Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
ČESKY
Rozšířená uživatelská příručka
Úvod
Než začnete fotografovat, přečtěte si následující
Chcete-li se vyhnout potížím a nehodám při fotografování, přečtěte si
nejprve části „Bezpečnostní pokyny“ (=30) a „Pokyny k zacházení“
(=33). Také si přečtěte pozorně tuto příručku a ujistěte se o správném
používání fotoaparátu.
Tuto příručku využívejte při použití fotoaparátu,
chcete‑li se s fotoaparátem ještě více seznámit
Během čtení této příručky udělejte několik zkušebních snímků
a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím
fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě,
abyste do ní mohli v případě potřeby nahlédnout.
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Pořízené snímky si přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně zaznamenány.
Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli způsobenou ztrátu či
škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo paměťové karty a snímky
nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.
Autorská práva
Autorská práva v některých zemích zakazují používání snímků
zaznamenaných fotoaparátem (nebo hudby/snímků s hudbou přenesených
na paměťovou kartu) pro jiné než osobní účely. Je také třeba mít na
paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být
fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
2
Kontrolní seznam položek
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje
všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se
na prodejce.
Fotoaparát
(s krytkou těla)
Bateriový zdroj
LP‑E12
(s ochranným krytem)
Nabíječka baterií
LC-E12E*
Řemen
* Nabíječka baterií LC-E12E je dodávána s napájecím kabelem.
zz Fotoaparát neobsahuje paměťovou kartu (=11), propojovací kabel ani kabel HDMI.
zz Podrobnější informace o Rozšířené uživatelské příručce a Návodech k použití viz
„Návody k použití“ (=4).
zz Jestliže jste si pořídili sadu s objektivem, zkontrolujte, zda balení daný objektiv obsahuje.
zz Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
zz Pokud potřebujete Návody k použití objektivu, stáhněte si je z webové stránky
Canon (=4).
zz Návody k použití objektivu (soubory PDF) se pro objektivy prodávají
samostatně. Při nákupu sady s objektivem je nutné mít na paměti, že některé
s objektivem dodané příslušenství se může lišit od příslušenství popsaného
v návodech k použití objektivu.
3
Návody k použití
Návod k použití, dodaný spolu s fotoaparátem, poskytuje
základní popisy fotoaparátu a funkcí Wi-Fi.
Rozšířená uživatelská příručka (tento soubor PDF) obsahuje
kompletní pokyny k používání produktu. Tento dokument je
možné stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či
jiného zařízení.
Stažení Rozšířené uživatelské příručky/Návodů k použití
Rozšířenou uživatelskou příručku a Návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či
jiného zařízení.
Web pro stažení
Rozšířená uživatelská příručka/Doplňkové informace
www.canon.com/icpd
Návod k použití objektivu
www.canon.com/icpd
Návod k použití softwaru
www.canon.com/icpd
zz K prohlížení souborů PDF je vyžadován software určený k prohlížení
souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe Acrobat Reader DC
(doporučujeme používat nejnovější verzi).
zz Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
zz Dvojitým kliknutím na stažený soubor PDF jej otevřete.
zz Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru a podobné zdroje.
4
Návody k použití
Stažení Rozšířené uživatelské příručky/Návodů k použití
pomocí QR kódu
Rozšířenou uživatelskou příručku a návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout do smartphonu nebo tabletu pomocí QR kódu.
www.canon.com/icpd
zz K načtení QR kódu je vyžadována softwarová aplikace.
zz Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si Rozšířenou uživatelskou
příručku/Návody k použití.
zz Chcete-li zobrazit QR kód na obrazovce fotoaparátu, vyberte možnost
[5: URL pro manuál/software].
5
Stručný návod k používání
Vložte baterii (=44).
1
zz Po nákupu nabijte baterii a začněte
používat (=42).
Vložte kartu (=46).
2
zz Štítkem směrem k zadní straně
fotoaparátu vložte kartu do slotu
pro kartu.
Nasaďte objektiv (=52).
3
zz Zarovnejte bílou značku pro
nasazení objektivu s bílou značkou
na fotoaparátu pro nasazení
objektivu.
zz Sejměte krytku objektivu.
Připravte se na fotografování.
4
(2)
6
(1)
zz Stiskněte tlačítko (1), současně
lehce otočte kroužkem ve směru
šipky (2) a tlačítko (1) uvolněte.
zz Dále mírně otáčejte kroužkem (2),
dokud neuslyšíte cvaknutí.
Stručný návod k používání
5
Zapněte fotoaparát (=50).
6
Přepínač režimů fotografování
přepněte do polohy <A>
(=72).
zz Veškerá nezbytná nastavení
fotoaparátu se provedou
automaticky.
7
8
Zaostřete na objekt (=57).
zz Přes detekovaný obličej se objeví
[p] (bod AF).
zz Namáčkněte tlačítko spouště
napůl a fotoaparát zaostří na
fotografovaný objekt.
Exponujte snímek (=57).
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
7
Stručný návod k používání
9
Prohlédněte si snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskněte tlačítko <x> (=256).
zz Zobrazení doposud pořízených snímků viz „Přehrávání snímků“ (=256).
zz Vymazání snímků viz „Smazání snímků“ (=277).
8
O tomto návodu
Ikony v tomto návodu
: Označuje volič.
<6>
značuje odpovídající směr na navigačních
<W> <X> <Y> <Z> : O
tlačítkách <V>.
: Označuje tlačítko rychloovladače/nastavení.
<Q> <0>
: Znázorňuje dobu trvání (v * sekundách) operace
*
vámi stisknutého tlačítka, počítá se čas od
uvolnění tlačítka.
yyKromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí používají také
ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na displeji.
M
=***
: Ikona M vpravo od názvu stránky označuje, že funkce je
k dispozici pouze v pokročilých režimech fotografování ([d],
[s], [f] a [a]) nebo [k] režimech filmu ([k] a [M]).
:Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
: Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
: Doplňkové informace.
: Tipy nebo rady pro dokonalejší fotografování.
: Rady ohledně odstraňování problémů.
9
O tomto návodu
Základní předpoklady k obsluze a vzorové snímky
zz Pokyny platí pro fotoaparát se zapnutým napájením (=50).
zz Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
zz Obrazovky v pokynech ukazují stav s položkou [Zobrazení menu]
v položce [ j: Zobrazení nastavení úrovně] na [S pokyny].
zz Na obrázcích v této příručce je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem EF‑M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Ukázkové snímky zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce
jsou určeny pouze k naučným účelům.
zz Při popisování činností s objektivy typu EF a EF-S se předpokládá použití
upevňovacího adaptéru.
10
Kompatibilní karty
Následující karty lze použít s fotoaparátem bez ohledu na kapacitu.
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu
(=433).
zz Paměťové karty SD/SDHC/SDXC
Jsou podporovány karty UHS-I.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s dostatečným výkonem
(dostatečnou rychlostí zápisu a čtení), která zvládne nastavenou velikost
filmového záznamu. Podrobnosti viz část =498.
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové
karty SD, SDHC a SDXC.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam snímků
a filmů. Je třeba ji zakoupit samostatně.
11
Kapitoly
Úvod
2
Příprava a základní operace
41
Základní režimy fotografování
71
Pokročilé režimy fotografování
103
Nastavení fotografování
115
Fotografování s bleskem
243
Nastavení přehrávání
253
Bezdrátové nastavení
317
Nastavení funkce
423
Uživatelské funkce (C.Fn)
457
Moje menu
463
Referenční informace
471
12
Obsah
Úvod
2
Kontrolní seznam položek.......................................................................3
Návody k použití.....................................................................................4
Stručný návod k používání......................................................................6
O tomto návodu......................................................................................9
Kompatibilní karty.................................................................................11
Kapitoly.................................................................................................12
Obsah...................................................................................................13
Obsah podle účelu................................................................................23
Rejstřík funkcí.......................................................................................26
Bezpečnostní pokyny............................................................................30
Pokyny k zacházení..............................................................................33
Části přístroje........................................................................................36
Příprava a základní operace
41
Nabíjení baterie.....................................................................................42
Vložení/vyjmutí baterie..........................................................................44
Vložení/vyjmutí karty.............................................................................46
Použití obrazovky..................................................................................49
Zapnutí napájení...................................................................................50
Nasazení/sejmutí objektivu...................................................................52
Nasazení/sejmutí objektivů EF/EF-S....................................................54
Základní operace..................................................................................56
Nastavení úrovně zobrazení.................................................................60
Použití a nastavení nabídek..................................................................63
13
Obsah
Činnost dotykové obrazovky.................................................................68
Rychlé ovládání....................................................................................69
Základní režimy fotografování
71
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto
(Plná automatika)..................................................................................72
Režim Speciální scéna.........................................................................80
Režim Autoportrét.................................................................................82
Režim Portrét........................................................................................83
Režim Jemná pleť.................................................................................84
Režim Krajina........................................................................................85
Režim Sport..........................................................................................86
Režim Detail..........................................................................................87
Režim Jídlo...........................................................................................88
Režim Noční portrét..............................................................................89
Režim Noční scéna z ruky....................................................................90
Režim Ovládání HDR Backlight............................................................91
Tichý režim............................................................................................92
Opatření v režimu Speciální scéna.......................................................93
Režim Kreativní filtry.............................................................................96
Pokročilé režimy fotografování
103
Režim Programová automatická expozice (P)....................................104
Režim Priorita závěrky AE (Tv)...........................................................106
Režim Priorita clony AE (Av)...............................................................108
Režim Ruční expozice (M)..................................................................110
14
Obsah
Nastavení fotografování
Fotografování
115
116
Záložky nabídek: Fotografování..........................................................117
Kvalita snímku.....................................................................................122
Poměr stran statického obrazu...........................................................125
Doba prohlídky snímku.......................................................................127
Korekce odchylky objektivu.................................................................128
Režim řízení........................................................................................133
Samospoušť........................................................................................135
Kompenzace expozice........................................................................137
Nastavení citlivosti ISO.......................................................................138
Automatická optimalizace jasu............................................................141
Priorita vysokých jasů.........................................................................142
Režim měření......................................................................................143
Časovač měření..................................................................................145
Simulace expozice..............................................................................146
Vyvážení bílé.......................................................................................147
Korekce vyvážení bílé.........................................................................152
Barevný prostor...................................................................................153
Výběr stylu Picture Style.....................................................................154
Uživatelské nastavení stylu Picture Style...........................................157
Registrace stylu Picture Style.............................................................160
Potlačení šumu dlouhé expozice........................................................162
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO.............................................163
Expozice dotykem...............................................................................165
15
Obsah
Činnost AF..........................................................................................167
Metoda AF...........................................................................................170
AF detekce očí....................................................................................180
Souvislé AF.........................................................................................181
Režim ostření......................................................................................182
Ruční zaostřování s objektivy po automatickém zaostření.................183
Spuštění pomocného světla AF..........................................................184
Ruční zaostřování...............................................................................185
Nastavení zvýraznění okrajů pro MF..................................................187
Stabilizace obrazu...............................................................................188
Blokování expozice (Blokování AE)....................................................189
Typy krátkých filmů.............................................................................190
Fotografování s dálkovým ovládáním.................................................191
Obecná upozornění pro fotografování................................................192
Záznam filmu
195
Záložky nabídek: Záznam filmu..........................................................196
Režim Film..........................................................................................198
Kvalita filmového záznamu.................................................................205
Samospoušť pro filmy.........................................................................212
Zvukový záznam.................................................................................213
Časosběrné filmy................................................................................215
Videomomentky..................................................................................224
Film s efektem miniatury.....................................................................229
Servo AF při záznamu filmu................................................................231
Digitální IS při filmování......................................................................233
16
Obsah
Další funkce nabídky...........................................................................235
Obecná upozornění pro záznam filmů................................................240
Fotografování s bleskem
243
Fotografování s bleskem.....................................................................244
Kompenzace expozice s bleskem.......................................................246
Blokování FE.......................................................................................247
Ovládání blesku..................................................................................248
Nastavení přehrávání
253
Záložky nabídek: Nastavení přehrávání.............................................254
Přehrávání snímků..............................................................................256
Zobrazení zvětšeného snímku............................................................259
Zobrazení indexu (zobrazení více snímků).........................................260
Přehrávání filmů..................................................................................261
Úprava prvních a posledních scén filmu.............................................264
Zaznamenání snímku.........................................................................266
Úpravy krátkých filmů..........................................................................268
Přehrávání na televizoru.....................................................................270
Ochrana snímků..................................................................................272
Otáčení snímků...................................................................................275
Změna informace o orientaci filmu......................................................276
Smazání snímků.................................................................................277
Příprava k tisku...................................................................................281
Tisk snímků.........................................................................................283
17
Obsah
Příkazy tisku........................................................................................284
Nastavení fotoalba..............................................................................288
Kreativní filtry......................................................................................291
Kreativní asistent................................................................................294
Korekce červených očí........................................................................296
Vytvoření složky..................................................................................297
Tvorba výřezů.....................................................................................300
Změna velikosti...................................................................................302
Hodnocení...........................................................................................303
Prezentace..........................................................................................306
Nastavení podmínek vyhledávání snímků..........................................308
Skok mezi snímky přetažením............................................................310
Zobrazení informací při přehrávání.....................................................312
Zobrazení AF bodu.............................................................................314
Prohlížení od posledního zobrazeného snímku..................................315
Bezdrátové nastavení
317
Záložky nabídek: Bezdrátové nastavení.............................................318
Výběr připojení Wi-Fi/Bluetooth..........................................................319
Připojení ke smartphonu.....................................................................321
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi...........................................349
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi..........................................357
Odesílání snímků do webové služby..................................................367
Wi-Fi připojení přes přístupové body..................................................382
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání..................................387
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi.......................................................390
18
Obsah
Registrace nastavení pro více připojení..............................................392
Nastavení sítě Wi-Fi............................................................................393
Bluetooth nastav..................................................................................394
Změna přezdívky................................................................................395
Doplnění snímků o informace GPS z jiných zařízení..........................396
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení..................................399
Režim V letadle...................................................................................401
Vymazání nastavení bezdrátové komunikace na výchozí hodnoty.....402
Zobrazení informační obrazovky.........................................................403
Použití virtuální klávesnice..................................................................404
Reakce na chybové zprávy.................................................................405
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace.......................................416
Zabezpečení.......................................................................................418
Kontrola nastavení sítě.......................................................................419
Stav bezdrátové komunikace..............................................................420
Nastavení funkce
423
Záložky nabídek: Nastavení funkce....................................................424
Výběr složky........................................................................................426
Číslování souborů...............................................................................428
Autootáčení.........................................................................................431
Přidání informace o orientaci do filmů.................................................432
Formátování karty...............................................................................433
Režim Eco...........................................................................................435
Úspora energie...................................................................................436
Jas displeje.........................................................................................437
19
Obsah
Datum/čas/pásmo...............................................................................438
Jazyk...................................................................................................441
Funkce tlačítka spouště pro filmy........................................................442
Videosystém........................................................................................443
Ovládání dotykem...............................................................................444
Nastavení automatického blokování obrazovky..................................445
Zvuková signalizace............................................................................446
HDMI rozlišení....................................................................................447
HDMI HDR výstup...............................................................................448
Zobrazení informací o snímku............................................................449
Převrácení zobrazení..........................................................................451
Způsob zobrazení...............................................................................452
Resetování fotoaparátu.......................................................................453
Údaje copyrightu.................................................................................454
URL pro manuál/software...................................................................456
Zobrazení loga osvědčení...................................................................456
Firmware.............................................................................................456
Uživatelské funkce (C.Fn)
457
Nastavení uživatelských funkcí...........................................................458
Položky nastavení uživatelských funkcí..............................................459
20
Obsah
Moje menu
463
Záložky nabídek: Moje menu..............................................................464
Uložení uživatelské nabídky Moje menu.............................................465
Referenční informace
471
Software..............................................................................................472
Import snímků do počítače..................................................................474
Použití příslušenství pro zásuvku elektrické sítě................................476
Pokyny k odstraňování problémů........................................................477
Chybové kódy.....................................................................................493
Údaje o výkonnosti..............................................................................494
Zobrazení informací............................................................................501
Rejstřík................................................................................................512
21
22
Obsah podle účelu
Fotografování
zz Automatické fotografování
 =71–=101 (Základní
režimy fotografování)
zz Kontinuální snímání
 =133 (i Kontinuální
snímání)
zz Pořízení vlastního autoportrétu
ve skupině
 =135 (j Samospoušť)
zz Zmrazení akce
 =106 (s Priorita závěrky AE)
zz Rozostření akce
zz Fotografování se zvolenými efekty  =78 (Kreativní asistent)
zz Rozostření pozadí
zz Uchování ostrého pozadí
 =108 (f Priorita clony AE)
zz Nastavení jasu obrazu (expozice)
 =137 (Kompenzace expozice)
zz Fotografování za nízké hladiny
osvětlení
 =244 (I Fotografování
s bleskem)
 =138 (Nastavení citlivosti ISO)
zz Fotografování bez blesku
 =249 (b Bez blesku)
zz Fotografování ohňostrojů v noci
 =112 (dlouhá expozice)
zz Fotografování s kreativními efekty  =96 (Kreativní filtry)
zz Pořízení autoportétu
 =82 (J Autoportrét)
zz Záznam filmů
 =195 (k Záznam filmu)
23
Obsah podle účelu
Kvalita snímku
zz Fotografování s obrazovými efekty  =154 (Výběr stylu Picture Style)
odpovídajícími objektu
zz Vytvoření velkoformátových výtisků  =122 (73, 83, 1, F)
zz Pořizování velkého množství
snímků
 =122 (7a, 8a, b)
AF (Zaostřování)
zz Změna zaostřovacího bodu
 =172 (Metoda AF)
zz Fotografování pohybujících
se objektů
 =168 (Servo AF)
 =86 (5 Sport)
Přehrávání
zz Prohlížení snímků a filmů
na fotoaparátu
 =256 (x Přehrávání)
zz Rychlé vyhledání snímků
nebo filmů
 =260 (Zobrazení indexu)
=310 (Přeskakování snímků
pomocí i )
=308 (Nast. podm. vyhled.
snímků)
zz Hodnocení snímků
 =303 (Hodnocení)
zz Ochrana důležitých snímků nebo
filmů před náhodným smazáním
 =272 (K Ochrana snímků)
zz Vymazání nepotřebných snímků
nebo filmů
 =277 (L Smazání snímků)
zz Automatické přehrávání snímků
a filmů
 =306 (Prezentace)
zz Prohlížení snímků a filmů
na televizoru
 =270 Přehrávání na televizoru)
24
Obsah podle účelu
zz Nastavení jasu obrazovky
 =437 (Jas obrazovky)
zz Použití speciálních efektů
na snímky
 =291 (Kreativní filtry)
Bezdrátové funkce
zz Odeslání snímků do smartphonu
 =321 (Připojení ke smartphonu)
zz Automatické odeslání snímků
do počítače
 =349 (Připojení k počítači
prostřednictvím Wi-Fi)
zz Tisk snímků
 =357 (Připojení k tiskárně
prostřednictvím Wi-Fi)
zz Sdílení snímků online
 =367 (Odesílání snímků
do webové služby)
25
Rejstřík funkcí
Napájení
AF
zz Nabíjení baterie (=42)
zz Činnost AF (=167)
zz Stav baterie (=51)
zz Metoda AF (=170)
zz Režim Eco (=435)
zz Volba AF bodu (=175)
zz Úspora energie (=436)
zz AF detekce očí (=180)
Karty
zz Formátování (=433)
zz Karty kompatibilní se záznamem
filmu (=497)
Objektiv
zz Nasazení (=52, =54)
zz Sejmutí (=53, =55)
zz Spuštění závěrky bez objektivu
(=461)
Základní nastavení
zz Datum/čas/pásmo (=438)
zz Jazyk (=441)
zz Videosystém (=443)
zz Zvuková signalizace (=446)
zz Vymazání všech nastavení
fotoaparátu (=453)
zz Údaje copyrightu (=454)
Obrazovka
zz Naklonění (=49)
zz Ovládání dotykem (=68)
zz Jas (=437)
zz Nastavení automatického blokování
obrazovky (=445)
zz Výkonnost zobrazení (=452)
26
zz Souvislé AF (=181)
zz Elektronické ruční ostření (=183)
zz Pomocné světlo AF (=184)
zz Ruční zaostřování (=185)
zz Nastavení zvýraznění okrajů
pro MF (=187)
Měření
zz Režim měření (=143)
Řízení
zz Maximální počet snímků sekvence
(=124)
zz Režim řízení (=133)
zz Samospoušť (=135)
Nastavení záznamu snímků
zz Vytvoření/výběr složky (=426)
zz Číslování souborů (=428)
Rejstřík funkcí
Kvalita snímku
Fotografování
zz Kvalita snímku (=122)
zz Režim snímání (=38)
zz Poměr stran statického obrazu
(=125)
zz Rychlé ovládání (=69)
zz Korekce odchylky objektivu
(=128)
zz Kreativní filtry (=96)
zz Citlivost ISO (snímky) (=138)
zz Automatická optimalizace jasu
(=141)
zz Priorita vysokých jasů (=142)
zz Vyvážení bílé (=147)
zz Barevný prostor (=153)
zz Picture Style (=154)
zz Potlačení šumu pro dlouhé
expozice (=162)
zz Potlačení šumu pro vysoké
citlivosti ISO (=163)
zz Kreativní asistent (=78)
zz Náhled hloubky ostrosti (DOF)
(=109)
zz Expozice dotykem (=165)
zz Zvětšené zobrazení (=177)
zz Dálkové ovládání (=191)
zz Zobrazení informací ke snímku
(=449)
zz Zobrazení rastru (=449)
zz Převrácení zobrazení (=451)
zz Chybové kódy (=493)
Expozice
zz Kompenzace expozice v režimu M
s automatickou citlivostí ISO
(=111)
zz Kompenzace expozice (=137)
zz Simulace expozice (=146)
zz Blokování AE (=189)
zz Bezpečný posun (=459)
Blesk
zz Blesk (=244)
zz Kompenzace expozice s bleskem
(=246)
zz Blokování FE (=247)
zz Nastavení funkce vestavěného
blesku (=251)
27
Rejstřík funkcí
Záznam filmu
zz Záznam v režimu automatické
expozice (=198)
zz Záznam v režimu ruční expozice
(=200)
Přehrávání
zz Doba prohlídky snímku (=127)
zz Zobrazení jednotlivých snímků
(=256)
zz Přehrávání dotykem (=258)
zz Velikost záznamu filmu (=205)
zz Zvětšené zobrazení (=259)
zz Zvukový záznam (=213)
zz Zobrazení indexu (=260)
zz Protivětrný filtr (=213)
zz Přehrávání filmů (=261)
zz Tlumič (=214)
zz Úprava prvních a posledních
scén filmu (=264)
zz Časosběrný film (=215)
zz Videomomentka (=224)
zz Zachycení políčka (4K) (=266)
zz Servo AF při záznamu filmu
(=231)
zz Zobrazení snímků na televizoru
(=270)
zz Snímání s dálkovým ovládáním
(=235)
zz Otáčení snímků (=275)
zz Citlivost ISO (film) (=236)
zz Mazání (=277)
zz Výstup HDMI (=238)
zz Hodnocení (=303)
zz Ochrana (=272)
zz Automatický delší čas (=239)
zz Prezentace (=306)
zz Přidání informace o otočení
(=432)
zz Nastavení podmínek hledání
snímků (=308)
zz Funkce tlačítka spouště pro filmy
(=442)
zz Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků)
(=310)
zz Zobrazení informací při přehrávání
(=312)
zz Zobrazení AF bodu (=314)
zz Aut. otáčení (=431)
zz HDMI rozlišení (=447)
zz Výstup HDR (=448)
zz Zobrazení informací ke snímku
(=506)
28
Rejstřík funkcí
Úprava snímků
Bezdrátové funkce
zz Kreativní filtry (=291)
zz Připojení ke smartphonu (=321)
zz Korekce červených očí (=296)
zz Automatické odesílání snímků
do smartphonu (=335)
zz Album videomomentek (=297)
zz Oříznutí snímků JPEG (=300)
zz Změna velikosti snímků JPEG
(=302)
Příkazy tisku
zz Příkaz tisku (DPOF) (=284)
zz Nastavení fotoalba (=288)
Uživatelské nastavení
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
(=349)
zz Automatické odeslání snímků
do počítače (=354)
zz Tisk prostř. Wi-Fi tiskárny (=357)
zz Načtení na webové stránky
(=367)
zz Připojení k bezdrátovému
dálkovému ovládání (=387)
zz Zobrazení nastavení úrovně
(=60)
zz Doplňování zeměpisných údajů
ke snímkům (=396)
zz Uživatelské funkce (C.Fn)
(=458)
zz Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace (=402)
zz Moje menu (=465)
Software
zz Stažení a instalace (=472)
zz Návody k použití softwaru
(=473)
29
Bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny si nezapomeňte přečíst, abyste mohli bezpečně pracovat
s výrobkem.
Následováním těchto pokynů zamezíte zranění uživatele výrobku či
jiných osob.
VAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného zranění či
smrtelného úrazu.
zz Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
Části nebo součásti fotoaparátů a příslušenství jsou nebezpečné, pokud by došlo
k jejich spolknutí. Dojde-li k jejich spolknutí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie je v případě spolknutí nebezpečná. Dojde-li k jejímu spolknutí, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
zz Používejte pouze zdroje napájení uvedené v tomto návodu k obsluze jako určené
pro tento výrobek.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Nevystavujte výrobek silným nárazům a vibracím.
zz Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí výrobku.
zz Výrobek přestaňte ihned používat v případě jakýchkoli neobvyklých situací, jako je
přítomnost kouře nebo neobvyklého zápachu.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín
nebo ředidla.
zz Výrobek nenechte zvlhnout. Do výrobku nevkládejte cizí předměty ani kapaliny.
zz Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivých plynů.
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Nenechávejte objektiv ani fotoaparát/videokameru s nasazeným objektivem
nechráněné, aniž byste nasadili krytku objektivu.
Objektiv by mohl soustředit světlo a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
zz Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
zz Při použití komerčně dostupných baterií nebo dodávaných bateriových zdrojů dbejte
následujících pokynů.
yyBaterie/bateriové zdroje používejte pouze v kombinaci s určenými výrobky.
yyBaterie/bateriové zdroje nezahřívejte a nevystavujte je působení ohně.
yyBaterie/bateriové zdroje nenabíjejte s využitím neautorizovaných nabíječek baterií.
yyNevystavujte kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky
a jinými kovovými předměty.
yyNepoužívejte vytékající baterie/bateriové zdroje.
yyPři likvidaci baterií/bateriových zdrojů zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním
materiálem.
30
Bezpečnostní pokyny
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Pokud baterie/bateriový zdroj vytéká a materiál přijde do styku s kůží nebo
oblečením, opláchněte zasažené místo pečlivě pod tekoucí vodou. V případě,
že dojde ke kontaktu s očima, vyplachujte oči pečlivě velkým množstvím čisté
tekoucí vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
zz Při použití nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru věnujte pozornost
následujícím pokynům.
yyV pravidelných intervalech odstraňujte veškerý nahromaděný prach ze zástrčky
napájení a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
yyVýrobek nezapojujte do elektrické sítě ani neodpojujte mokrýma rukama.
yyNepoužívejte výrobek v případě, že zástrčka napájení není plně zasunuta
do elektrické zásuvky.
yyNevystavujte zástrčku napájení a kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku
s kovovými špendlíky a jinými kovovými předměty.
zz Nedotýkejte se nabíječky baterií či napájecího adaptéru zapojených do elektrické
zásuvky během bouřky.
zz Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Nepoškozujte, nepřerušujte
a neupravujte napájecí kabel.
zz Nebalte výrobek do látek ani jiných materiálů v době, kdy se používá, nebo krátce
po jeho použití, kdy je stále teplý.
zz Neodpojujte výrobek tažením za napájecí kabel.
zz Neponechávejte výrobek zapojený do zdroje energie po dlouhou dobu.
zz Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5–40 °C.
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Zamezte přímému kontaktu výrobku se stejným místem pokožky po dlouhou dobu
při používání výrobku.
Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám včetně zčervenání a popálení
pokožky, a to i v případě, že výrobek nepůsobí horkým dojmem. Při použití
výrobku na horkých místech a u osob s oběhovými problémy nebo méně citlivou
pokožkou se doporučuje použití stativu nebo podobného zařízení.
zz Na místech, kdy je použití výrobku zakázáno, dbejte veškerých pokynů
k vypnutí výrobku.
Neučiníte-li tak, může díky účinkům elektromagnetických vln a nebo v důsledku
nehody dojít k poruchám jiných zařízení.
31
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ:
Označuje riziko zranění.
zz Nepoužívejte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k poškození zraku.
zz Nedívejte se na obrazovku nebo hledáčkem po dlouhá časová období.
Může dojít ke vzniku symptomů obdobných cestovní nemoci (kinetóza).
V takovém případě přestaňte okamžitě používat výrobek a odpočiňte si na chvíli,
než jej opět začnete používat.
zz Blesk vyzařuje během záblesku vysokou teplotu. Při fotografování proto držte prsty,
další části těla a předměty mimo zábleskovou jednotku.
Mohlo by dojít k popálení nebo k poruše blesku.
zz Neponechávejte výrobek na místech vystavených působení extrémně vysokých nebo
nízkých teplot.
Výrobek by se mohl zahřát na extrémně vysokou teplotu/ochladit na extrémně
nízkou teplotu a při doteku způsobit popálení nebo zranění.
zz Řemen je určen pouze pro použití na těle. Zavěšení řemenu s připojeným
libovolným výrobkem na háček nebo jiný objekt může způsobit poškození výrobku.
Rovněž výrobkem netřeste a nevystavujte jej silným nárazům.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zamezte pádům libovolných předmětů na objektiv.
Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
zz Výrobek připevněte pouze na stativ, který je dostatečně robustní.
zz Nepřenášejte výrobek, pokud je připevněn na stativ.
Může dojít k poranění nebo ke vzniku nehody.
zz Nedotýkejte se žádných částí uvnitř výrobku.
Může dojít k poranění.
zz Dojde-li během používání výrobku nebo po jeho použití k libovolné abnormální reakci
nebo podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a požádejte o radu lékaře.
32
Pokyny k zacházení
Péče o fotoaparát
zz Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
zz Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou.
Pokud se fotoaparát namočí, ihned kontaktujte servisní středisko
Canon. Veškeré ulpělé vodní kapky otřete čistým, suchým hadříkem,
a pokud je fotoaparát vystaven slanému vzduchu, otřete jej čistým,
dobře vyždímaným mokrým hadříkem.
zz Používání fotoaparátu v místě s velkým množstvím nečistot nebo prachu
může způsobit závadu.
zz Doporučujeme po použití fotoaparát vyčistit. Delší vystavení fotoaparátu
působení prachu, nečistot, vody nebo soli může způsobit závadu.
zz Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné
magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení vyzařujících
silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické
pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení
dat snímku.
zz Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
zz Neblokujte vestavěný blesk nebo činnost lamel závěrky prstem nebo
jinými objekty. Mohlo by dojít k závadě.
zz Pro odstranění prachu z objektivu a dalších součástí použijte komerčně
dostupný ofukovací štětec. K čištění těla fotoaparátu nebo objektivu
nepoužívejte čističe obsahující organická rozpouštědla. V případě
výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího servisního
střediska Canon.
zz Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak
korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
zz Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého,
může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného
plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu.
Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.
33
Pokyny k zacházení
zz Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej ani
nesnímejte objektiv a nevyjímejte kartu nebo baterii, aby se zabránilo
poškození. Vypněte fotoaparát a před dalším používáním vyčkejte,
než se vlhkost zcela vypaří.
I když fotoaparát zcela vyschne, pokud je vnitřně stále chladný,
nesnímejte objektiv a nevyjímejte kartu ani baterii, dokud se fotoaparát
zcela neadaptuje na teplotu okolního prostředí.
zz Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte
jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na
uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili,
zda fotoaparát stále funguje.
zz Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky,
které mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
zz Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho
opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali nebo se chystáte pořizovat důležité snímky, například při cestě
do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším servisním středisku
Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je řádně funkční.
zz Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo fotografujete/snímáte
filmy, fotoaparát se může značně zahřát. Nejedná se o chybnou funkci.
zz Pokud se v obrazovém poli nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla,
může dojít k výskytu reflexů a závoje.
Obrazovka
zz I když se obrazovka vyrábí pomocí velmi přesné technologie s více než
99,99 % efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů může být mrtvých
a také se zde mohou vyskytovat místa černé, červené nebo jiných barev.
Nejedná se o chybnou funkci. Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané
snímky.
zz Pokud je obrazovka ponechána v zapnutém stavu dlouhou dobu,
může se projevit „vypálení“ určitých míst, kdy jsou patrné stopy dříve
zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí,
pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
34
Pokyny k zacházení
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na
ní zaznamenána:
zz Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu
působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
zz Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými
kovovými předměty.
zz Nelepte na kartu žádné štítky apod.
zz Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné
magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní
magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
zz Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti
zdroje tepla.
zz Kartu uchovávejte v pouzdře.
zz Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Šmouhy na obrazovém snímači
zz Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může
ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí
fotoaparátu k přední části obrazového snímače. Jsou-li šmouhy
viditelné na snímcích, nechte si obrazový snímač vyčistit v servisním
středisku Canon.
Objektiv
zz Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv
zadní stranou nahoru a nasaďte zadní krytku objektivu,
abyste zabránili poškrábání povrchu objektivu
a elektrických kontaktů (1).
(1)
35
Části přístroje
( 1)
( 2)
(6)(7)
(8)
( 3)
( 4)
( 5)
(17)
(18)
( 9)
( 10)
( 11)
( 12)
( 13)
( 14)
( 15)
( 16)
( 19)
( 20) ( 21)
( 22)
(1)
(2)
(3)
Tlačítko spouště
<6> Volič
Značka pro nasazení objektivu
typu EF-M
(4) Obrazový snímač
(5) Kontakty
(6) Tlačítko napájení
(7) Přepínač režimů fotografování
(8) Blesk
(9) Úchyt pro řemen
(10) <I> Páčka vyklopení blesku
(11) Kryt konektorů
36
(12) Pomocné světlo AF/
Světlo redukce červených očí/
Světlo samospouště/
Světlo dálkového ovládání
(13) Kryt slotu pro kartu
(14) Uvolňovací tlačítko objektivu
(15) Zajišťovací kolík objektivu
(16) Bajonet pro uchycení objektivu
(17) < k > Konektor HDMI OUT
(18) <g> Digitální konektor
(19) Závit pro stativ
(20) Otvor pro kabel DC propojky
(21) Kryt prostoru pro baterii
(22) Krytka těla
Části přístroje
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(12)
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Obrazovka
<V> Značka ohniskové roviny
Mikrofon
Indikátor přístupu na kartu
Reproduktor
Sériové číslo (číslo těla)
<M> Tlačítko Menu
<W/O/L> Tlačítko Nahoru/
Kompenzace expozice/Vymazání
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
<Y/A> Tlačítko vlevo/
Blokování AE/Blokování FE
<X/B> Tlačítko Dolů/Info
<x> Tlačítko přehrávání
Tlačítko snímání filmů
<Z/I> Tlačítko Doprava/Blesk
<Q/0> Tlačítko
rychloovladače/nastavení
37
Části přístroje
Přepínač režimů fotografování/režimy fotografování
(1)
(2)
(3)
(1) A: Inteligentní automatický scénický režim (=72)
Stačí pouze stisknout tlačítko spouště. Plně automatické fotografování
s nastaveními určenými fotoaparátem.
(2) z: Režim statických snímků
Pro fotografování. Můžete nechat fotoaparát určit nastavení pro objekt nebo
scénu, nebo můžete převzít větší kontrolu nad fotografováním. Chcete-li
vybrat režim fotografování, můžete klepnout na ikonu režimu fotografování
v levém horním rohu obrazovky fotografování. Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
vyberte režim fotografování a poté stiskněte tlačítko <0>.
Pokročilé režimy fotografování
d
s
Programová automatika (=104)
Priorita závěrky AE (=106)
f
Priorita clony AE (=108)
a
Ruční expozice (=110)
D: Hybridní automatický režim (=72)
38
Části přístroje
Režim Speciální scéna
J
Autoportrét (=82)
P
Jídlo (=88)
2
Portrét (=83)
6
Noční portrét (=89)
Noční scéna z ruky (=90)
Ovládání HDR Backlight
(=91)
K
Jemná pleť (=84)
F
3
Krajina (=85)
G
5
Sport (=86)
I
4
Detail (=87)
Tichý režim (=92)
Režim Kreativní filtry (=96)
I
Č/B zrno (=98)
c
Efekt miniatury (=99)
G
Měkké ostření (=98)
Efekt Objektivu rybí oko
(=98)
A
HDR standardní (=99)
B
HDR živé (=99)
C
HDR výrazné (=99)
D
HDR reliéfní (=99)
X
K
H
Efekt Akvarel (=98)
Efekt Levného fotoaparátu
(=98)
(3) k: Režim Film
Pro záznam filmu. Chcete-li vybrat režim fotografování, můžete klepnout na
ikonu režimu fotografování v levém horním rohu obrazovky fotografování.
Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte režim fotografování a poté stiskněte
tlačítko <0>.
k
AE při filmování (=198)
M
ME při filmování (=200)
39
Části přístroje
Nabíječka baterií LC-E12E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E12 (=42).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Slot pro bateriový
zdroj
Kontrolka plného
nabití
Kontrolka nabíjení
Napájecí kabel
Zásuvka
pro napájecí kabel
(5)
Připevnění řemenu
Provlékněte jeden konec řemenu zespoda
okem úchytu pro řemen na fotoaparátu.
Potom jej provlékněte přezkou na řemenu
podle obrázku. Zatáhněte za řemen, abyste
jej napnuli, a zkontrolujte, zda se nemůže
z přezky uvolnit.
40
Příprava a základní
operace
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením
fotografování a základní operace s fotoaparátem.
41
Nabíjení baterie
ochranný kryt dodaný
1Sejměte
s baterií.
baterii zcela do nabíječky.
2zVložte
z Vyjměte baterii obráceným postupem.
baterii.
3zNabijte
z Připojte napájecí kabel k nabíječce
a zasuňte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
zz Automaticky se zahájí nabíjení
a kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově.
zz Po úplném nabití baterie se zeleně
rozsvítí kontrolka plného nabití.
zz Úplné nabití zcela vybité baterie
trvá přibližně 2 hodiny při pokojové
teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná
k nabití baterie se bude značně lišit
v závislosti na teplotě okolního prostředí
a zbývající kapacitě baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení
baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C)
trvat déle (přibližně až 4 hodiny).
42
Nabíjení baterie
zz Po zakoupení není baterie plně nabitá.
Před použitím baterii nabijte.
zz Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu
i během skladování.
zz Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku
z elektrické zásuvky.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále
odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení
životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem.
Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.
zz Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte
volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast.
Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít
k poškození nabíječky baterií.
zz Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla
konce své životnosti.
Zakupte nový bateriový zdroj.
zz Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně 5 s
nedotýkejte vidlice.
zz Dodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj LP‑E12.
43
Vložení/vyjmutí baterie
Do fotoaparátu vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E12.
Vložení
otevřete kryt prostoru
1Posunutím
pro baterii.
baterii.
2zVložte
z Vložte baterii koncem s elektrickými
kontakty.
zz Zasouvejte baterii, dokud nezapadne
na místo.
kryt.
3zZavřete
z Zasuňte kryt tak daleko, až zaklapne.
zz Nelze použít jiné baterie než bateriový zdroj LP-E12.
zz Po otevření krytu prostoru pro baterii dbejte na to, abyste jej neotočili příliš
dozadu. V opačném případě může dojít k poškození závěsu.
44
Vložení/vyjmutí baterie
Vyjmutí
(1)
kryt prostoru pro baterii.
1zOtevřete
z Vypněte fotoaparát.
zz Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor
přístupu na kartu (1), a poté
otevřete kryt.
baterii.
2zVyjměte
z Zatlačte na páčku zámku baterie
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku, a vyjměte baterii.
zz Na baterii vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=42), abyste zabránili
jejímu zkratování.
45
Vložení/vyjmutí karty
Pořízené snímky se zaznamenají na kartu.
zz Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty (1) nastaven
do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.
Vložení
(1)
1Otevřete kryt slotu karty.
kartu.
2zVložte
z Zasuňte kartu štítkem směřujícím
k zadní části fotoaparátu, až zaklapne
na místo.
3Zavřete kryt.
46
Vložení/vyjmutí karty
Vyjmutí
(1)
kryt.
1zOtevřete
z Vypněte fotoaparát.
zz Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor
přístupu na kartu (1), a poté
otevřete kryt.
zz Pokud se na obrazovce zobrazuje
upozornění [Ukládání...], zavřete kryt.
kartu.
2zVyjměte
z Jemně kartu stlačte směrem dovnitř
a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
zz Vytáhněte kartu v přímém směru
a poté zavřete kryt.
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu (=433).
zz Počet možných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty,
nastavení kvality snímků, citlivosti ISO atd.
47
Vložení/vyjmutí karty
zz Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá
zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos
dat. V tuto chvíli neotevírejte kryt slotu karty ani nevyjímejte baterii.
Rovněž nikdy neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí
nebo bliká indikátor přístupu na kartu. V opačném případě může dojít
k poškození dat snímků, karty nebo fotoaparátu.
yyVyjmutí karty.
yyVyjmutí baterie.
yyVystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
yyOdpojení a připojení napájecího kabelu (při použití příslušenství pro
zásuvku elektrické sítě (prodávané samostatně).
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat
od hodnoty 0001 (=428).
zz Jestliže se na obrazovce zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte
kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste je
všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (=433). Je možné,
že karta pak bude opět normálně fungovat.
zz Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
Nevystavujte kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty,
mohou kontakty selhat.
zz Multimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)
48
Použití obrazovky
Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.
Naklonění obrazovky směrem nahoru
zz Obrazovku lze zdvihnout nahoru
a otevřít v úhlu až přibližně 180°.
zz Pokud fotografujete také sami sebe,
můžete zobrazit svůj zrcadlový obraz
tím, že otočíte obrazovku směrem
k přední straně fotoaparátu.
zz Pokud fotoaparát nepoužíváte, ponechte obrazovku zavřenou.
zz Nesnažte se obrazovku silou otevřít příliš, neboť byste tím mohli
fotoaparát poškodit.
49
Zapnutí napájení
Fotoaparát zapnete stisknutím tlačítka
napájení. Opětovným stisknutím
fotoaparát vypnete.
Nastavení data, času a časového pásma
Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení data/času/
pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených na =438.
Změna jazyka uživatelského rozhraní
Změna jazyka uživatelského rozhraní viz =441.
zz Pokud během záznamu snímku na kartu vypnete fotoaparát, zobrazí se
[Ukládání...] a po dokončení záznamu se fotoaparát vypne.
50
Zapnutí napájení
Indikátor stavu baterie
: Stav baterie je dostatečný.
: Kapacita baterie je nízká, ale
fotoaparát lze stále používat.
: Baterie se brzy vybije. (bliká)
: Nabijte baterii.
zz Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie
vybije rychleji:
yyStisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
yyČastou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
yyPoužíváním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
yyPoužíváním funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
zz Počet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách
fotografování.
zz Mechanizmus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Určité objektivy
mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
zz Za nízkých okolních teplot nemusí být fotografování možné i při dostatečně
nabité baterii.
51
Nasazení/sejmutí objektivu
Fotoaparát je kompatibilní s objektivy EF-M.
Nasazení objektivu
krytky.
1zSejměte
z Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla otočením ve směru znázorněném
šipkami na obrázku.
objektiv.
2zNasaďte
z Vyrovnejte bílou značku pro nasazení na
objektivu s bílou značkou pro nasazení
na fotoaparátu a otáčejte objektivem
ve směru znázorněném šipkou, dokud
nezaskočí na místo.
3Sejměte přední krytku objektivu.
52
Nasazení/sejmutí objektivu
Sejmutí objektivu
(3)
(2)
(1)
Stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte objektivem až na doraz a poté
jej sejměte.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
zz Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
zz Před nasazením nebo sejmutím objektivů vypněte fotoaparát.
zz Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického
zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
zz Obrazový úhel fotografování
-- Protože je obrazové pole menší než u formátu ve velikosti 35mm filmu,
efektivní obrazový úhel odpovídá objektivu s 1,6násobkem indikované
ohniskové vzdálenosti objektivu.
Obrazové pole (přibližné) (22,3×14,9 mm)
Formát 35mm filmu (36×24 mm)
zz Pokyny k použití objektivu najdete v Návodu k použití objektivu (=4).
Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu
Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit
na fotoaparát krytku těla.
Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.
53
Nasazení/sejmutí objektivů EF/EF-S
Objektivy EF a EF-S lze použít po nasazení volitelného upevňovacího
adaptéru EF-EOS M.
Nasazení objektivu
krytky.
1zSejměte
z Sejměte krytku objektivu, adaptéru
a těla.
(1)
(2)
objektiv na adaptér.
2zNasaďte
z Vyrovnejte bílou značku pro nasazení
na objektivu s odpovídající značkou na
adaptéru a otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
(1)
(2)
(3)
Červená značka
Bílá značka
adaptér k fotoaparátu.
3zUpevněte
z Vyrovnejte bílé značky pro nasazení (3)
na adaptéru a fotoaparátu a otáčejte
objektivem ve směru šipky, jak je
znázorněno šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
54
Nasazení/sejmutí objektivů EF/EF-S
přepínač režimů zaostřování
4 Přesuňte
na objektivu do polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude funkční.
Sejmutí objektivu
5Sejměte přední krytku objektivu.
uvolňovací tlačítko
1Stiskněte
objektivu a otočte adaptérem ve
směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte adaptérem až na doraz a poté
jej sejměte.
objektiv z adaptéru.
2zSejměte
z Podržte stisknutou uvolňovací páčku
objektivu na adaptéru a otáčejte
objektivem proti směru hodinových
ručiček.
zz Otočte objektivem až na doraz a poté
jej sejměte.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
zz Bezpečnostní opatření pro objektiv viz =53.
zz Při použití objektivu, který je těžší než fotoaparát, držte fotoaparát při přenášení
za objektiv.
zz U objektivů typu EF s nástavcem pro upevnění na stativ (jako jsou například
silné teleobjektivy) upevněte stativ k nástavci pro upevnění na stativ na
objektivu. Při použití objektivů bez nástavce pro upevnění na stativ nasaďte
stativ do nástavce pro upevnění na stativ na upevňovacím adaptéru.
55
Základní operace
Držení fotoaparátu
Při fotografování můžete obrazovku nastavit naklápěním. Podrobnosti viz
část =49.
Normální úhel
56
Podhled
Základní operace
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Tlačítko spouště lze namáčknout
do poloviny. Poté je možné tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického zaostřování
a systému automatické expozice,
který nastaví rychlost závěrky a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí přibližně na 8 s nebo
podle nastavení časovače měření.*
* Výchozí nastavení časovače měření je na
8 sekund.
Úplné stisknutí
Tímto pořídíte snímek.
zz Zamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován
jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků.
Chcete‑li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:
Držte fotoaparát co nejpevněji.
Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté
tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
zz Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího namáčknutí nebo jej
namáčknete a bezprostředně poté jej stisknete úplně, pořídí fotoaparát snímek
až po určitém okamžiku.
zz Namáčknutím tlačítka spouště napůl lze přejít zpět do stavu připravenosti
ke snímání i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.
57
Základní operace
<6> Volič
Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku
a otáčejte voličem <6>.
Pomocí tohoto voliče lze nastavit rychlost
závěrky, clonu a další možnosti.
58
Základní operace
Tlačítko INFO
Každým stisknutím tlačítka <B>
se změní zobrazované informace.
Následující ukázkové obrazovky jsou
pro statické snímky.
59
Nastavení úrovně zobrazení
Můžete nastavit, jak budou informace zobrazovány na obrazovce podle
vašich preferencí. Nastavení můžete podle potřeby změnit.
hlavní záložky.
1zZobrazte
z Stisknutím tlačítka <M> zobrazíte
hlavní záložky.
záložku [j].
2zVyberte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
z navigačních tlačítek vyberte
záložku [j].
60
Nastavení úrovně zobrazení
Zobrazení menu
Typ zobrazení můžete vybrat z [S pokyny] nebo [Standardní].
Pokud nastavíte [S pokyny], zobrazí se při stisknutí tlačítka <M>
popisy hlavní záložky. Pokud nastavíte [Standardní], obrazovka nabídky
se zobrazí ihned po stisknutí tlačítka <M>. Ve výchozím nastavení
je nastaveno [S pokyny].
1Vyberte [Zobrazení menu].
2Vyberte typ zobrazení.
(1)
(1) Hlavní záložky
zz Když je nastaveno [S pokyny], záložka [9 (Moje menu)] se nezobrazí.
Chcete-li nastavit Moje menu (=465), změňte úroveň zobrazení nabídky
na [Standardní].
61
Nastavení úrovně zobrazení
Průvodce funkcí
Při použití Rychlého ovládání nebo nastavení nabídky se může zobrazit
stručný popis funkcí a položek. Ve výchozím nastavení je nastaveno [Povolit].
1Vyberte [Průvodce funkcí].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz Ukázkové obrazovky
Obrazovka rychlého ovládání
Obrazovka nabídky
(1)
(1)
(1) Průvodce funkcí
zz Chcete-li vymazat popis, klepněte na něj nebo pokračujte v provádění operací.
62
Použití a nastavení nabídek
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Tlačítko <M>
Obrazovka
<V> Navigační tlačítka
(4)
(5)
Tlačítko <0>
Volič
Obrazovka nabídky
Režim <A>
Režim Film
Režim statických snímků (v pokročilých režimech fotografování)
zz Zobrazené záložky nabídky a položky se liší v závislosti na režimu fotografování.
63
Použití a nastavení nabídek
Postup nastavení položek nabídky
zz Při nastavení položky [j: Zobrazení menu] na [S pokyny]
(1)
hlavní záložky.
1zZobrazte
z Když stisknete tlačítko <M>,
zobrazí se hlavní záložky (1) a popis
vybrané záložky.
hlavní záložku.
2zVyberte
z Každým stisknutím tlačítek <Y> <Z>
z navigačních tlačítek se přepne hlavní
záložka (skupina funkcí).
zz Výběr můžete provést rovněž otočením
voliče <6>.
obrazovku nabídky.
3zZobrazte
z Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
obrazovku nabídky.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku hlavní
záložky, stiskněte tlačítko <M>.
sekundární záložku.
4zVyberte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z>
z navigačních tlačítek vyberte
sekundární záložku.
zz Výběr můžete provést rovněž otočením
voliče <6>.
položku nastavení.
5zVyberte
z Stisknutím tlačítek <W> <X>
z navigačních tlačítek vyberte položku
a potom stiskněte tlačítko <0>.
64
Použití a nastavení nabídek
možnost.
6zVyberte
z Stisknutím tlačítka <W> <X> nebo
<Y> <Z> z navigačních tlačítek
vyberte požadovanou možnost.
(Některé možnosti se vybírají pomocí
tlačítek <W> a <X>, jiné se vybírají
pomocí tlačítek <Y> a <Z>.)
zz Aktuální nastavení je označeno
modrou barvou.
možnost.
7zNastavte
z Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
zz Pokud změníte nastavení z výchozího,
bude uvedeno modře (k dispozici pouze
pro položky nabídky pod záložkou [z]).
nastavení.
8zUkončete
z Dvakrát stiskněte tlačítko <M> pro
opuštění nabídky a návrat do stavu
připravenosti k fotografování.
zz V krocích 2 až 8 můžete operaci provést také klepnutím na obrazovku (=68).
zz Popis funkcí nabídky dále předpokládá, že je zobrazena obrazovka nabídky.
zz Operaci zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
65
Použití a nastavení nabídek
zz Při nastavení položky [j: Zobrazení menu] na [Standardní]
(1)
obrazovku nabídky.
1zZobrazte
z Stisknutím tlačítka <M> zobrazte
obrazovku nabídky.
příslušnou kartu.
2zVyberte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
hlavní záložku (1) a sekundární záložku.
zz Výběr můžete provést rovněž otočením
voliče <6>.
zz Poté jsou operace stejné jako při
nastavení položky [j: Zobrazení
menu] na [S pokyny]. Viz „Postup
nastavení nabídky“ (=64),
počínaje krokem 5.
zz Pro ukončení nastavování stiskněte
tlačítko <M>.
66
Použití a nastavení nabídek
Ztmavené položky v nabídce
Příklad: Priorita vysokých jasů
Šedě zobrazené položky nabídky nelze
nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě,
když je přepsána nastavením jiné funkce.
Chcete-li zjistit, o kterou funkci se jedná,
vyberte šedě zobrazenou položku nabídky
a stiskněte tlačítko <0>.
Šedě zobrazenou položku nabídky budete
moci vybrat, až zrušíte nastavení funkce,
která ji přepisuje.
zz Možná nebude možné zobrazit funkci zamezující dostupnosti některých
ztmavených položek.
zz Možnost [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát] umožňuje resetovat
funkce nabídky na výchozí nastavení (=453).
67
Činnost dotykové obrazovky
Fotoaparát můžete ovládat klepnutím nebo přetažením prstem na panelu
dotykové obrazovky.
Klepnutí
Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)
zz Klepněte prstem na obrazovku
(krátce se prstem dotkněte obrazovky
a poté z ní prst sejměte).
zz Pokud například klepnete na ikonu [Q],
zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
Klepnutím na ikonu [2] se můžete
vrátit na předchozí obrazovku.
Tažení
Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)
zz Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte
obrazovky.
zz Pokud je položka [5: Tón] nastavena na [Dotkněte se
dotykových operacích pípnutí (=446).
zz Odezvu ovládání dotykem lze nastavit (=444).
68
], nezazní při
Rychlé ovládání
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na
obrazovce. To se nazývá rychlé ovládání (kromě režimu [A]).
1Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2zVyberte
z Výběr proveďte stisknutím
tlačítek <W> <X>.
zz Když se zobrazuje obrazovka
vlevo, stiskněte pro volbu
tlačítka <W> <X> <Y> <Z>.
možnost.
3zVyberte
z Otáčením voliče <6> nebo stisknutím
tlačítek <Y> <Z> změňte nastavení.
Některé položky se nastavují poté
stisknutím tlačítka.
zz Stisknutím tlačítka <0> dokončete
nastavení a vraťte se na předchozí
obrazovku.
zz Můžete také klepnout na obrazovku pro nastavení Rychlého ovládání (=68).
69
70
Základní režimy
fotografování
Tato kapitola popisuje účinné fotografické techniky v režimech
[A], [D], Speciální scéna (=80) a Kreativní filtry (=96).
Jednoduše vytvořte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště
a všechna nastavení se nastaví automaticky.
71
Automatický inteligentní scénický režim/
Hybridní Auto (Plná automatika)
[A] [D] je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky
zaostřit na statické nebo pohyblivé objekty na základě detekce
pohybu objektu.
V režimu [D] můžete jednoduchým pořizováním statických snímků vytvořit
krátký film zachycující události v průběhu dne. Fotoaparát zaznamená před
každým snímkem 2–4 s dlouhé klipy scén, které se později zkombinují
v krátkém filmu (=190, =268).
režimů fotografování
1Přepínač
přepněte do polohy <A>.
zz Chcete-li použít režim [D], klepněte
po nastavení přepínače režimů
fotografování do polohy <z> v levé
horní části obrazovky a stisknutím
tlačítek <Y> <Z> vyberte režim [D],
a potom stiskněte tlačítko <0>.
zaměřte na zvolený cíl
2Fotoaparát
(objekt).
zz Za určitých podmínek fotografování
se kolem objektu zobrazí rámeček.
zz Na veškerých detekovaných obličejích
se zobrazí AF body.
72
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
na objekt.
3zZaostřete
z Zaostřete namáčknutím tlačítka
spouště napůl.
zz Pokud bliká [D], použijte páčku <D>
pro vysunutí blesku.
zz Zaostřit je též možné klepnutím na tvář
osoby nebo jiný objekt na obrazovce
(Dotykové AF).
zz Při nedostatečném osvětlení se podle
potřeby automaticky aktivuje pomocné
světlo AF (=184).
zz U statických objektů se AF bod zobrazí
zeleně, když je objekt zaostřen.
Fotoaparát v tuto chvíli zapípá
(pouze režim <A >). (One-Shot AF)
zz U pohybujících se objektů se AF bod
zobrazuje modře (pouze režim <A>)
a sleduje pohyb objektu. Fotoaparát
neemituje pípnutí. (Servo AF)
snímek.
4zPořiďte
z Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li zasunout blesk, stiskněte jej
prsty dolů.
zz Pohyb objektu (ať jsou objekty nehybné či pohyblivé) nemusí být správně
detekován pro některé podmínky objektu nebo snímání.
73
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
zz Činnost AF (jednorázové automatické zaostření (One-Shot AF nebo Servo AF))
se nastaví automaticky při stisknutí tlačítka spouště do poloviny. I když se
automaticky nastaví na One-Shot AF, fotoaparát se přepne na Servo AF,
pokud je detekován pohyb objektu při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
(pouze režim <A>).
zz Režim [A] vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě,
pod širým nebem nebo při západu slunce. Pokud dáváte přednost jiným
barvám, přepněte na pokročilý režim fotografování (=38) a vyberte jiný styl
Picture Style než [D], pak exponujte znovu (=154).
D: Režim Hybridní Auto
zz Chcete-li vytvořit působivější krátké filmy, zaměřte fotoaparát na objekty
po dobu asi čtyř sekund před pořizováním statických snímků.
zz Životnost baterie v tomto režimu je kratší než v režimu <A>, protože je
při expozici každého snímku zaznamenán rovněž krátký film.
zz K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení statického
snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru režimu <D> a při jiných
způsobech používání fotoaparátu.
zz V krátkých filmech se zaznamenají případné zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu a objektivu.
zz Kvalita snímku krátkého filmu je w6W pro NTSC a w5W
pro PAL. Toto se liší v závislosti na nastavení videosystému.
zz Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny ani
při spuštění samospouště.
zz Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány jako samostatné filmové
soubory, a to i v případě, že byly zaznamenány v režimu <D> ve stejný den.
yyDoba záznamu krátkého filmu dosáhne 29 minut a 59 sekund.
(Může se rovněž uložit jako samostatné soubory v případě
překročení velikosti cca 4 GB.)
yyKrátký film je chráněný.
yyMění se tato nastavení: letní čas, videosystém a časové pásmo.
zz Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
74
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Minimalizace rozostřených snímků
⿟⿟ Použijte robustní stativ, který unese hmotnost fotografického vybavení.
Upevněte fotoaparát na stativ důkladně.
⿟⿟ Doporučuje se použití bezdrátového dálkového ovladače (prodává se
samostatně, =191).
Časté otázky
zz Zaostření není možné (indikováno oranžovým AF bodem).
Zaměřte fotoaparát na oblast s dobrým kontrastem a namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny (=57). Pokud jste příliš blízko fotografovaného
objektu, posuňte se od něj dále a vyfotografujte jej znovu.
zz Zobrazí se více AF bodů současně.
Pokud je současně zobrazeno více AF bodů, jsou všechny tyto polohy
zaostřené. Dokud se jeden AF bod nachází na objektu, můžete provést
expozici snímku.
zz Po namáčknutí tlačítka spouště napůl nedojde k zaostření
na fotografovaný objekt.
Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven na <MF>,
nastavte jej na <AF>.
zz Bliká zobrazená hodnota rychlosti závěrky.
Vzhledem k tomu, že je scéna příliš tmavá, může pořízení snímku vést
k rozmazání objektu způsobenému otřesy fotoaparátu. Doporučujeme
použít stativ.
75
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu doleva
či doprava zahrnovat vyváženější snímek s příjemným pozadím
a novou perspektivou.
Namáčknutím tlačítka spouště napůl zaostřete na nepohyblivý objekt.
Zaostření na tento objekt bude následně zablokováno. Podržte tlačítko
spouště stisknuté napůl, změňte kompozici snímku a poté úplným
stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek. Tato funkce se označuje jako
„blokování zaostření“.
Fotografování pohyblivého objektu (pouze režim <A>)
Po namáčknutí tlačítka spouště a zobrazení modrého AF bodu detekuje
fotoaparát pohyb objektu a zaostří pomocí funkce Servo AF. Udržujte objekt
na obrazovce s namáčknutým tlačítkem spouště a v rozhodující moment
tlačítko spouště úplně stiskněte.
76
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Ikony scén
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
vše automaticky podle fotografované
scény. Rozpoznaný typ scény se
zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.
Podrobné informace o ikoně viz =505.
Úprava nastavení dotykem na obrazovce
Klepnutím na ikony na obrazovce můžete
upravit nastavení.
77
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
Snímání s použitými efekty (Kreativní asistent)
tlačítko <Q>.
1zStiskněte
z Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
efekt.
2zZvolte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
úroveň efektu a další
3Vyberte
podrobnosti.
zz Nastavte jej pomocí tlačítek <Y> <Z>
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte
tlačítko <A> a poté vyberte [OK].
Efekty Kreativní asistent
zz [
] Předvolba
zz [
] Rozostřené pozadí
Vyberte jeden z přednastavených efektů.
Vezměte na vědomí, že možnosti [Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2]
nejsou dostupné s režimem [ČB].
Nastavuje rozostření pozadí. Výběrem vyšších hodnot pozadí zaostříte,
zatímco nižšími hodnotami jej rozmažete. Volba [Auto] upravuje
rozmazání pozadí tak, aby odpovídalo jasu. V závislosti na propustnosti
světla objektivu (clonové číslo) nemusí být některé pozice dostupné.
78
Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto (Plná automatika)
zz [
] Jas
zz [
] Kontrast
zz [
] Sytost
Upravuje jas obrazu.
Upravuje kontrast.
Upravuje sytost barev.
zz [
] Tón barvy 1
zz [
] Tón barvy 2
zz [
] Černobílé
Slouží k úpravě tónu žluté/modré barvy.
Slouží k úpravě tónu zelené/purpurové barvy.
Nastavení efektu tónování pro monochromatické fotografování.
Chcete‑li fotografovat barevně, nastavte možnost [Vyp].
Položky [Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2] nejsou k dispozici
při použití jiné možnosti než [Vyp].
zz Pokud používáte blesk, položka [Rozostřené pozadí] není k dispozici.
zz Tato nastavení se resetují, když přepnete režimy nebo vypnete fotoaparát.
Pro uložení nastavení nastavte položku [z: Uchovat data Kreat.asistent]
na [Povolit].
Ukládání efektů
Chcete-li uložit aktuální nastavení do fotoaparátu, klepněte na [Registr.] na
obrazovce nastavení Kreativní asistent. Lze uložit až tři předvolby [USER*].
Po uložení tří předvoleb přepíše každá nově uložená předvolba existující
předvolbu [USER*].
79
Režim Speciální scéna
Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim fotografování, fotoaparát
automaticky zvolí správná nastavení.
režimů fotografování
1Přepínač
přepněte do polohy <z>.
na ikonu režimu
2Klepněte
fotografování.
režim fotografování.
3zVyberte
z Vyberte z režimů [J], [2], [K], [3],
[5], [4], [P], [6], [F], [G] a [I].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
režim fotografování a poté stiskněte
tlačítko <0>.
zz Výběr můžete provést rovněž otáčením
voliče <6>.
zz Upozornění o každém režimu fotografování jsou uvedena společně (=93).
Před fotografováním si tato upozornění přečtěte.
zz Režim fotografování můžete rovněž nastavit pomocí položky
[z: Režim snímání].
zz Pořiďte zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
80
Režim Speciální scéna
Režim Speciální scéna
Režim snímání
Strana
J
Autoportrét
=82
P
Jídlo
Režim snímání
Strana
=88
2
Portrét
=83
6
Noční portrét
=89
K
Jemná pleť
=90
=84
F
Noční scéna z ruky
3 Krajina
=85
G
Ovládání HDR Backlight
=91
5 Sport
=86
I
Tichý režim
=92
Detail
=87
4
81
Režim Autoportrét
Chcete-li fotografovat sami sebe, použijte režim [J] (Autoportrét).
Otočte obrazovku dokola směrem k objektivu. Lze přizpůsobit zpracování
obrazu, včetně vyhlazení pleti nebo úprav jasu a pozadí, které vám
umožní vyniknout.
Tipy k fotografování
zz Nastavte jas a efekt jemné pleti.
Položky [Jas] a [Efekt Jemná pleť] lze nastavit v pěti úrovních.
Pomocí položky [Pozadí] můžete upravit úroveň rozostření pozadí.
zz Klepnutím na obrazovku proveďte expozici snímku.
Kromě stisknutí tlačítka spouště až na doraz pro expozici snímku můžete
fotografovat rovněž klepnutím na obrazovku – jakmile povolíte expozici
dotykem klepnutím na položku [y] pro změnu nastavení na [x].
zz Vlastní autoportréty můžete pořídit i v jiných režimech fotografování než [J]
(kromě režimu [I]), a to otočením obrazovky směrem dopředu a klepnutím
na [J] vlevo dole.
82
Režim Portrét
Režim [2] (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla
fotografovaná osoba. Zajišťuje také jemnější vzhled odstínů pleti a vlasů.
Tipy k fotografování
zz Vyberte místo, na kterém je vzdálenost mezi objektem
a pozadím nejdelší.
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí,
tím rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
zz Použijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte konec teleobjektivu
k zaplnění snímku obrazem fotografované osoby od pasu nahoru.
zz Zaostřete na tvář.
Při zaostřování se před vyfotografováním ujistěte, zda je AF bod na tváři
osvícený zeleně. Při fotografování tváří zblízka můžete nastavit položku
[z: AF detekce očí] na [Povolit] pro fotografování se zaostřením na
oči objektu.
zz Fotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [i] (Kontinuální snímání). Jestliže podržíte
tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně k zachycení změn ve výrazu
tváře a pozice fotografovaného objektu.
83
Režim Jemná pleť
Pro získání ještě atraktivnějšího vzhledu pleti použijte režim [K]
(Jemná pleť). Zpracování snímků zajistí jemnější vzhled pleti.
Tipy k fotografování
zz Povolte fotoaparátu detekovat tváře.
Okolo libovolných hlavních objektů detekovaných pro zjemnění pleti
se zobrazí rámečky. Pro účinnější vyhlazení pokožky se můžete
pohybovat blíže k objektu nebo dále od něj, takže se rámeček zobrazí
na obličeji objektu.
zz Zaostřete na tvář.
Při zaostřování se před vyfotografováním ujistěte, zda je AF bod na tváři
osvícený zeleně. Při fotografování tváří zblízka můžete nastavit položku
[z: AF detekce očí] na [Povolit] pro fotografování se zaostřením na
oči objektu.
84
Režim Krajina
Režim [3] (Krajina) použijte pro rozlehlé scenérie nebo v případech,
kdy chcete mít zaostřen celý záběr, od blízkých objektů až po vzdálené.
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy, se silným doostřením
a výrazným vzhledem.
Tipy k fotografování
zz Při použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé
nastavení.
Pokud používáte objektiv se zoomem, nastavte objektiv na širokoúhlý
konec a zaostřete tak objekty poblíž a daleko. Snímky krajin také získají
při tomto nastavení lepší perspektivu.
zz Při fotografování nočních scén držte fotoaparát stabilně.
Fotografování v režimu [3] s fotoaparátem drženým v ruce může
způsobit rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
85
Režim Sport
Režim [5] (Sport) slouží k fotografování pohybujících se objektů,
jako je běžící osoba nebo jedoucí vozidlo.
(1)
Tipy k fotografování
zz Použijte teleobjektiv.
Teleobjektiv je vhodný pro fotografování z dálky.
zz Sledujte objekt pomocí rámečku plošného AF.
Ve výchozím nastavení se položka [z: Metoda AF] nastaví na možnost
[u+Sledování]. Při namáčknutí tlačítka spouště se zobrazí rámeček
plošného AF (1). Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zz Fotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [i] (Kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště.
Chcete‑li sledovat objekt a zachytit změny během jeho pohybu,
držte tlačítko spouště stisknuté a snímejte kontinuálně.
86
Režim Detail
Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim
[4] (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily o mnoho větší,
použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).
Tipy k fotografování
zz Použijte jednoduché pozadí.
Na jednoduchém pozadí vyniknou malé předměty, jako například
květiny, lépe.
zz Přesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ověřte, jaká je minimální zaostřitelná vzdálenost objektivu.
Minimální zaostřitelná vzdálenost objektivu se měří od značky <V>
(ohnisková rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému
objektu. Zaostřování není možné, pokud jste příliš blízko.
zz Při použití objektivu se zoomem použijte konec teleobjektivu.
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při použití konce
teleobjektivu jevit fotografovaný objekt větší.
87
Režim Jídlo
Chcete-li na snímku zachytit jídlo, použijte režim [P] (Jídlo). Snímky budou
jasné a budou vzbuzovat chuť k jídlu. Rovněž podle světelného zdroje
bude na snímcích pořízených pod wolframovým světlem potlačen červený
nádech atd.
Tipy k fotografování
zz Změňte tón barvy.
Můžete změnit položku [Barevný tón]. Pro zvýšení červeného
nádechu jídla použijte možnost [Teplé]. Pokud je obraz příliš červený,
použijte nastavení [Chladné].
88
Režim Noční portrét
Pokud chcete fotografovat osoby v noci a chcete dosáhnout přirozeně
vypadající noční scény v pozadí, použijte režim [6] (Noční portrét).
Mějte na paměti, že pro fotografování je vyžadován blesk.
Doporučujeme použít stativ.
Tipy k fotografování
zz Použijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší
ohniskovou vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru.
Jelikož se mohou otřesy fotoaparátu vyskytovat při fotografování z ruky,
použijte také stativ.
zz Zkontrolujte jas snímku.
Doporučujeme přehrát pořízený snímek na místě a zkontrolovat jas.
Pokud objekt vypadá tmavý, přesuňte se blíže a pořiďte snímek znovu.
zz Zkuste také fotografovat v jiných režimech snímání.
U snímků pořizovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich
projeví rozhýbání fotoaparátu, proto doporučujeme fotografovat také
v režimu [A].
zz Při společném použití samospouště a blesku Speedlite se po pořízení snímku
krátce rozsvítí světlo samospouště.
89
Režim Noční scéna z ruky
Režim [F] (Noční scéna z ruky) umožňuje fotografovat noční scény, i když
držíte fotoaparát v rukou. V tomto režimu snímání jsou pro každý snímek po
sobě pořízeny čtyři dílčí snímky a je zaznamenán výsledný kombinovaný
snímek s potlačeným vlivem rozhýbání fotoaparátu.
Tipy k fotografování
zz Držte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze. V tomto
režimu jsou čtyři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného snímku.
Pokud je však jakýkoli ze čtyř dílčích snímků významně posunutý
v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve výsledném
snímku řádně vyrovnány.
90
Režim Ovládání HDR Backlight
Při fotografování scén, které obsahují jasné i tmavé oblasti, použijte
režim [G] (Ovládání HDR Backlight). Při pořizování jednoho snímku
v tomto režimu jsou po sobě pořízeny tři dílčí snímky s odlišnými
expozicemi. Výsledkem je jeden snímek s širokým rozsahem tónů,
jenž má minimalizovány oříznuté stíny způsobené protisvětlem.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
Tipy k fotografování
zz Držte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze.
V tomto režimu jsou tři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku. Pokud je však jakýkoli ze tří dílčích snímků významně posunutý
v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve výsledném
snímku řádně vyrovnány.
91
Tichý režim
Pokud je potřeba ticho, můžete fotografovat bez pípnutí nebo zvuků
spuštění závěrky. Při fotografování se kolem obrazovky na okamžik zobrazí
bílý rámeček.
Tipy k fotografování
zz Udělejte několik zkušebních snímků.
Zvažte předem zhotovení několika zkušebních snímků, protože
za určitých podmínek snímání může být slyšet nastavování clony
a přeostřování.
92
Opatření v režimu Speciální scéna
J: Autoportrét
zz V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných oblastí,
než je pokožka osob.
zz Nastavení efektu [Efekt Jemná pleť] specifikovaná v režimu [J] nejsou
aplikována v režimu [K].
zz Pokud jste vysunuli blesk, nastaví se položka [Roz. pozadí] na [Auto]
a nastavení nelze změnit v režimu blesku [I].
K: Jemná pleť
zz V závislosti na podmínkách snímání může dojít ke změně jiných oblastí,
než je pokožka osob.
zz Podrobnosti nastavení v režimu [K] nejsou použity v režimu [J].
3: Krajina
zz Fotografování s bleskem není možné.
5: Sport
zz Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
vlevo dole blikat hodnota rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji
a pořiďte snímek.
zz Fotografování s bleskem není možné.
P: Jídlo
zz Teplý barevný nádech objektů může vyblednout.
zz Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
zz Při použití blesku se položka [Barevný tón] nastaví na možnost Standardní.
zz Pokud jsou na snímku lidé, nemusí se správně zachytit odstín pokožky.
6: Noční portrét
zz Požádejte fotografované osoby, aby se nehýbaly ještě chvíli po emitování
záblesku.
zz Zaostření může být obtížné, pokud je tvář osoby tmavá. V tomto případě
zaostřete ručně nastavením [z: Režim ostření] na [MF] nebo nastavením
přepínače režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> (=55, =182).
zz Automatické zaostřování v noci nebo v tmavých scénách může být obtížné,
pokud světelné body leží v rámci AF bodu. V tomto případě zaostřete ručně
nastavením položky [z: Režim ostření] na [MF] nebo nastavením přepínače
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> (=55, =182).
zz Snímky se budou mírně lišit od snímků zobrazených na obrazovce.
93
Opatření v režimu Speciální scéna
6: Noční portrét (pokračování)
zz Pokud hrozí riziko přeexponování při fotografování s bleskem, rychlost závěrky
nebo citlivost ISO se automaticky upraví pro redukci ztráty detailů ve světlech
a fotografování standardní expozicí. Při fotografování s bleskem s některými
objektivy se rychlost závěrky a citlivost ISO zobrazené při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny nemusí shodovat s aktuálně použitými nastaveními.
To může ovlivnit jas pozadí, která jsou mimo dosah blesku.
F: Noční scéna z ruky
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
zz Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Automatické zaostřování v noci nebo v tmavých scénách může být obtížné,
pokud světelné body leží v rámci AF bodu. V tomto případě zaostřete ručně
nastavením položky [z: Režim ostření] na [MF] nebo nastavením přepínače
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> (=55, =182).
zz Snímky se budou mírně lišit od snímků zobrazených na obrazovce.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Záznam snímků na kartu trvá určitou dobu od jejich propojení po fotografování.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
94
Opatření v režimu Speciální scéna
G: Ovládání HDR Backlight
zz V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
zz Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Uvědomte si, že snímek nemusí být vykreslen s jemnou gradací a může
vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz Režim Ovládání HDR Backlight nemusí být účinný pro scény s příliš silným
protisvětlem nebo pro scény s mimořádně vysokým kontrastem.
zz Při fotografování objektů, které jsou dostatečně jasné, například u normálně
osvětlených scén, může snímek vypadat nepřirozeně v důsledku použitého
efektu HDR.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Záznam snímků na kartu trvá určitou dobu od jejich propojení po fotografování.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
I: Tichý režim
zz Při použití tichého fotografování buďte zodpovědní a respektujte právo objektu
na soukromí a na portrét.
zz Snímky rychle se pohybujících objektů mohou vypadat zkreslené.
zz Kontinuální snímání a fotografování s bleskem nejsou k dispozici.
95
Režim Kreativní filtry
Fotografovat je možné s použitím efektů filtrů. Účinky efektu filtrů lze
zkontrolovat ještě před fotografováním.
režimů fotografování
1Přepínač
přepněte do polohy <z>.
na ikonu režimu
2Klepněte
fotografování.
efekt filtru (režim
3Vyberte
fotografování).
zz Vyberte z možností [I], [G], [X], [K],
[H], [c], [A], [B], [C] a [D].
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
režim fotografování a poté stiskněte
tlačítko <0>.
zz Výběr můžete provést rovněž otočením
voliče <6>.
zz Zobrazí se snímek s použitým
efektem filtru.
efekt a fotografujte.
4zNastavte
z Stiskněte tlačítko <Q> a vyberte
položku vlevo nahoře. (Není k dispozici
pro [c], [A], [B], [C] a [D].)
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> nastavte
efekt a stiskněte tlačítko <0>.
96
Režim Kreativní filtry
zz Formáty RAW a RAW+JPEG nejsou k dispozici. Při nastavení kvality snímku
RAW jsou snímky pořizovány s kvalitou snímku 73. Při nastavení kvality snímku
RAW+JPEG jsou snímky pořizovány s nastavenou kvalitou snímku JPEG.
zz Kontinuální snímání není k dispozici při nastavení volby [I], [G], [X], [K],
[H] nebo [c].
zz Při použití režimu [I] se zrnitý náhled částečně liší od vzhledu snímků.
zz Při použití možnosti [G] nebo [c] se náhled měkkého ostření částečně liší
od vzhledu snímků.
zz Nezobrazuje se žádný histogram.
zz Zvětšené zobrazení není k dispozici.
zz V pokročilých režimech fotografování jsou na obrazovce rychlého ovládání
k dispozici tato nastavení: [I], [G], [X], [J], [K], [H] a [c].
zz Pořiďte zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
97
Režim Kreativní filtry
Charakteristiky kreativních filtrů
zz I Č/B zrno
Vytváří zrnité černobílé snímky. Úpravou kontrastu můžete změnit
černobílý efekt.
zz G Měkké ostření
Poskytuje snímku měkký vzhled. Úpravou rozmazání můžete změnit
stupeň změkčení.
zz X Efekt Objektivu rybí oko
Poskytuje efekt objektivu rybí oko. Snímek bude mít soudkové zkreslení.
V závislosti na úrovni efektu tohoto filtru se mění oříznutá oblast okolo
okrajů snímku. A protože tento efekt filtru zvětšuje střed obrazu, zdánlivé
rozlišení ve středu se může v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů
snižovat, takže nastavujte efekt filtru za současné kontroly výsledného
snímku. Použije se jeden AF bod fixovaný na střed.
zz K Efekt Akvarel
Tento efekt propůjčí snímku vzhled akvarelové malby se změkčenými
barvami. Úpravou efektu můžete měnit sytost barev. Mějte na paměti,
že noční scény nebo tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou
gradací a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levného fotoaparátu
Posunuje barvy způsobem typickým pro levné fotoaparáty a ztmavuje
čtyři rohy obrazu. Pro změnu barevného nádechu lze použít možnosti
barevného tónu.
98
Režim Kreativní filtry
zz c Efekt miniatury
Vytváří efekt diorámy.
Fotografování při výchozím nastavení uchová ostrý vzhled středu obrazu.
Ostře vyhlížející oblast (rámeček scény) lze přemístit způsobem
popsaným v části „Operace s efektem miniatury“ (=101).
Jako metoda AF se použije 1 bodový AF. Doporučuje se fotografování
s vyrovnaným AF bodem a rámečkem scény.
zz A HDR standardní
Snímky si uchovávají více detailů ve světlech a stínech.
Výsledek s potlačeným kontrastem a plošší gradací připomíná malbu.
Obrysy objektů budou mít jasné (nebo tmavé) okraje.
zz B HDR živé
Barvy jsou sytější než u efektu [HDR standardní] a nízký kontrast
a plochá gradace vytvoří efekt grafiky.
zz C HDR výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku
vzhled olejomalby.
zz D HDR reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a gradace jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít výrazně jasné (nebo tmavé) okraje.
zz Při použití možností [A], [B], [C] a [D] lze pořizovat snímky s vysokým
dynamickým rozsahem, které si zachovávají detaily ve světlech a stínech
vysoce kontrastních scén. Při každém stisknutí spouště jsou pořízeny tři po
sobě jdoucí snímky s různým nastavením jasu a následně jsou sloučeny do
jediného snímku. Viz poznámky na =100.
99
Režim Kreativní filtry
Poznámky [A], [B], [C] a [D]
zz V porovnání s jinými režimy fotografování bude oblast snímku menší.
zz Náhledy efektu filtru nemají přesně stejný vzhled jako snímky.
zz Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
paobraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
zz Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
zz Při fotografování z ruky dávejte pozor na chvění fotoaparátu.
zz Gradace barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukována.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
zz Fotografování při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést
k nepřirozené reprodukci barev osvětlených oblastí.
zz Záznam snímků na kartu trvá určitou dobu od jejich propojení po fotografování.
Během zpracování snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení
zpracování nelze fotografovat.
zz Fotografování s bleskem není možné.
100
Režim Kreativní filtry
Operace s efektem miniatury
rámeček scény.
1zPřemístěte
z Pomocí rámečku scény nastavte oblast,
která bude vypadat ostře.
zz Aby bylo možné rámečkem scény
pohybovat (zobrazí se oranžově),
stiskněte tlačítko <B> nebo klepněte
na ikonu [r] v pravém spodním
rohu obrazovky.
zz Chcete-li přepnout mezi vertikální
a horizontální orientací rámečku scény,
klepněte na [T] v levé dolní části
obrazovky.
zz Chcete-li přesunout vodorovný rámeček
scény, stiskněte tlačítka <W> <X> a pro
přesun vertikálního rámečku scény
stiskněte tlačítka <Y> <Z>.
zz Chcete-li vrátit rámeček scény do středu
obrazovky, klepněte na [e] v levé dolní
části obrazovky.
zz Pro potvrzení pozice rámečku scény
stiskněte tlačítko <0>. Poté nastavte
AF bod.
AF bod.
2zPřesuňte
z AF bod se změní na oranžový a lze
jej přesunout.
zz Pro přemístění AF bodu do pozice,
na kterou chcete zaostřit, použijte
navigační tlačítka <V>.
zz Doporučuje se zarovnání AF bodu
a rámečku scény.
zz Chcete-li AF bod vrátit do středu
obrazovky, klepněte na [e] v levé dolní
části obrazovky.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení
polohy AF bodu.
101
Režim Kreativní filtry
3Exponujte snímek.
zz Orientaci rámečku scény můžete v kroku 1 přepnout pomocí tlačítek <Y> <Z>
u horizontální orientace nebo tlačítek <W> <X> u vertikální orientace.
102
Pokročilé režimy
fotografování
Pokročilé režimy fotografování ([d],
[s], [f] a [a]) vám dávají svobodu
fotografovat různými způsoby, a to
prostřednictvím nastavení preferované
rychlosti závěrky, hodnoty clony, expozice
a dalších.
zz Chcete-li vymazat popis zobrazený po výběru režimu
fotografování, stiskněte tlačítko <0> (=38).
103
Režim Programová automatická expozice (P)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu objektu.
* Zkratka „d“ označuje program.
* Zkratka „AE“ označuje automatickou expozici (Auto expozice).
1Nastavte režim fotografování na [d].
na objekt.
2zZaostřete
z Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
zobrazené hodnoty
3Zkontrolujte
a exponujte snímek.
zz Dokud hodnota expozice nebliká,
bude dosažena standardní expozice.
zz Blikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a nejnižší clonové číslo signalizují
podexponování. Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
zz Blikající hodnota rychlosti závěrky „1/4000“ a nejvyšší clonové číslo signalizují
přeexponování. Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodává se
samostatně) k omezení množství světla vnikajícího do objektivu.
104
Režim Programová automatická expozice (P)
Rozdíly mezi režimy [d] a [A]
zz V režimu [A] je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků
mnoho funkcí nastaveno automaticky, například metoda AF a režim měření.
Počet funkcí, které lze nastavovat, je omezený. V režimu [d] se však
automaticky nastavují pouze rychlost závěrky a clona. Můžete bez omezení
nastavit metodu AF, režim měření a další funkce.
Posun programu
zz Pro úpravu kombinace rychlosti závěrky a clonového čísla za současného
zachování stejné expozice namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a otočte
voličem <6>. Tato funkce je označována jako posun programu (někdy také
jako flexibilní program).
zz Posun programu se automaticky zruší při ukončení časovače měření
(vypne se zobrazení nastavení expozice).
zz Posun programu nelze použít s bleskem.
105
Režim Priorita závěrky AE (Tv)
V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky
nastaví clonu, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu
objektu. Vyšší rychlost závěrky může „zmrazit“ akci pohybujícího se objektu.
Nižší rychlost závěrky může vytvořit efekt rozmazání, který umocňuje
dojem pohybu.
* „s“ označuje předvolbu času.
Rozmazaný pohyb
(Nízká rychlost: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rychlost: 1/2000 s)
režim fotografování
1Nastavte
na [s].
požadovanou
2Nastavte
rychlost závěrky.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na objekt.
3zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
zobrazené hodnoty
4Zkontrolujte
a exponujte snímek.
zz Dokud hodnota clony nebliká,
bude dosaženo standardní expozice.
106
Režim Priorita závěrky AE (Tv)
zz Pokud bliká nejnižší clonové číslo, signalizuje podexponování. Otáčením voliče
<6> nastavujte nižší rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane
blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
zz Pokud bliká nejvyšší clonové číslo, signalizuje přeexponování. Otáčením voliče
<6> nastavujte vyšší rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane
blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
zz Údaj „0"5“ například znamená 0,5 s a údaj „15"“ znamená 15 s.
107
Režim Priorita clony AE (Av)
V tomto režimu nastavujete požadovanou clonu a fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní expozice
odpovídající jasu objektu. Vyšší clonové číslo (menší otvor clony) způsobí
rozšíření hloubky ostrosti záběru blíže do popředí i dále do pozadí.
Naproti tomu při nižším clonovém čísle (větším otvoru clony) se hloubka
ostrosti záběru v popředí i v pozadí zmenší.
* „f“ označuje hodnotu clony (clonové číslo).
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5.6)
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
režim fotografování
1Nastavte
na [f].
požadovanou clonu.
2zNastavte
z Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na objekt.
3zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
zobrazené hodnoty
4Zkontrolujte
a exponujte snímek.
zz Dokud hodnota rychlosti závěrky nebliká,
bude dosažena standardní expozice.
108
Režim Priorita clony AE (Av)
zz Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“, signalizuje podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte menší zaclonění (nižší clonové číslo), dokud
hodnota rychlosti závěrky nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
zz Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „1/4000“, signalizuje přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte větší zaclonění (větší clonové číslo), dokud
hodnota rychlosti závěrky nepřestane blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota clony
zz Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové
číslo se u různých objektivů liší. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný
objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „F00“.
Kontrola zaostřených oblastíM
Přiřazením tlačítka snímání filmů funkci [1: Náhled hloubky ostrosti (DOF)]
(pomocí položky [zFunkce tlačítka snímání filmu] v položce [5: Uživatel.
funkce (C.Fn)] (=460)) můžete stisknutím tlačítka snímání filmů zaclonit
objektiv na aktuálně nastavené clonové číslo a zkontrolovat ostrou oblast
(hloubku ostrosti).
zz Čím větší je hodnota clony, tím širší ostře zachycená oblast, od popředí po pozadí.
zz Výsledná hloubka ostrosti je patrná při změnách hodnoty clony za současného
držení tlačítka náhledu hloubky ostrosti (DOF) ve stisknuté poloze.
zz Expozice je zablokována (blokování AE), dokud držíte stisknuté tlačítko
přiřazené náhledu hloubky ostrosti.
109
Režim Ruční expozice (M)
V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i clonu.
Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo
použijte volně prodejný expozimetr.
* „a“ znamená ruční nastavení (Ručně).
režim fotografování
1Nastavte
na [a].
citlivost ISO (=138).
2zNastavte
z Při nastavení možnosti ISO auto
lze nastavit kompenzaci expozice
(=111).
požadovanou rychlost
3Nastavte
závěrky.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
hodnotu clony.
4zNastavte
z Stisknutím tlačítka <W> vyberte
clonu a otočením voliče <6>
nastavte hodnotu.
na objekt.
5zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
zz Zkontrolujte značku úrovně
expozice [N], která udává, do jaké
míry se aktuální úroveň expozice liší
od standardní úrovně.
(2) (1)
110
(1)
(2)
Značka standardní expozice
Značka úrovně expozice
Režim Ruční expozice (M)
expozici a exponujte.
6zNastavte
z Zkontrolujte indikátor úrovně expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
Kompenzace expozice s funkcí ISO auto
Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na
možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice (=137) nastavit
následujícím způsobem:
Dotykem indikátoru úrovně expozice.
[z: Komp.expozice]
zz Je-li zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, nastavení citlivosti ISO se
změní tak, aby byla dosažena standardní expozice s nastavenou rychlostí
závěrky a clonou. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt expozice.
V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
zz Při použití poměrového měření se podržením tlačítka spouště v poloze
namáčknutí do poloviny zablokuje po zaostření objektu v režimu One-Shot AF
citlivost ISO.
zz Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO.
zz Chcete-li porovnat současnou expozici s expozicí při počátečním stisknutí
tlačítka <A> s ručně nastavenou citlivostí ISO, stiskněte tlačítko <A>,
změňte kompozici snímku a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
111
Režim Ruční expozice (M)
Dlouhé expozice (čas B)
V tomto režimu zůstane závěrka otevřená tak dlouho, dokud podržíte tlačítko
spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho uvolnění. Dlouhá expozice je
vhodná pro fotografování nočních snímků, ohňostrojů, nebe a jiných objektů
vyžadujících dlouhé expoziční doby.
režim fotografování
1Nastavte
na [a].
rychlost závěrky na [BULB].
2zNastavte
z Otočením voliče <6> doleva
nastavte [BULB].
hodnotu clony.
3zNastavte
z Stisknutím tlačítka <W> vyberte
clonu a poté otočením voliče <6>
nastavte hodnotu.
snímek.
4zExponujte
z Expozice bude pokračovat,
dokud budete držet úplně stisknuté
tlačítko spouště.
zz Uplynulý čas expozice se zobrazuje
na obrazovce.
112
Režim Ruční expozice (M)
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Při dlouhých expozicích vzniká na snímku více šumu než obvykle.
zz Po nastavení možnosti automatické ISO se nastaví citlivost ISO 400 (=494).
zz Při nastavení položky [z: Potlač. šumu dlouhé expozice] lze potlačit šum
generovaný během dlouhých expozic (=162).
zz Chcete-li omezit chvění fotoaparátu, zvažte použití stativu a volitelného
bezdrátového dálkového ovladače BR-E1.
113
114
Nastavení fotografování
V této kapitole je popsáno fotografování a představuje nastavení
nabídky na záložce [z: Nastavení fotografování].
115
Fotografování
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce je dostupná
pouze v pokročilých režimech fotografování ([d], [s], [f] a [a]).
116
Záložky nabídek: Fotografování
zz Nastavení fotografování 1
=103
=122
=125
=127
=128
=248
zz Nastavení fotografování 2
=133
=137
=138
=236
=141
=142
zz Nastavení fotografování 3
=143
=145
=146
117
Záložky nabídek: Fotografování
zz Nastavení fotografování 4
=147
=150
=152
=153
=154, 157, 160
zz Nastavení fotografování 5
=162
=163
=165
zz Nastavení fotografování 6
=167
=170
=180
=181
=182
118
Záložky nabídek: Fotografování
zz Nastavení fotografování 7
=183
=184
=187
=188
zz Nastavení fotografování 8
=205
=213
=231
=239
119
Záložky nabídek: Fotografování
Následující obrazovky se zobrazují v režimech [A], [D], Speciální scéna
a Kreativní filtry.
zz Nastavení fotografování 1
=72, 80, 96
=122
=125
=127
=248
=133
zz Nastavení fotografování 2
=78
=190
=165
zz Nastavení fotografování 3
=170
=180
=181
=182
120
Záložky nabídek: Fotografování
zz Nastavení fotografování 4
=184
=187
=188
zz Nastavení fotografování 5
=205
=213
=231
zz Dostupné položky nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
zz Položka [Uchovat data Kreat.asistent] je k dispozici v režimu [A].
zz Položka [Typ kr. filmu] je k dispozici v režimu [D].
121
Kvalita snímku
Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku.
1Vyberte položku [z: Kval. snímku].
kvalitu snímku.
2zNastavte
z Chcete-li nastavit kvalitu RAW, otočte
voličem <6> a pokud chcete zvolit
kvalitu JPEG, stiskněte tlačítka
<Y> <Z>.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
zz Počet dostupných snímků indikovaných prostřednictvím [****] na obrazovce
nastavení kvality snímku vždy platí pro nastavení [3:2], bez ohledu na aktuální
nastavení poměru stran (=125).
zz Pokud je pro velikost snímků RAW i JPEG nastavena možnost [–],
nastaví se velikost 73.
zz Pokud vyberete RAW i JPEG, bude při každé expozici stejný snímek
zaznamenán na kartu současně v souboru RAW i v souboru JPEG
v nastavených kvalitách záznamu snímků. Tyto dva snímky budou
zaznamenány se stejnými čísly souboru (přípona souboru: .JPG pro snímky
JPEG a .CR3 pro snímky RAW).
zz b je v kvalitě 7 (jemná).
zz Význam ikon kvality snímku: 1 RAW, F kompaktní snímky RAW, JPEG,
7 Jemné, 8 Normální, 3 Velké, 4 Střední, 6 Malé.
122
Kvalita snímku
Snímky RAW
Snímky RAW jsou data RAW z obrazového snímače, která jsou v závislosti
na vašem výběru zaznamenávána digitálně na kartu jako soubory 1 nebo
F (menší než 1).
Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo
Professional (software EOS). Podle toho, jak budou snímky použity,
v nich můžete provádět různé úpravy a generovat snímky ve formátu JPEG
nebo v jiných typech s těmito úpravami.
Software pro zpracování snímků RAW
zz K zobrazení snímků RAW v počítači doporučujeme použít dodaný software
Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS).
zz Starší verze softwaru DPP verze 4.x nejsou schopné zpracovat snímky typu
RAW pořízené tímto fotoaparátem. Pokud máte v počítači nainstalovánu
předchozí verzi softwaru DPP verze 4.x, stáhněte a nainstalujte si nejnovější
verzi softwaru DPP z webových stránek Canon (=472). (Předchozí verze
bude přepsána.) Upozorňujeme Vás, že DPP verze 3.x a starší nedokáže
zpracovat snímky RAW, pořízené tímto fotoaparátem.
zz Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky RAW pořízené
tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.
Pokyny k nastavení kvality snímků
Pokyny pro velikosti souborů, počet možných snímků a maximální počet
snímků sekvence jsou uvedeny na =495.
123
Kvalita snímku
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Odhad maximální série se zobrazuje
v horní části obrazovky fotografování.
zz Pokud je pro maximální počet snímků sekvence zobrazena hodnota
„99“, znamená to, že můžete kontinuálně pořídit 99 nebo více snímků.
Hodnota se začne snižovat, jakmile dosáhne 98 nebo méně. Zobrazení ikony
[BUSY] indikuje, že interní paměť je plná a fotografování se dočasně zastaví.
Pokud kontinuální snímání zastavíte, maximální počet snímků sekvence se
zvýší. Po uložení všech pořízených snímků na kartu můžete obnovit kontinuální
snímání a pořídit až maximální počet snímků sekvence uvedený v tabulce
na =495.
124
Poměr stran statického obrazu
Můžete změnit poměr stran snímku.
položku [z: Poměr
1Vyberte
stran sním.].
poměr stran.
2zNastavte
z Vyberte poměr stran a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Snímky JPEG
Snímky se zaznamenají s nastaveným poměrem stran.
zz Snímky RAW
Snímky se vždy zaznamenají s poměrem stran [3:2].
Informace o vybraném poměru stran se přidá do obrazového souboru
snímku RAW. Pokud zpracováváte snímek RAW pomocí softwaru Digital
Photo Professional (software EOS), umožní vám to generovat snímek se
stejným poměrem stran, jaký je nastaven pro fotografování.
125
Poměr stran statického obrazu
Poměr stran
4:3
16:9
1:1
zz Při přehrávání snímků RAW pořízených s poměrem stran [4:3], [16:9] nebo
[1:1] se snímky zobrazí s linkami indikujícími příslušný poměr stran. (Tyto linky
nejsou zaznamenány ve snímku.)
126
Doba prohlídky snímku
Můžete změnit, jak dlouho se budou pořízené snímky zobrazovat.
Chcete‑li ponechat snímky trvale zobrazené ihned po jejich pořízení,
nastavte [Přidržet]. Nechcete-li, aby se pořízené snímky zobrazovaly,
nastavte [Vyp].
položku [z: Doba
1Vyberte
prohlídky].
2Nastavte možnost času.
zz Pokud je nastavena možnost [Přidržet], jsou snímky zobrazeny tak dlouho,
jak je nastaveno v položce [5: Úsp. energie].
127
Korekce odchylky objektivu
M
Optické charakteristiky objektivu mohou způsobovat vinětaci, zkreslení
obrazu a další problémy. Fotoaparát je schopen tyto jevy kompenzovat
pomocí položky [Korekce odchylky objektivu].
položku [z: Korekce
1Vyberte
odchylky objektivu].
2Vyberte položku.
možnost [Povolit].
3zVyberte
z Ověřte, zda je zobrazen název
nasazeného objektivu a (vyjma
pro korekci difrakce) zpráva
[Data korekce dostupná].
zz Pokud se zobrazí položka [Data
korekce nedostupná] nebo [ ],
viz „Digital Lens Optimizer“ (=130).
128
Korekce odchylky objektivu
Korekce vinětace
Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může v okrajových částech snímku
objevit šum.
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Použitá hodnota korekce bude nižší než maximální hodnota korekce, která byla
použita v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
zz Periferní osvětlení je automaticky korigováno v režimech [A], [D], Speciální
scéna a Kreativní filtry, když jsou ve fotoaparátu registrována korekční data.
Korekce distorze
Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.
zz Ke korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je oblast
pozorovaná při snímání, což poněkud ořezává snímek a nepatrně snižuje
zdánlivé rozlišení.
zz Nastavení korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
zz Pokud zvětšíte snímky, nebude korekce distorze pro zobrazené snímky použita.
zz Korekce distorze není použita u záznamu filmů.
zz Přehrávání snímků s aplikovanou korekcí distorze může ukazovat AF bod
mimo polohu vzhledem k okamžiku expozice.
129
Korekce odchylky objektivu
Digital Lens Optimizer
Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami
objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou brilance vyvolanou low-pass filtrem.
Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání
dat korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce
EOS Utility Návod k použití.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit
šum. Rovněž může dojít k zvýraznění obrysů snímku. Podle potřeby upravte
před snímáním ostrost Picture Style nebo nastavte položku [Digital Lens
Optimizer] na [Zakázat].
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí.
(Korekci nelze provést.)
zz Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se barevná odchylka i difrakce,
i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
zz Funkce Digital Lens Optimizer je použita automaticky v režimech [A],
[D], Speciální scéna a Kreativní filtry, když jsou korekční data registrována
ve fotoaparátu.
130
Korekce odchylky objektivu
Korekce chromatické vady
Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.
zz Položka [Korekce bar. odchylky] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
Korekce difrakce
Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.
zz V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum.
zz Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
zz Při záznamu filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí.
zz Pomocí „Korekce difrakce“ je kromě difrakce opraveno i degradované rozlišení
způsobené low-pass filtrem. Z tohoto důvodu je korekce účinná dokonce i při
téměř otevřené cloně.
zz Položka [Korekce difrakce] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
131
Korekce odchylky objektivu
Obecná upozornění týkající se korekce odchylky objektivu
zz Korekci vinětace, korekci chromatické vady, korekci distorze a korekci difrakce
nelze použít pro již pořízené snímky JPEG.
zz Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme
pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva
[Data korekce dostupná].
zz Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
zz Pokud použitý objektiv nemá k dispozici informace o vzdálenosti, rozsah
korekcí bude menší (kromě korekce difrakce).
Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu
zz Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
zz Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu
snímku po snímání.
zz Korekce lze použít, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor Life
Size Converter.
zz Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce,
bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat]
(kromě korekce difrakce).
zz V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility
Návod k použití.
132
Režim řízení
K dispozici jsou režimy řízení pro pořizování jednotlivých snímků
a kontinuální snímání. Vybrat lze režim řízení odpovídající dané scéně nebo
objektu.
1Vyberte položku [z: Režim řízení].
2Vyberte režim řízení.
zz [u] Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude pořízen pouze jeden snímek.
zz [i] Kontinuální snímání
Během podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz můžete
kontinuálně snímat frekvencí až cca 6,1 sním./s v režimu One-Shot AF
nebo 4,0 sním./s v režimu Servo AF.
133
Režim řízení
zz [m/Q] Samospoušť: 10 s/dálkové ovládání
zz [l] Samospoušť: 2 s
zz [q] Samospoušť: Kontinuální snímání
Podrobnosti o fotografování se samospouští viz =135. Informace
o fotografování s dálkovým ovládáním viz =191.
zz Podmínky pro maximální rychlost kontinuálního snímání (=133) jsou
následující: Fotografování s plně nabitou baterií při 1/1000 s nebo vyšší
rychlosti závěrky a plné světelnosti (která se liší podle objektivu) při pokojové
teplotě (23 °C).
zz Maximální rychlost kontinuálního snímání může být pomalejší v závislosti
na faktorech, jako je úroveň baterie, teplota, rychlost závěrky, hodnota clony,
podmínky objektu, jas, operace AF, typ objektivu, použití blesku a nastavení
fotografování.
zz Při fotografování s funkcí Servo AF může dojít ke snížení maximální
rychlosti kontinuálního snímání v závislosti na podmínkách objektu nebo
použitém objektivu.
zz Pokud dojde při kontinuálním snímání k zaplnění vnitřní paměti, rychlost
kontinuálního snímání se může snížit, protože snímání bude dočasně
deaktivováno (=124).
134
Samospoušť
Samospoušť použijte v případě, že chcete vyfotografovat sami sebe,
například v podobě upomínkové fotografie.
1Vyberte položku [z: Režim řízení].
samospoušť.
2zVyberte
z m (Q): Snímek za 10 s.
l: Snímek za 2 s.
q: Kontinuální snímání za 10 s
po zadaný počet snímků*
* Stisknutím tlačítek <W> <X> nastavte počet
kontinuálních snímků (2–10).
zz Je-li fotoaparát spárovaný s
bezdrátovým dálkovým ovládáním
(prodávané samostatně, =191),
zobrazuje se ikona [Q].
snímek.
3zExponujte
z Zaostřete na objekt a poté úplně
stiskněte tlačítko spouště.
zz Chcete-li kontrolovat činnost
samospouště, sledujte indikátor
samospouště, poslouchejte tóny nebo
sledujte odpočítávání v sekundách
na obrazovce.
zz Přibližně 2 s před pořízením snímku se
zrychlí blikání indikátoru samospouště
a fotoaparát rychle zapípá.
135
Samospoušť
zz V režimu [q] se může interval snímání v závislosti na kvalitě snímku,
použití blesku a dalších faktorech prodloužit.
zz Režim [I] umožňuje fotografovat, aniž byste se dotýkali fotoaparátu
upevněného na stativ. Tím lze zamezit rozhýbání fotoaparátu při fotografování
zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
zz Po pořízení snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené snímky
(=256) a zkontrolovat zaostření a expozici.
zz Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování
zaostření (=76) na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké
budete stát vy.
zz Chcete-li zrušit již spuštěnou samospoušť, klepněte na obrazovku nebo
stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být čas
automatického vypnutí napájení prodloužený.
136
Kompenzace expozice
M
Kompenzace expozice může zjasnit (zvýšená expozice) nebo ztmavit
(snížená expozice) standardní expozici nastavenou fotoaparátem.
Kompenzaci expozice lze nastavit v režimech snímání [d], [s], [f]
a [a]. Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ±3 EV v krocích
po 1/3 EV.
Podrobnosti o kompenzaci expozice v režimu [a] s nastavenou funkcí ISO
auto viz =111.
kontrolku úrovně expozice.
1zVyberte
z Stiskněte tlačítko <W> a vyberte
kontrolku úrovně expozice.
Zvýšená expozice pro
světlejší snímek
Snížená expozice pro
tmavší snímek
2zz Za současného sledování obrazovky
Nastavte hodnotu kompenzace.
proveďte nastavení otočením
voliče <6>.
zz Zobrazená ikona [O] indikuje
kompenzaci expozice.
snímek.
3zExponujte
z Chcete-li zrušit kompenzaci expozice,
nastavte kontrolku úrovně expozice [N]
na značku standardní expozice ([C]).
zz Pokud je položka [z: Automatická optimalizace jasu] (=141) nastavena na
jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], může být snímek stále světlý, přestože je
nastavena snížená kompenzace expozice s cílem získat tmavší snímek.
zz Hodnota kompenzace expozice zůstane v platnosti i po vypnutí fotoaparátu.
zz Můžete nastavit rovněž pomocí položky [z: Komp.expozice].
137
Nastavení citlivosti ISO
M
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak,
aby odpovídala úrovni okolního osvětlení. Citlivost ISO se nastavuje
automaticky v režimech [A], [D], Speciální scéna a Kreativní filtry.
Informace ohledně citlivosti ISO během záznamu filmu viz =499.
Citlivost ISO
1Klepněte na ikonu citlivosti ISO.
citlivost ISO.
2zNastavte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nastavte
citlivost ISO.
zz Citlivost ISO lze nastavit v rozmezí
ISO 100–25600 v krocích po 1/3 EV.
zz Chcete-li nastavit citlivost ISO
automaticky, vyberte možnost [AUTO].
138
Nastavení citlivosti ISO
Přehled citlivosti ISO
zz Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum
snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo
zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením,
větší zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku,
ale mohou zvýšit šum snímků.
zz Lze nastavit rovněž v položce [Citlivost ISO] v položce [z Nastavení
citlivosti ISO].
zz V položce [5: Uživatel. funkce (C.Fn)] lze při nastavení položky [Rozšíření
ISO] na [1:Zap] vybrat rovněž nastavení „H“ (ekvivalent ISO 51200) (=459).
zz Obrazový šum (například světelné body nebo proužky) se může zvýšit
a zdánlivé rozlišení snížit při nastavení H (ekvivalent ISO 51200), protože jde
o rozšířenou citlivost ISO.
zz Pokud je položka [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] nebo
[Vylepšeno] (=142), nelze vybrat nastavení ISO 100/125/160 a H (ekvivalent
ISO 51200).
zz Při fotografování s vysokou citlivostí ISO, při vysoké teplotě nebo s dlouhou
expozicí může být ve snímku patrný šum (zrnitost, světelné body, pruhy atd.),
nepravidelné barvy nebo posun barev.
zz Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu,
jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice,
se snímky nemusí zaznamenat správně.
zz Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může
vést k přeexponování.
139
Nastavení citlivosti ISO
Max pro auto
Maximální citlivost ISO pro rozsah ISO auto lze nastavit mezi ISO
400 a ISO 25600.
položku [zNastavení
1Vyberte
citlivosti ISO].
2Vyberte položku [Max pro auto].
maximální citlivost ISO.
3zNastavte
z Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
140
Automatická optimalizace jasu
M
Jas a kontrast lze korigovat automaticky, pokud snímky vypadají tmavé
nebo pokud je kontrast příliš nízký či vysoký.
položku [z: Automatická
1Vyberte
optimalizace jasu].
2Nastavte správnou možnost.
zz Za určitých podmínek snímání se může zvětšit šum a brilance se může změnit.
zz Pokud je účinek funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) příliš silný a výsledky nejsou na preferované úrovni jasu, nastavte
možnost [Nízká] nebo [Zakázat].
zz Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice, snímek
může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte pro
tuto funkci možnost [Zakázat].
zz Maximální počet snímků sekvence je s možností [Vysoká] nižší. Záznam snímku
na kartu trvá také déle.
zz Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko <B> a odstraníte zatržítko [X]
pro nastavení [Zakázat při ruč. expo.], lze položku [z: Automatická
optimalizace jasu] nastavit rovněž v režimu [a].
141
Priorita vysokých jasů
M
Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými
plochami.
položku [z: Priorita
1Vyberte
vysokých jasů].
možnost.
2zNastavte
z [Povolit]: Zlepšuje gradaci ve světlech.
Přechody mezi šedou a světlými tóny
jsou plynulejší.
zz [Vylepšeno]: Za určitých podmínek
snímání minimalizuje přeexponované
jasy ještě více než možnost [Povolit].
zz Šum se může nepatrně zvětšit.
zz Dostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného rozsahu
citlivosti ISO nelze nastavit.
zz Možnost [Vylepšeno] není k dispozici při záznamu filmů.
zz S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat
podle očekávání.
142
Režim měření
M
Můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů měření jasu fotografovaného objektu.
Poměrové měření se nastavuje automaticky v režimech [A], [D],
Speciální scéna a Kreativní filtry (kromě [X]).
položku [z: Režim
1Vyberte
měření].
2Nastavte režim měření.
zz [q] Poměrové měření
Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle.
Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala
fotografované scéně.
zz [w] Částečné měření
Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu
nachází výrazně jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd.
Pokrývá přibližně 5,8 % plochy ve středu obrazovky. Oblast částečného
měření je indikována na obrazovce.
zz [r] Bodové měření
Tento režim je efektivní při měření určité části objektu nebo scény.
Pokrývá přibližně 2,9 % plochy ve středu obrazovky. Oblast bodového
měření je indikována na obrazovce.
zz [e] Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky
má větší váhu.
143
Režim měření
zz Fotoaparát ve výchozím nastavení nastaví následující expozici. V režimu [q] se
podržením tlačítka spouště v poloze namáčknutí do poloviny zablokuje nastavení
expozice (blokování AE) po zaostření pomocí režimu One-Shot AF. V režimech
[w], [r] a [e] je expozice nastavena v okamžiku expozice snímku.
(Po namáčknutí tlačítka spouště napůl nedojde k zablokování expozice.)
144
Časovač měření
M
Můžete nastavit, jak dlouho poběží časovač měření (což určuje dobu trvání
zobrazení expozice) po spuštění akcí, jako je stisknutí tlačítka spouště
do poloviny.
položku [z: Časovač
1Vyberte
měření].
2Nastavte možnost času.
145
Simulace expozice
M
Simulace expozice simuluje a zobrazuje, jak bude vypadat jas (expozice)
skutečného snímku.
položku [z: Simulace
1Vyberte
expozice].
2Nastavte možnost.
zz Povolit (g)
Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice,
změní se jas obrazu odpovídajícím způsobem.
zz Zakázat (E)
Snímek se zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho sledování.
I když nastavíte kompenzaci expozice, snímek se zobrazí se
standardním jasem.
146
Vyvážení bílé
M
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný
barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí
nastavení Automaticky [Q] (Priorita prostředí) nebo [Qw] (Priorita bílé).
Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev,
můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení
bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.
1Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
2Vyberte položku.
(Přibližně)
Zobrazení
Režim
Q
Automaticky (Priorita prostředí, =149)
Qw
Automaticky (Priorita bílé, =149)
Barevná teplota (K: Kelvin)
3000–7000
W
Denní světlo
5200
E
Stín
7000
R
Zataženo, soumrak, západ slunce
6000
Y
Wolfram. světlo
3200
U
Bílé zářivkové světlo
D
Blesk
4000
Automatické nastavení*
O
Uživatelské nastavení (=150)
2000–10000
P
Barevná teplota (=151)
2500–10000
* Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos barevné teploty.
V opačném případě bude pevně nastavena barevná teplota přibližně 6000 K.
147
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
Při použití digitálního fotoaparátu se základová bílá pro korekci barev
stanoví v závislosti na teplotě barvy osvětlení, poté se pomocí softwaru
upraví barvy tak, aby bílé oblasti vypadaly bíle. Pomocí této funkce můžete
pořizovat snímky s přirozenými barevnými tóny.
148
Vyvážení bílé
[Q] Automatické vyvážení bílé
Pomocí nastavení [Q] můžete mírně zvýšit intenzitu teplého barevného
nádechu při pořizování snímků scény osvícené žárovkovým světlem.
Pokud vyberete nastavení [Qw], můžete snížit intenzitu teplého
barevného nádechu snímku.
1Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
ikonu [Q].
2zVyberte
z Po výběru možnosti [Q] stiskněte
tlačítko <B>.
3Vyberte položku.
Upozornění k nastavením [Qw]
zz Teplý barevný nádech objektů může vyblednout.
zz Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
zz Při použití blesku bude barevný tón stejný jako v případě [Q].
149
Vyvážení bílé
[O] Uživatelské nastavení WB
U uživatelského vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro
konkrétní zdroj světla místa fotografování. Provádějte tento postup pod
světelným zdrojem na místě aktuálního fotografování.
bílý objekt.
1zVyfotografujte
z Zaměřte fotoaparát na jednobarevný
bílý objekt, aby bílá barva vyplnila
obrazovku.
zz Zaostřete ručně a pořiďte snímek
se standardní expozicí nastavenou
pro bílý objekt.
zz Můžete použít jakékoli nastavení
vyvážení bílé.
položku [z: Uživatel.
2Vyberte
nastavení WB].
údaje o vyvážení bílé.
3zImportujte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek zachycený v kroku 1 a stiskněte
tlačítko <0>.
Výběrem položky [OK] importujte data.
4Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
uživatelské vyvážení bílé.
5zVyberte
z Vyberte ikonu [O].
150
Vyvážení bílé
zz Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice,
nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
zz Tyto snímky nelze vybrat: Snímky pořízené s nastavením stylu Picture Style
na hodnotu [Černobílý], snímky s použitým kreativním filtrem před nebo po
fotografování, snímky s ořezem a snímky pořízené jiným fotoaparátem.
zz Mohou se zobrazit snímky, které nelze použít s určitým nastavením.
zz Namísto fotografování bílého objektu můžete také vyfotografovat šedou tabulku
nebo odražeč se standardní 18% šedou (volně prodejné).
[P] Barevná teplota
1Vyberte položku [z: Vyvážení bílé].
barevnou teplotu.
2zNastavte
z Vyberte možnost [P].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
požadovanou barevnou teplotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Barevnou teplotu lze nastavit v rozmezí
přibližně 2500 K až 10000 K v krocích
po 100 K.
zz Při zadávání barevné teploty pro zdroj umělého světla nastavte podle potřeby
korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
zz Pokud nastavujete hodnotu parametru [P] podle měření prováděného pomocí
volně prodejného měřiče barevné teploty, pořiďte zkušební snímky a upravte
nastavení tak, aby kompenzovalo rozdíl mezi hodnotou naměřenou měřičem
barevné teploty a hodnotou barevné teploty podle fotoaparátu.
151
Korekce vyvážení bílé
M
Korekce vyvážení bílé má stejný účinek jako použití volně prodejného
konverzního filtru nebo barevného kompenzačního filtru.
1Vyberte položku [z: Korekce WB].
korekci vyvážení bílé.
2zNastavte
z Stisknutím navigačních tlačítek
Ukázka nastavení: A2, G1
<V> přesuňte značku [■] na vámi
upřednostňovanou pozici.
zz Písmeno B označuje modrou barvu,
A jantarovou, M purpurovou a G zelenou.
Vyvážení barev snímku se upraví
směrem k barvě, k níž posunete značku.
Položka [Posun] na pravé straně
obrazovky udává směr a velikost
korekce.
zz Chcete-li vymazat všechna nastavení
[Korekce WB], klepněte na
[Vymazat vše].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
zz Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů
konverzního filtru. (Mired: Měrná jednotka pro barevnou teplotu používaná
k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru.)
152
Barevný prostor
M
Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“. Při běžném
fotografování doporučujeme použít barevný prostor sRGB.
1Vyberte položku [z: Barev. prostor].
možnost barevného
2Nastavte
prostoru.
Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových provozech
a podobných oblastech profesionálního nasazení. Doporučuje se při používání
zařízení, jako jsou monitory kompatibilní s barevným prostorem Adobe RGB
nebo tiskárny kompatibilní se systémem DCF 2.0 (Exif 2.21 a novější).
zz Pokud byl snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB, bude prvním
znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
zz Profil ICC není do snímku vložen. Popis profilu ICC naleznete v příručce
Digital Photo Professional návod k použití (software EOS).
zz Položka [sRGB] se nastavuje automaticky v režimech [A], [D],
Speciální scéna a Kreativní filtry.
153
Výběr stylu Picture Style
M
Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout
charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění
snímku nebo objektu.
1Vyberte položku [z: Picture Style].
2Vyberte styl Picture Style.
Charakteristiky stylů Picture Style
zz [D] Automaticky
Tón barev bude automaticky upraven tak, aby odpovídal fotografované
scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu, zeleň a západ
slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce.
zz Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
zz [P] Standardní
Snímky obsahují živé barvy a jsou ostré a výrazné. Jedná se o obecně
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.
zz [Q] Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je jemnější.
Vhodná volba pro detailní portréty.
Změnou nastavení [Barevný tón] (=158) můžete upravit odstín pleti.
154
Výběr stylu Picture Style
zz [R] Krajina
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy, se silným doostřením
a výrazným vzhledem. Vhodná volba pro působivou krajinu.
zz [u] Jemný detail
Je vhodný pro zachycení detailního obrysu a jemné struktury
fotografovaného objektu. Barvy budou nepatrně živější.
zz [S] Neutrální
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Poskytuje nevýrazné
snímky s přirozenými barvami, relativně nízkým jasem a nepříliš velkou
sytostí barev.
zz [U] Věrný
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Pokud je
fotografovaný objekt zachycen při slunečním světle s teplotou barvy
5200 K, budou barvy kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly
barvám objektu. Poskytuje nevýrazné snímky s relativně nízkým jasem
a nepříliš velkou sytostí barev.
zz [V] Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
zz Ze snímků JPEG snímaných pomocí možnosti [Černobílý] stylu Picture Style
není možné obnovit barevné snímky.
zz [W] Uživ. def. 1–3
Můžete registrovat základní styl, jako je [Portrét] či [Krajina] nebo
soubor stylu Picture Style apod. a poté jej podle potřeby upravit (=160).
Použije-li se dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl Picture
Style, snímky budou pořízeny se stejnými charakteristikami nastavení
jako s výchozím nastavením [Automaticky].
155
Výběr stylu Picture Style
Symboly
Na této obrazovce výběru Picture Style se nacházejí ikony pro nastavení
[Síla], [Jemnost] nebo [Práh] pro parametr [Ostrost] a také [Kontrast]
a další. Číslice udávají hodnoty těchto nastavení uvedených pro daný styl
Picture Style.
Ostrost
g
A
Síla
B
Jemnost
C
Práh
h
Kontrast
i
Saturace
j
Tón barvy
k
Efekt filtru (Černobílý)
l
Efekt tónování (Černobílý)
zz Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
zobrazí hvězdička „*“. Nastavení [Jemnost] a [Práh] nejsou aplikována
na filmy.
156
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
M
Libovolný styl Picture Style lze uživatelsky nastavit změnou jeho výchozích
nastavení. Uživatelské nastavení stylu [Černobílý] viz =159.
1Vyberte položku [z: Picture Style].
styl Picture Style.
2zVyberte
z Vyberte styl Picture Style, který
chcete upravit, a potom klepněte na
[Detail. nast.].
položku nastavení.
3zVyberte
z Podrobnosti o nastaveních a efektech
viz „Nastavení a efekty“ (=158).
úroveň efektu.
4zNastavte
z Nastavte hodnotu a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět na
obrazovku výběru Picture Style.
zz Veškerá nastavení, která změníte
z výchozích hodnot, se zobrazí modře.
157
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
Nastavení a efekty
Ostrost
A Síla
g
1
B Jemnost*
C Práh*
h Kontrast
i Saturace
j Tón barvy
2
0: Slabé zdůraznění
orámování
7: Silné zdůraznění
orámování
1: Jemná
5: Zrnitá
1: Nízké
5: Vysoké
–4: Nízký kontrast
+4: Vysoký kontrast
–4: Nízká saturace
–4: Načervenalý odstín
pokožky
+4: Vysoká saturace
+4: Nažloutlý odstín
pokožky
*1: Udává jemnost obrysů, které se mají zvýraznit. Nižší hodnota znamená, že budou
zvýrazněny jemnější obrysy.
*2: Nastavuje míru zvýraznění obrysu v závislosti na rozdílu v kontrastu mezi
objektem a okolím. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna
při nízkém rozdílu kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke
zvýraznění šumu.
zz Pro záznam filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci
[Ostrost] (nezobrazí se).
zz Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí hodnoty
parametrů příslušného stylu Picture Style.
zz Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve vyberte
a poté pořiďte snímek.
158
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
[V] Nastavení stylu Černobílý
Kromě efektů popsaných na předchozí stránce, jako jsou [Kontrast] nebo
[Síla], [Jemnost] a [Práh] pro [Ostrost], můžete také nastavit [Efekt filtru]
a [Efekt tónování].
[k] Efekt filtru
Filtr
N:
Žádný
Ye:
Žlutý
Or:
Oranžový
R:
Červený
G:
Zelený
Při aplikaci efektu filtru na černobílý snímek
mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené
stromy.
Příklad účinku
Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západů
slunce.
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude
výraznější a světlejší.
Odstíny pokožky a rtů budou tlumené. Zelené listí na stromech bude
výraznější a světlejší.
zz Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
[l] Efekt tónování
Pomocí efektu tónování lze vytvořit
černobílý snímek ve zvoleném tónu.
Je efektivní, když chcete vytvořit
působivější snímky.
159
Registrace stylu Picture Style
M
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét]
nebo [Krajina], upravit jej požadovaným způsobem a uložit jako styl
[Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. To je užitečné při vytváření
více stylů Picture Style s různými nastaveními.
Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru
EOS Utility (software EOS), můžete podle potřeby upravit zde.
1Vyberte položku [z: Picture Style].
možnost [Uživ. def.].
2zVyberte
z Vyberte možnost [Uživ. def. *],
potom klepněte na [Detail. nast.].
tlačítko <0>.
3zStiskněte
z Zkontrolujte, zda je vybrána
položka [Picture Style], a stiskněte
tlačítko <0>.
základní styl Picture Style.
4zVyberte
z Vyberte základní styl Picture Style.
zz Tímto způsobem též vyberte styly
při upravování stylů uložených do
fotoaparátu prostřednictvím nástroje
EOS Utility (software EOS).
160
Registrace stylu Picture Style
5Vyberte položku.
úroveň efektu.
6zNastavte
z Podrobnosti viz část „Uživatelské
nastavení stylu Picture Style“ (=157).
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět
na obrazovku výběru Picture Style.
Základní styl Picture Style bude uveden
vpravo od položky [Uživ. def. *].
Modré názvy stylu indikují, že jsou
změněny výchozí hodnoty nastavení.
zz Pokud je položka Picture Style již registrována v položce [Uživ. def. *],
dojde po změně základního stylu Picture Style k vymazání nastavení parametrů
dříve uloženého uživatelského stylu Picture Style.
zz Výběr položky [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát] (=453)
obnoví u všech nastavení [Uživ. def. *] výchozí hodnoty.
zz Chcete-li fotografovat s registrovaným stylem Picture Style, vyberte
registrovanou možnost [Uživ. def. *] a fotografujte.
zz Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete
v příručce EOS Utility Návod k použití.
161
Potlačení šumu dlouhé expozice
M
U snímků exponovaných 1 s nebo déle lze potlačit šum (světelné body
a pruhy), který je typický pro dlouhé expozice.
položku [z: Potlač. šumu
1Vyberte
dlouhé expozice].
2Nastavte možnost potlačení šumu.
zz [AUTO] Automaticky
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno
potlačení šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice.
Toto nastavení [Auto] je dostatečně účinné ve většině případů.
zz [ON] Povolit
U všech expozic v délce 1 s a delších je provedeno potlačení šumu.
Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze
detekovat pomocí nastavení [Auto].
zz Při použití možnosti [Auto] nebo [Povolit] může proces potlačení šumu
po pořízení snímku trvat stejně dlouhou dobu jako expozice.
zz Snímky mohou vypadat zrnitější při použití nastavení [Povolit] než při použití
nastavení [Zakázat] nebo [Auto].
zz Při snižování šumu je zobrazena zpráva [BUSY] a obrazovka fotografování
se nezobrazí, dokud se zpracování nedokončí, kdy je opět možné snímat.
162
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO
M
Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Tato funkce je obzvlášť
efektivní při fotografování s vysokými citlivostmi ISO. Při pořizování snímku
při nízkých citlivostech ISO lze dále potlačit šum v tmavších částech snímku
(v oblastech stínů).
položku [z: Potlač.šumu
1Vyberte
při vysokém ISO].
2Nastavte úroveň.
zz [M] Potlačení šumu u více snímků
Použije potlačení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je použita
možnost [Vysoké]. Pro jediný snímek se souvisle pořídí čtyři dílčí
snímky, které budou automaticky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku JPEG.
Je-li kvalita snímků nastavena na možnost RAW nebo RAW+JPEG,
nelze položku [Potlač. šumu u více sním.] nastavit.
163
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO
Upozornění pro nastavení potlačení šumu u více snímků
zz Pokud je snímek významně posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu,
může se účinek potlačení šumu snížit.
zz Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili jeho
rozhýbání. Doporučujeme použít stativ.
zz Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz.
zz Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících
se vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
zz Pokud se během pořízení čtyř po sobě jdoucích snímků změní jas objektu,
může na výsledném snímku dojít k nestejnoměrné expozici.
zz Po fotografování může chvíli trvat, než budou snímky zaznamenány na kartu
po provedení potlačení šumu a spojeny do jednoho snímku. Během zpracování
snímků se zobrazuje nápis [BUSY] a až do dokončení zpracování nelze
fotografovat.
zz Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není k dispozici při snímání s dlouhou
expozicí, pořizování snímků RAW nebo RAW+JPEG, nebo s funkcemi jako
potlačení šumu dlouhé expozice či kreativními filtry.
zz Fotografování s bleskem není možné.
zz Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není dostupná (není zobrazena)
při záznamu filmů.
zz Fotoaparát se automaticky přepne na [Standardní], pokud jej vypnete,
vyměníte baterii nebo kartu, přepnete na režim [A], [D], Speciální scéna
nebo Kreativní filtry, resp. přepnete na záznam filmu.
164
Expozice dotykem
Zaostřit a exponovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na
obrazovku.
funkci Expozice dotykem.
1zPovolte
z Klepněte na ikonu [y] v pravém
dolním rohu obrazovky.
zz Po každém klepnutí na ikonu dojde
k záměně ikon [y] a [x].
zz [x] (Expozice dotykem: Povolit)
Fotoaparát zaostří na bod, na který
klepnete, a pak bude snímek pořízen.
zz [y] (Expozice dotykem: Zakázat)
Klepnutím na bod můžete vybrat
místo, na které chcete zaostřit.
Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
na obrazovku
2Klepnutím
pořiďte snímek.
zz Klepněte na tvář nebo objekt
na obrazovce.
zz Fotoaparát zaostří na místo
(Dotykové AF), na které klepnete,
pomocí nastavené metody AF (=170).
zz Po nastavení [x] se barva AF bodu
změní na zelenou po dosažení zaostření
a fotoaparát automaticky pořídí snímek.
zz Pokud se nepodaří zaostřit, barva AF
bodu se změní na oranžovou a snímek
nebude možné pořídit. Znovu klepněte
na tvář nebo objekt na obrazovce.
165
Expozice dotykem
zz I když nastavíte režim řízení na [i], fotoaparát bude nadále fotografovat
v režimu jednotlivých snímků.
zz I když je nastavena možnost [Činnost AF] na hodnotu [Servo AF], klepnutím
na obrazovku se zaostří snímek pomocí [One-Shot AF].
zz Klepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří
nebo nepořídí.
zz Pokud fotografujete klepnutím na obrazovku při nastavení položky [z: Doba
prohlídky] na [Přidržet], můžete pro pořízení snímku namáčknout tlačítko
spouště do poloviny.
zz Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, klepněte dvakrát na
obrazovku. Prvním klepnutím na obrazovku se zahájí dlouhá expozice.
Opětovným klepnutím se dlouhá expozice ukončí. Dávejte pozor, abyste při
klepání na obrazovku nerozhýbali fotoaparát.
166
Činnost AF
M
Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování),
které jsou vhodné pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt.
1Vyberte položku [z: Činnost AF].
2Vyberte položku nastavení.
zz Jestliže nelze zaostřit, změní se barva AF bodu na oranžovou. Jestliže k tomu
dojde, nebude možné snímek pořídit ani po úplném stisknutí tlačítka spouště.
Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit. Nebo, viz „Podmínky při
snímání, které ztíží zaostření“ (=179).
167
Činnost AF
Jednorázové automatické zaostření (One-Shot AF) pro
statické objekty (ONE SHOT)
Tento režim činnosti AF je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
zz Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
zz Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště
napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit
kompozici snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání naleznete
na =133.
zz Pokud je položka [5: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při
dosažení zaostření zvuková signalizace.
Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohyblivé
objekty (SERVO)
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty. Fotoaparát bude
nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště
stisknuté do poloviny.
zz Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
zz Expozice je nastavena v okamžiku pořízení snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání naleznete
na =133.
zz V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti objektu
nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
zz Zoomování během kontinuálního snímání může zrušit zaostření.
Nejprve nastavte zoom a pak vytvořte kompozici a snímejte.
zz Zvuková signalizace nezazní ani při dosažení zaostření.
168
Činnost AF
Pomocné světlo AF
Pomocné světlo AF (=36) může k usnadnění automatického zaostřování
opakovaně zablesknout po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny při
nedostatku světla nebo v podobných podmínkách.
zz Pomocné světlo AF nepracuje při nastavení položky [z: Činnost AF] na
možnost [Servo AF].
zz Pomocné světlo AF nepracuje při použití AF dotykem (při nastavení položky
[z: Expozice dotykem] na [Zakázat]).
169
Metoda AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo
fotografovaný objekt. Fotoaparát se snaží o zaostření na tváře všech osob
nacházejících se v bodu AF nebo v rámečku zónového AF. V režimu [A],
[D] nebo [J] se automaticky nastaví [u+Sledování].
Pokyny pro výběr metody AF viz =172.
: Tvář+Sledování
Fotoaparát zjistí tváře osob a zaostří na
ně. [p] (AF bod) se zobrazí nad každou
detekovanou tváří, která je následně
sledována.
Pokud nedojde k detekci tváře, na celou oblast AF se aplikuje automatický
výběr AF.
V režimu Servo AF zaostřování pokračuje tak dlouho, dokud je možné
při fotografování sledovat objekty v rámci rámečku Area AF.
: Bodový AF
Fotoaparát zaměřuje v užší oblasti než
při 1 bodovém AF.
: 1 bodový AF
Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF
bodu [S].
170
Metoda AF
: Zónový AF
Tato funkce používá automatický výběr
bodů AF v rámečku zónového AF za
účelem pokrytí větší oblasti, což umožňuje
snazší zaostřování než při použití režimu 1
bodový AF.
Upřednostňuje zaostření na nejbližší objekt. Prioritu při zaostřování
dostávají i tváře osob v rámečku zónového AF.
Zaostřené AF body se zobrazí s [S].
171
Metoda AF
Výběr metody AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo
fotografovaný objekt.
Pokud preferujete ruční ostření, přejděte na =185.
1Vyberte položku [z: Metoda AF].
2Vyberte položku nastavení.
zz Popisy na =173–=175 předpokládají, že položka Činnost AF je nastavena
na možnost [One-Shot AF] (=168). Při nastavení [Servo AF] (=168)
se AF bod zbarví po dosažení zaostření modře.
zz Postup expozice dotykem (AF a tlačítko spouště ovládáním dotykem) naleznete
na =165.
172
Metoda AF
zz u(tvář)+Sledování: c
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří na ně. Pokud se tvář pohybuje,
pohybuje se rovněž AF bod [p], aby ji mohl sledovat.
AF bod.
1zZkontrolujte
z Přes detekovanou tvář se objeví [p]
(AF bod).
na objekt.
2zZaostřete
z Jakmile namáčknete tlačítko spouště do
poloviny a objekt je zaostřený, AF bod
zezelená a fotoaparát dvakrát zapípá.
zz Oranžový AF bod indikuje, že fotoaparát
nemůže zaostřit na objekty.
3Exponujte snímek.
173
Metoda AF
Klepnutí na tvář pro zaostření
Klepnutím na tvář nebo objekt, na který se má zaostřit, se změní AF bod
na [ ] a zaostří se na místo klepnutí.
I když se tvář nebo objekt posune na obrazovce, AF bod [ ] se posune,
aby je sledoval.
zz Pokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce tváře
možná. Upravte zaostření ručně (=185), aby bylo možné detekovat tvář,
poté proveďte automatické zaostření (AF).
zz Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
zz Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo velký,
příliš světlý nebo tmavý, případně částečně zakrytý.
zz AF neumí detekovat objekty nebo tváře osob v rozích obrazovky.
Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu, nebo přesuňte objekt
blíže ke středu.
zz Rámeček [p] může pokrývat pouze část tváře, ne celou tvář.
zz Velikost AF bodu se změní v závislosti na objektu.
174
Metoda AF
zz Bodový AF/1 bodový AF/Zónový AF
Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Na této
straně jsou jako příklad uvedeny obrazovky jednobodového AF.
AF bod.
1zZkontrolujte
z Zobrazí se AF bod (1).
S funkcí Zónový AF je zobrazen
rámeček zóny AF.
(1)
AF bod.
2zPřesuňte
z Chcete-li přesunout AF bod, klepněte
na místo, kam chcete zaostřit.
zz Chcete-li vrátit AF bod nebo rámeček
AF zóny do středu obrazovky,
klepněte na [e].
zz Pro zvětšené zobrazení klepněte na
[u]. Každé klepnutí na [u] mění
míru zvětšení.
na objekt.
3zZaostřete
z Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Po správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
Jestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
4Exponujte snímek.
175
Metoda AF
zz Fotoaparát bude pokračovat v pohybování aktivním AF bodem [S] v rámci
režimu Zónový AF při použití Servo AF, ale za určitých snímacích podmínek
(například v případě malých objektů) nemusí být možné sledovat objekt.
zz Zaostření s pomocným světlem AF může být obtížné u AF bodů v blízkosti
okraje obrazovky. V takovém případě přejděte na AF bod ve středu obrazovky.
176
Metoda AF
Zvětšené zobrazení
Zaostření můžete zkontrolovat klepnutím na položku [u] pro zvětšení
zobrazení přibližně 5× nebo 10×. Zvětšené zobrazení nelze použít
s metodou [u+Sledování].
zz Zvětšení je vystředěné na AF bod pro [Bodový AF] nebo [1 bodový AF]
a na rámeček zónového AF pro [Zónový AF].
zz Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny při nastavení [Bodový AF]
a [1 bodový AF]. Pokud je nastavena možnost [Zónový AF],
automatické zaostřování se provede po obnovení normálního zobrazení.
zz V režimu Servo AF po stisknutí tlačítka spouště do poloviny ve zvětšeném
zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení pro zaostření.
zz Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do normálního
zobrazení a proveďte automatické zaostření.
zz Pokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak
použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
zz Rychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném
zobrazení liší.
zz Režimy Souvislé AF a servo AF při záznamu filmu nejsou k dispozici,
pokud je zobrazení zvětšené.
zz Při zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření obtížné
v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
177
Metoda AF
AF tipy k fotografování
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření,
i když fotoaparát již zaostřil.
zz V průběhu automatického zaostřování je možné změnit jas snímku.
zz V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření
nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
zz Pokud během snímání dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka
blikat a zaostření může být obtížné. V tomto případě opětovně spusťte
fotoaparát a pokračujte ve snímání s AF se zvoleným zdrojem světla.
zz Pokud není možné zaostření v režimu AF, proveďte ruční ostření
(=185).
zz V případě objektů v rohu obrazovky, které jsou lehce rozostřené, zkuste
objekty vystředit (nebo AF bod, nebo rámeček zónového AF) a zaostřit
na ně, poté před dalším fotografováním změňte kompozici snímku.
zz Při použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického
zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
178
Metoda AF
Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
zz Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné
ploché povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve světlech
nebo stínech.
zz Objekty fotografované při nedostatku světla.
zz Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
zz Objekty s opakujícími se vzory (Příklad:. Okna mrakodrapů, klávesnice
počítačů atd.).
zz Jemné linie a obrysy objektu.
zz Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
zz Noční scéna nebo světelné body.
zz Obraz mihotající při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED
diodovým světlem.
zz Mimořádně malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo (Příklad: Automobil
s vysoce odraznou karoserií atd.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (Příklad: Zvíře
v kleci, atd.).
zz Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou statické
z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
zz Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
zz Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
zz Je použit filtr zvláštního efektu.
zz Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum
(světelné body, pruhy atd.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na
použitém objektivu a nastavení, jako je poměr stran, kvalita záznamu
videa a Digitální IS při film.
179
AF detekce očí
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] může fotoaparát zaostřovat
na oči osob.
položku [z: AF detekce
1Vyberte
očí].
2Vyberte možnost [Povolit].
fotoaparát na objekt.
3zNamiřte
z Okolo očí objektu se zobrazí bod AF.
zz Oči pro zaostření můžete vybrat
klepnutím na obrazovku.
zz Celá tvář se vybere, když klepnete
na jiné rysy obličeje, jako je nos nebo
ústa. Oči jsou pro zaostření vybrány
automaticky.
4Exponujte snímek.
zz Oči objektu nemusí být v závislosti na objektu a snímacích podmínkách
detekovány správně.
zz Položku [AF detekce očí] lze nastavit stisknutím tlačítka <M>, pokud jste
nastavili položku [Metoda AF] na [u +Sledování] na obrazovce rychlého
ovládání po stisknutí tlačítka <0>.
180
Souvislé AF
Tato funkce udržuje zaostření obecně na objekt. Tato funkce umožňuje
okamžité zaostření po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
1Vyberte položku [z: Souvislé AF].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz Povolení této funkce snižuje počet dostupných snímků, protože objektiv je
nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává energii baterie.
181
Režim ostření
Při použití objektivů EF-M můžete určit způsob ostření (režim ostření).
1Vyberte položku [z: Režim ostření].
položku nastavení.
2zVyberte
z [AF]: Automatické zaostřování
zz [MF]: Ruční zaostřování
182
Ruční zaostřování s objektivy po
automatickém zaostření
M
U objektivů typu EF-M, EF a EF-S vybavených elektronickým ručním
zaostřováním můžete stanovit, jak se nastavení ručního zaostřování použije
s funkcí One-Shot AF.
položku [z: Elektronický
1Vyberte
MF objektivu].
2Vyberte položku.
zz [
] Zakázat po One-Shot AF
zz [
] Povolit po One-Shot AF
Nastavení ručního zaostřování po činnosti AF je vypnuto.
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl
stisknuté tlačítko spouště.
zz Podrobné informace o specifikacích ručního zaostřování objektivu naleznete
v návodu k použití objektivu.
183
Spuštění pomocného světla AF
Můžete povolit spuštění pomocného světla AF fotoaparátu.
položku [z: Spuštění
1Vyberte
pomoc. světla AF].
2Vyberte položku.
zz [ON] Povolit
V případě potřeby umožňuje spuštění pomocného světla AF.
zz [OFF] Zakázat
Zakazuje spuštění pomocného světla AF. Nastavte, pokud nechcete
spouštět pomocné světlo AF.
184
Ruční zaostřování
Pokud není možné zaostřit pomocí funkce automatického zaostřování,
můžete obraz zvětšit a poté zaostřit ručně.
položku [z: Režim
1Nastavte
ostření] na [MF].
zz Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
snímek.
2zZvětšete
z Každé klepnutí na položku [u] mění
zobrazení následovně.
1× → 5× → 10×
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Blokování AE
Umístění oblasti zvětšení
Zvětšení (přibližně)
oblast, která se má zvětšit.
3zUrčete
z Po klepnutí můžete přemístit zvětšenou
oblast posunutím prstem.
zz Chcete-li zvětšenou oblast vystředit,
klepněte na [e].
185
Ruční zaostřování
zaostřete.
4zRučně
z Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku
objektivu.
zz Po dosažení zaostření klepněte na [u]
pro návrat do normálního zobrazení.
5Exponujte snímek.
zz Při použití jiných objektivů než EF-M nastavte přepínač režimů zaostřování na
objektivu do polohy <MF> v kroku 1.
zz I s ručním zaostřováním můžete použít expozici dotykem k pořízení snímku.
186
Nastavení zvýraznění okrajů pro MF
Okraje zaostřených objektů se mohou při ručním zaostřování zobrazovat
barevně, takže je zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů a
nastavit citlivost (úroveň) detekce hran.
položku [z: Nast. zvýraz.
1Vyberte
okrajů pro MF].
možnost [Zvýraz. okrajů].
2zVyberte
z Vyberte [Zap].
úroveň a barvu.
3zNastavte
z Nastavte podle potřeby.
zz Zvýraznění okrajů se při zvětšeném zobrazení neukáže.
zz Zvýraznění okrajů pro MF lze při vyšší citlivosti ISO těžko rozeznat, zvláště
pokud je nastavené rozšíření citlivosti ISO. Pokud to bude nutné, snižte citlivost
ISO nebo nastavte [Zvýraz. okrajů] na [Vyp].
zz Zvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.
187
Stabilizace obrazu
Při použití objektivů EF-M vybavených IS je možné upravit nastavení
stabilizátoru obrazu (IS). Podrobné informace k položce [k Digitální IS],
viz =233.
1Vyberte položku [z: Nastavení IS].
2Vyberte možnost [Režim IS].
možnost.
3zNastavte
z [Vyp]
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
zz [Zap]
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno.
zz Položka [Režim IS] se u objektivů EF nebo EF-S vybavených IS nezobrazuje.
zz Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění, nasaďte
fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho stabilizaci.
Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro stabilizování
přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
188
Blokování expozice (Blokování AE)
M
Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici
samostatně nebo pořizujete více snímků se stejným nastavením expozice.
Stisknutím tlačítka <A> zablokujte naměřenou expozici, poté změňte
kompozici a exponujte snímek. Funkci lze účinně použít u objektů
fotografovaných v protisvětle apod.
na objekt.
1zZaostřete
z Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
tlačítko <A>.
2zStiskněte
z V levém dolním rohu obrazovky
se zobrazí ikona [A] indikující, že
expozice je blokována (blokování AE).
zz Chcete-li zrušit blokování AE,
stiskněte znovu tlačítko <A>.
kompozici a exponujte
3Změňte
snímek.
Účinek blokování AE
Režim
měření
q
wre
Způsob volby AF bodu
Automatický výběr
Expozice vystředěná na AF bod v
zaostření je zablokována.
Ruční výběr
Expozice vystředěná na vybraný
AF bod je zablokována.
Expozice ve středu obrazovky je zablokována.
* Při nastavení na [q] a současném nastavení položky [z: Režim ostření] na [MF]
je expozice blokována na střed obrazovky.
zz Při dlouhé expozici není k dispozici blokování AE.
189
Typy krátkých filmů
Při fotografování v režimu [D] se pořídí statické snímky i klipy, ale můžete
určit, jestli se do výsledného krátkého filmu zahrnou statické snímky.
režim fotografování
1Nastavte
na [D].
2Vyberte položku [z: Typ kr. filmu].
3Nastavte možnost.
zz [Se snímky]
Krátké filmy zahrnují statické snímky.
zz [Bez snímků]
Krátké filmy nezahrnují statické snímky.
190
Fotografování s dálkovým ovládáním
Můžete fotografovat dálkově pomocí volitelného bezdrátového dálkového
ovládání BR‑E1, které se spáruje přes Bluetooth.
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
Můžete fotografovat dálkově na vzdálenost až cca 5 metrů od fotoaparátu.
Po spárování fotoaparátu a dálkového ovládání BR-E1 (=387) nastavte
režim řízení na [Q] (=134).
Postup ovládání viz návod k obsluze dálkového ovládání BR-E1.
zz Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být čas
automatického vypnutí napájení prodloužený.
zz Dálkový ovladač lze použít také k záznamu filmu (=235).
191
Obecná upozornění pro fotografování
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
Kvalita snímku
zz Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například
jako světelné body a pruhy).
zz Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo
k nerovnoměrnosti barev na snímku.
zz Časté dlouhodobější snímání může způsobit nárůst teploty uvnitř fotoaparátu
a ovlivnit kvalitu snímku. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
zz Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká,
může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před opětovným
pokračováním počkejte několik minut.
Bílá [s] a červená [E] ikona varování vysoké vnitřní teploty
zz Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání
nebo používání v teplých prostředích, zobrazí se bílá ikona [s] nebo červená
ikona [E].
zz Bílá ikona [s] signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Ukončete na chvíli
snímání a nechte fotoaparát vychladnout.
zz Červená ikona [E] znamená, že snímání se brzy automaticky ukončí.
Snímání nebude opět možné, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne,
proto přestaňte dočasně snímat nebo vypněte fotoaparát a nechte jej na
chvíli vychladnout.
zz Dlouhodobější snímání v horkých prostředích způsobí, že se bílá [s] nebo
červená ikona [E] zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
zz Pokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita
snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě
předtím, než se zobrazí bílá ikona [s].
Výsledky snímání
zz Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a clona zobrazí oranžově.
Pokud pořídíte snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice
dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do
normálního zobrazení.
zz I když pořídíte snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast odpovídající
normálnímu zobrazení.
192
Obecná upozornění pro fotografování
Snímky a zobrazení
zz Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek
odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
zz Při nedostatečném osvětlení může být šum patrnější v zobrazení obrazu i při
nízkých citlivostech ISO, ale ve snímcích bude méně šumu, protože kvalita
snímku se liší mezi zobrazením a zachycenými snímky.
zz Obrazovka nebo hodnota expozice může mihotat, pokud se změní zdroj světla
(osvětlení). V takovém případě přestaňte dočasně snímat a pokračujte se
zdrojem světla, který budete používat.
zz Nasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému
zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu
nestabilizuje.
zz Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném snímku
však bude jasná oblast zobrazena správně.
zz Pokud za nízké hladiny osvětlení nastavíte položku [5: Jas displeje]
na jasné nastavení, může se v obraze objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. V pořízeném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev
zaznamenány.
zz Po zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném
snímku.
Objektiv
zz Stabilizace obrazu je aktivní trvale i bez namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny, pokud použijete objektiv EF-M se stabilizátorem obrazu s nastavením
[Režim IS] v položce [z: Nastavení IS] na [Zap]. Funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na podmínkách
snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků. Při fotografování
ze stativu nebo použití jiného opatření pro stabilizování se doporučuje nastavit
položku [Režim IS] na možnost [Vyp].
zz S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné pouze
tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí dostupné
od druhé poloviny roku 2011.
zz Při použití volitelného kabelu HDMI (koncovka do fotoaparátu: typ D), můžete
zobrazit snímky na televizoru (=270). Upozorňujeme, že zvuk vysílán
nebude.
193
Obecná upozornění pro fotografování
Zobrazení informací
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro fotografování naleznete na =501.
zz Když je bíle zobrazena ikona [g], znamená to, že je zobrazen obraz s úrovní
jasu, která se velmi blíží úrovni jasu skutečného snímku, který pořizujete.
zz Pokud bliká ikona [g], znamená to, že je obraz zobrazen s jasem, který
se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš
jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení
expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného
zaznamenaného snímku.
zz Simulace expozice nemusí být při některých nastaveních snímání provedena.
Ikona [g] a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude zobrazen na
obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném nebo příliš jasném
osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
zz Histogram lze zobrazit při nastavení položky [z: Simulace expozice] na
[Povolit] (=146).
194
Záznam filmu
Pro záznam filmů nastavte přepínač režimů
fotografování do polohy <k>.
zz Během fotografování je též možné zaznamenávat filmy po stisknutí tlačítka
snímání filmů.
zz Režim záznamu filmu můžete rovněž nastavit pomocí položky [z: Režim
snímání] po nastavení přepínače režimů fotografování do režimu <k>.
195
Záložky nabídek: Záznam filmu
zz Nastavení fotografování 1
=198
=205
=212
=213
=128
zz Nastavení fotografování 2
=191
=215
=224
zz Nastavení fotografování 3
=137
=236
=141
=142
=145
196
Záložky nabídek: Záznam filmu
zz Nastavení fotografování 4
=147
=150
=152
=154, 157, 160
zz Nastavení fotografování 5
=170
=180
=231
=182
=238
zz Nastavení fotografování 6
=183
=187
=188
=239
197
Režim Film
[k] Záznam v režimu automatické expozice
Řízení automatické expozice upraví expozici tak, aby vyhovovala
aktuálnímu jasu scény.
režimů fotografování
1Přepínač
přepněte do polohy <k>.
na ikonu režimu
2Klepněte
fotografování.
režim fotografování
3Nastavte
na [k].
zz Vyberte položku [k] (AE při filmování)
a potom stiskněte tlačítko <0>.
na objekt.
4zZaostřete
z Před zahájením záznamu filmu
zaostřete pomocí automatického nebo
ručního zaostřování (=172–=179,
=185).
zz Ve výchozím nastavení je položka
[z: Servo AF při zázn. filmu]
nastavena na hodnotu [Povolit],
takže fotoaparát bude trvale zaostřovat
(=231).
zz Po namáčknutí tlačítka spouště
fotoaparát zaostří pomocí aktuální
metody AF.
198
Režim Film
film.
5zZaznamenejte
z Záznam filmu zahájíte stiskem tlačítka
(1)
snímání filmů.
zz V průběhu záznamu filmu se v pravém
horním rohu obrazovky zobrazí značka
[oREC] (1).
zz Zvuk se zaznamenává pomocí mikrofonů
umístěných podle vyobrazení (2).
zz Chcete-li natáčení zastavit, znovu
stiskněte tlačítko snímání filmů.
(2)
zz Stisknutím tlačítka <A> můžete zablokovat expozici (blokování AE).
Chcete‑li zrušit blokování AE, stiskněte znovu tlačítko <A>. (Pracuje do
opětovného stisknutí tlačítka <A>.)
zz Kompenzaci expozice lze nastavit v rozsahu až ±3 EV.
zz Citlivost ISO, rychlost závěrky a clona nejsou zaznamenány v informacích
Exif k filmu.
Citlivost ISO v režimu [k]
Citlivost ISO se nastaví automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO
viz =499.
199
Režim Film
[M] Záznam v režimu ruční expozice
Pro záznam filmu můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO.
režimů fotografování
1Přepínač
přepněte do polohy <k>.
režim fotografování
2Nastavte
na [M].
zz Vyberte režim [M] (ME při filmování)
a potom stiskněte tlačítko <0>.
citlivost ISO (=202).
3zNastavte
z Klepněte na ikonu citlivosti ISO.
zz Při nastavení možnosti ISO auto
lze nastavit kompenzaci expozice
(=111).
požadovanou rychlost
4Nastavte
závěrky.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
zz Rychlost závěrky lze nastavit v rozsahu
1/4000 s až 1/8 s.
(1)
hodnotu clony.
5zNastavte
z Stisknutím tlačítka <W> vyberte
clonu a poté otočením voliče <6>
nastavte hodnotu.
(2)
200
Režim Film
a zaznamenejte film.
6zZaostřete
z Postup je stejný jako v krocích 4
a 5 části „[k] Záznam v režimu
automatické expozice” (=198).
zz Pokud přepnete přepínač režimů fotografování z režimu <A> nebo <z>
na <k>, překontrolujte před záznamem filmů nastavení fotoaparátu.
zz Během záznamu filmu doporučujeme neměnit rychlost závěrky ani clonu.
Mohlo by dojít k zaznamenání změn v expozici nebo vytvoření více šumu při
vysoké citlivosti ISO.
zz Při filmování pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky
v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude
pohyb objektu vypadat méně plynule.
zz Pokud změníte rychlost závěrky během záznamu při zářivkovém osvětlení nebo
při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání obrazu.
zz Při použití automatického nastavení citlivosti ISO lze nastavit kompenzaci
expozice v rozsahu ±3 EV.
zz Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO. Chcete-li zrušit blokování AE, stiskněte
znovu tlačítko <A>. (Pracuje do opětovného stisknutí tlačítka <A>.)
zz Pokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete
na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání
se stavem při stisknutí tlačítka <A>.
zz Pokud je fotoaparát připraven ke snímání v režimu [M], stisknutím tlačítka
<B> můžete zobrazit histogram.
201
Režim Film
Citlivost ISO pro [ME při filmování]
Citlivost ISO lze nastavit ručně nebo vybrat možnost [AUTO] a nastavit ji
automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO viz =499.
Fotografování
V režimech záznamu filmu nelze fotografovat. Chcete-li fotografovat,
nastavte přepínač režimů fotografování do polohy <A> nebo <z>.
Zobrazení informací (záznam filmu)
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání filmu naleznete na =503.
202
Režim Film
Upozornění pro záznam filmů
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Snímáte-li objekt s jemnými detaily, může dojít ke vzniku moaré a nesprávné
reprodukce barev.
zz Pokud je nastavena funkce [Q] nebo [Qw] a během záznamu filmu se
změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
zz Zaznamenáváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED
diodovým světlem, může obraz filmu mihotat.
zz Pokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu USM během
záznamu filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat šum ve formě
vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete
ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
zz Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme
zaznamenat několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu
může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou
úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
zz Vysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
zz Pokud během záznamu filmu provedete automatické zaostření, může dojít
k jedné z následujících situací: Krátkodobé výrazné rozostření, zaznamenání
změn v jasu filmu, krátkodobé zastavení záznamu filmu a zaznamenání
mechanického zvuku objektivu.
zz Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů (=199) prsty nebo jinými předměty.
zz „Obecná upozornění pro záznam filmů“ naleznete na =240–=241.
zz V případě potřeby si přečtěte také část „Obecná upozornění pro fotografování“
na =192–=193.
203
Režim Film
Poznámky pro záznam filmů
zz Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
zz Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam v rozlišení 4K, Full HD nebo HD
je přibližně 100 %.
zz Pro povolení spuštění nebo zastavení záznamu filmu stisknutím tlačítka
spouště až na doraz nastavte položku [Plné zmáčknutí] v položce
[5: Funkce tl. spouště pro filmy] na [Spušt./zast.film.].
zz Vestavěný mikrofon fotoaparátu (=199) zaznamenává stereofonní zvuk.
zz S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné pouze
tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí dostupné
od druhé poloviny roku 2011.
zz Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD je použito vzorkování barev YCbCr
4:2:0 (8bitové) a pro záznam filmů 4K, Full HD a HD se používá barevný
prostor ITU-R BT.709.
204
Kvalita filmového záznamu
Na záložce [z: Kval. film. zázn.]
vyberte možnost [Velik.film.zázn.]
a nastavte velikost snímku, snímkovou
frekvenci a metodu komprese. Film bude
zaznamenán jako soubor MP4.
Snímková frekvence zobrazená
na obrazovce [Velik.film.zázn.] se
automaticky přepne podle nastavení
položky [5: Videosystém] (=443).
zz Rychlost zápisu a čtení karty požadovaná pro záznam filmů (rychlostní
požadavky na kartu) se liší v závislosti na velikosti filmového záznamu.
Než začnete zaznamenávat filmy, podívejte se na =497, kde můžete
zkontrolovat rychlostní požadavky na kartu.
Velikost snímku
zz [H] 3840×2160
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Není k dispozici, pokud není přepínač režimů fotografování nastaven
na <k>.
zz [L] 1920×1080
Film je zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr stran
obrazu je 16:9.
zz [w] 1280×720
Film se zaznamená v kvalitě HD (High-Definition). Poměr stran obrazu
je 16:9.
zz Pokud změníte nastavení položky [5: Videosystém], nastavte znovu rovněž
položku [z: Velik. film. zázn.].
zz Normální přehrávání filmů v rozlišení 4K a L8/7 nemusí být možné
na jiných zařízeních, protože přehrávání je náročné na zpracování.
zz Brilance a šum se nepatrně liší podle velikosti filmového záznamu, použitého
objektivu a dalších nastavení.
zz Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.
205
Kvalita filmového záznamu
Záznam filmu 4K
⿟⿟ K záznamu filmů v rozlišení 4K je nutná vysoce výkonná karta.
Podrobnosti viz část „Karty, na které lze zaznamenat filmy” (=497).
⿟⿟ Maximální doba záznamu jednoho filmu 4K je 9 min 59 s (=211).
⿟⿟ Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení, což může
zapříčinit rychlejší nebo výraznější zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu než
u běžných filmů. Pokud se během záznamu filmu zobrazí ikona [ ]
nebo červená ikona [E], karta může být horká, a proto zastavte
záznam filmu a než vyjmete kartu, nechte fotoaparát vychladnout.
(Nevyjímejte kartu ihned.)
⿟⿟ Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli snímek a uložit jej na kartu
jako přibližně 8,3 megapixelový (3840×2160) snímek ve formátu JPEG
(=266).
zz Detekce kontrastu se používá k zaostření při záznamu 4K filmů. Zaostření
může trvat déle a může být obtížnější než při záznamu HD nebo Full HD filmů.
206
Kvalita filmového záznamu
Rychlost snímání (sn./s: snímky za sekundu)
zz [2] 119,88 sn./s/[8] 59,94 sn./s/[6] 29,97 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz [3] 100,00 sn./s/[7] 50,00 sn./s/[5] 25,00 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
zz [4] 23,98 sn./s
Zejména pro filmy. 4 (23,98 sn./s) je k dispozici při nastavení položky
[5: Videosystém] na [Pro NTSC].
Metoda komprese
zz [X] IPB (Standardní)
Používá kompresi IPB pro normální záznam filmu. Při záznamu efektivně
komprimuje několik snímků současně.
zz [W] ALL-I (Pro editaci/I-only)
Pro záznamy časosběrných filmů používá kompresi ALL-I (=215).
Snímky jsou při záznamu komprimovány po jednom. Velikost souboru je
sice větší než u metody IPB (standardní), ale filmy jsou více vhodné pro
případné úpravy.
Formát záznamu filmu
zz [C] MP4
Všechny filmy, které nasnímáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako
videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).
207
Kvalita filmového záznamu
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Podrobnosti o kartách, které lze používat pro různé velikosti filmového
záznamu, viz =497.
K záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s rychlostí zápisu a čtení
(jak je uvedeno v rychlostních požadavcích karty) uvedenou v tabulce
na =497, nebo vyšší než standardní specifikace. Vyzkoušejte
karty zaznamenáním několika filmů, abyste se ujistili, že mohou
zaznamenávat správně ve zvolené velikosti (=205).
zz Před záznamem filmů 4K naformátujte karty (=433).
zz Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se
nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený
na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
zz Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu
dostatečně vyšší než bitový tok.
zz Pokud nelze filmy zaznamenat normálně, naformátujte kartu a zkuste to znovu.
Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu
výrobce karty apod.
zz Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením
záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu (=433).
zz Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce
příslušné karty apod.
208
Kvalita filmového záznamu
Vysokorych. sním.
V kvalitě HD můžete zaznamenávat filmy při vysokorychlostním snímání
119,88 sn./s nebo 100,00 sn./s nastavením položky [Vysokorych. sním.]
v položce [z: Kval. film. zázn.] na [Povolit]. To je ideální kvalita pro
záznam filmů, které budou přehrávány zpomaleně. Maximální doba
záznamu jednoho filmu je 7 minut 29 sekund.
Filmy se zaznamenávají jako w2X
nebo w3X.
Možnosti Servo AF při záznamu filmu
a Digitální IS při filmování nemají při
záznamu filmů s vysokorychlostním
snímáním žádný účinek. AF se nepoužívá
pro zaostření.
Protože jsou filmy s vysokorychlostním snímáním zaznamenány jako
videosoubory s frekvencí 29,97/25,00 sn./s, jsou přehrávány 4x zpomaleně.
zz Zkontrolujte nastavení položky [Velik.film.zázn.], pokud vrátíte toto nastavení
na možnost [Zakázat].
zz Pokud zaznamenáváte filmy s vysokorychlostním snímáním při zářivkovém
nebo LED osvětlení, může obraz na obrazovce blikat.
zz Když spustíte nebo zastavíte záznam filmu s vysokou snímkovou frekvencí,
film se na okamžik neaktualizuje a obraz se dočasně zastaví. Nezapomeňte na
tuto skutečnost při záznamu filmů na externí zařízení přes rozhraní HDMI.
zz Snímkové frekvence filmu zobrazené na obrazovce během záznamu
filmů s vysokorychlostním snímáním neodpovídají snímkové frekvenci
zaznamenaného filmu.
zz Není zaznamenáván zvuk.
209
Kvalita filmového záznamu
Soubory filmů větší než 4 GB
I když zaznamenáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat
v záznamu bez přerušení.
zz Použití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC, naformátuje
se v souborovém systému FAT32.
Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32
zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se
automaticky nový videosoubor.
Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory
samostatně. Soubory filmu se nepřehrají automaticky jeden po druhém.
Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.
zz Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se
v souborovém systému exFAT.
Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT
se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů),
i když velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.
zz Při importu souborů filmů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj
EOS Utility nebo čtečku karet (=475). Uložit soubory překračující délku 4 GB
nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních funkcí
operačního systému počítače.
210
Kvalita filmového záznamu
Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
Podrobnosti o velikostech souboru a době záznamu dostupné při každé
velikosti filmového záznamu viz =498.
Maximální doba záznamu filmu
zz Při záznamu filmů 4K
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 9 min 59 s.
Jakmile se dosáhne doby 9 min 59 s, záznam se automaticky zastaví.
Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů
(film se zaznamená jako nový soubor).
zz Při záznamu videosekvencí Full HD/HD
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min 59 s.
Jakmile se dosáhne doba 29 min 59 s, snímání se automaticky zastaví.
Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů
(film se zaznamená jako nový soubor).
zz Při záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 min 29 s.
Jakmile se dosáhne doby 7 min 29 s, záznam se automaticky zastaví.
Záznam filmu s vysokorychlostním snímáním můžete opět zahájit po
stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).
211
Samospoušť pro filmy
Záznam filmu lze spustit pomocí samospouště.
položku z [Samospoušť
1Vyberte
filmu].
2Vyberte položku.
film.
3zZaznamenejte
z Po klepnutí na [o] nebo stisknutí
tlačítka záznamu filmu fotoaparát vydá
zvukový signál a zobrazí počet sekund
zbývajících před záznamem.
212
Zvukový záznam
Filmy můžete zaznamenávat během
záznamu zvuku pomocí vestavěného
stereofonního mikrofonu. Můžete také podle
uvážení měnit úroveň záznamu zvuku.
Pro nastavení funkcí záznamu zvuku
použijte položku [z: Zvukový záznam].
Zvukový záznam/Úroveň záznamu zvuku
zz Auto
Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení
úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.
zz Ruční
Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby. Vyberte položku
[Úroveň záznamu], stiskněte tlačítka <Y> <Z> a současně sledujte
ukazatel úrovně a upravujte úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor
zachování špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro
nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky [12]
(–12 dB). Při překročení hodnoty [0] dojde ke zkreslení zvuku.
zz Zakáz.
Nebude zaznamenáván zvuk.
Protivětrný filtr
Po nastavení možnosti [Automaticky] je automaticky potlačován šum
způsobený venkovním větrem. Když se uplatní funkce protivětrného filtru,
potlačí se také část hlubokých basových zvuků.
213
Zvukový záznam
Tlumič
Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky. I když
je položka [Zvukový záznam] nastavena na [Auto] nebo [Ruční] pro
záznam, může v případě velmi hlasitých zvuků stále dojít ke zkreslení
zvuku. V takovém případě se doporučuje nastavení [Povolit].
zz Používáte-li s mikrofonem funkci Wi-Fi (bezdrátová komunikace), může být
zaznamenán šum. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci
bezdrátové komunikace.
zz Vestavěný mikrofon zaznamenává také provozní zvuk a mechanický zvuk
fotoaparátu během snímání.
zz Nastavení položky [Zvukový záznam] se změní na [Zvukový záznam]:
[Zap]/[Vyp] v režimech [A], [D], Speciální scéna a Kreativní filtry.
Úroveň záznamu zvuku nastavte na [Zap] pro automatickou regulaci.
zz K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům
prostřednictvím rozhraní HDMI, vyjma stavu, kdy je položka [Zvukový záznam]
nastavena na možnost [Zakázat].
zz Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem nelze upravit.
zz Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.
214
Časosběrné filmy
Snímky pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky zkombinovat do
časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD. Časosběrný film zrychleně
ukazuje změny objektu zachycené za mnohem delší období. Je vhodný pro
sledování změn scenérie, růst květin, pohyb hvězdné oblohy atd. z jednoho
pevného bodu.
Časosběrné filmy se zaznamenají ve formátu MP4 při následující
kvalitě: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pro snímání 4K
a L6W (NTSC)/L5W (PAL) pro Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvence se přepne automaticky v závislosti
na nastavení položky [5: Videosystém] (=443).
režim snímání.
1zVyberte
z Vyberte možnost [k] (=198) nebo
2
[M] (=200).
Vyberte položku [z: Časosběr. film].
3Vyberte možnost [Časosběrný].
scénu.
4zVyberte
z Vyberte scénu, která se hodí pro situaci
záznamu.
zz Pro větší volnost při ručním nastavování
intervalu snímání a počtu snímků
vyberte možnost [Uživ. nastavení].
215
Časosběrné filmy
interval snímání.
5zNastavte
z Vyberte položku [Interval/sním].
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu.
zz Nastavení čísla viz [k: Potřebný čas]
(1) a [3: Čas přehrávání] (2).
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
(1)
(2)
zz Vyberte položku [Interval] (min:s).
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček [r].
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček [s].)
počet snímků.
6zNastavte
z Vyberte [Počet snímků]. Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení čísla viz [k: Potřebný čas]
a [3: Čas přehrávání].
Pokud je nastavena možnost
[Uživ. nastavení]
zz Vyberte číslici.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček [r].
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
(Znovu se zobrazí rámeček [s].)
zz Zkontrolujte, jestli se nastavení [3:
Čas přehrávání] nezobrazuje oranžově.
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
216
Časosběrné filmy
zz S možností [Scéna**] jsou dostupné intervaly a počty snímků omezené,
aby vyhovovaly typu scény.
zz Je-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý přibližně
2 min v případě NTSC a přibližně 2 min 24 s v případě PAL.
požadovanou velikost
7Vyberte
filmového záznamu.
zz H (3840×2160)
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9. Snímková
frekvence je 29,97 sn./s (6) pro NTSC a 25,00 sn./s (5) pro PAL,
a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (C) s kompresí ALL-I (W).
zz L (1920×1080)
Film je zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr stran
obrazu je 16:9. Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro NTSC
a 25,00 sn./s (5) pro PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4
(C) s kompresí ALL-I (W).
zz Datový tok H6H5 je cca 300 Mb/s a datový tok L6L5 je
cca 90 Mb/s. Použijte kartu s dostatečně vysokou rychlostí čtení.
217
Časosběrné filmy
možnost
8Nakonfigurujte
[Auto expozice].
zz Fixní 1. sn.
Při pořizování prvního snímku se provede měření a automaticky se
nastaví expozice podle jasu. Expozice nastavená pro první snímek bude
použita i pro následující snímky. Také další nastavení týkající se snímání
pro první snímek bude použito i pro následující snímky.
zz Každý snímek
U každého následujícího snímku je provedeno měření pro automatické
nastavení expozice odpovídající jasu. Mějte na paměti, že pokud se
funkce jako Picture Style a Vyvážení bílé nastaví na [Auto], budou
nastavovány automaticky pro každý následující snímek.
možnost [Aut. vyp.
9Nakonfigurujte
obraz.].
zz Zakázat
Snímek se zobrazí i během záznamu časosběrného filmu. Mějte na
paměti, že obrazovka se vypne přibližně 30 minut po zahájení záznamu.
zz Povolit
Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po
zahájení snímání.
zz Během záznamu časosběrného filmu můžete obrazovku zapnout nebo vypnout
stisknutím tlačítka <B>.
218
Časosběrné filmy
zvukovou signalizaci.
10 zNastavte
z Vyberte možnost [Tón při vyfot.].
zz Pokud je nastavena hodnota [Zakázat],
zvuková signalizace se při snímání
neaktivuje.
11 Zkontrolujte nastavení.
(1)
(2)
(1) Potřebný čas
Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků
s nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin,
zobrazí se „*** dnů“.
(2) Doba přehrávání
Uvádí dobu filmového záznamu (čas potřebný k přehrání filmu)
potřebnou k vytváření časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD
ze snímků pořízených v nastavených intervalech.
219
Časosběrné filmy
nabídku.
12 zZavřete
z Stisknutím tlačítka <M> zavřete
obrazovku nabídky.
13 zz Namáčknutím tlačítka spouště do
Zaznamenejte časosběrný film.
(1)
220
poloviny zkontrolujte zaostření
a expozici.
zz Stisknutím tlačítka <o> spusťte záznam
časosběrného filmu.
zz Zobrazí se počet zbývajících snímků (1).
zz Během záznamu časosběrného filmu je
zobrazena ikona [oREC].
zz Automatické zaostřování nebude při
záznamu časosběrného filmu fungovat.
zz Vzhledem k tomu, že se pro
fotografování používá elektronická
závěrka, nedochází během záznamu
časosběrného filmu k žádným
mechanickým zvukům.
zz Po pořízení nastaveného počtu snímků
se časosběrný záznam ukončí.
zz Chcete-li zrušit záznam časosběrných
filmů, nastavte pro položku
[Časosběrný] možnost [Zakázat].
Časosběrné filmy
zz Nemá-li karta dostatečnou kapacitu pro záznam nastaveného počtu snímků,
[Čas přehrávání] se zobrazí oranžově. Přestože fotoaparát může pokračovat
v záznamu, při zaplnění karty se snímání zastaví.
zz Pokud velikost souboru s filmem při nastavení [Počet snímků] přesahuje 4 GB
a karta není naformátovaná ve formátu exFAT (=434), oranžově se zobrazí
[Čas přehrávání]. Pokud budete v takovém případě pokračovat v záznamu
a velikost souboru dosáhne 4 GB, záznam časosběrného filmu se ukončí.
zz Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
zz Časosběrné filmy nelze zaznamenávat, když je fotoaparát připojený k počítači
propojovacím kabelem nebo pokud je připojen kabel HDMI.
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
zz Při záznamu časosběrného filmu neměňte zoom objektivu. Změna zoomu
objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu expozice nebo zabrání
správné funkci korekce odchylky objektivu.
zz Při záznamu časosběrného filmu za mihotavého osvětlení může být
v zaznamenaném filmu patrné mihotání obrazu, vodorovné pruhy (šum)
nebo nerovnoměrná expozice.
zz Snímky zobrazené během záznamu časosběrných filmů mohou vypadat jinak,
než ve výsledném filmu. (Například se může vyskytovat nekonzistentní jas
od blikajících zdrojů osvětlení nebo šum z vysoké citlivosti ISO.)
zz Pokud zaznamenáváte časosběrný film za nízké hladiny osvětlení, může obraz
zobrazený při snímání vypadat jinak než skutečný záznam filmu.
zz Pokud při záznamu časosběrného filmu posunete fotoaparát např. zleva
doprava (panning) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu,
může obraz vypadat extrémně zkreslený.
zz Při záznamu časosběrného filmu nebude aktivní funkce automatického vypnutí
napájení. Také nebude možné upravit funkci snímání a nastavení funkcí
nabídky, přehrávat snímky apod.
zz Při záznamu časosběrného filmu se nezaznamenává zvuk.
zz S možností [Interval] nastavenou na 3 s nebo méně a možností
[Auto expozice] nastavenou na hodnotu [Každý snímek], pokud se jas
objektu výrazně liší od jasu předchozího snímku, nemusí fotoaparát snímat
v nastaveném intervalu.
221
Časosběrné filmy
zz Nebude-li možné pořídit nadcházející snímek, bude přeskočen. To může zkrátit
dobu záznamu vytvořeného časosběrného filmu.
zz Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být některé
snímky pořízeny v zadaných intervalech.
zz Zachycené snímky se neukládají jako snímky. I v případě, že záznam
časosběrného filmu zrušíte po pořízení jednoho snímku, bude uložen
jako videosoubor.
zz Pokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a použijete
EOS Utility (software EOS), nastavte položku [z: Časosběr. film] na
[Zakázat]. Pokud je vybrána jiná možnost než [Zakázat], fotoaparát nemůže
komunikovat s počítačem.
zz Při záznamu časosběrného filmu nebude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) objektivu pracovat.
zz Pokud je fotoaparát vypnutý a nastavení se změní na [Zakázat], záznam
časosběrného filmu se ukončí.
zz I když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
zz Následující činnosti zruší pohotovostní režim pro záznam časosběrného filmu
a přepnou nastavení na [Zakázat].
yyVýběr položky [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát]
yyPoužití přepínače režimů snímání
zz Pokud zahájíte záznam časosběrného filmu, když je zobrazena bílá ikona [s]
(=192), kvalita snímku časosběrného filmu se může snížit. Doporučujeme
spouštět záznam časosběrného filmu, až když zmizí bílá ikona [s]
(sníží se teplota uvnitř fotoaparátu).
zz S položkou [Auto expozice] nastavenou na možnost [Každý snímek] nemusí
být v některých režimech zaznamenána do informací Exif časosběrného filmu
citlivost ISO, rychlost závěrky a clona.
222
Časosběrné filmy
zz Doporučujeme použít stativ.
zz Doporučujeme předem zaznamenat zkušební časosběrné filmy.
zz Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam časosběrného filmu v rozlišení 4K
a Full HD je přibližně 100 %.
zz Chcete-li zrušit záznam časosběrného filmu, stiskněte tlačítko <o>.
Doposud pořízený časosběrný záznam bude uložen na kartě.
zz S tímto fotoaparátem můžete přehrávat zaznamenaný časosběrný film stejným
způsobem, jakým přehráváte normální filmy.
zz Je-li doba potřebná k záznamu více než 24 hodin, avšak méně než 48 hodin,
zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí
v krocích po 24 hodinách.
zz Soubor filmu bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného filmu
kratší než 1 s. Jako [Čas přehrávání] bude zobrazen údaj „00'00"“.
zz Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
zz Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD je použito vzorkování barev
YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor ITU-R BT.709.
zz Záznam časosběrného filmu můžete spustit nebo zastavit pomocí bezdrátového
dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
yyNejdříve s fotoaparátem spárujte bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (=387).
yyUjistěte se, že je položka [z: Dálk. ovládání] nastavena na [Povolit].
223
Videomomentky
Zaznamenejte série krátkých videomomentek, každou několik sekund
dlouhou, a fotoaparát je zkombinuje, aby se vytvořilo album videomomentek,
které ukazuje tyto nejdůležitější momenty vaší cesty nebo události.
Videomomentky jsou k dispozici při nastavení velikosti filmového záznamu
na L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Alba videomomentek lze také přehrávat s hudbou na pozadí (=299).
Vytvoření alba videomomentek
Videomomentka
1
Videomomentka
2
Videomomentka
**
Album videomomentek
režim snímání.
1zVyberte
z Vyberte možnost [k] (=198) nebo
2
[M] (=200).
Vyberte položku
[z: Videomomentka].
3Vyberte možnost [Povolit].
224
Videomomentky
4Vyberte položku [Nastavení alba].
položku [Vytvořit nové
5Vyberte
album].
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
dobu přehrávání.
6zUrčete
z Určete dobu přehrávání na
videomomentku.
efekt přehrávání.
7zUrčete
z Toto nastavení stanovuje, jak rychle
se budou alba přehrávat.
požadovanou dobu
8Zkontrolujte
záznamu.
zz Doba požadovaná na záznam každé
videomomentky je uvedena (1) podle
doby přehrávání a efektu.
(1)
225
Videomomentky
nabídku.
9zZavřete
z Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
zz Zobrazí se modrý pruh k indikaci doby
záznamu (2).
(2)
první
10 Zaznamenejte
videomomentku.
zz Záznam zahájíte stiskem tlačítka
snímání filmů.
zz Modrý pruh indikující dobu záznamu
se postupně zmenšuje a po uplynutí
zadané doby se záznam automaticky
zastaví.
zz Zobrazí se potvrzující zpráva (=227).
jako album videomomentek.
11 zUložte
z Vyberte položku [J Uložit jako album].
zz Klip se uloží jako první videomomentka
v albu.
další
12 Zaznamenejte
videomomentky.
zz Opakováním kroku 10 zaznamenejte
další videomomentku.
zz Vyberte položku [J Přidat do alba].
zz Chcete-li vytvořit další album, vyberte
položku [W Uložit jako nové album].
zz Podle potřeby zopakujte krok 12.
226
Videomomentky
záznam videomomentek.
13 zUkončete
z Nastavte položku [Videomomentka]
na [Zakázat]. Chcete-li se vrátit
k normálnímu záznamu filmu,
nezapomeňte nastavit hodnotu
[Zakázat].
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku a přejděte zpět na normální
záznam filmů.
Možnosti dostupné v krocích 11 a 12
Funkce
Popis
Uloží klip jako první videomomentku v albu.
Přidá aktuální videomomentku do naposledy
J Přidat do alba (krok 12)
zaznamenaného alba.
Vytvoří nové album a uloží klip jako první
W Uložit jako nové album (krok 12) videomomentku. Tento soubor alba se liší
od naposledy zaznamenaného alba.
J Uložit jako album (krok 11)
1 Přehrát videomomentku
(kroky 11, 12)
Přehraje právě zaznamenanou videomomentku.
r Neukládat do alba (krok 11)
r Odstranit bez uložení do alba
(krok 12)
Odstraní naposledy zaznamenanou
videomomentku, aniž by se uložila do alba.
V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK].
zz Pokud upřednostňujete zaznamenat další videomomentku okamžitě, nastavte
položku [Ukázat potvrzení] v nabídce [z: Videomomentka] na [Zakázat].
Toto nastavení umožňuje zaznamenat další videomomentku okamžitě,
bez potvrzující zprávy.
227
Videomomentky
Přidávání do existujícího alba
položku [Přidat
1Vyberte
k existujícímu albu].
zz Podle kroku 5 na =225 vyberte
položku [Přidat k existujícímu albu].
existující album.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
existující album a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Některá nastavení videomomentek se
aktualizují, aby odpovídala nastavením
existujícího alba.
nabídku.
3zZavřete
z Stisknutím tlačítka <M>
zavřete nabídku.
zz Zobrazí se obrazovka pro záznam
videomomentek.
videomomentku.
4zZaznamenejte
z Zaznamená videomomentku
způsobem popsaným v kroku 10
z „Videomomentka“ (=224).
zz Nelze vybrat album pořízené jiným fotoaparátem.
Obecná opatření pro videomomentky
zz Při nastavení možnosti [Efekt přehrávání] na hodnotu [1/2x rychlost] nebo
[2x rychlost] se nezaznamenává zvuk.
zz Doba záznamu na videomomentku je pouze přibližná. Může se nepatrně
odlišovat od skutečné doby záznamu indikované během přehrávání díky
snímkové frekvenci a dalším faktorům.
228
Film s efektem miniatury
Rozmazáním obrazu mimo vybranou oblast můžete zaznamenat filmy
s použitým efektem miniaturního modelu. Výběrem rychlosti přehrávání před
zaznamenáním filmu můžete také vytvořit filmy, které vypadají jako scény
s miniaturními modely, kde se lidé a objekty ve scéně během přehrávání
rychle pohybují. Není zaznamenáván zvuk.
[ ].
1zVyberte
z Stiskněte tlačítko <0> a na obrazovce
rychlého ovládání vyberte [ ].
zz Jako rychlost přehrávání vyberte [
[
] nebo [
].
],
rámeček scény.
2zPřemístěte
z Pomocí rámečku scény nastavte oblast,
která bude vypadat ostře.
zz Aby bylo možné rámečkem scény
pohybovat (zobrazí se oranžově),
stiskněte tlačítko <B> nebo klepněte
na ikonu [r] v pravém spodním rohu
obrazovky.
zz Chcete-li přepnout mezi vertikální
a horizontální orientací rámečku scény,
klepněte na [T] v levé dolní části
obrazovky.
zz Chcete-li přesunout vodorovný rámeček
scény, stiskněte tlačítka <W> <X> a pro
přesun vertikálního rámečku scény
stiskněte tlačítka <Y> <Z>.
zz Chcete-li vrátit rámeček scény do středu
obrazovky, klepněte na [e] v levé dolní
části obrazovky.
zz Pro potvrzení pozice rámečku scény
stiskněte tlačítko <0>. Poté nastavte
AF bod.
229
Film s efektem miniatury
AF bod.
3zPřesuňte
z AF bod se změní na oranžový a lze jej
přesunout.
zz Pro přemístění AF bodu do pozice,
na kterou chcete zaostřit, použijte
navigační tlačítka <V>.
zz Doporučuje se zarovnání AF bodu
a rámečku scény.
zz Chcete-li AF bod vrátit do středu
obrazovky, klepněte na [e] v levé dolní
části obrazovky.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení
polohy AF bodu.
film.
4zZaznamenejte
z Stiskněte tlačítko snímání filmů.
Předpokládaná rychlost a doba přehrávání filmu
zaznamenávaného po jednu minutu
Rychlost
Čas přehrávání
Přibližně 12 s
Přibližně 6 s
Přibližně 3 s
zz Pokud chcete, aby se osoby a objekty na scéně během přehrávání pohybovaly
rychle, vyberte před zahájením záznamu filmu možnost [
], [
] nebo
[
]. Scéna bude vypadat, jako by se jednalo o pohled na miniaturu.
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Orientaci rámečku scény můžete v kroku 2 přepnout pomocí tlačítek <Y> <Z>
u horizontální orientace nebo tlačítek <W> <X> u vertikální orientace.
230
Servo AF při záznamu filmu
Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při záznamu filmu kontinuálně
ostřit na objekt.
položku [z: Servo AF
1Vyberte
u film.].
2Vyberte možnost [Povolit].
zz Pokud je nastavena možnost [Povolit]:
Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete
tlačítko spouště do poloviny.
Pokud chcete zachovat zaostření na specifickou pozici, nebo pokud
nechcete, aby záznam obsahoval mechanické zvuky objektivu,
můžete dočasně zastavit funkci Servo AF při záznamu filmu klepnutím
na ikonu [Z] v levé dolní části obrazovky.
Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se
k záznamu filmu, například stisknutím tlačítka <M> nebo <x>
nebo změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu
se obnoví.
zz Je-li nastavena možnost [Zakázat]:
Zaostřete namáčknutím tlačítka spouště napůl.
231
Servo AF při záznamu filmu
Upozornění pro případ, že je položka [Servo AF u film.] nastavena
na možnost [Povolit]
zz Podmínky při snímání, které ztíží zaostření
yyRychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo se od
něj vzdaluje.
yyObjekt pohybující se blízko fotoaparátu.
yyPři snímání s vysokým clonovým číslem.
yyRovněž viz „Podmínky při snímání, které ztíží zaostření” (=179).
zz Vzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává
energii baterie, zkrátí se možná doba záznamu filmů (=498).
zz Funkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení zoomu
nebo při zvětšeném zobrazení.
zz Pokud se při záznamu filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud
se fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (panning),
může se zaznamenaný obraz filmu krátkodobě rozšířit nebo zúžit
(změna zvětšení obrazu).
232
Digitální IS při filmování
Vestavěná funkce stabilizace obrazu elektronicky opravuje rozhýbání
fotoaparátu během záznamu filmu. Tato funkce se nazývá „Digitální
IS při filmování“. Pokud používáte objektiv s vestavěnou funkcí Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) objektivu na <1>.
1Vyberte položku [z: Nastavení IS].
2Vyberte položku [k Digitální IS].
3Vyberte položku nastavení.
zz Zakázat (v)
Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je deaktivována.
zz Povolit (w)
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.
zz Vylepšeno (x) (Nezobrazuje se pro fotografování.)
V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze opravit silnější
rozhýbání fotoaparátu. Obraz bude více zvětšený.
233
Digitální IS při filmování
Kombinovaná IS
Ještě efektivnější korekce je možné dosáhnout při záznamu filmů
s kombinovanou stabilizací obrazu a s objektivem kompatibilním s digitální
stabilizací obrazu, která kombinuje optickou a digitální stabilizaci obrazu
objektivem a fotoaparátem.
zz Digitální IS při filmování nemá žádný efekt s objektivem bez stabilizátoru obrazu
nebo pokud je přepínač IS objektivu nastaven na <2>. (V tomto případě,
když je zadáno [Povolit] nebo [Vylepšeno], ikona Digitální IS při
filmování bliká.)
zz U objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 800 mm, nebude digitální
IS při filmování fungovat.
zz Stabilizace prostřednictvím funkce Digitální IS při filmování může být při
některých velikostech filmového záznamu méně efektivní.
zz Čím širší je zorný úhel (široký úhel), tím efektivnější je stabilizace obrazu.
Čím užší je zorný úhel (teleobjektiv), tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
zz Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování
na [Zakázat].
zz V závislosti na podmínkách objektu a fotografování může dojít
k povšimnutelnému rozmazání objektu (objekt dočasně vypadá jako rozostřený)
vlivem efektů digitálního IS při filmování.
zz Pokud používáte objektiv TS-E, objektiv rybí oko nebo objektivy jiného výrobce,
doporučujeme použít nastavení Digitální IS při filmování na [Zakázat].
zz Funkce Digitální IS při filmování obraz zvětší, takže může vypadat zrnitější.
Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
zz Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s kombinovanou
stabilizací obrazu naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
zz Při použití objektivu kompatibilního s kombinovanou stabilizací obrazu se
k ikoně Digitální IS při filmování přidá znak „+“ (=233).
234
Další funkce nabídky
[z1]
zz Režim snímání
Dostupné možnosti zahrnují záznam filmu s automatickou a ruční expozicí.
zz Korekce odchylky objektivu
Periferní osvětlení a barevnou vadu lze opravit během záznamu filmů.
Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete na =128.
[z2]
zz Snímání s dálkovým ovládáním
Když je nastavena možnost [Povolit], můžete záznam filmu zahájit nebo
zastavit pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se
samostatně). Nejprve spárujte ovládání BR-E1 s fotoaparátem (=387).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
Pro normální záznam filmu nastavte spínač režimů spuštění/záznamu
filmu dálkového ovládání BR-E1 do polohy <k> a potom stiskněte
tlačítko spouště.
Podrobnosti o záznamu časosběrného filmu naleznete na =223.
235
Další funkce nabídky
[z3]
zz Kompenzace expozice
Kompenzace expozice je k dispozici v rozsahu ±3 EV, v krocích
po 1/3 EV. Podrobnosti o kompenzaci expozice viz =137.
zz k Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také vybrat
možnost ISO auto.
Max pro auto
Můžete nastavit maximální limit pro funkci ISO auto při záznamu
Full HD/HD filmu v režimu [k] nebo v režimu [M] s funkcí ISO auto.
zz Citlivost ISO 16000/20000/25600 pro záznam filmu Full HD/HD je rozšířená
citlivost ISO (indikovaná pomocí [H]).
zz Automatická optimalizace jasu
Jas a kontrast lze korigovat automaticky. Podrobnosti o funkci
Automatická optimalizace jasu viz =141.
zz Priorita vysokých jasů
Při záznamu filmů je možné omezit přeexponované, jasné plochy bez
kresby. Podrobné informace o prioritě vysokých jasů viz =142.
zz Možnost [Vylepšeno] není k dispozici (není zobrazena) při záznamu filmů
s nastavením [z: Priorita vysokých jasů].
zz Časovač měření
Podrobnosti o časovači měření viz =145.
236
Další funkce nabídky
[z4]
zz Vyvážení bílé
Podrobnosti o vyvážení bílé viz =147.
zz Uživatel. nastavení WB
Podrobnosti o uživatelském nastavení WB viz =150.
zz Korekce vyvážení bílé
Podrobnosti o korekci vyvážení bílé viz =152.
zz Picture Style
Podrobnosti o stylech Picture Style viz =154.
[z5]
zz Metoda AF
Podrobné informace o metodách AF viz =170.
zz AF detekce očí
Podrobnosti o AF detekci očí viz =180.
zz Režim ostření
Podrobnosti o režimech ostření viz =182.
237
Další funkce nabídky
zz Zobrazení informací HDMI
Zobrazení informací můžete nakonfigurovat
pro výstup obrazu prostřednictvím
kabelu HDMI.
S informacemi
Snímek, informace o snímku, body AF a další informace
jsou zobrazovány na dalším zařízení prostřednictvím HDMI.
Vezměte na vědomí, že obrazovka fotoaparátu se vypne.
Zaznamenané filmy se uloží na kartu.
Čistý / H výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě 4K.
Informace o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu,
ale na kartu se nezaznamená žádný snímek. Vezměte na vědomí,
že komunikace přes síť Wi-Fi není k dispozici.
Čistý / L výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě Full HD.
Informace o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu,
ale na kartu se nezaznamená žádný snímek. Vezměte na vědomí,
že komunikace přes síť Wi-Fi není k dispozici.
[z6]
zz Elektronický MF objektivu
Podrobnosti o elektronickém MF objektivu viz =183.
zz Nast. zvýraz. okrajů pro MF
Podrobnosti o nastavení zvýraznění okrajů pro MF viz =187.
zz Nastavení IS
Podrobnosti o stabilizaci obrazu viz =188.
238
Další funkce nabídky
zz k Automatický delší čas
Automatickým zpomalením rychlosti
závěrky při nedostatku světla můžete
vybrat, zda zaznamenávat filmy, které jsou
jasnější než u možnosti [Zakázat].
Platí, když je snímková frekvence velikosti
filmového záznamu 8 nebo 7.
Zakázat
Umožňuje zaznamenávat filmy s plynulejším, přirozenějším pohybem,
méně ovlivněným rozhýbáním objektu, než u možnosti [Povolit].
Vezměte na vědomí, že při nedostatku světla mohou být filmy tmavší
než při nastavení možnosti [Povolit].
Povolit
Umožňuje zaznamenávat jasnější filmy než při nastavení [Zakázat]
automatickým snížením rychlosti závěrky při nedostatku světla na
maximálně 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).
zz Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se
objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové
obrazy, např. stopy.
239
Obecná upozornění pro záznam filmů
Červená ikona [E] varování před vnitřní teplotou
zz Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího záznamu
filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona [E].
zz Červená ikona [E] znamená, že záznam filmů bude brzy automaticky
ukončen. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po
snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát
na chvíli v klidu.
zz Dlouhotrvající záznam filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená ikona [E]
zobrazí dříve. Pokud neprobíhá záznam, vždy vypněte fotoaparát.
Zobrazení [
]
zz Pokud se zobrazí [
], viz =483.
Záznam a kvalita obrazu
zz Stabilizace obrazu je aktivní trvale i bez namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, pokud použijete objektiv EF-M se stabilizátorem obrazu s
nastavením [Režim IS] v položce [z: Nastavení IS] nastaveným na [Zap],
resp. při použití objektivu EF/EF-S s přepínačem IS nastaveným na <1>.
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie,
a v závislosti na podmínkách snímání tak může zkrátit celkovou dobu záznamu
filmu. Při použití stativu nebo jiného opatření pro stabilizování fotoaparátu se
doporučuje zakázat stabilizátor obrazu.
zz Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se
zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě zaznamenávejte filmy
pomocí ruční expozice.
zz Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Filmy se zaznamenávají téměř
ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
zz Při záznamu při vysokých citlivostech ISO, vysokých teplotách, nízkých
rychlostech závěrky nebo při nedostatku světla může nastat šum snímků
nebo nepravidelné barvy. Filmy se zaznamenávají téměř ve stejné podobě,
v jaké se zobrazují na obrazovce, kromě záznamu časosběrného filmu.
zz Při přehrávání filmu v jiných zařízeních může dojít ke snížení kvality obrazu
nebo zvuku, případně nemusí být přehrávání možné (i když tato zařízení
podporují formát MP4).
240
Obecná upozornění pro záznam filmů
Záznam a kvalita obrazu
zz Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu,
může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části
obrazovky indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat
ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita vnitřní
vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na
(1)
kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem
nahoru. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně,
záznam filmu se automaticky zastaví.
zz Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď nezobrazí,
nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve zaznamenejte
několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně
rychlý zápis.
zz Pokud indikátor ukazuje, že je karta plná, a dojde k automatickému ukončení
záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
zz Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí
se indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
Omezení zvuku
zz Při záznamu filmů obsahujících zvuk platí následující omezení.
yyNezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
yyPři přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení
synchronizace obrazu filmu a zvuku.
241
242
Fotografování s bleskem
Tato kapitola popisuje, jak fotografovat s bleskem.
zz Blesk nelze použít během záznamu filmů.
243
Fotografování s bleskem
Použití blesku se doporučuje při zobrazení ikony [I] na obrazovce,
při fotografování objektů v protisvětle, resp. při fotografování za nízké
hladiny osvětlení.
1Pomocí páčky <I> vysuňte blesk.
tlačítko spouště
2Namáčkněte
do poloviny.
zz Zkontrolujte, jestli se na obrazovce
zobrazuje ikona [I].
snímek.
3zExponujte
z Blesk odpaluje záblesky podle nastavení
položky [Záblesk blesku] (=249).
zz Pro zasunutí blesku po fotografování
stiskněte blesk dolů prsty, až zaklapne
do aretované polohy.
Přibližný dosah blesku
(maximální přibližný dosah v metrech/stopách)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Citlivost ISO
(=138)
Širokoúhlý objektiv
f/3.5
f/6.3
400
2.9/9.5
1.6/5.2
3200
8.1/26.6
4.5/14.8
Teleobjektiv
* Při fotografování vzdálených objektů při vysokých citlivostech ISO nemusí být za
určitých podmínek objektu možné dosáhnout standardní expozice.
244
Fotografování s bleskem
Rychlost závěrky a clonové číslo při fotografování s bleskem
Režim snímání
d
Rychlost závěrky
Auto (1/200–30 s)*
Clonové číslo
Automatické
nastavení
Automatické
nastavení
s
Ruční (1/200–30 sec.)
f
Auto (1/200–30 s)*
Ručně nastavené
Ruční (1/200–30 s, čas B)
Ručně nastavené
4
* Při nastavení položky [Pomalá synchr.] v položce [z: Ovládání blesku] na
možnost [1/200-30 s auto].
zz Nepoužívejte blesk, pokud není zcela vysunutý.
zz Spodní část snímků může být v případě blokování světla blesku sluneční
clonou nebo v případě příliš blízkého objektu tmavá.
Fotografování s bleskem v režimu [f]
Výkon blesku se automaticky upravuje tak, aby poskytoval vhodnou
zábleskovou expozici pro vámi zadané clonové číslo.
Za nízké hladiny osvětlení je hlavní objekt exponován automatickým
měřením blesku a pozadí pomalou rychlostí závěrky pro získání standardní
expozice objektu a pozadí. Doporučujeme použít stativ.
245
Kompenzace expozice s bleskem
M
Stejně jako je nastavitelná kompenzace expozice, můžete také upravit
výkon blesku.
1Stiskněte tlačítko <Z>.
2Stiskněte tlačítko <M>.
3Vyberte položku [Komp.expoz.2].
hodnotu kompenzace.
4zNastavte
z Pro získání světlejší expozice s bleskem
nastavte korekci směrem k [Světlejší]
(kladná kompenzace), pro získání tmavší
expozice nastavte kompenzaci směrem
k [Tmavší] (záporná kompenzace).
zz Po dokončení fotografování postupujte
podle kroků 1–3 pro návrat kompenzace
expozice na nulu.
zz Při nastavení položky [z: Automatická optimalizace jasu] (=141) na
jakoukoli jinou možnost než [Zakázat] mohou být snímky stále světlé i při
nastavení záporné kompenzace expozice.
246
zz Hodnota kompenzace expozice zůstane v platnosti i po vypnutí fotoaparátu. M
zz Kompenzaci expozice s bleskem lze také nastavit otočením voliče <6> v kroku 2.
zz Kompenzaci expozice s bleskem můžete nastavit rovněž pomocí položky
[Nastav. vestav. blesku] v položce [z: Ovládání blesku] (=252).
Blokování FE
M
Fotografování s funkcí blokování FE (expozice s bleskem) poskytuje
vhodnou expozici s bleskem u vámi určené oblasti objektu.
páčky <I> vysuňte blesk.
1zPomocí
z Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny a zkontrolujte, jestli se na
obrazovce zobrazila ikona [I].
2Zaostřete na objekt.
tlačítko <A> (8).
3zStiskněte
z Vycentrujte objekt na obrazovce
a stiskněte tlačítko <A>.
zz Blesk odpálí předzáblesk a zachová
požadovanou úroveň výkonu blesku.
zz [d] svítí.
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
odpálí předzáblesk a pro fotografování
je zachován požadovaný výkon blesku.
snímek.
4zExponujte
z Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
zz Ikona [D] bliká, pokud jsou objekty příliš vzdálené a snímky budou tmavé.
Přibližte se k objektu a opakujte kroky 2–4.
247
Ovládání blesku
Funkce blesku lze nastavit z obrazovek nabídek na fotoaparátu.
položku [z: Ovládání
1Vyberte
blesku].
2Vyberte položku.
248
Ovládání blesku
Záblesk blesku
Pro automatickou činnost blesku
podle snímacích podmínek nastavte
možnost [a].
Pro nastavení trvalé činnosti blesku při
fotografování nastavte blesk na [D].
Pro zakázání záblesku blesku nastavte
možnost [b].
zz Zobrazené informace se liší podle režimu fotografování.
zz Lze také nastavit (s výjimkou některých režimů fotografování) stisknutím
tlačítka <D>, když je přepínač režimů fotografování nastaven na <A>
nebo <z>.
Měření blesku E-TTL IIM
Pro normální expozice s bleskem nastavte
možnost [Poměrové]. Je-li nastavena
hodnota [Průměrové], bude expozice
s bleskem zprůměrována pro celou
měřenou scénu.
Redukce červených očí
Pro redukci efektu červených očí pomocí
světla redukce červených očí (=36)
před odpálením záblesku vyberte
možnost [Povolit].
249
Ovládání blesku
Pomalá synchronizaceM
Rychlost závěrky pro synchronizaci
s bleskem při fotografování s bleskem
v režimu priority clony AE [f] nebo
v režimu Program AE [d] můžete nastavit.
zz [
] 1/200-30 s auto
zz [
] 1/200-1/60 s auto
zz [
] 1/200 s (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu
1/200 s až 30 s podle jasu scény. Za určitých podmínek snímání
v místech s nedostatečným osvětlením se používá fotografování s nízkou
rychlostí synchronizace, a rychlost závěrky se automaticky sníží.
Zabraňuje automatickému nastavení pomalé rychlosti závěrky při
nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít
rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný
objekt bude po osvícení bleskem exponován správně, pozadí může
vyjít tmavé.
Rychlost závěrky pro synchronizaci blesku je pevně nastavena
na 1/200 s. Tím se účinněji zamezuje rozmazání objektu chvěním
fotoaparátu než při použití možnosti [1/200-1/60 s auto]. Za nízké
hladiny osvětlení však vyjde pozadí objektu tmavší než při použití
možnosti [1/200-1/60 s auto].
zz Chcete-li v režimu [f] nebo [d] použít synchronizaci s pomalými rychlostmi
závěrky, nastavte možnost [1/200-30 s auto].
250
Ovládání blesku
Nastavení funkce vestavěného bleskuM
zz Režim blesku
Nastavte blesk na [E-TTL II] pro
fotografování v plně automatickém režimu
blesku E-TTL II/E-TTL.
Nastavte [Manuál.blesk] a zadejte
upřednostňovaný výkon blesku
([Maximum], [Střední] nebo [Minimum])
pro [Výkon blesku 2].
zz K dispozici v režimech [s], [f]
a [a].
251
Ovládání blesku
zz Synchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na možnost
[1. lamela], aby byl záblesk emitován
bezprostředně po zahájení expozice.
Pro přirozeně vypadající snímky se stopami
pohybu objektů, jako jsou například
světelné stopy reflektorů automobilu,
vyberte možnost [2. lamela] a použijte
pomalé rychlosti závěrky.
zz Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky 1/80 s
nebo pomalejší. Při rychlosti závěrky 1/100 s nebo vyšší bude automaticky
použita synchronizace na první lamelu, i pokud je nastavena možnost
[2. lamela].
zz Kompenzace expozice s bleskem
Stejně jako je nastavitelná kompenzace
expozice, můžete také upravit výkon blesku
(=246).
Vymazání nastavení vestavěného blesku
možnost [Vymazat
1Vyberte
nastavení].
tlačítko [OK].
2zVyberte
z Nyní je obnoveno výchozí nastavení.
252
Nastavení přehrávání
Tato kapitola popisuje témata spojená s přehráváním —
přehrávání snímků a filmů — a představuje nastavení nabídek
na záložce Nastavení přehrávání ([x]).
zz Normální zobrazení nebo výběr na tomto fotoaparátu nebude
možný u snímků pořízených na jiných fotoaparátech, nebo u snímků
z tohoto fotoaparátu, které byly upraveny nebo přejmenovány
na počítači.
zz Mohou se zobrazit snímky, které nelze použít s určitými funkcemi
přehrávání.
253
Záložky nabídek: Nastavení přehrávání
zz Nastavení přehrávání 1
=272
=275
=276
=277
=284
=288
zz Nastavení přehrávání 2
=291
=294
=296
=297
=300
=302
zz Nastavení přehrávání 3
=303
=306
=308
=310
254
Záložky nabídek: Nastavení přehrávání
zz Nastavení přehrávání 4
=312
=314
=315
255
Přehrávání snímků
Zobrazení jednotlivých snímků
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <x>.
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pro přehrávání novějších snímků
stiskněte tlačítko <Z>, pro přehrávání
starších snímků použijte tlačítko <Y>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <B>
se změní zobrazení na obrazovce.
Žádné informace
Zobrazení základních
informací
Zobrazení informací
ke snímku
přehrávání snímků.
3zUkončete
z Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků.
256
Přehrávání snímků
Zobrazení informací o snímku
Při zobrazení obrazovky informací o snímku můžete stisknutím tlačítka
<B> změnit zobrazené informace. Zobrazované informace lze rovněž
přizpůsobit, pomocí položky [x: Zobraz. informací při přehrávání]
(=312).
257
Přehrávání snímků
Přehrávání dotykem
Fotoaparát disponuje panelem dotykové obrazovky, který umožňuje ovládat
přehrávání dotykem. Podporované operace ovládání dotykem jsou podobné
operacím na chytrých telefonech a podobných zařízeních. Nejdříve stiskněte
tlačítko <x> pro přípravu přehrávání dotykem.
Procházení snímků
Zobrazení s přeskakováním
snímků
Zobrazení indexu
Zvětšené zobrazení
zz Zobrazení můžete také zvětšit pomocí dvojitého poklepání jedním prstem.
258
Zobrazení zvětšeného snímku
Pořízené snímky můžete zvětšovat.
snímek.
1zZvětšete
z Během přehrávání snímků otočte
voličem <6> ve směru hodinových
ručiček. Při zvětšeném zobrazení je
poloha zvětšené oblasti (1) zobrazena
v pravém dolním rohu obrazovky.
(1)
snímek.
2zPosouvejte
z Stisknutím navigačních tlačítek <V>
lze snímek posouvat svisle i vodorovně.
zz Chcete-li zachovat stejnou zvětšenou pozici při přepínání snímků, klepněte
na položku [g] v pravém horním rohu obrazovky a poté stiskněte během
zobrazení [f] tlačítka <Y> <Z>.
259
Zobrazení indexu (zobrazení více snímků)
do režimu zobrazení
1Přepněte
indexu.
zz Během přehrávání snímků otočte
ovladačem <6> proti směru
hodinových ručiček.
zz Zobrazí se náhled 4 snímků.
Vybraný snímek je zvýrazněn
oranžovým rámečkem.
Dalším otáčením ovladače <6> proti
směru hodinových ručiček se přepne na
zobrazení 9, 36 a 100 snímků.
Otáčením ovladače na druhou stranu
se přepíná na zobrazení 100, 36, 9, 4
a jednotlivých snímků.
B
B
B
B
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček
a vyberte snímek.
zz Stisknutím tlačítka <0> v indexovém
zobrazení se zobrazí vybraný snímek.
260
Přehrávání filmů
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <x>.
film.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte film,
který chcete přehrát.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje ikona [s1] zobrazená
v levém horním rohu film.
zz V režimu zobrazení indexu označuje
film děrování na levém okraji náhledu.
Vzhledem k tomu, že série nelze
přehrávat v režimu zobrazení indexu,
přepněte stisknutím tlačítka <0>
na zobrazení jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
přehrajete stisknutím
4Film
tlačítka <0>.
zz Spustí se přehrávání filmu.
zz Přehrávání můžete pozastavit
a stisknutím tlačítka <0> zobrazit
panel pro přehrávání filmů. Dalším
stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
zz Hlasitost je rovněž možné upravit
během přehrávání filmů pomocí
tlačítek <W> <X>.
(1)
(1)
Reproduktor
261
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů
Položka
Operace přehrávání
7 Přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
8 Pomalý pohyb
Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky <Y> <Z>.
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
T Skok dozadu
Při každém stisknutí tlačítka <0> se přeskočí dozadu
o cca 4 s.
3 Předchozí políčko
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
6 Následující políčko
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
v Skok dopředu
Při každém stisknutí tlačítka <0> se přeskočí dopředu
o cca 4 s.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=264).
Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné
I Zachycení políčka 4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako
snímky ve formátu JPEG (=266).
y Hudba na pozadí
Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí (=299).
Stav přehrávání
mm’ ss”
Hlasitost
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(=261).
zz Pro přeskočení zpět nebo vpřed o cca 4 s během přehrávání filmu stiskněte
tlačítka <Y> <Z>.
262
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů (alba videomomentek a krátké filmy)
Položka
7 Přehrávání
8 Pomalý pohyb
T Předchozí klip
3 Předchozí políčko
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
a zastavením.
Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky <Y> <Z>.
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Slouží k zobrazení prvního políčka předchozího klipu nebo
videomomentky.
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
L Smazat klip
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Slouží k zobrazení prvního políčka dalšího klipu nebo
videomomentky.
Slouží ke smazání aktuálního klipu nebo videomomentky.
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=264).
y Hudba na pozadí
Slouží k přehrání alba s vybranou hudbou na pozadí (=299).
6 Následující políčko
v Další klip
Stav přehrávání
mm’ ss”
Hlasitost
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(=261).
zz Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost
pomocí ovládacích prvků televizoru (=270). (Hlasitost nelze upravit
tlačítky <W> <X>.)
zz Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo filmy obsahují poškozené snímky,
přehrávání filmu se možná zastaví.
zz Chcete-li přeskočit zpět nebo vpřed na začátek předchozí nebo následující
videomomentky nebo klipu během přehrávání alb videomomentek nebo
krátkých filmů, stiskněte tlačítka <Y> <Z>.
zz Podrobnosti o dostupné době záznamu filmu viz =498.
263
Úprava prvních a posledních scén filmu
Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně jednosekundových
krocích.
přehrávání filmu.
1zPozastavte
z Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
panelu přehrávání filmu vyberte
2Na
ikonu [X].
část, která má být
3Určete
vynechána.
zz Vyberte položku [U] (Střih začátek)
nebo [V] (Střih konec).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
přehrávání po jednotlivých políčkách.
zz Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která
je označena linkou u dolního okraje
obrazovky, zůstane zachována.
upravený film.
4zZkontrolujte
z Upravený film přehrajte výběrem
tlačítka [7].
zz Chcete-li upravenou část změnit,
přejděte zpět na krok 3.
zz Úpravu zrušíte stisknutím
tlačítka <M>.
264
Úprava prvních a posledních scén filmu
snímek.
5zUložte
z Vyberte možnost [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
zz Pro uložení jako nové série vyberte
[Nový soubor]. Chcete-li položku
uložit a přepsat původní filmový soubor,
vyberte možnost [Přepsat].
] (2) uložíte
zz Výběrem možnosti [
komprimovanou verzi souboru.
Uloží se samostatná verze se 4K filmy
komprimovanými a převedenými na
Full HD.
zz Výběrem položky [OK] v potvrzovacím
dialogu uložíte upravený film a přejdete
zpět na obrazovku pro přehrávání filmů.
zz Protože se úpravy provádějí po jednosekundových krocích (v poloze označené
ikonou [ ] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně
lišit od vámi určené polohy.
zz Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
zz Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
zz [ ] není k dispozici pro filmy vytvořené pomocí položky [Uložit komprim.
verzi], protože další komprese a uložení není možné.
zz Pokyny pro úpravy alb videomomentek viz „Vytvoření složky“ (=297).
265
Zaznamenání snímku
Z filmů v rozlišení 4K nebo z časosběrných filmů v rozlišení 4K můžete
vybírat jednotlivé snímky, které lze následně uložit jako snímky ve formátu
JPEG s přibližně 8,3 megapixelu (3840×2160). Tato funkce se nazývá
„zachycení políčka (zachycení snímku v rozlišení 4K)“.
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <3>.
film v rozlišení 4K.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte film
v rozlišení 4K nebo časosběrný film
v rozlišení 4K.
zz Na obrazovce informací o snímku
(=508) jsou filmy v rozlišení 4K
nebo časosběrné filmy v rozlišení 4K
označeny ikonou [H].
zz V zobrazení indexu můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
přehrávání filmu.
4zPozastavte
z Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
políčko, které chcete
5Vyberte
zachytit.
zz Pomocí panelu pro přehrávání filmů
vyberte políčko, které chcete zachytit
jako snímek.
zz Pokyny k panelu pro přehrávání filmů viz
=262.
266
Zaznamenání snímku
možnost [I].
6zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [I].
snímek.
7zUložte
z Vyberte možnost [OK] a uložte tak
aktuální políčko jako snímek ve
formátu JPEG.
snímek, který chcete
8Vyberte
zobrazit.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku.
zz Vyberte možnost [Zobrazení
původního filmu] nebo [Zobrazení
zachycené fotografie].
zz Zachycení políčka není možné u filmů Full HD, časosběrných filmů Full HD,
filmů HD, filmů 4K nebo časosběrných filmů 4K zaznamenaných jiným
fotoaparátem.
267
Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu <D> lze podle potřeby
vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již nelze obnovit.
snímek.
1zPřehrajte
z Stiskněte tlačítko <x>.
krátký film.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
krátký film.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje krátké filmy ikona [sD]
zobrazená v levém horním rohu
obrazovky.
zz V zobrazení indexu můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
možnost [D].
4zVyberte
z Zahájí se přehrávání krátkého filmu.
tlačítka <0>
5Stisknutím
pozastavte krátký film.
zz Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
klip.
6zVyberte
z Vyberte [T] nebo [v] pro výběr klipu.
268
Úpravy krátkých filmů
7Vyberte možnost [L].
tlačítko [OK].
8zVyberte
z Klip je vymazán a krátký film je přepsán.
zz Alba videomomentek lze rovněž upravovat. Alba vytvořená pomocí položky
[x: Vytvořit album] nelze upravit.
zz Další pokyny k použití panelu pro přehrávání filmů pro krátké filmy viz „Panel
pro přehrávání filmů (alba videomomentek a krátké filmy)“ (=263).
269
Přehrávání na televizoru
Své snímky a filmy můžete sledovat na televizoru, a to propojením
fotoaparátu s televizorem pomocí kabelu HDMI (v maximální délce 2,5 m,
s konektorem typu D na straně fotoaparátu).
Pokud se na televizní obrazovce nezobrazuje obraz, zkontrolujte
správné nastavení položky [5: Videosystém] na možnost [Pro NTSC]
nebo [Pro PAL] (v závislosti na videosystému televizoru).
kabel HDMI k fotoaparátu.
1zPřipojte
z Zasuňte zástrčku kabelu do
zdířky <k>.
kabel HDMI k televizoru.
2zPřipojte
z Připojte kabel HDMI ke konektoru
HDMI IN televizoru.
televizor a jeho
3Zapněte
přepnutím na vstup videa vyberte
připojený port.
4Zapněte fotoaparát.
tlačítko <x>.
5zStiskněte
z Snímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na obrazovce fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
zz Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
270
Přehrávání na televizoru
zz Hlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit
prostřednictvím fotoaparátu.
zz Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru
vypněte obě uvedená zařízení.
zz V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
zz Do zdířky <k> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného jiného zařízení.
Mohlo by dojít k závadě.
zz Některé sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
zz Může nějakou dobu trvat, než dojde k zobrazení snímků. Abyste zamezili
zpoždění, nastavte položku [5: HDMI rozlišení] na [1080p] (=447).
zz Používání dotykové obrazovky není podporováno, je-li fotoaparát připojen
k televizoru.
271
Ochrana snímků
Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.
Ochrana jednotlivého snímku
položku [3: Ochrana
1Vyberte
snímků].
2Vyberte možnost [Výběr snímků].
požadovaný snímek.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete chránit.
(1)
ochranu snímku.
4zNastavte
z Stisknutím tlačítka <0> nastavte
ochranu vybraného snímku. V horní části
obrazovky se zobrazí ikona [K] (1).
zz Jestliže chcete ochranu snímku zrušit,
stiskněte znovu tlačítko <0>.
Ikona [K] zmizí.
zz Chcete-li nastavit ochranu pro další
snímek, opakujte kroky 3 a 4.
272
Ochrana snímků
Určení rozsahu chráněných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete chránit.
možnost [Vybrat rozsah].
1zVyberte
z Vyberte možnost [Vybrat rozsah] v
položce [3: Ochrana snímků].
rozsah snímků.
2zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Snímky v zadaném rozsahu budou
chráněny a zobrazí se ikona [J].
zz Chcete-li vybrat další snímek, který
chcete chránit, opakujte krok 2.
273
Ochrana snímků
Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Když vyberete možnost [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky na
kartě] v položce [3: Ochrana snímků],
všechny snímky ve složce nebo na kartě
budou chráněny.
Výběr snímků zrušíte výběrem položky
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo
[Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky [3: Nast.
podm. vyhled. snímků] (=308), zobrazení se změní na [Všech. nalez.
sn.] a [Zruš.ochr.nalez.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou chráněny všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
Pokud vyberete položku [Zruš.ochr.
nalez.], ochrana všech filtrovaných snímků
se zruší.
zz Při naformátování karty (=433) budou vymazány i chráněné snímky.
zz Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce mazání na
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
zz Pokud vymažete všechny snímky (=280), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
274
Otáčení snímků
Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované orientace.
položku [3: Otočit
1Vyberte
fotografie].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete otočit.
snímek.
3zOtočte
z Po každém stisknutí tlačítka <0>
dojde k otočení snímku ve směru
hodinových ručiček následujícím
způsobem: 90° → 270° → 0°.
zz Chcete-li otočit další snímek,
opakujte kroky 2 a 3.
zz Pokud nastavíte položku [5: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD] (=431)
před fotografováním na výšku, nebude nutné snímek otočit pomocí této funkce.
zz Pokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí ve správné
orientaci, nastavte položku [5: Aut. otáčení] na [ZapzD].
275
Změna informace o orientaci filmu
Informaci o orientaci filmu (určující, která strana je nahoře),
můžete ručně změnit.
1[x: Změna info o otoč.videa]
film.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte film s informací o orientaci,
kterou chcete změnit.
tlačítko <0>.
3zStiskněte
z Za současného sledování ikony
o orientaci obrazu v levém horním rohu
obrazovky určete stisknutím tlačítka
<0>, která strana je nahoře.
zz Informaci o orientaci krátkých filmů a alb videomomentek nelze změnit.
zz Filmy se přehrávají vodorovně na fotoaparátu, bez ohledu na nastavení položky
[5: Přidat info o otáč. k] (=432).
276
Smazání snímků
Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat
více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (=272) nebudou vymazány.
zz Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte,
zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky
ochránit před neúmyslným vymazáním.
Vymazání jednoho snímku
snímek, který chcete
1Vyberte
vymazat.
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat.
2Stiskněte tlačítko <L>.
3Vymažte snímky.
Snímky JPEG a RAW nebo filmy
zz Vyberte možnost [Smazat].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte položku.
277
Smazání snímků
Označení [X] více snímků k dávkovému vymazání
Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat
více snímků najednou.
položku [3: Smazání
1Vyberte
snímků].
Vyberte možnost [Výběr a smazání
2snímků].
požadovaný snímek.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímek
k vymazání, opakujte krok 3.
snímky.
4zVymažte
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
stiskněte tlačítko [OK].
278
Smazání snímků
Určení rozsahu mazaných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete vymazat.
možnost [Vybrat rozsah].
1zVyberte
z Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v položce [3: Smazání snímků].
rozsah snímků.
2zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
3Stiskněte tlačítko <M>.
snímky.
4zVymažte
z Vyberte tlačítko [OK].
279
Smazání snímků
Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Při nastavení položky [3: Smazání
snímků] na možnost [Všechny snímky ve
složce] nebo [Všechny snímky na kartě]
budou vymazány všechny snímky ve složce
či na kartě.
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=308), zobrazení se změní
na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou smazány všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
zz Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte
kartu (=433).
280
Příprava k tisku
Veškeré operace při přímém tisku se provádějí na fotoaparátu,
za současného pozorování obrazovek pro operace s fotoaparátem.
Propojení fotoaparátu a tiskárny
si tiskárnu.
1zPřipravte
z Podrobné informace naleznete v návodu
k použití tiskárny.
fotoaparát k tiskárně
2Připojte
pomocí propojovacího kabelu
(prodává se samostatně).
zz Jako propojovací kabel můžete použít
kabel IFC-600PCU (prodává se
samostatně).
zz Zasuňte zástrčku kabelu do digitálního
terminálu fotoaparátu (USB Micro-B).
zz Zapojte zástrčku kabelu do konektoru
USB tiskárny.
3Zapněte tiskárnu.
281
Příprava k tisku
fotoaparát.
4zZapněte
z Některé tiskárny mohou zapípat.
zz Snímek se zobrazí spolu s ikonou
připojení tiskárny v levé horní části
obrazovky.
zz Předem si ověřte, že tiskárna má konektor kompatibilní s PictBridge.
zz Filmy nelze vytisknout.
zz Nelze použít tiskárny kompatibilní pouze s tiskem „CP Direct“ nebo „Bubble Jet
Direct“.
zz Řada dlouhých pípnutí v kroku 4 označuje problém s tiskárnou. Vyřešte
problém podle zobrazeného chybového hlášení (=366).
zz Můžete také tisknout snímky RAW pořízené tímto fotoaparátem.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
zz Před odpojením kabelu vypněte fotoaparát a tiskárnu a při odpojování držte
kabel za zástrčku.
zz Pro přímý tisk zvažte napájení fotoaparátu pomocí DC propojky
DR‑E12 a kompaktního napájecího adaptéru CA-PS700 (obojí se prodává
samostatně).
282
Tisk snímků
Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se budou lišit podle tiskárny.
Také některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k použití tiskárny.
snímek, který chcete
1Vyberte
vytisknout.
zz Zkontrolujte, zda je v levém horním rohu
obrazovky zobrazena ikona.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vytisknout.
(1)
(1) Ikona připojené tiskárny
tlačítko <0>.
2Stiskněte
BBZobrazí se obrazovka nastavení tisku.
zz Podrobnosti o nastavení viz „Nastavení
tisku“ (=362).
283
Příkazy tisku
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků
zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr
snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce
nebo vytvořit příkaz tisku snímků pro fotolaboratoř.
Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data a tisk
čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky určené
k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)
Nastavení možnosti tisku
1Vyberte položku [3: Příkaz tisku].
2Vyberte možnost [Nastavit].
požadované možnosti.
3zNastavte
z Nastavte položky [Druh tisku], [Datum]
a [Č. Souboru].
Druh tisku
K Standardní
Tisk jednoho snímku na jeden list.
L Index
Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.
K
L
Datum
Č. Souboru
284
Obojí
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Standardní tisk i tisk indexu.
Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání
snímku na zachycený snímek.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
Příkazy tisku
nastavení.
4zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M>.
zz Dále výběrem položky [Výb.sním.] nebo
[Více sn.] označte snímky k tisku.
zz Pokud tisknete snímek velké velikosti s použitím nastavení [Index] nebo [Obojí]
(=284), nemusí se náhledy na určitých tiskárnách vytisknout. V tomto
případě změňte velikost snímku (=302) a pak náhledy vytiskněte.
zz I v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na možnost
[Zap], se datum nebo číslo souboru nemusí vytisknout, v závislosti na
nastavení druhu tisku a tiskárny.
zz Pro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum] i položku
[Č. Souboru] na možnost [Zap].
zz Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny
specifikace příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty pro tisk
a pokusíte se je vytisknout, nebude je možné tisknout podle určeného
příkazu tisku.
zz Některé tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí
umožňovat tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si
prostudujte návod k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky
fotolaboratoře a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání snímků
k tisku.
zz Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku u snímků
s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku by
také nemuselo být možné provést příkaz tisku.
285
Příkazy tisku
Výběr snímků k tisku
zz Výběr snímků
Vyberte a určete snímky, jeden po druhém.
Stisknutím tlačítka <M> uložte příkaz
tisku na kartu.
zz Standardní/Obojí
(1)
(2)
Chcete-li vytisknout kopii zobrazeného
snímku, stiskněte tlačítko <0>.
Stisknutím tlačítek <W> <X> můžete
nastavit počet kopií, které mají být
vytištěny, až do hodnoty 99.
(1)
(2)
Množství
Celkový počet vybraných snímků
zz Index
(3) (4)
Stisknutím tlačítka <0> doplňte
zatržítko [X] do políčka. Snímek bude
zahrnut do tisku indexu.
(3)
(4)
Zatržítko
Ikona indexu
zz Výběr více snímků
Vybrat rozsah
V části [Více sn.] vyberte možnost
[Vybrat rozsah]. Výběrem prvního
a posledního snímku rozsahu označíte
všechny snímky v rozsahu zaškrtávacím
znaménkem [X], a poté dojde k vytištění
jedné kopie každého snímku.
286
Příkazy tisku
Všechny snímky ve složce
Vyberte možnost [Označit vše ve složce] a zvolte složku.
Vytvoří se příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku,
zruší se příkaz tisku pro všechny snímky ve složce.
Všechny snímky na kartě
Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku určena
jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše na kartě], bude vymazán
příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=308) a vyberete možnost
[Více sn.], zobrazení se změní na [Označit všechny nalezené snímky]
a [Vymazat všechny nalezené snímky].
Všechny nalezené snímky
Pokud vyberete položku [Označit všechny nalezené snímky],
bude k tisku určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat všechny nalezené snímky],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
zz K tisku nelze vybrat snímky typu RAW a filmy. Vezměte na vědomí, že snímky
RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku, i když označíte všechny snímky
pomocí možnosti [Více sn.].
zz Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge neurčujte v rámci
jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více
snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
287
Nastavení fotoalba
Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru
EOS Utility (software EOS) k importu snímků do počítače se snímky určené
pro fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná pro
online objednávání fotoalb.
Určení snímků po jednom
1Vyberte položku [3: Nast. fotoalba].
2Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete použít
3Vyberte
pro fotoalbum.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímky pro
fotoalbum, opakujte krok 3.
288
Nastavení fotoalba
Zadání rozsahu snímků pro fotoalbum
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zároveň určit
rozsah (počáteční bod až koncový bod) snímků, které mají být určeny
pro fotoalbum.
možnost [Více sn.].
1zVyberte
z V položce [3: Nast. fotoalba] vyberte
možnost [Více sn.].
2Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
rozsah snímků.
3zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se přidá
symbol [X].
289
Nastavení fotoalba
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Pro fotoalbum můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na
kartě.
V položce [x: Nast. fotoalba] můžete
nastavit možnost [Více sn.] na [Všechny
snímky ve složce] nebo [Všechny
snímky na kartě] pro výběr všech snímků
ve složce nebo na kartě pro fotoalbum.
Výběr zrušíte výběrem možnosti
[Vymazat vše ve složce] nebo
[Vymazat vše na kartě].
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky [3: Nast.
podm. vyhled. snímků] (=308) a vyberete možnost [Více sn.],
zobrazení se změní na [Všech.nalez.sn.] a [Vymazat všechny
nalezené snímky].
Pokud vyberete položku [Všech.
nalez.sn.], budou všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání
vybrány pro fotoalbum.
Pokud vyberete položku [Vymazat
všechny nalezené snímky], budou
vymazány všechny příkazy fotoalba týkající
se filtrovaných snímků.
zz Pro fotoalbum nelze vybrat snímky RAW a filmy. Vezměte na vědomí,
že snímky RAW nebo filmy nebudou vybrány pro fotoalbum, i když označíte
všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
zz Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení fotoalba u snímků
s nastaveními fotoalba provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.
290
Kreativní filtry
Můžete použít následující filtry zpracování na snímek a uložit snímek jako
samostatný snímek: Č/B zrno, Měkké ostření, Efekt Objektivu rybí oko,
Efekt Olejová malba, Efekt Akvarel, Efekt Levného fotoap. a Efekt Miniatury.
položku [3: Kreativní
1Vyberte
filtry].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
3Vyberte efekt filtru (=292).
efekt filtru.
4zNastavte
z Nastavte efekt filtru a stiskněte
tlačítko <0>.
zz V případě efektu miniatury umístěte
stisknutím tlačítek <W> <X> <Y> <Z>
bílý rámeček indikující ostře zachycenou
oblast a potom stiskněte tlačítko <0>.
291
Kreativní filtry
snímek.
5zUložte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Zkontrolujte cílovou složku a zobrazené
číslo souboru snímku a vyberte [OK].
zz Chcete-li použít filtr zpracování pro další
snímky, opakujte kroky 2–5.
zz V případě snímků pořízených při fotografování ve formátu RAW+JPEG je filtr
zpracování použit na snímek RAW a výsledky se uloží jako JPEG.
zz V případě snímků RAW pořízených s určených poměrem stran se výsledný
snímek uloží s tímto poměrem stran po filtru zpracování.
Charakteristiky kreativních filtrů
zz I Č/B zrno
Vytváří zrnité černobílé snímky. Úpravou kontrastu můžete změnit
černobílý efekt.
zz G Měkké ostření
Poskytuje snímku měkký vzhled. Úpravou rozmazání můžete změnit
stupeň změkčení.
zz X Efekt Objektivu rybí oko
Poskytuje efekt objektivu rybí oko. Snímek bude mít soudkové zkreslení.
V závislosti na úrovni efektu tohoto filtru se mění oříznutá oblast okolo
okrajů snímku. A protože tento efekt filtru zvětšuje střed obrazu, zdánlivé
rozlišení ve středu se může v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů
snižovat, takže nastavujte efekt filtru v kroku 4 za současné kontroly
výsledného snímku.
292
Kreativní filtry
zz J Efekt Olejová malba
Propůjčuje snímku vzhled olejomalby a objektu více trojrozměrný vzhled.
Nastavením efektu můžete změnit kontrast a sytost. Mějte na paměti,
že objekty jako obloha a bílé zdi nemusí být vykresleny s jemnou gradací
a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz K Efekt Akvarel
Tento efekt propůjčí snímku vzhled akvarelové malby se změkčenými
barvami. Úpravou efektu můžete měnit sytost barev. Mějte na paměti,
že noční scény nebo tmavé scény nemusí být vykresleny s jemnou
gradací a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
zz H Efekt Levného fotoaparátu
Posunuje barvy způsobem typickým pro levné fotoaparáty a ztmavuje
čtyři rohy obrazu. Pro změnu barevného nádechu lze použít možnosti
barevného tónu.
zz c Efekt miniatury
Vytváří efekt diorámy. Můžete změnit místo, na kterém vypadá snímek
ostře. Chcete-li přepnout mezi vertikální a horizontální orientací ostré
oblasti (bílý rámeček), klepněte na položku [T] ve spodní části
obrazovky v kroku 4.
293
Kreativní asistent
Snímky RAW můžete zpracovat použitím oblíbených efektů a následným
uložením jako soubory JPEG.
položku [3: Kreativní
1Vyberte
asistent].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
úroveň efektu.
3zVyberte
z Efekt vyberte pomocí tlačítek <Y> <Z>.
zz Výběrem možnosti [Předvolba]
a stisknutím tlačítka <0> můžete
vybrat možnost [VIVID], [SOFT] a další
předvolené efekty. [AUTO1], [AUTO2]
a [AUTO3] jsou efekty doporučené
fotoaparátem na základě podmínek
snímku.
294
Kreativní asistent
zz Efekty jako [Jas] nebo [Kontrast]
lze upravit stisknutím tlačítka <0>
a následným použitím tlačítek <Y> <Z>.
zz Po dokončení úpravy stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li efekt resetovat, klepněte
na [Vynulovat].
zz Chcete-li efekt potvrdit, klepněte
na [Uložit] v pravém horním rohu
obrazovky.
snímek.
4zUložte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Podrobnosti o efektech Kreativní asistent naleznete v části =78.
295
Korekce červených očí
Automaticky koriguje části snímků ovlivněné efektem červených očí
od blesku.
položku [3: Korekce červ.
1Vyberte
očí].
tlačítek <Y> <Z> vyberte
2Pomocí
snímek.
zz Po výběru snímku buďto klepněte
na položku [E] nebo stiskněte
tlačítko <0>.
zz Okolo korigovaných oblastí snímku
se zobrazují bílé rámečky.
snímek.
3zUložte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Snímek bude uložen jako samostatný
soubor.
zz U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
296
Vytvoření složky
Videomomentky zařazené do alba můžete přeuspořádat, odstranit
nebo přehrát.
položku [3: Vytvořit
1Vyberte
album].
album, které chcete upravit.
2zVyberte
z Stisknutím tlačítka <0> přidáte
zatržítko [X].
zz Po výběru stiskněte tlačítko <M>.
3Vyberte tlačítko [OK].
4Vyberte možnost úpravy.
297
Vytvoření složky
Možnost
Popis
T Přeuspořádat
videomom.
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte videomomentku, kterou
chcete přesunout, a stiskněte tlačítko <0>. Přesuňte ji pomocí
tlačítek <Y> <Z> a stiskněte tlačítko <0>.
L Odstranit
videomomentku
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte videomomentku,
kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <0>.
Vybrané videomomentky jsou označeny [L]. Chcete-li vymazat
výběr a odstranit [L], znovu stiskněte tlačítko <0>.
7 Přehrát
videomomentku
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte videomomentku, kterou
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko <0>. Hlasitost upravte
pomocí tlačítek <W> <X>.
úpravy.
5zDokončete
z Když máte úpravy dokončené, stiskněte
tlačítko <M>.
zz Vyberte možnost [W] (Dokončit editaci).
snímek.
6zUložte
z Ke kontrole úprav vyberte možnost
[Náhled].
zz Chcete-li přehrávat album s hudbou
na pozadí, použijte k výběru hudby
možnost [Hudba na pozadí] (=299).
zz Výběrem možnosti [Uložit] se upravené
album uloží jako nové album.
zz Alba videomomentek lze upravit pouze jednou.
298
Vytvoření složky
Výběr hudby na pozadí
Alba a prezentace lze přehrávat s hudbou na pozadí, jakmile nakopírujete
příslušnou hudbu na kartu pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).
položku [Hudba na pozadí].
1zVyberte
z Nastavte položku [Hudba na pozadí]
na [Zap].
hudbu na pozadí.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
hudbu a stiskněte tlačítko <0>.
V případě [Prezentace] můžete vybrat
více skladeb.
si ukázku.
3zPoslechněte
z Chcete-li si poslechnout ukázku,
klepněte na [7].
zz Hlasitost upravte pomocí tlačítek
<W> <X>. Klepněte na [ ] pro
zastavení přehrávání.
zz Chcete-li hudbu odstranit, vyberte
ji pomocí tlačítek <W> <X> a poté
klepněte na [Odstranit].
zz Pokyny ke kopírování hudby na pozadí na karty naleznete v příručce
EOS Utility Návod k použití.
299
Tvorba výřezů
Zachycený snímek JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek.
Oříznutí je možné pouze u snímků JPEG. Snímky pořizované ve formátu
RAW nelze oříznout.
1Vyberte položku [x: Výřez].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete oříznout.
rámeček ořezu.
3zNastavte
z Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček ořezu.
zz Oblast snímku ohraničená rámečkem
ořezu se ořízne.
zz Změna velikosti rámečku ořezu
Velikost rámečku můžete upravit sevřením nebo roztažením prstů na
obrazovce. Čím je rámeček ořezu menší, tím více se oříznutý snímek
bude jevit zvětšený.
zz Přesunutí rámečku ořezu
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat
požadovanou oblast snímku.
300
Tvorba výřezů
zz Oprava sklonu
Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením voliče <6> vyberte položku
[c] a stiskněte tlačítko <0>. Kontrolujte sklon oproti mřížce a opravte
sklon otáčením voliče <6> (v krocích po 0,1°) nebo klepnutím na levý
nebo pravý posuvník (v krocích po 0,5°) vlevo nahoře na obrazovce.
Až korekci sklonu dokončíte, stiskněte tlačítko <0>.
zz Změna poměru stran a orientace
Otáčením voliče <6> vyberte položku [e]. Stisknutím možnosti
<0> změňte poměr stran rámečku ořezu.
oblast snímku,
4Zkontrolujte
kterou chcete oříznout.
zz Otáčením voliče <6> vyberte
položku [b].
zz Dojde k zobrazení oblasti snímku,
kterou chcete oříznout.
snímek.
5zUložte
z Otáčením voliče <6> vyberte
položku [W].
zz Výběrem položky [OK] uložte oříznutý
snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li oříznout další snímek,
opakujte kroky 2 až 5.
zz Poloha a velikost oříznutého snímku se může změnit v závislosti na úhlu
nastaveném pro korekci sklonu.
zz Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit jeho velikost.
zz Informace o zobrazení bodu AF (=314) nebudou k oříznutým snímkům
připojeny.
301
Změna velikosti
Můžete změnit velikost snímku JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej
uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků JPEG 3,
4 a a. Velikost snímků JPEG b a RAW změnit nelze.
položku [3: Změnit
1Vyberte
velikost].
požadovaný snímek.
2zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, jehož velikost chcete změnit.
požadovanou velikost
3Vyberte
snímku.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
zz Vyberte požadovanou velikost
snímku (1).
(1)
snímek.
4zUložte
z Výběrem položky [OK] uložte snímek
se změněnou velikostí.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li změnit velikost dalšího snímku,
opakujte kroky 2 až 4.
zz Podrobnosti o velikosti snímků s upravenou velikostí naleznete na =500.
302
Hodnocení
Snímky můžete hodnotit na stupnici od 1 do 5 (l/m/n/o/p).
Tato funkce se nazývá hodnocení.
* Hodnocení snímků vám může pomoci s jejich tříděním.
Hodnocení jednotlivého snímku
1Vyberte položku [3: Hodnocení].
2Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete
3Vyberte
ohodnotit.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete ohodnotit.
snímek.
4zOhodnoťte
z Stiskněte tlačítko <0>, zobrazí
se modrý zvýrazňovací rámeček,
jak ukazuje obrazovka vlevo.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný symbol hodnocení
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Při připojení symbolu hodnocení snímku
se hodnota za nastaveným hodnocením
zvýší o 1.
zz Chcete-li ohodnotit další snímek,
opakujte kroky 3 a 4.
303
Hodnocení
Hodnocení pomocí určení rozsahu
Při prohlížení snímků v zobrazení indexu můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků,
které chcete hodnotit.
možnost [Vybrat rozsah].
1zVyberte
z Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v položce [3: Hodnocení].
rozsah snímků.
2zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se přidá
symbol [X].
3Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4zOhodnoťte
z Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
zz Všechny snímky v zadaném rozsahu
se ohodnotí (stejným hodnocením)
najednou.
304
Hodnocení
Hodnocení všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Když v položce [3: Hodnocení] vyberete
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě],
budou ohodnoceny všechny snímky
ve složce či na kartě.
Otáčením voliče <6> vyberte hodnocení
a pak vyberte tlačítko [OK].
Když snímky nehodnotíte a nerušíte
hodnocení, vyberte [OFF].
Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání pomocí položky
[3: Nast. podm. vyhled. snímků] (=308), zobrazení se změní
na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], ohodnotí se všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání.
zz Pokud má stejné hodnocení více než 1 000 snímků, hodnoty vedle hodnocení
jsou zobrazovány jako [###].
zz Při použití položky [3: Nast. podm. vyhled. snímků] a [3: Skok sním.
pom. i] můžete zobrazit pouze snímky s konkrétním hodnocením.
305
Prezentace
Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.
snímky, které chcete přehrát.
1zZadejte
z Chcete-li přehrát všechny snímky na
kartě, vraťte se ke kroku 2.
zz Chcete-li zadat snímky, které se mají při
prezentaci přehrát, vyfiltrujte je pomocí
funkce [3: Nast. podm. vyhled.
snímků] (=308).
2Vyberte položku [3: Prezentace].
možnosti přehrávání.
3zNastavte
z Vyberte možnost [Nastavit].
zz Nastavte položky [Doba zobrazení],
[Opakovat] (opakované přehrávání)
a [Přechodový efekt] (efekt při změně
snímků) pro snímky.
zz Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí,
použijte k výběru hudby možnost
[Hudba na pozadí] (=299).
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
306
Prezentace
Doba zobrazení
Opakovat
Přechodový efekt
Hudba na pozadí
prezentaci.
4zSpusťte
z Vyberte položku [Start].
Po zobrazení hlášení [Načítání
snímku...] bude spuštěna prezentace.
prezentaci.
5zUkončete
z Chcete-li prezentaci ukončit
a vrátit se na obrazovku nastavení,
stiskněte tlačítko <M>.
zz Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během pozastavení
bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G]. Opětovným stisknutím
tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte.
zz Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit stisknutím tlačítek <W> <X>.
zz Během automatického přehrávání nebo při pozastavení můžete stisknutím
tlačítek <Y> <Z> zobrazit další snímek.
zz Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického
vypnutí napájení.
zz Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
307
Nastavení podmínek vyhledávání snímků
Je možné filtrovat zobrazení snímků podle vlastních podmínek vyhledávání.
Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze
vyhledané snímky.
Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, přehrávat v prezentaci,
vymazat a provádět ostatní operace.
položku [3: Nast. podm.
1Vyberte
vyhled. snímků].
podmínky vyhledávání.
2zNastavte
z Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> proveďte
nastavení.
Nalevo od položky se zobrazí
zaškrtávací znaménko [X] (1).
(Zadáno jako podmínka hledání.)
zz Pokud vyberete položku a stisknete
tlačítko <0>, zaškrtnutí [X] se
odstraní. (Podmínka hledání se zruší.)
zz Chcete-li vymazat všechny zadané
podmínky hledání, klepněte na [Vymaž].
(1)
Položka
9Hodnocení
Popis
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
dDatum
Zobrazí se snímky s vybraným datem snímání.
nSložka
Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
JOchrana
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
fTyp souboru
Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
308
Nastavení podmínek vyhledávání snímků
podmínky vyhledávání.
3zPoužijte
z Stiskněte tlačítko <M> a přečtěte
si zobrazenou zprávu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Je zadána podmínka hledání.
nalezené snímky.
4zZobrazte
z Stiskněte tlačítko <3>.
(2)
zz Přehrají se pouze snímky odpovídající
zadané podmínce (filtrované).
zz Při zobrazení filtrovaných snímků
bude obrazovka ohraničená žlutým
rámečkem (2).
309
Skok mezi snímky přetažením
V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete dvěma prsty přetáhnout
doleva nebo doprava na obrazovce a přeskočit snímky vpřed nebo vzad
podle nastavené metody skoku.
položku [x: Skok snímku
1Vyberte
pomocí i].
2Vyberte způsob přeskakování.
zz Pomocí možnosti [Přeskočit specifikovaný počet snímků] můžete otočit
volič <6> a vybrat počet snímků, které chcete přeskočit.
zz Vyberete-li možnost [Zobrazit podle hodnocení snímku], zadejte hodnocení
otáčením voliče <6> (=303). Pokud procházíte snímky s vybranou
možností 9, zobrazí se všechny hodnocené snímky.
310
Skok mezi snímky přetažením
snímky přeskakováním.
3zProcházejte
z Stiskněte tlačítko <x>.
(1)
(2)
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
přetáhněte dvěma prsty doleva nebo
doprava po obrazovce.
zz Procházet můžete pomocí nastavené
metody.
(1)
(2)
Způsob přeskakování
Stav přehrávání
zz Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [g: Datum].
zz Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [h: Složka].
zz Pokud karta obsahuje filmy i snímky, vyberte možnost [i: Filmy] nebo
[j: Fotografie] pro zobrazení jednoho nebo druhého.
311
Zobrazení informací při přehrávání
Můžete určit obrazovky a podrobné informace zobrazované v průběhu
přehrávání snímků.
položku [3: Zobraz.
1Vyberte
informací při přehrávání].
zatržítko [X] vedle
2Přidejte
čísla obrazovek, které chcete
zobrazovat.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte číslo.
zz Stisknutím tlačítka <0> přidejte
zatržítko [X].
zz Opakujte tento postup pro přidání
zatržítka [X] k číslu každé obrazovky,
kterou chcete zobrazit, a poté vyberte
možnost [OK].
zz K vámi vybraným informacím lze
přistupovat stisknutím tlačítka <B>
během přehrávání.
Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní
expozice a celkový jas. Histogram RGB
slouží ke kontrole sytosti barev a gradace.
312
Zobrazení informací při přehrávání
zz Zobrazení [Jas]
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní
jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou
vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší
vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů
pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů se
nachází v levé části grafu, tím tmavší je snímek.
Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu,
tím světlejší je snímek. Pokud se vlevo nachází
příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti obrazu
ve stínech. Jestliže se příliš mnoho pixelů
nachází vpravo, ztratí se podrobnosti ve světlech.
Stupně gradace mezi těmito krajními hodnotami
budou reprodukovány správně. Kontrolou snímku
a jeho jasového histogramu lze zjistit směřování
úrovně expozice a celkovou gradaci.
Ukázky histogramů
Tmavý snímek
Normální jas
Světlý snímek
zz Zobrazení [RGB]
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku
pro jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá).
Na vodorovné ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší
vpravo) a na svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu
pro každou z barev. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím
tmavší a méně výrazná bude daná barva na snímku. Čím více pixelů
se nachází v pravé části grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se
vlevo nachází příliš mnoho pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě.
V případě příliš velkého počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně sytá
a kresba bude postrádat gradaci. Kontrolou histogramu RGB snímku lze
zkontrolovat sytost a gradaci barev a také směřování vyvážení bílé.
313
Zobrazení AF bodu
AF body použité k zaostření můžete zobrazit na obrazovce přehrávání
červeně ohraničené. Po nastavení automatické volby AF bodu se může
zobrazit více AF bodů.
1 Vyberte položku [3: Zobr. AF bodu].
2Vyberte možnost [Povolit].
314
Prohlížení od posledního zobrazeného snímku
Je možné nastavit, jaký snímek má být zobrazen jako první při zahájení
přehrávání snímků.
položku [3: Prohl.od
1Vyberte
posl.zobr.].
položku.
2zVyberte
z [Povolit]: Přehrávání se obnoví od
posledního zobrazeného snímku (vyjma
stavu, kdy jste právě ukončili snímání).
zz [Zakázat]: Přehrávání se obnoví od
nejnovějšího snímku, kdykoli dojde
k vypnutí a opětovnému spuštění
fotoaparátu.
315
316
Bezdrátové nastavení
Tato kapitola popisuje bezdrátové propojení fotoaparátu se
smartphonem pomocí připojení Bluetooth® nebo Wi-Fi® a odeslání
snímků do zařízení nebo webových služeb, způsob ovládání
fotoaparátu z počítače nebo bezdrátového dálkového ovládání
a další možnosti.
Důležité
Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost
za jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními
bezdrátové komunikace pro použití fotoaparátu. Kromě toho
společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné
ztráty či škody způsobené použitím fotoaparátu.
Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité
zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního
uvážení. Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za
jakékoli ztráty nebo poškození způsobené neoprávněným
přístupem nebo jiným prolomením zabezpečení.
317
Záložky nabídek: Bezdrátové nastavení
zz Bezdrátové nastavení 1
=319
=401
=393
=394
=395
=396
zz Bezdrátové nastavení 2
=402
zz Když je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení propojovacím
kabelem, není k dispozici bezdrátová komunikace.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením prostřednictvím Wi-Fi, nelze
s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením
propojovacím kabelem.
zz Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena
žádná karta (s výjimkou [D]). Také u [l] a webových služeb nelze fotoaparát
připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.
zz Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud vypnete fotoaparát nebo otevřete
kryt slotu karty nebo kryt prostoru pro baterii.
zz Po navázání spojení Wi-Fi nepracuje funkce automatického vypnutí napájení
fotoaparátu.
318
Výběr připojení Wi-Fi/Bluetooth
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku, ke které chcete
2Vyberte
připojit fotoaparát.
q Připojení ke smartphonu (=321)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech smartphone
nebo tabletech (souhrnně se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“)
můžete dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky ve fotoaparátu
pomocí připojení Wi-Fi.
D Použití softwaru EOS a jiného specializovaného softwaru
(=349)
Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku
pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Za pomoci specializované
aplikace Image Transfer Utility 2 lze rovněž automaticky odesílat snímky
ve fotoaparátu do počítače.
l Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny (=357)
Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge (bezdrátová síť
LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.
319
Výběr připojení Wi-Fi/Bluetooth
R Načtení na webové stránky (=367)
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či on-line
fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti
Canon (po dokončení členské registrace, která je zdarma).
K Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání (=387)
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR‑E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování s
dálkovým ovládáním.
320
Připojení ke smartphonu
Spárováním fotoaparátu se smartphonem kompatibilním s technologií
Bluetooth low energy (dále jen „Bluetooth“) můžete provádět následující.
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s použitím samotného smartphonu (=323).
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý (=328).
zz Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS
získaných smartphonem (=396).
zz Dálkově ovládat fotoaparát pomocí smartphonu (=327).
Po propojení fotoaparátu se smartphonem pomocí Wi-Fi můžete provádět
rovněž následující.
zz Procházet a ukládat snímky ve fotoaparátu ze smartphonu (=327).
zz Dálkově ovládat fotoaparát pomocí smartphonu (=327).
zz Posílat snímky z fotoaparátu do smartphonu (=336).
Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu
Bluetooth a Wi-Fi zapněte na obrazovce nastavení smartphonu. Vezměte
na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení
funkce Bluetooth smartphonu.
zz Navázání spojení Wi-Fi prostřednictvím přístupového bodu viz „Wi-Fi připojení
přes přístupové body“ (=382).
321
Připojení ke smartphonu
Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu
Je třeba, aby byla ve smartphonu s operačním systémem Android nebo iOS
nainstalována specializovaná aplikace Camera Connect (bezplatná).
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store
lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát
spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.
zz Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect
naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
zz Vzorové obrazovky a další podrobnosti v této příručce nemusí odpovídat
aktuálním prvkům uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru fotoaparátu
nebo aktualizacích aplikace Camera Connect či operačního systému Android
nebo iOS.
322
Připojení ke smartphonu
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení ke
2Vyberte
smartphonu].
položku [Přidat zařízení pro
3Vyberte
připojení].
položku.
4zVyberte
z Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS], naskenujte
zobrazený QR kód pomocí smartphonu
a otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
323
Připojení ke smartphonu
[Párování přes Bluetooth].
5zVyberte
z Nyní se zahájí párování.
zz Pro spárování s jiným smartphonem
po prvotním spárování s jedním
smartphonem vyberte na obrazovce
vlevo [OK].
Kroky prováděné na smartphonu (1)
6Spusťte aplikaci Camera Connect.
na fotoaparát pro
7Klepněte
párování.
zz Pokud používáte smartphone se
systémem Android, přejděte ke kroku 9.
na [Pair/Párovat]
8Klepněte
(pouze systém iOS).
324
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
9Vyberte tlačítko [OK].
tlačítko <0>.
10 zStiskněte
z Párování je nyní kompletní a
fotoaparát je připojen ke smartphonu
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Na stránce Camera Connect se zobrazí
ikona Bluetooth.
zz Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více smartphonům současně pomocí
Bluetooth. Pro přepnutí na jiný smartphone pro připojení Bluetooth viz =399.
zz Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie při
použití fotoaparátu vybitá.
Odstraňování problémů párování
zz Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na
smartphonu zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět
pokusíte o spárování, odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované
fotoaparáty z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu.
zz Po navázání spojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat k odesílání
snímků do smartphonu (=336).
325
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na smartphonu (2)
na funkci Camera
11 Klepněte
Connect.
zz V systému iOS klepněte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
na možnost [Join/Připojit].
zz Popis funkcí Camera Connect viz
=327.
zz Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
zz Na fotoaparátu se zobrazí [qWi-Fi
zapnuto].
zz Na hlavní obrazovce aplikace Camera
Connect se rozsvítí ikony Bluetooth
a Wi-Fi.
Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď
dokončeno.
zz Způsob ukončení připojení Wi-Fi viz „Ukončení připojení Wi-Fi“ (=344).
zz Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
zz Pro opětovné připojení pomocí Wi-Fi spusťte aplikaci Camera Connect
a klepněte na funkci, kterou použijete.
326
Připojení ke smartphonu
Obrazovka [qWi-Fi zapnuto]
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Funkce Camera Connect
Images on camera (Snímky ve fotoaparátu)
zz Snímky je možné procházet, odstraňovat nebo hodnotit.
zz Snímky lze uložit ve smartphonu.
Remote live view shooting (Dálkové snímání s živým náhledem)
zz Umožňuje dálkově ovládané fotografování za současného pozorování
živého obrazu na smartphonu.
Auto transfer (Automatický přenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatické
posílání snímků do smartphonu při jejich pořízení (=335).
Bluetooth remote controller (Dálkový ovladač Bluetooth)
zz Umožňuje ovládat fotoaparát pomocí smartphonu spárovaného přes
Bluetooth. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
zz Během používání funkce dálkového ovladače Bluetooth je zakázáno
automatické vypnutí napájení.
Location information (Informace o poloze)
zz U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.
Camera settings (Nastavení fotoaparátu)
zz Můžete změnit nastavení fotoaparátu.
327
Připojení ke smartphonu
Udržování připojení Wi-Fi při vypnutém fotoaparátu
I když je fotoaparát vypnutý, lze v případě spárování přístroje se
smartphonem prostřednictvím Bluetooth používat smartphone pro připojení
prostřednictvím Wi-Fi.
zz I když je fotoaparát vypnutý, klepnutím
na [Images on camera/Snímky
ve fotoaparátu] v nabídce Camera
Connect zahájíte připojení Wi-Fi.
zz V systému iOS klepněte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
na možnost [Join/Připojit].
Po navázání spojení se sítí Wi-Fi se
zobrazí seznam snímků uložených ve
fotoaparátu.
zz Aplikaci Camera Connect můžete použít k uložení snímků do
smartphonu a můžete odstraňovat snímky ve fotoaparátu.
zz Pro ukončení připojení Wi-Fi klepněte na [ ] na hlavní obrazovce
aplikace Camera Connect (=344).
zz Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována nastavení bezdrátové
komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.
328
Připojení ke smartphonu
Zrušení párování
Zrušte následovně párování se smartphonem.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení ke
2Vyberte
smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
možnost [Editovat/smazat
3Vyberte
zařízení].
smartphone, u kterého
4Vyberte
chcete zrušit párování.
zz Smartphony aktuálně spárované
s fotoaparátem jsou označeny [s].
329
Připojení ke smartphonu
[Smazat informace
5Vyberte
o připojení].
6Vyberte tlačítko [OK].
informace o fotoaparátu
7Vymažte
ve smartphonu.
zz V nabídce nastavení Bluetooth ve
smartphonu vymažte informace
o fotoaparátu zaregistrovaném
ve smartphonu.
330
Připojení ke smartphonu
Wi-Fi připojení bez použití Bluetooth
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení ke
2Vyberte
smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
položku.
4zVyberte
z Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
331
Připojení ke smartphonu
položku [Připojení přes
5Vyberte
Wi-Fi].
(1)
SSID (název sítě)
6Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (=393).
(2)
zz Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 6 můžete navázat spojení
prostřednictvím Wi-Fi pomocí přístupového bodu (=382).
332
Připojení ke smartphonu
Kroky prováděné na smartphonu
Obrazovka smartphonu
(příklad)
smartphone pro navázání
7Ovládejte
spojení se sítí Wi-Fi.
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu
a pak klepněte na SSID (název sítě)
zkontrolovaný v kroku 6.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
aplikaci Camera Connect
8Spusťte
a vyberte fotoaparát, ke kterému
se chcete připojit prostřednictvím
Wi-Fi.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
9zVyberte
z Chcete-li určit zobrazitelné snímky,
stiskněte tlačítko <B>. Pokyny pro
nastavení viz krok 5 na =346.
333
Připojení ke smartphonu
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní okno
aplikace Camera Connect.
Wi-Fi připojení ke smartphonu je teď
dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace
Camera Connect (=327).
zz Způsob ukončení připojení Wi-Fi viz „Ukončení připojení Wi-Fi“ (=344).
zz Opětovné připojení prostřednictvím Wi-Fi viz „Opětovné připojení pomocí
Wi-Fi“ (=390).
zz Při připojení prostřednictvím Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu
z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání (=336).
334
Připojení ke smartphonu
Automatický přenos snímků během fotografování
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky. Před provedením
následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a smartphone propojeny
prostřednictvím Wi-Fi.
položku [k: Nastavení sítě
1Vyberte
Wi-Fi].
možnost [Po sním. poslat
2Vyberte
do smartphonu].
[Poslat automat.] vyberte
3Vmožnost
[Povolit].
4Nastavte [Velikost k poslání].
5Exponujte snímek.
335
Připojení ke smartphonu
Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu
Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes
Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.
1Přehrajte snímek.
2Stiskněte tlačítko <Q>.
možnost [qPoslat sním.
3Vyberte
do smartp.].
zz Pokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
možnosti odesílání
4Vyberte
a odešlete snímky.
336
Připojení ke smartphonu
(1) Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1Vyberte
odeslat.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
možnost [Poslat zobraz.].
2zVyberte
z V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Při posílání filmů můžete v položce
[Kval. k poslání] vybrat kvalitu
obrazu filmů.
(2) Odesílání více vybraných snímků
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat vybrané].
337
Připojení ke smartphonu
snímky k odeslání.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
výběr snímku.
4zUkončete
z Vyberte tlačítko [OK].
[Velikost k poslání].
5zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
6Vyberte možnost [Poslat].
338
Připojení ke smartphonu
(3) Odesílání určeného rozsahu snímků
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Pro změnu počtu snímků v zobrazení
indexu můžete otočit voličem <6>.
rozsah.
4zPotvrďte
z Stiskněte tlačítko <0>.
výběr snímku.
5zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
stiskněte tlačítko [OK].
339
Připojení ke smartphonu
[Velikost k poslání].
6zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
7Vyberte možnost [Poslat].
340
Připojení ke smartphonu
(4) Posílání všech snímků na kartě
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4Vyberte možnost [Poslat].
341
Připojení ke smartphonu
(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Položka [Nast. podm. vyhled. snímků] viz „Nastavení podmínek
vyhledávání snímků“ (=308).
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4Vyberte možnost [Poslat].
342
Připojení ke smartphonu
Ukončení přenosu snímků
Posílání snímků z fotoaparátu spárovaného přes Bluetooth (Android)
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Výběrem tlačítka [OK] na obrazovce
nalevo ukončíte přenos snímků
a připojení Wi-Fi.
Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Pokyny pro odpojení od Wi-Fi viz
„Ukončení připojení Wi-Fi“ (=344).
343
Připojení ke smartphonu
zz Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko
spouště fotoaparátu.
zz Přenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti [Storno] během přenosu.
zz Současně můžete vybrat až 999 souborů.
zz Po navázání spojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat úsporné
funkce smartphonu.
zz Výběr snížené velikosti pro snímky platí pro všechny snímky odeslané v danou
dobu. Všimněte si, že snímky velikosti b se nezmenšují.
zz Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
Ukončení připojení Wi-Fi
Proveďte jednu z následujících operací.
Na obrazovce Camera Connect
klepněte na položku [ ].
Na obrazovce [qWi-Fi zapnuto]
vyberte možnost [Odpoj/ukonč.].
zz Pokud se obrazovka [qWi-Fi zapnuto]
nezobrazí, vyberte položku [k: Wi-Fi/
Bluetooth připojení].
zz Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.],
pak vyberte možnost [OK] v dialogu
pro potvrzení.
344
Připojení ke smartphonu
Nastavení umožňující zobrazení snímků ze smartphonů
Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [qPřipojení ke
2Vyberte
smartphonu].
zz Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
možnost [Editovat/smazat
3Vyberte
zařízení].
smartphone.
4zVyberte
z Vyberte název smartphonu, ve kterém
chcete zajistit zobrazení snímků.
345
Připojení ke smartphonu
5Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].
položku.
6zVyberte
z Otevřete obrazovku nastavení
volbou [OK].
[Všechny snímky]
Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.
[Snímky z posledních dní]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě data pořízení. Lze zvolit snímky
pořízené až před devíti dny.
zz Pokud je vybrána možnost [Snímky
z posledních dní], zobrazí se snímky
pořízené až nastavený počet dní před
aktuálním datem. Tlačítky <W> <X>
zadejte požadovaný počet dnů
a poté potvrďte výběr stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po volbě [OK] jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
zz Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než
[Všechny snímky], není dálkové fotografování možné.
346
Připojení ke smartphonu
[Vybrat podle hodnocení]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě přidaného hodnocení (nebo
absence hodnocení) nebo typu hodnocení.
zz Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)
(1)
(2)
Nastavení zobrazitelných snímků výběrem
prvního a posledního snímku v seznamu
uspořádaném podle čísel souborů.
1. Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
obrazovku pro výběr snímků.
Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte snímek.
Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
3. Pomocí <Z> vyberte snímek jako
koncový bod (2).
4. Vyberte tlačítko [OK].
347
Připojení ke smartphonu
zz Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkově ovládaného záznamu
filmu, stane se toto.
yyPřepínač režimů snímání přepnutý do polohy <k>: záznam filmu pokračuje.
zz Po navázání spojení Wi-Fi se smartphonem nemusí být dostupné
některé funkce.
zz Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
zz V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo spuštění
závěrky proběhnout pomaleji.
zz Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí
tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky fotoaparátu.
zz Po navázání spojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat úsporné
funkce smartphonu.
348
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi‑Fi
a provádět operace fotoaparátu s použitím softwaru EOS nebo jiného
specializovaného softwaru. Před nastavením připojení Wi-Fi nainstalujte
do počítače nejnovější verzi softwaru.
Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.
Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility
S pomocí EOS Utility (software EOS) můžete importovat snímky
z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
možnost [DDálk. ovládání
2Vyberte
(EOS Utility)].
zz Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
349
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
(1)
SSID (název sítě)
4Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno. Podrobnosti viz část
=393.
(2)
Kroky prováděné na počítači (1)
Obrazovka počítače (příklad)
SSID a pak zadejte heslo.
5zVyberte
z Na obrazovce nastavení sítě počítače
vyberte SSID zkontrolované v kroku 4.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
350
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
6zVyberte
z Zobrazí se následující zpráva.
Symboly „******“ představují posledních
šest číslic adresy MAC fotoaparátu,
který chcete připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
7Spusťte nástroj EOS Utility.
aplikaci EOS Utility klikněte na
8Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Párování přes síť Wi-Fi/LAN].
zz Pokud se zobrazí zpráva související
s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
na možnost [Connect/
9Klepněte
Připojit].
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a pak klikněte na položku
[Connect/Připojit].
351
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (3)
spojení Wi-Fi.
10 zNavažte
z Vyberte tlačítko [OK].
Obrazovka [DWi-Fi zapnuto]
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení
k síti Wi‑Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí nástroje EOS Utility v počítači.
zz Opětovné připojení prostřednictvím Wi-Fi viz „Opětovné připojení pomocí
Wi-Fi“ (=390).
352
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
zz Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkově ovládaného záznamu
filmu, stane se toto.
yyPřepínač režimů fotografování přepnutý do polohy <k>: záznam filmu
pokračuje.
yyPřepínač režimů fotografování nenastaven do polohy <k>: záznam filmu
se zastaví.
zz Operace snímání s použitím fotoaparátu nejsou možné poté, kdy použijete
aplikaci EOS Utility k přepnutí z fotografování na režim záznamu filmů.
zz Po navázání spojení Wi-Fi s nástroji EOS Utility nemusí být dostupné některé
funkce.
zz Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
zz V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo spuštění
závěrky proběhnout pomaleji.
zz Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků
v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se
objekty proto nelze zobrazit plynule.
353
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače pomocí
specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na počítači (1)
počítač k přístupovému
1Připojte
bodu a spusťte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, pokud budete postupovat podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
možnost [Automat. pošle
2Vyberte
snímky do PC].
zz Vyberte položku [k: Nastavení
sítě Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
[Poslat automat.] vyberte
3Vmožnost
[Povolit].
354
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
4Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
5Připojte
přes Wi-Fi.
zz Vytvořte jakékoli spojení Wi-Fi mezi
fotoaparátem a přístupovým bodem
připojeným k počítači. Pokyny k připojení
viz „Wi-Fi připojení přes přístupové
body“ (=382).
počítač, který chcete
6Vyberte
spárovat s fotoaparátem.
Kroky prováděné na počítači (2)
fotoaparát s počítačem.
7zSpárujte
z Vyberte fotoaparát, a pak klikněte na
položku [Párování].
355
Připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
možnost [Automat. pošle
8Vyberte
snímky do PC].
zz Vyberte položku [k: Nastavení sítě
Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC].
9Zvolte [Možnosti poslání snímku].
co se bude posílat.
10 zZvolte,
z Pokud vyberete možnost [Zvolené
snímky] v [Rozsah k poslání], zadejte
snímky k odeslání na obrazovce
[Zvolit snímky k poslání].
zz Po dokončení nastavení vypněte
fotoaparát.
Pokud zapnete fotoaparát v rámci dosahu přístupového bodu, snímky ve
fotoaparátu jsou automaticky odesílány do aktivního počítače.
zz Pokud nejsou snímky odeslány automaticky, zkuste vypnout a znovu zapnout
fotoaparát.
356
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
Tato část popisuje, jak tisknout snímky přímým připojením fotoaparátu
k tiskárně podporující PictBridge (Bezdrátová LAN) prostřednictvím Wi-Fi.
Pokyny k ovládání tiskárny naleznete v návodu k použití tiskárny.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
Vyberte [lTisk prostř. Wi-Fi
2tiskárny].
zz Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
357
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
(1)
SSID (název sítě)
4Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno (=393).
(2)
tiskárnu.
5zNastavte
z V nabídce nastavení Wi-Fi používané
tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 4.
tiskárnu.
6zVyberte
z V seznamu detekovatelných tiskáren
vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi.
zz Pokud není preferovaná tiskárna
uvedena, výběr možnosti [Vyhledat
znovu] může umožnit fotoaparátu ji
vyhledat a zobrazit.
zz Navázání spojení Wi-Fi prostřednictvím přístupového bodu viz „Wi-Fi připojení
přes přístupové body“ (=382).
358
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1Vyberte
vytisknout.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete vytisknout,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
2Vyberte možnost [Tisk snímku].
snímek.
3zVytiskněte
z Postup nastavení tisku viz =362.
zz Volbou možnosti [Tisk] a pak [OK]
spustíte tisk.
359
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
Tisk podle vybraných možností snímku
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Příkaz tisku].
možnosti tisku.
3zNastavte
z Postup nastavení tisku viz „Příkazy
tisku“ (=284).
zz V případě dokončení příkazu tisku před
navázáním spojení Wi-Fi přejděte ke
kroku 4.
možnost [Tisk].
4zVyberte
z Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze
když je snímek vybrán a tiskárna je
připravena k tisku.
položku [Nast. Papíru]
5Nastavte
(=362).
360
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
snímek.
6zVytiskněte
z Po zvolení možnosti [OK] se zahájí tisk.
zz Fotografování není možné během připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi.
zz Filmy nelze vytisknout.
zz Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
zz U některých tiskáren nemusí být možné na snímcích vytisknout číslo souboru.
zz Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny vytisknout
datum na okraj snímku.
zz U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout
na světlém pozadí nebo na okraji.
zz Snímky RAW nelze tisknout výběrem položky [Příkaz tisku]. Při tisku vyberte
položku [Tisk snímku] a tiskněte.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
zz V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě snímku může zahájení tisku
po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
zz Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
zz Pokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku] a zastavili jste tisk a chcete ho
obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si, že tisk
se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
yyPřed obnovením tisku změníte příkaz tisku nebo odstraníte libovolné snímky
označené k tisku.
zz Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na =366.
361
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
Nastavení tisku
Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se budou lišit podle
tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné
informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Obrazovka nastavení tisku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Slouží k nastavení tisku data nebo čísla souboru (=364).
Umožňuje nastavení efektů tisku (=364).
Umožňuje zvolit počet kopií k tisku (=364).
Slouží k nastavení oblasti tisku (=365).
Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení (=363).
Vrátí se na obrazovku výběru snímků.
Umožňuje zahájit tisk.
Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
* V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení zvolitelná.
362
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
Nastavení papíru
zz Vyberte možnost [Nast. Papíru].
[Q] Nastavení velikosti papíru
zz Vyberte velikost papíru v tiskárně.
[Y] Nastavení typu papíru
zz Vyberte typ papíru v tiskárně.
[U] Nastavení rozvržení stránky
zz Zvolte rozvržení stránky.
zz Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku
a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku.
Snímky se též mohou vytisknout s nižším rozlišením.
363
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
[I] Nastavení tisku data/čísla souboru
zz Vyberte možnost [I].
zz Zvolte, co se bude tisknout.
[E] Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)
zz Vyberte možnost [E].
zz Zvolte efekty tisku.
zz Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného
rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.
zz Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje
výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Pro zjištění informací
o jednotlivých nastaveních [Výchozí] vyhledejte informace v návodu
k použití tiskárny.
[R] Nastavení počtu kopií
zz Vyberte možnost [R].
zz Zvolte počet kopií k tisku.
364
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
Oříznutí snímku
Nastavte oříznutí bezprostředně před
tiskem. Změna jiných nastavení tisku po
oříznutí snímků může vyžadovat, aby byly
snímky oříznuty znovu.
1Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr stran.
2zNastavte
z Oblast snímku ohraničená rámečkem ořezu se vytiskne. Tvar rámečku
(poměr stran) lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru]
Změna velikosti rámečku ořezu
Velikost rámečku můžete upravit sevřením nebo roztažením prstů
na obrazovce.
Přesunutí rámečku ořezu
Pomocí navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně.
Přepínání orientací rámečku ořezu
Chcete-li přepnout rámeček výřezu mezi vertikální a horizontální
orientací rámečku scény, klepněte na [T] na obrazovce.
tlačítka <0> ukončete režim ořezu.
3zStisknutím
z Oříznutá oblast snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku
vlevo nahoře.
365
Připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
zz V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak,
jak byla nastavena.
zz Čím je rámeček ořezu menší, tím nižší bude rozlišení, se kterým se snímky
vytisknou.
Řešení chyb tiskárny
zz Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.)
a výběru položky [Pokrač.] neobnoví tisk, ovládejte tiskárnu pomocí tlačítek
na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu
k použití tiskárny.
Chybové zprávy
zz Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na obrazovce fotoaparátu chybová
zpráva. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace o řešení
potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
zz Zkontrolujte, zda je papír správně vložený.
Chyba inkoustu
zz Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
zz Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru
či inkoustu.
Chyba souboru
zz Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků pořízených
jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí počítače.
366
Odesílání snímků do webové služby
V této části je popsán postup odesílání snímků pomocí webových služeb.
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby
do fotoaparátu.
zz Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje telefon smartphone nebo počítač
s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY, naleznete zde podrobnosti
o verzích prohlížeče (jako je Microsoft Internet Explorer) a nastavení
vyžadované pro přístup k (CANON iMAGE GATEWAY).
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup
k přístupovému bodu poskytovatele se hradí samostatně.
367
Odesílání snímků do webové služby
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte službu
CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve fotoaparátu.
Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém počítači
nebo smartphonu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [RNačtení
2Vyberte
na webové stránky].
3Vyberte možnost [Souhlasím].
spojení Wi-Fi.
4zNavažte
z Připojte se k přístupovému bodu
přes Wi-Fi.
Přejděte na krok 7 na =383.
368
Odesílání snímků do webové služby
e-mailovou adresu.
5zZadejte
z Zadejte e-mailovou adresu a pak
zvolte [OK].
čtyřmístné číslo.
6zZadejte
z Zadejte zvolené čtyřmístné číslo a pak
zvolte [OK].
tlačítko [OK].
7zVyberte
z Ikona [R] se změní na [
].
369
Odesílání snímků do webové služby
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
fotoaparát na webové
8Nastavte
propojení.
zz Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění.
zz Dokončete nastavení podle pokynů na
stránce nastavení webového propojení
fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
CANON iMAGE GATEWAY
9Přidejte
jako cíl.
zz Vyberte [ ].
Nyní je přidána služba CANON iMAGE
GATEWAY.
370
Odesílání snímků do webové služby
Registrace dalších webových služeb
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
webovou službu,
1Konfigurujte
kterou chcete používat.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE
GATEWAY a otevřete stránku
s nastavením webového připojení
fotoaparátu.
zz Proveďte nastavení webové služby,
kterou chcete používat, podle pokynů
na obrazovce.
Kroky prováděné na fotoaparátu
webovou službu,
2Přidejte
konfigurovanou jako cíl.
zz Vyberte položku [k: Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
zz Vyberte [ ].
371
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání snímků
Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků
z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo odesláním
webových odkazů online alb.
Připojení k webovým službám prostřednictvím Wi-Fi
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
webovou službu.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
zz Obrazovka pro výběr cílového
umístění se zobrazí v závislosti na typu
a nastavení zvolené webové služby
(=385).
372
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1Vyberte
odeslat.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro výběr snímků ze zobrazení indexu
můžete otočit voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
možnost [Poslat zobraz.].
2zVyberte
z V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
373
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání více vybraných snímků
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky k odeslání.
3zVyberte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete poslat, a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pro přepnutí na zobrazení tří snímků
pro výběr snímků můžete otočit voličem
<6> proti směru hodinových ručiček.
Pro návrat k zobrazení jednotlivých
snímků otočte voličem <6> ve směru
hodinových ručiček.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
374
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
4zVyberte
z Pokud jako cíl nastavíte web YouTube,
položka [Velikost k poslání] se
nezobrazí.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
5zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
375
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání určeného rozsahu snímků
Určete rozsah snímků a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3zUrčete
z Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
Snímky se vyberou a zobrazí se
tlačítko [X].
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Pro změnu počtu snímků v zobrazení
indexu můžete otočit voličem <6>.
rozsah.
4zPotvrďte
z Stiskněte tlačítko <M>.
376
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
5zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
6zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
377
Odesílání snímků do webové služby
Posílání všech snímků na kartě
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
4zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
378
Odesílání snímků do webové služby
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Položka [Nast. podm. vyhled. snímků] viz „Nastavení podmínek
vyhledávání snímků“ (=308).
1Stiskněte tlačítko <0>.
2Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3zVyberte
z Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
379
Odesílání snímků do webové služby
možnost [Poslat].
4zVyberte
z Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte
tlačítka <W> <X>.
380
Odesílání snímků do webové služby
zz Po navázání spojení Wi-Fi s webovou službou nelze pořídit snímek, ani když
stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
zz Při odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE GATEWAY,
se odeslaná chybová zpráva nemusí zobrazit, i když snímek nebyl úspěšně
odeslán na webovou službu. Protože takové chyby odesílání lze zkontrolovat
na stránce CANON iMAGE GATEWAY, zkontrolujte obsah chyby a pak znovu
zkuste odeslat snímek.
zz V závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze odeslat,
a délka filmů omezeny.
zz Určité snímky nemusí být možné odeslat pomocí možností [Poslat rozsah],
[Vše na kartě] nebo [Všechny nalez.].
zz Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných
snímků. Všimněte si, že filmy nebo snímky velikosti b se nezmenšují.
zz Funkce [Snížená] je povolena pouze pro snímky pořízené fotoaparáty stejného
modelu, jako je tento fotoaparát. Snímky pořízené jinými modely jsou odesílány
bez změny velikosti.
zz Po získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY můžete zkontrolovat
historii odesílání pro webové služby, do nichž byly odeslány snímky.
zz Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
381
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Tato část popisuje postup navázání spojení se sítí Wi-Fi přes přístupový
bod kompatibilní s WPS (režim PBC).
Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté.
Navázání spojení Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
zz Při výběru položky [qPřipojení ke
smartphonu] se zobrazí obrazovka
vlevo. Pokud je již aplikace Camera
Connect nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Na obrazovce [Připojení ke
smartphonu] zobrazené dále vyberte
[Připojení přes Wi-Fi].
382
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Přepnout síť].
4zVyberte
z Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l].
5Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
zz Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou v kroku 5 si projděte =385.
možnost [WPS (režim PBC)].
6zVyberte
z Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
7Připojte
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
383
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Autom. nastavení].
8zVyberte
z Otevřete obrazovku nastavení pro funkci
Wi-Fi volbou [OK].
zz Jestliže nastane chyba při možnosti
[Autom. nastavení], viz =385.
9Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.
[qPřipojení ke smartphonu]
Na obrazovce nastavení Wi-Fi smartphonu
klepněte na SSID (název sítě) zobrazený
na fotoaparátu a potom zadejte heslo
k přístupovému bodu pro připojení.
Přejděte na krok 8 na =333.
[DDálk. ovládání (EOS Utility)]
Přejděte na krok 7 nebo 8 na =351.
[lTisk prostř. Wi-Fi tiskárny]
Přejděte na krok 6 na =358.
Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY
Přejděte na krok 5 na =369.
384
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Odeslání na obrazovku
Může se zobrazit obrazovka výběru cíle v závislosti na webové službě.
Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač.
Další informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
zz Může se zobrazit obrazovka
[Poslat komu/kam].
zz Ze seznamu registrovaných adres
vyberte cílovou adresu.
zz Postupy pro nastavení připojení
a odesílání snímků jsou stejné jako
u těch pro další webové služby.
Režim přístupového bodu fotoaparátu
Režim přístupového bodu fotoaparátu
je režim připojení pro připojení
fotoaparátu přímo ke každému zařízení
prostřednictvím Wi-Fi.
Zobrazí se po výběru možnosti [q],
[D] nebo [l] v části [Wi-Fi/Bluetooth
připojení].
Ruční nastavení IP adresy
Zobrazené položky se liší v závislosti na funkci Wi-Fi.
možnost [Ruční nastavení].
1zVyberte
z Vyberte tlačítko [OK].
385
Wi-Fi připojení přes přístupové body
položku.
2zVyberte
z Vyberte položku pro přístup na
obrazovku pro numerické zadání.
zz Chcete-li použít bránu, vyberte možnost
[Povolit] a pak zadejte údaj [Adresa].
požadované hodnoty.
3zZadejte
z K přesunutí na požadovanou pozici
pro zadání v horní oblasti použijte
volič <6> a pro výběr číslice tlačítka
<Y> <Z>. Stisknutím tlačítka <0>
vložíte vybranou číslici.
zz Stisknutím tlačítka <M>
vymažte znak.
tlačítko [OK].
4zVyberte
z Po dokončení nastavení všech
nezbytných položek vyberte
položku [OK].
zz Pokud si nejste jisti, jaké údaje zadat,
prostudujte si část „Kontrola nastavení
sítě“ (=419) nebo požádejte o pomoc
správce sítě či jinou osobu, která má
dostatečné informace o dané síti.
386
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR‑E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování
s dálkovým ovládáním (=191).
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [KPřipojení
2Vyberte
k dálk. ovládání].
položku [Přidat zařízení
3Vyberte
pro připojení].
zařízení.
4zSpárujte
z Při zobrazení obrazovky [Párování]
stiskněte současně tlačítka <W> a <T>
na dálkovém ovládání BR-E1 na dobu
min. 3 sekund.
zz Poté, co zpráva potvrdí spárování
fotoaparátu s dálkovým ovládáním
BR‑E1, stiskněte tlačítko <0>.
387
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Fotografování
fotoaparát na dálkově
5Nastavte
ovládané fotografování.
zz Nastavte [Režim řízení] na záložce [z]
na [Q] (=135).
Záznam filmu
zz V položce [Dálk. ovládání] na záložce
[z] vyberte [Povolit].
zz Pokyny po dokončení párování najdete
v Návodu k používání dálkového
ovládání BR-E1.
zz Připojení Bluetooth spotřebovávají energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
zz Když funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučuje se v kroku 1 nastavit položku
[Bluetooth nastav.] na možnost [Zakázat].
388
Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání
Zrušení párování
Před spárováním fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte
informace o propojeném dálkovém ovládání.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku [KPřipojení
2Vyberte
k dálk. ovládání].
[Smazat informace
3Vyberte
o připojení].
4Vyberte tlačítko [OK].
389
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi
Při opakovaném připojení k zařízení nebo k webovým službám
s registrovaným nastavením připojení postupujte podle těchto kroků.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Ze zobrazené historie vyberte položku,
ke které se chcete připojit přes Wi‑Fi.
Pokud se položka nezobrazí, použijte
tlačítka <Y> <Z> k přepnutí obrazovek.
zz Pokud je možnost [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], historie se
nezobrazí (=393).
připojeného zařízení.
3Ovládání
[q] Smartphone
zz Spusťte aplikaci Camera Connect.
zz V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení
pro připojení prostřednictvím Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi se
na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
390
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi
[D] Počítač
zz Na počítači spusťte software EOS.
zz V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení pro
připojení prostřednictvím Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k počítači prostřednictvím Wi-Fi
se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
[l] Tiskárna
zz V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení pro
připojení prostřednictvím Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému
přístupovému bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi
se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
391
Registrace nastavení pro více připojení
Můžete si nastavit parametry až pro 10 různých nastavení připojení pro
funkce bezdrátové komunikace.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
zz Podrobné informace o [qPřipojení
ke smartphonu] viz „Připojení ke
smartphonu“ (=321).
zz Podrobné informace o [DDálk.
ovládání (EOS Utility)] viz „Připojení
k počítači prostřednictvím Wi-Fi“
(=349).
zz Podrobné informace o položce [lTisk
prostř. Wi-Fi tiskárny] viz „Připojení
k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi“
(=357).
zz Při odesílání snímků na webovou
službu viz „Odesílání snímků do webové
služby“ (=367).
zz Pokyny pro vymazání nastavení připojení viz =399.
392
Nastavení sítě Wi-Fi
položku [k: Nastavení
1Vyberte
sítě Wi-Fi].
2Vyberte položku.
zz Wi-Fi
Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická
a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici,
nastavte možnost [Zakázat] nebo [Režim V letadle] (=401).
zz Heslo
Nastavte na [Žádné] pro možnost navázání spojení Wi-Fi bez hesla
(s výjimkou připojení k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi).
zz Historie připojení
Můžete nastavit, zda chcete [Ukázat] nebo [Skrýt] historii připojených
zařízení Wi-Fi.
zz Automat. pošle snímky do PC
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače
pomocí specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2 (=354).
zz Po sním. poslat do smartphonu
Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky (=335).
zz Adresa MAC
Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.
393
Bluetooth nastav.
položku [k: Bluetooth
1Vyberte
nastav.].
2Vyberte položku.
zz Bluetooth
Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].
zz Kontrola inform. o připojení
Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.
zz Adresa Bluetooth
Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.
394
Změna přezdívky
Přezdívku fotoaparátu (která se zobrazuje na smartphonech a jiných
fotoaparátech), lze podle potřeby změnit.
1Vyberte položku [k: Přezdívka].
virtuální klávesnice
2Pomocí
(=404) zadejte text.
zz Po dokončení zadávání znaků stiskněte
tlačítko <M>.
395
Doplnění snímků o informace GPS z jiných
zařízení
Snímky můžete doplnit o informace GPS pomocí smartphonu s povoleným
Bluetooth
Po nainstalování speciální aplikace Camera Connect (=322) do
smartphonu dokončete tato nastavení.
smartphonu aktivujte služby
1Na
určování polohy.
spojení Bluetooth.
2zNavažte
z Připojte fotoaparát ke smartphonu
3
pomocí technologie Bluetooth (=323).
Vyberte položku [k: Nastavení
GPS].
4Vyberte položku [GPS přes mobil].
5Vyberte možnost [Povolit].
snímek.
6zExponujte
z Ke snímkům se doplní informace
o poloze získané ze smartphonu.
396
Doplnění snímků o informace GPS z jiných zařízení
Zobrazení připojení k systému GPS
Stav získávání informací o poloze ze smartphonu můžete zkontrolovat
podle obrazovky [GPS] na obrazovkách pro fotografování nebo záznam
filmu (=501 a =503).
zz Šedá: Služby určování polohy jsou vypnuté
zz Bliká: Informace o poloze nelze získat
zz Svítí: Jsou přijímány informace o poloze
Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při
fotografování
Snímky pořízené při zapnutém [GPS] jsou opatřeny zeměpisnými
informacemi.
Zeměpisné informace
Informace o poloze přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce
informací o snímku (=256, =312).
(1) Zeměpisná šířka
(2) Zeměpisná délka
(3) Nadmořská výška
(4) Koordinovaný světový čas
(1)
(2)
(UTC)
(3)
(4)
397
Doplnění snímků o informace GPS z jiných zařízení
zz Smartphone může získat informace o poloze pouze tehdy, když je pomocí
technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
zz Informace o směru získávány nejsou.
zz Získané informace o poloze nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při
cestování a stavu smartphonu.
zz Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají
informace o poloze.
zz Informace o poloze se přestanou získávat za těchto podmínek.
yyPárování s bezdrátovým dálkovým ovládáním prostřednictvím Bluetooth
yyVypnutí fotoaparátu
yyUkončení aplikace Camera Connect
yyDeaktivace služeb určování polohy na smartphonu
zz Informace o poloze se přestanou získávat v těchto situacích.
yyVypne se napájení fotoaparátu
yyUkončí se připojení přes Bluetooth
yySmartphone nemá dostatečně nabitou baterii
zz Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je
v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
zz K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.
398
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení
Chcete-li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete
připojení Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
položku.
2zVyberte
z Pokud se zobrazí historie (=390),
přepněte obrazovku pomocí
tlačítek <Y> <Z>.
možnost [Editovat/smazat
3Vyberte
zařízení].
zz Připojení Bluetooth můžete změnit
výběrem smartphonu označeného
šedou ikonou [s]. Po zobrazení
obrazovky [Připojení ke smartphonu]
vyberte položku [Párování přes
Bluetooth] a potom stiskněte na další
obrazovce <0>.
zařízení, pro které chcete
4Vyberte
změnit nebo odstranit nastavení
připojení.
399
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení
položku.
5zVyberte
z Změňte nebo odstraňte nastavení
připojení na zobrazené obrazovce.
zz Změnit přezdívku zařízení
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (=404).
zz Zobrazit sn. (=345)
Zobrazí se po výběru položky [qPřipojení ke smartphonu]. Nastavení
se zobrazí ve spodní části obrazovky.
zz Smazat informace o připojení
Při mazání informací o připojení pro spárovaný smartphone vymažte
rovněž informace o fotoaparátu registrované ve smartphonu (=329).
zz U webových služeb navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY k odstranění
nastavení připojení.
400
Režim V letadle
Můžete dočasně zakázat funkce Wi-Fi a Bluetooth.
položku [k: Režim V
1Vyberte
letadle].
na [Zap].
2zNastavte
z Zobrazí se ikona [ ].
401
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty
Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním
nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto
nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.
položku [k: Vymazat
1Vyberte
bezdrátová nastavení].
2Vyberte tlačítko [OK].
zz Informace v nastavení bezdrátové komunikace zůstanou zachovány, i když
vyberete [Zákl. nastavení] v položce [5: Reset. aparát].
zz Pokud máte fotoaparát spárovaný se smartphonem, vymažte na obrazovce
nastavení Bluetooth smartphonu informace o připojení fotoaparátu, u kterého
jste obnovili výchozí nastavení bezdrátové komunikace.
402
Zobrazení informační obrazovky
Můžete zkontrolovat podrobnosti o chybě a adresu MAC fotoaparátu.
položku [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth připojení].
na [Ukázat info].
2zKlepněte
z Zobrazí se obrazovka [Ukázat info].
zz Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <0> zobrazte obsah chyby.
403
Použití virtuální klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Zadávací pole, pro zadávání textu
Tlačítka kurzoru, pro pohyb
v zadávacím poli
Aktuální počet znaků/dostupný
počet
Klávesnice
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Přepínání režimů vstupu
Mezera
Odstranění znaku v zadávacím
poli
Dokončení zadávání textu
zz Chcete-li přesunout kurzor v rámci (1), otočte voličem <6>.
zz Pro pohyb mezi (2) a (4)–(7) použijte navigační tlačítka <V>.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení zadání nebo při přepínání
režimů vstupu.
404
Reakce na chybové zprávy
Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením
jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.
Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.
zz Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko <0> (=403).
zz Vyberte možnost [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].
Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce přejdete
na odpovídající stránku.
11 (=406)
12 (=406)
21 (=407)
23 (=409)
61 (=410)
63 (=411)
22 (=408)
64 (=411)
65 (=412)
66 (=412)
67 (=412)
68 (=413)
69 (=413)
91 (=413)
121 (=413)
125 (=414)
126 (=414)
127 (=414)
141 (=414)
142 (=414)
151 (=415)
152 (=415)
zz Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth připojení]
zobrazí zpráva [Err**]. Po vypnutí fotoaparátu se již nezobrazuje.
405
Reakce na chybové zprávy
11: Cíl připojení nenalezen
zz V případě, že je zvolena ikona [q]: Je spuštěna aplikace Camera
Connect?
BBNavažte spojení pomocí aplikace Camera Connect (=333).
zz V případě, že je zvolena možnost [D], je spuštěn software EOS?
BBSpusťte software EOS a opětovně navažte spojení (=351).
zz V případě, že je zvolena možnost [l]: Je zapnuta tiskárna?
BBZapněte tiskárnu.
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší.
V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření (=404).
12: Cíl připojení nenalezen
zz Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?
BBZapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte.
Pokud stále nelze spojení navázat, proveďte znovu postup pro
navázání spojení.
406
Reakce na chybové zprávy
21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost [Autom. nastavení].
Jedná se o správné nastavení?
BBPokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu
po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro adresu IP (=385).
U serveru DHCP zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DHCP?
BBZapněte server DHCP.
zz Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?
BBZvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
BBPočet používaných adres můžete snížit odpojením některých
zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
zz Funguje server DHCP správně?
BBZkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje
jako server DHCP.
BBV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval
dostupnost serveru DHCP.
407
Reakce na chybové zprávy
22: DNS server neodpovídá
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné
adrese serveru?
BBPro adresu IP nastavte možnost [Ruční nastavení]. Poté na
fotoaparátu nastavte IP adresu, která odpovídá adrese používaného
serveru DNS (=385, =419).
U serveru DNS zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DNS?
BBZapněte server DNS.
zz Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?
BBZkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP
a příslušné názvy.
zz Funguje server DNS správně?
BBZkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční
jako server DNS.
BBV případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server
DNS k dispozici.
U sítě jako takové zkontrolujte následující:
zz Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi, směrovač
nebo podobné zařízení, které slouží jako brána?
BBV případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány
a zadejte ji do fotoaparátu (=419, =385).
BBZkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve
všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.
408
Reakce na chybové zprávy
23: Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke stejné síti
stejnou IP adresu?
BBZměňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné
adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu
IP zařízení, které má duplicitní adresu.
BBPokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro IP
adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte nastavení
na možnost [Autom. nastavení] (=384).
Reakce na chybové zprávy 21 až 23
zz Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
yyK této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení
se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte,
zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (=404).
409
Reakce na chybové zprávy
61: Terminál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
BBPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=416).
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID
přístupového bodu?
BBZkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte
stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu.
U přístupového bodu zkontrolujte následující:
zz Je přístupový bod zapnutý?
BBZapněte napájení přístupového bodu.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=403).
410
Reakce na chybové zprávy
63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný způsob ověření?
BBFotoaparát podporuje následující metody ověření: [Otevřený
systém], [Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK].
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=403).
64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátového LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?
BBFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=403).
411
Reakce na chybové zprávy
65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
BBPřesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=416).
zz Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.
BBZde jsou možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu
z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného
zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (=416).
66: Nesprávné heslo bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
BBV hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?
BBFotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v přístupovém bodu.
Adresu MAC lze zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] (=403).
412
Reakce na chybové zprávy
68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN.
Znovu od začátku.
zz Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu po
určenou dobu?
BBPřidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití
pro přístupový bod.
zz Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?
BBZkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.
69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN.
Nelze připojit. Znovu od začátku.
zz Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení
stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBChvíli počkejte, než se pokusíte navázat spojení.
91: Jiná chyba
zz Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.
BBSpínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.
121: Nedostatek volného místa na serveru
zz Cílový webový server nemá dostatek volného místa.
BBOdstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte
volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.
413
Reakce na chybové zprávy
125: Zkontrolujte nastavení sítě
zz Je síť připojena?
BBZkontrolujte stav připojení sítě.
126: Nebylo možné se připojit k serveru
zz Ve službě CANON iMAGE GATEWAY právě probíhá údržba nebo
je zatížení momentálně vyšší.
BBZkuste se k webové službě připojit znovu později.
127: Došlo k chybě
zz Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému než
označuje číslo kódu chyby 121 až 126.
BBZkuste znovu navázat spojení Wi-Fi k webové službě.
141: Tiskárna je zaneprázdněná. Opakujte připojení.
zz Neprobíhá na tiskárně proces tisku?
BBPo dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat spojení Wi-Fi
k tiskárně.
zz Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?
BBPo ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu
zkuste znovu navázat spojení Wi-Fi k tiskárně.
142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Je zapnuto napájení tiskárny?
BBZkuste znovu navázat spojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.
414
Reakce na chybové zprávy
151: Přenos zrušen
zz Automaticky přenos snímků na počítač byl přerušen.
BBRestartujte fotoaparát a obnovte automatický přenos snímku.
152: Karta chráněna proti zápisu
zz Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do polohy uzamčeno?
BBNastavte přepínač ochrany karty proti zápisu do polohy, která
umožňuje zápis.
415
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo
při používání funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže,
vyzkoušejte následující kroky.
Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem
Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, spojení Wi-Fi nemusí být
navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V tomto případě přibližte
fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte spojení Wi-Fi.
Místo instalace antény přístupového bodu
zz Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které používáte
fotoaparát.
zz Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem
nenacházeli lidé ani žádné předměty.
Blízká elektronická zařízení
Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících
elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále
od zařízení pro přenos komunikace.
zz Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu IEEE
802.11b/g/n pomocí rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto důvodu
poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí používají stejné
frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové
telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty nebo podobná zařízení.
416
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Upozornění k používání více fotoaparátů
zz Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů pomocí
Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
zz Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi více
fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
zz Pokud používáte více přístupových bodů se standardem IEEE
802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi
ponechejte odstup pěti kanálů, aby bylo omezeno rušení rádiových vln.
Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.
Použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1
zz Dálkové ovládání BR-E1 nelze použít, pokud nejsou fotoaparát
a smartphone spárovány prostřednictvím Bluetooth. Změňte připojení
fotoaparátu k bezdrátovému dálkovému ovládání v položce [KPřipojení
k dálk. ovládání] v položce [k: Wi-Fi/Bluetooth připojení].
417
Zabezpečení
Nejsou-li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít k níže
uvedeným potížím.
zz Sledování přenosu
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou monitorovat přenosy sítě
Wi‑Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
zz Neoprávněný přístup k síti
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou získat neoprávněný přístup
k vámi používané síti a využít ho ke krádeži, úpravě nebo zničení
informací. Kromě toho se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného
přístupu, jako je například falešná identita (na základě falešné identity
se někdo pokusí získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky
s využitím odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší
síti, kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování útoků na
jiné systémy).
Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení sítě,
které zabrání vzniku tohoto typu problémů.
418
Kontrola nastavení sítě
zz Windows
Otevřete [Příkazový řádek] systému Windows a pak napište příkaz
ipconfig/all a stiskněte klávesu <Enter>.
Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska
podsítě, brána a DNS server.
zz Mac OS
V operačním systému Mac OS X otevřete aplikaci [Terminal], zadejte
ifconfig -a a stiskněte tlačítko <Return>. Adresa IP přiřazená počítači se
zobrazí v položce [en0] vedle položky [inet] ve formátu „***.***.***.***“.
* Informace o aplikaci [Terminal] naleznete v nápovědě k operačnímu systému
Mac OS X.
Chcete-li zabránit použití stejné IP adresy pro počítač a další zařízení v síti,
pak v procesech popsaných na =385 změňte při nastavení IP adresy
přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.
Příklad: 192.168.1.10
419
Stav bezdrátové komunikace
Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na obrazovce.
Informační obrazovka
během fotografování
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
420
Informační obrazovka
během přehrávání
(2)
Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu
(1)
(3)
(2)
Stav bezdrátové komunikace
Stav komunikace
Funkce Wi-Fi
Obrazovka
Síla bezdrátového signálu
Wi-Fi:
Zakázáno
Wi-Fi:
Povoleno
Nepřipo‑
jeno
Vyp
Připojování
(bliká)
Připojeno
Posílání dat
(animace)
Chyba připojení
(bliká)
Ukazatel funkce Bluetooth
Funkce Bluetooth
[Povolit]
[Zakázat]
Stav připojení
Obrazovka
Připojeno k Bluetooth
Bluetooth není připojeno
s
s
Bluetooth není připojeno
Nezobrazuje se
zz V případě připojení k počítačům, tiskárnám nebo webovým službám
prostřednictvím Wi-Fi je indikován stav „Bluetooth není připojeno“.
421
422
Nastavení funkce
V této kapitole jsou popsána nastavení nabídky na záložce pro
nastavení funkcí ([5]).
⿟⿟ Ikona M vpravo od názvu stránky označuje, že funkce je
k dispozici pouze v pokročilých režimech fotografování ([d],
[s], [f] a [a]) nebo [k] režimech filmu ([k] a [M]).
423
Záložky nabídek: Nastavení funkce
zz Nastavení funkce 1
=426
=428
=431
=432
=433
zz Nastavení funkce 2
=435
=436
=437
=438
=441
=442
zz Nastavení funkce 3
=443
=444
=445
=446
=447
=448
424
Záložky nabídek: Nastavení funkce
zz Nastavení funkce 4
=449
=451
=452
zz Nastavení funkce 5
=458
=453
=454
=456
=456
=456
425
Výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete
zachycené snímky uložit.
Vytvoření složky
1Vyberte položku [5: Vybrat složku].
2Vyberte možnost [Vytvořit složku].
3Vyberte tlačítko [OK].
426
Výběr složky
Výběr složky
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovce výběru složky vyberte
složku.
zz Zachycené snímky se uloží do vybrané
složky.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímků ve složce
Nejnižší číslo souboru
Název složky
Nejvyšší číslo souboru
Složky
zz Složka může obsahovat až 9999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999).
Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky
zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také v případě,
že provedete ruční reset (=430). Lze vytvořit složky označené čísly
v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí počítače
zz Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“.
Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení
a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát „100ABC_D“.
První tři číslice vždy představují číslo složky, od 100 do 999. Pět koncových
znaků může být libovolná kombinace velkých a malých písmen od A do Z, číslic
a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Uvědomte si také, že dva názvy
složek nemohou sdílet stejné trojmístné číslo složky (například „100ABC_D“
a „100W_XYZ“), i když se zbývajících pět znaků v jednotlivých názvech liší.
427
Číslování souborů
Pořízeným snímkům uloženým do složky
se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999.
Způsob přiřazování čísel souborům snímků
lze změnit.
(Příklad) IMG_0001.JPG
Číslo souboru
1Vyberte položku [5: Číslov. soub.].
položku.
2zNastavte
z Vyberte možnost [Číslování].
zz Vyberte možnost [Souvislé] nebo
[Autom. reset].
zz Chcete-li vynulovat číslování souborů,
vyberte možnost [Ruční reset]
(=430).
zz Výběrem možnosti [OK] vytvoříte novou
složku a soubory se začnou označovat
od čísla 0001.
zz Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude
fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro
ukládání. Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty.
Vyměňte ji za novou kartu.
428
Číslování souborů
Souvislé
Pro případy, kdy si budete přát pokračovat v pořadí číslování
souborů i po výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné
v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více
kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové
snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů, je
doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Následující číslo souboru v řadě
429
Číslování souborů
Automatický reset
Pro případy, kdy si budete přát opětovné zahájení číslování
souborů od hodnoty 0001 při každé výměně karty nebo
vytvoření nové složky.
Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný
v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro
nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které
jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky
s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově
naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslování souborů je vynulováno
Ruční reset
Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty
0001 nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001
v nové složce.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude
zahájeno od hodnoty 0001.
To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky
pořízené včera a pro snímky pořízené dnes.
430
Autootáčení
Nastavení automatického otáčení, které při zobrazení
narovnává snímky pořízené na výšku, můžete změnit.
1Vyberte položku [5: Aut. otáčení].
2Vyberte položku.
zz ZapzD
Snímky ve fotoaparátu i na počítači se při zobrazení automaticky otáčejí.
zz ZapD
Snímky se automaticky otáčejí jenom při zobrazení na počítači.
zz Vyp
zz Snímky pořízené s automatickým otáčením nastaveným na možnost [Vyp]
se při přehrávání neotočí, i když později nastavíte automatické otáčení na
možnost [Zap].
zz Při pořízení snímku s fotoaparátem směřujícím nahoru nebo dolů nemusí být
automatické otočení na správnou orientaci zobrazení pro prohlížení provedeno
správně.
zz Pokud se snímky na počítači automaticky neotočí, zkuste použít software EOS.
431
Přidání informace o orientaci do filmů
U filmů zaznamenaných fotoaparátem drženým na výšku lze informace
o orientaci označující, která strana je nahoře, přidat automaticky,
aby bylo možné přehrávat je ve stejné orientaci na smartphonech
nebo jiných zařízeních.
položku [5: Přidat info
1Vyberte
o otáč. k].
2Vyberte položku.
zz Povolit
Přehrávání filmů na smartphonech nebo jiných zařízeních v orientaci,
ve které byly zaznamenány.
zz Zakázat
Přehrávání filmů horizontálně na smartphonech nebo jiných zařízeních
bez ohledu na orientaci záznamu.
zz Filmy se přehrávají vodorovně na fotoaparátu, bez ohledu na nastavení položky
[5: Přidat info o otáč. k].
432
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
zz Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na
kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na
kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste před
formátováním karty snímky a data do počítače nebo do jiného zařízení.
položku [5: Formátovat
1Vyberte
kartu].
kartu.
2zNaformátujte
z Vyberte tlačítko [OK].
zz Při nízkoúrovňovém formátování
stiskněte tlačítko <B>, aby se
k položce [Nízkoúrovňové form.]
doplnilo zatržítko <X>, a poté vyberte
položku [OK].
zz Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než
kapacita uvedená na samotné kartě.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
433
Formátování karty
Kartu formátujte v následujících případech:
⿟⿟ Je-li karta nová.
⿟⿟ Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
⿟⿟ Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
⿟⿟ Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (=493).
Nízkoúrovňové formátování
⿟⿟ Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo
čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
⿟⿟ Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny
sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat déle než
normální formátování.
⿟⿟ Probíhající nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Storno]. I v tomto případě už bude dokončeno
normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým způsobem.
Formáty souborů na kartě
⿟⿟ Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32.
Karty SDXC budou naformátovány systémem exFAT.
⿟⿟ Při záznamu filmu pomocí karty naformátované ve formátu exFAT bude
film zaznamenán do jednoho souboru (místo rozdělení do více souborů)
i když překročí 4 GB. (Velikost videosouboru filmu překročí 4 GB.)
zz Je možné, že karty SDXC naformátované na tomto fotoaparátu nepůjdou použít
v jiných fotoaparátech. Také upozorňujeme, že karty naformátované systémem
exFAT nemusí být rozpoznány některými operačními systémy počítačů nebo
čtečkami karet.
zz Formátování nebo vymazání dat na kartě nezajistí úplné vymazání dat.
Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci
karty proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky zničte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
434
Režim Eco
Během zobrazení obrazovky fotografování můžete šetřit energii baterie.
Pokud se fotoaparát nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se snížila
spotřeba baterie.
1Vyberte položku [5: Režim Eco].
[Zap].
2zVyberte
z Pokud se fotoaparát nepoužívá přibližně
2 sekundy, obrazovka ztmavne, a po
uplynutí přibližně 10 sekund se vypne.
zz Chcete-li znovu aktivovat obrazovku a připravit se na fotografování, když je
obrazovka vypnutá po dobu kratší než přibližně tři minuty, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
zz Fotoaparát se automaticky vypne přibližně po třech minutách nečinnosti,
jakmile je obrazovka vypnutá.
435
Úspora energie
Podle potřeby je možné nastavit dobu pro automatické vypnutí obrazovky
a fotoaparátu a hledáčku ([Vyp displeje] a [Autom.vypnutí]).
položku [5: Úspora
1Vyberte
energie].
2Vyberte položku.
zz I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje] k vypnutí
obrazovky.
zz Nastavení položek [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] neplatí při nastavení
režimu Eco na [Zap].
436
Jas displeje
Jas obrazovky je nastavitelný.
1Vyberte položku [5: Jas displeje].
nastavení.
2zUpravte
z Sledujte šedý graf a pomocí
tlačítek <Y> <Z> upravte jas.
Poté stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučuje se podívat se na histogram
(=312).
437
Datum/čas/pásmo
Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma
nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.
Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct
jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.
Protože k pořízeným snímkům se připojuje datum pořízení a informace
o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.
položku [5: Datum/čas/
1Vyberte
pásmo].
časové pásmo.
2zNastavte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [Časové pásmo].
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte časové pásmo a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud vaše časové pásmo není
uvedené, stiskněte tlačítko <M>
a potom v části [Rozdíl času] nastavte
rozdíl oproti UTC.
438
Datum/čas/pásmo
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Rozdíl času] (+/–/hodiny/
minuty) a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po zadání časového pásma a rozdílu
času použijte tlačítka <Y> <Z>
k výběru možnosti [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
datum a čas.
3zNastavte
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
letní čas.
4zNastavte
z Nastavte podle potřeby.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte možnost [Y] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte možnost [Z] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud je pro letní čas nastavena
možnost [Z], čas nastavený v kroku
3 se posune dopředu o 1 hodinu.
Po nastavení možnosti [Y] bude letní
čas zrušen a čas se vrátí zpět o 1 hodinu.
nastavení.
5zUkončete
z Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [OK].
439
Datum/čas/pásmo
zz Pokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije nebo
pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu, může dojít
k vynulování nastavení data, času a časového pásma. Jestliže k tomu dojde,
nastavte tyto hodnoty znovu.
zz Po změně nastavení položky [Pásmo/rozdíl času] zkontrolujte, zda jsou
nastaveny správné údaje pro datum/čas.
zz Doba automatického vypnutí napájení může být prodloužena během zobrazení
obrazovky [5: Datum/čas/pásmo].
440
Jazyk
1Vyberte položku [5: JazykK].
2Nastavte požadovaný jazyk.
441
Funkce tlačítka spouště pro filmy
Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během záznamu filmu
stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.
položku [5: Funkce tl.
1Vyberte
spouště pro filmy].
položku.
2zVyberte
z Namáčknutí
Určete funkci, která se provede po
namáčknutí tlačítka spouště napůl.
zz Plné zmáčknutí
Tato položka se zobrazuje při nastavení
přepínače režimů fotografování
na <k>.
Určete funkci, která se provede po
úplném stlačení tlačítka spouště.
Při nastavení položky [Plné zmáčknutí] na [Spušt./zast.film.], můžete
spustit/zastavit záznam filmu tlačítkem snímání filmů nebo úplným
stisknutím tlačítka spouště.
zz Položka [Namáčknutí] se přepne z nastavení [Měř.+One-Shot AF] na
[Měř.+k Servo AF] při nastavení položky [Velik.film.zázn.] na [H].
442
Videosystém
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení.
Toto nastavení určuje, jaké snímkové frekvence budou dostupné při
záznamu filmů.
1Vyberte položku [5: Videosystém].
položku.
2zVyberte
z Pro NTSC
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz Pro PAL
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
443
Ovládání dotykem
položku [5: Ovládání
1Vyberte
dotykem].
položku.
2zVyberte
z Možnost [Standardní] představuje
běžné nastavení.
zz Možnost [Citlivé] poskytuje rychlejší
odezvu panelu dotykové obrazovky než
možnost [Standardní].
Upozornění pro operace ovládání dotykem
zz Nepoužívejte pro dotykové operace žádné ostré předměty, jako jsou nehty,
kuličková pera atd.
zz Dotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty. Pokud je obrazovka vlhká nebo
máte mokré prsty, panel dotykové obrazovky nemusí reagovat nebo může dojít
k chybné operaci. V tomto případě vypněte napájení a otřete vlhkost hadříkem.
zz Nalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na obrazovku může
dojít ke zhoršení odezvy dotykového ovládání.
zz Při rychlém provedení dotykové operace po nastavení možnosti [Citlivé] může
být odezva na dotyk slabší.
444
Nastavení automatického blokování
obrazovky
Chcete-li snížit pravděpodobnost, že fotoaparát detekuje nechtěné operace
dotykové obrazovky, můžete zakázat po určené době dotykové operace
obrazovky fotografování.
položku [5: Nast. auto.
1Vyberte
zamčení obraz.].
položku [Auto. zam.
2Nastavte
obraz.] na [Povolit].
položku [Doba uzamčení].
3zNastavte
z Automatické blokování obrazovky je
aktivováno po uplynutí zadaného času
bez jakékoli operace fotoaparátu při
zobrazení obrazovky fotografování.
zz Stisknutím libovolného tlačítka zrušíte
automatické zamčení obrazovky.
zz Automatické blokování obrazovky je deaktivováno, když jsou zobrazeny
nabídky nebo obrazovky přehrávání, když je obrazovka zaměřena na objekty
a když fotoaparát automaticky zaostřuje nebo exponuje.
445
Zvuková signalizace
Zvukovou signalizaci při zaostření na objekt nebo jiné operaci můžete vypnout.
1Vyberte položku [5: Tón].
položku.
2Vyberte
Dotkněte se
Ke ztlumení zvukové signalizace dojde
pouze při dotykovém ovládání.
Zakázat
Vypne zvukovou signalizaci při zaostření
na objekt, při fotografování pomocí
samospouště, při dotykovém ovládání
a v dalších situacích.
446
HDMI rozlišení
Nastavte rozlišení obrazového výstupu, když je fotoaparát připojen
k televizoru nebo externímu záznamovému zařízení pomocí kabelu HDMI.
položku [5: HDMI
1Vyberte
rozlišení].
položku.
2Vyberte
Auto
Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
1080p
Výstup s rozlišením 1080p. Tuto možnost
vyberte, pokud chcete zabránit potížím
se zobrazením nebo prodlevou,
když fotoaparát přepíná rozlišení.
447
HDMI HDR výstup
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
položku [5: HDMI HDR
1Vyberte
výstup].
2Vyberte [Zap].
zz Ujistěte se, že je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
zz V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
zz Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.
448
Zobrazení informací o snímku
Informace, které se zobrazují při fotografování, lze přizpůsobit.
Vyberte položku [5: Zobr. info
ke sn.].
Zobrazení rastru
1Vyberte možnost [Zobrazit rastr].
2Vyberte položku.
449
Zobrazení informací o snímku
Histogram
1Vyberte možnost [Histogram].
2Vyberte položku.
450
Převrácení zobrazení
Při fotografování s obrazovkou otočenou k objektu (směrem k přední části
fotoaparátu) lze zobrazit zrcadlový obraz.
položku [5: Převr.
1Vyberte
zobrazení].
[Zap].
2zVyberte
z Pokud upřednostňujete nepřevracet
zobrazení při otočení obrazovky směrem
k přední části fotoaparátu, vyberte
možnost [Vyp].
451
Způsob zobrazení
Při pořizování statických snímků můžete upřednostnit hladné zobrazování
nebo úsporu energie.
položku [5: Způsob
1Vyberte
zobrazení].
2Vyberte položku.
452
Resetování fotoaparátu
M
V režimech fotografování [d], [s], [f], [a], [k] a [M] můžete
obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.
1Vyberte položku [5: Reset. aparát].
položku [Zákl. nastavení].
2zVyberte
z Chcete-li vymazat další nastavení,
vyberte [Další nastavení] a potom
vyberte položku.
3Vyberte tlačítko [OK].
zz U základních nastavení, jako je [JazykK] a [Datum/čas/pásmo], nejsou
obnovovány výchozí parametry.
zz Na pořízených snímcích se můžou objevit světelné body, pokud je snímač
ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Pokud ano, může
pomoci snížit jejich výskyt provedením některé z následujících akcí s vybranou
možností [Zákl. nastavení]: (1) Podržte stisknuté tlačítko <I> a stiskněte
tlačítko <M>, resp., (2) Vyberte [Zákl. nastavení], stiskněte tlačítko
<0> a potom vyberte možnost [OK] (ale mějte na paměti, že možnost (2)
obnoví výchozí nastavení fotoaparátu).
453
Údaje copyrightu
M
Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou zaznamenány do snímku jako
údaje Exif.
položku [5: Údaje
1Vyberte
copyrightu].
2Vyberte položku.
text.
3zZadejte
z Pomocí navigačních tlačítek <V>
vyberte znak a poté jej zadejte
stisknutím tlačítka <0>.
zz Chcete-li přepnout režimy vstupu,
vyberte [ ] a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li odstranit předchozí znak,
vyberte položku [ ] a stiskněte
tlačítko <0>.
nastavení.
4zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
stiskněte tlačítko [OK].
454
Údaje copyrightu
Kontrola údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Zobrazit
údaje copyrightu], můžete zkontrolovat
informace [Autor] a [Copyright],
které jste zadali.
Odstranění údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu], můžete
odstranit informace [Autor] a [Copyright].
zz Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru
možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
zz Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru
EOS Utility (software EOS).
455
URL pro manuál/software
Chcete-li stáhnout návody k použití, vyberte
položku [5: URL pro manuál/software]
a naskenujte zobrazený kód QR pomocí
smartphonu.
Pro přístup k webové stránce na zobrazené
adrese URL a stažení softwaru můžete
použít rovněž počítač.
Zobrazení loga osvědčení
M
Vyberte položku [5: Zobrazení loga
osvědčení] pro zobrazení některých
log osvědčení fotoaparátu. Další loga
osvědčení naleznete na těle fotoaparátu
a na obalu fotoaparátu.
Firmware
M
Vyberte položku [5: Firmware] pro
aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo
aktuálního objektivu.
456
Uživatelské funkce (C.Fn)
Můžete provádět jemná nastavení funkcí fotoaparátu a měnit
funkce tlačítek a voličů tak, aby vyhovovaly vašemu fotografování.
457
Nastavení uživatelských funkcí
M
položku [Uživatel. funkce
1Vyberte
(C.Fn)].
(1)
číslo uživatelské funkce (1).
2zVyberte
z Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
číslo uživatelské funkce a potom
stiskněte tlačítko <0>.
nastavení podle potřeby.
3zZměňte
z Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadované nastavení (číslo) a potom
stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li nastavit další uživatelskou
funkci, zopakujte kroky 2–3.
zz V dolní části obrazovky jsou pod
příslušnými čísly funkcí zobrazena
aktuální nastavení uživatelských funkcí.
nastavení.
4zUkončete
z Stiskněte tlačítko <M>.
Vymazání všech uživatelských funkcí
Všechna nastavení uživatelských funkcí, která jste provedli, se vymažou
výběrem položky [5: Reset. aparát], [Další nastavení], a potom položky
[Uživatel. funkce (C.Fn)] (=453).
458
Položky nastavení uživatelských funkcí
M
Uživatelské funkce jsou uspořádány do dvou skupin podle typu funkce:
C.Fn I: Expozice, C.Fn II: Ostatní.
C.Fn I: Expozice
C.Fn-1
Rozšíření ISO
0: Vyp
1: Zap
Když nastavujete citlivost ISO, můžete nastavit „H“ (ekvivalent
ISO 51200) pro statické snímky a „H“ (ekvivalent ISO 25600) pro filmy.
Mějte na paměti, že při nastavení položky [z: Priorita vysokých
jasů] na [Povolit] nebo [Vylepšeno] nelze vybrat položku „H“.
zz U filmů 4K je rozsah citlivostí ISO ISO 100–6400, a to i při nastavení položky
[Rozšíření ISO] na [1: Zap].
C.Fn-2
Bezpečný posun
0: Zakázáno
1: Povoleno
Můžete fotografovat s rychlostí závěrky a hodnotou clony automaticky
upravenými tak, aby umožňovaly standardní expozici, pokud by
standardní expozice nebyla dostupná při vámi zadané rychlosti závěrky
nebo hodnoty clony v režimu [s] nebo [f].
459
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II: Ostatní
C.Fn-3
Tlačítko závěrka/blok. AE
0: Blokování AF/AE
1: Blokování AE/AF
To je výhodné, pokud chcete zaostřovat a měřit expozici samostatně.
Stiskněte <A> pro automatické zaostření a stisknutím tlačítka spouště
do poloviny aktivujte blokování AE.
2: AF/blok. AF, neblok. AE
Během používání Servo AF můžete stisknout tlačítko <A> pro
dočasné zastavení činnosti AF. Tím se zabrání přeostření automatickým
zaostřováním v případě jakékoli překážky procházející mezi
fotoaparátem a objektem. Expozice je nastavena v okamžiku pořízení
snímku.
3: AE/AF, neblok. AE
To je užitečné pro objekty, které se opakovaně pohybují a zastavují.
Během používání Servo AF můžete stisknout tlačítko <A> pro spuštění
nebo zastavení provozu Servo AF. Expozice je nastavena v okamžiku
pořízení snímku. Můžete tak nastavit fotoaparát takovým způsobem,
aby vždy udržoval optimální zaostření a expozici a čekal na rozhodující
okamžik.
zz Při nastavení 1 nebo 3 se stisknutím tlačítka <A> během záznamu filmu
spustí jednorázové zaostření One-Shot AF.
C.Fn-4
zFunkce tlačítka snímání filmů
Můžete změnit funkci tlačítka snímání filmů <o> během fotografování.
0: Spuštění/zastavení záznamu filmu
1: Náhled hloubky ostrosti (DOF)
Zacloní objektiv na zadanou hodnotu clony, což umožní zkontrolovat
rozsah ostré kresby (hloubku ostrosti).
2: Zakázat
Zakáže tlačítko <o>, takže jeho stisknutí nemá žádný účinek.
460
Položky nastavení uživatelských funkcí
C.Fn-5
Uvolnit závěrku bez objekt.
Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo zaznamenávat filmy bez
objektivu připojeného k fotoaparátu.
0: Zakáz.
1: Povoleno
C.Fn-6
Zatažení objek. při vypnutí
Nastavení zasunutí objektivu pro soukolím naháněné objektivy EF a EF-S
STM (např. EF 40mm f/2.8 STM) nasazené na fotoaparát. Můžete určit,
jestli se objektivy vysunuté pro použití automaticky zasunou při vypnutí
fotoaparátu.
0: Povolit
1: Zakáz.
zz Zasunutí objektivu není aktivováno automatickým vypnutím napájení
(s výjimkou objektivů EF-M).
zz Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.
zz Při nastavení možnosti [0: Povolit] se tato funkce uplatní, bez ohledu na
nastavení (AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.
461
462
Moje menu
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky
a uživatelské funkce, jejichž nastavení často měníte.
zz Záložka [9: Moje menu] se nezobrazí, pokud je položka
[Zobraz. menu] na záložce [j: Zobrazení nastavení
úrovně] nastavena na [S pokyny]. Chcete-li nastavit Moje
menu, změňte položku [Zobraz. menu] na [Standardní].
463
Záložky nabídek: Moje menu
=465
=468
=468
=469
464
M
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
M
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské funkce,
jejichž nastavení často měníte.
Vytvoření a přidání záložky Moje Menu
možnost [Přidat záložku
1Vyberte
Moje menu].
tlačítko [OK].
2zVyberte
z Opakováním kroků 1 a 2 můžete vytvořit
až pět záložek nabídky Moje menu.
Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu
1Vyberte ikonu [9: Konfigurovat].
465
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
možnost [Vybrat položky
2Vyberte
k registraci].
požadované položky.
3zZadejte
z Vyberte možnost, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
zz Můžete uložit až šest položek.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení záložek nabídky Moje menu
Můžete seřazovat a odstraňovat položky na
záložce nabídky a přejmenovat či odstranit
záložku nabídky.
zz Řadit zadané položky
Pořadí registrovaných položek v nabídce Moje menu můžete změnit.
Vyberte možnost [Řadit zadané položky], vyberte položku pro
přemístění a stiskněte <0>. Zatímco je zobrazena ikona [z],
přesuňte položku pomocí tlačítek <W> <X> a poté stiskněte <0>.
zz Vymazat zvolené položky/Vymazat všech.polož.na zálož.
Můžete vymazat libovolné registrované položky. Možnost [Vymazat
zvolené položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné
a možnost [Vymazat všech.polož.na zálož.] k odstranění všech položek
na záložce najednou.
466
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
zz Vymazat záložku
Můžete vymazat aktuální záložku nabídky Moje menu. Vyberte možnost
[Vymazat záložku] pro vymazání záložky [MY MENU*].
zz Přejmenovat záložku
Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.
možnost [Přejmenovat
1Vyberte
záložku].
text.
2zZadejte
z Vyberte [ ] a stiskněte <0> pro
odstranění nepotřebných znaků.
zz Pomocí navigačních tlačítek <V>
vyberte znak a poté jej zadejte
stisknutím tlačítka <0>.
zz Chcete-li přepnout režimy vstupu,
vyberte [ ] a stiskněte tlačítko <0>.
zadání.
3zPotvrďte
z Stiskněte tlačítko <M> a poté
stiskněte tlačítko [OK].
467
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Vymazání všech záložek Moje menu/Vymazání všech položek
Můžete odstranit všechny vytvořené
záložky Moje menu nebo položky Moje
menu v nich registrované.
zz Vymaz. všechny zál. Moje menu
Můžete vymazat všechny záložky Moje menu, které jste vytvořili.
Po výběru položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní
všechny záložky [MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí stav
záložky [9].
zz Vymazat všechny položky
Můžete odstranit všechny položky registrované na záložkách
[MY MENU1] až [MY MENU5]. Záložky zůstanou zachovány.
Pokud je vybrána položka [Vymazat všechny položky], všechny položky
registrované pod všemi vytvořenými záložkami budou odstraněny.
zz Pokud spustíte funkci [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál.
Moje menu], odstraní se také záložky přejmenované pomocí položky
[Přejmenovat záložku].
468
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Nastavení zobrazení nabídky
Můžete vybrat položku [Zobraz. menu]
a nastavit obrazovku nabídky, která
se zobrazí jako první po stisknutí
tlačítka <M>.
zz Normální zobrazení
Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
zz Zobrazení ze zál. Moje menu
Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [9].
zz Zobrazení jen zál. Moje menu
Zobrazí se pouze záložka [9]. (Záložky [z], [3], [k], [5] a [j] se
nezobrazí.)
469
470
Referenční informace
471
Software
Nejnovější verzi softwaru EOS nebo jiného speciálního softwaru si můžete
stáhnout z webu Canon.
Stažení a instalace softwaru EOS a dalšího specializovaného
softwaru
Vždy nainstalujte nejnovější verzi softwaru.
Aktualizujte veškeré předchozí verze jejich přepsáním nejnovější verzí.
zz Nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software.
Software by se nenainstaloval správně.
zz Software nelze do počítače nainstalovat bez připojení k Internetu.
zz Předchozí verze nedokáží správně zobrazit snímky z tohoto fotoaparátu.
Také není možné zpracování snímků RAW z tohoto fotoaparátu.
software.
1zStáhněte
z Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující webovou
stránku Canon.
www.canon.com/icpd
zz Zadejte sériové číslo na zadní straně obrazovky a potom
stáhněte software.
zz Rozbalte jej v počítači.
Pro Windows
Klikněte na zobrazený instalační soubor pro zahájení instalace.
Pro Macintosh
Vytvoří se a zobrazí soubor dmg. Při spouštění instalačního
programu postupujte podle následujících kroků.
472
Software
(1) Dvakrát klikněte na soubor dmg.
BBNa ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.
Pokud se instalační soubor nezobrazí, zobrazte ho tak,
že dvakrát kliknete na jednotku.
(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.
BBInstalační soubor se spustí.
2Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Stažení návodů k použití softwaru
Návody k použití softwaru (ve formátu PDF) lze do počítače stáhnout
z webu společnosti Canon.
zz Web ke stažení návodů k použití softwaru
www.canon.com/icpd
zz K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je vyžadován software
určený k prohlížení souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe
Acrobat Reader DC (doporučujeme používat nejnovější verzi).
zz Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
zz Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete.
zz Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru.
473
Import snímků do počítače
Software EOS můžete použít k importování snímků z fotoaparátu do
počítače. K dispozici jsou dva způsoby, jak to provést.
Připojení k počítači prostřednictvím propojovacího kabelu
(prodávaný samostatně)
1Nainstalujte software (=472).
fotoaparát k počítači
2Připojte
pomocí propojovacího kabelu
(prodává se samostatně).
zz Jako propojovací kabel můžete použít
kabel IFC-600PCU (prodává se
samostatně).
zz Zasuňte zástrčku kabelu do digitálního
konektoru fotoaparátu (USB Micro-B).
zz Zapojte zástrčku kabelu do konektoru
USB počítače (USB typu A).
importujte pomocí softwaru
3Snímky
EOS Utility.
zz Pokyny naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.
zz Když je vytvořeno Wi-Fi připojení, fotoaparát nemůže komunikovat s počítačem,
ani když jsou propojené propojovacím kabelem.
474
Import snímků do počítače
Čtečka karet
K importu snímků do počítače můžete použít čtečku karet.
1Nainstalujte software (=472).
2Vložte kartu do čtečky karet.
importujte pomocí softwaru
3Snímky
Digital Photo Professional.
zz Prostudujte si příručku Digital Photo
Professional Návod k použití.
zz Při stahování snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez použití
softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.
475
Použití příslušenství pro zásuvku
elektrické sítě
Fotoaparát lze napájet ze zásuvky elektrické sítě s pomocí DC propojky
DR-E12 a kompaktního napájecího adaptéru CA-PS700 (obojí prodávané
samostatně).
propojku.
1zVložte
z Vypněte fotoaparát.
zz Otevřete kryt a zasuňte propojku tak,
aby kontakty směřovaly podle obrázku.
zz Zavřete kryt.
adaptér k propojce.
2zPřipojte
z Otevřete kryt a zasuňte zástrčku
(2)
adaptéru úplně do konektoru propojky.
(1)
napájecí kabel.
3zPřipojte
z Vložte jeden konec napájecího kabelu
do kompaktního napájecího adaptéru
a druhý konec zapojte do zásuvky
elektrické sítě.
zz Po dokončení používání fotoaparát
vypněte a odpojte napájecí kabel
ze zásuvky.
zz Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než kompaktní napájecí adaptér CA-PS700.
zz Nezapojujte ani neodpojujte adaptér ani napájecí kabel, když je fotoaparát
zapnutý.
zz Po dokončení používání fotoaparát vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
476
Pokyny k odstraňování problémů
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné
informace v těchto Pokynech k odstraňování problémů. Pokud se vám
nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo
nejbližší servisní středisko Canon.
Potíže s napájením
Baterie nelze nabít nabíječkou.
⿟⿟ Nepoužívejte jiné bateriové zdroje než originální bateriový zdroj LP-E12
od společnosti Canon.
Světlo nabíječky baterií bliká.
⿟⿟ Pokud dojde k potížím s nabíječkou baterií, začne blikat oranžové světlo
a ochranný obvod přeruší nabíjení. Pokud k tomu dojde, odpojte zástrčku
nabíječky ze zásuvky, vyjměte a znovu vložte baterii a vyčkejte chvíli,
než nabíječku znovu zapojíte do zásuvky.
Fotoaparát není aktivován, ani když je zapnutý.
⿟⿟ Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (=44).
⿟⿟ Zkontrolujte, zda je zavřený kryt prostoru pro baterii (=44).
⿟⿟ Zkontrolujte, zda je zavřený kryt slotu karty (=46).
⿟⿟ Nabijte baterii (=42).
Kontrolka přístupu svítí, i když je fotoaparát vypnutý.
⿟⿟ Kontrolka přístupu svítí, zatímco fotoaparát zaznamenává snímky
na kartu. Po dokončení záznamu snímku kontrolka přístupu zhasne
a napájení se automaticky vypne.
477
Pokyny k odstraňování problémů
Baterie se rychle vybíjí.
⿟⿟ Používejte plně nabitou baterii (=42).
⿟⿟ Možná došlo ke snížení výkonu baterie. V případě špatné schopnosti
dobití baterie vyměňte baterii za novou.
⿟⿟ Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
Použitím funkce Wi-Fi/Bluetooth (bezdrátové komunikace).
Fotoaparát se sám vypíná.
⿟⿟ Pracuje automatické vypnutí napájení. Chcete-li deaktivovat automatické
vypnutí napájení, nastavte položku [Autom.vypnutí] v položce
[5: Úspora energie] na [Zakázat] (=436).
⿟⿟ I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje]
k vypnutí obrazovky, přičemž fotoaparát zůstane zapnutý.
⿟⿟ Nastavte položku [5: Režim Eco] na [Vyp].
478
Pokyny k odstraňování problémů
Problémy vztahující se k fotografování
Nelze nasadit objektiv.
⿟⿟ K nasazení objektivu EF/EF-S budete potřebovat upevňovací adaptér.
Fotoaparát nelze používat s objektivy RF.
Nelze pořídit ani zaznamenat žádné snímky.
⿟⿟ Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (=46).
⿟⿟ Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje
zápis nebo vymazání (=46).
⿟⿟ Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (=46, =277).
⿟⿟ Když se při snaze zaostřit změní barva AF bodu na oranžovou, nelze
fotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny znovu
automaticky zaostřete nebo zaostřete ručně (=57, =185).
Kartu nelze použít.
⿟⿟ Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, viz =48 nebo
=493.
Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se chybová
zpráva.
⿟⿟ Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT, pokud
v tomto fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do jiného
fotoaparátu, může se zobrazit chybová zpráva a nemusí být možné
kartu použít.
479
Pokyny k odstraňování problémů
Snímek je neostrý nebo rozmazaný.
⿟⿟ Nastavte položku [z: Režim ostření] na [AF] (=182).
⿟⿟ Pokud používáte objektiv s přepínačem režimů zaostřování, přepněte
přepínač do polohy <AF> (=55).
⿟⿟ Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu
(=57).
⿟⿟ V položce [z: Nastavení IS] nastavte položku [Režim IS] na [Zap]
(=188).
⿟⿟ Při použití objektivu vybaveného přepínačem stabilizace obrazu nastavte
přepínač do polohy <1> (=188).
⿟⿟ Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky. Použijte
vyšší rychlost závěrky (=106), nastavte vyšší citlivost ISO (=138),
použijte blesk (=243) nebo stativ.
⿟⿟ Viz část „Minimalizace rozostřených snímků“ na =75.
Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.
⿟⿟ Nastavte položku Činnost AF na možnost jednorázové automatické
zaostřování (One-Shot AF). Fotografování s blokovaným zaostřením
není možné s funkcí Servo AF (=76, =167).
Kontinuální snímání je pomalé.
⿟⿟ Rychlost kontinuálního snímání pro kontinuální snímání může být
v závislosti na následujících podmínkách nižší: stav baterie, teplota,
rychlost závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost AF, typ objektivu,
použití blesku a nastavení funkcí snímání (=134).
480
Pokyny k odstraňování problémů
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním
snímání.
⿟⿟ Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (jako je travnatá plocha),
zvýší se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence
může být nižší, než je hodnota uvedená na =495.
Maximální počet snímků sekvence zobrazený pro kontinuální
snímání zůstane stejný i po změně karty.
⿟⿟ Zobrazený maximální počet snímků sekvence zůstane při změně karty
stejný, i když přejdete na vysokorychlostní kartu. Maximální počet
snímků sekvence uvedený v tabulce na =495 je založen na testovací
kartě společnosti Canon. (Čím vyšší rychlost zápisu karty, tím vyšší
bude skutečný maximální počet snímků sekvence.) Proto se zobrazený
maximální počet snímků sekvence může lišit od skutečného maximálního
počtu snímků sekvence.
I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný
snímek světlý.
⿟⿟ Nastavte položku [z: Automatická optimalizace jasu] na [Zakázat]
(=141). Pokud je nastavena možnost [Nízká], [Standardní] nebo
[Vysoká], může být výsledný snímek světlý i v případě, že jste nastavili
sníženou kompenzaci expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem.
Nelze nastavit ISO 100. Nelze zvolit rozšíření citlivosti ISO.
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit] nebo
[Vylepšeno] začíná dostupný rozsah citlivostí ISO hodnotou ISO 200.
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit] nebo
[Vylepšeno], není možnost H (rozšířená citlivost ISO) k dispozici ani
při nastavení položky [Rozšíření ISO] v položce [5: Uživatel. funkce
(C.Fn)] na [1: Zap].
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Zakázat] můžete
nastavit citlivost ISO 100/125/160 nebo H (rozšířená citlivost ISO).
481
Pokyny k odstraňování problémů
Nelze nastavit kompenzaci expozice, zatímco jsou současně vybrány
ruční expozice a automatické nastavení citlivosti ISO.
⿟⿟ Pokyny k nastavení kompenzace expozice viz =111.
Nejsou zobrazeny všechny možnosti korekce odchylky objektivu.
⿟⿟ Přestože nejsou funkce [Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce]
při nastavení položky [Digital Lens Optimizer] na [Povolit] zobrazeny,
jsou obě funkce při snímání používány, jako když jsou nastaveny
na [Povolit].
⿟⿟ Během záznamu filmu se nezobrazí položky [Korekce distorze],
[Digital Lens Optimizer] a [Korekce difrakce].
Blesk neemituje záblesk.
⿟⿟ Fotografování s bleskem se může dočasně zakázat pro ochranu hlavy
blesku, pokud se blesk v krátkém časovém úseku opakovaně používá.
Použitím blesku v režimu [f] nebo [d] se sníží rychlost závěrky.
⿟⿟ Pro zajištění standardní expozice pro objekty a pozadí se rychlost
závěrky automaticky sníží (fotografování s pomalou synchronizací)
pro snímky za nízké hladiny osvětlení u nočních scén a podobných
pozadí. Chcete‑li zabránit nízké rychlosti závěrky, nastavte v položce
[z: Ovládání blesku] položku [Pomalá synchr.] na [1/200-1/60 s
auto] nebo [1/200 s (pevná)] (=250).
Specifikovaná expozice se změní při fotografování s funkcí ISO
auto a použitím blesku.
⿟⿟ Pokud hrozí riziko přeexponování při fotografování s bleskem, rychlost
závěrky nebo citlivost ISO se automaticky upraví pro redukci ztráty
detailů ve světlech a fotografování standardní expozicí. Při fotografování
s bleskem s některými objektivy se rychlost závěrky a citlivost ISO
zobrazené při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nemusí shodovat
s aktuálně použitými nastaveními. To může ovlivnit jas pozadí, která jsou
mimo dosah blesku.
482
Pokyny k odstraňování problémů
⿟⿟ Abyste zamezili fotografování jinými rychlostmi závěrky nebo citlivostmi
ISO než zobrazenými při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
v režimu [d], [s], [f] nebo [a], fotografujte s ručně nastavenou
citlivostí ISO.
Snímání s dálkovým ovládáním není možné.
⿟⿟ Při fotografování nastavte režim řízení na [Q] (=135). Při záznamu
filmů nastavte položku [z: Dálk. ovládání] na [Povolit] (=235).
⿟⿟ Zkontrolujte polohu spínače časování spuštění dálkového ovládání.
⿟⿟ Používáte-li bezdrátové dálkové ovládání BR-E1, viz =191, =387.
Při fotografování se zobrazí bílá ikona s nebo červená ikona E.
⿟⿟ Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Pokud je
zobrazena bílá ikona [s], může se snížit kvalita snímků. Jestliže se
zobrazí červená ikona [E], signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení fotografování (=192).
Během záznamu filmu se zobrazí červená ikona E.
⿟⿟ Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Jestliže se
zobrazí červená ikona [E], signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení záznamu filmu (=240).
Zobrazí se ikona [
].
⿟⿟ Po opakovaném záznamu filmu nebo při ponechání fotoaparátu dlouhou
dobu v pohotovostním režimu záznamu filmu se může zobrazit ikona
[ ] (s výjimkou nastavení L6/L5).
Pokud pokračujete v záznamu během zobrazení ikony [ ], fotoaparát
se za přibližně 3 minuty automaticky vypne. Fotoaparát se při zobrazení
ikony [ ] může automaticky vypnout rovněž v režimu připravenosti
k záznamu filmu. Při zobrazení ikony [ ] fotoaparát vypněte a vyčkejte
na jeho ochlazení.
483
Pokyny k odstraňování problémů
Záznam filmu se automaticky zastaví.
⿟⿟ Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu
automaticky zastavit. Karty, na které lze zaznamenat filmy, viz =497.
Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné
karty apod.
⿟⿟ Pokud zaznamenáváte film 4K po dobu 9 min 59 s nebo film Full HD/HD
po dobu 29 min 59 s, záznam filmu se automaticky zastaví.
Při záznamu filmů nelze nastavit citlivost ISO.
⿟⿟ Citlivost ISO se nastavuje v režimu záznamu [k] automaticky. V režimu
[M] můžete nastavit citlivost ISO ručně (=499).
Během záznamu filmu nelze nastavit ISO 100 nebo rozšíření
citlivosti ISO.
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit] začíná
dostupný rozsah citlivostí ISO hodnotou ISO 200.
⿟⿟ Možnost H (rozšířená citlivost ISO) není k dispozici při nastavení položky
[z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit], a to ani při nastavení položky
[Rozšíření ISO] v položce [5: Uživatel. funkce (C.Fn)] na [1: Zap].
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Zakázat] můžete
nastavit citlivost ISO 100/125/160 nebo H (rozšířená citlivost ISO).
⿟⿟ H (rozšířená citlivost ISO) není k dispozici (nezobrazuje se) při záznamu
filmu 4K.
484
Pokyny k odstraňování problémů
Během záznamu filmu se mění expozice.
⿟⿟ Pokud během záznamu filmu změníte rychlost závěrky nebo clonu,
mohou se zaznamenat změny v expozici.
⿟⿟ Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme
zaznamenat několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu
filmu může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu,
nestejnou úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
Při záznamu filmu dochází k mihotání nebo se objeví
vodorovné pruhy.
⿟⿟ Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být
způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla
použitými při záznamu filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny
v expozici (jasu) nebo tónu barev. V režimu [M] může problém omezit
nízká rychlost závěrky. Problém může být ještě výraznější při záznamu
časosběrného filmu.
Objekt vypadá při záznamu filmu zkreslený.
⿟⿟ Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava (sledujete pohybující
se objekt) nebo snímáte pohyblivý objekt, obraz může vypadat
velmi zkreslený. Problém může být ještě výraznější při záznamu
časosběrného filmu.
Nelze fotografovat v průběhu záznamu filmu.
⿟⿟ Statické snímky nelze pořídit s přepínačem režimů fotografování
nastaveným na <k>. Před fotografováním nastavte přepínač do polohy
<z> a potom vyberte režim fotografování pro statické snímky.
485
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže s bezdrátovými funkcemi
Nelze provést párování se smartphonem.
⿟⿟ Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1
a novější.
⿟⿟ Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
⿟⿟ Párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce
Bluetooth smartphonu. Na smartphone nainstalujte speciální aplikaci
Camera Connect (k dispozici zdarma) (=322).
⿟⿟ Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem,
pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu. V takovém
případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou v nastavení Bluetooth
do smartphonu a zkuste párování opakovat (=329).
Nelze nastavit funkci Wi-Fi.
⿟⿟ Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení
propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před nastavením
jakýchkoli funkcí odpojte propojovací kabel (=318).
Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.
⿟⿟ Když je fotoaparát připojen k zařízením prostřednictvím Wi-Fi, nelze
s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením
propojovacím kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete
připojení Wi-Fi.
Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.
⿟⿟ Po navázání spojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání a přehrávání
možné.
Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.
486
Pokyny k odstraňování problémů
Nelze se znovu připojit ke smartphonu.
⿟⿟ I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného smartphonu,
opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru stejného
identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo vybrali odlišné
nastavení. V tomto případě odstraňte nastavení připojení fotoaparátu
z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
⿟⿟ Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení
připojení, nemusí být spojení navázáno. V tomto případě ukončete na
chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.
Problémy s obsluhou
Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným způsobem.
⿟⿟ V případě záznamu filmu zkontrolujte nastavení položky [5: Funkce tl.
spouště pro filmy] (=442).
⿟⿟ Zkontrolujte nastavení položek [Tlačítko závěrka/blok. AE] a [zFunkce
tlačítka snímání filmu] v položce [5: Uživatel. funkce (C.Fn)] (=460).
487
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže se zobrazením
Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně záložek a položek.
⿟⿟ Některé záložky a položky se nezobrazují v režimech [A], [D],
Speciální scéna a Kreativní filtry. Záložky a položky na obrazovce
nabídky se také liší u snímků a filmů.
⿟⿟ Záložka [9: Moje menu] se nezobrazí, pokud je položka [Zobraz. menu]
na záložce [j: Zobrazení nastavení úrovně] nastavena na [S pokyny].
Chcete-li nastavit Moje menu, změňte položku [Zobraz. menu] na
[Standardní].
Na začátku se na obrazovce zobrazí [9] Moje menu nebo pouze
záložka [9].
⿟⿟ Položka [Zobraz. menu] je na záložce [9] nastavena na možnost
[Zobrazení ze zál. Moje menu] nebo [Zobrazení jen zál. Moje menu].
Nastavte možnost [Normální zobrazení] (=469).
Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).
⿟⿟ Nastavte položku [z: Barev. prostor] na [sRGB]. Pokud je nastaven
barevný prostor [Adobe RGB], bude jako první znak použito podtržítko
(=153).
Název souboru začíná znaky „MVI_“.
⿟⿟ Jedná se o videosoubor.
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
⿟⿟ Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování
začínat od hodnoty 0001 (=428).
488
Pokyny k odstraňování problémů
Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.
⿟⿟ Ujistěte se, zda je správně nastaveno datum a čas (=438).
⿟⿟ Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (=438).
Snímek neobsahuje datum a čas.
⿟⿟ Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se
zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku můžete
vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času zaznamenaných
v informacích o snímku (=284).
Zobrazí se ikona [###].
⿟⿟ Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který
může fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###].
Na obrazovce se nezobrazuje jasný obraz.
⿟⿟ Pokud je obrazovka znečistěná, vyčistěte ji měkkým hadříkem.
⿟⿟ Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
489
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže s přehráváním
V obraze se zobrazuje červený rámeček.
⿟⿟ [3: Zobr. AF bodu] je nastaveno na [Povolit] (=314).
Během přehrávání snímků se nezobrazí AF body.
⿟⿟ AF body se nezobrazí při přehrávání následujících typů snímků:
Snímky pořízené v režimech [F] a [G] Speciální scéna.
Snímky pořízené v režimech Kreativní filtry [A], [B], [C] a [D].
Snímky pořízené s potlačením šumu u více snímků.
Oříznuté snímky.
Snímek nelze vymazat.
⿟⿟ Pokud je snímek chráněný, nelze jej vymazat (=272).
Nelze přehrávat snímky a filmy.
⿟⿟ Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným
fotoaparátem.
⿟⿟ Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.
Lze přehrát pouze několik málo snímků.
⿟⿟ Snímky pro přehrávání jsou vyfiltrované pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=308). Vymažte podmínky vyhledávání snímků.
Během přehrávání videa může být slyšet zvuk provozu
fotoaparátu nebo mechanický zvuk.
⿟⿟ Pokud budete v průběhu záznamu filmu manipulovat s voliči fotoaparátu
nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky.
Video se krátkodobě zastavuje.
⿟⿟ V případě zásadní změny v úrovni expozice během záznamu videa
v režimu automatické expozice se záznam krátkodobě zastaví, dokud se
jas nestabilizuje. V tomto případě snímejte v režimu [M] (=200).
490
Pokyny k odstraňování problémů
Nezobrazí se obraz na televizoru.
⿟⿟ Ujistěte se, že je položka [5: Videosystém] správně nastavena na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL] pro videosystém vašeho televizoru (=443).
⿟⿟ Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (=270).
Pro jeden záznam filmu existuje více videosouborů.
⿟⿟ Jestliže velikost videosouboru dosáhne 4 GB, automaticky se vytvoří
další videosoubor (=210). Pokud však použijete kartu SDXC
naformátovanou ve fotoaparátu, můžete natočit samostatný filmový
soubor větší než 4 GB.
Moje čtečka karet nerozpozná kartu.
⿟⿟ V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V tomto případě připojte
fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a importujte snímky
do počítače prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS).
Velikost snímku nelze změnit.
⿟⿟ Pomocí tohoto fotoaparátu nemůžete měnit velikost snímků JPEG b
a RAW (=302).
Snímek nelze oříznout.
⿟⿟ Pomocí fotoaparátu nemůžete oříznout snímky formátu RAW (=300).
491
Pokyny k odstraňování problémů
Potíže s připojením k počítači
Nelze importovat snímky do počítače.
⿟⿟ Nainstalujte do počítače software EOS Utility (software EOS) (=472).
⿟⿟ Pokud je fotoaparát již připojen přes Wi-Fi, nemůže komunikovat
s žádným počítačem připojeným propojovacím kabelem.
Neprobíhá komunikace mezi propojeným fotoaparátem
a počítačem.
⿟⿟ Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) nastavte položku
[z: Časosběr. film] na [Zakázat] (=215).
492
Chybové kódy
(1)
(2)
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce. Pokud problém přetrvává,
poznamenejte si chybový kód (Err xx)
a kontaktujte servisní středisko Canon.
(1)
(2)
Číslo chyby
Příčina a nápravná opatření
493
Údaje o výkonnosti
Fotografování
zz Počet možných snímků
Přibližně 315 snímků (při pokojové teplotě 23 °C)
• Hodnoty vycházejí z používání obrazovky a plně nabitého bateriového zdroje LP‑E12
a ze způsobů měření stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
zz Rozsah pro automatické ISO
Režim snímání
d/s/f/a
Citlivost ISO
Bez blesku
S bleskem
ISO 100 až 25600*
ISO 100 až 1600*
* Liší se v závislosti na nastavení položky [Max pro auto].
• Citlivost ISO se nastavuje automaticky v režimech [A], [D], Speciální scéna
a Kreativní filtry.
• V případě expozic bulb se hodnota automaticky nastaví na ISO 400.
494
Údaje o výkonnosti
zz Pokyny k nastavení kvality snímků
Kvalita
snímku
Zaznamenané
pixely
(Přibližně)
Velikost
souboru (MB)
Počet
možných
snímků
Maximální
počet snímků
sekvence
8,4
3600
71
4,5
6610
71
4,6
6480
70
2,6
11400
70
3,1
9690
70
1,8
16010
70
1,8
16340
70
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
24M
11M
5,9M
3,8M
1
24M
27,2
1120
13
F
24M
15,8
1930
31
1
73
24M
24M
27,2+8,4
850
12
F
73
24M
24M
15,8+8,4
1250
22
RAW+JPEG
• Počet možných snímků a maximální počet snímků v sérii při měření pomocí 32GB
karty UHS-I podle testovacích standardů Canon.
• Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků série se liší podle
podmínek snímání (např. poměru stran, objektu, značky paměťové karty, citlivosti
ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcí a dalších nastavení).
zz I když použijete vysokorychlostní kartu SD, ukazatel maximálního počtu
snímků sekvence se nezmění. Místo toho bude platit maximální počet snímků
sekvence uvedený v tabulce.
495
Údaje o výkonnosti
zz Počet pixelů při specifických poměrech stran
(přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
3:2
4:3
1/F
6000×4000 (24,0 megapixelů)
6000×4000 (24,0 megapixelů)
3
6000×4000 (24,0 megapixelů)
5328×4000 (21,3 megapixelů)*
a
3984×2656 (10,6 megapixelů)
3552×2664 (9,5 megapixelů)
a
2976×1984 (5,9 megapixelů)
2656×1992 (5,3 megapixelů)
b
2400×1600 (3,8 megapixelů)
2112×1600 (3,4 megapixelů)*
Kvalita
snímku
16:9
1:1
1/F
6000×4000 (24,0 megapixelů)
6000×4000 (24,0 megapixelů)
3
6000×3368 (20,2 megapixelů)*
4000×4000 (16,0 megapixelů)
a
3984×2240 (8,9 megapixelů)*
2656×2656 (7,1 megapixelů)
a
2976×1680 (5,0 megapixelů)*
1984×1984 (3,9 megapixelů)
b
2400×1344 (3,2 megapixelů)*
1600×1600 (2,6 megapixelů)
zz Zobrazované obrazové pole pro poměry stran označené hvězdičkou „*“
se může lehce lišit od skutečného obrazového pole. Zkontrolujte pořízené
snímky na obrazovce během fotografování.
zz Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
zz Podrobnosti o velikostech souborů JPEG viz hodnoty na =495. V rámci
ekvivalentních podmínek snímání budou velikosti souborů menší, než když
je položka [z: Poměr stran sním.] nastavena na [3:2].
496
Údaje o výkonnosti
Záznam filmu
zz Karty, na které lze zaznamenat filmy
Velikost záznamu filmu
H
L
w
Karta SD
45
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
87
X
SD Speed Class 10 nebo vyšší
65
X
SD Speed Class 4 nebo vyšší
23
X
SD Speed Class 10 nebo vyšší
87
X
SD Speed Class 4 nebo vyšší
• Při zakázání položky [k Digitální IS].
• V tabulce jsou uvedené rychlosti zápisu a čtení karty požadované pro záznam filmů
(rychlostní požadavky na kartu).
497
Údaje o výkonnosti
zz Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
(Přibližně)
Velikost záznamu
filmu
H
L
w
Celková možná doba záznamu na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
Velikost
souboru
45
X
8 min
35 min
2 h 21 min
860 MB/min
87
X
17 min
1 h 10 min
4 h 43 min
431 MB/min
65
X
35 min
2 h 20 min
9 h 23 min
216 MB/min
23
X
20 min
1 h 22 min
5 h 28 min
371 MB/min
87
X
40 min
2 h 42 min
10 h 49 min
187 MB/min
• Při zakázání položky [k Digitální IS].
zz Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se záznam filmu zastaví
před dosažením celkové doby záznamu uvedené v tabulce (=240).
zz Hodnoty potenciální celkové doby záznamu filmu
Přibližně 90 min (při pokojové teplotě 23 °C)
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E12.
• Při nastavení položky [Velik.film.zázn.] v položce [z: Kval. film. zázn.]
na L6X (NTSC) nebo L5X (PAL) a při nastavení položky
[z: Servo AF u film.] na [Povolit].
498
Údaje o výkonnosti
Citlivost ISO při záznamu filmu
V režimu [k]/[M] se při použití funkce ISO auto
⿟⿟ Automaticky nastavuje citlivost ISO v rozsahu ISO 100–12800 pro filmy
ve Full HD/HD a ISO 100–6400 pro filmy 4K.
⿟⿟ Maximální hodnota v rozsahu automatického nastavení je rozšířena na
H (odpovídá ISO 25600) při záznamu filmu Full HD/HD, pokud je položka
[Rozšíření ISO] v položce [5: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena
na [1: Zap] (=459) a poté je položka [Max pro auto] v položce
[z: kNastavení citlivosti ISO] nastavena na [H (25600)] (=236).
U záznamu filmů 4K není k dispozici rozšíření maximální citlivosti ISO
([Max pro auto] není k dispozici), a to ani při nastavení [Rozšíření ISO]
na [1: Zap]).
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit]
(=142) je minimální hodnota v rozsahu automatického nastavení
ISO 200. Maximální rozšíření citlivosti ISO se neprovádí ani při nastavení
položky [Max pro auto] na [H(25600)].
V režimu [M] při ručním nastavení citlivosti ISO
⿟⿟ Citlivost ISO lze nastavovat ručně v rozsahu ISO 100–12800 pro filmy
Full HD/HD a ISO 100–6400 pro filmy 4K.
⿟⿟ Maximální hodnota v rozsahu ručního nastavení je rozšířena na H
(odpovídá ISO 25600) při záznamu filmu Full HD/HD, a nastavení
položky [Rozšíření ISO] v položce [5: Uživatel. funkce (C.Fn)] na
[1: Zap]. U záznamu filmu 4K není k dispozici rozšíření maximální
citlivosti ISO ([H] se nezobrazuje), a to ani při nastavení položky
[Rozšíření ISO] na [1: Zap].
⿟⿟ Při nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit]
(=142) je minimální hodnota v rozsahu ručního nastavení ISO 200.
Maximální rozšíření citlivosti ISO se neprovádí ani při nastavení položky
[Rozšíření ISO] na [1: Zap].
499
Údaje o výkonnosti
Přehrávání snímků
zz Možnosti pro změnu velikosti podle původní kvality snímku
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
Původní kvalita
snímku
4
a
3
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Velikost snímků se změněnou velikostí
(přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
3:2
4:3
4
3984×2656 (10,6 megapixelů)
3552×2664 (9,5 megapixelů)
a
2976×1984 (5,9 megapixelů)
2656×1992 (5,3 megapixelů)
b
2400×1600 (3,8 megapixelů)
2112×1600 (3,4 megapixelů)*
Kvalita
snímku
16:9
1:1
4
3984×2240 (8,9 megapixelů)*
2656×2656 (7,1 megapixelů)
a
2976×1680 (5,0 megapixelů)*
1984×1984 (3,9 megapixelů)
b
2400×1344 (3,2 megapixelů)*
1600×1600 (2,6 megapixelů)
zz Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
zz Snímek může být mírně oříznut v závislosti na podmínkách změny velikosti.
500
Zobrazení informací
Obrazovka fotografování
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené
na obrazovce.
⿟⿟ Na obrazovce se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
Dostupná doba záznamu filmu
Maximální počet snímků
sekvence
(3) Počet možných snímků/zbývající
sekundy samospouště
(4) Potlačení šumu u více snímků
(5) Režim snímání/ikona scény
(6) Metoda zaostření
(7) Činnost AF
(8) Režim měření
(9) Režim řízení/samospoušť
(10) Kvalita snímku
(11) Velikost záznamu filmu
(12) AF bod
(25)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Mřížka
Stav baterie
Histogram
Varování před teplotou
Dostupná omezená doba
záznamu filmu
Rychlé ovládání
Vyvážení bílé/korekce
vyvážení bílé
Picture Style
Automatická optimalizace jasu
Kreativní filtry
Poměr stran statického obrazu
Expozice dotykem
Oblast měření
501
Zobrazení informací
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(40)
(41)
(42)
(32)
(33)
(26) Kompenzace expozice s bleskem/
Úroveň výkonu blesku
(27) Varování před chvěním
fotoaparátu
(28) Autoportrét
(29) Režim blesku/blokování FE
(30) Blokování AE
(31) Rychlost závěrky
(32) Clonové číslo
(33) Indikátor úrovně expozice
(34) Stav vyhledávání signálu GPS
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi/režim Letadlo
Funkce Bluetooth
Tlačítko zvětšení
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Simulace expozice
Kompenzace expozice
zz Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
502
Zobrazení informací
Obrazovka záznamu filmu
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené
na obrazovce.
⿟⿟ Na obrazovce se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
Informace o orientaci filmu
Stav baterie
Dostupná doba záznamu filmu/
Uplynulá doba záznamu filmu
(4) Režim záznamu/časosběrný film
(5) Metoda zaostření
(6) Samospoušť pro filmy
(7) Velikost záznamu filmu
(8) Digitální IS při filmování
(9) Videomomentka
(10) Servo AF při záznamu filmu
(11) Zvukový záznam vypnutý
(12) AF bod
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(13) Varování před teplotou
(14) Dostupná omezená doba
záznamu filmu
(15) Histogram (pro ruční expozici)
(16) Rychlé ovládání
(17) Tlačítko spuštění záznamu filmu
(18) Vyvážení bílé/korekce
vyvážení bílé
(19) Picture Style
(20) Automatická optimalizace jasu
(21) Film s efektem miniatury
(22) Stav vyhledávání signálu GPS
(23) Tlačítko zvětšení
503
Zobrazení informací
(30)
(24)
(31)
(32)
(25)
(26)
(27)
(28)
(33)
(34)
(29)
(24) Indikátor úrovně záznamu zvuku
(ruční)
(25) Výstup bez zobrazení informací
(26) Blokování AE
(27) Rychlost závěrky
(28) Clonové číslo
(29) Indikátor úrovně expozice
(35)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
Síla signálu Wi-Fi/Režim V letadle
Funkce Bluetooth
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Funkce Wi-Fi
Kompenzace expozice
zz Během záznamu filmů nelze zobrazit mřížku ani histogram. (Po zahájení
záznamu filmu příslušné zobrazení zmizí.)
zz Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se dostupná doba pro záznam filmu
na uplynulou dobu záznamu.
zz Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
504
Zobrazení informací
Ikony scén
V režimu snímání [A] nebo [D] fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
vše automaticky podle fotografované scény. Rozpoznaný typ scény se
zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.
Objekt
Portrét
Jiný než portrét
Příroda/
V
V
Zblízka*2
venkovní
pohybu*1
pohybu*1
scéna
Pozadí
Světlé
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle
modrá
Protisvětlo
*3
Západ slunce
*3
Bodové
osvětlení
Oranžová
Tmavě
modrá
Tmavé
Se stativem*1
Barva
pozadí
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Nezobrazí se během záznamu filmu.
*2: Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona odpovídat
aktuální scéně.
*3: Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
*4: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn na stativ.
*5: Zobrazí se při použití libovolného z níže uvedených objektivů:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012
a novější.
*4+*5: V případě současného splnění podmínek uvedených v bodech *4 a *5 se
zpomalí rychlost závěrky.
zz Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
505
Zobrazení informací
Obrazovka pro přehrávání
zz Zobrazení základních informací pro snímky
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi/Režim V letadle
Stav baterie
Přehrávání č./celkem snímků/
počet nalezených snímků
Rychlost závěrky
Clonové číslo
Hodnota kompenzace expozice
Funkce Bluetooth
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už zasláno do počítače/
smartphonu
Hodnocení
Ochrana snímků
Číslo složky – číslo souboru
Kvalita snímku/upravený snímek/
ořez
Priorita vysokých jasů
Citlivost ISO
zz Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku
se nemusí zobrazit.
zz Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky,
pořízené jiným fotoaparátem.
506
Zobrazení informací
zz Zobrazení podrobných informací pro snímky
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Clonové číslo
Rychlost závěrky
Režim snímání
Vyvážení bílé
Automatická optimalizace jasu
Korekce vyvážení bílé
Picture Style/nastavení
Hodnota kompenzace expozice
Datum a čas pořízení
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Hodnota kompenzace expozice
s bleskem/snímání HDR/potlačení
šumu u více snímků
(14) Režim měření
(15) Velikost souboru
(16) Kvalita snímku/upravený snímek/
ořez
* Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru
snímku typu RAW.
* Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran (=125) a nastavenou kvalitou
snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
* Během fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí
ikona [0].
* U snímků pořízených s potlačením šumu u více snímků se zobrazí ikona [M].
* U snímků vytvořených a uložených po provedení změny velikosti, oříznutí, aplikaci
funkce Kreativní asistent nebo po korekci červených očí se zobrazí ikona [u].
* U oříznutých a následně uložených snímků se zobrazí ikona [N].
507
Zobrazení informací
zz Zobrazení podrobných informací pro filmy
(1)
(2)
(3)
(7)
(8)
(9)
(10)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
Rychlé ovládání
Přehrávání filmů
Režim záznamu/časosběrný film/
videomomentka
Informace o orientaci filmu
Velikost snímku
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Snímková frekvence
Digitální IS při filmování
Doba záznamu
Formát záznamu filmu
Metoda komprese
zz Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
stylu [Picture Style] zobrazí „*, *“.
508
Ochranné známky
zz Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
zz Logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
zz Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu a v tomto
návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
zz Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek
ze strany společnosti Canon Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
509
Licence formátu MPEG-4
„This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.“
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD („AVC VIDEO“) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Upozornění se podle potřeby zobrazí v angličtině.
510
Doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně
doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.
Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto
produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou
funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze
baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním neoriginálního
příslušenství nebudou zahrnuty do záruky na opravy, i když můžete
o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.
zz Bateriový zdroj LP-E12 je určen pouze pro produkty společnosti Canon.
Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.
511
Rejstřík
Čísla
[4K] 3840×2160 (film) : 205
A
<A+> (Automatický inteligentní
scénický režim) : 72
Adobe RGB : 153
AF
AF detekce očí : 180
Činnost AF : 167
Elektronický MF objektivu : 183
Metoda AF : 170
Pomocné světlo AF : 169, 184
Rámeček plošného AF : 86
Ruční zaostřování : 185
Souvislý AF : 181
Tón (Zvuková signalizace) : 446
Volba AF bodu : 175
Změna kompozice : 76
Album (videomomentka) : 224, 297
ALL-I : 207
Automatická optimalizace jasu : 141
Automatické vypnutí napájení : 436
Automatické zaostřování → AF
Automatický inteligentní scénický
režim : 72
Automatický reset : 430
Autootáčení : 431
Autoportrét : 82
Av (Priorita clony AE) : 108
B
Barevná teplota : 151
Barevný prostor : 153
Baterie → Napájení
Bezdrátová komunikace : 317
Bezpečnostní pokyny : 30
Bezpečný posun : 459
512
Blesk : 244
Blokování FE : 247
Fotografování s bleskem : 244
Kompenzace expozice
s bleskem : 252
Manuální blesk : 251
Ovládání blesku
(nastavení funkce) : 248
Pomalá synchronizace : 250
Redukce červených očí : 249
Synchronizace závěrky
(1./2. lamela) : 252
Účinný rozsah : 244
Blokování AE : 189
Blokování FE : 247
Blokování zaostření : 76
Bodové měření : 143
Bodový AF : 170, 175
BUSY : 124
C
Celoplošné měření se
zdůrazněným středem : 143
Citlivost → Citlivost ISO
Citlivost ISO : 138, 236
Max pro auto : 140, 236
Rozsah pro automatické ISO : 494
Rozšíření ISO : 459
Č
Časosběrný film : 215
Časovač měření : 145
Časové pásmo : 438
Částečné měření : 143
Části přístroje : 36
Č/B zrno : 98, 292
Černobílý : 155, 159
Rejstřík
D
Datum/čas : 438
Dálkový ovladač : 191
DC propojka : 476
Detail : 87
Digital Lens Optimizer : 130
Digitální konektor : 474
Dlouhá expozice : 112
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 112
Doba prohlídky snímku : 127
Dotykové ovládání : 68, 258, 444
Dvojité poklepání : 258
E
Efekt Akvarel : 98, 293
Efekt filtru (Černobílý) : 159
Efekt Levného fotoap. : 98, 293
Efekt Miniatury : 99, 101, 229, 293
Efekt Objektivu rybí oko : 98, 292
Efekt Olejová malba : 293
Efekt tónování (Černobílý) : 159
Elektronický MF objektivu : 183
Err (chybové kódy) : 493
exFAT : 210, 434
Expozice dotykem : 165
F
FAT32 : 210, 434
Filmy : 195
Automat. delší čas : 239
Blokování AE : 199
Časosběrný film : 215
Digitální IS při filmování : 233
Doba záznamu : 211, 498
Karty, na které lze zaznamenat
filmy : 497
Metoda komprese : 207
Protivětrný filtr : 213
Přehrávání : 261
Servo AF při záznamu filmu : 231
Snímková frekvence : 207
Tlumič : 214
Úpravy : 264, 268
Velikost filmového záznamu : 205
Velikost souboru : 210, 498
Videomomentka : 224
Vynechání prvních a posledních
scén : 264
Výstup HDMI : 238, 447
Zachycení políčka : 266
Záznam s ruční expozicí : 200
Záznam v režimu automatické
expozice : 198
Zobrazení informací : 503
Zobrazení rastru : 449
Zvukový záznam/Úroveň záznamu
zvuku : 213
Firmware : 456
Formát DPOF (Digital Print Order
Format) : 284
Formátování : 433
Formátování (inicializace karty) : 433
Fotoaparát
Držení fotoaparátu : 56
Rozmazání způsobené otřesy
fotoaparátu : 113, 136
Výchozí nastavení : 453
Funkce Bluetooth : 321, 387
Adresa : 394
Připojování : 323
Funkce tlačítka spouště : 442
Funkce Wi-Fi : 317
Adresa MAC : 403
Android : 322
Camera Connect : 322, 327
CANON iMAGE GATEWAY : 367
Dálkové ovládání : 327
513
Rejstřík
Editace informací
o zařízení : 345, 399
EOS Utility : 349
Heslo : 393
Historie připojení : 390, 393
Image Transfer Utility 2 : 354
iOS : 322
IP adresa : 385
Nastavení sítě : 419
Nastavení sítě Wi-Fi : 393
Nastavení tisku : 362
Opětovné připojení : 390
Párování : 324
PictBridge : 357
Posílání snímků, které odpovídají
kritériím hledání : 342, 379
Posílání všech snímků
na kartě : 341, 378
Poslat vybrané : 337, 374
Poznámky : 416
Prohlížení snímků : 327
Přepnout síť : 383
Přezdívka : 400
Režim přístupového bodu
fotoaparátu : 385
Režim V letadle : 401
Síť : 332, 350, 358
Smazat informace o připojení : 400
SSID : 332, 350, 358
Tisk : 359
Tiskárna : 357
Virtuální klávesnice : 404
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace : 402
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 382
Změnit vel. sn. : 335, 340, 375
Zobrazení informační obrazovky : 403
Zobrazitelné snímky : 345
514
G
GPS : 396
H
[HD] 1280×720 (film) : 205
HDMI : 238, 270, 447
HDMI HDR : 448
HDR reliéfní : 99
HDR standardní : 99
HDR výrazné : 99
HDR živé : 99
Histogram : 312, 450
Hlasitost (přehrávání filmu) : 262, 263
Hodnocení : 303
Hudba na pozadí : 299
Ch
Chybová hlášení : 493
I
Ikony : 9
Ikony scén : 77, 505
Import snímků do počítače : 474
Indikátor přístupu na kartu : 45, 47
Indikátor úrovně expozice : 502
Informace o umístění : 396
IPB : 207
J
Jazyk : 441
Jednobodový AF : 170, 175
Jednotlivé snímky : 133
Jemná pleť : 84
Jemný (kvalita snímku) : 122
Jídlo : 88
JPEG : 495
Rejstřík
K
MP4 : 207
Karty : 11, 35, 46
Formátování : 433
Nízkoúrovňové formátování : 433
Odstraňování problémů : 48, 479
Ochrana proti zápisu : 46
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Kombinovaná IS : 234
Kompenzace expozice : 137
Kompenzace expozice
s bleskem : 246, 252
Kompenzace expozice v režimu M
pomocí funkce Automatické ISO : 111
Konektor USB (digitální) : 474
Kontinuální snímání : 133
Kontrast : 141, 158
Korekce barevné odchylky : 131
Korekce difrakce : 131
Korekce distorze : 129
Korekce sklonu : 301
Korekce vinětace : 129
Krajina : 85
Kreativní asistent : 78, 294
Kreativní filtry : 291
Kvalita snímku : 122, 495
N
L
Letní čas : 439
Logo osvědčení : 456
M
M (Ruční expozice) : 110
Malý (kvalita snímku) : 122
Maximální počet snímků
sekvence : 124, 495
Mazání (snímků) : 277
Měkké ostření : 98, 292
MF (Ruční zaostřování) : 185
Možná doba záznamu (film) : 498
Nabídka : 63
Funkce bezdrátové komunikace : 318
Nastavení funkce : 424
Postup nastavení : 64
Přehrávání : 254
Snímání fotografií : 117
Uživatelská nabídka Moje menu : 465
Úroveň zobrazení : 60
Záznam filmu : 196
Ztmavené položky v nabídce : 67
Nabíječka : 42
Nabíjení : 42
Napájení : 50
Automatické vypnutí napájení : 436
Nabíjení : 42
Napájení v domácnosti : 476
Počet možných snímků : 494
Stav baterie : 51
Napájení v domácnosti : 476
Nastavení fotoalba : 288
Náhled hloubky ostrosti (DOF) : 109
Noční portrét : 89
Noční scéna z ruky : 90
Normální (kvalita snímku) : 122
NTSC : 207, 443
O
Objektiv : 52, 54
Digital Lens Optimizer : 130
Korekce barevné odchylky : 131
Korekce difrakce : 131
Korekce distorze : 129
Korekce optické odchylky : 128
Korekce vinětace : 129
Přepínač režimů zaostřování : 55
Uvolnění aretace : 53, 55
515
Rejstřík
Obrazovka : 34, 49
Jas : 437
Nastavení úhlu : 49
Obrazový úhel : 53
Odstraňování problémů : 477
Ochrana snímků : 272
One-Shot AF : 168
Ostření → AF
Ostrost : 158
Otáčení (filmy) : 276
Otáčení (snímků) : 275, 431
Ovládání HDR Backlight : 91
P
P (Programová automatická
expozice) : 104
PAL : 207, 443
Paměťové karty → Karty
Plné vysoké rozlišení (Full HD)
(film) : 205
Počet možných snímků : 494
Počet pixelů : 122, 495
Pokročilé režimy fotografování : 103
Poměrové měření : 143
Poměr stran → Poměr stran snímku
Poměr stran snímku : 125, 496
Portrét : 83
Potlačení šumu
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 162
Vysoká citlivost ISO : 163
Potlačení šumu dlouhé expozice : 162
Potlačení šumu při vysokém ISO : 163
Potlačení šumu u více snímků : 163
Požadavky na karty : 208, 497
Prezentace : 306
Priorita bílé (AWB) : 149
Priorita clony AE : 108
Priorita prostředí (AWB) : 149
Priorita tónu : 142
516
Priorita vysokých jasů : 142
Priorita závěrky AE : 106
Profil ICC : 153
Programová automatická expozice : 104
Posun programu : 105
Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků) : 310
Protivětrný filtr : 213
Průvodce funkcí : 62
Přehrávání : 253
Přepínač režimů zaostřování : 55
Přidání informace
o orientaci/otočení : 432
Přípona souboru : 122, 207
Příslušenství : 3
Q
[Q] (Rychlé ovládání) : 69
R
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 495
Rámeček plošného AF : 86
Redukce červených očí : 249
Režim blesku : 251
Režim Eco : 435
Režim měření : 143
Režim řízení : 133
Režim snímání
<A+> (Automatický inteligentní
scénický režim) : 72
Av (Priorita clony AE) : 108
Kreativní filtry : 96
M (Ruční expozice) : 110
P (Programová automatická
expozice) : 104
Přepínač : 38
Režim Speciální scéna : 80
Tv (Priorita závěrky AE) : 106
Rejstřík
Režim Speciální scéna : 80
Rozhýbání fotoaparátu : 57, 75
Rozšířený rozsah
citlivosti ISO : 138, 236, 499
Ruční expozice : 110
Ruční reset : 430
Ruční zaostřování : 185
Rychlé ovládání : 69
Ř
Řemen : 40
S
Samospoušť : 135, 212
Saturace : 158
Servo AF
SERVO : 168
Servo AF při záznamu filmu : 231
SERVO (Servo AF) : 168
Sépie (monochromatické) : 159
Simulace expozice : 146
Snímková frekvence : 207, 443
Snímky
Automatické otáčení : 431
Automatický reset : 430
Číslování souborů : 428
Doba prohlídky snímku : 127
Histogram : 312
Hodnocení : 303
Import (do počítače) : 474
Informace o snímku : 257, 507
Kritéria vyhledávání : 308
Mazání : 277
Ochrana snímků : 272
Prezentace : 306
Přehrávání : 253
Přeskakování snímků
(procházení snímků) : 310
Ruční otáčení : 275
Ruční reset : 430
Souvislé (číslování souborů) : 429
Zobrazení AF bodu : 314
Zobrazení indexu : 260
Zobrazení na televizoru : 270
Zvětšování snímků : 259
Software : 472
Návod k použití : 473
Souvislé (číslování souborů) : 429
Sport : 86
sRGB : 153
Stabilizace obrazu : 188
Stisknutí do poloviny : 57, 442
Střední (kvalita snímku) : 122
Styl Picture Style : 154, 157, 160
Synchronizace na druhou lamelu : 252
Synchronizace na první lamelu : 252
Synchronizace závěrky : 252
T
Tažení : 68
Tichý režim : 92
Tisk
Nastavení fotoalba : 288
Příkaz tisku : 284
Tlačítko INFO : 59
Tlačítko spouště : 57
Tlumič : 214
Tón barvy : 158
Tón (Zvuková signalizace) : 446
Tvář+ sledování : 170, 173
Tv (Priorita závěrky AE) : 106
U
UHS-I : 11
UTC (Koordinovaný světový čas) : 398
Uživatelská nabídka Moje menu : 465
Uživatelské funkce : 457
Uživatelské nastavení vyvážení bílé : 150
517
Rejstřík
Ú
Údaje copyrightu : 454
Úplné stisknutí : 57, 442
Úroveň zobrazení : 60
Úspora energie : 436
V
Varování před teplotou : 192, 240
Velikost souboru : 210, 495, 498
Velký (kvalita snímku) : 122
Videomomentka : 224
Videosystém : 443
Volič : 58
Vyhledání snímku : 308
Vyp. displeje : 436
Vysokorychlostní snímání : 209
Vytvoření/výběr složky : 426
Vyvážení bílé (WB) : 147
Auto : 149
Korekce : 152
Nastavení barevné teploty : 151
Priorita prostředí : 149
Uživatelské : 150
Výchozí nastavení : 453
Bezdrátová komunikace : 402
Nastavení funkce blesku : 252
Uživatelská nabídka Moje menu : 468
Uživatelské funkce : 458
Výřez (snímků) : 300
Výstup HDMI : 238
W
WB (Vyvážení bílé) : 147
Z
Zachycení políčka : 266
Zachycení políčka v rozlišení 4K : 266
Základní režimy fotografování : 71
Závady : 477
518
Zmenšené zobrazení : 260
Změna velikosti : 302
Zobrazení indexu : 260
Zobrazení informací o snímku : 449, 501
Zobrazení jednotlivých snímků : 256
Zobrazení nabídky : 61
Zobrazení na televizoru : 270
Zobrazení rastru : 449
Zobrazení s přeskakováním snímků : 310
Zobrazení základních informací : 506
Zónový AF : 171, 175
Zvětšování snímků : 177, 185, 259
Zvuková signalizace při dotyku : 446
Zvukový záznam/
Úroveň záznamu zvuku : 213
Zvýraznění okrajů pro MF : 187
519
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Střední východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko
Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové
stránce www.canon-europe.com/Support
Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Popisy uvedené v tomto Návodu k použití jsou aktuální k červenci 2019.
Informace o kompatibilitě s jakýmikoli produkty uvedenými na trh po tomto
datu získáte v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi Návodu
k použití naleznete na webu společnosti Canon.
CEL-SX8BA2H0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising