Canon | RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM | User manual | Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM User manual

Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM User manual
Pokyny
ČESKY
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.
Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM je objektiv
s velkým zvětšením, určený pro použití
s fotoaparáty řady EOS R.
zzZkratka „IS“ označuje Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu).
zzZkratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
(ultrazvukový motor).
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace o tom, zda máte
nejnovější firmware, případně jak provést jeho
aktualizaci, naleznete na webu společnosti Canon.
Pokud není verze firmwaru fotoaparátu*
kompatibilní, platí následující omezení:
zzFunkce zvětšeného zobrazení není k dispozici.
zzV některých případech může docházet
k nesprávné funkci fotoaparátu.
* Vztahuje se na následující modely fotoaparátů:
EOS R a EOS RP
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či
zranění uživatelů a ostatních osob.
Varování
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke smrti nebo
vážným zraněním.
zz Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce ani
do jiného silného zdroje světla. Může to vést až ke
ztrátě zraku.
zz Nenechávejte objektiv na slunci, aniž byste nasadili
krytku objektivu. Objektiv může koncentrovat
vstupující světlo a způsobit poruchu nebo požár.
Upozornění
Podrobné informace
o rizicích, která mohou
vést ke zranění nebo
škodám na majetku.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Produkt může při dotyku způsobit popáleniny nebo
zranění.
zz Do výrobku nevkládejte ruce ani prsty. Může
dojít ke zranění.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
zz Neponechávejte produkt v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém slunci.
Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci
produktu.
zz Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí
do teplého, může na povrchu objektivu a ve
vnitřních součástech docházet ke kondenzaci.
V rámci prevence před vznikem kondenzace vložte
objektiv před jeho přenesením z chladného do
teplého prostředí do vzduchotěsného plastového
sáčku. Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho
ohřátí. To samé udělejte, pokud přenášíte objektiv
z teplého prostředí do chladného.
zz Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu k použití
fotoaparátu.
ČES-3
Označení
Přepínač funkce zaostřování/ovládání (→ 6)
Značka polohy zoomu (→ 7)
Zaostřovací/ovládací
kroužek (→ 6)
Úchyt pro sluneční clonu
(→ 11)
Blokovací páčka
kroužku zoomu
(→ 8)
Závit pro filtr
(→ 12)
Kroužek zoomu (→ 7)
Přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (→ 9)
Značka pro nasazení objektivu (→ 5)
Kontakty (→ 5)
Bajonet pro uchycení objektivu (→ 5)
zz Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Značka pro nasazení objektivu
Uvolňovací tlačítko objektivu
Krytka proti prachu
Nasazení objektivu
Vyrovnejte značky pro nasazení objektivu na
objektivu a na fotoaparátu a otáčejte objektivem po
směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
zzPři nasazování nebo snímání objektivu přesuňte
vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF.
zzKrytku objektivu nasaďte před sejmutím
objektivu z fotoaparátu.
zzPo sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru a nasaďte krytku proti prachu, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu a jeho
kontakty. Při nasazování krytky proti prachu se
ujistěte, že jsou značky pro nasazení objektivu
a krytky proti prachu zarovnány.
zzKontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
Sejmutí objektivu
Otočte objektivem proti směru hodinových ručiček
a zároveň stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu na
fotoaparátu. Po dokončení pohybu otáčení objektiv vyjměte.
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-5
2. Zaostřovací/ovládací kroužek
Zaostřovací/ovládací kroužek je možné používat
jako zaostřovací nebo jako ovládací kroužek.
Zaostřovací/ovládací kroužek
Přepínač funkce zaostřování/ovládání
Použití zaostřovacího kroužku
Nastavte přepínač funkce zaostřování/ovládání
na možnost FOCUS. Nastavte režim zaostřování
(AF/MF) prostřednictvím nabídky fotoaparátu.
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte režim zaostřování
fotoaparátu na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte režim zaostřování fotoaparátu na MF
otáčením zaostřovacího kroužku (zaostřovací/
ovládací kroužek).
zzTento objektiv nemá přepínač režimů
zaostřování.
zzV případě rychlého stisknutí zaostřovacího
kroužku (zaostřovacího/ovládacího kroužku)
může dojít ke zpožděnému zaostření.
zzZaostřovací kroužek objektivu (zaostřovací/
ovládací kroužek) je elektronický.
zzRuční zaostřování je možné i v případě, kdy je
režim zaostřování fotoaparátu nastaven na AF
(Plné ruční zaostřování).
Nicméně je nutné provést změny nastavení
fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v pokynech
k fotoaparátu.
Použití ovládacího kroužku
Nastavte přepínač funkce zaostřování/ovládání
na možnost CONTROL. Nastavte funkci
ovládacího kroužku prostřednictvím nabídky
fotoaparátu. Ovládacímu kroužku můžete přiřadit
běžné funkce fotoaparátu, jako je například
rychlost závěrky a nastavení clony.
Podrobné informace o tom, jak používat ovládací
kroužek, naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-6
3. Nastavení zoomu
Pro použití funkce zoomu otočte kroužkem
zoomu na objektivu.
zzNastavení zoomu vždy dokončete před zahájením
zaostřování. Nastavení zoomu pro zaostřování
může ovlivnit výsledek zaostřování.
zzPokud budete s kroužkem zoomu otáčet příliš
rychle, může dočasně dojít k rozmazání obrazu.
ČES-7
4. Fixace kroužku zoomu
Kroužek zoomu je možné zafixovat a zajistit tak nejmenší možný rozměr objektivu. Tato funkce se
hodí při přenášení fotoaparátu pomocí řemenu, jelikož zabraňuje objektivu ve vysunutí.
1
Otočte kroužkem zoomu
do polohy nejširšího úhlu
(24 mm).
2 Posuňte blokovací
páčkou kroužku zoomu
ve směru indikovaném
šipkou.
zzPro uvolnění kroužku zoomu
posuňte blokovací páčku
kroužku zoomu v opačném
směru ke směru šipky.
zzKroužek zoomu je možné zafixovat jen v pozici nejširšího úhlu.
ČES-8
5. Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Tato funkce zajišťuje stabilizaci obrazu
odpovídající podmínkám snímání (jako
je například snímání statického objektu
a panoramatické snímání).
Chcete-li používat Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na ON.
zz Pokud nechcete používat Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač funkce
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na OFF.
zzFunkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
nedokáže kompenzovat rozmazaný snímek
z důvodu hýbajícího se objektu.
zzFunkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
nemusí být plně efektivní, pokud snímáte
z nadměrně rozhýbaného auta či jiného dopravního
prostředku.
zzFunkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
pracuje zhruba ještě po dobu dvou sekund
po vypnutí fotoaparátu. V průběhu této doby
neodpojujte objektiv. Může dojít k poruše objektivu.
zzPokud používáte stativ, doporučujeme nastavit
přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) do polohy OFF.
zzI v případě použití monopodu bude funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stejně efektivní jako
v případě fotografování z ruky. Nicméně, v závislosti
na podmínkách snímání může nastat situace, kdy
bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
méně efektivní.
zzPokud fotografujete nehybný objekt, funkce
kompenzuje rozhýbání fotoaparátu do všech směrů.
zzFunkce kompenzuje svislé rozhýbání fotoaparátu při
panoramatickém snímání ve vodorovném směru,
a kompenzuje vodorovné rozhýbání fotoaparátu při
panoramatickém snímání ve svislém směru.
ČES-9
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) tohoto objektivu je vhodná pro fotografování z ruky v následujících podmínkách.
zz V oblastech pološera, v budovách či venku
během noci.
zz Na místech, kde nelze použít blesk, jako jsou
muzea či divadla.
zz V situacích s nejistým postojem.
zz V situacích, kdy nelze použít nastavení vysoké
rychlosti závěrky.
zz Panoramatické
snímání vozidel,
vlaků apod.
Dynamický IS (pouze pro snímání filmu)
Objektiv je vybaven funkcí Dynamický IS, která
pomáhá při snímání během chůze apod. díky
zvětšení rozsahu IS.
• Funkce je efektivní při širokoúhlém snímání.
• Aktivuje se automaticky při nastavení
fotoaparátu do režimu snímání filmu.
ČES-10
6. Sluneční slona
Sluneční clona objektivu chrání před nechtěným osvětlením a zároveň funguje jako ochrana před
deštěm, sněhem a prachem.
Značka pozice
pro nasazení
Červená
tečka
Tlačítko
Červená tečka
Značka pozice
pro nasazení
Červená tečka
Značka pozice
zastavení
Nasazení sluneční clony
Zarovnejte červenou značku pozice pro nasazení
na sluneční cloně s červenou tečkou na přední
části objektivu a poté otočte sluneční clonou ve
směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Sejmutí sluneční clony
Chcete-li sejmout sluneční clonu, podržte tlačítko
umístěné na straně sluneční clony a poté
otáčejte sluneční clonou ve směru šipky až do
bodu, kdy dojde k zarovnání značky pozice pro
nasazení na sluneční cloně s červeným bodem
na přední části objektivu.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na
objektiv obráceně.
zzPokud není sluneční clona připevněna řádně, může docházet k efektu vignetování (ztmavení oblasti
snímku).
zzPro nasazení či sejmutí držte clonu za základnu a otáčejte s ní. Pokud při otáčení držíte clonu příliš blízko
okraje, může v určitých případech dojít k deformaci produktu.
ČES-11
7. Filtry (prodávají se
samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
zzLze nasadit jen jeden filtr.
zzPokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B.
zzPro úpravu polarizačního filtru sluneční clonu
sejměte.
8. Makroobjektiv
(prodává se samostatně)
Připojení makroobjektivu 500D umožňuje
pořizování detailních fotografií.
Poskytuje zvětšení 0,05x až 0,57x.
zzMakroobjektiv 250D není možné nasadit, jelikož
není k dispozici rozměr odpovídající danému
objektivu.
zzPro přesné zaostření doporučujeme používat
ruční zaostřování.
ČES-12
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost /
clona
Konstrukce objektivu
Maximální clona
Zorný úhel
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost
Maximální zvětšení
24-240mm f/4-6.3
15 skupin, 21 prvků
f/22-36*
Horizontální: 74°- 8° 35′, vertikální: 53°- 5° 45′, diagonální: 84°- 10° 20′
0,5 m (při 24 mm), 0,78 m (při 240 mm)
0,26x (při 240 mm)
Přibližně 575 x 383 mm (při 24 mm, 0,5 m)
Zorné pole
Přibližně 134 x 90 mm (při 240 mm, 0,78 m)
Průměr filtru
72 mm
Maximální průměr a délka Přibl. 80,4 x 122,5 mm
Hmotnost
Přibl. 750 g
Sluneční slona
EW-78F (prodává se samostatně)
Krytka objektivu
E-72 II
Pouzdro
LP1219 (prodává se samostatně)
* Na základě f stupnice s třetinovými intervaly. f/22-38 při použití f stupnice s polovičními intervaly.
zz Délka objektivu se měří od bodu nasazení objektivu k přední hraně objektivu. Přidejte 24,2 mm
v případě započtení krytky objektivu a krytky proti prachu.
zz Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný objektiv.
zz Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
zz Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
zz V případě použití tohoto objektivu není možné snímání s násobnou expozicí.
ČES-13
CEL-SX8KA2H0
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising