Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
Doplňkové informace
zz Tento návod je určen pro fotoaparát EOS RP s nainstalovaným firmwarem
verze 1.2.0 nebo novější.
CEL-SX6KA2H2
© CANON INC. 2019
ČESKY
Mapa systému
270EX II
EL-100
ST-E3-RT
Kruhový
Dvojitý
430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT
makroblesk Lite makroblesk Lite
430EX III
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Příslušenství
v dodávce
ST-E2*1
Řemen
Řemínek
na ruku E2
Bateriový zdroj
LP-E17
Ochranná látka
PC-E1/E2
Napájecí adaptér DC propojka
AC-E6N*2
DR-E18*2
*1:
*2:
2
USB napájecí
adaptér PD-E1
Prodlužovací grip
EG-E1
Bez pomocného světla AF ze Speedlite Transmitter ST-E2.
Lze také použít sadu napájecího adaptéru ACK-E18.
Nabíječka baterií
LC-E17E
Mapa systému
Sluchátko
Přijímač GPS
GP-E2*3
Směrový
stereofonní
mikrofon
DM-E1
Objektivy
typů RF
Objektivy
typu EF
Objektivy typu Dálkový
EF-S
ovladač
s časovačem
TC-80N3
Upevňovací adaptér
Adaptér dálkového ovladače RA-E3
Kabel HDMI
HTC-100 (přibližně 2,9 m)
TV/monitor
Bezdrátové
dálkové
ovládání BR-E1
Dálková
spoušť
RS-60E3
Propojovací kabel
IFC-100U/400U
(přibližně 1 m / 4 m)*4
Port USB
Paměťová karta
SD/SDHC/SDXC Čtečka karet
Slot karty
*3:
*4:
Počítač
Digitální kompas nelze s tímto fotoaparátem použít a směr fotografování se
nezaznamenává.
Konektory na fotoaparátu a počítači: USB typ C.
3
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání
Fotografování (Základní zóna)
: Nelze vybrat / Zakázáno
o: Nastavuje se automaticky k: Volitelná uživatelem
Funkce
RAW
JPEG
Ořez/poměr stran
Kvalita
snímku
Citlivost
ISO
Picture
Style
8
A
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k k
k k k k k k k k
P
k
k
6 F G I
k
k
k k k k
Automatické nastao
vení/Automaticky
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Ručně nastavená
Auto
Ruční výběr
Jas
Tón barvy
Efekt panorámování
Kreativní asistent
Auto
Přednastavené
Vyvážení
Uživatelské nastavení
bílé
k
k
k
Q Q Q Q Q Q Q Q Qw Q Q Q Q
Nastavení teploty barvy
Korekce/braketing
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Potlačení šumu při vysokém ISO
Potlačení šumu dlouhé expozice
Priorita vysokých jasů
Korekce
vinětace
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Korekce distorze
Korekce
odchylky Digital Lens
objektivu Optimizer
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Korekce chromatické vady o
Korekce difrakce o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Snímání s potlačením mihotání
Braketing ostření
Barevný sRGB
prostor Adobe RGB
Jednosnímkové automatické zaostřování
Činnost (One-Shot AF)
AF
Servo AF
A+ Auto servo
4
o
o
k
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání
Funkce
A
Souvislé AF
Metoda AF
AutoAF detekce očí
matické
zaostřo- AF dotyk+tažení
vání (AF) Ruční zaostřování (MF)
Zvýraznění okrajů
pro MF
Jednotlivé snímky
Rychlé kontinuální
snímání
Pomalé kontinuální
snímání
Řízení
Samospoušť: 10 s/
k
o
k
k
k
Měření
Expozice
Externí
blesk
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
1
k k k k k k* k
k k k k k
k
k k k k k k k
k k k k k k k
P
k
k
k
k
k
6 F G I
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
dálkové ovládání
Samospoušť: 2 s/
dálkové ovládání
Samospoušť:
Kontinuální
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Poměrové měření
Částečné měření
Bodové měření
Celoplošné
měření se zdůrazněným středem
Posun programu
Kompenzace
expozice
AEB
Blokování AE
Snímání HDR
Násobná expozice
Intervalové
snímání
Časovač času B
Automatický blesk
Bez blesku
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
o
o
Nastavení
funkce blesku
Nastavení uživatelských funkcí
Záznam filmu při snímání fotografií
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
*1: Lze nastavit pouze na [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
5
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání
Fotografování (Kreativní zóna)
: Nelze vybrat / Zakázáno
o: Nastavuje se automaticky k: Volitelná uživatelem
Funkce
t
d
s
f
a
F
RAW
k
k
k
k
k
k
JPEG
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Automatické nastavení/Automaticky
k
k
k
k
k
k
Ručně nastavená
k
k
k
k
k
k
Auto
k
k
k
k
k
k
Ruční výběr
k
k
k
k
k
k
Auto
k
k
k
k
k
k
Přednastavené
k
k
k
k
k
k
Uživatelské nastavení
k
k
k
k
k
k
Nastavení teploty barvy
k
k
k
k
k
k
Korekce/braketing
k
k
k
k
k
k
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu)
k
k
k
k
k
k
Potlačení šumu při vysokém ISO
k
k
k
k
k
k
Potlačení šumu dlouhé expozice
k
k
k
k
k
k
Priorita vysokých jasů
k
k
k
k
k
k
Korekce vinětace
k
k
k
k
k
k
Korekce distorze
k
k
k
k
k
k
Digital Lens Optimizer
k
k
k
k
k
k
Korekce chromatické vady
k
k
k
k
k
k
Korekce difrakce
k
k
k
k
k
k
Snímání s potlačením mihotání
k
k
k
k
k
k
Braketing ostření
k
k
k
k
k
sRGB
k
k
k
k
k
k
Adobe RGB
k
k
k
k
k
k
Činnost AF
k
k
k
k
k
k
Souvislé AF
k
k
k
k
k
k
Metoda AF
k
k
k
k
k
k
AF detekce očí
k
k
k
k
k
k
AF dotyk+tažení
k
k
k
k
k
k
Ruční zaostřování (MF)
k
k
k
k
k
k
Zvýraznění okrajů pro MF
k
k
k
k
k
k
Kvalita
snímku
Ořez/poměr stran
Citlivost ISO
Picture Style
Vyvážení bílé
Korekce
odchylky
objektivu
Barevný
prostor
Automatické
zaostřování
(AF)
6
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání
Funkce
Řízení
Měření
t
d
s
f
a
F
Jednotlivé snímky
k
k
k
k
k
k
Rychlé kontinuální snímání
k
k
k
k
k
k
Pomalé kontinuální snímání
k
k
k
k
k
k
Samospoušť: 10 s/dálkové
ovládání
k
k
k
k
k
k
Samospoušť: 2 s/dálkové
ovládání
k
k
k
k
k
k
Samospoušť: Kontinuální
k
k
k
k
k
k
Poměrové měření
k
k
k
k
k
k
Částečné měření
k
k
k
k
k
k
Bodové měření
k
k
k
k
k
k
Celoplošné měření
se zdůrazněným středem
k
k
k
k
k
k
Posun programu
Expozice
k
Kompenzace expozice
k
k
k
k
k*
AEB
k
k
k
k
k
1
Blokování AE
k
k
k
k
k*
Snímání HDR
k
k
k
k
k
Násobné expozice
k
k
k
k
k
Intervalové snímání
k
k
k
k
k
2
Časovač času B
Externí blesk
k
k
Kompenzace expozice
s bleskem
k
k
k
k
k
k
Blokování expozice s bleskem
k
k
k
k
k
k
Nastavení funkce blesku
k
k
k
k
k
k
Nastavení uživatelských funkcí
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Záznam filmu při snímání fotografií
*1: Při nastavení možnosti Automatické ISO lze nastavit kompenzaci expozice.
*2: Při nastavení možnosti Automatické ISO pro citlivost ISO lze nastavit pevnou
citlivost ISO.
7
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání
Filmový záznam
o: Nastavuje se automaticky k: Volitelná uživatelem
Funkce
Velikost filmového
záznamu
4K
: Nelze vybrat / Zakázáno
k
M
k
k
Full HD
k
k
HD
k
k
Ořez filmu
k
k
Digitální IS při filmování
k
k
Videomomentka
k
k
4K
k
k
Full HD
k
k
Auto
k
k
Ruční
k
k
Protivětrný filtr
k
k
Tlumič
k
k
Automatické nastavení/
Automaticky
o
k
Časosběrný film
Záznam zvuku
Citlivost ISO
Picture Style
Ručně nastavená
u
1
o*
k
o
o
o
k
Automatické nastavení/
Automaticky
k
k
Ruční výběr
k
k
o
Auto
k
k
Přednastavené
k
k
Uživatelské nastavení
k
k
Nastavení teploty barvy
k
k
Korekce
k
k
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
k
k
o
Potlačení šumu při vysokém ISO
k
k
o
Priorita vysokých jasů
k
k
Vyvážení bílé
Korekce odchylky
objektivu
Korekce vinětace
k
k
Korekce distorze
k
k
Korekce chromatické vady
k
k
*1: Při použití objektivů typů EF-S se filmy zaznamenávají v HD.
8
o
o
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání
k
M
u
Servo AF při záznamu filmu
k
k
k
Metoda AF
k
k
k
AF detekce očí
k
k
k
AF dotyk+tažení
k
k
k
Ruční zaostřování (MF)
k
k
k
Zvýraznění okrajů pro MF
k
k
o
o
Kompenzace expozice
k
k*
2
Blokování AE
k
k*
3
Automatický delší čas
k
Funkce
Automatické
zaostřování
(AF)
Měření
Expozice
Zobrazení HDMI informací
k
o
k
*2: Při nastavení možnosti Automatické ISO lze nastavit kompenzaci expozice.
*3: Při nastavení možnosti Automatické ISO pro citlivost ISO lze nastavit pevnou
citlivost ISO.
9
Technické údaje
■■ Typ
Typ:
Záznamové médium:
Velikost obrazového
snímače:
Kompatibilní objektivy:
Efektivní zorný úhel:
Bajonet pro uchycení
objektivu:
Digitální jednooký fotoaparát bez zrcadla s automatickým
zaostřováním a automatickým nastavením expozice
Paměťová karta SD/SDHC/SDXC
* Podporovány jsou i karty UHS-I a UHS-II.
Přibližně 35,9×24,0 mm
Objektivy Canon produktové řady RF a EF
* Objektivy EF/EF-S jsou podporované s připojeným upevňovacím adaptérem (objektivy EF-M nejsou podporovány)
S objektivy RF/EF: Přibližně odpovídá uvedené ohniskové
vzdálenosti
S objektivy EF-S: Přibližně 1,6násobek uvedené ohniskové
vzdálenosti
Bajonet Canon RF
■■ Obrazový snímač
Typ:
Efektivní pixely:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Až přibližně 26,2 megapixelů (při použití objektivů typu RF/EF)
* Zaokrouhleno na nejbližších 100 000 pixelů.
* Při použití některých objektivů a procesů zpracování
obrazu může být počet využitých efektivních pixelů nižší.
Poměr stran:
3:2
Odstranění prachových částic: Automatické, vložení dat pro odstranění prachu
■■ Systém záznamu
Záznamový formát:
Typy snímků:
Zaznamenané pixely:
Ořez/poměr stran:
10
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, 14bitový formát Canon typu RAW)
Možnost současného záznamu snímků typu RAW+JPEG
L (Velký)
: Přibližně 26,0 megapixelu (6240×4160)
M (Střední) : přibližně 11,5 megapixelu (4160×2768)
S1 (Malý 1) : přibližně 6,5 megapixelu (3120×2080)
S2 (Malý 2) : přibližně 3,8 megapixelu (2400×1600)
RAW
: přibližně 26,0 megapixelu (6240×4160)
C-RAW
: přibližně 26,0 megapixelu (6240×4160)
* Zaokrouhleno na nejbližších 100 000 pixelů.
Lze nastavit fotografování s ořezem a poměr stran.
Full-frame, přibližně 1,6× (ořez), 1:1 (poměr stran),
4:3 (poměr stran), 16:9 (poměr stran)
Technické údaje
Vytvoření a výběr složky:
Číslování souborů:
K dispozici
Souvislé, Automatický reset, Ruční reset
■■ Zpracování snímků při snímání
Picture Style:
Automaticky, Standardní, Portrét, Krajina, Jemný detail,
Neutrální, Věrný, Černobílý, Uživatelsky definovaný 1–3
Vyvážení bílé:
Automatické (Priorita prostředí), Automatické (Priorita bílé),
Přednastavené (Denní světlo, Stín, Zataženo, Wolframové
světlo, Bílé zářivkové světlo, Blesk), Uživatelské nastavení,
Nastavení teploty barvy (přibližně 2500–10000 K)
K dispozici jsou funkce korekce vyvážení bílé a braketing
vyvážení bílé.
* Možnost přenosu informací o teplotě barvy pro blesk
Automatická korekce jasu K dispozici je funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická
snímku:
optimalizace jasu)
Potlačení šumu:
Vhodné pro snímky pořízené s vysokou citlivostí ISO
a dlouhou expozicí
Priorita zvýraznění tónu: K dispozici
Korekce odchylky
Korekce vinětace, Korekce distorze, Digital Lens Optimizer,
objektivu:
Korekce chromatické vady, Korekce difrakce
■■ Automatické zaostřování
Metoda zaostření:
Dual Pixel CMOS AF
Kontrastní AF (pro záznam filmů v kvalitě 4K)
Metoda AF:
Tvář+sledování, Bodové AF, 1bodové AF, Rozšíření AF
oblasti (vertikálně/horizontálně), Rozšíření AF oblasti (okolí),
Zónové AF
Dostupné pozice AF bodu: Max. 4 779
* Při zvolení navigačními tlačítky
Dostupné oblasti AF při
Max. 143
automatickém výběru:
AF dotyk+tažení:
K dispozici
Zvětšené zobrazení:
Přibližně 5×/10×
Zobrazení vzdálenosti
S objektivy typu RF
zaostření:
Ruční zaostřování (MF): Zvýraznění okrajů pro MF
11
Technické údaje
■■ Snímání fotografií
Činnost AF:
Přepnutí činnosti
automatického AF:
AF detekce očí:
Souvislé AF:
Oblast AF:
Rozsah jasu při
zaostřování:
Charakteristiky režimu
Servo AF:
Braketing ostření:
Pomocné světlo AF:
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF),
průběžné automatické zaostřování (Servo AF)
V Automatickém inteligentním scénickém režimu; lze
nastavit z nabídky
K dispozici
K dispozici
Vodorovně: Přibližně 88 %, Svisle: Přibližně 100 %
Vodorovně: Přibližně 80 %, Svisle: Přibližně 80 %
* Liší se v závislosti na faktorech jako je použitý objektiv
a poměr stran
EV –5 až 18
(f/1.2, středový AF bod, Při pokojové teplotě, ISO 100,
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF))
Citlivost sledování, Zrychlení/zpomalení sledování
a Automatické přepnutí bodu AF
K dispozici
Vestavěné LED diodové světlo
■■ Filmový záznam
Oblast AF:
Rozsah jasu při
zaostřování:
Servo AF při záznamu
filmu:
Charakteristiky režimu
Servo AF při záznamu
filmu:
12
[4K] Vodorovně: Přibližně 88 %, Svisle: Přibližně 100 %
[Full HD/HD] Vodorovně: Přibližně 88 %, Svisle: Přibližně
100 %
EV –2,5 až 18
(f/1.2, středový AF bod, Při pokojové teplotě, ISO 100,
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF),
29,97p)
K dispozici
Citlivost sledování, rychlost automatického zaostřování
Technické údaje
■■ Řízení expozice
Režim měření:
Rozsah jasu při
zaostřování:
Závěrka:
Rychlost závěrky:
Režim snímání:
Měření v reálném čase pomocí obrazového snímače
384zónové (24×16) měření
Snímání fotografií:
• Poměrové měření (propojené se všemi AF body)
• Částečné měření (přibližně 5,5 % obrazovky, uprostřed)
• Bodové měření (přibližně 2,7 % obrazovky, uprostřed)
• Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Filmový záznam:
Celoplošné měření se zdůrazněným středem a poměrové
měření pomocí obrazového snímače
* Automaticky nastavené podle metody zaostření
Snímání fotografií: EV –3 až 20 (při pokojové teplotě,
ISO 100)
Záznam filmu: EV –1 až 20 (při pokojové teplotě, ISO 100,
celoplošné měření se zdůrazněným středem)
Ovládaná elektronicky, štěrbinová závěrka
1/4000 s až 30 s (celkový rozsah rychlosti závěrky;
dostupný rozsah se liší podle režimu snímání), čas B,
synchronizace X-sync při 1/180 s
* Rozsah nastavení se liší při záznamu filmů
Základní zóna:
Automatický inteligentní scénický režim, Speciální scéna
(Portrét, Skupinové foto, Krajina, Sport, Děti, Panorámování,
Detail, Jídlo, Noční portrét, Noční scéna z ruky, Ovládání
HDR podsvětlení, Tichý režim)
Kreativní zóna:
Flexibilní priorita AE, Programová AE, Priorita závěrky
AE, Priorita clony AE, Ruční expozice, Čas B, Uživatelské
režimy snímání (C1/C2/C3)
Filmový záznam:
AE při filmování, ME při filmování, HDR film
13
Technické údaje
Citlivost ISO:
(doporučený index
expozice)
Nastavení citlivosti ISO:
Kompenzace expozice:
14
Základní zóna: Citlivost ISO se nastaví automaticky
Kreativní zóna: Automatické ISO, Ruční nastavení ISO 100
až 40000 (v krocích po 1/3 EV nebo 1 EV) s rozšířením
rozsahu na L (odpovídá citlivosti ISO 50), H1 (odpovídá
citlivosti ISO 51200), H2 (odpovídá citlivosti ISO 102400)
* Při nastavení priority zvýraznění tónu bude mít nejnižší
mez hodnotu ISO 200
Filmový záznam:
[4K]
AE při filmování: Citlivost ISO se nastaví automaticky,
s rozšířením rozsahu na H2 (odpovídá citlivosti ISO 102400)
ME při filmování: automatické ISO (automaticky nastavené
v rozsahu ISO 100 až 12800), ruční nastavení v rozsahu
ISO 100 až 12800 (v krocích po 1/3 EV nebo 1 EV),
možnost rozšíření rozsahu na H2 (odpovídá citlivosti
ISO 102400)
[Full HD/HD]
AE při filmování: Citlivost ISO se nastaví automaticky,
s rozšířením rozsahu na H2 (odpovídá citlivosti ISO 102400)
ME při filmování: automatické ISO (automaticky nastavené
v rozsahu ISO 100 až 25600), ruční nastavení v rozsahu
ISO 100 až 25600 (v krocích po 1/3 EV nebo 1 EV),
možnost rozšíření rozsahu na H2 (odpovídá citlivosti
ISO 102400)
HDR film: Citlivost ISO se nastaví automaticky
* Při nastavení priority zvýraznění tónu bude mít nejnižší
mez hodnotu ISO 200
* Rozsah nastavení se liší při záznamu časosběrných filmů
Snímání fotografií:
Rozsah citlivosti ISO, Automatický rozsah, Minimální
rychlost závěrky
Filmový záznam:
Rozsah citlivosti ISO, Rozsah pro 4K, Max pro auto, Max
pro auto pro 4K, Max pro auto pro časosběrný
Snímání fotografií:
Ruční: ±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
AEB: ±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV (lze
kombinovat s ruční kompenzací expozice)
Záznam filmů: ±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Technické údaje
Blokování AE:
Potlačení mihotání:
Časovač času B:
Intervalové snímání:
Snímání HDR:
Násobné expozice:
Expozice dotykem:
Kroky po 1/8 EV:
Snímání fotografií:
Automaticky: Po dosažení zaostření lze povolit nebo
zakázat blokování AE pro každý režim měření pomocí
uživatelské funkce
Ruční: Tlačítkem blokování AE
Záznam filmů: Tlačítkem blokování AE
K dispozici při snímání fotografií
Možnost nastavení doby dlouhé expozice
Možnost nastavení intervalu snímání a počtu snímků
Úprava dynamického rozsahu: Automaticky, ±1, ±2, ±3
Efekty: Přirozené, Standardní, Živé, Výrazné, Reliéfní
Automatické zarovnání snímku: K dispozici
Počet násobných expozic: 2 až 9 expozic
Ovládání násobných expozic: Aditivní, průměrné
K dispozici
Dostupné při záznamu filmů
■■ Systém řízení
Režim řízení:
Rychlost kontinuálního
snímání:
Jednotlivé snímky, Rychlé kontinuální snímání, Pomalé
kontinuální snímání, Samospoušť: 10 s / dálkové ovládání,
Samospoušť: 2 s / dálkové ovládání, Samospoušť:
Kontinuální
Rychlé kontinuální snímání: maximálně přibližně
5,0 snímku/s
* Pomalejší kontinuální snímání při potlačení mihotání,
když je nastaveno na Servo AF nebo při fotografování
s bleskem.
* Rychlost rychlého kontinuálního snímání se může snížit
v závislosti na podmínkách, jako jsou např.: stav baterie,
teplota, potlačení mihotání, rychlost závěrky, clona,
podmínky objektu, jas, činnost AF, typ objektivu, použití
blesku a nastavení funkcí snímání.
Pomalé kontinuální snímání: maximálně přibližně
2,6 snímku/s
15
Technické údaje
Maximální počet snímků
sekvence:
Rychlé zobrazení:
JPEG Velký/Nízká komprese: Plná karta (plná karta)
RAW: Přibližně 50 snímků (plná karta)
RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: přibližně 42 snímků
(přibližně 98 snímků)
* Měřeno s použitím karty SD vyhovující standardům
testování společnosti Canon (standardní: 32 GB UHS-I
karta / vysokorychlostní: 32 GB UHS-II karta) a za
podmínek dodržujících standardní (Rychlé kontinuální
snímání, Full-frame ořez fotografie / poměr stran, Citlivost
ISO 100, Standardní styl Picture Style).
* Údaje v závorkách představují počet snímků při použití
standardní testovací SD karty UHS-II společnosti Canon.
* „Plná karta“ značí, že je snímání možné až do úplného
zaplnění karty.
K dispozici
■■ Externí blesk Speedlite
Kompatibilní blesky
Speedlite:
Měření blesku:
Automatická aktivace
blesku:
Bezpečné FE:
Kompenzace expozice
s bleskem:
Blokování expozice
s bleskem:
Režim priority
kontinuálního snímání:
Konektor PC:
Ovládání blesku:
Blesky Speedlite řady EL/EX
Automatický zábleskový režim E-TTL II
K dispozici s blesky Speedlite vybavenými touto funkcí
K dispozici
±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
K dispozici
K dispozici s blesky Speedlite vybavenými touto funkcí
Není k dispozici
Nastavení funkce blesku, Nastavení uživatelských funkcí
blesku
■■ Filmový záznam
Záznamový formát:
Video:
Audio:
16
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, variabilní (průměrná) přenosová rychlost
AAC (při nastavení možnosti [C.Fn III-9: Komprese zvuku]
na [0: Povolit])
Lineární PCM (při nastavení možnosti [C.Fn III-9: Komprese
zvuku] na [1: Zakáz.])
Technické údaje
Velikost filmového
záznamu:
4K (3840×2160), Full HD (1920×1080), HD (1280×720)
* Výstup v rozlišení 4K (UHD) prostřednictvím zpracování
snímku při nahrávání filmů v rozlišení 4K.
HDR filmy:
• S objektivy RF/EF: Full HD
• S objektivy EF-S a ořezem filmu: HD
Časosběrné filmy: 4K/Full HD
Snímková frekvence:
59,94p / 29,97p / 23,98p (s NTSC)
50,00p / 25,00p (s PAL)
Metoda komprese:
Standardní (IPB), Lehká (IPB)
* Časosběrné filmy: ALL-I
Požadavky na výkon karty / 4K (23,98p/25,00p) / Standardní (IPB)
přenosovou rychlost:
: Přibližně 120 Mb/s / UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
(rychlostí čtení/zápisu)
Full HD (59,94p/50,00p) / Standardní (IPB)
: Přibližně 60 Mb/s / SD Speed Class 10 nebo vyšší
Full HD (29,97p/25,00p) / Standardní (IPB)
: Přibližně 30 Mb/s / SD Speed Class 4 nebo vyšší
Full HD (29,97p/25,00p) / Lehká (IPB)
: Přibližně 12 Mb/s / SD Speed Class 4 nebo vyšší
HD (59,94p/50,00p) / Standardní (IPB)
: Přibližně 26 Mb/s / SD Speed Class 4 nebo vyšší
HD (29,97p/25,00p) / Standardní (IPB)
: Přibližně 13 Mb/s / SD Speed Class 4 nebo vyšší
Záznam zvuku:
Vestavěné stereofonní mikrofony, k dispozici konektor pro
připojení externího stereofonního mikrofonu
Nastavitelná úroveň záznamu zvuku, k dispozici protivětrný
filtr a tlumič
Sluchátko:
K dispozici konektor sluchátka, nastavitelná hlasitost
Ořez filmu:
K dispozici
Digitální IS při filmování: K dispozici (povolit/vylepšeno)
HDR filmy:
K dispozici
Videomomentka:
K dispozici
Časosběrné filmy:
4K nebo Full HD
Výstup HDMI:
Výstup obrazu bez zobrazení informací k dispozici
* Podporovaný výstup 4K; lze zvolit Automaticky/1080p
Fotografování s dálkovým K dispozici
ovládáním:
Snímání fotografií:
Není k dispozici při záznamu filmu
17
Technické údaje
■■ Obrazovka
Typ:
Barevný displej TFT z tekutých krystalů
Velikost obrazovky a počet Přibližně 7,5 cm (3,0 palce) (3:2) přibližně 1,04 milionu bodů
bodů:
Zorné pole (pokrytí):
Snímání fotografií: Přibližně 100 % svisle/vodorovně (při
nastavení na JPEG Velký)
Filmový záznam: Přibližně 100 % svisle/vodorovně
Nastavení úhlů:
Otvor: Přibližně 0–175°
Otočení: Přibližně 0–90° dopředu, přibližně 0–180° dozadu
Nastavení jasu:
Ruční (7 úrovní)
Nastavení zobrazení:
Průvodce režimem, Průvodce funkcí
Jazyky uživatelského
29
prostředí:
Panel dotykové obrazovky: Kapacitní snímání
■■ Hledáček
Typ:
Barevný elektronický hledáček OLED
Velikost obrazovky a počet 0,39 palce (4:3) a přibližně 2,36 milionu bodů
bodů:
Zorné pole (pokrytí):
Snímání fotografií: Přibližně 100 % svisle/vodorovně (bod
oka: přibližně 22 mm; při nastavení na JPEG Velký)
Filmový záznam: Přibližně 100 % svisle/vodorovně
Zvětšení:
Přibližně 0,70× (–1 m–1 s objektivem 50 mm zaostřeným na
nekonečno)
Bod oka:
Přibližně 22 mm (od konce čočky okuláru při –1 m–1)
Rozsah dioptrické korekce: Přibližně –4,0 až +1,0 m–1 (dpt)
Nastavení jasu:
Ruční (5 úrovní)
Výkon zobrazení:
Úspora energie, Plynulé
18
Technické údaje
■■ Přehrávání
Formát zobrazení snímků: Zobrazení jednotlivých snímků (bez informací o snímku),
zobrazení jednotlivých snímků (se základními informacemi),
zobrazení jednotlivých snímků (zobrazené informace
o snímku: podrobné informace, objektiv/histogram, vyvážení
bílé, styl Picture Style 1, styl Picture Style 2, barevný
prostor / potlačení šumu, korekce odchylky objektivu 1,
korekce odchylky objektivu 2, informace GPS), zobrazení
náhledu (4/9/36/100 snímků)
* Upravitelné zobrazení informací o snímku
Indikace přepalů:
Přeexponované oblasti blikají
Zobrazení AF bodu:
K dispozici
Zobrazení rastru:
3 typy
Zvětšené zobrazení:
Přibližně 1,5× až 10×, možnost nastavení počátečního
zvětšení a počáteční polohy
Vyhledávání snímků:
Nastavitelné podmínky hledání (podle hodnocení, data,
složky, chráněno, typu souboru)
Způsob procházení
1 snímek, 10 snímků, počet snímků, datum, složka, filmy,
fotografie, chránit, hodnocení
snímků:
Otáčení snímků:
K dispozici
Ochrana snímků:
K dispozici
Hodnocení:
K dispozici
Přehrávání filmů:
K dispozici
Úprava počáteční/koncové K dispozici
filmové scény:
Zachycení snímku z filmu Zaznamenání vybraných snímků filmu a uložení jako snímky
ve 4K:
JPEG
Prezentace:
Automaticky se přehrají všechny snímky nebo snímky
odpovídající podmínkám vyhledávání.
Zpracování snímků typu
Kreativní asistent, lze zpracovat snímky RAW a C-RAW
RAW ve fotoaparátu:
Nastavení jasu, Vyvážení bílé, Styl Picture Style, Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu), Potlačení šumu při
vysokých citlivostech ISO, Kvalita záznamu snímků typu JPEG,
Barevný prostor, Korekce odchylky objektivu (Korekce vinětace,
Korekce distorze, Digital Lens Optimizer, Korekce chromatické
vady a Korekce difrakce)
Změna velikosti:
K dispozici
Oříznutí:
K dispozici
Příkaz tisku:
Kompatibilní s verzí DPOF 1.1
19
Technické údaje
■■ Uživatelské funkce
Uživatelské funkce:
Uživatelské režimy snímání:
Moje menu:
Údaje copyrightu:
23 funkcí
Přiřazené polohám C1/C2/C3 na voliči režimů
Možnost registrace až 5 obrazovek
Text lze zadat a doplnit
■■ Rozhraní
Digitální konektor:
Ekvivalent rozhraní Hi-Speed USB; tvar konektoru: USB
Type-C
Komunikace s počítačem, nabíjení přes napájecí USB
adaptér PD-E1
Konektor HDMI mini OUT: Typ C (automatické přepnutí rozlišení)
VSTUPNÍ konektor pro
3,5 mm stereofonní miniaturní konektor
externí mikrofon:
Lze připojit směrový stereofonní mikrofon DM-E1 nebo
volně prodejný externí mikrofon
Konektor pro dálkové
Kompatibilní s dálkovou spouští RS-60E3
ovládání:
Bezdrátové dálkové
Kompatibilní s bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
ovládání:
(přes Bluetooth)
■■ Bezdrátové funkce
[Wi-Fi]
Kompatibilita se standardy: IEEE 802.11b/g/n
Způsob přenosu:
Modulace DS-SS (IEEE 802.11b), Modulace OFDM (IEEE
802.11g/n)
Přenosový kmitočet
Frekvence: 2 412 až 2 462 MHz
(střední kmitočet):
Kanály: 1–11
Způsob připojení:
Režim přístupového bodu fotoaparátu, infrastruktura*
* Podpora standardu Wi-Fi Protected Setup
Zabezpečení:
Způsob ověření: Otevřený systém, Sdílený klíč nebo WPA/
WPA2-PSK
Šifrování: WEP, TKIP, AES
Kompatibilní zařízení/
Smartphony, počítače, Wi-Fi tiskárny, webové služby
služby:
[Bluetooth]
Kompatibilita se standardy: Ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1
(technologie Bluetooth low energy)
Způsob přenosu:
Modulace GFSK
Kompatibilní zařízení:
Smartphony, bezdrátové dálkové ovládání
20
Technické údaje
■■ Napájení
Baterie:
Údaje o bateriích:
Počet možných snímků:
Dostupná doba záznamu
filmu:
Bateriový zdroj LP-E17, 1 ks
* Napájení střídavým proudem pomocí příslušenství pro
domovní elektrickou zásuvku.
* Napájecí USB adaptér PD-E1 umožňuje dobíjení LP-E17
ve fotoaparátu.
Napájení, stav baterie, možný stav dobití
Přibližně 250 snímků při pokojové teplotě (+23 °C), přibližně
240 snímků při nízkých teplotách (0 °C)
* Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E17
Celkem přibližně 1 h 40 min. při pokojové teplotě (+23 °C)
Celkem přibližně 1 h 30 min. při nízkých teplotách (0 °C)
* Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E17,
zapnutou funkcí Servo AF při záznamu filmu a nastavenou
možností Full HD 29,97P IPB (NTSC)/Full HD 25,00P IPB
(PAL).
■■ Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š×V×H):
Hmotnost:
Přibližně 132,5×85,0×70,0 mm
Přibližně 485 g (včetně bateriového zdroje a karty) /
Přibližně 440 g (pouze tělo)
■■ Provozní podmínky
Rozsah provozních teplot: 0–40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo méně
■■ Prodlužovací grip EG-E1
Rozměry (Š×V×H):
Hmotnost:
Přibližně 132,8×22,2×59,3 mm
Přibližně 86 g
oo Všechny výše uvedené údaje vychází ze způsobů měření stanovených
společností Canon a ze způsobů měření a směrnic stanovených asociací CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
oo Rozměry a hmotnost uvedené výše jsou určeny na základě směrnic asociace CIPA
(s výjimkou hmotnosti pouze pro tělo fotoaparátu).
oo Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
oo Pokud dojde k potížím s objektivem jiného výrobce než Canon, nasazeným
na fotoaparátu, obraťte se na výrobce příslušného objektivu.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising