Canon | RF 28-70mm f/2L USM | User manual | Canon RF 28-70mm f/2L USM User manual

Canon RF 28-70mm f/2L USM User manual
Pokyny
ČESKY
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon
Canon RF28-70mm F2 L USM je objektiv
se standardním zoomem a velkou clonou,
určený pro použití s fotoaparáty řady EOS R.
zzZkratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
(ultrazvukový motor).
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace, o tom, zda máte
nejnovější firmware, případně jak provést jeho
aktualizaci, naleznete na webu společnosti Canon.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či
zranění uživatelů a ostatních osob.
Varování
Upozornění
Podrobné informace o rizicích, která
mohou vést ke škodám na majetku.
zz Neponechávejte produkt v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém
slunci. Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou
funkci produktu.
Podrobné informace o rizicích, která
mohou vést ke smrti nebo vážným
zraněním.
zz Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce ani
do jiného silného zdroje světla. Může to vést až
ke ztrátě zraku.
zz Nenechávejte objektiv na slunci, aniž byste
nasadili krytku objektivu. Objektiv může
koncentrovat vstupující světlo a způsobit poruchu
nebo požár.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke zraněním.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Produkt může při dotyku způsobit popáleniny nebo
zranění.
zz Do výrobku nevkládejte ruce ani prsty. Může dojít
ke zranění.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
zz Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí do
teplého, může na povrchu objektivu a ve vnitřních
součástech docházet ke kondenzaci. V rámci
prevence před vznikem kondenzace vložte objektiv
před jeho přenesením z chladného do teplého
prostředí do vzduchotěsného plastového sáčku.
Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho ohřátí.
To samé udělejte, pokud přenášíte objektiv z teplého
prostředí do chladného.
zz Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu k použití
fotoaparátu.
ČES-3
Označení
Přepínač režimů zaostřování (→ 6)
Kroužek zoomu (→ 6)
Úchyt pro sluneční clonu
(→ 9)
Značka polohy
zoomu (→ 6)
Závit pro filtr (→ 10)
Blokovací páčka
kroužku zoomu
(→ 7)
Pryžový kroužek
(→ 5)
Ovládací kroužek
(→ 8)
Zaostřovací kroužek (→ 6)
Značka pro nasazení objektivu (→ 5)
Kontakty (→ 5)
Bajonet pro uchycení objektivu
(→ 5)
zz Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Značka pro nasazení objektivu
Uvolňovací tlačítko
objektivu
Krytka
proti prachu
Nasazení objektivu
Vyrovnejte značky pro nasazení objektivu na
objektivu a na fotoaparátu a otáčejte objektivem po
směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Sejmutí objektivu
Otočte objektivem proti směru hodinových ručiček
a zároveň stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu na
fotoaparátu. Po dokončení pohybu otáčení objektiv
vyjměte.
zzPři nasazování nebo snímání objektivu přesuňte
vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF.
zzKrytku objektivu nasaďte před sejmutím
objektivu z fotoaparátu.
zzPo sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru a nasaďte krytku proti prachu, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu a jeho
kontakty. Při nasazování krytky proti prachu se
ujistěte, že jsou značky pro nasazení objektivu
a krytky proti prachu zarovnány.
zzKontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
zzBajonet pro uchycení objektivu má pryžový
kroužek pro zvýšení odolnosti proti prachu
a vodě. Tento pryžový kroužek může třením
způsobit šmouhy na bajonetu pro uchycení
objektivu fotoaparátu, avšak tyto šmouhy nemají
vliv na používání produktu.
zzPryžové kroužky je možno vyměnit v Servisním
středisku Canon. (za poplatek)
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-5
2. Nastavení režimu zaostřování
3. Nastavení zoomu
Přepínač režimů zaostřování
Zaostřovací kroužek
Pro fotografování v režimu automatického zaostřování
(AF) nastavte přepínač režimů zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF pomocí
zaostřovacího kroužku.
Pro použití funkce zoomu otočte kroužkem
zoomu na objektivu.
zzNastavení zoomu vždy dokončete před
zahájením zaostřování. Nastavení zoomu pro
zaostřování může ovlivnit výsledek zaostřování.
zzRychlé otáčení zaostřovacím kroužkem může
vést ke zpožděnému zaostření.
zzZaostřovací kroužek objektivu je elektronický.
zzPokud je činnost AF nastavena na [ONE SHOT],
ruční zaostřování je možné po dokončení
automatického zaostřování pokračujícím
stisknutím tlačítka spouště do poloviny. (plné ruční
zaostřování) Nicméně je nutné provést změny
nastavení fotoaparátu.
ČES-6
4. Fixace kroužku zoomu
Kroužek zoomu je možné zafixovat a zajistit tak nejmenší možný rozměr objektivu. Tato funkce se
hodí při přenášení fotoaparátu pomocí řemenu, jelikož zabraňuje objektivu ve vysunutí.
1
Otočte kroužkem zoomu
do polohy nejširšího úhlu
(28 mm).
2 Posuňte blokovací páčkou
kroužku zoomu ve směru
indikovaném šipkou.
zz Pro uvolnění kroužku zoomu
posuňte blokovací páčku
kroužku zoomu v opačném
směru ke směru šipky.
zzKroužek zoomu je možné zafixovat jen v pozici nejširšího úhlu.
ČES-7
5. Ovládací kroužek
Ovládacímu kroužku můžete přiřadit běžné
funkce fotoaparátu, jako je například rychlost
závěrky a nastavení clony.
Ovládací kroužek
Cvakání při otáčení ovládacího kroužku poskytuje
uživateli přehled o míře otočení.
Podrobné informace o tom, jak používat ovládací
kroužek, naleznete v pokynech k fotoaparátu.
zzBěhem snímání filmu může v určitých případech
docházet k záznamu zvuku ovládacího kroužku.
zzFunkci cvakání ovládacího kroužku můžete
nechat odstranit v Servisním středisku Canon.
(za poplatek)
ČES-8
6. Sluneční slona
Sluneční clona objektivu chrání před nechtěným osvětlením a zároveň funguje jako ochrana před
deštěm, sněhem a prachem.
Červená značka
pozice pro nasazení
Červená
tečka
Červená
Červená
tečka
tečka
Červená značka pozice
Značka pozice
pro nasazení
zastavení
● Nasazení sluneční clony
Zarovnejte červenou značku pozice pro nasazení
na sluneční cloně s červenou tečkou na přední
části objektivu a poté otočte sluneční clonou ve
směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Tlačítko
● Sejmutí sluneční clony
Chcete-li sejmout sluneční clonu, podržte
tlačítko umístěné na straně sluneční clony
a poté otáčejte sluneční clonou ve směru šipky
až do bodu, kdy dojde k zarovnání červené
značky pozice pro nasazení na sluneční cloně
s červeným bodem na přední části objektivu.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na
objektiv obráceně.
zzPokud není sluneční clona připevněna řádně, může docházet k efektu vignetování (ztmavení oblasti
snímku).
zzPro nasazení či sejmutí držte clonu za základnu a otáčejte s ní. Pokud při otáčení držíte clonu příliš blízko
okraje, může v určitých případech dojít k deformaci produktu.
ČES-9
7. Filtry (prodávají se samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
zzLze nasadit jen jeden filtr.
zzPokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B.
zzPro úpravu polarizačního filtru sluneční
clonu sejměte.
ČES-10
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost /
clona
Konstrukce objektivu
Minimální clona
Zorný úhel
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost
Maximální zvětšení
Zorné pole
Průměr filtru
Maximální průměr a délka
Hmotnost
Sluneční slona
Krytka objektivu
Pouzdro
28-70mm f/2
13 skupin, 19 prvků
f/22
Horizontální: 65°- 29°, Vertikální: 46°- 19°30′, Diagonální: 75°- 34°
0,39 m
0,18x (při 70 mm)
Přibl. 388 x 253 - 202 x 134 mm (při 0,39 m)
95 mm
103,8 x 139,8 mm
Přibl. 1430 g
EW-103
E-95
LP1424
zz Délka objektivu se měří od bodu nasazení k přední hraně objektivu. Přidejte 24,4 mm v případě
započtení krytky objektivu nebo krytky proti prachu.
zz Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný objektiv.
zz Makroobjektiv 250D/500D není možné nasadit, jelikož není k dispozici rozměr odpovídající
danému objektivu.
zz Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
zz Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-11
CEL-SX5KA2H0
0818Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising