Canon | PIXMA TS704 | User manual | Canon PIXMA TS704 User manual

Canon PIXMA TS704 User manual
TS700 series
Příručka online
čeština (Czech)
Obsah
Použití dokumentu Příručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symboly použité v tomto dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ochranné známky a licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tisk fotografií z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tisk etikety disku z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Síť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Omezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tipy k síťovému připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Výchozí nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zjistit stejný název tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Tisk síťového nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi. . . 63
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nástroj IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Diagnostika a opravy nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Provedení/změna nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Provedení síťových nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Přiřazení informací o tiskárně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . 85
Manipulace s papírem, nádržkami s inkoustem, víceúčelovou přihrádkou atd..
87
Vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Zdroje papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Vložení papíru do zadní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Vložení papíru do kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Vkládání obálek do zadní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Umístění víceúčelové přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Vložení potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Před vložením potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Vložení potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vyjmutí potisknutelného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Postup připevnění nebo oddělení víceúčelové přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Výměna nádržek s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Výměna nádržek s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Tipy k inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Postup údržby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Tisk testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Kontrola testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Hloubkové čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Nastavení tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Čištění válečků podavače papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Informace o předpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Pokyny pro obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Právní omezení tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Pokyny pro obsluhu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Přeprava tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Zachování vysoké kvality tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Hlavní součásti a jejich použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Hlavní součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Pohled zepředu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Pohled zezadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pohled dovnitř. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kontrola, zda je zapnuto napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Zapnutí a vypnutí tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Odpojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
LCD a ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Zadávání číslic, písmen a symbolů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Změna nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Změna nastavení možností tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Registrace často používaného profilu tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Nastavení požadované nádržky s inkoustem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Správa napájení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Změna provozního režimu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Nastavení položek na ovládacím panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Nastav. tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Nastavení sítě LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Nastavení dalš. zař.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Výběr jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
Aktualizace firmwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Obnovit výchozí nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Nastavení podavače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Nastavení webové služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Nastavení režimu ECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Nastavení tichého režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
Systémová informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Informace o papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Omezení pro vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Manipulace s papírem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Tisk z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Základní nastavení tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Různé metody tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Spuštění tisku bez ohraničení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Tisk v měřítku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Tisk rozvržené stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Vedle sebe/Tisk plakátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Oboustranný tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Nastavení tisku obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Tisk na pohlednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Přehled ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Ovladač tiskárny Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Monitor stavu Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Kontrola stavu inkoustu z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Pokyny k používání (ovladač tiskárny). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Popis ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Popis karty Rychlé nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Popis karty Hlavní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Popis karty Vzhled stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
Popis karty Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Instalace ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Tisk z aplikace Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Nastavení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Nastavení sítě a běžné potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Potíže se síťovou komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Nelze vyhledat tiskárnu v síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola kabelu LAN a směrovače. . . . . . . . . . . . . 332
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . 333
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny. . . 334
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . .
335
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru. . . .
336
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . 337
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Potíže se síťovým připojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Neznámý síťový klíč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze
tiskárnu používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Jiné potíže se sítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Kontrola informací o síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Obnovení výchozího nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Potíže při tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363
Tiskárna netiskne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Nevystřikuje se inkoust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Nelze tisknout na etiketu disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
Výtisky jsou neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380
Svislé čáry vedle obrázku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Mechanické potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Tiskárna se nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Potíže s připojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Potíže s instalací nebo stahováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Chyby a zprávy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Pokud dojde k chybě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Zobrazí se zpráva (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Seznam kódů podpory pro případ chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Papír uvíznul uvnitř tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
1013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Použití dokumentu Příručka online
Provozní prostředí
Symboly použité v tomto dokumentu
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Tisk příručky online
Ochranné známky a licence
Snímky obrazovky v této příručce
10
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti, vážného zranění nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Upozornění
Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Důležité
Pokyny obsahují důležité informace, které je třeba dodržovat, abyste předešli poškození, zranění nebo
nesprávnému použití výrobku. Přečtěte si níže uvedené pokyny.
Poznámka
Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.
Základy
Pokyny vysvětlující základní použití produktu.
Poznámka
• Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.
11
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu
za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním
systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.
12
Ochranné známky a licence
• Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích.
• Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone
a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a
v dalších zemích a je použita v rámci licence.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps
a Google Analytics jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated
v USA a dalších zemích.
• Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
• Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
13
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
14
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
15
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
16
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
17
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
18
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
19
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
20
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------
21
MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
22
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
23
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
24
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
25
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
26
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27
Základní operace
Tisk fotografií z počítače
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Tisk etikety disku z počítače
28
Tisk fotografií z počítače
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otevřete opěrku papíru (A) a vytáhněte nástavec opěrky papíru (B).
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
29
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
30
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Pomocí tlačítka
určete velikost papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
9. Pomocí tlačítka
(hvězdička).
určete typ papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
10. Vysuňte výstupní zásobník na papír (E) a podpěru pro výstup papíru (F).
Ujistěte se, že jste vytáhli výstupní zásobník na papír předtím, než budete chtít začít tisknout. Pokud ne,
tak nebude možné spustit tisk.
11. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
31
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
12. Klepněte na ikonu Fotografie (Photos) (G).
13. Klepněte na položku Procházet (Browse) (H) v části Z počítače: (From computer:)
a vyberte složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
14. Klepněte na fotografie (I), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (J).
V systému Windows:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Ctrl a klepněte na ně.
V systému macOS:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Command a klepněte na ně.
32
15. Zadejte počet kopií a další možnosti nastavitelné v části Nastavení tisku (Print Settings)
(K).
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název modelu, velikost papíru a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií, velikost papíru a další volby.
Poznámka
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) můžete určit
počet kopií pro všechny fotografie současně.
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) přepíšete
nastavení počtu kopií u každé fotografie. Po odznačení začne opět platit předchozí nastavení
u jednotlivých kopií.
pro určení počtu kopií je také znovu aktivní.
16. Spusťte tisk.
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (L).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu,
informace o papíru a další volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
33
Poznámka
• Nástroj Easy-PhotoPrint Editor vám umožní snadno vytvářet a tisknout originální koláže, vizitky nebo
kalendáře využívající vaše oblíbené fotografie.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
34
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Podrobné informace o stažení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY naleznete níže.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
1. Otevřete opěrku papíru (A) a vytáhněte nástavec opěrky papíru (B).
2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
3. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
4. Vložte fotografický papír orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
35
5. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
6. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
36
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Pomocí tlačítka
určete velikost papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
9. Pomocí tlačítka
(hvězdička).
určete typ papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
10. Vysuňte výstupní zásobník na papír (E) a podpěru pro výstup papíru (F).
Ujistěte se, že jste vytáhli výstupní zásobník na papír předtím, než budete chtít začít tisknout. Pokud ne,
tak nebude možné spustit tisk.
11. Z chytrého telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci
37
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
12. V aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY vyberte možnost Tiskfotografií (Photo Print).
Otevře se seznam fotografií uložených v chytrém telefonu nebo tabletu.
13. Vyberte fotografii.
Vybrat můžete i několik fotografií současně.
14. Zadejte počet kopií, velikost papíru a další potřebné údaje.
15. Vyberte možnost Tisknout (Print).
38
Tisk etikety disku z počítače
Toto téma popisuje, jak vytisknout fotografie na potisknutelný disk pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
Důležité
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného
disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
1. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
2. Klepněte na ikonu Etikety disku (Disc Labels) (A).
3. Vybrat šablonu (B).
39
4. Vyberte typ potisknutelného disku (C) a poté možnost Další (Next) (D).
5. Klepněte na tlačítko Procházet (Browse) (E) v nabídce Z počítače (From
computer)a vyberte složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
6. Klepněte na fotografie (F), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (G).
7. Upravte etiketu disku a vyberte možnost Další (Next) (H).
Můžete změnit pozadí nebo přidat text.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
40
8. V Nastavení tisku (Print Settings) (I) zadejte počet kopií a další volby.
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název tiskárny a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií a další volby.
9. Spusťte tisk.
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (J).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu a další
volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
41
10. Když se na displeji LCD tiskárny zobrazí zpráva s výzvou k vložení potisknutelného disku,
vyjměte kazetu z tiskárny a potom odpojte víceúčelovou přihrádku od zadní části kazety.
Vložte odstraněnou kazetu zpět do tiskárny.
42
11. Zatlačte výstupní zásobník na papír (K) na doraz.
12. Potisknutelný disk vložte do víceúčelové přihrádky.
1. Potisknutelný disk vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části jej
zatlačte do západky (L).
2. Při současném zatažení západky s potisknutelným diskem vložte vrchní část potisknutelného
disku do štěrbiny (M).
43
13. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
14. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na víceúčelové přihrádce.
15. Stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
Víceúčelová přihrádka se zasune do tiskárny a zahájí se tisk.
16. Po dokončení tisku vytáhněte víceúčelovou přihrádku z tiskárny a vyjměte ji.
44
) na
17. Při současném zatažení západky (L) vytáhněte potisknutelný disk ze štěrbiny (M)
víceúčelové přihrádky a vyjměte jej.
18. Vysuňte výstupní zásobník na papír (K) směrem k sobě tak, aby byl na stejné úrovni jako
ovládací panel (N).
Poznámka
• Aplikace Easy-PhotoPrint Editor umožňuje tisk fotografií s různými rozvrženími na etiketu disku.
45
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
46
Síť
Dostupné metody připojení
V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.
• Bezdrátové připojení
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte pomocí bezdrátového
směrovače.
Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.
◦ Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
◦ Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol
zabezpečení.
◦ Jakmile se vytvoří spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem a na obrazovce zařízení se
(ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového
zobrazí
směrovače.
• Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte bez pomoci bezdrátového
směrovače.
◦ Během používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení bude připojení k internetu
v tiskárně nedostupné. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
◦ Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení
připojíte zařízení s přístupem k Internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se
přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení
s využitím mobilních dat. Mohou vám být účtovány poplatky za připojení k Internetu s využitím
mobilních dat.
◦ V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud
se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení
chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
◦ Síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení se nastaví automaticky.
• Připojení kabelem
Tiskárnu a rozbočovač/směrovač připojte prostřednictvím kabelu LAN. Připravte si kabel LAN.
47
Poznámka
• Tiskárnu s počítačem můžete propojit pomocí kabelu USB (připojení USB). Připravte si kabel USB.
Podrobnosti naleznete v části Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB
na LAN.
Nastavení síťového připojení
Nastavte připojení pro tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet.
Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.
Změna síťového nastavení
V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/
tabletu.
• Postup změny způsobu připojení k síti:
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna režimu připojení
• Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
• Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility ověří a diagnostikuje nastavení tiskárny a počítače a v případě potíží
v síti obnoví jejich stav. Ke stažení nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující
odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
• Provedení/změna síťových nastavení (systém Windows)
V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
• Diagnostika a oprava síťového nastavení (systém Windows/macOS)
Nastavení sítě můžete diagnostikovat a podle potřeby opravit v nástroji IJ Network Device Setup Utility.
◦ V systému Windows:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
◦ V systému macOS:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)
Tipy k síťovému připojení
V následující části naleznete rady pro používání tiskárny po připojení v síti.
48
Tipy k síťovému připojení
Konfigurace pro obsluhu tiskárny pomocí webového prohlížeče
Opatření zabraňující neoprávněnému přístupu
Řešení potíží
Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části Nastavení sítě a běžné potíže.
Upozornění/Omezení
Podrobnosti naleznete níže.
• Omezení pro nastavení sítě:
Omezení
• Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby
49
Omezení
Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (jako je počítač) připojeno, využijte
v obou případech stejnou metodu připojení.
Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.
Připojení s využitím kabelové sítě není k dispozici u tiskáren, které kabelové připojení nepodporují.
Připojení pomocí bezdrátového směrovače
• Tuto tiskárnu nelze používat současně v rámci bezdrátové i kabelové sítě.
• Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto
nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu
s využitím bezdrátového směrovače.
• Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení bezdrátových
směrovačů se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané
s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na výrobce.
• Tato tiskárna nepodporuje připojení IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz).
Zkontrolujte, zda zařízení podporuje standard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g nebo
IEEE802.11b.
• Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako
protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo
použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně
odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
• Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
• Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní
informace budou zpřístupněny třetí straně.
Přímé připojení
Důležité
• Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého připojení připojíte
zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší.
V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím
mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu
s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
• Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení se informace o připojení uloží
v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo
připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
• Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého připojení, je vhodné
po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické
připojení.
Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení,
případně se obraťte na jeho výrobce.
50
• Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení nemusí být (v závislosti na
vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny
používat.
• V režimu přímého připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte
po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu
upravte.
• Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého připojení nemohou navzájem komunikovat.
• V aktivním režimu přímého připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
• Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu
připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením
a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.
Připojení s využitím kabelové sítě
• Tuto tiskárnu nelze používat současně v rámci bezdrátové i kabelové sítě.
• Používáte-li směrovač, připojte tiskárnu a zařízení na straně sítě LAN (stejný síťový segment).
51
Tipy k síťovému připojení
Výchozí nastavení sítě
Zjistit stejný název tiskárny
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu
připojení k síti Wi-Fi
52
Výchozí nastavení sítě
Výchozí nastavení připojení v síti LAN
Položka
Výchozí
Změnit bezdrátová/kabelová síť LAN
Bezdrát. LAN aktivní (Wireless LAN active)
Název sítě (SSID)
BJNPSETUP
Zabezpečení Wi-Fi
Zakázat
Adresa IP (IP address) (IPv4)
Autom. nastavení (Auto setup)
Adresa IP (IP address) (IPv6)
Automatické nastavení
Nast. název tiskárny (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Povolit/zakáz. IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivní (Enable)
Povolit/zakáz. WSD (Enable/disable WSD)
Aktivní (Enable)
Nastavení čas.limitu (Timeout setting)
15 minut (15 minutes)
Pov./zak. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Aktivní (Enable)
Název služby
Canon TS700 series
Nastavení LPR (LPR setting)
Aktivní (Enable)
Protokol RAW (RAW protocol)
Aktivní (Enable)
LLMNR
Aktivní (Enable)
Kom. PictBridge (PictBridge commun.) (Povolit/zakázat (Enable/
disable))
Aktivní (Enable)
Nastavení DRX (DRX setting) (Kabelová síť LAN (Wired LAN))
Aktivní (Enable)
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně. Zkontrolujte hodnotu pomocí ovládacího panelu.
Nastavení sítě LAN
Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení
Položka
Výchozí
Název sítě (SSID) pro přímé bezdrátové připojení DIRECT-abXX-TS700series *1
Náz. zař. pro př.b.př. (WL Direct dev. name)
DIRECT-abXX-TS700series *1
Heslo (Password)
YYYYYYYYYY *2
53
Metoda zabezpečení
WPA2-PSK (AES)
Potvrdit žádost (Confirm request)
Zobrazeno
*1 „ab“ je vybráno náhodně a „XX“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC tiskárny. (Hodnota se
stanoví, když se tiskárna poprvé zapne.)
*2 Heslo se určuje automaticky při prvním zapnutí tiskárny.
54
Zjistit stejný název tiskárny
Při zjištění tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se
stejným názvem.
Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší
tiskárny, a tu vyberte.
• V systému Windows:
Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu
výsledků vhodnou tiskárnu.
• V systému macOS:
Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby
Bonjour.
Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo
sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.
Poznámka
• Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.
Chcete-li zkontrolovat adresu MAC a sériové číslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Sériové číslo zkontrolujte po jeho zobrazení na displeji LCD.
Systémová informace
55
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení
z USB na LAN
Pokud chcete k tiskárně připojit další počítač v síti LAN nebo chcete změnit připojení USB na připojení v síti
LAN, postupujte podle pokynů na webové stránce.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
56
Tisk síťového nastavení
Pomocí ovládacího panelu vytiskněte aktuální síťové nastavení tiskárny.
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Otevře se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
4. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details) a stiskněte tlačítko OK.
Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny. Některé hodnoty nastavení se
v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.
Číslo po-
Položka
Popis
Nastavení
1
Product Information
Informace o produktu
–
1-1
Product Name
Název produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verze ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika sítě
―
2-1
Diagnostic Result
Výsledky diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledků
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Podrobnosti o kódech
výsledků
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezdrátová síť LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Síla signálu
0 až 100 [%]
ložky
57
3-2-2
Link Quality
Kvalita připojení
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvence
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Název sítě (SSID) bezdrátové sítě LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XX (1 až 13)
3-2-8
Encryption
Metoda šifrování
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Délka klíče WEP (v bitech)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Metoda ověřování
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Výchozí brána (Default
XXX.XXX.XXX.XXX
gateway)
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Délka bezstavové před- XXX
pony 1
3-2-20
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
58
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
3-2-26
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
3-3
Wireless Direct
Provozní režim pro pří-
Enable/Disable
mé připojení
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických
znaků)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metoda šifrování
AES
3-3-7
Authentication
Metoda ověřování
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
59
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpečení
–
4
Wired LAN
Kabelová síť LAN
Enable/Disable
4-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2
Connection
Stav kabelové sítě LAN Active/Inactive
4-3
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
4-4
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-5
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-6
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-7
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
4-8
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9
4-10
Link Local Prefix
Délka místní předpony
Length
odkazu
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11
4-12
Stateless Prefix
Délka bezstavové před- XXX
Length1
pony 1
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
4-14
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
4-16
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
60
4-18
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25
IPsec
Nastavení IPsec
Active
4-26
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
4-27
Wired LAN DRX
Přerušovaný příjem
(drátová síť LAN)
Enable/Disable
5
Other Settings
Jiná nastavení
–
5-1
Printer Name
Název tiskárny
Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
5-2
Wireless Direct DevNa- Název zařízení pro příme
mé bezdrátové připojení
Název zařízení pro přímé bezdrátové připojení (až 32 alfanumerických znaků)
5-4
WSD Printing
Nastavení tisku WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Nastavení tisku LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavení tisku RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavení služby Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Název služby Bonjour
Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
5-11
LLMNR
Nastavení LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavení SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikace PictBridge Enable/Disable
5-14
DNS Server
Získat adresu serveru
DNS automaticky
Auto/Manual
5-15
Primary Server
Adresa primárního serveru
XXX.XXX.XXX.XXX
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárního
serveru
XXX.XXX.XXX.XXX
61
5-17
Proxy Server
Nastavení serveru proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adresa proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Specifikace portu proxy 1 až 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Identifikátor certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Cert. Fingerprt(SHA-256)
Identifikátor certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
6
Bluetooth
Nastavení Bluetooth
―
6-1
Bluetooth Setting
Bluetooth
Enable/Disable
6-3
Bluetooth Device Address
Adresa zařízení Bluetooth v tiskárně
XXXXXXXX
6-5
Bluetooth Device Name Název zařízení Blue-
5-21
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
XXXXXXXX
tooth v tiskárně
7
Printer Log Service
Protokolovací služba ti- ―
skárny
7-1
Unsent Usage Logs
Počet neodeslaných
protokolů o používání
7-2
Usage Log Last Sent
Datum posledního ode- XXXXXXXX
slání protokolu o používání
7-3
Point Service
Stav registrace
0 až 200
Active/Awaiting Activation/No Active Service
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
62
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna
konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna konfigurace způsobu připojení k síti LAN
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna konfigurace způsobu připojení k síti LAN
Při změně postupu připojení sítě LAN (kabelové či sítě Wi-Fi) postupujte libovolným níže uvedeným
způsobem.
• V systému Windows:
◦ Proveďte znovu nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webové stránky.
◦ Povolte Wi-Fi nebo kabelovou síť LAN pomocí ovládacího panelu tiskárny. Následně proveďte
nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device Setup
Utility.
Podrobnosti naleznete v tématu Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi nebo Provedení/změna
nastavení připojení ke kabelové síti LAN (ethernetový kabel).
• V systému macOS:
◦ Proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Při změně způsobu připojení Wi-Fi (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení) postupujte libovolným
postupem.
• V systému Windows:
◦ Proveďte znovu nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webové stránky.
◦ Proveďte nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device
Setup Utility.
Důležité
• Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility zapněte na
tiskárně pomocí postupu uvedeného níže režim Snadné bezdrát. připojení.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Bezdrátové připojení (Wireless connect) po
dobu 3 sekund.
LCD a ovládací panel
3. Proveďte operace podle pokynů zobrazených na chytrém telefonu nebo
tabletu.
63
4. Jestliže se zobrazí zpráva, že je nastavení dokončeno, stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Proveďte znovu nastavení z webové stránky.
64
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Provedení/změna nastavení sítě
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím
připojení USB
65
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility vám umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě a upravovat
nastavení tiskárny v síti.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility slouží k těmto účelům:
• Hledání tiskáren v síti a provádění počátečního nastavení sítě u rozpoznaných tiskáren
• Provedení počátečního nastavení sítě propojením tiskárny a počítače pomocí kabelu USB (není
dostupné pro některé modely)
• Změna síťových nastavení tiskárny
• V případě problémů s připojením provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku nastavení
tiskárny a počítače, ve kterém je nainstalován. Nástroj IJ Network Device Setup Utility mimo to opraví
stav tiskárny a počítače (u některých modelů není dostupné).
Důležité
• V závislosti na používané tiskárně je heslo správce nastaveno pro tiskárnu již při zakoupení. Pokud
změníte nastavení sítě, může se vyžadovat ověření prostřednictvím hesla správce.
Podrobné informace:
Heslo správce
Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme změnit heslo správce.
Změnit heslo správce
• Chcete-li tiskárnu používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako
například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
• Před instalací nástroje IJ Network Device Setup Utility zakažte funkci blokování brány firewall.
• Síťová nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility neměňte během tisku.
66
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility podle následujícího postupu.
• V systému Windows 10 vyberte možnost Start > (Všechny aplikace (All apps) > ) > Canon Utilities >
IJ Network Device Setup Utility.
• V operačním systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spustíte nástroj IJ Network Device Setup Utility
výběrem položky IJ Network Device Setup Utility na obrazovce Start. Pokud se položka IJ Network
Device Setup Utility na obrazovce Start nezobrazí, vyberte ovládací tlačítko Hledat (Search)
a vyhledejte řetězec "IJ Network Device Setup Utility".
• V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na tlačítko Start a vyberte možnosti Všechny
programy (All Programs), Canon Utilities, IJ Network Device Setup Utility a poté IJ Network
Device Setup Utility.
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility se zobrazí zpráva. Zkontrolujte zprávu a vyberte
možnost Ano (Yes). Zobrazí se obrazovka uvedená níže.
Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Diagnostikovat a opravit nebo Nastavení sítě v tiskárně.
• Pokud vyberte možnost Diagnostikovat a opravit:
Diagnostika a opravy nastavení sítě
• Pokud vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně:
Provedení/změna nastavení sítě
67
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Při problémech provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku a opravy nastavení počítače
nebo připojení mezi počítačem a tiskárnou (např. pokud nelze provést tisk z tiskárny po síti).
Důležité
• Některé modely nepodporují funkci diagnostiky a oprav.
Podrobné informace:
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Diagnostikovat a opravit.
Proveďte postup podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Tato funkce kontroluje následující položky:
• zda je počítač připojený ke směrovači
• zda lze zobrazit webovou stránku na internetu
• zda lze detekovat tiskárnu v síti
• zda je dostatečná síla signálu nebo úroveň komunikace (při použití sítě Wi-Fi)
• zda nastavení portu tiskárny odpovídá nastavení sítě
68
Provedení/změna nastavení sítě
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Provedení síťových nastavení
69
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Nabídky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na panelu nástrojů obrazovky nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility a výběru možnosti Nastavení sítě v tiskárně se
zobrazí níže uvedená obrazovka. Na obrazovce se zobrazí seznam rozpoznaných tiskáren a níže
uvedené položky.
A: Název produktu (Product Name)
Zobrazuje název produktu rozpoznané tiskárny. Jestliže není možné tiskárnu použít, zobrazí se vlevo
uvedená ikona.
: Zobrazuje se, když tiskárna vyžaduje instalaci nebo nebyla konfigurována.
: Zobrazí se, když se adresa IP shoduje s adresou jiné tiskárny.
: : Zobrazí se, když s tiskárnou není možné komunikovat.
Poznámka
• Jestliže není tiskárna, kterou chcete používat, rozpoznána, zkuste nastavit kritéria hledání
tiskárny.
Nastavení kritérií pro hledání tiskáren / Hledání konkrétní tiskárny
• Kliknutí pravým tlačítkem na tiskárnu zobrazí položky nastavení nebo položky k potvrzení.
B: Sériové číslo (posledních 5 čísel) (Serial Number (Last 5 Digits))
Zobrazí poslední pět číslic sériového čísla tiskárny.
C: Stav (Status)
Zobrazí stav tiskárny, jak je uvedeno níže.
• Dostupné (Available)
Signalizuje, jestli je tiskárna dostupná.
70
• Nastavení dokončeno (Setup Completed)
Zobrazí se po provedení nastavení sítě. Kliknutím na možnost Nastavit (Set) okno zavřete.
• Vyžaduje instalaci (Requires Setup)
Znamená, že tiskárna vyžaduje nastavení Wi-Fi.
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
• Nenastaveno (Not Set)
Signalizuje, že tiskárnu není možné používat v síti nebo že je deaktivován protokol IPv6. Zadejte
adresu IP nebo povolte protokol IPv6 v dialogu Nastavení sítě... (Network Settings...).
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
• Překrytí adresy IP (IP Address Overlap)
Signalizuje, že se adresa IP shoduje s adresou jiné tiskárny.
• Neznámý (Unknown)
Signalizuje, že tiskárnu rozpoznanou v režimu Dostupné (Available) v minulosti není možné
nyní používat.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nezobrazí se nic.
D: Adresa IP (IP Address)
Zobrazuje adresu IP tiskárny. Pokud je tiskárna ve stavu Vyžaduje instalaci (Requires Setup), nic
se nezobrazuje.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
E: Umístění (Location)
Zobrazuje umístění tiskárny, jestliže bylo zaregistrováno. Pokud je tiskárna ve stavu Vyžaduje
instalaci (Requires Setup), nic se nezobrazuje.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nezobrazí se nic.
Přiřazení informací o tiskárně
F: Způsob připojení (Connection Method)
Zobrazuje informace o způsobu připojení tiskárny (kabelová síť LAN, Wi-Fi nebo USB).
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se USB.
• Pokud tiskárna podporuje oba způsoby připojení k síti LAN, bude tiskárna rozpoznána jako dvě
tiskárny a ty se zobrazí samostatně. (Stejná čísla jsou uvedena v části Sériové číslo
(posledních 5 čísel) (Serial Number (Last 5 Digits)).)
• Pokud tiskárna nepodporuje kabelovou síť LAN, kabelová síť LAN se nezobrazí.
• Pokud nástroj IJ Network Device Setup Utility používáte na počítači, který nepodporuje síť Wi-Fi,
možnost Wi-Fi se nezobrazí.
71
G: Způsob nastavení (Setting Method)
Zobrazuje způsob nastavení tiskárny.
• Automaticky (Auto)
Zobrazuje se, když se adresa IP tiskárny stanovuje automaticky.
• Ručně (Manual)
Zobrazuje se, když se adresa IP tiskárny stanovuje ručně.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
H: Adresa MAC (MAC Address)
Zobrazuje adresu MAC rozpoznané tiskárny.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
I: Název zařízení (Device Name)
Zobrazuje název zařízení tiskárny, jestliže byl zaregistrován.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nezobrazí se nic.
• Tiskárna s hlášením Vyžaduje instalaci (Requires Setup) zobrazeným pod položkou Stav
(Status) se nezobrazuje.
Přiřazení informací o tiskárně
J: IPv6
Zpráva Zapnuto (On) se zobrazí, když je tiskárně přiřazená adresa IPv6.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
K: Zobrazuje stav tiskárny a provozní pokyny.
Výběrem tiskárny v seznamu tiskáren zobrazíte její aktuální stav a co máte dále. udělat.
Nabídky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Tato část popisuje nabídky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Nabídka Nastavení tiskárny (Printer Settings)
Nabídka Nastavení tiskárny
72
B: Nabídka Zobrazit (View)
Nabídka Zobrazit
C: Nabídka Možnosti (Option)
Nabídka Možnosti
D: Nabídka Nápověda (Help)
Nabídka Nápověda
Položky na panelu nástrojů obrazovky nástroje Canon IJ Network
Device Setup Utility
Tato část popisuje položky na panelu nástrojů obrazovky Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Nastavení kabelové sítě nebo sítě Wi-Fi.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Nastavení sítě... (Network Settings...) v nabídce
Nastavení tiskárny (Printer Settings).
B: Znovu rozpozná tiskárny.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Aktualizace (Update) v nabídce Zobrazit (View).
C: Přestane zjišťovat tiskárny.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Storno (Cancel) v nabídce Zobrazit (View).
D: Přepne seznam tiskáren. (tiskárny IPv4, IPv6 nebo USB)
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Přepnout zobrazení (Switch View) v nabídce
Zobrazit (View).
• Můžete také zobrazit seznam tiskáren připojených přes rozhraní USB. (Není dostupné pro
některé modely.) V tomto případě vyberte možnost USB.
E: Zobrazí tuto příručku.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Příručka online (Online Manual) v nabídce
Nápověda (Help).
73
Provedení síťových nastavení
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel)
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
Přiřazení informací o tiskárně
74
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový
kabel)
Nastavení kabelové sítě LAN provedete/změníte následovně.
Poznámka
• Pro některé modely můžete provést nastavení sítě pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
i v případě, že je tiskárna připojena přes rozhraní USB. Tiskárny, pro které můžete provést nastavení,
zobrazíte výběrem možnosti USB pro položku Přepnout zobrazení (Switch View) v nabídce Zobrazit
(View).
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně.
Zobrazí se seznam rozpoznaných tiskáren.
4. Vyberte ze seznamu tiskáren tiskárnu, u které chcete provést/změnit nastavení.
Nastavte volbu tiskárny, u níž je jako Způsob připojení (Connection Method) zobrazena možnost
Kabelová síť LAN (Wired LAN) a jako Stav (Status) možnost Dostupné (Available).
Nastavení tiskárny, u níž není jako Stav (Status) zobrazena možnost Dostupné (Available), můžete
provést prostřednictvím připojení USB.
Chcete-li provést nastavení tiskárny připojené přes USB, vyberte z rozevírací nabídky na panelu nástrojů
možnost USB a vyberte tiskárnu, u níž chcete provést/změnit nastavení.
5. Vyberte možnost Nastavení sítě... (Network Settings...) v nabídce Nastavení tiskárny
(Printer Settings).
Zobrazí se obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer Password).
Více informací o hesle získáte v části Heslo správce.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
provedete/změníte nastavení.
• Pokud v kroku 4 vyberete tiskárnu připojenou přes USB, objeví se postupně obrazovka Potvrdit
heslo tiskárny (Confirm Printer Password) a obrazovka uvedená níže.
Vyberte možnost Kabelová síť LAN (Wired LAN) a klikněte na tlačítko OK.
75
6. Zadejte heslo a klikněte na možnost OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Settings).
7. Proveďte/změňte nastavení.
Obrazovku je možné přepínat mezi protokoly IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu protokol přepnete.
• Nastavení protokolu IPv4
A: Použít adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybráno. (zobrazeno šedě)
B: Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Tuto možnost vyberte, chcete-li používat adresu IP automaticky přiřazenou serverem DHCP.
Na směrovači je třeba zapnout funkci serveru DHCP.
C: Použít tuto adresu IP (Use next IP address)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu.
• Nastavení protokolu IPv6
Poznámka
• Vyberete-li v kroku 4 tiskárnu připojenou pomocí konektor USB, podle typu tiskárny, kterou
používáte, nelze provést nastavení IPv6.
Podrobnosti naleznete v Seznamu modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím
připojení USB.
76
A: Použít adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Vyberte, kdy používat tiskárnu s prostředím IPv6.
B: Použít bezstavovou adresu: (Use Stateless Address:)
Vyberte, kdy používat přiřazenou adresu IP automaticky. Použijte směrovač kompatibilní
s protokolem IPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
C: Použít ruční adresu: (Use Manual Address:)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP a délku předpony adresy IP.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
D: Použít DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Vyberte, kdy získat adresu IP pomocí protokolu DHCPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
8. Klikněte na tlačítko Nastavit (Set).
77
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
Nastavení sítě Wi-Fi provedete/změníte podle pokynů níže.
Důležité
• Před provedením nastavení tiskárny povolte možnost Snadné bezdrátové připojení (bezkabelová
instalace). (Není nutné, pokud měníte adresu IP.) Podrobnosti najdete v příručce online k tiskárně po
vyhledání řetězce "NR049".
• Pokud používáte tiskárnu připojenou přes síť Wi-Fi, z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme
provést nastavení zabezpečení sítě Wi-Fi pomocí přístupu WPA/WPA2.
Poznámka
• Pro některé modely můžete provést nastavení sítě pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
i v případě, že je tiskárna připojena přes rozhraní USB. Tiskárny zobrazíte výběrem možnosti USB pro
položku Přepnout zobrazení (Switch View) v nabídce Zobrazit (View).
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně.
Zobrazí se seznam rozpoznaných tiskáren.
4. Vyberte ze seznamu tiskáren tiskárnu, u které chcete provést/změnit nastavení.
Pokud chcete provést nastavení, vyberte tiskárnu využívající síť Wi-Fi uvedenou v části Způsob
připojení (Connection Method) a Dostupné (Available) nebo zobrazené oznámení Vyžaduje
instalaci (Requires Setup) v části Stav (Status).
Nastavení tiskárny, u níž není jako Stav (Status) zobrazena možnost Dostupné (Available) nebo
Vyžaduje instalaci (Requires Setup), můžete provést prostřednictvím připojení přes USB.
Chcete-li provést nastavení tiskárny připojené přes USB, vyberte z rozevírací nabídky na panelu nástrojů
možnost USB a vyberte tiskárnu, u níž chcete provést/změnit nastavení.
5. Vyberte možnost Nastavení sítě... (Network Settings...) v nabídce Nastavení tiskárny
(Printer Settings).
Zobrazí se obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer Password).
Více informací o hesle získáte v části Heslo správce.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
provedete/změníte nastavení.
• Pokud v kroku 4 vyberete tiskárnu připojenou přes USB a vybraná tiskárna je kompatibilní
s kabelovou sítí LAN, objeví se postupně obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer
Password) a obrazovka uvedená níže.
78
Vyberte možnost Wi-Fi a klikněte na OK.
6. Zadejte heslo a klikněte na možnost OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Settings).
7. Proveďte/změňte nastavení.
Obrazovku je možné přepínat mezi protokoly IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu protokol přepnete.
• Nastavení protokolu IPv4/IPv6
A: Typ sítě: (Network Type:)
Vyberte režim Wi-Fi.
◦ Infrastruktura (Infrastructure)
Tiskárnu připojí k síti Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače.
◦ Přímá (Direct)
Umožňuje připojení tiskárny k bezdrátovým komunikačním zařízením (smartphone nebo
tablet) bez bezdrátového směrovače.
Poznámka
• Je-li v počítači povolená funkce Wi-Fi a v kroku 4 vyberete tiskárnu připojenou
pomocí konektoru USB, můžete zvolit možnost Přímá (Direct) podle toho, který typ
tiskárny používáte.
79
• Pokud je zvolena možnost Přímá (Direct), stav všech položek je zobrazený šedě
a nelze provést žádné nastavení.
Kromě toho nebude možné se z počítače v některých provozních prostředích připojit
k internetu.
B: Název sítě (SSID): (Network Name (SSID):)
Zobrazuje se název sítě (SSID) aktuálně používaného připojení Wi-Fi.
Při použití přímého bezdrátového připojení se zobrazí název sítě (SSID) pro tento režim.
C: Hledat... (Search...)
Zobrazí se obrazovka Rozpoznané bezdrátové směrovače (Detected Wireless Routers),
kde bude možné vybrat bezdrátový směrovač pro připojení. U bezdrátového směrovače již
připojeného k počítači se u položky Stav komunikace (Communication Status) zobrazí
možnost Dostupné (Available).
Pokud jste ze seznamu vybrali bezdrátový směrovač, který má u položky Stav komunikace
(Communication Status) uvedený stav Nepřipojeno (Not Connected), kliknutím na
možnost Nastavit (Set) zobrazíte pro bezdrátový směrovač obrazovku nastavení WPA/WPA2
nebo WEP.
Jestliže se zobrazí obrazovka Podrobnosti WEP
Jestliže se zobrazí obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2
D: Typ šifrování: (Encryption Type:)
Zobrazuje metodu šifrování použitou v síti Wi-Fi.
• Nastavení protokolu IPv4
Poznámka
• Níže uvedené položky nastavení jsou dostupné pouze tehdy, když je jako Typ sítě: (Network
Type:) zvolena možnost Infrastruktura (Infrastructure).
Pokud je zvolena možnost Přímá (Direct), stav všech položek je zobrazený šedě a nelze
provést žádné nastavení.
80
A: Použít adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybráno. (zobrazeno šedě)
B: Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Tuto možnost vyberte, chcete-li používat adresu IP automaticky přiřazenou serverem DHCP.
Na bezdrátovém směrovači je třeba zapnout funkci serveru DHCP.
C: Použít tuto adresu IP (Use next IP address)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu.
• Nastavení protokolu IPv6
Poznámka
• Vyberete-li v kroku 4 tiskárnu připojenou pomocí konektor USB, podle typu tiskárny, kterou
používáte, nelze provést nastavení IPv6.
Podrobnosti naleznete v Seznamu modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím
připojení USB.
• Níže uvedené položky nastavení jsou dostupné pouze tehdy, když je jako Typ sítě: (Network
Type:) zvolena možnost Infrastruktura (Infrastructure).
Pokud je zvolena možnost Přímá (Direct), stav všech položek je zobrazený šedě a nelze
provést žádné nastavení.
81
A: Použít adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Vyberte, kdy používat tiskárnu s prostředím IPv6.
B: Použít bezstavovou adresu: (Use Stateless Address:)
Vyberte, kdy používat přiřazenou adresu IP automaticky. Použijte směrovač kompatibilní
s protokolem IPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
C: Použít ruční adresu: (Use Manual Address:)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP a délku předpony adresy IP.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
D: Použít DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Vyberte, kdy získat adresu IP pomocí protokolu DHCPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
8. Klikněte na tlačítko Nastavit (Set).
82
Přiřazení informací o tiskárně
Název umístění nebo název zařízení tiskárny přiřadíte/změníte následovně.
Názvy se zobrazí v polích Název zařízení: a Umístění: na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device
Setup Utility.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nebude tato položka
nastavení dostupná.
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně.
Zobrazí se seznam rozpoznaných tiskáren.
4. Vyberte tiskárnu, které se má přiřadit název umístění a název zařízení.
Vyberte tiskárnu, která má u položky Stav (Status) zobrazenou možnost Dostupné (Available).
5. Vyberte možnost Podrobné nastavení tiskárny... (Detailed Printer Settings...) v nabídce
Nastavení tiskárny (Printer Settings).
Zobrazí se obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer Password).
Více informací o hesle získáte v části Heslo správce.
6. Zadejte heslo a klikněte na možnost OK.
Zobrazí se obrazovka Podrobné nastavení tiskárny (Detailed Printer Settings).
7. Proveďte/změňte nastavení.
K dispozici jsou následující položky nastavení.
A: Název zařízení: (Device Name:)
Přiřadí název zařízení.
B: Umístění: (Location:)
Přiřadí název umístění.
8. Klikněte na tlačítko Nastavit (Set).
83
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Následující modely nepodporují funkci "Diagnostikovat a opravit" nástroje IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-540S
PRO-560
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-4000S
PRO-6000
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
84
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6
prostřednictvím připojení USB
U následujících modelů můžete provádět pouze nastavení IPv4 s použitím nástroje IJ Network Device Setup
Utility. (Nelze provádět nastavení IPv6.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iB4100 series
MG3000 series
E470 series
G4000 series
TS5000 series
TS6000 series
TS8000 series
TS9000 series
TR8500 series
TR7500 series
TS9100 series
TS8100 series
TS6100 series
TS5100 series
TS3100 series
E3100 series
TS300 series
E300 series
TR8580 series
TS9180 series
TS8180 series
TS6180 series
TR8530 series
TR7530 series
TS8130 series
TS6130 series
XK70 series
XK50 series
G4010 series
G3010 series
TR4500 series
E4200 series
TS6200 series
TS6280 series
TS6230 series
TS8200 series
XK80 series
TS8280 series
TS8230 series
TS9500 series
TS9580 series
85
• TR9530 series
86
Manipulace s papírem, nádržkami s inkoustem, víceúčelovou
přihrádkou atd.
Vkládání papíru
Umístění víceúčelové přihrádky
Výměna nádržek s inkoustem
87
Vkládání papíru
Zdroje papíru
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
Vkládání obálek do zadní přihrádky
88
Zdroje papíru
Tiskárna má dva zdroje pro podávání papíru: zadní přihrádku (A) a kazetu (B).
Všechny podporované papíry můžete vkládat do zadní přihrádky.
Podporované typy médií
Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.
Poznámka
• Při tisku vyberte správnou velikost stránky a typ média. Vyberete-li nesprávnou velikost stránky nebo
typ média, může tiskárna podávat papír z nesprávného zdroje papíru nebo nemusí tisknout v náležité
kvalitě.
Podrobnosti o vkládání papíru do jednotlivých zdrojů papíru naleznete níže.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
Vkládání obálek do zadní přihrádky
89
Vložení papíru do zadní přihrádky
Můžete vkládat běžný nebo fotografický papír.
Do zadní přihrádky lze také vkládat obálky.
Vkládání obálek do zadní přihrádky
Důležité
• Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na velikost 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo
menší, může dojít k uvíznutí papíru.
Poznámka
• Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v tématu Podporované typy médií.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
Kontrola 3
v tématu Papír je
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
• Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte
listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali,
mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
2. Otevřete opěrku papíru (A) a vytáhněte nástavec opěrky papíru (B).
90
3. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
4. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
5. Vložte stoh papíru orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
91
6. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami stohu papíru.
Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).
92
7. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Důležité
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru
podavače.
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Pomocí tlačítka
určete velikost papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte
tlačítko OK.
93
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
10. Pomocí tlačítka
(hvězdička).
určete typ papíru vloženého do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
11. Vysuňte výstupní zásobník na papír (H) a podpěru pro výstup papíru (I).
Ujistěte se, že jste vytáhli výstupní zásobník na papír předtím, než budete chtít začít tisknout. Pokud ne,
tak nebude možné spustit tisk.
Poznámka
• K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií
v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení
předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout
u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou
kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavení
papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
94
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
95
Vložení papíru do kazety
Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.
Poznámka
• Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
2. Vytáhněte kazetu (A) z tiskárny.
96
Kontrola 3
v tématu Papír je
3. Sejměte kryt kazety (B).
Zvedněte kryt kazety přímo nahoru a vyjměte jej.
4. Posunutím vodítek papíru (C) vpředu a (D) vpravo otevřete vodítka papíru.
5. Vložte stoh papíru orientovaný na výšku TISKOVOU STRANOU DOLŮ a umístěte jej
doprostřed kazety.
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
97
Poznámka
• Zarovnejte stoh papíru podle hrany kazety, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Pokud se stoh papíru dotýká výčnělku (G), nemusí být papír podáván správně.
6. Posuňte přední vodítko papíru (C) tak, aby bylo zarovnané se stohem papíru.
Zarovnejte vodítko papíru s oblastí, kde zapadne na své místo.
7. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané se stohem papíru.
Neposunujte vodítko papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
98
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (H).
• Stoh papíru by neměl přesahovat nad páčky (I) vodítek papíru.
8. Připojte kryt kazety (B) a vložte kazetu do tiskárny.
Zasuňte kazetu do tiskárny, dokud se nezastaví.
Po vložení kazety do tiskárny se na displeji LCD zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru
v kazetě.
99
9. Stiskněte tlačítko OK.
10. Pomocí tlačítek
a
určete velikost papíru vloženého do kazety a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
(hvězdička).
11. Zkontrolujte typ média a stiskněte tlačítko OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
12. Vysuňte výstupní zásobník na papír (J) a podpěru pro výstup papíru (K).
Ujistěte se, že jste vytáhli výstupní zásobník na papír předtím, než budete chtít začít tisknout. Pokud ne,
tak nebude možné spustit tisk.
100
Poznámka
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se
nastavení papíru vloženém v kazetě shodují s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
101
Vkládání obálek do zadní přihrádky
Do zadní přihrádky můžete vložit obálky DL a Com 10.
Adresa se automaticky otočí a vytiskne podle orientace obálky, zadané v ovladači tiskárny.
Důležité
• Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) není podporován.
• Nepoužívejte následující obálky. Mohly by uvíznout v tiskárně nebo by mohly způsobit nesprávnou
funkčnost tiskárny.
• Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
• Obálky s dvojitou chlopní
• Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
1. Připravte si obálky.
• Narovnejte obálky stlačením všech čtyř rohů a okrajů obálek.
• Pokud jsou obálky zkroucené, podržte je za protilehlé rohy a jemně je srolujte opačným směrem.
• Pokud je chlopeň obálky zkroucená, narovnejte ji.
• Přejeďte po zaváděcí hraně obálky tužkou ve směru zavádění, aby se hrana zaostřila.
Na výše uvedených obrázcích je pohled na zaváděcí hranu obálky ze strany.
Důležité
• Pokud nejsou obálky zcela ploché a vyrovnané, může dojít k jejich uvíznutí v tiskárně. Ujistěte se,
že případné vyboulení nebo zkroucení není větší než 3 mm (0,12 palců).
2. Otevřete opěrku papíru (A) a vytáhněte nástavec opěrky papíru (B).
102
3. Otevřete kryt otvoru podavače (C).
4. Posunutím pravého vodítka papíru (D) otevřete obě vodítka papíru.
5. Vložte obálky orientované na výšku TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
Najednou lze vložit nejvýše 10 obálek.
Přeložte chlopeň obálky a obálku vložte v orientaci na výšku se stranou s adresou směrem nahoru.
6. Posuňte pravé vodítko papíru (D) tak, aby bylo zarovnané s oběma stranami obálek.
103
Neposunujte vodítka papíru příliš silně k obálce. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání obálek.
Poznámka
• Nevkládejte obálky nad značku omezení množství papíru (E).
7. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (C).
Důležité
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru
podavače.
104
Po zavření krytu otvoru podavače se na displeji LCD objeví obrazovka pro registraci informací o papíru
v zadní přihrádce.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Pomocí tlačítek
určete velikost vložených obálek v zadní přihrádce a stiskněte tlačítko
OK.
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
10. Pomocí tlačítka
a
(hvězdička).
vyberte možnost Obálka (Envelope) a stiskněte tlačítko OK.
Při ukládání informací o papíru postupujte podle pokynů ze zobrazené zprávy.
11. Vysuňte výstupní zásobník na papír (F) a podpěru pro výstup papíru (G).
Ujistěte se, že jste vytáhli výstupní zásobník na papír předtím, než budete chtít začít tisknout. Pokud ne,
tak nebude možné spustit tisk.
105
Poznámka
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavení
papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem, upravte
nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných
nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte
a opravte nastavení papíru.
106
Umístění víceúčelové přihrádky
Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou
Vložení potisknutelného disku
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Postup připevnění nebo oddělení víceúčelové přihrádky
107
Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou
Běžná upozornění pro používání víceúčelové přihrádky
• Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, pokud tiskárna pracuje.
• Víceúčelovou přihrádku nevyjímejte, pokud tiskárna pracuje. Mohlo by dojít k poškození tiskárny,
víceúčelové přihrádky nebo samotného média.
• Neznečistěte víceúčelovou přihrádku ani nepoškrábejte odrazové plochy. Tiskárna by nemusela
rozpoznat, že je vloženo médium, nebo by mohl být potisk špatně vyrovnán. Pokud je víceúčelová
přihrádka znečištěná, otřete odrazovou plochu měkkým suchým hadříkem tak, abyste ji nepoškrábali.
• Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu média zaschnout přirozenou cestou.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani médium nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se
také potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.
Upozornění týkající se tisku na potisknutelný disk
• Před vložením potisknutelných disků do víceúčelové přihrádky se přesvědčte, že je zbavena všech
nečistot. Při vložení disků do znečištěné víceúčelové přihrádky může dojít k poškození záznamové
strany disku.
• Netiskněte na potisknutelné disky, které nejsou uzpůsobeny k potisku v inkoustových tiskárnách.
Mohlo by se stát, že inkoust neuschne a způsobí problémy se samotným diskem nebo s DVD
přehrávačem nebo jinou jednotkou, do které je vložen.
• Netiskněte na záznamovou stranu potisknutelného disku. Tím se data zaznamenaná na discích
stanou nečitelnými.
• Potisknutelné disky držte za hrany. Nesahejte na popisovaný povrch ani na stranu záznamu.
• Víceúčelová přihrádka se může znečistit, bude-li použit jiný software než Easy-PhotoPrint Editor.
Upozornění týkající se tisku na Potisknutelné nálepky na nehty
• Bezpečnostní opatření pro Potisknutelné nálepky na nehty naleznete v dokumentaci dodané v balení,
ve kterém jste Potisknutelné nálepky na nehty obdrželi.
• Víceúčelová přihrádka se může znečistit, bude-li použita jiná aplikace než Nail Stickers Creator.
108
Vložení potisknutelného disku
Před vložením potisknutelného disku
Vložení potisknutelného disku
Vyjmutí potisknutelného disku
109
Před vložením potisknutelného disku
Potisknutelný disk se liší od obyčejného disku (BD/DVD/CD atd.) tím, že jeho popisovací strana je speciálně
upravena pro tisk na inkoustových tiskárnách.
Pro tisk na potisknutelný disk je třeba následující příslušenství:
• Víceúčelová přihrádka (dodaná s tiskárnou)
Víceúčelová přihrádka je uložena v zadní části kazety.
• Potisknutelný disk 12 cm (4,72 palců)
Opatřete si potisknutelný disk, jehož popisovací strana je uzpůsobena k potisku v inkoustových
tiskárnách.
110
Vložení potisknutelného disku
Pokud chcete tisknout na potisknutelný disk, vložte jej do dodané víceúčelové přihrádky a tuto přihrádku
následně vložte do tiskárny.
Důležité
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného
disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
Poznámka
• Pokud probíhá zkušební tisk na papír pro zkušební tisk, v závislosti na typu papíru nemusí být tiskárna
schopna správně rozpoznat jeho velikost a tím pádem nevytisknout oblasti na okraji papíru. Papír pro
zkušební tisk používejte na účely kontroly předpokládaného rozvržení.
1. Když se zobrazí zpráva s výzvou k vložení potisknutelného disku, odpojte víceúčelovou
přihrádku ze zadní části kazety.
Vložte odstraněnou kazetu zpět do tiskárny.
111
Poznámka
• Pokud se po vložení kazety do tiskárny na obrazovce zobrazí zpráva, dokončete registraci
informací o papíru klepnutím na tlačítko OK.
2. Zatlačte výstupní zásobník na papír (A) na doraz.
3. Potisknutelný disk vložte do víceúčelové přihrádky.
Důležité
• Než do víceúčelové přihrádky vložíte potisknutelný disk, ujistěte se, že je čistá.
• Při vkládání potisknutelného disku do víceúčelové přihrádky se nedotýkejte potisknutelného
povrchu disku ani odrazových ploch (B) v víceúčelové přihrádce.
1. Potisknutelný disk vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části jej
zatlačte do západky (C).
112
2. Při současném zatažení západky s potisknutelným diskem vložte vrchní část potisknutelného
disku do štěrbiny (D).
4. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
5. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na víceúčelové přihrádce.
Důležité
• Nevkládejte víceúčelovou přihrádku za šipku (
113
) na
) na vodítku víceúčelové přihrádky.
Poznámka
• Víceúčelová přihrádka se může po uplynutí určité doby vysunout. V takovém případě postupujte podle
pokynů na obrazovce a víceúčelovou přihrádku znovu zasuňte.
114
Vyjmutí potisknutelného disku
1. Vytáhněte víceúčelovou přihrádku.
2. Při současném zatažení západky (A) vytáhněte potisknutelný disk ze štěrbiny (B)
víceúčelové přihrádky a vyjměte jej.
Důležité
• Při vyjímání disku z víceúčelové přihrádky se nedotýkejte potištěného povrchu.
Poznámka
• Před vyjmutím disku nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout. Pokud na víceúčelové
přihrádce nebo na průhledných částech vnitřních nebo vnějších prstencích na potisknutelném
disku zůstane tisková barva, otřete je po vyschnutí potištěného povrchu.
3. Vysuňte výstupní zásobník na papír (C) směrem k sobě, ať je na stejné úrovni jako
ovládací panel (D).
115
Důležité
• Pokud se výstupní zásobník na papír zasune do tiskárny, nelze tisknout na běžný papír pro tisk.
Ujistěte se, že jste vysunuli výstupní zásobník na papír směrem k sobě, aby byl na stejné úrovni
jako ovládací panel.
4. Víceúčelovou přihrádku uložte pod kazetu.
Postup připevnění nebo oddělení víceúčelové přihrádky
116
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty
117
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty
Pro tisk na Potisknutelné nálepky na nehty je třeba následující příslušenství:
• Víceúčelová přihrádka (dodaná s tiskárnou)
Víceúčelová přihrádka je uložena v zadní části kazety.
• Potisknutelné nálepky na nehty (NL-101)
Poznámka
• Nejnovější informace pro Potisknutelné nálepky na nehty naleznete na naší webové stránce.
118
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Pokud chcete tisknout na Potisknutelné nálepky na nehty, vložte je do víceúčelové přihrádky dodané
s tiskárnou a tuto přihrádku následně vložte do tiskárny.
Důležité
• Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení Potisknutelné
nálepky na nehty. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
1. Když se zobrazí hlášení s výzvou na vložení položky Potisknutelné nálepky na nehty,
odpojte víceúčelovou přihrádku ze zadní strany kazety.
Vložte odstraněnou kazetu zpět do tiskárny.
Poznámka
• Pokud se po vložení kazety do tiskárny na obrazovce zobrazí zpráva, dokončete registraci
informací o papíru klepnutím na tlačítko OK.
119
2. Zatlačte výstupní zásobník na papír (A) na doraz.
3. Potisknutelné nálepky na nehty umístěte do víceúčelové přihrádky.
Důležité
• Ujistěte se, že je víceúčelová přihrádka čistá, než do ní vložíte Potisknutelné nálepky na nehty.
• Aby nedošlo k zanesení nečistot nebo otisků prstů na Potisknutelné nálepky na nehty, držte je za
hrany. Pokud by se na tiskovou stranu dostal prach, nebo by se tato strana poškodila, může dojít
ke zhoršení kvality tisku.
• Při vkládání Potisknutelné nálepky na nehty do víceúčelové přihrádky se nedotýkejte odrazových
ploch (B) víceúčelové přihrádky.
1. Potisknutelné nálepky na nehty vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní
části je zatlačte do západky (C).
120
2. Při současném zatažení západky pomocí Potisknutelné nálepky na nehty vložte dva horní
výstupky (D) do štěrbin (E) ve víceúčelové přihrádce.
4. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
5. Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (
vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (
) na víceúčelové přihrádce.
Důležité
• Nevkládejte víceúčelovou přihrádku za šipku (
121
) na
) na vodítku víceúčelové přihrádky.
Poznámka
• Víceúčelová přihrádka se může po uplynutí určité doby vysunout. V takovém případě postupujte podle
pokynů na obrazovce a víceúčelovou přihrádku znovu zasuňte.
122
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty
1. Vytáhněte víceúčelovou přihrádku.
2. Vyjměte Potisknutelné nálepky na nehty.
Při současném zatažení západky (A) odstraňte dva horní výstupky (B) ze štěrbin (C).
Důležité
• Při vyjímání Potisknutelné nálepky na nehty se nedotýkejte potištěného povrchu.
Poznámka
• Před vyjmutím Potisknutelné nálepky na nehty nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout.
Pokud zaznamenáte tisk na povrch víceúčelové přihrádky nebo mimo plochu Potisknutelné
nálepky na nehty, vyčkejte s očištěním až po vyschnutí potištěného povrchu.
3. Z adaptéru odlepte list, na kterém se nachází Potisknutelné nálepky na nehty.
Důležité
• Než Potisknutelné nálepky na nehty odlepíte uchopením za okraje, vyčkejte na kompletní
vyschnutí potištěné strany.
123
4. Vysuňte výstupní zásobník na papír (D) směrem k sobě, ať je na stejné úrovni jako
ovládací panel (E).
Důležité
• Pokud se výstupní zásobník na papír zasune do tiskárny, běžný tisk není možný. Ujistěte se, že
jste vysunuli výstupní zásobník na papír směrem k sobě, aby byl na stejné úrovni jako ovládací
panel.
5. Víceúčelovou přihrádku uložte pod kazetu.
Postup připevnění nebo oddělení víceúčelové přihrádky
124
Postup připevnění nebo oddělení víceúčelové přihrádky
Oddělení víceúčelové přihrádky
1. Vyjměte kazetu z tiskárny a odstraňte kryt kazety.
Ujistěte se, že jste vybrali všechen papír.
2. Obraťte kazetu a vyjměte víceúčelovou přihrádku.
Posuňte víceúčelovou přihrádku, vyjměte ji ze šesti úchytů (A) a poté ji nadzvedněte.
Důležité
• Nezapomeňte z víceúčelové přihrádky odebrat všechny oranžové přepravní pásky.
125
Připevnění víceúčelové přihrádky
1. Vyjměte kazetu z tiskárny a odstraňte kryt kazety.
Ujistěte se, že jste vybrali všechen papír.
2. Obraťte kazetu a připojte k ní víceúčelovou přihrádku.
Otočte víceúčelovou přihrádku tak, aby její spodní část směřovala nahoru, zarovnejte ji se šesti úchyty
(A) ve směru znázorněném na následujícím obrázku a poté ji posunutím nasaďte.
Důležité
• Vložte víceúčelovou přihrádku a ujistěte se, že její otvory jsou zarovnány s úchyty na zadní
straně kazety. Pokud není víceúčelová přihrádka správně připevněna, může se při vkládání
kazety do tiskárny poškodit.
126
Výměna nádržek s inkoustem
Výměna nádržek s inkoustem
Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD
Tipy k inkoustu
127
Výměna nádržek s inkoustem
Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni
zobrazením zprávy na displeji LCD. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout. Proveďte akci popsanou ve
zprávě.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Pokud i přes dostatek inkoustu je tisk vybledlý nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část Postup
údržby.
• Bezpečnostní opatření pro manipulaci s nádržkami s inkoustem naleznete v části Poznámky
k nádržkám s inkoustem.
Postup výměny
Potřebujete-li vyměnit nádržky s inkoustem, postupujte následovně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Otevřete horní kryt.
Držák tiskové hlavy se přesune do polohy pro výměnu.
Upozornění
• Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku tiskové
hlavy, dokud se úplně nezastaví.
Důležité
• Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
• Ponecháte-li horní kryt otevřený více než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune doprava. V
takovém případě horní kryt zavřete a znovu otevřete.
128
3. Pokud došel inkoust, vyměňte nádržku s inkoustem.
Stiskněte pojistku (A) a zvednutím vyjměte nádržku s inkoustem.
Důležité
• Nedotýkejte se jiných částí než nádržek s inkoustem.
• Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
• Prázdnou nádržku s inkoustem zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro
zacházení s odpadem.
Poznámka
• Nevyjímejte dvě nebo více nádržek s inkoustem současně. Pokud vyměňujete více nádržek s
inkoustem, vyměňujte nádržky s inkoustem postupně.
4. Vyjměte novou nádržku s inkoustem z obalu, sejměte oranžovou pásku (B) a potom
sejměte ochrannou fólii (C).
Důležité
• S nádržkami s inkoustem zacházejte opatrně. Nedovolte, aby spadly na zem, a netlačte na ně
nadměrnou silou.
129
• Pokud zůstane oranžová páska na odvzdušňovacím otvoru ve tvaru písmene Y (D), může se
inkoust vylít nebo tiskárna nemusí tisknout správně.
5. Uchopte nádržku s inkoustem tak, aby oranžová ochranná krytka (E) směřovala vzhůru.
Dávejte přitom pozor, abyste nezakryli odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y (D).
6. Zvedněte páčku na oranžové ochranné krytce (E) a OPATRNĚ ji vyjměte.
Důležité
• Netlačte na boční stěny nádržky s inkoustem. Pokud budete tlačit na boční stěny nádržky
s inkoustem a zakryjete odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y (D), může se inkoust vylít.
• Nedotýkejte se vnitřku oranžové ochranné krytky (E) ani otevřeného otvoru pro výstup inkoustu
(F). Při dotyku si můžete inkoustem potřísnit ruce.
• Odstraněnou ochrannou krytku (E) se nesnažte znovu připevnit. Zlikvidujte ji v souladu s
místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.
130
7. Vložte nádržku s inkoustem šikmo předním koncem do tiskové hlavy.
Ujistěte se, že poloha nádržky s inkoustem odpovídá značce.
8. Zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na
své místo.
Důležité
• Je-li nádržka s inkoustem instalována v nesprávné poloze, nelze tisknout. Zkontrolujte, zda
instalujete nádržku s inkoustem ve správném pořadí podle etikety na držáku tiskové hlavy.
• Nelze tisknout, pokud nejsou nainstalovány všechny nádržky s inkoustem. Nainstalujte všechny
nádržky s inkoustem.
9. Zavřete horní kryt.
131
Poznámka
• Pokud se po zavření horního krytu zobrazí na displeji LCD chybová zpráva, proveďte vhodnou
akci.
Pokud dojde k chybě
• Při spuštění tisku po výměně nádržky s inkoustem začne tiskárna automaticky čistit tiskovou
hlavu. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce.
• Pokud je tisková hlava nezarovnána (vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány nebo jsou patrné
podobné příznaky), nastavte tiskovou hlavu.
• Při provozu může tiskárna vydávat hluk.
Poznámky k nádržkám s inkoustem
Důležité
• Jestliže nádržku s inkoustem vyjmete, ihned ji vyměňte. Neponechávejte tiskárnu s vyjmutou
nádržkou s inkoustem.
• K výměně používejte nové nádržky s inkoustem. Instalace použitých nádržek s inkoustem může
způsobit ucpání trysek. Zároveň má taková nádržka s inkoustem vliv na správné hlášení nutnosti
výměny nádržky s inkoustem v tiskárně.
• Po nainstalování nádržku s inkoustem z tiskárny nevyjímejte a nenechávejte ji venku. Mohlo by dojít
k vyschnutí nádržky s inkoustem a po opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro
zachování optimální kvality tisku doporučujeme nádržku s inkoustem vypotřebovat do šesti měsíců.
Poznámka
• Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je
nastaven černobílý tisk. Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být
potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty.
Je-li nádržka s inkoustem prázdná, ihned ji vyměňte.
Tipy k inkoustu
132
Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD
Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na displeji LCD.
Každá zpráva o zbývající hladině inkoustu je doprovázena symbolem v oblasti A.
Příklad:
Dochází inkoust. Připravte novou nádržku s inkoustem.
Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.
Poznámka
• Výše uvedená obrazovka zobrazuje přibližné hladiny inkoustu.
• Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.
• V systému Windows:
Kontrola stavu inkoustu z počítače
• V systému macOS:
Kontrola stavu inkoustu z počítače
133
Tipy k inkoustu
Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?
Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku.
Tiskárna Canon při svém prvním použití poté, co nainstalujete přibalené nádržky s inkoustem, spotřebuje
menší množství inkoustu, jímž zaplní trysky tiskové hlavy. Z toho důvodu bude počet stran, které budete
moci pomocí prvních nádržek s inkoustem vytisknout, nižší než počet stran vytištěných pomocí dalších
nádržek s inkoustem.
Náklady na tisk popsané v brožurách a na webových stránkách se zakládají na údajích o spotřebě
získaných s využitím následující nádržky s inkoustem / inkoustové kazety, nikoli první použité nádržky s
inkoustem / inkoustové kazety.
Inkoust je někdy používán k udržení optimální kvality tisku.
Tiskárna Canon se udržuje ve funkčním stavu tím, že provádí automatické čištění. Při čištění tiskárny se
spotřebuje menší množství inkoustu. V takovém případě se mohou spotřebovat všechny inkoustové
barvy.
[Funkce čištění]
Funkce čištění umožňuje tiskárně odsávat vzduchové bubliny nebo samotný inkoust z trysky a předcházet
tak zhoršení kvality tisku nebo ucpání trysky.
Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?
Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo
na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.
Proč tiskárna obsahuje dvě nádržky na černý inkoust?
V tiskárně jsou obsaženy dva různé druhy černého inkoustu: inkoust na bázi barviva (BK) a pigmentový
inkoust (PGBK).
Inkoust na bázi barviva se používá hlavně při tisku fotografií, ilustrací apod. Při tisku textových dokumentů
se používá pigmentový inkoust. Každý má jiné využití, takže i když jeden inkoust dojde, nebude namísto
něj použit druhý. Pokud jedna z těchto nádržek s inkoustem dojde, je nutné ji vyměnit.
Tyto dva inkousty jsou používány automaticky v závislosti na typu použitého papíru nebo na nastavení
v ovladači tiskárny. Používání těchto inkoustů není možné změnit ručně.
134
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný
Postup údržby
Tisk testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
135
Postup údržby
Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např.
vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.
Důležité
• Tiskovou hlavu ani nádržky s inkoustem neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s
tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Poznámka
• Dbejte na to, aby oranžová ochranná páska na nádržce s inkoustem nezůstala.
• Zkontrolujte stav inkoustu.
Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD
• V systému Windows se může výsledek tisku zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality
tisku.
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Pomocí tiskárny
Tisk testovacího vzorku trysek
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Krok 2
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy:
136
Krok 3
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:
Krok 4
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Poznámka
• Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 4, vypněte tiskárnu a proveďte po
24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky
nevyrovnané):
Krok
Nastavte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Nastavení tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Automatické nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
137
Nastavení polohy Tisková hlava
138
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Vyměňte nádržku
s inkoustem, ve které dochází inkoust.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Kontrola trysek (Nozzle check) a stiskněte
tlačítko OK.
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Neprovádějte žádné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek.
5. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
139
Kontrola testovacího vzorku trysek
Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.
1. Zkontrolujte, zda ve vzorku A nechybí čáry nebo zda ve vzorku B nejsou vodorovné bílé
pruhy.
Pokud ve vzorku A chybí čáry:
C: Správně
D: Špatně (ve vzorku chybí některé čáry)
Pokud jsou ve vzorku B vodorovné bílé pruhy:
E: Správně
F: Špatně (jsou přítomné vodorovné bílé pruhy)
Pokud se nevytiskne některá z barev ve vzorku (A) nebo vzorku (B):
(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)
Při použití některého z výše uvedeného nastavení je třeba vyčistit tiskovou hlavu.
140
Čištění tiskové hlavy
Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou
hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává
inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
3. Pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Čištění (Cleaning) a stiskněte tlačítko OK.
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. To potrvá
přibližně 1 minutu.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Poznámka
• Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění
tiskové hlavy.
141
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění
tiskové hlavy, takže hloubkové čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
3. Pomocí tlačítek
vyberte možnost Hloubkové čištění (Deep Cleaning) a stiskněte
tlačítko OK.
Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá
přibližně 1 až 2 minuty.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Pokud se některá barva nevytiskne správně, vyměňte nádržku s inkoustem této barvy.
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové
hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
142
Nastavení tiskové hlavy
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici
tiskové hlavy.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.
Vyměňte nádržku s inkoustem, ve které dochází inkoust.
• Jestliže během tisku listu pro nastavení tiskové hlavy dojde inkoust, na displeji LCD se zobrazí chybová
zpráva.
Pokud dojde k chybě
Připravte si: dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do kazety vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Vložení papíru do kazety
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Nastav. tisk. hlavy (Head alignment) a stiskněte
tlačítko OK.
List pro nastavení tiskové hlavy se vytiskne a tisková hlava se automaticky nastaví.
Čištění trvá přibližně 3 až 4 minuty.
Poznámka
• Jestliže automatické nastavení tiskové hlavy selže, zobrazí se na displeji LCD chybová zpráva.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Pokud nejsou v systému Windows výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy
tiskové hlavy, nastavte polohu tiskové hlavy ručně z počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat aktuální hodnoty nastavení polohy tiskové hlavy, na obrazovce
Údržba (Maintenance) vyberte možnost Tisk hodn. nastavení (Print align value).
143
Čištění
Čištění externích povrchů
Čištění válečků podavače papíru
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Čištění podložek v kazetě
144
Čištění válečků podavače papíru
Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván
správně.
V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru. Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává,
proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Pro vyčištění válečků podavače papíru vyjměte veškerý papír.
Poznámka
• Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, přečtěte si ji a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Vyčistěte válečky podavače papíru bez přítomnosti papíru.
1. Pomocí tlačítek
vyberte možnost Čištění válečku (Roller Cleaning) a stiskněte tlačítko
OK.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte zdroj papíru, aby se čistila (Kazeta (Cassette) nebo Zadní
přihrádka (Rear tray)) a stiskněte tlačítko OK.
Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.
5. Válečky podavače papíru vyčistěte papírem.
1. Ověřte, zda se válečky podavače papíru přestaly točit, a poté vložte do zdroje papíru
vybraného v kroku 4 tři listy běžného papíru velikosti A4 nebo velikosti Letter.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do kazety
2. Stiskněte tlačítko OK.
Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.
Pokud se problém po čištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
145
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru
při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*
* Použijte nový list papíru.
1. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a pak vyjměte veškerý papír z kazety.
2. Připravte papír.
1. Přeložte na šířku jeden list běžného papíru o velikosti A4 nebo Letter a poté jej rozložte.
2. Přeložte jednu polovinu rozevřeného papíru na další polovinu a zarovnejte okraj papíru k
prostřednímu překladu. Poté papír opět rozložte.
3. Pouze tento list papíru vložte do kazety tak, že polovina papíru bez překladů bude směrem od
vás.
4. Připojte kryt kazety (A) a vložte kazetu do tiskárny.
146
Po vložení kazety do tiskárny se na displeji LCD zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru.
V nabídce Velik.: (Size:) vyberte možnost A4 nebo Letter.
5. Vysuňte výstupní zásobník na papír (B) a podpěru pro výstup papíru (C).
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Údržba
(Maintenance) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
4. Pomocí tlačítek
vyberte možnost Čištění spodku (Btm Plate Cleaning) a stiskněte
tlačítko OK.
Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.
147
Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní
desky.
Poznámka
• Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.
Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny.
Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.
Důležité
• Před čištěním tiskárnu vypněte a odpojte.
148
Přehled
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU a EEA)
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Právní omezení tisku
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
LCD a ovládací panel
Zadávání číslic, písmen a symbolů
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
Technické údaje
149
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU&EEA)
150
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
• Tato příručka obsahuje důležitá upozornění a bezpečnostní opatření týkající se tiskárny.
Tiskárnu nepoužívejte jinými způsoby, než jaké jsou popsány v přiložených příručkách. V opačném
případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným neočekávaným nehodám.
Značky bezpečnostních standardů a prohlášení platí pouze pro podporovaná napětí a frekvence v
příslušných zemích nebo regionech.
Varování
• Uživatelé s kardiostimulátory:
Tento výrobek vyzařuje nízkoúrovňový magnetický tok. Pokud máte neobvyklé pocity, vzdalte se od
výrobku a informujte se u svého lékaře.
• Tiskárnu nepoužívejte v následujících případech:
Ihned přestaňte tiskárnu používat, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte váš místní servis se
žádostí o opravu.
• Kovové předměty nebo kapaliny vnikly do vnitřních částí tiskárny.
• Tiskárna vydává kouř, podivný zápach nebo neobvyklé zvuky.
• Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřály nebo byly přerušeny, ohnuty či jiným způsobem
poškozeny.
• Nedodržení následujících pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění:
• Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých rozpouštědel, jako je alkohol nebo ředidlo.
• Neotevírejte ani neupravujte tiskárnu.
• Používejte pouze napájecí kabel/kabely dodané s tiskárnou. Nepoužívejte tyto kabely s jinými
zařízeními.
• Nepřipojujte zařízení k jiným napětím nebo frekvencím, než pro jaké bylo určeno.
• Zapojte napájecí kabel úplně do zástrčky.
• Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
• Nepoškozujte napájecí kabel zkroucením, zauzlováním, svázáním, vytažením nebo nadměrným
ohnutím.
• Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
• Nezapojujte do jediné zásuvky elektrické sítě více napájecích kabelů. Nepoužívejte více
prodlužovacích kabelů.
• Neponechávejte tiskárnu za bouřky zapojenou do elektrické sítě.
• Při čištění vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely. K čištění nepoužívejte hořlavé spreje
nebo kapaliny, jako je líh či ředidla.
• Jednou za měsíc napájecí kabel odpojte, abyste mohli zkontrolovat, jestli se nepřehřívá,
nekoroduje, není ohnutý, poškrábaný, popraskaný nebo jinak poškozený.
Upozornění
• Během tisku nevkládejte ruce do tiskárny.
• Nedotýkejte se tiskové hlavy nebo jiných kovových součástí ihned po tisku.
• Inkoust
151
• Inkoust udržujte mimo dosah dětí.
• Dojde-li k náhodnému olíznutí nebo spolknutí inkoustu, vypláchněte si ústa a vypijte jednu nebo
dvě sklenice vody. Dojde-li k podráždění nebo nevolnosti, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• V případě, že se inkoust dostane do kontaktu s očima, ihned vypláchněte oči vodou. V případě,
že se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou, ihned si omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Pokud podráždění očí nebo pokožky přetrvává, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Přemisťování tiskárny
• Tiskárnu nedržte za kazetu. Tiskárnu uchopte za stran a přenášejte ji oběma rukama.
Všeobecné poznámky
Výběr umístění
Podrobnosti o provozních podmínkách viz „Technické údaje“ v materiálu Příručka online.
• Tiskárnu neinstalujte do míst, která jsou nestabilní nebo vystavená nadměrným vibracím.
152
• Tiskárnu neinstalujte na místech, která jsou velmi horká (místa na přímém slunečním světle a místa
v blízkosti topných těles), velmi vlhká nebo prašná, resp. jde o venkovní prostředí.
• Tiskárnu neumisťujte na silnou rohožku nebo koberec.
• Tiskárnu neumisťujte až ke stěně.
Napájení
• Za všech okolností udržujte dostupnou oblast okolo zásuvky elektrické sítě, abyste mohli v případě
potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
• Nikdy nevytahujte zástrčku napájecího kabelu taháním za kabel samotný.
Všeobecné poznámky
• Tiskárnu nenaklánějte, nestavte na kratší stranu, ani ji neotáčejte horní stranou dolů. Mohlo by dojít
k úniku inkoustu.
• Na horní stranu tiskárny nepokládejte žádné předměty. Buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli
kovovým předmětům, jako jsou sponky na papír a svorky, resp. nádoby obsahující hořlavé kapaliny,
jako je například alkohol nebo ředidlo.
• Nepokoušejte se otevírat, demontovat nebo upravovat nádržky s inkoustem. Může dojít k úniku
inkoustu a poškození tiskárny.
• Nevhazujte tiskové hlavy ani nádržky s inkoustem do ohně.
153
Informace o předpisech
Interferenční rušení
Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení. Signály z
tiskárny mohou narušovat správnou činnost těchto zařízení.
154
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
155
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
156
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
157
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
158
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
159
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
160
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
161
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
162
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
163
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
164
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
165
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Právní omezení tisku
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
166
Právní omezení tisku
Tisk nebo úprava vytištěných kopií v následujících případech může být trestná podle právních předpisů.
Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.
• Bankovky
• Peněžní poukázky
• Depozitní certifikáty
• Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Identifikační průkazy nebo odznaky
• Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
• Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
• Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
• Cestovní šeky
• Stravenky
• Cestovní pasy
• Imigrační dokumenty
• Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Cenné papíry a jiné dluhopisy
• Akcie
• Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka
167
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Nepokládejte žádné předměty na horní kryt!
Nepokládejte žádné předměty na horní kryt. Při otvírání horního krytu by tyto předměty mohly zapadnout
do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny. Tiskárnu umístěte z dosahu padajících předmětů.
168
Přeprava tiskárny
Při přepravě tiskárny kvůli její opravě nebo během stěhování dodržujte následující pokyny.
Důležité
• Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství
ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
• Ponechte tiskovou hlavu a nádržku s inkoustem nainstalované v tiskárně a vypněte napájení tlačítkem
ZAPNOUT (ON). To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před
vysycháním.
• Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy
by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
• Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO
STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení
„KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.
1. Vypněte tiskárnu.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, a odpojte napájecí kabel.
Důležité
• Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí nebo bliká, mohlo by dojít
k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.
3. Zasuňte podpěru pro výstup papíru a výstupní zásobník na papír.
4. Zasuňte nástavec opěrky papíru a poté zavřete opěrku papíru.
5. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
6. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté
tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
7. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.
169
Důležité
• Tuto tiskárnu doporučujeme držet a přenášet podle pokynů na následujícím obrázku. Pokud
uchopíte kazetu, mohla by vypadnout z tiskárny.
170
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Pokud jste v tiskárně zadali osobní údaje, hesla nebo jiná bezpečností nastavení, tyto informace se mohou
uložit v tiskárně.
Před odesláním tiskárny k opravě, jejím zapůjčením, přenosu tiskárny na jiné místo nebo její likvidací
nezapomeňte provést následující kroky, které vám umožní odstranit osobní údaje a zabránit neoprávněným
uživatelům v přístupu k nim.
• Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) >
Obnovit vých. nast. (Reset setting)> Všechna data (All data) a poté vyberte Ano (Yes).
171
Zachování vysoké kvality tisku
Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy
následující pravidla pro tisk v optimální kvalitě.
Poznámka
• Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou
nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel dříve, než je vypnuto napájení!
Pokud vypnete napájení stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON), tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu
(trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky dříve, než
zhasne kontrolka ZAPNOUT (ON), tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo
ucpání.
Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí.
Tiskněte pravidelně!
Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava
může vyschnout nebo se zanést, není-li tiskárna delší dobu používána. Doporučujeme používat tiskárnu
alespoň jednou za měsíc.
172
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
LCD a ovládací panel
Zadávání číslic, písmen a symbolů
173
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Ovládací panel
174
Pohled zepředu
A: Opěrka papíru
Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.
B: Nástavec opěrky papíru
Po vytažení je možné vložit papír do zadní přihrádky.
C: Kryt otvoru podavače
Zabraňuje vniknutí předmětů do otvoru podavače.
Po otevření můžete posunout vodítka papíru. Před tiskem kryt zavřete.
D: Zadní přihrádka
Sem vložte papír. Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět
po jednom.
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vkládání obálek do zadní přihrádky
E: Vodítka papíru
Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.
F: Kryt kazety
Po sejmutí je možné vložit papír do kazety.
G: Vodítka papíru
Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s pravým/levým/předním okrajem papíru.
H: Víceúčelová přihrádka
Používejte ho při tisku na potisknutelné disky a jiná média.
175
I: Kazeta
Do kazety vložte běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter a kazetu vložte do tiskárny.
Vložení papíru do kazety
J: Výstupní zásobník na papír
Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem ji vytáhněte.
Používáte-li víceúčelovou přihrádku k tisku, vložte výstupní zásobník na papír zcela a řiďte se
instrukcemi.
K: Podpěra pro výstup papíru
Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.
L: Vodítko víceúčelové přihrádky
Víceúčelovou přihrádku umístěte zde.
M: Ovládací panel
Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji.
Ovládací panel
176
Pohled zezadu
A: Port USB
Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.
B: Konektor kabelové sítě LAN
Sem zapojte kabel LAN pro připojení tiskárny k síti LAN.
C: Konektor napájení
Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.
D: Kryt jednotky pro posuv
Tento kryt otevřete při odstraňování uvíznutého papíru.
E: Zadní kryt
Tento kryt odpojte při odstraňování uvíznutého papíru.
Důležité
• Nedotýkejte se kovového krytu.
• Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB nebo LAN, pokud tiskárna tiskne z počítače. Může to způsobit
řadu potíží.
177
Pohled dovnitř
A: Horní kryt
Po otevření je možné vyměnit nádržku s inkoustem nebo vyjmout z tiskárny uvíznutý papír.
B: Držák tiskové hlavy
Není nainstalována tisková hlava.
Poznámka
• Informace o výměně nádržky s inkoustem naleznete v části Výměna nádržek s inkoustem.
178
Ovládací panel
A: Tlačítko Bezdrátové připojení (Wireless connect)
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka nastavíte informace o bezdrátovém směrovači tiskárny přímo z
chytrého telefonu nebo jiného zařízení (bez nutnosti provést postup na směrovači).
B: LCD (Liquid Crystal Display)
Zobrazuje zprávy, položky nabídky a provozní stav.
C: Tlačítko Nastavení (Setup)
Umožňuje zobrazit obrazovku Nabídka nastavení (Setup menu). Pomocí této nabídky můžete
provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny. Slouží také k výběru příslušného vstupního
režimu.
D: Kontrolka Alarm
Pokud dojde k chybě, svítí nebo bliká.
E: Kontrolka ZAPNOUT (ON)
Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí.
F: Tlačítko ZAPNOUT (ON)
Zapne nebo vypne napájení.
Zapnutí a vypnutí tiskárny
G: Tlačítko Zastavit (Stop)
Zruší operaci při probíhajícím tisku nebo při výběru položky v nabídce.
H: Tlačítko OK
Dokončí výběr položek. Slouží také k řešení chyb.
I: Tlačítka
a
Používá se pro výběr položky nastavení, kterou chcete upravit. Tato tlačítka se používají také pro
zadávání znaků.
Výběr položky nabídky nebo nastavení
J: Tlačítko Zpět (Back)
Zobrazí na displeji LCD předchozí obrazovku.
179
Napájení
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Odpojení tiskárny
180
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí, tiskárna je zapnuta.
I když je displej LCD zhasnutý, svítí-li kontrolka ZAPNOUT (ON), je tiskárna zapnuta.
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud tiskárna nebude přibližně 10 minut používána, displej LCD zhasne. Displej se znovu rozsvítí po
stisknutí libovolného tlačítka nebo provedením tisku.
181
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Zapnutí tiskárny
1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Kontrolka ZAPNOUT (ON) zabliká a potom zůstane rozsvícená.
Ověření zapnutého napájení
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva, přejděte k části Pokud dojde k chybě.
• Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného
pomocí kabelu USB nebo sítě spuštěna operace tisku. Ve výchozím nastavení je tato funkce
vypnuta.
Pomocí tiskárny
Nastavení režimu ECO
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
• V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
Vypnutí tiskárny
1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat, je tiskárna vypnuta.
182
Důležité
• Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON)
nesvítí.
Poznámka
• Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny
žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je
tato funkce zapnuta.
Pomocí tiskárny
Nastavení režimu ECO
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
• V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
183
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu
neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.
Upozornění
• Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, odpojte
napájecí kabel a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
184
Odpojení tiskárny
Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.
Důležité
• Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON) a poté ověřte, že nesvítí kontrolka
ZAPNOUT (ON). Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka ZAPNOUT (ON), může
způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.
1. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu.
2. Ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).
3. Odpojte napájecí kabel.
Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.
185
LCD a ovládací panel
Stisknutím tlačítka Nastavení (Setup) (A) na ovládacím panelu se zobrazí obrazovka Nabídka nastavení
(Setup menu), na které lze provést nastavení tiskárny a údržby.
Výběr položky nabídky nebo nastavení
Na obrazovce nabídky nebo nastavení můžete pomocí tlačítek
a následným stisknutím tlačítka OK (C) pokračovat dále.
(B) vybrat položku nebo možnost
Stisknutím tlačítka Zpět (Back) (D) se vraťte na předchozí obrazovku.
Příklad: Změnit nastavení kvůli zamezení otěru
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) (A).
2. Pomocí tlačítek
OK (C).
(B) vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko
3. Stiskněte tlačítko OK (C).
4. Stiskněte tlačítko OK (C).
5. Pomocí tlačítek
(B) změňte nastavení a stiskněte tlačítko OK (C).
Indikátor stavu sítě
Nastavení Wi-Fia stav sítě poznáte podle ikony na pohotovostní obrazovce.
186
Pokud se zobrazí na displeji LCD ikona
připojena k bezdrátovému směrovači.
, znamená to, že Wi-Fi je povolena a tiskárna je
Ikona se může změnit v závislosti na stavu signálu.
Síla signálu: 81 % nebo více
Tiskárnu je možné v síti Wi-Fi používat bez problémů.
Síla signálu: 51 % nebo více
V závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, například že tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového směrovače.
Síla signálu: 50 % nebo méně
Může docházet k potížím, například že tiskárna nebude moci tisknout. Umístěte tiskárnu do blízkosti
bezdrátového směrovače.
Wi-Fi je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
na LCD displeji, znamená to, že kabelová síť LAN je povolena.
Poznámka
• Při zakázání Wi-Fi kabelového síťového připojení LAN či obou se nezobrazí ani ikona
ikona
.
187
, ani
Zadávání číslic, písmen a symbolů
Tlačítka na ovládacím panelu umožňují zadat (nebo měnit) znaky, čísla a symboly během nastavování sítě
nebo provádění jiného nastavování.
Přepínání režimu zadávání znaků
Současný režim zadávání znaků se zobrazuje v pravém horním rohu na obrazovce LCD.
Opakovaným stisknutím tlačítka Nastavení (Setup) na ovládacím panelu se přepíná mezi vstupními
režimy v tomto pořadí: malá písmena > velká písmena > číslice > symboly, přičemž se zobrazí první
dostupný znak.
Níže jsou uvedeny znaky dostupné v každém režimu.
Režim
Dostupné znaky
Malá písmena
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz SP
Velká písmena
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ SP
Číslice
1234567890 SP
Symboly
. @ - _ SP
#!",;:^`=/|'?$%&+()[]{}<>\~
SP: označuje mezeru.
Poznámka
• V příslušných obrazovkách se zobrazí pouze dostupné vstupní režimy a dostupné znaky.
Zadávání číslic, písmen a symbolů
Stiskněte tlačítko
, vyberte znak a stiskněte tlačítko OK, abyste jej vložili.
Po dokončení zadávání všech znaků, podržte tlačítko OK. Když se zobrazí potvrzovací hlášení, vyberte
Ano (Yes)a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li vložit mezeru
Přepínejte mezi režimem malých a velkých písmen a číslic a poté jednou stiskněte tlačítko .
Alternativně lze přepnout do režimu zadávání symbolů čtyřnásobným stisknutím tlačítka .
• Odstranění posledního zadaného znaku
Stiskněte tlačítko Zpět (Back). Lze vymazat vždy jen poslední vložený znak.
Poznámka
• Chcete-li ukončit zadávání znaků, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop). Když se zobrazí potvrzovací
hlášení, vyberte Ano (Yes)a stiskněte tlačítko OK.
188
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
189
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení možností tisku
Registrace často používaného profilu tisku
Nastavení požadované nádržky s inkoustem
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
190
Změna nastavení možností tisku
Podle potřeby můžete změnit podrobná nastavení ovladače tiskárny pro tisková data odesílaná
z aplikačního softwaru.
Toto pole zaškrtněte, pokud je část obrazových dat oříznuta, zdroj papíru při tisku se liší od nastavení
ovladače nebo se tisk nepodaří.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku... (Print Options...) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup)
Otevře se dialogové okno Možnosti tisku (Print Options).
3. Změňte jednotlivá nastavení
V případě potřeby změňte nastavení jednotlivých položek a poté klepněte na tlačítko OK.
191
Znovu se zobrazí karta Vzhled stránky (Page Setup).
192
Registrace často používaného profilu tisku
Často používaný profil tisku můžete zaregistrovat v části Běžně používaná nastavení (Commonly Used
Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup). Nepotřebné profily tisku lze kdykoli odstranit.
Registrace profilu tisku
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte potřebné položky
Z nabídky Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení
(Quick Setup) vyberte požadovaný profil tisku a podle potřeby změňte nastavení v nabídce Další
funkce (Additional Features).
Potřebné položky můžete také uložit na kartách Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup).
3. Klepněte na tlačítko Uložit... (Save...)
Otevře se dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings).
4. Uložte nastavení
193
Zadejte název do pole Název (Name). V případě potřeby klepněte na tlačítko Možnosti... (Options...),
nastavte požadované položky a klepněte na tlačítko OK.
V dialogovém okně Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings) klepněte
na tlačítko OK, abyste uložili nastavení tisku a vrátili se na kartu Rychlé nastavení (Quick Setup).
Název a ikona se zobrazí v možnosti Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Důležité
• Hodnoty velikosti stránky, orientace a počtu kopií pro každý list uložíte klepnutím na tlačítko
Možnosti... (Options...) a označením každé položky.
Poznámka
• Pokud znovu nainstalujete ovladač tiskárny nebo aktualizujete jeho verzi, budou ze seznamu Běžně
používaná nastavení (Commonly Used Settings) odstraněna dříve registrovaná nastavení tisku.
Zaregistrovaná nastavení tisku nelze uložit ani zachovat. Pokud byl profil odstraněn, zaregistrujte
nastavení tisku znovu.
Odstranění nepotřebných profilů tisku
1. Vyberte profil tisku, který chcete odstranit
Na kartě Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) v seznamu Rychlé nastavení
(Quick Setup) vyberte profil tisku, který chcete odstranit.
2. Odstraňte profil tisku
Klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko
OK.
Vybraný profil je odstraněn ze seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Poznámka
• Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.
194
Nastavení požadované nádržky s inkoustem
Tato funkce umožňuje z nainstalovaných nádržek s inkoustem určit nejvhodnější nádržku s inkoustem
v závislosti na jejím plánovaném využití.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku... (Print Options...) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup)
Otevře se dialogové okno Možnosti tisku (Print Options).
3. V nabídce Tisk pomocí (Print With) vyberte nádržku s inkoustem, kterou chcete použít
Vyberte požadovanou nádržku s inkoustem pro tisk a klepněte na tlačítko OK.
4. Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Během tisku se použije vybraná nádržka s inkoustem.
Důležité
• Po určení následujícího nastavení nebude možné používat funkci Pouze PGBK (Černá) (Only PGBK
(Black)), protože tiskárna pro tisk dokumentů používá jinou nádržku s inkoustem, než je PGBK (černá).
• U možnosti Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) jsou nastavena jiná média než Běžný
papír (Plain Paper), Obálka (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki (A) nebo
Hagaki
• Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybrána
možnost Bez ohraničení (Borderless).
• Nevyjímejte nádržku s inkoustem, kterou nevyužíváte. Pokud je jakákoli nádržka s inkoustem vyjmuta,
není možné tisknout.
195
Správa napájení tiskárny
Tato funkce umožňuje ovládat napájení tiskárny pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool.
Vypnout (Power Off)
Funkce Vypnout (Power Off) tiskárnu vypne. Po použití této funkce nebude možné tiskárnu zapnout
z nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Vypněte tiskárnu pomocí počítače
Klepněte na tlačítko Vypnout (Power Off). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na
tlačítko OK.
Napájení tiskárny se vypne.
Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)
Možnost Automatické zapínání/vypínání (Auto Power) umožňuje nastavit Automatické zapnutí (Auto
Power On) a Automatické vypnutí (Auto Power Off).
Funkce Automatické zapnutí (Auto Power On) automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.
Funkce Automatické vypnutí (Auto Power Off) automaticky vypne tiskárnu, pokud ovladač tiskárny
nebo tiskárna po zadanou dobu nevykazuje žádnou činnost.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na položku Automatické zapínání/
vypínání (Auto Power)
Otevře se dialogové okno Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings).
Poznámka
• Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se
objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko OK zobrazíte nejaktuálnější nastavení
zadaná v počítači.
3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Automatické zapnutí (Auto Power On)
Výběrem možnosti Povolit (Enable) ze seznamu zapnete tiskárnu vždy, když do ní budou
odeslána tisková data.
196
Automatické vypnutí (Auto Power Off)
Vyberte čas ze seznamu. Pokud po tuto dobu neproběhne žádná činnost v ovladači tiskárny nebo
tiskárně, tiskárna se automaticky vypne.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Nastavení je od této chvíle používáno. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte v seznamu stejným
postupem možnost Zakázat (Disable).
Poznámka
• Po vypnutí tiskárny se zprávy monitoru stavu Canon IJ budou měnit v závislosti na nastavení funkce
Automatické zapnutí (Auto Power On).
Pokud je nastavena možnost Povolit (Enable), zobrazí se zpráva „Tiskárna připravena“. Pokud je
nastavena možnost Zakázat (Disable), zobrazí se zpráva „Tiskárna offline“.
197
Změna provozního režimu tiskárny
Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.
Uživatelská nastavení (Custom Settings)
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na položku Uživatelská nastavení
(Custom Settings)
Otevře se dialogové okno Uživatelská nastavení (Custom Settings).
Poznámka
• Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se
objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko OK zobrazíte nejaktuálnější nastavení
zadaná v počítači.
3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Zjistit přítomnost potisknutelného disku v přihrádce (Detect a printable disc in the tray)
Rozpozná, zda je při tisku na etiketu disku vložen ve víceúčelové přihrádce potisknutelný disk.
Pokud ne, zobrazí se zpráva.
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li před tiskem provést kontrolu vložení potisknutelného disku.
Chcete-li kontrolu vložení potisknutelného disku vynechat, ponechte políčko nezaškrtnuté.
Důležité
• Není-li toto políčko zaškrtnuté, tiskárna může tisknout z víceúčelové přihrádky i v případě,
kdy ve víceúčelové přihrádce není vložen potisknutelný disk. Za běžných podmínek by toto
políčko mělo být zaškrtnuté.
• Pokud do víceúčelové přihrádky vložíte již potištěný potisknutelný disk, tiskárna může
oznámit, že ve víceúčelové přihrádce není vložen žádný disk. V takovém případě zaškrtnutí
políčka zrušte.
Zamezit otěru papíru (Prevents paper abrasion)
Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a
papírem, aby nedošlo k otěru papíru.
Zaškrtnutím tohoto políčka zamezíte otěru papíru.
Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)
Funkce Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment) v nástroji Canon IJ Printer Assistant
Tool je obvykle nastavena na automatické nastavení tiskové hlavy, ale můžete ji změnit na ruční.
Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, proveďte ruční
nastavení tiskové hlavy.
Chcete-li provést ruční nastavení tiskové hlavy, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li provést
automatické nastavení tiskové hlavy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
198
Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape])
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) lze v možnosti Orientace (Orientation) změnit směr
otočení papíru s orientací Na šířku (Landscape).
Chcete-li během tisku otočit tištěná data o 90 stupňů doleva, vyberte tuto položku. Chcete-li
během tisku otočit tištěná data o 90 stupňů doprava, zrušte výběr této položky.
Důležité
• Toto nastavení neměňte, když je tisková úloha zobrazena ve frontě tisku. Jinak může dojít
k vynechání znaků nebo poškození rozvržení.
Nerozpoznávat neshodu nastavení papíru při tisku z počítače (Do not detect mismatched paper
settings when printing from a computer)
Pokud se chystáte tisknout dokumenty z počítače a nastavení papíru v ovladači tiskárny
a informace o papíru zaregistrované v tiskárně se liší, toto nastavení umožňuje zablokovat
zobrazení zprávy a umožní vám v tisku pokračovat.
Toto políčko označte, pokud chcete zakázat zjišťování neshodujícího se nastavení papíru.
Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)
Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Posunutím
posuvníku doprava prodloužíte dobu pozastavení, zatímco posunutím posuvníku doleva ji
zkrátíte.
Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve,
než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK a po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.
199
Změna nastavení z ovládacího panelu
Změna nastavení z ovládacího panelu
Nastavení položek na ovládacím panelu
Nastav. tisku
Nastavení sítě LAN
Nastavení Bluetooth
Nastav. PictBridge
Nastavení dalš. zař.
Výběr jazyka
Aktualizace firmwaru
Obnovit výchozí nastavení
Nastavení podavače
Nastavení webové služby
Nastavení režimu ECO
Nastavení tichého režimu
Systémová informace
200
Změna nastavení z ovládacího panelu
Tato část popisuje postup změny nastavení na obrazovce Nastavení zařízení (Device settings) a uvádí
jako příklad postup nastavení položky Zamezit otěru (Prevent abrasion).
Poznámka
• Aktuální nastavení je na displeji LCD označeno symbolem
(hvězdička).
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení zařízení (Device settings).
4. Vyberte položku nastavení, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka nastavení pro vybranou položku.
5. Vyberte položku nastavení a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko OK.
Další informace o nastavení položek z ovládacího panelu:
Nastavení položek na ovládacím panelu
201
Nastavení položek na ovládacím panelu
Položky pro tiskárnu
Nastavení dalšího zařízení
Výběr jazyka
Nastavení webové služby
Nastavení režimu ECO
Nastavení tichého režimu
Nastavení papíru a tisku
Nastav. tisku
Nastavení Bluetooth
Nastav. PictBridge
Nastavení podavače
Položky pro údržbu a správu
Nastavení sítě LAN
Aktualizace firmwaru
Obnovit výchozí nastavení
Systémová informace
202
Nastav. tisku
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Zamezit otěru (Prevent abrasion)
Toto nastavení použijte pouze v případě, že je tiskový povrch rozmazaný.
Důležité
• Po dokončení tisku nezapomeňte toto nastavení vrátit zpět na hodnotu VYP (OFF). Mohlo by dojít
ke snížení rychlosti nebo kvality tisku.
• Velikost rozšíření (Amount of extension)
Vyberte velikost obrazu, která přesahuje papír při tisku bez ohraničení.
Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se zvětšuje,
aby pokryl celou stránku. Podle potřeby můžete změnit šířku, která má být oříznuta od okrajů
originálního obrázku.
Oříznutá oblast bude větší, bude-li vybrána možnost Velikost: Velká (Amount: Large).
Poznámka
• Při tisku bez ohraničení vyberte v položce Nastavení velikosti papíru (Paper Size Settings)
v počítači velikost papíru pro tisk bez ohraničení a zahajte tisk.
• Pokud jsou na výtiscích prázdné okraje i přesto, že tisknete v režimu bez ohraničení, při řešení
tohoto problému může pomoci, pokud pro toto nastavení zvolíte možnost Velikost: Velká
(Amount: Large).
• V závislosti na zařízení nebo způsobu tisku může být toto nastavení zakázáno.
• Tisková pozice disku (Disc print position)
Není-li obrázek zarovnán podle potisknutelného disku, můžete upravit oblast tisku na disku.
Vyberte pro pozici tisku možnost Levý/pravý (Left/right) nebo Horní/dolní (Top/bottom). Každou
pozici můžete upravit v rozmezí od -0,9 mm (-0,04 palce) do +0,9 mm (+0,04 palce) v krocích 0,1 mm
(0,01 palce).
• Nast. Auto. opr. foto (Auto photo fix set.)
Když je zvolena možnost ZAP (ON), můžete zvolit tisk fotografií pomocí informací Exif zaznamenaných
v souborech s obrázky, když je vybrána možnost Výchozí (Default)* nebo Zapnuto (On) při tisku
pomocí zařízení, které je kompatibilní s technologií PictBridge (Wi-Fi).
* Pokud je vybrána možnost Výchozí (Default) pro nastavení tisku v zařízení, které je kompatibilní
s technologií PictBridge (Wi-Fi), vyberte možnost Autom. oprava fotog. (Auto photo fix) pro funkci
Oprava fotografií (Photo fix) v části Nastav. PictBridge (PictBridge settings).
• Tisková pozice pap. (Paper print position)
Úprava polohy tisku v situaci, kdy nejsou levé a pravé okraje zarovnány.
Vyberte zdroj papíru Zadní přihrádka (Rear tray) nebo Kazeta (Cassette). Pozice tisku těchto zdrojů
můžete upravit o 3 mm (0,12 palce) vpravo nebo vlevo vzhledem ke středu papíru podél vodorovné osy.
203
Důležité
• V případě papíru velikosti Letter nebo Legal můžete levé a pravé okraje upravit v rozmezí od
-1,5 mm (-0,06 palce) do +1,5 mm (+0,06 palce), i když zadáte hodnotu vyšší než 1,5 mm
(0,06 palce).
204
Nastavení sítě LAN
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Wi-Fi
Přímé připojení (Wireless Direct)
Kabelová síť LAN (Wired LAN)
Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details)
Wi-Fi
• Povolit/zakáz. Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable)
Povolí nebo zakáže síť Wi-Fi.
• Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Vybere metodu nastavení připojení k síti Wi-Fi.
Poznámka
• Do této nabídky nastavení lze vstoupit také výběrem možnosti Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup) na
obrazovce Nabídka nastavení (Setup menu).
◦ Snadné bezdr. přip. (Easy WL connect)
Tuto položku vyberte, pokud zadáváte údaje o přístupovém bodu do tiskárny přímo ze zařízení
(například chytrého telefonu) bez použití bezdrátového směrovače. Pokračujte v nastavení podle
pokynů na obrazovce připojeného zařízení.
◦ Ruční připojení (Manual connect)
Tuto položku vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně z ovládacího panelu tiskárny.
◦ WPS (pomocí tlač.) (WPS (Push button))
Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače s podporou
metody pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů
na obrazovce.
◦ Jiná nastavení (Other setup)
■ Ruční nastavení (Manual setup)
Tuto možnost vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně. Klíčů WEP můžete určit více.
■ WPS (kód PIN) (WPS (PIN code))
Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače
s podporou metody pomocí kódu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Ruční nastavení (Manual setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Ruční nastavení (Manual setup)
205
Přímé připojení (Wireless Direct)
• Přepn. přímé bezd.př. (Switch WL Direct)
Povolení/zakázání přímého bezdrátového připojení.
• Změnit název (SSID) (Change name (SSID))
Změní identifikátor (SSID / název tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem
Wi-Fi Direct) pro přímé bezdrátové připojení.
• Změnit heslo (Change password)
Umožňuje změnit heslo pro přímé bezdrátové připojení.
• Potvrdit žádost (Confirm request)
Určete, zda tiskárna otevřete obrazovku s potvrzením, když se k tiskárně pokusí připojit zařízení
kompatibilní se standardem Wi-Fi Direct.
• Ruční nastavení (Manual setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Ruční nastavení (Manual setup)
Kabelová síť LAN (Wired LAN)
• Pov./zak. kabel. síť LAN (Enab./dis. wired LAN)
Povolí nebo zakáže kabelovou síť LAN.
• Ruční nastavení (Manual setup)
Podrobné informace o každé položce nastavení:
Ruční nastavení (Manual setup)
Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details)
Síťová nastavení tiskárny, jako například její adresu IP nebo identifikátor SSID, můžete vytisknout.
Další informace o tom, jak vytisknout nastavení sítě tiskárny:
Tisk síťového nastavení
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
Ruční nastavení (Manual setup)
• Nast. název tiskárny (Set printer name)
Slouží k nastavení názvu tiskárny. Tento název může obsahovat až 15 znaků.
206
Poznámka
• Nelze použít stejný název tiskárny, jaký je již použit pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
• První nebo poslední znak názvu tiskárny nemůže být pomlčka.
• Nastav. sítě TCP/IP (TCP/IP settings)
Provede nastavení adresy IPv4 nebo IPv6:
• Nastavení WSD (WSD setting)
Položky nastavení, které používáte při použití protokolu WSD (síťový protokol podporovaný
systémem Windows).
◦ Povolit/zakáz. WSD (Enable/disable WSD)
Určuje, zda má být protokol WSD aktivován nebo deaktivován.
Poznámka
• Je-li toto nastavení aktivní, bude se v Průzkumníku sítě v systému Windows zobrazovat
ikona tiskárny.
◦ Optimal. přích. WSD (Optimize WSD-In)
Výběrem možnosti Aktivní (Enable) můžete povolit rychlejší příjem tiskových dat WSD.
◦ Nastavení čas.limitu (Timeout setting)
Slouží k nastavení délky časového limitu.
• Nastavení Bonjour (Bonjour settings)
Nastavení položek při použití služby Bonjour.
◦ Pov./zak. Bonjour (Enab./disab. Bonjour)
Při zvolení položky Aktivní (Enable) lze provádět síťová nastavení pomocí služby Bonjour.
◦ Zadat název služby (Enter service name)
Slouží k nastavení názvu služby Bonjour. Tento název může obsahovat až 48 znaků.
Poznámka
• Nelze použít stejný název služby, jaký je již použitý pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
• Nastavení LPR (LPR setting)
Umožňuje aktivaci a deaktivaci nastavení LPR.
• Protokol RAW (RAW protocol)
Povoluje/zakazuje tisk formátu RAW.
• LLMNR
Povoluje/zakazuje LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Zvolením možnosti Aktivní
(Enable) umožníte tiskárně zjistit adresu IP tiskárny podle názvu tiskárny bez nutnosti použít server
DNS.
• Nastavení IPP (IPP settings)
Výběrem možnosti Aktivní (Enable) umožníte tisknout v síti za použití protokolu IPP.
207
• Kom. PictBridge (PictBridge commun.)
Nastavení položek pro tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
◦ Povolit/zakázat (Enable/disable)
Zvolením možnosti Aktivní (Enable) umožníte tisk ze zařízení kompatibilního s technologií
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Nastavení čas.limitu (Timeout setting)
Slouží k nastavení délky časového limitu.
• Nastavení DRX (DRX setting)
Zvolením položky Aktivní (Enable) lze aktivovat přerušovaný příjem, pokud je tiskárna připojena
k zařízení kompatibilnímu s kabelovou sítí LAN.
• Nastavení IPsec (IPsec settings)
Zvolením možnosti Aktivní (Enable) můžete určit nastavení IPsec.
208
Nastavení dalš. zař.
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Opakování tlačítek (Key repeat)
Při zvolení možnosti ZAP (ON) lze při zadávání znaků rychle zobrazit možná čísla nebo znaky
podržením tlačítka
.
209
Výběr jazyka
Změní jazyk zpráv a nabídek na displeji.
Japonština / angličtina / němčina / francouzština / italština / španělština / nizozemština / portugalština /
norština / švédština / dánština / finština / ruština / ukrajinština / polština / čeština / slovenština / maďarština /
slovinština / chorvatština / rumunština / bulharština / turečtina / řečtina / estonština / lotyština / litevština /
zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / indonéština / Vietnamština
210
Aktualizace firmwaru
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Můžete aktualizovat firmware tiskárny, zkontrolovat verzi firmwaru nebo nastavit oznamovací obrazovku.
Důležité
• Při použití této funkce musí být tiskárna připojená k internetu.
Poznámka
• Pokud je pro položku Povolit/zakáz. Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable) v části Wi-Fi nastavená hodnota
Neaktivní (Disable) a dále pro položku Pov./zak. kabel. síť LAN (Enab./dis. wired LAN) v části
Nastavení sítě LAN (LAN settings) hodnota Kabelová síť LAN (Wired LAN), k dispozici je jen
možnost Aktuální verze (Current version).
• Nainstal. aktualizaci (Install update)
Provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Pokud není aktualizace firmwaru dokončena, zkontrolujte následující a proveďte příslušné kroky.
• Zkontrolujte nastavení sítě.
• Pokud se na displeji LCD zobrazí zpráva Připojení k serveru nelze navázat; opakujte akci
(Cannot connect to the server; try again), stiskněte tlačítko OK a po chvíli opakujte akci.
• Aktuální verze (Current version)
Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru.
• Oznámení o aktual. (Update notification)
Je-li vybrána možnost ZAP (ON) a je k dispozici aktualizace firmwaru, na displeji LCD se zobrazí
obrazovka s informací o aktualizaci firmwaru.
• Nast. serveru DNS (DNS server setup)
Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Autom. nastavení (Auto setup) nebo Ruční
nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), proveďte
nastavení podle pokynů na displeji LCD.
• Nast. serveru proxy (Proxy server setup)
Provede nastavení serveru proxy. Vyberte možnost Použít (Use) nebo Nepoužívat (Do not use).
Pokud vyberete možnost Použít (Use), proveďte nastavení podle pokynů na displeji LCD.
211
Obnovit výchozí nastavení
Vyberte tuto nabídku z Nastavení zařízení (Device settings) v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Vrátí všechna nastavení tiskárny na výchozí hodnoty. U některých dat však nemusí dojít ke změně, a to
v závislosti na aktuálním stavu využití tiskárny.
Důležité
• V závislosti na položce v nastavení může být po obnovení výchozích hodnot nutné se znovu připojit
nebo nastavení opakovat.
• Nastavení web. sl. (Web service setup)
Vrátí nastavení webové služby na výchozí hodnotu.
• Nastavení sítě LAN (LAN settings)
Obnoví výchozí hodnotu nastavení sítě LAN.
• Nastavení dat (Setting data)
Obnoví výchozí hodnoty nastavení, jako např. velikost papíru, typ média a další položky nastavení
(mimo nastavení sítě).
• Všechna data (All data)
Vrátí veškerá nastavení, která jste provedli na tiskárně, na výchozí hodnoty. Heslo správce v nástroji
Vzdálené UR nebo IJ Network Device Setup Utility se změní zpět na výchozí nastavení.
Po obnovení hodnot nastavení opakujte.
Poznámka
• Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
• Jazyk zobrazený na displeji LCD
• Aktuální poloha tiskové hlavy
• Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)
212
Nastavení podavače
Vyberte tuto nabídku v části Nabídka nastavení (Setup menu).
Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy
se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu
a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Podrobné informace:
Nastavení papíru
• Regist. inf. o papíru (Save paper info)
Slouží k registraci velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce a kazetě.
Poznámka
• Běžný papír je možné vložit pouze do kazety.
• Další informace o správné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny
(systém Windows) nebo na displeji LCD:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
• Detekov.nesoul.papír (Det. paper mismatch)
Zvolíte-li možnost ZAP (ON), tiskárna se pokusí zjistit, zda se velikost papíru a typ média shodují
s nastavením zaregistrovaným v nabídce Regist. inf. o papíru (Save paper info). Jestliže začne tisk
s nastavením, které se od registrovaného liší, na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva.
213
Nastavení webové služby
Vyberte tuto nabídku v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Nastavení připojení (Connection setup)
K dispozici jsou následující položky nastavení.
◦ GoogleCloudPrint
Umožňuje registrovat/smazat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.
• Nast. serveru DNS (DNS server setup)
Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Autom. nastavení (Auto setup) nebo Ruční
nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), proveďte
nastavení podle pokynů na displeji LCD.
• Nast. serveru proxy (Proxy server setup)
Provede nastavení serveru proxy. Vyberte možnost Použít (Use) nebo Nepoužívat (Do not use).
Pokud vyberete možnost Použít (Use), proveďte nastavení podle pokynů na displeji LCD.
214
Nastavení režimu ECO
Toto nastavení umožňuje tiskárnu automaticky zapínat a vypínat a šetřit tak energii.
Automatické vypnutí tiskárny
Automatické zapnutí tiskárny
Automatické vypnutí tiskárny
Můžete také povolit, aby se tiskárna automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny žádné
operace a do tiskárny nejsou přenášena žádná data pro tisk.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení rež. ECO (ECO settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nast. šetř. energie (EnergySaveSettings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Automat. vypnutí (Auto power off) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte čas vypnutí tiskárny a stiskněte tlačítko OK.
Automatické zapnutí tiskárny
Tiskárnu lze nastavit tak, aby se automaticky zapnula při odeslání dat pro tisk do tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení rež. ECO (ECO settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nast. šetř. energie (EnergySaveSettings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Automat. zapnutí (Auto power on) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost ZAP (ON) a stiskněte tlačítko OK.
215
Nastavení tichého režimu
Tuto funkci tiskárny použijte, chcete-li snížit provozní hluk, například při tisku v noci.
Nastavení proveďte následujícím postupem.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Tichý režim (Quiet mode) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost ZAP (ON) nebo VYP (OFF) a stiskněte tlačítko OK.
Když je zvolena možnost ZAP (ON), je možné snížit provozní hluk tiskárny při tisku.
Důležité
• Když je zvolena možnost ZAP (ON), v porovnání s nastavením VYP (OFF) se může snížit
provozní rychlost.
• V závislosti na nastavení tiskárny nemusí být tato funkce plně efektivní. U určitého typu hluku
navíc ke snížení nedojde, například při přípravě tiskárny k tisku.
Poznámka
• Tichý režim můžete spustit na ovládacím panelu tiskárny nebo v ovladači tiskárny. Bez ohledu na
nastavení tichého režimu bude při použití ovládacího panelu tiskárny a tisku z počítače režim
aktivní.
216
Systémová informace
Vyberte tuto nabídku v části Nabídka nastavení (Setup menu).
• Aktuální verze (Current version)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
• Název tiskárny (Printer name)
Zobrazí aktuálně zadaný název tiskárny.
• Sériové číslo (Serial number)
Zobrazí sériové číslo tiskárny.
217
Technické údaje
Obecné technické údaje
Rozlišení tisku (dpi)
4800* (vodorovně) x 1200 (svisle)
* Minimální vzdálenost mezi umístěnými kapkami je 1/4800 palce.
Rozhraní
Port USB:
USB Hi-Speed *
Port sítě:
Kabelová síť LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB HiSpeed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1.
Připojení USB a LAN lze používat současně.
Wi-Fi a kabelovou síť LAN nelze používat současně.
Šířka tisku
203,2 mm (8 palců) (při tisku bez ohraničení: 216 mm (8,5 palců))
Oblast tisku
Tisk bez ohraničení: horní/dolní/levý/pravý okraj: 0,0 mm (0,0 palce)
Standardní tisk:
• Horní okraj:
◦ Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5", Čtverec 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 palců)
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,0 mm (0,12 palců)
• Spodní okraj:
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 5,0 mm (0,20 palců)
• Levý okraj:
◦ Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 palců)
◦ Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5", Čtverec 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 palců)
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
• Pravý okraj:
◦ Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 palců)
◦ Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5", Čtverec 10x10cm 4"x4": 5,0 mm (0,20 palců)
◦ Čtverec 13x13cm 5"x5": 6,0 mm (0,24 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
* Informace o potisknutelné oblasti obálky naleznete níže.
Obálky
218
Automatický oboustranný tisk:
• Horní okraj: 5,0 mm (0,20 palců)
• Dolní okraj: 5,0 mm (0,20 palců)
• Levý okraj:
◦ Letter: 6,4 mm (0,26 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
• Pravý okraj:
◦ Letter: 6,3 mm (0,25 palců)
◦ Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
Provozní prostředí
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace)
* Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.
Doporučené podmínky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace)
* Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického
papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení
Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
(Dodávaný napájecí kabel je určen pouze pro zemi nebo oblast nákupu.)
Spotřeba el. energie
Tisk: 23 W a méně *1
Pohotovostní režim (minimální): max. 0,9 W *1*2
VYPNUTO: max. 0,3 W
*1 Připojení USB k počítači a nastavení Bluetooth povolené
*2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry (Š x H x V)
Přibl. 372 x 365 x 158 mm (přibl. 14,7 x 14,4 x 6,3 palce)
* Se zasunutou kazetou a zásobníkem.
Hmotnost
Přibl. 5,4 kg (přibl. 11,8 libry)
* S nainstalovanou tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Tisková hlava/Inkoust
Celkem 4096 trysek (1024 trysek PgBK, po 512 tryskách Y/DyeBK, po 1024
tryskách C/M)
Technické údaje sítě
Komunikační protokol
TCP/IP
Kabelová síť LAN
Podporované standardy: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASET)
219
Přenosová rychlost: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)
Wi-Fi
Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Kanály: 1-11 nebo 1-13
* Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší.
Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop
* Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění.
Zabezpečení:
WEP (64/128 bitů)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nastavení:
WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN)
WCN (WCN-NET)
Snadné bezdrát. připojení
Další funkce: Heslo pro správu
Minimální systémové požadavky
Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.
Windows
Operační systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: správné fungování lze zaručit pouze u počítače s předinstalovaným systémem Windows 7 nebo novějším.
Ovladač tiskárny a IJ Network Device Setup Utility podporují následující operační systémy:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 a Windows Server
2016.
Místo na disku
2,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej
XGA 1 024 x 768
macOS
Operační systém
OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Místo na disku
1,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
220
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej
XGA 1 024 x 768
Další podporované OS
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Některé funkce nemusí být ve vybraných podporovaných operačních systémech dostupné.
Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon.
Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Instalace softwaru v systému Windows vyžaduje připojení k internetu nebo disk CD-ROM.
• Připojení k internetu vyžadují aplikace Easy-PhotoPrint Editor i všechny uživatelské příručky.
• Windows: Některé funkce nemusí být v aplikaci Windows Media Center dostupné.
• macOS: U systému macOS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
• V domácím síťovém prostředí je nutné zachovat port 5222 otevřený. S žádostí o podrobnosti se
obraťte na správce sítě.
Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.
221
Informace o papíru
Podporované typy médií
Omezení pro vkládání papíru
Nepodporované typy médií
Manipulace s papírem
Oblast tisku
222
Podporované typy médií
Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon
nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií
doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.
Typy médií
Originální papír společnosti Canon
Poznámka
• Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání
jednotlivých produktů.
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
• Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na
paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír
kupujte podle názvu.
Papír pro tisk dokumentů:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papír pro tisk fotografií:
• Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/GP-508>
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Papír pro vytváření původního zboží:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
• Potisknutelné nálepky na nehty <NL-101>*1 *2
223
Jiný než originální papír společnosti Canon
• Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
• Obálky*1
• Nažehlovací listy*1
• Blahopřání*1
• Tvrdý papír*1
*1 Tisk na tento papír ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) není podporován.
*2 Při tisku připojte na dodanou víceúčelovou přihrádku zvláštní adaptér.
Omezení pro vkládání papíru
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Poznámka
• Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) musíte
zadat velikost stránky a typ média.
Tisk z digitálního fotoaparátu
Velikosti stránek
Můžete použít následující velikosti stránek.
Poznámka
• Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.
Standardní velikosti:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Čtverec 9cm
• Čtverec 10cm
• Čtverec 13cm
• Hagaki
224
• Hagaki 2
• Obálka Com 10
• Obálka DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Zvláštní velikosti
Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:
• zadní přihrádka
◦ Minimální velikost: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 palců)
Maximální velikost: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palců)
• kazeta
◦ Minimální velikost: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 palců)
Maximální velikost: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 palců)
Gramáž papíru
Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti.
• Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 liber) (běžný papír kromě originálních papírů společnosti Canon)
225
Omezení pro vkládání papíru
V této části jsou zobrazena omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky, kazetya výstupního zásobníku
na papír.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a kazety
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Poznámka
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a kazety
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Kazeta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: Přibližně 100 listů
A4: Přibližně 250 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: Přibližně 80 listů
A4: Přibližně 200 listů
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper
A4, B5, Letter: Přibližně 80 li- Není k dispozici
<HR-101N>*1
stů
Papír pro tisk fotografií:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
<PT-101>*2
2L(127x178mm): 10 listů
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday
Use <GP-501/GP-508>*2
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Čtverec 9cm, Čtverec 10cm, Čtverec 13cm, Hagaki: 20 listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy
<GP-701>*2
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
<PP-201/PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semigloss <SG-201>*2
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Papír pro vytváření původního zboží:
Název média <Model č.>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Zadní zásobník
1 list
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
226
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Zadní zásobník
Kazeta
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)*1
Přibližně 100 listů (Legal:
10 listů)
Přibližně 250 listů
Obálky
10 obálek
Není k dispozici
Nažehlovací listy
A4: 1 list
Není k dispozici
Blahopřání
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1 list Není k dispozici
Tvrdý papír
A4, Letter: 1 list
Není k dispozici
*1 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé
podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo
i méně.
*2 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit
úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <WOP111>
Přibližně 50 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
Přibližně 50 listů (Legal: 10 listů)
Při pokračování v tisku na jiný papír, než je uvedeno výše, doporučujeme nejprve vyjmout již vytištěný
papír nebo obálky z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně
barev.
227
Nepodporované typy médií
Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze
nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.
• Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
• Vlhký papír
• Příliš tenký papír (s gramáží menší než 64 g /m2 (17 liber))
• Příliš silný papír (jiný běžný papír než originální značkový papír Canon s gramáží větší než 105 g /m2
(28 liber))
• Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z
poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
• Obrazové pohlednice
• Pohlednice
• Obálky s dvojitou chlopní
• Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
• Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
• Všechny typy děrovaných papírů
• Papír jiného než obdélníkového tvaru
• Sešité nebo slepené papíry
• Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
• Papír pokrytý třpytkami atd.
228
Manipulace s papírem
• Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
• Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém
povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
• Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového
inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
• Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
• Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné
ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním
zářením.
229
Tisk
Tisk z počítače
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk z digitálního fotoaparátu
Nastavení papíru
230
Tisk z počítače
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk z aplikace Canon
Tisk prostřednictvím webové služby
231
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Základní nastavení tisku Základní
Různé metody tisku
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Přehled ovladače tiskárny
Popis ovladače tiskárny
Aktualizace ovladače tiskárny
232
Základní nastavení tisku
Tato část popisuje nastavení na Rychlé nastavení kartě pro základní tisk.
Základní nastavení tisku
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté
2. Vložte papír do tiskárny
3. Otevřete obrazovku pro nastavení ovladače tiskárny
4. Výběr často používaného nastavení
Na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) pomocí nabídky Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) vyberte některé z předem definovaných nastavení tisku.
Po zvolení nastavení tisku se nastavení Další funkce (Additional Features), Typ média (Media
Type) a Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) automaticky přepne na přednastavené
hodnoty.
5. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V nabídce Kvalita tisku (Print Quality) vyberte možnost Vysoká (High), Standardní (Standard)
nebo Koncept (Draft).
233
Důležité
• Nabídka kvality tisku se může lišit v závislosti na zvoleném nastavení tisku.
6. Vyberte zdroj papíru.
V závislosti na účelu pro Zdroj papíru (Paper Source),vyberte možnost Automaticky vybrat
(Automatically Select), Zadní přihrádka (Rear Tray) nebo Kazeta (Cassette).
Důležité
• Dostupné možnosti zdroje papíru se mohou lišit podle typu a velikosti papíru.
234
7. Klepněte na tlačítko OK
Tiskárna začne tisknout s použitím těchto nastavení.
Důležité
• Pokud vyberete možnost Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current
Settings), dojde k uložení nastavení na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup), Hlavní (Main)
a Vzhled stránky (Page Setup) a tato nastavení se použijí pro další tisk.
• Pokud budete chtít zaregistrovat stávající nastavení jako novou předvolbu, klepněte v nabídce Běžně
používaná nastavení (Commonly Used Settings) na tlačítko Uložit... (Save...).
Poznámka
• Pokud se nastavení papíru z ovladače tiskárny liší od informací o papíru uložených v tiskárně, může
dojít k chybě. Pokyny k řešení chyb naleznete v tématu „Nastavení papíru“.
Pokud budete chtít zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny nebo použít nastavení tiskárny v ovladači
tiskárny, otevřete kartu Rychlé nastavení (Quick Setup), klepněte na tlačítko Informace o médiích
tiskárny... (Printer Media Information...) a v nově otevřeném dialogovém okně nastavení upravte.
Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Kontrola nastavení tiskárny a použití nastavení v ovladači tiskárny
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) klepněte na tlačítko Informace o médiích
tiskárny... (Printer Media Information...)
Otevře se dialogové okno Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information).
235
3. Vyberte možnost Zdroj papíru (Paper Source)
V nabídce Zdroj papíru (Paper Source) zkontrolujte nastavení a vyberte nový zdroj papíru.
V nabídce Typ média (Media Type) a Velikost stránky (Page Size) se zobrazí aktuální nastavení
tiskárny.
4. Použití nastavení
Pokud budete chtít použít nastavení tiskárny v ovladači tiskárny, klepněte na možnost Nastavit (Set).
Poznámka
• Pokud jste v tiskárně nastavili v nabídce Typ média IJ Hagaki, Hagaki K či Hagaki nebo pokud
jste v tiskárně nastavili v nabídce Velikost stránky hodnotu 2L/13x18cm(5x7"), klepnutím na
možnost Nastavit (Set) otevřete dialogové okno.
Vyberte typ média a velikost papíru odpovídající danému účelu a klepněte na tlačítko OK.
• Pokud jste v tiskárně v nabídce Typ a Velikost stránky nenastavili hodnotu Jiné, možnost
Nastavit (Set) bude zobrazena šedě a nebude možné na ni klepnout.
• Pokud je komunikace s tiskárnou nedostupná, dialogové okno Informace o médiích tiskárny...
(Printer Media Information...) se nezobrazí nebo ovladač tiskárny nedokáže získat informace
o médiích v tiskárně.
236
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nejlepších výsledků tisku při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete typ média a velikost papíru
nejlépe odpovídající účelu tisku.
V tiskárně můžete použít následující typy médií.
Originální papíry Canon (tisk dokumentů)
Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Název média <Model č.>
Informace o papíru zaregistrované v tiskárně
Canon Red Label Superior <WOP111>
Běžný papír (Plain Paper)
Běžný papír
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Běžný papír (Plain Paper)
Běžný papír
High Resolution Paper
High Res
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>
Originální papíry Canon (tisk fotografií)
Typ média (Media Type) v
ovladači tiskárny
Název média <Model č.>
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
Informace o papíru
zaregistrované v tiskárně
Photo Paper Plus Glossy II
PlusGlossyII
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
ProPlatinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss
Photo Paper Plus Semi-
<SG-201>
gloss
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use
<GP-501/GP-508>
Glossy Photo Paper
Glossy
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
<PP-201/PP-208/PP-301>
Semi-gloss
Originální papíry Canon (originální produkt)
Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Informace o papíru zaregistrované v tiskárně
Restickable Photo Paper <RP-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Glossy Photo Paper
Glossy
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508> Glossy Photo Paper
Glossy
Název média <Model č.>
237
Komerčně dostupné papíry
Název média
Běžný papír (včetně recyklované-
Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Informace o papíru zaregistrované v tiskárně
Běžný papír (Plain Paper)
Běžný papír
Obálky
Obálka (Envelope)
Obálka
Nažehlovací listy
Nažehlovací listy (T-Shirt Transfers)
Ostatní
Blahopřání
Inkoustové blahopřání (Inkjet Greeting Card) Ostatní
Tvrdý papír
Tvrdý papír (Card Stock)
ho papíru)
238
Tvrdý papír
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost
papíru)
Nejlepších výsledků tisku při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete velikost papíru, která nejlépe
odpovídá účelu tisku.
V tiskárně můžete použít následující velikosti papíru.
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) v ovladači tiskárny
Informace o papíru v kazetě uložené v tiskárně
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)
Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)
Legal
A5
A5
A4
A4
B5
B5
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)
KG/10x15
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)
2L/13x18
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)
7"x10"
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
20x25cm
L 89x127mm
L
2L 127x178mm
2L/13x18
Čtverec 9x9cm 3.5"x3.5" (Square 3.5"x3.5" 9x9cm)
Čtv. 9cm
Čtverec 10x10cm 4"x4" (Square 4"x4" 10x10cm)
Čtv. 10cm
Čtverec 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)
Čtv. 13cm
Hagaki 100x148mm
Hagaki
Hagaki 2 200x148mm
Hagaki 2
Obchodní obálka 10 (Envelope Com 10)
Obch.obál.10
Obálka DL (Envelope DL)
Obálka DL
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")
Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")
Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")
Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
Yougata 6
Karta 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)
Karta55x91
239
Uživatelská velikost
Ostatní
240
Různé metody tisku
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Spuštění tisku bez ohraničení
Tisk v měřítku
Tisk rozvržené stránky
Vedle sebe/Tisk plakátu
Oboustranný tisk
Nastavení tisku obálek
Tisk na pohlednice
241
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
Velikost a orientace stránky jsou přednostně určeny softwarovou aplikací. Pokud jsou v nastavení Velikost
stránky (Page Size) a Orientace (Orientation) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) hodnoty velikosti a
orientace stránky stejné jako hodnoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kartě Vzhled stránky
(Page Setup).
Pokud tato nastavení nemůžete zadat v softwarové aplikaci, postupujte při výběru velikosti a orientaci
stránky takto:
Na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) můžete také nastavit velikost stránky a orientaci.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
Vyberte velikost papíru v seznamu Velikost stránky (Page Size) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup).
3. Nastavte hodnoty Orientace (Orientation)
V části Orientace (Orientation) vyberte možnost Na výšku (Portrait) nebo Na šířku (Landscape).
Zaškrtněte políčko Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees), pokud chcete původní dokument
vytisknout otočený o 180 stupňů.
4. Klepněte na tlačítko OK
Po spuštění tisku se dokument vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky.
Poznámka
• Je-li v nastavení Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Normální velikost (Normalsize), zobrazí se políčko Automaticky zmenšit velikost dokumentu, který nemůže tiskárna
242
vytisknout (Automatically reduce large document that the printer cannot output).
Za normálních okolností můžete toto políčko nechat zaškrtnuté. Pokud během tisku nechcete zmenšit
velké dokumenty, které nelze vytisknout na tiskárně, zrušte zaškrtnutí políčka.
243
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Počet kopií můžete také nastavit na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zadejte počet kopií, které se mají vytisknout
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v položce Počet kopií (Copies) zadejte počet kopií k vytištění.
3. Zadejte pořadí tisku
Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte políčko Tisk od poslední stránky (Print
from Last Page). Pokud chcete začít tisknout od první stránky, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.
Pokud tisknete více kopií dokumentu a chcete všechny stránky vytisknout jako zkompletované sady
kopií, zaškrtněte políčko Kompletovat (Collate). Pokud chcete všechny stránky se stejným číslem
vytisknout pohromadě, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
244
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
4. Klepněte na tlačítko OK
Po spuštění tisku se vytiskne zadaný počet kopií v zadaném pořadí.
Důležité
• Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte
nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce
v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v softwarové aplikaci i v ovladači tiskárny,
může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo se nemusí aktivovat určené
pořadí tisku.
• Je-li v poli Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster), je
políčko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno šedě a není dostupné.
• Je-li v nabídce Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Brožura (Booklet), položky Tisk
od poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat (Collate) jsou zabarveny šedě a nelze je
upravit.
• Je-li vybrána možnost Oboustranný tisk (Duplex Printing), položka Tisk od poslední stránky (Print
from Last Page) je zabarvena šedě a nelze ji upravit.
Poznámka
• Nastavením možností Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) i Kompletovat (Collate)
můžete tisknout tak, že jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky.
Tato nastavení lze použít v kombinaci s nastaveními Normální velikost (Normal-size), Bez
ohraničení (Borderless), Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) a
Rozvržení stránky (Page Layout).
245
Spuštění tisku bez ohraničení
Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez
okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto
okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.
Tisk bez ohraničení můžete také nastavit v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
Poznámka
• Také můžete na ovládacím panelu tiskárny nastavit položku Velikost rozšíření (Amount of
extension), přednost však budou mít nastavení provedená v ovladači tiskárny.
Nastavení tisku bez ohraničení
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk bez ohraničení
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Bez ohraničení (Borderless) na
kartě Vzhled stránky (Page Setup).
246
Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Po zobrazení okna s nabídkou změny nastavení typu média vyberte typ média ze seznamu a klepněte
na tlačítko OK.
3. Zkontrolujte velikost papíru
Zkontrolujte seznam Velikost stránky (Page Size). Pokud jej chcete změnit, vyberte ze seznamu
jinou velikost stránky. V seznamu jsou zobrazeny pouze velikosti, které mohou být použity pro tisk bez
ohraničení.
4. Nastavte velikost přesahu papíru
Podle potřeby nastavte velikost přesahu pomocí posuvníku Velikost přesahu (Amount of
Extension).
Posunutím posuvníku doprava lze zvýšit velikost přesahu papíru, posunutím posuvníku doleva lze
přesah snížit.
Ve většině případů doporučujeme posuvník nastavit do druhé polohy zprava.
Důležité
• Přesunete-li posuvník Velikost přesahu (Amount of Extension) úplně doprava, mohou se na
zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny.
5. Klepněte na tlačítko OK
Po spuštění tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.
247
Důležité
• Pokud je vybrána velikost stránky, kterou nelze použít pro tisk bez ohraničení, velikost se
automaticky změní na velikost stránky použitelnou pro tisk bez ohraničení.
• Je-li zaškrtnuta možnost Bez ohraničení (Borderless), zabarví se nastavení Velikost papíru v
tiskárně (Printer Paper Size), Oboustranný tisk (Duplex Printing) a Sešívaná strana (Stapling
Side) a tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...) na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
šedě a nejsou k dispozici.
• Je-li v seznamu Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vybrána možnost Obálka
(Envelope), High Resolution Paper nebo Nažehlovací listy (T-Shirt Transfers), nelze použít tisk
bez ohraničení.
• V závislosti na typu média použitého k tisku bez ohraničení může být kvalita tisku v horní a dolní části
listu zhoršena nebo se mohou vytvořit skvrny.
• Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí
pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.
Poznámka
• Je-li v nabídce Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vybrána možnost Běžný papír
(Plain Paper), nedoporučujeme používat tisk bez ohraničení. Z tohoto důvodu se při výběru médií
zobrazí odpovídající zpráva.
Pokud pro zkušební tisk používáte běžný papír, vyberte možnost Běžný papír (Plain Paper) a
klepněte na tlačítko OK.
Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu
Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující
velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na
vytištěném obraze chybět.
Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti přesahu. Velikost
přesahu se sníží posunutím posuvníku Velikost přesahu (Amount of Extension) doleva.
Důležité
• Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit
okraj.
Poznámka
• Po nastavení posuvníku Velikost přesahu (Amount of Extension) do polohy zcela vpravo se
obrazová data vytisknou ve skutečné velikosti. Pokud použijete toto nastavení při tisku strany
pohlednice obsahující adresu, PSČ odesílatele se vytiskne ve správné poloze.
• Je-li na kartě Hlavní (Main) zaškrtnuto políčko Náhled před tiskem (Preview before printing),
můžete před tiskem potvrdit, zda chcete tisknout bez okraje.
248
Tisk v měřítku
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk v měřítku
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte možnost
V měřítku (Scaled).
3. Vyberte velikost papíru dokumentu
Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavenou v používané
softwarové aplikaci.
4. Nastavte měřítko pomocí některé z následujících metod:
• Výběrem hodnoty v poli Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
249
Pokud je velikost papíru v tiskárně menší než Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude
zmenšen. Pokud je velikost papíru v tiskárně větší než Velikost stránky (Page Size), obraz
stránky bude zvětšen.
• Zadejte měřítko
Zadejte hodnotu přímo do pole Měřítko (Scaling).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
5. Klepněte na tlačítko OK
Po spuštění tisku se dokument vytiskne v zadaném měřítku.
250
Důležité
• Pokud aplikační software, ve kterém jste vytvořili původní dokument, obsahuje funkci tisku v měřítku,
nakonfigurujte nastavení v aplikačním softwaru. Toto nastavení není potřeba konfigurovat i v ovladači
tiskárny.
Poznámka
• Volbou možnosti V měřítku (Scaled) změníte tisknutelnou oblast dokumentu.
251
Tisk rozvržené stránky
Funkce tisku rozvržené stránky umožňuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk rozvržené stránky
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte
možnost Rozvržení stránky (Page Layout).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen
v tiskárně.
4. Nastavte počet a pořadí stránek, které mají být vytištěny na jeden list
252
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), zadejte následující nastavení v dialogovém
okně Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing), a klepněte na tlačítko OK.
Rozvržení stránky (Page Layout)
Pokud chcete změnit počet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte v seznamu
požadovaný počet stránek.
Pořadí stránek (Page Order)
Pořadí uspořádání stránek můžete změnit výběrem požadovaného způsobu umístění ze seznamu.
Ohraničení stránky (Page Border)
Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte toto políčko.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po zahájení tisku bude zadaný počet stránek uspořádán na každém listu papíru v určeném pořadí.
253
Vedle sebe/Tisk plakátu
Funkce tisku vedle sebe/tisku plakátu umožňuje zvětšit obrazová data, rozdělit je na několik stránek a
vytisknout tyto stránky na samostatné listy papíru. Takto vytištěné stránky lze také slepit a získat tiskovinu
velkého formátu, např. plakát.
Nastavení Vedle sebe/Tisk plakátu
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavení možnosti Vedle sebe/Tisk plakátu
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte
možnost Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
254
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen
v tiskárně.
4. Nastavte počet rozdělení obrazu a stránky, které se budou tisknout
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), v dialogovém okně Vedle sebe/Tisk
plakátu (Tiling/Poster Printing) zadejte následující nastavení a klepněte na tlačítko OK.
Rozdělení obrazu (Image Divisions)
Zadejte počet částí (svislé x vodorovné).
Se zvyšujícím se počtem rozdělení roste i počet listů použitých k tisku. Pokud následně slepíte
stránky dohromady, abyste vytvořili plakát, vyšší počet rozdělení vám umožní vytvořit větší plakát.
Tisk "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)
Chcete-li vynechat slova "Odstřihnout" a "Slepit", zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Poznámka
• V případě použití některých ovladačů tiskárny nebo provozních prostředí nemusí být tato
funkce k dispozici.
Tisk čar "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Chcete-li vynechat dělicí čáry, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Rozsah tištěných stránek (Print page range)
Určuje rozsah tisku. Za normálních podmínek vyberte možnost Vše (All).
Chcete-li přetisknout jen určitou stránku, vyberte možnost Stránky (Pages) a zadejte číslo
stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li určit více stránek, zadejte čísla požadovaných
stránek. Čísla stránek oddělujte čárkami nebo pomlčkou.
Poznámka
• Rozsah stránek můžete také zadat klepnutím na stránky v náhledu nastavení.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude dokument rozdělen na několik stránek.
Tisk pouze vybraných stránek
Pokud během tisku začne docházet nebo zcela dojde inkoust, můžete opakovat tisk pouze určitých
stránek následujícím postupem:
255
1. Nastavte rozsah stránek
V náhledu nastavení v levé části karty Vzhled stránky (Page Setup) postupně klepněte na stránky,
které se nemají tisknout.
Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstraněny a zobrazují se pouze stránky, které se mají
tisknout.
Poznámka
• Chcete-li odstraněné stránky zobrazit, znovu na ně klepněte.
• Klepnutím pravým tlačítkem na náhled nastavení vyberete možnost Tisknout všechny stránky
(Print all pages) nebo Odstranit všechny stránky (Delete all pages).
2. Dokončete nastavení
Po dokončení výběru stránek klepněte na tlačítko OK.
Po zahájení tisku budou vytištěny pouze vybrané stránky.
Důležité
• Protože při tisku vedle sebe/tisku plakátu se dokument zvětší, může se stát, že výsledek tisku bude
hrubý.
256
Oboustranný tisk
Oboustranný tisk můžete také nastavit v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
Postup při automatickém oboustranném tisku
Oboustranný tisk můžete použít, aniž byste museli obracet papír.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte automatický oboustranný tisk
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) zaškrtněte políčko Oboustranný tisk (Duplex Printing) a
zkontrolujte zaškrtnutí možnosti Automaticky (Automatic).
3. Vyberte rozvržení
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnosti Normální velikost (Normal-size),
Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page
Layout).
257
4. Nastavte oblast tisku
Při oboustranném tisku je oblast tisku dokumentu o trochu užší než obvykle a může se stát, že se
dokument nevejde na stránku.
Klepněte na položku Nastavení oblasti tisku... (Print Area Setup...), vyberte jednu z následujících
metod zpracování a klepněte na tlačítko OK.
Použít tisk normální velikosti (Use normal-size printing)
Tisk bez zmenšení stránky.
Použít zmenšený tisk (Use reduced printing)
Tisk nepatrně zmenšené stránky.
5. Zadejte stranu, která má být sešita
V nabídce Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) se automaticky vybere
nejlepší Sešívaná strana (Stapling Side). Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou
sešívanou stranu.
6. Nastavte šířky okraje
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...), nastavte šířku okraje a
klepněte na tlačítko OK.
7. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku začne oboustranný tisk.
Postup při ručním oboustranném tisku
Oboustranný tisk můžete provést ručně.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte oboustranný tisk
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) zaškrtněte políčko Oboustranný tisk (Duplex Printing) a
zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky (Automatic).
258
3. Vyberte rozvržení
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnosti Normální velikost (Normal-size),
Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page
Layout).
4. Zadejte stranu, která má být sešita
V nabídce Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) se automaticky vybere
nejlepší Sešívaná strana (Stapling Side). Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou
sešívanou stranu.
5. Nastavte šířky okraje
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...), nastavte šířku okraje a
klepněte na tlačítko OK.
6. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku se dokument vytiskne nejprve na jednu stranu listu papíru. Po vytištění jedné strany
vložte papír správně znovu podle pokynů.
Potom klepnutím na tlačítko Spustit tisk (Start Printing) vytiskněte opačnou stranu.
Důležité
• Je-li v seznamu Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vybrán jiný typ média než Běžný
papír (Plain Paper), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki (A) nebo Hagaki, možnost
Oboustranný tisk (Duplex Printing) je zobrazena šedě a není k dispozici.
259
• Je-li v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Bez ohraničení (Borderless),
Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster) nebo Brožura (Booklet), budou možnosti Oboustranný tisk
(Duplex Printing) a Sešívaná strana (Stapling Side) zabarveny šedě a nebudou dostupné.
• Oboustranný tisk (Duplex Printing) lze provádět pouze tehdy, je-li jako Velikost stránky (Page Size)
na kartě Vzhled stránky (Page Setup) zvolena jedna z následujících velikostí papíru.
• Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5, Hagaki 100x148mm
• Po vytištění přední stránky se tisk zastaví na dobu nezbytnou pro zaschnutí inkoustu (provoz se
dočasně zastaví), pak se spustí tisk zadní stránky. Během této doby se nedotýkejte papíru. Dobu
čekání na zaschnutí můžete změnit v nastavení Uživatelská nastavení (Custom Settings) nástroje
Canon IJ Printer Assistant Tool.
• Při použití automatického oboustranného tisku pro tisk médií Hagaki vytiskněte nejprve stranu
s adresou a poté stranu se zprávou.
Příbuzné téma
Změna provozního režimu tiskárny
260
Nastavení tisku obálek
1. Vložte obálku do tiskárny
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
3. Vyberte typ média
V části Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick
Setup) vyberte možnost Obálka (Envelope).
4. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
Je-li zobrazeno dialogové okno Nastavení velikosti obálky (Envelope Size Setting), vyberte možnost
Obchodní obálka 10 (Envelope Com 10), Obálka DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm
(Yougata 4 4.13"x9.25") nebo Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") a poté klepněte na
tlačítko OK.
5. Nastavte orientaci
Chcete-li tisknout adresu vodorovně, vyberte v poli Orientace (Orientation) nastavení Na šířku
(Landscape).
261
Poznámka
• Pokud v nabídce Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberete možnost Obchodní
obálka 10 (Envelope Com 10), Obálka DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4
4.13"x9.25") nebo Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48"), tiskárna otočí papír při tisku
o 90 stupňů doleva bez ohledu na nastavení Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku]
(Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) v nabídce Uživatelská nastavení
(Custom Settings) v nástroji Canon IJ Printer Assistant Tool.
6. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V závislosti na požadované kvalitě vyberte v nastavení Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vysoká
(High) nebo Standardní (Standard).
7. Klepněte na tlačítko OK
Po spuštění tisku budou data vytištěna na obálku.
Důležité
• Po zahájení tisku obálek jsou zobrazena hlášení Rádce.
Chcete-li hlášení Rádce skrýt, zaškrtněte políčko Tuto zprávu příště nezobrazovat (Do not show this
message again).
Chcete-li Rádce zobrazit znovu, klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status) na
kartě Údržba (Maintenance) a spusťte aplikaci Monitor stavu Canon IJ.
Potom klepněte na možnost Tisk obálek (Envelope Printing) v části Zobrazit hlášení Rádce
(Display Guide Message) nabídky Možnosti (Option) a povolte tak nastavení.
Poznámka
• Pokud se nastavení papíru z ovladače tiskárny liší od informací o papíru uložených v tiskárně, může
dojít k chybě. Pokyny k řešení chyb naleznete v tématu „Nastavení papíru“.
Pokud budete chtít zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny nebo použít nastavení tiskárny v ovladači
tiskárny, klepněte na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) na možnost Informace o médiích
tiskárny... (Printer Media Information...) a v nově otevřeném dialogovém okně nastavení upravte.
Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
262
Tisk na pohlednice
1. Vložte pohlednici do tiskárny
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
3. Vyberte běžně používaná nastavení
Zobrazte kartu Rychlé nastavení (Quick Setup) a v možnosti Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) vyberte položku Standardní (Standard).
4. Vyberte typ média
U možnosti Typ média (Media Type) vyberte položku Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K
(A), Hagaki K, Hagaki (A) nebo Hagaki.
Důležité
• Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
• Při použití automatického oboustranného tisku pro tisk médií Hagaki vytiskněte nejprve stranu
s adresou a poté stranu se zprávou.
• Při tisku na obě strany média Hagaki samostatně získáte čistější výtisk tím, že nejprve vytisknete
stranu se zprávou a poté stranu s adresou.
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny se liší podle toho, zda tisknete na stranu s adresu nebo
stranu s textem zprávy.
Pokud budete chtít zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny nebo použít nastavení tiskárny
v ovladači tiskárny, klepněte na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) na možnost Informace o
médiích tiskárny... (Printer Media Information...) a v nově otevřeném dialogovém okně
nastavení upravte.
Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v ovladači tiskárny a tiskárně uložit, naleznete
níže:
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
• Při použití automatického oboustranného tisku nejprve u strany určené k tisku zaregistrujte
informace o papíru.
5. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
V možnosti Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte položku Hagaki 100x148mm nebo
Hagaki 2 200x148mm.
Důležité
• Zpětná média Hagaki lze použít pouze při tisku z počítače.
• Při tisku zpětného média Hagaki vždy nastavte velikost papíru v aplikačním softwaru nebo
ovladači tiskárny na možnost Hagaki 2 200x148mm.
• Zpětná média Hagaki nepřekládejte. Případné přeložení způsobí, že tiskárna nebude schopná
papír podat správně a dojde k posunu řádků nebo uvíznutí papíru.
263
• Zpětná média Hagaki nelze tisknout prostřednictvím automatického oboustranného tisku a bez
ohraničení.
6. Nastavte orientaci tisku
Chcete-li tisknout adresu vodorovně, nastavte možnost Orientace (Orientation) na hodnotu Na šířku
(Landscape).
7. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V závislosti na účelu vyberte v nastavení Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vysoká (High) nebo
Standardní (Standard).
8. Klepněte na tlačítko OK
Po spuštění tisku se data vytisknou na médium Hagaki.
Důležité
• Pokud budete chtít během tisku pohlednic zobrazit hlášení Rádce, otevřete kartu Údržba
(Maintenance) a klepnutím na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status) spusťte Monitor
stavu Canon IJ.
V nabídce Možnosti (Option) vyberte možnost Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)
a klepnutím na možnost Tisk Hagaki (Hagaki Printing) povolte dané nastavení.
Chcete-li tato hlášení Rádce skrýt, označte pole Tuto zprávu příště nezobrazovat (Do not show this
message again).
• Při tisku na jiná média než Hagaki je třeba daná média vložit v souladu s jejich způsobem použití
a klepnout na možnost Spustit tisk (Start Printing).
264
Přehled ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny Canon IJ
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
Monitor stavu Canon IJ
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
265
Ovladač tiskárny Canon IJ
Ovladač tiskárny Canon IJ (dále označovaný zkráceně jako ovladač tiskárny) je software, který nainstalujete
do počítače a umožníte mu tak komunikaci s tiskárnou.
Ovladač tiskárny převádí tisková data vytvořená softwarovou aplikací na data, která umí tiskárna zpracovat,
a odesílá takto převedená data do tiskárny.
Protože různé tiskárny podporují různé formáty tiskových dat, potřebujete ovladač tiskárny, který podporuje
vaši tiskárnu.
Instalace ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny můžete nainstalovat prostřednictvím instalace ovladače z nabídky Zahájit nastavení
(Start Setup) instalačního disku CD-ROM dodaného společně s vaší tiskárnou.
Výběr ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny určíte otevřením dialogového okna Tisk (Print) používané softwarové aplikace a vyberte
možnost „Canon XXX” (kde „XXX” představuje název vašeho modelu).
Zobrazení příručky pomocí ovladače zařízení
Pokud budete chtít na obrazovce pro nastavení ovladače tiskárny zobrazit popis karty s nastavením,
klepněte na této kartě na tlačítko Nápověda (Help).
Příbuzné téma
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
266
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
Obrazovku pro nastavení ovladače tiskárny lze otevřít z aplikace nebo klepnutím na ikonu tiskárny.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny z aplikace
Pomocí tohoto postupu upravte při tisku nastavení tisku.
1. Výběr možnosti tisku v aplikaci
Příkaz Tisk (Print) naleznete obvykle v nabídce Soubor (File).
2. Vyberte model vaší tiskárny a klepněte na tlačítko Předvolby (Preferences) (nebo
Vlastnosti (Properties))
Otevře se obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny.
Poznámka
• V závislosti na používané aplikaci se mohou názvy příkazů a nabídek lišit, a může být nutné
provést jiný počet kroků. Podrobné informace naleznete v pokynech k obsluze aplikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny klepnutím na ikonu
tiskárny
Na obrazovce pro nastavení máte k dispozici údržbové operace v tiskárně, jako je čištění tiskové hlavy
nebo definování nastavení tisku, které chcete sdílet ve všech aplikacích.
1. Vyberte možnosti Ovládací panely (Control Panel) -> Hardware a zvuk (Hardware and
Sound) -> Zařízení a tiskárny (Devices and Printers).
2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu vašeho modelu. Po otevření nabídky vyberte
možnost Předvolby tisku (Printing preferences)
Otevře se obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny.
Důležité
• Při otevření okna nastavení ovladače tiskárny prostřednictvím položky Vlastnosti tiskárny
(Printer properties) se zobrazí karty týkající se funkcí systému Windows, jako je karta Porty
(Ports) (nebo Upřesnit (Advanced)). Tyto karty se nezobrazí při otevření pomocí příkazu
Předvolby tisku (Printing preferences) nebo pomocí softwarové aplikace. Informace
o kartách týkajících se funkcí systému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému
Windows.
267
Monitor stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ je softwarová aplikace, která zobrazuje stav tiskárny a průběh tisku. Stav tiskárny je
oznamován pomocí obrázků, ikon a zpráv.
Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ
Aplikace Monitor stavu Canon IJ se spouští automaticky po odeslání tiskových dat do tiskárny. Po
spuštění se na hlavním panelu objeví tlačítko aplikace Monitor stavu Canon IJ.
Na hlavním panelu klepněte na tlačítko monitoru stavu. Zobrazí se okno aplikace Monitor stavu Canon IJ.
Poznámka
• Chcete-li spustit aplikaci Monitor stavu Canon IJ, přestože tiskárna právě nepracuje, otevřete okno
nastavení ovladače tiskárny a klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status) na
kartě Údržba (Maintenance).
• Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti,
kde je tiskárna používána.
Když dojde k chybám
Aplikace Monitor stavu Canon IJ se automaticky zobrazí v případě výskytu chyby (např. pokud v tiskárně
dojde papír nebo dochází inkoust).
268
V takovém případě proveďte příslušnou akci podle uvedeného postupu.
269
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Podle potřeby můžete zkontrolovat zbývající hladinu inkoustu a typy nádržky s inkoustem vašeho modelu.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ
Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status).
3. Zobrazte obrazovku Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)
Stav inkoustu se zobrazí podobně jako na obrázku.
Poznámka
• Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo
oblasti, kde je tiskárna používána.
270
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Na tento ovladač tiskárny se vztahují následující omezení. Při používání ovladače tiskárny mějte na paměti
následující body.
Omezení ovladače tiskárny
• U některých typů tištěných dokumentů nemusí správně fungovat způsob podávání papíru určený
v ovladači tiskárny.
V takovém případě otevřete prostřednictvím dialogového okna Tisk (Print) aplikace okno nastavení
ovladače tiskárny a zkontrolujte nastavení pole Zdroj papíru (Paper Source) na kartě Hlavní (Main).
• Při použití některých aplikací nemusí být na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny
dostupné nastavení Počet kopií (Copies).
V takovém případě použijte nastavení počtu kopií v dialogovém okně Tisk (Print) softwarové
aplikace.
• Pokud se nastavení Jazyk (Language) v dialogovém okně Etiketa (About) na kartě Údržba
(Maintenance) liší od jazyka rozhraní operačního systému, nemusí být okno s nastavením ovladače
tiskány zobrazeno správně.
• Neměňte ve vlastnostech tiskárny nastavení položek na kartě Upřesnit (Advanced). Pokud změníte
některou z těchto položek, nebude možné správně používat následující funkce.
Následující funkce nebudou fungovat také v případě, že je v dialogovém okně Tisk (Print) dané
softwarové aplikace vybrána možnost Tisk do souboru (Print to file). Tyto funkce nebudou fungovat
ani v aplikacích, které zakazují zařazování EMF, např. Adobe Photoshop LE a MS Photo Editor.
◦ Náhled před tiskem (Preview before printing) na kartě Hlavní (Main)
◦ Možnost Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) v dialogovém okně
Možnosti tisku (Print Options) na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
◦ Rozvržení stránky (Page Layout), Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster), Brožura (Booklet),
Oboustranný tisk (Duplex Printing), Zadat okraj... (Specify Margin...), Tisk od poslední
stránky (Print from Last Page), Kompletovat (Collate) a Razítko/Pozadí... (Stamp/
Background...) na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
• Protože se rozlišení v zobrazení náhledu liší od rozlišení tisku, mohou se text a čáry v zobrazení
náhledu jevit odlišně od skutečného výsledku tisku.
• V některých aplikacích je tisk rozdělen do několika tiskových úloh.
Chcete-li tisk zrušit, odstraňte všechny dílčí tiskové úlohy.
• Pokud se obrazová data nevytiskla správně, zobrazte na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
dialogové okno Možnosti tisku (Print Options) a změňte nastavení Vypnout ICM - vyžadováno
aplikací (Disable ICM required from the application software). Tím se může problém vyřešit.
Důležité informace o aplikacích s omezením
• V aplikaci Microsoft Word (Microsoft Corporation) platí následující omezení.
◦ Pokud v aplikaci Microsoft Word existují stejné funkce pro tisk jako v ovladači tiskárny, nastavte
tyto funkce v aplikaci Word.
◦ Je-li pro položku Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě ovladače tiskárny Vzhled stránky
(Page Setup) použita možnost Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku
271
(Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page Layout), dokument nemusí být v některých verzích
aplikace Word vytištěn běžným způsobem.
◦ Je-li položka Velikost stránky (Page Size) v aplikaci Word nastavena na hodnotu „XXX Zvětšit/
zmenšit“, dokument nemusí být v některých verzích aplikace Word vytištěn běžným způsobem.
Pokud k takovéto situaci dojde, postupujte podle následujícího postupu.
1. Otevřete dialogové okno Tisk (Print) aplikace Word.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
nastavte položku Velikost stránky (Page Size) na stejnou velikost papíru, jaká je určena v
aplikaci Word.
3. Nastavte požadované Rozvržení stránky (Page Layout) a klepnutím na tlačítko OK okno
zavřete.
4. Zavřete dialogové okno Tisk (Print), aniž byste zahájili tisk.
5. Otevřete znovu dialogové okno Tisk (Print) aplikace Word.
6. Znovu otevřete dialogové okno nastavení ovladače tiskárny a klepněte na tlačítko OK.
7. Spusťte tisk.
• Je-li v aplikaci Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) povolena funkce tisku bitové mapy,
může tisk trvat delší dobu nebo nemusí být vytištěna některá data. Zkuste tisk opakovat po zrušení
zaškrtnutí možnosti Tisk bitové mapy (Bitmap Printing) v dialogovém okně Tisk (Print).
272
Popis ovladače tiskárny
Popis karty Rychlé nastavení
Popis karty Hlavní
Popis karty Vzhled stránky
Popis karty Údržba
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ
273
Popis karty Rychlé nastavení
Karta Rychlé nastavení (Quick Setup) slouží k registraci běžně používaných nastavení tisku. Pokud
vyberete zaregistrované nastavení, tiskárna se automaticky přepne na přednastavené položky.
Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)
Jsou zaregistrovány názvy a ikony často používaných profilů tisku. Pokud vyberete profil tisku podle
účelu použití dokumentu, použijí se nastavení odpovídající tomuto účelu.
Navíc jsou v části Další funkce (Additional Features) zobrazeny funkce, které by mohly být pro
vybraný profil tisku užitečné.
Profil tisku můžete rovněž změnit a zaregistrovat jej pod novým názvem. Zaregistrovaný profil tisku lze
odstranit.
Uspořádání profilů lze změnit přetažením jednotlivých profilů nebo stisknutím klávesy CTRL a
současným stisknutím šipky nahoru nebo dolů.
Standardní (Standard)
Toto jsou výchozí nastavení.
Pokud položky Velikost stránky (Page Size), Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies)
nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.
Tisk fotografií (Photo Printing)
Pokud při tisku fotografie vyberete toto nastavení, je nastaven fotografický papír a široce
používaná velikost fotografie. Políčko Tisk bez ohraničení (Borderless Printing) se zaškrtne
automaticky.
Pokud položky Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies) nastavíte v aplikaci, mají tato
nastavení přednost.
Obchodní dokument (Business Document)
Toto nastavení vyberte při tisku obecného dokumentu.
Pokud položky Velikost stránky (Page Size), Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies)
nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.
274
Úspora papíru (Paper Saving)
Toto nastavení vyberte, chcete-li při tisku obecného dokumentu šetřit papír. Políčka Tisk 2-na-1 (2on-1 Printing) a Oboustranný tisk (Duplex Printing) se zaškrtnou automaticky.
Pokud položky Velikost stránky (Page Size), Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies)
nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.
Obálka (Envelope)
Pokud toto nastavení vyberete pro tisk obálek, položka Typ média (Media Type) se automaticky
nastaví na možnost Obálka (Envelope). Velikost použitých obálek vyberte v dialogovém okně
Nastavení velikosti obálky (Envelope Size Setting).
Blahopřání (Greeting Card)
Pokud vyberete k tisku blahopřání, v nabídce Typ média (Media Type) se automaticky nastaví
možnost Inkoustové blahopřání (Inkjet Greeting Card). V nastavení Kvalita tisku (Print
Quality) se použije možnost Vysoká (High) a u možnosti Tisk bez ohraničení (Borderless
Printing) se zobrazí zaškrtnutí.
Poznámka
• Kombinace v oblasti Další funkce (Additional Features) zobrazená pro profil tisku vybraný při
uložení nově přidaného profilu tisku se zobrazí také v případě, že vyberete přidaný profil tisku.
Uložit... (Save...)
Zobrazí Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení.
Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete informace nastavené na kartách Rychlé nastavení (Quick
Setup), Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) uložit do seznamu Běžně používaná
nastavení (Commonly Used Settings).
Odstranit (Delete)
Odstraní zaregistrovaný profil tisku.
V seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) vyberte název nastavení, které
chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Když se zobrazí žádost o potvrzení,
klepnutím na tlačítko OK zadaný profil tisku odstraňte.
Poznámka
• Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.
Náhled nastavení
Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.
Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.
Náhled před tiskem (Preview before printing)
Zobrazí vzhled výsledku tisku ještě před samotným vytištěním dat.
Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, zaškrtněte toto políčko.
Pokud nechcete náhled zobrazit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Další funkce (Additional Features)
Zobrazí často používané užitečné funkce profilu tisku, který na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup)
vyberete do seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Pokud umístíte ukazatel myši do blízkosti funkce, kterou lze změnit, zobrazí se popis této funkce.
Chcete-li funkci aktivovat, zaškrtněte odpovídající políčko.
U některých funkcí lze na kartách Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) nastavit podrobné
nastavení.
275
Důležité
• V závislosti na profilu tisku mohou být některé funkce zobrazeny šedě a nebude možné je změnit.
Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)
Vytiskne dvě stránky příslušného dokumentu vedle sebe na jeden list papíru.
Chcete-li změnit posloupnost stránek, klepněte na kartu Vzhled stránky (Page Setup), pro
položku Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Rozvržení stránky (Page Layout) a
klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...). V zobrazeném Dialogové okno Tisk rozvržené stránky
upřesněte nastavení Pořadí stránek (Page Order).
Tisk 4-na-1 (4-on-1 Printing)
Vytiskne čtyři stránky příslušného dokumentu vedle sebe na jeden list papíru.
Chcete-li změnit posloupnost stránek, klepněte na kartu Vzhled stránky (Page Setup), pro
položku Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Rozvržení stránky (Page Layout) a
klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...). V zobrazeném Dialogové okno Tisk rozvržené stránky
upřesněte nastavení Pořadí stránek (Page Order).
Oboustranný tisk (Duplex Printing)
Určuje, zda má být dokument vytištěn z obou stran, nebo z jedné strany listu papíru.
Chcete-li změnit sešívanou stranu nebo šířku okraje, nastavte nové hodnoty na kartě Vzhled
stránky (Page Setup).
Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)
Provede tisk bez ohraničení, zcela bez okrajů na papíru.
Při použití funkce tisku bez ohraničení se tištěný dokument zvětší tak, aby mírně přesahoval okraje
papíru. Jinak řečeno, dokument je vytištěn bez jakéhokoli okraje.
Chcete-li nastavit míru, o jakou dokument překročí okraje papíru, klepněte na kartu Vzhled
stránky (Page Setup), vyberte položku Bez ohraničení (Borderless) a zadejte požadovanou
hodnotu do pole Velikost přesahu (Amount of Extension).
Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing)
Tato funkce převede při tisku dokumentu data na monochromatická.
Koncept (Draft)
Toto nastavení je vhodné pro zkušební tisk.
Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees)
Vytiskne dokument otočený o 180 stupňů oproti směru podávání papíru.
Šířka oblasti tisku a velikost přesahu nakonfigurované v jiné aplikaci budou svisle i vodorovně
převráceny.
Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)
Vyberte, pokud nastavíte metodu Oprava barev (Color Correction) a jednotlivá nastavení jako
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Kontrast (Contrast)
apod.
Typ média (Media Type)
Vybere typ papíru pro tisk.
Vyberte typ média odpovídající papíru vloženému do tiskárny. Tím zaručíte náležitý tisk na konkrétní
papír.
276
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
Vybere velikost papíru právě vloženého do tiskárny.
Velikost papíru se za normálních podmínek nastavuje automaticky podle nastavení výstupní velikosti
papíru a dokument je vytištěn bez změny měřítka.
Pokud v položce Další funkce (Additional Features) nastavíte možnost Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)
nebo Tisk 4-na-1 (4-on-1 Printing), lze velikost papíru nastavit ručně pomocí položky Velikost stránky
(Page Size) na kartě Vzhled stránky (Page Setup).
Pokud je vybraná velikost papíru menší než v položce Velikost stránky (Page Size), velikost
dokumentu bude zmenšena. Pokud je vybraná velikost papíru větší, velikost dokumentu bude zvětšena.
Zároveň se po zvolení možnosti Uživatelský... (Custom...) otevře Dialogové okno Uživatelská
velikost papíru, kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.
Orientace (Orientation)
Vybere orientaci tisku.
Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, vyberte stejnou orientaci,
jakou jste vybrali v této aplikaci.
Na výšku (Portrait)
Vytiskne dokument tak, že jeho horní a dolní hrana jsou v souladu se směrem podávání papíru.
Toto je výchozí nastavení.
Na šířku (Landscape)
Vytiskne dokument otočený o 90 stupňů oproti směru podávání papíru.
Směr rotace lze změnit v nástroji Canon IJ Printer Assistant Tool otevřením dialogového okna
Uživatelská nastavení (Custom Settings) a označením pole Otočit o 90 stupňů vlevo při
orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Pole Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape]) zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů
doleva.
Kvalita tisku (Print Quality)
Vybere požadovanou kvalitu tisku.
Pomocí jedné z následujících položek nastavte úroveň kvality tisku, která odpovídá zamýšlenému
účelu.
Chcete-li úroveň kvality tisku nastavit jednotlivě, klepněte na kartu Hlavní (Main) a pro položku Kvalita
tisku (Print Quality) vyberte možnost Uživatelská (Custom). Položka Nastavit... (Set...) se stane
aktivní. Klepnutím na tlačítko Nastavit... (Set...) otevřete Dialogové okno Uživatelská a zadejte
požadovaná nastavení.
Vysoká (High)
Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.
Standardní (Standard)
Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.
Koncept (Draft)
Toto nastavení je vhodné pro zkušební tisk.
Zdroj papíru (Paper Source)
Výběr zdroje, z něhož je papír podáván.
277
Automaticky vybrat (Automatically Select)
V závislosti na nastavení papíru v ovladači tiskárny a informacích o papíru zaregistrovaných
v tiskárně provede tiskárna automaticky rozhodnutí o použitém zdroji papíru a začne papír
podávat.
Zadní přihrádka (Rear Tray)
Papír je vždy podáván ze zadní přihrádky.
Kazeta (Cassette)
Papír je vždy podáván z kazety.
Důležité
• V závislosti na typu a velikosti média se mohou dostupné možnosti Zdroj papíru (Paper Source)
lišit.
Počet kopií (Copies)
Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999.
Důležité
• Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte
nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení
funkce v softwarové aplikaci.
Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current Settings)
Vytiskne dokumenty pomocí aktuálního nastavení počínaje dalším zpracováním tisku.
Pokud tuto funkci vyberete a potom zavřete okno nastavení ovladače tiskárny, informace nastavené na
kartách Rychlé nastavení (Quick Setup), Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) budou
uloženy a tisk pomocí stejných nastavení bude možný počínaje dalším zpracováním tisku.
Důležité
• Pokud se přihlásíte pomocí jiného uživatelského jména, nastavení nastavená v době, kdy byla tato
funkce aktivní, nebudou v nastavení tisku zohledněna.
• Pokud je zadáno nějaké nastavení v aplikaci, má přednost.
Informace o médiích tiskárny... (Printer Media Information...)
Zobrazí Dialogové okno Informace o médiích tiskárny.
Podle potřeby můžete zkontrolovat nastavení tiskárny a ověřené nastavení použít v ovladači tiskárny.
Výchozí (Defaults)
Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.
Klepnutím na toto tlačítko vraťte u všech nastavení na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup),
Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) jejich výchozí hodnoty (nastavení výrobce).
Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly
Used Settings)
Toto dialogové okno umožňuje uložit informace nastavené na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup),
Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) a přidat tyto informace do seznamu Běžně používaná
nastavení (Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
278
Název (Name)
Zadejte název profilu tisku, který chcete uložit.
Zadat můžete až 255 znaků.
Tento název se, spolu s přiřazenou ikonou, zobrazí v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
Možnosti... (Options...)
Otevře Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení.
Změní podrobnosti profilu tisku, který má být uložen.
Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used
Settings)
Vyberte, aby tyto ikony profilu tisku byly registrovány v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings), a změňte položky, které mají být uloženy v profilech tisku.
Ikona (Icon)
Vyberte ikonu profilu tisku, který chcete uložit.
Vybraná ikona se, spolu se svým názvem, zobrazí v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
Uložit nastavení Velikost papíru (Save the paper size setting)
Uloží velikost papíru do profilu tisku v seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used
Settings).
Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použita uložená velikost papíru.
Není-li toto políčko zaškrtnuto, není velikost papíru uložena a následně není při výběru příslušného
profilu tisku ani použita. Tiskárna místo toho tiskne na velikost papíru zadanou pomocí aplikace.
Uložit nastavení Orientace (Save the orientation setting)
Uloží nastavení Orientace (Orientation) do profilu tisku v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings).
Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použita uložená orientace tisku.
Není-li toto políčko zaškrtnuto, není orientace tisku uložena a následně není při výběru příslušného
profilu tisku ani použita položka Orientace (Orientation). Tiskárna místo toho tiskne s orientací
tisku zadanou pomocí aplikace.
Uložit nastavení Počet kopií (Save the copies setting)
Uloží nastavení Počet kopií (Copies) do profilu tisku v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings).
Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použito uložené nastavení kopií.
Není-li toto políčko zaškrtnuto, není nastavení kopií uloženo a následně není při výběru
příslušného profilu tisku ani použita položka Počet kopií (Copies). Tiskárna místo toho tiskne s
nastavením kopií zadaným pomocí aplikace.
Dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)
Toto dialogové okno umožňuje určit uživatelskou velikost (šířku a výšku) papíru.
Jednotky (Units)
Vyberte jednotky pro zadání velikosti papíru definované uživatelem.
279
Velikost papíru (Paper Size)
Určuje hodnoty Šířka (Width) a Výška (Height) uživatelské velikosti papíru. Rozměry jsou zobrazeny
pomocí jednotek určených v položce Jednotky (Units).
Dialogové okno Informace o médiích tiskárny (Printer Media
Information)
Toto dialogové okno umožňuje zkontrolovat nastavení tiskárny a ověřené nastavení použít v ovladači
tiskárny.
Zdroj papíru (Paper Source)
Zkontrolujte nastavení a vyberte nový zdroj papíru.
Typ média (Media Type)
Zobrazí Typ média (Media Type) aktuálně nastavený v tiskárně.
Pokud budete chtít zobrazené nastavení použít v ovladači tiskárny, klepněte na možnost Nastavit
(Set).
Velikost stránky (Page Size)
Zobrazí Velikost stránky (Page Size) aktuálně nastavenou v tiskárně.
Pokud budete chtít zobrazené nastavení použít v ovladači tiskárny, klepněte na možnost Nastavit
(Set).
Příbuzná témata
Základní nastavení tisku
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Spuštění tisku bez ohraničení
Oboustranný tisk
Nastavení tisku obálek
Tisk na pohlednice
Změna zdroje papíru podle účelu
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení kontrastu
Registrace často používaného profilu tisku
280
Popis karty Hlavní
Karta Hlavní (Main) umožňuje vytvořit základní nastavení tisku s ohledem na typ média. Pokud není
požadován speciální tisk, lze pomocí nastavení položek na této kartě provést normální tisk.
Náhled nastavení
Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.
Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.
Na obrázku tiskárny je zobrazen postup vkládání papíru tak, aby odpovídal nastavení v ovladači
tiskárny.
Před zahájením tisku pomocí tohoto obrázku zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena správně.
Typ média (Media Type)
Vybere typ papíru pro tisk.
Vyberte typ média odpovídající papíru vloženému do tiskárny. Tím zaručíte náležitý tisk na konkrétní
papír.
Zdroj papíru (Paper Source)
Zobrazí zdroj, z něhož je papír podáván.
Zdroj papíru můžete změnit prostřednictvím ovladače tiskárny.
Automaticky vybrat (Automatically Select)
V závislosti na nastavení papíru v ovladači tiskárny a informacích o papíru zaregistrovaných
v tiskárně provede tiskárna automaticky rozhodnutí o použitém zdroji papíru a začne papír
podávat.
Zadní přihrádka (Rear Tray)
Papír je vždy podáván ze zadní přihrádky.
Kazeta (Cassette)
Papír je vždy podáván z kazety.
281
Důležité
• V závislosti na typu a velikosti média se mohou dostupné možnosti Zdroj papíru (Paper Source)
lišit.
Kvalita tisku (Print Quality)
Vybere požadovanou kvalitu tisku.
Pomocí jedné z následujících položek nastavte úroveň kvality tisku, která odpovídá zamýšlenému
účelu.
Důležité
• V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) lze stejného výsledku tisku dosáhnout, i když
dojde ke změně nastavení Kvalita tisku (Print Quality).
Vysoká (High)
Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.
Standardní (Standard)
Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.
Koncept (Draft)
Toto nastavení je vhodné pro zkušební tisk.
Uživatelský (Custom)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit kvalitu tisku samostatně.
Nastavit... (Set...)
Toto tlačítko aktivujte výběrem možnosti Uživatelská (Custom) položky Kvalita tisku (Print
Quality).
Otevřete Dialogové okno Uživatelská. Zde lze jednotlivě nastavit úroveň kvality tisku.
Barva/Intenzita (Color/Intensity)
Vybere metodu nastavení barev.
Automaticky (Auto)
Hodnoty Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Kontrast
(Contrast) apod. se nastaví automaticky.
Ručně (Manual)
Vyberte, pokud nastavíte metodu Oprava barev (Color Correction) a jednotlivá nastavení jako
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Kontrast (Contrast)
apod.
Nastavit... (Set...)
Toto tlačítko aktivujte výběrem možnosti Ručně (Manual) položky Barva/Intenzita (Color/
Intensity).
V dialogovém okně Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment) můžete upravit jednotlivá
nastavení barev, například Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas
(Brightness) nebo Kontrast (Contrast) na kartě Nastavení barev, a vybrat metodu Oprava
barev (Color Correction) na kartě Soulad.
Poznámka
• Pokud chcete k úpravě barev použít profil ICC, nastavte jej pomocí dialogového okna Ruční
nastavení barev (Manual Color Adjustment).
282
Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing)
Tato funkce převede při tisku dokumentu data na monochromatická.
Chcete-li vytisknout barevný dokument monochromaticky, zaškrtněte toto políčko.
Náhled před tiskem (Preview before printing)
Zobrazí vzhled výsledku tisku ještě před samotným vytištěním dat.
Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, zaškrtněte toto políčko.
Výchozí (Defaults)
Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.
Klepnutím na toto tlačítko obnovíte všechna nastavení na aktuální obrazovce na výchozí hodnoty
(nastavení výrobce).
Dialogové okno Uživatelská (Custom)
Nastavte úroveň kvality a vyberte požadovanou kvalitu tisku.
Kvalita
Úroveň kvality tisku lze upravit pomocí posuvníku.
Důležité
• V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.
Poznámka
• S posuvníkem jsou propojeny režimy kvality tisku Vysoká (High), Standardní (Standard) a
Koncept (Draft). Proto se při přesunutí posuvníku vlevo zobrazí odpovídající kvalita a hodnota.
Je to totéž, jako když je pro položku Kvalita tisku (Print Quality) na kartě Hlavní (Main) použito
odpovídající políčko přepínače.
Karta Nastavení barev (Color Adjustment)
Tato karta umožňuje upravit vyvážení barev změnou nastavení možností Azurová (Cyan), Purpurová
(Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness) a Kontrast (Contrast).
Náhled
Zobrazí účinek nastavení barev.
Při úpravě každé položky dojde ke změně barvy a jasu.
Poznámka
• Pokud zaškrtnete políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), bude grafika vytištěna
monochromaticky.
Zobrazit barevný vzorek (View Color Pattern)
Zobrazí vzorek pro kontrolu změn barev způsobených nastavením barev.
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete náhled obrázku zobrazit s barevným vzorkem.
Azurová (Cyan) / Purpurová (Magenta) / Žlutá (Yellow)
Upraví sílu barev Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow).
Posunutím posuvníku doprava lze barvu zesílit a posunutím posuvníku doleva lze barvu zeslabit.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
283
Tato úprava změní relativní množství inkoustu pro jednotlivé použité barvy, čímž dojde ke změně
celkového vyvážení barev dokumentu. Chcete-li provést výraznou změnu celkového vyvážení barev,
použijte svou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení barev, použijte ovladač
tiskárny.
Důležité
• Je-li zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) na kartě Hlavní (Main),
možnosti Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow) jsou zobrazeny šedě a
nejsou k dispozici.
Jas (Brightness)
Umožňuje upravit jas tisku. Úroveň čistě bílé a černé nelze změnit. Lze však změnit jas barev mezi
bílou a černou. Posunutím jezdce doprava barvy zesvětlíte (zředíte) a posunutím jezdce doleva barvy
ztmavíte (zintenzivníte). Hodnoty jasu, které jsou spojené s posuvníkem, můžete také zadat přímo.
Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.
Kontrast (Contrast)
V obrázku, který chcete vytisknout, upraví kontrast mezi světlou a tmavou.
Posunutím posuvníku doprava se kontrast zvýší, posunutím doleva se kontrast sníží.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
Karta Soulad (Matching)
Umožňuje vybrat metodu úpravy barev vhodnou pro typ dokumentu, který chcete vytisknout.
Oprava barev (Color Correction)
Umožňuje vybrat možnost Párování ovladače (Driver Matching), ICM nebo Žádné (None) s
ohledem na zamýšlený účel tiskové operace.
Důležité
• Je-li zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) na kartě Hlavní (Main),
možnost Oprava barev (Color Correction) je zobrazena šedě a není k dispozici.
Párování ovladače (Driver Matching)
Pomocí aplikace Canon Digital Photo Color můžete vytisknout data sRGB pomocí barevných
odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů.
ICM
Během tisku upraví barvy pomocí profilu ICC.
Důležité
• Je-li v aplikaci deaktivována funkce ICM, nebude v nastavení ICM dostupná možnost
Oprava barev (Color Correction) a tiskárna pravděpodobně nebude moci správně
vytisknout obrazová data.
Žádné (None)
Deaktivuje úpravu barev pomocí ovladače tiskárny.
284
Příbuzná témata
Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení kontrastu
Nastavení opravy barev
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Tisk pomocí profilů ICC
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
285
Popis karty Vzhled stránky
Karta Vzhled stránky (Page Setup) umožňuje určit, jak bude dokument uspořádán na papíru. Na této kartě
lze také nastavit počet kopií a pořadí tisku. Pokud aplikace, ve které jste vytvořili dokument, obsahuje
podobnou funkci, proveďte tato nastavení v aplikaci.
Náhled nastavení
Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.
Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.
Na obrázku tiskárny je zobrazen postup vkládání papíru tak, aby odpovídal nastavení v ovladači
tiskárny.
Před zahájením tisku pomocí tohoto obrázku zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena správně.
Velikost stránky (Page Size)
Vybere velikost stránky.
Ujistěte se, že jste použili stejnou velikost stránky, jakou jste vybrali v aplikaci.
Po zvolení možnosti Uživatelský... (Custom...) se otevře Dialogové okno Uživatelská velikost papíru,
kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.
Orientace (Orientation)
Vybere orientaci tisku.
Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, vyberte stejnou orientaci,
jakou jste vybrali v této aplikaci.
Na výšku (Portrait)
Vytiskne dokument tak, že jeho horní a dolní hrana jsou v souladu se směrem podávání papíru.
Toto je výchozí nastavení.
Na šířku (Landscape)
Vytiskne dokument otočený o 90 stupňů oproti směru podávání papíru.
Směr rotace lze změnit v nástroji Canon IJ Printer Assistant Tool otevřením dialogového okna
Uživatelská nastavení (Custom Settings) a označením pole Otočit o 90 stupňů vlevo při
286
orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Pole Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape]) zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů
doleva.
Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees)
Vytiskne dokument otočený o 180 stupňů oproti směru podávání papíru.
Šířka oblasti tisku a velikost přesahu nakonfigurované v jiné aplikaci budou svisle i vodorovně
převráceny.
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
Vybere velikost papíru právě vloženého do tiskárny.
Výchozí nastavení je Stejně jako velikost stránky (Same as Page Size), které slouží k tisku v běžné
velikosti.
Pokud v položce Rozvržení stránky (Page Layout) vyberete možnost Přizpůsobené velikosti
stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled), Rozvržení stránky (Page Layout), Vedle sebe/Plakát
(Tiling/Poster) nebo Brožura (Booklet), můžete vybrat velikost papíru v tiskárně.
Pokud je vybraná velikost papíru menší než v položce Velikost stránky (Page Size), velikost
dokumentu bude zmenšena. Pokud je vybraná velikost papíru větší, velikost dokumentu bude zvětšena.
Zároveň se po zvolení možnosti Uživatelský... (Custom...) otevře Dialogové okno Uživatelská
velikost papíru, kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.
Rozvržení stránky (Page Layout)
Vybere velikost dokumentu, který chcete vytisknout, a typ tisku.
Normální velikost (Normal-size)
Jedná se o běžnou metodu tisku. Vyberte ji, pokud nezadáváte žádné rozvržení stránky.
Automaticky zmenšit velikost dokumentu, který nemůže tiskárna vytisknout (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Pokud tiskárna nemůže vytisknout velikost papíru dokumentu, může tiskárna při tisku
automaticky snížit velikost dokumentu.
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete snížit velikost dokumentu při tisku.
Bez ohraničení (Borderless)
Určuje, zda tisknete na celou stránku (bez ohraničení), nebo zda tisknete s okraji stránky.
Při tisku bez ohraničení jsou originály zvětšeny tak, aby mírně přesahovaly okraj papíru. Tisk lze
proto provést zcela bez okrajů (ohraničení).
Pomocí položky Velikost přesahu (Amount of Extension) nastavte míru, o jakou dokument
přesáhne papír při tisku bez ohraničení.
Velikost přesahu (Amount of Extension)
Určuje míru, o jakou dokument přesáhne papír při tisku bez ohraničení.
Posunutím jezdce doprava se míra přesahu zvětší, což umožní bezproblémový tisk bez
ohraničení.
Posunutím jezdce doprava se míra přesahu zmenší a zvětší se plocha dokumentu, která bude
vytištěna.
Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)
Tato funkce umožňuje automatické zvětšení nebo zmenšení dokumentů tak, aby odpovídaly
velikosti papíru vloženého do tiskárny, bez změny velikosti papíru, kterou jste zadali v aplikaci.
287
V měřítku (Scaled)
Dokumenty lze pro tisk zvětšit nebo zmenšit.
Zadejte velikost v položce Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) nebo zadejte měřítko
do pole Měřítko (Scaling).
Měřítko (Scaling)
Určuje poměr zvětšení nebo zmenšení dokumentu, který chcete vytisknout.
Rozvržení stránky (Page Layout)
Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek dokumentu.
Zadat... (Specify...)
Otevře Dialogové okno Tisk rozvržené stránky.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku rozvržené stránky.
Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)
Tato funkce umožňuje zvětšit obrazová data, zvětšená data rozdělit na několik stránek a vytisknout
je. Takto listy papíru lze také slepit a získat tiskovinu velkého formátu, např. plakát.
Zadat... (Specify...)
Otevře Dialogové okno Vedle sebe/Tisk plakátu.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku vedle sebe/tisku plakátu.
Brožura (Booklet)
Funkce tisku brožury umožňuje tisknout data ve tvaru vhodném pro přeložení. Data se tisknout na
obě strany papíru. Tento typ tisku zaručí kompletování stránek ve správném pořadí podle jejich
čísel tak, aby mohly být přeloženy a uprostřed sešity.
Zadat... (Specify...)
Otevře Dialogové okno Tisk brožury.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku brožury.
Oboustranný tisk (Duplex Printing)
Určuje, zda má být dokument vytištěn automaticky z obou stran, nebo z jedné strany listu papíru.
Pokud chcete tisknout dokument z obou stran, zaškrtněte toto políčko.
Tuto funkci lze použít pouze tehdy, je-li vybrána možnost Běžný papír (Plain Paper), Ink Jet Hagaki
(A), Hagaki K (A), Hagaki (A) nebo Hagaki v nabídce Typ média (Media Type) a jedna z možností
Normální velikost (Normal-size), Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled)
nebo Rozvržení stránky (Page Layout).
Automaticky (Automatic)
Určuje, zda má být oboustranný tisk proveden automaticky nebo ručně.
Toto políčko je aktivní, pokud je v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost
Brožura (Booklet) nebo pokud je zaškrtnuto políčko Oboustranný tisk (Duplex Printing).
Chcete-li provést oboustranný tisk automaticky, zaškrtněte toto políčko.
Chcete-li provést oboustranný tisk ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Nastavení oblasti tisku... (Print Area Setup...)
Otevře Dialogové okno Nastavení oblasti tisku, kde lze nakonfigurovat oblast tisku pro
automatický oboustranný tisk.
Toto tlačítko je aktivní, pokud je nastaven automatický oboustranný tisk a pokud není zaškrtnuto
políčko Bez ohraničení (Borderless).
Sešívaná strana (Stapling Side)
Vybere polohu okraje pro sešití.
Tiskárna analyzuje nastavení Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) a
288
automaticky vybere nejlepší polohu okraje pro sešití. Chcete-li ji změnit, zaškrtněte políčko Sešívaná
strana (Stapling Side) a výběrem možnosti ze seznamu změňte polohu.
Zadat okraj... (Specify Margin...)
Otevře Dialogové okno Zadat okraj.
Můžete zadat šířku okraje.
Počet kopií (Copies)
Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999.
Důležité
• Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, určete počet kopií v této
aplikaci, a nikoli zde.
Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)
Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte toto políčko. Pokud tak učiníte, nebudete
muset po ukončení tisku řadit stránky do správného pořadí.
Pokud chcete začít tisknout dokument v běžném pořadí od první stránky, zrušte zaškrtnutí tohoto
políčka.
Kompletovat (Collate)
Pokud tisknete více kopií a chcete všechny stránky vytisknout jako zkompletované sady jednotlivých
kopií, zaškrtněte toto políčko.
Pokud chcete všechny stránky se stejným číslem vytisknout seskupené pohromadě, zrušte zaškrtnutí
tohoto políčka.
Důležité
• Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci,
upřednostňujte nastavení ovladače tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte
nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v aplikaci
i v ovladači tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo může
být zakázáno určené pořadí tisku.
Možnosti tisku... (Print Options...)
Otevře Dialogové okno Možnosti tisku.
Změní nastavení ovladače tiskárny pro tištěná data odesílaná z aplikací.
Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)
Otevře Dialogové okno Razítko/Pozadí.
Funkce Razítko (Stamp) umožňuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu přes data dokumentu
nebo pod nimi. Můžete rovněž vytisknout datum, čas a uživatelské jméno. Funkce Pozadí
(Background) umožňuje vytisknout světlý obrázek pod daty dokumentu.
V závislosti na prostředí nemusí být k dispozici možnosti Razítko (Stamp) a Pozadí (Background).
Dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)
Toto dialogové okno umožňuje určit uživatelskou velikost (šířku a výšku) papíru.
Jednotky (Units)
Vyberte jednotky pro zadání velikosti papíru definované uživatelem.
289
Velikost papíru (Paper Size)
Určuje hodnoty Šířka (Width) a Výška (Height) uživatelské velikosti papíru. Rozměry jsou zobrazeny
pomocí jednotek určených v položce Jednotky (Units).
Dialogové okno Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)
Toto dialogové okno umožňuje vybrat počet stránek dokumentu, které mají být umístěny na jeden list
papíru, pořadí stránek a zda má být kolem každé stránky dokumentu vytištěno ohraničení stránky.
Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.
Ikona Náhled
Zobrazí nastavení provedená v dialogovém okně Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing).
Můžete zkontrolovat výsledek tisku ještě před samotným vytištěním dat.
Rozvržení stránky (Page Layout)
Určuje počet stránek dokumentu, které mají být umístěny na jeden list.
Pořadí stránek (Page Order)
Určuje orientaci dokumentu, který má být vytištěn na list papíru.
Ohraničení stránky (Page Border)
Kolem každé stránky dokumentu vytiskne ohraničení stránky.
Chcete-li vytisknout ohraničení stránky, zaškrtněte toto políčko.
Dialogové okno Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing)
Toto dialogové okno umožňuje vybrat velikost obrázku, který chcete vytisknout. Můžete také nastavit
dělicí čáry a značky pro lepidlo, které nabízejí pohodlný způsob slepení plakátu ze stránek.
Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.
Ikona Náhled
Zobrazí nastavení dialogového okna Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing).
Můžete zkontrolovat výsledek tisku.
Rozdělení obrazu (Image Divisions)
Zadejte počet částí (svislé x vodorovné).
Se zvyšujícím se počtem rozdělení roste i počet listů použitých k tisku. Pokud následně slepíte
stránky dohromady, abyste vytvořili plakát, vyšší počet rozdělení vám umožní vytvořit větší plakát.
Tisk "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)
Určuje, zda mají být na okraje vytištěna slova „Odstřihnout“ a „Slepit“. Tato slova slouží jako pokyny
pro slepení plakátu z jednotlivých stránek.
Chcete-li tato slova vytisknout, zaškrtněte toto políčko.
Poznámka
• V závislosti na používaném typu ovladače tiskárny a prostředí nemusí být tato funkce dostupná.
Tisk čar "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Určuje, zda mají být vytištěny dělicí čáry, které slouží jako pokyny pro slepení plakátu z jednotlivých
stránek.
Chcete-li dělicí čáry vytisknout, zaškrtněte toto políčko.
290
Rozsah tištěných stránek (Print page range)
Určuje rozsah tisku. Za normálních podmínek vyberte možnost Vše (All).
Vyberte položku Stránky (Pages) a určete konkrétní stránku nebo rozsah.
Poznámka
• Pokud nebyly některé stránky vytištěny správně, určete stránky, které není třeba vytisknout –
klepněte na ně v náhledu nastavení na kartě Vzhled stránky (Page Setup). V tomto případě
budou vytištěny pouze stránky zobrazené na obrazovce.
Dialogové okno Tisk brožury (Booklet Printing)
Toto dialogové okno umožňuje nastavit způsob vazby dokumentu jako brožury. V tomto dialogovém okně
lze také nastavit tisk pouze po jedné straně nebo tisk ohraničení stránky.
Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.
Ikona Náhled
Zobrazí nastavení provedená v dialogovém okně Tisk brožury (Booklet Printing).
Můžete zkontrolovat, jak bude dokument vypadat, když bude vytištěn jako brožura.
Okraj pro sešití (Margin for stapling)
Určuje stranu dokumentu, která má být sešita.
Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)
Vybere, zda má být dokument vytištěn z jedné nebo z obou stran brožury.
Má-li být dokument vytištěn z jedné strany brožury, zaškrtněte toto políčko a vyberte stranu listu,
kterou chcete ponechat prázdnou.
Okraj (Margin)
Určuje šířku okraje pro sešití.
Zadaná šířka bude udávat okraj pro sešití od středu listu.
Ohraničení stránky (Page Border)
Kolem každé stránky dokumentu vytiskne ohraničení stránky.
Chcete-li vytisknout ohraničení stránky, zaškrtněte toto políčko.
Dialogové okno Nastavení oblasti tisku (Print Area Setup)
Při oboustranném tisku je oblast tisku dokumentu o trochu užší než obvykle. Proto pokud tisknete
dokument s malými okraji, nemusí se vejít na jednu stránku.
V tomto dialogovém okně lze nastavit, zda má být stránka při tisku zmenšena, aby se dokument vešel na
jednu stránku.
Použít tisk normální velikosti (Use normal-size printing)
Vytiskne dokument bez zmenšení stránek. Toto je výchozí nastavení.
Použít zmenšený tisk (Use reduced printing)
Nepatrně zmenší všechny stránky dokumentu tak, aby se při tisku vešly na jeden list papíru.
Toto nastavení vyberte při tisku dokumentu s malými okraji s využitím automatického oboustranného
tisku.
291
Dialogové okno Zadat okraj (Specify Margin)
Toto dialogové okno umožňuje určit šířku okraje strany, která má být sešita. Pokud se dokument nevejde
na jednu stránku, bude při tisku zmenšen.
Okraj (Margin)
Určuje šířku okraje pro sešití.
Šířka strany zadaná pomocí položky Sešívaná strana (Stapling Side) bude udávat okraj pro sešití.
Dialogové okno Možnosti tisku (Print Options)
Provede změny v tištěných datech odeslaných do tiskárny.
V závislosti na prostředí nemusí být táto funkce k dispozici.
Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable ICM required from the application software)
Deaktivuje funkci profilu ICM požadovanou v aplikaci.
Pokud aplikace používá k tisku dat profil Windows ICM, mohou být vytištěny neočekávané barvy
nebo může dojít ke zpomalení tisku. Pokud dojde k těmto potížím, může je vyřešit zaškrtnutí tohoto
políčka.
Důležité
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
• Tato funkce nefunguje, pokud je pro položku Oprava barev (Color Correction) na kartě Soulad
(Matching) dialogového okna Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment) vybrána
možnost ICM.
Ignorovat nastavení barevného profilu z aplikačního softwaru (Disable the color profile setting of
the application software)
Zaškrtnutím tohoto políčka deaktivujete informace v barevném profilu nastavené v aplikaci.
Pokud jsou informace v barevném profilu nastavené v aplikaci odeslány do ovladače tiskárny, může
výsledný tisk obsahovat neočekávané barvy. Pokud k tomu dojde, může problém vyřešit zaškrtnutí
tohoto políčka.
Důležité
• I když je toto políčko zaškrtnuto, jsou deaktivovány pouze některé informace v barevném profilu
a tento profil lze stále použít pro tisk.
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Ignorovat nastavení zdroje papíru z aplikačního softwaru (Disable the paper source setting of the
application software)
Umožňuje zakázat metodu podávání papíru, kterou stanovila aplikace.
Při použití některých aplikací, jako je např. Microsoft Word, se mohou data vytisknout s využitím jiné
metody podávání, než která je uvedena v nastavení ovladače tiskárny. V takovém případě aktivujte
tuto funkci.
Důležité
• Po spuštění této funkce není standardně možné v nástroji Náhled na tiskárnu Canon IJ změnit
metodu podávání papíru.
292
Zrušit seskupení papírů (Ungroup Papers)
Nastaví metodu zobrazení položek Typ média (Media Type), Velikost stránky (Page Size) a
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size).
Chcete-li zobrazit položky odděleně, zaškrtněte toto políčko.
Chcete-li zobrazit položky jako skupinu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to
compress print data)
Aplikace nesmí tištěná data komprimovat.
Pokud výsledek tisku neobsahuje obrazová data nebo obsahuje neočekávané barvy, situaci může
zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.
Důležité
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Tisk po vytvoření tiskových dat podle stránek (Print after creating print data by page)
Tištěná data jsou vytvářena v jednotkách stránek; tisk se spustí po dokončení zpracování jedné
stránky tištěných dat.
Pokud tištěný dokument obsahuje neočekávané výsledky, např. vodorovné bílé pruhy, výsledek
může zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.
Důležité
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
Velikost tištěných dat vytvořených pomocí aplikace lze snížit a data potom vytisknout.
V závislosti na použité aplikaci mohou být obrazová data odříznuta nebo nemusí být vytištěna
správně. V takovém případě vyberte možnost Zapnuto (On). Pokud nebudete tuto funkci používat,
vyberte možnost Vypnuto (Off).
Důležité
• Při použití této funkce může kvalita tisku v závislosti na tištěných datech nastavení kvality
klesnout.
Jednotka zpracování tiskových dat (Unit of Print Data Processing)
Vybere jednotku zpracování tiskových dat, která má být odeslána do tiskárny.
Za normálních podmínek vyberte možnost Doporučeno (Recommended).
Důležité
• Pro některá nastavení může být použit velký objem paměti.
Pokud je váš počítač vybaven malým objemem paměti, nastavení neměňte.
Tisk pomocí (Print With)
Z nainstalovaných nádržek s inkoustem vyberte nádržku s inkoustem, kterou chcete použít.
Vyberte některou z možností Všechny barvy (Výchozí) (All Colors (Default)), Všechny kromě
PGBK (Černá) (All Except PGBK (Black)) nebo Pouze PGBK (Černá) (Only PGBK (Black)).
Důležité
• Po určení následujícího nastavení nebude možné používat funkci Pouze PGBK (Černá) (Only
PGBK (Black)), protože tiskárna pro tisk dokumentů používá jinou nádržku s inkoustem, než je
PGBK (černá).
293
• U možnosti Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) jsou nastavena jiná média než
Běžný papír (Plain Paper), Obálka (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki
(A) nebo Hagaki
• Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je
vybrána možnost Bez ohraničení (Borderless).
• Nevyjímejte nádržku s inkoustem, kterou nevyužíváte. Pokud je jakákoli nádržka s inkoustem
vyjmuta, není možné tisknout.
Dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background)
Dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background) umožňuje vytisknout razítko nebo pozadí přes
stránky dokumentu nebo pod nimi. Kromě připravených razítek a pozadí můžete registrovat a používat i
svá původní.
Razítko (Stamp)
Tisk razítka je funkce, která přes dokument vytiskne razítko.
Zaškrtněte toto políčko a v seznamu vyberte název razítka, které chcete vytisknout.
Vlastní razítko... (Define Stamp...)
Otevře Dialogové okno Nastavení razítka.
Můžete zobrazit podrobnosti vybraného razítka nebo uložit nové razítko.
Razítko umístit přes text (Place stamp over text)
Nastaví způsob vytištění razítka přes dokument.
Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko Razítko (Stamp).
Chcete-li vytisknout razítko přes stránku dokumentu, zaškrtněte toto políčko. Razítko může překrýt
vytištěná data.
Pokud chcete tisknout data dokumentu přes razítko, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Razítko nebude
vytištěná data překrývat. Nicméně části razítka překryté dokumentem mohou zůstat skryté.
Razítko jen na první stránce (Stamp first page only)
Pokud má dokument více než jednu stránku, vybere, zda má být razítko vytištěno pouze na první
stránce, nebo na všech stránkách.
Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko Razítko (Stamp).
Pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce, zaškrtněte toto políčko.
Pozadí (Background)
Funkce Tisk pozadí umožňuje vytisknout ilustraci nebo podobný objekt (např. bitovou mapu) na
pozadí stránek dokumentu.
Chcete-li vytisknout pozadí, zaškrtněte toto políčko a v seznamu vyberte příslušný název.
Vybrat pozadí... (Select Background...)
Otevře Dialogové okno Nastavení pozadí.
Jako pozadí lze zaregistrovat bitovou mapu a poté změnit metodu rozvržení a intenzitu vybraného
pozadí.
Pozadí jen na první stránce (Background first page only)
Pokud má dokument více než jednu stránku, vybere, zda má být pozadí vytištěno pouze na první
stránce, nebo na všech stránkách.
Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko Pozadí (Background).
Pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce, zaškrtněte toto políčko.
294
Karta Razítko (Stamp)
Karta Razítko umožňuje nastavit text nebo soubor bitové mapy (.bmp) jako razítko.
Okno Náhled
Zobrazí stav razítka nakonfigurovaný na jednotlivých kartách.
Typ razítka (Stamp Type)
Určuje typ razítka.
Pokud chcete vytvořit razítko z textu, vyberte možnost Text. Pokud chcete použít soubor bitové
mapy, vyberte možnost Bitová mapa (Bitmap). Pokud vyberete možnost Datum/čas/jméno
uživatele (Date/Time/User Name), zobrazí se datum a čas vytvoření a uživatelské jméno
vytištěného dokumentu.
Položky nastavení na kartě Razítko (Stamp) se mění v závislosti na vybraném typu.
Je-li možnost Typ razítka (Stamp Type) nastavena na hodnotu Text nebo Datum/čas/jméno
uživatele (Date/Time/User Name)
Text razítka (Stamp Text)
Určuje textový řetězec razítka.
Zadat můžete až 64 znaků.
Pokud jste vybrali možnost Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name), zobrazí se
v části Text razítka (Stamp Text) datum a čas vytvoření a uživatelské jméno vytištěného objektu.
Důležité
• Je-li vybrána možnost Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name), bude pole Text
razítka (Stamp Text) zobrazeno šedě a bude nedostupné.
Písmo TrueType (TrueType Font)
Vybere typ písma textový řetězec razítka.
Styl (Style)
Vybere styl písma textový řetězec razítka.
Velikost (Size)
Vybere velikost písma textový řetězec razítka.
Obrys (Outline)
Vybere rámeček, který ohraničí textový řetězec razítka.
Pokud je v položce Velikost (Size) vybrána vysoká velikost písma, mohou znaky přesahovat přes
hranice razítka.
Barva (Color)/Vybrat barvu... (Select Color...)
Zobrazí aktuální barvu razítka.
Chcete-li vybrat jinou barvu, klepnutím na tlačítko Vybrat barvu... (Select Color...) otevřete
dialogové okno Barva (Color), ve kterém vyberete nebo vytvoříte barvu razítka.
Je-li v nastavení Typ razítka (Stamp Type) vybrána možnost Bitová mapa (Bitmap)
Soubor (File)
Určuje název souboru bitové mapy, který bude použit jako razítko.
Vybrat soubor... (Select File...)
Otevře dialogové okno otevření souboru.
Klepnutím na toto tlačítko vyberte soubor bitové mapy, který chcete použít jako razítko.
295
Velikost (Size)
Upraví velikost souboru bitové mapy pro razítko.
Posunutím posuvníku doprava se velikost zvýší, posunutím doleva se velikost sníží.
Průhledná bílá oblast (Transparent white area)
Určuje, zda mají být oblasti bitové mapy vyplněné bílou barvou nastaveny jako průhledné.
Mají-li být oblasti bitové mapy vyplněné bílou barvou nastaveny jako průhledné, zaškrtněte toto
políčko.
Poznámka
• Klepnutím na položku Výchozí (Defaults) nastavte možnost Typ razítka (Stamp Type) na
hodnotu text, možnost Text razítka (Stamp Text) jako prázdnou, možnost Písmo TrueType
(TrueType Font) na hodnotu Arial, možnost Styl (Style) na hodnotu Běžný, možnost Velikost
(Size) na 36 bodů, políčko Obrys (Outline) nebude zaškrtnuté a možnost Barva (Color) bude
nastavena na šedou s hodnotami RGB (192, 192, 192).
Karta Umístění (Placement)
Karta Umístění umožňuje nastavit polohu, ve které bude razítko vytištěno.
Okno Náhled
Zobrazí stav razítka nakonfigurovaný na jednotlivých kartách.
Poloha (Position)
Určuje polohu razítka na stránce.
Pokud v seznamu vyberete možnost Uživatelská (Custom), můžete přímo zadat hodnoty
souřadnic Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position).
Otočení (Rotation)
Určuje úhel natočení razítka. Úhel lze nastavit zadáním číselné hodnoty ve stupních.
Negativní hodnoty otočí razítkem doleva.
Poznámka
• Položka Otočení (Rotation) je aktivní, jen pokud je zvolena možnost Text nebo Datum/čas/
jméno uživatele (Date/Time/User Name) pro položku Typ razítka (Stamp Type) na kartě
Razítko (Stamp).
Poznámka
• Klepnutím na položku Výchozí (Defaults) nastavíte polohu razítka Na střed (Center) a otočení na
hodnotu 0.
Karta Uložit nastavení (Save settings)
Karta Uložit nastavení (Save settings) umožňuje registrovat nové razítko nebo odstranit nepotřebné
razítko.
Název (Title)
Zadejte název, pod kterým bude vytvořené razítko uloženo.
Zadat můžete až 64 znaků.
296
Poznámka
• Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.
Razítka (Stamps)
Zobrazí seznam názvů uložených razítek.
Do pole Název (Title) zadejte název, který bude zobrazen u odpovídajícího razítka.
Uložit (Save)/Uložit s přepsáním (Save overwrite)
Uloží razítko.
Do pole Název (Title) zadejte název a klepněte na toto tlačítko.
Odstranit (Delete)
Odstraní nepotřebné razítko.
V seznamu Razítka (Stamps) určete název nepotřebného razítka a klepněte na toto tlačítko.
Karta Pozadí (Background)
Karta Pozadí umožňuje vybrat soubor bitové mapy (.bmp), který má být použit jako pozadí, nebo určit
způsob tisku vybraného pozadí.
Okno Náhled
Zobrazí stav bitové mapy nastavené na kartě Pozadí (Background).
Soubor (File)
Určuje název souboru bitové mapy, který bude použit jako pozadí.
Vybrat soubor... (Select File...)
Otevře dialogové okno otevření souboru.
Klepnutím na toto tlačítko vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete použít jako pozadí.
Metoda rozvržení (Layout Method)
Určuje způsob umístění obrázku pozadí na papíru.
Vyberete-li možnost Uživatelská (Custom), můžete zadat souřadnice do polí Pol. raz. x (XPosition) a Pol. raz. y (Y-Position).
Intenzita (Intensity)
Upraví intenzitu bitové mapy pro pozadí.
Posunutím posuvníku doprava intenzitu zvýšíte, posunutím posuvníku doleva ji snížíte. Pro tisk
pozadí s původní intenzitou bitové mapy posuňte posuvník do polohy zcela vpravo.
Poznámka
• V závislosti na prostředí nemusí být táto funkce k dispozici.
• Klepnutím na tlačítko Výchozí (Defaults) nastavte položku Soubor (File) jako prázdnou, položku
Metoda rozvržení (Layout Method) na hodnotu Vyplnit stránku (Fill page) a posuvník Intenzita
(Intensity) do střední polohy.
Karta Uložit nastavení (Save settings)
Karta Uložit nastavení (Save settings) umožňuje registrovat nové pozadí nebo odstranit nepotřebné
pozadí.
297
Název (Title)
Zadejte název, pod kterým bude zadané pozadí uloženo.
Zadat můžete až 64 znaků.
Poznámka
• Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.
Pozadí (Backgrounds)
Zobrazí seznam názvů registrovaných pozadí.
Do pole Název (Title) zadejte název, který bude zobrazen u odpovídajícího pozadí.
Uložit (Save)/Uložit s přepsáním (Save overwrite)
Uloží obrazová data jako pozadí.
Po vyplnění pole Název (Title) klepněte na toto tlačítko.
Odstranit (Delete)
Odstraní nepotřebné pozadí.
V seznamu Pozadí (Backgrounds) určete název nepotřebného pozadí a klepněte na toto tlačítko.
298
Popis karty Údržba
Na kartě Údržba (Maintenance) můžete spustit nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool nebo zkontrolovat
stav tiskárny.
Údržba a předvolby (Maintenance and Preferences)
Spustí se nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Podle potřeby můžete provádět údržbu tiskárny nebo u tiskárny měnit její nastavení.
Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)
Spustí aplikaci Monitor stavu Canon IJ.
Tuto funkci proveďte, pokud chcete zkontrolovat stav tiskárny a postup probíhající tiskové úlohy.
Etiketa (About)
Otevře Dialogové okno Etiketa.
Zde můžete zkontrolovat verzi ovladače tiskárny a informace o ochraně autorských práv.
Je zde také možné změnit použitý jazyk.
Dialogové okno Etiketa (About)
Po klepnutí na položku Etiketa (About) se zobrazí dialogové okno Etiketa (About).
V tomto dialogovém okně je zobrazena verze, informace o ochraně autorských práv a seznam modulů
ovladače tiskárny. Můžete vybrat jazyk, který má být použit, a přepnout jazyk zobrazený v okně
nastavení.
Moduly
Seznam modulů ovladače tiskárny.
Jazyk (Language)
Slouží k nastavení jazyka, který chcete použít v okno nastavení ovladače tiskárny.
299
Důležité
• Pokud není v systému nainstalováno písmo pro zobrazení vámi vybraného jazyka, znaky budou
nečitelné.
300
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ
Otevře se monitor stavu Canon IJ, který popisuje stav tiskárny a průběh tisku. Stav tiskárny symbolizují
obrázky, ikony a zprávy v monitoru stavu.
Funkce monitoru stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ nabízí následující funkce:
Zobrazení stavu tiskárny na obrazovce
Monitor stavu popisuje stav tiskárny v reálném čase.
Můžete sledovat průběh tisku jednotlivých dokumentů (tiskových úloh).
Zobrazení popisu chyby a postupu opravy
Monitor stavu nabízí informace o případných chybách, ke kterým dojde ve vaší tiskárně.
Díky tomu můžete okamžitě zjistit, jak v dané situaci reagovat.
Zobrazení stavu inkoustu
Monitor stavu nabízí informace o typech nádržek s inkoustem a odhadovaných hladinách
inkoustu.
Pokud zbývající inkoust dochází, zobrazí se varovná ikona a zpráva (upozornění na nízkou
hladinu inkoustu).
Přehled monitoru stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ za pomoci obrázků a zpráv popisuje stav tiskárny a inkoustu.
Během tisku můžete sledovat informace o tištěném dokumentu a průběhu tisku.
Pokud dojde k chybě, monitor stavu zobrazí obsah chyby a postup, pomocí kterého můžete chybu
odstranit. Postupujte podle pokynů ve zprávě.
Tiskárna
Pokud dojde k upozornění nebo chybě tiskárny, zobrazí monitor stavu Canon IJ ikonu.
: Zobrazilo se varování.
: Došlo k chybě obsluhy.
301
: Zobrazí se oznámení jiného jevu, než je upozornění nebo chyba.
: Došlo k chybě, která vyžaduje odbornou opravu.
Nádržka s inkoustem
Pokud se objeví varování kvůli nízké hladině inkoustu nebo se vyskytne chyba způsobená
prázdnou nádržkou s inkoustem, monitor stavu zobrazí příslušnou ikonu. Monitor stavu používá
také obrázky, které vás mohou informovat o odhadovaných hladinách inkoustu v nádržkách
s inkoustem.
Po přesunutí kurzoru na obrázek si můžete prohlédnout podrobné informace, jako jsou zbývající
hladiny inkoustů a názvy nádržek s inkoustem používaných v tiskárně.
Název dokum. (Document Name)
Název dokumentu, který bude vytištěn.
Vlastník (Owner)
Jméno vlastníka dokumentu, který bude vytištěn.
Tisk stránky (Printing Page)
Číslo aktuální stránky a celkový počet stránek.
Zobrazit tiskovou frontu (Display Print Queue)
Tisková fronta, která reguluje aktuální dokument a dokumenty čekající na vytištění.
Zrušit tisk (Cancel Printing)
Zruší tisk.
Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)
Zobrazuje ikony, které slouží k upozornění na zbývající hladiny inkoustu a chyby vyčerpání
inkoustu.
Naleznete zde také obrázek popisující odhadovanou hladinu inkoustu v nádržce s inkoustem.
Číslo modelu inkoustu (Ink Model Number)
Podle potřeby zde můžete vyhledat vhodnou nádržku s inkoustem pro vaši tiskárnu.
Nabídka Možnosti (Option)
Pokud se v tiskárně zobrazí chybová zpráva, výběrem možnosti Povolit monitor stavu (Enable
Status Monitor) spusťte monitor stavu Canon IJ.
Po výběru možnosti Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor) můžete používat
následující příkazy:
Vždy zobrazit aktuální úlohu (Always Display Current Job)
Zobrazí monitor stavu Canon IJ při každém tisku dokumentu.
Vždy zobrazit navrchu (Always Display on Top)
Zobrazí monitor stavu Canon IJ před ostatními okny.
Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)
Zobrazí hlášení Rádce pro komplexní postupy při nastavení papíru.
Tisk obálek (Envelope Printing)
Zobrazí hlášení Rádce po zahájení tisku obálek.
Chcete-li toto hlášení Rádce skrýt, zaškrtněte políčko Tuto zprávu příště
nezobrazovat (Do not show this message again).
Chcete-li hlášení Rádce znovu zobrazit, otevřete nabídku Možnosti (Option), vyberte
možnost Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message), klepněte na tlačítko Tisk
obálek (Envelope Printing) a aktivujte toto nastavení.
302
Tisk Hagaki (Hagaki Printing)
Zobrazí hlášení Rádce předtím, než tiskárna zahájí tisk Hagaki.
Chcete-li toto hlášení Rádce zobrazit, otevřete nabídku Možnosti (Option), vyberte
možnost Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message), klepněte na tlačítko Tisk
Hagaki (Hagaki Printing) a aktivujte toto nastavení.
Chcete-li hlášení Rádce skrýt, zaškrtněte políčko Tuto zprávu příště nezobrazovat
(Do not show this message again).
Zobrazit varování automaticky (Display Warning Automatically)
Zobrazení varování při nízké hladině inkoustu (When a Low Ink Warning Occurs)
Automaticky se spustí okno monitoru stavu Canon IJ, které se zobrazí před ostatními
okny, v případě varování při nízké hladině inkoustu.
Spustit po startu Windows (Start when Windows is Started)
Automaticky spustí monitor stavu Canon IJ při startu systému Windows.
Nabídka Vzdálené uživatelské rozhraní (Remote UI)
Můžete otevřít vzdálené uživatelské rozhraní tiskárny.
Můžete zkontrolovat stav tiskárny a spustit funkce údržby tiskárny, pokud je připojena k síti a je
používána prostřednictvím sítě.
Poznámka
• Při použití tiskárny přes připojení USB se položka Vzdálené uživatelské rozhraní (Remote
UI) nezobrazí.
Informace o tiskárně (Printer Information)
Umožňuje zkontrolovat podrobné informace, jako jsou stav tiskárny, průběh tisku a zbývající
hladiny inkoustu.
Údržba (Maintenance)
Umožňuje spustit údržbu tiskárny a změnit její nastavení.
Stáhnout certifikát zabezpečení (Download Security Certificate)
Zobrazení okna Pro zabezp. komunikaci (For secure communication).
V tomto okně můžete stáhnout certifikát směrování, registrovat jej v prohlížeči nebo zakázat
zobrazení výstrah.
Nabídka Nápověda (Help)
Výběrem této nabídky můžete zobrazit nápovědné informace o monitoru stavu Canon IJ, včetně
informací o verzi a ochraně autorských práv.
303
Instalace ovladače tiskárny
Prostřednictvím Internetu se můžete připojit na naše webové stránky a stáhnout nejnovější ovladač tiskárny
pro používaný model.
1. Vypněte tiskárnu
2. Spusťte instalační program
Poklepejte na ikonu staženého souboru.
Spustí se instalační program.
Důležité
• Při spuštění, instalování nebo odinstalování softwaru může zobrazit potvrzovací dialogové okno
nebo okno s upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována oprávnění
správce.
Pokud jste přihlášeni k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko Ano (Yes) (nebo
Pokračovat (Continue) či Povolit (Allow)).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. V takových případech přepněte na
účet správce a začněte od začátku.
3. Nainstalujte ovladač tiskárny
Proveďte příslušnou akci podle postupu uvedeného na obrazovce.
4. Dokončete instalaci
Klepněte na tlačítko Hotovo (Complete).
V závislosti na prostředí používaného systému se může zobrazit hlášení s výzvou k restartování počítače.
K řádnému dokončení instalace je třeba restartovat počítač.
Důležité
• Ovladač tiskárny si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za
internetové připojení.
• Před instalací nejnovějšího ovladače tiskárny odstraňte předchozí nainstalovanou verzi.
Příbuzná témata
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny
Příprava před instalací ovladače tiskárny
304
Tisk z aplikace Canon
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
305
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
Tisk z mobilního zařízení se systémem Windows 10 Mobile
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
306
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním
z následujících způsobů:
• Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
• Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)
V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout přímým připojením
ostatních zařízení k této tiskárně.
Režim přímého bezdrátového připojení můžete aktivovat způsobem popsaným níže:
1. Příprava tiskárnu.
Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
3. Probíhá tisk.
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
Důležité
• K této tiskárně je možné současně připojit až 5 dalších zařízení.
• Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
Omezení
Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Přímé připojení (Wireless Direct) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Přepn. přímé bezd.př. (Switch WL Direct) a stiskněte tlačítko OK.
7. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
Po dokončení nastavení se zobrazí obrazovka Info. o bezdr. směrovači (Wireless router info).
307
8. Vyberte možnost Hotovo (Done) a stiskněte tlačítko OK.
Režim přímého bezdrátového připojení se povolí a zařízení je možné bezdrátově připojit k tiskárně.
Poznámka
• Na obrazovce Info. o bezdr. směrovači (Wireless router info) můžete zkontrolovat
následující nastavení. Pomocí tlačítka
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte položku, kterou chcete zkontrolovat,
• Název sítě (SSID) (Network name(SSID)): Identifikátor
• Protokol zabezpeč. (Security protocol): Nastavení zabezpečení a hesla
• Náz. zař. pro př.b.př. (WL Direct dev. name): Název tiskárny je zobrazen na zařízení
kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.
Při připojování zařízení k tiskárně je nutné zadat heslo. V závislosti na používaném zařízení
heslo potřeba být nemusí.
Po připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k vaší tiskárně vyberte z
vašeho zařízení jeho název.
• Podrobnosti o postupu úpravy identifikátoru (SSID) a nastavení zabezpečení naleznete v
následujících pokynech.
Změna nastavení přímého bezdrátového připojení
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.
Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.
Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
2. Ze seznamu uvedeného na vašem zařízení vyberte možnost „DIRECT-XXXXTS700series“ (kde „X“ představuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Pokud se v seznamu položka „DIRECT-XXXX-TS700series“ nenachází, režim přímého
bezdrátového připojení není aktivní.
Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v tématu Změna nastavení
tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení.
3. Zadejte heslo.
Zařízení se připojí k tiskárně.
Poznámka
• Heslo můžete zkontrolovat vytištěním nastavení sítě z tiskárny.
Tisk síťového nastavení
• V závislosti na používaném zařízení heslo potřeba být nemusí.
308
• Pokud máte ve svém zařízení kompatibilním s technologií Wi-Fi Direct nastaveno
upřednostňování připojení prostřednictvím technologie Wi-Fi Direct a zařízení se připojuje
k tiskárně, na tiskárně se zobrazí potvrzující obrazovka s dotazem, zda chcete připojení
zařízení k tiskárně povolit.
Ujistěte se, že se název uvedený na displeji LCD shoduje s názvem bezdrátového
komunikačního zařízení, vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
Tisk v režimu přímého bezdrátového připojení
Po připojení zařízení k tiskárně spusťte tisk z aplikace v zařízení.
Poznámka
• Další informace o tisku ze zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce
k zařízení nebo aplikaci.
• Po instalaci aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY můžete tisknout ze svého chytrého telefonu nebo
tabletu. Aplikaci je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.
iOS
Android
Změna nastavení přímého bezdrátového připojení
Podle níže uvedených pokynů upravte nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
Zobrazí se obrazovka Nabídka nastavení (Setup menu).
3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Přímé připojení (Wireless Direct) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte položku nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Změnit název (SSID) (Change name (SSID))
Upraví identifikátor (SSID) pro přímé bezdrátové připojení nebo název tiskárny, který je zobrazen
na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.
• Ruční nastavení (Manual setup)
1. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko OK a zadejte nový název tiskárny.
3. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
309
4. Zkontrolujte položky a stiskněte tlačítko OK.
• Automat. aktualiz. (Auto update)
1. Vyberte možnost Automat. aktualiz. (Auto update) a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Hotovo (Done) a stiskněte tlačítko OK.
Upravený identifikátor (SSID) můžete zkontrolovat výběrem možnosti Název sítě (SSID)
(Network name(SSID)) a stisknutím tlačítka OK.
Změnit heslo (Change password)
• Ruční nastavení (Manual setup)
1. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko OK a zadejte nové heslo.
3. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
• Automat. aktualiz. (Auto update)
1. Vyberte možnost Automat. aktualiz. (Auto update) a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Hotovo (Done) a stiskněte tlačítko OK.
Vyberete-li možnost Protokol zabezpečení (Security protocol) místo možnosti Hotovo
(Done), můžete zkontrolovat nové heslo.
Potvrdit žádost (Confirm request)
Obrazovku s potvrzením, když se k tiskárně pokusí připojit zařízení kompatibilní se standardem
Wi-Fi Direct, zobrazíte výběrem možnosti Ano (Yes) a stisknutím tlačítka OK.
Důležité
• S cílem zabránit neoprávněnému přístupu doporučujeme výchozí nastavení ponechat bez
dalších změn.
Poznámka
• Pokud změníte nastavení přímého bezdrátového připojení tiskárny, změňte rovněž nastavení
bezdrátového směrovače ve svém zařízení.
310
Nastavení papíru
Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy
se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu
a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Poznámka
• Výchozí nastavení se liší podle toho, zda tisknete z chytrého telefonu nebo tabletu, ze systému
Windows nebo systému macOS.
Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku
Po vložení papíru:
• Pokud zavřete kryt otvoru podavače:
Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v zadní přihrádce.
Zaregistrujte informace o velikosti papíru a typu média v závislosti na vloženém papíru.
311
• Při vložení do kazety:
Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v kazetě.
Zaregistrujte velikost papíru podle papíru vloženého v kazetě.
* Do kazety je možné vkládat pouze běžný papír.
Důležité
• Další informace o správné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny pro
systém Windows nebo na displeji LCD:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Když se nastavení papíru pro tisk liší od informací o papíru
zaregistrovaných v tiskárně:
Příklad:
• Nastavení papíru pro tisk: A5
• Informace o papíru zaregistrované v tiskárně: A4
312
Po zahájení tisku se na displeji LCD zobrazí zpráva Velikost nebo typ vloženého papíru se liší od
nastavení (Size or type of loaded paper is different from the settings).
Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí obrazovka pro výběr metody zpracování.
Zvolte jednu z následujících akcí.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se možnosti uvedené níže nemusí zobrazit.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na vložený papír beze změny nastavení papíru.
Pokud je například pro tisk zvoleno nastavení velikosti papíru A5 a v tiskárně je uložena velikost
papíru A4, tiskárna začne tisknout na papír vložený v zadní přihrádce nebo kazetě beze změny
nastavení velikosti papíru pro tisk.
Vyměnit papír (Replace the paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo v kazetě spustit tisk.
Pokud je například pro tisk zvoleno nastavení papíru A5 a v tiskárně je uložena velikost papíru A4,
před tiskem vložte do zadní přihrádky nebo kazety papír velikosti A5.
Po výměně papíru se zobrazí obrazovka s registračními informacemi o papíru v kazetách.
Zaregistrujte informace o papíru podle vloženého papíru.
Poznámka
• Další informace o správné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny
pro systém Windows nebo na displeji LCD:
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru zadané pro tisk. Změňte nastavení papíru a pak
pokus o tisk opakujte.
Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku
• Při tisku z chytrého telefonu nebo tabletu:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.
313
Změna nastavení:
Nastavení podavače
• Při tisku ze systému Windows:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
• Při tisku ze systému macOS:
Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
Důležité
• Když je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno:
Tiskárna začne tisknout, i když se nastavení papíru pro tisk a informace o papíru zaregistrované
v tiskárně liší.
314
Časté dotazy
Síť
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Neznámý síťový klíč (heslo)
Nelze tisknout nebo se připojit
Pokud máte další dotazy ohledně sítě, klepněte zde.
Tisk
Tiskárna netiskne
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/
pruhy nebo čáry
Výtisky jsou neuspokojivé
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Nelze tisknout nebo se připojit
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Instalace
Chyba
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Řešení potíží
Tiskárna nefunguje
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
Displej LCD nesvítí
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Tiskárna netiskne
Tisk se zastavuje
Nelze tisknou ve službě AirPrint
Tiskárna tiskne pomalu
Nevystřikuje se inkoust
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“
Nelze tisknout na etiketu disku
Potíže při automatickém oboustranném tisku
315
Výtisky jsou neuspokojivé
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze určit správné nastavení (síť)
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Nelze určit správné nastavení (instalace)
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
Pokud se zobrazí chyba či zpráva
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Seznam kódů podpory pro případ chyby
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva
Provozní problémy
Potíže se síťovou komunikací
Potíže při tisku
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu
Mechanické potíže
Potíže s instalací nebo stahováním
Chyby a zprávy
Pokud problém nelze vyřešit
316
Nastavení sítě a běžné potíže
V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete
používat.
Bezdrátová síť LAN
Přímé bezdrátové
připojení
Drátová síť LAN
Bezdrátová síť LAN
Nelze vyhledat tiskárnu
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Zjistit stejný název tiskárny
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. Připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
317
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. Připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Z chytrého telefonu nebo tabletu nelze s připojením Bluetooth vyhledat tiskárnu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Z chytrého telefonu nebo tabletu nelze s připojením Bluetooth vyhledat tiskárnu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
318
Kabelová síť LAN
Nelze vyhledat tiskárnu
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
Zjistit stejný název tiskárny
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
319
Potíže se síťovou komunikací
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Potíže se síťovým připojením
Jiné potíže se sítí
320
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Při provádění nastavení tiskárny:
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Při používání tiskárny:
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Poznámka
• Bezdrátovou a drátovou síť LAN nemůžete používat současně.
321
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
Pokud tiskárnu nelze vyhledat a během nastavování ovladače se otevře obrazovka Zkontrolovat nastavení
tiskárny (Check Printer Settings) po hledání tiskárny pomocí funkce Automatické hledání (Automatic
search) na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers), klikněte na položku Znovu rozpoznat
(Redetect) a vyhledejte tiskárnu znovu podle adresy IP na obrazovce Hledání tiskáren (Search for
Printers).
Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.
• Při použití sítě Wi-Fi:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
• Při použití kabelové sítě LAN:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola kabelu LAN a směrovače
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
322
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače
323
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
stavu napájení
Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.
Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(Check Printer Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) tiskárnu znovu zjistěte.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:
Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
324
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud můžete zobrazit webové stránky nebo pokud výše uvedené
řešení problém neodstraní:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
325
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení Wi-Fi tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
nebo
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Pokud je zobrazena ikona:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi
326
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
prostředí Wi-Fi
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Pomocí ikony na displeji LCD se přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
:
• Zkontrolujte konfiguraci bezdrátového směrovače.
Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od
bezdrátového směrovače.
Tiskárna se může v interiéru nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače.
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová
komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová
komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton.
Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte
tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném
frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový
směrovač co nejdále od zdroje rušení.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji
mají uloženou uvnitř.
• Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Tiskárnu a bezdrátový směrovač je vhodné propojit v pásmu 2,4 GHz. Ujistěte se, že je bezdrátový
směrovač určený pro cíl tiskárny nastaven na pásmo 2,4 GHz.
Důležité
• Mějte na paměti, že některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního
alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní
zařízení).
327
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) bezdrátového směrovače, ke kterému je připojena
tiskárna, vytiskněte nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se
obraťte na jeho výrobce.
Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu
k bezdrátovému směrovači.
Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.
Pokud se zobrazí ikona
:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
328
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru
329
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení softwaru
Dočasně zakažte blokování v rámci brány firewall.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte nastavení brány firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního
systému nebo prostudujte zprávu, která se v počítači zobrazuje a blokování dočasně zakažte.
Pokud brána firewall koliduje s nastavením:
• Pokud se zobrazí zpráva:
Pokud se zobrazí upozornění na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním
softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se zpráva nezobrazí:
Zrušte nastavení a nastavte bezpečnostní software tak, aby softwaru Canon povolil přístup k síti.
Soubor SETUP.exe nebo SETUP64.exe ve složce win > Driver > DrvSetup na instalačním disku
CD-ROM
Po úpravě nastavení bezpečnostního softwaru se pokuste o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení povolte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
330
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení bezdrátového směrovače
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP,
filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.
Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený
k tiskárně.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Současně ověřte, že používaný bezdrátový směrovač je nastaven pro 2,4GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu sítě
(SSID) k pásmu (2,4GHz nebo 5GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se
dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu sítě (SSID).
Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na
možnost Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
331
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola kabelu LAN a směrovače
Je připojen kabel LAN a jsou zapnuty tiskárna i směrovač?
Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna nebo síťové zařízení jsou
vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny i síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny či síťového zařízení chvíli vyčkejte a klepnutím na tlačítko Znovu rozpoznat (Redetect) na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) se pokuste tiskárnu znovu
rozpoznat.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna i síťové zařízení jsou zapnuté:
Pokud tiskárnu nelze vyhledat ani po pokusu o její opětovné rozpoznání (i když jsou tiskárna i síťové
zařízení zapnuté):
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
332
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud webové stránky můžete otevřít:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
333
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v kabelové síti?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v kabelové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci v kabelové
síti.
Po zapnutí kabelové komunikace opakujte nastavení síťové komunikace od začátku.
Pokud je zobrazena ikona:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
334
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru
335
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola bezpečnostního nastavení softwaru
Dočasně zakažte blokování v rámci brány firewall.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte nastavení brány firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního
systému nebo prostudujte zprávu, která se v počítači zobrazuje a blokování dočasně zakažte.
Pokud brána firewall koliduje s nastavením:
• Pokud se zobrazí zpráva:
Pokud se zobrazí upozornění na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním
softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se zpráva nezobrazí:
Zrušte nastavení a poté nastavte bezpečnostní software tak, aby softwaru Canon umožnil přístup
k síti.
Soubor SETUP.exe nebo SETUP64.exe ve složce win > Driver > DrvSetup na instalačním disku
CD-ROM
Po úpravě nastavení bezpečnostního softwaru se pokuste o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení povolte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení
tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače
336
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na
obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) –
Kontrola nastavení směrovače
Zkontrolujte nastavení směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci směrovače, jako např. filtrování adres IP, filtrování adres
MAC nebo funkci DHCP.
Další informace o kontrole nastavení směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané se směrovačem
nebo se obraťte na jeho výrobce.
Po kontrole nastavení směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na možnost
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznáte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
337
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Pokud se nedá pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection), zkuste následující
postup.
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.
Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně
tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Kontrola 2
Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.
Důležité
• V systému macOS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky Tiskárny a skenery (Printers &
Scanners) uvedena ikona zámku.
Pokud se zobrazí ikona
(zámek), klepnutím na ikonu zámek odemkněte (je nezbytné odemknout
jméno a heslo správce).
1. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
2. Ujistěte se, že se tiskárna nepoužívá, a vypněte ji.
3. Zapněte tiskárnu.
Pokud se vám problém nedaří vyřešit, přeinstalujte pomocí níže uvedeného
postupu ovladač tiskárny.
Kontrola 3
338
• V systému Windows:
1. Klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
2. Na obrazovce Nastavení zrušeno (Setup Canceled) klepněte na možnost Zpět na
začátek (Back to Top).
3. Nastavení dokončete klepnutím na možnost Konec (Exit) na obrazovce Zahájit nastavení
(Start Setup).
4. Vypněte tiskárnu.
5. Restartujte počítač.
6. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
7. Proveďte nastavení na první stránce dokumentu Příručka online.
Poznámka
• K opětovnému nastavení můžete použít instalační disk CD-ROM.
• V systému macOS:
1. Klepněte na tlačítko Další (Next).
Zobrazí se obrazovka oznamující, že ještě nebyla dokončena instalace.
2. Klepněte na tlačítko Ne (No).
Zobrazí se obrazovka pro výběr softwarové aplikace k instalaci.
3. Klepněte na tlačítko Zpět na začátek (Back to Top).
4. Na obrazovce Zahájit nastavení (Start Setup) klepněte na možnost Konec (Exit).
5. Vypněte tiskárnu.
6. Restartujte počítač.
7. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
8. Proveďte nastavení na první stránce dokumentu Příručka online.
339
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 1
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Prohlédněte si ikonu
Kontrola 2
Ikonu
na displeji LCD.
lze zobrazit stisknutím tlačítka Nastavení (Setup).
Pokud se ikona nezobrazí, vyberte v nabídce Povolit/zakáz. Wi-Fi (Wi-Fi enab./disable) v nastavení Wi-Fi v
části Nastavení sítě LAN (LAN settings) pod Nastavení zařízení (Device settings) možnost Aktivní (Enable).
Pokud se ikona
zobrazí, přejděte ke kontrole 3 nebo další kontrole položek a ujistěte se, že nastavení
tiskárny bylo dokončeno nebo že je nastavení připojovaného bezdrátového směrovače v pořádku.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda bylo na počítači dokončeno nastavení tiskárny.
V opačném případě proveďte nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 4
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači
stejné.
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
340
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Kontrolu názvu sítě (SSID) nastaveného pro tiskárnu můžete provést vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte sílu signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje
rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
LCD a ovládací panel
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
341
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení Wi-Fi.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support) (systém Windows).
Kontrola 8
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky (systém macOS).
Kontrola 10
Pokud se problém nevyřeší, proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.
342
Potíže se síťovým připojením
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového
směrovače nelze tiskárnu používat
343
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
Nelze se připojit k tiskárně pomocí kabelové sítě LAN
Nelze tisknout prostřednictvím sítě
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.
Ujistěte se, že počítač získal platnou adresu IP a znovu se pokuste tiskárnu vyhledat.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané
s počítačem nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového
směrovače.
344
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
LCD a ovládací panel
345
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Zkontrolujte čísla kanálu Wi-Fi použity pro váš počítač.
Je nutné mít stejné číslo kanálu Wi-Fi, které používáte pro bezdrátový směrovač jako váš počítač. Běžně je
nastaven tak, že můžete využívat všechny kanály Wi-Fi. Pokud jsou však kanály, které používáte, omezeny,
kanály Wi-Fi se neshodují.
Informace o čísle kanálu Wi-Fi dostupném pro váš počítač naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači.
Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná
o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.
Kontrola 8
Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky (systém macOS).
Kontrola 10
Pokud se problém nevyřeší, proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.
• Umístění:
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
346
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Vyberte postupně položky Nastavení zařízení (Device settings) > Nastavení sítě LAN (LAN settings) >
Přímé připojení (Wireless Direct) > Přepn. přímé bezd.př. (Switch WL Direct) a potom vyberte možnost
Ano (Yes).
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 4
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na
ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout
spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
347
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí kabelové sítě LAN
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola 2
Zkontrolujte, zda je kabel LAN řádně připojen.
Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke směrovači prostřednictvím kabelu LAN. Pokud je kabel LAN
nedostatečně připojen, připojte jej správně.
Je-li kabel LAN připojený ke směrovači na straně sítě WAN, připojte kabel ke směrovači na straně sítě LAN.
Pokud se problém nevyřeší, proveďte znovu nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.
Nelze tisknout prostřednictvím sítě
Kontrola 1
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 2
Jestliže není nainstalovaný ovladač tiskárny, nainstalujte ho (systém
Windows)
Ovladač tiskárny nainstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo jej nainstalujte z webu Canon.
Používáte-li síť Wi-Fi, zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje
počítače, které jej mohou využívat.
Kontrola 3
Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny
k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si téma Kontrola adresy IP nebo adresy
MAC počítače.
348
Neznámý síťový klíč (heslo)
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit
Nastavení šifrovacího klíče
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze
se připojit
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nastavení šifrovacího klíče
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
349
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš
bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.
• Použití klíče WPA/WPA2 (systém Windows)
Metoda ověřování, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém
směrovači, tiskárně i počítači.
Zadejte heslo Wi-Fi nakonfigurované na bezdrátovém směrovači.
Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES
(zabezpečené šifrování).
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.
Poznámka
• Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK
(WPA2-Personal).
• Použití klíče WEP
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači,
tiskárně i počítači.
K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který generuje heslo automaticky, je třeba
nastavit tiskárnu tak, aby používala heslo vytvořené bezdrátovým směrovačem.
◦ V systému Windows:
Když se po klepnutí na tlačítko Hledat... (Search...) na obrazovce Nastavení sítě (Wi-Fi)
(Network Settings (Wi-Fi)) v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka
Podrobnosti WEP (WEP Details), postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku,
formát a číslo hesla .
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.
Poznámka
• Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:
Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení
Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security) v nabídce AirPort Utility.
• Pokud je v nabídce délky hesla v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost
40bitové WEP (WEP 40 bit), vyberte možnost 64 bitů (64 bit).
• K použití hesla vyberte možnost 1. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost
komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.
350
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení
bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně podle nového směrovače.
Proveďte nastavení z webové stránky.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování
s tiskárnou komunikovat
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče
v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo
se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení
komunikují.
351
Provádíte-li u bezdrátového směrovače filtrování adres MAC nebo IP,
zkontrolujte, zda jsou adresy MAC nebo IP počítače, síťového zařízení či tiskárny
registrovány.
Kontrola 2
Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo heslo, zkontrolujte, zda je v počítači,
síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 3
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně
i počítači.
Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači,
nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat
Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte
se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
352
Jiné potíže se sítí
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
353
Kontrola informací o síti
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem
Kontrola informací o síťovém nastavení
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu Enter.
Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa
IP se nezobrazí.
• V systému macOS:
1. V nabídce Apple klepněte na položku Předvolby systému (System Preferences)
a poté na položku Síť (Network).
354
2. Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost
Pokročilé (Advanced).
Pokud v počítači používáte síť Wi-Fi, nezapomeňte v nabídce síťového rozhraní zvolit možnost
Wi-Fi. Jestliže používáte kabelovou síť LAN, zvolte možnost Ethernet.
3. Klepnutím na tlačítko TCP/IP zkontrolujte adresu IP nebo klepnutím na možnost
Hardware zkontrolujte adresu MAC.
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým
směrovačem
Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu Enter.
Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu.
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Zobrazí-li se text Požadavek vypršel (Request timed out), komunikace neprobíhá.
• V systému macOS:
1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj Network Utility.
Vyberte v nabídce Spustit (Go) nástroje Finder možnost Počítač (Computer) a poklepejte na
možnosti Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace
(Applications) > Síťová utilita (Network Utility).
2. Klepněte na možnost Ping.
355
3. Nezapomeňte označit možnost Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings)
(kde XX představuje číslo).
4. V nabídce Zadejte síťovou adresu, na kterou chcete odeslat pakety ping (Enter
the network address to ping) zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového
bezdrátového směrovače.
5. Klepněte na možnost Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Otevře se následující typ zprávy.
64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
--- statistika dotazu ping XXX.XXX.XXX.XXX --Odeslané pakety: 3, přijaté pakety: 3, ztracené pakety: 0%
Pokud je ztráta paketů 100%, komunikace neprobíhá. V opačném případě může počítač s cílovým
zařízením komunikovat.
Kontrola informací o síťovém nastavení
Chcete-li zkontrolovat informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
356
Obnovení výchozího nastavení
Důležité
• Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk z počítače prostřednictvím sítě
již nebude možný. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu používat v síti, proveďte
znovu nastavení pomocí webové stránky.
Při použití systému Windows můžete k nastavení použít instalační disk CD-ROM.
Pomocí ovládacího panelu tiskárny inicializujte síťové nastavení.
Obnovit výchozí nastavení
357
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
358
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
Při pokusu o tisk z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho chytrého
telefonu nebo tabletu s tiskárnou.
Zjistěte příčinu potíží s ohledem na způsob připojení.
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení
Poznámka
• Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a další informace o úpravě
nastavení podle příslušného způsobu připojení:
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže s tiskárnou komunikovat, ověřte následující.
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového
směrovače?
359
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu
s nastavením bezdrátového směrovače?
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané
k zařízení.
Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového
směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 7
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
360
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
LCD a ovládací panel
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení, ověřte následující.
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Je přímé bezdrátové připojení povoleno?
Na obrazovce Nabídka nastavení (Setup menu) vyberte postupně položky Nastavení zařízení (Device
settings) > Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Přímé připojení (Wireless Direct) > Přepn. přímé
bezd.př. (Switch WL Direct) a nakonec možnost Ano (Yes).
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
361
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na
ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout
spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
• Otevřete na displeji LCD.
Nastavení sítě LAN
• Vytiskněte síťové nastavení.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
362
Potíže při tisku
Tiskárna netiskne
Nevystřikuje se inkoust
Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“
Nelze tisknout na etiketu disku
Výtisky jsou neuspokojivé
363
Tiskárna netiskne
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Poznámka
• Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až
se spustí tisk.
Kontrola 2
Ujistěte se, že výstupní zásobník na papír je zcela vytažený.
Pokud nepoužíváte víceúčelovou přihrádku, vytáhněte výstupní zásobník na papír dopředu do maximální polohy
a poté vytáhněte podpěru pro výstup papíru.
Pak vyřešte chybu stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Kontrola 3
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a
tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte se na
prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
364
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
• V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
• V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Ujistěte se, že nastavení papíru se shoduje s nastavenými informacemi pro
zadní přihrádku nebo kazetu.
Kontrola 4
Pokud se nastavení papíru liší od informací o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, zobrazí se na displeji LCD
chybová zpráva. Potíže odstraňte podle pokynů na displeji LCD.
Poznámka
• Podle potřeby můžete určit, kdy se zobrazí zpráva bránící nevhodnému tisku.
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (macOS)
Kontrola 5
Při tisku z počítače odstraňte úlohy, které zůstaly v tiskové frontě.
• V systému Windows:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
• V systému macOS:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Kontrola 6
Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?
Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.
• V systému Windows:
Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název
tiskárny).
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu
(Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
365
• V systému macOS:
Zkontrolujte, zda je v nabídce Tiskárna (Printer) dialogového okna Tisk vybrán název tiskárny.
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte z možností Předvolby systému (System
Preferences) > Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu
(Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
Kontrola 7
Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)
Pokud se chystáte tisknout velký soubor, trvá dlouhou dobu, než se zahájí tisk.
Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně Možnosti tisku (Print Options) vyberte
Zapnuto (On) kvůli Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss).
Podrobné informace naleznete v tématu Popis karty Vzhled stránky.
Důležité
• Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data
Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
• Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
možnost Vypnuto (Off).
Kontrola 8
Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.
Restartujte počítač a pokus o tisk opakujte.
366
Nevystřikuje se inkoust
Kontrola 1
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v nádržkách s inkoustem.
Zkontrolujte stav inkoustu na LCD displeji.
Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD
Kontrola 2
Je na nádržce s inkoustem pořád oranžová páska a plastový obal?
Zkontrolujte, zda byl veškerý ochranný plastový obal odstraněn a větrací oblast ve tvaru písmena Y je tak volná,
viz níže (A).
Pokud na nádržce s inkoustem (B) zůstala oranžová páska, odlepte ji.
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, jestli není nádržka s inkoustem problémové barvy prázdná.
Pokud nádržka s inkoustem není prázdná, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste testovací vzorek trysek
vytisknout znovu.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách.
367
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obraťte se na
nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
368
Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je papír vložen.
Vkládání papíru
Kontrola 2
Při vkládání papíru dodržujte následující.
• Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
• Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání
papíru.
Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ
papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte
počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.
• Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.
• Při vkládání papíru do zadní přihrádky jej vložte tiskovou stranou NAHORU a zarovnejte pravé a levé
vodítko papíru tak, aby se dotýkala stohu papíru.
Vkládání papíru
• Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
• Při vkládání papíru do kazety jej vložte tiskovou stranou DOLŮ a zarovnejte pravé/levé/přední vodítko
papíru tak, aby se dotýkalo stohu papíru.
Vkládání papíru
Kontrola 3
Je papír příliš silný nebo zkroucený?
Nepodporované typy médií
Kontrola 4
Při vkládání obálek dodržujte následující pokyny.
Při tisku na obálky si přečtěte téma Vkládání obálek do zadní přihrádky a obálky si připravte před tiskem.
Jakmile máte obálky připravené, vložte je orientované na výšku. Obálky vložené na šířku se nezavedou správně.
Ujistěte se, že nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti
a typu vkládaného papíru.
Kontrola 5
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda nejsou v zadní přihrádce žádné cizí předměty.
369
Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, vyjměte jej podle pokynů v tématu Seznam kódů podpory pro případ
chyby (uvíznutí papíru).
Pokud jsou v zadní přihrádky cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.
Poznámka
• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.
Kontrola 7
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
370
Poznámka
• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Pokud jsou z kazety podávány dva nebo více listů papíru najednou, vyčistěte
vnitřek kazety.
Kontrola 8
Čištění podložek v kazetě
Kontrola 9
Jsou kryt jednotky pro posuv i zadní kryt správně uchyceny?
Informace o polohách krytu jednotky pro posuv a zadního krytu naleznete v tématu Pohled zezadu.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
371
Nelze tisknout na etiketu disku
Tisk na etiketu disku se nespustí
Víceúčelová přihrádka nepodává správně
Víceúčelová přihrádka uvízla
Tisk na etiketu disku se nespustí
Kontrola 1
Je správně umístěna víceúčelová přihrádka?
Řádně znovu vložte víceúčelovou přihrádku a na tiskárně klepněte na tlačítko OK.
Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Kontrola 2
Je potisknutelný disk vložen do víceúčelové přihrádky?
Řádně vložte potisknutelný disk do víceúčelové přihrádky a na tiskárně klepněte na tlačítko OK.
Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Kontrola 3
Uběhla od umístění víceúčelové přihrádky již nějaká doba?
Pokud od umístění víceúčelové přihrádky uběhla určitá doba, mohla se vysunout.
Postupujte podle pokynů na LCD obrazovce a zkuste operaci zopakovat.
Víceúčelová přihrádka nepodává správně
Kontrola 1
Je správně umístěna víceúčelová přihrádka?
Řádně znovu vložte víceúčelovou přihrádku a na tiskárně klepněte na tlačítko OK.
Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Kontrola 2
Možná byl vložen nerozpoznatelný potisknutelný disk.
Společnost Canon doporučuje použití potisknutelných disků speciálně určených pro potisk v inkoustových
tiskárnách.
372
Víceúčelová přihrádka uvízla
Opatrně vytáhněte víceúčelovou přihrádku.
Pokud nelze víceúčelovou přihrádku vytáhnout, zařízení vypněte a znovu zapněte pomocí přepínače
napájení. Víceúčelová přihrádka se automaticky vysune.
Pokud je víceúčelová přihrádka vysunutá, znovu víceúčelovou přihrádku zasuňte a poté tisk zopakujte.
Další informace o vložení víceúčelové přihrádky naleznete v tématu Vložení potisknutelného disku.
Pokud je víceúčelová přihrádka stále zablokovaná, zkontrolujte, zda problém nespočívá v potisknutelném
disku.
Víceúčelová přihrádka nepodává správně
373
Výtisky jsou neuspokojivé
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným/deformovaným řádkům nebo
nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.
Kontrola 1
Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu
vkládaného papíru?
Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.
Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.
Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.
Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a
vkládaného papíru.
Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.
• Tisk z počítače
Ověřte nastavení v ovladači tiskárny.
Základní nastavení tisku
• Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi)
Zkontrolujte nastavení na vašem zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) nebo pomocí
ovládacího panelu.
Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)
Nastav. PictBridge
• Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Zkontrolujte nastavení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Rychlý tisk fotografií z chytrého telefonu
Kontrola 2
Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející
seznam).
Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.
Poznámka
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku na ovládacím
panelu.
Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi).
374
Kontrola 3
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také následující části.
Viz také následující části:
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Svislé čáry vedle obrázku
Tisk nelze dokončit
Část stránky se nevytiskne (systém Windows)
Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
375
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají
rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Výtisky jsou rozmazané
Barvy jsou nesprávné
376
Objevily se bílé pruhy
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Pokud došel inkoust, vyměňte
nádržku s inkoustem.
Kontrola 2
Výměna nádržek s inkoustem
Kontrola 3
Je na nádržce s inkoustem pořád oranžová páska a plastový obal?
Zkontrolujte, zda byl veškerý ochranný plastový obal odstraněn a větrací oblast ve tvaru písmena Y je tak volná,
viz níže (A).
Pokud na nádržce s inkoustem (B) zůstala oranžová páska, odlepte ji.
Kontrola 4
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
377
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, jestli není nádržka s inkoustem problémové barvy prázdná.
Pokud nádržka s inkoustem není prázdná, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste testovací vzorek trysek
vytisknout znovu.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obraťte se na
nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Pokud používáte papír s jedním potisknutelným povrchem, ověřte, zda
používáte správnou stranu papíru pro tisk.
Kontrola 5
Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.
Do zadní přihrádky vkládejte papír tiskovou stranou nahoru. Do kazety vkládejte papír tiskovou stranou dolů.
Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.
378
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané/deformované nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte
polohu tiskové hlavy.
Nastavení tiskové hlavy
Poznámka
• Pokud po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy ze svého
počítače.
• V systému Windows:
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola 3
Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.
Výsledek tisku se může zlepšit, pokud zvýšíte kvalitu tisku.
379
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Papír je špinavý
Ušpiněné okraje
Ušpiněný povrch
Potištěný povrch je poškrábaný
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Ověřte typ papíru.
Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.
Podporované typy médií
Kontrola 3
Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.
Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss, vkládejte listy po jednom tak jak
jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte opačným směrem, abyste jej narovnali, mohou se na jeho
povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.
• Běžný papír
Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.
• Jiný papír (jako například obálka)
Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší než 3 mm / 0,1 palce (A), na papíru mohou být šmouhy nebo se papír
nemusí podat správně. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.
380
1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.
2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.
Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.
Poznámka
• V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není
zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm /
0,1 palce (C) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.
(B) Tisková strana
Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.
Kontrola 4
Tiskárnu nastavte tak, aby zamezila otěru papíru.
Úpravou nastavení za účelem zamezení otěru papíru dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi tiskovou hlavou
a papírem. Pokud zjistíte otěr i při správně nastaveném typu média odpovídajícím papíru, prostřednictvím
ovládacího panelu nebo počítače nastavte v tiskárně funkci zamezení otěru papíru.
Může tak dojít ke snížení rychlosti tisku.
* Po dokončení tisku tato nastavení zrušte. Pokud tak neučiníte, použijí se i u následujících tiskových úloh.
• Pomocí ovládacího panelu:
Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), vyberte postupně možnost Nastavení zařízení (Device settings) >
Nastavení tisku (Print settings) a nastavte možnost Zamezit otěru (Prevent abrasion) na hodnotu ZAP
(ON).
Změna nastavení z ovládacího panelu
381
• Pomocí počítače (systém Windows):
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Označte pole Zamezit otěru papíru (Prevents paper abrasion) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• Pomocí počítače (systém macOS):
Pomocí Vzdáleného UR upravte nastavení pro zamezení otěru papíru.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Kontrola 5
Pokud je jas příliš nízký, pomocí nastavení jas navyšte a pokuste se tisknout
znovu.
Pokud obrázky tisknete s nízkým jasem na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se
kroutit a otírat.
Nastavení jasu
Kontrola 6
Je váleček podávání papíru znečištěný?
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
Poznámka
• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.
Kontrola 7
Je vnitřek tiskárny znečištěný?
Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.
Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Poznámka
• Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.
Kontrola 8
Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.
K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.
382
• V systému Windows:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait
Time) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Pomocí Vzdáleného UR nastavte dobu čekání.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
383
Svislé čáry vedle obrázku
Kontrola
Je vložen papír správné velikosti?
Pokud je vložen větší papír, než který jste zadali, mohou se na okrajích zobrazit svislé čáry.
Velikost papíru upravte tak, aby odpovídala vloženému papíru.
Výtisky jsou neuspokojivé
Poznámka
• Směr vzorku vertikálních čar se může lišit v závislosti na obrazových datech nebo na nastavení tisku.
• Pokud je to pro zachování čistých výtisků nutné, provede tato tiskárna automatické čištění. Při čištění
dojde k vystříknutí malého množství inkoustu.
Inkoust je většinou vystříknut do nádobky přebytečného inkoustu u vnějšího okraje papíru. Pokud ale
vložíte větší papír, než jaký jste zadali, může dojít k vystříknutí na papír.
384
Mechanické potíže
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
385
Tiskárna se nezapne
Kontrola 1
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Kontrola 2
Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu
zapněte.
Kontrola 3
Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu
zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
386
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Kontrola
Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala,
zakažte toto nastavení.
Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby
samo vypne.
• Nastavení můžete zakázat na ovládacím panelu:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), pomocí tlačítka
a
vyberte možnost Nastavení
rež. ECO (ECO settings) a stiskněte tlačítko OK.
LCD a ovládací panel
3. Zkontrolujte, zda je zobrazena položka Nast. šetř. energie (EnergySaveSettings), a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítka
vyberte možnost Automat. vypnutí (Auto power off) a stiskněte
tlačítko OK.
5. Pomocí tlačítka
vyberte možnost VYP (OFF) a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
• Nastavení můžete zakázat i z počítače:
Pro Windows použijte Canon IJ Printer Assistant Tool k zakázání nastavení.
Při zákazu nastavení pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte možnost Automatické zapínání/vypínání (Auto Power).
3. V nastavení Automatické vypnutí (Auto Power Off) vyberte možnost Zakázat (Disable).
4. Vyberte možnost OK.
387
5. Na otevřené obrazovce vyberte možnost OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
388
Potíže s připojením USB
Zkontrolujte položky níže, jestliže dojde k jedné z následujících událostí.
• Tisk je pomalý.
• Nefunguje připojení USB Hi-Speed.
• Zobrazí se zpráva, jako například tato: „Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can
perform faster)“ (systém Windows)
Poznámka
• Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší
rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku
se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.
Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje
rozhraní USB Hi-Speed.
Kontrola
• Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
• Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?
Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší
než přibližně 3 metry / 10 stop.
• Pracuje na vašem počítači ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?
Ujistěte se, že nejnovější ovladač pro Hi-Speed USB funguje správně, a podle potřeby si stáhněte
a nainstalujte nejnovější verzi ovladače Hi-Speed USB pro svůj počítač.
Důležité
• Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.
389
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 2
Kabel USB řádně připojte.
Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support) (systém Windows).
Kontrola 3
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
390
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
Podle následujících pokynů vyberte vhodný jazyk.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) a chvíli počkejte.
2. Stiskněte jednou tlačítko
3. Stiskněte 5krát tlačítko
4. Pomocí tlačítka
a poté tlačítko OK.
a poté stiskněte tlačítko OK.
zvolte jazyk displeje LCD a stiskněte tlačítko OK.
Požadovaný jazyk se zobrazí na displeji LCD.
5. Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
391
Potíže s instalací nebo stahováním
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
392
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
Pokud se instalace nespustí po vložení instalačního disku CD-ROM:
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):
Ostatní případy:
Pokud se instalace nespustí po vložení instalačního disku CD-ROM:
Postupujte podle následujících pokynů ke spuštění instalace.
1. Upravte následující nastavení.
• V systému Windows 10 klepněte na možnost Start > Spustit průzkumníka Windows (File
Explorer) a ze seznamu nalevo klepněte na možnost Tento počítač (This PC).
• V systému Windows 8.1 vyberte na hlavním panelu (Taskbar) na ploše (Desktop) ikonu
Průzkumník (Explorer) a poté v seznamu nalevo vyberte položku Tento počítač (This PC).
• V systému Windows 7 klepněte na tlačítko Start a poté na možnost Počítač (Computer).
2. V nově otevřeném okně poklepejte na ikonu disku CD-ROM
.
Po zobrazení obsahu disku CD-ROM poklepejte na položku Msetup4.exe.
Pokud ovladač tiskárny nelze nainstalovat z instalačního disku CD-ROM, nainstalujte jej z webu
společnosti Canon.
Poznámka
• Pokud se ikona disku CD-ROM nezobrazí, zkuste následující postup:
• Vyjměte disk CD-ROM z počítače a znovu jej vložte.
• Restartujte počítač.
Pokud se ikona ani poté nezobrazí, vyzkoušejte, zda se zobrazí jiné disky. Pokud ano, je problém
s instalačním diskem CD-ROM. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
393
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer
Connection):
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Ostatní případy:
Pokud nebyl ovladač tiskárny nainstalován správně, odinstalujte jej, restartujte počítač a poté ovladač
tiskárny znovu nainstalujte.
Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny
Ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webu společnosti Canon.
Poznámka
• Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém
Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače
nainstalujte znovu.
394
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
Stáhněte nejnovější ovladač tiskárny.
Na stránce pro stažení na webu společnosti Canon si stáhněte nejnovější ovladače tiskárny pro váš model.
Odinstalujte stávající ovladač tiskárny a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny,
který jste stáhli. Na obrazovce výběru metody připojení vyberte podle zvolené metody možnost Použít
tiskárnu připojenou prostřednictvím sítě Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection) nebo možnost
Použít tiskárnu připojenou prostřednictvím drátové sítě LAN (Use the printer with wired LAN
connection). Tiskárna bude v síti automaticky zjištěna.
Přesvědčte se, že byla tiskárna vyhledána, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač tiskárny.
Poznámka
• Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti
nastavení opět měnit.
395
Chyby a zprávy
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
396
Na LCD displeji se zobrazí čtyřciferné alfanumerických znaky
Na LCD displeji nebo na displeji počítače se zobrazí zpráva.
Čtyřciferné alfanumerické znaky se zobrazí podle chyby či zprávy. Znaky představující „kód podpory" (číslo
chyby).
Podrobnosti o každém kódu podpory naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
397
Pokud dojde k chybě
Když dojde k chybě při tisku, například pokud dojde nebo uvízne papír, zobrazí se automaticky zpráva
o odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě.
Když dojde k chybě, v počítači se zobrazí chybová zpráva a na displeji tiskárny kód chyby. U některých
chyb se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory (číslo chyby).
Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva
(Windows):
Pokud se na tiskárně (LCD) zobrazí kód podpory a zpráva:
Podrobnosti o řešení těchto chyb naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Poznámka
• Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu Zobrazí se zpráva (kód podpory).
398
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Tato část popisuje některé z chyb nebo zpráv, které se mohou zobrazit.
Poznámka
• U některých chyb se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách
s kódy podpory naleznete v části Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Pokud se zpráva zobrazí na displeji LCD, zkontrolujte následující.
Na displeji LCD se zobrazí zpráva
Pokud se zpráva zobrazí v počítači, zkontrolujte následující.
Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)
Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace (systém Windows)
Další chybové zprávy (systém Windows)
Na displeji LCD se zobrazí zpráva
Přečtěte si zprávu a proveďte příslušnou akci.
• Napájení nebylo naposledy vypnuto správně. Při vypínání stiskněte tlačítko
.
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla ještě zapnutá.
Stisknutím tlačítka OK chybu zrušte.
Poznámka
• Pokyny ke správnému odpojení tiskárny naleznete v části Odpojení tiskárny.
• K serveru se nelze připojit. Chvíli vyčkejte a pak operaci opakujte.
Tiskárnu nelze připojit k serveru z důvodu chyby komunikace.
Stisknutím tlačítka OK chybu zrušte a po chvíli opakujte akci.
Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku
Prostudujte si část Potíže při automatickém oboustranném tisku a proveďte
příslušnou akci.
Kontrola
399
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém
Windows)
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.
Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí tisk.
Pokyny k odpojení napájecího kabelu naleznete v části Odpojení tiskárny.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna
zapojena do sítě a zapnuta.
Kontrola 1
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte
se na prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny správně nainstalován.
Odinstalujte ovladač tiskárny podle pokynů v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny a pomocí
instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon ovladač znovu
nainstalujte.
Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav
zařízení v počítači.
Kontrola 4
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.
1. Vyberte položku Ovládací panely (Control Panel) -> Programy (Programs) ->
Programy a funkce (Programs and Features).
400
Poznámka
• Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), vyberte
možnost Pokračovat (Continue).
2. Poklepejte na možnost Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers)
a poté na položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).
Pokud se obrazovka Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing Support
Properties) neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
3. Klepněte na kartu Obecné (General) a vyhledejte potíže se zařízením.
Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.
Další chybové zprávy (systém Windows)
Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva,
zkontrolujte následující:
Kontrola
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due
to insufficient memory)“
Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
• „Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)“
Odinstalujte ovladač tiskárny podle pokynů v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny
a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon
ovladač znovu nainstalujte.
• „Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name) - Název souboru“
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.
401
Seznam kódů podpory pro případ chyby
Pokud dojde k některé chybě, zobrazí se na displeji LCD a obrazovce počítače kód podpory.
Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.
Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na displeji LCD a obrazovce počítače a proveďte
příslušné kroky.
Na displeji LCD a obrazovce počítače se zobrazí kód podpory
• 1000 až 1ZZZ
1000 1001 1002 1003 1013 1200
1259 1270 1300 1303 1304 1309
1310 1313 1401 1403 1405 140B
1410 1411 1412 1413 1414 15A1
15A2 1551 1552 1600 1660 1684
1688 1689 168C 1700 1701 1730
1731 1830 1850 1851 1855 1857
1871 1874 1890
• 2000 až 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
• 3000 až 3ZZZ
3413 3439 3440 3441 3442 3443
3444 3445 3446 3447
• 4000 až 4ZZZ
4100 4103 4104 495A
• 5000 až 5ZZZ
5100 5200 520E 5400 5700 5B00
5B01 5C02
• 6000 až 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6502 6800
402
6801 6830 6831 6832 6833 6900
6901 6902 6910 6911 6920 6921
6930 6931 6932 6933 6940 6941
6942 6943 6944 6945 6946 6951
6A80 6A81 6D01
• 7000 až 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• 8000 až 8ZZZ
8300
• A000 až ZZZZ
C000
Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části Seznam kódů podpory
pro případ chyby (uvíznutí papíru).
403
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.
• Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír nebo v zadní přihrádce:
1300
• Pokud uvíznutý papír nevidíte ve výstupním otvoru pro papír ani v zadní přihrádce:
◦ Uvíznul papír podávaný z kazety:
1303
◦ Pokud papír uvízl při automatickém oboustranném tisku:
1304
◦ Papír je uvíznutý v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír:
1313
◦ Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír vytáhnout, nebo pokud papír uvíznul
uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Ostatní než výše uvedené případy:
Ostatní případy
404
1300
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní přihrádky.
Jak postupovat?
Pokud uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky, vyjměte uvíznutý papír z výstupního otvoru pro papír
nebo zadní přihrádky podle následujících pokynů.
1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky,
podle toho, který způsob je jednodušší.
Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.
Poznámka
• Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout
násilím. Papír bude vysunut automaticky.
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli
odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
• Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout,
vyjměte papír zevnitř tiskárny.
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír nelze vytáhnout z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky, pokuste se
papír vytáhnout ze zadní strany tiskárny.
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
2. Vložte znovu papír a stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
405
Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk
znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
• Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než
A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
406
1303
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru z kazety.
Jak postupovat?
1. Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír:
1300
• Pokud dojde k uvíznutí papíru uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír uvízl v podavači kazety:
Vytáhněte kazetu a oběma rukama pomalu vyjměte papír.
• Pokud neplatí nic z výše uvedeného, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v tématu
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany.
2. Vložte řádně papír do kazety.
Vložení papíru do kazety
3. Znovu přejděte k tisku.
407
1304
Příčina
Papír uvízl při automatickém oboustranném tisku.
Jak postupovat?
1. Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír:
1300
• Pokud dojde k uvíznutí papíru uvnitř tiskárny:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Pokud papír uvízl v podavači kazety:
Vytáhněte kazetu a oběma rukama pomalu vyjměte papír.
• Pokud neplatí nic z výše uvedeného, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v tématu
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany.
2. Vložte papír správně.
Vložení papíru do kazety
Vložení papíru do zadní přihrádky
3. Znovu přejděte k tisku.
408
1313
Příčina
Papír uvíznul v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír.
Jak postupovat?
Pokud papír uvízl v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír, pokuste se jej vyjmout z následujících
umístění.
• Výstupní otvor pro papír
1300
• Uvnitř tiskárny
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Zadní strana
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
409
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír nebo uvíznutý papír zůstává
uvnitř tiskárny, vyjměte jej podle následujících pokynů.
Poznámka
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit,
před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Otevřete horní kryt.
Důležité
• Nedotýkejte se bílého pásu (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda pod držákem tiskové hlavy neuvízl papír.
Pokud pod držákem tiskové hlavy uvízl papír, přesuňte držák tiskové hlavy podle okolností zcela
k pravému nebo levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.
Při přesouvání uchopte držák tiskové hlavy v jeho horní části a držák tiskové hlavy přesouvejte pomalu
zcela k pravému, nebo levému okraji.
410
4. Uvíznutý papír uchopte pevně oběma rukama.
Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.
5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.
Papír vytáhněte pod úhlem zhruba 45 stupňů.
411
6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body
a zbývající papír vyjměte.
• Zůstal papír pod držákem tiskové hlavy?
• Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
• Zůstal papír v prázdném prostoru vlevo či vpravo (B) v tiskárně?
7. Zavřete horní kryt.
Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Pokud se po
vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na obrazovce LCD nebo počítači
zpráva o uvíznutí papíru, mohl uvnitř tiskárny ještě zůstat papír. Znovu se podívejte do tiskárny,
zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
412
Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany
Poznámka
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit,
před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
1. Ujistěte se, že jste odpojili napájecí kabel.
2. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana tiskárny mířila směrem k vám.
3. Sejměte zadní kryt.
Vytáhněte zadní kryt.
413
4. Papír pomalu vytáhněte.
Poznámka
• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
Pokud se vám nepodařilo vyjmout papír v rámci tohoto kroku, odpojte kryt jednotky pro posuv a vyjměte
papír podle následujících pokynů.
1. Sejměte kryt jednotky pro posuv.
Zvedněte kryt jednotky pro posuv a vytáhněte jej ven.
2. Papír pomalu vytáhněte.
Poznámka
• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
414
4. Připojte kryt jednotky pro posuv.
Pomalu vložte kryt jednotky pro posuv zcela do tiskárny a sejměte kryt jednotky pro posuv.
5. Připojte zadní kryt.
Vložte projekce na pravé straně zadního krytu do tiskárny a zatlačte na levou stranu zadního krytu,
dokud se zcela nezavře.
Tisková data odeslaná do tiskárny byla vymazána. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
415
1000
Příčina
Následují možné příčiny.
• V zadní přihrádce došel papír.
• Papír není do zadní přihrádky správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do zadní přihrádky.
Vložení papíru do zadní přihrádky
• Při vkládání papíru do zadní přihrádky zarovnejte vodítka papíru s oběma jeho okraji.
• Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Důležité
• Po vložení papíru do zadní přihrádky nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače. Pokud je kryt otvoru
podavače otevřený, papír nelze podávat.
Poznámka
• Po vložení papíru do zadní přihrádky se otevře obrazovka pro nastavení informací o papíru v zadní
přihrádce. Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
416
1003
Příčina
Následují možné příčiny.
• V kazetě došel papír.
• Papír není do kazety správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do kazety.
Vložení papíru do kazety
• Při vkládání papíru do kazety zarovnejte vodítka papíru s oběma jeho okraji.
• Nastavte informace o papíru v kazetě.
Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• Po vložení kazety vytáhněte výstupní zásobník na papír až na doraz. Pokud nebude dostatečně
vytažený a zahájíte tisk, může dojít k chybě.
• Typ papíru, který lze vložit, se liší v závislosti zdroji papíru. Do kazety můžete vkládat tyto typy
papírů: běžný papír formátu A4, Letter, A5 nebo B5.
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
417
1013
Příčina
Do víceúčelové přihrádky nejsou vložena média vhodná pro víceúčelovou přihrádku, nebo jsou média
špatně zarovnána.
Jak postupovat?
Vložte správně média vhodná pro víceúčelovou přihrádku podle následujících pokynů.
1. Vyjměte víceúčelovou přihrádku.
2. Vložte správně média vhodná pro víceúčelovou přihrádku do víceúčelové přihrádky.
Umístění víceúčelové přihrádky
2. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.
3. Stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
Tiskárna zahájí tisk.
Důležité
• Během tisku na média vhodná pro víceúčelovou přihrádku používejte víceúčelovou přihrádku
dodávanou se zařízením.
Poznámka
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
418
1200
Příčina
Horní kryt je otevřen.
Jak postupovat?
Zavřete horní kryt a chvíli počkejte.
Nezavírejte jej, pokud vyměňujete nádržku s inkoustem.
419
1401
Příčina
Tisková hlava může být poškozena.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
420
1600
Příčina
Je možné, že došel inkoust.
Jak postupovat?
Doporučujeme vyměnit nádržku s inkoustem.
Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované nádržky s inkoustem, stiskněte
tlačítko OK na tiskárně. Tisk pak může pokračovat. Po dokončení tisku se doporučuje vyměnit nádržku s
inkoustem. Tisk s použitím prázdné nádržky s inkoustem může způsobit poškození tiskárny.
421
1660
Příčina
Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.
Jak postupovat?
Nelze tisknout, protože nádržka s inkoustem není nainstalovaná nebo není kompatibilní s touto tiskárnou.
Zkontrolujte nádržku s inkoustem.
Chcete-li zrušit tisk, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně.
422
1688
Příčina
Došel inkoust.
Jak postupovat?
Vyměňte nádržku s inkoustem a zavřete horní kryt.
Tisk za této situace může poškodit tiskárnu.
Chcete-li za těchto podmínek pokračovat v tisku, musíte zakázat funkci pro detekci zbývající hladiny
inkoustu. Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně, podržte je po dobu nejméně 5 sekund a pak je
uvolněte.
Pomocí této operace je zákaz funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu uložen do paměti.
Upozorňujeme, že společnost Canon neodpovídá za žádné chyby nebo problémy způsobené
pokračováním v tisku za stavu, kdy došel inkoust.
Poznámka
• Pokud jste zakázali detekci hladiny zbývajícího inkoustu,
(písmeno pod ikonou představuje barvu
inkoustu) se zobrazí na pohotovostní obrazovce na tiskárně.
423
1689
Příčina
Tiskárna zjistila, že došel inkoust.
Jak postupovat?
Vyměňte nádržku s inkoustem a zavřete horní kryt.
Je instalována nádržka s inkoustem, která již byla prázdná.
Tisk ve stavu, kdy došel inkoust, může poškodit tiskárnu.
Chcete-li pokračovat v tisku, je nutné zakázat funkci pro detekci zbývající hladiny inkoustu. Chcete-li tuto
funkci zakázat, stiskněte na tiskárně tlačítko Zastavit (Stop), přidržte je po dobu alespoň 5 sekund a poté
stisk uvolněte.
Pomocí této operace je zákaz funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu uložen do paměti. Mějte na
paměti, že společnost Canon nenese odpovědnost za případné poškození nebo potíže spojené s tiskem v
případě, kdy dojde inkoust, nebo při použití doplňovaných nádržek s inkoustem.
Poznámka
• Pokud jste zakázali detekci hladiny zbývajícího inkoustu,
(písmeno pod ikonou představuje barvu
inkoustu) se zobrazí na pohotovostní obrazovce na tiskárně.
424
1700
Příčina
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně pokračujte v tisku. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon
s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku.
425
1890
Příčina
Může být stále ještě přichycena páska sloužící k zajištění držáku tiskové hlavy.
Jak postupovat?
Otevřete horní kryt a zkontrolujte, zda byla odstraněna páska z držáku tiskové hlavy sloužící k zajištění
během přepravy.
Pokud tomu tak není, odstraňte ji a horní kryt zavřete.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
426
2110
Příčina
Nastavení papíru pro tisk se neshoduje s informacemi o papíru v kazetě nastavenými v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo displeje
LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v kazetě, které lze nastavit v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud se nastavení papíru pro tisk liší od informací o papíru v kazetě nastavených v tiskárně (viz níže),
zobrazí se na displeji LCD zpráva.
• Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ média: Běžný papír
• Informace o papíru nastavené v kazetě v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ média: Běžný papír
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně otevřete následující obrazovku.
Vyberte příslušnou akci.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na papír vložený v kazetě beze změny nastavení
papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v kazetě
použijete velikost A4, bude při tisku na papír v kazetě použito nastavení pro velikost A5.
Vyměnit papír (Replace the paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v kazetě spustit tisk.
427
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v kazetě
použijete velikost A4, vyměňte papír v kazetě za papír velikosti A5 a pokračujte v tisku.
Jakmile vložíte kazetu po výměně papíru, otevře se obrazovka s nastavením informací o papíru
v kazetě. Nastavte informace o papíru v kazetě.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo
displeje LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk. Změňte nastavení papíru
a pokus tisknout zopakujte.
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v kazetě používat nastavení papíru
pro tisk bez ohledu na to, zda papír odpovídá tomuto nastavení.
• Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
428
2113
Příčina
Nastavení papíru pro tisk neodpovídá informacím o papíru nastavených v zadní přihrádce nebo kazetě
v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo displeje
LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, které lze nastavit
v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud je u zdroje papíru nastaveno automatické přepínání a nastavení papíru pro tisk se liší od informací
o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě nastavených v tiskárně (viz níže), zobrazí se na displeji LCD
zpráva.
• Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ média: Běžný papír
• Informace o papíru v zadní přihrádce a kazetě nastavené v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ média: Běžný papír
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně otevřete následující obrazovku.
Vyberte příslušnou akci.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na papír v zadní přihrádce a v kazetě beze změny
nastavení papíru.
429
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce a kazetě použijete velikost A4, bude při tisku na papír v kazetě použito nastavení pro
velikost A5.
Vyměnit papír (Replace the paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo kazetě spustit tisk.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce a kazetě použijete velikost A4, vyměňte papír v zadní přihrádce nebo kazetě za papír
velikosti A5 a pokračujte v tisku.
Po výměně papíru se otevře obrazovka s nastavením informací o papíru v zadní přihrádce nebo
kazetě. Nastavte informace o papíru.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo
displeje LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk. Změňte nastavení papíru
a pokus tisknout zopakujte.
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna pro papír v zadní přihrádce nebo kazetě
používat nastavení papíru pro tisk bez ohledu na to, zda papír odpovídá tomuto nastavení.
• Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
430
2114
Příčina
Nastavení papíru pro tisk neodpovídá informacím o papíru nastavených v zadní přihrádce v tiskárně.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo displeje
LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
• V následující části naleznete podrobnosti o papíru v zadní přihrádce, které lze nastavit v tiskárně.
Nastavení papíru
Pokud se nastavení papíru pro tisk liší od informací o papíru v zadní přihrádce nastavených v tiskárně (viz
níže), zobrazí se na displeji LCD zpráva.
• Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
Velikost papíru: A5
Typ média: Běžný papír
• Informace o papíru nastavené v zadní přihrádce v tiskárně:
Velikost papíru: A4
Typ média: Běžný papír
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně otevřete následující obrazovku.
Vyberte příslušnou akci.
Poznámka
• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.
Tisk na vložený pap. (Print on set paper)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na papír vložený v zadní přihrádce beze změny
nastavení papíru.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce použijete velikost A4, bude při tisku na papír v zadní přihrádce použito nastavení pro
velikost A5.
431
Vyměnit papír (Replace the paper)
Chcete-li po výměně papíru v zadní přihrádce tisknout, vyberte tuto možnost.
Pokud například v nastavení papíru pro tisk použijete velikost A5 a v informacích o papíru v zadní
přihrádce použijete velikost A4, vyměňte papír v zadní přihrádce za papír velikosti A5 a pokračujte
v tisku.
Po výměně papíru se otevře obrazovka s nastavením informací o papíru v zadní přihrádce. Nastavte
informace o papíru v zadní přihrádce.
Poznámka
• V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo
displeje LCD.
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
Zrušit (Cancel)
Zruší tisk.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk. Změňte nastavení papíru
a pokus tisknout zopakujte.
Poznámka
• Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle
následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v zadní přihrádce používat
nastavení papíru pro tisk bez ohledu na to, zda papír odpovídá tomuto nastavení.
• Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
Nastavení podavače
• Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
432
4103
Příčina
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.
Poté změňte nastavení tisku a pokus tisknout zopakujte.
433
5100
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Zrušte tisk a vypněte tiskárnu.
Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda pohyb držáku tiskové hlavy není omezen páskami, které sloužily k zajištění držáku
tiskové hlavy během přepravy, uvízlým papírem atd.
Odstraňte všechny překážky.
• Ujistěte se, že jsou nádržky s inkoustem správně nainstalovány.
Zatlačte na nádržky s inkoustem, dokud nezapadnou na příslušné místo.
Tiskárnu znovu zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Důležité
• Při odstraňování překážky pohybu držáku tiskové hlavy dejte pozor, abyste se nedotkli bílého pásku
(A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
434
5200
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Po chvíli znovu připojte tiskárnu a zapněte ji.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
435
5B00
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku.
436
6000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej vhodným postupem podle místa a příčiny uvíznutí.
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
437
C000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
438
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising