevňovací
adaptér. Fotoaparát nelze používat s objektivy EF-M.
Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.
●●Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (str. 44).
●●Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy,
která umožňuje zápis nebo vymazání (str. 44).
●●Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (str. 44, 335).
●●Když se při snaze zaostřit změní barva AF bodu na oranžovou, nelze
fotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny
znovu automaticky zaostřete nebo zaostřete ručně (str. 56, 281).
Kartu nelze použít.
●●Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyhledejte
informace na straně 46 nebo 607.
Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se
chybová zpráva.
●●Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT,
pokud v tomto fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do
jiného fotoaparátu, může se zobrazit chybová zpráva a nemusí být
možné kartu použít.
591
Pokyny k řešení potíží
Snímek je neostrý nebo rozmazaný.
●●Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF>
(str. 50, 53).
●●Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu
(str. 56).
●●Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač IS do polohy <1>.
●●Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky.
Použijte vyšší rychlost závěrky (str. 134), nastavte vyšší citlivost
ISO (str. 83), použijte blesk (str. 177) nebo stativ.
●●Viz část „Minimalizace rozmazaných fotografií“ na straně 124.
Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.
●●Nastavte položku Činnost AF na možnost jednosnímkové
automatické zaostřování (One-Shot AF). Fotografování s blokovaným
zaostřením není možné s funkcí Servo AF (str. 126, 262).
Kontinuální snímání je pomalé.
●●Rychlost rychlého kontinuálního snímání se může snížit v závislosti
na podmínkách, jako jsou např.: stav baterie, teplota, potlačení
mihotání, snímání Dual Pixel RAW, tiché snímání s živým náhledem,
rychlost závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost AF, typ
objektivu, použití blesku a nastavení funkcí snímání (str. 144).
592
Pokyny k řešení potíží
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.
●●Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (jako je travnatá plocha),
zvýší se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků
sekvence může být nižší, než je hodnota uvedená na straně 609.
Maximální počet snímků sekvence zobrazený pro kontinuální
snímání zůstane stejný i po změně karty.
●●Zobrazený maximální počet snímků sekvence zůstane při změně
karty stejný, i když přejdete na vysokorychlostní kartu. Maximální
počet snímků sekvence uvedený v tabulce na straně 609 je
založen na testovací kartě společnosti Canon. (Čím vyšší rychlost
zápisu karty, tím vyšší bude skutečný maximální počet snímků
sekvence.) Proto se zobrazený maximální počet snímků sekvence
může lišit od skutečného maximálního počtu snímků sekvence.
Během rychlého kontinuálního snímání není k dispozici
rychlé zobrazení.
●●Požadavky na rychlé zobrazení najdete na straně 149.
U snímání s ořezem nejsou k dispozici některé možnosti
kvality snímku.
●●74/84/7a/8a nejsou dostupné při nastavení [1,6x (ořez)]
ani s objektivem EF-S.
Poměr stran nelze nastavit.
●●U objektivu EF-S se automaticky nastaví [1,6x (ořez)] a jiný poměr
stran není k dispozici.
●●Poměr stran nelze nastavit, když je položka [85: Přidání
informace o ořezu] nastavena na jinou možnost než [Vyp].
593
Pokyny k řešení potíží
Nelze nastavit citlivost ISO 100. Nelze vybrat rozšíření rozsahu
citlivosti ISO.
●●Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] v nabídce
[z3: zNastavení citlivosti ISO].
●●Je-li položka [z3: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost
[Povolit] nebo [Vylepšeno], nastavitelný rozsah citlivosti pro
snímání fotografií je ISO 200 až 40000. I když nastavením položky
[Rozsah citli. ISO] v části [zNastavení citlivosti ISO] rozšíříte
rozsah nastavení, nelze vybrat možnost L (odpovídá ISO 50),
H1 (odpovídá ISO 51200) nebo H2 (odpovídá ISO 102400). Po
nastavení položky [z3: Priorita vysokých jasů] na možnost
[Zakázat] (str. 109) lze nastavit citlivost ISO 100/125/160, L,
H1 nebo H2.
I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný
snímek světlý.
●●Nastavte položku [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická
optimalizace jasu] na možnost [Zakázat] (str. 104). Pokud je
nastavena možnost [Nízká], [Standardní] nebo [Vysoká], může
být výsledný snímek světlý i v případě, že jste nastavili sníženou
kompenzaci expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem.
Nelze nastavit kompenzaci expozice, zatímco jsou současně
vybrány ruční expozice a automatické nastavení citlivosti ISO.
●●Pokyny k nastavení kompenzace expozice naleznete na straně 139.
Nejsou zobrazeny všechny možnosti korekce odchylky objektivu.
●●Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se barevná
odchylka i difrakce, i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
●●Během snímáním filmu se nezobrazí položky [Digital Lens
Optimizer] a [Korekce difrakce].
594
Pokyny k řešení potíží
Použitím blesku v režimu [f] nebo [d] se sníží rychlost závěrky.
●●V nabídce [z2: Ovládání blesku Speedlite] nastavte položku
[Pomalá synchr.] na možnost [1/200-1/60 s auto] nebo
[1/200 s (pevná)] (str. 181).
Blesk neemituje záblesk.
●●Zkontrolujte, zda je blesk pevně připojen k fotoaparátu.
Blesk vždy emituje záblesk s plným výkonem.
●●Externí blesky jiné než blesky Speedlite řady EL/EX použité
v automatickém zábleskovém režimu vždy emitují záblesk s plným
výkonem (str. 178).
●●Pokud je uživatelská funkce blesku [Režim měření blesku]
nastavena na možnost [TTL] (automatický zábleskový režim),
bude blesk vždy emitovat záblesk s plným výkonem (str. 187).
Nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem.
●●Pokud je kompenzace expozice s bleskem již nastavena na blesku
Speedlite, nelze ji nastavit na fotoaparátu. Po zrušení kompenzace
expozice s bleskem v externím blesku Speedlite (nastavení na
hodnotu 0) ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.
595
Pokyny k řešení potíží
V režimu [f] a [d] není dostupná synchronizace
s vysokými rychlostmi.
●●V nabídce [z2: Ovládání blesku Speedlite] nastavte položku
[Pomalá synchr.] na možnost [1/200-30 s auto] nebo
[1/200-1/60 s auto] (str. 181).
Není možné fotografovat s dálkovým ovládáním.
●●Při snímání fotografií nastavte režim řízení na <Q> nebo <k>
(str. 147). Při snímání filmu nastavte možnost [z2: Dálk. ovládání]
na [Povolit] (str. 245).
●●Zkontrolujte polohu spínače časování uvolnění dálkového ovládání.
●●Používáte-li bezdrátové dálkové ovládání BR-E1, podívejte se na
strany 174 a 408.
●●Informace používání dálkového ovládání pro časosběrný záznam
naleznete na straně 235.
Při snímání se zobrazí bílá ikona s nebo červená ikona E.
●●Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká.
Pokud je zobrazena bílá ikona <s>, může se snížit kvalita snímků.
Jestliže se zobrazí červená ikona <E>, signalizuje, že brzy dojde
k automatickému zastavení snímání (str. 253).
Během snímání filmu se zobrazí červená ikona E.
●●Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká.
Jestliže se zobrazí červená ikona <E>, signalizuje, že brzy dojde
k automatickému zastavení snímání filmu (str. 253).
596
Pokyny k řešení potíží
Snímání filmu se automaticky zastaví.
●●Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se snímání
filmu automaticky zastavit. Karty, na které lze zaznamenat filmy,
jsou uvedeny na straně 611. Informace o rychlosti zápisu karty
naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.
●●Pokud snímáte film po dobu 29 min. 59 s (nebo snímáte film
s vysokorychlostním snímáním po dobu 7 min. 29 s), snímání
se automaticky zastaví.
Při snímání filmů nelze nastavit citlivost ISO.
●●V jiných režimech snímání než [M] se citlivost ISO nastavuje
automaticky. V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně
(str. 615).
Během snímání filmu nelze nastavit ISO 100 nebo rozšíření
citlivosti ISO.
●●Je-li položka [z3: Priorita vysokých jasů] nastavena na
[Povolit], nastavitelný rozsah citlivosti začíná na ISO 200.
Rozšířenou citlivost ISO nelze vybrat, i když v nabídce [Rozsah
citli. ISO] nebo [Rozsah pro H] v části [z3: kNastavení
citlivosti ISO] nastavíte rozšířený rozsah. Když je možnost
[z3: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost [Zakázat]
(str. 109) můžete nastavit citlivost ISO 100/125/160 nebo
rozšířenou citlivost ISO.
●●Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] a [Rozsah pro H]
v části [z3: kNastavení citlivosti ISO].
597
Pokyny k řešení potíží
Během snímání filmu se mění expozice.
●●Pokud změníte rychlost závěrky nebo clonu během snímání filmu,
mohou se zaznamenat změny v expozici.
●●Pokud hodláte během snímání filmu používat zoom, doporučujeme
pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při snímání filmu
může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu,
nestejnou úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
Při snímání filmu dochází k mihotání nebo se objeví
vodorovné pruhy.
●●Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice
mohou být způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo
jinými zdroji světla použitými při snímání filmu. Rovněž mohou být
zaznamenány změny v expozici (jasu) nebo tónu barev. V režimu
[M] může problém omezit nízká rychlost závěrky. Problém může
být ještě výraznější při časosběrném záznamu.
Objekt vypadá při snímání filmu zkreslený.
●●Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava (sledujete
pohybující se objekt) nebo snímáte-li pohyblivý objekt, obraz může
vypadat velmi zkreslený. Problém může být ještě výraznější při
časosběrném záznamu.
Nelze fotografovat v průběhu snímání filmu.
●●Během snímání filmu fotografovat nelze. Před fotografováním
přestaňte snímat film a potom vyberte některý režim snímání
pro fotografie.
S funkcí Canon Log není dostupný 10bitový výstup HDMI.
●●Pokud externí nahrávací zařízení nepodporuje 10bitový záznam
v kvalitě 4K, fotoaparát při nastavení [Zap. (10b)] nevytvoří žádný
výstup HDMI.
598
Pokyny k řešení potíží
Potíže s bezdrátovými funkcemi
Nelze nastavit funkci Wi-Fi.
●●Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení
propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před
nastavením jakýchkoliv funkcí odpojte propojovací kabel (str. 426).
Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.
●●Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze
s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich
připojením propojovacím kabelem. Před připojením propojovacího
kabelu ukončete připojení Wi-Fi.
Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.
●●Po navázání připojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání
a přehrávání možné.
Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.
Nelze se znovu připojit ke smartphonu.
●●I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného
smartphonu, opětovné připojení nemusí být navázáno ani po
výběru stejného identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení
nebo vybrali odlišné nastavení. V takovém případě odstraňte
nastavení připojení fotoaparátu z nastavení sítě Wi-Fi ve
smartphonu a nastavte připojení znovu.
●●Pokud je ponechána spuštěná aplikace Camera Connect během
opětovného nastavování připojení, připojení se nemusí navázat.
V takovém případě aplikaci Camera Connect ukončete a znovu
spusťte.
599
Pokyny k řešení potíží
Nelze provést párování se smartphonem.
●●Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem,
pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu.
V takovém případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou
v nastavení Bluetooth do smartphonu a zkuste párování
opakovat (str. 439).
Problémy s obsluhou
Nelze změnit nastavení pomocí voliče <6>, <5>, <d>,
<m> nebo <T>.
●●Stisknutím tlačítka <R> odemknete ovládací prvky (str. 60).
●●Zkontrolujte nastavení funkce [56: Blokování více funkcí] (str. 416).
Není možné používat ovládání dotykem.
●●Zkontrolujte, zda je položka [53: Ovládání dotykem] nastavena
na možnost [Standardní] nebo [Citlivé] (str. 385).
Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným
způsobem.
●●V případě snímání filmu zkontrolujte nastavení [54: Funkce tl. V]
(str. 404).
●●Zkontrolujte nastavení karty [8C.Fn4] (str. 555).
600
Pokyny k řešení potíží
Potíže se zobrazením
Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně karet a položek.
●●V režimu [A] se některé záložky a položky nabídky nezobrazí.
Záložky a položky na obrazovce nabídky se také liší u fotografií
a filmů.
Na začátku se na displeji zobrazí [9] Moje menu nebo pouze
záložka [9].
●●Položka [9Nastavit: Zobraz. Menu] je nastavena na možnost
[Zobrazení ze zál. Moje menu] nebo [Zobrazení jen zál.
Moje menu]. Nastavte možnost [Normální zobrazení] (str. 570).
Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).
●●Nastavte možnost [z4: Barev. prostor] na hodnotu [sRGB].
Pokud je nastaven barevný prostor [Adobe RGB], bude jako první
znak použito podtržítko (str. 117).
Změní se čtvrtý znak v názvu souboru.
●●Položka [51: Název souboru] je nastavena na možnost [*** + vel.
snímku]. Vyberte jedinečný název souboru fotoaparátu (nastavení
kódu) nebo název zadaný v uživatelském nastavení 1 (str. 370).
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
●●Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich
číslování začínat od hodnoty 0001 (str. 367).
601
Pokyny k řešení potíží
Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.
●●Ujistěte se, zda jsou správně nastaveny datum a čas (str. 380).
●●Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (str. 380).
Snímek neobsahuje datum a čas.
●●Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se
zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku
můžete vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času
zaznamenaných v informacích o snímku (str. 353).
Zobrazí se údaj [###].
●●Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který
může fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###].
Na obrazovce se nezobrazuje jasný obraz.
●●Pokud je obrazovka znečistěná, vyčistěte ji měkkým hadříkem.
●●Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje
pomalu, a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá.
Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.
602
Pokyny k řešení potíží
Potíže s přehráváním
Část obrazovky černě bliká.
●●Položka [33: Indik. přesvětl.] je nastavena na možnost [Povolit]
(str. 309).
V obraze se zobrazuje červený rámeček.
●●Položka [33: Zobr. AF bodu] je nastavena na možnost [Povolit]
(str. 309).
Během přehrávání snímků se nezobrazí AF body.
●●AF body se nezobrazí při přehrávání následujících typů snímků:
• Snímky pořízené s potlačením šumu u více snímků.
• Oříznuté snímky.
• Snímky pořízené v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit].
Snímek nelze vymazat.
●●Pokud je snímek chráněn, nelze jej vymazat (str. 318).
Nelze přehrávat fotografie a filmy.
●●Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným
fotoaparátem.
●●Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.
Lze přehrát pouze několik málo snímků.
●●Snímky pro přehrávání jsou vyfiltrované pomocí možnosti
[32: Nast. podm. vyhled. snímků] (str. 313). Vymažte
podmínky vyhledávání snímků.
603
Pokyny k řešení potíží
Během přehrávání videa může být slyšet zvuk provozu
fotoaparátu nebo mechanický zvuk.
●●Pokud budete v průběhu snímání filmu manipulovat s voliči
fotoaparátu nebo objektivem, zaznamenají se také provozní
zvuky. Doporučujeme použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1
(prodává se samostatně, str. 202).
Video se krátkodobě zastavuje.
●●V případě zásadní změny v úrovni expozice během snímání videa
v režimu automatické expozice se záznam krátkodobě zastaví,
dokud se jas nestabilizuje. V takovém případě snímejte v režimu
[M] (str. 213).
Nezobrazí se obraz na televizoru.
●●Zkontrolujte správné nastavení položky [53: Videosystém] na
možnost [Pro NTSC] nebo [Pro PAL] v závislosti na videosystému
televizoru (str. 384).
●●Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (str. 333).
Pro jedno snímání filmu existuje více videosouborů.
●●Jestliže velikost videosouboru dosáhne 4 GB, automaticky se vytvoří
další videosoubor (str. 200). Pokud však použijete kartu SDXC
naformátovanou ve fotoaparátu, můžete natočit samostatný filmový
soubor větší než 4 GB.
604
Pokyny k řešení potíží
Moje čtečka karet nerozpozná kartu.
●●V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V takovém případě
připojte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu
a importujte snímky do počítače prostřednictvím softwaru EOS
Utility (software EOS).
Velikost snímku nelze změnit.
●●Pomocí tohoto fotoaparátu nemůžete měnit velikost snímků JPEG
b a RAW (str. 345).
Snímek nelze oříznout.
●●Pomocí fotoaparátu nemůžete oříznout snímky formátu RAW (str. 346).
Na snímku se zobrazují světelné body.
●●Bílé, červené nebo modré tečky světla se mohou na pořízených
snímcích zobrazit, pokud je snímač ovlivněn vesmírným zářením
nebo podobnými faktory. Jejich vzhled může být omezen, pokud
použijete možnost [Vyčistit nyníf] v nabídce [53: Čištění
snímače] (str. 391).
605
Pokyny k řešení potíží
Potíže s čištěním snímače
Závěrka vydává při čištění snímače zvuk.
●●Když v části [53: Čištění snímače] vyberete možnost
[Vyčistit nyníf], závěrka vydá během čištění mechanický zvuk,
ale na kartu se neuloží žádný snímek (str. 391).
Automatické čištění snímače není funkční.
●●Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1> a <2>, nemusí se ikona <f> zobrazit (str. 48).
Potíže s připojením k počítači
Nelze importovat snímky do počítače.
●●Nainstalujte do počítače software EOS Utility (software EOS) (str. 572).
●●Pokud je fotoaparát již připojen přes Wi-Fi, nemůže komunikovat
s žádným počítačem připojeným propojovacím kabelem.
Neprobíhá komunikace mezi propojenými fotoaparátem
a počítačem.
●●Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) nastavte položku
[z2: Časosběr. film] na možnost [Zakázat] (str. 224).
606
Chybové kódy
(1)
(2)
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce. Pokud problém přetrvává,
zapište si prosím kód chyby (Errxx)
a kontaktujte technickou podporu pro
zákazníky.
(1)
(2)
Číslo chyby
Příčina a nápravná opatření
607
Údaje o výkonnosti
Snímání fotografií
zzPočet možných snímků
Teplota
Počet možných snímků
Pokojová teplota
(23 °C)
Přibližně 370 snímků
Nízká teplota
(0 °C)
Přibližně 350 snímků
• Hodnoty vycházejí z používání obrazovky a plně nabitého bateriového zdroje
(LP-E6N) s položkou [54: Způsob zobrazení] nastavenou na [Plynulý] a ze
způsobů měření stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
• S bateriovým gripem BG-E22 (prodává se samostatně) s vloženými dvěma
bateriemi LP-E6N se počet možných snímků přibližně zdvojnásobí.
• Je-li položka [54: Způsob zobrazení] nastavena na [Úspora energie],
při pokojové teplotě lze pořídit přibližně 450 a při nízké teplotě přibližně
430 snímků.
zzRozsah pro automatické ISO
Režim snímání
A
t/d/s/f/a
BULB
Citlivost ISO
Bez blesku
ISO 100 až 12800
ISO 100 až 40000*
ISO 400*
S bleskem
ISO 100 až 1600
ISO 100 až 1600*
ISO 400*
* Skutečný rozsah citlivosti ISO závisí na nastavení položek [Minimální]
a [Maximální] pomocí možnosti [Automat. rozsah].
608
Údaje o výkonnosti
zzPřehled nastavení kvality snímků
Kvalita
snímku
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
1:U
F
F:U
RAW+JPEG
1
73
F
73
Zaznamenané
pixely
Velikost
souboru
(MB)
(přibližné hodnoty)
Maximální počet
Počet
snímků sekvence
možných
Vysoká
snímků Standardní
rychlost
3,8M
8,4
4,4
4,7
2,6
3,1
1,8
1,6
3570
6770
6460
11510
9700
16040
18830
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
30 M
30 M
30 M
30 M
31,3
55,2
17,3
27,8
970
520
1770
1000
34
17
61
150
47
Plná
78
Plná
30 M
30 M
30 M
30 M
31,3
8,4
17,3
8,4
760
34
39
1180
55
56
30 M
13 M
7,5 M
• Počet možných snímků vychází ze způsobů měření stanovených společností
Canon a platí pro kartu s kapacitou 32 GB.
• Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání vychází ze standardní
zkušební karty SD společnosti Canon (standardní: 32 GB, vysokorychlostní: UHSII 32 GB) a zkušebních standardů (<o> vysokorychlostní kontinuální snímání,
poměr stran při ořezu fotografie: Full-frame, ISO 100, bez funkce Dual Pixel RAW,
Standardní styl Picture Style).
• Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků
sekvence se budou lišit podle konkrétního objektu, značky karty, poměru
stran při ořezu fotografie, citlivosti ISO, stylu Picture Style, uživatelských
funkcí a dalších nastavení.
• Při snímání s funkcí Dual Pixel RAW se automaticky nastaví <i> Pomalé
kontinuální snímání.
• „Úplný“ znamená, že fotografování je možné až do zaplnění karty s uvedenými
podmínkami.
I když použijete vysokorychlostní kartu SD, ukazatel maximálního počtu snímků
sekvence se nezmění. Místo toho bude platit maximální počet snímků sekvence
uvedený v tabulce.
609
Údaje o výkonnosti
zzPočet pixelů při nastavení poměru stran při ořezu fotografie
(přibližně pixelů)
Kvalita
Full-frame (3:2)
1,6x (ořez)
snímku
3/1/F 6720 x 4480 (30,1 megapixelů) 4176 x 2784 (11,6 megapixelů)
4464 x 2976 (13,3 megapixelů)
–
a
a
3360 x 2240 (7,5 megapixelů)
–
b
2400 x 1600 (3,8 megapixelu)
2400 x 1600 (3,8 megapixelu)
Kvalita
snímku
3/1/F
a
a
b
1:1 (poměr stran)
4:3 (poměr stran)
16:9 (poměr stran)
4480 x 4480
(20,1 megapixelů)
2976 x 2976
(8,9 megapixelů)
2240 x 2240
(5,0 megapixelů)
1600 x 1600
(2,6 megapixelu)
5952 x 4480
(26,7 megapixelů)*
3968 x 2976
(11,8 megapixelů)
2976 x 2240
(6,7 megapixelů)*
2112 x 1600
(3,4 megapixelů)*
6720 x 3776
(25,4 megapixelů)*
4464 x 2512
(11,2 megapixelů)*
3360 x 1888
(6,3 megapixelů)*
2400 x 1344
(3,2 megapixelů)*
ooSkutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“
se bude lišit od uvedeného poměru stran.
ooVelikosti souborů JPEG uvádí hodnoty pro záznam ve velikosti políčka
kinofilmu na straně 609. V rámci ekvivalentních podmínek snímání
budou velikosti souborů menší, než když je položka [z1: zOřez/
poměr stran] nastavena na [Full-frame].
610
Údaje o výkonnosti
Snímání filmu
zzKarty, na které lze zaznamenat filmy
Kvalita filmového záznamu
H
65B4
87
L
5
65B4
65B4
HDR film
65
87
w
65
HDR film
23
W
X
W
X
W
X
Karta SD
UHS-II, Video Speed Class 60 nebo vyšší
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
SD Speed Class 10 nebo vyšší
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
SD Speed Class 4 nebo vyšší
V
W
X
X
SD Speed Class 4 nebo vyšší
SD Speed Class 10 nebo vyšší
SD Speed Class 4 nebo vyšší
W
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
SD Speed Class 4 nebo vyšší
• Když je zakázaný ořez filmu a Digitální IS při filmování.
• V tabulce jsou uvedené rychlosti zápisu a čtení karty požadované pro záznam
filmů (rychlostní požadavky na kartu). Rychlostní požadavky na kartu pro
časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD se však týkají rychlosti čtení.
611
Údaje o výkonnosti
zzCelková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
(přibl.)
Kvalita filmového
záznamu
H
65
B4
87
L
5
W
X
W
X
65
W
B4
65
X
B4
HDR film
65
w
V
W
87
X
65
X
HDR film
23
W
Celková možná doba
záznamu na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
2 min.
8 min.
35 min.
8 min.
35 min.
2 h 21 min.
5 min.
23 min.
1 h 34 min.
17 min.
1 h 10 min.
4 h 43 min.
3444 MB/min
860 MB/min
1298 MB/min
431 MB/min
11 min.
46 min.
3 h 06 min.
654 MB/min
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
216 MB/min
1 h 26 min.
13 min.
40 min.
5 h 47 min.
52 min.
2 h 42 min.
23 h 11 min.
3 h 29 min.
10 h 49 min.
87 MB/min
583 MB/min
187 MB/min
1 h 20 min.
5 h 21 min.
21 h 26 min.
94 MB/min
6 min.
26 min.
1 h 46 min.
1144 MB/min
Velikost
souboru
• Když je zakázaný ořez filmu a Digitální IS při filmování.
Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se snímání filmu
zastaví před dosažením celkové doby záznamu uvedené v tabulce (str. 253).
zzCelková možná doba pro snímání filmu
Teplota
Možná doba záznamu
Pokojová teplota
(23 °C)
2 h 20 min.
(přibl.)
Nízká teplota
(0 °C)
2 h 10 min.
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6N.
• Pokud je možnost [Velik.film.zázn.] v části [z1: Kval. film. zázn.] nastavena
na H L a [21: Servo AF u film.] na [Povolit].
612
Údaje o výkonnosti
zzCelková možná doba pro časosběrný záznam
Časosběrný záznam
Pokojová teplota
Automatické
(23 °C)
Interval
vypnutí obrazovky
Zakázat
4 h 30 min.
2s
Povolit
7 h 10 min.
Zakázat
4 h 20 min.
10 s
Povolit
7 h 30 min.
(přibl.)
Nízká teplota
(0 °C)
4h
6 h 30 min.
3 h 50 min.
6 h 50 min.
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E6N.
• Možná doba snímání se liší v závislosti na podmínkách snímání.
613
Údaje o výkonnosti
Citlivost ISO při snímání filmu
V režimu [y]
zz U filmů HD/Full HD a filmů s vysokorychlostním snímáním se citlivost
ISO nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 až 25600.
zz U filmů 4K se citlivost ISO nastaví automaticky v rozsahu ISO 100
až 12800.
V režimu [k], [t] a [v]
zz U filmů HD/Full HD a filmů s vysokorychlostním snímáním se citlivost
ISO nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 až 25600.
zz U filmů 4K se citlivost ISO nastaví automaticky v rozsahu ISO 100
až 12800.
zz Pokud v části [z3: kNastavení citlivosti ISO] nastavíte [ISO auto]
nebo [HISO auto] na [Max.:H2(102400)] (str. 246), nejvyšší mez
rozsahu automatického nastavení citlivosti ISO se rozšíří na H2
(odpovídá ISO 102400). Maximální hodnotu můžete snížit tak,
aby se rozsah nastavení citlivosti ISO zúžil.
zz Je-li položka [z3: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit]
(str. 109), automatický rozsah nastavení citlivosti ISO je ISO 200 až
25600 pro filmy HD/Full HD a filmy s vysokorychlostním snímáním
a ISO 200 až 12800 pro filmy 4K.
614
Údaje o výkonnosti
V režimu [M]
zz U filmů HD/Full HD a filmů s vysokorychlostním snímáním při
nastavení citlivosti ISO na [AUTO] se nastaví automaticky v rozsahu
ISO 100 až 25600.
zz U filmů 4K při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] se citlivost ISO
nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 až 12800.
zz Pokud při nastavování ISO auto v části [z3: kNastavení citlivosti
ISO] nastavíte [ISO auto] nebo [HISO auto] na [Max.:H2(102400)]
(str. 246), maximální citlivost v rozsahu automatického nastavení
citlivosti ISO se rozšíří na H2 (odpovídá ISO 102400). Maximální
hodnotu můžete snížit tak, aby se rozsah nastavení citlivosti ISO zúžil.
zz Citlivost ISO můžete nastavit ručně pro filmy HD/Full HD a filmy
s vysokorychlostním snímáním v rozsahu ISO 100 až 25600 a pro
filmy 4K v rozsahu ISO 100 až 12800. Upozorňujeme, že když
v části [z3: kNastavení citlivosti ISO] nastavíte [Maximum] pro
[Rozsah citli. ISO] nebo [H rozsah] na hodnotu [H2 (102400)]
(str. 246), maximální citlivost v rozsahu ručního nastavení citlivosti
ISO se zvýší na H2 (odpovídá ISO 102400). Položku [Maximum]
a [Minimum] můžete také nastavit na rozsah užší než výchozí.
zz Po nastavení položky [z3: Priorita vysokých jasů] na možnost
[Povolit] (str. 109) bude mít nejnižší mez rozsahu automatického
a ručního nastavení citlivosti ISO hodnotu ISO 200. I když je
nastavené rozšíření citlivosti ISO, nejvyšší mez se nezvýší.
615
Údaje o výkonnosti
Přehrávání snímků
zzMožnosti pro změnu velikosti podle původní kvality snímku
Původní kvalita
obrazu
3*
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
4
a
b
k
k
k
k
k
4
k
a
* Pro snímky pořízené s možností [z1: zOřez/poměr stran] nastavenou na
[1,6x (ořez)] je dostupná jenom kvalita b.
zzVelikost snímků se změněnou velikostí
(přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
Full-frame (3:2)
1,6x (ořez)
4
a
b
4464 x 2976 (13,3 megapixelů)
3360 x 2240 (7,5 megapixelů)
2400 x 1600 (3,8 megapixelu)
–
–
2400 x 1600 (3,8 megapixelu)
Kvalita
snímku
4
a
b
1:1 (poměr stran)
4:3 (poměr stran)
16:9 (poměr stran)
2976 x 2976
(8,9 megapixelů)
2240 x 2240
(5,0 megapixelů)
1600 x 1600
(2,6 megapixelu)
3968 x 2976
(11,8 megapixelů)
2976 x 2240
(6,7 megapixelů)*
2112 x 1600
(3,4 megapixelů)*
4464 x 2512
(11,2 megapixelů)*
3360 x 1888
(6,3 megapixelů)*
2400 x 1344
(3,2 megapixelů)*
ooSkutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“
se bude lišit od uvedeného poměru stran.
ooSnímek může být mírně oříznut v závislosti na podmínkách změny velikosti.
616
Zobrazení informací
Panel LCD
Obrazovka 1 pohotovostního režimu pro fotografie a filmy
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Blokování více funkcí
Režim snímání
Stav baterie
Kompenzace expozice s bleskem
Kompenzace expozice
Funkce Bluetooth
Funkce Wi-Fi
Rychlost závěrky
Clona
Film Av kroky po 1/8 EV
Indikátor úrovně expozice/hodnota
kompenzace expozice/rozsah
automatického braketingu
expozice (AEB)
(12) Citlivost ISO
(13) Priorita vysokých jasů/rozšíření
citlivosti ISO
Obrazovka 2 pohotovostního režimu pro fotografie
(1)
(3)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Režim řízení
Metoda AF
Činnost AF
Kvalita fotografií
Režim snímání filmů
Vyvážení bílé
Režim měření
Picture Style
Počet možných snímků
Kvalita filmového záznamu
617
Zobrazení informací
Obrazovka 2 pohotovostního režimu pro filmy
(1)
(4)
(2)
(5)
(6)
(3)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Metoda AF
Digitální IS při filmování
Velikost obrazu
Vyvážení bílé
Canon Log
Dostupná doba záznamu filmu
Snímková frekvence
(1)
(2)
Uplynulá doba záznamu
Probíhá záznam/probíhá externí
záznam (HDMI, 10bitový)
Probíhá filmový záznam
(2)
(1)
618
Zobrazení informací
Obrazovka snímání fotografií
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené
na displeji.
zz Poloha zobrazení v hledáčku se u některých položek liší.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(12)
(13)
(14)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Dostupná doba záznamu filmu
Maximální počet snímků
sekvence
(3) Počet možných snímků/zbývající
sekundy samospouště
(4) HDR/násobné expozice/
Dual Pixel RAW/potlačení
šumu více snímky
(5) Režim snímání/ikona scény
(6) Metoda AF
(7) Činnost AF
(8) Režim řízení
(9) Režim měření
(10) Snímání s potlačením mihotání
(11) AF bod (jednobodový AF)
(15)
(16)
(17)
(23)
(12) Stav baterie
(13) Počet zbývajících
násobných expozic
(14) Varování před teplotou
(15) Elektronický horizont
(16) Histogram
(17) Tlačítko rychlého ovládání
(18) Kvalita snímku
(19) Vyvážení bílé/korekce
vyvážení bílé
(20) Picture Style
(21) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(22) Poměr stran při ořezu fotografie
(23) Stav vyhledávání signálu GPS
619
Zobrazení informací
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(30)
(37)
(38)
(39)
(40)
(31)
(41)
(29)
(24) Blesk připraven/vypnutý blesk/
blokování expozice s bleskem/
synchronizace s vysokými
rychlostmi
(25) Tichá závěrka
(26) Expozice dotykem
(27) Blokování AE
(28) Rychlost závěrky/upozornění
na blokování více funkcí
(29) Kompenzace expozice s bleskem
(30) Clona
(31) Indikátor úrovně expozice
(32) Zobrazení zaostřitelné
vzdálenosti
(33) Funkce Bluetooth
(34) Simulace expozice
(35) Tlačítko zvětšení
(36) Citlivost ISO
(37) Priorita vysokých jasů
(38) Síla signálu Wi-Fi
(39) Kompenzace expozice
(40) Funkce Wi-Fi
(41) AEB/FEB
ooMůžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (str. 397).
ooElektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
ooPo úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
620
Zobrazení informací
Obrazovka snímání filmu
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené
na displeji.
zz Poloha zobrazení v hledáčku se u některých položek liší.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(2)
(3)
(4)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
Varování před teplotou
Stav baterie
Dostupná doba záznamu filmu/
Uplynulá doba záznamu filmu
(4) Režim snímání filmů/časosběrný
film/ikona scény
(5) Metoda AF
(6) Velikost filmového záznamu/
snímková frekvence
(7) Kompresní poměr
(8) Úroveň záznamu zvuku (ruční)
(9) Hlasitost sluchátek
(10) Digitální IS při filmování
(11) Servo AF při záznamu filmu
(21)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Elektronický horizont
AF bod (jednobodový AF)
Časový kód
Histogram (v režimu M)
Probíhá záznam/probíhá externí
záznam (HDMI, 10bitový)
Vyvážení bílé/korekce
vyvážení bílé
Picture Style
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
HDR film
Tlačítko zvětšení
621
Zobrazení informací
(22)
(29)
(23)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(22) Indikátor úrovně záznamu zvuku
(ruční)
(23) Canon Log
(24) Blokování AE
(25) Rychlost závěrky
(26) View Assist
(27) Funkce Wi-Fi
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Clona
Indikátor úrovně expozice
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Kompenzace expozice
Zobrazení zaostřitelné
vzdálenosti
(34) Funkce Bluetooth
ooMůžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (str. 397).
ooElektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
ooBěhem snímání filmů nelze zobrazit elektronický horizont, čáry rastru ani
histogram. (Po zahájení snímání filmu příslušné zobrazení zmizí.)
ooJakmile se zahájí snímání filmu, změní se zbývající doba pro snímání
filmu na uplynulou dobu.
Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
622
Zobrazení informací
Ikony scény
V režimu snímání [A] nebo [y] fotoaparát rozpozná typ scény
a nakonfiguruje odpovídající nastavení. Rozpoznaný typ scény se
zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.
Objekt
Portrét*1
Pohyb*2
Pozadí
Jiný než portrét
Příroda
Barva pozadí
a venkovní Pohyb*2 Zblízka*3
scéna
Jasné
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle
modrá
Protisvětlo
*4
Západ slunce
*4
Bodové
osvětlení
Tmavě
modrá
Tmavé
Se stativem*2
Oranžová
* 5* 6
*4
* 5* 6
*4
*1: Během časosběrného záznamu se zobrazí ikona „Jiný než portrét“, i když je
detekována osoba.
*2: Nezobrazí se pro záznam filmů.
*3: Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona odpovídat
aktuální scéně.
Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
623
Zobrazení informací
*4: Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
*5: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn na stativ.
*6: Zobrazí se při použití libovolného z níže uvedených objektivů:
•
•
•
•
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
• Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012
a novější.
*5+*6: V případě současného splnění podmínek uvedených v bodech *5 a *6 se
zpomalí rychlost závěrky.
624
Zobrazení informací
Obrazovka pro přehrávání
zzZobrazení základních informací pro fotografie
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi
Stav baterie
Přehrávání č./celkem snímků/
počet nalezených snímků
Rychlost závěrky
Clona
Hodnota kompenzace expozice
Funkce Bluetooth
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už zasláno do počítače/
smartphonu
Hodnocení
Ochrana snímků
Číslo složky – číslo souboru
Kvalita snímku/upravený
snímek/ořez
Priorita vysokých jasů
Citlivost ISO
ooPokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku
se nemusí zobrazit.
ooJe možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky,
pořízené jiným fotoaparátem.
625
Zobrazení informací
zzZobrazení podrobných informací pro fotografie
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Clona
Rychlost závěrky
Režim snímání/násobná
expozice/časosběrný film
Vyvážení bílé
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Korekce vyvážení bílé
Picture Style / nastavení
Hodnota kompenzace expozice
Datum a čas pořízení
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogram (Jas/RGB)
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Posuvník
Hodnota kompenzace expozice
s bleskem/odraz/snímání HDR/
potlačení šumu u více snímků
(15) Režim měření
(16) Velikost souboru
(17) Kvalita snímku/upravený snímek/ořez
* Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru
snímku typu RAW.
* Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran (str. 80) a nastavenou kvalitou
snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
* Při fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí ikona <0>.
* U snímků pořízených fotografováním s odrazem se zobrazí ikona < >.
* U snímků pořízených pomocí HDR se zobrazí ikona efektu (str. 162)
a hodnota úpravy dynamického rozsahu.
* U snímků pořízených fotografováním s násobnou expozicí se zobrazí ikona <P>.
* U snímků pořízených s potlačením šumu více snímky se zobrazí ikona <M>.
* U snímků pořízených jako zkušební snímky pro časosběrné filmy se zobrazí
ikona <G>.
* U snímků vytvořených a uložených po provedení zpracování, změny velikosti,
oříznutí a zachycení políčka snímku RAW se zobrazí ikona <u>.
* U oříznutých a následně uložených snímků se zobrazí ikona <N>.
626
Zobrazení informací
zzZobrazení podrobných informací pro filmy
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
Přehrávání filmů
Picture Style: Nastavení
Canon Log: Charakteristiky
Velikost filmového záznamu
Snímková frekvence
(5)
(6)
(7)
(8)
Kompresní poměr
HDR film/Digitální IS při filmování
Doba záznamu
Formát filmového záznamu
Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
stylu [Picture Style] zobrazí „*, *“.
627
Ochranné známky
ooAdobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
ooMicrosoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
ooMacintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
ooLogo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
ooHDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
ooLogo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
ooZkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu a v tomto
návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
ooOznačení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání podobných známek
společností Canon Inc. je licencováno. Další ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
ooVšechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Licence formátu MPEG-4
„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T
na standard MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat
vyhovujících standardu MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících
standardu MPEG-4, která byla kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční účely
nebo (2) poskytovatelem videodat s licencí pro poskytování videodat vyhovujících
standardu MPEG-4 v rámci patentu společnosti AT&T. Licence není udělena
ani předpokládána pro žádné další použití týkající se standardu MPEG‑4.“
NA TENTO PRODUKT SE VZTAHUJE LICENCE V RÁMCI PATENTU AVC
PRO OSOBNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE NEBO JINÁ POUŽITÍ, U KTERÝCH
NEDOCHÁZÍ K ÚHRADĚ, V RÁMCI (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC,
KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM ZAPOJENÝM DO OSOBNÍ
AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ
NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA STANDARDU AVC. LICENCE NENÍ UDĚLENA
ANI PŘEDPOKLÁDÁNA PRO ŽÁDNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
628
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Notice displayed in English as required.
Software třetích stran
Tento produkt obsahuje software třetí strany.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
629
Doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně
doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.
Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto
produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou
funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo
exploze baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním
neoriginálního příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy,
i když můžete o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.
Bateriový zdroj LP-E6N/LP-E6 je určen pouze pro produkty společnosti
Canon. Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může
způsobit závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese
odpovědnost.
630
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ
(2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo
podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů
k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován
s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným
symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje
těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je
příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci
autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci
odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů.
Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad
na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení
zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné
likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku,
obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený
systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního
odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo
www.canon-europe.com/battery.
631
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
632
Rejstřík
Čísla
[4K] 3840 x 2160 (časosběrný film).... 225
[4K] 3840 x 2160 (film)....................... 192
[A+] (Automatický inteligentní
scénický režim)................................... 123
Rámeček plošného AF............ 265, 270
Rozostření......................................... 54
Ruční zaostřování........................... 281
Rychlost automatického zaostřování....292
Souvislé AF..................................... 278
Uživatelské nastavení funkcí AF..... 288
[C1]/[C2] (uživatelské snímání)......... 417
Velikost AF bodu.............................. 276
[FHD] 1920 x 1080 (časosběrný film)....225
Volba AF bodu................................. 271
[FHD] 1920 x 1080 (film).................... 192
Změna kompozice........................... 126
[FHD] 1920 x 1080 (Snímání HDR).... 222
Zvuková signalizace........................ 386
[HD] 1280 x 720 (film)........................ 192
ALL-I (pro editaci /I-only).................... 195
[HD] 1280 x 720 (Snímání HDR)....... 222
Auto...................................................... 89
[Q] (Rychlé ovládání)........................... 68
Auto Lighting Optimizer
4, 9, 36, nebo 100 snímků.................. 310
(Automatická optimalizace jasu)......... 104
8bitový (Canon Log)........................... 238
Automatické ostření 9 AF
10bitový (Canon Log)......................... 238
Automatické otáčení snímků na výšku.... 372
10s nebo 2s samospoušť................... 147
Automatické přepnutí AF bodu........... 290
Automatické vypnutí napájení............ 377
A
Automatický braketing expozice (AEB).....155
Adobe RGB.........................................117
Automatický inteligentní scénický režim....123
AF....................................................... 255
Automatický reset............................... 369
AF detekce očí................................ 277
Av (Priorita clony AE).......................... 136
AF dotyk+tažení.............................. 279
Bod AF na základě orientace.......... 299
Činnost AF............................... 262, 274
B
Barevný prostor...........................117, 343
Elektronický MF objektivu................ 293
Baterie 9 Napájení
Metoda AF....................................... 265
Bateriový grip..................................... 578
Omezení metod AF......................... 298
Pohon objektivu při nemožném AF.... 297
Pomocné světlo AF................. 264, 295
Priorita uvolnění One-Shot AF......... 296
Bezpečnostní pokyny........................... 25
Bezpečný posun................................. 545
Blesk (Speedlite)................................ 177
Bezdrátově...................................... 184
633
Rejstřík
Bezpečné FE................................... 182
Automatický rozsah (fotografie)......... 86
Blokování expozice s bleskem........ 177
Časosběrný film
Braketing expozice s bleskem (FEB)....186
s automatickým ISO........................ 247
Kompenzace expozice
ISO auto (film)................................. 246
s bleskem................................ 177, 186
Kroky nastavení............................... 542
Manuální blesk................................ 183
Minimální rychlost závěrky pro
Ovládání blesku (nastavení funkce).... 179
automatické ISO (fotografie)............. 87
Pomalá synchronizace.................... 181
Rozsah citlivosti ISO................. 85, 246
Rychlost synchronizace blesku....... 178
Rozsah pro
Synchronizace závěrky (1./2. lamela)...185
automatické ISO................ 86, 246, 608
Uživatelské funkce.......................... 187
Rozsah pro ruční nastavení.............. 85
Blokování AE...................................... 157
Rozšíření ISO.................................... 85
Blokování expozice s bleskem........... 177
Citlivost sledování.............................. 288
Blokování více funkcí................... 60, 416
Blokování zaostření............................ 126
Bod AF na základě orientace............. 299
Bodové měření................................... 152
Braketing
Automatický braketing
expozice (AEB)................................ 155
Č
Časosběrný film.................................. 224
Časovač měření..................................119
Časové pásmo................................... 380
Časový kód......................................... 205
Částečné měření................................ 152
Braketing expozice s bleskem (FEB)....186
Černobíle........................................ 90, 94
Braketing vyvážení bílé................... 103
Černobílé snímky........................... 90, 94
Braketing expozice s bleskem (FEB)....186
Čištění (obrazový snímač).................. 391
BULB (Čas B)..................................... 158
Čištění snímače.................................. 391
C
D
Canon Log.......................................... 236
D+....................................................... 109
Celoplošné měření
Dálková spoušť................................... 176
se zdůrazněným středem................... 152
Data pro odstranění prachu................ 121
Citlivost 9 ISO
Datum/čas.......................................... 380
Citlivost ISO.................................. 83, 246
DC propojka....................................... 582
634
Rejstřík
Digital Lens Optimizer.................112, 343
Canon Log....................................... 236
Digitální konektor.................. 32, 348, 574
Časosběrný film....................... 224, 613
Dioptrická korekce................................ 54
Časovač měření.............................. 249
Displej je vypnutý............................... 377
Dlouhé (čas B) expozice.................... 158
Dlouhé expozice................................. 158
Časovač času B.............................. 159
Doba prohlídky snímku........................118
Dotykové ovládání................ 67, 306, 385
Časový kód...................................... 205
Citlivost sledování Serva
AF při záznamu filmu....................... 291
Digitální IS při filmování................... 220
Doba záznamu........................ 201, 612
Externí mikrofon.............................. 203
Karty vhodné ke snímání filmů.........611
DPOF (Digital Print Order Format)..... 353
Kdykoli............................................. 205
Dual Pixel RAW.................................... 78
Kvalita záznamu (velikost)............... 192
Dvojité poklepání................................ 306
Metoda komprese............................ 195
E
Mikrofon........................................... 203
Oříznuté snímání............................. 219
Efekt filtru (Černobílý)........................... 94
Počítání přehrávání......................... 206
Efekt tónování (Černobílý).................... 94
Počítání záznamu............................ 206
Elektronický horizont.......................... 397
Pokles počtu snímků/s.................... 208
Elektronický MF objektivu................... 293
Err (chybové kódy)............................. 607
exFAT......................................... 200, 374
Expozice dotykem.............................. 130
Pokrytí záznamu.............................. 194
Potěšení z filmů............................... 324
Přehrávání............................... 324, 325
Priorita clony AE...............................211
Priorita závěrky AE.......................... 210
Externí blesk Speedlite 9 Blesk
Přírůstky po 1/8 EV v režimu Av...... 249
Externí blesky jiného výrobce............. 178
Při záznamu.................................... 205
Externí mikrofon................................. 203
F
Protivětrný filtr................................. 202
Rychlost serva AF
při záznamu filmu............................ 292
FAT32......................................... 200, 374
Rychlost závěrky............................. 215
Filmy................................................... 188
Servo AF při
24,00p............................................. 198
záznamu filmu................. 286, 291, 292
Automatický delší čas...................... 248
Sluchátka......................................... 203
Blokování AE................................... 212
Snímání HDR filmu.......................... 222
635
Rejstřík
Snímání v režimu
Ruční nastavení.............................. 535
automatické expozice...................... 209
Adresa MAC............................ 496, 516
Snímání v režimu ruční expozice.... 213
Android............................................ 427
Snímková frekvence........................ 195
Camera Connect..................... 427, 444
Tlačítko snímání filmů..................... 209
CANON iMAGE GATEWAY............. 481
Tlumič.............................................. 203
Dálkové ovládání............................. 444
Úprava............................................. 327
Editace informací o zařízení..... 458, 513
Velikost souboru...................... 200, 612
Heslo....................................... 506, 533
Vynechání prvních
Historie připojení..................... 509, 533
a posledních scén........................... 327
iOS.................................................. 427
Vysokorychlostní snímání............... 199
Komunikace se smartphonem......... 427
Výstup HDMI........................... 251, 395
Nastavení sítě................................. 531
Zachycení políčka........................... 329
Nastavení sítě Wi-Fi................ 429, 533
Záznam zvuku/Úroveň
Nastavení tisku
záznamu zvuku............................... 202
Datum/číslo souboru.................... 477
Zobrazení informací........................ 621
Nastavení papíru.......................... 475
Zobrazení na televizoru........... 324, 333
Optimalizace obrazu.................... 477
Firmware............................................. 422
Počet kopií................................... 478
Flexibilní priorita AE............................ 140
Formátování (inicializace karty).......... 373
Fotoaparát
Držení fotoaparátu............................. 55
Výřez............................................ 479
Odesílání snímků
do webové služby............................ 481
Odeslání vybraných................. 451, 488
Rozmazání z otřesů fotoaparátu..... 125
Odeslat zobrazovaný snímek.... 450, 487
Výchozí nastavení........................... 419
Opětovné připojení.......................... 509
Full HD (Full High-Definition)
Ověřování........................................ 496
(časosběrný film)................................ 224
Párování.......................................... 431
Full HD (Full High-Definition) (film).... 192, 225
PictBridge........................................ 471
Funkce Bluetooth....................... 408, 426
Posílání snímků, které odpovídají
Adresa............................................. 436
kritériím hledání....................... 455, 493
Připojení.......................................... 429
Posílání všech snímků na kartě.... 454, 491
Funkce tlačítka spouště...................... 404
Poslat snímky do smartphonu......... 448
Funkce Wi-Fi...................................... 423
Použití se softwarem EOS.............. 461
Adresa IP......................... 499, 503, 507
Automatické odeslání................... 466
636
Rejstřík
EOS Utility.................................... 461
Image Transfer Utility 2................ 466
Poznámky o bezdrátové komunikaci.... 528
Přepnutí sítě.................... 498, 502, 505
Přezdívka........................................ 514
H
H1/H2 (Rozšířený rozsah
citlivosti ISO)......................................... 85
HD (Film s vysokorychlostním
Příkaz tisku...................................... 475
snímáním).......................................... 199
Přístupové body.............................. 496
HD (High-Definition)........................... 192
Šifrování....................................... 496
HDMI.......................... 207, 251, 333, 395
Propojovací kabel............................ 426
Časový kód...................................... 207
Režim přístupového
Indikátor připojení............................ 252
bodu fotoaparátu............................. 508
Příkaz k záznamu............................ 207
Rychlé ovládání............................... 449
Výstup............................................. 252
Síť.................................... 441, 462, 470
HDMI HDR.......................................... 396
Smazat informace o připojení.......... 514
High Dynamic Range
SSID................................ 441, 462, 470
(Dynamický rozsah) 9 HDR
Tiskárna/tisk.................................... 472
Tiskárna Wi-Fi................................. 469
Tisk snímku..................................... 472
Virtuální klávesnice......................... 534
Vymazání nastavení
Histogram................................... 307, 400
Hlasitost (přehrávání filmu)................ 326
Hlavní ovladač...................................... 58
Hledáček
bezdrátové komunikace.................. 515
Dioptrická korekce............................. 54
WPS (Wi-Fi Protected Setup).......... 496
Formát zobrazení............................ 402
Režim PBC................................... 497
Svislé zobrazení.............................. 399
Režim PIN.................................... 501
Zobrazení informací........................ 398
Změna velikosti snímku.... 447, 453, 489
Zobrazení rastru.............................. 399
Zobrazení informační obrazovky..... 516
Hledáček je vypnutý........................... 377
Zobrazení snímků............................ 444
Hodnocení.......................................... 321
Zobrazitelné snímky........................ 458
Fv (Flexibilní priorita AE).............. 140
G
GPS.....................................................411
I
Ikona M................................................. 8
Ikony....................................................... 8
Ikony scény................................ 127, 623
Indikace přepalů................................. 309
637
Rejstřík
Indikátor přístupu na kartu.................... 45
Kompenzace expozice v režimu M
Indikátor úrovně expozice.... 138, 617, 620
pomocí automatického ISO................ 139
Informace IPTC.................................. 553
Konektor PC....................................... 585
Informace o ořezu.............................. 550
Konektor pro dálkové ovládání..... 32, 176
Informace o umístění...........................411
Kontinuální (číslování souborů).......... 368
IPB...................................................... 195
Kontinuální snímání............................ 144
J
Jazyk.................................................. 383
Jednobodový AF................................. 265
Jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF)................. 263
Jednotlivé snímky............................... 144
Jemná (kvalita záznamu snímků)......... 75
Jemnost (ostrost).................................. 93
Jemný detail......................................... 89
JPEG............................................ 75, 609
K
Karty..........................10, 30, 44, 373, 611
Formátování.................................... 373
Nízkoúrovňové formátování............ 373
Přepínač ochrany proti zápisu........... 44
Řešení potíží............................. 46, 591
Upozornění na fotografování
bez karty...........................................118
Kontrast........................................ 93, 104
Koordinovaný světový čas (UTC)....... 415
Korekce chromatické vady..........113, 344
Korekce difrakce..........................113, 344
Korekce distorze.......................... 111, 343
Korekce sklonu................................... 347
Korekce vinětace......................... 111, 343
Krajina.................................................. 89
Kroky úrovně expozice....................... 542
Kvalita záznamu snímků.............. 75, 609
L
Lehká (IPB)........................................ 195
Letní čas............................................. 381
Lišta M-Fn...................................... 59, 61
LOCK............................................ 60, 416
Logo osvědčení.................................. 422
M
Malá (kvalita záznamu snímků)............ 75
Karty SD, SDHC, SDXC 9 Karty
Maximální počet snímků sekvence...... 77
Kdykoli................................................ 205
Mazání snímků................................... 335
Kombinovaná IS................................. 221
MF (Ruční zaostřování)...................... 281
Kompenzace expozice....................... 155
Mikrofon.............................................. 203
Kompenzace expozice
s bleskem................................... 177, 186
638
Moje menu.......................................... 566
Monochromatický........................... 90, 94
Rejstřík
Možná doba záznamu (film)............... 612
Podtržítko „_“....................................117
MP4.................................................... 196
Názvy částí přístroje............................. 31
M (Ruční expozice)............................ 138
Nesprávná funkce.............................. 588
Multifunkční lišta................................... 61
N
Nabídka................................................ 63
Moje menu....................................... 566
Postup při nastavení.......................... 64
Neutrální............................................... 89
Normální (kvalita záznamu snímků)..... 75
NTSC.......................................... 195, 384
O
Objektiv.......................................... 50, 52
Ztmavené položky v nabídce............. 66
Digital Lens Optimizer..............112, 343
Nabíječka....................................... 35, 40
Korekce chromatické vady.......113, 344
Nabíjení........................................ 40, 576
Korekce difrakce.......................113, 344
Náhled hloubky ostrosti...................... 137
Korekce distorze....................... 111, 343
Napájecí adaptér................................ 583
Korekce optické odchylky.........110, 343
Napájení............................................... 48
Korekce vinětace...................... 111, 343
Automatické vypnutí napájení......... 377
Nabíjení..................................... 40, 576
Napájení z domovní zásuvky.......... 582
Počet možných snímků................... 608
Schopnost dobití.............................. 387
Stav baterie............................... 49, 387
Údaje o bateriích............................. 387
Napájení z domovní zásuvky............. 582
Nápověda........................................... 405
Velikost textu................................... 406
Násobná expozice.............................. 166
Nastavení bezdrátové
komunikace...................................407, 423
Nastavení fotoalba............................. 357
Nastavení zobrazení.......................... 403
Název souboru................................... 370
Přepínač režimů zaostřování....... 50, 53
Uvolnění aretace......................... 51, 53
Obrazovka...................................... 30, 47
Elektronický horizont....................... 397
Jas................................................... 378
Nastavení úhlu............................ 47, 55
Přehrávání snímků.......................... 304
Rychlé ovládání................................. 68
Tón barvy........................................ 379
Zobrazení nabídky............................. 63
Obrazovka s proměnným úhlem.... 47, 55
Ochrana kabelu.................................... 37
Ochrana snímků................................. 318
ONE SHOT (Jednosnímkové
automatické zaostřování)................... 263
Opakovat (prezentace)....................... 331
639
Rejstřík
Oříznuté vysoké jasy.......................... 309
Portrét................................................... 89
Oříznutí (snímky)................................ 346
Potlačení šumu dlouhé expozice........ 107
Ostrost.................................................. 93
Potlačení šumu při vysokém ISO....... 105
Osvětlení (panel LCD).......................... 60
Potlačení šumu u více snímků........... 105
Otáčení (snímek)........................ 317, 372
Požadavky na kartu.....................197, 611
Ovladače
P (Programová
Hlavní ovladač................................... 58
automatická expozice)........................ 132
Rychloovladač................................... 59
Práh (ostrost)........................................ 93
Ovládací kroužek.................................. 60
Přechodový efekt (prezentace).......... 331
P
PAL............................................. 195, 384
Paměťové karty 9 Karty
Panel LCD.......................................... 617
Osvětlení........................................... 60
Picture Style............................. 88, 92, 95
Plně automatický režim...................... 123
Počáteční AF bod............................... 300
Počet možných snímků...................... 608
Počet pixelů.................................. 75, 609
Podmínky vyhledávání....................... 313
Podtržítko „_“.......................................117
Polohovací otvor................................... 33
Pomalé kontinuální snímání............... 145
Poměrové měření............................... 152
Poměr počátečního zvětšení
a počáteční polohy............................. 316
Poměr stran 9 Poměr stran
při ořezu fotografie
Poměr stran při ořezu fotografie.... 80, 610
640
Přehrávání.......................................... 301
Přepínač režimů zaostřování.......... 50, 53
Prezentace......................................... 331
Priorita bílé (AWB)................................ 99
Priorita clony AE................................. 136
Priorita prostředí (AWB)....................... 99
Priorita vysokých jasů......................... 109
Priorita závěrky AE............................. 134
Přípona souboru................................. 371
Příslušenství........................................... 3
Při záznamu....................................... 205
Přizpůsobení operací......................... 555
Procházení snímků
(zobrazení s přeskakováním snímků)....311
Pro editaci (ALL-I).............................. 195
Profil ICC.............................................117
Programová automatická expozice.... 132
Posun programu.............................. 133
Protivětrný filtr.................................... 202
Průvodce ostřením............................. 284
Rejstřík
R
Rámeček plošného AF............... 265, 270
RAW............................................... 75, 76
RAW+JPEG.................................. 75, 609
Redukce šumu
Dlouhé expozice.............................. 107
Vysoká citlivost ISO......................... 105
Redukované zobrazení...................... 310
Reproduktor.................................. 31, 325
Režim blesku...................................... 183
Režim Eco.......................................... 376
Režim měření..................................... 152
Režim řízení....................................... 144
Režimy snímání............................ 70, 188
[A+] (Automatický inteligentní
scénický režim)................................ 123
Av (Priorita clony AE)...................... 136
BULB (Čas B).................................. 158
[C1]/[C2] (uživatelské snímání)...... 417
Fv (Flexibilní priorita AE)................. 140
M (Ruční expozice)......................... 138
Ruční reset......................................... 369
Ruční zaostřování...................... 255, 281
Rychlé kontinuální snímání................ 144
Rychlé ovládání.................................... 68
Rychlé zobrazení................................ 149
Rychloovladač...................................... 59
Ř
Řemen.................................................. 36
Řešení potíží...................................... 588
S
Samospoušť....................................... 147
Sáňky pro příslušenství........................ 31
Sériové číslo................................. 33, 389
SERVO............................................... 263
Servo AF
SERVO............................................ 263
Servo AF při
záznamu filmu................. 286, 291, 292
Síla (ostrost)......................................... 93
P (Programová
Simulace expozice............................. 120
automatická expozice)..................... 132
Sluchátka............................................ 203
Tv (priorita závěrky AE)................... 134
Snímač dálkového.............................. 174
Rozhýbání fotoaparátu....................... 125
Snímání HDR..................................... 161
Rozsah snímání................................. 400
Snímání HDR filmu............................. 222
Rozšířená citlivost ISO.....83, 85, 246, 614
Snímání s potlačením mihotání...........115
Rozšířené zónové AF................. 267, 271
Snímková frekvence................... 195, 384
Rozšíření AF bodu...................... 266, 271
Snímky
Ruční expozice................................... 138
Automatické otáčení........................ 372
641
Rejstřík
Automatický reset............................ 369
Synchronizace na druhou lamelu....... 185
Číslování souborů........................... 367
Synchronizace na první lamelu.......... 185
Histogram........................................ 307
Synchronizace závěrky...................... 185
Hodnocení....................................... 321
Synchronizační kontakty blesku........... 31
Import (do počítače)........................ 574
Indikace přepalů.............................. 309
Informace o snímku......... 305, 307, 625
Kontinuální (číslování souborů)....... 368
Kvalita snímku........................... 75, 609
Mazání............................................. 335
Ochrana........................................... 318
Přehrávání....................................... 301
Přenos............................................. 348
Prezentace...................................... 331
Sytost................................................... 93
T
Tažení................................................... 67
Teplota barvy...................................... 101
Tiché fotografování............................. 151
Tiché snímání s živým náhledem....... 150
Tisk
Nastavení fotoalba.......................... 357
Ruční otáčení.................................. 317
Příkaz tisku (DPOF)........................ 353
Ruční reset...................................... 369
Tlačítko aktivace AF............................. 57
Vyhledávání snímků........................ 313
Tlačítko INFO....................................... 62
Zobrazení AF bodu.......................... 309
Tlačítko M-Fn........................................ 57
Zobrazení náhledů.......................... 310
Tlačítko režimu..................................... 57
Zobrazení na televizoru........... 324, 333
Zobrazení s přeskakováním
snímků (procházení snímků)............311
Zvětšování snímků.......................... 315
Software............................................. 572
Návod k použití................................ 573
sRGB...................................................117
Stahování snímků do počítače........... 574
Standardní............................................ 89
Standardní (IPB)................................. 195
Stisknutí do poloviny.................... 56, 404
Střední (kvalita záznamu snímků)........ 75
Symbol hodnocení.............................. 321
642
Tlačítko spouště................................... 56
Tlumič................................................. 203
Tón barvy............................................. 93
Tón (zvuková signalizace).................. 386
Tvář+Sledování.......................... 265, 269
Tv (priorita závěrky AE)...................... 134
U
Údaje copyrightu................................ 420
UHS...................................................... 10
Úplné stisknutí.............................. 56, 404
USB (digitální) konektor....... 32, 348, 574
Rejstřík
Úspora energie................................... 377
Uvolnit závěrku bez karty....................118
Uživatelem definovaný......................... 90
Uživatelské funkce............................. 539
Uživatelské nastavení........................ 561
Uživatelský režim snímání.................. 417
V
Varování před teplotou............... 142, 253
Velikost souboru................. 200, 609, 612
Velká (kvalita záznamu snímků)........... 75
Věrný.................................................... 90
Více funkcí............................................ 57
Videosystém....................................... 384
Výchozí nastavení.............................. 419
Moje menu....................................... 569
Nastavení fotoaparátu..................... 419
Nastavení funkce blesku................. 187
Z
Zachování expozice pro novou clonu.... 546
Zachycení políčka.............................. 329
Zachycení snímku v rozlišení 4K........ 329
Zaostřování 9 AF
Závit pro stativ...................................... 33
Záznam zvuku/Úroveň
záznamu zvuku.................................. 202
Změna velikosti.................................. 345
Zobrazení informací o snímku..... 397, 619
Zobrazení jednotlivých snímků........... 304
Zobrazení náhledů............................. 310
Zobrazení na televizoru.............. 324, 333
Zobrazení pořizování dat.................... 100
Zobrazení rastru......................... 305, 399
Zobrazení s přeskakováním snímků...311
Zobrazení základních informací......... 625
Přizpůsobení operací...................... 555
Zónové AF.................................. 266, 271
Uživatelské funkce.......................... 554
Zpracování snímku RAW.................... 339
Uživatelský režim snímání............... 417
Zpráva o zaneprázdnění (BUSY)......... 77
Vysokorychlostní snímání................... 199
Zrychlení/zpomalení sledování........... 289
Vytvoření a výběr složky..................... 365
Zvětšování snímků............. 273, 281, 315
Vyvážení bílé (WB)............................... 97
Zvuková signalizace při dotyku.......... 386
Auto................................................... 99
Zvýraznění okrajů pro MF.................. 283
Braketing......................................... 103
Zvýraznění tónu.................................. 109
Korekce........................................... 102
Nastavení teploty barvy................... 101
Uživatelské nastavení..................... 100
643
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Střední východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko
Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové stránce
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Popisy uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k červnu 2019.
Informace o kompatibilitě s jakýmikoli produkty uvedenými na trh po tomto
datu získáte v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi Návodu
k použití naleznete na webu společnosti Canon.
CEL-SX5DA2H4
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising