Canon | RF 85mm f/1.2 L USM | User manual | Canon RF 85mm f/1.2 L USM User manual

Canon RF 85mm f/1.2 L USM User manual
Pokyny
ČESKY
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon
Canon RF85mm F1.2 L USM je střední
teleobjektiv s velkou clonou, určený pro
použití s fotoaparáty řady EOS R.
zzZkratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
(ultrazvukový motor).
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace o tom, zda máte
nejnovější firmware, případně jak provést jeho
aktualizaci, naleznete na webu společnosti Canon.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu a
pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či
zranění uživatelů a ostatních osob.
Varování
Podrobné informace o rizicích, která
mohou vést ke smrti nebo vážným
zraněním.
zz Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce ani
do jiného silného zdroje světla. Může to vést až
ke ztrátě zraku.
zz Nenechávejte objektiv na slunci, aniž byste
nasadili krytku objektivu. Objektiv může
koncentrovat vstupující světlo a způsobit poruchu
nebo požár.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke zranění
nebo škodám na majetku.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Produkt může při dotyku způsobit popáleniny nebo
zranění.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
zz Neponechávejte produkt v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém slunci.
Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci
produktu.
zz Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí
do teplého, může na povrchu objektivu a ve
vnitřních součástech docházet ke kondenzaci.
V rámci prevence před vznikem kondenzace vložte
objektiv před jeho přenesením z chladného do
teplého prostředí do vzduchotěsného plastového
sáčku. Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho
ohřátí. To samé udělejte, pokud přenášíte objektiv
z teplého prostředí do chladného.
zz Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu k použití
fotoaparátu.
ČES-3
Označení
Přepínač režimů zaostřování (→ 6)
Zaostřovací kroužek (→ 6)
Úchyt pro sluneční clonu (→ 8)
Závit pro filtr (→ 9)
Pryžový kroužek
(→ 5)
Ovládací kroužek (→ 7)
Přepínač voliče rozsahu zaostřovací
vzdálenosti (→ 7)
Značka pro nasazení objektivu (→ 5)
Kontakty (→ 5)
Bajonet pro uchycení
objektivu (→ 5)
zz Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Značka pro nasazení objektivu
Uvolňovací tlačítko objektivu
Krytka proti prachu
Nasazení objektivu
Vyrovnejte značky pro nasazení objektivu na
objektivu a na fotoaparátu a otáčejte objektivem
po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Sejmutí objektivu
Otočte objektivem proti směru hodinových
ručiček a zároveň stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu na fotoaparátu. Po dokončení pohybu
otáčení objektiv vyjměte.
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
zzPři nasazování nebo snímání objektivu přesuňte
vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF.
zzKrytku objektivu nasaďte před sejmutím
objektivu z fotoaparátu.
zzPo sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru a nasaďte krytku proti prachu, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu a jeho
kontakty. Při nasazování krytky proti prachu se
ujistěte, že jsou značky pro nasazení objektivu
a krytky proti prachu zarovnány.
zzKontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
zzBajonet pro uchycení objektivu má pryžový
kroužek pro zvýšení odolnosti proti prachu
a vodě. Tento pryžový kroužek může třením
způsobit šmouhy na bajonetu pro uchycení
objektivu fotoaparátu, avšak tyto šmouhy nemají
vliv na používání produktu.
zzPryžové kroužky je možno vyměnit v Servisním
středisku Canon (za poplatek)
ČES-5
2. Nastavení režimu zaostřování
Přepínač režimů zaostřování
Zaostřovací kroužek
zzRychlé otáčení zaostřovacím kroužkem může
vést ke zpožděnému zaostření.
zzZaostřovací kroužek objektivu je elektronický.
zzPokud je činnost AF nastavena na [ONE SHOT],
ruční zaostřování je možné po dokončení
automatického zaostřování pokračujícím
stisknutím tlačítka spouště do poloviny
(plné ruční zaostřování).
Nicméně je nutné provést změny nastavení
fotoaparátu.
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte přepínač režimů
zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF
pomocí zaostřovacího kroužku.
ČES-6
4. Ovládací kroužek
3. Nastavení rozsahu
zaostřovací vzdálenosti Ovládacímu kroužku můžete přiřadit běžné
funkce fotoaparátu, jako je například rychlost
závěrky a nastavení clony.
Přepínač voliče rozsahu zaostřovací vzdálenosti
Rozsah zaostřovací vzdálenosti můžete nastavit
pomocí přepínače. Po nastavení vhodného
rozsahu zaostřovací vzdálenosti bude aktuální
doba automatického zaostřování kratší.
Rozsah zaostřovací vzdálenosti
1. FULL (0,85 m - ∞)
2. 1,5 m - ∞
Ovládací kroužek
Cvakání při otáčení ovládacího kroužku poskytuje
uživateli přehled o míře otočení.
Podrobné informace o tom, jak používat ovládací
kroužek, naleznete v pokynech k fotoaparátu.
zzBěhem snímání filmu může v určitých případech
docházet k záznamu zvuku ovládacího kroužku.
zzFunkci cvakání ovládacího kroužku můžete
nechat odstranit v Servisním středisku Canon.
(za poplatek)
ČES-7
5. Sluneční slona
Sluneční clona objektivu chrání před nechtěným osvětlením a zároveň funguje jako ochrana před
deštěm, sněhem a prachem.
Červená značka pozice
pro nasazení
Červená
tečka
Tlačítko
Červená tečka
Červená značka pozice
pro nasazení
Červená
tečka
Značka pozice
zastavení
● Nasazení sluneční clony
Zarovnejte červenou značku pozice pro nasazení
na sluneční cloně s červenou tečkou na přední
části objektivu a poté otočte sluneční clonou ve
směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
● Sejmutí sluneční clony
Chcete-li sejmout sluneční clonu, podržte
tlačítko umístěné na straně sluneční clony
a poté otáčejte sluneční clonou ve směru šipky
až do bodu, kdy dojde k zarovnání červené
značky pozice pro nasazení na sluneční cloně
s červeným bodem na přední části objektivu.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na
objektiv obráceně.
zzPokud není sluneční clona připevněna řádně, může docházet k efektu vignetování (ztmavení oblasti snímku).
zzPro nasazení či sejmutí držte clonu za základnu a otáčejte s ní. Pokud při otáčení držíte clonu příliš blízko
okraje, může v určitých případech dojít k deformaci produktu.
ČES-8
6. Filtry (prodávají se samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
zzLze nasadit jen jeden filtr.
zzPokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B.
zzPro úpravu polarizačního filtru sluneční
clonu sejměte.
ČES-9
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost / clona
Konstrukce objektivu
Minimální clona
Zorný úhel
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost
Maximální zvětšení
Zorné pole
Průměr filtru
Maximální průměr a délka
Hmotnost
Sluneční slona
Krytka objektivu
Pouzdro
85mm f/1.2
9 skupin, 13 prvků
f/16
Horizontální: 24°, vertikální: 16°, diagonální: 28° 30′
0,85 m
0,12x
Přibližně 285 x 190 mm (při 0,85 m)
82 mm
103,2 x 117,3 mm
Přibl. 1195 g
ET-89
E-82 II
LP1424
zz Délka objektivu se měří od bodu nasazení objektivu k přední hraně objektivu. Přidejte 24,0 mm
v případě započtení krytky objektivu nebo krytky proti prachu.
zz Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný objektiv.
zz Makroobjektiv není možné nasadit, jelikož není k dispozici rozměr odpovídající danému objektivu.
zz Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
zz Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-10
CEL-SX7ZA2H0
0319Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising