Canon | EF-M 22mm f/2 STM | User manual | Canon EF-M 22mm f/2 STM User manual

Canon EF-M 22mm f/2 STM User manual
CEL-ST6AA2H0
Návod pro použití CS
objektivu EF-M
EF-M 22 mm f/2 STM
①
②
Upozornění pro manipulaci
• Pokud objektiv přenesete z chladného
prostředí do teplého, může dojít ke kondenzaci
vlhkosti na povrchu objektivu nebo na jeho
vnitřních částech. Aby ke kondenzaci nedošlo,
před přesunem z chladného do teplého prostředí
objektiv uzavřete do vzduchotěsného plastového
sáčku. Počkejte, až se postupně zahřeje, a poté
jej vyjměte. Stejný postup použijte při přenášení
objektivu z teplého prostředí do chladného.
• Nenechávejte objektiv v místech s vysokou
teplotou, například v automobilu nebo na
přímém slunci. Vysoká teplota může způsobit
nesprávnou funkci objektivu.
• Dodržujte také pokyny uvedené v návodu
k vašemu fotoaparátu.
Symboly použité v tomto návodu
③
④
Označení
①
②
③
④
Zaostřovací kroužek
Sluneční clona/Závit pro upevnění filtru
Značka pro nasazení objektivu
Kontakty
Děkujeme za zakoupení výrobku
společnosti Canon.
Canon EF-M 22 mm f/2 STM je malý objektiv
s pevnou ohniskovou vzdáleností určený pro digitální
fotoaparáty s vyměnitelným objektivem kompatibilní
s objektivy typu EF-M*.
* S objektivy EF-M jsou kompatibilní pouze tyto
typy fotoaparátů (září 2012):
EOS M
• Zkratka STM označuje krokový motor.
Varování před poškozením objektivu nebo
fotoaparátu.
Doplňkové pokyny ohledně používání
objektivu a fotografování.
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Objektiv nasazujte nebo snímejte pouze v době, kdy
je fotoaparát vypnutý.
Podrobné informace o nasazení a sejmutí objektivu
naleznete v návodu k digitálnímu fotoaparátu.
• Když objektiv sejmete z fotoaparátu, položte jej
zadní stranou vzhůru, aby nedošlo k poškrábání
povrchu nebo kontaktů. (obr. ❶)
• Pokud dojde k zanesení nebo poškrábání
kontaktů nebo na nich ulpí otisky prstů,
může dojít ke korozi nebo chybě komunikace
s fotoaparátem. Fotoaparát a objektiv pak
nemusí fungovat správně.
• Dojde-li k ušpinění kontaktů nebo jejich
zanesení otisky prstů, očistěte je měkkým
hadříkem.
• Když objektiv sejmete z fotoaparátu, zakryjte
jej krytkou proti prachu. Krytku nasadíte tak, že
zarovnáte značku na objektivu se značkou 
krytky proti prachu, jak je vidět na schématu, a
otočíte ji po směru hodinových ručiček. (obr. ❷)
Krytku sejmete opačným postupem.
❶
❷
2. Ruční zaostřování
Je-li režim fotoaparátu nastaven na [MF], můžete
zaostřit manuálně otočením zaostřovacího kroužku
(obr. ❸).
Rychlé otočení zaostřovacího kroužku může
způsobit zpožděné zaostření.
• Režim ostření se nastavuje prostřednictvím
fotoaparátu. Pokyny naleznete v návodu
k fotoaparátu.
• Po automatickém zaostření v režimu [AF+MF]
můžete zaostřit ručně stisknutím tlačítka
spouště do poloviny a otáčením zaostřovacího
kroužku (plnohodnotné ruční zaostřování).
❸
Bezpečnostní upozornění
• Nedívejte se skrz objektiv do slunce nebo
zdroje intenzivního světla. Mohlo by dojít
k poškození zraku nebo oslepnutí.
• Nenechávejte objektiv ležet na slunci bez
nasazené krytky, ať už na fotoaparátu či
samostatně. Objektiv by mohl soustředit sluneční
paprsky a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
CS–1
3. Sluneční clona (prodává se samostatně)
Sluneční clona EW-43 omezuje nežádoucí světlo a
chrání přední část objektivu před deštěm, sněhem a
prachem.
Zajistěte sluneční clonu zašroubováním do závitu
filtru objektivu (průměr 43 mm) umístěného na přední
části objektivu nebo zašroubováním do závitu filtru
(průměr 43 mm), který je připevněn k objektivu
(obr. ❹).
• Sluneční clonu nasazujte nebo snímejte pouze
v době, kdy je fotoaparát vypnutý.
• Při otáčení sluneční clony během nasazování či
snímání držte clonu za základnu. Aby nedošlo
k poškození, nedržte clonu při nasazování za
obrubu.
4. Filtry (prodávají se samostatně)
Filtr se upevňuje zašroubováním do závitu filtru
objektivu nebo do předního závitu filtru sluneční clony
(průměr 43 mm).
• Lze nasadit pouze jeden filtr.
• Sluneční clonu a filtr lze upevnit v libovolném
pořadí.
Technické údaje
❹
Ohnisková
vzdálenost/clona
22 mm f/2
Konstrukce
objektivu
6 skupin, 7 prvků
Minimální otvor clony
f/22
Úhel záběru
Úhlopříčně: 63°30′
Svisle: 37°50′
Vodorovně: 54°30′
Min. zaostřitelná
vzdálenost
0,15 m
Max. zvětšení
0,21×
Zorné pole
Přibližně 72 × 109 mm
(při 0,15 m)
Průměr filtru
43 mm
Max. průměr a délka
60,9 × 23,7 mm
2.40 × 0.93 inch
Hmotnost
Přibližně 105 g
Sluneční clona
EW-43 (prodává se
samostatně)
Krytka objektivu
E-43
Krytka proti prachu
Krytka proti prachu EB
Pouzdro
LP811 (prodává se
samostatně)
• Odpovídá 35 mm u formátu kinofilmu šířky 35 mm.
• Délka objektivu se měří od hrany držáku k přední
hraně objektivu. Pokud používáte krytku objektivu a
krytku proti prachu, přidejte 19,5 mm.
• Velikost a hmotnost zde uvedená platí pouze pro
objektiv, není-li uvedeno jinak.
• Objektiv nelze používat s nástavci.
• Nastavení clony je uvedeno na fotoaparátu.
• Veškeré uvedené údaje jsou měřeny podle
standardů Canon.
• Technické údaje a vzhled produktu podléhají
změnám bez upozornění.
© CANON INC. 2012
CS–2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising