Canon | PIXMA TS3351 | User manual | Canon PIXMA TS3351 User manual

Canon PIXMA TS3351 User manual
TS3300 series
Příručka online
čeština (Czech)
Obsah
Použití dokumentu Příručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Symboly použité v tomto dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ochranné známky a licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tisk fotografií z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Síť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Omezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tipy k síťovému připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Výchozí nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zjistit stejný název tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Tisk síťového nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nástroj IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Diagnostika a opravy nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Provedení/změna nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Provedení síťových nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Přiřazení informací o tiskárně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . 73
Manipulace s papírem, Originály, Kazety FINE apod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vložení běžného nebo fotografického papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Vkládání originálů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Podporované originály. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Výměna kazety FINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Výměna kazety FINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na ovládacím panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tipy k inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Postup údržby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tisk testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kontrola testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Hloubkové čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Nastavení tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Čištění válečků podavače papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Informace o předpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
127
Právní omezení týkající se skenování/kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Pokyny pro obsluhu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Přeprava tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Zachování vysoké kvality tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Hlavní součásti a jejich použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Hlavní součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Pohled zepředu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Pohled zezadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pohled dovnitř. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kontrola, zda je zapnuto napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Zapnutí a vypnutí tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Odpojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Signalizace displeje LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Změna nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Změna nastavení možností tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Registrace často používaného profilu tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Nastavení požadovaného inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Správa napájení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Změna provozního režimu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Nastavení tichého režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Inicializace nastavení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Přepnutí/zakázání funkce bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Informace o papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Omezení pro vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Manipulace s papírem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Tisk z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Základní nastavení tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Nastavení papíru v ovladači tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Různé metody tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Provedení tisku bez ohraničení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Tisk v měřítku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Tisk rozvržené stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Vedle sebe/Tisk plakátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Oboustranný tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Tisk na média Hagaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Přehled ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Ovladač tiskárny Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Monitor stavu Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kontrola stavu inkoustu z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Pokyny k používání (ovladač tiskárny). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
Popis ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Popis karty Rychlé nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Popis karty Hlavní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Popis karty Vzhled stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Popis karty Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Instalace ovladačů MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Tisk z aplikace Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Nastavení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kopírování na běžný papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Kopírování na fotografický papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Skenování z počítače (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Skenování podle typu nebo účelu položky (nástroj IJ Scan Utility). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Funkce aplikace IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Snadné skenování (automatické skenování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Skenování dokumentů a fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Vytváření a úprava souborů PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Skenování pomocí aplikace (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Informace o programu ScanGear (ovladač skeneru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Spuštění programu ScanGear (ovladač skeneru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Skenování v základním režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Obrazovky programu ScanGear (ovladač skeneru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
Karta Základní režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Karta Rozšíř. režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Obecné informace (ovladač skeneru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Tipy ke skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Umístění originálů (skenování z počítače). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Nastavení skenování prostřednictvím sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Nastavení sítě a běžné potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
Potíže se síťovou komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Nelze vyhledat tiskárnu v síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Potíže se síťovým připojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Neznámý síťový klíč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze
tiskárnu používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Jiné potíže se sítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Kontrola informací o síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Obnovení výchozího nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Potíže při tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332
Tiskárna netiskne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Nevystřikuje se inkoust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Výtisky jsou neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Barvy jsou nejasné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348
Potíže se skenováním (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Potíže se skenováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Skener nefunguje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Program ScanGear (ovladač skeneru) se nespustí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Mechanické potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Tiskárna se nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Potíže s připojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Potíže s instalací nebo stahováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Chyby a zprávy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Pokud dojde k chybě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Zobrazí se zpráva (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Seznam kódů podpory pro případ chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Papír uvíznul uvnitř tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
V tiskárně došel papír (1000).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
1203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
1430. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
1682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
1686. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Kazeta FINE není nainstalovaná (168A).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
V tiskárně zůstaly přepravní pásky a další materiály (1890). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
4102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Použití dokumentu Příručka online
Provozní prostředí
Symboly použité v tomto dokumentu
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Tisk dokumentu Příručka online
Ochranné známky a licence
Snímky obrazovky v této příručce
9
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti, vážného zranění nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Upozornění
Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Důležité
Pokyny obsahují důležité informace, které je třeba dodržovat, abyste předešli poškození, zranění nebo
nesprávnému použití výrobku. Přečtěte si níže uvedené pokyny.
Poznámka
Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.
Základy
Pokyny vysvětlující základní použití produktu.
Poznámka
• Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.
10
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu
za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním
systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.
11
Ochranné známky a licence
• Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích.
• Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone
a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a
v dalších zemích a je použita v rámci licence.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps
a Google Analytics jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated
v USA a dalších zemích.
• Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
• Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
12
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
13
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
14
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
15
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
16
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
17
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
18
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------
20
MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
21
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
22
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
23
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
24
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
25
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26
Základní operace
Tisk fotografií z počítače
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Kopírování
27
Tisk fotografií z počítače
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otevřete opěrku papíru (A).
2. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
3. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
4. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
28
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
5. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (E) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (F).
29
6. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
7. Klepněte na ikonu Fotografie (Photos) (G).
8. Klepněte na položku Procházet (Browse) (H) v části Počítač: (Computer:) a vyberte
složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
30
9. Klepněte na fotografie (I), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (J).
V systému Windows:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Ctrl a klepněte na ně.
V systému macOS:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Command a klepněte na ně.
10. Zadejte počet kopií a další možnosti nastavitelné v části Nastavení tisku (Print Settings)
(K).
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název modelu, velikost papíru a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií, velikost papíru a další volby.
Poznámka
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) můžete určit
počet kopií pro všechny fotografie současně.
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) přepíšete
nastavení počtu kopií u každé fotografie. Po odznačení začne opět platit předchozí nastavení
u jednotlivých kopií.
pro určení počtu kopií je také znovu aktivní.
11. Spusťte tisk.
31
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (L).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu,
informace o papíru a další volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
• Nástroj Easy-PhotoPrint Editor vám umožní snadno vytvářet a tisknout originální koláže, vizitky nebo
kalendáře využívající vaše oblíbené fotografie.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
32
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Podrobné informace o stažení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY naleznete níže.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
1. Otevřete opěrku papíru (A).
2. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
3. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
4. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
33
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
5. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (E) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (F).
34
6. Z chytrého telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
7. V aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY vyberte možnost Tiskfotografií (Photo Print).
Otevře se seznam fotografií uložených v chytrém telefonu nebo tabletu.
8. Vyberte fotografii.
Vybrat můžete i několik fotografií současně.
9. Zadejte počet kopií, velikost papíru a další potřebné údaje.
10. Spusťte tisk.
35
Kopírování
V této kapitole je popsán způsob vložení originálu a jeho zkopírování na běžný papír.
1. Otevřete opěrku papíru (A).
2. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
3. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
4. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
36
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
5. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (E) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (F).
37
6. Otevřete kryt dokumentu (G).
7. Vložte originál KOPÍROVANOU STRANOU DOLŮ a zarovnejte jej se značkou pro
zarovnání (H).
8. Zavřete kryt dokumentů.
9. Stiskněte tlačítko Černý (Black) (I) nebo Barevný (Color) (J).
38
Důležité
• Neotevírejte kryt dokumentu, dokud není kopírování dokončeno.
Poznámka
• Tiskárna je vybavena mnoha užitečnými funkcemi kopírování.
Kopírování
39
Síť
Dostupné metody připojení
V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.
• Bezdrátové připojení
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte pomocí bezdrátového
směrovače.
Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.
◦ Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
◦ Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol
zabezpečení.
◦ Jakmile se vytvoří spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem a na obrazovce zařízení se
(ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového
zobrazí
směrovače.
• Přímé připojení (Wireless Direct)
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte bez pomoci bezdrátového
směrovače.
◦ Během používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení bude připojení k internetu
v tiskárně nedostupné. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
◦ Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení
připojíte zařízení s přístupem k Internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se
přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení
s využitím mobilních dat. Mohou vám být účtovány poplatky za připojení k Internetu s využitím
mobilních dat.
◦ V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud
se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení
chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
◦ Síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení se nastaví automaticky.
Nastavení síťového připojení
Nastavte připojení pro tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet.
Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.
40
Změna síťového nastavení
V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/
tabletu.
• Postup změny způsobu připojení k síti:
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna režimu připojení
• Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
• Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility ověří a diagnostikuje nastavení tiskárny a počítače a v případě potíží
v síti obnoví jejich stav. Ke stažení nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující
odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
• Provedení/změna síťových nastavení (systém Windows)
V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
• Diagnostika a oprava síťového nastavení (systém Windows/macOS)
Nastavení sítě můžete diagnostikovat a podle potřeby opravit v nástroji IJ Network Device Setup Utility.
◦ V systému Windows:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
◦ V systému macOS:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)
Tipy k síťovému připojení
V následující části naleznete rady pro používání tiskárny po připojení v síti.
Tipy k síťovému připojení
Konfigurace pro obsluhu tiskárny pomocí webového prohlížeče
Opatření zabraňující neoprávněnému přístupu
Řešení potíží
Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části Nastavení sítě a běžné potíže.
Upozornění/Omezení
Podrobnosti naleznete níže.
• Omezení pro nastavení sítě:
Omezení
• Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby
41
Omezení
Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (jako je počítač) připojeno, využijte
v obou případech stejnou metodu připojení.
Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.
Připojení pomocí bezdrátového směrovače
• Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto
nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu
s využitím bezdrátového směrovače.
• Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení bezdrátových
směrovačů se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané
s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na výrobce.
• Tato tiskárna nepodporuje připojení IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz).
Zkontrolujte, zda zařízení podporuje standard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g nebo
IEEE802.11b.
• Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako
protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo
použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně
odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
• Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
• Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní
informace budou zpřístupněny třetí straně.
Přímé bezdrátové připojení (režim přístupového bodu)
Důležité
• Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého připojení připojíte
zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší.
V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím
mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu
s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení se informace o připojení uloží
v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo
připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého připojení, je vhodné
po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické
připojení.
Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení,
případně se obraťte na jeho výrobce.
42
• Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení nemusí být (v závislosti na
vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny
používat.
• V režimu přímého připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte
po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu
upravte.
• Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého připojení nemohou navzájem komunikovat.
• V aktivním režimu přímého připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
• Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu
připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením
a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.
43
Tipy k síťovému připojení
Výchozí nastavení sítě
Zjistit stejný název tiskárny
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
44
Výchozí nastavení sítě
Výchozí nastavení připojení v síti LAN
Položka
Výchozí
Změna sítě LAN
Bezdrát. LAN aktivní (Wireless LAN active)
SSID
BJNPSETUP
Zabezpečení bezdrát. LAN
Zakázat
IP adresa (IP address) (IPv4)
Automatické nastavení
IP adresa (IP address) (IPv6)
Automatické nastavení
Nastavit název tiskárny*
XXXXXXXXXXXX
Povolit / zakázat IPv6
Povolit
Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)
Povolit
Nastavení čas. limitu (Timeout setting)
15 minut
Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour) Povolit
Název služby
Canon TS3300 series
Nastavení protokolu LPR
Povolit
Protokol RAW
Povolit
LLMNR
Povolit
Komunikace pomocí technologie PictBridge
Povolit
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně.
Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení
Položka
Výchozí
SSID (identifikátor pro přímé bezdrátové připojení) XXXXXX-TS3300series *
Heslo
Sériové číslo tiskárny
Zabezpečení bezdrát. LAN
WPA2-PSK (AES)
* (XXXXXX je posledních šest číslic adresy MAC tiskárny.)
45
Zjistit stejný název tiskárny
Při zjištění tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se
stejným názvem.
Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší
tiskárny, a tu vyberte.
• V systému Windows:
Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu
výsledků vhodnou tiskárnu.
• V systému macOS:
Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby
Bonjour.
Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo
sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.
Poznámka
• Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.
Chcete-li zkontrolovat adresu MAC a sériové číslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
46
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení
z USB na LAN
Pokud chcete připojit další počítač k tiskárně v síti LAN nebo pokud chcete změnit připojení USB na
připojení v síti LAN, klepněte zde a proveďte nastavení.
47
Tisk síťového nastavení
Pomocí ovládacího panelu vytiskněte aktuální síťové nastavení tiskárny.
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Stiskněte tlačítko Informace (Information).
Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny.
(Některé hodnoty nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)
Číslo po-
Položka
Popis
Nastavení
1
Product Information
Informace o produktu
–
1-1
Product Name
Název produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verze ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika sítě
–
2-1
Diagnostic Result
Výsledky diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledků
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Podrobnosti o kódech
výsledků
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezdrátová síť LAN
Enable/Disable
3-1
WPS PIN CODE
Kód PIN WPS
XXXXXXXX
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Síla signálu
0 až 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Kvalita připojení
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvence
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
ložky
48
3-2-6
SSID
SSID
Název sítě (SSID) bezdrátové sítě LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XX (1 až 13)
3-2-8
Encryption
Metoda šifrování
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Délka klíče WEP (v bitech)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Metoda ověřování
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
3-2-20
Stateless Prefix
Délka bezstavové před- XXX
Length1
pony 1
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
3-2-26
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
49
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
3-3
Access Point Mode
Provozní režim pro přímé připojení
Enable/Disable
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických
znaků)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metoda šifrování
AES
3-3-7
Authentication
Metoda ověřování
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpečení
–
50
5
Other Settings
Jiná nastavení
–
5-1
Printer Name
Název tiskárny
Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
5-4
WSD Printing
Nastavení tisku WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Nastavení tisku LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavení tisku RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavení služby Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Název služby Bonjour
Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
5-11
LLMNR
Nastavení LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavení SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikace PictBridge Enable/Disable
5-14
DNS Server
Získat adresu serveru
DNS automaticky
Auto/Manual
5-15
Primary Server
Adresa primárního se-
XXX.XXX.XXX.XXX
rveru
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárního
XXX.XXX.XXX.XXX
serveru
5-17
Proxy Server
Nastavení serveru pro-
Enable/Disable
xy
5-18
Proxy Address
Adresa proxy
5-19
Proxy Port
Specifikace portu proxy 1 až 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Identifikátor certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Identifikátor certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-256)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
51
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Při změně způsobu připojení bezdrátové sítě LAN (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení)
postupujte libovolným postupem.
• V systému Windows:
◦ Klepněte zde a zopakujte nastavení.
◦ Proveďte nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device
Setup Utility.
Důležité
• Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility zapněte na
tiskárně pomocí postupu uvedeného níže režim Snadné bezdrát. připojení.
1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Stiskněte tlačítko Přímé (Direct) a po zobrazení ikony
(Přímé) stisk uvolněte.
Postupujte podle pokynů na svém chytrém telefonu či tabletu.
• V systému macOS:
Klepněte zde a zopakujte nastavení.
52
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Provedení/změna nastavení sítě
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím
připojení USB
53
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility vám umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě a upravovat
nastavení tiskárny v síti.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility slouží k těmto účelům:
• Hledání tiskáren v síti a provádění počátečního nastavení sítě u rozpoznaných tiskáren
• Provedení počátečního nastavení sítě propojením tiskárny a počítače pomocí kabelu USB (není
dostupné pro některé modely)
• Změna síťových nastavení tiskárny
• V případě problémů s připojením provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku nastavení
tiskárny a počítače, ve kterém je nainstalován. Nástroj IJ Network Device Setup Utility mimo to opraví
stav tiskárny a počítače (u některých modelů není dostupné).
Důležité
• V závislosti na používané tiskárně je heslo správce nastaveno pro tiskárnu již při zakoupení. Pokud
změníte nastavení sítě, může se vyžadovat ověření prostřednictvím hesla správce.
Podrobné informace:
Heslo správce
Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme změnit heslo správce.
Změnit heslo správce
• Chcete-li tiskárnu používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako
například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
• Před instalací nástroje IJ Network Device Setup Utility zakažte funkci blokování brány firewall.
• Síťová nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility neměňte během tisku.
54
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility podle následujícího postupu.
• V systému Windows 10 vyberte možnost Start > (Všechny aplikace (All apps) > ) > Canon Utilities >
IJ Network Device Setup Utility.
• V operačním systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spustíte nástroj IJ Network Device Setup Utility
výběrem položky IJ Network Device Setup Utility na obrazovce Start. Pokud se položka IJ Network
Device Setup Utility na obrazovce Start nezobrazí, vyberte ovládací tlačítko Hledat (Search)
a vyhledejte řetězec "IJ Network Device Setup Utility".
• V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na tlačítko Start a vyberte možnosti Všechny
programy (All Programs), Canon Utilities, IJ Network Device Setup Utility a poté IJ Network
Device Setup Utility.
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility se zobrazí zpráva. Zkontrolujte zprávu a vyberte
možnost Ano (Yes). Zobrazí se obrazovka uvedená níže.
Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Diagnostikovat a opravit nebo Nastavení sítě v tiskárně.
• Pokud vyberte možnost Diagnostikovat a opravit:
Diagnostika a opravy nastavení sítě
• Pokud vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně:
Provedení/změna nastavení sítě
55
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Při problémech provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku a opravy nastavení počítače
nebo připojení mezi počítačem a tiskárnou (např. pokud nelze provést tisk z tiskárny po síti).
Důležité
• Některé modely nepodporují funkci diagnostiky a oprav.
Podrobné informace:
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Diagnostikovat a opravit.
Proveďte postup podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Tato funkce kontroluje následující položky:
zda je počítač připojený ke směrovači
zda lze zobrazit webovou stránku na internetu
zda lze detekovat tiskárnu v síti
zda je dostatečná síla signálu nebo úroveň komunikace (při použití sítě Wi-Fi)
zda nastavení portu tiskárny odpovídá nastavení sítě
56
Provedení/změna nastavení sítě
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Provedení síťových nastavení
57
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Nabídky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na panelu nástrojů obrazovky nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility a výběru možnosti Nastavení sítě v tiskárně se
zobrazí níže uvedená obrazovka. Na obrazovce se zobrazí seznam rozpoznaných tiskáren a níže
uvedené položky.
A: Název produktu (Product Name)
Zobrazuje název produktu rozpoznané tiskárny. Jestliže není možné tiskárnu použít, zobrazí se vlevo
uvedená ikona.
: Zobrazuje se, když tiskárna vyžaduje instalaci nebo nebyla konfigurována.
: Zobrazí se, když se adresa IP shoduje s adresou jiné tiskárny.
: : Zobrazí se, když s tiskárnou není možné komunikovat.
Poznámka
• Jestliže není tiskárna, kterou chcete používat, rozpoznána, zkuste nastavit kritéria hledání
tiskárny.
Nastavení kritérií pro hledání tiskáren / Hledání konkrétní tiskárny
• Kliknutí pravým tlačítkem na tiskárnu zobrazí položky nastavení nebo položky k potvrzení.
B: Sériové číslo (posledních 5 čísel) (Serial Number (Last 5 Digits))
Zobrazí poslední pět číslic sériového čísla tiskárny.
C: Stav (Status)
Zobrazí stav tiskárny, jak je uvedeno níže.
• Dostupné (Available)
Signalizuje, jestli je tiskárna dostupná.
58
• Nastavení dokončeno (Setup Completed)
Zobrazí se po provedení nastavení sítě. Kliknutím na možnost Nastavit (Set) okno zavřete.
• Vyžaduje instalaci (Requires Setup)
Znamená, že tiskárna vyžaduje nastavení Wi-Fi.
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
• Nenastaveno (Not Set)
Signalizuje, že tiskárnu není možné používat v síti nebo že je deaktivován protokol IPv6. Zadejte
adresu IP nebo povolte protokol IPv6 v dialogu Nastavení sítě... (Network Settings...).
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
• Překrytí adresy IP (IP Address Overlap)
Signalizuje, že se adresa IP shoduje s adresou jiné tiskárny.
• Neznámý (Unknown)
Signalizuje, že tiskárnu rozpoznanou v režimu Dostupné (Available) v minulosti není možné
nyní používat.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nezobrazí se nic.
D: Adresa IP (IP Address)
Zobrazuje adresu IP tiskárny. Pokud je tiskárna ve stavu Vyžaduje instalaci (Requires Setup), nic
se nezobrazuje.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
E: Umístění (Location)
Zobrazuje umístění tiskárny, jestliže bylo zaregistrováno. Pokud je tiskárna ve stavu Vyžaduje
instalaci (Requires Setup), nic se nezobrazuje.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nezobrazí se nic.
Přiřazení informací o tiskárně
F: Způsob připojení (Connection Method)
Zobrazuje informace o způsobu připojení tiskárny (kabelová síť LAN, Wi-Fi nebo USB).
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se USB.
• Pokud tiskárna podporuje oba způsoby připojení k síti LAN, bude tiskárna rozpoznána jako dvě
tiskárny a ty se zobrazí samostatně. (Stejná čísla jsou uvedena v části Sériové číslo
(posledních 5 čísel) (Serial Number (Last 5 Digits)).)
• Pokud tiskárna nepodporuje kabelovou síť LAN, kabelová síť LAN se nezobrazí.
• Pokud nástroj IJ Network Device Setup Utility používáte na počítači, který nepodporuje síť Wi-Fi,
možnost Wi-Fi se nezobrazí.
59
G: Způsob nastavení (Setting Method)
Zobrazuje způsob nastavení tiskárny.
• Automaticky (Auto)
Zobrazuje se, když se adresa IP tiskárny stanovuje automaticky.
• Ručně (Manual)
Zobrazuje se, když se adresa IP tiskárny stanovuje ručně.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
H: Adresa MAC (MAC Address)
Zobrazuje adresu MAC rozpoznané tiskárny.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
I: Název zařízení (Device Name)
Zobrazuje název zařízení tiskárny, jestliže byl zaregistrován.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nezobrazí se nic.
• Tiskárna s hlášením Vyžaduje instalaci (Requires Setup) zobrazeným pod položkou Stav
(Status) se nezobrazuje.
Přiřazení informací o tiskárně
J: IPv6
Zpráva Zapnuto (On) se zobrazí, když je tiskárně přiřazená adresa IPv6.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, zobrazí se znak "-".
K: Zobrazuje stav tiskárny a provozní pokyny.
Výběrem tiskárny v seznamu tiskáren zobrazíte její aktuální stav a co máte dále. udělat.
Nabídky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Tato část popisuje nabídky na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Nabídka Nastavení tiskárny (Printer Settings)
Nabídka Nastavení tiskárny
60
B: Nabídka Zobrazit (View)
Nabídka Zobrazit
C: Nabídka Možnosti (Option)
Nabídka Možnosti
D: Nabídka Nápověda (Help)
Nabídka Nápověda
Položky na panelu nástrojů obrazovky nástroje Canon IJ Network
Device Setup Utility
Tato část popisuje položky na panelu nástrojů obrazovky Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Nastavení kabelové sítě nebo sítě Wi-Fi.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Nastavení sítě... (Network Settings...) v nabídce
Nastavení tiskárny (Printer Settings).
B: Znovu rozpozná tiskárny.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Aktualizace (Update) v nabídce Zobrazit (View).
C: Přestane zjišťovat tiskárny.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Storno (Cancel) v nabídce Zobrazit (View).
D: Přepne seznam tiskáren. (tiskárny IPv4, IPv6 nebo USB)
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Přepnout zobrazení (Switch View) v nabídce
Zobrazit (View).
• Můžete také zobrazit seznam tiskáren připojených přes rozhraní USB. (Není dostupné pro
některé modely.) V tomto případě vyberte možnost USB.
E: Zobrazí tuto příručku.
Poznámka
• Tato položka má stejnou funkci jako možnost Příručka online (Online Manual) v nabídce
Nápověda (Help).
61
Provedení síťových nastavení
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový kabel)
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
Přiřazení informací o tiskárně
62
Provedení/změna nastavení kabelové sítě LAN (ethernetový
kabel)
Nastavení kabelové sítě LAN provedete/změníte následovně.
Poznámka
• Pro některé modely můžete provést nastavení sítě pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
i v případě, že je tiskárna připojena přes rozhraní USB. Tiskárny, pro které můžete provést nastavení,
zobrazíte výběrem možnosti USB pro položku Přepnout zobrazení (Switch View) v nabídce Zobrazit
(View).
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně.
Zobrazí se seznam rozpoznaných tiskáren.
4. Vyberte ze seznamu tiskáren tiskárnu, u které chcete provést/změnit nastavení.
Nastavte volbu tiskárny, u níž je jako Způsob připojení (Connection Method) zobrazena možnost
Kabelová síť LAN (Wired LAN) a jako Stav (Status) možnost Dostupné (Available).
Nastavení tiskárny, u níž není jako Stav (Status) zobrazena možnost Dostupné (Available), můžete
provést prostřednictvím připojení USB.
Chcete-li provést nastavení tiskárny připojené přes USB, vyberte z rozevírací nabídky na panelu nástrojů
možnost USB a vyberte tiskárnu, u níž chcete provést/změnit nastavení.
5. Vyberte možnost Nastavení sítě... (Network Settings...) v nabídce Nastavení tiskárny
(Printer Settings).
Zobrazí se obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer Password).
Více informací o hesle získáte v části Heslo správce.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
provedete/změníte nastavení.
• Pokud v kroku 4 vyberete tiskárnu připojenou přes USB, objeví se postupně obrazovka Potvrdit
heslo tiskárny (Confirm Printer Password) a obrazovka uvedená níže.
Vyberte možnost Kabelová síť LAN (Wired LAN) a klikněte na tlačítko OK.
63
6. Zadejte heslo a klikněte na možnost OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Settings).
7. Proveďte/změňte nastavení.
Obrazovku je možné přepínat mezi protokoly IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu protokol přepnete.
• Nastavení protokolu IPv4
A: Použít adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybráno. (zobrazeno šedě)
B: Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Tuto možnost vyberte, chcete-li používat adresu IP automaticky přiřazenou serverem DHCP.
Na směrovači je třeba zapnout funkci serveru DHCP.
C: Použít tuto adresu IP (Use next IP address)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu.
• Nastavení protokolu IPv6
Poznámka
• Vyberete-li v kroku 4 tiskárnu připojenou pomocí konektor USB, podle typu tiskárny, kterou
používáte, nelze provést nastavení IPv6.
Podrobnosti naleznete v Seznamu modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím
připojení USB.
64
A: Použít adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Vyberte, kdy používat tiskárnu s prostředím IPv6.
B: Použít bezstavovou adresu: (Use Stateless Address:)
Vyberte, kdy používat přiřazenou adresu IP automaticky. Použijte směrovač kompatibilní
s protokolem IPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
C: Použít ruční adresu: (Use Manual Address:)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP a délku předpony adresy IP.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
D: Použít DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Vyberte, kdy získat adresu IP pomocí protokolu DHCPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
8. Klikněte na tlačítko Nastavit (Set).
65
Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi
Nastavení sítě Wi-Fi provedete/změníte podle pokynů níže.
Důležité
• Před provedením nastavení tiskárny povolte možnost Snadné bezdrátové připojení (bezkabelová
instalace). (Není nutné, pokud měníte adresu IP.) Podrobnosti najdete v příručce online k tiskárně po
vyhledání řetězce "NR049".
• Pokud používáte tiskárnu připojenou přes síť Wi-Fi, z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme
provést nastavení zabezpečení sítě Wi-Fi pomocí přístupu WPA/WPA2.
Poznámka
• Pro některé modely můžete provést nastavení sítě pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
i v případě, že je tiskárna připojena přes rozhraní USB. Tiskárny zobrazíte výběrem možnosti USB pro
položku Přepnout zobrazení (Switch View) v nabídce Zobrazit (View).
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně.
Zobrazí se seznam rozpoznaných tiskáren.
4. Vyberte ze seznamu tiskáren tiskárnu, u které chcete provést/změnit nastavení.
Pokud chcete provést nastavení, vyberte tiskárnu využívající síť Wi-Fi uvedenou v části Způsob
připojení (Connection Method) a Dostupné (Available) nebo zobrazené oznámení Vyžaduje
instalaci (Requires Setup) v části Stav (Status).
Nastavení tiskárny, u níž není jako Stav (Status) zobrazena možnost Dostupné (Available) nebo
Vyžaduje instalaci (Requires Setup), můžete provést prostřednictvím připojení přes USB.
Chcete-li provést nastavení tiskárny připojené přes USB, vyberte z rozevírací nabídky na panelu nástrojů
možnost USB a vyberte tiskárnu, u níž chcete provést/změnit nastavení.
5. Vyberte možnost Nastavení sítě... (Network Settings...) v nabídce Nastavení tiskárny
(Printer Settings).
Zobrazí se obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer Password).
Více informací o hesle získáte v části Heslo správce.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
provedete/změníte nastavení.
• Pokud v kroku 4 vyberete tiskárnu připojenou přes USB a vybraná tiskárna je kompatibilní
s kabelovou sítí LAN, objeví se postupně obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer
Password) a obrazovka uvedená níže.
66
Vyberte možnost Wi-Fi a klikněte na OK.
6. Zadejte heslo a klikněte na možnost OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Settings).
7. Proveďte/změňte nastavení.
Obrazovku je možné přepínat mezi protokoly IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu protokol přepnete.
• Nastavení protokolu IPv4/IPv6
A: Typ sítě: (Network Type:)
Vyberte režim Wi-Fi.
◦ Infrastruktura (Infrastructure)
Tiskárnu připojí k síti Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače.
◦ Přímá (Direct)
Umožňuje připojení tiskárny k bezdrátovým komunikačním zařízením (smartphone nebo
tablet) bez bezdrátového směrovače.
Poznámka
• Je-li v počítači povolená funkce Wi-Fi a v kroku 4 vyberete tiskárnu připojenou
pomocí konektoru USB, můžete zvolit možnost Přímá (Direct) podle toho, který typ
tiskárny používáte.
67
• Pokud je zvolena možnost Přímá (Direct), stav všech položek je zobrazený šedě
a nelze provést žádné nastavení.
Kromě toho nebude možné se z počítače v některých provozních prostředích připojit
k internetu.
B: Název sítě (SSID): (Network Name (SSID):)
Zobrazuje se název sítě (SSID) aktuálně používaného připojení Wi-Fi.
Při použití přímého bezdrátového připojení se zobrazí název sítě (SSID) pro tento režim.
C: Hledat... (Search...)
Zobrazí se obrazovka Rozpoznané bezdrátové směrovače (Detected Wireless Routers),
kde bude možné vybrat bezdrátový směrovač pro připojení. U bezdrátového směrovače již
připojeného k počítači se u položky Stav komunikace (Communication Status) zobrazí
možnost Dostupné (Available).
Pokud jste ze seznamu vybrali bezdrátový směrovač, který má u položky Stav komunikace
(Communication Status) uvedený stav Nepřipojeno (Not Connected), kliknutím na
možnost Nastavit (Set) zobrazíte pro bezdrátový směrovač obrazovku nastavení WPA/WPA2
nebo WEP.
Jestliže se zobrazí obrazovka Podrobnosti WEP
Jestliže se zobrazí obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2
D: Typ šifrování: (Encryption Type:)
Zobrazuje metodu šifrování použitou v síti Wi-Fi.
• Nastavení protokolu IPv4
Poznámka
• Níže uvedené položky nastavení jsou dostupné pouze tehdy, když je jako Typ sítě: (Network
Type:) zvolena možnost Infrastruktura (Infrastructure).
Pokud je zvolena možnost Přímá (Direct), stav všech položek je zobrazený šedě a nelze
provést žádné nastavení.
68
A: Použít adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybráno. (zobrazeno šedě)
B: Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Tuto možnost vyberte, chcete-li používat adresu IP automaticky přiřazenou serverem DHCP.
Na bezdrátovém směrovači je třeba zapnout funkci serveru DHCP.
C: Použít tuto adresu IP (Use next IP address)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu.
• Nastavení protokolu IPv6
Poznámka
• Vyberete-li v kroku 4 tiskárnu připojenou pomocí konektor USB, podle typu tiskárny, kterou
používáte, nelze provést nastavení IPv6.
Podrobnosti naleznete v Seznamu modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6 prostřednictvím
připojení USB.
• Níže uvedené položky nastavení jsou dostupné pouze tehdy, když je jako Typ sítě: (Network
Type:) zvolena možnost Infrastruktura (Infrastructure).
Pokud je zvolena možnost Přímá (Direct), stav všech položek je zobrazený šedě a nelze
provést žádné nastavení.
69
A: Použít adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Vyberte, kdy používat tiskárnu s prostředím IPv6.
B: Použít bezstavovou adresu: (Use Stateless Address:)
Vyberte, kdy používat přiřazenou adresu IP automaticky. Použijte směrovač kompatibilní
s protokolem IPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
C: Použít ruční adresu: (Use Manual Address:)
Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není funkce serveru DHCP k dispozici nebo
jestliže chcete používat pevnou adresu IP, vyberte tuto možnost.
Zadejte adresu IP a délku předpony adresy IP.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
D: Použít DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Vyberte, kdy získat adresu IP pomocí protokolu DHCPv6.
Poznámka
• To, jestli je tato položka dostupná, se liší podle používané tiskárny.
8. Klikněte na tlačítko Nastavit (Set).
70
Přiřazení informací o tiskárně
Název umístění nebo název zařízení tiskárny přiřadíte/změníte následovně.
Názvy se zobrazí v polích Název zařízení: a Umístění: na obrazovce nástroje Canon IJ Network Device
Setup Utility.
Poznámka
• Pokud je v rozevírací nabídce na panelu nástrojů vybrána možnost USB, nebude tato položka
nastavení dostupná.
1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě v tiskárně.
Zobrazí se seznam rozpoznaných tiskáren.
4. Vyberte tiskárnu, které se má přiřadit název umístění a název zařízení.
Vyberte tiskárnu, která má u položky Stav (Status) zobrazenou možnost Dostupné (Available).
5. Vyberte možnost Podrobné nastavení tiskárny... (Detailed Printer Settings...) v nabídce
Nastavení tiskárny (Printer Settings).
Zobrazí se obrazovka Potvrdit heslo tiskárny (Confirm Printer Password).
Více informací o hesle získáte v části Heslo správce.
6. Zadejte heslo a klikněte na možnost OK.
Zobrazí se obrazovka Podrobné nastavení tiskárny (Detailed Printer Settings).
7. Proveďte/změňte nastavení.
K dispozici jsou následující položky nastavení.
A: Název zařízení: (Device Name:)
Přiřadí název zařízení.
B: Umístění: (Location:)
Přiřadí název umístění.
8. Klikněte na tlačítko Nastavit (Set).
71
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Následující modely nepodporují funkci "Diagnostikovat a opravit" nástroje IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4100 series
PRO-520
PRO-540
PRO-540S
PRO-560
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-4000S
PRO-6000
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
72
Seznam modelů, které nepodporují konfiguraci IPv6
prostřednictvím připojení USB
U následujících modelů můžete provádět pouze nastavení IPv4 s použitím nástroje IJ Network Device Setup
Utility. (Nelze provádět nastavení IPv6.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iB4100 series
MG3000 series
E470 series
G4000 series
TS5000 series
TS6000 series
TS8000 series
TS9000 series
TR8500 series
TR7500 series
TS9100 series
TS8100 series
TS6100 series
TS5100 series
TS3100 series
E3100 series
TS300 series
E300 series
TR8580 series
TS9180 series
TS8180 series
TS6180 series
TR8530 series
TR7530 series
TS8130 series
TS6130 series
XK70 series
XK50 series
G4010 series
G3010 series
TR4500 series
E4200 series
TS6200 series
TS6280 series
TS6230 series
TS8200 series
XK80 series
TS8280 series
TS8230 series
TS9500 series
TS9580 series
73
• TR9530 series
• TS3300 series
• E3300 series
74
Manipulace s papírem, Originály, Kazety FINE apod.
Vkládání papíru
Vkládání originálů
Výměna kazety FINE
75
Vkládání papíru
Vložení běžného nebo fotografického papíru
76
Vložení běžného nebo fotografického papíru
Můžete vkládat běžný nebo fotografický papír.
Důležité
• Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na velikost 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo
menší, může dojít k uvíznutí papíru.
Poznámka
• Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon. Podrobnosti
o originálních papírech značky Canon naleznete v tématu Podporované typy médií.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
2. Otevřete opěrku papíru (A).
77
Kontrola 3
v tématu Papír je
3. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
4. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
5. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
Neposunujte vodítko papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
78
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
79
6. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (H) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (I).
Poznámka
• K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií
v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení
předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout
u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou
kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavená
velikost papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem,
upravte nastavení papíru v závislosti na nastavení velikosti papíru v zadní přihrádce. Pokud je tato
funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných nastavení chybový kód bránící nesprávnému tisku. Po
zobrazení tohoto chybového kódu ověřte a opravte nastavení papíru.
80
Vkládání originálů
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru
Podporované originály
81
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru
1. Otevřete kryt dokumentu.
2. Vložte originál SKENOVANOU STRANOU DOLŮ na skleněnou desku skeneru.
Zarovnejte roh originálu se značkou pro zarovnání
.
Důležité
• Při vkládání originálu na desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení následujících
pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky skeneru.
Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg
(4,4 libry).
Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Tiskárna nedokáže naskenovat šrafovanou oblast (A) o velikosti 1 mm (0,04 palce) kolem okrajů
skleněné desky skeneru.
82
3. Opatrně přiklopte kryt dokumentu.
Důležité
• Po vložení originálu na desku skeneru nezapomeňte před spuštěním kopírování nebo skenování zavřít
kryt dokumentu.
83
Podporované originály
Položka
Typy originálů
Podrobné informace
• Textový dokument, časopis nebo noviny
• Tištěná fotografie, pohlednice, vizitka nebo disk (BD, DVD, CD apod.)
Velikost (šířka x výška)
Maximálně 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palců)
84
Výměna kazety FINE
Výměna kazety FINE
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na ovládacím panelu
Tipy k inkoustu
85
Výměna kazety FINE
Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni
zobrazením kódu chyby na displeji LCD. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout ani skenovat. Zkontrolujte
kód chyby a podnikněte příslušná opatření.
Pokud dojde k chybě
Během používání tiskárny se postupně okolí výstupního otvoru pro papír může zanášet inkoustem.
Před výměnou kazety FINE je nutné vyčistit okolí výstupního otvoru pro papír.
Postup výměny
Potřebujete-li vyměnit kazety FINE, postupujte následovně.
Důležité
• Nedotýkejte se elektrických kontaktů (A) nebo trysky tiskové hlavy (B) na kazetě FINE. Pokud se jich
dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
• Pokud kazetu FINE vyjmete, ihned vložte novou kazetu. Neponechávejte tiskárnu bez vložené kazety
FINE.
• K výměně použijte novou kazetu FINE. Instalace použité kazety FINE může způsobit ucpání trysek.
S vyjmutou kazetou FINE vás tiskárna nebude moci správně informovat, kdy je třeba kazetu FINE
vyměnit.
• Jakmile byla kazeta FINE nainstalována, nevyjímejte ji z tiskárny a nenechávejte ji venku. Mohlo by
dojít k vyschnutí kazety FINE a po její opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro
zachování optimální kvality tisku doporučujeme kazetu FINE vypotřebovat do šesti měsíců.
Poznámka
• Pokud v systému Windows v kazetě FINE dojde inkoust, můžete krátkou dobu tisknout s barevnou
nebo černou kazetou FINE (podle toho, ve které zbývá inkoust). V porovnání s tiskem pomocí obou
kazet bude ale kvalita tisku nižší. Pro dosažení optimální kvality doporučujeme používat novou
kazetu FINE.
I když budete tisknout pouze jedním inkoustem, ponechte prázdnou kazetu FINE nainstalovanou.
Pokud není barevná kazeta FINE nebo černá kazeta FINE nainstalována, dojde k chybě a tiskárna
nemůže tisknout.
Informace o konfiguraci tohoto nastavení naleznete níže.
86
Nastavení požadovaného inkoustu
• Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je
nastaven černobílý tisk.
Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy, které může být potřeba k zachování výkonu
tiskárny, jsou spotřebovávány barevné inkousty i černý inkoust. Pokud dojde inkoust, ihned kazetu
FINE vyměňte za novou kazetu.
Tipy k inkoustu
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Složte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku.
3. Otevřete kryt.
Držák kazety FINE se přesune do polohy pro výměnu.
Upozornění
• Držák kazety FINE nezastavujte, ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku kazety
FINE, dokud se úplně nezastaví.
Důležité
• Vnitřek tiskárny může být znečištěn inkoustem. Při výměně kazety FINE dbejte na to, abyste si
nezašpinili ruce a oděv. Inkoust můžete z vnitřní části tiskárny snadno vytřít papírovým
kapesníkem nebo podobným materiálem.
• Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
• Pokud ponecháte kryt otevřený více než 10 minut, držák kazety FINE se přesune zcela vlevo
a dojde k chybě. V takovém případě kryt zavřete a poté jej znovu otevřete.
4. Vyjměte prázdnou kazetu FINE.
1. Stlačte kazetu FINE směrem dolů, až zaklapne.
87
2. Vyjměte kazetu FINE.
Důležité
• Manipulujte s kazetou FINE opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
• Prázdnou kazetu FINE zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s
odpadem.
5. Připravte novou kazetu FINE.
1. Vyjměte novou kazetu FINE z obalu a opatrně odstraňte ochrannou pásku (C).
88
Důležité
• Pokud kazetou FINE zatřepete, může se inkoust vylít a zašpinit ruce a okolí. Manipulujte s
kazetou FINE opatrně.
• Dejte pozor, abyste si nezašpinili ruce a okolí inkoustem ze sejmuté ochranné pásky.
• Po odstranění ochrannou pásku znovu nepřipevňujte. Zlikvidujte ji v souladu s místními zákony
a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.
• Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani trysek tiskové hlavy na kazetě FINE. Pokud se jich
dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
6. Nainstalujte kazetu FINE.
1. Vložte do držáku kazety FINE šikmo novou kazetu FINE.
Barevná kazeta FINE by se měla instalovat do levé patice a černá kazeta FINE do pravé patice.
Důležité
• Vložte kazetu FINE opatrně tak, aby nenarazila do elektrických kontaktů na držáku kazety FINE.
89
2. Zatlačte na kazetu FINE směrem dovnitř a nahoru, dokud nezapadne na místo.
Důležité
• Zkontrolujte, zda je kazeta FINE správně nainstalována.
90
• Tiskárna nemůže tisknout, pokud nejsou nainstalovány barevná kazeta FINE i černá kazeta
FINE. Nezapomeňte nainstalovat obě kazety.
7. Zavřete kryt.
Poznámka
• Pokud se po zavření krytu na displeji LCD zobrazí chybový kód, proveďte vhodnou akci.
Pokud dojde k chybě
• Při provozu může tiskárna vydávat hluk.
8. Upravte pozici tiskové hlavy.
Po výměně kazety FINE proveďte nastavení tiskové hlavy.
Poznámka
• Tiskárna začne po nastavení tiskové hlavy před tiskem automaticky čistit tiskovou hlavu
a poloha tiskové hlavy se automaticky upraví. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně
dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce.
91
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na
ovládacím panelu
Poznámka
• Tiskárna je vybavena čidlem hladiny inkoustu, které umožňuje určit hladinu zbývajícího inkoustu. Při
instalaci nové kazety FINE tiskárna předpokládá, že je plná. Potom začne sledovat hladinu zbývajícího
inkoustu. Pokud nainstalujete použitou kazetu FINE, nemusí u ní být hladina inkoustu uvedena
správně. V takovém případě považujte informaci o hladině inkoustu jen za určité vodítko.
• Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budou kontrolky inkoustu
a kontrolka Alarm blikáním signalizovat chybu. Chybový kód se zobrazí také na displeji LCD.
Zkontrolujte kód chyby a podnikněte příslušná opatření.
Pokud dojde k chybě
V pohotovostním režimu kopírování můžete stav inkoustu kontrolovat pomocí kontrolek Barevný inkoust
(Color Ink) a Černý inkoust (Black Ink).
* Pro názornost jsou všechny kontrolky na ovládacím panelu zobrazeny rozsvícené.
A: Kontrolka Alarm
B: Kontrolka Černý inkoust (Black Ink)
C: Kontrolka Barevný inkoust (Color Ink)
Rozsvítí se kontrolka Barevný inkoust (Color Ink) nebo kontrolka Černý inkoust (Black Ink)
Dochází inkoust. Připravte novou inkoustovou kazetu. Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou
kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.
Kontrolka Barevný inkoust (Color Ink) nebo kontrolka Černý inkoust (Black Ink) bliká spolu s
kontrolkou Alarm
Došlo k chybě.
Pokud dojde k chybě
* U některých typů chyb nemusí kontrolka Alarm blikat.
Poznámka
• Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.
V systému Windows:
Kontrola stavu inkoustu z počítače
V systému macOS:
92
Kontrola stavu inkoustu z počítače
93
Tipy k inkoustu
Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?
Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku. Inkoust se nepoužívá pouze k tisku, ale také k čištění
tiskové hlavy pro zachování optimální kvality tisku.
Tiskárna je vybavena funkcí automatického čištění inkoustových trysek, aby se zabránilo jejich zanesení.
V průběhu čištění trysek je množství použitého inkoustu omezené a malé.
Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?
Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo
na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.
94
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný
Postup údržby
Tisk testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
95
Postup údržby
Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např.
vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.
Důležité
• Kazetu FINE neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s kazetou FINE.
Poznámka
• Zkontrolujte, zda je v kazetě FINE inkoust.
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na ovládacím panelu
• Zkontrolujte, zda je kazeta FINE správně nainstalována.
Postup výměny
Zkontrolujte také, zda je zespodu kazety FINE odstraněna oranžová ochranná páska.
• Pokud kontrolka Alarm svítí nebo bliká, přečtěte si část Pokud dojde k chybě.
• V systému Windows se může výsledek tisku zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality
tisku.
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Pomocí tiskárny
Tisk testovacího vzorku trysek
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Krok 2
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
96
Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy:
Krok 3
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:
Krok 4
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává:
Krok 5
Vyměňte kazetu FINE.
Výměna kazety FINE
Poznámka
• Pokud se problém po výměně kazety FINE nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
97
Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky
nevyrovnané):
Krok
Nastavte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Nastavení tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
Nastavení polohy Tisková hlava
98
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Vyměňte kazetu FINE,
ve které dochází inkoust.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 1.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Neprovádějte žádné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek.
5. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
99
Kontrola testovacího vzorku trysek
Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.
1. Zkontrolujte, zda ve vzorku A nechybí čáry nebo zda ve vzorku B nejsou vodorovné bílé
pruhy.
Pokud ve vzorku A chybí čáry:
C: Správně
D: Špatně (ve vzorku chybí některé čáry)
Pokud jsou ve vzorku B vodorovné bílé pruhy:
E: Správně
F: Špatně (jsou přítomné vodorovné bílé pruhy)
Pokud se nevytiskne některá z barev ve vzorku (A) nebo vzorku (B):
(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)
Při použití některého z výše uvedeného nastavení je třeba vyčistit tiskovou hlavu.
100
Čištění tiskové hlavy
Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou
hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává
inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 2.
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Čištění bude dokončeno, jakmile začne kontrolka ZAPNOUT (ON) po blikání svítit.
Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. To potrvá
přibližně 1 minutu.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Poznámka
• Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění
tiskové hlavy.
101
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění
tiskové hlavy, takže hloubkové čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 3.
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.
Čištění bude dokončeno, jakmile začne kontrolka ZAPNOUT (ON) po blikání svítit.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá
přibližně 1 až 2 minuty.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové
hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, vyměňte kazetu FINE za novou. Pokud se problém po výměně kazety
FINE nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum společnosti Canon s žádostí o opravu.
102
Nastavení tiskové hlavy
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici
tiskové hlavy.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.
Vyměňte kazetu FINE, ve které dochází inkoust.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 4.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Bude vytištěn list pro nastavení tiskové hlavy.
Důležité
• Nedotýkejte se žádných potištěných částí na listu pro nastavení tiskové hlavy. Dojde-li
k znečištění nebo pomačkání listu, nemusí jej být možné správně naskenovat.
103
• Pokud se list pro nastavení tiskové hlavy nevytiskne správně, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) a
celý postup zopakujte od začátku.
5. Umístěte list pro nastavení tiskové hlavy na skleněnou desku.
Umístěte list pro nastavení tiskové hlavy POTIŠTĚNOU STRANOU SMĚREM DOLŮ a zarovnejte
značku
na levém horním rohu papíru se značkou pro zarovnání
.
6. Opatrně zavřete kryt dokumentu a stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna začne skenovat list pro nastavení tiskové hlavy a poloha tiskové hlavy se upraví automaticky.
Nastavení polohy tiskové hlavy bude dokončeno, když kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat
a rozsvítí se.
Sejměte list pro nastavení tiskové hlavy z desky skeneru.
Důležité
• Neotevírejte kryt dokumentů ani neposunujte list pro nastavení tiskové hlavy z skleněné desky
skeneru, dokud není nastavování tiskové hlavy dokončeno.
• Pokud se nastavení polohy tiskové hlavy nezdařilo, rozsvítí se kontrolka Alarm. Stisknutím
tlačítka OK uvolněte chybu a poté podnikněte příslušný krok.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Pokud nejsou v systému Windows výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy
tiskové hlavy, nastavte polohu tiskové hlavy ručně z počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat aktuální hodnoty nastavení pozice tiskové hlavy, přidržte
stisknuté tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 6, a stiskněte tlačítko
Černý (Black) nebo Barevný (Color).
104
Čištění
Čištění externích povrchů
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Čištění válečků podavače papíru
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
105
Čištění válečků podavače papíru
Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván
správně. V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru.
Připravte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter nebo komerčně dostupný čistící list
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Ze zadní přihrádky vyjměte všechen papír.
3. Vyčistěte válečky podavače papíru bez přítomnosti papíru.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 7.
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.
4. Válečky podavače papíru vyčistěte papírem.
1. Počkejte, až se válečky podavače papíru přestanou točit, a vložte do zadní přihrádky jeden
list běžného papíru formátu A4 nebo Letter nebo komerčně dostupný čisticí list.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.
5. Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaného čištění válečků podavače papíru v zadní
přihrádce, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a potom vlhkým bavlněným hadříkem otřete válečky
podavače papíru (B), které se nacházejí uvnitř zadní přihrádky. Bílý plastový díl (A) při tom ručně otáčejte.
Operaci proveďte alespoň dvakrát. Nedotýkejte se válečků (B) prsty.
106
Po vyčištění válečků podavače papíru zapněte napájení a znovu proveďte čištění válečků podavače papíru.
Pokud se problém po čištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
107
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru
při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*
* Použijte nový list papíru.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Připravte papír.
1. Přeložte na šířku jeden list běžného papíru o velikosti A4 nebo Letter a poté jej rozložte.
2. Vložte do zadní přihrádky pouze tento list papíru, a to otevřenou stranou směrem k sobě.
3. Vytáhněte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 8.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.
Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní
desky.
Poznámka
• Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.
Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny.
Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.
Důležité
• Před čištěním tiskárnu vypněte a odpojte.
108
109
Přehled
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU a EEA)
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Ukládání vytištěných obrázků
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
Signalizace displeje LCD
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
Technické údaje
110
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU&EEA)
111
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
• Tato příručka obsahuje důležitá upozornění a bezpečnostní opatření týkající se tiskárny.
Tiskárnu nepoužívejte jinými způsoby, než jaké jsou popsány v přiložených příručkách. V opačném
případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným neočekávaným nehodám.
Značky bezpečnostních standardů a prohlášení platí pouze pro podporovaná napětí a frekvence v
příslušných zemích nebo regionech.
Varování
• Uživatelé s kardiostimulátory:
Tento výrobek vyzařuje nízkoúrovňový magnetický tok. Pokud máte neobvyklé pocity, vzdalte se od
výrobku a informujte se u svého lékaře.
• Tiskárnu nepoužívejte v následujících případech:
Ihned přestaňte tiskárnu používat, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte váš místní servis se
žádostí o opravu.
Kovové předměty nebo kapaliny vnikly do vnitřních částí tiskárny.
Tiskárna vydává kouř, podivný zápach nebo neobvyklé zvuky.
Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřály nebo byly přerušeny, ohnuty či jiným způsobem
poškozeny.
• Nedodržení následujících pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění:
Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých rozpouštědel, jako je alkohol nebo ředidlo.
Neotevírejte ani neupravujte tiskárnu.
Používejte pouze napájecí kabel/kabely dodané s tiskárnou. Nepoužívejte tyto kabely s jinými
zařízeními.
Nepřipojujte zařízení k jiným napětím nebo frekvencím, než pro jaké bylo určeno.
Zapojte napájecí kabel úplně do zástrčky.
Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
Nepoškozujte napájecí kabel zkroucením, zauzlováním, svázáním, vytažením nebo nadměrným
ohnutím.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
Nezapojujte do jediné zásuvky elektrické sítě více napájecích kabelů. Nepoužívejte více
prodlužovacích kabelů.
Neponechávejte tiskárnu za bouřky zapojenou do elektrické sítě.
Při čištění vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely. K čištění nepoužívejte hořlavé spreje
nebo kapaliny, jako je líh či ředidla.
Jednou za měsíc napájecí kabel odpojte, abyste mohli zkontrolovat, jestli se nepřehřívá,
nekoroduje, není ohnutý, poškrábaný, popraskaný nebo jinak poškozený.
Upozornění
• Během tisku nevkládejte ruce do tiskárny.
• Nedotýkejte se tiskové hlavy nebo jiných kovových součástí ihned po tisku.
• Inkoust
112
Inkoust udržujte mimo dosah dětí.
Dojde-li k náhodnému olíznutí nebo spolknutí inkoustu, vypláchněte si ústa a vypijte jednu nebo
dvě sklenice vody. Dojde-li k podráždění nebo nevolnosti, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě, že se inkoust dostane do kontaktu s očima, ihned vypláchněte oči vodou. V případě,
že se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou, ihned si omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Pokud podráždění očí nebo pokožky přetrvává, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Přemisťování tiskárny
Tiskárnu nedržte za kazetu. Tiskárnu uchopte za stran a přenášejte ji oběma rukama.
Všeobecné poznámky
Výběr umístění
Podrobnosti o provozních podmínkách viz „Technické údaje“ v materiálu Příručka online.
• Tiskárnu neinstalujte do míst, která jsou nestabilní nebo vystavená nadměrným vibracím.
• Tiskárnu neinstalujte na místech, která jsou velmi horká (místa na přímém slunečním světle a místa
v blízkosti topných těles), velmi vlhká nebo prašná, resp. jde o venkovní prostředí.
• Tiskárnu neumisťujte na silnou rohožku nebo koberec.
113
• Tiskárnu neumisťujte až ke stěně.
Napájení
• Za všech okolností udržujte dostupnou oblast okolo zásuvky elektrické sítě, abyste mohli v případě
potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
• Nikdy nevytahujte zástrčku napájecího kabelu taháním za kabel samotný.
Všeobecné poznámky
• Tiskárnu nenaklánějte, nestavte na kratší stranu, ani ji neotáčejte horní stranou dolů. Mohlo by dojít
k úniku inkoustu.
• Na horní stranu tiskárny nepokládejte žádné předměty. Buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli
kovovým předmětům, jako jsou sponky na papír a svorky, resp. nádoby obsahující hořlavé kapaliny,
jako je například alkohol nebo ředidlo.
• Při vkládání originálu na skleněnou desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení
následujících pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky
skeneru.
◦ Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg (4,4
libry).
◦ Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo upravovat kazety FINE. Mohl by z nich uniknout inkoust a
poškodit vaši tiskárnu.
• Nevhazujte kazety FINE do ohně.
114
Informace o předpisech
Interferenční rušení
Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení. Signály z
tiskárny mohou narušovat správnou činnost těchto zařízení.
115
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
116
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
117
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
118
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
119
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
120
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
121
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
122
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
123
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
124
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
125
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
126
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Ukládání vytištěných obrázků
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
127
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Skenování, tisk, kopírování nebo úprava kopií v následujících případech může být trestná podle právních
předpisů.
Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.
• Bankovky
• Peněžní poukázky
• Depozitní certifikáty
• Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Identifikační průkazy nebo odznaky
• Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
• Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
• Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
• Cestovní šeky
• Stravenky
• Cestovní pasy
• Imigrační dokumenty
• Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Cenné papíry a jiné dluhopisy
• Akcie
• Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka
128
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentů!
Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentů. Při otvírání krytu dokumentů by tyto předměty mohly
zapadnout do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny. Tiskárnu umístěte z dosahu padajících
předmětů.
129
Přeprava tiskárny
Při přepravě tiskárny kvůli její opravě nebo během stěhování dodržujte následující pokyny.
Důležité
• Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství
ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
• Ponechte kazetu FINE nainstalovanou v tiskárně a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) zařízení
vypněte. To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před vysycháním.
• Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy
by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
• Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO
STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení
„KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.
1. Vypněte tiskárnu.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, a odpojte napájecí kabel.
Důležité
• Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí nebo bliká, mohlo by dojít
k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.
3. Složte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku a poté zavřete opěrku
papíru.
4. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
5. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté
tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
6. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.
130
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Pokud jste v tiskárně zadali osobní údaje, hesla nebo jiná bezpečností nastavení, tyto informace se mohou
uložit v tiskárně.
Před odesláním tiskárny k opravě, jejím zapůjčením, přenosu tiskárny na jiné místo nebo její likvidací
nezapomeňte provést následující kroky, které vám umožní odstranit osobní údaje a zabránit neoprávněným
uživatelům v přístupu k nim.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 17.
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
131
Zachování vysoké kvality tisku
Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy
následující pravidla pro tisk v optimální kvalitě.
Poznámka
• Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou
nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel dříve, než je vypnuto napájení!
Pokud vypnete napájení stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON), tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu
(trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky dříve, než
zhasne kontrolka ZAPNOUT (ON), tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo
ucpání.
Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí.
Tiskněte pravidelně!
Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava
může vyschnout nebo se zanést, není-li tiskárna delší dobu používána. Doporučujeme používat tiskárnu
alespoň jednou za měsíc.
132
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
Signalizace displeje LCD
133
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Ovládací panel
134
Pohled zepředu
A: Kryt dokumentu
Po jeho otevření můžete položit originál na skleněnou desku skeneru.
B: Opěrka papíru
Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.
C: Vodítko papíru
Zarovnejte s levým okrajem stohu papíru.
D: Zadní přihrádka
Sem vložte papír. Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět
po jednom.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
E: Kryt
Po otevření tohoto krytu je možné vyměnit kazetu FINE nebo vyjmout z tiskárny uvíznutý papír.
F: Výstupní zásobník na papír
Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem ji vytáhněte.
G: Nástavec výstupního zásobníku
Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.
135
H: Ovládací panel
Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji.
Ovládací panel
I: Deska skeneru
Sem vložte originál.
136
Pohled zezadu
A: Konektor napájení
Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.
B: Port USB
Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.
Důležité
• Nedotýkejte se kovového krytu.
• Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB, když tiskárna tiskne z počítače nebo když do počítače skenuje.
Může to způsobit řadu potíží.
137
Pohled dovnitř
A: Kazeta FINE (inkoustové kazety)
Vyměnitelná kazeta je integrována s tiskovou hlavou a nádržkou s inkoustem.
B: Držák kazety FINE
Nainstalujte kazetu FINE.
Barevná kazeta FINE by se měla instalovat do levé patice a černá kazeta FINE do pravé patice.
Poznámka
• Informace o výměně kazety FINE naleznete v tématu Výměna kazety FINE.
Důležité
• Oblast kolem těchto dílů C může být potřísněna inkoustem. Na funkci tiskárny to nemá vliv.
• Nedotýkejte se částí C. Pokud se jich dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
138
Ovládací panel
* Pro názornost jsou všechny kontrolky na ovládacím panelu zobrazeny rozsvícené.
A: Tlačítko ZAPNOUT (ON)
Zapne nebo vypne napájení. Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je kryt dokumentu zavřený.
B: Kontrolka ZAPNOUT (ON)
Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí.
C: Tlačítko Síť (Network)
Aktivuje nebo deaktivuje síť Wi-Fi.
D: Tlačítko Přímé (Direct)
Aktivuje nebo deaktivuje přímé bezdrátové připojení
E: Tlačítko Informace (Information)
Zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
F: Tlačítko Nastavení (Setup)
Pomocí této nabídky můžete provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny. Opakovaným
stiskem tohoto tlačítka můžete procházet zobrazení segmentů na displeji LCD.
G: Kontrolka Alarm
Pokud dojde k chybě, svítí nebo bliká.
H: Kontrolky inkoustu
Tato kontrolka svítí nebo bliká, například pokud dojde inkoust.
Horní kontrolka indikuje stav černé kazety FINE, dolní kontrolka indikuje stav barevné kazety FINE.
139
I: LCD (Liquid Crystal Display)
Zobrazí počet kopií, kód údržby, kód chyby nebo různé ikony.
Signalizace displeje LCD
J: Tlačítko Výběr papíru (Paper Select)
Vyberte velikost papíru pro tiskárnu.
K: Tlačítko OK
Dokončí výběr nastavení velikosti papíru. Toto tlačítko slouží k řešení potíží.
L: Tlačítko Zastavit (Stop)
Slouží ke zrušení operací. Stisknutím tohoto tlačítka lze zrušit probíhající úlohu tisku, kopírování nebo
skenování.
M: Tlačítko Černý (Black)*
Slouží k zahájení černobílého kopírování. Stisknutím tohoto tlačítka také dokončíte výběr nastavení
položky nebo řešení potíží.
N: Tlačítko Barevný (Color)*
Slouží ke spuštění barevného kopírování. Stisknutím tohoto tlačítka také dokončíte výběr nastavení
položky nebo řešení potíží.
* V softwarových aplikacích nebo příručkách se tlačítka Barevný (Color) a Černý (Black) souhrnně
nazývají "Start" nebo "OK".
140
Napájení
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Odpojení tiskárny
141
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí, tiskárna je zapnuta.
I když je displej LCD zhasnutý, svítí-li kontrolka ZAPNOUT (ON), je tiskárna zapnuta.
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud tiskárna nebude přibližně 10 minut používána, displej LCD zhasne. Displej se znovu rozsvítí po
stisknutí libovolného tlačítka nebo provedením tisku.
142
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Zapnutí tiskárny
1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Kontrolka ZAPNOUT (ON) zabliká a potom zůstane rozsvícená.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud se na displeji LCD zobrazí chybový kód, přejděte k části Pokud dojde k chybě.
• Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného
pomocí kabelu USB nebo bezdrátové sítě spuštěna operace tisku nebo skenování. Ve
výchozím nastavení je tato funkce vypnuta.
Pomocí tiskárny
Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny
Pomocí počítače
V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
Vypnutí tiskárny
1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat, je tiskárna vypnuta.
143
Důležité
• Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON)
nesvítí.
Poznámka
• Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny
žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je
tato funkce zapnuta.
Pomocí tiskárny
Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny
Pomocí počítače
V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
144
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu
neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.
Upozornění
• Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, odpojte
napájecí kabel a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
145
Odpojení tiskárny
Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.
Důležité
• Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON) a poté ověřte, že nesvítí kontrolka
ZAPNOUT (ON). Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka ZAPNOUT (ON), může
způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.
1. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu.
2. Ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).
3. Odpojte napájecí kabel.
Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.
146
Signalizace displeje LCD
Na displeji LCD je uveden počet kopií, kód údržby, kód chyby nebo různé ikony.
A: Stav sítě
Zobrazí se po aktivaci sítě Wi-Fi.
B: Aktuální stav sítě
Popisuje aktuální stav sítě.
Ikona se liší v závislosti na používané síti nebo stavu sítě.
(Síla signálu: 81 % nebo více): Tiskárnu je možné v síti Wi-Fi používat bez problémů.
(Síla signálu: 51 % nebo více): V závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, například že
tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového směrovače.
(Síla signálu: 50 % nebo méně): Může docházet k potížím, jako např. že tiskárna nebude moci
tisknout. Umístěte tiskárnu do blízkosti bezdrátového směrovače.
Wi-Fi je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.
C: Zobrazení segmentů
Zobrazí počet kopií, kód údržby nebo kód chyby.
Zobrazí se čísla od 0 do 19, nebo písmena abecedy.
D: Stav papíru
Zobrazí se při vkládání papíru do zadní přihrádky. Ikona bliká také v případě, že vyberete velikost
papíru po stisknutí tlačítka Výběr papíru (Paper Select).
* Tato ikona se nezobrazí v případě, že je zakázána funkce pro detekci rozdíleného papíru.
E: Velikost papíru
Zobrazí aktuální velikost papíru. Informace o velikosti papíru bliká také v případě, že vyberete velikost
papíru po stisknutí tlačítka Výběr papíru (Paper Select).
147
F: Nastavení
K zobrazení můžete použít tlačítko Nastavení (Setup). V rámci této ikony vyberte nabídku, ve které
můžete provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny.
G: Přímé
Zobrazí se, pokud je povoleno přímé bezdrátové připojení.
148
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
149
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení možností tisku
Registrace často používaného profilu tisku
Nastavení požadovaného inkoustu
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
150
Změna nastavení možností tisku
Podle potřeby můžete změnit podrobná nastavení ovladače tiskárny pro tisková data odesílaná
z aplikačního softwaru.
Vyberte tuto možnost při potížích s tiskem, například pokud se obrazová data nevytisknou celá.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku... (Print Options...) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup)
Otevře se dialogové okno Možnosti tisku (Print Options).
3. Změňte jednotlivá nastavení
V případě potřeby změňte nastavení jednotlivých položek a poté klepněte na tlačítko OK.
Znovu se zobrazí karta Vzhled stránky (Page Setup).
151
Registrace často používaného profilu tisku
Často používaný profil tisku můžete zaregistrovat v části Běžně používaná nastavení (Commonly Used
Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup). Nepotřebné profily tisku lze kdykoli odstranit.
Registrace profilu tisku
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte potřebné položky
Z nabídky Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení
(Quick Setup) vyberte požadovaný profil tisku a podle potřeby změňte nastavení v nabídce Další
funkce (Additional Features).
Potřebné položky můžete také uložit na kartách Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup).
3. Klepněte na tlačítko Uložit... (Save...)
Otevře se dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings).
4. Uložte nastavení
152
Zadejte název do pole Název (Name). V případě potřeby klepněte na tlačítko Možnosti... (Options...),
nastavte požadované položky a klepněte na tlačítko OK.
V dialogovém okně Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings) klepněte
na tlačítko OK, abyste uložili nastavení tisku a vrátili se na kartu Rychlé nastavení (Quick Setup).
Název a ikona se zobrazí v možnosti Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Důležité
• Hodnoty velikosti stránky, orientace a počtu kopií pro každý list uložíte klepnutím na tlačítko
Možnosti... (Options...) a označením každé položky.
Poznámka
• Pokud znovu nainstalujete ovladač tiskárny nebo aktualizujete jeho verzi, budou ze seznamu Běžně
používaná nastavení (Commonly Used Settings) odstraněna dříve registrovaná nastavení tisku.
Zaregistrovaná nastavení tisku nelze uložit ani zachovat. Pokud byl profil odstraněn, zaregistrujte
nastavení tisku znovu.
Odstranění nepotřebných profilů tisku
1. Vyberte profil tisku, který chcete odstranit
Na kartě Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) v seznamu Rychlé nastavení
(Quick Setup) vyberte profil tisku, který chcete odstranit.
2. Odstraňte profil tisku
Klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko
OK.
Vybraný profil je odstraněn ze seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Poznámka
• Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.
153
Nastavení požadovaného inkoustu
Tato funkce umožňuje z nainstalovaných kazet určit nejvhodnější kazetu FINE v závislosti na jejím
plánovaném využití.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku... (Print Options...) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup)
Otevře se dialogové okno Možnosti tisku (Print Options).
3. V nabídce Tisk pomocí (Print With) vyberte kazetu FINE, kterou chcete použít.
Vyberte požadovanou kazetu FINE pro tisk a klepněte na tlačítko OK.
4. Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Během tisku se použije vybraná kazeta FINE.
Důležité
• Zadáte-li následující nastavení, nebude funkce Pouze černá (Black Only) nadále dostupná, protože
tiskárna bude k tisku dokumentů využívat barevné kazety FINE.
V nabídce Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) je vybrána jiná možnost než Běžný
papír (Plain Paper), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki (A) nebo Hagaki.
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybrána
možnost Bez ohraničení (Borderless).
• Nevyjímejte kazetu FINE, kterou nevyužíváte. Pokud je jakákoli kazeta FINE vyjmuta, není možné
provádět tiskové úlohy.
154
Správa napájení tiskárny
Tato funkce umožňuje ovládat napájení tiskárny pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool.
Vypnout (Power Off)
Funkce Vypnout (Power Off) tiskárnu vypne. Po použití této funkce nebude možné tiskárnu zapnout
z nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Vypněte napájení
Klepněte na tlačítko Vypnout (Power Off). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na
tlačítko OK.
Napájení tiskárny se vypne.
Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)
Možnost Automatické zapínání/vypínání (Auto Power) umožňuje nastavit Automatické zapnutí (Auto
Power On) a Automatické vypnutí (Auto Power Off).
Funkce Automatické zapnutí (Auto Power On) automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.
Funkce Automatické vypnutí (Auto Power Off) automaticky vypne tiskárnu, pokud ovladač tiskárny
nebo tiskárna po zadanou dobu nevykazuje žádnou činnost.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na položku Automatické zapínání/
vypínání (Auto Power)
Otevře se dialogové okno Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings).
Poznámka
• Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se
objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko OK zobrazíte nejaktuálnější nastavení
zadaná v počítači.
3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Automatické zapnutí (Auto Power On)
Výběrem možnosti Povolit (Enable) ze seznamu zapnete tiskárnu vždy, když do ní budou
odeslána tisková data.
155
Automatické vypnutí (Auto Power Off)
Vyberte čas ze seznamu. Pokud po tuto dobu neproběhne žádná činnost v ovladači tiskárny nebo
tiskárně, tiskárna se automaticky vypne.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Nastavení je od této chvíle používáno. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte v seznamu stejným
postupem možnost Zakázat (Disable).
Poznámka
• Po vypnutí tiskárny se zprávy monitoru stavu Canon IJ budou měnit v závislosti na nastavení funkce
Automatické zapnutí (Auto Power On).
Pokud je nastavena možnost Povolit (Enable), zobrazí se zpráva „Tiskárna připravena“. Pokud je
nastavena možnost Zakázat (Disable), zobrazí se zpráva „Tiskárna offline“.
156
Změna provozního režimu tiskárny
Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.
Uživatelská nastavení (Custom Settings)
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na položku Uživatelská nastavení
(Custom Settings)
Otevře se dialogové okno Uživatelská nastavení (Custom Settings).
Poznámka
• Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se
objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko OK zobrazíte nejaktuálnější nastavení
zadaná v počítači.
3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)
Funkce Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment) v nástroji Canon IJ Printer Assistant
Tool je obvykle nastavena na automatické nastavení tiskové hlavy, ale můžete ji změnit na ruční.
Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, proveďte ruční
nastavení tiskové hlavy.
Chcete-li provést ruční nastavení tiskové hlavy, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li provést
automatické nastavení tiskové hlavy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape])
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) lze v možnosti Orientace (Orientation) změnit směr
otočení papíru s orientací Na šířku (Landscape).
Chcete-li během tisku otočit tištěná data o 90 stupňů doleva, vyberte tuto položku. Chcete-li
během tisku otočit tištěná data o 90 stupňů doprava, zrušte výběr této položky.
Důležité
• Toto nastavení neměňte, když je tisková úloha zobrazena ve frontě tisku. Jinak může dojít
k vynechání znaků nebo poškození rozvržení.
Poznámka
• Pokud v nabídce Velikost stránky (Page Size) na záložce Vzhled stránky (Page Setup)
vyberete možnost Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25"), Yougata 6 98x190mm
(Yougata 6 3.86"x7.48"), Obchodní obálka 10 (Envelope Com 10) nebo Obálka DL
(Envelope DL), tiskárna otočí papír při tisku o 90 stupňů doleva bez ohledu na nastavení
157
Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape]).
Nerozpoznávat neshodu nastavení papíru při tisku z počítače (Do not detect mismatched paper
settings when printing from a computer)
Pokud se chystáte tisknout dokumenty z počítače a vložený papír v tiskárně se neshoduje
s nastavením papíru v ovladači tiskárny, toto nastavení umožňuje zablokovat zobrazení zprávy
a umožní vám v tisku pokračovat.
Toto políčko označte, pokud chcete zakázat zjišťování neshodujícího se nastavení papíru.
Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)
Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Posunutím
posuvníku doprava prodloužíte dobu pozastavení, zatímco posunutím posuvníku doleva ji
zkrátíte.
Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve,
než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK a po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.
158
Změna nastavení z ovládacího panelu
Nastavení tichého režimu
Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny
Inicializace nastavení tiskárny
Přepnutí/zakázání funkce bezdrátového připojení
159
Nastavení tichého režimu
Tuto funkci tiskárny použijte, chcete-li snížit provozní hluk, například při tisku v noci.
Nastavení proveďte následujícím postupem.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 12.
3. Stiskněte tlačítko Barevný (Color).
Chcete-li tuto funkci zakázat, stiskněte tlačítko Černý (Black).
Důležité
• Ve srovnání s nastavením, ve kterém není zvolen tichý režim, může být provozní rychlost nižší.
Poznámka
• Tichý režim můžete spustit na ovládacím panelu tiskárny nebo v počítači. Bez ohledu na nastavení
tichého režimu bude při použití ovládacího panelu tiskárny a tisku nebo skenování z počítače režim
aktivní.
• V systému Windows můžete tichý režim spustit z ovladače ScanGear (ovladač skeneru).
160
Inicializace nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny můžete inicializovat.
Důležité
• Pokud používáte tiskárnu v síti Wi-Fi, nezapomeňte, že inicializací dojde k vymazání všech síťových
nastavení tiskárny a pravděpodobně nebude možné tisknout z počítače prostřednictvím sítě Wi-Fi.
Pokud budete chtít využívat tiskárnu v síti Wi-Fi, proveďte nastavení podle pokynů na našem webu.
Následujícím postupem inicializujte nastavení tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 17.
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Jsou inicializována všechna nastavení tiskárny. Heslo správce v nástroji Vzdálené UR nebo IJ Network
Device Setup Utility se změní zpět na výchozí nastavení.
Po obnovení hodnot nastavení opakujte.
Poznámka
• Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
Aktuální poloha tiskové hlavy
Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)
161
Přepnutí/zakázání funkce bezdrátového připojení
Následující postup můžete použít k přepnutí funkce bezdrátového připojení nebo k jejímu zakázání.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Síť (Network).
3. Ujistěte se, že z displeje LCD zmizela ikona
162
.
Technické údaje
Obecné technické údaje
Rozhraní
Port USB:
USB Hi-Speed *
Port sítě:
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB HiSpeed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1.
USB a síť lze používat současně.
Provozní prostředí
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace)
* Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.
Doporučené podmínky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace)
* Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického
papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení
Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
(Dodávaný napájecí kabel je určen pouze pro zemi nebo oblast nákupu.)
Spotřeba el. energie
Tisk (kopírování): max. 11 W *1
Pohotovostní režim (minimální): max. 1,7 W *1*2
VYPNUTO: max. 0,3 W
*1 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB
*2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry (Š x H x V)
Přibl. 435 x 316 x 145 mm (přibl. 17,2 x 12,5 x 5,8 palce)
* Se zasunutými zásobníky.
Hmotnost
Přibl. 3,9 kg (Přibl. 8,5 libry)
* S nainstalovanou kazetou FINE.
Technické údaje skenování
Ovladač skeneru
Windows: Technické údaje rozhraní TWAIN 1.9, WIA
163
Maximální velikost skenování
A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palce)
Optické rozlišení (horizontální x vertikální)
600 x 1200 dpi *
Barevné přechody (vstup/
výstup)
Šedá: 16 bit/8 bit
* Optické rozlišení představuje maximální vzorkovací frekvenci podle normy
ISO 14473.
Barva: RGB po 16 bit/8 bit
Technické údaje sítě
Komunikační protokol
SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi
Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Kanály: 1-11 nebo 1-13
* Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší.
Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop
* Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění.
Zabezpečení:
WEP (64/128 bitů)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nastavení:
WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN)
Snadné bezdrát. připojení
Minimální systémové požadavky
Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.
Windows
Operační systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: správné fungování lze zaručit pouze u počítače s předinstalovaným systémem Windows 7 nebo novějším.
Místo na disku
2,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
macOS
Operační systém
OS X 10.11.6, macOS 10.12 – macOS 10.14
164
Místo na disku
1,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Další podporované OS
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Některé funkce nemusí být ve vybraných podporovaných operačních systémech dostupné.
Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon.
Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Instalace ovladačů MP Drivers vyžaduje připojení k internetu nebo disk CD-ROM.
• Windows: Některé funkce nemusí být v aplikaci Windows Media Center dostupné.
• Windows: Ovladač TWAIN (ScanGear) je kompatibilní se specifikací TWAIN 1.9 a vyžaduje
program Správce zdrojů dat dodávaný s operačním systémem.
• macOS: U systému macOS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
• V domácím síťovém prostředí je nutné zachovat port 5222 otevřený. S žádostí o podrobnosti se
obraťte na správce sítě.
• Připojení k internetu vyžadují všechny uživatelské příručky.
Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.
165
Informace o papíru
Podporované typy médií
Omezení pro vkládání papíru
Nepodporované typy médií
Manipulace s papírem
Oblast tisku
166
Podporované typy médií
Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon
nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií
doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.
Typy médií
Velikosti stránek
Gramáž papíru
Typy médií
Originální papír společnosti Canon
Poznámka
• Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání
jednotlivých produktů.
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
• Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na
paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír
kupujte podle názvu.
Papír pro tisk dokumentů:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Papír pro tisk fotografií:
• Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/GP-508>*1
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>*1
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>*1
Papír pro vytváření původního zboží:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Jiný než originální papír společnosti Canon
• Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
167
*1 Velikosti papíru A4 a Letter nejsou podporovány.
Omezení pro vkládání papíru
Nastavení papíru v ovladači tiskárny (systém Windows)
Poznámka
• Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) musíte
zadat velikost stránky a typ média.
Tisk z digitálního fotoaparátu
Velikosti stránek
Můžete použít následující velikosti stránek.
Poznámka
• Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.
Standardní velikosti:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Čtverec 13cm
• Hagaki
Zvláštní velikosti
Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:
• Minimální velikost: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 palců)
• Maximální velikost: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palců)
Gramáž papíru
Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti.
• Běžný papír: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 liber)
168
Omezení pro vkládání papíru
V této části jsou zobrazena omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a výstupního zásobníku na
papír.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Poznámka
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: Přibližně 60 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: Přibližně 50 listů
Papír pro tisk fotografií:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday
13x18cm(5"x7"), 2L(127x178mm), Čtverec 13cm: 10
Use <GP-501/GP-508>*1
listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy
<GP-701>*1
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Hagaki: 20 listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
<PP-201/PP-208/PP-301>*1
Papír pro vytváření původního zboží:
Název média <Model č.>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Zadní zásobník
1 list
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Zadní zásobník
169
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)*2
Přibližně 60 listů (Legal: 10 listů)
*1 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit
úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
*2 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé
podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo
i méně.
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <WOP111>
Přibližně 10 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
Přibližně 10 listů
Při pokračování v tisku na jiný papír, než je uvedeno výše, doporučujeme nejprve vyjmout již vytištěný
papír z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně barev.
170
Nepodporované typy médií
Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze
nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.
• Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
• Vlhký papír
• Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z
poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
• Obrazové pohlednice
• Pohlednice s připevněnou fotografií nebo nálepkou
• Obálky
• Všechny typy děrovaných papírů
• Papír jiného než obdélníkového tvaru
• Sešité nebo slepené papíry
• Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
• Papír pokrytý třpytkami atd.
171
Manipulace s papírem
• Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
• Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém
povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
• Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového
inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
• Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
• Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné
ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním
zářením.
172
Tisk
Tisk z počítače
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk z digitálního fotoaparátu
Nastavení papíru
173
Tisk z počítače
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk z aplikace Canon
Tisk prostřednictvím webové služby
174
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Základní nastavení tisku Základní
Různé metody tisku
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Přehled ovladače tiskárny
Popis ovladače tiskárny
Aktualizace ovladačů MP Drivers
175
Základní nastavení tisku
Tato část popisuje nastavení na Rychlé nastavení kartě pro základní tisk.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté
2. Vložte papír do tiskárny.
3. Otevřete obrazovku pro nastavení ovladače tiskárny
4. Výběr často používaného nastavení
Na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) pomocí nabídky Běžně používaná nastavení (Commonly
Used Settings) vyberte některé z předem definovaných nastavení tisku.
Po zvolení nastavení tisku se nastavení Další funkce (Additional Features), Typ média (Media Type)
a Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) automaticky přepne na přednastavené hodnoty.
5. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V nabídce Kvalita tisku (Print Quality) vyberte možnost Vysoká (High), Standardní (Standard) nebo
Koncept (Draft).
176
Důležité
• Nabídka kvality tisku se může lišit v závislosti na zvoleném nastavení tisku.
6. Klepněte na tlačítko OK
Tiskárna začne tisknout s použitím těchto nastavení.
Důležité
• Pokud vyberete možnost Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current
Settings), dojde k uložení nastavení na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup), Hlavní (Main)
a Vzhled stránky (Page Setup) a tato nastavení se použijí pro další tisk.
177
• Pokud budete chtít zaregistrovat stávající nastavení jako novou předvolbu, klepněte v nabídce Běžně
používaná nastavení (Commonly Used Settings) na tlačítko Uložit... (Save...).
Poznámka
• Pokud se nastavení velikosti papíru z ovladače tiskárny liší od toho uloženého v tiskárně, může dojít
k chybě. Pokyny pro případ chyby naleznete v tématu „Nastavení papíru“.
178
Nastavení papíru v ovladači tiskárny
Nejlepších výsledků při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete typ média, který nejlépe odpovídá
účelu tisku.
V tiskárně můžete použít následující typy médií.
Originální papíry Canon (tisk dokumentů)
Název média <Model č.>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Běžný papír (Plain Paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> Běžný papír (Plain Paper)
Originální papíry Canon (tisk fotografií)
Typ média (Media Type) v ovladači
Název média <Model č.>
tiskárny
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/
PP-301>
Photo Paper Plus Glossy II
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/
GP-508>
Glossy Photo Paper
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>
Glossy Photo Paper
Originální papíry Canon (originální produkt)
Název média <Model č.>
Typ média (Media Type) v ovladači ti-
Informace o papíru zaregis-
skárny
trované v tiskárně
Restickable Photo Paper <RP-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Glossy Photo Paper
Glossy
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508> Glossy Photo Paper
Glossy
Komerčně dostupné papíry
Název média
Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru) Běžný papír (Plain Paper)
179
Různé metody tisku
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Provedení tisku bez ohraničení
Tisk v měřítku
Tisk rozvržené stránky
Vedle sebe/Tisk plakátu
Oboustranný tisk
Tisk na média Hagaki
180
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
Velikost a orientace stránky jsou přednostně určeny softwarovou aplikací. Pokud jsou v nastavení Velikost
stránky (Page Size) a Orientace (Orientation) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) hodnoty velikosti a
orientace stránky stejné jako hodnoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kartě Vzhled stránky
(Page Setup).
Pokud tato nastavení nemůžete zadat v softwarové aplikaci, postupujte při výběru velikosti a orientaci
stránky takto:
Na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) můžete také nastavit velikost stránky a orientaci.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
Vyberte velikost papíru v seznamu Velikost stránky (Page Size) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup).
3. Nastavte hodnoty Orientace (Orientation)
V části Orientace (Orientation) vyberte možnost Na výšku (Portrait) nebo Na šířku (Landscape).
Zaškrtněte políčko Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees), pokud chcete původní dokument
vytisknout otočený o 180 stupňů.
4. Klepněte na tlačítko OK
Během tisku se dokument vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky.
Poznámka
• Je-li v nastavení Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Normální velikost (Normalsize), zobrazí se políčko Automaticky zmenšit velikost dokumentu, který nemůže tiskárna
181
vytisknout (Automatically reduce large document that the printer cannot output).
Za normálních okolností můžete toto políčko nechat zaškrtnuté. Pokud během tisku nechcete zmenšit
velké dokumenty, které nelze vytisknout na tiskárně, zrušte zaškrtnutí políčka.
182
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Počet kopií můžete také nastavit na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zadejte počet kopií, které se mají vytisknout
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v položce Počet kopií (Copies) zadejte počet kopií k vytištění.
3. Zadejte pořadí tisku
Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte políčko Tisk od poslední stránky (Print
from Last Page). Pokud chcete začít tisknout od první stránky, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.
Pokud tisknete více kopií dokumentu a chcete všechny stránky vytisknout jako zkompletované sady
kopií, zaškrtněte políčko Kompletovat (Collate). Pokud chcete všechny stránky se stejným číslem
vytisknout pohromadě, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
183
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
• Tisk od poslední stránky (Print from Last Page):
/Kompletovat (Collate):
4. Klepněte na tlačítko OK
Během tisku se vytiskne zadaný počet kopií v zadaném pořadí.
Důležité
• Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte
nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce
v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v softwarové aplikaci i v ovladači tiskárny,
může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo se nemusí aktivovat určené
pořadí tisku.
• Je-li v poli Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster), je
políčko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno šedě a není dostupné.
• Je-li v nabídce Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Brožura (Booklet), položky Tisk
od poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat (Collate) jsou zabarveny šedě a nelze je
upravit.
• Je-li vybrána možnost Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual)), položka Tisk od
poslední stránky (Print from Last Page) je zabarvena šedě a nelze ji upravit.
Poznámka
• Nastavením možností Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) i Kompletovat (Collate)
můžete tisknout tak, že jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky.
Tato nastavení lze použít v kombinaci s nastaveními Normální velikost (Normal-size), Bez
ohraničení (Borderless), Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) a
Rozvržení stránky (Page Layout).
184
Provedení tisku bez ohraničení
Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez
okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto
okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.
Tisk bez ohraničení můžete také nastavit v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
Nastavení tisku bez ohraničení
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk bez ohraničení
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Bez ohraničení (Borderless) na
kartě Vzhled stránky (Page Setup).
Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Po zobrazení okna s nabídkou změny nastavení typu média vyberte typ média ze seznamu a klepněte
na tlačítko OK.
185
3. Zkontrolujte velikost papíru
Zkontrolujte seznam Velikost stránky (Page Size). Pokud jej chcete změnit, vyberte ze seznamu
jinou velikost stránky. V seznamu jsou zobrazeny pouze velikosti, které mohou být použity pro tisk bez
ohraničení.
4. Nastavte velikost přesahu papíru
Podle potřeby nastavte velikost přesahu pomocí posuvníku Velikost přesahu (Amount of
Extension).
Posunutím posuvníku doprava lze zvýšit velikost přesahu papíru, posunutím posuvníku doleva lze
přesah snížit.
Ve většině případů doporučujeme posuvník nastavit do druhé polohy zprava.
Důležité
• Přesunete-li posuvník Velikost přesahu (Amount of Extension) úplně doprava, mohou se na
zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny.
5. Klepněte na tlačítko OK
Během tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.
Důležité
• Pokud je vybrána velikost stránky, kterou nelze použít pro tisk bez ohraničení, velikost se
automaticky změní na velikost stránky použitelnou pro tisk bez ohraničení.
• Je-li zaškrtnuta možnost Bez ohraničení (Borderless), zabarví se nastavení Velikost papíru v
tiskárně (Printer Paper Size), Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual)) a Sešívaná
strana (Stapling Side) a tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...) na kartě Vzhled stránky
(Page Setup) šedě a nejsou k dispozici.
• Je-li v seznamu Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vybrána možnost Běžný papír
(Plain Paper), nelze tisk bez ohraničení provést.
• V závislosti na typu média použitého k tisku bez ohraničení může být kvalita tisku v horní a dolní části
listu zhoršena nebo se mohou vytvořit skvrny.
• Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí
pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.
Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu
Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující
velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na
vytištěném obraze chybět.
Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti přesahu. Velikost
přesahu se sníží posunutím posuvníku Velikost přesahu (Amount of Extension) doleva.
186
Důležité
• Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit
okraj.
Poznámka
• Po nastavení posuvníku Velikost přesahu (Amount of Extension) do polohy zcela vpravo se
obrazová data vytisknou ve skutečné velikosti. Pokud použijete toto nastavení při tisku strany
pohlednice obsahující adresu, PSČ odesílatele se vytiskne ve správné poloze.
• Je-li na kartě Hlavní (Main) zaškrtnuto políčko Náhled před tiskem (Preview before printing),
můžete před tiskem potvrdit, zda chcete tisknout bez okraje.
187
Tisk v měřítku
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk v měřítku
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte možnost
V měřítku (Scaled).
3. Vyberte velikost papíru dokumentu
Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavenou v používané
softwarové aplikaci.
4. Nastavte měřítko pomocí některé z následujících metod:
• Výběrem hodnoty v poli Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
188
Pokud je velikost papíru v tiskárně menší než Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude
zmenšen. Pokud je velikost papíru v tiskárně větší než Velikost stránky (Page Size), obraz
stránky bude zvětšen.
• Zadejte měřítko
Zadejte hodnotu přímo do pole Měřítko (Scaling).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
5. Klepněte na tlačítko OK
Během tisku se dokument vytiskne v zadaném měřítku.
189
Důležité
• Pokud aplikační software, ve kterém jste vytvořili původní dokument, obsahuje funkci tisku v měřítku,
nakonfigurujte nastavení v aplikačním softwaru. Toto nastavení není potřeba konfigurovat i v ovladači
tiskárny.
Poznámka
• Volbou možnosti V měřítku (Scaled) změníte tisknutelnou oblast dokumentu.
190
Tisk rozvržené stránky
Funkce tisku rozvržené stránky umožňuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk rozvržené stránky
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte
možnost Rozvržení stránky (Page Layout).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen
v tiskárně.
4. Nastavte počet a pořadí stránek, které mají být vytištěny na jeden list
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), zadejte následující nastavení v dialogovém
okně Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing), a klepněte na tlačítko OK.
191
Rozvržení stránky (Page Layout)
Pokud chcete změnit počet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte v seznamu
požadovaný počet stránek.
Pořadí stránek (Page Order)
Pořadí uspořádání stránek můžete změnit výběrem požadovaného způsobu umístění ze seznamu.
Ohraničení stránky (Page Border)
Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte toto políčko.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Během tisku bude zadaný počet stránek uspořádán na každém listu papíru v určeném pořadí.
192
Vedle sebe/Tisk plakátu
Funkce tisku vedle sebe/tisku plakátu umožňuje zvětšit obrazová data, rozdělit je na několik stránek a
vytisknout tyto stránky na samostatné listy papíru. Takto vytištěné stránky lze také slepit a získat tiskovinu
velkého formátu, např. plakát.
Nastavení Vedle sebe/Tisk plakátu
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavení možnosti Vedle sebe/Tisk plakátu
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte
možnost Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
193
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen
v tiskárně.
4. Nastavte počet rozdělení obrazu a stránky, které se budou tisknout
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), v dialogovém okně Vedle sebe/Tisk
plakátu (Tiling/Poster Printing) zadejte následující nastavení a klepněte na tlačítko OK.
Rozdělení obrazu (Image Divisions)
Zadejte počet částí (svislé x vodorovné).
Se zvyšujícím se počtem rozdělení roste i počet listů použitých k tisku. Pokud následně slepíte
stránky dohromady, abyste vytvořili plakát, vyšší počet rozdělení vám umožní vytvořit větší plakát.
Tisk "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)
Chcete-li vynechat slova "Odstřihnout" a "Slepit", zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Poznámka
• V případě použití některých ovladačů tiskárny nebo provozních prostředí nemusí být tato
funkce k dispozici.
Tisk čar "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Chcete-li vynechat dělicí čáry, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Rozsah tištěných stránek (Print page range)
Určuje rozsah tisku. Za normálních podmínek vyberte možnost Vše (All).
Chcete-li přetisknout jen určitou stránku, vyberte možnost Stránky (Pages) a zadejte číslo
stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li určit více stránek, zadejte čísla požadovaných
stránek. Čísla stránek oddělujte čárkami nebo pomlčkou.
Poznámka
• Rozsah stránek můžete také zadat klepnutím na stránky v náhledu nastavení.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Během tisku bude dokument rozdělen na několik stránek.
Tisk pouze vybraných stránek
Pokud během tisku začne docházet nebo zcela dojde inkoust, můžete opakovat tisk pouze určitých
stránek následujícím postupem:
194
1. Nastavte rozsah stránek
V náhledu nastavení v levé části karty Vzhled stránky (Page Setup) postupně klepněte na stránky,
které se nemají tisknout.
Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstraněny a zobrazují se pouze stránky, které se mají
tisknout.
Poznámka
• Chcete-li odstraněné stránky zobrazit, znovu na ně klepněte.
• Klepnutím pravým tlačítkem na náhled nastavení vyberete možnost Tisknout všechny stránky
(Print all pages) nebo Odstranit všechny stránky (Delete all pages).
2. Dokončete nastavení
Po dokončení výběru stránek klepněte na tlačítko OK.
Během tisku budou vytištěny pouze vybrané stránky.
Důležité
• Protože při tisku vedle sebe/tisku plakátu se dokument zvětší, může se stát, že výsledek tisku bude
hrubý.
195
Oboustranný tisk
Oboustranný tisk můžete také nastavit v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte oboustranný tisk
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) zaškrtněte políčko Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing
(Manual)).
3. Vyberte rozvržení
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnosti Normální velikost (Normal-size),
Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page
Layout).
4. Zadejte stranu, která má být sešita
196
V nabídce Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) se automaticky vybere nejlepší
Sešívaná strana (Stapling Side). Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou sešívanou
stranu.
5. Nastavte šířky okraje
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...), nastavte šířku okraje a
klepněte na tlačítko OK.
6. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Během tisku se dokument vytiskne nejprve na jednu stranu listu papíru. Po vytištění jedné strany vložte
papír správně znovu podle pokynů.
Potom klepnutím na tlačítko Spustit tisk (Start Printing) vytiskněte opačnou stranu.
Důležité
• Je-li v seznamu Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vybrán jiný typ, než Běžný papír
(Plain Paper), možnost Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual)) je zobrazena šedě a
není k dispozici.
• Je-li v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Bez ohraničení (Borderless),
Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster) nebo Brožura (Booklet), budou možnosti Oboustranný tisk
(Ručně) (Duplex Printing (Manual)) a Sešívaná strana (Stapling Side) zabarveny šedě a nebudou
dostupné.
Poznámka
• Pokud se při oboustranném tisku budou na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny,
proveďte Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning) z nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool.
Příbuzná témata
Čištění vnitřku tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
197
Tisk na média Hagaki
1. Vložte pohlednici do tiskárny.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
3. Vyberte běžně používaná nastavení
Zobrazte kartu Rychlé nastavení (Quick Setup) a v možnosti Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) vyberte položku Standardní (Standard).
4. Vyberte typ média
U možnosti Typ média (Media Type) vyberte položku Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K
(A), Hagaki K, Hagaki (A) nebo Hagaki.
Důležité
• Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
• Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete nejprve tisknout na stranu s textem a až poté na
stranu s adresou.
• Nastavení papíru v ovladači tiskárny se liší podle toho, zda tisknete na stranu s adresu nebo
stranu s textem zprávy.
5. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
V nastavení Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte možnost Hagaki 100x148mm.
6. Nastavte orientaci tisku
Chcete-li tisknout adresu vodorovně, nastavte možnost Orientace (Orientation) na hodnotu Na šířku
(Landscape).
7. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V závislosti na účelu vyberte v nastavení Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vysoká (High) nebo
Standardní (Standard).
8. Klepněte na tlačítko OK
Během tisku se data vytisknou na médium pohlednici.
Důležité
• Pokud budete chtít během tisku pohlednic zobrazit hlášení Rádce, otevřete kartu Údržba
(Maintenance) a klepnutím na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status) spusťte Monitor
stavu Canon IJ.
V nabídce Možnosti (Option) vyberte možnost Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)
a klepnutím na možnost Tisk Hagaki (Hagaki Printing) povolte dané nastavení.
Chcete-li tato hlášení Rádce skrýt, označte pole Tuto zprávu příště nezobrazovat (Do not show this
message again).
198
• Při tisku na jiná média než Hagaki je třeba daná média vložit v souladu s jejich způsobem použití
a klepnout na možnost Spustit tisk (Start Printing).
199
Přehled ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny Canon IJ
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
Monitor stavu Canon IJ
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
200
Ovladač tiskárny Canon IJ
Ovladač tiskárny Canon IJ (dále označovaný zkráceně jako ovladač tiskárny) je software, který nainstalujete
do počítače a umožníte mu tak komunikaci s tiskárnou.
Ovladač tiskárny převádí tisková data vytvořená softwarovou aplikací na data, která umí tiskárna zpracovat,
a odesílá takto převedená data do tiskárny.
Protože různé tiskárny podporují různé formáty tiskových dat, potřebujete ovladač tiskárny, který podporuje
vaši tiskárnu.
Instalace ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny můžete nainstalovat prostřednictvím instalace z instalačního disku CD-ROM nebo z naší
webové stránky.
Výběr ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny určíte otevřením dialogového okna Tisk (Print) používané softwarové aplikace a vyberte
možnost „Canon XXX” (kde „XXX” představuje název vašeho modelu).
Zobrazení příručky pomocí ovladače zařízení
Pokud budete chtít na obrazovce pro nastavení ovladače tiskárny zobrazit popis karty s nastavením,
klepněte na této kartě na tlačítko Nápověda (Help).
Příbuzné téma
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
201
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
Obrazovku pro nastavení ovladače tiskárny lze otevřít z aplikace nebo klepnutím na ikonu tiskárny.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny z aplikace
Pomocí tohoto postupu upravte při tisku nastavení tisku.
1. Výběr možnosti tisku v aplikaci
Příkaz Tisk (Print) naleznete obvykle v nabídce Soubor (File).
2. Vyberte model vaší tiskárny a klepněte na tlačítko Předvolby (Preferences) (nebo
Vlastnosti (Properties))
Otevře se obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny.
Poznámka
• V závislosti na používané aplikaci se mohou názvy příkazů a nabídek lišit, a může být nutné
provést jiný počet kroků. Podrobné informace naleznete v pokynech k obsluze aplikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny klepnutím na ikonu
tiskárny
Na obrazovce pro nastavení máte k dispozici údržbové operace v tiskárně, jako je čištění tiskové hlavy
nebo definování nastavení tisku, které chcete sdílet ve všech aplikacích.
1. Vyberte možnosti Ovládací panely (Control Panel) -> Hardware a zvuk (Hardware and
Sound) -> Zařízení a tiskárny (Devices and Printers).
2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu vašeho modelu. Po otevření nabídky vyberte
možnost Předvolby tisku (Printing preferences)
Otevře se obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny.
Důležité
• Při otevření okna nastavení ovladače tiskárny prostřednictvím položky Vlastnosti tiskárny
(Printer properties) se zobrazí karty týkající se funkcí systému Windows, jako je karta Porty
(Ports) (nebo Upřesnit (Advanced)). Tyto karty se nezobrazí při otevření pomocí příkazu
Předvolby tisku (Printing preferences) nebo pomocí softwarové aplikace. Informace
o kartách týkajících se funkcí systému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému
Windows.
202
Monitor stavu Canon IJ
Otevře se monitor stavu Canon IJ, který popisuje stav tiskárny a průběh tisku. Stav tiskárny symbolizují
obrázky, ikony a zprávy v monitoru stavu.
Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ
Aplikace Monitor stavu Canon IJ se spouští automaticky po odeslání tiskových dat do tiskárny. Po
spuštění se na hlavním panelu objeví tlačítko aplikace Monitor stavu Canon IJ.
Na hlavním panelu klepněte na tlačítko monitoru stavu. Zobrazí se okno aplikace Monitor stavu Canon IJ.
Poznámka
• Chcete-li spustit aplikaci Monitor stavu Canon IJ, přestože tiskárna právě nepracuje, otevřete okno
nastavení ovladače tiskárny a klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status) na
kartě Údržba (Maintenance).
• Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti,
kde je tiskárna používána.
Když dojde k chybám
Aplikace Monitor stavu Canon IJ se automaticky zobrazí v případě výskytu chyby (např. pokud v tiskárně
dojde papír nebo dochází inkoust).
203
V takovém případě proveďte příslušnou akci podle uvedeného postupu.
204
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Podle potřeby můžete zkontrolovat zbývající hladinu inkoustu a typy kazety FINE modelu.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ
Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status).
3. Zobrazte obrazovku Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)
Stav inkoustu se zobrazí podobně jako na obrázku.
Poznámka
• Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo
oblasti, kde je tiskárna používána.
• Upozornění na hladinu zbývajícího inkoustu indikuje značka zobrazená nalevo od ikony inkoustu.
Například:
Dochází inkoust. Připravte novou inkoustovou kazetu.
205
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Na tento ovladač tiskárny se vztahují následující omezení. Při používání ovladače tiskárny mějte na paměti
následující body.
Omezení ovladače tiskárny
• Při použití některých aplikací nemusí být na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny
dostupné nastavení Počet kopií (Copies).
V takovém případě použijte nastavení počtu kopií v dialogovém okně Tisk (Print) softwarové
aplikace.
• Pokud se nastavení Jazyk (Language) v dialogovém okně Etiketa (About) na kartě Údržba
(Maintenance) liší od jazyka rozhraní operačního systému, nemusí být okno s nastavením ovladače
tiskány zobrazeno správně.
• Neměňte ve vlastnostech tiskárny nastavení položek na kartě Upřesnit (Advanced). Pokud změníte
některou z těchto položek, nebude možné správně používat následující funkce.
Následující funkce nebudou fungovat také v případě, že je v dialogovém okně Tisk (Print) dané
softwarové aplikace vybrána možnost Tisk do souboru (Print to file). Tyto funkce nebudou fungovat
ani v aplikacích, které zakazují zařazování EMF, např. Adobe Photoshop LE a MS Photo Editor.
◦ Náhled před tiskem (Preview before printing) na kartě Hlavní (Main)
◦ Možnost Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) v dialogovém okně
Možnosti tisku (Print Options) na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
◦ Rozvržení stránky (Page Layout), Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster), Brožura (Booklet),
Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual)), Zadat okraj... (Specify Margin...), Tisk
od poslední stránky (Print from Last Page), Kompletovat (Collate) a Razítko/Pozadí...
(Stamp/Background...) na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
◦ Možnost Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment) na
kartě Nastavení barev (Color Adjustment) v dialogovém okně Ruční nastavení barev (Manual
Color Adjustment)
• Protože se rozlišení v zobrazení náhledu liší od rozlišení tisku, mohou se text a čáry v zobrazení
náhledu jevit odlišně od skutečného výsledku tisku.
• V některých aplikacích je tisk rozdělen do několika tiskových úloh.
Chcete-li tisk zrušit, odstraňte všechny dílčí tiskové úlohy.
• Pokud se obrazová data nevytiskla správně, zobrazte na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
dialogové okno Možnosti tisku (Print Options) a změňte nastavení Vypnout ICM - vyžadováno
aplikací (Disable ICM required from the application software). Tím se může problém vyřešit.
Důležité informace o aplikacích s omezením
• V aplikaci Microsoft Word (Microsoft Corporation) platí následující omezení.
◦ Pokud v aplikaci Microsoft Word existují stejné funkce pro tisk jako v ovladači tiskárny, nastavte
tyto funkce v aplikaci Word.
◦ Je-li pro položku Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě ovladače tiskárny Vzhled stránky
(Page Setup) použita možnost Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku
(Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page Layout), dokument nemusí být v některých verzích
aplikace Word vytištěn běžným způsobem.
206
◦ Je-li položka Velikost stránky (Page Size) v aplikaci Word nastavena na hodnotu „XXX Zvětšit/
zmenšit“, dokument nemusí být v některých verzích aplikace Word vytištěn běžným způsobem.
Pokud k takovéto situaci dojde, postupujte podle následujícího postupu.
1. Otevřete dialogové okno Tisk (Print) aplikace Word.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a na kartě Vzhled stránky (Page Setup)
nastavte položku Velikost stránky (Page Size) na stejnou velikost papíru, jaká je určena v
aplikaci Word.
3. Nastavte požadované Rozvržení stránky (Page Layout) a klepnutím na tlačítko OK okno
zavřete.
4.
5.
6.
7.
Zavřete dialogové okno Tisk (Print), aniž byste zahájili tisk.
Otevřete znovu dialogové okno Tisk (Print) aplikace Word.
Znovu otevřete dialogové okno nastavení ovladače tiskárny a klepněte na tlačítko OK.
Spusťte tisk.
• Je-li v aplikaci Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) povolena funkce tisku bitové mapy,
může tisk trvat delší dobu nebo nemusí být vytištěna některá data. Zkuste tisk opakovat po zrušení
zaškrtnutí možnosti Tisk bitové mapy (Bitmap Printing) v dialogovém okně Tisk (Print).
207
Popis ovladače tiskárny
Popis karty Rychlé nastavení
Popis karty Hlavní
Popis karty Vzhled stránky
Popis karty Údržba
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ
208
Popis karty Rychlé nastavení
Karta Rychlé nastavení (Quick Setup) slouží k registraci běžně používaných nastavení tisku. Pokud
vyberete zaregistrované nastavení, tiskárna se automaticky přepne na přednastavené položky.
Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)
Jsou zaregistrovány názvy a ikony často používaných profilů tisku. Pokud vyberete profil tisku podle
účelu použití dokumentu, použijí se nastavení odpovídající tomuto účelu.
Navíc jsou v části Další funkce (Additional Features) zobrazeny funkce, které by mohly být pro
vybraný profil tisku užitečné.
Profil tisku můžete rovněž změnit a zaregistrovat jej pod novým názvem. Zaregistrovaný profil tisku lze
odstranit.
Uspořádání profilů lze změnit přetažením jednotlivých profilů nebo stisknutím klávesy CTRL a
současným stisknutím šipky nahoru nebo dolů.
Standardní (Standard)
Toto jsou výchozí nastavení.
Pokud položky Velikost stránky (Page Size), Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies)
nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.
Tisk fotografií (Photo Printing)
Pokud při tisku fotografie vyberete toto nastavení, je nastaven fotografický papír a široce
používaná velikost fotografie. Políčko Tisk bez ohraničení (Borderless Printing) se zaškrtne
automaticky.
Pokud položky Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies) nastavíte v aplikaci, mají tato
nastavení přednost.
Obchodní dokument (Business Document)
Toto nastavení vyberte při tisku obecného dokumentu.
Pokud položky Velikost stránky (Page Size), Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies)
nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.
209
Úspora papíru (Paper Saving)
Toto nastavení vyberte, chcete-li při tisku obecného dokumentu šetřit papír. Políčka Tisk 2-na-1 (2on-1 Printing) a Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual)) se zaškrtnou
automaticky.
Pokud položky Velikost stránky (Page Size), Orientace (Orientation) a Počet kopií (Copies)
nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.
Poznámka
• Kombinace v oblasti Další funkce (Additional Features) zobrazená pro profil tisku vybraný při
uložení nově přidaného profilu tisku se zobrazí také v případě, že vyberete přidaný profil tisku.
Uložit... (Save...)
Zobrazí Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení.
Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete informace nastavené na kartách Rychlé nastavení (Quick
Setup), Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) uložit do seznamu Běžně používaná
nastavení (Commonly Used Settings).
Odstranit (Delete)
Odstraní zaregistrovaný profil tisku.
V seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) vyberte název nastavení, které
chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Když se zobrazí žádost o potvrzení,
klepnutím na tlačítko OK zadaný profil tisku odstraňte.
Poznámka
• Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.
Náhled nastavení
Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.
Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.
Náhled před tiskem (Preview before printing)
Zobrazí vzhled výsledku tisku ještě před samotným vytištěním dat.
Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, zaškrtněte toto políčko.
Pokud nechcete náhled zobrazit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Další funkce (Additional Features)
Zobrazí často používané užitečné funkce profilu tisku, který na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup)
vyberete do seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Pokud umístíte ukazatel myši do blízkosti funkce, kterou lze změnit, zobrazí se popis této funkce.
Chcete-li funkci aktivovat, zaškrtněte odpovídající políčko.
U některých funkcí lze na kartách Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) nastavit podrobné
nastavení.
Důležité
• V závislosti na profilu tisku mohou být některé funkce zobrazeny šedě a nebude možné je změnit.
Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)
Vytiskne dvě stránky příslušného dokumentu vedle sebe na jeden list papíru.
Chcete-li změnit posloupnost stránek, klepněte na kartu Vzhled stránky (Page Setup), pro
položku Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Rozvržení stránky (Page Layout) a
klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...). V zobrazeném Dialogové okno Tisk rozvržené stránky
upřesněte nastavení Pořadí stránek (Page Order).
210
Tisk 4-na-1 (4-on-1 Printing)
Vytiskne čtyři stránky příslušného dokumentu vedle sebe na jeden list papíru.
Chcete-li změnit posloupnost stránek, klepněte na kartu Vzhled stránky (Page Setup), pro
položku Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Rozvržení stránky (Page Layout) a
klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...). V zobrazeném Dialogové okno Tisk rozvržené stránky
upřesněte nastavení Pořadí stránek (Page Order).
Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))
Vyberte, zda má být dokument vytištěn ručně z obou stran nebo z jedné strany papíru.
Chcete-li změnit sešívanou stranu nebo šířku okraje, nastavte nové hodnoty na kartě Vzhled
stránky (Page Setup).
Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)
Provede tisk bez ohraničení, zcela bez okrajů na papíru.
Při použití funkce tisku bez ohraničení se tištěný dokument zvětší tak, aby mírně přesahoval okraje
papíru. Jinak řečeno, dokument je vytištěn bez jakéhokoli okraje.
Chcete-li nastavit míru, o jakou dokument překročí okraje papíru, klepněte na kartu Vzhled
stránky (Page Setup), vyberte položku Bez ohraničení (Borderless) a zadejte požadovanou
hodnotu do pole Velikost přesahu (Amount of Extension).
Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing)
Tato funkce převede při tisku dokumentu data na monochromatická.
Koncept (Draft)
Toto nastavení je vhodné pro zkušební tisk.
Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees)
Vytiskne dokument otočený o 180 stupňů oproti směru podávání papíru.
Šířka oblasti tisku a velikost přesahu nakonfigurované v jiné aplikaci budou svisle i vodorovně
převráceny.
Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)
Vyberte, pokud nastavíte metodu Oprava barev (Color Correction) a jednotlivá nastavení jako
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita (Intensity),
Kontrast (Contrast) apod.
Typ média (Media Type)
Vybere typ papíru pro tisk.
Vyberte typ média odpovídající papíru vloženému do tiskárny. Tím zaručíte náležitý tisk na konkrétní
papír.
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
Vybere velikost papíru právě vloženého do tiskárny.
Velikost papíru se za normálních podmínek nastavuje automaticky podle nastavení výstupní velikosti
papíru a dokument je vytištěn bez změny měřítka.
Pokud v položce Další funkce (Additional Features) nastavíte možnost Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)
nebo Tisk 4-na-1 (4-on-1 Printing), lze velikost papíru nastavit ručně pomocí položky Velikost stránky
(Page Size) na kartě Vzhled stránky (Page Setup).
Pokud je vybraná velikost papíru menší než v položce Velikost stránky (Page Size), velikost
dokumentu bude zmenšena. Pokud je vybraná velikost papíru větší, velikost dokumentu bude zvětšena.
Zároveň se po zvolení možnosti Uživatelský... (Custom...) otevře Dialogové okno Uživatelská
velikost papíru, kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.
211
Orientace (Orientation)
Vybere orientaci tisku.
Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, vyberte stejnou orientaci,
jakou jste vybrali v této aplikaci.
Na výšku (Portrait)
Vytiskne dokument tak, že jeho horní a dolní hrana jsou v souladu se směrem podávání papíru.
Toto je výchozí nastavení.
Na šířku (Landscape)
Vytiskne dokument otočený o 90 stupňů oproti směru podávání papíru.
Směr rotace lze změnit v nástroji Canon IJ Printer Assistant Tool otevřením dialogového okna
Uživatelská nastavení (Custom Settings) a označením pole Otočit o 90 stupňů vlevo při
orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Pole Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape]) zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů
doleva.
Kvalita tisku (Print Quality)
Vybere požadovanou kvalitu tisku.
Pomocí jedné z následujících položek nastavte úroveň kvality tisku, která odpovídá zamýšlenému
účelu.
Chcete-li úroveň kvality tisku nastavit jednotlivě, klepněte na kartu Hlavní (Main) a pro položku Kvalita
tisku (Print Quality) vyberte možnost Uživatelská (Custom). Položka Nastavit... (Set...) se stane
aktivní. Klepnutím na tlačítko Nastavit... (Set...) otevřete Dialogové okno Uživatelská a zadejte
požadovaná nastavení.
Vysoká (High)
Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.
Standardní (Standard)
Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.
Koncept (Draft)
Toto nastavení je vhodné pro zkušební tisk.
Zdroj papíru (Paper Source)
Zobrazí zdroj, z něhož je papír podáván.
Zadní přihrádka (Rear Tray)
Papír je vždy podáván ze zadní přihrádky.
Počet kopií (Copies)
Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999.
Důležité
• Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte
nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení
funkce v softwarové aplikaci.
Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current Settings)
Vytiskne dokumenty pomocí aktuálního nastavení počínaje dalším zpracováním tisku.
Pokud tuto funkci vyberete a potom zavřete okno nastavení ovladače tiskárny, informace nastavené na
kartách Rychlé nastavení (Quick Setup), Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) budou
uloženy a tisk pomocí stejných nastavení bude možný počínaje dalším zpracováním tisku.
212
Důležité
• Pokud se přihlásíte pomocí jiného uživatelského jména, nastavení nastavená v době, kdy byla tato
funkce aktivní, nebudou v nastavení tisku zohledněna.
• Pokud je zadáno nějaké nastavení v aplikaci, má přednost.
Výchozí (Defaults)
Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.
Klepnutím na toto tlačítko vraťte u všech nastavení na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup),
Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) jejich výchozí hodnoty (nastavení výrobce).
Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly
Used Settings)
Toto dialogové okno umožňuje uložit informace nastavené na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup),
Hlavní (Main) a Vzhled stránky (Page Setup) a přidat tyto informace do seznamu Běžně používaná
nastavení (Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
Název (Name)
Zadejte název profilu tisku, který chcete uložit.
Zadat můžete až 255 znaků.
Tento název se, spolu s přiřazenou ikonou, zobrazí v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
Možnosti... (Options...)
Otevře Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení.
Změní podrobnosti profilu tisku, který má být uložen.
Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used
Settings)
Vyberte, aby tyto ikony profilu tisku byly registrovány v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings), a změňte položky, které mají být uloženy v profilech tisku.
Ikona (Icon)
Vyberte ikonu profilu tisku, který chcete uložit.
Vybraná ikona se, spolu se svým názvem, zobrazí v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
Uložit nastavení Velikost papíru (Save the paper size setting)
Uloží velikost papíru do profilu tisku v seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used
Settings).
Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použita uložená velikost papíru.
Není-li toto políčko zaškrtnuto, není velikost papíru uložena a následně není při výběru příslušného
profilu tisku ani použita. Tiskárna místo toho tiskne na velikost papíru zadanou pomocí aplikace.
Uložit nastavení Orientace (Save the orientation setting)
Uloží nastavení Orientace (Orientation) do profilu tisku v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings).
Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použita uložená orientace tisku.
Není-li toto políčko zaškrtnuto, není orientace tisku uložena a následně není při výběru příslušného
213
profilu tisku ani použita položka Orientace (Orientation). Tiskárna místo toho tiskne s orientací
tisku zadanou pomocí aplikace.
Uložit nastavení Počet kopií (Save the copies setting)
Uloží nastavení Počet kopií (Copies) do profilu tisku v seznamu Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings).
Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použito uložené nastavení kopií.
Není-li toto políčko zaškrtnuto, není nastavení kopií uloženo a následně není při výběru
příslušného profilu tisku ani použita položka Počet kopií (Copies). Tiskárna místo toho tiskne s
nastavením kopií zadaným pomocí aplikace.
Dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)
Toto dialogové okno umožňuje určit uživatelskou velikost (šířku a výšku) papíru.
Jednotky (Units)
Vyberte jednotky pro zadání velikosti papíru definované uživatelem.
Velikost papíru (Paper Size)
Určuje hodnoty Šířka (Width) a Výška (Height) uživatelské velikosti papíru. Rozměry jsou zobrazeny
pomocí jednotek určených v položce Jednotky (Units).
Příbuzná témata
Základní nastavení tisku
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Provedení tisku bez ohraničení
Oboustranný tisk
Tisk na média Hagaki
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)
Registrace často používaného profilu tisku
214
Popis karty Hlavní
Karta Hlavní (Main) umožňuje vytvořit základní nastavení tisku s ohledem na typ média. Pokud není
požadován speciální tisk, lze pomocí nastavení položek na této kartě provést normální tisk.
Náhled nastavení
Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.
Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.
Typ média (Media Type)
Vybere typ papíru pro tisk.
Vyberte typ média odpovídající papíru vloženému do tiskárny. Tím zaručíte náležitý tisk na konkrétní
papír.
Zdroj papíru (Paper Source)
Zobrazí zdroj, z něhož je papír podáván.
Zadní přihrádka (Rear Tray)
Papír je vždy podáván ze zadní přihrádky.
Kvalita tisku (Print Quality)
Vybere požadovanou kvalitu tisku.
Pomocí jedné z následujících položek nastavte úroveň kvality tisku, která odpovídá zamýšlenému
účelu.
Důležité
• V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) lze stejného výsledku tisku dosáhnout, i když
dojde ke změně nastavení Kvalita tisku (Print Quality).
Vysoká (High)
Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.
Standardní (Standard)
Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.
215
Koncept (Draft)
Toto nastavení je vhodné pro zkušební tisk.
Uživatelský (Custom)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit kvalitu tisku samostatně.
Nastavit... (Set...)
Toto tlačítko aktivujte výběrem možnosti Uživatelská (Custom) položky Kvalita tisku (Print
Quality).
Otevřete Dialogové okno Uživatelská. Zde lze jednotlivě nastavit úroveň kvality tisku.
Barva/Intenzita (Color/Intensity)
Vybere metodu nastavení barev.
Automaticky (Auto)
Hodnoty Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita
(Intensity), Kontrast (Contrast) apod. se nastaví automaticky.
Ručně (Manual)
Vyberte, pokud nastavíte metodu Oprava barev (Color Correction) a jednotlivá nastavení jako
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita (Intensity),
Kontrast (Contrast) apod.
Nastavit... (Set...)
Toto tlačítko aktivujte výběrem možnosti Ručně (Manual) položky Barva/Intenzita (Color/
Intensity).
V dialogovém okně Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment) můžete upravit jednotlivá
nastavení barev, například Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow), Jas
(Brightness), Intenzita (Intensity) nebo Kontrast (Contrast) na kartě Nastavení barev, a vybrat
metodu Oprava barev (Color Correction) na kartě Soulad.
Poznámka
• Pokud chcete k úpravě barev použít profil ICC, nastavte jej pomocí dialogového okna Ruční
nastavení barev (Manual Color Adjustment).
Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing)
Tato funkce převede při tisku dokumentu data na monochromatická.
Chcete-li vytisknout barevný dokument monochromaticky, zaškrtněte toto políčko.
Náhled před tiskem (Preview before printing)
Zobrazí vzhled výsledku tisku ještě před samotným vytištěním dat.
Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, zaškrtněte toto políčko.
Výchozí (Defaults)
Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.
Klepnutím na toto tlačítko obnovíte všechna nastavení na aktuální obrazovce na výchozí hodnoty
(nastavení výrobce).
Dialogové okno Uživatelská (Custom)
Nastavte úroveň kvality a vyberte požadovanou kvalitu tisku.
Kvalita
Úroveň kvality tisku lze upravit pomocí posuvníku.
216
Důležité
• V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.
Poznámka
• S posuvníkem jsou propojeny režimy kvality tisku Vysoká (High), Standardní (Standard) a
Koncept (Draft). Proto se při přesunutí posuvníku vlevo zobrazí odpovídající kvalita a hodnota.
Je to totéž, jako když je pro položku Kvalita tisku (Print Quality) na kartě Hlavní (Main) použito
odpovídající políčko přepínače.
Karta Nastavení barev (Color Adjustment)
Tato karta umožňuje upravit vyvážení barev změnou nastavení možností Azurová (Cyan), Purpurová
(Magenta), Žlutá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita (Intensity) a Kontrast (Contrast).
Náhled
Zobrazí účinek nastavení barev.
Při úpravě každé položky dojde ke změně barvy a jasu.
Poznámka
• Pokud zaškrtnete políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), bude grafika vytištěna
monochromaticky.
Zobrazit barevný vzorek (View Color Pattern)
Zobrazí vzorek pro kontrolu změn barev způsobených nastavením barev.
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete náhled obrázku zobrazit s barevným vzorkem.
Azurová (Cyan) / Purpurová (Magenta) / Žlutá (Yellow)
Upraví sílu barev Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow).
Posunutím posuvníku doprava lze barvu zesílit a posunutím posuvníku doleva lze barvu zeslabit.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
Tato úprava změní relativní množství inkoustu pro jednotlivé použité barvy, čímž dojde ke změně
celkového vyvážení barev dokumentu. Chcete-li provést výraznou změnu celkového vyvážení barev,
použijte svou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení barev, použijte ovladač
tiskárny.
Důležité
• Je-li zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) na kartě Hlavní (Main),
možnosti Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow) jsou zobrazeny šedě a
nejsou k dispozici.
Jas (Brightness)
Vybere jas tisku.
Úroveň čistě bílé a černé nelze změnit. Lze však změnit jas barev mezi bílou a černou.
Intenzita (Intensity)
Slouží k nastavení celkové intenzity tisku.
Posunutím posuvníku doprava intenzitu zvýšíte, posunutím posuvníku doleva ji snížíte.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
217
Kontrast (Contrast)
V obrázku, který chcete vytisknout, upraví kontrast mezi světlou a tmavou.
Posunutím posuvníku doprava se kontrast zvýší, posunutím doleva se kontrast sníží.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
Vytisknout vzorek pro nastavení barev
Pokud dojde ke změně vyvážení barev nebo intenzity/kontrast v dokumentu, funkce tisku vzorku
vytiskne seznam nastavení spolu s hodnotami nastavení.
Tuto funkci vyberte při tisku vzorku pro nastavení barev.
Předvolby tisku vzorku... (Pattern Print preferences...)
Toto tlačítko aktivujte zaškrtnutím políčka Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern
for color adjustment).
Otevře se Dialogové okno Tisk vzorku, kde můžete změnit nastavení tisku vzorku.
Dialogové okno Tisk vzorku (Pattern Print)
Provede nastavení pro tisk vzorků, které umožní zkontrolovat vyvážení barev a intenzitu a kontrast
dokumentů.
Nastavované parametry (Parameters to Adjust)
Vyberte položku, která má být zkontrolována pomocí tisku vzorku.
Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow)
Vytiskne vzorek, který umožňuje zkontrolovat vyvážení azurové, purpurové a žluté barvy.
Důležité
• Je-li zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) na kartě Hlavní
(Main), možnost Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) je zobrazena šedě a
není k dispozici.
Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast)
Vytiskne vzorek, který umožňuje zkontrolovat vyvážení intenzity a kontrastu.
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
Vybere velikost papíru pro tisk vzorku.
Toto nastavení je propojeno s položkou Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) na kartě
Vzhled stránky (Page Setup).
Poznámka
• V závislosti na velikosti papíru vybrané na kartě Vzhled stránky (Page Setup) nemusí být
některé velikosti papíru k dispozici.
Počet vzorků (Amount of Pattern Instances)
Nastaví počet vzorků, které se mají vytisknout.
Můžete vybírat z možností Největší (Largest), Velký (Large) a Malý (Small). Pokud vyberete
velikost vzorku, je počet vzorků, které lze vytisknout, následující:
Poznámka
• Možnosti Největší (Largest) a Velký (Large) nelze vybrat, jsou-li zvoleny určité velikosti
papíru nebo výstupní velikosti papíru.
218
• V náhledu nastavení na kartě Hlavní (Main) je zobrazen obrázek, který umožňuje zkontrolovat
celkové rozvržení.
Největší (Largest)
Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
Velký (Large)
Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
Malý (Small)
Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Rozdíl barev mezi vzorky (Color Variation Between Instances)
Nastaví míru změny barvy mezi sousedními vzorky.
Lze nastavit hodnotu Velký (Large), Střední (Medium) a Malý (Small). Hodnota Velký (Large)
způsobí velký počet změn, hodnota Malý (Small) způsobí malý počet změn.
Poznámka
• Možnost Velký (Large) představuje přibližně dvojnásobek možnosti Střední (Medium),
možnost Malý (Small) pak přibližně polovinu možnosti Střední (Medium).
Karta Soulad (Matching)
Umožňuje vybrat metodu úpravy barev vhodnou pro typ dokumentu, který chcete vytisknout.
Oprava barev (Color Correction)
Umožňuje vybrat možnost Párování ovladače (Driver Matching), ICM nebo Žádné (None) s
ohledem na zamýšlený účel tiskové operace.
Důležité
• Je-li zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) na kartě Hlavní (Main),
možnost Oprava barev (Color Correction) je zobrazena šedě a není k dispozici.
Párování ovladače (Driver Matching)
Pomocí aplikace Canon Digital Photo Color můžete vytisknout data sRGB pomocí barevných
odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů.
ICM
Během tisku upraví barvy pomocí profilu ICC.
Důležité
• Je-li v aplikaci deaktivována funkce ICM, nebude v nastavení ICM dostupná možnost
Oprava barev (Color Correction) a tiskárna pravděpodobně nebude moci správně
vytisknout obrazová data.
Žádné (None)
Deaktivuje úpravu barev pomocí ovladače tiskárny.
219
Příbuzná témata
Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)
Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)
Nastavení opravy barev
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Tisk pomocí profilů ICC
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
220
Popis karty Vzhled stránky
Karta Vzhled stránky (Page Setup) umožňuje určit, jak bude dokument uspořádán na papíru. Na této kartě
lze také nastavit počet kopií a pořadí tisku. Pokud aplikace, ve které jste vytvořili dokument, obsahuje
podobnou funkci, proveďte tato nastavení v aplikaci.
Náhled nastavení
Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.
Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.
Velikost stránky (Page Size)
Vybere velikost stránky.
Ujistěte se, že jste použili stejnou velikost stránky, jakou jste vybrali v aplikaci.
Po zvolení možnosti Uživatelský... (Custom...) se otevře Dialogové okno Uživatelská velikost papíru,
kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.
Orientace (Orientation)
Vybere orientaci tisku.
Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, vyberte stejnou orientaci,
jakou jste vybrali v této aplikaci.
Na výšku (Portrait)
Vytiskne dokument tak, že jeho horní a dolní hrana jsou v souladu se směrem podávání papíru.
Toto je výchozí nastavení.
Na šířku (Landscape)
Vytiskne dokument otočený o 90 stupňů oproti směru podávání papíru.
Směr rotace lze změnit v nástroji Canon IJ Printer Assistant Tool otevřením dialogového okna
Uživatelská nastavení (Custom Settings) a označením pole Otočit o 90 stupňů vlevo při
orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Pole Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape]) zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů
doleva.
221
Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees)
Vytiskne dokument otočený o 180 stupňů oproti směru podávání papíru.
Šířka oblasti tisku a velikost přesahu nakonfigurované v jiné aplikaci budou svisle i vodorovně
převráceny.
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
Vybere velikost papíru právě vloženého do tiskárny.
Výchozí nastavení je Stejně jako velikost stránky (Same as Page Size), které slouží k tisku v běžné
velikosti.
Pokud v položce Rozvržení stránky (Page Layout) vyberete možnost Přizpůsobené velikosti
stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled), Rozvržení stránky (Page Layout), Vedle sebe/Plakát
(Tiling/Poster) nebo Brožura (Booklet), můžete vybrat velikost papíru v tiskárně.
Pokud je vybraná velikost papíru menší než v položce Velikost stránky (Page Size), velikost
dokumentu bude zmenšena. Pokud je vybraná velikost papíru větší, velikost dokumentu bude zvětšena.
Zároveň se po zvolení možnosti Uživatelský... (Custom...) otevře Dialogové okno Uživatelská
velikost papíru, kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.
Rozvržení stránky (Page Layout)
Vybere velikost dokumentu, který chcete vytisknout, a typ tisku.
Normální velikost (Normal-size)
Jedná se o běžnou metodu tisku. Vyberte ji, pokud nezadáváte žádné rozvržení stránky.
Automaticky zmenšit velikost dokumentu, který nemůže tiskárna vytisknout (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Pokud tiskárna nemůže vytisknout velikost papíru dokumentu, může tiskárna při tisku
automaticky snížit velikost dokumentu.
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete snížit velikost dokumentu při tisku.
Bez ohraničení (Borderless)
Určuje, zda tisknete na celou stránku (bez ohraničení), nebo zda tisknete s okraji stránky.
Při tisku bez ohraničení jsou originály zvětšeny tak, aby mírně přesahovaly okraj papíru. Tisk lze
proto provést zcela bez okrajů (ohraničení).
Pomocí položky Velikost přesahu (Amount of Extension) nastavte míru, o jakou dokument
přesáhne papír při tisku bez ohraničení.
Velikost přesahu (Amount of Extension)
Určuje míru, o jakou dokument přesáhne papír při tisku bez ohraničení.
Posunutím jezdce doprava se míra přesahu zvětší, což umožní bezproblémový tisk bez
ohraničení.
Posunutím jezdce doprava se míra přesahu zmenší a zvětší se plocha dokumentu, která bude
vytištěna.
Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)
Tato funkce umožňuje automatické zvětšení nebo zmenšení dokumentů tak, aby odpovídaly
velikosti papíru vloženého do tiskárny, bez změny velikosti papíru, kterou jste zadali v aplikaci.
V měřítku (Scaled)
Dokumenty lze pro tisk zvětšit nebo zmenšit.
Zadejte velikost v položce Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) nebo zadejte měřítko
do pole Měřítko (Scaling).
Měřítko (Scaling)
Určuje poměr zvětšení nebo zmenšení dokumentu, který chcete vytisknout.
222
Rozvržení stránky (Page Layout)
Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek dokumentu.
Zadat... (Specify...)
Otevře Dialogové okno Tisk rozvržené stránky.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku rozvržené stránky.
Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)
Tato funkce umožňuje zvětšit obrazová data, zvětšená data rozdělit na několik stránek a vytisknout
je. Takto listy papíru lze také slepit a získat tiskovinu velkého formátu, např. plakát.
Zadat... (Specify...)
Otevře Dialogové okno Vedle sebe/Tisk plakátu.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku vedle sebe/tisku plakátu.
Brožura (Booklet)
Funkce tisku brožury umožňuje tisknout data ve tvaru vhodném pro přeložení. Data se tisknout na
obě strany papíru. Tento typ tisku zaručí kompletování stránek ve správném pořadí podle jejich
čísel tak, aby mohly být přeloženy a uprostřed sešity.
Zadat... (Specify...)
Otevře Dialogové okno Tisk brožury.
Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku brožury.
Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))
Vyberte, zda má být dokument vytištěn ručně z obou stran nebo z jedné strany papíru.
Pokud chcete tisknout dokument z obou stran, zaškrtněte toto políčko.
Tuto funkci lze použít pouze tehdy, je-li vybrána možnost Běžný papír (Plain Paper) volby Typ média
(Media Type) a je-li vybrána jedna z položek Normální velikost (Normal-size), Přizpůsobené
velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page Layout).
Sešívaná strana (Stapling Side)
Vybere polohu okraje pro sešití.
Tiskárna analyzuje nastavení Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) a
automaticky vybere nejlepší polohu okraje pro sešití. Chcete-li ji změnit, zaškrtněte políčko Sešívaná
strana (Stapling Side) a výběrem možnosti ze seznamu změňte polohu.
Zadat okraj... (Specify Margin...)
Otevře Dialogové okno Zadat okraj.
Můžete zadat šířku okraje.
Počet kopií (Copies)
Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999.
Důležité
• Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, určete počet kopií v této
aplikaci, a nikoli zde.
Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)
Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte toto políčko. Pokud tak učiníte, nebudete
muset po ukončení tisku řadit stránky do správného pořadí.
Pokud chcete začít tisknout dokument v běžném pořadí od první stránky, zrušte zaškrtnutí tohoto
políčka.
223
Kompletovat (Collate)
Pokud tisknete více kopií a chcete všechny stránky vytisknout jako zkompletované sady jednotlivých
kopií, zaškrtněte toto políčko.
Pokud chcete všechny stránky se stejným číslem vytisknout seskupené pohromadě, zrušte zaškrtnutí
tohoto políčka.
Důležité
• Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci,
upřednostňujte nastavení ovladače tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte
nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v aplikaci
i v ovladači tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo může
být zakázáno určené pořadí tisku.
Možnosti tisku... (Print Options...)
Otevře Dialogové okno Možnosti tisku.
Změní nastavení ovladače tiskárny pro tištěná data odesílaná z aplikací.
Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)
Otevře Dialogové okno Razítko/Pozadí.
Funkce Razítko (Stamp) umožňuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu přes data dokumentu
nebo pod nimi. Můžete rovněž vytisknout datum, čas a uživatelské jméno. Funkce Pozadí
(Background) umožňuje vytisknout světlý obrázek pod daty dokumentu.
V závislosti na prostředí nemusí být k dispozici možnosti Razítko (Stamp) a Pozadí (Background).
Dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)
Toto dialogové okno umožňuje určit uživatelskou velikost (šířku a výšku) papíru.
Jednotky (Units)
Vyberte jednotky pro zadání velikosti papíru definované uživatelem.
Velikost papíru (Paper Size)
Určuje hodnoty Šířka (Width) a Výška (Height) uživatelské velikosti papíru. Rozměry jsou zobrazeny
pomocí jednotek určených v položce Jednotky (Units).
Dialogové okno Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)
Toto dialogové okno umožňuje vybrat počet stránek dokumentu, které mají být umístěny na jeden list
papíru, pořadí stránek a zda má být kolem každé stránky dokumentu vytištěno ohraničení stránky.
Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.
Ikona Náhled
Zobrazí nastavení provedená v dialogovém okně Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing).
Můžete zkontrolovat výsledek tisku ještě před samotným vytištěním dat.
Rozvržení stránky (Page Layout)
Určuje počet stránek dokumentu, které mají být umístěny na jeden list.
Pořadí stránek (Page Order)
Určuje orientaci dokumentu, který má být vytištěn na list papíru.
224
Ohraničení stránky (Page Border)
Kolem každé stránky dokumentu vytiskne ohraničení stránky.
Chcete-li vytisknout ohraničení stránky, zaškrtněte toto políčko.
Dialogové okno Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing)
Toto dialogové okno umožňuje vybrat velikost obrázku, který chcete vytisknout. Můžete také nastavit
dělicí čáry a značky pro lepidlo, které nabízejí pohodlný způsob slepení plakátu ze stránek.
Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.
Ikona Náhled
Zobrazí nastavení dialogového okna Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing).
Můžete zkontrolovat výsledek tisku.
Rozdělení obrazu (Image Divisions)
Zadejte počet částí (svislé x vodorovné).
Se zvyšujícím se počtem rozdělení roste i počet listů použitých k tisku. Pokud následně slepíte
stránky dohromady, abyste vytvořili plakát, vyšší počet rozdělení vám umožní vytvořit větší plakát.
Tisk "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)
Určuje, zda mají být na okraje vytištěna slova „Odstřihnout“ a „Slepit“. Tato slova slouží jako pokyny
pro slepení plakátu z jednotlivých stránek.
Chcete-li tato slova vytisknout, zaškrtněte toto políčko.
Poznámka
• V závislosti na používaném typu ovladače tiskárny a prostředí nemusí být tato funkce dostupná.
Tisk čar "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Určuje, zda mají být vytištěny dělicí čáry, které slouží jako pokyny pro slepení plakátu z jednotlivých
stránek.
Chcete-li dělicí čáry vytisknout, zaškrtněte toto políčko.
Rozsah tištěných stránek (Print page range)
Určuje rozsah tisku. Za normálních podmínek vyberte možnost Vše (All).
Vyberte položku Stránky (Pages) a určete konkrétní stránku nebo rozsah.
Poznámka
• Pokud nebyly některé stránky vytištěny správně, určete stránky, které není třeba vytisknout –
klepněte na ně v náhledu nastavení na kartě Vzhled stránky (Page Setup). V tomto případě
budou vytištěny pouze stránky zobrazené na obrazovce.
Dialogové okno Tisk brožury (Booklet Printing)
Toto dialogové okno umožňuje nastavit způsob vazby dokumentu jako brožury. V tomto dialogovém okně
lze také nastavit tisk pouze po jedné straně nebo tisk ohraničení stránky.
Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.
Ikona Náhled
Zobrazí nastavení provedená v dialogovém okně Tisk brožury (Booklet Printing).
Můžete zkontrolovat, jak bude dokument vypadat, když bude vytištěn jako brožura.
225
Okraj pro sešití (Margin for stapling)
Určuje stranu dokumentu, která má být sešita.
Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)
Vybere, zda má být dokument vytištěn z jedné nebo z obou stran brožury.
Má-li být dokument vytištěn z jedné strany brožury, zaškrtněte toto políčko a vyberte stranu listu,
kterou chcete ponechat prázdnou.
Okraj (Margin)
Určuje šířku okraje pro sešití.
Zadaná šířka bude udávat okraj pro sešití od středu listu.
Ohraničení stránky (Page Border)
Kolem každé stránky dokumentu vytiskne ohraničení stránky.
Chcete-li vytisknout ohraničení stránky, zaškrtněte toto políčko.
Dialogové okno Zadat okraj (Specify Margin)
Toto dialogové okno umožňuje určit šířku okraje strany, která má být sešita. Pokud se dokument nevejde
na jednu stránku, bude při tisku zmenšen.
Okraj (Margin)
Určuje šířku okraje pro sešití.
Šířka strany zadaná pomocí položky Sešívaná strana (Stapling Side) bude udávat okraj pro sešití.
Dialogové okno Možnosti tisku (Print Options)
Provede změny v tištěných datech odeslaných do tiskárny.
V závislosti na prostředí nemusí být táto funkce k dispozici.
Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable ICM required from the application software)
Deaktivuje funkci profilu ICM požadovanou v aplikaci.
Pokud aplikace používá k tisku dat profil Windows ICM, mohou být vytištěny neočekávané barvy
nebo může dojít ke zpomalení tisku. Pokud dojde k těmto potížím, může je vyřešit zaškrtnutí tohoto
políčka.
Důležité
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
• Tato funkce nefunguje, pokud je pro položku Oprava barev (Color Correction) na kartě Soulad
(Matching) dialogového okna Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment) vybrána
možnost ICM.
Ignorovat nastavení barevného profilu z aplikačního softwaru (Disable the color profile setting of
the application software)
Zaškrtnutím tohoto políčka deaktivujete informace v barevném profilu nastavené v aplikaci.
Pokud jsou informace v barevném profilu nastavené v aplikaci odeslány do ovladače tiskárny, může
výsledný tisk obsahovat neočekávané barvy. Pokud k tomu dojde, může problém vyřešit zaškrtnutí
tohoto políčka.
226
Důležité
• I když je toto políčko zaškrtnuto, jsou deaktivovány pouze některé informace v barevném profilu
a tento profil lze stále použít pro tisk.
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Zrušit seskupení papírů (Ungroup Papers)
Nastaví metodu zobrazení položek Typ média (Media Type), Velikost stránky (Page Size) a
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size).
Chcete-li zobrazit položky odděleně, zaškrtněte toto políčko.
Chcete-li zobrazit položky jako skupinu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to
compress print data)
Aplikace nesmí tištěná data komprimovat.
Pokud výsledek tisku neobsahuje obrazová data nebo obsahuje neočekávané barvy, situaci může
zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.
Důležité
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Tisk po vytvoření tiskových dat podle stránek (Print after creating print data by page)
Tištěná data jsou vytvářena v jednotkách stránek; tisk se spustí po dokončení zpracování jedné
stránky tištěných dat.
Pokud tištěný dokument obsahuje neočekávané výsledky, např. vodorovné bílé pruhy, výsledek
může zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.
Důležité
• Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
Velikost tištěných dat vytvořených pomocí aplikace lze snížit a data potom vytisknout.
V závislosti na použité aplikaci mohou být obrazová data odříznuta nebo nemusí být vytištěna
správně. V takovém případě vyberte možnost Zapnuto (On). Pokud nebudete tuto funkci používat,
vyberte možnost Vypnuto (Off).
Důležité
• Při použití této funkce může kvalita tisku v závislosti na tištěných datech nastavení kvality
klesnout.
Jednotka zpracování tiskových dat (Unit of Print Data Processing)
Vybere jednotku zpracování tiskových dat, která má být odeslána do tiskárny.
Za normálních podmínek vyberte možnost Doporučeno (Recommended).
Důležité
• Pro některá nastavení může být použit velký objem paměti.
Pokud je váš počítač vybaven malým objemem paměti, nastavení neměňte.
Tisk pomocí (Print With)
Z nainstalovaných kazet FINE vyberte kazetu FINE, kterou chcete použít.
Vyberte některou z možností Všechny barvy (Výchozí) (All Colors (Default)), Pouze barevná
(Color Only) nebo Pouze černá (Black Only).
227
Důležité
• Zadáte-li následující nastavení, nebude funkce Pouze černá (Black Only) nadále dostupná,
protože tiskárna bude k tisku dokumentů využívat barevné kazety FINE.
V nabídce Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) je vybrána jiná možnost než
Běžný papír (Plain Paper), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki (A) nebo Hagaki.
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je
vybrána možnost Bez ohraničení (Borderless).
• Nevyjímejte kazetu FINE, kterou nevyužíváte. Pokud je jakákoli kazeta FINE vyjmuta, není
možné provádět tiskové úlohy.
Dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background)
Dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background) umožňuje vytisknout razítko nebo pozadí přes
stránky dokumentu nebo pod nimi. Kromě připravených razítek a pozadí můžete registrovat a používat i
svá původní.
Razítko (Stamp)
Tisk razítka je funkce, která přes dokument vytiskne razítko.
Zaškrtněte toto políčko a v seznamu vyberte název razítka, které chcete vytisknout.
Vlastní razítko... (Define Stamp...)
Otevře Dialogové okno Nastavení razítka.
Můžete zobrazit podrobnosti vybraného razítka nebo uložit nové razítko.
Razítko umístit přes text (Place stamp over text)
Nastaví způsob vytištění razítka přes dokument.
Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko Razítko (Stamp).
Chcete-li vytisknout razítko přes stránku dokumentu, zaškrtněte toto políčko. Razítko může překrýt
vytištěná data.
Pokud chcete tisknout data dokumentu přes razítko, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Razítko nebude
vytištěná data překrývat. Nicméně části razítka překryté dokumentem mohou zůstat skryté.
Razítko jen na první stránce (Stamp first page only)
Pokud má dokument více než jednu stránku, vybere, zda má být razítko vytištěno pouze na první
stránce, nebo na všech stránkách.
Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko Razítko (Stamp).
Pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce, zaškrtněte toto políčko.
Pozadí (Background)
Funkce Tisk pozadí umožňuje vytisknout ilustraci nebo podobný objekt (např. bitovou mapu) na
pozadí stránek dokumentu.
Chcete-li vytisknout pozadí, zaškrtněte toto políčko a v seznamu vyberte příslušný název.
Vybrat pozadí... (Select Background...)
Otevře Dialogové okno Nastavení pozadí.
Jako pozadí lze zaregistrovat bitovou mapu a poté změnit metodu rozvržení a intenzitu vybraného
pozadí.
228
Pozadí jen na první stránce (Background first page only)
Pokud má dokument více než jednu stránku, vybere, zda má být pozadí vytištěno pouze na první
stránce, nebo na všech stránkách.
Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko Pozadí (Background).
Pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce, zaškrtněte toto políčko.
Karta Razítko (Stamp)
Karta Razítko umožňuje nastavit text nebo soubor bitové mapy (.bmp) jako razítko.
Okno Náhled
Zobrazí stav razítka nakonfigurovaný na jednotlivých kartách.
Typ razítka (Stamp Type)
Určuje typ razítka.
Pokud chcete vytvořit razítko z textu, vyberte možnost Text. Pokud chcete použít soubor bitové
mapy, vyberte možnost Bitová mapa (Bitmap). Pokud vyberete možnost Datum/čas/jméno
uživatele (Date/Time/User Name), zobrazí se datum a čas vytvoření a uživatelské jméno
vytištěného dokumentu.
Položky nastavení na kartě Razítko (Stamp) se mění v závislosti na vybraném typu.
Je-li možnost Typ razítka (Stamp Type) nastavena na hodnotu Text nebo Datum/čas/jméno
uživatele (Date/Time/User Name)
Text razítka (Stamp Text)
Určuje textový řetězec razítka.
Zadat můžete až 64 znaků.
Pokud jste vybrali možnost Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name), zobrazí se
v části Text razítka (Stamp Text) datum a čas vytvoření a uživatelské jméno vytištěného objektu.
Důležité
• Je-li vybrána možnost Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name), bude pole Text
razítka (Stamp Text) zobrazeno šedě a bude nedostupné.
Písmo TrueType (TrueType Font)
Vybere typ písma textový řetězec razítka.
Styl (Style)
Vybere styl písma textový řetězec razítka.
Velikost (Size)
Vybere velikost písma textový řetězec razítka.
Obrys (Outline)
Vybere rámeček, který ohraničí textový řetězec razítka.
Pokud je v položce Velikost (Size) vybrána vysoká velikost písma, mohou znaky přesahovat přes
hranice razítka.
Barva (Color)/Vybrat barvu... (Select Color...)
Zobrazí aktuální barvu razítka.
Chcete-li vybrat jinou barvu, klepnutím na tlačítko Vybrat barvu... (Select Color...) otevřete
dialogové okno Barva (Color), ve kterém vyberete nebo vytvoříte barvu razítka.
Je-li v nastavení Typ razítka (Stamp Type) vybrána možnost Bitová mapa (Bitmap)
229
Soubor (File)
Určuje název souboru bitové mapy, který bude použit jako razítko.
Vybrat soubor... (Select File...)
Otevře dialogové okno otevření souboru.
Klepnutím na toto tlačítko vyberte soubor bitové mapy, který chcete použít jako razítko.
Velikost (Size)
Upraví velikost souboru bitové mapy pro razítko.
Posunutím posuvníku doprava se velikost zvýší, posunutím doleva se velikost sníží.
Průhledná bílá oblast (Transparent white area)
Určuje, zda mají být oblasti bitové mapy vyplněné bílou barvou nastaveny jako průhledné.
Mají-li být oblasti bitové mapy vyplněné bílou barvou nastaveny jako průhledné, zaškrtněte toto
políčko.
Poznámka
• Klepnutím na položku Výchozí (Defaults) nastavte možnost Typ razítka (Stamp Type) na
hodnotu text, možnost Text razítka (Stamp Text) jako prázdnou, možnost Písmo TrueType
(TrueType Font) na hodnotu Arial, možnost Styl (Style) na hodnotu Běžný, možnost Velikost
(Size) na 36 bodů, políčko Obrys (Outline) nebude zaškrtnuté a možnost Barva (Color) bude
nastavena na šedou s hodnotami RGB (192, 192, 192).
Karta Umístění (Placement)
Karta Umístění umožňuje nastavit polohu, ve které bude razítko vytištěno.
Okno Náhled
Zobrazí stav razítka nakonfigurovaný na jednotlivých kartách.
Poloha (Position)
Určuje polohu razítka na stránce.
Pokud v seznamu vyberete možnost Uživatelská (Custom), můžete přímo zadat hodnoty
souřadnic Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position).
Otočení (Rotation)
Určuje úhel natočení razítka. Úhel lze nastavit zadáním číselné hodnoty ve stupních.
Negativní hodnoty otočí razítkem doleva.
Poznámka
• Položka Otočení (Rotation) je aktivní, jen pokud je zvolena možnost Text nebo Datum/čas/
jméno uživatele (Date/Time/User Name) pro položku Typ razítka (Stamp Type) na kartě
Razítko (Stamp).
Poznámka
• Klepnutím na položku Výchozí (Defaults) nastavíte polohu razítka Na střed (Center) a otočení na
hodnotu 0.
Karta Uložit nastavení (Save settings)
Karta Uložit nastavení (Save settings) umožňuje registrovat nové razítko nebo odstranit nepotřebné
razítko.
230
Název (Title)
Zadejte název, pod kterým bude vytvořené razítko uloženo.
Zadat můžete až 64 znaků.
Poznámka
• Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.
Razítka (Stamps)
Zobrazí seznam názvů uložených razítek.
Do pole Název (Title) zadejte název, který bude zobrazen u odpovídajícího razítka.
Uložit (Save)/Uložit s přepsáním (Save overwrite)
Uloží razítko.
Do pole Název (Title) zadejte název a klepněte na toto tlačítko.
Odstranit (Delete)
Odstraní nepotřebné razítko.
V seznamu Razítka (Stamps) určete název nepotřebného razítka a klepněte na toto tlačítko.
Karta Pozadí (Background)
Karta Pozadí umožňuje vybrat soubor bitové mapy (.bmp), který má být použit jako pozadí, nebo určit
způsob tisku vybraného pozadí.
Okno Náhled
Zobrazí stav bitové mapy nastavené na kartě Pozadí (Background).
Soubor (File)
Určuje název souboru bitové mapy, který bude použit jako pozadí.
Vybrat soubor... (Select File...)
Otevře dialogové okno otevření souboru.
Klepnutím na toto tlačítko vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete použít jako pozadí.
Metoda rozvržení (Layout Method)
Určuje způsob umístění obrázku pozadí na papíru.
Vyberete-li možnost Uživatelská (Custom), můžete zadat souřadnice do polí Pol. raz. x (XPosition) a Pol. raz. y (Y-Position).
Intenzita (Intensity)
Upraví intenzitu bitové mapy pro pozadí.
Posunutím posuvníku doprava intenzitu zvýšíte, posunutím posuvníku doleva ji snížíte. Pro tisk
pozadí s původní intenzitou bitové mapy posuňte posuvník do polohy zcela vpravo.
Poznámka
• V závislosti na prostředí nemusí být táto funkce k dispozici.
• Klepnutím na tlačítko Výchozí (Defaults) nastavte položku Soubor (File) jako prázdnou, položku
Metoda rozvržení (Layout Method) na hodnotu Vyplnit stránku (Fill page) a posuvník Intenzita
(Intensity) do střední polohy.
231
Karta Uložit nastavení (Save settings)
Karta Uložit nastavení (Save settings) umožňuje registrovat nové pozadí nebo odstranit nepotřebné
pozadí.
Název (Title)
Zadejte název, pod kterým bude zadané pozadí uloženo.
Zadat můžete až 64 znaků.
Poznámka
• Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.
Pozadí (Backgrounds)
Zobrazí seznam názvů registrovaných pozadí.
Do pole Název (Title) zadejte název, který bude zobrazen u odpovídajícího pozadí.
Uložit (Save)/Uložit s přepsáním (Save overwrite)
Uloží obrazová data jako pozadí.
Po vyplnění pole Název (Title) klepněte na toto tlačítko.
Odstranit (Delete)
Odstraní nepotřebné pozadí.
V seznamu Pozadí (Backgrounds) určete název nepotřebného pozadí a klepněte na toto tlačítko.
232
Popis karty Údržba
Na kartě Údržba (Maintenance) můžete spustit nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool nebo zkontrolovat
stav tiskárny.
Údržba a předvolby (Maintenance and Preferences)
Spustí se nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Podle potřeby můžete provádět údržbu tiskárny nebo u tiskárny měnit její nastavení.
Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)
Spustí aplikaci Monitor stavu Canon IJ.
Tuto funkci proveďte, pokud chcete zkontrolovat stav tiskárny a postup probíhající tiskové úlohy.
Etiketa (About)
Otevře Dialogové okno Etiketa.
Zde můžete zkontrolovat verzi ovladače tiskárny a informace o ochraně autorských práv.
Je zde také možné změnit použitý jazyk.
Dialogové okno Etiketa (About)
Po klepnutí na položku Etiketa (About) se zobrazí dialogové okno Etiketa (About).
V tomto dialogovém okně je zobrazena verze, informace o ochraně autorských práv a seznam modulů
ovladače tiskárny. Můžete vybrat jazyk, který má být použit, a přepnout jazyk zobrazený v okně
nastavení.
Moduly
Seznam modulů ovladače tiskárny.
Jazyk (Language)
Slouží k nastavení jazyka, který chcete použít v okno nastavení ovladače tiskárny.
233
Důležité
• Pokud není v systému nainstalováno písmo pro zobrazení vámi vybraného jazyka, znaky budou
nečitelné.
234
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ
Otevře se monitor stavu Canon IJ, který popisuje stav tiskárny a průběh tisku. Stav tiskárny symbolizují
obrázky, ikony a zprávy v monitoru stavu.
Funkce monitoru stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ nabízí následující funkce:
Zobrazení stavu tiskárny na obrazovce
Monitor stavu popisuje stav tiskárny v reálném čase.
Můžete sledovat průběh tisku jednotlivých dokumentů (tiskových úloh).
Zobrazení popisu chyby a postupu opravy
Monitor stavu nabízí informace o případných chybách, ke kterým dojde ve vaší tiskárně.
Díky tomu můžete okamžitě zjistit, jak v dané situaci reagovat.
Zobrazení stavu inkoustu
Monitor stavu nabízí informace o typech kazety FINE a odhadovaných hladinách inkoustu.
Pokud zbývající inkoust dochází, zobrazí se varovná ikona a zpráva (upozornění na nízkou
hladinu inkoustu).
Přehled monitoru stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ za pomoci obrázků a zpráv popisuje stav tiskárny a inkoustu.
Během tisku můžete sledovat informace o tištěném dokumentu a průběhu tisku.
Pokud dojde k chybě, monitor stavu zobrazí obsah chyby a postup, pomocí kterého můžete chybu
odstranit. Postupujte podle pokynů ve zprávě.
Tiskárna
Pokud dojde k upozornění nebo chybě tiskárny, zobrazí monitor stavu Canon IJ ikonu.
: Zobrazilo se varování.
: Došlo k chybě obsluhy.
: Zobrazí se oznámení jiného jevu, než je upozornění nebo chyba.
: Došlo k chybě, která vyžaduje odbornou opravu.
235
Název dokum. (Document Name)
Název dokumentu, který bude vytištěn.
Vlastník (Owner)
Jméno vlastníka dokumentu, který bude vytištěn.
Tisk stránky (Printing Page)
Číslo aktuální stránky a celkový počet stránek.
Zobrazit tiskovou frontu (Display Print Queue)
Tisková fronta, která reguluje aktuální dokument a dokumenty čekající na vytištění.
Zrušit tisk (Cancel Printing)
Zruší tisk.
Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)
Zobrazuje ikony, které slouží k upozornění na zbývající hladiny inkoustu a chyby vyčerpání
inkoustu.
Naleznete zde také obrázek popisující odhadovanou hladinu inkoustu v kazetě FINE.
Po přesunutí kurzoru na obrázek si můžete prohlédnout podrobné informace, jako jsou například
zbývající hladiny inkoustů a názvy kazet FINE používaných v tiskárně.
Barvy byly nastaveny tak, aby odpovídaly barvě s nejmenším obsahem zbývající hladiny
inkoustu. Všechny barvy se poté zobrazí se stejnou hladinou.
Číslo modelu inkoustu (Ink Model Number)
Podle potřeby zde můžete vyhledat vhodnou kazetu FINE pro vaši tiskárnu.
Nabídka Možnosti (Option)
Pokud se v tiskárně zobrazí chybová zpráva, výběrem možnosti Povolit monitor stavu (Enable
Status Monitor) spusťte monitor stavu Canon IJ.
Po výběru možnosti Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor) můžete používat
následující příkazy:
Vždy zobrazit aktuální úlohu (Always Display Current Job)
Zobrazí monitor stavu Canon IJ při každém tisku dokumentu.
Vždy zobrazit navrchu (Always Display on Top)
Zobrazí monitor stavu Canon IJ před ostatními okny.
Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)
Zobrazí hlášení Rádce pro komplexní postupy při nastavení papíru.
Tisk Hagaki (Hagaki Printing)
Zobrazí hlášení Rádce předtím, než tiskárna zahájí tisk Hagaki.
Chcete-li toto hlášení Rádce zobrazit, otevřete nabídku Možnosti (Option), vyberte
možnost Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message), klepněte na tlačítko Tisk
Hagaki (Hagaki Printing) a aktivujte toto nastavení.
Chcete-li hlášení Rádce skrýt, zaškrtněte políčko Tuto zprávu příště nezobrazovat
(Do not show this message again).
Zobrazit varování automaticky (Display Warning Automatically)
Zobrazení varování při nízké hladině inkoustu (When a Low Ink Warning Occurs)
Automaticky se spustí okno monitoru stavu Canon IJ, které se zobrazí před ostatními
okny, v případě varování při nízké hladině inkoustu.
Spustit po startu Windows (Start when Windows is Started)
Automaticky spustí monitor stavu Canon IJ při startu systému Windows.
236
Nabídka Vzdálené uživatelské rozhraní (Remote UI)
Můžete otevřít vzdálené uživatelské rozhraní tiskárny.
Můžete zkontrolovat stav tiskárny a spustit funkce údržby tiskárny, pokud je připojena k síti a je
používána prostřednictvím sítě.
Poznámka
• Při použití tiskárny přes připojení USB se položka Vzdálené uživatelské rozhraní (Remote
UI) nezobrazí.
Informace o tiskárně (Printer Information)
Umožňuje zkontrolovat podrobné informace, jako jsou stav tiskárny, průběh tisku a zbývající
hladiny inkoustu.
Údržba (Maintenance)
Umožňuje spustit údržbu tiskárny a změnit její nastavení.
Stáhnout certifikát zabezpečení (Download Security Certificate)
Zobrazení okna Pro zabezp. komunikaci (For secure communication).
V tomto okně můžete stáhnout certifikát směrování, registrovat jej v prohlížeči nebo zakázat
zobrazení výstrah.
Nabídka Nápověda (Help)
Výběrem této nabídky můžete zobrazit nápovědné informace o monitoru stavu Canon IJ, včetně
informací o verzi a ochraně autorských práv.
237
Instalace ovladačů MP Drivers
Prostřednictvím Internetu se můžete připojit na naše webové stránky a stáhnout nejnovější ovladače MP
Drivers pro používaný model.
1. Vypněte tiskárnu
2. Spusťte instalační program
Poklepejte na ikonu staženého souboru.
Spustí se instalační program.
Důležité
• Při spuštění, instalování nebo odinstalování softwaru může zobrazit potvrzovací dialogové okno
nebo okno s upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována oprávnění
správce.
Pokud jste přihlášeni k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko Ano (Yes) (nebo
Pokračovat (Continue) či Povolit (Allow)).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. V takových případech přepněte na
účet správce a začněte od začátku.
3. Nainstalujte ovladače MP Drivers
Proveďte příslušnou akci podle postupu uvedeného na obrazovce.
4. Dokončete instalaci
Klepněte na tlačítko Hotovo (Complete).
V závislosti na prostředí používaného systému se může zobrazit hlášení s výzvou k restartování počítače.
K řádnému dokončení instalace je třeba restartovat počítač.
Důležité
• Ovladače MP Drivers si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za
internetové připojení.
• Před instalací nejnovějších ovladačů MP Drivers odstraňte předchozí nainstalovanou verzi.
Příbuzná témata
Získání nejnovějších ovladačů MP Drivers
Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers
Příprava před instalací ovladačů MP Drivers
238
Tisk z aplikace Canon
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
239
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
Tisk z mobilního zařízení se systémem Windows 10 Mobile
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
240
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním
z následujících způsobů:
• Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
• Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)
V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout nebo skenovat
přímým připojením ostatních zařízení k této tiskárně.
Režim přímého bezdrátového připojení můžete aktivovat způsobem popsaným níže:
1. Příprava tiskárnu.
Povolení přímého bezdrátového připojení tiskárny
2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
3. Tisk a skenování.
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Důležité
• K této tiskárně je možné současně připojit až 5 dalších zařízení.
• Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
Omezení
Povolení přímého bezdrátového připojení tiskárny
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Přímé (Direct).
Na displeji LCD se zobrazí ikona
.
Režim přímého bezdrátového připojení se povolí a zařízení je možné bezdrátově připojit k tiskárně.
Poznámka
• Adresu MAC tiskárny můžete společně se stávajícím nastavením přímého bezdrátového
připojení ověřit vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.
Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.
241
Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
2. Ze seznamu uvedeného na vašem zařízení vyberte možnost „XXXXXX-TS3300series“
(kde „X“ představuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Pokud se v seznamu položka „XXXXXX-TS3300series“ nenachází, není přímé bezdrátové
připojení povoleno.
Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v části Povolení přímého
bezdrátového připojení tiskárny.
3. Zadejte heslo.
Zařízení se připojí k tiskárně.
Poznámka
• Heslo můžete zkontrolovat vytištěním nastavení sítě z tiskárny.
Tisk síťového nastavení
• V závislosti na používaném zařízení je pro připojení zařízení k vaší tiskárně prostřednictvím sítě
Wi-Fi nutné zadat heslo. Zadejte nastavené heslo tiskárny.
• V závislosti na nastavení zabezpečení nemusí být nutné zadávat heslo.
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Po připojení zařízení k této tiskárně spusťte tisk nebo skenování z aplikace ve vašem zařízení.
Poznámka
• Další informace o tisku nebo skenování ze zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi naleznete v uživatelské
příručce zařízení nebo aplikace.
• Po instalaci aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY můžete tisknout nebo skenovat ze svého
chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.
iOS
Android
242
Nastavení papíru
Registrací velikosti papíru vloženého v zadní přihrádce můžete v situacích, kdy se velikost papíru liší od
nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku kód chyby a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Poznámka
• Výchozí nastavení zobrazení se liší podle toho, zda tisknete ze zařízení kompatibilního se službou
PictBridge (Wi-Fi), chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.
Výchozí nastavení zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku
Typ médií se nastaví v závislosti na velikosti papíru uvedené na displeji LCD.
Velikost papíru
Typ média
A4, LTR, LGL, B5, A5
Běžný papír
KG 4"x6"/10x15cm, L, 2L 5"x7"/13x18cm, 5"x5"/13x13cm
Fotografický papír
Skrýt
Jiné
Po vložení papíru:
• Při vložení papíru do zadní přihrádky:
Zobrazí se ikona se stavem papíru a stávající velikost papíru.
Zaregistrujte informace o velikosti papíru v závislosti na vloženém papíru.
243
Pokud se nastavení velikosti papíru pro tisk liší od informací o velikosti
papíru nastavené v tiskárně:
Příklad:
• Nastavení velikosti papíru pro tisk: A5
• Velikost papíru nastavená v tiskárně: A4
Po zahájení tisku se na displeji LCD zobrazí chybový kód.
Vyberte jednu z níže uvedených operací.
Tisk podle velikosti papíru nastavené pro tisk
Tisk probíhá na vložený papír beze změny nastavení velikosti papíru. Stiskněte tlačítko Barevný
(Color) nebo Černý (Black).
244
Pokud je například pro tisk nastavena velikost papíru A5 a na displeji LCD je nastaven papír velikosti
A4, tiskárna začne na vložený papír tisknout s nastavením A5.
Tisk po výměně papíru
Začnete s tiskem po výměně papíru v zadní přihrádce.
Pokud je například pro tisk nastavena velikost papíru A5 a na displeji LCD je nastaven papír velikosti
A4, před zahájením tisku vložíte papír velikosti A5.
Na displeji LCD nastavte velikost papíru v závislosti na papíru vloženém do zadní přihrádky po
výměně papíru.
Zrušit tisk
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) zrušte tisk a upravte nastavení velikosti papíru určeného pro tisk.
Opakujte tisk později.
Výchozí nastavení zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému
tisku
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se službou PictBridge (Wi-Fi), chytrého telefonu nebo
tabletu:
Ve výchozím nastavení je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 15.
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Stisknutím tlačítka Barevný (Color) povolte zobrazení chybového kódu a stisknutím tlačítka
Černý (Black) zobrazení zakážete.
• Při tisku ze systému Windows:
Ve výchozím nastavení je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku zakázáno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
• Při tisku ze systému macOS:
Ve výchozím nastavení je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
Důležité
• Když je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku zakázáno:
Tiskárna začne tisknout, i když se nastavení velikosti papíru pro tisk a nastavení velikosti papíru
v tiskárně liší.
245
Kopírování
Kopírování na běžný papír
Základy
Kopírování na fotografický papír
Kopírování pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu
246
Kopírování na běžný papír
Pokud chcete kopírovat na běžný papír o velikosti A4, Letter, B5 nebo A5, vložte originál na skleněnou
desku.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte papír.
Vložte běžný papír formátu A4, Letter, B5 nebo A5.
V nastavení velikosti papíru na displeji LCD vyberte velikost A4, LTR, B5 nebo A5.
3. Položte originál na skleněnou desku.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Zobrazený segment na displeji LCD bliká.
Jakmile zobrazený segment přestane blikat a začne svítit, značí to, že tiskárna začala kopírovat.
Po dokončení kopírování odeberte originál ze skleněné desky.
• Vytvoření několika kopií
Během blikání zobrazeného segmentu stiskněte tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black)
opakovaně tolikrát, kolik chcete kopií.
Stiskněte stejné tlačítko, které jste stiskli naposledy (tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black)).
• Zrušení kopírování
Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Důležité
• Neotvírejte kryt dokumentu ani neberte originál ze skleněné desky, dokud není skenování dokončeno.
Během skenování originálu v tiskárně bude kontrolka ZAPNOUT (ON) blikat.
247
• Pokud je na displeji LCD nastaven papír jiné velikosti, než je formát A4, LTR, B5 nebo A5, tiskárna
spustí kopírování fotografie.
Kopírování na fotografický papír
• Pokud na displeji LCD nezvolíte velikost papíru a přesto stisknete tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black), na stejném displeji LCD se zobrazí kód chyby.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Originál se na běžný papír zkopíruje o stejné velikosti. Originál se na běžný papír zkopíruje
s ohraničením.
Kvalita tisku
Kvalitu tisku při kopírování můžete nastavit na hodnotu „Standardní“ nebo „Koncept“ (priorita rychlosti).
„Standardní“ režim
Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.
V rámci kroku 4 stiskněte nejvýše na 2 sekundy tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black).
Režim „Konceptu“
Upřednostní rychlost tisku před kvalitou.
V kroku 4 stiskněte a alespoň 2 sekundy podržte tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black).
248
Kopírování na fotografický papír
Pokud chcete kopírovat na fotografický papír o velikosti KG/10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7") nebo
Čtverec (127x127 mm), vložte originál na skleněnou desku.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte papír.
Vložte fotografický papír o velikosti KG/10 x 15 cm (4 x 6), 13 x 18 cm (5 x 7) nebo Čtverec (127 x 127
mm).
V nastavení velikosti papíru na displeji LCD vyberte papír KG 4"x6"/10x15cm, 2L 5"x7"/13x18cm nebo
5"x5"/13x13cm
3. Položte originál na skleněnou desku.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Zobrazený segment na displeji LCD bliká.
Jakmile zobrazený segment přestane blikat a začne svítit, značí to, že tiskárna začala kopírovat.
Po dokončení kopírování odeberte originál ze skleněné desky.
• Vytvoření několika kopií
Během blikání zobrazeného segmentu stiskněte tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black)
opakovaně tolikrát, kolik chcete kopií.
Stiskněte stejné tlačítko, které jste stiskli naposledy (tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black)).
• Zrušení kopírování
Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Důležité
• Neotvírejte kryt dokumentu ani neberte originál ze skleněné desky, dokud není skenování dokončeno.
Během skenování originálu v tiskárně bude kontrolka ZAPNOUT (ON) blikat.
249
• Pokud na displeji LCD nezvolíte velikost papíru a přesto stisknete tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black), na stejném displeji LCD se zobrazí kód chyby.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Originál se automaticky zkopíruje větší nebo menší, aby se shodoval s velikostí fotografického papíru.
Originál se na fotografický papír zkopíruje bez ohraničení.
• Pokud zkopírujete obdélníkovou předlohu na čtvercový papír, dojde k jejímu zkopírování s chybějícím
horním a spodním nebo levým a pravým okrajem.
250
Skenování
Skenování z počítače (macOS)
Skenování z počítače (systém Windows)
251
Skenování z počítače (systém Windows)
Skenování podle typu nebo účelu položky (nástroj IJ Scan Utility)
Funkce aplikace IJ Scan Utility
Snadné skenování (automatické skenování) Základy
Skenování dokumentů a fotografií
Vytváření a úprava souborů PDF
Nastavení hesel pro soubory PDF
Úprava souborů PDF chráněných heslem
Skenování pomocí aplikace (ScanGear)
Tipy ke skenování
Umístění originálů (skenování z počítače)
Nastavení skenování prostřednictvím sítě
Nabídka a obrazovka nastavení nástroje IJ Network Scanner Selector EX2
252
Skenování podle typu nebo účelu položky (nástroj IJ Scan
Utility)
Funkce aplikace IJ Scan Utility
Snadné skenování (automatické skenování) Základy
Skenování dokumentů a fotografií
Vytváření a úprava souborů PDF
Nastavení hesel pro soubory PDF
Úprava souborů PDF chráněných heslem
253
Funkce aplikace IJ Scan Utility
Pomocí nástroje IJ Scan Utility můžete skenovat a ukládat dokumenty, fotografie a další položky současně
jednoduchým klepnutím na odpovídající ikonu.
Více režimů skenování
Funkce Automaticky (Auto) umožňuje skenovat různé položky jedním klepnutím s výchozím
nastavením. Funkce Dokument (Document) umožňuje zvýšit ostrost a tím i čitelnosti textu v dokumentu
nebo časopise a funkce Fotografie (Photo) umožňuje skenovat s nastavením vhodným pro fotografie.
Poznámka
• Další informace o hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility naleznete v tématu „Hlavní obrazovka
nástroje IJ Scan Utility“.
Automatické ukládání naskenovaných obrázků
Naskenované obrázky jsou automaticky uloženy v předem nastavené složce. Složku je možné podle
potřeby změnit.
Poznámka
• Ve výchozím nastavení jsou zadány následující složky pro uložení.
Systém Windows 10/Windows 8.1:
složka Dokumenty (Documents)
Windows 7:
složka Dokumenty (My Documents)
• Postup změny složky naleznete v tématu „Dialogové okno Nastavení“.
Integrace aplikace
Naskenované obrázky je možné odesílat do ostatních aplikací. Naskenované obrázky můžete například
otevřít ve své oblíbené aplikaci určené pro práci s grafikou, vložit je jako přílohu e-mailu nebo z obrázků
extrahovat text.
254
Poznámka
• Informace o nastavení aplikací určených k integraci naleznete v tématu „Dialogové okno Nastavení“.
255
Snadné skenování (automatické skenování)
Automatické skenování umožňuje automaticky zjišťovat typ předlohy vložené na skleněnou desku.
Důležité
• Následující typy položek nemusí být naskenovány správně. V tomto případě upravte rámce pro oříznutí
(oblasti skenování) v režimu zobrazení celého obrazu programu ScanGear (ovladač skeneru)
a skenování zopakujte.
Fotografie s bělavým pozadím
Položky vytištěné na bílém papíře, ručně psaný text, vizitky nebo jiné těžko čitelné položky
Tenké položky
Tlusté položky
1. Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.
2. Položky umístěte na skleněnou desku.
Umístění originálů (skenování z počítače)
3. Spusťte aplikaci IJ Scan Utility.
4. Klepněte na tlačítko Automaticky (Auto).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
• Pomocí dialogového okna Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan)) můžete
nastavit místo pro ukládání naskenovaných obrázků a měnit rozšířená nastavení skenování.
• Pokud budete chtít skenovat položku konkrétního typu, přečtěte si následující stránky.
Skenování dokumentů a fotografií
Skenování pomocí oblíbených nastavení
256
Skenování dokumentů a fotografií
Položky umístěné na skle můžete naskenovat s využitím nastavení vhodného pro dokumenty nebo
fotografie.
Dokumenty ukládejte ve formátech, jako je PDF nebo JPEG a fotografie ve formátech, jako je JPEG nebo
TIFF.
1. Umístěte položku na desku skeneru.
Umístění originálů (skenování z počítače)
2. Spusťte aplikaci IJ Scan Utility.
3. Pokud budete chtít určit velikost papíru, rozlišení, změnit nastavení PDF apod. klepněte na
tlačítko Nastavení... (Settings...) a upravte jednotlivé možnosti v dialogovém okně
Nastavení.
Poznámka
• Po definici nastavení v dialogovém okně Nastavení můžete při příští příležitosti skenovat se
stejným nastavením.
• V dialogovém okně Nastavení můžete podle potřeby upravit zpracování obrázků, jako je například
korekce šikmo vloženého dokumentu či zvýraznění obrysů, nastavit cíl pro naskenované obrázky
a mnohé další.
Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK.
4. Klepněte na tlačítko Dokument (Document) nebo Fotografie (Photo).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
257
Vytváření a úprava souborů PDF
Soubory PDF můžete vytvořit naskenováním předloh umístěných na skleněné desce. Podle potřeby
přidejte, odstraňte nebo upravte uspořádání stránek či proveďte další úpravy ve vytvořených souborech
PDF.
Důležité
• V souboru PDF můžete najednou vytvořit nebo upravit až 100 stránek.
• Soubory PDF jsou podporovány pouze v případě, že byly vytvořeny v aplikaci IJ Scan Utility nebo v
nástroji IJ PDF Editor. Nejsou podporovány soubory PDF vytvořené nebo upravené v jiných aplikacích.
Poznámka
•
•
•
•
Soubory PDF. můžete vytvořit také z obrázků uložených v počítači.
Na výběr máte z formátu PDF, JPEG, TIFF a PNG.
Nelze použít obrázky, které mají ve svislém či vodorovném směru 10501 nebo více pixelů.
Pokud je vybraný soubor PDF chráněný heslem, je třeba zadat heslo.
Úprava souborů PDF chráněných heslem
1. Položky umístěte na skleněnou desku.
2. Spusťte aplikaci IJ Scan Utility.
3. Klepněte na tlačítko Editor PDF (PDF Editor).
Spustí se aplikace IJ PDF Editor.
4. Pokud budete chtít určit velikost papíru, rozlišení nebo změnit další nastavení, klepněte
v nabídce Soubor (File) na možnost Nastavení... (Settings...) a upravte jednotlivé
možnosti v dialogovém okně Nastavení (Skenování dokumentů).
Poznámka
• Po definici nastavení v dialogovém okně Nastavení můžete při příští příležitosti skenovat se
stejným nastavením.
• V dialogovém okně Nastavení upravte nastavení zpracování obrázků, jako je oprava zkosení
nebo zdůraznění obrysu.
258
Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK.
5. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko
(Skenování).
Spustí se skenování.
Poznámka
• K otevření souboru v počítači klepněte na tlačítko Otevřít... (Open...) v nabídce Soubor (File)
a vyberte soubor, který chcete upravit.
• Zobrazení můžete přepínat pomocí tlačítek na panelu nástrojů. Další informace naleznete
v tématu Obrazovka pro úpravu souborů PDF.
6. Podle potřeby přidejte další stránky.
Při skenování a přidávání více předloh:
Umístěte předlohy a na panelu nástrojů klepněte na tlačítko
(Skenování).
Přidání existujících obrázků nebo souborů PDF:
(Přidat stránku) na panelu nástrojů. Po otevření dialogového okna Otevřít
Klepněte na ikonu
(Open) vyberte obrázky nebo soubory PDF, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko Otevřít (Open).
Poznámka
• Obrázky PDF můžete přidávat také v okně Přidat stránku z uložených dat... (Add Page from
Saved Data...) v nabídce Soubor (File).
7. Stránky podle potřeby upravte.
259
Při úpravě pořadí stránek:
Klepněte na stránku, kterou chcete přesunout, a klepnutím na tlačítko
(Stránka nahoru) nebo
(Stránka dolů) na panelu nástrojů pořadí stránky upravte. Pořadí stránek můžete také změnit přetažením
stránky na požadované místo.
Odstranění stránek:
Klepněte na stránku, kterou chcete odstranit a na panelu nástrojů klepněte na tlačítko
(Odstranit
stránku).
Poznámka
• Tato tlačítka se zobrazí až po vytvoření dvou či více stránek.
8. V nabídce Soubor (File) vyberte položku Uložit jako... (Save As...).
Otevře se dialogové okno Uložit (Save).
9. Zadejte nastavení uložení.
Dialogové okno Uložit (obrazovka pro úpravu souborů PDF)
10. Klepněte na tlačítko Uložit (Save).
Soubor PDF je tímto uložen.
Poznámka
• Upravíte-li soubor PDF chráněný heslem, budou hesla odstraněna. Hesla lze znovu nastavit v
dialogovém okně Uložit (Save).
Nastavení hesel pro soubory PDF
• Uložený soubor můžete přepsat klepnutím na tlačítko
260
(Uložit) na panelu nástrojů.
Skenování pomocí aplikace (ScanGear)
Informace o programu ScanGear (ovladač skeneru)
Spuštění programu ScanGear (ovladač skeneru)
Skenování v základním režimu
Obrazovky programu ScanGear (ovladač skeneru)
Obecné informace (ovladač skeneru)
Důležité
• Dostupné funkce a nastavení se liší v závislosti na tiskárně nebo skeneru.
261
Informace o programu ScanGear (ovladač skeneru)
Program ScanGear (ovladače skeneru) je software vyžadovaný pro skenování dokumentů. Za pomoci
softwaru určete výstupní velikost, vylepšení obrazu a další nastavení.
Program ScanGear lze spustit z nástroje IJ Scan Utility nebo z aplikací, které jsou kompatibilní se
standardním rozhraním TWAIN. (Program ScanGear je ovladač kompatibilní s rozhraním TWAIN.)
Funkce
Po zobrazení výsledků skenování dokumentů a náhledu skenování určete typ dokumentu, výstupní
velikost a další nastavení. Upravte nastavení pro vylepšení obrazu nebo dolaďte jas, kontrast nebo jiné
parametry skenování ve vybraném barevném odstínu.
Obrazovky
Program nabízí dva režimy: základní režim a rozšířený režim.
Režimy se přepínají pomocí karet v pravém horním rohu obrazovky.
Poznámka
• Program ScanGear se spustí v naposledy použitém režimu.
• Při přepnutí režimu není zachováno nastavení.
Základní režim
Prostřednictvím karty Základní režim (Basic Mode) lze snadno skenovat podle následujících tří
zobrazených kroků (
,
a
).
262
Rozšířený režim
Karta Rozšíř. režim (Advanced Mode) umožňuje skenovat po upřesnění režimu barev, výstupního
rozlišení, jasu obrazu, barevného tónu a dalšího nastavení.
263
Spuštění programu ScanGear (ovladač skeneru)
Použití programu ScanGear (ovladač skeneru) k opravám obrazu nebo nastavení barev při skenování.
Spusťte program ScanGear z nástroje IJ Scan Utility nebo jiných aplikací.
Poznámka
• Pokud máte více než jeden skener nebo pokud máte síťový model a změnili jste připojení z připojení
pomocí USB na síťové připojení, nastavte síťové prostředí.
Spuštění z aplikace IJ Scan Utility
1. Spusťte aplikaci IJ Scan Utility.
Pokud hledáte další informace, klepnutím na tlačítko Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu
Příručka online pro váš model a vyhledejte výraz „Spuštění nástroje IJ Scan Utility“.
2. Na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility klepněte na tlačítko ScanGear.
Zobrazí se obrazovka ScanGear.
Spuštění z aplikace
Postup se liší v závislosti na používané aplikaci. Podrobnosti naleznete v příručce k aplikaci.
1. Spusťte aplikaci.
2. V nabídce aplikace vyberte zařízení.
Poznámka
• U zařízení připojené v síti bude za jeho názvem uvedena informace „Síť“.
3. Naskenujte dokument.
Zobrazí se obrazovka ScanGear.
264
Skenování v základním režimu
Na kartě Základní režim (Basic Mode) lze snadno skenovat podle následujících jednoduchých
zobrazených kroků.
Informace o skenování více dokumentů ze skleněné desky současně naleznete v tématu „Skenování
většího počtu dokumentů současně pomocí programu ScanGear (ovladač skeneru)“.
Při skenování pomocí podavače ADF (automatický podavač dokumentů) není náhled k dispozici.
Důležité
• Následující typy dokumentů nelze naskenovat správně. V takovém případě přepněte klepnutím na
miniaturu
na panelu nástrojů do zobrazení celého snímku a spusťte skenování.
Fotografie s bělavým pozadím
Dokumenty vytištěné na bílém papíře, ručně psaný text, vizitky nebo jiné těžko čitelné dokumenty
Tenké dokumenty
Silné dokumenty
• Následující typy dokumentů nelze naskenovat správně.
Dokumenty menší než 3 cm (1,2 palce)
Fotografie nepravidelných tvarů
Poznámka
• U modelů s podporou oboustranného skenování z podavače ADF je možné obě strany oboustranného
dokumentu skenovat současně.
1. Umístěte dokument na skleněnou desku nebo podavač ADF zařízení a spusťte program
ScanGear (ovladač skeneru).
Umístění originálů (skenování z počítače)
Spuštění programu ScanGear (ovladač skeneru)
2. Nastavení Vybrat zdroj (Select Source) upravte podle vašeho dokumentu.
265
Důležité
• Některé aplikace nepodporují souvislé skenování pomocí podavače ADF (automatického
podavače dokumentů). Podrobnosti naleznete v příručce k aplikaci.
Poznámka
• Chcete-li skenovat časopisy, které obsahují mnoho barev, vyberte možnost Časopis (barevný)
(Magazine (Color)).
3. Klepněte na tlačítko Náhled (Preview).
V oblasti náhledu se zobrazí náhled obrazu.
Důležité
• Funkce Náhled (Preview) není při skenování z podavače ADF k dispozici.
266
Poznámka
• Barvy jsou upraveny na základě typu dokumentu, který byl zvolen v nastavení Vybrat zdroj
(Select Source).
4. Nastavte Cílové umístění (Destination).
Poznámka
• Pokud jste v nabídce Vybrat zdroj (Select Source) vybrali možnost ADF, přejděte rovnou ke
kroku 7.
5. Nastavte Výstupní velikost (Output Size).
Možnosti výstupní velikosti se mohou lišit v závislosti na nastavení nabídky Cílové umístění
(Destination).
6. Dle potřeby upravte rámce pro oříznutí (oblasti skenování).
V náhledu upravte velikost a polohu rámců pro oříznutí.
Úpravy rámce pro oříznutí (ScanGear)
7. Podle potřeby upravte nastavení Opravy obrazu (Image corrections).
8. Klepněte na tlačítko Skenovat (Scan).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Klepnutím na ikonu
(Informace) můžete otevřít dialogové okno s typem dokumentu a dalšími
podrobnostmi o aktuálním nastavení skenování.
• Způsob, jakým se program ScanGear bude chovat po dokončení skenování, je možný nastavit
v nabídce Stav dialogového okna ScanGear po skenování (Status of ScanGear dialog after
scanning) na kartě Skenovat v dialogovém okně Předvolby (Preferences).
Příbuzné téma
Karta Základní režim
267
Obrazovky programu ScanGear (ovladač skeneru)
Karta Základní režim
Karta Rozšíř. režim
268
Karta Základní režim
Na kartě Základní režim (Basic Mode) lze snadno skenovat podle následujících jednoduchých
zobrazených kroků.
Tato část popisuje nastavení a funkce, které jsou k dispozici na kartě Základní režim (Basic Mode).
(1) Tlačítka pro nastavení a ovládání
(2) Panel nástrojů
(3) Oblast náhledu
Poznámka
• Zobrazené položky se liší v závislosti na typu dokumentu a zobrazení.
• Při skenování pomocí podavače ADF (automatický podavač dokumentů) není náhled k dispozici.
(1) Tlačítka pro nastavení a ovládání
Vybrat zdroj (Select Source)
Fotografie (barevná) (Photo (Color))
Skenování barevných fotografií.
Časopis (barevný) (Magazine (Color))
Skenování barevných časopisů.
Dokument (barevný) (Document (Color))
Skenování dokumentů barevně.
Dokument (stupně šedi) (Document (Grayscale))
Skenování dokumentů černobíle.
Dokum. (barev.) z ADF, jednostr. (Document (Color) ADF Simplex)
Barevné skenování dokumentů z podavače ADF (automatického podavače dokumentů).
Dokum. (st. šedi) z ADF, jednostr. (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Černobílé skenování dokumentů z podavače ADF (automatického podavače dokumentů).
269
Dokum. (barev.) z ADF, oboustr. (Document (Color) ADF Duplex) (pouze pro modely
podporující oboustranné skenování pomocí podavače ADF)
Skenovat obě strany dokumentů z podavače ADF (automatického podavače dokumentů)
barevně.
Dokum. (st. šedi) z ADF, oboustr. (Document (Grayscale) ADF Duplex) (pouze pro modely
podporující oboustranné skenování pomocí podavače ADF)
Skenovat obě strany dokumentů z podavače ADF (automatického podavače dokumentů)
černobíle.
Důležité
• Některé aplikace nepodporují souvislé skenování pomocí podavače ADF (automatického
podavače dokumentů). Podrobnosti naleznete v příručce k aplikaci.
Poznámka
• Vyberete-li typ dokumentu, aktivuje se funkce zaostření s maskou.
• Pokud vyberete jinou možnost než typy podavače ADF (automatického podavače dokumentů),
aktivuje se také funkce nastavení obrazu, která upravuje obrazy podle typu dokumentu.
• Vyberete-li možnost Časopis (barevný) (Magazine (Color)), funkce Potlačení rastru bude
aktivní.
Zobrazit obraz v náhledu (Display Preview Image)
Náhled (Preview)
Zahájí předběžné skenování.
Poznámka
• Při prvním použití zařízení se automaticky spustí kalibrace skeneru. Chvíli vyčkejte, než se
zobrazí náhled obrazu.
Cílové umístění (Destination)
Vyberte, co chcete s naskenovanými obrazy dělat.
Tisk (Print)
Touto volbou vytisknete naskenovaný obrázek na tiskárně.
270
Zobrazení obrazu (Image display)
Touto volbou zobrazíte naskenovaný obraz na monitoru.
OCR
Vyberte tuto možnost, chcete-li použít naskenovaný obraz se softwarem OCR.
„Software OCR“ je software, který převede naskenovaný text jako obraz do textových dat, které
lze upravit v textových editorech a jiných programech.
Výstupní velikost (Output Size)
Vyberte výstupní velikost.
Možnosti výstupní velikosti se mohou lišit v závislosti na položce vybrané v nastavení Cílové
umístění (Destination).
Proměnlivá (Flexible)
Rámce pro oříznutí (oblasti skenování) podle potřeby upravte.
V režimu zobrazení miniatur:
Rámec pro oříznutí zobrazíte přetažením kurzoru přes miniaturu. Pokud je zobrazen rámec pro
oříznutí, bude skenována část uvnitř rámce pro oříznutí. Není-li zobrazen žádný rámec pro
oříznutí, každý snímek bude naskenován samostatně.
V režimu zobrazení celého snímku:
Pokud není zobrazen rámec pro oříznutí, bude skenována celá oblast náhledu. Pokud je
zobrazen rámec pro oříznutí, bude skenována část uvnitř rámce pro oříznutí.
Velikost papíru (např. L nebo A4)
Vyberte výstupní velikost papíru. Část uvnitř rámce pro oříznutí bude naskenována v rozměrech
vybrané velikosti papíru. Rámec můžete přetáhnout nebo zvětšit či zmenšit ohraničený obraz se
zachováním poměru stran.
Velikost monitoru (např. 1024 x 768 pixelů)
Vyberte velikost výstupu v pixelech. Bude zobrazen rámec pro oříznutí pro vybrané rozlišení
monitoru a bude naskenována část uvnitř tohoto rámce. Rámec můžete přetáhnout nebo zvětšit
či zmenšit ohraničený obraz se zachováním poměru stran.
Přidat/odstranit... (Add/Delete...)
Zobrazení dialogového okna Přidat/odstranit výstupní velikost (Add/Delete the Output Size)
pro zadání vlastních výstupních velikostí. Tuto možnost můžete vybrat v případě, že je v nabídce
Cílové umístění (Destination) vybrána možnost Tisk (Print) nebo Zobrazení obrazu (Image
display).
V dialogovém okně Přidat/odstranit výstupní velikost (Add/Delete the Output Size) lze zadat
více výstupních velikostí a najednou je uložit. Uložené položky budou přidány do seznamu
271
Výstupní velikost (Output Size), z něhož je bude možné vybrat, stejně jako předdefinované
položky.
Přidání:
Zadejte údaje do polí Název výstupní velikosti (Output Size Name), Šířka (Width) a Výška
(Height) a klepněte na tlačítko Přidat (Add). V nabídce Jednotka (Unit) vyberte možnost palce
(inches) nebo mm (pokud je v nabídce Cílové umístění (Destination) vybrána možnost Tisk
(Print)). Pokud je zvolena možnost Zobrazení obrazu (Image display), vybrat můžete pouze
pixely (pixels). Název přidané velikosti se zobrazí v poli Seznam výstupních velikostí (Output
Size List). Klepnutím na tlačítko Uložit (Save) uložíte položky uvedené v poli Seznam
výstupních velikostí (Output Size List).
Odstranění:
V nabídce Seznam výstupních velikostí (Output Size List) vyberte výstupní velikost, kterou
chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Klepnutím na tlačítko Uložit (Save)
uložíte položky uvedené v poli Seznam výstupních velikostí (Output Size List).
Důležité
• Předdefinované výstupní velikosti, například A4 a 1024 x 768 pixelů (1024 x 768 pixels),
nelze odstranit.
Poznámka
• Můžete uložit až 10 položek.
• Zadáte-li hodnotu mimo rozsah nastavení, zobrazí se chybová zpráva. Zadejte hodnotu v
rozsahu nastavení.
Poznámka
• Podrobnosti o tom, zda a jak se rámec pro oříznutí zpočátku zobrazí na stránce náhledu,
naleznete v části Rámec pro oříznutí obrazů v náhledu (Cropping Frame on Previewed
Images) na Karta Náhled v dialogovém okně Předvolby (Preferences).
Převrátit poměr stran (Invert aspect ratio)
Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je v nastavení Výstupní velikost (Output Size)
vybrána jakákoliv jiná možnost než Proměnlivá (Flexible).
Klepnutím na toto tlačítko otočíte rámec pro oříznutí. Klepnete-li na tlačítko znovu, vrátí se rámec do
původní orientace.
Upravit rámce pro oříznutí (Adjust cropping frames)
Upravte oblast skenování v oblasti náhledu.
Pokud oblast není určena, dokument bude naskenován ve velikosti dokumentu (automatické
oříznutí). Je-li určena oblast, bude naskenována pouze část ohraničená rámcem pro oříznutí.
Úpravy rámce pro oříznutí (ScanGear)
Opravy obrazu (Image corrections)
Vylepšete obrázek určený ke skenování.
272
Důležité
• Je-li na kartě Nastavení barev (Color Settings) v dialogovém okně Předvolby (Preferences)
vybrána možnost Doporučeno (Recommended), jsou k dispozici funkce Použít Automatickou
opravu dokumentů (Apply Auto Document Fix) a Opravit vyblednutí (Correct fading).
Poznámka
• Dostupné funkce se mění v závislosti na typu dokumentu vybraném v okně Vybrat zdroj (Select
Source).
Použít Automatickou opravu dokumentů (Apply Auto Document Fix)
Zlepší čitelnost textu v dokumentu nebo časopise zvýšením jeho ostrosti.
Důležité
• Je-li zaškrtnuto toto políčko, může skenování trvat déle než obvykle.
• V důsledku použití oprav se může barevný tón lišit od zdrojového obrazu. V takovém
případě zrušte zaškrtnutí políčka a spusťte skenování.
• Oprava nemusí být provedena správně v případě, že je oblast skenování příliš malá.
Opravit vyblednutí (Correct fading)
Opraví fotografie, které časem vybledly nebo vyprchaly jejich barvy.
Snížit stíny podél vazby (Reduce gutter shadow)
Opravuje stíny mezi stránkami, které se objeví při skenování otevřené brožury.
Důležité
• Nezapomeňte si přečíst informace v tématu „Oprava stínu podél vazby“, ve kterém
naleznete opatření a další podrobnosti o používání této funkce.
Barevný vzorek... (Color Pattern...)
Upravte celkovou barevnost obrazu. Vylepšete barvy, které vybledly například vyprcháním barev
nebo z jiných příčin, nebo reprodukujte přirozené barvy (přičemž změny barvy lze předem
zobrazit v náhledu).
Úpravy barev pomocí barevného vzorku
Důležité
• Pokud v dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Nastavení barev (Color
Settings) vyberete možnost Soulad barev (Color Matching), toto nastavení nebude
k dispozici.
Provést skenování (Perform Scan)
Skenovat (Scan)
Spustí se skenování.
Poznámka
• Po zahájení skenování se zobrazí informace o průběhu. Chcete-li skenování zrušit, klepněte
na tlačítko Storno (Cancel).
Předvolby... (Preferences...)
Zobrazí dialogové okno Předvolby, ve kterém můžete měnit nastavení skenování/náhledu.
273
Zavřít (Close)
Ukončí program ScanGear (ovladač skeneru).
(2) Panel nástrojů
Upravte nebo otáčejte obrázky v náhledu. Tlačítka zobrazená na panelu nástrojů se liší podle typu
zobrazení.
V režimu zobrazení miniatur:
V režimu zobrazení celého snímku:
(Miniatura) /
(Celý obraz)
Slouží k přepínání zobrazení v oblasti náhledu.
(3) Oblast náhledu
(Otočit doleva)
Otočí obrázek náhledu o 90 stupňů proti směru otáčení hodinových ručiček.
• Výsledek se projeví na skenovaném obrazu.
• Při dalším zobrazení náhledu se obraz vrátí do původního stavu.
(Otočit doprava)
Otočí obrázek náhledu o 90 stupňů po směru otáčení hodinových ručiček.
• Výsledek se projeví na skenovaném obrazu.
• Při dalším zobrazení náhledu se obraz vrátí do původního stavu.
(Automatické oříznutí)
Zobrazení a automatické úpravy rámce pro oříznutí podle velikosti dokumentu zobrazeného v oblasti
náhledu. Oblast skenování se zmenší při každém klepnutí na toto tlačítko v případě, že je oblast v
rámci možné oříznout.
(Vybrat všechny snímky)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zobrazeny dva a více rámců.
Označí políčka u obrázků v zobrazení miniatur.
(Zrušit výběr všech snímků)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zobrazeny dva a více rámců.
Zruší označení políček u obrázků v zobrazení miniatur.
274
(Vybrat všechny snímky)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zobrazeny dva a více rámců.
Vybere obrazy v zobrazení miniatur a orámuje je modře.
(Vybrat všechny rámce pro oříznutí)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zadány dva a více rámců pro oříznutí.
Změní rámce pro oříznutí na silné přerušované čáry a toto nastavení použije pro všechny rámce pro
oříznutí.
(Odstranit rámec pro oříznutí)
Odebere vybraný rámec pro oříznutí.
(Informace)
Zobrazení verze programu ScanGear společně s typem dokumentu a dalšími podrobnostmi
o stávajícím nastavení skenování.
(Otevřít příručku)
Otevře tuto stránku.
(3) Oblast náhledu
Zde se po klepnutí na tlačítko Náhled (Preview) zobrazí náhled obrazu. Projeví se také výsledky
vylepšení obrazu, úprav barev a dalšího nastavení, které jste provedli v části „(1) Tlačítka pro nastavení a
ovládání“.
Je-li na panelu nástrojů zobrazena ikona miniatury
:
Podle velikosti dokumentu se určí rámce pro oříznutí a zobrazí se miniatury naskenovaných obrazů.
Budou naskenovány pouze zaškrtnuté obrazy.
Poznámka
• Je-li zobrazen náhled více obrazů, je jejich výběr naznačen různým vzhledem obrysů.
275
Zaměřený rámec (tlustý modrý obrys): Budou použita zobrazená nastavení.
Vybraný rámec (tenký modrý obrys): Tato nastavení budou použita současně pro zaměřený
rámec a vybrané rámce. Více obrázků můžete vybrat tak, že na ně klepnete a současně podržíte
klávesu Ctrl.
Nevybraný (bez obrysu): Nastavení nebudou použita.
• Chcete-li obrázek zvětšit, poklepejte na něj. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, klepněte
na symbol posunutí snímku
původního stavu.
. Dalším poklepáním na zvětšený snímek jej vrátíte do
Je-li na panelu nástrojů zobrazena ikona
(celý snímek):
Položky na skleněné desce jsou skenovány a zobrazí se jako jeden obraz. Budou naskenovány všechny
části rámců pro oříznutí.
Poznámka
• Vytvořte rámec pro oříznutí na zobrazeném obrázku. V režimu zobrazení miniatur lze pro každý
obrázek zadat pouze jeden rámec pro oříznutí. V režimu zobrazení celého obrázku však můžete
vytvářet více rámců pro oříznutí.
Úpravy rámce pro oříznutí (ScanGear)
Příbuzné téma
Skenování v základním režimu
276
Karta Rozšíř. režim
Tento režim umožňuje provést upřesňující nastavení skenování, např. režim barev, výstupní rozlišení, jas
obrazu nebo barevný tón.
Tato část popisuje nastavení a funkce, které jsou k dispozici na kartě Rozšíř. režim (Advanced Mode).
(1) Tlačítka pro nastavení a ovládání
(2) Panel nástrojů
(3) Oblast náhledu
Důležité
• Nabídka zobrazených položek se liší v závislosti na modelu, typu dokumentu a zobrazení.
• Náhled není při skenování pomocí ADF (automatický podavač dokumentů) k dispozici.
(1) Tlačítka pro nastavení a ovládání
Oblíbená nastavení (Favorite Settings)
Můžete pojmenovat a uložit skupinu nastavení (nastavení vstupu, nastavení výstupu, nastavení
obrazu a tlačítka pro úpravu barev) na kartě Rozšíř. režim (Advanced Mode) a podle potřeby tato
nastavení načíst. Budete-li určitou skupinu nastavení používat opakovaně, je vhodné tato nastavení
uložit. Tímto způsobem můžete také znovu načíst výchozí nastavení.
Z rozevírací nabídky vyberte položku Přidat/odstranit... (Add/Delete...). Otevře se dialogové okno
Přidat/odstranit oblíbená nastavení (Add/Delete Favorite Settings).
277
Zadejte položku Název nastavení (Setting Name) a klepněte na tlačítko Přidat (Add). Název se
zobrazí v poli Seznam oblíbených nastavení (Favorite Settings List).
Klepnete-li na tlačítko Uložit (Save), položka se zobrazí v seznamu Oblíbená nastavení (Favorite
Settings) a lze ji vybrat, stejně jako předem definovaná nastavení.
Chcete-li odstranit položku, vyberte ji v poli Seznam oblíbených nastavení (Favorite Settings List)
a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Chcete-li uložit nastavení možnosti Seznam oblíbených
nastavení (Favorite Settings List), klepněte na tlačítko Uložit (Save).
Poznámka
• Po zobrazení náhledu můžete v nastavení Oblíbená nastavení (Favorite Settings) vybrat
možnost Přidat/odstranit... (Add/Delete...).
• Můžete uložit až 10 položek.
Nastavení vstupu
Zadejte nastavení vstupu, například typ a velikost dokumentu.
Nastavení výstupu
Zadejte nastavení výstupu, například výstupní rozlišení a velikost.
Nastavení obrazu
Pomocí těchto nastavení lze povolit nebo zakázat nejrůznější funkce pro opravu obrazu.
Nastavení barev
Lze vytvářet jemné opravy barevných tónů a jasu obrazu. Lze také upravit kontrast nebo jas celého
obrazu a upravit hodnoty jeho zvýraznění a stínů (histogram) nebo vyvážení (tónová křivka).
Lupa (Zoom)
Zvětší rámec nebo zvětší obraz uvnitř oblasti ohraničené pomocí rámce oříznutí (oblasti skenování).
Při přiblížení se tlačítko Lupa (Zoom) změní na tlačítko Zpět (Undo). Klepnutím na tlačítko Zpět
(Undo) lze vrátit zobrazení do stavu před zvětšením.
V režimu zobrazení miniatur:
Je-li v zobrazení miniatur zobrazeno více obrazů, klepnutím na toto tlačítko přiblížíte vybraný rámec.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, klepněte na symbol posunutí snímku
.
Poznámka
• Obrázek lze přiblížit také poklepáním na rámec. Dalším poklepáním na zvětšený snímek jej
vrátíte do původního stavu.
278
V režimu zobrazení celého snímku:
Znovu naskenuje obraz v oblasti ohraničené pomocí rámce pro oříznutí při větším zvětšení.
Poznámka
• Funkce Lupa (Zoom) znovu naskenuje dokument a zobrazí jej ve velkém rozlišení v náhledu.
• Tlačítkem pro zvětšení nebo zmenšení
na panelu nástrojů lze rychle zvětšit nebo zmenšit
náhled obrazu. Rozlišení náhledu obrazu však bude nízké.
Náhled (Preview)
Zahájí předběžné skenování.
Skenovat (Scan)
Spustí se skenování.
Poznámka
• Po zahájení skenování se zobrazí informace o průběhu. Chcete-li skenování zrušit, klepněte na
tlačítko Storno (Cancel).
• Po dokončení skenování se může zobrazit dialogové okno, které vyzve k výběru další akce.
Postup dokončete podle pokynů. Podrobné informace najdete pod položkou Stav dialogového
okna ScanGear po skenování (Status of ScanGear dialog after scanning) v části Karta
Skenovat (dialogové okno Předvolby (Preferences)).
• Zpracování obrazů může nějakou dobu trvat, pokud celková velikost skenovaných obrazů
překročí určitou hranici. V takovém případě se zobrazí varovná zpráva; doporučuje se snížit
celkovou velikost. Chcete-li pokračovat, spusťte skenování v režimu zobrazení celého snímku.
Předvolby... (Preferences...)
Zobrazí dialogové okno Předvolby, ve kterém můžete měnit nastavení skenování/náhledu.
Zavřít (Close)
Ukončí program ScanGear (ovladač skeneru).
279
(2) Panel nástrojů
Upravte nebo otáčejte obrázky v náhledu. Tlačítka zobrazená na panelu nástrojů se liší podle typu
zobrazení.
V režimu zobrazení miniatur:
V režimu zobrazení celého snímku:
(Miniatura) /
(Celý obraz)
Slouží k přepínání zobrazení v oblasti náhledu.
(3) Oblast náhledu
(Vymazat)
Odstraní obraz z náhledu v oblasti náhledu.
Umožňuje také vynulovat nastavení panelu nástrojů a úpravy barev.
(Oříznout)
Tažením myši můžete určit oblast, která má být skenována.
(Přesunout obrázek)
Pokud je obraz zvětšený v oblasti náhledu příliš velký a nevejde se na obrazovku, můžete obraz na
obrazovce posouvat a zobrazit část, se kterou chcete pracovat. Obraz lze posouvat také pomocí
posuvníků.
(Zvětšit/zmenšit)
Umožňuje přiblížit oblast náhledu klepnutím na obraz. Klepnete-li na obraz pravým tlačítkem,
zmenšíte jej.
(Otočit doleva)
Otočí obrázek náhledu o 90 stupňů proti směru otáčení hodinových ručiček.
• Výsledek se projeví na skenovaném obrazu.
• Při dalším zobrazení náhledu se obraz vrátí do původního stavu.
(Otočit doprava)
Otočí obrázek náhledu o 90 stupňů po směru otáčení hodinových ručiček.
• Výsledek se projeví na skenovaném obrazu.
• Při dalším zobrazení náhledu se obraz vrátí do původního stavu.
280
(Automatické oříznutí)
Zobrazení a automatické úpravy rámce pro oříznutí podle velikosti dokumentu zobrazeného v oblasti
náhledu. Oblast skenování se zmenší při každém klepnutí na toto tlačítko v případě, že je oblast v
rámci možné oříznout.
(Vybrat všechny snímky)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zobrazeny dva a více rámců.
Označí políčka u obrázků v zobrazení miniatur.
(Zrušit výběr všech snímků)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zobrazeny dva a více rámců.
Zruší označení políček u obrázků v zobrazení miniatur.
(Vybrat všechny snímky)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zobrazeny dva a více rámců.
Vybere obrazy v zobrazení miniatur a orámuje je modře.
(Vybrat všechny rámce pro oříznutí)
Tento prvek je dostupný v případě, že jsou zadány dva a více rámců pro oříznutí.
Změní rámce pro oříznutí na silné přerušované čáry a toto nastavení použije pro všechny rámce pro
oříznutí.
(Odstranit rámec pro oříznutí)
Odebere vybraný rámec pro oříznutí.
(Informace)
Zobrazení verze programu ScanGear společně s typem dokumentu a dalšími podrobnostmi
o stávajícím nastavení skenování.
(Otevřít příručku)
Otevře tuto stránku.
(3) Oblast náhledu
Zde se po klepnutí na tlačítko Náhled (Preview) zobrazí náhled obrazu. Projeví se také výsledky
vylepšení obrazu, úprav barev a dalšího nastavení, které jste provedli v části „(1) Tlačítka pro nastavení a
ovládání“.
Je-li na panelu nástrojů zobrazena ikona miniatury
:
Podle velikosti dokumentu se určí rámce pro oříznutí a zobrazí se miniatury naskenovaných obrazů.
Budou naskenovány pouze zaškrtnuté obrazy.
281
Poznámka
• Je-li zobrazen náhled více obrazů, je jejich výběr naznačen různým vzhledem obrysů.
Zaměřený rámec (tlustý modrý obrys): Budou použita zobrazená nastavení.
Vybraný rámec (tenký modrý obrys): Tato nastavení budou použita současně pro zaměřený
rámec a vybrané rámce. Více obrázků můžete vybrat tak, že na ně klepnete a současně podržíte
klávesu Ctrl.
Nevybraný (bez obrysu): Nastavení nebudou použita.
Je-li na panelu nástrojů zobrazena ikona
(celý snímek):
Položky na skleněné desce jsou skenovány a zobrazí se jako jeden obraz. Budou naskenovány všechny
části rámců pro oříznutí.
Poznámka
• Vytvořte rámec pro oříznutí na zobrazeném obrázku. V režimu zobrazení miniatur lze pro každý
obrázek zadat pouze jeden rámec pro oříznutí. V režimu zobrazení celého obrázku však můžete
vytvářet více rámců pro oříznutí.
Úpravy rámce pro oříznutí (ScanGear)
282
Příbuzné téma
Skenování v rozšířeném režimu
Skenování více dokumentů z ADF (automatický podavač dokumentů) v rozšířeném režimu
283
Obecné informace (ovladač skeneru)
Program ScanGear (ovladač skeneru) má následující omezení. Při jeho používání mějte na paměti
následující body.
Omezení ovladače skeneru
• Při použití systému souborů NTFS možná nebude vyvolán zdroj dat TWAIN. Modul TWAIN není
•
•
•
•
možné zapsat do složky „winnt“ z bezpečnostních důvodů. V takovém případě se obraťte na správce
počítače.
Některé počítače (včetně notebooků) připojené k zařízení se nemusí správně obnovit z
pohotovostního režimu. V takovém případě restartujte počítač.
Nepřipojujte k jednomu počítači současně více skenerů nebo multifunkčních tiskáren s funkcí
skeneru. Připojíte-li více skenerů, nemůžete skenovat z ovládacího panelu ani tlačítek skeneru
zařízení a při používání skenerů se mohou vyskytnout chyby.
Je-li zařízení připojeno pomocí portu USB1.1, může kalibrace nějakou dobu trvat.
Při obnovení počítače z režimu spánku nebo pohotovostního režimu se skenování nemusí zdařit. V
takovém případě proveďte tyto kroky a skenování opakujte.
Pokud váš model nenabízí tlačítko napájení, proveďte pouze 2. krok.
1. Vypněte zařízení.
2. Ukončete ovladač skeneru ScanGear, odpojte kabel USB z počítače a opět ho zapojte.
3. Zapněte zařízení.
Pokud se skenování stále nedaří, restartujte počítač.
• Program ScanGear nelze otevřít zároveň ve více aplikacích. Je-li program ScanGear již v některé
aplikaci otevřen, nelze jej v dané aplikaci otevřít podruhé.
• Před ukončením aplikace zavřete okno programu ScanGear.
• Pokud chcete použít síťový model, který připojíte k síti, zařízení nelze používat z více počítačů
zároveň.
• Pokud chcete použít síťový model, který připojíte k síti, skenování trvá déle než obvykle.
• Před skenováním velkých obrazů ve vysokém rozlišení zkontrolujte, zda máte k dispozici odpovídající
místo na disku. Například dokument formátu A4 naskenovaný plnobarevně s rozlišením 600 dpi
vyžaduje minimálně 300 MB volného místa.
• Program ScanGear a ovladač WIA nelze používat najednou.
• V průběhu skenování nepřepínejte počítač do režimu spánku.
Aplikace s omezeným použitím
• Některé aplikace nemusí zobrazovat uživatelské rozhraní TWAIN. V takovém případě si přečtěte
příručku k aplikaci a odpovídajícím způsobem změňte nastavení.
• Některé aplikace nepodporují souvislé skenování více dokumentů. V některých případech je přijat
pouze první naskenovaný obraz nebo je více obrazů naskenováno jako jeden. V případě takových
aplikací neskenujte více dokumentů pomocí podavače ADF (automatický podavač dokumentů).
• Chcete-li importovat naskenované obrazy do aplikace Microsoft Office 2000, nejprve je uložte pomocí
programu IJ Scan Utility a poté naimportujte uložené obrazy z nabídky Vložit (Insert).
284
• Při skenování obrazů o velikosti skleněné desky do aplikací sady Microsoft Office 2003 (Word, Excel,
PowerPoint atd.) klepněte na obrazovce Vložit obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu (Insert
Picture from Scanner or Camera) na tlačítko Vlastní vložení (Custom Insert). V opačném případě
se obrázek nemusí naskenovat správně.
• Při skenování obrazů do aplikací sady Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel,
PowerPoint atd.) použijte aplikaci Microsoft Clip Organizer.
• V některých aplikacích se obrazy nemusí naskenovat správně. V takovém případě je třeba zvýšit
virtuální paměť operačního systému a pokus zopakovat.
• Je-li velikost obrazu příliš velká (například při skenování velkých obrazů ve vysokém rozlišení),
nemusí počítač v závislosti na aplikaci odpovídat nebo ukazatel průběhu zůstane úrovni na 0 %. V
takovém případě zrušte akci (například klepnutím na tlačítko Storno (Cancel) na ukazateli průběhu),
potom zvětšete množství dostupné virtuální paměti nebo zmenšete velikost či rozlišení obrazu a
opakujte akci. Obraz můžete také nejprve naskenovat pomocí programu IJ Scan Utility, poté jej uložit
a importovat do aplikace.
285
Tipy ke skenování
Umístění originálů (skenování z počítače)
Nastavení skenování prostřednictvím sítě
Nabídka a obrazovka nastavení nástroje IJ Network Scanner Selector EX2
286
Umístění originálů (skenování z počítače)
V této kapitole je popsán způsob, jakým se pokládá originál na skleněnou desku při skenování. Pokud
položky neumístíte správně, nemusí být správně naskenovány.
Důležité
• Při vkládání originálu na desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení následujících pokynů
může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky skeneru.
Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg
(4,4 libry).
Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Během skenování musí být kryt dokumentu zavřený.
Umístění položek
Chcete-li zjistit typ nebo velikost předlohy automaticky, umisťujte je tak, jak je popsáno níže.
Důležité
• Při skenovaní pomocí zadání velikosti papíru v programu IJ Scan Utility nebo ScanGear (ovladač
skeneru) srovnejte horní roh položky s rohem u šipky na skle (značky pro zarovnání).
• Fotografie oříznuté do nepravidelných tvarů a čtvercové položky se stranou menší než 3 cm
(1,2 palce) nelze při skenování přesně oříznout.
• Reflexní štítky na discích nemusí být naskenovány podle vašeho očekávání.
Fotografie, pohlednice, vizitky a disky BD, DVD nebo CD
Časopisy, noviny a dokumenty
Umístěte předlohu na sklo lícem dolů a zarovnejte
její horní roh do rohu skla označeného šipkou (značUmístěte položku na sklo skenovanou stranou dolů tak, aby
kou pro zarovnání). Části umístěné do šrafované obmezi okrajem (oblastí se šikmými proužky) skla a okrajem po- lasti nelze skenovat.
ložky zůstala mezera alespoň 1 cm (0,4 palce). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Jedna položka:
287
Důležité
Důležité
• Velké předlohy (například fotografie formátu A4), které
nelze umístit dále od okraje nebo šipky (značky pro zarovnání) na skle, je možné uložit jako soubor PDF.
Chcete-li je uložit v jiném formátu než ve formátu PDF,
upřesněte při skenování datový formát.
Více položek:
Předlohy umístěte alespoň 1 cm (0,4 palce) od okrajů (oblast
se šikmými proužky) skla a stejnou vzdálenost nechte i mezi
položkami. Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
: Více než 1 cm (0,4 palce)
Poznámka
• Umístit můžete až 12 položek.
• Pozice pootočených položek (do 10 stupňů) jsou upraveny automaticky.
288
• Informace k částem, po kterých nelze položky
naskenovat, naleznete v tématu Vkládání originálů.
Nastavení skenování prostřednictvím sítě
Připojením skeneru nebo tiskárny k síti je lze sdílet mezi několika počítači.
Důležité
• Současně nemůže skenovat více uživatelů.
Poznámka
• Nejprve dokončete nastavení sítě skeneru nebo tiskárny podle pokynů na naší webové stránce.
• V případě síťového připojení skenování trvá déle než v případě připojení kabelem USB.
Výběrem následujících nastavení povolíte skenování prostřednictvím sítě.
Výběr vašeho skeneru nebo tiskárny
Pomocí nástroje IJ Network Scanner Selector EX určete skener, který chcete použít. Po vybrání skeneru
můžete skenovat po síti prostřednictvím počítače.
Důležité
• Pokud se produkt, který chcete použít, změní pomocí nástroje IJ Network Scanner Selector EX,
změní se i produkt použitý ke skenování pomocí programu IJ Scan Utility.
Pokud skener nebo tiskárna nejsou v programu IJ Scan Utility vybrány, zkontrolujte, zda jsou vybrány
v nástroji IJ Network Scanner Selector EX.
Podrobnosti najdete v tématu „Nabídka a obrazovka nastavení nástroje IJ Network Scanner Selector
EX2“ pro daný model, které lze otevřít z úvodní obrazovky dokumentu Příručka online.
1. Zkontrolujte, zda je nástroj IJ Network Scanner Selector EX spuštěný.
Je-li nástroj IJ Network Scanner Selector EX spuštěný, zobrazí se v oznamovací oblasti plochy
Network Scanner Selector EX2). Klepnutím na možnost
(IJ
zobrazíte i skryté ikony.
Poznámka
• Pokud se ikona nezobrazí v oznamovací oblasti plochy, začněte podle pokynů uvedených níže.
Windows 10:
V nabídce Start klepněte na položky (Všechny aplikace (All apps) >) Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2.
Systém Windows 8.1:
Na úvodní obrazovce klepněte na možnost IJ Network Scanner Selector EX2.
Pokud se na úvodní obrazovce položka IJ Network Scanner Selector EX2 nezobrazuje,
vyberte ovládací tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „IJ Network Scanner Selector
EX2“.
289
Windows 7:
V nabídce Start postupně klepněte na položky Všechny programy (All Programs) >
Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector
EX2.
Ikona se zobrazí v oznamovací oblasti plochy a zobrazí se obrazovka Nastavení skenování
z počítače. V takovém případě přejděte na krok 3.
2. V oznamovací oblasti plochy klepněte pravým tlačítkem na možnost
(IJ Network
Scanner Selector EX2) a vyberte možnost Nastavení... (Settings...).
Zobrazí se obrazovka Nastavení skenování z počítače.
3. Výběr vašeho skeneru nebo tiskárny v nabídce Skenery (Scanners).
Běžně je po nastavení sítě MAC adresa skeneru nebo tiskárny již vybrána. V takovém případě jej není
nutné znovu vybírat.
Důležité
• Pokud se v síti nachází více skenerů, zobrazuje se více názvů modelů. V takovém případě
můžete vybrat po jednom skeneru od každého modelu.
4. Klepněte na tlačítko OK.
Nastavení pro skenování pomocí programu IJ Scan Utility
Chcete-li skenovat pomocí programu IJ Scan Utility s využitím skeneru nebo tiskárny připojené v síti,
v nástroji IJ Network Scanner Selector EX vyberte skener nebo tiskárnu a podle následujících pokynů
změňte stav připojení mezi nimi a počítačem.
1. Spusťte aplikaci IJ Scan Utility.
2. V nabídce Název produktu (Product Name) vyberte položku „Canon XXX series
Network“ (kde „XXX“ je název modelu).
3. Klepnutím na možnost Nastavení... (Settings...) můžete použít jiný skener připojený
v síti.
4. Klepněte na možnost
(Obecné nastavení) a poté v nabídce Název produktu
(Product Name) klepněte na možnost Výběr (Select).
Zobrazí se obrazovka Nastavení skenování z počítače v nástroji IJ Network Scanner Selector EX.
Vyberte skener, který chcete používat a klepněte na tlačítko OK.
290
5. V dialogovém okně Nastavení (Obecné nastavení) (Settings (General Settings))
klepněte na tlačítko OK.
Znovu se zobrazí hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility. Podle potřeby můžete skenovat
prostřednictvím síťového připojení.
Poznámka
• Pokud se nezobrazí skener nebo tiskárna, které chcete použít, zkontrolujte následující, klepnutím na
tlačítko OK zavřete obrazovku, poté ji znovu otevřete a pokus s výběrem opakujte.
Program MP Drivers je nainstalován
Nastavení sítě skeneru nebo tiskárny je po instalaci ovladačů MP Drivers dokončeno
Síťová komunikace mezi skenerem nebo tiskárnou a počítačem je povolena
Pokud problém přetrvá, prostudujte si informace v tématu Potíže se síťovou komunikací.
291
Časté dotazy
Síť
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Neznámý síťový klíč (heslo)
Nelze tisknout nebo se připojit
Pokud máte další dotazy ohledně sítě, klepněte zde.
Tisk
Tiskárna netiskne
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/
pruhy nebo čáry
Výtisky jsou neuspokojivé
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Nelze tisknout nebo se připojit
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Instalace
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Chyba
Řešení potíží
Tiskárna nefunguje
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Displej LCD nesvítí
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Tiskárna netiskne
Kopírování/tisk se zastaví
Nelze tisknou ve službě AirPrint
Tiskárna tiskne pomalu
Nevystřikuje se inkoust
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Výtisky jsou neuspokojivé
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním (macOS)
292
Výsledky skenování jsou neuspokojivé (systém Windows)
Výsledky tisku/skenování jsou neuspokojivé (systém macOS)
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze určit správné nastavení (síť)
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Nelze určit správné nastavení (instalace)
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
Pokud se zobrazí chyba či zpráva
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Seznam kódů podpory pro případ chyby
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility (systém Windows)
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility Lite (systém macOS)
Chybové zprávy nástroje ScanGear (ovladač skeneru) (systém Windows)
Provozní problémy
Potíže se síťovou komunikací
Potíže při tisku
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním (macOS)
Mechanické potíže
Potíže s instalací nebo stahováním
Chyby a zprávy
Pokud problém nelze vyřešit
293
Nastavení sítě a běžné potíže
V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete
používat.
Bezdrátová síť LAN
Přímé bezdrátové
připojení
Bezdrátová síť LAN
Nelze vyhledat tiskárnu
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Zjistit stejný název tiskárny
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
294
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
Neustále se odesílají pakety (systém Windows)
Přímé připojení (Wireless Direct)
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
295
Potíže se síťovou komunikací
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Potíže se síťovým připojením
Jiné potíže se sítí
296
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Při provádění nastavení tiskárny:
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Při používání tiskárny:
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
297
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
Pokud tiskárnu nelze vyhledat a během nastavování ovladače se otevře obrazovka Zkontrolovat nastavení
tiskárny (Check Printer Settings) po hledání tiskárny pomocí funkce Automatické hledání (Automatic
search) na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers), klikněte na položku Znovu rozpoznat
(Redetect) a vyhledejte tiskárnu znovu podle adresy IP na obrazovce Hledání tiskáren (Search for
Printers).
Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.
Kontrola stavu napájení
Kontrola připojení počítačové sítě
Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
Kontrola prostředí Wi-Fi
Kontrola adresy IP tiskárny
Kontrola nastavení softwaru
Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
298
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
stavu napájení
Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.
Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(Check Printer Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) tiskárnu znovu zjistěte.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:
Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Kontrola připojení počítačové sítě
299
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud můžete zobrazit webové stránky nebo pokud výše uvedené
řešení problém neodstraní:
Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
300
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení Wi-Fi tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Pokud je zobrazena ikona:
Kontrola prostředí Wi-Fi
301
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
prostředí Wi-Fi
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Na displeji LCD zkontrolujte stav ikony
směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
a přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému
:
• Zkontrolujte konfiguraci bezdrátového směrovače.
Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od
bezdrátového směrovače.
Tiskárna se může v interiéru nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače.
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová
komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová
komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton.
Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte
tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném
frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový
směrovač co nejdále od zdroje rušení.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji
mají uloženou uvnitř.
• Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
302
Tiskárna a bezdrátový směrovat by měly být připojeny pomocí šířky pásma 2,4 GHz. Ověřte, že je
bezdrátový směrovač pro tiskárnu nastaven pro 2,4GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního
alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní
zařízení).
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) bezdrátového směrovače, ke kterému je připojena
tiskárna, vytiskněte nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se
obraťte na jeho výrobce.
Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu
k bezdrátovému směrovači.
Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.
Pokud se zobrazí ikona
,
nebo
Kontrola adresy IP tiskárny
303
:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Kontrola nastavení softwaru
304
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení softwaru
Ujistěte se, že brána firewall nezpůsobuje rušení nastavení.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem.
• Pokud se zobrazí následující zpráva brány firewall:
Pokud se zobrazí zpráva brány firewall na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte
v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se nezobrazí žádná zpráva brány firewall:
Dočasně zakažte bránu firewall a pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení znovu aktivujte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
305
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení bezdrátového směrovače
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP,
filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.
Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený
k tiskárně.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Současně ověřte, že používaný bezdrátový směrovač je nastaven pro 2,4GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu sítě
(SSID) k pásmu (2,4GHz nebo 5GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se
dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu sítě (SSID).
Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na
možnost Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
306
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Pokud se nedá pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection), zkuste následující
postup.
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.
Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně
tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Kontrola 2
Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.
Důležité
• V systému macOS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky Tiskárny a skenery (Printers &
Scanners) uvedena ikona zámku.
Pokud se zobrazí ikona
(v uzamčené poloze), klepnutím na ni ji odemkněte. (K odemknutí je potřebné
zadat jméno a heslo správce.)
1. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
2. Ujistěte se, že se tiskárna nepoužívá, a vypněte ji.
3. Zapněte tiskárnu.
Pokud se vám problém nedaří vyřešit, přeinstalujte pomocí níže uvedeného
postupu ovladač tiskárny.
Kontrola 3
307
1. Dokončete nastavení.
2. Vypněte tiskárnu.
3. Restartujte počítač.
4. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
5. Klepněte zde a proveďte nastavení.
308
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 1
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Prohlédněte si ikonu
Kontrola 2
Pokud se nezobrazí ikona
Pokud se ikona
(Stav sítě (Network status)) na displeji LCD.
stisknutím tlačítka Síť (Network) povolte bezdrátovou síť LAN.
zobrazí, přejděte ke kontrole 3 nebo další kontrole položek a ujistěte se, že nastavení
tiskárny bylo dokončeno nebo že je nastavení připojovaného bezdrátového směrovače v pořádku.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda bylo na počítači dokončeno nastavení tiskárny.
Pokud není, klepněte zde a proveďte nastavení.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 4
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači
stejné.
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
309
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Kontrolu názvu sítě (SSID) nastaveného pro tiskárnu můžete provést vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte sílu signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje
rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
Signalizace displeje LCD
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
310
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení Wi-Fi.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support). (systém Windows)
Kontrola 8
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola 10
Pokud problém přetrvává, klepněte zde a proveďte nastavení znovu.
311
Potíže se síťovým připojením
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového
směrovače nelze tiskárnu používat
312
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
Nelze tisknout/skenovat prostřednictvím sítě
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.
Ujistěte se, že počítač získal platnou adresu IP a znovu se pokuste tiskárnu vyhledat.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané
s počítačem nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového
směrovače.
313
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
Signalizace displeje LCD
314
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Zkontrolujte čísla kanálu Wi-Fi použity pro váš počítač.
Je nutné mít stejné číslo kanálu Wi-Fi, které používáte pro bezdrátový směrovač jako váš počítač. Běžně je
nastaven tak, že můžete využívat všechny kanály Wi-Fi. Pokud jsou však kanály, které používáte, omezeny,
kanály Wi-Fi se neshodují.
Informace o čísle kanálu Wi-Fi dostupném pro váš počítač naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači.
Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná
o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.
Kontrola 8
Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola 10
Pokud problém přetrvává, klepněte zde a proveďte nastavení znovu.
• Umístění:
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
315
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Ujistěte se, že je na displeji LCD uvedena ikona
(Přímé (Direct)).
V opačném případě stisknutím tlačítka Přímé (Direct) povolte přímé bezdrátové připojení.
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení pro tiskárnu, vytiskněte
informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
Nelze tisknout/skenovat prostřednictvím sítě
Kontrola 1
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
316
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 2
Pokud nejsou ovladače MP Drivers nainstalovány, nainstalujte je. (systém
Windows)
Klepněte zde a nainstalujte ovladače MP Drivers.
Kontrola 3
Používáte-li síť Wi-Fi, zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje
počítače, které jej mohou využívat.
Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny
k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si téma Kontrola adresy IP nebo adresy
MAC počítače.
317
Neznámý síťový klíč (heslo)
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit
Nastavení šifrovacího klíče
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze
se připojit
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nastavení šifrovacího klíče
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
318
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš
bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.
• Použití klíče WPA/WPA2 (systém Windows)
Metoda ověřování, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém
směrovači, tiskárně i počítači.
Zadejte heslo Wi-Fi nakonfigurované na bezdrátovém směrovači.
Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES
(zabezpečené šifrování).
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.
Poznámka
• Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK
(WPA2-Personal).
• Použití klíče WEP
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači,
tiskárně i počítači.
K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který generuje heslo automaticky, je třeba
nastavit tiskárnu tak, aby používala heslo vytvořené bezdrátovým směrovačem.
◦ V systému Windows:
Když se po klepnutí na tlačítko Hledat... (Search...) na obrazovce Nastavení sítě (Wi-Fi)
(Network Settings (Wi-Fi)) v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka
Podrobnosti WEP (WEP Details), postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku,
formát a číslo hesla .
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.
Poznámka
• Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:
Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení
Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security) v nabídce AirPort Utility.
Pokud je v nabídce délky hesla v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost
40bitové WEP (WEP 40 bit), vyberte možnost 64 bitů (64 bit).
K použití hesla vyberte možnost 1. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost
komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.
319
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení
bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně podle nového směrovače.
Klepněte zde a proveďte nastavení.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování
s tiskárnou komunikovat
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče
v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo
se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení
komunikují.
Provádíte-li u bezdrátového směrovače filtrování adres MAC nebo IP,
zkontrolujte, zda jsou adresy MAC nebo IP počítače, síťového zařízení či tiskárny
registrovány.
Kontrola 2
320
Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo heslo, zkontrolujte, zda je v počítači,
síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 3
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně
i počítači.
Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači,
nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat
Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte
se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
321
Jiné potíže se sítí
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
322
Kontrola informací o síti
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem
Kontrola informací o síťovém nastavení
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu Enter.
Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa
IP se nezobrazí.
• V systému macOS:
1. V nabídce Apple klepněte na položku Předvolby systému (System Preferences)
a poté na položku Síť (Network).
323
2. Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost
Pokročilé (Advanced).
Pokud v počítači používáte síť Wi-Fi, nezapomeňte v nabídce síťového rozhraní zvolit možnost
Wi-Fi. Jestliže používáte kabelovou síť LAN, zvolte možnost Ethernet.
3. Klepnutím na tlačítko TCP/IP zkontrolujte adresu IP nebo klepnutím na možnost
Hardware zkontrolujte adresu MAC.
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým
směrovačem
Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu Enter.
Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu.
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Zobrazí-li se text Požadavek vypršel (Request timed out), komunikace neprobíhá.
• V systému macOS:
1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj Network Utility.
Vyberte v nabídce Spustit (Go) nástroje Finder možnost Počítač (Computer) a poklepejte na
možnosti Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace
(Applications) > Síťová utilita (Network Utility).
2. Klepněte na možnost Ping.
324
3. Nezapomeňte označit možnost Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings)
(kde XX představuje číslo).
4. V nabídce Zadejte síťovou adresu, na kterou chcete odeslat pakety ping (Enter
the network address to ping) zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového
bezdrátového směrovače.
5. Klepněte na možnost Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Otevře se následující typ zprávy.
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
Pokud se zobrazí správa „ztráta paketů 100%”, komunikace neprobíhá. V opačném případě může
počítač s cílovým zařízením komunikovat.
Kontrola informací o síťovém nastavení
Chcete-li zkontrolovat informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
325
Obnovení výchozího nastavení
Důležité
• Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk z počítače prostřednictvím sítě
již nebude možný. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu používat v síti, klepněte
zde a proveďte znovu nastavení.
Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) a podržte je, dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo „11“, a stiskněte
tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Nastavení sítě jsou inicializována.
326
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
327
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Při pokusu o tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho
chytrého telefonu nebo tabletu s tiskárnou.
Zjistěte příčinu potíží s ohledem na způsob připojení.
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení
Poznámka
• Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a další informace o úpravě
nastavení podle příslušného způsobu připojení:
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže s tiskárnou komunikovat, ověřte následující.
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového
směrovače?
328
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu
s nastavením bezdrátového směrovače?
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané
k zařízení.
Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového
směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 7
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
329
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
Signalizace displeje LCD
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení, ověřte následující.
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Je přímé bezdrátové připojení povoleno?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
(Přímé).
V opačném případě stisknutím tlačítka Přímé (Direct) povolte přímé bezdrátové připojení.
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
330
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení pro tiskárnu, vytiskněte
informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
331
Potíže při tisku
Tiskárna netiskne
Nevystřikuje se inkoust
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Výtisky jsou neuspokojivé
332
Tiskárna netiskne
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Poznámka
• Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až
se spustí tisk.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a
tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte se na
prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Zkontrolujte, zda nastavení papíru odpovídají informacím nastaveným pro
zadní přihrádku.
Kontrola 3
333
Jestliže nastavení papíru neodpovídají informacím nastaveným pro zadní přihrádku, zobrazí se na displeji LCD
chybový kód a v počítači příslušná zpráva.
Pokud dojde k chybě
Kontrola 4
Při tisku z počítače odstraňte nepotřebné tiskové úlohy.
• V systému Windows:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
• V systému macOS:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Kontrola 5
Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?
Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.
• V systému Windows:
Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název
tiskárny).
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte tiskárnu, kterou chcete nastavit jako
výchozí, jako svou výchozí tiskárnu.
• V systému macOS:
Zkontrolujte, zda je v nabídce Tiskárna (Printer) dialogového okna Tisk vybrán název tiskárny.
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte z možností Předvolby systému (System
Preferences) > Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu
(Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
Kontrola 6
Chystáte se tisknout velký soubor dat? (systém Windows)
Pokud se chystáte tisknout velký soubor dat, trvá dlouhou dobu, než se zahájí tisk.
Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně Možnosti tisku (Print Options) vyberte
Zapnuto (On) kvůli Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss).
Podrobné informace naleznete v tématu Popis karty Vzhled stránky.
Důležité
• Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data
Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
• Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
možnost Vypnuto (Off).
Kontrola 7
Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.
334
Restartujte počítač a pokus o tisk opakujte.
335
Nevystřikuje se inkoust
Kontrola 1
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v kazetách FINE.
Vyměňte prázdné kazety FINE za nové.
Výměna kazety FINE
Kontrola 2
Je kazeta FINE nainstalována správně?
Pokud kazeta FINE není správně nainstalovaná, nemusí být inkoust vystřikován správně.
Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Poté kazety FINE znovu nainstalujte. Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Po potvrzení, že je kazeta FINE nainstalovaná správně, zavřete kryt.
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.
336
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.
337
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není
papír“
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je papír vložen.
Vkládání papíru
Kontrola 2
Při vkládání papíru dodržujte následující.
• Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
• Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání
papíru.
Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ
papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte
počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.
• Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.
• Papír vkládejte tiskovou stranou NAHORU. Vyrovnejte stoh papíru podle pravé strany zadní přihrádky
a posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levého okraje stohu.
Vkládání papíru
Kontrola 3
Je papír příliš silný nebo zkroucený?
Nepodporované typy médií
Ujistěte se, že nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti
a typu vkládaného papíru.
Kontrola 4
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda nejsou v zadní přihrádce žádné cizí předměty.
Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, postupujte podle pokynů v tématu Seznam kódů podpory pro případ
chyby (uvíznutí papíru) a vyjměte jej.
Pokud jsou v zadní přihrádky cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.
338
Kontrola 6
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
339
Výtisky jsou neuspokojivé
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným/deformovaným řádkům nebo
nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.
Kontrola 1
Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu
vkládaného papíru?
Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.
Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.
Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.
Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a
vkládaného papíru.
Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.
• Kopírování:
Na ovládacím panelu ověřte nastavení.
Kopírování na běžný papír
Kopírování na fotografický papír
• Tisk z počítače
Ověřte nastavení v ovladači tiskárny.
Základní nastavení tisku
• Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Zkontrolujte nastavení na vašem zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) nebo pomocí
ovládacího panelu.
Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)
• Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Zkontrolujte nastavení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
Kontrola 2
Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející
seznam).
Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.
340
Poznámka
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku na ovládacím
panelu.
Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kontrola 3
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také následující části.
Viz také následující části:
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Barvy jsou nejasné
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Tisk nelze dokončit
Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Na potištěném papíru jsou vybledlé barvy
Pokud je potištěný papír ponechán delší dobu na světle, mohou barvy působením času vyblednout.
Po dokončení tisku papír dostatečně vysušte, vyhněte se vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a přímému
slunečnímu záření a výtisk uložte nebo vystavte v interiéru při pokojové teplotě a normální vlhkosti.
K zabránění přímému působení vzduchu doporučujeme uložit papír do alba, plastové složky, fotorámečku
apod.
341
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají
rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Výtisky jsou rozmazané
Barvy jsou nesprávné
342
Objevily se bílé pruhy
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v kazetách FINE.
Vyměňte prázdné kazety FINE za nové.
Výměna kazety FINE
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.
Pokud používáte papír s jedním potisknutelným povrchem, ověřte, zda
používáte správnou stranu papíru pro tisk.
Kontrola 4
Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.
343
Vkládejte papír tisknutelnou stranou směrem nahoru.
Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.
Kontrola 5
Je kazeta FINE nainstalována správně?
Pokud kazeta FINE není správně nainstalovaná, nemusí být inkoust vystřikován správně.
Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Poté kazety FINE znovu nainstalujte. Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Po potvrzení, že je kazeta FINE nainstalovaná správně, zavřete kryt.
• V případě kopírování si přečtěte také následující části:
Kontrola 6
Není skleněná deska znečištěná?
Skleněnou desku vyčistěte.
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Kontrola 7
Zkontrolujte, zda byl originál správně vložen na desku skeneru.
Při vkládání originálu na desku skeneru, vložte jej kopírovanou stranou směrem dolů.
Vkládání originálů
Kontrola 8
Kopírovali jste originál vytisknutý touto tiskárnou?
Pokud použijete originál vytisknutý v této tiskárně, může s ohledem na stav originálu dojít ke snížení kvality tisku.
Znovu jej vytiskněte z počítače, pokud je to možné.
344
Barvy jsou nejasné
Kontrola 1
Je testovací vzorek trysek vytištěn správně?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.
Kontrola 2
Je-li kazeta FINE prázdná, vyměňte ji za novou.
Kontrola 3
Je kazeta FINE nainstalována správně?
Pokud kazeta FINE není správně nainstalovaná, nemusí být inkoust vystřikován správně.
Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Poté kazety FINE znovu nainstalujte. Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
345
Po potvrzení, že je kazeta FINE nainstalovaná správně, zavřete kryt.
Poznámka
• Vzhledem k zásadním rozdílům v metodách používaných při výrobě barev nemusí vytištěné barvy
odpovídat barvám na obrazovce. Vzhled barev na obrazovce může být ovlivněn také nastavením
kontroly barev a rozdílným prostředím. Proto se barvy výtisků mohou od barev na obrazovce lišit.
346
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané/deformované nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte
polohu tiskové hlavy.
Nastavení tiskové hlavy
Poznámka
• Pokud při použití systému Windows po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční
nastavení tiskové hlavy ze svého počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
Kontrola 3
Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.
Výsledek tisku se může zlepšit, pokud zvýšíte kvalitu tisku.
347
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Papír je špinavý
Ušpiněné okraje
Ušpiněný povrch
Potištěný povrch je poškrábaný
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Ověřte typ papíru.
Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.
Podporované typy médií
Kontrola 3
Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.
Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.
• Běžný papír
Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.
• Jiný papír (jako například obálka)
Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší než 3 mm / 0,1 palce (A), na papíru mohou být šmouhy nebo se papír
nemusí podat správně. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.
348
1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.
2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.
Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.
Poznámka
• V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není
zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm /
0,1 palce (C) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.
(B) Tisková strana
Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.
Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení intenzity a zkuste tisk
zopakovat. (systém Windows)
Kontrola 4
Pokud obrázky tisknete s vysokou intenzitou na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu
a může se kroutit a otírat.
V ovladači tiskárny ověřte nastavení intenzity.
Nastavení intenzity
Kontrola 5
Není skleněná deska znečištěná?
Skleněnou desku vyčistěte.
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Kontrola 6
Je váleček podávání papíru znečištěný?
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
349
Kontrola 7
Je vnitřek tiskárny znečištěný?
Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.
Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Poznámka
• Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.
Kontrola 8
Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.
K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.
• V systému Windows:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait
Time) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Pomocí Vzdáleného UR nastavte dobu čekání.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
350
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním
351
Potíže se skenováním
Skener nefunguje
Program ScanGear (ovladač skeneru) se nespustí
352
Skener nefunguje
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.
Kontrola 2
Připojte kabel USB k jinému portu USB v počítači.
Je-li kabel USB připojený k rozbočovači USB, odpojte jej z rozbočovače USB
a připojte přímo k portu USB v počítači.
Kontrola 3
Kontrola 4
Pokud využíváte síťové připojení, zkontrolujte stav připojení a podle potřeby
zařízení znovu připojte.
Kontrola 5
Restartujte počítač.
353
Program ScanGear (ovladač skeneru) se nespustí
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda jsou ovladače MP Drivers nainstalované.
Pokud nainstalovány nejsou, nainstalujte ovladače MP Drivers z instalačního disku CD-ROM nebo z našich
webových stránek.
Kontrola 2
Z nabídky aplikace vyberte příslušný skener nebo tiskárnu.
Důležité
• Je-li název skeneru nebo tiskárny zobrazen několikrát, vyberte ten, který neobsahuje výraz WIA.
Poznámka
• Konkrétní operace se může lišit v závislosti na aplikaci.
• Při skenování pomocí aplikace, která odpovídá funkci WIA, použijte ovladač WIA.
Skenování pomocí ovladače WIA
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda aplikace podporuje rozhraní TWAIN.
Program ScanGear (ovladač skeneru) nelze spustit z aplikací, které nepodporují TWAIN.
Proveďte skenování a uložte obrázky v nástroji IJ Scan Utility a otevřete
soubory v aplikaci.
Kontrola 4
354
Mechanické potíže
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
355
Tiskárna se nezapne
Kontrola 1
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Kontrola 2
Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu
zapněte.
Kontrola 3
Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu
zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
356
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Kontrola
Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala,
zakažte toto nastavení.
Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby
samo vypne.
• Nastavení můžete zakázat na ovládacím panelu:
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo
„13“.
Signalizace displeje LCD
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black).
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
• Nastavení můžete zakázat i z počítače:
Pro Windows použijte Canon IJ Printer Assistant Tool k zakázání nastavení.
Při zákazu nastavení pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte možnost Automatické zapínání/vypínání (Auto Power).
3. V nastavení Automatické vypnutí (Auto Power Off) vyberte možnost Zakázat (Disable).
4. Vyberte možnost OK.
5. Na otevřené obrazovce vyberte možnost OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
Poznámka
• Podrobnosti o zakázání nastavení v nástroji ScanGear (ovladač skeneru) naleznete níže.
Karta Skener
357
Potíže s připojením USB
Zkontrolujte položky níže, jestliže dojde k jedné z následujících událostí.
• Tisk nebo skenování je pomalé.
• Nefunguje připojení USB Hi-Speed.
• Zobrazí se zpráva, jako například tato: „Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can
perform faster)“. (systém Windows)
Poznámka
• Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší
rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku
nebo skenování se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.
Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje
rozhraní USB Hi-Speed.
Kontrola
• Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
• Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?
Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší
než přibližně 3 metry / 10 stop.
• Pracuje na vašem počítači ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?
Ujistěte se, že nejnovější ovladač pro Hi-Speed USB funguje správně, a podle potřeby si stáhněte
a nainstalujte nejnovější verzi ovladače Hi-Speed USB pro svůj počítač.
Důležité
• Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.
358
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 2
Kabel USB řádně připojte.
Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support). (systém Windows)
Kontrola 3
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
359
Potíže s instalací nebo stahováním
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
360
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):
Ostatní případy:
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer
Connection):
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Ostatní případy:
Pokud ovladače MP Drivers nebyly nainstalovány správně, ovladače MP Drivers odinstalujte, restartujte
počítač a ovladače MP Drivers přeinstalujte.
Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers
Klepněte zde a nainstalujte ovladače MP Drivers.
361
Poznámka
• Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém
Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače
nainstalujte znovu.
362
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
Stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers.
Na stránce pro stažení na webové stránce společnosti Canon si stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers
pro váš model.
Odinstalujte stávající ovladače MP Drivers a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější ovladače MP
Drivers, které jste stáhli. Na obrazovce pro výběr způsobu připojení vyberte možnost Použít tiskárnu
s připojením k síti Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection). Tiskárna bude v síti automaticky
zjištěna.
Přesvědčte se, že byla tiskárna vyhledána, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače MP Drivers.
Poznámka
• Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti
nastavení opět měnit.
363
Chyby a zprávy
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
364
Pokud dojde k chybě
Když dojde k chybě při tisku, například pokud dojde nebo uvízne papír, zobrazí se automaticky zpráva
o odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě.
Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače a displeji LCD zpráva a kód chyby. V případě
některých chyb se zobrazí kód (číslo) podpory.
Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva
(Windows):
Pokud se na displeji LCD tiskárny zobrazí chybový kód:
• Kontrolka Alarm svítí a zobrazí se chybový kód.
365
• Kontrolky ZAPNOUT (ON) a Alarm střídavě svítí a zobrazí se chybový kód.
Chybové kódy se na displeji LCD zobrazí jeden po druhém.
Pokud je chybový kód „E03“:
Přečtěte si chybový kód na displeji LCD a poté i kód podpory, který s ním souvisí. Podrobnosti jsou
uvedeny v následující tabulce.
Kód chyby Kód podpory
Příčina
E02
1000
V tiskárně došel papír.
3442
Při používání oboustranného tisku v ručním režimu se dokončí tisk na jednu stranu.
3443
Řešení
• Pokud v tiskárně došel papír:
366
1000
• Pokud používáte oboustranný tisk v ručním režimu:
E03
3444
Připravte se na tisk druhé strany podle po-
3445
kynů na obrazovce počítače.
1203
Byl zjištěn otevřený kryt během tisku.
1300
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní
přihrádky.
• Pokud je kryt otevřený:
1203
• Pokud papír uvíznul:
1300
E04
168A
Kazeta FINE není nainstalovaná.
E05
1401
Inkoustová kazeta nebyla rozpoznána.
1403
168A
Zkontrolujte následující.
• jestli je barevná kazeta FINE správně nainstalována na levé straně
• jestli je černá kazeta FINE správně nainstalována na pravé straně
• Číslo modelu každé kazety FINE
1430
1485
Pokud výše uvedený postup s řešením potíží
nepomůže, vyměňte kazetu FINE za novou.
Výměna kazety FINE
E08
1700
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
1700
1701
1712
1713
1714
1715
K držáku kazety FINE jsou stále přichyceny
1890
1701
1712
1713
1714
1715
E09
1890
přepravní pásky nebo ochranný materiál.
E11
4102
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
4102
4103
4103
E12
4100
Zadaná data nelze vytisknout.
4100
E13
1686
Je možné, že došel inkoust.
1686
E14
1684
Inkoustová kazeta nebyla rozpoznána.
1684
E15
1682
Nelze rozpoznat kazetu FINE.
1682
E16
1688
Došel inkoust.
1688
E23
3446
Byl zjištěn konflikt adresy IP a masky podsítě.
3446
E31
–
Chyba v nastavení Wi-Fi.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Pokud provádíte nastavení prostřednictvím
WPS:
367
1. Zkontrolujte nastavení zabezpečení a nastavení proveďte znovu.
2. Proveďte nastavení za použití jiné metody
nastavení.
E32
–
Během nastavení nebylo možné vyhledat bez-
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskár-
drátový směrovač.
ně.
Znovu proveďte nastavení sítě Wi-Fi.
E33
–
Připojení se nezdařilo, protože se k tiskárně
připojuje více bezdrátových směrovačů.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Po chvíli zopakujte nastavení sítě Wi-Fi (přibližně po 2 minutách).
Pokud výše uvedený postup s řešením potíží
nepomůže, nahlédněte do příručky s pokyny
dodané s bezdrátovým směrovačem.
E34
3440
Snadné bezdrátové připojení selhalo.
3440
E36
3441
Snadné bezdrátové připojení selhalo.
3441
E37
–
Chyba v nastavení Wi-Fi.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Vypněte bezdrátový směrovač a znovu jej zapněte a poté zopakujte nastavení.
Pokud výše uvedený postup s řešením potíží
nepomůže, nahlédněte do příručky s pokyny
dodané s bezdrátovým směrovačem a ověřte
nastavení.
E38
–
Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskár-
Nastavení sítě LAN nelze změnit.
ně.
Zkontrolujte následující.
• zda je aktivní síť Wi-Fi tiskárny
• Zda jste vybrali správný bezdrátový směrovač, který chcete připojit
• zda je zadané heslo správné
• zda je zadaný název sítě (SSID) správný
Po zkontrolování výše uvedených bodů vypněte bezdrátový směrovač a znovu jej zapněte.
Během používání sítě LAN nelze měnit její nastavení. Upravte je v době, kdy síť LAN nepoužíváte.
E39
495A
Během komunikace prostřednictvím sítě Wi-Fi
nebo v pohotovostním režimu došlo k chybě.
E45
–
Nelze se připojit k síti.
495A
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Ověřte připojení LAN a nastavení sítě.
368
Po chvíli se může připojení úspěšně navázat.
E46
–
Nelze se připojit k internetu.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
E47
–
Připojení k serveru nelze navázat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
Pokud používáte službu Google Cloud Print, je
možné, že vaše tiskárna nebyla zaregistrována. Ujistěte se, že je vaše tiskárna zaregistrována.
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
E48
–
Připojení k serveru nelze navázat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E49
–
Připojení k internetu selhalo, protože se připojení k síti teprve připravuje.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E50
–
Nepodařilo se získat obsah.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E51
–
Připojení k serveru nelze navázat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E52
–
Registrace tiskárny ve službě Google Cloud
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chy-
Print se kvůli vypršení časového limitu nezdaři- bu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
la.
E53
E54
E55
–
–
–
Nepodařilo se připojit ke službě Google Cloud
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskár-
Print a odstraní se proto pouze informace zaregistrované v tiskárně.
ně.
Nepodařilo se připojit ke službě IJ Cloud Printing Center a odstraní se proto pouze informace zaregistrované v tiskárně.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Tiskárna je již zaregistrována ve službě IJ
Cloud Printing Center.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Informace zaregistrované ve službě Google
Cloud Print odstraňte pomocí svého počítače
nebo chytrého telefonu.
Informace zaregistrované ve službě IJ Cloud
Printing Center odstraňte pomocí svého počítače nebo chytrého telefonu.
Odstraňte informace ze služby IJ Cloud Printing Center a tiskárnu znovu zaregistrujte.
E56
–
Online služba není ve vaší oblasti k dispozici.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Informace o dostupnosti online služby vám
sdělí váš poskytovatel.
369
E57
2900
Skenování listu pro nastavení tiskové hlavy se
nezdařilo.
E58
–
Pokoušíte se zahájit kopírování před zaregistrováním velikosti papíru.
2900
Nastavte velikost papíru a začněte s kopírováním.
Chcete-li kopírování zrušit, stiskněte tlačítko
Zastavit (Stop).
E59
2114
Nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny
se liší od velikosti papíru nastavené v tiskárně.
2114
E61
3412
Skenování originálu selhalo.
3412
E62
–
Během skenování došlo k nečekané chybě.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Upravte nastavení a operace zopakujte.
E63
–
Dosáhli jste horního limitu pro počet stránek,
které je možné uložit.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Další stránky již nelze v jednom souboru uložit.
Ostatní stránky proto uložte v souboru jiném.
E64
–
Skenování originálu selhalo.
Neumístili jste originál na skleněnou desku nebo tento originál nelze naskenovat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu a zkontrolujte následující body.
• Zkontrolujte, zda je originál vložen na skleněnou desku.
• Ujistěte se, že je originál vložen ve správné poloze a orientaci.
Po ověření výše uvedených bodů se pokuste
operace provést znovu.
E65
–
Uložení naskenovaných dat selhalo, protože
paměť tiskárny je plná.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně. A poté proveďte měření uvedená níže.
• Snižte rozlišení a originál znovu naskenujte.
• Omezte počet originálů, které skenujete
současně.
P02
5100
Došlo k chybě tiskárny.
5100
P03
6000
Došlo k chybě tiskárny.
6000
P07
5B00
Došlo k chybě tiskárny.
5B00
5B01
5B12
5B13
5B14
5B15
5B01
5B12
5B13
5B14
370
5B15
P08
5011
Došlo k chybě tiskárny.
P09
5012
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od
elektrické sítě.
P20
5050
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
P22
5200
P26
5205
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
P27
5206
P28
6500
P29
6800
6801
6900
6901
6902
6910
6911
6930
6931
6932
6933
6936
6937
6938
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
P10
B202
Došlo k chybě, která vyžaduje opravu.
B203
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od
elektrické sítě.
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
B204
B205
Podrobnosti o řešení chyb s kódy podpory naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu Zobrazí se zpráva (kód podpory).
371
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Tato část popisuje některé ze zpráv, které se mohou zobrazit na displeji počítače.
Poznámka
• U některých chyb se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách
s kódy podpory naleznete v části Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)
Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace (systém Windows)
Další chybové zprávy (systém Windows)
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém
Windows)
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.
Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí tisk.
Pokyny k odpojení napájecího kabelu naleznete v části Odpojení tiskárny.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna
zapojena do sítě a zapnuta.
Kontrola 1
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte
se na prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda jsou ovladače MP Drivers nainstalovány správně.
372
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů MP
Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon
ovladače znovu nainstalujte.
Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav
zařízení v počítači.
Kontrola 4
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.
1. Postupně vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) > Správce zařízení (Device Manager).
Poznámka
• Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), vyberte
možnost Pokračovat (Continue).
2. Otevřete část Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing
Support Properties).
Poklepejte na možnost Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers) a poté na
položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).
Poznámka
• Pokud se obrazovka Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing
Support Properties) neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
3. Klepněte na kartu Obecné (General) a vyhledejte potíže se zařízením.
Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.
Další chybové zprávy (systém Windows)
Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva,
zkontrolujte následující:
Kontrola
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due
to insufficient memory)“
Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.
373
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
• „Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)“
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů
MP Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti
Canon ovladače znovu nainstalujte.
• „Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name) - Název souboru“
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.
374
Seznam kódů podpory pro případ chyby
Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače kód podpory.
Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.
Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na obrazovce počítače a proveďte příslušné
kroky.
Na obrazovce počítače se zobrazí kód podpory
• 1000 až 1ZZZ
1000 1200 1203 1300 1401 1403
1430 1485 15A2 1682 1684 1686
1688 168A 1700 1701 1712 1713
1714 1715 1890
• 2000 až 2ZZZ
2114 2123 2900 2901
• 3000 až 3ZZZ
3412 3439 3440 3441 3442 3443
3444 3445 3446
• 4000 až 4ZZZ
4100 4102 4103 495A
• 5000 až 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 5205
5206 5B00 5B01 5B12 5B13 5B14
5B15
• 6000 až 6ZZZ
6000 6500 6800 6801 6900 6901
6902 6910 6911 6930 6931 6932
6933 6936 6937 6938 6940 6941
6942 6943 6944 6945 6946
375
• A000 až ZZZZ
B202 B203 B204 B205
Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části Seznam kódů podpory
pro případ chyby (uvíznutí papíru).
376
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.
• Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír nebo v zadní přihrádce:
1300
• Pokud uvíznutý papír nevidíte ve výstupním otvoru pro papír ani v zadní přihrádce:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Ostatní než výše uvedené případy:
Ostatní případy
377
1300
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní přihrádky.
Jak postupovat?
Pokud uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky, vyjměte uvíznutý papír z výstupního otvoru pro papír
nebo zadní přihrádky podle následujících pokynů.
1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky,
podle toho, který způsob je jednodušší.
Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.
Poznámka
• Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout
násilím. Papír bude vysunut automaticky.
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli
odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
• Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout,
vyjměte papír zevnitř tiskárny.
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
2. Vložte znovu papír a stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk
znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
• Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než
A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.
378
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
379
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír ani ze zadní přihrádky nebo
uvízlý papír zůstává uvnitř tiskárny, vyjměte jej pomocí následujících pokynů.
Poznámka
• Pokud je okolí výstupního otvoru pro papír znečištěné inkoustem, před vyjmutím uvíznutého papíru jej
vyčistěte.
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit,
před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Složte výstupní zásobník na papír a otevřete kryt.
Důležité
• Nedotýkejte se průhledné fólie (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda pod držákem kazety FINE neuvízl papír.
Pokud je pod držákem kazety FINE uvíznutý papír, přesuňte držák kazety FINE zcela k pravému nebo
levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.
Při přesouvání uchopte držák kazety FINE a tento držák kazety FINE přesuňte pomalu zcela k pravému,
nebo levému okraji.
380
4. Uvíznutý papír uchopte pevně oběma rukama.
Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.
5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.
6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body
a zbývající papír vyjměte.
381
• Zůstal papír pod držákem kazety FINE?
• Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
• Zůstal papír v prázdném prostoru vlevo či vpravo (B) v tiskárně?
7. Zavřete kryt.
Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Pokud se po
vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na obrazovce počítače zpráva
o uvíznutí papíru, uvnitř tiskárny se pravděpodobně stále nachází zbytky papíru. Znovu se
podívejte do tiskárny, zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
382
V tiskárně došel papír (1000).
Příčina
Následují možné příčiny.
• V zadní přihrádce došel papír.
• Papír není do zadní přihrádky správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do zadní přihrádky.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
Poznámka
• V případě nastavení tiskové hlavy vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
• Zarovnejte vodítka papíru s oběma okraji papíru.
• Pokud na displeji LCD tiskárny bliká ikona
(stav papíru) a velikost papíru, pomocí tlačítka Výběr
papíru (Paper Select) na tiskárně vyberte velikost papíru vloženého do zadní přihrádky.
Nastavení papíru
Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
383
1200
Příčina
Je otevřen kryt.
Jak postupovat?
Zavřete kryt a chvíli počkejte.
Nezapomeňte je zavřít, stejně jako po výměně kazet FINE.
384
1203
Příčina
Byl zjištěn otevřený kryt během tisku.
Jak postupovat?
Pokud papír zůstane uvnitř tiskárny, oběma rukama jej pomalu vytáhněte a kryt zavřete.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Z tiskárny se vysune jeden prázdný list papíru a tisk bude pokračovat od dalšího papíru.
Je-li kryt otevřen, tiskárna vytištěnou stránku již znovu nevytiskne. Tisk následně zopakujte.
Důležité
• Během tisku kryt neotvírejte ani nezavírejte. Může tak dojít k poškození tiskárny.
385
1401
Příčina
Kazeta FINE není nainstalovaná.
Jak postupovat?
Nainstalujte kazetu FINE.
Pokud se chyba neodstraní, může dojít k poškození kazety FINE. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
386
1430
Příčina
Nelze rozpoznat kazetu FINE.
Jak postupovat?
Vyjměte kazetu FINE a znovu ji vložte.
Pokud se chyba neodstraní, může dojít k poškození kazety FINE. Vyměňte kazetu FINE za novou.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
387
1485
Příčina
Není nainstalována vhodná inkoustová kazeta.
Jak postupovat?
Tisk nelze spustit, protože inkoustová kazeta není kompatibilní s touto tiskárnou.
Nainstalujte vhodnou inkoustovou kazetu.
Chcete-li zrušit tisk, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně.
388
1682
Příčina
Nelze rozpoznat kazetu FINE.
Jak postupovat?
Vyměňte kazetu FINE.
Pokud se chyba neodstraní, může dojít k poškození kazety FINE. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
389
1686
Příčina
Je možné, že došel inkoust.
Jak postupovat?
Funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu bude zakázána, protože hladinu inkoustu nelze správně
zjistit.
Chcete-li pokračovat v tisku bez použití této funkce, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně alespoň
na 5 sekund.
Společnost Canon doporučuje pro získání optimální kvality tisku používat nové originální kazety Canon.
Společnost Canon neodpovídá za žádnou chybu nebo problémy způsobené pokračováním v tisku za
stavu, kdy došel inkoust.
390
1688
Příčina
Došel inkoust.
Jak postupovat?
Vyměňte inkoustovou kazetu a zavřete kryt.
Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované inkoustové kazety, stiskněte
tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně alespoň na 5 sekund. Tisk bude pokračovat, i když došel inkoust.
Funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu bude zakázána.
Vyměňte prázdnou inkoustovou kazetu ihned po tisku. Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou
kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.
391
Kazeta FINE není nainstalovaná (168A).
Příčina
Následují možné příčiny.
• Kazeta FINE není nainstalována nebo není nainstalována správně.
• Je nainstalována kazeta FINE, která není kompatibilní s touto tiskárnou.
Jak postupovat?
Pokud kazety FINE nejsou nainstalovány, správně nainstalujte vhodné kazety FINE.
Poznámka
• V případě prvního nastavení tiskárny klepněte zde, na stránce vyberte název vaší tiskárny a
postupujte podle pokynů.
Pokud jsou kazety FINE již nainstalovány, uložte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na
papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Ujistěte se, že kazety FINE jsou kompatibilní s touto tiskárnou.
Poté kazetu FINE znovu nainstalujte.
Výměna kazety FINE
Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Po instalaci kryt zavřete.
392
1700
Příčina
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně pokračujte v tisku. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon
s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku ani skenování.
393
V tiskárně zůstaly přepravní pásky a další materiály (1890)
Příčina
K držáku kazety FINE jsou stále přichyceny přepravní pásky nebo ochranný materiál.
Jak postupovat?
Uložte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a ujistěte se, že z
držáku kazety FINE byly odstraněny přepravní páska a ochranný materiál.
Zjistíte-li, že přepravní páska nebo ochranný materiál jsou stále přítomny, odstraňte je a kryt zavřete.
V případě prvního nastavení tiskárny klepněte zde, na stránce vyberte název vaší tiskárny a postupujte
podle pokynů.
394
2114
Příčina
Nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny se liší od velikosti papíru nastavené v tiskárně.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.
Zkontrolujte, zda se velikost papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s velikostí papíru nastavenou v
tiskárně stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) na tiskárně.
Po kontrole nastavení papíru nastavte ovladač tiskárny a pokus o tisk zopakujte.
Poznámka
• Pokud je velikost papíru vloženého do zadní přihrádky větší, než je velikost papíru nastavená
v ovladači tiskárny, můžete pokračovat v tisku bez nutnosti další změny nastavení velikosti papíru.
Stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
• V následující části naleznete seznam velikostí papíru, které lze nastavit v tiskárně pomocí tlačítka
Výběr papíru (Paper Select) na tiskárně.
Nastavení papíru
• Funkci můžete zakázat, aby nedocházelo k chybě při tisku. Po zakázání funkce bude tiskárna na
papír v zadní přihrádce používat nastavení papíru pro tisk bez ohledu na to, zda se nastavení papíru
shoduje s tímto nastavením.
V následující části naleznete nastavení předcházející chybě při tisku.
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
395
2900
Příčina
Skenování listu pro nastavení tiskové hlavy se nezdařilo.
Jak postupovat?
Stiskněte tlačítko OK na tiskárně a zkontrolujte následující.
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je pozice a orientace listu pro nastavení tiskové hlavy na skleněné desce správná.
Zkontrolujte, zda nejsou skleněná deska a list pro nastavení tiskové hlavy znečištěné.
Do zadní přihrádky vložte papír formátu A4 nebo Letter.
Vytištěním testovacího vzorku trysek se ujistěte, že tryska tiskové hlavy není zanesená.
Po ověření výše uvedených bodů znovu spusťte automatické nastavení tiskové hlavy.
Pokud chyba stále není vyřešena, na tiskárně stiskněte tlačítko OK a zrušte chybu, vložte do zadní
přihrádky papír formátu A4 nebo Letter a proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.
396
2901
Příčina
Vzorek pro nastavení tiskové hlavy byl vytištěn a tiskárna čeká na skenování listu.
Jak postupovat?
Naskenujte vytištěný vzorek pro nastavení.
1. Vložte list pro nastavení tiskové hlavy na skleněnou desku.
Vložte list potištěnou stranou směrem dolů a zarovnejte značku
značkou pro zarovnání
na levém horním rohu papíru se
.
2. Pomalu zavřete kryt dokumentu a stiskněte na tiskárně tlačítko Černý (Black) nebo
Barevný (Color).
Tiskárna začne skenovat list pro nastavení tiskové hlavy a poloha tiskové hlavy se automaticky upraví.
397
4102
Příčina
Typ média a velikost papíru nejsou správně nastaveny.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk, upravte nastavení typu média nebo velikosti
papíru a tisk zopakujte.
• Pokud je jako typ média nastavena možnost Photo Paper Plus Glossy II:
Nastavte velikost papíru na 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo Čtverec 13 x
13 cm (5 x 5 palců).
• Pokud je jako typ média nastavena možnost Glossy Photo Paper:
Nastavte velikost papíru 10 x 15 cm (4 x 6 palců).
398
4103
Příčina
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.
Poté změňte nastavení tisku a pokus tisknout zopakujte.
399
5011
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
400
5012
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
401
5100
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud právě tisknete, stiskněte na tiskárně tlačítko Zastavit (Stop) ke zrušení tisku, poté tiskárnu
vypněte.
Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda pohyb držáku kazety FINE neomezuje stabilizátor, uvíznutý papír atd.
Odstraňte všechny překážky.
Důležité
• Při odstraňování překážek blokujících pohyb držáku kazety FINE se vyhněte kontaktu
s průhlednou fólií (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
• Ujistěte se, že jsou kazety FINE správně nainstalovány.
Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Tiskárnu znovu zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
402
5200
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Po chvíli znovu připojte tiskárnu a zapněte ji.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
403
5B00
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku ani skenování.
404
6000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej vhodným postupem podle místa a příčiny uvíznutí.
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
405
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising