Canon | PIXMA TS3351 | User manual | Canon PIXMA TS3351 User manual

Canon PIXMA TS3351 User manual
TS3300 series
Příručka online
čeština (Czech)
Obsah
Použití dokumentu Příručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Symboly použité v tomto dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ochranné známky a licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tisk fotografií z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Síť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Omezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tipy k síťovému připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Výchozí nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zjistit stejný název tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Tisk síťového nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
IJ Network Device Setup Utility (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nástroj IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Diagnostika a opravy nastavení sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Manipulace s papírem, Originály, Kazety FINE apod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vložení běžného nebo fotografického papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Vkládání originálů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Podporované originály. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Výměna kazety FINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Výměna kazety FINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na ovládacím panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tipy k inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Postup údržby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tisk testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kontrola testovacího vzorku trysek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Hloubkové čištění tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Nastavení tiskové hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Čištění tiskových hlav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Nastavení polohy Tisková hlava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kontrola stavu inkoustu z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Čištění válečků podavače papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Informace o předpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
115
Právní omezení týkající se skenování/kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Pokyny pro obsluhu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Přeprava tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Zachování vysoké kvality tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Hlavní součásti a jejich použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Hlavní součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Pohled zepředu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Pohled zezadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Pohled dovnitř. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Kontrola, zda je zapnuto napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Zapnutí a vypnutí tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Odpojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Signalizace displeje LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Změna nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Správa napájení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Změna provozního režimu tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Změna nastavení z ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Nastavení tichého režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Inicializace nastavení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Přepnutí/zakázání funkce bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Informace o papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Omezení pro vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Manipulace s papírem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Tisk z počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Tisk z aplikace (macOS AirPrint). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Přidání tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Otevření obrazovky se stavem tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už nepoužíváte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Tisk z aplikace Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Nastavení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Kopírování na běžný papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Kopírování na fotografický papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Skenování z počítače (systém macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Skenování podle typu nebo účelu předlohy (nástroj IJ Scan Utility Lite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Snadné skenování (automatické skenování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Skenování dokumentů a fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Tipy ke skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Umístění originálů (skenování z počítače). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Nastavení sítě a běžné potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Potíže se síťovou komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Nelze vyhledat tiskárnu v síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola stavu napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Potíže se síťovým připojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Neznámý síťový klíč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze
tiskárnu používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Jiné potíže se sítí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Kontrola informací o síti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Obnovení výchozího nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Potíže při tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Tiskárna netiskne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Nevystřikuje se inkoust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Výtisky jsou neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Barvy jsou nejasné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Potíže se skenováním (macOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Potíže se skenováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Skener nefunguje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Ovladač skeneru se nespustí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
Je zobrazena chybová zpráva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Skenování se nespustí / skenování se nedokončí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Položky nelze skenovat správně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Mechanické potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Tiskárna se nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Potíže s připojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Potíže s instalací nebo stahováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Chyby a zprávy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Pokud dojde k chybě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Zobrazí se zpráva (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Seznam kódů podpory pro případ chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Papír uvíznul uvnitř tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
V tiskárně došel papír (1000).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
1203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
1430. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
1682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
1686. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Kazeta FINE není nainstalovaná (168A).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
V tiskárně zůstaly přepravní pásky a další materiály (1890). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
4102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Použití dokumentu Příručka online
Provozní prostředí
Symboly použité v tomto dokumentu
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Tisk dokumentu Příručka online
Ochranné známky a licence
Snímky obrazovky v této příručce
8
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti, vážného zranění nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Upozornění
Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Důležité
Pokyny obsahují důležité informace, které je třeba dodržovat, abyste předešli poškození, zranění nebo
nesprávnému použití výrobku. Přečtěte si níže uvedené pokyny.
Poznámka
Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.
Základy
Pokyny vysvětlující základní použití produktu.
Poznámka
• Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.
9
Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)
Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu
za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním
systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.
10
Ochranné známky a licence
• Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích.
• Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone
a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a
v dalších zemích a je použita v rámci licence.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps
a Google Analytics jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated
v USA a dalších zemích.
• Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
• Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
11
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
12
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
13
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
14
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
15
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
16
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
17
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------
19
MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
20
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
21
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
22
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
23
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
24
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25
Základní operace
Tisk fotografií z počítače
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Kopírování
26
Tisk fotografií z počítače
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otevřete opěrku papíru (A).
2. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
3. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
4. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
27
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
5. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (E) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (F).
28
6. Spusťte nástroj Easy-PhotoPrint Editor.
V systému Windows:
Následující postup vychází z prostředí počítače s operačním systémem Windows 10.
Z nabídky Start vyberte možnost Všechny aplikace (All apps) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint
Editor.
V systému macOS:
Z nabídky Přejít (Go) ve Finder, vyberte možnost Aplikace (Application) a poklepejte na složku
Canon Utilities > složku Easy-PhotoPrint Editor a nakonec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
7. Klepněte na ikonu Fotografie (Photos) (G).
8. Klepněte na položku Procházet (Browse) (H) v části Počítač: (Computer:) a vyberte
složku s fotografiemi, které chcete vytisknout.
29
9. Klepněte na fotografie (I), které chcete vytisknout, a vyberte možnost Otevřít (Open) (J).
V systému Windows:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Ctrl a klepněte na ně.
V systému macOS:
Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Command a klepněte na ně.
10. Zadejte počet kopií a další možnosti nastavitelné v části Nastavení tisku (Print Settings)
(K).
V systému Windows:
Zadejte počet kopií, název modelu, velikost papíru a další volby.
V systému macOS:
Zadejte počet kopií, velikost papíru a další volby.
Poznámka
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) můžete určit
počet kopií pro všechny fotografie současně.
• Výběrem možnosti Stejný počet pro každou fotogr. (Same No. of each photo) přepíšete
nastavení počtu kopií u každé fotografie. Po odznačení začne opět platit předchozí nastavení
u jednotlivých kopií.
pro určení počtu kopií je také znovu aktivní.
11. Spusťte tisk.
30
V systému Windows:
Klepněte na tlačítko Tisknout (Print) (L).
V systému macOS:
Klepněte na tlačítko Další (Next). Jakmile se otevře dialogové okno Tisk, zadejte název modelu,
informace o papíru a další volby a klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
• Nástroj Easy-PhotoPrint Editor vám umožní snadno vytvářet a tisknout originální koláže, vizitky nebo
kalendáře využívající vaše oblíbené fotografie.
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
31
Tisk fotografií z chytrého telefonu/tabletu
Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Podrobné informace o stažení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY naleznete níže.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
1. Otevřete opěrku papíru (A).
2. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
3. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
4. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
32
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
5. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (E) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (F).
33
6. Z chytrého telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY).
7. V aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY vyberte možnost Tiskfotografií (Photo Print).
Otevře se seznam fotografií uložených v chytrém telefonu nebo tabletu.
8. Vyberte fotografii.
Vybrat můžete i několik fotografií současně.
9. Zadejte počet kopií, velikost papíru a další potřebné údaje.
10. Spusťte tisk.
34
Kopírování
V této kapitole je popsán způsob vložení originálu a jeho zkopírování na běžný papír.
1. Otevřete opěrku papíru (A).
2. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
3. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
4. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
35
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
5. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (E) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (F).
36
6. Otevřete kryt dokumentu (G).
7. Vložte originál KOPÍROVANOU STRANOU DOLŮ a zarovnejte jej se značkou pro
zarovnání (H).
8. Zavřete kryt dokumentů.
9. Stiskněte tlačítko Černý (Black) (I) nebo Barevný (Color) (J).
37
Důležité
• Neotevírejte kryt dokumentu, dokud není kopírování dokončeno.
Poznámka
• Tiskárna je vybavena mnoha užitečnými funkcemi kopírování.
Kopírování
38
Síť
Dostupné metody připojení
V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.
• Bezdrátové připojení
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte pomocí bezdrátového
směrovače.
Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.
◦ Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
◦ Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol
zabezpečení.
◦ Jakmile se vytvoří spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem a na obrazovce zařízení se
(ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového
zobrazí
směrovače.
• Přímé připojení (Wireless Direct)
Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte bez pomoci bezdrátového
směrovače.
◦ Během používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení bude připojení k internetu
v tiskárně nedostupné. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
◦ Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení
připojíte zařízení s přístupem k Internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se
přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení
s využitím mobilních dat. Mohou vám být účtovány poplatky za připojení k Internetu s využitím
mobilních dat.
◦ V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud
se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení
chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
◦ Síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení se nastaví automaticky.
Nastavení síťového připojení
Nastavte připojení pro tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet.
Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.
39
Změna síťového nastavení
V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/
tabletu.
• Postup změny způsobu připojení k síti:
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Změna režimu připojení
• Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
• Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility ověří a diagnostikuje nastavení tiskárny a počítače a v případě potíží
v síti obnoví jejich stav. Ke stažení nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující
odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
• Provedení/změna síťových nastavení (systém Windows)
V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
• Diagnostika a oprava síťového nastavení (systém Windows/macOS)
Nastavení sítě můžete diagnostikovat a podle potřeby opravit v nástroji IJ Network Device Setup Utility.
◦ V systému Windows:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
◦ V systému macOS:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)
Tipy k síťovému připojení
V následující části naleznete rady pro používání tiskárny po připojení v síti.
Tipy k síťovému připojení
Konfigurace pro obsluhu tiskárny pomocí webového prohlížeče
Opatření zabraňující neoprávněnému přístupu
Řešení potíží
Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části Nastavení sítě a běžné potíže.
Upozornění/Omezení
Podrobnosti naleznete níže.
• Omezení pro nastavení sítě:
Omezení
• Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby
40
Omezení
Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (jako je počítač) připojeno, využijte
v obou případech stejnou metodu připojení.
Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.
Připojení pomocí bezdrátového směrovače
• Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto
nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu
s využitím bezdrátového směrovače.
• Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení bezdrátových
směrovačů se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané
s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na výrobce.
• Tato tiskárna nepodporuje připojení IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz).
Zkontrolujte, zda zařízení podporuje standard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g nebo
IEEE802.11b.
• Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako
protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo
použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně
odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
• Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
• Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní
informace budou zpřístupněny třetí straně.
Přímé bezdrátové připojení (režim přístupového bodu)
Důležité
• Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého připojení připojíte
zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší.
V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím
mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu
s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení se informace o připojení uloží
v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo
připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého připojení, je vhodné
po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické
připojení.
Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení,
případně se obraťte na jeho výrobce.
41
• Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení nemusí být (v závislosti na
vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny
používat.
• V režimu přímého připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte
po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu
upravte.
• Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého připojení nemohou navzájem komunikovat.
• V aktivním režimu přímého připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
• Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu
připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením
a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.
42
Tipy k síťovému připojení
Výchozí nastavení sítě
Zjistit stejný název tiskárny
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
43
Výchozí nastavení sítě
Výchozí nastavení připojení v síti LAN
Položka
Výchozí
Změna sítě LAN
Bezdrát. LAN aktivní (Wireless LAN active)
SSID
BJNPSETUP
Zabezpečení bezdrát. LAN
Zakázat
IP adresa (IP address) (IPv4)
Automatické nastavení
IP adresa (IP address) (IPv6)
Automatické nastavení
Nastavit název tiskárny*
XXXXXXXXXXXX
Povolit / zakázat IPv6
Povolit
Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)
Povolit
Nastavení čas. limitu (Timeout setting)
15 minut
Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour) Povolit
Název služby
Canon TS3300 series
Nastavení protokolu LPR
Povolit
Protokol RAW
Povolit
LLMNR
Povolit
Komunikace pomocí technologie PictBridge
Povolit
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně.
Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení
Položka
Výchozí
SSID (identifikátor pro přímé bezdrátové připojení) XXXXXX-TS3300series *
Heslo
Sériové číslo tiskárny
Zabezpečení bezdrát. LAN
WPA2-PSK (AES)
* (XXXXXX je posledních šest číslic adresy MAC tiskárny.)
44
Zjistit stejný název tiskárny
Při zjištění tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se
stejným názvem.
Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší
tiskárny, a tu vyberte.
• V systému Windows:
Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu
výsledků vhodnou tiskárnu.
• V systému macOS:
Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby
Bonjour.
Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo
sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.
Poznámka
• Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.
Chcete-li zkontrolovat adresu MAC a sériové číslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
45
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení
z USB na LAN
Pokud chcete připojit další počítač k tiskárně v síti LAN nebo pokud chcete změnit připojení USB na
připojení v síti LAN, klepněte zde a proveďte nastavení.
46
Tisk síťového nastavení
Pomocí ovládacího panelu vytiskněte aktuální síťové nastavení tiskárny.
Důležité
• Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Stiskněte tlačítko Informace (Information).
Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny.
(Některé hodnoty nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)
Číslo po-
Položka
Popis
Nastavení
1
Product Information
Informace o produktu
–
1-1
Product Name
Název produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verze ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika sítě
–
2-1
Diagnostic Result
Výsledky diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledků
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Podrobnosti o kódech
výsledků
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezdrátová síť LAN
Enable/Disable
3-1
WPS PIN CODE
Kód PIN WPS
XXXXXXXX
3-2
Infrastructure
Infrastruktura
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Síla signálu
0 až 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Kvalita připojení
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvence
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
ložky
47
3-2-6
SSID
SSID
Název sítě (SSID) bezdrátové sítě LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XX (1 až 13)
3-2-8
Encryption
Metoda šifrování
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Délka klíče WEP (v bitech)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Metoda ověřování
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
3-2-20
Stateless Prefix
Délka bezstavové před- XXX
Length1
pony 1
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Délka bezstavové před- XXX
pony 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Délka bezstavové před- XXX
pony 3
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Délka bezstavové před- XXX
pony 4
3-2-26
Default Gateway1
Výchozí brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
48
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Výchozí brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Výchozí brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Výchozí brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metoda zabezpečení
ESP/ESP & AH/AH
3-3
Access Point Mode
Provozní režim pro přímé připojení
Enable/Disable
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav připojení
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických
znaků)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metoda šifrování
AES
3-3-7
Authentication
Metoda ověřování
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
IP adresa (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsítě (Subnet
mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Výchozí brána (Default
gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Místní adresa odkazu
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Délka místní předpony
odkazu
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavení IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metoda zabezpečení
–
49
5
Other Settings
Jiná nastavení
–
5-1
Printer Name
Název tiskárny
Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
5-4
WSD Printing
Nastavení tisku WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Nastavení tisku LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavení tisku RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavení služby Bonjour
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service Name
Název služby Bonjour
Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
5-11
LLMNR
Nastavení LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavení SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
Komunikace PictBridge Enable/Disable
5-14
DNS Server
Získat adresu serveru
DNS automaticky
Auto/Manual
5-15
Primary Server
Adresa primárního se-
XXX.XXX.XXX.XXX
rveru
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárního
XXX.XXX.XXX.XXX
serveru
5-17
Proxy Server
Nastavení serveru pro-
Enable/Disable
xy
5-18
Proxy Address
Adresa proxy
5-19
Proxy Port
Specifikace portu proxy 1 až 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Identifikátor certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Identifikátor certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-256)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)
50
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Při změně způsobu připojení bezdrátové sítě LAN (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení)
postupujte libovolným postupem.
• V systému Windows:
◦ Klepněte zde a zopakujte nastavení.
◦ Proveďte nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device
Setup Utility.
Důležité
• Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility zapněte na
tiskárně pomocí postupu uvedeného níže režim Snadné bezdrát. připojení.
1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Stiskněte tlačítko Přímé (Direct) a po zobrazení ikony
(Přímé) stisk uvolněte.
Postupujte podle pokynů na svém chytrém telefonu či tabletu.
• V systému macOS:
Klepněte zde a zopakujte nastavení.
51
IJ Network Device Setup Utility (macOS)
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
52
Nástroj IJ Network Device Setup Utility
V případě problémů s připojením provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku nastavení
tiskárny a počítače, na kterém je nainstalován. Kromě toho nástroj IJ Network Device Setup Utility obnoví
stav tiskárny a počítače.
Důležité
• Chcete-li tiskárnu používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako
například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
• Před instalací nástroje IJ Network Device Setup Utility zakažte funkci blokování brány firewall.
53
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Spusťte Launchpad, vyberte možnost Canon Utilities a vyberte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility se zobrazí následující obrazovka.
Zadejte heslo určené pro váš počítač a vyberte možnost Instalovat pomocníka (Install Helper). Nástroj IJ
Network Device Setup Utility zahájí diagnostiku a opravy sítě.
Diagnostika a opravy nastavení sítě
54
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Při problémech provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku a opravy nastavení počítače
nebo připojení mezi počítačem a tiskárnou (např. pokud nelze provést tisk z tiskárny po síti).
Důležité
• Některé modely nepodporují funkci diagnostiky a oprav.
Podrobné informace:
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Nástroj IJ Network Device Setup Utility začne po spuštění kontrolovat nastavení počítače. Proveďte postup
podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• Tato funkce kontroluje následující položky:
zda je počítač připojený ke směrovači
zda lze detekovat tiskárnu v síti
zda je dostatečná síla signálu nebo úroveň komunikace (při použití sítě Wi-Fi)
zda nastavení portu tiskárny odpovídá nastavení sítě
55
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Následující modely nepodporují funkci "Diagnostikovat a opravit" nástroje IJ Network Device Setup Utility.
• G4000 series
• PRO-500 series
• PRO-1000 series
• MB2100 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-560
PRO-540S
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-6000
PRO-4000S
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
56
Manipulace s papírem, Originály, Kazety FINE apod.
Vkládání papíru
Vkládání originálů
Výměna kazety FINE
57
Vkládání papíru
Vložení běžného nebo fotografického papíru
58
Vložení běžného nebo fotografického papíru
Můžete vkládat běžný nebo fotografický papír.
Důležité
• Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na velikost 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo
menší, může dojít k uvíznutí papíru.
Poznámka
• Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon. Podrobnosti
o originálních papírech značky Canon naleznete v tématu Podporované typy médií.
• Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ
Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v tématu Podporované typy
médií.
1. Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
• Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí
papíru.
• Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír
zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části
špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.
2. Otevřete opěrku papíru (A).
59
Kontrola 3
v tématu Papír je
3. Vytáhněte výstupní zásobník na papír (B) a nástavec výstupního zásobníku (C).
4. Vložte papír svisle s přiléháním k pravé straně zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU
SMĚREM K SOBĚ.
5. Zarovnejte vodítko papíru (D) podle levé strany papíru.
Neposunujte vodítko papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
60
Důležité
• Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.
Poznámka
• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).
Po vložení papíru do zadní přihrádky se na displeji LCD krátce zobrazí stav papíru a jeho aktuální
velikost.
61
6. Stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) (H) vyberte velikost papíru shodnou
s papírem vloženým do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko OK (I).
Poznámka
• K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií
v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení
předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout
u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou
kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
• Aby nedocházelo k nesprávnému tisku, tiskárna disponuje funkcí, která ověřuje, zda se nastavená
velikost papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s nastavením papíru. Než začnete s tiskem,
upravte nastavení papíru v závislosti na nastavení velikosti papíru v zadní přihrádce. Pokud je tato
funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných nastavení chybový kód bránící nesprávnému tisku. Po
zobrazení tohoto chybového kódu ověřte a opravte nastavení papíru.
62
Vkládání originálů
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru
Podporované originály
63
Vkládání originálů na skleněnou desku skeneru
1. Otevřete kryt dokumentu.
2. Vložte originál SKENOVANOU STRANOU DOLŮ na skleněnou desku skeneru.
Zarovnejte roh originálu se značkou pro zarovnání
.
Důležité
• Při vkládání originálu na desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení následujících
pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky skeneru.
Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg
(4,4 libry).
Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Tiskárna nedokáže naskenovat šrafovanou oblast (A) o velikosti 1 mm (0,04 palce) kolem okrajů
skleněné desky skeneru.
64
3. Opatrně přiklopte kryt dokumentu.
Důležité
• Po vložení originálu na desku skeneru nezapomeňte před spuštěním kopírování nebo skenování zavřít
kryt dokumentu.
65
Podporované originály
Položka
Typy originálů
Podrobné informace
• Textový dokument, časopis nebo noviny
• Tištěná fotografie, pohlednice, vizitka nebo disk (BD, DVD, CD apod.)
Velikost (šířka x výška)
Maximálně 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palců)
66
Výměna kazety FINE
Výměna kazety FINE
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na ovládacím panelu
Tipy k inkoustu
67
Výměna kazety FINE
Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni
zobrazením kódu chyby na displeji LCD. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout ani skenovat. Zkontrolujte
kód chyby a podnikněte příslušná opatření.
Pokud dojde k chybě
Během používání tiskárny se postupně okolí výstupního otvoru pro papír může zanášet inkoustem.
Před výměnou kazety FINE je nutné vyčistit okolí výstupního otvoru pro papír.
Postup výměny
Potřebujete-li vyměnit kazety FINE, postupujte následovně.
Důležité
• Nedotýkejte se elektrických kontaktů (A) nebo trysky tiskové hlavy (B) na kazetě FINE. Pokud se jich
dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
• Pokud kazetu FINE vyjmete, ihned vložte novou kazetu. Neponechávejte tiskárnu bez vložené kazety
FINE.
• K výměně použijte novou kazetu FINE. Instalace použité kazety FINE může způsobit ucpání trysek.
S vyjmutou kazetou FINE vás tiskárna nebude moci správně informovat, kdy je třeba kazetu FINE
vyměnit.
• Jakmile byla kazeta FINE nainstalována, nevyjímejte ji z tiskárny a nenechávejte ji venku. Mohlo by
dojít k vyschnutí kazety FINE a po její opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro
zachování optimální kvality tisku doporučujeme kazetu FINE vypotřebovat do šesti měsíců.
Poznámka
• Pokud v systému Windows v kazetě FINE dojde inkoust, můžete krátkou dobu tisknout s barevnou
nebo černou kazetou FINE (podle toho, ve které zbývá inkoust). V porovnání s tiskem pomocí obou
kazet bude ale kvalita tisku nižší. Pro dosažení optimální kvality doporučujeme používat novou
kazetu FINE.
I když budete tisknout pouze jedním inkoustem, ponechte prázdnou kazetu FINE nainstalovanou.
Pokud není barevná kazeta FINE nebo černá kazeta FINE nainstalována, dojde k chybě a tiskárna
nemůže tisknout.
Informace o konfiguraci tohoto nastavení naleznete níže.
68
Nastavení požadovaného inkoustu
• Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je
nastaven černobílý tisk.
Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy, které může být potřeba k zachování výkonu
tiskárny, jsou spotřebovávány barevné inkousty i černý inkoust. Pokud dojde inkoust, ihned kazetu
FINE vyměňte za novou kazetu.
Tipy k inkoustu
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Složte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku.
3. Otevřete kryt.
Držák kazety FINE se přesune do polohy pro výměnu.
Upozornění
• Držák kazety FINE nezastavujte, ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku kazety
FINE, dokud se úplně nezastaví.
Důležité
• Vnitřek tiskárny může být znečištěn inkoustem. Při výměně kazety FINE dbejte na to, abyste si
nezašpinili ruce a oděv. Inkoust můžete z vnitřní části tiskárny snadno vytřít papírovým
kapesníkem nebo podobným materiálem.
• Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
• Pokud ponecháte kryt otevřený více než 10 minut, držák kazety FINE se přesune zcela vlevo
a dojde k chybě. V takovém případě kryt zavřete a poté jej znovu otevřete.
4. Vyjměte prázdnou kazetu FINE.
1. Stlačte kazetu FINE směrem dolů, až zaklapne.
69
2. Vyjměte kazetu FINE.
Důležité
• Manipulujte s kazetou FINE opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
• Prázdnou kazetu FINE zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s
odpadem.
5. Připravte novou kazetu FINE.
1. Vyjměte novou kazetu FINE z obalu a opatrně odstraňte ochrannou pásku (C).
70
Důležité
• Pokud kazetou FINE zatřepete, může se inkoust vylít a zašpinit ruce a okolí. Manipulujte s
kazetou FINE opatrně.
• Dejte pozor, abyste si nezašpinili ruce a okolí inkoustem ze sejmuté ochranné pásky.
• Po odstranění ochrannou pásku znovu nepřipevňujte. Zlikvidujte ji v souladu s místními zákony
a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.
• Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani trysek tiskové hlavy na kazetě FINE. Pokud se jich
dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
6. Nainstalujte kazetu FINE.
1. Vložte do držáku kazety FINE šikmo novou kazetu FINE.
Barevná kazeta FINE by se měla instalovat do levé patice a černá kazeta FINE do pravé patice.
Důležité
• Vložte kazetu FINE opatrně tak, aby nenarazila do elektrických kontaktů na držáku kazety FINE.
71
2. Zatlačte na kazetu FINE směrem dovnitř a nahoru, dokud nezapadne na místo.
Důležité
• Zkontrolujte, zda je kazeta FINE správně nainstalována.
72
• Tiskárna nemůže tisknout, pokud nejsou nainstalovány barevná kazeta FINE i černá kazeta
FINE. Nezapomeňte nainstalovat obě kazety.
7. Zavřete kryt.
Poznámka
• Pokud se po zavření krytu na displeji LCD zobrazí chybový kód, proveďte vhodnou akci.
Pokud dojde k chybě
• Při provozu může tiskárna vydávat hluk.
8. Upravte pozici tiskové hlavy.
Po výměně kazety FINE proveďte nastavení tiskové hlavy.
Poznámka
• Tiskárna začne po nastavení tiskové hlavy před tiskem automaticky čistit tiskovou hlavu
a poloha tiskové hlavy se automaticky upraví. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně
dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce.
73
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na
ovládacím panelu
Poznámka
• Tiskárna je vybavena čidlem hladiny inkoustu, které umožňuje určit hladinu zbývajícího inkoustu. Při
instalaci nové kazety FINE tiskárna předpokládá, že je plná. Potom začne sledovat hladinu zbývajícího
inkoustu. Pokud nainstalujete použitou kazetu FINE, nemusí u ní být hladina inkoustu uvedena
správně. V takovém případě považujte informaci o hladině inkoustu jen za určité vodítko.
• Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budou kontrolky inkoustu
a kontrolka Alarm blikáním signalizovat chybu. Chybový kód se zobrazí také na displeji LCD.
Zkontrolujte kód chyby a podnikněte příslušná opatření.
Pokud dojde k chybě
V pohotovostním režimu kopírování můžete stav inkoustu kontrolovat pomocí kontrolek Barevný inkoust
(Color Ink) a Černý inkoust (Black Ink).
* Pro názornost jsou všechny kontrolky na ovládacím panelu zobrazeny rozsvícené.
A: Kontrolka Alarm
B: Kontrolka Černý inkoust (Black Ink)
C: Kontrolka Barevný inkoust (Color Ink)
Rozsvítí se kontrolka Barevný inkoust (Color Ink) nebo kontrolka Černý inkoust (Black Ink)
Dochází inkoust. Připravte novou inkoustovou kazetu. Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou
kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.
Kontrolka Barevný inkoust (Color Ink) nebo kontrolka Černý inkoust (Black Ink) bliká spolu s
kontrolkou Alarm
Došlo k chybě.
Pokud dojde k chybě
* U některých typů chyb nemusí kontrolka Alarm blikat.
Poznámka
• Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.
V systému Windows:
Kontrola stavu inkoustu z počítače
V systému macOS:
74
Kontrola stavu inkoustu z počítače
75
Tipy k inkoustu
Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?
Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku. Inkoust se nepoužívá pouze k tisku, ale také k čištění
tiskové hlavy pro zachování optimální kvality tisku.
Tiskárna je vybavena funkcí automatického čištění inkoustových trysek, aby se zabránilo jejich zanesení.
V průběhu čištění trysek je množství použitého inkoustu omezené a malé.
Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?
Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo
na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.
76
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný
Postup údržby
Tisk testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
77
Postup údržby
Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např.
vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.
Důležité
• Kazetu FINE neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s kazetou FINE.
Poznámka
• Zkontrolujte, zda je v kazetě FINE inkoust.
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu na ovládacím panelu
• Zkontrolujte, zda je kazeta FINE správně nainstalována.
Postup výměny
Zkontrolujte také, zda je zespodu kazety FINE odstraněna oranžová ochranná páska.
• Pokud kontrolka Alarm svítí nebo bliká, přečtěte si část Pokud dojde k chybě.
• V systému Windows se může výsledek tisku zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality
tisku.
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:
Krok 1
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
Pomocí tiskárny
Tisk testovacího vzorku trysek
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Tisk testovacího vzorku trysek
• V systému macOS:
Tisk testovacího vzorku trysek
Krok 2
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
78
Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy:
Krok 3
Vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:
Krok 4
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Čištění tiskových hlav
• V systému macOS:
Čištění tiskových hlav
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává:
Krok 5
Vyměňte kazetu FINE.
Výměna kazety FINE
Poznámka
• Pokud se problém po výměně kazety FINE nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
79
Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky
nevyrovnané):
Krok
Nastavte tiskovou hlavu.
Pomocí tiskárny
Nastavení tiskové hlavy
Pomocí počítače
• V systému Windows:
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• V systému macOS:
Nastavení polohy Tisková hlava
80
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Vyměňte kazetu FINE,
ve které dochází inkoust.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 1.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Neprovádějte žádné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek.
5. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
81
Kontrola testovacího vzorku trysek
Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.
1. Zkontrolujte, zda ve vzorku A nechybí čáry nebo zda ve vzorku B nejsou vodorovné bílé
pruhy.
Pokud ve vzorku A chybí čáry:
C: Správně
D: Špatně (ve vzorku chybí některé čáry)
Pokud jsou ve vzorku B vodorovné bílé pruhy:
E: Správně
F: Špatně (jsou přítomné vodorovné bílé pruhy)
Pokud se nevytiskne některá z barev ve vzorku (A) nebo vzorku (B):
(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)
Při použití některého z výše uvedeného nastavení je třeba vyčistit tiskovou hlavu.
82
Čištění tiskové hlavy
Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou
hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává
inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 2.
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.
Čištění bude dokončeno, jakmile začne kontrolka ZAPNOUT (ON) po blikání svítit.
Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. To potrvá
přibližně 1 minutu.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Poznámka
• Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění
tiskové hlavy.
83
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění
tiskové hlavy, takže hloubkové čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 3.
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.
Čištění bude dokončeno, jakmile začne kontrolka ZAPNOUT (ON) po blikání svítit.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá
přibližně 1 až 2 minuty.
4. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové
hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, vyměňte kazetu FINE za novou. Pokud se problém po výměně kazety
FINE nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum společnosti Canon s žádostí o opravu.
84
Nastavení tiskové hlavy
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici
tiskové hlavy.
Poznámka
• Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.
Vyměňte kazetu FINE, ve které dochází inkoust.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 4.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Bude vytištěn list pro nastavení tiskové hlavy.
Důležité
• Nedotýkejte se žádných potištěných částí na listu pro nastavení tiskové hlavy. Dojde-li
k znečištění nebo pomačkání listu, nemusí jej být možné správně naskenovat.
85
• Pokud se list pro nastavení tiskové hlavy nevytiskne správně, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) a
celý postup zopakujte od začátku.
5. Umístěte list pro nastavení tiskové hlavy na skleněnou desku.
Umístěte list pro nastavení tiskové hlavy POTIŠTĚNOU STRANOU SMĚREM DOLŮ a zarovnejte
značku
na levém horním rohu papíru se značkou pro zarovnání
.
6. Opatrně zavřete kryt dokumentu a stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna začne skenovat list pro nastavení tiskové hlavy a poloha tiskové hlavy se upraví automaticky.
Nastavení polohy tiskové hlavy bude dokončeno, když kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat
a rozsvítí se.
Sejměte list pro nastavení tiskové hlavy z desky skeneru.
Důležité
• Neotevírejte kryt dokumentů ani neposunujte list pro nastavení tiskové hlavy z skleněné desky
skeneru, dokud není nastavování tiskové hlavy dokončeno.
• Pokud se nastavení polohy tiskové hlavy nezdařilo, rozsvítí se kontrolka Alarm. Stisknutím
tlačítka OK uvolněte chybu a poté podnikněte příslušný krok.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Pokud nejsou v systému Windows výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy
tiskové hlavy, nastavte polohu tiskové hlavy ručně z počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
• Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat aktuální hodnoty nastavení pozice tiskové hlavy, přidržte
stisknuté tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 6, a stiskněte tlačítko
Černý (Black) nebo Barevný (Color).
86
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS)
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Čištění tiskových hlav
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola stavu inkoustu z počítače
87
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
Pomocí Vzdáleného UR můžete provést údržbu tiskárny a měnit její nastavení.
Vzdálené UR můžete otevřít následovně.
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. V seznamu tiskáren zvolte svůj model tiskárny a klepněte na možnost Volby a materiály...
(Options & Supplies...).
3. Na kartě Obecné (General) klepněte na tlačítko Zobrazit webovou stránku tiskárny...
(Show Printer Webpage...).
Vzdálené UR se spustí.
Poznámka
• Po spuštění Vzdáleného UR může být nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte heslo
a klepněte na tlačítko OK. Pokud heslo neznáte, klepněte na tlačítko Informace o heslu a
souborech cookie (Passwords and cookies).
Příbuzná témata
Čištění tiskových hlav
Nastavení polohy Tisková hlava
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Tisk testovacího vzorku trysek
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
Snížení hluku tiskárny
88
Čištění tiskových hlav
Funkce čištění a hloubkového čištění tiskové hlavy slouží k vyčištění trysek tiskové hlavy. Čištění tiskové
hlavy použijte, pokud výsledky tisku nejsou uspokojivé nebo když se některá barva netiskne, přestože zbývá
dostatek inkoustu.
Čištění (Cleaning)
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).
Před spuštěním čištění zkontrolujte následující položky:
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny.
U každého inkoustu zkontrolujte následující položky. V případě potřeby poté proveďte Čištění
(Cleaning).
• Obsahuje kazeta zbývající inkoust?
• Zastrčili jste inkoustovou kazetu zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
• Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena?
Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
• Nainstalovali jste inkoustové kazety ve správné poloze?
3. Proveďte čištění
Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete čištění
Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Ano (Yes) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete
zrušit klepnutím na tlačítko Ne (No).
Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.
Důležité
• Během Čištění (Cleaning) je spotřebováno malé množství inkoustu.
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění
provádějte pouze v případě nutnosti.
89
Hloubkové čištění (Deep Cleaning)
Hloubkové čištění (Deep Cleaning) provádí důkladnější čištění než funkce Čištění. Hloubkové čištění
proveďte tehdy, pokud problémy s tiskovou hlavou nevyřeší ani dva pokusy při použití možnosti Čištění
(Cleaning).
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).
Před spuštěním hloubkového čištění zkontrolujte následující položky:
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny.
U každého inkoustu zkontrolujte následující položky. V případě potřeby poté proveďte Hloubkové
čištění (Deep Cleaning).
• Obsahuje kazeta zbývající inkoust?
• Zastrčili jste inkoustovou kazetu zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
• Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena?
Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
• Nainstalovali jste inkoustové kazety ve správné poloze?
3. Proveďte hloubkové čištění
Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se hloubkové čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete hloubkové čištění
Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Ano (Yes) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete
zrušit klepnutím na tlačítko Ne (No).
Důležité
• Hloubkové čištění (Deep Cleaning) spotřebuje větší množství inkoustu než Čištění (Cleaning).
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění
provádějte pouze v případě nutnosti.
Poznámka
• Pokud po provedení procesu Hloubkové čištění (Deep Cleaning) nenastane zlepšení, vypněte
tiskárnu, počkejte 24 hodin a poté Hloubkové čištění (Deep Cleaning) zopakujte. Pokud i nadále
nejsou patrné žádné známky zlepšení, vyhledejte informace v tématu „Nevystřikuje se inkoust“.
Příbuzné téma
Tisk testovacího vzorku trysek
90
Nastavení polohy Tisková hlava
Případné chyby v poloze nainstalované tiskové hlavy mohou způsobit posuny v barvě a řádkování.
Nastavení polohy tiskové hlavy umožní zlepšit výsledky tisku.
Automatické nastavení hlavy (Print Head Alignment - Auto)
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
2. Klepněte na tlačítko Automatické nastavení hlavy (Print Head Alignment - Auto).
Zobrazí se zpráva.
3. Vložte papír do tiskárny
Do zadní přihrádky vložte 1 list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
4. Spusťte nastavení polohy hlavy
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Spustí se nastavení tiskové hlavy. Pokračujte podle zpráv uvedených na obrazovce.
Důležité
• Během tisku kryt neotvírejte, jinak by se mohl tisk zastavit.
Poznámka
• Aktuální nastavení můžete podle potřeby vytisknout a zkontrolovat klepnutím na možnost Tisk
hodnoty nastavení hlavy (Print the head alignment value).
91
Kontrola stavu inkoustu z počítače
Podle potřeby můžete zjistit podrobné informace, například zbývající hladinu inkoustu a typy kazet FINE pro
váš model.
Pokud ve Vzdáleném UR vyberete možnost Stav tiskárny (Printer status), zobrazí se obrázek popisující
stav inkoustu.
Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)
Můžete zkontrolovat typy a úrovně inkoustu.
Pokud dochází inkoust nebo dojde k chybě, protože došel inkoust, zobrazí se ikona upozornění.
Číslo inkoustu (Ink model number)
Podle potřeby zde můžete vyhledat vhodnou kazetu FINE pro vaši tiskárnu.
Poznámka
• Ke kontrole stavu inkoustu můžete také otevřít místní nabídku dialogového okna Tisk a vybrat možnost
Materiály (Supply Levels).
92
Čištění
Čištění externích povrchů
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Čištění válečků podavače papíru
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
93
Čištění válečků podavače papíru
Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván
správně. V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru.
Připravte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter nebo komerčně dostupný čistící list
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Ze zadní přihrádky vyjměte všechen papír.
3. Vyčistěte válečky podavače papíru bez přítomnosti papíru.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 7.
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.
4. Válečky podavače papíru vyčistěte papírem.
1. Počkejte, až se válečky podavače papíru přestanou točit, a vložte do zadní přihrádky jeden
list běžného papíru formátu A4 nebo Letter nebo komerčně dostupný čisticí list.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.
5. Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaného čištění válečků podavače papíru v zadní
přihrádce, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a potom vlhkým bavlněným hadříkem otřete válečky
podavače papíru (B), které se nacházejí uvnitř zadní přihrádky. Bílý plastový díl (A) při tom ručně otáčejte.
Operaci proveďte alespoň dvakrát. Nedotýkejte se válečků (B) prsty.
94
Po vyčištění válečků podavače papíru zapněte napájení a znovu proveďte čištění válečků podavače papíru.
Pokud se problém po čištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum
společnosti Canon s žádostí o opravu.
95
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru
při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*
* Použijte nový list papíru.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Připravte papír.
1. Přeložte na šířku jeden list běžného papíru o velikosti A4 nebo Letter a poté jej rozložte.
2. Vložte do zadní přihrádky pouze tento list papíru, a to otevřenou stranou směrem k sobě.
3. Vytáhněte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 8.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.
Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní
desky.
Poznámka
• Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.
Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny.
Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.
Důležité
• Před čištěním tiskárnu vypněte a odpojte.
96
97
Přehled
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU a EEA)
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Ukládání vytištěných obrázků
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
Signalizace displeje LCD
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
Technické údaje
98
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Informace o předpisech
WEEE (EU&EEA)
99
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
• Tato příručka obsahuje důležitá upozornění a bezpečnostní opatření týkající se tiskárny.
Tiskárnu nepoužívejte jinými způsoby, než jaké jsou popsány v přiložených příručkách. V opačném
případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným neočekávaným nehodám.
Značky bezpečnostních standardů a prohlášení platí pouze pro podporovaná napětí a frekvence v
příslušných zemích nebo regionech.
Varování
• Uživatelé s kardiostimulátory:
Tento výrobek vyzařuje nízkoúrovňový magnetický tok. Pokud máte neobvyklé pocity, vzdalte se od
výrobku a informujte se u svého lékaře.
• Tiskárnu nepoužívejte v následujících případech:
Ihned přestaňte tiskárnu používat, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte váš místní servis se
žádostí o opravu.
Kovové předměty nebo kapaliny vnikly do vnitřních částí tiskárny.
Tiskárna vydává kouř, podivný zápach nebo neobvyklé zvuky.
Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřály nebo byly přerušeny, ohnuty či jiným způsobem
poškozeny.
• Nedodržení následujících pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění:
Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých rozpouštědel, jako je alkohol nebo ředidlo.
Neotevírejte ani neupravujte tiskárnu.
Používejte pouze napájecí kabel/kabely dodané s tiskárnou. Nepoužívejte tyto kabely s jinými
zařízeními.
Nepřipojujte zařízení k jiným napětím nebo frekvencím, než pro jaké bylo určeno.
Zapojte napájecí kabel úplně do zástrčky.
Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
Nepoškozujte napájecí kabel zkroucením, zauzlováním, svázáním, vytažením nebo nadměrným
ohnutím.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
Nezapojujte do jediné zásuvky elektrické sítě více napájecích kabelů. Nepoužívejte více
prodlužovacích kabelů.
Neponechávejte tiskárnu za bouřky zapojenou do elektrické sítě.
Při čištění vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely. K čištění nepoužívejte hořlavé spreje
nebo kapaliny, jako je líh či ředidla.
Jednou za měsíc napájecí kabel odpojte, abyste mohli zkontrolovat, jestli se nepřehřívá,
nekoroduje, není ohnutý, poškrábaný, popraskaný nebo jinak poškozený.
Upozornění
• Během tisku nevkládejte ruce do tiskárny.
• Nedotýkejte se tiskové hlavy nebo jiných kovových součástí ihned po tisku.
• Inkoust
100
Inkoust udržujte mimo dosah dětí.
Dojde-li k náhodnému olíznutí nebo spolknutí inkoustu, vypláchněte si ústa a vypijte jednu nebo
dvě sklenice vody. Dojde-li k podráždění nebo nevolnosti, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě, že se inkoust dostane do kontaktu s očima, ihned vypláchněte oči vodou. V případě,
že se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou, ihned si omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Pokud podráždění očí nebo pokožky přetrvává, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Přemisťování tiskárny
Tiskárnu nedržte za kazetu. Tiskárnu uchopte za stran a přenášejte ji oběma rukama.
Všeobecné poznámky
Výběr umístění
Podrobnosti o provozních podmínkách viz „Technické údaje“ v materiálu Příručka online.
• Tiskárnu neinstalujte do míst, která jsou nestabilní nebo vystavená nadměrným vibracím.
• Tiskárnu neinstalujte na místech, která jsou velmi horká (místa na přímém slunečním světle a místa
v blízkosti topných těles), velmi vlhká nebo prašná, resp. jde o venkovní prostředí.
• Tiskárnu neumisťujte na silnou rohožku nebo koberec.
101
• Tiskárnu neumisťujte až ke stěně.
Napájení
• Za všech okolností udržujte dostupnou oblast okolo zásuvky elektrické sítě, abyste mohli v případě
potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
• Nikdy nevytahujte zástrčku napájecího kabelu taháním za kabel samotný.
Všeobecné poznámky
• Tiskárnu nenaklánějte, nestavte na kratší stranu, ani ji neotáčejte horní stranou dolů. Mohlo by dojít
k úniku inkoustu.
• Na horní stranu tiskárny nepokládejte žádné předměty. Buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli
kovovým předmětům, jako jsou sponky na papír a svorky, resp. nádoby obsahující hořlavé kapaliny,
jako je například alkohol nebo ředidlo.
• Při vkládání originálu na skleněnou desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení
následujících pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky
skeneru.
◦ Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg (4,4
libry).
◦ Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo upravovat kazety FINE. Mohl by z nich uniknout inkoust a
poškodit vaši tiskárnu.
• Nevhazujte kazety FINE do ohně.
102
Informace o předpisech
Interferenční rušení
Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení. Signály z
tiskárny mohou narušovat správnou činnost těchto zařízení.
103
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
104
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
105
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
106
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
107
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
108
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
109
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
110
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
111
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
112
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
113
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
114
Pokyny pro obsluhu
Zrušení tiskových úloh
Ukládání vytištěných obrázků
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Přeprava tiskárny
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Zachování vysoké kvality tisku
115
Právní omezení týkající se skenování/kopírování
Skenování, tisk, kopírování nebo úprava kopií v následujících případech může být trestná podle právních
předpisů.
Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.
• Bankovky
• Peněžní poukázky
• Depozitní certifikáty
• Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Identifikační průkazy nebo odznaky
• Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
• Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
• Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
• Cestovní šeky
• Stravenky
• Cestovní pasy
• Imigrační dokumenty
• Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
• Cenné papíry a jiné dluhopisy
• Akcie
• Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka
116
Pokyny pro obsluhu tiskárny
Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentů!
Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentů. Při otvírání krytu dokumentů by tyto předměty mohly
zapadnout do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny. Tiskárnu umístěte z dosahu padajících
předmětů.
117
Přeprava tiskárny
Při přepravě tiskárny kvůli její opravě nebo během stěhování dodržujte následující pokyny.
Důležité
• Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství
ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
• Ponechte kazetu FINE nainstalovanou v tiskárně a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) zařízení
vypněte. To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před vysycháním.
• Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy
by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
• Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO
STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení
„KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.
1. Vypněte tiskárnu.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, a odpojte napájecí kabel.
Důležité
• Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí nebo bliká, mohlo by dojít
k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.
3. Složte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku a poté zavřete opěrku
papíru.
4. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
5. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté
tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
6. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.
118
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
Pokud jste v tiskárně zadali osobní údaje, hesla nebo jiná bezpečností nastavení, tyto informace se mohou
uložit v tiskárně.
Před odesláním tiskárny k opravě, jejím zapůjčením, přenosu tiskárny na jiné místo nebo její likvidací
nezapomeňte provést následující kroky, které vám umožní odstranit osobní údaje a zabránit neoprávněným
uživatelům v přístupu k nim.
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 17.
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
119
Zachování vysoké kvality tisku
Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy
následující pravidla pro tisk v optimální kvalitě.
Poznámka
• Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou
nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel dříve, než je vypnuto napájení!
Pokud vypnete napájení stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON), tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu
(trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky dříve, než
zhasne kontrolka ZAPNOUT (ON), tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo
ucpání.
Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí.
Tiskněte pravidelně!
Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava
může vyschnout nebo se zanést, není-li tiskárna delší dobu používána. Doporučujeme používat tiskárnu
alespoň jednou za měsíc.
120
Hlavní součásti a jejich použití
Hlavní součásti
Napájení
Signalizace displeje LCD
121
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Ovládací panel
122
Pohled zepředu
A: Kryt dokumentu
Po jeho otevření můžete položit originál na skleněnou desku skeneru.
B: Opěrka papíru
Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.
C: Vodítko papíru
Zarovnejte s levým okrajem stohu papíru.
D: Zadní přihrádka
Sem vložte papír. Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět
po jednom.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
E: Kryt
Po otevření tohoto krytu je možné vyměnit kazetu FINE nebo vyjmout z tiskárny uvíznutý papír.
F: Výstupní zásobník na papír
Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem ji vytáhněte.
G: Nástavec výstupního zásobníku
Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.
123
H: Ovládací panel
Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji.
Ovládací panel
I: Deska skeneru
Sem vložte originál.
124
Pohled zezadu
A: Konektor napájení
Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.
B: Port USB
Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.
Důležité
• Nedotýkejte se kovového krytu.
• Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB, když tiskárna tiskne z počítače nebo když do počítače skenuje.
Může to způsobit řadu potíží.
125
Pohled dovnitř
A: Kazeta FINE (inkoustové kazety)
Vyměnitelná kazeta je integrována s tiskovou hlavou a nádržkou s inkoustem.
B: Držák kazety FINE
Nainstalujte kazetu FINE.
Barevná kazeta FINE by se měla instalovat do levé patice a černá kazeta FINE do pravé patice.
Poznámka
• Informace o výměně kazety FINE naleznete v tématu Výměna kazety FINE.
Důležité
• Oblast kolem těchto dílů C může být potřísněna inkoustem. Na funkci tiskárny to nemá vliv.
• Nedotýkejte se částí C. Pokud se jich dotknete, nemusí tiskárna tisknout správně.
126
Ovládací panel
* Pro názornost jsou všechny kontrolky na ovládacím panelu zobrazeny rozsvícené.
A: Tlačítko ZAPNOUT (ON)
Zapne nebo vypne napájení. Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je kryt dokumentu zavřený.
B: Kontrolka ZAPNOUT (ON)
Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí.
C: Tlačítko Síť (Network)
Aktivuje nebo deaktivuje síť Wi-Fi.
D: Tlačítko Přímé (Direct)
Aktivuje nebo deaktivuje přímé bezdrátové připojení
E: Tlačítko Informace (Information)
Zahájí tisk informací o síťovém nastavení.
F: Tlačítko Nastavení (Setup)
Pomocí této nabídky můžete provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny. Opakovaným
stiskem tohoto tlačítka můžete procházet zobrazení segmentů na displeji LCD.
G: Kontrolka Alarm
Pokud dojde k chybě, svítí nebo bliká.
H: Kontrolky inkoustu
Tato kontrolka svítí nebo bliká, například pokud dojde inkoust.
Horní kontrolka indikuje stav černé kazety FINE, dolní kontrolka indikuje stav barevné kazety FINE.
127
I: LCD (Liquid Crystal Display)
Zobrazí počet kopií, kód údržby, kód chyby nebo různé ikony.
Signalizace displeje LCD
J: Tlačítko Výběr papíru (Paper Select)
Vyberte velikost papíru pro tiskárnu.
K: Tlačítko OK
Dokončí výběr nastavení velikosti papíru. Toto tlačítko slouží k řešení potíží.
L: Tlačítko Zastavit (Stop)
Slouží ke zrušení operací. Stisknutím tohoto tlačítka lze zrušit probíhající úlohu tisku, kopírování nebo
skenování.
M: Tlačítko Černý (Black)*
Slouží k zahájení černobílého kopírování. Stisknutím tohoto tlačítka také dokončíte výběr nastavení
položky nebo řešení potíží.
N: Tlačítko Barevný (Color)*
Slouží ke spuštění barevného kopírování. Stisknutím tohoto tlačítka také dokončíte výběr nastavení
položky nebo řešení potíží.
* V softwarových aplikacích nebo příručkách se tlačítka Barevný (Color) a Černý (Black) souhrnně
nazývají "Start" nebo "OK".
128
Napájení
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Odpojení tiskárny
129
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí, tiskárna je zapnuta.
I když je displej LCD zhasnutý, svítí-li kontrolka ZAPNOUT (ON), je tiskárna zapnuta.
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud tiskárna nebude přibližně 10 minut používána, displej LCD zhasne. Displej se znovu rozsvítí po
stisknutí libovolného tlačítka nebo provedením tisku.
130
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Zapnutí tiskárny
1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Kontrolka ZAPNOUT (ON) zabliká a potom zůstane rozsvícená.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Poznámka
• Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
• Pokud se na displeji LCD zobrazí chybový kód, přejděte k části Pokud dojde k chybě.
• Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného
pomocí kabelu USB nebo bezdrátové sítě spuštěna operace tisku nebo skenování. Ve
výchozím nastavení je tato funkce vypnuta.
Pomocí tiskárny
Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny
Pomocí počítače
V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
Vypnutí tiskárny
1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat, je tiskárna vypnuta.
131
Důležité
• Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka ZAPNOUT (ON)
nesvítí.
Poznámka
• Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny
žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je
tato funkce zapnuta.
Pomocí tiskárny
Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny
Pomocí počítače
V systému Windows:
Správa napájení tiskárny
V systému macOS:
Správa napájení tiskárny
132
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu
neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
• Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.
Upozornění
• Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, odpojte
napájecí kabel a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
133
Odpojení tiskárny
Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.
Důležité
• Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON) a poté ověřte, že nesvítí kontrolka
ZAPNOUT (ON). Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka ZAPNOUT (ON), může
způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.
1. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu.
2. Ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).
3. Odpojte napájecí kabel.
Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.
134
Signalizace displeje LCD
Na displeji LCD je uveden počet kopií, kód údržby, kód chyby nebo různé ikony.
A: Stav sítě
Zobrazí se po aktivaci sítě Wi-Fi.
B: Aktuální stav sítě
Popisuje aktuální stav sítě.
Ikona se liší v závislosti na používané síti nebo stavu sítě.
(Síla signálu: 81 % nebo více): Tiskárnu je možné v síti Wi-Fi používat bez problémů.
(Síla signálu: 51 % nebo více): V závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, například že
tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového směrovače.
(Síla signálu: 50 % nebo méně): Může docházet k potížím, jako např. že tiskárna nebude moci
tisknout. Umístěte tiskárnu do blízkosti bezdrátového směrovače.
Wi-Fi je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.
C: Zobrazení segmentů
Zobrazí počet kopií, kód údržby nebo kód chyby.
Zobrazí se čísla od 0 do 19, nebo písmena abecedy.
D: Stav papíru
Zobrazí se při vkládání papíru do zadní přihrádky. Ikona bliká také v případě, že vyberete velikost
papíru po stisknutí tlačítka Výběr papíru (Paper Select).
* Tato ikona se nezobrazí v případě, že je zakázána funkce pro detekci rozdíleného papíru.
E: Velikost papíru
Zobrazí aktuální velikost papíru. Informace o velikosti papíru bliká také v případě, že vyberete velikost
papíru po stisknutí tlačítka Výběr papíru (Paper Select).
135
F: Nastavení
K zobrazení můžete použít tlačítko Nastavení (Setup). V rámci této ikony vyberte nabídku, ve které
můžete provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny.
G: Přímé
Zobrazí se, pokud je povoleno přímé bezdrátové připojení.
136
Změna nastavení
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Změna nastavení z ovládacího panelu
137
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
138
Správa napájení tiskárny
Napájení tiskárny se ovládá ze Vzdáleného UR.
Nastavení šetření energie (Energy saving settings)
Nastavení šetření energie (Energy saving settings) umožňuje nastavit Automatické vypnutí (Auto
power off) a Automatické zapnutí (Auto power on).
Automatické vypnutí (Auto power off) představuje funkci, se kterou se tiskárna automaticky sama
vypne, pokud do ní neodesíláte žádná data nebo pokud je po určené období tiskárna v nečinnosti.
Funkce Automatické zapnutí (Auto power on) automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.
1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Nastavení zařízení (Device settings).
2. Klepněte na tlačítko Nastavení šetření energie (Energy saving settings).
3. Upravte následující nastavení:
Automatické vypnutí (Auto power off)
Vyberte čas ze seznamu. Tiskárna se automaticky sama vypne, pokud do ní po zvolenou dobu
neodesíláte žádná data nebo pokud je tiskárna v nečinnosti.
Automatické zapnutí (Auto power on)
Po označení tohoto pole se tiskárna automaticky zapne ihned po přijetí dat.
4. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s upraveným nastavením.
139
Změna provozního režimu tiskárny
Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a vyberte možnost Nastavení zařízení (Device
settings) ze Vzdáleného UR.
2. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Uživatelská nastavení (Custom settings) – Detekovat nesoulad nas. papíru (Detect paper setting
mismatch)
Pokud pole není v době tisku z počítače označené, můžete v tisku pokračovat bez zobrazení zprávy
i v případě, že se nastavení papíru provedené z dialogového okna Tisk liší od informací o papíru
uložených v tiskárně.
Doba čekání na zaschnutí ink. (Ink drying wait time)
Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Čekání se
prodlouží úměrně s navýšením hodnoty nastavené v seznamu a zkrátí s jejím snížením.
Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve,
než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.
3. Použít nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.
140
Změna nastavení z ovládacího panelu
Nastavení tichého režimu
Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny
Inicializace nastavení tiskárny
Přepnutí/zakázání funkce bezdrátového připojení
141
Nastavení tichého režimu
Tuto funkci tiskárny použijte, chcete-li snížit provozní hluk, například při tisku v noci.
Nastavení proveďte následujícím postupem.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 12.
3. Stiskněte tlačítko Barevný (Color).
Chcete-li tuto funkci zakázat, stiskněte tlačítko Černý (Black).
Důležité
• Ve srovnání s nastavením, ve kterém není zvolen tichý režim, může být provozní rychlost nižší.
Poznámka
• Tichý režim můžete spustit na ovládacím panelu tiskárny nebo v počítači. Bez ohledu na nastavení
tichého režimu bude při použití ovládacího panelu tiskárny a tisku nebo skenování z počítače režim
aktivní.
• V systému Windows můžete tichý režim spustit z ovladače ScanGear (ovladač skeneru).
142
Inicializace nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny můžete inicializovat.
Důležité
• Pokud používáte tiskárnu v síti Wi-Fi, nezapomeňte, že inicializací dojde k vymazání všech síťových
nastavení tiskárny a pravděpodobně nebude možné tisknout z počítače prostřednictvím sítě Wi-Fi.
Pokud budete chtít využívat tiskárnu v síti Wi-Fi, proveďte nastavení podle pokynů na našem webu.
Následujícím postupem inicializujte nastavení tiskárny.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 17.
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Jsou inicializována všechna nastavení tiskárny. Heslo správce v nástroji Vzdálené UR nebo IJ Network
Device Setup Utility se změní zpět na výchozí nastavení.
Po obnovení hodnot nastavení opakujte.
Poznámka
• Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
Aktuální poloha tiskové hlavy
Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)
143
Přepnutí/zakázání funkce bezdrátového připojení
Následující postup můžete použít k přepnutí funkce bezdrátového připojení nebo k jejímu zakázání.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Síť (Network).
3. Ujistěte se, že z displeje LCD zmizela ikona
144
.
Technické údaje
Obecné technické údaje
Rozhraní
Port USB:
USB Hi-Speed *
Port sítě:
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB HiSpeed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1.
USB a síť lze používat současně.
Provozní prostředí
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace)
* Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.
Doporučené podmínky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace)
* Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického
papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení
Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
(Dodávaný napájecí kabel je určen pouze pro zemi nebo oblast nákupu.)
Spotřeba el. energie
Tisk (kopírování): max. 11 W *1
Pohotovostní režim (minimální): max. 1,7 W *1*2
VYPNUTO: max. 0,3 W
*1 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB
*2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry (Š x H x V)
Přibl. 435 x 316 x 145 mm (přibl. 17,2 x 12,5 x 5,8 palce)
* Se zasunutými zásobníky.
Hmotnost
Přibl. 3,9 kg (Přibl. 8,5 libry)
* S nainstalovanou kazetou FINE.
Technické údaje skenování
Ovladač skeneru
Windows: Technické údaje rozhraní TWAIN 1.9, WIA
145
Maximální velikost skenování
A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palce)
Optické rozlišení (horizontální x vertikální)
600 x 1200 dpi *
Barevné přechody (vstup/
výstup)
Šedá: 16 bit/8 bit
* Optické rozlišení představuje maximální vzorkovací frekvenci podle normy
ISO 14473.
Barva: RGB po 16 bit/8 bit
Technické údaje sítě
Komunikační protokol
SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi
Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Kanály: 1-11 nebo 1-13
* Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší.
Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop
* Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění.
Zabezpečení:
WEP (64/128 bitů)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nastavení:
WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN)
Snadné bezdrát. připojení
Minimální systémové požadavky
Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.
Windows
Operační systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: správné fungování lze zaručit pouze u počítače s předinstalovaným systémem Windows 7 nebo novějším.
Místo na disku
2,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
macOS
Operační systém
OS X 10.11.6, macOS 10.12 – macOS 10.14
146
Místo na disku
1,0 GB nebo více
Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Další podporované OS
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Některé funkce nemusí být ve vybraných podporovaných operačních systémech dostupné.
Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon.
Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Instalace ovladačů MP Drivers vyžaduje připojení k internetu nebo disk CD-ROM.
• Windows: Některé funkce nemusí být v aplikaci Windows Media Center dostupné.
• Windows: Ovladač TWAIN (ScanGear) je kompatibilní se specifikací TWAIN 1.9 a vyžaduje
program Správce zdrojů dat dodávaný s operačním systémem.
• macOS: U systému macOS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
• V domácím síťovém prostředí je nutné zachovat port 5222 otevřený. S žádostí o podrobnosti se
obraťte na správce sítě.
• Připojení k internetu vyžadují všechny uživatelské příručky.
Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.
147
Informace o papíru
Podporované typy médií
Omezení pro vkládání papíru
Nepodporované typy médií
Manipulace s papírem
Oblast tisku
148
Podporované typy médií
Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon
nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií
doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.
Typy médií
Velikosti stránek
Gramáž papíru
Typy médií
Originální papír společnosti Canon
Poznámka
• Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání
jednotlivých produktů.
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
• Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na
paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír
kupujte podle názvu.
Papír pro tisk dokumentů:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Papír pro tisk fotografií:
• Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/GP-508>*1
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>*1
• Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-208/PP-301>*1
Papír pro vytváření původního zboží:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Jiný než originální papír společnosti Canon
• Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
149
*1 Velikosti papíru A4 a Letter nejsou podporovány.
Omezení pro vkládání papíru
Nastavení papíru v ovladači tiskárny (systém Windows)
Poznámka
• Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) musíte
zadat velikost stránky a typ média.
Tisk z digitálního fotoaparátu
Velikosti stránek
Můžete použít následující velikosti stránek.
Poznámka
• Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.
Standardní velikosti:
• Letter
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Čtverec 13cm
• Hagaki
Zvláštní velikosti
Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:
• Minimální velikost: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 palců)
• Maximální velikost: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palců)
Gramáž papíru
Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti.
• Běžný papír: Od 64 do 105 g /m2 (od 17 do 28 liber)
150
Omezení pro vkládání papíru
V této části jsou zobrazena omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky a výstupního zásobníku na
papír.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Poznámka
• Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
Omezení pro vkládání papíru do zadní přihrádky
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: Přibližně 60 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: Přibližně 50 listů
Papír pro tisk fotografií:
Název média <Model č.>
Zadní zásobník
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday
13x18cm(5"x7"), 2L(127x178mm), Čtverec 13cm: 10
Use <GP-501/GP-508>*1
listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy
<GP-701>*1
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Hagaki: 20 listů
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
<PP-201/PP-208/PP-301>*1
Papír pro vytváření původního zboží:
Název média <Model č.>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Zadní zásobník
1 list
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Zadní zásobník
151
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)*2
Přibližně 60 listů (Legal: 10 listů)
*1 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit
úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
*2 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé
podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo
i méně.
Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír
Originální papír společnosti Canon
Papír pro tisk dokumentů:
Název média <Model č.>
Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <WOP111>
Přibližně 10 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Jiný než originální papír společnosti Canon
Běžný název
Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
Přibližně 10 listů
Při pokračování v tisku na jiný papír, než je uvedeno výše, doporučujeme nejprve vyjmout již vytištěný
papír z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně barev.
152
Nepodporované typy médií
Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze
nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.
• Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
• Vlhký papír
• Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z
poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
• Obrazové pohlednice
• Pohlednice s připevněnou fotografií nebo nálepkou
• Obálky
• Všechny typy děrovaných papírů
• Papír jiného než obdélníkového tvaru
• Sešité nebo slepené papíry
• Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
• Papír pokrytý třpytkami atd.
153
Manipulace s papírem
• Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
• Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém
povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
• Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového
inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
• Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
• Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné
ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním
zářením.
154
Tisk
Tisk z počítače
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk z digitálního fotoaparátu
Nastavení papíru
155
Tisk z počítače
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk z aplikace Canon
Tisk prostřednictvím webové služby
156
Tisk z aplikace (macOS AirPrint)
Tisk Základní
Přidání tiskárny
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny
Otevření obrazovky se stavem tisku
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už nepoužíváte
157
Tisk
Tato tiskárna je kompatibilní se standardním systémem tisku macOS (služba AirPrint).
Tisk můžete spustit okamžitě po připojení této tiskárny k počítači Mac bez nutnosti instalace speciálního
softwaru.
Kontrola prostředí
Nejprve zkontrolujte prostředí.
• Provozní prostředí služby AirPrint
Počítač Mac s nejnovější verzí operačního systému
• Požadavky
Počítač Mac musí být s tiskárnou propojen za použití jedné z následujících metod:
◦ Připojení ke stejné síti LAN
◦ Připojení prostřednictvím kabelu USB
Tisk z počítače Mac
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté
Poznámka
• Pokud je funkce Automatické zapnutí (Auto power on) aktivní, tiskárna se sama automaticky
zapne ihned po přijetí tiskové úlohy.
2. Vložte papír do tiskárny.
Zaregistrujte nastavenou velikost papíru na monitoru LCD tiskárny.
Typ papíru se nastaví automaticky s ohledem na nastavenou velikost papíru.
3. Začněte s tiskem z aplikace
Otevře se dialogové okno Tisk.
4. Vyberte tiskárnu
V seznamu Tiskárna (Printer) v dialogovém okně Tisk zvolte svůj model tiskárny.
158
Poznámka
• Klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti (Show Details) přepněte na podrobné zobrazení
okna s nastavením.
5. Zkontrolujte nastavení tisku
Nastavte položky, jako je například nastavení vhodné velikosti v nabídce Velikost papíru (Paper
Size) nebo Typ papíru (Paper Type) z místní nabídky Média a kvalita (Media & Quality).
V nabídce Typ papíru (Paper Type) vyberte možnost Vybrat automaticky (Auto Select).
Důležité
• Pokud se nastavení velikosti papíru v dialogovém okně Tisk liší od informací o velikosti papíru
v tiskárně, může dojít k chybě. Vyberte vhodné položky v dialogovém okně Tisk i tiskárně, které
odpovídají tištěnému papíru.
159
Poznámka
• Pomocí dialogového okna Tisk upravte nastavení tisku, jako je rozvržení a pořadí tisku.
Informace o nastavení tisku naleznete v nápovědě pro systém macOS.
6. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)
Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.
Poznámka
• Navázání spojení v síti Wi-Fi může po zapnutí tiskárny trvat až několik minut. Před tiskem
zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.
• Pokud je nastavení služby Bonjour v tiskárně zablokované, tisk nebude možný. Zkontrolujte
nastavení sítě LAN tiskárny a aktivujte nastavení Bonjour.
• Pokud zaznamenáte potíže s tiskem, přečtěte si kapitolu „Nelze tisknou ve službě AirPrint“.
• Postup otevření obrazovky s nastavením se může lišit v závislosti na používané aplikaci.
160
Přidání tiskárny
Vysvětlení postupu přidání tiskárny do vašeho počítače Mac.
Pokud budete chtít znovu přidat dříve odstraněnou tiskárnu, otevřete nabídku Předvolby systému (System
Preferences) -> Tiskárny a skenery (Printers & Scanners), klepněte na symbol + vedle seznamu tiskáren
a proveďte níže popsané kroky.
Pokud je vaše tiskárna připojena pomoci kabelu USB a tento kabel USB připojíte k počítači Mac, tiskárna se
v systému automaticky přidá. Následující postup není v takovém případě nutné provádět.
1. Ujistěte se, že je v otevřeném dialogovém okně vybrána možnost Výchozí (Default).
Poznámka
• Zobrazení názvu vaší tiskárny může chvíli trvat.
2. Výběr tiskárny
Vyberte tiskárnu uvedenou jako Multifunkční Bonjour (Bonjour Multifunction).
Poznámka
• Pokud se tiskárna nezobrazí, ověřte následující.
Tiskárna je zapnutá.
Brána firewall vašeho bezpečnostního softwaru je vypnutá.
Tiskárna je připojena k bezdrátovému směrovači.
3. V nabídce Použít (Use) vyberte možnost Secure AirPrint.
4. Klepněte na tlačítko Přidat (Add).
Tiskárna bude přidána do vašeho počítače Mac.
161
Postup otevření obrazovky s nastavením tiskárny
Obrazovku s nastavením tiskárny lze otevřít pomocí aplikace.
Otevření dialogového okna Vzhled stránky
Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení stránky (papíru).
1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Vzhled stránky... (Page Setup...)
Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.
Otevření dialogového okna Tisk
Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení tisku.
1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Tisk... (Print...)
Otevře se dialogové okno Tisk.
162
Otevření obrazovky se stavem tisku
Podle následujícího postupu ověřte průběh tisku:
1. Otevření obrazovky se stavem tisku
• Pokud byla tisková data odeslána do tiskárny
Obrazovka se stavem tisku se otevře automaticky. Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem
tisku, klepněte na možnost
(ikona tiskárny) uvedenou na panelu Dock.
• Pokud tisková data nebyla odeslána do tiskárny
Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, vyberte v seznamu tiskáren název modelu
tiskárny a klepněte na možnost Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...).
2. Kontrola stavu tisku
Podle potřeby můžete zkontrolovat název souboru, který se tiskne nebo je připraven k tisku.
Odstraní vybranou tiskovou úlohu.
Zastaví tisk zadaného dokumentu.
Obnoví tisk zadaného dokumentu.
Zastaví tisk všech dokumentů.
Tato možnost se zobrazí pouze při zastavení tisku všech dokumentů a umožňuje tento tisk
všech dokumentů obnovit.
Důležité
• Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce pro potvrzení průběhu tisku chybová zpráva.
• Sdělení chybové zprávy se může lišit v závislosti na verzi operačního systému.
• Názvy dílů tiskárny uvedené v chybové zprávě se mohou lišit od názvů uvedených v této příručce.
163
• Pokud je obtížné porozumět chybové zprávě, zapamatujte si chybový kód zobrazený na monitoru LCD
tiskárny a zaškrtněte odpovídající číslo podpory.
Podrobnosti o chybových kódech a číslech podpory naleznete v tématu „Pokud dojde k chybě”.
164
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Pokud tiskárna nezačne tisknout, pravděpodobně v ní zůstala data zrušené nebo neúspěšné tiskové úlohy.
Nepotřebné tiskové úlohy můžete odstranit na obrazovce pro kontrolu stavu tisku.
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. Vyberte svůj model a klepněte na tlačítko Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...)
Otevře se obrazovka pro kontrolu stavu tisku.
3. Vyberte nepotřebnou tiskovou úlohu a klepněte na ikonu
Vybraná tisková úloha bude odstraněna.
165
(Odstranit)
Odebrání tiskárny ze seznamu tiskáren, pokud ji už
nepoužíváte
Tiskárnu, kterou už nepoužíváte, můžete podle potřeby odebrat ze seznamu tiskáren.
Před přenášením tiskárny odpojte kabel spojující tiskárnu s počítačem.
Tiskárnu odebrat nelze, pokud nebudete přihlášeni jako správce. Podrobné informace o správcích naleznete
v nabídce Uživatele a skupiny (Users & Groups) dostupné v nastavení Předvolby systému (System
Preferences).
1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny
a skenery (Printers & Scanners).
2. Odstranění tiskárny ze seznamu tiskáren
Vyberte tiskárnu, kterou chcete odebrat ze seznamu tiskáren, a klepněte na symbol -.
Po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko Odstranit tiskárnu (Delete Printer).
166
Tisk z aplikace Canon
Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
167
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
Tisk z mobilního zařízení se systémem Windows 10 Mobile
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
168
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním
z následujících způsobů:
• Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
• Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)
V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout nebo skenovat
přímým připojením ostatních zařízení k této tiskárně.
Režim přímého bezdrátového připojení můžete aktivovat způsobem popsaným níže:
1. Příprava tiskárnu.
Povolení přímého bezdrátového připojení tiskárny
2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
3. Tisk a skenování.
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Důležité
• K této tiskárně je možné současně připojit až 5 dalších zařízení.
• Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
Omezení
Povolení přímého bezdrátového připojení tiskárny
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Stiskněte tlačítko Přímé (Direct).
Na displeji LCD se zobrazí ikona
.
Režim přímého bezdrátového připojení se povolí a zařízení je možné bezdrátově připojit k tiskárně.
Poznámka
• Adresu MAC tiskárny můžete společně se stávajícím nastavením přímého bezdrátového
připojení ověřit vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně
1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.
Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.
169
Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
2. Ze seznamu uvedeného na vašem zařízení vyberte možnost „XXXXXX-TS3300series“
(kde „X“ představuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Pokud se v seznamu položka „XXXXXX-TS3300series“ nenachází, není přímé bezdrátové
připojení povoleno.
Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v části Povolení přímého
bezdrátového připojení tiskárny.
3. Zadejte heslo.
Zařízení se připojí k tiskárně.
Poznámka
• Heslo můžete zkontrolovat vytištěním nastavení sítě z tiskárny.
Tisk síťového nastavení
• V závislosti na používaném zařízení je pro připojení zařízení k vaší tiskárně prostřednictvím sítě
Wi-Fi nutné zadat heslo. Zadejte nastavené heslo tiskárny.
• V závislosti na nastavení zabezpečení nemusí být nutné zadávat heslo.
Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení
Po připojení zařízení k této tiskárně spusťte tisk nebo skenování z aplikace ve vašem zařízení.
Poznámka
• Další informace o tisku nebo skenování ze zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi naleznete v uživatelské
příručce zařízení nebo aplikace.
• Po instalaci aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY můžete tisknout nebo skenovat ze svého
chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.
iOS
Android
170
Nastavení papíru
Registrací velikosti papíru vloženého v zadní přihrádce můžete v situacích, kdy se velikost papíru liší od
nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku kód chyby a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.
Poznámka
• Výchozí nastavení zobrazení se liší podle toho, zda tisknete ze zařízení kompatibilního se službou
PictBridge (Wi-Fi), chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.
Výchozí nastavení zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku
Typ médií se nastaví v závislosti na velikosti papíru uvedené na displeji LCD.
Velikost papíru
Typ média
A4, LTR, LGL, B5, A5
Běžný papír
KG 4"x6"/10x15cm, L, 2L 5"x7"/13x18cm, 5"x5"/13x13cm
Fotografický papír
Skrýt
Jiné
Po vložení papíru:
• Při vložení papíru do zadní přihrádky:
Zobrazí se ikona se stavem papíru a stávající velikost papíru.
Zaregistrujte informace o velikosti papíru v závislosti na vloženém papíru.
171
Pokud se nastavení velikosti papíru pro tisk liší od informací o velikosti
papíru nastavené v tiskárně:
Příklad:
• Nastavení velikosti papíru pro tisk: A5
• Velikost papíru nastavená v tiskárně: A4
Po zahájení tisku se na displeji LCD zobrazí chybový kód.
Vyberte jednu z níže uvedených operací.
Tisk podle velikosti papíru nastavené pro tisk
Tisk probíhá na vložený papír beze změny nastavení velikosti papíru. Stiskněte tlačítko Barevný
(Color) nebo Černý (Black).
172
Pokud je například pro tisk nastavena velikost papíru A5 a na displeji LCD je nastaven papír velikosti
A4, tiskárna začne na vložený papír tisknout s nastavením A5.
Tisk po výměně papíru
Začnete s tiskem po výměně papíru v zadní přihrádce.
Pokud je například pro tisk nastavena velikost papíru A5 a na displeji LCD je nastaven papír velikosti
A4, před zahájením tisku vložíte papír velikosti A5.
Na displeji LCD nastavte velikost papíru v závislosti na papíru vloženém do zadní přihrádky po
výměně papíru.
Zrušit tisk
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) zrušte tisk a upravte nastavení velikosti papíru určeného pro tisk.
Opakujte tisk později.
Výchozí nastavení zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému
tisku
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se službou PictBridge (Wi-Fi), chytrého telefonu nebo
tabletu:
Ve výchozím nastavení je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo 15.
2. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Stisknutím tlačítka Barevný (Color) povolte zobrazení chybového kódu a stisknutím tlačítka
Černý (Black) zobrazení zakážete.
• Při tisku ze systému Windows:
Ve výchozím nastavení je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku zakázáno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
• Při tisku ze systému macOS:
Ve výchozím nastavení je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku povoleno.
Změna nastavení:
Změna provozního režimu tiskárny
Důležité
• Když je zobrazení chybového kódu bránícího nevhodnému tisku zakázáno:
Tiskárna začne tisknout, i když se nastavení velikosti papíru pro tisk a nastavení velikosti papíru
v tiskárně liší.
173
Kopírování
Kopírování na běžný papír
Základy
Kopírování na fotografický papír
Kopírování pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu
174
Kopírování na běžný papír
Pokud chcete kopírovat na běžný papír o velikosti A4, Letter, B5 nebo A5, vložte originál na skleněnou
desku.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte papír.
Vložte běžný papír formátu A4, Letter, B5 nebo A5.
V nastavení velikosti papíru na displeji LCD vyberte velikost A4, LTR, B5 nebo A5.
3. Položte originál na skleněnou desku.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Zobrazený segment na displeji LCD bliká.
Jakmile zobrazený segment přestane blikat a začne svítit, značí to, že tiskárna začala kopírovat.
Po dokončení kopírování odeberte originál ze skleněné desky.
• Vytvoření několika kopií
Během blikání zobrazeného segmentu stiskněte tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black)
opakovaně tolikrát, kolik chcete kopií.
Stiskněte stejné tlačítko, které jste stiskli naposledy (tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black)).
• Zrušení kopírování
Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Důležité
• Neotvírejte kryt dokumentu ani neberte originál ze skleněné desky, dokud není skenování dokončeno.
Během skenování originálu v tiskárně bude kontrolka ZAPNOUT (ON) blikat.
175
• Pokud je na displeji LCD nastaven papír jiné velikosti, než je formát A4, LTR, B5 nebo A5, tiskárna
spustí kopírování fotografie.
Kopírování na fotografický papír
• Pokud na displeji LCD nezvolíte velikost papíru a přesto stisknete tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black), na stejném displeji LCD se zobrazí kód chyby.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Originál se na běžný papír zkopíruje o stejné velikosti. Originál se na běžný papír zkopíruje
s ohraničením.
Kvalita tisku
Kvalitu tisku při kopírování můžete nastavit na hodnotu „Standardní“ nebo „Koncept“ (priorita rychlosti).
„Standardní“ režim
Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.
V rámci kroku 4 stiskněte nejvýše na 2 sekundy tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black).
Režim „Konceptu“
Upřednostní rychlost tisku před kvalitou.
V kroku 4 stiskněte a alespoň 2 sekundy podržte tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black).
176
Kopírování na fotografický papír
Pokud chcete kopírovat na fotografický papír o velikosti KG/10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7") nebo
Čtverec (127x127 mm), vložte originál na skleněnou desku.
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Vložte papír.
Vložte fotografický papír o velikosti KG/10 x 15 cm (4 x 6), 13 x 18 cm (5 x 7) nebo Čtverec (127 x 127
mm).
V nastavení velikosti papíru na displeji LCD vyberte papír KG 4"x6"/10x15cm, 2L 5"x7"/13x18cm nebo
5"x5"/13x13cm
3. Položte originál na skleněnou desku.
4. Stiskněte tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Zobrazený segment na displeji LCD bliká.
Jakmile zobrazený segment přestane blikat a začne svítit, značí to, že tiskárna začala kopírovat.
Po dokončení kopírování odeberte originál ze skleněné desky.
• Vytvoření několika kopií
Během blikání zobrazeného segmentu stiskněte tlačítko Barevný (Color) nebo Černý (Black)
opakovaně tolikrát, kolik chcete kopií.
Stiskněte stejné tlačítko, které jste stiskli naposledy (tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black)).
• Zrušení kopírování
Stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
Důležité
• Neotvírejte kryt dokumentu ani neberte originál ze skleněné desky, dokud není skenování dokončeno.
Během skenování originálu v tiskárně bude kontrolka ZAPNOUT (ON) blikat.
177
• Pokud na displeji LCD nezvolíte velikost papíru a přesto stisknete tlačítko Barevný (Color) nebo Černý
(Black), na stejném displeji LCD se zobrazí kód chyby.
Pokud dojde k chybě
Poznámka
• Originál se automaticky zkopíruje větší nebo menší, aby se shodoval s velikostí fotografického papíru.
Originál se na fotografický papír zkopíruje bez ohraničení.
• Pokud zkopírujete obdélníkovou předlohu na čtvercový papír, dojde k jejímu zkopírování s chybějícím
horním a spodním nebo levým a pravým okrajem.
178
Skenování
Skenování z počítače (systém Windows)
Skenování z počítače (macOS)
179
Skenování z počítače (systém macOS)
Skenování podle typu nebo účelu předlohy (nástroj IJ Scan Utility Lite)
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite
Snadné skenování (automatické skenování) Základy
Skenování dokumentů a fotografií
Tipy ke skenování
Umístění originálů (skenování z počítače)
180
Skenování podle typu nebo účelu předlohy (nástroj IJ Scan
Utility Lite)
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite
Snadné skenování (automatické skenování) Základy
Skenování dokumentů a fotografií
Důležité
• Dostupné funkce a nastavení se liší v závislosti na tiskárně nebo skeneru.
181
Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite
Pomocí nástroje IJ Scan Utility Lite můžete skenovat a ukládat dokumenty, fotografie a další položky
současně jednoduchým klepnutím na odpovídající ikonu.
Důležité
• Uvedené položky a dostupné funkce se liší v závislosti na skeneru nebo tiskárně.
Více režimů skenování
Funkce Automaticky (Auto) umožňuje skenovat různé položky jedním klepnutím s výchozím
nastavením. Funkce Dokument (Document) umožňuje zvýšit ostrost a tím i čitelnosti textu v dokumentu
nebo časopise a funkce Fotografie (Photo) umožňuje skenovat s nastavením vhodným pro fotografie.
Poznámka
• Další informace o hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility Lite naleznete v tématu „Hlavní obrazovka
nástroje IJ Scan Utility Lite“.
Automatické ukládání naskenovaných obrázků
Naskenované obrázky jsou automaticky uloženy v předem nastavené složce. Složku je možné podle
potřeby změnit.
Poznámka
• Výchozí složkou pro ukládání je složka Obrázky (Pictures).
• Postup zadání složky naleznete v části Dialogové okno Nastavení.
Integrace aplikace
Naskenované obrázky je možné odesílat do ostatních aplikací. Naskenované obrázky můžete například
otevřít ve své oblíbené aplikaci určené pro práci s grafikou, vložit je jako přílohu e-mailu nebo z obrázků
extrahovat text.
182
Poznámka
• Informace o nastavení aplikací určených k integraci naleznete v tématu Dialogové okno Nastavení.
183
Snadné skenování (automatické skenování)
Automatické skenování umožňuje automaticky zjišťovat typ předlohy vložené na skleněnou desku nebo
podavač ADF (automatický podavač dokumentů).
Důležité
• V závislosti na vašem modelu tato funkce nemusí být podporována.
• Následující typy položek nemusí být naskenovány správně. V tomto případě klepnutím na možnost
Ovladač (Driver) na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility Lite otevřete obrazovku, ve které upravte
rámce pro oříznutí (pole pro výběr, oblasti skenování) a skenování opakujte.
Fotografie s bělavým pozadím
Položky vytištěné na bílém papíře, ručně psaný text, vizitky nebo jiné těžko čitelné položky
Tenké položky
Tlusté položky
• Při skenování dvou nebo více dokumentů pomocí podavače ADF, používejte dokumenty stejné
velikosti.
1. Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.
2. Položky umístěte na skleněnou desku nebo podavač ADF.
Umístění originálů (skenování z počítače)
3. Spusťte nástroj IJ Scan Utility Lite.
4. Klepněte na tlačítko Automaticky (Auto).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
• Pomocí dialogového okna Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan)) můžete
nastavit místo pro ukládání naskenovaných obrázků a měnit rozšířená nastavení skenování.
• Pokud budete chtít skenovat položku konkrétního typu, přečtěte si následující stránky.
Skenování dokumentů a fotografií
Skenování pomocí oblíbených nastavení
184
Skenování více dokumentů současně pomocí podavače ADF (automatický podavač dokumentů)
185
Skenování dokumentů a fotografií
Položky umístěné na skle můžete naskenovat s využitím nastavení vhodného pro dokumenty nebo
fotografie.
Dokumenty ukládejte ve formátech, jako je PDF nebo JPEG a fotografie ve formátech, jako je JPEG nebo
TIFF.
1. Umístěte položku na desku skeneru.
Umístění originálů (skenování z počítače)
2. Spusťte nástroj IJ Scan Utility Lite.
3. Pokud budete chtít určit velikost papíru, rozlišení, změnit nastavení PDF apod. klepněte na
tlačítko Nastavení... (Settings...) a upravte jednotlivé možnosti v dialogovém okně
Nastavení.
Poznámka
• Po definici nastavení v dialogovém okně Nastavení můžete při příští příležitosti skenovat se
stejným nastavením.
• V dialogovém okně Nastavení můžete podle potřeby upravit zpracování obrázků, jako je například
korekce šikmo vloženého dokumentu, nastavit cíl pro naskenované obrázky a mnohé další.
Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK.
4. Klepněte na tlačítko Dokument (Document) nebo Fotografie (Photo).
Spustí se skenování.
Poznámka
• Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
186
Tipy ke skenování
Umístění originálů (skenování z počítače)
187
Umístění originálů (skenování z počítače)
V této části je popsán postup vkládání originálů na skleněnou desku nebo podavač ADF (automatický
podavač dokumentů) před skenováním. Pokud položky neumístíte správně, nemusí být správně
naskenovány.
Důležité
• Při vkládání originálu na desku skeneru dbejte na následující pokyny. Nedodržení následujících pokynů
může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky skeneru.
Na skleněnou desku skeneru nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg
(4,4 libry).
Netlačte na skleněnou desku skeneru (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).
• Během skenování musí být kryt dokumentu zavřený.
• Při otevírání nebo zavírání krytu dokumentu se nedotýkejte tlačítek ani displeje LCD (Liquid Crystal
Display) ovládacího panelu. Mohlo by dojít k neočekávanému chování.
• Pokud osobní skener používáte ve vzpřímené poloze, typ položky nemusí být automaticky rozpoznán.
V takovém případě určete typ položky v nástroji IJ Scan Utility a začněte se skenováním.
Umístění položek (sklo)
Umístění dokumentů (ADF (automatický podavač dokumentů))
Umístění položek (při používání stojanu)
Umístění položek (sklo)
Chcete-li zjistit typ nebo velikost předlohy automaticky, umisťujte je tak, jak je popsáno níže.
Důležité
• V závislosti na modelu se funkce skenování s automatickým rozpoznáním typu a velikosti předlohy
nezobrazí.
• Při skenovaní pomocí zadání velikosti papíru srovnejte horní roh předlohy s rohem u šipky na
skleněné desce (značka pro zarovnání).
• Fotografie oříznuté do nepravidelných tvarů a čtvercové položky se stranou menší než 3 cm
(1,2 palce) nelze při skenování přesně oříznout.
• Reflexní štítky na discích nemusí být naskenovány podle vašeho očekávání.
• Při skenování po automatickém zjištění typu nebo velikosti předlohy se reakce může lišit. V takovém
případě upravte rámec pro oříznutí (pole výběru) ručně.
Fotografie, pohlednice, vizitky a disky BD, DVD nebo CD
Jedna položka:
Umístěte položku na sklo skenovanou stranou dolů tak, aby
mezi okrajem (oblastí se šikmými proužky) skla a okrajem
188
Časopisy, noviny a dokumenty
Umístěte předlohu na sklo lícem dolů a zarovnejte její horní roh do rohu skla označeného šipkou (značkou pro zarovnání). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
položky zůstala mezera alespoň 1 cm (0,4 palce). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Důležité
• Inkoustová tiskárna vše v jednom:
Důležité
• Velké předlohy (například fotografie formátu A4), které
nelze umístit dále od okraje nebo šipky (značky pro zarovnání) na skle, je možné uložit jako soubor PDF.
Chcete-li je uložit v jiném formátu než ve formátu PDF,
upřesněte při skenování datový formát.
Pokud hledáte informace o částech, po kterých
nelze položky naskenovat, klepnutím na tlačítko
Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu
Příručka online pro váš model a vyhledejte výraz
„Vkládání originálů“.
• Osobní skener:
Více položek:
Předlohy umístěte alespoň 1 cm (0,4 palce) od okrajů (oblast
se šikmými proužky) skla a stejnou vzdálenost nechte i mezi
položkami. Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.
Pokud hledáte informace o částech, po kterých
nelze položky naskenovat, klepnutím na tlačítko
Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu
Příručka online pro váš model a vyhledejte výraz
„Umístitelné položky a postup jejich umístění“.
: Více než 1 cm (0,4 palce)
Poznámka
• V nástroji IJ Scan Utility Lite můžete umístit až 12 předloh.
• Pozice pootočených položek (do 10 stupňů) jsou upraveny automaticky.
Umístění dokumentů (ADF (automatický podavač dokumentů))
Důležité
• Při skenování z podavače ADF nenechávejte na skle tlusté položky. Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.
• Skenujete-li dva nebo více dokumentů, umístěte a zarovnejte dokumenty stejné velikosti.
189
• Pokud hledáte informace o podporovaných velikostech dokumentu při skenování z podavače ADF,
klepnutím na tlačítko Domů se vraťte na začátek stránky dokumentu Příručka online pro váš model
a vyhledejte výraz „Podporované originály“.
1. Zkontrolujte, zda se na desce nenachází žádný originál.
2. Otevřete zásobník na dokumenty (A).
3. Zcela posuňte vodítka papíru (B).
4. Dokument vložte do zásobníku na dokumenty skenovanou stranou směrem nahoru.
Vložte dokument do maximální polohy.
5. Nastavte vodítko dokumentu (B) tak, aby odpovídalo šířce dokumentu.
Neposunujte vodítko dokumentu k dokumentu příliš silně. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání
dokumentů.
Poznámka
• Při skenování oboustranných dokumentů umístěte přední strany směrem nahoru. Pokud se umístí
opačným způsobem, nenaskenují se správně.
190
Umístění položek (při používání stojanu)
1. Položku umístěte na skleněnou desku.
1. Otevřete kryt dokumentu.
2. Umístěte položku skenovanou stranou směrem ke skleněné desce a zarovnejte ji se
značkou pro zarovnání.
Důležité
• Pokud kryt dokumentu zcela otevřete, skener by mohl přepadnout.
• Části položek v oblasti (A) (2,4 mm (0,094 palce) od levého okraje skleněné desky) a (B)
(2,7 mm (0,106 palce) od předního okraje) nelze naskenovat.
2. Opatrně přiklopte kryt dokumentu.
Během skenování rukou jemně zatlačte na kryt dokumentu, aby zůstal zavřený.
191
Důležité
• Při používání skeneru ve vzpřímené poloze mějte na paměti následující body.
Při provozu nevystavujte skener otřesům. Skenovaný obraz by mohl být znehodnocen
(např. by mohlo dojít k rozostření).
Typ položky nemusí být zjištěn automaticky. V takovém případě určete typ položky
v nástroji IJ Scan Utility a začněte se skenováním.
192
Časté dotazy
Síť
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Neznámý síťový klíč (heslo)
Nelze tisknout nebo se připojit
Pokud máte další dotazy ohledně sítě, klepněte zde.
Tisk
Tiskárna netiskne
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/
pruhy nebo čáry
Výtisky jsou neuspokojivé
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Nelze tisknout nebo se připojit
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Instalace
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Chyba
Řešení potíží
Tiskárna nefunguje
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Displej LCD nesvítí
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Tiskárna netiskne
Kopírování/tisk se zastaví
Nelze tisknou ve službě AirPrint
Tiskárna tiskne pomalu
Nevystřikuje se inkoust
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Výtisky jsou neuspokojivé
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním (macOS)
193
Výsledky skenování jsou neuspokojivé (systém Windows)
Výsledky tisku/skenování jsou neuspokojivé (systém macOS)
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze určit správné nastavení (síť)
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Nelze určit správné nastavení (instalace)
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
Pokud se zobrazí chyba či zpráva
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Seznam kódů podpory pro případ chyby
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility (systém Windows)
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility Lite (systém macOS)
Chybové zprávy nástroje ScanGear (ovladač skeneru) (systém Windows)
Provozní problémy
Potíže se síťovou komunikací
Potíže při tisku
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Potíže se skenováním (systém Windows)
Potíže se skenováním (macOS)
Mechanické potíže
Potíže s instalací nebo stahováním
Chyby a zprávy
Pokud problém nelze vyřešit
194
Nastavení sítě a běžné potíže
V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete
používat.
Bezdrátová síť LAN
Přímé bezdrátové
připojení
Bezdrátová síť LAN
Nelze vyhledat tiskárnu
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Zjistit stejný název tiskárny
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu
používat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
Výchozí nastavení sítě
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
195
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
Neustále se odesílají pakety (systém Windows)
Přímé připojení (Wireless Direct)
Nelze tisknout nebo se připojit
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
Nelze tisknout nebo se připojit
Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN
Neznámý síťový klíč (heslo)
Zapomenuté heslo správce tiskárny
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
Výchozí nastavení sítě
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
Kontrola stavového kódu
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používáním tiskárny
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
Tiskárna tiskne pomalu
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
196
Potíže se síťovou komunikací
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Potíže se síťovým připojením
Jiné potíže se sítí
197
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Při provádění nastavení tiskárny:
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat
nastavení tiskárny (systém Windows)
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Při používání tiskárny:
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
198
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
Pokud tiskárnu nelze vyhledat a během nastavování ovladače se otevře obrazovka Zkontrolovat nastavení
tiskárny (Check Printer Settings) po hledání tiskárny pomocí funkce Automatické hledání (Automatic
search) na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers), klikněte na položku Znovu rozpoznat
(Redetect) a vyhledejte tiskárnu znovu podle adresy IP na obrazovce Hledání tiskáren (Search for
Printers).
Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.
Kontrola stavu napájení
Kontrola připojení počítačové sítě
Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
Kontrola prostředí Wi-Fi
Kontrola adresy IP tiskárny
Kontrola nastavení softwaru
Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
199
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
stavu napájení
Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.
Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:
Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.
Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí
tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny
(Check Printer Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) tiskárnu znovu zjistěte.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:
Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Kontrola připojení počítačové sítě
200
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
připojení počítačové sítě
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit
k síti.
Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:
Klepnutím na možnost Storno (Cancel) na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) přerušte nastavení komunikace v síti.
Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.
Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na
příslušného výrobce.
Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o
opětovné nastavení komunikace v síti.
Pokud můžete zobrazit webové stránky nebo pokud výše uvedené
řešení problém neodstraní:
Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
201
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení Wi-Fi tiskárny
Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
.
Není-li ikona zobrazena:
Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Pokud je zobrazena ikona:
Kontrola prostředí Wi-Fi
202
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
prostředí Wi-Fi
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Na displeji LCD zkontrolujte stav ikony
směrovači.
Pokud se zobrazí ikona
a přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému
:
• Zkontrolujte konfiguraci bezdrátového směrovače.
Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od
bezdrátového směrovače.
Tiskárna se může v interiéru nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače.
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová
komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová
komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton.
Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte
tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném
frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový
směrovač co nejdále od zdroje rušení.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji
mají uloženou uvnitř.
• Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
203
Tiskárna a bezdrátový směrovat by měly být připojeny pomocí šířky pásma 2,4 GHz. Ověřte, že je
bezdrátový směrovač pro tiskárnu nastaven pro 2,4GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního
alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní
zařízení).
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) bezdrátového směrovače, ke kterému je připojena
tiskárna, vytiskněte nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se
obraťte na jeho výrobce.
Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu
k bezdrátovému směrovači.
Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.
Pokud se zobrazí ikona
,
nebo
Kontrola adresy IP tiskárny
204
:
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
adresy IP tiskárny
Je adresa IP tiskárny stanovena správně?
Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP
tiskárny nepoužívá jiné zařízení.
Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Jestliže není adresa IP stanovena správně:
Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.
Jestliže je adresa IP stanovena správně:
Kontrola nastavení softwaru
205
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení softwaru
Ujistěte se, že brána firewall nezpůsobuje rušení nastavení.
Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi
tiskárnou a počítačem.
• Pokud se zobrazí následující zpráva brány firewall:
Pokud se zobrazí zpráva brány firewall na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte
v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.
Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer
Settings) kliknutím na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové
komunikace.
• Pokud se nezobrazí žádná zpráva brány firewall:
Dočasně zakažte bránu firewall a pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.
Po dokončení nastavení znovu aktivujte bránu firewall.
Poznámka
• Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru
naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.
Pokud výše uvedený problém přetrvává:
Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
206
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce
Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola
nastavení bezdrátového směrovače
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP,
filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.
Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený
k tiskárně.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Současně ověřte, že používaný bezdrátový směrovač je nastaven pro 2,4GHz pásmo.
Důležité
• Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu sítě
(SSID) k pásmu (2,4GHz nebo 5GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se
dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu sítě (SSID).
Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce Znovu rozpoznat (Redetect) kliknutím na
možnost Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings) znovu rozpoznejte tiskárnu.
Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.
207
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Pokud se nedá pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection), zkuste následující
postup.
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.
Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně
tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Kontrola 2
Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.
Důležité
• V systému macOS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky Tiskárny a skenery (Printers &
Scanners) uvedena ikona zámku.
Pokud se zobrazí ikona
(v uzamčené poloze), klepnutím na ni ji odemkněte. (K odemknutí je potřebné
zadat jméno a heslo správce.)
1. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
2. Ujistěte se, že se tiskárna nepoužívá, a vypněte ji.
3. Zapněte tiskárnu.
Pokud se vám problém nedaří vyřešit, přeinstalujte pomocí níže uvedeného
postupu ovladač tiskárny.
Kontrola 3
208
1. Dokončete nastavení.
2. Vypněte tiskárnu.
3. Restartujte počítač.
4. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
5. Klepněte zde a proveďte nastavení.
209
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 1
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Prohlédněte si ikonu
Kontrola 2
Pokud se nezobrazí ikona
Pokud se ikona
(Stav sítě (Network status)) na displeji LCD.
stisknutím tlačítka Síť (Network) povolte bezdrátovou síť LAN.
zobrazí, přejděte ke kontrole 3 nebo další kontrole položek a ujistěte se, že nastavení
tiskárny bylo dokončeno nebo že je nastavení připojovaného bezdrátového směrovače v pořádku.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda bylo na počítači dokončeno nastavení tiskárny.
Pokud není, klepněte zde a proveďte nastavení.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 4
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači
stejné.
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
210
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Kontrolu názvu sítě (SSID) nastaveného pro tiskárnu můžete provést vytištěním informací o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte sílu signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje
rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
Signalizace displeje LCD
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
211
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení Wi-Fi.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support). (systém Windows)
Kontrola 8
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola 10
Pokud problém přetrvává, klepněte zde a proveďte nastavení znovu.
212
Potíže se síťovým připojením
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Neznámý síťový klíč (heslo)
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového
směrovače nelze tiskárnu používat
213
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
Nelze tisknout/skenovat prostřednictvím sítě
Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.
Ujistěte se, že počítač získal platnou adresu IP a znovu se pokuste tiskárnu vyhledat.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané
s počítačem nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového
směrovače.
214
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Poznámka
• Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě
(SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 6
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
Signalizace displeje LCD
215
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Kontrola 7
Zkontrolujte čísla kanálu Wi-Fi použity pro váš počítač.
Je nutné mít stejné číslo kanálu Wi-Fi, které používáte pro bezdrátový směrovač jako váš počítač. Běžně je
nastaven tak, že můžete využívat všechny kanály Wi-Fi. Pokud jsou však kanály, které používáte, omezeny,
kanály Wi-Fi se neshodují.
Informace o čísle kanálu Wi-Fi dostupném pro váš počítač naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači.
Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná
o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.
Kontrola 8
Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.
Kontrola 9
Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.
Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software
Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby
tomuto softwaru vždy povolil přístup.
Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve
výchozím nastavení bránu firewall povolenou.
Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě
LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola 10
Pokud problém přetrvává, klepněte zde a proveďte nastavení znovu.
• Umístění:
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky.
Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
216
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Ujistěte se, že je na displeji LCD uvedena ikona
(Přímé (Direct)).
V opačném případě stisknutím tlačítka Přímé (Direct) povolte přímé bezdrátové připojení.
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení pro tiskárnu, vytiskněte
informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
Nelze tisknout/skenovat prostřednictvím sítě
Kontrola 1
Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.
217
Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce
k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Kontrola 2
Pokud nejsou ovladače MP Drivers nainstalovány, nainstalujte je. (systém
Windows)
Klepněte zde a nainstalujte ovladače MP Drivers.
Kontrola 3
Používáte-li síť Wi-Fi, zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje
počítače, které jej mohou využívat.
Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny
k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
Poznámka
• Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si téma Kontrola adresy IP nebo adresy
MAC počítače.
218
Neznámý síťový klíč (heslo)
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit
Nastavení šifrovacího klíče
Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze
se připojit
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nastavení šifrovacího klíče
Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému
směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým
směrovačem.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
219
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš
bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.
• Použití klíče WPA/WPA2 (systém Windows)
Metoda ověřování, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém
směrovači, tiskárně i počítači.
Zadejte heslo Wi-Fi nakonfigurované na bezdrátovém směrovači.
Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES
(zabezpečené šifrování).
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.
Poznámka
• Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK
(WPA2-Personal).
• Použití klíče WEP
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači,
tiskárně i počítači.
K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který generuje heslo automaticky, je třeba
nastavit tiskárnu tak, aby používala heslo vytvořené bezdrátovým směrovačem.
◦ V systému Windows:
Když se po klepnutí na tlačítko Hledat... (Search...) na obrazovce Nastavení sítě (Wi-Fi)
(Network Settings (Wi-Fi)) v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka
Podrobnosti WEP (WEP Details), postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku,
formát a číslo hesla .
Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.
Poznámka
• Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:
Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení
Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security) v nabídce AirPort Utility.
Pokud je v nabídce délky hesla v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost
40bitové WEP (WEP 40 bit), vyberte možnost 64 bitů (64 bit).
K použití hesla vyberte možnost 1. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost
komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.
220
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení
bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně podle nového směrovače.
Klepněte zde a proveďte nastavení.
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování
s tiskárnou komunikovat
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče
v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo
se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení
komunikují.
Provádíte-li u bezdrátového směrovače filtrování adres MAC nebo IP,
zkontrolujte, zda jsou adresy MAC nebo IP počítače, síťového zařízení či tiskárny
registrovány.
Kontrola 2
221
Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo heslo, zkontrolujte, zda je v počítači,
síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 3
Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně
i počítači.
Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.
Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači,
nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat
Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte
se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.
Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou
komunikovat
222
Jiné potíže se sítí
Kontrola informací o síti
Obnovení výchozího nastavení
223
Kontrola informací o síti
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem
Kontrola informací o síťovém nastavení
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.
Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu Enter.
Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa
IP se nezobrazí.
• V systému macOS:
1. V nabídce Apple klepněte na položku Předvolby systému (System Preferences)
a poté na položku Síť (Network).
224
2. Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost
Pokročilé (Advanced).
Pokud v počítači používáte síť Wi-Fi, nezapomeňte v nabídce síťového rozhraní zvolit možnost
Wi-Fi. Jestliže používáte kabelovou síť LAN, zvolte možnost Ethernet.
3. Klepnutím na tlačítko TCP/IP zkontrolujte adresu IP nebo klepnutím na možnost
Hardware zkontrolujte adresu MAC.
Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým
směrovačem
Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.
• V systému Windows:
1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na možnost Start a vyberte možnost
Příkazový řádek (Command Prompt).
V systému Windows 8.1 spusťte příkazový řádek (Command Prompt) z obrazovky Start. Pokud
se na obrazovce Start Příkazový řádek (Command Prompt) nezobrazuje, vyberte ovládací
tlačítko Hledat (Search) a zadejte řetězec „Příkazový řádek (Command Prompt)“.
V systému Windows 7 klepněte na možnost Start > Všechny programy (All Programs) >
Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt).
2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu Enter.
Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu.
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Zobrazí-li se text Požadavek vypršel (Request timed out), komunikace neprobíhá.
• V systému macOS:
1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj Network Utility.
Vyberte v nabídce Spustit (Go) nástroje Finder možnost Počítač (Computer) a poklepejte na
možnosti Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace
(Applications) > Síťová utilita (Network Utility).
2. Klepněte na možnost Ping.
225
3. Nezapomeňte označit možnost Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings)
(kde XX představuje číslo).
4. V nabídce Zadejte síťovou adresu, na kterou chcete odeslat pakety ping (Enter
the network address to ping) zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového
bezdrátového směrovače.
5. Klepněte na možnost Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.
Otevře se následující typ zprávy.
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
Pokud se zobrazí správa „ztráta paketů 100%”, komunikace neprobíhá. V opačném případě může
počítač s cílovým zařízením komunikovat.
Kontrola informací o síťovém nastavení
Chcete-li zkontrolovat informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
226
Obnovení výchozího nastavení
Důležité
• Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk z počítače prostřednictvím sítě
již nebude možný. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu používat v síti, klepněte
zde a proveďte znovu nastavení.
Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) a podržte je, dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo „11“, a stiskněte
tlačítko Černý (Black) nebo Barevný (Color).
Nastavení sítě jsou inicializována.
227
Potíže s tiskem/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
228
Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
Při pokusu o tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho
chytrého telefonu nebo tabletu s tiskárnou.
Zjistěte příčinu potíží s ohledem na způsob připojení.
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení
Poznámka
• Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a další informace o úpravě
nastavení podle příslušného způsobu připojení:
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže s tiskárnou komunikovat, ověřte následující.
Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový
směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.
Kontrola 1
• Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
• Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
• Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace
intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo
aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.
Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.
Kontrola 2
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Kontrola 3
Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?
Stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem můžete zkontrolovat pomocí ikony na
displeji LCD. Pokud se ikona
nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci
v bezdrátové síti.
Kontrola 4
Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového
směrovače?
229
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na
jeho výrobce.
Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.
Tisk síťového nastavení
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu
s nastavením bezdrátového směrovače?
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné
s nastavením bezdrátového směrovače.
Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané
k zařízení.
Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového
směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se
zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.
Poznámka
• I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají
uloženou uvnitř.
Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu
a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.
Kontrola 7
Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi
různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena
z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s
počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.
230
Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním
pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od
zdroje rušení.
Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.
Signalizace displeje LCD
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení
Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového
připojení, ověřte následující.
Kontrola 1
Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo
tablet).
Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
Kontrola 2
Je přímé bezdrátové připojení povoleno?
Ujistěte se, že je na displeji LCD zobrazena ikona
(Přímé).
V opačném případě stisknutím tlačítka Přímé (Direct) povolte přímé bezdrátové připojení.
Kontrola 3
Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).
Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.
Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například
chytrý telefon nebo tablet).
Kontrola 4
231
Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.
Ověřte cíl zařízení.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.
Pokud budete chtít zkontrolovat název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení pro tiskárnu, vytiskněte
informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 5
Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového
připojení?
Chcete-li zkontrolovat heslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě v tiskárně.
Tisk síťového nastavení
Kontrola 6
Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.
Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte
tiskárnu a zařízení blíže k sobě.
Kontrola 7
Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.
Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.
232
Potíže při tisku
Tiskárna netiskne
Nevystřikuje se inkoust
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není papír“
Výtisky jsou neuspokojivé
233
Tiskárna netiskne
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) ji
zapněte.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Poznámka
• Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až
se spustí tisk.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a
tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte se na
prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Tiskárna nebyla při použití Wi-Fi nalezena
Poznámka
• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.
V systému Windows:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
V systému macOS:
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Zkontrolujte, zda nastavení papíru odpovídají informacím nastaveným pro
zadní přihrádku.
Kontrola 3
234
Jestliže nastavení papíru neodpovídají informacím nastaveným pro zadní přihrádku, zobrazí se na displeji LCD
chybový kód a v počítači příslušná zpráva.
Pokud dojde k chybě
Kontrola 4
Při tisku z počítače odstraňte nepotřebné tiskové úlohy.
• V systému Windows:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
• V systému macOS:
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Kontrola 5
Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?
Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.
• V systému Windows:
Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název
tiskárny).
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte tiskárnu, kterou chcete nastavit jako
výchozí, jako svou výchozí tiskárnu.
• V systému macOS:
Zkontrolujte, zda je v nabídce Tiskárna (Printer) dialogového okna Tisk vybrán název tiskárny.
Poznámka
• Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte z možností Předvolby systému (System
Preferences) > Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu
(Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
Kontrola 6
Chystáte se tisknout velký soubor dat? (systém Windows)
Pokud se chystáte tisknout velký soubor dat, trvá dlouhou dobu, než se zahájí tisk.
Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně Možnosti tisku (Print Options) vyberte
Zapnuto (On) kvůli Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss).
Podrobné informace naleznete v tématu Popis karty Vzhled stránky.
Důležité
• Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data
Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
• Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)
možnost Vypnuto (Off).
Kontrola 7
Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.
235
Restartujte počítač a pokus o tisk opakujte.
236
Nevystřikuje se inkoust
Kontrola 1
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v kazetách FINE.
Vyměňte prázdné kazety FINE za nové.
Výměna kazety FINE
Kontrola 2
Je kazeta FINE nainstalována správně?
Pokud kazeta FINE není správně nainstalovaná, nemusí být inkoust vystřikován správně.
Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Poté kazety FINE znovu nainstalujte. Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Po potvrzení, že je kazeta FINE nainstalovaná správně, zavřete kryt.
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.
237
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.
238
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba „Není
papír“
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda je papír vložen.
Vkládání papíru
Kontrola 2
Při vkládání papíru dodržujte následující.
• Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
• Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání
papíru.
Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ
papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte
počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.
• Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.
• Papír vkládejte tiskovou stranou NAHORU. Vyrovnejte stoh papíru podle pravé strany zadní přihrádky
a posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levého okraje stohu.
Vkládání papíru
Kontrola 3
Je papír příliš silný nebo zkroucený?
Nepodporované typy médií
Ujistěte se, že nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti
a typu vkládaného papíru.
Kontrola 4
Kontrola 5
Zkontrolujte, zda nejsou v zadní přihrádce žádné cizí předměty.
Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, postupujte podle pokynů v tématu Seznam kódů podpory pro případ
chyby (uvíznutí papíru) a vyjměte jej.
Pokud jsou v zadní přihrádky cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.
239
Kontrola 6
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
240
Výtisky jsou neuspokojivé
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným/deformovaným řádkům nebo
nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.
Kontrola 1
Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu
vkládaného papíru?
Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.
Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.
Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.
Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a
vkládaného papíru.
Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.
• Kopírování:
Na ovládacím panelu ověřte nastavení.
Kopírování na běžný papír
Kopírování na fotografický papír
• Tisk z počítače
Ověřte nastavení v ovladači tiskárny.
Základní nastavení tisku
• Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Zkontrolujte nastavení na vašem zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) nebo pomocí
ovládacího panelu.
Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)
• Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Zkontrolujte nastavení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Tisk fotografií z chytrého telefonu
Kontrola 2
Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející
seznam).
Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo
nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.
241
Poznámka
• Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku na ovládacím
panelu.
Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi).
Kontrola 3
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také následující části.
Viz také následující části:
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Barvy jsou nejasné
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Tisk nelze dokončit
Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Na potištěném papíru jsou vybledlé barvy
Pokud je potištěný papír ponechán delší dobu na světle, mohou barvy působením času vyblednout.
Po dokončení tisku papír dostatečně vysušte, vyhněte se vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a přímému
slunečnímu záření a výtisk uložte nebo vystavte v interiéru při pokojové teplotě a normální vlhkosti.
K zabránění přímému působení vzduchu doporučujeme uložit papír do alba, plastové složky, fotorámečku
apod.
242
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají
rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
Výtisky jsou rozmazané
Barvy jsou nesprávné
243
Objevily se bílé pruhy
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v kazetách FINE.
Vyměňte prázdné kazety FINE za nové.
Výměna kazety FINE
Kontrola 3
Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.
Pokud používáte papír s jedním potisknutelným povrchem, ověřte, zda
používáte správnou stranu papíru pro tisk.
Kontrola 4
Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.
244
Vkládejte papír tisknutelnou stranou směrem nahoru.
Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.
Kontrola 5
Je kazeta FINE nainstalována správně?
Pokud kazeta FINE není správně nainstalovaná, nemusí být inkoust vystřikován správně.
Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Poté kazety FINE znovu nainstalujte. Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Po potvrzení, že je kazeta FINE nainstalovaná správně, zavřete kryt.
• V případě kopírování si přečtěte také následující části:
Kontrola 6
Není skleněná deska znečištěná?
Skleněnou desku vyčistěte.
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Kontrola 7
Zkontrolujte, zda byl originál správně vložen na desku skeneru.
Při vkládání originálu na desku skeneru, vložte jej kopírovanou stranou směrem dolů.
Vkládání originálů
Kontrola 8
Kopírovali jste originál vytisknutý touto tiskárnou?
Pokud použijete originál vytisknutý v této tiskárně, může s ohledem na stav originálu dojít ke snížení kvality tisku.
Znovu jej vytiskněte z počítače, pokud je to možné.
245
Barvy jsou nejasné
Kontrola 1
Je testovací vzorek trysek vytištěn správně?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete
v tématu Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.
• Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.
• Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.
• Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění
potíží:
Je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.
Kontrola 2
Je-li kazeta FINE prázdná, vyměňte ji za novou.
Kontrola 3
Je kazeta FINE nainstalována správně?
Pokud kazeta FINE není správně nainstalovaná, nemusí být inkoust vystřikován správně.
Složte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Poté kazety FINE znovu nainstalujte. Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
246
Po potvrzení, že je kazeta FINE nainstalovaná správně, zavřete kryt.
Poznámka
• Vzhledem k zásadním rozdílům v metodách používaných při výrobě barev nemusí vytištěné barvy
odpovídat barvám na obrazovce. Vzhled barev na obrazovce může být ovlivněn také nastavením
kontroly barev a rozdílným prostředím. Proto se barvy výtisků mohou od barev na obrazovce lišit.
247
Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané/deformované nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte
polohu tiskové hlavy.
Nastavení tiskové hlavy
Poznámka
• Pokud při použití systému Windows po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční
nastavení tiskové hlavy ze svého počítače.
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy
Kontrola 3
Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.
Výsledek tisku se může zlepšit, pokud zvýšíte kvalitu tisku.
248
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
Papír je špinavý
Ušpiněné okraje
Ušpiněný povrch
Potištěný povrch je poškrábaný
Kontrola 1
Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.
Výtisky jsou neuspokojivé
Kontrola 2
Ověřte typ papíru.
Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.
Podporované typy médií
Kontrola 3
Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.
Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.
• Běžný papír
Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.
• Jiný papír (jako například obálka)
Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší než 3 mm / 0,1 palce (A), na papíru mohou být šmouhy nebo se papír
nemusí podat správně. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.
249
1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.
2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.
Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.
Poznámka
• V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není
zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm /
0,1 palce (C) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.
(B) Tisková strana
Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.
Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení intenzity a zkuste tisk
zopakovat. (systém Windows)
Kontrola 4
Pokud obrázky tisknete s vysokou intenzitou na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu
a může se kroutit a otírat.
V ovladači tiskárny ověřte nastavení intenzity.
Nastavení intenzity
Kontrola 5
Není skleněná deska znečištěná?
Skleněnou desku vyčistěte.
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
Kontrola 6
Je váleček podávání papíru znečištěný?
Vyčistěte váleček podavače papíru.
Čištění válečků podavače papíru
250
Kontrola 7
Je vnitřek tiskárny znečištěný?
Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.
Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
Poznámka
• Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.
Kontrola 8
Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.
K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.
• V systému Windows:
1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait
Time) a stiskněte tlačítko OK.
5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.
• V systému macOS:
Pomocí Vzdáleného UR nastavte dobu čekání.
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
251
Potíže se skenováním (macOS)
Potíže se skenováním
252
Potíže se skenováním
Skener nefunguje
Ovladač skeneru se nespustí
253
Skener nefunguje
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.
Kontrola 2
Pokud využíváte síťové připojení, zkontrolujte stav připojení a podle potřeby
zařízení znovu připojte.
Kontrola 3
Pokud používáte připojení USB, zapojte kabel USB k jinému portu USB
v počítači.
Je-li kabel USB připojený k rozbočovači USB, odpojte jej z rozbočovače USB
a připojte přímo k portu USB v počítači.
Kontrola 4
Kontrola 5
Restartujte počítač.
Pokud budete chtít skenovat z ovládacího panelu tiskárny připojené pomocí
kabelu USB, klepněte v dialogovém okně Nastavení (Obecné nastavení) (Settings
(General Settings)) na tlačítko Nastavení skenování z ovládacího panelu (Scan-fromOperation-Panel Settings) a označte následující políčka.
Kontrola 6
• Váš skener nebo tiskárna
• Povolí skenování z ovládacího panelu (Enables scanning from the operation panel)
254
Ovladač skeneru se nespustí
Kontrola 1
Zkontrolujte, zda aplikace podporuje službu AirPrint.
Kontrola 2
Z nabídky aplikace vyberte příslušný skener nebo tiskárnu.
Poznámka
• Konkrétní operace se může lišit v závislosti na aplikaci.
Proveďte skenování a uložte obrázky v nástroji IJ Scan Utility Lite a otevřete
soubory v aplikaci.
Kontrola 3
Kontrola 4
Skener může být zamknutý. (pouze pro osobní skenery)
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
255
Je zobrazena chybová zpráva
Kontrola
Skener může být zamknutý.
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
Postup odemknutí skeneru naleznete v tištěné příručce Příručka pro uvedení do provozu.
256
Skenování se nespustí / skenování se nedokončí
Kontrola
Skener může být zamknutý.
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
Postup odemknutí skeneru naleznete v tištěné příručce Příručka pro uvedení do provozu.
257
Položky nelze skenovat správně
Kontrola
Skener může být zamknutý.
Pokud je aplikace IJ Scan Utility Lite spuštěna, ukončete ji. Přesuňte přepínač zámku skeneru do odemčené
pozice (
) a kabel USB znovu připojte.
Postup odemknutí skeneru naleznete v tištěné příručce Příručka pro uvedení do provozu.
258
Mechanické potíže
Tiskárna se nezapne
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Potíže s připojením USB
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
259
Tiskárna se nezapne
Kontrola 1
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Kontrola 2
Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu
zapněte.
Kontrola 3
Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu
zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
260
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
Kontrola
Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala,
zakažte toto nastavení.
Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby
samo vypne.
• Nastavení můžete zakázat na ovládacím panelu:
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Nastavení (Setup), dokud se na displeji LCD nezobrazí číslo
„13“.
Signalizace displeje LCD
3. Stiskněte tlačítko Černý (Black).
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
• Nastavení můžete zakázat i z počítače:
Pro Windows použijte Canon IJ Printer Assistant Tool k zakázání nastavení.
Při zákazu nastavení pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool postupujte následovně.
1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte možnost Automatické zapínání/vypínání (Auto Power).
3. V nastavení Automatické vypnutí (Auto Power Off) vyberte možnost Zakázat (Disable).
4. Vyberte možnost OK.
5. Na otevřené obrazovce vyberte možnost OK.
Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.
Poznámka
• Podrobnosti o zakázání nastavení v nástroji ScanGear (ovladač skeneru) naleznete níže.
Karta Skener
261
Potíže s připojením USB
Zkontrolujte položky níže, jestliže dojde k jedné z následujících událostí.
• Tisk nebo skenování je pomalé.
• Nefunguje připojení USB Hi-Speed.
• Zobrazí se zpráva, jako například tato: „Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can
perform faster)“. (systém Windows)
Poznámka
• Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší
rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku
nebo skenování se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.
Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje
rozhraní USB Hi-Speed.
Kontrola
• Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
• Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?
Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší
než přibližně 3 metry / 10 stop.
• Pracuje na vašem počítači ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?
Ujistěte se, že nejnovější ovladač pro Hi-Speed USB funguje správně, a podle potřeby si stáhněte
a nainstalujte nejnovější verzi ovladače Hi-Speed USB pro svůj počítač.
Důležité
• Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.
262
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
Kontrola 1
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Kontrola 2
Kabel USB řádně připojte.
Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.
Důležité
• Zapojte konektor typu B do tiskárny stranou s vrubem směrem nahoru. Podrobné informace naleznete
v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.
Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na
kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support). (systém Windows)
Kontrola 3
Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.
Otevření obrazovky pro nastavení ovladače tiskárny
263
Potíže s instalací nebo stahováním
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
264
Instalace ovladačů MP Drivers se nezdařila (systém Windows)
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):
Ostatní případy:
Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer
Connection):
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
Ostatní případy:
Pokud ovladače MP Drivers nebyly nainstalovány správně, ovladače MP Drivers odinstalujte, restartujte
počítač a ovladače MP Drivers přeinstalujte.
Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers
Klepněte zde a nainstalujte ovladače MP Drivers.
265
Poznámka
• Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém
Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače
nainstalujte znovu.
266
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)
Stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers.
Na stránce pro stažení na webové stránce společnosti Canon si stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers
pro váš model.
Odinstalujte stávající ovladače MP Drivers a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější ovladače MP
Drivers, které jste stáhli. Na obrazovce pro výběr způsobu připojení vyberte možnost Použít tiskárnu
s připojením k síti Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection). Tiskárna bude v síti automaticky
zjištěna.
Přesvědčte se, že byla tiskárna vyhledána, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače MP Drivers.
Poznámka
• Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti
nastavení opět měnit.
267
Chyby a zprávy
Pokud dojde k chybě
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
268
Pokud dojde k chybě
Když dojde k chybě při tisku, například pokud dojde nebo uvízne papír, zobrazí se automaticky zpráva
o odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě.
Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače a displeji LCD zpráva a kód chyby. V případě
některých chyb se zobrazí kód (číslo) podpory.
Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva
(Windows):
Pokud se na displeji LCD tiskárny zobrazí chybový kód:
• Kontrolka Alarm svítí a zobrazí se chybový kód.
269
• Kontrolky ZAPNOUT (ON) a Alarm střídavě svítí a zobrazí se chybový kód.
Chybové kódy se na displeji LCD zobrazí jeden po druhém.
Pokud je chybový kód „E03“:
Přečtěte si chybový kód na displeji LCD a poté i kód podpory, který s ním souvisí. Podrobnosti jsou
uvedeny v následující tabulce.
Kód chyby Kód podpory
Příčina
E02
1000
V tiskárně došel papír.
3442
Při používání oboustranného tisku v ručním režimu se dokončí tisk na jednu stranu.
3443
Řešení
• Pokud v tiskárně došel papír:
270
1000
• Pokud používáte oboustranný tisk v ručním režimu:
E03
3444
Připravte se na tisk druhé strany podle po-
3445
kynů na obrazovce počítače.
1203
Byl zjištěn otevřený kryt během tisku.
1300
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní
přihrádky.
• Pokud je kryt otevřený:
1203
• Pokud papír uvíznul:
1300
E04
168A
Kazeta FINE není nainstalovaná.
E05
1401
Inkoustová kazeta nebyla rozpoznána.
1403
168A
Zkontrolujte následující.
• jestli je barevná kazeta FINE správně nainstalována na levé straně
• jestli je černá kazeta FINE správně nainstalována na pravé straně
• Číslo modelu každé kazety FINE
1430
1485
Pokud výše uvedený postup s řešením potíží
nepomůže, vyměňte kazetu FINE za novou.
Výměna kazety FINE
E08
1700
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
1700
1701
1712
1713
1714
1715
K držáku kazety FINE jsou stále přichyceny
1890
1701
1712
1713
1714
1715
E09
1890
přepravní pásky nebo ochranný materiál.
E11
4102
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
4102
4103
4103
E12
4100
Zadaná data nelze vytisknout.
4100
E13
1686
Je možné, že došel inkoust.
1686
E14
1684
Inkoustová kazeta nebyla rozpoznána.
1684
E15
1682
Nelze rozpoznat kazetu FINE.
1682
E16
1688
Došel inkoust.
1688
E23
3446
Byl zjištěn konflikt adresy IP a masky podsítě.
3446
E31
–
Chyba v nastavení Wi-Fi.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Pokud provádíte nastavení prostřednictvím
WPS:
271
1. Zkontrolujte nastavení zabezpečení a nastavení proveďte znovu.
2. Proveďte nastavení za použití jiné metody
nastavení.
E32
–
Během nastavení nebylo možné vyhledat bez-
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskár-
drátový směrovač.
ně.
Znovu proveďte nastavení sítě Wi-Fi.
E33
–
Připojení se nezdařilo, protože se k tiskárně
připojuje více bezdrátových směrovačů.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Po chvíli zopakujte nastavení sítě Wi-Fi (přibližně po 2 minutách).
Pokud výše uvedený postup s řešením potíží
nepomůže, nahlédněte do příručky s pokyny
dodané s bezdrátovým směrovačem.
E34
3440
Snadné bezdrátové připojení selhalo.
3440
E36
3441
Snadné bezdrátové připojení selhalo.
3441
E37
–
Chyba v nastavení Wi-Fi.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Vypněte bezdrátový směrovač a znovu jej zapněte a poté zopakujte nastavení.
Pokud výše uvedený postup s řešením potíží
nepomůže, nahlédněte do příručky s pokyny
dodané s bezdrátovým směrovačem a ověřte
nastavení.
E38
–
Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskár-
Nastavení sítě LAN nelze změnit.
ně.
Zkontrolujte následující.
• zda je aktivní síť Wi-Fi tiskárny
• Zda jste vybrali správný bezdrátový směrovač, který chcete připojit
• zda je zadané heslo správné
• zda je zadaný název sítě (SSID) správný
Po zkontrolování výše uvedených bodů vypněte bezdrátový směrovač a znovu jej zapněte.
Během používání sítě LAN nelze měnit její nastavení. Upravte je v době, kdy síť LAN nepoužíváte.
E39
495A
Během komunikace prostřednictvím sítě Wi-Fi
nebo v pohotovostním režimu došlo k chybě.
E45
–
Nelze se připojit k síti.
495A
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Ověřte připojení LAN a nastavení sítě.
272
Po chvíli se může připojení úspěšně navázat.
E46
–
Nelze se připojit k internetu.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.
E47
–
Připojení k serveru nelze navázat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
Pokud používáte službu Google Cloud Print, je
možné, že vaše tiskárna nebyla zaregistrována. Ujistěte se, že je vaše tiskárna zaregistrována.
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
E48
–
Připojení k serveru nelze navázat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E49
–
Připojení k internetu selhalo, protože se připojení k síti teprve připravuje.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E50
–
Nepodařilo se získat obsah.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E51
–
Připojení k serveru nelze navázat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
E52
–
Registrace tiskárny ve službě Google Cloud
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chy-
Print se kvůli vypršení časového limitu nezdaři- bu, chvíli počkejte a operace proveďte znovu.
la.
E53
E54
E55
–
–
–
Nepodařilo se připojit ke službě Google Cloud
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskár-
Print a odstraní se proto pouze informace zaregistrované v tiskárně.
ně.
Nepodařilo se připojit ke službě IJ Cloud Printing Center a odstraní se proto pouze informace zaregistrované v tiskárně.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Tiskárna je již zaregistrována ve službě IJ
Cloud Printing Center.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Informace zaregistrované ve službě Google
Cloud Print odstraňte pomocí svého počítače
nebo chytrého telefonu.
Informace zaregistrované ve službě IJ Cloud
Printing Center odstraňte pomocí svého počítače nebo chytrého telefonu.
Odstraňte informace ze služby IJ Cloud Printing Center a tiskárnu znovu zaregistrujte.
E56
–
Online služba není ve vaší oblasti k dispozici.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Informace o dostupnosti online služby vám
sdělí váš poskytovatel.
273
E57
2900
Skenování listu pro nastavení tiskové hlavy se
nezdařilo.
E58
–
Pokoušíte se zahájit kopírování před zaregistrováním velikosti papíru.
2900
Nastavte velikost papíru a začněte s kopírováním.
Chcete-li kopírování zrušit, stiskněte tlačítko
Zastavit (Stop).
E59
2114
Nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny
se liší od velikosti papíru nastavené v tiskárně.
2114
E61
3412
Skenování originálu selhalo.
3412
E62
–
Během skenování došlo k nečekané chybě.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Upravte nastavení a operace zopakujte.
E63
–
Dosáhli jste horního limitu pro počet stránek,
které je možné uložit.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Další stránky již nelze v jednom souboru uložit.
Ostatní stránky proto uložte v souboru jiném.
E64
–
Skenování originálu selhalo.
Neumístili jste originál na skleněnou desku nebo tento originál nelze naskenovat.
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně vyřešte chybu a zkontrolujte následující body.
• Zkontrolujte, zda je originál vložen na skleněnou desku.
• Ujistěte se, že je originál vložen ve správné poloze a orientaci.
Po ověření výše uvedených bodů se pokuste
operace provést znovu.
E65
–
Uložení naskenovaných dat selhalo, protože
paměť tiskárny je plná.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně. A poté proveďte měření uvedená níže.
• Snižte rozlišení a originál znovu naskenujte.
• Omezte počet originálů, které skenujete
současně.
P02
5100
Došlo k chybě tiskárny.
5100
P03
6000
Došlo k chybě tiskárny.
6000
P07
5B00
Došlo k chybě tiskárny.
5B00
5B01
5B12
5B13
5B14
5B15
5B01
5B12
5B13
5B14
274
5B15
P08
5011
Došlo k chybě tiskárny.
P09
5012
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od
elektrické sítě.
P20
5050
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
P22
5200
P26
5205
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
P27
5206
P28
6500
P29
6800
6801
6900
6901
6902
6910
6911
6930
6931
6932
6933
6936
6937
6938
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
P10
B202
Došlo k chybě, která vyžaduje opravu.
B203
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od
elektrické sítě.
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
B204
B205
Podrobnosti o řešení chyb s kódy podpory naleznete v tématu Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu Zobrazí se zpráva (kód podpory).
275
Zobrazí se zpráva (kód podpory)
Tato část popisuje některé ze zpráv, které se mohou zobrazit na displeji počítače.
Poznámka
• U některých chyb se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách
s kódy podpory naleznete v části Seznam kódů podpory pro případ chyby.
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)
Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace (systém Windows)
Další chybové zprávy (systém Windows)
Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém
Windows)
Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.
Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí tisk.
Pokyny k odpojení napájecího kabelu naleznete v části Odpojení tiskárny.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)
Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna
zapojena do sítě a zapnuta.
Kontrola 1
Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka ZAPNOUT (ON)
přestane blikat a zůstane rozsvícená.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu
USB ověřte následující:
• Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte
se na prodejce převáděcího zařízení.
• Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.
Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.
Kontrola 3
Zkontrolujte, zda jsou ovladače MP Drivers nainstalovány správně.
276
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů MP
Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon
ovladače znovu nainstalujte.
Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav
zařízení v počítači.
Kontrola 4
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.
1. Postupně vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) > Správce zařízení (Device Manager).
Poznámka
• Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), vyberte
možnost Pokračovat (Continue).
2. Otevřete část Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing
Support Properties).
Poklepejte na možnost Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers) a poté na
položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).
Poznámka
• Pokud se obrazovka Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing
Support Properties) neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.
Kontrola 2
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.
3. Klepněte na kartu Obecné (General) a vyhledejte potíže se zařízením.
Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.
Další chybové zprávy (systém Windows)
Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva,
zkontrolujte následující:
Kontrola
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
• „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due
to insufficient memory)“
Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.
277
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
• „Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)“
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v tématu Odstranění nepotřebných ovladačů
MP Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti
Canon ovladače znovu nainstalujte.
• „Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name) - Název souboru“
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.
278
Seznam kódů podpory pro případ chyby
Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače kód podpory.
Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.
Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na obrazovce počítače a proveďte příslušné
kroky.
Na obrazovce počítače se zobrazí kód podpory
• 1000 až 1ZZZ
1000 1200 1203 1300 1401 1403
1430 1485 15A2 1682 1684 1686
1688 168A 1700 1701 1712 1713
1714 1715 1890
• 2000 až 2ZZZ
2114 2123 2900 2901
• 3000 až 3ZZZ
3412 3439 3440 3441 3442 3443
3444 3445 3446
• 4000 až 4ZZZ
4100 4102 4103 495A
• 5000 až 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 5205
5206 5B00 5B01 5B12 5B13 5B14
5B15
• 6000 až 6ZZZ
6000 6500 6800 6801 6900 6901
6902 6910 6911 6930 6931 6932
6933 6936 6937 6938 6940 6941
6942 6943 6944 6945 6946
279
• A000 až ZZZZ
B202 B203 B204 B205
Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části Seznam kódů podpory
pro případ chyby (uvíznutí papíru).
280
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.
• Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír nebo v zadní přihrádce:
1300
• Pokud uvíznutý papír nevidíte ve výstupním otvoru pro papír ani v zadní přihrádce:
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
• Ostatní než výše uvedené případy:
Ostatní případy
281
1300
Příčina
Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní přihrádky.
Jak postupovat?
Pokud uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky, vyjměte uvíznutý papír z výstupního otvoru pro papír
nebo zadní přihrádky podle následujících pokynů.
1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky,
podle toho, který způsob je jednodušší.
Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.
Poznámka
• Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout
násilím. Papír bude vysunut automaticky.
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli
odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
• Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout,
vyjměte papír zevnitř tiskárny.
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
2. Vložte znovu papír a stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku
znovu vytiskněte.
Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk
znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
• Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než
A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.
282
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
283
Papír uvíznul uvnitř tiskárny
Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír ani ze zadní přihrádky nebo
uvízlý papír zůstává uvnitř tiskárny, vyjměte jej pomocí následujících pokynů.
Poznámka
• Pokud je okolí výstupního otvoru pro papír znečištěné inkoustem, před vyjmutím uvíznutého papíru jej
vyčistěte.
• Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit,
před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Složte výstupní zásobník na papír a otevřete kryt.
Důležité
• Nedotýkejte se průhledné fólie (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda pod držákem kazety FINE neuvízl papír.
Pokud je pod držákem kazety FINE uvíznutý papír, přesuňte držák kazety FINE zcela k pravému nebo
levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.
Při přesouvání uchopte držák kazety FINE a tento držák kazety FINE přesuňte pomalu zcela k pravému,
nebo levému okraji.
284
4. Uvíznutý papír uchopte pevně oběma rukama.
Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.
5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.
6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body
a zbývající papír vyjměte.
285
• Zůstal papír pod držákem kazety FINE?
• Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
• Zůstal papír v prázdném prostoru vlevo či vpravo (B) v tiskárně?
7. Zavřete kryt.
Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spusťte tisk znovu.
Poznámka
• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Pokud se po
vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na obrazovce počítače zpráva
o uvíznutí papíru, uvnitř tiskárny se pravděpodobně stále nachází zbytky papíru. Znovu se
podívejte do tiskárny, zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
286
V tiskárně došel papír (1000).
Příčina
Následují možné příčiny.
• V zadní přihrádce došel papír.
• Papír není do zadní přihrádky správně vložený.
Jak postupovat?
Proveďte jednu z akcí uvedených níže.
• Vložte papír do zadní přihrádky.
Vložení běžného nebo fotografického papíru
Poznámka
• V případě nastavení tiskové hlavy vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
• Zarovnejte vodítka papíru s oběma okraji papíru.
• Pokud na displeji LCD tiskárny bliká ikona
(stav papíru) a velikost papíru, pomocí tlačítka Výběr
papíru (Paper Select) na tiskárně vyberte velikost papíru vloženého do zadní přihrádky.
Nastavení papíru
Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.
Poznámka
• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.
287
1200
Příčina
Je otevřen kryt.
Jak postupovat?
Zavřete kryt a chvíli počkejte.
Nezapomeňte je zavřít, stejně jako po výměně kazet FINE.
288
1203
Příčina
Byl zjištěn otevřený kryt během tisku.
Jak postupovat?
Pokud papír zůstane uvnitř tiskárny, oběma rukama jej pomalu vytáhněte a kryt zavřete.
Chybu vyřešte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.
Z tiskárny se vysune jeden prázdný list papíru a tisk bude pokračovat od dalšího papíru.
Je-li kryt otevřen, tiskárna vytištěnou stránku již znovu nevytiskne. Tisk následně zopakujte.
Důležité
• Během tisku kryt neotvírejte ani nezavírejte. Může tak dojít k poškození tiskárny.
289
1401
Příčina
Kazeta FINE není nainstalovaná.
Jak postupovat?
Nainstalujte kazetu FINE.
Pokud se chyba neodstraní, může dojít k poškození kazety FINE. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
290
1430
Příčina
Nelze rozpoznat kazetu FINE.
Jak postupovat?
Vyjměte kazetu FINE a znovu ji vložte.
Pokud se chyba neodstraní, může dojít k poškození kazety FINE. Vyměňte kazetu FINE za novou.
Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí
o opravu.
291
1485
Příčina
Není nainstalována vhodná inkoustová kazeta.
Jak postupovat?
Tisk nelze spustit, protože inkoustová kazeta není kompatibilní s touto tiskárnou.
Nainstalujte vhodnou inkoustovou kazetu.
Chcete-li zrušit tisk, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně.
292
1682
Příčina
Nelze rozpoznat kazetu FINE.
Jak postupovat?
Vyměňte kazetu FINE.
Pokud se chyba neodstraní, může dojít k poškození kazety FINE. Obraťte se na nejbližší servisní
středisko Canon s žádostí o opravu.
293
1686
Příčina
Je možné, že došel inkoust.
Jak postupovat?
Funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu bude zakázána, protože hladinu inkoustu nelze správně
zjistit.
Chcete-li pokračovat v tisku bez použití této funkce, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně alespoň
na 5 sekund.
Společnost Canon doporučuje pro získání optimální kvality tisku používat nové originální kazety Canon.
Společnost Canon neodpovídá za žádnou chybu nebo problémy způsobené pokračováním v tisku za
stavu, kdy došel inkoust.
294
1688
Příčina
Došel inkoust.
Jak postupovat?
Vyměňte inkoustovou kazetu a zavřete kryt.
Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované inkoustové kazety, stiskněte
tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně alespoň na 5 sekund. Tisk bude pokračovat, i když došel inkoust.
Funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu bude zakázána.
Vyměňte prázdnou inkoustovou kazetu ihned po tisku. Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou
kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.
295
Kazeta FINE není nainstalovaná (168A).
Příčina
Následují možné příčiny.
• Kazeta FINE není nainstalována nebo není nainstalována správně.
• Je nainstalována kazeta FINE, která není kompatibilní s touto tiskárnou.
Jak postupovat?
Pokud kazety FINE nejsou nainstalovány, správně nainstalujte vhodné kazety FINE.
Poznámka
• V případě prvního nastavení tiskárny klepněte zde, na stránce vyberte název vaší tiskárny a
postupujte podle pokynů.
Pokud jsou kazety FINE již nainstalovány, uložte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na
papír, otevřete kryt a vyjměte kazety FINE.
Ujistěte se, že kazety FINE jsou kompatibilní s touto tiskárnou.
Poté kazetu FINE znovu nainstalujte.
Výměna kazety FINE
Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Po instalaci kryt zavřete.
296
1700
Příčina
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka OK na tiskárně pokračujte v tisku. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon
s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku ani skenování.
297
V tiskárně zůstaly přepravní pásky a další materiály (1890)
Příčina
K držáku kazety FINE jsou stále přichyceny přepravní pásky nebo ochranný materiál.
Jak postupovat?
Uložte nástavec výstupního zásobníku a výstupní zásobník na papír, otevřete kryt a ujistěte se, že z
držáku kazety FINE byly odstraněny přepravní páska a ochranný materiál.
Zjistíte-li, že přepravní páska nebo ochranný materiál jsou stále přítomny, odstraňte je a kryt zavřete.
V případě prvního nastavení tiskárny klepněte zde, na stránce vyberte název vaší tiskárny a postupujte
podle pokynů.
298
2114
Příčina
Nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny se liší od velikosti papíru nastavené v tiskárně.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.
Zkontrolujte, zda se velikost papíru vloženého v zadní přihrádce shoduje s velikostí papíru nastavenou v
tiskárně stisknutím tlačítka Výběr papíru (Paper Select) na tiskárně.
Po kontrole nastavení papíru nastavte ovladač tiskárny a pokus o tisk zopakujte.
Poznámka
• Pokud je velikost papíru vloženého do zadní přihrádky větší, než je velikost papíru nastavená
v ovladači tiskárny, můžete pokračovat v tisku bez nutnosti další změny nastavení velikosti papíru.
Stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
• V následující části naleznete seznam velikostí papíru, které lze nastavit v tiskárně pomocí tlačítka
Výběr papíru (Paper Select) na tiskárně.
Nastavení papíru
• Funkci můžete zakázat, aby nedocházelo k chybě při tisku. Po zakázání funkce bude tiskárna na
papír v zadní přihrádce používat nastavení papíru pro tisk bez ohledu na to, zda se nastavení papíru
shoduje s tímto nastavením.
V následující části naleznete nastavení předcházející chybě při tisku.
Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
Změna provozního režimu tiskárny (systém macOS)
299
2900
Příčina
Skenování listu pro nastavení tiskové hlavy se nezdařilo.
Jak postupovat?
Stiskněte tlačítko OK na tiskárně a zkontrolujte následující.
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je pozice a orientace listu pro nastavení tiskové hlavy na skleněné desce správná.
Zkontrolujte, zda nejsou skleněná deska a list pro nastavení tiskové hlavy znečištěné.
Do zadní přihrádky vložte papír formátu A4 nebo Letter.
Vytištěním testovacího vzorku trysek se ujistěte, že tryska tiskové hlavy není zanesená.
Po ověření výše uvedených bodů znovu spusťte automatické nastavení tiskové hlavy.
Pokud chyba stále není vyřešena, na tiskárně stiskněte tlačítko OK a zrušte chybu, vložte do zadní
přihrádky papír formátu A4 nebo Letter a proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.
300
2901
Příčina
Vzorek pro nastavení tiskové hlavy byl vytištěn a tiskárna čeká na skenování listu.
Jak postupovat?
Naskenujte vytištěný vzorek pro nastavení.
1. Vložte list pro nastavení tiskové hlavy na skleněnou desku.
Vložte list potištěnou stranou směrem dolů a zarovnejte značku
značkou pro zarovnání
na levém horním rohu papíru se
.
2. Pomalu zavřete kryt dokumentu a stiskněte na tiskárně tlačítko Černý (Black) nebo
Barevný (Color).
Tiskárna začne skenovat list pro nastavení tiskové hlavy a poloha tiskové hlavy se automaticky upraví.
301
4102
Příčina
Typ média a velikost papíru nejsou správně nastaveny.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk, upravte nastavení typu média nebo velikosti
papíru a tisk zopakujte.
• Pokud je jako typ média nastavena možnost Photo Paper Plus Glossy II:
Nastavte velikost papíru na 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo Čtverec 13 x
13 cm (5 x 5 palců).
• Pokud je jako typ média nastavena možnost Glossy Photo Paper:
Nastavte velikost papíru 10 x 15 cm (4 x 6 palců).
302
4103
Příčina
S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.
Jak postupovat?
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.
Poté změňte nastavení tisku a pokus tisknout zopakujte.
303
5011
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
304
5012
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
305
5100
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud právě tisknete, stiskněte na tiskárně tlačítko Zastavit (Stop) ke zrušení tisku, poté tiskárnu
vypněte.
Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda pohyb držáku kazety FINE neomezuje stabilizátor, uvíznutý papír atd.
Odstraňte všechny překážky.
Důležité
• Při odstraňování překážek blokujících pohyb držáku kazety FINE se vyhněte kontaktu
s průhlednou fólií (A).
Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít
k poškození tiskárny.
• Ujistěte se, že jsou kazety FINE správně nainstalovány.
Zatlačte na kazetu FINE, dokud nezapadne na své místo.
Tiskárnu znovu zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
306
5200
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Po chvíli znovu připojte tiskárnu a zapněte ji.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
307
5B00
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
Poznámka
• V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné
používat tiskárnu k tisku ani skenování.
308
6000
Příčina
Došlo k chybě tiskárny.
Jak postupovat?
Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej vhodným postupem podle místa a příčiny uvíznutí.
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.
309
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising